MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/06/17 13:48:39
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5592 /2016.
Gémes Tünde, T.
   Kolosi Tamás tudományos közleményei / [összeáll. ... T. Gémes Tünde]. - Budapest : Szirmai V. : Schuchmann P., 2016. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4942-2 fűzött
Kolosi Tamás (1946-)
személyi bibliográfia
012Kolosi_T.
[AN 3627848]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5593 /2016.
   Betlehem : "nagy dolgok a jászolnál történnek" : 2015. december 4 - 2016. szeptember 4. : [kiállítási vezető] = The nativity : "great things are happening at the manger" : 4 December 2015 - 4 September 2016 / [a kiállítás kurátora és a kiállítási vezető szerzője ... Szojka Emese] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2015. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 978-963-9540-97-2 fűzött
Európa - magyar néprajz - karácsonyi szokás - kiállításvezető - betlehemes játék
061.4(439-2Bp.)"2015/2016" *** 398.541(=00)(4) *** 398.541(=945.11) *** 398.332.416(=945.11)
[AN 3627209]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2016.
Dobos László (1952-)
   Adósai vagyunk szülőföldünknek : a Jászok Egyesülete és "A Jászságért" Alapítvány első negyedszázada, 1990-2015 / [írta és szerk. Dobos László]. - Budapest : "A Jászságért" Alapítvány, 2016. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-12-4747-3 fűzött
Jászok Egyesülete
"A Jászságért" Alapítvány
Jászság - Magyarország - egyesület - alapítvány
061.27Jászságért *** 061.2(439)JászokEgyesülete *** 316.347(=915.6)
[AN 3628301]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2016.
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (14.) (2014) (Budapest)
   Proceedings of the 14th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : ... Budapest, 10-12 November, 2014 / ed. by ... I. Zobory ; [org., publ. by the] Faculty of Transportation Engineering Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE, 2015. - 516 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Proceedings of VSDIA 2014. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-186-2 fűzött
járműipar - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2014" *** 629.01
[AN 3628400]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2016.
Wacker, Manfred (1933-2012)
Querweltein (magyar)
   Keresztül-kasul : kézikönyv, nem csak cserkészeknek / Mawa ; [ford. Harkay Péter] ; [... a Magyar Cserkészszövetség kiadásában]. - Budapest : MCSSZ, cop. 2015. - 432 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 411-414.
ISBN 978-963-8305-44-2 fűzött
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 3627178]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5597 /2016.
   A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2015-ben / [szerk. Katona Anikó]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2016. - 77 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Baranya megyei KSZR kiadványai, ISSN 2415-9298 ; 3.)
ISBN 978-963-9043-14-5 fűzött
Baranya megye - könyvtárügy - könyvtárközi kölcsönzés
024.68(439.127) *** 021.64(439.127)
[AN 3627807]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2016.
   Hazánk 25 : a Hazánk Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. 25 éve, 1990-2015 / szerk. Szabó József. - Győr : Hazánk, 2015. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-963-9829-38-1 fűzött
Hazánk Könyvkiadó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (Győr)
Magyarország - Győr - könyvkiadás - kiadó - ezredforduló - könyvkatalógus
655.41(439)"199/201" *** 017.4(439-2Győr)Hazánk
[AN 3627001]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2016.
   Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye. - Budapest : Magánkiad., 2012-. - 21 cm
A 4. kötetet kiad. a Kráter Könyvkiadó
Magyarország - rovásírás - magyarság - magánkönyvtár - 19. század
003.335.9(=945.11) *** 027.1(439)Somogyi_A.
[AN 3421400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Karacsay kódex / [összeáll.] Mandics György. - 2016. - 464 p. : ill., részben színes
A könyvek egyes oldalainak fotómásolatával. - A rovásírásos szövegeket Tisza András írta át. - Bibliogr.: p. 446-463.
ISBN 978-963-12-4512-7 fűzött : 5000,- Ft
[AN 3627471] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5600 /2016.
   Európa szellemtörténete : Közép-Európa feladata a világfejlődésben / [ford. Bistey Mihály, Bistey Zsuzsa]. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2015. - 363 p. : ill. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 25.)
ISBN 978-963-88327-8-8 fűzött
Európa - szellemtörténet - művelődéstörténet - történelem
008(4) *** 930.85(4) *** 94
[AN 3628077]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5601 /2016.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - XV, [1], 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3630323]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2016.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Az Akasha-krónika titka / Edgar Cayce ; [Edgar Cayce munkáiból szerk. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-32-5 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3630221]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2016.
Farkas Ibolya
   Angyali üzenet / Farkas Ibolya. - [Budapest] : Angyali Segítség Mindenkinek Kft., 2015. - 190 p. : ill., színes ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-12-3751-1 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3627337]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Principy, tehnologii, metody večnoj žizni / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3628363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1., Sbornik avtorskih vebinarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 1 sentâbrâ 2015 g., 25 sentâbrâ 2015 g., 12 oktâbrâ 2015 g., 13 oktâbrâ 2015 g., 17 oktâbrâ 2015 g., 24 oktâbrâ 2015 g., 30 oktâbrâ 2015 g. - 2015. - 157 p.
ISBN 978-615-5616-00-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3628367] MARC

ANSEL
UTF-85605 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Strukturizaciâ soznaniâ / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3587766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 5., Sbornik avtorskih seminarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 04 oktâbrâ 2001 g., 09 oktâbrâ 2001 g., 18 oktâbrâ 2001 g., 1 noâbrâ 2001 g. - 2015. - 180 p.
ISBN 978-615-5383-96-0 kötött
[AN 3628352] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 6., Sbornik avtorskih seminarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 20 noâbrâ 2001 g., 29 noâbrâ 2001 g., 13 dekabrâ 2001 g., 7 fevralâ 2002 g. - 2015. - 170 p.
ISBN 978-615-5383-97-7 kötött
[AN 3628354] MARC

ANSEL
UTF-85606 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Tehnologii večnoj žizni : sbornik avtorskih videolekcij, sozdannyh Grigoriem Grabovym 14 iûlâ 2015 g., 10 avgusta 2015 g., 11 avgusta 2015 g., 12 avgusta 2015 g., 13 avgusta 2015 g., 14 avgusta 2015 g. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-99-1 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3628359]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2016.
Iványi Viktória Cintia
   Átok és áldás / Iványi Viktória Cintia. - Veszprém : Kiara, cop. 2016. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87664-5-8 fűzött
okkultizmus
133.4
[AN 3628360]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2016.
Kővári Buda
   9 perc : utam a fénybe : [magyar - angol kétnyelvű kiadvány] = 9 minutes : my path to the light : [Hungarian - English bilingual publication] / Putnoki Tibor (Kővári Buda) ; [... ill. Vavrinecz Beáta] ; [közread. a] Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány, 2016. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9414-2 fűzött
halál - túlvilági élet - jelenség - memoár
001.94 *** 129.4(0:82-94)
[AN 3627716]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2016.
MacLaine, Shirley (1934-)
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-184-7 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus - amerikai angol irodalom - memoár
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 3632389]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2016.
Nemere István (1944-)
   Nagy ufó könyv / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-111-4 fűzött
ufó
001.94
[AN 3627888]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2016.
Virtue, Doreen (1958-)
The angel therapy handbook (magyar)
   Az angyalterápia kézikönyve / Doreen Virtue ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-130-4 kötött : 3290,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3632381]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2016.
Virtue, Doreen (1958-)
Daily guidance from your angels (magyar)
   Napi útmutatás az angyalodtól / Doreen Virtue ; [ford. Ortutay Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-993-6 kötött : 3690,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25
[AN 3630619]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2016.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 857 p. ; 21 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-175-5 fűzött : 5490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3630621]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5614 /2016.
Bajor Zoltán (1979-)
   Budapest természeti értékei / írta és fényképezte Bajor Zoltán ; [közread. a] Herman Ottó Intézet. - Budapest : Herman O. Int., 2015. - 351 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 338-341.
ISBN 978-963-309-067-1 fűzött
Budapest - természeti környezet - helyismeret
502(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3626973]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2016.
Bourke, Anthony (1946-)
A lion called Christian (magyar)
   Az oroszlán, akit Christiannak hívtak / Anthony Bourke & John Rendall ; [ford. Vigh Amarilla]. - Gyöngyös : Lyco Present Kft., 2015. - 156, [16] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1702-5 fűzött
állatvédelem - oroszlán - angol irodalom - memoár
504.74.06(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 599.742.7(0:82-94)
[AN 3628404]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2016.
Géczi István
   15 év a természet védelmében : az Azértke élete képekben / Géczi István, Gécziné Nagy Mária, Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89398-5-2 fűzött
Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - természetvédelem - egyesület
504.06(439.134) *** 061.2(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3627731]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2016.
   Kolon : láp a Kiskunságban ; [kiad. a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - Izsák : Kiskunsági Madárvédelmi Egyes., [2016]. - 66 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 13x15 cm
ISBN 978-963-12-4768-8 fűzött
Kiskunsági nemzeti park - Kolon-tó - természeti környezet - elektronikus dokumentum
502.4(439)Kiskunsági_nemzeti_park *** 502(439)(285.3Kolon-tó)
[AN 3632360]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2016.
   Tájhoz kötődő értékek közösségi gyűjtése : módszertani kézikönyv / [... szerk. Eperjesi Tamás] ; [közread. a] Herman Ottó Intézet. - Budapest : Herman O. Int., 2015. - 109 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 67-69.
Fűzött
természeti környezet - természeti táj - kulturális örökség - adatgyűjtés - módszertan
502 *** 008 *** 001.814
[AN 3626989]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2016.
   Varázslatos Magyarországunk, 2015 / [szerk. Gaál Péter]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2016. - 147 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89976-3-0 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park - pályázat - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 502.4(439) *** 77.047 *** 77.04(439)(092) *** 06.063(439)
[AN 3627418]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2016.
   Varázslatos Magyarországunk, 2015 / [szerk. Gaál Péter]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2016. - 147 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89976-4-7 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park - pályázat - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 502.4(439) *** 77.047 *** 77.04(439)(092) *** 06.063(439)
[AN 3627405]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5621 /2016.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 1995. - 334 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Bibliogr.: p. 322.
ISBN 978-963-244-067-5 kötött : 3990,- Ft
valószínűség-számítás - matematikai statisztika - példatár
519.2(076)
[AN 3632405]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5622 /2016.
Causse, Jean-Gabriel
L'étonnant pouvoir des couleurs (magyar)
   A színek hatalma / Jean-Gabriel Causse ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-151.
ISBN 978-615-5283-73-4 fűzött : 2990,- Ft
színtan - színterápia - mentálhigiénia
535.6 *** 7.017.41 *** 615.831.6 *** 613.865
[AN 3626787]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2016.
Varga István (1952-2007)
   Fizika az Abacusban : az 1995-2008. évi Abacusokban megjelent elméleti és kísérleti feladatok / Varga István ; [... szerk. Csordánsé Szécsi Jolán] ; [közread. a] Mategye Alapítvány ... - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2015. - 169, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80339-1-6 fűzött
fizika - példatár
53(076)
[AN 3627648]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5624 /2016.
   Bevezetés a laboratóriumi medicinába / szerk. Szabó Antal és Vásárhelyi Barna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 420 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415.
ISBN 978-963-331-336-7 fűzött : 5200,- Ft
labortechnika - klinikai kémia - egyetemi tankönyv
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3627921]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5625 /2016.
Gayer József (1948-)
   Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz-elhelyezés / Gayer József, Ligetvári Ferenc. - Budapest : Aquaprofit, 2015. - 177 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-177. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-4022-1 fűzött
Magyarország - vízgazdálkodás - csapadék - vízügy
556.18 *** 551.577 *** 628.1/.3(439)
[AN 3627532]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5626 /2016.
Grandpierre Attila (1951-)
   Héliosz : a Nap és az élet új nézőpontból / Grandpierre Atilla. - [Budapest] : Titokfejtő, 2015. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-244.
ISBN 978-963-7707-08-7 fűzött : 2500,- Ft
Nap - kozmológia - élet eredete
523.9 *** 524.8 *** 573.5
[AN 3627192]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5627 /2016.
Bostrom, Nick (1973-)
Superintelligence (magyar)
   Szuperintelligencia : [utak, veszélyek, stratégiák] / Nick Bostrom. - [Budapest] : Ad Astra, 2015. - 464 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Hidy Mátyás. - Bibliogr.: p. 429-456.
ISBN 978-615-5229-61-9 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
intelligencia - mesterséges intelligencia - törzsfejlődés - prognosztika
575 *** 612.821.3 *** 165.0.001.572 *** 62-181.48 *** 007.52 *** 008.2
[AN 3627914]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2016.
Merkl Ottó (1957-)
   A Magyar Természettudományi Múzeum gyászbogártípusainak (Tenebrionidae) katalógusa = Type catalogue of darkling beetles (Tenebrionidae) preserved in the Hungarian Natural History Museum / Merkl Ottó, Grabant Aranka, Soltész Zoltán. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2015. - 735 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 679-732.
ISBN 978-963-9877-23-8 kötött
Budapest - gyászbogár - múzeumi katalógus
595.767.29 *** 069(439-2Bp.)MTM
[AN 3628171]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5629 /2016.
   25 év a táplálkozástudományban a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán / [főszerk. Betlehem József] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2016. - 157 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-012-4 kötött
táplálkozástudomány - emlékkönyv
612.39 *** 613.2
[AN 3628504]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2016.
1001 home remedies (magyar)
   1001 otthoni gyógyír : megbízható gyógymódok hétköznapi betegségekre / [ford. Kiss Gábor]. - Utánny. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, 2016. - 448 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-342-6 kötött
természetgyógyászat - öngyógyítás
615.89:615.322
[AN 3632414]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2016.
   Állatasszisztált pedagógia és terápia / [szerk. Takács István] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 114 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-09-5 fűzött
gyógypedagógia - állat-ember kapcsolat
615.851.4 *** 591.557.2 *** 376.013.82
[AN 3627545]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2016.
Berente Ági (1968-)
   Férfi és nő : kapcsolatok káosza / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2015. - 205, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-160-2 fűzött
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3630143]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2016.
Berente Ági (1968-)
   Házipatika : népi gyógyászat és házi módszerek / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-023-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 3630129]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2016.
Berente Ági (1968-)
   Keleti gyógymódok kézikönyve / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-41-3 fűzött
Távol-Kelet - természetgyógyászat
615.89(5-012)
[AN 3630130]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2016.
   Bioetika és környezeti etika / Nyéky Kálmán szerk. ; [kiad. a Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány]. - Budapest : Család, Ifjúság és Bioetika Int. Alapítvány, 2016-. - 30 cm
erkölcs - bioetika - orvosi etika - környezetvédelem - emberi ökológia
614.253 *** 504.75 *** 504.06 *** 174
[AN 3631403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 3. jav. kiad. - 2016, cop. 2010. - 121 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5493-8 fűzött
[AN 3631404] MARC

ANSEL
UTF-85636 /2016.
Bittó Gyula
   Arcreflexológia mindenkinek : egyszerű és hatékony módszer egészségünk szolgálatában : gyógyuljon meg gyógyszerek nélkül! / Bittó Gyula. - [Budapest] : Bittó Gy., 2015. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3468-7 fűzött
reflexológia - arc
611.92 *** 615.89
[AN 3628478]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2016.
Cseplák György
   A váci múmiákról : antropo-medicinális tanulmányok 52 váci múmia vizsgálatáról : egy bőrgyógyász fényképes jegyzeteivel / Cseplák György, Pap Ildikó, Szikossy Ildikó. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-211.
ISBN 978-963-331-334-3 fűzött : 3600,- Ft
Vác - múmia - embertan - orvostudomány
572 *** 61 *** 393.3(439-2Vác)
[AN 3627980]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2016.
Csernus Imre (1966-)
   A nő / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, [2015], cop. 2007. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-38-4 kötött : 3990,- Ft
nemek lélektana - nő - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3632174]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2016.
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Tudományos diákköri konferencia (2016) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Konferencia, 2015/16. - [Debrecen] : [DE], [2016]. - 410 p. ; 21 cm
A konferenciát Debrecenben, 2016. febr. 23-26. között rendezték. - Gerinccím: DE Orvos- & Egészségtudományi TDK 2015/16. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-249-5 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3628473]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2016.
   A dimetil-fumarát és a natalizumab készítményekkel kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket ismertető poszterek összefoglalója : European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) : 2015. október 7-10., Barcelona / [ford. és szerk. Füvesi Judit és Sandi Dániel]. - [Budapest] : Professional Publ. Hungary, [2015]. - 10 p. ; 29 cm
Fűzött
sclerosis multiplex - gyógyszeralkalmazás - konferencia-kiadvány
615.03 *** 061.3(460-2Barcelona) *** 616.832-004.2
[AN 3627180]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2016.
Dobszay János (1963-)
   A gyerekgyógyító : Dobszay László élete és munkássága / Dobszay János. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-331-366-4 kötött : 1800,- Ft
Dobszay László (1914-1983)
Magyarország - orvos - 20. század
61(439)(092)Dobszay_L.
[AN 3627939]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2016.
   Emésztőszervi endoszkópia / szerk. Bene László, Gyökeres Tibor, Pap Ákos. - Budapest : Endo-Világ Kft., 2015. - 402 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3268-4 kötött
orvosi diagnosztika - endoszkópia - emésztőszervi betegség
616.3
[AN 3627872]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2016.
Enciclopedia delle erbe (magyar)
   Gyógynövények kincsestára : azonosításuk, valamint gyógyászati, étkezési és kozmetikai felhasználásuk / [ill. ... Mario Stoppele, Giulia Pianigiani, Laura Toffaletti]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kocsis Márta
ISBN 978-963-357-507-9 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 641.56(083.12)
[AN 3627250]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2016.
Felkai Mária
   Megfelelően fog-e fejlődni? : gyakorlati útmutató fiatal csecsemők neurológiai szűrővizsgálatához / Felkai Mária. - Csömör : A-MariArt Grafikai Stúdió, 2016. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5080-0 fűzött
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat - csecsemő - szűrővizsgálat
616.8-053.2 *** 616-07
[AN 3628342]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2016.
   Fogpótlástani anyagtan és odontotechnológia / szerk. Kóbor András, Kivovics Péter, Hermann Péter. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 191 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-351-0 kötött : 6000,- Ft
fogászat - fogtechnika - egyetemi tankönyv
616.314-089.28(075.8)
[AN 3628026]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2016.
   A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve / szerk. Balázs Judit, Miklósi Mónika. - Budapest : Semmelweis, 2015. - X, 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-344-2 fűzött : 4960,- Ft
kóros lelkiállapot - gyermeklélektan
159.97 *** 616.89 *** 159.922.7
[AN 3627926]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2016.
   Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája / szerk. Túri Sándor, Molnár Dénes. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 464 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-372-5 fűzött : 8000,- Ft
gyermekgyógyászat - differenciáldiagnosztika
616-053.2 *** 616-079.4
[AN 3627983]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2016.
Hay, Louise L. (1926-)
Experience your good now! (magyar)
   Éld jól az életed most! : tanuld meg használni a megerősítéseket / Louise L. Hay ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 118 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-100-7 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3632377]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2016.
Hay, Louise L. (1926-)
Life! : reflections on your journey (magyar)
   Válaszd az életet! / Louise L. Hay ; [ford. Jancsó Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-468-8 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3632286]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2016.
Jakobovits Ákos (1957-)
   A humán magzat etológiája : viselkedés- és magatartásmintázatok / Jakobovits Ákos, Jakobovits Antal. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-355-8 kötött : 2700,- Ft
embrió - viselkedés
612.64 *** 316.62
[AN 3627935]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2016.
Józsa Tímea (1993-)
   Kirakat [elektronikus dok.] / Józsa Tímea ; Pénzes Hanga illusztrálásával. - Szöveg (epub : 13 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - nő - elektronikus dokumentum
613.865-055.2
[AN 3627685]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2016.
Kálmánchey Márta
   A belső ember növekedése : az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével / Kálmánchey Márta. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-185-6 fűzött : 690,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3632193]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2016.
Karmel, Annabel (1957-)
Annabel Karmel's new complete baby and toddler meal planner (magyar)
   Babaétrend : 200 egyszerű és egészséges étel gyermekünknek : 0-3 éves korig / Annabel Karmel ; [... ford. Kovács Ivett ... és Nemes Dóra ...]. - 3. kiad. - Budapest : Partvonal, 2016, cop. 2006. - 208 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Gombos könyvek, ISSN 2063-2061)
ISBN 978-963-9910-66-9 kötött : 3490,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3630592]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2016.
Karmel, Annabel (1957-)
Top 100 baby purées (magyar)
   Pürékorszak : 100 egyszerű és egészséges étel az elválasztás időszakára : 0-1 éves korig / Annabel Karmel ; [... ford. Árkos Eszter]. - 3. kiad. - Budapest : Partvonal, 2016, cop. 2011. - 128 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Gombos könyvek, ISSN 2063-2061)
ISBN 978-963-9910-67-6 kötött : 2990,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3632292]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2016.
   Kombinációs kezelés hypertoniás betegekben / szerk. Farsang Csaba. - Budapest : Medintel, 2015. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8433-32-9 kötött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 3628158]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2016.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Szakdolgozói tudományos kongresszus (2.) (2015) (Siófok)
   MESZK II. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusa : Siófok, 2015. szeptember 10-12. : programfüzet és absztraktgyűjtemény / [... szerk. Balogh Zoltán, Babonits Tamásné]. - [Budapest] : MESZK, [2015]. - 156 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89435-9-0 fűzött
betegápolás - egészségügy - orvosi diagnosztika - orvostudomány - konferencia-kiadvány
616-083 *** 614 *** 616-07 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3626964]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2016.
   Magyar királyi dohányjövedékek. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2015]. - 143 p. : ill., főként színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-12-2 fűzött : 1650,- Ft
dohányzás - művelődéstörténet - tárgyi néprajz - album
613.84 *** 930.85 *** 392.85(100)
[AN 3628387]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2016.
   Medicina illuminata : felvilágosodás kori orvostörténeti szöveggyűjtemény / [közread. a] ... Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2015-. - 24 cm
Európa - orvostörténet - művelődéstörténet - felvilágosodás
61(4)"16/17" *** 930.85(4)"16/17"
[AN 3627911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 17. század / vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Magyar László András. - 2015. - 175 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7107-22-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7107-16-0)
Európa - orvostörténet - művelődéstörténet - 17. század
61(4)"16" *** 930.85(4)"16"
[AN 3627915] MARC

