MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/06/03 11:04:03
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4988 /2016.
   A 25 éves Csángó Fesztivál emlékezetes pillanatai / [szerk. Péterbencze Anikó] ; [fotó Baráth Károly, Kresz Albert, Gorácz József] ; [kiad. Csángó Fesztivál Alapítvány]. - [Gödöllő] : Csángó Fesztivál Alapítvány, 2015. - [84] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD, mell. ([30] p.)
Fűzött
Csángó Fesztivál
Jászberény - fesztivál - magyar néprajz - csángók
061.7(439-2Jászberény) *** 39(=945.11csángók)
[AN 3626141]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2016.
   ÉK-ART Nemzetközi Művésztelep : Aranyosgadány, 2005-2015 / összeáll. és szerk. Horváth Csaba ; [kiad. a Pécs-baranyai Értelmiségi Egyesület]. - Pécs : Pécs-baranyai Értelmiségi Egyes., 2015. - 64 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-12-4272-0 fűzött
ÉK-ART Nemzetközi Művésztelep (Aranyosgadány)
Magyarország - Közép-Európa - művésztelep - faszobrászat - 21. század
061.28(439-2Aranyosgadány) *** 73.023.1(4-11)(092) *** 73.023.1(439)(092)
[AN 3626420]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2016.
Faragó Tamás (1944-)
   Három évtized : a KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története, 1954-1985 / Faragó Tamás. - Budapest : KSH Kvt., 2015. - 270 p. : ill. ; 25 cm. - (A statisztika történetei, ISSN 2064-8979 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-487-3 kötött : 4200,- Ft
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár. Történeti Statisztikai Kutatócsoport
Magyarország - történeti statisztika - kutatócsoport - Kádár-korszak
061.28(439) *** 943.9(083.41) *** 311(439)(091)
[AN 3625746]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2016.
   A magyar aktivizmus festészete : válogatás az Antal-Lusztig gyűjtemény anyagából : [Tihanyi Lajos, Gulácsy Lajos, Moholy-Nagy László, Uitz Béla, Bortnyik Sándor, Kassák Lajos, Nemes-Lampérth József, Kmetty János, Mattis Teutsch János, Péri László] / [rend., közread. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., [2015]. - 30 p. : ill., színes ; 21x28 cm
A Nyíregyházán, 2015. dec. 1 - 2016. jan. 31. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5619-00-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Nyíregyháza) *** 73/76(439)"191/192"
[AN 3625555]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2016.
   Strukturális kihívások, reálgazdasági ciklusok [elektronikus dok.] : innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2015. november 12. : tanulmánykötet = Structural challenges, cycles in real business : innovative possibilites in real and virtual worlds : international scientific conference on the occasion of the Hungarian Science Festival : publications / szerk. ... Székely Csaba, Kulcsár László ; kiad. ... Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg. - [Sopron] : NYME K., [2015]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-334-265-7
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Sopron) *** 330
[AN 3626140]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4993 /2016.
   Eiffel Szombathelyen : 130 éves a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár teremkönyvtára : időszaki kiállítás, 2015. október 16 - 2016. szeptember 30. : kiállításvezető / [... rend. H. Simon Katalin]. - Szombathely : Martinus K., 2016. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060)
ISBN 978-615-5091-43-8 fűzött : 750,- Ft
Szombathely - egyházi könyvtár - kiállítási katalógus
027.6(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3626187]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2016.
   Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár : jubileumi emlékkönyv : forrásgyűjtemény / [szerk. Budai László]. - Várpalota : Krúdy Gy. Vár. Kvt., 2015. - 192 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86805-1-8 kötött
Krúdy Gyula Városi Könyvtár (Várpalota)
Várpalota - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Várpalota)(091)
[AN 3625963]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2016.
   KSZR rendezvények, 2013-2015 : 47 könyvtári, információs és közösségi hely vonatkozásában / [összeáll. Takács Mónika] ; [közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2015]. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Veszprém megye - könyvtár - kulturális szolgáltatás - 21. század
028.8 *** 027.52(439.117)"201"
[AN 3625684]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4996 /2016.
Hargittai, Balazs
Wisdom of the Martians of science (magyar)
   A marslakók bölcsessége : saját szavaikkal, megjegyzésekkel / Hargittai Balázs, Hargittai István. - Budapest : Akad. K., 2016. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9645-9 kötött
Magyarország - Egyesült Államok - tudománytörténet - tudós - fizikus - emigráns - 20. század
001(73)(092) *** 53(=945.11)(73)(092) *** 001(=945.11)(100)
[AN 3626248]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4997 /2016.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Puissance de la pensée (magyar)
   A gondolat hatalma / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Barizs Adrienn]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 201, [2] p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 224.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-763-9 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3625412]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2016.
Ellis, Cary
21st century superhuman (magyar)
   Kvantum életmód : a 21. századi szuperember : használd ki most a benned rejlő képességeket! : útmutató az egészséges életmódhoz és a kvantum jólléthez / Cary Ellis, Theodora Mulder. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 576 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-8033-77-0 kötött : 7990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3626706]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2016.
   A Fény Könyve : a gyógyító hozzáállás : Biegelbauer Pál tanításai nyomán ; [összeáll. Bodó Mária Berta]. - [Szeged] : Altitudo Kkt., cop. 2015. - 191 p. ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-12-4364-2 fűzött
Biegelbauer Pál (1945-2001)
Magyarország - híres ember - ezoterika - 20. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
133.25(439)(092)Biegelbauer_P.(0:82-94)
[AN 3626069]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2016.
Gostoni, Eva (1934-)
Gelebtes Licht (magyar)
   Legyél az, aki vagy! : az önmagunkká válás útja / Eva Gostoni ; [ford. Szász Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Sárkány Művek Műv. Bt., 2016. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4882-1 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3629754]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2016.
Németh M. Krisztina
   Emberségek, angyalságok / Németh M. Krisztina. - [Tatabánya] : Németh Consulting Kft., 2015. - 274 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4024-5 kötött : 4800,- Ft
ezoterika - angyal - életvezetés
133.25 *** 235.1 *** 613.865
[AN 3625810]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2016.
Orosz Zsolt
   Csalogány IV : metamorfózis. - [Gencsapáti] : [Orosz Zs.], cop. 2015. - 309 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt
ISBN 978-963-12-4620-9 kötött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3626768]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2016.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3628020]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2016.
Vágó Csaba (1973-)
   Médiumok - üzenetek a túlvilágról / Steven Taylor. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-106-0 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 3626851]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5005 /2016.
Csörgő Anikó
   Csodaország : zöld könyv : természet- és környezetvédelemről gyerekeknek / írta, szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9180-60-4 fűzött
természetvédelem - környezetvédelem - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
504.06(02.053.2) *** 087.5
[AN 3625994]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2016.
Green, Dan
Amazon adventure (magyar)
   Az Amazonas titka / Dan Green ; [ill. Damien Jones] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
természeti környezet - esőerdő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
502(213.56)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3625686]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2016.
Vadovics Edina (1973-)
   Spórolunk a kiloWattal : energiamegtakarítási verseny a közszféra számára : kézikönyv energiaközösségek számára / [szerzők ... Vadovics Edina, Vadovics Kristóf és Antal Orsolya] ; [... ford. ... Udvarhelyi Lilla] ; [közread. a GreenDependent Intézet]. - [Gödöllő] : GreenDependent Int. Nonprofit Közhasznú Kft., 2015. - 39 p. : ill. ; 30 cm
A főcímben az a névelő @ jellel. - Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 978-963-12-4339-0 fűzött
energiatakarékosság - környezeti tudatosság - munkakörnyezet - szervezeti kultúra - útmutató
504.06(036) *** 620.9 *** 331.101.1 *** 65.013
[AN 3625606]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5008 /2016.
Ábrahám István
   Mátrixalgebra, optimumszámítás : egyszerűen, érthetően / Ábrahám István. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 159, [24] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-677-2 fűzött : 2800,- Ft
algebra - mátrix - optimumszámítás - példatár
512.643(076) *** 519.863(076)
[AN 3626149]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2016.
Katz Sándor (1950-)
   Játékos matematika / Katz Sándor ; [közread. a] Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2016. - 183 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-615-80113-3-4 fűzött
matematika - példatár
51(076)
[AN 3625556]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2016.
   TraffSim projekt : komplex matematikai modell a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ráfordítás és bevétel adatainak analitikus szimulációjára : specifikáció / szerk. Klár András. - [Budapest] : CVT-aLapok, 2015. - 203 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: TraffSim közlekedési szimulációs modell. - Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-85112-3-2 fűzött
közúti közlekedés - szimulációs vizsgálat
519.876.5 *** 303.725 *** 656.1.01
[AN 3626193]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5011 /2016.
Patkós András (1947-)
   Az elbűvölt fizikus : írások / Patkós András. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-857-8 kötött : 3500,- Ft
fizika
53
[AN 3626199]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5012 /2016.
   Bevezetés a laboratóriumi medicinába [elektronikus dok.] / szerk. Szabó Antal és Vásárhelyi Barna. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : Semmelweis, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135193. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-347-3
labortechnika - klinikai kémia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3627173]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2016.
   Debrecen Colloquium on Carbohydrates 2015 : András Lipták Memorial Conference : November 6-8, 2015, Debrecen ... : [program and abstracts] / [ed. Magdolna Csávás] ; [org., publ. University of Debrecen]. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, [2015]. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-473-884-8 fűzött
szerves kémia - szénhidrát - konferencia-kiadvány
547.454 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3626083]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2016.
Lenkei Gábor (1961-)
A szépség és a kollagén (új kiadása)
   Szépség, egészség, kollagén / Lenkei Gábor. - 4. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2015, cop. 2012. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A tudás szabaddá tesz sorozat)
ISBN 978-963-89364-5-5 fűzött : 980,- Ft
kollagén - egészséges táplálkozás
547.962.9 *** 613.2
[AN 3628966]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5015 /2016.
Balázs Réka
Halmok az évszázadok sodrában (angol)
   Mounds in the drifting of centuries : mounds, hills, fortresses in the Danube-Tisza Interfluve / Réka Balázs, Rozália Kustár ; [transl. ... by Ferenc Pálszabó, Csilla Kelemen and Krisztina Ferenczi] ; [publ. by Kiskunság National Park Directorate]. - [Kecskemét] : Kiskunság Nat. Park Directorate, 2015. - 66 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 978-615-5598-02-9 fűzött
Duna-Tisza köze - geomorfológiai képződmény - régészet - halomsír
551.4(439.14) *** 904(439.14)
[AN 3625969]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2016.
Károssy Csaba (1945-)
   A Kárpát-medence Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzeteinek katalógusa, 1881-2015 / Károssy Csaba Ákos. - [Szombathely] : Oskar, 2016. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-8122-76-6 kötött
Kárpát-medence - időjárás - történeti feldolgozás
551.509 *** 551.5(4-191)"188/201"
[AN 3625642]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2016.
Matthews, Rupert (1961-)
100 things you should know about prehistoric life (magyar)
   Őslények / [ford. Morvay Petra]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Matthews, Rupert
ISBN 978-963-9619-53-1 kötött : 1990,- Ft
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 3628960]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2016.
Vágás István (1930-)
   A Tisza és árvizei / Vágás István, Bezdán Mária. - Szeged ; Hódmezővásárhely : Kisbíró Kft., 2015. - 189 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-4773-2 fűzött
Tisza (folyó) - Magyarország - folyószabályozás - árvíz - hidrológia
556(439)(282.243.742) *** 627.51(439)(282.243.742) *** 627.42(439)(282.243.742)
[AN 3625924]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5019 /2016.
Becklake, Sue
100 things you should know about space (magyar)
   Világűr / [m. szöveg Szlukovényi Beáta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Becklake, Sue
ISBN 978-963-9619-40-1 kötött : 1990,- Ft
csillagászat - világűr - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 3628935]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2016.
Hawking, Stephen W. (1942-)
The grand design (magyar)
   A nagy terv : [új válaszok az élet nagy kérdéseire] / Stephen Hawking és Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, [2016], cop. 2011. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-252-092-6 kötött : 4500,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 3628858]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5021 /2016.
Frély, Rachel (1965-)
Vertus et secrets de l'ortie (magyar)
   A csalán titkai / Rachel Frély ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5178-82-5 fűzött : 1480,- Ft
csalán - háztartás - útmutató
582.635.5 *** 64(083.13)
[AN 3625439]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2016.
   Gombaszakértői praktikum : online kép- és video-melléklettel / szerk. Jakucs Erzsébet. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Flaccus, 2016, cop. 2012. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-615-5278-28-0 kötött : 4480,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3628070]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2016.
Orbán Zoltán
   Madárbarátok könyve / Orbán Zoltán. - Budapest : Cser K., 2016, cop. 2013. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-337-6 fűzött : 3995,- Ft
madárvédelem
598.2 *** 504.74.06
[AN 3628868]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2016.
   Selected topics from contemporary experimental biology / [publ. by the] Biological Research Centre. - Szeged : Biological Research Centre, 2015. - [4], 288 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
biológia - kísérlet
57.08
[AN 3626442]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2016.
   XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében : nemzetközi konferencia : [Budapest, 2016. február 12-14.] : [előadások és poszterek összefoglalói] = 11th International Conference "Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region" : [Budapest, 12-14 February 2016] : [book of abstracts] / [rend., közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2016. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9877-25-2 fűzött
Kárpát-medence - flóra - növényföldrajz - konferencia-kiadvány
581.9(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3626499]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5026 /2016.
   A bizalomépítés mestere / [szerk.] Kasza Tamás. - Dunakeszi : Négy Évszak Training Kft., [2015]. - 74 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80301-1-3 fűzött : 5000,- Ft
üzleti élet - eladás - bizalom
613.865 *** 658.85
[AN 3626031]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2016.
Brooks, David (1961-)
The road to character (magyar)
   Úton önmagunk felé / David Brooks ; [ford. Dövényi Ibolya] ; [a verseket ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, cop. 2015. - 370 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-625-9 fűzött : 3999,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3626766]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2016.
Cameron, Julia (1948-)
The artist's way (magyar)
   A művész útja / Julia Cameron ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-450-3 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3628002]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2016.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The jewels of happiness (magyar)
   A boldogság ékkövei : inspiráció és bölcsesség az élet-utazáshoz / Sri Chinmoy ; [ford. Kshemya Szélpál Lívia, Gerő Emese]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2015. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-30-9 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3628976]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2016.
Czirják László (1954-)
   Reumatológia : előadásjegyzet gyakorló orvosok számára / Czirják László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinika. - 4. bőv., átd. kiad. - Pécs : Sopiane-Med, 2015. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-642-978-2)
reumatológia
616-002.77
[AN 3628789]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2016.
Dósa Ágnes
   Kommentár az egészségügyi törvényhez : kommentár az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényhez / Dósa, Hanti, Kovácsy. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 544 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. aug. 1.
ISBN 978-963-295-543-8 kötött
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Magyarország - egészségügy - törvény - útmutató
614(439)(094)(036) *** 351.77(439)(094)(036) *** 364(439)(094)(036)
[AN 3626313]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2016.
   Egészségedre! : szakácskönyv testsúlymegőrzőknek és fogyni vágyóknak 2. : válogatás a MOMOT és a Kor Kontroll Társaság receptversenyének legjobb receptjeiből / [szerk. Bulla Bálint és Bulla Bianka]. - [Budaörs] : V and B Kft., 2015. - 86 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-2990-5)
diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3627785]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2016.
Evminov, Vâčeslav
   Az Evminov módszer : egészséges gerinc egy életen át / Vyacheslav Evminov ; [ford. Moroczné Hortobágyi Zsuzsanna]. - Budapest ; [Kaposvár] : Odessza Sport Kft., 2015. - 101 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2880-9 fűzött : 1500,- Ft
gerincbetegség - gyógytorna
616.711 *** 615.825
[AN 3625383]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2016.
Foods that harm, foods that heal (magyar)
   Gyógyító ételek, ártalmas ételek / [ford. Sóskuthy György]. - Felújított, átd. kiad. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, cop. 2016. - 390 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-332-7 kötött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3626755]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2016.
Fügedi Balázs
Állapotfelmérő eljárások, egészségprogramok tervezése, értékelése (angol)
   Planning and assessment of fitness methods and health care programmes : textbook / author Balázs Fügedi ; transl. Bernadette Balázs ; [publ. by the] University of West Hungary Institute of Sport Science. - Szombathely : Balogh Publ. Co., 2015. - 148 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 128-137.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89504-3-7)
testi állapot - egészség - egészségnevelés - szűrővizsgálat - tervezés - módszertan - tankönyv
613(078) *** 614(078) *** 616-07(078)
[AN 3626028]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2016.
Fügedi Balázs
   Állapotfelmérő eljárások, egészségprogramok tervezése, értékelése : tankönyv / szerző Fügedi Balázs ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Sporttudományi Intézet. - Szombathely : Balogh Nyip. Kft., 2015. - 152 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 131-141.
ISBN 978-963-89504-3-7 fűzött
testi állapot - egészség - egészségnevelés - szűrővizsgálat - tervezés - módszertan - tankönyv
613(078) *** 614(078) *** 616-07(078)
[AN 3626018]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2016.
   A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve [elektronikus dok.] / szerk. Balázs Judit, Miklósi Mónika. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Semmelweis, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135190. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-345-9
gyermekpszichiátria - elmegyógyászat - serdülőkor - tankönyv - elektronikus dokumentum
616.89-053.2/.6(078)
[AN 3627157]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2016.
Iván Tamás
   Karikázza be, ahol fáj : [egy Lyme beteg megfigyelései] / Iván Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Publio, 2015. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-424-287-1 fűzött
borrelia - kullancs - fertőzés - memoár
616.98-022(0:82-94) *** 595.421
[AN 3626013]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2016.
Kocsis Csabáné (1956-)
   Fejezetek a gyógytestnevelésből : gerincproblémák prevenciója / szerző Kocsis Csabáné ; ... rajz. Horváth Réka és Hulmann Evelin ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. - Szombathely : [Balogh Kft.], 2015. - 122 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-89504-5-1 fűzött
gerinc - gerincbetegség - gyógytorna
616.711 *** 615.825
[AN 3625958]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2016.
Körmöczi Péter
   Fájdalomkezelés felsőfokon : triggerpontok alkalmazása a mozgásszervi panaszok enyhítésében / [Körmöczi Péter]. - Alsópáhok : Körmöczi P., 2016. - 224 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Természetgyógyászok kiskönyvtára, ISSN 2498-4450 ; 1.)
Fűzött : 5600,- Ft
masszázs - mozgásszerv
615.82 *** 612.7
[AN 3626415]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2016.
London, Jack (1876-1916)
John Barleycorn (magyar)
   A sárga sátán / Jack London ; [ford. Bartos Zoltán] ; [a fordítást átd. Reményi József Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 205 p. ; 21 cm
Megj. "Alkoholmámorban..." címmel is
ISBN 978-963-09-8350-1 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - alkoholizmus - memoár
613.81(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3628172]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2016.
Magyar Andrológiai Tudományos Társaság. Kongresszus (9.) (2015) (Budapest)
   A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság IX. Kongresszusa : 2015. november 26-28., ... Budapest : programfüzet. - [Budapest] : MATT, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
andrológia - konferencia-kiadvány
616-055.1 *** 616.6 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3625835]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2016.
Magyar Kitti
   Csak az időd véges : személyes produktivitási tippek a korlátok áttöréséhez / Magyar Kitti. - Budapest : Vision and Shine Kft., 2015. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3840-2 fűzött : 3990,- Ft
időmenedzsment - életvezetés
613.865 *** 159.937.53 *** 65.013
[AN 3625437]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2016.
Manage your day-to-day (magyar)
   Tartsuk kézben hétköznapjainkat! : napi rutin, fókusz és ötleteink megvalósítása / szerk. Jocelyn K. Glei ; előszó Scott Belsky ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 267 p. ; 18 cm
keretcím: 99U
ISBN 978-963-304-317-2 fűzött : 2900,- Ft
időmenedzsment - kreativitás - figyelem - életvezetés
159.937.53 *** 65.013 *** 159.928.238 *** 159.952 *** 613.865
[AN 3625948]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2016.
Maxwell, John C. (1947-)
Success 101 (magyar)
   Siker 101 : amit minden vezetőnek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2015. - 125 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5030-54-3 fűzött : 1650,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3625915]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2016.
McKeown, Greg (1977-)
Essentialism (magyar)
   Lényeglátás : kevesebbet, de jobbat / Greg McKeown ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2015. - 271 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5030-53-6 fűzött : 3950,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3625819]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2016.
Molnár Tamás (1977-)
   Az álmodás rejtett ösvénye 1 : ...útmutató történet az álmodás útján megvalósítható tudatosság eléréséhez... / Thomas Sanglor. - [Hajdúhadház] : Magánkiad., cop. 2015. - 400 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2029-2 kötött
álom - ezoterika
159.963.3 *** 133.25
[AN 3625691]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2016.
Naményi Tibor
The perfect gift (magyar)
   A tökéletes ajándék : kislányunk, Kyra életútja a földről a mennyországba / Naményi Tibor & Anita. - Budapest : Evangéliumi K., [2015]. - 90 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-89-0 fűzött
rákbetegség - gyermek - vallásos irodalom - memoár
616-006-053.2(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3626066]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2016.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of men (magyar)
   Férfiak könyve / Osho ; [ford. Horváth Beatrix]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-519-7 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - férfi - ezoterika
159.922.1-055.1 *** 133.25
[AN 3628010]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2016.
Rózsai Tivadar (1914-1990)
   A gyógyítás evangéliumi szempontból, 1988 : hirdesd a gyógyító Igét! : gyógyítók találkozója : orvos, gyógyítsd magadat! / Rózsai Tivadar ; [közread. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - [Debrecen] : Tiszántúli Református Egyházker., [2016]. - 18 p. ; 21 cm
Fűzött
kereszténység - gyógyítás - orvosi hivatás - vallásos irodalom
614.2 *** 261.6 *** 244
[AN 3626202]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2016.
Sárvári György (1960-)
   Tudatváltás : az éber átkapcsolás művészete / Sárvári György. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 324 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9676-3 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3626304]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2016.
Seligman, Martin E. P. (1942-)
Flourish (magyar)
   Flourish - élj boldogan! : a boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése / Martin Seligman ; [ford. Bozai Ágota]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - 361 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-9150-8)
életvezetés - boldogság
159.942 *** 613.865
[AN 3628991]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2016.
Simon István Ágoston (1964-)
   A gyógytestnevelés elmélete és módszertana / szerző Simon István Ágoston ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. - Szombathely : [Balogh Kft.], 2015. - 147 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-147.
ISBN 978-963-89504-2-0 fűzött
gyógytorna - testnevelés - didaktika
615.825 *** 372.879.6 *** 371.3
[AN 3626041]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2016.
   Vascularis neurológia / szerk. Nagy Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2015. - XXXI, 476 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött : 12500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-331-016-8)
agyvérzés - kézikönyv
616.831-005(035)
[AN 3628087]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2016.
Veress János
   Gerinc ABC : gyógyulás otthon : tartáshibák házi szűrése, a leggyakoribb testi problémák, étrend, életmód, relaxálás, tornagyakorlatok, jóga, gyógynövények, talp-, kéz- és testmasszázs / Veress János, Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Zen, 2015. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-5171-39-0 fűzött
gerinc - gerincbetegség - torna - természetgyógyászat
616.711 *** 613.71 *** 615.89
[AN 3626522]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2016.
Waite, Linda G.
Noncardiac critical care nursing (magyar)
   Sürgősségi betegápolás vészhelyzetekben / Linda G. Waite, Joanne M. Krumberger ; [ford. Rácz Károly, Nagy Viktor]. - Budapest : Medicina, 2015. - 510 p. ; 23 cm. - (Speciális szakmák ápolási módszerei, ISSN 1788-3601)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-542-1 fűzött : 3650,- Ft
betegápolás - elsősegélynyújtás
616-083 *** 616-08-039.74
[AN 3627897]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5057 /2016.
Szergényi István (1933-2014)
   Energia, civilizáció, szintézisigény / Szergényi István. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 245, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-245.
ISBN 978-963-279-858-5 fűzött : 3500,- Ft
energiagazdálkodás - energia - energiapolitika - fenntartható fejlődés - civilizáció
620.9 *** 504.03 *** 008
[AN 3626156]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5058 /2016.
Abonyi-Tóth Andor (1975-)
   Logo versenyfeladatok [elektronikus dok.] / Abonyi-Tóth Andor, Heizlerné Bakonyi Viktória, Zsakó László ; [közread. a] ELTE Informatikai Kar, NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Budapest : ELTE, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135214. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-614-9
számítástechnika - geometria - alapfokú oktatás - pályázat - versenyfeladat - elektronikus dokumentum
681.3(076) *** 514(076) *** 06.063(439) *** 372.868.13(076)
[AN 3627345]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2016.
Kelly, James Floyd
Beat the game (magyar)
   Győzd le a programot : [a Rubik-misszió: informatika] / James Floyd Kelly ; [ill. David Sheperd[!]] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-721-3 fűzött
informatika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
681.3(02.053.2) *** 087.5
[AN 3625674]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2016.
Klausz Melinda (1980-)
   A közösségi média nagykönyve : hogyan vidd sikerre céged és önmagad / Klausz Melinda. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-316.
ISBN 978-963-293-525-6 fűzött : 3490,- Ft
marketing - internet
681.3.004.14 *** 658.8
[AN 3625971]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2016.
Nagy Gábor
   10 kidolgozott Excel feladat [elektronikus dok.] : álláskeresőknek / Nagy Gábor. - Szöveg (epub : 11 MB) (pdf : 8.8 MB). - [Gödöllő] : Nagy G., cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-12-3109-0 (pdf)
ISBN 978-963-12-3110-6 (epub)
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3627310]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5062 /2016.
   Villámvédelem III., 2014 / [szerk. ... Fodor István, ... Szedenik Norbert ...] ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület. - Budapest : MEE, 2015. - 81 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9299-28-3 fűzött
villámvédelem
621.316.9
[AN 3626471]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5063 /2016.
Armani, Giorgio (1934-)
I cretini non sono mai eleganti (magyar)
   Giorgio Armani szerint a hülyék sosem elegánsak / szerk. Paola Pollo ; az utószót[!előszót] írta Adriana Mulassano ; [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2016. - 277 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-405-241-8 kötött : 3990,- Ft
Olaszország - divattervezés - 20. század - 21. század - divat - aforizma
687.01:745(45)(092)Armani(0:82-84) *** 391(0:82-84)
[AN 3626785]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2016.
Nyeste Beatrix
   Körömdíszítés / [szerző Nyeste Beatrix]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-835-0 fűzött
köröm - kozmetika
687.54
[AN 3626531]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2016.
Vetró Mihály
   Nemez : a teremtő kelme / Vetró Mihály. - [Hajdúszoboszló] : Szerző, cop. 2015. - 144 p. : ill., főként színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-12-3833-4 kötött
nemez - művelődéstörténet
677.026.24 *** 930.85(100)
[AN 3625632]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5066 /2016.
Koll, Hilary
Launch a rocket into space (magyar)
   Lőj ki egy űrrakétát / írta Hilary Koll és Steve Mills ; ill. Vladimir Aleksic ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Te vagy az ész
ISBN 978-963-445-726-8 fűzött
űrhajózás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.78(02.053.2) *** 087.5
[AN 3626026]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2016.
   Teaching aid : course guide and guidelines for the subject innovative aeromedical testing methods. - [Debrecen] : Lavacrum-Therma Kutató, Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., [2015]. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3654-5 fűzött
munkaegészségügy - légi közlekedés - útmutató
656.7 *** 613.693
[AN 3626200]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5068 /2016.
Behling, Silke
Pferde (magyar)
   Lovak : csintalan csikók és pompás paripák / Silke Behling ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-299-5 kötött : 3200,- Ft
- lovaglás - ifjúsági könyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3626547]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2016.
Béres Klára (1958-)
Szirtfoknak lenni (bőv. kiadása)
   Cseppben az élet : Béres József életútja / Béres Klára. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akovita, 2016. - 229, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88686-7-1 kötött : 3800,- Ft
Béres József (1920-2006)
mezőgazdasági szakértő - gyógyszerész - gyógyszer - immunitás - életútinterjú - 20. század
63(439)(092)Béres_J.(047.53) *** 615.241.3
[AN 3628835]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2016.
De la Bédoyère, Camilla
100 things you should know about dogs & puppies (magyar)
   Kutyák / [m. szöveg Török Tünde, Domina István]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző De la Bédoyère, Camilla
ISBN 978-963-9619-47-0 kötött : 1990,- Ft
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3628931]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2016.
Farkas Gabi
   Vakkantások egy kutyáról avagy A "Gabi-szösszenetek" / Farkas Gabi. - [Budapest] : [Cewe Mo. Kft.], [2016]. - 166 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4578-3 fűzött
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3625552]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2016.
Lett Béla (1945-)
   A Nemzeti Erdőstratégia (NES) és Erdőprogram (NEP) megújítása, az intézkedési területek harmonizációja : differenciált, multifunkcionális és tartamos erdővagyongazdálkodás, intézkedési területek / Lett Béla, Jáger László, Stark Magdolna. - Sopron : NYME K., 2015. - 68 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 4.)
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-334-256-5 fűzött
Magyarország - erdészet - statisztikai adatközlés
630(439)(083.41)
[AN 3625828]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2016.
Meat atlas (magyar)
   Húsatlasz : a fogyasztásra kerülő állatok a tények és az adatok tükrében / [főszerk. Christine Chemnitz, Stanka Becheva] ; [... szerk. Fidrich Róbert] ; [a ... Heinrich Böll Alapítvány ..., a Föld Barátai Európa ... és a Magyar Természetvédők Szövetsége ... kiadványa]. - Budapest : MTVSZ, 2015. - 70 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-9802-07-0 fűzött
állattenyésztés - élelmiszeripar - fenntartható fejlődés - élelmiszer-fogyasztás - statisztikai adatközlés - 21. század
636(100)(083.41) *** 663/664 *** 504.03 *** 338.439(100)"201"(083.41)
[AN 3625823]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2016.
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (5.) (2015) (Sopron)
   V. Kari tudományos konferencia : a konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai : 2015. október 21. / [szerk. Bidló András, Facskó Ferenc] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. - Sopron : NYME K., 2015. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-334-237-4 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3625986]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2016.
Panyik Gáborné (1951-)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Budapest : Cser K., 2016, cop. 2013. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-341-3 fűzött : 2995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3628863]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2016.
Vetési Ferenc (1935-)
   Állatorvosi patológiai képes album = Colour atlas of veterinary pathology / Vetési Ferenc, Dobos-Kovács Mihály ; [kiad. ... a Magyar Állatorvosi Kamara ...]. - Budapest : MÁOK, 2015-. - 29 cm
állatorvostan - kórbonctan - állattan - egyetemi tankönyv
619:616-091(075.8) *** 59(075.8)
[AN 3628970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Emlős patológia = Pathology of mammals. - 2. kiad., utánny. - 2015, cop. 2006. - 537, [2] p. : ill., főként színes
Ford. Sári Imre. - A címoldalon a megjelenés éve: 2006
ISBN 978-963-88522-6-7 kötött
állatorvostan - kórbonctan - állattan - emlős - egyetemi tankönyv
619:616-091(075.8) *** 599(075.8)
[AN 3628974] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5077 /2016.
Andréani, Élisabeth
Les secrets du vinaigre (magyar)
   Az ecet titkai / Élisabeth Andréani, Françoise Maitre ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 117 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5178-85-6 fűzött : 1480,- Ft
ecet - háztartás - útmutató
641.882 *** 64(083.13)
[AN 3625433]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2016.
   Desszertek, sütés nélküli édességek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-81-1 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626672]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2016.
   Édes csábító sütemények. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-57-6 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626504]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2016.
   Finom házi sütemények. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-58-3 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626514]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2016.
   Finom pogácsák. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-84-2 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626668]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2016.
   Finom saláták az egészségért. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-18-7 fűzött : 990,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3626516]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2016.
Fűszeres Eszter
   Leves minden napra / Fűszeres Eszter ; [fotók Kallos Bea]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-614-3 kötött : 3990,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3628839]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2016.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Hungarian cookbook / Károly Gundel ; rev. by ... Ferenc Gundel and Imre Gundel ; [transl. by Ágnes Kádár]. - 32. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2016. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5935-0 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3628128]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2016.
   Gyorsan készíthető tészták, desszertek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-38-5 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626720]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2016.
   Húsimádóknak. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-49-1 fűzött : 290,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3626716]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2016.
   Kalács különlegességek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-86-6 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626674]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2016.
   Kalóriacsökkentett sütemények. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-52-1 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626512]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2016.
   Kalóriacsökkentett sütés nélküli desszertek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-39-2 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626722]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2016.
Kárai Dávid
   50 édesség, amit el kell készítened / Kárai Dávid ; [ételfotók Kárai Dávid, Nemes Nóra]. - [Budapest] : Bookline, 2016, cop. 2015. - 174 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-310-585-6 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3628084]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2016.
   Karcsúsító saláták. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-79-8 fűzött : 290,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3626684]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2016.
Kiss Szilvia
   Le Sauge bio vegánságai = Le Sauge's organic vegan kitchen / [szerző Kiss Szilvia] ; [... ford. Barna Ágnes]. - [Debrecen] : Cívis P Kft., [2016]. - 33, [2] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-4856-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3625677]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2016.
Korpádi Péter
   Márkás finomságok / [receptek Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-830-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626525]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2016.
Korpádi Péter
   Mesés muffinok.. / [szöveg ... Korpádi Péter] ; [fotó Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
ISBN 978-963-251-848-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626632]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2016.
   Krémes sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-40-8 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626711]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2016.
   Látványos sütemények leveles tésztából. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-54-5 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626509]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2016.
   A legjobb csirkés ételek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-50-7 fűzött : 290,- Ft
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3626703]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2016.
   Okoskonyha : gasztronómiai kalandozások a Maggival / szerk. Csajkovszky Krisztina ; ételfotók Erdőháti Áron. - [Budapest] : Nestlé Hungária Kft., [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3626567]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2016.
   Öntetek, mártások, krémek, szószok. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-83-5 fűzött : 290,- Ft
mártás - szakácskönyv
641.887(083.12)
[AN 3626676]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2016.
   Paleolit sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-41-5 fűzött : 290,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3626704]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2016.
   Sütemények csökkentett kalóriával. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-37-8 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626700]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2016.
   Sütemények minden alkalomra. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-82-8 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626670]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2016.
   Sütés nélküli csemegék. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-35-4 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626688]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2016.
   Sütik könyve : fánkok, tortácskák, muffinok, túrós, diós, mákos, sütés nélküli, mikróban készült, diabetikus és bögrés sütemények / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-834-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626580]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2016.
   Változatok rétestésztával. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5528-42-2 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626717]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2016.
   Vendégváró sütemények. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-59-0 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3626507]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2016.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül / Vrábel Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2015. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-341-133-9 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3626750]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5108 /2016.
Byrne, Rhonda (1951-)
The magic (magyar)
   A varázslat / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 254 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-528-674-4 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - hála
177.77 *** 613.865
[AN 3628006]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2016.
Fischer, John Martin (1952-)
   Szabadság, felelősség és az élet vége / John Martin Fischer ; ... szerk. Rózsa Erzsébet ; társszerk. Michael Quante ; [... ford. Sutyák Tibor]. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 435 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Freiheit, Verantwortlichkeit und das Ende des Lebens" (Münster : Mentis, 2015) c. kaid. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-863-9 fűzött : 4500,- Ft
egzisztencializmus
1(73)Fischer,_J._M. *** 141.32
[AN 3626009]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2016.
Kocsis László
   Az igazságalkotás metafizikája / Kocsis László. - [Budapest] : TIT Kossuth Klub Egyes. : L'Harmattan, 2016. - 146 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-414-004-7 fűzött : 2290,- Ft
igazság - metafizika
111.83
[AN 3625577]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2016.
Müller Péter (1936-)
   Szeretetkönyv / Müller Péter. - Bőv. kiad. - Budapest : Rivaldafény K., 2016, cop. 2014. - 383, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89852-2-4 kötött : 3800,- Ft
szeretet - mentálhigiénia - ezoterika
177.61 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3628066]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2016.
   Teremtés - politika és művészet : a Molnár Tamás Kutató Központ tanulmánykötete, 2015 / szerk. Ekert Mária és Molnár Attila Károly. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 462 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-73-9 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - politikai eszme - eszmetörténet - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 20. század
1(091) *** 32.001 *** 894.511(091)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3625516]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5113 /2016.
Bognár Attila
   A négy biblikus ősanya : Sára, Rebeka, Lea és Ráhel - a Messiás négy arcvonásának kiábrázolói / Bognár Attila. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-83-8 fűzött
Biblia. Ószövetség
krisztológia - bibliai történet - bibliamagyarázat
232 *** 222.046 *** 22.07(089.3)
[AN 3626123]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2016.
Cahill, Mark (1962-)
One thing you can't do in heaven (magyar)
   Amit a mennyben már nem tehetsz meg.. / Mark Cahill. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 179 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-92-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3626321]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2016.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2016. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 978-963-300-896-6 kötött : 1300,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3628040]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
Il nome di Dio è misericordia (magyar)
   Isten neve irgalmasság : beszélgetések Andrea Torniellivel / Ferenc pápa ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 114, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-758-5 kötött : 2999,- Ft
pápa - 21. század - erény - erkölcsteológia - interjú
241.513.43 *** 262.13(092)Ferenc(047.53)
[AN 3626617]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2016.
From conflict to communion (magyar)
   A szembenállástól a közösségig : evangélikus - római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben / [ford. Pap Kinga Marjatta]. - Budapest : Luther, 2016. - 98 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-963-380-068-3 fűzött : 990,- Ft
vallásközi kapcsolat - evangélikus egyház - katolikus egyház - reformáció
284 *** 291.16 *** 284.1 *** 282
[AN 3626508]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2016.
The funny shape of faith (magyar) (részletek)
   Napi menü : gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival / [ford. és a magyar kiadást szerk. Galsi Árpád]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 127 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-558-288-4 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3628876]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2016.
Gaál Éva (1940-)
   Tiszta szemek : vizuális művészetek szellemi körképe hívő keresztyéneknek / Gaál Éva. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5189-91-3 fűzött
vallási erkölcs - művészet - keresztény művészet
246 *** 241 *** 7
[AN 3626133]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2016.
Gass, Bob (1944-)
Be not afraid (magyar)
   Ne félj! : hogyan győzheted le félelmeidet? / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2016. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-0-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3625589]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2016.
Gitt, Werner (1937-)
   Prof. Dr. Werner Gitt rövid írásai. - Budapest : Evangéliumi K., [2015], cop. 2014. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-82-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3626316]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2016.
Goldthwait, John
A practice for purifying the heart (magyar)
   A szív megtisztítása a gyakorlatban : kijelentések és Bhagavan Sri Sathya Sai Baba tanításai / John Goldthwait ; [ford. Turi Ágnes] ; [kiad. a Sathya Sai Nemzetközi Szervezet Magyarországi Központja]. - [Budapest] : Sathya Sai Nk. Szerv. Mo. Közp., 2015. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87584-8-4 fűzött : 800,- Ft
hinduizmus
294.55
[AN 3626828]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2016.
Hammer, Erich
Doch du bist bei mir (magyar)
   De te velem vagy / Erich Hammer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 82 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-78-4 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3626205]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2016.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2016. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 978-963-558-059-0 fűzött : 680,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 3628054]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2016.
   Imanaptár / [szerk. Ulrik M. Monika, Mészáros Anett, Pető Éva] ; [kiad. Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciájának[!Konferenciáinak] Irodája]. - Budapest : Mo. Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája, 2015. - 393 p. : ill. ; 12x16 cm
Fűzött
Magyarország - szerzetesség - imádkozás
271(439) *** 248.143
[AN 3625968]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2016.
   Isten országa : 2015-2016, 2. / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2016. - 327 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
ISBN 978-963-380-069-0 fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - egyházi év - munkaterv
284.1(439) *** 264-041
[AN 3626621]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2016.
Jeszenszky Ferenc (1932-2011)
   Keresztyénség vagy evolúció? / Jeszenszky Ferenc. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-85-2 fűzött
kereszténység - világnézet - törzsfejlődés
215 *** 261.6 *** 575.8
[AN 3626104]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2016.
Juhász Zsófia (1928-1990)
   Juhász Zsófia élete és diakóniai munkássága / összeáll. Birinyi-Kothencz Júlia. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 384 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-558-328-7 fűzött : 1400,- Ft
Juhász Zsófia (1928-1990)
Magyarország - diakónia - egyházi személy - 20. század - szociális gondozás
266.3(439)(092)Juhász_Zs. *** 266.3 *** 364.442
[AN 3628072]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2016.
Kovács Imre Endre (1926-2014)
   Premontreiek / Kovács Imre Endre, Legeza László ; [az előszót írták Horváth Lóránt Ödön és Fazekas Z. Márton]. - Csorna : Csornai Premontrei Prépostság, 2016. - 96 p., [64] t. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 76-77. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-4864-7 kötött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium
Magyarország - egyháztörténet - premontreiek - egyházi épület
271.792(439)(091) *** 726(439)(091)
[AN 3628918]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2016.
Kovács Lajos (1969-)
   Az egyház mint kommunikáció : egyházak a kommunikáció participációs felfogásában / Kovács Lajos. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 265 p. : ill. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.: p. 255-263.
ISBN 978-963-8014-93-1 fűzött : 2900,- Ft
ekkléziológia
260.1
[AN 3625734]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2016.
Kreatív Zenei Műhely
   Hálahangok : hárfahangok, hálaénekek : [kottakönyv CD-melléklettel] / Kreatív Zenei Műhely ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-80378-0-8 kötött
vallásos ének - auditív dokumentum
245 *** 783.6
[AN 3626493]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2016.
   Lányokat nevelünk : szakmai anyagok katolikus szerzetesiskolák pedagógusai számára ; Fiúkat nevelünk : szakmai anyagok katolikus szerzetesiskolák pedagógusai számára / [szerk. Suba Lászlóné, Tornay Krisztina] ; [közread. a Boldogasszony Iskolanővérek]. - [Budapest] : Boldogasszony Iskolanővérek, 2015. - 220, 212 p. : ill. ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88113-2-5 fűzött
Magyarország - pedagógia - vallásos nevelés - katolikus egyház - nemi szerep - nemek lélektana
282(439) *** 37.017.93 *** 316.37-055 *** 159.922.1
[AN 3626095]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2016.
MacDonald, William (1917-2007)
The disciple's manual (magyar)
   "Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket...", Máté 28:19 / William MacDonald ; [ford. Hargitai Róbert] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2015]. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5299-06-3 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3626572]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2016.
   Már a múlt sem a régi.. : az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése / Hubbes László, Povedák István szerk. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2015. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 18.). (Makat - Modern Mitológiakutató Műhely könyvek, ISSN 2416-3767 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-426-9 kötött : 4000,- Ft
mitológia - történettudomány - magyarságkutatás
29 *** 398.221 *** 930.1 *** 930.8(=945.11)
[AN 3626435]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2016.
McBirney, Allegra
Andy and Katie and the invaders (német)
   Andy und Katie und die Eindringlinge / Allegra McBirney ; [Ill. Steve Bates] ; [Übers. von Andrea Grieger] ; [Veröff. ... Association of Christian Schools International]. - Budapest : ACSI, 2015. - 16 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5538-02-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3625974]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2016.
McQuoid, John (1937-)
Knowing and doing (magyar)
   Tudni és tenni : a keresztyén hit és gyakorlat fiatal keresztyéneknek / John McQuoid. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-90-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3626324]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2016.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-054-5 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3628042]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2016.
   Mindent Krisztussal végezni : a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökszentelő és alakuló közgyűlésének dokumentumai / [szerk. Fekete Károly]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2016. - 140 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89706-6-4 kötött
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerület - református egyház - püspök - beiktatás - 21. század - előadóbeszéd - album
262.12 *** 284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület)"201"(042)
[AN 3626225]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2016.
Mózes Árpád (1931-2013)
   Palást és bilincs / Mózes Árpád. - Budapest ; [Gyula] : Mózes Á., 2015. - 270, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4334-5 kötött
Mózes Árpád (1931-2013)
Románia - protestáns lelkész - evangélikus egyház - határon túli magyarság - állami terror - 20. század - memoár
284.1(498)(=945.11)(092)Mózes_Á.(0:82-94) *** 323.282(498)"195/198"(0:82-94)
[AN 3626475]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2016.
   A nagy küzdelem / [... összeáll. Kovács Zoltán, Prancz Zoltán, Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2016. - 2 db ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2016/1.)
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3631406]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 108, [2] p.
ISBN 978-615-5260-40-7 fűzött
[AN 3626515] MARC

