MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/11/22 10:33:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10537 /2016.
   25 év : Güntner-Tata / [szerk. Kakuk Tamás, Mórocz Károly]. - [Tatabánya] : Elme-Comp Bt., [2016]. - 52 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4801-2 v.
Güntner-Tata Kft. (Tata)
Tata - iparvállalat - hűtés - klímatechnika - történeti feldolgozás
061.5(439-2Tata) *** 621.56/.59 *** 628.8
[AN 3642892]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2016.
Galla Miklós (1959-)
   Megtörtént ecsetek : 2015. 10. 16 - 2015. 11. 15., ... Rómer-ház, Győr ... / Galla Miklós ; [közread. a] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., [2015]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7207-57-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Győr) *** 75(439)(092)Galla_M.
[AN 3643472]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2016.
   Mazurek i raczenica = Mazurka és racsenyica = Mazurka i rʺčenica / [org.... i red. katalogu .... Konrad Sutarski] ; [kuratorzy wyst. ... Márta Troján] ; [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii ...]. - Budapeszt : Muz. i Arch. Węgierskiej Polonii, 2015
A Budapesten, 2015. nov. 4 - 2016. jan. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80239-2-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyarországi lengyelek - magyarországi bolgárok - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2015" *** 73/76(=84)(439)"201" *** 73/76(=867)(439)"201"
[AN 3641525]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2016.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (12.) (2014) (Eger)
   PSAK XII : Pro Scientia Aranyérmesek XII. Konferenciája : Eszterházy Károly Főiskola Eger, 2014. november 6-8. / [szerk. Harsányi Szabolcs Gergő, Szabó Beáta] ; [közread. a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága]. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-42-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Eger) *** 082
[AN 3641732]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10541 /2016.
Czeglédi László (1962-)
   Könyvtár és oktatás : oktatási környezetek könyvtári támogatása / Czeglédi László. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 126 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 113-126.
ISBN 978-615-5509-45-2 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - oktatás - e-learning
02(439) *** 37 *** 371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3643691]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2016.
Tubay Tiziano (1989-)
   A székely írás kutatásának története / Tubay Tiziano. - Budapest : OSZK, 2015. - 242 p. : ill. ; 26 cm. - (Információtörténeti műhely, ISSN 2498-7654)
Bibliogr.: p. 171-195.
ISBN 978-963-200-643-7 fűzött
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3641977]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10543 /2016.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The wings of joy (magyar)
   Az öröm szárnyai : útkeresés a belső harmóniához : ösztönző meditációk, anekdoták és tanítások lelkünk táplálására / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Utánny. - [Budapest] : [Madal Bal], 2016, cop. 2009. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-49-1 kötött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3647201]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2016.
Stibal, Vianna
Advanced ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing haladóknak : a mindenség erejének kiaknázása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa, Dobrosi Orsolya, Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2015. - 264 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-121-2 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3647093]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2016.
Stibal, Vianna
ThetaHealing : diseases & disorders (magyar)
   ThetaHealing : betegségek és rendellenességek / Vianna Stibal. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2015. - 465 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-291-261-5 kötött : 4490,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3647163]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2016.
Szakács Tibor
   Basilius Valentinus tizenkét kulcsa / Szakács Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2016. - 118 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5582-05-9 fűzött : 1860,- Ft : 6 EUR
Basilius Valentinus (15. sz). Practica cum duodecim clauibus et appendice, de magno lapide antiquorum sapientum
alkímia
133.5
[AN 3643604]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10547 /2016.
Bakosné Böröcz Mária
   Az életcikluselemzés módszerének használata és karbonlábnyom számítás alapjai / szerző Bakosné Böröcz Mária. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 40 p. : ill. ; 25 cm. - (Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ tudományos szakmai kiadványok sorozata ; 3.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 978-963-269-531-0 fűzött
demográfiai ciklus - társadalmi ökológia - ökológiai egyensúly - statisztikai elemzés
504.03 *** 311 *** 314.37
[AN 3642228]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2016.
Bakosné Böröcz Mária
   A környezeti kockázatok kezelése és a környezeti menedzsment rendszerek jelentősége a gyakorlatban / szerző Bakosné Böröcz Mária. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 42 p. : ill. ; 25 cm. - (Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ tudományos szakmai kiadványok sorozata ; 4.)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-269-532-7 fűzött
Magyarország - környezetmenedzsment - kockázatmenedzsment - szabvány
504.03 *** 658.1.012.4 *** 006.7/.8(100) *** 65.012.8
[AN 3642231]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2016.
   A Fekete István Oktatóközpont és a "Tüskevár" tanösvény túravezető kisfüzete / [szerk. Szabó Tímea] ; [kiad. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2015. - 28 p. : ill., színes, részben térk. ; 15x21 cm
Fűzött
Fekete István Környezet- és Természetvédelmi, Ökoturisztikai és Szabadidős Szolgáltató Oktatóközpont (Túrkeve)
Túrkeve - tanösvény - természeti környezet - útmutató
502.4(439-2Túrkeve)(036)
[AN 3643625]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2016.
Horváth Bálint
   Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) működése / szerzők Horváth Bálint, Bartha Ákos, Kovács Attila. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 34 p. : ill. ; 25 cm. - (Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ tudományos szakmai kiadványok sorozata ; 1.)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 978-963-269-533-4 fűzött
Európai Unió - környezeti politika - üvegházhatás - szén-dioxid - kvóta - emisszió - 21. század
504.3.03(4-62)"20" *** 620.9(4-62) *** 546.264-31
[AN 3642207]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2016.
   Landscapes and greenways of resilience : proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning : Budapest, 01 July, 2016 / ed. Sándor Jombach [et al.] ; org. by Szent István University Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst Development of Landscape Architecture and Regional Planning. - Budapest : SZIE Tájtervezési és Területfejlesztési Tansz., 2016. - 544 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-458-0 fűzött
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3643543]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2016.
   A Molnár-rét bemutatása : III. tanösvény : tanuljunk a természetről a természetben! / [szerk. Sára Endréné]. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2016. - [38] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Tájbéli értékeink Röszkén ; 1.)
ISBN 978-615-80448-0-6 fűzött
Röszke - tanösvény - természeti környezet
502(439-2Röszke)
[AN 3643367]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2016.
Molnos Zselyke
   Ökopszichológia-alapkönyv / Molnos Zselyke ; [közread. az] Ökopszichológiai Intézet. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ökopszichológiai Intézet, 2016. - 178 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 163-178.
ISBN 978-963-12-6476-0 fűzött
emberi ökológia - lélektan
504.75 *** 159.9
[AN 3647056]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2016.
Nagyváradi László (1960-)
Szálka kulturális és természeti öröksége (német)
   Szálka : Kultur- und Naturerbe der Siedlung / Verf. und Red. Nagyváradi László, Szebényi Anita ; [hrsg. von der Stiftung "für die Gemeinde Szálka"]. - Szálka : Stiftung "für die Gemeinde Szálka", 2016. - 147 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-12-5312-2 kötött
Szálka - helyismeret - természeti környezet - helytörténet
502(439-2Szálka) *** 943.9-2Szálka *** 908.439-2Szálka
[AN 3643484]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Észak-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 978-963-682-867-7 fűzött
Észak-magyarországi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
502(439Észak-Magyarország)(072) *** 37.033(072)
[AN 3642075]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2016.