ANSEL
UTF-85659 /2016.
Mezei Tünde
   A siker útján, a siker útjában.. : önmegvalósítás / Mezei Tünde. - Veszprém : Mezei Kft., 2015. - 52 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-4206-5 fűzött : 2990,- Ft
önismeret - életvezetés
613.865
[AN 3627319]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2016.
   Mit tegyek, ha beteg a gyermekem? : gyermekkori betegségek és sürgősségi élethelyzetek otthoni megoldása / szerk. Cseh Áron, Krivácsy Péter, Szabó Attila. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-363-3 fűzött : 2400,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3627987]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2016.
   Műtéttan / szerk. Wéber György, Ferencz Andrea, Sándor József. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 507 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-090-8 kötött : 12500,- Ft
sebészet - műtét
617-089
[AN 3628043]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2016.
Nemzetközi Szemmozgáskutató Konferencia (2015) (Kecskemét)
   International Conference on Eye Movements [elektronikus dok.] : 2015. 06 08., Kecskemét = Nemzetközi Szemmozgáskutató Konferencia / eds. Zsuzsanna Buzás [et al.] ; org., [publ. by the] College of Kecskemét Teacher Training Faculty. - Szöveg (pdf : 745 KB). - [Kecskemét] : College of Kecskemét, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135130. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az előadásösszefoglalók váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5192-28-9
szemészet - szemmozgás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
612.846 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3626762]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2016.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Vigyázz! : hogy sose érjen baj! / szöveg Nógrádi Gábor ; rajz Cakó Ferenc. - Átd., összevont kiad. - Göd : Presskontakt, 2016, cop. 2010. - 157 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-963-9503-45-8 fűzött : 945,- Ft
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3632188]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2016.
   A pszichológiai tanácsadás perspektívái : tisztelgő kötet Ritoók Magda 80. születésnapjára / Kissné Viszket Mónika [et al.], szerk. ; [közread. a Magyar Pszichológiai Társaság, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet]. - Budapest : L'Harmattan : M. Pszichológiai Társ., 2016. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-132-7 kötött : 2990,- Ft
ISBN 978-615-80241-1-2
lélektan - tanácsadás - emlékkönyv
159.9 *** 659.2
[AN 3627916]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2016.
Rózsa Ibolya
   Szoptatás [elektronikus dok.] : tények és tévhitek / Rózsa Ibolya. - Szöveg (epub : 408 KB). - [S.l.] : Rózsa I., cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135278. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3303-2
csecsemőgondozás - szoptatás - anyatej - elektronikus dokumentum
613.95 *** 618.63 *** 649.1
[AN 3627857]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2016.
Sándor Péter (1939-)
   Az agyi vérkeringés élettani alapjai: önszabályozó mechanizmusok / Sándor Péter, Benyó Zoltán. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 134 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-130.
ISBN 978-963-331-375-6 fűzött : 2300,- Ft
agykutatás - keringési rendszer
612.82 *** 616.1
[AN 3627929]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2016.
Sandra Sándor
   Lágylézer-terápia / Sandra Sándor. - Budapest : San-Ergonómia Kft., 2016. - 2 db (955 p.) : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
lézertechnika - gyógyítás
616-08 *** 615.831
[AN 3628537]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 481 p.
ISBN 978-963-12-5067-1 fűzött
[AN 3628538] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 482-955.
ISBN 978-963-12-5068-8 fűzött
[AN 3628543] MARC

ANSEL
UTF-85668 /2016.
Scherfel Tibor (1942-)
   Hajónapló / Scherfel Tibor. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Riporter Táncos László
ISBN 978-963-331-356-5 kötött
Scherfel Tibor (1942-)
sebész - festőművész - 20. század - 21. század - életútinterjú
617 *** 75(439)(092)Scherfel_T. *** 61(439)(092)Scherfel_T.(047.53)
[AN 3628205]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2016.
Sebestyén Eszter
   Átlátszó álarcok : az anyaságról másképp / Sebestyén Eszter ; [... ill. Szentgyörgyi Árpád]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 170 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. [171].
ISBN 978-963-248-248-4 fűzött : 1480,- Ft
anyaság - szülő-gyermek kapcsolat - csecsemőgondozás
613.865-055.2-055.52 *** 316.356.2 *** 613.95
[AN 3627383]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2016.
   Semmelweis Ignác emlékezetére : 150 évvel halála után = In memory of Ignatius Semmelweis : 150 years after his death / [főszerk. Monos Emil]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2015. - 296 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-353-4 kötött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 3628094]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2016.
Szabó Péter
   Az önfegyelem ereje : hogyan érd el az összes célodat az életben? / Szabó Péter és Brian Tracy. - [Budapest] : Guruló Egy., 2016, cop. 2015. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89746-2-4 fűzött : 3490,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3630207]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2016.
   Szemelvények a kisgyermeknevelés köréből. - [Kaposvár] : [KE PK], 2015. - 2 db ; 24 cm
Közread. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Bibliogr.
gyermeklélektan - kisgyermekkor - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3627550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 185 p.
Szerk. Podráczky Judit
ISBN 978-615-5599-05-7 fűzött
[AN 3627552] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 185 p.
Szerzők Bimbó Zoltánné, Kissné Zsámboki Réka
ISBN 978-615-5599-06-4 fűzött
[AN 3627555] MARC

ANSEL
UTF-85673 /2016.
Szepesi Ella (1964-)
   Szeress engem odaátról! [elektronikus dok.] : gyászolod a párodat? / Szepesi Ella. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135339. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
gyászolás - elektronikus dokumentum
159.942
[AN 3628378]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2016.
Tan, Chade-Meng
Search inside yourself (magyar)
   Belső kereső önmagadhoz : a siker, a boldogság (és a világbéke) eléréséhez vezető meghökkentő ösvény / Chade-Meng Tan ; Colin Goh rajz. ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2016. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9219-94-6 fűzött : 3600,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3627750]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2016.
Vajda Gaby (1977-)
   Anyám takarója [elektronikus dok.] / Vajda Gaby. - Szöveg (epub : 611 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
anyaság - memoár - elektronikus dokumentum
613.865-055.2-055.52(0:82-94)
[AN 3627676]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2016.
Vormann, Jürgen
Die Anti-Alzheimer-Formel (magyar)
   Anti-Alzheimer kúra : táplálkozással a feledékenység ellen / Jürgen Vormann, Klaus Tiedemann ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2016, cop. 2014. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-170-4 fűzött : 2900,- Ft
elbutulás - táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
616.892-053.9 *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3630265]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2016.
Wehrle, Martin (1970-)
"Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger?!" (magyar)
   Csak nem terhes, Müller úr?! avagy Miért lenne botrány minden férfi számára egy nő pályafutása / Martin Wehrle ; [ford. Bálint Cecilia]. - Budapest : Ccoach, cop. 2016. - 289 p. ; 21 cm
keretcím: Ön-ismeret-terjesztő
ISBN 978-963-12-4749-7 fűzött : 3900,- Ft
siker - nő - német irodalom - regény
613.865-055.2(0:82-31) *** 830-31=945.11
[AN 3627325]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2016.
Worthington, Everett L. (1946-)
When someone asks for help (magyar)
   Lelkigondozói ABC / Everett L. Worthington jr. ; [ford. Kállainé Falus Eszter]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2016. - 245 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-76-5 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia - lelki gondozás
613.865 *** 364.265
[AN 3632322]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5679 /2016.
   Evolution social media & performance : 2016. március 2., Budapest ... : az online evolúció napja ; Mobile Hungary és keresőmarketing nap : 2016. március 3., Budapest ... / [... szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [Csermely Á.], [2016]. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - marketing - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 316.77 *** 658.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3628439]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2016.
Gonda Zsuzsa (1984-)
   Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái / Gonda Zsuzsa. - Budapest : ELTE, 2015. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 7.)
Bibliogr.: p. 146-155.
ISBN 978-963-284-636-1 fűzött
Magyarország - olvasáspedagógia - infokommunikáció - technikai kultúra - szövegértés - kérdőíves felmérés - középiskolás - 21. század
681.327.004.14 *** 372.46 *** 316.37-053.6(439)"201" *** 028.1
[AN 3626999]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2016.
   A győri Tudás-Park projekt kutatási altémáinak bemutatása, eredményeinek ismertetése / [szerk. Tamándl László] ; [... kiad. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2015. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5391-71-2 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - járműipar - informatika - innováció - kutatás-fejlesztés
681.3(439Nyugat-Dunántúl) *** 629(439Nyugat-Dunántúl) *** 330.341.1(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 3627638]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5682 /2016.
   Tungsram-(arc)képek. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : P. Szabó G., [2016]. - 279 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4562-2 kötött
Tungsram Rt. (Budapest)
Budapest - mérnök - vállalat - izzólámpa - vezető alkalmazott - 20. század
621.32 *** 62(439)(092)"19" *** 061.5(439-2Bp.)Tungsram
[AN 3630176]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5683 /2016.
   Hotel Gellért, Budapest. - [Budapest] : [Danubius Hotel Gellért] : [2016]. - 73 p. : ill., főként színes ; 21x26 cm
Kötött
Danubius Hotel Gellért (Budapest)
Magyarország - Budapest - szálloda - turizmus - 21. század
640.41(439-2Bp.) *** 728.51(439-2Bp.) *** 338.48(439)"201"
[AN 3627694]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2016.
Takáts Attila
   Kis késlexikon : kések és mások / Takáts Attila. - [Budapest] : Let's go Kiadói és Marketing Bt., 2016. - 129, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [130].
ISBN 978-963-12-4719-0 fűzött
kés - szaklexikon
672.71:030 *** 623.444.6:030
[AN 3628213]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2016.
Turnai Tímea
   Mesélő jelmezek : válogatás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai gyűjteményeinek rejtett kincseiből / Turnai Tímea. - Budapest : OSZMI, 2016. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9000-44-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Budapest - színházi ruházat - színházi kellék - múzeumi gyűjtemény
687.16 *** 069(439-2Bp.)Országos_Színháztörténeti_Múzeum_és_Intézet *** 792.024.2(439)
[AN 3627826]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5686 /2016.
   Egyszervolt illatszerek 's azok kicsinyke flaskái. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2015]. - 127 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-11-5 fűzött : 1650,- Ft
parfüméria - üvegművészet - iparművészet - művelődéstörténet
665.57 *** 738/739 *** 748 *** 930.85(100)
[AN 3628116]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5687 /2016.
Hodobay Andor
   Az illetékjegyes nyomtatványok, űrlapok, kártyazárjegyek és illetékbélyegzések katalógusa : a ló- és marhalevelek nélkül / Hodobay Andor. - Budapest : [Hodobay Bt.], 2016. - 140 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-12-3704-7 kötött
Magyarország - illetékbélyeg - zárjegy - űrlap - katalógus
656.835.113(439)(083.8)
[AN 3627890]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5688 /2016.
   2015: Tájodüsszeia : katalógus a magyar tájépítész szakma 2010-2015 közötti legfontosabb alkotásaiból = 2015: Landscapeodyssey : landscape architecture in Hungary, the most significant projects & artworks 2010-2015 / [szerk. ... Bardóczi Sándor] ; [kiad. a ... Magyar Tájépítészek Szövetsége ...]. - Budapest : MTSZ, 2015. - 344 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 15x21 cm
A "Kitekintés a visegrádi országokra" c. rész váltakozva lengyel, cseh és szlovák nyelven
ISBN 978-963-12-4385-7 fűzött
Magyarország - tájalakítás - tájvédelem - 21. század
712(439)"201" *** 719(439)"201"
[AN 3627226]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2016.
   African catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) production with special reference to temperate zones : a manual / Andras Peteri [et al.] ; [publ. by the] Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Budapest : FAO, 2015. - 86 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 63-68.
ISBN 978-92-5-108982-8
Fűzött
harcsa - haltenyésztés
639.3 *** 597.554.4
[AN 3627175]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2016.
Balogh Márta
   Mira naplója : egy vak kis kutya utolsó 9 hónapja! / Balogh Márta. - [Lábod] : [Balogh M.], [2016]. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4386-4 kötött
öleb - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3627869]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2016.
Békefi Ádám
   65 év krónikája : a mosonszentmiklósi termelőszövetkezet története / Békefi Ádám. - Mosonszentmiklós : Mosonszentmiklósi Agrár Kft., cop. 2016. - 130 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Mosonszentmiklósi könyvek, ISSN 1788-3296 ; 5.)
Bibliogr.: p. 122-129.
ISBN 978-963-12-4832-6 fűzött
Mosonszentmiklós - mezőgazdasági termelőszövetkezet - történeti feldolgozás
631.115.8(439-2Mosonszentmiklós)(091)
[AN 3627728]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2016.
Erdélyi Magdolna
   Az 50 legkedveltebb lófajta / Erdélyi Magdolna. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-251-832-9 kötött
- album
636.1(084.1)
[AN 3627320]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2016.
   A hazai dámállomány helyzete és távlati lehetőségei / [... az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága szervezésében ...]. - [Pusztazámor] : DNM, 2016. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései, ISSN 2063-1383 ; 14.)
A Derekegyházán, 2015. jún. 11-én rendezett szakmai tanácskozás előadásai
ISBN 978-963-9369-88-7 fűzött
Magyarország - dámszarvas - vadgazdálkodás - konferencia-kiadvány
639.1(439) *** 599.735.3 *** 061.3(439-2Derekegyháza)
[AN 3627204]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2016.
   Helyi termék : kézikönyv / [szerk. Szomi Edina] ; [közread. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara]. - Szeged : Csongrád M. Agrár Inf., Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Közhasznú Kft., 2016. - 69, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4502-8 fűzött
Magyarország - háztáji gazdaság - mezőgazdasági kistermelés - élelmiszer-technológia - élelmiszer-kereskedelem - védjegy - útmutató
631.115.11(439)(036) *** 339.166.82(439) *** 663/664(439) *** 347.77(439)
[AN 3627172]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2016.
Manejo y gestión de maternidades porcinas (magyar)
   A sertéstartás gyakorlata fiaztatókban / [Emilio Magallón Botaya coord.] ; [... kiad. az Intervet Hungária Kft.]. - Budapest : Intervet Hungária Kft., [2016]. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
sertéstenyésztés
636.4.082
[AN 3628041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fiaztatás / [ford. Korbacska-Kutasi Orsolya]. - 173 p.
Bibliogr.: p. 168-173.
Kötött
[AN 3628050] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szoptatás / [ford. Zölei Anikó és Földi József]. - 186 p.
Bibliogr.: p. 183-186.
Kötött
[AN 3628056] MARC

ANSEL
UTF-85696 /2016.
Manual de diagnóstico laboratorial porcino (magyar)
   Sertésbetegségek laboratóriumi diagnosztikai kézikönyve / [Joaquim Segalés ..., Jorge Martínez szerk.] ; [... kiad. az Intervet Hungária Kft.]. - Budapest : Intervet Hungária Kft., [2016]. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119.
Kötött
állatbetegség - sertés - labortechnika - állatorvostan - orvosi diagnosztika
619 *** 636.4 *** 619-07
[AN 3628032]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2016.
Mayer, Joachim
Soforthelfer Gartenjahr (magyar)
   Éves kerti mindentudó / Joachim Mayer ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 123 p. : ill., színes ; 19x22 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-87-0 kötött : 2980,- Ft
amatőr kertészkedés
635
[AN 3626815]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2016.
Novák Ernő
   Modern üvegházak Magyarországon : a holland technológia = Modern greenhouses in Hungary : the Dutch technology / [projektvezető Novák Ernő]. - Érd : Nova-Invest Tervező-, Építő és Keresk. Kft., [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Hollandia - Magyarország - növényház - agrotechnika - mezőgazdasági üzemtan - 21. század
631.1(492) *** 631.544.4(439)
[AN 3627213]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2016.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - 3. átd. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária, [2016]. - 69 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80288-2-0 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3631354]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2016.
Smith, J. J.
10-day green smoothie cleanse (magyar)
   Zöld smoothie : 10 napos tisztítókúra / J. J. Smith ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 194, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-587-7 fűzött : 2999,- Ft
egészséges táplálkozás - gyümölcslé - zöldség ivólé - szakácskönyv
663.81 *** 613.26 *** 641.87(083.12)
[AN 3627942]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2016.
   Sörfőzés otthon, egyszerűen / írták Bajkai Tibor [et al.] ; [közread. az] Első Magyar Házisörfőző Egyesület. - Budapest : Első M. Házisörfőző Egyes., 2016. - 112 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-12-4968-2 fűzött
sör
663.4
[AN 3627185]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2016.
Staffler, Martin
Soforthelfer kleine Gärten (magyar)
   Kiskert mindentudó / Martin Staffler ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 123 p. : ill., színes ; 19x22 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-86-3 kötött : 2980,- Ft
kertépítés
712.3/.7
[AN 3626825]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2016.
   A szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka / közread. a] Tessedik Öreggazdász Egyesület. - Szarvas : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2016-. - 25 cm
Magyarország - Szarvas (Békés megye) - agrármérnök - főiskola - mezőgazdaság - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
63(439)(092) *** 378.663(439-2Szarvas)
[AN 3627556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 72, [2] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-12-4530-1 kötött
[AN 3627557] MARC

ANSEL
UTF-85704 /2016.
   A törpenyúl. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-615-5533-06-8 fűzött : 799,- Ft
kisállattenyésztés - nyúl
636.92
[AN 3627207]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5705 /2016.
Bártfai László
   555 olcsó recept / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-145-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3630149]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2016.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (angol)
   Budapest : traditional dishes and gastronomic culture in a welcoming capital / Katalin Csapó ; transl. by Richard Robinson. - 4. ed. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 135, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (City of flavours, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-969-9 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3630314]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2016.
Csapó Katalin (1954-)
   Budapest : hagyományos ételek és gasztronómiai kultúra a vendégszerető fővárosban / Csapó Katalin. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 135 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-968-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3630298]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2016.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (német)
   Budapest : Traditionelle Gerichte und gastronomische Kultur in der gastfreundlichen Hauptstadt / Katalin Csapó ; übers. von Birgit Torjai. - 2. Aufl. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 139, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Stadt der Gaumenfreuden, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-942-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3630302]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2016.
   Első szakácskönyvem : főzni tanulok / [összeáll. Tyihák Katalin] ; [receptek Liptai Zoltán] ; [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-860-2 fűzött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3628552]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2016.
Havas Dóra
   Születéstől születésnapig : az első 12 hónap étrendje / Havas Dóra. - 2. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-15-3 kötött : 3990,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3630259]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2016.
Korpádi Péter
   Sütemények márkás csokikból / Korpádi Péter, Patyi Árpád. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-852-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3628550]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2016.
Korpádi Péter
   Sütemények paleo módra / [receptek] Korpádi Péter ; [fotók] Patyi Árpád. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-828-2 fűzött
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3627318]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2016.
Liptai Zoltán (1976-)
   Édességek Oreo kekszből / [receptek] Liptai Zoltán ; [fotók] Ruff István. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-833-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3627312]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2016.
Majthényi László (1966-)
   Őrségi ételreceptek / [szöveg Majthényi László] ; [fotó Boda László]. - Szombathely : B.K.L. K., 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
ISBN 978-963-7334-51-1 fűzött
Őrség - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Őrség)(083.12)
[AN 3631216]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2016.
Ruffmayer-Csisztu Zsófia
   ÉdeSzalon : ajándékkönyv = Süsser Salon : Geschenkbuch = Sweet salon : souvenir book = Sladkij salon : podaročnaâ kniga / [szerk. ... Ruffmayer-Csisztu Zsófia, Méhész-Csisztu Dávid Miklós] ; [... per. ... Méhész-Csisztu Dávid Miklós, ... Gradwohl Eszter]. - [Pécs] : Ruffmayer-Csisztu Zs. : Méhész-Csisztu D. M., cop. 2016. - 55, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-4010-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3628487]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5716 /2016.
   Kereszténység, nemzet, szabadság : a nemzeti liberalizmus mai esélyei / szerk. Benkő Ágota, Vértesaljai László. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 145 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896)
A Budapesten, 2014. okt. 11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-8014-92-4 fűzött : 2100,- Ft
szabadság - kereszténység - liberalizmus - vallásfilozófia
123 *** 23/28 *** 21
[AN 3628315]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2016.
Pease, Allan
Talk language (magyar)
   Szó-beszéd : a társalgás művészete / Allan Pease, Alan Garner ; [ford. Dáczer Éva] ; [ill. Barka Ferenc]. - 7. kiad. - Budapest : Park, [2016], cop. 2011. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-017-5 fűzött : 1900,- Ft
kommunikáció - társalgás
177.2 *** 316.77
[AN 3632407]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2016.
Rae, Scott B.
Moral choices (magyar)
   Erkölcsi döntések : bevezetés az etikába / Scott B. Rae ; [ford. Farkas Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2015. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-282-6 fűzött : 5500,- Ft
etika - vallási erkölcs
17 *** 241
[AN 3627365]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2016.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Heilpädagogischer Kurs (magyar)
   Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai : gyógypedagógiai-pszichiátriai kurzus : 12 előadás, melyeket Rudolf Steiner Dornachban, 1924. június 25-től 1924. július 7-ig tartott orvosoknak és nevelőknek ; [Károlyi Nóra fordításának felhasználásával kész.] ; [... átd. ... Vásárhelyi Lajos] ; [közread. ... Seress Attila]. - [Budapest] : Agapeanum, 2016. - 224 p., 15 t. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: Gyógypedagógiai kurzus
ISBN 978-963-89462-5-6 kötött
antropozófia - gyógypedagógia
141.333 *** 376.013.82
[AN 3627800]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2016.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Zeitgeschichtliche Betrachtungen (magyar)
   Kortörténeti szemlélődések / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Kv., [2014]-. - 25 cm
ISBN 978-963-89736-5-8
Európa - antropozófia - történelem - első világháború - történetfilozófia
141.333 *** 94"191" *** 930.1
[AN 3559960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Az okkult impulzusok valóságossága : 2. rész. - cop. 2015. - 252 p. : ill.
ISBN 978-963-89979-1-3 kötött : 3300,- Ft
okkultizmus - világtörténelem - svájci német irodalom - századforduló - első világháború - előadóbeszéd
133(042) *** 94"191"(042) *** 830-5(494)=945.11
[AN 3627679] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5721 /2016.
   Áraszd ránk irgalmadat! : imák az irgalmasság jubileumi szentévére / [összeáll. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-594-4 fűzött : 750,- Ft
imakönyv
243
[AN 3627384]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2016.
Bahāʾ Allāh (1817-1892)
Kalimāt-i maknūnah (magyar)
   Rejtett szavak = The hidden words of Bahá'u'lláh / Bahá'u'lláh. - [Budapest] : [Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa], cop. 2015. - [2], 60 p. ; 15 cm
Közread. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa
ISBN 978-963-87806-3-8 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3631184]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2016.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   A katedrális : fejezetek Prohászka Ottokár életéből, 1858-1905 / Barlay Ö. Szabolcs. - [Székesfehérvár] : Barlay Ö. Sz. : [Prohászka Baráti Kör], 2016. - 252 p. ; 21 cm. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89658-6-8 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3632454]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2016.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-277-496-1 b.
225.04=945.11
[AN 3631190]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : Istenre hangolva : aki mindig közel van / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2015. - 200 p. ; 21 cm
Megj. "Istenre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-301-4 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3627362]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2016.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2016. - 624 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-300-960-4 kötött : 2600,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3631454]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2016.
   Feier der Gemeindemesse Baja / [... Hrsg. ... Deutsche Selbstverwaltung des Komitates Bács-Kiskun ...]. - [Baja] : Deutsche Selbstverwaltung des Komitates Bács-Kiskun, 2016. - 67 p. : ill., kotta ; 22 cm
Borítócím: Deutsche Messe Baja
ISBN 978-963-12-4905-7 fűzött
katolikus egyház - misekönyv
264-12 *** 282
[AN 3627682]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2016.
Guardini, Romano (1885-1968)
Angefochtene Zuversicht (magyar) (szemelv.)
   A megtámadott hit : megerősítés a keresztény hitben / Romano Guardini ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 276 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-805-5 fűzött : 3100,- Ft
vallásfilozófia - kereszténység
21 *** 23/28
[AN 3627262]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2016.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. jav. kiad., 4. lenyomás. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2016, cop. 2005. - 252 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Az élet nagy kérdései. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-7-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3631063]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2016.
Gumbel, Nicky
Telling others (magyar)
   Add tovább! : hogyan tartsunk Alphát? / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [... ford. Gulyás Csilla, Hajdú Csaba] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2016. - 246 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Hogyan tartsunk Alpha kurzust?" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80416-0-7 fűzött
misszió - lelkipásztorkodás
266 *** 253
[AN 3631054]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2016.
   Hétköznapi és ünnepi imádságok a Biblia fényében / [... sajtó alá rend. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2016. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-305-8 fűzött
imakönyv
243
[AN 3632450]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2016.
   Igaz beszéd a második pócsi Szűz Szent Mária képének sírása és könnyezése felől azaz: amely mostan közönséges tiszteletre kitétetvén nemes Szabolcs vármegye Pócs helységében Magyar Országban tiszteltetik / ... mai helyesíráshoz és betűrendhez igazította Kállay Kotász Zoltán ; [szerk. Kállay Kotász Zoltán és Báti Márk Teofán] ; [közread. a Máriapócsi Bazilita Monostor]. - Máriapócs : Máriapócsi Bazilita Monostor, 2015. - 23, [9] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Az Istenszülő képének második, 1715-ös csodás pócsi könnyezésének leírása : az igazoló tanúk vallomásai, bizonyság tétel, imádság és ének
ISBN 978-963-12-3325-4 fűzött
Mária (Jézus anyja)
Máriapócs - csoda - szentkép
248.214(439-2Máriapócs) *** 246.3(439-2Máriapócs)
[AN 3628329]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2016.
Jankovits Béla
   Kajárpéci személynevek és életfordulók : a Kajárpéci Evangélikus Gyülekezet három évszázada (1692-2000) az anyakönyvek tükrében / Jankovits Béla. - [Győr] : Hazánk, [2015]. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9829-41-1 fűzött
Kajárpéc - evangélikus egyház - személynév - demográfia - statisztikai adatközlés - történelmi forrás
284.1(439-2Kajárpéc)"1692/200"(093) *** 929.532(439-2Kajárpéc)(093) *** 809.451.1-313(439-2Kajárpéc)"16/19" *** 312(439-2Kajárpérc)(084.12)
[AN 3627097]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2016.
Kaczvinszky József (1904-1963)
   Kelet világossága / írta Kaczvinszky József. - [Onga] : Hermit, [2016]-. - 19 cm
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Írás, 1943
ISBN 978-615-5342-26-4
jóga - hasonmás kiadás
294.527 *** 094/099.07
[AN 3630266]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyakorlati yoga. - [2016]. - 295 p.
ISBN 978-615-5342-28-8 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3630268] MARC