ANSEL
UTF-85141 /2016.
   A norwichi eretnekperek, 1428-1431 : a Westminsteri Érseki Levéltár (Westminster Archidiocesan Archives) AAW B.II/8 kézirata alapján / [ford. és az előszót írta Karáth Tamás]. - [Vác] : [Mondat], [2015]. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-615-5569-04-3 fűzött
Anglia - eretnekség - egyháztörténet - katolikus egyház - per - 15. század - történelmi forrás
273(410)"14"(093) *** 282(410)"14" *** 34.096(410)"14"(093)
[AN 3626488]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2016.
Orbán József Gyula (1942-)
Violence against Christians (magyar)
   Keresztények elleni erőszak : háttér, elemzés és tények / írta és szerk. Orbán József Gyula ; [ford. ... Molnár Gábor] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2015. - 477 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-468.
ISBN 978-963-9662-79-7 fűzött
kereszténység - vallásüldözés - állami terror
23/28 *** 272(100) *** 323.282(100)
[AN 3625404]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2016.
Padderatz, Gerhard
Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht? (magyar)
   Mindenható? Tehetetlen? Igazságos? / Padderatz Gerhard ; [ford. Czegle Éva]. - Budapest : Advent K., 2015. - 112 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5143-58-8 fűzött
hit - vallásos irodalom
234 *** 244
[AN 3626218]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2016.
Pierson, Arthur Tappan (1837-1911)
George Müller of Bristol and his witness to a prayer-hearing God (magyar)
   Müller György élete / Arthur T. Pierson. Müller György naplójából / [sajtó alá rend.] A. Rendle Short. Az igazi hit és imádság / Müller György. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 260 p. ; 20 cm
Egys. cím: George Müller of Bristol and his witness to a prayer-hearing God. The diary of George Müller
ISBN 978-615-5189-76-0 fűzött
Müller, George (1805-1898)
egyházi személy - 19. század - életrajz - napló
287(410)(092)Müller,_G.(0:82-94)
[AN 3626211]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2016.
Reisinger János (1954-)
   Bibliai jelképek lexikona : jelképek, allegorikus kifejezések, hasonlatok, jelképes cselekedetek, nevek, számok, jelképpé vált személyek, példabeszédek, példázatok, jövendölések jelképei, álmok, látomások, gondolatihletés szóképei / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2016. - 302, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-292.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5260-32-2)
Biblia
bibliakutatás - keresztény jelkép - lexikon
246.6:030 *** 7.033:030
[AN 3626634]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2016.
Simon József (1974-)
   Explicationes explicationum : filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében / Simon József. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 376 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357-376.
ISBN 978-963-279-865-3 fűzött : 4200,- Ft
Enyedi György (1555-1597)
Magyarország - püspök - unitárius egyház - bibliakutatás - 16. század
288(439)(092)Enyedi_Gy. *** 22.01
[AN 3626129]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2016.
Smohay András (1981-)
   Egyházunknak anyja : Szűz Mária tisztelete a Székesfehérvári Egyházmegyében : elő hagyományok / [írta Smohay András, Szilárdfy Zoltán]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm., 2015. - IX, 65, IV p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 11.)
Bibliogr.: p. I.
ISBN 978-963-87898-8-4 fűzött
Székesfehérvári Egyházmegye
zarándoklat - mariológia
248.153.8(439-03Székesfehérvári_egyházmegye) *** 232.931
[AN 3625766]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2016.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
   Én, az Úr vagyok a te gyógyítód (2Mózes 15,26) : vigasztalás Krisztusban hívő betegeknek, szomorkodóknak és szükséget szenvedőknek / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-86-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3626333]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2016.
Székely Péter (1985-)
   A germán főisten archetípusa történeteinek tükrében [elektronikus dok.] / Székely Péter. - Szöveg (epub : 587 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
skandináv népek ősvallása - mitológia - elektronikus dokumentum
293(089.3)
[AN 3627150]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2016.
Teresa de Jesus (1515-1582)
El libro de la vida (magyar)
   Önéletrajz / Avilai Szent Teréz ; [ford., a jegyzeteket és az előszót írta Sajó Tamás és Templom Kata] ; [a fordításban közrem. Antonio Bernat Vistarini] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel K., 2015. - 526 p. ; 20 cm. - (Avilai Szent Teréz összes művei ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-24-1 fűzött : 3400,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - memoár
235.3(092)Teresa_de_Jesus(0:82-94)
[AN 3629024]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2016.
   Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Egyházmegye / [szerk. P. Szalay Emőke]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015-. - ill., színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Debreceni Református Egyházmegye
Magyarország - templomi berendezés - református egyház - leltári jegyzék
247 *** 284.2(439-03Debreceni_egyházmegye)(083.8)
[AN 3625648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 326 p. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 33.)
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-80158-3-7 kötött
[AN 3625657] MARC

