MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/05/20 09:44:55
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4469 /2016.
Kard János
   Adonyi foci, 1920-2014 : Adony labdarúgó csapatairól / Kard János ; [kiad. Adony Városi Sportkör]. - Adony : Városi Sportkör, 2015. - 540 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4168-6 kötött
Adony - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény
061.2(439-2Adony) *** 796.332.093(439-2Adony)(091)
[AN 3625286]
MARC

ANSEL
UTF-8



4470 /2016.
Szentkuti Károly (1957-)
   A 25 éves mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör évkönyve, 1990-2015 / [írta és szerk. Szentkuti Károly] ; [fotók Moldoványi Géza]. - Mosonmagyaróvár : Széchenyi Polgári Kör, [2015]. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-12-3374-X fűzött
Széchenyi Polgári Kör
Mosonmagyaróvár - egyesület - ezredforduló
061.2(439-2Mosonmagyaróvár)"199/201"
[AN 3624888]
MARC

ANSEL
UTF-8




05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4471 /2016.
   Könyvtári Minőségi Díj pályázat / [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Eger : Bródy Sándor M. és Vár. Kvt., 2015. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7283-18-5 fűzött
Eger - megyei könyvtár - városi könyvtár - kulturális szolgáltatás - olvasási szokás - 21. század
027.53(439-2Eger)"201" *** 027.52(439-2Eger)"201" *** 028
[AN 3623289]
MARC

ANSEL
UTF-8



4472 /2016.
Tóth Kornélia (1971-)
   Ex libris és képkultúra : modern magyar ex librisek / Vasné Tóth Kornélia ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2016. - 349 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-963-09-8443-0 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - ex libris - 20. század - 21. század
097(439)"19/201" *** 769.4(439)"19/201"
[AN 3623892]
MARC

ANSEL
UTF-8




06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4473 /2016.
   Emlékkönyv, 2000-2015 / szerk. Szilágyi Sándorné, Galamb Katalin. - [Makó] : Marosvidék Baráti Társ., [2015]. - 75 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 10.)
ISBN 978-963-88307-4-6 fűzött
Magyarország - Makó - folyóirat - egyesület
070(439)Marosvidék *** 061.2(439-2Makó)
[AN 3623778]
MARC

ANSEL
UTF-8




07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4474 /2016.
   Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása : kutatási beszámoló egy pedagógiai akciókutatásról / [kutatásvezető Zsolnai József] ; [közread. a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont]. - Pápa : PE MFTK Neveléstud. Int. Ped. Oktató- és Kutatóközp., 2015. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-073-8 fűzött
Magyarország - olvasáspedagógia - olvasás - szövegértés - internet - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
001.81 *** 028.6 *** 681.324Internet *** 372.46(439)"200" *** 028(439)"200"
[AN 3624523]
MARC

ANSEL
UTF-8




08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4475 /2016.
Arany László (1962-)
   A földönkívüliek / Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 365 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80337-5-6 kötött : 5990,- Ft
földön kívüli élet
001.94
[AN 3624021]
MARC

ANSEL
UTF-8



4476 /2016.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2012. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-163-2 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3627431]
MARC

ANSEL
UTF-8



4477 /2016.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3627428]
MARC

ANSEL
UTF-8



4478 /2016.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-291-037-6 kötött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3627373]
MARC

ANSEL
UTF-8



4479 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
Manual do guerreiro da luz (magyar)
   A fény harcosának kézikönyve / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2008. - 149, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9471-39-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3626822]
MARC

ANSEL
UTF-8



4480 /2016.
Coppens, Filip
The ancient alien question (magyar)
   Az ősi idegenek misztériuma / Philip Coppens. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 313 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80337-2-5 kötött : 4990,- Ft
rejtély - földön kívüli élet
001.94
[AN 3624028]
MARC

ANSEL
UTF-8



4481 /2016.
Dhillon, Ranjeet Singh
   Élettitkok / Ranjeet Singh Dhillon. - Pécs : Alexandra, 2015. - 175 p. ; 18 cm
Riporter Salinger Richárd
ISBN 978-963-357-667-0 kötött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - ezoterika - dialógus
133.25(0:82-83) *** 613.865(0:82-83) *** 159.923.2(0:82-83)
[AN 3623963]
MARC

ANSEL
UTF-8



4482 /2016.
Horváth Andrea
   Őrangyalok pedig vannak.. : [az angyalok válaszolnak] / Horváth Andrea. - 2. bőv. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-163-3 fűzött
ezoterika - angyal
133.25
[AN 3626247]
MARC

ANSEL
UTF-8



4483 /2016.
Millman, Dan (1946-)
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-749-9 fűzött : 3990,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 3626233]
MARC

ANSEL
UTF-8



4484 /2016.
Nemere István (1944-)
   Tények és talányok / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-238-113-8 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3627313]
MARC

ANSEL
UTF-8



4485 /2016.
Pál Lőrinc András (1993-)
   Az isteni képlet [elektronikus dok.] : tudomány, vallás, filozófia / Lawrence J. Andrews. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3626636]
MARC

ANSEL
UTF-8




09   A természet. Környezetvédelem

4486 /2016.
   A Nyakas-tető természeti képe / [szerk. Bőhm András]. - Tök : Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány, 2015. - 72, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Töki helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9280 ; 3.)
Bibliogr.: p. [74].
ISBN 978-963-12-3316-2 fűzött
Tök (Pest megye) - természeti környezet
502(439-2Tök)
[AN 3624422]
MARC

ANSEL
UTF-8



4487 /2016.
Varjú Viktor (1976-)
   Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés : a környezeti- és fenntarthatósági politika dilemmái és viszonya a fejlesztéspolitikához / Varjú Viktor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Dóm K., cop. 2015. - 158 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 147-158.
ISBN 978-963-89889-5-9 fűzött : 2980,- Ft
Európai Unió - Magyarország - környezeti politika - fenntartható fejlődés - területfejlesztés
504.03(4-62) *** 504.03(439) *** 711.1(4-62) *** 711.1(439)
[AN 3624432]
MARC

ANSEL
UTF-8




10   Matematika

4488 /2016.
Balajti Zsuzsanna (1965-)
   A Monge ábrázolás bijektivitásának elméleti elemzése és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban / Óváriné Balajti Zsuzsanna. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., 2015. - 101 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 97-99. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-358-097-4)
ábrázoló geometria - műszaki rajz
514.18 *** 744
[AN 3625122]
MARC

ANSEL
UTF-8




13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4489 /2016.
Bagoly Ilona
   Jégkorszak / [írta Bagoly Ilona és Szél László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 61, [3] p. : ill., színes ; 28 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5563-12-6 kötött
jégkorszak - ifjúsági könyv
551.793(02.053.2)
[AN 3623865]
MARC

ANSEL
UTF-8




15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4490 /2016.
   Studium generale : "egyetemes tanulmányok" / szerk. Lantos Ferenc ; kiad. a Szegedi Tudományegyetem. - [Szeged] : SZTE, 2015. - 231 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-399-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
biológia - kémia - tankönyv
57(078) *** 54(078)
[AN 3624484]
MARC

ANSEL
UTF-8




16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4491 /2016.
Adams, Christine A.
Happy to be me! (magyar)
   De jó, hogy önmagam lehetek! : könyvecske az önbecsülésről / írta Christine Adams és Robert J. Butch ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bustya Júlia]. - Szeged : Agapé, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-397-4 fűzött
önérzet - mentálhigiénia - gyermekkönyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3625216]
MARC

ANSEL
UTF-8



4492 /2016.
   Alkalmazott pszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára / szerk. Balázs Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-528-5 fűzött
alkalmazott lélektan - szociálpszichológia - munkalélektan
159.9.004.14 *** 316.6 *** 65.013
[AN 3624907]
MARC

ANSEL
UTF-8



4493 /2016.
Balogh Béla (1955-)
   Szabadulás az érzelmek fogságából : tanulj meg félelem nélkül élni! / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2015. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-248-6 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3627324]
MARC

ANSEL
UTF-8



4494 /2016.
   Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában 4 / Kopper László [et al.]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2015. - XVII, 524 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-371-8 fűzött
onkológia
616-006
[AN 3627326]
MARC

ANSEL
UTF-8



4495 /2016.
Dégi L. Csaba (1979-)
   Psychosocial oncology needs : an absent voice in Romania / Dégi L. Csaba. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2016. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-553-7 fűzött
rákbetegség - pszichoterápia - mentálhigiénia
616-006 *** 615.851 *** 613.865
[AN 3624613]
MARC

ANSEL
UTF-8



4496 /2016.
   Early childhood education [elektronikus dok.] : international research report / ... ed. László Varga ; [publ. by the] University of West Hungary Benedek Elek Faculty of Pedagogy. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Sopron : Univ. of West Hungary Benedek E. Fac. of Pedagogy, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135099. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-359-046-1
gyermeklélektan - iskoláskor előtti nevelés - kisgyermekkor - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 372.3
[AN 3626429]
MARC

ANSEL
UTF-8



4497 /2016.
   Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata / szerk. Kálmán Mihály és Kovács Ákos. - Budapest : PharmaMédia, 2015-. - ill., színes ; 24 cm
Közread. a Házi Gyermekorvosok Egyesülete
ISBN 978-963-85232-0-4 fűzött
gyermekgyógyászat - háziorvosi ellátás
616-053.2 *** 614.23
[AN 3624846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 375 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-85232-1-1
[AN 3624869] MARC

ANSEL
UTF-8



4498 /2016.
   Egy emlékverseny története : 50 éves a fiatal gyógyszerészek Rozsnyai Mátyás előadóversenye / [fel. szerk. Ambrus Tünde] ; [kiad. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság]. - Budapest : MGYT, 2015. - 119 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86986-5-0 kötött
Magyarország - gyógyszerészet - szakmai verseny
615 *** 061.3(439)"196/201"
[AN 3624363]
MARC

ANSEL
UTF-8



4499 /2016.
Fási Katalin
   Gyógyító zöldségek és gyümölcsök / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Zen, 2015, cop. 2014. - 178, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-36-9 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - zöldségféle - gyümölcs
613.2 *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 3626412]
MARC

ANSEL
UTF-8



4500 /2016.
Frith, Uta
Autism (magyar)
   Autizmus : rövid bevezetés / Uta Frith ; [ford. Gether Dénes] ; [közread. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2015. - 135 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5043-98-7 fűzött
autizmus
616.89-008.45
[AN 3625389]
MARC

ANSEL
UTF-8



4501 /2016.
Goddard Blythe, Sally (1957-)
Reflexes, learning and behavior (magyar)
   Reflexek, tanulás és viselkedés : betekintés a gyermeki elmébe : a tanulási és magatartási problémák nem-invazív megoldása / Sally Goddard Blythe ; [ford. Fedina László és Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2015, cop. 2006. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-963-226-541-4 fűzött : 3400,- Ft
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat - reflex
159.943.63 *** 616.8-009.81 *** 612.833 *** 616-053.2
[AN 3626291]
MARC

ANSEL
UTF-8



4502 /2016.
   Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez / [szerk. Altorjai Péter, Fogarasi András, Kereki Judit] ; [közread. az] Országos Tisztifőorvosi Hivatal. - 2. jav. kiad. - Budapest : OTH, 2015. - 279 p. ; 17x24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-615-80084-0-2 fűzött
Magyarország - gyermekegészségügy - szűrővizsgálat - útmutató
613.95 *** 616-07
[AN 3626988]
MARC

ANSEL
UTF-8



4503 /2016.
   Gyógyszer engedélyez(tet)és napjainkban : átfogó kitekintés a gyógyszerengedélyezés, engedélyeztetés rendszerére és annak határterületeire / [szerk.] Laszlovszky István, Pálfiné Goóts Herta ; [közread. a] Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. - Budapest : MGYT, 2015. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86986-4-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gyógyszer - dokumentáció - jogi szabályozás - gyógyszer-engedélyokirat
615.11(439)(094) *** 615.11(4-62)(094)
[AN 3624166]
MARC

ANSEL
UTF-8



4504 /2016.
Hadfield, Sue
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2015. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3626162]
MARC

ANSEL
UTF-8



4505 /2016.
Hay, Louise L. (1926-)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3626885]
MARC

ANSEL
UTF-8



4506 /2016.
Hirsch Attila Zsolt
   Kívánságod számomra parancs / Hirsch Attila Zsolt. - Budapest : Hirsch A., 2015. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3503-6 fűzött : 4500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3625140]
MARC

ANSEL
UTF-8



4507 /2016.
Horváth Erzsébet
   Spirituális takarító [elektronikus dok.] : a pánikbetegségből a teljes életbe / Horváth Erzsébet. - Szöveg (epub : 675 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94)
[AN 3627009]
MARC

ANSEL
UTF-8



4508 /2016.
Kürti Gábor
   Vitamin ABC : gyógyítás táplálékkiegészítőkkel / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Zen, 2015. - 221 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-615-5171-37-6 fűzött
vitamin - nyomelem - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 612.392.6
[AN 3626409]
MARC

ANSEL
UTF-8



4509 /2016.
Miller, Alice (1923-2010)
Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst (magyar)
   A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása / Alice Miller ; [ford. Pető Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2016, cop. 2002. - 135 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-267-8 fűzött : 2480,- Ft
lélektan - gyermeklélektan - pszichoanalízis - depresszió
159.964 *** 159.922.7 *** 616.895.4
[AN 3627495]
MARC

ANSEL
UTF-8



4510 /2016.
   Neked is sikerül : szabadulás az alkohol rabságából / [szerk. Rácz-Marton Tímea] ; [kiad. Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat]. - Budapest : Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat, 2015. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom
613.81 *** 244
[AN 3624949]
MARC

ANSEL
UTF-8



4511 /2016.
Németh Imréné (1954-)
A gyógynövények nagykönyve (új kiadása)
   Gyógynövény ABC : 68 féle hazai gyógynövénnyel / Németh Imréné Éva. - [Nagykovácsi] : Zen, 2015. - 179, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [181].
ISBN 978-615-5171-38-3 fűzött
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322(439)
[AN 3626401]
MARC

ANSEL
UTF-8



4512 /2016.
Pintér Judit Nóra (1981-)
   Az őrület perspektívái : írások pszichológia és film határvidékén / Pintér Judit Nóra. - Szeged : JATEPress, 2016. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-269-0 fűzött
filmesztétika - elmegyógyászat - lélektan
615.89 *** 791.43.01 *** 159.9
[AN 3625065]
MARC

ANSEL
UTF-8



4513 /2016.
Quastné Rigó Katalin
   Acu-tape, kinesiology-tape technika közérthetően, mindenkinek : orvosi izom- és ízületragasztások, akupunktúrás pontok / Quastné Rigó Katalin. - 3. jav., átd. kiad. - Aerzen : Quast & Rigó ; Budapest : Oriolus-Med Kft., cop. 2015. - 94 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
kineziológia - gyógyászati eszköz
615.89 *** 615.46
[AN 3625201]
MARC

ANSEL
UTF-8



4514 /2016.
Sife, Wallace
The loss of a pet (magyar)
   A szivárványhíd túloldalán : útmutató kedvencünk elvesztésének feldolgozásához / Wallace Sife. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Tuza Erika
ISBN 978-615-80337-1-8 fűzött : 3990,- Ft
háziállat - gyászolás
159.942 *** 636.6/.9
[AN 3623973]
MARC

ANSEL
UTF-8



4515 /2016.
Silberman, Steve
Neurotribes (magyar)
   Neurotörzsek : az autizmus öröksége és a neurodiverzitás jövője / Steve Silberman ; [ford. Bertalan Lilla] ; [közread. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2015. - 446 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-446.
ISBN 978-615-5043-69-7 fűzött
autizmus
616.89-008.45
[AN 3625407]
MARC

ANSEL
UTF-8



4516 /2016.
Simary Arina
   Az utolsó szalmaszál / Simary Arina. - [Budaörs] : [Mátay Cs.-né], cop. 2015. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4105-1 fűzött
szembetegség - gyermekgyógyászat - memoár
617.7(0:82-94) *** 616-053.2(0:82-94)
[AN 3624163]
MARC

ANSEL
UTF-8



4517 /2016.
Sólyomi Dávid
   Osztalékból szabadon : [építs generációkon átívelő gazdagságot egyszerű lépések sorozatával!] / Sólyomi Dávid. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2015. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-183.
ISBN 978-963-291-264-6 fűzött : 2800,- Ft
pénzügy - életvezetés
613.865 *** 336.7
[AN 3627374]
MARC

ANSEL
UTF-8



4518 /2016.
Supertesty! (magyar)
   Szupertesztek! : szerelem, barátság mindenkinek! / [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2015. - 76 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-73-5 fűzött : 1999,- Ft
önismeret - teszt - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2)
[AN 3624318]
MARC

ANSEL
UTF-8



4519 /2016.
Szalai Márta (1971-)
   A felnőtt onkológiai szakápolás alapjai / Szalai Márta. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-59-4 fűzött : 3600,- Ft
rákbetegség - ápolástan
616-006 *** 616-083(075.8)
[AN 3624878]
MARC

ANSEL
UTF-8



4520 /2016.
   Új tápanyagtáblázat / szerk. Rodler Imre ; [a szerkesztésben részt vett Zajkás Gábor]. - Budapest : Medicina, 2005[!2016]. - 765 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 731-733.
ISBN 978-963-226-009-9 kötött : 4860,- Ft
táplálkozástudomány - élelmiszer - tápérték - táblázat
613.2(083.4) *** 641.1(083.4) *** 612.39(083.4) *** 663/664.017(083.4)
[AN 3627382]
MARC

ANSEL
UTF-8



4521 /2016.
Varga Imre (1950-|)
   A holisztikus betegellátás alapkérdései : ejtőernyő-hajtogatás a medicínában : analízis és összefoglaló tanulmány / Varga Imre. - [Budapest] : [Varga I.], 2015. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4373-4 kötött
orvosi ellátás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - orvos - járóbeteg-ellátás
616-08 *** 614.253 *** 369.223.2
[AN 3625078]
MARC

ANSEL
UTF-8



4522 /2016.
   A vasvári tűzoltóság 130 éve, avagy Szent Flórián katonái Vasváron : fejezetek a vasvári tűzoltók múltjából / [... szerk. Bozzai Lajos] ; [kiad. Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete]. - Vasvár : Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2015. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-176.
ISBN 978-963-12-1735-3 fűzött
Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Vasvár - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Vasvár)(091)
[AN 3624967]
MARC

ANSEL
UTF-8




17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4523 /2016.
Tajti Péter Pál
   A gázlámpa fényében : a szegedi gázszolgáltatás 150 éve / Tajti Péter Pál ; [kiad. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.]. - Szeged : Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., 2015. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3306-3 kötött
Szeged - gázszolgáltatás - történeti feldolgozás
662.76(439-2Szeged)(091)
[AN 3623726]
MARC

ANSEL
UTF-8




18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4524 /2016.
Béres Ilona
   Alkalmazott számítástechnika : [az üzleti kommunikáció, a kereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén] / Béres Ilona, Licskó Ildikó ; [közread. a] KIT Országos Szakképzési Hálózat, Budapesti Metropolitan Főiskola. - Budapest : KIT : Budapesti Metropolitan Főisk., cop. 2015. - 275 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-637-279-8 fűzött
számítástechnika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(078)
[AN 3626904]
MARC

ANSEL
UTF-8



4525 /2016.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (12.) (2016) (Szeged)
   XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2016 : Szeged, 2016. január 21-22. / szerk. Tanács Attila, Varga Viktor, Vincze Veronika ; [... kiad. a Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet]. - Szeged : SZTE TTIK Informatikai Int., 2016. - VII, 338 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-450-4 fűzött
számítógépes nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3625156]
MARC

ANSEL
UTF-8




19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4526 /2016.
   "ELITeam" : ELI Intézet létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen: interdiszciplináris kutatások megalapozása a lézerek és alkalmazásai területén / [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - [Szeged] : SZTE, 2015. - 75 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
lézertechnika - kutatás-fejlesztés - interdiszciplináris módszer
621.375.826 *** 330.341.1
[AN 3623805]
MARC

ANSEL
UTF-8



4527 /2016.
Krébesz Tamás (1982-)
   Hypothesis test-based performance evaluation of burst mode communications systems : a probabilistic approach / Tamás Krébesz and Géza Kolumbán. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2015. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 6/2015)
Bibliogr.: p. 27-28.
Fűzött
hírközlő rendszer - csomagkapcsolt átvitel - mérés - szimulációs vizsgálat
621.39 *** 519.876.5
[AN 3623854]
MARC

ANSEL
UTF-8




20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4528 /2016.
Szemere István
   Söröskorsók könyve IV : különleges korsók, érdekes történetek / Szemere István, Szemere Zsuzsa. - [Budapest] : Over-Team Kft., 2015. - 232 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Számozott példány: 130
ISBN 978-963-12-4019-1 kötött
Magyarország - korsó - magángyűjtemény
683.51 *** 069.017(439)Szemere
[AN 3624406]
MARC

ANSEL
UTF-8




22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4529 /2016.
   Épületvillamosság / főszerk. Dési Albert ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2016. - 424 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 424.
ISBN 978-963-513-236-2 fűzött : 4600,- Ft
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 3627452]
MARC

ANSEL
UTF-8



4530 /2016.
Németh Zsolt
   Csukás-éri-főcsatorna / Németh Zsolt. - Kecskemét : Könyvműhely, 2015. - 82 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3608-8 kötött
Csukás-éri főcsatorna
626.13(439.155)
[AN 3624185]
MARC

ANSEL
UTF-8




23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4531 /2016.
Pusztai János
   100 év a Tisza fölött : a szegedi repülés története : százéves a Szegedi repülőtér : repülés-helytörténet két részben : katonai-, polgári-, kereskedelmi- és sportrepülés, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, repülőmodellezés, veterán repülők / Pusztai János és Ványai László ; [közread. a Szegedi Közlekedési Kft.]. - Szeged : Szegedi Közlekedési Kft., 2015. - 334 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332-334.
ISBN 978-963-12-3330-8 kötött
Szeged - repüléstörténet
656.7(439-2Szeged)(091)
[AN 3623836]
MARC