ANSEL
UTF-85735 /2016.
Kádár Ferenc (1957-)
   Amikor imádkoztok : újhelyi kis imakönyv / írta és szerk. Kádár Ferenc ; [ill. Vitányi Beatrix] ; [közread. a] Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség. - 2. bőv. kiad. - Sátoraljaújhely : Sátoraljaújhelyi Református Egyházközs., 2016. - 75 p. : ill. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-12-3615-6 bársony
vallásos irodalom - imakönyv
243 *** 244
[AN 3630536]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2016.
Kálmánchey Márta
   A belső ember erősítése / Kálmánchey Márta. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-129-0 fűzött : 590,- Ft
lelki gondozás
253
[AN 3632196]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2016.
Keating, Thomas (1923-)
St. Thérèse of Lisieux (magyar)
   Átalakulás Krisztusban : Lisieux-i Szent Teréz és az evangéliumi példabeszédek / Thomas Keating ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 67 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 61-67.
ISBN 978-615-5120-22-0 fűzött : 1200,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 19. század - példabeszéd - bibliamagyarázat
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus *** 226.8.07
[AN 3627196]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2016.
Kuby, Gabriele (1944-)
Mein Weg zu Maria (magyar)
   Utam Máriához : az élő hit erejéről / Gabriele Kuby ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-753-9 fűzött : 3500,- Ft
megtérés - memoár
248.152(0:82-94)
[AN 3627249]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2016.
Laird, Martin
A sunlit absence (magyar)
   Napsütötte hiány : csend, tudatosság és szemlélődés / Martin Laird ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 230 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-21-3 fűzött : 2200,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
242 *** 613.865
[AN 3627212]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2016.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   A Jelenések könyvének magyarázata : "íme, mindent újjá teszek" : eszméltetés, figyelmeztetés, küzdelem az emberért, a népekért / Lenkeyné Semsey Klára ; kiad. ... a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. - 2. kiad. - Debrecen : Mo. Református Egyh. Doktorok Kollégiuma, 2016. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4676-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3630553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 348 p.
Bibliogr.
[AN 3630555] MARC

ANSEL
UTF-85741 /2016.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Una via nuova (magyar)
   Új úton : az egység lelkiségében / Chiara Lubich ; [ford. Lisztovszki Tünde és Prokopp Katalin]. - Budapest : Új Város, 2016, cop. 2003. - 175 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86311-8-X kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-86311-8-3)
vallásos irodalom - vallási szervezet
242 *** 267
[AN 3631206]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2016.
La messe des petits (magyar)
   Kicsinyek szentmiséje / ill. Joëlle d'Abbadie ; [ford. Vajda Julianna]. - 6. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-363-357-1 fűzött : 580,- Ft
istentisztelet - katolikus egyház - gyermekkönyv
264-061(02.053.2) *** 282
[AN 3632353]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2016.
Miklya Zsolt (1960-)
   Ki a király? / Miklya Zsolt, Damó István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2015. - [12] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Cerka füzetek)
ISBN 978-615-5141-75-1 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3627316]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2016.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2016. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3632199]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2016.
Molnár Miklós
   "Mely igen jó az Úristent dicsérni!" : a református istentisztelet alkotóelemei / Molnár Miklós. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-862-1 fűzött : 480,- Ft
istentisztelet - református egyház
264 *** 284.2
[AN 3631451]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2016.
Nóvé Béla (1956-)
   Örök körök : a keresztény művészet alaptémáiról / Nóvé Béla ; [közread. a] Verbum. - Kolozsvár : Verbum ; Budapest : Vigilia, 2015. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-130.
Fűzött
ISBN 978-606-8627-18-2
keresztény művészet
246 *** 7.046.3
[AN 3627474]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2016.
Ordo Fratrum Minorum
Statuta generalia Ordinis Fratrum Minorum (magyar)
   A Kisebb Testvérek Rendjének általános statútumai. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött
franciskánusok - szabályzat
271.3-4
[AN 3630613]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2016.
Oszlár Kálmán András
   Időtlen orgazmus [elektronikus dok.] : tantrikus kontinencia & spirituális intimitás / Oszlár Kálmán András. - Szöveg (epub : 626 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135346. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-112-6
nemi élet - tantra - elektronikus dokumentum
294.55 *** 613.88 *** 615.851.86
[AN 3628419]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2016.
Panagore, Peter Baldwin
Heaven is beautiful (magyar)
   A mennyország gyönyörű : a nap, amikor meghaltam, és megértettem, hogy a vég valójában egy új kezdet / Peter Baldwin Panagore ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-91-4 fűzött : 3150,- Ft
vallásos irodalom - halál - túlvilág - memoár
244(0:82-94) *** 236.1
[AN 3627372]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2016.
Prince, Derek (1915-2003)
You matter to God (magyar)
   Számítasz Istennek : az Isten szemében való értékességed és identitásod felfedezése / Derek Prince ; [ford. Elleh Hajnalka] ; [közread. a] Derek Prince Ministries Magyarország, [Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány]. - Miskolc : DPM Mo. : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány, 2016. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89749-3-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3627517]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2016.
Rice, Wayne
More hot illustrations for youth talks (magyar)
   Fején a szöget! 2 : újabb 100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció ifjúsági előadásokhoz / Wayne Rice ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread az] Új Remény Alapítvány. - 2. kiad. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2016, cop. 2007. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87604-0-1 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 3631199]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2016.
Strauch, Alexander (1944-)
Biblical eldership (magyar)
   Biblikus gyülekezetvezetés : felhívás a Szentírás szerinti gyülekezetvezetésre ; Tanulmányozó munkafüzet a Biblikus gyülekezetvezetés c. könyvhöz / Alexander Strauch. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 467 p. ; 24 cm ; A study guide to Biblical eldership
Borítócím: Biblikus gyülekezetvezetés és tanulmányozó munkafüzet : felhívás a Szentírás szerinti gyülekezetvezetésre
ISBN 978-615-5189-93-7 kötött
lelkipásztorkodás - pasztorális teológia
253
[AN 3628398]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2016.
   Szent Anna tisztelete Magyarországon a barokk korban / vál., sajtó alá rend. és a bevezetést írta Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2015. - 200 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2064-0250 ; 4.)
Bibliogr.: p. 191-197.
ISBN 978-963-508-811-9 fűzött
Anna, Szent
Magyarország - szent - kultusz - legenda - 18. század - ima - vallásos ének
235.3(092)Anna *** 245 *** 394.944(439)"17" *** 243
[AN 3627882]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2016.
   A szentmise olvasmányai gyászmisékhez = Textus lectionum missae pro defunctis / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ... ; [... összeáll. az MKPK Liturgikus Bizottsága]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 116 p. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-277-065-9 kötött
misekönyv - gyászszertartás
264-12
[AN 3631327]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2016.
Széphegyi Anita
   El Camino : hát akkor rock 'n' roll! / Széphegyi Anita. - Győr : Competitor-21 K. : Szerző, 2015. - 127, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-4411-3 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3627202]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2016.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   A Szabadító jövetele : messiási ígéretek a Bibliában / Vankó Zsuzsa. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015. - 284, [3] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-08-5 fűzött
messiás - bibliamagyarázat
22.07 *** 232.1
[AN 3627234]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2016.
Varga Judit, B. (1969-)
   Kényszer ellenére : szaléziak és a kommunizmus / B. Varga Judit ; [közread. a] ... Don Bosco Szalézi Társasága. - Budapest : Új Ember : Don Bosco Szalézi Társ., 2016. - 248 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 222-226. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-9981-51-5 kötött : 1980,- Ft
Salesiani di Don Bosco. Magyar Tartomány
Magyarország - Don Bosco rend - állami terror - megfigyelés - politikai rendőrség - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
271.789(439)"194/198" *** 323.282(439)"194/195"
[AN 3627793]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2016.
Varillon, François (1905-1978)
   François Varillon önmagáról : válogatás a jezsuita teológus és író írásaiból / [vál., ford. és a bevezetőt írta Szabó Ferenc] ; [a szemelvényeket ford. Kaposiné Eckhardt Ilona és Szabó Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 387 p. ; 19 cm. - (Katolikus írók és gondolkodók)
borító- és gerinccím: Varillon önmagáról
ISBN 978-963-662-795-9 kötött : 3100,- Ft
Varillon, François (1905-1978)
Franciaország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - vallásos irodalom - keresztény teológia
271.5(44)(092)Varillon,_F. *** 244 *** 23/28
[AN 3627788]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2016.
Wilkerson, Gary (1958-)
David Wilkerson (magyar)
   David Wilkerson : kés, kereszt és a hit embere / Gary Wilkerson ; R. S. B. Sawyer közrem. ; [kiad. Magyar Pünkösdi Egyház Országos Ifjúsági Missziója]. - Budapest : M. Pünkösdi Egyház Orsz. Ifj. Misszió, 2015. - 333 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80170-1-5 kötött
Wilkerson, David (1931-2011)
Egyesült Államok - prédikátor - pünkösdista egyház - misszió - 20. század - ezredforduló - memoár
284.57(73) *** 266(73) *** 289(73)(092)Wilkerson,_D.(0:82-94)
[AN 3627902]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2016.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közrem. ; [... kiad. Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, [2016], cop. 2009. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89357-5-5 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(71)=945.11
[AN 3630174]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5761 /2016.
Bor Ferenc
   Családi fészek [elektronikus dok.] : párterápia / Bor Ferenc. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
párkapcsolat - házasság - elektronikus dokumentum
316.356.2 *** 265.5
[AN 3627776]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2016.
Drábik János (1938-)
A kiválasztottak (szlovák)
   Vyvolení : semitizmus: oddelenosť a dvojitý meter / János Drábik. - Budapest : Intermix Budapest, 2016. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87697-6-3 fűzött
zsidóság - zsidó vallás - nemzetiségi kérdés - nemzettudat
316.347(=924) *** 323.1(=924) *** 316.63(=924) *** 296
[AN 3627525]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2016.
   Folyamatok, törésvonalak, elmozdulások : előadások és tanulmányok a magyar folyóirat-kultúráról / szerk. Ladányi István, Pintér Viktória. - Veszprém : Sziveri J. Int. ; Budapest : Gondolat, 2015. - 248 p. : ill. ; 17 cm. - (Sziveri-füzetek, ISSN 2498-6011 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-648-8 fűzött
Magyarország - folyóirat - kulturális élet - 21. század
316.7(439)"201" *** 070(439)"201"
[AN 3628525]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2016.
Gergely András, A. (1952-)
   Szenegambok és nőpolitikák [elektronikus dok.] : politikai antropológiák és Afrika-reflexiók / A. Gergely András. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Makat : Antroport, 2015. - (Antroport könyvek, ISSN 2416-0121 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135340. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80003-9-0
kulturális antropológia - politológia - Afrika-kutatás - könyvismertetés - elektronikus dokumentum
316.7 *** 32.001 *** 008(6) *** 894.511-95
[AN 3628381]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2016.
Kenyeres Gábor
   Szeszély és intrika [elektronikus dok.] : a hadüzenet társkeresőn érkezik / Kenyeres Gábor. - Szöveg (epub : 481 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
társkeresés - elektronikus dokumentum
316.472.4
[AN 3627738]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2016.
   A kisebbségek jövője a globalizálódó világban / szerk. Gömbös Ervin ; [közread. a] Magyar ENSZ Társaság. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2016. - 96 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. dec. 10-én és 2016. febr. 10-én azonos címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89728-1-1 fűzött
kisebbségi kérdés - kollektív jogok
316.347(=00)(100) *** 341.234
[AN 3627621]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2016.
Kovács Endre (1947-)
   Vizafogó, 1968 / Kovács Endre. - [Alsóörs] : Kovács E., [2015]. - 47 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-4525-7 fűzött
Budapest. 13. kerület - fényképész - cigányság - cigánytelep - 20. század - fényképalbum
316.347(=914.99)(439-2Bp.XIII.)"196"(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_E.
[AN 3628462]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2016.
Leskó Ferenc
   A magyarországi cigányok viszonyai : tanulmány esszé stílusban / Leskó Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2015. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-789-8 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 3627089]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2016.
   A magyar polgár / [szerk. Morcsányi Géza és Tóth István György] ; [közread. a] ... Tárki. - [Budapest] : Magvető : Tárki, 2016. - 350 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3407-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - polgárság - magyar irodalom - esszé - antológia
316.343.62(439)(091) *** 323.23 *** 894.511-4(082)
[AN 3627392]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2016.
   Nemzetiségi sorsok Köztes-Európában : a népirtás anatómiája a vészkorszakban = Losy mniejszości narodowych w Europie Środkowej : anatomia ludobójstwa w czasach pożogi wojennej / szerk. Biernacki Karol, Rotár Krisztina ; [közread. a Lengyel - Magyar Kulturális Egyesület, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : Lengyel - M. Kult. Egyes. : MNL Csongrád M. Lvt. : SZTE, 2015. - 271 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Szegeden, 2013. nov. 14-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Magyar, lengyel, szerb és ukrán nyelven. - Bibliogr.: p. 269.
ISBN 978-963-12-4421-2 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - nemzetiségi kérdés - népirtás - állami terror - második világháború
316.347(=00)(4-11)"194" *** 323.12(=00)(4-11)"194" *** 323.282(4-11)"194"
[AN 3628524]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2016.
   Ruszinok a második világháború utolsó évében : tudományos tanulmányok gyűjteménye = The Rusyns in the last year of second world war : collection of scientific studies = Rusiny i poslednij god vtoroj mirovoj vojny : sbornik naučnyh trudov. - Budapest : Archi+Med, 2015-. - 25 cm
Kárpátalja - ruszinok - nemzetiségtörténet - hadtörténet - második világháború
316.347(=875)(439.23)"1939/1944" *** 355.48(439.23)"1939/1944" *** 316.347(=875)(477.87)"1944/1945" *** 355.48(477.87)"1944/1945"
[AN 3627613]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2015. - 353 p. : ill.
Váltakozva magyar, orosz és cseh nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4465-6 fűzött
[AN 3627618] MARC

