MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/07/14 16:10:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
6802 /2016.
Losonczi Eszter
   Balogh Jenő (1864-1953) szakirodalmi munkássága / [... összeáll. Losonczi Eszter]. - Budapest : ELTE, 2015. - 28 p. ; 21 cm. - (Állam- és jogtörténeti bibliográfiák, ISSN 0231-2026 ; 16.)
Fűzött
Balogh Jenő (1864-1953)
Magyarország - jogász - egyetemi tanár - miniszter - személyi bibliográfia
012Balogh_Jenő *** 34(439)(092)Balogh_J. *** 37(439)(092)Balogh_Jenő *** 32(439)(092)Balogh_Jenő
[AN 3631179]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6803 /2016.
Kámán István
   Az oszkói Hegypásztor Kör első 30 éve / [... írta és szerk. Kámán István]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2015. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3480-0 fűzött
Hegypásztor Kör (Oszkó)
Oszkó - egyesület - testülettörténet
061.2(439-2Oszkó)(091)
[AN 3630735]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2016.
   Konferencia a magyar - lengyel barátságról - történelem, gazdaság, kultúra = Conference on Hungarian - Polish friendship - history, economy and culture / [... szerk. ... Novák Zsuzsanna] ; kiad. ... Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2015. - 152 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2013. márc. 2-4. között rendezték. - Váltakozva magyar, angol és lengyel nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88986-7-8 fűzött
Magyarország - Lengyelország - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 943.8 *** 943.9 *** 930.85(438) *** 930.85(439)
[AN 3631299]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2016.
   Tiszaújváros iparvállalatainak története / [főszerk. Fülöp György] ; [... kiad. Tiszaújváros Város Önkormányzata]. - Tiszaújváros : Önkormányzat, 2016. - 157 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-12-4632-2 kötött
Tiszaújváros - ipartörténet - gyártörténet - 20. század - 21. század - album
061.5(439-2Tiszaújváros)(091) *** 62/69(439-2Tiszaújváros)(091)(084.1)
[AN 3631593]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6806 /2016.
Borda Lajos (1950-)
   H.J.J., aki a KK-n csomót keresett és talált, avagy Egy kocsmai asztal mellett búsongó konyhafilozófusnak a magyar könyvészet sanyarú állapottyán való kesergései / Borda Lajos. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2016. - 40 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-57-8 fűzött
Magyarország - könyvészet - 21. század - vitairat
01(439)(0:82-92)
[AN 3630715]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2016.
Magyar Adorján (1887-1978)
   Ős magyar rovásírás / Magyar Adorján. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - 37 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5496-40-0 fűzött : 1300,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3630890]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6808 /2016.
Castañeda, Carlos (1925-1998)
The art of dreaming (magyar)
   Az álmodás művészete / Carlos Castaneda ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Püski : Új Ág, 2003[!2016]. - 259, [2] p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9006-01-X)
okkultizmus
133
[AN 3634846]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2016.
Komlóssy Vera
   Betegségek és rossz szokások árulkodó jelei : az emberi test a lélek térképe / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 199, [8] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Betegségek árulkodó jelei
ISBN 978-963-290-164-0 fűzött
ezoterika - szokás - viselkedés
133.25
[AN 3630978]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2016.
Percevo, Marisa
   Hogyan jósoljunk cigánykártyából / Marisa Percevo ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9790-57-5 fűzött : 1450,- Ft
kártyavetés
133.3
[AN 3630887]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6811 /2016.
   A magyar ipari és technológiai forradalom V : "Humánökológiai fordulóponton vagyunk" : Budapest - Palics, 2014-2015 / [... szerk. Vámos Imre] ; kiad. a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : M. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, [2015]. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Az azonos címmel meghirdetett pályázatra beérkezett pályaművek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88986-9-2 fűzött
környezeti kár - emberi ökológia - környezetvédelem
504.05 *** 504.06 *** 504.75.05
[AN 3631345]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2016.
   Védett állatfajok elterjedési atlasza : Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein / szerk. Haraszthy László és Sáfián Szabolcs ; [közread. a] Somogy Természetvédelmi Szervezet. - Somogyfajsz : Somogy Természetvédelmi Szerv., 2016. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4866-1 fűzött
Vas megye - Zala megye - Somogy megye - Magyarország - védett állat - fauna
504.74.06(439) *** 591.9(439.111) *** 591.9(439.121) *** 591.9(439.123)
[AN 3630576]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6813 /2016.
Fekete Zoltán
   Többváltozós függvények analízise : példatár / Fekete Zoltán, Zalay Miklós. - 7. kiad., utánny. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 358 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek)
ISBN 978-963-16-3069-5 fűzött
komplex függvény - többváltozós függvény - példatár
517.2/.3(076) *** 517.55(076)
[AN 3634736]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2016.
Scharnitzky Viktor (1930-2003)
   Differenciálegyenletek : példatár / Scharnitzky Viktor. - 10. kiad. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 337 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3010-7 fűzött
differenciálegyenlet - példatár
517.91/.95(076)
[AN 3634734]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2016.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 18. utánny. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3037-4 fűzött
valószínűség-számítás - példatár
519.21(076)
[AN 3634725]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2016.
Urbán János (1939-2012)
   Matematikai logika : példatár / Urbán János. - 6. kiad. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 273 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3035-0 fűzött
matematikai logika - példatár
510.6(076)
[AN 3634731]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6817 /2016.
Borszéki Béla György (1931-)
   Ásványvizek, gyógyvizek / írta és szerk. Borszéki Béla György. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2016. - 95 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
A bevezető tanulmány magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 963-550-583-3 fűzött : 1800,- Ft
ásványvíz
553.7 *** 613.38
[AN 3634870]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6818 /2016.
Takács Levente (1978-)
   Land surveying and law in ancient Rome / Takács Levente. - Debrecen : Takács L., 2015. - 135 p. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 107-135.
ISBN 978-963-12-4172-3 fűzött
Római Birodalom - geodézia - tudománytörténet
528.4(37)
[AN 3631484]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6819 /2016.
Csányi Vilmos (1935-)
   Beszélgetések az elmúlásról Csányi Vilmossal és Vekerdy Tamással [elektronikus dok.] / [riporter] Révai Gábor. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-656-3
Magyarország - tudós - etológia - pszichológus - 20. század - 21. század - halál - interjú - elektronikus dokumentum
591.5(439)(092)Csányi_V.(047.53) *** 159.9(439)(092)Vekerdy_T.(047.53) *** 128(047.53)
[AN 3631099]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2016.
Darázsi Zsolt
   Ingyen napszámosok : élőhelyteremtés a gyümölcsösben / [írta ... Darázsi Zsolt] ; [közrem. Benke Szabolcs] ; [... rajzok Kovács Ágota]. - Pókaszepetk : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyümölcsész füzetek, ISSN 2498-6291)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-12-4605-6 fűzött
fauna - biokert
591.9 *** 631.147 *** 635
[AN 3630829]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2016.
Schmidt Egon (1931-)
   Varázslatos madárvilágunk : Magyarország legismertebb madarai / Schmidt Egon ; Budai Tibor rajz. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki K., cop. 2016. - 171 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4388-6 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(084.12)
[AN 3634746]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6822 /2016.
Bagdy Emőke (1941-)
   Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8502-4 : 2990,- Ft
lélektan - étkezési szokás - hangoskönyv
159.9 *** 392.8
[AN 3630445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (45 min)
[AN 3630447] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (45 min)
[AN 3630448] MARC

ANSEL
UTF-86823 /2016.
Bennett, Susanne
The 7-day allergy makeover (magyar)
   7 napos program az allergia ellen / Susanne Bennett ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294-296.
ISBN 978-963-304-314-1 fűzött : 3500,- Ft
allergia - egészséges életmód
616-056.43 *** 613
[AN 3631297]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2016.
Davis, William (1957-)
Wheat belly (magyar)
   Búza nélkül [elektronikus dok.] : fogyjunk gyorsan és egészségesen / William Davis ; ford. Kelemen László. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Bookline : [Libri], [2015], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-651-8
egészséges táplálkozás - diéta - elektronikus dokumentum
613.2 *** 641.561
[AN 3631123]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2016.
Dawson, James
Being a boy (magyar)
   Fiú vagyok / James Dawson ; Spike Gerrell illusztrációival ; [ford. Binder Natália]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 187, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-148-2 fűzött : 2990,- Ft
serdülőkor - fiú - nemi felvilágosítás - önismeret - ifjúsági könyv
613.88(02.053.2) *** 613.865-055.1(02.053.2) *** 159.922.8-055.1(02.053.2)
[AN 3631120]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2016.
Dolto, Françoise (1908-1988)
Lorsque l'enfant paraît (magyar)
   Amikor a gyermek megjelenik / Françoise Dolto ; Füzesséry Éva együttműködésével ford. Tarafás Laura. - [Budapest] : L'Harmattan, [2013]-. - 23 cm
Beszélgetőtárs Pradel, Jacques
gyermeklélektan - családi nevelés - rádióműsorszám
159.922.7 *** 37.018.1 *** 791.9.096(44)
[AN 3508485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2015. - 166 p.
ISBN 978-963-414-089-4 fűzött : 2290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-414-053-5)
[AN 3631191] MARC

ANSEL
UTF-86827 /2016.
   Egészséges idősödés : az egészségfejlesztés lehetőségei idős korban / [szerk.] Lampek Kinga, Rétsági Erzsébet ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 166 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-961-4 fűzött
egészségnevelés - idős
614 *** 316.37-053.9
[AN 3630766]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2016.
Erős Ferenc (1946-)
   Psziché és hatalom : tanulmányok, esszék / Erős Ferenc. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2016. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-245.
ISBN 978-615-5603-43-3 fűzött : 3000,- Ft
pszichoanalízis - hatalom - lélektan
159.964.26 *** 159.9 *** 321.01
[AN 3631473]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2016.
Farkas Orsolya
   Schüssler arcdiagnosztikai és terápiás zsebkönyv / Farkas Orsolya. - 5. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2016. - 168 p., [12] t. : ill., színes ; 16 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-963-9456-62-4 fűzött : 2280,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
612.014.46 *** 615.89 *** 615.015.32
[AN 3634863]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2016.
Gabbard, Glen O. (1949-)
Psychodynamic psychiatry in clinical practice (magyar)
   A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve / Glen O. Gabbard ; [ford. Pető Katalin és Zana Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Oriold, 2016. - [10], 619 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-32-9 kötött : 10500,- Ft
elmegyógyászat - pszichoterápia
615.851.13 *** 159.964.212
[AN 3634766]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2016.
Goleman, Daniel (1946-)
Focus (magyar)
   Fókusz [elektronikus dok.] : út a kiválóság felé / Daniel Goleman. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, [2015], cop. 2014
Ford. Váradi Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-652-5
életvezetés - mentálhigiénia - siker - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3631136]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2016.
Gyánti István
   A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája, 1825-2015 / [szerk. Gyánti István, Kiss Zoltán]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2016. - 292 p. ; 25 cm. - (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 5.)
ISBN 978-963-9043-15-2 fűzött
Harkány - gyógyfürdő - fürdőhely - gyógyturizmus - szakbibliográfia
613.41(439-2Harkány):016 *** 338.48(439-2Harkány):016
[AN 3630470]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2016.
Horváth-Szováti György (1978-)
   Gyümölcsész konyha : jóból jót, Horváth-Szováti György útmutatásával. - [Pókaszepetk] : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 54 p. ; 21 cm. - (Gyümölcsész füzetek, ISSN 2498-6291)
ISBN 978-963-12-4957-6 fűzött
egészséges táplálkozás - fenntartható fejlődés - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12) *** 504.03
[AN 3630821]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2016.
Kerekes Márti
   Mellbevágó / Kerekes Márti. - [Alsónémedi] : Kerekes M., 2016. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4910-1 fűzött : 3690,- Ft
mellrák - memoár
618.19-006(0:82-94)
[AN 3630780]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2016.
Kovácsné Bobály Viktória (1984-)
   Gerincprevenciós mozgásprogram táncosoknak [elektronikus dok.] / Kovácsné Bobály Viktória, Járomi Melinda ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás- és Sporttudományi Intézet. - Szöveg és képek (pdf : 7 MB). - Pécs : PTE ETK Fizioterápiás és Sporttud. Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135611. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4468-7
mozgásterápia - gerincbetegség - táncművészet - elektronikus dokumentum
616.711 *** 793.3 *** 615.825
[AN 3630283]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2016.
Long, Hayley (1971-)
Being a girl (magyar)
   Lány vagyok / Hayley Long ; Gemma Correll illusztrációival ; [ford. Binder Natália]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-149-9 fűzött : 2990,- Ft
serdülőkor - önismeret - nemi felvilágosítás - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2) *** 613.88(02.053.2)
[AN 3631098]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2016.
Margóczi Győző (1955-)
Érzések (angol)
   Feelings : the need for a new science / Győző Margóczi ; [... transl. Gábor Szkórits-Tala & Dóra Keresztiné Kövér]. - Budapest : [Margóczi Gy.], cop. 2016. - 387 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4878-4 fűzött
lélektan - érzelem
159.9 *** 159.93
[AN 3630781]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2016.
Morin, Amy
13 things mentally strong people don't do (magyar)
   13 dolog, amit a mentálisan erős emberek elkerülnek : vegyük kezünkbe az irányítást, nézzünk szembe a félelmeinkkel és készítsük fel elménket boldogságra! / Amy Morin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 308 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 978-963-304-329-5 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3631289]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2016.
Morris, Julie
Superfood smoothies (magyar)
   Superfood smoothie : 100 ízletes és energiát adó ital receptje / Julie Morris ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-529-538-8 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - zöldség ivólé - gyümölcslé - szakácskönyv
613.26 *** 663.81 *** 641.87(083.12)
[AN 3631248]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2016.
Mozgásterápia elméleti és gyakorlati alapjai (angol)
   Fundamental exercise therapy: teory and practice / [ed. by] Melinda Járomi ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Health Sciences. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Health Sciences, 2015. - 370 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 CD-R
ISBN 978-963-642-902-7 kötött
mozgásterápia - gyógytorna - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
615.825(075.8)
[AN 3630723]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2016.
Müller, Sönke (1958-)
Notfallmedizin (magyar)
   Memorix : sürgős esetek ellátása / Sönke Müller ; [ford. Márton Erzsébet, Tatár Gábor, Gőbl Gábor] ; [szerk. és a hazai viszonyokra adaptálta Gőbl Gábor]. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2016, cop. 2013. - XI, 638 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-331-381-7 kötött : 6000,- Ft
elsősegélynyújtás
616-08-039.74
[AN 3634819]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2016.
Nagy Noémi
   Új nap virrad / Nagy Noémi. - Solymár : Gyémánt K., 2016. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4899-9 fűzött : 1800,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3630927]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2016.
Oravecz Nóra (1989-)
   Élet másképp [elektronikus dok.] : váltsd valóra az álmaidat / Oravecz Nóra. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-310-419-4)
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3631057]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2016.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Courage (magyar)
   Bátorság : a félelemnélküliség művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-383-4 fűzött : 2290,- Ft
életvezetés - meditáció
613.865 *** 615.851.86
[AN 3634780]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2016.
   Reumatológia : [25 érdekes és tanulságos eset] / szerk. Gömör Béla. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi esettanulmányok, ISSN 2498-6305)
ISBN 978-963-9695-16-0 fűzött : 3800,- Ft
reumatológia
616-002.77
[AN 3631038]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2016.
Soma (1966-)
   Öngyógyító hangoskönyv [elektronikus dok.] / Soma Mamagésa ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8500-0 : 2990,- Ft
öngyógyítás - hangoskönyv
615.89
[AN 3630455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3630457] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3630458] MARC

