MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/09/30 10:32:38
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
8963 /2016.
Szeredi Pál (1955-)
   Az Új Látóhatár kezdeti évei [elektronikus dok.] : a folyóirat szerkesztőségének szétválása, 1957-1962 / Szeredi Pál. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136041. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80180-2-9
Új látóhatár, ISSN 0501-0160
Német Szövetségi Köztársaság - sajtótörténet - emigráns irodalom - folyóirat - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
050(430.1)(=945.11)Új_látóhatár"195/196"
[AN 3633454]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8964 /2016.
Győri-Dani Lajos
   Gondoskodó kíséret : a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerepvállalása a migrációs krízis 2015-ös időszakában / Győri-Dani Lajos, Solymári Dániel. - Budapest : MMSZ, 2016. - 56 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80372-3-5 fűzött
Európa - Magyarország - migráció - karitatív szervezet - 21. század
061.235(439) *** 325.1(4)"201" *** 334.012.46(439)
[AN 3637334]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2016.
   "Láb, mely hangtalanul lépked..." : a 47-es Szent László Király Cserkészcsapat első 100 évének krónikája, 1916-2016 / [szerk. Várszeginé Pálos Katalin] ; [közread. a] Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma. - Pécs : Ciszterci Rend Nagy L. Gimn. és Kollégiuma, 2016. - 316 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-963-12-5203-3 fűzött
Magyar Cserkészszövetség. Szent László Király Cserkészcsapat (Pécs) (47.)
Pécs - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439-2Pécs)(091)
[AN 3637854]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2016.
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
   Rembrandt-nyomatok a Francia Nemzeti Könyvtár gyűjteményéből : 2016. február 11 - április 24. / [közread. a] Semsey Andor Múzeum. - Balmazújváros : Semsey A. Múz., 2016. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Rembrandt : Semsey Andor Múzeum, Balmazújváros 2016. február 11 - április 24. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-12-4557-8 fűzött
Hollandia - grafikus - 17. század - metszetkép - kiállítási katalógus
061.4(439-2Balmazújváros) *** 76(492)(092)Rembrandt,_H._v._R.
[AN 3637971]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2016.
Shapiro-Obermair, Ekaterina (1980-)
   Award Winners Exhibition 2015 : Chimera Art Award & Köler Prize / Ekaterina Shapiro-Obermair, Anu Vahtra ; [publ. by the Chimera-Project Gallery, Estonian Institute in Hungary]. - Budapest : Chimera Project Gallery : Estonian Inst. in Hungary, [2016]. - 46 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. okt. 1 - nov. 5. között rendezték. - Rend. Mittich Bogi, Urwyler, Patrick
ISBN 978-963-12-4539-4 fűzött
képzőművészet - kitüntetés - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2015" *** 73/76(100)"201" *** 06.068Chimera_Art_Award
[AN 3637603]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2016.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   Nézők és képek Pest-Budán : a Pesti Műegylet története és a képzőművészeti nyilvánosság kezdetei a 19. században / Szvoboda Dománszky Gabriella ; [kiad. ... a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, [2016]. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2016. máj. 13 - aug. 7. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 168-174. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5244-07-0 kötött
Pesti Műegylet
Magyarország - kulturális egyesület - művészeti élet - képzőművészet - 19. század
061.2(439-2Bp.)"18" *** 73/76(439)"18" *** 73/76(100)"18"
[AN 3637081]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8969 /2016.
Chen Tingyou (1926-)
Zhongguo shufa (magyar)
   Kínai kalligráfia / Chen Tingyou ... ; szerk. Zhao Zhengyu, Chen Tingyou. - [Budapest] : H.C.L. Kft., cop. 2015. - 119 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A címoldalon számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-615-80117-1-6 fűzött : 4200,- Ft
Kína - díszírás - írás
003.324.1 *** 7.048(510) *** 7.032.11
[AN 3637043]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2016.
   Könyv, könyvtár, olvasás : idézetek hat évtized olvasmányaiból / vál., összeáll. Bényei Miklós. - Debrecen : Magánkiad., 2016. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5500-3 fűzött
könyv - világirodalom - idézetgyűjtemény
002(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3637690]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2016.
Rothmeier, Stephanie
86 Dinge, die du schon immer mit einem Buch tun wolltest, aber nie durftest (magyar)
   86 dolog, amit mindig meg szerettél volna tenni egy könyvvel, de mindig megtiltották / [graf. ... Stephanie Rothmeier] ; [ford. Mesés Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [176] p. : ill. ; 20 cm. - (NemKönyv, ISSN 2064-7670)
ISBN 978-615-5220-16-6 fűzött : 1490,- Ft
humor - ajándékkönyv
099
[AN 3641301]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8972 /2016.
Gyuricza Péter (1959-)
   Maradjanak velünk! : az RTL Klub és a Tv2 története / Gyuricza Péter. - Budapest : Pont Jó Nekem Kft., 2016. - 299 p. ; 24 cm
Gerinccím: Az RTL Klub és a Tv2 története
ISBN 978-963-12-5243-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyar RTL Televízió Zrt. (Budapest)
TV2 Média Csoport Kft. (Budapest)
Magyarország - médiatörténet - médiapolitika - ezredforduló - kereskedelmi televízió
791.9.096/.097(439)"199/201" *** 316.774(439)"199/201" *** 323:008(439)"199/201" *** 659.3(439)"199/201"
[AN 3636991]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2016.
   Médiatörténeti tanulmányok, 2014 / szerk. Klestenitz Tibor és Sz. Nagy Gábor. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 274 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-018-2 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - nyilvánosság - sajtórendészet - 19. század - 20. század
070(439)"18/194" *** 316.774(439)"18/194" *** 351.751(439)"18/194"
[AN 3637291]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8974 /2016.
   Archaeologia és műtörténet : tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján / szerk. Kerny Terézia és Mikó Árpád ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 278 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2015. okt. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-021-2 kötött : 3500,- Ft
Rómer Flóris (1815-1889)
Magyarország - tudós - tudománytörténet - művelődéstörténet - 19. század
001(439)(092)Rómer_F. *** 930.85(439)"18"
[AN 3637302]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2016.
Kovai Melinda (1975-)
   Lélektan és politika : pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban, 1945-1970 / Kovai Melinda. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 510 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 475-498.
ISBN 978-963-414-085-6 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - tudománypolitika - lélektan - elmegyógyászat - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
001.89:323(439)"194/197" *** 159.9(439)(091) *** 616.89(439)(091)
[AN 3637663]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2016.
Weinberg, Steven (1933-)
To explain the world (magyar)
   A világ megismerése : hogyan alakult ki a modern természettudomány / Steven Weinberg ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, 2016. - 448 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 420-432.
ISBN 978-963-252-090-2 kötött : 4990,- Ft
tudománytörténet - természettudomány
5(100)(091)
[AN 3636852]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8977 /2016.
Kálmán Eszter (1970-)
   Csillagok útján [elektronikus dok.] : intenzív bevezetés az asztrológiába / Kálmán Eszter. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-214-7
asztrológia - elektronikus dokumentum
133.52
[AN 3634406]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2016.
Szepes Mária (1908-2007)
   A sors mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 152 p. ; 21 cm
Tart.: A csoda mágiájaÞ; A sors mágiája. - keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-584-5 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3642369]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2016.
Yi jing (magyar)
   Ji King : változások könyve / eredeti kínai forrásokból összeáll. és ford. Richard Wilhelm ; [ford. Pressing Lajos]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-227-765-3 fűzött : 5999,- Ft
kínai irodalom - jövendőmondás
133.3 *** 895.1-96=945.11
[AN 3637113]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 479 p.
[AN 3637131] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 403 p.
[AN 3637134] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8980 /2016.
Berndt Mihály (1956-)
   Van egy dobásod! : környezettudatos élet és társadalmi felelősség / Berndt Mihály, Román Zsuzsa. - Budapest : Új Város, 2016. - 79 p. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
ISBN 978-615-80215-4-8 fűzött : 1200,- Ft
környezeti tudatosság
504.03
[AN 3637632]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2016.
Krakó László
   A Táti-szigetek és természeti értékei / Krakó László. - Tát ; [Esztergom] : [Spori Print Vincze Kft.], 2015. - 165 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 978-963-89697-5-0 fűzött
Táti-sziget - természeti környezet
502(439Táti-sziget)
[AN 3637979]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2016.
   Tér és idő határán : a Bükki nemzeti park = On the verge of space and time : the Bükk National Park / [szerk. Baráz Csaba] ; [társszerk. Bartha Csaba]. - 2. kiad. - Eger : Bükki Nemz. Park. Ig., 2016. - 123 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 978-963-9817-69-2 kötött
Bükki nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439)Bükki_nemzeti_park(084.12)
[AN 3642276]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8983 /2016.
   A Pannon-tó öröksége / [szerk. Katona Lajos Tamás] ; [a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának kiadványa]. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz. ; Budapest : M. Természettud. Múz., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9877-24-5 fűzött
Kárpát-medence - paleontológia - geológia - Pannon-tenger - neogén
56(4-191) *** 551.782(4-191)
[AN 3637465]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2016.
Rooney, Anne
Travel back through time to the land of dinosaurs (magyar)
   Utazz vissza az időben a dinoszauruszok földjére / [írta Anne Rooney] ; [ill. Adam Howling, Mar Ferrero]. - Budapest : Officina K., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kocsor Ferenc. - keretcím: Kis tudósok
ISBN 978-615-506-543-9 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3637773]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2016.
Schargan, Constanze (1963-)
Sonne, Wind und Regen (magyar)
   Nap, szél, eső / [ill. Constanze Schargan] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 27.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-419-2 fűzött : 2450,- Ft
időjárás - gyermekkönyv - képeskönyv
551.5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641474]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2016.
   Szikszó földrajza : kismonográfia / szerk. Frisnyák Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int., 2016. - 221, [19] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-66-5 kötött
Szikszó - természeti földrajz - gazdasági-társadalmi földrajz
911.2/.3(439-2Szikszó)
[AN 3637666]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Dinosaurier (magyar)
   Dinók / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 15.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-328-7 fűzött : 2450,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641466]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Unsere Erde (magyar)
   Földünk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 26.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-256-3 fűzött : 3750,- Ft
Föld - gyermekkönyv - képeskönyv
55(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641509]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Wie erforschen die Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. átd. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-268-6 fűzött : 3750,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641503]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8990 /2016.
Gribbin, John (1946-)
13,8 (magyar)
   13,8 : [a világegyetem valódi kora és a mindenség elmélete nyomában] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2016. - 267 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-963-252-093-3 kötött : 3990,- Ft
világegyetem - csillagászat
524.8 *** 52
[AN 3636846]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2016.
Kardos László (1956-)
   Barlangkutatás [elektronikus dok.] / Kardos László. - Szöveg (epub : 464 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-490-2
barlangászat - űrkutatás - elektronikus dokumentum
52 *** 796.55
[AN 3633514]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8992 /2016.
Galló Béla, F. (1954-)
   A bennünk kódolt jövő : sorsunk a pszichogenetika tükrében / F. Galló Béla. - [Budapest] : F. Galló B., 2016. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5487-7 fűzött : 2950,- Ft
személyiség-lélektan - genetika
575 *** 159.923
[AN 3641684]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2016.
Möller, Anne
Mein Junior-Lexikon - Tiere (magyar)
   Állatlexikon / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2014. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-546-5 fűzött : 3250,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641481]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2016.
Nádai Magda
   Madárcseresznyétől a kocsányos tölgyig : [az év fái 1996-2015 között] / Nádai Magda. - [Budapest] : Bafila, 2016. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89652-4-0 fűzött
Magyarország - fa - flóra - művelődéstörténet
581.412 *** 581.9(439) *** 930.85(439)
[AN 3636984]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2016.
Pintér Csaba
   Gyommagfotók : gyomnövények generatív szaporítóképletei mikroszkópos felvételeken / fotó Pintér Csaba ; ... szöveg Kazinczi Gabriella. - Keszthely ; Budapest : Agrofórum, 2016. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-12-5705-2 kötött
gyomnövény - mag - növényhatározó
581.48(083.71) *** 632.51(083.71)
[AN 3637945]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2016.
Tóth Sándor (1932-)
   Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája : Amphibia, Reptilia = Herpetofauna of the Bakony Mountains and the Balaton Basin : Amhibia, Reptilia / Tóth Sándor. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz. ; Budapest : M. Természettud. Múz., 2015. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 34.)
Bibliogr.: p. 197-202. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80345-0-0 fűzött
Bakony-vidék - Balaton-medence - fauna - kétéltű - hüllő
597.6 *** 598.1 *** 591.9(439Bakony-vidék) *** 591.9(439Balaton-medence)
[AN 3637425]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8997 /2016.
Ágh Tamás
   Patient-reported outcomes [elektronikus dok.] : principles of measurement and applicability in economic evaluation / Tamás Ágh, András Inotai ; publ. by Eötvös Loránd University Faculity of Social Sciences. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : Eötvös L. Univ. Fac. of Social Sciences, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136058. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-284-747-4
egészségügyi szolgáltatás - beteg - orvosi diagnosztika - kérdőíves felmérés - elektronikus dokumentum
616-071.1
[AN 3633504]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2016.
Ancelin Schützenberger, Anne (1919-)
Aïe, mes aïeux! (magyar)
   Ős-szindróma : transzgenerációs pszichoterápia és a családfa rejtett kötelékei / Anne Ancelin Schützenberger ; ford. Hegedűs Beatrix. - Budapest : Medicina, 2016. - 238 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 221-232.
ISBN 978-963-226-589-6 fűzött : 2100,- Ft
pszichoterápia - családterápia
615.851 *** 316.356.2 *** 364.044.24
[AN 3636858]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2016.
Beattie, Melody
Codependent no more (magyar)
   Ne függj senkitől! : az önmagunkkal való törődés alapjai / Melody Beattie ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290-296.
ISBN 978-963-529-577-7 kötött : 3390,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - életvezetés - nemek lélektana
613.865 *** 316.47 *** 159.922.1
[AN 3641666]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2016.
Boltz, Tim (1974-)
Harn aber herzlich (magyar)
   Folyó ügyek : tabuk nélkül / Tim Boltz, Jule Gölsdorf ; [ford. Jelinek Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 235, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8535-2 fűzött : 2990,- Ft
vizelés - higiénia - művelődéstörténet
613 *** 930.85 *** 612.46
[AN 3637904]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2016.
Bridges in Life Sciences Annual Scientific Conference (11.) (2016) (Praha)
   Bridges in Life Sciences 11th Annual Scientific Conference : Prague Czech Republic, April 7-10, 2016 / [ed. Sandor G. Vari] ; [org., publ. by] Recoop HST Association ; [org. ... Cedars-Sinai Medical Center, ... Institute for Clinical and Experimental Medicine]. - [Debrecen] : Recoop HST Assoc., [2016]. - 98 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5260-6 fűzött
orvostudomány - orvosbiológia - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 3637472]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2016.
Byrne, Rhonda (1951-)
Daily teachings (magyar)
   Határtalan gondolatok / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - [382] p. : ill. ; 17 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-173-1 kötött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3642299]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2016.
Chopich, Erika J.
Healing your aloneness (magyar)
   A gyógyító gyermeki én : út a lelki egyensúly felé / Erika J. Chopich, Margaret Paul ; [ford. Karczag Judit]. - Budapest : Animus, 2016. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-462-3 fűzött : 2980,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3642242]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2016.
Claybourne, Anna
Factivity journey around and inside your amazing body (magyar)
   Fedezd fel a bámulatos emberi testet / [írta Anna Claybourne] ; [ill. Mar Ferrero]. - Budapest : Officina K., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kocsor Ferenc. - keretcím: Kis tudósok
ISBN 978-615-506-544-6 fűzött
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3637767]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2016.
Diederichs, Gilles
Gestion des émotions (magyar)
   Érzelmi intelligencia : 35 játék gyermekünk fejlődéséhez : [3-10 éves korosztálynak] / Gilles Diederichs ; [ford. Király Katalin]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2016. - 39 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Léleksziget sorozat)
ISBN 978-963-310-818-5 kötött : 2299,- Ft
érzelmi intelligencia - családi nevelés - játék
159.942 *** 793/794 *** 37.018.1
[AN 3637837]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2016.
Fabera
   Nőnek születni : a "Sweeping changes" módszer bemutatása / Fabera - Dr. E. Proudcomp. - [Budaörs] : Magánkiad., 2016. - 153 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-12-5220-0 kötött
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3637054]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2016.
Galli, Carla
   Ki fizeti a révészt? : utazás, megoldás, változás / Carla Galli. - [Budapest] : Carismatique Kft., cop. 2015. - 321 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2665-2 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - önismeret - mentálhigiénia
613.865
[AN 3641539]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2016.
Grün, Anselm (1945-)
Das Buch der Lebenskunst (magyar)
   Az életművészet könyve / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2015. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9670-21-1 kötött : 2200,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865
[AN 3641542]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2016.
Leman, Kevin (1943-)
Have a new husband by Friday (magyar)
   Péntekre új férj : hogyan változtasson a férjén 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2016. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-311-3 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3637208]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2016.
MacGregor, Kino
The power of ashtanga yoga (magyar)
   Astanga jóga : építs fel egy olyan gyakorlást, amely elhozza számodra az erőt, a hajlékonyságot és a belső békét : [a teljes első sorozat] / Kino MacGregor ; [ford. Pápa Gyöngyvér]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 246 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [247].
ISBN 978-963-09-8570-3 fűzött : 3990,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3637176]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2016.
Marchant, Jo
Cure (magyar)
   Gyógyító elme : az orvosod te magad légy! / Jo Marchant ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 406 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-790-4 fűzött : 3999,- Ft
öngyógyítás - alternatív gyógyászat - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3637985]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Die Feuerwehr (magyar)
   Jönnek a tűzoltók! / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Katja Reider]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 26.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-415-4 fűzött : 2450,- Ft
tűzoltás - gyermekkönyv - képeskönyv
614.84(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641471]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2016.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-528-963-9 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3642361]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2016.
   Miskolci orvosok a betegek és a tudomány szolgálatában / szerk. Berkő Péter. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2016. - 344 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5626-05-0 kötött
Miskolc - orvos - 20. század - 21. század - memoár - életrajz
61(439-2Miskolc)(092)
[AN 3637670]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2016.
Nagy Ferenc
   Elsősegélynyújtás / Nagy Ferenc, Erőss Attila, Nagy Ágnes ; [kiad. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - [Budapest] : MMSZ, [2016]. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [60].
ISBN 978-615-80372-1-1 fűzött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3641658]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2016.
Pál Lőrinc András (1993-)
   Level up! [elektronikus dok.] : használati útmutató az élet játékához / Lawrence J. Andrews. - Szöveg (epub : 649 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-530-8
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3633574]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2016.
A patológia alapjai - szókratészi modorban (angol)
   Basic pathology - a Socratic approach / ed. by András Matolcsy ; [... transl. Tamás Székely]. - Budapest : Medicina, 2016. - III, 654 p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-226-576-6 fűzött : 11300,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3636847]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2016.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2016) (Pécs)
   A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 2016. évi Tudományos Diákköri Konferenciája : [absztraktfüzet] = University of Pécs Medical School Students' Research Conference, 2016. - Pécs : PTE ÁOK, 2016. - 175 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3637378]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2016.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (22.) (2016) (Kaposvár)
   XXII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Kaposvár, 2016. május 6-7. : [absztrakt kötet] / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - [Pécs] : PTE ETK, 2016. - 188 p. ; 21 cm
Fűzött
egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
613 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3637383]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2016.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Partitúra : utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel / Singer Magdolna. - 2. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-33-6 fűzött : 3150,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - pszichológus - író - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
159.9(439)(092)Polcz_A.(047.53) *** 894.511(092)Polcz_A.(047.53)
[AN 3642214]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2016.
Puskely Mária (1933-)
Dr. Batthyány László, 1870-1931 (új kiadása)
   Boldog Batthyány-Strattmann László : dokumentált életrajz / Puskely Mária. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-277-619-4 fűzött : 2200,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Magyarország - orvos - boldog - 19. század - 20. század - életrajz
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 3636855]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Wir entdecken unseren Körper (magyar)
   Fedezd fel a tested! / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 2. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 9.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-075-0 fűzött : 3750,- Ft
élettan - test - gyermekkönyv - képeskönyv
612(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641492]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2016.
Singer Magdolna (1952-)
   Vigasztalódás a gyászban : a haláleset és válás utáni veszteség feldolgozása / Singer Magdolna. - 2. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 235 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-235.
ISBN 978-615-5609-35-0 fűzött : 2940,- Ft
gyászolás - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3642226]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2016.
Stiles, Tara (1981-)
Make your own rules diet (magyar)
   Élj egészségesen a saját szabályaid szerint / Tara Stiles ; [ford. Kovácsné Keszthelyi Rita]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 285 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-571-5 fűzött : 4490,- Ft
egészséges életmód - torna - diéta - szakácskönyv
613 *** 613.71 *** 641.561(083.12)
[AN 3638051]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2016.
Szendi Gábor (1954-)
   A nő felemelkedése és tündöklése / Szendi Gábor. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 448 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 421-[449].
ISBN 978-615-5609-41-1 fűzött : 3490,- Ft
nemek lélektana - nő
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3642192]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2016.
Taubes, Gary (1956-)
Why we get fat and what to do about it (magyar)
   Miért hízunk el? : és mit tehetünk ellene? / Gary Taubes ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 318 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 296-318.
ISBN 978-615-5609-16-9 fűzött : 3150,- Ft
elhízás - fogyókúra
613.25 *** 613.24
[AN 3637270]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2016.
   Traumatológia : egyetemi tankönyv / szerk. Fekete Károly, Ács Géza. - [Budapest] : Medicina, 2016. - XIX, 548 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-226-579-7 kötött : 8200,- Ft
traumatológia - egyetemi tankönyv
617(075.8)
[AN 3636878]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2016.
Zsebéné Dobó Marianna
   Hatások és kényszerek : központi döntési folyamatok a vis maior helyzetek megoldásában / Dobó Marianna. - [Eger] : [EKF], 2016. - 122 p. ; 24 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola. - Bibliogr.: p. 113-122. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5297-75-5 fűzött
katasztrófavédelem - szervezéstechnika - vezetéstudomány
614.8 *** 355.58 *** 65.012.3 *** 65.012.4
[AN 3637422]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9029 /2016.
   A karbantartás új szerepei: értékképzés, kiválóság, biztonság : nemzetközi konferencia kiadványa : Veszprém, 2016. április 18-19. / [szerk. Szentes Balázs]. - [Veszprém] : [Pannon Egy.], [2016]. - 207 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-089-9 fűzött
karbantartás - konferencia-kiadvány
62-7 *** 658.581 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3637903]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2016.
   Retro gyűjtemény a fémiparban tanulóknak / [... szerk. Sarkadi Nagy Emília]. - Dorog : Orsz. Fémipari Ipartest., 2016. - [180] p. : ill. ; 15x22 cm. - (OFI kiadványok, ISSN 2498-6283)
Tart.: 1966-2016 : ötven év : félévszázad - két emberöltő : képzési centrumok, fémipari szakképző iskolák. Esztergályos, marós, gyalus.. : a forgácsoló szakmák / [írta Eőry Attila] ; [... szerzőtárs Bozin János]
Fűzött
Magyarország - fémipar - szakképzés
621.7/.9 *** 377(439)
[AN 3637770]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9031 /2016.
   Kulcs a net világához! : a NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról : a gyermekek (jog)tudatos internethasználatának elősegítése az alapjogi jogvédelem eszközeivel / szerk. Sziklay Júlia ; a tanulmány létrehozásában közrem. Árvay Viktor [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : NAIH, 2016. - 149 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7155-6 fűzött
internet - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
681.324Internet *** 342.7-053.2
[AN 3641529]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9032 /2016.
Hagymásy András (1970-)
   Prága : útikalauz sörivóknak / Hagymásy, Marton, Vétek. - 4. kiad. - Budapest : Hibernia, [2016]. - 261, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Sörmentén, ISSN 1589-4010)
Lezárva: 2016. jún. 15.
ISBN 978-615-5426-09-4 fűzött
Prága - italbolt - étterem - útikönyv
640.44(437.1-2Praha)(036)
[AN 3641306]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9033 /2016.
   Local water security action planning manual / R. Laušević [et al.] ; [publ. by the] Regional Environmental Center. - Szentendre : REC, 2016. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-9638-69-3 fűzött
vízegészségügy - vízellátás - útmutató
628.1(036) *** 614.777(036)
[AN 3637938]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9034 /2016.
Csoma Attila
   A 90 éves Dunakeszi Járműjavító története / [szöveg Csoma Attila]. - Dunakeszi : Dunakeszi Járműjavító Kft., 2016. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [128-129].
ISBN 978-963-12-5485-3 kötött
Dunakeszi Járműjavító Kft.
Dunakeszi - ipartörténet - járműjavítás - vasút
629.4.083(439-2Dunakeszi)(091) *** 061.5(439-2Dunakeszi)(091)
[AN 3637219]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2016.
Koncz Éva
   Fonódó / Koncz Éva. - Budapest : Szerző, 2016. - 57 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80402-2-8 fűzött
Buda (városrész) - helyismeret - villamosközlekedés
656.346(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp. *** 894.511-994
[AN 3637576]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Autos (magyar)
   Az autók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 7.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-086-6 fűzött : 3750,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3641489]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Flughafen (magyar)
   Repülőtér / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 1.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-091-0 fűzött : 2450,- Ft
légi közlekedés - gyermekkönyv - képeskönyv
656.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641325]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2016.
Weller, Ursula (1996-)
Autos und Laster (magyar)
   Autók, teherautók / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 4.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-153-5 fűzött : 2450,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629.113(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641454]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9039 /2016.
   50 év a mezőgazdaság szolgálatában : tanulmányok Professzor Szűcsné Péter Judit 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Bodnár Károly és Horváth József] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-489-4 kötött
mezőgazdaság - emlékkönyv
63
[AN 3637355]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2016.
Botos Ernő Péter (1954-)
   A bor piaca és gazdaságtana, 2016 / Botos Ernő. - [Budapest] : Bor-Kép, 2016. - 404 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 978-963-87391-2-4 fűzött
borászat - ipargazdaságtan - marketing
663.2(100) *** 338.4 *** 339.138
[AN 3637352]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2016.
   A Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ nemesített fehérjenövényei / [szerk. Tóthné Kiss Erzsébet]. - Debrecen : DE Agrártud. Közp., 2016. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-473-928-9 fűzött
növénynemesítés - hüvelyes
631.52 *** 582.736 *** 635.65
[AN 3637840]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2016.
Dóka László
   Zöldség-gyümölcs aszalás / [írta Dóka László]. - Pókaszepetk : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 28 p. ; 22 cm. - (Gyümölcsész füzetek, ISSN 2498-6291)
ISBN 978-963-12-5344-3 fűzött
aszalás
664.8.047
[AN 3637376]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2016.
   Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére : tanulmánygyűjtemény : [szakmai segédlet erdőgazdálkodók és erdőkezelők számára] / szerk. Korda Márton ; [közread. a] Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2016. - 679 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-19-2 kötött
erdészet - biodiverzitás - ökológia
630 *** 574.24 *** 504.03
[AN 3637581]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2016.
Galaxy, Jackson
Catify to satisfy (magyar)
   Macskák a házban : cicabarát otthon kialakítása könnyedén / Jackson Galaxy és Kate Benjamin ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 247 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5609-15-2 fűzött : 3990,- Ft
állattartás - macska - lakberendezés
636.8 *** 645
[AN 3637203]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2016.
Lukács Zoltán (1962-)
   Egy negyedszázad újabb kertjei / Lukács Zoltán. - [Budapest] : Garden, 2016. - 263 p. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-80085-2-5)
Garden Kft. (Budapest)
Magyarország - kertészet - kertépítés - vállalat - memoár
635 *** 712 *** 061.5(439)Garden
[AN 3636909]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2016.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (32.) (2015) (Budapest)
   HSAVA és FECAVA tavaszi, háromnapos 32. országos konferencia : 2015. február 27-28., március 1. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2015]. - 114 p. ; 30 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3637399]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2016.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (33.) (2015) (Budapest)
   HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája : 2015. szeptember 25-27. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2015]. - 64 p. ; 30 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3637403]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2016.
   Nyitott kertek : a természetközeli gazdálkodás / [szerk. ... Szigeti Éva]. - Pókaszepetk : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Gyümölcsész füzetek, ISSN 2498-6291)
ISBN 978-963-12-5343-6 fűzött
Nyugat-Dunántúl - kert
712.3/.7(439.11-15) *** 635
[AN 3637373]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2016.
   A tojással és annak valódi biológiai értékével kapcsolatos információk disszeminációja avagy Lehetőségek a magyar tojástermelők versenyképességének növelésére / [szerk. Szőllősi László] ; [közread. a] Baromfi Termék Tanács, Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége. - Budapest : Baromfi Termék Tanács : M. Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövets., 2016. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71-78.
ISBN 978-963-12-5770-0 fűzött
tojástermelés - tojás
637.4
[AN 3637427]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2016.
Weller, Ursula (1996-)
Die Katze (magyar)
   Cicák / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 7.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-185-6 fűzött : 2450,- Ft
macska - gyermekkönyv - képeskönyv
636.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641459]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2016.
Zsiros András
   Tarajosvilág : hányféleképpen hajthat hasznot a sokszínű baromfiudvar? / Zsiros András. - [Budapest] : Expert Books, cop. 2016. - 212 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-84-9 fűzött : 3990,- Ft
baromfitenyésztés
636.5
[AN 3637754]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9052 /2016.
   25 év 25 receptje : az Immánuel Otthon és Iskola sütiskönyve / [... szerk. Győri Zsófia]. - [Debrecen] : Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, 2016. - 55 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-5513-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3637432]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2016.
100 best gluten-free foods (magyar)
   A 100 legjobb gluténmentes étel : nélkülözhetetlen kalauz a gluténmentes étkezéshez 100 ízletes recepttel. - Pécs : Alexandra, 2016. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-636-6 fűzött
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3637780]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8541-3 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3637083] MARC