ANSEL
UTF-85772 /2016.
   Vita publica : tanulmányok Rényi Ágnes tiszteletére / [szerk. Szabari Vera, Takács Erzsébet, Pál Eszter] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara]. - Budapest : ELTE Tátk, 2015. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-707-8 fűzött
Magyarország - szociológia - tudománytörténet - emlékkönyv
316 *** 316(439)(091)
[AN 3627098]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2016.
   Zur Rolle und Positionierung des Deutschen in den Ländern Mittelosteuropas : sprachpolitische Überlegungen : Konferenzband zur Tagung Deutsch 3.0 in Budapest am 15-16. Mai 2014 / hrsg. von Rita Brdar-Szabó, Elisabeth Knipf-Komlósi und Roberta V. Rada. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2015. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-684-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - németek - nyelvpolitika - germanisztika
316.347(=30)(4-11) *** 342.725(4-11) *** 803.0(4-11)
[AN 3627033]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5774 /2016.
Bárdos József (1949-)
   Család a tündérmesékben / Bárdos József. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2015. - 143 p. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-15-2 fűzött : 2898,- Ft
ISBN 978-606-8630-01-4
 (hibás ISBN 978-615-5500-55-2)
mesekutatás - család
398.21.001 *** 316.356.2
[AN 3627655]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2016.
Berente Ági (1968-)
   Az álomfejtés kézikönyve : A - Z / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-70-5 fűzött
álmoskönyv
398.7
[AN 3632412]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2016.
Csendes Istvánné
   Mesterségünk címere : hagyományos munkák képeskönyve / [írta és szerk. Csendes Istvánné és Pappné Kovács Zsuzsanna] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-20-1 kötött
Magyarország - parasztság - hétköznapi élet - magyar néprajz - ifjúsági könyv
39(=945.11)(02.053.2) *** 316.343.64(439)(02.053.2)
[AN 3626798]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2016.
Eberstadt, Mary
Adam and Eve after the pill (magyar)
   Ádám és Éva a tabletta után : a szexuális forradalom ellentmondásai / Mary Eberstadt ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 221 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-784-3 fűzött : 2900,- Ft
nemi élet - nemi erkölcs - társadalmi nem kutatás
392.6 *** 176 *** 316.37-055
[AN 3628186]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2016.
Eich Mária
   Régen volt, hogy is volt.. : múltidéző sváb lakodalmas Városlődön, 2015 = Lang, lang ist's her... : eine alte Waschludter Hochzeit / [a szövegeket átd. és ford. Eich Mária] ; [kiad. a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület]. - [Városlőd] : Városlődi Német Nemzetiségi Kult. Egyes., 2016. - 127 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött
Városlőd - lakodalmi szokás - magyarországi németek
392.51(=30)(439-2Városlőd)
[AN 3628188]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2016.
Hallók Ákos
   Férfiviccek, malacviccek. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos. - borító- és gerinccím: Malac férfiviccek
ISBN 978-963-9409-79-8 fűzött
nemi élet - humor - vicc
398.94 *** 392.6(0:82-7)
[AN 3630135]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2016.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 19. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 260, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-401-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3632160]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2016.
   A legszebb magyar tündérmesék / [szerk. Lengyel Orsolya] ; [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2016]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-01-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3627217]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2016.
Morgan, Marlo (1937-)
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-87-4 fűzött : 2790,- Ft
Ausztrália - bennszülött - néprajz - amerikai angol irodalom - útleírás
397(=995.1) *** 910.4(94)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3632224]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2016.
   Die Tracht der Ungarndeutschen in Almasch/Bácsalmás / gesamm. und zgest. von Éva Németh-Bittner. - [S.l.] : Németh-Bittner É., 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4904-0 fűzött
Bácsalmás - öltözködés - népviselet - magyarországi németek
391(=30)(439-2Bácsalmás)
[AN 3627646]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5784 /2016.
Bogár László (1951-)
   Hol vagyon a vagyon? / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2015. - 309 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 21.)
ISBN 978-963-662-802-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - világgazdaság - globalizáció - 21. század - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 338.2(100)"200/201"(0:82-92) *** 339.9"200/201"(0:82-92)
[AN 3627103]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2016.
Csóti György (1940-)
   25 év a nemzetpolitika szolgálatában : Csóti Györggyel beszélget Király Béla. - Budapest : Kairosz, 2015. - 140 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 123.)
ISBN 978-963-662-787-4 fűzött : 1500,- Ft
Csóti György (1940-)
Magyarország - kisebbségi politika - politikus - határon túli magyarság - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - interjú
32(439)(092)Csóti_Gy.(047.53) *** 327(439)"199/201"(047.53) *** 316.347(=945.11)(4-191)"199/201"(047.53)
[AN 3628102]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2016.
Gẇr, Dawid
ʾAḥiym lehitnagdẇt welahaṣalah (magyar)
   Együtt az ár ellen : ellenállás-mentés - a cionista ifjúsági mozgalmak Magyarországon, 1944 / Gur Dávid. - Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 251 p. : ill., részben színes ; 2015
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 978-615-5603-12-9 kötött
Magyarország - cionizmus - ifjúsági mozgalom - zsidóság mentése - második világháború - életrajzgyűjtemény
323.1(=924)(439)"194" *** 267.6(439)"193/195"(092) *** 323.13(=924)(439)"194"(092)
[AN 3628192]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2016.
Kelemen András (1940-)
   A küzdés maga / Kelemen András. - Budapest : Kairosz, 2015. - 484, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-810-9 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - politika - ezredforduló - előadóbeszéd - interjú - publicisztika
32(439)(092)Kelemen_A.(042) *** 32(439)(092)Kelemen_A.(047.53) *** 32(439)"199/200"
[AN 3627240]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2016.
   Politika az intézményeken túl [elektronikus dok.] : kapcsolatok, interakciók, élmények / szerk. Szabó Gabriella. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : MTA TK PTI, 2015. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 2015/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135314. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-98-8
Magyarország - politológia - politikai szociológia - elektronikus dokumentum
32.001 *** 316.334.3(439)
[AN 3628151]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2016.
Schlett András (1973-)
   Államháztartás és szakpolitikák / Schlett András. - 2. átd. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2016. - 212 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-272-0 fűzött
Magyarország - államháztartás - kormányzati politika - ezredforduló - 21. század
328(439)"199/201" *** 336.12(439)"199/201"
[AN 3632163]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2016.
   Válság és radikalizmus [elektronikus dok.] : a Jobbik térnyerésének vizsgálatához / szerk. Grajczjár István. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : MTA TK Szociológiai Int., 2015. - (Szociológiai tanulmányok, ISSN 2063-2258 ; 2015/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135310. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8302-46-5
Magyarország - politikatörténet - politológia - párt - jobboldali irányzat - radikalizmus - politikai szociológia - 21. század - elektronikus dokumentum
329.17(439)"200/201" *** 32.001 *** 316.334.3(439)"200/201"
[AN 3628111]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2016.
Wiedermann Helga
Sakk és póker (lengyel)
   Poker i szachy : kronika zwycięskich bitew stoczonych w walce o wolność węgierskiej gospodarki / Helga Wiedermann ; [przekł. Klara Marciniak]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 263 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-746-1 kötött
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - világgazdaság - 21. század
323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3627811]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5792 /2016.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (angol)
   1956 - the Kossuth Lajos Square massacre and its memorial / [exhibition curator Sándor Őze] ; [auth. Csaba Németh] ; [transl. András Mile]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (The Kossuth Square booklets, ISSN 2498-6585)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-963-9848-76-4 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3627294]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2016.
   Ács, a mi városunk / [szerk. Gerecsei Zsolt, Lakatos Béla] ; [... kiad. Ács Város Önkormányzata]. - Ács : Önkormányzat, 2015. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-963-12-3273-8 kötött
Ács - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ács *** 908.439-2Ács
[AN 3626953]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2016.
   Aquincum elfogulatlan szemmel : történeti alapok, új kontextusok : a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék kreatív alkotói kutatása / [szerk. Sugár Péter, Somogyi Krisztina, Karácsony Rita] ; [kiad. az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány]. - [Budapest] : Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány, 2016. - [177] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5000-8 fűzött
Budapest. 3. kerület - Aquincum - régészet - várostervezés - építészet - épített környezet
904(398.6Aquincum) *** 711.4(439-2Bp.III.) *** 72(439-2Bp.III.) *** 721(439-2Bp.III.)
[AN 3628502]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2016.
Arrizay Jovialis
   A szerelem eltitkolt története / Arrizay Jovialis. - [Budapest] : Konkrét Kv., [2015]-. - 24 cm
nemi élet - művelődéstörténet
930.85 *** 613.88 *** 392.6
[AN 3627299]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szerelem hőskora. - [2015]. - 384 p. : ill.
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 978-963-7424-86-1 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3627306] MARC

ANSEL
UTF-85796 /2016.
Bencsi Zoltán (1892-1945)
   Ősi hitünk és más írások / Bencsi Zoltán ; [szerk. Bognár József és Szigeti Gábor]. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2015. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 13.)
Fűzött : 1500,- Ft
magyarságkutatás - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3627730]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2016.
Benyhe István (1954-)
   Megoldóképlet : így működik a világunk(?) / Benyhe István. - Budapest : Gondolat, 2016, cop. 2015. - 118 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-693-652-5 kötött : 2500,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3628531]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2016.
Bolek Zoltán (1959-)
   Az Ottomán Birodalom, XIX-XX. század / Bolek Zoltán ; [közread. a Magyar Iszlám Közösség]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2015. - 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89967-6-3 kötött
Oszmán-török Birodalom - történelem - 19. század - 20. század
956.0"18/19"
[AN 3628486]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2016.
   Byzance et l'Occident II : tradition, transmission, traduction / sous la dir. de Emese Egedi-Kovács. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2015. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 16.)
A Budapesten, 2013. nov. 25-29. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva francia, német és angol nyelven
ISBN 978-615-5371-46-2 fűzött
irodalomtörténet - bizantinológia - középkor
930.85(495.02) *** 82(4)"04/14" *** 008(4)"04/14"
[AN 3627139]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2016.
   Byzanz und das Abendland III : studia Byzantino-Occidentalia / hrsg. von Erika Juhász. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2015. - 300 p. : ill. ; 22 cm. - (Bibliotheca Byzantina, ISSN 2064-4620 ; 3.). (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 15.)
A Budapesten, 2014. nov. 24-28. között rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-44-8 fűzött
bizantinológia - történelem - középkori görög irodalom története - történettudomány
930.85(495.02) *** 949.502 *** 877.3(091) *** 930.1
[AN 3627134]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2016.
   Egy ezred év viharaiban meg nem rendült törhetetlen hűség : Székesfehérvár, Magyarország és a Nagy Háború / szerk. Szakály Sándor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2015. - 298 p. : ill. ; 23 cm
A Székesfehérváron, 2014. dec. 11-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - borító- és gerinccím: Székesfehérvár, Magyarország és a nagy háború
ISBN 978-963-414-082-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - művelődéstörténet - első világháború
943.9"191" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 930.85(439)"191"
[AN 3625193]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2016.
   Felirattani újdonságok 2015-ben / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence. - Budapest : TITE, 2015. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 8.). (Studia epigraphica Pannonica ; 7.)
Váltakozva magyar, latin és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-8-1 fűzött
Pannonia - epigráfia - régészet - latin nyelv
930.271=71(398.6) *** 904(398.6)
[AN 3627625]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom hóhérai : [a halálfejesek vezérétől Hitler gladiátoráig] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2004. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-36-1 fűzött
Németország - történelem - második világháború - hadtörténet
943.0"1939/1945"(092) *** 355.48(430)"1939/1945"(092)
[AN 3632410]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2016.
Heffler László (1936-)
   Ajkarendeki krónika / Heffler László ; [... az Ajkarendekért Egyesület ... kiad. ...]. - [Ajka] : Ajkarendekért Egyes., 2015. - 176 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm + 3 mell.
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-963-12-4803-6 kötött
Ajkarendek - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ajkarendek *** 908.439-2Ajkarendek
[AN 3628183]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2016.
   Hunok a történelemben és a hagyományokban / szerk. Fehér Bence, Galambos István. - Budapest : TITE, 2015. - 146 p. : ill. ; 21 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-9-8 fűzött
hunok - régészet - történelem - folklór - kora középkor
904(369.1) *** 936.91 *** 398(4)
[AN 3627610]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2016.
Karácsonyi János (1858-1929)
   Szent István király élete / ... írta Karácsonyi János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1904. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-33-2 fűzött : 2450,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 10. század - 11. század - életrajz
943.9(092)István,_I.
[AN 3630228]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2016.
Keppel Csilla
   A hadisebesüléstől a gyógyulásig : kiállítási kalauz a Smidt Múzeum időszaki tárlatához / Keppel Csilla ; [a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum kiadványa]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Szombathelyen, 2015. nov. 15 - 2016. júl. 15. között tartották. - Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-9827-26-4 fűzött
Szombathely - magyar történelem - első világháború - sebesült - katona - egészségügyi intézmény - kiállításvezető
943.9"1914/1918" *** 355(439)(092) *** 364.044.66(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3627675]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2016.
Labádi Lajos (1953-)
   A szentesi városháza építéstörténete / Labádi Lajos. - Szentes : Szentesi Vár. Kvt. : MNL Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89533-7-7 kötött
Szentes - városháza - helytörténet - századforduló
943.9-2Szentes"190/191" *** 725.13(439-2Szentes)(091)
[AN 3627198]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2016.
Lázs Sándor (1951-)
   Apácaműveltség Magyarországon a XV-XVI. század fordulóján : az anyanyalvű irodalom kezdetei / Lázs Sándor. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 459 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-437.
ISBN 978-963-506-971-2 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - régi magyar irodalom - apácarend - vallásos irodalom - 15. század - 16. század
930.85(439)"14/15" *** 271-055.2(439)"14/15" *** 894.511(091)-97"14/15"
[AN 3628248]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2016.
   A Liebig Társaság chromo-képeinek gyűjtőalbuma. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2015]. - 141, [2] p. : ill., főként színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-10-8 fűzött : 1650,- Ft
reklámgrafika - élelmiszeripar - gyártörténet - 19. század - művelődéstörténet - magángyűjtemény - album
930.85 *** 769.91 *** 613.29 *** 061.5(430)"18" *** 663/664 *** 069.017(100)
[AN 3628379]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2016.
   Nemzeti nagyvizit / szerk. Kásler Miklós ; szerk.biz. Földesi Margit ..., Kővári Péter ..., Szabados György ; tud. mtárs. Nyári Gábor. - [Budapest] : Kairosz, [2014]-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyarságtudat - művelődéstörténet - interjú
930.85(439) *** 316.63(=945.11)(047.53)
[AN 3580475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2016. - 403 p.
ISBN 978-963-662-790-4 kötött : 2800,- Ft
[AN 3627833] MARC

