MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/12/11 10:15:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
11296 /2015.
   Világ és nyelv szenvedéllyel : köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára / szerk. Folmeg Márta, Jóri Anita. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 174.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-13-8 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - interkulturális kapcsolat - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Gecső_T. *** 316.7 *** 800.1
[AN 3608176]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11297 /2015.
Alföldi Fotószalon (20.) (2014) (Szentes)
   XX. Alföldi Fotószalon : XXXIV. Dél-Alföldi Fotószalon, 2014. Szentes. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], [2014]. - [32] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Alföld - fotóművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentes) *** 77.04(439.14)"201"
[AN 3606850]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2015.
   Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1990-2015 : negyedszázad a honvéd hagyományőrzésért / [... összeáll. és szerk. Siposné Kecskeméthy Klára]. - [Budapest] : Hohe, 2015. - 172 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3247-9 fűzött
Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Magyarország - honvédség - egyesület
061.2(439) *** 355(439)
[AN 3607625]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2015.
   If not if then [elektronikus dok.] : the nature of exceptions : abstracts of the workshop : 30. 04. 2015 / ed. Roland Poellinger ; [publ. by the] Doctoral School of Philosophy Faculty of Humanities University of Pécs. - Szöveg (pdf : 593 KB). - Pécs : Univ. of Pécs, 2015
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133654. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-753-5
filozófia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 1
[AN 3603444]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2015.
Kaltenecker Márton (1863-?)
   A szabadkőművesség eredete / Kaltenecker Márton. - [Onga] : Hermit K., [2015]. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-13-4 fűzött : 2300,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61(100)
[AN 3606505]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2015.
   Szóernyő : Cédrus-pályázat 2013. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 52 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 92.)
ISBN 978-963-263-474-6 fűzött
magyar irodalom - pályázat - antológia
06.063(439) *** 894.511-822
[AN 3607028]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11302 /2015.
Domonkos László (1951-)
   Dunán innen, Dunán túl : egy romlás anatómiája, 1992-2010 / Domonkos László. - Budapest : Püski, 2015. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 978-963-302-147-7 fűzött : 2500,- Ft
Duna Televízió (Budapest)
Magyarország - televíziószervezet - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)Duna"199/200"(0:82-94)
[AN 3607111]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11303 /2015.
Conference on Problem-based Learning in Engineering Education (2014) (Debrecen)
   Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education [elektronikus dok.] : 10th october 2014 / ed. Imre Kocsis ; org. by the Department of Basic Technical Studies Faculty of Engineering University of Debrecen. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, [2014]
A konferenciát Debrecenben tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133667. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-761-2
természettudomány - alkalmazott természettudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
5 *** 6 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3603522]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2015.
Goldsmith, Mike (1962-)
Inventions in 30 seconds (magyar)
   Találmányok 30 másodpercben / [írta Mike Goldsmith] ; [graf. Chris Anderson ..., Marta Munoz ...] ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-328-2 fűzött : 2750,- Ft
találmány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3607527]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2015.
Goldsmith, Mike (1962-)
Science ideas in 30 seconds (magyar)
   Tudomány 30 másodpercben / [írta Mike Goldsmith] ; [graf. Melvyn Evans ..., Marta Munoz ...]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-274-2 fűzött : 2470,- Ft
tudomány - természettudomány - ifjúsági könyv
001(02.053.2) *** 5(02.053.2)
[AN 3607520]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2015.
   "A' természeti dolgoknak esmérete" : Katona Mihály tudománytörténeti konferencia : Érd, 2014. szeptember 25. / [szerk. Mácsai Anetta ...] ; [rend., közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földr. Múz., 2014. - 135 p. : ill. ; 24 cm
A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80058-3-8 fűzött
Katona Mihály (1764-1822)
Magyarország - tudós - geográfus - 18. század
001(439)(092)Katona_M. *** 55(439)(092)Katona_M.
[AN 3607079]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11307 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Transzcendentális gyógyászat a gyakorlatban [elektronikus dok.] : esettanulmányok, ezoterikus esszék / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (mobi : 4.3 MB) (pdf : 1 MB) (epub : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133892. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-191-1 (epub)
ISBN 978-963-387-192-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-193-5 (pdf)
alternatív gyógyászat - ezoterika - esettanulmány - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3605854]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Transzcendentális gyógyászat [elektronikus dok.] : virtuális pszichózis / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (mobi : 5.1 MB) (pdf : 1.4 MB) (epub : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133885. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-185-0 (epub)
ISBN 978-963-387-186-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-187-4 (pdf)
ezoterika - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3605835]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2015.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Kultmagie und Mythos (magyar)
   Kultuszmágia és mítosz / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Budapest : Tarsoly K., 2015. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-74-0 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3608038]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2015.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Marginalien (magyar, német)
   Széljegyzetek = Marginalien / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Tarsoly K., 2015. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-72-6 fűzött
okkultizmus - vers
133.25(0:82-14)
[AN 3608047]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2015.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Worte des Lebens (magyar)
   Az élet igéi / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Budapest : Tarsoly K., 2015. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-73-3 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3608043]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2015.
Case, Paul Foster (1884-1954)
The life-power (magyar)
   Az életerő / Paul Foster Case. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2015]. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-15-8 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3606512]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2015.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy's heart garden (magyar)
   Szívkert : aforizmagyűjtemény az öröm és az ösztönzés jegyében / Sri Chinmoy ; szerk. Sahayak Plowman ; [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2015. - 131 p. : ill. ; 15x15 cm + CD
melléklet címe: Music from within = A belülről fakadó zene
ISBN 978-963-9793-29-3 kötött : 2700,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - ajándékkönyv - aforizma - auditív dokumentum
133.25(0:82-84) *** 820-84(73)=945.11
[AN 3610634]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Voskrešenie lûdej i večnaâ žiznʹ otnyne naša realʹnostʹ! (olasz)
   La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realtà! / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-98-4 fűzött : 21,99 EUR
ezoterika
133.25
[AN 3607535]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2015.
Jaffe, Kabir
Indigo adults (magyar)
   Indigó felnőttek : tudd meg, hogy ki vagy... és kivé válhatnál / Kabir Jaffe és Ritama Davidson. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 184 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80246-0-0 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - lélektan
133.25 *** 159.9
[AN 3607367]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2015.
Jennings, Hargrave
Rosicrucians (magyar)
   Titkos rítusok és misztériumok / Hargrave Jennings. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-14-1 fűzött : 3500,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3606435]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2015.
Kaczvinszky József (1904-1963)
   Meditációs könyv ; A tarot nagy arkánuma / Kaczvinszky József ; Töredékek. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-25-7 fűzött : 1450,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - meditáció
133.25 *** 613.865
[AN 3606544]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2015.
   Es maceref : az olvadó tégely tüze : [a zsidó alkímia titkos könyve]. - [Onga] : Hermit K., [2015]. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-11-0 fűzött : 1900,- Ft
Kabbala
alkímia - misztika
133.5 *** 296.65
[AN 3606591]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11319 /2015.
Involen (magyar)
   Involen : nemzedékek közötti tanulás természetvédelmi önkénteseknek : oktatási útmutató / [szerk. Fouli Papageorgiou és Eleni Kolovou] ; [a m. ... változatot szerk. Szörényiné Kukorelli Irén] ; [... ford. Raffay Zoltán] ; [közread. a MTA KRTK RKI Nyuto]. - Győr : MTA KRTK RKI Nyuto, 2015. - 71 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-9899-89-6 fűzött
környezetvédelem - környezeti nevelés - nemzedékközi kapcsolat - önkéntes munka - módszertan
504.06 *** 37.033 *** 331.102.2 *** 371.3
[AN 3607396]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2015.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (11.) (2015) (Pécs)
   XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : 2015. május 6-9., Pécs / [szerk. Csicsek Gábor, Kiss Ibolya] ; [rend. a] Pécsi TTK Szentágothai Szakkollégium, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar. - [Pécs] : PTE TTK Szentágothai Szakkollégium, [2015]. - 125 p. ; 24 cm
Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-642-748-1 fűzött
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3607084]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2015.
Schmidt Egon (1931-)
   Séták a természetben : az erdők élővilága / Schmidt Egon ; [ill.] Budai Tibor. - [Budapest] : Műszaki Kvk., 2015. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-16-4649-8 kötött : 1890,- Ft
természeti környezet - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3606881]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2015.
   Urban water added value [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 55 MB). - [Debrecen] : [DE], 2014
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Debreceni Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133665. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-771-1
vízügy - hidroszféra - vízépítés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
504.4 *** 351.79 *** 626/627
[AN 3603520]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 db : ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - 19 p.
Ametiszt féldrágakővel
ISBN 978-963-09-8265-8 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3607858] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11324 /2015.
Gyarmati Zsuzsanna (1973-)
   A kísérletezés varázslatos világa 2 : 100 otthon elvégezhető kísérlet nem csak gyerekeknek / Gyarmati Zsuzsanna. - [Dunakeszi] : LaBeGer Hungary Kft., 2015. - 134, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [137].
ISBN 978-963-12-1988-3 kötött : 3490,- Ft
kísérlet - fizika - kémia - biológia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 54(02.053.2) *** 57(02.053.2)
[AN 3606895]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2015.
International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (2.) (2014) (Debrecen)
   Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering : ISCAME 2014 : 9-10 October, 2014, Debrecen ... / [ed. by Sándor Bodzás, Tamás Mankovits] ; [org., publ. by the] University of Debrecen Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering. - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Engineering Dep. of Mechanical Engineering, [2014]. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: ISCAME 2014. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-751-3 fűzött
mechanika - mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány
531/534 *** 621 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3608054]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11326 /2015.
Hall, Judy (1943-)
The crystal bible 3 (magyar)
   Kristálybiblia : több mint 250 újabb gyógyító kristály : 3. kötet / Judy Hall. - Pécs : Alexandra, 2015. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-357-480-5 fűzött
kristály - holisztikus gyógymód
548 *** 133.4
[AN 3608236]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2015.
International Conference on Density Functional Theory and its Applications (16.) (2015) (Debrecen)
   16th International Conference on Density Functional Theory and its Applications : August 31 - September 4, 2015, Debrecen ... : programme and abstracts / [ed. Bence Godó]. - Debrecen : Printart-Press, 2015. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: DFT 2015. - Bibliogr.
Fűzött
fizikai kémia - konferencia-kiadvány
541.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3606648]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11328 /2015.
Ganeri, Anita (1961-)
Earth in 30 seconds (magyar)
   A Föld 30 másodpercben / Anita Ganeri ; [graf. Melvyn Evans ..., Marta Munoz ...]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-275-9 fűzött : 2470,- Ft
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3607483]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11329 /2015.
Gifford, Clive (1966-)
Space in 30 seconds (magyar)
   A világűr 30 másodpercben / [írta Clive Gifford] ; [graf. Melvyn Evans ..., Marta Munoz ...] ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-327-5 fűzött : 2750,- Ft
világűr - csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 3607514]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2015.
Ostriker, Jeremiah P. (1937-)
Heart of darkness (magyar)
   Sötét hatalom : kutatás a láthatatlan univerzum titkai után / Jeremiah P. Ostriker, Simon Mitton ; [ford. ... Kovács József]. - Szentendre : Geobook, 2014. - [6], 344 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5015-20-5 kötött : 3990,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 3606765]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11331 /2015.
Berger, Frank Michael von
Taschenatlas Zwiebel- und Knollenpflanzen (magyar)
   Hagymás és gumós növények / Frank Michael von Berger ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-70-2 fűzött : 2500,- Ft
liliomvirágú - virágkertészet - növényhatározó
582.57(083.71) *** 635.9
[AN 3608296]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2015.
Central European Workshop of Myrmecology (6.) (2015) (Debrecen)
   6th Central European Workshop of Myrmecology : Debrecen, 24-27 July 2015 / [org. by Department of Evolutionary Zoology and Human Biology University of Debrecen ...]. - Debrecen : Univ. of Debrecen, [2015]. - 62 p. : c21 cm
Fűzött
hangya - állatökológia - konferencia-kiadvány
595.796 *** 591.5 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3606685]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2015.
   Csányi Vilmos Kutyaakadémiája : Bukfenctől a robotokig : a magyarországi kutyaviselkedés-kutatás története és eredményei a Családi Kutya Program alapítójának 80. születésnapjára / [szerk. Kubinyi Enikő és Miklósi Ádám] ; [közread. a] Magyar Etológia Alapítvány. - Budapest : M. Etológia Alapítvány, 2015. - 299, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2411-5 fűzött : 2990,- Ft
etológia - kutya
591.5 *** 636.7
[AN 3607138]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2015.
Green, Jen
Oceans in 30 seconds (magyar)
   Óceánok 30 másodpercben / Jen Green ; [graf. Wesley Robins] ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-330-5 fűzött : 2750,- Ft
óceán - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2)
[AN 3607499]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2015.
   X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : nemzetközi konferencia : Sopron, 2014. március 7-9. = Recent Flora- and Vegetation Research in the Carpathian Basin X. : international conference : 7-9th March 2014, Sopron ... / szerk. ... Schmidt Dávid, Kovács Miklós, Bartha Dénes ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet. - Szöveg (pdf : 21 MB). - [Sopron] : NYME EK Növénytani és Természetvédelmi Int., [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133655. - Működési követelmények: Adobe Reader
Kárpát-medence - flóra - növényföldrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
581.9(4-191) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3603451]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11336 /2015.
Allen, James (1864-1912)
The path of prosperity (magyar)
   A jólét ösvénye : [erőink irányítása és vezérlése] / James Allen. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-21-9 fűzött : 1250,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3606565]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2015.
   Aneszteziológia és intenzív terápia / szerk. Molnár Zsolt ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - Budapest : Medicina, 2015. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-476-9 fűzött : 2950,- Ft
aneszteziológia - intenzív betegellátás - egyetemi tankönyv
616-039.76(075.8) *** 616-089.5(075.8)
[AN 3610598]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Szuggesztiós gyógyászat [elektronikus dok.] / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (mobi : 5.1 MB) (pdf : 873 KB) (epub : 2.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133893. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-182-9 (epub)
ISBN 978-963-387-183-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-184-3 (pdf)
alternatív gyógyászat - pszichoterápia - ezoterika - elektronikus dokumentum
615.89 *** 615.851 *** 133.25
[AN 3605859]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2015.
Claybourne, Anna
The human body in 30 seconds (magyar)
   Az emberi test 30 másodpercben / [írta Anna Claybourne] ; [graf. Wesley Robins] ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 90, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-329-9 fűzött : 2750,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3607533]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2015.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómia - élettan / Donáth Tibor. - 10. átd. kiad. / átd. Fehér Erzsébet. - Budapest : Medicina, 2016. - 393 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-226-544-5 fűzött : 4200,- Ft
anatómia - élettan - egyetemi tankönyv
611(075.8) *** 612(075.8)
[AN 3610613]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2015.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai atlasz / Donáth Tibor ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 10. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-164-5 kötött : 4600,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 3610593]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2015.
   Életelvűség és jövőre irányultság a relaxációs és szimbólumterápiákban : kutatás, képzés, módszertan : a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület VI. Nemzetközi kongresszusa : 2015. július 2-3-4, MOM Kulturális Központ, ... Budapest ... = Bionomical concept and future orientation in relaxation and symboltherapy : research, training, methodology : VIth International Congress of Relaxation and Symboltherapy : 2-3-4 July 2015. - Budapest : M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyes., 2015. - 287 p. : ill. ; 24 cm
A konferencia előadásainak összefoglalói
ISBN 978-963-12-2811-3 fűzött
pszichoterápia - konferencia-kiadvány
615.851 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3607050]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2015.
Fonyó Attila (1927-)
   Élettan gyógyszerészhallgatók részére / Fonyó Attila. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 570 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-543-8 kötött : 11900,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 3610618]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2015.
Gaskin, Ina May (1940-)
Ina May's guide to childbirth (magyar)
   Útmutató szüléshez / Ina May Gaskin ; [ford. Huffman Szilvia, Mailáth Nóra és Palatin Eduárd]. - 3. kiad. - Budapest : Jaffa, 2015, cop. 2006. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5492-73-0 fűzött : 3490,- Ft
szülés
618.4
[AN 3610713]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2015.
Gáspár Judit, B. (1946-)
   És mégis : összegyűjtött írások, 1983-2015 / B. Gáspár Judit. - Budapest : Oriold, cop. 2015. - 412 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-19-0 fűzött : 3490,- Ft
lélektan - művészetpszichológia - pszichoanalízis
159.9
[AN 3607861]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2015.
   Gyógyítók egészsége : a hivatás kihívásai és a változás lehetőségei / Csabai Márta és Papp-Zipernovszky Orsolya szerk. ; [közread.] A Gyógyító Nőkért Alapítvány. - Budapest : Oriold ; [Szeged] : A Gyógyító Nőkért Alapítvány, 2015. - 356 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-20-6 fűzött : 4900,- Ft
orvosi hivatás - munkaegészségügy - tanácsadás - esettanulmány
614.2 *** 613.6
[AN 3607870]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2015.
Hay, Louise L. (1926-)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Boros[!Bors] Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3611538]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2015.
   Hogyan vizsgáljunk ultrahanggal? : ultrahangvizsgálati protokollok gyűjteménye / szerk. Harkányi Zoltán és Morvay Zita. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2016. - 237 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-552-0 kötött : 5890,- Ft
orvosi diagnosztika - ultrahang
616-073.432.19
[AN 3610584]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2015.
   "...ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja" : PSYrodalmi szöveggyűjtemény / [szerk.] Németh Attila, Moretti Magdolna. - Budapest : Medicina, 2016. - 544 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-553-7 fűzött : 3700,- Ft
elmegyógyászat - világirodalom - szöveggyűjtemény
616.89 *** 82-822=945.11
[AN 3610650]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2015.
Komoly Sámuel (1952-)
   Gyakorlati neurológia és neuroanatómia : egyetemi tankönyv / Komoly Sámuel és Palkovits Miklós. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 455 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 427-431.
ISBN 978-963-226-518-6 fűzött : 7600,- Ft
ideggyógyászat - anatómia - egyetemi tankönyv
616.8(075.8) *** 611(075.8)
[AN 3610632]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2015.
Kövesdi Natália
   A mágnes ereje : Magnapress módszer / Kövesdi Natália. - [Budapest] : MCH Flow Kft., 2014. - 237 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8512-6 fűzött : 1990,- Ft
mágnesterápia
615.89 *** 615.847.8
[AN 3607195]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2015.
Lenkei Gábor (1961-)
Koleszterin (új kiadása)
   A koleszterin nem ártalmas / Lenkei Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2015. - 152 p. ; 20 cm. - (A tudás szabaddá tesz sorozat)
ISBN 978-963-89364-4-8 fűzött : 1980,- Ft
táplálkozástudomány - koleszterin
613.2 *** 612.397.81
[AN 3607179]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2015.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (34.) (2014) (Kecskemét)
   Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXIV. kongresszusa : 2014. október 2-4., Kecskemét : előadás kivonatok. - [Budapest] : MÜTT, [2014]. - 30 p. ; 21 cm
Fűzött
munkaegészségügy - konferencia-kiadvány
613.6 *** 061.3(439-2Kecskemét) *** 331.47
[AN 3606751]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2015.
Marti, Tatjana
Was macht die Feuerwehr? (magyar)
   Hová igyekeznek a tűzoltók? / [szöveg Tatjana Marti] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080 ; 15.)
ISBN 978-963-294-258-2 kötött : 1990,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3607467]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2015.
Nagy Balázs György
   Mindennapi gyógytorna csípőprotézissel rehabilitáció idején és utána : kézikönyv DVD melléklettel : SPT-HIP / Nagy Balázs György. - Budapest : Sanavius Med Kft., [2015]. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-12-2248-7 fűzött
gyógytorna - csípőízület - audiovizuális dokumentum
615.825 *** 616.728.2-085
[AN 3607785]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2015.
Pál Lőrinc András (1993-)
   Vizsgaidőszak könnyűszerrel [elektronikus dok.] : útmutató rejtett képességeid maximális kihasználásához tanulmányaidban / Lawrence J. Andrews. - Szöveg (epub : 574 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3606031]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2015.
   Rábeszélőtér : a szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája / szerk. Dúll Andrea, Varga Katalin. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 561 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kívülbelül, ISSN 2061-3857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-021-4 fűzött : 5990,- Ft
lélektan - környezeti hatás - környezethez való viszonyulás - szuggesztió
159.922.2 *** 159.962
[AN 3607729]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2015.
Rácz János (1953-|)
   Gyógyhatású növények : 250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése / Rácz János. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 30.)
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-963-9902-74-9 fűzött : 1490,- Ft
gyógynövény
615.322
[AN 3607178]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2015.
The Satir model (magyar)
   A Satir-modell : családterápia és ami mögötte van / Virginia Satir et al. ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 418 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 6.)
ISBN 978-963-9718-02-9 fűzött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - családterápia - pszichológus - 20. század
159.922-055.5/.7 *** 364.044.24 *** 615.851 *** 159.9(73)(092)Satir,_V.
[AN 3606231]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2015.
Siegel, Daniel J. (1957-)
The whole-brain child (magyar)
   A gyermeki elme : agyfejlődés, konfliktusok, támogató szülői stratégiák / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Varga Gábor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 203, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-64-7 fűzött : 3200,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - agykutatás
159.922.7 *** 37.018.1 *** 612.82
[AN 3606379]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2015.
