MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/06/30 10:54:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6205 /2016.
   25 éves a Networkshop / [közread. a] NIIFI. - [Budapest] : NIIFI, [2016]. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Networkshop
Magyarország - konferencia - informatika - tartalomszolgáltatás - számítógépes oktatás
061.3(439)"199/201" *** 681.3.004.14 *** 371.66/.69
[AN 3629486]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6206 /2016.
   Dialóg Campus Kiadó, 1996-2016 : 20 év a magyar tudományos- és szakkönyvkiadás szolgálatában / [főszerk. Schenk János]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 223, [5] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5376-69-6 fűzött
Dialóg Campus Kiadó (Budapest ; Pécs)
Magyarország - könyvkiadás - kiadó - ezredforduló - könyvkatalógus
655.41(439)"199/201" *** 017.4(439)Dialóg_Campus
[AN 3628955]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2016.
Doromby József (1881-1972)
   A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve / a történeti részt írta Doromby József. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2016. - 400 p., [3] t.fol. : ill., részben térk. ; 31 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Hollósy Ny., 1934. - Számozott példány: 1200
ISBN 978-963-327-650-1 kötött : 6400,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 83. Honvéd Gyalogezred
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 106. Honvéd Gyalogezred
Vas megye - Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - első világháború - hasonmás kiadás - történelmi forrás
094/099.07 *** 355.48(439)"1914/1918" *** 355.486(439-2Szombathely)"1914/1918"(093)
[AN 3629560]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2016.
Hajnal Ward Judit
   Nyitott könyvtár / Hajnal Ward Judit. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 297 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5454-95-0 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - könyvtárügy - könyvtártudomány - 21. század - publicisztika
02(73)"200/201"(0:82-92)
[AN 3625075]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2016.
Oros László (1952-)
   Irodalmunk emlékei : a felsőszeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár története / Oros László ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2016. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73-79.
ISBN 978-615-5026-80-5 fűzött
Bibliotheca Pro Patria (Horné Saliby)
Felsőszeli - magánkönyvtár
027.1(437.6-2Felsőszeli)
[AN 3630306]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2016.
Székely Lajos (1862-1935)
   Gyula város rövid leirása : több képpel és a város legujabb térképével / [írta Székely Lajos] ; [kiad. a Gyulai Városbarátok Köre ...]. - Hasonmás kiad. - [Gyula] : Gyulai Városbarátok Köre, 2016. - [2], 32, [37] p. : ill. ; 17 cm + térk.
Borítócím: Gyula város leirása. - Eredeti kiadása: Gyula : Dobay, 1897
ISBN 978-963-12-4988-0 kötött
Gyula - helyismeret - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 908.439-2Gyula *** 943.9-2Gyula
[AN 3629194]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2016.
Szondi Miklós
   Róni tanulok : tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a leckék feladatait Garainé Szondi Katalin állította össze]. - 7. kiad. - Solt : Szondi M., 2016, cop. 2010. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-89824-4-5 fűzött : 1000,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3634065]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6212 /2016.
Dalos Gábor (1951-)
   A vén budai hársfák poétája : [Dalos László életéről és pályájáról] / Dalos Gábor. - [Budapest] : [Dalos G.], 2015. - 193 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-12-4025-2 kötött : 7777,- Ft
Dalos László (1924-2011)
Magyarország - újságíró - dalszövegíró - 20. század
070(439)(092)Dalos_L.
[AN 3629691]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2016.
Dobos Ferenc
   A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében, 2001-2014/2 : médiahasználat és identitás : médiahasználat tömb-szórvány megoszlás szerint / Dobos Ferenc ; szerk. Apró István. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2015. - 141 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 18.)
ISBN 978-615-5302-14-5 fűzött
Kárpát-medence - médiakutatás - határon túli magyarság - tömegkommunikáció - fogyasztói magatartás - 21. század - statisztikai adatközlés
791.9.096/.097(=945.11)(4-11) *** 366.1 *** 316.774(=945.11)(4-191)"200/201"(083.41)
[AN 3629477]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2016.
Révész Emese (1967-)
   Kép, sajtó, történelem : illusztrált sajtó Magyarországon 1850-1870 között / Révész Emese. - Budapest : Argumentum : OSZK, 2015. - 481 p. : ill. ; 24 cm. - (Res libraria, ISSN 1788-2311 ; 4.)
Bibliogr.: p. 417-457.
ISBN 978-963-200-642-0 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - alkalmazott grafika - 19. század - illusztráció
070(439)"185/187" *** 76.05(439)"185/187"
[AN 3629878]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6215 /2016.
   Identitások és médiák / szerk. Neumer Katalin. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int. : Gondolat, 2015. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ergo)
Bibliogr.
Magyarország - kultúra
008(439) *** 316.7(439)
[AN 3613288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Médiák és váltások. - 335 p.
ISBN 978-963-693-636-5 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - kultúra - kommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz
316.77 *** 008(439) *** 316.7(439) *** 791.9.096/.097
[AN 3628613] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6216 /2016.
FitzGerald, Michael (1949-)
The Nazi occult war (magyar)
   A nácik okkult háborúja : Hitler paktuma a sötétség erőivel / Michael FitzGerald ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 207 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-09-8474-4 kötött : 3990,- Ft
Németország - Európa - okkultizmus - fasizmus - történelem - művelődéstörténet
133 *** 329.18(430)"193/194" *** 943.0"193/194" *** 930.85(430) *** 930.85(4)
[AN 3629199]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2016.
Sós Tibor
   Idegenek? : ufókról komolyan / Sós Tibor. - Szeged : [S. Karácsonyi M.], 2016. - 229 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4834-0 kötött : 3490,- Ft
ufó
001.94
[AN 3629765]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6218 /2016.
   Natura 2000 területek természetvédelmi vizsgálatai, élőhelykezelési, fenntartási tapasztalatai a "Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében III." című konferenciasorozat keretében : [Gödöllő, 2016. március 17-18.] : absztraktkötet = Nature conversation investigations in Natura 2000 sites, in "Sustainable development in the Carpathian Basin III" conference : book of abstracts / [szerk. ... Zimmermann Zita, Szabó Gábor] ; [... rendezői a SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet Növénytani Tanszék, MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet, Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszék]. - Gödöllő : Szt. István Egy., 2016. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-526-6 fűzött
Magyarország - természetvédelem - tájökológia - természetvédelmi terület - konferencia-kiadvány
504.06(439) *** 504.54(439) *** 502.4(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3629544]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6219 /2016.
Bolyai Farkas (1775-1856)
   Bolyai Farkas és Carl Friedrich Gauss levelezése : a teljes levelezés első magyar fordítása / [szerk. Nagy Ferenc] ; [ford. Pálinkás János B. Fejér Gizella ... fordításának felhasználásával]. - Budapest : Bolyai K. : Better : MTA KIK, 2015. - XVI, 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Bolyai akadémia könyvtár ; 3.)
ISBN 978-963-7451-26-3 kötött
Magyarország - Németország - matematikus - 18. század - 19. század - levelezés
51(439)(092)Bolyai_F.(044) *** 51(430)(092)Gauss,_C._F.(044)
[AN 3629998]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6220 /2016.
Rovelli, Carlo (1956-)
Sette brevi lezioni di fisica (magyar)
   Hét rövid fizikalecke / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-229-2 kötött : 2890,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-355-229-2)
fizika
53
[AN 3629107]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6221 /2016.
   Balaton : természetföldrajzi összefoglaló : tájékoztató füzet / összeáll. Hajósy Adrienne ; [közread. a] Nők a Balatonért Egyesület. - Csopak : Nők a Balatonért Egyes., cop. 2016. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
Fűzött
Balaton
911.2(439)(285.2Balaton)
[AN 3629558]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2016.
Turnbull, Stephanie
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / Stephanie Turnbull ; ill. Tetsuo Kushii, ... Uwe Mayer ; [ford. ... Németh Beáta]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-778-0 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3629598]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6223 /2016.
Elek László (1952-)
   Táguló határok : Elek László beszélgetései a 70-es, 80-as évek magyar űrkutatóival / [közread. a] Magyar Asztronautikai Társaság. - Budapest : Mant, 2016. - 241 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7367-09-0 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - csillagász - űrkutatás - 20. század - interjú
52(439)(092)(047.53) *** 52(439)"197/198"(047.53)
[AN 3629412]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2016.
   H-Space 2016 : proceedings of 2nd International Conference on Research, Technology and Education of Space : 25-26 February 2016, Budapest ... / ed. László Bacsárdi and Kálmán Kovács ; org. by Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology and Economics and Hungarian Astronautical Society. - Budapest : Mant, 2016. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-7367-10-6 fűzött
űrtudomány - konferencia-kiadvány
52 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3628583]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2016.
Steinhorst, Stefanie
Weltraum (magyar)
   A világűr : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Stefanie Steinhorst, Sabine Schuck] ; [ill. Sebastian Coenen] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2016. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 13.)
ISBN 978-963-294-353-4 kötött : 3690,- Ft
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3633859]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2016.
Turnbull, Stephanie
Sun, moon and stars (magyar)
   Nap, Hold és csillagok / Stephanie Turnbull ; ill. Kuo Kang Chen és Uwe Mayer ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-786-5 kötött
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3629603]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2016.
   Űrtevékenység a Műegyetemen : BME EIT Űrfórum / szerk. Kovács Kálmán ; [közread. a] Mant. - Budapest : Mant, 2016. - 44 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7367-08-3 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Egyesült Innovációs és Tudásközpont. Űrfórum
Budapest - űrtudomány - egyetem - tanszék - 21. század
52 *** 629.78 *** 378.662(439-2Bp.).096
[AN 3628577]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6228 /2016.
Frekot Erika
   A mi bolyunk ...és más mesék / [írta Frekot Erika] ; [rajz. Csorba Vera]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesés barangolások ; 1.)
Főcím a borítóról
ISBN 978-615-5535-40-6 kötött : 2490,- Ft
rovar - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
595.7(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3629190]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2016.
Helbrough, Emma
Bears (magyar)
   Medvék / Emma Helbrough ; rajz. Tetsuo Kushii és Adam Larkum ; [ford. ... Szabó Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-784-1 kötött
medve - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 3629590]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2016.
Kassai Tibor (1930-)
   A Magyar Parazitológusok Társasága 50 éve, 1964-2014 : szemelvények a társaság történetéből / írta és összeáll. Kassai Tibor. - Budapest : MPT, 2015. - 149 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2572-3 fűzött
Magyar Parazitológusok Társasága
Magyarország - tudománytörténet - parazitológia - tudományos egyesület
576.8 *** 061.2(439)
[AN 3629749]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2016.
Mancuso, Stefano
Verde brillante (magyar)
   A fák titkos nyelve : a növényi intelligencia meghökkentő bizonyítékai / Stefano Mancuso, Alessandra Viola ; [ford. Rabi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 158 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8470-6 fűzött : 2800,- Ft
növényélettan - növényökológia - érzékelés
581.1 *** 581.5 *** 159.93
[AN 3629021]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2016.
Papp László (1946-)
   Agromyzidae (Diptera) of Hungary / by László Papp and Miloš Černý. - Nagykovácsi : Pars Ltd., 2015-. - 24 cm
Magyarország - aknázólégy
595.773.4(439)
[AN 3629755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Agromyzinae. - 2015. - 416 p. : ill.
Bibliogr.: p. 397-406.
ISBN 978-963-88339-2-1 kötött
[AN 3629763] MARC

ANSEL
UTF-86233 /2016.
Rédei Károly (1952-)
   Akác sarjerdő-gazdálkodás / írta Rédei Károly ; [közread. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erti]. - Sárvár : NAIK Erti, 2015. - 92 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-989-1)
erdészet - akác - erdőművelés
582.738 *** 630*2
[AN 3629480]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6234 /2016.
Árvai Nóra
   Nők a fájdalom árnyékában : endometrózis / Árvai Nóra. - Budapest : Medicina, 2016. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-192.
ISBN 978-963-226-581-0 fűzött : 2200,- Ft
nőgyógyászati betegség - uterus - fájdalom
618.14 *** 616-009.7
[AN 3629272]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2016.
Báthory Gábor
   Hatóanyag ABC : gyógynövények hatóanyagai A-tól Z-ig / Báthory Gábor. - [Budapest] : [Báthory G.], cop. 2015. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-12-4375-8 fűzött : 2520,- Ft
gyógynövény - növényi hatóanyag
615.89:615.322 *** 615.07
[AN 3629281]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2016.
Carr, Kris
Crazy sexy kitchen (magyar)
   Őrülten csábos ételek : 150 ínycsiklandozó recept a természet erejével / Kris Carr és Chad Sarno ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 282 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-522-7 fűzött : 4490,- Ft
növényi eredetű élelmiszer - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 613.26 *** 641.56(083.12)
[AN 3628936]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
How to really love your adult child (magyar)
   Szülőfüggő fiatalok : hogyan szeressük felnőtt gyermekünket? / Gary Chapman & Ross Campbell ; [ford. Bratináné Lazányi Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2016, cop. 2015. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-254-3 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-288-24-3)
személyiség-lélektan - szülő-gyermek kapcsolat - felnőtté válás
159.922.62 *** 316.356.2
[AN 3634091]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2016.
Dodson, Emma
The really gross body book (magyar)
   Az igazán undi test-könyv : kihajtható fülekkel, ablakokkal és piszkálható sebekkel! / Emma Dodson és Sarah Horne ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5535-30-7 kötött : 3200,- Ft
testnedv - szekréció - székelés - gyermekkönyv - képeskönyv
616.008.8(02.053.2) *** 612.36(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3629041]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2016.
   Életveszélyes állapotok ellátása a gyógyszertárakban : gyógyszerészi elsősegélynyújtás / szerk. Felkai Péter. - Budapest : Medicina, 2016. - 124 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-226-575-9 kötött : 2400,- Ft
elsősegélynyújtás - gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
614.88(075.8) *** 615(075.8)
[AN 3629260]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2016.
Enders, Giulia (1990-)
Darm mit Charme (magyar)
   Bélügyek [elektronikus dok.] : a belek csodálatos világa és a jó emésztés / Giulia Enders ; Jill Enders rajz. ; ford. Blandl Borbála. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-201-8
bélrendszer - emésztés - elektronikus dokumentum
616.34 *** 612.3
[AN 3630080]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2016.
Gawler, Ian (1950-)
You can conquer cancer (magyar)
   Legyőzheted a rákot : az új életforma / Ian Gawler ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Európa, 2016. - 464, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-069-8 kötött : 3990,- Ft
rákbetegség - öngyógyítás - életvezetés
615.89 *** 613.865 *** 616-006
[AN 3628623]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2016.
Hadar, Elad
Marketing romance (magyar)
   Marketing románc / Elad Hadar ; [ford. Marosi Gyöngyi]. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2016. - 180 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-6-8 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - vezetés - vállalkozásismeret
613.865 *** 159.923.2 *** 658.1
[AN 3629688]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2016.
Iovine, Vicki
The girlfriends' guide to pregnancy (magyar)
   Barátnőim a terhességről [elektronikus dok.] : amit inkább nem az orvostól kérdeznél / Vicki Iovine ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-230-8
terhesség - humor - elektronikus dokumentum
618.2(0:82-7)
[AN 3630028]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2016.
Ipari Létesítményi Tűzoltóságok Nemzetközi Konferenciája (8.) (2015) (Budapest)
   Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 8. Nemzetközi Konferenciája [elektronikus dok.] : 2015. november 10-11. = 8th International Conference for Fire Brigades in the High Hazard Industry : 10th-11th November, 2015 / [rend.], kiad. a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. - Multimédia. - Százhalombatta : FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., [2016]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten rendezték. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-963-12-4086-3
tűzoltóság - ipari létesítmény - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.84 *** 725.42 *** 614.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3630405]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2016.
Jensen, Frances E.
The teenage brain (magyar)
   A kamasz agy : útikalauz a serdülőkorhoz / Frances E. Jensen és Amy Ellis Nutt ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-634-1 fűzött : 3499,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3628702]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2016.
Kartali Zsuzsa
   Anyacsavar és Kockafej : a fiam autista, de nem zseni / Kartali Zsuzsanna. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 163, [3] ; 19 cm
ISBN 978-963-293-527-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3628978]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2016.
Kast-Zahn, Annette (1956-)
Jedes Kind kann richtig essen (magyar)
   Táplálkozási kalauz gyerekeknek : a helyes étkezés játékszabályai / Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; [ford. Tapodi Rika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 166 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-415-032-9 fűzött : 2999,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás
613.22 *** 649.1
[AN 3629974]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2016.
Laskai M. Nelli
   Összhangban lenni : kézikönyv a belső békét keresőknek / Laskai M. Nelli. - [Hódmezővásárhely] : Boldognak Lenni Kv., 2016. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4956-9 fűzött : 3380,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3628736]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2016.
Losso, Sabrina
Volevo un figlio... invece sono due! (magyar)
   Ikreink lesznek / Sabrina Losso, Anna Palermo ; [ford. Feketéné Józsa Veronika]. - Budapest : Cser K., 2016. - 125, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-435-9 fűzött : 2995,- Ft
iker - terhesség - szülés - csecsemőgondozás - gyermeklélektan
618.25 *** 618.492 *** 613.95 *** 159.922.7-055.76
[AN 3629299]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2016.
Mezei Elmira
   A nagy paleolit csokoládékönyv / Mezei Elmira ; [fotók Harlan Cockburn]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 219, [5] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [220-221].
ISBN 978-615-5609-14-5 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - csokoládé - szakácskönyv
613.2 *** 641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 3629070]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2016.
Morris, Julie
Superfood kitchen (magyar)
   Superfood a konyhában : ételek a természet legcsodálatosabb élelmiszereiből / Julie Morris ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 229 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 228 p.
ISBN 978-963-529-535-7 fűzött : 4490,- Ft
egészséges táplálkozás - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
613.26 *** 613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3628938]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2016.
Murphy, Glenn
Bodies (magyar)
   A test : ...ahogy még sosem láttad / Glenn Murphy ; [ill. Mike Phillips] ; [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 155, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Meghökkentő tudomány)
ISBN 978-615-5535-32-1 kötött : 2490,- Ft
test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3628958]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2016.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A vastagbőrű mimóza : írások melegekről, melegségről / Nádasdy Ádám. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3251-0 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - homoszexualitás
613.885 *** 308-055.3(439)
[AN 3632779]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2016.
   Ötvenéves a Magyar Traumatológus Társaság : jubileumi évkönyv / szerk. Ács Géza. - Debrecen : M. Traumatológus Társ., 2016. - 539 p. : ill., színes ; 31 cm
A borítófedélen fém plakettel
ISBN 978-963-12-4486-1 kötött
Magyar Traumatológus Társaság
Magyarország - traumatológia - egyesület
616-001 *** 061.2(439)
[AN 3628762]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2016.
Palinski-Wade, Erin
Walking the weight off for dummies (magyar)
   Sétára fel! : egy élvezetes fogyókúra / Erin Palinski-Wade ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Panem Kv., 2016. - 298 p. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-35-6 fűzött : 3400,- Ft
fogyókúra - testmozgás
613.24 *** 613.71
[AN 3629867]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2016.
Scheffer, Mechthild
Die original Bach-Blütentherapie (magyar)
   Az eredeti Bach-virágterápia : a gyógymód teljes elméleti és gyakorlati bemutatása / Mechthild Scheffer. - 2. kiad. - Budapest : Gyógyforrás Kvk., 2016, cop. 2001. - 355 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Jurenák Éva, Kornya István
ISBN 978-963-12-4162-4 fűzött : 5500,- Ft
fitoterápia - ezoterika
615.89:615.322 *** 613.865 *** 133
[AN 3634061]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2016.
Schwendemann, Andrea (1971-)
Körper (magyar)
   Testünk : [kihajtható felfedezőoldalakkal] / [... szöveg Andrea Schwendemann] ; [ill. ... Rolf Bunse] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2015. - 54 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Profi tudás, ISSN 2498-5201)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-574-8 fűzött : 3995,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3628732]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2016.
Simoncsics Péter
   Az akupunktúra csodája / Simoncsics Péter ; [a rajzokat kész. Bánfiné Skublics Ida]. - Utánny. - [Budapest] : Lunarimpex, 2016. - 480 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.: p. 470-477.
ISBN 963-9219-21-5 fűzött
akupunktúra
615.814.1
[AN 3633770]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2016.
Stefanik Krisztina, Gy
   Csillagbusz : mese Dorkáról, Misiről és az autizmusról / Stefanik Krisztina ; Bartos Erika rajz. ; [közread. az AutiSpektrum Egyesület a Veszprém Megyei Autista Gyermekekért]. - [Veszprém] : AutiSpektrum Egyes. a Veszprém M. Autista Gyermekekért, [2016]. - [71] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
autizmus - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
616.89-008.45(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3629831]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2016.
Szabó Péter
   Állj félre a saját utadból! / Szabó Péter. - [10. jubileumi kiad.]. - [Hernádnémeti] : [Szabó P.], [2016], cop. 2012. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2161-2 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3632834]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2016.
Temesvári Gabriella
   A gyógyító lélegzet : spiroterápia / Temesvári Gabilla Katul. - 2. kiad. - [Budapest] : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., 2015. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-89071-5-8 fűzött
légzés - ezoterika
612.2 *** 133
[AN 3632896]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2016.
Turnbull, Stephanie
Why do we eat? (magyar)
   Miért eszünk? / Stephanie Turnbull ; ill. Tim Haggerty ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-785-8 kötött
emésztőrendszer - gyermekkönyv
612.3(02.053.2)
[AN 3629588]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2016.
Zmeskál Zoltán Tamás (1953-)
   Mentőből a pulpitusra [elektronikus dok.] : egy volt mentős emlékei / Zmeskál Zoltán Tamás. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135401. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-154-6
Magyarország - magyar irodalom - mentőszolgálat - jogeset - rendszerváltás - ezredforduló - memoár - publicisztika - elektronikus dokumentum
614.88(439)(0:82-94) *** 34.096(439)"199/200"(0:82-94) *** 894.511-92
[AN 3628806]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6264 /2016.
Kő- és Kavicsbányász Napok (9.) (2016) (Velence)
   IX. Kő- és Kavicsbányász Napok 2016 : 2016. március 3-4., Velence ... / [... szervezők Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya etc.]. - Budapest : Konf. Iroda Bt., cop. 2016. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva 2016. febr. 29. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80006-9-7 fűzött
kőbányászat - kavicsbányászat - konferencia-kiadvány
622.35 *** 622.362 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3629602]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2016.
Kovács István (1943-)
   Kőbányászat története / Kovács István. - Balatonalmádi : Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör, 2015. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 3.)
ISBN 978-963-12-4049-8 fűzött
Balatonalmádi - kőbányászat - ipartörténet
622.35(439-2Balatonalmádi)(091)
[AN 3628796]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6266 /2016.
Jánosa András (1949-)
   Adatelemzés IBM SPSS Statistics megoldások alkalmazásával / Jánosa András ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK OKK, 2015. - 390 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 388.
ISBN 978-963-9878-41-9 fűzött : 3900,- Ft
program - adatelemzés - statisztikai elemzés - tankönyv
519.688SPSS(078) *** 311.2(078) *** 519.23(078)
[AN 3629724]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2016.
Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (8.) (2016) (Budapest)
   VIII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia : Budapest, 2016. március 30-31. / szerk. Szirmay-Kalos László, Renner Gábor ; [rend., közread. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. - [Budapest] : NJSZT, [2016]. - 212 p. : ill. ; 28 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5036-11-8 fűzött
számítógépes grafika - jelfeldolgozás
681.3.019 *** 681.32
[AN 3629311]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2016.
Mayer István
   Fel a netre, öregem! : [frissített gyakorlati tudnivalók az internetről és a számítógépről az "ezüstgeneráció" részére] / Mayer István, Szabó Ildikó. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2016. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-615-5186-23-3 fűzött : 2800,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 3633763]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6269 /2016.
Antal Ildikó (1973-)
   "Töltődj fel! - a villamosság térhódítása" : az Elektrotechnikai Múzeum utazó kiállításának vezetőfüzete / Antal Ildikó. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., [2016]. - 36 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
villamosság - vándorkiállítás
621.3 *** 061.4(439)
[AN 3629506]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6270 /2016.
Juvanec, Borut
   Három ország, egy harangláb = Three countries, one belltower = Tri dežele, en zvonik / Borut Juvanec, Andreja Benko ; [with introd. by Dénes Nagy]. - Budapest : Romanika, 2016. - 183 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Gerinccím: Harangláb, zvonik, belltower. - Bibliogr.: p. 178-183.
ISBN 978-615-5037-24-5 fűzött : 20 EUR
Magyarország - Szlovénia - Ausztria - harang - népi építészet
673.5(439) *** 673.5(497.12) *** 673.5(436) *** 72.031.4(439) *** 72.031.4(497.12) *** 72.031.4(436)
[AN 3628594]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6271 /2016.
Romvári Orsolya
   Építtető, tervező és kivitelező felelőssége az építőiparban : mit kell tudni ahhoz, hogy ne hibázzunk a szerződések kötésekor és kivitelezés során? / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna, Magyar Mariann. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2016]. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5134-0 fűzött
Magyarország - építőipar - minőségbiztosítás - felelősség - kötelmi jog - szerződés - vezetés - útmutató
69 *** 65.018 *** 347.447(439)(036) *** 658.1.012.4
[AN 3628567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 92 p.
Lezárva: 2016. márc. 18.
ISBN 978-963-12-5139-5
[AN 3628571] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 72 p.
Lezárva: 2016. márc. 20.
ISBN 978-963-12-5140-1
[AN 3628573] MARC