   Ökológiai tudástár : fenntarthatósági kiskönyv középiskolásoknak. - [Budapest] : Stratégiai Fejlesztési Közp. Kft., [2016]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80231-0-8 fűzött
fenntartható fejlődés - környezetvédelem - emberi ökológia - ifjúsági könyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2) *** 504.75(02.053.2)
[AN 3642394]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2016.
   Az Őrségi Nemzeti Park / szerk. Bartha Dénes ; [kiad. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; Őriszentpéter : Őrségi Nemz. Park Ig., 2016. - 2 db (980 p.) : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-05-0 kötött
Őrségi nemzeti park - Őrség - természeti környezet - magyar néprajz - helytörténet
502.4(439)Őrségi_nemzeti_park *** 39(439Őrség) *** 943.9Őrség
[AN 3643381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 540 p.
[AN 3643388] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 545-980.
[AN 3643391] MARC

ANSEL
UTF-810558 /2016.
   Pénzügyekről másképpen : fenntarthatóság és közösségi pénzügyek / szerk. Kerekes Sándor. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-585-8 fűzött
pénzügy - fenntartható fejlődés
504.03 *** 336.1/.5
[AN 3643396]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10559 /2016.
Overdeck, Laura
Bedtime math (magyar)
   Mesés számok, számos mesék / Laura Overdeck ; ill. Jim Paillot ; [ford. Seres Iván]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-239-2 kötött : 2699,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
51-8(02.053.2)
[AN 3647354]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10560 /2016.
   A természetes gyógyhatású Tokaj-hegyaljai zeolitok ásványtani-genetikai áttekintése, hasznos tulajdonságai / [Mátyás Ernő ... munkáiból összeáll. és kieg. Mátyás Szabolcs] ; [közread. a Geoproduct Kft.]. - [Mád] : Geoproduct Kft., cop. 2016. - 31 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Tokaj-Hegyalja - zeolit - gyógyhatás - nyomelem
549.67(439Tokaj-Hegyalja) *** 615 *** 577.118
[AN 3642820]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10561 /2016.
Horváth Bálint
   Az Európai Unió EU ETS-en kívüli szektorainak klímapolitikai szabályozása / szerzők Horváth Bálint, Bartha Ákos, Kovács Attila. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 35 p. : ill. ; 25 cm. - (Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ tudományos szakmai kiadványok sorozata ; 2.)
Bibliogr.: p. 32-35.
ISBN 978-963-269-534-1 fűzött
Európai Unió - éghajlatváltozás - környezeti politika - statisztikai adatközlés
551.583 *** 504.03(4-62)(083.41)
[AN 3642218]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2016.
   Technologies of injection into sandstone reservoirs : best practices, case studies / ed. by János Szanyi [et al.]. - Szeged : Geolitera Publ. House : Inst. of Geosciences Univ. of Szeged, 2015. - 156 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-370-5 kötött : 3500,- Ft
Kárpát-medence - geotermikus energia - homokkő - hidrogeológia - injektálás
550.36 *** 552.51(439) *** 556.3(4-191) *** 620.91
[AN 3643204]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10563 /2016.
   RRL 2015 : high-precision studies of RR Lyrae stars / ed. by L. Szabados, R. Szabó, K. Kinemuchi. - Budapest : [HAS Konkoly Observatory], 2016. - XVI, 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Communications from the Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2091 ; 105.)
A Visegrádon, 2015. okt. 19-22. között rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8361-56-1 fűzött
asztrometria
521.9
[AN 3643261]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10564 /2016.
Chaline, Eric
Fifty animals that changed the course of history (magyar)
   Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet / Eric Chaline ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-09-7634-3 kötött : 4500,- Ft
állat - művelődéstörténet
59 *** 930.85(100)
[AN 3646794]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2016.
Eisenreich, Wilhelm
BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs (magyar)
   Állat- és növényhatározó természetjáróknak / Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 559 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Nagy Erika, Schmidt Egon
ISBN 978-963-415-443-3 kötött : 4999,- Ft
állathatározó - növényhatározó
592/599(083.71) *** 582(083.71)
[AN 3647205]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2016.
Marozsán Zoltán
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő gombái / [szöveg és képek Marozsán Zoltán]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2016. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az ásotthalmi Tanulmányi erdő értékei ; 2.)
Fűzött
Ásotthalom - gomba - flóra
582.28 *** 581.9(439-2Ásotthalom)
[AN 3642928]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2016.
Marozsán Zoltán
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő lepkéi / [szöveg és képek Marozsán Zoltán]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2016. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az ásotthalmi Tanulmányi erdő értékei ; 3.)
Fűzött
Ásotthalom - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(439-2Ásotthalom)
[AN 3642935]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2016.
Országos Lepkész Találkozó (2.) (2016) (Szögliget)
   II. Országos Lepkész Találkozó (OLT) : Szögliget, 2016. július 7-10. : program és összefoglalók / szerk. Farkas Anna, Kőrösi Ádám ; [rend., kiad. a Herman Ottó Intézet]. - Budapest : Herman O. Int., [2016]. - 43 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
lepke - konferencia-kiadvány
595.78 *** 061.3(439-2Szögliget)
[AN 3642951]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10569 /2016.
Alter, Adam (1980-)
Drunk tank pink (magyar)
   Kijózanító rózsaszín, és más, gondolatainkat, érzéseinket és viselkedésünket befolyásoló, rejtett tényezők / Adam Alter ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-358-5 fűzött : 3900,- Ft
alkalmazott lélektan - viselkedés - lélektan - érzelem
159.9.004.14 *** 159.942
[AN 3642722]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2016.
Barnes, Anna
How to be confident (magyar)
   Önbizalom / Anna Barnes ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-529-629-3 fűzött : 2790,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3642566]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2016.
Benjamin, Harry
Better sight without glasses (magyar)
   Tökéletes látás szemüveg nélkül / Harry Benjamin ; [ford. Szendrey Jutka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2000. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-141-0 fűzött : 1700,- Ft
látászavar - öngyógyítás
615.89 *** 617.75
[AN 3647179]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2016.
Dyer, Wayne W. (1940-)
The shift (magyar)
   A váltás : az ambíciótól az értelemig = The shift / Wayne W. Dyer ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2012. - 105 p. ; 20 cm + DVD
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-291-289-9 kötött : 2990,- Ft
önismeret - audiovizuális dokumentum
613.865
[AN 3647386]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2016.
Gabriel, Jon
The Gabriel method (magyar)
   Gabriel-módszer : [testünk teljes átalakítása diéta nélkül!] / [Jon Gabriel] ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2013. - 210 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-167-0 fűzött : 2700,- Ft
fogyókúra - auditív dokumentum
613.24
[AN 3647169]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2016.
Herzog, Anna (1963-)
Ein Baby in Mamas Bauch (magyar)
   Anya hasában / Anna Herzog ; Joëlle Tourlonias képeivel ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-403-236-6 kötött : 2490,- Ft
terhesség - szülés - gyermekkönyv
618.2(02.053.2) *** 618.4(02.053.2)
[AN 3642636]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2016.
