MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/04/01 13:55:05
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2961 /2016.
   Ludwig goes pop + The East side story : [2015. október 8 - 2016. január 3. ...] / [kurátorok ... Bradák Soma, Popovics Viktória, Timár Katalin]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2015. - 394 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-49-1 fűzött
pop art - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2015/2016" *** 73/76.037(100)"19/20"
[AN 3620302]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2016.
Mészáros János
   Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség, 1990-2015 : az MSTSZ 25 éves jubileumi kiadványa / [... szerzői Mészáros János, Sváb László, Wehner Géza]. - Budapest : Ulyssys Kft., 2015. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség
Magyarország - természetjárás - egyesület - történeti feldolgozás
061.237(439)(091) *** 796.5(439)
[AN 3618904]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2963 /2016.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Litai / Hamvas Béla ; [szerk. és a szöveget gond. Palkovics Tibor és Szakács Gábor]. - [Szentendre] : Medio, cop. 2015. - [6] p., 26 fol., [22] p. ; 22 cm
A kézirat másolata és betűhív átirata
ISBN 978-963-9240-37-7 kötött
magyar irodalom - prózaköltemény - fakszimile kézirat
094/099.07 *** 894.511-14
[AN 3618635]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2016.
Kölönte Béla (1883-1934)
   Gyergyó története a kialakulástól a határőrség szervezéséig : tekintettel a nemzetiségi kérdésre / írta Kölönte Béla ; [kiad. Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat]. - [Budapest] : Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, [2015]. - 150, [4] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Gyergyószentmiklós : Kossuth Ny., 1910
ISBN 978-963-12-4343-7 fűzött
Gyergyószentmiklós - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.921-2Gyergyószentmiklós
[AN 3618918]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2016.
Püski István (1943-)
   Püski Sándor élete hagyatékának tükrében / Püski István, Gulay István. - Budapest : Püski, 2015-. - ill. ; 29 cm
Püski Sándor (1911-2009)
Magyarország - könyvkiadás - 20. század - ezredforduló
655.41(439)(092)Püski_S.
[AN 3596161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "A világszabadságot nem tudjuk elképzelni a magyar nemzet szabadsága nélkül" : 1946-1969. - 2015. - 403, [8] p.
ISBN 978-963-302-158-3 fűzött
[AN 3619612] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2966 /2016.
Finkel, Michael
True story (magyar)
   Igaz történet / Michael Finkel ; [ford. Novák Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-056-7 fűzött : 2990,- Ft
Finkel, Micheal
Longo, Christian
Egyesült Államok - újságíró - bűnöző - gyilkosság - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom
070(73)(092)Finkel,_M.(0:82-94) *** 343.611(73)(092)Longo,_C.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3618980]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2967 /2016.
Ács Pongrác (1976-)
   Sporttudományi kutatások módszertana / Ács Pongrác ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás- és Sporttudományi Intézet. - 2. bőv. kiad. - Pécs : PTE ETK Fizioterápiás- és Sporttud. Int., 2015. - 254 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 978-963-642-880-8 fűzött
sportelmélet - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv
001.891(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3622738]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2016.
Isaacson, Walter (1952-)
The innovators (magyar)
   Innovátorok : hogyan indította el egy csapat hacker, zseni és geek a digitális forradalmat? / Walter Isaacson ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 564 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-298-4 kötött : 4900,- Ft
technikatörténet - infokommunikáció - számítástechnika - tudós - innováció - 20. század - ezredforduló
001.894 *** 681.3(100)(091)(092)
[AN 3619585]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2016.
Köteles Viktória
   66 újabb magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-341-130-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - találmány - feltaláló - tudós - művelődéstörténet
001.894(439)(092) *** 930.85(439)(092) *** 5/6(439)(092)
[AN 3618566]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2970 /2016.
Braschler, Von (1947-)
7 secrets of time travel (magyar)
   Az időutazás 7 titka : [az energiatestünk misztikus útjai] / Von Braschler. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 201 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80337-3-2 kötött : 4500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3619950]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2016.
Eckartshausen, Carl von (1752-1803)
Die Wolke über dem Heiligthum (magyar)
   A felhő a szentély fölött / Karl von Eckartshausen ; [kiad. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Egyes., [2015]. - 88 p. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-65-8 fűzött
misztika
133
[AN 3618883]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2016.
Gray, Eden (1901-1999)
A complete guide to the tarot (magyar)
   Tarot : ezotéria mindenkinek / Eden Gray ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-362-9 fűzött : 2490,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3619182]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2016.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Csillagleső : kétezer-tizenhat : [rálátás a mindennapokra] / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica K., 2015. - 383 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Csillagleső, 2016
ISBN 978-615-5546-04-4 kötött : 4500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3619927]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2016.
Petrov, Arkadij (1946-)
Drevo žizni (magyar)
   Életfa / [Arkagyij Petrov] ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2015-. - 25 cm
okkultizmus
133
[AN 3622729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ki vagy te, ember?. - 2. bőv. kiad. - 2015. - 321, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-12-1832-9 kötött
[AN 3622732] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2975 /2016.
Vida Péter
   Európa természeti kincsei / [szöveg Vida Péter]. - Debrecen : TKK, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
ISBN 978-963-596-908-1 kötött
Európa - természeti környezet - fényképalbum
502(4)(084.12)
[AN 3620159]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2016.
Vida Péter
   A világ legszebb nemzeti parkjai / [szöveg Vida Péter]. - Debrecen : TKK, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
ISBN 978-963-596-912-8 kötött
nemzeti park - fényképalbum
502.4(100)(084.12)
[AN 3620153]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2977 /2016.
Barrow, John D. (1952-)
100 essential things you didn't know you didn't know about maths and the arts (magyar)
   100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetről, amiről nem tudtuk, hogy nem tudjuk / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2015. - 306 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-252-088-9 fűzött : 3490,- Ft
matematikai filozófia - művészet - művelődéstörténet
510.21 *** 7 *** 930.85(100)
[AN 3618996]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2978 /2016.
   Fizika / főszerk. Holics László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2009. - 1287 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8487-6 kötött
fizika - kézikönyv
53(035)
[AN 3622269]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2979 /2016.
   A bakonyi dinoszauruszok csodálatos világa : a magyar dinoszaurusz-lelőhely és az utóbbi évek világhírű felfedezései / Ősi Attila [et al.] ; ill. Pecsics Tibor ; [közread. a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány]. - Budapest : M. Dinoszaurusz Alapítvány, cop. 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-12-3651-4 kötött
Bakony - dinosaurus - paleontológia
568.19(439)(234.373.1)
[AN 3619505]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2016.
   Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena : Wissenstransfer an der Wende des 18-19. Jahrhunderts im Rahmen der "Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena" / Dezső Gurka Hrsg. - Budapest : Gondolat, 2015. - 181 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-622-8 fűzött : 2000,- Ft : 10 EUR
Magyarország - Németország - Jena - ásványtan - geológus - egyetemi hallgató - egyetem - magyarság - 18. század - 19. század
55(439)(092)"17/18" *** 55(430)(092)"17/18" *** 378.18(430-2Jena)(=945.11)"17/18" *** 378.4(430-2Jena)"17/18"
[AN 3619361]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2016.
Harangi Szabolcs (1962-)
   Vulkánok : a Kárpát-Pannon térség tűzhányói / Harangi Szabolcs. - 2. bőv., jav. kiad. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2015. - 482 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 459-471.
ISBN 978-963-306-381-1 kötött : 6000,- Ft
Kárpát-medence - vulkanológia
551.21 *** 551.21(1-924.55)
[AN 3622196]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2982 /2016.
   A Körös-Maros Nemzeti Park állatvilága : gerinctelenek / szerk. Deli Tamás és Danyik Tibor. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., 2015. - 542 p. : ill., színes ; 26 cm. - (A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei, ISSN 2063-8094 ; 2.)
Bibliogr.: 506-517.
ISBN 978-963-89562-1-7 kötött
Körös-Maros nemzeti park - Dél-Tiszántúl - fauna - gerinctelen - állathatározó
591.9(439)Körös-Maros_nemzeti_park *** 502.4(439)Körös-Maros_nemzeti_park *** 592(439)Körös-Maros_nemzeti-park(083.71)
[AN 3618696]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2016.
Schmidt Egon (1931-)
   Séták a természetben : a mezők élővilága / Schmidt Egon ; [ill.] Budai Tibor. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2015. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-16-4650-4 kötött : 1890,- Ft
fauna - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
591.9(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3620527]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2016.
Somlai János
   Állatok : képes gyereklexikon / [... írta Somlai János] ; [rajz. Hegedűs Márton]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Ablak - zsiráf könyvek)
ISBN 978-963-415-050-3 kötött : 2799,- Ft
állat - szaklexikon - gyermekkönyv
59:030(02.053.2)
[AN 3619870]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2016.
Svensson, Lars (1941-)
Fågelguiden (magyar)
   Madárhatározó : Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója / szöveg és térképek Lars Svensson ; Peter J. Grant közrem. ; ábrák ... Killian Mullarney és Dan Zetterström ; [ford. Magyar Gábor, Schmidt András és Sós Endre]. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 447 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 427-428.
ISBN 978-963-355-227-8 kötött : 8900,- Ft
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 3622530]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2016.
Warnau, Geneviève
À la rencontre des animaux (magyar)
   Barátaim, az állatok : [első enciklopédiám] / [szöveg Geneviéve Warnau]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 301 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-515-4 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3619116]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2987 /2016.
   Amit az óvónőnek észre kell venni : tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről / Aszalai Anett [et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Flaccus, 2015, cop. 2005. - 236 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-615-5278-27-3 kötött : 3480,- Ft
óvodapedagógia - gyermeklélektan - képességvizsgálat
159.922.7.072 *** 372.3
[AN 3620748]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2016.
Bálint Géza (1935-)
   Beszélgetőkönyv Bálint Géza professzorral hitről, orvoslásról, humanizmusról / [beszélgetőtárs] Huszár Tibor. - Budapest : Corvina, 2016. - 213 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6332-6 kötött : 2490,- Ft
Bálint Géza (1935-)
Magyarország - orvos - reumatológia - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Bálint_G.(047.53) *** 616.002.77
[AN 3619729]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2016.
   A belgyógyászat alapjai / szerk. Tulassay Zsolt. - 5. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2016. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-554-4 kötött : 26000,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3620850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1218, 57 p.
ISBN 978-963-226-555-1
[AN 3620855] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1223-2274, 57 p.
ISBN 978-963-226-556-8
[AN 3620859] MARC