ANSEL
UTF-86847 /2016.
Sweet, Corinne
The mindfulness journal (magyar)
   Mindfulness : gyakorlatok a tudatos jelenlét eléréséhez, bárhol, bármikor / Corinne Sweet ; ill. Marcia Mihotich ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-304-313-4 kötött : 2900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3631010]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2016.
Szepes Mária (1908-2007)
   Az álom mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-390-2 fűzött : 2690,- Ft
álom - életvezetés - ezoterika
159.963.3 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3634787]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2016.
Tracy, Brian (1944-)
Bull's eye (magyar)
   Telitalálat : a tisztánlátás ereje / Brian Tracy ; [ford. Doubravszky György, Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-60-4 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3630817]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2016.
Tracy, Brian (1944-)
Find your balance point (magyar)
   Sikerpont : [prioritások, egyszerűsítés, megvalósítás] / Brian Tracy és Christina Stein ; [ford. Doubravszky György, Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-57-4 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3630799]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2016.
   Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak : az iskolai testnevelésben végzendő tartáskorrekciót kiegészítő gerinciskola / [szerk.] Tóthné Steinhausz Viktória, Tóth Klára ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 154 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-957-7 fűzött
gyógytorna - testtartás - gerinc - alapfokú oktatás
615.825-053.2 *** 616.711 *** 372.879.6
[AN 3630751]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2016.
Westendorp, Rudi (1959-)
Oud worden zonder het te zijn (magyar)
   Öregség öregedés nélkül : hosszú élet és vitalitás / Rudi Westendorp ; [ford. Bérczes Tibor]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 325 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-542-9 fűzött : 3499,- Ft
élettani öregedés - öregkor higiénéje
613.98 *** 612.67
[AN 3630773]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2016.
Young, Damon
How to think about exercise (magyar)
   Hogyan gondolkodjunk a testedzésről? / Damon Young ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 281 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-304-220-5 fűzött : 2200,- Ft
testmozgás - sport - életvezetés
613.71 *** 796 *** 613.865
[AN 3631417]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6854 /2016.
Fenyvesi László (1953-)
   Hidraulikus rendszerek alapelemei [elektronikus dok.] / Fenyvesi László. - Szöveg (pdf : 39 MB). - Szombathely : NYME K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135619. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-136-0
gépészmérnöki ismeretek - hidraulikus berendezés - elektronikus dokumentum
621.8.032 *** 621-82
[AN 3630317]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2016.
Palocz-Andresen, Michael (1947-)
   Környezetvédelmi eljárások és berendezések [elektronikus dok.] / Palocz-Andresen Mihály, Szalay Dóra. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szombathely : NYME K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135656. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-271-8
környezetvédelem - fenntartható fejlődés - energiagazdálkodás - környezetvédelmi technológia - elektronikus dokumentum
620.9 *** 628 *** 504.06
[AN 3630744]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2016.
Pék Lajos (1946-)
   Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat [elektronikus dok.] / Pék Lajos. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Szombathely : NYME K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135657. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-272-5
anyagismeret - anyagszerkezettan - elektronikus dokumentum
620.2 *** 539
[AN 3630750]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2016.
Raptis Dimitrios
   Pneumatika, elektropneumatika, rendszertechnika [elektronikus dok.] / Raptis Dimitrios. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Szombathely : NYME K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135654. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-156-8
pneumatikai vezérlés - elektronikus dokumentum
62-85 *** 681.523
[AN 3630717]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6858 /2016.
Gyuricza Ferenc
   Zeneszerkesztés, mixing számítógépen : kezdőknek és középhaladóknak / Gyuricza Ferenc. - [Kulcs] : [Gyuricza F.], cop. 2016. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5113-5 fűzött
hangtechnika - digitális technika - zenei szerkesztés
681.327.8 *** 681.846.5
[AN 3631492]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6859 /2016.
Mentes Gyula (1950-)
   Villamosenergia-átalakítók [elektronikus dok.] / Mentes Gyula. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Szombathely : NYME K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135653. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-230-5
villamos forgógép - áramátalakító - elektronikus dokumentum
621.313/.314
[AN 3630707]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2016.
   "Nyitás, átjárhatóság, megújulás" : Vasúti Erősáramú Konferencia : Siófok, 2015. november 17-19. / [rend., közread. a] KTE, MÁV. - [Budapest] : KTE : MÁV, [2015]. - 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
erősáramú berendezés - vasút - konferencia-kiadvány
621.3.022 *** 656.2 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3630836]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6861 /2016.
Allen, Judy (1952-)
Event planning (magyar)
   A rendezvényszervezés nagykönyve : események szervezése és menedzselése kezdőknek és haladóknak / Judy Allen ; [ford. Szy László]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2010. - 375 p. ; 24 cm
A függelékben hazai esettanulmányokkal
ISBN 978-963-05-8855-3 fűzött
rendezvényszervezés - üzleti etikett
640.41 *** 649.9 *** 658.1.012.63
[AN 3634862]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6862 /2016.
   Étkek, helyek, emberek : nemzeti ízek szakácskönyve / [szerk. Vargáné Tersztyánszky Krisztina]. - Szombathely : Humán-Bau 9700 Bt., 2015. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-12-2624-9 kötött
Magyarország - állati termék - háziállat - ételspecialitás - szakácskönyv
663/664(439) *** 636(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3630767]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2016.
Gazdag Attila
   Házi pálinkafőzés : tankönyv / ... írta Gazdag Attila ; [kiad. Becsehely Község Közművelődési és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány]. - [Becsehely] : Becsehely Közs. Közművel. és Kult. Fejlődéséért Alapítvány, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3630699]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2016.
Hegedűs Krisztián (1978-)
   Méhészélet Kunszentmártonban / Hegedűs Krisztián. - Kunszentmárton : Helytört. Múz., 2015. - 50 p. : ill. ; 21 cm. - (Múzeumi tudományos műhely, ISSN 2416-3708 ; 1.)
Bibliogr.: p. 48-49. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80394-0-6 fűzött
Kunszentmárton - méhészet - egyesület - testülettörténet
638.1(439-2Kunszentmárton)(091) *** 061.2(439-2Kunszentmárton)(091)
[AN 3630733]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2016.
Kovács Violetta
   K9 kommandó : [rendőr- és katonakutyák Berlintől New Yorkig] / Kovács Violetta. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Dog Books Kft., 2011[!2016]. - 226 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2040-0 fűzött : 2900,- Ft
rendőrkutya - kommandósok
636.74(100) *** 356.168(100)
[AN 3634740]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2016.
Oroszi Sándor (1956-)
   A magyar erdőgazdaság képes története, 1867-1918 / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE, 2016. - 367 p. : ill. ; 25 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 92.)
ISBN 978-963-8251-81-7 kötött
Magyarország - erdészet - fakitermelés - történeti feldolgozás - fényképalbum
630(439)(091)(084.12) *** 630*3(439)(084.12)
[AN 3630579]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6867 /2016.
   Álmosdi szakácskönyv : régmúlt és jelen népi ételkülönlegességei / [kiad. Álmosd Község Önkormányzata]. - Álmosd : Önkormányzat, [2016]. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Álmosd - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Álmosd)(083.12)
[AN 3630638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 31 p.
[AN 3630640] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 35 p.
[AN 3630643] MARC

ANSEL
UTF-86868 /2016.
Ambrus Krisztina
   Viszlát, laktóz! / Ambrus Krisztina ; [ételfotók Csigó Zita]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-11-5 fűzött : 3990,- Ft
tejérzékenység - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3630806]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2016.
Füreder Balázs
   Bécs : a császárváros sokszínű gasztronómiája / Füreder Balázs. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 157, [7] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-349-128-7 kötött : 2900,- Ft
Ausztria - Bécs - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(436)(083.12) *** 641.5(436-2Wien)
[AN 3630868]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2016.
Kocsis Bálint
   33 tapas lépésről lépésre / [fotó] Csigó Zita ; [receptek] Kocsis Bálint. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2016]. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
ISBN 978-963-635-335-3 fűzött : 1399,- Ft
Spanyolország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(460)(083.12)
[AN 3630966]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2016.
Molinari Pradelli, Alessandro
Bologna (magyar)
   Bologna : a konyhaművészet magasiskolája, a bőkezűség és a szívélyesség városa / [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 113, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
Szerzők Molinari Pradelli, Alessandro és Montanarini, Cristina
ISBN 978-963-349-060-0 kötött : 2900,- Ft
Olaszország - Bologna - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(45)(083.12) *** 641.5(45-2Bologna)
[AN 3630858]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2016.
Omas beste Kuchen (magyar)
   Nagymama legjobb süteményei : klasszikus és jól bevált receptek / [... szerk. Juliane Steinbrecher]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-963-357-634-2 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630605]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2016.
Pišťanek, Peter (1960-2015)
Recepty z rodinného archívu (magyar)
   Egy szlovák vendéglős kedvenc receptjei / Peter Pišťanek ; [az illusztrációkat ... kész. Katarína Slaninková] ; [ford. Bilász Boglárka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016
ISBN 978-963-09-8552-9 kötött : 2200,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3631030]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2016.
   Töklecsótól a bodagig : cigány ételek Szolnok környékéről / [... kiad. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szolnok : Önkormányzat, 2016. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5078-7 fűzött
Szolnok megye - gasztronómia - magyarországi cigányok - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(=914.99)(439-2Szolnok)(083.12) *** 641.5(=914.99)(439)
[AN 3631441]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6875 /2016.
Epiktītos (50-138)
   Epiktétosz összes művei / ford., a jegyzeteket és az utószót írta Steiger Kornél. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2016. - 368 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 978-963-693-693-8 fűzött : 3990,- Ft
filozófia - ókori görög irodalom
1(38)Epiktītos *** 875-96=945.11
[AN 3634855]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2016.
Hévizi Ottó (1959-)
   Próbakövek : van-e aranyszabály ércnél maradandóbb? / Hévizi Ottó. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2015. - 414 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 199-414.
ISBN 978-615-5603-26-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
erkölcsfilozófia - etika
17
[AN 3631476]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2016.
Müller Péter (1936-)
   Örömkönyv : várj, míg az angyalok súgnak! / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény, 2016. - 325, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89852-6-2 kötött : 3800,- Ft
öröm - mentálhigiénia
17.023.34 *** 613.865
[AN 3631142]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6878 /2016.
'Abdu'l-Bahá (1844-1921)
Paris talks (magyar)
   Párizsi beszédek / 'Abdu'l-Bahá ; [ford. Kozma Dániel] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség, 2016. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87806-8-3 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3630823]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2016.
Asztalos István (1934-)
   A Szentháromság népe / Asztalos István ; [kiad. az Aszódi Római Katolikus Egyházközség]. - Aszód : Aszódi Római Katolikus Egyházközség, 2016. - 490 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 449-452.
ISBN 978-963-12-5397-9 fűzött
Aszódi Római Katolikus Egyházközség
Aszódi Római Katolikus Elemi Népiskola
Aszód - katolikus egyház - egyházközség - templom - iskolatörténet - általános iskola
282(439-2Aszód)(091) *** 726.54(439-2Aszód)(091) *** 373.3(439-2Aszód)(091)
[AN 3631487]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2016.
Bakos Attila
   Csakra pszichológia : Jóga-csúdámani Upanisád : az emberi tudatosság fejlődésének belső térképe / Bakos Attila és Bakos Judit Eszter. - Budapest : Danvantara, 2016. - 214 p. : ill. ; 21 cm + CD
melléklet címe: Csakrameditáció. - Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-9858-24-4 kötött : 3990,- Ft
jóga - csakra - auditív dokumentum
294.527 *** 615.851.86 *** 133.25
[AN 3631230]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2016.
   Az ékesen szóló zsoltáros, Nagy István, 1760[!]-1831 : a reformáció emléknapja a hajdúk fővárosában, 2015 / [szerk. Nyakas Miklós]. - [Hajdúböszörmény] : Hajdúböszörmény Kálvin Téri Református Egyházközs., 2016. - 54 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kálvin téri füzetek, ISSN 2415-9611 ; 2.)
A Hajdúböszörményben, 2015. okt. 31-én rendezett emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4793-0 fűzött
Nagy István (1770-1831)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 18. század - 19. század
284.2(439)(092)Nagy_I.
[AN 3630718]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2016.
Gaál Éva (1940-)
   Irigy-sziget és Öröm-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2016. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9390-60-7 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3634761]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2016.
Hallier, Amédée (1913-2002)
Le moine et le psychiatre (magyar)
   A szerzetes és a pszichiáter : beszélgetések a boldogságról / Amédée Hallier, Dominique Megglé ; [ford. Richard Andrea] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek ... - 2. kiad. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 183 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5120-25-1 fűzött : 1950,- Ft
boldogság - vallásos irodalom
234.159 *** 244
[AN 3634796]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2016.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A mondák, regék és mítoszok titkos tartalma / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi, M.], 2015. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89523-4-9 fűzött
eredetmonda - teremtés
231.51 *** 398.22(=00)
[AN 3630534]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2016.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Világvége / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi, M.], 2015. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89523-5-6 fűzött
világvége
236
[AN 3630550]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2016.
Horváth Barna (1936-2009)
   Historia domus : hely- és egyháztörténeti írások / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2016. - 291, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4504-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Borsod vármegye - egyháztörténet - református egyház - helytörténet
284.2(439.134) *** 943.913.4
[AN 3630979]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2016.
   Imádkozzunk a családunkért! : családok imakönyve / [összeáll. Déri Péter]. - 6. kiad. - Szombathely : Martinus, 2016. - 276 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5091-02-5 kötött : 1500,- Ft
imakönyv
243
[AN 3631435]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2016.
   Katolikus egyháztörténelem az oktatásban [elektronikus dok.] : nemzetközi trendek, új szempontok / ... szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2015. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 12.). (Forum historiae ecclesiasticae, ISSN 2416-2744 ; 1.)
A Pécsett, 2014. máj. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135652. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-04-2
Magyarország - egyháztörténet - közoktatás - 21. század - katolikus egyház - elektronikus dokumentum
282(100)(091) *** 282(439)(091) *** 37.014(439)"201"
[AN 3630693]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2016.
Köntös László (1953-)
   Részletek / Köntös László ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 480 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5523-07-6 kötött
vallásos irodalom - prédikáció
244 *** 252
[AN 3634752]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2016.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   Isten báránya / Kovács Lajos páter Bánk. - Budapest : [Rózsadomb Contact Kft.], 2016. - 289, [9] p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3630814]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2016.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   A Jelenések könyvének magyarázata : "Íme, mindent újjá teszek" : eszméltetés, figyelmeztetés, küzdelem az emberért, a népekért / Lenkeyné Semsey Klára ; kiad. ... a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. - 2. kiad. - Debrecen : Mo. Református Egyh. Doktorok Kollégiuma, 2016. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4676-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3630553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 312 p.
Bibliogr.: p. 296-302.
[AN 3631539] MARC

