MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/09/05 10:13:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8128 /2016.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 41. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-428-0 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3639012]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8129 /2016.
   20 év kincsei : tárgyak és történetek a gödöllői kastélyban : időszaki kiállítás : 2016. május 20 - október 2. ; [... rend. Kaján Marianna, Kovács Éva Marianna] ; [szerk. Faludi Ildikó] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 21x23 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-89974-5-6 fűzött
Gödöllő - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
061.4(439-2Gödöllő) *** 069(439-2Gödöllő)
[AN 3634832]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2016.
   40 éves a fogorvosképzés a Debreceni Egyetemen : XVII. Debreceni Fogászati Napok : 17th Debrecen Dental Days : Debrecen, 2016. április 14-16. : programfüzet / [szervező Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, DAB Stomatológiai Munkabizottsága]. - Debrecen : DE Fogorvostud. Kar, [2016]. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - Borítócím: 17. Debreceni Fogászati Napok : 2016. április 14-16. : programfüzet. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
fogászat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 616.31
[AN 3634434]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2016.
Perspektívák - művészet és etnográfia (angol)
   Perspectives - art and ethnography : [Hungarian National Gallery, ... 21 April - 2 October 2016] / [curators Zsófia Frazon, Gábor Wilhelm]. - Budapest : Hung. Nat. Gallery, 2016. - 36 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2016/3.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-5304-57-6 fűzött
szobrászat - törzsi kultúra - művészeti hatás - modern művészet - néprajz - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2016" *** 73.031.2 *** 7.037 *** 39.001
[AN 3634430]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8132 /2016.
Simon Melinda
   Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme / Simon Melinda. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 502 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-977-4 fűzött : 3500,- Ft
Hoffmann Alfréd (1838-1905)
Magyarország - könyvkiadás - könyvkereskedelem - művelődéstörténet - 19. század - századforduló - életrajz
655.41(439)(092)Hoffmann_A. *** 655.42(439)(091) *** 930.85(439)"187/190"
[AN 3635423]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8133 /2016.
Miklós Péter (1980-)
   A Kecskeméti Lapok története, 1868-1956 / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2016. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-615-80266-2-8 fűzött
Kecskeméti lapok, ISSN 0201-1107
Kecskemét - hetilap - sajtótörténet - 19. század - 20. század
070(439)Kecskeméti_lapok"1868/1956"
[AN 3634957]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8134 /2016.
Kovai Melinda (1975-)
   Lélektan és politika : pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban, 1945-1970 / Kovai Melinda. - 2. jav. kiad. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 510 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 475-498.
ISBN 978-963-414-183-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - tudománypolitika - lélektan - elmegyógyászat - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
001.89:323(439)"194/197" *** 159.9(439)(091) *** 616.89(439)(091)
[AN 3639043]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8135 /2016.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Qu'est ce qu'un maitre spirituel? (magyar)
   Milyen egy igazi szellemi mester? / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Gábor Éva]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 162 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 207.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-764-6 fűzött : 1999,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3634984]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2016.
Hoppe, Geoffrey (1955-)
Act of consciousness (magyar)
   A tudatosság játéka : lenni vagy nem lenni...? / Adamus Saint-Germain Geoffrey és Linda Hoppe közvetítésében. - Fót : Unio Mystica, 2016. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-09-9 fűzött : 2625,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3634655]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2016.
Petrov, Arkadij (1946-)
Sotvorenie mira (magyar)
   A világ teremtése / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2016-. - 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3634446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mentsd meg magad!. - 2016. - 423 p.
ISBN 978-615-80227-5-0 kötött
[AN 3634449] MARC

ANSEL
UTF-88138 /2016.
Sitchin, Zecharia (1920-2010)
The Anunnaki chronicles (magyar)
   Anunnaki krónikák / Zecharia Sitchin ; szerk. és összeáll. Janet Sitchin. - Budapest : Angyali Menedék K., 2015. - 378 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80337-8-7 kötött : 6990,- Ft
Mezopotámia - rejtély - földön kívüli élet - művelődéstörténet - ókor - sumerok
001.94 *** 930.85(3) *** 930.85(=921.19)
[AN 3620043]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8139 /2016.
20 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park (angol)
   Duna-Drava National Park - the first 20 years : excepts about activities in the last 20 years / [... transl. Balázs Trócsányi] ; [publ. Duna-Drava National Park Directorate]. - Pécs : Duna-Drava Nat. Park Directorate, 2016. - 66 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88992-2-4)
Duna-Dráva nemzeti park - nemzeti park
502.4(439)Duna-Dráva_nemzeti_park
[AN 3634513]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8140 /2016.
Dienes Zoltán Pál (1916-2014)
Have fun and strech your mind (magyar) (átd. kiad.)
   Agykalandok : Dienes professzor játékai / Dienes Zoltán Pál ; [... Varga Tamás dolgozta át] ; [ford. Csapó Balázs, Klein Sándor] ; [... előszavát írta Klein Sándor]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Edge 2000 K., 2016. - 252, [31] p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Megj. "Dienes professzor játékai" címmel is
ISBN 978-963-9760-43-1 fűzött : 4000,- Ft
matematikai játék - logikai játék
51-8 *** 793.7
[AN 3634536]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8141 /2016.
Horowitz, Seth S.
The universal sense (magyar)
   Az univerzális érzék : hogyan formálja a hallás az elmét? / Seth S. Horowitz ; [ford. Bányász Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 310-316.
ISBN 978-963-304-340-0 fűzött : 3500,- Ft
akusztika - hallás - idegrendszer
534 *** 612.85 *** 611.8
[AN 3634612]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8142 /2016.
Green, Jen
Weather in 30 seconds (magyar)
   Időjárás 30 másodpercben / Jen Green ; [graf. Tom Woolley] ; [ford. Schlanger Vera, Gnandt Boglárka]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-343-5 fűzött : 2750,- Ft
időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 3634475]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2016.
Klicasz Szpirosz (1956-)
   Görögország Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetei / Klicasz Szpirosz. - [Szombathely] : Oskar, 2016-. - ill., részben színes ; 20 cm
Görögország - időjárás
551.509 *** 551.5(495)
[AN 3635117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1961-1980. - 2016. - 66 p.
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 978-963-8122-77-3 kötött
Görögország - időjárás - 20. század
[AN 3635122] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8144 /2016.
Weller-Essers, Andrea
Uhr und Zeit verstehen (magyar)
   Az óra és az idő : kukucskáló ablakokkal / [írta Andrea Weller-Essers] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 28.)
ISBN 978-963-294-354-1 kötött : 3690,- Ft
idő - óra - gyermekkönyv
529.7(02.053.2) *** 681.111(02.053.2)
[AN 3634381]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8145 /2016.
Claybourne, Anna
Insects in 30 seconds (magyar)
   Rovarok 30 másodpercben / Anna Claybourne ; [graf. Wesley Robins] ; [ford. Miklovicz András]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 93, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-342-8 fűzött : 2750,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3634489]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2016.
Dawkins, Richard (1941-)
Brief candle in the dark (magyar)
   Gyertyaláng a sötétben : életem a tudomány tükrében / Richard Dawkins ; [ford. Kelemen László] ; [a verseket Mesterházi Mónika ford.]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 472, [11] p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-668-6 kötött : 4999,- Ft
Dawkins, Richard (1941-)
Nagy-Britannia - biológus - 20. század - 21. század - angol irodalom - memoár
57(410)(092)Dawkins,_R.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3635199]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2016.
Gálhidy László
   Faóriások a Normafán : örökerdők a Budai-hegységben : a WWF Magyarország felmérése a budapesti Normafa környékén található jelentős méretű fákról / [szerzők Gálhidy László és Bombay Bálint]. - [Budapest] : WWF Mo., 2016. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-8470-26-3 fűzött
Normafa - erdő - erdészet
581.526.42(439.151Normafa) *** 630(439.151Normafa)
[AN 3634859]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2016.
Kovács Zsolt (1963-)
   Zoomutató : a Veszprémi Állatkert útmutatója = Zooguide : a guide to Veszprém Zoo / [írta és szerk. ... Kovács Zsolt] ; [... publ. ... Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - 2. átd. kiad. - Veszprém : Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., [2016]. - 86 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87704-3-1 fűzött
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark (Veszprém)
Veszprém - állatkert
59.006(439-2Veszprém)
[AN 3638686]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2016.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Nagyvárosi természetbúvár / Winkler Róbert. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2016. - 282, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5450-06-8 kötött : 5999,- Ft
állatföldrajz - város
591.52(1-2)
[AN 3638437]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8150 /2016.
   Az autonómia és határai : kortárs német és magyar bioetikai írások / [szerk. Annette Dufner, Kőműves Sándor, Rózsa Erzsébet]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 246 p. ; 21 cm. - (Meditor bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-566-7 fűzött
bioetika - biopolitika
614.253 *** 174 *** 504.75 *** 314.15
[AN 3634781]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2016.
Brathen, Rachel
Yoga girl (magyar)
   Jógacsaj / Rachel Brathen ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 167, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-550-0 fűzött : 3990,- Ft
egészséges életmód - jóga
613 *** 615.851.86
[AN 3634636]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2016.
Brjeska Dóra
   Szerintem vannak csodák : de neked is tenned kell értük / Brjeska Dóra. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 128, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3956-0 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3635087]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2016.
Cozza, Giorgia
Bebè a costo zero crescono (magyar)
   Ingyenbaba : útmutató a tudatos vásárláshoz, gyermekük megfelelő fogadásához és gondozáshoz : hogyan neveljenek boldog gyermeket anélkül, hogy egy vagyont költenének rá? / Giorgia Cozza ; [ford. Pethő Zita]. - [Budapest] : Katalizátor, 2016. - 234 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 978-615-80146-1-8 fűzött : 3500,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 3635414]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2016.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Becoming adult (magyar)
   Életre hangolva : a felnőtté válás útvesztői / Csíkszentmihályi Mihály, Barbara Schneider ; [ford. Boross Ottilia, ... Bozai Ágota ...]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016. - 366 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 356-364.
ISBN 978-963-310-930-4 fűzött : 3499,- Ft
lélektan - serdülőkor - felnőtté válás - szociálpszichológia - pályaválasztás
159.922.8 *** 316.6-053.6 *** 37.048
[AN 3638717]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2016.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Being adolescent (magyar)
   Kamasznak lenni : a felnőtté válás útjai / Csíkszentmihályi Mihály, Reed Larson ; [ford. Váradi Péter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2012. - 419 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-414.
ISBN 978-963-310-838-3 fűzött : 3499,- Ft
gyermeklélektan - fejlődéslélektan - ifjúságszociológia - serdülőkor
159.922.8 *** 316.37-053.6
[AN 3638816]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2016.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
The evolving self (magyar)
   A fejlődés útjai : a flow folytatása / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2007. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 397-414.
ISBN 978-963-310-839-0 fűzött : 3499,- Ft
érzelem - szociálpszichológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.95 *** 159.942 *** 316.6
[AN 3639061]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2016.
   Diabetológia : [25 érdekes és tanulságos eset] / szerk. Winkler Gábor. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 285 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi esettanulmányok, ISSN 2498-6305)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-61-7 fűzött : 3800,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3635400]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2016.
Freedman, Rory
Skinny bitch (magyar)
   Jónő : táplálkozási útmutató, ha szuperül akarsz kinézni / Rory Freedman és Kim Barnouin ; [ill. ... Margarete Gockel] ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 267, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 231-255.
ISBN 978-963-293-156-2 fűzött : 2990,- Ft
növényi eredetű élelmiszer - egészséges táplálkozás
613.26 *** 613.2
[AN 3634621]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2016.
Gömör Béla (1938-)
   Gyógyfürdőzés és vízi élmények Hajdúszoboszlón / Gömör Béla, Oláh Mihály. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 113 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
ISBN 978-615-5166-62-4 fűzött
Hajdúszoboszló - gyógyfürdő
615.838(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3635379]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2016.
Hatalyák Krisztina
   Mit jelez a betegséged? : korunk gyakori betegségeinek lelki oldala / Hatalyák Krisztina. - [Szentendre] : Magánkiad., 2016. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5292-7 fűzött
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3635071]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2016.
Hohensee, Thomas (1955-)
Lob der Faulheit (magyar)
   A lustaság dicsérete : amikor a fegyelem és a buzgóság csak ártanak / Thomas Hohensee ; [ford. Fekete Lilla Sára]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 187 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 181-[188].
ISBN 978-963-9950-01-6 fűzött : 2980,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3635143]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2016.
Jamieson, Alexandra (1975-)
Women, food, and desire (magyar)
   Egy falat kísértés : kiút az evés rabságából / Alexandra Jamieson ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-374-6 fűzött : 3499,- Ft
egészséges táplálkozás - életvezetés - nő
613.2 *** 613.865-055.2
[AN 3634899]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2016.
Kapandji, Adalbert Ibrahim
Physiologie articulaire (magyar)
   Az ízületek élettana / A.I. Kapandji ; a szerző ... rajz. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2016. - 3 db : ill., színes ; 28 cm
Ford. Fedina László
ISBN 978-963-226-532-2 fűzött : 16800,- Ft
élettan - ízület
612.75(084.1) *** 611.9
[AN 3638375]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A felső végtag / előszó Raoul Tubiana. - IX, 358 p.
Bibliogr.: p. 342-344.
ISBN 978-963-226-533-9
élettan - ízület - kar
612.75(084.1) *** 611.97
[AN 3638379] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az alsó végtag / előszó Thierry Judet. - VIII, 319 p.
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-226-534-6
élettan - ízület - láb
612.75(084.1) *** 611.98
[AN 3638383] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A gerinc, a medence és a fej / előszó Gèrard Saillant. - X, 333 p.
Bibliogr.: p. 325.
ISBN 978-963-226-535-3
ízület - élettan - gerinc - törzs - fej
612.75(084.1) *** 611.94 *** 611.91
[AN 3638389] MARC