ANSEL
UTF-82990 /2016.
Carotenuto, Aldo (1933-2005)
Diario di una segreta simmetria (magyar)
   Jung és Freud között : Sabina Spielrein története / Aldo Carotenuto ; [ford. Mód Anna, Biró Sándor]. - Budapest : Animula, cop. 2015. - 188 p. ; 20 cm
Špilʹrejn, Sabina Naftulovna naplójával és leveleivel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-82-8 fűzött : 2590,- Ft
Špilʹrejn, Sabina Naftulovna (1885-1942)
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Freud, Sigmund (1856-1939)
Oroszország - Svájc - Ausztria - pszichológus - pszichoanalízis - 19. század - 20. század
159.964.2(47)(092)Špilʹrejn,_S._N. *** 159.964.2(494)(092)Jung,_C._G. *** 159.964.2(436)(092)Freud,_S.
[AN 3618547]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2016.
Come e perché (soprav) vivere a scuola (magyar)
   Hogyan éld (túl) az iskolát? : [tanácsok, ötletek, tippek és tesztek, melyekkel próbára teheted magad] / [ford. Kárpáti Edit, László-Kókai Tímea]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 93, [3] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Csajos tippek ; 2.)
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-07-0 fűzött : 2499,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - serdülőkor - ifjúsági könyv
613.865-053.6(02.053.2)
[AN 3619227]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2016.
Erickson, Milton H. (1901-1980)
Hypnotic realities (magyar)
   A hipnózis valósága / Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi, Sheila I. Rossi ; [ford. ... Biró Sándor]. - Budapest : Animula, [2015]. - 260 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 978-615-5574-05-4 fűzött : 3150,- Ft
hipnózis - pszichoterápia
615.851.2 *** 159.962
[AN 3618571]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2016.
Fejes József Balázs
   Célok és motiváció : tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján / Fejes József Balázs. - Budapest : Gondolat, 2015. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-182.
ISBN 978-963-693-613-6 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - tanulás - motiváció - pedagógiai munka - pedagógiai szociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
159.953.5 *** 37.015.4 *** 371.322(439)"201"(083.41) *** 371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3619320]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2016.
   Flip-anatomy : macskafej MR- és rétegfelvételei : cat's head seen on MRI and cryosections : Katzenkopf, MRT und gefrierschnitten / [photo by Péter Szabó]. - Budapest : Műszaki K., cop. 2015. - [191] p. : ill., részben színes ; 8x11 cm
borító- és gerinccím: FlipCat
ISBN 978-963-16-6621-2 fűzött
macska - magrezonancia spektroszkópia - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 543.429.2 *** 599.742.7
[AN 3620556]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2016.
Freud, Anna (1895-1982)
   Megfigyelések a kisgyermeki fejlődésről : válogatás / Anna Freud ; [ford. és szerk. Biró Sándor]. - Budapest : Animula, cop. 2015. - 207 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-615-5574-04-7 fűzött
gyermeklélektan - gyermeki fejlődés - pszichoanalízis
159.922.7 *** 159.964.2
[AN 3618586]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2016.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Zur Psychopathologie des Alltagslebens (magyar) (részletek)
   A mindennapi élet pszichopatológiája : elfelejtésről, elszólásról, elvetésről, babonáról és tévedésről : kivonat / Sigmund Freud ; ford. Takács Mária. - Budapest : Animula, [2015]. - 132 p. ; 20 cm. - (Sigmund Freud írásai ; 17.)
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-9751-95-8 fűzött
ISBN 963-9751-95-2
mélylélektan
159.964.2
[AN 3618638]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2016.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Ritka betegségek : különleges kórformák : a szimultán terhességtől a foltos lázig : esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak / Garzuly Ferenc, Tóth Csaba, Kálmán Bernadette. - Budapest : Oriold, 2015. - 113 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-26-8 kötött : 4000,- Ft
kórtan - esettanulmány
616
[AN 3620438]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2016.
Grossetête, Charlotte
Manuel de survie pour les filles d'aujourd'hui (magyar)
   Túlélőkönyv lányoknak / [írta Charlotte Grossetête] ; [ill. Isabelle Maroger] ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 204 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-399-414-6 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - serdülőkor - nemek lélektana - lány - ifjúsági könyv
159.922.8-055.2(02.053.2) *** 613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3619408]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2016.
Grosz, Stephen (1952-)
The examined life (magyar)
   Életvizsgálatok : hogyan veszítjük el és találjuk meg önmagunkat újra meg újra? / Stephen Grosz ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 212, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-176-9 kötött : 2900,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia - személyiség-lélektan - memoár
159.964.2(0:82-94) *** 615.851(0:82-94) *** 159.923(0:82-94)
[AN 3619427]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2016.
   Gyakorlati útmutató az autogén tréninghez / [... összeáll. Jakab Margó]. - Budapest : Animula, [2015]. - 87 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-9751-98-9 fűzött : 2590,- Ft
autogén edzés
615.851.11
[AN 3618535]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2016.
Hámori Eszter (1960-)
   A kötődéselmélet perspektívái : a klasszikusoktól napjainkig / Hámori Eszter. - Budapest : Animula, cop. 2015. - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-154.
ISBN 978-963-9751-99-6 fűzött
gyermeklélektan - kötődéselmélet - interperszonális kapcsolat
159.922.7 *** 316.472.4
[AN 3618650]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2016.
Hárdi István (1922-)
   A dinamikus rajzvizsgálat (DRV) / Hárdi István. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Flaccus, 2016. - 495 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-483.
ISBN 978-615-5278-24-2 kötött : 4980,- Ft
személyiség-lélektan - kórlélektan - projektív technika - rajz
159.9.072.533.6 *** 616.89 *** 741
[AN 3620832]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2016.
Hauck, Paul
How to be your own best friend (magyar)
   Légy jó önmagadhoz! : az önérvényesítés művészete / Paul Hauck ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2011. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-183-7 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3622418]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2016.
Hauck, Paul
How to love and be loved (magyar)
   Így szeress, hogy szeressenek! : a boldog párkapcsolat titka / Paul Hauck ; [ford. Fejér Hédi] ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - [Budapest] : Park, [2015], cop. 2011. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-250-6 fűzött : 1900,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia
613.865 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3622494]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2016.
Hauck, Paul
Making marriage work (magyar)
   Mitől jó a házasság? / Paul Hauck ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2012. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-233-9 fűzött : 2500,- Ft
házasság - mentálhigiénia
613.89 *** 613.865
[AN 3622482]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2016.
Hegedüs Erika
   Újratervezés : [napló az új, teljesebb életemről] / írta ... Hegedüs Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 300 p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-3989-8 fűzött
életvezetés - önismeret
613.865
[AN 3618776]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2016.
Isaacson, Rupert (1967-)
The horse boy (magyar)
   Lóháton : egy gyógyulás igaz története : [regény az autizmusról, egy különleges utazásról és a családi szeretet erejéről] / Rupert Isaacson ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 370 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-72-7 fűzött : 3490,- Ft
autizmus - amerikai angol irodalom - memoár
616.89-008.45(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3619946]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2016.
Joós István (1974-)
   Út-mutató : a férfi és a nő születésének korszakai, avagy bevezetés az egológiába / Joós István. - Budapest : Együgyű Kft., cop. 2015. - 209 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-4014-6 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana - életvezetés
159.922.1 *** 613.865
[AN 3618909]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2016.
Jouhanneau, Anne-Sophie
SOS I'm in love (magyar)
   S. O. S. szerelmes vagyok! / írta Anne-Sophie Jouhanneau ; ill. Dorothée Jost ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-399-277-7 kötött : 1999,- Ft
életvezetés - nemek lélektana - serdülőkor - lány - foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3619420]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2016.
Kast, Verena (1943-)
Die beste Freundin (magyar)
   A jó barátnő : mi tartja életben a nők barátságát? / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2012. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-355-215-5 fűzött : 2500,- Ft
- barátság
159.922.1-055.2 *** 316.647.2
[AN 3622429]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2016.
   Klinikai mikrobiológiai esetismertetések : egyetemi tankönyv / szerk. Nagy Erzsébet, Sonnevend Ágnes, Reuter Gábor. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 2015. - 430 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-549-0 kötött : 7400,- Ft
fertőző betegség - orvosi mikrobiológia - egyetemi tankönyv
616.9(075.8) *** 579.61(075.8)
[AN 3618686]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2016.
Koncz Éva
   Csíkszentmihályi és a flow / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2015. - 52 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-12-4415-1 kötött
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3618668]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2016.
   "A konszenzus gyakorlata" : 4. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó : a Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai Szekciójának előadásai : Székesfehérvár, 2015. november 6-7. : absztraktkötet / [szerk. Kovács Ildikó, Lelovics Zsuzsanna]. - Budapest : M. Atherosclerosis Társ. Dietetikai Szekció, 2015. - 26 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4046-7 fűzött
táplálkozástudomány - szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
613.2 *** 616.1 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3618645]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2016.
Lazarus, Arnold A. (1932-2013)
I can if I want to (magyar)
   Megtehetem, ha akarom : változtathatsz gondolkodáson, viselkedésen, az életeden / A. Lazarus, A. Fay. - Budapest : Animula, cop. 2015. - 76 p. ; 20 cm. - (Terápia + könyvek, ISSN 2498-4892)
ISBN 978-963-9751-96-5 fűzött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3618625]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2016.
Lenkei Gábor (1961-)
   Különkiadás : a megszokott Dr. Lenkei egészségkultúra magazin helyett, ajándékkönyv. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - [64] p. ; 20 cm
Szerző Lenkei Gábor
Fűzött
vitamin
612.015.6
[AN 3619482]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2016.
   A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet első évtizede : [2004-2014] / szerk. Németh Anikó, Ujhelyiné Papp Teréz, Irinyi Tamás. - [Szeged] : MEKSZ Csongrád M. Területi Szerv., 2015. - 329 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80323-0-8 fűzött
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Csongrád Megyei Területi Szervezet
Csongrád megye - gyógyítás - egészségügyi dolgozó - orvosi kamara - előadás
614.258(439.181) *** 616(042)
[AN 3618739]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2016.
Mason, Paul T.
Stop walking on eggshells (magyar)
   Ne lépkedjünk tojásokon! : szerezzük vissza az életünket, ha egy szerettünk borderline személyiségzavarban szenved / Paul T. Mason, Randi Kreger ; [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, 2015. - 320 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 305-310, 317-320.
ISBN 978-615-5443-22-0 fűzött : 3900,- Ft
borderline-szindróma - család - konfliktuskezelés
616.895.8-008.6Borderline_szindróma *** 316.356.2 *** 316.48
[AN 3620497]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2016.
   A patológia alapjai - szókratészi modorban / szerk. Matolcsy András. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 2011. - III, 658 p. : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-226-567-4 fűzött : 9400,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3620894]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2016.
Pocket oncology (magyar)
   Onkológiai kézikönyv / [szerk.] Alexander E. Drilon, Michael A. Postow ; [ford. és ... szerk. Varga Zoltán]. - Budapest : Oriold, 2016. - 544 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-31-2 fűzött : 4200,- Ft
onkológia - kézikönyv
616-006(035)
[AN 3620508]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2016.
Pöltl Jánosné
   Gyógyítás gyógynövényekkel / Pöltl Jánosné. - [Tatabánya] : [Pöltl J.-né], cop. 2015. - 181, [7] p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [182].
ISBN 978-963-12-3578-4 fűzött : 1990,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3620622]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2016.
Purdie, Jeni
Life coaching for dummies (magyar)
   Coaching, életvezetési tanácsok / Jeni Purdie ; [ford. Bódis Krisztina ... és Vitéz Ágnes ...]. - Budapest : Panem Kv., 2015. - 368 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-32-5 fűzött : 4500,- Ft
életvezetés - coaching - vezetéstudomány
613.865 *** 659.2 *** 65.012.4
[AN 3619781]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2016.
Purkiss, John
Brand you (magyar)
   Énmárka : tedd magad eladhatóvá - az interneten is! / John Purkiss, David Royston-Lee ; [ford. ... J. Füstös Erika]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-289.
ISBN 978-963-304-213-7 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - siker - internet
613.865 *** 681.3.004.14
[AN 3619302]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2016.
Rankin, Lissa (1969-)
The fear cure (magyar)
   Merj gyógyulni! / Lissa Rankin ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-405-3 fűzött : 3290,- Ft
félelem - bátorság - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
159.942 *** 179.6 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3619903]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2016.
Ratner, Harvey
Brief coaching with children and young people (magyar)
   Megoldásközpontú coaching gyermekekkel és fiatalokkal : a Brief megközelítés / Harvey Ratner és Denise Yusuf ; [ford. Borbély Péter]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2015. - 189 p. ; 25 cm
Online letölthető anyaggal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-81-0 kötött : 5900,- Ft
coaching - életvezetés - gyermek - ifjúság
613.865-053.2 *** 613.865-053.6/.8
[AN 3619836]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2016.
Rhodes, Sonya
The alpha woman meets her match (magyar)
   Az alfa-nő párra lel avagy Hogyan találhatják meg a szerelmet és a boldogságot az erős nők megalkuvás nélkül / Sonya Rhodes és Susan Schneider ; [ford. Vince Judit Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 220, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-021-3 fűzött : 2499,- Ft
életvezetés - siker - nő
613.865-055.2
[AN 3619126]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2016.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvi[!] László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Edge 2000, 2015, cop. 2003. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 978-963-9760-37-0 fűzött : 5000,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 3622203]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2016.
Ruzsa Ágnes (1955-)
   Molekuláris diagnosztika és célzott kezelések : áttekintés betegtársainknak a daganatok molekuláris patológiai vizsgálatának jelentőségéről, s a terápiák személyre szabásáról / [szerző Ruzsa Ágnes]. - Budapest : Gyógyulj Velünk Egyes., [2015]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Füzetek betegtársainknak, ISSN 2064-7433 ; 2.)
Fűzött
onkológia - orvosi diagnosztika - molekuláris biológia
616-006-07 *** 577.2
[AN 3618471]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2016.
Schiffer, Howard B.
How to be the best lover (magyar)
   Hogyan szeress? : a szexualitásról fiúknak és lányoknak / Howard B. Schiffer ; [ford. Lukács Lóránt] ; [... kieg. Vészi Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2012. - 157, [2] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-235-3 fűzött : 2500,- Ft
nemi felvilágosítás - szerelem - ifjúsági könyv
613.88(02.053.2) *** 392.6(02.053.2)
[AN 3622485]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2016.
   Segédlet a Rorschach teszthez : alapfogalmak és definíciók / [szerk. Jakab Margó]. - [Budapest] : [Jakab M.], [2015]. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 963-08-1040-9 fűzött
 (hibás ISBN 963-081-040-1)
személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika - teszt
159.9.072
[AN 3618678]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2016.
   Segédlet a Rorschach teszthez : skálák, konstellációk, vélemény. - [Budapest] : [Jakab M.], [2015]. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 963-08-1042-5 fűzött
személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika - teszt
159.9.072
[AN 3618679]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2016.
Singer Magdolna (1952-)
   Ki vigasztalja meg a gyerekeket? : válás és gyász a családban / Singer Magdolna ; [ill. Szulyovszky Sarolta]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 239 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-304-293-9 kötött : 3500,- Ft
gyermeklélektan - válás - gyászolás
159.942 *** 159.922.7 *** 364.286 *** 393.7
[AN 3619815]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2016.
Smedes, Lewis B.
Forgive and forget (magyar)
   Bocsáss meg és felejts! : a kibékülés művészete / Lewis B. Smedes ; [ford. Havas Krisztina] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2012. - 189, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-236-0 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia - emberszeretet
613.865 *** 177.7
[AN 3622489]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2016.
Szabó Edina
   A Szervmanók titokzatos világa 2 : bővül a csapat : mesés történetek a testünkről kicsiknek és nagyoknak / Szabó Edina ; [ill. Kajor Éva]. - Dunakeszi : Mark-Vill Kft., 2015. - 43 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-3974-4 kötött : 2390,- Ft
emberi test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3619667]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2016.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit ismeretek haladóknak / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2015. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-240.
ISBN 978-615-5492-84-6 fűzött : 3490,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3619185]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2016.
Takács Éva
   Diabéteszlexikon szakembereknek / Takács Éva. - Budapest : Oriold, cop. 2015. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-24-4 fűzött
cukorbetegség - szaklexikon
616.379-008.64:030
[AN 3620454]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2016.
Tolnai Orsolya
   Érzékenyek desszertes könyve ...avagy Bevezetés a laktóz-, glutén- és cukormentes desszertek világába / Tolnai Orsolya. - Budapest : Perfact, 2015. - 237 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9929-48-7 kötött : 4410,- Ft
diéta - allergia - sütemény - szakácskönyv
616-056.43 *** 641.561(083.12) *** 613.24 *** 641.852(083.12)
[AN 3618683]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2016.
Trickett, Shirley
Coping successfully with panic attacks (magyar)
   Csak semmi pánik! : így küzdhetünk meg pánikrohamainkkal / Shirley Trickett ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2011. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-190-5 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - pánik - neurózis
616.891.6 *** 613.865 *** 615.89
[AN 3622423]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2016.
   A várandósgondozás kézikönyve / szerk. Papp Zoltán. - Budapest : Medicina, 2016. - 765 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-566-7 kötött : 13950,- Ft
terhesgondozás
618.2 *** 369.223.41
[AN 3618687]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2016.
Weiner-Davis, Michele
Divorce busting (magyar)
   Ne válj el! Változtass! : a házasság megmenthető / Michele Weiner-Davis ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, [2015], cop. 2012. - 241, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-216-2 fűzött : 2900,- Ft
házasság - családterápia - mentálhigiénia
613.89 *** 364.044.24 *** 613.865
[AN 3622470]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3040 /2016.
   Emlékmentő : Szent Borbála Napi Emlékülés : Tatabánya, 2014 / [szerk. Dallos István] ; [közread. a] Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány. - Tatabánya : Szabadtéri Bányászati Múz. Alapítvány, 2015. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3376-6 fűzött
Tatabánya - bányászat - ipartörténet - szent - kultusz
622(439-2Tatabánya)(091) *** 235.3 *** 394.944(439)
[AN 3618540]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2016.
   Képeskönyv a diósgyőri kohászat életéből, 1770-2014 / [szerk.] Boros Árpád. - [Miskolc] : Lézerpont Stúdió Kft., 2015. - 279 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88991-2-5 kötött
Diósgyőr - kohászat - ipartörténet - fényképalbum
669(439-2Diósgyőr)"177/201"(084.12)
[AN 3618680]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2016.
Tóth Árpád (1940-)
   A pilisi szénbányászat története, 1848-1970 / Tóth Árpád ; [közread. a] Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület. - [Pilisszentiván] : Pilisszentiváni Helytört. Egyes., 2015. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-12-3563-0 kötött
Pilis (hegység) - szénbányászat - ipartörténet - 19. század - 20. század
622.33(439)(234.373.25)"184/197"
[AN 3618838]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3043 /2016.
Breen, Derek
Scratch for kids for dummies (magyar)
   Scratch : játékos programozás / Derek Breen ; [ford. Gonda László]. - Budapest : Panem Kv., 2015. - 366 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-34-9 fűzött : 5400,- Ft
programozás - játékprogram - ifjúsági könyv
681.3.004.14(02.053.2) *** 793/794 *** 519.68(02.053.2)
[AN 3619783]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2016.
Bueno, Carlos (1979-)
Lauren Ipsum (magyar)
   Lauren Ipsum kalandjai számítógépekkel és egyéb lehetetlenségekkel / Carlos Bueno ; [ill. Miran Lipovaca] ; [ford. Bozai Ágota]. - [Érd] : KódGarázs Kft., cop. 2015. - 201, [4] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-3953-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - számítástechnika - gyermekirodalom
681.3(0:82-93) *** 820-93(73)=945.11
[AN 3619371]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2016.
   A holokauszt és a családom / [szerk. és jegyzetekkel ell. Fenyves Katalin és Szalay Marianne]. - Budapest : Park, 2015. - 488, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 978-963-355-155-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - holokauszt - antiszemitizmus - magyar irodalom - memoár - antológia - blog
681.3.004.14 *** 323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 3619218]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3046 /2016.
   Elektromosipari szakemberek kézikönyve / [szakszerk. Novothny Ferenc]. - Budapest : Edinfo Rendszerintegrátor Kft., cop. 2015. - 480 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
ISBN 978-963-12-2808-3 fűzött
elektrotechnika - villanyszerelés
621.314/.316
[AN 3619859]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3047 /2016.
   Vasbeton : cikkgyűjtemény és köszöntések Dr. Tassi Géza egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (MTA) születésének 90. évfordulója alkalmára = Reinforced concrete : testimonials on the occasion of the 90th anniversary of the birth of Dr. Géza Tassi professor doctor of technical science (Hung. Acad. Sci.) / [főszerk. Balázs L. György]. - Budapest : Art Atelier Kft., 2015. - 402 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4160-0 fűzött
vasbeton - betonszerkezet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
624.012.45 *** 012Tassi_G.
[AN 3618730]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3048 /2016.
Adams, Simon (1955-)
Titanic (magyar)
   Titanic / írta Simon Adams ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-222-3 kötött : 2900,- Ft
tengerhajózás - baleset
656.61.08(261)"1912"
[AN 3622524]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2016.
Barbree, Jay (1933-)
Neil Armstrong (magyar)
   Neil Armstrong : az első ember, aki a Holdra lépett / Jay Barbree ; John Glenn előszavával ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, 2015. - 396 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-252-086-5 kötött : 3990,- Ft
Armstrong, Neil (1930-2012)
Egyesült Államok - űrhajós - 20. század
629.78(73)(092)Armstrong,_N.
[AN 3619017]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2016.
Kalocsai Péter (1962-)
   A 150 éves szombathelyi városi tömegközlekedés rövid története, 1865-2015 / Kalocsai Péter. - Budapest : VTTE, 2015. - 40 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 4.)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-80322-0-9 fűzött
Szombathely - tömegközlekedés - városi közlekedés - közlekedéstörténet
656.025.6(439-2Szombathely)(091)
[AN 3618499]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3051 /2016.
   Beszélgetések az önellátásról 2 : a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai / [... szerk. Kun András]. - 2. kiad. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2015. - 360 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Öko-völgy könyvek, ISSN 2063-823X)
ISBN 978-963-89636-5-9 fűzött
Somogyvámos - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete
631.147(439-2Somogyvámos) *** 504.03 *** 294.55(439)
[AN 3622611]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2016.
   Csodálatos kutyák. - Debrecen : TKK, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-910-4 kötött
kutya
636.7
[AN 3620078]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2016.
Fert, Gilles
   Méhészeti praktikum : gyakorlati témák, problémák, megoldások lépésről lépésre, kezdőknek és haladóknak 70 leckében / Gilles Fert ; ford., adaptálta és kieg. Tóth György. - [Makó] : Tóth Gy., cop. 2015. - 155 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
ISBN 978-963-12-4015-3 fűzött
méhészet
638.1
[AN 3619874]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2016.
   Kétszázötven év Ságtól Simaságig : gróf Festetics Imre születésnapja 2014. december 02. : az első simasági Festetics Imre Nap krónikája / [szerk.] Seregi János. - [Budapest] : Seregi J., 2015. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3421-3 kötött
Festetics Imre (1764-1847)
Magyarország - Simaság - tudós - állattenyésztés - genetika - 18. század - 19. század - rendezvény
63(439)(092)Festetics_I. *** 636.082 *** 061.7(439-2Simaság)
[AN 3618798]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2016.
Konyhás István
   A csodálatos lovak / Konyhás István ; [fotók Konyhás István, C. Kiss Ilona]. - Debrecen : TKK, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-909-8 kötött

636.1
[AN 3620079]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2016.
Kovács Violetta
   Bagira : valamennyi, már az örök vadászmezőkön nyomozó rendőrkutya emlékére... / Kovács Violetta. - Budapest : Dog Books Kft., 2015. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4103-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - rendőrkutya - kommandósok
636.74(439) *** 356.168(439)
[AN 3620423]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2016.
Molnár Mandula Éva
   Kedvenc szobanövények / Molnár Mandula Éva. - Debrecen : TKK, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [2].
ISBN 978-963-596-934-0 kötött
szobanövény
635.91
[AN 3620084]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2016.
   Városliget, város, vár : mindent a maga helyén : tanulmánykötet a Városligetről : a Magyar Urbanisztikai Társaság 2014-ben és 2015-ben a Városligetről rendezett konferenciáinak előadása és a témához kapcsolódó más előadások és cikkek / [szerk. Körmendy Imre és Schneller István]. - [Budapest] : MUT, 2015. - 199 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80357-0-5 fűzött : 2200,- Ft
Budapest. Városliget - Budapest - városfejlesztés - 21. század
712.25(439-2Bp.) *** 711.4(439-2Bp.XIV.)"201" *** 711.4(439-2Bp.)"201"
[AN 3618486]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3059 /2016.
   Desszertek könyve 2 : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Szász András]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-35-9 kötött : 2190,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3619873]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2016.
Felcsiki Tünde
   Mentes pillantok : [receptkönyv] / Felcsiki Tünde ; [fotók Mónáth Éva]. - [Budapest] : Gastro Projekt Kft., 2015. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3821-1 kötött : 4480,- Ft
allergia - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3619867]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2016.
   Menü 2 : különféle útravalóink / graf. Laki Eszter ; kép Glódi Balázs ; szöveg Mihály Kamilla. - [Budaörs] : Fenyerzekeny Kft., cop. 2015. - 331 p. : ill., színes ; 27 cm
A főcímben az "ü" betűn 3 pont van. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-3849-5 kötött : 7900,- Ft
gasztronómia - szakácskönyv
641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3618677]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2016.
Mezei Elmira
   Paleolit konyha haladóknak / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2015. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-93-8 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3619188]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2016.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek az olimpikonok és a paralimpikonok / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : V&P Média, 2015. - 125 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-2449-8 kötött : 9950,- Ft
Magyarország - olimpikon - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 796.032(439)(092)(047.53)
[AN 3619230]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2016.
Puskás Hajnalka
   Hajni sütis könyve : gluténmentes finomságok : gluténmentes receptek, laktózmentes és tejmentes receptek, cukormentes receptek / [szerző Puskás Hajnalka] ; [fotók Lakó Péter]. - [Kecskemét] : Puskás H., 2015. - 117 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-4021-4 fűzött : 3000,- Ft
sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3618946]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2016.
Sandjon, Chantal
Rohkost für Einsteiger (magyar)
   Nyerskoszt kezdőknek : [60 könnyen elkészíthető recepttel] / Chantal Sandjon ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-153-7 fűzött : 2800,- Ft
nyers étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3619250]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2016.
Sangiorgi Cellini, Giuseppe
Ricettario per diabetici e iperglicemici (magyar)
   Cukormentes konyha olasz módra : receptgyűjtemény cukorbetegeknek / [szöveg Giuseppe Sangiorgi Cellini, Annamaria Toti ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5178-78-8 kötött : 2800,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3620045]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2016.
Steiner Kristóf (1982-)
   Kristóf konyhája : mesés menük (nem csak) vegánoknak / Steiner Kristóf. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2015. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5281-34-1 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3619263]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3068 /2016.
   Napjaink dilemmái : protestáns válaszok : szociáletikai kézikönyv mindenkinek / szerk. Békefy Lajos, Birkás Antal ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2015. - 271 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-266.
ISBN 978-963-693-641-9 fűzött : 2950,- Ft
szociáletika - protestáns etika
172 *** 284
[AN 3619296]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2016.
   Perspektíva és érzékelés a kora újkorban / szerk. Pavlovits Tamás és Schmal Dániel. - Budapest : Gondolat, 2015. - 302 p. : ill. ; 24 cm. - (Észlelet, ISSN 2064-9436)
ISBN 978-963-693-585-6 fűzött : 2990,- Ft
filozófiatörténet - művészetfilozófia - perspektíva
1(100)(091) *** 7.017.9
[AN 3619333]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2016.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Minden napra szeretet / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna, Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2015. - 125 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 39.)
ISBN 978-963-9757-28-8 kötött : 1490,- Ft
szeretet - magyar irodalom - aforizma
177.61(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 3620792]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3071 /2016.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség : a Neovulgáta alapján : Szentírás / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2015, cop. 1997. - 572, [3] p. ; 21 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart: Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9921-09-2 kötött
225.04=945.11
[AN 3618885]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2016.
Bíró Lajos (1961-)
   A magyar tündérvallás : az ősmagyarok elfeledett tündérhite / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 172 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80246-7-9 kötött : 3990,- Ft
magyar ősvallás - tündér
299.4(=945.11)(089.3) *** 398.433
[AN 3619956]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2016.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet gyógyszer, nem jutalom : Csaba testvér füves könyve a párbeszédről, a bizalomról és a megbocsátásról / Böjte Csaba ; [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 225 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-711-0 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3619755]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2016.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The Dalai Lama on what matters most (magyar)
   Út a béke felé : gondolatok a szeretetről, a haragról és a helyes cselekvésről / Őszentsége, a Dalai Láma, Ueda Norijuki ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5334-33-7 kötött : 3290,- Ft
tibeti buddhizmus - dalai láma - interjú
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53)
[AN 3619165]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2016.
Cseri Kálmán (1939-)
Felismerték Őt (román)
   L-au recunoscut / Kálmán Cseri. - Budapesta : [Budapest-Pasaréti Református Egyházközség], 2015. - 76 p. ; 21 cm
Közread. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség
ISBN 978-963-89442-9-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat - prédikáció
226.4.07 *** 252
[AN 3620193]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2016.
Dillow, Linda
What's it like to be married to me? (magyar)
   Boldog vagy velem? : nézz a tükörbe, és tedd fel a kérdést: hogy érzi magát a férjem mellettem? / Linda Dillow ; [ford. Kovács Gézáné Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2015. - 272 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-09-2 fűzött
házasság - vallásos irodalom - életvezetés
265.5 *** 244 *** 613.865
[AN 3618712]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2016.
Fekete Ágnes
   4 hét : adventi gondolatok / Fekete Ágnes ; [graf. Mészáros Márta M.]. - Budapest : Kálvin, 2015. - 85 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-310-2 fűzött : 800,- Ft
advent - elmélkedés
242 *** 398.332.41
[AN 3619801]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Kegyelem és bűn szőttese : Ferenc pápa az élet kérdéseiről / [vál., szerk. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 296 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-714-1 kötött : 2990,- Ft
kereszténység - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
23/28(0:82-84) *** 244(0:82-84)
[AN 3619827]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
The spirit of Saint Francis (magyar)
   Ferenc pápa ihlető szavai : Szent Ferenc szellemiségében / [szerk.] Alicia von Stamwitz ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Szeged : Lazi, 2015. - 178, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-294-6 kötött2490,- Ft
vallásos irodalom - kereszténység - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 23/28(0:82-84)
[AN 3619769]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2016.
Forró József
   A függöny mögött / Forró József ; [közread. a Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet]. - Biatorbágy : Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet, 2015. - 168 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3620619]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2016.
Füzeskuti Ferenc
   Egyet okolj mindenért! / Dilgo Khjence Rinpocse és Csögyam Trungpa nyomán Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2015]. - 63 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-04-5 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3619108]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2016.
Gibson, David (1969-)
Finding Jesus (magyar)
   A Jézus kód : hit, tények, hamisítás : hat ereklye, amely elmeséli az evangéliumok rendkívüli és igaz történetét / David Gibson, Michael McKinley ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Európa, 2015. - 284, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-[285].
ISBN 978-963-405-257-9 kötött : 3490,- Ft
Jézus
krisztológia - művelődéstörténet
232.9 *** 930.85
[AN 3619224]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2016.
Grész Gábor (1967-)
   A story that should never have happened : hence deserves to be told : when the impossible is just another option / ... written by Gabor Gresz ; [publ. by MBE-Timóteus]. - Budapest : MBE-Timóteus, cop. 2015. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89579-4-8 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3618761]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2016.
Gyurcsik Antal
   Miért? / Gy. A. - Bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2015. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-154-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3620480]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2016.
   Hármas fonál : bibliai szövegválogatás a házasságról / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2015. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-311-9 fűzött : 800,- Ft
Biblia
házasság - bibliai történet
265.5 *** 22.046
[AN 3619113]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2016.
   Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület 20 éves jubileuma alkalmából : KIFE. - Szeged : KIFE, [2015]. - 41 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület
Magyarország - keresztény egyesület és szervezet - testülettörténet
267(439) *** 061.2(439)KIFE
[AN 3618774]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2016.
Kolenda, Daniel
Wilderness survival guide (magyar)
   Van kiút a pusztaságból / Daniel Kolenda ; [ford. Botis Tamara]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-63-0 fűzött : 990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5246-64-7)
vallásos irodalom
244
[AN 3619226]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2016.
Kolenda, Daniel
Your kingdom come (magyar)
   Jöjjön el a királyságod! : a csodák világának feltárása hit és ima által / Daniel Kolenda ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 133, [9] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5246-64-7 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3619222]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2016.
Konkoly István (1930-)
   Emlékeim püspöki szolgálatom idejéből, 1987-2015 / [Konkoly István]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 671 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5600-15-9 kötött
Szombathelyi Egyházmegye
Magyarország - püspök - katolikus egyház - rendszerváltás - ezredforduló - történelmi forrás - memoár
282(439)(092)Konkoly_I.(0:82-94) *** 282(439-03SzombathelyiEgyházmegye)"198/201"(093)
[AN 3619457]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2016.
Körner, Reinhard (1951-)
Die dunkle Nacht (magyar)
   A lélek sötét éjszakája Keresztes Szent Jánosnál / Reinhard Körner ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2015. - 116 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-27-2 fűzött : 1200,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század
235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 3622761]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2016.
Lawson, Robert
   Navina, a karácsony angyala / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-29-0 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3618821]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2016.
Liturgia horarum (magyar)
   Az imaórák liturgiája (Liturgia horarum) a római szertartás szerint : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata szerint megújított és VI. Pál pápa tekintélyével kihirdetett szent zsolozsma. - Hiv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014-. - 17 cm
egyházi szertartás
264
[AN 3574544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nagyböjt, húsvéti szent háromnap, húsvéti idő. - 2015. - 2047 p. + 2 mell.
Gerinccím: Nagyböjt és húsvéti idő
ISBN 978-963-277-537-1 kötött
ISBN 978-963-277-372-8 fűzött
egyházi szertartás - kereszténység - böjt - húsvét
264-041.4 *** 264-041.5 *** 264-041.6
[AN 3618880] MARC