Szaffner Éva
   "Miért sírnak az emberek olyankor, ha örülnek?" : szociális történetek autizmussal élő gyermekek számára / Szaffner Éva, Gosztonyi Nóra. - Szentendre : Geobook, 2015. - 143 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [144].
ISBN 978-615-5015-27-4 fűzött : 2500,- Ft
autizmus - gyógypedagógia - biblioterápia - beilleszkedési zavar - gyermekkönyv - olvasókönyv
615.851.82 *** 376.5 *** 616.89-008.45(02.053.2)(076)
[AN 3606391]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2015.
Tóth András
   Útmutató a jómódú élethez : pénzügyi alapkönyv / Tóth András. - Budapest : Efficenter, 2015. - 186 p. ; 16 cm. - (Jómódúak könyvtára ; 3.)
ISBN 978-963-12-1721-6 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3606413]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2015.
Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány. Szakmai továbbképzés (12.) (2015) (Debrecen)
   "Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések" (TAIM) Nemzetközi Alapítvány XII. szakmai továbbképzése : Debrecen, 2015. augusztus 27-28. : programfüzet / [rend. a] Debreceni Egyetem ÁOK ... - [Debrecen] : "Club Service" Kft., [2015]. - 71 p. ; 21 cm
Az előadáskivonatok angol nyelven is
Fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3606726]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2015.
   Tünetorientált klinikoradiológia / szerk. Palkó András, Lonovics János, Szarvas Ferenc. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 2015. - XV, 419 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 401-403.
ISBN 978-963-226-548-3 kötött : 7900,- Ft
röntgendiagnosztika
616-073.75
[AN 3610626]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2015.
Yogananda, Paramahansa (1893-1952)
   Szellemi naptár / Paramahansa Jogananda [írásaiból]. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 126 p. ; 21 cm
Borítócím: Szellemi naptár az év 365 napjára
ISBN 978-615-5342-20-2 fűzött : 1650,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3606540]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11366 /2015.
Farndon, John (1960-)
Stuff you should know! (magyar)
   Hogyan működik? : ismerd meg az okostelefon, a porszívó vagy a vécétartály titkát! / John Farndon, Rob Beattie ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-294-324-4 fűzött : 3570,- Ft
technika - mérnöki tudomány - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 3607566]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2015.
   Perspectives of renewable energy in the Danube Region [elektronikus dok.] / ed. Willington Ortiz [et al.] ; [publ. by the] Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Pécs : Inst. for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133968. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9899-91-9
Duna-medence - Közép-Európa - megújuló energiaforrás - energiapolitika - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
620.9(4-11) *** 504.03(4-11)
[AN 3606457]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11368 /2015.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel a gyakorlatban / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2015. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-16-4 fűzött
táblázatkezelő rendszer - példatár
681.3.016Excel(076)
[AN 3607843]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2015.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 10 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2015. - 414 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5477-19-5 fűzött : 1970,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_10
[AN 3607681]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2015.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Word a gyakorlatban / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2015. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-14-0 fűzött
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 3607842]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2015.
   Future Internet Research in Hungary 2014 [elektronikus dok.] : report of the Future Internet Research Coordination Centre : FIRCC report 2014 / ed. Péter Bakonyi and Gyula Sallai. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - [Debrecen] : FIRCC, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133698. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-719-3
Magyarország - internet - innováció - tudomány jövője - elektronikus dokumentum
681.3 *** 001.18 *** 330.341.1(439)
[AN 3604165]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2015.
Herdon Miklós (1950-)
   Agrárinformációs rendszerek / [szerzők Herdon Miklós, Kapronczai István, Szilágyi Róbert] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 978-963-473-822-0 fűzött
mezőgazdaság - információs rendszer
681.3.004.14 *** 338.43
[AN 3608036]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2015.
   A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei 2014 [elektronikus dok.] : a Jövő Internet Nemzeti Kutatáskoordinációs Központ jelentése : FIRCC jelentés 2014 / szerk. Bakonyi Péter és Sallai Gyula. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Debrecen] : FIRCC, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133697. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-717-9
Magyarország - internet - tudomány jövője - innováció - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
681.3 *** 001.18 *** 330.341.1(439)
[AN 3604157]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2015.
Minecraft beginner's handbook (magyar)
   Minecraft : kezdők kézikönyve / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-64-3 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3607924]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2015.
Minecraft combat handbook (magyar)
   Minecraft : a harc kézikönyve / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-66-7 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3607932]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2015.
Minecraft construction handbook (magyar)
   Minecraft : az építés kézikönyve / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-67-4 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3607933]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2015.
Minecraft redstone handbook (magyar)
   Minecraft : vörös kézikönyv / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-65-0 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3607930]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11378 /2015.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Android kézikönyv avagy Okostelefonok kezelése laikusoknak / Bártfai Barnabás, Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2014. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-12-6 fűzött
mobiltelefon - operációs rendszer
621.396.218 *** 681.3.066Android
[AN 3607847]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11379 /2015.
Árvai Anikó
   Nemezkalapok / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - Budapest : Cser K., 2015. - 120 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-278-416-8 kötött : 3495,- Ft
nemez - kalap - foglalkoztatókönyv
677.026.24 *** 687.4 *** 379.826
[AN 3607434]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11380 /2015.
   3h Építésziroda munkák, 2013-14 = 3h architecture projects 2013-14 / [szerk. Saffer Zsuzsanna]. - Budapest : 3h Építésziroda, cop. 2015. - 97, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3184-7 fűzött
Magyarország - építőipari tervezés - vállalat - 21. század
69.001 *** 061.5(439)3h
[AN 3608056]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11381 /2015.
   KRESZ egyszerűen és gyorsan : B (A1, A2, A és AM kiegészítéssel) kategóriához : tananyag tantermi és e-learning képzéshez. - Budaörs : Transport Media, cop. 2015. - 192 p. : ill., színes ; 15x15 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9518-74-2 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv - elektronikus dokumentum
656.1.05(078)
[AN 3608448]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2015.
Szabó Mátyás
   Emlékezés a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör megalakulásának 90. évfordulója alkalmából : 1925-2015 / írta és összeáll. Szabó Mátyás ; [kiad. Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Vár. Bélyeggyűjtő Kör, 2015. - 40 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: 90 éves a Székesfehérvári Bélyeggyűjtő Kör
Fűzött
Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör
Székesfehérvár - bélyeggyűjtés - egyesület
656.835.91(439) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 3606859]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11383 /2015.
   Act CII of 2013 on fisheries and the protection of fish : a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény angol nyelvű fordítása / [publ. by ... Ministry of Agriculture Department for Angling and Fisheries] ; [transl. ... by ... Péter Lengyel, Péter Juhász, Czók Dávid]. - Budapest : Min. of Agriculture Dep. for Angling and Fisheries, 2015. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 978-963-89399-6-8 fűzött
2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
Magyarország - halászat - halgazdaság - törvény
639.2/.3(439)(094)
[AN 3607868]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2015.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Szőlőkatasztrófák Magyarországon / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2015. - 295 p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-295.
ISBN 978-963-502-985-3 fűzött
Magyarország - agrártörténet - szőlőművelés - természeti katasztrófa - magyar néprajz
634.8(439)"17/19" *** 39(=945.11) *** 502.58(439)(091)
[AN 3607969]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2015.
   Fenntarthatóság - utópia vagy realitás? : konferencia PhD hallgatók és fiatal kutatók részére, Budapest, 2015. június 5. : program és absztraktfüzet / [... szerk. Csigéné Nagypál Noémi, Princz-Jakovics Tibor, Görög Georgina] ; [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék. - Budapest : BME Környezetgazdaságtan Tansz., 2015. - 60 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-313-182-4 fűzött
környezetgazdaságtan - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
631.1 *** 504.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3608257]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2015.
   Hello Wood, 1-5 : építészeti gyakorlatok : architectural exercises / [szerk. ... Janota Orsolya, Pozsár Péter, Szemerey Samu]. - [Budapest] : Hello Wood Kft., 2015. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
A 2010-2014 között azonos címmel rendezett alkotótábor anyagával
ISBN 978-963-12-1940-1 fűzött : 3300,- Ft : 10 EUR
Magyarország - formatervezés - installációs művészet - építészet - faanyag - alkotótábor - 21. század
630*8 *** 72(439)"200/201" *** 061.28(439) *** 658.512.2
[AN 3608046]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2015.
Kovács Szilvia
   Vadgyümölcsök a kertben és ültetvényekben : [homoktövis, csipkerózsa, húsos som, kökény, japánbirs, áfonya] / Kovács Szilvia. - Budapest : Cser K., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-143.
ISBN 978-963-278-409-0 fűzött : 2995,- Ft
gyümölcstermesztés - bogyós gyümölcs - vadon termő gyümölcs
634.7 *** 631.963.2
[AN 3607497]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2015.
Megyeri Szabolcs
   Zöldfűszerek a kertben és a konyhában / Megyeri Szabolcs, Liptai Zoltán ; [fotók Ruff István]. - Budapest : Cser K., 2015. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-426-7 fűzött : 2995,- Ft
fűszernövény - fűszer - szakácskönyv
635.7 *** 641.885 *** 641.55(083.12)
[AN 3607477]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2015.
Mihók Sándor (1950-)
   A gidrán : hagyományos magyar lófajták / Mihók Sándor, Ernst József. - Budapest : Mezőgazda : M. Lótenyésztők Orsz. Szövets., cop. 2015. - 303 p., [1] t.fol., [2] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 9.)
Bibliogr.: p. 289-294.
ISBN 978-963-286-705-2 kötött
Magyarország - ló - lótenyésztés
636.1(439)
[AN 3607974]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2015.
Mullenheim, Sophie de
Le girls' book de la cavalière (magyar)
   Nagy lovas könyv : csak lányoknak / írta Sophie de Mullenheim ; rajz. Linda-Laure Greff, Cécile Miller ; [ford. Tegzes Emese] ; [a verseket Lackfi János ford.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm + 3 mell.
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-11-9737-2 kötött : 3990,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3611429]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2015.
   Multifunkcionális agrárium / szerk. Mucsi Imre ; [közread. a] Tudás Alapítvány. - Hódmezővásárhely : Tudás Alapítvány, 2015. - 105 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89188-5-7 fűzött
agrártudomány - biogazdálkodás - falusi turizmus
63 *** 338.48 *** 631.147
[AN 3607999]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2015.
   "Nemzetközi összefogás a jövő agrárkutatásáért" konferencia kiadványa : 2015. június 11., Debrecen / fel. szerk. Bodnár Karina Bianka, Erdős Zsuzsa ; kiad. a Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium. - Debrecen : DE Tormay B. Szakkollégium, 2015. - 88 p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-816-9 kötött
agrártudomány - konferencia-kiadvány
63 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3606656]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2015.
   Növényvédelem a csonthéjasok ökológiai termesztésében / [szerk. Papp Orsolya] ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, 2014. - 32 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-12-1768-1 fűzött
csonthéjas gyümölcs - biológiai növénytermesztés - biológiai növényvédelem - növénybetegség
634.2 *** 632.937 *** 631.147
[AN 3606869]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2015.
   Növényvédelem az almatermésűek ökológiai termesztésében / [szerk. Papp Orsolya] ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, 2015. - 32 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-12-1967-8 fűzött
alma - gyümölcstermesztés - biológiai növénytermesztés - biológiai növényvédelem - növénybetegség
634.11 *** 632.937 *** 631.147
[AN 3606872]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2015.
Storcz Tamás
   Parlagfű felismerése: statisztikai lényegkiemelés és CNN osztályozás / Storcz Tamás és Ercsey Zsolt ; [közread. a ... Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2015. - 57 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 978-963-7298-62-2 fűzött
parlagfű - felismerés - gépi látás - digitális technika
632.51 *** 681.3.019 *** 681.3.004.14
[AN 3606706]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2015.
Swinney, Nicola Jane
I love horses and ponies (magyar)
   Imádom a lovakat! : [több mint 50 fajta] / Nicola Jane Swinney ; [ford. Zölei Anikó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9797-6 fűzött : 2499,- Ft
- fényképalbum
636.1(084.12) *** 599.723(084.12)
[AN 3611422]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2015.
   Tartamkísérletek : Debrecen-Látókép / [szerk. Nagy János, Pepó Péter] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ. - Debrecen : DE Agrártud. Közp., 2015. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5451-02-7 fűzött
növénytermesztés - agrotechnika - statisztikai adatközlés
633 *** 613.5(083.41)
[AN 3606709]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2015.
Valló László (1950-)
   Egész évben a kertben : ültetés, gondozás, szüretelés / Valló László ; [fotók Valló Máté és Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2015. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-412-0 fűzött : 2995,- Ft
amatőr kertészkedés
635
[AN 3607504]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11399 /2015.
Best of Burger (magyar)
   A legjobb hamburgerek : receptek húsevőknek, vegetáriusoknak és mindenki másnak / [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-411-3 fűzött : 2995,- Ft
hamburger - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3607492]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2015.
Kerekes Judit
   Jó étel, jó élet : táplálkozási kézikönyv ételreceptekkel babás, gyermekes családoknak / Kerekes Judit. - Budapest : Galenus, 2015. - 478 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7157-42-4 fűzött : 4990,- Ft
csecsemő - kisgyermekkor - étel - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3606963]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2015.
   Pünkösdvárás a Sóvidéken : parajdi tésztaversenyek / szerk. Demeter Zoltán. - [Vecsés] : DZL-K., 2015. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm
Közrerad. a Sótörő Kulturális Egyesület
ISBN 978-963-12-3207-3 fűzött
Sóvidék - sütemény - magyar néprajz - határon túli magyarság - gyermekjáték - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 394.3(=945.11)(498.4Sóvidék)
[AN 3607857]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2015.
Ress Piroska
   Éltető receptek : egészséges ételek / Ress Piroska ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5120-20-6 fűzött : 1850,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3607601]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2015.
Stauber, Sabine
Was soll ich heute anziehen? (magyar)
   Mit vegyek ma fel? / [szöveg Sabine Stauber] ; [ill. Katja Kiefer] ; [ford. Róneszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080 ; 16.)
ISBN 978-963-294-257-5 kötött : 1990,- Ft
öltözködés - gyermekkönyv
646.4(02.053.2)
[AN 3607474]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2015.
Szalai Attila
   Konyhashow / Szalai Attila. - Százhalombatta : [Hírhalom], 2015. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-89594-6-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3606417]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2015.
Ujváry Sándor (1897-19??)
   Takarékos polgári szakácskönyv és házi cukrászat / Ujváry Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2015]. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-23-3 fűzött : 2900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3606422]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11406 /2015.
Babits Antal (1954-)
   Határolt határtalanság : Maimonidész istenkeresései / Babits Antal. - Budapest : Logos, 2015. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 18.)
Bibliogr.: p. 303-318.
ISBN 978-963-8159-33-5 fűzött : 3000,- Ft
Môše ben Maymôn (1135-1204)
filozófus - zsidó vallásfilozófia - 13. század
1(=924)(092)Môše_ben_Maymôn *** 296.1
[AN 3606811]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2015.
   Giordano Bruno, 1548-1600 / [főszerk. Deák Szilvia] ; [ford. Benits Péter, Deák Szilvia, Szendrő Csaba] ; [közread. az] Új Akropolisz Közhasznú Kulturális Egyesület. - Budapest : Új Akropolisz Közhasznú Kult. Egyes., 1996[!2015]. - 45 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-88867-6-7 fűzött
Bruno, Giordano (1548-1600)
Itália - filozófus - 16. század
1(45)(092)Bruno,_G.
[AN 3610814]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Freu dich am Leben (magyar)
   Örülj az életnek / Anselm Grün ; [ford. Somorjai Gabi] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 136 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-615-5576-01-0 kötött
öröm - életvezetés - vallásos irodalom
17.023.34 *** 613.865 *** 244
[AN 3607258]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2015.
Labbé, Brigitte (1960-)
La vie et la mort (magyar)
   Élet és halál / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 41, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 1.)
ISBN 978-963-314-078-9 kötött
élet - halál - gyermekkönyv
128(02.053.2)
[AN 3607331]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2015.
   Realizmus, magyarázat, megértés / szerk. Márton Miklós, Molnár Gábor és Tőzsér János. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 251 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-023-8 fűzött : 2990,- Ft
filozófia
1
[AN 3607774]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2015.
Török-Szabó Balázs
   A teória / Török-Szabó Balázs. - [Budapest] : Könyvpont, 2015. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5436-11-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - filozófia
1 *** 894.511-96
[AN 3607706]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11412 /2015.
ʿAmmār al-Baṣrī (9. sz)
Kitāb al-burhān (német)
   Das Buch des Beweises / ʿAmmār al-Baṣrī ; Übers. und Abh. von Miklós Maróth. - Piliscsaba : The Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2015. - 171 p. ; 25 cm. - (Orientalia Christiana, ISSN 2416-1055 ; 1.)
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 978-615-5343-06-3 kötött
vallásfilozófia - kereszténység
21 *** 23/28
[AN 3606411]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2015.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Három pásztori és egy magánlevél : Jézus Krisztus jó vitézeihez : Pál apostol Timóteushoz írt 1., Timóteushoz írt 2., Tituszhoz írt, valamint a Filemonhoz írt leveleinek gyakorlati írásmagyarázata / Ablonczy Dániel. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2015. - 211 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
A címoldalon a megjelenés éve: 1991
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.1.07
[AN 3607185]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2015.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Gott ist uns nah (magyar)
   Isten közel van hozzánk : Eucharisztia: az élet középpontja / Joseph Ratzinger XVI. Benedek pápa ; [ford. Kürnyek Róbert]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 978-963-277-558-6 fűzött : 1700,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3606647]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2015.
Bolberitz Pál (1941-)
   Kézvezető : válogatott cikkek, tanulmányok / Bolberitz Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-519-7 fűzött : 2400,- Ft
vallási erkölcs - vallásfilozófia
241 *** 21
[AN 3606515]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2015.
Bolyki János (1931-2011)
   Teológia a szószéken és a katedrán / Bolyki János ; szerk. Zsengellér József ; Literáty Zoltán, Mucsi Zsófia és Trajtler Dóra közrem. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 319 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
ISBN 978-963-414-044-3 fűzött : 3500,- Ft
teológia - prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 226.07 *** 23
[AN 3607780]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2015.
Bonaventura da Bagnorea (1221 k.-1274)
Vita seu legenda maior S. Francisci (magyar)
   Szent Ferenc élete : legenda maior / Szent Bonaventura ; [ford. és a kísérő tanulmányt írta Berhidai Piusz]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 222 p. ; 21 cm. - (Középkori keresztény írók, ISSN 1419-8738 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-095-6 kötött : 2650,- Ft
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 13. század
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3606506]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2015.
   Csehimindszenti keresztút : [keresztút Mindszenty bíborossal] / [összeáll. Déri Péter] ; [fotók Lovagi Milán]. - Szombathely : Martinus K., [2015]. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5091-39-1 fűzött : 350,- Ft
Csehimindszent - kegyhely - szenvedéstörténet - kálvária
232.96 *** 726.95(439-2Csehimindszent) *** 248.159.23
[AN 3606654]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2015.
Dammertz, Viktor (1929-)
Das Verfassungsrecht der benediktinischen Mönchskongregationen in Geschichte und Gegenwart (magyar)
   A bencés kongregációk alkotmányjoga / Viktor Dammertz ; [ford. Váróczi Zsuzsanna]. - Pannonhalma : [Bencés Főapátság], 2015. - 320 p. ; 20 cm. - (Bencés rendtörténet ; 2.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9053-81-6)
Ordo Sancti Benedicti
szerzetesség - bencések - egyházjog
271.1 *** 348.328.3
[AN 3606451]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2015.
Il dialogo e l'annuncio (magyar)
   Párbeszéd és igehirdetés / Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa, A Népek Evangelizációjának Kongregációja ; [ford. Fehér András, Kránitz Mihály, Kunszabó Zoltán]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 56 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-420-6 fűzött : 880,- Ft
ökumené - prédikáció
261.8 *** 252
[AN 3606546]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2015.
   A Dicsérjétek az Úr nevét című zsolozsmáskönyvünk 80. évfordulója alkalmából 2014. november 20-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2014. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 14.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 29.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5073-26-7)
görög katolikus egyház - zsolozsma - konferencia-kiadvány
264-062 *** 281.5.018.2 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3606349]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2015.
   Érted születtem : Avilai Szent Teréz élete, karizmája és művei. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 241 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Tart.: A szeretet királyi útjai / Thérèse Nadeau-Lacour ; [ford. Muraközy Nóra]. A "Miatyánk" magyarázata / a Feltámadásról nevezett Colette-Marie nővér ; [ford. Muraközy Nóra]. Szent Teréz karizmája / Ildefonso Moriones ; [ford. Puskely Mária]. Bevezetés Avilai Szent Teréz írásaiba / Marie-José de la Présentation ; [ford. Muraközy Nóra]. - Egys. cím: L'expérience de Dieu avec Thérèse d'Avila (részlet) ; Il carisma teresiano (részlet)
ISBN 978-615-5120-19-0 fűzött : 2520,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század
235.3(092)Teresa_de_Jesus
[AN 3607654]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2015.
Fehér Ágota
   Az ember társas világának értékei / Fehér Ágota. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 87 p. ; 24 cm. - (Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiadványai, ISSN 2416-0059 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-554-8 fűzött
kereszténység - vallásos nevelés - vallási erkölcs - társadalmi kapcsolat - konfliktuskezelés
261.5 *** 241 *** 316.48
[AN 3608206]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2015.