ANSEL
UTF-88164 /2016.
Karp, Harvey
The happiest toddler on the block (magyar)
   A legboldogabb kisgyermek : gyakorlati útmutató ahhoz, hogyan legyen gyermekünk együttműködő, jól nevelt és türelmes 8 hónapos - 5 éves kor között / Harvey Karp ; [ford. Ákos György]. - [Budapest] : Bonyvolt Kft., 2015. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3197-7 fűzött : 3740,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3634799]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2016.
Katona Csaba (1971-)
   A magyar beau monde : esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjáról / Katona Csaba ; [a függeléket összeáll. Tóth-Bencze Tamás]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 244 p. : ill. ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-40-1 kötött
Balatonfüred - fürdőhely - helytörténet
613.41(439-2Balatonfüred) *** 943.9-2Balatonfüred
[AN 3634506]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2016.
Kocsis Attila
   Tiszta fejjel : a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fejtetvesség elleni programja / Kocsis Attila. - [Budapest] : MMSZ, 2015. - 37 p. : ill., színes ; 18x18 cm
Fűzött
Magyarország - gyermekegészségügy - vérszívó tetű - szűrővizsgálat
613.95(439) *** 616-07 *** 616.993
[AN 3635090]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2016.
Krogerus, Mikael (1976-)
Das Testbuch (magyar)
   Tesztkönyv : 64 önismereti teszt / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler ; [ill. Carla Schmid] ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 199 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 192-199.
ISBN 978-963-304-338-7 fűzött : 3200,- Ft
önismeret - személyiségteszt
613.865(076) *** 159.938.3
[AN 3635462]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2016.
Lakhiani, Vishen (1976-)
The code of the extraordinary mind (magyar)
   A csodálatos elme kódja : a boldogság, tudatosság és a korlátok nélküli élet 10 törvénye / Vishen Lakhiani ; [ford. Gether Dénes]. - Budapest : Cor Leonis, [2016]. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-328.
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80362-3-8)
életvezetés
613.865
[AN 3635125]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2016.
Nichols, Lisa
Abundance now (magyar)
   Jóllét most! : élj tartalmas életet, és találj rá a gazdagság útjára még ma! / Lisa Nichols és Janet Switzer ; Steve Harvey előszavával ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Cor Leonis, [2016]. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80362-1-4 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3635132]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2016.
Ónody Helga
   Ruhatár : a női elegancia alapjai / Ónody Helga. - [Pécs] : [Ónody H.], 2015. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3356-8 fűzött
öltözködés - női ruházat
613.48 *** 391.2 *** 687.12
[AN 3635085]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2016.
   Orzovenszky Károly balatonfüredi fürdőorvos, 1815-1876 / [a bev. tanulmányt írta, a forráskiadványt összeáll. és a kötetet szerk. Lichtneckert András]. - Balatonfüred : Lichtnecker A., 2016. - 192 p. : ill. ; 25 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 14.)
Bibliogr.: p. 188-191.
ISBN 978-963-88219-8-0 kötött
Orzovenszky Károly (1815-1876)
Magyarország - Balatonfüred - orvos - 19. század - fürdőhely - gyógyfürdő
61(439)(092)Orzovenszky_K. *** 613.41(439-2Balatonfüred) *** 615.838(439-2Balatonfüred)
[AN 3634551]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2016.
Petrus Márta
   Talpra állás művészete : [elváltan boldogan] / Petrus Márta. - [Páty] : Zimber Kv., cop. 2016. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5178-4 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - válás - gyermeknevelés
613.865 *** 364.286 *** 37.018.1
[AN 3635289]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2016.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : merj önmagad lenni, és hagyd kibontakozni egyéniséged / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-596-8 fűzött : 2490,- Ft
személyiségfejlesztés - kreativitás
159.928.238 *** 37.026.9 *** 613.865
[AN 3634630]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2016.
Stadelmann, Ingeborg (1956-)
Die Hebammensprechstunde (magyar)
   A bába válaszol : természetes kísérés a várandósság, a szülés, a gyermekágy és a szoptatás idején gyógynövényekkel, homeopátiás szerekkel és illóolajokkal / Ingeborg Stadelmann ; [ford. Hudáky Rita]. - 3. kiad. - Budapest : Aromakeverékek Bt., 2016. - 388 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1515-1 fűzött : 3900,- Ft
terhesség - szülés - szoptatás - csecsemőgondozás - természetgyógyászat
618.2 *** 613.95 *** 615.89
[AN 3638790]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2016.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Metamorphosen des Seelenlebens (magyar)
   A lelki élet metamorfózisai : hét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1909. október 21. és 1910. május 29. között Berlinben tartott / [a fordítást ... szerk. Hegedűs Miklós]. - Budapest : Genius, cop. 2015. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-61-8 fűzött : 2900,- Ft
lélektan - művészetelmélet - antropozófia - előadóbeszéd
159.9(042) *** 701(042) *** 141.333(042)
[AN 3634973]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2016.
Szentesi Éva
   Hamvaimból / Szentesi Éva. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-159-3 kötött : 2990,- Ft
rákbetegség - méhnyak - magyar irodalom - memoár
618.146-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3634579]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2016.
Thrash, Agatha (1931-)
Natural treatments for hypertension (magyar)
   A magasvérnyomás-betegség természetes gyógymódjai : a természetes vérnyomás-beállítás és a gyógyszermentes életmód teljes programja / Agatha Thrash, Calvin Thrash ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2016. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7493-74-4 fűzött
magas vérnyomás - gyógyítás - egészséges életmód
616.12-008.331.1-085 *** 613
[AN 3638729]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2016.
Tóth Tamás, P. (1990-)
   HIV-vel élők én-elbeszélései / P. Tóth Tamás ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet ... - [Budapest] : MTA TTK Szociológiai Int., 2016. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-151. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8302-49-6 fűzött
AIDS - kutatási és fejlesztési jelentés
616.97:578.828:612.017.1
[AN 3634520]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8179 /2016.
Cucci, Giovanni
Paradiso virtuale o infer.net? (magyar)
   Virtuális paradicsom vagy pokol.com? : a digitális forradalom veszélyei és esélyei / Giovanni Cucci ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 121, [2] p. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-94-8 fűzött : 1800,- Ft
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - függőség - szociálhigiénia
681.3.004.14 *** 316.77 *** 613.86
[AN 3634967]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2016.
Wainewright, Max
How to code (magyar)
   Kódgép : kézikönyv szülőknek és tanároknak : útmutató felnőtteknek / Max Wainewright ; [ill. Mike Henson] ; [ford. Hetesi Gábor]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-445-749-7 fűzött
programozás - útmutató
519.68(036)
[AN 3634623]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2016.
Wainewright, Max
How to code (magyar)
   Kódgép : programozási útmutató lépésről lépésre / Max Wainewright ; [... ill. Mike Henson] ; [ford. Hetesi Gábor]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 4 db : ill., színes ; 25 cm
informatika - programozás - gyermekkönyv
681.3(02.053.2) *** 519.68(02.053.2)
[AN 3634631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 32 p.
ISBN 978-963-445-745-9 fűzött
[AN 3634634] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 32 p.
ISBN 978-963-445-746-6 fűzött
[AN 3634637] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 32 p.
ISBN 978-963-445-747-3 fűzött
[AN 3634644] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv. - 32 p.
ISBN 978-963-445-748-0 fűzött
[AN 3634647] MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8182 /2016.
Tihanyi László (1949-)
   Földgázfelhasználási és földgáztárolási helyzetkép Kelet-Európa országaiban / Tihanyi László, Szunyog István. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2016. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 33.)
Fűzött
Kelet-Európa - földgáz - tárolás - gázipar - energiafogyasztás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
66.076(4-11)"199/201" *** 662.76(4-11)"199/201"(083.41)
[AN 3634959]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8183 /2016.
Chovanyecz Enikő
   Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához / kész. Chovanyecz Enikő, Koch Edina, Szendefy János ; [közread. a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat]. - Budapest : M. Mérnöki Kamara Geotecnikai Tag., 2015. - 53 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88358-9-5 fűzött
mélyépítés - talajszilárdítás
624.138.1
[AN 3634508]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2016.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 10 : a XIII. és XIV. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Šahy-Ipolyság, 2015. május 30. : Berekfürdő, 2015. szeptember 19. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2016. - 191 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-6-6 fűzött
Magyarország - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy - 18. század - 19. század - 20. század
666.71(439)"17/19" *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3634853]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2016.
   Mérnökgelógia[!] - kőzetmechanika 2016 : Budapest, 2016. május 18. / szerk. Török Ákos, Görög Péter, Vásárhelyi Balázs. - Budapest : Hantken, 2016. - 374 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-11-3 fűzött
mérnökgeológia - kőzetmechanika - konferencia-kiadvány
624.12 *** 624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3634507]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8186 /2016.
Ambrus Lajos (1950-)
   A somlai : Somló, Sághegy, Kis-Somlyó / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2016. - 166 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Borozgató magyarok, ISSN 2416-3317 ; 4.)
ISBN 978-963-9985-94-0 fűzött : 3500,- Ft
Somló - borászat - szőlőtermesztés - helyismeret
663.2(439)(234.373.1Somló) *** 634.8(439)(234.373.1Somló) *** 908.439(234.373.1Somló)
[AN 3635465]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2016.
Braun, Christina
Bauernhof (magyar)
   Háziállatok : kukucskáló ablakokkal / [írta Christina Braun] ; [ill. Silke Voigt] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 7.)
ISBN 978-963-294-355-8 kötött : 3690,- Ft
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3634388]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2016.
Braun, Christina
Pferde & Ponys (magyar)
   Lovak és pónik : kukucskáló ablakokkal / [írta Christina Braun, Tatjana Marti] ; [ill. Silke Voigt] ; [ford. Kirják Mária]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 4.)
ISBN 978-963-294-356-5 kötött : 3690,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3634373]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2016.
   Az élelmiszeripar pénzügyi helyzetének vizsgálata / [szerk. Bene Andrea]. - Budapest : AKI, 2016. - 65 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-598-0 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - jövedelmezőség - 21. század - statisztikai adatközlés
63 *** 338.31 *** 663/664(439)"201"(083.41)
[AN 3635431]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2016.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (28.) (2016) (Kaposvár)
   28. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2016. május 25. = 28th Hungarian Conference on Rabbit Production / [szerk. Matics Zsolt] ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar. - Kaposvár : KE Agrár- és Környezettud. Kar, 2016. - 119 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-30-9 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3635519]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2016.
Szigethy Gábor (1942-)
   Balatonfüred-Csopak : borospincékben józanul / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2016. - 215 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Borozgató magyarok, ISSN 2416-3317 ; 2.)
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-9985-90-2 fűzött : 3500,- Ft
Balatonfüred-csopaki borvidék - Balaton-felvidék - borászat - helyismeret
663.2(439Balatonfüred-Csopak) *** 634.8(439Balatonfüred-Csopak) *** 908.439Balaton-felvidék
[AN 3635464]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2016.
   Változások kora : shifting patterns in agricultural research to changing climate : a "Mezőgazdaság és klímaváltozás: széles körű nemzetközi együttműködéssel a globális problémák megoldásáért" című konferencia kísérő kiadványa / szerk. Somogyi Norbert [et al.] ; kiad. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. - Gödöllő : NAIK, 2016. - 118 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2016. máj. 11-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-5230-9 fűzött
agrártudomány - élelmezésügy - globális felmelegedés - konferencia-kiadvány
63 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 338.439(100) *** 504.38.054
[AN 3635009]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8193 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8540-6 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3634699] MARC

ANSEL
UTF-88194 /2016.
Frank Júlia (1946-)
   Ínyenckonyha cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak : 555 recept / Frank Júlia, Zanker Zsuzsa, Csallos Margit. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2010. - 258 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5958-9 kötött : 2990,- Ft
diéta - cukorbetegség - fogyókúra - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3638495]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2016.
Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál (6.) (2016)
   6. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál : 2016.04.23. : receptgyűjtemény. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 69 p. ; 15x22 cm
Fűzött
Fülöp - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Fülöp)(083.12)
[AN 3634395]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2016.
Hargitai György (1963-)
   Erős Pista : kalandozás a főzés birodalmában : adventures in the realm of cooking : Wandern in der Welt des Kochens / [írta és az ételeket kész. Hargitai György] ; [fotók Balogh Tamás] ; [közread. az] Univer. - [Kecskemét] : Univer, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3634982]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2016.
   Levesek : mélytányérnyi boldogság - minden évszakra : [135 kipróbált recept] / [fel. szerk. Szép Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 2990,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3635240]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2016.
Serényi Zsolt (1972-)
   A Tetovált Séf - grill és barbecue télen-nyáron / [fotó Busák Attila]. - Budapest : Central Kv., cop. 2016. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Serényi Zsolt
ISBN 978-963-341-167-4 kötött : 4980,- Ft
grillsütés - füstölés - hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 641.526(083.12)
[AN 3634659]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2016.
Sweetser, Wendy
How to cook in 10 easy lessons (magyar)
   Tanulj meg főzni 10 lépésben! / Wendy Sweetser ; [ill. Joanna Kerr] ; [ford. Snopek Márta]. - Budapest : Babilon, cop. 2015. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Szuperprofi, ISSN 2498-6682)
ISBN 978-963-294-344-2 kötött : 3490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3634429]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8200 /2016.
Brenifier, Oscar (1954-)
Le bien et le mal, c'est quoi? (magyar)
   A jó és a rossz, az vajon mi? / írta Oscar Brenifier ; Clément Devaux rajz. ; [ford. Schultz Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Filóka, ISSN 2498-6690)
ISBN 978-963-415-299-6 fűzött : 2499,- Ft
etika - gyermekkönyv
17(02.053.2)
[AN 3634670]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2016.
Brenifier, Oscar (1954-)
Qui suis-je? (magyar)
   Ki vagyok én? / írta Oscar Brenifier ; Aurélien Débat rajz. ; [ford. Schultz Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Filóka, ISSN 2498-6690)
ISBN 978-963-415-057-2 fűzött : 2499,- Ft
filozófia - lélektan - gyermekkönyv
1(02.053.2) *** 159.9(02.053.2)
[AN 3634680]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2016.
Brenifier, Oscar (1954-)
La vie, c'est quoi? (magyar)
   Az élet, az vajon mi? / írta Oscar Brenifier ; Jérôme Ruillier rajz. ; [ford. Schultz Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Filóka, ISSN 2498-6690)
ISBN 978-963-415-065-7 fűzött : 2499,- Ft
élet értelme - halál - gyermekkönyv
128(02.053.2)
[AN 3634676]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2016.
Gyenge Zoltán (1962-)
   Emberéletünk határai : művészet, filozófia, művészetfilozófia / Gyenge Zoltán. - Gödöllő : Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 219, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-13-2 fűzött : 2900,- Ft
filozófiatörténet - lételmélet - művészetfilozófia
1(100)(091) *** 11 *** 7.01
[AN 3634774]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2016.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Jegyzetek a kései hagyatékból / Friedrich Wilhelm Nietzsche. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014-. - 20 cm
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3564377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hatalom akarásáról és az örök visszatérésről / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - 2016. - 115, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-09-5 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - filozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3634739] MARC