ANSEL
UTF-83093 /2016.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem itt és most : 365 bibliai üzenet gyerekeknek / Max Lucado hasonló című könyve alapján Tama Fortner ; [ford. Szőczi János] ; [kiad. a ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ...]. - Budapest : Harmat : KIA, 2015. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-296-3 kötött : 3500,- Ft
Biblia
elmélkedés - ifjúsági könyv
242(02.053.2)
[AN 3618767]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2016.
Meyer, Joyce (1943-)
Let God fight your battles (magyar)
   Engedd, hogy Isten vívja harcaidat : békességben a vihar idején / Joyce Meyer ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 136 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-60-9 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3619221]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2016.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2016 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2016 / Vincenzo Paglia. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 508 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-100-6 fűzött : 3990,- Ft
imakönyv - bibliamagyarázat
22.07 *** 243
[AN 3620970]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2016.
Pálhegyi Ferenc (1935-2016)
   Csakazértis házasság! / Pálhegyi Ferenc ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2015. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-13-9 fűzött
házasság
265.5
[AN 3620614]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2016.
Pataki Pál (1943-)
   Lelki útravaló nem csak utazóknak / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2015. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3934-8 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3619784]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2016.
Prince, Joseph (1963-)
Health and wholeness through the holy communion (magyar)
   Egészség és teljesség az Úrvacsora által / Joseph Prince ; [ford. ... Berényi György és Berényiné Kis-Katos Natália]. - Méhkerék : StAR K., cop. 2015. - 90 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3795-5 fűzött : 1250,- Ft
úrvacsora
265.3
[AN 3618991]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2016.
   Saint Gerard of Cenad : tradition and innovation / ed. by Claudiu Mesaroş, Claudiu Călin. - Budapest : Trivent Publ., 2015. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophy, communication, media sciences, ISSN 2498-4884)
A Temesváron, 2014. nov. 13-14-én azonos címmel rendezett nemzetközi szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80340-2-9 fűzött
Gellért, Szent (980-1046)
Csanád vármegye - egyháztörténet - szent - misszió - 11. század
235.3(092)Gellért *** 266 *** 282(439.183)"10"
[AN 3618659]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2016.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
The Essene book of creation (magyar)
   Esszénus teremtés könyve / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy András és Szentesy Zsuzsa]. - [Budapest] : Living Earth - Élő Föld K., cop. 2016. - 91, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 19.)
ISBN 978-963-89410-7-7 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
esszénusok - bibliamagyarázat
296.624 *** 222.11.07
[AN 3619909]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2016.
Szőgyény Ferenc (1700-1758)
Prodigiorum Marianorum historica connotacio (magyar)
   A dénesdi segítő Istenanya / František Szögyéni ; [közzéteszi, a bev. tanulmányt írta] Jozef Vozár ; [ford. Bogár Júlianna]. - [Gellénháza] : Nagy P., [2015]. - 66 p., [2] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2633-1 fűzött
Dénesd - kegyhely - mariológia - csoda - gyógyulás - 18. század
248.153.8(437.6-2Dénesd) *** 232.931 *** 248.214.5(439-2Dénesd)"17"
[AN 3620269]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2016.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Jöjj a Kereszthez.. : ismeretlen szerzők által írt imák : gyűjtés / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88606-2-0 fűzött
vallásos irodalom - ima
243 *** 244
[AN 3618503]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2016.
Tóth Gábor
   Szavak függönye mögül : összegyűjtött zen szövegek / Tóth Gábor ; [közread.] A Tan Kapuja. - Budapest : A Tan Kapuja, 2015. - 257, [22] p. ; 13 cm
ISBN 978-963-86513-9-6 fűzött
zen buddhizmus
294.321
[AN 3618492]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2016.
   "Uram Isten, siess minket megsegíteni" : Fodor András tatai lelkipásztor (1920-2003) / ... szerk. Bokodi Blanka. - Tata : Tatai Tanoda Oktatási Kft., 2015. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-12-3811-2 fűzött
Fodor András (1920-2003)
Magyarország - protestáns lelkész - 20. század
284.2(439)(092)Fodor_A.
[AN 3618507]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2016.
Usha, Mary
Hidden spring to healing (magyar)
   A gyógyulás rejtett forrásai / Mary Usha ; [ford. Simon Ernőné és Rajkai István]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2015. - 135 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 89.)
ISBN 963-9281-05-0 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3622145]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2016.
   Várad kincsei Debrecenben / szerk. Angi János, Lakner Lajos ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2015. - 191, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
A Debrecenben, 2015. máj. 29 - okt. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-615-5560-01-9 fűzött
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség
katolikus egyház - keresztény művészet - kiállítási katalógus
247 *** 061.4(439-2Debrecen) *** 282(439.21-03Nagyváradi_egyházmegye)(091)
[AN 3620175]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2016.
Virágh Sándor
   Nyugtató : vallásos versek, imádságok / Virágh Sándor. - [Kazincbarcika] : [Virágh S.], 2015. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2653-9 fűzött
vallásos irodalom - ima - vers
244(0:82-14) *** 243
[AN 3618744]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3108 /2016.
Bói Anna (1964-)
   Szóvarázs Kolompáréknál : "egymást szolgálva szabaddá válunk" : [meséskönyv egy szegényként is gazdag családról] / Bói Anna ; [ill. ... Balogh Adrienn]. - Berettyóújfalu : Postmaster 2010 Kft., 2015. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4184-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - cigányság - mese
316.347(=914.99)(0:82-34) *** 894.511-34
[AN 3618964]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2016.
Hercsel Adél (1990-)
   Magyar szeretők : húsz őszinte vallomás megcsalásról és viszonyokról / Hercsel Adél. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-447-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - nemi élet - szexuálpszichológia - házasságon kívüli szexuális kapcsolat - ezredforduló - riport
308(439)"200/201" *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3619935]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2016.
   Identity and self-respect / [ed. by István Bujalos, Kata Anna Váró]. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2015. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach books, ISSN 2063-0042 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-521-6 fűzött
identitás - önérzet
316.63 *** 159.923.2
[AN 3618749]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2016.
McQuail, Denis
McQuail's mass communication theory (magyar)
   A tömegkommunikáció elmélete / Denis McQuail ; [ford. Gálik Mihály ..., Kincsei Attila ...]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - XII, 787 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 715-772.
ISBN 978-963-295-517-9 kötött
tömegkommunikáció - tankönyv
316.77(078) *** 659.3(078)
[AN 3622286]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2016.
Molnár Emma, C. (1946-)
   Anyátlan nemzedék : az aktív-analitikus pszichoterápia tankönyve / C. Molnár Emma ; [riporter] Hidas Judit. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 275 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-414-020-7 fűzött : 2990,- Ft
pszichoterápia - nemi szerep - nemek lélektana - interperszonális kapcsolat - interjú
316.37-055(047.53) *** 159.922.1(047.53) *** 316.472.4(047.53) *** 615.851
[AN 3618527]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2016.
Stipkovits Erika, L.
   Szeretettel sebezve : szülőkről felnőtt gyerekeknek / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 391 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 383-385.
ISBN 978-963-304-291-5 kötött : 3900,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - mentálhigiénia - szülő
316.356.2 *** 613.865-055.5 *** 37.018.1 *** 159.922-055.5
[AN 3619601]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2016.
Tari Annamária
   #YZ generációk online : klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az információs korban / Tari Annamária. - Budapest : Tericum, cop. 2015. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-78-3 fűzött : 3570,- Ft
szociálpszichológia - lélektan - társadalmi kapcsolat - információs társadalom - 21. század
316.6 *** 316.47 *** 316.77
[AN 3619236]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3115 /2016.
   100 magyar népmese : a Magyar népmesék sorozat teljes kiadása. - Pécs : Alexandra, 2015. - 352 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-357-477-5 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3619814]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2016.
   Csángómagyar legendák : moldvai magyar mondák és történetek / [összeáll. Iancu Laura] ; [szerk. Iancu Laura és Albertné Révay Rita] ; [ill. Csurgai-Horváth Dorottya] ; [közread. a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület]. - Budapest : Babér, 2015. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-89096-1-9 kötött
moldvai csángók - magyar néprajz - monda
398.223(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3618651]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2016.
Franković, Đuro (1945-)
   A bűvös puska : népmesék romákról / Frankovics György ; Herbszt László illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 204 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9935-2 kötött : 2999,- Ft
Dráva mente - Balkán - folklór - cigányság - népmese
398.21(=914.99)(439Dráva_mente) *** 398.21(=914.99)(497)
[AN 3619442]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2016.
Molnár V. József (1930-)
   Hétboldogasszony / Molnár V. József. - [Budapest] : Két Hollós, [2015]. - 36 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hazatalálás füzetek ; 4.)
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
magyar néprajz - folklór - hiedelem - néphit - mariológia
398.3/.4(=945.11) *** 232.931.8
[AN 3621021]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2016.
Száraz Miklós György (1958-)
   A bujaság története / Száraz Miklós György. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 192 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 978-963-227-585-7 kötött : 3990,- Ft
művelődéstörténet - nemi élet - erotika
392.6(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3621043]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2016.
Takács György (1965-)
   Angyalok csenditének : archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről / Takács György ; [közread. az] ... Írott Szó. - Budapest : M. Napló : Írott Szó, 2015. - 908 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 853-905.
ISBN 978-615-5195-14-3 kötött : 5000,- Ft
magyar néprajz - népi vallásosság - határon túli magyarság - székelyek - csángók - ima
398.88(=945.11székelyek) *** 398.88(=945.11csángók) *** 243
[AN 3618849]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2016.
Vida Katalin
   Volt egyszer egy ember.. / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mondókák
ISBN 978-963-251-821-3 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3619698]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3122 /2016.
   Antall József, a rendszerváltoztató miniszterelnök / szerk. Cservák Csaba és Hoppál K. Bulcsú. - Budapest : NKE Közigazgatás-tudományi Kar Állam- és Társadalomelméleti Int. : L'Harmattan, 2015. - 213, [2] p. ; 23 cm. - (Libri pro publico bono, ISSN 2416-2388 ; 1.)
A Budapesten, 2013. ápr. 8-án "Modell és valóság" címmel rendezett tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-065-8 fűzött : 2500,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - történész - 20. század - belpolitika - rendszerváltás
32(439)(092)Antall_J. *** 930.1(439)(092)Antall_J. *** 323(439)"198/199"
[AN 3618523]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2016.
Dévényi Sándorné
   Kismama sárga csillaggal : egy fiatalasszony naplója a német megszállástól 1945 júliusáig / a bev. és a záró tanulmányt írta, a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Huhák Heléna, Szécsényi András és Szívós Erika. - Budapest : Jaffa, 2015. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Dévényi Sándorné. - Bibliogr.: p. 251-[256].
ISBN 978-615-5492-85-3 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - holokauszt - magyar irodalom - második világháború - napló
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3619945]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2016.
   "Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek." : cigánypolitika dokumentumokban, 1956-1989 / szerk. Hajnáczky Tamás. - Budapest : Gondolat, 2015. - 375 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-53.
ISBN 978-963-693-644-0 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - nemzetiségi politika - cigányság - Kádár-korszak - történelmi forrás
323.1(=914.99)(439)"195/198"(093) *** 316.347(=914.99)(439)"195/198"(093)
[AN 3619341]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2016.
Gidron, Mordokay (1931-)
Zarim hwngariyah (magyar)
   Idegen Magyarországon és emlékezések / Gidron Mordechai. - [Gyömrő] : Boribon Szakfordító Iroda, 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4541-7 fűzött
Magyarország - Izrael - ivrit irodalom - holokauszt - emigráns - 20. század - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 892.4-94=945.11 *** 325.25(=945.11)(569.4)(0:82-94)
[AN 3618795]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2016.
Kasparov, Garri Kimovič (1963-)
Winter is coming (magyar)
   Közeleg a tél : miért kell megállítani Vlagyimir Putyint és a szabad világ ellenségeit? / Garri Kaszparov és Mig Greengard ; [ford. Hegedűs Péter ..., Garamvölgyi Andrea ..., Morvay Péter ...]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 320 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-307-3 kötött : 4500,- Ft
Oroszország - történelem - belpolitika - diktatúra - ezredforduló
323(47)"199/201" *** 321.6(47) *** 947"199/201"
[AN 3619571]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2016.
Simon János (1954-)
   Hét választás Magyarországon, 1989-2014 : országgyűlési választások kézikönyve / Simon János. - Budapest : CEPoliti : L'Harmattan, 2015. - 265 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-248.
ISBN 978-963-89674-3-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89674-2-8)
Magyarország - politikatörténet - országgyűlési választás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
324(439)"1989/2014"(083.41)
[AN 3618830]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2016.
Takács Péter (1955-)
   A rózsa neve: Magyar Köztársaság : az államok nevéről és a Magyar Állam átnevezéséről / Takács Péter. - Budapest : Gondolat, 2015. - 227 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.: p. 125-133.
ISBN 978-963-693-598-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - államelmélet - névtan
321.01(439) *** 321.01 *** 801.311/.313
[AN 3619105]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2016.
   Választások és kényszerek : zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában : irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok / szerk. Balogh Magdolna. - Budapest : Reciti, 2015. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-20-8 fűzött
Közép-Európa - zsidóság - asszimiláció - irodalomtörténet - szláv nyelvek irodalma - magyar irodalom története - író - 20. század
323.1(=924)(4-11) *** 894.511(4-11)(091) *** 82(=924)(4-11)(092) *** 82(4-11)(091)"19"
[AN 3618781]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3130 /2016.
Alföldi Róbert (1967-)
   Magánügy / Alföldi Róbert ; írta Csáki Judit. - [Budapest] : Libri, 2015. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-582-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3620009]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2016.
Anka László (1980-)
   Beszédes képek : Tóalmás története a kezdetektől napjainkig / Anka László ; [közread. Tóalmás Község Önkormányzata]. - Tóalmás : Önkormányzat, 2015. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 978-963-12-4222-5 kötött
Tóalmás - helytörténet
943.9-2Tóalmás
[AN 3619607]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2016.
   Bölcsek könyve : tizenkét életútinterjú cseppet sem tucatemberekkel / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2015. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-55-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(439)(047.53)
[AN 3619219]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2016.
Dindi István
   Nagytétény a 20. század hajnalán : helytörténeti krónika, 1885-1930 / Dindi István ; [közread. a] Nagytétényi Polgári Kör. - Budapest : Nagytétényi Polgári Kör, 2015. - 252 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-12-3686-6 fűzött
Nagytétény - helytörténet - századforduló - Horthy-korszak
943.9-2Nagytétény"188/193"
[AN 3620427]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2016.
Dobai István (1924-)
   Boldogok a békességre igyekezők : útkeresés a gyűlölet zátonyai között / Dobai István. - Budapest : Püski, 2015-. - 24 cm
Európa - történelem
940(089.3)
[AN 3620271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Emlékezés az elmúlt Európára : az európai jogrend utolsó sikere: a békeszerződések felülvizsgálata. - 2015. - 132 p. : ill.
ISBN 978-963-302-163-7 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - Párizs környéki békék - 20. század
943.9"19"(089.3) *** 341.382"19"
[AN 3620272] MARC