ANSEL
UTF-85152 /2016.
Todenhöfer, Jürgen
Inside IS (magyar)
   Inside ISIS : 10 nap az Iszlám Államban / Jürgen Todenhöfer ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 399 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4322-2 fűzött : 3990,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - iszlám fundamentalizmus - 21. század - riport
297(5-011)"201"(0:82-92)
[AN 3625930]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2016.
Waltersbacher, Volker
Kaleb (magyar)
   Káleb / Volker Waltersbacher. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 61 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-81-4 fűzött
bibliai történet - bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.07 *** 222.046
[AN 3626204]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5154 /2016.
Gál Róbert Iván (1962-)
   Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között : a nemzeti transzferszámlák és nemzeti időtranszferszámlák / Gál Róbert Iván, Vargha Lili. - Budapest : KSH NKI, 2015. - 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatási jelentések / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 0236-736X ; 96.)
Bibliogr.: p. 47-49. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9597-40-2 fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - család - nemzetgazdaság - 21. század - statisztikai adatközlés - kutatási és fejlesztési jelentés
314.6(439)"2011"(083.41) *** 312.5(439)"2011"(083.41) *** 338(439)"201"
[AN 3625873]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2016.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2014. - 497 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 461-486.
ISBN 978-963-227-641-0 kötött : 3490,- Ft
civilizáció - kultúraszociológia
316.7 *** 316.6 *** 008
[AN 3628109]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2016.
   Ifjúság, kutatás / szerk. Pillók Péter. - Budapest : NCSSZI, 2015. - 160 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7366-61-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - stratégia - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3625771]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2016.
   Magyar nők a nagyvilágban, 2014 : [emlékkönyv] / [... szerk. Ékes Ilona] ; [megj. az ERGO Európai Regionális Szervezet gondozásában]. - Budapest : ERGO Európai Regionális Szerv., 2015. - 91 p. : ill., színes ; 22 cm
A Budapesten, 2014. febr. 28 - márc. 2. között rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-12-4171-6 kötött
nők a társadalomban - határon túli magyarság - konferencia-kiadvány
316.37-055.2(=945.11)(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3626718]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2016.
   Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán / szerk. Glässer Norbert, Glässerné Nagyillés Anikó közrem. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2015. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 50.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 19.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-401-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - zsidóság - társadalomtörténet
316.347(=924)(439) *** 943.9 *** 316.32(=924)(439)
[AN 3626447]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2016.
Taylor, Jim
Raising generation tech (magyar)
   A digitális nemzedék nevelése : hogyan válhat gyermeke tudatos médiafogyasztóvá / Jim Taylor ; [ford. Zöldi Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 246 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-415-022-0 fűzött : 3999,- Ft
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - pedagógia
316.77 *** 681.3.004.14 *** 37
[AN 3626537]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2016.
   Transforming politics, women in politics / [publ. by CEE Network for Gender Issues]. - [Budapest] : [Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány], 2015. - 83 p. : ill. ; 15x21 cm
Közread. a Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány
ISBN 978-963-88926-4-5 fűzött
Európa - nők a társadalomban - nemek közötti esélyegyenlőség - emberi jog
316.37-055.2(4) *** 316.444 *** 316.37-055(4) *** 342.7-055(4)
[AN 3625797]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2016.
Varga Kata
   Álomlány mini tréning : a boldog párkapcsolat titkai nőknek : kezdő anyag / Varga Kata. - [S.l.] : Női Titkok K., cop. 2015. - 77 p. ; 20 cm
Fűzött
párkapcsolat - mentálhigiénia - nő
316.472.4 *** 613.865-055.2
[AN 3625431]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2016.
Yousafzai, Malala (1997-)
I am Malala (magyar)
   Én vagyok Malala : a lány, aki harcolt, hogy tanulhasson, és lelőtte egy tálib fegyveres / Malala Juszufzai ; Christina Lamb közrem. ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 386 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-310-247-3 fűzött : 3490,- Ft
Yousafzai, Malala (1997-)
Pakisztán - nők a társadalomban - hétköznapi élet - tálibok - memoár
316.37-055.2(549.1)(0:82-94) *** 929(549.1)(0:82-94) *** 323.285(549.1)
[AN 3628081]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5163 /2016.
Bodorkós András (1956-)
   Aranykalászok, búzakeresztek : 25 éves a Büki Aratófesztivál = Goldene Ähren, Weizen-Kreuze : das Erntefest in Bük wurde 25 Jahre alt = Golden spikes, crosses of wheat : the Harvest Festival of Bük is 25 years old = Zlaté klasy, pšeničné snopy : Dožínkovým Slavnostem v Büku je 25 let / [... írta, a fényképeket kész. Bodorkós András]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-99-8 kötött
Büki Aratófesztivál
Bük - hagyományőrzés - magyar néprajz - aratóünnep - aratás - fesztivál
398.332.33(=945.11) *** 061.7(439-2Bük)(091) *** 631.554
[AN 3626020]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2016.
Csapody Miklós (1955-)
   Szakralitás, tudomány, művészet : Bálint Sándor munkássága, 1940-1980 : kapcsolatok, pályarajz, levelek / Csapody Miklós ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - tudós - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 001(439)(092)Bálint_S.
[AN 3625526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 255 p.
ISBN 978-615-5527-30-2 fűzött : 2600,- Ft
[AN 3625527] MARC

ANSEL
UTF-85165 /2016.
Füzesi Zsuzsa (1939-2014)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2011-. - ill., színes ; 30 cm
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3338445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 15. kiad. - 2015. - 94 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5289-04-0 kötött
[AN 3629257] MARC

