MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/09/16 11:52:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8502 /2016.
Déri János
   Kesztyűkönyv : kesztyűviselet, kesztyűs mesterség, pécsi kesztyű / Déri János, Gál Éva, Márfi Attila ; kiad. a Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2016. - 143 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-9873-41-4 kötött
Pécs - Európa - ipartörténet - kesztyűipar - kesztyű - gyártörténet - művelődéstörténet - album
061.5(439-2Pécs)(091) *** 685.4(4)(091) *** 930.85
[AN 3635955]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2016.
   A Magyar PEN Club története, 1926-2015. - Budapest : M. PEN Club, 2015-. - 23 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyar PEN Club
Magyarország - író - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439)PEN *** 894.511(092)
[AN 3635447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Függelék : dokumentumok, adattár / [sajtó alá rend.] Csapody Miklós. - 2015. - 674 p.
ISBN 978-963-12-5517-1 kötött
[AN 3635449] MARC

ANSEL
UTF-88504 /2016.
Szőlő és Klíma Konferencia (8.) (2016) (Kőszeg)
   8. Szőlő és Klíma Konferencia : 2016. április 16. : program és az előadások összefoglalói / szerk. Puskás János. - Kőszeg : [s.n.], 2016. - 28 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Kőszegen rendezték
Fűzött
Magyarország - szőlészet - borászat - éghajlattan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Kőszeg) *** 551.58 *** 634.8(439) *** 663.2(439)
[AN 3635373]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8505 /2016.
Fleisz János (1951-)
   Az erdélyi magyar sajtó története, 1940-1944 / Fleisz János. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 243-252.
ISBN 978-615-5553-21-9 kötött : 3500,- Ft
Erdély - sajtótörténet - második világháború
070(439.21)"1940/1944" *** 070(=945.11)(498.4)"1940/1944"
[AN 3635858]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8506 /2016.
Ács Pongrác (1976-)
   Sporttudományi kutatások módszertana [elektronikus dok.] / Ács Pongrác ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás- és Sporttudományi Intézet. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 19 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136008. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-881-5
sportelmélet - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
001.891(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3633317]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8507 /2016.
Bakos Attila
   Asztro pszichológia : a Dzsotir Vidjá az ősi indiai asztrológia tanítása / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara, 2016. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 978-963-9858-15-2 kötött : 3990,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3640436]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2016.
Dörnyei Katalin (1968-)
   Eggyé válva Istennel / Dörnyei Katalin. - [Fonyód] : Magánkiad., 2016. - 266 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5310-8 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3636525]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2016.
   A nagual nyomában : a Castaneda-klán megidézése / [összeáll.] Püski Irén, Püski István. - Budapest : Püski, 2016. - 292, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-174-3 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3635737]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8510 /2016.
   "Csak tiszta forrásból" : hazai ívóvízbázisok közösségi részvételű védelme / [közread. a] Reflex Környezetvédő Egyesület. - Győr : Reflex, 2016. - 62 p. : ill., térk. ; 21cm
Tart.: A vízgyűjtő-gazdálkodás civil szemmel / Hajósy Adrienne. Amit a vízről tudni kell : oktatási segédanyag szakköri és erdei iskolai foglalkozásokhoz / Lajtmann József. Olimpia féltüdővel? : vízbázist érintő beruházással szembeni civil kurázsi / Kalas György
Fűzött
vízvédelem - vízgazdálkodás - fenntartható fejlődés
504.45.06 *** 556.18 *** 504.03
[AN 3635682]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2016.
Szabó Gábor (1969-)
   A globális igazságosság perspektívái és határai / Szabó Gábor. - Pécs : Publikon, 2016. - 213 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
ISBN 978-615-5457-63-0 fűzött : 2690,- Ft
környezeti tudatosság - globális probléma - multikultúra - társadalmi igazságosság
504.03 *** 339.9 *** 177.9
[AN 3636061]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8512 /2016.
Barabási Albert-László (1967-)
Network science (magyar)
   A hálózatok tudománya / Barabási Albert-László ; szimulációk és adatfeldolgozás Pósfai Márton ; [ford. Kirchner Edina, ... Szabados László ...]. - [Budapest] : Libri, cop. 2016. - 445 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-787-4 kötött : 8999,- Ft
hálótervezés - hálózat - szimuláció - adatfeldolgozás
519.876.3 *** 681.324 *** 681.3.004.14
[AN 3636819]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2016.
Pontrâgin, Lev Semënovič (1908-1988)
Obyknovennye differencialʹnye uravneniâ (magyar)
   Közönséges differenciálegyenletek [elektronikus dok.] / L. Sz. Pontrjagin. - Szöveg (pdf : 29 MB). - [Budapest] : Typotex, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135916. - Működési követelmények: Adobe Reader
differenciálegyenlet - elektronikus dokumentum
517.91
[AN 3632394]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8514 /2016.
   Dínópark : [képes kalauz a dinoszauruszok világához] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-91-5 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3636305]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2016.
   Klímaváltozás, társadalom, gazdaság : hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon / szerk. Czirfusz Márton, Hoyk Edit, Suvák Andrea. - Pécs : Publikon, 2015. - 302 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-62-3 kötött
Magyarország - éghajlatváltozás - társadalomföldrajz - prognosztika - gazdaságföldrajz - 20. század - 21. század
551.583 *** 911.3(439)"19/20" *** 008.2
[AN 3636170]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8516 /2016.
Tóth Csaba Tamás
   Extrém képességek és magatartásformák / [írta Tóth Csaba Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-615-5563-03-4 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3636320]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2016.
Tóth Csaba Tamás
   Legek urai / [írta Tóth Csaba Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-615-5563-07-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3636316]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2016.
Tóth Csaba Tamás
   Tények és tévhitek / [írta Tóth Csaba Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-615-5563-14-0 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3636329]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2016.
Wilhelm Sándor (1945-)
   A paduc / Gyurkó István [alapján] Wilhelm Sándor ; [közread. a] Magyar Haltani Társaság. - Debrecen ; Tiszafüred : M. Haltani társ., 2016. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-109. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5123-4 fűzött
pontyféle
597.554.3
[AN 3636249]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8520 /2016.
Ajkay Klára (1942-)
   A bizalomtól a találkozásig : összegyűjtött írások és előadások / Ajkay Klára ; vál. és szerk. Kökény Veronika ; [közread. a] Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016. - 491, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-35-0 fűzött : 5000,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3635811]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2016.
Barkó Judit (1964-)
   Antiizgulin : [egyedülálló módszer, a lámpaláz leküzdhető] / Barkó Judit. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 149 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-163-0 fűzött : 1480,- Ft
stresszkezelés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
616.89-008.441.14 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3636748]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2016.
Bóna László (1960-)
   Borúra derű : mindennapi kis félelmeink : túlterheltség, elszigetelődés, elszenvedni az erőszakot, fogamzásgátlás és abortusz / Bóna László. - Budapest : Vis Vitalis, 2016. - 204 p. ; 21 cm. - (Bóna László homeopátiás előadás-sorozatai ; 4/B)
ISBN 978-615-5414-20-6 fűzött
homeopátia - lélektan
159.9 *** 615.015.32
[AN 3636621]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2016.
Bóna László (1960-)
   Helyed, helyem : családrendszerek, gyermekbetegségek, párkapcsolatok : három előadás / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2016. - 170 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5414-22-0 fűzött
homeopátia - család - párkapcsolat
615.015.32 *** 316.356.2 *** 316.472.4
[AN 3636426]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2016.
Bóna László (1960-)
   Járom az utam : az érzések mint életenergiák : homeopátiás előadás-sorozat a Szintézis Szabadegyetemen / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2016. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5414-21-3 fűzött
homeopátia - érzelem
615.015.32 *** 159.942
[AN 3636612]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2016.
Bridwell, Debra
The ache for a child (magyar)
   Gyermekre vágyva : bátorítás a meddőség fájdalmával küzdőknek / Debra Bridwell ; [ford. Egri-Nyári Barnabás]. - Budapest : Harmat, 2016. - 290 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-288-308-3 fűzött : 3200,- Ft
terméketlenség - mentálhigiénia
612.663 *** 613.865
[AN 3635803]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2016.
Clennell, Bobby (1943-)
The woman's yoga book (magyar)
   Nők jóga könyve : ászana és pránájáma a menstruációs ciklus minden szakaszára / írta és ill. Bobby Clennell ; [ford. Forrai Réka]. - Budapest : Filosz, 2016. - 244 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Kötött : 5900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9841-9-1)
jóga - nők egészsége
615.851.86 *** 613.71-055.2 *** 613.99
[AN 3635593]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2016.
Csernus Imre (1966-)
   A férfi : srácoknak / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-27-5 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - fiú - férfi - ifjúsági könyv
159.922.8-055.1(02.053.2) *** 613.865-055.1-053.6(02.053.2)
[AN 3636719]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2016.
DSM-5 classification (magyar)
   DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer / [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, cop. 2016. - 203 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5443-33-6 fűzött : 3500,- Ft
elmebetegség - orvosi diagnosztika - kóros lelkiállapot
616.89-07 *** 159.97
[AN 3635820]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2016.
   Egészséges idősödés [elektronikus dok.] : az egészségfejlesztés lehetőségei idős korban / [szerk.] Lampek Kinga, Rétsági Erzsébet ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135910. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-969-0
egészségnevelés - idős - elektronikus dokumentum
614 *** 316.37-053.9
[AN 3632349]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2016.
Gerle Éva
   Csakazolvassa - én szóltam / [Gerle Éva]. - Budapest : Kiskapu, 2016. - 271, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5644-00-9 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - önismeret - magyar irodalom - blog
613.865(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3635772]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2016.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Big magic (magyar)
   Big magic : kreatív élet, félelem nélkül! / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5283-80-2 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - kreativitás
613.865 *** 159.923.2 *** 159.928.238
[AN 3636643]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2016.
   Hány barátod is van? / szerk. Pléh Csaba, Unoka Zsolt, ... Berán Eszter. - Budapest : Oriold, cop. 2016. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-37-4 fűzött : 3800,- Ft
pszichoterápia - hálózat - társadalmi kapcsolat - barátság
615.851 *** 316.47 *** 316.647.2
[AN 3635815]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2016.
Homeomami
   Egyszerű homeopátia babáknak és mamáknak : a szülés és a baba első éve / Homeomami ; [ill. Lévárt Tamás ...]. - 4. mód. kiad. - [Budapest] : PromoBox Kft., 2016. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1840-4 fűzött
homeopátia - szülés - csecsemőgondozás
615.015.32 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3640891]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2016.
Instant health answers (magyar)
   Egészségügyi kérdezz-felelek : tünetek, gyógymódok, diéták, étrend-kiegészítők, gyógyszerek, orvosi vizsgálatok, kezelések : naprakész ismeretek, hogy többet tehessen az egészségéért / [ford. Apáti Ildikó, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, 2016. - 383 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-334-1 kötött
egészséges életmód
613
[AN 3636660]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2016.
International Conference on Sleep Spindling (2016) (Budapest)
   International Conference on Sleep Spindling : Budapest ..., May 12-14, 2016 : programme : book of abstracts. - Budapest : Akad. K., [2016]. - 104 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9712-8 fűzött
alvás - konferencia-kiadvány
612.821.7 *** 159.963 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3636063]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2016.
Késely Zsolt (1970-)
   A halál árnyékában [elektronikus dok.] : sclerosis multiplex / Késely Zsolt. - Szöveg (epub : 534 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-544-5
magyar irodalom - sclerosis multiplex - memoár - elektronikus dokumentum
616.832-004.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3633344]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2016.
Kocsis Ilona
   Érezd magad jól! : hogyan? : harmóniában a mindenséggel / Kocsis Ilona. - [Győr] : Szerző, 2016. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5463-1 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3635621]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2016.
Kovács József (1956-)
   Ősi magyar gyógymódok : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2015-. - 20 cm
népi gyógymód - természetgyógyászat
615.89
[AN 3636726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyógyítások sörrel. - 2015. - 223 p.
ISBN 978-963-12-3825-9 fűzött : 3000,- Ft
népi gyógymód - sör
615.89 *** 663.4
[AN 3636728] MARC

ANSEL
UTF-88539 /2016.
Kovácsné Bobály Viktória (1984-)
   Gerincprevenciós mozgásprogram táncosoknak / Kovácsné Bobály Viktória, Járomi Melinda ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás- és Sporttudományi Intézet. - Pécs : PTE ETK Fizioterápiás- és Sporttud. Int., 2015. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-12-4467-0 fűzött
mozgásterápia - gerincbetegség - táncművészet
615.825 *** 616.711 *** 793.3
[AN 3635748]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2016.
Maci sifu
   Tai Chi - Chí Kung : a Wu család titka : egy légzőgyakorlat a harmonikus, egészséges és boldog életért / sifu Tóth Zoltán - Maci sifu. - [Szeged] : [T-M Worldtrade K.], cop. 2016. - 109, [22] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5284-2 fűzött
Kína - népi gyógymód
615.89(510)
[AN 3636143]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2016.
Miskei György Zsolt
   Fehérjék és gének gyógyszerré alakítása [elektronikus dok.] : gyógyszerészi biotechnológia / Miskei György Zsolt, Kvell Krisztián, Pongrácz Judit Erzsébet ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék. - Szöveg (pdf : 632 KB). - [Pécs] : PTE Gyógyszerészi Biotechnológia Tansz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136033. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-897-6
gyógyszerészet - biológiai technológia - géntechnika - elektronikus dokumentum
615.3 *** 575.08
[AN 3633401]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2016.
   Mozgásterápia elméleti és gyakorlati alapjai [elektronikus dok.] / szerk. Járomi Melinda ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 42 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136007. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-883-9
mozgásterápia - gyógytorna - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
615.825(075.8)
[AN 3633312]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2016.
Muranyi, Monika
The human soul revealed (magyar)
   Feltárul az emberi lélek : a fátylon túli világ titkai / Kryon [írta Monika Muranyi]. - Fót : Unio Mystica, 2016. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-07-5 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
613.865
[AN 3636716]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2016.
Notbohm, Ellen
1001 great ideas for teaching & raising children with autism or Asperger's (magyar)
   Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához / Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-346.
ISBN 978-963-05-9710-4 fűzött
autizmus - viselkedészavar - gyermeknevelés - családi nevelés
616.89-008.45 *** 616.89-008.447 *** 37.018.1
[AN 3636053]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2016.
Ördög Nóra (1981-)
   Pozitív : tudom, hogy egyszer anya leszek / Ördög Nóra. - [Budapest] : Libri, 2016. - 414 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-616-7 kötött : 4499,- Ft
terméketlenség - mentálhigiénia - anyaság
612.663 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3636583]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2016.
Paul, Chris (1962-)
Keine Angst vor fremden Tränen! (magyar)
   Ne féljünk mások könnyeitől : hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat? / Chris Paul ; [ford. Fekete Lilla Sára]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-7296-95-6 fűzött : 2980,- Ft
gyászolás
159.942
[AN 3636221]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2016.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (38.) (2016) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XXXVIII. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2016. - 66 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - A konferenciát Budapesten, 2016. febr. 17-18-án rendezték. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2016
Fűzött
orvostudomány - megelőzés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 616-084 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3636400]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2016.
Steinberg Guzmán, Delia (1943-)
El héroe cotidiano (magyar)
   A hétköznapok hőse : egy filozófus okfejtései / Delia Steinberg Guzmán ; [ford. Deák Szilvia]. - Budapest : Új Akropolisz, 2015. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Új Akropolisz könyvtára, ISSN 1588-225X)
ISBN 978-963-88867-9-8 fűzött : 2000,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3636756]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2016.
Tóthné Steinhausz Viktória
   Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak [elektronikus dok.] : az iskolai testnevelésben végzendő tartáskorrekciót kiegészítő gerinciskola : munkafüzet / Tóthné Steinhausz Viktória, Tóth Klára ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136171. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-966-9
gyógytorna - testtartás - gerinc - alapfokú oktatás - elektronikus dokumentum - példatár
615.825-053.2 *** 616.711 *** 372.879.6(076)
[AN 3634215]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2016.
   Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak [elektronikus dok.] : az iskolai testnevelésben végzendő tartáskorrekciót kiegészítő gerinciskola / szerk. Tóthné Steinhausz Viktória, Tóth Klára ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135998. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-965-2
gyógytorna - testtartás - gerinc - alapfokú oktatás - elektronikus dokumentum - tanári segédkönyv
615.825-053.2 *** 616.711 *** 372.879.6(072)
[AN 3633273]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2016.
Tuttle, Will (1953-)
The world peace diet (magyar)
   A világbéke étrend : táplálkozás a spirituális egészségért és társadalmi harmóniáért / Will Tuttle ; [... ford. Lehel Csaba]. - [S.l.] : Lehel Cs., 2016. - 289 p. ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3635630]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2016.
Volf, Miroslav (1956-)
The end of memory (magyar)
   Emlékeink gyógyulása : hogyan emlékezhetünk helyesen elszenvedett sérelmeinkre? / Miroslav Volf ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2016. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-288-8 fűzött : 3500,- Ft
emlékezés
159.953
[AN 3635785]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8553 /2016.
Váradi F. Péter (1926-)
Sun above the horizon (magyar) (átd. kiad.)
