MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/10/27 14:43:07
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10026 /2016.
   15 / [közread. a Soproni Fotóművészeti Kör]. - [Sopron] : Soproni Fotóműv. Kör, [2016]. - [65] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Soproni Fotóművészeti Kör
Magyarország - fotóművészet - művészcsoport - 21. század
061.28(439)"200/201" *** 77.04(439)"200/201"
[AN 3640724]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2016.
   A Dunaújvárosi Egyetem 2016. évi tehetségnapi konferenciájának programja / [... szerk. Melkovics János ..., Dósáné Pap Györgyi ...]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Egy., 2016. - 39 p. ; 21 cm
A konferenciát Dunaújvárosban, 2016. máj. 18-án rendezték
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Dunaújváros) *** 378.184
[AN 3640875]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10028 /2016.
Nádasi Krisz
   Könyvmarketing 1.0 [elektronikus dok.] : hogyan adj el könyvet marketing nélkül? : hogyan építs fel működő könyvmarketing rendszert ingyenes eszközökkel? / Nádasi Krisz. - Szöveg (epub : 487 KB). - [S.l.] : [Nádasi K.], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136352. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-3467-1
könyvkiadás - marketing - elektronikus dokumentum
655.4 *** 658.8
[AN 3635677]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2016.
Szakács Béla Zsolt (1968-)
A Magyar Anjou legendárium képi rendszerei (angol)
   The visual world of the Hungarian Angevin legendary / Béla Zsolt Szakács ; [transl. Lara Strong]. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, cop. 2016. - IX, 339 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Central European cultural heritage, ISSN 2411-3689 ; 1.)
Bibliogr.: p. 315-334.
ISBN 978-963-7326-25-7 kötött
Magyarország - hagiológia - Anjou-kor - ikonográfia - legendárium - kódex
091.14(439)"13" *** 75.056 *** 7.046.3 *** 235.3
[AN 3639632]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10030 /2016.
Rákay Philip (1972-)
   Szabadság tér 89 : a rendszerváltoztatás aktái / [interjúk] Rákay Philip ; [... az MTVA ... kiadása]. - [Budapest] : Szerző : MTVA, 2016, cop. 2015. - 2 db : ill. ; 25x25 cm
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - interjú - album - televíziós műsorszám
791.9.097(439) *** 323(439)"198/199"(047.53)
[AN 3645814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1989. január - 1989. augusztus. - 390 p.
ISBN 978-963-12-2585-3 fűzött : 6990,- Ft
[AN 3645818] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1989. szeptember - 1990. október. - 499, [2] p.
ISBN 978-963-12-3902-7 fűzött : 6990,- Ft
[AN 3645819] MARC

ANSEL
UTF-810031 /2016.
Simándi Irén (1965-)
   Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban, 1953-1956 / Simándi Irén. - Budapest : Gondolat, 2016. - 494 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 480-483.
ISBN 978-963-693-692-1 fűzött : 3950,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - rádiószervezet - médiatörténet - médiapolitika - politikatörténet - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
791.9.096(439)"195" *** 323(439)"195" *** 316.774(439)"195"
[AN 3640139]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2016.
   Újratöltve : médiakutatás és mindennapi élet / szerk. Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2016. - 343 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bilbiogr.
ISBN 978-963-693-691-4 fűzött : 2990,- Ft
médiakutatás - információs társadalom - hétköznapi élet - társadalom
791.9.096/.097 *** 681.3.004.14 *** 316.774 *** 316.6
[AN 3639946]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10033 /2016.
Nádasi Krisz
   Kreatív írás feladatok [elektronikus dok.] : írói gyakorlatok az íráskészség fejlesztéséhez, "regényírás kezdőknek" segédlet, szerkesztési feladatok / Nádasi Krisz. - Szöveg (epub : 301 KB). - [S.l.] : [Nádasi K.], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-3468-8
szellemi munka - alkotó munka - írás - elektronikus dokumentum
001.81 *** 82.081
[AN 3635685]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2016.
   Az Unesco világemlékezet lista magyarországi elemei / [szerk. Monok István, Gyarmati Vera, Hajdu-Kriston Krisztina] ; [közread. az Unesco Magyar Nemzeti Bizottsága ...]. - Budapest : Unesco M. Nemz. Biz., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7364-04-4 fűzött
Magyarország - világörökség - kulturális örökség
008(439)
[AN 3640541]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10035 /2016.
Sunmay Chang
   Az örökkévaló egyensúly / Sunmay Chang. - [Paks] : Kristály K., 2016. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5830-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3641120]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10036 /2016.
Ferenczi Zoltán (1941-)
   Győr-Bácsa környezetkultúrája / Ferenczi Zoltán, Horváth Gyula János ; [közread. a] Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület. - [Győr] : Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyes., [2016]. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 97.
Kötött
Bácsa - tájökológia - természeti környezet
504.54(439-2Bácsa) *** 502(439-2Bácsa)
[AN 3640239]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2016.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (12.) (2016) (Berehove)
   XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : 2016. június 1-4., Beregszász, Ukrajna : [összefoglalók] = 12th Environmental Science Conference of the Carpathian Basin / [rend. az] Academia de Franciscus Rákóczi II. Nominata, Szentágothai Szakkollégium, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar. - [Pécs] : PTE TTK Szentágothai J. Protestáns Szakkollégium, [2016]. - 126 p. ; 24 cm
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(477.87-2Beregszász)
[AN 3639690]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2016.
Krómer István
   Fenntartható fejlődés a hétköznapok tükrében : fenntarthatóságot oktató interaktív elméleti oktatási segédanyag / [szerző Krómer István]. - [Budapest] : [ProduCom Kft.], [2015]. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: Fenntarthatóságot oktató interaktív elméleti oktatási segédanyag : TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001
ISBN 978-963-12-3730-6 fűzött
fenntartható fejlődés - oktatási segédlet
504.03(078)
[AN 3639477]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2016.
Labbé, Brigitte (1960-)
La nature et la pollution (magyar)
   Természet és környezetszennyezés / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 41, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 6.)
ISBN 978-963-314-093-2 kötött
környezetvédelem - környezetszennyezés - gyermekkönyv
504.06(02.053.2) *** 504.05(02.053.2)
[AN 3640194]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2016.
Szigeti Cecília (1973-)
   Az ökológiai lábnyom határai / Szigeti Cecília. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-883-7 fűzött : 2900,- Ft
társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - nemzetgazdaság - statisztikai adatközlés
504.03(100)(083.41) *** 330.53(100)
[AN 3640604]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10041 /2016.
Bárdi Imre
   Egyváltozós analízis egyszerűen [elektronikus dok.] / Bárdi Imre. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-598-8
valós függvény - elektronikus dokumentum
517.51
[AN 3637046]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10042 /2016.
Zrínyi Miklós (1949-)
   A fizikai kémia alapjai [elektronikus dok.] / Zrínyi Miklós. - Szöveg (pdf : 37.3 MB). - Budapest : Semmelweis, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136479. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-367-1
fizikai kémia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
541.1(075.8)
[AN 3636692]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10043 /2016.
Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (19.) (2016) (Kozárd)
   19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés : Kozárd, 2016. május 26-28. : program, előadáskivonatok, kirándulásvezető / [szerk. Bosnakoff Mariann és Virág Attila] ; [rend., közread. a] Magyarhoni Földtani Társulat. - Budapest : MFT, [2016]. - 72 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-59-9 fűzött
Magyarország - Európa - paleontológia - fosszília - geológia - konferencia-kiadvány
56(439) *** 56(4) *** 55(439) *** 55(4) *** 061.3(439-2Kozárd)
[AN 3640739]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10044 /2016.
Bálint György (1919-)
   Csodálatos állatok, varázslatos növények / Bálint György, Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2016. - [73] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89492-8-8 kötött : 1990,- Ft
állattan - növénytan - természeti környezet - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 58(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3640806]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2016.
Géczi János (1954-)
   A rózsa és jelképei : fejezetek a 17-18. századból / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2016. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-963-693-680-8 kötött : 6000,- Ft
rózsa - jelkép - művelődéstörténet - művészettörténet - 17. század - 18. század
582.734 *** 003.62 *** 930.85(100)"16/17" *** 73/76(100)"16/17"
[AN 3639950]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2016.
   A hazai autópályák pihenőinek atkái / Kontschán Jenő [et al.]. - Budapest : Storming Brain, 2015. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Akarológiai tanulmányok, ISSN 2498-7395 ; 4.)
Bibliogr.: p. 117-121. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5014-70-3 fűzött
Magyarország - atka - állatföldrajz
595.42(439) *** 591.9(439)
[AN 3639829]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2016.
International Association for Plant UV Research. Network conference (1.) (2016) (Pécs)
   1st Network Meeting of UV4Plants, International Association for Plant UV Research : 30-31 May, 2016, Pécs ... : abstract book / [org., publ. by the Department of Plant Science University of Pécs]. - Pécs : Dep. of Plant Science Univ. of Pécs, 2016. - 70 p. ; 30 cm
Szerk. Czégény Gyula, Hideg Éva
ISBN 978-963-429-048-3 fűzött
ultraibolya sugárzás - növényélettan - konferencia-kiadvány
581.1 *** 614.875 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3639678]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2016.
   New data to the mite fauna of the Korean Peninsula = Hanpantosan ungearyue taehan chukachŏk in poko / Jenő Kontschán [et al.]. - Budapest : Storming Brain, 2016. - 93 p. : ill. ; 20 cm. - (Acarological studies, ISSN 2498-7395 ; 5.)
Összefoglalás koreai nyelven
ISBN 978-615-5014-77-2 fűzött
Korea - atka - állatföldrajz
595.42(519) *** 591.9(519)
[AN 3639832]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10049 /2016.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Règles d'or pour la vie quotidienne (magyar)
   Aranyszabályok a mindennapi élethez / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Hatala Ágnes]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 169 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 227.)
ISBN 978-963-227-801-8 fűzött : 1999,- Ft
életvezetés - okkultizmus
613.865 *** 133
[AN 3645137]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2016.
Berente Ági (1968-)
   A méregtelenítés kézikönyve : [gyakorlati útmutató] : [a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-82-6 fűzött
méregtelenítés - természetgyógyászat - egészséges életmód
613.24 *** 615.89
[AN 3645103]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2016.
Biddulph, Steve
The new manhood (magyar)
   Férfilét : [a modern kor csapdái] / Steve Biddulph ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 238 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 978-615-5283-87-1 kötött : 3290,- Ft
családi nevelés - nemek lélektana - férfi
159.922.1-055.1 *** 37.018.1-055.1
[AN 3641398]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2016.
   Biology of pathogenic fungi : 6th CESC 2016 Central European Summer Course on Mycology : 2nd Rising Stars in Mycology / ed. Attila Gácser, Ilona Pfeiffer, Csaba Vágvölgyi ; [host institution University of Szeged Department of Microbiology]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 74 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciákat Szegeden, 2016. júl. 2-8. között tartották
ISBN 978-963-306-493-1 fűzött
gombás megbetegedés - kórélettan - konferencia-kiadvány
616-002.828 *** 616-092 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3639700]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2016.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Die Traumdeutung (magyar)
   Álomfejtés / Freud ; [ford. Hollós István] ; [... a függeléket összeáll. Meller V. Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 653 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 589-620.
ISBN 978-963-227-825-4 kötött : 3999,- Ft
mélylélektan - álmoskönyv
159.964.2 *** 159.963.3
[AN 3645957]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2016.
Gelsei Bernadett (1973-)
   A megoldásközpontú tanácsadás gyakorlata : munkafüzet / Gelsei Bernadett. - Budapest : Animula, cop. 2015. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5574-00-9 fűzött
pszichoterápia - tanácsadás - szociális munka - példatár
615.851 *** 364.62(076)
[AN 3641234]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2016.
Gillilan, Dale H.
   Bright lines journal : fast ways to powerful changes / by Dale H. Gillilan ; ed. by Anne Louise Gillilan. - Pécs ; Kasilof [Alas.] : Gillilan D., cop. 2016. - 153 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4829-6 fűzött
mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3641058]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2016.
Gödrösi Ádám
   Street workout mindenkinek / Gödrösi Ádám ; [fotók Vojcehovszkij Richárd, ... Csikán Erika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-615-5609-29-9 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés
613.71
[AN 3639193]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2016.
Grant, Adam M.
Originals (magyar)
   Eredetik : hogyan mozdítják előrébb a világot a nonkonformisták? / Adam M. Grant ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 400 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-351-6 fűzött : 3900,- Ft
siker - nonkonformizmus
613.865 *** 316.647.6
[AN 3641136]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2016.
Harada Shōdō (1940-)
   Hétköznapok és meditáció : kérdések és válaszok / Taigen Shodo Harada Roshi ; [ford. Sisilla Magdolna, Pálmai "Shinnyo" Katalin]. - Budapest : Egy Csepp, 2016. - 174 p. ; 20 cm. - (Rinzai mesterek sorozat, ISSN 2062-2015 ; 5.)
ISBN 978-963-12-5769-4 fűzött
meditáció - életvezetés - zen buddhizmus
615.851.86 *** 613.865 *** 294.321(520)
[AN 3640520]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2016.
Horváth Andrea
   Angyalok hídja : [átjáró élet és halál között] / Horváth Andrea. - 2. bőv. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-175-6 fűzött
halál - haldoklás - memoár
616-036.88(0:82-94) *** 128(0:82-94)
[AN 3640809]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2016.
I am here now (magyar)
   Én, itt, most : kreatív mindfulness gyakorlatok / [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 177, [14] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-43-5 fűzött : 3150,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3639196]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2016.
Il était une fois... : L'encyclopédie du corps humain (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberi test képes enciklopédiája / [ford. Bayer Antal]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 226 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-105-5 kötött : 4990,- Ft
emberi test - élettan - anatómia - ifjúsági könyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3644710]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2016.
Kasza Tamás (1974-)
   Nyerd vissza önmagad! : hogyan számolj le azokkal a talánjaiddal az életedben, amelyek megállítanak? / Kasza Tamás. - Dunakeszi : Négy Évszak Training Kft., [2016]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-2-0 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3640624]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2016.
Kiss T. Anna
   Szeress belém! [elektronikus dok.] / Kiss T. Anna. - Szöveg (epub : 528 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136380. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-418-9
életvezetés - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
613.865 *** 316.472.4
[AN 3635806]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2016.
Korányi Frigyes Tudományos Fórum (21.) (2016) (Budapest)
   XXI. Korányi Frigyes Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : 2016. március 10-11. : absztraktfüzet / szerk. Stark Klára Alíz ; [rend., közread. a] Korányi Frigyes Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 918 KB). - [Budapest] : Korányi F. Szakkoll., [2016]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-5027-5
orvostudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3637018]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2016.
Lux Boros Kata
   Gyógyulás az endometriózisból : műtét, gyógyszeres hormonkezelés és gyermekvállalás nélkül / írta Lux Boros Kata. - [Budapest] : [Lux Boros K.], 2016. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5502-7 fűzött : 4990,- Ft
petefészek - ciszta - öngyógyítás
615.89 *** 618.11-006.2
[AN 3639669]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2016.
Major Emília
   Út depiből hepibe [elektronikus dok.] / Major Emília. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-98-3
mentálhigiénia - életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94)
[AN 3636838]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2016.
Meskó Bertalan
The guide to the future of medicine (magyar)
   Az orvoslás jövője : ember és technológia / Meskó Bertalan ; [ford. Müller Péter Sziámi, Kiss Llászló]. - Átd. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 207 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-342-4 fűzött : 3900,- Ft
orvostudomány - orvosi műszer - orvostechnika - prognosztika - 21. század
61 *** 008.2 *** 616-7
[AN 3641133]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2016.
Mozgásterápia elméleti és gyakorlati alapjai (angol)
   Fundamental exercise therapy: theory and practice [elektronikus dok.] / ed. Melinda Járomi ; publ. by the University of Pécs Faculty of Health Sciences. - Szöveg (pdf : 29.5 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Health Sciences, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136539. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-901-0
mozgásterápia - gyógytorna - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
615.825(075.8)
[AN 3637092]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2016.
Oszlár Kálmán András
   Belső alkímia jóga [elektronikus dok.] : tantrikus kontinencia & spirituális intimitás / Oszlár Kálmán András. - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről
jóga - elektronikus dokumentum
615.851.86 *** 294.55
[AN 3636447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 1.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-646-6
[AN 3636448] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 1.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-575-9
[AN 3636524] MARC

ANSEL
UTF-810070 /2016.
Sangiorgi Cellini, Giuseppe
Colesterolo e trigliceridi (magyar)
   Koleszterin- és trigliceridcsökkentő konyha olasz módra : receptek az egészséges táplálkozáshoz / Giuseppe Sangiorgi Cellini, Annamaria Toti ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5178-88-7 fűzött : 2800,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3641138]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2016.
Szatmári Nóra
   120 sorsformáló tipp : ismerd meg életed hiányzó fejezeteit! : receptek a boldog élethez / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Ezoterikus NetRend Kft., [2015]. - 157 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-12-3011-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - ajándékkönyv
613.865
[AN 3644686]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2016.
   Textbook of urology / ed. by Péter Nyirády. - 2. rev., enl. ed. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-331-388-6 fűzött : 5000,- Ft
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 3645081]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2016.
   Textbook of urology [elektronikus dok.] / ed. by Péter Nyirády, Imre Romics. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - Budapest : Semmelweis, 2009 [!2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136478. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-365-7
urológia - elektronikus dokumentum - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 3636680]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2016.
Török Sándor (1940-)
   Ajánlom magamat.. / Török Samu. - Budapest : NDP K., 2016. - 394 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-96-1 fűzött
Török Sándor (1940-)
Erdély - orvos - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
61(498)(=945.11)(092)Török_S.(0:82-94)
[AN 3640978]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2016.
Tóthné Steinhausz Viktória
   Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak : az iskolai testnevelésben végzendő tartáskorrekciót kiegészítő gerinciskola : [munkafüzet] / Tóthné Steinhausz Viktória, Tóth Klára ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 38 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-642-958-4 fűzött
gyógytorna - testtartás - gerinc - alapfokú oktatás
615.825-053.2 *** 616.711 *** 372.879.6
[AN 3640753]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2016.
Tuttle, Will (1953-)
The world peace diet (magyar)
   A világbéke étrend : táplálkozás a spirituális egészségért és társadalmi harmóniáért / Will Tuttle ; [... ford. Lehel Csaba]. - [S.l.] : Lehel Cs., 2016. - [9], 302 p. ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás
613.2(089.3)
[AN 3640267]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2016.
Vajdovich István (1941-)
   Egy fogorvos emlékei a boldog szép időkből : barangolások a Denti implantátumok körül / Vajdovich István. - 2. kiad. - Szentes ; [Hédervár] : Publio, 2016. - 328 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5912-4 kötött
Magyarország - fogorvos - fogtechnika - implantáció - 20. század - 21. század - memoár
616.314-089.28 *** 61(439)(092)Vajdovich_I.(0:82-94)
[AN 3640186]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2016.
Wu Bin Jiang
Dr. Wu's head massage (magyar)
   Dr. Wu-féle arc- és fejmasszázs : stresszcsökkentő, öregedést gátló kínai orvosi módszer / Wu Bin Jiang ; [ford. Gervai Miklós András]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Lunarimpex, 2016. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9219-97-7 fűzött : 3600,- Ft
Kína - természetgyógyászat - masszázs - fej
615.82 *** 615.89(510)
[AN 3645113]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2016.
Zavodni Gréta Virág
   A szívem ezerkétszázat ver egy perc alatt [elektronikus dok.] / Zavodni Gréta Virág. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-78-5
nyirokrendszeri betegség - leukémia - gyógyulás - memoár - elektronikus dokumentum
616-006.44(0:82-94) *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3636892]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10080 /2016.
Győri Tribológia Konferencia (4.) (2016)
   4. Győrer Tribologie Tagung des Lehrstuhls für Verbrennungsmotoren ... der Széchenyi István Universität ... in Zusammenarbeit mit der Abteilung Entwicklung Antrieb der Audi Hungaria Motor Kft : 28-29. Juni, 2016 / Hrsg. ... Kay Schintzel. - Győr : Universitas-Győr, cop. 2016. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Tagungsband zur 4. Győrer Tribologie Tagung 2016. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-85-1 fűzött
tribológia - autógyártás - konferencia-kiadvány
621.89 *** 629.113 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3641067]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2016.
Weiner Csaba (1979-)
   Central and East European diversification under new gas market conditions [elektronikus dok.] / Csaba Weiner. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Centre for Economic and Regional Studies HAS Inst. of World Economics, 2016. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 221.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136450. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5594-33-5
Közép-Európa - Kelet-Európa - Oroszország - energiapolitika - energiagazdálkodás - gázellátás - 21. század - elektronikus dokumentum
622.324(47)"200/201" *** 620.9(4-11)"200/201"
[AN 3636517]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10082 /2016.
Lantos Béla (1941-)
   Irányítási rendszerek elmélete és tervezése / Lantos Béla. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 2016-. - 24 cm
ISBN 978-963-05-8730-3 fűzött
irányítástechnika
681.5 *** 621.316.7
[AN 3645781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyváltozós szabályozások. - 2016, cop. 2001. - 491 p.
Bibliogr.: p. 489-491.
ISBN 978-963-05-8728-0
irányítástechnika
621.316.7 *** 681.5
[AN 3645786] MARC

