MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/02/26 12:30:04
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1926 /2016.
   Kérdések és válaszok könyve : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-01-7 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3614939]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1927 /2016.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2015) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2015. november 17. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2015]. - 39 p. ; 21 cm
Az előadás-összefoglalók angol nyelven is
ISBN 978-963-9941-88-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gyöngyös) *** 082 *** 378.184
[AN 3616234]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2016.
Lakat T. Károly (1950-)
   Fradi-kolbász / Lakat T. Károly, Fűrész Attila. - [Budapest] : Inverz Media, cop. 2015. - 239 p., [19] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [240].
ISBN 978-963-89903-5-8 fűzött : 3990,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - 21. század - anekdota
061.2(439-2Bp.) *** 796.332(439-2Bp.)FTC"19/201"(0:82-36)
[AN 3616135]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2016.
   Mérés és értékelés a vizuális kultúra tanításában : konferencia szakanyagok / [szerk. Sándor Zsuzsa]. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
A Sárospatakon, 2015. nov. 16-án azonos címmel rendezett konferencia előadásösszefoglalói
ISBN 978-615-5509-88-9 fűzött
művészeti nevelés - vizuális kultúra - iskolai értékelés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Sárospatak) *** 37.036 *** 371.26
[AN 3615084]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2016.
Symposium of AER (25.) (2015) (Balatongyörök)
   Proceedings of the twenty-fifth Symposium of AER : Balatongyörök ..., 13-16 October, 2015 / [kiad. az MTA Energiatudományi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Energiatudományi Kutatóközp., [2015]. - 760 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-25-9 fűzött
atomenergia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Balatongyörök) *** 621.039
[AN 3615447]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1931 /2016.
Tóth Kornélia (1971-)
   A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban / Vasné Tóth Kornélia. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2015. - 357 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 307-350.
ISBN 978-963-200-637-6 fűzött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-693-606-8
Moszkva - Magyarország - ex libris - 19. század - 20. század - szakkönyvtár
097(439)"189/197" *** 769.4(439)"189/197" *** 026(47-2Moskva)
[AN 3616443]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1932 /2016.
Andrews, Ted
How to see and read the aura (magyar)
   Aura : ezotéria mindenkinek / Ted Andrews ; [ford. S. Tóth Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Az aura érzékelése" címmel is
ISBN 978-963-529-471-8 fűzött : 2290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3615542]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2016.
Scaligero, Massimo
Dell'amore immortale (magyar) (részletek)
   Hogy egy szellemi társulás éljen.. : "A halhatatlan szeretetről" c. könyv függelékei / Massimo Scaligero ; [ford. Drucker György, Hegedűs Miklós és Székely István]. - Budapest : Genius, cop. 2015. - 16 p. ; 21 cm. - (Antropozófiai füzetek ; 18.)
ISBN 978-963-9772-65-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3615533]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1934 /2016.
Workshop on Energy and Environment (21.) (2015) (Gödöllő)
   21th Workshop on Energy and Environment : book of abstracts : December 3-4, 2015, Gödöllő ... / [org., publ. by the] Szent István University Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2015]. - 37 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-511-2 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3615062]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1935 /2016.
   Győry 75 : Debrecen University Symposium, July 10-11, 2015. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2015. - 24 cm : ill. ; 21 cm
Fűzött
számelmélet - konferencia-kiadvány
511 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3616265]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1936 /2016.
   25 éves a Magyar Nukleáris Társaság. - [Budapest] : [MNT], cop. 2015. - [12] p. ; 21 cm
Fűzött
Magyar Nukleáris Társaság
Magyarország - tudományos egyesület - tudománytörténet - atomtechnika
621.039 *** 061.2(439)(091)
[AN 3615418]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2016.
   "Atomenergia és életstílus" : konferencia : ... Budapest ..., 2015. október 9. / [szerk. Béres Tamás] ; [rend., közread. a] Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottság. - Budapest : MEÖT Szociáletikai Biz., [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4281-2 fűzött
atomenergia - szociáletika - konferencia-kiadvány
621.039 *** 172 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3615466]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1938 /2016.
   A Föld, ahol élünk : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-00-0 kötött
Föld - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3614914]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Unser Wetter (magyar)
   Időjárásunk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 4.)
Ford. Döbrönte Katalin. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-104-7 kötött : 3750,- Ft
időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 3617856]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2016.
Worms, Penny
The dinosaur creativity book (magyar)
   Dinók : kreatív könyv : [több mint 150 újra felhasználható matrica!] / [írta Penny Worms] ; [rajz. Liza Lewis és Anna Stiles] ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 79 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5240-99-7 fűzött : 3400,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5
[AN 3615792]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1941 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Uhr und die Zeit (magyar)
   Az óra és az idő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 6.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-087-3 kötött : 3750,- Ft
óra - idő - gyermekkönyv
529.7(02.053.2) *** 681.111(02.053.2)
[AN 3617826]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1942 /2016.
   Ez állati! : érdekességek az állatvilágból : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-04-8 kötött
állat - fauna - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3614907]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2016.
Möller, Anne
Wo die Tiere wohnen (magyar)
   Hol laknak az állatok? / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 22.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-404-8 kötött : 2450,- Ft
állat - lakóhely - gyermekkönyv
591.521(02.053.2)
[AN 3617954]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2016.
Molnár Orsolya
   MatrX : matricás kaland : Játssz, ragassz, szórakozz! / [írta és szerk. Molnár Orsolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 48 p., [12] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3615934]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2016.
   Zsákmányszerzés : [vadászat, harc az állatvilágban] : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-02-4 kötött
táplálkozás - ragadozó állat - gyermekkönyv
591.13(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 3614943]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1946 /2016.
Arènes, Jacques
Comment survivre quand on est un garçon (magyar)
   Túlélési tippek kamaszodó fiúknak / Jacques Arènes és Bernadette Costa-Prades ; [ill. Jacques Azam] ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 107 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-415-055-8 fűzött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - serdülőkor - fiú - ifjúsági könyv
613.865-055.1(02.053.2) *** 159.922.8-055.1(02.053.2)
[AN 3615786]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2016.
Bácskai Júlia (1951-)
   Mi "normális" - és mi nem? : szexualitás és agresszió gyermekkorban / [Bácskai Júlia, Martyn Rawson] ; [közread. a] Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Waldorf Ház Ped. Szolgáltató Int., cop. 2015. - 31 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3558-6 fűzött
nemi felvilágosítás - családi nevelés
613.88 *** 37.018.1
[AN 3615398]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2016.
Black, Anna
Mindfulness at work (magyar)
   Tudatos jelenlét a munkában : csökkentsd a stresszt, éld meg a pillanatot, dolgozz örömmel és eredményesen : [mindfulness a mindennapokban] / Anna Black ; [ford. Vajda Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Angyalműhely könyvek, ISSN 2416-3449)
A főcímben a névelő @-jellel
ISBN 978-615-5283-66-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - stresszkezelés - munkalélektan
613.865 *** 159.94 *** 612.06 *** 331.054
[AN 3616378]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2016.
Bucay, Jorge (1949-)
De la ignorancia a la sabiduría (magyar)
   A bölcsesség útja / Jorge Bucay ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2015. - 263 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-963-405-237-1 kötött : 2990,- Ft
önismeret - mentálhigiénia - életvezetés
613.865 *** 159.9
[AN 3614930]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2016.
Deacon, Caroline
Boost your baby's development (magyar)
   Kisbabák készségfejlesztése / Caroline Deacon ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2015. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-43-3 fűzött
csecsemőgondozás - képességfejlesztés - csecsemő - gyermeklélektan
159.922.7-053.3 *** 37.025-053.3 *** 613.952
[AN 3616340]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2016.
   A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Doktori Iskola (FODI) és Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola (KODI) PhD hallgatóinak 2015. évi szimpóziuma : program, előadáskivonatok : 2015. június 15. ... - [Debrecen] : DE FODI : DE KODI, [2015]. - 17 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - fogászat - orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 616.31
[AN 3616247]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2016.
The economy of human life (magyar)
   Az élet rendje : "lhászai életkönyv" / [ford. és átd. Szántai Zsolt, Szántai F. Andrea]. - [Budapest] : Rodobik, cop. 2015. - 157, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3416-9 fűzött : 1250,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3617492]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2016.
Elek István (1956-)
   Az intelligencia spontán megjelenése : a digitális evolúciós gép / Elek István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 978-963-312-236-5 fűzött
intelligencia - mesterséges intelligencia - törzsfejlődés
612.821.3 *** 165.0.001.572 *** 62-181.48 *** 575
[AN 3615086]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2016.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (magyar)
   Három értekezés a szexualitásról / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 157, [5] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 29.)
Megj. "Három értekezés a szexualitás elméletéről" címmel is
ISBN 978-963-227-570-3 fűzött : 999,- Ft
szexuálpszichológia - pszichoanalízis
159.964.2 *** 159.922.1
[AN 3617500]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2016.
Friso, Anna
Separarsi... e poi? (magyar)
   Válás után : kérdések és kiutak / Anna és Alberto Friso ; [ford. Feltserné Bernáth Mária]. - [Budapest] : Új Város, 2015. - 61 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-615-80215-3-1 fűzött
válás - életvezetés
613.865 *** 364.286
[AN 3615361]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2016.
Hay, Louise L. (1926-)
Life loves you (magyar)
   Az élet szeret téged : 7 spirituális gyakorlat, mellyel meggyógyíthatod az életed / Louise L. Hay és Robert Holden ; [ford. Hajcser-Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-511-1 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - ezoterika
613.865 *** 159.923.2 *** 133.25
[AN 3616295]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2016.
Helle Nóra
   Gyakorlati tippek, hogyan érd el céljaidat / Helle Nóra és Eric Helle ; [... ill. Temesi Péter]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Executive Success Kft., cop. 2015. - 40, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6022-2 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3618292]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2016.
Jett, Tish
Forever chic (magyar)
   Mindig sikkesen : a francia nők titka a szépségről, a stílusról és a jó közérzetről / Tish Jett ; [ford. Megyeri Luca]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 239 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Angyalműhely könyvek, ISSN 2416-3449)
ISBN 978-615-5283-68-0 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3616283]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2016.
Liedloff, Jean (1926-2011)
The continuum concept (magyar)
   Az elveszett boldogság nyomában : a kontinuum-elv / Jean Liedloff ; [ford. Barta Judit]. - 5. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2015, cop. 2007. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9904-12-5 fűzött : 3250,- Ft
gyermeklélektan - attitűd - csecsemőgondozás - kulturális antropológia
159.922.7 *** 316.64 *** 613.95 *** 316.7
[AN 3618315]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2016.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über die Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 3. jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 15.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-048-4 kötött : 3750,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3617835]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2016.
Rankin, Lissa (1969-)
Mind over medicine (magyar)
   Gyógyulás gyógyszerek nélkül : bizonyíték az öngyógyítás hatékonyságára / Lissa Rankin ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 307 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-188-5 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3617751]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2016.
Rigon, Emmanuelle
Comment survivre quand on est une fille (magyar)
   Túlélési tippek kamaszodó lányoknak / Emmanuelle Rigon és Bernadette Costa-Prades ; [ill. Jacques Azam] ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 134 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-415-056-5 fűzött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - serdülőkor - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2)
[AN 3615788]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Woher die kleinen Kinder kommen (magyar)
   Honnan jön a kisbaba? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 20.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-088-0 kötött : 3750,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 3617842]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2016.
Sáfrán Mihály (1985-)
   A paleon túl : tudatosan egy minőségibb életért / Sáfrán Mihály. - 2. jav. kiad. - Budapest : Sáfrán M., 2015, cop. 2014. - 359 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-345.
ISBN 978-963-12-4138-9 fűzött : 3790,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 3618337]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2016.
Santandreu, Rafael
L'art de no amargar-se la vida (magyar)
   A boldogság receptje : változtass, hogy változhass! / Rafael Santandreu ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 283, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-575-7 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865 *** 17.023.34
[AN 3615127]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2016.
Svirinskaya, Alla
Energy secrets (magyar)
   Energia titkok : minden, amit az energiagyógyászatról tudni érdemes / Alla Svirinskaya ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299.
ISBN 978-963-529-502-9 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3616301]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2016.
Szekeres Ilona
   Ötórai tea : az örömteli alkonyévekért / Szekeres Ilona. - [Verőce] : Arcus, 2015. - 96 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-5402-06-7 fűzött
öregkor higiénéje
613.98
[AN 3615191]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2016.
Temelie, Barbara (1955-)
Die Fünf-Elemente-Ernährung für Mutter und Kind (magyar)
   Teljes értékű táplálkozás anyáknak és gyermekeknek : a kínai 5 elem szerint : [a családtervezéstől egészen az iskolás korú gyermekek táplálkozásáig] / Barbara Temelie, Beatrice Trebuth ; [ford. Molnár Klára]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2015. - 240 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-9219-93-9 fűzött : 3900,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3614960]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1969 /2016.
Bán Zsuzsanna
   Fémzene Szőlősön : a Bíró-család / Bán Zsuzsanna, Seres Attila. - [Tápiószőlős] : Ferzol Kft., [2015]. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3233-2 kötött
Bíró család
Ferzol Lemezmegmunkáló Kft. (Tápiószőlős)
Tápiószőlős - ipartörténet - vállalat - lemezalakítás - családtörténet
621.9 *** 061.5(439-2Tápiószőlős)(091) *** 929.52(439)Bíró
[AN 3615485]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1970 /2016.
Kóger László
   Szép rádiók : a magyar rádióipar legszebb készülékei, 1925-1980 / Kóger László ; [kiad. a Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Egyesület]. - Budapest : Rádiógyűjtők Mo. Klubja Egyes., 2015. - 138 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó német és angol nyelven is
ISBN 978-963-12-3820-4 fűzött
Magyarország - rádiókészülék - ipartörténet - 20. század
621.396.62(439)"192/198"
[AN 3615082]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1971 /2016.
Nyeste Beatrix
   Minden, ami köröm : kéz- és lábápolás, körömápolás, körömdíszítés, körömépítés / [szerző Nyeste Beatrix]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-810-7 fűzött
körömápolás
687.54 *** 646.74
[AN 3616060]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1972 /2016.
   Homlokzatok, forma és szerkezet : VI. Épületszerkezeti Konferencia : Budapest, 2015 / [... szerk. Pataky Rita, Horváth Sándor] ; [rend., közread. a] BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tansz., [2015]. - 225 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-215-9 fűzött
épületszerkezet - homlokzat
624.04 *** 72.011.6
[AN 3616204]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1973 /2016.
Laws, Bill
Fifty railways that changed the course of history (magyar)
   Ötven vasútvonal, amely megváltoztatta a történelmet / Bill Laws ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 224 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-09-8270-2 kötött : 4500,- Ft
művelődéstörténet - közlekedéstörténet - ipartörténet - vasút
656.2(100)(091) *** 930.85
[AN 3616199]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Eisenbahn (magyar)
   A vonatok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle, Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-580-9 kötött : 3750,- Ft
vonat - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3617839]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 4. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-007-1 kötött : 3750,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv
629.113(02.053.2)
[AN 3617830]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2016.
Nieländer, Peter (1969-)
Ampel, Strasse und Verkehr (magyar)
   Hogyan közlekedj a városban / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 25.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-413-0 kötött : 2450,- Ft
gyalogos közlekedés - közlekedés - gyermekkönyv
656(02.053.2)
[AN 3617955]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Pass auf im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 5.)
Ford. Döbrönte Katalin. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9534-83-4 kötött : 3750,- Ft
közlekedés - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2)
[AN 3617851]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1978 /2016.