ANSEL
UTF-85166 /2016.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : hatvan magyar népdal / Gróh Ilona ; [ill. Bogdán Viki]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2016, cop. 2013. - 63, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-34-7 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - gyermekkönyv - képeskönyv - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3629746]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2016.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina ...]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2016, cop. 2012. - 89, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-15-6 kötött : 3990,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3629752]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2016.
   Itt vagyok, ragyogok! : népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek / Bajzáth Mária vál. ; Schall Eszter rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 175, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-615-5450-55-6 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese - mondóka
398.831(=00)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3629711]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2016.
   Sző, fon, nem takács. Mi az? : találós kérdések gyerekeknek / [vál. és összeáll. Varga Ferencné] ; [Bálint Endre rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 125, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-270-5 kötött : 1999,- Ft
találós kérdés
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3627992]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2016.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-273-6 kötött : 2999,- Ft
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 3627880]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2016.
Vida Katalin
   Kukurikú, jó reggelt.. / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mondókák
ISBN 978-963-251-847-3 fűzött
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626660]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5172 /2016.
   Az egyház hatalma, a hatalom egyháza : a közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam és az egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között / szerk. Nagy Mihály Zoltán, Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2015. - 163 p. : ill. ; 24 cm
A Nagyváradon, 2013. nov. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-85-8 fűzött
Magyarország - Románia - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - szocialista rendszer
322(439)"1945/1989" *** 322(498)"1945/1989" *** 261.7(439)"1945/1989" *** 261.7(498)"1945/1989"
[AN 3625400]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2016.
   Életszilánkok : az Irodalmi Jelen Lezáratlan holokauszt pályázatának legsikeresebb írásai / [szerk. Hudy Árpád]. - [Budapest] : Műv. és Irod. Jelen Kft., 2015. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-963-12-3963-8 fűzött
magyar irodalom - holokauszt - memoár - antológia
323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 3625652]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2016.
Friedman, George (1949-)
The next decade (magyar)
   A következő évtized : birodalom és köztársaság egy változó világban / George Friedman ; [... ford. Kodaj Bálint]. - [Budapest] : New Wave Media Kft., 2015. - 264 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2442-9 fűzött
Egyesült Államok - külpolitika - geopolitika - 21. század
327(73)"201" *** 355.02(100)"201"
[AN 3623498]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2016.
Gutai István (1950-)
   Földönfutók, hontalanok : menekülés Bácskából 1944-45 / Gutai István ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2016. - 203 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80348-1-4 fűzött
nemzetiségi tisztogatás - kitelepítés - vajdasági magyarság - állami terror - második világháború - oral history
323.282(=945.11)(497.11Vajdaság)"1944/1945" *** 323.15(=945.11)(497.11Vajdaság)"1944/1945" *** 325.254(=945.11)(497.11Vajdaság)"1944/1945"
[AN 3629019]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2016.
Horváth Szilvia (1981-)
   Demokrácia és politikai közösség / Horváth Szilvia ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 258 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-258.
ISBN 978-615-5527-31-9 fűzött : 2600,- Ft
politikai filozófia - demokrácia
321.01 *** 321.7
[AN 3625519]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2016.
Joó József
   Vonalas vélemény...-ek / [Joó József]. - [Hódmezővásárhely] : Joó J., cop. 2016. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4789-3 fűzött
politika - karikatúra
32(0:82-7) *** 741.5(439)(092)Joó_J.
[AN 3626469]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2016.
Kner Zsuzsa (1921-1973)
   Napló : Kner Zsuzsa, 50285 : 1944. augusztus - 1945. június 2. / [szerk. Kéri Pálné]. - [S.l.] : [Kéri P.-né], 2016. - [104] p., [30] t.fol. : ill., részben színes ; 19 cm
Kötött
Magyarország - holokauszt - második világháború - napló
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3626679]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2016.
   Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920-2015 / szerk. Fejérdy András. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Róma : Balassi Int. Római M. Akad., 2015. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 84.)
A Budapesten, 2015. ápr. 14-én "Fejezetek Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolataiból" és a Rómában, 2015. jún. 12-én "Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria" címmel megrendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-90-2 kötött
Vatikán - Magyarország - diplomáciatörténet - 20. század - 21. század
327(439)"192/201" *** 327(456.31)"192/201"
[AN 3625396]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2016.
Müller, Melissa (1967-)
Das Mädchen Anne Frank (magyar)
   Anne Frank : egy lány élete / Melissa Müller ; Miep Gies utószavával ; [ford. Bernáth István]. - Átd., bőv., új kiad. - Budapest : Park, cop. 2016. - 490 p., [20] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-205-6 kötött : 4490,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holokauszt - író - történelmi személy - második világháború - 20. század - életrajz
323.12(=924)(492)(092)Frank,_A. *** 839.31(092)Frank,_A.
[AN 3629790]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2016.
Pap Milán (1983-)
   Kádár demokráciája : politikai ideológia és társadalmi utópia a Kádár-korszakban / Pap Milán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 173 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-172.
ISBN 978-615-5527-54-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szocialista rendszer - politikai irányzat - politikai filozófia - Kádár-korszak
321.74(439)"195/198" *** 321.01
[AN 3625509]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2016.
Simon István (1960-)
   Balegyenes : az MSZMP és az eurokommunizmus-kérdés / Simon István. - Budapest : Lucidus, 2016. - 143 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-92-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Nyugat-Európa - kommunista párt - eurokommunizmus - politikatörténet - eszmetörténet - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak
329.15(439)"196/198" *** 329.15(4-15)"196/198" *** 141.82(4-15)"196/198"
[AN 3625720]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2016.
Szirmai Zsuzsanna
   Önkéntes voltam a Nyugatiban / Szirmai Zsuzsanna. - [Budakalász] : [Szirmai Zs.], 2015. - 344 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4302-4 fűzött
Magyarország - bevándorlás - ezredforduló - segítségnyújtás - önkéntes - memoár
325.14(439)"201"(0:82-94) *** 331.102.2(439)(0:82-94)
[AN 3625744]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2016.
tiboru
   Kémek krémje : szórakoztató hírszerzéstörténet kezdőknek és haladóknak / tiboru. - 2. kiad. - Budapest : Göncöl, cop. 2015. - 330 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 327-[331].
ISBN 978-963-9183-87-2 fűzött : 2940,- Ft
hírszerzés - titkos ügynök - titkosszolgálat
327.84(100) *** 355.40(100)(092) *** 351.746.1(100)
[AN 3627791]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2016.
   Választások Magyarországon, 2014 : [konferencia/tanulmánykötet] / [szerk. Csefkó Ferenc és Horváth Csaba] ; [kiad. a PTE Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2015. - 310 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2014. nov. 21-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-756-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - országgyűlési választás - választás - 21. század
324(4-62)"2014" *** 324(439)"2014"
[AN 3626410]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5186 /2016.
Angeli András (1948-)
   Császártöltés lakói / Angeli András. - [S.l.] : Angeli A., [2015]. - 225 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-12-3945-5)
Császártöltés - helytörténet - helyi társadalom
943.9-2Császártöltés *** 929(439-2Császártöltés)
[AN 3625730]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2016.
Bart István (1944-)
   Hungary & the Hungarians : the keywords : a concise dictionary of facts and beliefs, customs, usage & myths / by István Bart ; [transl. by Judith Sollosy]. - 4. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2016. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6271-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar nyelv - nyelvi jellegzetesség
930.85(439)(031) *** 809.451.1-318=20
[AN 3628162]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2016.
Bárth János (1944-)
   Ozsdola, az őrfalu : "falu" és "megye", vagyis székely kommunitás és egyházközség Ozsdolán a XVIII-XIX. században / Bárth János. - Kecskemét : Bárth J. : [Katona J. Múz.], 2015. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Katona József Múzeum. - Bibliogr.: p. 285-294.
ISBN 978-963-9815-43-8 kötött
Ozsdola - helytörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség - székelyek - 18. század - 19. század
943.921-2Ozsdola"17/18" *** 282(439.21-2Ozsdola)"17/18"
[AN 3626418]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2016.
Bernátsky Ferenc (1972-)
   A hódmezővásárhely-kingéci tallérlelet / [szerzők Bernátsky Ferenc, Csányi Viktor] ; [közread. a] Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., 2016. - 165, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 978-963-7379-36-9 kötött
Európa - Magyarország - Hódmezővásárhely - régészet - numizmatika - 16. század - fémpénz - lelet
904(439-2Hódmezővásárhely) *** 737.1(439)"15" *** 737.1(4)"15"
[AN 3626526]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2016.
Biró Aurél (1972-)
   Szűz-Mária-ábrázolású katonai zászlók, 1508-1945 / Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ... Jókai Mór Városi Könyvtár. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. ; Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2015. - 198 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 181-196.
ISBN 978-963-9818-33-0 kötött
Magyarország - hadseregzászló - vallási ábrázolás - mariológia
929.924(439) *** 232.931 *** 7.046.3
[AN 3625604]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2016.
Bondár Mária (1953-)
   The Late Copper Age cemetery at Pilismarót-Basaharc : István Torma's excavations : 1967, 1969-1972 / Mária Bondár ; with contrib. by Katalin T. Biró [et al.] ; [transl. by Magdaléna Seleanu] ; [publ. by the] Institute of Archaeology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. of Archaeology Research Centre for the Humanities HAS, 2015. - 379 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-9911-75-8 kötött
Pilismarót - régészet - rézkorszak - lelet
903(439-2Pilismarót)"636"
[AN 3625993]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2016.
   Az első világháború információtörténetéhez / szerk. Z. Karvalics László. - Budapest : Gondolat, 2016. - 336 p. : ill. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585 ; 8.)
A Szegeden, 2014. okt. 8-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-630-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - művelődéstörténet - hírszerzés - politikai propaganda - információtudomány - első világháború - Tanácsköztársaság
930.85(439)"191" *** 355.48(439)"191" *** 355.40(439)"1914/1918" *** 32.019.5(439)"191"
[AN 3625230]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2016.
   Episcopus, archiabbas benedictinus, historicus ecclesiae : tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára / szerk. Somorjai Ádám, Zombori István. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2016. - 616 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 85.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-91-9 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - katolikus egyház - emlékkönyv - személyi bibliográfia
930.85(439) *** 282(439) *** 012Várszegi_A.
[AN 3625422]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2016.
Font Márta (1952-)
   A magyar királyság kormányzati rendszere, 1000-1526 [elektronikus dok.] / Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (pdf : 5 MB). - Pécs : Virágmandula Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135186. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-48-3 (epub)
ISBN 978-615-5497-47-6 (pdf)
Magyarország - magyar történelem - államhatalom - államszervezet - egyházi hatalom - középkor - elektronikus dokumentum
943.9"10/15" *** 328(439)"10/15" *** 322(439)"10/15" *** 342(439)"10/15"
[AN 3627106]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2016.
Friedman, George (1949-)
Flashpoints (magyar)
   Gyulladáspontok : a kialakulóban lévő válság Európában / George Friedman ; [... ford. Melis Pálma]. - [Budapest] : New Wave Media, 2015. - 320 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2443-6 fűzött
Európa - történelem - európai integráció - biztonságpolitika - geopolitika - 21. század
940 *** 327.39(4-62) *** 355.02(4)"20" *** 327(4)"20"
[AN 3623485]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2016.
Horváth Ferenc
   Végjáték a határon : Kőszeg, 1944-1945 / Horváth Ferenc, L. Kiss Csaba. - [Gáncsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 175 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-615-5214-91-2 kötött
Kőszeg - helytörténet - holokauszt - második világháború - történelmi forrás
943.9-2Kőszeg"1944/1945"(093) *** 323.12(=924)(439-2Kőszeg)"1944/1945"(093)
[AN 3626138]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2016.
   Horvátlövő településtörténete és néprajzának értéktára / [összeáll. és szerk. Kovács Géza] ; [kiad. Horvát Önkormányzat Horvátlövő]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-615-5600-18-0 fűzött
Horvátlövő - helytörténet - magyar néprajz - néprajz - magyarországi horvátok
943.9-2Horvátlövő *** 39(=945.11)(439-2Horvátlövő) *** 39(=862)(439-2Horvátlövő)
[AN 3626085]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2016.
Kéry László (1934-)
   A Supper clan Magyarországon, 1610-2015 / ... összeáll. Kéry László, Halbritter Ernő segítségével ... - Budapest : Kéry L., 2015. - 304 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-3076-5 fűzött
Supper család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Supper
[AN 3626201]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2016.
   A mi falunk, Törtel / a Törteli Híradó 20 éves jubileuma alkalmából az 1995-2015 között megjelent írásokból vál., tematizálta és szerk. Erdei László ; [kész. a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület ...]. - [Törtel] : Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyes., 2015. - 390 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4009-2 fűzött
Törtel - helytörténet - publicisztika
943.9-2Törtel(0:82-92)
[AN 3626451]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2016.
   Mit tudsz a békési várról? / [összeáll. S. Turcsányi Ildikó]. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 8 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Jantyik Mátyás Múzeum füzetei ; 2.)
ISBN 978-615-80138-6-4 fűzött
Békés - helytörténet - régészet - középkor - múzeumpedagógia - foglalkoztatókönyv
904(439-2Békés) *** 069.12 *** 087.5 *** 943.9-2Békés"10/13"
[AN 3626254]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2016.
   Mit tudsz Békés és környéke őskoráról? / [összeáll. S. Turcsányi Ildikó]. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 8 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Jantyik Mátyás Múzeum füzetei ; 4.)
ISBN 978-615-80138-8-8 fűzött
Békés - ősrégészet - múzeumpedagógia - foglalkoztatókönyv
903(439-2Békés) *** 069.12 *** 087.5
[AN 3626273]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2016.
   A "Nagy Háború" és emlékezete / szerk. Püski Levente és Kerepeszki Róbert. - Debrecen : DE Tört. Int., 2015. - 268 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 22.)
ISBN 978-963-473-885-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - első világháború - oral history
943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 327(100)"1914/1918"
[AN 3622273]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2016.
Pálffy Géza (1971-)
   A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században / Pálffy Géza. - 2. kiad., utánny. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - 564 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 431-516.
ISBN 978-963-9627-31-4 kötött : 3800,- Ft
magyar történelem - 16. század
943.9"152/160"
[AN 3627760]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2016.
Szabó János, B. (1969-)
   A tatárjárás : a mongol hódítás és Magyarország / B. Szabó János. - 3. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2007. - 201 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 195-201.
ISBN 978-963-13-6348-7 kötött : 2490,- Ft
Mongol Birodalom - történelem - hadtörténet - magyar történelem - tatárjárás - 13. század - 14. század
943.9"12" *** 355.48(439)"1241/1242" *** 951.7"12/13"
[AN 3629100]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2016.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   Mesélnek a milleniumi tölgyek / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : [Szűcs B. A.], 2015. - 102 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3145-8 fűzött
Ács - millennium - helytörténet
943.9-2cs *** 061.7(439)"1896"
[AN 3625770]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2016.
   Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban / Kovács Szilvia [et al.]. - Szeged : SZTE Altajisztikai Tansz., 2016. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Altajisztikai tankönyvtár, ISSN 2062-9036 ; 6.)
Bibliogr.: p. 195-212.
ISBN 978-963-306-454-2 fűzött
magyar történelem - kunok - besenyők - régészet - középkor
943.9(=943.46)"10/13" *** 904(439)(=943.46)
[AN 3626212]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2016.
   When Valletta meets Faro : the reality of European archaeology in the 21st century : proceedings of the international conference : Lisbon, Portugal, 19-21 March 2015 / ed. by Paulina Florjanowicz. - Namur : EAC ; [Budapest] : Archaeolingua, cop. 2016. - 198 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm. - (EAC occasional paper ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-9911-76-5 kötött
Európa - régészet - konferencia-kiadvány
902(4) *** 061.3(469-2Lisboa)
[AN 3625980]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5208 /2016.
Bötig, Klaus (1948-)
Korfu (magyar)
   Korfu / Klaus Bötig ... ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2016. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6358-6 fűzött : 2490,- Ft
Korfu (sziget) - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 3628012]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2016.
   Budapest : English / [Engl. text Péter Magyarics] ; [photos Gyula Papp, Zoltán Bagosi]. - Budapest : Taramix, 2016. - 42, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-37-0 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3626731]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2016.
   Budapest : español / [trad. Eszter Orbán, Elena Ibáñez] ; [fotos Gyula Papp, Zoltán Bagosi]. - Budapest : Taramix, 2016. - 42, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-38-7 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3626728]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2016.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   A világ különleges országai, szigetei : 3 földrészről, 40 útleírás, 4000 képpel / Fenyvesi Csaba. - Pécs : Kódex, 2015. - 388 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-615-5290-06-0 fűzött
helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992)
[AN 3626390]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2016.
   Fűzfőgyártelep házirendje, 1934. - [Balatonfűzfő] : Önkormányzat, 2015. - 12 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek, ISSN 2498-4728 ; 8.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
Balatonfűzfő - helyismeret - hétköznapi élet - Horthy-korszak - házirend - fényképmásolat
908.439-2Balatonfűzfő"193"(093)
[AN 3625688]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2016.
Horváth Tibor
   Szlovénia / Horváth Tibor. - Átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2016, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2016. febr.
ISBN 978-963-352-414-5 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3628979]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2016.
Marsalkó Péter (1954-)
   Szalánta / [fotó Marsalkó Péter] ; [kiad. Szalánta Község Önkormányzata]. - Szalánta : Önkormányzat, 2015. - 66, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-4161-7 kötött
Szalánta - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szalánta(084.12) *** 77.04(439)(092)Marsalkó_P.
[AN 3626486]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2016.
   Rákospalota, Pestújhely, Újpalota fejlődése, 2010-2014 / [közrem. László Tamás, Béres Marianna] ; [közread. Bp. XV. Kerületi Önkormányzat]. - Budapest : XV. Ker. Önkormányzat, [2015]. - 3 db : ill., színes ; 22x23 cm
Budapest. 15. kerület - helyismeret - 21. század
908.439-2Bp.XV.
[AN 3625584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Intézmények, gazdasági társaságok fejlődése. - 65, [3] p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2489-7)
[AN 3625593] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lakóépületek, közterületek fejlesztése. - 64 p.
ISBN 978-615-80198-1-1 fűzött
[AN 3625595] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kultúra- és közösségfejlesztés a XV. kerületben. - 76 p.
ISBN 978-615-80198-0-4 fűzött
[AN 3625597] MARC

ANSEL
UTF-85216 /2016.
   Szelet Tata / [szerk. Bálint Csaba] ; [közread. a] Tatai Helytörténeti Egyesület. - Tata : Tatai Helytörténeti Egyes., 2015. - [136] p. : ill. ; 21 cm + CD-R, 2 mell.
ISBN 978-963-12-3996-6 fűzött
Tata - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Tata *** 943.9-2Tata
[AN 3625953]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2016.
Széman Richárd (1958-)
   Képes híradás Budapest pereméről / Széman Richárd. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2015. - 211 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 39.)
ISBN 978-615-80321-0-0 fűzött
Cinkota - Rákosszentmihály - Mátyásföld - Sashalom (Budapest) - Budapest. 16. kerület - helyismeret - helyi társadalom - fotóművészet - századforduló - századelő - album
908.439-2Bp.XVI."189/193"(084.1) *** 77.04(439-2Bp.XVI.)"189/193"
[AN 3626167]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2016.
Venice (magyar)
   Velence / [főszerk. Siân Lezard] ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 288 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-8366-2 kötött : 5800,- Ft
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3628804]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5219 /2016.
   Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében / szerk. Lett Béla ; [közread. a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány]. - Sopron : Mészáros K. Erdészeti Felsőokt. Emlékalapítvány, 2016. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4797-8 fűzött
Magyarország - állami vagyonkezelés - számvitel - erdészet
351.711(439) *** 657 *** 630(439)
[AN 3625992]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2016.
   Antikorrupció és integritás / [szerk. Dargay Eszter, Juhász Lilla Mária] ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálai Egyetem. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 201 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. dec. 10-én megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5527-62-3 fűzött
Magyarország - korrupció - államigazgatás - rendvédelmi szervezet - 21. század
343.352(439)"200/201" *** 351.82(439) *** 351.74(439)
[AN 3625468]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2016.
   Cooperatrici veritatis : ünnepi kötet Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80. születésnapja alkalmából / Halustyik Anna és Klicsu László szerkesztésében. - Budapest : Pázmány Press, 2015. - 363 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-261-4 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3626558]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2016.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2016. - 1003 p. ; 20 cm
Lezárva: 2016. jan. 3.
ISBN 978-615-5112-10-2 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3628080]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2016.
Csőke Andrea
   A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások / Csőke Andrea. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 603 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. nov. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-297-9 fűzött : 8000,- Ft
Európai Unió - pénzügyi jog - csőd
347.736(4-62)
[AN 3629032]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2016.
Czecze József (1939-)
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendvédelme, csendőrsége és rendőrsége / Czecze József. - [Miskolc] : Bíbor K., 2015. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-11-3 fűzött : 3990,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - rendőrség - csendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439.134)(091) *** 351.742(439.134)(091)
[AN 3625605]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2016.
Deli Gergely (1980-)
Salus rei publicae (német)
   Salus rei publicae : als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts / Gergely Deli. - Budapest : Medium, 2015. - 221 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-201.
ISBN 978-963-12-2773-4 kötött
római jog - magánjog - jogtörténet
347(37)(091)
[AN 3625767]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2016.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2015. november 19. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2016]. - 314 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-358-106-3 fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 34(100) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3626159]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2016.
Fantoly Zsanett (1972-)
   Büntető eljárásjog : egyetemi tankönyv / Fantoly Zsanett, Budaházi Árpád ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3585730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dinamikus rész. - 269 p.
Lezárva: 2015. aug. 1. - Bibliogr.: p. 203-208.
ISBN 978-615-5527-63-0 fűzött
[AN 3625501] MARC

ANSEL
UTF-85228 /2016.
Irk Ferenc (1942-)
   Megbüntethetetlen bűnök / Irk Ferenc. - Miskolc : Bíbor K., 2015-. - 24 cm
gazdasági bűnözés - gazdálkodó szervezet - globalizáció
343.53 *** 339.9 *** 334(100)"201"
[AN 3625794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése. - 2015. - 236 p.
Bibliogr.: p. 189-210. - Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-5536-10-6 fűzött
gazdasági bűnözés - gazdálkodó szervezet - globalizáció - kockázatmenedzsment
343.53 *** 334(100)"201" *** 339.9 *** 65.012.8
[AN 3625799] MARC

ANSEL
UTF-85229 /2016.
   Ius est ars : ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Nochta Tibor, Monori Gábor ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2015. - 567 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, francia, spanyol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-720-7 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3626414]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2016.
Kiss Álmos Péter (1953-)
   Háború a nép között : esettanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből / Kiss Álmos Péter. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 186 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-186.
ISBN 978-963-327-671-6 fűzött : 3200,- Ft
háború - harcászat - 20. század - 21. század - esettanulmány
341.32(100) *** 355.4(100)"196/20"
[AN 3625583]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2016.
Kiss Róbert Richard (1971-)
   Társadalom és jog / Kiss Róbert Richard, Zsidai Ágnes. - Budapest : GloboBook, 2016. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-112.
ISBN 978-963-12-3971-3 fűzött : 3675,- Ft
Magyarország - jog - 21. század - közvélemény - statisztikai adatközlés
34(439)"201"(083.41) *** 316.653(439)"201"(083.41)
[AN 3625788]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2016.
Koll, Hilary
Solve a crime (magyar)
   Nyomozd ki a bűnügyet / írta Hilary Koll és Steve Mills ; ill. Vladimir Aleksic ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Te vagy az ész
ISBN 978-963-445-725-1 fűzött
nyomozás - kriminalisztika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
343.98(02.053.2) *** 087.5
[AN 3626057]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2016.
   A közbeszerzési törvény, 2011-2015 / [az I. részt összeáll. Tátrai Tünde]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 493 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. jan. 15.
ISBN 978-963-295-541-4 fűzött
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - jogszabálygyűjtemény
351.712.2(439)(094)
[AN 3626295]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2016.
   Közjog és jogállam : tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára / szerk. Csefkó Ferenc ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2016. - 301 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-992-8 kötött
Magyarország - közjog - emlékkönyv
342(100) *** 342(439)
[AN 3626426]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2016.
   Migráció és rendészet / [szerk. Hautzinger Zoltán] ; [közread. a] Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat. - Budapest : MRTT Migrációs Tag., 2015. - 254 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3721-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - migráció - menekültügy - 21. század
341.43(4-62) *** 351.756(439) *** 325(4-62)
[AN 3626366]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2016.
Nagy Anita (1970-)
   Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből = Release from prison / Nagy Anita. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 274 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 223-244. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5536-12-0
Magyarország - Európai Unió - büntetés-végrehajtás - összehasonlító jog
343.8(439) *** 340.5 *** 343.8(4-62)
[AN 3625592]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2016.
   Quadripartitum kézirat azonostása : NK Iv. 1573 / szerk. Máthé Gábor ; [a latin szöveget ford. Kovács Zsuzsa] ; [a tanulmányok szerzői Béli Gábor, Bónis Péter] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2015. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5057-68-7 kötött
jogtörténet - szokásjog - magyar történelem - 16. század - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
340.141(439)"15" *** 34(439)"15"(094) *** 943.9"15"(093)
[AN 3626652]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2016.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2016. - 239 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-12-6 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 3628078]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2016.
Szabó Miklós (1951-)
   Rendszeres jogelmélet / Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 30.)
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-615-5536-09-0 fűzött
jogelmélet
340.12
[AN 3625623]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2016.
   A Szegedi Törvényszék története / [szerk. Homoki-Nagy Mária és Masa Gabriella]. - Szeged : Szegedi Törvényszék, 2015-. - 24 cm
A leírás a 2. rész alapján kész. - Közread. a Szegedi Törvényszék
Fűzött
Szegedi Törvényszék
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3626497]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Szemelvények a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből. - 2015. - 43 p. : ill.
Bibliogr.
Szeged - bíróság - bíró - 19. század - 20. század
347.962(439-2Szeged)(092)
[AN 3626500] MARC

ANSEL
UTF-85241 /2016.
Szőcsné Gazda Enikő (1968-)
   A háromszéki hozomány a 19. században / Szőcsné Gazda Enikő ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumért Közalapítvány]. - Szentendre : Skanzen, 2015. - 631 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 206-220. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-46-7 fűzött
Háromszék - magyar néprajz - hozomány - 19. század
347.626(439.21Háromszék)"18" *** 39(=945.11)(439.21Háromszék)
[AN 3626532]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2016.
Visegrády Antal (1950-)
   Jog- és állambölcselet / Visegrády Antal. - Budapest : Menedzser Praxis, 2016. - 229 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5554-05-6 fűzött : 4200,- Ft
jogtudomány - államelmélet - filozófia - államjog - egyetemi tankönyv
34.01(075.8) *** 342(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 3629664]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2016.
Visszaemlékezések a vasfüggöny lebontásáról, 1989-2014 (német)
   Erinnerungen : an den Abriss des eisernen Vorhangs, 1989-2015 / [Red. Hautzinger Zoltán] ; [aus dem Ungarischen von Rudolf Radenhausen] ; [hrsg. von der Sektion Migration der Ungarischen Gesellschaft für Polizeiwissenschaft]. - Budapest : Sekt. Migration der Ungarischen Ges. für Polizeiwiss., 2015. - 71 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-9681-8)
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - politikatörténet - vasfüggöny - államhatár - határőrség - szocialista rendszer - rendszerváltás
341.222(439)"1989" *** 355.457.1(439)"1989" *** 32(4-11)"1989"
[AN 3626372]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5244 /2016.
Arlow Viktor (1862-1920)
   Kard és fátyol : lovag Arlow Viktor ezredes : Przemyśl-Vlagyivosztok-Győr, 1914-1920 / [ford., írta, ... szerk.] Miklauzič István. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, cop. 2015. - 263 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Mécses sorozat ; 7.)
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 978-963-552-462-4 fűzött
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - hadifogoly - első világháború - napló
355(439)(092)Arlow_V. *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.257.72(47)(=945.11)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3625751]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2016.
Barna Sándor (1919-)
   Alázatosan jelentem : háborús visszaemlékezéseim / id. Barna Sándor. - 2. bőv. kiad. - Tiszaalpár : [Magánkiad.], 2016. - 105, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5030-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - katona - második világháború - 1945 utáni időszak - hadifogoly - memoár
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3629758]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2016.
Deák János (1941-)
   Az Orosz Birodalom katonai stratégiái, háborúi és hadereje a 18. századtól napjainkig / Deák János ; [a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa]. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-615-5527-51-7 fűzött : 3000,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - haderő - katonapolitika - haditechnika - 21. század
355.02(47)(091 *** 355/359(47)(091) *** 623(47)"20"
[AN 3625520]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2016.
   A holokauszt magyarországi áldozatainak névsora / [szerk. Szita Szabolcs] ; [közread. a] Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. - [Budapest] : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2015-. - 31 cm
Magyarország - holokauszt - munkaszolgálat - zsidóság - második világháború - névtár - történelmi forrás
355.253.7(=924)(439)"1941/1945"(093) *** 323.12(=924)(439)"1941/1945"(093)
[AN 3625608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Budapest. - 2015. - 688 p. + térk.
ISBN 978-615-5132-09-4 kötött
[AN 3625610] MARC