Juhász Ágnes
   Gyógyteák könyve / Molnárné Juhász Ágnes. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Cser K., 2016. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-278-477-9 fűzött : 2995,- Ft
természetgyógyászat - gyógytea
615.89:615.322 *** 663.95
[AN 3646733]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2016.
Karsay Dodó
   Kérdőjelek helyett : LMBTQI-kisokos a médiának / szerzők Karsay Dodó, Virág Tamás ; [közread. a] Magyar LMBT Szövetség. - [Budapest] : M. LMBT Szövets., 2015. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2728-4 fűzött
nemi szerep orientáció - terminológia
613.885
[AN 3642167]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2016.
Kast-Zahn, Annette (1956-)
Jedes Kind kann Krisen meistern (magyar)
   Gyerekkori válságkezelés felsőfokon : a fejlődési nehézségek legyőzése / Annette Kast-Zahn ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 170 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-415-362-7 fűzött : 2999,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3643341]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2016.
   Klímaváltozás és benne az ember : művészetterápia = Climate change and man : art therapy / [... szerk. Bender Márta, Kenyeres Betti, Tóth László]. - [Tereske] : [Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyes.], [2016]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete. - A Budapesten, 2016. febr. 11-26. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - művészetterápia - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
615.851.82 *** 75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3643476]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2016.
   Klinikai gyermekgyógyászat / szerk. Tulassay Tivadar. - Budapest : Medicina, 2016. - 844 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-226-580-3 fűzött : 15200,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3642588]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2016.
Kovács Norbert
   Amit a Parkinson-kórról tudni érdemes : betegtájékoztató füzet / Kovács Norbert. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek, ISSN 2498-776X)
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-9695-29-0 fűzött : 980,- Ft
Parkinson-kór
616.858
[AN 3642906]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2016.
Lukács Dénes
   A Szondi-teszt korszerű értelmezése / Lukács Dénes. - Budapest : Oriold, cop. 2016. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-615-5443-38-1 fűzött : 3500,- Ft
pszichodiagnosztika - teszt - pszichoanalízis - esettanulmány
159.9.072 *** 159.964.26Szondi_L.
[AN 3642792]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2016.
Magyar Hypertonia Társaság. Kongresszus (23.) (2015) (Siófok)
   Magyar Hypertonia Társaság XXIII. kongresszusa : Siófok, 2015. október 1-3. : program, előadáskivonatok gyűjteménye. - Budapest : Expert-Quality Kft., [2015]. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3455-8 fűzött
magas vérnyomás - konferencia-kiadvány
616.12-008.331.1 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3641802]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2016.
Marozsák Szabolcs
   A női önbizalom titkos tükre : az önbecsülés helyreállításának alapelvei és gyakorlati lépései / Marozsák Szabolcs. - [Óbarok] : Konrad-Solutions Kft., cop. 2016. - 191, [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4767-1 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3643647]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2016.
Martincsevicsné Jenei Gizella
   Olajozott egészség : gasztronómia és szépség / Martincsevicsné Jenei Gizella. - Pakod : Martincsevicsné Jenei G., [2016]. - 151 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5389-4 kötött
növényi olaj - egészséges táplálkozás - bőrápolás
613.2 *** 665.3 *** 646.75
[AN 3641809]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2016.
Maxwell, John C. (1947-)
   Tedd próbára az álmod : 10 kérdés, melyek segítenek felismerni és megragadni álmodat / John C. Maxwell. - Budapest : Üzleti Plusz Kft., [2016]. - 24 p. ; 30 cm
Fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3641441]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2016.
Niţipir, Cornelia (1969-)
   Cervical cancer : prevention, screening, treatment / Cornelia Niţipir. - Budapest : KF & T Kft., cop. 2015. - 53 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85232-3-5 fűzött
rákbetegség - méhnyak
618.146-006
[AN 3642554]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2016.
Pease, Allan (1952-)
Why men don't listen & women can't read maps (magyar)
   Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak? Miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? / Allan és Barbara Pease ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Jav., bőv. vált. - Budapest : Park, cop. 2016. - 339 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 315-330.
ISBN 978-963-355-281-0 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3647481]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2016.
Rédei Ildikó (1945-)
   Historiae morborum : kórtörténetek a 18-19. századból / Rédei Ildikó. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1787-8934 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-385-5 fűzött
Magyarország - orvostörténet - 18. század - 19. század - kézirat-katalógus
61(439)"178/184" *** 616 *** 091(439) *** 017
[AN 3643596]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2016.
Satyananda Saraswati, Swami (1923-2009)
Asana, pranayama, mudra, bandha (magyar)
   Ászana, pránájáma, mudrá, bandha / Swami Satyananda Saraswati ; [... ford. Sannyasi Bhaktananda] ; [közread. a] Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2016. - 547 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5851-6 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3642296]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2016.
Schäfer, Thomas (1960-)
Was die Seele krank macht und was sie heilt (magyar)
   Ami a lelket megbetegíti, és ami meggyógyítja / Thomas Schäfer ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2001. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-137-3 fűzött : 2300,- Ft
pszichoterápia - mentálhigiénia
615.851 *** 613.865
[AN 3647392]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2016.
Szabó András (1943-)
   A császármetszés kultúrtörténete / Szabó András. - Budapest : Corvina, 2016. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6368-5 kötött : 3990,- Ft
császármetszés - orvostörténet - művelődéstörténet
618.5-089.888.61(091) *** 930.85(100)
[AN 3642593]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2016.
Szabó Réka
   Metaforák és szimbólumok : C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése / Szabó Réka. - Budapest : Oriold, 2015. - 231 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-219.
ISBN 978-615-5443-25-1 fűzött : 3100,- Ft
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Svájc - pszichológus - kognitív nyelvészet - szimbólumhasználat - 20. század
159.964.2(494)(092)Jung,_C._G. *** 800.1 *** 165.194
[AN 3642784]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2016.
   A vastag és végbél betegség modern kezelése, műtétei, szűrése, onkológiája és a stressz összefüggése a szomatikus betegségekkel : a Magyar ILCO Szövetség 2015-ös konferenciájának válogatott, lektorált tanulmányai / szerk. Nagy András, Dittrich Katalin. - Kaposvár : M. ILCO Szöv., [2016]. - 118 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88361-7-5 fűzött
bélbetegség - rákbetegség - stressz
616.34-006 *** 612.06
[AN 3643527]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2016.
Wang Xuejun (1973-)
   Idényfüggő egészséggondozás / Wang Xuejun. - [Budapest] : H.C.L. Kft., cop. 2016. - 275, [8] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80117-2-3 fűzött : 5600,- Ft
Kína - természetgyógyászat - betegségmegelőzés
615.89(510) *** 616-084
[AN 3641421]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10595 /2016.