   65 év az alföldi erdők felvirágoztatásáért : Nefag Zrt., 1950-2015. - [Szolnok] : Nefag Zrt., [2015]. - 148 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Kötött
Nefag Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (Szolnok)
Nagykunság - Szolnok - erdészet - vállalat - történeti feldolgozás
630(439Nagykunság)(091) *** 061.5(439-2Szolnok)(091)
[AN 3615122]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2016.
Bernáth István
   Macskakönyv / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5533-33-4 kötött
macska - állattartás
636.8
[AN 3615996]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2016.
Czöndör Mihály (1947-)
   "Terülj, terülj asztalkám!" : konyhakertek Pusztaszabolcson / [írta Czöndör Mihály]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2015. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 20.)
ISBN 978-615-80063-5-4 fűzött
Pusztaszabolcs - amatőr kertészkedés - zöldségtermesztés
635.1/.8(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 3615452]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2016.
   Erdészeti gépesítés-fejlesztés / [szerk. Czupy Imre]. - Sopron : NYME K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-254-1 fűzött
erdészeti gép - fejlesztés
630*36
[AN 3616213]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2016.
Hideg Ágnes
   Király Lajos erdőmérnök életútja, 1894-1970 / ... összeáll. Hideg Ágnes. - Miskolc : Király család, 2015. - 24 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 978-963-12-4082-5 fűzött
Király Lajos (1894-1970)
Magyarország - erdőmérnök - 20. század
630(439)(092)Király_L.
[AN 3615080]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2016.
Holmes, Caroline
Herbs for the gourmet gardener (magyar)
   Kerti fűszernövények : kézikönyv ínyenc kertészeknek / Caroline Holmes ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-09-8272-6 kötött : 4500,- Ft
fűszernövény
635.7
[AN 3616202]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2016.
Mitrov Gabriella
   Pónikönyv : kis lovakról, kis lovasoknak / Mitrov Gabriella. - Kisújszállás : Szalai Kv., 2015. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-251-816-9 fűzött
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3616144]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2016.
   Ökológiai szemléletű gyeptelepítés elmélete és gyakorlata / szerk. Török Péter és Tóthmérész Béla ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, 2015. - 120, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80247-3-0 fűzött
legelőgazdálkodás - gyepesítés - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés
635.928 *** 631.147 *** 504.73 *** 631.585
[AN 3615392]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2016.
Pozsa Panna
   Házi sajtkészítés : [Panni sajtműhelye] / [szerző Pozsai Panni] ; [fényképezte Niksz Gyula]. - Kisújszállás : Szalai Kv., 2015. - 77, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-725-4 fűzött
sajtkészítés - sajt - szakácskönyv
637.3 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 3616054]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2016.
Ross, Thea
Das Pony (magyar)
   Pónik / [ill. és szöveg Thea Ross]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 3.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-154-2 kötött : 2450,- Ft
póniló - gyermekkönyv
636.16(02.053.2)
[AN 3617869]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1988 /2016.
Bardi, Carla
Panini, wraps & burgers (magyar)
   Szendvicsek nagykönyve : paninik, tortillák, hamburgerek / Carla Bardi ; [fotók Brend[!Brent] Parker Jones] ; [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 319 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8297-9 fűzött : 4500,- Ft
szendvics - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3616197]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2016.
Borbás Marcsi (1968-)
   A sűrűje 2 / Borbás Marcsi ; [fotók Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2015. - 253, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3435-0 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3616152]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2016.
Carlin, Áine
Keep it vegan (magyar)
   Legyen vegán! : több mint 100 egyszerű, egészséges és finom étel / Áine Carlin ; fotók Ali Allen ; [ford. Szép Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8298-6 fűzött : 4400,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3616240]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2016.
Dankóné R. Magdolna
   A főzés gyerekjáték! : vegetáriánus szakácskönyv gyerekeknek / [a receptek, főzési tanácsok szerzője Dankóné R. Magdolna] ; [kiad. az Élj Inkább Alapítvány]. - Debrecen : Magdireceptek Kv., 2015. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89123-6-7 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.564(083.12)(02.053.2)
[AN 3615091]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2016.
Devics Józsefné
   Csecsemők szakácskönyve / Devics Józsefné. - Bőv. új kiad. - [Budapest] : Aromakeverékek Bt., 2015. - 148, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80281-0-3 fűzött : 2500,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3618329]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2016.
Fűszeres Eszter
   Leves minden napra / Fűszeres Eszter ; [fotók Kallos Bea]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-614-3 kötött : 3990,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3616141]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2016.
Gundel János (1941-)
   Élelmiszerek felhasználása a hagyományőrzésben / [írta Gundel János, Lugasi Andrea] ; [kiad. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar]. - [Budapest] : BGF KVIK, 2015. - 88 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-7159-64-0)
Magyarország - élelmiszer - ételspecialitás - hagyományőrzés - kisgazdaság - kézműipar - termék
641.568(439) *** 398(=945.11) *** 631.115.11(439) *** 334.712(439) *** 663/664(439)
[AN 3615123]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2016.
Klös, Lydia
Animal Hats (magyar)
   Állati kötött sapkák a nagyvárosi dzsungelben / Lydia Klös ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2015. - 112 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-278-434-2 fűzött : 2995,- Ft
textilkötés - sapka - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 646.5 *** 379.826
[AN 3616732]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2016.
Kőfaragó Anna
   Sülve-főve együtt : családi recept- és emlékkönyv / Kőfaragó Anna, Kőfaragó Zsuzsi. - Budapest : Kőfaragó Zs., 2015. - 153, [6] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-3939-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3615320]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2016.
Krivarics Ditta
   Régiből újat : bútorfelújítás mindenkinek / Krivarics Ditta. - [Budapest] : Libri, 2015. - 173 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-310-583-2 kötött : 4990,- Ft
lakberendezés - bútor - felújítás
645.4 *** 747 *** 379.826
[AN 3616373]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2016.
Liptai Zoltán (1976-)
   Kreatív torták : a sütéstől a díszítésig / Liptai Zoltán ; [fotók] Ruff István. - Kisújszállás : Szalai Kv., 2015. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-817-6 fűzött
sütemény - torta - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3616057]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2016.
Meine Küchenschätze aus Natur & Garten (magyar)
   Kincsek a konyhából / [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 139 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5178-83-2 kötött : 3500,- Ft
befőzés - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3615745]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2016.
Sallay Fanni (1987-)
   Álom sütikivitelben : 1 év Sallay Fannival / [fotók Kaunitz Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 206 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-8330-3 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3616434]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2016.
Szatmári Ferenc
   Főzelékes Feri : a zöldségeken innen és túl / Szatmári Ferenc ; [fotók Trunkó Bálint]. - [Budapest] : Bookline, 2015. - 98 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-587-0 kötött : 3990,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3615705]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2016.
Váncsa István (1949-)
   Lakoma / Váncsa István ; [ill. Varga Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2015-. - Ill. ; 24 cm
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(4-015)(083.12) *** 641.5(4-015)(0:82-94)
[AN 3602420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az itáliai konyhák legfinomabb ételeiből. - 2015. - 695 p.
Bibliogr.: p. 681-683.
ISBN 978-963-310-578-8 kötött : 4990,- Ft
Olaszország - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.5(45)(0:82-94) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3615193] MARC

ANSEL
UTF-82003 /2016.
Zsidai Roy (1976-)
   Spíler : főzz le mindenkit! / Zsidai Roy. - [Budapest] : Bookline, 2015. - 182 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-201-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - gasztronómia - vendéglátás - 20. század - 21. század - memoár
641.5(439)(092)Zsidai_R.(0:82-94)
[AN 3615684]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2004 /2016.
Derrida, Jacques (1930-2004)
Voyous (magyar)
   Bitangok : két esszé az észről / Jacques Derrida ; [ford. Kicsák Lóránt ...]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2015. - 185 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-052-8 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - politikai filozófia - esszé
1(44)(092)Derrida,_J. *** 321.01 *** 840-4=945.11
[AN 3615205]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2016.
Tomberg, Valentin (1900-1973)
Die Grundsteinmeditation Rudolf Steiners (magyar)
   Az alapkő-meditációval kapcsolatos tanulmányok / Valentin Tomberg ; Robert Powell és George Adams bevezetőjével ; [ford. Cseri Krisztina]. - Budapest : Regulus Art, 2015. - 90 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 978-963-89704-9-7 fűzött
szellemtudomány
13
[AN 3615428]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2006 /2016.
Benedetto da Norcia (480 k.-547?)
Regula Sancti Benedicti (magyar)
   Szent Benedek regulája / [... ford. Söveges Dávid]. - 2. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 171 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 1.)
ISBN 978-615-5576-02-7 fűzött
bencések - szabályzat
271.1-4
[AN 3617552]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2016.
Berta Zsolt
   Hegyen épült város : válogatott svábhegyi igehirdetések / Berta Zsolt ; [portré Berecz Ágnes]. - [Budapest] : [Pannónia-Print], 2015. - 437 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3732-0 kötött
prédikáció
252
[AN 3615420]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2016.
The Bible knowledge commentary (magyar)
   A Biblia ismerete : kommentársorozat / [szerk.] John F. Walvoord, Roy B. Zuck ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2015-. - 25 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 963-04-8931-7
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3618325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Máté - János / [ford. Köves Gábor]. - 2015. - 475 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 963-04-8937-6 kötött
[AN 3618330] MARC

ANSEL
UTF-82009 /2016.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   A Biblia : szemelvények Károli Gáspár fordításából Gustave Doré kettőszázharminchárom illusztrációjával / [szerk. és a szöveget gond. Hargitai György] ; [az utószót írta Szabó András]. - Budapest : Kossuth, cop. 2015. - 470, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-09-8434-8 kötött : 6990,- Ft
Franciaország - grafikus - 19. század
22.04=945.11 *** 76(44)(092)Doré,_G.
[AN 3617694]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2016.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Az mi urunc Iesus Christusnac wy testamentoma. - Sárospatak : Hernád, [2015]. - [4], 236 p. ; 29 cm + mell. (19 p. : ill. ; 22 cm)
A mellékletben Monok István és Dienes Dénes tanulmányával. - Kész. a Sárospataki Református Nagykönyvtárban M 24 jelzeten őrzött példány alapján. - melléklet címe: I. Rákóczi György a könyvgyűjtő bibliaolvasó. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Visolban : Mantskovit Balint nyomtatása által, 1590. - Papírtokban
ISBN 978-615-80132-8-4 kötött
hasonmás kiadás
225.04=945.11 *** 094/099.07
[AN 3615321]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2016.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
How to expand love (magyar)
   A szeretet kiterjesztése : a szeretetkapcsolatok körének kiszélesítése / Őszentsége, a Dalai Láma ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 205 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-550-5 kötött : 2690,- Ft
tibeti buddhizmus - életvezetés
294.321(515) *** 613.865
[AN 3615545]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2016.
Dillow, Linda
Intimate issues (magyar)
   Intim kérdések : válaszok a nők legszemélyesebb kérdéseire / Linda Dillow & Lorraine Pintus ; [ford. Schwábné Gefferth Katalin] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2015. - 343 p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-21-6)
vallásos irodalom - szexuálpszichológia - nemi élet - nő
241 *** 176 *** 613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3618301]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2016.
Emery, Gilles (1962-)
La Trinité (magyar)
   A Szentháromság : teológiai bevezetés a katolikus szentháromságtanba / Gilles Emery ; [ford. Szabó Ráhel]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-803-1 kötött : 3300,- Ft
Szentháromság
231.01
[AN 3614964]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2016.
   Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez : Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750-1752. évi egyházlátogatásainak iratai / közread. Véghseő Tamás [et al.]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2015. - 799 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-34-2 kötött
 (hibás ISBN 978-615-5073-30-4)
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - egyházlátogatás - 18. század - történelmi forrás
281.5.018.2(439)"175"(093)
[AN 3615444]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2016.
   Gyémánt és lótusz : zen tanmesék és versek / [ford. Szántai Zsolt, ... Darvas Gabriella] ; [az illusztációkat[!illusztrációkat] Gao Xue Hai ... alkotta]. - [Budapest] : Rodobik, cop. 2015. - 174, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3414-5 fűzött : 1250,- Ft
zen buddhizmus - világirodalom - antológia
294.321(520)(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 3617527]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2016.
Jókai Anna (1932-)
   A hit kapuja / Jókai Anna, Korzenszky Richárd. - 2. kiad. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - [2] t., 150 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 13.)
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-74-6 kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - dialógus
244(047.53)
[AN 3617674]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2016.
Kádár Ferenc (1957-)
   Amikor imádkoztok : újhelyi kis imakönyv / írta és szerk. Kádár Ferenc ; [ill. Vitányi Beatrix] ; [közread. a] Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség. - Sátoraljaújhely : Sátoraljaújhelyi Református Egyházközs., 2015. - 71 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3615-6 bársony
vallásos irodalom - imakönyv
243 *** 244
[AN 3615400]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2016.
   Katolikus újjászületés Debrecenben / szerk. Orosz István és Papp Klára. - Debrecen : DE Tört. Int., 2015. - 180 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 23.)
A Debrecenben, 2015. jún. 12-én "A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-886-2 kötött
Debrecen - katolikus egyház - egyháztörténet - helytörténet - 17. század - 18. század
282(439-2Debrecen)"16/17" *** 943.9-2Debrecen"17"
[AN 3615228]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2016.
Luther, Martin (1483-1546)
   Prédikációk / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya]. - Budapest : Luther, 2015. - 543 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 6.)
Bibliogr.: p. 510-517.
ISBN 978-963-12-3520-3 kötött : 4990,- Ft
prédikáció
252
[AN 3615087]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2016.
Murphy-O'Connor, Jerome (1935-)
Paul: his story (magyar)
   Pál története / Jerome Murphy-O'Connor ; [ford. Liska Endre]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2007. - 376 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-250-0 kötött : 3690,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
szent - apostol - őskereszténység - 1. század
281.2(092)Pál *** 235.3(092)Pál *** 281"00'
[AN 3618340]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2016.
Pajor András (1958-)
   Megroppant életek támasza : Pajor András atyával beszélget Gyimesi Mária. - Budapest : Kairosz, 2015. - 92 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 108.)
ISBN 978-963-662-786-7 fűzött : 1500,- Ft
Pajor András (1958-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Pajor_A.(047.53)
[AN 3614981]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2016.
Rába Géza
   Isten tudja.. : emberi kérdések, vallási válaszok / Rába Géza. - Budapest : Central Kv., 2015. - 376 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-157-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - vallás - vallási erkölcs - élet - egyházi személy - 21. század - interjú
23/28(439)(092)(047.53) *** 128 *** 241 *** 292/299(439)(092)(047.53)
[AN 3615024]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2016.
Rice, Wayne
Hot illustration for youth talks 4 (magyar)
   Fején a szöget! 4 : újabb 100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció ifjúsági előadásokhoz / Wayne Rice ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2015. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88895-9-1 fűzött : 3200,- Ft
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 3615387]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2016.
Smith, Colin S. (1958-)
Heaven, how I got here (magyar)
   Utolsó napom története : hogy kerül egy bűnöző a mennybe? / Colin S. Smith ; [ford. J. Füstös Erika] ; [közread. a] Bátorítás Alapítvány. - Budapest : Bátorítás Alapítvány, 2015. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2896-0 fűzött
vallásos irodalom - kisregény
244(0:82-31)
[AN 3615592]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2016.
Sogyal Rinpoche
The Tibetan book of living and dying (magyar)
   Tibeti könyv életről és halálról / Szögyal Rinpocse ; [ford. Sárközi Alice] ; közread. Patrick Gaffney és Andrew Harvey. - Ünnepi, jav. kiad. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2015. - 498, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A tibeti hagyomány könyvei, ISSN 1789-2058)
Bibliogr.