ANSEL
UTF-810083 /2016.
Léhner Zsuzsanna
   Szerzői könyvkiadás [elektronikus dok.] / Léhner Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 463 KB). - [Dunaharaszti] : Flower-Power K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136447. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4854-8
könyvkiadás - digitális könyv - publikálás - marketing - elektronikus dokumentum
681.327.004.14 *** 658.8 *** 655.4/.5
[AN 3636454]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2016.
   Muzeum@digit : Múzeumi Digitalizálási Konferencia : Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ ..., 2015. november 3-4. : [program, előadók, kiállítók] = Muzeum@digit : Museum Digitization Conference : Hungarian National Museum National Museological Methodology and Information Centre ..., 3-4. November 2015. : [program, speakers, exhibitors]. - Budapest : MNM Orsz. Muzeológiai Módszt. és Inf. Közp., [2015]. - 46 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
Fűzött
muzeológia - digitális technika - informatika - innováció - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 069 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3641218]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2016.
Nádasi Krisz
   Könyvkiadók kíméljenek! [elektronikus dok.] : online könyvek kiadása ingyen a Libri, Bookline, Google Play és más könyvesboltokban : gyakorlati kalauz / Nádasi Krisz. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [S.l.] : Nádasi K., cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136354. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-2193-0
könyvkiadás - digitális könyv - publikálás - marketing - elektronikus dokumentum
681.327.004.14 *** 658.8 *** 655.4/.5
[AN 3635692]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10086 /2016.
Mónus Ágnes
   Vill-Korr Hungária Kft., 1990-2015 / [írta és szerk. Mónus Ágnes]. - [Győr] : [Vill-Korr Hungária Kft.], 2016. - 68 p. : ill., színes ; 31 cm
Fűzött
Vill-Korr Hungária Kft. (Győr)
Győr - villanyszerelés - villamos hálózat - vállalat - testülettörténet
621.315/.316 *** 061.5(439-2Győr)(091)
[AN 3640168]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10087 /2016.
   Hidak Baranya megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [... kiad. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - [Budapest] : Közlekedésfejleszt. Koord. Közp., 2016. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 242-247. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88495-4-0 kötött
Baranya megye - híd
624.21(439.127) *** 725.95(439.127)
[AN 3641015]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10088 /2016.
Baur, Manfred (1959-)
Planeten und Raumfahrt (magyar)
   A bolygók és az űrutazás : irány a világűr! / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-277-3 kötött : 3200,- Ft
bolygó - űrkutatás - űrhajózás - ifjúsági könyv
629.78(02.053.2)
[AN 3645866]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2016.
Csátaljay Zsuzsanna
   EKÁER, 2015 : szabályozás, mentességek, ellenőrzés, szankciók, példatár, E-felület, kockázatos termékek / [Csátaljay Zsuzsanna, Fábián Dorottya]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-21-5 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3641076]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2016.
   Megvalósult pilóta álmok : 21150 repült óra, 159 év tapasztalat, 15 pilóta. - [Budapest] : Gere T., 2016. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Pilótaszemmel sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-5012-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - pilóta - 20. század - 21. század - interjú
656.7(439)(092)(047.53)
[AN 3639506]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10091 /2016.
Bihari-Horváth László (1985-)
   Legelőpuszták, szőlőskertek, tanyavilágok : történeti ökológiai esettanulmányok a tájformáló földhasznosításról / Bihari-Horváth László. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., 2016. - 200 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Bocskai István Múzeum közleményei, ISSN 2498-5759 ; 1.)
Bibliogr.: p. 184-198. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
Hajdú-Bihar megye - Bihar - agrártörténet - ökológia - tájalakítás
712(439Bihar)(091) *** 338.43(439.173)"17/19" *** 504.03(439.173)
[AN 3641113]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2016.
   Az EU közös agrárpolitikája és a magyar vidékfejlesztési program / szerk. Popp József és Oláh Judit. - Budapest : Szaktudás K., 2016. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-201.
ISBN 978-615-5224-71-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági politika - vidékfejlesztés - 21. század
338.43(439)"200/201" *** 338.43(4-62)"200/201" *** 711.1(439)"200/201"
[AN 3639498]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Lepke naplója : egy írónő kedvencének színes mindennapjai / Fejős Éva ; [ill. Császár Norbert]. - [Budapest] : Erawan, cop. 2016. - 16 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5469-92-3 fűzött
kutya - állatirodalom
636.7(0:82-35)
[AN 3640838]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2016.
   A mangalica sertés tenyésztése / szerk. Szabó Péter ; [közread. a] Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Mangalicatenyésztők Orsz. Egyes., 2016-. - 31 cm
sertéstenyésztés
636.4
[AN 3640366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A mangalica sertés értékmérő tulajdonságai, tenyésztése, törzskönyvezése és küllemi bírálata / [kész. Szabó Péter] ; [Papp Csaba a Törzskönyvezés c. fej. szerzője]. - 2016. - 129 p. : ill., főként színes + 15 mell.
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-12-5683-3 kötött
sertéstenyésztés - állatgenetika
636.4.082
[AN 3640367] MARC

ANSEL
UTF-810095 /2016.
Mihók Sándor (1950-)
   Fajtafenntartás, génmegőrzés, lóhasználat(változás) / [kész. Mihók Sándor] ; [kiad. Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete]. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2016. - 88 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
lótenyésztés
636.1
[AN 3640748]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2016.
   "Tormay Béla Szakkollégium hallgatóinak kutatási eredményei" / fel. szerk. Bodnár Karina Bianka, Erdős Zsuzsa. - Debrecen : DE Tormay B. Szakkollégium, 2016. - 185 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-934-0 kötött
Debrecen - agrártudomány - tudományos diákkör - szakkollégium
63 *** 378.187.5(439-2Debrecen) *** 378.184
[AN 3641104]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10097 /2016.
Andrási Nóra
   Mindenmentes / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 154 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-18-4 kötött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3640514]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2016.
Bede Anna (1979-)
   Vegasztrománia : a Goldenblog nyertesének első szakácskönyve / Bede Anna. - 2. átd. kiad. - [Budakalász] : Boook K., 2016. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-14-6 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3645053]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2016.
Bereznay Tamás (1972-)
   Hungarian dessert book / Tamás Bereznay ; [... phot. Imre Körmendi] ; [transl. ... Sue Tolson]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 170 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-17-7 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - sütemény - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3640522]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2016.
Bezselics Ildikó
   Magok a konyhában : hüvelyesek : [66 gyors és egészséges recept] / Bezselics Ildikó ; [... ételfotók Tóth Milán]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 171 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5417-16-0 kötött : 5490,- Ft
hüvelyes - szakácskönyv
641.55(083.12):635.65
[AN 3640529]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2016.
   Desszertek : torták őszi gyümölcsökkel, házi péksütemények, praktikák sütéshez / [Nimila Ági vezető szerk.]. - Budapest : Ventus Commerce : Kossuth, [2015]. - 129 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Exkluzív good food kollekció, ISSN 2498-681X)
melléklet címe: Cukrászműhely otthon Varga Gáborral
Fűzött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv - audiovizuális dokumentum
641.852(083.12)
[AN 3639674]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8543-7 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3640370] MARC

ANSEL
UTF-810103 /2016.
   Minden ízében tolnai : 33 plusz 3 és egy ráadás recept a sárgalábúak városából / [... szerk. és ... írta Steinbach Zsolt] ; [közread.] Tolna Város Önkormányzata. - [Budapest] : Fort-Inn, [2016]. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5179-1 fűzött
Tolna - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Tolna)(083.12)
[AN 3639846]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2016.
Molnár Orsolya
   Csini kézikönyve: szépség és divat / [írta és szerk. Molnár Orsolya] ; [ill. Kovács Péter, Ruzsinszki Zsolt, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 80 p., [8] t.fol. : ill. színes ; 20 cm. - (Tinititkok)
ISBN 978-615-5563-32-4 fűzött
kozmetika - testápolás - divat - gyermekkönyv
646.7(02.053.2) *** 613.7(02.053.2) *** 391(02.0.53.2)
[AN 3640852]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2016.
Sandjon, Chantal-Fleur (1984-)
Abnehmen mit Smoothies (magyar)
   Karcsúsító turmixok : méregtelenítő smoothie-k : [több mint 50 recepttel] / Chantal-Fleur Sandjon ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-175-9 fűzött : 2900,- Ft
gyümölcslé - zöldség ivólé - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 613.2 *** 663.81
[AN 3640963]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10106 /2016.
Cseke Ákos (1976-)
   Szabadság / Cseke Ákos. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2016. - 111 p. ; 20 cm. - (Coram Deo kortársak, ISSN 1789-204X)
ISBN 978-963-414-174-7 fűzött : 1990,- Ft
szabadság - vallásfilozófia
123 *** 21
[AN 3640329]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2016.
   Elkülönböződések és megbékélések : tanulmánykötet Rózsa Erzsébet 70. születésnapjára / szerk. Andrejka Zoltán, Bujalos István. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 263 p. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 8.)
ISBN 978-963-318-574-2 fűzött
filozófia - emlékkönyv
1
[AN 3639608]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2016.
Görföl Balázs (1984-)
   Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása / Görföl Balázs. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 198 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 16.)
Bibliogr.: p. 191-198.
ISBN 978-963-506-975-0 fűzött : 2500,- Ft
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002)
Németország - filozófus - művészetfilozófia - művészetesztétika - hermeneutika - 20. század
1(430)(092)Gadamer,_H._G. *** 7.01 *** 82.01 *** 801.73
[AN 3639935]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2016.
Molnár Attila Károly (1961-)
   A szabadságolt lelkiismeret / Molnár Attila Károly ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2014-. - 23 cm
etika - lelkiismeret
17.024.1 *** 17
[AN 3547283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2016. - 319 p.
ISBN 978-963-693-595-5 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3640145] MARC

ANSEL
UTF-810110 /2016.
Patsch Ferenc (1969-)
   Hermeneutika / Patsch Ferenc. - Budapest : Jezsuita K., 2016-. - 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
hermeneutika - filozófia - teológia
1 *** 801.73 *** 23
[AN 3640527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A filozófia jövője és a jövő teológiája. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 391 p.
Bibliogr.: p. 369-391.
ISBN 978-963-8014-98-6 fűzött : 2900,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Németország - filozófus - 20. század - hermeneutika
1(430)(092)Heidegger,_M. *** 801.73
[AN 3640533] MARC

ANSEL
UTF-810111 /2016.
Seres László
   Az Univerzum keletkezése és kialakulása / írta és ill. Seres László. - [Miskolc] : Szoba K., 2016. - 111, [30] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9993-06-8 fűzött : 2600,- Ft
természetfilozófia - kozmológia
113/119 *** 524.8
[AN 3644699]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2016.
Vankó Gergely (1948-)
   A tér dialektikája [elektronikus dok.] / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 543 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-566-7
metafizika - indiai vallás - elektronikus dokumentum
11(089.3) *** 294(089.3)
[AN 3636526]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10113 /2016.
   A Tan Kapuja Buddhista Egyház 25 éve / [főszerk. Rába Géza] ; [szerk. Kalmár Csaba]. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Egyh., 2016. - 277 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86513-5-8 fűzött
A Tan Kapuja Buddhista Egyház
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (Budapest)
Magyarország - buddhista egyház - egyháztörténet - főiskola - történeti feldolgozás
294.3(439)(091) *** 378.62(439-2Bp.)(091)
[AN 3639431]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2016.
   Anima : 8 kisközösségi összejövetel nőknek, női archetípusok alapján / [ill. Tóth Avanti Péter] ; [közread. a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület]. - Budapest : Háló Egyes., 2016. - 75 p. : ill. ; 19 cm
közösség - katolikus egyház - nő
267 *** 316.37-055.2 *** 282
[AN 3639444]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2016.
Benyik György (1952-)
   Magyar biblikusok lexikona / [írta és szerk. Benyik György]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-280-5 fűzött
Magyarország - tudós - bibliakutatás - életrajzi lexikon
22.01(439)(092):030
[AN 3639891]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2016.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2016, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3645678]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2016.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2016. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-300-965-9 kötött : 6200,- Ft
22.04=945.11
[AN 3645777]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2016.
Biblia. Ószövetség (magyar)
   Magyarok Bibliája : Ószövetségi Szentírás. - Szeged : JATEPress, 2016. - 4 db ; 25 cm
Kész. a Szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia felszentelésének 40. évfordulója alkalmából. - A kézzel írott mű fotómásolata. - A Szegedi Biblia : Újszövetségi Szentírás címmel megj. mű kötetszámozását folytatja. - borító- és gerinccím: Vetus Testamentum
fakszimile kézirat
222.1.04=945.11
[AN 3639734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A Tóra: a Teremtés könyve, a Kivonulás könyve. - 397[!387] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-278-2 fűzött
[AN 3633255] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Tóra: a Leviták könyve, a Számok könyve, Második törvénykönyv. - 450, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-284-3 fűzött
[AN 3639737] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Történeti könyvek: Józsué könyve, A bírák könyve, Rut könyve, Sámuel 1. és 2. könyve. - 516, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-287-4 fűzött
[AN 3642419] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Történeti könyvek: A királyok 1. és 2. könyve, A krónikák 1. és 2. könyve. - 586, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-288-1 fűzött
[AN 3642422] MARC