ANSEL
UTF-89055 /2016.
Iván Tamás
   Pépes élet : rágás nélkül fogyasztható ételek / Iván Tamás. - [Hédervár] : Publio, 2016. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-424-425-7 fűzött
pépesítés - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3637115]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2016.
Jefferson, Lincoln
Man-up your meals (magyar)
   Férfias fogások : lakjunk végre jól! : [éhségűző, pasis kaják] / [receptek és háztartási tanácsok Lincoln Jefferson] ; [fotók Mike Cooper]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-665-6 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3637777]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2016.
Posta Renáta
   Paleolit fogások édes kettesben : randiételek első és sokadik csábításhoz / Posta Renáta. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-22-0 fűzött : 3150,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3637167]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9058 /2016.
Hegedüs Csaba (1934-)
   Az életek fizikája : physica vitarum, 8 alapvetés ; Fogytán a Föld türelme : Gaia megsérült / Hegedüs Csaba. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 302, 195 p. ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4489-2 kötött
élet eredete - természetfilozófia
128 *** 113/119 *** 573.5 *** 894.511-994
[AN 3637199]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2016.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Vigasztalások [elektronikus dok.] / Seneca ; ford. Lévay József. - Szöveg (mobi : 833 KB) (epub : 351 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136428. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-344-7 (mobi)
ISBN 978-963-398-343-0 (epub)
ókori latin irodalom - filozófia - elektronikus dokumentum
1(37)Seneca,_L._A. *** 871-96=945.11
[AN 3636401]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2016.
Žižek, Slavoj (1949-)
Trouble in paradise (magyar)
   Zűr a paradicsomban : a történelem végétől a kapitalizmus végéig / Slavoj Žižek ; [ford. Reich Vilmos]. - Budapest : Európa, 2016. - 389, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-389-7 kötött : 3690,- Ft
társadalomfilozófia - politológia
141.7 *** 32.001
[AN 3636900]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9061 /2016.
   Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok / összeáll., a bev. tanulmányt írta, és a forrásokat jegyzetelte Tengely Adrienn. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - 525 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 3.)
Bibliogr.: p. 447-451. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-024-3 kötött : 3400,- Ft
Egri Főegyházmegye. Zsinat (1931)
Egri Főegyházmegye. Zsinat (1942)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 20. század - történelmi forrás
262.44(439-03Egri_főegyházmegye)"1931"(093) *** 282(439-03Egri_főegyházmegye)"193/1942(093) *** 262.44(439-03Egri_főegyházmegye)"1942"(093)
[AN 3637332]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2016.
   Beszélgetések az önellátásról : a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai / [írta és szerk. Kun András]. - 4. kiad. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2016. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Öko-völgy könyvek, ISSN 2063-823X)
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-08-3542-8 fűzött
Somogyvámos - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete
294.55(439) *** 504.03 *** 631.147(439-2Somogyvámos)
[AN 3641534]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2016.
Fúziková, Ildika (1947-)
   Kristus žije v dejinách Cirkvi / Ildika Klauszová-Fúziková ; [publ.] Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. - 2. sprac. vyd. - Budapest : Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku : Croatica, 2016. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-615-5615-38-2 kötött
katolikus egyház - magyarországi szlovákok
282(439)(=854)
[AN 3642213]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2016.
Hesemann, Michael (1964-)
Stigmata (magyar)
   Stigmata : akik Krisztus sebhelyeit viselik / Michael Hesemann ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 374 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 369-373.
ISBN 978-963-277-618-7 kötött : 3600,- Ft
stigmatizáció - életrajz
248.219 *** 929(100)
[AN 3636857]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2016.
   Isten irgalmának tanúja : tiszteletreméltó Marton Marcell kármelita atya életének üzenete és aktualitása / [az egyes írásokat ford. Karsai Nóra, Ördögh Éva, Bakos Rafael] ; [közread. a] Sarutlan Karmelita Rendtartomány. - Budapest : Sarutlan Karmelita Rendtartomány, 2016. - 175 p. ; 20 cm
Szerk. Bakos Rafael
ISBN 978-615-5218-03-3 kötött
Marton Marcell (1887-1966)
Magyarország - szerzetes - karmeliták - 20. század
271.73(439)(092)Marton_M.
[AN 3636912]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2016.
Kahler Frigyes (1942-)
   A múltat bevallani : tanulmányok, előadások, beszédek / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2016. - 149, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-828-4 fűzött : 2600,- Ft
Uzdóczy-Zadravecz István (1884-1965)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - koncepciós per - állami terror - 20. század - 1945 utáni időszak
282(439)(092)Uzdóczy-Zadravecz_I. *** 343.301.096(439)"194" *** 323.282(439)"194/195"
[AN 3637564]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2016.
   Kincsesláda / [összeáll. Lieb Judit] ; [ill. Neumark-Páskuly Kati]. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2016. - 110, [5] p. ; ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5346-23-1 kötött
bibliai történet - bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 22.07(02.053.2)
[AN 3636820]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2016.
Kiss Endre József (1951-)
   "Királyi nemzet vagy" : egyháztörténeti jegyzetek a reformáció korától / Kiss Endre József ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2016. - 424 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80035-5-1 fűzött
Magyarország - reformáció - református egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
284.2(439)"15/19" *** 284(439) *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3637748]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2016.
Koltay András (1978-)
   A vallások, az állam és a szólás szabadsága : vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben / Koltay András. - [Budapest] : Századvég, 2016. - 438 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 421-438.
ISBN 978-615-5164-26-2 fűzött : 3500,- Ft
lelkiismereti szabadság - összehasonlító vallástudomány - állam és egyház viszonya - összehasonlító jog
291 *** 322(100) *** 342.731(100) *** 340.5
[AN 3637290]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2016.
Laun, Andreas (1942-)
Der Christ in der modernen Welt (magyar)
   Örömmel az Isten útján : Isten parancsolatai / Andreas Laun ; [ford. Gátas Judit, Csontos Attila]. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 190 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. "Keresztény ember a modern világban" címmel is
Fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-812-3)
erkölcsteológia
241
[AN 3637575]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2016.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Visszamosolyogni Istenre / Lőrincz Sándor ; [kiad. a Kaposvári Püspökség]. - Kaposvár : Kaposvári Püspökség, 2016. - 135 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89592-3-2 fűzött
Balás Béla (1941-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - emlékkönyv
282(439)(092)Balás_B.
[AN 3637045]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2016.
Lukács László (1936-)
   Az igazság munkatársa : Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa élete és műve / Lukács László. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 510 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 493-505.
ISBN 978-963-277-601-9 kötött : 3600,- Ft
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
pápa - 21. század
262.13(092)Benedek,_XVI.
[AN 3636960]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2016.
Madinger, Herbert
Begegnung mit Gott (magyar)
   Találkozás Istennel / Herbert Madinger ; [ford. Andrew G. Bertsik]. - Budapest : Jel, 2016. - 139 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5147-62-3 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3641688]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2016.
   Magyarlélek II : Taizé, Medugorje. - [Budaörs] : Dalos I. A., 2016. - 80 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-5716-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3637552]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2016.
   A mi arcaink : szerzetesi hitvallás / [fel. szerk. Meskó Zsolt]. - Budapest : Auditórium Hungaricum, 2016. - 325 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4812-8 fűzött
Magyarország - szerzetes - apáca - 20. század - 21. század - életútinterjú
271(439)(092)(047.53)
[AN 3636869]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2016.
Milne, Bruce
Dynamic diversity (magyar)
   Sokféleség az egységben : kulturális, lelkiségi, nemi és generációs különbségek áthidalása a gyülekezetekben / Bruce Milne ; [ford. Abrudan Katalin]. - Budapest : Harmat, 2016. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-312-0 fűzött : 2500,- Ft
lelkipásztorkodás - egyházközség
253
[AN 3637215]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2016.
Nagymihályi Géza (1942-)
   "Mutasd meg szépségednek fönségét..." : tanulmányok a keresztény kelet spirituális örökségéből / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2016. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-662-831-4 kötött : 3500,- Ft
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - ikonográfia
281.5.018.2 *** 264 *** 246.5
[AN 3637531]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2016.
Peres Imre (1953-)
   Pillantások a végidőkbe : rövid elmélkedések a Jelenések könyve fölött / Peres Imre. - Debrecen : Patmosz, 2016. - 63 p. ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 3.)
ISBN 978-963-8429-87-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3637543]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2016.
Petrányi Ferenc (1879-1944)
   Az inkvizició : mi a valóság a sok hazugság között? / Petrányi Ferenc. - Új kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2016. - 76 p. ; 24 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 1.)
ISBN 978-963-88476-9-0 fűzött
Spanyolország - inkvizíció - történeti feldolgozás
262.136.12(460)(091) *** 273 *** 348.52 *** 262.136.12(091)
[AN 3637646]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2016.
Pius (pápa), XI. (1857-1939)
Mortalium animos (magyar)
   XI. Pius pápa "Mortalium animos" kezdetű apostoli körlevele az igazi vallásegység elősegítéséről [elektronikus dok] : 1928. január 6. - Szöveg (pdf : 557 KB). - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136412. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80386-2-1
ökumené - enciklika - elektronikus dokumentum
262.131.22Pius,_XI. *** 261.8
[AN 3636098]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2016.
   Primus inter omnes : tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára / szerk. Arató György, Nemes Gábor, Vajk Ádám. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2016. - 846 p., [1] t.fol., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm + 4 mell. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 25.)
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva német és angol nyelven
ISBN 978-615-5035-13-5 kötött : 6900,- Ft
Győri Egyházmegye
Győr-Moson-Sopron megye - egyháztörténet - helytörténet - művelődéstörténet - emlékkönyv
282(439-03Győri_egyházmegye)(091) *** 943.911.4 *** 930.85(439.114)
[AN 3637314]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2016.
Prince, Derek (1915-2003)
Called to conquer (magyar)
   Győztesek vagyunk : itt az idő, hogy isteni fontosságú életet élj Isten királyságában! / Derek Prince ; [ford. Elleh Hajnalka] ; [közread. a] Derek Prince Ministries Magyarország. - Miskolc : DPM Mo., 2016. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89749-4-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3637680]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2016.
   Reménységben : 20 éves a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, 1996-2016 : jubileumi emlékkiadvány. - Békés : M. Pünkösdi Egyh. Orsz. Cigánymisszió, 2016. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5699-4 fűzött
Magyar Pünkösdi Egyház. Országos Cigány Misszió
Magyarország - pünkösdista egyház - misszió - cigányság - ezredforduló
284.57(439)"199/201" *** 266.3 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3637487]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2016.
   Saint Gerard of Cenad [elektronikus dok.] : tradition and innovation / ed. by Claudiu Mesaroş, Claudiu Călin. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Trivent Publ., 2015. - (Philosophy, communication, media sciences, ISSN 2498-4884)
A Temesváron, 2014. nov. 13-14-én azonos címmel rendezett nemzetközi szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136707. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-80340-2-9)
Gellért, Szent (980-1046)
Csanád vármegye - egyháztörténet - szent - misszió - 11. század - elektronikus dokumentum
235.3(092)Gellért *** 266 *** 282(439.183)"10"
[AN 3638113]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2016.
Sánchez Navarro, Luis (1965-)
Divorciados en una nueva unión: ¿qué piensa Jesús? (magyar)
   Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról? : feledésbe merült fénysugár az aktuális vitára / Luis Sánchez Navarro ; [ford. Puskely Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 83 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 75-82.
ISBN 978-963-277-620-0 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom - válás
244 *** 364.286
[AN 3636835]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2016.
Smith, Kathryn
My Bible carry along (magyar)
   Útravalók a Bibliából : [a legkedvesebb történetek] / [szöveg Kathryn Smith] ; [ill. Stuart Trotter]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 89, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Töreky Flóra. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-618-2 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3637749]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2016.
   Szent Antal Keresztút : Szécsény - Benczúrfalva / [... illusztrációit kész. Illésy Zoltánné]. - [Vác] : [Váci Egyházmegye], [2016]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Váci Egyházmegye
Fűzött
szenvedéstörténet - ima
248.159.23 *** 243
[AN 3637242]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2016.
Takáts Ágostonné Muzsik Mária
   Tűnődés a keresztény szülői hivatásról / Takáts Ágostonné Muzsik Mária ; kiad. a Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége. - 2. kiad. - Budapest : Kalász, 1996 [!2016]. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88357-1-0 fűzött
családi nevelés - vallásos irodalom
244 *** 37.018.1
[AN 3641589]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2016.
   Az "Uram, irgalmazz" címmel, az irgalmasság rendkívüli szentévében, 2016. március 17-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2016. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 17.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 34.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-38-0 fűzött
egyházi szertartás - görög katolikus egyház
264 *** 281.5.018.2
[AN 3637910]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2016.
Urgyen
   Karma Paksi : a megértés mágikus kulcsa : tisztelet a gurunak, a test, beszéd, tudat, kvalitás és aktivitás fényjelenségének / Urgyen. - Budapest : Samadhi K., cop. 2016. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5643-7 fűzött : 3500,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3637452]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2016.
   Vallás és művészet / szerk. Sepsi Enikő [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 810 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2015. máj. 8-9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-172-3 kötött : 5990,- Ft
vallástudomány - társadalomtudomány - művészet - tanulmánygyűjtemény
291 *** 082 *** 7 *** 3
[AN 3637660]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2016.
Virtue, Doreen (1958-)
Healing with the angels (magyar)
   Gyógyítás angyalokkal : kérd az angyalok segítségét életed minden területén! / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 213 p. ; 21 cm
Megj. "Angyalokkal gyógyítás" címmel is
ISBN 978-963-529-191-5 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus - angyal
235.1 *** 133.25
[AN 3642355]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9093 /2016.
Fedor Anita, R.
   Egyensúlyban? [elektronikus dok.] : a munkaerőpiaci karriertől a familiarizmusig : a kisgyermeket nevelő nők munkavállalási integrációjának mintázata / R. Fedor Anita ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. - Szöveg (pdf : 17 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - (Egészségügyi kari jegyzetek ; 26.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136105. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-318-500-1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - szociálpolitika - munkaerőpiac - nők a társadalomban - anya - foglalkozási rehabilitáció - szociológiai vizsgálat - 21. század - elektronikus dokumentum
316.37-055.52-055.2 *** 364 *** 331.5-055.52-055.2(439.161)"201"
[AN 3633841]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2016.
   A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza : tanulmánygyűjtemény / szerk. Gál András, Frisnyák Sándor, Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Katolikus Gimn., 2016-. - 25 cm
Kárpát-medence - vallásföldrajz - történeti földrajz - egyháztörténet
312.992(4-191) *** 911.3(4-191) *** 28(4-191)
[AN 3637813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 314 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-65-8 kötött
[AN 3637816] MARC