ISBN 978-963-266-281-7 kötött : 4500,- Ft
tibeti buddhizmus - halál
294.321(515) *** 128
[AN 3617733]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2016.
Székely László (1894-1991)
   Kőszegi krónika, 1938-1952 : Székely László apátplébános feljegyzései / [... sajtó alá rend., ... szerk., a jegyzeteket és a mellékleteket kész., ... a képeket vál. Hoósné Péterffy Alexandra, Pál Ferenc, Rétfalvi Balázs] ; [a mutatókat kész. Dancsi Péter, Lipi Gergely, Sélley Judit]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 656 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 611-614.
ISBN 978-615-5214-74-5 kötött
Kőszeg - helytörténet - egyháztörténet - magyar irodalom - 20. század - napló
282(439-2Kőszeg)"193/195"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 943.9-2Kőszeg"193/195"(0:82-94)
[AN 3616124]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2016.
   Szent színed elé járulunk : énekek szentmisére. - [Budapest] : [Páros Print Bt.], 2015. - 124, [3] p. ; 15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5165-13-9 fűzött
vallásos ének - dalszöveg
245
[AN 3615544]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2016.
   A teljes Nag Hammadi gnosztikus könyvtár / ... ford. Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 416 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80337-4-9 kötött : 6500,- Ft
Egyiptom - gnoszticizmus - 3. század - apokrif irat
273.1 *** 229.8/.9(32)"02"
[AN 3615757]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2016.
   Vándor evangélium : apostoli imaszolgálat : Irgalmasság Éve : imafüzet : X. év / [közread. a Missio Christi Alapítvány]. - Budapest : Missio Christi Alapítvány, [2015]. - 114 p. ; 25 cm
Fűzött
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3615210]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2030 /2016.
   Családi és közösségi konfliktusok / szerk. Pilinszki Attila, Szabó Tünde ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet. - [Budapest] : SE EKK Mentálhigiéné Int., cop. 2015. - 148 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-97-9 kötött
társadalmi kapcsolat - család - konfliktus - konfliktuskezelés
316.48 *** 316.47 *** 316.356.2
[AN 3615288]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2016.
Hankiss Elemér (1928-)
   Az ezerarcú én : emberlét a fogyasztói civilizációban / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 664 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 561-640.
ISBN 978-963-227-688-5 kötött : 3490,- Ft
személyiség - fogyasztói társadalom - szocializáció - ezredforduló - magyar irodalom - esszé
316.6 *** 316.7"200" *** 894.511-4
[AN 3618381]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2016.
   Idézetek szingli nőknek / [szerk. ... Duzs Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [47] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-652-3 kötött
szingli - ajándékkönyv - nő - idézetgyűjtemény
316.37-058.832-055.2(0:82-84)
[AN 3616003]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2016.
Oláh Attila
   És volt nála egy balta is.. / Oláh Attila. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 150 p. ; 18 cm. - (Feldmár-történetek, ISSN 2498-4558)
ISBN 978-963-304-269-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - börtönszocializáció - büntetésvégrehajtási rehabilitáció - meseterápia - memoár
316.65-058.57(439)(0:82-94) *** 615.851.82
[AN 3616255]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2016.
Sik Domonkos (1982-)
   A modernitás rétegei / Sik Domonkos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 228 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-228.
ISBN 978-963-284-604-0 fűzött
Magyarország - szociológia - társadalomelmélet - társadalmi integráció
316.2 *** 316.4.052(439)
[AN 3615096]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2016.
Somlai Tibor (1950-)
   Volt és nincs : nagypolgári és arisztokrata enteriőrök, 1900-1945 / Somlai Tibor ; Csengel-Plank Ibolya és Kiss Éva kísérőtanulmányával. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2015, cop. 2012. - 270 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-13-6105-6 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - lakáskultúra - kastély - nagypolgárság - arisztokrácia - 20. század - album
316.343.322(439) *** 747 *** 316.343.622(439) *** 728.82(4-191)
[AN 3618391]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2036 /2016.
Hossó Nikoletta
   Protokoll a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok hátterében : állami-, diplomáciai, katonai-, sport- és vallásprotokoll kézikönyv / Hossó Nikoletta. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 448 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-929-7 fűzött : 4990,- Ft
illemtan
395
[AN 3615250]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2016.
   Németalföldi regék és mondák / [vál. Csokonai Attila] ; [ford. és a jegyzeteket írta Csokonai Attila és Csóti Magdaléna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 297, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9998-7 kötött : 2999,- Ft
Németalföld - monda
398.223(=393.1/.2)
[AN 3616465]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2016.
   A néprajztudomány professzora : Gunda Béla (1911-1994) / szerk. Bartha Elek. - Debrecen : [DE Néprajzi Tansz.], 2015. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 62.)
A Debrecenben, 2011. dec. 9-én rendezett emlékkonferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-820-6 kötött
Gunda Béla (1911-1994)
Magyarország - etnográfus - 20. század
39.001(439)(092)Gunda_B.
[AN 3615223]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2016.
Novák László (1947-)
   A Három Város néprajza / Novák László Ferenc. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2015. - 890 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 60.)
Bibliogr.: p. 853-874. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-762-9 kötött
Kecskemét - Nagykőrös - Cegléd - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Kecskemét) *** 39(=945.11)(439-2Nagykőrös) *** 39(=945.11)(439-2Cegléd)
[AN 3615362]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2016.
Sallai R. Benedek (1974-)
   Nagykun emberek / [írta Sallai R. Benedek, Monár Géza, Kovács Ágnes]. - [Kétpó] : Nagykunságért Vidékfejleszt. Egyes. ; [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nagykunsági 7x7 ; 4.)
ISBN 978-963-9977-14-3 fűzött
Nagykunság - magyar néprajz - népi mesterség
39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 3615410]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2016.
Sápy Szilvia
   A halotti búcsúztató : a műfaj eredete és történeti rétegei / Sápy Szilvia ; [közread. a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék]. - Debrecen : Ethnica, 2015. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-330. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-806-0 kötött
magyar néprajz - halotti szokás - magyar irodalom története - műfajtörténet - siratóének - halotti beszéd
393.94.001 *** 894.511(091)-193.6 *** 894.511(091)-57
[AN 3615280]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2042 /2016.
Botos János (1947-)
   A magyarországi zsidóság vagyonának sorsa, 1938-1949 / Botos János. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2015. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-58-1 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - zsidóság - vagyon elleni bűncselekmény - holokauszt - antiszemitizmus - második világháború
323.12(=924)(439)"1938/1944" *** 343.7(439)"193/194"
[AN 3615635]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2016.
Délvidéki magyar golgota, 1944-45 (angol)
   Hungarian golgotha in the Southern parts, 1944-45 : exhibition catalogue / [ed. Barbara Bank, Magdolna Cseresnyésné Kiss] ; [publ. by Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - [Budapest] : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, [2015]. - [36] p. : ill. ; 33 cm
Az azonos címmel rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [36].
ISBN 978-963-89808-8-5 fűzött
Jugoszlávia - Délvidék - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kiállítási katalógus
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"1944/1945" *** 061.4(439)
[AN 3615461]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2016.
Dési János (1964-)
   Árpi bácsi : történetek, emlékek, anekdoták / Dési János. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 197 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5513-56-5 kötött : 2800,- Ft
Göncz Árpád (1922-2015)
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - államfő - anekdota
32(439)(092)Göncz_Á.(0:82-36)
[AN 3615049]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2016.
Kálmán Olga (1968-)
   Álomország : hol a határ? / Kálmán Olga ; [fotók Pungor Luca]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 258, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-737-9 kötött : 3990,- Ft
Európa - Magyarország - bevándorlás - 21. század - belpolitika
325.14(4)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3615964]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2016.
Koncz Éva
   Antall József rendszerváltó miniszterelnök és a Hiúzok Társasága : tényfeltáró újságírás / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2015. - 70 p. ; 31 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-12-2759-8 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikatörténet - szabadkőművesség - rendszerváltás - politikus - történelmi forrás
32(439)(092)Antall_J.(093)(089.3) *** 32(439)"198"(093)(089.3) *** 061.236.61(439)(093)(089.3)
[AN 3615322]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2016.
Lejeune, René (1922-)
Robert Schuman, père de l'Europe (magyar)
   Politika és életszentség : Robert Schuman, Európa atyja / René Lejeune ; [ford. Fejérdy Gergely]. - Utánny. - Budapest : MMSZ, 2015. - 351 p. ; 20 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80372-0-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Schuman, Robert (1886-1963)
Franciaország - Európai Közösség - politikus - 20. század - életrajz
32(44)(092)Schuman,_R. *** 32(4-62)(092)Schuman,_R.
[AN 3618312]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2016.
Nagy József (1968-)
   A vak komondor országa : Terikétől Lajosig, 2010-2015 : interjúk / Nagy József. - Budapest : Central Kv., 2015. - 517, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-145-2 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - híres ember - politikus - belpolitika - ezredforduló - 21. század - interjú
323(439)"201"(047.53) *** 32(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3615004]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2016.
Pótó János (1956-)
   Nagy Imre emlékhelyei / [írta] Pótó János ; [fényképezte] Hajdú József ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Utánny. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2015, cop. 2013. - 206 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-206.
ISBN 978-963-88382-5-4 kötött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - emlékmű - 20. század
32(439)(092)Nagy_I. *** 725.945(439)
[AN 3618335]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2050 /2016.
Ablonczy Balázs (1974-)
   A visszatért Erdély, 1940-1944 / Ablonczy Balázs. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2015. - 285 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-01-5 kötött : 3490,- Ft
Erdély - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború
943.921"1940/1944" *** 943.9"1940/1944"
[AN 3617585]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2016.
   Aegyptiaca et Assyriaca : tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből / szerk. Bács Tamás, Dezső Tamás, Vér Ádám. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 254 p. : ill. ; 28 cm. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-633-0 kötött
egyiptológia - asszirológia
932 *** 935 *** 930.85(32) *** 930.85(35)
[AN 3615128]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2016.
Bálint Marianna (1972-)
   "Böszörményi kincsek" : [a Hajdúsági Múzeum állandó régészeti kiállítása] / [... a kiállításvezető szövegét írta Bálint Marianna]. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., [2015]. - XII p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Hajdúböszörmény - templom - kiállításvezető
904(439-2Hajdúböszörmény) *** 726.54(439-2Hajdúböszörmény) *** 069(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3615978]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2016.
Bánhegyi Ferenc
   A százszor elárult Magyarország : történelmi olvasókönyv kezdőknek és haladóknak / Bánhegyi Ferenc. - Kisújszállás : Szalai Kv., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-251-774-2 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3616142]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2016.
Bordás Mária (1959-)
   Iszlám kalifátus a 21. században(?) : az állami hatékonyság kérdései a Közel-Keleten és Afrikában / Bordás Mária. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 271 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 266-271.
ISBN 978-615-5376-68-9 fűzött : 4980,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - Észak-Afrika - iszlám fundamentalizmus - történelem - terrorizmus - 21. század
95-011"20" *** 297(5-011)"20" *** 961"20" *** 323.285(100)"20"
[AN 3609282]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2016.
Deák István (1926-)
Europe on trial (magyar)
   Európa próbatétele : együttműködés, ellenállás és megtorlás a második világháború alatt / Deák István ; [ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 274 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-446-753-3 kötött : 3700,- Ft
Németország - Európa - történelem - állami terror - ellenállási mozgalom - megtorlás - második világháború
940"1938/1945" *** 323.26(4)"193/1945" *** 323.282(4)"193/1945"
[AN 3612371]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2016.
Demcsák Zsuzsa (1978-)
   Példa-képek : [sosem hallott vallomások, sosem látott portrék] / [riporter] Demcsák Zsuzsa ; [fotó] Bali Sándor. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 115, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-495-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53)
[AN 3615165]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2016.
Elek György (1961-)
   Berekfürdő története / Elek György ; [... kiad. Bereki Irodalmi Társaság]. - 2. kiad. - Berekfürdő : Bereki Irod. Társ., 2015. - 175 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2174-2 fűzött
Berekfürdő - helytörténet
943.9-2Berekfürdő
[AN 3618314]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2016.
Estók János (1958-)
   Híres nők a magyar történelemben / Estók János, Szerencsés Károly. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 230 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-09-8428-7 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - életrajz
929-055.2(439)
[AN 3616367]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2016.
Farkas Gábor Farkas (1966-)
   Régi könyvek, új kalandok : 12 történet a könyvtárak mélyéről : tudományos-ismeretterjesztő könyvecske / Farkas Gábor Farkas. - Budapest : OSZK, 2015. - 360 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-200-641-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - könyvtörténet
930.85(439) *** 943.9 *** 09(439)(091)
[AN 3616452]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2016.
Fehér Béla (1949-)
   Hamisgulyás : hadikonyha a 20. századi Magyarországon / Fehér Béla, Szécsi Noémi. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 334 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 322-332.
ISBN 978-963-227-289-4 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - hétköznapi élet - táplálkozás - hadtáp - első világháború - második világháború - 20. század - szakácskönyv - történelmi forrás
930.85(439)"19" *** 641.553(083.12) *** 641.558(083.12) *** 355.65(439)"19" *** 943.9"19"(093)
[AN 3614932]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2016.
   Gyöngyösi krónika : válogatás a Gyöngyösi kalendárium régi évfolyamaiból / [vál., szerk. és az előszót írta Fülöp Lajos és Lisztóczky László] ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2015. - 285, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88229-1-8 kötött
Gyöngyös - Mátra-vidék - művelődéstörténet - helytörténet - híres ember
930.85(439-2Gyöngyös)(092) *** 943.9-2Gyöngyös(092)
[AN 3616174]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2016.
   A holokauszt Magyarországon hetven év múltán : történelem és emlékezet / szerk. Randolph L. Braham és Kovács András. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2015. - 287 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-13-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - holokauszt - emlékezés - társadalmi tudat - történetírás - 20. század
930.1(439) *** 316.6(439) *** 323.12(=924)(439)"19"
[AN 3615174]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2016.
Japanese Studies Conference (2015) (Budapest)
   Japanese Studies Conference 2015 : building connections in Central and Eastern Europe : February 16-17, 2015 / [ed. in chief Dániel-Levente Pál] ; [org. by the Japan Foundation, ... Eötvös Loránd University ...]. - Budapest : Eötvös Univ. Press : Japan Found., 2015. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-238-9 fűzött
japanológia - konferencia-kiadvány
930.85(520) *** 809.56 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3615161]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2016.
   Jászberény története a reformkortól a harmincas évekig / főszerk. Pethő László ; [az időrendi áttekintést összeáll. Szabó Jánosné] ; [források és feldolgozások fejezetet összeáll. Gulyás Erzsébet] ; [kiad. a Jászsági Évkönyv Alapítvány]. - Jászberény : Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2015. - 600 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 535-550.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-9219-3)
Jászberény - helytörténet - 19. század - 20. század
943.9-2Jászberény"183/193"
[AN 3615335]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2016.
   Képszabadság : válogatás a Népszabadság egyedülálló fotóarchívumából / [szerk. N. Kósa Judit]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 4 db : ill. ; 24 cm
keretcím: Népszabadság retro
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - karcolat - antológia - fényképalbum
930.85(439)"196/197" *** 908.439"196/197"(084.12) *** 894.511-43(082)
[AN 3605242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Holnapra megforgatjuk". - 95 p.
ISBN 978-963-357-626-7 fűzött : 990,- Ft
[AN 3614896] MARC

ANSEL
UTF-82066 /2016.