ANSEL
UTF-88205 /2016.
Simplikios (6. sz)
Symplikioy exīgīsis eis to toy Epiktītoy Egheiridion (magyar)
   Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz kézikönyvecskéjéhez / Steiger Kornél fordításában. - Budapest : Gondolat, 2016. - 200 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
ISBN 978-963-693-667-9 fűzött : 3400,- Ft
Epiktītos (50-138). Egheiridion
filozófia - ókori görög irodalom - kommentár
1(38)Epiktītos *** 875-96=945.11
[AN 3635421]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8206 /2016.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 1351, [8] p. : ill., térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-241-9 kötött : 3300,- Ft
22.04=945.11
[AN 3638486]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2016.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 7. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
22.04=945.11
[AN 3638492]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2016.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 1422 p., [4] t.fol. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-814-1 kötött
ISBN 978-963-361-815-8 fűzött
22.04=945.11
[AN 3638298]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
Life promises for couples (magyar)
   Életre szóló ígéretek pároknak : bibliai gondolatok / Gary Chapman ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Budapest : Harmat, 2016. - [6], 207 p. ; 18 cm
Kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - párkapcsolat
244 *** 316.472.4
[AN 3635070]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2016.
Cseri Kálmán (1939-)
   Tudom, kinek hittem : az Apostoli hitvallás magyarázata / Cseri Kálmán. - Jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2016. - 123 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-558-336-2 fűzött : 520,- Ft
apostoli hitvallás
238.2
[AN 3638425]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2016.
De Mello, Anthony (1931-1987)
   Halgass a szívedre! : életedben és hitedben / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-70-7 fűzött : 550,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3634932]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2016.
Forintos Attila
   Egyháztörténeti adattár / írta Forintos Attila. - Budapest : 3BT Műhely, 2013-. - 22 cm
Magyarország - katolikus egyház - egyházi személy - életrajz - kronológia
282(439)(092) *** 282(100)(092)
[AN 3471818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2016. - 284 p.
Bibliogr.: p. 270-284.
ISBN 978-963-9864-42-9 fűzött
[AN 3634751] MARC

ANSEL
UTF-88213 /2016.
Füzeskuti Ferenc
   Karma és újraszületés / láma Csöpel. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2016]. - 111, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
Bibliogr.: p. [112-113].
ISBN 978-963-89714-6-3 fűzött
tibeti buddhizmus - lélekvándorlás
294.321(515) *** 129.4
[AN 3634601]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2016.
Füzeskuti Ferenc
   Vannak-e csodák? : buddhista filozófia a gyakorlatban / Thinley Norbu nyomán Csöpel láma ; [közread. a] Buddhista Meditációs Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2016]. - 73 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-05-2 fűzött
buddhizmus - tanmese
294.3(0:82-342)
[AN 3634614]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2016.
Gromon András (1951-)
   Isten országa rajtatok áll vagy bukik! : vázlatok Jézus arcképéhez / Gromon András. - Dunakeszi : Elpídia, 2016. - 409, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89881-1-9 fűzött : 2500,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3635397]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2016.
Ivancsó István (1953-)
   Görög katolikus liturgika / Ivancsó István. - 3. jav. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Hittud. Főisk., 2015. - 310 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 32.)
Bibliogr.: p. 297-298.
Fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - egyetemi tankönyv
264(075.8) *** 281.5.018.2(075.8)
[AN 3638740]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2016.
Karácsony András (1957-)
   A jogtudomány teológusa : Carl Schmitt politikai teológiája / Karácsony András. - Gödöllő-Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 216, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 201-216.
ISBN 978-615-5601-15-6 fűzött : 3400,- Ft
Schmitt, Carl (1888-1985)
Németország - vallásfilozófia - politikai filozófia - filozófus - 20. század
21 *** 321.01 *** 1(430)(092)Schmitt,_C.
[AN 3634696]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2016.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: nagyböjt, lelki napok / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-610-1 kötött : 2850,- Ft
homília
252
[AN 3635294]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2016.
Kowalska, Maria Faustyna (1905-1938)
Dzienniczek (magyar) (vál.)
   Te tudod, szeretlek Téged! : Szent Fausztina nővér / [ford. Koncz Éva] ; [... egybegyűjt. Varga Zoltán]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 77, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-650-8 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3635108]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2016.
   Napi elmélkedések : [névtelen szerencsejátékosok] / [közread. a] Gamblers Anonymous Magyarország. - [Budapest] : Gamblers Anonymous Magyarország, [2016]. - [368] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-5255-2 kötött
szenvedélybetegség - szerencsejáték - elmélkedés - ima
242 *** 243 *** 364.272 *** 794.9
[AN 3635401]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2016.
   Pasztoráció : bizalom : beharangozó, meditáció, bátorító, zarándoklat, életre valók, tudástár / [szerk. Bodó Sára és Móré E. Csaba] ; [közread. az] Egyházkerületi Pasztorációs Intézet. - Debrecen : Egyházker. Pasztorációs Int., 2016. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5156-2 fűzött
lelki gondozás - bizalom
253
[AN 3634384]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2016.
Seethaler, Karin
Die Kraft der Kontemplation (magyar)
   A szemlélődő ima gyógyító ereje és áldása / Karin Seethaler ; Jálics Ferenc előszavával ; [ford. Bruncsák István]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-615-5045-68-4 fűzött : 2000,- Ft
keresztény misztika - imádkozás
248.212 *** 248.143.2
[AN 3635015]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2016.
Sehlin, Gunhild (1911-1996)
Marias lilla åsna (magyar)
   Mária kis szamara / Gunhild Sehlin ; [ford. Bogláryné Mailáth Edina] ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2015, cop. 1988. - 73, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-363-367-0 kötött : 1990,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom
244(0:82-93)
[AN 3638731]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2016.
Wallner, Karl (1963-)
Die Sakramente (magyar)
   A szentségek életünkben és hitünkben / Karl Wallner ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-69-1 fűzött : 550,- Ft
szentség - vallásos irodalom
265 *** 244
[AN 3634917]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8225 /2016.
Baktay Zelka (1969-)
   Szülők kézikönyve : hogyan leljük örömünket gyermekeinkben? / Baktay Zelka és Baktay Miklós. - [Bőcs] : Rebann Kft., [2016]. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4164-8 fűzött
szülő - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeknevelés
316.472.4 *** 159.922-055.5/.7 *** 37.018.2
[AN 3635081]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2016.
Beck, Ulrich (1944-2015)
Fernliebe (magyar)
   Távszerelem/távszeretet : életformák a globális korszakban / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; [ford. G. Klement Ildikó]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 213 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 199-210.
ISBN 978-615-5372-51-3 fűzött
személyes kapcsolat - interkulturális kapcsolat - életmód - családi élet - migráció - vendégmunkás - globalizáció - 21. század
316.472.43 *** 325 *** 316.37-057.56 *** 316.7
[AN 3634544]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2016.
Boulad, Henri (1931-)
   Az iszlám és a muszlim nők Egyiptomban / Henri Boulad ; [... ford. Szabóné Révész Magda]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 31 p. ; 20 cm. - (Ϡ-füzetek ; 28.)
ISBN 978-615-5045-67-7 fűzött : 350,- Ft
Egyiptom - nők a társadalomban - nőmozgalom - iszlám
316.37-055.2(620) *** 329.7-055.2(620) *** 297(620)
[AN 3634916]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2016.
Demeter Gábor (1980-)
   A Balkán és az Oszmán Birodalom : társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig / Demeter Gábor. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014-2016. - 2 db ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Oszmán-török Birodalom - Balkán - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
316.32(560)"17/18" *** 338(091)(560)"17/18" *** 316.32(497)"17/19" *** 338(091)(497)"17/19"
[AN 3564330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Oszmán Birodalom : Rumélia, Anatólia, Közel-Kelet. - 2016. - 753 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 685-707.
ISBN 978-963-416-026-7 kötött : 4000,- Ft
[AN 3634535] MARC

ANSEL
UTF-88229 /2016.
Frühwirth Mihály (1940-)
   Fiókok mélyéről : válogatás a vecsési németség fényképeiből = Schubladen-Schätze : eine Auswahl aus den Bildern der Wetschescher Deutschen / Frühwirth Mihály, Vass Erika ; [... ford. ... Jaszmann Gabriella] ; [kiad. ... Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Vecsés : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 371 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-12-5433-4 kötött
Vecsés - magyarországi németek - 20. század - fényképalbum
316.347(=30)(439-2Vecsés)"19"(084.12)
[AN 3634947]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2016.
Herman, Edward S. (1925-)
Manufacturing consent (magyar)
   Az egyetértés-gépezet : a tömegmédia politikai gazdaságtana / Edward S. Herman, Noam Chomsky ; [ford. Konok Péter]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 390 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-072-6 fűzött : 3990,- Ft
tömegtájékoztatási eszköz - politikai propaganda - 20. század - médiapolitika
316.774(100) *** 659.3 *** 327.8(100)"19" *** 351.751(100)
[AN 3635025]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2016.
Kovács Gusztáv (1980-)
   Új szülők, új gyermekek : miképpen változtatja meg szülői felelősségünket a reprodukciós medicina / Kovács Gusztáv ; [közread. a] Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2014 [!2016]. - 233 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-05-9 fűzött
szülő-gyermek kapcsolat - családtervezés - gyermekvállalás
316.356.2 *** 173 *** 314.3 *** 265.5
[AN 3638499]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2016.
Németh Géza (1954-)
   Sör jégkockával : bevezetés más világokba / Németh Géza. - [Budapest] : Flaccus, cop. 2016. - 557 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-29-7 kötött : 5500,- Ft
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
316.722(100)(0:82-992) *** 908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3635296]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2016.
   Parasztsors, magyar sors : emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról / [szerk. ifj. Arató György] ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, cop. 2016. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80049-1-6 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - magyarság - parasztság - felkelés - népi mozgalom - 16. század - 20. század
316.32(439) *** 316.343.64(439) *** 323.1(=945.11) *** 943.9"1514" *** 329.73(439)"19"
[AN 3635311]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2016.
Platschek Sándor
   Boldogan éltem köztük.. : zsidók Pilisvörösváron, 1707-1944 / Platschek Sándor. - Piliscsaba : Magánkiad., 2016-. - 18 cm
Pilisvörösvár - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Pilisvörösvár) *** 943.9-2Pilisvörösvár(=924)
[AN 3634881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 461, [2] : ill.
Gálosi Soma és Kiss Arnold írásaival
ISBN 978-963-12-5346-7 kötött
[AN 3634883] MARC

ANSEL
UTF-88235 /2016.
Thienemann Tivadar (1890-1985)
The interpretation of language (magyar)
   A nyelv interpretációja / Thass-Thienemann Tivadar. - Budapest : Tinta Kvk., 2016-. - 24 cm
nyelvészet - nyelvfilozófia - pszicholingvisztika
316.77 *** 800.1 *** 159.9
[AN 3634454]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nyelv szimbolikus jelentése. - 2016. - 358 p. : ill. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 189.)
Ford. Simoncsics Péter. - Bibliogr.: p. 333-342.
ISBN 978-963-409-064-9 fűzött : 2990,- Ft
pszicholingvisztika - jelkép
800.1 *** 159.9 *** 316.77 *** 003.62
[AN 3634459] MARC

ANSEL
UTF-88236 /2016.
Zimbardo, Philip (1933-)
Man (dis)connected (magyar)
   Nincs kapcsolat : hová lettek a férfiak? / Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombe ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 493 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 407-408.
ISBN 978-963-310-789-8 fűzött : 3999,- Ft
nemek lélektana - férfi - párkapcsolat
316.472.4 *** 316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3635164]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8237 /2016.
Farkas Zoltán (1956-)
   Néptánc alaptechnikák módszertana : ugrós, Lakócsa táncai, kalotaszegi csárdás / Farkas Zoltán ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK ZTI, 2015. - 102, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5167-05-8 fűzött
néptánc - magyar néprajz - tankönyv
394.3(=945.11)(078) *** 793.31(=945.11)(078)
[AN 3639022]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8238 /2016.
   Afrikai terrorista és szakadár szervezetek / [szerk. Kiss Álmos Péter] ; [kiad. ... Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 465 p. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5527-80-7 kötött : 4900,- Ft
Afrika - terrorszervezet - ellenállási mozgalom - 20. század - 21. század
323.285(6)"19/201" *** 323.26(6)"19/201"
[AN 3638799]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2016.
Boulad, Henri (1931-)
   Európa lelke : a kereszténység és a migráció ma / Henri Boulad ; [ford. Szabóné Révész Magda]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 32 p. ; 20 cm. - (Ϡ-füzetek ; 27.)
ISBN 978-615-5045-66-0 fűzött : 350,- Ft
Európa - migráció - 21. század
325.1(4)"201" *** 325.1(100)"201"
[AN 3634915]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2016.
   Megroppant világrend : a nagyhatalmak úton egy új világ felé / szerk. Ormos Mária. - Budapest : Argumentum, 2016. - 215 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-767-0 fűzött : 2500,- Ft
világpolitika - világrendszer - 21. század
327(100)"200/201" *** 321.8
[AN 3634517]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2016.
Nagy Ervin (1977-)
   Omladozó téveszmék : írások Istenről, az emberekről és eszmékről / Nagy Ervin. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 141 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5601-18-7 fűzött : 2800,- Ft
politológia - szociáletika - publicisztika
32.001(0:82-92) *** 172(0:82-92)
[AN 3634716]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8242 /2016.
Erdős Zoltán
   Villány története a kezdetektől 1990-ig / Erdős Zoltán ; [közread. a] Pannon Kultúra Alapítvány. - Pécs : Pannon Kultúra Alapítvány, 2016. - 358 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-354. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-4693-3 fűzött
Villány - helytörténet
943.9-2Villány
[AN 3634615]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2016.
Fábiánné Szenczi Ibolya
   Csongrád város irodalmi öröksége / Fábiánné Szenczi Ibolya. - Csongrád : Távlat, 2015. - 241, [6] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89643-3-5 kötött
Csongrád - helyi társadalom - író - szerkesztő - 20. század - művelődéstörténet - életrajz
929(439-2Csongrád) *** 894.511(439-2Csongrád)(092) *** 930.85(439-2Csongrád)(092)
[AN 3635250]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2016.
   Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben : tanulmánykötet és kiállítási katalógus = The wives of princes and freedom of religion in Transylvania / [... szerk. ... Udvarhelyi Erzsébet, Nagy Károly] ; [közread. a] Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény. - Veszprém : Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjt., 2016. - 285 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
A kiállítást Veszprémben, 2013. máj. 6 - dec. 31. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1005-7 fűzött
Erdély - művelődéstörténet - egyháztörténet - társadalomtörténet - uralkodócsalád - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
930.85(439.21)"15/16" *** 28(439.21)"15/16" *** 316.32(439.21)"15/16" *** 929(439.21) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3634962]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2016.
Fodor István (1943-)
   Mikor volt a honfoglalás? / Fodor István. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8448-5 kötött : 1490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás - régészet - történettudomány
943.9"08/09" *** 904(439)"08/09" *** 930.1(439)
[AN 3635145]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2016.
   Hadak útján XXIV : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája : Esztergom, 2014. november 4-6. = Conference of young scholars on the Migration Period : November 4-6, 2014, Esztergom / főszerk. Türk Attila ; szerk. Balogh Csilla, Major Balázs. - Esztergom ; [Piliscsaba] : PPKE BTK Régészeti Tansz. ; Budapest : MTA BTK M. Őstörténeti Témacsop. : Archaeolingua, 2015-. - 29 cm
Kárpát-medence - Közép-Európa - őstörténet - régészet - népvándorlás
904(369) *** 904(4-191)"04/08" *** 930.8(=00)(4-11)
[AN 3635456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 872 p. : ill., részben színes. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 3.1). (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 3.1)
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és orosz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német, orosz és magyar nyelven
ISBN 978-963-9911-63-5 kötött
[AN 3635461] MARC