ANSEL
UTF-8




24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4532 /2016.
Haenchen, Eckart
Rosen pflegen und schneiden (magyar)
   Rózsák : fajták, gondozás, metszés / Eckart Haenchen ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-451-9 fűzött : 2995,- Ft
amatőr kertészkedés - rózsa
635.9 *** 582.734
[AN 3624528]
MARC

ANSEL
UTF-8



4533 /2016.
Sebők Lajos
   Mediterranean plant combos for cold climates [elektronikus dok.] : 330 easy-care, low-water plantings for gardeners in cold-winter climates / Lajos Sebok, Eva Gaspar. - Szöveg és képek (pdf : 66.7 MB). - Budapest : L. Sebok, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135109. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1897-8
dísznövény - növénytelepítés - szárazságtűrés - mérsékelt égöv - elektronikus dokumentum
631.53.04 *** 635.92
[AN 3626549]
MARC

ANSEL
UTF-8




25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4534 /2016.
Kéri Jánosné Stadler Katalin (1944-)
   Édes emlékek : válogatott süteményreceptek / Kéri Jánosné Stadler Katalin. - Pécs : Virágmandula Kft., 2015. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5497-62-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3624397]
MARC

ANSEL
UTF-8



4535 /2016.
Szatmári Ferenc
   Főzelékes Feri / Szatmári Ferenc ; [fotók Nink László]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2016, cop. 2014. - 114, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-465-1 kötött : 3990,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3627380]
MARC

ANSEL
UTF-8



4536 /2016.
Szatmári Ferenc
   Főzelékes Feri : a zöldségeken innen és túl / Szatmári Ferenc ; [fotók Trunkó Bálint]. - [Budapest] : Bookline, 2016, cop. 2015. - 98, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-587-0 kötött : 3990,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3627378]
MARC

ANSEL
UTF-8



4537 /2016.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotó Csigó Zita]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 171, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-10-8 fűzött : 3990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3626303]
MARC

ANSEL
UTF-8



4538 /2016.
Veressné Cservák Anita
   Az élet sója, az étel borsa : gluténmentes szakácskönyv : [receptgyűjtemény] : [hagyományos magyar ételek az erdélyi konyha ízeivel fűszerezve] / Veressné Cservák Anita. - Miskolc : Könyvműhely ; [Pusztavám] : [Veressné Cservák A.], 2015. - 168 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4347-5 kötött
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3624244]
MARC

ANSEL
UTF-8




26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4539 /2016.
Cseke Ákos (1976-)
   Igaz szó, igaz élet : a kései Foucault és az igazság története / Cseke Ákos. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2015. - 271 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-107-5 fűzött : 2990,- Ft
Foucault, Michel (1926-1984)
Franciaország - filozófus - igazság - 20. század
1(44)(092)Foucault,_M. *** 111.83
[AN 3625176]
MARC

ANSEL
UTF-8



4540 /2016.
Mundy, Michaelene
It's great to be grateful (magyar)
   Hálás dolog a hálaadás : hogyan legyünk hálásak? / írta Michaelene Mundy ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bustya Júlia]. - Szeged : Agapé, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-398-1 fűzött
hála - vallásos irodalom - gyermekkönyv
177.77(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3625223]
MARC

ANSEL
UTF-8




27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4541 /2016.
   25 éves visszatekintés / [... összeáll. és szerk. Szilágyi Sándor] ; [közread. a Magyar Református Presbiteri Szövetség]. - Budapest : M. Református Presbiteri Szövets., [2015]. - 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-85459-3-0 fűzött
Magyar Református Presbiteri Szövetség
Magyarország - presbitérium - református egyház - vallási szervezet
284.2 *** 267(439)Magyar_Református_Presbiteri_Szövetség *** 259
[AN 3625127]
MARC

ANSEL
UTF-8



4542 /2016.
Apor Vilmos (1892-1945)
   Evangéliumot hirdetni jöttem : válogatás Boldog Apor Vilmos vértanú püspök tanításaiból / [vál. és öszeáll. Ábrahám Csaba] ; [szerk. Németh Ferenc] ; [az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány kiadványa]. - Győr : Apor V. Római Katolikus Isk. Alapítvány, 2015. - 60 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3624476]
MARC

ANSEL
UTF-8



4543 /2016.
Bartha István (1963-)
   Pogány katekizmus : világnézet, önismeret, életmód, remény / Bartha István ; Tornyos Márton illusztrációival. - Balassagyarmat : Henkajpan, 2016. - 68, [3] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3793-1 kötött : 2650,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3624453]
MARC

ANSEL
UTF-8



4544 /2016.
Beer Miklós (1943-)
   Szeressek ott, ahol gyűlölnek : beszélgetés Beer Miklós püspökkel / lejegyezte Réti József. - Kismaros : Réti J., 2015. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4274-4 fűzött
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Beer_M.(047.53)
[AN 3624943]
MARC

ANSEL
UTF-8



4545 /2016.
Bogdán Tibor (1950-)
   Nagyprépost és helytörténész Dr. Hoss József (1881-1969) / Bogdán Tibor. - Kaposvár : Közgyűlés, 2015. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 47.)
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-615-80091-6-4 fűzött
Hoss József (1881-1969)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Hoss_J.
[AN 3624412]
MARC

ANSEL
UTF-8



4546 /2016.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet gyógyszer, nem jutalom : Csaba testvér füves könyve a párbeszédről, a bizalomról és a megbocsátásról / Böjte Csaba ; [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2015. - 225 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-711-0 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3626350]
MARC

ANSEL
UTF-8



4547 /2016.
Bombicz Barbara (1959-)
   Saját ösvény / Bombicz Barbara. - Győr : Palatia, 2015. - [109] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-70-3 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - magyar irodalom - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3624499]
MARC

ANSEL
UTF-8



4548 /2016.
Bor Ferenc
   Békevár : családi fészek, mentsvár / Bor Ferenc ; ... a Békevár Egyesület ... kiadványa. - [Ságvár] : Békevár Egyes., [2012]-. - 21 cm
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 3435094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Családi élet. - 2016. - [192] p. : ill.
Bibliogr.: p. [190].
ISBN 978-963-12-4290-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - családi élet - családi nevelés
316.356.2 *** 265.5 *** 244
[AN 3624456] MARC

ANSEL
UTF-8



4549 /2016.
"Cristo in voi, speranza della gloria" (magyar)
   "Krisztus bennetek a dicsőség reménye" : az Eucharisztia az Egyház küldetésének csúcsa és forrása : teológiai és lelkipásztori megfontolások az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, Cebu, Fülöp-szigetek, 2016. január 24-31. / Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága ; [ford. Csernai Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 68 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 45.)
ISBN 978-963-277-583-8 fűzött : 700,- Ft
oltáriszentség - misszió - katolikus egyház
265.3 *** 266.2 *** 282
[AN 3625551]
MARC

ANSEL
UTF-8



4550 /2016.
Il diaconato (magyar)
   A diakonátus kialakulása és távlatai / [közread. a] Commissio Theologica Internationalis ; [ford. Zolyomi-Katona Theodóra]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 126 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-453-4 fűzött : 1400,- Ft
diakónia - katolikus egyház
262.152 *** 282
[AN 3625395]
MARC

ANSEL
UTF-8



4551 /2016.
Direttorio omiletico (magyar)
   Homiletikai direktórium / [közread. az] Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregráció ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 134 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 44.)
ISBN 978-963-277-559-3 fűzött : 1400,- Ft
homiletika
251
[AN 3625398]
MARC

ANSEL
UTF-8



4552 /2016.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-bizottság]. - 12. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 1487 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-361-676-5 kötött : 2700,- Ft
katolikus egyház - egyházi népének - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 3626915]
MARC

ANSEL
UTF-8



4553 /2016.
Erdős Katalin
   Visszaemlékezések, dokumentumok a 75 éves Dánszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség életéből / Erdős Katalin. - [Dánszentmiklós] : Dánszentmiklósi Egyházközség, [2015]. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4258-4 fűzött
Dánszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség
Dánszentmiklós - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Dánszentmiklós)(091)
[AN 3624942]
MARC

ANSEL
UTF-8



4554 /2016.
   Ezerszínű világ : [X. jubileumi Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás a Hatvani Galériában] / [összeáll. Basáné Révész Erzsébet] ; [közread. a] Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány. - Hatvan : Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány, 2015. - 104 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2505-1 fűzött
kereszténység - vándorkiállítás - gyermekrajz
244 *** 061.4(4)"200/201" *** 741-053.2(100)
[AN 3625056]
MARC

ANSEL
UTF-8



4555 /2016.
Fedeles Tamás (1974-)
   "Isten nevében utazunk" : zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban / Fedeles Tamás. - Pécs : Kronosz, 2015. - 354 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-333.
ISBN 978-615-5497-61-2 fűzött : 3800,- Ft
Európa - zarándoklat - kegyhely - művelődéstörténet - középkor
248.153.8(4)"11/15" *** 930.85(4)"11/15"
[AN 3624394]
MARC

ANSEL
UTF-8



4556 /2016.
Gyombolai Gyula
   Werner Alajos atya rövid életrajza / Gyombolai Gyula ; [közread. az] OMCE. - [Vác] : OMCE, 2015. - 39 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Werner Alajos (1905-1978)
Magyarország - katolikus pap - zenepedagógus - egyetemi tanár - állam és egyház viszonya - politikai üldözés - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak - 20. század
282(439)(092)Werner_A. *** 78.071.4(439)(092)Werner_A. *** 323.281(439)"145/196" *** 322(439)"1945/196"
[AN 3624935]
MARC

ANSEL
UTF-8



4557 /2016.
Häring, Bernhard (1912-1998)
Das Gesetz Christi (magyar)
   Krisztus törvénye / Bernhard Häring ; ford. Németh Mihály. - Pannonhalma ; Róma : [Pannonhalmi Főapátság], 1997-2015. - 3 db ; 24 cm
A 3. kötetet kiad. a Szent István Társulat. - Közread. a Pannonhalmi Főapátság
ISBN 963-9053-20-1 *
23 *** 282
[AN 265394]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Részletes erkölcsteológia II. - 2015. - 612 p.
ISBN 978-963-277-561-6 fűzött
erkölcsteológia
241 *** 282
[AN 3625452] MARC

ANSEL
UTF-8



4558 /2016.
Hefler Gábor (1948-)
   Az én hitvallásom : 1 Tim. 1,12 / Hefler Gábor. - [Szob] : Hefler G., [2015]. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3955-3 fűzött
lelkipásztorkodás - lelki gondozás
253 *** 253.6
[AN 3624965]
MARC

ANSEL
UTF-8



4559 /2016.
Hermann István (1977-)
   A Veszprémi Egyházmegye igazgatása a 18. században, 1700-1777 / Hermann István. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt. : Veszprémi Főegyházmegye, 2015. - 353 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 28.). (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 37.)
Bibliogr.: p. 304-318. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7229-44-2 kötött
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - 18. század
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"17"
[AN 3624559]
MARC

ANSEL
UTF-8



4560 /2016.
   A hét főbűn : teológiai tanulmányok / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László, Hoványi Márton]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 219 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 7.)
ISBN 978-963-277-590-6 fűzött : 2300,- Ft
főbűn
241.44
[AN 3625438]
MARC

ANSEL
UTF-8



4561 /2016.
Horváth István Sándor (1969-)
Szent Márton életútja (német)
   Der Lebensweg des Heiligen Martin / István Sándor Horváth ; [Ill. Krisztina Magyar] ; [Übers. H. Pezenhófer Brigitta] ; Aufgrund der Schriften des Sulpicius Severus. - Zalalövő : Verf., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - gyermekkönyv
235.3(092)Martin_de_Tours(02.053.2)
[AN 3624973]
MARC

ANSEL
UTF-8



4562 /2016.
Horváth István Sándor (1969-)
Szent Márton életútja (szlovén)
   Življenjska pot svetega Martina / István Sándor Horváth ; [il. Krisztina Magyar] ; [prev. ... Jolanda Harmat Császár] ; po zapisih Sulpicija Severa. - Zalalövő : Avtor, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - gyermekkönyv
235.3(092)Martin_de_Tours(02.053.2)
[AN 3624981]
MARC

ANSEL
UTF-8



4563 /2016.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. 27. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 1400,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3626801]
MARC

ANSEL
UTF-8



4564 /2016.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 13. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 423 p. : ill., színes ; 13 cm
Kötött
ISBN 978-963-277-105-2 műbőr
 (hibás ISBN 978-963-361-495-2)
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 282
[AN 3627000]
MARC

ANSEL
UTF-8



4565 /2016.
   Istenem, hallgass hívásomra! : negyven bencés imádságai / [szerk. Dejcsics Konrád] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 173, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-088-8 kötött
imakönyv
243
[AN 3624605]
MARC

ANSEL
UTF-8



4566 /2016.
   Jöjjetek, imádjuk! : szentségimádások az irgalmasság rendkívüli szentévében : Ferenc pápa szentévi búcsút engedélyező levelével / [szerk. Pákozdi István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-566-1 fűzött : 400,- Ft
szentség - vallásos irodalom
265 *** 244
[AN 3625456]
MARC

ANSEL
UTF-8



4567 /2016.
   Kis-mária-celli imák és énekek / ... összeáll. Uhlár Gyula. - Repr. kiad. - Celldömölk : Pipics Cs., 2016. - 303 p. : ill. ; 16 cm
Eredeti kiadása: Celldömölk : Plébánia, 1940
Kötött
ima - vallásos ének
243 *** 245
[AN 3624170]
MARC

ANSEL
UTF-8



4568 /2016.
   Konkordiakönyv : a Magyar Evangélikus Egyház hitvallási iratai / szerk. Reuss András. - Budapest : Luther, 2008-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-9571-76-1
evangélikus egyház - hitvallás
238.2 *** 284.1
[AN 2810299]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Egyességi irat / [ford. Bohus Imre] ; [... lábjegyzeteit kész. és a kísérő tanulmányt írta Reuss András]. - 2015. - 437 p.
Bibliogr.: p. 415-424.
ISBN 978-963-12-3521-0 kötött : 3300,- Ft
[AN 3625161] MARC

ANSEL
UTF-8



4569 /2016.
Kránitz Mihály (1959-)
   Az Isten szeretet : adventi útikönyv Ferenc pápával az irgalmasság évében : 2015. november 29 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 57 p. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-578-4 fűzött : 680,- Ft
advent - lelkigyakorlat - elmélkedés
242 *** 248.121 *** 264-041.1
[AN 3625474]
MARC

ANSEL
UTF-8



4570 /2016.
Lakatos Adél (1972-)
   Kalocsai kincsestár : válogatás a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények egyházművészeti anyagából / [írta és szerk. Lakatos Adél]. - Kalocsa : Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Érseki Kincstár, 2015. - 150 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 10.)
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-88882-4-2 fűzött
Kalocsai Érseki Kincstár
Kalocsa - keresztény művészet - múzeumi gyűjtemény
246 *** 282(439-03Kalocsai_főegyházmegye) *** 069(439-2Kalocsa)
[AN 3625040]
MARC

ANSEL
UTF-8



4571 /2016.
Mándy Zoltán (1949-)
   A kegyelem útjain / Mándy Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 71 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Mándy_Z.(0:82-94)
[AN 3625042]
MARC

ANSEL
UTF-8



4572 /2016.
Matthew, Iain
The impact of God (magyar)
   Az életbe vágó Isten / Iain Matthew. - 2. jav. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 305 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-23-7 fűzött : 2310,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század
235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 3627163]
MARC

ANSEL
UTF-8



4573 /2016.
   Pálosaink és Pécs / szerk. Sarbak Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 187 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 4/4.)
A Pécsett, 2015. febr. 5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-586-9 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - Pécs - pálosok - egyháztörténet - művelődéstörténet - építészettörténet - templom
271.791(439)(091) *** 930.85(439) *** 726.54(439-2Pécs)(091)
[AN 3625380]
MARC

ANSEL
UTF-8



4574 /2016.
Pilinszky János (1921-1981)
   Húsvét / Pilinszky János ; [vál. és összeáll. Hafner Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Nap K., 2016, cop. 2009. - 61 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-9658-56-1 kötött : 2500,- Ft
húsvét - keresztény ünnep - szenvedéstörténet - publicisztika
264-041.4/.6(0:82-92) *** 232.96(0:82-92) *** 398.332.12(0:82-92)
[AN 3627459]
MARC

ANSEL
UTF-8



4575 /2016.
Rónay László (1937-)
   Katolikus reneszánsz : arcképek a magyar katolikus megújulás korából / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-575-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházi személy - katolikus pap - 20. század
282(439)(092) *** 282(439)"19"(092)
[AN 3625522]
MARC

ANSEL
UTF-8



4576 /2016.
Rózsa Huba (1939-)
   Ószövetségi exegézis : a pátriárkák története / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - [2], 113 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-963-277-600-2 fűzött : 1400,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 3625377]
MARC

ANSEL
UTF-8



4577 /2016.
Rózsa Huba (1939-)
   Világvége a bibliai hagyományban / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-588-3 fűzött : 450,- Ft
világvége - bibliamagyarázat
236 *** 22.07
[AN 3625457]
MARC

ANSEL
UTF-8



4578 /2016.
Steiner Attila
   A vándorzarándok / Steiner Attila. - 2. kiad. - [Pécs] : Steiner A., 2016. - 330 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-08-8036-9)
Santiago de Compostela - zarándoklat - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3627371]
MARC

ANSEL
UTF-8



4579 /2016.
Synodus Episcoporum. Coetus generalis ordinarius (14.) (2015) (Roma)
La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo (magyar)
   A Püspöki Szinódus zárójelentése a családról Ferenc pápának : a Püspöki Szinódus 14. Rendes Közgyűlésének (2015. október 4-25.) záróokmánya "A család hivatása és küldetése az Egyházban és a mai világban" témakörben / ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 99 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 46.)
ISBN 978-963-277-587-6 fűzött : 1300,- Ft
katolikus egyház - család - szinódus
262.136.11 *** 265.5
[AN 3625546]
MARC

ANSEL
UTF-8



4580 /2016.
Szilárdfy Zoltán (1937-)
   "Varietas delectat" : újabb tanulmányok / Szilárdfy Zoltán. - Budapest : Szilárdfy Z., 2015. - 56 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2011-7 fűzött
ikonográfia - keresztény művészet
246.5
[AN 3625206]
MARC

ANSEL
UTF-8



4581 /2016.
Thomas a Kempis (1380 k.-1471)
Hortulus rosarum (magyar)
   Isten felé : kis rózsakert / Kempis Tamás ; szerk., a fordítást átd. és az előszót írta Sarbak Gábor ; [... ford. Farkas Lajos]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 75 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-568-3 fűzött : 600,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3625428]
MARC

ANSEL
UTF-8



4582 /2016.
Thomas a Kempis (1380 k.-1471)
   Mária követése / Kempis Tamás ; [... ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 233 p. ; 17 cm
A ford. a "Nachfolge Mariens" (St. Ottilien : EOS, 2006) c. kiad. alapján kész. - A Mária-énekek latin és magyar nyelven
ISBN 978-963-361-928-5 fűzött : 1400,- Ft
Németalföld - mariológia - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
232.931 *** 243 *** 871-97(492)=945.11
[AN 3625432]
MARC

ANSEL
UTF-8



4583 /2016.
Wommack, Andrew
Self-centeredness: the root of all grief (magyar)
   Önközpontúság: minden baj forrása : Andrew Wommack prédikációi alapján / [ford. ... Katona Zsolt]. - 2. jav. kiad. - [Győrzámoly] : Katona Zs., [2016]. - 75 p. ; 17 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3627421]
MARC

ANSEL
UTF-8



4584 /2016.
   Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában : interpretációk egy témára / szerk. Horváth Zita és Sz. Halász Dorottya. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 423 p. : ill. ; 25 cm
A Miskolcon, 2013. ápr. 17-18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5216-81-7 fűzött
Magyarország - zsidóság - kereszténység - vallásközi kapcsolat - társadalomtörténet - 19. század - 20. század - antiszemitizmus - holokauszt
296 *** 282 *** 291.16 *** 316.32(=924)(439)"18/19" *** 323.12(=924) *** 323.12(=924)(439)"193/194"
[AN 3624465]
MARC

ANSEL
UTF-8




28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4585 /2016.
Baudet, Thierry (1983-)
The significance of borders (magyar)
   A határok jelentősége : a nemzetállam mint a képviseleti kormányzás és a jogállamiság alapfeltétele / Thierry Baudet ; [... ford. Lengyel Balikó Péter] ; [Roger Scruton előszavát ford. Szilvay Gergely]. - [Budapest] : Századvég, cop. 2015. - 419 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 395-419.
ISBN 978-615-5164-24-8 fűzött : 2500,- Ft
Európa - Európai Unió - nemzetállam - identitás - nacionalizmus - szuverenitás - európai integráció
316.63(4) *** 323.1(4) *** 341.211(4) *** 327.39(4-62)
[AN 3625143]
MARC

ANSEL
UTF-8



4586 /2016.
   European encounters : language, culture and identity / ed. by Irén Annus. - Szeged : JATEPress, 2015. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-266-9 fűzött
Magyarország - Európa - kultúra - identitás - 21. század
316.7(4)"201" *** 316.7(439)"201" *** 316.63
[AN 3625162]
MARC

ANSEL
UTF-8



4587 /2016.
   Folyók és városok = Rivers and towns / szerk. ... Mód László ; [közread. az] SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2015. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-413-9 fűzött
kulturális antropológia - városantropológia - életmód - víz
316.7 *** 316.728 *** 556.5
[AN 3623784]
MARC

ANSEL
UTF-8



4588 /2016.
Herring, Jonathan
How to argue (magyar)
   Érvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról? / Jonathan Herring ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2013. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-407-9 fűzött : 2950,- Ft
kommunikáció - véleménykülönbség - meggyőzés
316.77 *** 316.652 *** 316.475
[AN 3626171]
MARC