ANSEL
UTF-86892 /2016.
   Máriagyűdi kegyhely / [... írta Keresztesi József] ; [fotók Ruprech Judit, Loósz Róbert, Szentgyörgyvári Tamás] ; [kiad. a Pécsi Egyházmegye]. - Pécs : Pécsi Egyházmegye, [2016]. - [20] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87802-6-3 fűzött
Máriagyűd - kegyhely - templom
248.153.8(439-2Máriagyüd) *** 726.95(439-2Máriagyüd) *** 726.54(439-2Máriagyűd)(036)
[AN 3630667]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2016.
   "Mennyekbe fölvett Királyné..." : a Mária-tisztelet emlékei a Szombathelyi Egyházmegyében az 1950-51-es felmérés alapján / [sajtó alá rend., ... szerk. ... Hoósné Péterffy Alexandra, Pál Ferenc, Rétfalvi Balázs]. - Szombathely : Martinus K., 2015. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-615-5091-41-4 fűzött : 1695,- Ft
Szombathelyi Egyházmegye
mariológia - kultusz - vallási ábrázolás - kegyhely
232.931 *** 7.046.3 *** 248.153.8(439-03Szombathelyi_egyházmegye)
[AN 3631456]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2016.
Pacot, Simone (1924-)
L'évangélisation des profondeurs (magyar)
   A mélységek evangelizációja / Simone Pacot ; [ford. Somorjai Gabriella] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, cop. 2016. - 300 p. ; 18 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.
ISBN 978-963-210-006-7 fűzött : 2400,- Ft
ISBN 963-210-006-9
elmélkedés
242
[AN 3634805]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2016.
Róka Márton (1924-2013)
   Vasárnapi gondolatok : [szentbeszédanyag-gyűjtemény az A, B és C liturgikus évre] / Róka Márton ; [szerk. Gyürki László]. - Szombathely : Martinus K., 2016. - 412 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5091-42-1 fűzött : 2990,- Ft
prédikáció
252
[AN 3631436]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2016.
Szász Barnabásné Püski Anna (1949-)
   Szász Barnabásné igehirdetései a Debrecen-nagytemplomi Egyházközségben. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Egyházközs., 2015. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1771-1 kötött
prédikáció
252
[AN 3630657]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2016.
   Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XII. Komáromi Református Egyházmegye I / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 2015. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 29.)
ISBN 978-615-80133-4-5 fűzött
Komáromi Református Egyházmegye
Szlovákia - református egyház - kegytárgy - templomi berendezés - határon túli magyarság - jegyzék
284.2(437-03Komáromi_Egyházmegye)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 3631579]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2016.
   Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XIII. Komáromi Református Egyházmegye II / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 2015. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 30.)
ISBN 978-615-80133-5-2 fűzött
Komáromi Református Egyházmegye
Szlovákia - református egyház - kegytárgy - templomi berendezés - határon túli magyarság - jegyzék
284.2(437-03Komáromi_Egyházmegye)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 3631584]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2016.
   "Ti azért így imádkozzatok!" : igehirdetések az úri imádságról : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem igehirdetés-sorozata a debrecen-józsai református gyülekezetben / szerk. Kustár Zoltán. - Debrecen : Debreceni Református Hittud. Egy., 2016. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8429-88-9 fűzött
prédikáció
252
[AN 3631429]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6900 /2016.
Béres Katalin (1960-)
   Kulturális élet Zalaegerszegen, 1920-1945 / Béres Katalin. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2015. - 276 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 14.)
Bibliogr.: p. 240-244.
ISBN 978-963-12-4344-4 fűzött
Zalaegerszeg - kulturális élet - helyismeret - két világháború közötti időszak
316.7(439-2Zalaegerszeg)"192/194" *** 908.439-2Zalaegerszeg
[AN 3630855]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2016.
   Ifjúságszakmai kalendárium : szemelvények az ifjúságügy mindennapjaiból / ... szerk. Szeifer Csaba ; [közread.] Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége, [Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány]. - Kecskemét : ISZOSZ, 2016. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5131-9 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságvédelem - 21. század
316.37-053.6/.8(439)"201" *** 364.65-053.81(439)"201"
[AN 3630418]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2016.
   Ifjúságügy : szöveggyűjtemény : oktatási segédanyag / Nagy Ádám, Oross Dániel szerk. - [Budapest] : UISZ Alapítvány, [2016]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89861-5-3)
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - stratégia - 21. század
316.37-053.6/.8 *** 316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3630590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 311 p.
[AN 3630591] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 202 p.
[AN 3630593] MARC