ANSEL
UTF-89095 /2016.
   Kisebbség, többség, többszörösség : kisebbségi-többségi viszonyok a magyar társadalomban : Neményi Mária tiszteletére 70. születésnapja alkalmával / szerk. Takács Judit és P. Tóth Tamás ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. - [Budapest] : MTA TTK Szociológiai Int., 2016. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8302-51-9 fűzött
Magyarország - kisebbségkutatás - nemek szerinti különbség - emlékkönyv
316.347(439) *** 316.346.2(439)
[AN 3636977]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2016.
Papp Imre (1948-2015)
   Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok a 18. századi Franciaországról / Papp Imre ; szerk. Bárány Attila, Györkös Attila és Jakab Melinda. - Debrecen : DE Tört. Int., 2016. - 375 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 24.)
Bibliogr.: p. 367-375.
ISBN 978-963-473-887-9 kötött
Franciaország - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - agrárszociológia - nemesség - 18. század
316.32(44)"17" *** 338(091)(44)"17" *** 316.334.55/.56(44)"17" *** 316.343.32(44)"17"
[AN 3637662]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2016.
   A rendszerváltás családtörténetei : huszonöt év Budapest árnyékában / Dávid Beáta [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 164 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 156-164.
ISBN 978-963-414-116-7 fűzött : 2300,- Ft
Pest megye - családszociológia - ezredforduló
316.356.2(439.153)"199/201"
[AN 3637672]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2016.
Rezsőházy Rudolf (1929-)
   Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába / Rezsőházy Rudolf. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2016. - 113 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 3.)
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-279-879-0 fűzött : 2200,- Ft
társadalomtudomány - tudományos módszertan - kutatás
303 *** 001.81
[AN 3637241]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2016.
   Vízizrí : munkáskultúra a Duna partján : [kiállítás] : [Kassák Múzeum, 2016. március 4 - június 5.] : worker's culture on the banks of the Danube : [exhibition] / [kurátor ... Csatlós Judit]. - Budapest : PIM Kassák Múz., 2016. - 51 p. : ill. ; 23 cm. - (Életmód és társadalmi mozgalmak a modernitásban, ISSN 2498-6593 ; 2.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 978-615-5517-11-2 fűzött
Magyarország - munkásság - hétköznapi élet - szabadidő - Horthy-korszak - kiállítási katalógus
316.343.63(439)"192/194" *** 379.8 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3637027]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9100 /2016.
Nyírő Erzsébet
   Népmesék az állatokról / [ill. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-882-7 fűzött
magyar irodalom - népmese - állatmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3637975]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2016.
   Ott látok egy aranyágat.. : archaikus népi imáink világa / [szerk. Pomozi Péter] ; [közread. A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány]. - Sátoraljaújhely ; Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2016. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-615-80242-2-8 fűzött
népi vallásosság - magyar néprajz - finnugorok
398.3(=945.11) *** 398.3(=945)
[AN 3637119]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9102 /2016.
Csepeli György (1946-)
Előítélet és antiszemitizmus (új kiadása)
   Meg nem gondolt gondolat : a zsidóellenességtől a népirtásig / Csepeli György. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-[255].
ISBN 978-963-09-8514-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - előítélet - szociálpszichológia - 20. század - 21. század
323.12(=924) *** 316.6(439)"19/20" *** 316.647.82
[AN 3637162]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2016.
   Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 133 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 10.)
keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5639-01-2 fűzött
Kárpát-medence - magyarság - nemzet - stratégia
323.1(=945.11)(4-191)
[AN 3637933]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2016.
   A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? : a közösségszervezés alapjai / szerk. Sebály Bernadett, Vojtonovszki Bálint ; [közread. a] ... Humán Platform Egyesület, Civil Kollégium Alapítvány. - [Budapest] : Napvilág : Humán Platform Egyes. ; [Kunszentmiklós-Kunbábony] : Civil Kollégium Alapítvány, 2016. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-393-3 fűzött : 2900,- Ft
társadalmi struktúra - civil társadalom - közösségfejlesztés
323.21 *** 316.3(100) *** 316.45
[AN 3637379]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2016.
   Menekültáradat - felelősségvállalás és segítségnyújtás : Keresztény Civil Szervezetek 12. Országos Fóruma : a 2015. november 19-én megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ...]. - Budapest : MKDSZ, [2016]. - 96 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-80127-3-7 fűzött
Magyarország - Európa - migráció - karitatív tevékenység - iszlám - kereszténység - 21. század
325.1(4)"201" *** 364.4(439) *** 266.3(439) *** 297 *** 23/28
[AN 3637036]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2016.
   Munkásőrség és rendszerváltás, 1988-1989 / bevezetőt írta és a forrásokat vál. Ólmosi Zoltán. - Budapest : Tarsoly K., 2016. - 413 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-80-1 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország. Munkásőrség
Magyarország - munkásőrség - rendszerváltás - 1980-as évek - történelmi forrás
329.734(439)"1988/1989"(093)
[AN 3637324]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2016.
   Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás / szerk. Misetics Bálint ; [közread. a] ... Humán Platform Egyesület. - [Budapest] : Napvilág : Humán Platform Egyes., 2016. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-392-6 fűzött : 2900,- Ft
civil társadalom - szabadságjog - polgári engedetlenség - politikai filozófia - erőszakmentesség
323.22 *** 342.7 *** 321.01
[AN 3637386]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2016.
   Szabadulás nélkül : a Szovjetunióba 70 évvel ezelőtt kényszermunkára elhurcolt Érd és környéki honfitársaink emlékére / [... szerk. Lehoczki Zsuzsanna, Lendvai Timár Edit és Leviczki Anita] ; [közread. a Magyar Földrajzi Múzeum]. - Érd : M. Földrajzi Múz., [2016]. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az Érden, 2015. okt. 21 - 2016. máj. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás vezetője
ISBN 978-615-80058-4-5 fűzött
Érd - Szovjetunió - kényszermunka - 1945 utáni időszak - Gulag - kiállításvezető
323.282(47)"19" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 069(439-2Érd)
[AN 3637630]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2016.
Varsányi Viola
   A Dunabogdányba telepített felvidéki családok története, 1945-1948 / Varsányi Viola ; [közread. a] Dunabogdányi Esterházy János Társaság. - Dunabogdány : Dunabogdányi Esterházy J. Társ., 2015. - 62 p., [10] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3794-8 fűzött
Felvidék - Dunabogdány - határon túli magyarság - deportálás - betelepítés - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=945.11)(437.6)"1946/1948"(093) *** 325.27(=945.11)(439-2Dunabogdány)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3637952]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9110 /2016.
   70 éve történt : 1944. március 19-től 1945. április 4-ig tartó gyászos időszak kronológiai feldolgozása a teljesség igénye nélkül / Goldberger Tamás összeáll. ; [kiad. a Talmud-Tóra Alapítvány]. - Budapest : Talmud-Tóra Alapítvány, 2016. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5215-6 fűzött
Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - második világháború - holokauszt - kronológia
94"1944/1945"(0:930.24) *** 943.9"1944/1945"(0:930.24) *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:930.24) *** 323.12(=924)(4)"1944/1945"(0:930.24)
[AN 3636850]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2016.
   100 év Berente múltjából : 21 berentei lakos visszaemlékezése alapján / [szerk. Rémiás Tibor] ; [az interjúkat kész. ... Kocsis Dániel, Rémiás Tibor, Szűcs Tamás]. - Berente ; Miskolc : Dominium Kvk., 2015. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5185-12-0 fűzött
Berente - helytörténet - oral history - memoár
943.9-2Berente(0:82-94)
[AN 3637527]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2016.
Balázs Éva, H. (1915-2006)
   L'Europe des lumières = Europa der Aufklärung / oeuvres choisies de ... Éva H. Balázs ; sous la direct. de ... Lilla Krász, Tibor Frank ; [publ. le] Académie Hongroise des Sciences ... - Budapest : Académie Hongroise des Sciences : Corvina, 2015. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6344-9 kötött
Magyarország - Európa - felvilágosodás - művelődéstörténet - magyar történelem - 17. század - 18. század
930.85(4)"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 943.9"16/17"
[AN 3637475]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2016.
Bánrévi Mónika
   Művelődéstörténeti érdekességek a világ minden tájáról [elektronikus dok.] / Bánrévi Mónika. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-424-258-1
művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85
[AN 3634427]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2016.
Budapest római emlékei (angol)
   Archaeological monuments from the Roman period in Budapest : walks around Roman Budapest / [ed. by Paula Zsidi] ; [transl. Catherine Offord]. - 2. rev. ed. - Budapest : BTM Aquincum Mus. : Archaeolingua Found., 2016. - [6], 119 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincum pocket guide, ISSN 2064-3217 ; 4.)
Bibliogr.: p. 112-118.
ISBN 978-963-9340-85-5 fűzött
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 3641283]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2016.
   Budapest római emlékei : séták a római kori Budapesten / [a kötet szerkesztője Zsidi Paula]. - 2. átd. kiad. - Budapest : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, 2016. - [6], 122 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 4.)
Bibliogr.: p. 112-121.
ISBN 963-9340-61-8 fűzött
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 3641280]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2016.
Dalmi Sándor (1958-)
   Arcvonások : beszélgetések hitről, hovatartozásról... / Dalmi Sándor. - Debrecen : [Dalmi S.], 2016. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5608-6 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3637881]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2016.
   Der erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht = Az első világháború magyar szemszögből / hrsg. von Róbert Fiziker und Csaba Szabó. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. Collegium Hungaricum : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2015. - 436 p. : ill. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 14.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-14-6 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - első világháború
943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3637301]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2016.
   Familien Geschichten aus der Nachwuchs von Karl Eduard Glatz (1812-1889) : zwei Studien von PhD. Judit Kelemen ... und Prof. Gerhard Seewann ..., erganzt mit Familien Dokumenten und Bilder von der Fam. Glatz, Fam. Imendörffer und Fam. Steinacker / zsgest. von János Mátyásfalvi. - [Budapest] : [Mátyásfalvi J.], 2016. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Glatz - Imendörffer - Steinacker
ISBN 978-963-12-5616-1 fűzött
Glatz család
Ausztria - Magyarország - családtörténet
929.52(436)Glatz *** 929.52(439)Glatz
[AN 3637785]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2016.
Farkas Ferenc
   Barátokkal Sajóládon : falutörténet, 1387-2015 / Farkas Ferenc, Vitéz Gábor Miklós. - Sajólád ; [Miskolc] : Dominium Kvk., 2015. - 201, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [202-203].
ISBN 978-615-5185-14-4 fűzött
Sajólád - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sajólád *** 908.439-2Sajólád
[AN 3637522]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2016.
   A fény az európai kultúrában és tudományban / [... red. Ursula Tóth]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2016. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-933-3 fűzött
művelődéstörténet - fény
930.85(100)
[AN 3637775]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2016.
Galcsik Zsolt (1968-)
   Szécsény a Magyar Távirati Iroda híreiben, 1921-1949 / Galcsik Zsolt. - Szécsény : Galcsik Zs., 2015. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4236-2 fűzött
Szécsény - helytörténet - 20. század - történeti kronológia
943.9-2Szécsény"192/194"(0:930.24)
[AN 3637025]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2016.
Hermann Róbert (1963-)
   Reformkor, forradalom, szabadságharc : válogatott tanulmányok / Hermann Róbert. - Budapest : Line Design, 2016. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.: p. 273-287.
ISBN 978-615-80101-5-3 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - művelődéstörténet - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"183/184" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 930.85(439)"1848/1849"
[AN 3637649]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2016.
   In via eruditionis : tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére / szerk. Bitskey István [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 538 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 978-963-318-575-9 fűzött
Európa - újkori latin irodalom története - művelődéstörténet - magyar irodalom története - újkor - emlékkönyv
930.85(4)"14/17" *** 871(4)(091)"14/17" *** 894.511(091)
[AN 3637673]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2016.
   Képes Soprontörténet az őskortól napjainkig : helytörténet fiataloknak / szerk. Tóth Imre ; kiad. Sopron MJV. - Sopron : [Önkormányzat], 2015. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-80373-0-3 fűzött
Sopron - helytörténet - művelődéstörténet - album
943.9-2Sopron *** 930.85(439-2Sopron)
[AN 3637471]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2016.
Koudela Pál (1971-)
   Négy felvidéki város / Koudela Pál. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 338 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 285-306.
ISBN 978-963-414-128-0 fűzött : 3500,- Ft
Felvidék - Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - családtörténet - 19. század - 20. század - életrajz
930.85(439.22) *** 929.52(=945.11)(439.22)"18/19" *** 943.9"18/19"(092)
[AN 3637655]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2016.
Kovács László (1942-|)
   A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető / Kovács László. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; Budapest : MNM : MTA BTK Régészeti Int., 2015. - 359 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 9.)
Bibliogr.: p. 277-300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-428-3 kötött
Taktaköz - régészet - temetkezési hely - honfoglalás
904(439Taktaköz)"09/10" *** 718(439Taktaköz)"10"
[AN 3637328]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2016.
Középkori egyetem (német)
   Die mittelalterliche Universität von Pécs / [... Red. Tibor Szabó] ; [... Übers. von Dániel Bagi] ; [hrsg. von Zsolnay Örökségkezelő Nonprofite GmbH]. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofite GmbH, 2015. - 26 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-89844-9-4 fűzött
Pécs - régészet - művelődéstörténet - egyetem - középkor - 14. század - album
904(439-2Pécs)"13" *** 930.85(439-2Pécs)"13" *** 378.4(439-2Pécs)"13"
[AN 3637755]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2016.
Molitorisz Pál (1944-)
   Szarvasi emberek II / Molitorisz Pál. - Szarvas : Szerző, 2016. - 236 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-12-5546-1 kötött
helytörténet - helyi társadalom - 20. század - életrajz
929(439-2Szarvas) *** 943.9-2Szarvas(092)
[AN 3637404]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2016.
Móricz János (1923-1991)
El origen americano de pueblos europeos (magyar)
   Az európai népek amerikai eredete / Móricz János ; [ford. Bota Zoltán] ; [kiad. a Móricz János Kulturális Egyesület]. - [Lábatlan] : Móricz J. Kult. Egyes., 2016. - 15 p. : ill. ; 32 p.
ISBN 978-963-12-5868-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Ecuador - őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=00)(866)(089.3) *** 930.8(=00)(100)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3637888]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2016.
Ormos Mária (1930-)
   A Föld felfedezése és meghódítása : Nyugat-Európa a csúcson / Ormos Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 278 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 261-265.
ISBN 978-963-09-8506-2 kötött : 3490,- Ft
történelem - művelődéstörténet - felfedezések kora
930.9"14/16" *** 910.4(100)"14/16 *** 930.85(100)"14/16"
[AN 3637899]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2016.
Pifkó Péter (1950-2013)
   Töredékek a királyi városról / Pifkó Péter. - Esztergom : Helischer J. Vár. Kvt., 2015. - 429 p. : ill. ; 20 cm. - (Városunk, múltunk, ISSN 2416-2132 ; 1.)
ISBN 978-963-12-3222-6 fűzött
Esztergom - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Esztergom *** 930.85(439-2Esztergom)
[AN 3637955]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2016.
Singer Magdolna (1952-)
   Veszteségek ajándéka / Singer Magdolna. - 2. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-34-3 fűzött : 2940,- Ft
életvezetés - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3642230]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2016.
Sokcsevits Dénes (1960-)
   Horvátország a 7. századtól napjainkig [elektronikus dok.] / Sokcsevits Dénes. - Szöveg (pdf : 36 MB). - Budapest : Mundus Novus Kv., 2011 [!2015]. - (Szomszéd népek történelme, ISSN 2062-8382)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136158. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-615-80174-0-4
Horvátország - nemzettörténelem - horvátok - történelem - elektronikus dokumentum
930.8(=862) *** 949.713
[AN 3634125]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2016.
Sroka, Stanisław A. (1966-)
Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską (magyar)
   A középkori Bártfa és kapcsolatai Kis-Lengyelországgal / Stanisław A. Sroka ; [ford. Tapolcai László]. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - 317. p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
Egyes források latin nyelven. - Bibliogr.: p. 256-295. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-025-0 kötött : 3000,- Ft
Bártfa - Lengyelország - gazdaságtörténet - külkereskedelem - kulturális kapcsolat - helytörténet - 15. század
943.922-2Bártfa"14" *** 930.85(439.22-2Bártfa)"14" *** 339.5(438)"14" *** 339.5(439.22-2Bártfa)"14" *** 930.85(438)"14"
[AN 3637342]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2016.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Szalay Alapítvány, 2000-2015 / P. Szalay Emőke, Szalay Csilla, Sassné Szalay Gyöngyi. - Tyukod : Szalay Alapítvány, 2015. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5350-4 fűzött
Szalay Alapítvány
Tyukod - helytörténet - közalapítvány - történelmi forrás
943.9-2Tyukod(093) *** 061.27(439-2Tyukod)(093)
[AN 3637752]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2016.
Timár Péter
   A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai és okmánytára / Timár Péter. - Szeged : Timár P., 2016. - 941 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 10-15.
ISBN 978-963-12-5725-0 kötött
Szerdahelyi család
Magyarország - családtörténet - földbirtok - történelmi forrás
929.52(439)Szerdahelyi *** 347.235(439)(093)
[AN 3637366]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2016.
Varga Péter Dénes
   Esztergomi régiségek és furcsaságok / Varga Péter Dénes. - Esztergom : Helischer J. Vár. Kvt., 2015. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (Városunk, múltunk, ISSN 2416-2132 ; 2.)
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-12-4404-5 fűzött
Esztergom - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Esztergom *** 930.85(439-2Esztergom)
[AN 3637956]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2016.
Vastag Andrea
   Csinszka : a "Halálraszánt, kivételes virág" / Vastag Andrea. - Budapest : Két Hollós, [2016]. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-400.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80352-0-0)
Boncza Berta (1894-1934)
Magyarország - híres ember - irodalmi élet - századforduló - 20. század - életrajz
929(439)Boncza_B.
[AN 3637584]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2016.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Naplók könyve / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8577-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - 21. század - napló
943.9"19/201"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3637158]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2016.
Warrick, Jobby (1960-)
Black flags (magyar)
   Fekete lobogók : az Iszlám Állam felemelkedése / Jobby Warrick. - Budapest : Twister Media, 2016. - 416 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5631-26-9 fűzött : 3490,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - iszlám fundamentalizmus - történelem - terrorizmus - ezredforduló - 21. század
95-011"200/201" *** 297(5-011)"200/201" *** 323.285(5-011)"200/201"
[AN 3637091]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9141 /2016.
Bausenhardt, Hans
Sardinien (magyar)
   Szardínia / [szerző Hans Bausenhardt] ; [társszerző Peter Höh] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2016. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6359-3 fűzött : 2490,- Ft
Szardínia - útikönyv
914.508.8(036)
[AN 3641286]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2016.
Berényi Nagy Péter
   Békéscsabáról gyerekeknek, dióhéjban : képeskönyv fejtörőkkel kisiskolásoknak / Berényi Nagy Péter. - 4. kiad. - Békéscsaba : A-Team Reklámügynökség Kft., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5950-6 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Békéscsaba - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.439-2Békéscsaba(02.053.2) *** 087.5
[AN 3642267]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2016.
Fűr Zoltán
   Tetszik Gyimes [elektronikus dok.] : útikalauz mai kirándulóknak / Fűr Zoltán. - Szöveg (epub : 23 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-516-2
Gyimes - helyismeret - útikönyv - album - elektronikus dokumentum
908.498.4Gyimes(084.1) *** 914.984Gyimes
[AN 3633476]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2016.
   Gyulai civil útikönyv / kiad. Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja. - 2. bőv. kiad. - [Gyula] : Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja, 2015. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2015. dec. 8.
ISBN 978-963-12-4043-6 fűzött
Gyula - útikönyv
914.39-2Gyula(036)
[AN 3642423]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2016.
Hüller, Annette
Lissabon (magyar)
   Lisszabon / [szerző Annette Hüller] ; [társszerző Kathleen Becker] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2016. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6380-7 fűzött : 2490,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3641308]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2016.
   Károlyi Gáspár Múzeum és Biblia kiállítás. - [Sárospatak] : Hernád, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80403-2-7 fűzött
Károli Gáspár (1529-1591)
Gönc - Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - helyismeret - kiállításvezető - 16. század
908.439-2Gönc *** 069(439-2Gönc)(036) *** 284.2(439)(092)Károli_G.
[AN 3637569]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2016.
Kovács Sándor
   A kárpát-medencei Szentlászló települések találkozója : segítség, szövetség, közösség : 1996-2015 / Kovács Sándor. - Vácszentlászló : Szerző, 2016. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5827-1 fűzött
Kárpát-medence - együttműködés - település
908.4-191-2 *** 327.33(4-191)
[AN 3637056]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2016.
Mohainé Fejes Ágnes
   Ahol élünk: Bicske / írta és szerk. M. Fejes Ágnes. - [Bicske] : Fejes Á., M., 2016. - 32 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-963-12-5663-5 fűzött
Bicske - helyismeret - album
908.439-2Bicske(084.1)
[AN 3637500]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2016.
Nagy Gábor Dániel (1979-)
   Társadalmi tőke és területi kötődés Magyarországon / Nagy Gábor Dániel. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 198 p. ; 25 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Szociológia Munkabizottságának kötetei, ISSN 2061-2621)
Bibliogr.: p. 183-193.
ISBN 978-963-9573-98-7 kötött
Magyarország - társadalmi tőke - lokálpatriotizmus - társadalomföldrajz - esettanulmány
908 *** 316.63(439) *** 316.47(439) *** 911.3(439)
[AN 3637413]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2016.
Petruskó Norbert
   Zenekar a tize(negye)diken / Petruskó Norbert. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2016. - 23 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 9.)
Fűzött
Miskolc - Magyarország - hétköznapi élet - helyismeret - rendszerváltás - memoár
908.439-2Miskolc"198/199"(0:82-94) *** 930.85(439)"198/199"
[AN 3637598]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2016.
Rémiás Tibor (1962-)
   Alacska történeti kismonográfiája / Rémiás Tibor, Szűcs Tamás. - Alacska ; Miskolc : Dominium Kvk., 2015. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-615-5185-13-7 fűzött
Alacska - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom
908.439-2Alacska *** 943.9-2Alacska *** 929(439-2Alacska)
[AN 3637538]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2016.
Szántó Mária
   Ódon város a Neretván : Mostar és környéke : déli vidéken. - [Budapest] : [Szántó M.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
Szerző Szántó Mária
ISBN 978-963-12-5176-0 fűzött
Mostar - helyismeret - útikönyv
914.971.5-2Mostar(036) *** 908.497.15-2Mostar
[AN 3637228]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2016.
Wanderer János
   Az ősfák fiainak lombjai alatt / Wanderer János. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-88-7 fűzött : 2490,- Ft
Lajoskomárom - helyismeret - magyar irodalom - elbeszélés
908.439-2Lajoskomárom(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3637743]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2016.
Wanderlust top 10 trips of a lifetime (magyar)
   Top 10 álomutazás / [ford. Cooper Eszter]. - Budapest : Kossuth, cop. 2016. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1790,- Ft
helyismeret - útleírás
908.100(0:82-992)
[AN 3637066]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2016.
Wierdl Viktor
   Svájc : alpesi tájakon : 35 térkép, 700 fénykép / Wierdl Viktor ; [társszerzők Nagyváthy János ..., Solymosi Katalin ...]. - Budapest : Hibernia, [2016]. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2016. márc. 31.
ISBN 978-615-5426-28-5 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3636901]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2016.
Wierdl Viktor
   Szentpétervár és környéke : útikönyv : 16 térkép, 400 fénykép / Wierdl Viktor. - Budapest : Hibernia, [2016]. - 166, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2016. ápr. 25.
ISBN 978-615-5426-11-7 fűzött
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 3636882]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2016.
   Zsolnay Kulturális Negyed / [szöveg Cseri László, Halász Kinga, Komor István] ; [fotó Cseri László]. - [Pécs] : [Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.], [2016]. - 200 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
ISBN 978-615-80115-8-7 kötött
Pécs - helyismeret - építészeti örökség - album
908.439-2Pécs(084.1) *** 72.025.3/.4(439-2Pécs)
[AN 3637863]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9158 /2016.
Bérczes Tibor (1956-)
   Élni és halni hagyni : beszélgetések a holland eutanáziagyakorlatról / Bérczes Tibor. - Budapest : Corvina, 2016. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6366-1 fűzött : 2990,- Ft
Hollandia - eutanázia - bioetika - halálhoz való jog - 21. század - interjú
342.721(047.53) *** 179.7(047.53) *** 616-036.88(492)(047.53)
[AN 3637116]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2016.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2016. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 237 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. febr. 5.
ISBN 978-615-5107-21-4 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3641979]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2016.
   Gyermekbántalmazás / szerk. Nagy Anikó, Törő Klára. - Budapest : Medicina, 2016. - 328 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-583-4 kötött : 3800,- Ft
kiskorúak elleni erőszak - lelki trauma - családon belüli erőszak - orvosi diagnosztika
343.62-053.2 *** 159.953 *** 343.54 *** 616-07
[AN 3636894]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2016.
   A hagyatéki vagyontervezés = Estate planning / [szerk. Mándoki István]. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2015. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80176-3-3 fűzött
Magyarország - Nagy-Britannia - öröklési jog
347.65/.68(439) *** 347.65/.68(410)
[AN 3637296]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2016.
Illés Imre Áron (1982-)
   Vespasian's edict and the Flavian municipal charters / Imre Áron Illés. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History, 2016. - 111 p. ; 20 cm. - (István Hahn lecturers, ISSN 2061-7348 ; 5.)
Bibliogr.: p. 97-110.
ISBN 978-963-284-769-6 fűzött
Római Birodalom - municipium - római jog - 1. század
352(37)(094)
[AN 3637294]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2016.
   Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában II / [szerk. Bodó László] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály. - Budapest ; Debrecen : DOSZ Jogtudományi Oszt., 2016. - 118 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. dec. 31. - A Debrecenben, 2015. máj. 15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-06-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogalkotás - jogalkalmazás - 21. század
340.132(439)"200/201" *** 340.134(439)"200/201" *** 340.134(4-62)"200/201" *** 340.132(4-62)"200/201"
[AN 3637636]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2016.
Nánási László
   A jogrend szolgálatában: Váry Albert élete és működése, 1875-1953 / Nánási László ; [közread. a] Legfőbb Ügyészség. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, cop. 2015. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-276.
ISBN 978-963-12-4861-6 kötött
Váry Albert (1875-1953)
Magyarország - ügyész - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század - életrajz
347.963(439)(092)Váry_A. *** 943.9"1919/192"
[AN 3637358]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2016.
   A pör / szerk. Salamin András. - Budapest : [Salamin A.], 2015. - 368 p. ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
válóper - perirat
347.931 *** 347.627(439)(093)
[AN 3637052]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2016.
Sándor Zsuzsa (1948-)
   Az auschwitzi könyvelő : Oskar Gröning pere / Sándor Zsuzsa ; [Láng András fotóival]. - Budapest : Corvina, 2016. - 188 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6367-8 fűzött : 2990,- Ft
Gröning, Oskar (1921-)
Németország - Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - katonatiszt - háborús bűncselekmény - emberiség elleni bűntett - jogeset - 21. század - történelmi forrás
343.819.5(438-2Oświęcim)(093) *** 34.096(430)"201" *** 355(430)(092)Gröning,_O.
[AN 3637114]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2016.
Szilvay Gergely (1983-)
   A melegházasságról : kritika a klasszikus gondolkodás fényében / Szilvay Gergely. - Budapest : Századvég, 2016. - 464 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 415-464.
ISBN 978-615-5164-27-9 fűzött : 3500,- Ft
homoszexualitás - házasság - vallási erkölcs - szociáletika
347.62 *** 316.37-055.3-055.5 *** 613.885-055.5 *** 241 *** 172
[AN 3637836]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2016.
Szoboszlai György (1946-)
   Választás-politológia : változások és trendek / Szoboszlai György, Wiener György. - Budapest : Napvilág, 2016. - 458 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 446-451.
ISBN 978-963-338-343-8 fűzött : 3900,- Ft
Európa - Magyarország - politológia - választási rendszer - 20. század - rendszerváltás - 21. század - történeti feldolgozás
342.8(439)"199/201" *** 32.001 *** 342.8(4)"19"
[AN 3637374]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2016.
   Ügyvédek a gyorsuló időben, 1989-2015 / szerk. Utasi Ágnes. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 347 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-54-4 fűzött
Magyarország - ügyvéd - foglalkozás - társadalmi helyzet - szociológiai vizsgálat - ezredforduló
347.965(439)"199/201" *** 316.66
[AN 3637496]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2016.
   Vavró István, a tudós és pedagógus : ünnepi kötet Dr. Vavró István professzor 80. születésnapjára / [szerkbiz. Katona Tamás, Kovacsicsné Nagy Katalin, Laczka Éva Zita] ; [közread. a] Magyar Statisztikai Társaság, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : MST ; [Győr] : Széchenyi Egy. DFÁJK, 2016. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5391-77-4 fűzött
Magyarország - bűnözési statisztika - emlékkönyv
343.97(439)
[AN 3637835]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9171 /2016.
Babós Lajos
   Az első aradi vértanú : tények és dokumentumok Ormai Norbert életéről / Babós Lajos. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-87-0 fűzött : 1990,- Ft
Ormai Norbert (1813-1849)
Magyarország - katonatiszt - mártír - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás - 19. század - történelmi forrás
355(439)(092)Ormai_N.(093) *** 943.9"1848/1849"(093) *** 323.282(439)"1849"(093)
[AN 3637633]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2016.
   Elfeledett háborúk : középkori csaták és várostromok, 6-16. század / [szerk. Pósán László és Veszprémy László]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 456 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-696-9 kötött : 7300,- Ft
hadtörténet - magyar történelem - középkor
355.48(100)"05/15" *** 355.48(439)"10/15"
[AN 3637275]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom repülőgépei : típusleírás : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-178-7 fűzött
Németország - katonai repülőgép - második világháború
623.746(430)"1939/1945"
[AN 3641671]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2016.
Kositzky Attila (1943-)
   Vadászpilóták és bajtársaik : száz év a haza szolgálatában / Kositzky Attila ; [közread. a] Balatonfüred Városért Közalapítvány. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343.
ISBN 978-963-9990-44-9 fűzött
Magyarország - vadászrepülőgép - pilóta - 20. század - 21. század - memoár - életrajz
623.746.3 *** 355(439)(092)Kositzky_A.(0:82-94) *** 355.489(439)(091)(092)
[AN 3637514]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2016.
   A magyar hadiipar története a kezdetektől napjainkig, 1880-2015 / Dombrády Lóránd [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 287 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-963-327-669-3 kötött : 6300,- Ft
Magyarország - hadiipar - haditechnika - történeti feldolgozás
355.014.1(439)(091) *** 623(439)(091) *** 338.245(439)(091)
[AN 3637298]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2016.
   A Magyar Honvédség negyedszázada : a rendszerváltástól napjainkig / [szerk. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Isaszegi János]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 447 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 441-447.
ISBN 978-963-327-693-8 kötött : 7500,- Ft
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - rendszerváltás - 21. század
355/359(439)"199/201"
[AN 3637392]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2016.
   Magyarország és a CSDP : magyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában / szerk. Türke András István, Besenyő János, Wagner Péter. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 392 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-672-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - biztonságpolitika - külpolitika - békefenntartó erő
355.02(4-62) *** 327(4-62) *** 355.357(100)
[AN 3637384]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2016.
The ultimate book of military machines (magyar)
   Katonai járművek nagykönyve : hadigépezetek földön, vízen, levegőben. - Pécs : Alexandra, 2016. - 223 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-357-663-2 kötött
katonai jármű - haditechnika - történeti feldolgozás
623.43(100)(091)
[AN 3637872]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9179 /2016.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII : theory meets practice in GIS : Debreceni Egyetem, Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás / [szerk. Balázs Boglárka]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 575 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A konferenciát 2016. máj. 26-27-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-570-4 kötött
térinformatika - konferencia-kiadvány
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3637664]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9180 /2016.
Alkér Orsolya
   Befektetés habbal : befektetői észjárás a'la Warren Buffett tanítómestere, Benjamin Graham / Alkér Orsolya. - 2. kiad. - Budapest : Csodasuli Kft., 2015. - 243 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5162-13-8 fűzött
tőkebefektetés
658.152
[AN 3642057]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2016.
Baráth András
   5+1 valódi motivációs levél [elektronikus dok.] : esettanulmány a sikeres pályázathoz II. / Baráth András. - Szöveg (pdf : 354 KB). - [Budapest] : Gerilla Önéletrajz Műhely : [Sikergarancia Kft.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136429. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80408-1-5
álláskeresés - útmutató - elektronikus dokumentum
331.535(036)
[AN 3636403]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2016.
Baráth András
   5+1 valódi önéletrajz [elektronikus dok.] : esettanulmány a sikeres pályázathoz / Baráth András. - Szöveg (pdf : 990 KB). - [Budapest] : Gerilla Önéletrajz Műhely : [Sikergarancia Kft.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136186. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80408-0-8
álláskeresés - útmutató - elektronikus dokumentum
331.535(036)
[AN 3634331]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2016.
   Nagy áfa kézikönyv / Csátaljay Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Vezinfó, 2016-. - 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - forgalmi adó - útmutató - számla
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3637879]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nemzetközi ügyletek áfa-ja és számlázása : gyakorlati példák, számlaminták, esettanulmányok, bírósági ítéletek. - 2016. - 504 p.
ISBN 978-615-5085-35-2 fűzött
[AN 3637880] MARC