ANSEL
UTF-8



4589 /2016.
   Identity, nation, city : perspectives from the TEMA network / ed. by Jaroslav Ira, Jan de Jong & Imre Tarafás ; [publ. by the] Atelier European Social Science and Historiography Department. - Budapest : Atelier Europ. Social Science and Historiography Dep., 2015. - 265 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-701-6 fűzött
Európa - identitás - nemzettudat - urbanisztika
316.63(4) *** 911.375(4)
[AN 3624591]
MARC

ANSEL
UTF-8



4590 /2016.
The intensive interaction handbook (magyar)
   Az intenzív interakció kézikönyve / Dave Hewett [et al.] ; [ford. Papp-Réka Kinga] ; [közread. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ... Autizmus Koordinációs Iroda]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Autizmus Koordinációs Iroda, cop. 2015. - 167 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5043-99-4 fűzött
kommunikáció - autizmus - hátrányos helyzetű - tanulási nehézség
316.77 *** 616.89-008.45 *** 371.322.9
[AN 3625414]
MARC

ANSEL
UTF-8



4591 /2016.
Lagzi Gábor (1974-)
   Városok a határon : Wrocław, L'viv és Vilnius multikulturalizmusa a múltban és a jelenben / Lagzi Gábor. - Budapest : Gondolat, 2016. - 109 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 31.)
Bibliogr.: p. 105-109.
ISBN 978-963-693-649-5 fűzött : 1200,- Ft
Közép-Európa - Boroszló (Lengyelország) - Lvov-terület - Vilnius - történelem - kultúratörténet - interkulturális kapcsolat - többnemzetiségű állam - határ menti kapcsolat - 20. század
316.7(4-11-04) *** 940-11(=00)"19"
[AN 3625366]
MARC

ANSEL
UTF-8



4592 /2016.
Szendi Gábor (1954-)
   Párbajok nélkül : okok helyett megoldások / Szendi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Jaffa, 2015, cop. 2013. - 370 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 362-370.
ISBN 978-615-5609-00-8 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3626913]
MARC

ANSEL
UTF-8



4593 /2016.
   Szociálpszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára / szerk. Kovács Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-523-0 fűzött
szociálpszichológia
316.6
[AN 3624609]
MARC

ANSEL
UTF-8




29   Néprajz. Etnológia

4594 /2016.
Czank Lívia
   Igen! : minden, amit az esküvőről tudnod kell / Czank Lívia. - Budapest : Corvina, cop. 2016. - 257, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6333-3 kötött : 7990,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3623825]
MARC

ANSEL
UTF-8



4595 /2016.
Fashion (magyar)
   Divat : stílusok és viseletek az ókortól napjainkig. - Pécs : Alexandra, 2015. - 480 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Getto Katalin, Bartha Judit
ISBN 978-963-357-588-8 kötött
divattörténet - öltözködés
391(100)(091)
[AN 3625227]
MARC

ANSEL
UTF-8



4596 /2016.
Gyánti István
   A mohácsi busójárás bibliográfiája, 1862-2014 / [szerk. Gyánti István, Kiss Zoltán]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2015. - 207 p. ; 24 cm. - (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 3.)
ISBN 978-963-9043-09-1 fűzött
Mohács - néprajz - farsangi szokás - sokácok - szakbibliográfia
398.332.47(=862)(439-2Mohács):016
[AN 3625083]
MARC

ANSEL
UTF-8



4597 /2016.
Sargent, Emma
How you can talk to anyone in every situation (magyar)
   Társalgás : hogyan beszélgessünk bármely szituációban? / Emma Sargent, Tim Fearon ; [ford. Tibor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2014. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-437-6 fűzött : 2950,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés - társasági élet
395.6 *** 316.62
[AN 3626173]
MARC

ANSEL
UTF-8



4598 /2016.
Veszelka Attila (1955-)
   Veszelka Imre : Rózsa Sándor legkedvesebb cimborája és én / Veszelka Attila. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 141 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 138-140.
ISBN 978-615-5562-19-8 fűzött : 1800,- Ft
Veszelka Imre (1821-190?)
Magyarország - betyár - 19. század - magyar irodalom - dokumentumregény
394-058.55(439)(092)Veszelka_I.(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3623493]
MARC

ANSEL
UTF-8




30   Politika

4599 /2016.
Fontaine, Pascal (1948-)
Voyage au coeur de l'Europe, 1953-2009 (magyar)
   Út Európa szívébe, 1953-2009 : a Kereszténydemokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlamentben / Pascal Fontaine ; Hans-Gert Pöttering bev. ; Joseph Daul előszavával ; [ford. Nyuli Kinga és Miklós Katalin] ; [közread. a] Brankovics István Alapítvány. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, cop. 2015. - 838 p. : ill., színes ; 24 cm
"A magyar kereszténydemokrácia útja Európa szívébe" c. magyar kiegészítést szerk. Kiss Mária Rita. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89921-3-0 kötött
Európai Unió. Parlament. Európai Néppárt Képviselőcsoportja
Európai Néppárt
Európai Unió - Magyarország - kereszténydemokrácia - politikatörténet
329.3:28(4-62)(091) *** 328.126(4-62) *** 329.3:28(439)
[AN 3624156]
MARC

ANSEL
UTF-8



4600 /2016.
   "Jól esik köztetek lenni..." : női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében / [szerk. Kiss Gábor] ; [kiad. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt., 2015. - 223, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7267-33-8 fűzött : 2200,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Deák család
Magyarország - politikus - nők a társadalomban - családtörténet - 19. század
32(439)(092)Deák_F. *** 929-055.2(439)"18" *** 929.52(439)Deák"18"
[AN 3609586]
MARC

ANSEL
UTF-8



4601 /2016.
Kissinger, Henry (1923-)
Diplomacy (magyar)
   Diplomácia / Henry Kissinger ; [jegyzetekkel ell. Magyarics Tamás]. - Budapest : Panem, [2016], cop. 2008. - 956 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-545-199-7 kötött : 7300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-545-199-7)
diplomácia - 20. század
327"19"
[AN 3626300]
MARC

ANSEL
UTF-8



4602 /2016.
Nemere István (1944-)
   Moszkva titkai : száz év a rettegés birodalmában / Steve Nording. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-099-5 fűzött
Szovjetunió - állami terror
323.282(47)"191/198"
[AN 3627317]
MARC

ANSEL
UTF-8



4603 /2016.
Székely Gábor (1942-)
   Gondolatok, viták világunkról, múltunkról, jelenünkről : válogatott tanulmányok és írások / Székely Gábor. - [Mogyoród] : Volos, cop. 2016. - 359 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-85767-6-7 fűzött
Németország - történelem - magyar történelem - politikai filozófia - hadtörténet - 20. század
321.01 *** 355.48 *** 94"19" *** 943.0"19"
[AN 3625209]
MARC

ANSEL
UTF-8



4604 /2016.
   Wandel durch Migration : mit den Konferenzbeiträgen vom 25-26. September 2014, gehalten in Veszprém ... unter dem Titel: "Gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen" / hrsg. von Tünde Radek und Anikó Szilágyi-Kósa. - Veszprém : Komitatsarchiv Veszprém des Ungarischen Nationalarchivs, 2016. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-39-8 fűzött
Európa - migrációs politika - migráció - identitás - társadalmi változás - magyarországi németek
325(4) *** 316.63 *** 316.42(4) *** 316.347(=30)(439)
[AN 3624581]
MARC

ANSEL
UTF-8




31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4605 /2016.
Albert András (1972-)
   Gróf Bethlen Miklós, a református államférfi (1642-1716) / Albert András. - Győr : Palatia, 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7692-71-0 fűzött
Bethlen Miklós (1642-1716)
Erdély - történelmi személy - magyar történelem - 17. század - 18. század
943.9(092)Bethlen_M. *** 943.921"16/17"
[AN 3624473]
MARC

ANSEL
UTF-8



4606 /2016.
   Barangolás Földes múltjában : egy nyolcszáz éves település emlékei. - Földes : Önkormányzat, 2015. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (A Földesi Értéktár Bizottság kiadványai, ISSN 2498-566X ; 1.)
Bilibogr.
Fűzött
Földes - helytörténet
943.9-2Földes
[AN 3625242]
MARC

ANSEL
UTF-8



4607 /2016.
   A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig / [... szerk. Wicker Erika]. - Császártöltés : Önkormányzat, 2015. - 152 p. : ill., részben térk. ; 27 cm. - (Császártöltés, ISSN 2498-5589 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3646-0 fűzött
Császártöltés - helytörténet
943.9-2Császártöltés
[AN 3625110]
MARC

ANSEL
UTF-8



4608 /2016.
Czepek Gyula
   Péterd története / Czepek Gyula és Wágenhoffer Gergely. - [Győr] : Palatia, 2015. - 203 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7692-69-7 fűzött : 2400,- Ft
Bakonypéterd - helytörténet - helyi társadalom
943.9-2Bakonypéterd *** 929(439-2Bakonypéterd)
[AN 3624442]
MARC

ANSEL
UTF-8



4609 /2016.
   EAC guidelines for the use of geophysics in archaeology : questions to ask and points to consider : EAC guidelines 2 / Armin Schmidt [et al.]. - [Budapest] : Archaeolingua, cop. 2015. - 135 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 119-127.
ISBN 978-963-9911-73-4 fűzött
régészet - geofizika - adatfeldolgozás
902 *** 550.8.05 *** 550.3
[AN 3624515]
MARC

ANSEL
UTF-8



4610 /2016.
Farkas János Gábor (1939-)
   "Ha elfelejtenélek, Jeruzsálem..." (Zsolt.: 137,5.) / Farkas János Gábor. - Vác : [Farkas J. G.], 2015. - 442, [5] p., [16] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2378-1 kötött
családtörténet - memoár
929.52(439)(0:82-94)
[AN 3624934]
MARC

ANSEL
UTF-8



4611 /2016.
Gifford, Clive (1966-)
Dreadfully deadly history (magyar)
   Hajmeresztő halálos történetek / [írta Clive Gifford] ; [ill. Andrew Pinder] ; [ford. Garamvölgyi Andrea ...]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2015. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-301-1 kötött : 2300,- Ft
művelődéstörténet - halál
930.85(100) *** 128 *** 393
[AN 3624017]
MARC

ANSEL
UTF-8



4612 /2016.
Gyarmati János (1959-)
   Égi királyok - földi istenek : Latin-Amerika ősi civilizációi / Gyarmati János. - Budapest : [Gyarmati J.], 2015. - 184 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2478-8 fűzött
Latin-Amerika - művelődéstörténet - történelem - óamerikai népek területe - ókor
930.85(8=6) *** 930.85(3) *** 98(=6)".../14"
[AN 3624377]
MARC

ANSEL
UTF-8



4613 /2016.
   A horvát - magyar együttélés fordulópontjai : intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra = Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara : ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura / főszerk. Fodor Pál, Sokcsevits Dénes ; szerk. Jasna Turkalj, Damin Karbić ; [ford. Bubreg Györgyi, Kovács Lea, Lukács B. György]. - Budapest : MTA BTK Töténettud. Int. ; [Zagreb] : Horvát Töténettud. Int., 2015. - 772 p. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
A Budapesten, 2014. febr. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-019-9 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Horvátország - magyar történelem - történelem - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet
943.9 *** 949.713 *** 930.85(439)(497.13)
[AN 3624628]
MARC

ANSEL
UTF-8



4614 /2016.
   Így emlékszem : idős emberek mesélnek a múltról / [szerk. Kemény Attila]. - Tök : Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány, 2015. - 51 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Töki helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9280 ; 5.)
ISBN 978-963-12-3476-3 fűzött
Tök (Pest megye) - helyi társadalom - memoár
929(439-2Tök)(0:82-94)
[AN 3624437]
MARC

ANSEL
UTF-8



4615 /2016.
   Komárom : helytörténet a kezdetektől napjainkig / [szerk. Rabi Lenke, Számadó Emese, Turi Zsolt] ; [kiad. ... Klapka György Múzeum]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2015. - 280 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 276-278.
ISBN 978-615-5588-02-0 kötött
Komárom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Komárom *** 943.76-2Komárom *** 908.439-2Komárom *** 908.437.6-2Komárom
[AN 3624762]
MARC

ANSEL
UTF-8



4616 /2016.
   Komplex archeobotanika / szerk. Törőcsik Tünde, Náfrádi Katalin, Sümegi Pál. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2015. - 313 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 275-309.
ISBN 978-963-306-414-6 kötött
régészet - növénytan
902 *** 581
[AN 3623746]
MARC

ANSEL
UTF-8



4617 /2016.
Kuylenstierna-Andrássy, Stella (1902-1998)
Pustan brinner (magyar)
   Ég a puszta : gróf Andrássy Imréné memoárja / Stella Kuylenstierna-Andrássy ; [ford. Kúnos László]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2016. - 211 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6309-8 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - magyar történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - memoár
943.9"191/194"(0:82-94) *** 839.7-94=945.11
[AN 3626829]
MARC

ANSEL
UTF-8



4618 /2016.
   Lapok a harminc éves Egyesület történetéből, 1985-2015 / [... összeáll. és kieg. Kocsis Sándor] ; [szerk. Németh Attila és Füzi Tamás] ; [kiad. a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Városvédő Egyes., 2015. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4123-5 fűzött
Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület
Mosonmagyaróvár - kulturális örökség - művelődéstörténet - egyesület
930.85(439-2Mosonmagyaróvár) *** 008(439-2Mosonmagyaróvár) *** 061.2(439-2Mosonmagyaróvár)"198/201"
[AN 3624819]
MARC

ANSEL
UTF-8



4619 /2016.
Miklós Péter (1980-)
   Az emlékezés világai : művelődéstörténeti tanulmányok / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2015. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80266-1-1 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - egyházügy - egyháztörténet - 18. század - 19. század - 20. század
930.85(439)"17/19" *** 322(439)"17/19" *** 28(439)"17/19"
[AN 3624873]
MARC

ANSEL
UTF-8



4620 /2016.
Molnár László, V. (1952-)
   Kapcsolattörténeti etűdök : magyar - orosz kontaktológiai fejezetek : tanulmánykötet / V. Molnár László. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2015. - 175 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 36.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-5174-82-7 fűzött
Magyarország - Oroszország - kulturális kapcsolat - 18. század - 19. század
930.85(439)(47)"17/18"
[AN 3624418]
MARC

ANSEL
UTF-8



4621 /2016.
Ónodi Szabó István
   Tárgyi emlékek Tök múltjából / Ónodi Szabó István. - Tök : Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány, 2015. - 74 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Töki helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9280 ; 4.)
A függelékben Kemény Attila "A töki templom festett famennyezete" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3315-5 fűzött
Tök (Pest megye) - régészet - lelet
903/904(439-2Tök)
[AN 3624428]
MARC

ANSEL
UTF-8



4622 /2016.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Káprázat az élet! : utak és ösvények / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2016. - 260, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-169-8 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3626894]
MARC

ANSEL
UTF-8



4623 /2016.
Schreiber Gábor (1974-)
   The tomb of Amenhotep : chief physician in the domain of Amun Theban tomb -61- : archaeology and architecture / Gábor Schreiber ; with contributions by Horváth Zoltán and Zsolt Vasáros. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 74 p., [89] t., [9] t.fol. : ill., részben színes ; 35 cm. - (Studia Aegyptiaca. Series maior, ISSN 1785-6388 ; 4.)
Bibliogr.: p. 69-74.
ISBN 978-963-9911-74-1 kötött
ókori Egyiptom - Théba - régészet - lelet
904(32-2Theba)
[AN 3624367]
MARC

ANSEL
UTF-8



4624 /2016.
Szekrényessy Attila (1968-)
   Az MTK születése / Szekrényessy Attila. - Budapest : MTK, 2016. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4537-0 kötött
Magyar Testgyakorlók Köre
Budapest - Magyarország - sporttörténet - művelődéstörténet - zsidóság - sportegyesület - album
930.85(439)(=924)"18/19" *** 061.2(439-2Bp.)MTK *** 796(439)"18/191"(092)
[AN 3624901]
MARC

ANSEL
UTF-8



4625 /2016.
Takács Istvánné
   Dombóváriak a nagy háborúban / Takács Istvánné, Erky-Nagy Tibor ; [a Dombóvári Városi Könyvtár kiadása]. - Dombóvár : Dombóvári Vár. Kvt., 2016. - 167 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-12-4387-1 kötött
Dombóvár - helytörténet - hadtörténet - történelmi forrás
943.9-2Dombóvár"1914/1918"(093) *** 355.48(439-2Dombóvár)"1914/1918"(093)
[AN 3624998]
MARC

ANSEL
UTF-8



4626 /2016.
   Tehetségek a történettudomány szolgálatában II : történelem szakos hallgatók diákköri dolgozatai / szerk. Ferwagner Péter Ákos ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : SZTE BTK, 2015. - 116 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-415-3 fűzött
világtörténelem - tudományos diákkör
93/99 *** 378.184
[AN 3623732]
MARC

ANSEL
UTF-8



4627 /2016.
   Történetek Baranyából / [szerk. Gyánti István, Kiss Zoltán]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2016. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 4.). (Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből, ISSN 2064-5996 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9043-13-8 fűzött
Baranya megye - helytörténet - művelődéstörténet
930.85(439.127) *** 943.912.7
[AN 3625086]
MARC

ANSEL
UTF-8



4628 /2016.
Yamamoto Tsunetomo (1659-1719)
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. Kárpáti Gábor Csaba]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 268 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 33.)
ISBN 978-963-227-726-4 fűzött : 999,- Ft
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520) *** 895.6-96=945.11
[AN 3627348]
MARC

ANSEL
UTF-8




32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4629 /2016.
   A 850 éves Dunakiliti értéktára / [szerk. Suri Andrea] ; [kiad. Dunakiliti Község Önkormányzata]. - Dunakiliti : Önkormányzat, 2015. - 96 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-4201-0 kötött
Dunakiliti - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Dunakiliti *** 502(439-2Dunakiliti)
[AN 3624470]
MARC

ANSEL
UTF-8



4630 /2016.
Davies, Rebecca
Englisch rund um den Insel (magyar)
   Utazás a Brit-szigetek körül : gasztrokulturális kalandozások angolul : [rejtvények, fejtörők és érdekességek] / írta Rebecca Davies ; [ford. Bokor Gabriella]. - Budapest : Klett, 2016, cop. 2013. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: Gasztrokulturális kalandozások angolul
ISBN 978-615-5258-11-4 fűzött
Nagy-Britannia - gasztronómia - helyismeret - angol nyelv - nyelvkönyv
908.410 *** 641.5(410) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3627415]
MARC

ANSEL
UTF-8



4631 /2016.
   Humán tér-kép : a humán és fejlesztéspolitikai tényezők földrajza Magyarországon : tanulmánykötet / szerk. Tózsa István ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ ; [kiad. E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért]. - Budapest : BCE TTK Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Int. : Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Közp. : E-Government Alapítvány, 2016. - 144 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-144.
ISBN 978-963-9753-29-7 fűzött
Magyarország - gazdasági-társadalmi földrajz - regionális gazdaság - területfejlesztés - kreativitás
911.3(439) *** 332.1(439) *** 711.1(439) *** 316.334.52(439)
[AN 3624829]
MARC

ANSEL
UTF-8



4632 /2016.
Kemény Attila
   Tök község kulturális és természeti értékei / [... írta Kemény Attila] ; [kiad. a Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány]. - Tök : Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány, 2015. - [21] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3474-9 fűzött
Tök (Pest megye) - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Tök *** 502(439-2Tök)
[AN 3624440]
MARC

ANSEL
UTF-8



4633 /2016.
Pintér Ferenc
   Diósberény képes krónikája / Pintér Ferenc, Takács Józsefné ; [... kiad. Diósberényi Vállalkozók Egyesülete]. - Diósberény : Diósberényi Vállalkozók Egyes., 2015. - 357 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-3807-5 kötött
Diósberény - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Diósberény(084.12)
[AN 3624937]
MARC

ANSEL
UTF-8



4634 /2016.
Szekeres Sándor
   Börzsönyliget története / Szekeres Sándor ; [kiad. a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesülete]. - Kismaros : Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyes., 2015. - 176, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2698-0 fűzött
Börzsönyliget - Kismaros - helytörténet - helyismeret
908.439-2Kismaros *** 943.9-2Kismaros
[AN 3624938]
MARC

ANSEL
UTF-8



4635 /2016.
Sziebig Tímea (1973-)
   Hollókő : az élő falu / [szöveg Sziebig Tímea] ; [kiad. Hollókő Község Önkormányzata]. - Hollókő : Önkormányzat, 2015. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Hollókő - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hollókő(084.12)
[AN 3624526]
MARC

ANSEL
UTF-8



4636 /2016.
   Top titok, 2015 : Magyarország felfedezése: titkos helyek, rendezvények : 100 belföldi úti cél / [szerk. Sándor Tünde]. - Budapest : Mworks Print Zrt., [2015]. - 114 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Népszabadság top kiadványok, ISSN 1787-5633)
Fűzött : 990,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - útikönyv
908.439 *** 930.85(439) *** 914.39(036)
[AN 3623959]
MARC

ANSEL
UTF-8



4637 /2016.
Varga István (1971-)
   A fonyódi Gróf Zichy Béla-telep : villasor a Balaton felett / Varga István ; [közread. a] Fonyódi Kulturális Intézmények. - Fonyód : Fonyódi Kult. Intézmények, 2015. - 494 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2854-0 kötött
Fonyód - helyismeret - hétvégi ház
908.439-2Fonyód *** 728.71(439-2Fonyód)
[AN 3624329]
MARC

ANSEL
UTF-8




33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4638 /2016.
   Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény : kivonat a vonatkozó jogszabályokból / szerk. Szabó Zsolt. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 396 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. jan. 31.
ISBN 978-963-413-013-0 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - jogszabálygyűjtemény
342(439)(094)
[AN 3627498]
MARC

ANSEL
UTF-8



4639 /2016.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos 2016. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 157 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. jan. 27.
ISBN 978-963-413-074-1 fűzött : 900,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3627502]
MARC

ANSEL
UTF-8



4640 /2016.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2016. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 237 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. febr. 5. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5107-22-1 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3627514]
MARC