   Van új a nap alatt : a napenergia térhódítása / Váradi F. Péter ; [A napenergia fotovillamos hasznosítása Magyarországon című fejezetet írta Pálfy Miklós]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 461 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-415-114-2 kötött : 3499,- Ft
napenergia-hasznosítás - ipartörténet
620.91(100)(091) *** 621.311.243 *** 621.383.5 *** 697.329
[AN 3636836]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8554 /2016.
Gonda Zsuzsa (1984-)
   Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái [elektronikus dok.] / Gonda Zsuzsa. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136631. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-637-8
Magyarország - olvasáspedagógia - infokommunikáció - technikai kultúra - szövegértés - kérdőíves felmérés - középiskolás - 21. század - elektronikus dokumentum
681.327.004.14 *** 372.46 *** 316.37-053.6(439)"201" *** 028.1
[AN 3637739]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2016.
   A közösségi média az oktatásban [elektronikus dok.] : elektronikus médiumok és tananyagok / szerk. Forgó Sándor ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék. - Szöveg (pdf : 20.3 KB). - Eger : EKF Médiainformatika Int. Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tansz., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136403. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-72-4
oktatástechnológia - információs technika - internet - távoktatás - módszertan - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
681.3.004.14(072) *** 371.333(072) *** 37.018.43(072)
[AN 3635980]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8556 /2016.
   "Együtt működünk!" : I. Vasúti Forgalmi Konferencia : Debrecen, 2016. május 18-20. / [rend., közread. a] KTE, MÁV. - [Budapest] : KTE : MÁV, [2016]. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött
vasúti közlekedés - konferencia-kiadvány
656.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3635399]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2016.
Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia (17.) (2016) (Bükfürdő)
   XVII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia : Bükfürdő, 2016. április 20-22. / [közread. a] Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezete. - [Szombathely] : KTE Vas M. Területi Szerv., [2016]. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferencia szerkesztett anyaga
Fűzött
Magyarország - tömegközlekedés - közlekedésszervezés
656.025.6(439) *** 625.72(439)
[AN 3635415]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2016.
Policy recommandations for EU sustainable mobility concepts (magyar)
   Szakpolitikai ajánlások az EU fenntartható mobilitással kapcsolatos koncepcióihoz a Civitas kezdeményezés tapasztalatai alapján / [... ford. ... Bass Igor]. - [Budapest] : [Városkutatás Kft.], 2016. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Városkutatás Kft. - Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 978-963-12-5814-1 fűzött
Európa - városi közlekedés - fenntartható fejlődés - településfejlesztés - 21. század
656.025.6(4)"2008/2012" *** 504.03(4) *** 711.4(4)"2008/2012"
[AN 3636439]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2016.
Szőke Csaba
   Porsche / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm + 2 mell.
keretcím: Legendás autómárkák
ISBN 978-615-5563-18-8 fűzött
Doktor-Ing.-h.c.-F.-Porsche-Aktiengesellschaft (Stuttgart)
Németország - személygépkocsi - autógyártás - vállalat - történeti feldolgozás
629.114.6 *** 061.5(430)Porsche
[AN 3636303]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2016.
Tiner Tibor (1954-)
   Közlekedésbiztonsági kockázatok a településkörnyezetben / Tiner Tibor, Viczián István. - Budapest : MTA FKI, 2016. - 186 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 71.)
Bibliogr.: p. 173-175.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9545-6)
közlekedésbiztonság - kockázatmenedzsment - kockázatbecslés
656.08 *** 65.012.8 *** 330.131.7
[AN 3636398]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8561 /2016.
Bolye Ferenc
   Ökomódszerek szántóföldön : úton a fenntartható mezőgazdaság felé / írta Bolye Ferenc, Ács Sándorné ; [kiad. a Greenpace Magyarország Egyesület]. - Budapest : Greenpeace Mo. Egyes., 2016. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80465-1-0 fűzött
szántóföldi növénytermesztés - biogazdálkodás
633 *** 631.147
[AN 3636431]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2016.
Dékány Tibor (1929-)
   Isten és a bor / Dékány Tibor ; [... a verseket Krassó László vál., a művész több képe ... Petrőczi Évát ihlette versírásra]. - Budapest : Fekete Sas, 2015. - 204 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5568-14-5 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - borvidék - magyar irodalom - fényképalbum - idézetgyűjtemény
663.2(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dékány_T. *** 894.511-84
[AN 3636489]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2016.
Horowitz, Alexandra
Inside of a dog (magyar)
   A kutya szerint a világ : mit és miért csinál a kutyánk? / Alexandra Horowitz ; [ford. Torma Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 322 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 313-319.
ISBN 978-615-5285-84-4 fűzött : 3970,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3636562]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2016.
Neely, Brian H.
   A wine filled year = Borral töltött év / Brian H. Neely ; [transl. by ... Janoczky Mónika & Szöllősi Judit]. - Budapest : Fekete Sas, 2015. - 183 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9680-99-9 kötött
Magyarország - szőlészet - borászat - fényképalbum
634.8(439)(084.12) *** 663.2(439)(084.12) *** 77.04(73)(092)Neely,_B._H.
[AN 3636501]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2016.
   Régi nagybirtokok, új kutatások / [szerk. Szirácsik Éva]. - [Budapest] : Unicus, 2015. - 222 p. ; 24 cm. - (Dominium, ISSN 2498-6216 ; 1.)
A Salgótarjánban, 2013. szept. 6-án "Régi birtokok, új kutatások" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5084-24-9 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - uradalom - gazdaságtörténet
631.1.017.1(439)"15/18" *** 347.236(436)"15/18"
[AN 3636791]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2016.
   Sikernövények okos gazdáknak : gyakorlati példák és trendek a hazai termesztésben. - Budapest : Haszon Lapk., 2016. - 262 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Haszon könyvek, ISSN 2062-3992)
Szerk. Gönczi Krisztina
ISBN 978-615-80443-0-1 fűzött
növénytermesztés - agrotechnika
633 *** 631.5
[AN 3636580]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2016.
   Szakma, közösség, függetlenség : 20 éves az AGRYA, 1996-2016 : [interjúkötet - 20 év, 40 interjú] / [interjúkat kész. és szerk. Czifra Szilvia]. - Budapest : Fiatal Gazdák Mo. Szövets. AGRYA, [2016]. - 96 p., [15] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80430-0-7 kötött
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA
Magyarország - mezőgazdaság - szakmai szervezet - vezető alkalmazott - ezredforduló - 21. század - interjú
338.43(439) *** 061.2(439)AGRYA(092)(047.53)
[AN 3636204]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2016.
Takács Anita
   Száva mondandója arról, amit tudnod kell, mielőtt kutyát fogadnál be a vackodba / [írta és rajz. Takács Anita]. - [Isaszeg] : Magánkiad., cop. 2016. - 52, [3] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-4596-7 kötött
kutya - állattartás - magyar irodalom - állatirodalom
636.7(0:82-35) *** 894.511-35
[AN 3636072]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2016.
   A tokaji borvidék helyzetértékelése / szerk. Luda Szilvia, Váradi Zsuzsanna ; [közread. a] Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. - [Tokaj] : Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., 2016. - 729 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 725-729.
ISBN 978-963-12-5534-8 fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlőművelés - területfejlesztés - regionális fejlesztés - fejlesztési program - 21. század
634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 711.1(439Tokaj-Hegyalja)"200/201" *** 332.1(439Tokaj-Hegyalja)"200/201"
[AN 3636389]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8570 /2016.
Bernáth József (1982-)
   Szörnyen jó szakácskönyv / Bernáth József ; Borogdai Zsuzsanna rajz. ; [... közrem. Omer Fatima]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 89, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8573-4 fűzött : 3490,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3636348]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2016.
   Birka, bárány, kecske, gida : szakácskönyv : 25 éves a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség / [szerk. Bögréné Bodrogi Gabriella]. - [Budapest] : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, [2016]. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3636152]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2016.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A magyar konyha filozófiája : az ősi áldozati ételek szellemiségétől a jövő magyar konyhájáig / Cey-Bert Róbert Gyula, Cey-Bert Tünde. - Budapest : Püski, 2009[!2016]. - 502 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 462-463.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-302-007-4)
gasztronómia - magyarság - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(=945.11)(083.12) *** 641.5(=945.11)
[AN 3635830]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2016.
Tóthné Libor Mária
   Limara praktikái : fonom, finom / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 3. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., [2016], cop. 2014. - 156 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0769-9 fűzött : 5000,- Ft
kenyér - péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3636269]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8574 /2016.
Bakos Attila
   Kőtörő fű / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara, 2016. - 261 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9858-17-6 kötött : 3990,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 3640397]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2016.
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
   Finkenwaldi homiletika, 1935-1939 / Dietrich Bonhoeffer ; [ford. Steinbach József]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 104 p. ; 25 cm. - ("Szólj!" - homiletikai tankönyvek, ISSN 2416-2671 ; 2.)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5523-03-8)
homiletika - tankönyv
251(078)
[AN 3635847]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2016.
   Catalog de icoane = Ikon katalógus / [publ. Centrul de documentare şi informare al AŢRU ...]. - Giula : Centrul de documentare şi informare al AŢRU, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Gurzó Gábor magángyűjteménye
Fűzött
Magyarország - keresztény művészet - román ortodox egyház - magángyűjtemény - ikon
281.95(439) *** 069.017(439)Gurzó_G. *** 75.046.3(498)
[AN 3635799]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2016.
Erelle, Anna
Dans la peau d'une djihadiste (magyar)
   A dzsihád jegyese : toboroz az Iszlám Állam / Anna Erelle ; [ford. Király Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-613-6 fűzött : 2990,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
francia irodalom - iszlám fundamentalizmus - nők a társadalomban - dokumentumregény
297(5-011)"201" *** 840-31=945.11 *** 316.37-055.2(5-011)
[AN 3640450]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2016.
Farkas József (1914-1999)
   Nem vagy messze Isten országától : válogatás a Márk evangéliuma alapján elhangzott prédikációkból / Farkas József ; szerk. Steinbach József, Somhegyiné Farkas Judit ; [... kiad. ... a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2015. - 542 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5486-03-6 kötött
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 226.3.07
[AN 3636006]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2016.
Fodor János
   Szent László templomok a Kárpát-medencében : belső út a felemelkedéshez / Fodor János. - [Budapest] : [Fodor J.], 2016. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-236.
ISBN 978-963-12-5160-9 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Kárpát-medence - templom - szent - uralkodó - kultusz - magyarság
235.3(092)László,_I. *** 394.944(439) *** 726.5(4-191)"11/17" *** 323.1(=945.11)
[AN 3635926]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2016.
Golay, Didier-Marie (1955-)
Atlas Thérèse d'Avila (magyar)
   "Kockáztatott élet" : Avilai Teréz élete és üzenete / Didier-Marie Golay ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 185 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-27-5 fűzött : 1890,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - életrajz
235.3(092)Teresa_de_Jesus
[AN 3635848]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2016.
   Az irgalom útján : az irgalmas szeretet imakönyve : az irgalmasság szentéve és Teréz anya szentté avatása alkalmából. - Szeged : Laudetur K., [2016]. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88465-9-4 fűzött
vallásos irodalom - imakönyv
243 *** 244
[AN 3636239]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2016.
Jeges Mirjam
   "Maradjatok bennem..." : hétnapos lelkigyakorlat / Jeges Mirjam ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5120-24-4 fűzött
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3636046]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2016.
Kovátsné Hontvári Anna
   Gyümölcstermő élet avagy Életem Krisztusban / Kovátsné Hontvári Anna. - [Budapest] : Kováts Gy., 2016. - 101 p. : ill. ; 15 cm. - (Sikeres nők sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-87987-9-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3636200]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2016.
Mittelstaedt, Elizabeth
Wunderbar geleitet (magyar)
   Csodálatos vezetés : amit ma a Biblia asszonyaitól tanulhatunk / Elizabeth Mittelstaedt ; [ford. Bérces Judit]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-69-2 kötött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3636721]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2016.
Nagy Lajos
   Igék hétköznapokra V : kórházi csendes percek : meditációk a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában / Nagy Lajos ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2015. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5523-04-5 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3635988]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2016.
Nagy Lajos
   Igék hétköznapokra VI : kórházi csendes percek : meditációk a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában / Nagy Lajos ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 318 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5523-08-3 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3636001]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2016.
Ngawang (rinpoche) (1927-2011)
   A belső ösvény kulcsa / láma Ngawang. - [Utánny.]. - Budapest : Karma Ratna Dargye Ling Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség ; Tar : Buddhista Meditáció Központ, [2016], cop. 1999. - 173 p. : ill. ; 21 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
Tart.: A belső ösvény kulcsaÞ; Gampopa: A magasztos ösvény drágakő füzéreÞ; Menedék
ISBN 963-00-2329-6 fűzött : ár nélkül
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3636754]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2016.
Őze Sándor (1963-)
   Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán, 1526-1566 / Őze Sándor ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2016. - 394 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-380.
ISBN 978-615-5195-31-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - eszmetörténet - reformáció - művelődéstörténet - 16. század - apokalipszis
284(439)"15" *** 291(439)"15" *** 930.85(439)"15" *** 228.01
[AN 3636385]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2016.
   Próféták történetei : a Kegyes Korán és Hadíszok alapján : nem csak muszlimoknak... sőt! / [összeáll. Bohonya Andrea Mariam]. - Székesfehérvár : Rather L. M., cop. 2016. - 436 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5538-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Korán
szövegmagyarázat
297.18
[AN 3636410]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2016.
Somorjai Ádám (1952-)
   A Szabadság tértől Washingtonon át a Vatikánba - és vissza : Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel, 1956-1971 / Somorjai Ádám, Zinner Tibor. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2016. - 766 p. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 4.)
Bibliogr.: p. 735-753.
ISBN 978-615-5465-66-6 kötött : 5000,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Vatikán - Magyarország - bíboros - katolikus egyház - egyházpolitika - Kádár-korszak - levelezés
282(439)(092)Mindszenty_J.(044) *** 322(439)"195/197"(093)
[AN 3636395]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Erőt! : napi áhitatok az Ige mellett / Steinbach József ; [kiad. ... a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2015. - 448 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5486-06-7 kötött
elmélkedés
242
[AN 3635904]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Hazavárlak! : "utazás" a 25. zsoltárral / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 115 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5523-10-6 kötött
elmélkedés
242
[AN 3636008]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Isten dicsőségére : mai üzenetek a Szentírásból Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levelének második fejezete alapján ... : elhangzott Balatonalmádiban és Balatonfűzfőn, valamint a Pápai Gyülekezetben 2015. 11.26-28. közötti evangelizációs estéken / Steinbach József ; [közread. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Balatonalmádi ; Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2015. - 109 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5523-05-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
227.3.07 *** 252
[AN 3635949]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2016.
Steinbach József (1964-)
   "Istenből szólunk" : homiletikai tanulmányok igetanulmányokkal és szakmai publikációs jegyzékkel (1990-2015) hálát adva huszonöt esztendőért Jézus Krisztus Igéjének szolgálatában / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker, 2016. - 733 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5523-09-0 kötött
homiletika - személyi bibliográfia
251 *** 012Steinbach_J.
[AN 3635908]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Szemem állandóan az Úrra néz : Zsoltárok 25,15-18 : 2016. május 8. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 1.)
ISBN 978-615-5523-11-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat - prédikáció
223.2.07 *** 252
[AN 3635939]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Végső tanulság : tizennégy kérdés, tizennégy napra, és egy életre : üzenetek a Prédikátor könyvéből : "képmeditációk" - igeszerűen / Steinbach József ; [kiad. ... a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2015. - 93 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5523-02-1 kötött
elmélkedés
242
[AN 3636010]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2016.
Stoffán György (1958-)
   Zadravecz-passió / Stoffán György. - 2. kiad. - [Besnyő] : [Stoffán Gy.], [2016]. - 183, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-04-5840-3 fűzött
Uzdóczy-Zadravecz István (1884-1965)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - tábori pap - állam és egyház viszonya - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - 20. század
282(439)(092)Uzdóczy-Zadravecz_I. *** 322(439)"19" *** 356.363(439)
[AN 3635581]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2016.
Sulpicius Severus (363?-420?)
   Szent Márton élete, levelek, dialógusok / Sulpicius Severus ; [bev. és jegyzetek Dejcsics Konrád] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 207 p. ; 19 cm
A ford. a "Vie de Saint Martin, I-III." (Párizs : Les Éd. du Cerf, 1967) és a "Dialogue sur les vertus de Saint Martin" (Párizs : Les Éd. du Cerf, 2006) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 202-206.
ISBN 978-963-314-090-1 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század
235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 3635546]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2016.
Szathmári Botond (1957-)
   Vallási rétegződések Tibetben / Szathmári Botond. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 138, [4] p., [8] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 13.)
Bibliogr.: p. 135-[139].
ISBN 978-963-263-568-2 fűzött : 1490,- Ft
Tibet - vallástörténet - népi vallásosság - tibeti buddhizmus
291(515) *** 398.3(=954) *** 294.321(515)
[AN 3635527]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2016.
Székely János (1964-)
   Mária út, a lélek útja / Székely János ; [kiad. Mária Út Közhasznú Egyesület]. - Veszprém : Mária Út Közhasznú Egyes., 2015. - 60 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89502-6-0 fűzött
Közép-Európa - zarándoklat - elmélkedés
242 *** 248.153.8(4-11)
[AN 3636208]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2016.