ANSEL
UTF-86903 /2016.
Kónya Péter
   Gyermeki szemek : portrék a nagyvilágból = Eyes of children : portraits from the world / Kónya Péter. - Debrecen : [Kónya P.], 2015. - 95 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-3938-6 kötött : 3500,- Ft
gyermek - portré - fényképalbum
316.37-053.2/.6(100)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Kónya_P.
[AN 3631491]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2016.
   Közös értékeink : nemzetközi konferencia : Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközpontja : Szarvas, 2015. április 15. / [szerk. Olteanu Florin]. - Szarvas : GFF PK Nemzetiségi Kutatóközp., 2015. - 124 p. : ill., színes ; 25 cm
Váltakozva magyar, német, román és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-26-4 fűzött
Magyarország - nemzetiség - nemzetiségi identitás - nemzetiségi oktatás - konferencia-kiadvány
316.63(=00)(439) *** 316.347(=00)(439) *** 376.7(=00)(439) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3630833]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2016.
Krassó Sándor (1929-)
   Kötéltánc : adalékok a pécsi zsidóság és Pécs 20. századi történetéhez / Krassó Sándor. - 2. bőv. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 215 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-615-5553-18-9 kötött : 2400,- Ft
Pécs - zsidóság - holokauszt - 20. század - második világháború - memoár
316.347(=924)(439-2Pécs)"19" *** 323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3634784]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2016.
   Magyar élet Erdélyben / [... vál. Szigeti Gábor]. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2016. - 518 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsarátnok sorozat, ISSN 2063-4412 ; 16.)
Bibliogr.
Fűzött : 3600,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - publicisztika
316.347(=945.11)(498.4)(0:82-92) *** 323.15(=945.11)(498.4)(0:82-92)
[AN 3630826]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2016.
   Negyedszázad : magyar ifjúság, 2012 / szerk. Nagy Ádám, Székely Levente ; [közread. Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely etc.]. - [Kecskemét] : Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely [etc.], cop. 2016. - 440 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89861-6-0 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(439)"201"(083.41)
[AN 3630594]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2016.
Papp Sándor (1936-)
   Temetnünk kell-e Európát? : tanulmányok, tűnődések / Papp Sándor. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2016. - 139 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-963-396-078-3 fűzött
Európa - társadalomkritika - fenntartható fejlődés - civilizáció
304 *** 504.03 *** 008(4)
[AN 3631466]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2016.
Szabó Péter
   Válj profi előadóvá! : kiemelkedő prezentációk tartásának 7 lépése / Szabó Péter és Muhoray Róbert. - [Budapest] : Guruló Egyetem, [2016], cop. 2015. - 109 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-615-5420-11-5 kötött : 3490,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 3631000]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6910 /2016.
   Hármas határok néprajzi értelmezésben = An ethnographic interpretation of tri-border areas / szerk. Turai Tünde ; [közread. az MTA BTK Néprajtudományi Intézet]. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2015. - 294 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-567-062-8 kötött
Közép-Európa - Kárpát-medence - néprajz - határ menti kapcsolat - multikultúra - identitás
39.001(1-04) *** 316.7(4-11-04) *** 316.63(4-11-04)
[AN 3631630]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2016.
Kallós Zoltán (1926-)
   Kallós Zoltán világa / [riporter] Ablonczy Bálint ; [fotók] Korniss Péter. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 181, [18] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-227-759-2 kötött : 7999,- Ft
Kallós Zoltán (1926-)
Erdély - Moldva - etnográfus - határon túli magyarság - magyar néprajz - 20. század - 21. század - interjú - fényképalbum
39.001(498.4)(=945.11)(092)Kallós_Z.(047.53) *** 39(=945.11)(498.4)(084.12) *** 39(=945.11)(498.3)(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 3630845]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2016.
Minniâhmetova, Tatʹâna Gilʹniâhmetovna (1961-)
   Az ismeretlen ismerős : tanulmányok a baskortosztáni udmurtok vallásáról / Tatyjana Minnijahmetova ; [ford. Békési Boglárka, Nagy Zoltán és Szappanos Kata]. - 2. jav. kiad. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; [Budapest] : MTA BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, cop. 2015. - 193 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-105-1 fűzött : 2100,- Ft
néphit - népszokás - udmurtok
398.3(=945.33)
[AN 3631447]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6913 /2016.
Borda Lajos (1950-)
   Hibernálás / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2016. - 7 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 3.)
Fűzött
Zebegény - helyi politika - helyi önkormányzat - 21. század - publicisztika
323(439-2Zebegény)"201"(0:82-92) *** 352(439-2Zebegény)"201"(0:82-92)
[AN 3630724]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2016.
   Eternal return? : the specter of radicalism among young people in Europe and Hungary / ed. by István Murányi. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 224 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2700,- Ft
ISBN 978-2-343-08456-5
Magyarország - Európa - politikai szociológia - politikai kultúra - társadalmi részvétel - ifjúság - 21. század
323.21-053.81(4)"201" *** 323.21-053.81(439)"201" *** 316.334.3
[AN 3631253]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2016.
   "Ezer fogoly küldi imáját az égbe... Mi Atyánk, Úristen, segíts haza minket!..." : internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban : internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlás Kárpátalján : nemzetközi emlékkonferencia a Gulág-GUPVI emlékév alkalmából ... Beregszász, 2015. november 20. : a konferencia anyagai / [összeáll. Dupka György és Zubánics László]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 252.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-83-7 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - határon túli magyarság - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak
323.282(47)"194/195" *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(477.87)"194/195"
[AN 3631049]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2016.
   A hatalom ködében : bevezetés a realista politikaelméletbe / Szűcs Zoltán Gábor és Gyulai Attila szerk. ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Budapest : MTA TK PI : L'Harmattan, cop. 2016. - 214 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-813-3 fűzött : 2300,- Ft
politológia
32.001
[AN 3631180]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2016.
Kiss Lajos András (1954-)
   Politika és diskurzus : Szabó Márton politikafilozófiai invenciója / Kiss Lajos András. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 197 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-075-7 fűzött : 2200,- Ft
Szabó Márton (1942-)
Magyarország - politológus - politológia - politikai filozófia - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
32.001(439)(092)Szabó_M. *** 32.001 *** 321.01 *** 012Szabó_M.
[AN 3631330]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2016.
   Konzervatív gondolkodók : egy akadémiai ülésszak előadásai / [szerk. Papp Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 302, [2] p. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
A Budapesten, 2015. nov. 12-én "A konzervatív társadalomtudósok politikai válaszútja a '30-as, '40-es években" címmel rendezett tudományos ülésszak szerkesztett, bővített előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8554-3 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - konzervativizmus - társadalomtudomány - kulturális politika - Horthy-korszak
329.11(439)"193/194" *** 3(439)"193/194" *** 008:323(439)"193/194"
[AN 3631020]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2016.
   Mozaikok : előadások a magyar holokauszt 70. évfordulóján / szerk. Prepuk Anikó ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2015. - 119 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-825-1 fűzött
Magyarország - holokauszt - antiszemitizmus - második világháború
323.12(=924)"1939/1945" *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3630523]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2016.
   Propaganda az I. világháborúban : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. október 16 - 2016. április 9. = Propaganda in World War I. / [szerk. ifj. Bertényi Iván, Boka László]. - Budapest : OSZK, 2016. - 372 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-651-2 kötött
Magyarország - politikai propaganda - vizuális kultúra - képzőművészet - művelődéstörténet - első világháború - kiállítási katalógus
32.019.5(439)"1914/1918" *** 73/76(439)"1914/1918" *** 7.017 *** 930.85(439)"1914/1918" *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3630998]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2016.
   Sokszínű politikatudomány : Bayer József 70. születésnapjára / [szerk. Sipos Balázs és Szatmári Péter]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 259 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-143-3 fűzött : 2700,- Ft
politológia - politikatörténet - emlékkönyv
32.001 *** 32(100)(091)
[AN 3631304]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2016.
Tóth Csaba (1979-)
   A sci-fi politológiája / Tóth Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 314, [13] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-528-7 kötött : 2990,- Ft
politológia - műfajelmélet - utópia - filmművészet - sci-fi - műelemzés
32.001 *** 82.01-312.9 *** 791.43-312.9(100)
[AN 3631373]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2016.
Urosevics Daniló (1933-)
Srbi u logorima Mađarske (magyar) (bőv. kiad.)
   Szerbek a barcsi és sárvári internálótáborban, 1941-1945 / ... írta Urosevics Danilo ; [... ford. Rusz Boriszláv] ; [kiad. Szerb Fővárosi Önkormányzat, Vajdasági Levéltár, Zora Szerb Egyesület]. - Budapest : Szerb Fővárosi Önkormányzat : Zora Szerb Egyes. ; Újvidék : Vajdasági Lvt., 2016. - 82, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-87632-7-3 kötött
ISBN 978-86-80017-38-9
Sárvár - Barcs - kitelepítés - magyarországi szerbek - állami terror - második világháború
325.254(=861)(439)"1941/1945" *** 323.282(=861)(439)"1941/1945" *** 343.819.5(439-2Sárvár)"1941/1945" *** 343.819.5(439-2Barcs)"1941/1945"
[AN 3630519]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2016.
Urosevics Daniló (1933-)
   Srbi u logorima Mađarske : u Barču i Šarvaru, 1941-1945 / Danilo Urošević ; [izd. Srpska samouprava u Budimpešti, Arhiv Voǰvodine, Srpsko udružen̂e "Zora" u Budimpešti]. - 2. izm. izd. - Budimpešta : Srpska samouprava u Budimpešti : Srpsko udružen̂e "Zora" u Budimpešti ; Novi Sad : Arh. Voǰvodine, 2016. - 63, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87632-8-0 kötött
ISBN 978-86-80017-36-5
Barcs - Sárvár - kitelepítés - magyarországi szerbek - állami terror - második világháború
325.254(=861)(439)"1941/1945" *** 323.282(=861)(439)"1941/1945" *** 343.819.5(439-2Sárvár)"1941/1945" *** 343.819.5(439-2Barcs)"1941/1945"
[AN 3630527]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2016.
   Választási küzdelmek a reformkori Zala megyében, 1834-1847 : válogatott dokumentumok / sajtó alá rend. Hermann Róbert, Molnár András. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2015. - 295 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 79.)
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-963-7226-83-0 fűzött
Zala megye - választás - helytörténet - reformkor - történelmi forrás
324(439.121)"1834/1847"(093) *** 943.912.1"1834/1847"(093)
[AN 3630765]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6926 /2016.
   Germanico-Hungarica : Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke : album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből / [Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga] ; [Hrsg.:] Széchényi-Nationalbibliothek. - Budapest : Széchényi-Nationalbibliothek, 2016. - 111 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-200-648-2 kötött
Magyarország - Németország - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - 17. század - régi nyomtatvány - ősnyomtatvány
930.85(439)(430)"14/16" *** 09(430)"14/16" *** 09(439)"14/16"
[AN 3630794]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2016.
Kégl Ildikó
   Tárgyiasult gondolatok 2 : értékek Borsodból, Abaújból és Zemplénből / Kégl Ildikó ; [kiad. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat]. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Önkormányzat, 2016. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7197-18-5 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kézműipar - iparművészet - képzőművészet - híres ember - 20. század - 21. század
929(439.134) *** 334.712(439.134)(092) *** 745.031.4(439.134)(092) *** 73/76(439.134)(092)
[AN 3631562]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2016.
   Kelet-európai sorsfordulók : tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére / [főszerk. Juhász József]. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2016. - 402, [2] p. ; 23 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-139-6 fűzött : 3990,- Ft
Kelet-Európa - történelem - emlékkönyv
940-11
[AN 3631343]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2016.
Lelbach Gyula (1942-)
   Volt egyszer egy Délvidék : társas élet és agarászat a régi Bácskában / Lelbach Gyula. - Budapest : Lelbach Gy., 2016. - 352 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 350-351.
ISBN 978-963-12-4877-7 kötött : 6990,- Ft
Bácska - családtörténet - társadalmi élet - művelődéstörténet - vadászat - agár
929.52(439.2-13)(=945.11) *** 930.85(439.2-13) *** 639.1.081.321(439.2-13)
[AN 3630839]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2016.
   MűTárgyEsetek / [... szerk. Tanai Ibolya] ; [közread. a] Savaria Múzeum. - Szombathely : Savaria Múz., 2015. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az azonos című rendezvénysorozat szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9827-25-7 fűzött
műtárgy - művelődéstörténet - művészettörténet
930.85(100) *** 7(100)(091)
[AN 3630847]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szerelmem, Hitler [elektronikus dok.] : Eva Braun és Adolf Hitler viszonya, 1929-1945 / Nemere István. - Szöveg (pdf : 891 KB) (mobi : 8.4 MB) (epub : 4.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135692. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-530-8 (pdf)
ISBN 978-963-387-528-5 (epub)
ISBN 978-963-387-529-2 (mobi)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - politikus - híres ember - nő - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
943.0"192/194"(092)Hitler,_A. *** 316.37-055.2(430)(092)
[AN 3630994]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2016.
   Ófehértói tükör. - Nyíregyháza : Stúdium K., 2015. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9505-45-2 fűzött : 1000,- Ft
Ófehértó - helytörténet - magyar irodalom - antológia
943.9-2Ófehértó *** 894.511-822
[AN 3631512]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2016.
Pilch Jenő (1872-1937)
   Horthy Miklós : [a tízéves kormányzói évfordulóra] / Pilch Jenő. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - 322 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5496-41-7 fűzött : 3900,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3630882]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2016.
Priskos retor (5. sz)
   Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában : Priskos rhétor töredékei / [Szilágyi Sándor fordítását jav. és kieg. Patay-Horváth András] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Szebelédi Zsolt]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015, cop. 2014. - 116 p. ; 20 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 7.)
Gerinccím: Priskos rhétor töredékei. - Ógörög és latin nyelven is. - Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-615-5257-84-1 fűzött : 2400,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
történelem - hunok - uralkodó - ókori görög irodalom - 5. század - memoár - kétnyelvű dokumentum - történelmi forrás
936.91(092)Attila(093) *** 936.91(093) *** 875-94.02=945.11=71
[AN 3634810]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2016.
   Szürkék, rackák, mangalicák : a 2013. november 25-26-án Matolcsi János tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata = Hungarian Grey, Racka, Mangalitsa : papers presented at the international conference honouring János Matolcsi, 25-26 November 2013 / [szerk. Kőrösi Andrea, Szotyori-Nagy Ágnes] ; [rend., közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. - Budapest : M. Mezőgazdasági Múz. és Kvt., 2015. - 270 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7092-78-7 fűzött
Kárpát-medence - régészet - állattartás - állattan
904(4-191) *** 636(4-191)
[AN 3631592]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2016.
   Vízöntő : ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére / [szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet] ; [közread. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2016. - 468 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-83-2 kötött
Jászság - helytörténet - magyar néprajz - régészet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9Jászság *** 39(=945.11)(439Jászság) *** 903/904(439Jászság) *** 012Bathó_E.
[AN 3631519]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2016.
Zakár Krisztián
   Nem egyértelmű tények [elektronikus dok.] : 27 pontban összefoglalva / Zakár Krisztián. - Szöveg (epub : 576 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-480-6
művelődéstörténet - jelenség - elektronikus dokumentum
930.85 *** 001.94
[AN 3630360]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6938 /2016.
Balogh Géza
   Ezt láttam, ezt ettem Szatmárban / [írta Balogh Géza] ; [fotó Erdélyi Ferenc] ; [kiad. Rotary Club Mátészalka, Inner Wheel Club Mátészalka]. - Mátészalka : Rotary Club : Inner Wheel Club, cop. 2016. - 55 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-4945-3 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
908.439.161 *** 641.568(439.161)(083.12)
[AN 3631504]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2016.
   A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola vietnami tanulmányútjának összefoglaló kiadványa, 2016. 01. 07 - 2016. 01. 17 / [... szerkesztése Kerékgyártó Béla]. - [Budapest] : BME Építőműv. Doktori Isk., 2016. - 127 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-313-222-7 fűzött
Vietnam - helyismeret - útleírás
908.597(0:82-992)
[AN 3630785]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2016.
Demeter Gábor (1980-)
   A társadalom differenciáltságának és térbeli szerveződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben : a GIS lehetőségei a történeti kutatásokban / Demeter Gábor, Bagdi Róbert. - Budapest ; Debrecen ; [Eger] : [Demeter G.], 2016. - 112 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5029-9 fűzött
Sátoraljaújhely - társadalomföldrajz - demográfia - 19. század - statisztikai adatközlés
911.3(439-2Sátoraljaújhely)"1870"(083.41) *** 314(439-2Sátoraljaújhely)"1870"(083.41)
[AN 3631568]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2016.
   Főutcák, üzletutcák : megújulás és fejlesztés / szerk. Kocsis János Balázs. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2016. - 239 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-963-414-070-2 fűzött : 3500,- Ft
várostervezés - városfelújítás - városszociológia - 21. század
911.375(100)"200/201" *** 711.1(100)"200/201" *** 316.334.56(100)"200/201"
[AN 3631458]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2016.
   Képes krónika, 1966-2016 / [főszerk. ... Fülöp György, Mátyás Zoltán] ; [... kiad. ... Tiszaújváros Város Önkormányzata ...]. - Tiszaújváros : Önkormányzat, 2016. - 121 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4631-5 kötött
Tiszaújváros - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tiszaújváros(084.12)
[AN 3631595]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2016.
   Kisgyőri kincsek nyomában / [kiad. Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület ...]. - [Bocskaikert] : Rónaőrző Természetvédelmi Egyes., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Kisgyőr - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.439-2Kisgyőr(084.12) *** 502(439-2Kisgyőr)(084.12)
[AN 3630459]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2016.
Markó Péter (1953-)
   Napnyugati jövés-menés / Markó Péter. - [Szombathely] : Genius Savariensis Alapítvány, cop. 2016. - 310 p. ; 20 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043 ; 16.)
ISBN 978-963-87414-9-3 fűzött
Európa - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.4(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3630852]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2016.
Muszatics Péter (1976-)
   Utazás Európa mélyére / Muszatics Péter. - Budapest : Osiris, 2016. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-276-269-2 fűzött : 2180,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.4-11(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3631272]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2016.
   Püspökszentlászló / [... írta Keresztesi József] ; [fotók Ruprech Judit, Loósz Róbert] ; [kiad. a Pécsi Egyházmegye]. - Pécs : Pécsi Egyházmegye, [2016]. - 18, [4] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87802-7-0 fűzött
Püspökszentlászló - helyismeret - kastély - útmutató
908.439-2Püspökszentlászló *** 728.82(439-2Püspökszentlászló)(036)
[AN 3630688]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2016.
   Sárospatak / [... szerk. Sikora Attila, Vitányi Eszter] ; [kiad. Sárospatak Város Önkormányzata]. - [Sárospatak] : Önkormányzat, [2015]. - 71 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4427-4 kötött
Sárospatak - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sárospatak(084.12)
[AN 3631499]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2016.
Seres Péter
   Zalaegerszeg értékei / [fotó] Seres Péter ; [szöveg] Gyimesi Endre. - Zalakaros : Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2015. - 130 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-4020-7 kötött
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Seres_P.
[AN 3630681]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2016.
Seres Péter
Zalaegerszeg értékei (angol)
   Zalaegerszeg and its treasures / [photo] Seres Péter ; [text] Gyimesi Endre. - Zalakaros : Zalai T-Ma Publisher Ltd., 2015. - 130 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-4056-6 kötött
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Seres_P.
[AN 3630686]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2016.
   Táplánszentkereszt helyi értéktára / [közread. Táplánszentkereszt Község Önkormányzata]. - Táplánszentkereszt : Önkormányzat, 2015. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Táplánszentkereszt - helyismeret
908.439-2Táplánszentkereszt
[AN 3630774]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6951 /2016.
Bathó Gábor
   A magyar jogtörténet válogatott bibliográfiája, 1560-1860 / [... összeáll. Bathó Gábor, Losonczi Eszter]. - Budapest : ELTE, 2016. - 142 p. ; 21 cm. - (Állam- és jogtörténeti bibliográfiák, ISSN 0231-2026 ; 17.)
Fűzött
Magyarország - jogtörténet - ajánló bibliográfia
34(439)(091):016
[AN 3631189]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2016.
Emberi jogi kézikönyv (angol)
   Handbook on human rights / [publ. by the] Ministry of Justice. - Budapest : Min. of Justice, 2016. - 119 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112-119.
Fűzött
Magyarország - emberi jog - útmutató
342.7(439)(036)
[AN 3630584]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2016.
Emerson, Clint
100 deadly skills (magyar)
   100 halálos technika a túléléshez : egy hajdani SEAL kommandós útmutatója az önvédelemhez, az üldözők lerázásához és a vészhelyzetek túléléséhez / Clint Emerson ; az illusztrációkat Ted Slampyak kész. ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-615-5373-85-5 fűzött : 2990,- Ft
önvédelem - végszükség
343.226 *** 343.228 *** 796.8
[AN 3631103]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2016.
   Kérdések és válaszok a családról Európában / [közread. az] Emberi Méltóság Központ. - Budapest : Emberi Méltóság Közp., cop. 2015. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2015. dec. 3-5. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-12-4659-9 fűzött
Európai Unió - családszociológia - családjog - statisztikai adatközlés
347.6(4-62) *** 316.356.2(4-62)(083.41)
[AN 3631426]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2016.
   Régiók Európában : adminisztratív struktúrák és területi identitás : [nemzetközi konferencia ... a Károlyi József Alapítvány és a Budapesti Francia Intézet szervezésében ...] : [2015. március 13-14., ... Fehérvárcsurgó] = Regions in Europe : administrative structures and territorial identity issues : [international conference ... organized by the Joseph Károlyi Foundation, Fehérvárcsurgó, and the French Institute ...] : [March 13th-14th 2015, ... Fehérvárcsurgó ...] = Regionen in Europa : Administrative Strukturen und territoriale identitäten : [Internationale Konferenz ... Ogranisiert durch die Joseph Károlyi Stiftung, Fehérvárcsurgó und dem Insitut français ...] : [13-14. März 2015, ... Fehérvárcsurgó ...] = Régions en Europe : structures administratives et identités territoriales : [colloque international ... organisé par la Fondation Joseph Károlyi, Fehérvárcsurgó et l'Institut Français ...] : [13-14 mars 2015, ... Fehérvárcsurgó ...] / [... szerk. ... Elisabeth Károlyi]. - [Budapest] : Károlyi J. Alapítvány : L'Harmattan, cop. 2016. - 292 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-123-5 fűzött : 2990,- Ft : 12 EUR
Európa - Magyarország - regionális politika - regionalizmus - közigazgatás - identitás - társadalmi integráció - konferencia-kiadvány
353(4) *** 353(439) *** 316.4.052(4) *** 316.63(4) *** 061.3(439-2Fehérvárcsurgó)
[AN 3631340]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2016.
   Szexuális erőszak : információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek / [összeáll. Horváth Éva]. - 2. átd. kiad. - Budapest : NANE Egyes., 2016. - 68 p. ; 21 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-615-80333-2-9 fűzött
nemi erőszak
343.541
[AN 3630816]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2016.
   Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak : szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők (volt katonafoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből, valamint a hozzátartozók adatközléseiből / [összeáll., ... jegyzeteket írta] Dupka György ... - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 220, [4] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 242.)
Bibliogr.: p. 193-206.
ISBN 978-963-9814-69-1 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - deportálás - állami terror - határon túli magyarság - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(477.87)"194/195" *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3630885]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6958 /2016.
Horváth Miklós (1953-)
   Magyarország az atomháború árnyékában : fejezetek a hidegháború korszakának had- és haditechnika-történetéből / Horváth Miklós, Kovács Vilmos. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 390 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + CD-R
ISBN 978-963-327-658-7 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - haditechnika - haderő - katonapolitika - hidegháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
623(439)"194/198" *** 355(439)"194/198" *** 355.02(47)"194/198" *** 327.54(100)"194/198"
[AN 3630683]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2016.
Margitay-Becht András (id.)
   Tank a Dunán! : az osztrák - magyar dunai hajóhad és a "Lajta Monitor Múzeumhajó" története / Margitay-Becht András. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2016. - 429 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 411-416. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9862-80-7 kötött
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - hadihajó - haditengerészet - történeti feldolgozás
623.82(439)(091) *** 359(439)(091) *** 359(436/439)(091)
[AN 3631110]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6960 /2016.
Branson, Richard (1950-)
The Virgin way (magyar)
   A Virgin-módszer : minden, amit a vezetésről tudok / Richard Branson ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 343 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-333-2 kötött : 4200,- Ft
vezetés - siker
65.012.4 *** 613.865
[AN 3631366]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6961 /2016.
Abonyi János (1974-)
   Hálózatok metszéspontjain : a negyedik ipari forradalom társadalmi kihívásai / Abonyi János és Miszlivetz Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press ; Kőszeg : IASK, 2016. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 142-150.
ISBN 978-615-5251-65-8 fűzött
termelésszervezés - szolgáltatásmenedzsment - információtechnika - társadalmi fejlődés - hálózat
658.5 *** 658.1.011.1 *** 316.42 *** 681.3.004.14 *** 681.324 *** 316.47
[AN 3630871]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2016.
Artner Annamária (1961-)
   Tőke, munka és válság a globalizáció korában / Artner Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság sorozat, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 289-308.
ISBN 978-963-05-9574-2 fűzött
Európai Unió - gazdasági helyzet - tőkemozgás - munkaerőpiac - gazdasági válság - globalizáció - 21. század
339.727(4-62)"200/201" *** 331.5(4-62)"200/201" *** 338.1(4-62)"200/201" *** 339.923(4-62)"200/201" *** 338.124.4(100)"200/201" *** 339.9
[AN 3634842]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2016.
Csörghe Ádám
   A nagy ötlet [elektronikus dok.] : 21 marketing mantra, a XXI. sz. marketingesének, David Ogilvytől / Csörghe Ádám. - Szöveg (epub : 7 MB). - [Budapest] : enkiadom.hu, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-317-260-5
reklám - marketing - elektronikus dokumentum
659.1 *** 658.8
[AN 3630294]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2016.
Edding, Cornelia
Einführung in die Teamarbeit (magyar)
   Bevezetés a teammunkába / Cornelia Edding, Karl Schattenhofer ; [ford. Németh Attila]. - [Budapest] : In Dynamics Consulting Kft., cop. 2016. - 171 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-963-12-4654-4 fűzött : 3000,- Ft
csoportmunka - munkalélektan
331.103.244 *** 65.013
[AN 3631324]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2016.
Fally, Josef (1958-)
   Kézfogás határokon át : Michael Leier és az általa megtett út Európa történelmében 1965-2015-ig / J. és M. Fally. - Deutschkreutz : Eigenverl. ; Budapest : Keskeny, cop. 2015. - 320 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 318-319.
Kötött
Leier, Michael (1946-)
Ausztria - Közép-Európa - vállalkozó - ipartörténet - iparvállalat - gazdaságtörténet - 1980-as évek - ezredforduló - 21. század
658.1(436)(092)Leier,_M. *** 061.5(436)Leier *** 338(091)(4-11)"198/201"
[AN 3630598]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2016.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 1312 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2016. márc. 1.
ISBN 978-963-295-559-9 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3634921]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2016.
Matlné Kisari Erika
   Szakképzési hozzájárulás / [szerző Matlné Kisari Erika]. - Budapest : Saldo, 2016. - 56 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-500-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - pénzügyi támogatás - útmutató
336.271.5(439)(036) *** 37.014.543(439) *** 377
[AN 3630846]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2016.
Piskóti István (1960-)
   Business marketing-menedzsment : üzleti döntések, kapcsolatok marketingtámogatása / Piskóti István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
borító- és gerinccím: Businessmarketing-menedzsment. - Bibliogr.: p. 365-376.
ISBN 978-963-05-9534-6 fűzött
marketing - vezetés - üzleti élet
658.8 *** 339.138 *** 658.1.011.1 *** 65.012.4
[AN 3634840]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2016.
Sándorné Új Éva
   Adózási ismeretek alkalmazása I : példatár mérlegképes könyvelők részére / Sándorné Új Éva. - Pécs : Penta Unió, [2016]. - 546 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2016. márc. 17. - Bibliogr.: p. 544.
ISBN 978-615-5249-01-3 fűzött
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3631335]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2016.
   Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata : a Kárpát-medencei turisztikai desztináció menedzsment rendszer fejlesztésére irányuló javaslat mintaprojektje : kutatási jelentés : Kárpát-haza program / [összeáll. és szerk. ... Tőzsér Anett, Bánhidai Csilla] ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5639-00-5 fűzött
Székelyföld - turizmus - kutatási és fejlesztési jelentés
338.48(498.4Székelyföld)
[AN 3630637]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2016.
Virág Gábor
   Lean ismeretek [elektronikus dok.] / Virág Gábor. - Szöveg (pdf : 18 MB). - Szombathely : NYME K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135655. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-274-9
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - elektronikus dokumentum
658.1.012.4
[AN 3630736]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6972 /2016.
   Abszolút pedagógusok / [összeáll. Hudra Árpád, Kiss Endre, Trencsényi László] ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2016. - 155 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7123-44-3 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)"19"
[AN 3630877]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2016.
Balogh László (1944-)
   Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai : kézikönyv az egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához / Balogh László. - Debrecen : Didakt, 2016. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-303.
ISBN 978-615-5212-39-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - tehetséggondozás - közoktatás - 21. század
376.545(439)"200/201" *** 37.014(439)
[AN 3631488]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2016.
   Befogadó egyetem : az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével / [szerk. Arató Ferenc, Varga Aranka]. - Pécs : PTE BTK Nevtud. Int., 2015. - 211 p. : ill. ; 25 cm. - (Autonómia és felelősség tanulmánykötetek, ISSN 2064-9371 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-906-5 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - hátrányos helyzetű
378.1(439) *** 316.4.052 *** 376
[AN 3630595]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2016.
   Családi nevelés / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Debrecen] : Didakt Kft., 2016. - 149 p. : ill. ; 24 cm
A Hajdúböszörményben, 2014. okt. 15-én "A mai család" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-329-4)
családi nevelés
37.018.1
[AN 3631477]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2016.
   Égi iskolák, földi műhelyek : tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére / szerk. Baska Gabriella és Hegedűs Judit ; [kiad. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - [Budapest] : ELTE PPK, 2015. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-706-1 fűzött
neveléstörténet - emlékkönyv
37(091)
[AN 3630960]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2016.
   Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei, 2014 : Magyar Tudomány Ünnepe, 2014 / szerk. az EKFCK Tudományos Bizottsága. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-26-1 fűzött
pedagógia - irodalomtudomány - tanulmánygyűjtemény
37 *** 82 *** 082
[AN 3631679]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2016.
   Évkönyv : 185 éves a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium ... / [szerk. Oláhné Farkasinszki Edit]. - [Szolnok] : Fotogruppe K., 2016. - 168 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Gerinccím: A Verseghy Ferenc Gimnázium évkönyve, 2016
ISBN 978-615-80304-1-0 kötött
Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
Szolnok - gimnázium - album
373.54(439-2Szolnok)
[AN 3631687]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2016.
   A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban : XVII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : [Hajdúszoboszló, 2015. október 6-8.] : előadások, korreferátumok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda : Suliszerviz Ped. Int., 2015. - 615 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Gerinccím: XVII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló 2015. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89144-6-0 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - 21. század - konferencia-kiadvány
37.014(439)"201" *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3630709]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2016.
Fekete Károly (1930-)
Őrállók és örökhagyók (angol)
   Guardians and legators : works of art in the Reformed College of Debrecen / Károly Fekete, János Barcza ; [Engl. text by Erzsébet Bölcskei]. - Debrecen : Reformed College of Debrecen, 2016. - 188 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9322-19-6)
Debreceni Református Kollégium
Magyarország - Debrecen - iskolatörténet - egyházi iskola - híres ember - képzőművészet - fényképalbum
373.552(439-2Debrecen)(091) *** 929(439-2Debrecen)(084.12) *** 73/76(439)
[AN 3631356]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2016.
   Horizontok II : a pedagógusképzés reformjának folytatása / [szerk. Arató Ferenc]. - Pécs : PTE BTK Nevtud. Int., 2015. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Autonómia és felelősség tanulmánykötetek, ISSN 2064-9371 ; 2.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-908-9 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - 21. század
371.13(439)"201"
[AN 3630596]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2016.
   The Hungarian Accreditation Committee / [ed. Christina Rozsnyai]. - Budapest : HAC, [2015]. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3611-8 fűzött
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyarország - felsőoktatás - minősítés - bizottság
37.014.256(439) *** 378(439) *** 061.12(439)
[AN 3630697]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2016.
   Innen és túl : 77 idézet ballagóknak / [szerk. ... Balogh Ágnes Emese]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2016. - [50] p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5359-20-0 fűzött : 770,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-535-200)
ballagás - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
371.89(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3630889]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2016.
   Könyvtárhasználati óravázlatok 2 / szerk. Dömsödy Andrea, Tóth Viktória. - Budapest : KTE, 2016. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-5-5 fűzött
könyvtárhasználat - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - óravázlat
372.802 *** 371.214
[AN 3631323]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2016.
   A köznevelési szakértői rendszer megújítása / [szerk. Palotás Zoltán] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80291-2-4 kötött
Magyarország - közoktatás - iskolafelügyelet
37.014(439) *** 37.014.6(439)
[AN 3631210]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2016.
   A Magyar Képesítési Keretrendszer és a validáció lehetőségei a köznevelés szemszögéből : a Támop-3.1.8 keretében megvalósuló fejlesztés / [szerk. Ütőné Visi Judit] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 265 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80018-4-7 kötött
Magyarország - közoktatás - oktatáspolitika - kompetencia - élethosszig tartó tanulás
37.014.5(439) *** 37.014.5(4-62) *** 374.7(439) *** 374.7(4-62)
[AN 3631214]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2016.
McCready, Amy
The "me, me, me" epidemic (magyar)
   Az én, én, én járvány : hogyan nevelj önzetlen gyereket egy önző világban? / Amy McCready ; [ford. Domján Linda ..., Tóth Zsuzsanna ..., Zafír Márta ...]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-86-2 fűzött : 3490,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - személyiség-lélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 159.923
[AN 3631133]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2016.
   A megújulás útjai / [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 2 db ; 24 cm
A Kaposváron, 2015. nov. 19-én "A KIP-módszer elterjedésének távlatai a Dél-Dunántúl régió általános iskoláiban és a mentorálás lehetséges keretei" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Dél-Dunántúl - oktatástechnológia - oktatási módszer - általános iskola - tanulás - csoportmunka - hátrányos helyzetű - integrált oktatás
371.3 *** 373.3(439Dél-Dunántúl) *** 371.322 *** 376.6
[AN 3630623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A KIP-módszer háttere és elterjesztése a Dél-Dunántúl régióban / [szerk. Domokos Áron, Gombos Péter]. - 88 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-615-5599-27-9 fűzött
[AN 3630629] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A KIP-módszer használata általános iskolákban a Dél-Dunántúl régióban / [szerk. Vörös Klára]. - 144 p. : ill.
ISBN 978-615-5599-28-6 fűzött
[AN 3630632] MARC