ANSEL
UTF-8



4641 /2016.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2016. - 867 p. ; 20 cm
Lezárva: 2016. jan. 3.
ISBN 978-615-5112-09-6 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3626863]
MARC

ANSEL
UTF-8



4642 /2016.
Ember Alex (1975-)
   Bevezetés a társadalombiztosítási jogba / [szerzők Ember Alex ..., Hajdú József ..., Homicskó Árpád Olivér ...]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 152 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2015. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-019-2 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítási jog - egyetemi jegyzet
349.3(439)(075.8)
[AN 3627533]
MARC

ANSEL
UTF-8



4643 /2016.
   Felértékelődő vízgazdálkodás : vízügyi projektek az Észak-Dunántúlon a XXI. század elején ; [közread. az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság]. - [Győr] : Éduvízig, 2015. - 46 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Észak-Dunántúl - vízügy - vízgazdálkodás - 21. század
351.79(439Észak-Dunántúl)"200/201" *** 628.1(439Észak-Dunántúl)
[AN 3624596]
MARC

ANSEL
UTF-8



4644 /2016.
Ficsor Krisztina (1981-)
   Formalizmus a bírói gyakorlatban : a formalista bírói érvelés jogelméleti alapjai / Ficsor Krisztina. - Budapest : Gondolat, 2015. - 214 p. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087 ; 15.)
Bibliogr.: p. 201-208.
ISBN 978-963-693-619-8 fűzött : 2950,- Ft
bírósági eljárás - jogelmélet
347.9 *** 340.12
[AN 3625198]
MARC

ANSEL
UTF-8



4645 /2016.
   Források az 1360-as év nádori közgyűléseinek tanulmányozásához / a bev. tanulmányt írta, ford. és sajtó alá rend. Domokos Noémi. - Szeged : [JATEPress], 2015. - 49, [5] p. ; 24 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 94.)
Bibliogr.: p. 15-17.
Fűzött
Magyarország - jogtörténet - igazságszolgáltatás - nádor - 14. század - történelmi forrás
340.114(439)"136"(093)
[AN 3623905]
MARC

ANSEL
UTF-8



4646 /2016.
Halász József
   Útmutató az összehangolt önellátó rendszer felépítéséhez / Halász József. - Szeged : Halász J., 2015. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1580-9 fűzött
Magyarország - szentkoronatan - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés
342.519.8(439)(089.3) *** 911.3(439)(083.41)(089.3)
[AN 3624866]
MARC

ANSEL
UTF-8



4647 /2016.
Harangozó Bertalan (1955-)
   Negyedszázad a helyi közéletben / Harangozó Bertalan. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2016. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-89921-6-1 fűzött
Magyarország - Vas megye - politikus - 20. század - 21. század - regionális önkormányzat - előadóbeszéd
353(439.111)"201"(042) *** 32(439)(092)Harangozó_B.(042)
[AN 3624543]
MARC

ANSEL
UTF-8



4648 /2016.
Kisfalvi István
   Kézikönyv a közbeszerzésekhez közigazgatási vezetőknek 2016. évre / Kisfalvi István. - Budapest : Prezent Arone's, [2016]. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80414-0-9 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - jogi szabályozás - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3624956]
MARC

ANSEL
UTF-8



4649 /2016.
   Közigazgatási eljárási jog : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2016. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 106 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. jan. 28.
ISBN 978-963-413-075-8 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3627501]
MARC

ANSEL
UTF-8



4650 /2016.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2016. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 93 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. jan. 26.
ISBN 978-963-413-072-7 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3627505]
MARC

ANSEL
UTF-8



4651 /2016.
Papp László (1984-)
   A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái / Papp László. - Budapest : Gondolat, 2015. - 283 p. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087 ; 16.)
Bibliogr.: p. 251-265.
ISBN 978-963-693-639-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - szabadalmi jog - jogtörténet
347.77/.78(439)(091)
[AN 3625207]
MARC

ANSEL
UTF-8



4652 /2016.
Pókecz Kovács Attila (1969-)
   A principátus közjoga : Kr. e. 27 - Kr. u. 284 / Pókecz Kovács Attila. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 155 p. ; 20 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Uni könyvek, ISSN 2062-025X). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 139-155.
ISBN 978-615-5376-76-4 fűzött : 2980,- Ft
Római Birodalom - római jog - jogtörténet - közjog - történelem
34(37)(091) *** 342(37)"-00/02" *** 937"-00/02"
[AN 3624448]
MARC

ANSEL
UTF-8



4653 /2016.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2016. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 167 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. jan. 25.
ISBN 978-963-413-073-4 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3627515]
MARC

ANSEL
UTF-8



4654 /2016.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : hatályos: 2016. január 6. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 340 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. febr. 8.
ISBN 978-963-413-078-9 fűzött : 1490,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3627513]
MARC

ANSEL
UTF-8



4655 /2016.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : hatályos: 2016. január 6. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 340 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. febr. 8. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-079-6 fűzött : 1490,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3627510]
MARC

ANSEL
UTF-8



4656 /2016.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2016. - 162 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-11-9 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3626869]
MARC

ANSEL
UTF-8



4657 /2016.
Stipta István (1952-)
   A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve / Stipta István. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus Bt., 2015. - 264 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 57.)
Bibliogr.: p. 253-257. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-615-5411-27-4 kötött
Magyarország - jogtörténet - jogtudomány - jogelmélet
34(439)(091) *** 340.12
[AN 3623761]
MARC

ANSEL
UTF-8



4658 /2016.
   Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar állam rendvédelem-történetéből / szerk. Boda József, Parádi József. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, ISSN 2415-9875 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-46-3 fűzött
Magyarország - rendészet - rendvédelmi szervezet - 19. század - 20. század
351.74(439)"18/19"
[AN 3625251]
MARC

ANSEL
UTF-8



4659 /2016.
   Ünnepi tanulmányok Parádi József 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Parádi Ákos. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2015. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Salutem, ISSN 2416-2078 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89828-9-6 fűzött
Magyarország - rendészet - rendvédelmi szervezet - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
351.74(439)"184/195" *** 012Parádi_J.
[AN 3625270]
MARC

ANSEL
UTF-8



4660 /2016.
   Via scientiae iuris : proceedings of the International Conference of PhD Students in Law, Miskolc, 2-4 July 2015 : Jogtudományi PhD Hallgatók Nemzetközi Konferenciájának anyaga, Miskolc, 2015. július 2-4. / [ed. Erika Róth] ; [org., publ. by the University of Miskolc School of Law Deák Ferenc Doctoral School of Law and Political Sciences]. - Miskolc : Univ. of Miskolc School of Law, 2015. - 476 p. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80212-1-0 fűzött
jogtudomány - politika - konferencia-kiadvány
34 *** 32 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3625123]
MARC

ANSEL
UTF-8




34   Hadtudomány. Haditechnika

4661 /2016.
Bona Gábor (1948-)
   Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban / Bona Gábor ; [közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar]. - 4. bőv. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - életrajzi lexikon
355.48(439)"1848/1849"(092):030
[AN 3624259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 385 p.
ISBN 978-615-5216-82-4 fűzött
[AN 3624262] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 386-644 p.
ISBN 978-615-5216-83-1 fűzött
[AN 3624263] MARC

ANSEL
UTF-8



4662 /2016.
   Emlékezünk a II. világháborús hőseinkre / [... szerk. Varga Ambrusné] ; [... kiad. a Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete]. - [Sárrétudvari] : Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyes., [2015]. - 136, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Sárrétudvari - katona - hősi halott - második világháború
355.293(439-2Sárrétudvari)"1939/1945" *** 355(439-2Sárrétudvari)"1939/1945"
[AN 3625259]
MARC

ANSEL
UTF-8



4663 /2016.
Fazekas József
A japán kard magyarul (német)
   Das japanische Schwert / József Fazekas ; [Übers. ... Dirk Weiss]. - Pécs : Duplex-Rota Kft., cop. 2015. - 246 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-85986-9-1 kötött
Japán - kard
623.444.2(520) *** 739.7(520)
[AN 3625240]
MARC

ANSEL
UTF-8



4664 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   Az Afrika Korps : Rommel megállíthatatlan hadserege / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-30-9 fűzött
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország. Panzerarmeekorps Afrika
Észak-Afrika - Németország - második világháború - hadtörténet - katonai egység története - hadtest - katonatiszt
355.486(430)"1941/1942" *** 355.48(430)"1941/1942" *** 355.48(61)"1941/1942" *** 355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 3626243]
MARC

ANSEL
UTF-8



4665 /2016.
   Katonai terminológiai értelmező szótár / [szerk. Berkáné Danesch Marianne]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 713, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [715].
ISBN 978-963-327-646-4 kötött : 10000,- Ft
hadtudomány - haditechnika - értelmező szótár
355:030 *** 623:030
[AN 3624498]
MARC

ANSEL
UTF-8



4666 /2016.
Kékkői László (1917-2006)
   Tűzözön : ahogyan én láttam / Kékkői László ; [... sajtó alá rend., végjegyzetekkel ell., ... az előszót és a szerző életrajzát írta Maruzs Roland ... és Illésfalvi Péter ...]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 346 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-327-527-6 kötött : 2500,- Ft
Torda - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - memoár
355.48(439.21-2Torda)"1944"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3624502]
MARC

ANSEL
UTF-8



4667 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8376-1 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3624514] MARC

ANSEL
UTF-8



4668 /2016.
   Magyarország hadtörténete. - Budapest : Zrínyi, [2015]-. - 29 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-327-688-4
Magyarország - hadtörténet - haderő - történeti feldolgozás
355.48(439) *** 355/359(439)(091)
[AN 3624508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magyarország a Habsburg Monarchiában, 1718-1919 / szerk. Hermann Róbert. - cop. 2015. - 488 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 445-467.
ISBN 978-963-327-644-0 kötött : 9900,- Ft
[AN 3624512] MARC

ANSEL
UTF-8



4669 /2016.
Szabó János, B. (1969-)
   Mohács: régi kérdések, új válaszok : a Magyar Királyság hadserege az 1526. évi mohácsi csatában / B. Szabó János ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum ... - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, cop. 2015. - 143 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 978-963-7097-74-4 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - hadtörténet - Mohácsi csata - történettudomány - 16. század
355.48(439-2Mohács) *** 930.1
[AN 3622333]
MARC

ANSEL
UTF-8



4670 /2016.
   "A szolgálat nehéz, az idő legtöbbnyire rosz" "barakkunk piszkos, sötét és nagyon sok benne a poloska" : egy cs. és kir. 52. gyalogezredbeli ismeretlen tartalékos tiszt I. világháborús és hadifogoly naplója, 1916-1920 / az előszót és a jegyzeteket írta, a mutatókat összeáll. Rainer Pál ; [a Laczkó Dezső Múzeum kiadványa]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2016. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 978-963-9938-17-5 fűzött
Oroszország - Magyarország - hadtörténet - első világháború - hadifogoly - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.257.72(47)(=945.11)"191/192"(0:82-94)
[AN 3624548]
MARC

ANSEL
UTF-8



4671 /2016.
Tragor Ignác (1869-1941)
   Váci hősök, halottak, hadifoglyok és harctéri sebesültek 1914-1918-ban / összeáll. Tragor Ignác ; [... utószavát írta Horváth Ferenc]. - [Vác] : [Magánkiad.], 2015. - 128 p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Vác : Váci Múzeum-Egyes., 1933
Fűzött
Magyarország - Vác - Oroszország - hősi halott - háborús sebesült - hadifogoly - első világháború - névjegyzék - hasonmás kiadás
355.293(439-2Vác)"1914/1918" *** 094/099.07 *** 050.8 *** 355.257.72(47)(=945.11)"1914/1918"
[AN 3624939]
MARC

ANSEL
UTF-8




35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4672 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : alapfokú művészeti iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80365-1-1 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - önértékelés - minőségbiztosítás - alapfokú oktatás - művészeti iskola - útmutató
65.018 *** 373.67 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625059]
MARC

ANSEL
UTF-8



4673 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : általános iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80359-7-2 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - önértékelés - minőségbiztosítás - alapfokú oktatás - útmutató
65.018 *** 373.3 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625057]
MARC

ANSEL
UTF-8



4674 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : gimnáziumok számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80359-8-9 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - önértékelés - minőségbiztosítás - középfokú oktatás - útmutató
65.018 *** 373.54 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625064]
MARC

ANSEL
UTF-8



4675 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : kollégiumok számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80365-0-4 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - kollégium - útmutató
65.018 *** 37.018.3 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625066]
MARC

ANSEL
UTF-8



4676 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : óvodák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80365-2-8 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - óvoda - útmutató
65.018 *** 373.24 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625055]
MARC

ANSEL
UTF-8



4677 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : pedagógiai szakszolgálatok számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 93 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80365-5-9 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - tanácsadás - útmutató
65.018 *** 37.048 *** 371.125(439)(036)
[AN 3625070]
MARC

ANSEL
UTF-8



4678 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80365-3-5 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - tanácsadás - útmutató
65.018 *** 37.048 *** 371.125(439)(036)
[AN 3625069]
MARC

ANSEL
UTF-8



4679 /2016.
Papp Ilona (1949-)
   Fókuszpontok a vezetésben / Papp Ilona, Szabó Zsolt Roland. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-79-0 fűzött
vezetés - vállalatirányítás
65.012.4
[AN 3624616]
MARC

ANSEL
UTF-8




36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4680 /2016.
   Adózási feladatgyűjtemény : online példatárral / [szerk. Fellegi Miklós] ; [közread. a] Saldo. - Budapest : Saldo, 2015. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2015. dec.
ISBN 978-963-638-495-1 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - adózás - egyetemi jegyzet - példatár
336.2(439)(075.8)(076)
[AN 3624808]
MARC

ANSEL
UTF-8



4681 /2016.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014[!2016]. - 452 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 437-442.
ISBN 978-963-05-9502-5 fűzött
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3626288]
MARC

ANSEL
UTF-8



4682 /2016.
   "The end of an era in Eurasia? Conflict in Eastern Ukraine and economic downturn in the post-Soviet space" / ed. by András Deák. - Budapest : Inst. of World Economics RCERS HAS, 2015. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (East European studies, ISSN 2063-9465 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-627-5 fűzött
Oroszország - gazdaság - gazdaságpolitika - posztszocialista ország
338.2(574/575)"200/201" *** 338.2(47)"200/201"
[AN 3623810]
MARC

ANSEL
UTF-8



4683 /2016.
   Eurázsia a 21. században - a tőkebefektetések tükrében / szerk. Szunomár Ágnes. - Budapest : MTA KRTK VGI, 2015. - 134 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Kelet-Európa tanulmányok, ISSN 1789-0829 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-630-5 fűzött
Eurázsia - tőkebefektetés - 21. század - statisztikai adatközlés
336.76(4/5)"200/201"(083.41)
[AN 3623815]
MARC

ANSEL
UTF-8



4684 /2016.
Kovács Vanda
   Karriertervezés az iskolában : módszertani ötletek és gyakorlatok tanároknak a diákok felkészítéséhez / szerző Kovács Vanda ; kiad. a Tempus Közalapítvány. - 2. kiad. - [Budapest] : Tempus Közalapítvány, 2015. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-17-4 fűzött
pályaválasztás - álláskeresés - módszertan - tanári segédkönyv
331.548(072) *** 371.3 *** 331.535
[AN 3626997]
MARC

ANSEL
UTF-8



4685 /2016.
   Lehetőség a Duna mentén élőknek, lehetőség a turizmusnak! / [fel. szerk. Hirschberg Attila] ; [kiad. Magyar Limes Szövetség]. - Dunakeszi : M. Limes Szöv., 2015. - [16] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-4491-5 fűzött
Duna - Magyarország - turizmus - kulturális örökség
338.48(439)(282.243.7) *** 008(439)(282.243.7)
[AN 3624504]
MARC

ANSEL
UTF-8



4686 /2016.
   Prospects of the Visegrad cooperation : identifying converging and diverging factors / ed. by Gábor Tury ; [publ. by the Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : MTA KRTK VGI, 2015. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-622-0 fűzött
Európai Unió - Visegrádi államok - gazdasági együttműködés - 21. század
339.923(4-62) *** 339.92(4-11)"20"
[AN 3624635]
MARC

ANSEL
UTF-8



4687 /2016.
Sas István (1948-)
   Ezt nem adom, ez disznósajt! : történetek, tanulságok, töprengések a reklám világából / Sas István ; [közread. a] Kommunikációs Akadémia. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., cop. 2015. - 153 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89054-2-0 fűzött : 2900,- Ft
reklám
659.1
[AN 3625134]
MARC

ANSEL
UTF-8



4688 /2016.
Tőke Péter Miklós (1945-)
   Az aranyhajó és más régi cégérek : győri cégek 1727 és 1947 között / Tőke Péter Miklós. - [Győr] : Palatia, 2015. - 94 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-7692-68-0 kötött
Győr - cégtábla - ipartörténet - 18. század - 19. század - 20. század
659.133.2/.9(439-2Győr)"172/194" *** 334.7(439-2Győr)"172/194"
[AN 3624449]
MARC

ANSEL
UTF-8



4689 /2016.
   Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanulmánykötet / Buzás Norbert, Prónay Szabolcs szerk. ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont. - Szeged : SZTE Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközp., 2015. - 304 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2015. okt. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-412-2 fűzött
tudásmenedzsment - információs társadalom
658.1.011.1 *** 316.77 *** 659.2
[AN 3623748]
MARC

ANSEL
UTF-8



4690 /2016.
   Vállalkozó nők a Kárpát-medencében / [... szerk. Ékes Ilona]. - Budapest : ERGO Európai Regionális Szerv., 2015. - 103 p., [5] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Női tudástár, ISSN 2498-5643 ; 1.)
A Lakitelken, 2014. okt. 16-18-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-12-2252-4 fűzött
Kárpát-medence - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - vállalkozás - nő - 21. század
658.1-055.2(4-191)"201" *** 331.5.024.4(4-191)"201" *** 331.5-055.2(4-191)"201"
[AN 3624595]
MARC

ANSEL
UTF-8



4691 /2016.
   Vidéki innováció és hálózatosodás : a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat első évei / szerk. Czibere Ibolya ; [közread. a] Herman Ottó Intézet. - Debrecen : Debreceni Egy. K. ; Budapest : Herman O. Int., 2016. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-309-065-7 fűzött
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Magyarország - vidékfejlesztés - gazdasági társulás - nemzetközi gazdasági együttműködés - európai integráció - gazdasági integráció - 21. század - testülettörténet - statisztikai adatközlés
339.923(4-62)"200/201" *** 711.1(439)"200/201"(083.41) *** 334.012.5
[AN 3624648]
MARC

ANSEL
UTF-8



4692 /2016.
   A vidéki Magyarország kisipara és kiskereskedelme az 1910-es években / [szerk. Szűts István Gergely]. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2015. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 38.)
A Veszprémben, 2014. okt. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7229-46-6 fűzött
Magyarország - kisipar - kiskereskedelem - 20. század - századelő
334.712(439)"191" *** 339.37(439)"191"
[AN 3624573]
MARC

ANSEL
UTF-8




37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4693 /2016.
Ember Alex (1975-)
   A magyar társadalombiztosítás története / Ember Alex ; [kiad. a Magyar Munkaügyi Alapítvány]. - [Szeged] : M. Munkaügyi Alapítvány, [2016]. - 194 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-194.
ISBN 978-963-12-4695-7 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - történeti feldolgozás
369(439)(091)
[AN 3624933]
MARC

ANSEL
UTF-8



4694 /2016.
Mózsa Szabolcs (1941-)
   Az egészségügy nemzeti sorskérdés / Mózsa Szabolcs. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2015. - 77 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-615-5174-76-6 fűzött
Magyarország - egészség - egészségügy
364.444(439) *** 613/614
[AN 3624414]
MARC

ANSEL
UTF-8



4695 /2016.
   Nyitott szemmel az ifjúság védelmében : a gyermekbántalmazás és gyermekprostitúció ellen / [... szerk. Ékes Ilona] ; [megj. az ERGO Európai Regionális Szervezet gondozásában]. - Budapest : ERGO Európai Regionális Szerv., 2015. - 186 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0584-8 fűzött
Magyarország - kiskorúak elleni erőszak - prostitúció - megelőző szociális gondozás - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
364.65-053.2/.6(439) *** 364.048.2 *** 343.62-053.2/.6 *** 343.544-053.2/.6
[AN 3624531]
MARC

ANSEL
UTF-8



4696 /2016.
   Őrzők : egészségügyi alapellátók gyakorlatközpontú kézikönyve / [szerk. Kereki Judit, Major Zsolt Balázs] ; [közread. az] Országos Tisztiorvosi Hivatal. - Budapest : OTH, 2015. - 638 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014. - Bibliogr.: p. 629-638.
ISBN 978-615-5502-22-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86911-9-4)
egészségügyi ellátás - családvédelem - gyermeklélektan - tankönyv
364.444(078) *** 159.922.7(078)
[AN 3627155]
MARC

ANSEL
UTF-8




38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4697 /2016.
Ábrahám Katalin (1979-)
   Felnőttként az iskolapadban : a felnőttképzés szerepe az érettségivel nem rendelkező személyek munkaerő-piaci integrációjában / Ábrahám Katalin. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 189 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 113-123. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-985-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Észak-alföldi régió - felnőttoktatás - munkaerőpiac - szociológiai vizsgálat - társadalmi integráció - statisztikai adatközlés
374.7 *** 316.4.052(439) *** 316.37-057.82(439) *** 331.52(439Észak-alföld)(083.41)
[AN 3625165]
MARC

ANSEL
UTF-8



4698 /2016.
Borzsák Enikő
   A pócsmegyeri református elemi népiskola / Borzsák Enikő, Csengő-Tschörner András, Kovách Tamás. - [Pócsmegyer] : [s.n.], [2015]. - 219 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
Református Elemi Népiskola (Pócsmegyer)
Pócsmegyer - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola - történelmi forrás
373.3(439-2Pócsmegyer)(091)
[AN 3624919]
MARC