Ferenc (pápa) (1936-)
Misericordiae vultus (magyar)
   Ferenc pápa Misericordiae vultus kezdetű bullája, mellyel meghirdeti az irgalmasság rendkívüli jubileumát / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 32 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 50.)
Borítócím: Misericordiae vultus : Ferenc pápa Az irgalmasság arca kezdetű bullája. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-538-8 fűzött : 400,- Ft
erény - enciklika
262.131.22Ferenc *** 241.513.43
[AN 3606533]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2015.
Forró József
   Emlékezés : [a ma a holnap tegnapja] / Forró József ; [közread. a Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet]. - Biatorbágy : Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet, 2015. - 95 p. ; 19 cm
Fűzött
vallásos irodalom - emlékezés
244 *** 159.953
[AN 3606940]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2015.
Hegedűs Antal (1928-2001)
Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége (horvát)
   Život i restauracijska djelatnost kalačkoga nadbiskupa Gabrijela Patačića / Antal Hegedűs ; [prijevod ... Ladislav Heka]. - Budimpešta : Enciklopedijska Radna Udruga Mađarske Crkvene Istorije : Fondacija Historia Ecclesiastica Hungarica ; Kalača ; Subotica : Kalačko-kecskemétska nadbiskupija, 2015. - 151 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 83.)
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 978-963-9662-86-5 fűzött
Patachich Gábor (1699-1745)
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 18. század - egyháztörténet
282(439)(092)Patachich_G. *** 282(439-03Kalocsa-Bácsi_főegyházmegye)"17"
[AN 3606404]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2015.
Horváth Sándor (1884-1956)
   Angyalok, démonok / Horváth Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 99 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-102-1 fűzött : 1400,- Ft
angyal - gonosz szellem
235.1 *** 235.2
[AN 3606502]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2015.
Kárpáti Kázmér, P. (1975-)
   Máriás fiatalok kézikönyve / P. Kárpáti Kázmér ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Plébánia. - [Budapest] : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ; Gyöngyös : Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Plébánia, 2015. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-615-5273-07-0 kötött
Magyarország - katolikus egyház - ifjúság - közösség - egyházi szertartás - népi vallásosság
282(439) *** 267.6 *** 264 *** 398.3(=945.11)
[AN 3607557]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2015.
   A kereszt erősíti a gyengét : Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében / közread. Soós Viktor Attila. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2015. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 21.)
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-615-5035-10-4 kötött : 2900,- Ft
Apor Vilmos (1892-1945)
Magyarország - püspök - zsidóság mentése - második világháború - 20. század
282(439)(092)Apor_V. *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"
[AN 3607278]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2015.
Kolba Judit, H. (1937-)
   Győr szakrális kincsei / Kolba Judit, Kiss Tamás, Szabó Béla ; [közread. a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár]. - Győr : Győri Egyházm. Kincstár és Kvt., 2014. - 87, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1916-6 fűzött
Győr - keresztény művészet - múzeumi gyűjtemény
246 *** 7.046.3 *** 069(439-2Győr)
[AN 3607348]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2015.
Kolba Judit, H. (1937-)
Győr szakrális kincsei (angol)
   The sacral treasures of Győr / Judit Kolba, Tamás Kiss, Béla Szabó ; [Engl. texts Boldizsár Fejérvári] ; [publ. by the Diocesan Treasury and Library of Győr]. - Győr : Diocesan Treasury and Libr., 2015. - 87, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-1916-6)
Győr - keresztény művészet - múzeumi gyűjtemény
246 *** 7.046.3 *** 069(439-2Győr)
[AN 3607360]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2015.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   Számvetésem / Kovács L. P. Bánk. - Budapest : [Rózsadomb Contact Kft.], 2015. - 104, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3166-3 fűzött
Magyarország - franciskánusok - magyar irodalom - 20. század - elmélkedés - memoár
242 *** 271.3(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3607107]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2015.
Kránitz Mihály (1959-)
   Alapvető hittan / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 588 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551-571.
ISBN 978-963-277-518-0 kötött : 3500,- Ft
fundamentális teológia - egyetemi tankönyv
230.1(075.8)
[AN 3606640]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2015.
   Neveden szólítottalak : Dr. Tóth Piroska : egy baptista misszionárius a XX. században / [szerk. Szádeczky Kornélia]. - [Andornaktálya] : Super Guide Bt., [2015]. - 112 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-3090-1 fűzött
Tóth Piroska (1933-)
Afrika - Ázsia - Magyarország - misszionárius - baptista egyház - misszió - 20. század
266(5/6) *** 286.15(439)(092)Tóth_P.
[AN 3607066]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2015.
   Pájer Antal és Tiszafüred : tanulmányok és dokumentumok / vál. és szerk. Lisztóczky László ; [közread. a] Tariczky Endre Helytörténeti-Helyismereti Alapítvány. - Tiszafüred : Tariczky E. Helytörténeti-Helyismereti Alapítvány, 2015. - 112 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89744-6-4)
Pájer Antal (1814-1881)
Tiszafüred - Magyarország - katolikus pap - író - helytörténet - 19. század - önkényuralom időszaka (1849-1867)
282(439)(092)Pájer_A. *** 943.9-2Tiszafüred"185/186" *** 894.511(092)Pájer_A.
[AN 3606667]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2015.
Pallath, Paul (1959-)
The Catholic Church in India (magyar)
   A Katolikus Egyház Indiában / Paul Pallath ; [... ford. Váróczi Zsuzsanna]. - Budapest : METEM, 2015. - 232 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Egyetemes egyház ; 1.)
ISBN 978-963-9662-89-6 fűzött
India - egyháztörténet - katolikus egyház
282(540)(091)
[AN 3606377]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2015.
Perry, Malcolm
   A vudu / Malcolm Perry. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-23-3 fűzött : 1650,- Ft
vudu vallás
299.77
[AN 3606548]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2015.
Prince, Derek (1915-2003)
Atonement (magyar)
   Engesztelés / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 3. utánny. - Budapest : Patmos Kv., 2015, cop. 2001. - 266, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7453-77-6 fűzött : 1990,- Ft
krisztológia - vallásos irodalom
242 *** 232.96
[AN 3611448]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2015.
Prince, Derek (1915-2003)
God's remedy for rejection (magyar)
   Elvetettség : tünetek, okok, gyógymód / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 3. kiad. - Budapest : Patmos Kv., 2015, cop. 2003. - 84, [2] p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-9617-03-2 fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 963-7453-91-1)
vallásos irodalom
244
[AN 3611463]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2015.
Prince, Derek (1915-2003)
Life-changing spiritual power (magyar)
   Élet-átformáló szellemi erő / Derek Prince ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatos Alapítvány és a DPM Magyarország ...]. - [Miskolc] : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2015. - 516 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89749-2-1 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3607897]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2015.
Stinissen, Wilfrid (1927-2013)
I dag är Guds dag (magyar) (részlet)
   Egyszerű szóval Istenről 2 : elmélkedések júliustól decemberig / Wilfrid Stinissen ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 388 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-18-3 fűzött : 2730,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3607607]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2015.
Stoffán György (1958-)
   A barátok konyhája : [szakácskönyv] : [receptek és emlékek] / Stoffán György. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., [2015]. - 133, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Fűzött
Magyarország - franciskánusok - szakácskönyv
271.3(439) *** 641.55(083.12)
[AN 3607686]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2015.
   Száz éve közösségként : emlékkönyv a Budapest-rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom megáldásának centenáriuma alkalmából / [szerk. Csorba Edit, Tóth Zoltán András]. - [Budapest] : Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia, 2015. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3134-2 fűzött
Budapest-rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia
Budapest. 17. kerület - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház - elektronikus dokumentum
282(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 3608239]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2015.
Szentkúti Márta
   Akik meghallották Isten hívását : szentek életének története / [elmesélte Szentkúti Márta] ; [ill. Gergár Mária]. - 3. bőv. kiad. - [Keszthely] : Homo Futurum Bt., cop. 2014. - 245, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-963-89578-0-1 fűzött
szent - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 3607539]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2015.
   Temetési szertartáskönyv lovari nyelven : ad experimentum / [... ford. Vesho-Farkas Zoltán] ; [az énekeket ford. Balogh Péter, Oláh Dezső és Sztojka Attila]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 102 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-506-7 kötött
katolikus egyház - lovári nyelv - szertartáskönyv - gyászszertartás
264-75 *** 282 *** 809.149.9
[AN 3606472]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2015.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
Manuscrits autobiographiques (magyar)
   Önéletrajz / Lisieux-i Szent Teréz ; [ford. Kis Monika]. - 4. jav. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 344 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-17-6 fűzött : 3570,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - vallásos irodalom - memoár
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3607201]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2015.
Varsányi Orsolya (1979-)
   Ninth-century Arabic Christian apology and polemics : a terminological study of ʿAmmār al-Baṣrī's Kitāb al-Masāʾil wa-l-ajwiba / Orsolya Varsányi. - Piliscsaba : The Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2015. - 381 p. ; 25 cm. - (Orientalia Christiana, ISSN 2416-1055 ; 2.)
Bibliogr.: p. 371-381.
ISBN 978-615-5343-07-0 kötött
ʿAmmār al-Baṣrī (9. sz). Kitāb al-Masāʾil wa-l-ajwiba
Szíria - teológus - 9. század - terminológia
21(569.1)(092)ʿAmmār_al-Baṣrī *** 800.866
[AN 3606428]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11448 /2015.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése / [összeáll. Lakatos Miklós]. - 2015. - 343 p.
ISBN 978-963-235-483-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - foglalkoztatottság - munkaerőpiac - ingázás - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5(439)"201"(083.41)
[AN 3607167] MARC

ANSEL
UTF-811449 /2015.
Balogh Eszter (1976-)
   Túlélési stratégiák a magyar gazdaságban : esettanulmányok a 2000-es évek elejéről / Balogh Eszter. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 149 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 143-146.
ISBN 978-963-236-965-5 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - gazdaságszociológia - gazdasági szerkezet - vállalatirányítás - korrupció - ezredforduló - esettanulmány
316.344.2(439)"200" *** 658.1.012.4(439) *** 339.13.012(439)"200" *** 343.352(439)"200"
[AN 3607784]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2015.
Czigány György (1931-)
   Keresztény élmény, magyarság : úton Babitshoz, Kodályhoz és utódaikhoz / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-533-3 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - író - zeneszerző - 20. század - magyarságtudat
316.63(=945.11) *** 78.071.1(439)(092)"19" *** 894.511(092)"19"
[AN 3606523]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2015.
Földes Zoltán (1884-1956)
   A magyarságért! / Földes Zoltán szerzése. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2015]. - 119 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Ditró : Pannónia Kvny., 1913
ISBN 978-615-5496-20-2 fűzött : 1900,- Ft
magyarságtudat - publicisztika - hasonmás kiadás
316.63(=945.11)(0:82-92) *** 094/099.07
[AN 3606508]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2015.
Hajdu Gábor
   Társadalmi tükör : jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015 : az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése / Hajdu Gábor, Kristóf Luca ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp., 2015. - 74 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-418-002-9 fűzött
Magyarország - társadalmi integráció - munkaerőpiac - anyagi helyzet - jövedelem - 21. század - statisztikai adatközlés
316.4.052(439)"201"(083.41) *** 331.5(439)"201"(083.41) *** 316.344.23(439)"201"(083.41)
[AN 3608298]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2015.
Hidvégi Handl Iván
   Svábok és zsidók Óbudán a 20. század első felében / Hidvégi Handl Iván. - Budapest : Kairosz, 2014. - 78, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-724-9 fűzött : 1800,- Ft
Budapest. 3. kerület - helyismeret - zsidóság - svábok - 20. század - memoár
316.347(=00)(439-2Bp.III.)(0:82-94) *** 908.439-2Bp.III."19"(092) *** 929(=924)(439-2Bp.III.)(0:82-94)
[AN 3606637]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2015.
   Kultúra és higiénia 2 : a munka folytatódik = Kulʹtura i gigiena 2. : rabota prodolžaetsâ : kollektivnaâ monografiâ / szerk. Magyari Beck István és Szűcs Olga. - Budapest : Tolsztoj Társ. : Kairosz, 2014. - 271, 290 p. : ill. ; 24 cm. - (A Tolsztoj Társaság füzetei, ISSN 2064-5813 ; 2.)
A Budapesten, 2012 októberében "Kulturológiai áttekintés a XXI. század elején" c. konferencia "Kultúra és higiénia" szekciójának szerkesztett előadásai. - A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-681-5 fűzött
kultúrakutatás - társadalomtudomány - higiénia
316.7 *** 316 *** 613
[AN 3606627]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2015.
Labbé, Brigitte (1960-)
Les garçons et les filles (magyar)
   Fiúk és lányok / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 41, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 2.)
ISBN 978-963-314-019-2 kötött
- férfi - nemi szerep - gyermekkönyv
316.37-055(02.053.2)
[AN 3607351]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2015.
Szabó Andrea (1970-)
   Politikai tükör : jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015 : az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése / Szabó Andra, Gerő Márton ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp., 2015. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 978-963-418-000-5 fűzött
Magyarország - politikai kultúra - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.3(439)"201"(083.41) *** 323.21(439)"201"(083.41)
[AN 3608286]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2015.
   Tanulmányok a társadalomról II : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái / [szerk. Kispál Richárd, Gerencsér Miklós] ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány]. - Szeged : SZTE Polgáraiért Alapítvány, 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2712-3 fűzött
társadalom - társadalomismeret - tudományos diákkör
316.3 *** 378.184
[AN 3606971]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11458 /2015.
   Aranykezekben [elektronikus dok.] : arany kezekben / kész. Sztrinkó Tünde. - Szöveg (pdf : 11 MB). - Jánoshalma : [Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde], 2014
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134006. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2914-1
gyermekirodalom - magyar irodalom - mondóka - gyermekvers - antológia - elektronikus dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3607170]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2015.
Barna Gábor (1950-)
   Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok / Barna Gábor. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2015. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 11.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-395-8 fűzött
Kunszentmárton - magyar néprajz - helytörténet
39(=945.11)(439-2Kunszentmárton) *** 943.9-2Kunszentmárton
[AN 3606634]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2015.
Ćurić, Mirko
   Pazovka : bajka : prema đakovačkoj narodnoj bajci zapisanoj 1936. u Đakovačkim Selcima = Pazovka : tündérmese : a Đakovački Selciban 1936-ban lejegyzett đakovói tündérmese alapján = Mese a legkisebb királyfiról, aki békát vett feleségül : tündérmese : a Đakovački Selciban 1936-ban lejegyzett đakovói tündérmese alapján ; Bajka o najmlađem kraljevom sinu koji je oženio žabu : bajka : prema đakovačkoj narodnoj bajci zapisanoj 1936. u Đakovačkim Selcima / Mirko Ćurić ; prijev. ... Frankovics György ; il. Monika Vladisavljević, ... Katarina Kuric. - Budapest : Napkút K., [2015]. - [36] p. : ill., színes ; 22x23 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-263-463-0 fűzött : 1000,- Ft
gyermekirodalom - horvát irodalom - népmese - mese - kétnyelvű dokumentum
398.21(=862) *** 886.2-34(02.053.2).02=945.11
[AN 3607034]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2015.
   Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu / ed. Anna Kováčová, Alžbeta Uhrinová ; [org., vyd.] Výskumný ústav celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. - Békešská Čaba : Výskumný ústav celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2015. - 400 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Békéscsabán, 2014. okt. 9-10-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-04-9 fűzött
néprajz - magyarországi szlovákok - személyi bibliográfia - emlékkönyv
39(=854)(439) *** 012Krupa_A.
[AN 3607545]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2015.
   Elegyes gyűjtés Magyarország és Erdély különböző részeiből : Magyar népköltési gyűjtemény I. kötet / szerk. Arany László és Gyulai Pál. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2015]. - 523 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-21-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar néprajz - folklór - népköltészet
398(=945.11)
[AN 3606554]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2015.
   "Isten éltessen Hazám!" : [ünnepek könyve] / [Deák Edit szerk.]. - Budapest : Biró, 2015. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5102-58-5 fűzött
Magyarország - ünnep - vallásos irodalom - prédikáció
394.21(439) *** 252 *** 244
[AN 3607683]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2015.
   Kikelet, kikelet .. : Győr-Moson-Sopron megye népművészei / [fel. szerk. Szalai Zsolt] ; [közread. a Kisalföld Kultúrájáért Egyesület és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Kisalföld Kultúrájáért Egyes. : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2015. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-7207-54-9 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - népművészet - tárgyi néprajz - iparművész
39(=945.11)(439.14) *** 7.031.4(439.14) *** 745/749(439.14)(092)
[AN 3607389]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2015.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
vicc
398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - [2015]. - 104 p. : ill.
ISBN 978-615-5361-33-3 fűzött : 950,- Ft
[AN 3606701] MARC

ANSEL
UTF-811466 /2015.
Paczolay Gyula (1930-)
   Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény : 340 közmondás magyar, angol, észt, francia, német, olasz, lengyel, portugál, spanyol és latin nyelven / Paczolay Gyula. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 202 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 194-199.
ISBN 978-963-409-014-4 fűzött : 2490,- Ft
közmondásgyűjtemény - többnyelvű szótár
398.9(=00) *** 801.318=00
[AN 3608092]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2015.
   Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 640 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-961-3 kötött : 4300,- Ft
szellemi lény - néphit
398.4 *** 291
[AN 3607403]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11468 /2015.
Bogár László (1951-)
   Globális háborúk örvényeiben / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2015. - 357 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 20.)
ISBN 978-963-662-774-4 fűzött : 3300,- Ft
globalizáció - világpolitika - világgazdaság - 21. század - publicisztika
327(100)"20"(0:82-92) *** 339.9(100)"20"(0:82-92)
[AN 3607532]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2015.
Hajdu Ágnes, B. (1955-)
   Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen / Barátné Hajdu Ágnes ; [... kiad. a Németh László Városi Könyvtár]. - Hódmezővásárhely : Németh L. Vár. Kvt., 2015. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-129.
ISBN 978-963-87406-7-0 fűzött
Hódmezővásárhely - civil társadalom - művelődéstörténet - egyesület - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
323.21(439-2Hódmezővásárhely)"192/194" *** 061.2(439-2Hódmezővásárhely)"192/194" *** 930.85(439-2Hódmezővásárhely)"192/194"
[AN 3608004]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2015.
Iohannis, Klaus (1959-)
Pas cu pas (magyar)
   Nagyszebentől az elnöki palotáig / Klaus Johannis ; [ford. Lakatos Mihály]. - Budapest : Cser K., 2015. - 162 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-415-1 fűzött : 2995,- Ft
Románia - politikus - 20. század - 21. század - memoár
32(498)(092)Iohannis,_K.(0:82-94)
[AN 3607378]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2015.
Kugler József (1955-)
   Berényiek voltak, berényiek lettek : a második világháború utáni migrációs változások (németek kitelepítése, magyar - csehszlovák lakosságcsere) emlékezete / Kugler József. - [Mezőberény] : Mezőberényi Helytört. és Tájvédelmi Egyes., 2015. - 216 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőberény öröksége, ISSN 2062-9540 ; 4.)
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 978-963-12-2956-1 kötött
Mezőberény - kitelepítés - áttelepítés - magyarországi németek - magyarországi szlovákok - felvidéki magyarság - 1945 utáni időszak - oral history - interjú
325.254(=30)(439-2Mezőberény)"194"(047.53) *** 325.254(=854)(439-2Mezőberény)"194"(047.53) *** 325.254(=945.11)(437.6)"194"(047.53)
[AN 3606624]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2015.
Lagzi István (1942-)
   Lengyel katonák evakuációja Magyarországról, 1939-1941 / Lagzi István. - Budapest ; Szeged ; Varsó : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2015. - 339 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 82.)
Bibliogr.: p. 335-339. - Összefoglalás lengyel és francia nyelven
ISBN 978-963-9662-81-0 fűzött
Magyarország - lengyelek - menekült - embermentés - diplomácia - második világháború
325.254(=84)(439)"1939/1945" *** 327(439)"1939/1941" *** 314.745.2(=84)(439)"1939/1941" *** 323.13(=84)(439)"1939/1941"
[AN 3606330]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2015.
   Megismerni és felismerni [elektronikus dok.] : embermentő magyarok üzenete a XXI. századnak : konferencia, Budapest, 2014. október 30. : előadások / szerk. Bíró Anna-Mária és Fischer Máté ; [rend., közread. a] Tom Lantos Intézet, Külügyi és Külgazdasági Intézet. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : Tom Lantos Int., [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133712. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80159-1-2
Magyarország - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború - történelemtanítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 372.893 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3604334]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2015.
   Páncélosokkal az életért : "Koszorús Ferenc, a holokauszt hőse" / [szerk. Hantó Zsuzsa, Szekér Nóra] ; [kiad. a Koszorús Ferenc Emlékbizottság]. - Budapest : Koszorús F. Emlékbizottság, 2015. - 295 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1505-2 kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-15)
Koszorús Ferenc (1899-1974)
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború - katonatiszt - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 355(439)(092)Koszorús_F. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(093)
[AN 3597693]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2015.