Vankó Gergely (1948-)
   Oltáromon sas fészkel [elektronikus dok.] / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 453 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-540-7
zen buddhizmus - műfajelmélet - haiku - elektronikus dokumentum
294.321(520) *** 82.01-14(520)
[AN 3633341]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2016.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   A tibeti halottaskönyv : a nagy megszabadulás hallás által a köztes létben / Guru Rinpocse nyomán Karma Lingpa ; Csögyam Trungpa Rinpocse kommentárjával ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ, [Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2016]. - 224 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 978-615-5495-01-4 kötött
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet - lélekvándorlás
294.321(515) *** 291.23
[AN 3636788]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8603 /2016.
   Az agresszió / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2016. - 485 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 14.)
A Szegeden, 2015. máj. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-8-1 fűzött : 2500,- Ft
szociálpszichológia - erőszak - kultúra - politikai agresszió
316.647.3 *** 008 *** 323.28
[AN 3635357]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2016.
   Evolúciós pszichológia mesterfokon / [szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert]. - Pécs : Pro Pannonia, 2016. - 478 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 422-476.
ISBN 978-615-5553-15-8 fűzött : 4000,- Ft
lélektan - szociálpszichológia - törzsfejlődés - egyetemi tankönyv
316.6(075.8) *** 575.8(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 3635440]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2016.
Leutwiler, Carolyn
Singleness redefined (magyar)
   Páratlanság újraértelmezve / Carolyn Leutwiler ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2016. - 141 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-309-0 fűzött : 1980,- Ft
szingli - vallásos irodalom
316.37-058.832 *** 244
[AN 3635801]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2016.
Nagy István
   Fakuló emlékek nyomában : a cigándi zsidóságról - töredékesen / Nagy István ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, [2016]. - 59 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Cigánd - zsidóság
316.347(=924)(439-2Cigánd)
[AN 3636556]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2016.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of women (magyar)
   Nők könyve / Osho ; [ford. Kecskeméti Edit & Yogabeej]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-202-8 kötött : 3490,- Ft
- ezoterika - mentálhigiénia
316.37-055.2 *** 133.25 *** 613.865-055.2
[AN 3640445]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2016.
Sólyom Schwarcz László
   Zsidó múlt Kiskőrösön / Klein Akiwa Aurél közreműködésével kész. Sólyom Schwarcz László ; [kiad. Mazsihisz Közép-magyarországi Területi Csoportja ...]. - [Budapest] : Mazsihisz Közép-magyarországi Területi Csop., [2016]. - [223] pag. var. : ill. ; 22 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Petách Tikva : Sólyom Schwarcz L., 1986
Kötött
Kiskőrös - helytörténet - zsidóság - holokauszt - oral history - hasonmás kiadás
316.347(=924)(439-2Kiskőrös)(091)(093) *** 094/099.07 *** 323.12(=924)(439-2Kiskőrös)(093)
[AN 3635481]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2016.
Stamer-Brandt, Petra (1948-)
Wut-weg-Spiele für Kita, Hort und Schule (magyar)
   Kis méregzsákok : építsük le az agressziót - játékokkal! / Petra Stamer-Brandt ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Junior, cop. 2015. - 109 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5376-23-8 fűzött : 1980,- Ft
agresszív magatartás - fejlesztő játék - gyermeklélektan
316.647.3 *** 371.382 *** 159.922.7
[AN 3636243]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2016.
   Térátlépések / szerk. Géczi János, András Ferenc. - Veszprém : Pannon Egy. MFTK Antropológia és Etika Tansz., 2015. - 379 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék kiadványai, ISSN 2064-8111 ; 4.)
A Veszprémben, 2015. márc. 26-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-079-0 fűzött
társadalomtudomány - bölcsészettudomány
30 *** 82
[AN 3636768]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8611 /2016.
Aranyosi Éva
   Az ősi hitvilág újjáledése : egy burját sámánasszony és rítusai a XXI. században / Aranyosi Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182-188.
ISBN 978-615-5568-24-4 fűzött : 4500,- Ft
Burjátföld - kulturális antropológia - sámánizmus
398.49(571.54) *** 291.612(571.54) *** 316.7
[AN 3636470]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2016.
Barta Zsolt
   Mongol tűzkultusz / Barta Zsolt. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 181, [5] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 11.)
Bibliogr.: p. 176-[182].
ISBN 978-963-263-566-8 fűzött : 1990,- Ft
néprajz - tűzkultusz - mongolok
398.434(=942) *** 291.3(=942)
[AN 3635505]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2016.
Bede Béla
   Hungarian folk architecture : [with 200 must-see buildings] / Béla Bede ; with photographs by Zoltán Bagyinszki ; [transl. by Mark Baczoni]. - Budapest : Corvina, 2016. - 412 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Corvina guidebooks, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6370-8 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11) *** 72.031.4(439) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3636898]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2016.
Márton Melinda
   Divat ötlettár : csináld magad! : ajándék matrica, vasalható matrica, sablonok / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2015. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm + 3 mell.
ISBN 978-615-5563-27-0 fűzött
divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5
[AN 3636264]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8615 /2016.
   1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye / [a kiállítás kurátora Őze Sándor] ; [a szöveget írta Németh Csaba]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
Bibliogr.: p. [32].
Budapest - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.)"1956" *** 069(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp."1956"
[AN 3636375]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2016.
   Antall József és az állambiztonság / szerk. és a bevezetőt írta Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2016. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 5.)
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 978-615-5465-69-7 kötött : 2800,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - megfigyelés - politikai rendőrség - Kádár-korszak
32(439)(092)Antall_J. *** 351.746.1(439)"196"
[AN 3636396]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2016.
Bartha Ildikó (1980-)
   Nemzetközi szerződések mozgásban : alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió külkapcsolataiban / Bartha Ildikó. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 285-303.
ISBN 978-615-5376-72-6 fűzött : 3480,- Ft
Európai Unió - külkapcsolat - nemzetközi jog - nemzetközi egyezmény
327(4-62) *** 341(4-62)
[AN 3635931]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2016.
Brower, Kate Andersen
The residence (magyar)
   A rezidencia : magánélet a Fehér Házban : Kennedytől Obamáig / Kate Andersen Brower ; [ford. Forgách Ildikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 331 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 319-322.
ISBN 978-963-406-248-6 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - államfő - magánélet - személyzet - politikatörténet - oral history - 20. század - 21. század - memoár
32(73)(092)"196/201"(0:82-94) *** 647(73-2Washington)(0:82-94) *** 342.511(73)(0:82-94)
[AN 3636805]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2016.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
De re publica (magyar)
   Az állam / Cicero ; ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Hamza Gábor ; a Somnium Scipionist és a versidézeteket ford. Havas László. - 4. jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2007. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8442-5 kötött
államelmélet - ókori latin irodalom
321.01 *** 871-96=945.11
[AN 3640746]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2016.
Davutoğlu, Ahmet (1959-)
Stratejik derinlik (magyar)
   Stratégiai mélység : Törökország nemzetközi helyzete / Ahmet Davutoğlu ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2016. - 517 p. ; 24 cm
Ford. Nagy Marietta
ISBN 978-615-5559-13-6 fűzött : 4700,- Ft
Törökország - külpolitika - geopolitika - katonapolitika - 20. század - 21. század
327(560)"19/201" *** 355.02(560)"19/201"
[AN 3636373]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2016.
Doncsev Toso (1944-)
   A hétköznapi erényekről : kísérlet a holokauszt idején tanúsított egyedülálló bolgár magatartás magyarázatára = Za delničnite dobrodeteli : opit za tʺlkuvane na unikalnoto bʺlgarsko povedenie po vreme na holokosta = A report on the banality of integrity : an effort to explain a unique Bulgarian conduct in the midst of the Holocaust / Doncsev Toso. - Budapest : Napkút K., 2016. - 195, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-545-3 fűzött : 1790,- Ft
Bulgária - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború
323.13(=924)(497.2)"194" *** 323.12(=924)(497.2)"194"
[AN 3635482]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2016.
Hankiss Ágnes (1950-)
   "Hazájának, Nemzetének hű fiaként" : mentesítési kérelmek 1944-ből / Hankiss Ágnes. - Budapest : Hamvas B. Kultúrakut. Int., 2016. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Munkafüzetek / Hamvas Intézet, ISSN 2498-6836)
ISBN 978-615-5364-14-3 fűzött : 1750,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - zsidótörvények - felmentés - Horthy-korszak - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1944"(093) *** 342.72/.73(439)(=924)"192/194"
[AN 3636231]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2016.
Király Ibolya (1941-)
   Emlék-repeszek : Király Károly igazsága / Király Ibolya. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 15.)
ISBN 978-615-5428-41-8 fűzött : 2500,- Ft
Király Károly (1930-)
Erdély - politikus - határon túli magyarság - 20. század - memoár
32(498)(=945.11)(092)Király_K.(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(498.4)(093)
[AN 3636242]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2016.
   A magyar törvényhozás ezer éve / [a kiállítás kurátora Kedves Gyula] ; [a szöveget írta Berényi Mariann]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 48 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-963-9848-92-4 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3636374]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2016.
Nagy Klára
   Fejezetek a választások adatkezelési kérdéseinek köréből / Nagy Klára. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 95 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-9950-00-9 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - országgyűlési választás - adatkezelés - adatbiztonság - választási bűncselekmény - jogi szabályozás - útmutató
324 *** 659.2.012.8(439)(094)(036) *** 343.415 *** 342.841.2
[AN 3635769]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2016.
Nagy Szabolcs (1977-)
   Muli püspök temet : Tanácsköztársaság Pápán / Nagy Szabolcs ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-9818-39-2 kötött
Pápa - helytörténet - Tanácsköztársaság - vörösterror - fehérterror
323.282(439-2Pápa)"1919" *** 943.9-2Pápa"1919"
[AN 3635922]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2016.
Orbán-Schwarczkopf Balázs (1971-)
   Szürkék és farkasok a vörös árnyékában : szemelvények állambiztonsági iratokból / Orbán-Schwarzkopf Balázs. - Budapest : Hamvas B. Kultúrakut. Int., 2016. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Munkafüzetek / Hamvas Intézet, ISSN 2498-6836)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-15-0 fűzött : 950,- Ft
Törökország - Európa - Magyarország - terrorizmus - szervezett bűnözés - titkosszolgálat - 1970-es évek - 1980-as évek - történelmi forrás
323.285(4)"197/198"(093) *** 343.341(560)"197/198"(093) *** 351.746.1(439)"197/198"(093)
[AN 3636233]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2016.
Râbčuk, Mikola Ûrìjovič (1953-)
   A két Ukrajna / Mikola Rjabcsuk ; [... összeáll. Pálfalvi Lajos és Németh Orsolya]. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2015. - 288 p. ; 21 cm. - (Nyugat-eurázsiai idő, ISSN 2498-6860)
ISBN 978-615-80156-4-6 fűzött : 2990,- Ft
Ukrajna - politika - geopolitika - társadalom - nemzettudat
327(477) *** 316.3(477) *** 316.63(477)
[AN 3636488]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2016.
Rákócza Richárd (1963-)
   Castro személyesen [elektronikus dok.] / Rákócza Richárd. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 472 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135906. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-447-5 (mobi)
ISBN 978-963-398-446-8 (epub)
Castro, Fidel (1926-)
Kuba - politikus - történelem - szocialista rendszer - 20. század - elektronikus dokumentum
32(729.1)(092)Castro,_F. *** 321.74(729.1) *** 972.91"195/200"
[AN 3632314]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2016.
   Recent political changes and their implications in the Danube Region : [12th DRC Summer School, Vienna, 2015] / ed. by István Tarrósy and Susan Milford ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ...]. - Pécs : IDResearch Ltd., 2016. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-64-7 fűzött
Duna-medence - külpolitika - gazdaságpolitika - energiapolitika - oktatásügy - nemzetközi együttműködés
327(4-11) *** 338.2(4-11) *** 620.9(4-11) *** 37.014(4-11)
[AN 3636161]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2016.
Stoiber, Edmund (1941-)
Weil die Welt sich ändert (magyar)
   Mert a világ változik : szenvedélyem a politika - tapasztalatok és távlatok / Edmund Stoiber ; [ford. Fekete Lilla Sára]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 333 p. : ill. ; 22 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-615-5376-73-3 kötött : 4980,- Ft
Stoiber, Edmund (1941-)
Németország - politikus - 20. század - 21. század - memoár
32(430)(092)Stoiber,_E.(0:82-94)
[AN 3635864]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8632 /2016.
Bárdi László (1932-)
   Elődeinkről - utódainknak : őseink ösvényein / Bárdi László. - Budapest : Püski, 2016. - 149, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145. - Összefoglalás kínai és angol nyelven
ISBN 978-963-302-177-4 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3635730]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2016.
   Békásmegyer - Krottendorf : Chronik, Geschichten, Bräuche. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Heimatbuch der Krottendorfer
Fűzött
Békásmegyer - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Békásmegyer *** 316.347(=30)(439-2Békásmegyer)
[AN 3636406]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2016.
   A Bell Beaker settlement in Albertfalva, Hungary (2470-1950 BC) / ed. by Anna Endrődi and László Reményi ; [trans. Zoltán Törőcsik] ; [publ. by the] Budapest History Museum. - Budapest : Budapest History Mus. : Kódex Kvgyártó Ltd., 2016. - 378 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 237-264.
ISBN 978-615-5341-27-4 kötött
Budapest. 11. kerület - régészet - bronzkorszak
903(439-2Bp.XI.)"637"
[AN 3636512]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2016.
Borsos Géza
   Nemzet-e vagy nép a székelység? : netán kisebbség? / Borsos Géza, Patrubány Miklós. - Budapest : MVSZ, 2015. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 26.)
A gerincen számozási adatként: 3. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-1-1 fűzött
székelyek - történelem - őstörténet
930.8(=945.11székelyek)
[AN 3636428]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2016.
   A csillagos ég lakói : fejezetek a temetkezés és a halotti kultusz történetéből Hajdú-Bihar megye területéről : kiállítási katalógus / szerk. Hága Tamara Katalin, Laczi Orsolya, Dani János ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2015. - 223 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-615-5560-00-2 kötött
Hajdú-Bihar megye - régészet - halotti szokás - temetkezés - múzeumi katalógus
904(439.165) *** 393(439.165) *** 903.5(439.165) *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3636568]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2016.
   Egerszegi évszázadok : fejezetek Zalaegerszeg történetéből / [szerk. Molnár András] ; [közread.] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2016. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Zalaegerszegen, 2015. jún. 10-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-12-5341-2 kötött
Zalaegerszeg - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Zalaegerszeg *** 930.85(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3635405]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2016.
Fodor István (1943-)
   A magyar őstörténet és a honfoglalás kor kronológiája / Fodor István ; [rajzok Dienes Ö. István, ] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2015. - 94 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71-74.
ISBN 978-615-5209-49-9 fűzött
magyar őstörténet - honfoglalás - kronológia
943.9"08/09"(0:930.24) *** 930.8(=945.11)(0:930.24)
[AN 3636299]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2016.
Frivaldszky János (1936-)
   Közép-Európa és identitása [elektronikus dok.] / Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szeged : Primaware, 2016. - (Tudománytörténeti könyvtár. Tudóscsaládok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136430. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-453-5
Közép-Európa - történelem - magyar történelem - elektronikus dokumentum
940-11 *** 943.9
[AN 3636408]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2016.
   Genetika és őstörténet : a magyarok és más eurázsiai népek múltja a genetikai adatok fényében / Pamjav Horolma [et al.]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 235, [4] p. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 12.)
Bibliogr.: p. 222-[236].
ISBN 978-963-263-567-5 fűzött : 1990,- Ft
őstörténet - magyar őstörténet - urál-altaji népek - genetika - embertan
930.8(=941/=945) *** 575.857 *** 572
[AN 3635516]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2016.
Hallók Ákos
   Híres emberek, érdekes és különös történetek / Hallók Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund K., cop. 2016. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-182-4 fűzött
híres ember - anekdota
929(100)(0:82-36)
[AN 3636815]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2016.
Johnson, Paul (1928-)
A history of the American people (magyar)
   Az amerikai nép története / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjámin]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 1051 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9591-9 kötött
Egyesült Államok - történelem
973
[AN 3635974]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2016.
   Kínai álom - kínai valóság / szerk. Salát Gergely. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2015. - 327, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 2.)
A Budapesten, 2014. nov. 22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-279-860-8 fűzött : 4200,- Ft
Kína - Magyarország - történelem - külpolitika - katonapolitika - gazdasági helyzet - művelődéstörténet - sinológia - 20. század - 21. század
951.0"19/20" *** 327(510)"198/201" *** 809.51(439) *** 355.02(510)"20" *** 338(510)"19/20"
[AN 3635597]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2016.
Kiss Irén (1947-)
   Isten magyar szemmel : válogatott tanulmányok / Kiss Irén, Tábori László. - Budapest : Püski, 2016. - 300, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-173-6 fűzött
művelődéstörténet - vallástudomány
930.85(100) *** 291
[AN 3635738]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2016.
Kontler László (1959-)
Millennium in Central Europe (új kiadása)
   A history of Hungary / László Kontler. - Budapest : Atlantisz, cop. 2016. - 559 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 515-524.
ISBN 978-963-9777-05-7 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3640451]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2016.
Kovács Elemér (1957-)
   Az igazság mindenek felett! : kárpátaljai ötvenhatosok: Varga János / Kovács Elemér. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 148 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 250.)
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-9814-84-4 fűzött
Varga János (1940-)
Kárpátalja - magyar történelem - 1956-os forradalom - életútinterjú
943.9"1956" *** 947.787"1956"(047.53)
[AN 3636467]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2016.