   A Koreai-félsziget felszabadulásának és megosztásának 70. évfordulója, 1945-2015 : szimpózium az ELTE Koreai Tanszékén / szerk. Csoma Mózes. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 118 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. október 8-án tartott szimpózium szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és koreai nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-705-4 fűzött
Korea - Magyarország - történelem - művelődéstörténet - külkapcsolat - gazdaságtörténet - 1945 utáni időszak - 20. század
951.9"19/201" *** 930.85(519) *** 327(439)(519)"1945/195" *** 338(519.5)"19"
[AN 3615176]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2016.
Krizsó Szilvia (1971-)
   Krizsó : 10 bizalmas beszélgetés. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 198 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8429-4 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)(092)(047.53)
[AN 3615697]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2016.
   Kroatisch-Ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie / hrsg. von Gábor Máthé, Barna Mezey ; [Hrsg.: Lehrstuhl für Ungarische Staats- und Rechtsgeschichte Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaft Eötvös Loránd Universität, Lehrstuhl für Geschichte des Kroatischen Rechts und des Staates Juristische Fakultät der Universität Zagreb]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2015. - 346 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-608-8 kötött
Horvátország - Szlavónia - Osztrák - Magyar Monarchia - magyar történelem - történelem - magyarországi horvátok - 18. század - 19. század - 20. század
943.924"17/19" *** 943.6/.9(=862) *** 323.1(=862)(439)
[AN 3615160]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2016.
   Ma is tanultam valamit / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - [Budapest] : Index.hu, cop. 2015. - 189, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3012-3 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3616114]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2016.
   Magyar művészet / Bellák Gábor [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2015. - 397, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-13-6334-0 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - album
930.85(439) *** 7(439)(091)
[AN 3617666]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2016.
Pap Gábor (1939-)
   Üdvtörténet - magyarul : hogyan fogalmazták képjelekbe eleink a világ születéséről és rendeltetéséről szóló tudnivalókat? : művelődéstörténeti vázlat / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2015. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-280.
ISBN 978-615-80048-9-3 kötött
művelődéstörténet - magyarságkutatás - népművészet
930.85(439)(089.3) *** 7.031.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3615341]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2016.
Rónai Egon (1962-)
   Húzós 3 : közérzeti beszélgetések / Rónai Egon. - Budapest : XXI. Század K., 2015. - 330 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-82-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
929(439)"19/20"(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3615798]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2016.
Szász István Tas (1938-)
   Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel : tanulmányok / Szász István Tas ; [kiad. Jancsó Alapítvány ...]. - Budapest ; [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2015. - 320 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80298-0-3 kötött
Erdély - magyar történelem - határon túli magyarság - művelődéstörténet
943.921 *** 316.347(=945.11)(498.4) *** 930.85(498.4)(=945.11)
[AN 3615071]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2016.
Szekeres Lajos
   A világ aranyos szegelete : elfogult tudósítás őseinkről / Szekeres Lajos. - [Budapest] : [Két Hollós] : Magánkiad., [2015]. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-317.
ISBN 978-615-80352-1-7 kötött
magyar őstörténet - magyarság - kultúratörténet - őstörténet
930.8(=00)(100) *** 008(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3615101]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2016.
Tóth Sándor (1939-)
   Táj és lélek : barangolások könyve : [a Magyar Katolikus Rádió hangfelvételei alapján, 2004-2015] / Tóth Sándor. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2015. - 261 p. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-615-5359-17-0 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - rádióműsorszám - auditív dokumentum
930.85(439) *** 908.439 *** 791.9.096(439)
[AN 3615442]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2016.
   Világraszóló találmányok : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-03-1 kötött
művelődéstörténet - találmány - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 001.894(02.053.2)
[AN 3614919]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2077 /2016.
Balázs Attila
   Hegyvidéki városrészek / Balázs Attila. - 2. kiad. - Budapest : Tarsoly, 2015. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
ISBN 978-963-9570-49-8 fűzött
Budapest. 12. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XII.
[AN 3618344]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2016.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Barangolás India keleti végein és Bhutánban / Bánszegi Katalin. - [Budapest] : Dekameron, [2015]. - 282 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-615-5072-27-7 fűzött : 4490,- Ft
India - Bhután - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.540(0:82-992) *** 908.541.31(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3616225]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2016.
   Bodrogkeresztúri történetek / [szerk. Csörnök Mariann] ; [kiad. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata]. - Bodrogkeresztúr : Önkormányzat, 2015. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3523-4 kötött
Bodrogkeresztúr - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bodrogkeresztúr *** 943.9-2Bodrogkeresztúr
[AN 3615384]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2016.
   Füzesabonyi nagy képeskönyv : múltban élő történelem / [fel. szerk. Sipos Attila] ; [közread. Füzesabony Város Önkormányzata]. - Füzesabony : Önkormányzat, 2015. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0939-6 kötött
Füzesabony - helyismeret - album
908.439-2Füzesabony(084.1)
[AN 3616360]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2016.
Jámbor Nóra (1986-)
   Egy fehér lány izgalmas kalandjai a fekete Kenyában / Jámbor Nóra. - [Budapest] : Dekameron, [2015]. - 236 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-963-9331-83-9 fűzött : 4490,- Ft
Kenya - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.676.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3616221]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2016.
Kolozsvári Ildikó
   Hongrie / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt Kft.], [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-68-2 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3615438]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2016.
Kolozsvári Ildikó
   Hungary / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni ...]. - [Budaörs] : [CasteloArt Kft.], [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-66-8 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3615435]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2016.
Kolozsvári Ildikó
   Hungary : the most amazing places / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni ...]. - [Budaörs] : [CasteloArt Kft.], [2015]. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5148-63-7 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3615365]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2016.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarn / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári] ; [Phot. ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt Kft.], [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-67-5 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3615440]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2016.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarn : die schönsten Orte / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári] ; [Photographie ... István Hajni ...]. - [Budaörs] : [CasteloArt Kft.], [2015]. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5148-64-4 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3615369]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2016.
Koltai Gábor (1977-)
   Ezerarcú Erzsébetváros / Koltai Gábor, Rácz Attila ; [... kiad. az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Erzsébetvárosi Összevont Művel. Közp., cop. 2015. - 204 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-12-3727-6 kötött
Budapest. 7. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.VII. *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 3618398]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2016.
Misik-Nagy Rita
   Vác, a Dunakanyar színe : színezd ki a várost! / [írta] Misik-Nagy Rita ; [rajz.] Bogár Ágnes. - [Verőce] : Arcus, cop. 2015. - [12] p. : ill. ; 22x23 cm
ISBN 978-615-5402-05-0 fűzött : 990,- Ft
Vác - helyismeret - gyermekkönyv - kifestőkönyv
908.439-2Vác(02.053.2) *** 087.5
[AN 3616401]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2089 /2016.
   Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam : studia in honorem Gábor Hamza / szerk. Földi András, Sándor István, Siklósi Iván. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 415 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 33.)
Váltakozva magyar, latin, angol, német, olasz és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-240-2 kötött
római jog - jogtörténet - összehasonlító jog - emlékkönyv
34(37) *** 34(100)(091) *** 340.5
[AN 3615148]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2016.
Ali, Nojoud (1998-)
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (magyar)
   Nudzsúd vagyok, 10 éves, elvált asszony / Nudzsúd Ali, Delphine Minoui ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2010. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-239-8 fűzött : 2990,- Ft
Jemen - gyermekházasság - válás - ezredforduló - memoár
347.627(533/534)(0:82-94) *** 316.37-055.25(533/534)(0:82-94) *** 392.5-053.2
[AN 3617565]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2016.
   Az alkotmányjogi panasz kézikönyve / szerk. Bitskey Botond és Török Bernát. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 290 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. dec.
ISBN 978-963-258-279-5 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - jogorvoslat - alkotmánybíróság
342(439) *** 343.155(439) *** 342.565.2(439)
[AN 3616517]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2016.
   Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2015-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3615179]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál ; szerk. ... Busch Béla. - 4. hatályosított kiad. - 2015. - 939 p.
Lezárva: 2015. szept. 30.
ISBN 978-963-258-286-3 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3615183] MARC

ANSEL
UTF-82093 /2016.
Császy Zsolt (1965-)
   Az Orbán-rezsim börtönében / Császy Zsolt. - Miskolc : De.hukönyv, 2015. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3437-4 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - jogász - 20. század - 21. század - börtön - napló
34(439)(092)Császy_Zs.(0:82-94) *** 343.81(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3615238]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2016.
Csomós Tamás
   Periszkóp : jogi ötpercesek, 2010-2015 / Csomós Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-275-7 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - jogeset - 21. század
34.096(439)"201"
[AN 3616505]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2016.
Czirók Zoltán
   Egy elfeledett legenda nyomában : Kiss József repülő pályafutása az 1. világháborúban / Czirók Zoltán. - Budapest : Line Design, 2015. - 175, [17] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80101-3-9 kötött : 3000,- Ft
Kiss József (1896-1918)
pilóta - katonai repülőgép - 20. század - légierő - hadtörténet - első világháború
358.4(439)(092)Kiss_J. *** 358.4(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3615229]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2016.
Faber, David (1961-)
Munich, 1938 (magyar)
   München, 1938 : a megbékítési politika válsága / David Faber ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 574 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 540-550.
ISBN 978-963-355-178-3 kötött : 4900,- Ft
Európa - Németország - külpolitika - diplomáciatörténet - két világháború közötti időszak
341.382"1938" *** 327(4)"1938" *** 327(430)"193"
[AN 3615975]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2016.
   Gazdaság és közigazgatás : tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére / szerk. Fazekas Marianna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-237-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - közigazgatás - gazdaságpolitika - emlékkönyv - személyi bibliográfia
35(439) *** 35(4-62) *** 338.2(439) *** 012Ficzere_L.
[AN 3615139]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2016.
   A jog tudománya : tudománytörténeti és tudományelméleti írások gyakorlati tanácsokkal / szerk. Jakab András, Menyhárd Attila. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 925 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-258-0 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - jogtudomány - jogelmélet - jogtörténet
340.12 *** 34(439)(091)
[AN 3616492]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2016.
   A Kúria és elnökei. - Budapest : HVG-ORAC, 2014-. - 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Magyarország. Kúria
Magyarország - legfelsőbb bíróság - bíró - történeti feldolgozás
347.991(439)(091) *** 347.962(439)(092)
[AN 3561175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2015. - 255 p.
Szerk. Beliznai Kinga
ISBN 978-963-258-277-1 fűzött : 5000,- Ft
[AN 3616511] MARC

ANSEL
UTF-82100 /2016.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. - 3. átd. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2015. okt. 12. - Bibliogr.
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3618316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 297 p.
ISBN 978-963-318-542-1 fűzött
[AN 3618318] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 253 p.
ISBN 978-963-318-543-8 fűzött
[AN 3618321] MARC

ANSEL
UTF-82101 /2016.
Mohácsi Barbara (1983-)
   A szabadságelvonás határai : helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében / Koósné Mohácsi Barbara. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 317 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 27.)
Bibliogr.: p. 285-311.
Magyarország - Németország - személyes szabadság - szabadságvesztés - büntetőjog - büntetőeljárás - összehasonlító jog
343.26(439) *** 343.26(430) *** 343.1(439) *** 343.1(430) *** 340.5
[AN 3615167]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2016.
   Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal : a Kúria hatályos elvi iránymutatásainak gyűjteménye / szerk. Orosz Árpád, Pomeisl András, Wellmann György. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 718 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514)
Lezárva: 2015. szept. 15.
ISBN 978-963-258-285-6 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - polgári jog - irányelv - döntvénytár
347(439)(094.92)
[AN 3615194]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2016.
Sándor István (1970-)
A bizalmi vagyonkezelés és a trust (angol)
   Fiduciary property management and the trust : historical and comparative law analysis / István Sándor. - [Budapest] : HVG-ORAC, cop. 2015. - 464 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 417-446.
ISBN 978-963-258-283-2 kötött : 8000,- Ft
Nagy-Britannia - összehasonlító jog - jogtörténet - dologi jog - vagyon
340.5 *** 34(410)(091) *** 347.2
[AN 3615144]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2016.
Sárközy Tamás (1940-)
   Gazdasági civiljog, kormányzástan, sportpolitika / Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 423 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-276-4 kötött
Magyarország - gazdasági jog - polgári jog - kormányzati politika - sportpolitika - 21. század
347.7(439) *** 328.13(439)"200/201" *** 796/799(439)"200/201"
[AN 3615201]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2016.
   Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére / [szerk. Keserű Barna Arnold, Kőhidi Ákos] ; [kiad. ... Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara]. - Budapest : Eötvös J. Kvk. ; Győr : SZE DFK, 2015. - 630 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, német, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-66-0 kötött
Magyarország - jogtudomány - polgári jog - emlékkönyv
34 *** 347(439)
[AN 3615073]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2016.
   Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Vókó György]. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 332 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - büntetőjog - kriminológia - emberi jog - emlékkönyv
342.7(439) *** 343(439)
[AN 3615206]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2016.
   Taszár, 1950-2015 : becsülettel az utolsó percig : 65 éves a taszári katonai repülőtér / [... szerk. Kiss Dezső]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-682-2 fűzött
Taszár - Magyarország - légierő - repülőtér - történeti feldolgozás
358.4(439-2Taszár)(091)
[AN 3615541]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2016.
Teltschik, Horst (1940-)
329 Tage (magyar)
   329 sorsfordító nap : a német újraegyesülés - belülről / Horst Teltschik ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2015. - 333 p. ; 24 cm
Ford. Csősz Róbert
ISBN 978-615-5559-06-8 fűzött : 3500,- Ft
Németország - német újraegyesítés - külpolitika - politikatörténet - ezredforduló - memoár
341.218(430)"1989/1990"(0:82-94) *** 327(100)"1989/1990"(0:82-94) *** 943.0"1989/1990"(0:82-94) *** 32(430)"1989/1990"(0:82-94)
[AN 3608626]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2016.
   Tisztelgés : ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára / [szerk. Horváth István]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 448 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-230-3 kötött
Magyarország - munkajog - emlékkönyv
349.2(439)
[AN 3615074]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2016.
Varga Krisztián (1973-)
   Ellenség a baloldalon : politikai rendőrség a Horthy-korszakban / Varga Krisztián. - Budapest : Jaffa, 2015. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-252.
ISBN 978-615-5492-80-8 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - baloldali irányzat - Horthy-korszak
351.746.1(439)"191/194" *** 329.14/.15(439)"191/194"
[AN 3616457]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2016.
   "Via scientiae iuris" : International Conference of PhD Students in Law : Miskolc, 2-4 July 2015 : abstracts of presentations / [org., publ. by the] University of Miskolc School of Law Deák Ferenc Doctoral School of Law and Political Sciences. - Miskolc : Univ. of Miskolc School of Law, [2015]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - politika - konferencia-kiadvány
34 *** 32 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3616216]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2112 /2016.
Australian naval diver (magyar)
   Ausztrál haditengerészeti búvár : Ausztrália, 1960-as évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 7.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8042-5 fűzött : 3990,- Ft
Ausztrália - katonai felszerelés - karóra - 1960-as évek
355.666(94)"196" *** 681.114.8
[AN 3616109]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2016.
Csikány Tamás (1958-)
   A szabadságharc hadművészete, 1848-1849 / Csikány Tamás ; [ill. Ölveczky Gábor]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 378 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-647-1 kötött : 6200,- Ft
Magyarország - hadtörténet - harcászat - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1848/1849" *** 355.42(439)"1848/1849"
[AN 3615377]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2016.
Gáspár Tibor
   A magyar fegyver- és lőszerbiztosítás története : a Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség és jogelőd szervezetei vázlatos története / Gáspár Tibor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 978-963-327-673-0 fűzött : 5600,- Ft
Magyarország. Honvédség. Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség
Magyarország - katonai szervezet - fegyverzeti anyag - ellátás - történeti feldolgozás
355.415.5(439)(091)
[AN 3615463]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2016.