ANSEL
UTF-8



4699 /2016.
Einhorn Ágnes (1959-)
   A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás / Einhorn Ágnes. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., cop. 2015. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pedagógiai kultúra, ISSN 2498-5597 ; 3.)
Bibliogr.: p. 164-180.
ISBN 978-615-5216-85-5 fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - középfokú oktatás - oktatási reform - érettségi vizsga - ezredforduló
372.880 *** 37.014.3(439)"199/200" *** 371.27
[AN 3625035]
MARC

ANSEL
UTF-8



4700 /2016.
Felhősi Nóra
   A Szent Anna Szeminárium iratai : Acta Seminarii Sanctae Annae, Rationes Seminarii Sanctae Annae (VÉL I.1.5. és VÉL III.1.f.2.) / kész. Felhősi Nóra ; [Rajczi Pál kéziratos segédletének felhasználásával ...]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2015. - 163 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 8.)
ISBN 978-615-5471-05-6 fűzött
Szent Anna Szeminárium (Veszprém)
Veszprém - egyházi iskola - papképzés - levéltári repertórium
378.628.2(439-2Veszprém) *** 930.253(439-2Veszprém)(083.8)
[AN 3624552]
MARC

ANSEL
UTF-8



4701 /2016.
   Gondolatok nevelői jó gyakorlatokról nevelőknek / [közread. a] Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. - Zalaegerszeg : Zala M. Ped. Szakszolgálat, 2015. - 60 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
családi nevelés - képességfejlesztés
37.018.1 *** 37.025 *** 37.018.2
[AN 3624972]
MARC

ANSEL
UTF-8



4702 /2016.
   Hovatovább? : művészeti nevelés és pályaorientáció / [szerk. Lutter Imre, Kiss László]. - [Nyíregyháza] : TheArtRoom Drámajátékos Kft., [2015]. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3564-7 fűzött
pályaorientáció - művészeti nevelés
37.048 *** 37.036
[AN 3625119]
MARC

ANSEL
UTF-8



4703 /2016.
Jancsák Csaba (1972-)
   "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben / Jancsák Csaba. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 70-77.
ISBN 978-963-9573-53-6 fűzött
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
Szeged - szakkollégium - egyetemi hallgató - cigányság - 21. század - szociológiai vizsgálat
378.187.5(439-2Szeged)"201" *** 378.18(=914.99)(439-2Szeged)"201"
[AN 3625424]
MARC

ANSEL
UTF-8



4704 /2016.
   Jubileumi évkönyv, 1915-2015 : Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola / [szerkbiz. Csörsz Katalin, Horváth Dávid]. - [Nagymaros] : Nagymarosi Kittenberger K. Ált. és Alapfokú Műv. Isk., 2015. - 115 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2527-3 fűzött
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Nagymaros - általános iskola - művészeti iskola
373.3(439-2Nagymaros) *** 373.3:7(439-2Nagymaros)
[AN 3624982]
MARC

ANSEL
UTF-8



4705 /2016.
Kecskés Judit (1970-)
   Pályára állunk! : módszertani útmutató pedagógusok számára / Kecskés Judit, Mihályi Helga, Osváth Andrea. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., cop. 2015. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-84-8 fűzött
pedagógia - módszertan
371.3
[AN 3625037]
MARC

ANSEL
UTF-8



4706 /2016.
   Kezek - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése : záró disszeminációs konferencia : eredmények összefoglalása : Miskolc, 2015. június 29. / [közread. a] Miskolci Egyetem, Károly Róbert Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola. - [Miskolc] : ME ; [Gyöngyös] : KRF ; [Eger] : EKF, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Észak-Magyarország - felsőoktatás - regionális együttműködés - 21. század
378(439.13)"201"
[AN 3625124]
MARC

ANSEL
UTF-8



4707 /2016.
Knausz Imre (1958-)
   A múlt kútjának tükre : a történelemtanítás céljairól / Knausz Imre. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., cop. 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pedagógiai kultúra, ISSN 2498-5597 ; 2.)
Bibliogr.: p. 74-79.
ISBN 978-615-5216-86-2 fűzött
történelemtanítás
372.893 *** 371.3
[AN 3625015]
MARC

ANSEL
UTF-8



4708 /2016.
Köntös Zoltánné
   Hogyan csináljam? : tanulási segédlet és elméleti alapok középiskolásoknak a kétszintű testnevelés érettségi vizsga szóbeli feladataira való felkészüléshez / Köntös Zoltánné Tóth Andrea, Reigl Mariann. - 3. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : [Reigl M.], 2016. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5255-5 fűzött
testnevelés - tantárgy - érettségi vizsga
372.879.6(079.1)
[AN 3626292]
MARC

ANSEL
UTF-8



4709 /2016.
Magocsa László (1957-)
   Children as organizers of their world in the EFL kindergarten classroom [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 144 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135063. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5551-00-0
óvodai nevelés - nyelvoktatás - angol nyelv - elektronikus dokumentum
372.3 *** 372.880.20
[AN 3626012]
MARC

ANSEL
UTF-8



4710 /2016.
Magocsa László (1957-)
   Interaction of different domains in the process of L2 acquisition in kindergartens [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 215 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135073. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5551-08-6
óvodai nevelés - nyelvoktatás - játékpszichológia - számítástechnika - elektronikus dokumentum
372.3 *** 372.880 *** 793/794.01 *** 681.3.004.14
[AN 3626131]
MARC

ANSEL
UTF-8



4711 /2016.
   Mint élő kövek épüljetek lelki házzá... (1Pét 2,5) / [közread. az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága]. - Vác : EKIF-Vác, 2015. - 37 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Váci Egyházmegye
egyházi iskola - általános iskola - gimnázium - óvoda - katolikus egyház
373.3(439-03Váci_egyházmegye) *** 373.54(439-03Váci_egyházmegye) *** 373.24(439-03Váci_egyházmegye) *** 282
[AN 3625051]
MARC

ANSEL
UTF-8



4712 /2016.
   A művészetek fakultása : Művészeti Kar a Pécsi Tudományegyetemen = The faculty of arts University of Pécs / [főszerk. ... Aknai Tamás] ; [szerk. ... Radnai Éva] ; [ford. ... Győri Gábor]. - Pécs : PTE MK, 2015. - 199 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-642-892-1 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Művészeti Kar
Pécs - egyetem - képzőművészet - zeneművészet
378.67(439-2Pécs)
[AN 3624991]
MARC

ANSEL
UTF-8



4713 /2016.
Nagy Emese, K.
   KIP-könyv I-II / K. Nagy Emese. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-88-6 fűzött
hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - pedagógiai munka - képességfejlesztés
371.321 *** 376.6 *** 37.025
[AN 3624969]
MARC

ANSEL
UTF-8



4714 /2016.
   Neveléstudomány, sors, idő : a 90 éves Orosz Sándor köszöntése / [szerk. Géczi János, Tölgyesi József] ; [közread. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. - Veszprém : PE MFTK, 2016. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-083-7 fűzött
pedagógia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
37 *** 012Orosz_S.
[AN 3624517]
MARC

ANSEL
UTF-8



4715 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : gyógypedagógiai intézmények, általános iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - alapfokú oktatás - gyógypedagógiai iskola - útmutató
373.3 *** 65.018 *** 376.2/.4 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625067]
MARC

ANSEL
UTF-8



4716 /2016.
   Önértékelési kézikönyv : szakképző intézmények számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, [2015]. - 86 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80365-4-2 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - szakképzés - útmutató
371.321(439)(036) *** 65.018 *** 373.6
[AN 3625060]
MARC

ANSEL
UTF-8



4717 /2016.
   Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában / szerk. Csapó Benő és Zsolnai Anikó ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 395 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7938-1 kötött
oktatáskutatás - alapfokú oktatás - mérés - kutatási módszer - internet
37 *** 001.8 *** 681.324Internet *** 373.3
[AN 3624804]
MARC

ANSEL
UTF-8



4718 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv alapfokú művészeti iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80291-9-3 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - iskolafelügyelet - minőségbiztosítás - művészeti iskola - útmutató
37.014.6(439) *** 371.321(439)(036) *** 65.018 *** 373.67
[AN 3625020]
MARC

ANSEL
UTF-8



4719 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv általános iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80291-5-5 fűzött
Magyarország - iskolafelügyelet - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - alapfokú oktatás - útmutató
37.014.6(439) *** 65.018 *** 373.3 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625053]
MARC

ANSEL
UTF-8



4720 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv gimnáziumok számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80291-6-2 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - iskolafelügyelet - minőségbiztosítás - középfokú oktatás - útmutató
37.014.6(439) *** 371.321(439)(036) *** 373.54 *** 65.018
[AN 3625014]
MARC

ANSEL
UTF-8



4721 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv gyógypedagógiai intézmény általános iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80291-7-9 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - iskolafelügyelet - gyógypedagógiai iskola - alapfokú oktatás - minőségbiztosítás - útmutató
37.014.6(439) *** 371.321(439)(036) *** 65.018 *** 376.33
[AN 3625023]
MARC

ANSEL
UTF-8



4722 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv kollégiumok számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80291-8-6 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - iskolafelügyelet - minőségbiztosítás - kollégium - útmutató
371.321(439)(036) *** 65.018 *** 37.018.3 *** 37.014.6(439)
[AN 3625025]
MARC

ANSEL
UTF-8



4723 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv óvodák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80359-0-3 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - ellenőrzés - iskolafelügyelet - minőségbiztosítás - óvoda
37.014.6(439) *** 65.018 *** 373.24 *** 371.321
[AN 3625046]
MARC

ANSEL
UTF-8



4724 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv pedagógiai szakszolgálatok számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80359-3-4)
Magyarország - iskolafelügyelet - pedagógiai munka - tanácsadás - minőségbiztosítás - útmutató
37.014.6(439) *** 65.018 *** 37.048 *** 371.125(439)(036)
[AN 3625049]
MARC

ANSEL
UTF-8



4725 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80359-3-4 fűzött
Magyarország - iskolafelügyelet - pedagógiai munka - tanácsadás - minőségbiztosítás - útmutató
371.321(439)(036) *** 37.014.6(439) *** 65.018 *** 37.048 *** 371.125(439)(036)
[AN 3625043]
MARC

ANSEL
UTF-8



4726 /2016.
   Országos tanfelügyelet : kézikönyv szakképző iskolák számára / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - 2. jav kiad. - [Budapest] : OH, [2015]. - 105 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80359-2-7 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - iskolafelügyelet - minőségbiztosítás - szakképzés - útmutató
37.014.6(439) *** 65.018 *** 373.6 *** 371.321(439)(036)
[AN 3625047]
MARC

ANSEL
UTF-8



4727 /2016.
   A pedagógiai kultúraváltás lehetőségei : tanulmányok a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében zajló fejlesztő munkáról / szerk. Knausz Imre, Ugrai János. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., cop. 2015. - 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pedagógiai kultúra, ISSN 2498-5597 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-95-4 fűzött
pedagógia - pedagógiai munka - pedagógusképzés
37 *** 371.321 *** 371.13
[AN 3625008]
MARC

ANSEL
UTF-8



4728 /2016.
   Pedagógus - pálya - motiváció : kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján : a pedagógusok pályamotivációit és lelki egészségét feltáró kutatás eredményeinek összefoglalása / Paksi Borbála [et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 2 db ; 25 cm
pedagógiai lélektan - pedagógus - pályaválasztás - motiváció
37.015.3 *** 37.048 *** 316.628
[AN 3625011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 245 p.
ISBN 978-615-80365-9-7 kötött
[AN 3625016] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 273 p.
Bibliogr.: p. 141-172. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80376-0-0 kötött
[AN 3625019] MARC

ANSEL
UTF-8



4729 /2016.
   Problémafókuszú pedagógusképzés - a pedagóguspálya problémái / Felvinczi Katalin szerk. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-687-3 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - pedagógus - 21. század
371.13(439)"201"
[AN 3624501]
MARC

ANSEL
UTF-8



4730 /2016.
   Szakmai megálló tudásgyarapításért, a szakmai elvárások teljesítésének érdemi megsegítése a pedagógusok értékelési rendszerében [elektronikus dok.] : 15. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel a gyermekek mindenek felett álló érdekében. - Multimédia. - [Budapest] : Sprint K., [2015]. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A rendezvényt Budapesten, 2015. okt. 16-án tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader; videolejátszó; hanglejátszó
Műanyag tokban
óvodai nevelés - pedagógiai munka - értékelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.3 *** 371.321 *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3624474]
MARC

ANSEL
UTF-8



4731 /2016.
   A Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületének 10 éve / [szerk. Németh Zsófia]. - Budapest : Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyes., 2015. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48.
Fűzött
Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete
Magyarország - óvodapedagógia - egyesület
372.3 *** 061.2(439)
[AN 3624952]
MARC

ANSEL
UTF-8



4732 /2016.
   "Tanuld és tanítsd a jobbat" : differenciáló pedagógiai módszerek és mentorálás : módszertani szöveggyűjtemény / szerk. Kiss László, Lutter Imre ; [közread. a] Magyar Versmondók Egyesülete. - [Budapest] : M. Versmondók Egyes., [2015]. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3386-5 fűzött
pedagógia - didaktika
37.025
[AN 3625111]
MARC

ANSEL
UTF-8



4733 /2016.
   Társas-játék : pedagógusok a dramatikus játékról / [vál. és szerk. Kiss László]. - [Nyíregyháza] : M. Versmondó Projektház Kft., [2015]. - 87 p. : ill. ; 19 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561 ; 4.)
ISBN 978-963-12-1460-4 fűzött
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072)
[AN 3625073]
MARC

ANSEL
UTF-8



4734 /2016.
   Továbbképzés, tanulás, szakmai fejlődés : rendszermodell-javaslat / [... szerk.] Sió László, Bogdány Zoltán ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-615-80365-8-0 kötött
pedagógus - továbbképzés - kutatási és fejlesztési jelentés
371.14
[AN 3625068]
MARC

ANSEL
UTF-8



4735 /2016.
   Végtelen pályatérben / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2016. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében, ISSN 2498-5546 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4432-8 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus - 20. század - ezredforduló - életrajz
37(439.114)"19/200"(092)
[AN 3624451]
MARC

ANSEL
UTF-8



4736 /2016.
Zombainé Szarka Mária (1946-)
   A kétegyházi román iskola története, 1793-2015 = Istoria şcolii româneşti din Chitighaz / Zombainé Szarka Mária. - 2. bőv. kiad. - [Gyula] : [Ed. NOI], 2015. - 345 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88890-5-8 fűzött
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Kétegyháza - iskolatörténet - általános iskola - nemzetiségi iskola - magyarországi románok
373.3(439-2Kétegyháza)(091) *** 376.7(=590)(439-2Kétegyháza)
[AN 3624458]
MARC

ANSEL
UTF-8




39   Sport. Játék. Szórakozás

4737 /2016.
Abel, Sabine
Mann trägt Strick! (magyar)
   Férfiak kötöttben : modellek és kiegészítők / Sabine Abel, Corinna Kastl-Breitner ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2016. - 76 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-278-448-9 fűzött : 2995,- Ft
textilkötés - férfiruházat - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.26-055.1 *** 746.42
[AN 3624550]
MARC

ANSEL
UTF-8



4738 /2016.
Árvai Anikó
   Kártyaszövés / Árvai Anikó, Vetró Mihály ; [fotók Csigó László ... és Vetró Mihály ...]. - Budapest : Cser K., 2016. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 106.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-278-427-4 fűzött : 1995,- Ft
szövés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.1
[AN 3624493]
MARC

ANSEL
UTF-8



4739 /2016.
Bálint Elemér
   A vaddisznó mindig kétszer csenget / Bálint Elemér. - [Pécs] : Duplex-Rota Kft., 2016. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80413-0-0 kötött : 3000,- Ft
vadászat - művelődéstörténet - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 930.85
[AN 3625402]
MARC

ANSEL
UTF-8



4740 /2016.
Bodnár Zalán
   Az Aranycsapat kincseskönyve / Bodnár Zalán, Szöllősi György. - Budapest : Twister Media Kft., cop. 2015. - 63 p. : ill., részben színes ; 26x31 cm + 39 mell.
Papírtokban
ISBN 978-615-8010-34-4 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 1950-es évek - album
796.332(439)"195"(084.1)
[AN 3624360]
MARC

ANSEL
UTF-8



4741 /2016.
Deko-Ideen aus der Natur (magyar) (részlet)
   Természetes díszek tavaszra és nyárra / G. Auenhammer [et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2016. - 30, [6] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 107.)
ISBN 978-963-278-423-6 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3624503]
MARC

ANSEL
UTF-8



4742 /2016.
Gre, Olga
   Kupak hátán kupak / Olga Gre. - Budapest : Cser K., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 108.)
ISBN 978-963-278-450-2 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3624510]
MARC

ANSEL
UTF-8



4743 /2016.
Grétsy László (1932-)
   Nyelvi játékaink nagykönyve / Grétsy László. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2016, cop. 2012. - 519 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 26.)
Bibliogr.: p. 511-519.
ISBN 978-615-5219-26-9 kötött : 5990,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 3627493]
MARC

ANSEL
UTF-8



4744 /2016.
Grosán Pál
   Vasakarattal a gravitáció ellen : Messzi István / Grosán Pál. - Kecskemét : Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gy. Köre, 2015. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Sporttörténeti füzetek, ISSN 2063-0646 ; 3.)
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-12-2887-8 fűzött
Messzi István (1961-1991)
Magyarország - súlyemelés - olimpikon - 20. század
796.88(439)(092)Messzi_I.
[AN 3624633]
MARC

ANSEL
UTF-8



4745 /2016.
Hajdú Krisztina
   Mindenki játéka : játék és szabadidő gyerekekkel : képzési olvasókönyv és játéktár : módszertani kiadvány / Hajdú Krisztina ; [kiad. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - [Budapest] : MMSZ, [2015]. - 86 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80372-2-8 fűzött
gyermekjáték - játék szabadban - módszertan
796.1 *** 37.025
[AN 3624600]
MARC

ANSEL
UTF-8



4746 /2016.
Hernádi Sándor (1927-2013)
   Elmemozgató nyelvi játékok / Hernádi Sándor ; [a szöveget gond. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 238 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-415-266-8 kötött : 2999,- Ft
magyar nyelv - nyelvi játék - nyelvművelés
793.72 *** 809.451.1-06
[AN 3626263]
MARC

ANSEL
UTF-8



4747 /2016.
Mészáros András (1956-)
   Megnyitási hibák : sakkcsapdák / Mészáros András. - Budapest : Mészáros A., cop. 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4165-5 fűzött : 3800,- Ft
sakk
794.1
[AN 3625225]
MARC

ANSEL
UTF-8



4748 /2016.
Meszler Balázs (1986-)
   Motorikus képességek mérése [elektronikus dok.] / szerzők Meszler Balázs, Tékus Éva, Váczi Márk ; szerk. Váczi Márk ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Pécs : PTE TTK Sporttud. és Testnevelési Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135105. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-650-7
motorikus képesség - képességvizsgálat - tankönyv - elektronikus dokumentum
796.012.1(078)
[AN 3626501]
MARC

ANSEL
UTF-8



4749 /2016.
Soós Ferenc (1935-)
   Szívünkhöz közeli tájak : a Gömör-Tornai-karszt / Soós Ferenc. - Miskolc : Könyvműhely : Soós F., 2015. - 298 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4118-1 fűzött
Gömör-Tornai-karszt - Bükk hegység - természetjárás - gyalogtúra
796.5(439)(234.373.3/.5)
[AN 3624095]
MARC

ANSEL
UTF-8



4750 /2016.
Thomann János (1945-)
   Malomtó Horgász Egyesület története, 1978-2015 / [szerző és szerk. Thomann János, O. Horváth György]. - Gödöllő : Thomann J., 2016. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4433-5 fűzött
Malomtó Horgász Egyesület
Gödöllő - horgászat - egyesület - album
799.1 *** 061.2(439-2Gödöllő)(092)
[AN 3625147]
MARC

ANSEL
UTF-8



4751 /2016.
Vodiláné Molnár Ágnes
   Kerek esztendő : gyermekekkel az évkörön át / [szerzők Vodiláné Molnár Ágnes, Pelyhe Brigitta, Erdélyi Tünde] ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2014-2015. - 4 db : ill., színes ; 26 cm
gyermekirodalom - magyar irodalom - antológia - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3624877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tavasz. - 2014. - 62, [2] p.
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-88913-6-5 kötött : 3000,- Ft
[AN 3624880] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Nyár. - 2014. - 71 p.
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-88913-8-9 kötött : 3000,- Ft
[AN 3624881] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ősz. - 2015. - 77 p.
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-88913-9-6 kötött : 3000,- Ft
[AN 3624883] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Tél. - 2015. - 85, [6] p.
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-615-80379-0-7 kötött : 3000,- Ft
[AN 3624885] MARC

ANSEL
UTF-8




40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4752 /2016.
Aknai Tamás (1945-)
   Kikérdezés / Aknai Tamás ; [riporter] Jóry Judit. - Pécs : Kronosz, 2015. - 359 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5497-55-1 fűzött : 3200,- Ft
Aknai Tamás (1945-)
Magyarország - művészettörténész - művészeti élet - 20. század - 21. század - interjú
7.072.2(439)(092)Aknai_T.(047.53) *** 73/76(439)"197/201"
[AN 3624402]
MARC

ANSEL
UTF-8



4753 /2016.
   Archivum regni - regnum archivi : a Magyar Országos Levéltár palotája / szerk. Érszegi Géza ; a felvételeket kész. Szelényi Károly ; [É. Sin Ágota, ... Nyulásziné Straub Éva, ... Sölch Miklós ... közrem. ...] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár]. - Utánny. - [Budapest] : MNL : M. Képek, 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 978-963-631-232-9 kötöt
 (hibás ISBN 963-631-232-9)
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Országos Levéltár
Budapest - építészet - levéltár
727.8(439-2Bp.)
[AN 3627439]
MARC