Kovács Sándor (1951-|)
   Zsellérbirtok / Kovács Sándor. - Budapest : Rím, 2016. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-58-4 fűzött : 2000,- Ft
Gyöngyössolymos - helytörténet - lakóépület
943.9-2Gyöngyössolymos *** 728.6(439-2Gyöngyössolymos)
[AN 3636459]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2016.
Kukorelli István (1952-)
   A rendszerváltozás államszervezeti kompromisszumai / Kukorelli István, Tóth Károly. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 419 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-37-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - államszervezet - alkotmányjog
943.9"1989" *** 323(439)"1989" *** 342.5(439)"1989/199"
[AN 3636240]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2016.
Máté Imre (1934-2012)
   Yotengrit : a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka / Máté Imre ; [közread. a] ... Yotengrit Alapítvány. - Budapest : Püski : Yotengrit Alapítvány, 2016-. - 23 cm
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3623687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005 [!2016]. - 207, [4] p. : ill.
ISBN 963-9906-61-1 fűzött : 1680,- Ft
[AN 3640696] MARC

ANSEL
UTF-88650 /2016.
Móser Zoltán (1946-)
   A voltat nézni kegyelmesen / [fotó] Móser Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2016. - 86 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Zrínyi Miklós "Szigeti veszedelem" c. művének részleteivel és Fodor Pál "Szigetvár, 1566" c. tanulmányával. - Fodor Pál tanulmánya horvát, török és angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-562-0 kötött : 1890,- Ft
Szigetvár - helytörténet - hadtörténet - ostrom - 16. század - fényképalbum
943.9-2Szigetvár *** 355.44(439-2Szigetvár)"1566" *** 77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 3635784]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2016.
Palacios Villavicencio, Manuel (1980-)
Amerika prohibida (magyar)
   Betiltott Amerika / Manuel Palacios Villavicencio ; [ford. Frank Dóra] ; [közread. a Móricz János Kulturális Egyesület]. - [Lábatlan] : Móricz J. Kult. Egyes., 2016. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-12-5511-9 fűzött
Amerika - régészet - művelődéstörténet - rejtély
930.85(7/8) *** 904(7/8) *** 001.94
[AN 3635617]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2016.
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
   "Naponként árvább" : Szendrey Júlia naplója / sajtó alá rend. Ajkay Alinka, Szentes Éva. - Budapest : EditioPrinceps, 2015. - 263 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Női tükörben, ISSN 2416-3368)
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-89214-3-7 kötött : 2940,- Ft
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - híres ember - nő - 19. század - magyar irodalom - napló
929(439)(092)Szendrey_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3636699]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2016.
Rechnitzer János (1952-)
   A területi tőke a városfejlődésben : a Győr-kód / Rechnitzer János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 249-261.
ISBN 978-615-5376-84-9 fűzött : 4980,- Ft
Győr - várostörténet - területfejlesztés - társadalomföldrajz
943.9-2Győr *** 711.1(439-2Győr) *** 911.375(439-2Győr)
[AN 3636252]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2016.
Rostás Csaba József
   Kiskunfélegyháza kiemelkedő katona múltja és tehetségei / [írta Rostás Csaba József]. - [Kiskunfélegyháza] : [Rostás Cs. J.], 2016. - 224 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5015-2 fűzött
Kiskunfélegyháza - haderő - helytörténet
943.9-2Kiskunfélegyháza *** 355(439-2Kiskunfélegyháza)(091)
[AN 3636555]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2016.
   Shared pasts in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries: Hungarian and Bulgarian approaches / ed. Gábor Demeter, Penka Peykovska ; [publ. by the Institute for Historical Studies BAS, Institute of History RCH HAS]. - Sofia : Inst. for Historical Studies BAS ; Budapest : Inst. of History RCH HAS, 2015. - 439 p. : ill. ; 21 cm. - (Auxiliary historical disciplines, ISSN 0205-2504 ; 8.)
Váltakozva angol, bolgár, magyar és orosz nyelven
ISBN 978-963-416-009-0 fűzött
ISBN 978-954-2903-20-8
Bulgária - magyar történelem - történelem
943.9"16/20" *** 949.72"16/20"
[AN 3636551]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2016.
Szelke László (1975-)
   A Gresham a nácik ellen : az ellenzék, az embermentés és az ellenállás hálózatai / Szelke László. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 229 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-615-5609-28-2 kötött : 3150,- Ft
Budapest. 5. kerület - magyar történelem - helytörténet - ellenzék - ellenállási mozgalom - palota - Horthy-korszak
943.9"192/194" *** 943.9-2Bp.V."192/194" *** 728.82(439-2Bp.V.) *** 323.22(439)"192/194" *** 323.26(439)"192/194"
[AN 3636638]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2016.
   Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II : válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola által 2015. május 8-án, Szegeden szervezett tudományos konferencia előadásaiból / Döbör András, Zeman Ferenc szerk. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2015. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89724-1-5 fűzött
magyar történelem
943.9"15/19"
[AN 3636292]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2016.
   A történelem útján : ünnepi tanulmányok Bíró Zoltán 75. születésnapjára / [szerk. Nagymihály Zoltán]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-42-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - rendszerváltás - emlékkönyv
943.9"198/199"
[AN 3636279]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2016.
Tóth Sándor László (1954-)
   A magyar törzsszövetség politikai életrajza [elektronikus dok.] : a magyarság a 9-10. században / Tóth Sándor László. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136035. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-40-7
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - államalapítás - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09"
[AN 3633414]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8660 /2016.
Beluszky Pál (1936-)
   Másodkézből : társadalom-földrajzi tanulmányok / Beluszky Pál ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Pécs : MTA KRTK RKI, 2016. - 257, [2] p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-92-6 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz
911.3(439)
[AN 3635594]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2016.
László Istvánné
   Emlékkönyv a Nagytétényi Polgári Kör megalakulásának 25. évfordulója alkalmából, 1991-2016 / [... szöveg László Istvánné, Kludák Erzsébet, Vincze István]. - Jubileumi kiad. - [Budapest] : Nagytétényi Polgári Kör, [2016]. - 131 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5628-4 fűzött
Nagytétényi Polgári Kör
Budapest. 22. kerület - helyismeret - egyesület
908.439-2Bp.XXII. *** 061.2(439-2Bp.XXII.)
[AN 3635780]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2016.
Ruszoly József (1940-)
   Község és közönség : Bagamér nagyközség képviselő-testülete a Horthy-korszakban / Ruszoly József. - Szeged : SZTE ÁJK Bónis Gy. Szeminárium, 2016. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Báthori-kiadványok, ISSN 1787-0208 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-480-1 fűzött
Bagamér - helyismeret - képviselő-testület - Horthy-korszak
908.439-2Bagamér *** 352(439-2Bagahmér)"192/194"
[AN 3636468]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2016.
   Tudtad? érdekességek Magyarországról / [szerk. Lengyel Orsolya]. - Budapest : Roland, [2015]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-71-4 fűzött : 1590,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3636377]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2016.
   Zsebkönyv a zsidónegyedről fiataloknak / [szerk. Gyárfás Katalin, Szegő Dóra, Szőnyi Andrea]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Zachor, 2016. - 139 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80136-3-5 fűzött : 2800,- Ft
Budapest. 7. kerület - helyismeret - ifjúsági könyv
908.439-2Bp.VII.(02.053.2)
[AN 3640719]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8665 /2016.
   Congress proceedings : [FIDE, XXVII. Congress] : [Budapest, 18-21 May 2016]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 3 db ; 25 cm
Váltakozva angol, német és francia nyelven
Európa - jog - összehasonlító jog
34(4) *** 340.5
[AN 3636112]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., European banking union = Europäische Bankenunion = Union bancaire européenne / ed. by Gy. Bándi [et al.]. - 622 p.
ISBN 978-963-295-565-0 kötött
Európai Unió - bankfelügyelet - monetáris politika - gazdaságpolitika - pénzpiac
351.822(4-62) *** 338.2(4-62) *** 336.7(4-62)
[AN 3636113] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Private enforcement and collective redress in European competition law = Private Rechtsdurchsetzung und kollektiver Rechtsschutz im europäischen Wettbewerbsrecht = Contentieux indemnitaire et réparation collective en droit européen de la concurrence / ed. by Gy. Bándi [et al.]. - 830 p.
ISBN 978-963-295-567-4 kötött
Európa - versenyjog - jogorvoslat - összehasonlító jog
347.776(4) *** 343.155 *** 340.5
[AN 3636114] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Division of competences and regulatory powers between the EU and the member states = Verteilung der Zuständigkeiten und Regulierungsbefugnisse zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten = Répartition des compétences et pouvoirs de régulation entre l'Union européenne et les Etats membres / ed. by J. Czuczai [et al.]. - 756 p.
ISBN 978-963-295-569-8 kötött
Európai Unió - jogalkalmazás - hatáskör - 21. század - összehasonlító jog - jogszabály
340.132(4-62)"201" *** 340.5
[AN 3636118] MARC

ANSEL
UTF-88666 /2016.
   Coronatus in regem Hungariae.. : medaliile de încoronare ale regilor Ungariei = Coronatus in regem Hungariae... : a magyar uralkodókoronázások érmei / [autori catalog ... Pálffy Géza, Soltész Ferenc Gábor, Tóth Csaba] ; [trad. ... László Noémi, Jakó Klára] ; [cat. în colab. Ministerul Culturii România, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Naţional Maghiar]. - Cluj-Napoca : Muz. Naţ. de Istorie a Transilvaniei ; Budapesta : Muz. Naţ. Maghiar, 2015. - 239 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Bibliotheca Musei Napocensis, ISSN 2066-7523 ; 48.)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-80-8060-334-2)
Magyarország - numizmatika - koronázás - uralkodó - érem - portré
342.519.8(439)"15/19" *** 737.23(439)"15/19" *** 943.9(092)"15/19" *** 73.041
[AN 3636317]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2016.
Egri István Iván
   Gazdasági társaságok és szövetkezetek átalakulása az új Ptk. alapján, 2015 : jogi háttér, számvitel, adózás / [Egri István Iván, Egri-Retezi Katalin]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 205 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-20-8 fűzött
Magyarország - gazdasági társaság - társasági jog - átalakulás - útmutató
347.72.047(439)(036)
[AN 3640513]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2016.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2015. január 1. : egységes szerkezetben a 2015. március 15. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 95 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. febr. 11.
ISBN 978-615-5337-97-0 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3636866]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2016.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2015. június 19. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 91 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. aug. 14.
ISBN 978-963-413-039-0 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3636872]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2016.
Réfi Attila (1974-)
   A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején, 1792-1815 : életrajzi lexikon / Réfi Attila ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-194.
ISBN 978-963-9818-40-8 fűzött
Habsburg Birodalom - hadtörténet - lovasság - napóleoni kor - katonatiszt
357.132(436/439)"179/181"(092) *** 355(436/439)(092)"179/181"(092)
[AN 3635835]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2016.
Tărchilă, Petru
   Subiecţii raportului juridic civil : conform prevederilor noului cod civil / Petru Tărchilă, Miron Popescu ; [publ. Centrul de documentare şi informare al AŢRU]. - Giula : Centrul de documentare şi informare al AŢRU, 2016. - 157 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5748-9 fűzött
Románia - polgári jog
347(498)
[AN 3636178]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2016.
   Válogatás a 2014-ben és 2015-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból / [... szerk. Inzelt Éva]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2015. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 75.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-25-6 fűzött
Magyarország - kriminológia - híres bűneset
343.9 *** 343.919(439)
[AN 3636405]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8673 /2016.
Cseh Valentin (1978-)
Nándorfehérvár ostroma, 1456 (új kiadása)
   A nándorfehérvári csata, 1456 / Cseh Valentin. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 243 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-963-327-736-2 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - Nándorfehérvár - Oszmán-török Birodalom - hadtörténet - csata - 15. század
355.48(439)"1456" *** 355.48(439.2-13-2Nándorfehérvár)"1456" *** 355.48(560)"14"
[AN 3640750]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2016.
Dinyés László (1948-2015)
   Virágh Gedeon kunszentmiklósi születésű 1848/49-es Nádor-huszár főhadnagy, honvéd őrnagy, az utolsó aradi rab élete a dokumentumok tükrében / Dinyés László. - Budapest : [Dinyés L.-né], 2016. - 300 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Borítócím: Virágh Gedeon 1848/49-es huszártiszt élete. - Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-963-12-4963-7 fűzött
Virágh Gedeon (1825-1872)
Magyarország - hadtörténet - tiszt - huszár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás - 19. század - életrajz
355(439)(092)Virágh_G. *** 355.48(439)"1848/1849"(092) *** 323.282(439)"1849/185"
[AN 3636227]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2016.
Fekete István Csaba
   Hatvani hősök arcképcsarnoka / Fekete István Csaba, Papp Gyula. - Hatvan : Fekete I. Cs., 2016. - 298, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A nagy háború emlékhelyei ; 1.)
Bibliogr.: p. 285-296.
ISBN 978-963-12-5379-5 fűzött
Hatvan - hadtörténet - katona - hősi halott - első világháború - névtár
355.293(439-2Hatvan)"1914/1918"(092) *** 050.8 *** 355(439-2Hatvan)"1914/1918"(092)
[AN 3635526]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2016.
Fóthy János (1893-1979)
   Horthyliget : a magyar Ördögsziget / Fóthy János. - Budapest : Scolar, 2016. - 159 p. ; 20 cm. - (Tanúságtevők, ISSN 2498-6909)
ISBN 978-963-244-637-0 fűzött : 2450,- Ft
Horthyliget - munkaszolgálat - zsidóság - második világháború - memoár
355.253.7(=924)(439-2Horthyliget)"1944"(0:82-94)
[AN 3636885]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hadihajók akcióban! / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2005. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-23-1 fűzött
haditengerészet - hadtörténet - második világháború
355.49(100)"1939/1945"
[AN 3640534]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8380-8 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3636516] MARC

ANSEL
UTF-88679 /2016.
   Légtérlovagok : MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis = Knights of the airspace : HDF 59th 'Szentgyörgyi Dezső' Air Base / [fotók Kaszab Tibor..., Toperczer István ...] ; [ford. Panajotu Kosztasz]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2016. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-660-0 kötött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
Kecskemét - légierő - katonaélet - fényképalbum
355.1(439-2Kecskemét)(084.12) *** 358.4(439-2Kecskemét)(091) *** 77.04(439)(092)Kaszab_T. *** 77.04(439)(092)Toperczer_I.
[AN 3640728]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2016.
Rosonczy Ildikó (1953-)
   Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért : tanulmányok I. Miklós 1849-es magyarországi beavatkozásáról / Rosonczy Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2016. - 486 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 450-461.
ISBN 978-615-5465-45-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Habsburg Birodalom - Oroszország - hadtörténet - külpolitika - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1849" *** 943.9"1848/1849" *** 355.48(47)"1849" *** 327(436/439)"1849" *** 327(47)"1849"
[AN 3636443]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2016.
Stergericsné Bertalan Eszter
   "Beöltöztünk rendes katonának" : dunakilitiek a második világháborúban / Stergericsné Bertalan Eszter, Szilágyi Dániel ; [közread. Dunakiliti Község Önkormányzata]. - Dunakiliti : Önkormányzat, 2016. - 112 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 76-81.
ISBN 978-963-12-5390-0 kötött
Dunakiliti - Szovjetunió - hadtörténet - katona - második világháború - hadifogoly - oral history
355(439-2Dunakiliti)(0:82-94) *** 355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 3635590]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2016.
Submarines, 1776-1940 (magyar)
   Tengeralattjárók, 1776-1940 / [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Arzenál könyvek, ISSN 1216-805X)
ISBN 978-615-5535-34-5 kötött : 3990,- Ft
tengeralattjáró - technikatörténet - 18. század - 19. század - 20. század
623.827(100)"17/19" *** 629.127(100)"17/19"
[AN 3636369]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2016.
Szabó Tibor
   Mekkora is lehetett Magyarország katonai vesztesége 1941-1945-ben : miért nem ismerhető meg a valóság : katonai veszteségek jellemzői 1785-1918, 1941-1945 / írta Szabó Tibor. - [Tapolca] : Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 2016. - 11 p. ; 30 cm. - (Alapítványi közlemények / Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány)
Bibliogr.: p. 9-10.
ISBN 978-963-12-2302-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-2303-3)
Magyarország - hősi halott - második világháború
355.293(439)"1941/1945"
[AN 3636589]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2016.
Virágh Ajtony
   Csaták tigrisei : a Károly Csapatkereszt története / Virágh Ajtony ; [közread. a ... Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely]. - [Budapest] : Monarchia K. : Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóhely, cop. 2016. - 162 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-5058-9 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - katonai kitüntetés - első világháború
355.134.2(439)"1914/1918"
[AN 3635577]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8685 /2016.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of management (magyar)
   A vezetés szabályai / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga és Béresi Ákos]. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2010. - 254 p. ; 22 cm
Megj. "A vezetés 100 szabálya" címmel is
ISBN 978-963-244-624-0 fűzött : 2950,- Ft
vezetés - munkalélektan - vállalatirányítás
65.012.4 *** 65.013 *** 658.1.012.4
[AN 3636671]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8686 /2016.
   Adózás, számvitel, 2015 / [... szerk. Jancsa-Pék Judit]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 269 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-15-4 fűzött
Magyarország - adózás - számvitel - útmutató
336.2(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3640501]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2016.