ANSEL
UTF-86989 /2016.
   Nyelvpedagógia: 2015 : az anyanyelv és az idegen nyelvek tanításának elmélete és gyakorlata : Magyar Tudomány Ünnepe, 2014 / szerk. Bárdos Jenő ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola ... - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-31-5 fűzött
nyelvoktatás - nyelvészet
372.880 *** 800.1
[AN 3631656]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2016.
   Pedagógus - pálya - motiváció : egy kutatás eredményei / Paksi Borbála [et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-129.
ISBN 978-615-80359-5-8 kötött
pedagógus - pályaválasztás - pedagógiai lélektan - motiváció - pedagógiai munka - 21. század - statisztikai adatközlés
37.048 *** 37.015.3 *** 316.628 *** 371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3631218]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2016.
Perlai Rezsőné (1934-)
   Matematika az óvodában : kézikönyv óvodapedagógusok számára / Perlai Rezsőné. - Budapest : Flaccus, 2016. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [256].
ISBN 978-615-5278-25-9 kötött : 2900,- Ft
óvodapedagógia - módszertan - matematika - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3 *** 372.47
[AN 3631258]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2016.
   Semmelweis : az egyetem, ahol a múlt és a jövő találkozik : the university where the past and future meet / [főszerk. Kovács Eszter ...]. - [Budapest] : SE, 2016. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9129-99-3 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - orvostudomány - album
378.661(439-2Bp.)(084.1)
[AN 3630788]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2016.
   Tanulói részvétel az iskolában : egy fejlesztési program üzenete és dokumentumai / [szerk. Trencsényi László] ; [közread. az] Iskolafejlesztési Alapítvány. - Budapest : IF Alapítvány, 2016. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8323-33-0 fűzött
Magyarország - tanuló - demokrácia - iskola - diákönkormányzat
37.06 *** 37.035 *** 371.8(439)
[AN 3630981]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2016.
   Történelemtanításról a 21. század elején / szerk. Péterfi Gábor és Fekete Bálint. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 226 p. : ill. ; 23 cm
Az Aszódon, 2014. április 4-én és 2015. február 6-án rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-953-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - történelemtanítás - tantárgy-pedagógia
372.893(439)
[AN 3631282]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2016.
Varsányi József
   Kié legyen az iskola? / Varsányi József. - Budapest : Amtak Bt., 2016. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88006-9-5 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - közoktatás - pedagógiai munka
37.014(439) *** 371.32
[AN 3630566]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6996 /2016.
Ács Pongrác (1976-)
Sporttudományi kutatások módszertana : gyakorlófeladatok, munkafüzet (angol)
   Research methodology in sport sciences : workbook / Pongrác Ács ; [transl. by Kata Füge] ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Health Sciences Institute of Physiotherapy and Sport Science. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Health Sci., 2015. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-642-964-5 fűzött
sportelmélet - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv - példatár
796.01(075.8)(076) *** 001.891(075.8)(076)
[AN 3630652]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2016.
Ács Pongrác (1976-)
Sporttudományi kutatások módszertana (angol)
   Research methodology in sport sciences / Pongrác Ács ; [transl. by Kata Füge] ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Health Sciences Institute of Physiotherapy and Sport Science. - 2. extended ed. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Health Sci., 2015. - 236 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-642-963-8 fűzött
sportelmélet - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 001.891(075.8)
[AN 3630716]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2016.
   Egészségsport alapjai / [szerk.] Laczkó Tamás, Melczer Csaba ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 200 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-960-7 fűzött
szabadidősport - egészségügyi sport
796.035
[AN 3630731]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2016.
   A magyar háztartások sportfogyasztási szokásainak felmérése / Kovács Antal [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 80 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-642-982-9 fűzött
Magyarország - társadalomstatisztika - szabadidősport - 21. század - statisztikai adatközlés
796.035(439)"201"(083.41)
[AN 3630737]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2016.
   Sport- és egészségturizmus a gyakorlatban : jó gyakorlatok a hazai és a nemzetközi turizmus területén / [szerk.] Nemes Andrea, Laczkó Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 146 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-642-959-1 fűzött
Magyarország - Európa - turizmus - sport - gyógyturizmus
796.034.2(439) *** 796.034.2(4) *** 338.48(439) *** 338.48(4) *** 613(439) *** 613(4)
[AN 3630725]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2016.
   A sportjog közpénzügyi alapjai / Bartha Ildikó [et al.]. - Debrecen : Szerzők, 2016. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2015. dec. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5097-8 fűzött
Magyarország - sportügyi igazgatás - állami támogatás - finanszírozás - 21. század
796.078(439)"200/201"
[AN 3631460]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2016.
   Sportsérülések primer prevenciója / [szerk.] Rátgéber László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 104 p. : ill. ; 23 cm + DVD
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 978-963-642-913-3 fűzött
sportbaleset - megelőzés - elektronikus dokumentum
796.01 *** 616-084
[AN 3630757]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2016.
   A sporttáplálkozás alapjai / [szerk.] Figler Mária ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 168 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-962-1 fűzött
sport - egészséges táplálkozás
796 *** 613.2
[AN 3630764]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7004 /2016.
Dabóczi Dénes (1953-)
   Az ezüsttáltól a kádig / Dabóczi Dénes ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2015. - 123 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80366-0-3 kötött
Sárvár - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Sárvár)
[AN 3630703]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2016.
   Hajdúböszörmény a festők városa / [a gyűjteményt létrehozta ... Sántha Antal] ; [az előszót írta és a kiadványt szerk. Tarczy Péter és Áfra János]. - Debrecen : [Sántha A.], 2016. - 165 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4038-2 fűzött
Hajdúböszörmény - festőművész - 20. század - 21. század
75(439-2Hajdúböszörmény)(092)
[AN 3631495]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2016.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Öt meg nem tartott előadás a művészetről [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8518-5 : 2990,- Ft
művészetfilozófia - művészetelmélet - képzőművészet - hangoskönyv
7.01 *** 73/76
[AN 3630901]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 8 min)
[AN 3630903] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 8 min)
[AN 3630905] MARC