ANSEL
UTF-89184 /2016.
   Pénz, posztó, piac : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról / szerk. Weisz Boglárka. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - 569 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Egyes források latin nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-028-1 kötött : 3890,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - pénzügy - régészet - középkor
338(439)"10/15" *** 336.7(439)"10/15" *** 904(439)"10/15"
[AN 3637348]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2016.
   Pénzügyi ismeretek : példatár / Bakos-Tóth Eszter [et al.]. - Gyöngyös : Károly R. Kut.-Okt. Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 180 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9941-96-0 fűzött
üzemgazdaságtan - pénzügy - példatár
658.1(076) *** 336.7(076)
[AN 3637483]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2016.
Prech Katalin (1953-)
   Örökzöld tapasz(talat)ok / Prech Katalin. - Tarján : Szerző, [2016]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5778-6 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3637484]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2016.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Post-crisis developments in global value chains, example of foreign investors' Hungarian subsidiaries [elektronikus dok.] / author Andrea Szalavetz. - Szöveg (pdf : 735 KB). - [Budapest] : Centre for Economic and Regional Studies HAS Inst. of World Economics, 2016. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 219.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136078. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5594-28-1
Magyarország - gazdasági válság - gazdaságpolitika - multinacionális vállalat - válságmenedzselés - szervezeti változás - 21. század - elektronikus dokumentum
334.726(439)"20" *** 658.1.016.7 *** 338.124.4(100)"200"
[AN 3633596]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2016.
   Egy termeltető vállalat múltjából egy új vállalkozás megalapozásához / [... szerk. Sarkadi Nagy Emília]. - Dorog : Orsz. Fémipari Ipartest., 2016. - 98 p. ; 21 cm. - (OFI kiadványok, ISSN 2498-6283)
Fűzött
ForMarket Vállalkozói Kereskedőház Zrt. (Budapest)
Magyarország - ipartörténet - kisipar - iparkamara - 20. század - ezredforduló - történeti kronológia - történelmi forrás
334.788(439)"199/200"(093) *** 334.712(439)"195/200"(0:930.24)
[AN 3637478]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9189 /2016.
Petrozzi, Elvira (1937-)
L'abbraccio (magyar)
   Az ölelés : a Cenacolo Közösség története / Elvira anya ; szerk. Michele Casella ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 174 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-277-582-1 fűzött : 1950,- Ft
Comunità Cenacolo
Olaszország - apáca - 20. század - 21. század - keresztény egyesület és szervezet - szenvedélybetegség - történeti feldolgozás - memoár
364.272 *** 267(45)Comunità_Cenacolo(091)(0:82-94) *** 271(45)(092)Petrozzi,_E.(0:82-94)
[AN 3637067]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2016.
Szappanos József
   Vakrandi "álomországba" / Szappanos József. - 2. bőv. kiad. - Szolnok : SZKTT HSZK, cop. 2016. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
ISBN 978-615-80287-1-4 fűzött
kábítószerfüggés - kábítószer
364.272 *** 613.83
[AN 3641624]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2016.
   VDSZ távoktatás : tankönyv. - Budapest : VDSZ, [2016]. - 143, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - vegyipar - távoktatási anyag
331.105.44(439)(078) *** 66
[AN 3636893]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9192 /2016.
Ágoston Valéria
   "Csillaglesen" : az óvodai tehetséggondozás ösvényein / Ágoston Valéria. - Budapest : Sprint, [2016]. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 7.)
ISBN 978-615-80305-2-6 fűzött
óvodai nevelés - tehetséggondozás
372.3 *** 376.545
[AN 3636966]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2016.
Bihari Nagy Éva
   Műveltség és hagyomány : hon- és népismeret pedagógus továbbképzés / Bihari Nagy Éva, Bartha Elek, Keményfi Róbert. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-846-6 fűzött
tantárgy-pedagógia - néprajz - kulturális örökség
371.13 *** 371.3 *** 372.839 *** 372.831.67
[AN 3637658]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2016.
   Csillagösvényen : egy Waldorf-iskola születésének és első 25 évének krónikája / [összevál., szerk. és megírta Pócs Mária] ; [kiad. a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány]. - [Budapest] : Rubicon Waldorfped. Alapítvány, 2016. - 141 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5612-3 kötött
Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest)
Budapest. 11. kerület - iskolatörténet - általános iskola - alternatív iskola - album
373.3(439-2Bp.XI)(084.1) *** 37.018.58(439-2Bp.)
[AN 3637214]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2016.
   Dr. Tóth Kálmán (1906-1997) református lelkész-tanár emlékezete / a szövegeket gond., a jegyzeteket írta és a kötetet szerk. Győri L. János. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2016. - 218 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 6.)
ISBN 978-963-89706-7-1 kötött
Tóth Kálmán (1906-1997)
Magyarország - pedagógus - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
37(439)(092)Tóth_K. *** 284.2(439)(092)Tóth_K.
[AN 3637860]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2016.
Durovics Alex
   Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói, 1667-1850 = Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia / Durovics Alex, Kónya Péter ; [... ford. Kónya Annamária]. - Budapest : ELTE Lvt., 2015. - 502 p. : ill. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 11.)
Bibliogr.: p. 499-502. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-768-9 kötött
Eperjesi Evangélikus Kollégium
Eperjes (Sáros) - Magyarország - iskolatörténet - felsőoktatás - egyházi iskola - evangélikus egyház - 17. század - 18. század - 19. század - névtár - történelmi forrás
378(439.22-2Eperjes)"16/18"(093) *** 284.1(439)"16/18"(093) *** 050.8
[AN 3637406]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2016.
   "Egészséget a világnak!" : 15 éves az egészségtudományi képzés a Miskolci Egyetemen : jubileumi évkönyv, 2001-2016 / [fel. szerk. Kiss-Tóth Emőke]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2016. - 181 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Gerinccím: Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar jubileumi évkönyv, 2001-2016
ISBN 978-615-5626-06-7 kötött
Miskolci Egyetem. Egészségügyi Kar
Miskolc - egyetem - egészségügy - tanszék - történeti feldolgozás
378.661(439-2Miksolc).096(091)
[AN 3637858]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2016.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [Rogán Miklós rajz.]. - Felújított, átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 155, [4] p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [159].
ISBN 978-963-415-455-6 fűzött : 1999,- Ft
művészeti nevelés - zeneművészet - bölcsőde
37.036 *** 78 *** 373.22
[AN 3642031]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2016.
Füleki Mihály (1938-)
   Betekintés a művészetek világába : GPS fiataloknak / Füleki Mihály. - [Budapest] : HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., [2016]. - 109 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-257-318-2 fűzött
művelődésügy - művészetesztétika
374 *** 7.01
[AN 3637293]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2016.
   Gólyaavató : diákszokások embermódra : [válogatás az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének játék- és szabadidő-szervező tanár szakos hallgatóinak módszertani munkáiból] / [szerk. Trencsényi László]. - Budapest : Új Helikon Bt., 2016. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87842-8-5 fűzött
diákélet - középfokú oktatási intézmény
371.82
[AN 3637391]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2016.
Haraszti Szabó Péter
   Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken = Students from Hungary at the universities of Prague and Krakow / Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2016-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-114.
Prága - Krakkó - egyetem - magyarság - középkor - tanulmányút
378.18(437.1-2Praha)(=945.11)"134/152" *** 378.18(438-2Kraków)(=945.11)"134/152" *** 378.4(437.1-2Praha)"134/152" *** 378.4(438-2Kraków)"134/152"
[AN 3637401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1348-1525. - 2016. - 152 p. - (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, ISSN 2060-0062 ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-772-6 kötött
[AN 3637409] MARC