ANSEL
UTF-86272 /2016.
Széchy Károly Emlékkonferencia (22.) (2016) (Budapest)
   XXII. Széchy Károly Emlékkonferencia / [szerk. Huszák Tamás, Koch Edina, Mahler András] ; [kész. a Magyar Geotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata együttműködésével]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes. : MMK Geotechnikai Tagozat, 2016. - 83 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016, febr. 12-én tartották. - Borítócím: 22. Széchy Károly Emlékkonferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4722-0 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3629125]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2016.
Zöld András (1939-)
   Energiatudatos építészet 2.0 / Zöld András, Szalay Zsuzsa, Csoknyai Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2016. - 309 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 978-615-5445-34-7 kötött : 6800,- Ft
épületgépészet - építészet - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
696/697 *** 72 *** 504.03
[AN 3629883]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6274 /2016.
Barsotti, Eleonora
   Kis kalózok / [ill. Eleonora Barsotti] ; [ford. ... Szőcs Nóra]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 29, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-850-3 fűzött
kalóz - gyermekkönyv - képeskönyv
656.61.086.26(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3629817]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2016.
Clarke, Catriona
Pirates (magyar)
   Kalózok / Catriona Clarke ; ill. Jerry[!Terry] McKenna ; [ford. ... Tüzér Tamás]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-780-3 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3629585]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2016.
Flessner, Bernd (1957-)
Autos (magyar)
   Autók : erő, sebesség, biztonság / Bernd Flessner ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-310-7 kötött : 3200,- Ft
személygépkocsi - autógyártás - autósport - ifjúsági könyv
629.114.6(02.053.2) *** 796.71(02.053.2)
[AN 3629820]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2016.
Ocskay Zoltán
   Régi, szép Pannóniák 2 : prototípusok, verseny- és sportmotorok / [Ocskay Zoltán]. - Budapest : Oldtimer Média, 2016. - 224 p. : ill., főként színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-87582-9-3 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - motorkerékpár
629.118.6(439)
[AN 3629962]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2016.
Steinhorst, Stefanie
Unterwegs mit grossen Fahrzeugen (magyar)
   Teherautók, markolók, traktorok : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Stefanie Steinhorst] ; [ill. Christian és Fabian Jeremies] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2016. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 26.)
ISBN 978-963-294-204-9 kötött : 3690,- Ft
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3633861]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6279 /2016.
Badakné Kerti Katalin
   A liszt : 33 fajta, tulajdonságaik, felhasználásuk / Badakné Kerti Katalin ; [ételfotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2016. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-459-5 fűzött : 2995,- Ft
liszt - szakácskönyv
664.641 *** 641.55(083.12):664.641
[AN 3629230]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2016.
Berzsenyi Zoltán (1943-)
   Növénytermesztési kísérletek tervezése és értékelése / Berzsenyi Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2015. - 587 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 978-963-502-954-9 kötött
 (hibás ISBN 978-963-502-954-9-0)
szántóföldi növénytermesztés - agrotechnika - agrobiológia
633 *** 631.5
[AN 3629505]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2016.
Daynes, Katie
Farm animals (magyar)
   Farmon élő állatok / Katie Daynes ; ill. Christyan Fox ; [ford. ... Németh Beáta]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-779-7 kötött
állattenyésztés - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3629594]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2016.
Diriczi Miklós
   Erdei melléktermékek, gyógy- és fűszernövények : vezetői segédlet / Radócz László[!Diriczi Miklós], Juhász Csaba, Kovács Gabriella Enikő ; [közread. a] Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány. - Debrecen : Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-615-5602-14-6 fűzött
természetrajz - kultúrnövény - tanári segédkönyv
631.963.3(072) *** 502(072)
[AN 3629210]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2016.
Elek Mária
   Dézsanövények. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-54-9 fűzött : 599,- Ft
dísznövény
635.92
[AN 3629131]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2016.
Elek Mária
   Fűszernövények. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-52-5 fűzött : 599,- Ft
fűszernövény - amatőr kertészkedés
635.7
[AN 3629133]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2016.
Elek Mária
   Kiskerti veteményes. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-51-8 fűzött : 599,- Ft
zöldségtermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 3629130]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2016.
Elek Mária
   Növényszaporítás. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-53-2 fűzött : 599,- Ft
növénytermesztés - szaporítás
631.53
[AN 3629132]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2016.
Futó Zoltán
   A kukoricatermesztés technológiájának fejlesztési lehetőségei / szerzők Futó Zoltán, Sárvári Mihály ; [közread. a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar]. - Szarvas ; Gödöllő : SZIE K., 2015. - 108 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-79.
ISBN 978-963-269-517-4 fűzött
kukoricatermesztés - agrotechnika
633.15 *** 631.5
[AN 3629538]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2016.
Gálfi Péter (1953-)
   Állatorvosi gyógyszertan / Gálfi Péter, Csikó György, Jerzsele Ákos. - 2. jav. kiad. - Budapest : Robbie-Vet Kft., 2014-. - Ill. ; 24 cm
Bibliogr.
állatorvostan - gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
619:615(075.8)
[AN 3607469]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2015. - 475 p.
ISBN 978-963-12-3427-5 fűzött
[AN 3632769] MARC

ANSEL
UTF-86289 /2016.
Héjjas Pál (1947-)
   Gardália : garda, Tihany, Balaton / Héjjas Pál, Punk Ferenc. - Tihany : Punk F., 2016. - 123 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-0309-0)
Balaton - halászat - hal - szakácskönyv
639.2(439)(285.2Balaton) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3632781]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2016.
Izsáki Zoltán (1946-)
   Kukorica, cukorrépa, zab, olajlen és silócirok tápanyagellátása : a szarvasi műtrágyázási tartamkísérletek eredményei, 1990-2010 I. / Izsáki Zoltán. - Szarvas ; Budapest : Agroinform, 2015. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-994-5 fűzött
Szarvas (Békés megye) - műtrágya - talajvizsgálat - növénytáplálás - agrokémia
631.811 *** 631.4 *** 631.41/.43
[AN 3629491]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2016.
Kiss Attila (1964-)
   Szép bor, jó bor / Kiss Attila. - 2. bőv., jav. kiad. - Szeged : GolArt, 2016. - 173 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-89244-5-2 fűzött
bor
663.2
[AN 3632790]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2016.
Milbourne, Anna
Cats (magyar)
   Macskák / Anna Milbourne ; rajz. Patrizia Donaera és Christyan Fox ; [ford. ... Szabó Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis könyvtár)
ISBN 978-963-251-783-4 kötött
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3629582]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2016.
Nagy Péter
   A sályi malmok vízikönyvei / Nagy Péter ; [közread. a Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány]. - Győr : Mo. Természeti és Kult. Örökségéért Alapítvány, 2016. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5099-2 fűzött
Sály - ipartörténet - vízimalom - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század
664.7(439-2Sály)"18/19" *** 338(091)(439-2Sály)"18/19"
[AN 3629216]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2016.
   Plant genetics and biotechnology : readings III : for courses Forest genetics and biotechnology (MSc), Agricultural biotechnology (BSc, MSc), Environmental genetics (MSc), Ecological genetics (MSc) / G. Gyulai and RP Malone ed. ; [publ. by the] St. István University Faculty of Agricultural and Environmental Sciences. - Gödöllő : St. István Univ. Fac. of Agricultural and Environmental Sciences, 2015. - 340 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-527-3 fűzött
növénygenetika - növénynemesítés - biológiai technológia - egyetemi tankönyv
631.52(075.8) *** 57.08(075.8) *** 581.1(075.8)
[AN 3629519]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2016.
Schwendemann, Andrea (1971-)
Pferde (magyar)
   Lovak : [kihajtható felfedezőoldalakkal] / [... szöveg Andrea Schwendemann] ; [ill. Maria Mähler] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2015. - 55 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Profi tudás, ISSN 2498-5201)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-575-5 kötött : 3995,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3628741]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2016.
Szuna Noémi
   Kávé : csészével a világ körül / Szuna Noémi. - Budapest : Central Médiacsop., cop. 2016. - 199 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-125-4 kötött : 3990,- Ft
kávé - kávéház - gasztronómia - művelődéstörténet
663.93 *** 640.44(100) *** 641.5 *** 930.85(100)
[AN 3629202]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2016.
Török Róbert
   Hideget meleg szívvel : 70 éves a Mirelite : fejezetek a magyar hűtőipar történetéből / [írta és szerk. Török Róbert] ; [közread. a Mirelite Mirsa Zrt., Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - [Albertirsa] : Mirelite Mirsa Zrt. ; Budapest : MKVM, 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-615-5021-05-3 kötött
Mirelite Mirsa Zrt. (Albertirsa)
Magyarország - hűtőipar - testülettörténet - vállalat
664.8.037 *** 061.5(439)Mirelite(091)
[AN 3629172]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2016.
Vetési Ferenc (1935-)
   Állatorvosi patológiai képes album = Colour atlas of veterinary pathology / Vetési Ferenc, Dobos-Kovács Mihály. - Budapest : VET-Image Kft., 2006-. - 30 cm
A 2. kötetet kiad. a MÁOK Kft.
ISBN 963-06-0786-7
állatorvostan - kórbonctan - állattan - egyetemi tankönyv
619:616-091(075.8) *** 59(075.8)
[AN 2640297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Házimadarak patológiája = Pathology of domestic birds. - 2016. - 750 p. : ill., főként színes
Ford. Sári Imre
ISBN 978-963-88522-7-4 kötött
állatorvostan - kórbonctan - állattan - baromfi - egyetemi tankönyv
619:616-091(075.8) *** 636.5(075.8)
[AN 3629679] MARC

ANSEL
UTF-86299 /2016.
Zsigrai György (1962-)
   Lótenyésztés : lótartás, lóápolás : vezetői segédlet / Zsigrai György, Juhász Csaba ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-08-5 fűzött
lótenyésztés - tanári segédkönyv
636.1(072)
[AN 3629207]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6300 /2016.
Davis, Jenni
The cook's compendium (magyar)
   250 tipp, technika, recept : konyhai tudástár / Jenni Davis ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8412-6 fűzött : 3990,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv
641 *** 641.55(083.12)
[AN 3629198]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8536-9 fűzött : 790,- Ft
[AN 3630432] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8537-6 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3630440] MARC

ANSEL
UTF-86302 /2016.
Elek Mária
   Fogyjunk könnyedén. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-47-1 fűzött : 599,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3629139]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2016.
Elek Mária
   Levesek finoman. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-34-1 fűzött : 599,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3629134]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2016.
Elek Mária
   Szendvics ötletek. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-38-9 fűzött : 599,- Ft
szendvics - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3629137]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2016.
Elek Mária
   Tojásos finomságok. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-35-8 fűzött : 599,- Ft
tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.4
[AN 3629136]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2016.
Gemenc kincsei (német)
   Die Schätze von Gemenc : Gerichte des Auwaldes / [... Red. Margit Kovácsné Schulteisz] ; [Übers. Péter Csorbai] ; [Hrsg.:] Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. - Baja : Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 2016. - 137, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-1105-4)
Gemenc - ételspecialitás - vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.568(439Gemenc)(083.12)
[AN 3629284]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2016.
Grylls, Bear (1974-)
Fuel for life (magyar)
   A te életed - egyél érte! : élj egészségesen a nyolchetes búza- és cukormentes programmal! / Bear Grylls és Kay van Beersum ; [fotó Emma Myrtle és Cristian Barnett] ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5609-11-4 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3629062]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2016.
   Kedvenc matrica receptek : kivehető, csempére ragasztható öntapadós matrica receptek. - [Debrecen] : Perjés P., [2015]. - 12 fol. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-3831-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3628968]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2016.
Krusperné Bádonyi Tímea
   Rétesmánia : a legjobbat nyújtjuk / Krusperné Bádonyi Tímea ; [fotók Kövesdi Réka]. - [Budaörs] : Csipet K., 2016. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80270-5-2 kötött : 4000,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3629205]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2016.
Nassoló Detti
   30+1 Nassolda recept [elektronikus dok] : az alapoktól a látványosig / Nassoló Detti. - Szöveg (epub : 5.8 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135388. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-128-7
sütemény - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.852(083.12)
[AN 3628738]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2016.
   Nyírturai házi sütemények. - Nyírtura : [s.n.], [2015]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3628639]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2016.
Scolik, Gabriela
Eat! (magyar)
   Főzz! : infografikai szakácskönyv / Gabriela Scolik ... ; [ford. ... Nimila Ági]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [255] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8423-2 kötött : 5990,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv
641 *** 641.55(083.12)
[AN 3629053]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2016.
Sőregi Éva
   Tárcsás finomságok / [írta] Sőregi Éva ; [fotók] Niksz Gyula. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 69, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-862-6 fűzött
sütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.522(083.12)
[AN 3629141]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2016.
Ulmer, Babette
Pullis stricken lernen (magyar)
   Tanuljunk pulóvert kötni : a három legkedveltebb pulóverforma különböző változatokban / [a modelleket tervezte] Babette Ulmer ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Cser K., 2016. - 71 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-278-461-8 fűzött : 2995,- Ft
textilkötés - pulóver - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 746.42 *** 379.826
[AN 3629226]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6315 /2016.
   Az erkölcsi értékrend és a személyiség közötti kapcsolat vizsgálati szempontjai / szerk. Malét-Szabó Erika ; szerzők Csató Péter [et al.] ; [közread. a Belügyminisztérium]. - [Budapest] : BM, cop. 2015. - 202 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9208-41-4 fűzött
Magyarország - foglalkozási erkölcs - rendvédelmi szervezet - korrupció
174.8 *** 351.74(439) *** 343.352
[AN 3629539]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2016.
Hamvas Endre Ádám (1978-)
   A lélek megváltásának hermési útja : Hermés Trismegistos és a platóni hagyomány / Hamvas Endre Ádám. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2016. - 236 p. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 37.)
Bibliogr.: p. 221-233.
ISBN 978-963-446-765-6 fűzött : 2600,- Ft
platonizmus - ókori görög filozófia - filozófiatörténet - ezoterika
141.131 *** 1(38)(091) *** 133.25
[AN 3629893]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2016.
Marcel, Gabriel (1889-1973)
   Marcel önmagáról : válogatás a filozófus vallomásaiból / [vál., ford. és a bevezetőt írta Szabó Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 200 p. ; 19 cm. - (Katolikus írók és gondolkodók)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-794-2 kötött : 2700,- Ft
Marcel, Gabriel (1889-1973)
Franciaország - filozófia - filozófus - francia irodalom - századforduló - 20. század
1(44)Marcel,_G. *** 840-96=945.11 *** 1(44)(092)Marcel,_G.
[AN 3627781]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6318 /2016.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Szegedi Biblia : Újszövetségi Szentírás. - Szeged : JATEPress, 2015-2016. - 2 db ; 25 cm
A kézzel írott mű fotómásolata. - Kész. a Szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia felszentelésének 40. évfordulója alkalmából. - borító- és gerinccím: Novum testamentum
fakszimile kézirat
225.04=945.11
[AN 3630034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az apostolok cselekedetei, Levelek, Jelenések könyve. - 2016. - 597 p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-268-3 fűzött
[AN 3629826] MARC

ANSEL
UTF-86319 /2016.
Bodó Sára (1959-)
   Gyászidőben : a gyászolók lelkigondozásának lehetőségei / Bodó Sára. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Kálvin, 2016, cop. 2002. - 221 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 212-221.
ISBN 978-963-558-219-8 fűzött : 2500,- Ft
gyászolás - lelki gondozás
236.1 *** 128 *** 253
[AN 3634071]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2016.
Deharbe, Joseph (1800-1871)
Katholischer Katechismus für die Elementarschulen (magyar)
   Római katolikus katekizmus / írta Deharbe József ; [... ford. Répássy János] ; [... kiad. Tóthfalussy Dániel]. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 4 db ; 22 cm
Megj. "Római katholikus káté" címmel is. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szatmár : Szabadsajtó Kvny., 1890
katolikus egyház - katekizmus - hasonmás kiadás
238.1 *** 282 *** 094/099.07
[AN 3629387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. füz., Általános bevezetés, az első hitágazat. - 75, [2] p.
ISBN 978-615-80387-6-8 fűzött
[AN 3629397] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. füz., Második hitágazat - tizenkettedik hitágazat. - [4], 76-171, [2] p.
ISBN 978-615-80387-7-5 fűzött
[AN 3629404] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. füz., 10 parancs, 5 parancs, erények és bűnök. - 134, [3] p.
ISBN 978-615-80387-8-2 fűzött
[AN 3629406] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. füz., A szentségek és imádságok. - 125, [3] p.
ISBN 978-615-80387-9-9 fűzött
[AN 3629407] MARC

ANSEL
UTF-86321 /2016.
The Essene Gospel of peace (magyar)
   Esszénus béke evangélium / [... arámi kéziratot és az ószláv szövegeket összehasonlította, szerk. és ford.] Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Living Earth - Élő Föld, [2013]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 3493310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az esszénusok ismeretlen könyvei. - cop. 2016. - 119 p. - (E. B. Székely könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-87351-5-7
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 3632785] MARC