   Haderők és hadviselés az elöltöltő fegyverek korában : a fegyvergyártás, a fegyverzet és a haderőszervezés hatása a hadművészet fejlődésére / Turcsányi Károly [et al.] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2015. - 414 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A zárszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 395-411.
ISBN 978-963-7097-73-7 fűzött : 3980,- Ft
hadtörténet - harcászat - lőfegyver - 17. század - 18. század - 19. század
355.48(100)"16/18" *** 623.4(100)"16/18" *** 355.42(100)"16/18"
[AN 3615264]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés - szúrófegyver
623.444.2 *** 623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2015. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8372-3 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3616096] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2015. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8373-0 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3616099] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2015. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8374-7 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3616106] MARC

ANSEL
UTF-82117 /2016.
Levy, Joel
Fifty weapons that changed the course of history (magyar)
   Ötven fegyver, amely megváltoztatta a történelmet / Joel Levy ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-09-8271-9 kötött : 4500,- Ft
fegyver - lőszer - hadtörténet - művelődéstörténet
623.44(100) *** 623.45 *** 355.48(100) *** 930.85(100)
[AN 3616201]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2016.
   Múzeumi munkafüzet gyerekeknek : I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye / [szerk. Kuzsmiczki Eszter] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2015. - [15] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-43-7 fűzött
fegyvergyártás - 17. század - múzeumi kiadvány - ágyú - foglalkoztatókönyv
623.411(439-2Sárospatak)"16" *** 069(439-2Sárospatak) *** 087.5
[AN 3616268]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2016.
tiboru
   Kémek krémje : szórakoztató hírszerzéstörténet kezdőknek és haladóknak / tiboru. - Budapest : Göncöl, cop. 2015. - 330 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 327-[331].
ISBN 978-963-9183-87-2 fűzött : 2940,- Ft
hírszerzés - titkos ügynök - titkosszolgálat
355.40(100)(092) *** 327.84(100) *** 351.746.1(100)
[AN 3609753]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2120 /2016.
Helle Mária
   A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig : a magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája, 1836-tól 1909-ig / Helle Mária. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2015. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 315-316. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-200-639-0 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 978-963-693-623-5
Magyaróvár - nyomda - 19. század - századforduló - bibliográfia - történeti feldolgozás
655.1(439-2Magyaróvár)(091) *** 015(439-2Magyaróvár)"1836/1909"
[AN 3616377]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2016.
Viskolcz Noémi (1967-)
   Nádasdy Ferenc (1623-1671) nyomdái / Viskolcz Noémi. - [Budapest] : Argumentum : cop. 2015. - 109 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 7.)
A források váltakozva magyar, német és latin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-755-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Habsburg Birodalom - nyomdászattörténet - 17. század
655(439)"16" *** 655(436/439)"16"
[AN 3615474]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2122 /2016.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Luxushotel, Hungary : [a budapesti szállodák legféltettebb titkai] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2015, cop. 2012. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-1-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Budapest - turizmus - szálloda - ezredforduló - anekdota
338.48(439)(0:82-36) *** 640.41(439-2Bp.)(0:82-36)
[AN 3617743]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2016.
Matolcsy György (1955-)
   Egyensúly és növekedés : konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010-2014 / Matolcsy György. - 3. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 644 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Bank könyvsorozata, ISSN 2416-2841)
Bibliogr.: p. 602-614.
ISBN 978-963-662-734-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"199/201"
[AN 3618388]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2016.
   "Merjünk nagyok lenni..." : 165 éves a Soproni Kamara / [szerk. Nagy Márta] ; [kiad. Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara]. - Sopron : Soproni Keresk. és Iparkamara, 2015. - 88 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-3429-9 kötött
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
Sopron - testülettörténet - kereskedelmi kamara - iparkamara
334.788(439-2Sopron)(091)
[AN 3616832]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2016.
Mészáros László (1939-|)
   Sikerre születtem : egy amerikai magyar vállalkozó útja a Szilícium-völgyig és tovább / Mészáros László. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 320 p., [48] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-293-470-9 kötött : 3990,- Ft
Mészáros László (1939-)
Egyesült Államok - vállalkozó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
658.1(73)(=945.11)(092)Mészáros_L.(0:82-94)
[AN 3615852]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2016.
Szabó Pál (1971-)
   Régió és térszerkezet : az elmélettől a területpolitikáig / Szabó Pál. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 275 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-275.
ISBN 978-963-312-242-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - regionális földrajz - regionális gazdaság - regionális politika - területfejlesztés
332.1(439) *** 911.3 *** 332.1(4-62) *** 711.1(439) *** 711.1(4-62)
[AN 3615142]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2127 /2016.
Dobos Mariann, Gy (1955-)
   Új üzenetek / Gy. Dobos Mariann ; [közread. a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete]. - Budapest : ÖNÉ, 2015. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2805-2 fűzött
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete
Magyarország - mozgássérült - 20. század - 21. század - egyesület - interjú
364.65-056.266(439)(047.53) *** 061.2(439)
[AN 3615528]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2016.
   Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai, 2015 : amit az IKSZ-ről tudni érdemes / szerk. Bodó Márton ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-682-886-8 fűzött
Magyarország - közösségi szociális munka - középfokú oktatás
364.46(439) *** 37.035
[AN 3615789]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2129 /2016.
   25. jubileumi évkönyv, 1990-2015 : Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda ... / [szerk. Kovács Bernadette, Soós Katalin]. - Budapest : Karácsony S. Rózsatéri Református Ált. Isk. és Óvoda, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda (Budapest)
Budapest. 19. kerület - óvoda - általános iskola
373.24(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 3615242]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2016.
   Az alagi iskola képes emlékkönyve, 1910-1963 / [... közread. Dunakeszi Város Önkormányzata]. - Dunakeszi : Önkormányzat, 2015. - 76 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-3345-2 fűzött
Állami Általános Iskola (2.) (Dunakeszi)
Dunakeszi - iskolatörténet - általános iskola - fényképalbum
373.3(439-2Dunakeszi)(091)(084.12)
[AN 3615112]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2016.
Berényi Eszter
   Oktatáspolitikai modellek és elemzések / írták Berényi Eszter ..., Imre Anna ..., Török Balázs ... ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 64 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 56-64.
ISBN 978-963-682-861-5 fűzött
oktatáspolitika - modellelemzés
37.014.5 *** 303.7
[AN 3615424]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2016.
   Iránytű helyett : pillanatkép: kihívások, szempontok és tendenciák : a Nemzeti Köznevelési Portál és a digitális nemzedék módszertani támogatásának lehetősége / [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 978-963-9935-29-7 kötött
e-learning - tanulás - oktatás - internet - információs társadalom - didaktika
371.68 *** 371.3 *** 681.324Internet
[AN 3615232]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2016.
Medgyes Péter (1945-)
   Töprengések a nyelvtanításról / Medgyes Péter ; [közread. az ELTE Bölcsészettudományi Kar]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2015. - 429 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 405-418.
ISBN 978-963-284-609-5 fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - angol nyelv - didaktika
372.880.20(439) *** 371.3 *** 372.880(439)
[AN 3615077]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2016.
Nagy Anna (1965-)
   Egyedülálló szülők könyve / Nagy Anna. - Budapest : Európa, 2015. - 466, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [465].
ISBN 978-963-405-247-0 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - egyedülálló szülő
37.018.1 *** 613.865-055.52-058.836
[AN 3615515]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Mein Kindergarten (magyar)
   Óvodás lettem / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 30.)
Ford. Földényi Júlia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-497-0 kötött : 2450,- Ft
óvoda - gyermekkönyv
373.24(02.053.2)
[AN 3617957]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2016.
   Speciális tanulási nehézségekre irányuló komplex fejlesztőcsomag Montessori-eszközök bevonásával : [pedagógiai szakszolgálatok számára] / [az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kiadványa ...]. - [Budapest] : Educatio, cop. 2015. - 74 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 978-963-9795-74-7 fűzött
képességfejlesztés - fejlesztő játék - nevelési rendszer
37.025 *** 371.4Montessori
[AN 3615445]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2016.
Stein, Barbara
Die Montessori-Grundschule in Theorie und Praxis (magyar)
   A Montessori általános iskola elméletben és gyakorlatban / Barbara Stein ; [Vekerdy Tamás előszavával] ; [ford. Brydl Edit]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 221 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-963-248-113-5 fűzött : 2500,- Ft
nevelési rendszer - iskolai nevelés
371.4Montessori *** 37.018.2
[AN 3615534]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2016.
Ungvári János (1931-)
   Életpályám kiemelt szakaszai / Ungvári János. - Debrecen : [Ungvári J.], 2015. - 149 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3881-5 fűzött
Ungvári János (1931-)
Magyarország - pedagógus - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Ungvári_J.(0:82-94) *** 371.11(439)(092)Ungvári_J.(0:82-94)
[AN 3615209]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2139 /2016.
Fűrész Attila
   Juventus : [újra a csúcson] / Fűrész Attila, Privacsek András. - [Budapest] : Inverz Media, cop. 2015. - 253, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 978-963-89903-4-1 kötött : 4990,- Ft
Juventus Football Club
Torino - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(45-2Torino)Juventus(091)
[AN 3615980]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2016.
Gál László
   Az Aranycsapat elfeledett legendái : Tóth II József és Várhidi Pál élete / Gál László. - Budapest : Aposztróf, 2015. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Halmay könyvek, ISSN 1418-3749 ; 7.)
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-615-5056-92-5 fűzött : 2990,- Ft
Tóth József (1929-)
Várhidi Pál (1931-2015)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(439)(092)Tóth_J. *** 796.332(439)(092)Várhidi_P.
[AN 3615573]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2016.
Hosszú Katinka (1989-)
   Iron Lady : az átalakulás / Hosszú Katinka ; [szöveg Csurka Gergely közreműködésével]. - [Budapest] : Toos Sports Agency, 2015. - 216 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3607-1 kötött
Magyarország - sportoló - úszás - 21. század - memoár
797.21(439)(092)Hosszú_K.(0:82-94)
[AN 3613617]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2016.
   Kajak-kenu mini szabálykönyv : kezdő gyorsasági és maraton versenyzők számára / [szerk. Szabó Szilvia] ; [ill. Hangya János] ; [kiad. a Magyar Kajak-Kenu Szövetség]. - Budapest : MKKSZ, [2015]. - 35 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
kajaksport - kenusport - versenyszabály - gyermekkönyv
797.122.063(02.053.2)
[AN 3616256]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2016.
Lowy, Danielle
Christmas crafts (magyar)
   Karácsonyi díszek : [ünnepi dekorációk kicsiknek és nagyoknak] / Danielle Lowy és Katie Riley ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm + 10 mell.
ISBN 978-615-5535-11-6 kötött : 3400,- Ft
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 3616253]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2016.
Sárközy Tamás (1940-)
   Magyar sportjog az új Polgári Törvénykönyv után / Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-258-280-1 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - sport - jog - útmutató
796(439)(094)(036)
[AN 3616515]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2016.
Schunder László
   A végek művészete : szablyavívás a török korban : [képző-, harcművészeti album] = Art of the borderland : saber fencing of Hungary / [szöveg Schunder László] ; [ill. Papp Norbert] ; [fotó Ferenczi Attila]. - [Győr] : [Schunder L.], [2015]. - 152 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-12-3689-7 kötött
Magyarország - végvári harcok - török hódoltság - hadtörténet - kardvívás - szablya
796.865 *** 623.444.2(439) *** 355.48(439)"15/16"
[AN 3615406]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2146 /2016.
Gábri Albert (1935-2004)
   Gábri Albert kiállítás, 2015. július 25 / [kiad. Tápiógyöre Község Önkormányzata]. - Tápiógyöre : Önkormányzat, [2015]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Tápiógyörén rendezték
ISBN 978-963-12-2946-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gábri_A. *** 061.4(439-2Tápiógyörgye)
[AN 3616288]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2016.
Gendzsi herceg nyomában (angol)
   In search of prince Genji : Japan in words and images / ed. by Mirjam Dénes, Györgyi Fajcsák ; [publ. by ... Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts]. - Budapest : F. Hopp Mus. of Asiatic Arts, 2015. - 265 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2015. nov. 27 - 2016. ápr. 17. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 978-615-5304-49-1 fűzött
Japán - művészettörténet - japán irodalom története - irodalmi alak - 11. század
7(520)(091) *** 895.6.091"10"
[AN 3615347]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2016.
   Gendzsi herceg nyomában : Japán képen és írásban / szerk. Dénes Mirjam, Fajcsák György ; [közread. ... Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2015. - 265 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2015. nov. 27 - 2016. ápr. 17. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 248-255.
ISBN 978-615-5304-48-4 fűzött
Japán - művészettörténet - japán irodalom története - irodalmi alak - 11. század
7(520)(091) *** 895.6.091"10"
[AN 3615325]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2016.
   Gondolatok a fekete négyzet körül : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2015. május 13 - szeptember 27.] = Thoughts around the black square : [Museum Vasarely, Budapest, 13 May - 27 September 2015] / [a kiállítás kurátora, a katalógus szerkesztője ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2015. - 65 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 25.
ISBN 978-963-89919-6-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(100)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3615395]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2016.
Jeles Edina
   Karácsonyi ajándékötletek / [modellek Jeles Edina] ; [fotók Niksz Gyula]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : kreatív
ISBN 978-963-251-809-1 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745 *** 379.826
[AN 3616063]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2016.
Ludmann Mihály
   Művészek a háborúban, 1914-1918 / Ludmann Mihály. - Budapest : Látóhatár K., 2015. - 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-615-5444-04-3 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - művész - képzőművészet - 19. század - 20. század - első világháború
73/76(439)(092) *** 73/76(439)"1914/1918"
[AN 3615297]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2016.
Máger Ágnes (1944-)
   Máger Ágnes festőművész / [közread. a] Miskolci Galéria. - [Miskolc] : Miskolci Galéria, 2015. - 72 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5525-06-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Máger_Á.
[AN 3615821]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2016.
   Orosz hadifoglyok temetője Debrecenben : forrásközlések és tanulmányok a temető létesítésének 100. évfordulójára / [szerk. Csákvári Sándor] ; [kiad. az MH. 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára]. - Debrecen : MH 5. Bocskai I. Lövészdandár Kvt., 2015. - 136 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80249-2-1 kötött
Oroszország - Debrecen - hadifogoly - temető - fogolytábor - első világháború
718(439-2Debrecen) *** 726.825(439-2Debrecen) *** 343.819.5(439-2Debrecen)"1914/1918" *** 355.257.72(47)"1914/1918"
[AN 3615283]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2016.
Podhorányi Zsolt
   Mesélő kastélyok / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth ; [Göd] : Szobek Kv., cop. 2015. - 286 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 282-283.
ISBN 978-963-09-8329-7 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - kastély - történeti feldolgozás
728.82(439)
[AN 3617672]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2016.
   Szabadisi-extra : a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola tanárai, volt és jelenlegi növendékei csarnok avató tárlata : 2015. május 21. = Szabadisi-extra : teachers, ex- and current students of Free School of Fine Arts in Kecskemét new plant inauguration exhibition : 21st May 2015. - Kecskemét : Axon Kábelgyártó Kft., [2015]. - [44] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
A Kecskeméten azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-2308-8 fűzött
Kecskemét - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Kecskemét)"201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3616473]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2016.
   "A színház/bábszínház titokzatos világa" : XXXVII. Városi Gyermekrajz-kiállítás : Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, 2015. április 18 - május 31. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2015. - 18 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
amatőr művészet - gyermekrajz - kiállítási katalógus
741.071-053.2 *** 379.825-053.6 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 3616033]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2016.