Nagy Valéria (1978-)
"Biodiesel mikrohullámon" avagy Növényi olaj alapú hajtóanyagok előállítása mikrohullámú energiaközléssel (angol)
   "Biodiesel by microwaves" [elektronikus dok.] : using microwave energy transfer in the production of vegetable-based oil fuels / Valéria Nagy, Gábor Keszthelyi-Szabó ; [publ. by the] University of Szeged Faculty of Engineering. - Szöveg. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Engineering, 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-306-476-4
bioüzemanyag - észterezés - mikrohullám - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
620.95 *** 665.1/.5.086.4 *** 66.095.13
[AN 3641706]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10596 /2016.
Agria Media Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás (11.) (2014) (Eger)
   Agria Media 2014 : XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás : Eszterházy Károly Főiskola, 2014. október 8-10. / [szerk. Nádasi András] ; [közread. az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet]. - Eger : EKF Médiainformatikai Int., 2015. - 572 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-15-4 fűzött
oktatástechnológia - információs technika - e-learning - távoktatás
681.3.004.14 *** 371.333 *** 371.68
[AN 3641726]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2016.
Liukas, Linda (1986-)
Hello Ruby (magyar)
   Helló, Ruby! : kalandozások Kódföldén : [mesekönyv játékos feladatokkal, nem csak a jövő programozóinak] / Linda Liukas ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2016. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-365-3 kötött : 2500,- Ft
programozás - gyermekkönyv
519.68(02.053.2)
[AN 3642691]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2016.
   Technológia jog : új globális technológiák jogi kihívásai / szerk. Tóth András. - Budapest : KRE ÁJK, 2016. - 294 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 15.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9808-72-0 fűzött
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - jogtudomány - jogalkalmazás
681.3.004.14 *** 316.77 *** 34 *** 340.132
[AN 3643380]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2016.
Urasek, Lauren
Popular (magyar)
   Netrandi : New York legmenőbb csajának kalandjai / Lauren Urasek és Laura Barcella ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-32-9 fűzött : 3150,- Ft
társkeresés - internet - memoár
681.324Internet *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3643458]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10600 /2016.
Kalmár Krisztina
   KKSP : one stroke workbook / by Krisztina Kalmár. - [Budapest] : Auth., 2016. - 29, [10] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Angol, portugál és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-4796-1 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 3642559]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10601 /2016.
Integrated water resources management in Central and Eastern Europe (magyar)
   Integrált vízgazdálkodás Kelet- és Közép-Európában : IVG kontra EU víz keretirányelv : technical focus paper / [szerk. Gayer József] ; [ford. Tóth Tamás] ; [közread. a GWP Magyarország Alapítvány]. - [Budapest] : GWP Mo. Közhasznú Alapítvány, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 44-47.
ISBN 978-963-12-5983-4 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Európai Unió - vízgazdálkodás
628.1/.3(4-15) *** 628.1/.3(4-62) *** 556.18
[AN 3641623]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10602 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Die Rettungsfahrzeuge (magyar)
   Mentőjárművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 33.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-627-1 fűzött : 2450,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3642486]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2016.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über Schiffe (magyar)
   Fedezd fel a hajókat! / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 41.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-607-3 fűzött : 3750,- Ft
hajó - gyermekkönyv
629.12(02.053.2)
[AN 3642448]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10604 /2016.
   Agrárgazdaságtan I : mezőgazdasági árak és piacok / szerk. Fertő Imre, Mizik Tamás. - Budapest : Akad. K., 2016. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9727-2 fűzött
mezőgazdaság - gazdaságtan - ár - piac - egyetemi tankönyv
338.43(075.8) *** 338.5(075.8) *** 339.13(075.8)
[AN 3643402]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2016.
Bernáth István
   Bichonok. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
Szerző Bernáth István
Fűzött : 799,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5533-06-8)
öleb - kutyatartás
636.7
[AN 3642580]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2016.
Divéky-Ertsey Anna (1977-)
   Fenntarthatósági alapelvek a mezőgazdaságban : módszertani anyagokkal támogatott jegyzet agrár-mérnöktanárok és -hallgatók számára / szerzők Divéky-Ertsey Anna, Erős-Honti Zsolt, Nagy József. - Budapest : BCE, 2015. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-611-0 fűzött
mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - didaktika
63 *** 504.03 *** 371.3
[AN 3642959]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2016.
   Egy édes történet : tízből kilenc ember szereti a csokoládét ...egy pedig hazudik! / [szerk. Harangozóné Tóth Éva, Hegedűs Krisztián] ; [... kiad. ... a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum]. - Kunszentmárton : Helytört. Múz., [2015]. - 12 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kész. a Kunszentmártonban, 2015. okt. 22 - 2016. febr. 12. között azonos címmel rendezett kiállításhoz
ISBN 978-963-12-3324-7 fűzött
csokoládé - múzeumi kiadvány
663.91 *** 069(439-2Kunszentmárton)
[AN 3643681]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2016.
Elek Mária
   Színes díszcserjék. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész, ISSN 2498-7662)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-64-8 fűzött : 599,- Ft
dísznövény - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3642577]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2016.
   "Ha még egyszer születnék, akkor is csak juhász lennék" : tanácskozás a pásztorművészetről : konferencia, 2015. augusztus 28-29. / [szerk. ... Juhász Zoltán]. - [Budapest] : MMA, 2016. - 291 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942 ; 10.)
A Balmazújvároson rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - borító- és gerinccím: Tanácskozás a pásztorművészetről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-45-4 fűzött
legelőgazdálkodás - magyar néprajz - népzene
636.083.51(439) *** 39(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3643515]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2016.
   The history of the Alps-Adria Scientific Workshop : 15th anniversary editon / written and comp. by Márton Jolánkai [et al.]. - Gödöllő : SZIE K., [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 18x25 cm
Borítócím: Alps-Adria Scientific Workshop : 15th jubilee
ISBN 978-963-269-529-7 fűzött
Alps-Adria Scientific Workshop
Kelet-Európa - Közép-Európa - mezőgazdaság - kutatás-fejlesztés - együttműködés - konferencia - történeti feldolgozás
63(4-11) *** 330.341.1(4-11) *** 061.3(4-11)"200/201"
[AN 3642181]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2016.
Kádár Imre (1943-)
   A növénytáplálás alapelvei és módszerei = Principles and methods in plant nutrition / Kádár Imre ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete]. - 2. kiad. - Budapest : MTA TAKI, 2016. - [2], 422 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5387-07-4 fűzött
trágya
631.816
[AN 3647049]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2016.
Laws, Bill
Fifty plants that changed the course of history (magyar)
   Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet / Bill Laws ; [ford. és a m. vonatkozásokkal kieg. Molnár V. Attila és Papp Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-09-6664-1 kötött : 4500,- Ft
kultúrnövény - művelődéstörténet
631.963.3(100) *** 930.85
[AN 3646790]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2016.
   Magyar borrendek, 1976-2016 / [szerk. Fülöp Lajos, Koczor Kálmán, Terts András] ; [közread. a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MBOSZ, 2016. - 197, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5236-1 kötött
Magyarország - borászat - egyesület
663.2(439) *** 061.2(439)
[AN 3642156]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2016.