ANSEL
UTF-86322 /2016.
Faggyas Sándor (1955-)
   500 éve reformáció / [írta Faggyas Sándor és Korányi András] ; [közread. a] Protestáns Újságírók Szövetsége. - [Budapest] : Protestáns Újságírók Szövets. : Amfipress, cop. 2015. - 75 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-8230-15-7 fűzött
Németország - Magyarország - egyháztörténet - reformáció - 16. század
284(430)"15" *** 284(439)"15"
[AN 3629772]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2016.
Ferrero, Bruno
L'allodola e le tartarughe (magyar)
   A pacsirta és a teknősbékák : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - 3. újrany. - Budapest : Don Bosco, [2016], cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-23-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3632840]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2016.
Győrfi Károly (1941-)
   Keresztényüldözés a 21. század elején / Győrfi Károly. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2016. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-662-837-6 fűzött : 3200,- Ft
kereszténység - állami terror - 21. század - vallásüldözés
23/28(100)"20" *** 323.282(100)"20" *** 272(100)"20"
[AN 3632861]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2016.
Hegedűs Mihály
   Nyolcvankettedik oldal / Hegedűs Mihály. - Vác : Conditors, 2015. - 109 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3822-8 fűzött
vallástudomány - összehasonlító módszer - kerekasztal-beszélgetés
291(047.53)
[AN 3628658]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2016.
Herczeghné Fábián Edit Arany
   Az ima ereje / szerző Herczeghné Fábián Edit Arany. - [Kazincbarcika] : Arany Mentor, [2016]. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4643-8 fűzött
vallásos irodalom - ima
244 *** 243
[AN 3629353]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2016.
Horváth István Sándor (1969-)
   Örök evangélium : elmélkedések és imák vasár- és ünnepnapokra : A év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, cop. 2016. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5467-05-9 fűzött : 1900,- Ft
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 243 *** 22.07
[AN 3629564]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2016.
Horváth István Sándor (1969-)
   Örök evangélium : elmélkedések és imák vasár- és ünnepnapokra : B év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, cop. 2016. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5467-06-6 fűzött : 1900,- Ft
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 243 *** 22.07
[AN 3629567]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2016.
Horváth István Sándor (1969-)
   Örök evangélium : elmélkedések és imák vasár- és ünnepnapokra : C év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, cop. 2016. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5467-07-3 fűzött : 1900,- Ft
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 243 *** 22.07
[AN 3629572]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2016.
Jelenits István (1932-)
   Betű és Lélek / Jelenits István. - Budapest : Új Ember, 2016. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-52-2 fűzött : 1990,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3632814]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2016.
Khalaf, Farida
Das Mädchen, das den IS besiegte (magyar)
   Az Iszlám Állam rabszolgája voltam : Farída szökése / Farída Khalaf, Andrea C. Hoffmann ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-791-1 fűzött : 3499,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - német irodalom - iszlám fundamentalizmus - 21. század - memoár
297(5-011)"201"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3628661]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2016.
King, Martin Luther (1929-1968)
Strength to love (magyar)
   Erő a szeretethez / Martin Luther King Jr. ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. kiad. - [Budapest] : Casparus, cop. 2016. - 192 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89924-7-5 kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - prédikáció
252 *** 244
[AN 3632803]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2016.
Korán (magyar)
   A Korán. - [Budapest] : [epl], [2016]. - 422, [3] p. ; 20 cm
Ford. Serdián Miklós György
ISBN 978-963-9431-76-8 kötött : 5500,- Ft
Korán
297.18
[AN 3630353]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2016.
Kovács János
   Isten, vagy ember? : a Názáreti Jézus a hiedelmek és vallások rendszerében / Kovács János. - Budapest : Kovács A., 2015. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3600-2 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3629566]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2016.
Mooji (1954-)
White fire (magyar)
   Fehér tűz : az advaita zen mester felismerései és tanításai / Mooji ; [... tusrajzok Mooji] ; [ford. ... Kós Judit és Rakk Zsuzsa]. - Fót : Unio Mystica, 2016. - 351 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-06-8 fűzött : 3300,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3628999]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2016.
Némedi Mária Margareta
   Korrelációkutatás: a zsidóságot fenyegető társadalmi tragédiák bekövetkeződéseiről / Némedi Mária Margareta. - Budapest : Szerző, 2016. - 40 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7555-4 fűzött
zsidóság - kereszténység - zsidó vallás - társadalomelmélet
23/28 *** 316.347(=924) *** 296 *** 316
[AN 3629739]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2016.
Les paraboles de Jésus (magyar)
   Jézus példabeszédei : az Evangélium legszebb történetei gyereknyelven / szöveg Marie Aubinais [et al.] ; kép Clotilde Perrin ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2016. - 61, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-089-5 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.8.046(02.053.2)
[AN 3629220]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2016.
Paramadvaiti, Bhakti Alok (1953-)
   India Gangesz-parti mosolya / Szvámí B. A. Paramadvaiti ; [ford. Elek Lajos, Molnár Szilvia, Leveles Zoltán] ; [közread. a] Bharata Kultúrtér. - Budapest : Bharata Kultúrtér, 2016. - 211 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5110-4 kötött : 3990,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3629801]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2016.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 708, [10] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-649-2 kötött
Biblia. Újszövetség
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 225.07
[AN 3629182]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2016.
Rowland, Sam
Ten people you've never met are about to change your life (magyar)
   Tíz ember, akivel sosem találkoztál, meg fogja változtatni az életed / Sam Rowland ; [ford. Hárs Anikó] ; [közread. a] Fiatalok Krisztusért Alapítvány. - Budapest : Fiatalok Krisztusért Alapítvány, 2016. - 87 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4681-0 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3629415]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2016.
Scur Katalin
   József : játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére / [ill. Elek Lívia]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2015. - 24 fol. : ill. ; 24x17 cm. - (Bibliai képességfejlesztő)
Írta Scur Katalin
ISBN 978-615-80248-1-5 fűzött : 690,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
222.1.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3629048]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2016.
Scur Katalin
   Mózes : játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére / [ill. Elek Lívia]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2015. - 24 fol. : ill. ; 24x17 cm. - (Bibliai képességfejlesztő)
Írta Scur Katalin
ISBN 978-615-80248-2-2 fűzött : 690,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
222.1.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3629043]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2016.
Strobel, Lee (1952-)
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2016, cop. 2005. - 348 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
ISBN 978-963-288-055-6 fűzött : 3500,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3634098]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2016.
Takács Gyula
   Szent János evangéliumának magyarázata / Takács Gyula ; [közread. a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára]. - Budapest : Közp. Papnevelő Int. Pálos Kvt., 2015-. - 363 p. ; 24 cm
Fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 3629979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 363 p.
ISBN 978-963-89933-8-0
[AN 3629987] MARC

ANSEL
UTF-86345 /2016.
Tóth Béla, P. (1947-)
   Legyen világosság! : Dr. P. Tóth Béla válogatott igehirdetései / [közread. a] Szentendrei Református Egyházközség. - [Szentendre] : Szentendrei Református Egyházközség, cop. 2015. - 363 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3434-3 kötött
prédikáció
252
[AN 3629899]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2016.
Túrmezei Ferenc (1910-1977)
Jöjj el Szentlélek Úristen! (új kiadása)
   Jöjj Szentlélek Úristen! : előkészítő oktatások bérmálkozók számára / írta Túrmezei Ferenc ; [... Turzó Antal ... rajz.]. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 92 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-615-80397-8-9 fűzött
bérmálás - tanári segédkönyv
265.2(072)
[AN 3629361]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6347 /2016.
   Beregi Kollégium : vázlatok / [szerk. Molnár Eleonóra]. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 115 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 20.)
ISBN 978-615-5428-34-0 fűzött : 1500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(477.87)"19/20"
[AN 3630155]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2016.
   Bizalom és közpolitika : jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? : tanulmányok / szerk. Boda Zsolt ; [közread. az] MTA TK PTI. - [Budapest] : MTA TK PTI : Argumentum, cop. 2015. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-763-2 fűzött : 2800,- Ft
társadalmi viselkedés - bizalom - társadalmi norma - közpolitika - közintézmény
316.62 *** 316.754 *** 32.001 *** 35.075
[AN 3629903]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2016.
   Drávaszög és Szlavónia Kollégium / Lábadi Károly és Loksa Gábor szerk. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 319 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-27-2 kötött : 2500,- Ft
Drávaköz - Horvátország - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
316.347(=945.11)(497.13)"19/20"
[AN 3630086]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2016.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Nem cserélek elveket : életút-beszélgetések / Ferge Zsuzsa ; kész. Weiler Katalin. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5513-69-5 kötött : 3600,- Ft
Ferge Zsuzsa (1931-)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - interjú
316(439)(092)Ferge_Zs.(047.53)
[AN 3629113]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2016.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2016. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-10-5 kötött : 2800,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 3632806]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2016.
Gulisio Tímea (1989-)
   Peremvilág [elektronikus dok.] : szerelem tiltott utakon / Gulisio Tímea ; [riporter] Onagy Zoltán. - Szöveg (epub : 909 KB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-483-9
homoszexualitás - leszbikus - interjú - elektronikus dokumentum
308-055.3(047.53) *** 613.885(047.53) *** 613.885-055.2(047.53)
[AN 3629444]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2016.
Gulisio Tímea (1989-)
   Peremvilág : szerelem tiltott utakon / Gulisio Tímea ; [riporter] Onagy Zoltán. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-460-0 fűzött : 2490,- Ft
homoszexualitás - leszbikus - interjú
308-055.3(047.53) *** 613.885(047.53) *** 613.885-055.2(047.53)
[AN 3608610]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2016.
Hercsel Adél (1990-)
   Magyar szeretők [elektronikus dok.] : húsz őszinte vallomás megcsalásról és viszonyokról / Hercsel Adél. - Szöveg (epub : 937 KB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-492-1
Magyarország - nemi élet - szexuálpszichológia - házasságon kívüli szexuális kapcsolat - ezredforduló - riport - elektronikus dokumentum
308(439)"200/201" *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3629411]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2016.
Leitner Olga (1981-)
   Bakker, azok a csodddálatos férfiak! [elektronikus dok.] / Leitner Olga. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-488-4
párkapcsolat - nemek lélektana - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3629417]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2016.
   Máramarosi Kollégium : vázlatok / [szerk. Molnár Eleonóra]. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 84 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 17.)
ISBN 978-615-5428-31-9 fűzött : 1500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(477.87)"19/20"
[AN 3630133]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2016.
   Média és identitás 2 : tanulmányok / szerk. Apró István. - Budapest : Médiatud. Int., 2016. - 237 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-15-2 fűzött
Közép-Európa - identitás - határon túli magyarság - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz
316.774(4-11)(=945.11) *** 316.63(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 791.9.096/.097(=945.11)(4-11)
[AN 3629488]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2016.
Nagy Ádám (1972-)
Ifjúságügy-módszertár (angol)
   Youth-methodological collection : solution of 100 non-formal methods and situations / Ádám Nagy, Ágnes Antal, Mónika Holczer ; [transl. by Kitti Varga] ; [publ. by ... ISZT Foundation, Excenter Research Center]. - [Budapest] : ISZT Foundation ; [Szente] : Excenter Research Center, [2016]. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5112-8 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - módszertan - példatár
316.65-053.6/.8(439) *** 364(076)
[AN 3628747]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2016.
Nyíri Zoltán
   Kapcsolat - építés : ismerkedési technikák az üzleti életben / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita, Kiss Gabriella ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Design K., 2016. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-89612-4-2 fűzött : 2990,- Ft
társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés - üzleti élet - kommunikáció
316.47 *** 658.846 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3634074]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2016.
Seewann, Gerhard (1944-)
Geschichte der Deutschen in Ungarn (magyar)
   A magyarországi németek története / Gerhard Seewann ; [ford. Vitári Zsolt] ; [az angol nyelvű idézeteket ford. Czeferner Dóra]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-446-754-0 kötött : 12000,- Ft
magyarországi németek - nemzetiségtörténet
316.347(=30)(439)(091)
[AN 3629882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kora középkortól 1860-ig. - 449 p., [4] t. : ill., színes térk.
A forrásszövegek váltakozva német és magyar nyelven
[AN 3629884] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1860-2006. - 637 p.
Bibliogr.: p. 497-614.
[AN 3629889] MARC

ANSEL
UTF-86361 /2016.
   Szakmai innováció a kitagolási program végrehajtása során : új módszertani modellkezdeményezés bemutatása az egyik első kiváltási program sikeres végrehajtásának folyamatáról / [kiad. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság]. - [Budapest] : Szociális és Gyermekvédelmi Főig., 2015. - 92 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: A mérki kitagolási modell
ISBN 978-963-12-4939-2 fűzött
Mérki Ápoló-Gondozó Otthon
Mérk - Mátészalkai kistérség - társadalmi integráció - szociális rehabilitáció - utógondozás - fogyatékos - szociális otthon - helyismeret
316.4.052(439-2Mérk) *** 364.046.4(439-2Mérk) *** 908.439-2Mérk *** 364.048.6
[AN 3628692]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2016.
   Ugocsai Kollégium : vázlatok / [szerk. Molnár Eleonóra]. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 52 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 18.)
ISBN 978-615-5428-32-6 fűzött : 1500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(477.87)"19/20"
[AN 3630151]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2016.
   Ungi Kollégium : vázlatok / [szerk. Molnár Eleonóra]. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 74 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 19.)
ISBN 978-615-5428-33-3 fűzött : 1500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(477.87)"19/20"
[AN 3630154]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6364 /2016.
Barthes, Roland (1915-1980)
Fragments d'un discours amoureux (magyar)
   Egy szerelemnyelv töredékei / Roland Barthes ; [ford. Albert Sándor]. - Budapest : Atlantisz, 2016, cop. 1997. - 279 p. ; 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Megj. "Beszédtöredékek a szerelemről" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-41-5 kötött : 3395,- Ft
szerelem - nyelvfilozófia - irodalomesztétika
392.6 *** 800.1 *** 82.01
[AN 3629119]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2016.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Én kis kertet kerteltem.. : paraszti virágkultúra Magyarországon / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2015. - 257 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 251-[258].
ISBN 978-963-502-992-1 kötött
magyar néprajz - népi kultúra - virágkertészet - művelődéstörténet
39(=945.11) *** 635.9(439) *** 930.85(439)
[AN 3629547]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2016.
Fülöp Zsuzsanna (1961-)
   Keresztény ünnepek, ünnepi asztalok az Európai Unió országaiban / Fülöp Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, cop. 2015. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-662-807-9 kötött : 3100,- Ft
keresztény ünnep - szakácskönyv
398.33 *** 641.55(083.12)
[AN 3628729]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2016.
   A Tápió mente népviselete / [szerk.] Terék József ; [közread. a] Szivárvány Alapítvány. - Tápiószentmárton : Szivárvány Alapítvány, 2015-. - 30 cm
Tápió-vidék - népviselet - magyar néprajz
391(=945.11)(439Tápió-vidék)
[AN 3629960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mende, Sülysáp, Tápióság, Tápiószecső, Úri. - 2015. - 199 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-12-4120-4 kötött
[AN 3629968] MARC

ANSEL
UTF-86368 /2016.
Vida Katalin
   Mese, mese mátka.. : mondókák gyerekeknek / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-839-8 kötött
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3629146]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6369 /2016.
   Auschwitzi jegyzőkönyv / közli és a kísérő tanulmányt írta Haraszti György. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016. - 117 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-19-5 fűzött : 2016,- Ft
Európa - Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(4)"1941/1945"(093) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(093)
[AN 3632851]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2016.
Bálint József (1930-)
   A hitleri megszállás pusztításai : statisztikai adatok és történelmi adalékok, 1938-1945 / Bálint József. - Budapest : Agroinform, 2015. - 522 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 510-515.
ISBN 978-963-502-995-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-995-2-0)
Németország - Magyarország - Szovjetunió - vagyon elleni bűncselekmény - fasizmus - gazdaságpolitika - második világháború - történelmi forrás
329.18(430)"1941/1945"(093) *** 343.7(47)"1941/1945"(093) *** 338.2(439)"193/194"(093) *** 338.2(430)"193/194"(093)
[AN 3629495]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2016.
   Az életvitelszerűen külföldön tartózkodó magyar fiatalok munkavállalási és migrációs stratégiái / [kiad. Eurotender Egyesület]. - [Szeged] : Eurotender Egyes., [2016]. - 106 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-12-4823-4 fűzött
Magyarország - kivándorlás - fiatal felnőtt - 21. század - szociológiai vizsgálat
325.25-053.81(=945.11)(100)"201"
[AN 3628609]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2016.
   Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945-1990 / szerk. Baráth Magdolna, Gecsényi Lajos ; a bev. tanulmányt írta Baráth Magdolna. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - 305 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-007-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - diplomáciatörténet - diplomata - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer - archontológia - 20. század - életrajzi lexikon
327(439)"1945/198"(092):030 *** 327(439)(092):030
[AN 3633893]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2016.
   Jeles napok, jeltelen ünnepek a diktatúrában : pillanatképek a kommunista emlékezetpolitika valóságából / szerk. Szekér Nóra és Nagymihály Zoltán. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 10.)
A Budapesten, 2014. dec. 12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-5428-28-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - szocialista rendszer - emlékezés - társadalmi tudat - Kádár-korszak - Rákosi-korszak
323(439)"195/198" *** 316.6 *** 321.74(439)"195/198"
[AN 3630100]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2016.
Kávássy János (1973-)
   Nyugati szélben : adalékok a magyar-amerikai kapcsolatok 1989-es történetéhez, gondolatok a kelet-európai és a magyar rendszerváltáshoz / Kávássy János Előd. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 149 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 11.)
ISBN 978-615-5428-30-2 fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - Egyesült Államok - diplomáciatörténet - külkapcsolat - történelem - magyar történelem - rendszerváltás
327(439)(73)"1989" *** 94-11"1989" *** 943.9"1989" *** 323(439)"1989"
[AN 3630090]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2016.
   Mediterráneum: múlt, jelen, jövő / [szerk. Vogel Dávid, Mező András] ; [közread. a] Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely. - Budapest : Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóhely, 2016. - 276 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5585-00-5 fűzött
Mediterráneum - geopolitika - biztonságpolitika - 21. század
327(4-015)"200/201" *** 355.02(4-015)"200/201"
[AN 3629256]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2016.
Nagy Mária (1949-)
   "Péntek volt és 23" : kitelepítések 1950-1953 között a Csongrád megyei határsávból / [írta és szerk. Nagy Mária, Saád József] ; [közread. a] Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány. - Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, 2015. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-615-80319-0-5 fűzött : 1000,- Ft
Hortobágy
Csongrád megye - Hortobágy (alföldi táj) - Nagykunság - kitelepítés - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak
325.254.6(439.181)"1950/1953" *** 323.282(439.181)"1950/1953" *** 343.819.5(439Hortobágy)"195" *** 343.819.5(439Nagykunság)"195"
[AN 3629876]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2016.
Sárközy Tamás (1940-)
   Kétharmados túlkormányzás avagy Gólerős csatár a mély talajú pályán [elektronikus dok.] / Sárközy Tamás ; a névmutatót kész. Lovass Gyöngyvér. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-193-6
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - 21. század - elektronikus dokumentum
328.13(439)"2010/2014" *** 323(439)"201"
[AN 3630095]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2016.
Sziklai László (1942-)
   A KZ regénye / Sziklai László. - Budapest : Argumentum, 2015. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-756-4 fűzött : 2600,- Ft
holokauszt - világirodalom története - narratológia - 20. század
323.12(=924)"1939/1945" *** 82(091)"19" *** 82.01-3
[AN 3629871]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2016.
   Vladár Gábor emlékkötet (1881-1972) / [összeáll. Révész Béla] ; [... kiad. az Igazságügyi Minisztérium ...]. - [Budapest : Igazságügyi Min. : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 188 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3575-3 kötött
Vladár Gábor (1881-1972)
Magyarország - politikus - jogász - századforduló - 20. század - történelmi forrás
32(439)(092)Vladár_G.(093) *** 34(439)(092)Vladár_G.(093)
[AN 3630182]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6380 /2016.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Notitia Hungariae novae historico geographica, .. : comitatuum ineditorum / ... elaboravit Matthias Bel ; [operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth] ; [publ.] ... Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae, ... Archivi Hungariae Regnicolaris. - Budapestini : Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae : Archivi Hungariae Regnicolaris, 2011-. - 29 cm
A 3. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - 18. század
943.9 *** 908.439"17"
[AN 3307882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 3., Comitatus Iauriensis, Comaromiensis et Strigoniensis / [textum recensuerunt notisque instruxerunt Bernadett Benei, Rudolphus Jarmalov, Gregorius Tóth]. - 2016. - 658 p. : ill.
A bev. magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 603-610.
ISBN 978-963-416-023-6 kötött
Győr vármegye - Komárom vármegye - Esztergom vármegye - helyismeret - társadalomföldrajz - 18. század
908.439-35Győr"17" *** 911.3(439-3Esztergom)"17" *** 908.439-35Komárom"17" *** 911.3(439-35Győr)"17" *** 911.3(439-35Komárom)"17" *** 908.439-35Esztergom)"17"
[AN 3630109] MARC

ANSEL
UTF-86381 /2016.
Boom, Corrie ten (1892-1983)
The hiding place (magyar)
   A menedék / Corrie ten Boom ; [lejegyzte] John és Elisabeth Sherrill. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2016, cop. 2010. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-023-5 fűzött : 1980,- Ft
Ten Boom, Corrie (1892-1983)
Hollandia - amerikai angol irodalom - második világháború - zsidóság mentése - memoár
949.4"1939/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(492)"1939/1945"(093) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3632799]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2016.
   Civilizációk és vallások : tudományos diákest tanulmánykötet : 2015. május 17[!7]. / szerk. Szabó Erzsébet ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar DE Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2015. - 197 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
kultúratörténet - művelődéstörténet - vallástörténet - tudományos diákkör
930.85(100) *** 008(100) *** 291 *** 378.184
[AN 3630282]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2016.
   Források Bolyok község kora-újkori történetéből, 1500-1800 / [szerk.] Kovács-Veres Tamás Gergely. - Budapest : Agroinform, 2015. - 185 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 978-963-502-993-8 fűzött
Bolyok - helytörténet - újkor - történelmi forrás
943.9-2Bolyok"15/18"(093)
[AN 3629503]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2016.
   Határtalan magyarok : 100 jó arc, akiket nem árt, ha ismersz / [szerk. Göndör Ádám, Szobota István] ; [graf. Balázs Krisztina]. - Budapest : Hetek Kv., 2015-. - 24 cm
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(439)"18/19" *** 929(=945.11)(100)"18/19"
[AN 3629402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az első 25. - 2015. - 96 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-80118-2-2 fűzött : 980,- Ft
[AN 3629409] MARC

ANSEL
UTF-86385 /2016.
   Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. - Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen ; Tübingen : Niemeyer, [2003]-. - 24 cm
A Teil 2A és 2B köteteket közread. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Budapesten
Franckesche Stiftungen (Halle an der Saale)
Európa - Németország - Magyarország - művelődéstörténet - hungarikum - alapítvány - életrajz
929(439)(084.11) *** 929(4)(084.11) *** 061.27(430-2Halle)Francke,_A._H.(091) *** 930.85(430-2Halle)
[AN 979897]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2A, Handschriften / hrsg. von Brigitte Klosterberg und István Monok ; bearb. von Zoltán Csepregi. - 2015. - XXIV, 694 p. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 39/1.)
ISBN 978-963-7451-25-6 fűzött
Európa - művelődéstörténet - hungarikum - 17. század - 18. század - régi nyomtatvány - katalógus
930.85(4)"16/17" *** 094/099 *** 017
[AN 3630067] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2B, Handschriften / hrsg. von Brigitte Klosterberg und István Monok ; bearb. von Zoltán Csepregi. - 2015. - p. 697-1158. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 39/2.)
ISBN 978-963-7451-25-6 fűzött
Németország - külföldön élő magyar személyiség - alapítvány - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - névtár
929(=945.11)(100)"16/17" *** 061.27(430-2Halle)Francke,_A._H.(091) *** 929(4)"16/17" *** 050.8(439.131)
[AN 3630076] MARC