ANSEL
UTF-810119 /2016.
Brown, Henry Francis
Baptism through the centuries (magyar)
   Keresztség vagy keresztelő? / Henry Francis Brown ; [átd.] Alfred-Felix Vaucher ; [ford. Törcsvári Veronika]. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2016. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Bibliai utak, ISSN 1216-4135)
ISBN 978-963-89713-4-0 fűzött
keresztség - vallástörténet - kereszténység
23/28 *** 265.1
[AN 3639927]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2016.
Chan, Francis (1967-)
Crazy love (magyar)
   Őrült szeretet : lenyűgözött a rendíthetetlen Isten / Francis Chan és Danae Yankoski ; [ford. Jakó Rita]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-52466-7-8 fűzött : 2750,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3640761]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2016.
Dajczer, Tadeusz (1931-2009)
Rozważania o Eucharystii (magyar)
   Mindent Ő ad nekünk : elmélkedések az Eucharisztiáról / Tadeusz Dajczer ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 206 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 204.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-16-6 fűzött : 1500,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3639835]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2016.
Durvāsapāda
   Śri Durvāsapāda Krama Shaivizmus [elektronikus dok.] : a kashmiri tantrák realizációjának fokozatos útja. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Egyes szövegrészek szanszkrit nyelven is
ISBN 978-963-424-636-7
hinduizmus - elektronikus dokumentum
294.5
[AN 3635756]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2016.
   Emeljük föl szívünket! : görögkatolikus imakönyv / [kiad. a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Püspöki Hiv., 2011 [!2016]. - 383 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-88535-3-0 kötött
görög katolikus egyház - imakönyv
281.5.018.2 *** 243
[AN 3644993]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2016.
Görföl Tibor (1976-)
   Isten és a valóság : teológiai kisesszék / Görföl Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2016. - 131p. ; 20 cm. - (Coram Deo kortársak, ISSN 1789-204X)
ISBN 978-963-414-154-9 fűzött : 2490,- Ft
kereszténység - keresztény teológia
23/28
[AN 3640201]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2016.
   Isten népe az utolsó napokban : szombatiskolai tanulmányok 2016. második félévére / [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozg. Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2016]. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88190-2-4 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3640579]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2016.
   Keresztutak : Felvidék hitvallói a kommunista diktatúra idején / [... szerk. és vál. Fülöp G. András, Schwacz Györgyi]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2015. - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (Kárpát-haza füzetek, ISSN 2416-1136 ; 2.). (Invictus, ISSN 2416-1462)
Az Ipolynyéken, 2015. máj. 8-án "Felvidéki magyar papi sorsok a hontalanság és a kommunizmus időszakában" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Felvidék - mártír - kereszténység - vallásüldözés - állami terror - szocialista rendszer - 19. század - 20. század
272(439.22)"18/19" *** 272(437.6)"19" *** 323.282(439)"18/19" *** 323.282(437.6)"19" *** 322(47-62)
[AN 3641227]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2016.
   Kiállítási katalógus a magyar görög katolikus egyház kottás kiadványairól : Nyíregyháza, 2016. január 4. / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Hittud. Főisk., 2016. - [32] p. ; 21 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 33.)
Borítócím: A magyar görögkatolikus egyház kottás kiadványai : kiállítási katalógus, 2016. január 4-30.
Fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - egyházi énekeskönyv - kiállítási katalógus
281.5.018.2(439) *** 264 *** 245 *** 061.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 3639248]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2016.
   "Kincseiből régit és újat" : ünnepi kötet Gaál Endre 70. születésnapjára / [szerk. Frankó Tamás] ; [közread. az Esztergomi Hittudományi Főiskola]. - Esztergom : Esztergomi Hittud. Főisk., 2016. - 205, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89043-1-7 fűzött
bibliakutatás - emlékkönyv
22.01
[AN 3639840]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2016.
Kuhlman, Kathryn (1907-1976)
God can do it again (magyar)
   Isten ma is képes rá / Kathryn Kuhlman ; [ford. Botis Tamara]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-70-8 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - gyógyulás - memoár
244(0:82-94) *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3640786]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2016.
Lozano, Neal (1949-)
Resisting the devil (magyar)
   Álljatok ellen az ördögnek.. : a szabadítás katolikus szemmel : híd az ördögűzés és a kiengesztelődés szentsége között / Neal Lozano ; [ford. Szelenge Judit]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 214 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 202.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-20-3 fűzött : 1500,- Ft
démonológia
235.2 *** 248.221
[AN 3639860]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2016.
McDowell, Josh (1939-)
Givers, takers & other kinds of lovers (magyar)
   Neked milyen szerelem kell? / Josh McDowell & Paul Lewis ; [ford. Novák György] ; [... kiad. Timóteus Társaság Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társaság Alapítvány, [2016]. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89579-5-5 fűzött
nemi élet
241 *** 176
[AN 3644693]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2016.
McGrath, Alister E. (1953-)
Surprised by meaning (magyar)
   Meghökkentő értelem : a valóság értelmezéséről, tudományról és hitről / Alister E. McGrath ; [ford. Nádasdi Nóra és Jenei Péter]. - Budapest : Kálvin, 2016. - 215 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-206.
ISBN 978-963-558-327-0 fűzött : 1900,- Ft
vallás - tudomány
215
[AN 3639665]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2016.
   "...Mert irgalma örökkévaló" : tanulmánykötet, 2014-2016 / [szerk. Lukácsi Zoltán, Martos Levente Balázs] ; [közread. a] Győri Hittudományi Főiskola. - [Győr] : Győri Hittud. Főisk., [2016]. - 227 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88359-7-0 fűzött
kereszténység - emlékkönyv
23/28
[AN 3640197]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2016.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2016. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-951-2 fűzött : 450,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 3645675]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2016.
Muzslai Gábor
   Életre szóló igen / Muzslai Gábor, Muzslainé Nagy Etelka. - [Őrbottyán] : Muzslainé Nagy E., 2016. - 24 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-5810-3 fűzött
ISBN 963-12-5810-6
házasság - életvezetés
265.5 *** 613.865
[AN 3640791]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2016.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   "Tárt karokkal várnak ránk..." : életinterjú Nemeshegyi Péter jezsuitával / beszélgetőtárs Kiss Péter. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 284 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Arcélek, ISSN 2498-5260)
ISBN 978-963-8014-97-9 fűzött : 2900,- Ft
Nemeshegyi Péter (1923-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.5(439)(092)Nemeshegyi_P.(047.53)
[AN 3640500]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2016.
Nicolaus de Cusa (1401-1464)
De pace fidei (magyar)
   De pace fidei : a vallásbékéről / Nicolaus Cusanus ; [... ford. Dévény István]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2016. - 92 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5436-09-3 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-414-037-5)
ökumené - vallásfilozófia - középkori latin irodalom
261.8 *** 21 *** 871-96=945.11
[AN 3640320]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2016.
   Növeld bennünk irgalmadat : az isteni irgalmasság rózsafüzére és más imák, valamint gyakorlati tanácsok az irgalmasság rendkívüli jubileumi évére. - Szeged : Agapé, 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-458-399-8 fűzött
rózsafüzér - ima
243 *** 248.158
[AN 3640896]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2016.
Reuter, Christoph
Die schwarze Macht (magyar)
   Az Iszlám Állam : a fekete hatalom és a terror stratégiái / Christoph Reuter ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 574 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5617-63-8 fűzött : 4690,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - iszlám fundamentalizmus - történelem - terrorizmus - ezredforduló - 21. század
297(5-011)"200/201" *** 95-011"200/201" *** 323.285(5-011)"200/201"
[AN 3639223]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Íme, jön Istenetek : víz fakad a szomjazó földön : Ézsaiás 35,4-7 : REND igehirdetés Balatonfüreden : 2016. június 26. / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 47 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5523-15-1 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.1.07
[AN 3639987]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2016.
Szatmári Nóra
   Titkos angyali számkombináció : csodás üzenetekkel : hívd magadhoz az angyalod! / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Ezoterikus NetRend Kft., [2016]. - 153, [4] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-80428-4-0 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - angyal
235.1 *** 133.25
[AN 3644681]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2016.
Székely Zoltán (1970-)
   A győri bazilika : Szent László Látogatóközpont / [szöveg Székely Zoltán, Kiss Tamás] ; [kiad. a Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ]. - Győr : Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2016. - [15] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Győr - bazilika - keresztény művészet
246 *** 726.6(439-2Győr)
[AN 3640866]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2016.
   Szent Márton emlékezete : két kiállítás a Pannonhalmi Főapátság teremkönyvtárában, 2016. április 14 - 2016. november 11. / kiállításterv és -szervezés Ásványi Ilona ; [szöveg Ásványi Ilona és Madas Edit]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Tart.: Ernst-kódex : OSZK Cod. Lat. 431Þ; O beatum virum.. : 16-19. századi Szent Márton-témájú könyvek a Főkönyvtár gyűjteményében
ISBN 978-615-5576-06-5 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Magyarország - szent - 4. század - 12. század - kódex - kiállítási katalógus
235.3(092)Martin_de_Tours *** 091.14(439)Ernst-kódex *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 3640174]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2016.
Szikszai Szabolcs (1984-)
   Élethinta : utazás a világtól önmagunkig és önmagunktól Istenig : válogatás az Újragondoló blog írásaiból / Szikszai Szabolcs. - Budapest : Harmat, 2016. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-325-0 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3639438]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2016.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Jesus is my all in all (magyar)
   "Jézus az én mindenem mindenben" : Szent Kalkuttai Teréz anya kilencede / [szerk. és az előszót írta Brian Kolodiejchuk] ; [ford. Domokos Mónika Tünde]. - Budapest : Új Ember, 2016. - 52 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9674-22-6 fűzött : 450,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3646079]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2016.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 11. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-375-9 fűzött
hittankönyv
23/28(078)
[AN 3645752]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2016.
   Útikönyv : esztergom - mátraverebély-szentkúti gyalogos zarándoklat / [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - 4. átd. kiad. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2016. - 426 p. : ill., kotta ; 18 cm
Fűzött
Mátraverebély - katolikus egyház - zarándoklat - szent hely - egyházi énekeskönyv
245 *** 282 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 3644989]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2016.
   Útjelzők Istenhez [elektronikus dok.] / szerző "Útjelző" ; grafika ... Simon András. - 2. korrektúrázott, bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 27.3 MB). - [S.l.] : [Csizmás P.], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136482. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4448-9
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3636709]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10149 /2016.
Bartha Miklós (1848-1905)
   Kazár földön / Bartha Miklós ; [bev. tanulmány Botlik József] ; [kiad. a Lakiteleki Tölgy Alapítvány]. - Lakitelek : Lakiteleki Tölgy Alapítvány, 2016. - 16, [7], 110-297 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80472-1-0 fűzött
Kárpátalja - szociográfia - zsidóság - kárpátukránok - 19. század - századforduló
308(439.23)"187/189" *** 316.347(=924)(439.23)"187/189" *** 316.347(=875)(439.23)"187/189"
[AN 3640417]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2016.
Belső Nóra (1969-)
   Sosem késő : szerelem negyven felett / Belső Nóra. - Budapest : Jaffa, cop. 2016. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-40-4 fűzött : 3150,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3639226]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2016.
   Egyház, közösségépítés, értékteremtés : betekintés az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyedi támogatásaiból megvalósuló egyházi programokba és fejlesztésekbe, 2011-2015. - [Budapest] : EMMI, 2016. - 170 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - Erdély - állami támogatás - közösségfejlesztés - építés - egyház - 21. század
316.45(498.4)"200/201" *** 316.45(439)"200/201" *** 292/299(439) *** 338.246.027(439) *** 69 *** 28(439) *** 28(498.4)
[AN 3640649]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2016.
Fehér Katalin (1974-)
   Digitalizáció és új média : trendek, stratégiák, illusztrációk / Fehér Katalin. - Budapest : Akad. K., 2016. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 227-245.
ISBN 978-963-05-9714-2 fűzött
tömegkommunikáció - internet - digitális technika - információs társadalom
316.774 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 3640483]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2016.
   Hogyan működik? : elméleti oktatási segédanyag : oktató képeskönyv a hétköznapi élethez, a társadalom életébe való beilleszkedéshez ... - [Újlengyel] : Badtoro Kft., [2015]. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-4155-6 fűzött
Magyarország - társadalomismeret - oktatási segédlet
316.3(439)(078)
[AN 3639499]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2016.
Hoóz István (1928-)
   A demográfia oktatása a jogász- és közgazdászképzésben / Hoóz István ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2016. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-051-3 kötött
oktatástörténet - felsőoktatás - demográfia - statisztika
312 *** 311 *** 378(439)(091)
[AN 3639558]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2016.
Juhász Antal (1935-)
   Tanyák, tanyai emberek Szeged vidékén, 1964-2000 / Juhász Antal ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark, 2016. - 183 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-12-5474-7 kötött
Szeged - tanya - magyar néprajz - fényképalbum
316.334.55(439-2Szeged)(084.12) *** 39(=945.11)(439-2Szeged) *** 711.438(439-2Szeged)(084.12)
[AN 3640634]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2016.
Labbé, Brigitte (1960-)
Les chefs et les autres (magyar)
   A főnökök és a többiek / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 41, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 5.)
ISBN 978-963-314-092-5 kötött
társadalomismeret - mentálhigiénia - gyermekkönyv
316.3(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3640192]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2016.
Mérő László (1949-)
   Maga itt a tánctanár? [elektronikus dok.] : pszichológia, moralitás, játék és tudomány / Mérő László ; ill. M. Miltényi Miklós. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Tericum, [2015], cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136523. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-40-0
társadalmi viselkedés - erkölcs - elektronikus dokumentum
316.6 *** 17
[AN 3636981]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2016.
   Nincs új a nap alatt [elektronikus dok.] / Vincent & Vincent. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5596-01-8)
párkapcsolat - memoár - elektronikus dokumentum
316.472.4(0:82-94)
[AN 3636802]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2016.
   Párbeszéd és identitás : az alkotmányos identitás alapkérdései : Budapest, 2015. április 23-24. / [szerk. Sulyok Márton]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 167 p. ; 21 cm
A konferencia szerkeszett anyaga
Kötött
Magyarország - Európai Unió - identitás - alkotmányjog - jogharmonizáció - európai integráció
316.63 *** 342(439) *** 342(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3639152]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2016.
Pomogáts Béla (1934-)
   Válaszutak : erdélyi válaszutak : tanulmányok / Pomogáts Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-27-4 fűzött : 3000,- Ft
Erdély - Kárpát-medence - határon túli magyarság - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - magyar történelem - geopolitika - magyarság - 19. század - 20. század
316.347(=945.11)(498.4) *** 894.511(091)"18/19" *** 894.511(498)(091)"19" *** 943.9"19" *** 327(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191)
[AN 3639529]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2016.
Szabó Ildikó (1946-2016)
   Ahogy teltek az évek : emlékkönyv / Szabó Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 161 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-176-1 fűzött : 1990,- Ft
Szabó Ildikó (1946-2016)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - memoár
316(439)(092)Szabó_I.(0:82-94)
[AN 3640257]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2016.
   Tükör által : tanulmányok a nyelv, a kultúra, identitás témaköréből / szerk. Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 272 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2014 novemberében "Nyelv, kultúra, identitás" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-184-6 fűzött : 2990,- Ft
identitás - irodalomesztétika - nyelvészet - kultúra
316.63 *** 82.01 *** 008 *** 80
[AN 3640282]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10163 /2016.
Hallók Ákos
   Szia, van még egy jó viccem! : [több mint 1000 vicc a javából!]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2011. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-290-092-6 fűzött
vicc
398.94
[AN 3645102]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2016.
Hallók Ákos
   Van egy jó viccem!. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-9409-40-8 fűzött
vicc
398.94
[AN 3645100]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2016.
Kunos Ignác (1860-1945)
   Török mesevilág [elektronikus dok.] / gyűjtője és elmesélője Kunos Ignácz. - Szöveg (pdf : 134 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136610. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Spády, 1914, a Modern ifjusági könyvtár c. sorozat 7. tagjaként
ISBN 978-615-5572-22-7
törökök - gyermekirodalom - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=943.5)(02.053.2)
[AN 3637613]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2016.
Móricz Kálmán (1953-)
   Nagydobrony / Móricz Kálmán ; [a dalokat ... Árpa István és Ivaskovics József kottázta le]. - 3. kiad. - Budapest : HTSART, 2016. - 311 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 308-309.
ISBN 978-615-80411-4-0 fűzött
Nagydobrony - magyar néprajz - határon túli magyarság
39(=945.11)(477.87-2Nagydobrony)
[AN 3645764]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2016.
Nagy Ilona (1944-)
   A Grimm-meséktől a modern mondákig : folklorisztikai tanulmányok / Nagy Ilona ; szerk. Gulyás Judit. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK Néprajztud. Int., cop. 2015. - 301 p. : ill. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.: p. 277-301.
ISBN 978-963-414-127-3 fűzött : 2990,- Ft
mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21.001 *** 398.21(=00)
[AN 3640258]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2016.
   Tanításnak akármi szele : népmesekincsünk : népmeséink üzenetének kibontása / [összeáll.] Batta József Tamás ; [közread. az MPE Debreceni Élet Gyülekezete]. - [Debrecen] : MPE Debreceni Élet Gyülekezete, cop. 2015. - 399 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88779-5-6 fűzött
mesekutatás - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11) *** 398.21.001
[AN 3640877]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2016.
   Tudok egy jó viccet / [szerk. Szöllősi Péter]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-37-8 fűzött
vicc
398.94
[AN 3645098]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10170 /2016.
   Az 1949-es izraeli - transzjordániai fegyverszüneti tárgyalások dokumentumai / ford. és sajtó alá rend. Kádár József. - Szeged : JATEPress, 2016. - 101 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 97.)
Bibliogr.: p. 91-92. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Izrael - Jordánia - fegyverszünet - külpolitika - 1940-es évek - történelmi forrás
327(569.4)(569.5)"1949"(093) *** 341.382(569.4)(569.5)"1949"(093)
[AN 3640027]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2016.
Almási József
   Kell-e nekünk demokrácia? [elektronikus dok.] : a diktatúrának engedelmeskedni, a demokráciát tanulni kell / Almási József. - Szöveg (epub : 512 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-584-1
Magyarország - demokrácia - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
323(439)"198/201" *** 321.7
[AN 3636718]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2016.
Bartha Miklós (1848-1905)
   Válogatott nemzetpolitikai írások / Bartha Miklós ; [bev. tanulmány Botlik József] ; [kiad. a Lakiteleki Tölgy Alapítvány]. - Lakitelek : Lakiteleki Tölgy Alapítvány, 2016. - [208] pag. var. ; 24 cm
ISBN 978-615-80472-2-7 fűzött
Magyarország - nemzetiségi politika - nemzetiségi kérdés - századforduló - publicisztika
32(439)"189/190"(0:82-92) *** 323.15(=00)(439)"189/190"(0:82-92)
[AN 3640355]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2016.
Botlik József (1949-)
   A nemzetpolitikus Bartha Miklós (1848-1905) élete, munkássága és emlékezete / Botlik József ; [kiad. a Lakiteleki Tölgy Alapítvány]. - Lakitelek : Lakiteleki Tölgy Alapítvány, 2016. - CXXXVII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. CXXIX-CXXXVII.
ISBN 978-615-80472-0-3 fűzött
Bartha Miklós (1848-1905)
Magyarország - politikus - újságíró - 19. század - századforduló
32(439)(092)Bartha_M. *** 323.15(439)"187/190" *** 070(439)(092)Bartha_M.
[AN 3640347]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2016.
   "Elvándorlás és migráció a 21. században" : konferencia : ... Budapest ..., 2016. május 26. / [szerk. Fazakas Sándor] ; [rend., közread. a] Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottság. - Budapest : MEÖT Szociáletikai Biz., [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5876-9 fűzött
migráció - migrációs politika - iszlám - keresztény egyház - zsidó egyház - 21. század - konferencia-kiadvány
325.1(100)"20" *** 297 *** 23/28 *** 296 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3640734]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos expedíciói / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2006. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-00-0 fűzött
Németország - fasizmus - 20. század - okkultizmus
321.64(430)"193" *** 133 *** 329.18(430)
[AN 3645095]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2016.
Hautzinger Zoltán (1973-)
   Idegen a büntetőjogban / Hautzinger Zoltán. - Pécs : AndAnn, 2016. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89224-1-0 kötött
Magyarország - idegenrendészet - menedékjog - menekültügy - migráció - büntetőjog
325.14(439) *** 351.756(439)(094) *** 341.43(439) *** 343(439)
[AN 3639562]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2016.
   Népiblog : az elmúlt évek írásai, 2014-2016 / szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 306 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-141-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom története - népi mozgalom - belpolitika - művészeti élet - politológia - 20. század - publicisztika - blog
323(439)"19"(0:82-92) *** 894.511(091)"19"(0:82-92) *** 329.73(439)"19"(0:82-92) *** 943.9"19"(0:82-92) *** 7(439)"19"(0:82-92) *** 32.001
[AN 3640261]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2016.
Pankovits József (1941-)
   Itáliai barangolások / Pankovits József ; [közread. a] Magyar Lajos Alapítvány. - [Budapest] : Magyar L. Alapítvány, 2016. - 257 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5744-1 fűzött
Olaszország - politikatörténet - baloldali irányzat - 20. század - ezredforduló - memoár
329.14/.15(45)"196/199"(0:82-94) *** 323(45)"194/201"
[AN 3640351]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2016.
Pető Zoltán (1986-)
   Edmund Burke és kritikusai : egy XVIII. századi politikai elmélet esztétikája / Pető Zoltán. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2016. - 105 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 7.)
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-963-414-188-4 fűzött : 1990,- Ft
Burke, Edmund (1729-1797)
Anglia - politikai filozófia - politikus - 18. század
32.001(410)(092)Burke._E. *** 321.01
[AN 3640299]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2016.
   "A politikában és a szerelemben nincs mindig és nincs soha" : Antall József útja a miniszterelnökségig, 1932-1989 : dokumentumkötet : válogatás / [összeáll., a lábjegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Tóth Eszter Zsófia]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2015. - 124, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 2.)
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-615-5465-38-3 kötött : 2000,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - miniszterelnök - történész - 20. század - levelezés
32(439)(092)Antall_J.(044) *** 930.1(439)(092)Antall_J.(044)
[AN 3639241]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2016.
Sáringer János (1969-)
   Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához / Sáringer János. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2015-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - külpolitika - diplomáciatörténet - ezredforduló - történelmi forrás
327(439)"199"(093)
[AN 3639245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1990. május - 1990. december. - 2015. - 611 p. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 3.)
ISBN 978-615-5465-42-0 kötött : 4500,- Ft
[AN 3639246] MARC