ANSEL
UTF-88247 /2016.
   A helyi diktatúra "bája" / [szerk. Takács Péter]. - Nyíregyháza : Periférián Kult. és Művel. Alapítvány, 2016. - 105 p. ; 20 cm. - (Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából, ISSN 2498-7182 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80453-0-8 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helytörténet - politikai üldözés - állami terror - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - 20. század
943.916.1"19" *** 323.282(439.161)"1945/196"
[AN 3635480]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2016.
   Integrated utilization of advanced technologies in archaeology and heritage management : master course and continuing professional education course : 23 November 2015 - 29 February 2016, Budapest : supplemented with the new approaches and research projects connected to digital technologies in Hungarian archaeology and heritage management / ed. by Zsuzsanna Renner, Erzsébet Jerem, József Laszlovszky ; [publ. by the] Archaeolingua, Central European University. - Budapest : Archaeolingua : CEU, 2016. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9911-82-6 fűzött
régészet - kulturális örökség - műemlékvédelem
902 *** 008 *** 7.025.3/.4
[AN 3635439]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2016.
Joó Tibor (1901-1945)
   Mátyás és birodalma / Joó Tibor ; [... sajtó alá rend. Turbucz Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 150 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 29.)
ISBN 978-615-5257-95-7 fűzött : 2800,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 3634745]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2016.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szulejmán : sorozat és történelem / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Figyelem K., 2016. - 216, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-5596-48-3 fűzött : 2299,- Ft
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
Oszmán-török Birodalom - uralkodó - történelem - művelődéstörténet - 16. század - televíziós műsorszám
956.0(092)Szulejmán,_I. *** 956.0"15" *** 930.85(560)"15" *** 791.9.097(560)
[AN 3639015]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2016.
Kiss P. Attila
   "...ut strenui viri..." : a Kárpát-medencei gepidák története / Kiss P. Attila ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely, Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola ... - Szeged : SZTE Történelemtudományi Doktori Isk. : Szegedi Középkorász Műhely, 2015. - 289 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 252-280. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-468-9 fűzött
Kárpát-medence - gepidák - nemzettörténelem - régészet
930.8(=590)(4-191) *** 904(4-191)
[AN 3634563]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2016.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2007. - 1035 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966.
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3638974]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2016.
Marjanucz László (1954-)
   Trianon szülötte : fejezetek Gyálarét történelméből, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra / Marjanucz László ; [közread. a Gyálaréti Civil Összefogás Közhasznú Egyesület]. - Szeged : Gyálaréti Civil Összefogás Közhasznú Egyes., [2016]. - 74 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-5357-3 fűzött
Gyála - Gyálarét - helytörténet
943.9-2Gyálarét *** 943.9-13-2Gyála
[AN 3634925]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2016.
Morató, Cristina (1961-)
Divas rebeldes (magyar)
   Rebellis dívák / Cristina Morató ; [... ford. Nemes Krisztina és Smid Bernadett]. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 389, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-964-4 fűzött : 2900,- Ft
híres ember - nő - 20. század
929-055.2(100)"19"
[AN 3634970]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2016.
Péterné Fehér Mária (1953-)
   "Üdvözlégy Császárunk!" : Ferenc József két látogatása Kecskeméten / Péterné Fehér Mária. - Kecskemét : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2015. - 121 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek, ISSN 2498-6763 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4357-4 fűzött
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Kecskemét - magyar történelem - helytörténet - uralkodó - 19. század - századforduló
943.9-2Kecskemét"185" *** 943.9(092)Ferenc_József,_I.
[AN 3635105]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2016.
   Polsko - węgierska czytanka historyczna = Lengyel - magyar történelmi olvasókönyv / [... szerk. és kieg. ... Biernacki Karol, Rotár Krisztina] ; [wyd.] Samorząd Polski w Segedynie, ... Polsko - Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne. - Jav., bőv., átd. kiad. - Szeged : Samorząd Polski w Segedynie : Polsko - Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne, 2016. - 222, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8868-4)
Lengyelország - magyar történelem - történelem - történelmi kapcsolat - művelődéstörténet
943.8 *** 943.9 *** 327(439)(438) *** 930.85(439)(438)
[AN 3638736]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2016.
Prófusz György
   Örökségünk Vassurány / Prófusz György. - Vassurány : Prófusz Gy., 2016. - 264 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3368-1 kötött
Vassurány - helytörténet - helyismeret
943.9-2Vassurány *** 908.439-2Vassurány
[AN 3634523]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2016.
Rast-Eicher, Antoinette (1962-)
   Fibres : microscopy of archeological textiles and furs / Antoinette Rast-Eicher. - Budapest : Archaeolingua, 2016. - 358 p. : ill. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 36.)
Bibliogr.: p. 298-350.
ISBN 978-963-9911-78-9 kötött
régészeti kormeghatározás - textilmaradvány - szőrme - mikroszkópos vizsgálat
902.6 *** 637.612 *** 904.04 *** 677 *** 681.723
[AN 3635504]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2016.
Sitkei Béla (1948-)
   A hely, ahol élünk : ismerős arcok / Sitkei Béla. - Budapest : NEXUS Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Bt., cop. 2016. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5148-7 kötött
Kunszentmiklós - helyismeret - helyi társadalom - publicisztika - interjú
929(439-2Kunszentmiklós)(047.53) *** 908.439-2Kunszentmiklós(0:82-92)
[AN 3635163]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2016.
Tóth Sándor László (1954-)
   A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században / Tóth Sándor László ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. ...]. - 2. jav. kiad. - [Ópusztaszer] : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Nonprofit Kft. ; [Szeged] : Belvedere Meridionale, cop. 2016. - 632 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 595-631.
ISBN 978-615-5372-58-2 kötött
honfoglalás előtti kor - magyar történelem - honfoglalás - államalapítás
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09"
[AN 3638764]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2016.
Újszászi Ilona (1959-)
   Hogyan lettek ők "amerikai magyarok"? : vallomások ott-hon az itthonról / Újszászi Ilona. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 360 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-356.
ISBN 978-615-5372-56-8 fűzött
Egyesült Államok - magyarság - emigráció - külföldön élő magyar személyiség - századforduló - 20. század - 21. század - portré - interjú
929(=945.11)(73)(047.53) *** 325.25(=945.11)(73)(091)(092)
[AN 3634561]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2016.
   Ukrajna 2010: honnan hová? = Ukraïna 2010: zvìdki ì kudi vona prâmuê?. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2016. - 70, 75 p. : ill., színes ; 24 cm. - (KEKK tanulmányok, ISSN 2063-9821 ; 2.)
A Nyíregyházán, 2010. márc. 26-án rendezett nemzetközi konferencia előadásai. - A magyar és az ukrán nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-68-9 fűzött
Ukrajna - Magyarország - történelem - nemzetközi kapcsolat - határ menti kapcsolat - ukrainisztika - gazdasági helyzet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
947.7"200" *** 327(47)"200" *** 338.1(477)"200" *** 008(=81) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3635330]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8263 /2016.
   Baja ...a mi városunk. - 2. átd. kiad. - Baja : Foto Reklámstúdió Kft., 2016. - 203 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-5018-3)
Baja - helyismeret
908.439-2Baja
[AN 3638417]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2016.
   Civil város : lakatlan ingatlanok a közösségek szolgálatában / [szerk. Oravecz Júlia, Polyák Levente és Schanz Judit] ; [közread. a KÉK - Kortárs Építészeti Központ Alapítvány]. - Budapest : Kortárs Építészeti Közp. Alapítvány, 2016. - 194 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80406-0-0 fűzött
Budapest - urbanisztika - ingatlan - hasznosítás - civil szervezet - közösségfejlesztés - 21. század
911.375(439-2Bp.)"200/201" *** 347.214.2(439-2Bp.) *** 334.012.46(439) *** 316.45(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3634412]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2016.
Csortos Szabó Sándor (1962-)
   Wagner kertje = Wagner's garden / Csortos Szabó Sándor ; [kiad. a Budapest Film Produkciós Kft.]. - Limitált kiad. - [Budapest] : Budapest Film Produkciós Kft., 2016. - [113] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-4984-2 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Csortos_Szabó_S.
[AN 3634436]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2016.
   Nagyrábé 800, 1215-2015 : Nagyrábé múltja, jelene és jövője / [szerk. Bakó Endre, Bogya Pál, Korponai Sándor] ; Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület ... kiadványa. - Nagyrábé : Önkormányzat : Nagyrábéi Baráti Kör és Egyes., 2016. - 64 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
A Nagyrábén 2015. nov. 26-án tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Főcím a borítófedélről
Fűzött
Nagyrábé - helyismeret
908.439-2Nagyrábé
[AN 3634451]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2016.
Portugal (magyar)
   Portugália / [... szerk. Carine Tracanelli] ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 391 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-8418-8 fűzött : 7200,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 3638709]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2016.
Szántó Dávid (1981-)
   London : világgá mentünk! : ...mert utazni jó / [szerző Szántó Dávid]. - [Budapest] : Ferrero Magyarország Kft., [2016]. - 82 p. : ill., színes ; 21x21 cm + 6 mell.
ISBN 978-963-12-5195-1 kötött
London - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.410-2London(02.053.2) *** 087.5
[AN 3634443]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2016.
Szökrényes Anita
   Bakonybél a Bakony szívében / Szökrényes Anita. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 121, [7] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [122-123].
ISBN 978-615-5600-26-5 kötött
Bakony - Bakonybél - helyismeret - természeti környezet
908.439(234.373.1) *** 908.439-2Bakonybél *** 502(234.373.1)
[AN 3638420]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2016.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, hattyúdalocska : Veszprém felé, Erdély felé : életünk, útjaink / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla, Soós Andrea. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2016. - 112 p. : ill., főként színes ; 32 cm + CD
melléklet címe: Versek Erdőntúlról
ISBN 978-615-80435-0-2 kötött : 7300,- Ft
Erdély - helyismeret - auditív dokumentum - memoár - fényképalbum
908.498.4(0:82-94) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3634869]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8271 /2016.
Kiss László (1951-)
   Ügynökmese : egy történészi spekuláció genezise / Kiss László. - Pécs : Kódex, 2016. - 442 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5290-09-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - per - 21. század - titkosszolgálat - Kádár-korszak - memoár - történelmi forrás
34.096(439)"200/201"(093) *** 351.746.1(439)"198"(0:82-94)
[AN 3635036]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2016.
   Legyen ez az épület mindenkor az igazság temploma / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea] ; [közread. a] Debreceni Ítélőtábla. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2016. - 70 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4874-6 fűzött
Debreceni Királyi Ítélőtábla
Debrecen - bíróság
347.992(439-2Debrecen) *** 725.15(439-2Debrecen)
[AN 3634458]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2016.
   Tanulmányok a Debreceni Ítélőtábla 10 éves évfordulójára / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea] ; [közread. a] Debreceni Ítélőtábla. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2016. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4838-8 fűzött
Magyarország - büntetőjog - polgári jog
343(439) *** 347(439)
[AN 3634469]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2016.
   Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya / szerk. Tilk Péter ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2016. - 534 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-429-042-1 kötött
Magyarország - Európai Unió - jogrendszer - jogharmonizáció - összehasonlító jog
34(4-62) *** 34(439) *** 340.137.3(4-62) *** 340.5
[AN 3635043]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2016.
   Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból, 1945-1949 / szerk. és vál. Farkas Ádám, Kelemen Roland ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium]. - [Győr] : BLSZK, 2015-2016. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - jogtörténet - katonai büntetőjog - 1940-es évek - 1945 utáni időszak - jogszabálygyűjtemény
344(439)"1945/1949"(094)
[AN 3616547]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2016. - 211 p.
ISBN 978-615-5391-75-0 fűzött
[AN 3634518] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8276 /2016.
Benkő Lajos (1920-1975)
   Veszprémtől Pockingig : napló, 1945. március 2 - október 2. / Benkő Lajos ; [szerk. Nagy Balázs Vince]. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2016. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Veszprémből Veszprémbe, ISSN 2416-0369)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-7229-48-0 kötött
Pocking - hadifogoly - második világháború - magyar irodalom - napló
355.257.7(430-2Pocking)(=945.11)"1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3634345]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2016.
Bokros Tünde Ibolya
   A Magyar Honvédség katonai szerepvállalása Afganisztánban : tapasztalatgyűjtemény / [riporter] Bokros Tünde Ibolya ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 107 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5527-81-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - Afganisztán - békefenntartó erő - katonatiszt - ezredforduló - 21. század - interjú
355(439)(092)(047.53) *** 355.357(581)"200/201"
[AN 3635114]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2016.
Farkass Jenő (1896-1951)
   Budapesti ostromnapló : 1944. december 10 - 1945. május 4. / Farkass Jenő ; [... szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Turbucz Péter] ; [Farkass Jenő életrajzát írta Sághy Marianne]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 210 p. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 11.)
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 978-615-5601-14-9 fűzött : 3400,- Ft
Budapest - hadtörténet - helytörténet - második világháború - magyar irodalom - napló
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3634706]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2016.
   A hadtudomány és a hadviselés komplexitása a 21. században : tanulmánykötet / szerk. Krajnc Zoltán, Csengeri János ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 249 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-78-4 fűzött
hadtudomány
355/359
[AN 3635120]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2016.
Hoffman, David E.
The billion dollar spy (magyar)
   A milliárddolláros kém / David E. Hoffman ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 375 p. : ill. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Bibliogr.
ISBN 978-963-261-370-3 fűzött : 3499,- Ft
Tolkačëv, Adolʹf Georgievič (1927-1986)
Szovjetunió - Egyesült Államok - katonai hírszerzés - hírszerző - mérnök - amerikai angol irodalom - hidegháború - 20. század - dokumentumregény
355.40(47)(092)Tolkačëv,_A. *** 355.40(73)"197/198" *** 820-31(73)=945.11
[AN 3635063]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2016.
Imre Gábor (1890-1976)
   A pokol tornácán : Imre Gábor kadét doberdói naplója / [szerk., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Pintér Tamás]. - Budapest : NHKA, 2016. - 247 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Nagy háború könyvek, ISSN 2498-5953 ; 1.)
Összefoglalás angol, olasz, horvát és szerb nyelven
ISBN 978-963-12-5394-8 fűzött : 3200,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Doberdó - magyar irodalom - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(436/439)"1915"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3635129]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8282 /2016.
ECVision (magyar)
   ECVision : a szupervízió és a coaching európai fogalomtára és kompetenciaprofilja / szerzők Marina Ajduković [et al.] ; [a ... fordítást kész. Berczik Klára és Madai Krisztina]. - Budapest : MSZCT, 2016. - 159 p. ; 21 cm. - (Szupervizorok könyvespolca, ISSN 2498-6771 ; 1.)
ISBN 978-963-12-5165-4 fűzött
coaching - tanácsadás
659.2 *** 658.1
[AN 3635370]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2016.
Gardner, Howard (1943-)
Good work (magyar)
   Jó munka : amikor a kiválóság és az etika találkozik / Howard Gardner, Csíkszentmihályi Mihály, William Damon ; [ford. Szendi Gábor és Váradi Judit]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2008. - 398 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-819-2 fűzött : 3499,- Ft
foglalkozási erkölcs - munkalélektan
65.013 *** 174
[AN 3638820]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8284 /2016.
   Alternatív munkaerőpiac : fejezetek munkatudományi, munkaerő-piaci kutatásokból, 2008-2015 / szerk. Zádori Iván ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidélfejlesztési Kar. - [Szekszárd] : PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. - 399 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-751-1 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaerőpiac - 21. század
331(439)"200/201" *** 331.5(439)"200/201"
[AN 3635014]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2016.
   Bevezetés a piackutatásba / [szerk.] Veres Zoltán, Hoffmann Márta, Kozák Ákos. - Budapest : Akad. K., 2016. - 396 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 395-396.
ISBN 978-963-05-9675-6 fűzött
piackutatás
339.13.017 *** 658.8.012.12 *** 659.113.2
[AN 3638975]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2016.
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2016)
   Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2016. április 12. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Pierog Anita, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GTK, [2016]. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3634417]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2016.
   Elhagyni Magyarországot : elvárások a külföldi élettel kapcsolatban, a hazatérés lehetőségei / kiad. az Ostrakon Hallgatói Szervezetért Egyesület. - Budapest : Ostrakon Hallgatói Szervezetért Egyes., [2016]. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5173-9 fűzött
Magyarország - emigráció - külföldi munkavállalás - diplomás - ezredforduló - 21. század - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés
331.556.46 *** 325.25(=945.11)(100)"200/201"(083.41) *** 331.5-057.85(439)"200/201"(083.41)
[AN 3634534]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2016.
Eperjesi Zoltán (1976-)
   Versenyképesség és szociális kohézió az Európai Unióban / Eperjesi Zoltán ; [közread. a] Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Fiatal Doktorok Tudományos Közössége ; [kiad. a Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató-Fejlesztő Központ közhasznú Egyesület]. - Debrecen ; [Mátészalka] : Keleti Háromhatár-Szeglet Kut.-Fejlesztő Közp. Közhasznú Egyes., 2016. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-143.
ISBN 978-963-12-4761-9 fűzött
Európai Unió - pénzügyi támogatás - kohéziós alap - szociálpolitika - versenyképesség - 21. század
339.923(4-62)"201" *** 338.246.027(4-62) *** 339.96(4-62) *** 364(4-62) *** 339.137.2(4-62)
[AN 3634440]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2016.
   Kiút az adósságcsapdából : a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hitel-S programja / [szerk. Vincze Anna] ; [közrem. Major Gábor, Kocsis Attila]. - [Budapest] : MMSZ, [2016]. - 41 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-80372-7-3 fűzött
Magyarország - hitelügy - bankügylet - 21. század - útmutató
336.77(439)(036)
[AN 3635086]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2016.
   Közlekedésfejlesztés Magyarországon, 2015 / [szerk. Hamarné Szabó Mária] ; [rend. Magyar Mérnöki Kamara]. - [Budapest] : Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 2015. - 178 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
A Balatonföldváron, 2015. május 12-14. között azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88358-8-8 fűzött
Magyarország - közlekedésügy - közlekedésszervezés - 21. század
338.47(439)"200/201" *** 656(439)"200/201"
[AN 3634930]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2016.
   Minden, amit az iratkezelésről tudni kell : [az elektronikus irat- és dokumentumkezelés elmélete és gyakorlata a magyar közigazgatásban] / [szerk. Varga László]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Dóm K., cop. 2016. - 351 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5376-85-6 fűzött : 6590,- Ft
számítógépes ügyviteltechnika
651 *** 681.3.004.14
[AN 3635180]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2016.
Varian, Hal R. (1947-)
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán és Temesi József]. - 4. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2012. - XXX, 815 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9180-5 kötött
mikroökonómia
330.101.542
[AN 3638986]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8293 /2016.
Tölgyesi Klára
   A hullámvasút biztonsági őre : a folyamatkísérő tréner szerepe a Máltai Gyerekesély projektben / Tölgyesi Klára ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - [Budapest] : MMSZ, 2015. - 74 p. : ill., színes ; 18x18 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-615-80372-5-9 fűzött
gyermekvédelem - szociális munka - útmutató
364.65-053.2/.6 *** 364.62(036)
[AN 3635095]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8294 /2016.
   20 éves jubileumi évkönyv, 1996-2016 / [közread. a] Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola. - Balassagyarmat : Szabó L. Ált. Isk., 2016. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szabó Lőrinc Általános Iskola (Balassagyarmat)
Balassagyarmat - általános iskola
373.3(439-2Balassagyarmat)
[AN 3634935]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2016.
Biermann, Ingrid (1952-)
Spiele zur Wahrnehmungsförderung (magyar)
   Érzékelésfejlesztő foglalkozások / Ingrid Biermann ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 159 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-7296-98-7 fűzött : 2480,- Ft
képességfejlesztés - érzékelés - fejlesztő játék - óvodapedagógia
37.025 *** 159.93 *** 371.382 *** 372.3
[AN 3635197]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2016.
Carey, Tanith
Taming the tiger parent (magyar)
   Szülőszelidítés / Tanith Carey ; [ford. Orosz Ildikó]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 242 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-221-6 fűzött : 2490,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3635287]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2016.
   Gyermeknevelés a Hegyvidéken / [szerk. Gilicze Zoltán] ; [közread. a] Hegyvidéki Önkormányzat. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2015. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - oktatási intézmény
373(439-2Bp.XII.)
[AN 3635217]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2016.
Healy, Maureen (1972-)
Growing happy kids (magyar)
   Neveljünk boldog gyermeket : lépések az önbizalom, a siker és a teljes élet felé / Maureen Healy ; [ford. Bertalan György és Pál-Kovács Mariann]. - Budapest : Cor Leonis, [2016]. - 246 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 978-615-80362-8-3 fűzött : 2990,- Ft
gyermeknevelés - boldogság
37.018.1 *** 159.942
[AN 3635173]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2016.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2016) (Budapest)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2016. április 28. : rezümékötet / [szerk. Molnár Anna és Szente-Varga Mónika] ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. - [Budapest] : NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 47 p. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5527-86-9 fűzött
Európai Unió - biztonságpolitika - nemzetközi kapcsolat - tudományos diákkör - 21. század - konferencia-kiadvány
378.184 *** 355.02 *** 327(100)"20" *** 327(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3635137]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvoda pedagógusoknak : Dél-Alföld Régió / [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-682-871-4 fűzött
környezeti nevelés - óvodapedagógia - módszertan
37.033 *** 372.3 *** 371.3
[AN 3634963]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2016.
   Sodrásban : képzések, kutatások, 1975-2015 : tanulmányok / szerk. Sütő Erika, Szirmai Éva, Újvári Edit ; [közread.] a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Juhász Gy. Felsőokt. K., 2016. - 298 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5455-56-8 fűzött
Szeged - felnőttoktatás - oktatáskutatás
374.7(439-2Szeged) *** 37
[AN 3635219]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2016.
Winkler Márta (1934-)
   Örömre nevelni / Winkler Márta. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5251-68-9 kötött : 2480,- Ft : 8 EUR
pedagógiai lélektan - pedagógiai munka - módszertan
37.015.3 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3634409]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8303 /2016.
Békés Sándor (1940-)
   Gyolcsfehér nyírfák között : vadásznapló, 2012-2015 / Békés Sándor ; [a ... rajzokat Szarvas Pongrácz ... kész.]. - Pécs : Kódex, 2016. - 304 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5290-08-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - napló
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3635020]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2016.
Bodnár Zalán
   EB Párizstól Párizsig : az Európa-bajnokság színes története / [írta Bodnár Zalán]. - [Göd] : Rézbong K., [2016]. - 50 p. : ill., főként színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-12-2 fűzött : 1990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság
796.332(4)(091) *** 796.332.093(4)"196/201"
[AN 3635452]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2016.
Dárdai Pál (1976-)
   Dárdai Pál könyve / Dárdai Pál, Pietsch Tibor. - Pécs : Alexandra, 2016. - 301 p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-357-836-0 fűzött
Dárdai Pál (1976-)
Magyarország - labdarúgó - edző - 20. század - 21. század - memoár
796.332(439)(092)Dárdai_P.(0:82-94) *** 796.071.4(439)(092)Dárdai_P.(0:82-94)
[AN 3635212]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2016.
   Életünk a játék : válogatás Karlócai Mariann gyűjteményéből : időszaki kiállítás : 2015. július 2 - november 22. / [szöveg] Karlócai Mariann, Kulich Julianna, Tészabó Júlia ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : MKVM, 2016. - 179 p. : ill., színes ; 25 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-615-5021-07-7 kötött
Magyarország - gyermekjáték - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
793/794(02.053.2) *** 069.017(439)Karlócai_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3635039]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2016.
   Hajós Alfréd, a polihisztor / [szerk. Szabó Lajos, Szőts Gábor]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2016. - 86 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 15.)
ISBN 978-615-5187-11-7 fűzött
Hajós Alfréd (1878-1955)
Magyarország - sportoló - úszás - labdarúgás - építész - 19. század - 20. század
797.21(439)(092)Hajós_A. *** 796.332(439)(092)Hajós_A. *** 72(439)(092)Hajós_A.
[AN 3635343]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2016.
   Ujjfoci : [ügyességi feladatok] / ford. Rusznák György. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm + 11 mell.
ISBN 978-963-445-733-6 kötött
labdarúgás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.332(02.053.2) *** 087.5
[AN 3634657]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8309 /2016.
   Aektivátorok : helyi aktív építészet : [15. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás] : [2016. május 28 - november 27.] = Aectivators : locally active architecture : 15th International Architecture Exhibition - La Biennale de Venezia 2016 : 28.5 - 27.11, ... Hungarian Pavillion / [kurátor ... Fábián Gábor] ; [társkurátor ... Fajcsák Dénes] ; [szerk. ... Boros Géza] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2016. - 247, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9537-51-4 fűzött
Magyarország - Eger - építészet - művelődési ház - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)"201" *** 725.835(439-2Eger) *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3635031]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2016.
   Belső fény : Balogh Edit, Bedő Csongor László, Bohus Zoltán, Borza Teréz, Botos Péter, Felsmann Tamás, Hager Ritta, Katona Szabó Erzsébet, Kálmán László, Kelecsényi Csilla, Kulinyi István, Lencsés Ida, Makkai Márta, Márton László Attila, Mezősi Eszter, Molnár Kálmán, Pannonhalmi Zsuzsa, Pasqualetti Eleonóra, Pázmándi Antal, Péreli Zsuzsa, Sára Ernő, Smetana Ágnes, Somlai Tibor, Somogyi Pál, Sor Júlia = Inner light / [Lencsés Ida kurátor ...] ; [Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete kiad. ...]. - Budapest : MAOE, 2015. - [41] p. : ill., színes ; 22 cm
A Szentendrén, 2015. dec. 3-23. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-00-2 kötött
Magyarország - iparművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745(439)"198/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3634802]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2016.
Carr-Gomm, Sarah
Dictionary of symbols in art (magyar)
   A kódolt művészet / Sarah Carr-Gomm ; ford. Bánki Veronika. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 477 p. : ill., színes ; 20 cm
Megjelent "Szimbólumok a művészetben" címmel is
ISBN 978-963-349-019-8 fűzött : 3900,- Ft
művészettörténet - ikonográfia - szaklexikon
7.04:030
[AN 3634565]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2016.
Dúzsi Éva
   Országházi kalauz / [... írta Dúzsi Éva, Széll Szilvia]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
ISBN 978-963-9848-75-7 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3638450]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2016.
Erdős Zoltán
   Virányi Endre, 1906-1996 / Erdős Zoltán ; [közread. a] Határokon Túli Magyarságért Alapítvány. - Pécs : Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, 2016. - 100 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-12-4694-0 fűzött
Virányi Endre (1906-1996)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Virányi_E.
[AN 3634609]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2016.
Fazakas-Koszta Tibor (1966-)
   Fazakas-Koszta Tibor / [... a Levendula Galéria ... gondozásában jelent meg]. - Gödöllő : Levendula Galéria ; Budapest : Fazakas Emese, 2016. - 63 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-5426-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fazakas-Koszta_T.
[AN 3635442]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2016.
   Fény-kép : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2015-2016 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2016]. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80045-5-8 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439)"2015/2016"
[AN 3634785]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2016.
   Képtaktikák : Makói Grafikai Művésztelep, 1977-1990 / [kurátorok Üveges Krisztina, Tóth Árpád] ; [... szerk. Tóth Árpád] ; [közread. a] Neon Galéria, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - [Budapest] : Neon Galéria : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2016. - 222 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Budapesten, 2016. márc. 11 - ápr. 17. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4825-8 fűzött
Makói Grafikai Művésztelep
Magyarország - Makó - képzőművész - művésztelep - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"197/199" *** 061.28(439-2Makó) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3635016]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2016.
   A lemez B oldala című grafikatörténeti konferencia szerkesztett anyaga / [szerk. Madarász Györgyi] ; [közread. a] HOM - Miskolci Galéria. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2015. - 62 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Miskolcon, 2015. dec. 7-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-10-0 fűzött
Magyarország - művészettörténet - grafika - 20. század
76(439)"19"
[AN 3635307]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2016.
   Műemlékek a jövő számára : Icomos-díjas helyreállítások, 2012-2016 = Historic properties for posterity : Icomos award winning rehabilitation projects / [szerk. Dobosyné Antal Anna, Nagy Gergely] ; [szöveg Arnóth Ádám, Nagy Gergely] ; [... ford. Charles Horton] ; [a fotókat kész. Arnóth Ádám] ; [kiad. Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Egyes., 2016. - 75 p. : ill., színes ; 19x20 cm
ISBN 978-963-12-4872-2 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - építészet - felújítás - kitüntetés - 21. század
72.025.3/.4(439)"201" *** 06.068(439)Icomos
[AN 3635491]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2016.
Ombódi Ildikó
   A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély kertjének története = The garden history of the Károlyi castle Fehérvárcsurgó / [... írta és szerk. Ombódi Ildikó, Fatsar Kristóf] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - Budapest : M. Nemz. Vagyonkezelő Zrt., 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86980-4-9 fűzött
Fehérvárcsurgó - kastély - kert - történeti feldolgozás
728.82(439-2Fehérvárcsurgó)(091) *** 712.3/.7(439-2Fehérvárcsurgó)(091)
[AN 3634627]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2016.
Pastieriková, Marta (1952-)
   Posthabánske keramické umenie / Marta Pastieriková, Alena Kalinová. - Budapest : Novella, 2016. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm. - (A Kárpát-medence kerámiaművészete ; 6.)
A képaláírások német nyelven is. - Bibliogr.: p. 310-311. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9886-35-3 kötött
Felvidék - Morvaország - kerámiaművészet - habán kerámia - múzeumi gyűjtemény - 18. század - 19. század
738.3(437.2)"17/18" *** 738.3(439.22)"17/18"
[AN 3635139]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2016.
Pastieriková, Marta (1952-)
Posthabánske keramické umenie (magyar)
   A poszthabán kerámiaművészet / Marta Pastieriková, Alena Kalinová ; [ford. ... Barics Veronika ...]. - Budapest : Novella, 2016. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm. - (A Kárpát-medence kerámiaművészete ; 6.)
A képaláírások német nyelven is. - Bibliogr.: p. 310-311. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9886-34-6 kötött : 9800,- Ft
Morvaország - Felvidék - kerámiaművészet - habán kerámia - 18. század - 19. század
738.3(439.22)"17/18" *** 738.3(437.2)"17/18"
[AN 3635138]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2016.
   Perspektívák - művészet és etnográfia : [Magyar Nemzeti Galéria, 2016. április 21 - október 2.] / [a kiállítás kurátorai Frazon Zsófia, Wilhelm Gábor]. - Budapest : MNG, 2016. - 36 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2016/3.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-5304-56-9 fűzött
szobrászat - törzsi kultúra - modern művészet - művészeti hatás - néprajz - kiállítási katalógus
73.031.2 *** 7.037 *** 39.001 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3634426]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2016.