ANSEL
UTF-83135 /2016.
Gyárfás Ágnes (1932-)
   Illa berek, nádak erek : lápbújók népének lelki-szellemi és szakrális emlékei / Gyárfás Ágnes ; [közread. a] Miskolci Bölcsész Egyesület. - Miskolc : MBE, 2015. - 64 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 978-615-5590-00-9 fűzött
magyarságkutatás - magyar néprajz - folklór
930.8(=945.11)(089.3) *** 398(=945.11)(089.3)
[AN 3618641]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2016.
   Gyula város történetének kezdetei / szerk. Erdész Ádám ; [közread. Gyula Város Önkormányzata]. - Gyula : Önkormányzat, 2015. - 187 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-72-4 kötött
Gyula - helytörténet - régészet - középkor
943.9-2Gyula".../14" *** 904(439-2Gyula)
[AN 3618644]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2016.
Hahner Péter (1954-)
   Államférfiak : Fouché és Talleyrand párhuzamos életrajza / Hahner Péter. - Budapest : Osiris, 2015. - 787 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 747-765.
ISBN 978-963-276-266-1 fűzött : 3980,- Ft
Fouché, Joseph (1759-1820)
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de (1754-1838)
Franciaország - történelem - politikus - történelmi személy - 18. század - napóleoni kor - életrajz
944(092)Fouché,_J. *** 944(092)Talleyrand-Périgord,_C.-M. *** 944"178/182"
[AN 3618610]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2016.
Homonnay Ottó János (1928-1977)
   Ezeréves haláltusa.. / írta Homonnay Ottó János. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2015. - 253 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött : 2100,- Ft
magyar történelem
943.9".../18"
[AN 3618562]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2016.
Horváth István (1970-)
   Egri Főegyházmegyei Levéltár : levéltárismertető / [szerk. Horváth István] ; [közread. az Érseki Vagyonkezelő Központ]. - Eger : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2015. - 48 p. ; 21 cm
A szerző "Az egri egyházmegye rövid története" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-86719-6-7 fűzött
Egri Egyházmegye
Főegyházmegyei Levéltár (Eger)
levéltár - katolikus egyház - egyháztörténet
930.253(439-2Eger) *** 282(439-03Egri_egyházmegye)(091)
[AN 3618995]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2016.
Illésfalvi Péter (1970-)
   Erdélyi bevonulás, 1940 / Illésfalvi Péter, Szabó Péter. - 2. jav. kiad. - Barót : Tortoma ; Budapest : Kiskapu, 2015. - 204, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött : 5490,- Ft
ISBN 978-973-8995-23-9
Erdély - magyar történelem - második világháború - területi visszacsatolás - történelmi forrás
943.921"1940"(093)
[AN 3619876]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2016.
Isaszegi János
   A 21. század élettérháborúi a földért, a vízért, az élelemért, ...a létezésért! : válságövezetek konfliktusai és háborúi / Isaszegi János. - Budapest : Gondolat, 2015. - 309, [15] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-693-633-4 kötött : 6000,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - állami terror - terrorizmus - ezredforduló - 21. század
930.9"199/20" *** 355.48(100)(091) *** 323.282(100)"20"
[AN 3619082]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2016.
   Jászberény anno.. : képes időutazás a város múltjában, 1850-1950 / [főszerk. Hortiné Bathó Edit] ; [kiad. a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2015. - 232 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 225.
ISBN 978-963-7113-41-3 kötött
Jászberény - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Jászberény(084.12)
[AN 3618791]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2016.
Katona Ilona (1942-)
   Mesél az udvarház / Csiffi Katona Ilona. - Budapest : [Katona I.], 2015. - 94 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katona Sándor visszaemlékezéseivel
ISBN 978-963-12-3865-5 kötött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár - történelmi forrás
929(439)(0:82-94)
[AN 3620398]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2016.
   Középkori egyetem / [... szerk. Szabó Tibor] ; [kiad. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2015. - 26 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-615-80115-5-6 fűzött
Pécs - régészet - művelődéstörténet - egyetem - 14. század - középkor - album
904(439-2Pécs)"13" *** 930.85(439-2Pécs)"13" *** 378.4(439-2Pécs)"13"
[AN 3618620]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2016.
   Közösségek, sorsok, tradíciók : tanulmányok a Barkóságról / [szerk. Alabán Péter]. - [Ózd] : Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére, cop. 2015. - 215 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Barkonum, ISSN 2415-9190 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3020-8 fűzött
Barkóság - helytörténet - helyismeret
943.9Barkóság *** 908.439Barkóság
[AN 3620313]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2016.
Magyar Elemér
   Hungarian history 3D = Magyar történelem / [written by Elemér Magyar, Ádám Magyar]. - Budapest : 3DPast.com Kft., cop. 2015. - 111, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
A képaláírások angol, magyar, német, spanyol, olasz, francia, orosz és kÍnai nyelven
ISBN 978-963-12-3808-2 kötött : 5990,- Ft
magyar történelem - album
943.9(084.1)
[AN 3619240]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2016.
   A magyar történelem vezérfonala / összeáll. Vattay Ferenc. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2015. - 173 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Zsarátnok sorozat, ISSN 2063-4412 ; 15.)
Bibliogr.: p. 170-171.
Fűzött : 1400,- Ft
magyar történelem
943.9(089.3)
[AN 3620646]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2016.
   Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban : tanulmányok / szerk. Monok István. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8335-8 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - művelődéstörténet
930.85(439) *** 001(439)(091)
[AN 3618875]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2016.
   Mit tudsz az ásatásokon előkerülő sírok csontjairól? / [összeáll. S. Turcsányi Ildikó]. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 8 p. : ill. ; 30 cm. - (A Jantyik Mátyás Múzeum füzetei ; 1.)
ISBN 978-615-80138-3-3 fűzött
régészet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
904(02.053.2) *** 069(439-2Békés) *** 087.5
[AN 3619668]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2016.
   Múltidéző : szolnoki képeskönyv / [... szerk. Kardos Tamás] ; [írta ... L. Murányi László]. - Szolnok : Fotogruppe K., 2015. - 246 p. : ill., részben színes ; 22x31 cm
Az előszó és a bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-615-80304-0-3 kötött
Szolnok - helytörténet - helyismeret - album - képes levelezőlap
943.9-2Szolnok(084.1) *** 908.439-2Szolnok(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3619434]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2016.
Őze Sándor (1963-)
   Apocalypticism in early reformation Hungary, 1526-1566 / Sándor Őze. - Budapest : M. Napló ; Leipzig : Leipziger Universitätsverl., 2015. - 305, [5] p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 270-304.
ISBN 978-615-5465-63-5 fűzött
ISBN 978-3-86583-901-5
Magyarország - egyháztörténet - eszmetörténet - reformáció - vallástudomány - 16. század - apokalipszis
930.85(439)"15" *** 284(439)"15" *** 291(439)"15" *** 228.01
[AN 3618864]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2016.
Szécsi Noémi (1976-)
   A budapesti úrinő magánélete, 1860-1914 / Szécsi Noémi, Géra Eleonóra. - Budapest : Európa, 2015. - 439, [9] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-434.
ISBN 978-963-405-248-7 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - nők a társadalomban - középosztály - hétköznapi élet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
930.85-055.2(439)"186/191" *** 316.343.65-055.2(439)"186/191" *** 930.85(439)"186/191"
[AN 3619848]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2016.
Szuromi Rita
   A kétútközi Graefl-kastély / [... írta Szuromi Rita] ; [építészet- és művészettörténeti leírás Nemesné Kis Tímea, Sikéné Kovács Melinda]. - [Egerlövő] : Wici Intertransport Kft., [2015]. - 150, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 150. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-3896-9 kötött : 5900,- Ft
Graefl család
Poroszló - Magyarország - családtörténet - kastély
929.52(439)Graefl *** 728.82(439-2Poroszló)
[AN 3618661]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2016.
Tomsics Emőke (1959-)
   Budapest Atlantisza : a pesti Belváros átalakulása a 19. század végén / Tomsics Emőke ; [a mutatókat kész. Medgyesy Zsófia]. - Budapest : Városháza, 2015. - 294 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 237-243. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9669-34-5 kötött
Budapest - Pest-Belváros - helytörténet - városfejlesztés - művelődéstörténet - kiegyezés kora - századforduló - album
943.9-2Bp."186/191"(084.1) *** 930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 711.4(439-2Bp.)"186/191"
[AN 3618560]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2016.
Turnbull, Stephanie
Ancient Greeks (magyar)
   Az ókori görögök / írta Stephanie Turnbull ; ill. Colin King ; [ford. ... Tüzér Tamás]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-777-3 kötött
ókori Görögország - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2)
[AN 3619820]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2016.
Varga Kálmán (1953-)
   Esterházy "Fényes" Miklós / [... Varga Kálmán]. - Fertőd : Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány, [2015]. - 17 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Hercegi kiskönyvek ; 1.)
ISBN 978-963-12-2112-1 fűzött
Esterházy Miklós József (1714-1790)
Magyarország - Fertőd - művelődéstörténet - történelmi személy - arisztokrata - helyismeret - 18. század
930.85(439)(092)Esterházy_M. *** 908.439-2Fertőd
[AN 3618984]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2016.
Varga Kálmán (1953-)
   Esterházy gyerekportrék a 17. századból / [... Varga Kálmán]. - Fertőd : Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány, [2015]. - 17 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Hercegi kiskönyvek ; 3.)
ISBN 978-963-12-2114-5 fűzött
Esterházy család
családtörténet - arisztokrácia - festészet - 17. század - gyermek - portré
929.52(439)Esterházy"16" *** 75.041.5
[AN 3618989]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2016.
Virágvölgyi András
   Egyetemes történelem : sequens / Virágvölgyi András. - Budapest : Műszaki Kvk., 2015. - 431 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-16-6630-4 kötött
világtörténelem - történeti kronológia
930.9(0:930.24)
[AN 3620535]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3159 /2016.
Devecsery László (1949-)
   Kanadai kalandok Bársonykával / Devecsery László ; [graf. Őszi Zoltán]. - Budapest : Croatica, cop. 2015. - 75, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5615-00-9 kötött
Kanada - helyismeret - gyermekkönyv
908.71(02.053.2)
[AN 3620280]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2016.
   Erdély bűvöletében / [ill. Bagyinszki Zoltán, C. Kiss Ilona]. - Debrecen : TKK, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
ISBN 978-963-596-911-1 kötött
Erdély - helyismeret - természeti környezet - geomorfológia - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 502(498.4)(084.12) *** 551.4(498.4)
[AN 3620155]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2016.
   Facing post-war urban heritage in Central-Eastern Europe : doctoral conference ... : 9th october 2015, Budapest ... : [book of abstracts] / [ed. by] Melinda Benkő ; org. by the Department of Urban Planning and Design Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BME Department of Urban Planning and Design, 2015. - 66 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kelet-Európa - városépítés - településtervezés - urbanisztika - 1945 utáni időszak - konferencia-kiadvány
911.375(4-11)"194/199" *** 711.4(4-11)"194/199" *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3620322]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2016.
Gilányi Magdolna
   A Margitsziget 19. századi képeken / [Gilányi Magdolna]. - Budapest : M. Napló, 2015. - 201, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A képaláírások lengyel, angol és német nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás lengyel, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5465-52-9 kötött : 3500,- Ft
Margitsziget - helyismeret - 19. század - album
908.439-2Bp.Margitsziget"19"(084.1)
[AN 3618877]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2016.
Holló Veronika
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / [szerző Holló Veronika]. - Ózd : Inka K., 2015. - 203 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (A fejlődés útján)
Bibliogr.: p. 188-189. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-3992-8 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret
908.439.161
[AN 3618685]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2016.
Horváth M. Ferenc (1953-)
   Vác / [... írta Horváth M. Ferenc]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 157, [3] p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-615-5600-02-9 kötött
Vác - helyismeret - album
908.439-2Vác(084.1)
[AN 3619456]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2016.
Koltai Gábor (1977-)
Ezerarcú Erzsébetváros (angol)
   The thousand faces of Erzsébetváros / Gábor Koltai, Attila Rácz ; [... transl. Ákos Dudich] ; [photos Szabolcs Deák] ; [... publ. by the EröMűvház Nonprofit Ltd.]. - [Budapest] : EröMűvház Nonprofit Ltd., cop. 2015. - 204 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-12-3728-3 kötött
Budapest. 7. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.VII. *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 3618656]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2016.
Kovács Sándor (1954-)
   Verecke, a honfoglalás kapuja : Kárpátalja középső térségének kalauza / Kovács Sándor. - Budapest : Romanika, 2015. - 286 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-23-8 kötött : 3990,- Ft
Kárpátalja - helyismeret - természeti környezet - útikönyv
908.477.87 *** 908.439.23 *** 914.778.7(036) *** 502(477.87)
[AN 3618835]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2016.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Kincses Bodrogköz / [fényképezte] Kútvölgyi Mihály ; [írta] Viga Gyula. - Monor : Pillangó, 2015. - 111 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111-[112].
ISBN 978-615-80076-3-4 kötött
Bodrogköz - helyismeret - fényképalbum
908.439Bodrogköz(084.12) *** 77.04(439)(092)Kútvölgyi_M.
[AN 3620755]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2016.
Németh Csaba
   Egy elveszett zászló nyomában : Tápiógyörgye és Nagymegyer kapcsolatának története / Németh Csaba, Varga László ; [kiad. Tápiógyörgye Község Önkormányzata etc.]. - [Tápiógyörgye] : Önkormányzat, 2015. - 213 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-206.
ISBN 978-963-12-3022-2 kötött
Tápiógyörgye - Nagymegyer - Felvidék - kapcsolattörténet - helytörténet - helyismeret - határon túli magyarság
908.439-2Tápiógyörgye *** 908.437.6-2Nagymegyer *** 316.347(=945.11)(437.6-2Nagymegyer) *** 943.9-2Tápiógyörgye *** 943.922-2Nagymegyer *** 943.76-2Nagymegyer
[AN 3618719]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2016.
   Palotás kincsei : jelen és múlt találkozása / [közread. a] Palotás Ifjúságáért Alapítvány. - Palotás : Palotás Ifjúságáért Alapítvány, [2015]. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3678-1 fűzött
Palotás (Nógrád megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Palotás(084.12)
[AN 3618567]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2016.
Seregi János (1943-)
   1923: a visszatérés.. : "Édes Hazám! Líeve Huamed! Slatka, moja Domovino" : a "hűséges falvak" krónikája anno 1968-1972 : az én falum a Pinka mentén / Seregi János. - [Budapest] : Seregi J., [2015]. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3853-2 kötött
Pinka-völgy - helyismeret - memoár
908.439Pinka-völgy(0:82-94)
[AN 3618822]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2016.
Tóth Pál
   Magyarország legszebb arcai / Tóth Pál, Czeglédi Zsolt. - Debrecen : TKK, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
ISBN 978-963-12-3018-5 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3620169]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2016.
Varga Kálmán (1953-)
   Esterházy kastély, gránátosházak / [... Varga Kálmán]. - Fertőd : Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány, [2015]. - 17 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Hercegi kiskönyvek ; 2.)
ISBN 978-963-12-2113-8 fűzött
Fertőd - helyismeret - testőrség - laktanya - 16. század - 17. század
908.439-2Fertőd *** 355.318.1(439-2Fertőd)"16/17" *** 725.181(439-2Fertőd)(091)
[AN 3618986]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2016.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Rémtett a Tölgyfa utcában : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K. : Budai Polgár, 2015. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-541-5 fűzött : 1490,- Ft
Buda - művelődéstörténet - helyismeret
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3620473]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3174 /2016.
   Alkotmányos alapok / szerk. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán és Somody Bernadette. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 261, [2] p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. okt. 31.
ISBN 978-963-258-293-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - alkotmányjog
342(439)
[AN 3622292]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2016.
Almási Zsuzsanna
   Péceli díszpolgárok / Almási Zsuzsanna. - Pécel : Magánkiad., 2015. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Pécel - díszpolgárság - életrajz
352.084.98(439-2Pécel)(092)
[AN 3618899]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2016.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : hatályos: 2015. szeptember 1. : egységes szerkezetben a 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 149 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. szept. 1.
ISBN 978-963-413-036-9 fűzött : 890,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3622711]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2016.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : egységes szerkezetben a 2016. január 1. és 2016. január 2. napján hatályba lépő rendelkezésekkel : hatályos: 2015. november 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 181 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. nov. 1.
ISBN 978-963-413-051-2 fűzött : 990,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3622671]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2016.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2015. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 235 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 2. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-005-5 fűzött : 1490,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3622570]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2016.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2015. november 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 235 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. nov. 25.
ISBN 978-963-413-059-8 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3622724]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2016.
   Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 2 db ; 24 cm
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3615179]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Belovics Ervin, Nagy Ferenc, Tóth Mihály. - 3. hatályosított kiad. - 558 p.
Lezárva: 2015. szept. 30.
ISBN 978-963-258-288-7 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3622581] MARC

ANSEL
UTF-83181 /2016.
Csécsy Andrea (1958-)
   Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján / Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli. - Budapest : Menedzser Praxis, 2015. - 174 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. nov. 17. - Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5554-03-2 fűzött : 2940,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - kártérítés - útmutató - törvény
347.426.6(439)(094)(036)
[AN 3618815]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2016.
Deres Petronella (1978-)
   Büntetőjogi záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján / Deres Petronella, Domokos Andrea. - 4. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2015, cop. 2013. - 366 p. ; 24 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-963-413-044-4 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi jegyzet
343(439)(075.8)
[AN 3622731]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2016.
Gémesi György (1956-)
   Dr. Gémesi György : amiben hiszel, az van / [közrem.] Serényi Péter ; [kiad. Gödöllő Városáért Alapítvány]. - Gödöllő : Gödöllő Városáért Alapítvány, 2015. - 191 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4141-9 kötött : 2900,- Ft
Gémesi György (1956-)
Magyarország - polgármester - orvos - 20. század - 21. század - memoár
352.075.31(439)(092)Gémesi_Gy.(0:82-94) *** 61(439)(092)Gémesi_Gy.(0:82-94)
[AN 3619849]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2016.
Gulyás Andrea
   Új jogszabályi alapokon a közbeszerzés / ... kész. és szerk. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2015]. - 64 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 58.)
Lezárva: 2015. nov. 1.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 3618453]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2016.
Horváth György (1941-)
   A művészek bevonulása : a képzőművészet politikai irányításának és igazgatásának története, 1945-1992 / Horváth György. - Budapest : Corvina, 2015. - 382 p. ; 24 cm + CD-R
melléklet címe: Szöveggyűjtemény
ISBN 978-963-13-6329-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - művészetpolitika - művészeti élet - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.854(439)"194/1999" *** 73/76(439)"194/199" *** 008:323(439)"194/199"(093)
[AN 3619723]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2016.
Kis Tamás (1962-)
   Sittesduma : magyar börtönszlengszótár / Gégény János gyűjtését szótárrá szerkesztette és a szócikkeket írta Kis Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 356 p. : ill. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 9.)
ISBN 978-963-318-499-8 fűzött
magyar nyelv - rétegnyelv - börtön - szlengszótár
343.8 *** 809.451.1-086.2-318
[AN 3618755]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2016.
Kiss Sándor, M. (1943-)
   Csalogányvadászok : három tételben a Tóth Ilona ügyről, 1956-1966-1989 : Kádár Jánostól - Kádár Jánosig / M. Kiss Sándor. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-73-9 fűzött : 3490,- Ft
Tóth Ilona (1932-1957)
magyar történelem - koncepciós per - állami terror - 1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak
343.301.096(439)"1957"(092)Tóth_I. *** 943.9"1956"(092)Tóth_I. *** 323.282(439)"195"
[AN 3619068]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2016.
Köbel Szilvia (1965-)
   A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig / Köbel Szilvia ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : Gondolat : ÁBTL, 2015. - 302 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. dec. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-647-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - jogtörténet - szabadságjog - egyházügy - 20. század - 21. század
342.7(439)"194/201" *** 34(439)"194/201" *** 32(439)"1945/201" *** 322(439)"1945/201"
[AN 3619344]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2016.
   Közigazgatási eljárási jog : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2015. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 101 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. aug. 26.
ISBN 978-963-413-040-6 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3622690]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2016.
Laqueur, Walter (1921-)
Putinism (magyar)
   Putyinizmus : Oroszország és jövője a Nyugattal / Walter Laqueur ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Atlantic Press, 2015. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5332-74-6 fűzött : 3990,- Ft
Oroszország - belpolitika - politikai rendszer - külpolitika - ezredforduló - 21. század
342.5(47)"199/201" *** 323(47)"199/201" *** 327(47)"199/201"
[AN 3619910]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2016.
Molnár Imre (1934-)
   Római jog / Molnár Imre, Jakab Éva. - 7. átd. kiad. - Szeged : Leges : Diligens, 2015. - 411, [16] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8225-X fűzött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3622210]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2016.
   Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban : 2015. november 26., ... Gyula ... : tudományos program és összefoglalók = Civil and criminal liability in the medical practice : scientific programme and abstract book = 7th scientific congress on promoting prevention : scientific programme and abstract book ; A megelőzés szolgálatában VII. tudományos konferencia : 2015. november 27. ... : tudományos program és összefoglalók / szerk. ... Bagdi Árpád Gyula [et al.] ; kiad. ... MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Reprodukciós Egészség Munkabizottság ... - Szeged : MTA SZAB Orvostud. Szakbiz. Reprodukciós Egészség Munkabiz., 2015. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-508-810-2 fűzött
igazságügyi orvostan - orvosi etika - orvosi műhiba - felelősség - konferencia-kiadvány
340.66 *** 614.25 *** 347.51 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3618546]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2016.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : egységes szerkezetben a 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel : hatályos: 2015. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 155 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. aug. 24.
ISBN 978-963-413-034-5 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3622716]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2016.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : kiegészítve a vonatkozó bírói joggyakorlattal : hatályos: 2015. június 19. : egységes szerkezetben a 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 377 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. aug. 24. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-031-4 fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-413-032-1)
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3622561]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2016.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : kiegészítve a vonatkozó bírói joggyakorlattal : hatályos: 2015. június 19. : egységes szerkezetben a 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 377 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. aug. 24. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-032-1 fűzött : 1490,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3622586]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2016.
   Rendőrségi törvény : 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről : hatályos: 2015. szeptember 22. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 77 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. nov. 20.
ISBN 978-963-413-038-3 fűzött : 690,- Ft
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
Magyarország - rendőrség - törvény
351.74(439)(094)
[AN 3622708]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2016.
Róth Erika (1962-)
   Az ügyész diszkrecionális jogköre / Róth Erika. - [Miskolc] : [Miskolci Egy. K.], 2015. - 215 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-215.
ISBN 978-615-5216-91-6 fűzött
ügyész - büntetőeljárás
343.1
[AN 3620366]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2016.
Sipos Attila (1971-)
   Nemzetközi légijog : szabályok három dimenzióban / Sipos Attila. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 363 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 349-363. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-295-529-2 kötött
Magyarország - nemzetközi jog - légi jog
341.226.2 *** 347.82(439)
[AN 3618684]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2016.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : hatályos: 2015. július 11. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 131 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. szept. 25.
ISBN 978-963-413-050-5 fűzött : 750,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3622697]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2016.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944 : esemény, elbeszélés, utóélet / Ungváry Krisztián. - Budapest : Osiris, 2015. - 467 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 446-452.
ISBN 978-963-276-265-4 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - megszállás - háborús bűncselekmény - haderő - második világháború
341.324(47)"1941/1944" *** 355(439)"1941/1944" *** 341.48(47)"194"
[AN 3618618]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3201 /2016.
Galli Károly (1883-1973)
   Az I. világháború fogatagában : egy békéscsabai főhadnagy visszaemlékezései / Galli Károly ; [szerk. Hadnagy Attila]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2015. - 224 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 6.)
ISBN 978-963-7219-93-1 kötött
Magyarország - katona - első világháború - memoár
355(439)(092)Galli_K.(0:82-94) *** 943.9"1914/1918"
[AN 3619779]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2016.
   Magyarok fegyverben / szerk. Petkes Zsolt, Sudár Balázs. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 3.)
borító- és gerinccím: Honfoglalók fegyverben
ISBN 978-963-227-694-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - haditechnika - 9. század - 10. század - régészet
355.48(439)"08/09" *** 943.9"08/09" *** 623.4(439)"08/09"
[AN 3619751]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3203 /2016.
   A 20. századi magyar vezetés elméleti és gyakorlati kérdései / [szerk. Dobák Miklós] ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2015. - 196 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-598-4 kötött
Magyarország - vezetéstudomány - 20. század
65.012.4(439)"19"
[AN 3620277]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2016.
Allen, David (1945-)
Getting things done (magyar)
   Hatékonyságnövelés stresszmentesen : GTD : az időmenedzsment új módszertana / David Allen ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Intézz el mindent!" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-294-6 kötött : 4500,- Ft
időmenedzsment - vállalatirányítás
65.013 *** 159.937.53 *** 613.865
[AN 3619590]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2016.
Antal Zsuzsanna (1966-)
   A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története : zárókötet / [Antal Zsuzsanna, Baksa Máté] ; [fel. kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2015. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-599-1 kötött
Magyarország - vezetőképzés - vezetéstudomány - szervezéstudomány - 20. század
65.012.4(439)"19" *** 658.1.011.1(439)"19"
[AN 3620283]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2016.
Barta Tamás (1941-)
   A sikeres vezetői út alapja a Manager KRESZ : biztos vezetés döntési helyzetekben! / Barta Tanás, Lőrincz Gergely ; [kiad. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara]. - Budapest : BKIK, 2015. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-89734-2-9 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 3620359]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2016.
Fowler, Susan
Why motivating people doesn't work... and what does (magyar)
   Motiváció magasabb szinten : fejlődés, hatékonyság, elköteleződés / Susan Fowler ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapet : HVG Kv., 2015. - 223 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-297-7 kötött : 3900,- Ft
vezetéslélektan - motiváció
65.012.4 *** 65.013 *** 316.628
[AN 3619609]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2016.
   Az információ mikrotörténetéhez / [szerk. Gulyás László Szabolcs]. - Budapest : Gondolat, 2015. - 268 p. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
A Nyíregyházán, 2013. nov. 21-22-én tartott "Információ és társadalom" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-640-2 fűzött : 2310,- Ft
Magyarország - információ - művelődéstörténet - társadalomtörténet
659.2(100)(091) *** 930.85(100) *** 316.7 *** 316.32 *** 316.32(439)
[AN 3619096]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2016.
   Information history of the First World War / ed. by Z. Karvalics László. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 202 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-035-1 fűzött : 2500,- Ft
információtudomány - katonai hírszerzés - politikai propaganda - első világháború
659.2(100)"1914/1918" *** 355.413(100)"1914/1918" *** 32.019.5(100)"1914/1918"
[AN 3618565]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3210 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
The 5 languages of appreciation in the workplace (magyar)
   A munkahelyi elismerés 5 nyelve : útmutató az eredményes, személyre szabott motiváció gyakorlatához / Gary D. Chapman, Paul E. White ; [ford. Abrudán Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2015, cop. 2012. - 225 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-302-1 fűzött : 3200,- Ft
munkalélektan - motiváció
331.101 *** 159.9 *** 65.013 *** 316.628
[AN 3621066]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2016.
Forgács Imre (1949-)
   Az eltűnő munka nyomában : a Big Data és a pénztőke évszázada / Forgács Imre. - Budapest : Gondolat, 2015. - 255 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-637-2 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - pénzpiac - gazdasági válság - 20. század - ezredforduló
336.7(4-62) *** 338.124.4(100)"19/201"
[AN 3619070]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2016.
Horváth Ildikó (1970-)
   Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába / Horváth Ildikó. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-183.
ISBN 978-963-284-674-3 fűzött
lélektan - fordítás
651.926 *** 159.9
[AN 3618764]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2016.
Horváth Károly
   Portástól a százmilliós vállalatig / Horváth Károly. - [Érd] : [Ipar Média], 2015. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4139-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - vállalkozó - 21. század - siker - életvezetés - memoár
658.1(439)(092)Horváth_K.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3620608]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2016.
   Iparosok, 1990-2015, Dunaújváros : Dunapentele-Dunaújváros és környékének kézműves, iparos szerveződései a kezdetektől 2015-ig / [szerk. Fülöp Ilona, Pintér Lajos] ; [... kiad. Vállalkozók Ipartestülete]. - Dunaújváros : Vállalkozók Ipartestülete, 2015. - 207 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-12-3844-0 fűzött
Vállalkozók Ipartestülete (Dunaújváros)
Dunaújvárosi kistérség - ipartestület - iparos - kézműipar - ezredforduló - 21. század
334.782(439Dunaújvárosi_kistérség)"199/201" *** 061.23(439Dunaújvárosi_kistérség)"199/201" *** 334.712(439Dunaújvárosi_kistérség)"199/201"
[AN 3620288]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2016.
Kassay, Štefan (1941-)
Podnik a podnikanie (magyar)
   Vállalat és vállalkozás / Štefan Kassay. - Bratislava : Veda ; Budapest : Gondolat, 2012-. - 31 cm
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3417350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Stratégiai kommunikáció : a társadalmi fejlődés, a piac és a kommunikáció változásainak kontextusai. - 2015. - 879 p. : ill., színes
Ford. Lajos P. János. - Bibliogr.: p. 622-626. - Összefoglalás szlovák, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-693-625-9 kötött : 8000,- Ft
kommunikáció - marketing
316.77 *** 658.8
[AN 3619278] MARC