Velte, Ulrich (1959-)
Das grosse Conni-Kritzelbuch (magyar)
   Bori firkakönyve / Uli Velte rajz. ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [160] p. : ill. ; 27 cm
keretcím: Barátnőm, Bori
ISBN 978-963-403-050-8 fűzött : 1990,- Ft
rajz - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3616138]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2158 /2016.
   Liszt Ferenc utazásai a reformkori Magyarországon / Dömötör Zsuzsa [et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-65-3 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - hangverseny - zenetörténet
78.05(439)"18" *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3615094]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2016.
Somfai László (1934-)
   Kottakép és műalkotás : harminc tanulmány Bachtól Bartókig / Somfai László. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 512 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
ISBN 978-615-5062-22-3 kötött : 4990,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
zenetudomány - zeneszerző - 18. század - 20. század
78.071.1(439)Bartók_B. *** 78(100)"19" *** 78(4)"17"
[AN 3616168]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2016.
   Tradicionalno i moderno u muzici Srba u Mađarskoǰ u svetlu mađarsko - srpskih muzičkih veza : međunarodni naučni skup : 4-5. decembar 2015., ... Budimpešta ... = Hagyomány és modernitás - a magyarországi szerbek zenéje a szerb - magyar zenei kapcsolatok tükrében : nemzetközi tudományos konferencia : 2015. december 4-5., ... Budapest ... / [org. Srpski institut ..., Muzikološki institut MAN, Muzikološki institut SANU]. - Budimpešta : Srpski Inst., 2015. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzésel
ISBN 978-963-12-4310-9 fűzött
népzene - zenei élet - magyarországi szerbek - kulturális kapcsolat - konferencia-kiadvány
78.031.4(=861)(439) *** 78.05(=861)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3615386]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2161 /2016.
   Arnold Schwarzenegger : a színfalak mögött / [szerk. Henry Moore]. - Budapest : Vintage Media, 2015. - 285 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89969-6-1 kötött : 5999,- Ft
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Schwarzenegger,_A.
[AN 3616117]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2016.
Halász Judit (1942-)
   Halász Judit : nem születtem varázslónak / [lejegyezte] Orosz Ildikó. - Budapest : Park, cop. 2015. - 283, [3] p., [40] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-355-237-7 kötött : 3500,- Ft
Halász Judit (1942-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - dalénekes - memoár
792.028(439)(092)Halász_J.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Halász_J,
[AN 3616122]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2016.
   James Bond : a színfalak mögött / [szerk. Albert Stark]. - Budapest : Vintage Media, 2015. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89969-9-2 kötött : 5999,- Ft
Nagy-Britannia - filmtörténet - filmszínész - 20. század - ezredforduló - kalandfilm
791.43-311.3(410) *** 791.43.071.2(410)(092)
[AN 3616120]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2016.
Kavanagh, Julie (1952-)
Rudolf Nureyev (magyar)
   Rudolf Nureyev / Julie Kavanagh ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Európa, 2015. - 980 p., [48] t. : ill., színes ; 25 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 950-956.
Nureev, Rudolf (1938-1993)
Szovjetunió - táncművész - 20. század - balett
792.82(47)(092)Nureev,_R._H.
[AN 3615519]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2016.
Kőhalmi Ferenc (1983-)
   Feri és a csodagyár : 50 bűvésztrükk / Kőhalmi Ferenc ; [fotók Lakatos Dániel]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
ISBN 978-615-5541-86-5 kötött : 5990,- Ft
bűvészkedés - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
792.735(02.053.2)
[AN 3616358]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Komm mit ins Ballett (magyar)
   A balett / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 32.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-323-2 kötött : 3750,- Ft
gyermekkönyv - balett
792.82(02.053.2)
[AN 3617845]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2016.
Szegő András (1948-)
   Kakasülő : interjúk / Szegő András. - Budapest : Central Kv., 2015. - 235, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-154-4 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - interjú
792.028(439)(092)(047.53)
[AN 3615028]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2168 /2016.
Beke András
   Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban / Beke András. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 111-129. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-234-1 fűzött
beszéd - beszédfeldolgozás - kutatás - matematikai modell
800.1 *** 801.4 *** 519.86
[AN 3615163]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2016.
Cānakya (Kr. e. 350-275)
Cānakya nīti (magyar)
   Artha-sásztra : válogatott életbölcsességek / Chanakya Pandit ; [ford. Bhakti Kamala Tírtha]. - Budapest : Danvantara, 2015. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-23-7 kötött : 3250,- Ft
óind irodalom - szanszkrit - idézetgyűjtemény
809.12-84=945.11
[AN 3615866]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2016.
Csoma Mózes (1978-)
   Sövény Aladár, a hazai koreanisztika úttörője : egy elfeledett magyar tudós megfigyelései a Koreai-félszigetről = Hŏkari choichoŭi hanguihakhaka pŭkhanŭr manwanida / Csoma Mózes. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 124 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 121-122. - Összefoglalás koreai nyelven
ISBN 978-963-312-227-3 kötött
Sövény Aladár (1914-1980)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - pedagógus - nyelvész - koreai nyelv - koreai irodalom - helyismeret
809.57 *** 895.7 *** 37(439)(092)Sövény_A. *** 908.519.3
[AN 3615230]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2016.
Dévényi Kinga (1957-)
   Catalogue of the Arabic manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / by Kinga Dévényi with Munif Abdul-Fattah, Katalin Fiedler. - Budapest : Libr. of the HAS ; Leiden ; Boston [Mass.] : Brill, [2015]. - XVII, 554 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Islamic manuscripts and books, ISSN 1877-9964 ; 9.)
Bibliogr.: p. 517-520.
ISBN 978-90-04-30682-0 kötött
arab nyelv - akadémiai könyvtár - kézirat-katalógus - nyelvemlék
809.27-82 *** 027.2(439-2Bp.) *** 017.1(439-2Bp.)MTA
[AN 3615562]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2016.
   Encounters with Japan : Japanese studies in the Visegrad four countries / ed. by Melinda Papp (Pappová) ; [publ. by the ELTE Faculty of Humanities]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2015. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-610-1 fűzött
japanológia
809.56 *** 930.85(520)
[AN 3615155]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2016.
   Érdekes nyelvészet / szerk. Szeverényi Sándor, Szécsényi Tibor. - Szeged : JATEPress, 2015. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-252-2 fűzött
nyelvészet
800.1
[AN 3615378]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2016.
   Kortárs japanológia I : a KRE japán szak 20 éves jubileumi konferenciáján, 2014. október 15-én elhangzott előadások válogatott és szerkesztett tanulmányai / szerk. Farkas Ildikó, Sági Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 476 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-989-1 fűzött : 4990,- Ft
japanológia
809.56 *** 930.85(520) *** 952.0
[AN 3615366]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2016.
Répási Györgyné
   Túlzásba vitt orosz szavak : a fokozódó értelmű szókapcsolatok magyar - orosz szótára : slovarʹ èkvivalentnosti usilitelʹnyh slovosočetanij vengerskogo i russkogo âzykov / Répási Györgyné. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 331 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 180.)
ISBN 978-963-409-035-9 fűzött : 2990,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár
808.2-318 *** 801.323=82=945.11
[AN 3616067]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2016.
Rónay Ágnes
   Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv / Rónay Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 125 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-409-029-8 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3616085]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2016.
Simonyi Zsigmond (1853-1919)
   Latin szókönyv : szócsaládok szerint rendezve : a függelékben a magyar nyelv latin eredetű szavainak szócsaládjai / Simonyi Zsigmond. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 130 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-031-1 fűzött : 1990,- Ft
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=871=945.11
[AN 3615797]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2016.
   Studia classica : tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből / szerk. Bárány István [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 391 p. : ill. ; 28 cm. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-632-3 kötött
klasszika-filológia
807 *** 87(091)
[AN 3615107]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2179 /2016.
   Atti del convegno internazionale : commentare Dante oggi / a cura di János Kelemen e József Nagy. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2015. - 300 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-241-9 kötött
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század
850(092)Dante,_A.
[AN 3615129]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2016.
Dobos István (1957-)
   Az olvasás esemény / Dobos István. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 421 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5603-04-4 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom története - 20. század - műfajtörténet - irodalomesztétika - próza - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)-3"19"
[AN 3615356]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2016.
   A fordítás titkos ösvényein : doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. / szerk. Károly Krisztina és Fóris Ágota. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-605-7 fűzött
fordítás - emlékkönyv
82.03
[AN 3615196]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2016.
   Határvidékek : köztes világok, köztes kategóriák / szerk. Bárkányi Zsuzsanna és Perényi Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-190-0 fűzött
spanyol irodalom története - spanyol nyelvű irodalom története
860(091) *** 860(7/8)(091)
[AN 3615204]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2016.
   Tempora mutantur : tanulmányok az időről és a bűnről / [... red. Ursula Tóth]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2015. - 422 p. : ill. ; 22 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-891-6 fűzött
klasszika-filológia - idő - művelődéstörténet - ókor - bűn - erkölcsfilozófia - őskereszténység
871(091) *** 807 *** 930.85(3) *** 115 *** 241.4 *** 172 *** 281
[AN 3615344]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2016.
   Világtalanul? : világirodalom-kritika Magyarországon / [vál., szerk. és a bevezetőt írta Zelei Dávid]. - 2. kiad. - Budapest : FISZ ; Pécs : Jelenkor, 2015. - 444 p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 1.)
ISBN 978-963-7043-68-0 fűzött : 2600,- Ft
világirodalom története - irodalomesztétika - irodalomkritika
82(091)(0:82-95) *** 82.01
[AN 3615748]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2185 /2016.
Soltész Márton (1987-)
   Csalog Zsolt / Soltész Márton. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 509, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 433-479. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-446-747-2 kötött : 3900,- Ft
Csalog Zsolt (1935-1997)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Csalog_Zs.
[AN 3612378]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2016.
Tüskés Gábor (1955-)
   A Fortunatustól a Törökországi levelekig : válogatott tanulmányok / Tüskés Gábor, Knapp Éva. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2015. - 703 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-53-9 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalomelmélet - irodalmi kapcsolat - német irodalom története - műelemzés
894.511(091) *** 82.01 *** 894.511.091 *** 830.091
[AN 3615415]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2016.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Angyalok a labirintusban : irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék / Vitéz Ferenc. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 379 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5354-24-3 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom története - művészetesztétika - 19. század - 20. század - műelemzés - esszé
894.511(091)"18/19" *** 82.01 *** 7.01
[AN 3615202]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2188 /2016.
Ainsworth, Eve
Seven days (magyar)
   7 nap / Eve Ainsworth ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 227, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-104-8 fűzöttt : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3615810]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2016.
Ashley, Jennifer
Wicked deeds of Daniel Mackenzie (magyar)
   Mackenzie férfias játékai / Jennifer Ashley ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 495 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-8317-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3614892]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2016.
   Az azúr és a fehér sárkány találkozása = The azure dragon and the white dragon = Qing long yu bai long / [szerk. Buslig Szonja Andrea] ; [ill. Domján József] ; [kiad. a Balassi Intézet, Pekingi Magyar Kulturális Intézet]. - [Budapest] : Balassi Int. ; [Beijing] : Pekingi M. Kult. Int., [2015]. - 33 p. : ill., részben színes ; 19x27 cm
ISBN 978-615-5389-54-2 kötött
kínai irodalom - mese - többnyelvű dokumentum
895.1-34.02=945.11=20
[AN 3615314]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2016.
Barker, Clive (1952-)
The scarlet gospels (magyar)
   A vér evangéliuma / Clive Barker ; [ford. Bartók Imre] ; [utószó Sepsi László]. - Budapest : Libri : JAK, 2015. - 463, [2] p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 77.)
ISBN 978-963-310-663-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - horror - regény
820-312.9=945.11
[AN 3614997]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2016.
Benni, Stefano (1947-)
Margherita Dolcevita (magyar)
   Margherita Dolcevita / Stefano Benni ; [ford. Nádor Zsófia]. - Budapest : Scolar, 2015. - 251, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-593-9 fűzött : 2950,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3615791]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Detektive (magyar)
   Bori és a detektívek / Julia Boehme ; Herdis Albrecht ill. ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 92 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-121-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616017]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2016.
Bracken, Alexandra
The princess, the scoundrel, and the farm boy (magyar)
   A hercegnő, a kalandor és a párafarmer : a Star wars: Új remény újraírt változata / Alexandra Bracken ; [ford. Habony Gábor] ; [... ill. Ralph McQuarrie és Joe Johnston]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 331 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-99-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3616182]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2016.
Bryan, Helen (1945-)
War brides (magyar)
   A háború jegyesei / Helen Bryan ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-810-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3615738]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2016.
Carrot, Joe
Un minuto a mezzanotte (magyar)
   Mielőtt éjfélt üt az óra / Joe Carrot. - Pécs : Alexandra, 2015. - 119, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-614-4 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3615027]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2016.
Dashner, James (1972-)
The kill order (magyar)
   Halálparancs : [az Útvesztő-trilógia előzményeinek első kötete] / James Dashner ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 389 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-439-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3615023]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2016.
De Jong, Lisa
When it rains (magyar)
   When it rains : amikor esik... / Lisa De Jong ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 364 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-324-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3615927]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2016.
Dobbs, Michael (1948-)
To play the king (magyar)
   Kijátszani a királyt / Michael Dobbs ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8333-4 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3615744]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2016.
Durgin, Doranna
Ghost whisperer : ghost trap (magyar)
   Szellemekkel suttogó : szellemcsapda / Doranna Durgin ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Studium Plusz, [2015]. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-87-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614973]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2016.
Enger, Cecilie (1963-)
Mors graver (magyar)
   Anyám ajándékai / Cecilie Enger ; ford. Petrikovics Edit. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 258 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-845-5 fűzött : 2800,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3609504]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2016.
Flanagan, John
The icebound land (magyar)
   Jégföldje / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 3.)
ISBN 978-963-245-488-7 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3618079]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2016.
Flanagan, John
The ruins of Gorlan (magyar)
   Gorlan romjai / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 255 p. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 1.)
ISBN 978-963-245-368-2 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3618072]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2016.
Foster, Alan Dean (1946-)
Alien 3 (magyar)
   Alien III : a végső megoldás: halál / Alan Dean Foster ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015, cop. 1992. - 205 p. ; 21 cm
Megjelent "Az út végén a halál" címmel is
ISBN 978-963-419-038-7 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618352]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2016.
Foster, Alan Dean (1946-)
Alien (magyar)
   Alien : a nyolcadik utas: a halál / Alan Dean Foster ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015, cop. 1987. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-036-3 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618349]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2016.
Foster, Alan Dean (1946-)
Aliens (magyar)
   Aliens : a bolygó neve: halál / Alan Dean Foster ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-037-0 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618351]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2016.
Freedman, Claire
My ballerina bag (magyar)
   Balerina vagyok : [mesék kislányoknak] / [írta Claire Freedman, Nick Ellsworth, Jillian Harker]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Figuratív alakú
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3615456]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2016.
Garrison, Paul (1952-)
Robert Ludlum's The Janson option (magyar)
   Janson szabálya / Robert Ludlum [nyomán írta] Paul Garrison ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 556 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-532-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3614888]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2016.
Gaynor, Hazel
The girl who came home (magyar)
   Hullámok tengerén / Hazel Gaynor. - Pécs : Alexandra, 2015. - 327 p. ; 20 cm
Ford. Komáromy Zsófia
ISBN 978-963-357-635-9 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3615044]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2016.
Gilman, Charles
Professor Gargoyle (magyar)
   Démon tanár úr / írta Charles Gilman ; ill. Eugene Smith ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 174 p. : ill. ; 19 cm. - (Titkok a Lovecraft suliból ; 1.)