ANSEL
UTF-85248 /2016.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2016) (Budapest)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Budapest, 2016. január 28. : rezümékötet / [szerk. Kaló József] ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE, 2016. - 55 p. ; 25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5527-75-3 fűzött
hadtudomány - katasztrófavédelem - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
355 *** 355.58 *** 614.8 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3625498]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8377-8 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3626363] MARC

ANSEL
UTF-85250 /2016.
Koll, Hilary
Fly a jet fighter (magyar)
   Vezess vadászrepülőt / írta Hilary Koll és Steve Mills ; ill. Vladimir Aleksic ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Te vagy az ész
ISBN 978-963-445-724-4 fűzött
vadászrepülőgép - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
623.746.3(02.053.2) *** 087.5
[AN 3626053]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2016.
   Kommunikáció 2015 : [... Budapest, 2015. november 11.] = Communications 2015 / [szerk. Fekete Károly] ; [... rend. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltetési Intézet Híradó Tanszék, Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-55-5 fűzött
haditechnika - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
623.6 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3625482]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2016.
Porkoláb Imre
   Szolgálj, hogy vezethess! : amit egy elit katonától tanulhatunk az üzleti életben / Porkoláb Imre. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-296-0 fűzött : 3900,- Ft
Nagy-Britannia - kiképzés - katonatiszt - vezetés - memoár
355.233(410)(0:82-94) *** 65.012.4
[AN 3626519]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2016.
Somogyi Győző (1942-)
   The Honvéd army, 1848-1849 : a millennium in the military = A honvédsereg, 1848-1849 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-686-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - honvédség - egyenruha - katonai felszerelés - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - album
355.14(439)"1848/1849"(084.1) *** 741(439)(092)Somogyi_Gy. *** 355.66(439)"1848/1849"(084.1)
[AN 3625580]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2016.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian soldiers of Maria Theresa, 1740-1768 : a millennium in the military = Mária Terézia magyar katonái, 1740-1768 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-687-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - haderő - egyenruha - katonai felszerelés - 18. század - album
355.14(439)"17"(084.1) *** 355.66(439)"17"(084.1) *** 741(439)(092)Somogyi_Gy.
[AN 3625582]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5255 /2016.
Arany Tóth Mariann
   Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban / Arany-Tóth Mariann. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 287 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 9.)
Lezárva: 2015. dec. 31.
ISBN 978-963-295-539-1 fűzött
személyi adat - személyiségi jog - adatkezelés - adatvédelem - személyzeti munka
659.2.012.8 *** 331.108.2 *** 342.721
[AN 3626287]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2016.
   Dél-Alföld megújuló iskolái : TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program tanulószervezeti projektelem kutatási jelentése / Anka Ágnes [et al.]. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Juhász Gy. Felsőokt. K., 2015. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mentor(h)áló 2.0 - lehetőség az együttműködésre sorozat)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-615-5455-26-1 fűzött
Dél-alföldi régió - közoktatás - szervezetfejlesztés - felzárkóztatás - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
65.014 *** 37.06 *** 37.014(439Dél-alföldirégió)"201"
[AN 3626296]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2016.
   Információvédelem / szerk. Christián László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2015. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 978-615-5527-24-1 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - adatvédelem - információszolgáltatás - emberi jog - egyetemi tankönyv
659.2.012.8(075.8) *** 342.721(439)(075.8)
[AN 3625477]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2016.
Madarasiné Szirmai Andrea
   Nemzetközi számviteli ismeretek / Madarasiné Szirmai Andrea, Bartha Ágnes. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2016. - 469 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-846-0 fűzött : 5000,- Ft
számvitel - nemzetközi szabvány - tankönyv
006.7/.8(100)(078) *** 657(078)
[AN 3628998]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5259 /2016.
Bagyinka Erzsébet
   20 éves a Keri Boltmúzeum : 1996. 02. 29 - 2016. 02. 29. / [írta és szerk. Bagyinka Erzsébet]. - Békéscsaba : [Bagyinka E.], 2016. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4729-9 kötött
Boltmúzeum (Békéscsaba)
Magyarország - Békéscsaba - kiskereskedelem - üzlet - 19. század - 20. század - múzeum - papírpénz - album
339.37(439)"19" *** 336.747(439)"18/19" *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 3626724]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2016.
   Different regional options for employment policy in Hungary : the Centre for Labour Market and Equal Opportunities : turns 10 years old / [ed. Róbert Tésits, Levente B. Alpek] ; [transl. by Norbert Gyuris]. - Pécs : Rau-Bal Kft., 2016. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 120-126.
ISBN 978-963-12-3321-6 kötött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - regionális gazdaság - 21. század
331.5.024.5(439)"200/201" *** 332.1(439)
[AN 3625638]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2016.
Ernyey Gyula (1941-)
   Bozzay Dezső (1912-1974) és pályatársai : ipari művészet és modernizáció Magyarországon / Ernyey Gyula ; [kiad. a Fuga Budapesti Építészeti Központ]. - Budapest : Fuga Budapesti Építészeti Közp., cop. 2016. - 243 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4327-7 fűzött
Bozzay Dezső (1912-1974)
Magyarország - iparművész - iparművészet - formatervezés - anyagi kultúra - 20. század
658.512.2(439)(092)Bozzay_D. *** 658.512.2(439)"19" *** 745.05(439)"19" *** 008(439)"19"
[AN 3626425]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2016.
   HR menedzsment : kiskönyv vezetőknek / [közread. az Assessment Systems International]. - Budapest : Assessment Systems Intern., 2015. - 101 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-12-4091-7 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - vezetés - vállalatirányítás
658.3 *** 65.012.4
[AN 3625773]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2016.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati gazdaságtan / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2016. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5216-90-9 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3626168]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2016.
Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakorlatorientált Oktatásért (6.) (2015) (Debrecen)
   "VI. Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakorlatorientált Oktatásért" c. konferencia kiadvány / szerk. Diósi Gerda ; kiad. a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium. - Debrecen : DE Kerpely K. Szakkollégium, 2016. - 55 p. : ill. ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-371-3 fűzött
gazdaságtan - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
330 *** 338.43 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3626154]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2016.
   Közszolgálati HR-menedzsment / szerk. Szabó Szilvia és Szakács Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-340.
ISBN 978-615-5527-32-6 fűzött : 3500,- Ft
közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8) *** 35.08(075.8)
[AN 3625533]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2016.
Matolcsy György (1955-)
Egyensúly és növekedés (angol)
   Economic balance and growth : consolidation and stabilisation in Hungary, 2010-2014 / György Matolcsy. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 680 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Book series of the Magyar Nemzeti Bank, ISSN 2416-3503)
Bibliogr.: p. 636-649.
ISBN 978-615-5318-03-0 kötött
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"199/201"
[AN 3626465]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2016.
Maxwell, John C. (1947-)
Teamwork 101 (magyar)
   Csapatmunka 101 : amit minden vezetőnek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2015. - 135 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5030-52-9 fűzött : 1650,- Ft
csoportmunka - munkalélektan
331.103.244 *** 65.013
[AN 3625923]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2016.
   Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására / [szerk. Varga-Jakó Mira és Szekeres Ildikó]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2015. - 112 p. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 11.)
A Szegeden, 2015. nov. 5-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-429-0 fűzött
Európai Unió - migráció - fejlesztési politika - pénzügyi támogatás - nemzetközi együttműködés - 21. század - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 338.246.027(4-62)"201" *** 325.1(4-62) *** 325.1(100)"20" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3626370]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2016.
   Pénzügyi számvitel : BSc (BA) felsőfokú képzés oktatási anyaga / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2015. - XVI, 353 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. nov. - Bibliogr.: p. XIV-XVI.
ISBN 978-963-9878-40-2 fűzött : 4950,- Ft
számvitel - pénzügy - egyetemi tankönyv
657(075.8) *** 336.7(075.8)
[AN 3629016]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2016.
   Pénzügyi számvitel : feladatok : BSc (BA) felsőfokú képzés oktatási anyaga / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2015. - XIV, 288 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. - Bibliogr.: p. XIII-XIV.
ISBN 978-963-9878-39-6 fűzött : 4600,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 3628983]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2016.
Siklósi Ágnes
   Bevezetés a számvitelbe : számvitel alapjai példatár / Siklósi Ágnes, Simon Szilvia, Veress Attila. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2015. - 290 p. ; 29 cm
Gerinccím: Számvitel alapjai : példatár
ISBN 978-963-394-845-3 fűzött : 4300,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3628989]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2016.
   Strukturális kihívások, reálgazdasági ciklusok : innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban : programfüzet és előadáskivonatok : Sopron, 2015. november 12. = Structural challenges, cycles in real business : innovative possibilites in real and virtual worlds : programme and book of abstracts : Sopron, Hungary November 12, 2015 / [... szerk. ... Resperger Richárd] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME K., 2015. - 103 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-334-264-0 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3625929]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2016.
   Számlakerettükör / összeáll. Kardos Barbara [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2015]. - 18 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-841-5 fűzött : 490,- Ft
számvitel - számla
657.4
[AN 3628898]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2016.
   Számviteli esettanulmányok : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - 9. átd. kiad. - Budapest : MKVK OK, 2015. - 576 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2015. aug. - Bibliogr.: p. 571-573.
ISBN 978-963-9878-38-9 fűzött : 7900,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3629039]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2016.
Tóth András
   Dumáljuk meg a marketinget : vevőszerzés kisvállalkozásoknak / Tóth András. - Budapest : Efficenter, 2015. - 157 p. ; 16 cm. - (Jómódúak könyvtára ; 4.)
ISBN 978-963-12-3907-2 fűzött : 3500,- Ft
marketing - kisvállalkozás
658.8 *** 339.138 *** 334.72
[AN 3625441]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2016.
   Versenyképesség és növekedés : út a fenntartható gazdasági felzárkózáshoz / [szerk. Palotai Dániel, Virág Barnabás]. - Budapest : MNB, 2016. - 831 p. ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Bank könyvsorozata, ISSN 2416-2841)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-04-7 kötött
versenyképesség - gazdasági növekedés
339.137.2 *** 330.35
[AN 3626446]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5277 /2016.
   Debrecen járás esélyteremtő programterve 2015 : "Esély-háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban". - [Debrecen] : [Önkormányzat] ; [Hajdúsámson] : [Önkormányzat], [2015]. - 60 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Közread. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hajdúsámson Város Önkormányzata
Fűzött
Debreceni kistérség - esélyegyenlőség - szociális program - hátrányos helyzetű
364.65(439-37Debrecen) *** 364.442(439-37Debrecen)
[AN 3626105]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2016.
   Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett társadalmi csoportokkal kapcsolatos kutatások / szerk. Mészáros Zoltán és Pál Zsolt. - Budapest : NCSSZI, 2015. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 14.)
Bibliogr.: p. 145. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7366-63-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - hátrányos helyzetű - hitelügy - fogyatékos - szociális helyzet - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.65(439)"201" *** 336.77(439) *** 364.442(439)"201" *** 364.26(439)"201"
[AN 3625772]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2016.
   Úton lévő falvak III / [szerk. Siklósi Rozália] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - Budapest : MMSZ, 2015. - 142 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89445-5-9)
Ormánság - hátrányos helyzetű - társadalmi integráció - vidékfejlesztés - közösségfejlesztés - 21. század
364.46(439Ormánság)"201" *** 316.4.052(439Ormánság)"201" *** 711.1(439Ormánság)
[AN 3626467]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5280 /2016.
   Anyanyelvi kalandpálya / [graf. René Margit]. - [Budapest] : [PIM], [2015]. - 30 p. : ill., színes ; 21x25 cm
Közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum
ISBN 978-615-5517-04-4 fűzött
anyanyelvi nevelés - példatár
372.46(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3625488]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2016.
Biró Aurél (1972-)
   Az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja (Filiae Divinae Caritatis, FDC) budapesti intézeteinek története, 1871-2015 / Biró Aurél. - Budapest : Isteni Szeretet Leányai Kongregációja, 2015. - 116 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2687-4 kötött
Budapest - egyházi intézmény - iskolatörténet - nevelőintézet - történelmi forrás
376.5/.7(439-2Bp.)(091) *** 373(439-2Bp.)(091)
[AN 3625669]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2016.
   "Az élet forrása a víz" [elektronikus dok.] : a víz világnapja a Katica csoportban : Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvoda. - Multimédia. - [Budapest] : Sprint K., [2016]. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; videólejátszó
Műanyag tokban
óvodai nevelés - környezeti nevelés - elektronikus dokumentum
372.3 *** 37.033
[AN 3626960]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2016.
Francisztiné Molnár Erzsébet (1941-)
   Oktatástörténeti album : Hódmezővásárhely : a kezdetektől 2006-ig / Francisztiné Molnár Erzsébet ; [kiad. a Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány]. - Hódmezővásárhely : Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány, 2015. - 2 db : ill. ; 29 cm
Hódmezővásárhely - oktatástörténet
37(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3619449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 952 p.
ISBN 978-963-12-2756-7 kötött
[AN 3625956] MARC

ANSEL
UTF-85284 /2016.
   A Hunyadi Mátyás Iskola évkönyve, 1975-2015. - Tiszaújváros : Tiszaújvárosi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Hunyadi M. Isk., 2016. - 116 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4603-2 fűzött
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hunyadi Mátyás Iskola
Tiszaújváros - általános iskola
373.3(439-2Tiszaújváros)
[AN 3626128]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2016.
Kálnai Katalin
   Szülők és gyermeknevelők eredményességi tréningje : munkatankönyv / Thomas Gordon ... alapján kész. Kálnai Katalin és Kiss Éva ; [közread. a Magyar Gordon Iskola Egyesület]. - Budapest : M. Gordon Isk. Egyes., [2015]. - 40 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2750-5 fűzött
családi nevelés - példatár
37.018.1(076)
[AN 3625931]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2016.
Katona Irén
   Lélekhang : egy óvónő lelkének naplója : a bárándi nevelési rendszer - VIII. rész: Skorpió / Katona Irén. - Báránd : Szerző, 2015. - 221 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
Fűzött
óvodai nevelés - játék
372.3 *** 793/794
[AN 3626229]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2016.
Leiner Károly
   Az én gyerekeim / Leiner Károly. - [Budapest] : OFOE, 2016. - 163 p. : ill. ; 21 cm. - (OFOE könyvek, ISSN 2498-5724)
ISBN 978-963-12-4649-0 fűzött
Magyarország - közoktatás - gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - integrált oktatás - képességfejlesztés - 21. század
37.014.5(439)"201" *** 376.2/.4 *** 364.65-056.2/.3 *** 37.025
[AN 3625762]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2016.
Magocsa László (1957-)
   Second language acquisition in Chinese context [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 129 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135123. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5551-09-3
óvodai nevelés - nyelvoktatás - elektronikus dokumentum
372.3 *** 372.880
[AN 3626707]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2016.
Maróti Andor (1927-)
   A tanuló felnőtt / Maróti Andor ; [közread. az] ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. - [Budapest] : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2015. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89432-3-1 fűzött
felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás
374.7 *** 37.013.83
[AN 3625600]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2016.
   Az óvodapedagógus sikeressége a látogatás és a minősítés időtartamában [elektronikus dok.] : a tanfelügyeletre várva II. - Multimédia. - [Budapest] : Sprint K., [2015]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A Budapesten, 2015. ápr. 17-én rendezett 14. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel előadásai. - Működési követelmények: MS Word; MS PowerPoint; videólejátszó. - Közös tokban
Műanyag tokban
óvodai nevelés - pedagógiai munka - értékelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.3 *** 371.321 *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3626941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 DVD
[AN 3626944] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 DVD
[AN 3626945] MARC

ANSEL
UTF-85291 /2016.
Pásztor Zsuzsanna
   Tanulmányok a Kokas-pedagógia köréből / Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2016. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 978-963-12-4688-9 fűzött
zenepedagógia - képességfejlesztés - nevelési rendszer
371.3:78 *** 37.036 *** 78.071.4Kokas_K.
[AN 3626082]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2016.
Striker Sándor (1953-)
   A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései / Striker Sándor ; [közread. az] ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. - [Budapest] : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2015. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89432-4-8 fűzött
felnőttoktatás - kultúraelmélet
374.7 *** 316.7
[AN 3625602]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2016.
Szalai Béla
   A pannonhalmi gimnázium és diákotthon története / Szalai Béla. - Budapest : Szalai B., 2014-2016. - 2 db ; 25 cm
Borítócím: A pannonhalmi bencés gimnázium és diákotthon története
Kötött
Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium
Pannonhalma - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - bencések
373.54(439-2Pannonhalma)(091) *** 271.1(439)
[AN 3548546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Oszlopok : a második negyedszázad, 1964-1989. - 2016. - 372 p. : ill.
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-963-12-3858-7
[AN 3626835] MARC

ANSEL
UTF-85294 /2016.
   A XX. századi szegedi tanítóképzés két nagy fordulópontjának (1965 és 1999) emlékkönyve / [szerk. Herbszt Mária]. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Juhász Gy. Felsőokt. K., 2015. - 271 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-33-9 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Szeged - egyetem - pedagógusképzés - pedagógus - 20. század - memoár
37(439-2Szeged)(092)(0:82-94) *** 371.13 *** 378.637(439-2Szeged)"196/199"
[AN 3626230]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5295 /2016.
Bors Richárd
   Lélekpatron : vadászrajzok, karcolatok / Bors Richárd. - [Szentendre] : Vadászlap Kft., 2016. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4414-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - karcolat
799.2(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3625579]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2016.
Gáti Éva
   Papírvirágok / [modellek, fotók Gáti Éva] ; [további modellek Nagy Emese, Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
díszítőművészet - papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3626527]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2016.
Hetyei László
   Az újpesti aranycsapat, 1969-1979 / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-06-5 fűzött : 2690,- Ft
Újpesti Dózsa Sport Club
Budapest - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület - Kádár-korszak
796.332(439-2Bp.)Újpesti_Dózsa"1969/1979" *** 061.2(439-2Bp.)Újpesti_Dózsa
[AN 3625821]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2016.
Hunter, Graham
Barça (magyar)
   Barça : a világ legjobb csapatának története / Graham Hunter ; [ford. Hegedűs Henrik, ... Mártha Bence, ... Nagy Ádám ...]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2012. - 501, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9258-1 fűzött
Futbol Club Barcelona
Barcelona (Spanyolország) - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091)
[AN 3629007]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2016.
Kassai Lajos (1960-)
   Lovasíjászat / Kassai Lajos. - Budapest : Püski, 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-168-2 kötött
íjászat - lovassport
799.322.2 *** 798.28
[AN 3629815]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2016.
Lundgren, Dolf (1957-)
Fit forever (magyar)
   Fit forever : formáld magad akcióhőssé! / Dolph Lundgren ; [ford. Annus Ildikó]. - [Budapest] : Magnólia, 2016. - 176 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-419-047-9 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
erősport - edzés
796.894.015
[AN 3625973]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2016.
Meran, Philipp (1926-)
   Vadászparadicsom a Vértesben / Merán Fülöp ; [közread. a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.]. - [Tatabánya] : Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt., [2015]. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4382-6 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3626176]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2016.
Mező László (1956-)
   B. A. Z. megyei futball almanach, 2015 : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyomda Kft., [2015]. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-89428-7-6 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - ezredforduló
796.332.093(439.134)"201"
[AN 3625601]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2016.
Murphy, Sam
Real women run (magyar)
   Futásról nőknek : hatékony edzéstervek : tanácsok kezdőknek és haladóknak : tippek az egészséges étrendhez / Sam Murphy ; Eddie Jacob fotóival. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Turcziné Soós Éva
ISBN 978-963-09-8203-0 fűzött : 4990,- Ft
futás - edzés
796.422.015
[AN 3605068]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2016.
Rooney, Martin (1971-)
Warrior cardio (magyar)
   Kardio harcosoknak : forradalmi metabolikus edzésrendszer zsírégetéshez, izomépítéshez és a kiváló edzettség eléréséhez : 12 hetes, teljes edzésprogrammal / Martin Rooney ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 416 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-88-4 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés
796.015.52 *** 796.894
[AN 3625514]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2016.
   Szarvasnyomon Magyarországon : híres vadászok, jeles magyar gímszarvastrófeák, 1700-2015 = On the deer trail in Hungary : famous hunters, excellent Hungarian red deer trophies / [szerk. ... Zoltán Attila] ; [ford. ... Hasulyó Péter, Todd Williams]. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2016. - 475, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4586-8 kötött
Magyarország - vadászat - vadász - szarvas - trófea
799.2(439)(092) *** 599.735.3 *** 639.18
[AN 3626495]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2016.
Tabel, Carl
Dreizehn meiner besten Hunde und ihr Werdegang (magyar)
   Tizenhárom legjobb kutyám : gyakorlati vadászatok / Carl Tabel ; [ford. Szabó Edit]. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], [2016]. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4587-5 kötött
német irodalom - vadászkutya - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 639.1.081
[AN 3626714]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2016.
Tóth Ádám
   Fejezetek a német futball történetéből / Tóth Ádám. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-09-6 fűzött : 2490,- Ft
Németország - labdarúgás - sporttörténet - 21. század
796.332(430)"200/201"
[AN 3625830]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5308 /2016.
   A 25 éves Országos Képző- és Iparművészeti Társaság jubileumi kiadványa : [az OKIT 2015. évi országos kiállítása, Budapest ..., 2015. június 27-től július 11-ig, Kiskunfélegyháza ..., 2015. július 18-tól szeptember 1-ig] / [rend. ... Pilaszanovich Irén]. - Érd : OKIT, 2015. - 90, [2] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Borítócím: Országos Képző- és Iparművészeti Társaság, 2015
ISBN 978-963-87679-8-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015" *** 061.4(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3625729]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2016.
   30 éves a bajai Vizuális Iskola : [az iskola egykori növendékeinek jubileumi kiállítása] : [Baja ..., 2016. február 19 - március 10.] / [... szerk. Somogyi Bálint]. - Baja : Bajai Liszt F. Alapfokú Műv. Isk., 2016. - [45] t.fol. : ill., részben színes ; 10x22 cm
ISBN 978-963-12-4721-3 fűzetlen
képzőművészet - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 72(439)"199/201" *** 061.4(439-2Baja)
[AN 3625801]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2016.
   Alkotó családok - családi alkotások : 15 éves a Pest-budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Pest-budai Kézműves és Népműv. Közhasznú Egyes., [2016]. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pest-budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület
Magyarország - népművészet - kézműipar - egyesület
7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 334.712(439) *** 061.2(439)
[AN 3625706]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2016.
   Bevésett nevek / [... projektvezető György Péter] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Budapest : ELTE BTK, 2015. - 2 db ; 31 cm
ISBN 978-963-284-698-9
Budapest - Magyarország - emlékmű - zsidóság - második világháború - holokauszt - pályázat
725.945(439-2Bp.) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 06.063(439)
[AN 3626214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az Eötvös Loránd Tudományegyetem holokauszt- és második világháborús emlékművéhez kapcsolódó konferencia. - 417 p.
A konferenciát Budapesten, 2014. nov. 12-13-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-700-9 kötött
[AN 3626216] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Emlékek nélkül emlékezni = Remembering without memories. - 424 p. : ill.
ISBN 978-963-284-699-6 kötött
[AN 3626219] MARC