Mucha Attila
   Konyha, sör, főzés : így főzök sört a konyhában / Mucha Attila ; [fotók Zirig Árpád]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 120 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-293-566-9 kötött : 3990,- Ft
sör - konyhatechnika - szakácskönyv
663.4 *** 641.52 *** 641.55(083.12)
[AN 3642700]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2016.
   Szakmódszertani jegyzet az agrár-mérnöktanárok és -hallgatók számára : mezőgazdasági gépészet, mezőgazdaság, kertészet és parképítés / szerzők Ács Antal [et al.]. - Budapest : BCE, 2015. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 6.)
ISBN 978-963-503-609-7 fűzött
agrotechnika - kertépítés - didaktika - tanári segédkönyv
712 *** 613.5 *** 371.3
[AN 3642931]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2016.
Szarvas Tímea
   Fajtakalauz lóbarátoknak : matricás album / [írta és szerk. Szarvas Tímea]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - 48 p., [12] t.fol : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3641527]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2016.
   Szemelvények az élelmiszeripari technológiák oktatásának szakmódszertanából / szerzők Békássyné Molnár Erika [et al.]. - Budapest : BCE, 2015. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 7.)
ISBN 978-963-503-610-3 fűzött
élelmiszer-technológia - didaktika
663/664 *** 371.3
[AN 3642943]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2016.
Szögi Mihály
   Kedvelt díszfák. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész, ISSN 2498-7662)
Szerző Szögi Mihály
ISBN 978-615-5533-63-1 fűzött : 599,- Ft
amatőr kertészkedés - dísznövény - fa
635.92 *** 581.412
[AN 3642573]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2016.
Szögi Mihály
   Virágos sziklakert. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 kertész, ISSN 2498-7662)
Szerző Szögi Mihály
ISBN 978-615-5533-65-5 fűzött : 599,- Ft
sziklakert - dísznövény - amatőr kertészkedés
712.3/.7 *** 635.923
[AN 3642574]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2016.
Zsarnóczai J. Sándor (1956-)
   A világ élelmezés problémája, Európai Uniós tapasztalatok : könyv / szerző Zsarnóczai J. Sándor ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 154 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139-154.
ISBN 978-963-269-535-8 fűzött
Európai Unió - élelmezésügy - mezőgazdaság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
338.439(4-62)"199/200"(075.8) *** 338.43(4-62)"199/200"(075.8)
[AN 3642269]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10621 /2016.
Backen ohne Backofen (magyar)
   Sütemények sütés nélkül. - Pécs : Alexandra, 2016. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-357-886-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3643415]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2016.
Bártfai László
   Glutén- és cukormentes konyha : [diétás receptek] / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-172-5 fűzött
lisztallergia - cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6 *** 616.379-008.64
[AN 3642631]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2016.
Deiana, Hermina
Verrückt nach Tomatensauce (magyar)
   Paradicsomszósz : [50 fantasztikus paradicsomszószos recept] / Hermina Deiana. - Pécs : Alexandra, 2016. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Pais Ottilia
ISBN 978-963-357-859-9 kötött
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3643408]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8544-4 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3642533] MARC

ANSEL
UTF-810625 /2016.
Durdel-Hoffmann, Sabine
Best burger at home (magyar)
   A legjobb burger otthon / [szöveg és receptek Sabine Durdel-Hoffman, Elke Essman, Brigitte Lotz]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 84 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Ford. Gűth Ervin
ISBN 978-963-357-854-4 kötött
hamburger - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3643387]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2016.
Kalapp Attila
   Raklap bútorok / [Kalapp Attila]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-854-1 fűzött
barkácsolás - lakberendezés - bútor - foglalkoztatókönyv
689 *** 747 *** 379.826 *** 645.4
[AN 3643333]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2016.
Korpádi Péter
   Színes cukorkák / [szerző Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-853-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3643322]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2016.
Nagyné Janecskó Györgyi
   Kétbodonyi ízek, receptek / [a receptek gyűjtését végezte, a kiadványt kész., fotózta Nagyné Janecskó Györgyi]. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Kétbodony - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Kétbodony)(083.12)
[AN 3642515]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2016.
Nett, Maja
What's for breakfast? Müsli! (magyar)
   Az egészséges reggeli: müzli : [home-made] / Maja Nett. - Pécs : Alexandra, 2016. - 110 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Ford. Kuttor Eszter. - Fotó Brinkop, Maria
ISBN 978-963-357-862-9 kötött
müzli - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.55(083.12) *** 613.26
[AN 3643400]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2016.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pettsons och Findus kokbok (magyar)
   Mit főz ki Pettson és Findusz? / rajz. Sven Nordqvist ; Anne Tüllmann receptjeivel ; [ford. Csépányi Zsuzsanna és Szalay Zsuzsanna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2016. - [54] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-643-962-0 kötött : 2500,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3647648]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2016.
Nyeste Beatrix
   Természetes kozmetikumok / [... szöveg Nyeste Beatrix] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-855-8 fűzött
kozmetikum - kozmetika - természetes anyag
646.7 *** 665.5
[AN 3643343]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2016.
Szabó Béla (1896-1982)
   Gyümölcsborok, gyümölcslevek házi készítése / Szabó Béla, Dobray Endréné ; [... átd. Nagy Ákosné]. - 4. jav., átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2016. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-721-2 kötött : 3500,- Ft
gyümölcslé - bor - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 663.3
[AN 3647265]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2016.
Szőke Andrea (1977-)
   1000 questions, 1000 answers : gastronomy - tourism : társalgási gyakorlatok az angol gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Szőke Andrea, Viczena Andrea. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 448 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-9357-54-9 fűzött : 2690,- Ft
angol nyelv - gasztronómia - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
641 *** 338.48 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3647332]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2016.
Winden, Usch von der
Pilze (magyar)
   Gombák : új receptek termesztett, erdei és mezei gombákhoz / [szövegek, receptek ... Usch von der Winden] ; [... ford. Kuttor Eszter, ... Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 144 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-357-885-8 kötött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3643410]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10635 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
The heart of the five love languages (magyar)
   A szeretet esszenciája : az öt szeretetnyelv ajándéka / Gary Chapman ; [ford. Lehoczky Tünde]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2016. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-315-1 kötött : 1500,- Ft
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 3647209]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2016.
Mayer, Nicholas Ethan
   A symposium on the either/or / Nicholas Ethan Mayer. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 238 p. ; 20 cm
A Londonban, 2013. máj. 5-én tartott szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-80393-9-0 fűzött
filozófia
1
[AN 3642883]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2016.
Török László
   Mankók : kétnyelvű könyv = Crutches : bilingual book / Török László. - [Győr] : Szerző, 2016. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5904-9 fűzött
élet értelme
128
[AN 3642393]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10638 /2016.
Augustinus Aurelius (354-430)
   A hét bűnbánati zsoltár magyarázata : a 6., 31., 50., 101., 129. és a 142. zsoltár / Szent Ágoston ; [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2016. - 271 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 978-615-5147-63-0 fűzött : 2100,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bűnbocsánat - bibliamagyarázat
223.2.07 *** 248.145.33
[AN 3642893]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2016.