   A pesti gettó emlékezete : képek és dokumentumok a fővárosi zsidóság erzsébetvárosi végnapjairól / [a kiállítás főrendezője Jáki Monika] ; [a kiállítás kurátorai Bársony István, Dombi Gábor] ; [kiad. az] Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár. - [Budapest] : Erzsébetvárosi Zsidó Tört. Tár : Erzsébetvárosi Önkormányzat, [2014]. - 17 p. : ill. ; 15x15 cm
Megj. a Budapesten, 2014. nov. 29 - 2015. jan. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-88132-2-0 fűzött
Budapest - gettó - zsidóság - állami terror - második világháború - kiállítási katalógus
323.12(=924)(439-2Bp.)"194" *** 323.282(439)"1944/1945" *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3607058]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2015.
Sulák Péter Sándor
   Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a Jászkunságban : a kádári egyházpolitika Szolnok megyében, 1956-1964 / Sulák Péter Sándor ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Szolnok ; Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2015. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-77.
ISBN 978-963-9662-88-9 fűzött
Szolnok megye - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - Kádár-korszak
322(439.169)"1956/1964" *** 261.7(439)"195/196"
[AN 3606389]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2015.
Széchenyi István (1791-1860)
   Széchenyi igéi / Szekfű Gyula előszavával. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5219-91-7 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - társadalmi probléma - magyarságtudat - 19. század - idézetgyűjtemény
323.3(439)"181/183"(0:82-84) *** 316.63(=945.11)(0:82-84)
[AN 3608136]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2015.
Széphalmi Diéta (2015)
   Széphalmi Diéta : [2015. évi Széphalmi Diéta vitaindító dolgozatai] / [közread. a] Civil Akadémia Alapítvány. - Budapest : Civil Akad. Alapítvány, 2015. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5393-06-8)
világgazdaság - globalizáció - magyar történelem - politológia - vitairat
32.001(042) *** 339.9(042) *** 943.9(042)
[AN 3607206]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11479 /2015.
Bánfalvi László
   Évszázadok a bükki hegyháton : fejezetek Nekézseny történetéből, 1415-2015 / Bánfalvi László ; [közread. Nekézseny Község Önkormányzata]. - Nekézseny : Önkormányzat, 2015. - 111 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-102.
ISBN 978-963-12-3098-7 fűzött
Nekézseny - helytörténet - helyismeret
943.9-2Nekézseny *** 908.439-2Nekézseny
[AN 3608221]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2015.
Barna Gábor (1950-)
   Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről / Barna Gábor. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2015. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 17.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 4.). (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-396-5 fűzött
Kunszentmárton - népi vallásosság - magyar néprajz - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
943.9-2Kunszentmárton"17/19" *** 398.3(=945.11)(439-2Kunszentmárton)"17/19"
[AN 3606629]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2015.
Borhy László (1963-)
   Philippus Arabs császár brigetiói törvénytáblája / Borhy László, Bartus Dávid, Számadó Emese. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2015. - 59 p. : ill. ; 26 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 21.). (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/7.)
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-87668-2-3 fűzött
Philippus (Római Birodalom: császár) (204 k.-249)
Brigetio - Pannonia - Római Birodalom - régészet - epigráfia - 3. század - 4. század - uralkodó
930.271=71(398.6) *** 904(398.6-2Brigetio)"02/03" *** 937(092)Philippus
[AN 3607070]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2015.
   Budapesti hétköznapok 1914 [elektronikus dok.] : a nagy háború hátországának életképei / [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Multimédia. - [Budapest] : BFL, 2015. - 1 DVD ; 12 cm
A Budapesten, 2014. szept. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; mozgókép lejátszó program
ISBN 978-963-7323-95-9 műanyag tokban
Budapest - helytörténet - társadalomtörténet - első világháború - elektronikus dokumentum
943.9-2Bp."1914"
[AN 3608381]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2015.
   "Castellum, civitas, urbs" : Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa : centres and elites in early medieval East-Central Europe / hrsg. von Orsolya Heinrich-Tamáska [et al.]. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int. ; Leipzig : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas ; Keszthely : Balatoni Múz. ; Rahden : VML, 2015. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Castellum Pannonicum Pelsonense, ISSN 1869-9901 ; 6.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-3-89646-156-8
Kötött
Közép-Európa - régészet - kora középkor - emlékkönyv
904(4-11)"06/10"
[AN 3607218]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2015.
Dedet, Josephine (1969-)
Géraldine, reine des Albanais (magyar)
   Géraldine : egy magyar nő Albánia trónján / Joseéphine Dedet ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2015. - 331, [3] p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-331.
ISBN 978-963-405-202-9 kötött : 3990,- Ft
Geraldine (Albánia: királyné) (1915-2002)
Albánia - történelmi személy - történelem - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(=945.11)(496.5)Geraldine *** 949.65"19"
[AN 3607307]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2015.
Fejes Pál (1931-)
   Mit írtak az ősmagyarokról 46000 évvel ezelőtt? / [Fejes Pál]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Heraldika, cop. 2015. - 348 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5592-00-3 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3610550]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2015.
   Hat (hét) nemzedék : a Manno család története = Exi (epta) genies : istoria tīs oikogeneias Manno / [... szerk. F. Toma Katalin, Horváth J. András] ; [a bev. tanulmányt írta Bácskai Vera]. - Budapest : BFL, 2015. - 197, 218 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
A magyar és a görög nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-98-0 fűzött
Manno család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Manno
[AN 3607985]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2015.
Horváth Lajos
   Hetedhét ország, hol vagy? / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2014. - 312 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-64-1 fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9570-61-1)
magyar őstörténet - magyar történelem - középkor - magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan
930.8(=945.11) *** 943.9"08/14" *** 809.451.1-53 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3608059]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2015.
Huszár Mihály
   A sárkányos cégér alatt : életrajzok a Hikman - Szabó család történetéből = Under the dragon sign : biographies from the history of the Hikman - Szabó family / Huszár Mihály ; [kiad. a Marcali Múzeum]. - 3. jav. kiad. - Marcali : Marcali Múz., 2015. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4459-8 fűzött
Hikman család
Szabó család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Hikman *** 929.52(439)Szabó
[AN 3607452]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2015.
Illyés Terézia (1938-)
   Visszaszámlálás : regénytrilógia / Illyés Terézia. - [Budapest] : Biró, [2011]-. - 21 cm
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3382049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2015]. - 187 p. : ill.
ISBN 978-615-5102-54-7 fűzött
[AN 3607884] MARC

ANSEL
UTF-811490 /2015.
Jakab János
   Győrszemeréről szeretettel / ... Jakab János írta ; fotókat kész. Radics Gergely, Szabó Béla ; [közread. a] Természet Turista Egyesület. - Győrszemere : Természet Turista Egyes., 2015. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-2560-0 fűzött
Győrszemere - helytörténet
943.9-2Győrszemere
[AN 3607405]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2015.
   Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton = People, settlement and landscape on lake Balaton over the millennia / hrsg. von Orsolya Heinrich-Tamáska und Péter Straub. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int. ; Leipzig : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas ; Keszthely : Balatoni Múz. ; Rahden : VML, 2014. - 440 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Castellum Pannonicum Pelsonense, ISSN 1869-9901 ; 4.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-3-89646-154-4
Kötött
Balaton (környék) - Közép-Dunántúl - régészet
904(439)(285.2Balaton)
[AN 3607226]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2015.
Müller Róbert (1944-)
   Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur / Róbert Müller ; mit Beitr. von Zsolt Bendő [et al.]. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int. ; Leipzig : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas ; Keszthely : Balatoni Múz. ; Rahden : VML, 2014. - 377 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Castellum Pannonicum Pelsonense, ISSN 1869-9901 ; 5.)
Bibliogr.: p. 337-373. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-3-89646-155-1
Kötött
Fenékpuszta - régészet - temetkezési hely - középkor
904(439-2Keszthely-Fenékpuszta) *** 903.5
[AN 3607223]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2015.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta tájon pata dobog : történelmi igazságok, tanulságos mesék / Obrusánszky Borbála. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2015. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89516-6-3 fűzött
hunok - szkíták - történelem - magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3) *** 939.51(089.3)
[AN 3606950]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2015.
Senker, Cath
Ancient Egypt in 30 seconds (magyar)
   Az ókori Egyiptom 30 másodpercben / [írta Cath Senker] ; [ill. Melvyn Evans ... és Marta Munoz ...] ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-331-2 fűzött : 2750,- Ft
Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3607542]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2015.
Tácsi István
   Természetbiblia / írta és szerk. Tácsi István. - Vaskút : Magánkiad., 2015. - 3 db : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3043-7 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3606651]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A magyarok egyistennő hite, és az ősi- szentháromsága újra fénylik. - 520 p.
[AN 3606652] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A természeti materializmus tudománya és világnézete a jövő erő. - 435 p.
1
[AN 3606658] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A kettős magyar megváltás : Úr Jézus a történelmi ember. - 224 p.
[AN 3606661] MARC

ANSEL
UTF-811496 /2015.
Tompa Ilona
   Egy parasztcsalád története : boldog emberek / [szerző Tompa Ilona] ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2015. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-49-0 fűzött
Vörös család
Döbörhegy - családtörténet - helytörténet - magyar néprajz - parasztság
929.52(439-2Döbörhegy) *** 943.9-2Döbörhegy *** 39(=945.11)(439-2Döbörhegy) *** 316.343.64(439-2Döbörhegy)
[AN 3607810]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2015.
   Vásárhelykutastól Székkutasig / [szerk. Szabó Emese] ; [helytörténeti munkák és képaláírások Őze Sándorné, Szabó Emese] ; [kiad. Székkutas Községi Önkormányzat]. - Székkutas : Önkormányzat, 2015. - 318 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 309.
ISBN 978-963-12-2955-4 kötött
Székkutas - Hódmezővásárhely - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz - album
943.9-2Székkutas(084.1) *** 908.439-2Hódmezővásárhely(084.1) *** 39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3608011]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11498 /2015.
Abbruscato, Antonietta
Italienisch rund um den Stiefel (magyar)
   Az olasz csizma nyomában : gasztrokulturális kalandozások olaszul : [rejtvények, fejtörők és érdekességek] / írta Antonietta Abbruscato ; [ford. Bokor Gabriella]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2013. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-12-1 fűzött
Olaszország - gasztronómia - helyismeret - olasz nyelv - nyelvkönyv
908.45 *** 641.5(45) *** 805.0(078)=945.11
[AN 3607895]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2015.
Banizs Károly (1940-)
   Szülőföldem: Kurd / Banizs Károly ; [közread.] Kurd község Önkormányzata. - Kurd : Önkormányzat, 2015. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-963-12-3054-3 kötött
Kurd - helyismeret
908.439-2Kurd
[AN 3607927]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2015.
Boda Mónika Marianna (1943-)
   Egyszerű történetek 2 : egy hét Párizsban, 2013 / Boda Mónika Marianna. - Budapest ; [Gyömrő] : [Boda M.], [2015]. - 74, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2344-6 fűzött : 3000,- Ft
Franciaország - Párizs - helyismeret - művelődéstörténet - memoár
908.44-2Paris(0:82-94) *** 930.85(44)
[AN 3607142]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2015.
Domonkos László (1951-)
   Vereségek diadala : Arad-hegyalja, napsütésben / Domonkos László ; fényképes mell. Kemény András. - Budapest : Unicus, 2015. - 182, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-145.
ISBN 978-615-5084-20-1 kötött : 4200,- Ft
Aradi-Hegyalja - helyismeret - helytörténet
908.498.4Aradi-Hegyalja *** 943.921Aradi-Hegyalja
[AN 3607248]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2015.
Galli Károly (1969-)
   Csodaszép Szlovénia / Galli Károly, Halász Albert, Marton Jenő. - 3. kiad. - Budapest : Hibernia, [2015]. - 303 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2015. szept. 27.
ISBN 978-615-5426-30-8 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3610689]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2015.
   Győr-Moson-Sopron megye kincsei = Treasures of Győr-Moson-Sopron county / [közread. a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Önkormányzat, 2015. - 53, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7184-13-0 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - helyismeret - album
908.439.114(084.1)
[AN 3608279]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2015.
Jankovits Márta (1951-)
   Az elveszett sziget és más battai történetek / Jankovits Márta. - [Százhalombatta] : Hírhalom : Százhalombattai Faluvédő Egylet Hagyományőrző Köre, cop. 2015. - 116 p. ; 20 cm. - (Hírhalom könyvek, ISSN 2416-0776 ; 2.)
ISBN 978-963-12-2456-6 fűzött
Százhalombatta - helyismeret - magyar irodalom - elbeszélés
908.439-2Százhalombatta(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3606426]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2015.
Kelemen, Patricia
   Kanadai halabalu / Patricia Kelemen. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 114 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Kanada - helyismeret - magyar irodalom - napló
908.71(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3607909]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2015.
Kovács Imre (1944-)
   Ősiségünk / Kovács Imre. - [Budapest] : [Biró], 2014. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-52-3 fűzött
Magyarország - Ősi - alkotótábor - képzőművészet - 21. század - helyismeret - szobor - történeti feldolgozás
908.439-2Ősi *** 725.94(439-2Ősi) *** 061.28(439-2)Ősi)(091) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3607695]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2015.
   Lovászpatonának szeretettel.. / [szerk. Bartháné Borsó Katalin] ; [kiad. a Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesület]. - Lovászpatona : Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyes., 2012-. - 24 cm
Lovászpatona - helyismeret
908.439-2Lovászpatona
[AN 3440599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Apáink szülőföldje. - 2015. - 313 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3078-9 kötött : 3000,- Ft
Lovászpatona - helyismeret - album
908.439-2Lovászpatona(084.1)
[AN 3606887] MARC

ANSEL
UTF-811508 /2015.
Takácsné Tompos Rita
   Bakonyjákó képekben = Jaka in Bildern / [... gyűjt. Takácsné Tompos Rita] ; [... közrem. Kis Katalin] ; [kiad. Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány]. - Bakonyjákó : Nemzetiségi Gyermektánccsop. Közalapítvány, 2015. - 222 p. : ill., részben színes ; 33 cm
A képaláírások csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-12-2157-2 kötött
Bakonyjákó - helyismeret - magyarországi németek - fényképalbum
908.439-2Bakonyjákó(084.12) *** 316.347(=30)(439-2Bakonyjákó)
[AN 3606946]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2015.
Túri Zoltán Krisztián (1980-)
   A tájszerkezet-kutatás geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken = Analysis of the geoinformatic methods of landscape structure research in study areas in the Great Hungarian Plane. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2015. - 168 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 29.)
Bibliogr.: p. 130-156. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-513-1 fűzött
Tiszazug - térinformatika - tájökológia - táj
911.5(439Tiszazug) *** 681.3.004.14 *** 528.9 *** 504.54
[AN 3608073]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2015.
   Vésztő képekben = Vésztő in pictures = Vésztő in Bildern / [szerk. Molnár Sándor, Deák Balázs] ; [kiad. a Vejsze Kulturális Egyesület]. - Vésztő : Vejsze Kult. Egyes., 2014. - 157, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-2280-7 kötött
Vésztő - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Vésztő(084.12)
[AN 3606625]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11511 /2015.
Ablonczy Balázs (1974-)
   Trianon-legendák / Ablonczy Balázs. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2015. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5492-75-4 kötött : 2940,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - tudományos tévedés
341.382"1920" *** 001.98 *** 943.9"1920"
[AN 3610793]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2015.
Bartal Géza
   Hibás teljesítés / Bartal Géza, Farkas Attila. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 211 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 14.)
ISBN 978-615-5122-20-0 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - bírósági határozat - jogalkalmazás - jogeset
347.44(439) *** 34.096(439)
[AN 3608371]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2015.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Hóhércsárdás / Bátyi Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2015. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-812-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - halálbüntetés - kivégzés - történeti feldolgozás
343.25(439)(091)
[AN 3607967]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2015.
Bereczky Sára
   A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény kommentárja / szerzők Bereczky Sára, Osztovits András. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 578 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. jan.
ISBN 978-615-5122-09-5 kötött
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény - útmutató
347.736(439)(094)(036)
[AN 3608407]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2015.
Bilḥāǧ, ʿAbd al-Ṣamad (1974-)
   The ethical thesis : practical reason in Islamic legal hermeneutics / Abdessamad Belhaj. - Piliscsaba : The Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2015. - 199 p. ; 25 cm. - (Documenta et monographiae / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0886 ; 8.)
Bibliogr.: p. 173-194.
ISBN 978-615-5343-04-9 kötött
iszlám egyházjog - hermeneutika - vallásfilozófia - etika
34:297 *** 801.73 *** 21 *** 17
[AN 3606384]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2015.
   A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény nagykommentárja / szerzők Kiss Nikolett [et al.]. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 995 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. jan.
ISBN 978-615-5122-07-1 kötött
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény - útmutató
347.952(439)(094)(036)
[AN 3608375]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2015.
   A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja / szerzők Bodnár Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 439 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. febr.
ISBN 978-615-5122-05-7 kötött
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény - csőd - törvény - útmutató
347.736(439)(094)(036) *** 347.72(439)(094)(036)
[AN 3608379]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2015.
   Codex iuris canonici = Az egyházi törvénykönyv : hivatalos latin szöveg magyar fordítással és magyarázattal / szerk., ford. és a magyarázatot írta Erdő Péter. - 5. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 943 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-527-2 kötött
egyházjog - jogszabálygyűjtemény
348.1/.7(094)
[AN 3610721]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2015.
   Életkeretek a börtönön innen és túl : szubjektív reszocializációs esélyek / szerk. Albert Fruzsina ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. - Budapest : MTA TTK Szociológiai Int., 2015. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8302-47-2 fűzött
Magyarország - börtön - elítélt - szociális rehabilitáció - 21. század
343.81(439)"201" *** 364.65-058.57(439)"201"
[AN 3608440]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2015.
Gecsényi Lajos (1942-)
   Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / Gecsényi Lajos ; [kiad. a Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Győri Levéltára]. - Győr : Győr-Sopron M. Lvt. Ig. Győri Levéltára, 1990-. - 20 cm
A 4., 5., 6. kötetet írta Hegedüs Zoltán és Szabó Zoltán
ISBN 963-7228-04-7 * fűzött : ár nélkül
Győr vármegye - magyar történelem - helytörténet - közgyűlés - per - jegyzőkönyv - történelmi forrás
353(439.114)(094) *** 943.911.4(093)
[AN 154963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., 1676-1690. - 2015. - 304 p., [1] fol. : ill., térk. - (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának kiadványa, ISSN 1416-8146)
ISBN 978-963-7228-36-0 fűzött
[AN 3607308] MARC

ANSEL
UTF-811521 /2015.
Kepes Ágnes
   Gyakorlati protokoll : hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek / Kepes Ágnes, Sille István. - Budapest : Akad K., 2015. - 280 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9651-0 fűzött
diplomáciai etikett - üzleti etikett - rendezvény - rendezvényszervezés
341.75 *** 395 *** 649.9 *** 061.7
[AN 3607617]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2015.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A világ végveszélyben! : a nemzetközi jog és politika új kérdései / Kondorosi Ferenc. - Pécs : Alexandra, 2015. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-357-624-3 kötött
nemzetközi jog
341
[AN 3610726]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2015.
   Konferencia az igazságügyi (orvos-)szakértésről szakértőknek és jogalkalmazóknak : XV. MIOT Konferencia és MÉBOT Szakmai Nap : ... Debreceni Egyetem, ... 2015. szeptember 3-5. : programfüzet. - Debrecen : MIOT ; Budapest : MÉBOT, [2015]. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
igazságügyi orvostan - konferencia-kiadvány
340.66 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3606703]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2015.
Kuntz Zoltán (1956-)
   Sopronkőhida, a legek börtöne : véres-könnyes sztorik egy fősmasszer naplójából / Kuntz Zoltán, Pantali Zoltán. - Budapest : Oriold, cop. 2014. - 283 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-615-5443-11-4 fűzött : 3400,- Ft
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
börtön - 20. század - memoár
343.812(439-2Sopronkőhida)(092)(0:82-94)
[AN 3607965]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2015.
Mihalkó Viktória
   Modernkori rabszolgaság : képzési kézikönyv / ... szerzői Mihalkó Viktória, ... Szabó Mónika, ... Haidegger Mariann ...] ; [közread. az Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Anthropolis Egyes., 2015. - 247, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-615-80175-0-3 fűzött
rabszolga - szabadságjog - kizsákmányolás - kényszermunka - feketemunka - 21. század - oktatási segédlet
342.7 *** 343.262 *** 316.344.5(100)(091) *** 331.526.8
[AN 3606803]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2015.
Miklóssy Endre (1942-)
   A Szent Korona és az állam / Miklóssy Endre. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 36 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 93.)
ISBN 978-963-263-490-6 fűzött
Magyarország - államelmélet - szentkoronatan - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 321.01(439)(091)
[AN 3607027]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2015.
Molnár Judit (1979-)
   A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja / szerzők Molnár Judit, Nyilas Anna. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 187 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. jan.
ISBN 978-615-5122-06-4 kötött
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
polgári eljárás - meghagyás - törvény - útmutató
347.919(439)(094)(036)
[AN 3608389]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2015.
   Nemzetközi jog / Hoffmann Tamás [et al.] ; szerk. Kardos Gábor, Lattman Tamás. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 497 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 3.)
Bibliogr.: p. 477-479.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-312-022-4)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3611454]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2015.