Picasso, Pablo (1881-1973)
Picasso - alakváltozások, 1895-1972 (angol)
   Picasso - transfigurations, 1895-1972 : [exhibition at the Hungarian National Gallery, ... 21 April - 31 July 2016] / [curator Emilie Bouvard ...] ; [co-curator Ferenc Tóth ...]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, [2016]. - 369 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2016/2.)
Bibliogr.: p. 361-364.
ISBN 978-615-5304-54-5 fűzött
Spanyolország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(460)(092)Picasso,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3634556]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2016.
Picasso, Pablo (1881-1973)
   Picasso - alakváltozások, 1895-1972 : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2016. április 21 - július 31.] / [kurátor Emilie Bouvard ...] ; [társkurátor Tóth Ferenc ...]. - Budapest : Szépműv. Múz - MNG, [2016]. - 369 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2016/2.)
Bibliogr.: p. 361-364.
ISBN 978-615-5304-51-4 fűzött
Spanyolország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(460)(092)Picasso,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3634543]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2016.
Ruzsa György (1947-)
   Sammlung Georg Ruzsa Russische Metallikonen / [Autor Georg Ruzsa]. - Gödöllő : [Ruzsa Gy.], 2016. - 568 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5289-7 kötött
Oroszország - Magyarország - ötvösség - keresztény művészet - magángyűjtemény - művészeti gyűjtemény - ikon
739(47) *** 7.046.3 *** 247.3 *** 069(439) *** 069.017(439)Ruzsa_Gy.
[AN 3635424]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2016.
Talabér Gyula (1924-1962)
   A füredi fotós : Talabér Gyula (1924-1962) / [szerk. Burza Patrícia Kármen és Tóbiás Krisztián]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2015]. - 95 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Tempevölgy albumok, ISSN 2498-5317 ; 3.)
Megj. a Balatonfüreden, 2015. szept. 5 - nov. 15. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-9990-41-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Talabér_Gy. *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3634578]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2016.
   Új képzési és kutatási portfóliók kialakítása, ezáltal az intézmény szerepének erősítése a kreatív és "smart city" szolgáltatások területén : [konferenciakötet] / szerk. Nagy Zsolt ; kiad. a Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-57-3 fűzött
városfejlesztés - urbanisztika - fenntartható fejlődés
711.1 *** 504.03 *** 911.375
[AN 3634600]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2016.
Vadas József (1946-)
   Biedermeier : a polgári otthon és lakáskultúra / Vadas József. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Geopen, cop. 2016. - 157, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: [158].
ISBN 978-615-5331-50-3 kötött : 6990,- Ft
művészettörténet - lakáskultúra - biedermeier - 18. század - 19. század
7.035.37 *** 747(4)"17/18"
[AN 3635222]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2016.
Záborszky Gábor (1950-)
   Fúgák : guida, riposta, repercussio : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2016. január 28 - február 28. = Fugues : guida, riposta, repercussio : Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art / Záborszky Gábor ; [kurátorok ... Fitz Péter, Bálványos Anna] ; [szerk. ... Bálványos Anna, Bodó Katalin]. - [Budapest] : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2016. - 124 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9537-50-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Záborszky_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3634980]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8330 /2016.
Blofield, Robert
How to make a movie in 10 easy lessons (magyar)
   Forgass filmet 10 lépésben! / Robert Blofield ; [ill. Venetia Dean] ; ford. ... Lichter Péter]. - Budapest : Babilon, cop. 2015. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Szuperprofi, ISSN 2498-6682)
ISBN 978-963-294-345-9 fűzött : 3490,- Ft
filmgyártás - filmtechnika - ifjúsági könyv
791.44(02.053.2)
[AN 3634424]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2016.
Borsa Kata (1975-)
   A varázsfuvola / Wolfgang Amadeus Mozart és Emanuel Schikaneder operája alapján írta Borsa Kata ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 63, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-153-9 kötött : 2700,- Ft
opera - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.54(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3635011]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2016.
DeGeneres, Ellen (1958-)
Seriously...I'm kidding (magyar)
   Szórakozol velem?! / Ellen DeGeneres ; [ford. Stella Márta]. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5596-30-8 kötött : 3690,- Ft
Egyesült Államok - filmszínész - humorista - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)DeGeneres,_E.(0:82-94) *** 792.73(73)(092)DeGeneres,_E.(0:82-94)
[AN 3635260]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2016.
   Kelemen László Szegeden : tudományos konferencia Kelemen László, az első magyar színigazgató emléke előtt tisztelegve, halálának 200. évfordulója alkalmából ... : REÖK, Szeged, 2014. december 12-13. : [konferenciakötet II.] / szerk. Herczeg Tamás ; [rend., közread. a Szegedi Szabadtéri Játékok]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok, 2015. - 173 p. : ill. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88394-6-6 fűzött
Kelemen László (1762-1814)
Magyarország - Szeged - színház - vezető alkalmazott - 18. század - 19. század - színháztörténet
792(439)(092)Kelemen_L. *** 658.1(439)(092)Kelemen_L. *** 792(439-2Szeged)(091)
[AN 3634557]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2016.
Petényi Katalin (1941-)
   Olasz - magyar örökség : dokumentumfilm-sorozat = Italian - Hungarian heritage : documentary series = Patrimonio italo - ungherese : serie di documentari / Petényi Katalin, Kabay Barna ; [... ford. ... Ralph Berkin, ... Mariarosaria Sciglitano és Massimo Congiu]. - [Újlengyel] : CinemaStar Kft., 2015. - 137 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kötött
Olaszország - Magyarország - kulturális kapcsolat - dokumentumfilm
791.43.071.1(439)(092)Kabay_B. *** 008(45) *** 008(439) *** 791.43.071.1(439)(092)Petényi_K.
[AN 3634447]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8335 /2016.
Antalffy Enikő
   Tanuljunk gyorsan angolul! : hasznos információk, részletes nyelvtani magyarázatok, átfogó szókincs / [Antalffy Enikő]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-261-561-5 fűzött : 2999,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3635065]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2016.
Baranyay Márta
   Angol nyelvtani összefoglaló / összeáll. Baranyay Márta. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2016, cop. 1992. - 78 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-54-0 fűzött : 390,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3638304]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2016.
   Euroexpress : Lehr- und Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung, 2.0 : Niveau B2. - 5. Aufl. - Budapest : Euro Prüfungszentrum, 2016. - 129 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-18-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3638482]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2016.
Görrissen, Margarita
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : spanyol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Margarita Görrissen ; [graf. Iris Hauptamnn-Wewer] ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, 2016, cop. 2007. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-22-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3638812]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2016.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2016, cop. 2013. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3638807]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2016.
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina
   Thematisches Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 7 komplette Tests : Deutsch Stufe B2 : Band 3 / Aut. Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, Ugor Balázs, Werner Réka. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2016. - 205 p. : ill., színes ; 24 cm + 7mell.
ISBN 978-615-5386-07-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3634464]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2016.
Maros Judit
   Német beszédfordulatok / [összeáll. Maros Judit]. - [Budapest] : Animus, 2016, cop. 1995. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-44-1 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 3638312]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2016.
Maros Judit
   Német nyelvtani összefoglaló / összeáll. Maros Judit és Szitnyainé Gottlieb Éva. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2016, cop. 1992. - 78, [2] p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-34-2 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3638308]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2016.
Maros Judit
   Német úti kisokos / összeáll. Maros Judit. - [Budapest] : Animus, 2016, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-45-8 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3638300]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2016.
   Meine ersten deutschen Reime und Märchen : für Familie und Kindergarten / Agnes Klein hrsg. - Szekszárd : Univ. Pécs, 2016. - 168 p. : ill. ; 23 cm. - (Deutsch für kleine Anfänger ; 3.)
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-963-429-040-7 fűzött
német nyelv - iskoláskor előtti nevelés - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)(02.053.2)=00 *** 372.3
[AN 3635102]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2016.
Nagy Lajos
   Macska delelőtől Mad völgyig : botfai határnevek / Nagy Lajos ; [kiad. a Válicka Citerabarátok Egylete]. - Zalaegerszeg : Válicka Citerabarátok Egylete, 2016. - 68 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5457-0 fűzött
Botfa - Zalaegerszeg - magyar nyelv - földrajzi név - helyismeret
809.451.1-311(439-2Zalaegerszeg) *** 908.439-2Zalaegerszeg
[AN 3634735]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2016.
   Német pénzügyi-számviteli és üzleti nyelvkönyv : [német középhaladóknak] / Csányi [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - 275 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 978-963-05-9064-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - pénzügy - számvitel - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 657 *** 658
[AN 3639003]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2016.
Péntek Bernadett
   Deutsch im Beruf - für Frisöre und Frisörinnen, mit CD / Péntek Bernadett. - Győr : Nordwest 2002, 2016. - 191 p. : ill., részben színes ; 26 cm + CD
ISBN 978-963-89823-8-4 fűzött
német nyelv - szaknyelv - fodrászat - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11 *** 687.53
[AN 3634710]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2016.
Péntek Bernadett
   Irásbeli és szóbeli gyakorlókönyv a telc Mittelstufe Deutsch B2 nyelvvizsgára : kiegészítő könyv / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, 2016. - 197 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-89823-7-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3634715]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2016.
Szécsi József (1948-)
   Görög - magyar kéziszótár az Újszövetség irataihoz / Szécsi József. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2016. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányi segédkönyvek sorozat, ISSN 2416-1934 ; 2.)
ISBN 978-963-85378-8-1 fűzött
Biblia. Újszövetség
ógörög nyelv - magyar nyelv - bibliakutatás - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=75=945.11 *** 225.01
[AN 3635144]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2016.
   Találkozások félúton : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 10. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete / [... szerk. Kocsis Zsuzsanna, Németh Luca Anna, Takács Edit] ; [közread. az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete]. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int., 2016. - 160 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. október 9-10-én tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-758-0 fűzött
nyelvészet - magyar nyelv
80 *** 809.451.1
[AN 3634537]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8351 /2016.
   Fogalomtörténet Koselleck után : a politikai nyelv kutatásának kortárs módszertana és gyakorlata / szerk. Molnár Attila Károly, Nagy Ágoston, Pap Milán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóközpont. - Budapest : NKE Molnár T. Kutatóközp. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 170 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-76-0 fűzött : 2500,- Ft
eszmetörténet - politikai filozófia - történettudomány - fogalomelmélet
82.01 *** 008 *** 930.1 *** 321.01 *** 164.2
[AN 3635142]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2016.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A bolygó zsidó Bécsben : Gustave d'Eichthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben / Miskolczy Ambrus. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 126 p. ; 20 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 6.)
Bibliogr.: p. 111-126.
ISBN 978-615-5601-17-0 fűzött : 2500,- Ft
Eichthal, Gustave d' (1804-1886)
Osztrák - Magyar Monarchia - Európa - Franciaország - író - zsidóság - identitás - történelem - eszmetörténet - 19. század
840(092)Eichthal,_G._d' *** 316.347(=924)(4)"18" *** 316.63 *** 943.6/.9"183" *** 316.75(4)"18"
[AN 3634857]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2016.
Odorics Ferenc (1956-)
   Posztmodern és modern irodalomelméleti fogalmak / Odorics Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2017[!2016]. - 89 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80266-3-5 fűzött
irodalomelmélet - posztmodern - modern művészet - értelmező szótár
82.01:030
[AN 3635136]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8354 /2016.
Bárdos László (1955-2016)
   A célra vezető eltévedés : tanulmányok a magyar lírai modernségről / Bárdos László. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2016. - 139 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9781-53-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - költészet - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)-14"19/200" *** 82.01-14
[AN 3634654]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2016.
Bedecs László (1974-)
   Egy lehetséges változat : kritikák, tanulmányok a kortárs magyar költészetről / Bedecs László. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2016. - 190 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9781-54-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - ezredforduló - 21. század
894.511(091)-14"200/201"
[AN 3634650]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2016.
Brassai Zoltán (1948-)
   Megérkezni és itt maradni : tanulmányok és kritikák / Brassai Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza, 2015. - 197, [2] p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 41.)
ISBN 978-963-9105-93-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - publicisztika
894.511(091)(0:82-92)
[AN 3634545]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2016.
Csizmadia Éva
   Az utolsó hang jogán / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 213, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-65-3 kötött : 2500,- Ft
Csizmadia Éva
Pinczési Judit (1947-1982)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csizmadia_É. *** 894.511(092)Pinczési_J.
[AN 3634758]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2016.
Dérczy Péter (1951-)
   Között : esszé Orbán Ottó költészetéről / Dérczy Péter. - Budapest : Magvető, 2016. - 243, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 233-243.
ISBN 978-963-14-3367-8 fűzött : 2990,- Ft
Orbán Ottó (1936-2002)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Orbán_O.
[AN 3635406]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2016.
Gáspár János (1932-)
   Fekete István sorsa.. / Gáspár János ; [kiad. Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2016. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87377-8-6 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 3634554]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2016.
   A Jókai-kultusz fővárosa / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., 2016. - 96 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 14.)
ISBN 978-963-89829-5-7 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - Balatonfüred - író - 19. század - múzeum - helyismeret
894.511(092)Jókai_M. *** 069(439-2Balatonfüred) *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 3634403]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2016.
Kemény Gábor (1948-)
   Krúdy körül : stilisztikai tanulmányok és elemzések 20. századi magyar irodalomról / Kemény Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 187.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-060-1 fűzött : 2990,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - magyar irodalom története - író - stilisztika - 20. század - műelemzés
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 82.08 *** 894.511(091)"19"
[AN 3634467]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2016.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Kölcsey Ferenc kiadatlan írásaiból / [szerk. és a magyarázatokat kész.] Csorba Sándor. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2015. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1215-6620 ; 22.)
Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-89998-2-5 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Kölcsey család
Magyarország - Szatmár vármegye - író - helytörténet - családtörténet - 19. század - reformkor - történelmi forrás
894.511(092)Kölcsey_F.(093) *** 943.916.1"18"(093) *** 929.52(439)Kölcsey(093)
[AN 3635351]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2016.
Mohai V. Lajos (1956-)
   A vidék mélységes mítosza : fejezetek egy Kosztolányi-monográfiából / Mohai V. Lajos. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 128 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-67-2 fűzött : 1885,- Ft : 6 EUR
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3634511]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2016.
Morsányi Bernadett (1981-)
   Egyedül szembejövet : Dobai Péter (és) művészete / Morsányi Bernadett. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 271 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 254-264.
ISBN 978-963-414-084-9 fűzött : 2900,- Ft
Dobai Péter (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Dobai_P.
[AN 3631269]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2016.
   A Nova kalandos regényei / [... szerk. Grób László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 4.)
ISBN 978-615-5257-35-3 fűzött : 4900,- Ft
A Nova kalandos regényei
magyar irodalom története - műfajtörténet - Horthy-korszak - ponyvairodalom - szakbibliográfia
894.511(091)-311.3"193/194":016
[AN 3634726]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8366 /2016.
Adler, Elizabeth
One way or another (magyar)
   Gyilkosság a tengeren / Elizabeth Adler ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-801-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635192]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2016.
Andre, Bella
If you were mine (magyar)
   Csak téged látlak / Bella Andre ; [ford. Tóth Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8479-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3635158]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2016.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, cop. 2015. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638454]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2016.
Banks, Anna
Of Neptune (magyar)
   Neptun / Anna Banks ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 350 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-728-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3634773]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Dial Em for murder (magyar)
   Gyilkos a vonal végén / Marni Bates ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 346 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-375-7 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635290]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2016.
Bruno, Tim (1966-)
Ossidea : la città del cielo (magyar)
   Ossidea : első könyv : az égi város / Tim Bruno ; [... ill. ... Claudio Prati] ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 286 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-373-652-4 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3635276]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2016.
Caboni, Cristina
Il sentiero dei profumi (magyar)
   A parfüm titkos útjai / Cristina Caboni ; ford. Matolcsi Balázs. - Budapest : Park, cop. 2016. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-153-0 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - szórakoztató irodalom - regény
850-312.5=945.11
[AN 3634786]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2016.
Capote, Truman (1924-1984)
Breakfast at Tiffany's (magyar)
   Álom luxuskivitelben ; A fűhárfa / Truman Capote ; [ford. Bartos Tibor, Róna Ilona]. - Budapest : Európa, 2016. - 256 p. ; 20 cm
Egys. cím: Breakfast at Tiffany's ; The grass harp. - keretcím: 100 könyv
ISBN 978-963-405-362-0 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3635171]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2016.
Díaz, Junot (1968-)
Drown (magyar)
   Fulladás / Junot Díaz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Cor Leonis, [2015]. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89732-0-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3635186]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2016.
Evanovich, Janet (1943-)
The chase (magyar)
   A nagy hajsza / Janet Evanovich és Lee Goldberg ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 327 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-702-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635050]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2016.
Ewing, Amy
The jewel (magyar)
   Az ékkő / Amy Ewing ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-718-3 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-261-719-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3634759]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2016.
Forstchen, William R.
One second after (magyar)
   Egy másodperccel később / William. R. Forstchen ; [ford. Nagy Ambrus]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-96-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3635334]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2016.
Frank, Dorothea Benton
All the single ladies (magyar)
   Magányos nők klubja / Dorothea Benton Frank ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-94-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3635316]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2016.
Friggieri, Oliver (1947-)
La Jibbnazza niġi lura (magyar)
   Szépidő vigyél haza / Oliver Friggieri ; [ford. Boda Magdolna]. - Szeged : [Boda M.], 2016. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5001-5 fűzött
máltai irodalom - regény
892.7-31(458.2)=945.11
[AN 3634964]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2016.
Glines, Abbi
Predestined (magyar)
   A sorsom : [az Existence trilógia második kötete] / Abbi Glines ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 287 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-484-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635047]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2016.
Glines, Abbi
While it lasts (magyar)
   Te vagy nekem a remény : [a Sea Breeze sorozat harmadik kötete] / Abbi Glines ; [ford. Margitta Nóra]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 269, [3] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-704-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3634911]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2016.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Az oroszlán és a béka : ismeretlen Grimm-mesék / ford. Adamik Lajos és Márton László. - Budapest : Kalligram, 2016. - 169, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5603-46-4 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3634413]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2016.
Hannah, Kristin (1960-)
Night road (magyar)
   Út az éjszakába / Kristin Hannah ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 477 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-888-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3634942]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2016.
Hawkins, Karen
A most dangerous profession (magyar)
   A veszély vonzásában : a Hurst-amulett / Karen Hawkins ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 237 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-868-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3635277]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2016.
Heaney, Seamus (1939-2013)
Human chain (magyar)
   Élőlánc / Seamus Heaney. - Budapest : FISZ : Jelenkor, 2016. - 117, [2] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 4.)
A versek címei angol nyelven is
ISBN 978-963-676-575-0 fűzött : 1499,- Ft
írországi angol irodalom - vers
820-14(417)=945.11
[AN 3634732]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2016.
Kelly, Cathy
It started with Paris (magyar)
   Párizsban kezdődött / Cathy Kelly ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 511 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-433-0 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3635268]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2016.
Kemmerer, Brigid
Spirit (magyar)
   Spirit : szellem : Elementálok 3. könyv / Brigid Kemmerer ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 398 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-517-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3634945]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2016.
Kulper, Kendall
Salt & storm (magyar)
   A tenger boszorkánya / Kendall Kulper ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 415 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-629-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3634779]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2016.
Larsson, Åsa (1966-)
Bjäran (magyar)
   Az átoknyúl / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2016. - 211, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 4.)
ISBN 978-963-405-398-9 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3635161]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2016.
Laure, Estelle
This raging light (magyar)
   Tomboló fény / Estelle Laure ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 263 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-674-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635040]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2016.
Lerangis, Peter (1955-)
Seven wonders : lost in Babylon (magyar)
   A világ hét csodája : elveszve Babilonban / Peter Lerangis. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 337 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ford. Acsai Roland. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-399-525-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635269]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2016.
Lorant, André (1930-)
Le perroquet de Budapest (magyar)
   A budapesti papagáj : az újraélt gyerekkor / Loránt Endre ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Kijárat, 2016. - 256, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5160-55-4 fűzött : 2700,- Ft
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 3634582]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2016.
McGuire, Jamie
Happenstance 2 (magyar)
   Viharos szerelem / Jamie McGuire ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 159 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-694-0 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3634765]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2016.
McGuire, Jamie
Happenstance 3 (magyar)
   Varázslatos szerelem / Jamie McGuire ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 213, [3] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-696-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3634907]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2016.
Monsó, Imma (1959-)
La dona veloç (magyar)
   A gyorsnő / Imma Monsó ; [... ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 353, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-948-4 fűzött : 2700,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3635068]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2016.
Moor, Marente de (1972-)
De Nederlandse maagd (magyar)
   A holland szűz / Marente de Moor ; [ford. Zákányi Viktor]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 314, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-567-2 kötött : 3499,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3635072]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2016.
Morgan, Winter
Clash of the creepers (magyar)
   Harc a creeperekkel : nem hivatalos Minecraft-regény, hatodik könyv / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80214-6-3 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3634933]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2016.
Morgan, Winter
The secret treasure (magyar)
   A titkos kincs : A grieferek szövetsége, első kötet / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 113 p. ; 20 cm
ISBN 97-8615-80214-9-4 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3634938]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2016.
Nikolaidis, Andrej (1974-)
Dolazak (magyar)
   Az eljövetel / Andrej Nikolaidis ; ford. Rajsli Emese. - Budapest : Gondolat, 2016. - 122 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-627-3 fűzött : 2600,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3635304]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2016.
Pastor, Marc (1977-)
Bioko (magyar)
   Bioko / Marc Pastor ; [... ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 612 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-545-0 fűzött : 3999,- Ft
katalán irodalom - fantasztikus regény
849.9-312.9=945.11
[AN 3635167]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
Devoted in death (magyar)
   Halálos kötődés / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-399-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635207]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2016.
Rowe, Lauren
The reclamation (magyar)
   A panasz : a Klub sorozat 2. kötete / Lauren Rowe ; [ford. Getto Katalin]. - Budapest : Európa, 2016. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-361-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3635155]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2016.
Ryan, Amy Kathleen
Flame (magyar)
   Láng / Amy Kathleen Ryan ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-716-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3634889]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2016.
Sachar, Louis (1954-)
Holes (magyar)
   Stanley kincse / Louis Sachar ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 263 p. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
Megj. "Stanley, a szerencse fia" címmel is
ISBN 978-963-261-712-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635053]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2016.
Sakey, Marcus
A better world (magyar)
   Egy jobb világ : Briliánsok-trilógia 2. / Marcus Sakey ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2016. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-387-3 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3635157]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2016.
Sanīʿī, Parīnūš (1949-)
Pidar-i ān dīgarī (magyar)
   A megbocsátás könyve / Parinoush Saniee ; [ford. Tarr Bori]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-83-7 kötött : 3970,- Ft
perzsa irodalom - regény
891.5-31=945.11
[AN 3635310]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2016.
Saunders, Karen
Suzy P., forever me (magyar)
   Suzy P. nem változik! / Karen Saunders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-445-791-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3635408]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2016.
Schweblin, Samanta (1978-)
El núcleo del disturbio (magyar)
   Reményvesztett nők / Samantha Schweblin ; [ford. Kertes Gábor]. - Budapest : FISZ : Jelenkor, 2016. - 167, [4] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 3.)
ISBN 978-963-676-572-9 fűzött : 2499,- Ft
argentin irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 3634722]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2016.
Tamm, Henrik (1972-)
Ninja Timmy och de stulna skratten (magyar)
   Nindzsa Timmy és az elrabolt kacajok / Henrik Tamm ; [ill. Fredrika Siwe] ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-399-520-4 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3634952]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2016.
Tintera, Amy
Reboot (magyar)
   Reboot : 178 : lázadók hajnala / Amy Tintera ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 359 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-670-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3634742]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2016.
Vian, Boris (1920-1959)
   Tábornokok uzsonnája / Boris Vian ; [... összeáll., ford. és az utószót írta Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 319, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-664-9 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - elbeszélés - dráma
840-32=945.11 *** 840-2=945.11
[AN 3634714]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8412 /2016.
Alaksza Ambrus (1903-1983)
   Romok és remények / Alaksza Ambrus. - [Budapest] : [Alaksza A.], cop. 2015. - 548 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3412-1 kötött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3634628]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2016.
Annus József (1940-2005)
   Húsvéthétfő / Annus József. - 2. kiad. - Szeged : AJ Téka K., 2016. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80396-1-1 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3638704]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2016.
   Az Art'húr Irodalmi Kávéház antológiája : válogatás az Art'húr legjobb írásaiból / [főszerk. Jóna Dávid]. - [Mány] : Art'húr Irod. Kávéház, 2016. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5332-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3634719]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2016.
Baka István (1948-1995)
   Összegyűjtött versek / Baka István ; [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Bombitz Attila]. - Budapest : Kalligram, 2016. - 564 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-39-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3634418]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2016.
Baker, Betty (1961-)
   Ketten a remetelakban / Betty Baker. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-63-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3634768]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2016.
Bálint Szabina
   Péntek? Csajok! / Bálint Szabina. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-36-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635097]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2016.
Bartha Miklós (1848-1905)
   Bartha Miklós összegyűjtött munkái / sajtó alá rend. Samassa János, Szmertnik István, Sztankovits Ferencz ; [kiad. a Lakiteleki Tölgy Alapítvány ...]. - Repr. kiad. - Lakitelek : Lakiteleki Tölgy Alapítvány, 2015-. - 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Benkő Gy. kvkereskedése, 1908-1913.
ISBN 978-963-12-4417-5
Magyarország - magyar irodalom - politikus - író - 19. század - ezredforduló - összegyűjtött művek - hasonmás kiadás
894.511-821 *** 32(439)(092)Bartha_M. *** 894.511(092)Bartha_M. *** 094/099.07
[AN 3635226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szépirodalom : Kazár földön / [bev. tanulmány Botlik József]. - 2015. - CXXVIII, 374 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4418-2 fűzött
Kárpátalja - szociográfia - zsidóság - 19. század - hasonmás kiadás
308(439.23)"187/189" *** 323.12(=924)(439.23)"187/189" *** 094/099.07
[AN 3635228] MARC