ANSEL
UTF-86386 /2016.
   Közös úton : Budapest és Krakkó a középkorban : kiállítási katalógus : a Budapesti Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása : Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2016. március 18 - július 24. - Budapest : BTM ; Kraków : Muz. Hist. Miasta Krakowa, 2016. - 335 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-331.
ISBN 978-615-5341-25-0 kötött
Budapest - Krakkó - várostörténet - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - középkor - kiállítási katalógus
943.9-2Bp."10/15" *** 943.8-2Kraków"10/15" *** 930.85(439)"10/15" *** 930.85(438)"10/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3629122]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2016.
Lantos Antal (1929-)
   Kerületünk története térképeken : Budapest XVI. kerülete / Lantos Antal. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2015. - 88 p. : ill., színes, térk. ; 34 cm + CD-R
Közread. a Corvin Művelődési Ház
ISBN 978-615-80321-1-7 kötött
Budapest. 16. kerület - helytörténet - térkép - elektronikus dokumentum
943.9-2Bp.XVI. *** 912(439-2Bp.)
[AN 3629089]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2016.
Nagy Ferenc
   Tárnokréti, Rábcakapi hídjai : vizek elválasztanak, hidak összekötnek / Nagy Ferenc. - [Tárnokréti] : Tárnokréti Községért Közalapítvány, 2016. - 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténet ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5234-7 fűzött
Tárnokréti - Rábcakapi - híd - helytörténet
943.9-2Tárnokréti *** 725.95(439-2Tárnokréti) *** 725.95(439-2Rábcakapi) *** 943.9-2Rábcakapi
[AN 3630293]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2016.
Németh István (1945-)
   Császárságból diktatúrába : Németország a 20. század első felében : tanulmányok / Németh István. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 544 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-544.
ISBN 978-963-12-3486-2 fűzött
Németország - Európa - történelem - külpolitika - első világháború - két világháború közötti időszak - második világháború
943.0"190/194" *** 327(430)"191/194" *** 940"191/194"
[AN 3629262]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2016.
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-)
   Emberek a Nagy Háborúban : Szentgyörgyvölgyi Péter előadásai a Belvárosi Polgári Szalonban kiegészítve korabeli cikkekkel, visszaemlékezésekkel, naplórészletekkel. - Szentendre : [Szentgyörgyvölgyi P.], 2015. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332.
ISBN 978-963-12-3628-6 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - első világháború
943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3628666]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2016.
   Szorosadtól Rijekáig : tanulmányok Bősze Sándor emlékére / [szerk. Mayer László, Tilcsik György]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes. : M. és Vár. Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai, ISSN 2064-9487 ; 14.)
Bibliogr.: p. 381-393. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 978-615-80186-9-2 kötött
archivalisztika - magyar történelem - emlékkönyv
930.25 *** 943.9
[AN 3631528]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2016.
   Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére = Studia in honorem Iulii Wojtilla / [szerk. Székely Melinda és Illés Imre Áron]. - Szeged : JATEPress, 2015. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta antiqua et archaeologica. Supplementum, ISSN 0139-2743 ; 14.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
A tanulmányok magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-275-1 fűzött
történelem - ókor - emlékkönyv
931
[AN 3629819]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2016.
   Vörös könyv 1919 / szerk. Gerencsér Miklós. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 2 db : ill. ; 28 cm
keretcím: Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5269-78-3 kötött
magyar történelem - Tanácsköztársaság - történelmi forrás
943.9"1919"(093)
[AN 3630214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 327 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 54.)
[AN 3630220] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 320 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 55.)
Bibliogr.: p. 308-310.
[AN 3630226] MARC

ANSEL
UTF-86394 /2016.
Zamoyski, Adam (1949-)
Rites of peace (magyar)
   Napóleon bukása és a bécsi kongresszus, 1814-1815 / Adam Zamoyski ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 651, [3] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 607-626.
ISBN 978-963-355-107-3 kötött : 5990,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Bécs - Franciaország - Európa - történelem - diplomáciatörténet - uralkodó - 19. század
940"181" *** 327(4)"181" *** 341.382(436-2Wien)"1814/1815" *** 944(092)Napóleon,_I.
[AN 3629842]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2016.
Zichy István (1879-1951)
   A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig / Zichy István. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016, cop. 2005. - 181, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-11-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3633906]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6396 /2016.
   Baja ...a mi városunk. - Átd. kiad. - Baja : Bajai Turisztikai Nonprofit Kft., 2015. - 203 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-5018-3 kötött
Baja - helyismeret
908.439-2Baja
[AN 3632907]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2016.
Duics Pál
   Sopron / fotó ... Duics Pál ; szöveg ... Winkler Gábor ; [angol fordító Verő József] ; [német fordító Siklósi János]. - Új kiad. - Sopron : Graft Stúdió, 2016. - 149, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87446-3-0 kötött
Sopron - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sopron(084.12) *** 77.04(439)(092)Duics_P.
[AN 3632843]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2016.
   Az én Magyarországom. - Debrecen : TKK, [2016]. - 96 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5625-13-8 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3629963]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2016.
Nemere István (1944-)
   Balaton = Auf an den Plattensee = Off to lake Balaton / [írta Nemere István]. - Kisújszállás : Szalai Kv., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-723-0 kötött
Balaton - helyismeret
908.439(285.2Balaton)
[AN 3629887]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6400 /2016.
Balogh Ágnes
   Büntetőjog / Balogh Ágnes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2016]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3634018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - 7. hatályosított kiad. - cop. 2016. - 277, [2] p.
Lezárva: 2016. jan. 1. - Bibliogr.: p. [279].
ISBN 978-615-5376-77-1 fűzött : 4980,- Ft
[AN 3634020] MARC

ANSEL
UTF-86401 /2016.
Beevor, Antony (1946-)
Ardennes 1944 (magyar)
   Ardennek 1944 [elektronikus dok.] : Hitler utolsó játszmája / Antony Beevor ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 13 MB). - [Debrecen] : Gold Book, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-377-7
Németország - Ardennek - hadtörténet - páncélos fegyvernem - csata - második világháború - elektronikus dokumentum
358.119(430)"1944/1945" *** 355.48(430)"1944/1945" *** 355.483(430)(234.28)"1944/1945"
[AN 3629877]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2016.
Boelcke, Oswald (1891-1916)
Hauptmann Bölckes Feldberichte (magyar)
   Boelcke százados harctéri beszámolói : 1914. augusztus 1-től 1916. október 28-ig / [ford. Németh Bálint]. - Pécs : Disciplina, 2015. - 147 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-3507-4 kötött
Németország - légierő - pilóta - hadtörténet - első világháború - napló
358.4(430)(092)Boelcke,_O.(0:82-94) *** 355.48(430)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3629168]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2016.
Egri-Retezi Katalin
   Gazdasági társaságok és szövetkezetek átalakulása, 2016 : jogi háttér, számvitel, adózás / [Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 236 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-27-7 fűzött
Magyarország - gazdasági társaság - társasági jog - átalakulás - útmutató
347.72.047(439)(036)
[AN 3628605]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2016.
Hatala Csenge
   Hírzárlat [elektronikus dok.] : a balassagyarmati túszdráma / Hatala Csenge. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-432-7
Balassagyarmat - túszszedés - híres bűneset - 1970-es évek - magyar irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
343.919(439-2Balassagyarmat)"1973"(0:82-31) *** 343.43(439-2Balassagyarmat)"1973"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3629359]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2016.
Hazafi Zoltán (1963-)
   Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos jogalkalmazás / szerző Hazafi Zoltán, Dávid Péter ; [közread. a Belügyminisztérium]. - [Budapest] : BM, [2015]. - 49 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9208-42-1 fűzött
Kormánytisztviselői Döntőbizottság
Magyarország - jogvita - jogalkalmazás - jogorvoslat - közszolgálat - munkajog
340.132(439) *** 340.114(439) *** 343.155(439) *** 35.08 *** 349.2(439)
[AN 3629551]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2016.
   Kommentár a polgári perrendtartáshoz : kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez / szerk. Wopera Zsuzsa. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 2 db (1295 p.) ; 25 cm
Lezárva 2016. jan. 1.
ISBN 978-963-295-553-7 kötött
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3629420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 716 p.
[AN 3629422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 723-1295.
[AN 3629423] MARC

ANSEL
UTF-86407 /2016.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A migráció kockázata / Kondorosi Ferenc. - Pécs : Alexandra, 2016. - 163, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-357-744-8 kötött
Európa - emberi jog - migráció - nemzetközi jog - összehasonlító jog - iszlám
341 *** 340.5 *** 342.7 *** 325.1(4) *** 297
[AN 3629045]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2016.
   A Magyar Országgyűlés / [szerk. Kerekes Margit] ; [... az Országgyűlés Hivatala gondozásában jelent meg]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2016. - 133, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9848-72-6 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3629264]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2016.
   A munkaviszony létesítése / Ferencz Jácint [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 225 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 10.)
Lezárva: 2016. jan. 15.
ISBN 978-963-295-551-3 fűzött
Magyarország - munkajog - munkaviszony - útmutató
349.2(439)(036) *** 331.106(439)
[AN 3629487]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2016.
Navarro, Joe (1953-)
Dangerous personalities (magyar)
   Veszélyes személyiségek : az FBI profilozója megmutatja, hogyan ismerhetjük fel a szemünk előtt rejtőzködő rossz embereket / Joe Navarro ; Toni Sciarra Poynter közrem. ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 289 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-[290].
ISBN 978-963-310-503-0 fűzött : 3490, -Ft
igazságügyi lélektan - személyiségtipológia
343.95 *** 159.923
[AN 3634105]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2016.
Németh István (1945-)
   Konföderációs és föderációs elképzelések Közép-Európában, 1850-1940 : értelmiségi víziók a regionális és Közép-Európai összefogásról / Németh István. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-12-3175-5 fűzött
Közép-Európa - Európa - történelem - eszmetörténet - páneurópai mozgalom - föderáció - politikai filozófia - 19. század - 20. század eleje - történelmi forrás
341.213.4(4-11)"185/194"(093) *** 327.39(4)"185/194"(093) *** 327.5(4-11)"18/19"(093) *** 321.01(4-11)"18/19"(093)
[AN 3629269]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2016.
Richthofen, Manfred von (1892-1918)
Der rote Kampfflieger (magyar)
   A vörös harci pilóta / Manfred Freiherr von Richthofen ; [ford. Németh Bálint]. - Pécs : Disciplina, 2015. - 269, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-3506-7 kötött
Németország - légierő - pilóta - hadtörténet - első világháború - memoár
358.4(430)(092)Richthofen,_M._von(0:82-94) *** 355.48(430)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3629126]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2016.
Szabadfalvi József (1961-)
   Múltunk öröksége : elmélettörténeti perspektívák / Szabadfalvi József. - Budapest : Gondolat, 2016. - 197 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-658-7 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - jogász - jogfilozófia - jogelmélet - jogtörténet - 19. század - 20. század
34(439)(092)"18/19" *** 34.01 *** 340.12(439)"18/19"
[AN 3628597]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2016.
   Tudományos diákest tanulmánykötet II : [2015. május 7.] / [szerk. Szabó Erzsébet] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar DE Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2015. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör
34 *** 378.184
[AN 3630284]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2016.
   Az új közszolgálati életpálya bevezetése : jogi-, módszertani füzetek / [közread. a Belügyminisztérium]. - [Budapest] : BM, 2015. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
A főcím a borítófedélről
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - munkajog - vezetés - teljesítménymenedzsment - karrier - 21. század
35.08(439)"201" *** 658.3 *** 349.2(439) *** 65.011.44
[AN 3629929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 210 p.
ISBN 978-963-9208-50-6 fűzött
[AN 3629951] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 202 p.
ISBN 978-963-9208-51-3 fűzött
[AN 3629954] MARC

ANSEL
UTF-86416 /2016.
Zétényi Zsolt (1941-)
   Ártatlanul, jeltelen sírban : a Kristóf-ügy : a dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben, koholt vád alapján elítélt és kivégzett Kristóf László csendőr őrmester ügyének tényei s tanulságai : jog- és rendvédelem-történeti tanulmány és forráskiadvány / Zétényi Zsolt ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 589 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 585-586.
ISBN 978-615-5465-44-4 kötött : 5000,- Ft
gyilkosság - politikai per - csendőrség - kommunista párt - állami terror - második világháború - 20. század - történelmi forrás
343.611(439)"1944" *** 351.742(439)(092)Kristóf_L. *** 329.15(439)(092)Ságvári_E. *** 343.301.096(439)"195"(093) *** 323.282(439)"195"(093)
[AN 3629654]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6417 /2016.
Bedécs Gyula (1939-)
   Az Adriától a Kárpátokig : útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek III. / [írta és összeáll. Bedécs Gyula] ; [a verseket és szemelvényeket vál. Trukáné[!] Katona Zsuzsa]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 295 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Emlékezés és emlékeztetés, ISSN 2415-9778)
Bibliogr.: p. 291-[296].
ISBN 978-963-327-643-3 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - Olaszország - hadtörténet - katonasír - temető - első világháború - útikönyv
355.48(439)"1914/1918" *** 355.293(439)"1914/1918" *** 726.825(45) *** 726.825(4-191) *** 914-11(036)
[AN 3629573]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2016.
Beevor, Antony (1946-)
D-day (magyar)
   A D-nap [elektronikus dok.] : a Normandiáért vívott csata / Antony Beevor ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 12 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-375-3
Normandia - hadtörténet - második világháború - partraszállás - elektronikus dokumentum
355.48(442.1/.5)"1944" *** 355.48(100)"1944"
[AN 3629873]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2016.
Biczók Sándor (1911-2008)
   Katonaidőm emlékei, 1944-1947 / Biczók Sándor ; szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Merk Zsuzsa. - Baja : Türr I. Múz., 2015. - 89 p., [22] t. : ill. ; 24 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 19.)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-615-80206-1-9 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - magyar irodalom - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3628772]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2016.
Boda József (1953-)
   "Szigorúan titkos!"? : nemzetbiztonsági almanach : a felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdései / Boda József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 395 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 329-344. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-670-9 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - állambiztonság - titkosszolgálat - történeti feldolgozás
355.40(100)(091) *** 327.84(100)(091) *** 351.746.1(100)(091)
[AN 3629583]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2016.
Carius, Otto (1922-2015)
Tiger im Schlamm (magyar)
   Tigrisek a sárban : az 502. nehézpáncélos-osztály 2. százada Narvánál és Dünaburgnál / Otto Carius ; [ford. Kőrös László]. - [Sopron] : B.H.N. Kft., [2015]. - 184 p., [48] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3933-1 fűzött
Németország. Wehrmacht. Schwere Panzer-Abteilung (502.). Kompanie (2.)
Németország - Narva - Szovjetunió - katonai egység története - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború - memoár
355.486(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 358.119 *** 355.48(47-2Narva)"1944"(0:82-94) *** 355.48(47-2Dvinszk)"1944"(0:82-94)
[AN 3629636]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2016.
Csorba Erzsébet
   Akiért a harang szól.. : emlékezés az I. világháborúban harcoló noszvaji katonákra és családjaikra / [Csorba Erzsébet kurátor és szerző] ; [... kiad. Noszvaj Község Önkormányzata ...]. - Noszvaj : Önkormányzat, 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Kész. a Noszvajon, 2014. júl. 26 - okt. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás alapján
Fűzött
Magyarország - Noszvaj - hadtörténet - katona - első világháború
355.48(439)"1914/1918" *** 355(439-2Noszvaj)(092)"1914/1918"
[AN 3630324]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2016.
   Huszárkönyv / Lázár Balázs [et al.]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 349 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 46.)
keretcím: Magyar hősök. - Bibliogr.: p. 315-331.
ISBN 978-615-5269-70-7 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - huszár - hadtörténet
355.48(439) *** 357.133(439)(091)
[AN 3630248]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2016. - 12, [3] p.
ISBN 978-963-09-8375-4 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3629055] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8378-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3629061] MARC