Orosz Árpád (1959-)
   Tulajdonjog megszerzése eredeti szerzésmóddal / Orosz Árpád. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 163 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 15.)
ISBN 978-615-5122-21-7 fűzött
Magyarország - tulajdonjog - tulajdonszerzés - bírósági határozat - jogalkalmazás
347.232(439) *** 347.95(439)
[AN 3608364]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2015.
   A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény nagykommentárja / szerzők Bereczky Sára [et al.]. - Budapest : Opten Kft., 2015. - 1377 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. márc.
ISBN 978-615-5122-08-8 kötött
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3608412]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2015.
Prugberger Tamás (1937-)
   Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog / Prugberger Tamás, Nádas György. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 255 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. jún. 9. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-507-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - érdekvédelem - összehasonlító jog
342.9(439) *** 349.2(4-62) *** 331.105.44(439) *** 331.105.44(4-62)
[AN 3607603]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2015.
Radnai István (1926-2015)
   Egy levente naplója, 1944-45 / Radnai István ; [közread. a Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg]. - Pereszteg : Szülőfalunkért Egyes. Pereszteg, 2015. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2913-4 fűzött
Magyarország - hadtörténet - leventemozgalom - hadifogoly - második világháború - napló
356-053.6(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(436)(=945.11)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3606684]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2015.
Schadl György
   A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése, 2011 / Schadl György. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 159 p. ; 24 cm
Lezárva: 2011. nov. 30. - Bibliogr.: 155-159.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-295-295-500-1)
gazdasági társaság - társasági jog - jogtörténet - jogdogmatika
340.134 *** 347.72 *** 347.72(100)(091)
[AN 3607605]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2015.
   Stakeholder engagement [elektronikus dok.] : report on Aqua-add experiences. - Szöveg (pdf : 30 MB). - [Debrecen] : [DE], 2014
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Debreceni Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133658. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-779-7
Európai Unió - vízügy - elektronikus dokumentum
351.79(4-62)
[AN 3603488]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2015.
   Sustainable urbanizing landscape development (SULD) decision support tool [elektronikus dok.] : report on frontrunner aqua cases. - Szöveg (pdf : 17 MB). - [Debrecen] : [DE], 2014
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Debreceni Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133663. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-773-5
Európa - urbanisztika - vízügy - elektronikus dokumentum
351.79(4) *** 711.4(4)
[AN 3603510]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2015.
   Sustainable urbanizing landscape development (SULD) decision support tool [elektronikus dok.] : report on other aqua cases. - Szöveg (pdf : 18 MB). - [Debrecen] : [DE], 2014
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Debreceni Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133660. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-775-9
Európa - vízügy - urbanisztika - elektronikus dokumentum
351.79(4) *** 711.4(4)
[AN 3603501]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2015.
Tanka Endre (1940-)
   Országvesztés törvényesített földrablással : hogyan szerezhetjük vissza az uniós jogsértésekkel elvett önrendelkezésünket a földtulajdon és a földhasználat nemzeti szabályozásához? / Tanka Endre. - Budapest : Agroinform, 2015. - 192 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-991-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - földjog - szuverenitás
347.235(439) *** 341.211 *** 339.923(4-62)
[AN 3607959]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2015.
   Tisztelgés a Felső-Bácskából kényszermunkára hurcolt ezrek szenvedésének emléke előtt : emléktábla-állítás, Bácsalmás, 2010. Szent István napján / [szerk., ... sajtó alá rend. Csőke Sándor]. - Bácsalmás : [Csőke S.], 2015. - 79 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3279-0 fűzött
Bács-Kiskun megye - Bácsalmás - emléktábla - állami terror - internálás - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
343.819.5(439.155)"1945/195"(093) *** 725.945(439-2Bácsalmás) *** 323.282(439.155)"1945/195"(093)
[AN 3606797]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2015.
   Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna : a családon belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia / [szerk. Kuritárné Szabó Ildikó ..., Tisljár-Szabó Eszter ...]. - Budapest : Oriold, cop. 2015. - 416, 4 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-34-5 fűzött : 3900,- Ft
családon belüli erőszak - kiskorúak elleni erőszak - pszichoterápia - lelki trauma - esettanulmány
343.54 *** 615.851 *** 159.953 *** 343.62-053.2
[AN 3606858]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11540 /2015.
Hidán Csaba (1963-)
   Fegyverek magyar kézben : középkori fegyverek története : elmélet és gyakorlat / Hidán Csaba László. - Budapest : Unicus, 2015. - 155 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-615-5084-23-2 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - fegyver - középkor
623.444/.446(439)(091)
[AN 3607210]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2015.
   Méltó módon kifejezésre juttatni : katonai irattípusok az I. világháború időszakában / [szerk. Farkas Gyöngyi, Kiss Gábor, Szijj Jolán]. - Budapest : Agroinform, 2015. - 180 p. : ill ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
ISBN 978-963-502-990-7 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadtörténet - első világháború - történelmi forrás
355.48(439)"1914/1918"(093) *** 355.48(436/439)"1914/1918"(093)
[AN 3607972]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2015.
Stokes, Neil
   SU-85 and SU-100 on the battlefield / Neil Stokes. - Budapest : Peko Kft., 2015. - 107 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 9.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80072-0-7 kötött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(47)"1939/1945"(084.12)
[AN 3607582]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2015.
Tábori Kornél (1879-1944)
   Magyar hősök, 1914-1916 / szerk. Tábori Kornél. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2015]. - 180, [16] p. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pesti Napló, 1916
ISBN 978-615-5496-22-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - hősi halott - első világháború - album - történelmi forrás - hasonmás kiadás
355.293(439)"1914/1916"(093) *** 094/099.07 *** 355.48(439)"1914/1916"(084.1)
[AN 3606599]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2015.
Zsolnay Imre (1915-1998)
   Adjutáns voltam : események a II. világháborúból / Zsolnay Imre ; [sajtó alá rend. Király István és Somorjai Ádám]. - Budapest ; [Százhalombatta] : EFO K. és Ny., 2015. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8243-56-0 fűzött
Magyarország - katonatiszt - 20. század - memoár
355(439)(092)Zsolnay_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3606438]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11545 /2015.
Braun Róbert (1966-)
   Vállalati társadalmi felelősségvállalás : a vállalatok politikája / Braun Róbert. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 261-275.
ISBN 978-963-05-9654-1 fűzött
Magyarország - vállalatirányítás - üzletpolitika - társadalmi felelősség - esettanulmány
65.012.412 *** 316.6 *** 65.012.412(439) *** 316.6(439) *** 65.011.1 *** 65.011.1(439)
[AN 3607610]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2015.
Gécs Béla (1937-)
   Érdekességek, különlegességek a régmúlt nyomdászat krónikájából / [gyűjt., írta, szerk. ... Gécs Béla] ; [megj. a ... Kner-Tevan Alapítvány kiadásában]. - [Békéscsaba] : Kner-Tevan Alapítvány, 2015. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2498-6 kötött
nyomdászattörténet - könyvtörténet - művelődéstörténet
655.1(100)(091) *** 930.85(100) *** 02(100)(091)
[AN 3606398]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11547 /2015.
Csillag Sára (1972-)
   Az emberierőforrás-menedzsment mint morális útvesztő : etikai kérdések az emberierőforrás-menedzsment tevékenységben / Csillag Sára. - Budapest : BGF, cop. 2014. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Bibliogr.: p. 196-205.
ISBN 978-963-7159-97-8 fűzött
emberierőforrás-kezelés - foglalkozási erkölcs
658.3 *** 174.8
[AN 3608198]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2015.
   Az első húsz év: 1994-2014 : Concorde Alapkezelő / [szerk. Dávid Alexandra]. - Budapest : Concorde Alapkezelő Zrt., [2015]. - 584 p. ; 31 cm
Borítócím: 20 : az első 20 év: 1994-2014
ISBN 978-963-12-2336-1 kötött
Concorde Alapkezelő Zrt. (Budapest)
Magyarország - értékpapír-ügynökség - ezredforduló - újságcikk
336.763(439)"199/201"(045)
[AN 3606893]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2015.
   Examples of good cooperation within the framework of the Hungary - Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme / [ed. Senka Gavranov]. - Budapest : [Széchenyi Programiroda], 2015. - 36 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Széchenyi Programiroda
ISBN 978-963-12-3295-0 fűzött
Magyarország - Szerbia - együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 327(497.11)"200/201"
[AN 3607960]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2015.
Examples of good cooperation within the framework of the Hungary - Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme (magyar)
   Példaértékű együttműködések a Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében / [szerk. Senka Gavranov] ; [ford. Gajda Attila, Rácz Péter] ; [kiad. ... a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.]. - Budapest : Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., 2015. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3298-1 fűzött
Magyarország - Szerbia - együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 327(497.11)"200/201"
[AN 3607946]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2015.
Examples of good cooperation within the framework of the Hungary - Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme (szerb)
   Primeri dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija / [ured. Senka Gavranov] ; [prevod Milica Ivić, Natalija Ostojić, Senka Gavranov]. - Budimpešta : [Széchenyi Programiroda], 2015. - 36 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Széchenyi Programiroda
ISBN 978-963-12-3297-4 fűzött
Magyarország - Szerbia - együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 327(497.11)"200/201"
[AN 3607964]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2015.
Farkas Ferenc (1949-)
   Menedzsment alapvetések és funkciók / Farkas Ferenc, Balogh Gábor, Rideg András ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2015. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-292.
ISBN 978-963-642-758-0 kötött
vállalatirányítás - vezetés - egyetemi tankönyv
658.1.012.4(075.8) *** 65.011.1(075.8)
[AN 3607102]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2015.
Harangi Andrea
   Munkaerőgazdálkodás, 2015 / Harangi Andrea. - Budapest : Penta Unió, 2015. - 160 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-615-5249-33-4 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - emberierőforrás-kezelés - tankönyv
658.3(078) *** 331.5(078)
[AN 3608226]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2015.
   Hogyan tett tönkre a könyvelőm? : vállalkozói rémtörténetek a kontár könyvelők károkozásáról / szerk. Harkai István ; [közread. a] Minőségi Könyvelők Klubja. - [Érd] : Minőségi Könyvelők Klubja, cop. 2015. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1594-6 fűzött
Magyarország - számvitel - vállalkozás - kontármunka - memoár
657 *** 331.526.8 *** 658.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3606841]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2015.
Hungary - Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (magyar)
   Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program : projekt katalógus / [szerk. Senka Gavranov] ; [kiad. ... a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.]. - Budapest : Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., 2015. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2868-7 fűzött
Magyarország - Szerbia - együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 327(497.11)"200/201"
[AN 3607917]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2015.
   Hungary - Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme : project catalog / [ed. Senka Gavranov]. - [Budapest] : [Széchenyi Programiroda], [2015]. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Széchenyi Programiroda
Fűzött
Magyarország - Szerbia - együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 327(497.11)"200/201"
[AN 3607923]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2015.
Hungary - Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (szerb)
   Mađarska - Srbija IPA program prekogranične saradnje : katalog projekata / [urednica Senka Gavranov]. - Budimpešta : [Széchenyi Programiroda], 2015. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Széchenyi Programiroda
ISBN 978-963-12-2867-0 fűzött
Magyarország - Szerbia - együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 327(497.11)"200/201"
[AN 3607929]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2015.
Matolcsy György (1955-)
   Egyensúly és növekedés : konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010-2014 / Matolcsy György. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 644 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Bank könyvsorozata, ISSN 2416-2841)
Bibliogr.: p. 602-614.
ISBN 978-963-662-734-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"199/201"
[AN 3607621]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2015.
   Mind the gap : integration experiences of the ten Central and Eastern European countries / ed. by Andrea Éltető ; [publ. by the] Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics. - Budapest : CERS HAS Inst. of World Economics, 2014. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5447-54-9)
Közép-Európa - Kelet-Európa - európai integráció - gazdasági helyzet - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
339.923(4-11)"200/201"(083.41) *** 338.1(4-11)"200/201"(083.41) *** 327.39(4-11)"200/201"(083.41)
[AN 3606766]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2015.
   New narrative for Europe and for the Monetary Union after the crisis : conference logbook on the second conference of the Magyar Nemzeti Bank's Lamfalussy Lectures Conference series : Budapest, 2 February 2015 / [ed. Eszter Hergár]. - Budapest : MNB, 2015. - 129 p. : ill., színes ; 26 cm
Gerinccím: Lamfalussy Lectures Conference 2015. - Bibliogr.
Kötött
Európai Unió - monetáris politika - bankügy - nemzeti bank - 21. század
336.711(4-62)"200/201" *** 336.74(4-62)"200/201"
[AN 3607634]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2015.
   Az önkéntes polgári együttműködés erkölcsi kötelezettsége és felelőssége : ... 2015. május 15-én a Széchenyi Társaság szervezésében : [konferencia a civil szervezetekről]. - Budapest : Széchenyi Társ., 2015. - 67 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7557-11-8 fűzött
Magyarország - civil szervezet - konferencia-kiadvány
334.012.46(439) *** 323.21(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3607597]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2015.
Rekettye Gábor (1944-)
   Nemzetközi marketing / Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet. - Budapest : Akad. K., 2015. - 473 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 466-473.
ISBN 978-963-05-9623-7 fűzött
marketing - külkereskedelem
339.5 *** 658.8 *** 339.138
[AN 3607594]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2015.
Szabó Magdolna (1970-)
   Szalmakötő háziipar Erdélyben / Szabó Magdolna. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2015. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi értekezések, ISSN 2060-4386 ; 3.)
Bibliogr.: p. 252-268. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88169-7-9 fűzött
Erdély - kézműipar - szalmafonás - kalap - magyar néprajz - 19. század - 20. század
334.712(439.21)"18/19" *** 334.712(498.4)"19" *** 745.55 *** 687.4 *** 391(=945.11)(439.21) *** 391(=945.11)(498.4)
[AN 3607680]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2015.
Szabó Miklós Tibor
   Huncutságok a hitelezésben avagy Bankkonszolidáció alulnézetből / Szabó Miklós Tibor. - Budapest : Püski, 2015. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-151-4 fűzött
Magyarország - bankügy - 1990-es évek - esettanulmány
336.7(439)"199"
[AN 3607194]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2015.
Szigeti Attila (1984-)
   Go to London!!! S.O.S [elektronikus dok.] : lépésről lépésre, a kezdetektől az új életig! / Szigeti Attila. - Szöveg (epub : 591 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - helyismeret - útmutató - elektronikus dokumentum
331.556.46(100)(036) *** 908.410
[AN 3605947]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11566 /2015.
Ablonczy Margit (1960-)
   Tiniből tanítvány / Fodorné Ablonczy Margit ; [... ill. Michna Ágnes]. - [Budapest] : Dunamelléki Ref. Egyházker. Ifj. Misszió, cop. 2015. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifi-kap-tár füzetek, ISSN 2416-2779 ; 2.)
ISBN 978-963-89654-2-4 fűzött
ifjúságvédelem - vallásoktatás - hitélet - didaktika
364.65-053.2/.6 *** 372.82 *** 291.4 *** 371.3
[AN 3607177]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11567 /2015.
Bodó Péter
   Volt egyszer egy BBÁMK / Bodó Péter, Ács Péter. - [Budapest] : Napkút K., 2015. - 96 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-263-487-6 kötött
Balázs Béla Általános Művelődési Központ (Győr)
Győr - iskolatörténet - általános iskola - művelődési ház - memoár - történeti feldolgozás
374.07(439-2Győr)(091) *** 373.3(439-2Győr)(0:82-94)
[AN 3606903]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2015.
Bölcsföldi András
   Kreatív segítségek az ifi munkához / Bölcsföldi András ; [... ill. Michna Ágnes]. - [Budapest] : Dunamelléki Ref. Egyházker. Ifj. Misszió, cop. 2015. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifi-kap-tár füzetek, ISSN 2416-2779 ; 1.)
ISBN 978-963-89654-1-7 fűzött
didaktika - vallásoktatás
371.3 *** 372.82
[AN 3607173]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2015.
Both Ferenc (1872-1937)
   Ötven év a temesvári piarista gimnázium történetéből, 1885-1935 : műveltség- és kortörténeti tanulmányok / Both Ferenc ; sajtó alá rend., szerk. és az utószót írta Sas Péter. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2015. - 427 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89610-7-5 fűzött : 2100,- Ft
Temesvári Kegyes Tanítórendi Főgimnázium
Temesvár - gimnázium - iskolatörténet - egyházi iskola - piaristák
373.54(439-2Temesvár)(091) *** 373.54(498.4-2Temesvár)(091) *** 271.786
[AN 3606316]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2015.
Földvári László (1941-)
   A hódmezővásárhelyi Petőfi Művelődési Központ krónikája, 1948-2011 : a PMK-tól a BFMK-ig / Földvári László. - Hódmezővásárhely : [Földvári L.], 2014. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9708-2 fűzött
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3607995]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2015.
Herczeg Zoltánné
   Konfliktushelyzetek és azok kezelési módjai szórakoztató formában [elektronikus dok.] : a szülő és pedagógus konfliktusának megoldása : tematikus, fiktív esettanulmány és a kapcsolódó elmélet / Herczeg Zoltánné ; [közread. a] Szent Gergely Népfőiskola. - Szöveg (doc : 109 KB). - [Tar] : Szt. Gergely Népfőisk., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133935. - Működési követelmények: MS Word
szülő-pedagógus kapcsolat - konfliktuskezelés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
37.018.26 *** 316.48
[AN 3606162]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2015.
Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia (8.) (2014) (Sopron)
   VIII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia [elektronikus dok.] : humán tudományok találkozása - interdiszciplinaritás a pedagógiában : tudományos konferencia : Sopron, 2014. november 27. : absztraktkötet / főszerk. Varga László ; [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Sopron : NYME BEPK, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133653. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-359-038-6
pedagógia - interdiszciplináris módszer - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3603435]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2015.
Magocsa László (1957-)
   Children's interaction and their proximal development in EFL kindegarten [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 103 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134008. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5551-03-1
óvodai nevelés - nyelvoktatás - elektronikus dokumentum
372.3 *** 372.880
[AN 3607171]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2015.
Magocsa László (1957-)
   Gifted children and their L2 (second language) learning [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 77 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133972. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5551-05-5
nyelvoktatás - iskoláskor előtti nevelés - elektronikus dokumentum
372.880 *** 372.3
[AN 3606504]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2015.
Magocsa László (1957-)
   Young children and second language learning [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 274 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133976. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5551-04-8
nyelvoktatás - iskoláskor előtti nevelés - elektronikus dokumentum
372.880 *** 372.3
[AN 3606547]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2015.
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs). Egyetemi Tanács
   A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai, 1914-1943 / szerk. és összeáll. Sztana-Kovács Adrienn. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2014. - 296 p. ; 30 cm. - (PTE Egyetemi Levéltár kiadványai, ISSN 2063-2355 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-589-0 kötött
Pécs - egyetem - történelmi forrás
378.4(439-2Pécs)(093)
[AN 3607151]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2015.
   Media and e-learning environment in education in V4 countries = Médiapedagógia és elektronikus tanulási környezet a V4 országokban / [szerk. Kovács Edina] ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - [Debrecen] : DE, 2015. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-817-6 fűzött
oktatás - tanulás - e-learning - információtechnika - Visegrádi államok
371.3(4-11) *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 3608130]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2015.
Németh Norbert
   Az óvári gazdász.. / [írta Németh Norbert, Németh Attila] ; [kiad. Óvári Gazdászok Szövetsége ...]. - Mosonmagyaróvár : Óvári Gazdászok Szövets. ; [Sopron] : NYME K., 2015. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0242-7 fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - egyetem - agrártudomány - diákélet - történeti feldolgozás
378.663(439-2Mosonmagyaróvár)(091) *** 378.18(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3608058]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2015.
   Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány [elektronikus dok.] : XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia : Debrecen, 2014. november 6-7-8. : tartalmi összefoglalók / szerk. Buda András ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága ; kiad. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Debrecen] : DE Neveléstudományok Int., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133670. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-742-1
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3603559]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2015.
Oktatás-informatikai Konferencia (7.) (2015) (Budapest)
   VII. Oktatás-informatikai Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Ujhelyi Adrienn és Lévai Dóra ; [rend., közread. az] ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : ELTE PPK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2015. május 15-16-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133646. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-284-598-2
oktatástechnológia - e-learning - multimédia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.68 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3603300]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2015.
   Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2 : hagyomány és modernitás / [szerk. Prax Levente, Hoss Alexandra, Nagy Tamás] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Film-Virage Kulturális Egyesület. - [Pécs] : PTE BTK : Film-Virage Kult. Egyes., 2015. - 172 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2014. máj. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-763-4 fűzött
anyanyelvi nevelés - nyelvészet
372.880.945.11 *** 80
[AN 3607067]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11582 /2015.
Bothuon, Rozenn
Mes monuments du monde en papertoys (magyar)
   Híres építmények világszerte : hajtógatókönyv : 10 látványos makett : [óriás világtérképpel] / rajz. Rozenn Bothuon ; [ford. Marczisovszky Anna]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 22 p., [11] fol. : ill., színes ; 30 cm + térk.
ISBN 978-963-294-284-1 fűzött : 3170,- Ft
építmény - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 72(100)(02.053.2)
[AN 3607590]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2015.
Deko-Ideen aus der Natur (magyar)
   Természetes díszek őszre és télre / G. Auenhammer [et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 96.)