ANSEL
UTF-89202 /2016.
   Hozzáférés és esélyek a tehetséggondozásban / szerk. Kállai Gabriella. - Budapest : Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Int., 2016. - 161 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tehetség könyvek ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5558-70-2 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - közoktatás - esélyegyenlőség - 21. század - statisztikai adatközlés
376.545(439)"201"(083.41) *** 37.014(439) *** 342.722(439)
[AN 3637827]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2016.
   Innovációk a hazai tehetséggondozásban / szerk. Mayer József. - Budapest : Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Int., 2016. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tehetség könyvek ; 3.)
Bibliogr.: p. 153-[157].
ISBN 978-615-5558-69-6 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - 21. század
376.545(439)"201"
[AN 3637829]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2016.
   Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása : a IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2015. szeptember 25-26. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2016. - 415 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-929-6 fűzött
neveléstörténet - pedagógia
37
[AN 3637640]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2016.
   Jubileumi évkönyv, 1946-2016 / [szerkbiz. Baloghné Szacsuri Ida, Máy Péter, Zörényi András] ; [közread. az FM DASZK Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma]. - [Villány] : [Teleki Zs. Mezőgazd. Szakképző Isk. és Kollégium], 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5604-8 fűzött
Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Villány)
Villány - szakközépiskola - kollégium - mezőgazdaság
377.35:63(439-2Villány) *** 37.018.3(439-2Villány)
[AN 3637921]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2016.
   A középiskolai matematikatanítás elméleti és gyakorlati kérdései / Balla Éva, Herendiné Kónya Eszter, Paulovits György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-843-5 fűzött
matematikatanítás - középfokú oktatás - tantárgy-pedagógia
372.851 *** 371.3
[AN 3637645]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2016.
Középkori egyetem (angol)
   Medieval University of Pécs / [ed. ... Tibor Szabó] ; [... transl. by György Cserna] ; [publ. by Zsolnay Heritage Management Nonprofit Ltd.]. - [Pécs] : Zsolnay Heritage Management Nonprofit Ltd., 2015. - 26 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-615-80115-7-0 fűzött
Pécs - régészet - művelődéstörténet - egyetem - középkor - 14. század - album
378.4(439-2Pécs)"13" *** 904(439-2Pécs)"13" *** 930.85(439-2Pécs)"13"
[AN 3637764]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2016.
Lansbury, Janet
No bad kids (magyar)
   Nincs rossz gyerek : kisgyermekek fegyelmezése megszégyenítés nélkül / Janet Lansbury ; [ford. Lászlófi Rozi]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-92-1 fűzött : 3150,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3637925]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2016.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - interjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2016. - 190 p. : ill.
ISBN 978-963-12-5667-3 fűzött
[AN 3637210] MARC

ANSEL
UTF-89210 /2016.
   A nevelési-oktatási intézmények hatékonysága, az integráció kérdései / Cs. Nagy Gábor [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 244 p. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 40.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-858-9)
Magyarország - oktatáspolitika - felnőttoktatás - minőségbiztosítás
37.014.5(439) *** 374.7 *** 65.018
[AN 3637639]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2016.
   Oktatás és fenntarthatóság / szerk. Fehérvári Anikó [et al.]. - Budapest : M. Nevelés- és Oktatáskutatók Egyes., 2016. - 560 p. : ill. ; 24 cm. - (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5542-3 fűzött
oktatáskutatás
37
[AN 3637824]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Mein Kindergarten (magyar)
   Óvodás lettem / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 30.)
Ford. Földényi Júlia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-497-0 fűzött : 2450,- Ft
óvoda - gyermekkönyv - képeskönyv
373.24(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3641478]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2016.
   Sajátos nevelési igények, méltányos pedagógia [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. Kovácsné Tóth Tímea ; ... szervezője NymE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Pedagógiai Intézet. - Szöveg (pdf : 12 MB). - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2015
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szombathelyen, 2015. június 8-10. között tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136084. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5251-55-9
pedagógia - alternatív nevelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Szombathely) *** 376
[AN 3633688]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2016.
   Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért : természettudományok / Balla Éva [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 302 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-842-8 fűzött
pedagógusképzés - tantárgy-pedagógia - természettudomány
372.85 *** 371.13 *** 371.3
[AN 3637654]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2016.
   A tehetséggondozás világa : 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban / szerk. Gordon Győri János. - Budapest : Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Int., 2016. - 180 p. ; 24 cm. - (Tehetség könyvek ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5558-68-9 fűzött
tehetséggondozás
376.545(100)
[AN 3637823]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2016.
   Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 1966-2016 / [szerk. Sándorné Sajtos Katalin, Barnáné Papp Éva]. - [Tokaj] : [Tokaji Mezőgazd. Szakképző Isk. és Kollégium], [2016]. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Tokaj - szakiskola - mezőgazdaság - kollégium - iskolatörténet
373.6:63(439-2Tokaj)(091) *** 37.018.3(439-2Tokaj)(091)
[AN 3636988]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9217 /2016.
Kuper, Simon (1969-)
Soccernomics (magyar)
   Fociológia : miért veszít örökké Anglia? : miért nyernek mindent a németek és a brazilok? : hogy igázta le Spanyolország a világot? : mennyit kell fizetni a sikerért, és mi a kudarc igazi ára? / Simon Kuper és Stefan Szymanski. - Budapest : Twister Media, 2016. - 511 p. ; 20 cm
Ford. Hegedűs Henrik. - Bibliogr.: p. 507-511.
ISBN 978-615-5631-00-9 fűzött : 3490,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - művelődéstörténet
796.332(100) *** 930.85
[AN 3637126]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2016.
Papp Zoltán
   Fehér mágia : terek, formák, szerkezetek és felületek kialakítása : papírszobrászat / Papp Zoltán. - 2. kieg. kiad. - Budapest : [Papp Z.], 2016. - 181 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-08-7128-0 fűzött
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3637728]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2016.
Vislóczki Roland (2001-)
   Az erdő hőse [elektronikus dok.] / Vislóczki Roland. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-246-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - elektronikus dokumentum
379.825-053.6 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3634369]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2016.
Wade, Paul
Explosive calisthenics (magyar)
   Fegyencedzés 3 : emberfeletti robbanékony erő, maximális gyorsaság és turbóreflexek kizárólag saját testsúlyos módszerekkel / Paul "Coach" Wade ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 360 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5609-21-3 fűzött : 3990,- Ft
edzés
796.015
[AN 3637205]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9221 /2016.
Bakos István (1941-)
   Bakos István : művek : works. - [Budapest] : [Alapfy Kft.], [2015]. - 120 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-85091-3-0 fűzött
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 20. század - 21. század
76(439)(092)Bakos_I. *** 769.91
[AN 3637883]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2016.
Csutkai Csaba (1954-)
   Ahol szétoszlik a világosság : zsidó temetők képekben / [fotók] Csutkai Csaba ; [szerk.], bevezetővel ell. és a szöveget gond. Vofkori Mária ; függelék Néző István. - Kisvárda : Rétközi Múz. : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes., 2016. - 96 p. : ill. ; 22x22 cm. - (A Rétközi Múzeum füzetei, ISSN 0864-9774 ; 13.)
Összefoglalás héber és angol nyelven
ISBN 978-963-7220-99-9 kötött
Magyarország - temető - zsidóság - fényképalbum
726.825(=924)(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Csutkai_Cs. *** 718(=924)(439)(084.12)
[AN 3637781]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2016.
Dévai Tiborné
   Szalma-csuhé díszek gyűjteménye [elektronikus dok.] : a természet ajándéka / Dévai Tiborné. - Szöveg (pdf : 6 MB). - [Kaposvár] : Szerző, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136081. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4647-6
díszítőművészet - csuhéfonás - elektronikus dokumentum
746.7.031.4
[AN 3633619]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2016.
Dús László (1941-)
   Dús / [szöveg] Hajdu István ; [közread. a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. Vár. Művel. Közp., cop. 2016. - 184, [5] p. : ill., főként színes ; 24x30 cm
ISBN 978-963-88457-8-8 kötött
Egyesült Államok - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(73)(=945.11)(092)Dús_L.
[AN 3637922]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2016.
Gálosfai Jenőné
   Mesél Óbuda múltja : hajdan volt évszázadok temetői, emlékhelyei fővárosunk III. kerületében = Die Historie von Altofen erzählt : Friedhöfe und Gedenkstätte der Jahrhunderten im dritten Bezirk / Gálosfai Jenőné ; [ford. Windt Zsuzsanna és Kutta Józsefné]. - Budapest : Aquincum, 2016. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-87803-9-3 fűzött
Budapest. 3. kerület - temető - helyismeret
718(439-2Bp.III.) *** 908.439-2Bp.III.
[AN 3637284]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2016.
Gyenis Tibor (1970-)
   Faragott homlokzat = Carved façade / Gyenis Tibor ; [szöveg ... Tóth Balázs Zoltán]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria - Ráday Galéria, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 10.)
Borítócím: Gyenis Tibor. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Gyenis_T.
[AN 3636945]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2016.
Hársvölgyi Virág
   Párbeszéd : Korea dokumentumfotókon : embereken, tájakon és időn túl : [2016. május 6. - augusztus 28.] : múzeumpedagógiai kiadvány = Dialogue : imaging Korea : beyond the people, land and time : [6 May - 28 August 2016] : museum education booklet / [... szöveg Hársvölgyi Virág] ; [ford. Steve Kane] ; [... kiad. ... Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum ...]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2016. - [30] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5304-60-6 fűzött
Korea - fotóművészet - 21. század - múzeumi kiadvány
77.04(519)"200/201" *** 069(439-2Bp.)Hopp_Ferenc
[AN 3637701]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2016.
Hidvégi Violetta (1955-)
   Áthallások : Ybl a Palota-negyedben = Resonanzen : Ybl im Palast-viertel = Allusions : Ybl in the Palace Quarter / [írta és szerk. Hidvégi Violetta] ; [fotó Sebestyén László] ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára, ... Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ... - Budapest : BFL : Városháza : FSZEK, 2016. - 203 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5635-00-7 fűzött
Ybl Miklós (1814-1891)
Budapest. 5. kerület - Budapest. 8. kerület - építészet - építész - helyismeret - 19. század - palota
72(439)(092)Ybl_M. *** 728.2(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3637573]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2016.
   Jelentés : 2015.11.17 - 2016.03.13. : [Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ ..., Budapest] = Meaning : 2015.11.17 - 2016.03.13. : [... Robert Capa Contemporary Photography Center, Budapest] / [kurátor ..., szerk. ... Mucsi Emese]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., 2015. - 117 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Tart.: Jelentéstulajdonítás / Forgács Péter. Jelentéseltolás / Esterházy Marcell. Jelentésfelügyelet / Gerhes Gábor
ISBN 978-615-80232-7-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Esterházy_M. *** 73/76(439)(092)Forgács_P. *** 73/76(439)(092)Gerhes_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3637039]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2016.
Jójárt György (1941-)
   A ceglédi református Öregtemető legszebb sírkövei / Jójárt György. - Cegléd : Kossuth Múz., 2016. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 39.)
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-8317-15-5 kötött
Cegléd - temető - sírkő
718(439-2Cegléd) *** 726.825(439-2Cegléd)
[AN 3637947]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2016.
Kéri Mann Rózsa
   A kölcsön kapott talentum Juhász János festő regényes életében / Kéri Mann Rózsa. - Sárbogárd : [Bogárd és Vidéke Lapk.], [2016]. - 276 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9846-86-9 fűzött
Juhász János (1953-2008)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - memoár
75(439)(092)Juhász_J.(0:82-94)
[AN 3637361]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2016.
László Gyula (1910-1998)
   Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta / Gyula László ; mit Beiträgen von Gergely Csiky [et al.] ; Red. József Szentpéteri ; [Übers. Albrecht Friedrich]. - Budapest : MNM : MTA BTK Régészeti Int., 2015. - 413 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Monumenta Avarorum archaeologica, ISSN 1219-2813 ; 11.)
Bibliogr.: p. 387-412.
ISBN 978-963-416-020-5 kötött
Csákberény - régészet - avar-kor - temető
718(439-2Csákberény)"06/08" *** 904(369.2)"06/08" *** 904(439-2Csákberény)"06/08"
[AN 3637476]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2016.
Maleticsné Riba Magdolna (1943-)
   Gy. Riba János élete és festészete / Maleticsné Riba Magdolna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Dental Press Hungary Kft., 2016. - 130 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 65-69. - Műjegyz.: p. 70-83.
ISBN 978-963-89056-3-5 kötött
Riba János, Gy (1905-1973)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Riba_J.,_Gy.
[AN 3642204]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2016.
Massagrande, Matteo (1959-)
   Matteo Massagrande / [szerk. ... Fertőszögi Péter] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kogart, 2016. - 23, [32] p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: Massagrande. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5244-06-3 fűzött
Olaszország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(45)(092)Massagrande,_M.
[AN 3636950]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2016.
   Megmentett műkincsek, 2016 : [diplomamunka kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum - Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures, 2016 : [exhibition of diploma works, Hungarian National Museum - Hungarian University of Fine Arts] / [a kiállítást rend. ... Kovács Petronella, Görbe Katalin, Bak Andrea] ; [szerk. ... Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. jún. 28 - szept. 25. között rendezték
ISBN 978-615-5209-55-0 fűzött
restaurálás - képzőművészet - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"201" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3637493]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2016.
Oláh László
   Katonai Emlékpark - Nemzeti Emlékhely, Pákozd / [írta és szerk. Oláh László] ; [kész. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete ... kiadásában]. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társ. Baráti Kör Székesfehérvári Szerv. ; [Pákozd] : Katonai Emlékpark Kft., 2016. - 48, [2] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-88412-5-4 fűzött
Pákozd - emlékpark - csata - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
725.945(439-2Pákozd) *** 355.48(439-2Pákozd)"1848"
[AN 3637273]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2016.
Pintér András Ferenc (1980-)
   Zúzott terek = Crushed spaces / PAF ; [... a bevezetőt írta ... Borsos Mihály] ; [esszék ... Várady Péter (Vaca), Nemes Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 78 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Gerinccím: PAF : Pintér András Ferenc - III. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-09-8522-2 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Pintér_A._F.
[AN 3636967]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2016.
Szalay Lajos (1909-1995)
   Szalay Lajos, Koloman Sokol, Pablo Picasso : [21. januára 2016 - 13. marca 2016, Galéria mesta Bratislavy] : [2016. január 21 - március 13., Városi Galéria, Pozsony] : [January 21, 2016 - March 13, 2016, Bratislava City Gallery] / [... krátorka výstavy ... Szabó Lilla] ; [red. ... Szabó Lilla, Szabó Noémi] ; [vydav. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5244-05-6 kötött
Magyarország - Szlovákia - Spanyolország - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Szalay_L. *** 76(437.6)(092)Sokol,_K. *** 76(460)(092)Picasso,_P. *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 3636933]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2016.
Szombathy Bálint (1950-)
   A visszhangtalanság ölelésében : fenyvesi Tóth Árpád, 1950-2014 / [Szombathy Bálint]. - Balatonfenyves : [Önkormányzat], 2016. - 119 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Közread. Balatonfenyves Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-12-5430-3 fűzött
Fenyvesi Tóth Árpád (1950-2014)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Fenyvesi_Tóth_Á.
[AN 3637197]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2016.
   Tolcsvai Szirmay-Waldbott-kastély Látogatóközpont : kastélytörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt]. - Tolcsva ; [Budapest] : Várkastély K., 2015. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-154. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80028-4-4 fűzött
Szirmay család
Waldbott család
Tolcsvai Szirmay-Waldbott-kastély Látogatóközpont
Magyarország - Tolcsva - kastély - családtörténet
728.82(439-2Tolcsva) *** 929.52(439)Szirmay *** 929.52(439)Waldbott
[AN 3636993]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2016.
Uzonyi Ferenc (1963-)
   Absztraktok : Uzonyi Ferenc festményei, Vitéz Ferenc versei. - Debrecen : Néző Pont, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80449-0-5 fűzött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers
75(439)(092)Uzonyi_F. *** 894.511-14
[AN 3637535]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2016.
Vámossy Ferenc (1930-)
   A 20. század magyar építészete, 1902-2002 : örökségünk értékei / Vámossy Ferenc. - [Budapest] : Tarsoly K., 2016-. - 24 cm
ISBN 978-963-9570-77-1
Magyarország - építészet - 20. század - ezredforduló
72(439)"19/200"
[AN 3637331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Válságos évtizedek, 1902-1956 : építészeti kultúránk és a modernizáció kísérletei. - 2016. - 276 p., 56 t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-78-8 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - építészet - 20. század
72(439)"190/195"
[AN 3637336] MARC

ANSEL
UTF-89243 /2016.
Varga Kálmán (1953-)
   Az illuzionista : De la Motte-kastély, Noszvaj / [írta Varga Kálmán]. - [Budapest] : Szaktudás K., 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-615-5224-66-9 fűzött
Noszvaj - kastély
728.82(439-2Noszvaj)
[AN 3637814]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2016.
   "A vidék él és élni akar"" : II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Kecskemét, 2015. augusztus 27. / [szerk. Ferencz Árpád] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. - [Kecskemét] : KF KFK, 2015. - 2 db (916 p.) : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
vidékfejlesztés - vezetés - mezőgazdaság - gazdaság - konferencia-kiadvány
711.1 *** 658.1 *** 338.43 *** 338 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3637846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [4], X, 490 p.
ISBN 978-615-5192-33-3 fűzött
[AN 3637848] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 493-916.
ISBN 978-615-5192-34-0 fűzött
[AN 3637850] MARC