ANSEL
UTF-83216 /2016.
   Kombinált nómenklatúra 2016 : a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete, 2015. október 6., a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról / szerk. Szűcs Richárd Ferenc ; [közread. a] Nemzeti Adó- és Vámhivatal. - Budapest : NAV, 2015. - 2 db (928 p.) : ill. ; 29 cm
Fűzött
Európai Unió - vámügy - nómenklatúra
336.41(4-62)(083.7)
[AN 3619259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-70. árucsoport. - [2], 447 p.
[AN 3619267] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 71-99. árucsoport. - p. 448-926.
[AN 3619271] MARC

ANSEL
UTF-83217 /2016.
Nyíri Zoltán
   Kellett ez nekem? : 25+1 válasz egy kezdő hálózatépítő kérdéseire : [sikeres magyar hálózatépítők gondolatai] / Nyíri Zoltán. - Szeged : Személyiségkalauz Kft., cop. 2015. - 150 p. ; 21 cm. - (MLM az életem)
Bibliogr.
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89451-3-6)
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3622532]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2016.
Schwager, Jack D. (1948-)
Market wizards (magyar)
   A piac varázslói : beszélgetéseim top traderekkel / Jack D. Schwager ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2015. - 332 p. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
ISBN 978-963-89665-9-9 kötött : 4990,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés - értékpapír-ügynökség - interjú
336.714(100)(092)(047.53) *** 336.76 *** 658.152
[AN 3619560]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2016.
Thiel, Peter (1967-)
Zero to one (magyar)
   Nulláról az egyre : gondolatok startupokról, avagy hogyan teremtsünk jövőt / Peter Thiel és Blake Masters ; [ford. Darnyik Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 203 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-170-0 kötött : 3990,- Ft
vállalatalapítás - vállalkozásfejlesztés - innováció
658.1.012.4 *** 330.341.1
[AN 3618742]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2016.
Virányi Péter
   A reklám fogalomtára / Virányi Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Gondolat, cop. 2015. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 978-963-693-638-9 fűzött : 3500,- Ft
hirdetés - marketing - szaklexikon
659.1:030
[AN 3620883]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2016.
Winiecki, Jan
   Shortcut or piecemeal : economic development strategies and structural change / Jan Winiecki. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2016. - XI, 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-963-386-063-2 kötött
gazdaságtörténet - gazdasági fejlődés - gazdasági szerkezet - centralizáció - 20. század - ezredforduló
338(091)(100)"1945/200" *** 316.334.2 *** 330.341.44
[AN 3618768]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3222 /2016.
   Csabai Kálmán szarvasi fényképalbuma / szerk. Molitorisz Pál, Szitó János ; [közread. a] Tessedik Öreggazdász Egyesület. - Szarvas : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2016. - 76 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4026-9 fűzött
Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet (Szarvas)
Szarvas (Békés megye) - iskolatörténet - szakiskola - mezőgazdaság - helyismeret - fényképalbum
377.3:63(439-2Szarvas)(084.12) *** 908.439-2Szarvas(084.12)
[AN 3618779]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2016.
   Drámapedagógiai fejlesztő program / összeáll. Vicsainé Kabók Ibolya ; [közread. az] ... Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Consilium-Tender : Educatio, 2015. - 53 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 53.
Fűzött
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072)
[AN 3618773]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2016.
Fényes Hajnalka (1968-)
   Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében / Fényes Hajnalka. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2015. - 194 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-537-7 fűzött
Partium - Debrecen - Közép-Európa - oktatásszociológia - felsőoktatás - egyetemi hallgató - diákélet - önkéntes munka - 21. század - esettanulmány
378.18(439-2Debrecen)"201" *** 378.18(498Partium)"201" *** 331.102.2(4-11)"201"
[AN 3618780]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2016.
Francisztiné Molnár Erzsébet (1941-)
   Oktatástörténeti album / Francisztiné Molnár Erzsébet ; [kiad. a Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány]. - Hódmezővásárhely : Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány, 2015-. - 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Hódmezővásárhely - oktatástörténet
37(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3619449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hódmezővásárhely : a kezdetektől 2006-ig. - 2015. - 448 p. : ill.
Bibliogr.: p. 431-435.
ISBN 978-963-12-4101-3 kötött
Hódmezővásárhely - iskolatörténet
37(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3619455] MARC

ANSEL
UTF-83226 /2016.
Jakab Erzsébet
   60 éves a Kultúr / Jakab Erzsébet, M. Tóth Sándor. - Tatabánya : Agora Nonprofit Kft., 2015. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3905-8 fűzött
József Attila Művelődési Ház (Tatabánya)
Tatabánya - Alsógalla - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Tatabánya)(091)
[AN 3618416]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2016.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolások számára / Oroszlány Péter. - Bőv. kiad. - Budapest : Metódus-Tan, 2015. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 978-963-87133-1-5 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - ifjúsági könyv
371.322.6(02.053.2) *** 159.953.5(02.053.2) *** 37.025(02.053.2)
[AN 3621051]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2016.
   Ötévkönyv : a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium öt éve, 2010-2015 / [szerk. Csúzyné Harasztosi Julianna ...]. - Tata : Eötvös J. Gimn. és Kollégium, 2015. - 154 p. : ill., színes ; 23 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
Fűzött
Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata)
Tata - gimnázium - kollégium
373.54(439-2Tata) *** 37.018.3(439-2Tata)
[AN 3619490]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2016.
Somogyvári Lajos (1979-)
   Ikonográfia a neveléstörténet-írásban : pedagógiai életképek a hatvanas évekből / Somogyvári Lajos. - Budapest : Gondolat, 2015. - 113 p. : ill. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 30.)
Bibliogr.: p. 97-113.
ISBN 978-963-693-629-7 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - Kádár-korszak - sajtótörténet - ikonográfia - pedagógia - sajtófotó
37.01(439)"196" *** 77.01 *** 070(439)"196"
[AN 3619100]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2016.
   Szokeresz akanak? : Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, 2012-2015 / [szerk. Szombathelyi Nóra]. - Szeged : Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, 2015. - [66] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-4182-2 fűzött
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
Szeged - szakkollégium - cigányság - felzárkóztatás - egyházi intézmény
376.7(=914.99)(439) *** 378.187.5(439-2Szeged)
[AN 3618769]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2016.
   Tanítóképző Intézet Szeged, 1962-65-2015 [elektronikus dok.]. - Multimédia. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: szövegszerkesztő; képnézegető; hanglejátszó
Szeged - tanítóképző - 1960-as évek - elektronikus dokumentum
377.8(439-2Szeged)"196"
[AN 3618429]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2016.
Tóth István, H. (1951-)
   Szóra késztető : háttérismeretek, fejlesztési lehetőségek óvodáskorúak beszéd- és kiejtésgondozásához / H. Tóth István. - [Budapest] : Flaccus, 2016. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 978-615-5278-26-6 fűzött : 1980,- Ft
óvodai nevelés - anyanyelvi nevelés - logopédia - tanári segédkönyv
372.46(072) *** 376.36(072)
[AN 3620036]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3233 /2016.
Bálint Mátyás (1980-)
   Meskó : az NFL első kézből / Bálint Mátyás, Meskó Zoltán. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 263 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-510-454-1 fűzött
Meskó Zoltán (1986-)
Egyesült Államok - sportoló - rögbi - külföldön élő magyar személyiség - memoár
796.333(73)(=945.11)Meskó_Z.(0:82-94)
[AN 3619970]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2016.
Breith, Sten (1951-)
   Europäischer Trophäenkatalog = European trophy catalogue = Catalogue des trophèes europèens = Európai trófeakatalógus / Sten Breith, László Bozóki. - Balatonföldvár : Eujáger, 2015. - 471 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-3657-6 kötött
Európa - vadászat - trófea - szarvasféle - katalógus
799.2(4)(083.8) *** 599.735.3 *** 639.18(083.8)
[AN 3620514]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2016.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgás története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2013-2015. - 5 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9822-22-1
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439)(091)
[AN 3544788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A futball elhúzódó rendszerváltozása, 1986-2015. - 2015. - 832 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 821-822.
ISBN 978-963-9822-15-3 kötött
[AN 3620040] MARC