ANSEL
UTF-85812 /2016.
Sándor András (1979-)
   Mélyinterjúk 1 : [40 beszélgetés] / Sándor András. - [Budapest] : Solar Libro, [2015]. - 307 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4193-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - előadóművész - 20. század - 21. század
929(439)(047.53) *** 7.071(439)(092)(047.53)
[AN 3627438]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2016.
Sándor András (1979-)
   Mélyinterjúk 3 : [40 beszélgetés] / Sándor András. - [Budapest] : Solar Libro, [2015]. - 376 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4195-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - előadóművész - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(092)(047.53) *** 7.071(439)(092)(047.53)
[AN 3627446]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2016.
Szalai Árpád
   Emlékezzünk régiekre / Szalai Árpád ; [közread. Rácalmás Város Önkormányzata]. - Rácalmás : Önkormányzat, 2016. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-12-4863-0 kötött
Rácalmás - helytörténet - híres ember
943.9-2Rácalmás *** 929(439-2Rácalmás)(092)
[AN 3628375]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5815 /2016.
Balogh Tamás (1962-)
   Vulkánok, falvak, élővizek, romok : a Káli-medence és környéke kalandkönyve / Balogh Tamás. - [Budapest] : Babor Kreatív Stúdió, cop. 2015. - 189 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
keretcím: Kalandkönyvek
ISBN 978-963-12-3754-2 fűzött : 2950,- Ft
Káli-medence - helyismeret - természeti környezet
908.439Káli-medence *** 502(439Káli-medence)
[AN 3627346]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2016.
Bausch, Peter
Côte d'Azur, Monaco (magyar)
   Côte d'Azur (Azúr-part), Monaco / Peter Bausch ... ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2016. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6341-8 fűzött : 2490,- Ft
Côte d'Azur - Monaco - útikönyv
914.494(036) *** 914.494.9(036)
[AN 3631362]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2016.
Kiss Anita
   Miért éppen... Svájc? / [szöveg Kiss Anita] ; [... fényképezte Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2015]. - 158 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-615-80251-2-6 fűzött : 2500,- Ft
Svájc - helyismeret - memoár - fényképalbum
908.494(0:82-94)(084.12)
[AN 3628365]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2016.
Kovács Endre (1947-)
   Ideiglenes amnézia : Budapest, 1966-1974 / fotók Kovács Endre ; szöveg Can Togay. - [Alsóörs] : Kovács E., 2015. - 114 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-4726-8 fűzött
Budapest - fényképész - helyismeret - 20. század - fényképalbum
908.439-2Bp."196/197"(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_E.
[AN 3628464]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2016.
   Négy évszak a Pilisben és a Visegrádi-hegységben / [... szerk. Müller Nándor] ; [képaláírások Janata Károly]. - [Magyaregregy] : [Müller Bt.], cop. 2016. - 179 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-88415-2-0 kötött
Pilis (hegység) - Visegrádi-hegység - helyismeret - fényképalbum
908.439(234.373.21)(084.12) *** 908.439(234.373.25)(084.12)
[AN 3627609]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2016.
Szántó Lóránt
   Szülőföldem Kicsind / Szántó Lóránt, Kelemen Margit, Pásztor Rita. - [Balatonfüred] : Kelemen M., 2015. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4151-8 kötött
Kicsind - helyismeret
908.437.6-2Kicsind
[AN 3627867]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2016.
Varsányiné Juhász Katalin
   Esztergom képekben : régen és ma... = Esztergom in Bildern : damals und heute... = Esztergom in pictures : in olden times and today... / írta, fényképezte és szerk. ... Juhász Katalin. - 2. kiad. - Esztergom : Kati és Heike Foto Kft., 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-12-4662-9 kötött
Esztergom
908.439-2Esztergom(084.12)
[AN 3630548]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2016.
Vízy László (1943-)
   Aranykönyv : Belváros-Lipótváros helytörténete / Vízy László ; [fotó Vízy László és ifj. Vízy László] ; [közread. Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata]. - Budapest : V. Ker. Önkormányzat, 2016. - 119 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 113. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-4221-8 kötött
Budapest. 5. kerület - helyismeret - szobor
908.439-2Bp.V. *** 725.94(439-2Bp.V.)
[AN 3628246]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5823 /2016.
Balogh Edina
   Közbeszerzési jog : a közbeszerzési eljárás főbb szabályai : válogatott jogszabályok a közbeszerzési jog köréből : CD mellékletben a jogszabályi irattár / Balogh Edina. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 326 p. ; 21 cm + CD-R. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. febr. 1.
ISBN 978-615-5337-54-3 fűzött : 1890,- Ft
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - iratminta - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(094)
[AN 3627427]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2016.
   Büntetőeljárási törvény / [kiad. a Jogismereti Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2016]. - 140 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 15. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-963-88965-8-2 fűzött : 1700,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3632271]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2016.
   Cégjog. - [Budapest] : Patrocinium, 2016. - 196 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. febr. 15.
ISBN 978-615-5337-79-6 fűzött : 990,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - vállalati jog - pénzügyi jog - csőd - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094) *** 347.736(439)(094)
[AN 3627260]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2016.
Domokos Andrea (1964-)
   Tételek, gondolatok a kriminológia tudományából / Domokos Andrea, Nemes Zsófia. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 222 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-963-413-081-9 fűzött : 2590,- Ft
kriminológia
343.9
[AN 3627453]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2016.
   Erő a változáshoz : hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek / [szerk. Sally Cosgrove, Jackie Barron, Nicla Harwin] ; [... ford. Recski Ágnes] ; [közread. a NANE Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület]. - 2. kiad. - [Budapest] : NANE Egyes., 2016. - 224 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88116-4-6 fűzött
partnerbántalmazás - nők elleni erőszak - csoportterápia - útmutató
343.54 *** 316.647.3 *** 364.65-055.2 *** 316.45(036)
[AN 3628262]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2016.
Gőgh Gábor
   A Magyar Királyi Légierő képes krónikája, 1890-1945 / Gőgh Gábor, Monostori Péter. - [Budapest] : Militaria Hungarica, [2016]. - 647 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 647.
ISBN 978-963-12-2897-7 kötött : 25000,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő
Magyarország - légierő - hadtörténet - katonai repülőgép - pilóta - 20. század - album
358.4(439)"1890/1945" *** 355.489(439)"19" *** 623.746(439)"1890/1945" *** 358.4(439)(092)(084.1)
[AN 3628572]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2016.
   In memoriam Novotni Zoltán : emlékkönyv Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából : tanulmánykötet / [szerk. Juhász Ágnes]. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2015. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Miskolci konferenciák, ISSN 2061-2532)
A Miskolcon, 2013. nov. 29-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Novotni_Z.
[AN 3628423]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2016.
Jakab András (1978-)
   Az európai alkotmányjog nyelve / Jakab András ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2016. - 453 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-453.
ISBN 978-615-5527-65-4 kötött : 5900,- Ft
Európai Unió - alkotmányjog - összehasonlító jog - szaknyelv
342(4-62)(075.8) *** 340.5(075.8) *** 342(100)(075.8) *** 800.866(075.8)
[AN 3627673]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2016.
Jogász Vándorgyűlés (37.) (2015) (Sümeg)
   Harminchetedik Jogász Vándorgyűlés : Sümeg, 2015. október 15-17. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2015. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Sümeg)
[AN 3628175]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2016.
   A közbeszerzés joga : kommentár a gyakorlat számára / [szerk.] Patay Géza. - 7. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - XVIII, 1062 p. ; 22 cm
Lezárva: 2016. febr. 29. - Műanyag, kapcsos borítóban
Fűzetlen
 (hibás ISBN 963-9203-14-9)
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 3632265]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2016.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) / [kiad. a Jogismereti Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2016]. - 63 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-963-88965-9-9 fűzött : 1000,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3632289]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2016.
   Magyarország alaptörvénye / [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2015]. - 27 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-615-80327-3-5 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3632393]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2016.
Müller Tamás, B.
   Vörösterror az Országházban, 1919 / B. Müller Tamás. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet főtere könyvek, ISSN 2498-4817)
Bibliogr.: p. 317-321.
ISBN 978-963-9848-77-1 kötött
magyar történelem - Tanácsköztársaság - vörösterror - politikai rendőrség - országgyűlés - történelmi forrás
351.746.1(439)"1919"(093) *** 328(439)"1919"(093) *** 943.9"1919"(093) *** 323.282(439)"1919"(093)
[AN 3627284]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2016.
   Munka törvénykönyve / [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2015]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-615-80327-0-4 fűzött : 1000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3632398]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2016.
   Polgári perrendtartás / [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2015]. - 104 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-963-88965-6-8 fűzött : 1400,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3632402]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2016.
Pusztahelyi Réka (1978-)
   A magánjogi elévülés / Pusztahelyi Réka ; [közread. a] Novotni Alapítvány. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2015. - 344 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. jún. 30. - Bibliogr.: p. 328-336.
ISBN 978-963-9360-95-2 fűzött
Magyarország - elévülés - magánjog
347.131.2(439)
[AN 3628477]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2016.
   Társasház / [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2015]. - 24 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-615-80327-8-0 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - társasház - lakásjog - jogszabálygyűjtemény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 3632447]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2016.
Tóth András (1979-)
   Versenyjogi jogeset- és szöveggyűjtemény / Tóth András. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 157 p. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat)
ISBN 978-963-413-068-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - versenyjog - jogalkalmazás
347.776(439) *** 347.776(4-62) *** 340.132
[AN 3627443]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2016.
   Útmutató a hatósági ellenőrzés lefolytatásához kidolgozott kézikönyv használatához / [szerk. Merklné Kálvin Mária] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 27 p. ; 24 cm + CD-ROM
melléklet címe: A hatósági ellenőrzési protokoll és mintadokumentáció
ISBN 978-615-80018-9-2 fűzött
Magyarország - hatósági intézkedés - ellenőrzés - közoktatás - útmutató - elektronikus dokumentum
351.851(439)(036)
[AN 3628446]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2016.
   Útmutató az intézményi szabályozó dokumentumok felülvizsgálatához : mintadokumentumok és útmutatók / [szerk. Keményné Lebedy Zsuzsanna] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 27 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-615-80291-3-1 fűzött
Magyarország - hatósági intézkedés - ellenőrzés - oktatásügy - útmutató - elektronikus dokumentum
351.851(439)(036)
[AN 3628465]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2016.
Varga István
   Áldozatvédelem Tolna megyében [elektronikus dok.] : Tolna megye lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről és az áldozatsegítésről 2013-ban és 2014-ben felvett kutatások alapján / Varga István ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szekszárd : PTE IGYK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135276. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-642-809-9
Tolna megye - viktimológia - áldozatgondozás - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
343.122(439.125)"201"(083.41) *** 364.65 *** 343.988
[AN 3627842]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2016.
Várnay Ernő (1951-)
   Az Európai Unió joga / Várnay Ernő, Papp Mónika. - 4. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 1162 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. szept. - Bibliogr.: p. 1133-1162.
ISBN 978-963-295-525-4 kötött
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 3631313]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2016.
Vida Sándor (1924-)
   Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata III : 2011-2015 / Vida Sándor ; [közread. a] Novotni Alapítvány. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2015. - 333 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9360-97-6 fűzött
Európai Unió - szabadalomügy - védjegy - jogeset - bírósági ítélet
347.772(4-62) *** 341.645.542(4)(094.92) *** 34.096(4-62)
[AN 3628472]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2016.
   Zur Rolle und Positionierung des Deutschen in den Ländern Mittelosteuropas : sprachpolitische Überlegungen : Konferenzband zur Tagung Deutsch 3.0 in Budapest am 15-16. Mai 2014 / hrsg. von Rita Brdar-Szabó, Elisabeth Knipf-Komlósi und Roberta V. Rada. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2015. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 72.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-684-2)
Közép-Európa - Kelet-Európa - németek - nyelvpolitika - germanisztika
342.725(4-11) *** 316.347(=30)(4-11) *** 803.0(4-11)
[AN 3627084]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5847 /2016.
Becze Csaba (1975-)
   Elfelejtett hősök : a Magyar Királyi Honvéd Légierő ászai a II. világháborúban / B. Stenge Csaba. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 402 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 377-381.
ISBN 978-963-327-649-5 kötött : 7500,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő
Magyarország - légierő - második világháború - vadászrepülőgép - pilóta - életrajz
355.489(439)"1941/1945"(092) *** 623.746.3 *** 358.4(439)"1939/1945"(092)
[AN 3631331]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2016.
Bolek Zoltán (1959-)
   A Monarchia muszlimjai avagy Elfelejtett muszlim háborús hőseink / Bolek Zoltán ; [közread. a Magyar Iszlám Közösség]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2016. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89967-7-0 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - első világháború - katona - bosnyákok
355.48(436/439)"1914/1918" *** 355(436/439)(=1.497.15)
[AN 3628495]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom csodafegyverei : a III. Birodalom titkos kísérleti fegyverei / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Gino Marcomini ... kész.]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-86-6 fűzött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3630145]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2016.
Somogyi Győző (1942-)
   The army of Transylvania, 1559-1690 = Az Erdélyi Fejedelemség hadserege, 1559-1690 / Győző Somogyi ; [szakford. Panajotu Nikosz]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2016, cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-594-8 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - haderő - 16. század - 17. század - album
355.14/.15(439.21)"155/169"(084.1) *** 355.3(439.21)"155/169"(084.1)
[AN 3632329]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2016.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian military, 1768-1848 = Magyar katonaság, 1768-1848 / Győző Somogyi ; [szakford. Zsembera Gábor]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2016, cop. 2013. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-591-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - haderő - 18. század - 19. század - egyenruha - album
355.14(439)"176/184"(084.1)
[AN 3632332]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2016.
Somogyi Győző (1942-)
   Warriors of the Hungarian frontier, 1526-1686 = Végvári vitézek, 1526-1686 / Győző Somogyi ; [szakford. Panajotu Kosztasz]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2016, cop. 2014. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-557-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - végvári katonaság - török hódoltság - album
355.3(439)"15/16"(084.1) *** 355.14/.15(439)"15/16"(084.1)
[AN 3632324]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5853 /2016.
   Médiabefolyásolás : az új kislexikon / Antal Zsolt [et al.] ; [közread. az] ... MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoport. - Budapest : Századvég : MTA BTK Médiatud. Kutcsop., cop. 2015. - 244 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5164-25-5 fűzött : 3500,- ft
közvélemény-alakítás - befolyásolás - tömegtájékoztatási eszköz - szaklexikon
659.44:030 *** 316.658:030
[AN 3628394]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2016.
Szabó, Peter
   Rövid és tartós coaching : megoldásközpontú beszélgetések / Peter Szabó, Daniel Meier, Hankovszky Katalin ; [közread. a ... SolutionSurfers Magyarország]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : SolutionsSurfers Mo., cop. 2016. - 138 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-615-80268-1-9 fűzött : 4000,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3631215]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2016.
Wehrle, Martin (1970-)
Die 500 besten Coaching-Fragen (magyar)
   Az 500 legjobb coaching-kérdés : nagy munkatankönyv kezdők és haladók számára, coaching-képességeik fejlesztésére / Martin Wehrle ; [ford. Bálint Cecilia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Ccoach, cop. 2015. - 384 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Ön-ismeret-terjesztő. - Bibliogr.: p. 382.
ISBN 978-963-12-3436-7 fűzött : 6900,- Ft
coaching - vezetéstudomány
65.012.4 *** 659.2
[AN 3627308]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5856 /2016.
   Adózás/számvitel, 2016 : Art, Áfa, Szja, Tao, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Eva, Htv, Ratv, Ktdt, Jöt, Itv / [... szerk. Horváth Géza]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 247 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Lezárva: 2016. jan. 4.
ISBN 978-615-5085-28-4 fűzött
Magyarország - adózás - számvitel - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3628600]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2016.
Constantinovits Milán (1956-)
   Nemzetközi üzleti technikák / Constantinovits Milán, Sipos Zoltán. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 277 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9695-4 fűzött
nemzetközi kereskedelem - multinacionális vállalat - marketing
658.8 *** 339.9 *** 334.726
[AN 3631307]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2016.
Csillag Attila
   A Pécsi Közjegyzői Kamara története, 1875-1949 / Csillag Attila, Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2015. - 217, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 16.)
Bibliogr.: p. 197-205.
ISBN 978-615-80176-2-6 kötött
Pécsi Közjegyzői Kamara
Pécs - Magyarország - kamara - közjegyző - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
334.788(439-2Pécs)(091) *** 347.961 *** 347.961(439)(092)
[AN 3628253]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2016.
Éltető Andrea (1969-)
   Ties of Visegrád countries with East Asia - trade and investment [elektronikus dok.] / authors Andrea Éltető, Ágnes Szunomár. - Szöveg (pdf : 329 KB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2015. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 214.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135418. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-301-623-7
Kelet-Ázsia - Visegrádi államok - gazdasági kapcsolat - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
339.9(5-11)"201"(083.41) *** 339.92(4-11)"201"(083.41)
[AN 3628884]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2016.
Farkas Alexandra
   A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása / Farkas Alexandra. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 259 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 2.)
Lezárva: 2016. febr. 15.
ISBN 978-963-295-555-1 fűzött
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - külkereskedelem - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 339.5(439)
[AN 3631370]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2016.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2016 : kiegészítés a 2015. évi számlatükörhöz : 3-9. számlaosztály / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2016. - 109 p. ; 29 cm
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-638-501-9)
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 3630253]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2016.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2016 : kiegészítés a 2015. évi számlatükörhöz : 3-9. számlaosztály / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2016. - 109 p. ; 29 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-501-9 fűzött
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 3630243]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2016.
Mueller, John D.
Redeeming economics (magyar)
   A közgazdaságtan megváltása : a hiányzó elem újrafelfedezése / John D. Mueller ; [ford. Ábrahám Zoltán, Csák János] ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - Budapest : MCC, 2015. - 499 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 456-490.
ISBN 978-963-12-4634-6 kötött : 4500,- Ft
gazdaságtan - gazdaságelmélet - történeti feldolgozás
330.1 *** 330.8
[AN 3627702]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2016.
Sándorné Új Éva
   Adózási ismeretek alkalmazása II : példatár mérlegképes könyvelők részére / Sándorné Új Éva ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, [2016]. - 261 p. ; 23 cm
Lezárva: 2016. márc. 17.
ISBN 978-615-5249-38-9 fűzött
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3631219]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2016.
   Tervezd meg a karriered! : tanácsok, tippek és ötletek / [szerk. Szabó Csilla] ; [kiad. Tempus Közalapítvány]. - [Budapest] : Tempus Közalapítvány, 2015. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-25-9 fűzött
álláskeresés - útmutató
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3627061]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2016.
Varga Lajos, Sz (1949-)
   Útmutató mentortanároknak a képzést záró portfólió elkészítéséhez [elektronikus dok.] / Sz. Varga Lajos, Varga Dániel ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Pedagógiai Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Pécs] : PTE MIK Ped. Tansz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135358. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-857-0
Magyarország - pedagógusképzés - pedagógiai munka - gyakorlati képzés - munkavégzés - tanári segédkönyv - útmutató - elektronikus dokumentum
331.101.3(036) *** 371.133.2 *** 371.13(072) *** 371.321(439)(036)
[AN 3628540]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5867 /2016.
   "Élet-út-esély" a hozzáférhető Szolnokért / [írták és szerk. Lukács Ágota, Pesti Zoltánné] ; [közread. a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete]. - Szolnok : Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok M. Egyes., [2016]. - 56 fol. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4717-6 kötött
ISBN 978-963-12-4718-3 fűzött
Szolnok - akadálymentesítés - testi fogyatékos
364.65-056.26 *** 721.05(439-2Szolnok)
[AN 3627419]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5868 /2016.
   Átláthatóság, átjárhatóság, hordozhatóság az oktatási rendszerekben / [szerk. Győrpál Zsuzsanna és Szegedi Eszter]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2015. - 26 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 49.)
ISBN 978-615-5319-23-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - oktatásügy - mobilitás
37.014(439) *** 37.014(4-62)
[AN 3627071]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2016.
Bóna Gézáné Maksay Mária
   Erkölcstan tanári segédkönyv a gimnáziumok 7-8. évfolyama számára [elektronikus dok.] / Bóna Gézáné Maksay Mária ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Pedagógia Tanszék. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - [Pécs] : PTE MIK Ped. Tansz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135371. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-860-0
tantárgy-pedagógia - etika - középfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.034(072) *** 372.817(072)
[AN 3628628]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2016.
Bóna Gézáné Maksay Mária
   Etikatanári segédkönyv a középiskolák 11-12. évfolyama számára [elektronikus dok.] / Bóna Gézáné Maksay Mária ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Pedagógia Tanszék. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - [Pécs] : PTE MIK Ped. Tansz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135370. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-859-4
tantárgy-pedagógia - etika - középfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.817(072) *** 37.034(072)
[AN 3628622]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2016.
Cioban, Florin (1975-)
   Elemente de metodică a predării limbii şi literaturii române / Florin Cioban. - Budapest : ELTE, 2015. - 69 p. ; 24 cm. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-634-7 fűzött
román nyelv - nyelvoktatás - irodalomtanítás - módszertan - tanári segédkönyv
372.880.590(072) *** 372.885.90(072) *** 371.3(072)
[AN 3626981]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2016.
Darvay Sarolta (1958-)
   Kisgyermekek nevelése a családban és a bölcsődében / [szerzők Darvay Sarolta ..., Kontra József ..., Nyitrai Ágnes] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-04-0 fűzött
Közép-magyarországi régió - gyermeknevelés - bölcsőde - szülő-pedagógus kapcsolat - statisztikai adatközlés - 21. század
37.018.26 *** 373.22(439Közép-Magyarország)"201"(083.41)
[AN 3627574]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2016.
   A debreceni jogászképzés kezdetének centenáriuma / szerk. Szabadfalvi József ; [kiad. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Debrecen : DE ÁJK, 2015. - 86 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-813-8 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - jogászképzés
378.634(439)(091)
[AN 3628407]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2016.
   Deutsch als Fremdsprache unterrichten lernen / Boócz-Barna Katalin [et al.]. - Budapest : ELTE, 2015. - 154 p. : ill. ; 24 cm. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-623-1 fűzött
német nyelv - nyelvoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.880.30(072) *** 371.3(072)
[AN 3626990]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2016.
   Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben / [... szerk. Peregi Tamás] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, [2016]. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4389-5 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - történelemtanítás - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - első világháború
372.893(439) *** 372.893(4-191) *** 94"1914/1918"
[AN 3627032]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2016.
Farkas Zoltán
   Filozófiatanári segédkönyv a gimnáziumok 11-12. évfolyama számára [elektronikus dok.] / Farkas Zoltán ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Pedagógia Tanszék. - Szöveg (pdf : 820 KB). - [Pécs] : PTE MIK Ped. Tansz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135368. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-862-4
tantárgy-pedagógia - filozófiatanítás - középfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.81(072) *** 37.034(072)
[AN 3628611]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2016.
Fenyődi Andrea
   Erkölcstanári segédkönyv a gimnáziumok 5-6. évfolyama számára [elektronikus dok.] / Fenyődi Andrea ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Pedagógia Tanszék. - Szöveg (pdf : 564 KB). - [Pécs] : PTE MIK Ped. Tansz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135367. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-858-7
tantárgy-pedagógia - etika - középfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.817(072) *** 37.034(072)
[AN 3628576]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2016.
Gelencsérné Bakó Márta (1962-)
   Szemelvények a gyógypedagógia területéről / [szerzők Gelencsérné Bakó Márta, Kátainé Lusztig Ilona, Szili Katalin] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-12-5 fűzött
szociális kompetencia - szabadidő-felhasználás - nyelvelsajátítás - beszéd
37.035 *** 379.8 *** 372.46 *** 159.946.3
[AN 3627491]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2016.
   Gyógypedagógiai glosszárium / szerk. Takács István. - [Kaposvár] : [KE], cop. 2015. - 134 p. ; 24 cm
Közread. a Kaposvári Egyetem. - Magyar, angol, német és spanyol nyelven
ISBN 978-615-5599-11-8 fűzött
gyógypedagógia
376.013.82 *** 376.2/.4
[AN 3627534]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2016.
Horváthné Csapucha Klára
   A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában : barkácsolási technikák gyakorlati útmutatója / Csapucha Klára, Szabóné Nemes Magdolna, Wittmann-né Dúzs Margit. - [Budapest] : Flaccus, 2016. - 208 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9412-76-7)
vizuális nevelés - képességfejlesztés - óvodai nevelés - oktatási segédlet
37.036(072) *** 37.025(072) *** 372.3(072)
[AN 3630132]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2016.
   Iskolák a változásért : globális felelősségvállalás tantárgyi keretek között a középiskolák 9-12. osztálya számára / [szerk. Szántó Diana, Tarján Edina, Udvarhelyi Éva Tessza] ; [közread. az] Artemisszió Alapítvány. - [Budapest] : Artemisszió Alapítvány, 2015. - 209 p. : ill. ; 22 cm + CD-R
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88744-9-8 fűzött
tantárgy-pedagógia - középfokú oktatás - társadalmi felelősség - környezeti tudatosság - módszertan - elektronikus dokumentum
372.8 *** 371.3 *** 504.03 *** 316.6
[AN 3627468]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2016.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Ich sag' dir was! : eine Handreichung für die Förderung der deutschen Sprache im Kindergarten ... / Monika Jäger-Manz. - Baja : Bajapress Ny. : M. Jäger-Manz, 2016. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-12-5520-1 fűzött
német nyelv - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3:803.0(072)
[AN 3632372]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2016.
Kerekes Barnabás
   Felkészülés a Kazinczy-versenyre : módszertani segédlet és szöveggyűjtemény / Kerekes Barnabás ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - [Győr] : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2016. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88555-6-5 fűzött
tanulmányi verseny - magyar nyelv - kiejtés - retorika - tanári segédkönyv - szöveggyűjtemény
371.384 *** 809.451.1-15(072) *** 82.085(072)
[AN 3627581]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2016.
Kovács Lajos (1949-)
   100 éve építették bányászgyerekeknek : emléklapok a dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola és jogelődjének történetéből / Kovács Lajos, Krajcsír Piroska, Szilvássy Erika. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes. : Petőfi S. Ált. Isk., 2016. - 83 p. : ill. ; 29 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 49.)
Bibliogr.
Fűzött
Petőfi Sándor Általános Iskola (Dorog)
Dorog - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Dorog)(091)
[AN 3627269]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2016.
   A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei / szerk. Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7936-7 kötött
képességvizsgálat - módszertan - matematikatanítás - alapfokú oktatás - internet
371.212 *** 371.3 *** 372.851 *** 681.324Internet
[AN 3628174]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2016.
   A művészet és a kultúra befogadásának alapkérdései : filozófiai, pszichológiai és pedagógiai aspektusok / [szerk. Gombos Péter]. - [Kaposvár] : [KE PK], 2015. - 24 cm
Közread. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-07-1 fűzött
művészeti nevelés - művészetfilozófia - múzeumpedagógia
37.036 *** 7.01 *** 069.12
[AN 3627568]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2016.
   Nemzeti stratégiák : köznevelés-fejlesztés, végzettség nélküli iskolaelhagyás - ESL, egész életen át tartó tanulás - LLL / [szerk. Hugyecz Enikő Henriett] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, [2015]. - 309 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-985-8 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - élethosszig tartó tanulás - stratégia - 21. század
37.014(439)"201" *** 37.013.83(439)"201"
[AN 3627043]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2016.
   Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében / szerk. Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre. - Budapest : Gondolat, 2015. - 281 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-655-6 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - pedagógia - tudománytörténet - tudományos elit - tudománypolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
37(439)(091) *** 001.89:323(439)"195/198"
[AN 3628536]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2016.
   Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei / szerk. Csapó Benő, Steklács János és Molnár Gyöngyvér ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7935-0 kötött
képességvizsgálat - módszertan - olvasás - szövegértés - alapfokú oktatás - internet
371.212 *** 371.3 *** 028.6 *** 372.46 *** 681.324Internet
[AN 3628206]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2016.
   Szakpedagógiai körkép. - Budapest : ELTE, 2015. - 3 db ; 24 cm
pedagógia
37
[AN 3626965]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok / [szerk. Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina, Raátz Judit]. - 209 p. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-603-3 fűzött
anyanyelvi nevelés - irodalomtanítás
372.880.945.11 *** 372.882
[AN 3626966] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok / [szerk. Major Éva, Tóth Etelka]. - 209 p. : ill. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-616-3 fűzött
nyelvoktatás - pedagógusképzés
372.880 *** 371.13
[AN 3626970] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Művészetpedagógiai tanulmányok / [szerk. Bodnár Gábor, Szentgyörgyi Rudolf]. - 246 p. : ill., részben színes. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-618-7 fűzött
művészetpedagógia
37.036
[AN 3626972] MARC

ANSEL
UTF-85891 /2016.
Szalai Katalin
   Módszertani megfontolások a gyógypedagógus-képzéssel kapcsolatban / Szalai Katalin ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-03-3 fűzött
pedagógusképzés - gyógypedagógia - pedagógiai lélektan - pályaidentifikáció
37.015.3 *** 371.321 *** 376.2/.5 *** 371.13
[AN 3627540]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2016.
   A szarvasi pedagógusképzés öt éve : évkönyv, 2009-2014 / [kiad. Gál Ferenc Főiskola] Pedagógiai Kar. - Szarvas : GFF PK, 2015. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 43-49.
ISBN 978-615-5256-27-1 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Pedagógiai Kar (Szarvas)
Szarvas (Békés megye) - pedagógusképzés
378.637(439-2Szarvas).096
[AN 3627701]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2016.
Takács Ferenc (1938-)
   Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts! : a 90 esztendős TF története / [írta és szerk. Takács Ferenc, Krasovec Ferenc ...]. - Budapest : TE, 2015. - 197, [2] p. : ill., részben színes
borító- és gerinccím: 90 éves a Testnevelési Egyetem : jubileumi emlékkönyv
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5196-05-8)
Testnevelési Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - testnevelés - történeti feldolgozás
378.679.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3628386]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2016.
   A tanárképzés jövőjéről / [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : OFI, [2014]-. - 24 cm
Fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - 21. század
371.13(439)"201"
[AN 3559741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Átívelések / szerk. Horváth H. Attila [et al.]. - [2015]. - 133 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-948-3
[AN 3627108] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Pedagógusképzések - OFI koordinációval / szerk. Horváth H. Attila, Jakab György. - [2015]. - 135 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-986-5
[AN 3627115] MARC