ANSEL
UTF-86425 /2016.
Révai Tamás (1962-)
   Leningrád átállása hadiállapotra / Révai Tamás. - Budapest : Agroinform, 2016. - 125 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-998-3 fűzött
Leningrád - helytörténet - haderő - mozgósítás - hadiállapot - második világháború
355.27(47)"194" *** 341.31(47)"194" *** 947-2Leningrad"1941/1944"
[AN 3629455]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2016.
Számvéber Norbert (1975-)
   Illustrated history of the Sturmgeschütz-Abteilung 202 / Norbert Számvéber ; [transl. by Tímea Tóthné Vágó]. - Keszthely : PeKo Publ., 2016. - 396 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80072-6-9 kötött
Németország. Wehrmacht. Sturmgeschütz-Abteilung (202.)
Németország - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - második világháború - történelmi forrás
355.486(430)"1941/1945"(093) *** 358.119(430)"1941/1945"(093) *** 355.48(430)"1941/1945"(093)
[AN 3629217]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2016.
Türke András István (1980-)
La géopolitique des premières missions de l'Union européenne en Afrique (magyar)
   Az Európai Unió első afrikai missziójának és hadműveleteinek geopolitikája / Türke András István ; Hettyey András közrem. ; [ford. Brucker Balázs]. - [Pécs] : Publikon, cop. 2015. - 244 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 242-244.
ISBN 978-615-5457-61-6 fűzött : 2500,- Ft
Afrika - Európai Unió - biztonságpolitika - külkapcsolat - geopolitika - békefenntartó erő - ezredforduló - 21. század
355.02(6)"200/201" *** 327(4-62)(6)"200/201" *** 355.357(6)"200/201"
[AN 3629748]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6428 /2016.
Ibarra, Herminia
Act like a leader, think like a leader (magyar)
   Cselekedj vezetőként, gondolkodj vezetőként! / Herminia Ibarra ; [ford. Garai Attila ...]. - Budapest ; [Úrhida] : Lábnyom Kvk., 2015. - [6], 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80317-4-5 fűzött : 4495,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3629313]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2016.
Talgam, Itay (1958-)
The ignorant maestro (magyar)
   Karmester, főnök, dada : a tudatosan szerény vezető meglepő teljesítményekre ösztönöz / Itay Talgam ; Lary Bloom közrem. ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9694-7 kötött
vezetés - karmester
65.012.4 *** 785.11.071.2(100)
[AN 3629550]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6430 /2016.
Andor Ágnes
   Számvitel, 2016 : jelentős változások a számviteli törvényben / [Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 204 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Lezárva: 2016. jan. 4.
ISBN 978-615-5085-23-9 fűzött
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 3628629]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2016.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Tao-kedvezmények kézikönyve, 2015-2016 / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., [2016]. - 170 p. ; 23 cm
Lezárva: 2016. febr. 10.
ISBN 978-615-80211-1-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - társasági adó - útmutató
336.271.5(439)(036)
[AN 3630246]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2016.
Csátaljay Zsuzsanna
   Időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek új számlázási és Áfa-szabályai, 2016 / [Csátaljay Zsuzsanna, Kelemen László]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 179 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-24-6 fűzött
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3628645]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2016.
D'Souza, Steven
Not knowing (magyar)
   A nemtudás : hogyan formáljuk versenyelőnnyé a bizonytalanságot? / Steven D'Souza, Diana Renner ; [ford. Szalai Virág] ; [közread. az OD Partner]. - Budapest : HVG Kv. : OD Partner, 2016. - 368 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 346-357.
Kötött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-304-316-5)
tudásmenedzsment - tanulás
658.1.011.1 *** 316.77 *** 159.953.5
[AN 3629263]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2016.
D'Souza, Steven
Not knowing (magyar)
   A nemtudás : hogyan formáljuk versenyelőnnyé a bizonytalanságot? / Steven D'Souza, Diana Renner ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 368 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 346-357.
ISBN 978-963-304-316-5 kötött : 4200,- Ft
tudásmenedzsment - tanulás
658.1.011.1 *** 316.77 *** 159.953.5
[AN 3629254]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2016.
Duncan, Kevin (1961-)
The diagrams book (magyar)
   Diagramok könyve : 50 módszer bármilyen probléma vizuális megoldásához / Kevin Duncan ; [ford. Varga Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 136 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-304-330-1 fűzött : 2900,- Ft
stratégiai menedzsment - szakelőadás
658.1.011.1 *** 001.817
[AN 3629123]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2016.
   Együttműködési lehetőségek a Kárpátok térségében / szerk. Duray Miklós, Kulcsár László, Szász Jenő. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint. ; Sopron : NYME, 2016. - 169 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80106-9-6 fűzött
Közép-Európa - Kárpát-medence - fejlesztési politika - gazdasági együttműködés - határon túli magyarság - határ menti kapcsolat - Visegrádi államok
339.92(4-11-04) *** 332.1(4-191-04) *** 338.246.027(4-11)"20" *** 330.341.1(4-191)"20"
[AN 3629289]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2016.
Ember Alex (1975-)
   ILO : Nemzetközi Munkaszervezet / Ember Alex ; [kiad. a Magyar Munkaügyi Alapítvány]. - Kecskemét : [Szeged] : M. Munkaügyi Alapítvány, 2016. - 456 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 449-456.
ISBN 978-963-12-4847-0 kötött
International Labour Organization
nemzetközi szervezet - munkaügy - munkajog
331(100) *** 349.2(100) *** 061.1(100)
[AN 3630222]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2016.
   Az európai kohéziós politika gazdaságtana / szerk. Fábián Attila és Pogátsa Zoltán. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 249-272.
ISBN 978-963-05-9704-3 fűzött
Európai Unió - gazdasági integráció - fejlesztési politika - pénzügyi támogatás - kohéziós alap - politikai gazdaságtan
339.923(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 330.341.1
[AN 3629554]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2016.
Gottgeisl Rita
   Nonprofit kézikönyv, 2016 : működés, számvitel, adózás : civil törvény a gyakorlatban / [Gottgeisl Rita, Láng Noémi]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 281 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-31-4 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - civil szervezet - gazdálkodás - tankönyv
334.012.46(439)(078)
[AN 3628624]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2016.
Horváth Dávid
   Ingatlanok és közlekedési eszközök szerepe az áfában / Horváth Dávid. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 204 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 7.)
Lezárva: 2016. jan. 20.
ISBN 978-963-295-549-0 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adózás - ingatlan - jármű - útmutató
336.211(439)(036) *** 336.213.5(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 3629475]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2016.
Hubbard, Glenn (1958-)
Balance (magyar)
   Egyensúlyban : a nagyhatalmak gazdasága az ókori Rómától a modern Amerikáig / Glenn Hubbard, Tim Kane ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2016. - 318 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Magyarics Tamás. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-11-2 kötött : 3700,- Ft
gazdaságtörténet - politikatörténet - gazdasági egyensúly
338(100)(091) *** 32(100)(091) *** 330.36
[AN 3629223]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2016.
Karácsony Imréné
   Cafeteria, 2016 : kedvezményes juttatások, költségtérítések, adókedvezmények / [Karácsony Imréné, Surányi Imréné]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 231 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-26-0 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adókedvezmény - útmutató
331.34(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 3628641]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2016.
   Környezetvédelmi termékdíj, 2016 : a gyakorlati szakemberek kézikönyve / Bartos Gyula [et al.]. - Budapest : e-Termékdíj.hu Kft., 2016. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-963-12-4551-6 fűzött
Magyarország - illeték - környezetvédelem - hulladékgazdálkodás - csomagolóanyag - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036) *** 504.06 *** 504.064.47 *** 658.788.4
[AN 3629627]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2016.
   Az Otthon Segítünk Alapítvány színes világa : az első 15 év / [szerk. Herczeg Zsuzsa, Lehőcz Monika, Rádiné Szegedi Gabriella]. - [Kistelek] : Otthon Segítünk Alapítvány, [2016]. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5254-5 fűzött
Otthon Segítünk Alapítvány
Magyarország - alapítvány - önkéntes munka - segítségnyújtás - családvédelem
331.102.2(439) *** 316.356.2 *** 061.27(439) *** 364.044.24(439)
[AN 3629501]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2016.
Pál Tibor (1956-)
   Osnovy buhgalterskogo učëta v praktiki Vengrii / Pal Tibor ; [... per. Čisarik Mikloš] ; [izd. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Izd-vo Miškolʹcskogo Un-ta, 2016. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [143].
ISBN 978-963-358-101-8 fűzött
Magyarország - számvitel
657(439)
[AN 3629344]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2016.
   Pénzügyi számvitel / Kardos Barbara [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2016. - 526 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-843-9 fűzött : 5800,- Ft
számvitel
657
[AN 3629608]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2016.
Polónyi István (1953-)
   Emberi erőforrásaink 21. százada / Polónyi István. - Budapest : Gondolat, 2016. - 226 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 40.)
Bibliogr.: p. 215-226.
ISBN 978-963-693-669-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - munkaerő - demográfia - szociálpolitika - oktatásügy - 21. század
331.5(439)"201" *** 314(439) *** 364(439) *** 37.014.5(439)
[AN 3628599]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2016.
Sallai Csilla
   Számviteli szabályzatok, 2016 : számviteli politika, számlatükör, számlarend, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat / [Sallai Csilla]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 119 p. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár)
ISBN 978-615-5085-29-1 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3628655]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2016.
Stone, Brad
The everything store (magyar)
   Minden eladó : Jeff Bezos és az Amazon kora / Brad Stone ; [ford. Dufka Hajnalka ...]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 399 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-197-0 fűzött : 4200,- Ft
Bezos, Jeffrey (1964-)
Amazon.com Inc. (Seattle, Wash)
Egyesült Államok - vállalkozó - elektronikus kereskedelem - könyvkereskedelem - vállalat - 20. század - 21. század
658.1(73)(092)Bezos,_J. *** 061.5(73)Amazon.com *** 658.8 *** 681.324Internet *** 655.4/.5(73)"199/201"
[AN 3629908]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2016.
   Számvitel speciális kérdései / Adorján [et al.] ; [kiad. az MVKV OK Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2015. - XIV, [2], 356 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jún. 30. - Bibliogr.: p. XIII-XIV.
ISBN 978-963-9878-37-2 fűzött : 4950,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3629610]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2016.
Széll Zoltánné (1966-)
   A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok és más közterhek / Széll Zoltánné, Matlné Kisari Erika. - Budapest : Kompkonzult, 2016. - 268 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-96-9 fűzött : 6825,- Ft
Magyarország - járulék - adózás - foglalkoztatás - útmutató
336.2(439)(036) *** 331
[AN 3629738]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2016.
   Szemelvények a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara húsz évének történetéből. - Budapest : Budapesti és Pest M. Mérnöki Kamara, 2016. - 301 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4338-3 fűzött
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
testülettörténet - kamara - műszaki tudomány
334.788(439-2Bp.)(091) *** 62
[AN 3629468]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2016.
   A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar tudományos diákköri műhelyeiben készült tudományos munkák : [készült a SZIE GAEK által szervezett TDK konferenciák előadásaiból] : 2. kötet / [szerk. Futó Zoltán]. - Szarvas ; Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-518-1 fűzött
gazdaságtan - higiénia - agrártudomány - tudományos diákkör
33 *** 613 *** 63 *** 378.184
[AN 3629531]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2016.
Szücs Imre
   Mérlegképes könyvelők kézikönyve, 2015 : aktuális adózási és számviteli kérdések 2015, gyakorlati példákkal / [szerzők Szücs Imre ..., Mézes Ildikó ...]. - Budapest : NovoSchool Kft., 2015. - 226 p. ; 30 cm
Lezárva: 2015. márc. - borító- és gerinccím: Aktuális adózási és számviteli kérdések gyakorlati példákkal, 2015
ISBN 978-963-89789-1-2 fűzött
Magyarország - adóügy - számvitel - útmutató
336.2(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3629509]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2016.
Tomcsányi Erzsébet
   Adóváltozások 2016 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - [Budapest] : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2016]. - 40 p. ; 30 cm
Lezárva: 2016. márc. 15.
ISBN 978-615-5544-08-8 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3628678]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6456 /2016.
Csetényi Istvánné
   Velünk élő másság : projekt-bemutató / [szerzők Csetényi Istvánné, Szakácsné Foki Katalin] ; [közread. az] Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület. - Győr : Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyes., 2016. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
társadalmi csoport - másság - fogyatékos - tolerancia - emberi jog
364.65-056.2/.3 *** 316.35 *** 316.647.5 *** 342.7
[AN 3629440]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2016.
Farkasné Gondos Krisztina
   Pénzbeli ellátások, 2016 : táppénz, CSED, GYED, baleseti táppénz, utazási költségtérítés / [Farkasné Gondos Krisztina]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 99 p. : ill. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár)
ISBN 978-615-5085-30-7 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - táppénz - útmutató
369.224(439)(036)
[AN 3628657]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2016.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2016 : biztosítási kötelezettség, járulékfizetés, adatszolgáltatás, nyilvántartás, Eho, Szocho / [Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 215 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-25-3 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - tankönyv
369(439)(078)
[AN 3628621]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6459 /2016.
Antal Judit (1964-)
   Itt és most : mentálhigiéné az óvodában / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2015. - 336 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-88216-7-6 fűzött : 3600,- Ft
óvodai nevelés - mentálhigiénia
372.3 *** 615.825-053.2
[AN 3628548]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2016.
Aporfi László (1931-)
   A pedagógus Aporfi házaspár : egy házaspár élete és hitvallása a pedagógus pályáról / Aporfi László, Áment Márton. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5600-07-4 fűzött
Aporfi László (1931-)
Winkler Klára (1922-2007)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Aporfi_L. *** 37(439)(092)Winkler_K.
[AN 3628784]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2016.
Bondarenko, Birgit
Die Schule geht los! (magyar)
   Iskolás leszek! : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Birgit Bondarenko] ; [ill. Ursula Harper, László Zsuzsi] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2016. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 24.)
ISBN 978-963-294-357-2 kötött : 3690,- Ft
iskolakezdés - gyermekkönyv - képeskönyv
372.4(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3633860]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2016.
Deákné B. Katalin
   Kobak tréning 1 : ovisoknak, kisiskolásoknak / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2015]. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5571-50-3 fűzött : 990,- Ft
képességfejlesztés - példatár
37.025(076)
[AN 3628996]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2016.
   Digitális átállás a köznevelésben : a mobilkommunikációs eszközök bevezetése és alkalmazása az oktatásban / [közread. a] Médiainformatika Intézet. - Eger : Mediainformatikai Int., 2015. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-21-5 fűzött
oktatástechnológia - mobil számítástechnika - e-learning
371.33 *** 681.3.004.14
[AN 3629452]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2016.
   Emlékkönyv Dr. Tóth Zoltán tiszteletére : különös tekintettel orgoványi közéleti tevékenységére / Gellért Imréné szerk. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 189 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-615-5428-29-6 fűzött : 2000,- Ft
Tóth Zoltán (1883-1940)
Orgovány - Magyarország - pedagógus - gyógypedagógia - helytörténet - századforduló - Horthy-korszak - 20. század
37(439)(092)Tóth_Z. *** 376.2/.4 *** 943.9-2Orgovány"192/193"
[AN 3630123]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2016.
   Erődi-Harrach Béla / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Simon P. Piroska. - [Budapest] : OFI-OPKM, 2015. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-682-952-0 fűzött
Erődi Béla (1846-1936)
Magyarország - pedagógus - tudós - geográfus - 19. század - 20. század
37(439)(092)Erődi_B. *** 55(439)(092)Erődi_B. *** 001(439)(092)Erődi_B.
[AN 3628709]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2016.
Fábry György (1927-)
   Humor és szigor : a régi Újpest és egyebek : egy újpesti Könyves-öregdiák rendezetlen jegyzetei / Fábry György. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2016. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - ("Könyves" tanári, ISSN 1786-8025 ; 3.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-997-6)
Budapest. 4. kerület - gimnázium - pedagógus - második világháború - 20. század - memoár
37(439-2Bp.IV.)(092)(0:82-94) *** 373.54(439-2Bp.IV.)"194"(0:82-94)
[AN 3629489]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2016.
   Herman Ottó Vándortanösvény [elektronikus dok.] : interaktív polihisztor játszóház : tanári kézikönyv / szerk. Vásárhelyi Tamás ; [közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 39 MB). - [Budapest] : MKNE, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135427. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-86954-9-9
Magyarország - környezeti nevelés - tanösvény - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.850.4(072) *** 37.033(072) *** 502.4(439)
[AN 3628943]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2016.
   Internátusi füzet : [1991-2016] / [közread. a] Kecskeméti Református Internátus. - Kecskemét : Kecskeméti Református Internátus, 2016. - 80, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4868-5 fűzött
Kecskeméti Református Kollégium. Internátus
Kecskemét - kollégium - református egyház
37.018.3(439-2Kecskemét) *** 284.2
[AN 3630193]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2016.
It's our world too! (magyar)
   Ez a mi világunk is! : a TIDE projekt fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási útmutatója, tanulásban akadályozott fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára / [ford. Franczen Bea] ; [közread. az ÉFOÉSZ]. - [Budapest] : ÉFOÉSZ, [2016]. - 111 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
környezeti nevelés - fenntartható fejlődés - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 504.03(072)
[AN 3629649]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2016.
   Kompetenciák fejlesztése a hátrányos helyzet megszüntetésére a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeiben : projektzáró kiadvány / ... összeáll. és szerk. Szécsi Gábor. - Tiszakécske : [Móricz Zs. Ált. Isk. és Gimn.], 2015. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Tiszakécske - közoktatás - kompetencia - képességfejlesztés - hátrányos helyzetű
371.322.6 *** 37.014(439-2Tiszakécske)
[AN 3629177]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2016.
   Nyitott szívvel, szeretettel pedagógusnak lenni / [szerk. Ferenczi Beáta] ; [közread. a] Hajdúdorogi Főegyházmegye. - Debrecen : Hajdúdorogi Főegyházmegye, cop. 2015. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5548-03-1 fűzött
pedagógiai munka - pedagógia - gyermeklélektan
371.321 *** 37 *** 159.922.7
[AN 3628751]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2016.
Réthy Endréné (1943-)
   Módszertani ajánlások, gyakorlatra orientált feladatok az oktatáselmélet tanításához, tanulásához / Réthy Endréné. - [Győr] : Palatia, 2016. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-74-1 fűzött
didaktika - tanulás - módszertan
371.3 *** 371.322.6
[AN 3629204]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2016.
Rogge, Jan-Uwe (1947-)
Kinder brauchen Grenzen (magyar)
   Kell a gyereknek a korlát / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 276 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 270-273.
ISBN 978-963-355-262-9 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3634110]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2016.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (magyar)
   Általános embertan, mint a pedagógia alapja : tizennégy előadás, elhangzottak Stuttgartban 1919. augusztus 21. és szeptember 5. között a Szabad Waldorf Iskola alapításának alkalmából tartott tanárképző kurzus részeként / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2016. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-57-1 fűzött : 2800,- Ft
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 3634079]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2016.
Szakács Gábor
   Koncepció a magyar közszolgálat mentori rendszerének kialakításához / kész. Szakács Gábor ; [közread. a Belügyminisztérium]. - [Budapest] : BM, [2015]. - 202 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9208-49-0 fűzött
Magyarország - közszolgálat - tehetséggondozás - munkahelyi képzés - tanácsadás
376.545 *** 331.586 *** 35.08(439) *** 659.2
[AN 3629545]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2016.
   Szvorényi József / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Szecskó Károly. - [Budapest] : OFI-OPKM, 2015. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-682-949-0 fűzött
Szvorényi József (1816-1892)
pedagógus - nyelvész - irodalomtörténész - 19. század
37(439)(092)Szvorényi_J. *** 80.001(439)(092)Szvorényi_J. *** 82.01(439)(092)Szvorényi_J.
[AN 3628700]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2016.
   Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből, 2011-2013 / [szerk. Pap József]. - 2., CD-melléklettel bőv. kiad. - Eger : Líceum K., 2015. - 711 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + CD-R
Gerinccím: Tanulmányok az EKF tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-33-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
378.184 *** 082
[AN 3629952]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2016.
   Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola tudományos diákköreinek tudományos tevékenységéből, 2013-2015 / [szerk. Reichmann Angelika]. - Eger : Líceum K., 2015. - 2 db ; 25 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
378.184 *** 082
[AN 3629985]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 478 p. : ill., részben térk.
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
[AN 3629996] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 447 p. : ill.
Bibliogr.
[AN 3629997] MARC

ANSEL
UTF-86479 /2016.
   A természet az összművészetben : tehetséggondozási programok a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskolában : projektzáró kiadvány / ... összeáll. és szerk. Szécsi Gábor. - Kecskemét : [Kodály Z. Ének-zenei Isk.], 2015. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Kecskemét - tehetséggondozás - zeneiskola
376.545 *** 377.2:78(439-2Kecskemét)
[AN 3629181]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2016.
Tóth Dénes (1950-)
   Dráma és színpad : segédkönyv drámapedagógusoknak / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2016. - 125 p. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 10.)
ISBN 978-963-239-103-8 fűzött
drámaelmélet - színházesztétika - drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 82.01-2 *** 792.01
[AN 3629675]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2016.
Vámosi Tamás (1975-)
   Tanoncból mesterember [elektronikus dok.] / Vámosi Tamás. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pécs : Szerző, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135409. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4090-0
szakképzés - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - elektronikus dokumentum
377 *** 374.7
[AN 3628849]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6482 /2016.
De Sena, Joe (1969-)
Spartan up! (magyar)
   Spártára fel! : megalkuvást nem tűrő útmutató az akadályok leküzdéséhez és életed csúcsteljesítményéhez / Joe De Sena ; Jeff O'Connell közrem. ; [ford. Beke Ádám ...]. - Budapest ; [Úrhida] : Lábnyom Kvk., 2015. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80317-2-1 fűzött : 3995,- Ft
extrém sport - akadálypálya - életvezetés
796.093.35 *** 613.865
[AN 3629461]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2016.
Fest, Sebastián (1971-)
Ni rey ni D10s (magyar)
   Nem király és nem Isten, Messi : a világ legjobb futballistája / Sebastián Fest, Alexander[!] Juillard ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-972-1 fűzött : 2990,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3630524]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2016.
Hetty-Burkart, Eveline
Tapestry häkeln (magyar)
   Tapestry : szövethatású horgolás / Eveline Hetty-Burkart, Silja du Mont ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2016. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 111.)
ISBN 978-963-278-466-3 fűzött : 1995,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3629221]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2016.
McCullough, Beverly
30 minute jewellery (magyar)
   Csodás ékszerek 30 perc alatt : 60 egyedi, ötletes kiegészítő gyorsan, könnyedén / Beverly McCullough ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5535-17-8 fűzött : 3400,- Ft
ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 3629188]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2016.
Myatt, Claudia
RYA go sailing! (magyar)
   Gyerünk vitorlázni! : gyakorlatok kezdő kalózoknak / [írta és rajz. Claudia Myatt] ; [ford. Karádi-Kovács Kata, Karádi Richárd]. - Balatonakarattya : Windwave Kft., [2015]. - 35 p., [4] fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3209-7 fűzött
vitorlázás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
797.14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3628860]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2016.
Snow Andrea
   Több, mint futó / Andrea Snow. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 189 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-09-8480-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - memoár
796.422.16 *** 796.422.16(439)(092)Snow_A.(0:82-94)
[AN 3628942]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2016.
Soós Ferenc (1935-)
   Szívünkhöz közeli tájak : a Gömör-Tornai-karszt / írta Soós Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Miskolc : Könyvműhely : Soós F., 2016. - 301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4873-9 fűzött
Gömör-Tornai-karszt - Bükk hegység - természetjárás - gyalogtúra
796.5(439)(234.373.3/.5)
[AN 3632845]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2016.
Szőke Csaba
   Futball Európa-bajnokság 2016, Franciaország : Hajrá magyarok! / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5563-26-3 kötött
labdarúgás - Európa-bajnokság - 21. század
796.332.093(4)"2016"
[AN 3629078]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2016.
Zemplényi Luca
   Makramé / Zemplényi Luca ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2016. - 78, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-463-2 fűzött : 2495,- Ft
kézimunka - csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3629229]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6491 /2016.
Bagi Béla (1920-2007)
   Bagi Béla : a rend szelíd harmóniája / [bev. és szerk.] Balanyi Károly. - Kecskemét : Hírös Agóra Nonprofit Kft., 2016. - 87 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a Kecskeméten, 2016. márc. 4-30. között rendezett emlékkiállítás katalógusaként. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-12-4876-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bagi_B. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3630258]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2016.
Balázs Attila
   Osztás 10x10 : tíz mai történet a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton-év alkalmából rendezett fotókiállításán : [... 2016. március 18 - november 11.] = Sharing 10x10 : ten contemporary stories of the photo exhibition of Pannonhalma Archabbey organized for the occasion of the year of Saint Martin : [... 18th March 2016 - 11th November 2016] / [fotográfusok ... Balázs Attila, Hajdú D. András, Pályi Zsófia] ; [kurátor ... Virágvölgyi István]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2016. - 143 p. : ill., színes ; 24x28 cm
ISBN 978-615-5576-04-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Balázs_A. *** 77.04(439)(092)Hajdú_D._A. *** 77.04(439)(092)Pályi_Zs. *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 3629191]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2016.
Briscoe, Susan
Compendium of quilting techniques (magyar)
   400 ötlet, műhelytitok, technika : foltvarrás kezdőknek és haladóknak / Susan Briscoe ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8411-9 fűzött : 3990,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
746.41 *** 379.826
[AN 3629196]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2016.
   Ceredi Művésztelep, 2011-2015 = Art Colony Cered = Kunstkolonie Cered / [szerk. ... Fürjesi Csaba, Kun Cecília, Sánta László] ; [kiad. ... Ars Longa Művészeti Egyesület ...]. - Cered : Ars Longa Műv. Egyes., cop. 2016. - 192 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-08-3315-8 kötött
Ceredi Művésztelep
Magyarország - Cered - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(439)"200/201" *** 061.28(439-2Cered)
[AN 3629574]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2016.
   Építményeink védelme 2016 : 2016. március 22-23. : Savoyai Kastély ... Ráckeve ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2016. - 60 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80426-0-4 fűzött
műemlékvédelem - hídépítés - betonszerkezet - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 624.21(439) *** 624.012.4 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3629605]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2016.
   Egy fotóművész időutazása : a Kunkovács-archívum helye, szerepe, művészeti és tudományos jelentősége / [szerk. Angster Mária és Németh János]. - [Budaörs] : Könyvesműhely, cop. 2015. - 63 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4453-3 fűzött
Kunkovács László (1942-)
Magyarország - fényképész - magyar néprajz - őskori kultúra - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kunkovács_L. *** 39(=945.11) *** 7.031.1 *** 903.27
[AN 3629717]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2016.
Gall, Anthony (1967-)
   Kós Károly és Sepsiszentgyörgy : a székely nemzetnek székely kultúrházat akartam / Anthony Gall ; ... tanulmányok szerzői Benczédi Sándor [et al.] ; [közread. a] Székely Nemzeti Múzeum. - Sepsiszentgyörgy : Székely Nemz. Múz. ; [Budapest] : Alapfy Stúdió, cop. 2015. - 199 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 978-963-85091-4-7 fűzött
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - Erdély - építész - építészet - 20. század
72(439)(092)Kós_K. *** 72(439.21)"191" *** 72(498.4)"192/196"
[AN 3629124]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2016.
Horváth Gyöngyvér
   A magyar festészet története fiataloknak / Horváth Gyöngyvér. - Jav. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-349-115-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - művészettörténet - festészet - 19. század - 20. század - ifjúsági könyv
75(439)"18/19"(02.053.2)
[AN 3633951]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2016.
   A hulladék új élete : ökodizájn Magyarországon / [főszerk. Doró Viktória] ; [fotó Bartha Annamária]. - Budapest : Recity, 2016. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4770-1 fűzött
Magyarország - iparművészet - környezeti tudatosság - recycling - hulladékfeldolgozás - 21. század
745.05(439)"200/201" *** 658.512.2 *** 628.477 *** 504.03
[AN 3628723]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2016.
Ilosfai Krisztián (1958-)
   Hetedik nap : Ilosfai Krisztián festőművész kiállítása : [Csabaház, 2014]. - [Budapest] : [Vigyázó F. Művel. Társ.], cop. 2016. - 57, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság. - A kiállítást Budapesten, 2014. nov. 21 - 2015. jan. 30. között rendezték
ISBN 978-963-12-4515-8 fűzött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ilosfai_K. *** 894.511-14 *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3629713]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2016.
Johns, Susie
A little course in ... crochet (magyar)
   Horgolás : a siker titkai kezdőknek és haladóknak / [ford. és szerk. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
Szerző Johns, Susie
ISBN 978-963-09-8464-5 kötött : 3990,- Ft
horgolás
746.43
[AN 3629183]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Organikus építészeti útikönyv / Makovecz ; [... Dénes György szerk.]. - [Budapest] : [Serdian], 2016. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9431-86-7 fűzött : 5500,- Ft
Magyarország - építész - organikus építészet - 20. század - ezredforduló
72(439)(092)Makovecz_I. *** 72.01
[AN 3632910]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
Rajzok és írások (német)
   Zeichnungen und Schriften / Makovecz Imre. - [Budapest] : [epl], 2016. - 98, [5] p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell.
Ford. Wagner Péter. - borító- és gerinccím: Makovecz Imre
ISBN 978-615-5461-08-8 kötött
Magyarország - építész - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - összegyűjtött művek
72(439)(092)Makovecz_I. *** 76(439)(092)Makovecz_I. *** 894.511-821
[AN 3630371]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
Rajzok és írások (spanyol)
   Dibujos y escritos / Makovecz Imre. - [Budapest] : [epl], 2016. - 98, [5] p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell.
Ford. Száva Zsuzsa. - borító- és gerinccím: Makovecz Imre
ISBN 978-615-5461-25-5 kötött
Magyarország - építész - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - összegyűjtött művek
72(439)(092)Makovecz_I. *** 76(439)(092)Makovecz_I. *** 894.511-821
[AN 3630380]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Válaszok, 2011-1981 / Makovecz Imre ; [Dénes György fotó]. - [Budapest] : [Serdian], 2016. - 252, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9431-88-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - interjú
72(439)(092)Makovecz_I.(047.53)
[AN 3632909]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2016.
   A művészet forradalma : orosz avantgárd az 1910-1920-as években : a Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum avantgárd gyűjteménye : [Magyar Nemzeti Galéria, 2016. január 28 - május 1.] = A revolution in art : Russian avant-garde in the 1910s and 1920s : avant-garde works from the collection of the Ekaterinburg Museum of Fine Arts : [Hungarian National Gallery, 28 January - 1 May 2016] / [a katalógust szerk. ..., a kiállítást rend. ... Gergely Mariann] ; [a tanulmányok szerzői ... Gergely Mariann, Olga Gornung, Kun Miklós]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, [2016]. - 193 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2016/1.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2016/1.)
Bibliogr.: p. 187-191.
ISBN 978-615-5304-52-1 kötött
Oroszország - Szovjetunió - festészet - avantgárd - 20. század - kiállítási katalógus
75(47)"191/192" *** 7.037(47)"191/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3629287]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2016.
   Örökség, identitás, jövő : a Hevesen 2011. augusztus 5-8-án, illetve 2014. július 25-27-én megtartott VII. és VIII. Nemzetközi Szőtteskonferencia előadásai / [szerk. Kálóczy Katalin] ; [közread. a] Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány. - Heves : Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, 2016. - 136 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-4808-1 fűzött
szövés - népi szövés - népművészet - népi díszítőművészet - magyar néprajz
746.1 *** 39(=945.11) *** 746.1.031.4(439)
[AN 3629447]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2016.
   Puszta fény : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2015. október 14 - 2016. január 10.] = Pure light : [Museum Vasarely, Budapest, 14 October 2015 - 10 January 2016] / [a kiállítás kurátora, a katalógus szerkesztője ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2015. - 95 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 27.
ISBN 978-963-89919-8-0 fűzött
Magyarország - Európa - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/201" *** 73/76(4)"198/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3629642]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2016.
Remekművek (angol)
   Masterpieces : Museum of Fine Arts Budapest / ed. by Axel Vécsey with assistance Zoltán Bartos. - 2. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2016. - 146 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5304-55-2 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - festészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 75(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3632908]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2016.
Solti Gizella (1931-2015)
   Argumentumok / Solti Gizella. - Budapest ; Kolozsvár : Vadász G. : TAT Stúdió Szöv., 2016. - 123 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-12-4992-7 fűzött
Solti Gizella (1931-2015)
iparművészet - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Solti_G.
[AN 3628665]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2016.
Tolnay Imre (1968-)
   Munkák, 2009-2015 = Artworks / Tolnay Imre. - [Győr] : [Tolnay I.], [2015]. - 60 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A Győrben, 2015. szept. 26 - okt. 25. között "Pannon partok, exodus" címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-3708-5 fűzött
Tolnay Imre (1968-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Tolnay_I. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3629104]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2016.
   Újratervezés : [válogatás az Antal-Lusztig gyűjteményből] : [Déri Múzeum - Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2015. július 11 - 2016. április 17.] = Re-planning : [a selection from the Antal-Lusztig Collection] : [Déri Museum - Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, July 11, 2015 - April 17, 2016] / [... kurátora ... Nagy T. Katalin]. - [Debrecen] : Déri Múz. - Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., 2016. - 417 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték. - Bibliogr.: p. 290-291.
ISBN 978-615-5560-03-3 kötött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"19/200" *** 73/76(439)"19/200" *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3629084]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2016.
   Vasarely : szerigráfiák és multiplikák : sérigraphies et multiples / [kurátor ... Imre Györgyi, Orosz Márton] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum - Vasarely Múzeum ... - Budapest : Szépművészeti Múz. - Vasarely Múz., 2016. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2016. márc. 18 - jún. 18. között és Balatonfüreden 2016. júl. 27 - okt. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5304-53-8 fűzött
Franciaország - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
76(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3628616]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2016.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2015. - [80] p. : ill., főként színes ; 10x21 cm
A Vízivárosi Galéria 2015. évi kiállításainak katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8457-30-1 fűzött
Budapest. 1. kerület - képzőművészet - galéria - 21. század - kiállítás
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Vízivárosi_Galéria *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3629116]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2016.
Wahorn András (1953-)
   Wahorn forever : Wahorn András retrospektív kiállítása : MissionArt Galéria, Budapest, 2016. február / [... rend. Jurecskó László és Kishonthy Zsolt]. - Budapest : MissionArt Galéria, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-8074-30-0 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Wahorn_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 75(73)(=945.11)(092)Wahorn_A.
[AN 3629660]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2016.
Zelei Péter (1970-)
   Nicht sein = Nem lét = Non existence / images by Peter Zelei. - [Budapest] : Zelei P., cop. 2015. - [32] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Zelei_P.
[AN 3628792]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6517 /2016.
Farkas Zoltán
   Outcast [elektronikus dok.] : kitaszítottan a világhírig / Farkas Zoltán & Kiss László. - Szöveg (epub : 13 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-501-0
Farkas Zoltán
Magyarország - zenész - ezredforduló - 21. század - rockzene - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Farkas_Z.(0:82-94)
[AN 3629497]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2016.
   Képes magyar jazztörténet kiállítás : kiállítási katalógus : 2015. november 12 - 2016. április 24. = Hungarian jazz history in pictures : exhibition catalogue : 2015, 12th November - 2016, 24th April / [... kurátorai Bajnai Kára[!], Kiss Imre, Simon Géza Gábor] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : MKVM, 2015. - 67 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5021-06-0 fűzött
Magyarország - zenetörténet - dzsessz - album - kiállítási katalógus
78.067.26.036.5(439)(091)(084.1) *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3628961]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2016.
Kordik Zsolt (1979-)
   Magadnak írod a sorsod : addig szállj magasra, amíg vannak szárnyaid / [riporter] Horváth Gergely. - Szöveg (epub : 17 MB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Szerző Kordik Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Mr. Busta : magadnak írod a sorsod. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-516-4
Kordik Zsolt (1979-)
Magyarország - rapper - életútinterjú - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Kordik_Zs.(047.53)
[AN 3629518]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2016.
Kovacsics András (1941-)
   Omega - Universal : zenakartól[!] az együttesig : Kovacsics Öcsi emlékezik. - [Budapest] : Publio, 2016. - 288 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-397-477-3 fűzött : 3490,- Ft
Omega (együttes)
Syconor (együttes)
Universal (együttes)
Magyarország - zenész - basszusgitár - könnyűzene - zenekar - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Kovacsics_A.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Universal(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Omega(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Syconor(0:82-94)
[AN 3629317]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2016.
   Magyar hegedűkészítők : a Kónya család és a tanítványok : kiállítási katalógus = Hungarian violin makers : the Kónya family and the disciples : an exhibition catalogue / [rend. Baranyi Anna] ; [szerk. ... Gombos László] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma. - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múz., 2015. - 20 p. : ill., színes ; 25 cm
A kiállítás Budapesten, 2015. okt. 1-től tekinthető meg
ISBN 978-963-416-006-9 fűzött
Kónya család
Magyarország - Olaszország - hangszerkészítő - hangszerkészítés - családtörténet - külföldön élő magyar személyiség - kiállítási katalógus
681.817.1 *** 929.52(439)Kónya *** 929.52(45)(=945.11)Kónya *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3628980]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2016.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - [Budapest] : Akovita, 2016. - 2 db ; 25 cm
magyar néprajz - dal - népdal - daloskönyv - kotta
784(439) *** 398.8(=945.11)
[AN 3629425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. kiad. - 579 p.
Bibliogr.: p. 556-558.
ISBN 978-963-88686-9-5 kötött : 4800,- Ft
[AN 3629427] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 295 p.
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-88686-8-8 kötött : 3800,- Ft
[AN 3629428] MARC