ANSEL
UTF-810182 /2016.
   Shifting discourses on Central European histories / Slávka Otčenášová, Csaba Zahorán eds. ; [publ. by the] Terra Recognita Foundation. - Budapest : Terra Recognita Found., 2015. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89185-4-3 fűzött
Magyarország - Szlovákia - történelem - magyar történelem - kapcsolattörténet
327(437.6) *** 943.9 *** 943.76 *** 327(439)
[AN 3639521]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2016.
   Tanulmányok a Karib térségről / szerk. Horváth Emőke. - [Budapest] : L'Harmattan, 2016. - 163 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-148-8 fűzött : 2100,- Ft
Karib-tenger vidéke - geopolitika - történelem - politikatörténet - művelődéstörténet - helyismeret - vallástörténet
327(729) *** 908.729 *** 972.9 *** 930.85(729) *** 291(729)
[AN 3640263]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2016.
Varga Domokos György (1952-)
   Összegyűjtött írások [elektronikus dok.] : gondola.hu, 2005-2007 / Varga Domokos György. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest : [Varga D. Gy.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136795. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4889-0
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - publicisztika - elektronikus dokumentum
32(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3639416]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10185 /2016.
Bába Iván (1950-)
   Rendszerváltoztatás Magyarországon : egy történelmi pillanat leírása / Bába Iván. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2015. - 215 p. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-37-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás
943.9"198/199" *** 323(439)"198/199"
[AN 3639236]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2016.
Buzás Gergely (1965-)
   Mátyás, a reneszánsz király / Buzás Gergely. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8451-5 kötött : 1490,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"15" *** 930.85(439)"15"
[AN 3641358]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2016.
L'encyclopédie de l'humanité (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberiség történetének képes enciklopédiája / [ford. Aczél Ferenc, Horányi Krisztina]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 224, [4] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-5220-00-5 kötött : 4990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3644706]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2016.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   A "boldogító tudás" : Vásáry István életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., [2015]. - 146 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok ; 5.)
ISBN 978-963-89273-9-2 kötött : 3300,- Ft
Vásáry István (1945-)
Magyarország - nyelvész - történész - turkológia - akadémikus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század
930.1(439)(092)Vásáry_I. *** 80.001(439)(092)Vásáry_I. *** 809.43 *** 37(439)(092)Vásáry_I.
[AN 3640571]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2016.
   From polites to magos : studia György Németh sexagenario dedicata / [ed. Ádám Szabó]. - Budapest : Debrecen : Univ. of Debrecen Dep. of Ancient History, 2016. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 22.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-796-2 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - Pannonia - művelődéstörténet - régészet - emlékkönyv
930.85(37/38) *** 904(398.6)
[AN 3640614]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2016.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   Utak és démonok : Hankiss Elemér kérdez : Szilágyi Ákos, Romsics Ignác, Lengyel László, Kende Péter, Csányi Vilmos, Gombár Csaba, Várhegyi Éva, Standeisky Éva, Nova Eszter, Hankiss Elemér válaszol / [szerk. Standeisky Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8575-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - híres ember - tudós - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3641337]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2016.
Horváth Zsolt (1972-)
   A magyarok megátalkodott ellenségei / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 203, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-152-7 fűzött
Közép-Európa - magyar történelem - történelem - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 940-11"18/19"
[AN 3640812]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2016.
   Komárom : helytörténet a kezdetektől napjainkig / [szerk. Rabi Lenke, Számadó Emese, Turi Zsolt] ; [kiad. ... Klapka György Múzeum]. - 2. jav. kiad. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2016. - 280 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 276-278.
ISBN 978-615-5588-05-1 kötött
Komárom - Révkomárom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Komárom *** 943.76-2Komárom *** 908.439-2Komárom *** 908.437.6-2Komárom
[AN 3645618]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2016.
Kovács Béla
   Tomajmonostora története : II. rész / írta Kovács Béla ; kiad. Tomajmonostora Község Önkormányzata. - Tomajmonostora : Önkormányzat, 2012[!2016]. - 226 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 978-963-12-4908-8 fűzött
Tomajmonostora - helytörténet
943.9-2Tomajmonostora
[AN 3640805]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2016.
   Közelmúltunk körmendi nagyjai / [összeáll.] Kutrovácz Éva. - Körmend : Önkormányzat, 2015. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 29.)
Megj. a Körmenden, 2015-ben rendezett kiállítás katalógusaként
Körmend - híres ember - helyismeret - kiállítási katalógus
929(439-2Körmend) *** 908.439-2Körmend *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3641055]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2016.
Lovas Tiborné
   Tükörcserepek 2 : 62 éves portrék : a Békevárostól az európai városig / Lovas Tiborné. - [Kazincbarcika] : Litoplan Kft., [2016]. - 462 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5228-6 kötött
Kazincbarcika - helyismeret - helyi társadalom - életútinterjú
929(439-2Kazincbarcika)(047.53) *** 908.439-2Kazincbarcika(047.53)
[AN 3640655]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2016.
Móricz Péter (1979-)
Körmend és a Batthyányak évszázadai (angol)
   The centuries of Körmend and the Batthyány-family : exhibition guide / Péter Móricz, Zoltán Nagy ; [publ. by Culture Centre, Museum and Library Körmend]. - Körmend : Culture Centre, Mus. and Library Körmend, 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80467-2-5 fűzött
Batthyány család
Körmend - helytörténet - családtörténet - múzeumi kiadvány
943.9-2Körmend *** 929.52(439)Batthyány *** 069(439-2Körmend)
[AN 3640990]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2016.
Móricz Péter (1979-)
   Körmend és a Batthyányak évszázadai : kiállításvezető / Móricz Péter, Nagy Zoltán ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kulturális Közp., Múz. és Kvt., 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80467-1-8 fűzött
Batthyány család
Körmend - helytörténet - családtörténet - múzeumi kiadvány
943.9-2Körmend *** 929.52(439)Batthyány *** 069(439-2Körmend)
[AN 3640985]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2016.
Móricz Péter (1979-)
Körmend és a Batthyányak évszázadai (német)
   Die Jahrhunderte von Körmend und der Batthyány-famile : Ausstellungsführer / Péter Móricz, Zoltán Nagy ; [Hrsg.: Kulturzentrum, Museum und Bibliothek Körmend]. - Körmend : Kulturzentrum, Museum und Bibliothek Körmend, 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80467-3-2 fűzött
Batthyány család
Körmend - helytörténet - családtörténet - múzeumi kiadvány
943.9-2Körmend *** 929.52(439)Batthyány *** 069(439-2Körmend)
[AN 3640994]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2016.
Naszvadi Judith (1984-)
   A mi '56-unk / Naszvadi Judith ; [fotók Oravecz Dénes]. - Budapest : Figyelem K., 2016. - 259, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-26-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 3640323]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2016.
Patrick, Sean
Awakening your inner genius (magyar)
   Ébreszd fel a benned rejlő géniuszt [elektronikus dok.] / Sean Patrick ; ford. Tuboly Zoltán. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-10-0
művelődéstörténet - életvezetés - zsenialitás - elektronikus dokumentum
930.85(100) *** 613.865 *** 159.924
[AN 3636765]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2016.
Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin (1720-1779)
   "Semmi újságot írni nem tudok" : Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin levelezése / sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Berecz Ágnes. - Budapest : Ráday Gyűjt. : Balassi, cop. 2016. - 319 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 14.)
ISBN 978-963-506-973-6 fűzött : 3100,- Ft
Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin (1720-1779)
Magyarország - hétköznapi élet - 18. század - levelezés
929(439)Ráday_G.-né_Szentpéteri_K.(044)
[AN 3639904]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2016.
Rosselli, Alessandro (1955-)
   La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano, 1933-1939 / Alessandro Rosselli. - Szeged : JATEPress, 2016. - 187 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-187.
ISBN 978-963-315-283-6 fűzött
Mussolini, Benito (1883-1945)
Olaszország - történelem - politikatörténet - belpolitika - 1930-as évek - politikus
945"193" *** 323(45)"193" *** 32(45)(092)Mussolini,_B.
[AN 3639893]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2016.
Salamon Gábor
   A mi Dunánk emlékezete / Salamon Gábor. - Dunaszekcső : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 333, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Dunaszekcsői életképek ; 2.)
Az utószó német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4830-2 fűzött
Dunaszekcső - vízi közlekedés - közlekedéstörténet - helytörténet
943.9-2Dunaszekcső *** 656.62(439-2Dunaszekcső)(091)
[AN 3639126]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2016.
Torma Attila (1950-)
   Győr városa az I. világháború alatt / Torma Attila ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2016. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88979-8-5 fűzött
Győr - helytörténet - első világháború
943.9-2Győr"1914/1918"
[AN 3640179]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2016.
Türk Attila Antal (1973-)
   Régészeti és természettudományi adatok a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez = Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung / Türk Attila, Lőrinczy Gábor ; [közrem.] Marcsik Antónia. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 486 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 4.). (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 4.)
A függelék váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9911-80-2 kötött
Dél-Alföld - régészet - temető - 10. század - lelet
904(439Dél-Alföld)"09" *** 718(439Dél-Alföld)"09"
[AN 3639638]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2016.
Ungvári Tamás (1930-)
   Felperzselt ország : sorsfordító évek emlékiratai / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2016. - 295 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-638-7 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - magyar történelem - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - antiszemitizmus - holokauszt - 1940-es évek - Horthy-korszak - második világháború
943.9"194" *** 894.511(092)"194" *** 323.12(=924)(439)"193/194"
[AN 3640980]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2016.
Várkonyi Gábor (1962-)
   Báthory Erzsébet : bűnös vagy áldozat? / Várkonyi Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8453-9 kötött : 1490,- Ft
Báthory Erzsébet (1560-1614)
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - jogeset - 16. század - 17. század
929(439)Báthory_E. *** 34.096(439)"161" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3641367]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10208 /2016.
   Az én Debrecenem. - Debrecen : TKK, [2016]. - 94 p. : ill., részben színes ; 15x16 cm
ISBN 978-615-5625-53-4 kötött
Debrecen - helyismeret
908.439-2Debrecen
[AN 3645010]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2016.
Florence & Siena (magyar)
   Firenze és Siena / [főszerk. Siân Lezard] ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-8419-5 kötött : 5800,- Ft
Firenze - Siena - útikönyv
914.5-2Firenze(036) *** 914.5-2Siena(036)
[AN 3639908]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2016.
Gyárfás Endre (1936-)
   Alsóörs, szeretünk.. / Gyárfás Endre ; Somos Zsuzsa rajz. ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2016. - 42, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5867-7 kötött
Alsóörs - helyismeret - magyar irodalom - elbeszélés
908.439-2Alsóőrs(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3639621]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2016.
Pintér Pálné
   Vadregényes balatoni tündérmesék / Pintér Pálné ; [ill. Rékassy Eszter]. - [Tihany] : Tihanyi Legenda Kft., 2016. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3345-5)
Balaton - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
908.439(285.2Balaton) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3645843]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2016.
   A régi pesti városfal mentén / [szerk. Saly Noémi]. - [Budapest] : Fekete Sas : BVE, cop. 2015. - 278 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Budapesti kultúrtörténeti séták, ISSN 2061-3431 ; 2.)
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-615-5568-12-1 fűzött : 3200,- Ft
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 3645135]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2016.
Soltész Béla (1981-)
   Hátizsákkal Brazíliában : [kalandos útikalauz Riótól az Amazonasig] / Soltész Béla. - Budapest : Európa, 2016. - 321, [4] p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-405-404-7 fűzött : 3990,- Ft
Brazília - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.81(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3641376]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2016.
   Tájak, korok, múzeumok aranykönyve, 1977-2015 / [szerk. Sipos Katalin] ; [kiad. a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület]. - Budapest : TKM Egyes., [2016]. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-554-578-0 fűzött
Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület
Magyarország - egyesület - természetjárás - helyismeret - kultúra
908.439 *** 796.5(439) *** 008(439) *** 061.2(439)
[AN 3640551]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10215 /2016.
   2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről a 2013. évi V. törvény (Ptk) vonatkozó részeivel továbbá a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, 454/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, 18/2015 (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. - Győr : Edutax, 2016. - 212 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: A munka törvénykönyve és a Ptk kapcsolódó szabályai
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094) *** 347(439)(094)
[AN 3640190]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2016.
   2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről a 2013. évi V. törvény (Ptk) vonatkozó részeivel továbbá a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, 454/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, 18/2015 (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. - Budapest : Pannonwork, [2016]. - 212 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: A munka törvénykönyve és a Ptk kapcsolódó szabályai, 2016
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094) *** 347(439)(094)
[AN 3640182]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2016.
   'De lege ferenda' : válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerk. Pogácsás Anett [et al.]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2016. - 451 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-277-5 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3639251]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2016.
   Decem anni in Europaea Unione V : tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből / szerk. Róth Erika. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2016. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-08-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - büntetőjog
343(439) *** 343(4-62)
[AN 3639518]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2016.
Gárdos István
   Kié a pénzem? : a pénz dologi jogi vizsgálata / Gárdos István. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 247 p. ; 22 cm
Lezárva: 2016. márc. 31. - Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-295-577-3 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - dologi jog - tulajdonjog - pénzeszköz - útmutató
347.7(439)(036) *** 336.74(439)(036) *** 347.2(439)(036)
[AN 3640986]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2016.
Horváth István (1962-)
   Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár magyarázatokkal ellátva / [Horváth István, Szladovnyik Krisztina]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 202 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-33-8 fűzött
Magyarország - munkajog - polgári jog - iratminta
349.2(439)(094)(083.76) *** 347(439)(094)(083.76)
[AN 3641092]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2016.
   Iratok az Igazságügyi Minisztérium történetéből, 1944-1990 / [szerk. Révész Béla]. - [Budapest] : Igazságügyi Min. : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 3 db (1347 p.) : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország. Igazságügyi Minisztérium
Magyarország - igazságügyi minisztérium - történelmi forrás
354.51(439)(094)
[AN 3639141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1944-1956. - 443 p.
ISBN 978-615-5269-83-7
[AN 3639145] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1957-1977. - p. 452-915.
ISBN 978-615-5269-85-1
[AN 3639149] MARC

ANSEL
UTF-8


   , 1978-1990. - p. 924-1347.
ISBN 978-615-5269-86-8
[AN 3639150] MARC

ANSEL
UTF-810222 /2016.
   Egy jobb világot hátrahagyni.. : tanulmányok Korinek László professzor tiszteletére / [szerk. Finszter Géza, Kőhalmi László, Végh Zsuzsanna] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2016. - 654 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-429-035-3 kötött
kriminológia - régészet - emlékkönyv
343.9 *** 904
[AN 3639575]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2016.
   Kommentár a közbeszerzési törvényhez : kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez / szerk. Dezső Attila. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 943 p. ; 25 cm
Lezárva: 2016. máj. 1.
ISBN 978-963-295-579-7 kötött
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3640615]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2016.
Lesetár Péter
   Bírósági, hatósági tolmácsolás és szakfordítás : kommentár a tolmácsolásra és szakfordításra vonatkozó jogszabályhelyekhez : hetvenhét aforizma a gyakorló tolmács számára / Lesetár Péter. - [Budapest] : [Lesetár P.], cop. 2016. - 199 p. ; 23 cm
Lezárva: 2016. febr. 21. - Bibliogr.: p. 191-[200].
ISBN 978-963-12-4443-4 fűzött
Magyarország - bírósági eljárás - hatóság - jogi szabályozás - fordítás - útmutató
347.9(439) *** 35(439) *** 82.03 *** 651.926(439)(094)(036)
[AN 3640344]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2016.
Make it work (magyar)
   Út a sikerhez [elektronikus dok.] : hatékony LMBTQI-érdekérvényesítés hat lépésben / ... írta Aengus Carroll ; ... ford. és összeáll. Karsay Dodó ; [közread. a] Magyar LMBT Szövetség. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : M. LMBT Szövets., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136530. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4175-4
Magyarország - emberi jogok védelme - nemi szerep orientáció - útmutató - elektronikus dokumentum
342.7(439)(036) *** 342.72/.73
[AN 3637038]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2016.
Mészáros Ferenc
   Az ingatlanértékesítés sikerkalauza : így add el az ingatlanod! : őszinte gondolatok és válaszok a hazai ingatlanértékesítésről / Mészáros Ferenc. - Budapest : Rétköz Vagyonértékelő Kft., 2016. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Ingatlanos könyv
ISBN 978-963-12-5497-6 fűzött
Magyarország - ingatlanközvetítés - ingatlan - eladás - útmutató
347.214.2(439)(036)
[AN 3640488]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2016.
   A munkát nem lehet eltitkolni : tiszteletkötet Tremmel Flórián professor emeritus 75. születésnapjára / [szerk. Fenyvesi Csaba, Herke Csongor] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2016. - 101 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-047-6 fűzött
Magyarország - kriminalisztika - büntetőeljárás - eljárásjog - emlékkönyv
343.98 *** 343.1(439)
[AN 3639681]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2016.
Rák Viktor
   Kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelethez : kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez / Rák Viktor. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 375 p. : ill. ; 19 cm
Lezárva: 2016. márc. 10. - Bibliogr.: p. 365-375.
ISBN 978-963-295-571-1 fűzött
Európai Unió - polgári eljárás - meghagyás - útmutató
347.919(4-62)(036)
[AN 3640928]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2016.
Sólyom Péter (1976-)
   Jogászi módszer és politika : fejezetek a német közjogtudomány történetéből / Sólyom Péter. - Budapest : Gondolat, 2016. - 197 p. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 978-963-693-650-1 fűzött : 2500,- Ft
Németország - Ausztria - közjog - államjog - jogfilozófia - jogelmélet
342(430) *** 342(436) *** 34.01
[AN 3640133]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2016.
   Suum cuique : ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Fejes Zsuzsanna, Török Bernát. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2016. - 770 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 60.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
V.
 (hibás ISBN 978-615-5411-35-9)
jogtudomány - államelmélet - emlékkönyv
34 *** 321.01
[AN 3639130]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2016.
   Számadás az Alaptörvényről : tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak tollából / [szerk. Balogh Elemér]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 672 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 623-672.
Kötött
Magyarország - alkotmányjog - jogtudomány
342.4(439) *** 34(100)
[AN 3639127]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2016.
   Az UNESCO fennállása 70. évfordulójának emlékére / [szerk. Hudecz Bálint] ; [közread. az] UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága. - [Budapest] : UNESCO M. Nemz. Biz., cop. 2016. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7364-03-7 kötött
UNESCO
nemzetközi szervezet - tudomány - kultúra
341.16 *** 001
[AN 3639993]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10233 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   A legyőzhetetlen farkasfalka / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-17-0 fűzött
Németország. Kriegsmarine
Németország - hadtörténet - katonai egység története - tengeralattjáró - második világháború
355.49(430)"1939/1945"
[AN 3645104]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2016.
Horthy László (1899-1973)
   Monte Grappától a tengerig : olasz front, albániai fogolytábor / Horthy László. - [Pilisszentiván] : Fríg K., 2016. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9836-34-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - katona - első világháború - memoár
355(439)(092)Horthy_L.(0:82-94)
[AN 3640545]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2016.
Horváth Zsolt (1972-)
   A Harmadik Birodalom páncélos hadműveletei / Karl-Dietrich Wolff. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-168-8 fűzött
Németország - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 358.119(430)"1939/1945"
[AN 3640815]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2016.
Hovári Éva
   Táborjáró kisbaka : honvédelmi ismeretek és játékos feladatok 10-14 éves gyerekeknek / [Hovári Éva, Kiss Dezső]. - [Budapest] : Zrínyi, 2016. - [50] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
Fűzött : 2000,- Ft
honvédelem - haderő - ifjúsági könyv - foglalkoztatókönyv
355(02.053.2) *** 087.5
[AN 3641269]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8381-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3640368] MARC