ANSEL
UTF-85895 /2016.
   A tanárrá válás és a tanárság kutatása : a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen / [szerk. Major Éva, Veszelszki Ágnes]. - Budapest : ELTE, 2015. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-656-9 fűzött
pedagógusképzés - gyakorlati képzés - pedagógiai munka
371.133 *** 371.321
[AN 3627019]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2016.
   Tanóratervezés és tanórakutatás : a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen / [szerk. Baditzné Pálvölgyi Kata, Szabó Éva, Szentgyörgyi Rudolf]. - Budapest : ELTE, 2015. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-655-2 fűzött
pedagógiai munka
371.321.1
[AN 3627012]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2016.
   A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei / szerk. Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7937-4 kötött
képességvizsgálat - módszertan - alapfokú oktatás - természettudomány - internet
371.212 *** 371.3 *** 372.85 *** 681.324Internet
[AN 3628207]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2016.
   Tizenöt év története, 2000-2015 : 65 éves a Magyar Táncművészeti Főiskola / [a szöveget összeáll. Schanda Beáta] ; [a képeket ... vál. Csillag Pál]. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., [2016]. - 35, [15] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80297-3-5 fűzött
Magyar Táncművészeti Főiskola (Budapest)
Budapest - főiskola - táncművészet
378.679.33(439-2Bp.)
[AN 3627177]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2016.
   Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány, 1995-2015. - [Veszprém] : VEHA, [2016]. - [60] p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: VEHA, 20
ISBN 978-963-12-4849-4 kötött
Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány
Veszprém - diákélet - egyetemi hallgató - alapítvány
378.18(439-2Veszprém) *** 061.27(439-2Veszprém)
[AN 3628475]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5900 /2016.
Babcsán Gábor (1960-)
   Bakony szikláin : mászókalauz = Climbing in Bakony / Babcsán Gábor, Kovács Tamás, Tiboldi András ; [ford. Kosztán Csaba]. - [Szentendre] : Kalendart K., 2015. - 142 p. : ill., részben színes ; 13x21 cm
ISBN 978-963-12-3851-8 fűzött
Bakony - alpinizmus
796.52(234.373.1)
[AN 3627309]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2016.
Bánhidi Miklós (1957-)
   Rekreológia / Bánhidi Miklós. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2016. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyar Sporttudományi Társaság szakkönyvei, ISSN 2064-1494)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5187-08-7 fűzött
rekreáció
796.035
[AN 3627604]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2016.
Finnanger, Tone (1973-)
Sy til barn (magyar)
   Tilda babaháza / Tone Finnanger ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2016. - 135, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80099-9-7 fűzött : 4890,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 747
[AN 3628523]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2016.
Kessedjian, Isabelle
Ma poupée au crochet (magyar)
   Pupinett, az én babám : egy horgolt figura, 10 különböző ruha, 45 kiegészítő és egy jókora bőrönd / Isabelle Kessedjian ; [ford. Mohácsi Zsófia]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80099-4-2 kötött : 3690,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3628519]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2016.
Müller Nándor
   Barangolások a Pilisben és a Visegrádi-hegységben / [... írta ... Müller Nándor]. - [Magyaregregy] : [Müller Bt.], cop. 2016. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-88415-6-8 fűzött
Pilis (hegység) - Visegrádi-hegység - természetjárás - útikönyv
796.5(439)(243.373.21) *** 796.5(439)(243.373.25) *** 914.39(234.373.25)(036) *** 914.39(234.373.21)(036)
[AN 3627666]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2016.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
The encyclopedia of modern bodybuilding (magyar)
   A testépítés nagy enciklopédiája / Arnold Schwarzenegger ; Bill Dobbins [közrem.]. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016. - XXXII, 800 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György
ISBN 978-963-367-846-6 fűzött
body building
796.894
[AN 3630128]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2016.
Sisa Tibor (1960-)
   Válasz : a labdarúgás belülről / Sisa Tibor ; [fotó, graf. Illés Győző]. - [S.l.] : [Szabó R.], cop. 2015. - 308 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-12-4060-3 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század - memoár
796.332.071.4(439)(092)Sisa_T. *** 796.332(439)(0:82-94)
[AN 3627398]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2016.
Szári Zsolt (1967-)
   A Balaton íze / Szári Zsolt. - Fonyód : Pelsofisch Bt., 2016. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4555-4 kötött
horgászat - magyar irodalom - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3628324]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2016.
Varga Csaba
   Ahol a vaddisznó jár / Varga Csaba ; [az illusztrációkat ... Helt Enikő kész.]. - [Pusztazámor] : DNM, 2016. - 235 p. : ill. ; 19 cm. - (Kortárs magyar vadászírók, ISSN 2063-6156 ; 2.)
ISBN 978-963-9783-47-8 kötött : 3700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3627208]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2016.
Zilai János
   Az én Gemencem / Zilai János ; [kiad. Vadászati Kulturális Egyesület]. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2016. - 235 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4779-4 kötött
Gemenc - vadászkaland
799.2(439Gemenc)(0:82-94)
[AN 3627287]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5910 /2016.
Chochol Károly (1935-)
   Előhívott emlékeim = Processing memories / Chochol Károly ; [a képeket vál. és szerk. Szarka Klára]. - Budapest : Szerző, 2015. - 204 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Előszó Udvary Ildikó, D.
ISBN 978-963-12-1750-6 kötött
Chochol Károly (1935-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Chochol_K.
[AN 3628226]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2016.
Dürer, Albrecht (1471-1528)
   Dürer : metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből : prints from the collection of the Museum of Fine Arts : [kiállítás Vaszary Galéria, Balatonfüred, 2016. március 19 - június 19.] : [exhibition Vaszary Gallery, Balatonfüred, 19 March - 19 June 2016] / [... rend. ... Bodnár Szilvia]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempevölgy albumok, ISSN 2498-5317 ; 2.)
Bibliogr.: p. 92-95.
ISBN 978-963-9990-39-5 fűzött
Németország - grafikus - 15. század - 16. század - fametszet - rézmetszet - kiállítási katalógus
76(430)(092)Dürer,_A. *** 761.1 *** 762.1 *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3628314]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2016.
Eplényi Anna (1979-)
   Táj-tér-tár : kreatív térjátékok a GYIK-Műhely 40 éves jubileumára / Eplényi Anna, Szentandrási Dóra, Terbe Rita. - [Budapest] : GYIK-Műhely, 2015. - 60 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-12-4358-1 fűzött
képzőművészet - művészeti nevelés - múzeumi kiadvány
73/76 *** 37.036 *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3628017]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2016.
Finnanger, Tone (1973-)
Hjemmelaget og lykkelig (magyar)
   Az otthon melege / Tone Finnanger ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2015. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-80099-7-3 fűzött : 4890,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 747 *** 379.826
[AN 3628539]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2016.
   A gödöllői királyi kastély = The royal palace of Gödöllő = Das königliche Schloss von Gödöllő = Le château royal de Gödöllő / [kiad. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 79 p. : ill., főként színes ; 15x23 cm
ISBN 978-963-87853-7-4 fűzött
Gödöllő - kastély - múzeum - útmutató
728.82(439-2Gödöllő)(036) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 3630200]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2016.
Gvárdián Ferenc (1950-)
   Gvárdián Ferenc / [szöveg Kozák Csaba] ; [közread. a Galéria '13]. - Budapest : Galéria '13, 2015. - 35 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Megj. a Budapesten, 2015. nov. 12 - 2016. jan. 22. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-87418-9-9 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Gvárdián_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3627766]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2016.
Kecskés András (1968-)
   Felhők és Betemetett / Kecskés András ; [tanulmány ... Szeifert Judit] ; [ford. ... Szalai Judit]. - [Budapest] : [Kecskés A.], cop. 2016. - [69] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4352-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kecskés_A.
[AN 3627630]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2016.
Kessedjian, Isabelle
Mes animaux au crochet (magyar)
   Fonalfalva vidám lakói : 12 horgolt állatfigura, 35 kiegészítő és egy nagy hátizsák / Isabelle Kessedjian ; [ford. Mohácsi Zsófia]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80099-5-9 kötött : 3690,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3628511]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2016.
Kovács Endre (1947-)
   Feljegyzések időrend nélkül : Kassák Színház - Squat Théatre / fotók és szöveg Kovács Endre. - [Alsóörs] : Kovács E., 2015. - 108 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-4524-0 fűzött
Magyarország - fényképész - színházművészet - neoavantgárd - 20. század
77.04(439)(092)Kovács_E. *** 792.037(100)(084.12)
[AN 3628452]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2016.
Malgot István (1941-)
   A szobrász Malgot : [Műcsarnok, 2015. november 5 - 2016. január 31.] = Malgot the sculptor : [Kunsthalle, ... 05 November 2015 - 31 January 2016] / [kiállítási koncepció Götz Eszter, Malgot István]. - Budapest : Műcsarnok, 2015. - 51 p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-9506-90-9 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Malgot_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3628198]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2016.
Mészáros János
   Bolyongások Budapesten / [írta Mészáros János, Jánosi-Halász Rita és Entz Sarolta] ; [ill. Rácz Nóra]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Két Egér Kv. : Móra, cop. 2016. - 75 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Két egér kalandjai, ISSN 1789-3321)
ISBN 978-615-80037-5-9 kötött : 2999,- Ft
Budapest - épületdíszítés - gyermekkönyv
72.04(439-2Bp.)(02.053.2)
[AN 3630014]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2016.
Nagy Endre
   Őrségi népi műemlékegyüttes a szalafői Pityerszeren / [szöveg Nagy Endre] ; [fotó Boda László, Nagy Endre]. - Szombathely : B.K.L. K., 2016. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
ISBN 963-7334-13-0 fűzött
Őrség - Szalafő - magyar néprajz - népi építészet - falumúzeum - útmutató
069(439-2Szalafő)(036) *** 72.031.4(439Őrség)(036) *** 39(=945.11)(439Őrség)
[AN 3631205]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2016.
Nemes Márton (1986-)
   Megfestett festék : 2014. november 29 - 2015. február 22. = Painted paint : 29 November 2014 - 22 February 2015 / Nemes Márton ; [szerző ... Fehér Dávid] ; [kiad. ... Paksi Képtár]. - Paks : Paksi Képtár, 2015. - 31 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A kiállítást Pakson rendezték
ISBN 978-615-5121-16-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nemes_M. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3628232]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2016.
Németh Ágnes (1957-)
   Formálómező : Művészet Malom Szentendre, 2015. július 18 - szeptember 6. = Spatiotemporal meadow : ArtMill Szentendre, 18 July - 6 September, 2015 / Németh Ágnes ; a Ferenczy Múzeum rendezésében. - [S.l.] : [Németh Á.], [2015]. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-85634-2-2)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Németh_Á. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3628388]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2016.
Németh Zsolt
   A veleméri Szentháromság-templom / [szöveg Németh Zsolt] ; [fotó Simon Attila]. - Szombathely : B.K.L. K., 2016. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-7334-32-0 fűzött
Velemér - templom - 14. század - falfestmény
726.54(439-2Velemér) *** 75.052(439)"13"
[AN 3631212]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2016.
Olasz Ferenc (1943-)
   Te Deum : lélek - fény - kép : Olasz Ferenc fotográfus életmű-kiállítása : Pesti Vigadó, 2016. február 26 - április 10. / [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5464-44-7 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3628176]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2016.
Perlaki Márton (1982-)
   Perlaki Márton - bird, bald, book, bubble, bucket, brick, potato : 2016. 03. 08 - 04. 11. : [Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ] / [kurátor ... Sárvári Zita]. - [Budapest] : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., [2016]. - [15] p. ; 14 cm + 4 mell.
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80232-8-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Perlaki_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3627779]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2016.
Sándor András (1979-)
   Mélyinterjúk 2 : [45 beszélgetés] / Sándor András. - [Budapest] : Solar Libro, [2015]. - 401 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4194-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - előadóművész - 20. század - 21. század - interjú
7.071(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3627442]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2016.
Sedlmayr Krisztina
   Szalmakosarak = Straw baskets / Sedlmayr Krisztina. - [Budapest] : Néprajzi Múz., cop. 2015. - 156 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 22.)
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-9540-99-6 fűzött
szalmafonás - kosárfonás - magyar néprajz - tárgyi néprajz - múzeumi katalógus
745.55.031.4 *** 39(=945.11) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3627011]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2016.
   Újraértelmezett hagyomány : az Itt és most (Képzőművészet. Nemzeti Szalon 2015) kiállítás keretében 2015. június 2-án megrendezett művészettörténeti szimpózium előadásai / [szerk. Rockenbauer Zoltán]. - Budapest : Műcsarnok, 2015. - 135 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Mucsarnok.hu, ISSN 2416-2302 ; 2.)
A szimpóziumot Budapesten, azonos címmel rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9506-85-5 fűzött
Magyarország - művészettörténet - 20. század - 21. század - művészetesztétika
7(439)"19/201" *** 7.01
[AN 3628429]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2016.
Vass József
   A dorozsmai templom / Vass József. - 2. jav. kiad. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2016. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 3.)
ISBN 978-963-9881-30-3 fűzött
Kiskundorozsma - templom
726.54(439-2Kiskundorozsma)
[AN 3632342]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2016.
Vörösváry Ákos (1948-)
   A létra : alattad a föld, fölötted az ég : Vörösváry Ákos installációi : [Műcsarnok, 2015. november 5 - 2016. január 31.] = The ladder : the earth below, heaven above, the ladder within : installations by Ákos Vörösváry : [Kunsthalle, ... 05 November 2015 - 31 January 2016]. - Budapest : Műcsarnok, 2015. - 51 p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-9506-89-3 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
069.017(439)Vörösváry_Á. *** 73/76(439)"193/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3628100]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5932 /2016.
Géczi János (1954-)
   A Bunkerrajzoló : Likó Marcell-élettörténet-rekonstrukció / Géczi János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2015. - 323, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-410-5 kötött : 2990,- Ft
Likó Marcell (1979-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - ezredforduló - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(439)(092)Likó_M.
[AN 3631034]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2016.
Nagyné Árgány Brigitta
   Játékos mesterkedések : gyermekhangszerek készítése és felhasználásuk a komplex művészeti nevelésben / Nagyné Árgány Brigitta ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9821-91-0 fűzött
hangszer - hangszerkészítés - művészeti nevelés - képességfejlesztés
681.81 *** 37.036 *** 37.025
[AN 3627600]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2016.
Neisz Péter
   "Az ádándi hegy alatt..." : a 30 éves Ádándi Népdalkör krónikája, 1985-2015 / [szerzők Neisz Péter, Házi Ferencné, Neisz Péterné] ; [közread. az Ádándi Népdalkör Egyesület]. - [Ádánd] : Ádándi Népdalkör Egyes., [2015]. - 33 p., [3] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3720-7 fűzött
Ádándi Népdalkör
Ádánd - népdalkör
784.087.68.071(439-2Ádánd)(091)
[AN 3627558]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5935 /2016.
Babiczky László (1946-)
   Zsurzs : a tévéjáték-rendező / Babiczky László, Zsurzs Katalin ; [közread. az] ... MTVA. - Budapest : Gondolat : MTVA, 2016. - 158 p. : ill. ; 25 cm
Filmogr.: p. 151-157.
ISBN 978-963-693-631-0 kötött : 3500,- Ft
Zsurzs Éva (1925-1997)
Magyarország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Zsurzs_É.
[AN 3628322]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2016.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Sprachgestaltung und dramatische Kunst (magyar)
   Drámaművészet : előadások / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor, Kovács Éva]. - Ispánk : Arany A., 2015. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-963-12-2176-3 fűzött
színházművészet - dramaturgia - műfajelmélet - előadóbeszéd
792.01(042) *** 82.01-2(042)
[AN 3628337]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5937 /2016.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2006. - XIV, [2], 736 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8357-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3631379]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2016.
Bácsy Éva
   17 levélírási feladat francia nyelvből középfokon [elektronikus dok.] / Bácsy Éva. - Szöveg (epub : 499 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
francia nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
804.0(076)=945.11
[AN 3627624]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2016.
Csábi Szilvia (1975-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. ... Csábi Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2016, cop. 2006. - XV, 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3631387]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2016.
Csordás Norbert
   Angol 100 : 100 leggyakoribb szó, 5000 gyakori mondat a beszélt nyelvben / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., 2016. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4246-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3628396]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2016.
Deneux, Michael
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Französisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : francia : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Michael Deneux ; [ford. Bokor Gabriella]. - Budapest : Klett, 2016. - 256 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-27-5 fűzött
francia nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
804.0-5(078)=945.11
[AN 3627627]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2016.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2013. - 139 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9585-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3631301]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2016.
Dömők Szilvia (1969-)
   Gyakorló német nyelvtan / Dömők Szilvia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2013. - 215 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9402-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3631322]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2016.
Jusztin Ági
   A feltételes mondatok típusai [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 468 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135292. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-5(076)=945.11
[AN 3627947]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2016.
Jusztin Ági
   Indefinido vagy imperfecto? [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 468 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135285. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - ige - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-55(076)=945.11
[AN 3627906]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2016.
Jusztin Ági
   A levélírás aranyszabályai [elektronikus dok.] : kifejezések, szófordulatok, írásjelek és fontos tanácsok formális és baráti levélnél / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 168 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135289. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3627932]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2016.
Jusztin Ági
   "Spanyolságok" [elektronikus dok] : 200 tesztkérdés Spanyolországról / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 706 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135287. - Működési követelmények: Adobe Reader
Spanyolország - spanyol nyelv - helyismeret - teszt - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11 *** 908.460(076)
[AN 3627910]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2016.
Jusztin Ági
   Szókincsbővítés 20 feladattal [elektronikus dok.] / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 575 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135288. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - szókincs - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-3(076)=945.11
[AN 3627919]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2016.
Jusztin Ági
   El uso del subjuntivo [elektronikus dok] = A subjuntivo használata / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 516 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135291. - Működési követelmények: Adobe Reader
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-5(076)=945.11
[AN 3627936]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2016.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Pályázat, felvételi beszélgetés, munka : a hasznos német nyelvkönyv / Judit Kugelstadt-Tábori ; [ill. Demény Andrea]. - [Budapest] : [Kugelstadt-Tábori, J.], 2016. - 97, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4906-4 fűzött : 2380,- Ft
német nyelv - álláskeresés - munkavállalás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 331.535
[AN 3627697]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2016.
   Mare nostrum : studia Iberica, Italica, Graeca : atti del convegno internazionale Byzanz und das Abendland - Byzance et l'Occident III, 24-25 novembre 2014 / a cura di Ágnes Ludmann. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2015. - 186 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 17.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - A bev. magyar nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-45-5 fűzött
Mediterráneum - klasszika-filológia - kulturális kölcsönhatás - művelődéstörténet - ókor
807 *** 871(091) *** 930.85(3)
[AN 3627158]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2016.
Margóczi Győző (1955-)
Szavak (angol)
   Words : the way feelings control our mind / Győző Margóczi ; [... transl. Gábor Szkórits-Tala]. - Budapest : [Margóczi Gy.], 2016, cop. 2015. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5327-6 fűzött
nyelvfilozófia
800.1
[AN 3630204]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2016.
Molnár Gábor Tamás (1975-)
   A figyelem művészete : bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe / Molnár Gábor Tamás. - Budapest : ELTE, 2015. - 145 p. ; 24 cm. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1772 ; 1.)
Bibliogr.: p. 139-145.
ISBN 978-963-284-579-1 fűzött
hermeneutika - irodalomesztétika
801.73 *** 82.01
[AN 3626958]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2016.
   A nyelv dimenziói : tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére / szerk. Bárth M. János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna ; [kész. az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén]. - Budapest : ELTE BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2015. - 641 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-732-0 kötött
nyelvészet - magyar nyelvészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
800.1 *** 809.451.1"201" *** 012Juhász_D.
[AN 3626946]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2016.
Stilton, Geronimo
Parlo subito inglese (magyar)
   Boldogulj angolul / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 527 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-906-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3631482]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2016.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2009. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3631318]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2016.
Szűcs Melinda
   Fülszöveg : német hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Szűcs Melinda. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2013. - 135 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9586-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3631298]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2016.
Termelné Györke Judit
   Olasz nyelvtani összefoglaló / összeáll. Termelné Györke Judit és Somlai Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2015, cop. 1993. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-46-5 fűzött : 390,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3631351]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5959 /2016.
Kappanyos András (1962-)
   Bajuszbögre, lefordítatlan : műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer / Kappanyos András. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-348.
ISBN 978-963-506-972-9 fűzött : 3200,- Ft
műfordítás
82.03
[AN 3628393]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2016.
   Magyar látóhatár : Borbándi Gyula (1919-2014) emlékkönyv / szerk. Alexa Károly. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 251 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-26-5 fűzött : 2500,- Ft
Borbándi Gyula (1919-2014)
Új látóhatár, ISSN 0501-0160
Németország - irodalomtörténész - szerkesztő - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - emigráns irodalom - folyóirat
82.01(430)(=945.11)Borbándi_Gy. *** 070(430)(=945.11)Új_Látóhatár
[AN 3611613]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2016.
Mandics György (1943-)
   Janus Pannonius és a rovásírás / Mandics György. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 434 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 427-433.
ISBN 978-963-12-4513-4
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - középkori latin irodalom története - 15. század - rovásírás
871(439)(092)Janus_Pannonius *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3627512]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2016.
Ötvös Zsuzsanna
   "Janus Pannonius's Vocabularium" : the complex analysis of the Ms. ÖNB Suppl. Gr. 45 / Zsuzsanna Ötvös. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2015. - 354 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 14.)
Bibliogr.: p. 165-174.
ISBN 978-615-5371-41-7 fűzött
Magyarország - Ausztria - középkori latin irodalom története - író - középkori görög nyelv - latin nyelv - humanizmus - 15. század - kódex
871(439)(092)Janus_Pannonius *** 091.14(439)"14" *** 801.323=71=75
[AN 3627120]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2016.
Propszt Eszter (1970-)
   Zum Studium der ungarndeutschen Literatur / Eszter Propszt. - Budapest : ELTE Germanisches Inst., 2015. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Ungarndeutsches Archiv, ISSN 1418-1959 ; 14.)
ISBN 978-963-284-577-7 fűzött
magyarországi német irodalom - példatár
830(439)(091)(076)
[AN 3627086]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2016.
   Sapiens ubique civis : proceedings of International Conference on Classical Studies, Szeged ..., 2013 / ed. by János Nagyillés [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2015. - IV, 424 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-40-0 fűzött
klasszika-filológia - művelődéstörténet - görög-római kultúra - konferencia-kiadvány
871(091) *** 807 *** 930.85(37/38) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3627154]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5965 /2016.
Fejtő Ferenc (1909-2008)
   Átéltem egy századot : utolsó interjúk Fejtő Ferenccel / Földes Anita. - 2. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2013. - 460 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-545-8 kötött : 3950,- Ft
Fejtő Ferenc (1909-2008)
Franciaország - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(44)(092)Fejtő_F.(047.53)
[AN 3630325]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2016.
Sudár Lászlóné
   Juditból Malvina lesz : esszé, regényes interludiumokkal : Dukai Takács Judit költőnő emlékére (1795-1836) / Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 236 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 228-232.
ISBN 978-615-5251-58-0 kötött : 2480,- Ft : 8 EUR
Dukai Takách Judit (1795-1836)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Dukai_Takács_J.
[AN 3628335]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5967 /2016.
Abnett, Dan (1965-)
Ravenor (magyar)
   Ravenor / Dan Abnett ; [ford. Bajer Katalin és Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, [2015]. - 331 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-45-1 fűzött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3628149]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2016.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Journal 64 (magyar)
   A 64-es betegnapló / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Somogyi Gyula]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2013. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-121-9 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3632277]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2016.
Aleksejev, Tiit (1968-)
Kindel linn (magyar)
   Az erős város : történet az első keresztes hadjáratról : A zarándokút című regény folytatása / Tiit Aleksejev ; ford. Lengyel Tóth Krisztina. - Budapest : Gondolat, 2016. - 217 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-670-9 fűzött : 2950,- Ft
észt irodalom - történelmi regény
894.545-311.6=945.11
[AN 3628346]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Trust in me (magyar)
   Trust in me : bízz bennem / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 390 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-521-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3628003]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2016.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Weisz Böbe]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-95-1 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3631275]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2016.
Banks, Maya
The darkest hour (magyar)
   Második esély / Maya Banks ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Cor Leonis, [2015]. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80362-3-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3627578]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2016.
Banville, John (1945-)
The sea (magyar)
   A tenger / John Banville ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2008. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-51-0 kötött : 3690,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3632170]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2016.
Barreau, Nicolas
Du findest mich am Ende der Welt (magyar)
   A világ végén megtalálsz / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-186-8 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3627389]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2016.
Beckett, Chris (1955-)
Dark Eden (magyar)
   Sötét Éden / Chris Beckett ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-048-6 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3627898]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2016.
Berg, Elizabeth
Tapestry of fortunes (magyar)
   Sorsok szőttese / Elizabeth Berg ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 263 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-853-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627969]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2016.
Brett, Peter V. (1973-)
   A nagy bazár : Brayan aranya és más történetek / Peter V. Brett ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 158 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-537-2 kötött : 2699,- Ft
ISBN 978-963-399-536-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3628051]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2016.
Butler, Dominic
Murder in the fog (magyar)
   Murder in the fog : 16 rövid bűnügyi történet angolul tanulóknak : [A1, A2, szint] / Dominic Butler ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2016. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5328-25-1 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3627602]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2016.
Butler, Dominic
Murder in the moonlight (magyar)
   Murder in the moonlight : 14 rövid bűnügyi történet angolul tanulóknak : [B1 szint] / Dominic Butler ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2016. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5328-26-8 fűzött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - angol nyelv - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3627607]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2016.
Carey, Jacqueline (1964-)
Kushiel's dart (magyar)
   Kushiel dárdája / Jacqueline Carey ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 965 p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-619-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627934]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2016.
Chicken soup for the mother's soul 2 (magyar)
   Megható történetek anyák napjára / [összeáll.] Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2016], cop. 2002. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 963-9442-00-3 fűzött
amerikai angol irodalom - anya - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 394.268.2(0:82-32)
[AN 3630170]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2016.
Child, Lee (1954-)
Make me (magyar)
   Néma város / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-857-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3626842]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2016.
Child, Lee (1954-)
Personal (magyar)
   Leszámolás / Lee Child ; [ford. Zsámboki Péter]. Láthatatlan város / Julia Dahl ; [ford. Szőke Ágnes]. A patikus lánya / Charlotte Betts ; [ford. Őri Péter]. Jó éjt, June! / Sarah Jio ; [ford. Komáromy Zsolt]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Personal. Goodnight June. Invisible city. The apothecary's daughter
ISBN 978-963-289-329-7 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3627412]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2016.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Flower-flames : 207 selected flower-flames = Virág-lángok : 207 válogatott láng-virág / by Sri Chinmoy ; [ford. Huller Ágnes]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2016. - 210 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9793-24-8 kötött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02(73)=945.11 *** 244(0:82-14)
[AN 3627825]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death in the clouds (magyar)
   Halál a felhők között / Agatha Christie ; [ford. Nyikos Eszter]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2010. - 317, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-369-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3631105]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2016. - 279, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-356-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3631459]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2016. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-354-5 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3631465]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2016.
Cortázar, Julio (1914-1984)
   Sehol sem teljesen jelen : válogatott esszék / Julio Cortázar ; [vál. Imrei Andrea] ; [ford. Imrei Andrea, Scholz László, Tomcsányi Zsuzsanna]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2015. - 283 p. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 978-963-414-067-2 fűzött : 2990,- Ft
argentin irodalom - esszé
860-4(82)=945.11
[AN 3627908]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2016.
Davis, Jim (1945-)
Garfield's birthday surprise (magyar)
   Garfield : születésnapi meglepetés / alkotó Jim Davis ; írta Jim Kraft ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Drize K., cop. 2016. - [23] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garfield könyvek ; 1.)
ISBN 978-615-5425-21-9 fűzött : 1750,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3627589]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2016.
Delahaye, Gilbert (1923-1997)
Martine et le chaton vagabond (magyar)
   Márti és a kóbor kiscica / Gilbert Delahaye ; [ill.] Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2016], cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-635-0 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3630573]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2016.
Delahaye, Gilbert (1923-1997)
Martine la nuit de noël (magyar)
   Márti karácsonyi kalandja / Gilbert Delahaye ; [ill.] Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2016], cop. 2005. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-636-7 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3630572]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2016.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The Ark's anniversary (magyar)
   A Bárka születésnapja / Gerald Durrell ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1993. - 217, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-223-4 fűzött : 2490,- Ft
Jersey Zoo
Jersey sziget - állatkert - angol irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 59.006(422.8) *** 504.74
[AN 3630578]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2016.
Eliot, Anne
Unmaking Hunter Kennedy (magyar)
   Toplistás szerelem / Anne Eliot ; [ford. Kulcsár Júlia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 492, [3] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-045-9 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3626792]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2016.
Ferrero, Guglielmo (1871-1942)
L'unité du monde (magyar)
   A világ egysége / Guglielmo Ferrero ; [ford. Réz Mihály]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 59 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-272-0 fűzött
francia nyelvű irodalom - globalizáció - civilizáció - esszé - vitairat
840-4=945.11 *** 339.9 *** 008
[AN 3627696]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2016.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Ein Gespenst auf Schatzjagd (magyar)
   Kincsvadász kísértet / Alexandra Fischer-Hunold ; Karsten Teich illusztrációival ; [ford. Tandori Dezső]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2010. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Sódervári Sherlock báró ; 1.)
ISBN 978-963-244-199-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630320]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2016.
Florence de Rome (magyar)
   Római Florence és a magyar királyfiak : XIII. századi francia históriás ének / szerk. és az előszót írta Szabics Imre ; ford. Förköli Gábor [et al.] ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2015. - 170 p. ; 21 cm
A tartalomjegyzék és a bev. francia nyelven is
ISBN 978-615-5371-43-1 fűzött
francia irodalom - históriás ének
840-13=945.11
[AN 3627130]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2016.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Tobie Lolness (magyar)
   Ágrólszakadt Tóbiás / Timothée de Fombelle ; François Place rajz. ; [Pacskovszky Zsolt fordítása]. - [Budapest] : Móra, [2016]-. - ill. ; 23 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630628]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A számkivetett. - 2. kiad. - cop. 2016. - 316, [3] p.
ISBN 978-963-415-287-3 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630631] MARC