ANSEL
UTF-86523 /2016.
Tóth Vera (1985-)
   Gyémánt [elektronikus dok.] / Tóth Vera. - Szöveg (epub : 872 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-500-3
Tóth Vera (1985-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Tóth_V.(0:82-94)
[AN 3629500]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6524 /2016.
   Bosszú [elektronikus dok.] / szerk. Vas Annamária. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Geekz könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-442-6
filmművészet - 20. század - 21. század - filmkritika - publicisztika - elektronikus dokumentum
791.43(100)"19/20"(049.3) *** 681.3.004.14
[AN 3629747]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2016.
Daniels, Neil
Matthew McConaughey (magyar)
   Matthew McConaughey : Texasból a csillagokig / Neil Daniels ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2016. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-091-2 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
McConaughey, Matthew (1969-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)McConaughey,_M.
[AN 3628982]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2016.
Fentiman, David
Star wars: ultimate factivity collection (magyar)
   Star wars : készítsd el a saját könyvedet a Star wars káprázatos világáról! : több mint 500 matricával / [írta és szerk. David Fentiman és Sadie Smith] ; [ford. Bekker Anikó és Béres Bence]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 97 p. : ill. ; 28 cm
keretcím: Alkoss, tanulj, játssz
ISBN 978-615-5541-03-2 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - foglalkoztatókönyv
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5
[AN 3629615]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2016.
Halász Judit (1942-)
   Halász Judit [elektronikus dok.] : nem születtem varázslónak / [lejegyezte] Orosz Ildikó. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-253-7
Halász Judit (1942-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - dalénekes - memoár - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Halász_J.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Halász_J,
[AN 3630004]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2016.
Novák Ferenc (1931-)
   Tánc, élet, varázslat : gondolatok, küzdelmek / Novák Ferenc Tata ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2016. - 304, [16] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7363-85-6 kötött
Magyarország - táncművész - koreográfus - néptánc - 20. század - 21. század - interjú - memoár - publicisztika
793.31(439)"19" *** 793.31.02(439)(092)Novák_F.(0:28-821)
[AN 3629901]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2016.
Tóth Dénes (1950-)
   Avantgárd és hagyomány : dráma- és színháztörténeti dolgozatok / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2016. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 9.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-239-102-1 fűzött
Magyarország - színháztörténet - magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - ezredforduló - dráma
792(439)"19/200" *** 894.511(091)-2
[AN 3629665]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2016.
Váradi Júlia (1948-)
   Saul útja : a gondolattól a világhírig / Váradi Júlia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8515-4 fűzött : 2990,- Ft
Nemes Jeles László (1977-). Saul fia
Magyarország - filmművészet - játékfilm - filmrendező - filmművész - 21. század - interjú - rádióműsorszám
791.43(439)"201" *** 791.43.071.1(439)(092)Nemes_Jeles_L.(047.53) *** 791.43.071(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3628944]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6531 /2016.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Babári Ernő. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 207 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-26-7 fűzött : 2980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3632836]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2016.
Barsotti, Eleonora
   First words in English / [Eleonora Barsotti] ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-863-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3630116]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2016.
Bogár Judit
   Crossing borders : [B2] / Bogár Judit, Erdei József, Robert Thiessen. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 161 p. ; 28 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-5200-30-4 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3632818]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2016.
Dezsényi István
   TELC angol : szókincsgyakorló munkafüzet : [alapfok (B1), középfok (B2)] / [... kész. Dezsényi István, Salánki Ágnes]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9674-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3629479]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2016.
Fekete László
   Magyar kiejtési nagyszótár : a 20-21. század magyar köznyelvi kiejtés szótára / Fekete László. - Budapest : Püski, 2016. - 2 db (2889 p.) ; 25 cm
ISBN 978-963-302-169-9 kötött
magyar nyelv - köznyelv - kiejtés - kiejtési szótár
809.451.1-15 *** 809.451.1-321.3
[AN 3629857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - Ko. - XIV, 1442 p.
ISBN 978-963-302-170-5
[AN 3629864] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kö - Zs. - p. 1443-2889.
ISBN 978-963-302-171-2
[AN 3629865] MARC

ANSEL
UTF-86536 /2016.
Hunyadi, Claire
   Réussir son test auditif : hallás utáni szövegértési tesztek : [B2, C1] / Claire Hunyadi, Domján Andrea, Messmer Lili. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 105 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-5200-46-5 fűzött : 3200,- Ft
francia nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3632824]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2016.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII : 2014. április 3-4. / szerk. Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE M. Nyelvészeti Tansz., 2015. - 222 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Szegeden megrendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-397-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3630476]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2016.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2016, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-21-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3634014]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2016.
   Pioneer beginners : companion. - [Kisújszállás] : MM Publications, [2016]. - 21, [3] p. ; 28 cm
ISBN 978-963-9806-38-2 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11(078)
[AN 3629246]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2016.
   Pioneer elementary : companion. - [Kisújszállás] : MM Publications, [2016]. - 29, [3] p. ; 28 cm
ISBN 978-963-9806-39-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11(078)
[AN 3629240]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2016.
   Pioneer intermediate B1 : companion. - [Kisújszállás] : MM Publications, [2016]. - 25, [3] p. ; 28 cm
ISBN 978-963-9806-41-2 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11(078)
[AN 3629248]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2016.
   Pioneer level B1+ : companion. - [Kisújszállás] : MM Publications, [2016]. - 35 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-9806-42-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11(078)
[AN 3629250]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2016.
   Pioneer level B2 : companion. - [Kisújszállás] : MM Publications, [2016]. - 31 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-9806-43-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11(078)
[AN 3629251]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2016.
   Pioneer pre-intermediate : companion. - [Kisújszállás] : MM Publications, [2016]. - 25, [3] p. ; 28 cm
ISBN 978-963-9806-40-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3629244]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2016.
   Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról : idegen szavak és kifejezések magyarázata / [... összeáll. ... Szabó Ferenc et al.]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 105 p. ; 18 cm
Fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927). Elmélkedések az evangéliumról
magyar nyelv - vallásos irodalom - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3 *** 244
[AN 3629274]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2016.
Tóth Ákos
   Pons last minute német útiszótár / Tóth Ákos. - 4. kiad. - Budapest : Klett, 2016, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
Kész. a "Pons traveller's language guide German" c. kiad. alapján
ISBN 978-615-5127-81-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3632775]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2016.
Zichler Csilla
   Onder de loep : inleiding in de fraseologie = Górcső alatt : bevezetés a frazeológiába / Csilla Zichler. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 184.)
Bibliogr.: p. 116-130. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-409-049-6 fűzött : 2490,- Ft
holland nyelv - frazeológia
803.931-318
[AN 3629492]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6548 /2016.
Goşa, Codruţa Maria Cornelia
   Is Little Red still innocent and the wolf still bad? : multiple readings of the story of Little Red Riding Hood / Codruţa Goşa, Andreea Şerban. - Szeged : JATEPress, cop. 2016. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-277-5 fűzött
mesekutatás - narratológia - recepcióelmélet - német irodalom - francia irodalom - mese
82.01 *** 840-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11 *** 82.091
[AN 3629813]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2016.
Hanula Gergely (1974-)
   Anyaszentnyelvünk : a "szent nyelvek" és a fordítás / Hanula Gergely ; [az előszót írta Földváry Miklós István ...]. - Budapest : Argumentum : ELTE BTK Vallástud. Közp. Liturgiatört. Kutcsop. ; [Pápa] : PRTA, 2016. - [6], IV, 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, ISSN 2064-9991 ; 3.)
Bibliogr.: p. 153-174.
ISBN 978-963-284-744-3 fűzött : 2500,- Ft
bibliakutatás - egyház - nyelvhasználat - magyar nyelv - fordítás
82.03 *** 22.01 *** 260.1 *** 809.451.1-06
[AN 3629909]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2016.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-349-045-7 fűzött : 2500,- Ft
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 3633950]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6551 /2016.
Bárdos József (1949-)
   Végetlen a tér, mely munkára hív / Bárdos József. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2016. - 248 p. : ill. ; 19 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 94.)
Bibliogr.: p. 179-181.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-915-5462-12-2)
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Madách_I. *** 82.01-121
[AN 3629158]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2016.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Levelezés / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán. - Budapest : Universitas, 2005-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
A 4. kötettől kiad. a Balassi Kiadó
Magyarország - író - levelezés - reformkor - 19. század
894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 2571250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1834-1836. - cop. 2015. - 851 p.
Bibliogr.: p. 489-495.
ISBN 978-963-506-964-4 kötött : 3300,- Ft
[AN 3629949] MARC

ANSEL
UTF-86553 /2016.
Madách Szimpózium (23.) (2015) (Kecskemét ; Szeged)
   XXIII. Madách Szimpózium : [Kecskemét, 2015. április 10., Szeged, 2015. szeptember 25.] / [szerk. Máté Zsuzsanna és Varga Emőke]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2016. - 186 p. ; 19 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 93.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-13-9 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)
[AN 3629149]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6554 /2016.
Abercrombie, Joe (1974-)
Half the World (magyar)
   Half the World [elektronikus dok.] : a harcos / Joe Abercrombie. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Ford. Bottka Sándor Mátyás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-514-0
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3629537]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2016.
Ahern, Cecelia (1981-)
Every year (magyar)
   Évről évre [elektronikus dok.] / Cecelia Ahern ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 890 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-509-6
írországi angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(417)=945.11
[AN 3629458]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2016.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Vremâ sekond hènd (magyar)
   Elhordott múltjaink [elektronikus dok.] / Szvetlana Alekszijevics. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Európa, 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Iván Ildikó. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-405-218-0)
Szovjetunió - Oroszország - orosz irodalom - hétköznapi élet - oral history - ezredforduló - rendszerváltás - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11 *** 947"199/201"(0:82-31)
[AN 3629847]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2016.
Allen, Woody (1935-)
Getting even (magyar)
   Na, ennyit erről ; Tollatlan jószág / Woody Allen. - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2016. - 314, [4] p. ; 20 cm
Egys. cím: Getting even ; Without feathers
ISBN 978-963-227-770-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk - válogatott művek
820-7(73)=945.11 *** 820-821(73)=945.11
[AN 3628985]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2016.
Altınyeleklioğlu, Demet (1955-)
Pargalı ve Hatice (magyar)
   Ibrahim és Hatidzse / Demet Altınyeleklioğlu ; [ford. Sastyin Gergő]. - [Budapest] : Trivium, [2015]-. - 24 cm
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3613847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2016. - 292, [3] p.
ISBN 978-615-5334-41-2 kötött : 4490,- Ft
[AN 3629164] MARC