ANSEL
UTF-8



4754 /2016.
Bereczky Zoltán
   Töki református templom mennyezetkazettáinak színezője / [szerk. és az ábrákhoz tartozó kieg. szövegeket írta Bereczky Zoltán] ; [rajzokat kész. Milodánovics Ágnes] ; [kiad. Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány]. - Tök : Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány, 2015. - [28] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-12-3493-0 fűzött
Tök (Pest megye) - templom - falfestmény - kifestőkönyv
75.052(439-2Tök) *** 087.5
[AN 3624496]
MARC

ANSEL
UTF-8



4755 /2016.
   Civil műemlékvédelmi kézikönyv, 2015 : civil együttműködések a műemlékvédelem területén : Bögözi református műemléktemplom komplex restaurálási program / [kiad. a Polgári Újpestért Alapítvány ...]. - [Budapest] : Polgári Újpestért Alapítvány, 2015. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4451-9 kötött
Bögöz - templom - restaurálás
726.54.025.4(498.4-2Bögöz)
[AN 3625410]
MARC

ANSEL
UTF-8



4756 /2016.
Fodor Zoltán
   "...neve, ha van, csak áruvédjegy..." : néhány gondolat a 2015-ös budapesti Csontváry-kiállításról és a tárlat katalóguskötetéről / Fodor Zoltán. - Medgyesbodzás : Szerző, 2015. - 74 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-74.
ISBN 978-963-12-3987-4 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítás
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3624300]
MARC

ANSEL
UTF-8



4757 /2016.
Fucskár Ágnes
   Várak Magyarországon / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2015. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-357-649-6 kötött
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12)
[AN 3623871]
MARC

ANSEL
UTF-8



4758 /2016.
Gara Mari
   Tavaszköszöntő díszek / Gara Mari ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2016. - 30, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 110.)
ISBN 978-963-278-455-7 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 3624524]
MARC

ANSEL
UTF-8



4759 /2016.
Hadobás Pál (1953-)
   Világháborús emlékművek Edelény környékén / Hadobás Pál. - Edelény : MKKM, 2015. - 26 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 50.)
ISBN 978-615-80326-1-2 fűzött
Edelényi kistérség - helyismeret - emlékmű - emléktábla - első világháború - második világháború
725.945(439Edelényi_kistérség) *** 908.439Edelényi_kistérség *** 355.48(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3624154]
MARC

ANSEL
UTF-8



4760 /2016.
Hauszmann Alajos (1847-1926)
   Néhány szó a modern építészetről / írta ... Hauszmann Alajos ; [... kiad. a Lechner Tudásközpont]. - [Budapest] : Lechner Tudásközp., 2015. - 41 p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1908
ISBN 978-963-12-3518-0 fűzött
építészet - építőművészet - századforduló - hasonmás kiadás
72(100)"190" *** 72.01 *** 094/099.07
[AN 3624410]
MARC

ANSEL
UTF-8



4761 /2016.
   Konstantinova grobl̂anska kapela u Mohaču = A mohácsi Szt. Konstantin kápolna / [... ured. Predrag Mandić]. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baran̂skog srpskog udružen̂a, 2015. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87820-4-5 fűzött
Mohács - kápolna - magyarországi szerbek
726.52(439-2Mohács) *** 316.347(=861)(439-2Mohács)
[AN 3624403]
MARC

ANSEL
UTF-8



4762 /2016.
Mersits Piroska (1926-1988)
   Mersits Piroska / [tanulm.] Gaál József ; [szerk. Heller Tamás]. - Budapest : EX-BB, 2015. - 147 p. : ill., színes ; 23 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 146-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-325-011-2 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Mersits_P. *** 741(439)(092)Mersits_P.
[AN 3624599]
MARC

ANSEL
UTF-8



4763 /2016.
Mosonyi Éva
   Ünnepi tojások / Mosonyi Éva ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2016. - 32, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 109.)
ISBN 978-963-278-457-1 fűzött : 1195,- Ft
tojásfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 398.332.12 *** 379.826
[AN 3624516]
MARC

ANSEL
UTF-8



4764 /2016.
Nagy Judith
   Angyalaid színe előtt : a bencések Győrben / [szerzők Nagy Judith, Veres Lujza, Székely Zoltán] ; [fotók Szabó Béla] ; [kiad. a Szent Mór Bencés Perjelség]. - Győr : Szt. Mór Bencés Perjelség, 2015. - 35 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Fűzött
Győr - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Győr) *** 247
[AN 3624475]
MARC

ANSEL
UTF-8



4765 /2016.
   A népművészet mesterei Hajdú-Bihar megyében : kiállítás a Tímárház - Kézművesek Házában, 2015. november 6 - december 1. / [szerk. Tar Károlyné] ; [szöveg Hubert Erzsébet]. - Debrecen : Kézműves Alapítvány, 2015. - [11] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Értékeink sorozat, ISSN 2498-552X)
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - népművészet - iparművészet - magyar néprajz - kiállítási katalógus
745/746.031.4(439.165) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3623792]
MARC

ANSEL
UTF-8



4766 /2016.
   Örömbe fogadva : [irodalom, képzőművészet] / [főszerk. ... Abonyi Ria] ; [közread. a] MIKSZ Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület. - [Mór] : MIKSZ ; [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 97 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-36-3 kötött
Mór - képzőművészet - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
73/76(439-2Mór) *** 894.511-822(439-2Mór) *** 379.825
[AN 3624053]
MARC

ANSEL
UTF-8



4767 /2016.
Pecsics Mária (1973-)
   Cultura / Mária Pecsics ; [text ... Szijj Ferenc] ; [publ. by the Hungarian Museum of Photography]. - [Kecskemét] : Hung. Museum of Phot., 2015. - [46] p. : ill., színes ; 35 cm
A Kecskeméten, 2015. jún. 5 - aug. 22. között rendezett kiállítás katalógusa. - Angol, német, francia és magyar nyelven
ISBN 978-963-8383-95-2 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Pecsics_M. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3624346]
MARC

ANSEL
UTF-8



4768 /2016.
Petényi Katalin (1941-)
   Ámos Imre, az apokalipszis festője = Ámos Imre, pittore dell' apocalisse = Ámos Imre, painter of the apocalypse / Petényi Katalin ; [... ford. ... Ralph Berkin, ... Mariarosaria Sciglitano]. - [Újlengyel] : CinemaStar Kft., 2016. - 143 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-12-4629-2 kötött
Ámos Imre (1907-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Ámos_I.
[AN 3624490]
MARC

ANSEL
UTF-8



4769 /2016.
Pusztai Gabriella (1964-)
   Az agyag művészete : Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester = A clay artist from Kunszentmárton : Kálmán Bozsik, master potter / Pusztai Gabriella ; [ford. Kiss Boglárka] ; [... kiad. ... a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum]. - Kunszentmárton : Kunszentmártoni ÁMK Helytört. Múz., 2015. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-12-4286-7 kötött
Bozsik Kálmán (1872-1959)
Magyarország - iparművész - fazekas - népi kerámia - századforduló - 20. század
738.031.4(439)(092)Bozsik_K.
[AN 3625034]
MARC

ANSEL
UTF-8



4770 /2016.
Rátkai László
   Bencés apátsági templom, Ják / Rátkai László. - Szeged : Galex 2000 Bt., [2015]. - 24 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-12-1309-6 fűzött
Ják - templom - útmutató
726.54(439-2Ják)(036)
[AN 3624928]
MARC

ANSEL
UTF-8



4771 /2016.
Szabó Barbara
   A budapest-terézvárosi Avilai Szent Teréz templom története / Szabó Barbara. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2015. - 53 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 52-53. - Összefoglalás angol és spanyol nyelven
ISBN 978-963-363-366-3 fűzött : 1200,- Ft
Budapest. 6. kerület - templom
726.54(439-2Bp.VI.)
[AN 3623744]
MARC

ANSEL
UTF-8



4772 /2016.
Terényi Gyöngy (1960-)
   Bőrművesség : zacskó, erszény, bugyelláris... / Terényi Gyöngy ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2016. - 184 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-963-278-442-7 kötött : 3995,- Ft
iparművészet - bőrdíszmű - foglalkoztatókönyv
745.53 *** 379.826
[AN 3624568]
MARC

ANSEL
UTF-8




41   Zene. Hangszerek

4773 /2016.
Farkas József (1927-)
   Szeretet és zene / Farkas József. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2015]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-615-80212-0-3 fűzött
zeneesztétika
78.01
[AN 3625000]
MARC

ANSEL
UTF-8



4774 /2016.
Ittzés Mihály (1938-)
   Lajos Bárdos / Mihály Ittzés ; [transl. by Judit Pokoly]. - Budapest : BMC, 2015. - 48 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 36.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-12-2929-5 fűzött
Bárdos Lajos (1899-1986)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Bárdos_L. *** 781.97Bárdos_L.
[AN 3624627]
MARC

ANSEL
UTF-8



4775 /2016.
   A kisteleki fúvószene 100 éve, 1915-2015 / [szerk. Czirok Zoltán]. - Kistelek : Gyimesi K. és Kiadványszerk. Bt., 2015. - 146 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3700-9 fűzött
Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar
Kistelek - fúvószenekar
785.11.071(439-2Kistelek)(091)
[AN 3623903]
MARC

ANSEL
UTF-8



4776 /2016.
Marsi József
   Beatles kódex : a Beatles több mint 1100 felvételének adatgyűjteménye, angol és amerikai lemezeinek teljes katalógusa / [írta, összeáll. ... Marsi József]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2015. - 351 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 978-963-12-3604-0 kötött
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század - zeneművek katalógusa - diszkográfia
78.067.26.036.7(410)Beatles *** 781.97(410) *** 781.97(73)
[AN 3624203]
MARC

ANSEL
UTF-8



4777 /2016.
   Sing mit uns / [... Hrsg. Magdolna Krisch] ; [Hrsg. Deutschen Kulturklub Ödenburg und Umgebung]. - Sopron : Escort Tourist, cop. 2015. - 75 p. : ill. színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-76-3 fűzött
néprajz - magyarországi németek - dal
784 *** 398.8(=30)(439)
[AN 3627162]
MARC

ANSEL
UTF-8



4778 /2016.
Sziklavári Károly
   Huszár Lajos / Sziklavári Károly. - Budapest : BMC, 2015. - 44 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 38.)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 978-963-12-3936-2 fűzött
Huszár Lajos (1948-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Huszár_L. *** 781.97Huszár_L.
[AN 3624629]
MARC

ANSEL
UTF-8



4779 /2016.
Újváriné Illés Mária (1961-)
   "Tiszta hangok" : Vántus István élete és műve / Illés Mária. - Szeged : SZEK JGYF K., 2015. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-615-5455-32-2 fűzött
Vántus István (1935-1992)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Vántus_I. *** 781.97Vántus_I.
[AN 3623728]
MARC

ANSEL
UTF-8



4780 /2016.
   Zeneszerzők, hangszerek, művek : konferenciakiadvány : a SZTE Zeneművészeti Karon a XXXII. OTDK-ra készült előadások / szerk. Illés Mária. - Szeged : SZTE ZMK, 2015. - 195 p. : ill. ; 22 cm
A konferenciákat Szegeden, 2013. nov. 15-én, 2014. ápr. 25-én és 2014. nov. 15-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-410-8 fűzött
zeneművészet - zeneelmélet - tudományos diákkör
78 *** 781 *** 378.184
[AN 3623742]
MARC

ANSEL
UTF-8




42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4781 /2016.
   Felzengő állomások : Radnóti Színház, 1985-2015 / [szerk. Tarján Tamás]. - Budapest : Radnóti Színház : Magvető, cop. 2016. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3366-1 fűzött : 6500,- Ft
Radnóti Színház (Budapest)
Budapest - színháztörténet - ezredforduló
792(439-2Bp.)Radnóti_Színház"1985/2015"
[AN 3624631]
MARC

ANSEL
UTF-8



4782 /2016.
Gyöngyössy Imre (1930-1994)
   Remény és mítosz = Speranza e mito = Hope and myth / Gyöngyössy Imre ; [... vál. és szerk. ... Petényi Katalin] ; [... ford. ... Ralph Berkin, ... Mariarosaria Sciglitano] ; [... versford. ... Roberto Ruspanti]. - [Újlengyel] : CinemaStar Kft., 2015. - 290 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-4216-4 kötött
Gyöngyössy Imre (1930-1994)
Magyarország - filmrendező - író - 20. század - magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum - fordítás
791.43.071.1(439)(092)Gyöngyössy_I. *** 894.511(092)Gyöngyössy_I. *** 894.511-14.02=20=50
[AN 3624506]
MARC

ANSEL
UTF-8



4783 /2016.
Müller Péter, P. (1956-)
   A szín/tér meghódítása : színházi tanulmányok / P. Müller Péter. - Pécs : Kronosz, 2015. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.: p. 207-216.
ISBN 978-615-5497-53-7 fűzött : 2500,- Ft
színházesztétika - drámaelmélet - irodalomesztétika - színháztörténet - 20. század - 21. század
792.01 *** 82.01-2 *** 792(100)"196/201"
[AN 3624435]
MARC

ANSEL
UTF-8



4784 /2016.
   Rendezett tér : be-, át-, szét-, megrendezett terek a színházban és a drámában / szerk. Balassa Zsófia [et al.]. - Pécs : Kronosz, 2015. - 244 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
A Pécsett, 2015. ápr. 17-18-án tartott konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-51-3 fűzött : 2500,- Ft
színházesztétika - színházművészet - dramaturgia
792.01 *** 82.01-2
[AN 3624429]
MARC

ANSEL
UTF-8




43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4785 /2016.
Cott, Christina
Pons Wortschatz mit System Englisch (magyar)
   Pons tematikus szótár : angol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs : [önálló nyelvtanulás] / Christina Cott ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2007. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-10-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3626293]
MARC

ANSEL
UTF-8



4786 /2016.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő 1000 mondat oroszul / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2016. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80017-7-9 fűzött : 2850,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3624382]
MARC

ANSEL
UTF-8



4787 /2016.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol/német/orosz takarítóknak és szobalányoknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80017-5-5 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - német nyelv - orosz nyelv - takarítás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 803.0(078)=945.11 *** 808.2(078)=945.11 *** 648.5
[AN 3624445]
MARC

ANSEL
UTF-8



4788 /2016.
Eco, Umberto (1932-2016)
La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea (magyar)
   A tökéletes nyelv keresése / Umberto Eco ; [ford. ... Gál Judit és Kelemen János]. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, cop. 2016. - 363 p. : ill. ; 20 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Bibliogr.: p. 337-355.
ISBN 978-963-9777-40-8 fűzött : 3200,- Ft
nyelvfilozófia - mesterséges nyelv
800.1 *** 800.89 *** 930.85(100)(035)
[AN 3626361]
MARC

ANSEL
UTF-8



4789 /2016.
Fekete Gábor
   Go! : angolul alapfoktól középfokig / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2015]. - 250 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5519-05-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3624340]
MARC

ANSEL
UTF-8



4790 /2016.
Fekete Gábor
   Go! : angolul kezdőtől alapfokig / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2015]. - 362 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5519-04-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3624339]
MARC

ANSEL
UTF-8



4791 /2016.
Horváth Balázs Zsigmond
   Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz [elektronikus dok.] / Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár - elektronikus dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3626665]
MARC

ANSEL
UTF-8



4792 /2016.
Jusztin Ági
   25 játékos feladat haladóknak [elektronikus dok.] : juega, disfruta y diviértete / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 469 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135151. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3626907]
MARC

ANSEL
UTF-8



4793 /2016.
Jusztin Ági
   25 játékos feladat kezdőknek [elektronikus dok.] : juega, disfruta y diviértete / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 448 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135165. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3626959]
MARC

ANSEL
UTF-8



4794 /2016.
Jusztin Ági
   178 film, amit meg kell nézned! [elektronikus dok.] : filmek spanyol nyelven, feladatok, játékok, szószedet / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135160. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - filmművészet - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11 *** 791.43(100)
[AN 3626943]
MARC

ANSEL
UTF-8



4795 /2016.
Jusztin Ági
   200 mondat a függő beszédben középhaladóknak [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 379 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135162. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - ige - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-55(076)=945.11
[AN 3626947]
MARC

ANSEL
UTF-8



4796 /2016.
Jusztin Ági
   500 tesztkérdés haladóknak [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135163. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3626952]
MARC

ANSEL
UTF-8



4797 /2016.
Jusztin Ági
   500 tesztkérdés kezdőknek [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 941 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135164. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3626957]
MARC

ANSEL
UTF-8



4798 /2016.
Jusztin Ági
   Első 160 spanyol igém [elektronikus dok.] : az igeragozás gyakorlása jelen időben a 160 legfontosabb spanyol igével / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 385 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135167. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - ige - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-55(076)=945.11
[AN 3626968]
MARC

ANSEL
UTF-8



4799 /2016.
Jusztin Ági
   Las formas del subjuntivo [elektronikus dok.] = A subjuntivo alakjai / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 186 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135154. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - ige - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-55(076)=945.11
[AN 3626917]
MARC

ANSEL
UTF-8



4800 /2016.
Jusztin Ági
   Kétszáz ellentétes angol szópár [elektronikus dok.] : gyakorló e-book / Dancsokné Jusztin Ágnes. - Szöveg (epub : 524 KB). - [Budapest] : Dancsok-Jusztin Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol nyelv - szókincs - példatár - elektronikus dokumentum
802.0-3(076)=945.11
[AN 3626980]
MARC

ANSEL
UTF-8



4801 /2016.
Jusztin Ági
   Kétszáz mondat a jelen idővel [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 755 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135156. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-5(076)=945.11
[AN 3626933]
MARC

ANSEL
UTF-8



4802 /2016.
Jusztin Ági
   Kétszáz mondat névmásokról középhaladóknak [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 545 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135155. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - névmás - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-24(076)=945.11
[AN 3626928]
MARC

ANSEL
UTF-8



4803 /2016.
Jusztin Ági
   Spanyol legendák a múlt tükrében [elektronikus dok.] : a spanyol múlt idők / író Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 382 KB). - [S.l.] : [s.n], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135168. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - ige - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-5(076)=945.11
[AN 3626976]
MARC

ANSEL
UTF-8



4804 /2016.
Jusztin Ági
   Szövegértés gyakorlása cikkeken keresztül [elektronikus dok.] : hat cikk szövegértési és szókincs gyakorlatokkal / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 464 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135152. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3626914]
MARC

ANSEL
UTF-8



4805 /2016.
Jusztin Ági
   Vizsgafeladatok gyakorlása a DELE B2 nyelvvizsgára, írásbeli rész [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 270 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135166. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(079.1)=945.11
[AN 3626962]
MARC

ANSEL
UTF-8



4806 /2016.
Lázár Györgyné
   Német szólások : tematikus feladatgyűjtemény / Lázár Györgyné. - Budapest : Akad. K., 2015. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9666-4 fűzött
német nyelv - germanizmus - példatár
803.0(076)=945.11 *** 803.0-318(076)=945.11
[AN 3624884]
MARC

ANSEL
UTF-8



4807 /2016.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul : [B1, B2] / Némethné Hock Ildikó. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2015. - 181 p. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-62-5 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3627436]
MARC

ANSEL
UTF-8



4808 /2016.
Németi Zsuzsa
   Budai László [elektronikus dok.] : a nyelvekkel és nyelvkönyveivel bűvölő / Németi Zsuzsa. - Szöveg (epub : 14 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-908-2
Budai László (1934-)
Magyarország - nyelvész - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életrajz - memoár - elektronikus dokumentum
80.001(439)(092)Budai_L.
[AN 3627023]
MARC

ANSEL
UTF-8



4809 /2016.
   A nemzeti szeretet kapcsa : az "Édes anyanyelvünk" verseny tapasztalataiból / [szerk. Kováts Dániel] ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - 2. bőv. kiad. - Budapest ; Sátoraljaújhely : Anyanyelvápolók Szövets., 2015. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3379-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség - nyelvművelés - tanulmányi verseny
809.451.1-06 *** 372.880.945.11 *** 371.384
[AN 3625151]
MARC

ANSEL
UTF-8



4810 /2016.
   Nyelvészet, művészet, hatalom : írások Tóth Szergej tiszteletére / [főszerk. Gaál Zsuzsanna] ; [szerk. Klippel Rita, Tóth Eszter]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2015. - 309 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-27-8 fűzött
nyelvészet - művészetesztétika - emlékkönyv
800.1 *** 7.01
[AN 3623898]
MARC

ANSEL
UTF-8



4811 /2016.
Tótfalusi István (1936-)
   44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 191 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 38.)
ISBN 978-963-409-042-7 fűzött : 1990,- Ft
nyelvfilozófia - magyar nyelv - nyelvészet - nyelvhelyesség
800.1 *** 809.451.1"201" *** 809.451.1-06
[AN 3624983]
MARC

ANSEL
UTF-8



4812 /2016.
   Von Schnitzler bis Stalin : Beiträge Szegeder Germanistikstudierender zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache / hrsg. von Tünde Katona. - Szeged : Inst. für Germanistik Univ. Szeged, 2015. - 423 p. : ill. ; 20 cm. - (Acta Germanica iuvenum, ISSN 2498-5511 ; 1.)
Váltakozva német, magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-394-1 fűzött
német irodalom története - német nyelv - nyelvészet - nyelvoktatás
803.0 *** 372.880.30 *** 830(091)
[AN 3623913]
MARC

ANSEL
UTF-8




44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4813 /2016.
Fontius, Bartholomaeus (1445-1513)
   Two Renaissance commentaries on Persius : Bartholomaeus Fontius' and Ioannes Britannicus' commentaries on Persius / ed. by László Takács and Attila Tuhári. - Piliscsaba : Avicenna Közel-kelet Kut. Int. ; Budapest : Szt. István Társ., 2015. - XXVIII, 310 p. ; 24 cm. - (Studia philologica, ISSN 2063-3157 ; 4.). (Commentarii in Persii satiras saeculorum XIV-XVI. ; 1.)
Tart.: Ioannis Britannici commentarii in A. Persii Flacci satyras primum in lucem anno 1481 Brixiae editi. Bartholomaei Fontii explanatio in A. Persii Flacci satyras anno 1471 composita primumque in lucem anno 1477 Florentiae edita. - A kommentárok latin nyelven
ISBN 978-963-277-524-1 kötött
Persius Flaccus, Aulus (34-62)
Római Birodalom - író - 1. század - újkori latin irodalom - kommentár
871(092)Persius_Flaccus,_A. *** 873.4-96
[AN 3625361]
MARC