ANSEL
UTF-85998 /2016.
Foundation's friends (magyar)
   Az Alapítvány barátai : tisztelgés Isaac Asimov munkássága előtt : Martin H. Greenberg antológiája / [ford. Bagi Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 480, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-53-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3627199]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2016.
Fowles, John (1926-2005)
The French lieutenant's woman (magyar)
   A francia hadnagy szeretője / John Fowles ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1983. - 432 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-353-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3632368]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2016.
Freed, Alexander
Battlefront (magyar)
   Battlefront : Alkony század / Alexander Freed ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 457 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-350-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3628108]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2016.
Garlando, Luigi (1962-)
Calcio d'inizio (magyar)
   Kezdőrúgás / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2010. - 145, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 1.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-240-4 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632462]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2016.
Garlando, Luigi (1962-)
E ora... tutti in Brasile! (magyar)
   Irány Brazília! / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2010. - 125, [8] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 2.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-283-1 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632466]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2016.
Garlando, Luigi (1962-)
Inizia il campionato (magyar)
   Kezdődik a bajnokság / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2011. - 153, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 3.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-429-3 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632299]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2016.
Garlando, Luigi (1962-)
La sfida decisiva (magyar)
   A végső kihívás / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2012. - 139, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 5.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-785-0 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632305]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2016.
Gilman, David
Master of war (magyar)
   A harc mestere : a csatában született legenda / David Gilman ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 534 p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-518-0 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3628121]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2016.
Gnone, Elisabetta (1965-)
L'incanto del buio (magyar)
   Fairy Oak : a sötétség bűvölete / Elisabetta Gnone ; [ill. Alessia Martusciello] ; [ford. Lénárd Csilla]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 357, [3] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 978-963-399-703-1 kötött : 3299,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630642]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2016.
Han, Jenny
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-494-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-482-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3627955]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2016.
Hannah, Sophie (1971-)
The monogram murders (magyar)
   A monogramos gyilkosságok / Sophie Hannah ; [ford. Zsámboki Péter]. Valamikor ismertél / Emily Liebert ; [ford. Szőke Ágnes]. Az otthon maradt lány / Jojo Moyes ; [ford. Pelle Csilla]. A láthatatlan / James Patterson ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The monogram murders. Invisible. You knew me when. The girl you left behind
ISBN 978-963-289-327-3 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3627407]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2016.
Harris, Oliver (1978-)
Deep shelter (magyar)
   A múlt árnyéka / Oliver Harris ; [ford. Uram Tamás]. Üvegkonyha / Linda Francis Lee ; [ford. Szabó Olimpia]. Politikai öngyilkosság / Michael Palmer ; [ford. Bornai Tibor]. Halottvirrasztás / Anna Hope ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Deep shelter. The glass kitchen. Political suicide. Wake
ISBN 978-963-289-328-0 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3627404]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2016.
   Himnusz az élethez : életútravaló fiataloknak / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 158 p. ; 19 cm
Kötött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-931-5)
világirodalom - ballagás - antológia
82-822=945.11 *** 371.89(0:82-822)
[AN 3631087]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2016.
Holland, Katrin (1914-1981)
Carlotta Torresani (magyar)
   Carlotta Torresani / Katrin Holland. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-114-5 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3627893]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2016.
Houellebecq, Michel (1956-)
Les particules élémentaires (magyar)
   Elemi részecskék / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a ... versbetéteket Tótfalusi István ford.]. - Jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 321, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2214-6 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3631112]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2016.
Joinville, Jean de (1224?-1317)
Histoire et chronique du très-chrestien roy Saint Louis IX. du nom et XLIII. roy de France (magyar)
   Szent Lajos élete és bölcs mondásai / Jean de Joinville ; közread. Csernus Sándor ; Jacques Le Goff könyvrészletével ; Csernus Sándor, Zimonyi István tanulmányaival ; [ford. Csernus Sándor, Cs. Tóth Annamária]. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 434, [6] p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A középkori francia történeti irodalom remekei, ISSN 2064-4949 ; 2.)
Bibliogr.: p. 399-411.
ISBN 978-963-506-963-7 kötött : 3500,- Ft
Lajos (Franciaország: király), IX., Szent (1214-1270)
Franciaország - francia irodalom - történelem - uralkodó - szent - 13. század - krónika - történelmi forrás
840-94=945.11 *** 944"12"(093) *** 235.3(092)Lajos,_IX. *** 944(092)Lajos,_IX.
[AN 3628222]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2016.
Kemp, Paul S.
Lords of the Sith (magyar)
   Sith nagyurak / Paul S. Kemp ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 330 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-348-5 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3628137]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2016.
Kerr, Philip (1956-)
January window (magyar)
   Kieső helyen / Philip Kerr ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-99-0 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3627375]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2016.
Keyes, Daniel (1927-2014)
Unveiling Claudia (magyar)
   Bűnös-e Claudia? / Daniel Keyes ; [ford. Vas Júlia]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 1996. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-793-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3630611]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2016.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Flickan som lekte med elden (magyar)
   A lány, aki a tűzzel játszik : Millennium trilógia II. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2015. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-351-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3632236]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2016.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The voyage of the Dawn Treader (magyar)
   A Hajnalvándor útja : [Narnia 5.] / C. S. Lewis ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 267, [3] p. ; 18 cm
Megj. "Utazás a tengeri cirkálón" címmel is
ISBN 978-963-288-165-2 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630194]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2016.
London, Jack (1876-1916)
The Assassination Bureau, Ltd. (magyar)
   Bérgyilkossági Iroda Kft ; A profi : a vadállat / Jack London ; [ford. Koncz Éva, Körmendy Viktor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 238 p. ; 21 cm
Egys. cím: The Assassination Bureau, Ltd. ; The abysmal brute. - Az 1. mű kéziratát a szerző jegyzetei alapján Fish, Robert L. fejezte be. - A 2. mű fordítását átd. Reményi József Tamás
ISBN 978-963-09-8348-8 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627074]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2016.
London, Jack (1876-1916)
   Hús, semmi más : elbeszélések / Jack London. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8349-5 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3627036]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2016.
London, Jack (1876-1916)
Michael, brother of Jerry (magyar)
   Az éneklő kutya / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8352-5 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631239]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2016.
Loontjens, Jannah (1974-)
Misschien wel niet (magyar)
   Talán bizony mégsem / Jannah Loontjens ; ford. Balogh Tamás. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 227 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-870-7 fűzött : 2800,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3627700]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2016.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar) (átd. kiad.)
   Az Ezüst-tó kincse / Karl May ; [ford. és átd. Szinnai Tivadar] ; [ill. Csergezán Pál]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 285, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-20-2 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632283]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2016.
McCarty, Monica
The viper (magyar)
   A vipera : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 388 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-854-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3626849]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2016.
McCullough, Gretchen
Shahrazad's tooth (magyar)
   Seherezádé foga / Gretchen McCullough ; [ford. Boda Magdolna]. - Szeged : [Boda M.], 2016. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4600-1 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3628215]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2016.
McDevitt, Jack (1935-)
Ancient shores (magyar)
   Ősi partok / Jack McDevitt ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 393, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-52-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3627241]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2016.
Meadows, Daisy
Bella Tabbypaw in trouble (magyar)
   Cirmos Cinka bajba kerül : [színes matricákkal!] / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 103, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 4.)
ISBN 978-963-403-173-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3627016]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2016.
Meadows, Daisy
Ellie Featherbill all alone (magyar)
   Csámpi egyedül marad : [színes matricákkal!] / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 101, [4] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 3.)
ISBN 978-963-403-171-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3627026]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2016.
   Mesék az élet csodáiról / [vál., átd.] Boldizsár Ildikó ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 245, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3301-2 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3632293]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2016.
Michaelis, Josef (1955-)
   Der verlorene Schatz : Märchen und Sagen = Az elveszett kincs : mesék és mondák / Josef Michaelis ; [... Ill. Nóra Bruszt ...]. - 2. Aufl. - Villány : J. Michaelis, 2016. - 177 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4765-7 fűzött
Baranya megye - német irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum - mese - monda
830-34.02(439)=945.11 *** 830-343.02(439)=945.11 *** 398.223(439.127)
[AN 3631244]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2016.
Miller, John Jackson (1968-)
A new dawn (magyar)
   Új hajnal / John Jackson Miller ; [ford. Újvári László]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 410 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-349-2 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3628133]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2016.
Moore, Christopher (1957-)
Lamb (magyar)
   Biff evangéliuma, aki Jézus gyerekkori haverja volt / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2006. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-118-6 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631286]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2016.
Morgan, Marlo (1937-)
Message from forever (magyar)
   Vidd hírét az Örökkévalónak / Marlo Morgan ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-88-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3632227]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2016-. - 21 cm
A 2. kötetet ford. Erdős György, Nagy Anita
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3630092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2016. - 468 p.
ISBN 978-963-9973-51-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3630094] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2016, cop. 2010. - 509 p.
ISBN 978-963-9973-30-5 kötött : 3990,- Ft
[AN 3630586] MARC

ANSEL
UTF-86035 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando (magyar)
   Világvége és a keményre főtt csodaország / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 1998. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-40-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3630087]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2016.
Murtagh, Ciaran
Stuntboy (magyar)
   A nagy ugrás : Fin Spencer fintasztikus naplója / írta Ciaran Murtagh ; Tim Wesson illusztrációival ; ford. Totth Benedek. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-129-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626848]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2016.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2013. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-269-8 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3630582]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2016.
Oldenhave, Mirjam (1960-)
Mees Kees : een pittig klasje (magyar)
   Danny bá' és az eleven osztály / Mirjam Oldenhave ; ill. Rick de Haas ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 86, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-080-5 kötött : 2790,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630068]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2016.
Petterson, Per (1952-)
Jeg nekter (magyar)
   Megtagadom : regény / Per Petterson ; [ford. Földényi Júlia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2015. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-550-2 kötött : 3450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3632297]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2016.
Punke, Michael (1964-)
The revenant (magyar)
   A visszatérő / Michael Punke ; [ford. Mátics Róbert]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Bibliogr.: p. [303].
ISBN 978-963-245-468-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3630581]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2016.
Punke, Michael (1964-)
The revenant (magyar)
   A visszatérő / Michael Punke ; [ford. Mátics Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Bibliogr.: p. [303].
ISBN 978-963-399-512-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-468-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3628086]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2016.
   Quelle und Deutung II : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung II am 26. November 2014 / hrsg. von Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2015. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 18.). (Quelle & Deutung. Reihe 1, Konferenzbeiträge und Studien, ISSN 2064-969X ; 2.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-47-9 fűzött
filológia - germanisztika - német nyelv - nyelvtörténet
830 *** 803-53
[AN 3627143]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2016.
   Régmúlt idők elbeszélése : a Kijevi Rusz első krónikája / ford. Ferincz István ; szerk. Balogh László, Kovács Szilvia. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 398 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 30.)
Bibliogr.: p. 341-374.
ISBN 978-963-506-970-5 fűzött : 3600,- Ft
Kijevi Nagyfejedelemség - Kelet-Európa - történelem - óorosz irodalom - magyar őstörténet - 9. század - 10. század - 11. század - krónika - történelmi forrás
882-94(367)=945.11 *** 930.8(=945.11)(093) *** 940-11"08/10"(093) *** 947".../10"(093)
[AN 3628272]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2016.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die geheime Braut (magyar)
   A három grácia / Brigitte Riebe ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 399 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Bibliogr.: p. 399-[400].
ISBN 978-963-643-856-2 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3626856]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
The fall of Shane MacKade (magyar)
   Nyugvóponton : a MacKade fivérek / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2015. - 304 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-003-0 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3630999]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
Hidden star (magyar)
   Rejtőzködő csillag : Mitrász csillagai / Nora Roberts ; [... ford. Kánya Kriszta]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-134-1 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3631005]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2016.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 37. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 90 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-282-8 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3630021]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2016.
Salgari, Emilio (1862-1911)
Il conte di Cerna (magyar)
   Cserna grófja és az Atlasz légiója [elektronikus dok.] / Emilio Salgari ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 329 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Cserna grófja az Idegenek légiójában" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135331. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-96-0
olasz irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
850-311.3=945.11
[AN 3628296]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2016.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Raise high the roof beam, carpenters (magyar)
   Magasabbra a tetőt, ácsok ; Seymour: bemutatás / J. D. Salinger ; [ford. Lengyel Péter, Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1970. - 285, [2] p. ; 19 cm
Egys. cím: Raise high the roof beam, carpenters ; Seymour: an introduction
ISBN 978-963-405-352-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631079]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2016.
Sawyer, Robert J. (1960-)
Red planet blues (magyar)
   Halál a vörös bolygón / Robert J. Sawyer ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 353, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-30-1 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3627219]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2016.
Shusterman, Neal (1962-)
Everlost (magyar)
   Everlost : Skinjacker-trilógia 1. / Neal Shusterman ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-150-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3626841]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2016.
Sommer-Bodenburg, Angela (1948-)
Der kleine Vampir (magyar)
   A kis vámpír / Angela Sommer-Bodenburg ; ill. Amelie Glienke ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9869-71-4 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3627227]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2016.
Sorensen, Jessica
The secret of Ella and Micha (magyar)
   The secret of Ella and Micha : Ella és Micha titka / Jessica Sorensen ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 260 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-531-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3628019]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Country (magyar)
   Country / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-284-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3627966]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2016.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The aardvark who wasn't sure (magyar)
   A földimalac, aki semmiben sem volt biztos / Jill Tomlinson ; Anna Laura Cantone rajz. ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-012-6 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630091]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2016.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The gorilla who wanted to grow up (magyar)
   A gorilla, aki olyan akart lenni, mint az apukája / Jill Tomlinson ; [Anna Laura Cantone rajz.] ; [... ford. Demény Eszter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 93, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-156-7 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630099]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2016.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The hen who wouldn't give up (magyar)
   A tyúk, aki soha nem adta fel / Jill Tomlinson ; Anna Laura Cantone rajz. ; [... ford. Demény Eszter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 103, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-158-1 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630089]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2016.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The penguin who wanted to find out (magyar)
   A pingvin, aki mindenre kíváncsi volt / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 78, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-155-0 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630093]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2016.
Torre, Alessandra
Black lies (magyar)
   Black lies : sötét hazugságok / Alessandra Torre ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 371 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-9708-82-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3628038]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2016.
Traviss, Karen
Anvil gate (magyar)
   Üllő kapu / Karen Traviss ; [ford. Bajer Katalin és Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, [2015]. - 432 p. ; 20 cm
keretcím: Gears of war
ISBN 978-963-9940-44-4 fűzött : 3390,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3628145]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2016.
Ullmann, Linn (1966-)
Før du sovner (magyar)
   Mielőtt elalszol : regény / Linn Ullmann ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2000. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-333-1 kötött : 3450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3632382]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2016.
Ullmann, Linn (1966-)
Et velsignet barn (magyar)
   Áldott gyermek : regény / Linn Ullmann ; [ford. Varsányi-Munkácsy Eszter]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2008. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-029-3 kötött : 3450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3632380]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2016.
Webber, Tammara
Where you are (magyar)
   Where you are : ahol te vagy : a sorok között 2. / Tammara Webber ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 337 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-318-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-317-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3627970]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2016.
Wong, David (1975-)
John dies at the end (magyar)
   John meghal a végén / David Wong ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 542 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-564-0 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-563-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3628044]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6065 /2016.
Annie Blue
   Tükör és kapirga [elektronikus dok.] / Annie Blue. - Szöveg (epub : 658 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628164]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2016.
Baán Tibor (1946-)
   Névmások / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-92-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3627787]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2016.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - 10. kiad. - [2015], cop. 2008. - 381 p.
ISBN 978-963-426-100-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3630102] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - 7. kiad. - [2015], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 410-420.
ISBN 978-963-426-155-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3630110] MARC

ANSEL
UTF-86068 /2016.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Csendes lázadó : versek, elbeszélések / S. Becz Pál ; szerk. Tótfalusi István ; [vál. és szöveggondozás Becz Miklós]. - Jav. utánny. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2015. - 142, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3978-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3627400]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2016.
Belinszki Zoltán (1972-)
   Csodaszarvas : a musical szerzői szövegkönyve / Belinszki Zoltán ; [közread. a] Cervinus Teátrum. - Szarvas : Cervinus Teátrum, 2015. - 94 p. : ill., színes ; 13x19 cm
ISBN 978-963-12-2891-5 fűzött
magyar irodalom - musical - szövegkönyv - színielőadás - album
894.511-293 *** 792.091(439-2Szarvas)"201"
[AN 3628358]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2016.
Benet Dart
   Félix medve kalandjai [elektronikus dok.] : Macika történetei / Benet Dart. - Szöveg (epub : 479 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627690]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2016.
Bennett, Kate
   Megkarcolt élet / Kate Bennett. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-87-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3627597]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2016.
Bérczesi Barbara (2002-)
   Emily története [elektronikus dok.] / Bérczesi Barbara. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135333. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-084-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628325]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a középkorban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - 114 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-110-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630064]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Mediacsop., 2016-. - Ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2016, cop. 2012. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-027-1 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630292] MARC