ANSEL
UTF-87007 /2016.
Kiss Anna (1980-)
   Kiss Anna 2015 / [szerk. ... Kiss Anna, Zsinka Gabriella]. - [Dunaújváros] : [Kiss A.], cop. 2015. - [56] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4381-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kiss_A.
[AN 3630615]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2016.
Mező István (1951-)
   Mennyei rajzok : Mező István karikatúrái. - Miskolc : Budai Nyip. Kft., 2015. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89428-5-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Mező_I.
[AN 3630963]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2016.
   Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj = László Moholy-Nagy Design Grant / [szerk. ... Majcher Barbara, Szombathelyi Réka] ; [kész. a ... Magyar Formatervezési Tanács ... gondozásában]. - Budapest : MFT, 2016. - 34 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - iparművészet - formatervezés - ösztöndíj - 21. század
745.05(439)"201" *** 658.512.2 *** 371.217.42(439)
[AN 3630665]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2016.
   Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat, 2006-2015 : az elmúlt 10 év díjazott alkotásainak katalógusa : jubileumi kiadvány / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [kiad. Nova Humana Egyesület]. - [Debrecen] : Nova Humana Egyes., 2015. - 32, [44] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: 10 éves az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat
ISBN 978-963-12-4728-2 fűzött
Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat
Magyarország - festészet - grafika - amatőr művészet - 21. század
75(439)"200/201" *** 76(439)"200/201" *** 379.825-053.6
[AN 3630664]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2016.
Pogány Gábor Benő (1962-)
   "Felmenők" : Pogány Gábor Benő szobrai / [kiad. a Szolnoki Művészeti Egyesület]. - [Szolnok] : Szolnoki Műv. Egyes., [2016]. - [181] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-88226-6-6 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Pogány_G._B.
[AN 3631097]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2016.
   Püspöki palota és kincstár / [szöveg Keresztesi József, Heidl György] ; [közread. a Pécsi Püspökség]. - Pécs : Maurus Kft., [2015]. - 43 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-3032-1 fűzött
Pécs - püspöki palota - keresztény művészet
726.92(439-2Pécs) *** 246
[AN 3630656]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7013 /2016.
Frank Oszkár (1922-)
   Hangzó zeneelmélet II : XIX. századi romantikus zene / Frank Oszkár. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Zeneműhely, cop. 2015. - 180, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7051-81-4 fűzött : 2880,- Ft
zeneelmélet - romantikus zene
781 *** 78(4)"18"
[AN 3631605]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2016.
Walker, Alan (1930-)
Reflections on Liszt (magyar)
   Liszt-reflexiók / Alan Walker ; ford. Fejérvári Boldizsár. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 346 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 316-323.
ISBN 978-963-414-071-9 fűzött : 3450,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3631442]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7015 /2016.
Balázs Géza (1959-)
   Új szavak, kifejezések : a rendszerváltás kisszótára, 1990-2015 : nem szótárazott szavak tárháza / Balázs Géza. - Budapest : Iku, 2016. - 121 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 2.)
ISBN 978-615-5556-02-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar nyelv - neologizmus - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-316.1
[AN 3631193]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2016.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Akadémiai francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2009. - XV, 1183 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Francia - magyar kéziszótár = dictionnaire français - hongrois
ISBN 978-963-05-8718-1 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 3634940]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2016.
   Eszperantó írásbeli feladatok : alapfok (A2), középfok (B1) / [szerk. Salomonné Csíszár Pálma]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2010. - 158 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
borító- és gerinccím: Eszperantó írásbeli nyelvvizsga
ISBN 978-963-05-8841-6 fűzött
eszperantó - nyelvvizsga - nyelvkönyv
800.892(079.1)=945.11
[AN 3634835]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2016.
Fekete Gábor
   Go! : angolul középfoktól felsőfokig / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2015]. - 226 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5519-06-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3631283]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2016.
   Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában : a magyar nyelv hete, 1967-2016 / szerk. Balázs Géza ; [rend., közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Iku, 2016. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Jót s jól! Iku-kiskönyvtár, ISSN 2415-9204 ; 2.)
A Sárospatakon, 2016. ápr. 11-én és Széphalmon, 2016. ápr. 12-én rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-80424-0-6 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvművelés - rendezvény - történeti feldolgozás
809.451.1-06 *** 061.7(439)"196/201"
[AN 3631358]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2016.
Jusztin Ági
   Első százötven spanyol kérdésem [elektronikus dok.] : százötven kérdés, háromszáz válasz / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 559 KB). - [Budapest] : Dancsok-Jusztin Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135658. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5458-42-2
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3630761]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2016.
Jusztin Ági
   A múlt nagy rejtélyei - a spanyol múlt idők [elektronikus dok.] : a spanyol múlt idők bemutatása gyakorlással / Jusztin Ági. - Szöveg (pdf : 762 KB). - [Budapest] : Dancsok-Jusztin Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135640. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5458-43-9
spanyol nyelv - ige - példatár - elektronikus dokumentum
806.0-5(076)=945.11
[AN 3630601]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2016.
Kukorelli Eszter
   Zukunftsbezogene Tempora im Deutschen und Ungarischen in der Nähesprache / Kukorelli Eszter. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2016. - 241 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 73.)
Bibliogr.: p. 225-241.
ISBN 978-963-284-753-5 fűzött
összehasonlító nyelvészet - német nyelv - magyar nyelv - igeidő
803.0-559.1 *** 809.451.1-559.1 *** 801.52
[AN 3631556]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2016.
Makkay János (1933-)
   Az Árpád-kor magyar személynevei / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2016. - 29 p. ; 22 cm. - (Tractata minuscula ; 82.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89285-6-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - személynév - Árpád-kor
809.451.1-313.1"10/12"
[AN 3631428]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2016.
Mészáros András (1953-)
   Az észt tulajdonnevek kiejtése Magay Tamás átírási rendszerével ; A magyar - észt nyelvrokonságról / [... összeáll. Mészáros András]. - Bicske ; Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2016. - 32 p. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 19.)
A függelékben "A finn kiejtés főbb szabályai" és "A magyar zárt ë egyetlen A/4-es oldalon" c. írásokkal. - Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 978-963-87361-9-2 fűzött
észt nyelv - tulajdonnév - kiejtés - magyar nyelv - nyelvrokonság - nyelvtörténet
809.454.5-311/313 *** 809.454.5-15 *** 809.454.5-53 *** 809.451.1-53
[AN 3630993]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2016.
Pregun Attila
   Szedte, vette, teremtette avagy Megszólal az univerzum / Pregun Attila. - [Budapest] : Magánkiad., 2016. - 336 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 336.
ISBN 978-963-12-5114-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-5-1)
nyelvészet
800.1
[AN 3630989]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2016.
   Szlávok és magyarok : köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára / [szerk. Hegedüs Iván, Janurik Szabolcs és Laczházi Aranka]. - Budapest : ELTE Orosz Irod. és Irodalomkut. Összehasonlító Tanulm. Doktori Program, 2015. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 5.)
Váltakozva magyar, német, litván, lengyel és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-730-6 fűzött
szlavisztika - emlékkönyv - személyi bibliográfia
808.1 *** 82.01 *** 88 *** 012Zoltán_A.
[AN 3631170]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2016.
Zugor István (1903-1984)
   Holland - magyar kisszótár = Nederlands - Hongaars woordenboek / Zugor István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 1968. - [4], 860 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai holland - magyar kisszótár
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-05-6499-1)
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 3634827]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2016.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - holland kisszótár
ISBN 978-963-05-6500-4 kötött
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 3634831]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7029 /2016.
Lukácsi Margit (1965-)
   Kép, képzelet, fantasztikum : a fantázia mesterei a XIX-XX. századi olasz irodalomban Collóditól Calvinóig : tanulmányok, műelemzések / Lukácsi Margit. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 183 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 173-183.
ISBN 978-963-414-088-7 fűzött : 2200,- Ft
olasz irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomesztétika
850(091)"18/19" *** 82.01
[AN 3631194]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2016.
   Vizuális és verbális képábrázolások : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában I. : a 2011-es tudományos felolvasóülés anyaga. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Oroszország népeinek története sorozat, ISSN 1418-1886 ; 8.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4581-3 fűzött
orosz irodalom története - 19. század - 20. század - művészetfilozófia
882(091)"18/19" *** 7.01
[AN 3631176]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7031 /2016.
Hermann Róbert (1963-)
   Petőfi halála / Hermann Róbert és Kovács László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8447-8 kötött : 1490,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3631090]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2016.
   Kosztolányi nemzedéke és a háború, 1914-1918 : tanulmányok / szerk. Bucsics Katalin ; [közread. az] MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport. - Budapest : MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsop., 2015. - 385, [11] p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2014. dec. 5-én "Kosztolányi és a háború" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-814-0 fűzött
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - magyar irodalom története - magyar történelem - első világháború
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(091)"190/192" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3631169]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2016.
   Takarója a csillagos ég : in memoriam Matyikó Sebestyén József (1951-2014) / [... vál., szerk. és összeáll. Vasvári Zoltán] ; [kész. a ... Reménység Alapítvány ...]. - [Nágocs] : Reménység Alapítvány, 2016. - 332 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4542-4 fűzött
Matyikó Sebestyén József (1951-2014)
Magyarország - író - muzeológus - etnográfus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Matyikó_Sebestyén_J. *** 069(439)(092)Matyikó_Sebestyén_J. *** 39.001(439)(092)Matyikó_Sebestyén_J. *** 012Matyikó_Sebestyén_J.
[AN 3631201]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7034 /2016.
Albertalli, Becky
Simon vs. the Homo Sapiens agenda (magyar)
   Simon és a Homo sapiens lobbi / Becky Albertalli ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-778-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3631052]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2016.
Alf laila wa laila (magyar) (vál.)
   Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi [elektronikus dok.] / Györgyi Anna előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8520-8 : 2990,- Ft
arab irodalom - mese - hangoskönyv
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3630906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 15 min)
[AN 3630907] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 15 min)
[AN 3630909] MARC