ANSEL
UTF-810238 /2016.
Nyitray György
   A szállító zászlóalj [elektronikus dok.] : egy magyar katona Irakban / Nyitray György. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-92-1
Irak - katonai egység története - hadtáp - hadtörténet - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
355.69(439)"200"(0:82-94) *** 355.48(567)"2003/2004"(0:82-94)
[AN 3636799]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2016.
Pálffy Géza (1971-)
   Zrínyi Miklós nagy napja : az 1663-1664. évi török háború egyik meghatározó eseménye: a vati hadimustra 1663. szeptember 17-én : a szigetvári hős halála 450. és dédunokája, az első magyar tábornok kinevezése 370. évfordulójának emlékére / Pálffy Géza ; [közread. az] MTA BTK Történettudományi Intézet, Jókai Mór Városi Könyvtár. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA BTK TTI ; Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 58 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9818-43-9 fűzött : 500,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - Vát - hadtörténet - haderő - hadvezér - nemesi felkelés - katonai szemle - 17. század
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 355.48(439)"166" *** 355.211(439-2Vát)"1663"
[AN 3645962]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2016.
Számvéber Norbert (1975-)
   Combat history of the Panzer-Abteilung 103 : September 1943 - August 1944 / Norbert Számvéber ; [transl. by Tímea Tóthné Vágó]. - Keszthely : PeKo Publ., 2016. - 118 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-5583-01-8 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzer-Abteilung (103.)
Németország - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - második világháború - történelmi forrás
355.48(430)"1943/1944" *** 358.119(430)"1943/1944"(093) *** 355.486(430)"1943/1944"(093)
[AN 3639458]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10241 /2016.
Kasza Tamás (1974-)
   A vezető, akit követnek : hogyan építs fel egy értékesítési csapatot? / Kasza Tamás. - Dunakeszi : Négy Évszak Training Kft., [2016]. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-3-7 fűzött : 5000,- Ft
vezetéstudomány - munkalélektan
65.013 *** 65.012.4
[AN 3640627]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2016.
Keller, Gary
The one thing (magyar)
   Az egyetlen dolog / írta Gary Keller és Jay Papasan ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2016. - 217 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat ; 11.)
Borítócím: Az 1etlen dolog
ISBN 978-615-5263-28-6 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - siker
65.013 *** 613.865
[AN 3639655]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10243 /2016.
Ávár Mónika
   Állami és európai uniós támogatások elszámolása : számvitel, adózás, jogi háttér / [Ávár Mónika, Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 151 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-34-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - adójog - számvitel
338.246.027(4-62) *** 338.246.027(439) *** 336.2(4-62) *** 336.2(439) *** 657(439)
[AN 3641100]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2016.
Berényi Mariann
   Transzferár a gyakorlatban, 2015 : transzferaudit, avagy a kapcsolt vállalkozások adókockázat-csökkentése / [Berényi Mariann]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Bibliogr.: p. 198-[200].
ISBN 978-615-5085-17-8 fűzött
Magyarország - ár - vállalkozás - együttműködés - adózás - útmutató
658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 338.534 *** 336.2(439)(036)
[AN 3641080]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2016.
Berényi Mariann
   Transzferár a gyakorlatban : transzferaudit, avagy a kapcsolt vállalkozások adókockázat-csökkentése / [Berényi Mariann]. - Budapest : Vezinfó, 2016. - 224 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-615-5085-36-9 fűzött
Magyarország - ár - vállalkozás - együttműködés - adózás - útmutató
658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 338.534 *** 336.2(439)(036)
[AN 3641107]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2016.
   Beszállítói kisokos / [fel. szerk. Sarkadi Nagy Emília]. - Dorog : Orsz. Fémipari Ipartest., 2016. - 136 p. ; 21 cm. - (OFI kiadványok, ISSN 2498-6283)
Fűzött
üzemgazdaságtan - vállalati együttműködés - bedolgozó munka - fémipar
658.1 *** 334.752 *** 621.7/.9
[AN 3639743]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2016.
Gelei Andrea (1966-)
   Üzleti kapcsolatok kutatása / Gelei Andrea, Dobos Imre, Bódi-Schubert Anikó. - Budapest : Akad. K., 2016. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9713-5 fűzött
üzleti élet - együttműködés - társadalmi kapcsolat - humánerőforrás-menedzsment
658.3 *** 658.1.012.65 *** 316.47
[AN 3640486]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2016.
Gottgeisl Rita
   Nonprofit szervezetek működése, számvitele és adózása, 2015 : civil törvény a gyakorlatban / Gottgeisl Rita, Láng Noémi. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-13-0 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - adózás - számvitel - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 657
[AN 3641071]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2016.
Jackson, Dean
Breakthrough DNA (magyar)
   A 8 profit aktivátor : hogyan érd el, hogy vevőid folyamatosan újravásároljanak és örömmel továbbajánljanak téged? / írta Dean Jackson ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2016. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Kisvállalati marketing sorozat, ISSN 2063-1014 ; 5.)
ISBN 978-615-5263-29-3 fűzött : 3990,- Ft
eladás - marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3639651]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2016.
Kampfner, John
The rich (magyar)
   Gazdagok : a pénz, a siker és a hatalom 2000 éves története / John Kampfner ; [ford. Kállai Tibor és Marton Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 613 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 583-599.
ISBN 978-615-5283-82-6 fűzött : 4490,- Ft
gazdag - pénzügy - művelődéstörténet
336.7(100)(091) *** 930.85(100) *** 316.334.23(100)
[AN 3641142]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2016.
Karácsony Imréné
   Kedvezményes juttatások, költségtérítések, adókedvezmények, 2015 / [Karácsony Imréné, Surányi Imréné]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 219 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-18-5 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adókedvezmény - útmutató
336.2.027.55(439)(036)
[AN 3641086]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2016.
Kelemen László
   Számlázási segédlet a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások 2015. július 1-je utáni számlázásához / [szerző Kelemen László]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 68 p. : ill. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár, ISSN 2498-7506)
ISBN 978-615-5085-22-2 fűzött
Magyarország - számvitel - könyvviteli szolgáltatás - gazdasági ellenőrzés - mérlegkimutatás - adótanácsadás - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 657 *** 657.6 *** 336.2
[AN 3640948]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2016.
Kuti Mónika
   Financial analysis / Kuti Mónika ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2016. - 119 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-963-429-036-0 kötött
gazdasági elemzés - pénzügy - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.14(075.8)
[AN 3639680]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2016.
Léhner Zsuzsanna
   Devizahitel - problémák és megoldások [elektronikus dok.] / Léhner Zsuzsanna, Mándli Ádám. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Dunaharaszti] : Flower-Power K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136448. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1605-9
Magyarország - hitelügy - deviza - pénzügyi jog - bankügylet - útmutató - elektronikus dokumentum
336.77(439)(036) *** 347.74(439)(036) *** 336.74
[AN 3636491]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2016.
Nagy Mariann (1965-)
   Agrárrégiók Magyarországon a 20. század elején [elektronikus dok.] / Nagy Mariann ; kiad. a PTE Történettudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 42.1 MB). - Pécs : PTE TTI, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136528. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-985-0
Magyarország - agrártörténet - századforduló - regionális gazdaság - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
332.1(439)"190"(083.41) *** 338.43(439)"190"(083.41)
[AN 3636999]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2016.
Polgár Éva Katalin
   A monetáris politika elméleti és gyakorlati alapjai [elektronikus dok.] / Polgár Éva Katalin, Novák Zsuzsanna ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136440. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-617-2
monetáris politika - makroökonómia - elektronikus dokumentum
338.2 *** 330.101.541 *** 336.7
[AN 3636434]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2016.
Siklósi Ágnes
   Könyvvezetés és beszámolókészítés : számviteli feladatok a gyakorlatban (új OKJ szerint) : T08/2010 : a Mérlegképes könyvelő, a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, a Vállalkozási bérügyintéző képzés tankönyve / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2016. - 546 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 546.
ISBN 978-963-638-508-8 fűzött : 4990,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3645057]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2016.
Szaniszló Ági
   Keep calm & nyomás London! / Szaniszló Ági. - Budapest : Figyelem K., 2016. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-58-2 fűzött : 2999,- Ft
London - külföldi munkavállalás - helyismeret - útmutató
331.556.46(410-2London)(=945.11) *** 908.410-2London *** 331.556.46(100)(036)
[AN 3640319]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2016.
   Szemelvények a Soproni Kamara 4 éves tevékenységéből, 2012-2016. - [Sopron] : Soproni Keresk. és Iparkamara, 2016. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
Sopron - iparkamara - kereskedelmi kamara - 21. század
334.788(439-2Sopron)"201"
[AN 3640262]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2016.
Tóth-Újvári Dénes (1985-)
   Munkavadászat [elektronikus dok.] : tanulmány a hatékony munkakeresésről / Tóth-Újvári Dénes. - Szöveg (epub : 510 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-576-6
álláskeresés - útmutató - elektronikus dokumentum
331.535(036)
[AN 3636730]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2016.
Vira Sándor
   Áfa-ellenőrzés, 2015 : kötelező olvasmány NAV-ellenőrzés előtt / Vira Sándor. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 116 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-14-7 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adóztatás - adóellenőrzés - útmutató
336.22(439)(036) *** 336.2.026(439) *** 336.2.027(439)
[AN 3641073]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10262 /2016.
Van Mieghem, John
   Szent Erzsébet Otthon harminc éve és... még = Thirty years Szent Erzsébet Otthon and... more / John Van Mieghem, Zsuzsanna Szalai, Bertalan Radnai. - [Budapest] : Dekameron, [2016]. - 101 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5072-29-1 kötött
Szent Erzsébet Otthon (Ipolytölgyes)
Ipolytölgyes - szociális intézmény - katolikus egyház - gondozás - fogyatékos
364.044.66(439-2Ipolytölgyes) *** 364.65-056.26 *** 364.65-056.37
[AN 3639512]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10263 /2016.
   Az 50 éves Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, Valéria Dienes Grundschule jubileumi évkönyve : [1966-2016] / [szerk. Simon Andrea] ; [közread. a ... Tehetségekért Alapítvány]. - Szekszárd : Szekszárdi Dienes V. Ált. Isk. : Tehetségekért Alapítvány, 2016. - 223 p. : ill., főként színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: 50 éves a mi iskolánk : a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, Valéria Dienes Grundschule jubileumi évkönyve. - Váltakozva magyar és német nyelven
Kötött
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Szekszárd - iskolatörténet - általános iskola - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek
373.3(439-2Szekszárd)(091) *** 376.7(=30)(439-2Szekszárd)
[AN 3639747]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2016.
Berényi Eszter
   Az autonómiától a szelekcióig : az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában / Berényi Eszter. - Budapest : Gondolat, 2016. - 144 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 32.)
Bibliogr.: p. 113-118.
ISBN 978-963-693-675-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - civil társadalom - beiratkozás oktatási intézménybe - döntés - ezredforduló
37.014.53(439)"199/201" *** 371.212
[AN 3639830]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2016.
   Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései : zenepedagógiai tanulmányok / [szerk. Dsupin Borbála, Hovánszki Jánosné]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-582-7 fűzött
zenepedagógia - művészeti nevelés - óvodai nevelés
371.3:78 *** 37.036 *** 372.3
[AN 3639583]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2016.
Erdősi István
   A szakmunkásképzés és a szakközépiskolai oktatás története Balatonfűzfőn / Erdősi István, Jáger Ferenc. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2016. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek, ISSN 2498-4728 ; 10.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium (Balatonfűzfő)
Balatonfűzfő - szakképzés - oktatástörténet - szakközépiskola - iskolatörténet
373.6(439-2Balatonfűzfő)(091) *** 377(439-2Balatonfűzfő)(091)
[AN 3639619]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2016.
Farkas Ottó (1930-)
   Ifjan, éretten, idősen : 85 kérdés - válasz nyolc és fél évtizedről / Farkas Ottó ; beszélgetőtárs Tóth László. - Miskolc : Market Place Solutions Kft., 2016. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5251-4 fűzött
Farkas Ottó (1930-)
Magyarország - egyetemi tanár - mérnök - vaskohászat - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Farkas_O.(047.53) *** 669.1(439)(092)Farkas_O.(047.53)
[AN 3640342]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2016.
Jancsák Csaba (1972-)
   "So keres, SZKRSZ?" [elektronikus dok.] : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben / Jancsák Csaba. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136537. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-43-8
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
Szeged - szakkollégium - egyetemi hallgató - cigányság - 21. század - szociológiai vizsgálat - elektronikus dokumentum
378.187.5(439-2Szeged)"201" *** 378.18(=914.99)(439-2Szeged)"201"
[AN 3637076]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2016.
   Jubileumi évkönyv : Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola : épület- és iskolatörténet, 1956-2016 / [szerk. Heizer Zoltánné, Nagy István, Nemes István]. - [Pápa] : Pápai Erkel F. Ének-Zenei Ált. Isk., 2016. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Iskolánk 60 éves : a Jubileumi évkönyv DVD melléklete
Fűzött
Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola
Pápa - általános iskola - zeneiskola - iskolatörténet - iskolaépület - audiovizuális dokumentum
373.3:78(439-2Pápa)(091) *** 727.113(439-2Pápa)
[AN 3639745]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2016.
Kohn, Alfie
Unconditional parenting (magyar)
   Szülők feltétel nélkül : gyereknevelés jutalmazás és büntetés helyett szeretettel és észérvekkel / Alfie Kohn ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 351 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára)
Bibliogr.: p. 303-320.
ISBN 978-615-5609-20-6 fűzött : 3150,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3639186]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2016.
   A Kolping iskolák évkönyve : a Szekszárdi Kolping Iskola alapításának 25. és a Nagybajomi Kolping Iskola alapításának 10. évfordulójára. - Szekszárd : Szekszárdi Kolping Katolikus Ált. Isk., Szakképző Isk., és Művészeti Isk. ; Nagybajom : Nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Isk. és Koll., 2016. - 97 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Szekszárdi Kolping Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium
Szekszárd - Nagybajom - egyházi iskola - általános iskola - szakiskola - művészeti iskola - kollégium
373.3(439-2Szekszárd) *** 373.6(439-2Szekszárd) *** 373.3:7(439-2Szekszárd) *** 373.6(439-2Nagybajom) *** 37.018.3(439-2Nagybajom)
[AN 3641204]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2016.
Szécsényi András (1979-)
   A korszellem hálójában : az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon, 1935-1944 / Szécsényi András. - Budapest : Gondolat, 2016. - 358, [3] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 338-352.
ISBN 978-963-693-683-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Európa - magyar történelem - munkaszolgálat - önkéntes munka - munkatábor - egyetemi hallgató - Horthy-korszak - második világháború
378.18(439)"193/194" *** 943.9"193/194" *** 331.102.2(439)"193/194" *** 355.241.4(439)"193/194"
[AN 3640128]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2016.
   Szeretetkönyv, mely készült az evangélikus óvódánk alapításának 25. évfordulója, valamint az új óvodaépületünk átadása alkalmából, 1991-2016 / [szerk. Hallgatóné Hajnal Judit, Kovács-Tolnai Zita, Párizs-Birnbauer Mónika] ; [közread. a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda]. - Győr : Péterfy S. Evangélikus Gimn., Ált. Isk. és Óvoda, [2016]. - 133 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Szeretetkönyv, Evangélikus Óvoda, Győr, 1991-2016. - Gerinccím: Péterfy - Győr, 1991-2016
Fűzött
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda (Győr)
Győr - óvoda
373.24(439-2Győr)
[AN 3640188]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2016.
Tóth Béla (1913-2009)
   Egy fiúgyermek irodalmi érdeklődésének alakulása 2-10 éves koráig : irodalompszichológiai napló / Tóth Béla. - Budapest : [Tóth Cs.], 2016. - 376 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4265-2 fűzött : 2800,- Ft
gyermeknevelés - művészeti nevelés - olvasáslélektan - napló
37.018.1(0:82-94) *** 37.036(0:82-94) *** 028(0:82-94)
[AN 3640277]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2016.
Varga József
   Ki volt Scherer Gyula? / Varga József ; [közread. Kapuvár Város Önkormányzata]. - Győr ; [Kapuvár] : Kapuvár Város Önkormányzata, 2016. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-247.
ISBN 978-963-12-5899-8 fűzött
Scherer Gyula (1860-1951)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század
37(439)(092)Scherer_Gy.
[AN 3640275]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10276 /2016.
Burján Eszter
   Lépésről lépésre [elektronikus dok.] : kenterbe verő kontúrozás mindentudó / Burján Eszter. - Szöveg (pdf : 922 KB). - [S.l.] : [s.n.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136793. - Működési követelmények: Adobe Reader
üvegfestés - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 748
[AN 3639411]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2016.
Burján Eszter
   Üvegfestés ötlettár [elektronikus dok.] : "ajándékkészítő generátor" / Burján Eszter. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [S.l.] : [s.n.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136468. - Működési követelmények: Adobe Reader
üvegfestés - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 748
[AN 3636625]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2016.
Burján Eszter
   Az üvegfestés színkeverési kisokosa [elektronikus dok.] / Burján Eszter. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [S.l.] : [s.n.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136794. - Működési követelmények: Adobe Reader
üvegfestés - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 748
[AN 3639414]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2016.
Eder, Elke
Eleganter Schmuck aus Aludraht (magyar)
   Drótékszerek : gyűrűk, nyakláncok, karkötők, függők / Elke Eder ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 113.)
ISBN 978-963-278-476-2 fűzött : 1995,- Ft
ékszer - huzal - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2 *** 745.55
[AN 3640207]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2016.
Gara Mari
   Kézműves ötletek kicsiknek / Gara Mari. - Budapest : Cser K., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 114.)
ISBN 978-963-278-479-3 fűzött : 1995,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3640227]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2016.
Győr Béla (1963-)
   Katonáink az újkori olimpiai játékokon : a XXXI. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére, 2016 / [írta és összeáll. Győr Béla ...] ; [kiad. az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság]. - [Budapest] : MH vitéz Szurmay S. Budapest Helyőrség Dandár Kult. és Rekreációs Ig., [2016]. - [30] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - sporttörténet - sportoló - olimpikon - katonatiszt - 20. század - 21. század
796.032(439)(092) *** 355(439)(092) *** 796(439)(092)
[AN 3640924]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2016.
Győrffy-Villám András (1948-)
   Lovasok könyve : Örkénytábortól Monty Robertsig / Győrffy-Villám András ; [közread. a] Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület. - Tapolca : Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyes., 2016. - 299 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5857-8 kötött
lovaglás
798.2
[AN 3639613]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2016.
Hornyák Balázs
   Worldless adventures [elektronikus dok.] / Hornyák Balázs. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - [Nyíregyháza] : Hornyák B., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-4887-6
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3635824]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2016.
Liesens, Léonard
Endurance (magyar)
   Távlovaglás : a kitartás bajnokai / Léonard Liesens. - Pécs : Bia-Horse, 2016. - 350 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Mihók Zsuzsanna
ISBN 978-615-80013-1-1 fűzött
lovaglás
798.2
[AN 3641339]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2016.
   A magyar háztartások sportfogyasztási szokásainak felmérése [elektronikus dok.] / Kovács Antal [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136477. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-983-6
Magyarország - társadalomstatisztika - szabadidősport - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
796.035(439)"201"(083.41)
[AN 3636669]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2016.
   Reflektált amnézia : a kelebiai sport története / összeáll., szerk. Kovács Marcell ; kiad. Kelebiai Levente Sport Egyesület. - 2. jav., bőv. kiad. - Kelebia : Kelebiai Levente Sport Egyes., 2016. - 221 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1110-8 fűzött : 2500,- Ft
Kelebia - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Kelebia)(091)
[AN 3645757]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2016.
   Régmúlt vadászpillanatok / [szerk. Polster Gabriella] ; [közread. a] Vadászati Kulturális Egyesület. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2016. - 46 p. : ill. ; 24x24 cm
Megj. a 2016-ban azonos címmel rendezett vándorkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-12-5619-2 fűzött
Magyarország - vadászat - fényképalbum
799.2(439)(084.1)
[AN 3639448]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2016.
Szegedi Péter (1973-)
   Az első aranykor : a magyar foci 1945-ig / Szegedi Péter. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2016. - 484, [18] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-484.
ISBN 978-963-05-9614-5 kötött
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - századforduló - 20. század
796.332(439)"189/194"
[AN 3640508]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2016.
   Vízisportok : kaland, élmény, szórakozás minden korosztálynak / [... szerk. Kun Zoltán]. - Budapest : Mediaworks, 2016. - 193 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Nemzeti Sport kiadványok, ISSN 2498-5333 ; 3.)
Fűzött : 2490,- Ft
vízi sport
797.1/.2
[AN 3640979]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10290 /2016.
Baksai József (1957-)
   A csönd ideje : Baksai József festőművész kiállítása : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2015. augusztus 13-tól október 17-ig / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [... kiad. Együd Árpád Kulturális Központ]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2015]. - 43 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 6-7.
ISBN 978-963-89904-2-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Baksai_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3639533]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2016.
Baska József (1935-)
   Baska József : érdemes a művész / [szöveg ... Feledy Balázs] ; [kiad. ... Biksady Galéria Kft. ...]. - Budapest : Biksady Galéria Kft., cop. 2015. - 29, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten, 2015. okt. 2-16. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-3514-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Baska_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3639490]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2016.
Collins, Andrew (1957-)
Göbekli Tepe (magyar)
   Az istenek eredete : Göbekli Tepe / Andrew Collins. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 518 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-00-0 kötött : 4990,- Ft
Törökország - Európa - templom - szobrászat - újabb kőkor - ősrégészet - kultúratörténet - lelet
726.54(560) *** 73.046.3(560)"634" *** 903(560)"634" *** 930.85(560)"634" *** 930.85(4)
[AN 3641316]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2016.
Debreceni Tavaszi Tárlat (25.) (2016)
   XXV. Debreceni Tavaszi Tárlat / [... rend. Tamus István] ; [... szerk. Tóth András]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 63 p. : ill., főként színes ; 17 cm
A kiállítást 2016. márc. 15 - ápr. 24. között rendezték
ISBN 978-963-89358-4-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3640867]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2016.
   Decennium : [Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyesülete] : [Újpart - Association of Dunaújváros Visual and Applied Artists] : [2005-2015] / [szerk. ... Fehérvári Tamás ...] ; [kiad. ... Modern Művészetért Közalapítvány ...]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, cop. 2016. - [48] p. : ill., színes ; 15 cm
A Dunaújvárosban, 2015. szept. 18 - okt. 9. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87772-5-6 fűzött
Dunaújváros - képzőművészet - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Dunaújváros)"200/201" *** 745(439-2Dunaújváros)"200/201" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3641110]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2016.
   Életem a Nemzeti Múzeum : Kovács Tibor a Magyar Nemzeti Múzeum élén, 1999-2010 / [szerk. Kovács Tiborné]. - Budapest : MNM, 2016. - 212 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kovács Tibor műveinek bibliográfiája: p. 203-210.
ISBN 978-615-5209-51-2 kötött
Kovács Tibor (1940-2013)
Magyarország - Budapest - régész - múzeum - kulturális élet - ezredforduló - személyi bibliográfia
069(439-2Bp.)MNM *** 902(439)(092)Kovács_T. *** 012Kovács_T. *** 008(439)"200"
[AN 3639451]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2016.
Fejős Miklós (1979-)
   Mindennapi csendek : [Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Project Room, 2015. március 24 - április 19.] = Everyday silences : [Robert Capa Contemporary Photography Center Project Room, March 24 - April 19, 2015] / Fejős Miklós ; [szöveg ... Gellér Judit]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., [2015]. - 34 p. : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-615-80232-0-7 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Fejős_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3641241]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2016.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (24.) (2015) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XXIV. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : ... Vármező Galéria ... Budapest, ... 2015. október 2-től október 29-ig ... - Budapest : Független M. Szalon, 2015. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Független Magyar Szalon, Budapest 2015
ISBN 978-963-88021-8-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3639519]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2016.
   A füzéri alsó- és felsővár teljes infrastruktúrájának kiépítése, az alsóvár helyreállítása és a sziklagyep látogató ösvény kialakítása / [közread. a Füzéri Várgondnokság]. - Füzér : Füzéri Várgondnokság, [2016]. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Füzér - vár - felújítás - tanösvény
728.81(439-2Füzér) *** 72.025.3/.4 *** 502.4(439-2Füzér)
[AN 3640801]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2016.
Gopcsa Katalin (1947-)
   Rippl-Rónai József képeskönyv / [kész. Gopcsa Katalin, Trexler Judit] ; [közread. a Laczkó Dezső Múzeum]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 23x28 cm
ISBN 978-963-9938-19-9 fűzött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Veszprém) *** 087.5 *** 75(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 3641248]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2016.
Groteszk Nemzetközi Képző- és Iparművészeti Pályázat (9.) (2015) (Kaposvár)
   IX. Groteszk Nemzetközi Képző- és Iparművészeti Pályázat : Együd Árpád Kulturális Központ Vaszary Képtár, Kaposvár, 2015. május 29 - augusztus 15. / [szerk. Halmos Klára] ; [a kiállítást rend. Vörös András]. - [Kaposvár] : [Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes.], [2015]. - [58] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Közread. a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület. - Borítócím: Groteszk 9
ISBN 978-963-86656-2-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3639536]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2016.
Hajdú József Ferenc
   A graffititől a street art-ig : így is lehet! / Hajdú József Ferenc. - Budapest : Dura Stúdió, 2016. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 63. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89132-5-8 kötött
Magyarország - utcai művész - ezredforduló - falfirka - album
75.052 *** 75.052(439)"200/201"(084.1)
[AN 3640373]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2016.
   Ideals and artworks : a selection of works from the collection of Ludwig Museum, Budapest : National Gallery of Arts, Tirana, 2016 : [24 June - 14 August 2016] / [... curated by Krisztina Szipőcs] ; [texts by Artan Shabani, Julia Fabényi, Krisztina Szipőcs]. - Budapest : Ludwig Mus., [2016]. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9537-52-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"197/200" *** 061.4(496.5-2Tirana)
[AN 3640022]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2016.
   John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory = John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól / ed. by ... Júlia Papp, Benedetta Chiesi ; [publ. by the] Institute of Art History Research Centre for the Humanities HAS. - Budapest : Inst. of Art History Research Centre for the Humanities HAS, 2016. - 463 p. : ill. ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 435-450.
ISBN 978-615-5133-10-7 kötött
Philpot, John Brampton (1812-1878)
Olaszország - elefántcsontmunka - fényképész - 19. század - reprodukció
73.023.5(100) *** 7.026 *** 77.04(45)(=20)(092)Philpot,_J._B.
[AN 3639122]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2016.
Katona György (1960-)
   Világ virágai = De floribus orbis / [Katona György] ; [közread. a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - [Debrecen] : Boldog Terézia Katolikus Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2016. - 75 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-12-5717-5 kötött
festőművész - világirodalom - magyar irodalom - vers - antológia
75(439)(092)Katona_Gy. *** 82-14(082)=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 3641065]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2016.
Király Júlia, Sz
   Vár-játék : Vitéz Oklevélfaló Egerke, Zsebenci Klopédia és Egérfaló Dagidzsák kalandjai az egri várban : foglalkoztató füzet / [írta Sz. Király Júlia] ; [ill. Kovács Zsófia Tekla]. - [Eger] : Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft., [2016]. - [10] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4158-7 fűzött
Eger - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Eger) *** 087.5
[AN 3641195]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2016.
   Múzeum a Városligetben : Magyar Mezőgazdasági Múzeum / [a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Estók János]. - Budapest : M. Mezőgazdasági Múz. és Kvt., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-7092-79-4 kötött : 3990,- Ft
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (Budapest)
Budapest - múzeum - építészet
069(439-2Bp.)MMM *** 727.7(439-2Bp.)Magyar_Mezőgazdasági_Múzeum
[AN 3640595]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2016.
Nagy Imre Gyula (1941-)
   Konstruktív valóság : Újpest Galéria, 2016. május 27 - június 18. / Nagy Imre Gyula. - [Verőce] : Magánkiad., [2016]. - 17, [2] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-5471-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nagy_I._Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3640888]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2016.
   Önfenntartó falu, fenntartható vidék : jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében / [fel. szerk. Schwarcz Gyöngyi, Nagy Nóra]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 171 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 9.)
A Budapesten, 2014. okt. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80106-8-9 fűzött
Kárpát-medence - helyi gazdaság - vidékfejlesztés - 21. század
711.1(4-191)"201" *** 332.1(4-191)"201"
[AN 3641128]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2016.
Orosz István (1951-)
   Az idő látképei = Time sights / Orosz István ; [közread. az] Utisz. - Budakeszi : Utisz Grafikai Stúdió, cop. 2016. - 163, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-5301-6 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Orosz_I.
[AN 3640659]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2016.
   Regélő kövek a nyugati végektől a keleti végekig : a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola műemlékkutató szakkörének barangolásaihoz / [szerk. Fürjes János]. - Győr : Hild. J. Építőip. Szakközépisk., 2016. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Az előszó magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-4580-6 fűzött
Erdély - Magyarország - vár
728.81(498.4) *** 728.81(439)
[AN 3640793]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2016.
Sopronyi Gyula (1974-)
   Lebegő nézőpont : [Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Project Room, 2015. április 28 - május 23.] = Floating aspect : [Robert Capa Contemporary Photography Center Project Room, April 28 - May 23, 2015] / Sopronyi Gyula ; [szöveg ... Gellér Judit]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., [2015]. - 30 p. : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-615-80232-1-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Sopronyi_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3641255]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2016.
   The story of Stefánia Palace / [... szerk. Aranykovács Andrea] ; [kiad. az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság]. - [Budapest] : MH vitéz Szurmay S. Budapest Helyőrség Dandár Kult. és Rekreációs Ig., [2016]. - [16] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Budapest. 14. kerület - palota - művelődési ház - századforduló
728.82(439-2Bp.XIV.) *** 374.07(439-2Bp.XIV.)
[AN 3640916]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2016.
Süli István (1946-)
   Fénnyel írtam / Süli István. - Debrecen : Süli I., 2016. - 176 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A Debrecenben, 2016. júl. 4 - júl. 31. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-5906-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Süli_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3641407]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2016.
Süli István (1946-)
   Fénnyel írtam / Süli István. - Debrecen : Süli I., 2016. - 24 p. : ill. ; 21x21 cm
Válogatás a Debrecenben, 2016. júl. 4 - júl. 31. között rendezett kiállítás anyagából
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Süli_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3641449]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2016.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Időlámpa : összegyűjtött művészeti írások, 2011-2013 / Szakolczay Lajos. - Budapest : Ráció, 2016. - 414, [12] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5047-95-4 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3639894]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2016.
Tihanyi Anna
   Berlin bhf : [Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Project Room, 2015. február 3 - március 14.] / Tihanyi Anna. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., cop. 2015. - 30 p. : ill., színes ; 14x14 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80232-2-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Tihanyi_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3641259]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2016.
Tőkés Tibor (1982-)
   A francia és magyar területfejlesztés és regionalizáció hasonlóságai és különbségei = Similarities and differences between the French and the Hungarian regional development policy and regionalisation / Tőkés Tibor. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2015. - 224 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 30.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-963-318-565-0 fűzött
Magyarország - Franciaország - területfejlesztés - regionális politika - összehasonlító módszer
711.1(439) *** 711.1(44) *** 332.1(439) *** 332.1(44)
[AN 3639579]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2016.
Tömöri Barbara
   "A háborúból nehéz szabadulni..." : múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet / [írta és szerk. Tömöri Barbara] ; [közread. a] Vasvári Pál Múzeum. - [Tiszavasvári] : Vasvári P. Múz., 2016. - 11 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4909-5 fűzött
Magyarország - múzeumi kiadvány - első világháború - foglalkoztatókönyv
069(439-2Tiszavasvári) *** 087.5 *** 943.9"1914/1918"
[AN 3639115]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2016.
   Zalai mustra : történeti épület felújítások és kutatások Zala megyében / [... szerk. és a fotókat kész. Lengl Zoltán] ; [közread. a] Zala Megyei Kormányhivatal. - Zalaegerszeg : Zala M. Kormányhiv., 2016. - 41 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Zala megye - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439.121)
[AN 3645002]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10320 /2016.
Balázs Pali (1968-)
   Balázs Pali : amiről 20 évig nem beszéltem... / [lejegyezte] Sándor András. - Pécs : Art Nouveau, 2016. - 240 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Diszkográfia: p. 237-240.
ISBN 978-615-510-481-7 fűzött
Balázs Pali (1968-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Balázs_P.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3641352]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2016.
Dénes József (1957-2008)
   Szökésben : Dönci visszaemlékezései / Dénes József ; [sajtó alá rend. Vass Norbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 372, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-42-8 fűzött : 3150,- Ft
Dénes József (1957-2008)
Magyarország - zenész - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Dénes_J.(0:82-94)
[AN 3639190]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2016.
Kovacsics András (1941-)
   Omega - Universal [elektronikus dok.] : zenakartól[!] az együttesig : Kovacsics Öcsi emlékezik. - Szöveg (epub : 32.9 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-478-0
Omega (együttes)
Syconor (együttes)
Universal (együttes)
Magyarország - zenész - basszusgitár - könnyűzene - zenekar - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)Universal(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Omega(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Kovacsics_A.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Syconor(0:82-94)
[AN 3636579]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2016.
   VL 100 : tanulmányok Vargyas Lajos születésének 100. évfordulójára / szerk. Vargyas Gábor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA BTK Néprajztud. Int., 2015. - 278 p. : ill. ; 23 cm. - (Summa ethnographica, ISSN 2498-485X ; 1.)
A Budapesten, 2014. szept. 29-én rendezett emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-130-3 fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-414-140-2)
Vargyas Lajos (1914-2007)
Magyarország - zenetudós - népzenekutatás - 20. század
78.072.2(439)(092)Vargyas_L. *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3640279]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10324 /2016.
Titanic Nemzetközi Filmfesztivál (23.) (2016) (Budapest)
   23. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál : ... 2016. 04. 07-16. / [katalógusszerk. Deák Zsuzsanna] ; [rend., közread. a Titanic Filmjelenlét Alapítvány]. - [Budapest] : Titanic Filmjelenlét Alapítvány, [2016]. - 55 p. : ill. ; 26 cm
A fesztivált Budapesten tartották
ISBN 978-963-12-5281-1 fűzött
Budapest - filmművészet - filmfesztivál - 21. század
791.43(100)"201" *** 061.7(439-2Bp.)"2015"
[AN 3640842]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10325 /2016.
Alcarazo, Mario (1975-)
Super vacaciones inglés 5 años (magyar)
   Készülünk az iskolára : angol 5 ovisoknak : [matricákkal] = My time machine / írta Mario Alcarazo ; rajz. Pablo Vázquez. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - [2] t.fol., 48 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-616-2 fűzött
angol nyelv - auditív dokumentum - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3639713]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2016.
   Anyanyelvünk évszázadai 2 : az ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye által szervezett 2015. június 12-i nyelvtörténeti konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. Bagyinszki Szilvia és P. Kocsis Réka. - Budapest : ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2016. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuvenum chronolinguistica, ISSN 2416-3082 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-765-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - tudományos diákkör
809.451.1-53 *** 378.184
[AN 3640626]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2016.
   Anyanyelvünk évszázadai 3 : hallgatói konferencia, 2016. június 10. ... / [a programfüzet szerk. Szabó Gergely] ; [rend., közread. az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke]. - [Budapest] : ELTE BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., [2016]. - 22 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - tudományos diákkör
809.451.1-53 *** 378.184
[AN 3640494]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2016.
   Bird surprise / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 1.)
ISBN 978-963-341-191-9 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3640578]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2016.
Csender Anikó
   Do you speak business? : irodai angol : B2 / Csender Anikó. - Budapest : B3 Magyarország Kft., 2016. - 252 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5711-3 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 658.1
[AN 3641134]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2016.
   español.hu : spanyol nyelvi tankönyv és gyakorlókönyv középhaladók és haladók számára / Amelia Blas Nieves [et al.]. - Átd. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2016. - 509 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-943-9 fűzött : 6900,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3645133]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2016.
Faragó Imre (1968-)
   Ber, Bere, Berény avagy Helynévadás a Kárpát-térségben / Faragó Imre. - [Pilisszentiván] : Fríg K., cop. 2016. - 340 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-963-9836-33-4 fűzött : 2500,- Ft
Kárpát-medence - magyar nyelv - földrajzi név
809.451.1-311(4-191)
[AN 3640540]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2016.
Gáldi László (1910-1974)
   Akadémiai magyar - orosz szótár = Vengersko - russkij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - XLVII, 947 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - orosz szótár = Vengersko - russkij slovarʹ
ISBN 978-963-05-9509-4 kötött
magyar nyelv - orosz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=82
[AN 3645837]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2016.
Gáldi László (1910-1974)
   Akadémiai orosz - magyar szótár = Russko - vengerskij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - CXXXIX, 741 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Orosz - magyar szótár = Russko - vengerskij slovarʹ
ISBN 978-963-05-9508-7 kötött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 3645835]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2016.
   Generációk nyelve : tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza és Veszelszki Ágnes. - Budapest : ELTE BTK Mai M. Nyelvi Tansz. : Inter Nonprofit Kft. : MSZT, 2016. - 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 35-36.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-02-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - nemzedék - szociolingvisztika
809.451.1 *** 800.1 *** 316.346.3 *** 800.863
[AN 3640359]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2016.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Akadémiai olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2010. - XV, 1086 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese
ISBN 978-963-05-8832-4 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3645794]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2016.
   Humor az angolban = Humour in English / vál., szerk. és a jegyzeteket kész. Varga János. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2016. - 83 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6387-6 fűzött : 1690,- Ft
angol nyelv - angol nyelvű irodalom - humor - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 820-7
[AN 3645621]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2016.
   Jelentés a magyar nyelvről, 2010-2015 : új szavak, kifejezések, 2010-2015 / szerk. Balázs Géza ; [kiad. az] Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. - Budapest : Iku, 2016. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5556-03-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar nyelv - nyelvpolitika - nyelvhasználat - neologizmus - 21. század
809.451.1"201" *** 800.1 *** 809.451.1-316.1
[AN 3640349]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2016.
   The journey begins / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 2.)
ISBN 978-963-341-194-0 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3640592]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2016.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : társalgási témák közép- és felsőfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-68-7 fűzött : 3290,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3640357]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2016.
Madincea Paşcu, Silvia
   Corespondenţele infinitivului şi supinului din latină în română şi italiană / Silvia Madincea Paşcu. - Szeged : JATEPress, 2016. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-263.
ISBN 978-963-315-285-0 fűzött
igenév - román nyelv - olasz nyelv - összehasonlító nyelvészet
801.254.1 *** 801.254.2 *** 805.90 *** 805.0
[AN 3639887]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2016.
Margóczi Győző (1955-)
Szavak (angol)
   Words : the way feelings control our mind / Győző Margóczi ; [... transl. Gábor Szkórits-Tala]. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 5.4 MB). - Budapest : [Margóczi Gy.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-12-2762-8 (epub)
ISBN 978-963-12-1606-6 (mobi)
nyelvfilozófia - elektronikus dokumentum
800.1
[AN 3636613]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2016.
Margóczi Győző (1955-)
   Szavak [elektronikus dok.] : hogyan uralják érzéseink elménket? / Margóczi Győző. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 3.3 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budapest : Margóczi Gy., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-4823-7 (epub)
ISBN 978-963-08-3782-8 (mobi)
nyelvfilozófia - elektronikus dokumentum
800.1
[AN 3636616]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2016.
   Me and you at the zoo / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 4.)
ISBN 978-963-341-195-7 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3640597]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2016.
Nikolics Noémi
   22 steps to perfect communication : [közép- és felsőfokú nyelvvizsga, közép- és emelt szintű érettségi] : [B2, C1] / Nikolics Noémi, Szénásiné Steiner Rita. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 262 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-67-0 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3640358]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2016.
Parsons, Nicholas T.
   A new devil's dictionary : lexicon for contrarians / Nicholas T. Parsons. - [S.l.] : Magánkiad., 2016. - XVIII, 543 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5521-8 fűzött
angol nyelv - nyelvhasználat - köznyelv - szaklexikon
802.0-085.5 *** 802.0-06:030
[AN 3639645]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2016.
   Pons tematikus szótár : német : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs : [A1-B1 szint] / [ford. Dukáné Kárpáti Zsófia] ; [szerk. Kóczián Nóra]. - Budapest : Klett, 2016. - 411 p. ; 21 cm
Kész. Cott, Christina "Pons Wortschatz mit System Englisch" (Barcelona etc. : Klett Sprachen, 2005) c. kiad. alapján
ISBN 978-615-5258-91-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11
[AN 3640339]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2016.
   Shopping spree / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 3.)
ISBN 978-963-341-192-6 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3640593]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2016.
Spannraft Marcellina (1958-)
   Költészet és szakralitás : tanulmányok / Spannraft Marcellina. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 217 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 209-217.
ISBN 978-963-414-086-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - irodalomesztétika - szemantika - 20. század - ezredforduló - műelemzés
801.54 *** 82.01-1 *** 894.511(091)-14"19/200"
[AN 3640295]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2016.
Szabó Péter
   Euro angol : középfokú nyelvvizsga gyakorlófeladatok : B2 / Szabó Péter. - Budapest : Akad. K., 2016. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9711-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3640495]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2016.
Vida Enikő
   1000 questions 1000 réponses : francia középfok : [B2] / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-64-9 fűzött : 3690,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3640356]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2016.
   Winter wonderland / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 5.)
ISBN 978-963-341-193-3 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3640607]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10352 /2016.
   Fordíts le! : kortárs cseh irodalom, 2000-2015 / [szerk. Peťovská Flóra] ; [kiad. a ... Cseh Centrum]. - Budapest : Cseh Centrum, 2016. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
cseh irodalom története - 21. század - könyvismertetés
885.0(091)"200/201" *** 894.511-95
[AN 3639662]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2016.
Géczi János (1954-)
   A rózsa jegye alatt : Goethe, Vörösmarty, Kazinczy, Babits, Saint-Exupéry, Tolnai Ottó / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2016. - 140 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 33.)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 978-963-693-690-7 fűzött : 1200,- Ft
rózsa - irodalmi motívum - motívumtörténet - magyar irodalom története - világirodalom története - 18. század - 19. század - 20. század
82(091)"18/19" *** 894.511(091)"17/19" *** 582.734
[AN 3639831]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2016.
   Gyermekkultúra : egy évfolyam olvasmányélményei : az ELTE Pszichológiai Kara Neveléstudományi Inézete Pedagógia BA szakos hallgatóinak Gyermekkultúra kurzusán keletkezett leírások, könyvajánlók, naplók / szerk. Trencsényi László. - Budapest : Új Helikon Bt., 2016. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87842-7-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - pedagógia - könyvismertetés - antológia
82.01-93(0:82-95) *** 894.511-95(082) *** 37(0:82-95)
[AN 3641217]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2016.
Janiec-Nyitrai, Agnieszka (1980-)
   V labyrintu možností : dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka / Agnieszka Janiec-Nyitrai. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2016. - 200 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 171-188. - Összefoglalás angol, magyar és orosz nyelven
ISBN 978-963-284-783-2 fűzött
Čapek, Karel (1890-1938)
Csehország - Kelet-Európa - író - 20. század - irodalomtörténet - összehasonlító irodalomtudomány
885.0(092)Čapek,_K. *** 82(4-11)(091)"19"
[AN 3640315]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2016.
Nádasi Krisz
   Magánkiadás előtt [elektronikus dok.] : a kreatív írás alapjairól : gyakorlati kalauz könyvíráshoz, regényíráshoz / Nádasi Krisz. - Szöveg (epub : 603 KB). - [Budapest] : [Nádasi K.], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-2194-7
írás - alkotó munka - szellemi munka - elektronikus dokumentum
82.081 *** 001.81
[AN 3636505]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2016.
Szávai Dorottya (1968-)
   Egyenes labirintus : komparatisztikai tanulmányok / Szávai Dorottya. - Budapest : Gondolat, 2016. - 101 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-696-9 fűzött : 1200,- Ft
összehasonlító irodalomtudomány - komparatisztika
82.091
[AN 3639833]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2016.
   Törvényszéki retorika, jogászi érvelés / szerk. Könczöl Miklós. - Budapest : Pázmány Press, 2016. - 143 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 33.)
A Budapesten, 2014. máj. 22-24. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-308-267-6 fűzött
retorika - jogtörténet - jogfilozófia - római jog - ókori filozófia
82.085 *** 340.12 *** 34(37) *** 1(37)(091)
[AN 3639877]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2016.
Turi Márton (1986-)
   Rejtekutak a pusztaságban : írások a huszadik századi és kortárs orosz prózáról / Turi Márton. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 196 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 197.)
ISBN 978-615-5070-51-8 fűzött : 2490,- Ft
orosz irodalom története - műfajtörténet - 20. század - ezredforduló - irodalomesztétika - próza
882(091)-3"19/200" *** 82.01
[AN 3640307]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10360 /2016.
Arany János (1817-1882)
   Lapszéli jegyzetek / Arany János ; [sajtó alá rend. Hász-Fehér Katalin]. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITK, 2016-. - 24 cm. - (Arany János munkái)
Magyarország - író - 19. század - folyóirat - széljegyzet
894.511(092)Arany_J. *** 050
[AN 3639859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Folyóiratok I. - 2016. - 1424 p. : ill.
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9671-55-3 kötött : 3570,- Ft
[AN 3639862] MARC