ISBN 978-963-278-421-2 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 3607383]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2015.
Fericsán Kálmán (1945-)
   Rítus és areté : a görög filozófia hatása és a nevelési intézmények kialakulása 2. / Fericsán Kálmán. - Budapest : Agroinform, 2015. - 344 p., [2] t. : ill. ; 25 cm. - (A pedagógusképzés történeti előzményei ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-986-0 kötött
ókori Görögország - testnevelés - sportelmélet - kultúra
796.01 *** 008(38)
[AN 3607968]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2015.
Grätzer József (1897-1945)
   Rébusz / Grätzer József ; [sajtó alá rend. Fried Katalin és Halmos Mária] ; [a rajzokat kész. Réber László]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2008. - 182 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-395-1 kötött : 2880,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3610747]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2015.
Hegyi Iván (1953-)
   A nagy piros-kékség / Hegyi Iván. - Budapest : Sprint, [2015]. - 200 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89557-9-1 kötött : 2960,- Ft
Vasas Sport Club (Budapest). Labdarúgó Szakosztály
Budapest - sporttörténet - sportegyesület - sportesemény - labdarúgás
796.332.093(439)(091) *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 3607591]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2015.
I love ponies (magyar)
   Imádok lovagolni! : [letehetetlen lovas kalauz nem csak lányoknak] / [ford. Zölei Anikó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9798-3 fűzött : 2499,- Ft
lovaglás - ló - gyermekkönyv
798.2(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3611418]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2015.
Krämer, Patrick
Modern Quilling (magyar)
   Quilling : modern újdonságok / Patrick Krämer ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 91.)
Borítócím: Quilling : modern minták
ISBN 978-963-278-402-1 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3607363]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2015.
Madaras Kata
   Gumikarkötők és -figurák / Madaras Kata. - Budapest : Cser K., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 95.)
ISBN 978-963-278-414-4 fűzött : 1195,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3607379]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2015.
Wegener, Andrea
Coole Kumpels aus Wellpappe (magyar)
   Tekercsfigurák hullámkartonból / Andrea Wegener ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 93.)
ISBN 978-963-278-407-6 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3607372]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2015.
Wohnaccessoires aus Beton selber machen (magyar) (szemelv.)
   Lakásdíszek betonból - kezdőknek / M. Dawidowski [et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 92.)
ISBN 978-963-278-408-3 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - lakberendezés - beton - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 747 *** 666.972
[AN 3607366]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11592 /2015.
Balla Károly
   Harangoznak, Istenem segíts! : a református templom története Százhalombattán / Balla Károly. - [Százhalombatta] : Hírhalom Lap- és Kvk., cop. 2015. - 94 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Hírhalom könyvek, ISSN 2416-0776 ; 3.)
ISBN 978-963-89594-5-4 fűzött
Százhalombatta - templom - református egyház
726.54(439-2Százhalombatta) *** 284.2(439-2Százhalombatta)
[AN 3606431]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2015.
Dobány Sándor (1954-)
   Dobány Sándor : [keramikus] : [ceramist] / [összeáll. ... Dobány Sándor és Pinczehelyi Sándor]. - Pécs : Dobány S., 2015. - 167 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Pécsett, 2015. szept. 18 - okt. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-12-2878-6 kötött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Dobány_S. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3607612]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2015.
   Drávafoki történetek : workshop kötet : [2015. 04. 07 - 2015. 04. 11.] / [szerk. Mózes Anett, Zilahi Péter ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara. - Pécs : PTE MIK, 2015. - 71 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-799-3 fűzött
Drávafok - településtervezés - közösségfejlesztés - építészeti terv
711.4(439-2Drávafok) *** 316.45(439-2Drávafok) *** 72.011
[AN 3607055]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2015.
Faragó Krisztina
   Kosárfonás / Faragó Krisztina, Varga Péter. - Budapest : Cser K., 2015. - 152 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-278-424-3 kötött : 3495,- Ft
kosárfonás - vesszőfonás - foglalkoztatókönyv
746.7 *** 677.543 *** 379.826
[AN 3607426]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2015.
   A festő hazatér : [Cziráki Lajos] / [szerk. Nagy-L. István] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, 2015. - 44 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2245-6 fűzött
Cziráki Lajos (1917-2003)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Cziráki_L.
[AN 3606774]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2015.
Fülöp Péter (1967-)
   100 csend. - [Paks] : TotáLiber Kvk., 2015. - [107] p. : ill. ; 16x16 cm
Fülöp Péter fényképei
ISBN 978-963-12-2209-8 fűzött : 1495,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Fülöp_P.
[AN 3607271]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2015.
Harsányi Zsuzsanna (1962-)
   Vízi világ pasztellel / Harsányi Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., cop. 2015. - 108 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-422-9 fűzött : 3495,- Ft
művészet technikája - pasztellfestés
75.021.342
[AN 3607422]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2015.
Jung, Ilse
Für kleine Hände - erstes Papierfalten (magyar)
   Első papírhajtogatós könyvem / Ilse Jung ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 43 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5178-74-0 kötött : 1780,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3608965]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2015.
   Kép-író : Almási Tibor és Belovitz Ferenc több évtizedes múzeumi munkássága tiszteletére / [szerk. Pápai Emese] ; [közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2015. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7207-55-6 fűzött
muzeológia - művészettörténet - restaurálás - emlékkönyv
069.01 *** 7(091) *** 7.025.4
[AN 3607323]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2015.
Kolba Judit, H. (1937-)
   Győri Egyházmegyei Múzeum / Kolba Judit, Kiss Tamás, Szabó Béla. - Győr : Győri Egyházm. Kincstár és Kvt., 2015. - 124, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1917-3 fűzött
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
Győr - múzeumi gyűjtemény - keresztény művészet - egyházi könyvtár - könyvritkaság
069(439-2Győr) *** 246 *** 027.6(439-2Eger) *** 09
[AN 3607315]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2015.
Konye, Paul
Funky things to draw (magyar)
   Varázslatos rajzok : válj te is a ceruza mesterévé! : technikai és készségfejlesztő tanácsokkal és rengeteg hasznos tippel : [több mint 80 izgalmas rajz] / [ill. Paul Könye[!Konye] ; [szöveg Kate Ashforth]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [192] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-522-2 kötött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3608297]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2015.
Kovács Zita (1962-)
   Az Éber-emlékház : id. Éber Sándor, ifj. Éber Sándor és Éber Anna művészete / [a katalógus szövegét írta Kovács Zita]. - Baja : Türr I. Múz., 1999 [!2015]. - 24 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 28.)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-615-80206-0-2 fűzött
Éber Anna (1905-2002)
Éber Sándor (1878-1947)
Éber Sándor (1909-1985)
75(439)(092)Éber *** 069(439-2Baja)(036)
[AN 3611428]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2015.
Mágori Sándor (1940-)
   Hódmezővásárhely és környéke látnivalói egy fényképészmester szemével = The sights of Hódmezővásárhely and its surroundings through the eyes of a master photographer / Mágori Sándor ; [ford. Csillag Éva]. - 3. átd. kiad. - [Hódmezővásárhely] : [Mágori S.], 2015. - 104 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-1557-4)
Hódmezővásárhely - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Mágori_S. *** 908.439-2Hódmezővásárhely(084.12)
[AN 3608032]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2015.
   A nyíregyházi római katolikus társszékesegyház / [szerk. Ilyés Gábor] ; [kiad. a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánia]. - 2. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Magyarok Nagyasszonya Plébánia, 2015. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Matuszka Mihály "A nyíregyházi Samassa-templom monográfiája" c. 1904-ben megjelent művének fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2325-5 kötött
Nyíregyháza - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Nyíregyháza) *** 247
[AN 3611441]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2015.
Pánczél Péter
   Modern virágkötészet / Pánczél Péter ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2015. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-425-0 fűzött : 2495,- Ft
virágkötészet - foglalkoztatókönyv
745.93 *** 379.826
[AN 3607464]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2015.
Pápai-Vonderviszt Anna (1984-)
   Japán kendőtáskák : furosiki / Pápai-Vonderviszt Anna. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 97.)
ISBN 978-963-278-437-3 fűzött : 1195,- Ft
textilművészet - táska - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 677 *** 379.826
[AN 3607386]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2015.
Simon Mária Veronika (1952-)
   Húsz év életemből : Simon Mária Veronika festményalbuma, 1994-2014 / összeáll. Enyedi Béla ; [kiad. a ... Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - [Budapest] : Simon M. V. : Krúdy Irod. Kör, [2014]. - [122] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-8082-99-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Simon_M._V.
[AN 3607885]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2015.
Sólyom Irén
   Ünnepvárás, ünnepvarrás : textilkép, áldás, vers / Sólyom Irén, Varga Gyöngyi, Csorba István ; [közread. a] Budapest-zuglói Evangélikus Egyházközség. - [Budapest] : Budapest-zuglói Evangélikus Egyházközs., 2015. - 159 p. : ill., színes ; 15x22 cm
A főcím szavai tipográfiai megoldással, megkülönböztethetően egy szóvá összeolvasztva
ISBN 978-963-12-3005-5 kötött : 1890,- Ft
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - keresztény ünnep - vers - ima
745.52(439)(092)Sólyom_I. *** 398.332(0:82-14) *** 243
[AN 3608145]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2015.
Szabó László (1940-)
   Kávéházi esték : interjúk és tudósítások a Zila Kávéházból / Szabó László ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2015. - 301 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5515-01-9 fűzött
Magyarország - Budapest - kulturális élet - művészeti élet - társasági rendezvény - publicisztika
73/76(439)"201"(0:82-92) *** 316.7(439)"201"(0:82-92) *** 061.7(439-2Bp.)"201"(0:82-92)
[AN 3607823]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2015.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Nagybányától Picassóig : válogatott művészeti írások / Szakolczay Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 978, [21] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-511-8 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"198/200"
[AN 3607021]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2015.
Valter Ilona (1938-)
   A cikádori, más néven (báta)széki ciszterci apátság története / Valter Ilona ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2015. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-107. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9662-87-2 fűzött
Bátaszék - apátság - ciszterciták - régészet
726.7(439-2Bátaszék)(091) *** 271.12(439-2Bátaszék) *** 904(439-2Bátaszék)
[AN 3606397]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2015.
Wohnaccessoires aus Beton selber machen (magyar) (szemelv.)
   Lakásdíszek betonból - haladóknak / M. Dawidowski [et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 94.)
ISBN 978-963-278-410-6 fűzött : 1195,- Ft
lakberendezés - díszítőművészet - beton - foglalkoztatókönyv
747 *** 379.826 *** 666.972
[AN 3607375]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11614 /2015.
Adrovicz István (1950-)
   Az ember gitárja : a mindent túlélő hangszer / Adrovicz István. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-318-498-1 fűzött
hangszertörténet - gitár
681.817.61(100)(091) *** 787.61
[AN 3608105]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2015.
Brauer-Benke József (1970-)
   A népi hangszerek története és tipológiája, különös tekintettel a Kárpát-medence és környezete hangszereire / Brauer-Benke József ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK ZTI, 2014. - 429, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-[430].
ISBN 978-615-5167-03-4 fűzött
népi hangszer - hangszertörténet
681.8(100)(091) *** 39(=00)(100)
[AN 3607094]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2015.
Heverdle Péterné Köncse Kriszta
   Zenetörténet / Heverdle Péterné Köncse Kriszta. - Budapest : Szt. István Társ., 2015-. - ill., részben színes ; 24 cm
zenetörténet
78(100)(091)
[AN 3608215]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a bécsi klasszicizmusig. - 2015. - 170 p. - (Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiadványai, ISSN 2416-0059 ; 2.)
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-277-536-4 fűzött
zenetörténet
78(100)".../18"
[AN 3608209] MARC

ANSEL
UTF-811617 /2015.
Küssner-Neubert, Andrea
Kindermusikwerkstatt (magyar)
   Készíts hangszert! / Andrea Küssner-Neubert ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-417-5 fűzött : 2495,- Ft
hangszerkészítés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
681.81 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3607439]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2015.
Máriásné Ugray Adél
   A zene szárnyán : operaházak, fesztiválok, zenei központok, a komolyzene nagyjai / Máriásné Ugray Adél. - [Szekszárd] : [Nyomdai Ötletek Kft.], [2015]. - 259 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3246-2 fűzött : 2000,- Ft
Újvidék - zeneművészet - zenei élet - rádióműsorszám - memoár
78 *** 78(100)"197/198"(0:82-94) *** 791.9.096(497.11)
[AN 3607581]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2015.
Szabó Sándor (1956-)
   Zenélő Őskelet / Szabó Sándor. - Budapest : Püski, [2015]. - 238, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-238. - Diszkogr.: p. p. 234-236.
ISBN 978-963-302-150-7 fűzött : 3400,- Ft
Ázsia - zeneelmélet - zenetörténet
781 *** 78(5)(091)
[AN 3607116]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Beatles és én / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 132, [9] p. ; 18x18 cm
Diszkogr.: p. [135-136]. - Bibliogr.: p. [137].
ISBN 978-963-405-205-0 kötött : 2490,- Ft
Nagy-Britannia - könnyűzene - zenekar - 20. század - dalszöveg
78.067.26.036.7(410)Beatles *** 820-192=945.11
[AN 3606310]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11621 /2015.
Barba, Eugenio (1936-)
La terra di cenere e diamanti (magyar)
   Hamu és gyémánt országa : tanulmányaim Lengyelországban / Eugenio Barba. 26 levél Jerzy Grotowskitól Eugenio Barbának. - Budapest : Nemz. Színház Nonprofit Zrt., cop. 2015. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzeti Színház kiskönyvtára, ISSN 2416-2760)
Egys. cím: La terra di cenere e diamanti. 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby
ISBN 978-615-5119-01-9 fűzött : 2500,- Ft
Lengyelország - Norvégia - színházi rendező - 20. század - levelezés - színháztörténet - színházi élet - memoár
792.027.2(438)(092)Grotowski,_J.(044) *** 792(438)"196"(0:82-94) *** 792.027.2(481)(092)Barba,_E.(0:82-94)
[AN 3606959]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2015.
Heller Tamás (1946-)
   Bests Heller : [50 éve a színpadon] : Heller Tamás beszélgetőtársa Sáfrán István. - Budapest : 29s Műhely, 2015. - 274 p., [36] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2470-2 fűzött : 2490,- Ft
Heller Tamás (1946-)
Magyarország - színész - kabaré - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Heller_T.(047.53) *** 792.73(439)(092)Heller_T.(047.53)
[AN 3606866]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2015.
Huszti Péter (1944-)
   Srác a kakasülőn / Huszti Péter. - [Budapest : Helikon, 2015. - 225, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-686-1 kötött : 3990,- Ft
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94)
[AN 3607395]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2015.
   Soha már... Pingiczer Csaba emlékére / [... szerk. Pingiczerné Venesz Klára]. - [Győr] : [Pingiczerné Venesz K.], 2015. - 99 p., [78] t. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3102-1 kötött
Pingiczer Csaba (1982-2015)
Magyarország - színész - 21. század
792.028(439)(092)Pingiczer_Cs.
[AN 3607297]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2015.
Szőke Szakáll (1884-1955)
The story of Cuddles (magyar)
   Vonósnégyes Casablancában : életem Ferenc József császár, Adolf Hitler és a Warner Brothers uralma alatt / Szőke Szakáll ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : K.u.K. K., [2015]. - 253 p., [6] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-25-8 fűzött : 2980,- Ft
Szőke Szakáll (1884-1955)
Magyarország - Németország - Egyesült Államok - színész - kabaré - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Szőke_Sz.(0:82-94) *** 792.73(439)(092)Szőke_Sz.(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)Szőke_Sz.(0:82-94)
[AN 3606747]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2015.
Tárkányi Imre (1932-)
   Színészek, szerepek 2 / Tárkányi Imre. - Budapest : Uránusz, 2014. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-27-6 fűzött
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - szaklexikon
792.028(439)(092):030 *** 791.43.071.2(439)(092):030
[AN 3607815]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11627 /2015.
Agócs Károly (194?-)
   Hablando en plata : magyarán szólva : spanyol - magyar kifejezés-, szólás- és közmondásszótár / Agócs Károly. - Szeged : Grimm, 2015. - 461 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-84-7 kötött : 6990,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - szólás - közmondás - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 398.9(=60)l *** 806.0-318=945.11
[AN 3606275]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2015.
Alkalmazott Nyelvtudományi Tanszékek Országos Találkozója (6.) (2015) (Veszprém)
   Alkalmazott Nyelvtudományi Tanszékek 6. Országos Találkozója : program- és absztraktfüzet : [Veszprém, Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, 2015. április 16-17.]. - Veszprém : [Pannon Egy.], 2015. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3608172]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2015.
Bánhidi Ágnes
   Olasz társalgási zsebkönyv = Tascabile di conversazione ungherese - italiano / Ágnes Bánhidi Agnesoni. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 197 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-70-2 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3607196]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2015.
Budai László (1934-)
   A magyar mint idegen nyelv grammatikája = A grammar of Hungarian as a foreign language / Budai László. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 378 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-236-962-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5(078)=20
[AN 3607720]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2015.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2015. - 626 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 625.
ISBN 978-963-12-2082-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3610846]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2015.
Dömők Szilvia (1969-)
   SzövegKönyv : német szövegértési feladatok : [B1, B2] / Dömők Szilvia. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 213 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9649-7 fűzött
német nyelv - szövegértés - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3607613]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2015.
Fercsik Erzsébet (1953-)
   Keresztnevek : munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Keresztnevek enciklopédiája című kiadványához / Fercsik Erzsébet. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2014. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 3.)
ISBN 978-615-5219-65-8 fűzött : 490,- Ft
magyar nyelv - személynév - példatár
809.451.1-313.1(076)
[AN 3607234]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2015.
Forgács Róbert
   Szövegértési feladatok : munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez / Forgács Róbert, Kertész Rita. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2014. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 4.)
ISBN 978-615-5219-79-5 fűzött : 490,- Ft
magyar nyelv - szövegértés - képességfejlesztés - példatár
809.451.1(076) *** 37.025(076)
[AN 3608255]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2015.
   From Aṣl to Zāʾid : essays in honour of Éva M. Jeremiás / ed. by Iván Szántó. - Piliscsaba : The Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2015. - XIX, 334 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 13.)
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-03-2 kötött
perzsa nyelv - nyelvészet - perzsa irodalom története - keletkutatás - emlékkönyv - személyi bibliográfia
809.15 *** 891.5(091) *** 930.85(=915) *** 012Jeremiás
[AN 3606313]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2015.
Goreczky Zsolt
   Latin - magyar alapszótár / Goreczky Zsolt ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 170 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-61-0 fűzött : 1990,- Ft
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=871=945.11
[AN 3608068]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2015.
Horváth József (1949-)
   EHV eszperantó - magyar szótár = EHV esperanta - hungara vortaro / összeáll. Horváth József ; [közread. a] Magyarországi Eszperantó Szövetség. - 3. jav. kiad. - Budapest : Mo. Eszperantó Szövets., 2015. - 533 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-571-486-5 fűzött
eszperantó - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=089.2=945.11 *** 801.323=945.11=089.2
[AN 3611534]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2015.
Horváth Péter Iván (1976-)
   (Ny)elvi kérdések : 100 könnyed ismeretterjesztő cikk / Horváth Péter Iván. - Budapest : Inter Kht. : Tinta Kvk., 2015. - 225 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 173.)
ISBN 978-963-409-010-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1-06
[AN 3608164]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2015.
Jakab Margit Vicus
   Lovári nyelvvizsga felkészítő könyv = Romani shibaki sitypeski ginadyi / [írta és összeáll. Jakab Margit Vicus]. - [Hunyadfalva] : [Jakab M.], 2015. - 115 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-2696-6 fűzött
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 3607172]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2015.
   Kis magyar tájszótár : 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata / szerk. Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 31.)
ISBN 978-963-9902-63-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - tájszótár
809.451.1-087
[AN 3607183]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2015.
Kiss Zsuzsanna
   Top 2000 English words : a 2000 legfontosabb angol szó példamondatokkal / Kiss Zsuzsanna, Szabadkai Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 163, [2] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-013-7 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3608098]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2015.
Minya Károly (1963-)
   Új szavak II : nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal / Minya Károly. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 141 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 32.)
ISBN 978-963-9902-14-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - neologizmus - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-316.1
[AN 3607191]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2015.
Nagy György (1942-)
   Angol elöljárós és határozós igék szótára : 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal = Dictionary of English phrasal verbs : 2250 English multi-word verbs with English and Hungarian example sentences / Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 277, [2] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-80-1 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - ige - kétnyelvű szótár
802.0-552 *** 801.323=20=945.11
[AN 3608072]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2015.
   A nevek szemiotikája / szerk. Bauko János, Benyovszky Krisztián. - Nyitra : Konstantin Filozófus Egy. Közép-európai Tanulmányok Kara ; Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2014. - 266 p. : ill. ; 21 cm. - (Europica varietas kiadványok ; 31.)
A Nyitrán, 2013. szept. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-80-558-0656-3
Fűzött
névtan - szemiotika
801.311/.313 *** 800.1
[AN 3575491]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2015.
   A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Modern Filológiai Társ. : Tinta Kvk., 2015. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 169.)