ANSEL
UTF-89245 /2016.
   Virágszirmok, madárszárnyak : Meidzsi-kori japán fametszetek és fametszetes könyvek a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának anyagából a Dornyai Béla Múzeumban = Flower petals, bird wings : Japanese woodblock prints and woodblock printed books from the Meiji period from the collections of the Library of the Hungarian University of Fine Arts in the Dornyay Béla Museum / [a kiállítás kurátorai Bincsik Mónika, Shah Gabriella, B. Majkó katalin] ; [... szerk. Bincsik Mónika]. - [Budapest] : MKE, [2016]. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Salgótarjánban, 2016. ápr. 15 - jún. 28. között tartották
ISBN 978-615-5284-09-0 fűzött
Japán - képzőművészet - 19. század - századforduló - fametszet - kiállítási katalógus
761.1(520)"186/191" *** 7.032.12 *** 069(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 3637265]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2016.
Wehner Tibor (1948-)
   Kaposi Endre / Wehner Tibor ; [közread. a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány]. - Esztergom : Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2016. - 189 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 172-181. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-4335-2 fűzött
Kaposi Endre (1939-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kaposi_E.
[AN 3637957]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9247 /2016.
   40/30 : a 40 éves Zenetudományi Intézet 30 éve az Erdődy-Hatvany palotában : kiállítási katalógus = 40/30 : 40 years of the Institute for Musicology located for 30 years in the Erdődy-Hatvany palace : exhibition catalogue / [a kiállítás fel. rendezője ... Richter Pál] ; [szerk. ... Halász Péter]. - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetört. Múz., 2015. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2014. okt. 1 - 2016. febr. 29. között rendezték
ISBN 978-963-416-029-8 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Zenetudományi Intézet
Budapest - Magyarország - zenetudomány - kutatóintézet - kiállítási katalógus
78(439) *** 061.6(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2016"
[AN 3637246]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2016.
Magyar Jazzkutatási Konferencia (2016) (Budapest)
   Magyar Jazzkutatási Konferencia : Budapest, 2016. március 11. / ... szerk. Simon Géza Gábor ; [közread. a] Magyar Jazzkutatási Társaság ; [rend. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyar Jazzkutatási Társaság, Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány]. - Budapest : MJKT, 2016. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4708-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - zenetörténet - dzsessz - konferencia-kiadvány
78.067.26.036.5(100)(091) *** 78.067.26.036.5(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3637434]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2016.
Rudasné Bajcsay Márta
   "Folyosóról folyosóra", a variánsok útvesztői között : egy dallamtípus Fehér László-balladái / Rudasné Bajcsay Márta. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK Néprajztud. Int., cop. 2016. - 489 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.: p. 283-289.
ISBN 978-963-414-069-6 fűzött : 4990,- Ft
magyar néprajz - népzenekutatás - népballada - dallam
78.031.4(=945.11) *** 398.87(=945.11) *** 781.43
[AN 3637699]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2016.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Esős évszak : Bacsik Elek bio-diszkográfia : 1926-1993 = Season of the Rain : Elek Bacsik bio-discography / Simon Géza Gábor ; transl. by Katherine Chapman ; [közread. a] Magyar Jazzkutatási Társaság. - Budapest : MJKT, 2016. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 214-216. - Diszkogr.: p. 176-211.
ISBN 978-963-12-4707-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Bacsik Elek (1926-1993)
dzsesszzenész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz - diszkográfia - auditív dokumentum
78.067.26.036.5(=945.11)(100)(092)Bacsik_E. *** 781.97
[AN 3637438]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2016.
Soósné Faragó Magdolna (1945-)
   Énekeljünk, énekeljünk! Gyerekekkel mókázzunk! : Soósné dr. Faragó Magdolna csoportos énekléseire emlékező dalgyűjteménye. - [Budapest] : Soósné Faragó M., 2016. - 3 db ; 21 cm
Főcím a közös tokról
ISBN 978-963-12-5741-0 fűzött
daloskönyv
784 *** 398.8(=945.11)
[AN 3637798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., "Száll az ének szájról szájra..." : 200 magyar népdal. - 55 p.
[AN 3637799] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Ó, jertek, énekeljünk..." : 60 többszólamú ének. - 33 p.
[AN 3637800] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Kicsi őz, jöjj ide..." : gyerekdalok, mondókák mamáknak, papáknak. - 24 p.
[AN 3637801] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9252 /2016.
   A Romtemplomtól a Bázisig : Mátyás Irén színháza Zsámbékon / [szöveg Sándor L. István] ; [kronológia Váradi Nóra]. - [Budapest] : PHP : Theater Online, [2016]. - 148 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-80004-1-3 fűzött
Zsámbéki Színházi Bázis
Zsámbék - szabadtéri színház - ezredforduló - 21. század
792.051(439-2Zsámbék)"199/201"
[AN 3637229]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2016.
Sára Lászlóné (1948-2014)
   Pinocchió bábcsoport, Nyergesújfalu, 1976-2014 / írta és szerk. Sára Lászlóné és Sára László ; [kiad. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár]. - Nyergesújfalu : Ady E. Művel. Közp. és Kvtár, 2016. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5261-3 fűzött
Nyergesújfalu - bábszínház - magyar irodalom - bábjáték
792.97(439-2Nyergesújfalu) *** 894.511-252.5
[AN 3637791]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2016.
   Vojtina történet, 1975-2015 / [... szerk. Láposi Terka]. - Debrecen : Vojtina Bábszínház, 2015. - 2 db : ill., főként színes ; 23x24 cm
Vojtina Bábszínház (Debrecen)
Debrecen - bábszínház - történeti feldolgozás
792.97(439-2Debrecen)Vojtina(091)
[AN 3637686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Pelikán röpte. - 327 p.
ISBN 978-963-12-5162-3 kötött
[AN 3637786] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Hanem szárnyadra ólomsúlyt ne köss". - 219 p.
ISBN 978-963-12-5163-0 kötött
[AN 3637790] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9255 /2016.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2009. - 800 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-8705-1 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3642178]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2016.
Földes Judit
   Bulldózer-némettanfolyam kezdőknek : 2. rész : kezdjen el végre beszélni / [írták Földes Judit, Neményi András]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2016. - 162 p. ; 30 cm + 6 CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80334-1-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3637900]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2016.
Horánszky Éva
   Kommunikációs angol : "magyaroknak magyarul!" / [Horánszky Éva]. - [Mályi] : Horánszky I. F-né, [2015]-. - 21 cm
Spirál fűzéssel
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3642470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2015. - 289 p.
ISBN 978-963-12-6019-9 fűzött
[AN 3642478] MARC

ANSEL
UTF-89258 /2016.
Horváth Balázs Zsigmond
   Angol - magyar szótár reáltudományokhoz magyar kiejtéssel [elektronikus dok.] / Horváth Balázs Zsigmond, Bihary Roland. - [Budapest] : Publio, 2015-
Főcím a címképernyőről
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3634410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 511 KB). - 2015
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-145-4
[AN 3634414] MARC

ANSEL
UTF-89259 /2016.
Lakó György (1908-1996)
   Akadémiai svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok / Lakó György ; [szerk. Fehér József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 1969. - XXIV, 1024 p. ; 21 cm
Gerinccím: Svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok
ISBN 978-963-05-6400-7 kötött
svéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=839.7=945.11
[AN 3642180]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2016.
Madas Edit (1949-)
   Liturgikus latin nyelvkönyv / Madas Edit. - 5. kiad. - [Budapest] : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Kutatócsop. : M. Egyházzenei Társ., [2016]. - 255 p. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. I. sorozat, Tankönyvek ; 6.)
ISBN 978-963-7181-53-5 fűzött
latin nyelv - egyházi szertartás - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11 *** 264(075.8)
[AN 3642484]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2016.
Rácz Anita (1971-)
   Etnonimák a régi magyar településnevekben / Rácz Anita. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 196 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 37.)
Bibliogr.: p. 183-194.
ISBN 978-963-318-571-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan
809.451.1-54 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3637693]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2016.
Tóth Valéria (1971-)
   Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban / Tóth Valéria. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 38.)
Bibliogr.: p. 261-290.
ISBN 978-963-318-572-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - személynév - középkor
809.451.1-313"08/15"
[AN 3637589]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9263 /2016.
Lendvai Endre Kálmán (1944-)
   Fordítás és kulturális tartalom [elektronikus dok.] : az interkulturális fordítás alapvonalai / Lendvai Endre. - Szöveg (pdf : 2.7 MB) (epub : 6.2 MB) (mobi : 14 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136055. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Váltakozva magyar, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-398-423-9 (pdf)
ISBN 978-963-398-421-5 (epub)
ISBN 978-963-398-422-2 (mobi)
műfordítás - interkulturális kapcsolat - kommunikáció - elektronikus dokumentum
82.03 *** 316.7
[AN 3633484]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2016.
Mátyus Norbert (1972-)
   Babits és Dante : filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához / Mátyus Norbert. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 204 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182-189.
ISBN 978-963-277-547-0 fűzött
Dante Alighieri (1265-1321). La divina commedia
Babits Mihály (1883-1941)
Itália - Magyarország - író - 13. század - 14. század - 20. század - műfordítás
850(092)Dante,_A. *** 894.511(092)Babits_M. *** 82.03
[AN 3637833]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2016.
Somogyi Gyula
   Metakritika : a magyar kritika alakzatai az ezredforduló után / Somogyi Gyula. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2016. - 149 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-07-4 fűzött
Magyarország - ezredforduló - irodalomkritika
82.09(439)"200/201"
[AN 3637593]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2016.
Szlezák, Thomas A. (1940-)
Homer (magyar)
   Homérosz : a nyugati irodalom születése / Thomas A. Szlezák ; [ford. Tatár Sándor]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2016. - 262 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 978-963-9777-37-8 kötött : 3495,- Ft
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
ókori Görögország - ókori görög irodalom története - író - 8. század (Kr. e.)
875(091) *** 875(092)'Omīros
[AN 3637060]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9267 /2016.
Deczki Sarolta (1977-)
   Fordított világ : kritikák, tanulmányok / Deczki Sarolta. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. - 311 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-18-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"19/20"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3637546]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2016.
Papp Endre (1967-)
   Vári Fábián László / Papp Endre. - [Budapest] : MMA, 2016. - 251 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 978-615-5464-39-3 kötött : 3400,- Ft
Vári Fábián László (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Vári_F._L.
[AN 3636887]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2016.
Szabó András, Gy (1953-)
   "...a szeretet felé" : S. Becz Pál műveiről / Gy. Szabó András ; [a versek válogatása és szöveggondozása Becz Miklós]. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2016. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80458-2-7 fűzött
Becz Pál, S. (1899-1972)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers - műelemzés
894.511(092)Becz_P.,_S. *** 894.511-14
[AN 3637251]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2016.
Szigeti Csaba (1955-)
   Macska a fa alatt : tanulmányok, esszék / Szigeti Csaba. - Budapest : Kortárs, 2016. - 287 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-89-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - könyvkritika - esszé
894.511(091) *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3637453]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2016.
Zalán Tibor (1954-)
   Dragéi hajnalok Zalánnal : beszélgetőkönyv / Zalán Tibor ; [riporter] Onagy Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2015. - 221 p. ; 20 cm. - (Kortárs beszélgetés, ISSN 2416-0105)
ISBN 978-963-9985-84-1 fűzött : 2200,- Ft
Zalán Tibor (1954-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Zalán_T.(047.53)
[AN 3637451]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9272 /2016.
Aaronovitch, Ben (1964-)
Whispers under ground (magyar)
   Föld alatti suttogás / Ben Aaronovitch ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-246-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - fantasztikus regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.9=945.11
[AN 3637002]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2016.
Atkins, Lucy
The missing one (magyar)
   A hiányzó láncszem / Lucy Atkins ; [ford. Pásztor Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 575 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-085-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3637000]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2016.
Aveyard, Victoria
Glass sword (magyar)
   Üvegkard / Victoria Aveyard ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 468 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-260-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3636952]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2016.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Il club dei viaggiatori immaginari (magyar)
   A Képzeletbeli Utazók Klubja / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 307, [5] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - A gerincen számozási adatként: 12.
ISBN 978-963-357-839-1 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3637845]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2016.
Bacigalupi, Paolo (1972-)
The water knife (magyar)
   A vízvadász / Paolo Bacigalupi ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-250-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3636998]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2016.
Banks, Iain Menzies (1954-2013)
The hydrogen sonata (magyar)
   Hidrogén szonáta / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-054-7 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3637148]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2016.
Banks, Rosie
Cloud Island (magyar)
   Felhő-sziget / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2013. - 104, [19] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 3.)
ISBN 978-615-5385-05-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641314]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2016.
Banks, Rosie
Lily-pad lake (magyar)
   Tündérliliomok tava / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 10.)
ISBN 978-963-403-025-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641317]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2016.
Banks, Rosie
Phoenix festival (magyar)
   Főnix fesztivál / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 113 p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 16.)
ISBN 978-963-403-232-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3637186]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2016.
Banks, Rosie
Snow bear sanctuary (magyar)
   Hómackók menedéke / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 15.)
ISBN 978-963-403-231-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3637188]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2016.
Banks, Rosie
Unicorn Valley (magyar)
   Az Unikornisok völgye / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2013. - 103, [22] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 2.)
ISBN 978-615-5220-67-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641312]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2016.
Bannan, Sarah (1978-)
Weightless (magyar)
   Súlytalanul / Sarah Bannan ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2016. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-992-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3636854]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2016.
Barclay, Linwood (1955-)
No safe house (magyar)
   Nincs menekvés / Linwood Barclay ; [ford. Ipacs Tibor]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 402 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-872-2 fűzött : 3290,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3637885]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2016.
Bendoris, Matt
DM for murder (magyar)
   #GyilkosÜzenet : [egy élet, egy halál, tízmillió követő] / írta Matt Bendoris ; [ford. Szomora Virág]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2016. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9766-13-6 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3637249]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2016.
Bensen, Clara
No baggage (magyar)
   Poggyász nélkül / Clara Bensen ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-253-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3636929]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2016.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Karlchen-Geschichten (magyar)
   Misu, a kisnyuszi : nyúlfarknyi történetek / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-001-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3641634]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2016.
Beukes, Lauren (1976-)
Broken monsters (magyar)
   Torzók / Lauren Beukes ; [ford. Novák Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-245-5 fűzött : 3490,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(680)=945.11
[AN 3636923]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2016.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The house without a key (magyar)
   Charlie Chan színre lép [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Lendvai István. - Szöveg (epub : 366 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - Megj. a "Ház, amelynek nincsen kulcsa" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-3-6
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3634129]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2016.
Bishop, Anne
Written in red (magyar)
   Vörös betűkkel / Anne Bishop. - Budapest : Twister Media, 2016. - 509 p. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5631-02-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3637121]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2016.
Brown, Pierce (1988-)
Morning star (magyar)
   Hajnalcsillag / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 566 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-097-4 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3637304]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2016.
Chainani, Soman
The school for good and evil : a world without princes (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : itt nincsenek hercegek / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - Budapest : Twister Media, 2016. - 542 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-80415-4-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3637138]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2016.
Chance, Rebecca
Bad girls (magyar)
   Luxus és csók / Rebecca Chance ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2016. - 557 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-154-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3637820]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2016.
Chapman, Linda (1969-)
A spoonful of secrets (magyar)
   Egy csipetnyi titok / Linda Chapman ; Kate Hindley rajz. ; [ford. Mészáros Tünde]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Jóbarátok sütibolt ; 2.)
ISBN 978-963-410-186-4 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3637878]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : A végzet ereklyéi 3. : [árnyvadász történet] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 497, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-798-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3642413]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2016.
Cole, Kresley
Lothaire (magyar)
   Vámpírbosszú : Halhatatlanok alkonyat után 12. / Kresley Cole ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-163-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3637135]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2016.
Dad (magyar)
   Apu : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - [90] p. : ill., színes ; 12x12 cm
Ford. Sziklai István
ISBN 978-963-357-750-9 kötött
világirodalom - apa - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-84)
[AN 3641372]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The great Agra treasure (magyar)
   Az Agra kincse [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 279 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-2-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3634116]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2016.
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943)
   Borzalmak könyve [elektronikus dok.] / Hanns Heinz Ewers ; ford. Török Bálint. - Szöveg (epub : 247 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-1-2
német irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32=945.11
[AN 3634112]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2016.
Fenyvesi, Charles (1937-)
Keeping our ghosts alive (magyar)
   Szellemidéző / Charles Fenyvesi ; [ford. Walkó Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2016. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-468-9 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé - memoár
820-4(73)=945.11 *** 820-94(73)=945.11
[AN 3636896]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2016.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Hush, hush (magyar)
   Csitt, csitt / Becca Fitzpatrick ; [ford. Farkas Orsolya]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 359 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3641991]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2016.
Flanagan, John
The burning bridge (magyar)
   A lángoló híd / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 278 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 2.)
ISBN 978-963-245-487-0 kötött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3641895]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2016.
Foley, Jessie Ann
The carnival at Bray (magyar)
   Egyszerű dal / Jessie Ann Foley ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2016. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-995-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3636944]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2016.
A friend.. (magyar)
   Barátok : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2016. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Sziklai istván. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-760-8 kötött
világirodalom - barátság - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 099.1
[AN 3641606]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2016.
Friend (magyar)
   Barátság : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - [90] p. : ill., színes ; 12x12 cm
Ford. Etédi Péter
ISBN 978-963-357-751-6 kötött
világirodalom - barátság - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 3641379]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2016.
Garlando, Luigi (1962-)
Una scelta importante (magyar)
   Fontos döntés / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - 161, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 7.)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-858-2 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3637874]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2016.
Gerhardsen, Carin (1962-)
Vyssan lull (magyar)
   Aludj csak, kicsim! / Carin Gerhardsen ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-161-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3637151]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2016.
A gift of calm (magyar)
   Derű és nyugalom : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2016. - [368] p. : ill., részben színes ; 6 cm
Ford. Sziklai István. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-759-2 kötött
elégedettség - világirodalom - miniatűr dokumentum - aforizma
82-84=945.11 *** 099.1 *** 159.942(0:82-84)
[AN 3641601]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2016.
A gift of happiness (magyar)
   A boldogság öröme : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2016. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Sziklai István. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-761-5 kötött
világirodalom - boldogság - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 159.942(0:82-84) *** 099.1
[AN 3641609]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2016.
Gorʹkij, Maksim (1868-1936)
   Konovalov [elektronikus dok.] : elbeszélések / Makszim Gorkij ; ford. Ambrozovics Dezső, Isaák Márta, Vajda Imre. - Szöveg (epub : 687 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-355-3
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3633973]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2016.
Green, Sally
Half lost (magyar)
   Half lost : szabadság / Sally Green ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-996-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3636875]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2016.
Grylls, Bear (1974-)
Rage of the rhino (magyar)
   Az orrszarvú dühe : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-23-7 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3637884]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2016.
Guénard, Tim (1958-)
Plus fort que la haine (magyar)
   Erősebb a gyűlöletnél : élettörténetem / Tim Guénard ; [ford. Mézner Mariann]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-603-3 fűzött : 2200,- Ft
kanadai angol irodalom - memoár
820-94(71)=945.11
[AN 3637019]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2016.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
King Salamon's mines (magyar)
   Salamon király kincse [elektronikus dok.] : Allan Qutermain kalandjai / H. Rider Haggard ; ford. Fái J. Béla. - Szöveg (epub : 500 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-0-5
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3634109]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2016.
Han, Jenny
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-482-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641897]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2016.
Harmon, Amy
Making faces (magyar)
   Arctalan szerelem / Amy Harmon. - Budapest : Twister Media, 2016. - 365, [2] p. ; 20 cm
Ford. Marczali Ferenc
ISBN 978-615-5631-06-1 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3637087]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2016.
Hjorth, Michael (1963-)
Den stumma flickan (magyar)
   A néma lány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2016. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-419-7 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3637902]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2016.
Hornby, Gill
All together now (magyar)
   És most együtt / Gill Hornby ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-238-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3636990]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2016.
Jemisin, N. K. (1972-)
The fifth season (magyar)
   Az ötödik évszak / N. K. Jemisin ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 360 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-106-3 fűzött : 3580,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3637299]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2016.
Juhász Fruzsina
   Az aranyhajú hercegkisasszony és más mesék / [ill. Juhász Fruzsina, Nyírő Erzsébet]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-874-2 fűzött
világirodalom - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3637978]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2016.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 117, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-419-8 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3642172]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2016.
Kleypas, Lisa (1964-)
Again the magic (magyar)
   Nem múló varázs : [a hat részes Wallflower-sorozat első kötete] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-185-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3636979]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2016.
Krumwiede, Lana
Archon (magyar)
   Arkhón : [Pszi-krónikák 2.] / Lana Krumwiede ; [ford. Szűcs Ágnes]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-98-2 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3637707]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2016.
Kuijer, Guus (1942-)
   Polli : mindörökké együtt / Guus Kuijer ; [rajz. Alice Hoogstad] ; [ford. Wekerle Szabolcs] ; [versek Kemény Zsófi]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 211, [4] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Olyan isteni lenni!Þ; Mindörökké együtt, ámen. - Egys. cím: Voor altijd samen, amen ; Het is fijn om er te zijn. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-146-8 fűzött : 2690,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3637853]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2016.
Kurbjuweit, Dirk (1962-)
Angst (magyar)
   Félelem : felhatalmazás gyilkosságra / Dirk Kurbjuweit ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-162-3 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3637005]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2016.
Landy, Derek (1974-)
Skulduggery pleasant (magyar)
   Az ősök jogara : [egy dörzsölt koponya kalandjai] / Derek Landy ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Manó Kvk., cop. 2016. - 383 p. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-403-227-4 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3637173]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., A berni csoda : [krimi az 1954-es foci vb-ről]. - Utánny. - 2016. - 159 p.
ISBN 978-963-244-511-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641758] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Mozart és a kottatolvajok : [krimi a bécsi klasszicizmus korából]. - Utánny. - 2016. - 155 p.
ISBN 978-963-244-549-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641761] MARC

ANSEL
UTF-89328 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Michelangelo és a halál színe : [krimi a reneszánsz korából]. - Utánny. - 2016. - 157 p.
ISBN 978-963-244-304-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641756] MARC

ANSEL
UTF-89329 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Kleopátra és a kobra : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2016. - 157 p.
ISBN 978-963-244-242-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641754] MARC

ANSEL
UTF-89330 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából]. - 2. kiad., utánny. - 2016. - 152 p.
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641746] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2016. - 155 p.
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641748] MARC

ANSEL
UTF-89331 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2016. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641745] MARC