ANSEL
UTF-810361 /2016.
Bognár Péter (1982-)
   A régi magyar párrímköltészet német vonatkozásai [elektronikus dok.] / Bognár Péter. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : OSZK, 2016. - (Információtörténeti műhely, ISSN 2498-7654)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136475. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-650-5
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - irodalmi hatás - német irodalom története - rím - 16. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(091)-14"15" *** 830.091"15" *** 801.664.12
[AN 3636653]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2016.
Bozók Ferenc (1973-)
   "Szárnyas idők..." : esszék a magyar- és a világirodalomból / Bozók Ferenc. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-30-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - esszé
894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4)
[AN 3639545]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2016.
Csillag István (1967-)
   "Égő szövétnek" : filológiai Zrínyi-kalászat / Csillag István. - Budapest : Ráció, 2016. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-93-0 fűzött : 2625,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - hadvezér - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_M.
[AN 3639897]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2016.
   "Határincidens" : tanulmányok Szilágyi Domokosról / szerk. Palkó Gábor, Szilágyi Zsófia Júlia. - Budapest : PIM, 2016. - 223 p. ; 20 cm. - (PIM studiolo, ISSN 2064-7581)
A Budapesten, 2015. okt. 1-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-10-5 fűzött : 2500,- Ft
Szilágyi Domokos (1938-1976)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Szilágyi_D.
[AN 3639866]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2016.
   Klasszi körkép 2016 : a nívós kortárs szórakoztató irodalom hazai nagyjai és nagy ígéretei. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-796-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom története - 21. század - könyvismertetés
894.511(091)"201"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3639741]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2016.
Máriás József (1940-)
   Az írás: szolgálat : tanulmányok, esszék, recenziók / Máriás József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 255 p. ; 21cm
ISBN 978-615-5354-31-1 fűzött : 2600,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(498.4)(091)"19"
[AN 3639531]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2016.
Mezei Gábor (1982-)
   Fordítás és anyagiság : az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban / Mezei Gábor. - Budapest : Ráció, 2016. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-190.
ISBN 978-615-5047-94-7 fűzött : 2100,- Ft
Szabó Lőrinc (1900-1957). Örök barátaink
Magyarország - író - 20. század - költészet - műfordítás - irodalomesztétika
894.511(092)Szabó_L. *** 82.032 *** 82.01-14
[AN 3639871]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2016.
Müllner András (1968-)
   Tükör a sötétséghez : Erdély Miklós Kollapszus orv című kötetéről / Müllner András. - Budapest : M. Műhely K., 2016. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-7596-86-5 fűzött : 2500,- Ft
Erdély Miklós (1928-1986). Kollapszus orv
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Erdély_M.
[AN 3639868]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2016.
   A péceli kiskastélyos világ : Rádayak, Szemere, Kölcsey : 200 éves a Felelet a Mondolatra (Antimondolat) vitairat / szerk. Balázs Géza ; [közread. a] Magyar Szemiotikai Társaság. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : Iku, 2016. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Jót s jól! Iku-kiskönyvtár, ISSN 2415-9204 ; 3.)
ISBN 978-615-5556-04-3 fűzött : 1500,- Ft
Szemere Pál (1785-1861)
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Magyarország - magyar irodalom története - író - magyar nyelv - nyelvújítás - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
894.511(091)"180/181" *** 809.451.1-316.1 *** 930.85(439)"17/181"
[AN 3640363]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2016.
Szilágyi Márton (1965-)
   Hagyománytörések : tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról / Szilágyi Márton. - Budapest : Ráció, 2016. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-286.
ISBN 978-615-5047-92-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - 19. század
894.511(091)"184"
[AN 3639882]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2016.
Szilveszter László Szilárd (1976-)
   Félúton Ég és Föld között : identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában / Szilveszter László Szilárd. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2016. - 204 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 3.)
Bibliogr.: p. 197-204.
ISBN 978-963-414-150-1 fűzött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - ezredforduló
894.511(498)(091)-14"195/201"
[AN 3640297]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2016.
Szirák Péter (1966-)
   Ki említ megérkezést? : a régi és a két világháború közötti magyar irodalmi útirajzról / Szirák Péter. - Budapest : Ráció, 2016. - 131 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-91-6 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - útirajz
894.511(091)-992
[AN 3639885]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2016.
   Turista és zarándok : esszék és tanulmányok Kemény Istvánról / szerk. Balajthy Ágnes és Borsik Miklós. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 326, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 200.)
ISBN 978-615-5470-04-2 fűzött : 2490,- Ft
Kemény István (1961-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kemény_I.
[AN 3640289]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10374 /2016.
Abbott, Jeff (1963-)
The first order (magyar)
   Öntörvény / Jeff Abbott ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 442 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-24-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3639221]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2016.
Alves, Katja (1961-)
Der Muffin-Club : Die süsseste Bande der Welt (magyar)
   Muffin Klub : a világ legédesebb bandája : a kezdetek / Katja Alves ; Elli Bruder rajz. ; [ford. Szabó Lilla]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2016. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-657-635-6 fűzött
svájci német irodalom - gyermekregény
830-31(494)(02.053.2)=945.11
[AN 3639570]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2016.
Baldacci, David (1960-)
The forgotten (magyar)
   Az elfeledettek / Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2016. - 556 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-385-9 kötött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3641364]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2016.
Banks, Maya
No place to run (magyar)
   A szabadság kulcsa / Maya Banks ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Cor Leonis, [2016]. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80362-4-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3640316]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Tafiti und das fliegende Pinselohrschwein (magyar)
   Tafiti és Pamacs repül / Julia Boehme ; Julia Ginsbach rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 66, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-187-1 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3640688]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2016.
Brooke, Lauren
Coming home (magyar)
   Hazatérés : Heartland 1. / Lauren Brooke ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 131 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-588-4 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3645145]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2016.
Brown, Rita Mae (1944-)
Wish you were here (magyar)
   Bárcsak itt lennél : [Mrs. Murphy sorozat] / Rita Mae Brown & Sneaky Pie Brown ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-68-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3639420]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2016.
Campe, Joachim Heinrich (1746-1818)
   A tenger réme és egyéb elbeszélések a távoli világrészekből az ifjúság számára [elektronikus dok.] / írták Campe és Cooper ; ford. Győri Ilona. - Szöveg (pdf : 325 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136601. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : M. Keresk. Közlöny Hírlap és Kvk., 191?
ISBN 978-615-5572-69-2
ifjúsági irodalom - amerikai angol irodalom - német irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-321.6(02.053.2)(73)=945.11 *** 830-321.6(02.053.2)=945.11
[AN 3637582]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2016.
Collins, William Wilkie (1824-1889)
   A jóslat [elektronikus dok.] : regény / Wilkie Collins ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (pdf : 265 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136604. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Lampel, 1905, a Magyar könyvtár c. sorozat 403. tagjaként
ISBN 978-615-5572-73-9
angol irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3637592]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2016.
   Cseh költők antológiája = Antologie českých básníků. - Budapest : Balassi, [2010]-. - 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Méretváltozata: 22 cm
cseh irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
885.0-14(082).02=945.11
[AN 3296898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 19. századi költők = Básníci 19. století / szerk. Heé Veronika. - cop. 2016. - 588 p.
ISBN 978-963-284-718-4 kötött
[AN 3640340] MARC