ANSEL
UTF-83236 /2016.
Dulin Jenő (1936-)
   A magyar vitorlázás története : vitorlázás, jégvitorlázás, modellvitorlázás, szörf / Dulin Jenő ; [kiad. a Magyar Vitorlás Szövetség]. - [Budapest] : M. Vitorlás Szövets., cop. 2015. - 568 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 560-561.
ISBN 978-963-12-2122-0 kötött
Magyarország - vitorlázás - sporttörténet
797.14(439)(091)
[AN 3620343]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2016.
Gyulafi József
   100 kerékpártúra Magyarországon : kezdőknek és haladóknak / Gyulafi József. - [Budapest] : Szerző, cop. 2015. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3995-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
796.57 *** 914.39(036)
[AN 3619564]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2016.
Hegyi Iván (1953-)
   Magyarok nagy pályán : a labdarúgás legendái / Hegyi Iván. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Sprint, 2015. - 280 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80305-1-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó
796.332(439)(092)
[AN 3620853]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2016.
Hetyei László
   Zsengellér Gyula, a futball Paganinije / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-615-5604-00-3 fűzött : 2690,- Ft
Zsengellér Gyula (1915-1999)
Magyarország - labdarúgó - edző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.332(439)(092)Zsengellér_Gy. *** 796.071.4(100)(=945.11)(092)Zsengellér_Gy.
[AN 3618908]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2016.
Horváth Péter (1943-)
   Ahogy tőlünk telt : a kajak-kenu sport sikertörténete / írta Horváth Péter, Lipiczky Ágnes és Pápay Eszter ; szerk. Horváth Péter és Schmidt Gábor ; [közread. a] Magyar Kajak-Kenu Szövetség. - [Budapest] : M. Kajak-Kenu Szövets., cop. 2015. - 424 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4074-0 kötött : 5900,- Ft
sporttörténet - sportoló - kajaksport - kenusport - interjú
797.122(439)(091) *** 797.122(439)(092)(047.53)
[AN 3619246]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2016.
Jurek, Scott (1973-)
Eat & run (magyar)
   Futni, enni, élni / Scott Jurek, Steve Friedman ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Park, cop. 2015. - 272, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-154-7 kötött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - vegetáriánus étrend - memoár - ételrecept
796.422.16(73)(092)Jurek,_S.(0:82-94) *** 641.564(083.12)
[AN 3619225]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2016.
Lowe, Sid (1976-)
Fear and loathing in La Liga (magyar)
   Félelem és reszketés a La Ligában : Barcelona - Real Madrid / Sid Lowe ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 456 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 436-442.
ISBN 978-963-406-049-9 kötött : 3990,- Ft
Futbol Club Barcelona
Real Madrid Club de Fútbol
Spanyolország - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 061.2(460-2Madrid) *** 796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091) *** 061.2(460-2Barcelona)Barcelona
[AN 3619056]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2016.
Margitay Richárd (1981-)
   A Real Madrid bajnoki címei / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-01-0 fűzött : 2990,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
Spanyolország - Madrid - labdarúgás - országos bajnokság - sportegyesület - sporttörténet
796.332.093.1(460)"19/201" *** 796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 3618737]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2016.
Margitay Zsolt (1986-)
   Aranyköpések a futball világából / Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-96-3 fűzött : 2490,- Ft
labdarúgás - humor - idézetgyűjtemény
796.332(0:82-84)
[AN 3618914]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2016.
   Országos kékkör térképes túrakalauz / [szerk. ... Nagy Loránd István] ; [kiad. Magyar Természetjáró Szövetség]. - Budapest : M. Természetjáró Szövets., 2015. - 98 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-80354-0-8 fűzött
Magyarország - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(036)
[AN 3620764]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2016.
Polgár Judit (1976-)
A game of queens (magyar)
   A királynők játéka / Polgár Judit ; Mihail Marin ... közrem. ; [ford. Hazay László]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2015. - 388 p., [4] t. : ill. ; 25 cm. - (Polgár Judit sakkot tanít ; 3.)
ISBN 978-963-16-6466-9 kötött
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
794.1 *** 794.1(439)(092)Polgár_J.(0:82-94)
[AN 3620543]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2016.
Szabó Andrea (1977-)
   Ultrabalaton, a magyar El Camino / Szabó Andrea. - [Budapest] : Garbo, cop. 2015. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-81-1 fűzött : 2600,- Ft
hosszútávfutás - memoár
796.422.16(0:82-94)
[AN 3618692]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2016.
Török Ferenc (1948-)
   Alkotó évtizedek : a TF atlétikája, 1925-2015 / Török Ferenc, Szalma László ; [közread. a Testnevelési Egyetem]. - Budapest : TE, 2015. - 230 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5196-07-2 kötött
Testnevelési Egyetem (Budapest). Sportági Intézet. Atlétika Tanszék
Budapest - egyetem - sporttörténet - atlétika - tanszék
796.42/.43(439)(091) *** 378.679.6(439-2Bp.).096(091)
[AN 3619365]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2016.
Zombori Sándor (1951-)
Zseniális világsztárok (szlovák)
   Géniovia a svetové hviezdy : 100 slávnych futbalistov / Sándor Zombori ; [prekl. Katarína Borosová]. - 2. preprac. vyd. - Debrecen : TKK, [2015]. - 210, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-443-7 kötött
labdarúgó - ezredforduló
796.332(100)(092)"200"
[AN 3620647]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3250 /2016.
   Az Andrássy út mentén : Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, Zeneakadémia, Epreskert és múzeumok / [összeáll. ... Stróbl Alajos]. - [Budapest] : Strobl A. Emlékhely Alapítvány, 2015. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Strobl Alajos köztéri szobrai ; 3.)
ISBN 978-615-80377-0-9 fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század
73(439)(092)Strobl_A.
[AN 3618691]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2016.
Buda Ferenc (1936-)
   Csontváry / Buda Ferenc ; [... Varga Zsófia ill.]. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 45, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [47].
ISBN 978-963-346-963-7 fűzött : 2700,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3618732]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2016.
Csók István (1865-1961)
   Emlékezéseim / Csók István ; szerk. Révész Emese ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : MKE, 2015. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7165-64-1 fűzött
Csók István (1865-1961)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - memoár
75(439)(092)Csók_I.(0:82-94)
[AN 3618681]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2016.
Dúzsi Éva
   Országházi kalauz / [... írta Dúzsi Éva, Széll Szilvia]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2015. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
ISBN 978-963-9848-75-7 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3618543]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2016.
Fajó János (1937-)
   Síkfestészet : a mód - a módszer / Fajó János. - 2. kiad. - Budapest : Folpress K., [2015], cop. 1999. - 72 p. : ill., részben színes ; 31x30 cm
ISBN 978-963-89440-9-2 kötött
festészet - művészet technikája
75.02 *** 75.01
[AN 3620681]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2016.
Gadányi Jenő (1896-1960)
   Gadányi : Gadányi Jenő (1896-1960) festőművész / [... szerk. Rainer Péter] ; [kiad. a Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány]. - Budapest : Gadányi J. Művészeti Műhely Alapítvány, 2015. - 256 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 111-117. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-3780-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Gadányi_J.
[AN 3618792]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2016.
Hatvany Viktória
   A varázslatos festőműhely : [igazán első nagy festőkönyvem] / írta és ill. Hatvany Viktória. - [Halásztelek] : [Bagaméry Á.-né Hatvany V.], cop. 2015. - 37 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Mesefestő sorozat)
ISBN 978-963-12-3897-6 kötött : 2460,- Ft
festészet - művészet technikája - gyermekkönyv
75.02(02.053.2)
[AN 3618738]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2016.
Incze Mózes (1975-)
   Incze Mózes. - [Gödöllő] : [Levendula Galéria], [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2015/2.)
ISBN 978-963-12-4283-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Incze_M.
[AN 3618933]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2016.
Kemény Mária
   A Magyar Tudományos Akadémia palotája / Kemény Mária ; [közread. a] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Osiris : MTA BTK, 2015. - 272 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-276-264-7 kötött : 4980,- Ft
Budapest - tudományos akadémia - építészettörténet
727.55(439-2Bp.)MTA(091)
[AN 3618569]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2016.
Kéri Mihály (1949-)
   Kéri Mihály. - [Érd] : Érdi Vigadó, 2015. - 120 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A bev. tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-12-4070-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kéri_M.
[AN 3620485]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2016.
Kertész László
   Éghez ragadt művészet : Oláh Katalin Kinga szobrászművész portréja / Kertész László ; [közread. az ... Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-5195-30-3 fűzött : 3000,- Ft
Oláh Katalin Kinga (1974-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Oláh_K._K.
[AN 3618871]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2016.
   Kodály Központ 5 / [szerk. Cseri László]. - [Pécs] : [Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.], [2015]. - 147, [4] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
ISBN 978-615-80115-6-3 kötött
Kodály Központ (Pécs)
Szeged - művelődési intézmény - előadóterem - hangversenyterem - zenei élet - 21. század - album
725.81(439-2Szeged) *** 78.05(439-2Szeged) *** 374.07(439-2Szeged)
[AN 3618612]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2016.
Körner Zsuzsa (1946-)
   A történeti városszövet megújulása 1870-1940 között / Körner Zsuzsa ; [közread. a] BME Urbanisztika Tanszék. - Budapest : BME Urbanisztika Tansz., cop. 2015. - 183 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-177. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-313-146-6 fűzött : 3900,- Ft
Európa - urbanisztika - településtervezés - bérház - tömbrehabilitáció - 19. század - 20. század
711.4(4)"18/19" *** 911.375(4)"187/194" *** 728.2(4)
[AN 3620308]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2016.
Kós Károly (1883-1977)
   Sztambul : várostörténet és architektúra / Kós Károly. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 184, [114] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-667-0 kötött : 3490,- Ft
Isztambul - helytörténet - építészet - album
72(560-2Isztambul) *** 956.0-2Isztambul
[AN 3619215]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2016.
Motil László (1933-)
   Csendhelyek : Tardos község szakrális helyei / írta Motil László ; fotók Barakka Gábor ; kiad. Tardos Község Önkormányzata. - Tardos : Önkormányzat, 2015. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Tardos - kereszt - sírkő - síremlék
726.825.4(439-2Tardos)
[AN 3618537]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2016.
   Pancho Aréna : a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia épületegyüttese : mester és tanítvány - Makovecz Imre és Dobrosi Tamás építészete Felcsúton, 2008-2015 / [... szerk. Dobrosi Tamás] ; [az interjúkat kész. ... Dénes Eszter]. - Felcsút : Puskás F. Labdarúgó Akad., 2015. - 273 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 270.
ISBN 978-963-12-4094-8 kötött
Felcsút - stadion - album
725.826(439-2Felcsút)(084.1)
[AN 3618555]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2016.
Ruzsa György (1947-)
Ikon és zománc (angol)
   Icon and sermon : Russian metal icons / George Ruzsa ; [photo Fruzsina Spitzer, Dénes Ruzsa] ; [ed. Pálos Fogadóközpont]. - Budapest : Pálos Fogadóközp., 2015. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4485-4 fűzött
Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma (Budapest)
Oroszország - Magyarország - Budapest - keresztény művészet - zománcművészet - magángyűjtemény - ikon - múzeumi katalógus
73.046.3(47) *** 738.4(47) *** 069(439-2Bp.)(036) *** 069.017(439)Ruzsa_Gy. *** 246
[AN 3620219]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2016.
Sebők Zsolt
   Mesebeli origamifigurák / [modellek Sebők Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág origami
ISBN 978-963-251-822-0 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3619708]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2016.
Soós Nóra (1979-)
   Egymásból épülve = Interdependence = Interdependenz / Soós Nóra. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aura, 2015. - 139 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-7913-37-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Soós_N.
[AN 3622278]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2016.
Szöllősi-Nagy András (1949-)
   Malevics-kronológia / összeáll. Szöllősi-Nagy András ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2015. - 103 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 26. - Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-89919-7-3 fűzött
Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935)
Oroszország - Szovjetunió - festőművész - művészeti élet - századforduló - 20. század - kronológia
7(47)"190/193"(0:930.24) *** 75(47)(092)Malevič,_K._S.
[AN 3618890]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2016.
Vida Péter
   A világörökség legizgalmasabb helyszínei / Vida Péter. - Debrecen : TKK, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-913-5 kötött
világörökség - helyismeret - építészet - fényképalbum
72.025.3/.4(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 3620142]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3271 /2016.
Dalos Anna (1973-)
   Kodály és a történelem : tizenkét tanulmány / Dalos Anna. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 183 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80071-9-1 kötött : 2490,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3619563]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2016.
Eősze László (1923-)
   Trisztán és Aida : séták az opera világában : válogatott tanulmányok / Eősze László. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 107 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-135-5 fűzött : 2700,- Ft
opera - zenetörténet - műfajtörténet
782(100)(091) *** 792.54(100)(091)
[AN 3618722]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2016.
Horák Magda
   "...mint a gyémántcsepp a szénben..." : cigány származású zeneszerzők, nótaszerzők, előadóművészek és pedagógusok, 1600-2010 / Horák Magda. - Budapest : Oriold, 2015. - 235, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [7].
ISBN 978-615-5443-29-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - zeneszerző - zenész - cigányság - cigányzene - szaklexikon
78.071.1(439)(092) *** 787.1.071.2(439):030 *** 78.031.4(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3620447]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2016.
MacDonald, Ian
Revolution in the head (magyar)
   A fejek forradalma : a Beatles dalai és a hatvanas évek : Lennon, McCartney, Harrison, Starr / Ian MacDonald ; [ford. Révbíró Tamás]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Trubadúr, 2015. - 494 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-470.
ISBN 978-963-227-468-3 fűzött : 3990,- Ft
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - 1960-as évek - könnyűzene
78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 3622263]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2016.
Pejkó Gergő
   Vendéglátós : Punnany Massif / [fotók Pejkó Gergő] ; [dalszövegek és kotta Felcser Máté, Farkas Roland]. - [Pécs] : AM:PM Kft., cop. 2015. - 47 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-4154-9 kötött
Punnany Massif (együttes)
Magyarország - zenekar - underground zene - interjú - fényképalbum
78.067.26.036.7(439)Punnany_Massif(047.53)
[AN 3618623]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2016.
Somogyvári Péter (1956-)
   Balázs Elemér Group 15 : örök szerelem / Somogyvári Péter. - Budapest : Gondolat, 2015. - 179 p. : ill. ; 19 cm + CD
Diszkogr.: p. 175-178.
ISBN 978-963-693-616-7 fűzött : 4500,- Ft
Balázs Elemér Group
dzsesszzenész - dzsesszzenekar - 21. század - dzsessz - auditív dokumentum
78.067.26.036.5(439)(092) *** 785.161(439)Balázs_Elemér_Group
[AN 3619351]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3277 /2016.
   Bud Spencer & Terence Hill sztori / [szerk. Francesco Carrà] ; [ford. Ónodi Csilla]. - Budapest : Vintage Media, 2015. - 270 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bud Spencer, Terence Hill gyűjtemény ; 1.)
ISBN 978-963-89969-8-5 kötött : 3999,- Ft
Spencer, Bud (1929-)
Hill, Terence (1939-)
Olaszország - filmtörténet - filmszínész - 1960-as évek - 1970-es évek - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Hill,_T. *** 791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B. *** 791.43(45)"196/197"
[AN 3619497]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2016.
Grazer, Brian (1953-)
A curious mind (magyar)
   Egy kíváncsi elme : gondolatébresztő beszélgetések a világ legérdekesebb embereivel / Brian Grazer és Charles Fishman ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 260 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-146-5 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - producer - híres ember - kíváncsiság - 20. század - 21. század - memoár
791.44(73)(092)Grazer,_B.(0:82-94) *** 159.952.133 *** 929(100)(0:82-94)
[AN 3619042]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2016.
Morgan, David (1960-)
Monty Python speaks! (magyar)
   Itt a Monty Python beszél! / David Morgan ; [ford. Bori Erzsébet és Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 348 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-075-8 kötött : 3990,- Ft
Monty Python (testület)
Nagy-Britannia - humorista - 20. század - interjú
792.73(410)Monthy_Python(047.53)
[AN 3619032]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2016.
Simor Katalin, R.
   A játék emléke : [Tikos Sári és Simor Ottó] / R. Simon Katalin. - Debrecen : TKK, [2015]. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-596-941-8 fűzött
Tikos Sári (1930-1989)
Simor Ottó (1926-2012)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Simor_O. *** 792.028(439)(092)Tikos_S.
[AN 3620224]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2016.
   Sylvester Stallone : a színfalak mögött / [szerk. Andrew Eastman] ; [ford. Szíjj Ferenc]. - Budapest : Vintage Media, 2015. - 285 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89969-5-4 kötött : 5999,- Ft
Stallone, Sylvester (1946-)
Egyesült Államok - filmszínész - filmrendező - forgatókönyvíró - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Stallone,_S. *** 791.43.071.1(73)(092)Stallone,_S.
[AN 3619492]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2016.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Goll Bea : szabálytalan életrajz / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2015. - 237, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 217-232. - Filmogr.: p. 209-216.
ISBN 978-963-263-526-2 kötött : 3190,- Ft
Goll Bea (1927-2014)
Svájc - filmszínész - táncművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
791.43.071.2(494)(=945.11)(092)Goll_B. *** 792.8(494)(=945.11)(092)Goll_B.
[AN 3620654]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3283 /2016.
Horváth Kornélia (1971-)
   Letteratura italiana e forme poetiche / Kornélia Horváth. - Budapest : Gondolat, 2015. - 142 p. ; 21 cm. - (Kultúra - irodalom, ISSN 2416-0717)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-635-8 fűzött : 1750,- Ft
italika - olasz irodalom története - középkor - 19. század - magyar irodalom története - 20. század - nyelvfilozófia
805.0 *** 894.511(091)"19" *** 850(091) *** 800.1
[AN 3619154]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2016.
Kiss Irén (1947-)
   Bizonyító erejű szólásaink / Kiss Irén. - Budapest : Püski, 2015. - 81, [12] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-302-164-4 fűzött
magyar nyelv - magyarságkutatás - szólás - frazeológiai gyűjtemény - értelmező szótár
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3620267]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2016.
Krantz, Grover S.
Geographical development of European languages (magyar)
   Az európai nyelvek földrajzi kialakulása / Grover S. Krantz ; [ford. Imre Kálmán]. - 2. jav. kiad. - Budapest ; [Pilisszentiván] : Fríg K., 2015. - 213 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-963-9836-31-0 fűzött : 2200,- Ft
Európa - nyelvtörténet - nyelvföldrajz
802/809(4)-53 *** 911.3(4)
[AN 3622379]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2016.
Tillinger Gábor (1975-)
   Entre oïl, oc et francoprovençal : différences lexicales dans la zone d'interférence appelée "Croissant" d'après les atlas linguistiques de la France / Gábor Tillinger. - Debrecen : Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., 2015. - 217 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series linguistica, ISSN 1588-6492 ; 11.)
Bibliogr.: p. 197-209.
ISBN 978-963-318-519-3 fűzött
Franciaország - francia nyelv - lexikológia - nyelvjárás - nyelvföldrajz
804.0-087(44) *** 804.0-3
[AN 3618806]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3287 /2016.
Báthori Csaba (1956-)
   Egyszer a földön : esszék / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2015. - 735, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-516-3 fűzött : 3990,- Ft
világirodalom története - költészet - műelemzés
82(091)-14
[AN 3620664]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2016.
   "Hogy megállítaná a múló időt" : antológia Márkus Béla 70. születésnapjára / [szerk. Imre László]. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 304, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-65-9 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - emlékkönyv
82.01 *** 894.511(091)
[AN 3618640]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2016.
   Lermontov in 21st-century literary criticism : collective monograph = Lermontov v literaturnoj kritike XXI veka : kollektivnaâ monografiâ / ed. Mária Gyöngyösi, Katalin Kroó, Tünde Szabó. - Budapest : Eötvös Loránd Univ. Dep. of Russian Language and Literature Doctoral Progr. "Russian Literature and Literary Studies - Comparatistics", 2015. - 402 p. ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 4.)
Váltakozva orosz, magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-675-0 fűzött
Lermontov, Mihail Ûrʹevič (1814-1841)
Oroszország - író - 19. század
882(092)Lermontov,_M._Û.
[AN 3618584]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2016.
   Regards actuels sur la littérature médiévale en mémoire de Katalin Halász (1944-2003) / textes réunis par Gabriella Tegyey. - Debrecen : Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., 2015. - 110 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria, ISSN 1216-3260 ; 26.)
Váltakozva francia és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-472-794-1 fűzött
francia irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kapcsolat
840(091) *** 894.511.091
[AN 3618799]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3291 /2016.
Béres Bernadett
   Körtánc : a rondó verstípus a kortárs magyar költészetben / S. Béres Bernadett. - Budapest : Gondolat, 2015. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Kultúra - irodalom, ISSN 2416-0717)
Bibliogr.: p. 131-144. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-610-5 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - verstan - 20. század - ezredforduló - triolett - rondó - műelemzés
894.511(091)-193.4"19/200"
[AN 3619301]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2016.
Druzsin Ferenc (1940-)
   "Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!" : Barta Lajos színműveiről / Druzsin Ferenc. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 43 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 100.)
ISBN 978-963-263-549-1 fűzött
Barta Lajos (1878-1964)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Barta_L.
[AN 3620417]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2016.
   "...kettős, egymást tükröző világban : poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában / szerk. Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta. - Budapest : Gondolat, 2015. - 301 p. ; 24 cm. - (Kultúra - irodalom, ISSN 2416-0717)
ISBN 978-963-693-612-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 3619315]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2016.
Mekis D. János (1970-)
   Auctor ante portas : személyes irodalom, epikai hagyomány / Mekis D. János. - Budapest : Gondolat, 2015. - 154 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 50.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-584-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század - önéletrajz - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01-94 *** 82.01
[AN 3619117]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2016.
Palkovics Beáta
   Otthonról hazafelé : identitás és prózanyelv Bartis Attila műveiben / Palkovics Beáta. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 42 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 99.)
ISBN 978-963-263-544-6 fűzött
Bartis Attila (1968-)
Magyarország - író - ezredforduló - 21. század - műelemzés
894.511(092)Bartis_A.
[AN 3620435]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2016.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   "Az elmélet a steril agyvelők menhelye" : Várkonyi Nándor és Horváth Árpád levelezése. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 52 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 98.)
Sajtó alá rend. Horváth Anikó
ISBN 978-963-263-531-6 fűzött
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Horváth Árpád (1907-1990)
Magyarország - író - történész - levelezés - 20. század
894.511(092)Várkonyi_N.(044) *** 930.1(439)(092)Horváth_Á.(044)
[AN 3620421]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3297 /2016.
Albahari, David (1948-)
Neobične priče (magyar)
   Különös történetek / David Albahari ; ford. Sándor Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2015. - 72, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-515-6 fűzött : 1490,- Ft
szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32=945.11
[AN 3620449]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2016.
Angleberger, Tom
Beware the power of the dark side! (magyar)
   Óvakodj a sötét oldal hatalmától! : a Star Wars: A Jedi visszatér újraírt változata / Tom Angleberger ; [... ill. Ralph McQuarrie és Joe Johnston] ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 426 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Star wars ; borító- és gerinccím: Ne becsüld alá a sötét oldal hatalmát!
ISBN 978-615-5541-01-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619015]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2016.
   Anthologia humana : ötezer év bölcsessége / összeáll. és bev. Hamvas Béla ; [... átd. és kieg. Palkovics Tibor, Szakács Gábor]. - 8. jav. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2015. - 496 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 1.)
ISBN 978-963-9240-55-1 v.
világirodalom - filozófia - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 82-96=945.11 *** 1
[AN 3620672]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2016.
Aveyard, Victoria
Red queen (magyar)
   Vörös királynő / Victoria Aveyard ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-114-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618983]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2016.
Azzolini, Luca (1983-)
Volley star (magyar)
   Két szív a pályán / Luca Azzolini ; Donata Pizzato illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2015. - 253, [14] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Kovács Éva
ISBN 978-963-357-599-4 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619861]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2016.
Baldacci, David (1960-)
Wish you well (magyar)
   Kívánj csodát / David Baldacci ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Európa, 2015. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-239-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3619066]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2016.
Banks, Maya
Burns (magyar)
   Lángolás : [Mámor-trilógia 3] / Maya Banks ; [ford. Bálint Orsolya]. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9093-93-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3619932]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2016.
Bard, Richard
Brainrush (magyar)
   A fejével játszik : brainrush / Richard Bard ; [ford. Pásztor Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 382 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-295-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3619098]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2016.
Barrie, James Matthew (1860-1937)
   Pán Péter / J. M. Barrie ; [ford. Csonka Ágnes] ; Simonyi Cecília illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2015. - 271 p. : ill., színes ; 25 cm
Tart.: Péter és WendyÞ; Pán Péter a Kensington-kertben. - Egys. cím: Peter Pan in Kensington Gardens ; Peter and Wendy
ISBN 978-963-357-659-5 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3620691]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2016.
Basara, Svetislav (1953-)
Srce zemlje (magyar)
   A föld szíve : tanulmány Nietzsche ciprusi tartózkodásáról / Svetislav Basara ; ford. Sándor Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2015. - 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-543-9 fűzött : 2990,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3620559]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2016.
Becker, Zdenka (1951-)
Der grösste Fall meines Vaters (magyar)
   A legnagyobb ügy : regény / Zdenka Becker ; ford. Dallos Emese. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2015. - 297 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5359-19-4 fűzött : 2800,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3620636]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni & Co (mgyar)
   Bori és barátai / Julia Boehme ; [ill. Dorothea Tust] ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 159 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-135-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619636]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2016.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un puledro inavvicinabile (magyar)
   A vad csikó / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2015], cop. 2012. - 143 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 3.)
ISBN 978-963-245-600-3 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3620813]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2016.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
The Cavendon women (magyar)
   Cavendoni asszonyok / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2015. - 507, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-258-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3619063]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2016.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. Ruzitska Mária] ; [a verseket ford. Görgey Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-277-9 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3622218]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2016.
Buda Ferenc (1936-)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann meséje és Csajkovszkij balettműve alapján írta Buda Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 35, [6] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm + CD
melléklet címe: Diótörő szvit
ISBN 978-963-349-055-6 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
830-34.04(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3619600]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2016.
Burgess, Anthony (1917-1993)
One hand clapping (magyar)
   Egy tenyér ha csattan / Anthony Burgess ; [ford. Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Trubadúr, 2015, cop. 1979. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-636-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3621035]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2016.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
A 4 1/2. kötet mérete 17 cm. - A 11. kötettől nem a sorozat tagjaként jelenik meg
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. r., A hercegnő férjhez megy / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 384 p.
ISBN 978-963-539-960-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619046] MARC