ANSEL
UTF-88419 /2016.
Beck Andrea (1977-)
   A Titoktündér : családi könyv : titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek, mert együtt minden egy kicsit könnyebb lehet / Beck Andrea ; [Mácsai Mária rajz.]. - Veszprém : Beck & Partners M. Kft., 2016. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80060-7-1 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3634530]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2016.
Bende Tamás (1990-)
   Horzsolás / Bende Tamás. - Budapest : Tipp Cult, 2016. - 99, [2] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 45.)
ISBN 978-963-9781-55-9 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634642]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2016.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : a másik ösvény : történelmi regény a kalandozások korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 434, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-302-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3634700]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2016.
Bleeding Bride
   A téboly kertje / Bleeding Bride. - [Makó] : [Miklós R.], 2015. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2647-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3635094]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2016.
Bodor Attila
   A ló, aki édességet tüsszentett / Bodor Attila ; ill. Szimonidesz Kovács Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 57, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-399-303-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635012]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2016.
Borka Zuzsanna
   Angyalsors / Borka Zsuzsanna. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-62-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3634764]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2016.
Brezniczky Ágnes
   Utazás / Brezniczky Ágnes. - Debrecen : Fontos Pont Kft., 2016. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5217-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3634423]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2016.
   Csak a szeretet örök : Montázsmagazin antológiája / [szerk. Király Lajos]. - Kecskemét : Wing K., 2016. - 255 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4809-8 fűzött
Bács-Kiskun megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.155)
[AN 3634989]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2016.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Istennel, vagy nélküle : gondolatnapló a reflektív evolúcióról / Csaplár Vilmos. - Budapest : Kalligram, 2016. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-42-6 kötött : 2800,- Ft : 9,50 EUR
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3634411]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2016.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3638985]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2016.
Csátvák Soma
   Lélekcsapda / Csátvák Soma. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 500 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1582-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3635078]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2016.
Csejtei Dezső (1951-)
   Filozófia a mindennapokban : gondolatok emberről, világról, Istenről / Csejtei Dezső. - Gödöllő-Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 234, [2] p. ; 22 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 8.)
ISBN 978-615-5601-10-1 fűzött : 2900,- Ft
filozófia - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 1(0:82-92)
[AN 3634701]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2016.
Csuk Ferenc (1941-)
   Álmok vermeiben ; A női szépség / Csuk Ferenc ; [az illusztrációkat Gyécsek József kész.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 148 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5251-66-5 fűzött : 1475,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634575]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2016.
Deme László
   Zsófi és a zoknivadász / Deme László ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 50, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-399-423-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635017]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2016.
Ditrói Ákos (1926-)
   Ötször öt ötlet / Ditrói Ákos. - [Leányfalu] : Ditrói Á., [2015]-. - 20 cm
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3628691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Öl. - [2016]. - 119, [2] p.
ISBN 978-963-12-5204-0 fűzött : 2200,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3635411] MARC