ANSEL
UTF-85312 /2016.
Czóbel Béla (1883-1976)
   Újragondolt Czóbel : a szentendrei Czóbel Múzeum állandó kiállítása = Czóbel reconsidered : [permanent exhibition of Czóbel Museum, Szentendre] / [kurátor Barki Gergely] ; [szerzők Barki Gergely, Gulyás Gábor]. - [Szentendre] : [Ferenczy Múzeumi Centrum], [2016]. - 58 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Ferenczy Múzeumi Centrum. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-9590-89-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Czóbel_B. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 3625471]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2016.
Damjanovics-Baán Fruzsina
   A Gutenberg-otthon : egy szecessziós nyomdászotthon története / írta Damjanovics-Baán Fruzsina. - Budapest : Gutenberg-otthon Társasház, 2016. - 41 p., [15] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4396-3 fűzött
Budapest. 8. kerület - lakóépület - helyismeret
728.2(439-2Bp.VIII.) *** 908.439-2Bp.VIII.
[AN 3625764]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2016.
Koll, Hilary
Design a skyscraper (magyar)
   Tervezz felhőkarcolót / írta Hilary Koll és Steve Mills ; ill. Vladimir Aleksic ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Te vagy az ész
ISBN 978-963-445-727-5 fűzött
magas ház - építészet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
72.011.27(02.053.2) *** 087.5
[AN 3626055]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2016.
Labádi Lajos (1953-)
   Tokácsli Lajos : centenáriumi emlékalbum / Labádi Lajos, Tóth Attila ; [kiad. a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt. Nonprofit Közhasznú Kft., 2015. - 102 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-89533-9-1 kötött
Tokácsli Lajos (1915-2000)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tokácsli_L.
[AN 3626489]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2016.
Lázár Imre (1935-2016)
   A festők városa : a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep és a böszörményi festők / Lázár Imre ; [kiad. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2016. - 127 p., XVI t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88775-3-6 fűzött
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény - képzőművészet - művészeti élet - 20. század - 21. század
73/76(439-2Hajdúböszörmény)"196/201"
[AN 3626067]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2016.
Leányfalusi Károly (1934-)
   50 éves a szervezett éremgyűjtés Kecskeméten, 1966-2016 / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; [kiad. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportja]. - Kecskemét : MÉE Kecskeméti Csop., 2016. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-12-4852-4 fűzött
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Kecskeméti Csoport
Kecskemét - éremgyűjtés - egyesület - testülettörténet
737 *** 061.2(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3626394]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2016.
Ludmann Mihály
   Művészek a háborúban, 1914-1918 / Ludmann Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Látóhatár K., 2016. - 207 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-615-5444-05-0 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - művész - képzőművészet - 19. század - 20. század - első világháború
73/76(439)(092) *** 73/76(439)"1914/1918"
[AN 3629829]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
Rajzok és írások (angol)
   Drawings and writings / Makovecz Imre ; [... transl. Judith Sollosy ...]. - [Budapest] : [Serdian], 2016, cop. 2009. - 98, [5] p., [5] fol. : ill. ; 28 cm + mell.
borító- és gerinccím: Makovecz Imre
ISBN 978-963-9431-73-7 kötött
Magyarország - építész - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - összegyűjtött művek
72(439)(092)Makovecz_I. *** 76(439)(092)Makovecz_I. *** 894.511-821
[AN 3629825]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2016.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Vályogtégla, patakkő, boronafal, nádtető : népi építészetről gyerekeknek / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 71 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + 4 mell.
ISBN 978-615-5445-31-6 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - népi építészet - gyermekkönyv
72.031.4(439)(02.053.2)
[AN 3626608]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2016.
   Mit tudsz Jantyik Mátyás festőművészről, a békési múzeum névadójáról? / [összeáll. S. Turcsányi Ildikó]. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 8 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Jantyik Mátyás Múzeum füzetei ; 3.)
ISBN 978-615-80138-7-1 fűzött
Jantyik Mátyás (1864-1903)
Magyarország - Békés - festőművész - 19. század - múzeumpedagógia - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
75(439)(092)Jantyik_M. *** 087.5 *** 069.12 *** 069(439-2Békés)
[AN 3626266]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2016.
Morán, José
Dalí (magyar)
   Dalí / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-144-0 fűzött
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
75(460)(092)Dalí,_S. *** 087.5
[AN 3625494]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2016.
Morán, José
Gaudí (magyar)
   Gaudí / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-145-7 fűzött
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Spanyolország - építész - 19. század - 20. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
72(460)(092)Gaudí,_A. *** 087.5
[AN 3625496]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2016.
Morán, José
Joan Miró (magyar)
   Miró / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-214-0 fűzött
Miró, Joan (1893-1983)
Spanyolország - festőművész - 20. század - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
75(460)(092)Miró,_J.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3625505]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2016.
Morán, José
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-166-2 fűzött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 087.5
[AN 3625502]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2016.
Morán, José
Miguel Ángel (magyar)
   Michelangelo / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra [!Francisco Solé]]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-272-0 fűzött
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - képzőművész - 15. század - 16. század - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
73/76(45)(092)Michelangelo_B. *** 087.5
[AN 3625512]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2016.
Morán, José
Pablo Picasso (magyar)
   Picasso / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-071-9 fűzött
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
75(460)(092)Picasso,_P.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3625489]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2016.
Morán, José
Vincent van Gogh (magyar)
   Van Gogh / [írta José Morán] ; [ford. Rusznák György] ; [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Matricás művészet)
ISBN 978-963-445-253-9 fűzött
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
75(492)(092)Gogh,_V._van *** 087.5
[AN 3625510]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2016.
   Ödön Lechner in context : studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner's death / ed. by Zsombor Jékely with the ass. of Zsuzsa Margittai and Klára Szegzárdy-Csengery ; [publ. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Mus. of Applied Arts, 2015. - 231 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. nov. 19-21 között rendezték. - Bibliogr.: p. 223-231.
ISBN 978-615-5217-21-0 fűzött
Európa - Magyarország - építész - építészettörténet - iparművészet - múzeum - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 745(4)"18/19" *** 72(439)"18/19" *** 069(4)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3626521]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2016.
Paskuj Iván
   I. világháborús emlékművek Kiskunmajsán / Paskuj Iván ; [kiad. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház]. - [Kiskunmajsa] : Konecsni Gy. Kult. Közp., Helytört. Gyűjt. és Tájház, [2016]. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4822-7 fűzött
Kiskunmajsa - emlékmű - első világháború - helyismeret
725.945(439-2Kiskunmajsa) *** 908.439-2Kiskunmajsa *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3625715]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2016.
Prejczer Paula (1943-)
   Horváth János 1930- : festőművész / [összeáll. Prejczer Paula] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2015. - VIII, 153, [3] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 19 cm + mell. (15 p.)
Gerinccím: Horváth János bibliográfia
ISBN 978-963-7622-13-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7622-18-7)
Horváth János (1930-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
75(439)(092)Horváth_János *** 012Horváth_J.
[AN 3626079]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2016.
Somfainé Pados Mária (1912-1995)
   Így láttam a világot : Somfainé Pados Mária festményei és rajzai / [... vál. és ... szerk. Somfai János]. - Pápa : Somfai család, 2015. - XXIX, 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3044-4 kötött
Somfainé Pados Mária (1912-1995)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
76(439)(092)Somfainé_Pados_M. *** 75(439)(092)Somfainé_Pados_M.
[AN 3625640]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2016.
   Szolnoki Galéria / [kiad. Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich Múz., 2015. - 101 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9273-81-8 fűzött
Szolnoki Galéria
Szolnok - zsinagóga - galéria - művészeti élet - 20. század - ezredforduló
726.3(439-2Szolnok) *** 069(439-2Szolnok) *** 73/76(439-2Szolnok)"197/201"
[AN 3625975]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2016.
Török Gizella (1947-)
   Gyékényből szőtt álmok : Török Gizella gyékényszobrai Juhász Gyula versrészleteivel. - [Szeged] : Török G., [2015]. - 87 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-4267-6 kötött
Magyarország - iparművész - gyékény - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
745.55(439)(092)Török_G. *** 894.511-14
[AN 3626430]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2016.
   Várfok 25 : Várfok Galéria : Várfok Gallery, 1990-2015 / [szerk. ... Dillmann Vanda, Kovács Krisztina] ; [... ford. ... Petró Zsuzsanna]. - Budapest : Várfok Galéria, 2016. - 220 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 214-219.
ISBN 978-615-5323-05-8 fűzött
Várfok Galéria (Budapest)
Európa - Magyarország - Budapest. 1. kerület - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(4)"199/201" *** 069(439-2Bp.)Várfok_Galéria
[AN 3626423]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2016.
Verebélyi Diána (1987-)
   Kopott jelek teadálutánja / Verebélyi Diána ; [előszó Juhász Kristóf Lázár]. - [Budapest] : [Keskeny és Tsai 2001 Vagyonkezelő és Szolg. Kft.], [2015]. - 42, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
A képaláírások és a szerző életrajza angol nyelven is
ISBN 978-963-12-4554-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Verebélyi_D.
[AN 3625753]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5337 /2016.
Crocq, Philippe
La vie pas toujours rose d'Édith Piaf (magyar)
   Édith Piaf : rózsa és tövis / Philippe Crocq, Jean Mareska ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2007. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-240. - Diszkogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-405-347-7 kötött : 3990,- Ft
Piaf, Édith (1915-1963)
Franciaország - dalénekes - 20. század - életrajz
78.067.26.036.7(44)(092)Piaf,_E.
[AN 3628103]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2016.
   Cziffra : Cziffra György fesztivál : MOMkult, 2016. február 19-28. / [a szöveget gondozta, az interjúkat kész. Horgas Judit] ; [kiad. MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : MOM Kult. Közp. Nonprofit Kft., cop. 2016. - 87 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4902-6 fűzött
Cziffra György (1921-1994)
Franciaország - Budapest - komolyzenei előadó - zongora - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - zenei fesztivál
786.2.071.2(44)(=945.11)(092)Cziffra_Gy. *** 061.7(439-2Bp.)"2016"
[AN 3625981]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2016.
   Elődeink álma : 70 év után / [közread. a Csepel II. Jézus Szíve Plébánia]. - Budapest : Csepel II. Jézus Szíve Plébánia, 2015. - 75 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-4677-3 fűzött
Budapest. 21. kerület - orgona - templom
786.6 *** 726.54(439-2Bp.XXI.)
[AN 3625694]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2016.
Lovasi András (1967-)
   Lovasi : idáig tudom a történetet / [lejegyezte] Lévai Balázs. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 431 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-217-6 kötött : 3990,- Ft
Lovasi András (1967-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Lovasi_A.(0:82-94)
[AN 3627843]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2016.
Pálfy Zsuzsa, F. (1942-)
   Örömük titkai : fél évszázad zeneközelben / F. Pálfy Zsuzsa ; [közread. a] Jantyik Mátyás Múzeum. - Békés : Jantyik M. Múz., 2015. - 324 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80138-5-7 kötött
Békés - Magyarország - zenei élet - zeneoktatás - zenepedagógus - ezredforduló - publicisztika - interjú
78.05(439-2Békés)"198/200"(0:82-92) *** 78.071.4(439)(092)(047.53)
[AN 3626223]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2016.
Veres Bálint (1976-)
   Hangszövedékek : fejezetek a magyar zeneszerzés közelmúltjából / Veres Bálint. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
ISBN 978-963-279-831-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - zeneszerző - zenetörténet - 20. század - 21. század
78.071.1(439)(092)"19/201" *** 78(439)(091)
[AN 3626196]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2016.
Vratarics György (1908-1987)
   Egri prelűdök zongorára : dr. Pápai Vratarics György művész-tanár élete (1908-1987) / [... szerk., bevezetővel, lábjegyzetekkel látta el és a családtörténeti tanulmányt írta Szuromi Rita]. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 978-615-5058-60-8 kötött : 3000,- Ft
Vratarics György (1908-1987)
Magyarország - zenepedagógus - 20. század - memoár
78.071.4(439)(092)Vratarics_Gy.(0:82-94)
[AN 3625814]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5344 /2016.
Adorján Viktor (1952-)
   A Laboratórium : az opelei-wrocławi színházi Laboratórium tevékenysége és utóélete 1959-től napjainkig / Adorján Viktor. - Budapest : M. Műhely : Ráció, 2015. - 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 583-585.
ISBN 978-963-7596-85-8 fűzött : 4290,- Ft
Grotowski, Jerzy (1933-1999)
Teatr Laboratorium (Wrocław)
Lengyelország - színháztörténet - színházesztétika - színházi rendező - 20. század
792(438)"195/199" *** 792.01 *** 792.027.2(438)(092)Grotowski_J.
[AN 3626612]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2016.
Didi-Huberman, Georges (1953-)
Sortir du noir (magyar)
   Túl a feketén : levél Nemes Lászlóhoz, a Saul fia rendezőjéhez / Georges Didi-Huberman ; [ford. Forgách András]. - [Budapest] : Jelenkor, 2016. - 51 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-576-7 fűzött : 1999,- Ft
Nemes Jeles László (1977-). Saul fia
francia irodalom - filmesztétika - irodalmi levél
791.43.071.1(439)(092)Nemes_Jeles_L. *** 791.43.01(0:82-6) *** 840-6=945.11
[AN 3626788]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2016.
   "Ne hagyd abba!" : a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház első 10 éve / [... szerk. Gerner András] ; [... kiad. Misina Kulturális- és Táncegyesület]. - Pécs : Misina Kulturális- és Táncegyes., 2015. - 83, [30] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89411-3-8 kötött
Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház
Pécs - néptáncegyüttes - táncszínház
793.31.071(439-2Pécs) *** 792.8(439-2Pécs)
[AN 3625960]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5347 /2016.
   Akadémiai magyar értelmező szótár = Dictionary of the Hungarian language / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016. - [8], 1146 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar értelmező szótár
ISBN 978-963-05-8860-7 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 3629006]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2016.
Bart István (1944-)
   Ungarn : Land und Leute : ein kleines Konversationslexikon der ungarischen Alltagskultur / von István Bart ; [aus dem Ungarischen von Éva Zádor]. - 3. Aufl. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2000. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6365-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvi jellegzetesség - művelődéstörténet
801.323=945.11=30 *** 809.451.1-318=30 *** 930.85(439)(031)
[AN 3628168]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2016.
   Čabianske priezviská / Anna Divičanová [et al.] ; [vedec. red. Anna Divičanová] ; [ed. Tünde Tušková] ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2015. - 260 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-250. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-05-6 fűzött
Békéscsaba - magyarországi szlovákok - szlovák nyelv - családnév - 20. század - 21. század
808.54-313.2(439-2Békéscsaba) *** 316.347(=854)(439-2Békéscsaba)
[AN 3625598]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2016.
Csirkés Zsolt (1975-)
   Úszás szakszótár : [magyar - angol, angol - magyar] / Csirkés Zsolt. - [Békés] : [Csirkés Zs.], [2016]. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4871-5 fűzött
úszás - angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 797.21
[AN 3625809]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2016.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező kisszótár : magyar - angol szójegyzékkel / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2016. - [2], 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2083-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - értelmező szótár
801.323=20=945.11
[AN 3627809]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2016.
Hendy, Duncan
Anglický slovník na cesty (magyar)
   Képes angol útiszótár / Duncan Hendy ; [ill. Aleš Čuma]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 144 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-05-9672-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3626234]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2016.
   Írások vásárhelyi nyelvön / [... szerk. Benkő László, Földesi Ferenc, Fülöpné Rákos Éva] ; [közread. a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület]. - Hódmezővásárhely : [Wass A. Irodalompártoló Egyes.], 2016. - 279 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4477-9 fűzött
Hódmezővásárhely - magyar nyelv - nyelvjárás - magyar irodalom - antológia
809.451.1-087(439-2Hódmezővásárhely) *** 894.511-822
[AN 3626477]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2016.
Lélekné Ivony Zsófia
   Use of English, B2 : nyelvtani ismereteket gyakorló feladatok középfokon / Lélekné Ivony Zsófia. - [Keszthely] : Soul & Soul Kft., [2015]. - 99, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4239-3 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3625857]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2016.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay, Országh. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2010. - [20], 1157 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9238-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3629003]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2016.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 5. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2000. - [20], 1003, [41] p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9239-0 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3628997]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2016.
Navrátilová, Jana
Německý slovník na cesty (magyar)
   Képes német útiszótár : [kulcsszavak, gyakori helyzetek, hasznos kifejezések illusztrációkkal] / Jana Navrátilová ; [ill. Aleš Čuma]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 144 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-05-9673-2 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3626242]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2016.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI : határtalan névföldrajz : a 2015. május 28-30-i alsóőri névföldrajzi tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Alsóőr ; Budapest : UMIZ Imre S. Nyelvi Int. ; [Szombathely] : [Savaria Univ. Press], 2015. - 322 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5251-61-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvföldrajz - családnév
809.451.1-313.2
[AN 3626064]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5359 /2016.
Domokos Mariann (1979-)
   Mese és filológia : fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből / Domokos Mariann. - Budapest : Akad. K., 2015. - 469 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 395-456.
ISBN 978-963-05-9669-5 fűzött
Magyarország - folklorisztika - mesekutatás - magyar irodalom története - irodalomtudomány - műfajtörténet - mesemondás - irodalomtörténész - 19. század - népmese
82.01(439)"18" *** 398.001(439)"18" *** 398.21(=945.11)(439)(092) *** 894.511(091)-34"18"
[AN 3626239]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2016.
Horváth László (1967-)
   Az új Hypereidés : szövegkiadás, tanulmányok és magyarázatok / Horváth László. - Budapest : Typotex, 2015. - 301 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 11.)
Ypereidīs művének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.: p. 273-285.
ISBN 978-963-279-818-9 fűzött : 3500,- Ft
Ypereidīs (Kr. e. 389?-Kr. e. 322). Pros Diōndan
ókori Görögország - ókori görög irodalom - beszéd - filológia - történelem - 4. század (Kr. e.) - szónoklat - kétnyelvű dokumentum
82.07 *** 875-5.02=945.11 *** 938"-03"
[AN 3626206]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5361 /2016.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Jókai és a retorika / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Trezor, 2016. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-263.
ISBN 978-963-8144-45-4 fűzött : 2520,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - narratológia - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 82.01-3
[AN 3626760]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2016.
Bertha Zoltán (1955-)
   Nemzet a csillagokban / Bertha Zoltán. - Budapest : Lucidus, 2016. - 228 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-93-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/201" *** 894.511(4-191)(091)"19/201"
[AN 3625713]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2016.
   Kabdebó Tamás munkássága, 1949-2015 : bibliográfia. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2016. - [4], 155, 44 p. ; 23 cm
Tart.: Kabdebó Tamás munkássága, 1949-2003 : bibliográfia / Kórász Mária. Kabdebó Tamás munkássága, 2004-2015 : bibliográfia / Szücs Katalin
ISBN 978-963-446-762-5 fűzött
Kabdebó Tamás (1934-)
Írország - irodalomtörténész - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kabdebó_T.:016 *** 012Kabdebó_T. *** 82.01(417)(=945.11)(092)Kabdebó_T.:016
[AN 3629816]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2016.
   "...mi szépség volt s csoda" : az Újhold folyóirat köre - tanulmányok és szövegközlések / [összeáll. és szerk. Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn]. - Budapest : Ráció, 2015. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-326.
ISBN 978-615-5047-86-2 fűzött : 3250,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
magyar irodalom története - magyar irodalom - író - 20. század - útinapló
894.511(091)"19" *** 894.511-992 *** 894.511(092)Nemes_Nagy_Á.
[AN 3626546]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2016.
   Sántha Károly (1840-1928) / [szerk. Karl Jánosné Csepregi Erzsébet, Bakay Péter] ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség]. - Sárszentlőrinc : Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, 2015. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3328-5 fűzött
Sántha Károly (1840-1928)
Magyarország - író - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század - 20. század
894.511(092)Sántha_K. *** 284.1(439)(092)Sántha_K.
[AN 3625427]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5366 /2016.
Accardo, Jus
Touch (magyar)
   Touch : érintés : [Denazen-regény] / Jus Accardo ; [ford. Sipos-Lánc Brigitta]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-089-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3629671]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2016.
Arráez, Sol
   A dzsungel könyve : [2. szint] / Rudyard Kipling [alapján] ; átd. Sol Arráez ; rajz. Carmen Guerra ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-597-4 kötött
angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - képeskönyv - ifjúsági regény - gyermekregény
820-31.04(02.053.2)=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625646]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2016.
Arráez, Sol
   Kisasszonyok : [3. szint] / Louise May Alcott [alapján] ; átd. Sol Arráez ; rajz. Carmen Guerra ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-602-5 kötött
amerikai angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
820-31.04(02.053.2)(73)=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625664]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2016.
Asensio, María
   Moby Dick : [3. szint] / Herman Melville [alapján] ; átd. María Asensio ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-604-9 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - regény - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11 *** 820-31.04(73)=945.11
[AN 3625698]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2016.
Asensio, María
   Robinson Crusoe : [4. szint] / Daniel Defoe [alapján] ; átd. María Asensio ; rajz. Francesc Ràfols. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-605-6 kötött
angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - regény - gyermekregény
820-31.04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625712]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2016.
Asensio, María
   Sherlock Holmes kalandjai : [4. szint] / Arthur Conan Doyle [alapján] ; átd. María Asensio ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-606-3 kötött
angol irodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - bűnügyi regény - gyermekregény
820-312.4.04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625703]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2016.
Asensio, María
   Twist Olivér : [4. szint] / Charles Dickens [alapján] ; átd. María Asensio ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-607-0 kötött
angol irodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - ifjúsági regény - gyermekregény
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625636]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Notable (magyar)
   Menő-riadó Kambodzsában / Marni Bates ; [ford. Kulcsár Júlia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 307 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-286-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3627881]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2016.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Neue Karlchen-Geschichten (magyar)
   Misu mindenre kíváncsi : újabb nyúlfarknyi történetek / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 61, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-142-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3626858]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die grosse Eiszeit (magyar)
   Bori és az olasz fagyi / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 105, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-177-2 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626550]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2016.
Carey, M. R. (1959-)
The girl with all the gifts (magyar)
   Kiéhezettek / M. R. Carey ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 453, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8465-2 fűzött : 3800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3625499]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2016.
Castle, Richard
Heat rises (magyar)
   Heat rises : hőségriadó / Richard Castle ; [ford. Zelei Róbert]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 382 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-671-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3629687]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2016.
Davidson, Zanna
Midnight escape (magyar)
   Az éjszakai kaland / Zanna Davidson ; ill. Barbara Bongini. - [Kisújszállás] : [Pannon-Literatúra], [2015]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Tündérpónik ; 1.)
ISBN 978-963-251-804-6 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626603]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2016.
De la Cruz, Melissa (1971-)
The Isle of the Lost (magyar)
   Az Elveszettek szigete : készült az Utódok alapján / Melissa de la Cruz ; [ford. Nagy Ambrus]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 345 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5591-06-8 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626669]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2016.
Delgado, Consuelo
   Nemo kapitány : [4. szint] / Jules Verne [alapján] ; átd. Consuelo Delgado ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-608-7 kötött
francia irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
840-31.04(02.053.2)=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625685]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2016.
Delgado, Consuelo
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül : [3. szint] / Jules Verne [alapján] ; átd. Consuelo Delgado ; rajz. Silvina Socolovsky ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-603-2 kötött
francia irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
840-31.04(02.053.2)=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625672]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2016.
Donaldson, Julianne
Edenbrooke (magyar)
   Edenbrooke / Julianne Donaldson ; [ford. Molnár Edit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 317 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-292-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-291-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3629639]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2016.
Dos Violettas para un León (magyar)
   Egy Leónra két Violetta : a harmadik évad regénysorozatának második kötete / [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 192 p. ; 19 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-99-5 fűzött : 2999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3625487]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2016.
Ee, Susan
World after (magyar)
   World after : túlélők világa / Susan Ee ; [ford. AncsaT]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 380, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-165-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3629666]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2016.
Eggers, Dave (1970-)
A hologram for the king (magyar)
   Hologram a királynak / Dave Eggers ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2015. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-222-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3626713]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2016.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 233, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9627-6 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3627812]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2016.
Funnell, Pippa (1968-)
Red Admiral (magyar)
   Admirális : születésnapi ajándék / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 105, [6] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-615-5385-63-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3628022]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2016.
Gavalda, Anna (1970-)
La consolante (magyar)
   Vigaszág / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2009. - 542 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2705-9 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3628112]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2016.
Gavalda, Anna (1970-)
Ensemble, c'est tout (magyar)
   Együtt lehetnénk / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2006. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2514-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3629619]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2016.
Gavalda, Anna (1970-)
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt / Anna Gavalda ; [ford. Tóth Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2005. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2425-6 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3628117]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2016.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2035 (magyar)
   Metró 2035 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2015. - 482, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-261-6 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3615532]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
The kingmaker's daughter (magyar)
   A királycsináló lánya / Philippa Gregory ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 452 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Rokonok háborúja. - Bibliogr.: p. 449-[453].
ISBN 978-963-310-338-8 fűzött : 3990,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1456-1485)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3627865]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
The king's curse (magyar)
   A király átka / Philippa Gregory ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Libri, 2016, cop. 2015. - 662 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 656-662.
ISBN 978-963-310-452-1 fűzött : 3990,- Ft
Pole, Margaret, Countess of Salisbury (1473-1541)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3627861]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
The lady of the rivers (magyar)
   A folyók asszonya / Philippa Gregory ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 567 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Rokonok háborúja. - Bibliogr.: p. 565-567.
ISBN 978-963-310-234-3 fűzött : 3990,- Ft
Jacquetta, Duchess of Bedford (1416?-1472)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3627863]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
The white princess (magyar)
   A fehér hercegnő / Philippa Gregory ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 575 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Rokonok háborúja. - Bibliogr.: p. 572-[576].
ISBN 978-963-310-259-6 fűzött : 3990,- Ft
Erzsébet (Anglia: királyné) (1466-1503)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3627877]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
The white queen (magyar)
   A fehér királyné / Philippa Gregory ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Libri, 2016, cop. 2010. - 448 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 447-[449].
ISBN 978-963-310-443-9 fűzött : 3990,- Ft
Erzsébet (Anglia: királyné) (1437?-1492)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3627879]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2016.
Grippando, James (1958-)
Black horizon (magyar)
   Fekete horizont / James Grippando ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 332 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-855-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3625408]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2016.
Hart, Liliana
Whiskey, you're the devil (magyar)
   Go-go girl a pácban / Liliana Hart ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 247, [5] p. ; 20 cm. - (Go-go girl sorozat ; 4.). (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-26-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3625480]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2016.
Hawkins, Rachel (1979-)
Demonglass (magyar)
   Demonglass : démonüveg / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 300 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-873-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3629647]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2016.
Herrndorf, Wolfgang (1965-)
Tschick (magyar)
   Csikk / Wolfgang Herrndorf ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2012. - 317 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-331-7 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3628095]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2016.
Houellebecq, Michel (1956-)
La carte et le territoire (magyar)
   A térkép és a táj / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2011. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2856-8 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3629621]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2016.
Huxley, Aldous (1894-1963)
The crows of pearblossom (magyar)
   A varjak és a csörgőkígyó / Aldous Huxley ; Máray Mariann illusztrációival. - [Budapest] : Két Egér Kv. : Móra, cop. 2016. - [36] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Ford. Mészáros János
ISBN 978-615-80037-2-8 kötött : 2499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - állatmese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3626576]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2016.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of grey (magyar)
   A szürke ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 647, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-699-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627870]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2016.
Jarry, Alfred (1873-1907)
Le surmâle (francia, magyar)
   A szuperhím : modern regény = Le surmâle : roman moderne / Alfred Jarry ; ford. Csímár Péter ; a ... versrészlet Pál Ferenc fordítása. - Szentendre : TPM, 2016. - 165 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89359-5-3 fűzött
francia irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
840-31.02=945.11
[AN 3627923]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2016.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 212 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-587-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629623]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2016.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Rikki-tikki-tavi (magyar)
   Riki-tiki-tévi / Rudyard Kipling ; [Damó István ill.] ; [ford. Benedek Marcell]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 3.)
A ford. a "The jungle book" és a "The second jungle book" (London : Macmillan, 1930) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-415-277-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3629797]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2016.
   Kislánymesék / [rajz. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 357 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-674-2 fűzött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3625662]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2016.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben / Arthur Koestler ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1988. - 309, [2] p. ; 21 cm
keretcím: 100 könyv
ISBN 978-963-405-357-6 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3627831]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2016.
Kundera, Milan (1929-)
Nesmrtelnost (magyar)
   Halhatatlanság / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1995. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9609-5 kötött : 3690,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3628124]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2016.
Lagercrantz, Rose (1947-)
Mitt lyckliga liv (magyar)
   Az én boldog életem / írta Rose Lagercrantz ; rajz. Eva Eriksson ; ford. Maria Larsson. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016, cop. 2014. - 138 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-48-7 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3628903]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2016.
Lakits István (1932-)
Les présents qui furent (magyar)
   A befejezett jelen / Lakits István ; [ford. Ágh András]. - Budapest : Ráció, 2016-. - 19 cm
Lakits István (1932-)
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 3626586]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gyermekkor. - 2016. - 205, [2] p. : ill.
ISBN 978-615-5047-87-9 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3626591] MARC