Baxter, Martin
   Pénzügyi kalkulus [elektronikus dok.] : bevezetés a származtatott termékek árazásába / Martin Baxter, Andrew Rennie. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Typotex, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135914. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-706-9
pénzügy - alkalmazott matematika - elektronikus dokumentum
336.7 *** 51-7
[AN 3632386]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2016.
Kelemen István
   Környezetvédelmi termékdíj, 2015 / [Kelemen István]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 240 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-19-2 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 3640557]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2016.
Kelemen István
   Környezetvédelmi termékdíj : szabályozás, bevallás, ellenőrzés, 2016 / [Kelemen István]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 256 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Gerinccím: Környezetvédelmi termékdíj, 2016
ISBN 978-615-5085-32-1 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 3640585]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2016.
Kissné Horváth Marianna
   Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás gyakorlati alkalmazása : munkaidőkeret-elszámolási időszak / [szerzők Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Saldo, 2016. - 102 p. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
ISBN 978-963-638-505-7 fűzött
Magyarország - munkaidő - jogi szabályozás - útmutató
331.31(439)(094)(036) *** 65.015.2
[AN 3640798]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2016.
Kovács Emese
   Munkaügyi kézikönyv : minden, amit egy munkáltatónak a foglalkoztatásról tudni kell : a Munka törvénykönyve érthetően / [szerk.] Kovács Emese ; [közread. a] Minőségi Könyvelők Klubja. - [Érd] : Minőségi Könyvelők Klubja, cop. 2016. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4701-5 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - munkaügy - útmutató
331(439)(036)
[AN 3635573]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2016.
Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok Téli Konferenciája (3.) (2016) (Budapest)
   Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok III. Téli Konferenciája : tanulmánykötet / [... kiad. Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály]. - Budapest : DOSZ Közgazdaságtudományi Oszt., 2016. - [4], 2, 149 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. január 29-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7692-75-8)
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3635693]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2016.
Kuntz Zoltán (1956-)
   Modern rabszolgák : az osztrák munkáról fehéren-feketén / Kuntz Zoltán. - Budapest : Oriold, 2016. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-34-3 fűzött : 2900,- Ft
Ausztria - külföldi munkavállalás
331.556.46(436)
[AN 3635743]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2016.
Lewis, Michael (1960-)
The big short (magyar)
   A nagy dobás : hogyan tőzsdézte el a világot egy maréknyi kereskedő / Michael Lewis ; [ford. Hürkecz Attila és Koncsek Gergő]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 342 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-266-0 kötött : 3990,- Ft
tőzsde - amerikai angol irodalom - memoár
336.76(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3636817]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2016.
   Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez : nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez / [szerzők] Dakó [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 666 p. ; 25 cm
Lezárva: 2016. jan. 2.
ISBN 978-963-295-561-2 kötött
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
Magyarország - tőkebefektetés - tőkepiac - gazdasági jog - törvény - útmutató
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 3636014]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2016.
Still, Bill
No more national debt (magyar)
   Van megoldás avagy Szüntessük meg az államadósságot! / Bill Still ; [ford. ... Csipai Roland]. - Budapest : Docuvertex, 2015. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4256-0 fűzött
bankügy - pénzrendszer - államadósság
336.71(100) *** 336.74 *** 336.3
[AN 3636402]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2016.
Sullivan, Dan
The 4C's formula (magyar)
   A 4C formula avagy A folyamatos vállalkozói fejlődés képlete / Dan Sullivan ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, [2016]. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Vállalkozói észjárás sorozat, ISSN 2498-6224 ; 1.)
ISBN 978-615-5263-25-5 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - coaching - vállalkozásfejlesztés
658.1.012.4 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3636675]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2016.
Szamkó Józsefné
   Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén, 2016 / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 287 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. márc. 31.
ISBN 978-963-295-573-5 fűzött
Magyarország - számvitel - államháztartás
657 *** 336.12(439)
[AN 3635981]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8699 /2016.
Hajdú Krisztina
   Jobbá tesszük : önkéntes praktikum kézikönyv / Hajdú Krisztina. - Budapest : [MMSZ], 2015. - 129 p. ; 23 cm
Közread. a Máltai Magyar Szeretetszolgálat. - Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-615-80372-8-0 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - segítségnyújtás - szociális munka - útmutató
364.62(036) *** 316.354.2 *** 331.102.2(439)(036)
[AN 3636285]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8700 /2016.
Angyal Zsuzsanna
   A természetismeret-környezettan és más szakos tanárok képzéséhez és továbbképzéséhez is használható digitális foglalkozástervek, projekttervek a környezetvédelem és a fenntarthatóság témában [elektronikus dok.] / összeáll. Angyal Zsuzsanna, Makádi Mariann, Tóth Erzsébet. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : [ELTE], 2015
Főcím a címképernyőről. - Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136406. - Működési követelmények: Adobe Reader
környezeti nevelés - környezeti tudatosság - pedagógusképzés - tanterv - elektronikus dokumentum
371.214 *** 37.033 *** 504.03
[AN 3636025]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2016.
Bacskai Katinka
   Iskolák a társadalom peremén [elektronikus dok.] : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok / Bacskai Katinka. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136036. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-38-4
Magyarország - oktatásszociológia - pedagógus - pedagógiai munka - hátrányos helyzetű - elektronikus dokumentum
37.06 *** 371.321 *** 376.6(439)
[AN 3633421]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2016.
Bläsius, Jutta (1960-)
Wolle, Knöpfe, Schachtelspass (magyar)
   Gombolyagok, gombok, skatulyák : készségfejlesztő játékok hétköznapi használati tárgyakkal 3-7 éves gyerekeknek / Jutta Bläsius ; [ill. Elisabeth Lottermoser] ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Junior, cop. 2015. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7296-96-3 fűzött : 1980,- Ft
fejlesztő játék
371.382
[AN 3636254]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2016.
Bodó Sándor (1943-|)
   Érdemkönyvi dicséret / Bodó Sándor. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 82.)
Fűzött
Pápa - gimnázium - hétköznapi élet - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
373.54(439-2Pápa)"195/196"(0:82-94) *** 908.439-2Pápa"195/196"(0:82-94)
[AN 3635826]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2016.
Cioban, Florin (1975-)
   Elemente de metodică a predării limbii şi literaturii române [elektronikus dok.] / Florin Cioban. - Szöveg (pdf : 10.4 MB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136629. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-635-4
román nyelv - nyelvoktatás - irodalomtanítás - módszertan - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880.590(072) *** 372.885.90(072) *** 371.3(072)
[AN 3637720]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2016.
   Deutsch als Fremdsprache unterrichten lernen [elektronikus dok.] / Boócz-Barna Katalin [et al.]. - Szöveg (pdf : 11.2 MB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136630. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-624-8
német nyelv - nyelvoktatás - módszertan - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880.30(072) *** 371.3(072)
[AN 3637734]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2016.
Gilbert Edit, V. (1963-)
   Az irodalomoktatás módszertanához a felsőoktatásban [elektronikus dok.] : részvétel, gyakorlat, performativitás, társadalmi aktivitás és hasznosuló elmélet az alkalmazott irodalomtudományban / V. Gilbert Edit. - Szöveg (pdf : 259 KB). - [Pécs] : [PTE BTK], [2015]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136398. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
irodalomtanítás - felsőoktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
378.147 *** 378.682
[AN 3635951]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2016.
   Gutta cavat lapidem : az esőcsepp kivájja a követ : hallgatói tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből : a Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely publikációi / szerk. Fizel Natasa ; [közread. a Délvidék Kutató Központ Alapítvány]. - Szeged : Délvidék Kut. Közp. Alapítvány, 2016. - 127 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80163-1-5 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - pedagógia - 20. század
37 *** 37(439)"19"
[AN 3636344]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2016.
   Jubileumi évkönyv az Arany János Tehetséggondozó Program 15 éve a Szolnok Városi Kollégiumban, 2000-2015 / [szerk. Brahmi Ilona, Bekkerné M. Rózsa, Csirke József]. - Szolnok : Szolnok Vár. Kollégium, 2016. - 136 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88932-1-5 fűzött
Szolnok - tehetséggondozás - kollégium
376.545 *** 37.018.3(439-2Szolnok)
[AN 3636635]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2016.
Kovács Lajos (1949-)
   A dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola és jogelődjének 300 éves története / Kovács Lajos. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes. : Zrínyi I. Tagisk., 2015. - 184, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 50.)
Bibliogr.
Kötött
Dorogi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola. Zrínyi Ilona Tagiskola
Dorog - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Dorog)(091)
[AN 3635429]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2016.
Kugler Nóra (1965-)
   Gyakorlatok a magyar nyelvtan funkcionális szemléletű tanításához [elektronikus dok.] / Kugler Nóra. - Szöveg (pdf : 4.1 KB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai tananyagok, ISSN 2416-1950 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-667-5
magyar nyelvtan - didaktika - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880.945.11(072) *** 371.3(072)
[AN 3638052]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2016.
   Papírszínház : módszertani kézikönyv / [szerk. Csányi Dóra, Simon Krisztina, Tsík Sándor] ; [... ill. Maros Krisztina]. - Budapest : Csimota, 2016. - 185, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9768-99-4 fűzött : 3490,- Ft
művészeti nevelés - képességfejlesztés - gyermekfoglalkozás - mesemondás - módszertan - tanári segédkönyv
37.036(072) *** 37.025(072) *** 374.3 *** 371.3
[AN 3636753]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2016.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (14.) (2016) (Szeged)
   XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2016. április 21-23 : PÉK 2016 : program, előadás-összefoglalók = 14th Conference on Educational Assessment, April 21-23, 2016 : CEA 2016 : program, abstracts / szerk. Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem [Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola]. - [Szeged] : SZTE BTK Neveléstud. Doktori Isk., 2016. - 161 p. ; 24 cm
A konferenciát Szegeden rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-478-8 fűzött
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3636234]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2016.
   Szakpedagógiai körkép [elektronikus dok.]. - Budapest : ELTE, 2015
Főcím a címképernyőről
pedagógia - elektronikus dokumentum
37
[AN 3637689]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok / szerk. Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina, Raátz Judit. - Szöveg (pdf : 12.7 MB). - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 2.)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136626. - Működési követelmények : Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-615-6
anyanyelvi nevelés - irodalomtanítás
372.880.945.11 *** 372.882
[AN 3637692] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok / szerk. Major Éva, Tóth Etelka. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 3.)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136627. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-617-0
nyelvoktatás - pedagógusképzés
371.13 *** 372.880
[AN 3637698] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Művészetpedagógiai tanulmányok / szerk. Bodnár Gábor, Szentgyörgyi Rudolf. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 4.)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136628. - Működési követelmények : Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-619-4
művészetpedagógia
37.036
[AN 3637713] MARC

ANSEL
UTF-88714 /2016.
   A tanárrá válás és a tanárság kutatása [elektronikus dok.] : a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen / szerk. Major Éva, Veszelszki Ágnes. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136623. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-664-4
pedagógusképzés - gyakorlati képzés - pedagógiai munka - elektronikus dokumentum
371.133 *** 371.321
[AN 3637665]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2016.
   Tanóratervezés és tanórakutatás [elektronikus dok.] : a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen / szerk. Baditzné Pálvölgyi Kata, Szabó Éva, Szentgyörgyi Rudolf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136633. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-663-7
pedagógiai munka - elektronikus dokumentum
371.321.1
[AN 3637765]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2016.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of parenting (magyar)
   A gyereknevelés szabályai / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga és Rézműves László]. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2009. - 279 p. ; 22 cm
Megj. "A gyereknevelés 100 szabálya" címmel is
ISBN 978-963-244-623-3 fűzött : 2950,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3636667]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8717 /2016.
Ács Pongrác (1976-)
Sporttudományi kutatások módszertana (angol)
   Research methodology in sport sciences [elektronikus dok.] / Pongrác Ács ; transl. by Kata Füge ; publ. by University of Pécs Faculty of Health Sciences Institute of Physiotherapy and Sport Science. - 2. extended ed. - Szöveg (pdf : 25 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Health Sci., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135999. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-971-3
sportelmélet - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
796.01(075.8) *** 001.891(075.8)
[AN 3633282]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2016.
Caioli, Luca (1958-)
Suárez, Messi, Neymar (magyar)
   Álomtrió : Suárez, Messi, Neymar : szemtől szemben az FC Barcelona megállíthatatlan csatáraival / Luca Caioli ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 173 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-406-236-3 kötött : 2990,- Ft
Suárez Díaz, Luis Alberto (1987-)
Messi, Lionel (1987-)
Neymar (1992-)
Uruguay - Argentína - Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L. *** 796.332(81)(092)Neymar *** 796.332(899)(092)Suárez_Díaz,_L._A.
[AN 3636783]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2016.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgás története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - Pécs : Alexandra, 2016. - 5 db ; 24 cm
Közrem. Sándorné Győr Melinda
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439)(091)
[AN 3637142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Amatőrök és álamatőrök, 1897-1926. - 592 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 574-575.
ISBN 978-963-357-846-9 kötött
[AN 3640427] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Profikorszak vb-ezüsttel, 1926-1944. - 626 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 616-617.
ISBN 978-963-357-847-6 kötött
[AN 3640430] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Szocialista profizmus, 1967-1986. - 688 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 681.
ISBN 978-963-357-849-0 kötött
[AN 3640433] MARC

ANSEL
UTF-88720 /2016.
   Egészségsport alapjai [elektronikus dok.] / szerk. Laczkó Tamás, Melczer Csaba ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136004. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-968-3
szabadidősport - egészségügyi sport - elektronikus dokumentum
796.035
[AN 3633285]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2016.
   Értük szólt a Himnusz / [szerk. ... Füleky András] ; [kiad. a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete]. - 5. kiad. - Budapest : Halhatatlan M. Sportolók Egyes., 2016, cop. 2015. - 124, [3] p. : ill. ; 31 cm
Bársony : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - sportoló - életrajz
796(439)(092)
[AN 3640887]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2016.
Gerrard, Steven (1980-)
My story (magyar)
   Életem vörösben : vér, veríték, Liverpool / Steven Gerrard ; Donald McRae közrem. ; [ford. Hegedűs Henrik]. - Budapest : Kanári, 2016. - 475 p., [24] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9679-4 kötött
Gerrard, Steven (1980-)
Nagy-Britannia - labdarúgó - 21. század - memoár
796.332(410)(092)Gerrard,_S.(0:82-94)
[AN 3636076]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2016.
Gre, Olga
   Palackfigurák / Olga Gre ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 112.)
ISBN 978-963-278-468-7 fűzött : 1995,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3635608]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2016.
Hajdú Krisztina
   Mozgó Játszótér : módszertan : játék a végeken, avagy akik nem csak együtt játszanak... / Hajdú Krisztina, Naár Judit. - Budapest : [MMSZ], 2015. - 117 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Máltai Magyar Szeretetszolgálat. - Bibliogr.: p. 113-117.
ISBN 978-615-80372-6-6 fűzött
játék szabadban - módszertan
796.1/.3 *** 371.3
[AN 3636288]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2016.
Hossó Nikoletta
   Sport, protokoll, sportprotokoll [elektronikus dok.] / Hossó Nikoletta, Elbert Gábor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136013. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-885-3
sport - diplomáciai etikett - olimpia - elektronikus dokumentum
796 *** 395 *** 796.032 *** 341.75
[AN 3633323]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2016.
Katics László (1953-)
   Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése a testnevelésben, szabadidő- és versenysportban / Katics László ; [közread. a] PTE TTK. - Pécs : PTE TTK, 2015. - 286 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-642-949-2 kötött
erőedzés - sportegészségügy
796.894.015 *** 613.71
[AN 3635940]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2016.
Kovács Éva
   Fantázia ékszerek : [20 fantasztikus ékszerminta] = Fantasy jewelry : [20 fantastic jewelry patterns] / Kovács Éva. - Budapest : Cser K., 2016. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-278-475-5 kötött : 3995,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2 *** 745.55
[AN 3635575]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2016.
Meran, Philipp (1926-)
   Esti harangszó : egy öreg vadász visszaemlékezései / Merán Fülöp. - [Ispánk] : ProNatura, 2016. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4802-9 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3636423]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2016.
Novotny László (1941-)
   Fejezetek a kajak-kenu sport történetéből / Novotny László. - Budakalász : [Novotny L.], 2016. - 422 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5378-8 fűzött
Magyarország - sporttörténet - kajaksport - kenusport
797.122(439)(091)
[AN 3636092]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2016.
   Sport- és egészségturizmus a gyakorlatban [elektronikus dok.] : jó gyakorlatok a hazai és a nemzetközi turizmus területén / szerk. Nemes Andrea, Laczkó Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 12 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136005. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-967-6
Magyarország - Európa - turizmus - sport - gyógyturizmus - elektronikus dokumentum
796.034.2(439) *** 796.034.2(4) *** 338.48(439) *** 338.48(4) *** 613(439) *** 613(4)
[AN 3633292]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2016.
   Sportsérülések primer prevenciója [elektronikus dok.] / szerk. Rátgéber László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136006. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-914-0
sportbaleset - megelőzés - elektronikus dokumentum
796.01 *** 616-084
[AN 3633302]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2016.
   A sporttáplálkozás alapjai [elektronikus dok.] / [szerk.] Figler Mária ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135908. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-970-6
sport - egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
796 *** 613.2
[AN 3632335]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2016.