ANSEL
UTF-810384 /2016.
   Cseh költők antológiája II : 19. századi költők = Antologie českých básníků II. : básníci 19. století / szerk. Heé Veronika. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz. : Mo.-i Eszperantó Szövets., cop. 2016. - 2 db ; 21 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
ISBN 978-963-284-781-8 fűzött
cseh irodalom - 19. század - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
885.0-14(082).02=945.11
[AN 3646456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A nemzeti ébredés korától a Május generációig = Od doby národního obrození k májovcům. - 329 p.
ISBN 978-963-284-787-0
[AN 3640377] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A kései romantikától a szimbolizmusig = Od pozdního romantismu k symbolismu. - 366 p.
ISBN 978-963-284-788-7
[AN 3640378] MARC

ANSEL
UTF-810385 /2016.
   Csudavilág [elektronikus dok.] ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (pdf : 270 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136606. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : M. Keresk. Közlöny Hírlap és Kvk., 1916
ISBN 978-615-5572-70-8
gyermekirodalom - világirodalom - mese - elektronikus dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3637607]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2016.
Dahl, Roald (1916-1990)
Matilda (magyar)
   Matilda / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 296, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5501-04-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3645112]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2016.
Del Giudice, Daniele (1949-)
Orizzonte mobile (magyar)
   Imbolygó láthatár / Daniele Del Guidice ; ford. Szelivánov Júlia. - Budapest : Gondolat, 2016. - 140 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-664-8 fűzött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3639953]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2016.
   Dix mots : deux morts / au(ra)teurs Gálosi Dóra [et al.] ; ... réd. Pascal Biras ; [publ. par] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : AKG, 2016. - 129 p. ; 21 cm
Tart.: Le prince de SchrödingerÞ; Bobstar. - Az előszó magyar nyelven is
ISBN 978-963-9190-30-6 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - francia irodalom - regény
840-31(439) *** 379.825-053.6
[AN 3640312]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2016.
   Esti mesék fiúknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 97, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-472-3 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3645848]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2016.
   Esti mesék lányoknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 98, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-473-0 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3645852]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2016.
France, Anatole (1844-1924)
Thaïs (magyar)
   Thaisz [elektronikus dok.] : kisregény / Anatole France ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (epub : 412 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-430-7 (epub)
ISBN 978-963-398-431-4 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3636642]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2016.
Gary, Romain (1914-1980)
La vie devant soi (magyar)
   Előttem az élet / Romain Gary (Émile Ajar) ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, 2016. - 202 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-264-3 kötött : 3900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3645928]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2016.
Gilman, Charles
Substitute creature (magyar)
   Rettenetes helyettes / írta Charles Gilman ; ill. Eugene Smith ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 170 p. : ill. ; 19 cm. - (Titkok a Lovecraft suliból ; 4.)
ISBN 978-615-5535-38-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3639707]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2016.
Gilman, Charles
Teacher's pest (magyar)
   Törtető kártevők / írta Charles Gilman ; ill. Eugene Smith ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 170 p. : ill. ; 19 cm. - (Titkok a Lovecraft suliból ; 3.)
ISBN 978-615-5535-37-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3639706]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2016.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Csipkerózsika : klasszikus Grimm-mesék / [vál. V. Binét Ágnes] ; [... átd. Rónay György] ; [Róna Emy rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - 172, [3] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-415-476-1 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3645901]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2016.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Holle anyó : klasszikus Grimm-mesék / [vál. V. Binét Ágnes] ; [... átd. Rónay György] ; [Róna Emy rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - 185, [5] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-415-477-8 kötött : 2599,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3645905]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2016.
Das grosse Conni-Weihnachtsbuch (magyar)
   Karácsonyi nagy Bori-könyv : mesék, versek, dalok, receptek és sok minden más... / [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 131, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-111-6 kötött : 3490,- Ft
karácsony - német irodalom - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 398.322.416(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3645055]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2016.
Hannigan, Kate
Cupcake cousins : summer showers (magyar)
   Édes vakáció : micsoda meglepetés! / írta Kate Hanningan ; Brooke Boynton Hughes rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 215, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-225-0 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3640681]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2016.
Hargla, Indrek (1970-)
Apteeker Melchior ja timuka tütar (magyar)
   Melchior és a hóhér lánya / Indrek Hargla ; [ford. Rácz Nóra]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5508-76-9 fűzött : 3490,- Ft
észt irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
894.545-312.4=945.11 *** 894.545-311.6=945.11
[AN 3639233]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2016.
Kingsbury, Karen (1963-)
Divine (magyar)
   Istenember : regény / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-68-5 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3640984]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2016.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Trust no one (magyar)
   Nem bízhatsz senkiben : [a szerelem mindent megváltoztat] / Jayne Ann Krentz ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2016. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-394-1 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3641365]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2016.
Kunos Ignác (1860-1945)
   Naszreddin Hodsa tréfái [elektronikus dok.] : török adomák / elbeszéli Kúnos Ignácz. - Szöveg (pdf : 175 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136614. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer-Wolfner, 1899
ISBN 978-615-5572-19-7
török irodalom - anekdota - elektronikus dokumentum
894.35-36=945.11
[AN 3637622]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2016.
MacLean, Sarah (1978-)
Ten ways to be adored when landing a lord (magyar)
   A hódítás tíz szabálya / Sarah MacLean ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 443 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-956-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645149]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2016.
Malpas, Jodi Ellen
One night : promised (magyar)
   Egy éjszaka ígérete / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-10-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3639228]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2016.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
   Szerelem a sivatagban [elektronikus dok.] : Alumna, a homok leánya / Guy de Maupassant ; ford. P. Ábrahám Ernő. - Szöveg (pdf : 94 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136597. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Hungária Ny., 1944, a Százezrek könyve c. sorozat tagjaként
ISBN 978-963-417-004-4
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3637549]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2016.
McCall Smith, Alexander (1948-)
The No. 1 Ladies' Detective Agency (magyar)
   No.1. Női Nyomozóiroda / Alexander McCall Smith ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 270 p. ; 20 cm
Megj. "Az Első Női Detektív Iroda" címmel is
ISBN 978-615-5617-20-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3639412]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2016.
   Mese-kincstár [elektronikus dok.] ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (pdf : 280 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136608. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : M. Keresk. Közlöny Hírlap és Kvk., 1916
ISBN 978-615-5572-72-2
világirodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3637610]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
Kaze no uta o kike (magyar)
   Hallgasd a szél dalát! ; Flipper, 1973 / Murakami Haruki ; [ford. Mayer Ingrid]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 238 p. ; 22 cm
Egys. cím: Kaze no uta o kike ; 1973-nen no pinbōru
ISBN 978-615-5331-54-1 kötött : 3890,- Ft
japán irodalom - kisregény
895.6-31=945.11
[AN 3641305]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2016.
Pavanello, Roberto (1958-)
La maledizione della cornamusa (magyar)
   Az elátkozott skót duda / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Nicoletta Persello és Roger Webber]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 92, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Béta trió
ISBN 978-963-357-853-7 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641313]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
Captive star (magyar)
   Foglyul ejtett csillag : Mitrász csillagai / Nora Roberts ; [... ford. Kánya Krisztina]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 272 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-986-6 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645107]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
Search for love (magyar)
   Bor, boldogság, Bretagne ; A mama albérlője / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Search for love ; Her mother's keeper
ISBN 978-963-407-140-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645110]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2016.
Robinson, Peter (1950-)
Children of the revolution (magyar)
   A forradalom gyermekei / Peter Robinson ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 411 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-898-2 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3641381]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2016.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Wiplala (magyar)
   Viplala / Annie M. G. Schmidt ; Dániel András rajz. ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-410-182-6 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3640706]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2016.
Stančík, Petr (1968-)
Mlýn na mumie (magyar)
   Múmiamalom : [misztikus gasztro-pornográf thriller] / Petr Stančík ; [ford. Hanzelik Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 294, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5628-04-7 fűzött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3639417]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2016.
Steinbeck, John (1902-1968)
East of Eden (magyar)
   Édentől keletre / John Steinbeck ; ford. Szinnai Tivadar. - 2. jav. kiad. - Szeged : Aranytoll, 2016. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-66-2 kötött : 6999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645942]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 423 p.
[AN 3645946] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 407 p.
[AN 3645949] MARC

ANSEL
UTF-810416 /2016.
Trévidic, Marc (1965-)
Ahlam (magyar)
   Szerelem a dzsihád idején / Marc Trevidic ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-67-6 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3639413]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2016.
Verstegen, Jeska (1972-)
Keteltje (magyar)
   Kannácska királykisasszony / Jeska Verstegen ; Rádai Andrea ford. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 92, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-183-3 kötött : 2990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3640717]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2016.
Walton, Jo
Among others (magyar)
   Mások között / Jo Walton ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5508-40-0 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3639429]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2016.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, 2016, cop. 2015. - 353 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-174-5 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645954]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10420 /2016.
Ábrahám Ernő, P. (1882-1945)
   Huszár a mennyországban és egyéb mesék [elektronikus dok.] / P. Ábrahám Ernő. - Szöveg (pdf : 129 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136595. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Áchim, 1942
ISBN 978-963-417-008-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3637536]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2016.
Aleska Diamond (1988-)
   De hová tűnt Emese? [elektronikus dok.] / Aleska. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-74-7
magyar irodalom - filmszínész - pornográfia - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 791.43-993(439)(092)(0:82-94)
[AN 3636903]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2016.
Almássy Katinka (1943-)
   Rengő Helikon / Almássy Katinka. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 86 p. : ill. ; 23 cm
Ill. Almássy Csaba, Nagy Ernő
ISBN 978-615-5562-50-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639922]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2016.
   Árnyelf : fantasy antológia / [szerk. Berke Szilárd] ; [... graf. Nagy Gergely és Pozsgay Gyula]. - [Debrecen] : Cherubion, 2016. - 462 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893)
keretcím: Ammerúnia : Elf Birodalmak
ISBN 978-615-5228-39-1 kötött3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9(082)
[AN 3641329]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2016.
Balázsy Panna (1967-)
   Csupaszív / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-117-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645920]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2016.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645914]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2016.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Foltoskönyökű / Bálint Ágnes ; [Tóth Zoltán illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 51, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-474-7 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645070]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2016.
Baráth Viktória
   Első tánc : [kövesd a szíved ritmusát] / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-32-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3640335]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2016.
Bartis Attila (1968-)
   A vége / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 599 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3340-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645007]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Együtt lenni jó! / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-083-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3645013]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2016.
Békefi Dorka
   10. 32 [elektronikus dok.] / Békefi Dorka. - Szöveg (epub : 909 KB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-21-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636760]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2016.
Békésy Erika
   Egy elvált, egy özvegy és egy szingli / Békésy Erika. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 293, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-38-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3640333]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2016.
Bennett, Kate
   Megkarcolt élet [elektronikus dok.] / Kate Bennett. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-88-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3636849]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2016.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az utolsó tartományúrig. - 2016. - 380 p.
Bibliogr.: p. 371-375.
ISBN 978-963-293-545-4 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3641311] MARC