ANSEL
UTF-87036 /2016.
Archer, Jeffrey (1940-)
Cometh the hour (magyar)
   Ütött az óra : Clifton-krónika 6. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 465 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-865-4 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3631154]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2016.
Archer, Jeffrey (1940-)
A matter of honour (magyar)
   Becsületbeli ügy / Jeffrey Archer ; [ford. Rácz Péter]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-144-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3634770]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2016.
Backman, Fredrik (1981-)
Britt-Marie var här (magyar)
   Itt járt Britt-Marie / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2016. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-409-8 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3631409]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2016.
Bagi István
   Amerikai költők a második ezredfordulón = American poets at the turn of the second millennium / vál. és ford. Bagi István. - Budapest ; [Eger] : [Bagi I.], 2016. - 215, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4833-3 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - 20. század - 21. század - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
820-14(73)(082).02=945.11
[AN 3631448]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2016.
Barton, Fiona
The widow (magyar)
   Az özvegy / Fiona Barton ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 319 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5373-84-8 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3631140]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2016.
Bolgárfalvi Z. Károly (1954-)
   A kis hableány [elektronikus dok.] / Hans Christian Andersen meséje nyomán versbe foglalta Bolgárfalvi Z. Károly. - Szöveg (epub : 510 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-434-9
gyermekirodalom - magyar irodalom - dán irodalom - átdolgozás - verses mese - mese - elektronikus dokumentum
839.8-34(02.053.2).04=945.11 *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3630616]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2016.
Bosco, Federica (1971-)
Il peso specifico dell'amore (magyar)
   A szerelem különös súlya / Federica Bosco ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 539 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-662-4 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - szerelmes regény
850-312.5=945.11
[AN 3631025]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2016.
Cheverton, Mark
Battle for the nether (magyar)
   Harc az alvilágért [elektronikus dok.] : egy nem hivatalos minecraft-kaland / Mark Cheverton. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Ford. Mán-Várhegyi Réka. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-687-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3631011]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2016.
Clark, Mary Higgins (1931-)
I've got you under my skin (magyar)
   Téged nem lehet elfelejteni / Mary Higgins Clark ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-87-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3631122]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2016.
Dawkins, Richard (1941-)
An appetite for wonder (magyar)
   A csoda bűvöletében [elektronikus dok.] : egy tudós lenyűgöző életútja / Richard Dawkins ; ford. Kelemen László, a verseket Mesterházi Mónika ford. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 17 MB). - [Budapest] : Libri, [2015], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-654-9
Dawkins, Richard (1941-)
Nagy-Britannia - biológus - angol irodalom - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 57(410)(092)Dawkins,_R.(0:82-94)
[AN 3631141]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2016.
Douglas, Claire
The sisters (magyar)
   Ikrek / Claire Douglas ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-80-6 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3631092]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2016.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The picnic (magyar)
   A piknik [elektronikus dok.] ; A Michelin embere / Gerald Durrell ; [... ford. Borbás Mária] ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Egys. cím: The picnic ; The Michelin man. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8517-8 : 2990,- Ft
angol irodalom - humor - gasztronómia - elbeszélés - hangoskönyv
820-321.5=945.11 *** 641.5
[AN 3630888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (58 min)
[AN 3630891] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (58 min)
[AN 3630893] MARC

ANSEL
UTF-87048 /2016.
Edgren Aldén, Rebecka (1972-)
Den åttonde dödssynden (magyar)
   A nyolcadik főbűn : pszichotriller / Rebecka Edgren Aldén ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2016. - 310 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-406-7 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-31=945.11
[AN 3631397]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2016.
Elsberg, Marc (1967-)
Blackout (magyar)
   Blackout : holnap már túl késő / Marc Elsberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2016. - 685 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-403-6 fűzött : 4980,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3631391]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2016.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Le livre de Perle (magyar)
   Perle könyve / Timothée de Fombelle ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 241, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-415-307-8 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631162]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2016.
Frey, James (1969-)
Sky key (magyar)
   Sky key : Endgame sorozat / James Frey és Nils Johnson-Shelton ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 559 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-802-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631080]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2016.
Grass, Günter (1927-2015)
Vonne Endlichkait (magyar)
   A végességről / Günter Grass ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Európa, 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-379-8 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - válogatott művek
830-821=945.11
[AN 3631270]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2016.
Grisham, John (1955-)
The firm (magyar)
   A cég / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 1993. - 624 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-65-7 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3634684]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2016.
Grisham, John (1955-)
The innocent man (magyar)
   Az ártatlan ember : gyilkosság és törvénytelenség egy kisvárosban / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2006. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-67-1 fűzött : 4100,- Ft
Williamson, Ronald Keith (1953-2004)
amerikai angol irodalom - dokumentumregény
820-94(73)=945.11
[AN 3634688]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2016.
Grisham, John (1955-)
The Pelican brief (magyar)
   A Pelikán ügyirat / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 1992. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-66-4 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3634691]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2016.
Grisham, John (1955-)
The rainmaker (magyar)
   Csodatévő / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 1994. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-68-8 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3634690]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2016.
Grisham, John (1955-)
The street lawyer (magyar)
   Az utca ügyvédje / John Grisham ; [ford. Etédi Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 1999. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-62-6 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3634689]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2016.
Harris, Robert (1957-)
An officer and a spy (magyar)
   Tiszt és kém : [Dreyfus-ügy - kémkedés és összeesküvés] / Robert Harris ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 495 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-975-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3630531]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2016.
Keyes, Greg (1963-)
The Briar king (magyar)
   Hangakirály : a tövis és a csont országai-sorozat / Greg Keyes. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 2 db ; 21 cm
Ford. Varga Csaba Béla
ISBN 978-963-395-142-2 fűzött
ISBN 978-963-395-183-5 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3631144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 490, [4] p.
ISBN 978-963-395-184-2 kötött : 4490,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-963-395-107-1 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3631148] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 467, [9] p.
ISBN 978-963-395-185-9 kötött : 4490,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-963-395-108-8 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3631150] MARC

ANSEL
UTF-87060 /2016.
King, Lily (1963-)
Euphoria (magyar)
   Eufória [elektronikus dok.] / Lily King ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 706 KB). - Győr : Tarandus, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135644. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-04-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3630633]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Kém a Napkirály udvarában. - 2016. - 158 p.
ISBN 978-963-244-612-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631012] MARC

ANSEL
UTF-87062 /2016.
Martin, Charles (1969-)
Water from my heart (magyar)
   A szív kútja / Charles Martin ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-864-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631208]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2016.
Mayes, Frances (1941-)
Under the Tuscan sun (magyar)
   Napsütötte Toszkána avagy Otthon Olaszországban / Frances Mayes ; [ford. Sümegi Balázs]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 331, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8453-53-2 kötött : 3970,- Ft
Toszkána - amerikai angol irodalom - helyismeret
820-94(73)=945.11 *** 908.45(0:82-94)
[AN 3634882]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2016.
Meyers, Randy Susan
The murderer's daughters (magyar)
   A gyilkos lányai / Randy Susan Meyers ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Pioneer Books, 2016. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-12-6 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631031]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2016.
Modiano, Patrick (1945-)
Voyage de noces (magyar)
   Nászút [elektronikus dok.] / Patrick Modiano ; ford. Gulyás Adrienn. - Szöveg (epub : 810 KB). - Győr : Tarandus, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135646. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-01-5
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3630649]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
Kokkyō no minami, taiyō no nishi (magyar)
   A határtól délre, a naptól nyugatra / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2007. - 204 p. ; 21 cm
Ford. Horváth Krisztina
ISBN 978-963-9765-02-3 kötött : 3690,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3634747]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2016.
Nesbø, Jo (1960-)
Sønnen (magyar)
   A fiú / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2015, cop. 2014. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-287-2 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3634806]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2016.
Nicolaus de Cusa (1401-1464)
De pace fidei (magyar, latin)
   De pace fidei = A hit békéjéről / Nicolaus Cusanus ; [... ford. Németh Bálint] ; [szerk. Baranyi Tibor Imre]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2016. - 149, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5398-02-5 fűzött : 2900,- Ft
vallásfilozófia - középkori latin irodalom - ökumené - kétnyelvű dokumentum
871-96.02=945.11 *** 1(430)Nicolaus_de_Cusa *** 261.8 *** 21
[AN 3631432]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2016.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Stenänglar (magyar)
   Kőangyalok / Kristina Ohlsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2016. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-413-5 kötött : 2890,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631416]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2016.
Oldenhave, Mirjam (1960-)
Mees Kees : op de kast (magyar)
   Danny bá' kézen áll / Mirjam Oldenhave ; ill. Rick de Haas ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 93, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-160-4 kötött : 2790,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631015]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2016.
Peinkofer, Michael (1969-)
Gryphony (magyar)
   Gryphony / Michael Peinkofer ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2015-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3609052]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A sárkányok szövetsége. - 2016. - 221 p.
ISBN 978-963-244-616-5 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3631226] MARC

ANSEL
UTF-87072 /2016.
Picoult, Jodi (1966-)
Between the lines (magyar)
   Sorok között / Jodi Picoult & Samantha van Leer ; [... ill. Yvonne Gilbert, ... Scott M. Fischer] ; ford. Babits Péter. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 365, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-293-521-8 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630777]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2016.
Pressfield, Steven (1943-)
The Afghan campaign (magyar)
   Az afgán hadjárat / Steven Pressfield ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 291, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-84-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3634880]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2016.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Storie di Marco e Mirko (magyar)
   Marco és Mirkó kalandjai / Gianni Rodari ; Anna Laura Cantone rajz. ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 101 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-130-7 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631002]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2016.
Sarginson, Saskia (1961-)
Without you (magyar)
   Nélküled / Saskia Sarginson. - Pécs : Alexandra, 2016. - 343 p. ; 21 cm
Ford. Frei-Kovács Judit
ISBN 978-963-357-646-5 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3631083]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2016.
Sawyer, Frank (1946-2014)
   I saw him wink : poems for kids / by Frank Sawyer ; [ill. by Maya Boer and Mark Groeneveld]. - [Sárospatak] : Hernád, 2016. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80403-1-0 kötött
kanadai angol irodalom - gyermekvers
820-14(02.053.2)(71)
[AN 3631468]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2016.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's royal riot (magyar)
   Rosszcsont Peti királysága / Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016. - 295 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-399-2 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3631145]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2016.
Sparks, Nicholas (1965-)
See me (magyar)
   Engem láss / Nicholas Sparks ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-866-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3631393]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2016.
Sullivan, J. Courtney (1982-)
The engagements (magyar)
   Eljegyezve / J. Courtney Sullivan ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 595 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-728-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3631041]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2016.
Tan Twan Eng (1972-)
The gift of rain (magyar)
   Esőcsináló [elektronikus dok.] / Tan Twan Eng ; ford. Hegedűs Péter. - Szöveg (epub : 1.1 KB). - Győr : Tarandus, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-10-7
Malajzia - angol nyelvű irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(595)=945.11
[AN 3630662]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2016.
Teodorovici, Lucian Dan (1975-)
Matei Brunul (magyar)
   A bábmester börtönévei [elektronikus dok.] / Lucian Dan Teodorovici. - Szöveg (epub : 969 KB). - Budapest : Libri, [2015], cop. 2014
Ford. Karácsonyi Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-650-1
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31=945.11
[AN 3631147]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2016.
Tobar, Héctor (1963-)
Deep down dark (magyar)
   A sötét mélyben [elektronikus dok.] / Héctor Tobar ; ford. Takács Zoltán. - Szöveg (epub : 952 KB). - Győr : Tarandus, 2015
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Egy chilei bányában rekedt 33 férfi története és csodával határos szabadulásuk. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135650. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-19-0
Chile - amerikai angol irodalom - bányaszerencsétlenség - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 622.86(83)"2010"(0:82-31)
[AN 3630685]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2016.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins comes back (magyar)
   A csudálatos Mary visszatér [elektronikus dok.] / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; Polyák Lilla előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (6 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8503-1 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3630414]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2016.
Trollope, Joanna (1943-)
The men and the girls (magyar)
   Lányok és férfiak / Joanna Trollope ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8483-6 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3631043]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2016.
Vann, David (1966-)
Aquarium (magyar)
   Akvárium [elektronikus dok.] / David Vann ; ford. Lázár Júlia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Győr : Tarandus, 2015
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-07-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3630677]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2016.
Wickham, Madeleine (1969-)
Confessions of a shopaholic (magyar)
   Egy boltkóros naplója [elektronikus dok.] / Sophie Kinsella ; ford. Béresi Csilla. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-647-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3631178]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2016.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic takes Manhattan (magyar)
   A boltkóros útra kel [elektronikus dok.] / Sophie Kinsella ; ford. Béresi Csilla. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Megj. "Pánik a plázában" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-649-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3631166]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2016.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic to the stars (magyar)
   A boltkóros Hollywoodban [elektronikus dok.] / Sophie Kinsella ; ford. Béresi Csilla. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-648-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3631171]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2016.
Wieringa, Tommy (1967-)
Dit zijn de namen (magyar)
   Ezek az ő neveik [elektronikus dok.] / Tommy Wieringa ; ford. Wekerle Szabolcs. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-685-3
holland irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.31-31=945.11
[AN 3631036]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2016.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The small bachelor (magyar)
   Legénylakás / P. G. Wodehouse ; [ford. Szennai Éva]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 326 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-985-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3630570]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7091 /2016.
Acsai Roland (1975-)
   Jin és jang : különös történet az összetartozásról / Acsai Roland ; [Bocsi Eszter illusztrációival]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 80, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-04-4 fűzött : 1480,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5632-04-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631622]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2016.
Annie Blue
   Tánc a hajón [elektronikus dok.] / Annie Blue. - Szöveg (epub : 565 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-450-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3630367]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2016.
Babinszky László (1954-)
   Rímbe szedett történetek 2 / Babinszky László. - [Budaörs] : B.-né Bartók K., 2016. - 328 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4752-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3630872]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2016.
Baksay Sándor (1832-1915)
   Baksay Sándor emlékére / [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Baksay S. Alapítvány, 2015. - 154 p. ; 24 cm
Tart.: Hol van az Isten hajléka?Þ; Pusztai találkozás. - Szabó Sándor "Baksay Sándor pedagógiai hitvallása" c. tanulmányával
ISBN 978-963-89305-6-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény - prédikáció
894.511-31 *** 252
[AN 3630754]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2016.
Balassa Bence
   A kalózkirály fiai / Balassa Bence. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 391, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80393-1-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3630964]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2016.
Balogh Lajos Antal (1929-)
   A soproni kísértet ; A vad egerek : elbeszélés ; Az ezred fia / Balogh Lajos Antal. - [Budapest] : [Balogh L. A.], [2016]. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5290-3 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3631509]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2016.
Biró Zoltán
   A kard nyomában / Biró Zoltán. - [Marcali] : Szerző, 2016. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5437-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3631531]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2016.
Black, Robbie
   A fékezhetetlen gyilkos [elektronikus dok.] : Jenny avagy Katharina / Robbie Black. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-494-3
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 3630375]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2016.
Bökös Borbála (1981-)
   A fenevad bukása : A Sárkányos Rend harmadik könyv / Bökös Borbála. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 328 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-393-7 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 3631006]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2016.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Boszorkányos mesék [elektronikus dok.] / Boldizsár Ildikó ; Dobó Kata előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (51 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8511-6 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630411]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2016.
Csikász Lajos (1964-)
   Haragvó liliomok : Anjou-lobogók alatt / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 333 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-391-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3631023]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2016.
Csontos János (1962-)
   Szajnaparti szonettek = Sonnets parisiens / Csontos János ; ... ford. Ditrói Ákos. - 2. kiad. - Leányfalu : Szószabó Stúdió, 2016. - 31 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-5305-4 kötött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=40
[AN 3634852]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2016.
Dékány Dávid (1988-)
   Darwin Motel [elektronikus dok.] / Dékány Dávid. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 591 KB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-657-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3631094]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2016.
Dés Mihály (1950-)
   Pesti barokk : regény / Dés Mihály. - 3. jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, [2015], cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-684-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3631047]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2016.
Dörnyei Kálmán
   Az Arató Halál / Dörnyei Kálmán. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-00-6 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3631530]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2016.
   Egy történet [elektronikus dok.] / Kulka János és Esterházy Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Tart.: Jegyzőkönyv / Kertész Imre. Élet és irodalom / Esterházy Péter. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8365-5 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3630436]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (55 min)
[AN 3630439] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (55 min)
[AN 3630442] MARC