ANSEL
UTF-8



4814 /2016.
Kálecz-Simon Orsolya (1985-2015)
   Egzisztencialista líra a közép-európai régióban : Pilinszky János és Slavko Mihalić költészetének komparatív elemzése / Kálecz-Simon Orsolya ; [szerk. Lukács István]. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológia Tansz., 2015. - 317 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 307-317.
ISBN 978-963-284-717-7 fűzött
Pilinszky János (1921-1981)
Mihalić, Slavko (1928-2007)
Magyarország - Horvátország - összehasonlító irodalomtudomány - író - költészet - egzisztencializmus - 20. század
82.01-1 *** 894.511(092)Pilinszky_J. *** 886.2(092)Mihalić,_S. *** 141.32
[AN 3625237]
MARC

ANSEL
UTF-8



4815 /2016.
Könczöl Miklós (1981-)
   Dikologia : törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél / Könczöl Miklós. - Budapest : Gondolat, 2015. - 200 p. ; 17 cm. - (Recta ratio in nuce, ISSN 2416-285X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-591-7 fűzött : 2500,- Ft
Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
ókori Görögország - jogfilozófia - klasszika-filológia - retorika - filozófus - jogi aktus - 4. század (Kr. e.)
82.085 *** 1(38)Aristotelīs *** 343.139.2 *** 340.12(38)
[AN 3625375]
MARC

ANSEL
UTF-8



4816 /2016.
Réz Pál (1930-2016)
   Bokáig pezsgőben : hangos memoár / Réz Pál ; a beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos. - 2. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3283-1 kötött : 3490,- Ft
Réz Pál (1930-2016)
Magyarország - szerkesztő - irodalomtörténész - fordító - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Réz_P.(047.53) *** 82.03(439)(092)Réz_P.(047.53)
[AN 3626850]
MARC

ANSEL
UTF-8



4817 /2016.
Tőzsér Árpád (1935-)
   A könyv színe előtt : válogatott irodalomtörténeti tanulmányok, kritikák, esszék, jegyzetek, interjúk : [1970-2012] / Tőzsér Árpád. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 515 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5603-25-9 kötött : 3990,- Ft : 15 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - irodalomtudomány - kritika - esszé
82.01 *** 894.511-4(437.6) *** 894.511-95(437.6)
[AN 3624626]
MARC

ANSEL
UTF-8




45   Magyar irodalomtörténet

4818 /2016.
Andor Csaba (1950-)
   Bevezetés a Madách-kutatásba : tizennégy előadás / Andor Csaba. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2016. - 219 p. : ill. ; 19 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 92.)
ISBN 978-615-5462-11-5 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 3625269]
MARC

ANSEL
UTF-8



4819 /2016.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   A sáncokon kívül : szubjektív monográfia Garai Istvánról : esszék, novellák, tanulmányok / Bartusz-Dobosi László ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Kaposvár : Berzsenyi, 2015. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-143.
ISBN 978-963-8440-37-2 fűzött : 1500,- Ft
Garai István (1915-2008)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Garai_I.
[AN 3624368]
MARC

ANSEL
UTF-8



4820 /2016.
Keller Péter (1956-)
   Az élő Gárdonyi-arc / Keller Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 323 p., [15] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 978-963-277-553-1 fűzött : 2400,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 3625542]
MARC

ANSEL
UTF-8



4821 /2016.
Odorics Ferenc (1956-)
   Érik a fény / Odorics Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2015. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80266-0-4 kötött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(091)"18/19"
[AN 3624868]
MARC

ANSEL
UTF-8



4822 /2016.
Rónay László (1937-)
   A kor szorításában / Rónay László. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2015. - 202 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-615-5354-26-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - esszé
894.511(091)"19"(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3624151]
MARC

ANSEL
UTF-8




46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4823 /2016.
Þórdís Gísladóttir (1965-)
Randalín og Mundi (magyar)
   Randalín és Mundi / Þórdís Gísladóttir ; [ill. ... Þórarinn M. Baldursson] ; [... ford. Patat Bence]. - Budapest : Pongrác, 2015. - 85 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-53-0 kötött : 3000,- Ft
izlandi irodalom - gyermekregény
839.59-31(02.053.2)=945.11
[AN 3623790]
MARC

ANSEL
UTF-8



4824 /2016.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Eldvittnet (magyar)
   A tűz tanúja / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 519 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-436-1 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3623946]
MARC

ANSEL
UTF-8



4825 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opposition (magyar)
   Opposition : ellenállás : Luxen 5. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 380 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-356-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3627267]
MARC

ANSEL
UTF-8



4826 /2016.
Bivald, Katarina (1983-)
Läsarna i Broken Wheel rekommenderar (magyar)
   Garantált hepiend / Katarina Bivald ; [ford. Holländer Judit]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 546 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-68-8 fűzött : 2999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3623951]
MARC

ANSEL
UTF-8



4827 /2016.
Bray, Libba (1964-)
A great and terrible beauty (magyar)
   Rettentő gyönyörűség / Libba Bray ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 371 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-005-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627292]
MARC

ANSEL
UTF-8



4828 /2016.
Child, Lee (1954-)
Persuader (magyar)
   Kétélű fegyver / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-858-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3627002]
MARC

ANSEL
UTF-8



4829 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork angel (magyar)
   Az angyal : Pokoli szerkezetek első könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 467, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-417-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3627254]
MARC

ANSEL
UTF-8



4830 /2016.
Clavell, James (1924-1994)
Shōgun (magyar)
   A sógun / James Clavell ; [ford. Gy. Horváth László]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-87-5 kötött : 7999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3626281]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 631 p.
[AN 3626283] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 643 p.
[AN 3626285] MARC

ANSEL
UTF-8



4831 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 28. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2004. - 288 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3626819]
MARC

ANSEL
UTF-8



4832 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 31. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2001. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3626809]
MARC

ANSEL
UTF-8



4833 /2016.
Crane, Shelly
Significance (magyar)
   Significance : bizonyosság / Shelly Crane ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 523, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-048-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3623911]
MARC

ANSEL
UTF-8



4834 /2016.
Dʹâkov, Andrej
Za gorizont (magyar)
   Túl a láthatáron / Andrej Gyjakov ; [ford. Medzibrodszky Alexandra]. - Budapest : Európa, 2015. - 385, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Dmitry Glukhovsky világa : Metró 2033 univerzum
ISBN 978-963-405-242-5 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3623980]
MARC

ANSEL
UTF-8



4835 /2016.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The man in the high castle (magyar)
   Az ember a Fellegvárban / Philip K. Dick ; [ford. Gerevich T. András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2003. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-51-2 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3627456]
MARC

ANSEL
UTF-8



4836 /2016.
Ellroy, James (1948-)
Perfidia (magyar)
   Perfídia / James Ellroy ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 753 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-82-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3613061]
MARC

ANSEL
UTF-8



4837 /2016.
Freund, Peter (1952-)
Laura und der Kuss des schwarzen Dämons (magyar)
   Laura és a fekete démon csókja / Peter Freund ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2015. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-72-7 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3623974]
MARC

ANSEL
UTF-8



4838 /2016.
Gaarder, Jostein (1952-)
Kabalmysteriet (magyar)
   A kártya titka / Jostein Gaarder ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5513-64-0 kötött : 3800,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626793]
MARC

ANSEL
UTF-8



4839 /2016.
Gabaldon, Diana (1952-)
Outlander (magyar)
   Outlander : az idegen / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 907, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-186-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3627322]
MARC

ANSEL
UTF-8



4840 /2016.
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű / Nathaniel Hawthorne ; [ford. Feldmár Terézia]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 299, [3] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 31.)
ISBN 978-963-227-720-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627334]
MARC

ANSEL
UTF-8



4841 /2016.
Houellebecq, Michel (1956-)
Soumission (magyar)
   Behódolás / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 308, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3271-8 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3626883]
MARC

ANSEL
UTF-8



4842 /2016.
Johannes Scotus Erigena (810-877)
Periphyseon (magyar)
   A természetekről : Periphyseon / Johannes Scottus Eriugena ; [ford., bevezetést és a jegyzeteket írta, a bibliográfiát összeáll. Vassányi Miklós]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015-. - 21 cm
filozófia - középkori latin irodalom
871-96(44)=945.11 *** 1(44)Johannes_Scotus_Erigena
[AN 3625483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2015. - 247 p. - (Középkori keresztény írók, ISSN 1419-8738 ; 8.)
Bibliogr.: p. 227-247.
ISBN 978-963-277-573-9 kötött : 2900,- Ft
[AN 3625511] MARC

ANSEL
UTF-8



4843 /2016.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Die Vermessung der Welt (magyar)
   A világ fölmérése / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2006. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2544-4 kötött : 3290,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3626889]
MARC

ANSEL
UTF-8



4844 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : cabin fever (magyar)
   Egy ropi naplója : négy fal között / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-069-0 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626872]
MARC

ANSEL
UTF-8



4845 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the long haul (magyar)
   Egy ropi naplója : a nagy kiruccanás / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-350-7 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626870]
MARC

ANSEL
UTF-8



4846 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., A szamuráj esküje : [krimi a japán szamurájok korából]. - Utánny. - 2016, cop. 2013. - 151 p.
ISBN 978-963-244-436-9 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626909] MARC

ANSEL
UTF-8



4847 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Oroszlánszívű Richárd : [krimi a lovagok korából]. - Utánny. - 2016, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-259-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626371] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Csalás Olümpiában : [krimi az ókori Görögországból]. - Utánny. - 2016, cop. 2011. - 156 p.
ISBN 978-963-244-305-8 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626967] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2016, cop. 2012. - 143 p.
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626971] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., A keresztes lovagok ezüstje : [krimi a középkorból]. - Utánny. - 2016, cop. 2012. - 154 p.
ISBN 978-963-244-364-5 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626978] MARC

ANSEL
UTF-8



4848 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Drake kapitány, a királynő kalóza : [krimi a merész tengerészek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2016, cop. 2012. - 157 p.
ISBN 978-963-244-214-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626318] MARC

ANSEL
UTF-8



4849 /2016.
London, Jack (1876-1916)
Jerry of the islands (magyar)
   A beszélő kutya [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 374 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5605-13-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3626305]
MARC

ANSEL
UTF-8



4850 /2016.
London, Jack (1876-1916)
South sea tales (magyar)
   Az óceán meséi ; A vén halász meséi : Hawaii történetek / Jack London ; [ford. Fülöp Zsigmond, Szász Imre, Vécsey Leó]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 285, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: South sea tales ; On the Makaloa mat
ISBN 978-963-09-8345-7 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3624168]
MARC

ANSEL
UTF-8



4851 /2016.
London, Jack (1876-1916)
The star rover (magyar)
   Kóbor csillag / Jack London ; [ford. Vécsey Leó] ; [a fordítást átd. Reményi József Tamás, Vértesi Klára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8347-1 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627167]
MARC

ANSEL
UTF-8



4852 /2016.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csajbanda a Csillag-tanyán. - 2016, cop. 2015. - 118 p.
ISBN 978-963-244-565-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626221] MARC

ANSEL
UTF-8



4853 /2016.
Margarit, Joan (1938-)
   Natura morta : 111 kortárs katalán vers / Joan Margarit és Francesc Parcerisas ; [vál., ford., a jegyzeteket és az utószót írta Déri Balázs]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2015. - 175, [6] p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 14.)
ISBN 978-963-87268-6-5 fűzött : 2200,- Ft
katalán irodalom - vers
849.9-14=945.11
[AN 3625155]
MARC

ANSEL
UTF-8



4854 /2016.
Mirbeau, Octave (1848-1917)
Le journal d'une femme de chambre (magyar)
   Egy szobalány naplója / Octave Mirbeau ; [ford. Pálföldy Margit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8442-3 fűzött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3623952]
MARC

ANSEL
UTF-8



4855 /2016.
Morrill, Lauren
Meant to be (magyar)
   Vakrandi a végzettel / Lauren Morrill ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 387 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-264-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626877]
MARC

ANSEL
UTF-8



4856 /2016.
   Naučni perspektivi na sʺvremennata bʺlgaristika 2 : materiali ot meždunarodnata konferenciâ po slučaj 60 godini ot osnovavaneto na specialnost "bʺlgarska filologiâ" v Universiteta "Lorand Jotvʹoš" = A mai bulgarisztika tudományos perspektívái 2. : az ELTE BTK bolgár szak megalapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia tanulmányai / red. Mariâ Dudaš, Kristina Menhart, Nataliâ Nâgolova ; [izd.] Bolgár Kulturális Fórum, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Kecskeméti Bolgár Önkormányzat. - Budapest : Bolgár Kulturális Fórum : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz. ; [Kecskemét] : Bolgár Önkormányzat, 2015. - p. 385-430. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. ápr. 28-29-én rendezték. - Csak bolgár nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-4115-0 fűzött
bulgarisztika - művelődéstörténet
886.7 *** 808.67 *** 930.85(=867)
[AN 3625257]
MARC

ANSEL
UTF-8



4857 /2016.
Oram, Kelly (1981-)
Cinder & Ella (magyar)
   Cinder és Ella / Kelly Oram ; [ford. Vándor Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 399, [4] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-393-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626874]
MARC

ANSEL
UTF-8



4858 /2016.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Tonight on the Titanic (magyar)
   A Titanic fedélzetén / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 17.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-396-1 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3627367]
MARC

ANSEL
UTF-8



4859 /2016.
Parvela, Timo (1964-)
Ella : varokaa lapsia! (magyar)
   Gyerekek! Tessék vigyázni! : Ella legújabb kalandjai / Timo Parvela ; [ill. Almási Zétény] ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Pongrác, 2015. - 145, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-55-4 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3623802]
MARC

ANSEL
UTF-8



4860 /2016.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9625-2 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3626261]
MARC

ANSEL
UTF-8



4861 /2016.
Puricelli Guerra, Elisa
Un ciclone in salotto (magyar)
   Forgószél a nappaliban / Elisa Puricelli Guerra ; Paola Antista illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2015. - 142 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Ford. Túri Zsuzsanna. - keretcím: Egy rém zűrös család
ISBN 978-963-357-664-9 fűzött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3624034]
MARC

ANSEL
UTF-8



4862 /2016.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 36. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 94 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-258-3 fűzött : 1299,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3626276]
MARC

ANSEL
UTF-8



4863 /2016.
Sayle, Emma
Behind the mask (magyar)
   A maszk mögött / Emma Sayle és Suzanne Kerins. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 295 p. ; 21 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-615-5104-59-6 fűzött
angol irodalom - erotikus irodalom - dokumentumregény
820-993=945.11
[AN 3623934]
MARC

ANSEL
UTF-8



4864 /2016.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry and the secret club (magyar)
   Rosszcsont Peti és a titkos klub / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-97-7 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626921]
MARC

ANSEL
UTF-8



4865 /2016.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry (magyar)
   Rosszcsont Peti / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-007-6 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626930]
MARC

ANSEL
UTF-8



4866 /2016.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry tricks the tooth fairy (magyar)
   Rosszcsont Peti becsapja a fogtündért / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-74-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626925]
MARC

ANSEL
UTF-8



4867 /2016.
Spink, Les
Toon tales (magyar)
   Mesés történetek / [írta Les Spink] ; [graf. Henrik Sarimo] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds: Toons
ISBN 978-615-5507-15-1 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
820-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3623894]
MARC

ANSEL
UTF-8



4868 /2016.
Wild, Meredith
Hardwired (magyar)
   Hardwired : Rád kattanva 1. / Meredith Wild ; [ford. Székely Szilvia]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-675-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3623924]
MARC

ANSEL
UTF-8



4869 /2016.
Yancey, Rick (1962-)
The infinite sea (magyar)
   Végtelen tenger : [az Ötödik hullám-trilógia második kötete] / Rick Yancey ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 310 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-412-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3623955]
MARC

ANSEL
UTF-8




47   Magyar szépirodalom

4870 /2016.
Ambrus Péter (1970-)
   Halhatatlan CSAJNéP / Ambrus Péter. - [Budapest] : Garbo, cop. 2015. - 378 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-82-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3624960]
MARC

ANSEL
UTF-8



4871 /2016.
Angyal Pál
   Földanyától kikeletig : elbeszélések / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2016. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4456-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3624282]
MARC

ANSEL
UTF-8



4872 /2016.
Arany László (1844-1898)
   Szép magyar népmesék / Arany László ; [Reich Károly rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-281-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3626278]
MARC

ANSEL
UTF-8



4873 /2016.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 19. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-261-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3626881]
MARC

ANSEL
UTF-8



4874 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-090-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3626226]
MARC

ANSEL
UTF-8



4875 /2016.
Beri József Zsolt (1974-)
   Barátság, élet, szerelem [elektronikus dok.] : 99 vers / Beri Joci (Lego-Ember). - Szöveg (epub : 559 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3626712]
MARC

ANSEL
UTF-8



4876 /2016.
Bognár Márta, T. (1935-)
   A félhold szerelme / T. Bognár Márta ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2015. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3824-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3624200]
MARC

ANSEL
UTF-8



4877 /2016.
Bökös Borbála (1981-)
   Szmirkó / Bökös Borbála ; ill. Lukács-Kalocsai Eszter. - Budapest : Pongrác, 2015. - 353, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-69-1 kötött : 3700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(498)(02.053.2)
[AN 3623896]
MARC

ANSEL
UTF-8



4878 /2016.
Both Zoltán
   Én, a vadállatbefogó / írta Both Zoltán. - [Szolnok] : [Rózsás Sz.], [2015]. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4063-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3624317]
MARC

ANSEL
UTF-8



4879 /2016.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Sömmi : kisromán / Cserna-Szabó András. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 205, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3286-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626879]
MARC

ANSEL
UTF-8



4880 /2016.
Czipott György (1951-)
   Organikus vadászidény / Czipott György. - [Budapest] : Czipott Gy., 2015. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80284-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624936]
MARC

ANSEL
UTF-8



4881 /2016.
Czvikovszky Tibor (1936-)
   Septuaginta : szintetikus szonett szimulációk - közel hét évtizedből... / Czvikovszky Tibor. - [Budapest] : [Czvikovszky T.], 2015. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2455-9 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3624950]
MARC

ANSEL
UTF-8



4882 /2016.
Darvasi László (1962-)
   Isten, Haza, Csal : novellák / Darvasi László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 259, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3285-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3626844]
MARC

ANSEL
UTF-8



4883 /2016.
Deák Csaba
   Jázmin, a kísértethajó / Deák Csaba. - [Pilis] : [Deák Cs.], [2015]. - 169 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4007-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3624082]
MARC

ANSEL
UTF-8



4884 /2016.
Drajkó-Sárosi Kinga
   Lórika kalandjai / Drajkó-Sárosi Kinga ; [ill. Péterfi Krisztina, Drajkó Tibor, Drajkó-Sárosi Kinga]. - Miskolc : Könyvműhely.hu, 2015. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4303-1 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3624269]
MARC

ANSEL
UTF-8



4885 /2016.
Esterházy Péter (1950-)
   A bűnös / Esterházy Péter ; [ill.] Szüts Miklós. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - [79] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3368-5 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - kisregény
894.511-31 *** 75(439)(092)Szüts_M.
[AN 3624426]
MARC

ANSEL
UTF-8



4886 /2016.
Fábián Janka (1973-)
   Búzavirág / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 444 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-637-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626353]
MARC

ANSEL
UTF-8



4887 /2016.
Faludi Ádám (1951-)
   Betépett oldalak / Faludi Ádám. - Veszprém : Vár Ucca Műhely, 2016. - 177 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művészetek Háza könyvek, ISSN 1588-3086 ; 40.)
ISBN 978-963-9105-92-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624618]
MARC

ANSEL
UTF-8



4888 /2016.
Farkas Magda
   Női sorsok és válogatás egyéb írásaimból / Farkas Magda. - [Pécs] : [Imre S.-né], cop. 2015. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4329-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3624127]
MARC

ANSEL
UTF-8



4889 /2016.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9626-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3626260]
MARC

ANSEL
UTF-8



4890 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Karibi nyár / Fejős Éva. - Új kiad. - [Budapest] : Erawan, 2016, cop. 2012. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-45-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627005]
MARC

ANSEL
UTF-8



4891 /2016.
Fekete Enikő
   Pitypang Pihe kalandjai / Fekete Enikő ; társszerzők Pongrácz Janka és Pongrácz Vencel. - [Göd] : [Fekete E.], cop. 2015. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4372-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3624117]
MARC

ANSEL
UTF-8



4892 /2016.
Fésüs Éva (1926-)
   A palacsintás király / Fésűs Éva ; [ill. Szekeres Erzsébet]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-820-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627336]
MARC

ANSEL
UTF-8



4893 /2016.
Filip Tamás (1960-)
   Album : válogatott és új versek / Filip Tamás ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-41-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602259]
MARC

ANSEL
UTF-8



4894 /2016.
Frady Endre (1965-)
   Tonnás veréb [elektronikus dok.] : víg irodalmi lépegetés / Frady Endre. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3626687]
MARC

ANSEL
UTF-8



4895 /2016.
Franczia Zoltán
   Értelmes lények [elektronikus dok.] / Franczia Zoltán. - Szöveg (epub : 638 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3627186]
MARC

ANSEL
UTF-8



4896 /2016.
Franyó Rudolf (1949-)
   Elbeszélések a Pilisből / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Szerző, 2015. - 209 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-208.
ISBN 978-963-12-3488-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3625114]
MARC

ANSEL
UTF-8



4897 /2016.
Franyó Rudolf (1949-)
Elbeszélések a Pilisből (szlovák)
   Pilíšske príbehy / Rudolf Fraňo. - Pilisszentlászló : Vl. nakl., 2015. - 167 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160-166.
ISBN 978-963-12-3489-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=854
[AN 3625121]
MARC