ANSEL
UTF-810434 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A kacifánt nem elefánt / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Ciceró, 2016. - 32, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-539-998-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3640686]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2016.
Brighton, Aria (1985-)
   Vérvörös rabság [elektronikus dok.] : a múlt elől senki nem menekülhet / Aria Brighton. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-51-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3637102]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2016.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136504. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-00-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636833]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2016.
Burányi Tamás
   Teremtésünk ünnepére : A forradalom győzelmétől a teremtésig című könyvem kivonata : ifjúsági regény, talán felnőtteknek is / Burányi Tamás. - [Budapest] : Burányi T., cop. 2016. - 46 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7310-9)
magyar irodalom - ifjúsági regény - tartalmi tömörítvény
894.511-31.05(02.053.2)
[AN 3641106]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2016.
Csapody Kinga (1980-)
   Szuper napom lett! avagy Minden napban van valami jó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [48] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-208-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3640481]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2016.
Császár Róbert
   Császármorzsák [elektronikus dok.] : az első tál / Császár Róbert. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-582-7
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3636738]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2016.
Cser Árpád (1956-)
   Elrabolva II [elektronikus dok.] / Cser Árpád. - Szöveg (epub : 620 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-571-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3637495]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2016.
Dittrich Panka (1966-)
   Csendem : versben, képben, haibunban / Dittrich Panka. - Győr : Palatia, 2016. - 99 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-7692-77-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3640199]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2016.
Dittrich Panka (1966-)
   Itt vagyok [elektronikus dok.] : versek és képek / Dittrich Panka. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Győr] : [Dittrich P.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136473. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4903-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3636640]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2016.
Divine Spark
   Vér és kereszt [elektronikus dok.] / Divine Spark. - Szöveg (epub : 930 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136444. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-650-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636444]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2016.
Dobos Andrea
   Egymás védelmezői : [84 vers + 2 irodalmi pályamű] / Dobos Andrea és Kolarics Zoltán. - Budapest : [Kolarics Z.], 2016. - 107, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5675-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639911]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2016.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Júdás mint erkölcsi etalon? : válogatott és új prózai írások, 1969-2015 / Döbrentei Kornél ; szerk. Papp Endre. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 376 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5354-29-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3639553]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2016.
   Életmesék azaz Igaz családi történetek a Kárpát-medencéből / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2015. - 360 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2474-0 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082)
[AN 3641079]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2016.
   Életmesék azaz Igaz családi történetek a Kárpát-medencéből, 2016 / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2016. - 462 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5807-3 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082)
[AN 3641098]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2016.
Erdei-Szabó István (1958-)
   Lét/szükség/állapot : versek 2005-2015 : egyberostált és "újabban szitált" versek gyűjteménye / Erdei-Szabó István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 155 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5354-27-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639550]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2016.
Fábián István (1953-)
   Örökévad / Fábián István. - Budapest : Gondolat, 2016. - 125 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-693-678-5 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3640157]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2016.
Fodor András (1929-1997)
   Összegyűjtött esszék / Fodor András ; [sajtó alá rend. és szerk. Fodor János]. - Budapest : Gondolat, 2014-2016. - 3 db ; 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(092)"19"
[AN 3567603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Utam a zenéhez. - 2016. - 380, [3] p.
ISBN 978-963-693-665-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - zeneművészet - zenetörténet - zeneszerző - 20. század - magyar irodalom - esszé
78 *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.(0:82-4) *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(0:82-4) *** 894.511-4 *** 78(439)"19"(0:82-4)
[AN 3640150] MARC

ANSEL
UTF-810451 /2016.
Forró Pál (1884-1942)
   Tisztítótűz [elektronikus dok.] : regény / Forró Pál. - Szöveg (pdf : 195 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136639. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Literária, 1936, a Világvárosi regények c. sorozat 289. tagjaként
ISBN 978-615-5557-91-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637789]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2016.
Frányó Krisztina
   Legény(álom)lak [elektronikus dok.] / Frányó Krisztina. - Szöveg (epub : 812 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-568-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3636527]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2016.
Garajszki Margit (1983-)
   Bartók és a fából faragott királyfi / Garajszki Margit ; [rajz. Matrka Simon]. - [Budapest] : Várhegy K., 2016. - 65, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-5510-2 kötött : 2990,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Felvidék - Magyarország - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - zeneszerző - 20. század - mese
894.511-34(437.6)(02.053.2) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.(0:82-34)
[AN 3640606]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2016.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   A nagymosoda [elektronikus dok.] : regény / Gelléri Andor Endre. - Szöveg (pdf : 533 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136644. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Pantheon, 1931, Az új magyar regény c. sorozat tagjaként
ISBN 978-615-5572-87-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637792]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2016.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   Villám és esti tűz [elektronikus dok.] / Gelléri Andor Endre. - Szöveg (pdf : 338 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136599. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Almanach, 1940
ISBN 978-615-5572-85-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3637560]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2016.
Green, Anne L.
   A sötétség fogságában [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136506. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-86-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3636843]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2016.
Győri Katalin
   Kupak : nyár : novellafüzér / Győri Katalin. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2016. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5141-83-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3639430]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2016.
Horváth Előd Benjámin (1988-)
   Az amnézia útja / Horváth Benji. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 103, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 199.)
ISBN 978-615-5070-53-2 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3640283]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2016.
Inferno
   Lacrimas [elektronikus dok.] / Inferno. - Szöveg (epub : 586 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-638-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3636569]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2016.
Katie Françoise
   Egy igaz szerelem története [elektronikus dok.] / Katie Françoise. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136496. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-06-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3636786]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2016.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Egy hajszálon múlt [elektronikus dok.] : amikor a feleség megőrül : egy féltékeny feleség dilis ámokfutása / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-82-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636867]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2016.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Elizabeth : Elizabeth Barrett-Browning életregénye / Kertész Erzsébet ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 330 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-415-418-1 kötött : 2499,- Ft
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3645150]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2016.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Szonya professzor / Kertész Erzsébet ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 348 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-415-429-7 kötött : 2499,- Ft
Kovalevskaâ, Sofiâ Vasilʹevna (1850-1891)
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3645152]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2016.
Király Levente (1976-)
   Van egy kutyánk / Király Levente ; [Igor Lazin rajz.]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-403-211-3 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3640654]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2016.
Kőbányai János (1951-)
   Kertésznapló ; Saul fia-napló / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016. - 134, 73 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5480-18-8 fűzött : 3200,- Ft
Kertész Imre (1929-2016)
Nemes Jeles László (1977-). Saul fia
Magyarország - magyar irodalom - író - filmművészet - játékfilm - 20. század - 21. század - esszé
894.511-4 *** 791.43.071.1(439)(092)Nemes_Jeles_L. *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 3640591]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2016.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor világot lát / Kormos István ; [Reich Károly rajz.]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 57, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-289-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3640504]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2016.
Kőrösi Zoltán (1962-2016)
   Ami a szívedet brummja.. : medversek / Kőrösi Zoltán ; Nagy Eszter rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 37 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-403-213-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3640674]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2016.
Kovács János
   "Megfogyva bár..." / Kovács János. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-32-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3639541]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2016.
Kuncz S. Erzsébet
   Zuhanás / Kuncz S. Erzsébet. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136497. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-94-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636795]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2016.
Lakatos István (1980-)
   A mosómedve, aki ki akarta mosni a világot : Emma és Tesla 2 / Lakatos István. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 202, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5501-78-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3639858]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A nagyravágyó fekete rigó / Lázár Ervin ; Réber László illusztrációival. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 14, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-465-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3640995]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
A nagyravágyó feketerigó (német)
   Die ehrgeizige Kohlamsel / Ervin Lázár ; Ill. von László Réber ; [... übertr. von Wilhelm Droste]. - Budapest : Móra, 2016. - 14, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-466-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=30
[AN 3641000]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Bőv. kiad. - [Budapest] : L&L, [2016]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 2016. - 511 p.
ISBN 978-615-5653-20-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645628] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - cop. 2016. - 543 p.
ISBN 978-615-5653-23-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645634] MARC

ANSEL
UTF-810474 /2016.
Lendvai Béla (1969-)
   Adriai káprázat [elektronikus dok.] / Lendvai Béla. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-84-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636859]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2016.
Lovas Lajos (1967-)
   Törzsszövetség / Lovas Lajos. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 219, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-06-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3639427]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2016.
Majsányi Kati
   Lina [elektronikus dok.] / Majsányi Kati. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5252-80-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636884]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2016.
Mansfield, Michael (1962-)
   Idegen árny / Michael Mansfield. - Szarvas : Budapest : Adamo Books, cop. 2016. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-387-105-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3639984]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2016.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-350-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3645665]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2016.
Máté Antal (1936-)
   Élet a földi istenek között : elbeszélések és más írások / Máté Antal. - Győrújfalu : [Máté A.], 2016. - 157 p. ; bill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5771-7 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3640259]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2016.
Mayer István
   A zsidó kalóz [elektronikus dok.] / Mayer István. - Szöveg (epub : 722 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-578-0
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3636743]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2016.
Mechler Anna (1974-)
   Tóbiás, a kukásautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-043-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645874]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2016.
Mérő László (1949-)
   Mit gondol a golyó? [elektronikus dok.] : ötperces esszék / Mérő László ; ill. M. Miltényi Miklós. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - [Budapest] : Tericum, [2015], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136524. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-43-1
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3636985]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2016.
Mester Györgyi (1954-)
   A hatodik : novellák / Mester Györgyi ; [... illusztrációit Keglovich Tamás Milán kész.]. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 196 p. : ill. ; 20 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3639917]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2016.
Mester Györgyi (1954-)
   Zizi naplója = Sizzie's diary / Mester Györgyi ; [ford. Zsófia Crow] ; [... ill. Keglovich T. Milán]. - 2. kétnyelvű kiad. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 175 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5110-85-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - naplóregény - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02(02.053.2)=20
[AN 3639920]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2016.
Mönich Krisztina
   Lélekemelő gondolatok [elektronikus dok.] : versek szeretetről, hitről, reményről / Mönich Krisztina. - Szöveg (epub : 974 KB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-23-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3636750]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2016.
Monte, Margaret Ann
   Veled vagy nélküled [elektronikus dok.] / Margaret Ann Monte. - Szöveg (epub : 648 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-648-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3636440]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2016.
Nagy Károly (1909-1942)
   A reklámherceg [elektronikus dok.] : regény / Nagy Károly. - Szöveg (pdf : 178 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136637. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Literária, 1936, a Világvárosi regények c. sorozat 267. tagjaként
ISBN 978-615-5557-89-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637782]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2016.
Nagy Károly (1909-1942)
   A züllött asszony [elektronikus dok.] : regény / Nagy Károly. - Szöveg (pdf : 179 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136647. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Literária, 1936, a Világvárosi regények c. sorozat 285. tagjaként
ISBN 978-615-5557-92-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637803]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2016.
Nagy Kata (1986-)
   Inkognitóablak / Nagy Kata. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 48, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 198.)
ISBN 978-615-5070-52-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3640281]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2016.
Nemere István (1944-)
   Mr. MC / Nemere István. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2016. - 265 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5408-84-7 kötött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3640015]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2016.
Németh Sándor
   Hosszú út [elektronikus dok.] / Németh Sándor. - Szöveg (epub : 6.7 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-588-9
Németh Sándor
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3636419]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2016.
Novák Valentin (1969-)
   Álomtourbina : kerékpáros regény / Novák Valentin. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-42-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3639854]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2016.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - 7. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2016, cop. 2011. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645004]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2016.
P. C. Harris
   Árnyoldal / P. C. Harris. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-56-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3640328]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2016.
Pados Judit (1960-)
   Velencei mesék [elektronikus dok.] / Pados Judit. - Szöveg (epub : 636 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-420-2
Velence (Olaszország) - magyar irodalom - művelődéstörténet - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 930.85(45-2Venezia)(0:82-32)
[AN 3636422]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2016.
Parker, Cynthia
   Elfojtott vágyak / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2007. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-052-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3645092]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2016.
Petőcz András (1959-)
   Nagy Kalap és Pici Sál : állatos és egyéb gyerekversek / Petőcz András ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-321-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers - verses mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3640479]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2016.
Polocz, Lilien
A lelked bajnoka (angol)
   Champion of the soul [elektronikus dok.] / Lilien Polocz. - Szöveg (epub : 533 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-596-4
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3636108]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2016.
Potozky László (1988-)
   Éles : regény / Potozky László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2907-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645068]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2016.
Rubin Eszter
   Barhesz / Rubin Eszter. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-578-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - regény
894.511-31 *** 641.5(0:82-31)
[AN 3645667]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2016.
Sági György (1957-)
   Vagy nem / Sági György. - Budapest : Könyv & Kávé, 2016. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5355-9 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3639440]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2016.
Sajó László (1956-)
   Aszfaltangyal : képaláírások / Sajó László. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 173, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-153-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3640322]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2016.
Sárközi György (1899-1945)
   Higgy a csodában! [elektronikus dok.] : versek / Sárközi György. - Szöveg (pdf : 104 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136612. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Athenaeum, 1941
ISBN 978-615-5572-94-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3637617]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2016.
Simon Réka Zsuzsanna
   Majdnem egy tucat királylány / Simon Réka Zsuzsanna ; Egri Mónika rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 92, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-403-210-6 kötött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3640982]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2016.
Skinner, Michael G.
   A halál memoárja [elektronikus dok.] / Michael G. Skinner. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 487 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-634-3
magyar irodalom - tanmese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3636445]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2016.
Szabó Ádám (1969-)
   Kelta keringő / Szabó Ádám. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-180-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3640330]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2016.
Szabó Borka (1978-)
   Álomtalanítás : [három nő, két sztori, egy a vége] / Robin O'Wrightly ; [... ill. ... Szabó Borka]. - Budapest : Ad Librum, cop. 2016. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-81-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3639969]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2016.
Szakály Vanessza
   A, mint alakváltó [elektronikus dok.] / Szakály Vanessza. - Szöveg (epub : 988 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136439. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-580-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3636429]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2016.
Szalay Zsuzsánna (1954-)
   Futureal : globális űrutazás : töredékek az emberi létből : tanulmány a jövőről / Szalay Zsuzsánna Ayrèta. - Budapest : [Szalay Zs.], 2017. - 247 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3091-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3639923]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 488 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-454-3 (epub)
ISBN 978-963-398-455-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3636662]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (pdf : 887 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136616. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Révai, 1937
ISBN 978-615-5572-05-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637626]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A varázsló eltöri pálcáját [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 470 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136445. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-456-7 (epub)
ISBN 978-963-398-457-4 (mobi)
magyar irodalom - esszé - irodalomkritika - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3636453]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2016.
Szőllősi Imréné
   Derecskei irodalmi breviárium / Szőllősi Imréné Tóth Vilma. - Derecske : Szerző, 2016. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5768-7 kötött
Derecske - helyi társadalom - magyar irodalom - művelődéstörténet - antológia
894.511-822 *** 930.85(439-2Derecske) *** 929(439-2Derecske)"17/20"
[AN 3641096]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2016.
Szőlősi Péter (1975-)
   Deszkamenny [elektronikus dok.] / Szőlősi Péter. - Szöveg (epub : 673 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-573-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3635814]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2016.
Tasev Norbert (1983-)
   Csábító ábrándok [elektronikus dok.] : kísérleti színdarabok 1. kötet / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 820 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-600-8
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3636557]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2016.
Thimár Attila (1969-)
   Időszilánk / Thimár Attila ; [... illusztrációit ... Germán Fatime kész.]. - Budapest : Ráció, 2016. - [77] p. : ill. ; 12x18 cm
ISBN 978-615-5047-90-9 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3639856]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2016.
Tornai József (1927-)
   Világtojásban : versek / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2016. - 122, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-686-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639956]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2016.
Tornai Szabolcs (1971-)
   Ádám titkos könyve / Tornai Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2016. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-687-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3639825]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2016.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel : szövegtest / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2011. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2868-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645064]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ünnepelj velünk! : ovis ünnepek / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 108, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-210-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645009]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2016.
Varga Béla
   Túlélni állati erény / Varga Béla. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2016. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-79-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3639982]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2016.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 49. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-267-5 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3645046]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2016.
Wendler Nikoletta
   Megvalósult álom [elektronikus dok.] / Wendler Nikoletta. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-08-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3636775]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2016.
Wodianer-Nemessuri Zoltán (1948-)
   Kései virradat, 1570-1579 / Wodianer-Nemessuri Zoltán ; [közread. a ... Nemzeti Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért Alapítvány, 2015. - 865 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-80049-2-3 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3640652]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2016.
Zsuffa Tünde
   Angyal a földi pokolban : regény / Zsuffa Tünde. - 2. kiad. - Budapest : Gemma Kvk., 2016. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6125-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645141]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2016.
Zsuffa Tünde
   Paprika rummal : egy kalandos élet / Zsuffa Tünde. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gemma Kvk., 2016. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6124-0 kötött : 2990,- Ft
Zsuffa Oszkár (1930-2011)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3645140]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10527 /2016.
Babucs Éva
   Gondri gazdát keres és gazdára talál / Babucs Éva ; Mester Kata rajz. - [Budapest] : Geopen, 2016. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5331-58-9 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3639934]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2016.
Babucs Éva
   Gondri nyomoz / Babucs Éva ; Mester Kata rajz. - [Budapest] : Geopen, 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5331-55-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3641388]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Sosincs késő : kreatív színező életmesékkel / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 92, [5] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5469-88-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - kifestőkönyv - memoár
087.5 *** 894.511-94 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3641245]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Amikor te kicsi voltál : félig kész mesekönyv / Marék Veronika, F. Győrffy Anna ; [a rajzokat felújította Rákosy Anikó]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [36] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-415-415-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3645075]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-057-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645669]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-077-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3645671]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2016.
Németh János
   Varázslatos motívumok : népi szűcs- és szűrhímzések : [színező felnőtteknek] / [a mintákat vál. és a rajzokat kész. Németh János]. - Budapest : Cser K., 2016. - [32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-278-458-8 fűzött : 1195,- Ft
magyar néprajz - népi díszítőművészet - kifestőkönyv
087.5 *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3639467]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2016.
Parádi Orsolya
   Pandala az állatkertben : mesés állatkerti kalauz foglalkoztatókkal, színezőkkel / Parádi Orsolya. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 70 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5591-45-7 fűzött : 2499,- Ft
állat - magyar irodalom - foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv - gyermekkönyv - meseregény
087.5 *** 59(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3641132]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10535 /2016.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie. - A 10. kötettől kiad. a Books & Stuff Bt.
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Vadászok. - cop. 2016. - 134 p.
ISBN 978-615-80407-1-6 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3639914] MARC

ANSEL
UTF-810536 /2016.
   Studia doctorandorum alumnae : válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból / szerk. Szabó Csaba. - Budapest : DOSZ, 2016. - 2 db (582 p.) : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5586-07-1 kötött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3639523]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 331 p.
[AN 3639526] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 332-582.
[AN 3639527] MARC

ANSEL
UTF-8