ANSEL
UTF-85412 /2016.
Lu, Marie (1984-)
Legend (magyar)
   Legend : legenda / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 302 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-703-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3629655]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2016.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kalandra fel!. - 2016. - 120 p.
ISBN 978-963-244-609-7 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626880] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Buksi hadművelet. - 2016. - 120 p.
ISBN 978-963-244-610-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626887] MARC

ANSEL
UTF-85414 /2016.
Maas, Sarah J. (1986-)
The assassin's blade (magyar)
   The assassin's blade : az orgyilkos pengéje : [az Üvegtrón előzményei] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 498 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-139-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628052]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2016.
Maas, Sarah J. (1986-)
Throne of glass (magyar)
   Throne of glass : üvegtrón / Sarah J. Maas ; [ford. Varga Csaba]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 543 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-180-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628046]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2016.
Macourek, Miloš (1926-2002)
Mach a Šebestová za školou (magyar)
   Matyi és Sári mindent megold / [szöveg] Miloš Macourek ; [ill.] Adolf Born ; ford. Kocsis Péter. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-143-7 kötött : 3590,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3626866]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2016.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Imâ poterpevšego, Nikto (magyar)
   A sértett neve, Senki / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2015. - 194 p. ; 21 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-963-12-3846-4 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3625882]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2016.
Márton Ágnes
   Captain Fly's bucket list / Agnes Marton. - [Budapest] : [Márton Á.], cop. 2016. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4475-5 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - vers
820-14(439)
[AN 3625871]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2016.
McGarry, Katie
Pushing the limits (magyar)
   Pushing the limits : feszülő húr / Katie McGarry ; [ford. Károlyi Eszter, Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 436 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-578-7 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628039]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2016.
Mora, Lucía
   Tom Sawyer kalandjai : [3. szint] / Mark Twain [alapján] ; átd. Lucía Mora ; rajz. Guadalupe Guardia ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-601-8 kötött
amerikai angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11 *** 820-31.04(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3625679]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2016.
Munthe, Axel (1857-1949)
The story of San Michele (magyar)
   San Michele regénye / Axel Munthe. - [Budapest] : Szabad Tér, 2016. - 370 p. ; 21 cm
Ford. Benedek Marcell
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87061-9-5)
Munthe, Axel (1857-1949)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3629620]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2016.
Nors, Dorthe (1970-)
Kantslag (magyar)
   Karateütés : történetek / Dorthe Nors ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2016. - 149, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-228-5 kötött : 2490,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3626708]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2016.
Obrezkova, Nina Aleksandrovna (1965-)
   Ninpu = Linde = Hársfa = Le tilleul / Nina Obrezkova. - Badacsonytördemic : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2015. - 43, 43, [4] p. : ill. ; 15x17 cm + CD. - (Literatural, ISSN 2061-182X)
ISBN 978-963-9876-80-4 fűzött
orosz irodalom - többnyelvű dokumentum - vers - auditív dokumentum
882-14.02=30=40=945.11
[AN 3626102]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2016.
Oksanen, Sofi (1977-)
Puhdistus (magyar)
   Tisztogatás / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2010. - 366 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-193-1 fűzött : 3450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3628756]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2016.
Oksanen, Sofi (1977-)
Stalinin lehmät (magyar)
   Sztálin tehenei / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2011. - 447 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-263-1 fűzött : 3450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3628752]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2016.
O'Neill, Louise (1985-)
Only ever yours (magyar)
   Örökké a tiéd / Louise O'Neill ; [ford. Farkas Krisztina]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 436 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-147-5 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3626812]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2016.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2016. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9975-1 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3627824]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2016.
Parvela, Timo (1964-)
Maukka ja Väykkä (magyar)
   Miú és Vau / [szöveg] Timo Parvela ; [ill.] Virpi Talvitie ; [ford. Kovács Ottilia]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2016, cop. 2012. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-19-4 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3629795]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2016.
Perkins, Stephanie
Lola and the boy next door (magyar)
   Lola és a szomszéd srác / Stephanie Perkins ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 334 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-774-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3629678]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2016.
Picoult, Jodi (1966-)
Keeping faith (magyar)
   Csodalány / Jodi Picoult ; [ford. Peiker Éva]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2015. - 567 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-451-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3628760]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2016.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Das kleine Gespenst (magyar)
   A kis szellem / Otfried Preussler ; F. J. Tripp ... rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2014. - 107 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5450-02-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629716]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2016.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Die kleine Hexe (magyar)
   A kis boszorka / Otfried Preussler ; Winnie Gebhardt illusztrációival ; Nádori Lídia fordításában. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2016. - 120, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Megj. "A kis boszorkány" címmel is
ISBN 978-615-5541-41-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626607]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2016.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Neues vom Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz újabb gaztettei : még egy paprikajancsis és vitézlászlós történet Otfried Preusslertől / ... összefirkálta F. J. Tripp ; ford. Nádori Lídia. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2014. - 121, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5234-91-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629742]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2016.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 4. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2013. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5234-32-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629721]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-747-7 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628063]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2016.
Roth, Veronica (1988-)
Allegiant (magyar)
   A hűséges : [a trilógia harmadik kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Cicero, [2016], cop. 2014. - 450 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-990-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3629854]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2016.
Roth, Veronica (1988-)
Divergent (magyar)
   A beavatott : [a trilógia első kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Ciceró, 2016, cop. 2012. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-884-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3629860]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2016.
Roth, Veronica (1988-)
Insurgent (magyar)
   A lázadó : [a trilógia második kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Ciceró, [2016], cop. 2013. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-923-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3629859]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628023]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 4. (magyar)
   Egy zizi naplója : jéghercegnő : egy nem-túl-tehetséges jéghercegnő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-373-813-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628030]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 5. (magyar)
   Egy zizi naplója : szívzűrök : egy-nem-túl eszes okoska meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 329, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-373-919-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628034]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2016.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Rozsban a fogó / J. D. Salinger ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2015. - 306 p. ; 19 cm
Megj. "Zabhegyező" címmel is
ISBN 978-963-405-085-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627838]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2016.
Schätzing, Frank (1957-)
Breaking news (magyar)
   Breaking news : a Saron-merénylet nyomában / Frank Schätzing ; [ford. Frick József]. - Budapest : Argumentum, 2016. - 1051 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-471-6 fűzött : 5990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3626769]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2016.
Smith, Jim (1975-)
I am not a loser (magyar)
   A legmenőbb Lúzer / Lúzer Béni ; helyesírás-ellenőrizte Jim Smith ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5501-21-0 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626821]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2016.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : confidences, sms et prince charmant! (magyar)
   Lányok regénye : titkok, hazugságok, vallomások! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 330 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-245-383-5 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629683]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2016.
Steinbeck, John (1902-1968)
Of mice and men (magyar)
   Egerek és emberek / John Steinbeck ; [ford. Benedek Marcell]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Aranytoll, 2016. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-01-3 kötött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3628033]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2016.
Stovall, Jim (1958-)
The ultimate gift (magyar)
   A végső ajándék / Jim Stovall ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2015. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-23-9 fűzött : 2450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3625866]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2016.
Strid, Jakob Martin (1972-)
Den utrolige historie om den kæmpestore pære (magyar)
   Hihetetlen történet az óriás körtéről avagy Hiteles históriája annak, hogyan került vissza Jeronimus Baltazar Severin Olsen az őt megillető, jogos hivatalába, Napváros polgármesteri székébe, a város összes lakójának örömére - egyvalakit kivéve / írta és rajz. Jakob Martin Strid ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2013. - 98, [7] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5234-53-8 kötött : 3990,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3628913]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2016.
Taylor, Cally
Heaven can wait (magyar)
   A mennyország várhat / Cally Taylor ; [ford. Molnár Edit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 341 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-243-2 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3629652]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2016.
Teller, Janne (1964-)
Alt (magyar)
   Minden : novellák / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2015. - 178, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-559-5 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3628101]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2016.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3628097]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die klasse Klassenfahrt (magyar)
   Berci és a kalandos osztálykirándulás / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 92 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-175-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626559]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2016.
Torrico, Sara
   Pinokkió : [2. szint] / Carlo Collodi [alapján] ; átd. Sara Torrico ; rajz. Carmen Guerra ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-598-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - mese - gyermekregény
850-34.04(02.053.2)=945.11 *** 860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3625716]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2016.
Torrico, Sara
   A széttáncolt cipellők : [2. szint] / Grimm testvérek [alapján] ; átd. Sara Torrico ; rajz. Carmen Guerra ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 43, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-599-8 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - képeskönyv - mese - gyermekregény
830-34.04(02.053.2)=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625650]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2016.
Tursten, Helene (1954-)
Glasdjävulen (magyar)
   Üvegdémon / Helene Tursten ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 343 p. ; 20 cm. - (Irene Huss felügyelő esetei)
ISBN 978-963-09-8467-6 fűzött : 3400,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3625899]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2016.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
If this isn't nice, what is? (magyar)
   Mi szép, ha nem ez? : a vonnegutizmus alapjai / Kurt Vonnegut ; [ford. és az előszót írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 190 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-621-2 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - előadóbeszéd
820-5(73)=945.11
[AN 3617493]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2016.
Warga, Jasmine
My heart and other black holes (magyar)
   Szívem és egyéb fekete lyukak / Jasmine Warga ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 315 p. ; 20 cm. - (Kulcs könyv, ISSN 2416-2426)
ISBN 978-963-09-8466-9 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3626759]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2016.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor's rhino rumblings (magyar)
   A dühös orrszarvú ; Találkozás a mongúzzal / Paul White ; [graf. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 136 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Jungle doctor's rhino rumblings ; Jungle doctor meets mongoose. - keretcím: A dzsungeldoktor állatmeséi
ISBN 978-615-5189-87-6 fűzött
ausztrál irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3626184]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2016.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor's tug-of-war (magyar)
   Kötélhúzás ; Történetek a vízilóról / Paul White ; [graf. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 155 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Jungle doctor's tug-of-war ; Jungle doctor's hippo happenings. - keretcím: A dzsungeldoktor állatmeséi
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5189-90-6)
ausztrál irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3626180]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2016.
Wild, Meredith
Hardpressed (magyar)
   Rád kattanva 2 / Meredith Wild ; [ford. Székely Szilvia]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-676-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3625387]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2016.
Woltz, Anna (1981-)
Mijn bijzonder rare week met Tess (magyar)
   Tess és én : életem legfurcsább hete / Anna Woltz ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-098-0 fűzött : 2490,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3625393]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2016.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Lying on the couch (magyar)
   Terápiás hazugságok / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 468 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-133-2 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3626698]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2016.
Young, Samantha (1986-)
Down London Road (magyar)
   London Road / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 453 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-089-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3629645]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2016.
Yuste, Olga M.
   A szépség és a szörnyeteg : [2. szint] / írta Olga M. Yuste ; rajz. Carmen Guerra ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-600-1 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3625689]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2016.
Zootopia (magyar)
   Zootropolis - állati nagy balhé / Disney ; [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [57] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5591-62-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3626777]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2016.
Zuckoff, Mitchell
13 hours (magyar)
   13 óra : Bengázi titkos katonái / Mitchell Zuckoff ... ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 318 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 305-315.
ISBN 978-963-419-040-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3625962]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5467 /2016.
Arany János (1817-1882)
   Balladák / Arany János ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, [2016]. - 128 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 3629676]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2016.
   Az asztal megterül : válogatás a 20 éves Pannon Tükör közleményeiből, 2015 / [összeáll és szerk. Péntek Imre] ; [közread. a] Pannon Írók Társasága. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2015]. - 206 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5022-24-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3626491]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2016.
Bakos Kornél
   Abakusz [elektronikus dok.] : a reinkarnáció könyve / Ilián. - Szöveg (647 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627403]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2016.
Békés Pál (1956-2010)
   A kétbalkezes varázsló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 145, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-283-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3627815]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2016.
Benyák Zoltán (1976-)
   A nagy illúzió / Benyák Zoltán. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-523-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3625965]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2016.
Bereményi Géza (1946-)
   Versek / Bereményi Géza. - Budapest : Magvető, 2016. - 254, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2897-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - dal
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3626625]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2016.
Berg, Borisz
   Macskabajusz [elektronikus dok.] : bipoláris blues / Borisz Berg. - Szöveg (epub : 560 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627125]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2016.
Berkes Péter (1931-)
A bánya réme (új kiadása)
   Az öreg bánya titka / Berkes Péter ; [ill. Szőnyi Gyula]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016, cop. 1970. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-29-5 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3628036]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2016.
Bodor Ádám (1936-)
   A barátkozás lehetőségei : novellák és film / Bodor Ádám. - Budapest : Magvető, 2016. - 40 p. : ill. ; 22 cm + DVD
ISBN 978-963-14-3371-5 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - audiovizuális dokumentum
894.511-32
[AN 3626895]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2016.
Böröczki Mihály (1946-)
   Időrendben / Böröczki Mihály ; [graf. Gasztonyi Zsuzsa]. - Szombathely : PenCom Grafika, 2016. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80121-1-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3625553]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Amikor kivirágzott a fánkfánk / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-260-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3627810]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2016.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Budapest! : Béla-irtó hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-79-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3629659]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2016.
Bujáki Laura (1975-)
   Mesék Hétföldről [elektronikus dok.] : Szösz-völgy / Bujáki Laura. - Szöveg (epub : 529 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627458]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2016.
Bujáki Lívia (1975-)
   Enid [elektronikus dok.] / Tracey Howard. - Szöveg (epub : 538 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3627297]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2016.
Bulla Jánosné
   Rózsalevél : elbeszélő költemények, igaz mesék / Bulla Jánosné. - Budapest : Duna Kvklub, [2016]. - 147, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5390-18-0 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3625558]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2016.
Centauri (1972-)
   Jákob botja / Centauri. - Budapest : Magvető, 2016. - 559 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3244-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626631]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2016.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A pozsonyi csata : hadiparancs: "Irtsátok ki a magyarokat" / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2013 [!2016]. - 254, [2] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-126-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3629808]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2016.
Császár Dytta
   Felhőtánc / Császár Dytta. - Nyíregyháza : Császár Z.-né, 2016. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4962-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626375]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2016.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Versek [elektronikus dok.] : 1785-1804 / Csokonai Vitéz Mihály. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-277-8 (epub)
ISBN 978-963-398-278-5 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627274]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2016.
Divinszky Lívia
   Uram, adj lámpást! : Divinszky Lívia válogatott írásai a szerző illusztrációival. - [Budapest] : Magánkiad., [2015]. - 160 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3492-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626086]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2016.
Dorsan, K.
   A kék hegyek aranya [elektronikus dok.] / K. Dorsan. - Szöveg (epub : 621 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-93-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3627614]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2016.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2005. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3629622]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2016.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2014. - 443 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3628096]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2016.
Dragomán György (1973-)
   Oroszlánkórus : novellák / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 247, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3297-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3628093]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2016.
   Érdi mozaik : Bíró András Baráti Társaság, 2016 / [szerk. Daróci Attila] ; [ill. Wegenast Róbert] ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 100, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80129-4-2 fűzött
Érd - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Érd)
[AN 3626023]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2016.
Esterházy Péter (1950-)
   Egy nő / Esterházy Péter. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1995. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2451-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3628912]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2016.
Fazekas Milán Gábor
   Tomi, a dinó / Fazekas Milán Gábor. - [Pécs] : Fazekas M. G., cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 19x22 cm. - (Sikergyerkőcök)
ISBN 978-963-12-3940-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3625822]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2016.
Fekete Dávid (1996-)
   Átharapott fénysugár [elektronikus dok.] : válogatott versek / Fekete Dávid. - Szöveg (epub : 651 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627315]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2016.
Felhőhegyi Balázs
   A bükfürdői kalamajka / Felhőhegyi Balázs ; [grafikus Németh Gyula]. - [Budapest] : Danubius Zrt., 2016. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Sárkánykalandok ; 1.)
ISBN 978-963-12-4735-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3626110]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2016.
Fésüs Éva (1926-)
   Aranypofácska / Fésűs Éva ; Szekeres Erzsébet rajz. - Budapest : Kairosz, 2015. - 90 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-804-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627933]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2016.
Finy Petra (1978-)
   A fűszerkatona : hét földrész meséi / Finy Petra ; Szegedi Katalin illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016, cop. 2013. - 67, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-41-8 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3628888]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2016.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (angol)
   Eclipse of the crescent moon : [a tale of the siege of Eger, 1552] / by Géza Gárdonyi ; [transl. and with an introd. by George F. Cushing] ; [... graphics by Győző Vida]. - 9. ed. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 1991. - XVII, 560 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6154-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3628157]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2016.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A lámpás / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-17-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627801]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2016.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : a kísértetház / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135184. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80034-5-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627096]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2016.
Gyuricza Klára
   Filléresvonat / Gyuricza Klára. - [Budapest] : HTSART, [2016]. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80411-0-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626746]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2016.
Gzyamek, Slawomir
   Pavor Nocturnus [elektronikus dok.] : filmnovella / Slawomir Gzyamek. - Szöveg (epub : 537 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - filmnovella - elektronikus dokumentum
894.511-293.7
[AN 3627448]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2016.
H. Csöppike
   Dühöng a nyár : [H. Csöppike versei]. - Pécs : Szerző, 2015. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3594-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626384]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2016.
H. Csöppike
   Mindennapi versek a XXI. századból / H. Csöppike ; [festmények Marsi Csaba és H. Csöppike]. - Pécs : Szerző, 2013-. - 21 cm
A 3. köt. fotóit Boglári József kész.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3509209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2015. - 116 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-1546-5 fűzött
[AN 3626383] MARC