ISBN 978-615-5535-15-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616231]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2016.
Gilman, Charles
The slither sisters (magyar)
   A viperanővérek / írta Charles Gilman ; ill. Eugene Smith ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 172 p. : ill. ; 19 cm. - (Titkok a Lovecraft suliból ; 2.)
ISBN 978-615-5535-16-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616233]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2016.
Graham, Cliff
Day of war (magyar)
   A harc napja / Cliff Graham ; [ford. Ipacs Tibor]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-811-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3615903]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2016.
Haddon, Mark
The curious incident of the dog in the night-time (magyar)
   A kutya különös esete az éjszakában / Mark Haddon ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2004. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9719-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617477]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2016.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Der Tag mit Yoga (magyar)
   Hét nap, hét erő : a jóga füveskönyve / [összeáll.] Haich Erzsébet ; [ford. Böhm Márta]. - Szeged : Lazi, 2015. - 116, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-278-6 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3616159]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2016.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Der Steppenwolf (magyar)
   A pusztai farkas / Hermann Hesse ; [ford. Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 241 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 30.)
ISBN 978-963-227-464-5 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3617505]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2016.
Hubbard, Elbert (1856-1915)
A message to Garcia (magyar)
   Üzenet Garciának / írta Elbert Hubbard ; [kiad. a WISE Közép-Európa Egyesület]. - Budapest : WISE Közép-Európa Egyes., [2015]. - [4], 18 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 3618296]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2016.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata / E L James ; [ford. Farkas Melinda]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 731 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-310-701-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3618010]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2016.
James, E. L. (1963-)
Grey (magyar)
   Grey : a szürke ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-702-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3615961]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2016.
Jonasson, Jonas (1961-)
Mördar-Anders och hans vänner, samt en och annan ovän (magyar)
   Gyilkos-Anders és barátai, meg akik nem azok / Jonas Jonasson ; [Kúnos László ford.]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 379, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-510-2 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3615140]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2016.
Kareva, Doris (1958-)
   Tavaszban élek : versek / Doris Kareva ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2015. - 101, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-62-8 fűzött : 1500,- Ft
észt irodalom - vers
894.545-14=945.11
[AN 3615586]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2016.
   A két jó barát és más mesék / Lev Tolsztoj nyomán ; [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-98-7 kötött
orosz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
882-34.04(02.053.2)=945.11
[AN 3614904]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2016.
King, Stephen (1947-)
Finders keepers (magyar)
   Aki kapja, marja / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2015. - 391, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9724-5 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3615052]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : old school (magyar)
   Egy ropi naplója : régi szép idők / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-472-6 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616372]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2016.
Kundera, Milan (1929-)
Valčík na rozloučenou (magyar)
   Búcsúkeringő / Milan Kundera ; [ford. Bába Iván]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1990. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-220-3 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3617481]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2016.
London, Jack (1876-1916)
   A vadon szava és más elbeszélések / Jack London. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8343-3 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - elbeszélés
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3615172]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2016.
Martin, Sabine
Die Reliquienjägerin (magyar)
   Az ereklyevadász / Sabine Martin ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 447 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-816-6 kötött : 3790,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3616218]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2016.
McDonald, Megan (1959-)
Stink, the incredible shrinking kid (magyar)
   Büdi és a fantasztikus töpörödés / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 107, [4] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-415-003-9 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617600]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2016.
McLain, Paula (1965-)
Circling the sun (magyar)
   Napkeringő / Paula McLain ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 392 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-640-3 kötött
Markham, Beryl (1902-1986)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3614970]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2016.
Michaelis, Josef (1955-)
   Symbiose : eine Auswahl von Werken und Rezensionen / Josef Michaelis ; ... Nachw. von Gábor Kerekes ; [Hrsg.: Filantróp Társaság Barátság Egyesülete]. - Villány : [J. Michaelis], 2015. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2991-2 fűzött
magyarországi német irodalom - vers - könyvismertetés
830-14(439) *** 830-95(439)
[AN 3615207]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2016.
Moser, Erwin (1954-)
Von sagenhaften Katzen und tollkühnen Bären (magyar)
   Világjáró jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 235 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-120-8 kötött : 3290,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3616029]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2016.
Moyes, Jojo (1969-)
Foreign fruit (magyar)
   Tiltott gyümölcs / Jojo Moyes ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 494 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-301-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617468]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2016.
Paige, Helena S. (1974-)
The three (magyar)
   A hármak / Sarah Lotz ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Kulinária, cop. 2015. - 453, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-71-9 fűzött : 4490,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3614992]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2016.
Park, Tony (1964-)
The delta (magyar)
   A delta / Tony Park ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-386-9 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3615713]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2016.
Parmar, Priya
Vanessa and her sister (magyar)
   Vanessa és Virginia / Priya Parmar ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 376 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-628-1 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614864]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2016.
Parvela, Timo (1964-)
Maukan ja Väykän satukirja (magyar)
   Miú és Vau esti meséi / [szöveg] Timo Parvela ; [ill.] Virpi Talvitie ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5450-04-4 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3616008]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2016.
Polâkov, Ûrij Mihajlovič (1954-)
Zamyslil â pobeg (magyar)
   Szökni szeretnék / Jurij Poljakov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 729 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-622-9 kötött : 3490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3617536]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2016.
Pynchon, Thomas (1937-)
Bleeding edge (magyar)
   Kísérleti fázis / Thomas Pynchon ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Magvető, 2015. - 479 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3242-8 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3616092]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2016.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Zeit zu leben und Zeit zu sterben (magyar)
   Szerelem és halál órája / Erich Maria Remarque ; [ford. Ungvári Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 358 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-662-5 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3618034]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2016.
Rubio-Barreau, Vanessa
Le petit prince: le roman du film (magyar)
   A kis herceg : a mozifilm regényváltozata / a film alapján írta Vanessa Rubio-Barreau ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 78 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-182-1 kötött : 2199,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053)=945.11
[AN 3616086]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2016.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg [elektronikus dok.] / Antoine de Saint-Exupéry ; Dörner György előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 1 CD (1 h 51 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Rónay György. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-9542-2 : 2499,- Ft
francia irodalom - mese - hangoskönyv
840-34=945.11
[AN 3618396]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2016.
Sánchez, Clara (1955-)
Entra en mi vida (magyar)
   Lépj be az életembe / Clara Sánchez ; ford. Dornbach Mária. - Budapest : Park, cop. 2015. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-110-3 kötött : 3900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3616105]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2016.
Shan, Darren (1972-)
Zom-B (magyar)
   Zom-B / Darren Shan ; [ford. Magyari Andrea] ; [Warren Pleece rajz.]. - [Budapest] : Móra, [2015]-. - ill. ; 21 cm
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 3608837]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Város. - cop. 2015. - 182, [3] p.
ISBN 978-963-415-040-4 fűzött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 3616289] MARC

ANSEL
UTF-82243 /2016.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry shows who's boss (magyar)
   Rosszcsont Peti megmutatja, ki a főnök / Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2015. - 204, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-380-0 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3615861]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2016.
Simsion, Graeme (1956-)
The Rosie effect (magyar)
   Rosie update : ésszerű házasság / Graeme Simsion ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 498 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-610-5 kötött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - humor - regény
820-311.5(94)=945.11
[AN 3615033]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2016.
Smith, Alex T. (1985-)
Claude: Lights! Camera! Action! (magyar)
   Claude a filmforgatáson / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-403-060-7 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3616066]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2016.
Smith, Ali (1962-)
La storia di Antigone (magyar)
   Antigoné / újrameséli Ali Smith ; ill. Laura Paoletti ; [... idézetek Trencsényi-Waldapfel Imre ... fordításából ...]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 7.)
Ford. Gács Éva. - Sofoklīs alapján
ISBN 978-615-5450-15-0 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - ókori görög irodalom - átdolgozás - mese - tragédia
820-34.04(02.053.2)=945.11 *** 875-21=945.11
[AN 3615935]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2016.
Smith, Wilbur (1933-)
Blue horizon (magyar)
   Kék horizont / Wilbur Smith ; [ford. Boda Mária]. - [Budapest] : Delej, [2015], cop. 2003. - 798 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-40-0 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3617461]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-275-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614947]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2016.
Stilton, Tea
Chi si nasconde a Topford? (magyar)
   A titokzatos idegen / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2012. - 113, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-390-7 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3617764]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2016.
Stilton, Tea
Il segreto delle fate del lago (magyar)
   A tavi tündérek titka / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 319, [60] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-639-7 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3616475]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2016.
Stoessel, Martina (1997-)
Simplemente Tini (magyar)
   Egyszerűen Tini : az én könyvem / Martina Stoessel ; [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5541-54-4 fűzött : 2999,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - memoár
860-94(82)=945.11
[AN 3615914]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2016.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Ballet shoes (magyar)
   Balettcipők : London, 1930-as évek eleje / Noel Streatfeild ; [ford. Németi Anita] ; [ill. Rippl Renáta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-125-3 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616052]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2016.
Sund, Erik Axl
Hungerelden (magyar)
   Éhség : Victoria Bergman-trilógia második rész / Erik Axl Sund ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2014. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-469-9 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3617701]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2016.
Tellegen, Toon (1941-)
Misschien wisten zij alles (magyar) (szemelv.)
   Mindenki más születésnapja : 50 mese / Toon Tellegen ; ill. Egri Mónika ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 124 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-68-4 kötött : 2490,- Ft
gyermekirodalom - holland irodalom - állatmese
839.31-35(02.053.2)=945.11
[AN 3614969]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der voll fies gemeine Klau (magyar)
   Berci és az eltűnt osztálypénz / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar ill. ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 90, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-122-2 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616023]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2016.
Tóibín, Colm (1955-)
The testament of Mary (magyar)
   Mária testamentuma / Colm Tóibín ; ford. Szabó Herta. - Budapest : Park, cop. 2015. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-188-2 kötött : 2500,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3615986]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2016.
Watson, Tom (1962-)
Stick dog dreams of ice cream (magyar)
   Pálcikakutya és a fagyi / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-723-7 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616014]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2016.
Weatherford, Lacey
Chasing Nikki (magyar)
   Chasing Nikki : Nikki nyomában / Lacey Weatherford ; [ford. Papolczy Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 266 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-988-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3615919]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2016.
Wouk, Herman (1915-)
Youngblood Hawke (magyar)
   Hajsza / Herman Wouk ; [ford. Zentai Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 733, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8337-2 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617683]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2016.
Zannoner, Paola (1958-)
La gara di Sveva (magyar)
   A bringaverseny / Paola Zannoner ; [ill. Linda Cavallini] ; [ford. Ungvári Zsoltné]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., [2015]. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A csajok bandája)
ISBN 978-615-5463-90-7 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3615017]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2261 /2016.
Babiczky Tibor (1980-)
   Kivilágított ég / Babiczky Tibor. - Budapest : Magvető, 2015. - 59, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3342-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3616028]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2016.
Balázsy Panna (1967-)
   Csupaszív / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-117-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3616049]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2016.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
A leírás a 7. köt. alapján kész.
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - 3. kiad. - [2015], cop. 2014. - 552 p.
Bibliogr.: p. 534-543.
ISBN 978-963-426-251-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618097] MARC

ANSEL
UTF-82264 /2016.
Bartis Attila (1968-)
   A vége / Bartis Attila. - Budapest : Magvető, 2015. - 599 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3340-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615990]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2016.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
   Emlékalbum 1944-ből / Marianna D. Birnbaum. - Budapest : Corvina, 2015. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6320-3 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - holokauszt - második világháború - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3614991]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2016.
Bobory Zoltán (1946-)
   Kátyúk között az úton : alkalmi írások, beszédek, jegyzetek / [Bobory Zoltán] ; [szerk. Lukácsy József] ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2015. - 169 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9830-41-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3618310]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2016.
Bödecs László (1988-)
   Semmi zsoltár / Bödecs László. - Budapest : FISZ, 2015. - 96 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 69.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 2.)
ISBN 978-963-7043-70-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615701]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2016.
Bökös Borbála (1981-)
   Pokoljárók : A Sárkányos Rend második könyv / Bökös Borbála. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 399 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-368-5 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 3615849]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2016.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Leányrablás Budapesten : Ambrózy báró esetei I. / Böszörményi Gyula. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 334 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-440-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617465]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2016.
Both Gabi (1968-)
   Kakaókatona és Tejhercegnő : háztartási mesék / Both Gabi ; [ill. Rippl Renáta]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 38 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5450-20-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3615979]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2016.
Clentar, Robert
   Kristályszilánkok / Robert Clentar. - [Ráckeve] : Átjárók, cop. 2015. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4017-7 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615563]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2016.
Csider István Zoltán (1980-)
   Rendrakás : versek / Csider István Zoltán. - Budapest : Magvető, 2015. - 75, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3295-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615998]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2016.
Csobánka Zsuzsa (1983-)
   Minden kikötő : versek, 2012-2015 / Csobánka Zsuzsa Emese. - Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 79, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-07-5 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615339]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2016.
Dragomán György (1973-)
   Oroszlánkórus : novellák / Dragomán György. - Budapest : Magvető, 2015. - 247, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3297-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3613109]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2016.
   "Eltévedni egy tévúton" : válogatás a kortárs magyar költészetből, 2015 / szerk. és a verseket ajánló gondolatokat írta Somogyi Zoltán. - [Budapest] : [Kommunikáció és Imázs Int. Kft.], [2015]. - 42 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4107-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3615427]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2016.
Fable, Vavyan
   Szamurájszív / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2015. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-65-1 kötött : 3399,- Ft
ISBN 978-963-9300-64-4 fűzött : 2899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3615020]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2016.
Farkas Arnold Levente (1979-)
   Anyám teste / Farkas Arnold Levente. - Budapest : FISZ, 2015. - 66 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 34.)
ISBN 978-963-7043-74-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615706]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2016.
Fekete Anna (1988-)
   Oda-vissza / Fekete Anna. - Budapest : FISZ, 2015. - 99, [4] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 71.)
ISBN 978-963-7043-73-4 fűzött : 1600,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3615725]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár [elektronikus dok.] / [Fekete István] ; Széles Tamás előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra ; cop. 2015. - 1 CD (10 h 10 min) ; 12 cm. - (Fekete István művei). (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-415-195-1 : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-32(02.053.2)
[AN 3618399]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2016.
Frei Tamás (1966-)
   A megmentő / Frei Tamás. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2010. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-643-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3617761]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2016.
Garaczi László (1956-)
   Wünsch híd : egy lemúr vallomásai / Garaczi László. - Budapest : Magvető, 2015. - 150, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3302-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616100]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2016.
Gera Mihály (1931-)
   Vándorbolt : novellák és más írások / Gera Mihály. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 158 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5361-32-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3614877]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2016.
Gergely Tamás (1952-)
   Vadmalac és a kitartott magas cé : 66 félperces / Gergely Tamás. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2015. - 86 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5359-16-3 fűzött : 1700,- Ft
Svédország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(485)
[AN 3615315]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2016.
Görgey Gábor (1929-)
   A kivégzés éjszakája / Görgey Gábor. - Budapest : Corvina, 2015. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6325-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614965]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2016.
Hallway, W. W.
   A bíbor lakosztály : mi rejtőzik az álarcok és a zárt ajtók mögött? / W. W. Hallway. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5104-56-5 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3615047]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2016.
Hankó András
   Szentmihályi szivárvány 3 : Hankó András gyűjteményes írásaiból / Hamvas Máté grafikáival ; [kiad. a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület]. - Tiszavasvári : Tiszavasváriért Közéleti Egyes., 2015. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4131-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3615437]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2016.