ANSEL
UTF-8



4898 /2016.
Garaczi László (1956-)
   Pompásan buszozunk! : egy lemúr vallomásai 2. / Garaczi László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1998. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2936-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626280]
MARC

ANSEL
UTF-8



4899 /2016.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2011. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2852-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626890]
MARC

ANSEL
UTF-8



4900 /2016.
Hard, Steve
   Lélekcsempész : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2015. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4275-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3624112]
MARC

ANSEL
UTF-8



4901 /2016.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Ember küzdj!.. : Madách életének regénye / Harsányi Zsolt ; [... a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Andor Csaba]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2016-. - 19 cm
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 894.511(092)Madách_I.(0:82-31)
[AN 3625264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 259 p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 91.)
ISBN 978-615-5462-10-8 fűzött
[AN 3625265] MARC

ANSEL
UTF-8



4902 /2016.
Horváth Dezső
   Bölénykantáta : tárcák / Horváth Dezső. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2015. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-23-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3624224]
MARC

ANSEL
UTF-8



4903 /2016.
Horváth Gábor (1977-)
   A stormsborough-i fenegyerek és a hercegnő talizmánja [elektronikus dok.] : Daniel Capshow 1. / Horváth Gábor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135200. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3627230]
MARC

ANSEL
UTF-8



4904 /2016.
Hunyadvári István (1944-)
   Királydinnye 2 : tribulus terrestris : vidám korrepetálás felnőtteknek / Hunyadvári István. - [Üllés] : Hunyadvári I., 2015. - 188 p : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3661-3 fűzött
magyar irodalom - alkalmi költemény
894.511-193
[AN 3624890]
MARC

ANSEL
UTF-8



4905 /2016.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
A 2. köteten társszerző Vészits Andrea, az 5. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A por hatalma. - 2. kiad. - cop. 2016. - 301, [2] p.
ISBN 978-963-410-151-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3626987] MARC

ANSEL
UTF-8



4906 /2016.
   Itt maradni : a Szegedi Írók Társaságának antológiája / [szerk. Farkas Gábor]. - Szeged : Szegedi Írók Társ. ; Budapest : Hungarovox, 2015. - 121 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-3629-3 fűzött : 1200,- Ft
Szeged - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Szeged)
[AN 3624894]
MARC

ANSEL
UTF-8



4907 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-269-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3626298]
MARC

ANSEL
UTF-8



4908 /2016.
Jenei András (1976-)
   Dűneszemek : válogatott novellák / Jenei András. - [Budaörs] : Szerző, cop. 2015. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3554-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3624078]
MARC

ANSEL
UTF-8



4909 /2016.
Kádár Anna
   Kósza mesék / Kádár Anna. - [Miskolc] : [Kádár T. L.-né], cop. 2015. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4349-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624137]
MARC

ANSEL
UTF-8



4910 /2016.
Kalász Márton (1934-)
   Gyermek-Bábel : novellák, versek, tárcák / Kalász Márton. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-555-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - esszé
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3625538]
MARC

ANSEL
UTF-8



4911 /2016.
Kárpáti Péter, R. (1963-)
   Gyűrű [elektronikus dok.] : dráma / R. Kárpáti Péter. - Szöveg (epub : 575 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3626599]
MARC

ANSEL
UTF-8



4912 /2016.
Kelényi Jenő (1888-19??)
   Fejezetek Magyarországról egy memoárban / Kelényi Jenő. - [Gárdony] : Kelényiné Turcsány M., 2015. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4452-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - hétköznapi élet - 20. század - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 943.9"19"(093)
[AN 3624826]
MARC

ANSEL
UTF-8



4913 /2016.
Kerék Imre (1942-)
   Aranylen : új versek, 2012-2014 / Kerék Imre ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Kaposvár : Berzsenyi, 2015. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8440-38-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624374]
MARC

ANSEL
UTF-8



4914 /2016.
Kónya Anikó (1984-)
   Sebesült főnixmadár [elektronikus dok.] / Kónya Anikó. - Szöveg (epub : 503 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - idegbetegség - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 616.89(0:82-31)
[AN 3626675]
MARC

ANSEL
UTF-8



4915 /2016.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-169-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3626393]
MARC

ANSEL
UTF-8



4916 /2016.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Béla, a buta ; A rossz orvos : kisregények és elbeszélések / Kosztolányi Dezső ; [... szerk. Bartók István és Sárközi Éva]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 662 p., XVI t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kosztolányi Dezső összes művei)
ISBN 978-615-5603-22-8 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - kisregény - elbeszélés - kritikai kiadás
894.511-31 *** 894.511-32 *** 894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3624620]
MARC

ANSEL
UTF-8



4917 /2016.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Elbeszélések / Krúdy Gyula. - Pozsony : Kalligram, 2008-. - 21 cm
2013-tól társkiadó a Pesti Kalligram Budapesten
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2841727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., 1900. december - 1901. december / [gyűjt. Bezeczky Gábor] ; [sajtó alá rend. Hradeczky Móni] ; [a jegyzeteket írta Hradeczky Móni és Jenei Éva]. - 2015. - 369, [4] p. - (Krúdy Gyula összegyűjtött művei ; 26.)
ISBN 978-615-5454-83-7 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
[AN 3624759] MARC

ANSEL
UTF-8



4918 /2016.
Kucsera Márton (1988-)
   A macska, a holló és a kísértet / Kucsera Márton. - [Váchartyán] : [Kucsera M.], cop. 2015. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3809-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624315]
MARC

ANSEL
UTF-8



4919 /2016.
Kun Árpád (1965-)
   Boldog észak : Aimé Billion mesél / Kun Árpád. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2013. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3123-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626236]
MARC

ANSEL
UTF-8



4920 /2016.
Landry, Diana
   Nem bújhatsz el [elektronikus dok.] / Diana Landry. - Szöveg (epub : 674 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3626581]
MARC

ANSEL
UTF-8



4921 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Bikfi-bukfenc-bukferenc / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Négyszögletű Kerek Erdő)
ISBN 978-963-415-268-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3626269]
MARC

ANSEL
UTF-8



4922 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Dömdö-dömdö-dömdödöm / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Négyszögletű Kerek Erdő)
ISBN 978-963-415-278-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3626265]
MARC

ANSEL
UTF-8



4923 /2016.
Magos László (1921-)
   Egy kutatóorvos élete / Magos László. - Budapest : Gondolat, 2016. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-654-9 fűzött : 2000,- Ft
Magos László (1921-)
Magyarország - magyar irodalom - orvos - emigráns - 20. század - memoár
894.511-94 *** 61(439)(0:82-94)
[AN 3625249]
MARC

ANSEL
UTF-8



4924 /2016.
Magyar Gyuláné (1936-)
   Tenyered ráncaiban ; Szirmok a szélben : összegyűjtött versek / [Magyar Gyuláné]. - [Izsák] : Izsáki Hírek [Szerk.], 2015. - 302 p. ; 21 cm. - (Izsáki hírek kiskönyvtára, ISSN 1588-628X ; 6.)
ISBN 978-963-88056-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624932]
MARC

ANSEL
UTF-8



4925 /2016.
Malejkó Norbert
   Virradat / Malejkó Norbert. - [Miskolc] : [Malejkó N.], cop. 2015. - 115, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89798-2-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624192]
MARC

ANSEL
UTF-8



4926 /2016.
Martin József (1944-)
   A rendszerváltás igézetében : huszonöt év egy publicista pályáján / Martin József. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 199 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-002-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - publicisztika
894.511-92 *** 930.85(439)(0:82-92)
[AN 3625173]
MARC

ANSEL
UTF-8



4927 /2016.
Marton László Távolodó (1956-)
   Senkiföldje / Marton László Távolodó. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-414-125-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3625149]
MARC

ANSEL
UTF-8



4928 /2016.
Menyhért Eszter (1988-)
   Szerelem jéghegy [elektronikus dok.] / Menyhért Eszter. - Szöveg (epub : 550 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-878-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3627195]
MARC

ANSEL
UTF-8



4929 /2016.
Mester Györgyi (1954-)
   A pillangófa és más mesék / Mester Györgyi ; [... illusztrációit Keglovich T. Milán kész.]. - Budapest : Ad Librum, 2015. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87769-1-4 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3625262]
MARC

ANSEL
UTF-8



4930 /2016.
Mészáros László (1974-)
   Madársírás : Mészáros László versei. - [Berkesz] : Mészáros L., cop. 2015. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3945-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624242]
MARC

ANSEL
UTF-8



4931 /2016.
Miklós Malvina
   Fonella, a meseszövő tündér / [... írta Miklós Malvina] ; [ill. Ujvárosi László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 121, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-00-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3623853]
MARC

ANSEL
UTF-8



4932 /2016.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Titkoskönyv / Miklya Luzsányi Mónika. - 3. kiad. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2016, cop. 2008. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5141-85-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3627490]
MARC

ANSEL
UTF-8



4933 /2016.
Nagy Ilona (1956-)
   Csendhangom : félperces-egyperces lírai életképek, novellák / Nagy Ilona. - Szolnok : Nagy I., 2015. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4097-9 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3624305]
MARC

ANSEL
UTF-8



4934 /2016.
Nagy Tibor (1965-)
   Az álommenyasszony [elektronikus dok.] / NT Tibor. - Szöveg (epub : 868 KB). - [Budapest] : Publio, 2015, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627223]
MARC

ANSEL
UTF-8



4935 /2016.
Nemere István (1944-)
   Naponta fogsz meghalni : Áté papnői 1. / Nemere István. - Budapest : Aba Kv., 2016. - 247, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-85162-6-8 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3627390]
MARC

ANSEL
UTF-8



4936 /2016.
Pálfy Julianna (1950-)
   Egy kölyökkutya naplója / Pálfy Julianna ; [Szántói Krisztián rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-415-265-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3626275]
MARC

ANSEL
UTF-8



4937 /2016.
Pancza István (1943-)
   Üvegcserepek / Pancza István. - Zsombó : Mihazánk Kvk., 2015. - 215, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89801-8-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3623918]
MARC

ANSEL
UTF-8



4938 /2016.
Puskás Dezső
   Egyedül a dzsungelben / Puskás Dezső. - Budapest : Ad Librum, 2015. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-76-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3625171]
MARC

ANSEL
UTF-8



4939 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A tizennégy karátos autó (angol)
   The fourteen carat car / Jenő Rejtő (P. Howard) ; [transl. ... by Mark Baczoni]. - Budapest : Corvina, 2016. - 248 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6339-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - humor - regény - fordítás
894.511-311.5=20
[AN 3623969]
MARC

ANSEL
UTF-8



4940 /2016.
Rush, Danny L.
   Sebzett angyal / Danny L. Rush. - [Szirmabesenyő] : [Kollár L.], cop. 2015. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4370-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3624208]
MARC

ANSEL
UTF-8



4941 /2016.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A temesvári lány : anyuval az élet / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2016. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-168-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3626898]
MARC

ANSEL
UTF-8



4942 /2016.
Seidl Ágoston (1953-)
   Ábécés kifestő / [a verseket írta Seidl Ágoston] ; [a grafikát kész. Seidl Mika]. - [Budapest] : Jöf : [IT Menedzser Kft.], [2015]. - [39] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3380-3 fűzött
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3624016]
MARC

ANSEL
UTF-8



4943 /2016.
Sipos Ede Dániel
   Az élet ösvényein / Sipos Ede Dániel. - [Szeged] : [Sipos E. D.], [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3624296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ezüstös út a gerelyig. - [2015]. - 30 p.
ISBN 978-963-12-4536-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3624298] MARC

ANSEL
UTF-8



4944 /2016.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   Hadak a hóban [elektronikus dok.] : novellák / Somlyó Zoltán. - Szöveg (epub : 606 KB) (mobi : 926 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-255-6 (epub)
ISBN 978-963-398-256-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3627046]
MARC

ANSEL
UTF-8



4945 /2016.
Sőregi János (1892-1982)
   Kék könyv : ifjúkori napló / Sőregi János ; [szerk., az előszót, a szómagyarázatot és az életrajzot írta Ferenczyné Csáki Annamária] ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, 2015. - 120 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-12-3038-3 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - magyar irodalom - helyismeret - hétköznapi élet - magyar néprajz - századforduló - napló
894.511-94 *** 39(439.134) *** 908.439.134"191"(0:82-94)
[AN 3623983]
MARC

ANSEL
UTF-8



4946 /2016.
Stern Ilona (1969-)
   A vihar : kalandozás Tündérországban / Stern Ilona. - [Olaszfalu] : Stern I., cop. 2015. - 37 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4332-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3624198]
MARC

ANSEL
UTF-8



4947 /2016.
Szabó Roland
   Iqueara [elektronikus dok.] : a démonkirály / Szabó Roland. - Szöveg (epub : 692 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3626649]
MARC

ANSEL
UTF-8



4948 /2016.
Szák Kocsis Pál (1956-)
   Egek küszöbén : versek / Szák Kocsis Pál. - Budapest : Szák-Kocsis Kft., 2016. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4737-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624964]
MARC

ANSEL
UTF-8



4949 /2016.
Szamosfalvi Szilvia (1980-)
   Sousse, szívemnek kedves [elektronikus dok.] / Szamosfalvi Szilvia. - Szöveg (epub : 642 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3627211]
MARC

ANSEL
UTF-8



4950 /2016.
Szentkuti Károly (1957-)
   Füli nyuszi a Szigetközben / Szentkuti Károly ; [Sárközi Anikó rajz.]. - [Mosonmagyaróvár] : Szentkuti K., cop. 2015. - 54 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-12-2872-X kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3624895]
MARC

ANSEL
UTF-8



4951 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 299, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 32.)
ISBN 978-963-227-718-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627342]
MARC

ANSEL
UTF-8



4952 /2016.
Szilasi László (1964-)
   A harmadik híd : magánérdekű feljegyzések Foghorn Péter halálának ügyében / Szilasi László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2014. - 349, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3166-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626279]
MARC

ANSEL
UTF-8



4953 /2016.
Szini Gyula (1876-1932)
   Barbara [elektronikus dok.] : elbeszélések / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 1 MB) ( mobi : 1.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135102. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-257-0 (epub)
ISBN 978-963-398-258-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3626490]
MARC

ANSEL
UTF-8



4954 /2016.
Szollár Gyula (1957-)
   Ezek a pimasz kamaszok [elektronikus dok.] / Szollár Gyula. - Szöveg (epub : 722 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3627004]
MARC

ANSEL
UTF-8



4955 /2016.
Szőllősi Tibor
   Szabad ég alá / Szőllősi Tibor. - [Budapest] : Könyvműhely, 2015. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Szőllősi Tamás
ISBN 978-963-12-4156-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624239]
MARC

ANSEL
UTF-8



4956 /2016.
Szűcs Vanda
   Egy ikerpár titkos naplója 3 : szakítópróba / Szűcs Vanda. - Pécs : Alexandra, 2015. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-650-2 fűzött
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3624018]
MARC

ANSEL
UTF-8



4957 /2016.
Tasev Norbert (1983-)
   Száműzött grimasz [elektronikus dok.] : összegyűjtött versek II. kötet / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3626754]
MARC

ANSEL
UTF-8



4958 /2016.
Térey János (1970-)
   A legkisebb jégkorszak / Térey János. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 621 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-704-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3626360]
MARC

ANSEL
UTF-8



4959 /2016.
Tóth H. Györgyi
   Katica / Tóth H. Györgyi. - [Vál] : [Tóth Z.-né], cop. 2015. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4008-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3624133]
MARC

ANSEL
UTF-8



4960 /2016.
   Tűztövisek : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2015. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3823-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - fotóművészet - 21. század - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"201" *** 77.04(439)"201"
[AN 3624161]
MARC

ANSEL
UTF-8



4961 /2016.
   Univerzum : jobb agyféltekés novellák, jobb agyféltekés íróktól. - [Kartal] : HősNők K., cop. 2015. - 275 p. ; 21 cm
keretcím: Közösségi könyvek projekt
ISBN 978-963-12-4276-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3624312]
MARC

ANSEL
UTF-8



4962 /2016.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016, cop. 2007. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-676-570-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3627386]
MARC

ANSEL
UTF-8



4963 /2016.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 205, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5591-27-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3627321]
MARC

ANSEL
UTF-8



4964 /2016.
Vékony Csongor Levente (1997-)
   Amikor az ember gondolkodása érni kezd avagy Álomban élve... : Vékony Csongor Levente írásai, 2014-2015. - Budapest : [Vékony Cs. L.], 2016. - [4], 251, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4750-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3625394]
MARC

ANSEL
UTF-8



4965 /2016.
Venyigéné Varga Tünde (1974-)
   Látlak téged.. / Venyigéné Varga Tünde. - [Biharkeresztes] : [Venyigéné Varga T.], [2015]. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4346-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3624290]
MARC

ANSEL
UTF-8



4966 /2016.
Veszeli Zoltán
   A különc / Veszeli Zoltán. - [Siófok] : Magánkiad., 2015. - 507, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2719-2 fűzött : 1965,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3624325]
MARC

ANSEL
UTF-8




48   Gyermekkönyvek

4967 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / [Bartos Erika]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5441-51-6 kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3626297]
MARC

ANSEL
UTF-8



4968 /2016.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin runs away (magyar)
   Franklin világgá megy / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-41-7 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3627339]
MARC

ANSEL
UTF-8



4969 /2016.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin snoops (magyar)
   Franklin kíváncsiskodik / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-40-0 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3627351]
MARC

ANSEL
UTF-8



4970 /2016.
Camel, Julie
Les petites robes d'Akiko (magyar)
   Akiko japán ruhatára : több mint 300 matricával / [rajz. Julie Camel]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Csini babák. - A képaláírások japán nyelven is
ISBN 978-963-11-9808-9 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3624753]
MARC

ANSEL
UTF-8



4971 /2016.
Camel, Julie
Les petites robes de Mohéa (magyar)
   Mohea tahiti ruhatára : több mint 300 matricával / [rajz. Julie Camel]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Csini babák. - A képaláírások tahiti nyelven is
ISBN 978-963-11-9819-5 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3624758]
MARC

ANSEL
UTF-8



4972 /2016.
Camel, Julie
Les petites robes d'Inès (magyar)
   Inez spanyol ruhatára : több mint 300 matricával / [rajz. Julie Camel]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Csini babák. - A képaláírások spanyol nyelven is
ISBN 978-963-11-9811-9 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3624751]
MARC

ANSEL
UTF-8



4973 /2016.
Cerutti, Estelle
Dora and the gift from Santa (magyar)
   Dóra és a karácsonyi ajándék / írta Estelle Cerutti és Marie-Celine Moulhiac ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5507-38-0 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623812]
MARC

ANSEL
UTF-8



4974 /2016.
Kanny, Tom
It's a SpongeBob Christmas (magyar)
   SpongyaBob karácsonya / írta Tom Kanny és Andy Paley ; rajz. Heather Martinez ; ford. Bottka Sándor Mátyás. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5507-33-5 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623846]
MARC

ANSEL
UTF-8



4975 /2016.
Lewman, David
A very krusty Christmas (magyar)
   Nagyon vidám karácsonyt! / írta David Lewman ; rajz. Robert Dress ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: SpongyaBob Kockanadrág
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623851]
MARC

ANSEL
UTF-8



4976 /2016.
Lite, Lori (1961-)
Bubble riding (magyar)
   Buborékrepülés : relaxációs mesekönyv a szorongás csökkentéséhez és a kreativitás fokozásához / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk, [2016]. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3626274]
MARC

ANSEL
UTF-8



4977 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-009-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3626181]
MARC

ANSEL
UTF-8



4978 /2016.
Ostrow, Kim
SpongeBob's Christmas wish (magyar)
   SpongyaBob karácsonyi kívánsága / ... átd. Kim Ostrow ; rajz. C. H. Greenblatt és William Reiss ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 15x21 cm
keretcím: SpongyaBob Kockanadrág
ISBN 978-615-5507-32-8 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623860]
MARC

ANSEL
UTF-8



4979 /2016.
Peppa's Christmas (magyar)
   Peppa karácsonya. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [18] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-615-5507-43-4 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623835]
MARC

ANSEL
UTF-8



4980 /2016.
Peppa's Christmas wish (magyar)
   Peppa karácsonyi kívánsága. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [18] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-615-5507-44-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623838]
MARC

ANSEL
UTF-8



4981 /2016.
Ricci, Christine
Dora's Christmas carol (magyar)
   Dóra karácsonyi éneke / ... Christine Ricci kész. ; rajz. Robert Roper ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5507-40-3 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623826]
MARC

ANSEL
UTF-8



4982 /2016.
Ricci, Christine
The little Christmas tree (magyar)
   Dóra és a kis karácsonyfa / írta Christine Ricci ; rajz. Warner McGee ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5507-39-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623833]
MARC

ANSEL
UTF-8



4983 /2016.
Wygand, Melissa
The Sponge who saved Christmas (magyar)
   SpongyaBob megmenti a karácsonyt! / írta Melissa Wygand ; rajz. Fabrizio Petross ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [41] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: SpongyaBob Kockanadrág
ISBN 978-615-5507-34-2 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623893]
MARC

ANSEL
UTF-8




49   Vegyes tartalmú könyvek

4984 /2016.
Barber, John
Age of eggstinction (magyar)
   A kikelés kora / [írta John Barber] ; [rajz. Marcelo Ferreira] ; [ford. Bottka Sándor Mátyása[!Mátyás]]. - [Fót] : JCS Média, 2015. - [78] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Angry birds transformers
ISBN 978-615-5507-54-0 fűzött : 2499,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3623753]
MARC

ANSEL
UTF-8



4985 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   Irány a természet! : de gyorsan! : [Garfield-poénok 1992-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., cop. 2016. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 126.)
ISBN 978-615-5425-18-9 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3625246]
MARC

ANSEL
UTF-8



4986 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Asterix aux jeux olympiques (magyar)
   Asterix az olimpián / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 12.)
ISBN 978-963-415-075-6 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3624606]
MARC

ANSEL
UTF-8



4987 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Le devin (magyar)
   A látnok / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 19.)
ISBN 978-963-415-068-8 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3624608]
MARC

ANSEL
UTF-8