Castelli, Francesco
Padre Pio sotto inchiesta (magyar)
   Vizsgálat Pio atya ügyében : vatikáni titkos akták / [Francesco Castelli] ; [... ford. Tekulics Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2016. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80182-3-4 fűzött : 2990,- Ft
Forgione, Francesco (1887-1968)
szent - 20. század - történelmi forrás
235.3(092)Forgione,_F.(093)
[AN 3642227]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2016.
Cseh Sándor (1913-2002)
   Apor püspök vértanúhalála, ahogy a szemtanú átélte : Dr. Cseh Sándor egykori titkár emlékezései / [kiad. Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ]. - 2. kiad. - Győr : Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2016, cop. 1997. - 88, [3] p. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9032-25-5)
Apor Vilmos (1892-1945)
Magyarország - boldog - 20. század - püspök - katolikus egyház
235.3(092)Apor_V. *** 282(439)(092)Apor_V.
[AN 3646727]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2016.
Daniel, G. W.
   The strength of faith : life of Elisabeth Manhertz SJC / [... transl. by Balázs Keresztury ...] ; [publ. Saint Elizabeth Social Foundation]. - [Pilisvörösvár] : St. Elizabeth Social Found., [2016]. - 157, [2] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Daniel, G. W.
Fűzött
Manhertz Erzsébet (1918-2010)
Kanada - apáca - jezsuiták - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - idősgondozás
271.5(=945.11)(71)(092)Manhertz_E. *** 364.65-053.9
[AN 3643276]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2016.
Devotion to the most precious blood of our Lord, Jesus Christ (magyar)
   Jézus Krisztus legdrágább vérének ájtatossága : a legfontosabb ájtatosság korunk számára / [ford. Kis Krisztina] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2016. - 123 p. ; 18 cm + mell. (63 p.)
melléklet címe: A szent vérnek való odaszentelődést előkészítő kilenced
ISBN 978-615-80419-0-4 fűzött
ájtatosság - imakönyv
248.159.24 *** 243
[AN 3643680]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2016.
Fallaci, Oriana (1929-2006)
La forza della ragione (magyar)
   Az értelem ereje / Oriana Fallaci ; [ford. Földvári Katalin]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 248, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5617-08-9 fűzött : 3690,- Ft
iszlám - 21. század - iszlám fundamentalizmus - terrorizmus
297 *** 323.285(100)"200"
[AN 3642194]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2016.
Guttmann, Jacob (1845-1919)
   Zsidó és keresztény filozófusok a középkorban : Maimonidész elődei és hatástörténete / Jacob Guttmann ; [ford. Schmelowszky Ágoston, ... Tatár György]. - Budapest : Logos, 2016. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 22.)
A bevezetésben Husik, Isaac "Maimonidész vallásbölcseleti rendszere", a függelékben Grünwald Illés "Maimúni philosophiájának viszonya a mutazilita kalámhoz" és Löwenheim Miksa "A világ teremtett voltának problémája Száadjától - Májmonidesig" c. tanulmányaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8159-34-2 fűzött : 3000,- Ft
Mošeh ben Maymŵn (1135-1204)
vallásfilozófia - filozófus - filozófiatörténet - hatáselemzés - zsidó vallás - középkor
21 *** 1(4)"12/17"(092) *** 296.1"09/11" *** 1(=924)(092)Mošeh_ben_Maŷmwn
[AN 3643239]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2016.
   Az igazság könyve : felkészítés Jézus második eljövetelére : Maria Divine Mercy által továbbított üzenetek a Szentháromságtól és a Szűzanyától : VI. kötet : 2014. július 31 - 2015. május 6. - [Budapest] : [Zimányi L.], [2016]. - 188 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8246-0)
kinyilatkoztatás - eschatologia - keresztény misztika
236.93 *** 248.215
[AN 3643657]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2016.
   In God we trust? : America and religion : student conference volume / ed. Márton Tőke ; publ. by the Institute of English & American Studies of the University of Szeged Faculty of Arts. - Szeged : Inst. of Engl. & Amer. Studies Univ. of Szeged Fac. of Arts, 2016. - 99 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-497-9 fűzött
Egyesült Államok - vallásosság - vallásszociológia - állam és egyház viszonya
248.3(73) *** 261(73) *** 322(73)
[AN 3643371]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2016.
Jakab Antal (1909-1993)
   Jakab Antal püspök szentbeszédei / [vál., sajtó alá rend. ... Varga Gabriella és Vencser László] ; [kiad. az Új Misszió Alapítvány]. - Miskolc : Új MIsszió Alapítvány, 2016. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5713-7
prédikáció
252
[AN 3643152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alkalmi beszédek. - 464 p.
ISBN 978-963-12-5714-4 kötött
252
[AN 3643169] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bérmálási beszédek. - 312 p.
ISBN 978-963-12-5715-1 kötött
[AN 3643183] MARC

ANSEL
UTF-810648 /2016.
   "Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" : a 2014. november 20-22. között a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Teológia Tanszéke által szervezett Kálvin-konferencia előadásainak gyűjteménye / [szerk. Pálfi József] ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem ... - Debrecen : HITEK DRHTE ; Nagyvárad : Partium, 2015. - 283 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, francia, német és román nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-88961-5-5 fűzött
ISBN 978-606-8156-72-9
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - Magyarország - protestantizmus - református egyház - teológus - egyháztörténet - 16. század
284.2 *** 284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2(439)(091)
[AN 3643319]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2016.
Lane, Tony
The Lion concise book of Christian thought (magyar)
   A keresztyén gondolkodás rövid története : teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig / Tony Lane ; [ford. Pásztor Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat : Kálvin, 2016. - 277, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [279-280].
ISBN 978-963-288-343-4 kötött : 2900,- Ft
ISBN 978-963-558-338-6
23(091):030
[AN 3647217]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2016.
Losteiner Leonárd (1744-1826)
   "Istennek kincses tárháza..." : P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról / [sajtó alá rend. és a tanulmányt írta] Mohay Tamás ; [kiad. a ... Csíksomlyói Ferences Kolostor ...]. - Csíksomlyó : Csíksomlyói Ferences Kolostor ; Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Az eredeti kézirat fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 63-69.
ISBN 978-963-277-581-4 kötött
Csíksomlyó - kegyhely - kegytárgy
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó) *** 246.3(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 3641660]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2016.
   Mécsesek : húsz év : vallomások hitről, családról, találkozásokról / [szerk. Dabóczi Ferenc] ; [közread. a MÉCS Családközösségek]. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2016. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5046-06-3 fűzött
házasság - család - hit - vallomások
265.5 *** 316.356.2 *** 211
[AN 3643481]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2016.
Molnár Miklós (1929-2015)
   Csak légy egy kissé áldott csendben.. / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2016. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-966-6 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3646639]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2016.
Orbán Eszter
   Gyöngyszavak : újszövetségi szemelvények a héber fordítás tükrében / Orbán Eszter. - [Fülöpszállás] : Magánkiad., 2016. - 321 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5926-1 fűzött
Biblia. Újszövetség
héber nyelv - bibliamagyarázat
225.07 *** 225.014 *** 809.24-53
[AN 3641611]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2016.