   Tudtad? érdekességek a sport és az olimpia világából / [szerk. Lengyel Orsolya]. - Budapest : Roland, [2016]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5627-00-2 fűzött : 1590,- Ft
sport - sporttörténet - olimpia - művelődéstörténet - gyermekkönyv
796(100)(091) *** 796.032(100)(091)
[AN 3636378]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2016.
Żółtowska-Darska, Yvette
Messi (magyar)
   Messi : a született bajnok : [nem csak rajongóknak] / Yvette Żółtowska-Darska ; [ford. Kálmán Judit]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 196 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-315-3 kötött : 2999,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3636652]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2016.
Żółtowska-Darska, Yvette
Ronaldo (magyar)
   Ronaldo : a fiú, aki tudta, mit akar : [nem csak rajongóknak] / Yvette Żółtowska-Darska ; [ford. Szecskó István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 212 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-316-0 kötött : 2999,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3636658]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8736 /2016.
   25 éves a Siklósi Szalon / [... kiad. a Siklósi Szalon Alapítvány]. - [Siklós] : Siklósi Szalon Alapítvány, [2016]. - [100] p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Siklóson, 2016. jún. 11 - aug. 30. között rendezett kiállítás katalógusával. - Szerk. Angyal Mária
ISBN 978-963-12-4948-4 fűzött
Siklósi Szalon
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3635968]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2016.
Babos Ágnes (1948-)
   Stációk : Jézus Krisztus szenvedéstörténete / Babos Ágnes. - Győr : Palatia, cop. 2016. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-7692-76-5 kötött : 4950,- Ft
Jézus
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - szenvedéstörténet - keresztény művészet
75(439)(092)Babos_Á. *** 75.046.3 *** 232.96
[AN 3635569]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2016.
Bakos Ágnes (1949-)
Országház (angol)
   The Parliament in Budapest : style, harmony, dignity / phot. Ágnes Bakos & Bence Tihanyi ; [pref. József Sisa] ; [text Judit Villám, Magda Molnár] ; [... transl. Miklós Hernádi]. - 2. rev. ed. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki K., cop. 2016. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [132].
ISBN 978-963-16-6641-0 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 3636472]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2016.
Bakos Ágnes (1949-)
Országház (német)
   Das Parlament in Budapest : Stil, Harmonie, Würde / Foto Ágnes Bakos und Bence Tihanyi ; [Vorw. József Sisa] ; [Text Judit Villám, Magda Molnár] ; [... Übers. Renate Frommherz]. - 2. überarb. Ausg. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki K., cop. 2016. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [132].
ISBN 978-963-16-6632-8 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 3636476]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2016.
Barber, Barrington
Drawing made easy (magyar)
   Rajziskola : rajzolni egyszerű : rajztechnikák lépésről lépésre / Barrington Barber. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 127 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-406-202-8 fűzött : 2990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3636731]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2016.
Barber, Barrington
Drawing projects made easy (magyar)
   Rajziskola : rajzfeladatok mindenkinek : útmutató kezdőknek és haladóknak / Barrington Barber. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 128 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-406-203-5 fűzött : 2990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3636733]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest rajzban / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, [2016]. - 168 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
ISBN 978-963-12-5624-6 kötött : 4990,- Ft
Budapest - Magyarország - építészet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1) *** 930.85(439)
[AN 3636529]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2016.
Bartos Erika (1974-)
Budapest rajzban (angol)
   Budapest in drawings / Erika Bartos ; [... transl. Nóra Gaschler-Gyeviki]. - [Budapest] : Self-publ., [2016]. - 168 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
ISBN 978-963-12-5625-3 kötött : 4990,- Ft
Budapest - Magyarország - építészet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1) *** 930.85(439)
[AN 3636532]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest titkai : érdekességek nevezetes épületekről / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, [2016]. - 337 p. : ill., részben színes ; 25x30 cm
Bibliogr.: p. 335-337.
ISBN 978-963-12-5623-9 kötött : 9990,- Ft
Budapest - építészettörténet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.12) *** 930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3636535]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2016.
Benkő Imre (1943-)
   Horizon : panoráma fotóesszé : panoramic photo essay : 1997-2015 / Benkő Imre ; [kiad. ... Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2015. - 188 p. : ill. ; 25x29 cm
ISBN 978-615-80045-4-1 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - panorámakép
77.04(439)(092)Benkő_I.
[AN 3635635]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2016.
   Coronatus in regem Hungariae.. : medaliile de încoronare ale regilor Ungariei = Coronatus in regem Hungariae... : a magyar uralkodókoronázások érmei / [autori catalog Pálffy Géza, Soltész Ferenc Gábor, Tóth Csaba] ; [trad. ... László Noémi, Jakó Klára] ; [cat. în colab. Ministerul Culturii România, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Naţional Maghiar]. - 2. jav. kiad. - Cluj-Napoca : Muz. Naţ. de Istorie a Transilvaniei ; Budapesta : Muz. Naţ. Maghiar, 2016. - 239 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Bibliotheca Musei Napocensis, ISSN 2066-7523 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-50-5 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - numizmatika - koronázás - uralkodó - érem - portré
737.23(439)"15/19" *** 342.519.8(439)"15/19" *** 943.9(092)"15/19" *** 73.041
[AN 3636330]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2016.
   Ezer, Horror, Leitner, Végh / [szerk. Tóth Pál Sándor] ; [kurátor Don Tamás] ; [kiad. kARTc Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : kARTc Kult. Egyes., [2016]. - 127 p. : ill., színes ; 16x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4247-8 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3636624]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2016.
   A főépítész / [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, 2016. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Winkler Gábor (1941-2015)
Pápa - építész - városépítés - 20. század - 21. század
72(439)(092)Winkler_G. *** 711.4(439-2Pápa)
[AN 3635808]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2016.
Gellér Katalin (1946-)
   A magyar szimbolizmus / Gellér Katalin. - Budapest : Corvina, cop. 2016. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
ISBN 978-963-13-6369-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - szimbolizmus - képzőművészet - századforduló - 20. század
73/76(439)"189/193" *** 7.036(439)"189/193"
[AN 3636391]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2016.
   Kincseskamra : kincsek és éremleletek Pest megyében : válogatás a Ferenczy Múzeum régészeti és numizmatikai gyűjteményéből / szerk. Nagy Balázs. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2015. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9590-88-5 fűzött
Pest megye - Szentendre - múzeumi gyűjtemény - régészet
069(439-2Szentendre) *** 903/904(439.153)
[AN 3635475]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2016.
Kloss Andor (1941-)
   Időtlen jelenlét / Kloss Andor. - Győr : Szerző, 2016. - 103, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5423-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - 20. század - publicisztika
73/76(439)"19" *** 894.511-92
[AN 3635580]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2016.
Kovács Nikolett
   Kötött és horgolt táskák / Kovács Nikolett. - Budapest : Cser K., 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-474-8 fűzött : 2495,- Ft
horgolás - textilkötés - táska - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 646.26/.27 *** 677 *** 379.826
[AN 3635600]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2016.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Mihály Munkácsy (1844-1900) / [ed. and introd. ... by Zsuzsanna Bakó] ; [... transl. ... by Zsuzsa Boronkay-Roe, Roger Roe and Zsuzsanna Tóth]. - Budapest : Éghajlat Publ., 2016. - 214 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Papírtokban
ISBN 978-963-9862-77-7 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 3636593]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2016.
Oltárczi Ferenc (1941-)
   Szentbékkállai füzetek III : [egyházlátogatási jegyzőkönyvek, az irattárból..., múzeumunk kincsei, helytörténeti kiállításaim] / Oltárczi Ferenc. - Sopron : Edutech, 2016. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87574-7-0 kötött : 2300,- Ft
Szentbékkálla - helytörténet - múzeumi gyűjtemény - történelmi forrás
069(439-2Szentbékkálla) *** 943.9-2Szentbékkálla(093)
[AN 3636449]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2016.
Pancho Aréna (angol)
   Pancho Arena : the Ferenc Puskás Football Academy in Felcsút, Hungary : the architectural legacy of a master and his disciple - Imre Makovecz and Tamás Dobrosi, 2008-2015 / [ed. Tamás Dobrosi] ; [interviews ... Eszter Dénes] ; [... transl. by Zoltán Móra Ormai]. - Felcsút : Puskás F. Labdarúgó Akad., 2016. - 273 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 270.
ISBN 978-963-12-5452-5 kötött
Felcsút - stadion - album
725.826(439-2Felcsút)(084.1)
[AN 3636298]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2016.
Reményi József (1911-1998)
   A doni fotós : Reményi József főhadnagy életútja, háborús naplója és fényképei / [szerk., ... a jegyzeteket írta és az indexet összeáll. Mezei Bálint] ; [a családi visszaemlékezéseket összegyűjtötte és vál. Véghné Reményi Mária]. - Budapest : Magánkiad. : [Palota-15 Nonprofit Kft.], 2015. - 309 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4492-2 fűzött
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - második világháború - napló - fényképalbum - történelmi forrás
77.044 *** 355.48(439)"1942/1943"(093) *** 355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(47)"1942/1943"(084.12)
[AN 3635645]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2016.
Szilágyi Rita
   Ìgnac Roškovič = Roskovics Ignác / tekst Rìta Sìladï ; vyd. Stoličnoê rusinsʹkoê nacìonalnoê samospravovanâ i Rusinsʹkoê nacìonalnoê samospravovanâ Terijzvaroša. - Budapešt : Stoličnoê rusinsʹkoê nac. samospravovanâ : Rusinsʹkoê nac. samospravovanâ Terijzvaroša, 2015. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88200-4-4 fűzött
Roskovics Ignác (1854-1915)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - keresztény művészet
75(439)(092)Roskovics_I. *** 75.046.3
[AN 3636418]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2016.
Szladovics Vilmos (1931-2008)
   Szladovics : Szladovics Vilmos (1931-2008). - [Budapest] : Virágh A., cop. 2015. - 65 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4440-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Szladovics_V.
[AN 3635649]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2016.
Tönköl József (1948-)
   Rióba aranyért / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2016. - [80] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89897-6-5 kötött : 2000,- Ft
olimpia - karikatúra
741.5(439)(092)Joó_J. *** 796.032(0:82-7)
[AN 3635591]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2016.
   Tündérkert ezüstje : erdélyi tallérgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban : [a Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása, 2016. június 7 - szeptember 11.] / [... kurátora Tóth Csaba] ; [a katalógust összeáll. és a szöveget írta Tóth Csaba]. - Budapest : MNM, 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-5209-54-3 kötött
Erdély - kiállítási katalógus - fémpénz
737.1(439.21) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3636287]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8761 /2016.
Freier Cecília
   A Csornai Központi Fúvószenekar története / Freier Cecília, Horváth Győző ; [... kiad. Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, 2016. - 68 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5495-2 fűzött
Csornai Központi Fúvószenekar
Csorna - fúvószenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Csorna)(091)
[AN 3635672]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2016.
Horváth Adrián (1970-)
   Két évszázad fúvószenéje Pápán / Horváth Adrián ; [kiad. a Pápai Fúvósok Egyesülete]. - Pápa : Pápai Fúvósok Egyes., 2016. - 276 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-963-12-4850-0 kötött
Pápa Város Fúvószenekara
Pápa - fúvószenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Pápa)(091)
[AN 3635917]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2016.
   Multipart music : personalities and educated musicians in traditional practices : proceedings of the Third Symposium of the ICTM Study Group on Multipart Music, Budapest, 2013 / ed. by Pál Richter and Lujza Tari ; [publ. by the] HAS Research Centre for the Humanities. - Budapest : HAS RCH, 2015. - 541 p. : ill., részben színes ; 23 cm + DVD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-016-8 fűzött
zeneművészet - népzene - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
78.031.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2013" *** 78
[AN 3636017]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2016.
   Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Asztalos Bence] ; [kiad. az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2016. - 240 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden, 2015. okt. 12-13-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-57-5 fűzött
Európa - zenetudomány - zenetörténet
78.01 *** 78(4)(091)
[AN 3636415]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8765 /2016.
   Star Wars : az ébredő erő : hivatalos filmkalauz. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2015. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm + 5 mell.
Fűzött
Egyesült Államok - játékfilm - képeskönyv - gyermekkönyv
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5(084.1)
[AN 3636599]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8766 /2016.
Békési Imre (1936-)
   Nyelvész mestereim : tudománytörténeti adatok és emlékek / Békési Imre. - Szeged : SZEK JGYF K., 2016. - 266 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-55-1 fűzött
Magyarország - nyelvészet - nyelvész - 20. század
800.1 *** 80.001(439)(092)
[AN 3636351]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2016.
Molnár Gábor Tamás (1975-)
   A figyelem művészete [elektronikus dok.] : bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe / Molnár Gábor Tamás. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : ELTE, 2015. - (Bölcsészet- és művészetpedagógiai kiadványok, ISSN 2416-1942 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136625. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-590-6
hermeneutika - irodalomesztétika - elektronikus dokumentum
801.73 *** 82.01
[AN 3637674]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2016.
Sándor Klára (1965-)
   Nyelv és társadalom / Sándor Klára. - Budapest : Krónika Nova, 2016. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 978-615-5205-14-9 kötött
szociolingvisztika
800.1 *** 316.7
[AN 3636814]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8769 /2016.
   Angyal vagy démon : tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról / szerk. Török Zsuzsa. - Budapest : Reciti, 2016. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Hagyományfrissítés, ISSN 2063-8361 ; 4.)
A Budapesten, 2014. máj. 23-án "Írónőink" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-23-9 fűzött
Gyulai Pál (1826-1909). Írónőink
Magyarország - irodalomtörténész - kritikus - nők a társadalomban - irodalmi élet - 19. század
82.01(439)(092)Gyulai_P. *** 316.37-055.2(439)"18" *** 894.511(091)"18"
[AN 3636141]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2016.
Kelecsényi László (1947-)
   Eső és telefon : regényes filmdramaturgia / Kelecsényi László. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 978-963-414-043-6 fűzött : 2490,- Ft
filmművészet - dramaturgia - filmtörténet - 20. század
82.01-293.7 *** 791.43(100)"19" *** 791.43.01
[AN 3621148]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2016.
   Mi az, hogy nagymenők? : sztárinterjúk Umberto Ecótól Kate Winsletig / [riporter] Köves Gábor. - Budapest : Scolar, 2016. - 344 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-630-1 ktött : 3750,- Ft
író - filmrendező - filmszínész - interjú
82(092)(047.53) *** 791.43.071.1(100)(092)(047.53) *** 791.43.071.2(100)(092)(047.53)
[AN 3636891]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2016.
Nádasi Krisz
   Hogyan írjunk könyvet? : gyakorlati kalauz fogalmazáshoz, irodalmi és szakmai szövegek írásához / Nádasi Krisz. - [Budapest] : Nádasi K., cop. 2016. - 379 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5460-0 fűzött : 4200,- Ft
írás - fogalmazástechnika
82.081 *** 001.81
[AN 3636024]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2016.
   Rendhagyó olvasatok / [szerk. Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-281-2 fűzött
Franciaország - Magyarország - felvilágosodás - francia irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kapcsolat - filozófiatörténet
840(091)"17" *** 894.511(091)"17" *** 1(44)"17"
[AN 3636663]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2016.
Thompson, Ewa M. (1937-)
Imperial knowledge (magyar)
   A birodalom trubadúrjai : az orosz irodalom és a kolonializmus / Ewa M. Thompson ; [ford. Kovács Lajos és Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2015. - 406 p. ; 21 cm. - (Nyugat-eurázsiai idő, ISSN 2498-6860)
ISBN 978-615-80156-3-9 fűzött : 3900,- Ft
Oroszország - orosz irodalom története - irodalomtudomány - külpolitika - nemzettudat - 19. század - 20. század
882(091)"18/19" *** 82.01 *** 327(47)"18/19" *** 316.63(47)
[AN 3636483]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8775 /2016.
   "Eszedbe jussak" : tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról / szerk. Paraizs Júlia. - Budapest : Reciti, 2015. - 249 p. : ill. ; 20 cm. - (Hagyományfrissítés, ISSN 2063-8361 ; 3.)
A Budapesten, 2013. nov. 8-án "Arany János Hamlet-fordítása" címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-18-5 fűzött
Arany János (1817-1882)
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, prince of Denmark
Anglia - Magyarország - író - műfordítás - 17. század - 19. század - műelemzés
894.511(092)Arany_J. *** 82.03 *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3636099]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2016.
Finta Éva (1954-)
   Hazamegyek : a kárpátaljai Sáfáry László : monográfia / Finta Éva. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 244.)
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-9814-75-2 fűzött
Sáfáry László (1910-1943)
Kárpátalja - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(477.87)(092)Sáfáry_L.
[AN 3636462]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2016.
György Oszkár (1882-1944)
   In memoriam György Oszkár / sajtó alá rend., a tanulmányokat írta, a kéziratokat vál. Sebők Melinda ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-9830-45-5 fűzött : 2800,- Ft
György Oszkár (1882-1944)
Magyarország - író - magyar irodalom - magyar irodalom története - Horthy-korszak - 20. század - válogatott művek
894.511(092)György_O. *** 894.511(091)"191/194" *** 894.511-821
[AN 3636241]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2016.
   A másik Magyarország hangja : dokumentumok az Írószövetség 1986-os közgyűléséről / vál. és összeáll. Kiss Gy. Csaba és Szilcz Eszter. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 16.)