ANSEL
UTF-83315 /2016.
Campbell, Jack
Dauntless (magyar)
   Rendíthetetlen : [Az elveszett flotta I.] / Jack Campbell ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-162-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618988]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2016.
Chapman, Linda (1969-)
Sugar & spice (magyar)
   Cukor & fahéj / Linda Chapman ; Kate Hindley rajz. ; [ford. Mészáros Tünde]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Jóbarátok sütibolt ; 1.)
ISBN 978-963-410-093-5 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619880]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2016.
Christensen, Lars Saabye (1953-)
Halvbroren (magyar)
   A féltestvér / Lars Saabye Christensen ; ford. Patat Bence. - Budapest : Gondolat, 2015. - 647, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-565-8 fűzött : 4500,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3619354]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork prince (magyar)
   A herceg : Pokoli szerkezetek második könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 490, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-691-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3620709]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2016.
Cole, Kresley
Poison princess (magyar)
   Poison princess : méreghercegnő : Arkánum krónikák 1. / Kresley Cole ; [ford. Szoboszlay Anna]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015, cop. 2014. - 474 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-128-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3620708]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2016.
Contreras, Claire
Kaleidoscope hearts (magyar)
   Üvegszív : kaleidoscope hearts / Claire Contreras ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80270-3-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3618557]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2016.
Cussler, Clive (1931-)
The chase (magyar)
   A sátán bankárja : [Isaac Bell nyomozó esetei] / Clive Cussler ; [ford. Lakatos Anna]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 432 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-77-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3619069]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2016.
Dante Alighieri (1265-1321)
Vita nuova (magyar)
   Az új élet / Dante Alighieri ; ford. Koltay-Kastner Jenő ; [sajtó alá rend., ... magyarázatokkal ell. és az utószót írta Kaposi Márton]. - Szeged : JATEPress, 2015. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-265-2 fűzött
olasz irodalom - esszé - vers
850-14=945.11 *** 850-31=945.11
[AN 3622517]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2016.
Dimkovska, Lidiǰa (1971-)
Rezerven život (magyar)
   Tartalék élet / Lidija Dimkovszka ; [ford. Czinege-Panzova Annamária]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 410, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-454-8 fűzött : 3490,- Ft
macedón irodalom - regény
886.6-31=945.11
[AN 3620538]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2016.
Douglas, Penelope (1977-)
Until you (magyar)
   Nélküled / Penelope Douglas ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80270-0-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3618525]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2016.
Drescher, Daniela (1966-)
Komm mit ins Reich der Zwerge (magyar)
   Gyere velem a törpék birodalmába! / Daniela Drescher ; [ford. Pelyhe Brigitta és Tímár Sarolta]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2015. - [19] p. : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-963-89924-8-2 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
830-13(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3619428]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2016.
Duchovny, David (1960-)
Holy cow (magyar)
   Szent tehén / David Duchovny ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2015. - 247, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80135-5-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3619908]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2016.
Ee, Susan
Angelfall (magyar)
   Angelfall : angyalok bukása / Susan Ee ; [ford. AncsaT]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 341 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-382-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3619210]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2016.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey : hunt for Jade Dragon (magyar)
   Michael Vey 4 : vadászat Jáde Sárkányra / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 441, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-492-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619209]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2016.
Fforde, Katie (1952-)
A Christmas feast and other stories (magyar)
   Karácsonyi lakoma és más történetek / Katie Fforde ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 308 p., [29] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-661-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
820-322.5=945.11
[AN 3619078]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2016.
Fiorato, Marina
Kit (magyar)
   Kit / Marina Fiorato ; [Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 395 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-544-9 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3617203]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2016.
Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-)
Kaninen som så gärna ville somna (magyar)
   Aludj el szépen, Bendegúz! : új módszer, amelynek segítségével gyermeke könnyedén elalszik / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; Agócs Írisz rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 38 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
Ford. Sárvári Töttős Györgyi
ISBN 978-615-5591-23-5 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3619004]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2016.
Fry, Jason (1969-)
The weapon of a Jedi (magyar)
   A Jedi fegyvere : Luke kalandja / írta Jason Fry ; ill. Phil Noto ; [ford. Fencsik Tamás]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 186 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala
ISBN 978-615-5501-96-8 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3619472]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2016.
Georgiev, Marin (1946-)
   Se Isten, se ördög / Marin Georgiev. - Budapest : Napkút K., 2015. - 163, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-517-0 fűzött : 1990,- Ft
bolgár irodalom - vers
886.7-14=945.11
[AN 3620539]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2016.
Goss, James (1974-)
City of death (magyar)
   A halál városa / James Goss, Douglas Adams ; David Fischer ... alapján ; [ford. Beke Zsolt]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 328 p. ; 21 cm
keretcím: Doctor Who
ISBN 978-963-406-161-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3618967]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2016.
Haig, Francesca
The fire sermon (magyar)
   A tűz gyermekei 1 / Francesca Haig ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 484 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-611-2 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3619144]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2016.
Hallgrímur Helgason (1959-)
101 Reykjavík (magyar)
   101 Reykjavík / Hallgrímur Helgason ; [ford. Egyed Veronika] ; [a verseket ford. Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Scolar, 2015. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-594-6 kötött : 3950,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3619171]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2016.
Hannah, Sophie (1971-)
Lasting damage (magyar)
   Az idegen ház / Sophie Hannah ; [ford. Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 468 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8319-8 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3619155]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2016.
Hapka, Cathy
Bounce with me! (magyar)
   Ugrálj velem! / írta Catherine Hapka ; ford. Bús Réka Teodóra. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesék a barátságról a Százholdas Pagonyban)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-615-5541-33-9 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3618716]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2016.
Hart, Liliana
Whiskey for breakfast (magyar)
   Go-go girl és a halott örökös / Liliana Hart ; [ford. Turcsányi Mónika]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 331 p. ; 20 cm. - (Go-go girl sorozat ; 3.). (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-66-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3619989]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2016.
Harvey, Jacqueline
Alice-Miranda at school (magyar)
   Alice-Miranda színre lép / Jacqueline Harvey. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 303 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Ruff Orsolya. - A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-403-107-9 kötött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3619895]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2016.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Leben ist Werden (magyar)
   Örök változás : gondolatok fiatalságról és öregkorról, iskoláról, nevelésről, műveltségről és arról, hogy minden az egyénen múlik / Hermann Hesse ; [a szövegeket vál. Volker Michels] ; [ford. Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-700-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - idézetgyűjtemény
830-84=945.11
[AN 3619976]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2016.
Holler, Renée (1956-)
Im Schatten der Akropolis (magyar)
   Az Akropolisz árnyékában : rejtvényes krimi az ókori Athénból / Renée Holler ; Anne Wöstheinrich illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 120, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Történelmi tetthelyek
ISBN 978-963-9869-61-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3619109]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2016.
   Hull a hó : három karácsonyi történet / [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 314 p. ; 21 cm
Tart.: Az ünnepi expressz / Maureen Johnson. A malacok védőszentje / Lauren Myracle. A pomponisztikus karácsonyi csoda / John Green. - Egys. cím: The jubilee express ; A cheertastic Christmas miracle ; The patron saint of pigs
ISBN 978-963-406-143-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3618992]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2016.
Hunter, Madeline
The surrender of Miss Fairbourne (magyar)
   A csendestárs / Madeline Hunter ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 336 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-815-9 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3619124]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2016.
Iggulden, Conn (1971-)
The wars of the Roses (magyar)
   A Rózsák háborúja / Conn Iggulden ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, [2015]-. - 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3619052]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Viharmadár. - cop. 2015. - 445 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-963-406-095-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3619053] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szentháromság. - cop. 2015. - 385 p.
ISBN 978-963-406-141-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3619054] MARC

ANSEL
UTF-83346 /2016.
Jacobson, Howard (1942-)
J (magyar)
   Zs / Howard Jacobson ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Gondolat, 2015. - 345 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-624-2 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3619357]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2016.
Kâmuran, Solmaz (1954-)
Aşk tutulması (magyar)
   A szerelem fogságában / Solmaz Kâmuran ; Nevin Hirik rajz. ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-263-538-5 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 3620465]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2016.
Kingsbury, Karen (1963-)
Chasing sunsets (magyar)
   Délibábkergetők : az Angyaljárás-sorozat második kötete / Karen Kingsbury ; [ford. Jakó Rita]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-61-6 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3619305]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2016.
Kingsbury, Karen (1963-)
Redemption (magyar)
   Megváltás : [a Baxter család története] : [Megváltás-sorozat 1. kötet] / Karen Kingsbury és Gary Smalley ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-18-0 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3619309]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2016.
Kingsbury, Karen (1963-)
Reunion (magyar)
   Hazaérkezés : a Baxter család története : Megváltás-sorozat 5. kötet / Karen Kingsbury és Gary Smalley ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-62-3 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3619312]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2016.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-399-382-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3620837]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2016.
Knight, Eric (1897-1943)
This above all (magyar)
   Légy hű magadhoz / Eric Knight ; [ford. Nemes László]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 558 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-57-8 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3620687]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2016.
Komarek, Alfred (1945-)
Polterabend (magyar)
   Polt felügyelő és a jeges szüret : Bűntények a pincesoron IV. / Alfred Komarek ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 215, [3] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 10.)
ISBN 978-963-263-519-4 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3620563]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2016.
Korelitz, Jean Hanff (1961-)
You should have known (magyar)
   Tudhattad volna / Jean Hanff Korelitz ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-971-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3618951]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2016.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
River Road (magyar)
   River Road / Jayne Ann Krentz ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2015. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-227-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3619828]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2016.
Kyle, Barbara
Queen's captive (magyar)
   A királynő foglya / Barbara Kyle ; [ford. Füsti Molnár Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-126-7 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-406-127-6)
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3618953]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2016.
Lagercrantz, David (1962-)
Det som inte dödar oss (magyar)
   Ami nem öl meg / David Lagercrantz ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2015. - 493, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Millennium sorozat
ISBN 978-963-324-333-6 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3619261]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2016.
Lark, Sarah (1958-)
Der Klang des Muschelhorns (magyar)
   A kagylókürt hangja / Sarah Lark ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 730, [2] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-820-3 kötött : 4490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3619695]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2016.
Larson, Erik (1954-)
In the garden of beasts (magyar)
   Fenevadak kertje : szerelem és terror: egy amerikai család a hitleri Berlinben / Erik Larson ; [ford. Lengyel Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 542 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-062-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3619788]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2016.
Larson, M. A.
Pennyroyal Academy (magyar)
   Csillagfürt Akadémia / M. A. Larson ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 332 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-974-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619028]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2016.
Leary, Ann
The good house (magyar)
   Egy jóravaló ház / Ann Leary ; [ford. Nagy Attila Tas]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 332, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-19-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3619994]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2016.
Leckie, Ann (1966-)
Ancillary sword (magyar)
   Mellékes háború / Ann Leckie ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 401 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-160-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618963]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2016.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3620949]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2016.
Leighton, M.
Up to me (magyar)
   Up to me : rajtam áll : Rossz fiúk 2. könyv / M. Leighton ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 250 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-393-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3619084]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2016.
London, Jack (1876-1916)
The road (magyar)
   Országúton ; A mélység lakói / Jack London ; [ford. Szász Imre, Braun Soma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 318 p. ; 21 cm
Egys. cím: The road ; The people of the abyss
ISBN 978-963-09-8344-0 kötött : 1590,- Ft
London - amerikai angol irodalom - szociográfia - századforduló - regény
820-31(73)=945.11 *** 308(410-2London)"190"
[AN 3618827]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2016.
Lowe, Dave
My hamster is a detective (magyar)
   A hörcsögöm egy detektív / írta Dave Lowe ; [ill. Mark Chambers] ; [ford. Róbert Pál]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2015. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Büdi és Ben)
ISBN 978-963-9905-74-0 kötött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3619369]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2016.
Mağden, Perihan (1960-)
Ali ile Ramazan (magyar)
   Ali és Ramazan / Perihan Mağden ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Európa, 2015. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9718-4 fűzött : 2790,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3619064]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2016.
Mann, Thomas (1875-1955)
Herr und Hund (magyar)
   Úr és kutya ; A törvény / Thomas Mann ; [ford. Sárközi György, Szöllősy Klára]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 191 p. ; 22 cm
Egys. cím: Herr und Hund ; Das Gesetz
ISBN 978-963-406-155-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - kisregény
830-31=945.11
[AN 3618974]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2016.
McAdams, Molly
From ashes (magyar)
   From ashes : főnix / Molly McAdams ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 425 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-475-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3619791]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2016.
McDonald, Megan (1959-)
Judy Moody gets famous! (magyar)
   Durrbele Dorka híres lesz / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 135, [4] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-11-9928-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3620702]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2016.
McEwen, Scott
Target America (magyar)
   Elit mesterlövész : célpont: Amerika : a Black Seal-csoport / Scott McEwen ; Thomas Koloniar közrem. ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 369 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-106-9 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - mesterlövész - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 355.168(73)(0:82-31)
[AN 3619049]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2016.
   Mesék szépségről, jóságról : a világ minden tájáról / [szerk. Korbai Hajnal] ; [rajz. Faltisz Alexandra]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 40 p. : ill., színes ; 23 cm + CD. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-151-3 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3619293]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
Onna no inai otokotachi (magyar)
   Férfiak nő nélkül : [novellák] / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-49-7 kötött : 3690,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3619933]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2016.
Nix, Garth (1963-)
Blood ties (magyar)
   Vérkötelékek / Garth Nix és Sean Williams ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 259 p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 3.)
ISBN 978-963-399-420-7 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3619389]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2016.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Silverpojken (magyar)
   Az ezüstfiú / Kristina Ohlsson ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2015. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-362-6 kötött : 2890,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619167]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2016.
Oliver, Lauren (1982-)
Rooms (magyar)
   Szobák / Lauren Oliver ; [ford. Sóvágó Katalin] ; [a versbetétet ford. Szlukovényi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-069-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3618954]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2016.
Paige, Laurelin
Found in you (magyar)
   Found in you : sehol se talállak : [Fixed-trilógia 2.] / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, cop. 2015. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-213-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3619985]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2016.
Park, Linda Sue (1960-)
Storm warning (magyar)
   Viharjelzés / Linda Sue Park ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 205 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 9.)
ISBN 978-963-245-665-2 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3620730]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2016.
Pearson, Mary E. (1955-)
The kiss of deception (magyar)
   Az árulás csókja : A fennmaradottak krónikái első könyv / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-127-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3618971]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2016.
Peirce, Lincoln (1963-)
Big Nate goes for broke (magyar)
   Profi Noki mindent bele! / Lincoln Peirce ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-150-3 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619671]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2016.
Redondo, Dolores (1969-)
Legado en los huesos (magyar)
   A csontok öröksége : [Navarra trilógia II.] / Dolores Redondo ; [ford. Szelivánov Júlia]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 447, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-25-2 fűzött : 3690,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3619998]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2016.
Reeve, Philip (1966-)
Oliver and the seawigs (magyar)
   Olivér és a tengerkócok / Philip Reeve ; [ill.] Sarah McIntyre ; [ford. Ajkay Örkény]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-017-6 kötött : 2499, Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619649]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2016.
Roberts, C. J.
Seduced in the dark (magyar)
   Seduced in the dark : megigézve a sötétben / C. J. Roberts ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 478 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-351-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3619213]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2016.
Roberts, Richard
Please don't tell my parents I'm a supervillain (magyar)
   Légyszi, ne mondd el a szüleimnek, hogy szupergonosz lettem! / Richard Roberts ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 539 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-9708-86-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619786]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2016.
Rowe, Lauren
The Club (magyar)
   A klub : a Klub sorozat 1. kötete / Lauren Rowe ; [ford. Getto Katalin]. - Budapest : Európa, 2015. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-244-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3619812]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2016.
Rucka, Greg
Smuggler's run (magyar)
   A csempész futása : Han Solo és Csubakka kalandja / írta Greg Rucka ; ill. Phil Noto ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala ; keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-95-1 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3619461]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2016.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
La sombra del viento (magyar)
   A szél árnyéka ; Tűzrózsa / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Vajdics Anikó, Berta Ádám]. - Budapest : Európa, 2015. - 618, [3] p. ; 20 cm
Egys. cím: La sombra del viento ; Rosa de fuego
ISBN 978-963-405-235-7 fűzött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény - elbeszélés
860-31=945.11 *** 860-32=945.11
[AN 3619835]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 6. (magyar)
   Egy zizi naplója : bálkirálynő : egy-nem-túl boldog randiguru meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 346, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-399-435-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619808]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2016.
Ruşti, Doina
Lizoanca la 11 ani (magyar)
   Lizoanca tizenegy évesen / Doina Ruşti ; [Szenkovics Enikő fordítása]. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-61-1 kötött : 3000,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3618709]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2016.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Paris (magyar)
   Párizs : egy város fényei és árnyai / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 742, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-623-6 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3619872]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2016.
Scarrow, Simon (1962-)
Fire and sword (magyar)
   Tűz és kard / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]. - 520 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-373-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3619851]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2016.
Scott, Kylie
Lick (magyar)
   Lick : taktus : Stage dive-sorozat 1. rész / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 378 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-245-460-3 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3619088]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2016.
Smith, Dodie (1896-1990)
I capture the castle (magyar)
   Enyém a vár / Dodie Smith ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-926-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619024]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2016.
Stilton, Geronimo
Quinto viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A barátság ereje : ötödik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 319, 55, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-652-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3619850]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2016.
Todd, Anna (1989-)
After we fell (magyar)
   Miután elbuktunk : After we fell / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 674 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-171-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3618956]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2016.
Toler, B. N.
Where one goes (magyar)
   Lélekvesztők / B. N. Toler ; [ford. Dudás Éva]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80270-4-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3618552]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2016.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2015. - 93 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 3.)
ISBN 978-963-9100-99-2 kötött : 1390,- Ft
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 3620784]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2016.
Walser, Robert (1878-1956)
Gedichte (magyar, német)
   Kert a világ : versek, 1909 / Robert Walser ; Karl Walser illusztrációival ; ford. Báthori Csaba. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Napkút K., 2015. - 115, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-524-8 fűzött : 1490,- Ft
svájci német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(494)=945.11
[AN 3620456]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2016.
Watson, Jude
Beyond the grave (magyar)
   A síron túl / Jude Watson ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - [4], 203 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 4.)
ISBN 978-963-245-432-0 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3620873]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2016.
Webb, Holly
A home for Rascal (magyar)
   Gézengúz új otthona / Holly Webb ; Kate Pankhurst rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Huncut kiskutyám ; 1.)
ISBN 978-963-399-346-0 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619380]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2016.
Webb, Holly
New tricks for Rascal (magyar)
   Gézengúz új trükkjei / Holly Webb ; Kate Pankhurst rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 103, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Huncut kiskutyám ; 2.)
ISBN 978-963-399-347-7 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619386]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2016.
Webb, Holly
Playtime for Rascal (magyar)
   Gézengúz, játékra fel! / Holly Webb ; Kate Pankhurst rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 105, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Huncut kiskutyám ; 3.)
ISBN 978-963-399-345-3 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619387]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2016.
Webb, Holly
The rescued puppy (magyar)
   A megmentett kutyus / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-148-0 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3620767]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2016.
Webb, Holly
The secret puppy (magyar)
   A titkos kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-153-4 kötött : 1599,- Ft
ISBN 978-963-399-152-7 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3620774]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2016.
Welsh, Irvine (1958-)
Glue (magyar)
   Ragasztó / Irvine Welsh ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Trubadúr, 2015. - 719, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-663-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3613002]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2016.
Weninger, Brigitte (1960-)
Geschichten aus dem Weihnachtswald (magyar)
   24 karácsonyi mese / Brigitte Weninger, Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 124 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9869-65-3 kötött : 3990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3619001]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2016.
Winkler, Henry (1945-)
Bookmarks are people too! (magyar)
   Itt jön Hank : a varázslatos könyvjelző / Henry Winkler & Lin Oliver ; [ill. Scott Garrett] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 130 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-685-8 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619662]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3408 /2016.
Anon-ym-I
   BörtÖn tánc / szerző Anon-ym-I. - [Budapest] : [Csizmadia I.], [2015]. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4430-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - börtön - memoár
894.511-94 *** 343.8(439)(0:82-94)
[AN 3618706]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2016.
Antalfy István (1924-)
   Tavasztól tavaszig / Antalfy István ; [... graf. Kürthy Sándor ...]. - [Kecskemét] : [Antalfy I.], [2015]. - 129 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4208-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618695]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2016.
Bakonyi Péter (1949-)
   Vertikális kalendárium avagy Miért jó a Majális / Bakonyi Péter ; [Mezei Gábor képeivel]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 97.)
ISBN 978-963-263-525-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3620650]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2016.
Balázs Gabriella
   A fekete pillangó : [novellák] / Balázs Gabriella. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2015. - 134 p. ; 22 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 16.)
ISBN 978-963-89964-5-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3618576]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2016.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Az elvarázsolt egérkisasszony [elektronikus dok.] / Bálint Ágnes ; Gubás Gabi előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra ; cop. 2015. - 1 CD (4 h 12 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-415-198-2 : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3618402]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2016.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
A leírás a 6. köt. alapján kész.
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - 5. kiad. - [2015], cop. 2013. - 577 p. : ill.
Bibliogr.: p. 527-545.
ISBN 978-963-426-256-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3620705] MARC

ANSEL
UTF-83414 /2016.
Bán János (1968-)
   A jég és vér birodalma / Bán Mór. - 2. átd. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A kéreg népe : novellaÞ; Jég és vér : regény. - keretcím: Kárpáthia
ISBN 978-963-426-387-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3619176]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2016.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Milolu : bűnügyi regény / Bánffy Miklós ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 210 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-599-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3619809]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2016.
Baraczka Gergő
   Varázsdoboz : [CD és mesekönyv egyben] / Baraczka Gergő és az Iszkiri Zenekar ; [graf. Igor Lazin]. - [Göd] : Rézbong K., 2015. - 154 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-5475-11-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3618817]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2016.
Barna Júlia (1946-)
   Időkirály / Barna Júlia ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 143, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-528-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3620546]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2016.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Hallgatásaim gyűjteménye : esszék, kritikák, tanulmányok, 2006-2015 / Bartusz-Dobosi László ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 287, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-493-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3620533]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2016.
Benkő László (1952-)
   Tatárjárás : történelmi regény Dzsingisz kán és a tatárjárás korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, 2015. - 3 db ; 22 cm
ISBN 978-963-267-273-1
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dzsingisz szürke szolgálója. - 460, [3] p.
ISBN 978-963-267-274-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619763] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Két lélek egy testben. - 488, [3] p.
ISBN 978-963-267-275-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619765] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A végső tenger. - 507, [2] p.
ISBN 978-963-267-276-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619766] MARC