Preserving Bahá'i marriages (magyar)
   A bahá'í házasságok megőrzése : összeállítás és idézetgyűjtemény / kész. az Igazságosság Egyetemes Háza ; [ford. Koczóh Péter] ; [közread. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2016. - 45 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87806-9-0 fűzött
bahaizmus - házasság
298.8 *** 265.5
[AN 3643431]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2016.
Puma, Antonio Li
   Das Wunderbuch von Jesus Christus : die Nachricht aus unserem Unterbewusstsein / [Antonio Li Puma, Ilona Makula]. - [Szuhakálló] : [Puma, A. L.], [2015]. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3139-7 fűzött
krisztológia
232(089.3)
[AN 3642766]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2016.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Der niemand traurig sehen kann (magyar)
   Ő megvigasztal : bátorítások az év minden napjára / Basilea Schlink. - 12. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2016. - 192 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5202-00-1 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3647073]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2016.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Er redet noch (magyar)
   Ő ma is szól : naponkénti elmélkedések / Basilea Schlink ; [a Biblia-idézetek ... Károli Gáspár-fordításból ...]. - 14. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2016. - 184 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-88786-9-4 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3647081]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2016.
Schlink, Basilea (1904-2001)
   Vándorutam - kivel járom? / Basilea Schlink. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2015. - 32 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5202-20-9 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3647086]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2016.
   Schweitzer József emlékezete : a halálának első évfordulóján rendezett tudományos konferencia köszöntő beszédei és előadásai / [közred. a] Mazsihisz. - [Budapest] : Mazsihisz, 2016. - 229, [9] p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. jan. 27-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7010-69-9 fűzött
Schweitzer József (1922-2015)
Magyarország - rabbi - zsidó vallás - 20. század - 21. század - emlékkönyv
296(439)(092)Schweitzer_J. *** 296
[AN 3641592]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2016.
   Siddur Shomer Yisrael : prayer book for Shabbat : nusach Ashkenaz : with English translation and transliteration = Sidẇr šŵmer yiśraʿel / [ed. by Zsolt Balla] ; [publ. by ... MAZS Alapítvány]. - Budapest : Balla Zs. : MAZS Alapítvány, 2016. - 318 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: My Shabbat prayer book
ISBN 978-963-12-5800-4 kötött
sabbath - zsidó szertartás - imakönyv
296.381
[AN 3643496]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2016.
   Sidur Šomèr Jisraèlʹ : molitvennik dlâ Šabata : nusah Aškènaz : s russkim perevodom i transliteraciej = Sidẇr šŵmer yiśraʿel / [vërstka Zsolt Balla] ; [per. Galiny Korotkovoj] ; [izd. ... MAZS Alapítvány]. - Budapest : Balla Zs. : MAZS Alapítvány, 2016. - 318 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Moj Šabbatnyj molitvennik
ISBN 978-963-12-5801-1 kötött
sabbath - zsidó szertartás - imakönyv
296.381
[AN 3643513]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2016.
Steinbach József (1964-)
   Betölt az Úr lelke : Mikeás 3,5-8 : 2016. május 16. Pünkösd hétfő / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 2.)
ISBN 978-615-5523-12-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3643302]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2016.
   Sziddur Somér Jiszráél : sábbáti imakönyv : áskenáz rítus szerint : magyar fordítással és modern izraeli kiejtéses fonetikus átírással = Sidẇr šŵmer yiśraʿel / [ford. és szerk. Balla Zsolt] ; [kiad. ... MAZS Alapítvány ...]. - Budapest : Balla Zs. : MAZS Alapítvány, 2016. - 318 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Sábáti imakönyvem
ISBN 978-963-12-5799-1 kötött
sabbath - zsidó szertartás - imakönyv
296.381
[AN 3643471]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2016.
Szilágyi Loránd
   Keresztények a társadalom peremén : a természettudományos világnézet kritikája / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Szilágyi L.], 2016. - 106 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 978-963-12-6044-1 kötött
vallásantropológia - kereszténység - vallás - tudomány - világnézet
233 *** 23/28 *** 215
[AN 3641618]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2016.
Szolyka Sándor
   Univerzum útikalauz útkeresőknek [elektronikus dok.] : úttörőknek, úton járóknak, útépítőknek, utazóknak, utonállóknak, útonélőknek... / Szolyka AJ Sándor. - Szöveg (epub : 615 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-642-8
indiai vallás - elektronikus dokumentum
294(089.3)
[AN 3637164]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2016.
Takács Gyula
   Szent János evangéliumának magyarázata / Takács Gyula ; [közread. a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára]. - Budapest : Közp. Papnevelő Int. Pálos Kvt., 2015-. - 24 cm
Fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 3629979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2015. - 389 p.
ISBN 978-963-89933-9-7 fűzött
[AN 3642816] MARC

ANSEL
UTF-810667 /2016.
Tariczky Mária (1939-)
   Mindent kegyelemből kaptam : tanúságtétel Isten szeretetéről / Tariczky Mária. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 232 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 59.)
ISBN 978-615-5259-24-1 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3646713]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2016.
Tatsīs, Dionysios
Didaches gerontōn (magyar)
   "Légy elrejtett ember" : szemelvények XX. századi görög ortodox atyák tanításaiból / Dionísziosz Tácisz ; [ford. Pikler Mihály] ; [... ford. és az előszót írta Nacsinák Gergely] ; [szerk., a szöveget gond., ... Havasi Ágnes]. - Budapest : Odigitria : Jel K., 2016. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
ISBN 978-615-5147-61-6 kötött : 2400,- Ft
görög ortodox egyház - elmélkedés
242 *** 281.94(092)(0:82-84)
[AN 3643009]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2016.
Valtorta, Maria (1897-1961)
Il poema dell'Uomo-Dio (magyar)
   Jézus az Isten-ember : az evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatott / Valtorta Mária. - Esztergom : Pax, [2015]-. - 21 cm
krisztológia - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 232.9(0:82-31)
[AN 3622103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. köt., A nyilvános élet első éve. - [2016]. - 168 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89783-5-6)
[AN 3642137] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10670 /2016.
Bálint Lajos
   Suicide in the Hungarian Kingdom / by Lajos Bálint. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2016. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 25.)
Bibliogr.: p. 27-33.
ISBN 978-963-9597-42-6 fűzött
Magyarország - öngyilkosság - századforduló - történeti demográfia - statisztikai adatközlés
312.27(439)"190/191"(083.41) *** 314.148(439)
[AN 3642560]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2016.
Demény Pál (1932-)
   Népességpolitika : a közjó szolgálatában / Demény Pál. - Budapest : KSH NKI, 2016. - 399 p. ; 26 cm. - (Demográfus könyvtár, ISSN 2064-891X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9597-41-9 kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 963-959-741-9)
népesedéspolitika
314.15
[AN 3642776]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2016.
   Faluszemináriumi kutatások, Hollókő. - Gödöllő : [SZIE K.], 2015. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Hollókő - falukutatás - társadalomföldrajz - regionális gazdaság
316.334.55(439-2Hollókő) *** 911.3(439-2Hollókő) *** 332.14(439-2Hollókő)
[AN 3642152]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2016.