Hász Róbert (1964-)
   A künde : regény / Hász Róbert. - 3. jav. kiad. - Budapest : Kortárs, 2015. - 312 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-82-7 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3617753]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2016.
Hencsei Kálmán
   Kutyavilág / Hencsei Kálmán. - [Budapest] : Verasztó L., 2015. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3200-4 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3615425]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2016.
Hopkó Tatjána
   Máté, a patikus fia : életutak / Hopkó Tatjána. - Vác : [Hopkó T.], 2015. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2558-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615197]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2016.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Háromszor hét magyar népmese [elektronikus dok.] : [válogatás Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese című kötetéből]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 1 CD (2 h 25 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-415-194-4 : 2499,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3618413]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
A tükör előtt (angol)
   Me and the mirror : a teenage monologue / Éva Janikovszky ; ill. Tibor Kárpáti ; [... transl. Mark Baczoni]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9707-5 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3616079]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
A tükör előtt (francia)
   La glace et moi : monologue d'un ado / Éva Janikovszky ; ill. de Tibor Kárpáti ; trad. ... par Joëlle Dufeuilly. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9709-9 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3616075]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
A tükör előtt (német)
   Vor dem Spiegel : Monolog eines Teenagers / Éva Janikovszky ; Ill. von Tibor Kárpáti ; [... übertr. von Dóra Janikovszky]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9708-2 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3616081]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2016.
Jeney Zoltán (1973-)
   Rév Fülöp Fajszföldön / Jeney Zoltán ; [ill. Haránt Artúr]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 229, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5591-05-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617583]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2016.
József Attila (1905-1937)
   Összegyűjtött versek / József Attila ; [... Hitseker Mária szerk.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 527 p. ; 16 cm. - (Arany klasszikusok, ISSN 2498-4582)
ISBN 978-963-09-8357-0 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3616232]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2016.
Juhász Tibor (1992-)
   Ez nem az a környék / Juhász Tibor. - Budapest : FISZ, 2015. - 76 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 68.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 1.)
ISBN 978-963-7043-72-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615698]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2016.
Kakuk Tamás (1952-)
   A Jóreménység-fokától Délre : feljegyzések Bartolomeu Dias naplójából / Kakuk Tamás. - Tata : Új Forrás K., 2015. - 73, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 55.)
ISBN 978-963-7983-23-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615552]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2016.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes prózái. - [Budapest] : Stádium, 2011-. - 24 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek - próza
894.511-821
[AN 3292075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Ahogy nézed : képzőművészeti esszék. - 2015. - 447 p., 192 t. : ill., részben színes
ISBN 978-615-5198-36-6 kötött : 8900,- Ft
magyar irodalom - képzőművészet - esszé
894.511-4 *** 73/76(100)(0:82-4)
[AN 3613667] MARC

ANSEL
UTF-82299 /2016.
Kellei György (1947-)
   Az elátkozott villa / Kellei György. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-27-2 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3614977]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2016.
   Kép-vers. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2015. - 101 p., [8] t. : ill., színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3615433]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2016.
Kéry Anna Lilla (1995-)
   Gombusmesék : a cserépbolygó / Kéry Anna Lilla ; vele versel Szinvai Márk. - Debrecen : TT Play K., 2015. - 23 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-3911-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3615225]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2016.
Kiss László (1976-)
   Ki mondta, hogy jó volt / Kiss László. - Budapest : FISZ, 2015. - 177 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 35.)
ISBN 978-963-7043-75-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3615712]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2016.
Komjáthy István (1917-1963)
   Botond : ezer év magyar regéi és mondái / Komjáthy István ; [Győrfi András rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 120, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-415-012-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda
894.511-343(02.053.2)
[AN 3617969]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2016.
Kövesi Péter (1952-)
   Szent László táltosa / Kövesi Péter ; [kiad. az Unicornis Alapítvány]. - Debrecen : Unicornis Alapítvány, cop. 2015. - 302 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3392-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614994]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2016.
Malmos Károly (1975-)
   Itt vagyok / Malmos Károly ; [... a köt. illusztrációit Szarvas Mónika kész.]. - Kisvárda : [Malmos K.], 2015. - 82, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3658-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615200]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2016.
Mansfield, Michael (1962-)
   A trónbitorló : Aeterna Roma / Marcellus Mihály. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 344 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-371-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3615727]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2016.
Matkovich Ilona (1959-)
   Emma napernyője / Matkovich Ilona. - [Verőce] : Arcus, 2015. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5402-07-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3615199]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2016.
Mécs László (1895-1978)
   Karácsony a Kárpátok alján / Mécs László ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, 2015. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-284-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3616246]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2016.
Melek, Fatima
   Hürrem boszorkánya : a budai háremhölgy / Fatima Melek. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 423, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5334-34-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3615168]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2016.
   Mesék az állatokról / [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2015]. - 28, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-99-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3614901]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2016.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - Kritikai kiad. - Budapest : Akad. K., 1962-. - 21 cm
2001-től kiad. az Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-2128-8
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 565674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., 1898-1903 / [Kucserka Zsófia segítségével sajtó alá rend. Hajdu Péter]. - 2015. - 394, [2] p., [12] t. : ill. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 43.)
ISBN 978-963-446-751-9 kötött
[AN 3615755] MARC

ANSEL
UTF-82312 /2016.
Molnár József Bálint (1940-)
   Hetven tavaszon túl : versek és prózák / Molnár József Bálint. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3944-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3615111]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2016.
Morsányi Bernadett (1981-)
   A sehány éves kisfiú (egy regény felé) és más (unalmas) történetek / Morsányi Bernadett. - Budapest : Kalligram, 2015. - 323, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5603-03-7 fűzött : 2800,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3615391]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2016.
Nagy Bandó András (1947-)
   Ringató : altatók gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, [2015], cop. 2008. - 64 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87433-3-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - bölcsődal - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3618309]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2016.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A mi Kinizsink : [reszkess, Garai!] / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 194, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-142-5 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618041]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2016.
Oláh Gábor (1881-1942)
   Keletiek Nyugaton / Oláh Gábor ; [szöveggondozás S. Csorba Ildikó] ; [utószó, jegyz. Lakner Lajos] ; [közread. a Déri Múzeum]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Déri Múz., cop. 2015. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5560-02-6 fűzött
Párizs - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.44-2Paris(0:82-992)
[AN 3615349]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2016.
Oravecz Nóra (1989-)
   99 gondolat a változásról / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2015. - [106] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-310-779-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3615938]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2016.
Orbán János Dénes (1973-)
   A Swedenborg kávéház / Orbán János Dénes. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 222, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-444-0 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3615246]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2016.
   Panda Peti iskolás lesz : mesék, versek 5-7 éveseknek / [vál. és összeáll. Bozsik Rozália Luca] ; [ill. Tényi Katalin, Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2015. - 126, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-02-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3615811]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2016.
   Panda Peti óvodás : mesék, mondókák, versek 3-5 éveseknek / [vál. és összeáll. Bozsik Rozália Luca] ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2015. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-01-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - mondóka
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3615805]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2016.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Full(k)Eufória [elektronikus dok.] : mind a 154 magyar mese a szerző előadásában / Parti Nagy Lajos. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 1 CD (12 h 43 min) ; 12 cm + mell. ([44] p. ; 21 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8410-2 : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - szatíra - hangoskönyv
894.511-7 *** 323(439)"201"(0:82-7)
[AN 3616187]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2016.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Összegyűjtött versek / Radnóti Miklós ; [... Reményi József Tamás szerk.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 445 p. ; 16 cm. - (Arany klasszikusok, ISSN 2498-4582)
ISBN 978-963-09-8356-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3616228]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2016.
Rideg Krisztina (1973-)
   Alkalmasság / Rideg Krisztina. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2630-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3615621]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2016.
Rose, Holden (1976-)
   Az ellopott karácsony : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-963-7051-82-1 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3615260]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2016.
Scane, Simon
   Mar'ou végzete / Simon Scane. - [Ráckeve] : Átjárók, cop. 2015. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4077-1 fűzött : 3180,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3615566]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2016.
Schneider Izabella
   Házi papucsban / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2015]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-26-5 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés
894.511-321.5
[AN 3614983]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2016.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Maczkó úr újabb utazásai : a 7-ik, 8-ik és 9-ik utazás / írta Sebők Zsigmond ; Mühlbeck Károly rajz. - Repr. kiad. - Budapest : Noran Libro, cop. 2015. - 230 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: Maczkó úr a BalatononÞ; Maczkó úr BudapestenÞ; Maczkó úr úton. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1906
ISBN 978-615-5513-51-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3615109]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2016.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Maczkó úr utazásai / írta Sebők Zsigmond ; Mühlbeck Károly rajz. - Repr. kiad. - Budapest : Noran Libro, cop. 2015. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: Maczkó úr a RetyezátonÞ; Maczkó úr az AlföldönÞ; Maczkó úr a tengeren. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1907
ISBN 978-615-5513-49-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3615093]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2016.
Sík Sándor (1889-1963)
   Karácsonyi álom / Sík Sándor ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, 2015. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-264-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3616237]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2016.
Soltész Béla (1981-)
   Inbox : novellák / Soltész Béla. - Budapest : FISZ, 2015. - 155 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 74.)
ISBN 978-963-7043-80-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3615730]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Születésnap / Szabó Magda ; [Reich Károly rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 293, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-171-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618085]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2016.
Szántai Zsolt (1966-)
   A gyöngyszürke / Monica Carrot ; [!ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : TotHál, 2015. - 267, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5055-16-4 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3614968]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2016.
Szécsi Noémi (1976-)
   Tetű mese / Szécsi Noémi ; P. Szathmáry István illusztrációival. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [30] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5501-73-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-31
[AN 3615974]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2016.
Szeles Judit (1969-)
   Ilyen svéd / Szeles Judit. - Budapest : FISZ, 2015. - 112, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 36.)
ISBN 978-963-7043-78-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615718]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2016.
Szendi Nóra (1988-)
   Zárványok / Szendi Nóra. - Budapest : FISZ, 2015. - 428 p. : ill. ; 20 cm. - (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 3.). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 70.)
ISBN 978-963-7043-71-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615704]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2016.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni [elektronikus dok.] / Szepes Mária ; Venczel Vera előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 1 CD (1 h 9 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-415-196-8 : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618407]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
Budapesti kalauz marslakók számára (angol)
   A Martian's guide to Budapest / Antal Szerb ; [transl. by Len Rix]. - Budapest : Magvető, 2015. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3329-6 kötött : 2990,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - fordítás - album
894.511-43=20 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3614934]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2016.
Szilágyi Zoltán
   Acélsereg / Szilágyi Zoltán. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 361, [2] p. ; 21 cm. - (Káoszszív ; 2.)
ISBN 978-963-7051-83-8 fűzött : 3280,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-83-8)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3615359]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2016.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Albérlet a Síp utcában / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-64-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3618348]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2016.
Tarjányi Péter (1969-)
   Cselszövő : Elhallgatott évszázad trilógia II. rész / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - [Budapest] : Libri, 2015. - 364, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-560-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3615912]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2016.
Tavi Kata (1984-)
   Nyitótánc : Sulijegyzetek-sorozat / Tavi Kata. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 358 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-697-5 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617704]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2016.
Tomor Anita
   Az ovinak vége, irány az iskola! / Tomor Anita. - [Budapest] : Pyrus K., 2015. - 25, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80275-2-6 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3615781]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2016.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Virágregék / Tompa Mihály ; Repity Aranka akvarelljeivel. - Gömörszőlős ; Putnok : Tompa M. Gömöri Kulturális Egyes., 2015. - 115, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Gömöri múlt és jelen, ISSN 2061-3105 ; 5.)
Bibilogr.: p. 10.
ISBN 978-615-80047-2-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3615394]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2016.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Hiányod hűsége : versek / Tóth-Máthé Miklós ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - 3. kiad. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2015. - 65 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89706-5-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618039]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2016.
   Várva várt karácsony / [... szerk. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Szalai Kv., 2015. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-814-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - antológia - foglalkoztatókönyv
894.511-822(02.053.2) *** 398.332.41(02.053.2) *** 379.826
[AN 3616149]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2016.
Witech, Jocelyn
   A belső ajtók mágikus ereje / Jocelyn Witech. - [Ráckeve] : Átjárók, cop. 2015. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4018-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615556]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2016.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A fény győzelme : levél-regény / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-68-3 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - levélregény
894.511-31(497.12)
[AN 3615630]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2348 /2016.
Alex, L. M.
Children's activity Bible (magyar)
   Játékos feladatok a Bibliából / átd. L. M. Alex ; ill. José Pérez Montero. - Pécs : Alexandra, 2015. - 232 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Medgyesy Zsófia
ISBN 978-963-357-532-1 fűzött
foglalkoztatókönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3616160]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2016.
Eberhard, Irmgard
Was kriecht und krabbelt da? (magyar)
   Mi csúszik, mi mászik itt? / [ill. és szöveg Irmgard Eberhard]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 9.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-243-3 kötött : 2450,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 502(02.053.2)
[AN 3617874]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2016.
La granja de pizarra (magyar)
   Élet a tanyán : rajzold le kedvenc állataidat, gyakorold a szavakat és a formákat / [ford. Iványi Franciska] ; [szerk. Winter Angéla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x24 cm
keretcím: Táblavarázs. - Színes krétákkal
ISBN 978-615-5535-08-6 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3616251]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2016.
   A játékkészítő : kreatív akciónapló : a nagy sikerű előadás története mesés formában : sok-sok jatékkal és izgalmas feladatokkal : 24 darab ajándék matrica / [írta Ákossy Eszter, Divinyi Réka, Gévai Csilla] ; [rajzok Ritter Ottó, Müller Kata]. - Budapest : Tulipántündér, [2015]. - 117, [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2453-5 fűzött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3615841]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2016.
Radnóti Blanka (1986-)
   Borisz világgá megy / Radnóti Blanka. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-66-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3616352]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2016.
Soman, David
Ladybug girl and Bumblebee boy (magyar)
   Katicalány és Darázsfiú : [mese a barátságról és a kompromisszumkészségről] / David Soman és Jacky Davis ; [ford. Hűvös András]. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2015. - [33] p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3616112]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2016.
Soman, David
Ladybug girl (magyar)
   Katicalány : [mese a képzelet hatalmáról és az önálló játékról] / David Soman és Jacky Davis ; [ford. Hűvös András]. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2015. - [33] p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3616104]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2016.
Vehículos de pizarra (magyar)
   Járművek : rajzold le kedvenc járműveidet, gyakorold a szavakat és a formákat / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x24 cm
keretcím: Táblavarázs. - Színes krétákkal
ISBN 978-615-5535-09-3 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3616245]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2356 /2016.
Davis, Jim (1945-)
My laughable life with Garfield (magyar)
   Komolytalan életem Garfielddal : Jon Arbuckle krónikája / írta Jim " Mókamester" Davis ; [ford. Benes Attila, Boronyák Rita ... és Frenkel Éva ...]. - Budapest : Drize K., [2015]. - 119 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5425-16-5 fűzött : 2950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3615464]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2016.
   Ingenia Hungarica I : tanulmányok az I. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból / [szerk. Ternovácz Bálint] ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös Collegium. - Budapest : Eötvös Collegium, 2015. - 345 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
A konferenciát Marosvásárhelyen és Csíkszeredán, 2014. máj. 31 - jún. 2. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-39-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3616059]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2016.
Stilton, Geronimo
Il mistero della Torre Eiffel (magyar)
   Az Eiffel-torony titka / Geronimo Stilton ; [rajzok Ennio Bufi ... és Mirka Andolfo ...] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 50 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mulatságos történetek képregényben)
ISBN 978-963-266-454-5 fűzött : 1699,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3616445]
MARC

ANSEL
UTF-8