ANSEL
UTF-89332 /2016.
Lofting, Hugh (1886-1947)
Doctor Dolittle's zoo (magyar)
   Doktor Dolittle állatkertje / Hugh Lofting ; a szerző rajz. ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2016. - 259 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-986-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3636941]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2016.
Lu, Marie (1984-)
Prodigy (magyar)
   Prodigy : született tehetség / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-058-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3641976]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2016.
Mademoiselle S (magyar)
   Mademoiselle S. szenvedélye : levelek egy szeretőhöz / [szerk. és a bevezetőt írta] Jean-Yves Berthault ; [ford. Seláf Levente]. - Győr : Tarandus, 2016. - 211, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-28-2 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - levélregény
840-993=945.11
[AN 3637819]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2016.
May, Karl (1842-1912)
Halbblut (magyar)
   A félvér [elektronikus dok.] : Winnetou kalandjai / Karl May ; ford. Hegedűs Arthur. - Szöveg (epub : 881 KB) (mobi : 1.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-357-7 (epub)
ISBN 978-963-398-358-4 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3633989]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2016.
Moore, Christopher (1957-)
The serpent of Venice (magyar)
   A velencei sárkány / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-109-4 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3637152]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2016.
Mothers & daughters (magyar)
   Anyák és lányok : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2007. - [364] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Gadóczi Andrea. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-758-5 kötött
világirodalom - anya - lány - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84) *** 316.37-055.25(0:82-84) *** 099.1
[AN 3641598]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2016.
Mull, Brandon (1974-)
Wild born (magyar)
   Vadnak született / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 238, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 1.)
ISBN 978-963-399-097-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641900]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2016.
Mum (magyar)
   Anyu : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - [90] p. : ill., színes ; 12x12 cm
Ford. Tomka Ildikó
ISBN 978-963-357-753-0 kötött
világirodalom - anya - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3641387]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2016.
Neuhaus, Nele (1967-)
Gefahr auf dem Reiterhof (magyar)
   Charlotte : vészhelyzet a lovardában / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 220, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-182-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3636889]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2016.
Ngugi, James (1938-)
The river between (magyar)
   Közöttünk a folyó / Ngugi wa Thiong'o ; [ford. Nagy Andrea]. - Győr : Tarandus, 2016. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-12-1 fűzött : 2890,- Ft
Kenya - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(676.2)=945.11
[AN 3637852]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2016.
Nicoll, Andrew (1962-)
The secret life and curious death of Miss Jean Milne (magyar)
   Miss Jane Milne titokzatos élete és különös halála / Andrew Nicoll ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-198-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3636956]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2016.
Oakley, Colleen
Before I go (magyar)
   Nem hagylak egyedül / Colleen Oakley ; [ford. Szili Orsolya]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-544-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3637090]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2016.
   Óda a sörhöz : irodalmi sörolvasókönyv / [fel.szerk. Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2016. - 185, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6352-4 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - sör - antológia
82-822=945.11 *** 663.4(0:82-822)
[AN 3636821]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2016.
Ohanesian, Aline
Orhan's inheritance (magyar)
   Orhan öröksége / Aline Ohanesian ; [ford. Lázár Júlia]. - Győr : Tarandus, 2016. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5584-22-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - örmény népirtás - regény
820-31(73)=945.11 *** 323.12(=919.81)(560)(0:82-31)
[AN 3637826]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2016.
Oliver, Lauren (1982-)
Vanishing girls (magyar)
   Tünékeny lányok / Lauren Oliver ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-991-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3636953]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2016.
Oomen, Francine (1960-)
Het geheim van Lena Lijstje (magyar)
   Léna titkai / Francine Oomen ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 156 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-144-4 fűzött : 2390,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3637864]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2016.
Painchaud, Michelle
Pretending to be Erica (magyar)
   Erica szerepében / Michelle Painchaud ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-158-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3636916]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2016.
Parker, Richard
Scare me (magyar)
   A hetedik ház / Richard Parker ; [ford. Györe Bori]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-240-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3637003]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2016.
Pearson, Mary E. (1955-)
The heart of betrayal (magyar)
   Az árulás szíve : A fennmaradottak krónikái második könyv / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-254-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3636996]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2016.
Rich, A. J.
The hand that feeds you (magyar)
   Aki a tenyeredből eszik / A. J. Rich ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2016. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-396-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3637887]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The mark of Athena (magyar)
   Athéné jele : az Olimposz hősei 3. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 523, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-417-9 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642293]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-245-097-1 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641890]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   Szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-114-7 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641921]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2016.
Rochester, Julia
The house at the edge of the world (magyar)
   Ház a világ peremén / Julia Rochester ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-115-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3636994]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2016.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 286 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-453-1 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3642240]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2016.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El juego del ángel (magyar)
   Angyali játszma / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2008. - 606 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-378-1 fűzött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3642235]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 6. (magyar)
   Egy zizi naplója : bálkirálynő : egy-nem-túl boldog randiguru meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 346, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-399-435-1 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642408]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642397]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2016.
Rutkoski, Marie (1977-)
The winner's curse (magyar)
   The winner's curse : a nyertes átka / Marie Rutkoski ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 366 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-524-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3637891]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2016.
Sealsfield, Charles (1793-1864)
The indian chief or (Tokeah and the white rose) (magyar)
   Tokeah és a fehér rózsa [elektronikus dok.] / Charles Sealsfield ; ford. Telekes Béla. - Szöveg (mobi : 3.3 MB) (epub : 2.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136239. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-216-7 (mobi)
ISBN 978-963-398-215-0 (epub)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3634672]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2016.
Smile (magyar)
   Mosoly : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - [90] p. : ill., színes ; 12x12 cm
Ford. Justin Éva
ISBN 978-963-357-752-3 kötött
világirodalom - nevetés - ajándékkönyv - aforizma
82-84=945.11 *** 159.942.32(0:82-84)
[AN 3641384]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2016.
Sparks, Nicholas (1965-)
A bend in the road (magyar)
   Mindig van holnap / Nicholas Sparks ; [ford. Loósz Vera]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-927-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3642250]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2016.
Strindberg, August (1849-1912)
Fröken Julie (magyar)
   Julie kisasszony [elektronikus dok.] : naturalista szomorújáték egy felvonásban / August Strindberg ; ford. Lontay László. - Szöveg (mobi : 823 KB) (epub : 500 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136103. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-765-3 (mobi)
ISBN 978-963-364-764-6 (epub)
svéd irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
839.7-2=945.11
[AN 3633827]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2016.
Theodōrītos (393-466)
Ellīnikon therapeutikī pathīmaton (ógörög, magyar)
   A görög betegségek orvoslása / Küroszi Theodórétosz ; ford., a ... szöveget gond., magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel ell. Pásztori-Kupán István ; a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hatvani István Teológiai Kutatóközpontja és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ... kiadása. - Debrecen : DRHTE HITEK ; Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Int., 2014-2016. - 3 db ; 24 cm
Ógörög és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ókori görög filozófia - ókori görög irodalom - kétnyelvű dokumentum
875-96.02=945.11 *** 1(38)Theodōrītos
[AN 3637716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2015. - 200 p.
ISBN 978-963-8429-84-1 fűzött
[AN 3637731] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2016. - 234 p.
ISBN 978-963-88961-6-2 fűzött
[AN 3637738] MARC

ANSEL
UTF-89366 /2016.
Tremblay, Paul (1971-)
A head full of ghosts (magyar)
   Szellemek a fejben / Paul Tremblay ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-127-8 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3637160]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2016.
Tumanovskij, Ežì
S.T.A.L.K.E.R. : klʹik (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : agyar / Jezsi Tumanovszkij ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 252 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-60-8 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3637419]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2016.
Vespers rising (magyar)
   A Vesperek támadása / Rick Riordan [et al.] ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - [4], 244 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 11.)
ISBN 978-963-399-134-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642286]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2016.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Mr. Mulliner speaking (magyar)
   Halljuk Mr. Mullinert! / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 227, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-999-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3636926]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2016.
Words of joy! (magyar)
   Az öröm szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2006. - [73] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Heiden Hanna
ISBN 978-963-357-757-8 kötött
világirodalom - öröm - ajándékkönyv - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 17.023.34(0:82-84)
[AN 3641366]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2016.
Words of wisdom (magyar)
   A bölcsesség szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2007. - [72] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Frigyik László
ISBN 978-963-357-754-7 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3641353]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2016.
Words on calm (magyar)
   A nyugalom szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2012. - [73] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-357-755-4 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3641356]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2016.
Words on kindness (magyar)
   A kedvesség szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2012. - [73] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-357-756-1 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3641359]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9374 /2016.
Absynthe Black
   Világom [elektronikus dok.] / Absynthe Black. - Szöveg (epub : 647 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3633928]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2016.
   Ajtók és átjárók / [szerk. Vancsó Éva]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-10-5 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3637700]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2016.
Aranyosi Ervin
   Mikulás, karácsony, hóember : verses mesék, mesés versek / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : Aranyosi E., cop. 2015. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3612-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3637410]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2016.
Áron Attila
   Hétköznap / Áron Attila ; [... a grafikákat kész. Szabó Tibor]. - Budaörs : Sánta A. Á., 2016. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5709-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3637034]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2016.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a hajmeresztő szerelem / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 232, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-432-7 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3642050]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2016.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a zűrös vakáció / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 232, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-433-4 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3642044]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2016.
Baráth Katalin (1978-)
   Arkangyal éjjel / Baráth Katalin. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-130-8 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3637156]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2016.
Barczikay Lilla
   Bátyám könnyei / Barczikay Lilla. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-82-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637769]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2016.
Bárdos Pál (1936-)
   Stan és Pan : vadászat Mengelére / Bárdos Pál. - 3. kiad. - Budapest : XXI. Század K., 2016. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-04-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637895]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2016.
Bartis Attila (1968-)
   A séta / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1995. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2579-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642264]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2016.
Bauer Barbara
   Elsuttogom százszor / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-30-5 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637231]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2016.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Szürke kis regény : életrajzi jellegű írások, társadalombírálatok, irodalmi művek elemzése / S. Becz Pál ; szerk. Tótfalusi István ; [vál. és szöveggondozás Becz Miklós]. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2016. - 234, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80458-1-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3637206]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2016.
Benyák Zoltán (1971-)
   Három város : a nemzetállamtól a mátrix-közösségig / Benyák Zoltán ; [Daróczi Csaba fényképeivel]. - Budapest : Kortárs, 2016. - 287 p. : ill. ; 20x20 cm. - (Borozgató magyarok, ISSN 2416-3317 ; 3.)
ISBN 978-963-9985-93-3 fűzött : 3500,- Ft
Kunsági borvidék - magyar irodalom - borászat - esszé
894.511-4 *** 663.2(439Kunsági_borvidék)
[AN 3637474]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2016.
Bistey András (1942-)
   A kápolna [elektronikus dok.] / Bistey András. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 982 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136083. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-429-1 (mobi)
ISBN 978-963-398-428-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633680]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2016.
Boros Luca
   Nevesincs : [mesekönyv és bábszínház egyben!] / írta Boros Luca ; [ill. ... Másik Zsófi] ; [közread. az] Elefáni Papírszínház. - [Szentendre] : Elefáni Papírszínház, 2015. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3485-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636978]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2016.
Borz Tamás (1988-)
   Az érsek vitéze : [Esztergom, 1543] / Borz Tamás. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2016. - 283 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 280-281.
ISBN 978-963-89406-5-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3637202]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2016.
Bouché, Erik
   Egy ninja álma : küldetések / Erik Bouché. - [Pomáz] : Bouché E., cop. 2016. - 410, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2954-7 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636877]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2016.
Brátán Erzsébet
   Hipnózis [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 653 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136068. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-632-9
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3633549]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2016.
Bródy János (1946-)
   Magyarok közt európai [elektronikus dok.] : versként hallgatható dalszövegek / Bródy János ; Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8591-8 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - dal - auditív dokumentum
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3637124]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2016.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136166. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-68-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3634194]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2016.
Caine, Ronil (1981-)
   Lilian / Ronil Caine. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 301, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika start könyvek, ISSN 2498-7093)
ISBN 978-615-5508-64-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3637266]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2016.
Conett, Jonathan
   Amikor találkoztam önmagammal / Jonathan Conett. - [Sárbogárd] : [Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny.] : Sajner Zs., cop. 2016. - [4], 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-85-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3637343]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2016.
Csapó Dóra
   Vannak még csodák [elektronikus dok.] / Csapó Dóra. - Szöveg (epub : 558 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-550-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633578]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2016.
Csengős Iza
   Óvónők, tévutak, szerelem [elektronikus dok.] / Csengős Iza. - Szöveg (epub : 569 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-534-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633474]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2016.
Cserháti Éva (1975-)
   Palackposta / Cserháti Éva. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-247-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636975]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2016.
Csillag Lány
   Modern Júlia, avagy Két héttel ballagás előtt [elektronikus dok.] / Csillag Lány. - Szöveg (epub : 512 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-130-0
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3634385]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2016.
Csontos Márta (1951-)
   Zónahatárok : versek / Csontos Márta. - Budapest : Littera Nova, 2016. - 163, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5582-04-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637449]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2016.
Csorba Győző (1916-1995)
   Négy kicsi cica : képes mese gyermekek részére / [vers Csorba Győző] ; [fotó Harry Whittler Frees]. - Hasonmás kiad. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2016. - [65] p. : ill. ; 13x17 cm
Eredeti kiadása: Pécs : "Barátság" Kvk., 1946
ISBN 978-963-9043-16-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - hasonmás kiadás
894.511-14(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3637041]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2016.
Csukás István (1936-)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642219]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2016.
Czakó Gabriella
   Lilit [elektronikus dok.] : én leléptem! / Gwendoline Welsh. - Szöveg ( : 814 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633914]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2016.
Czakó Gabriella
   A tőr nyomában [elektronikus dok.] / Gwendolin Welsh. - Szöveg (epub : 689 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-560-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3634170]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2016.
Dalos György (1943-)
   Tíz esztendő : európai naplójegyzetek / Dalos György. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2016. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5603-61-7 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - 21. század - napló
894.511-94
[AN 3637766]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2016.
Darvas Ferenc (1936-)
Utamra visszatérek (új kiadása)
   Utamra újra visszatértem / Darvas Ferenc ; [rajz. Hucker Ferenc]. - Bőv. kiad. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2016. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-5-0 fűzött : 2250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88073-1-1)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3637760]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2016.
Darvasi László (1962-)
   Taligás : regény / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2016. - 326, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3391-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636828]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2016.
Derecskei Zoltán
   Neked élet kell [elektronikus dok.] : első kiskönyv / Derecskei Zoltán. - Szöveg (epub : 511 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-228-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3634391]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2016.
Edwards Zsuzsanna
   Kalandok az Ágas-bogas erdőben és más mesék / [szöveg Edwards Zsuzsanna] ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-877-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3637936]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hasnyálmirigynapló / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2016. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3413-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3636826]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2016.
Eszes Hajnal
   Árva cica és bagoly doktor kalandja / [szöveg Eszes Hajnal] ; [ill. Eszes Hajnal, Balogh János, Morvay Gábor]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Erdőország meséi, ISSN 1587-7345). (Esti mese)
ISBN 978-963-357-876-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637944]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2016.
Eszes Hajnal
   Macskacsata / [szöveg Eszes Hajnal] ; [ill. Eszes Hajnal, Salfai Tibor Tamás]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-880-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637948]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2016.
Eszes Hajnal
   Süni Dini barátot keres / [szöveg és ill. Eszes Hajnal, Balogh János]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Erdőország meséi, ISSN 1587-7345). (Esti mese)
ISBN 978-963-357-884-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637935]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2016.
Fábián László (1940-)
   Bácsik avagy Ez meg az én falum : realista stílusgyakorlatok fontolva haladóknak / Fábián László. - Budapest : Kortárs, 2016. - 165 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-95-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3637445]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2016.
Farkas Nándor
   Mesék az életről III / Farkas Nándor. - Budapest : Folpress, 2015. - 138 p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89440-8-5)
magyar irodalom - elbeszélés - publicisztika
894.511-32 *** 894.511-92
[AN 3637989]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2016.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi / Fazekas Mihály ; [ill. Bosnyák Mihály, Sarlós Endre]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-879-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637939]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2016.
Fehér Klára (1922-1996)
   Bezzeg az én időmben / Fehér Klára. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2016. - 219, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-988-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636928]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   A mexikói / Fejős Éva. - Új kiad. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-33-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642390]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 172 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-413-6 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3642384]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2016.
Feketű Csaba
   Kócos kalandjai : mesék nem csak Bálintkának / írta Feketű Csaba ; ill. Eszes Hajnal és Balogh János. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-878-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637943]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2016.
Fenákel Judit (1936-)
   Az elhallgatás / Fenákel Judit. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-03-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637896]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2016.
Fésüs Éva (1926-)
   Csepp víz : összegyűjtött versek / Fésűs Éva. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-607-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636987]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2016.
Forgács Róbert
   Na de kérem, Tanár úr! : az iskola görbe tükörben / Forgács Róbert ; [ill. Ferenci Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 174, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-395-188-0 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - tanár-diák kapcsolat - diákélet - humoreszk
894.511-7 *** 371(0:82-7)
[AN 3637882]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2016.
Friedrich Ádám (1937-)
   A harmadik.. / Friedrich Ádám. - Budapest : Tarsoly K., 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-79-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - komolyzenei előadó - kürt - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 788.41.071.2(439)(092)Friedrich_Á.(0:82-94)
[AN 3637318]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2016.
Füst Antal (1940-)
   Nógrád-vár, a bányavárosok kulcsa / Füst Antal ; [kiad. Zagyvaforrás Egyesület ...]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes. ; [Budapest] : [Füst A.], cop. 2016. - 189, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5809-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3637740]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2016.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg repülünk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 66, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-211-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - légi közlekedés - gyermekkönyv
894.511-93 *** 656.7(02.053.2)
[AN 3641630]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2016.
Görgey Gábor (1929-)
Vadászszőnyeg (angol)
   The hunting rug : [a novel] / Gábor Görgey ; [transl. ... Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2016. - 165 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6361-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3637110]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2016.
Green, Anne L.
   A remény hajnala [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-76-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634201]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2016.
   Gyermekekről, gyermekekért, gyermekeknek : a Pont Kiadó programja és rendezvénysorozata / [szerk. Szávai Ilona]. - Budapest : Pont, cop. 2016. - 61, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9957-39-8 fűzött
Magyarország - irodalmi élet - gyermekirodalom - magyar irodalom - ezredforduló - antológia
894.511-93(082) *** 894.511(091)-93"200/201"
[AN 3637463]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2016.
Győrffy Ákos (1976-)
   A hegyi füzet / Győrfy Ákos. - Budapest : Magvető, 2016. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3394-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3636921]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2016.
H. Rose (1993-)
   Xavér [elektronikus dok.] : ghost love / H. Rose. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136165. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-66-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3634181]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2016.
Hartay Csaba (1977-)
   Fényképavar / Hartay Csaba. - Budapest : Kalligram, 2016. - 79, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5603-58-7 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637523]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2016.
Hecker Róbert (1963-)
   A szerelem ösvényén / [Hecker Róbert]. - Pécs : Szerző, 2016. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5788-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637371]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2016.
Henglár Gertrúd
   Áprilisban égig értek a fák [elektronikus dok.] : naplótöredékek, novellák, karcolatok / Henglár Gertrúd. - Szöveg (epub : 583 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-230-7
magyar irodalom - elbeszélés - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3634402]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2016.
Holloway, Vivien (1991-)
   Vérvörös horizont / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm
Tart.: Táguló horizontÞ; Vérvörös horizont
ISBN 978-615-5632-08-2 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3637711]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2016.
Horák Árpád
   28 nap [elektronikus dok.] / Horák Árpád. - Szöveg (epub : 725 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633895]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2016.
Illés Adrienn
   Cintányér kalandjai : "mesetár" : mesekönyv és társasjáték / Illés Adrienn ; [rajz. Őszi Zoltán] ; [társasjáték Ocsenás Gábor]. - Miskolc : Ex-Imp Kft., [2015]. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm + dobókocka, 15 játékbábu
ISBN 978-615-5150-12-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - társasjáték - mese
894.511-34(02.053.2) *** 793/794(02.053.2)
[AN 3637464]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2016.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Naplójegyzetek, 1956-1957 : Atlantisz sorsára jutottunk / Illyés Gyula ; [szerk. Illyés Mária és Horváth István]. - Budapest : MMA : M. Szemle Alapítvány, 2016. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-615-5227-10-3 fűzött : 4600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - magyar történelem - 1956-os forradalom - 20. század - napló
894.511-94 *** 943.9"1956/1957"(0:82-94) *** 894.511(092)Illyés_Gy.(0:82-94)
[AN 3636936]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2016.
Jagadics Róbert
   Titkos mesék [elektronikus dok.] / Jagadics Róbert. - Szöveg (epub : 19 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-368-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3633470]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2016.
Jantyik Zsolt (1964-)
   Ezüstbojtár : Jantyik Zsolt meséje Petőfi Sándor: János vitéz című költeménye alapján / [rajzok Vajda Melinda]. - [Budapest] : Híd Média, cop. 2016. - [49] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5597-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - verses mese - verses epika
894.511-13.04 *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3638020]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Ahol a pénz nem isten [elektronikus dok.] / írta Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 686 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136059. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-620-6 : mobi
ISBN 978-963-387-619-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633518]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Aki a szívét a homlokán hordja [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 657 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136046. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-622-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-621-3 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633467]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Akik kétszer halnak meg [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.6 MB) (epub : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136045. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-624-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-623-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633464]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.1 MB) (epub : 988 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136044. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-626-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-625-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633463]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az elátkozott család [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.4 MB) (epub : 975 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136042. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-628-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-627-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633459]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   A lélekidomár [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3 MB) (epub : 976 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136065. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-610-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-609-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633557]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   A lőcsei fehér asszony [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 3.4 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136064. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-612-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-611-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633552]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   A Magláy-család [elektronikus dok.] ; Aki holta után áll bosszút / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 637 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136583. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-614-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-613-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637473]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   A serfőző [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 609 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Tart.: A serfőzőÞ; A nyomorék naplójaÞ; Fekete világ. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136061. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-616-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-615-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3633546]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   A tengerszemű hölgy [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 801 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136060. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-618-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-617-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633524]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2016.
Juhász Attila (1961-)
   Futópillantás / Juhász Attila. - Budapest : Kortárs, 2015. - 136 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-83-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637470]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2016.
Kállai-Kovács Erzsébet (1930-)
   Az iskolabál / Kállai-Kovács Erzsébet. - [Budapest] : Magánkiad., 2016. - 132 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5212-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3637372]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2016.
Kanyár Erika (1949-)
   Jel az univerzumban : haiku variációk egy témára / Kanyár Erika ; [ill. Kallai Sándor ...]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 106 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5604-18-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3637717]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2016.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Drámák ecetben és olajban [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 390 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-434-5 (epub)
ISBN 978-963-398-435-2 (mobi)
magyar irodalom - dráma - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-2 *** 894.511-7
[AN 3633676]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2016.
Kasza Márta
   Az okos királyfi / Kasza Márta ; [ill. Jenkovszky Iván]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-875-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637951]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2016.
Katona József
   Szerelmes versek [elektronikus dok.] / J. Soldier. - Szöveg (pdf : 27 MB). - Szolnok : Kun T., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136074. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4664-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3633589]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2016.
Kelecsényi László (1947-)
   Megkerülhetetlen nem / Kelecsényi László. - Budapest : Kortárs, 2016. - 207 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-98-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637448]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2016.
Kertész Edina
   Dodó nyomozó és az idomított cápa / Kertész Edina ; [László Zsuzsi rajz.]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9869-77-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636830]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2016.
   "Ki fejti meg a titkát?" : a Balaton magyar költők verseiben és magyar festők képein / [... vál., ... szerk. Zentai Gabriella] ; [közread. a] Művészeti Albumokért Alapítvány. - Budapest : Műv. Albumokért Alapítvány, 2015. - 117 p. : ill., főként színes ; 21x29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3746-7 kötött
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - festészet - tájkép - vers - antológia
894.511-14(082) *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-14) *** 75.047 *** 75(439)
[AN 3637307]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2016.
Kis Miklós (1939-)
   Válogatott hülyeségeim [elektronikus dok.] / Kis Miklós. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-352-6
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3634159]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2016.
Kiss Józsefné (1928-2015)
   Életem / Kiss Józsefné ; [szerk. és az előszót írta Hargitai Lajos]. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2016. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057 ; 7.)
Fűzött
Sárbogárd - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Sárbogárd(0:82-94)
[AN 3637486]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2016.
Kőrizs Imre (1970-)
   A másik pikk bubi / Kőrizs Imre. - Budapest : Kalligram, 2016. - 95, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5603-62-4 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637667]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2016.
Koschewnikoff, Kristoph S.
   Lelkem emlékiratai [elektronikus dok.] / Kristoph S. Koschewnikoff. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 628 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-164-5
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3634376]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2016.
Kovács Gyula
   Drogtestvérek / Kovács Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136167. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-72-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3634199]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2016.
Kövér József (1958-)
   Ferde eső / Kövér József. - Debrecen : Füge K., 2016. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5133-3 fűzött1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637516]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2016.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A bűvös furulya és más mesék / Kürti Kovács Sándor ; Carlos Busquets rajz. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-873-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637949]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2016.
Lisztóczky László (1941-)
   A mindenség illata : versek / Lisztóczky László ; [Hervai Katalin grafikáival]. - Pomáz : Kráter, 2016. - 56, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-194-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637810]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2016.
Maerinaian, Tekla
   Felvállalva [elektronikus dok.] : egy titok, egy csók, egy törött kristálypohár / Tekla Maerinaian. - Szöveg (epub : 629 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-790-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634399]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2016.
Magyariné Elek Andrea (1984-)
   Fekete akkordok [elektronikus dok.] / Magyariné Elek Andrea. - Szöveg (epub : 587 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-278-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3634432]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2016.
Megadja János (1985-)
   Férfiklimax : versek a változó korból / Megadja János. - [Tatabánya] : Megadja J. ; [Budapest] : [Aposztróf], cop. 2015. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-99-4 fűzött : 2015,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637746]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2016.
Mészáros András
   Tolvaj Jamie / Mészáros András. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-09-9 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3637757]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2016.
Mészáros Dorka (1992-)
   Én vagy senki / Mészáros Dorka. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-181-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3637988]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2016.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Sólymok csillagvilága / Mészöly Miklós. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 165, [2] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-676-581-1 fűzött : 2499,- Ft
Lelovich György (1913-1993)
Magyarország - magyar irodalom - vadász - solymászat - 20. század - riportregény - esszé
894.511-31 *** 894.511-4 *** 799.2(439)(092)Lelovich_Gy.(0:82-94) *** 639.1.081.3 *** 598.91
[AN 3638000]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2016.
Metzner, Marwin
   Egyszerlesz világ [elektronikus dok.] / Marwin Metzner. - Szöveg (epub : 546 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3633918]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2016.
Mező Ferenc (1951-)
   Dackorszak / Mező Ferenc. - Budapest : Kalligram, 2016. - 67, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-59-4 fűzözz : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637727]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2016.
Mihalovics Éva (1957-)
   Világom fényben, árnyban / e.h. mihalovics. - Budapest : Accordia, 2016. - 120, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-87-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637450]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2016.
Molnár Csaba (1967-)
   A széttört idő legendája / Molnár Csaba. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 348, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika start könyvek, ISSN 2498-7093)
ISBN 978-615-5508-68-4 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3637316]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2016.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 50. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-412-9 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3642233]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2016.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rózsa Sándor a lovát ugratja [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 769 KB) (mobi : 2.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-363-8 (epub)
ISBN 978-963-398-364-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3634016]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2016.
Mörk Leonóra
   Lány igazgyöngyökkel / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-04-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637276]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2016.
Nagy Anikó Johanna
   Egy szót se szólj! / Nagy Anikó Johanna. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-180-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3637995]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2016.
Nagy Eszter
   Meseerdő / Nagy Eszter ; [graf. ... Jónásné Bereczki Dorottya]. - [Budapest] : [Beri R.], cop. 2016. - 43 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5890-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3637491]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2016.
Nemere István (1944-)
   Hedvig [elektronikus dok.] : egy magyar királylány szerelme és szenvedései : történelmi regény / Nemere István. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 7.1 MB) (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-441-7 (epub)
ISBN 978-963-387-442-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-443-1 (pdf)
Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent (1374-1399)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3634342]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2016.
Németh Sándor (1946-)
   Mikor emberként erre jártam / Németh Sándor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2016. - 164, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-87-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637339]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2016.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-425-9 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3642364]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2016.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Odüsszeia / Homérosz [alapján] ; [Nógrádi Gergely tollából]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 257, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-228-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ókori görög irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - eposz
894.511-31(02.053.2) *** 875-131.04=945.11
[AN 3637179]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2016.
Nyirán Ferenc (1951-)
   Apróságok kicsiny tárháza : versek / Nyirán Ferenc. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. - 71 p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 24.)
ISBN 978-615-5355-13-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637437]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2016.
   Oltár, kard, legenda / [szerk. Tamási Izabella, Marcellus Mihály] ; [ill. Botta András]. - [Budapest] : Historycum, 2015. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80051-9-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(082)
[AN 3637555]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2016.
Oravecz Imre (1943-)
   A rög gyermekei / Oravecz Imre. - Budapest : Magvető, 2016-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ondrok gödre. - 3. jav. kiad. - 2016, cop. 2007. - 385 p.
ISBN 978-963-14-3395-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636908] MARC