ANSEL
UTF-83420 /2016.
Bertók László (1935-)
   Firkák a szalmaszálra : versek / Bertók László ; Roskó Gábor illusztrációival. - Budapest : Magvető, 2015. - 100, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3291-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3619557]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2016.
Bessenyei Gábor
   A jövő harcosai : Az Olimposz legyőzése 1. / Bessenyei Gábor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 420 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-302-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3619217]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2016.
Bodor Béla (1954-2010)
   Abu-Hámid labirintusai : (1979)-1986-1999-2002-2003-2004 / Abu-Imisa ibn-Karul Bila-Budur al-Dzsigirdilan al-Basgirdi (Bodor Béla). - Budapest : Orpheusz, 2015. - 216, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9809-63-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3618648]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2016.
Bognár Antal (1951-)
   Még beszél : Mengyi Bandi stációi : F. S. 18 tósztjával / Bognár Antal. - Budapest : Napkút K., 2015. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-491-3 fűzött : 1990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.1)
[AN 3620585]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 98, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-11-9924-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3620703]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2016.
Botta Gábor
   A leandervölgyi fiú esete a zalai dámával / Botta Gábor. - [Budapest] : [Botta G.], [2015]. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4004-7 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3618721]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2016.
   Budabestiák : szörnyen kamasz mesék : gimnazisták tollából / [... szerk. Juhász Iván] ; [közread. az] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : Scolar, 2015. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-606-6 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825-053.6
[AN 3619268]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2016.
Buruli Anita (1993-)
   Gondolatcseppek / Buruli Anita ; [az illusztrációkat kész. Varga Ibolya]. - Budapest : Garbo, 2015. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-80-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3618693]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2016.
Csatári Puhó Sándor
   Létformák : Csatári Puhó Sándor versei, Puhó Vaszita Erzsébet grafikái és festményei. - Budapest : [Csatári Puhó S.], 2015. - 186, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1397-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3620274]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2016.
Csikász Lajos (1964-)
   Éjszín liliomok : Anjou-lobogók alatt / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-370-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619151]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2016.
Csörsz István (1942-)
   Vesztesek : regény / Csörsz István. - Budapest : Napkút K., 2015. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-537-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3620528]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2016.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 9. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015, cop. 1973. - 264, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3620954]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2016.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Ásító Szörnyeteg / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-229-6 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3620733]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2016.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Órarugógerincű Felpattanó / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 30 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-025-4 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3620740]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2016.
   "Életem gondolatai" : válogatás a vers- és prózaíró pályázatra, 2013/14. és 2014/15. tanévben beérkezett alkotásokból és a hajnóczys diákok rajzaiból, fotóiból. - Tiszaföldvár : [Hajnóczy J. Gimn., Humán Szakközépisk. és Kollégium], 2015. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - vers - próza - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439) *** 379.825-053.6 *** 894.511-3(082)
[AN 3619487]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2016.
   Életszőttes : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Horváth Gabriella] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2015. - 147, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89481-3-7 fűzött
Budapest. 10. kerület - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Bp.X.)
[AN 3620340]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2016.
Éva Ilona
   Boszorkány voltam Velencében : szerelem, erotika, varázslat / Evva Lena di Reirossi ; [közread. a Tündérképző]. - Budapest : Tündérképző, 2015. - 396 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80123-1-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3619233]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2016.
Evamaria
   Lélek, élet, út / írta Evamaria. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 33, [2] : ill., színes ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3618502]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2016.
Fábián Janka (1973-)
   Búzavirág / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2015. - 444 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-637-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3619685]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2016.
Farkas Erzsébet
   Nem az gazdag kinek sok pénze van : verses kötet / Farkas Erzsébet. - [Medina] : [Farkas E.], [2015]. - 47, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0662-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618726]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2016.
Farkas Wellmann Endre (1975-)
   A római disznó / Farkas Wellmann Endre. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 106, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-66-6 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3618652]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2016.
Fáy Ferenc (1921-1981)
   Fáy Ferenc összegyűjtött versei / [szerk., sajtó alá rend. és az utószót írta Heltai Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2015. - 543 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-20-5 fűzött
Kanada - magyar irodalom - vers
894.511-14(71)
[AN 3618572]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2016.
Fazekas István (1967-)
   Ars poetica dolorum / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 61, [2] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-484-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3620574]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Nápolyi vakáció / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan Kvk., 2015. - 557, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89827-4-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3620668]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Száz Éjjel Ügynökség / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-12-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3619237]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2016.
Fekete András
   Kalasnyikov és rózsafüzér : ponyvaregény / Fekete András, Grancsa Gergely. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-106-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619799]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2016.
Fodor András (1929-1997)
   Összegyűjtött esszék / Fodor András ; [sajtó alá rend. és szerk. Fodor János]. - Budapest : Gondolat, 2014-2015. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(092)"19"
[AN 3567603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Megfejtett párhuzamok. - 2015. - 512, [4] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-620-4 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3619325] MARC

ANSEL
UTF-83447 /2016.
Fodor Sándor (1927-2012)
   Csipike : meseregény / Fodor Sándor ; [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 218, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-123-9 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3619347]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2016.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ábel és Eszter / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2015. - 240 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-615-5568-11-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3622140]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2016.
Gáspár Aladár (1946-)
   Úton / Gáspár Aladár ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2015. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-44-8 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Gáspár_A.
[AN 3620522]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2016.
Géczi János (1954-)
   Vadnarancsok : négy élettörténet-rekonstrukció / Géczi János. - Budapest : Athenaeum, cop. 2015. - 392 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-445-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - szociográfia - magyar irodalom - marginalitás - Kádár-korszak
894.511-92 *** 308-058.5(439)"198"(0:82-92)
[AN 3619860]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2016.
Gera Sándor (1938-)
   Platánok, hársak, szerelmek : versek / Gera Sándor. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3797-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618504]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2016.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014-2015]. - 6 db ; 20 cm
A 2-6. kötetek társszerzője Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A holnap ostroma. - cop. 2015. - 358 p.
ISBN 978-963-410-105-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619071] MARC

ANSEL
UTF-83453 /2016.
Hohol Ancsa
   Terka és a mandulakaland / [szöveg] Hohol Ancsa ; [ill.] Boris Juli. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-115-9 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3619595]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2016.
   Hosszú estékre : válogatás Az én újságomban megjelent gyermekversekből / [szerk. Kun Miklós Jenő] ; [ill. ... Halász-Géczi Ágnes]. - [Budapest] : SikerX K., [2015]. - 43 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7082-56-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3620483]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2016.
Jankó Olga (1930-)
   A Nap elhagyta a fiát / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-97-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3618917]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2016.
Kalocsai Magdolna
   Princi Pál Tölgyfa Királyságban / Kalocsai Magdolna ; [rajz. Ujréti Ágnes]. - [Gyál] : Kalocsai M., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3682-8 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619368]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2016.
   Kalóztánc : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2015-. - 21 cm
keretcím: Worluk - a Káosz világa
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - antológia
894.511-312.9(082)
[AN 3619241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Villámok közt táncoló / [... szerk. Nemes István] ; [... ill. Nagy Gergely...]. - 2015. - 496 p. : ill. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 84.)
ISBN 978-615-5228-33-9 kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - antológia
894.511-312.9(082)
[AN 3619244] MARC

ANSEL
UTF-83458 /2016.
Kamarás István (1941-)
   Ferenc pápa-legendárium / Kamarás István ; [Kalmár István rajz.] ; [közread. az] Egyházfórum Alapítvány ... - Budapest : Egyházfórum Alapítvány : Luther, 2015. - CXXX p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-380-061-4 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3619832]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2016.
Kapa Mátyás (1975-)
   Árnyak Bizánc felett / Kapa Mátyás. - [Budapest] : Hystoricum, cop. 2015. - 273, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Félhomály)
ISBN 978-615-80361-0-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kalandregény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3619878]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2016.
Kelemen Lajos (1954-)
   Részben az egész : válogatott és új esszék / Kelemen Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 224, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-542-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3620571]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2016.
   Két évszázad magyar-zsidó költészete / összeáll. Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2015-. - 22 cm
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - 19. század - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3619712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kivirágzás, 1840-1919. - 2015. - 821 p. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 12.)
ISBN 978-963-9512-73-3 kötött : 8400,- Ft
[AN 3619718] MARC

ANSEL
UTF-83462 /2016.
Kirschner, Demi
   Öld meg Jana Robinst! : Ellopott élet 1. / Demi Kirschner. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-391-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3619195]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2016.
Kiss Dénes (1936-2013)
   Döntögetett keresztjeink : [eszmeképzők, tárcák, novellák] / Kiss Dénes. - Budapest : Püski, 2016. - 340, [3] : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 335-337.
ISBN 978-963-302-162-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3620265]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2016.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Aludnod kellene / Kiss Tibor Noé. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2014. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3173-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3619553]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2016.
Kováts Judit (1961-)
   Elszakítva / Kováts Judit. - Budapest : Magvető, 2015. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3294-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3619556]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2016.
Kövi Szabolcs (1972-)
   Az ihletuniverzum / Kövi Szabolcs. - [Veszprém] : Kövi Sz., 2015. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3387-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3618937]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2016.
Lábass Endre (1957-)
   Házszínház / Lábass Endre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-540-8 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3620661]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Belvárosi gyümölcsök : egy ház és lakói / Lackfi János ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 54, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-122-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3619276]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Kövér Lajos [elektronikus dok.] / Lackfi János ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-415-199-9 : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618406]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong, Kövér Lajos színre lép. - 1 CD (2 h)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong, Kövér Lajos aranykeze. - 1 CD (2 h)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618422] MARC

ANSEL
UTF-83470 /2016.
Lázár Balázs (1975-)
   Bomlik a volt : válogatott és új versek / Lázár Balázs. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9809-58-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618660]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2016.
   Magyar népmesék és tanulságos történetek / [közrem. Miklós Malvina] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 207 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-5563-19-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619906]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2016.
Malter György (1973-)
   Repülj a múltba / Malter György ; [Rigler György Rigó ... ill.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 160, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-539-976-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619038]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2016.
Maros András (1971-)
   Kávéházi pillanatok / Maros András ; [Helmut Kruse illusztrációival]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2015. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-293-511-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3619821]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2016.
   Mazsolák. - [Győr] : [Séner B.], [2015]. - [34] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4374-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618723]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2016.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Tavaszi divatőrület : Hanga és Várkony II. / Mészöly Ágnes ; Jósa Tamás rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2015. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-75-3 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618524]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2016.
Moldova György (1934-)
   Harc az angyallal : regény / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2015. - 166, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-70-5 kötött
magyar irodalom - irodalmi élet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - kisregény - memoár
894.511-31 *** 894.511-94 *** 894.511(091)"195/196"(0:82-94)
[AN 3619106]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2016.
Molnár József Bálint (1940-)
   Emlékeim hullámai : válogatott versek és prózák / Molnár József Bálint. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 146 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4264-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3622743]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2016.
Monok Zsuzsanna
   Verscsokor / Monok Zsuzsanna Kikelet. - [Budaörs] : Szerző, cop. 2015. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4153-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618915]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2016.
Nádas Péter (1942-)
   Egy családregény vége / Nádas Péter. - 8. kiad. - [Pécs] : Jelenkor, 2015, cop. 1977. - 151 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-558-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3620828]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2016.
Nádas Péter (1942-)
   Emlékiratok könyve / Nádas Péter. - 6. kiad. - [Pécs] : Jelenkor, 2015, cop. 1986. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-676-557-6 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3620842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 492, [2] p.
[AN 3620847] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 426, [2] p.
[AN 3620848] MARC

ANSEL
UTF-83481 /2016.
Naszvadi Emőke
   Pimpi mókus története / írta Naszvadi Emőke. - [Dunapataj] : [Naszvadi E.], [2015]. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2103-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3618699]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2016.
Németh Mihály
   Teljes öntudat : [a játékos bosszúja] / Németh Mihály. - [Sárvár] : [Németh M.], [2015]. - [4], 272 p. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - utópia - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3618449]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2016.
   Nyíri "mesék" és egyéb történetek : magyar anekdoták / [vál. és szerk. Durucz Istvánné Makláry Magdolna] ; [... ill. Szenes Georgina ...]. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2015. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4133-4 fűzött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 3618632]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2016.
Olofsson Placid (1916-)
   Élet és imádság / Olofsson Placid. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - 162 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9862-30-2 fűzött : 2000,- Ft
Olofsson Placid (1916-)
Magyarország - magyar irodalom - szerzetes - bencések - 20. század - memoár
894.511-94 *** 271.1(439)(092)Olofsson_P.(0:82-94)
[AN 3620866]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2016.
Pádár Éva
   A hetvenkedő farkas és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-251-819-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619693]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2016.
Pádár Éva
   A rátarti róka és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-251-818-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619684]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2016.
Pergel Antal
   Dunakavicsok / Pergel Antal. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2015. - 74 p. : ill. ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3619817]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2016.
Petrozsényi Pál (1942-)
   A zene hullámhosszán [elektronikus dok.] : történetek, korok, emberek / Petrozsényi Nagy Pál. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Kecskemét : [Petrozsényi P.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134794. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4478-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3621776]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2016.
Pintér Lajos (1953-)
   Fényöröm, fénybánat : válogatott versek, 1995-2015 / Pintér Lajos. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-60-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618700]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2016.
Posta László
   "Szerettelek, szerettelek, elvesztettelek..." : egy szakítás margójára / Posta László. - [Debrecen] : [Posta L.], [2015]. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3812-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618701]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2016.
Pusztai Andrea (1975-)
   Bizánc / Pusztai Andrea. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A sárkányölő. - cop. 2015. - 384 p.
ISBN 978-963-426-372-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619857] MARC

ANSEL
UTF-83492 /2016.
Sárközi László (1969-)
   Pokolkapu / Sárközi László. - [Budapest] : Kalandor, 2015. - 222 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9557-48-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3619314]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2016.
Simándi Ágnes (1954-)
   Időkoporsó / Simándi Ágnes. - Budapest : Napkút K., cop. 2015. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-512-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3620550]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2016.
Spett Rita
   Mica-cica elindul : versek, mondókák óvodásoknak : olvassunk együtt / Spett Rita ; Szöllösi Mária [rajz.]. - [Budapest] : Spett R., 2015. - [23] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-3681-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3620297]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2016.
Szabó D. Zoltán
   Kalandos idők : ifjúsági regény a honfoglalás korából / Szabó D. Zoltán. - Budapest : Püski, 2015. - 292 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-161-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3620268]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2016.
Szálinger Balázs (1978-)
   Fehérlófia : bábos világmindenség / írta Szálinger Balázs. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 163 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9809-56-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3618633]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2016.
Szepes Mária (1908-2007)
   Szibilla : Szepes Mária naplója ; [szerk. Kovács Julianna] ; [közread. a Szepes Mária Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 256 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: A csodák valósága : beszélgetés Szepes Máriával
ISBN 978-963-529-459-6 kötött : 3490,- Ft
Szepes Mária (1908-2007)
magyar irodalom - napló - audiovizuális dokumentum
894.511-94
[AN 3619937]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2016.
Szigeti Kovács Viktor
   Először volt az erdő / Szigeti Kovács Viktor ; [ill. Csics Emese]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 144, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-927-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619031]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2016.
Takáts Gyula (1911-2008)
   Szőlőgyöngy : ifjúkori művek / Takáts Gyula ; [vál., szerk. és az utószót írta Stamler Ábel] ; [előszó Pomogáts Béla] ; [kiad. a Sopianae Kulturális Egyesület]. - Pécs : Sopianae Kult. Egyes., 2015. - 106 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3889-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3620282]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2016.
Tarján Veronika
   Világforgó : dalok mesével : [a Veronaki CD-jével] / Tarján Veronika ; Vigyázó Zsófia rajzaival. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 33, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm + CD
ISBN 978-615-5541-63-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népdal - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 398.8(=00)(100)(02.053.2)
[AN 3619478]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2016.
Tolnai Panka
   Zűrös hétvége / Tolnai Panka. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 413 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-49-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619987]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2016.
Tomor Anita
   Álmodtam már rólad / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2015. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9986-4 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3619960]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2016.
Tomor Anita
   Sárga Répi és Brokkoli Koli / Tomor Anita. - [Budapest] : Pyrus K., 2015. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9985-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619179]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2016.
Ughy Szabina (1985-)
   Séták peremvidéken / Ughy Szabina. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9809-59-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618665]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2016.
Urbánszki László (1954-)
   A dalmát háború : anno Domini 1243 / Urbánszki László. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 333 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-382-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619169]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Mi a szösz? : [könyvtárhasználati segédlet és könyvajánló óvódás korú gyermekek és szüleik részére] / Vadadi Adrienn ; rajz. Igor Lazin ; [közread. a] Pest Megyei Könyvtár. - Szentendre : PMK, 2015. - 20 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 16-20.
ISBN 978-963-7521-81-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese - ajánló bibliográfia
894.511-34(02.053.2) *** 019.922 *** 019.922(02.053.2) *** 159.922.7:016
[AN 3620347]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2016.
Valachi Anna (1948-)
   Szépségkoldusok : irodalmi hősök titkos szerelmei / Valachi Anna ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 262, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-492-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - dráma
894.511-2 *** 894.511(092)(0:82-2)
[AN 3620568]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2016.
Varga Mónika
   Verseim : I. kötet / Varga Mónika. - [Páty] : Kiscsillag Kvk., [2015]. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3879-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618713]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2016.
Várhelyi András (1953-)
   Harangoznak / Várhelyi András. - [Budapest] : Walkűr K., 2015. - 81, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-3999-7 kötött : 1000,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3618892]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2016.
Végh Attila (1962-)
   A víz könyve / Végh Attila. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 107, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9809-62-8 kötött : 6800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - természetkép - fényképalbum
894.511-821 *** 77.042/.043 *** 77.04(439)(092)Végh_A.
[AN 3618621]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2016.
Végh Attila (1962-)
A víz könyve (angol)
   Mistery of water / Attila Végh ; [transl. by Réka Szabó]. - Budapest : Orpheusz, 2015. - 107, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9809-53-6 kötött : 6800,- Ft
magyar irodalom - természetkép - válogatott művek - fényképalbum
894.511-821 *** 77.042/.043 *** 77.04(439)(092)Végh_A.
[AN 3618627]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2016.
Westa, Kae
   Karvalyszárnyon / Kae Westa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 436 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-379-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3619207]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3513 /2016.
   Anna és Elza: új történetek / [szerk. Szabó-Tasi Katalin] ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 127 p. : ill., színes ; 24x25 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5501-69-2 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3619504]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2016.
Antonini, Gabriele
1000 things that go (magyar)
   1000 dolog, ami megy / Gabriele Antonini rajz. ; ... ford. Zsigmond Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-028-0 fűzött : 2900,- Ft
jármű - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629(02.053.2)
[AN 3618724]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2016.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin plays the game (magyar)
   Franklin focizik / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin könyvek)
ISBN 978-615-5230-23-3 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3619304]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2016.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin wants a pet (magyar)
   Franklin kiskutyát szeretne / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin könyvek)
ISBN 978-963-9232-99-0 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3619300]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2016.
Feldman, Thea
A portrait of friendship (magyar)
   Képek a barátokról / írta Thea Feldman ; ford. Bús Réka Teodóra. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesék a barátságról a Százholdas Pagonyban)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-615-5541-32-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3618548]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2016.
Hapka, Cathy
Hide and Pooh seek (magyar)
   Micimackó a hunyó / írta Catherine Hapka ; ford. Bús Réka Teodóra. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesék a barátságról a Százholdas Pagonyban)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-615-5541-34-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3618703]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2016.
Pék Rea
   A Kékmandulafa erdő hősei / Pék Rea, Ilyés Juli. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 29 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9869-62-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3618999]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2016.
Scarry, Richard (1919-1994)
Best Lowly Worm book ever! (magyar)
   Egon tesz-vesz, sürög-forog / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-039-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3619583]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3521 /2016.
   Gyalogút : a Bolyai Önképző Műhely 2013-as "Gyalogos szeminárium" és 2015-ös "Gyalogút" című konferenciáinak előadásaiból készült tanulmánykötet / [szerk. ... Komlósi Réka] ; [közread. a] Bolyai Műhely Alapítvány. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2015. - 290 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciákat Budapesten, 2013. dec. 13-án és 2015. márc. 20-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3618595]
MARC

ANSEL
UTF-8