ANSEL
UTF-87107 /2016.
Fábián György (1962-)
   Szent László-vér [elektronikus dok.] / Fábián György. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Győr : Tarandus, cop. 2015. - (Győri apokrif könyvek ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135645. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-16-9
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3630639]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2016.
Fábián Janka (1973-)
   A Gellért-hegy titka [elektronikus dok.] : Sárosi Felícia történetei 2. / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 607 KB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-633-4
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3631188]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2016.
Fülöp Beáta (1971-)
   Hegedűszonáta / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2016. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2897-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630914]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2016.
Grado, Tommaso
   Sólyomlány [elektronikus dok.] / Tommaso Grado. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (epub : 885 KB). - [S.l.] : [Török P.], cop.2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135622. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-4568-4 (pdf)
ISBN 978-963-12-4567-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630344]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2016.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Jelmezbál : egy családregény mozaikjai / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2016. - 288, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3370-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630775]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2016.
Hájas Csilla
   A fele komoly : kisprózák / Hájas Csilla. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 178, [3] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 243.)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3630865]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2016.
Hertelendy Anna (1984-)
   Alma és az elveszett álmok városa / Hertelendy Anna ; [... ill. Baracsi Gabriella]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 190, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-96-8 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3631613]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2016.
Hetei Gyula (1947-)
   Kérdések és válaszok [elektronikus dok.] : meglepő történetek párbeszédes formában / Hetei Gyula. - Szöveg (epub : 532 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-482-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3630625]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2016.
Holloway, Vivien (1991-)
   Tolvajok kézikönyve / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 131 p. ; 21 cm. - (Winie Langton történetek ; 4.)
ISBN 978-963-7051-97-5 fűzött : 1780,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3631535]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2016.
Imre Viktória Anna
   A bosszúszomjas doktor / Imre Viktória Anna. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 487, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Elveszett napok ; 1.)
ISBN 978-615-5632-03-7 fűzött : 3980,-
 (hibás ISBN 978-963-5632-03-7)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3631497]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2016.
Jandácsik Pál (1989-)
   Állatok maszkabálja / Jandácsik Pál. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-155-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3631378]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Bálványosvár [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2 MB) (epub : 747 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135678. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-632-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-631-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630875]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Börtön virága [elektronikus dok.] / írta Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 663 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135677. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-634-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-633-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630873]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   De kár megvénülni! [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 838 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135676. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-636-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-635-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630869]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Dekameron [elektronikus dok.] : válogatás / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.8 MB) (epub : 942 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135675. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-638-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-637-4 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3630867]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egész az északi pólusig [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 709 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135673. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-640-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-639-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630861]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egetvívó asszonyszív [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 814 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135672. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-642-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-641-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630853]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy az Isten [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.5 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135669. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-644-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-643-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630843]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az élet komédiásai [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.5 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135679. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-630-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-629-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630878]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy hírhedett kalandor a XVII. századból [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 807 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135659. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-646-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-645-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3630770]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2016.
Kedves Tibor
   A rinocérosz terápia [elektronikus dok.] / Kedves Tibor. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-660-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3631053]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2016.
Kemény Zsófi (1994-)
   Nyílt láng használata [elektronikus dok.] / Kemény Zsófi. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 674 KB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-653-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3631131]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2016.
Kiss Ottó (1963-)
   Léghajó a Bodza utcában : történet arról, hogyan hódította meg két jó barát a földet, a vizet és a levegőt, valamint a szépséges, de akaratos lányt, Fáber Lilit / Kiss Ottó ; Kárpáti Tibor rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 90, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-133-8 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3630898]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2016.
Kopor Tihamér
   A remete : a sors rabságában / Kopor Tihamér. - Érd : Kopor T., 2016. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5249-1 fűzött : 2890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-5-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630892]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2016.
Kovács Árpád (1978-)
   A szaleán szövetség [elektronikus dok.] / Kovács Árpád. - Szöveg (epub : 700 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Galaxy war. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135663. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-488-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3630809]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2016.
Kuncz Aladár (1885-1931)
   Egy márványdarab : novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma / Kuncz Aladár ; egybegyűjtötte és a szöveget gond. Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes. - Kolozsvár : Kriterion ; Budapest : OSZK, 2015. - 346 p. ; 21 cm. - (Kuncz Aladár összegyűjtött munkái ; 2.)
Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-973-26-1112-8
magyar irodalom - elbeszélés - publicisztika - dráma
894.511-32 *** 894.511-92 *** 894.511-2
[AN 3630813]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2016.
Ladik Katalin (1942-)
   A víz emlékezete : versek / Ladik Katalin. - Budapest : Pesti Kalligram, 2016. - 137, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-47-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631464]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2016.
Lajtos Magdolna Julianna (1956-)
   Mirella / Lajtos Magdolna Julianna. - [Aszód] : [Lajtos M. J.], [2016]. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5031-2 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3631524]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Hapci király [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (1 h 13 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
 (hibás ISBN 978-963-09-8516-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630396]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2016.
Lengyel Brigitta
   Dalma, a bátor tündérke / Lengyel Brigitta ; Steiner Lídia illusztrációival. - [Budapest] : [Lengyel B.], 2015. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-4457-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3631279]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2016.
Lőrincz P. Gabriella (1982-)
   Szürke : versek / Lőrincz P. Gabriella ; [graf. Réti János]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 246.)
ISBN 978-963-9814-77-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3630822]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2016.
Magyari Péter
   Bence és a türkiz Nabu / Magyari Péter ; Lanczinger Mátyás rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 138, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-132-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3631161]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2016.
Mezei Gábor (1982-)
   Natúr öntvény / Mezei Gábor. - Budapest : Pesti Kalligram, 2016. - 91, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5603-38-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631467]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2016.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Olvasókönyv Mikszáth Kálmán műveiből / szerk. Lukács Zoltán ; [ill. Szegedi Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2015]. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-684-634-3 kötött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3630712]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2016.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Olvasókönyv Móricz Zsigmond műveiből / szerk. Lukács Zoltán ; [ill. Rényi Krisztina]. - [Kaposvár] : Holló, [2015]. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-684-633-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3630701]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2016.
Nádas Péter (1942-)
   Az élet sója / Nádas Péter ; Forgách András rajz. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 115 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-676-560-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3630913]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2016.
Nemere István (1944-)
   Királyi páncélban : [Zádor-trilógia 1. könyv] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-398-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3631013]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szerelmem, Kleopátra [elektronikus dok.] : történelmi regény az egyiptomi fáraók korából / Nemere István. - Szöveg (pdf : 844 KB) (mobi : 6.8 MB) (epub : 3.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-536-0 (pdf)
ISBN 978-963-387-535-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-534-6 (epub)
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3630971]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szerelmem, Napóleon [elektronikus dok.] : történelmi dokumentumregény Napóleon császár és Walewska grófnő szerelméről / Nemere István. - Szöveg (pdf : 872 KB) (mobi : 7.6 MB) (epub : 3.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135690. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-533-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-532-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-531-5 (epub)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Walewska, Maria Łączyńska (1789-1817)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3630986]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2016.
   Nyergelj! Fordulj! : veszprémi huszárhősök. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2016. - 265, [2] p., [8] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Tart.: A moóri huszárkapitány és az elfeledett hősök : elbeszélő költemény / Gajdács Pál. Veszprémi huszárok történetei az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idejéből : tanulmányok / Sashalmi István. - Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-396-086-8 fűzött
Veszprém - magyar irodalom - huszár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - verses epika
894.511-13 *** 357.133(439-2Veszprém)"1848/1849"
[AN 3631480]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2016.
Papp Diána (1976-)
   Jóságszalon [elektronikus dok.] / Papp Diána. - Szöveg (epub : 733 KB). - [Budapest] : Bookline : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-655-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3631106]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2016.
Polgár Károly
   Kapufabulák : történetek a taccsvonalon innen és túlról / Polgár Károly. - Budapest : Szerző, 2016. - 317, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4637-7 kötött : 2750,- Ft : 8,90 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3630478]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2016.
Róna J. László
   Isták presszója : írások / Róna J. László. - [Dunaharaszti] : Magánkiad., 2015. - 133, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3694-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3630972]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2016.
Róna J. László
   Túlélés keresztje : [sci-fi, krimi novellák] / Róna J. László. - [Dunaharaszti] : Magánkiad., 2015. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3695-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3630969]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2016.
Rose, Holden (1976-)
   A fáraó jogara : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 163 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-963-7051-99-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3631626]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2016.
Salinger Richárd (1975-)
   Az élet megoldóképlete [elektronikus dok.] / Salinger Richárd. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-686-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3631027]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2016.
Sárospataky István (1941-)
   Országút a mennyországba / Sárospataky István. - [Budapest] : [Sárospataky I.], [2016]. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4990-3 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(498)
[AN 3631538]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2016.
Shanky Sham
   A felcseperedett... avagy (A)hol tenyész a (nemes)penész... / Shanky Sham ; megj. az ACT gondozásában. - [Szolnok] : ACT, 2016. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4111-2 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3630782]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2016.
Sirokai Mátyás (1982-)
   A káprázatbeliekhez [elektronikus dok.] / Sirokai Mátyás. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 605 KB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-658-7
magyar irodalom - prózaköltemény - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3631067]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   A muranói hattyú és más novellák [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Molnár Piroska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8364-8 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3630430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3630434] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3630435] MARC

ANSEL
UTF-87157 /2016.
Szakács Eszter (1964-)
   A szelek tornya / Szakács Eszter. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 540, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-131-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3631151]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2016.
Székely János (1929-1992)
   A nyugati hadtest / Székely János. - Budapest : Partvonal, 2016. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5283-83-3 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény - memoár
894.511-31 *** 894.511-94
[AN 3634741]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2016.
Szele György (1928-)
From Hungary with love (magyar)
   Egy Széchényi varázsa / Szele György. - Budapest : Szt. Gellért K. : Püski, 2016. - 383 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-696-655-3 kötött : 3800,- Ft
ISBN 978-963-302-172-9
Egyesült Államok - magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(73)
[AN 3631004]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2016.
   A szeretet csokra, nők : lányok, asszonyok, édesanyák / [összegyűjt., vál és szerk.] Ozsváth Sára. - Hajdúböszörmény : Szerző, 2015. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3364-3 fűzött
magyar irodalom - nő - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.2(0:82-822)
[AN 3630542]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2016.
Szombathelyi Árpád (1955-)
   A szeri kovács : II. könyv / Szombathelyi Árpád. - Kistelek : Gyimesi K. és Kiadványszerk. Bt., 2016. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4944-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3630975]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2016.
Takáts József (1962-)
   Elmozdulások : irodalomkritika / Takáts József. - Budapest : Osiris, 2016. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-276-268-5 fűzött : 2980,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 82(091)(0:82-95) *** 894.511(091)(0:82-95)
[AN 3631160]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2016.
Tar Károly (1933-)
   Ezernyi messziségből : versek / Tar Károly ; Vincze László rajz. - Debrecen : Tar K., 2016. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80370-0-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631469]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2016.
Teleki Anna
   4:00 AM [elektronikus dok.] : a vágy szavai / Anna Teleki. - Szöveg (epub : 547 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-466-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3630610]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2016.
Teleki Anna
   A világ előtt [elektronikus dok.] : szerelmes versek / Teleki Anna. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-472-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3630304]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2016.
Thomas, Stephen Paul (1969-)
   World War S : sprituális világháború / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, 2015-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3612269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A fekete mágia szívében : regény. - 2016. - 322 p.
ISBN 978-615-80325-2-0 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3630832] MARC

ANSEL
UTF-87167 /2016.
   Tök káosz. - Budapest : Cherubion, 2016, cop. 1996. - 250 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 9.)
Tart.: A farkasember utolsó éjszakája / John Caldwell. Tök káosz / Garry Hamilton & John Caldwell. Roahmyer, a rettenetes / Benjamin Rascal
ISBN 978-615-5228-37-7 fűzött : 2990,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3631155]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2016.
Tóth Martin
   Arkánia : első könyv / Tóth Martin. - [Gyöngyös] : [Tóth M.], [2016]. - 455 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4917-0 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3631517]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2016.
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
   Csizma az asztalon / Zsindelyné Tüdős Klára. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2016, cop. 1978. - 131 p. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-9148-89-5 fűzött : 1500,- Ft
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3634813]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2016.
Urbánszki László (1954-)
   Az Arany Horda árnyékában : anno Domini 1245 / Urbánszki László. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 329 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-397-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3631016]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2016.
Ürmös Kálmán (1993-)
   Dino hunter [elektronikus dok.] : letűnt korok / Ürmös Kálmán. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-508-7
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3630311]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2016.
Vankó Gergely (1948-)
   Nádi hegedű [elektronikus dok.] / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 493 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-502-5
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)(497.11)
[AN 3630599]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2016.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi [elektronikus dok.] / Vázsonyi Endre ; Csuja Imre előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6705-1 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 1 min)
[AN 3630427] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 1 min)
[AN 3630429] MARC

ANSEL
UTF-87174 /2016.
Vekerdy Tamás (1935-)
   A látható világ, és.. [elektronikus dok.] / Vekerdy Tamás ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8501-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-4 *** 894.511-32
[AN 3630449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 4 min)
[AN 3630452] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3630454] MARC

ANSEL
UTF-87175 /2016.
Vig Balázs (1984-)
   Todó kitálal az oviról : nem csak óvodásoknak / Vig Balázs ; [Vidák Zsolt rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-113-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630904]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7176 /2016.
Waechter, Philip (1968-)
Sehr berühmt (magyar)
   Focista leszek! / [írta és rajz.] Philip Waechter ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - [64] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-410-140-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3631026]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7177 /2016.
Chabert, Jack
Poptropica : mystery of the map (magyar)
   Poptropica : a térkép titka / Jeff Kinney ötlete alapján írta Jack Chabert ; ford. Lakatos István ; Kory Merritt illusztrációival. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 110 p. : ill., színes ; 19 cm
A gerincen számozási adatént: 1.
ISBN 978-615-5591-41-9 fűzött : 2499,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3630990]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Le pied-tendre (magyar)
   A zöldfülű / írta R. Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 25.)
ISBN 978-615-80134-7-5 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3630931]
MARC

ANSEL
UTF-8