Bibliogr.. p. 393-396.
ISBN 978-615-5428-43-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - kulturális politika - belpolitika - Kádár-korszak - jegyzőkönyv - történelmi forrás
894.511(091)"198"(093) *** 008:323(439)"198"(093) *** 061.28(439-2Bp.)Magyar_Írószövetség
[AN 3636245]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2016.
Sipos Lajos (1939-)
   Berda József : kritikai pályarajz / Sipos Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 365, [2] : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-599-6 kötött : 3490,- Ft
Berda József (1902-1966)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Berda_J.
[AN 3635488]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2016.
Szajbély Mihály (1952-)
   A homokvárépítés öröme : irodalomtörténeti tanulmányok / Szajbély Mihály ; [névmutató ... Molnár Eszter Edina]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 277 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-270.
ISBN 978-963-315-282-9 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története
894.511(091) *** 82(091)
[AN 3636407]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8781 /2016.
Akal, Aytül (1952-)
Gökyüzünde balonlar (magyar)
   Léggömbök a magasban / Aytül Akal ; ill. Anıl Tortop ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 117, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-263-564-4 fűzött : 1790,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.35-32(02.053.2)=945.11
[AN 3635557]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2016.
Arlidge, M. J. (1974-)
The doll's house (magyar)
   A babaház / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-239-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3636813]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Be with me (magyar)
   Be with me : légy mellettem / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 524 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-556-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3636661]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2016.
Baláž, Anton (1943-)
Krajina zabudnutia (magyar)
   A feledés földje / Anton Baláž ; [ford. Archleb Gály Tamara és L. Gály Olga]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 274, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-574-3 fűzött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3636103]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2016.
Banks, Rosie
Dream dale (magyar)
   Álmok völgye / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 9.)
ISBN 978-963-403-024-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3640811]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2016.
Banks, Rosie
Glitter Beach (magyar)
   Csillámpart / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 111, [13] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 6.)
ISBN 978-615-5385-36-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3640808]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2016.
Banks, Rosie
Magic Mountain (magyar)
   Varázshegy / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 111, [13] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 5.)
ISBN 978-615-5385-35-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3640807]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2016.
Banks, Rosie
Mermaid reef (magyar)
   A Sellő-zátony / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2013. - 107, [16] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 4.)
ISBN 978-615-5385-06-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3640804]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2016.
Barnholdt, Lauren (1980-)
One night that changes everything (magyar)
   Titkok és exek éjszakája / Lauren Barnholdt ; [ford. Zalotay Melinda]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 242 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-435-8 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3640416]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Awkwardly ever after (magyar)
   Itt a vége, lúzer véle! [elektronikus dok.] / Marni Bates ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2015. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135950. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-153-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632599]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Invisible (magyar)
   Láthatósági mellény lúzereknek [elektronikus dok.] / Marni Bates ; ford. Vándor Judit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Móra, 2015, cop. 2014. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135948. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-11-9873-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632595]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Notable (magyar)
   Menő-riadó Kambodzsában [elektronikus dok.] / Marni Bates ; ford. Kulcsár Júlia. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2015. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-151-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632593]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2016.
Bjørk, Samuel (1969-)
Uglen (magyar)
   A bagoly röpte / Samuel Bjørk ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 439 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-157-9 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3636724]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2016.
Burgess, Melvin
Billy Elliot (magyar)
   Billy Elliot / Melvin Burgess ; Lee Hall forgatókönyve nyomán ; [ford. Gaál Tekla]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 189 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-266-466-8 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3640821]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2016.
Carter, Chris
The executioner (magyar)
   Kivégzés / Chris Carter ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 355 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-870-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3636588]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2016.
Collodi, Carlo (1826-1890)
Le avventure di Pinocchio (magyar)
   Pinokkió kalandjai / Carlo Collodi ; [ford. Tekei Erika] ; [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2016]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Olvastad már?, ISSN 2416-3627)
ISBN 978-615-5368-98-1 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3636430]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2016.
Cross, Julie
Tempest (magyar)
   Tempest : förgeteg / Julie Cross ; [ford. Lakatos Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 422 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-950-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3636670]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2016.
Ćurić, Mirko
   Dijete i šarkanj : bajka : prema narodnoj bajci koju je đakovački književnik Nikola Tordinac zapisao u Pečuhu 1885 = A gyermek és a sárkány : tündérmese : a đakovói Nikola Tordinac által 1885-ben Pécsett lejegyzett tündérmese alapján / Mirko Ćurić ; prijev. ... Frankovics György ; il. Veronika Sinkó. - Budapest : Napkút K., [2016]. - [29] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-263-579-8 fűzött : 1000,- Ft
horvát irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
886.2-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3635809]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2016.
Dobbs, Michael (1948-)
The final cut (magyar)
   Utolsó húzás : [a Kártyavár-trilógia harmadik kötete] / Michael Dobbs ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 445 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8572-7 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3636729]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2016.
Doboš, Sergej
   Vospominaniâ hirurga / Sergej Doboš. - Budapešt : Archi+Med, 2016. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5645-1 fűzött
orosz irodalom - memoár
882-94
[AN 3636229]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2016.
Dvorânova, Emiliâ (1958-)
Koncert za izrečenie (magyar)
   Mondatkoncert : muziko-erotikus kísérletek / Emilija Dvorjanova ; [ford. Szondi György]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 154, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-578-1 fűzött : 1990,- Ft
bolgár irodalom - kisregény
886.7-31=945.11
[AN 3635973]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2016.
Fossum, Karin (1954-)
Varsleren (magyar)
   Elszabadul a pokol / Karin Fossum ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2016. - 299 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-620-2 fűzött : 2950,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3636665]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2016.
Frost, Mark (1953-)
Rogue (magyar)
   Árulás : a Paladin-prófécia harmadik könyv / Mark Frost ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 328 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-268-4 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3636781]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2016.
Gatti, Alessandro (1975-)
L'enigma del cobra reale (magyar)
   A kobra bosszúja / Irene Adler ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ... ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 247, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-197-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3636720]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
The taming of the queen (magyar)
   A makrancos királyné / Philippa Gregory ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2016. - 539 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 531-539.
ISBN 978-963-310-723-2 fűzött : 3999,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1512?-1548)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3636755]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2016.
Guillou, Jan (1944-)
Ondskan (magyar)
   Könyörtelenek / Jan Guillou ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-416-6 fűzött : 3390,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3636597]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2016.
Haas, Meike (1970-)
Chaos, Krisen, Pferdeküsse (magyar)
   Lovak, szerelmek, bonyodalmak / Meike Haas ; [ford. F. Kárpáti Kinga]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2016]. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7461-60-6 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3636367]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2016.
Hornby, Nick (1957-)
About a boy (magyar)
   Egy fiúról [elektronikus dok.] / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós] ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2016. - 1 CD (9 h 51 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-33-2 : 4990,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3636531]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2016.
Kenneally, Miranda
Catching Jordan (imagyar)
   Kivédhetetlen szerelem [elektronikus dok.] / Miranda Kenneally ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Móra, 2015, cop. 2014. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-11-9877-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632579]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2016.
Kıral, Gülsevin (1959-)
Istanbul'u çalıyorlar! (magyar)
   Ellopják Isztambult! : Ömer Mindentmegold detektívirodája / Gülsevin Kıral ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 93, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-586-6 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - ifjúsági regény
894.35-31(02.053.2)=945.11
[AN 3635578]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2016.
Kubica, Mary
The good girl (magyar)
   A jó kislány / Mary Kubica ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-131-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3636685]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2016.
Läckberg, Camilla (1974-)
Tyskungen (magyar)
   Eltitkolt életek / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-256-8 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3640441]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2016.
Lenôtre, G. (1855-1935)
La femme Simon (magyar)
   Simon polgártárs és felesége / G. Lenotre ; Karner András fordítása. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 16 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 103.)
ISBN 978-963-263-589-7 fűzött
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3635552]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2016.
Leonard, Elmore (1925-2013)
Tishomingo blues (magyar)
   Tishomingo blues / Elmore Leonard ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-02-2 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635629]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2016.
Loisel, Thierry (1955-)
La chair inanimée (magyar)
   A lélektelen test : minitragédia, avagy elhidegüléstörténet : regény / Thierry Loisel ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-25-1 fűzött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3636474]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2016.
Mamah, Theresa
What the baby saw (magyar)
   Amit a baba látott / írta Mamah Theresa ; ford. Hajtman Béla. - [Budapest] : [Scolar], 2016. - [32] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-244-625-7 kötött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3636357]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2016.
Martin-Lugand, Agnès (1979-)
Les gens heureux lisent et boivent du café (magyar)
   A boldog emberek olvasnak és kávéznak / Agnès Martin-Lugand ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Libri, 2016. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-679-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3636751]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2016.
Morgan, Sarah (1948-)
Sleigh bells in the snow (magyar)
   Hóvarázs / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-086-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3636735]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2016.
Musso, Guillaume (1974-)
L'appel de l'ange (magyar)
   Az angyal hív / Guillaume Musso ; ford. Detre Zsuzsa. - Budapest : Park, cop. 2016. - 411, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-206-3 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3636705]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2016.
Nelson, Jandy (1985-)
The sky is everywhere (magyar)
   Az ég a földig ér [elektronikus dok.] / Jandy Nelson ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Móra, 2015, cop. 2014. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-11-9879-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632609]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2016.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2015. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-357-2 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3640914]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2016.
Nesbø, Jo (1960-)
Politi (magyar)
   Police / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2013. - 509 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-324-122-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3640920]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2016.
Novak, Kristian (1979-)
Črna mati zemla (magyar)
   Anyaföldnek nehéz sara / Kristian Novak ; [ford. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 369, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-576-7 fűzött : 3490,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3635589]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2016.
Novik, Naomi (1973-)
Uprooted (magyar)
   Rengeteg / Naomi Novik ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 488 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-223-3 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3636776]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2016.
Oram, Kelly (1981-)
The Avery Shaw experiment (magyar)
   Szívzűrterápia strébereknek [elektronikus dok.] / Kelly Oram ; ford. Vándor Judit. - Szöveg (epub : 930 KB). - Budapest : Móra, 2015, cop. 2014. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-11-9875-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632604]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2016.
Parvela, Timo (1964-)
Kepler62 : kirja yksi: kutsu (magyar)
   Kepler62 : első könyv: a játék / Timo Parvela, Bjørn Sortland ; Pasi Pitkänen [rajz.] ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-141-3 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.541-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3636816]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2016.
Pressfield, Steven (1943-)
Gates of fire (magyar)
   A tűz kapui / Steven Pressfield ; [ford. V. Csatáry Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-86-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3640421]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2016.
Probst, Jennifer
Searching for beautiful (magyar)
   Keresd a szépet : titkos szerelmi gyakorlatok / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 535 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-829-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3636762]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2016.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: Wir müssen reden! (magyar)
   Kell egy pszichológus, mondta Isten / Hans Rath ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2016. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-425-8 kötött : 3290.- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3636606]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2016.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-9884-03-8 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3640906]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2016.
Rowling, J. K. (1965-)
Quidditch through the ages (magyar)
   A kviddics évszázadai / Tudor Hushpush ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2016. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-149-3 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3640723]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Lear (magyar)
   Leár ; Lear király : [forráskiadás] / William Shakespeare ; a kísérőtanulmányt írta és sajtó alá rend. Kiss Zsuzsánna. - Budapest : Reciti, 2016. - 259 p. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 5.)
Az első fordítást Sófalvi József kész. - Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-615-5478-21-5 fűzött
Magyarország - angol irodalom - 18. század - 19. század - irodalomtudományi forrás - dráma - súgópéldány
820-2=945.11 *** 82.03(439)"17/18"
[AN 3635948]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2016.
Singurbjörn Sveinsson (1878-1950)
Glókollur (magyar)
   Szőke fiú meséje / Sigurbjörn Sveinsson ; [... ford. Szabadi Tibor J.] ; [a rajzokat kész. Kiss Kármen Lovkóné]. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2016. - 34 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5507-2 fűzött
izlandi irodalom - gyermekirodalom - mese
839.59-34(02.053.2)=945.11
[AN 3635485]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2016.
Snyder, Carrie
Girl runner (magyar)
   A futónő / Carrie Snyder ; [ford. Csáki Judit]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 370 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-296-1 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3636687]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2016.
Sommer-Bodenburg, Angela (1948-)
Der kleine Vampir zieht um (magyar)
   A kis vámpír beköltözik / Angela Sommer-Bodenburg ; ill. Amelie Glienke ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9869-76-9 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3636282]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2016.
Soukupová, Petra (1982-)
Zmizet (magyar)
   Eltűnés / Petra Soukupová ; [ford. J. Hahn Zsuzsanna]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 362, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-581-1 fűzött : 3490,- Ft
cseh irodalom - kisregény - elbeszélés
885.0-32=945.11 *** 885.0-31=945.11
[AN 3635566]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2016.
Staveley, Brian
The providence of fire (magyar)
   A tűz kegyelme : A csiszolatlan trón krónikája II. könyv / Brian Staveley ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 635 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-267-7 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3636810]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2016.
Theorin, Johan (1963-)
Nattfåk (magyar)
   A legsötétebb szoba / Johan Theorin ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2016. - 383 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-422-7 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3636619]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2016.
Vázquez-Figueroa, Alberto (1936-)
Tuareg (magyar)
   Tuareg / Alberto Vázquez-Figueroa ; [ford. és a jegyzeteket írta Dornbach Mária]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-736-2 fűzött : 3499,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3636736]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2016.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül [elektronikus dok.] / Jules Verne ; [ford. Csatlós János] ; előadja Székhelyi József. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2016. - 1 CD (10 h 4 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-35-6 : 4500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3636528]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2016.
Weetman, Nova
Play the game (magyar)
   Legyen, ahogy akarod! : pálya vagy dráma / Nova Weetman ; [ford. Kalapos Éva]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 336 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-199-4 fűzött : 1990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3636723]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2016.
Whitman, Marina von Neumann (1935-)
The Martian's daughter (magyar)
   A marslakó lánya : emlékirat / Marina von Neumann Whitman ; [ford. Rajki András]. - Budapest : Európa, 2016. - 334 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-161-9 kötött : 3990,- Ft
Neumann János (1903-1957)
Whitman, Marina von Neumann (1935-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - matematikus - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 51(73)(=945.11)(092)Neumann_J.(0:82-94) *** 330(73)(092)Whitman,_M._von_Neumann(0:82-94)
[AN 3636681]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2016.
Yoon, Nicola
Everything, everything (magyar)
   Minden, minden / Nicola Yoon ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 334 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-210-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3636800]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8844 /2016.
A. Benedikty
   Rapsonné Rózája / A. Benedikty. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2015. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2883-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3635538]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2016.
Baker, Betty (1961-)
   Ketten a remetelakban [elektronikus dok.] / Betty Baker. - Szöveg (epub : 700 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-496-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633356]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2016.
Bálint György (1919-)
   Keserédes éveim, 1919-2010 / Bálint György. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Wesley K., 2016. - 355, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9744-42-4 kötött : 3890,- Ft
Bálint György (1919-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3635564]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2016.
Barcsay Ábrahám (1742-1806)
   Barcsay Ábrahám költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 323 KB) (mobi : 985 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-377-5 (epub)
ISBN 978-963-398-378-2 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3632406]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2016.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Jelenések : kilenc egyfelvonásos / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 94 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 247.)
ISBN 978-963-9814-78-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(477.87)
[AN 3636465]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2016.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Hálózsák a felhőn / Bátyi Zoltán. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-19-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636697]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2016.
Bencze Tibor
   Dunán innen [elektronikus dok.] / Bencze Tibor. Dunán túl / Árvai Levente. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-514-8
magyar irodalom - elbeszélés - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3633363]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2016.
Benke Tamás (1949-)
   Gondolatok..., tűnődések..., reménységek / Benke Tamás. - [Mosonszentmiklós] : Benke T., 2016. - 122 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5373-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635588]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Rumini kapitány / Berg Judit ; Kálmán Anna rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 307, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-138-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636749]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2016.
Bíró József (1951-)
   Akkor és most : Edith könyve, 1975-2015 / Bíró József. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 34 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 102.)
ISBN 978-963-263-577-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635545]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2016.
Csonkaévi
   Novellák a vörös kalap alól / Csonkaévi. - Budapest : [Csonka É.], 2016. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5673-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636224]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2016.
Czilczer Olga (1940-)
   Szavakban egy erdő : új és válogatott versek / Czilczer Olga ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 287, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-611-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3635517]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2016.
Czobor Éva (1976-)
   A szív szeret vagy nem szeret / Czobor Éva. - [Tab] : [Satellit Műszaki és Kereskedelmi Bt.], [2016]. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5455-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636563]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2016.
Dániel András (1966-)
   Jó éjszakát kuflik / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-174-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3636727]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2016.
Elekes Dóra
   Dettikéről és más istenekről / Elekes Dóra ; Treszner Barbara rajz. - Budapest : Csimota, 2016. - 130, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5649-01-1 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636297]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2016.
   Élő költészet : antológia, 2015 / [Vas Tibor szerk.]. - [Gyál] : [Vas T.], 2015. - 242, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3261-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3636637]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Daisy : opera semiseria egy felvonásban / Esterházy Péter. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 41 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3035-6 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-25
[AN 3640715]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Függő : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 161 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2984-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3640594]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Fuharosok : regény / Esterházy Péter. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 40 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3011-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3640601]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Ki szavatol a lady biztonságáért? : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 151, [4] p. : ill. ; 19 cm
Tart.: DaisyÞ; Ágnes
ISBN 978-963-14-3014-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3640710]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Kis magyar pornográfia : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 218, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3411-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3640610]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2016.