ANSEL
UTF-89490 /2016.
   Ördögárok : két dráma. - Budapest : Kortárs, 2016. - 93 p. ; 20 cm. - (Kortárs dráma, ISSN 2061-1854)
Tart.: Ördögárok / Hajnal Géza. Kristóf / Hajnal Géza, Hajnal Márton
ISBN 978-963-9985-96-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3637458]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2016.
Parker, Cynthia
   A titok / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2007. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-056-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3641661]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2016.
Pavlicsek Zsolt
   Lélekpillanatok / Pavlicsek Zsolt. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., cop. 2016. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-84-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637345]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2016.
Pintér Sándor (1841-1915)
   A vén Mátra titka / Pintér Sándor ; [kiadványszerk. és előszó Galcsik Zsolt]. - Hasonmás [kiad.]. - Szécsény : M. Mezőgazd. Múz. Baráti Köre, 2015. - [2], 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 36.)
Eredeti kiadása: Balassagyarmat : Balassagyarmati kvny., 1897
Fűzött
magyar irodalom - regény - hasonmás kiadás
894.511-31 *** 094/099.07
[AN 3636964]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2016.
Radnai Zoltán
   A dolgok összeérnek / Radnai Zoltán. - Budapest : Tom-Tom Records, 2016. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5047-3 fűzött : 2890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-312-5047-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636876]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2016.
Rinyai László (1941-2015)
   Lakodalom az Állatkertben / Rinyai László. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-86-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3637742]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2016.
Röhrig Géza (1967-)
   Az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit [elektronikus dok.] / Röhrig Géza ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8592-5 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3637133]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2016.
   Rózsakirályfi és más mesék / [ill. Juhász Fruzsina, Nyírő Erzsébet]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-883-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637932]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2016.
Salty, T. R. (1969-)
   Erődvárosok : A fekete szivárvány 1. / T. R. Salty. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 341 p. ; 20 cm. - (Delta varázs katlan, ISSN 2064-1095)
ISBN 978-963-395-189-7 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3638033]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2016.
Sándor Iván (1930-)
   A jövő árnyéka / Sándor Iván. - Budapest : Kalligram, 2016. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5603-53-2 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3637533]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2016.
Sántha József (1954-)
   A húgom operája : kisregény / Sántha József. - Budapest : Kalligram, 2016. - 125 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5603-57-0 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3637697]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2016.
Schreiner Dénes (1969-)
   Mint kagylók, ha bezárulnak / Schreiner Dénes. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2016. - 231, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-155-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3637687]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2016.
Serbán György (1916-1991)
   Önmagunknak urai, egymásnak szolgái legyünk : Serbán György összegyűjtött versei. - [Debrecen] : Serbán Gy., [2016]. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5359-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637772]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2016.
Smith, Elisa J.
   Őrizd meg [elektronikus dok.] / Elisa J. Smith. - Szöveg (epub : 768 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-280-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634437]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2016.
Sógor Béla (1941-)
   Levelet küldök / Sógor Béla. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2016. - [2], 165 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-83-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637351]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2016.
Somogyi Aranka
   Testmértan : versek / Somogyi Aranka ; Vincze Marian fotóival. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. - 83, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 22.)
ISBN 978-615-5355-10-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3637435]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2016.
Somogyi Tibor
   Titokvivők / Somogyi Tibor ; kiadó Eredetmíves Alapítvány. - Budapest : Eredetmíves Alapítvány, 2016. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5050-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637507]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2016.
Sörös László (1978-)
   Bolygóutakon és csillagösvényeken az angyalok birodalmába [elektronikus dok.] : Ámor kapitány elveszettnek hitt naplója nyomán / Sörös László. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-216-1
magyar irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3634351]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2016.
Soros Lizett
   Suli tánc fűszerrel [elektronikus dok] : Tánc trilógia első része / Soros Lizett. - Szöveg (epub : 545 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3633907]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2016.
Spirit Bliss (1984-)
   A múlt árnyai : Démoni érintés I. / Spirit Bliss. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 463, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-607-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3641886]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2016.
Stork, Evelyn
   Nagy Ők [elektronikus dok.] / Evelyn Stork. - Szöveg (epub : 579 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3633901]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2016.
Szabó Tünde
   Balla Adrienn / írta Szabó Tünde. - Budapest : Ciceró, [2014]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3551446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Gázolás. - cop. 2016. - 324 p.
ISBN 978-963-539-993-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636863] MARC

ANSEL
UTF-89512 /2016.
Szalay Tamás
   Mátyás, az igazságos / [szöveg Szalay Tamás] ; [ill. Bosnyák Mihály]. - [Pécs] : Alexandra ; [Budakalász] : Fitfortuna Kft., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Esti mese)
ISBN 978-963-357-881-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3637977]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2016.
Szappanos Csenge
   Pagoda Parfé : Szappanos Csenge meséje. - [Budapest] : [Genticus Kft.], cop. 2016. - 33 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5441-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636963]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2016.
Székely Anikó
   A banda / Székely Anikó ; [ill. Igor Lazin]. - [Budapest] : Ciceró, [2015]-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3604315]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Cézanne-akció. - cop. 2016. - 122 p.
ISBN 978-963-539-994-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636924] MARC

ANSEL
UTF-89515 /2016.
Szélesi Sándor (1969-)
   Csillagfényszövők / Szélesi Sándor. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 274, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-07-5 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3637747]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2016.
   Szerelem : a Gyermekjóléti Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság irodalmi antológiája / [szerk. Rátz Ottó]. - Pápa : Gyermekjóléti Alapítvány : Orsz. Mécs L. Irod. Társ., [2016]. - 86 p. ; 21 cm
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3637916]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2016.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A Gazda / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5303-96-8 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637784]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2016.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A vincellér / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5303-98-2 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637794]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2016.
Szimeonov Todor (1947-)
   Most, valamikor : válogatás Szimeonov Todor írásaiból, 2016. - Budapest : [VVMA], 2016. - 126 p. ; 17 cm. - (Változó világ extra)
ISBN 978-615-5179-10-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3637568]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2016.
Szűcs Tibor
   Holdfény sárkánnyal : metaforák felnőtteknek / írta Szűcs Tibor ; rajzok Szűcs Boldizsár. - [Eger] : Mindennapi NLP, cop. 2015. - 228, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1828-2 fűzött
magyar irodalom - személyiségfejlesztés - tanmese
894.511-342 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3637364]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2016.
Tallér Edina (1971-)
   A negyvenkettedik széken ülő nő : drámák / Tallér Edina. - Budapest : Kalligram, 2016. - 155 p. ; 19 cm
Tart.: Kaliforniai álomÞ; A negyvenkettedik széken ülő nőÞ; Egy perccel tovább
ISBN 978-615-5603-51-8 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3637714]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2016.
Tarics Péter (1966-)
   Függöny fel! : Tarics Péter színdarabjai : 30 év, 10 bemutatott színmű / [kiad. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : OSZMI, cop. 2016. - 295 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9000-45-2 kötött : 3600,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3637578]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2016.
Tarjányi Péter (1969-)
   Az ördögi kötelék : [újraszerkesztett változat] / Tarjányi Péter & Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, 2016, cop. 2011. - 487 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-21-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3637226]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2016.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   A világ közepén : Édesvízi mediterrán 3. / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : XXI. Század K., 2016. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-02-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637170]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2016.
Tóth Krisztina (1967-)
   Világadapter / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2016. - 80, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3387-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3636910]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2016.
Turnovszky Éva
   Sasszem és szilánkok / Turnovszky Éva. - Budapest : Tarsoly K., 2016. - 292 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-81-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3637322]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2016.
Tuza Tibor (1940-)
   Fél árnyék [elektronikus dok.] : versek / Tuza S Tibor. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-362-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3633479]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Mi a szösz? [elektronikus dok.] : könyvtárhasználati segédlet és könyvajánló óvódás korú gyermekek és szüleik részére / Vadadi Adrienn ; rajz. Igor Lazin ; [közread. a] Pest Megyei Könyvtár. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szentendre : PMK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136706. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-7521-81-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese - ajánló bibliográfia - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 019.922 *** 019.922(02.053.2) *** 159.922.7:016
[AN 3638110]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2016.
Vágföldi Júlia
   Gábriusz, az Időlovag II [elektronikus dok.] : új utak / Vágföldi Júlia. - Szöveg (epub : 534 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-548-3
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3637468]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2016.
Vakulya Norbert (1975-)
   Sárkányok, farkasok & almák / Norbert Winney. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 320, [3] p. ; 21 cm. - (Kalandok Óperencián innen és túl)
ISBN 978-963-293-160-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3637238]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2016.
Vántsa Zoltán (1935-)
   Fontosabb a célnál az út : válogatott versek / Vántsa Zoltán ; [kiad. a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközs., 2016. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4952-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637892]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2016.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a lába hatos : korszerű mondókák kisbabáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina illusztrációival. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2010. - 31 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5028-05-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2)
[AN 3641627]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2016.
Vécsei Rita Andrea (1968-)
   Egy reggel futni kezdek : versek / Vécsei Rita Andrea. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. - 91, [3] p. ; 19 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 25.)
ISBN 978-615-5355-14-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637440]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2016.
Vékony Krisztián (1990-)
   Sors-algoritmus / Vékony Krisztián. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 449, [5] p. ; 21 cm. - (Galaktika start könyvek, ISSN 2498-7093)
ISBN 978-615-5508-66-0 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3637305]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2016.
Véssey Ede (1948-)
   Két világ határán : összegyűjtött versek / Véssey Ede. - Pomáz : Kráter, 2016. - 306 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-298-193-2 fűzött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3637521]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2016.
Villax Richárd
   Fanyűvők : nemzeti jeti : regény / Villax Richárd. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-83-2 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3637762]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2016.
Vizvári József (1952-)
   Tükör : novellák / Vizvári József. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88866-9-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3641680]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2016.
Walden, Michael (1979-)
   Eshtar : első könyv / Michael Walden. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 491, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika start könyvek, ISSN 2498-7093)
ISBN 978-615-5508-62-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3637321]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2016.
Zsarnai Beáta
   Fordított szék [elektronikus dok.] : egy sorsfordító találkozás igaz története / Zsarnai Beáta. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-64-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634177]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9540 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca virágai / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Babóca virágaÞ; Bogyó rajza
ISBN 978-963-410-161-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637817]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2016.
Davies, Benji
Farmyard fun (magyar)
   Kismackó az állatfarmon / [ill.] Benji Davies ; [m. szöveg Mátyás Lara]. - Budapest : Tea K., cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-615-80155-0-9 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637267]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2016.
Davies, Benji
Playtime park (magyar)
   Kismackó a játszótéren / [ill.] Benji Davies ; [m. szöveg Mátyás Lara]. - Budapest : Tea K., cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-89917-9-9 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637258]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2016.
Droop, Constanza (1965-)
Wenn es dunkel wird (magyar)
   Az éjszaka / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 10.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-248-8 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3641461]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2016.
Eberhard, Irmgard
Alles über Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / [ill. Irmgard Eberhard] ; [szöveg Andrea Erne]. - 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 13.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-042-2 fűzött : 3750,- Ft
- gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3641497]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2016.
Finta Sándor (1889-1950)
   Egy év az erdőben / Finta Sándor ; Radnainé Bauer Erzsi rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2016. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5600-27-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3637198]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Flugzeuge (magyar)
   Repülővel utazunk / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 35.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-420-8 fűzött : 3750,- Ft
légi közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.7(02.053.2)
[AN 3641524]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Auf der Baustelle (magyar)
   Az építkezésen / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 1.)
Ford. Csörgő Barbara. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-187-0 fűzött : 3750,- Ft
építés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 69(02.053.2)
[AN 3641485]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2016.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über Piraten (magyar)
   A kalózok / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-083-5 fűzött : 3750,- Ft
kalóz - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3641507]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2016.
Radnainé Bauer Erzsébet (1897-1976)
   Bodri és társai / Radnainé Bauer Erzsi képei ; Székely László versei. - Hasonmás kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2016]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 25x31 cm
Eredeti kiadása: Szombathely : Martineum Ny., 1944
ISBN 978-615-5600-25-8 kötött
képeskönyv - hasonmás kiadás
087.5(084.1) *** 094/099.07
[AN 3637311]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Das bin ich & das bist du (magyar)
   Ilyenek vagyunk / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 5.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-149-8 fűzött : 2450,- Ft
emberi test - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 612(02.053.2)
[AN 3641457]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2016.
Weller, Ursula (1996-)
Fomen und Gegensätze (magyar)
   Formák és ellentétek / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 11.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-249-5 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3641462]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2016.
Zimmer, Christian (1966-)
Fahrzeuge auf dem Bauernhof (magyar)
   Gépek a gazdaságban / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 33.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-339-3 fűzött : 3750,- Ft
mezőgazdasági gép - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 631.3(02.053.2)
[AN 3641522]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2016.
Zimmer, Christian (1966-)
Mein grosses Sachen-suchen-Wimmelbuch (magyar)
   Nagy böngésző / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2013. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-403-1 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3641347]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9554 /2016.
Gyükér Zsófia
   A pillanat / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 111 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Szofisztorik ; 1.)
ISBN 978-963-445-786-2 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3636868]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2016.
Gyükér Zsófia
   Szofi válaszúton / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 111 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Szofisztorik ; 2.)
ISBN 978-963-445-794-7 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3636871]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2016.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (5.) (2016) (Pécs)
   5th Interdisciplinary Doctoral Conference : 27-29th of May, 2016, Pécs : book of abstracts = V. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia : absztraktkötet / [org., publ. by the] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2015. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3637394]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2016.
Szécsi Zoltán
   Corvin : történelmi fantasy képregény / írta és rajz. Szécsi Zoltán. - [Budapest] : Agent Oose Comics, 2016-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3636968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. sz. - 2016. - [20] p.
ISBN 978-963-12-5438-9 fűzött
[AN 3636973] MARC

ANSEL
UTF-8