Bibliogr. - Összefoglalás francia, angol, orosz, német és portugál nyelven
ISBN 978-963-409-004-5 fűzött : 2990,- Ft
lexikográfia - frazeológia - fordítás
801.3 *** 801.318 *** 82.03
[AN 3608141]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2015.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (17.) (2015) (Balatonalmádi)
   XVII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2015. május 31 - 2015. június 4. : programfüzet és absztraktok = 17th Summer School of Psycholinguistics : May 31 - June 4, 2015 : program and abstracts. - Veszprém : [s.n.], 2015. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
pszicholingvisztika - konferencia-kiadvány
800.1 *** 159.9 *** 316.77 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3608184]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2015.
Szabó Dénes (1913-1994)
   A magyar nyelvemlékek / Szabó Dénes ; [utószó Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 82 p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-68-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvemlék
809.451.1-53 *** 809.451.1-8
[AN 3608259]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2015.
Szabó Péter
   SzövegKönyv : angol szövegértési feladatok : [B1+, B2] / Szabó Péter. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 215 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9648-0 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3607615]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2015.
Szécsi József (1948-)
   Latin - magyar kéziszótár a Vulgata zsoltáraihoz / Szécsi József. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2015. - 120 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányi segédkönyvek sorozat, ISSN 2416-1934 ; 1.)
ISBN 978-963-85378-7-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
latin nyelv - magyar nyelv - bibliakutatás - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=871=945.11 *** 223.2.01
[AN 3607844]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2015.
   Szótár, lexikon, enciklopédia : kérdések és feladatok / szerk. Fábián Zsuzsanna, Szöllősy Éva. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 172.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-409-009-0 fűzött : 2490,- Ft
lexikográfia - magyar nyelv
801.3 *** 809.451.1-3
[AN 3608157]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2015.
   Tulajdonságszótár : 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása / szerk. Dormán Júlia, Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 210 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 35.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-409-005-2 fűzött : 1990,- Ft
személyiségi jellemző - magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 159.923.3
[AN 3608133]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2015.
Ugor Balázs
   Thematisches Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 7 komplette Tests : Deutsch Stufe B2 : Band 2 / Autor Ugor Balázs. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2015. - 203 p. ; 24 cm + 7 mell.
ISBN 978-615-5386-03-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3606653]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11653 /2015.
Füleki Gábor (1980-)
   Episztolák óceánja / Füleki Gábor. "Bátortalan" gondolatok Báthori Csaba Rilke-leveleiről : tallózás a magyar fordítás négykötetes gyűjteményében / Suhai Pál. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 60 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 95.)
ISBN 978-963-263-510-1 fűzött
Ausztria - író - 19. század - 20. század - levelezés - műfordítás - elmélet - magyar irodalom - esszé
82.03 *** 894.511-4 *** 830(436)(092)Rilke,_R._M.(044)(0:82-4)
[AN 3607026]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11654 /2015.
Fried István (1934-)
   Jókai Mórról másképpen / Fried István. - Budapest : Lucidus, 2015. - 214 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-91-6 fűzött : 3000,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 82.01
[AN 3606944]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2015.
   "Inkább figyeld talán az irodalmat" : írások Veres András 70. születésnapjára / szerk. Jeney Éva, Kálmán C. György. - Budapest : Reciti, 2015. - 221, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-14-7 fűzött
magyar irodalom története - irodalomtudomány - műelemzés - emlékkönyv
894.511(091) *** 82.01
[AN 3607678]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2015.
Kozma Dezső (1935-)
   Irodalmunk útjain, Erdélyben : válogatott írások / Kozma Dezső ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; [Budapest] : Madách Irod. Társ., 2015. - 609 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-09-2 kötött
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091) *** 894.511(498.4)(091)"18/19"
[AN 3607516]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2015.
Láng Gusztáv (1936-)
   Kérdezz másképp.. : tanulmányok / Láng Gusztáv. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2015. - 193 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9781-47-4 fűzött : 1890,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(498)(091)-14"19" *** 894.511(091)-14"19"
[AN 3607905]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2015.
Tarján Tamás (1949-)
   Fénymérő : metszetek az újabb magyar költészetről / Tarján Tamás. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2015. - 156 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 11.)
ISBN 978-963-9781-48-1 fűzött : 1890,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(498)(091)-14"19/201" *** 894.511(091)-14"19/201"
[AN 3607912]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2015.
   Utak, arcok, művészetek : válogatás a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak a Montázsmagazinban megjelent életútinterjúiból / [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2014. - 327 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-96-1 fűzött
Magyarország - író - 21. század - életútinterjú - amatőr művészet
894.511(092)(047.53) *** 379.825
[AN 3607874]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11660 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Robots and empire (magyar)
   Robotok és birodalom : Robot-sorozat 3 / Isaac Asimov ; [ford. Füssi-Nagy Géza]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-677-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3610588]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2015.
Backman, Fredrik (1981-)
Min mormor hälsar och säger förlåt (magyar)
   A nagymamám azt üzeni, bocs / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2015. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-324-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3603769]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2015.
Barnes, Steven (1952-)
Star wars: the Cestus deception (magyar)
   A Cestus csapda : Klónok háborúja regény / Steven Barnes ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 435 p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-332-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3606815]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2015.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar)
   Oz, a nagy varázsló [elektronikus dok.] / L. Frank Baum ; [ford. Szöllősy Klára] ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (4 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8359-4 : 2990,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3605790]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2015.
Benzoni, Juliette (1920-)
Le couteau de Ravaillac (magyar)
   Ravaillac kése : Kések bálja 2 / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 337 p. ; 19 cm
Ford. Balla Katalin
ISBN 978-615-5331-37-4 fűzött : 3690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3607296]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2015.
Benzoni, Juliette (1920-)
Le dague au lys rouge (magyar)
   A vörös liliomos tőr : Kések bálja 1 / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 362 p. ; 19 cm
Ford. Balla Katalin
ISBN 978-615-5331-38-1 fűzött : 3690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3607286]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2015.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Jav. kiad. - Budapest : Ciceró, [2015]-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hercegnő születik / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 228 p.
ISBN 978-963-539-950-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610754] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Reflektorfényben / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 200 p.
ISBN 978-963-539-951-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610759] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Karácsonyi őrület / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 206 p.
Megj. "A szerelmes hercegnő" címmel is
ISBN 978-963-539-952-9 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610761] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mia Genoviában / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 207 p.
ISBN 978-963-539-953-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610763] MARC

ANSEL
UTF-811667 /2015.
Cahour, Michel (1940-)
   Sons de l'âme : poésies selectionnées = Lélek hangjai : válogatott versek / Michel Cahour ; [réd. et trad. Király Lajos] ; [éd. Cercle Littéraire de "Krúdy Gyula"]. - Budapest : Cercle Littéraire de "Krúdy Gyula", 2015. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5515-02-6 fűzött
francia irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
840-14.02=945.11
[AN 3607825]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2015.
Cassidy, Cathy (1962-)
Marshmallow Skye (magyar)
   Mályvacukor égbolt : Csajok és csokik 2. / Cathy Cassidy ; [ill. Julie Ingham] ; [ford. Angyalosy Eszter]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 365 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-67-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3606901]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2015.
Cheverton, Mark
Confronting the dragon (magyar)
   A végzetsárkány : egy nem hivatalos minecraft-kaland : [Gameknight999-sorozat 3. kötet] / Mark Cheverton ; [ford. Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-598-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3607230]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2015.
Chiaverini, Jennifer (1969-)
The spymistress (magyar)
   A kémnő / Jennifer Chiaverini ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 456 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-801-2 kötött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3606696]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2015.
Corey, James S. A.
Honor among thieves (magyar)
   Tolvajbecsület / James S. A. Corey ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 331 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák
ISBN 978-963-497-333-1 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3606820]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2015.
Crichton, Michael (1942-2008)
Disclosure (magyar)
   Zaklatás / Michael Crichton ; [ford. Fencsik Flóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8324-2 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3610548]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2015.
Dahl, Roald (1916-1990)
   Jámbor örömök [elektronikus dok.] / Roald Dahl ; Kálloy Molnár Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Tart.: Jámbor örömökÞ; BőrÞ; Méreg. - Egys. cím: Skin ; Parson's pleasure ; Poison. - Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Borbás Mária. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8358-7 : 2990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
820-32=945.11
[AN 3605799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 5 min)
[AN 3605804] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 14 min)
[AN 3605805] MARC

ANSEL
UTF-811674 /2015.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Maitreyi (magyar)
   Maitreyi : bengáli éjszaka / Mircea Eliade ; [ford. Vallasek Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-587-1 kötött : 2990,- Ft
román irodalom - szerelmes regény
859.0-312.5=945.11
[AN 3604974]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2015.
   Az én rosette-i kövem : négy mai spanyol dráma / [... Kürthy Ádám András és Zombory Gabriella ford. ; kiad. a Nemzeti Színház. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2015. - 215, [2] p. : ill. ; 24 cm
Tart.: NN 12 / Gracia Morales. Lalibela / Ignacio García May. A lelkem máshol / José Manuel Mora. Az én rosette-i kövem / José Ramón Fernández. - Egys. cím: Mi alma en otra parte ; Lalibelá ; Mi piedra Rosetta ; NN 12
ISBN 978-615-5119-02-6 fűzött
spanyol irodalom - dráma
860-2=945.11
[AN 3606917]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2015.
Erskine, Barbara (1944-)
River of destiny (magyar)
   A végzet folyója / Barbara Erskine ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 463 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-613-7 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3606623]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2015.
Faust, Frederick Schiller (1892-1944)
   50000 dollár kalandjai [elektronikus dok.] / Max Brand. - Szöveg (epub : 381 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-7-3
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3609455]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2015.
Faust, Frederick Schiller (1892-1944)
Mystery ranch (magyar)
   A titokzatos ranch [elektronikus dok.] / Max Brand ; ford. Margittai Szaniszlóné. - Szöveg (epub : 356 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-8-0
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3609458]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2015.
Fogarasi György (1970-)
   Nekromantika és kritikai elmélet : kísértetjárás és halottidézés Gray, Wordsworth, Marx és Benjamin írásaiban / Fogarasi György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 250 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 28.)
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 978-963-318-490-5 fűzött
angol irodalom története - romantika - 18. század - 19. század
820.015.14 *** 820(091)"17/18"
[AN 3608116]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2015.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
The madman (magyar)
   Bolond ; Homok és tajték / Kahlil Gibran. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 125 p. ; 21 cm
Egys. cím: The madman ; Sand and foam. - Borítócím: Bolond, homok és tajték
ISBN 978-615-5342-13-4 fűzött : 1450,- Ft
amerikai angol irodalom - aforizma
820-96(73)=945.11 *** 820-84(73)=945.11
[AN 3606579]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2015.
Iles, Greg (1960-)
Natchez burning (magyar)
   Lángoló kereszt / Greg Iles ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 735 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-643-679-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3607332]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2015.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : hard luck (magyar)
   Egy ropi naplója : pechszéria / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-127-5 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611528]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2015.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the third wheel (magyar)
   Egy ropi naplója : a harmadik kerék / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-760-6 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611525]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2015.
Király Lajos (1947-)
   Változatok a csöndre : új és válogatott versek, versfordítások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2015. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-52-2 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14
[AN 3607692]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2015.
Klassen, Julie (1964-)
The dancing master (magyar)
   A táncmester / Julie Klassen ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 420 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-798-5 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3607322]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2015.
Kongzi (Kr. e. 551-Kr. e. 479)
Lunyu (magyar)
   Kung mester beszélgetései [elektronikus dok.] / [ford.] Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (56 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8215-3 : 1990,- Ft
kínai irodalom - filozófia - hangoskönyv
895.1-96=945.11
[AN 3605795]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2015.
Lavoie, Cat
Breaking the rules (magyar)
   Sülve-főve, mindörökre / Cat Lavoie ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 339 p. ; 21 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-56-5 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3607228]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Caesar és a nagy összeesküvés : [krimi a Római Birodalom korából]. - 2015. - 157 p.
ISBN 978-963-244-579-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3608310] MARC

ANSEL
UTF-811689 /2015.
Meyerhoff, Joachim
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (magyar)
   Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt : [jelenetek egy pszichiátriáról] / Joachim Meyerhoff ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Tea K., cop. 2015. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89917-6-8 fűzött : 3190,- Ft
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 3607448]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2015.
Monroe, Mary Alice
The summer girls (magyar)
   Nyári emlékek / Mary Alice Monroe ; [ford. Kolláth Nóra]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 399 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-794-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3606692]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2015.
Morrill, Lauren
Meant to be (magyar)
   Vakrandi a végzettel / Lauren Morrill ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 387 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-024-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3607373]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2015.
Némirovsky, Irène (1903-1944)
Suite française (magyar)
   Suite française : francia szvit / Irène Némirovsky ; [ford. Sashegyi Gábor]. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 369 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-159-5 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3610770]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Flaggermusmannen (magyar)
   Denevérember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2015. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-358-9 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3611626]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Frelseren (magyar)
   A megváltó / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2015. - 460 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-359-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3611630]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2015.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Dinosaurs before dark (magyar)
   Dinoszauruszok földjén / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2015. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 1.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-353-4 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611542]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2015.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Dolphins at daybreak (magyar)
   Delfinek hátán / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 76 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 9.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-376-3 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611566]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2015.
Osborne, Mary Pope (1949-)
The knight at dawn (magyar)
   Lovagok között / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2015. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 2.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-354-1 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611550]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2015.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Mummies in the morning (magyar)
   Múmiák nyomában / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2015. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 3.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-355-8 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611557]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2015.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Pirates past noon (magyar)
   Kalózok hajóján / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2015. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 4.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-356-5 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611560]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2015.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Vacation under the volcano (magyar)
   Vakáció a vulkánnál / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 13.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-378-7 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611571]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2015.
Pârvulescu, Ioana (1960-)
Viaţa începe vineri (magyar)
   Az élet pénteken kezdődik / Ioana Pârvulescu ; ford. Koszta Gabriella. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 319, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-841-7 fűzött : 3200,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3593456]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2015.
Pavanello, Roberto (1958-)
Un gioiello da diva (magyar)
   A díva nyakéke / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Nicoletta Persello és Roger Webber]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 92, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Béta trió
ISBN 978-963-357-558-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3606708]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2015.
Payne, Holly Lynn
Damascena (magyar)
   A damaszkuszi rózsa : mese Rúmíról és a rózsákról / Holly Lynn Payne ; [ford. Bánki Vera] ; [a verseket ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 367 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-795-4 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3607115]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2015.
Probst, Jennifer
Searching for someday (magyar)
   Keresd az alkalmat : szerelmi gyakorlatok kezdőknek / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-466-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3607229]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2015.
Rényi Edit (1896-1987)
Gegen den Storm (magyar)
   Szemben az árral : regény / Gyömrői Edit ; [jegyzetek és utószók Borgos Anna és Mihály Eszter] ; [ford. Kiss János]. - Pécs : Jelenkor, 2015. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-544-6 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - regény
830-31
[AN 3602100]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The maze of bones (magyar)
   A csontlabirintus / Rick Riordan ; [ford. Farkas Orsolya]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 235 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 1.)
ISBN 978-963-245-279-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611582]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
The hearth of Devin MacKade (magyar)
   A szabadság íze : a MacKade fivérek / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2015. - 240 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-090-0 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611600]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2015.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Shakespeare-idézetek : 350 bölcsesség angolul és magyarul = Shakespeare quotations : pieces of Shakespearean wisdom in English and Hungarian / összeáll. Cseszkó Renáta. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 163 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 34.)
ISBN 978-615-5219-98-6 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02=945.11
[AN 3608113]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2015.
Spencer, Bud (1929-)
Mangio ergo sum (magyar)
   Eszem, tehát vagyok : étel- és életreceptek / Bud Spencer ; Lorenzo De Luca közrem. ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Libri, 2015. - 289, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-589-4 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - életvezetés - filozófia - memoár - szakácskönyv
850-94=945.11 *** 613.865 *** 11 *** 641.55(083.12)
[AN 3606822]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2015.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Fates worse than death (magyar)
   Halálnál is rosszabb : életrajzi jegyzetek az 1980-as évekből / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 344, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-290-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3611589]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2015.
Wallace, Daniel (1970-)
Star wars rebels : rebel journal by Ezra Bridger (magyar)
   Star wars lázadók : lázadónapló, írta Ezra Bridger / [írta Daniel Wallace] ; [ill. Annie Stoll]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [95] p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Takács Orsolya
ISBN 978-615-5501-66-1 köött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3607913]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2015.
Wallace, Daniel (1970-)
Star Wars rebels : Sabine, my rebel sketchbook (magyar)
   Star wars lázadók : Sabine, egy lázadó vázlata / [írta Daniel Wallace] ; [ill. Annie Stoll]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [95] p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Takács Orsolya
ISBN 978-615-5501-67-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3607920]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2015.
Westendorp, Fiep (1916-2004)
Pim & Pom : het grote avontuur (magyar)
   Pim és Pom : a nagy kaland / Fiep Westendorp és Mies Bouhuys ; [szöveg ... Fiona van Heemstra és Tingue Dongelmans] ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 49, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-074-4 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3608331]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2015.
White, Karen
The time between (magyar)
   Köztes idő / Karen White. - Pécs : Alexandra, 2015. - 398 p. ; 21 cm
Ford. Frei-Kovács Judit
ISBN 978-963-357-590-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3606799]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2015.
Woltz, Anna (1981-)
Black Box (magyar)
   Black Box / Anna Woltz ; ford. Rádai Andrea. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 230 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-079-9 fűzött : 2790,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3607449]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2015.
Zìnčenko, Valentina
   Vereteno dolì : [poezïì] / Valentina Zìnčenko ; [hudož. oformlennâ Ìnna Baričeva] ; [vidav. Deržavne samovrâduvannâ ukraïncìv Ugorŝini]. - Budapešt : Deržavne samovrâduvannâ ukraïncì v Ugorŝini, 2015. - 187, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Egyes versek magyar nyelven is
ISBN 978-963-12-2996-7 fűzött
ukrán irodalom - vers
883-14(439) *** 883-14(439)=945.11
[AN 3607943]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2015.
Zucca, Silvia
Guida astrologica per cuori infranti (magyar)
   Asztrológiai útmutató összetört szíveknek / Silvia Zucca ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Libri, cop. 2015. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-323-4 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3608262]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11718 /2015.
Albert Ferenc (1949-)
   Harcsát lestem, nagy bajuszost [elektronikus dok.] : gyermek versek / Albert Ferenc. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134032. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-422-3
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3607471]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2015.
Andrási Andor (1933-)
   Levelek a túlvilágra : egy 20. századi életút / Andrási Andor. - Budapest : Oriold, 2015. - 582 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-21-3 fűzött : 4400,- Ft
Andrási Andor (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3607939]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2015.
André Alexandra (1998-)
   Fél szív [elektronikus dok.] : zavarodott érzelmek / André Alexandra. - Szöveg (epub : 691 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-476-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3606608]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2015.
Angyalosy Eszter (1980-)
   Wonderland / Angyalosy Eszter, Baranyai Ákos. - [Budapest] : Libri, 2015. - 305 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-629-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3607232]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2015.
Antalfy István (1924-)
   Visszaintés : új versek / Antalfy István. - [Budapest] : Biró, 2014. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-51-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607691]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2015.
Beck Andrea (1977-)
A Titoktündér (angol)
   The secret fairy [elektronikus dok.] : secret stories for children and adults about positive thinking, self-confidence and various other things : just to make everything a little bit easier / Andrea Beck ; ill. by Kövi Boglárka. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - [Veszprém] : Beck & Partners M., 2014, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-9060-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3606517]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2015.
Benedeczky István (1931-)
   Nemes szenvedély / Benedeczky István. - [Budapest] : Biró, 2015. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-59-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3607813]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2015.
Borbás Edina
   Hullámok csapdája 2 : összecsapó hullámok / Borbás Edina. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-37-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3607694]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2015.
Borda János
   Királyok menedéke : elbeszélések, novellák / Borda János. - Cegléd : [Borda J.], 2015. - 253, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2825-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607889]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2015.
Borlóyné Selmeczi Hédi
   "Orrod alá dörgölök" : javarészt megtörtént események / Borlóy-Selmeczi Hédi. - Budapest : [Borlóy K.], 2015. - 96, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2823-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607190]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2015.
Bősze Éva (1941-)
   A tél csodája : karácsonyi és téli versek / Bősze Éva ; [... ill. Németh János]. - Budapest : Uránusz, 2014. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-28-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607807]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2015.
Bradányi Iván (1930-)
   Szivárványt főzök télire : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, 2015. - 215 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7377-66-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607657]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2015.
Bucz Hunor (1942-)
   Szélcsatornában / Bucz Hunor. - Budapest : Unicus, 2015. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5084-21-8 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607589]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2015.
Búzás Huba (1935-)
   Kúszmászva Európa zsámolyán : versek / Búzás Huba ; Kallai Sándor ill. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 106, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-467-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607056]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2015.
Csillag László
   Az éjszakában : 40+6 : versek / Csillag László ; [graf. Csillag Lőzsu]. - Budapest : Uránusz, 2015. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-34-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607802]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2015.
   Csudamadár : mesekönyv bátor gyerekeknek / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó] ; [ill. Tóth József] ; [közread. a] Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért. - [Budapest] : Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2573-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - népmese - gyermekkönyv
894.511-93 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3606885]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2015.