ANSEL
UTF-88434 /2016.
Fabiny Tamás (1959-)
   Ajtórésnyi zsoltár / Fabiny Tamás. - 7. kiad. - Budapest : Luther, 2016. - 191 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9571-60-0 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3638428]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2016.
Fancsik János (1932-)
   Rokkantteleptől a Vásártérig / Fancsik János ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára]. - Salgótarján : MNL Nógrád M. Lvt., 2016. - 338, [4] p., [5] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7243-82-0 fűzött
Salgótarján - magyar irodalom - helytörténet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Salgótarján(0:82-94)
[AN 3634525]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2016.
Fekete Ágnes
   Öreg tölgyek meséi / Fekete Ágnes. - [Verőce] : Magánkiad., 2015. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3957-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635159]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2016.
Gáti István (1979-)
   Lehetne rend : versek / Gáti István. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2016. - 65 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 47.)
ISBN 978-963-9781-51-1 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634645]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2016.
Gayn, Anita
   Senkinek sem kellesz / Anita Gayn. - [Pogány] : [Nagy A.], 2015. - 530 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2544-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635076]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2016.
Green, Anne L.
   Eltitkolt múlt / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 407, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-28-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3635116]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2016.
   A gyémántvölgy legendája : gyermek- és ifjúsági írók antológiája, 2016 / [szerk. Pósfai János] ; [közread. az Oladi Általános Iskola, SZOSZSZC Oladi Szakképző Iskola ...]. - Szombathely : Oladi Ált. Isk. : SZOSZSZC Oladi Szakképző Isk. : B.K.L. K., 2016. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7334-95-5 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.2
[AN 3635000]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2016.
Gyócsi László (1947-)
   Határtalan hűség : történelmi kisregény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2016. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80447-0-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6
[AN 3634465]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2016.
   Gyökérszakadás előtt : a Kárpátaljai Hírmondó antológiája, 2005-2015 / [szerk. Füzesi Magda] ; [a Kárpátaljai Szövetség ... kiadványa]. - Budapest : Kárpátaljai Szövets. : Romanika, 2015. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5037-22-1 fűzött : 1990,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(477.87)
[AN 3635013]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2016.
Hidas Judit (1976-)
   Seb : krízisregény / Hidas Judit. - Budapest : Kalligram, 2016. - 250, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-41-9 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3634419]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2016.
Horváth Szabolcs
   Új idők : harmadik verskötet / Horváth Szabolcs. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2016. - 303, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4146-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635091]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2016.
Kántás Balázs (1987-)
   Magánbeszéd : versek 2012-2015 / Kántás Balázs. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2016. - 142 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 46.)
ISBN 978-963-9781-52-8 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634713]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2016.
Katie Françoise
   Utolsó - Esély / Katie Françoise. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-54-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635103]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2016.
Kelemen Zoltán (1969-)
   Középkorom : versek, dalszövegek / Kelemen Zoltán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 71, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5251-69-6 kötött : 2016,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3634400]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2016.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szulejmán és a magyar udvarhölgy / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-50-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635093]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2016.
Kismarjai Kelemen Ilona (1956-)
   A csonkán maradt templomtorony : mezítlábas történetek / Kismarjai Kelemen Ilona. - [Debrecen] : Printart-Press, 2016. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89963-9-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3634357]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Szóvihar : összegyűjtött versek, 1988-2003 / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 407, [16] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-773-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634757]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Ugrálóház : versek, mondókák kicsiknek / Lackfi János ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 51 p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-415-048-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3638988]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2016.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2016-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3635184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tiltás gyönyöre. - 2016. - 337 p.
ISBN 978-963-310-832-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3635187] MARC