ANSEL
UTF-86559 /2016.
Andre, Bella
I only have eyes for you (magyar)
   Örökké a tiéd / Bella Andre ; [ford. Tóth Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8469-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3628940]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2016.
Arlidge, M. J. (1974-)
Pop goes the weasel (magyar)
   Üsd, vágd / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-172-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3630389]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2016.
Baldacci, David (1960-)
Wish you well (magyar)
   Kívánj csodát [elektronikus dok.] / David Baldacci. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Európa, 2015
Ford. Falcsik Mari. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-405-239-5)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3629838]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2016.
Baricco, Alessandro (1958-)
Senza sangue (magyar)
   Vértelenül / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2016. - 79, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-741-7 fűzött : 1999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3633916]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2016.
Berry, Steve (1955-)
The Lincoln myth (magyar)
   A Lincoln-mítosz / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 500 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-227-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3630488]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2016.
Busquets, Milena (1972-)
También esto pasará (magyar)
   Ez is elmúlik / Milena Busquets ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-420-0 kötött : 2499,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3629879]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2016.
Carlyle, Thomas (1795-1881)
Past and present (magyar)
   Egykor és most / Thomas Carlyle ; Ralph Waldo Emerson bev. ; [ford. Katona Gábor]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2016, cop. 2009. - 182, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5601-12-5 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3633917]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2016.
Cass, Kiera (1983-)
   The selection stories 2 : párválasztó történetek 2. / Kiera Cass ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 237 p. ; 21 cm
Tart.: A királynéÞ; A kedvenc. - Egys. cím: The queen ; The favorite
ISBN 978-963-406-241-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3630538]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2016.
Castro, Adam-Troy
Emissaries from the dead (magyar)
   A holtak küldöttei / Adam-Troy Castro ; [ford. Járdán Csaba]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 515 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-204-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3630388]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2016.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Eye in the sky (magyar)
   Figyel az ég / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2005. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-124-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3632857]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2016.
Doctorow, Edgar L. (1931-2015)
Homer & Langley (magyar)
   A vak zongorista / E. L. Doctorow ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2016. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-358-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3629057]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A berill fejék [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 277 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5605-12-3
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3629255]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2016.
Elfman, Eric
Hawking's hallway (magyar)
   Hawking folyosója : Akcelerátus-trilógia 3. / Eric Elfman, Neal Shusterman ; ford. Illés Róbert. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 374, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-157-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628951]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2016.
   Férfi, nő, gyerek : mai szlovák történetek / [vál. Radoslav Passia] ; [szerk. Deák Renáta és Karádi Éva]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-73-2 kötött : 3200,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés - antológia
885.4-32(082)=945.11
[AN 3629121]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2016.
Frisa, María (1969-)
75 consejos para celebrar tu cumpleaños a lo grande (magyar)
   75 tuti tipp kezdő és haladó túlélőknek : a szülinap / María Frisa ; [ill. ... Lola Rodríguez Soler] ; [ford. Idrisz Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 231, [12] p., [2] t.fol. : ill. ; 23 cm
Kötött : 2690,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630300]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2016.
Funnell, Pippa (1968-)
Lucky Chance (magyar)
   Kiscsillag : rég várt táborozás / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 105, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-151-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629059]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2016.
Gaarder, Jostein (1952-)
Anna (magyar)
   Anna világa : történet a földgolyó klímájáról és környezetéről / Jostein Gaarder ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5513-70-1 kötött : 2990,- Ft
norvég irodalom - környezeti tudatosság - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11 *** 504.03(0:82-31)
[AN 3629156]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2016.
Gary, Romain (1914-1980)
Lady L. (magyar)
   Lady L [elektronikus dok.] / Romain Gary ; ford. Bognár Róbert. - Szöveg (epub : 919 KB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135576. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-255-1
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3629992]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2016.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
The signature of all things (magyar)
   A lélek botanikája / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura és Dudás Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Partvonal, 2016, cop. 2014. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-57-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3633946]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2016.
Hannah, Sophie (1971-)
Kind of cruel (magyar)
   Kegyetlen / Sophie Hannah ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8471-3 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3628946]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2016.
Harvell, Richard
The bells (magyar)
   A kasztrált / Richard Harvell ; ford. Gáti István. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 377, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-878-3 fűzött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3628779]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2016.
Harvey, Jacqueline
Alice-Miranda on holiday (magyar)
   Alice-Miranda újra otthon / Jacqueline Harvey. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 316, [4] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Ruff Orsolya. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-403-201-4 kötött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3629935]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2016.
Hermann, Iselin C.
Domino (magyar)
   Dominó [elektronikus dok.] / Iselin C. Hermann ; ford. Kertész Judit. - Szöveg (epub : 742 KB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-213-1
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3630061]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2016.
Hoover, Colleen (1979-)
Losing hope (magyar)
   Losing hope : reményvesztett / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 369, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-396-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3634069]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2016.
Hosseini, Khaled (1965-)
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2005. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-251-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3634113]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2016.
Houellebecq, Michel (1956-)
La possibilité d'une île (magyar)
   Egy sziget lehetősége / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2006. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2530-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3632899]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2016.
Johnsrud, Ingar (1974-)
Wienerbrorskapet (magyar)
   Követők / Ingar Johnsrud ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-861-6 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3629050]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2016.
Jonasson, Jonas (1961-)
Mördar-Anders och hans vänner, samt en och annan ovän (magyar)
   Gyilkos-Anders és barátai, meg akik nem azok [elektronikus dok.] / Jonas Jonasson. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Ford. Kúnos László. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-513-3
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3629584]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2016.
Jones, Darynda
Third grave dead ahead (magyar)
   Harmadik sírhant [elektronikus dok] / Darynda Jones. - Szöveg (epub : 625 KB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Varga Krisztina. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-482-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3629448]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2016.
Journo-Durey, Anouk (1962-)
Grace and fashion (magyar)
   Grace és a divat : irány az élet, irány London! / Anouk Journo-Durey. - Pécs : Alexandra, 2016. - 262 p. ; 21 cm
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-734-9 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053)=945.11
[AN 3628965]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2016.
Katsu, Alma (1959-)
The descent (magyar)
   A szakadék / Alma Katsu ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-093-6 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3628988]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2016.
Kenneally, Miranda
Catching Jordan (imagyar)
   Kivédhetetlen szerelem / Miranda Kenneally ; [ford. Vince Judit Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 340 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-411-2 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3633959]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2016.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Sins of the night (magyar)
   Bűnös éj / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 368 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-293-535-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3629037]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2016.
Khemiri, Jonas Hassen (1978-)
Allt jag inte minns (magyar)
   Amikre nem emlékszem / Jonas Hassen Khemiri ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Gondolat, 2016. - 246, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-663-1 fűzött : 2950,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3628587]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2016.
King, Stephen (1947-)
The bazaar of bad dreams (magyar)
   Rémálmok bazára : elbeszélések / Stephen King. - Budapest : Európa, 2016. - 726, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-349-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3629046]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2016.
King, Stephen (1947-)
Finders keepers (magyar)
   Aki kapja, marja [elektronikus dok.] / Stephen King. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Európa, 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bihari György. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135535. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-07-9724-5)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3629764]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2016.
King, Stephen (1947-)
Revival (magyar)
   Újjászületés [ektronikus dok.] / Stephen King. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Európa, 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Dranka Anita. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-405-110-7)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3630607]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2016.
Knight, Renée
Disclaimer (magyar)
   Cáfolat / Renée Knight ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 321, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-205-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3630420]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2016.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Antikrists mirakler (magyar)
   Az Antikrisztus csodái / Selma Lagerlöf ; [ford. és az utószót írta Tóth Sándor]. - [Budapest] : Palatinus, 2016. - 377, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-160-4 fűzött : 3300,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3632862]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2016.
Lemaitre, Pierre (1951-)
Au revoir là-haut (magyar)
   Viszontlátásra odafönt [elektronikus dok.] / Pierre Lemaitre ; ford. Bognár Róbert. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-224-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3630052]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2016.
London, Jack (1876-1916)
Before Adam (magyar)
   Ádám előtt ; A skarlát / Jack London ; [ford. Szász Imre, Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 204 p. ; 21 cm
Egys. cím: Before Adam ; The scarlet plague
ISBN 978-963-09-8351-8 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - utópia - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3629065]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2016.
Lorentz, Iny
Das wilde Land (magyar)
   Vad vidék / Iny Lorentz ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 495 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-863-0 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3628765]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2016.
Mabbitt, Will
The unlikely adventures of Mabel Jones (magyar)
   Mabel Jones és az ijesztő kukac / Will Mabbitt ; ill. Ross Collins ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 301 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5501-49-4 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3629004]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2016.
Mádl Péter
   SCHB: a bibliopgraphy of Scandinavian literature in Hungarian translation and Scandinavian studies in Hungary [elektronikus dok.] / Péter Mádl. - 2. extended ed. - Szöveg. - Budapest : Argumentum, 2016. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP vagy újabb
ISBN 978-963-446-761-8 műanyag tokban : 5400,- Ft
Skandinávia - északi germán nyelvek - irodalom - irodalomtörténet - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
839.5-1/-9=945.11:016 *** 839.5(091):016
[AN 3629862]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2016.
Mandel, Emily St. John (1979-)
Station eleven (magyar)
   Tizenegyes állomás / Emily St. John Mandel ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 359, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-224-0 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3630377]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2016.
Martin, George R. R. (1948-)
The ice dragon (magyar)
   A jégsárkány / George R. R. Martin ; Luis Royo illusztrációival ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 113, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-748-6 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3628973]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2016.
Minier, Bernard (1960-)
N'éteins pas la lumière (magyar)
   Ne maradj sötétben / Bernard Minier ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-132-8 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3630413]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2016.
Morgan, Richard K. (1965-)
Black man (magyar)
   A fekete férfi / Richard Morgan ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 602 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-049-3 fűzött : 4290,- Ft : 15,30 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény - bűnügyi regény
820-312.9=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3629015]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2016.
Munro, Alice (1931-)
Dance of the happy shades (magyar)
   A boldog árnyak tánca [elektronikus dok.] / Alice Munro ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 776 KB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-167-7
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3630120]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2016.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Mios blues (magyar)
   Mio blues / Kristina Ohlsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2016. - 330, [5] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-400-5 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3628654]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2016.
Paige, Danielle
Dorothy must die (magyar)
   Dorothynak meg kell halnia / Danielle Paige ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-119-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3630533]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2016.
Paige, Laurelin
Forever with you (magyar)
   Forever with you : rád találtam : [a Fixed-sorozat záró kötete] / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-258-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3628648]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2016.
Parsons, Tony (1953-)
The slaughter man (magyar)
   A mészáros / Tony Parsons ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : Európa, 2016. - 310, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-240-1 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3629054]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2016.
Patai József (1882-1953)
   Héber költők ; A középső kapu / Patai József. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 408 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 49.)
ISBN 978-615-5269-73-8 kötött : 2500,- Ft
héber irodalom - vers - regény - antológia
892.4-31=945.11 *** 892.4-14(082)=945.11
[AN 3630327]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2016.
Peetz, Monika (1963-)
Sieben Tage ohne (magyar)
   Léböjt Hotel : 1 hét, 5 nő, 0 kalória [elektronikus dok.] / Monika Peetz ; ford. Lendvay Katalin. - Szöveg (epub : 556 KB). - [Budapest] : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-256-8
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3629982]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2016.
Picoult, Jodi (1966-)
Keeping faith (magyar)
   Csodalány [elektronikus dok.] / Jodi Picoult. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Peiker Éva. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-480-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3629450]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2016.
Polak, Chaja (1941-)
Salka (magyar)
   Salka : egy anya portréja / Chaja Polak ; ford. Gera Judit. - Budapest : Park, cop. 2016. - 234 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-108-0 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3629835]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2016.
Pratchett, Terry (1948-2015)
A hat full of sky (magyar)
   Égből szőtt kalap : történet a korongvilágból / Terry Pratchett ; [ill. ... Paul Kidby] ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 328 p. : ill. ; 20 cm. - (Ifjúsági-sorozat)
ISBN 978-963-395-153-8 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3628962]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2016.
Preston, Douglas (1956-)
Impact (magyar)
   Becsapódás / Douglas Preston ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 341 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-862-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3628763]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2016.
Putney, Mary Jo
Not always a saint (magyar)
   Fekete özvegy / Mary Jo Putney ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 275 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-860-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3628764]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2016.
Reid, Louisa
Lies like love (magyar)
   A fájdalom helye / Louisa Reid ; [ford. Beke Zsolt]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-090-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630529]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2016.
Reisz, Tiffany
The saint (magyar)
   A szent [elektronikus dok.] : Eredendő bűnösök: az ártatlanság évei / Tiffany Reisz. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szilágyiné Márton Andrea. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-441-9
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3629382]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2016.
Scheunemann, Frauke (1969-)
Winston : Agent auf leisen Pfoten (magyar)
   Winston : szimatol a macskabanda / Frauke Scheunemann ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 266, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-180-2 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - állatirodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 830-35(02.053.2)=945.11
[AN 3629907]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2016.
Shannon, Samantha (1991-)
The mime order (magyar)
   A mímes rend [elektronikus dok.] : Csontszüret II. / Samantha Shannon. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bottka Sándor Mátyás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-486-0
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3629586]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2016.
Shearer, Alex (1949-)
The cloud hunters (magyar)
   Felhővadászok / Alex Shearer ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 285 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5450-33-4 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3629218]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2016.
Simukka, Salla (1981-)
Musta kuin eebenpuu (magyar)
   Ébenfekete [elektronikus dok.] / Salla Simukka. - Szöveg (epub : 966 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Ford. Panka Zsóka. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135507. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-515-7
finn irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629532]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2016.
Sugg, Zoe (1990-)
Girl online (magyar)
   Girl online / Zoe Sugg ; [ford. Lovas Anna]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 365 p. ; 20 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-310-240-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3628635]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2016.
Tartt, Donna (1963-)
The secret history (magyar)
   A titkos történet [elektronikus dok.] / Donna Tartt ; ford. Greskovits Endre. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 984 KB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135586. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-214-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3630057]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2016.
Taylor, Kathryn
Daringham Hall: das Erbe (magyar)
   Daringham Hall : az örökös / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8477-5 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3628945]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2016.
Todd, Anna (1989-)
After ever happy (magyar)
   Miután boldogok leszünk : after ever happy / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-190-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3630382]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2016.
Tolstaâ, Tatʹâna Nikitična (1951-)
Kysʹ (magyar)
   A macskány / Tatyjana Tolsztaja ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2016. - 369 p. ; 20 cm
Megj. "Kssz" címmel is
ISBN 978-963-405-232-6 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3628720]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2016.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Krug čteniâ (részlet) (magyar)
   "Mindennapra" Tolsztojtól márciusra : sok író gondolata az igazságról, életről és a magaviseletről Tolsztoj által összegyűjtött, összeválogatott és minden napra elrendezett olvasmányok köre, 1904-1908 / Tolsztoj Lev Nyikolajevics ; [... ford., értelmezte Bedzsula Bálint László]. - Madocsa : Magánkiad., 2016. - 46 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5380-04-4 fűzött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3629438]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2016.
Torres, Fernanda (1965-)
Fim (magyar)
   Vég / Fernanda Torres ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Libri : JAK, 2016. - 224, [3] p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 78.)
ISBN 978-963-310-525-2 kötött : 3499,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3629886]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2016.
Van Dyken, Rachel (1985-)
Toxic (magyar)
   Egyetlen méreg [elektronikus dok.] / Rachel van Dyken. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Márton Andrea. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-487-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3629432]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2016.
   Versek, dalok, mesék a korai nyelvoktatáshoz : olasz nyelv / írta és szerk. Pál Ildikó. - Bőv. kiad. - [S.l.] : Pál I., cop. 2015. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-345-2)
olasz nyelv - olasz irodalom - gyermekkönyv - gyermekdal - gyermekvers - antológia
850-14(02.053.2)(082) *** 784.67(=50)(02.053.2)
[AN 3632890]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2016.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Palm Sunday (magyar)
   Virágvasárnap / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária és Szántó György Tibor] ; [az utószót írta Szántó György Tibor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2002. - 421, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-679-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3633937]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2016.
Walliams, David (1971-)
Demon dentist (magyar)
   Démoni doki / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 423, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-32-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3629013]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2016.
Ware, Ruth (1977-)
In a dark, dark wood (magyar)
   Sötét erdő közepén / Ruth Ware ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-139-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3630521]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2016.
Watson, S. J. (1971-)
Second life (magyar)
   A másik én [elektronikus dok.] / S. J. Watson. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Ford. Gellért Marcell. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135513. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-505-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3629592]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2016.
Webb, Catherine (1986-)
The first fifteen lives of Harry August (magyar)
   Harry August csodálatos élete [elektronikus dok.] / Claire North. - Szöveg (epub : 930 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-490-7
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3629414]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2016.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner [elektronikus dok.] / John Williams. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2015
Ford. Gy. Horváth László. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135578. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-247-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3630018]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2016.
Winterson, Jeanette (1959-)
The passion (magyar)
   A szenvedély [elektronikus dok.] / Jeanette Winterson ; ford. Lengyel Éva. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 598 KB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-203-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3630069]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2016.
Wouk, Herman (1915-)
The Caine mutiny (magyar)
   Zendülés a Caine hadihajón / Herman Wouk ; [ford. Árkos Antal]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 675 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8508-6 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3634117]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2016.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Schopenhauer cure (magyar)
   A Schopenhauer-terápia [elektronikus dok.] / Irvin D. Yalom ; ford. Résch Éva. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Park, [2015], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-257-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3629969]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6643 /2016.
   Akkord 35 : szövegkönyvek / [szerk. H. Petkovics Katalin ; [közread. a Sajókazai Faluvédő Egyesület]. - Sajókaza : Sajókazai Faluvédő Egyes., 2015. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4602-5 fűzött
Sajókaza - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - dráma - színjáték - antológia - színielőadás
894.511-2(082) *** 792.091(439-2Sajókaza)"199/201"
[AN 3629358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ünnepek, szabadtéri színjátékok. - 225 p.
[AN 3629363] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Nyári színházi esték. - 137 p.
[AN 3629367] MARC

ANSEL
UTF-86644 /2016.
Andrássy György (1929-)
   Gondolataim / Andrássy György. - [Budapest] : Magánkiad., 2016. - 219, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4152-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634021]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2016.
Árvay Gréta
   Elmerülve [elektronikus dok.] : a Mystique Club / Árvay Gréta. - Szöveg (epub : 852 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-427-3
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3629366]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2016.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve ; A gólyakalifa / Babits Mihály ; a Jónás könyvét Gyémánt László illusztrálta. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 192 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 53.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-77-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - regény
894.511-14 *** 894.511-31
[AN 3630197]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2016.
Bakos Kornél
   Abakusz [elektronikus dok.] : a reinkarnáció könyve / Bakos Kornél. - Szöveg (epub : 650 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-476-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3632287]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2016.
Balázsi Tünde Gabriella
   Égerő / Balázsi Tünde Gabriella ; [közread. a] Véka Alkotóműhely. - Pilisjászfalu : Véka Alkotóműhely, 2016. - 35, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4994-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629493]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2016.
Balby Nat
   Dino [elektronikus dok] / Balby Nat. - Szöveg (epub : 685 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135402. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-234-5
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3628811]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2016.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 13. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 75, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-103-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3633931]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2016.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 11. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 69 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-127-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3633933]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2016.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az üstökös lángja. - 8. kiad. - [2016], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 411-420.
ISBN 978-963-426-137-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3634111] MARC

ANSEL
UTF-86653 /2016.
Bán János (1968-)
   A jég és vér birodalma [elektronikus dok.] / Bán Mór. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 820 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015
Tart.: A kéreg népe : novellaÞ; Jég és vér : regény. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Kárpáthia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-388-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3629892]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2016.
Bánó Attila (1945-)
   A tudós és a zöldhajú lány [elektronikus dok.] / Bánó Attila. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-436-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629401]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2016.
Beke Richárd
   Gettó-legendárium [elektronikus dok.] / Beke Richárd. - Szöveg (epub : 526 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-162-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3628746]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2016.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyszőrű bárány : Benedek Elek legszebb meséi / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-840-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3629160]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2016.
Benedek Elek (1859-1929)
   A gyémántkrajcár : Benedek Elek legszebb meséi / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-841-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3629152]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2016.
Bertram Gábor (1960-)
   Nono / Betram[!] Gábor. - [Győr] : Palatia, 2016. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4964-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629212]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2016.
Bradányi Iván (1930-)
   Hajnali köd : versek / Bradányi Iván. - Budapest : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2016. - 215 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7377-69-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629087]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2016.
Clentar, Robert
Kristályszilánkok (angol)
   Splinters [elektronikus dok.] / Robert Clentar ; transl. by Nora Heincz. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Passages Publ., cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135522. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-4224-9
magyar irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-31=20
[AN 3629663]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2016.
Csabai Márk (1985-)
   A hatlövetű [elektronikus dok.] : szex, pénz, hatalom / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-489-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3629596]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2016.
   Csörsz mondák / [szerk. Harkányiné Székely Zsuzsanna] ; [ill. ... Madár Eszter]. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 61, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-269-521-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - magyar néprajz - védelmi építmény - monda
894.511-343 *** 908.439Csörsz-árok(0:82-343) *** 398.223(=945.11)
[AN 3629536]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2016.
Czakó Gábor (1942-)
   Csodák csodája / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., 2015. - 269, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89767-8-9 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - karcolat
894.511-43 *** 244(0:82-4)
[AN 3629307]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2016.
Czető Bernát László (1953-)
   Veszettek [elektronikus dok.] / Czető Bernát László. - Szöveg (epub : 717 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-503-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629483]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2016.
Cziczó Attila (1970-)
   Happy New York : ponyvaregény / Cziczó Attila ; [közread. a Fészek Színház Kulturális Egyesület]. - [Gárdony] : Fészek Színház Kult. Egyes., cop. 2016. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4816-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3630157]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2016.
Darvasi László (1962-)
   A könnymutatványosok legendája / Darvasi László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1999. - 510 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2716-5 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3632877]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2016.
Déry Tibor (1894-1977)
   A kéthangú kiáltás ; Niki ; Kedves bópeer...! / Déry Tibor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 246 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 51.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-75-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény - regény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3630183]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2016.
Ditrói Ákos (1926-)
   Ötször öt ötlet / Ditrói Ákos. - [Leányfalu] : Ditrói Á., [2015]-. - 20 cm
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3628691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Örök. - [2015]. - 102 p.
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3628699] MARC