Csürkéné Tóth Dóra
   Szellő és barátai / [... írta és szerk. Csürkéné Tóth Dóra]. - [Debrecen] : Graph-Art Kft., 2015. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-99-1 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3606824]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2015.
Czakó Gábor (1942-)
   Misztikai ösvény : titkos könyv / Czakó Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2015. - 195, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89767-7-2 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - esszé
894.511-4 *** 244(0:82-4)
[AN 3610854]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2015.
Czakó Gabriella
   Szublimáció [elektronikus dok.] : látszat és valóság / Gwendoline Welsh. - Szöveg (epub : 743 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3605188]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2015.
Czékmány Ilona, H. (1933-)
   Végtelen idő : válogatott versek / H. Czékmány Ilona ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2015. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-52-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607838]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2015.
Czékmány Ilona, H. (1933-)
   Visszaemlékezés, 1944 / H. Czékmány Ilona ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2015. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-51-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3607767]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2015.
D'Angelico, Nico
   Csillagok gyermekei : Shara könyve / Nico D'Angelico. - Százhalombatta : EFO K. és Ny., 2015. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8243-55-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3606421]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2015.
Deák Csillag (1949-)
   Kötött pálya / Deák Csillag. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2015. - 191 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 1.)
ISBN 978-963-9781-49-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607891]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2015.
Domonkos István (1940-)
   Kormányeltörésben / Domonkos István ; [... ill. Maurits Ferenc ...] ; [közread. az] Országos Idegennyelvű Könyvtár ... - Budapest : OIK : Napkút K., 2015. - 212, [4] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Thomka Beáta tanulmányával. - A vers magyar, angol, bolgár, észt, francia, lengyel, macedón, német, orosz, román, svéd, szerb és török nyelven
ISBN 978-963-263-518-7 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers - fordítás - többnyelvű dokumentum
894.511-14(497.11).02=00
[AN 3607061]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2015.
Eitler Veronika
   Átváltozás [elektronikus dok.] : Naduran tekercsek I. / V. Eitler. - Szöveg (epub : 946 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-848-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3605889]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2015.
Fehér József (1950-)
   Szívből-jövő : novellák / Fehér József ; [ill. Vörös Édua] ; [kiad. a Kárász József Irodalmi Kör]. - [Hódmezővásárhely] : Kárász J. Irod. Kör, cop. 2015. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2451-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607992]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2015.
Fejős Éva (1967-)
   Úton hozzád / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 532 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-24-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3607237]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2015.
Fekete István (1900-1970)
   Almárium : füveskönyv / Fekete István ; [... vál., szerk. és az utószót írta Bányász István] ; [Vida Győző illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 140, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-117-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3611597]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2015.
Ferenczy Klára (1965-)
   Sugallatok / Ferenczy Klára ; [Pósa Ede ... képeivel] ; [megj. a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9990-34-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3607365]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2015.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Ópiumkeringő / [Harrison Fawcett]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Tuan, cop. 2015. - 318 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-43-7 kötött : 3490,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3607175]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2015.
Gál Mihály
   Sodródó palackposta : jegyzetlapok 2013 / Gál Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 120 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-236-982-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3607699]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2015.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg repülünk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 66, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-054-6 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - légi közlekedés - gyermekkönyv
894.511-93 *** 656.7(02.053.2)
[AN 3608190]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2015.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : kaland a tengeren / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133973. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80034-4-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3606509]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2015.
Györgyi Béla (1941-)
   Érzelmek tengerén : versek / Györgyi Béla. - [Budapest] : Biró, 2015. - 444 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-56-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607690]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2015.
Györgypál Katalin (1949-)
   Összetartozunk? : 3+24 esszé / Györgypál Katalin ; [... ill. Simon M. Veronika]. - Budapest : Uránusz, 2015. - 226 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5066-29-0 fűzött
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3607809]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2015.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Ördöngösök : regény / Hamvas Béla ; [a szöveget gond. Palkovics Tibor]. - [Budapest] : Medio, cop. 2015. - 382 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 28.)
ISBN 978-963-9240-54-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3607100]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2015.
Harencsár László (1959-)
   Gyöngyös / Harencsár László. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-08-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607454]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2015.
Horváth Ferenc (1948-|)
   Helyettük írtam : [költői paródiák, stílusjátékok] / Horváth Ferenc ; [... ill. Megyeri László] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 150, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-498-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - stílusutánzás - paródia
894.511-995 *** 894.511-7
[AN 3607089]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2015.
Horváth Ildikó
   Bamba mamba / Horváth Ildikó ; rajz. Horváth Kata. - Győr : [Horváth I.], 2015. - 43 p. : ill. ; 18x18 cm. - (Kicsi versek kicsiknek)
ISBN 978-963-12-1972-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3607313]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2015.
Horváth József
   Emlékek, szerelem és más : életem történései: ami a Talán én lehetnék című verseskönyvből kimaradt / Horváth József. - [Győr] : [Horváth J.], [2015]. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3046-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607276]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2015.
Horváth Piroska (1945-)
   Viharfelhők : drámák, versek / Horváth Piroska. - Budapest : Biró, 2015. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-57-8 fűzött
magyar irodalom - dráma - vers
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3607839]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2015.
Horváth Tamás, P. (1967-)
   Tündérváros : Zsolnay Miklós titkos élete : regény / P. Horváth Tamás. - Utánny. - Budapest : Prae.hu : Palimpszeszt, 2015, cop. 2014. - 219, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-32-7 fűzött : 3400,- Ft
Zsolnay Miklós (1857-1922)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-31
[AN 3610670]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2015.
Imre Ferenc (1933-)
   Útitárs : versek / Imre Ferenc. - Budapest : Uránusz, 2015. - 120 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5066-31-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607719]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2015.
József Attila (1905-1937)
   Sebő - József Attila / [fotóill. Streicher András]. - Budapest : Gryllus Kft., 2015. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-12-0676-0 kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-0)
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3611657]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2015.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Hitem, világom : régi és új versek / Káliz Sajtos József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2015. - 148, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-18-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607866]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2015.
Kálló-Helmeczi Zsuzsanna
   Lélekképzelet / Kálló-Helmeczi Zsuzsanna. - [Ecser] : Kálló-Helmeczi Zs., 2015. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3266-0 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3606335]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2015.
Kalotai Ildikó Kinga
   Esernyőtánc / Kalotai Ildikó Kinga. - [Győr] : Hazánk, cop. 2015. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9829-36-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607244]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2015.
Kamarás Zsuzsanna
   Mystica / Kamarás Zsuzsanna. - [Tab] : Kamarás Zs., [2015]. - 950 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3424-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3608243]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2015.
Kanizsa József (1942-)
   Naszályi pillanatok / Kanizsa József. - Budapest : Szerző : C&N Bt., 2014. - 147 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9894-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3607831]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2015.
Kanizsa József (1942-)
   Szivárvány alatt a Rába-parti Körmend : versek, prózák, fotók / Kanizsa József. - Körmend ; [Budapest] : BBS-Info, 2015. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-18-8 fűzött
Körmend - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Körmend(0:82-821)
[AN 3607835]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2015.
Kanizsai József (1955-)
   Csontok szigete : novellák / Kanizsai József. - Budapest : Biró, 2015. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-55-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607837]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2015.
Kanizsai József (1955-)
   Az igazság a múltban van : novellák / Kanizsai József. - Budapest : Biró, 2015. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-02-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607818]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2015.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kaláka - Kányádi / [ill. Streicher András]. - Budapest : Gryllus Kft., 2015. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-615-80168-0-3 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3611643]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2015.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kaláka - Kányádi : kicsiknek és nagyoknak / [ill. Vogronics Zsuzsanna]. - Budapest : Gryllus Kft., 2015. - 56 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-12-0674-6 kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-0)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3611649]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2015.
Kerekes Pál (1951-)
   Pest drágagyöngye [elektronikus dok.] : józsefvárosi blogmesék / Kerekes Pál. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-514-5
Budapest. 8. kerület - helyismeret - magyar irodalom - ezredforduló - blog - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 908.439-2Bp.VIII."200"(0:82-92)
[AN 3607479]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2015.
Királyhegyi Pál (1900-1981)
   Első kétszáz évem / Királyhegyi Pál ; [illusztrációk Kaján Tibor]. - Budapest : K.u.K. K., [2015]. - 334 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-31-9 fűzött : 3490,- Ft
Királyhegyi Pál (1900-1981)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3606807]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2015.
Körmendy-Juhász Györgyi
   Szerelemversek odaátról / Körmendy-Juhász Györgyi. - [Budapest] : Art-Exteriör 93 Bt., 2015. - [47] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-3305-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607587]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2015.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kaláka - Kosztolányi / [... ill. Szalma László, ... Streicher András]. - Budapest : Gryllus Kft., 2014. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-12-0675-3 kötött
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3611652]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2015.
Labozár Antal (1935-)
   Egy prímás vallomása : dalok, versek, imádságok / Labozár Antal. - [Székkutas] : Labozár A., 2015. - 357, [25] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2051-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610885]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2015]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3610766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 21. kiad. - [2015], cop. 2010. - 386 p.
ISBN 978-963-539-700-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3610767] MARC

ANSEL
UTF-811778 /2015.
Makk Attila
   Kaleidoszpók, az örök áfium ellen való orvosság / Makk Attila. - Budapest : Kairosz, 2015. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-765-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3607215]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2015.
Meiszter Kálmán (1925-)
   Betűkbe ágyazva / Meiszter Kálmán. - [Budapest] : Meiszter K. : Biro, 2015. - 139 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5102-53-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607910]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2015.
Mikó Zsolt
   Szívzörej [elektronikus dok.] : ifjonti zsengék / Mikó Zsolt. - Szöveg (epub : 570 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-832-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605936]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2015.
Molnár Edit, L.
   Circus Mortalis : tűzvész / L. Molnár Edit ; ill. Kadosa Kiss József. - Budapest : Pongrác K., cop. 2015. - 44, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5131-67-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3608029]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2015.
Molnár Edit, L.
   A sárga kanapé 2 / L. Molnár Edit. - Budapest : Pongrác, 2015. - 408, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5131-66-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3608124]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2015.
Monte, Margaret Ann
   Gyilkosságok árnyékában [elektronikus dok.] / Margaret Ann Monte. - Szöveg (epub : 736 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-430-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3607430]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2015.
Nacsinák Gergely (1977-)
   A másik útvesztő / Nacsinák Gergely András. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2015. - 340, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-13-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kultúratörténet - esszé
894.511-4 *** 930.85(100)(0:82-4)
[AN 3606204]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2015.
Nagy Katalin (1928-1988)
   Intőkönyvem története / Nagy Katalin ; [ill. Zsoldos Vera]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 172, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-03-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3611519]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2015.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-118-0 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3611586]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2015.
Novotny Gergely (1925-2003)
   Háromkirályok : színmű három felvonásban / Novotny Gergely. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 48 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 91.)
ISBN 978-963-263-464-7 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3607029]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2015.
Nyulasy Erzsébet (1946-)
   De a hitem.. : válogatott versek és prózák / Dömök Elíz. - [Alsóörs] : [Dömökné Nagy E.], 2014. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8713-7 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3607821]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2015.
   Öröm, boldogság, ünnep. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2015. - 66 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125 ; 20.)
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3607149]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2015.
Pákovics Miklós
   Örökké hibiszkuszok / Pákovics Miklós. - [Győr] : Magánkiad., [2015]. - 211 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3009-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3607320]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2015.
Pardi Anna (1945-)
   A túlsó világ és Flavius / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, cop. 2015. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-759-1 fűzött : 2600,- Ft
Iosephus Flavius (37 k. -100 k)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3607622]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Halálsziget [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 564 KB) (prc : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-237-6 (epub)
ISBN 978-963-387-238-3 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611320]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Jó üzlet a halál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 575 KB) (prc : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-239-0 (epub)
ISBN 978-963-387-240-6 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611315]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Központi ügyelet [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 516 KB) (prc : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-292-5 (epub)
ISBN 978-963-387-293-2 (prc)
magyar irodalom - bohózat - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3605868]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Legény a talpán [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 569 KB) (prc : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-241-3 (epub)
ISBN 978-963-387-242-0 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611308]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 696 KB) (prc : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-243-7 (epub)
ISBN 978-963-387-244-4 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611306]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 648 KB) (prc : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-245-1 (epub)
ISBN 978-963-387-246-8 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611301]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 182 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-36-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611312]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 583 KB) (prc : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-247-5 (epub)
ISBN 978-963-387-248-2 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3611296]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 608 KB) (prc : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-249-9 (epub)
ISBN 978-963-387-250-5 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3610498]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 649 KB) (prc : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-251-2 (epub)
ISBN 978-963-387-252-9 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3610342]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 651 KB) (prc : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-253-6 (epub)
ISBN 978-963-387-254-3 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3610341]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 753 KB) (prc : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-255-0 (epub)
ISBN 978-963-387-256-7 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3610340]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 989 KB) (prc : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-257-4 (epub)
ISBN 978-963-387-258-1 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3610339]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vissza a pokolba! [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 612 KB) (prc : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-259-8 (epub)
ISBN 978-963-387-260-4 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3610335]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2015.
Rigó Béla (1942-)
   Írásjelbeszéd : verslábjegyzetekkel / Rigó Béla ; Takács Zoltán rajz. ; [közread. a] Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság. - [Budapest] : Nagy L. Irod. és Műv. Társ., 2015. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80235-2-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3607578]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2015.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Hajónapló / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 34 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 96.)
ISBN 978-963-263-520-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3607024]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2015.
Sugár Erika (1951-)
   Féltékeny Dóra : elbeszélések / Sugár Erika. - Budapest : Uránusz, 2015. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-35-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607804]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2015.
Sugár Erika (1951-)
   Free ticket : útleírások, úti élmények / Sugár Erika. - Budapest : Uránusz, 2015. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-36-8 fűzött
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3607803]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2015.
Szamosfalvi Szilvia (1980-)
   Sousse, szívemnek kedves / Szamosfalvi Szilvia. - [Budapest] : [Szamosfalvi Sz.], 2015. - 176 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3608247]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2015.
Szekeres Mária (1948-)
   Arcodba rejtőzve : versek, naplóvallomások, 2012-2015 / Szekeres Mária ; [kiad. Baráti Kör Újrónafőért ...]. - Újrónafő : Baráti Kör Újrónafőért, 2015. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2827-4 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár - ima
894.511-14 *** 243 *** 894.511-94
[AN 3607958]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2015.
Szentkúti Márta
   Cincafarkinca avagy Az ötödik kisegér színre lép / Szentkúti Márta ; [Szentkúti Ferenc rajz.]. - [Keszthely] : Lemniszkáta Meseház Bt., 2014. - 65 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-963-12-1164-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607515]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2015.
Szentkúti Márta
   Cincafarkinca avagy Az ötödik kisegér tovább rágcsál / Szentkúti Márta ; [Szentkúti Ferenc rajz.]. - [Keszthely] : Lemniszkáta Meseház Bt., 2015. - 76 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-80222-0-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607521]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2015.
Szentkúti Márta
   Az első karácsony : történet a Megváltó születéséről / Szentkúti Márta ; [Inczédy Piroska gyapjúképeivel]. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2014. - 17 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-963-12-0772-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3607525]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2015.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
Isten versei (angol)
   God's poems / by Péter Szentmihályi Szabó ; transl. ... by the author. - Budapest : Agroinform, 2015. - 119 p., 1 t.fol. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-502-982-2 velúr
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3607961]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2015.
Sziklai Edit, G. (1958-)
   "Út közben..." [elektronikus dok.] : gondolatok egy noteszből / G. Sziklai Edit. - Szöveg (epub : 799 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-456-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3607476]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2015.
Tasev Norbert (1983-)
   Kísérletező Prométheusz [elektronikus dok.] : összegyűjtött versek / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-752-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605933]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2015.
Téglás-Hajós Éva
   Rózsák és tövisek : válogatott versek és prózai írások / Téglás-Hajós Éva ; [... ill. S. Hajós Ágnes]. - Budapest : Uránusz, 2015. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-33-7 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3607832]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2015.
Turcsányi Ervin (1937-)
   A Seol bolygó foglyai : fantasztikus regény / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2015. - 493, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-149-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3607020]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2015.
Udvardy Zoltán
   12 elgépelt oldal / Udvardy Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2015. - 105 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-743-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607217]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2015.
Végh József László
   Katonák komiszban : kisregény / Végh József László, Végh Márk József. - [Ludányhalászi] : Magánkiad., 2015. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0348-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3608275]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2015.
Velencei Rita
   Kávé és krémes / Velencei Rita. - Székesfehérvár : Szolker Bt., 2015. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3055-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3606188]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2015.
Völgyi Lajos
   Összevissza / Völgyi Lajos. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2015. - 139 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 2.)
ISBN 978-963-9781-50-4 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3607896]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2015.
Wagner Dezső
   Gyász és remény : válogatott versek / Wagner Dezső ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2015. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9818-37-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3606768]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2015.
Zalán Tibor (1954-)
   És néhány haiku / Zalán Tibor ; Kovács Péter rajz. - Budapest : Napkút K., 2015. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-496-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3607080]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11826 /2015.
Baumann, Anne-Sophie
Les grands chantiers animés (magyar)
   Sürgés-forgás az építkezésen : munkagépek földön, vízen, levegőben : [több mint 60 mozgatható résszel!] / Anne-Sophie Baumann, Didier Balicevic ; [ford. Jeney Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - Lapozó (19 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5501-68-5 kötött : 5990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607848]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2015.
Bray, Adam
Star wars rebels : the visual guide (magyar)
   Star wars lázadók : képes útmutató : [szereplők, fegyverek, járművek, helyszínek] / írta Adam Bray. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Takács Miklós
ISBN 978-615-5501-81-4 kötött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5541-38-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607806]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2015.
Flad, Antje (1966-)
Eins, zwei, drei (magyar)
   Egy, kettő, három : ilyenek a számok / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-294-316-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607466]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2015.
Flad, Antje (1966-)
Gross und klein (magyar)
   Kicsi és nagy : ilyenek az ellentétek / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-294-315-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607484]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2015.
Flad, Antje (1966-)
Rot, gelb, blau (magyar)
   Piros, kék, zöld : ilyenek az színek / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-294-314-5 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607490]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2015.
Frozen : the essential guide (magyar)
   Jégvarázs : képes kalauz / Disney ; írta Barbara Bazaldua ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 62 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5541-39-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607822]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2015.
Giuleri, Anne
Toilet time : a training kit for boys (magyar)
   Viszlát, pelus! : készen állsz? : felkészítő csomag kisfiúknak / [... írta Anne Giuleri] ; [... az útmutató szerzői Janet Hall és Rebecca Gilmour] ; [ill. Alison Brown]. - Pécs : Alexandra, 2015. - Lapozó (16) p. : ill., színes ; 26 cm + 4 mell.
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-357-541-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3608121]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2015.
Giuleri, Anne
Toilet time : a training kit for girls (magyar)
   Viszlát, pelus! : készen állsz? : felkészítő csomag kislányoknak / [... írta Anne Giuleri] ; [... az útmutató szerzői Janet Hall és Rebecca Gilmour] ; [ill. Alison Brown]. - Pécs : Alexandra, 2015. - Lapozó (16) p. : ill., színes ; 26 cm + 4 mell.
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-357-542-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3608104]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2015.
Inside out : the essential guide (magyar)
   Agymanók : képes kalauz / Disney, Pixar ; írta Steve Bynghall ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5541-30-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607827]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2015.
Kárpáti Tibor (1978-)
   A 3 kismalac / Kárpáti Tibor. - Budapest : Csimota, 2015. - [18] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-87016-7-1 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
 (hibás ISBN 978-963-97680-00)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610551]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2015.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a jaro (magyar)
   A kisvakond és a tavasz / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Lovis ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-11-9820-1 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611445]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2015.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a léto (magyar)
   A kisvakond és a nyár / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Lovis ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-11-9821-8 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611449]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2015.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a medvědi (magyar)
   A kisvakond és a mackók / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9805-8 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611433]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2015.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Veselé Vánoce (magyar)
   A kisvakond és az egér karácsonya / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jiři Žaček ; [ford. Romhányi Ágnes]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9806-5 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611440]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2015.
Szendrei Tibor (1963-)
   Pepi és Tapiton Afrikában : [kalandozó világjárók kézikönyve] / [írta és szerk. Szendrei Tibor] ; [versek Kulcsár Miklós] ; [ill. Szendrei Tibor, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art Kft., 2015. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm + 17 mell.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-55370-94-6)
Afrika - vadon élő állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(6)(02.053.2)
[AN 3606816]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2015.
Tone Satoe (1984-)
El viaje de Pipo (magyar)
   Pipó utazása / Satoe Tone ; [... ford. Huszárszky Zsuzsanna, Szász Joli, Gombos Kata]. - [Biatorbágy] : Kisgombos Kv., cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-0466-7 kötött : 3900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3607975]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2015.
Webb, Melissa
Fairytale princess sticker collection (magyar)
   Tündérmesék hercegnői matricás könyv : több mint 420 matricával / [ill. Melissa Webb, Mirela Tufan és Dean Jones]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [96] p., [12] fol : ill., színes ; 28 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-524-6 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3608063]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11843 /2015.
   Korlátok : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2015-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete / [szerkbiz. Baranyai Katalin, Csonka Zsófia]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2015. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 10.)
ISBN 978-615-80316-0-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3607708]
MARC

ANSEL
UTF-8