ANSEL
UTF-88453 /2016.
Lázár Júlia (1960-)
   Kőarc : versek / Lázár Júlia. - Budapest : Gondolat, 2016. - 97, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-693-689-1 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634393]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Bőv. kiad. - [Budapest] : L&L, [2016]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - cop. 2016. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638289] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - cop. 2016. - 462 p.
ISBN 978-615-5653-11-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638366] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - cop. 2016. - 488 p.
ISBN 978-615-5653-14-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638370] MARC

ANSEL
UTF-88455 /2016.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A halhatatlanságra vágyó királyfi / Móricz Zsigmond ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Szűcs István ...]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 109, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-267-295-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3634703]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2016.
Németh Gábor (1956-)
   Egy mormota nyara / Németh Gábor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2016. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-44-0 kötött : 3490,- Ft : 11,50 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3634397]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2016.
Németh Szilvia
   Aranytükör : a "Gyógyító szerelem" trilógia első kötete / Németh Szilvia. - [Veszprém] : Magánkiad., [2016]. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5409-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3634390]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2016.
Ozsvár Andrea
   Bosszantöpp és más furcsaságok, avagy Rebimesék félősöknek és bátraknak / Nádasi-Ozsvár Andrea ; [ill. Főgel Alexandra]. - [Budapest] : Nádasi-Ozsvár A., 2016. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5286-6 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3634498]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2016.
Palásthy Ágnes (1954-)
   A tekergő bőregér / Palásthy Ágnes ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-399-516-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635021]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2016.
Pécsi Samu
   Minden napok : versek és meditációk / Pécsi Samu. - [Debrecen] : [Pécsi T.], [2016]. - 102, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5399-3 fűzött
magyar irodalom - vers - elmélkedés
894.511-14 *** 242
[AN 3634346]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2016.
Prior, Becca
   Stockholm-szindróma / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2016. - 540 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80203-2-9 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - homoszexualitás
894.511-993
[AN 3635119]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2016.
Prior, Becca
   A tanítvány : [második könyv] / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2015. - 528 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80203-1-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - homoszexualitás - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3635124]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2016.
Rapavi Krisztina (1981-)
   Címkék nélkül / Rapavi Krisztina. - [Budakalász] : Brandmakers, 2016. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5369-6 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3634923]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2016.
Scott-Monday, April
   Kényszeress / April Scott-Monday. - Veszprém : Kalliopé, 2015. - 416 p. ; 22 cm. - (Erotikus könyvek, ISSN 2416-2639)
ISBN 978-615-5378-10-2 kötött : 3190,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3634445]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2016.
Sepsi László (1985-)
   Pinky / Sepsi László. - [Budapest] : Libri, 2016. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-817-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3635067]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2016.
Süli István
   Romok : egy honpolgár feljegyzései / Süli István. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-21-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3634340]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2016.
Sulyok József (1947-)
   Legenda és valóság apáról, fiúról : Fejér Pál Vasvári / Sulyok József ; [rajz ... Matiz János]. - Tiszavasvári : Vasvári P. Társ., 2016. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (A Vasvári Pál Társaság füzetei, ISSN 0865-2767 ; 16.)
ISBN 978-963-12-5584-3 fűzött
Vasvári Pál (1826-1849)
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 32(439)(092)Vasvári_P.(0:82-13)
[AN 3634998]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2016.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Tollam eke és kard volt.. : Szabó Dezső füveskönyve / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 137, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-251-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3634694]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2016.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életvirágunk szirmai / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2009-. - 21 cm. - (Szép és jó)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2915818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Életvillanások. - 2016. - 184 p. : ill.
ISBN 978-615-5290-07-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3635035] MARC

ANSEL
UTF-88470 /2016.
Székelyhidi Zsolt (1973-)
   Csurom / Székelyhidi Zsolt. - Budapest : Tipp Cult, 2016. - 98, [3] p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-56-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3634639]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2016.
Sziklai Gábor (1949-)
   Átváltozások : az én utam : fejezetek életem regényéből / Sziklai Gábor Attila. - [Barcs] : Szerző, 2016. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4680-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3635029]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2016.
Takács Szilvia (1973-)
   Tintabogyó / Deák-Takács Szilvia. - Anarcs : [Önkormányzat], 2016. - 120, [4] p. ; 20 cm
Közread. Anarcs Község Önkormányzata
ISBN 978-963-12-5032-9 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3635381]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2016.
Tarbay Ede (1932-)
   Háry János / Garay János Az obsitos c. költeménye, Kodály Zoltán hangjátéka, Paulini Béla, Harsányi Zsolt szövegkönyve alapján írta Tarbay Ede ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 59, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-346-960-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - auditív dokumentum
894.511-93
[AN 3634589]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2016.
   Útravaló : ballagó diákoknak / [összeáll. Lezsák Sándor]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 63 p. ; 6x8 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-615-5428-44-9 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 3639009]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2016.
Váradi Nagy Lajos
   Vadmadarak / Váradi Nagy Lajos. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3692-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635084]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2016.
Várady Eszter (1953-)
   Kid / Esther G. Wood. - [Esztergom] : Magánkiad., 2015. - 337, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1900-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635106]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2016.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Ki nevet a végén? : válogatott novellák és kisregények / Vathy Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 490, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-772-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3634692]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2016.
   A vers legyen veletek : in memoriam / [... szerk. Turczi István ..., Vass Tibor ...]. - Budapest : Tipp Cult, 2015. - 203, [2] p. : ill. ; 24 cm
Megj. a "20 év Parnasszus" címmel rendezett vándorkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9781-46-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3634721]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2016.
Vig Balázs (1984-)
   Puszirablók / Vig Balázs ; Radnóti Blanka illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-475-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3638987]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8480 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-5441-19-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638783]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca foglalkoztatókönyv : 12 új mesével / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 193, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5441-98-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3638770]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rajzol / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: KavicsokÞ; Bábszínház
ISBN 978-615-5441-11-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638786]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-615-5441-52-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638774]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ünnepel / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Sün Soma születésnapjaÞ; A bicikli
ISBN 978-615-5441-05-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638780]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2016.
Dragons: riders of Berk (magyar)
   Dragons : a Hibbant-sziget harcosai : a TV-sorozat alapján / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-738-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634607]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2016.
Ho, Jannie
Little Bubba looks for his elephant (magyar)
   Kicsi Breki keresi az elefántját : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-358-9 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634495]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2016.
Ho, Jannie
Pookie Pop plays hide-and-seek (magyar)
   Cicó Micó bújócskázik : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-359-6 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634499]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2016.
Kung fu panda 3 (magyar)
   Kung fu panda 3 : könyv a film alapján : [eljött a pandák ideje!] / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-787-9 kötött
képeskönyv - mozifilm
087.5(084.1)
[AN 3634594]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2016.
Kung fu panda (magyar)
   Kung fu panda : [egy kalanddal, barátsággal és csatával teli mese!] / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-445-741-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634586]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2016.
Madagascar (magyar)
   Madagaszkár : [kalandos mese a vadonról!] / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-445-739-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634588]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2016.
Penguins of Madagascar (magyar)
   A Madagaszkár pingvinjei : könyv a film alapján / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-736-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634616]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634442]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das Kinderfest (magyar)
   Bori és a meseünnep / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 36.)
ISBN 978-963-403-169-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634462]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2016.
Shrek (magyar)
   Shrek : [egy nem mindennapi mese] / DreamWorks. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-445-740-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634599]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Läusealarm (magyar)
   Berci és a tetűriadó / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 8.)
ISBN 978-963-403-170-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3634435]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2016.
Ungvári Bélyácz Betti
   Fedezzük fel együtt a betont! : Cembi és Mixi kalandjai / [írta Ungvári Bélyácz Betti] ; [rajzok ... Ferling Szonja] ; [kiad. a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség és a Magyar Betonelemgyártó Szövetség]. - 2. kiad. - [Budapest] : M. Cement-, Beton- és Mészipari Szövets. : M. Betonelemgyártó Szövets., 2016. - [14] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-12-4033-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638457]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8497 /2016.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : sötét kor / [szöveg Brian Michael Bendis] ; [ford. Harza Tamás]. - Budapest : Kingpin, 2016. - 104, [17] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-17-2 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3635156]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2016.
Fazekas Attila (1948-)
   Cherubion / J. Stone, Kiss [alapján kész.] Fazekas. - [Dömsöd] : [Corvina Bt.], [2016]. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Sci-fi klasszikusok képregényben, ISSN 2061-0823 ; 2016/5.)
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-9293-9)
képregény
087.6:084.11
[AN 3634937]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2016.
Mwdan, Rẇtẇ (1966-)
   Jamilti ; Kis nyulacska / Rutu Modan ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2016. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
A második mű írója Sama, Igal
ISBN 978-615-5524-16-5 fűzött : 1800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3634580]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2016.
Somogyi György (1968-)
   Kittenberger : fabriqué en Belgique / írta Somogyi György, Dobó István ; rajz. Tebeli Szabolcs. - Dunakeszi : Nagy E., cop. 2016. - [2], XLVIII, [6] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5406-8 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3634946]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2016.
Sváb József (1963-)
   A böszörményi kincs / [írta és rajz. Sváb József] ; [kiad. a Hajdúsági Múzeum]. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., [2015]. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm + 4 mell.
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3634573]
MARC

ANSEL
UTF-8