ANSEL
UTF-86669 /2016.
Dittrich Panka
   Ihletések [elektronikus dok.] : versek, prózák 2015-ben írt Verslista játék feladataira / Dittrich Panka. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Győr] : Magánkiad., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135456. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4523-3
magyar irodalom - válogatott művek - blog - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3629288]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2016.
Dittrich Panka
   Szívtárs [elektronikus dok.] : válogatott novellák, prózák / Dittrich Panka. - Szöveg (pdf : 564 KB). - [Győr] : [Dittrich P.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135903. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4277-5
magyar irodalom - elbeszélés - blog - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3632280]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2016.
Donászy Magda (1911-1988)
   A mókus és a szarka / Donászy Magda ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 31, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-120-1 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3633944]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2016.
   Drága nagymamám : nagyik régen és ma : 12+2 történet magyar szerzők tollából / [... szerk. Peiker Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 244, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-526-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - nagyszülő - próza - antológia
894.511-3(082) *** 316.37-055.53-055.2(0:82-3)
[AN 3629092]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2016.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Utazás a Balaton körül / Eötvös Károly ; szerk. és bevezetéssel ell. Pozsgai Zsolt ; [Korzenszky Richárd fképeivel]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 317 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 44.)
keretcím: Magyar tájak
ISBN 978-615-5269-68-4 kötött : 2500,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - memoár - anekdota
894.511-36 *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-36) *** 894.511-94
[AN 3630231]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2016.
Erdélyi László (1927-)
   Légy te a segítőm! : versek / Erdélyi László ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2015. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89169-9-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629775]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2016.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Összeomlott idea / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, 2016. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 7.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3630342]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2016.
Fehér-Pál Rita
   Csillag-szemek / Fehér-Pál Rita ; [ill. Ábrám Szabina]. - Budapest : Fehér-Pál R., 2015. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3635-4 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3629745]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Csajok / Fejős Éva. - Új kiad. - [Budapest] : Erawan, 2016, cop. 2009. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-37-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3633956]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2016.
Ferenczi Krisztina (1950-2015)
   Élni egészen / Ferenczi Krisztina ; [szerk. Molnár Krisztina Rita és Timár Ádám]. - [Budapest] : Tényfeltárás 2014 Kft., 2015. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4180-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629631]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2016.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Horka [elektronikus dok.] / Fonyódi Tibor. - Szöveg (epub : 875 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-384-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3629924]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2016.
Forrai István (1942-)
   Ármányok, járványok, az ördög és a szerelem [elektronikus dok.] : szatírák és szatirikus jegyzetek / Forrai István-Istefán. - Szöveg (epub : 549 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-416-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3628864]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2016.
Gál Dorina
   Bíborszív : történelmi trilógia 2. kötet / Gál Dorina. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2016. - 613 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5535-36-9 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3629066]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2016.
Géczi János (1954-)
   Vadnarancsok [elektronikus dok.] : négy élettörténet-rekonstrukció / Géczi János. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-484-6
Magyarország - szociográfia - magyar irodalom - marginalitás - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 308-058.5(439)"198"(0:82-92)
[AN 3629435]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2016.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   Femicska csókjai : kiadatlan elbeszélések, dokumentumok, visszaemlékezések / Gelléri Andor Endre ; [... gyűjt., sajtó alá rend. és az utószót írta Urbán László]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-757-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511(092)Gelléri_A._E.
[AN 3629874]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2016.
Gerenburgh, V. D.
   Isten útjai : [I-III. kötet] / V. D. Gerenburgh. - Budapest : [Geréné Bur I.], 2016. - 608 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-4892-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3628908]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2016.
Godhy, Kathy
   Lélekbörtön [elektronikus dok.] / Kathy Godhy. - Szöveg (epub : 547 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135398. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-232-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628783]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2016.
Gubicza Jenő
   Mezítláb a mennyországba : [versek] / Gubicza Jenő. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5211-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629442]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2016.
Hakvoort, Mirjam
   Raldali, a kedves boszorkány : 1. rész / Mirjam Hakvoort ; [ill. Evi Dewulf]. - [Kecskemét] : [Hakvoort, M.], 2015. - 27 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-4614-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630189]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2016.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Nehéz nem szatírát írni ; Nem mind arany, ami réz : vígjáték / Hamvas Béla ; [szerk. és a szövegeket gond. Palkovics Tibor és Szakács Gábor] ; Beszélgetés az Akropoliszon : Brueghel-fantázia szóban és írásban. - [Szentendre] : Medio, cop. 2016. - 496 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 29.)
ISBN 978-963-9240-56-8 kötött
magyar irodalom - szatíra - vígjáték
894.511-7 *** 894.511-22
[AN 3628947]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2016.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Öt géniusz : válogatott eszék / Hamvas Béla ; [... Szőcs Géza ... szerkesztésében ...] ; [az esszék szövegét vál. és gond. Palkovics Tibor és Szakács Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 328 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 47.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-71-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3630278]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2016.
Hartay Csaba (1977-)
   Nem boci! [elektronikus dok.] : tejbe aprított irodalom / Hartay Csaba ; ... ill. Földi Andrea. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-426-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629405]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2016.
Hidasi József (1945-)
   Foltozgatom az időt : egyszerű verseim könyve / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2016. - 200 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 3.)
ISBN 978-963-89371-7-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3628742]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2016.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hunok Párisban / Illyés Gyula. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 384 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 48.)
ISBN 978-615-5269-72-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630291]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2016.
Ivanics Gergő
   A bagoly [elektronikus dok.] : novelláskötet / Ivanics Gergő. - Szöveg (epub : 592 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-462-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3628921]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Enyim, tied, övé [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3 MB) (epub : 989 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135568. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-652-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-651-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629942]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   És mégis mozog a Föld [elektronikus dok.] : eppur si muove / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.8 MB) (epub : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135566. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-654-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-653-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629934]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy játékos, aki nyer [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2 MB) (epub : 747 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135572. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-648-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-647-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629964]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.2 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135571. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-650-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-649-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629959]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2016.
József Attila (1905-1937)
   Válogatott versek / József Attila ; vál. és a jegyzeteket írta Szinetár Miklós. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 412 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 50.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-74-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3630167]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2016.
Juhász Judit (1989-)
   A birodalom alapító nő [elektronikus dok.] / Juhász Judit. - Szöveg (epub : 523 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-370-0
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3628830]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2016.
Julesz János (1943-)
   Egy szál fogkefe / Julesz János. - Budapest : Medicina, 2015. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-536-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3628615]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2016.
Kántor Zsolt (1958-)
   Az idő szaván fogja a nyelvet / Kántor Zsolt. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 73, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-10-4 kötött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3630296]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2016.
Kaposi Krisztina
   Életmesék : romantikus történetek a mindennapokból / Kaposi Krisztina. - [Érd] : [Kaposi K.], [2016]. - 69 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5238-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3630159]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2016.
Kasza Katalin (1942-)
   Egy lélek útja a mindenségben : Kundry-versek / Kasza Katalin. - [Budapest] : Szerző, cop. 2015. - 43 p. ; 19 cm
Borítócím: Kundry. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-12-3867-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629769]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2016.
Kerékgyártó István (1953-)
   Makk ász az olajfák hegyén / Kerékgyártó István. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kalligram, 2016. - 244, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-40-2 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5454-07-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3633896]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2016.
Kereszty András György
   A sütivarázslás tudománya : tudatos mesék fölnőtteknek és gyerekeknek : száztól tíz éves korig / Kereszty András György ; [ill. Balogh Attila]. - [Budapest] : Tudatosság Kvt. : Csillagerdő K., cop. 2016. - 93 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80353-1-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - tanmese - mese
894.511-342 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3628761]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2016.
Kertész Imre (1929-2016)
   A néző : feljegyzések, 1991-2001 / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2016. - 310 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3376-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3629173]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2016.
Kiss Andrea
   Femme / [photo] Andrea Kiss ; text by Borbála Cseh. - [Mosonmagyaróvár] : Kiss A., 2015. - 96, [11] p. : ill. ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4085-6 fűzött
magyar irodalom - nő - haiku - emberábrázolás - fényképalbum
894.511-14 *** 77.041-055.2(084.12) *** 77.04(439)(092)Kiss_Andrea
[AN 3629888]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2016.
Kovács Ádám Máté (1991-)
   Árnyékból a fénybe / Kovács Ádám Máté. - Mezőcsát : Kovács Á. F., 2016. - 72 p. ; 21 cm
Borítócím: Árnyékból a fényre : versek
ISBN 978-963-12-5125-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629524]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2016.
Kovács György
   Az időskor szépsége / Kovács György. - [Kecskemét] : Magánkiad., [2016]. - 262, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5155-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3630202]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2016.
Kovács Károly
   Vénusz [elektronikus dok.] / Kovács Károly. - Szöveg (epub : 626 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135421. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-452-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628919]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2016.
Laboda Róbert (1985-)
   Túlzások [elektronikus dok.] / Laboda Róbert. - Szöveg (epub : 853 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-439-6
Felvidék - határon túli magyar irodalom - slam - elektronikus dokumentum
894.511-14(437.6)
[AN 3629356]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2012. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-634-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3633980]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2016.
Linden, Gabriél
   Letty álmai [elektronikus dok.] : filmregény / Gabriél Linden. - Szöveg (epub : 824 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-202-4
magyar irodalom - filmregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628795]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   Az élettárs : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - 354 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-963-12-5043-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3629393]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A leszámolás : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - 316 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-963-12-5044-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3629379]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A megrontó : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - 297 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-963-12-5042-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3629399]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   Történések : elbeszélések / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - 396 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5041-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3629372]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2016.
Magos Judit
   Demény : most én ugatok / pórázon vezette Magos Judit. - Budapest : Libri, 2016. - 242 p., [24] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-472-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3634108]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Írások, 1989-2009 / Makovecz Imre ; [szerk. Serdián Miklós György]. - [Budapest] : [epl], 2016. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9431-69-0 fűzött : 5500,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3630361]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2016.
Mansfield, Michael (1962-)
   A trónbitorló [elektronikus dok.] : Aeterna Roma / Marcellus Mihály. - Szöveg (epub : 804 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-379-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3629890]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2016.
Marton Réka Zsófia Sophie (1987-)
   Tranzit-helyzet : versek a szerző felvételeivel / Marton Réka Zsófia Sophie. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 89, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 9.)
ISBN 978-963-263-494-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3628674]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2016.
Mikes Kelemen (1690-1761)
Törökországi levelek (angol)
   Letters from Turkey : in which histories of the Hungarians exiled with prince Ferenc Rákóczi II together with sundry other matters worthy of record are set down in fitting manner / by Kelemen Mikes ... ; [transl. ... by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2016. - 328 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6337-1 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél - fordítás
894.511-6=20
[AN 3629157]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2016.
Miklós Malvina
   Tappancs mesekönyve / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Ujvárosi László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5563-30-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3629069]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2016.
Millan, Lana
   Átkozott Hannah Brown [elektronikus dok.] / Lana Millan. - Szöveg (epub : 876 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135497. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-499-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629507]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2016.
Molnár T. Eszter
   Stand-up! : egy majdnem normális család / Molnár T. Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 245 p. ; 20 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-136-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3628952]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2016.
Nemere István (1944-)
   Az admirális rakétái [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 10 / Nemere István. - Szöveg (pdf : 466 KB) (mobi : 7 MB) (epub : 3.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135551. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-574-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-575-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-573-5 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629848]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2016.
Nemere István (1944-)
   A Birodalom aranya [elektronikus dok.] : Kémvadászok 2. / Nemere István. - Szöveg (pdf : 471 KB) (mobi : 6.8 MB) (epub : 3.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135556. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-581-0 (pdf)
ISBN 978-963-387-579-7 (epub)
ISBN 978-963-387-580-3 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629869]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2016.
Nemere István (1944-)
   Csapda a szigeten [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 7. / Nemere István. - Szöveg (pdf : 464 KB) (mobi : 7 MB) (epub : 3.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135528. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-566-7 (pdf)
ISBN 978-963-387-565-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-564-3 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629706]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2016.
Nemere István (1944-)
   Égből jött kommandó [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 5 / Nemere István. - Szöveg (pdf : 411 KB) (mobi : 6.4 MB) (epub : 3.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135527. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-590-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-589-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-588-9 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629703]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2016.
Nemere István (1944-)
   Az Emiliano 19. titka [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 8 / Nemere István. - Szöveg (pdf : 471 KB) (mobi : 7.4 MB) (epub : 4.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135529. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-569-8 (pdf)
ISBN 978-963-387-568-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-567-4 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629715]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2016.
Nemere István (1944-)
   Kémösvény a hóban [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 6. / Nemere István. - Szöveg (pdf : 431 KB) (mobi : 5.9 MB) (epub : 3.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135526. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-563-6 (pdf)
ISBN 978-963-387-562-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-561-2 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629696]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2016.
Nemere István (1944-)
   A Köstler-akció [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 9 / Nemere István. - Szöveg (pdf : 491 KB) (mobi : 7.3 MB) (epub : 4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135555. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-572-8 (pdf)
ISBN 978-963-387-571-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-570-4 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629863]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2016.
Nemere István (1944-)
   Leszámolás Zürichben [elektronikus dok.] : Kémvadászok 1. / Nemere István. - Szöveg (pdf : 468 KB) (mobi : 6.1 MB) (epub : 3.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135525. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-578-0 (pdf)
ISBN 978-963-387-577-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-576-6 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3629685]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2016.
Nemere István (1944-)
   Őrült regény [elektronikus dok.] : Nemere leleplezi Nemerét / Nemere István. - Szöveg (epub : 972 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-440-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629349]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szöktetés a Gestapotól [elektronikus dok.] : Kémvadászok 3. / Nemere István. - Szöveg (pdf : 409 KB) (mobi : 6 MB) (epub : 3.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135523. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-584-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-583-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-582-7 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629674]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2016.
Nemere István (1944-)
   Várd meg az esőt [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Nemere István. - Szöveg (pdf : 776 KB) (epub : 3.5 MB) (mobi : 6.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135454. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Readers
ISBN 978-963-387-557-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-555-1 (epub)
ISBN 978-963-387-556-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3629270]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2016.
Nemere István (1944-)
   Veronika könnyei [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 795 KB) (epub : 3.2 MB) (mobi : 6.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135453. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-560-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-558-2 (epub)
ISBN 978-963-387-559-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3629266]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2016.
Nemere István (1944-)
   A Viking a halálba visz [elektronikus dok.] : Kémvadászok Nr. 4 / Nemere István. - Szöveg (pdf : 445 KB) (mobi : 7.3 MB) (epub : 4.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135553. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-587-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-586-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-585-8 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3629852]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2016.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hogyan neveljünk? / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 185, [4] p. : ill. ; 21 cm
A "Hogyan neveljük...?" és a "No, és hogyan neveljük...?" c. könyvek átd., új kiadása
ISBN 978-963-415-407-5 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3633967]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2016.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Hátborzongató históriák I [elektronikus dok.] : fekete krónika a harmadik évezredből / Nógrádi Gergely. - Szöveg (epub : 895 KB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135500. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-512-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3629512]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2016.
Orbán János Dénes (1973-)
   A Swedenborg kávéház [elektronikus dok.] / Orbán János Dénes. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-506-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(498)
[AN 3629465]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2016.
Pádár Éva
   Kerekerdő meséi : tanulságos állatmesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva] ; [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-842-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3629143]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2016.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Macskaregény / Polcz Alaine. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016, cop. 1995. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 17.)
ISBN 978-963-676-571-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3633970]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2016.
   Rába körút 18 / fel. szerk. Lévai Wimmer Mária ; kiad. a Győr-Moson-Sopron Megye Kisalföldi Rábatáj Csoportja. - [Győr] : Győr-Moson-Sopron M. Kisalföldi Rábatáj Csop., 2016. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5174-6 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439.114)(082)
[AN 3630318]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2016.
Réczei Margit (1934-)
   Csigaversek, 1948-2014 / Réczei Margit. - [Budapest] : [Réczei M.], 2015. - 120 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2921-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3629072]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2016.
Retkes Tamás
   Dupla baka, avagy Egy hungarista a Néphadseregben [elektronikus dok.] / Retkes Tamás ; [közread. a] Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány. - Szöveg (pdf : 1.1 KB). - [Budapest] : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135455. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4522-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3629280]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2016.
Sabo, Mira
   Amíg kinyílik a szemünk : Birtoklás-trilógia 1. / Mira Sabo. - Budapest : Művelt Nép Kvk., 2016. - 613 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-57-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3629044]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2016.
Schwajda György (1943-2010)
   Válogatott művek / Schwajda György. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 421 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 52.)
Vál. Schwajda Gergő. - keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-76-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3630188]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2016.
Simon Aranka, J. (1955-)
   Libaharapás csőrével [elektronikus dok.] : parasztságaim / J. Simon Aranka. - Szöveg (epub : 571 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135399. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-860-3
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3628787]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2016.
Smith, Elisa J.
   Fák is susogják [elektronikus dok.] / Elisa J. Smith. - Szöveg (epub : 693 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-264-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3628744]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2016.
Spiró György (1946-)
   Tavaszi Tárlat : regény / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2010. - 285 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2841-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3632766]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2016.
Stephan, Adrienne
   Felperzselt a hőség, elvakított a napfény [elektronikus dok.] / Adrienne Stephan. - Szöveg (epub : 778 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135404. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-308-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3628825]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2016.
Szabó Dárió
   Gondolatgyilkosok [elektronikus dok.] / Szabó Dárió. - Szöveg (epub : 513 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-458-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3628920]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2016.
Szabó Ferenc (1992-)
   Életlevegő / [versek] Eőri Szabó Ferenc ; [képek] Henning-Kiss Katalin. - [Körmend] : Körmendi Figyelő Kv., 2015. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Henning-Kiss_K.
[AN 3628737]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 281 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 45.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-69-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630242]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2016.
Szabó Zsolt (1978-)
   A csa-csi sza-már : szótagolós mesék / [írta Ezópus ... alapján Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-858-9 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - olvasókönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.41
[AN 3629165]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2016.
Szabó Zsolt (1978-)
   A far-kas jó ta-ná-csa : szótagolós mesék / [írta Ezópus ... alapján Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-857-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - olvasókönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.41
[AN 3629167]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2016.
Szaniszló Judit (1977-)
   Beenged / Szaniszló Judit. - Budapest : Magvető, 2016. - 142, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3374-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisepika - blog
894.511-3
[AN 3629166]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2016.
Szávai Attila (1978-)
   Huszonkettő / Szávai Attila. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt., 2016. - 144 p. ; 19 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-65-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3630164]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2016.
Szende Katalin (1977-)
   A kincsesbánya [elektronikus dok.] / Szende Katalin. - Szöveg (epub : 614 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135396. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-218-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3628774]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Budapesti kalauz marslakók számára [elektronikus dok.] / Szerb Antal ; Kolozsváry Sándor rajz. - Szöveg (epub : 760 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Readers
ISBN 978-963-398-460-4 (epub)
ISBN 978-963-398-461-1 (mobi)
Budapest - helyismeret - magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3629245]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág ; A Pendragon legenda ; Vörösmarty-tanulmányok / Szerb Antal. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 510 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 37.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-61-5 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - regény
894.511-31 *** 894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 3630178]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Budapest : Central Kv., 2016. - 226, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Elle book : világirodalmi klasszikus
ISBN 978-963-341-174-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3633976]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2016.
Szőcs Henriette (1973-)
   Ősképcsarnok / Szőcs Henriette. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 97, [2] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 10.)
ISBN 978-963-263-523-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3628680]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2016.
Thomas, T. S. (1987-)
   Londinium hercege [elektronikus dok.] : Eaten-trilógia 1. kötet / T. S. Thomas. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-485-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3632291]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2016.
Tóth Ágnes
   Összetartozás [elektronikus dok.] / Tóth Ágnes. - Szöveg (epub : 451 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-05-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3628939]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2016.
Tóth Krisztina (1967-)
   Hazaviszlek, jó? : tárcanovellák, publicisztikák / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2009. - 238, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2743-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-92 *** 894.511-32
[AN 3632760]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2016.
Vámos Miklós (1950-)
   Álmaimban valahol / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2016. - 528, [3] p. ; 19 cm
Tart.: JajÞ; Szenvedélyes emberekÞ; BorgiszÞ; Hanyatt-homlok
ISBN 978-963-405-367-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3629051]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2016.
Vezekényi György (1965-)
   Pórázok [elektronikus dok.] / Vezekényi György. - Szöveg (pdf : 372 KB) (epub : 2.2 MB) (mobi : 4.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135413. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-698-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-699-2 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628867]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2016.
Zakár Krisztián
   A családfa 1 [elektronikus dok] / Zakár Krisztián. - Szöveg (epub : 549 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135387. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-198-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3628734]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2016.
Zöld Panna
   Virgonc város ünnepel / Zöld Panna ; [Igor Lazin rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 50, [5] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Kuka művek ; 1.)
ISBN 978-963-415-061-9 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti nevelés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 37.033
[AN 3629618]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6772 /2016.
Barsotti, Eleonora
   Kis hercegnők / [ill. Eleonora Barsotti] ; [ford. ... Szőcs Nóra]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 27, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-851-0 fűzött
művelődéstörténet - nő - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 929-055.2(02.053.2)
[AN 3629986]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2016.
Barsotti, Eleonora
   Speak in English / [Eleonora Barsotti] ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-864-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3630121]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2016.
   A boldogság színei : inspirál, megnyugtat, kikapcsol : [színezhető grafikák, bölcsességek] / [szerk. Szalai Lilla] ; [a képeket vál. Horváth Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - [63] p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Art-terápia
ISBN 978-963-09-8435-5 fűzött : 990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3629115]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2016.
Březinová, Ivona (1964-)
Robinson Crusoe: na ostrové zvířátek (magyar)
   Robinson Crusoe az állatok szigetén / [Ivona Březinová] ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 55 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-5535-41-3 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3629824]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2016.
Döring, Anna
Conni am Strand (magyar)
   Bori a strandon / Wolfram Hänel történetét Anna Döring meséli újra ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 10.)
ISBN 978-615-5028-15-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633801]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2016.
Home (magyar)
   Végre otthon! : köszönjük a bolygótokat! : könyv a film alapján / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [48] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-737-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3629213]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2016.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Nagy sportböngésző : mozogj! / Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - Lapozó (16) p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-69-1 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3629049]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2016.
Lengyel Orsolya
   Kókusz kutya és a kiscica / [szerző Lengyel Orsolya] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5368-97-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3629174]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633789]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni beim Frisör (magyar)
   Bori fodrászhoz megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 17.)
ISBN 978-615-5028-94-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633825]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht Zelten (magyar)
   Bori kempingezik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 24.)
ISBN 978-615-5220-74-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633833]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633844]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633782]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633796]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht einen Ausflug (magyar)
   Bori kirándul / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 22.)
ISBN 978-615-5220-54-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633830]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni spielt Fussball (magyar)
   Bori focizik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 18.)
ISBN 978-615-5220-06-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633829]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 13.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-82-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633823]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633788]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und ihr Lieblingspony (magyar)
   Bori és a lovasbemutató / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 31.)
ISBN 978-963-403-032-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633847]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633851]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Wackelzahn (magyar)
   Berci foga mozog / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 1.)
ISBN 978-615-5220-69-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633848]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wünscht sich ein Kaninchen (magyar)
   Berci kisállatot szeretne / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 4.)
ISBN 978-615-5385-30-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3633849]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6794 /2016.
   "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között" [elektronikus dok.] : XV. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2016. március 30-31. : tanulmányok = "Herausforderungen und Möglichtkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : XV. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Publikationen = "Challenges and prospects for innovation between 2014-2020" : 15th International Scientific Days : publications / [szerk. ... Takácsné György Katalin] ; [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Szöveg. - Gyöngyös : KRF, 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-92-2
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3629595]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2016.
   "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között" : XV. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2016. március 30-31. : program : előadások és poszterek összefoglalói = "Herausforderungen und Möglichtkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : XV. Internationale Wissenschaftliche Tagung : 30-31. März 2016 : Programm : Zusamennfassungen der Vorträge = "Challenges and prospects for innovation between 2014-2020" : 15th International Scientific Days : March 30-31, 2016 : programme : summaries of presentations and posters / [szerk. ... Takácsné György Katalin] ; szervező ... Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, 2016. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9941-91-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3629460]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2016.
   Intertalent Unideb : absztrakt, összefoglalók / [szerk. Mándy Zsuzsanna] ; [kiad. Debreceni Egyetem]. - [Debrecen] : DE, cop. 2016. - 134 p. : ill. ; 17x24 cm
A konferenciát Debrecenben, 2016. ápr. 7-8-án tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-245-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3630461]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2016.
   Junior kutatók tudományos és művészeti diákköri munkái [elektronikus dok.] : a XXXII. Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon bemutatott dolgozatok összefoglalói / [közread. a Kaposvári Egyetem]. - Multimédia. - Kaposvár : KE, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-15-6
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3630402]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
The wimpy kid do-it-yourself book (magyar)
   Egy ropi csináld magad naplója / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 178, [46] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-488-7 kötött : 2699,- Ft
foglalkoztatókönyv - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 3634024]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2016.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elátkozott part / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. ... Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 4. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-63-0 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3632905]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2016.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A három testőr Afrikában / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 4. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2016. - 81 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-64-7 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3632904]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2016.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Piszkos Fred, a kapitány / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-59-3 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3632906]
MARC

ANSEL
UTF-8