Farkas Erzsébet
   Barát vagy ellenség? : verses kötet / Farkas Erzsébet. - Budapest ; [Medina] : Magánkiad., 2016. - 62, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5541-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3636012]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2016.
Fejes István (1935-)
   Vasgyári capriccio / Fejes István. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-64-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636650]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Öreg magyarok : válogatott novellák / Fekete István ; [... vál. Bányász István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-046-6 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636598]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-414-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3640403]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2016.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Századforgó : prózai írások / Fenyvesi Félix Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 226, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-569-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3635584]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2016.
Fülöp Péter (1967-)
   Deszkarésen : fotográfiák, versek. - [Győr] : [Palatia], 2016. - 41, [2] p. : ill. ; 16x16 cm
Szerző Fülöp Péter
ISBN 978-963-7692-73-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Fülöp_P.
[AN 3635611]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2016.
Gábor Emese (1973-)
   Röppentő : útravaló versek óvodásoknak / írta és rajz. Gábor Emese. - 2. bőv. kiad. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, cop. 2016. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9924-32-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3640518]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2016.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója / Gerlóczy Márton. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2016. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-527-4 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3640454]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2016.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg olvasunk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-171-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636703]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2016.
Göncz László (1960-)
   Határ-szél : elbeszélések, novellák, monodráma, kisregény / Göncz László. - Pécs : Pro Pannonia, 2016. - 262 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-16-5 kötött : 2800,- Ft
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(497.12)
[AN 3636003]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2016.
Győri László (1942-)
   Fordított pohár / Győri László. - Budapest : Napkút K., 2016. - 163, [2] p. ; 16 cm
A főcím tükörírással is
ISBN 978-963-263-610-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635533]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2016.
Harcos Bálint (1976-)
   Petya és Tulipán / Harcos Bálint ; Bognár Éva Katinka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 127, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-173-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636744]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2016.
Heiter Tamás (1963-)
   Fehéregyensúly / Heiter Tamás ; [Kádas István Ottó monotípiáival] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2016. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-47-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636213]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2016.
   Humorban nem ismerünk tréfát : válogatás a magyar nyelvi humorból / [összeáll. Nyiri Péter] ; [közread.] A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány. - Sátoraljaújhely : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2016. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80242-1-1 fűzött
magyar irodalom - humor - magyar nyelv - nyelvi játék
894.511-7 *** 793.73 *** 809.451.1-06
[AN 3636237]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2016.
Igaz Dóra
   Nyár, nagyi, net / Igaz Dóra. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 86, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ill. Horváth Ildi
ISBN 978-963-410-170-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636657]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2016.
   Jelen! : kortárs ifjúsági novellák / vál. Dávid Ádám és Gaborják Ádám ; [közread. a] ... József Attila Kör. - [Budapest] : Móra : JAK, cop. 2016. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-325-2 fűzött : 2499,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825-053.6
[AN 3636601]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2016.
Jeli Viktória (1976-)
   Dönci és a varázstakaró / Jeli Viktória ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - [54] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-176-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3636818]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2016.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Indulj el Erdélybe : rímes barangoló / Káliz Sajtos József ; [... rajz Sajtos Orsolya]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 74, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5354-33-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3636206]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2016.
Kertész Erzsi (1975-)
   Helló, felség! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2016. - 83, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-76-0 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636362]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2016.
Kertész Erzsi (1975-)
   Nem mese : segítő könyv / Kertész Erzsi ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-410-139-0 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636682]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2016.
Király Gábor (1956-)
   Négykezes : koncert szerelmes versekre : négy nyelven = Four-handed = À quatre mains = A quattro mani / Király Gábor ; angolul ... Katarina Peters, franciául ... Nicolas Roth, olaszul ... Melinda Bonani. - [Budapest] : Kalandor, 2016. - 127 p. : ill. ; 22 cm
Főcím a borítódedélről
ISBN 978-963-9557-49-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20=40=50
[AN 3636827]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2016.
   Kisnyulacska : mondókák, versek apróságoknak / [összeáll. Nagy Éva] ; Bihari Beatrix-Renáta rajz. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2016. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-48-6 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3636376]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2016.
Kocsis István (1940-)
   A királynő aranyból van : drámák / Kocsis István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 667, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-590-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3635496]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2016.
Kollár Árpád (1980-)
   A völgy, írta Tárkony / Kollár Árpád ; rajz. Nagy Norbert. - Budapest : Csimota, 2016. - 80, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5649-00-4 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636290]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2016.
Kotányi Tünde
   A pokolból szeretettel / Kotányi Tünde. - [Tószeg] : [Kotányi T.], [2015]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4150-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636232]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2016.
Kovács Gábor (1958-)
   Dervistánc / Kovács Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 103 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-17-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635833]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2016.
Köves József (1938-)
   Ki hallgat meg egy villamost? / Köves József. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-30-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636342]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2016.
Kozma Andor (1861-1933)
   A karthágói harangok : válogatott versek és prózai írások / Kozma Andor ; vál., szerk. és a jegyzeteket írta Tasnádi Kovács Péter ; szerk, és az utószót írta Szörényi László. - Budapest : Napkút K., 2016. - 337, [5] p. ; 21 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 8.)
ISBN 978-963-263-573-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3636031]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2016.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A rab kulák / Kürti Kovács Sándor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 183 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-19-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636016]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Egy a ráadás : kacifántos történetek : [a Milyenek a magyarok sorozat folytatása, +1] / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 195, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-774-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636693]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2016.
Lator László (1927-)
   Szabad szemmel : esszék / Lator László. - Budapest : Európa, 2016. - 431, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-403-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3636678]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2016. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-05-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3640409]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Bőv. kiad. - [Budapest] : L&L, [2016]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 2016. - 463 p.
ISBN 978-615-5653-17-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3640876] MARC

ANSEL
UTF-88898 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A barátnő : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - [4], 307 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-615-80457-3-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3636038]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A bosszúálló : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - [4], 316 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-615-80457-5-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3636049]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   Jelenségek : elbeszélések / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - [6], 381 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80457-0-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636022]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A könyvügynök : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - [4], 348 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-615-80457-1-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3636030]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A lélekrabló : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - [4], 401 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-615-80457-2-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3636036]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2016.
Lugossy Gyula (1939-)
   A megszállott : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2016. - [4], 325 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
ISBN 978-615-80457-4-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3636043]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2016.
Madár János (1948-)
   Énekre ítélve / Madár János. - Budapest : Rím, 2016. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-59-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636469]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2016.
Marosi Katalin (1997-)
   A liliom árnyékában [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 564 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-536-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633359]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2016.
Marosi Katalin (1997-)
   Az üveghegyet hátrahagyva [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 850 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-506-3
magyar irodalom - válogatott művek - blog - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3633348]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2016.
Mentovics Éva
   Hónapról hónapra : versek, verses mesék évszakokról, állatokról, ünnepekről, népszokásokról / Mentovics Éva versei ; Eszes Hajnal illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2016. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-14-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3635619]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2016.
Mezey Katalin (1943-)
   Ajánlott énekek : összegyűjtött és új versek, 1960-2015 / Mezey Katalin. - Budapest : M. Napló, 2016. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-65-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636388]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2016.
Monori Andi
   Rezdüléseim / Andi Monori. - Solymár : Gyémántfelhő K., 2016. - 189 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80427-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636570]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2016.
Móritz Mátyás (1981-)
   A belakott magánzárka : hogy ne legyek saját hálátlan utókorom / Móritz Mátyás. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 24 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 101.)
ISBN 978-963-263-560-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635542]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szeress, hercegnőm! [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Nemere István. - Szöveg (pdf : 860 KB) (mobi : 7.8 MB) (epub : 4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136554. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-539-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-538-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-537-7 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3630942]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szomjas föld [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Nemere István. - Szöveg (pdf : 843 KB) (mobi : 7.8 MB) (epub : 4.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136555. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-542-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-541-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-540-7 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3630938]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2016.
Norah D. B.
   Hívás [elektronikus dok.] / Norah D. B. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 666 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-500-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633361]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2016.
Pákolitz István (1919-1996)
   "Ha mondod még" : Pákolitz István válogatott versei és kisprózái / [vál. és szerk. Véryné Pákolitz Éva]. - Paks : Pákolitz I. Vár. Kvt., 2016. - 96 p. : ill. ; 17 cm. - (Hiador könyvek, ISSN 1788-5930)
ISBN 978-963-87510-8-9 kötött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14
[AN 3635512]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2016.
Parker, Cynthia
   Inkognitó / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2005. - 262 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-290-069-8)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3640528]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2016.
Pataki Balázs
   A völgy [elektronikus dok.] / Pataki Balázs. - Szöveg (epub : 800 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136032. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-504-9
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3633398]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2016.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony : [aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat] / Péterfy-Novák Éva. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-385-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3640802]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2016.
Popper Gábor (1960-)
   A lélek polcai / Popper Gábor. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 196 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-248-216-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636740]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2016.
Radnai István (1939-)
   "Aszalt kelkáposzta" / Radnai István. - [Budapest] : Rím, 2016. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-54-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636471]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2016.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Fortepan : versek / Rakovszky Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 64, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3255-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3640817]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2016.
Regöly-Mérei Andrea
   A mesék kertje / Regöly-Mérei Andrea. - Budapest : Kairosz, 2016. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-836-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - természeti környezet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 502(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3635553]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2016.
Rojik Tamás (1988-)
   Befogad és kitaszít / Rojik Tamás. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 123, [2] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 11.)
ISBN 978-963-263-616-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635520]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2016.
Rush, Robert L. (1980-)
   Hajnali vágy [elektronikus dok.] / Robert L. Rush. - Szöveg (epub : 714 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136031. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-486-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633393]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2016.
Saray, Judith (1960-)
   A szerelem örök [elektronikus dok.] / Judith Saray. - Szöveg (epub : 788 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-556-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633338]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2016.
Sárospataky István (1941-)
   Drámák / Sárospataky István. - [Budapest] : [Sárospataky I.], [2016]-. - 20 cm
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3636028]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2016]. - 527, [2] p.
ISBN 978-963-12-4995-8 kötött
[AN 3636044] MARC

ANSEL
UTF-88926 /2016.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Dörmögő Dömötör szerencséje [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 286 KB) (mobi : 591 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-401-7 (epub)
ISBN 978-963-398-402-4 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3632494]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2016.
Simonváros Katalin
   Teknőc Tamás történetei / írta Simonváros Katalin és Czigány Csaba ; rajz. Verseginé Ujhelyi Petra. - Jászberény : [Simonváros K.], 2016-. - ill., színes ; 22 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636004]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Különös kalandok a Tündér-tó körül. - 2016. - 48 p.
ISBN 978-963-12-5548-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636007] MARC

ANSEL
UTF-88928 /2016.
Szabadi Mihály (1937-)
   Lakodalom / Szabadi Mihály ; [... ill. Sütő Károly ...]. - Sióagárd ; Szekszárd : Schubert Graf. Stúdió, 2016. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89905-7-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635985]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   A pillanat [elektronikus dok.] : Creusais / Szabó Magda ; előadja Ráckevei Anna. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2016. - 1 CD (11 h 49 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-34-9 : 5500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3636530]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2016.
Szabóné Jozefik Edit (1945-)
   Ajándék-pillanatok / Szabóné Jozefik Edit. - [Budapest] : Püski ; Bátorkeszi : [Szabóné Jozefik E.], 2016. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-167-5 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3635797]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2016.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Mély zuhanásom / Szebényi Ildikó ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 67, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-613-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635537]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2016.
Szentirmai Mária (1953-)
   Kötelékek / Szentirmai Mária ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 73, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-584-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635489]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2016.
Takáts Gyula (1911-2008)
   Újabb évek Drangalagban, 1985-1988 : naplójegyzetek / Takáts Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-615-5553-20-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3635851]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2016.
Tamási Áron (1897-1966)
   Eszmélj, Ábel! / Tamási Áron ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Urbán László]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 356, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-781-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3636689]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2016.
Tasev Norbert (1983-)
   Sakkjátszma [elektronikus dok.] / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 907 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-542-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633352]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2016.
Tassonyi Ernő (1881-1942)
   A bánya menyasszonya / írta Tassonyi Ernő ; [kiad. Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága]. - Miskolc : Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társ., 2016. - 178 p. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636334]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2016.
   Teddy doktorok meséi / [... szerk. Kovács Patrícia, Duga Zsófia] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar]. - [Pécs] : PTE ÁOK, 2015. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
Kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - egészségnevelés - mese - antológia - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2)(082) *** 613(02.053.2) *** 087.5
[AN 3635965]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2016.
Teleki Anna
   A vadászok [elektronikus dok.] / Anna Teleki. - Szöveg (epub : 608 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-526-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3632403]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2016.
Timár András
   Emberiség szoftver [elektronikus dok.] / Timár András. - Szöveg (epub : 748 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-478-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633325]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2016.
Tóth Éva
   A tér-idő vándora / Tóth Éva, Kővári Piroska. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 213 p. ; 21 cm. - (A beszélő fény krónikái ; 1.)
Fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3636713]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2016.
Tóth Károly, G.
   Levelek a túlvilágból / G. Tóth Károly. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 183 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-22-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3635860]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2016.
Tóth Szandra
   Kukac Marci és az erdő titkai : vidám kalandok a tó körül / Tóth Szandra ; ill. Mandula Éva. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 58, [2] p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
keretcím: Foglalkoztató mesekönyv sorozat
ISBN 978-615-559-646-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3636332]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2016.
Utassy József (1941-2010)
   "A kikelet fia" : összegyűjtött művek / Utassy József ; összeáll. és a szöveget gond. Utassyné Horváth Erzsébet és Vilcsek Béla. - Budapest : Napkút K., 2016. - 1067, [43] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-565-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3635592]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   A Palacsinta tábor : nyári ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 82, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-175-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636741]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2016.
Vankó Gergely (1948-)
   Hajnalparázs [elektronikus dok] / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 516 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-558-2
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(497.11)
[AN 3633340]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2016.
Varga Mónika
   Varga Mónika szerelmes és erotikus töltetű versei. - [Pécs] : Kiscsillag Kvk., [2016]. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5544-7 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636009]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2016.
Villányi László (1953-)
   Egyszer csak / Villányi László ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 54, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-588-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3635585]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2016.
Wehner Tibor (1948-)
   Szent Varecza elveszett levelei / Wehner Tibor. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 24 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 104.)
ISBN 978-963-263-618-4 fűzött
Varecza László (1936-)
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3635565]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2016.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   Ismeretlen vadászmezők : versek és műfordítások / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület ; [társkiad. József Attila Művelődési Egyesület ...]. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Kapca : József A. Művel. Egyes., 2015. - [2], 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5026-74-4 kötött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - szlovén irodalom - vers
894.511-14(497.12) *** 894.511-14.032 *** 886.3-14=945.11
[AN 3636603]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8950 /2016.
Cerutti, Estelle
Dora et la coupe d'or de football (magyar)
   Dóra focizik / írta Estelle Cerutti és Marie-Celine Moulhiac ; képek Luc Doligez ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5507-86-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636267]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2016.
Cerutti, Estelle
Dora part camper (magyar)
   Dóra kempingezni megy! : [angol szavakkal] / írta Estelle Cerutti és Marie-Celine Moulhiac ; képek Luc Doligez ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5629-29-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636283]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2016.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Die Prinzessin auf der Erbse (magyar)
   Borsószem királykisasszony : a Grimm testvérek meséje / rajz. Sonja Bougaeva ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 42.)
ISBN 978-615-5294-41-9 fűzött : 290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636393]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2016.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu, syömään! (magyar)
   Tatu és Patu, asztalhoz! : kézikönyv mindazoknak, akik valaha ettek már, éppen most esznek, vagy tervezik, hogy enni fognak / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-81-4 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636278]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2016.
Jelenkovich, Barbara
Sachen, suchen (magyar)
   Keress, találj, mesélj! 2 / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-267-9 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3640925]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2016.
Katschke, Judy
I love my mami! (magyar)
   Szeretem az anyukámat! / írta Judy Katschke ; rajz. Dave Aikins ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5629-00-6 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636175]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2016.
Lewman, David
SpongeBob, soccer star! (magyar)
   SpongyaBob, a futballsztár / írta David Lewman ; rajz. Stephen Reed ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: SpongyaBob Kockanadrág
ISBN 978-615-5507-90-8 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636275]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2016.
McCann, Jesse Leon
Scooby-Doo! and the soccer monster (magyar)
   Scooby-Doo! és a focipálya réme / Corina Jordan ötlete alapján írta Jesse Leon McCann ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5507-95-3 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636202]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2012. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-366-9 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3640930]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2016.
Peppa goes on holiday (magyar)
   Peppa nyaralni megy. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-615-5629-20-4 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636289]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2016.
Stephen, Sarah
   Piros bemutatkozik / [írta Sarah Stephen] ; [graf. Tuğrul Karacan] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5507-77-9 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3636165]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8961 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   Kapásból ebéd / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2016]. - [80] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 128.)
ISBN 978-615-5425-20-2 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3636235]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix en Corse (magyar)
   Asterix Korzikán / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 20.)
ISBN 978-963-415-069-5 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3636674]
MARC

ANSEL
UTF-8