ANSEL
UTF-86075 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a tűzhányón / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-159-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3632302]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2016.
Berkesi Gabriella
   Egy város acélból és gőzből [elektronikus dok.] / Berkesi Gabriella. - Szöveg (epub : 497 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135260. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3627669]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2016.
Borbély Barbara
   MMI 2016 / Borbély Barbara. - [Miskolc] : [Borbély B.], [2016]. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4633-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3627665]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 121, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-405-1 fűzött : 1499,- Ft
földrajzi név - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-311
[AN 3632211]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 98, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-406-8 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3632210]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2016.
   Bosszú az éjszakában [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 239 KB) (pdf : 3.1 MB). - [S.l.] : Sukitore : Magánkiad., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135520. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-12-3294-3 (epub)
ISBN 978-963-12-3293-6 (pdf)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629650]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2016.
Carrigan, Ashley
   Az arany maszk [elektronikus dok.] : Morven sorozat 6. / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 652 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3628199]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2016.
Carrigan, Ashley
   Fekete kristály [elektronikus dok.] : Morwen sorozat 7. könyv / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 647 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-092-1
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3628319]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2016.
Csala Kamilla
   Tíz nap mennyország [elektronikus dok.] / Csala Kamilla. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628224]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2016.
Csikósné Marton Lívia
   Tainted love : romlott vágy / Marton Lívia. - [Budapest] : Könyvpont, 2015. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-414-056-6 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 963-236-414-056-6)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627778]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2016.
Domonkos István (1862-1923)
   "Szerettem azokat, akikről írtam" : Domonkos István írásaiból / vál. és szerk. Baksa Péter. - [Győr] : Hazánk, 2015. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-9829-37-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3626961]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2016.
Dugasz István (1941-)
   Fess szép eget [elektronikus dok.] : versek / Dugasz István. - Szöveg (epub : 556 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3628204]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2016.
Eiler Ádám
   Az élő elvtársak éjszakája [elektronikus dok.] / Eiler Ádám. - Szöveg (epub : 999 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-170-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3628682]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2016.
Éliás Attila
   Igen. Nem [elektronikus dok.] / Éliás Attila. - Szöveg (epub : 810 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3627663]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2016.
Eszes Hajnal
   Bogárország meséi / Eszes Hajnal. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-829-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627344]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2016.
   Evangélikus és református gyülekezeti énekek, 1601-1700 / szerk. és a jegyzeteket írta H. Hubert Gabriella ; a szövegeket Vadai István, a dallamokat Ecsedi Zsuzsanna rend. sajtó alá. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 1222 p. : ill., főként kotta ; 25 cm. - (Régi magyar költők tára, XVII. század, ISSN 0324-2323 ; 17.)
Bibliogr.: p. 1172-1179.
ISBN 978-963-506-969-9 kötött : 5700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - vallásos irodalom - evangélikus egyház - református egyház - 17. század - vers - antológia - vallásos ének
894.511-141(082) *** 245(439)"16" *** 284.1/.2(439)
[AN 3628256]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2016.
Farkas Ibolya
   Angyali mesék : a varázslatos teremtés titka / Farkas Ibolya ; Falcione Sarolta rajz. - [Budapest] : Angyali Segítség Mindenkinek Kft., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-12-3779-5 kötött : 3495,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627340]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2016.
Farkas Judith Szofi
   Hófehérkék és a sötét árnyak / Farkas Judith Szofi ; [ill. Bálint Mariann]. - [Budapest] : Farkas J. Sz., [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3819-8 fűzött : 2016,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627623]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-410-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3632204]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Szalma Edit rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-275-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3630033]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2016.
Fekete István (1900-1970)
Vuk (angol)
   Vuk : the fox cub / István Fekete ; [transl. by Andrew G. Biri] ; [ill. by Edit Szalma]. - 3. ed. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-276-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3630036]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2016.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Minimum rock & roll : versek, kalózszövegek / Fenyvesi Ottó. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2015. - 243 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-00-0 fűzött : 2584,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3628518]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2016.
Field, T. B.
   Homok csapda [elektronikus dok.] / T. B. Field. - Szöveg (epub : 555 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3627707]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2016.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-154-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3630049]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2016.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve fiúknak / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-153-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3630051]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2016.
Fodor Sándor (1957-)
   Stég / Fodor Sándor. - [Szombathely] : Stég Kv., 2015. - 104 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3717-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - karcolat - kisregény
894.511-43 *** 894.511-31
[AN 3627218]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2016.
Főző Péter
   Versek és tanmesék / Főző Péter. - Budapest : [Rózsadomb Contact Kft.], 2016. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5025-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-822
[AN 3627598]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2016.
Főző Péter
   Versek és tanmesék [elektronikus dok.] / Főző Péter. - Szöveg. - Budapest : [Rózsadomb Contact Kft.], 2016. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-12-5025-1)
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-822
[AN 3627967]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2016.
Gardner, Ed
   Máglya ura [elektronikus dok.] / Ed Gardner. - Szöveg (epub : 749 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135257. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3627650]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2016.
Gáspár Adrienn
   A lélek hangja [elektronikus dok] / Gáspár Adrienn. - Szöveg (epub : 647 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135342. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-098-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628389]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2016.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 70 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-409-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3632338]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2016.
Guba Tamás
   Aranybolygó meséi [elektronikus dok.] / Guba Tamás ; illusztrációkat kész. Czimre Ágnes. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627543]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2016.
Győrfi András (1964-)
   Miénk itt a tér! 2.0 : rovinji egypercesek / Győrfi András. - [Budapest] : [Győrfi A.], cop. 2015. - 93 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött
Rovinj - magyar irodalom - helyismeret - karcolat
894.511-43 *** 908.497.13-2Rovinj(0:82-43)
[AN 3627997]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2016.
Győri Katalin
   Felhők szigete : ifjúsági regény / Győri Katalin ; [ill. Aureole]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 212, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-070-5 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3630644]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2016.
Hajnal Rebeca
   Ellentétek, vagy mégsem? / Hajnal Rebeca. - [Mezőhegyes] : [Hajnal R.], [2016]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4774-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627674]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2016.
Harmati Hella
   Szívdobbanás [elektronikus dok.] : álmok útján / H. Hella. - Szöveg (epub : 625 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135337. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-076-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628366]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2016.
   Hogy történhetett [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 581 KB). - [Budapest] : Sukitore : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135351. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3628492]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2016.
Horváth Gyöngyi, D.
   Prágai leporelló / D. Horváth Gyöngyi. - [Győr] : [D. Horváth Gy.], [2015]. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3973-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3627189]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2016.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
A 2. köteten társszerző Vészits Andrea, az 5-6. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A holnap ostroma. - 2. kiad. - cop. 2016. - 358 p.
ISBN 978-963-410-152-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3630622] MARC

ANSEL
UTF-86114 /2016.
J. G. Zsuzsa (1966-)
   Helena [elektronikus dok.] : zöld magány / J. G. Zsuzsa. - Szöveg (epub : 754 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3627790]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Bertalan és Barnabás / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-415-284-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3630617]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-420-4 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3630339]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (angol)
   If I were a grown-up / Éva Janikovszky ; pictures by László Réber ; [transl. by Elizabeth Szász]. - 7. ed. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-249-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3630343]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2016.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (német)
   Grosse dürfen alles / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [Deutsch von Irene Kolbe]. - 7. Aufl. - Budapest : Móra, 2016. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-248-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3630358]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2016.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : egy új élet / Kalapos Éva. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 259, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-18-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3631259]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2016.
Kékesi Judit
   A Borostyán-rend lovagjai [elektronikus dok.] / Kékesi Judit. - Szöveg (epub : 552 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135349. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-106-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3628456]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2016.
Kertész Eszter
   Élő geometria / Kertész Eszter. - Budapest : Kairosz, 2015. - 153, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-811-6 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-803-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3627099]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2016.
Kocsis Klára (1950-)
   Karácsony Pannóniában / Kocsis Klára. - Budapest : Kairosz, 2015. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-788-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3627094]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2016.
Kónya Lajos (1914-1972)
   Válogatott versek / Kónya Lajos ; vál., szerk. Fehér Bence. - Budapest : Hét Krajcár, 2016. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9596-95-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3627765]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2016.
Kopper László (1942-)
   Joe és Axel avagy Sörtől döglik a légy / Joe Kemenes. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-357-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3627993]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2016.
Kovács Mikó Edina
   A margó átlépése [elektronikus dok.] / Kovács Mikó Edina. - Szöveg (epub : 586 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135348. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-116-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3628442]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2016.
Kun Dorottya
   Bogaras történetek : a négy jó barát / Kun Dorottya. - Budapest : [Nógrádi J.], 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21x31 cm
ISBN 978-963-12-4470-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3628190]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2016.
Lakatos Csilla
   Lili, a lelkecske [elektronikus dok.] / Lakatos Csilla. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627714]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2016.
Makkai Flóra Ágnes (1952-)
   Allegro non troppo [elektronikus dok.] : változatok rekviemre / Makkai Flóra Ágnes. - Szöveg (epub : 729 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628214]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2016.
Makkai Flóra Ágnes (1952-)
   Kötéltánc [elektronikus dok.] / Makkai Flóra Ágnes. - Szöveg (epub : 523 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135345. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-080-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3628414]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2016.
Meggyesi Éva
   Lelkemből fakadt [elektronikus dok.] : versek / Meggyesi Éva. - Szöveg (epub : 671 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135359. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-124-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3628549]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2016.
Merkl Kinga
   Anypa meséi [elektronikus dok.] / Merkl Kinga ; ill. Sebestyén Anna. - Szöveg (epub : 6.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-93
[AN 3627799]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2016.
Nagy Laura
   Az ajtó [elektronikus dok.] / Nagy Laura. - Szöveg (epub : 469 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628193]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2016.
Naszvadi Gábor (1946-1988)
   A sofőr halála : Naszvadi Gábor 70. születésnapjára. - Budapest : [Naszvadi J.], 2016. - 90 p. ; 21 cm
Közrem. Naszvadi András Gábor és Naszvadi Judith
ISBN 978-963-12-4950-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3627499]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2016.
Németh Kiss Gergely
   Aszfaltrózsák [elektronikus dok] / Németh Kiss Gergely. - Szöveg (epub : 531 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627868]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2016.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   Abroszrojtok [elektronikus dok.] : novellák / Nyírfalvi Károly. - Szöveg (epub : 550 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3627736]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2016.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : a Balaton hercege / Nyulász Péter ; [... ill. Szepesi Szűcs Barbara munkája]. - 3. kiad. - Budakeszi : Betűtészta K., 2014[!2016]. - 286, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-06-1 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3632358]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2016.
Oravecz Imre (1943-)
   Távozó fa : versek, 2005-2014 / Oravecz Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 187, [6] p. ; 21 cm
A szerző angol nyelven írt verseivel
ISBN 978-963-14-3341-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers
894.511-14 *** 820-14(439)
[AN 3631134]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2016.
   Összkép : elindultunk / [... a szerkesztésért felel Szepesi Balázs] ; [kiad. Hétfa Kutatóintézet Kft.]. - Budapest : Hétfa Kutint., 2015. - [4], 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89112-7-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - társadalom - ezredforduló - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 316.3(439)"199/201"
[AN 3627683]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2016.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa / írta Petőfi Sándor. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2015]. - 68 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Budán : M. Kir. Egy., 1844
ISBN 978-963-7377-65-5 fűzött
magyar irodalom - verses epika - hasonmás kiadás
894.511-13 *** 094/099.07
[AN 3627478]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2016.
Posta László
   "Szerettelek, szerettelek, elvesztettelek..." II : a magány és egyedüllét versei / Posta László. - [Debrecen] : [Posta L.], [2016]. - 100 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-48811-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3627653]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2016.
Pozsonyi Ádám (1969-)
   Irgalom atyja, ne hagyj el! : és más történetek / Pozsonyi Ádám. - Budapest : Szerző, 2015. - 156 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88038-7-0 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3627352]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2016.
Query, Tom
   Nekrológ [elektronikus dok.] / Tom Query. - Szöveg (epub : 717 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-322.9
[AN 3628191]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2016.
Romhányi József (1921-1983)
   Szamárfül / Romhányi József ; [Buzay István grafikáival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 96, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-408-2 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - vers
894.511-17
[AN 3632155]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2016.
Rózsássy Barbara (1979-)
   Labirintus vagy / Rózsássy Barbara. - [Budapest] : Stádium, 2016. - 95 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-41-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3627889]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2016.
Saláth Barbara
   Tércsavar [elektronikus dok.] / Saláth Barbara. - Szöveg (epub : 611 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135344. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-078-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3628409]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2016.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Egyszer volt : történetek, találkozások / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2016. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-212-463-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - karcolat - interjú
894.511-43
[AN 3631185]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2016.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Lábujjhegyen : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2016. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-7-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3631070]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2016.
Shinwano Ichigo (1985-)
   Angel with a shotgun [elektronikus dok.] / Shinwano Ichigo. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar nyelven
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3628180]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2016.
Simon, Joseph
   A tudatalatti / J. Simon. - [Öttevény] : [Simon J.], cop. 2015. - 494 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3745-0 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3627111]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2016.
Siza Hexin
   Pretending [elektronikus dok] : csak úgy tenni / Siza Hexin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3628330]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2016.
Skolik Ágnes
   Csibemese / Skolik Ágnes ; [ill. Tamás Ildikó]. - [Liszó] : Magánkiad., 2016. - 82 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4953-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3628289]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2016.
Sörös László (1978-)
   Holdfény Hercegnő kedvenc meséi [elektronikus dok.] / Sörös László. - Szöveg (epub : 986 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135363. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3628558]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2016.
Spiró György (1946-)
   Diavolina : regény / Spiró György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3249-7 kötött : 2990,- Ft
Gorʹkij, Maksim (1869-1936)
Čertkova, Olimpiada Dmitrievna (1878-?)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3631129]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2016.
Spiró György (1946-)
   Feleségverseny : regény / Spiró György. - 7. utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2009. - 337 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2721-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3631116]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2016.
Spiró György (1946-)
   Kémjelentés : novellák / Spiró György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2011. - 212, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2867-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3632365]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2016.
Steinbach Zsolt (1965-)
   Ötven, ami száz avagy Isten, haza, család és a nők / Steinbach Zsolt. - [Tolna] : [Steinbach Zs.], cop. 2016. - 140 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-4798-5 fűzött : 1965,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3627724]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2016.
Sütő Enikő (1983-)
   A vágy vonzásában [elektronikus dok.] / Sütő Enikő. - Szöveg (epub : 621 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-114-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628566]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2016.
Swordteeth, Peter
   Katana és géppuska [elektronikus dok.] / Peter Swordteeth. - Szöveg (epub : 581 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135354. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-088-4
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3628508]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2016.
Swordteeth, Peter
   A szívek hűsége [elektronikus dok.] / Peter Swordteeth. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-090-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628356]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 281, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-05-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626767]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Freskó / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 225 p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-09-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626770]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Für Elise : első rész: Cili / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 428, [5] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-07-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630580]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ókút / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 270, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-06-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626772]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Pilátus / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 309, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-08-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626774]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   A pillanat : Creusais / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-10-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3626771]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2016.
Szalonnás Viktória
   Csillagfiú [elektronikus dok.] : versek / Szalonnás Viktória. - Szöveg (epub : 526 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3627874]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2016.
Szappanyos Tamás (1935-)
   Naplókönyv : így éltünk mi, 1942-1956 / Szappanyos Tamás. - Budapest : Kairosz, 2015. - 373 p., [10] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-815-4 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3627232]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2016.
Száraz Miklós György (1958-)
   Lovak a ködben / Száraz Miklós György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2001. - 476 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-558-8 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630614]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2016.
Szegedi Fruzsina (1985-)
   Manóságok [elektronikus dok.] / Szegedi Fruzsina ; ill. Bujtás Mónika. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3627658]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2016.
Szvoren Edina (1974-)
   Az ország legjobb hóhéra : novellák / Szvoren Edina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 185, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3253-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3632370]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2016.
Tassonyi Zsolt (1967-)
   3023 [elektronikus dok.] / Tassonyi Zsolt. - Szöveg (epub : 517 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135381. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-424-180-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3628673]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2016.
Teleki Anna
   A megvakított [elektronikus dok.] : Almira és az alkonyat fia / Anna Teleki. - Szöveg (epub : 645 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3627531]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2016.
Teleki Anna
   Az utolsó 9' perc [elektronikus dok.] / Anna Teleki. - Szöveg (epub : 645 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135338. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-102-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628374]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2016.
   Tőlem neked : [szeretettel anyák napjára!] / [szerk. Miklós Malvina]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5563-21-8 kötött
magyar irodalom - gyermek - anyaság - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 316.37-053.2(0:82-84) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3626779]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2016.
Tóth Beatrix
   Az entrópia mindig nő [elektronikus dok.] / Tóth Beatrix. - Szöveg (epub : 650 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3627551]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2016.
Tóth Juca
   Arees / Tóth Juca. - [Sátorhely] : [Tóth J.], [2016]. - 115, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4641-4 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3627680]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2016.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2006. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2512-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3631124]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2016.
Vágó Zoltán (1962-)
   A portré / Vágó Zoltán. - Budapest : Szerző, 2016. - 402 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4999-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3627570]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2016.
   Versírók és versmondók találkozója : Szentes, 2016. - [Szentes] : [Szentes Vár. Kvt.], [2016]. - 47 p. : ill. ; 18 cm
Közread. a Szentes Városi Könyvtár
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3627483]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2016.
   Verslavina : [a nő meg a férfi ha 40 (vagy több vagy kevesebb)] / [Szabó T. Anna, Lackfi János és még sokan mások]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2016. - 52, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-534-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3627271]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2016.
Vicei Károly (1944-)
   Adomás históriák és álmok / Vicei Károly. - Budapest : Hét Krajcár, 2016. - 160 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9596-94-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - elbeszélés
894.511-7 *** 894.511-32
[AN 3627759]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2016.
Vörösmarty Marcell (1966-)
   Por [elektronikus dok.] / Vörösmarty Marcell. - Szöveg (epub : 530 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3628156]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2016.
Vujity Tvrtko (1972-)
   A pokol tanúja : ...és ami azóta történt... : bővített válogatás új fejezetekkel / Vujity Tvrtko. - [Budapest] : Pokoli-Angyali K., [2016], cop. 2013. - 670 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7538-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3630118]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2016.
Wekker, Anita (1985-)
   Könnyező Ciprus : regény / Anita Wekker. - [Szombathely] : Szerző, 2016. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4920-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3628310]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2016.
Wendler Nikoletta
   Megvalósult álom / Wendler Nikoletta. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-07-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3627572]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6186 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Doktor Maszat / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, [2016], cop. 2011. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-410-162-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3632343]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Maszat alszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-410-111-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3632340]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2016.
   A boldogság színei : inspirál, megnyugtat, kikapcsol : [színezhető grafikák, bölcsességek] / [szerk. Szalai Lilla] ; [a képeket vál. Horváth Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - [73] p. : ill., részben színes ; 26 cm
keretcím: Art-terápia
ISBN 978-963-09-8370-9 kötött : 2990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3631498]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2016.
Cerutti, Estelle
Dora et son meilleur copain (magyar)
   Dóra Valentin-napi barátja / írta Estelle Cerutti és Marie-Celine Moulhiac ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5507-61-8 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628317]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2016.
Delahaye, Gilbert (1923-1997)
Martine et un chien du tonnerre (magyar)
   Márti és a félelmetes kutya / Gilbert Delahaye ; [ill.] Marcel Marlier ; szöveg Jean-Louis Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2016], cop. 2009. - 20 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-637-4 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630567]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2016.
Delahaye, Gilbert (1923-1997)
Martine un amour de poney (magyar)
   Márti és a kis póni / Gilbert Delahaye ; [ill.] Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2016], cop. 2008. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-638-1 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3630561]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2016.
Fazekas Milán Gábor
   Tomi, a dinó / Fazekas Milán Gábor. - 2. kiad. - [Pécs] : Fazekas M. G., cop. 2016. - [24] p. : ill., színes ; 19x22 cm. - (Sikergyerkőcök)
ISBN 978-963-12-5017-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3632458]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2016.
Gállné Gróh Ilona
   Kacagtató / Gróh Ilona vál. ; Maros Krisztina rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2012. - [25] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5234-09-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3630280]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2016.
Lewman, David
SpongeBob's secret Valentine (magyar)
   SpongyaBob Valentin-napi meglepije / írta David Lewman ; rajz. Heather Martinez ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: SpongyaBob Kockanadrág
ISBN 978-615-5507-65-6 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628320]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-163-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3631024]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-015-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3631017]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 9. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-076-8 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3631022]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2016.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busiest people ever (magyar)
   Tesz-vesz város élő adásban / Richard Scarry. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-415-280-4 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3630006]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2016.
Sutcliffe, Mandy
Belle & Boo and the yummy scrummy day (magyar)
   Boni, a válogatós nyuszi / Mandy Sutcliffe ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
keretcím: Bella & Boni
ISBN 978-615-80099-6-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628460]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2016.
Sutcliffe, Mandy
Hop along Boo, time for bed (magyar)
   Szép álmokat Boni : ideje ágyba bújni / Mandy Sutcliffe ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
keretcím: Bella & Boni
ISBN 978-615-80099-8-0 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3628449]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2016.
Waechter, Philip (1968-)
Ich (magyar)
   Én / Philip Waechter. - [Budapest] : Pagony, [2016]. - [61] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5441-81-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3630075]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6202 /2016.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - Ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. r. - [2016]. - [36] p.
ISBN 978-963-12-2780-2 fűzött : 890,- Ft
[AN 3628490] MARC

ANSEL
UTF-86203 /2016.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (3.) (2014) (Pécs)
   III. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014 [elektronikus dok.] : konferenciakötet = 3rd Interdisciplinary Doctoral Conference 2014 : conference book / szerk. Schaub Anita, Szabó István ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 22 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135148. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-741-2
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3626853]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2016.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (4.) (2015) (Pécs)
   IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2015 [elektronikus dok.] : Pécs, 2015. 05. 14-15. : konferenciakötet = 4th Interdisciplinary Doctoral Conference 2015 : 05. 14-15. 2015, Pécs : conference book / szerk. Szabó István ; [rend., kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135268. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-830-3
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3627751]
MARC

ANSEL
UTF-8