ANSEL
UTF-85505 /2016.
Horváth Zoltán
   Szódát legelni éhesen [elektronikus dok.] : szívipari értekezések versben / Horváth Zoltán. - Szöveg (pub : 569 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627435]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2016.
Jóna Dávid (1968-)
   Az élet szövete / Jóna Dávid. - [Mány] : Art'húr Irod. Kávéház, 2016. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4498-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3625777]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2016.
Juhász Lilla
   Az üveghegyen is túl... van egy hely, ahol az emberek nem szemetelnek : kisvidra kalandjai / [írta Juhász Lilla] ; [Kurucz Márta közrem.] ; [graf. Csíkszentmihályi Berta] ; [közread. a Magosfa Alapítvány]. - Vác : Magosfa Alapítvány, 2016. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80412-0-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezetvédelem - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.06(02.053.2) *** 087.5
[AN 3625625]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2016.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [Kass János illusztrációival]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-272-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3627884]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2016.
Kasza Béla (1955-)
   Túl közel egy hangulathoz : Kasza Béla versei Levy képeihez. - [Siófok] : [Bihari Puhl L.], cop. 2015. - [118] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4846-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Bihari_Puhl_L.
[AN 3625768]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2016.
Katus Ferenc (1950-)
   Toronyváros [elektronikus dok.] / Katus Ferenc. - Szöveg (epub : 901 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-962-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3627444]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2016.
Kertész Imre (1929-2016)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2464-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3628916]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2016.
Kiss Petra
   Tit [elektronikus dok.] / Kiss Petra. - Szöveg (epub : 991 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3627278]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2016.
Kiss Tamás
   Vihar az óperenciás tengeren, avagy Mesés elme rengés [elektronikus dok.] / Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 679 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3627528]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2016.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mondák könyve : hun és magyar mondák / Komjáthy István ; [Boromisza Zsolt rajz.]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 396, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9997-0 kötött : 3499,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3627875]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2016.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Márton és Micike a tűzoltóknál / Winkler Róbert ; Baranyai (b) András rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2013. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5234-63-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3628826]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2016.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Márton és Micike az autószerelő műhelyben / Winkler Róbert ; Baranyi (b) András rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2012. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5234-24-8 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3628822]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Szókimondóka mesesorozat 1 / Lackfi János ; [ill. Hadházi Kata, Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2016. - 107, [4] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626545]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Szókimondóka mesesorozat 2 / Lackfi János ; [ill. Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2016. - 129 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80262-3-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626553]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 118, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-038-1 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3629804]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013-2016]. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3498317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 14. kiad. - [2016], cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3629669] MARC

ANSEL
UTF-85521 /2016.
Lendvay Tibor
   Talpon maradni : publicisztikai írások / Lendvay Tibor. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2015]. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7377-68-6 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(437.6)
[AN 3626317]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2016.
Márai Sándor (1900-1989)
   Erdélyi emlék / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta Mészáros Tibor] ; [összeáll. Kovács Attila Zoltán, Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 158, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-738-7 kötött : 3499,- Ft
Erdély - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 908.439.21(0:82-84) *** 930.85(439.21)(0:82-84)
[AN 3626536]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2016.
Marosi Katalin (1997-)
   32-es sugárút [elektronikus dok.] : a jazz életérzés / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 553 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-384-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3627466]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2016.
Mészárosné Bató Kati
   Rendben megérkeztem.. / Mészárosné Bató Kati. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3899-0 fűzött
gyászolás - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 236.1(0:82-94)
[AN 3625728]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2016.
Mile Moi
   Moi naplója [elektronikus dok.] : kalandok és egyéb huncutságok / Mile Moi. - Szöveg (epub : 858 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3627494]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2016.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 54. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-259-0 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3629766]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2016.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Maléna kertje : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - 239 p., [8.] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-31-8 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3628907]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2016.
Mönich Krisztina
   Lélekemelő gondolatok : versek szeretetről, hitről, reményről / Mönich Krisztina. - [Budapest] : Álomgyár K., [2015]. - 106, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5596-22-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626039]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2016.
Nádas Péter (1942-)
   Párhuzamos történetek / Nádas Péter. - 4. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016, cop. 2005. - 3 db ; 22 cm
ISBN 978-963-676-561-3 kötött : 9999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A néma tartomány. - 465, [2] p.
[AN 3627851] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az éjszaka legmélyén. - 415, [2] p.
[AN 3627853] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A szabadság lélegzete. - 750, [3] p.
[AN 3627856] MARC

ANSEL
UTF-85530 /2016.
   A Napkorong lakói : válogatás a Napkorong Irodalmi Klub szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Krassóy Iván Istvánné, Helen Bereg]. - [Budapest] : Napkorong Irod. Klub, 2015. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4016-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3625757]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2016.
Óvári Dóri
   Csak halkan sírhatok [elektronikus dok.] : verseim / Óvári Dóri. - Szöveg (epub : 516 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627307]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2016.
Óvári Dóri
   A gyilkosok is alszanak [elektronikus dok.] / Óvári Dóri. - Szöveg (epub : 495 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627122]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2016.
Pádár Éva
   A hiú kakas éneke és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 30, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-251-845-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626628]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2016.
Pádár Éva
   A kertész és a medve és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 28, [4] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-251-844-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626624]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2016.
Pádár Éva
   A tigris és a róka és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 28, [4] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-251-843-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626630]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2016.
Pánti Mária (1978-)
   Illegális mítoszok [elektronikus dok.] / Pánti Mária. - Szöveg (epub : 6.5 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-976-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627426]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2016.
Perlawi Andor (1938-)
   Örökre nekik ; Árnyas napok fénye ; Ne adjuk a vért, a magyart : [versek a XX. és XXI. századból] / Perlawi Andor. - [Balatonfüred] : Szerző, 2016. - 219 p. ; 19 cm. - (Perlawi Andor munkái. Versek)
ISBN 978-963-12-4169-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626407]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2016.
Popovics Péter (1953-)
   Hej dirmom - gorbelom [elektronikus dok.] : Pekka meséi az égig érő fáról, Tószéli Manóról és másokról / Popovics Péter. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Amszterdam ; Budapest : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3627475]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2016.
Rábaközi Gergő (1992-)
   Egy tőről [elektronikus dok.] / Rábaközi Gergő. - Szöveg (epub : 509 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627420]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2016.
Roboz Léna
   Balkáni árnyak / Roboz Léna. - Budapest : Athenaeum, cop. 2016. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-520-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3625493]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2016.
Rozán Eszter
   Amanda : kisregény / [Rozán Eszter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 273, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-08-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626101]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2016.
Rutkai Bori (1973-)
   Pizsamátor : bulizós kaland-dalok az egész családnak / Rutkai Bori. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [41] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-5591-33-4 kötött : 3999,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekdal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3626594]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2016.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Mellettem, emberközelben : új- és válogatott versek / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2016. - [132] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80120-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626398]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2016.
Shay, Mary (1996-)
   Nemesis [elektronikus dok.] : delusion : tévedés / Mary Shay. - Szöveg (epub : 693 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3627608]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2016.
Sirím, C. A.
   Tigrisszem [elektronikus dok.] : vígjáték / C. A. Sirím. - Szöveg (epub : 538 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3627265]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2016.
Skylles, Donatella (1944-)
   Akihez a sors nem volt kegyes [elektronikus dok.] / Donatella Skylles. - Szöveg (epub : 515 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3627395]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2016.
Skylles, Donatella (1944-)
   A macska éneke [elektronikus dok.] / Donatella Skylles. - Szöveg (epub : 487 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627416]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2016.
Szabó Jolán
   A vak tyúk szeme / Szabó Jolán. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-39-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3624216]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2016.
Szamilák Tünde
   A kis angol [elektronikus dok.] / Szamilák Tünde. - Szöveg (epub : 573 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627524]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2016.
Szepes Mária (1908-2007)
   A tibeti orgona / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-568-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-312.9
[AN 3628013]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-252-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3628138]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 235, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-253-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3628136]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A világ sokkal több.. : Szerb Antal füveskönyve / [vál. és szerk. Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, 2016. - 134, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-254-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3626719]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2016.
Szinetár Miklós (1932-)
   Senki többet? : pályázat harmadszor... / Szinetár Miklós. - Budapest : Európa, 2016. - 285, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9995-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3625507]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2016.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Képaláírások : látvány és narratíva / Szőcs Zoltán. - Budapest : Szerző, 2016. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1880-0 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3625934]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2016.
Tóth Erzsébet (1971-)
   Az igaz szerelem! [elektronikus dok.] : álom vagy valóság? / Elizabeth Roll. - Szöveg (epub : 782 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135221. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3627399]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2016.
Tóth Imre (1966-)
   Exit / Tóth Imre. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társ.], [2015]. - 47 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-21-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3626404]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2016.
Tóth Lászlóné (1935-)
   Sarkadban fenevaddal : űzött "őzek" a II. világháborúban : trilógia / V. Tóth Offy (V. Tyffo). - Budapest : Tóth L.-né, 2016. - 3 db ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4593-6 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3626778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 829 p.
[AN 3626782] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 795, [2] p.
[AN 3626783] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 831 p.
Bibliogr.: p. 825-826.
[AN 3626784] MARC

ANSEL
UTF-85559 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Dani biciklizni tanul / [írta] Vadadi Adrienn ; [rajz.] Igor Lazin. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 45, [3] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-128-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3626873]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2016.
Vedres Ferencné (1947-)
   Fény kavarog a szélben / Vedres-Nagy Ibolya, Vedres Ferenc ; Kondár[!Kondákor] Ferenc illusztrálásával. - Kiskunmajsa : Majsa Lapny., 2015. - 81 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4613-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3625663]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2016.
Vernyik Alexandra (1989-)
   Csendes léptek [elektronikus dok.] / Gál Alexandra. - Szöveg (epub : 615 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627484]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2016.
Westa, Kae
   A démon és a papnő / Kae Westa. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016, cop. 2014. - 453 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-244-9 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3629673]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2016.
Wise, Sultan
   Lélekháború / Sultan Wise. - [Miskolc] : Tóth Z., 2015. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4413-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3625615]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2016.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   Szépapám szerelme / Zilahy Lajos. - Pomáz : Kráter, 2015. - 120 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 33.)
ISBN 978-963-298-172-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3626564]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2016.
Zólyom János (1938-)
   Halál gróf Dégenfeld Ottó birtokán. - Ács : [Zólyom J.], [2015]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Zólyom János
ISBN 978-963-12-3726-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3625769]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2016.
Zsolcai, Lyza
   A szerelem hullámain [elektronikus dok.] : szerelmesversek / Lyza Zsolcai. - Szöveg (epub : 183 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-02-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627330]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5567 /2016.
   Az aranyszőrű bárány / [ill. Varga Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-693-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625804]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2016.
   Bambi : előugró elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-696-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625851]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-5441-21-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628963]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2016.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-16-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628055]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2016.
   A csillagszemű juhász / [ill. Varga Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-694-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625808]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2016.
Delgado, Consuelo
   Kérdések az állatokról : [1. szint] / írta Consuelo Delgado ; rajz. Teresa Novoa ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 27, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-594-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625668]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2016.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Móna Manó mesék 1-3 : a világ manó szemmel / Döbrentey Ildikó ; [ill. Halász-Géczi Ágnes]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2015. - 52, [11] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-80262-0-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3626439]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2016.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Móna Manó mesék 4-7 : Móna Manó barátai / Döbrentey Ildikó ; [ill. Halász-Géczi Ágnes]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2015. - 58, [29] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-80262-1-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3626450]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2016.
Gifford, Clive (1966-)
Robots' revenge (magyar)
   A robotok lázadása : [a Rubik-misszió: fizika] / Clive Gifford ; [ill. Damien Jones] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-720-6 fűzött
fizika - robotika - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 53(02.053.2) *** 621.865.8(02.053.2)
[AN 3625665]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2016.
Green, Dan
Lost in space (magyar)
   Zűr az űrben / Dan Green ; [ill. David Shephard] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-723-7 fűzött
űrhajózás - űrkutatás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 629.78(02.053.2)
[AN 3625682]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2016.
   Hamupipőke : előugró elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-698-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625859]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2016.
   A három kismalac : előugró elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-695-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625843]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2016.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu pihalla (magyar)
   Tatu és Patu elszabadul : kézikönyv mindazoknak, akiknek nincs mit csinálniuk és azoknak akik már megfeledkeztek a játék nemes tudományáról / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016, cop. 2014. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-50-0 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628879]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2016.
   Hófehérke és a hét törpe : előugró elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-697-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625868]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2016.
Kothencz Henrietta
   Palkó és a varázslatos kukásautó / írta és rajz. Kothencz Henrietta. - [Kiskőrös] : Kothencz H., [2015]. - [16] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-3729-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625738]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a játékmackó / Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-415-274-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3627876]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 10. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-014-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628810]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2016.
   Mit tudsz Kecskeméti Gábor békési olimpikonról? / [összeáll. S. Turcsányi Ildikó]. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 8 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Jantyik Mátyás Múzeum füzetei ; 5.)
ISBN 978-615-80138-9-5 fűzött
Kecskeméti Gábor (1912-1981)
Magyarország - Békés - olimpikon - szertorna - Horthy-korszak - 20. század - múzeumpedagógia - múzeumi kiadvány
087.5 *** 069.12 *** 069(439-2Békés) *** 796.41(439)(092)Kecskeméti_G.
[AN 3626284]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2016.
Schmal Róza (1979-)
   Budapesti böngésző / Schmal Róza. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2012. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5234-18-7 kötött : 2990,- Ft
Budapest - helyismeret - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3628917]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2016.
   Szélike királykisasszony / [ill. Eszes Hajnal]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-692-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625791]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2016.
   Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack / [ill. Eszes Hajnal]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-691-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625806]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2016.
Torrico, Sara
   A három kismalac : [1. szint] / átd. Sara Torrico ; rajz. Margarita Menéndez ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-596-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625719]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2016.
Torrico, Sara
   Piroska és a farkas : [1. szint] / írta Sara Torrico ; rajz. Pilar Campos ; [ford. Sándor István]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 26, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-595-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3625654]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5590 /2016.
   12 kisfröccs : tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére / szerk. Katona Csaba és Rácz Attila ; [közread. a Legenda Közművelődési Egyesület]. - Rákospalota : Legenda Közműv. Egyes., 2016. - 125 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4575-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 3625704]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2016.
MicroCAD International Scientific Conference (29.) (2015) (Miskolc)
   The publications of the MultiScience - XXIX. MicroCAD International Scientific Conference [elektronikus dok.] : University of Miskolc, 9-10 April 2015. - Szöveg. - [Miskolc] : [ME], [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-061-5
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3625168]
MARC

ANSEL
UTF-8