Gál Róbert Iván (1962-)
   The savings gap in Hungary / by Róbert Iván Gál, Árpád Törzsök. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2016. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 24.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-9597-39-6 fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - gazdaságszociológia - megtakarítás - demográfia - 21. század - statisztikai adatközlés
312.5(439)"201"(083.41) *** 316.344.2(439)"201"(083.41) *** 314(439)"201"(083.41) *** 330.567.25(439)
[AN 3642557]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2016.
   Hogyan működik? : elméleti oktatási segédanyag : kvíz füzet. - [Újlengyel] : Badtoro Kft., [2015]. - 56 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4155-6 fűzött
Magyarország - társadalomismeret - oktatási segédlet
316.3(439)(078)
[AN 3643478]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2016.
Joubert Kálmán (1946-)
   The Hungarian longitudinal growth study : from birth to the age of 18 years / by Kálmán Joubert and Gyula Gyenis. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2016. - 120 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 23.)
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-963-9597-38-9 fűzött
Magyarország - egészség - testi állapot - gyermek - serdülőkor - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.6-053.2/.6(439)"198/200"(083.41)
[AN 3642555]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2016.
   Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek : Csatlakozás az európai ifjúsági térséghez, 7.0 / szerk. Jancsák Csaba, Krémer András ; [közread. az] Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ ... - Szeged : EIKKA : Belvedere Meridionale, 2016. - 182 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87084-8-9 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - kisváros
316.37-053.6/.8(439) *** 711.435
[AN 3643497]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2016.
Kriston Andrea (1974-)
   Body conundrums and pleasuring strategies in the postmodern novel / by Andrea Kriston. - Szeged : JATEPress, 2016. - 267 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-267.
ISBN 978-963-315-289-8 fűzött
narratológia - genderkutatás - posztmodern - feminizmus - műelemzés
316.37-055 *** 82(091)-3"19" *** 396 *** 82.01-31"19"
[AN 3642430]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2016.
   A megértés lehetőségei [elektronikus dok.] : tanulmányok a kommunikácótudomány (határ)területeiről = The possibilities of understanding : studies from the (border) areas of communication sciences / szerk. Farkas Attila, F. Orosz Sára, Rudnák Ildikó. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-543-3
társadalomtudomány - elektronikus dokumentum
30
[AN 3642349]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2016.
   Minden dolgok folytatása : tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára / [szerk. Smid Bernadett] ; [kiad. az ELTE BTK Néprajzi Intézete]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2015. - 615, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-716-0 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - társadalomtörténet - egészségügy - 18. század - 19. század - 20. század - gyermek - magyar néprajz - emlékkönyv
316.37-055.2(439) *** 613(439)"18/20" *** 316.37-053.2/.6(439)"17/19" *** 39(=945.11)
[AN 3641993]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2016.
Moscati, Maria Federica
Same-sex couples and mediation (magyar)
   Az azonos nemű párok és a mediáció : gyakorlati kézikönyv / [szerző Maria Federica Moscati] ; [ford. Rédai Dorottya] ; [... kiad. a Háttér Társaság]. - [Budapest] : Háttér Társ., [2016]. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-75.
Fűzött
homoszexualitás - mediáció
308-055.3 *** 347.925
[AN 3642139]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2016.
   Nemzetiségek Magyarországon, 2013-2015 / [összeáll. Héjj Rita] ; [közread. az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztály]. - Budapest : EMMI Nemzetiségi Főoszt., 2016. - 212 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6184-4 fűzött
Magyarország - nemzetiség - kisebbségi politika - kollektív jogok - 21. század
316.347(=00)(439) *** 341.234(439) *** 323.15(=00)(439)"201"
[AN 3643594]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2016.
Pease, Allan (1952-)
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 24. kiad. - Budapest : Park, cop. 2016. - 229 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-307-7 fűzött : 3300,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3646661]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2016.
   Regionalizmus és vidékfejlesztés : konferencia kiadvány : Gödöllő, 2016. május 30. / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2016]. - 29 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-540-2 fűzött
Magyarország - Vajdaság - társadalmi egyenlőtlenség - határon túli magyarság - társadalomföldrajz - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
316.347(=945.11)(497.11) *** 364.144(439) *** 378.184 *** 911.3(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3642274]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10684 /2016.
Bajnokné Buza Klaudia
   Cifra kifestő / [rajz. Bajnokné Buza Klaudia] ; [közread. a] Cifra Műhely. - Győr : Cifra Műhely, 2016. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Méra - magyar néprajz - kifestőkönyv
39(=945.11)(498.4-2Méra) *** 087.5
[AN 3641480]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2016.
Bárdos József (1949-)
   Család a tündérmesékben / Bárdos József. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2016. - 143 p. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-24-4 fűzött : 3150,- Ft
mesekutatás - család
398.21.001 *** 316.356.2
[AN 3647342]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2016.
   Felsütött a nap az égre : magyar népdalok / Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában ; Somogyi Győző rajz. ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - 3. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 523, [4] p. : ill. ; 18 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9603-59-2 kötött : 3500,- Ft
magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3647425]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2016.
Hideg Anna (1936-)
   Annus néni daloskönyve : az ördöngösfüzesi Hideg Anna élete és dalai / [összeáll. Horsa István, Hanusz Zoltán] ; [az önéletírást szerk. és sajtó alá rend. Hanusz Zsuzsanna] ; [közread. az] Őseink Nyomában Közhasznú Alapítvány. - Komárom : Őseink Nyomában Közhasznú Alapítvány, 2015. - 297, [40] p. : ill. ; 26 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3004-8 kötött
Hideg Anna (1936-)
Ördöngösfüzes - Erdély - népdalénekes - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - magyar népzene - népdal - memoár - daloskönyv - elektronikus dokumentum
398.8(=945.11)(498.4-2Ördöngösfüzes) *** 784.4(=945.11)(498.4-2Ördöngösfüzes) *** 784.4.071.2(498.4)(=945.11)(092)Hideg_A.(0:82-94)
[AN 3616941]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2016.
   Koreai mesék gyerekeknek / ... ford. Urbán Alexandra és Kovács Janka ; [szerk. Vágó Gyula] ; [ill. Tuza Edit] ; [közread. a Koreai Kulturális Központ]. - Budapest : Koreai Kult. Közp., cop. 2016. - 38 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Korea - koreai irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=957)(02.053.2) *** 895.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3642937]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2016.
   Örmény kőkeresztek / [az előszót írta és összeáll. Diramerian Artin] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, cop. 2016. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6103-5 fűzött
Magyarország - kereszt - népművészet - magyarországi örmények
39(=918.81) *** 726.825.4(=919.81)(439)
[AN 3642171]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10690 /2016.
Domonkos László (1951-)
   Goli otok, a Pokol-sziget : Tito Gulágja az Adrián, 1949-1980 / Domonkos László. - [Budapest] : CEPoliti, 2016. - 170 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 150-155.
ISBN 978-963-89674-8-0 kötött
Jugoszlávia - állami terror - fogolytábor - 1945 utáni időszak - adriai-tengeri sziget
323.282(497.1)"1949/197" *** 343.819.5(497.1)(262.3)"194/197"
[AN 3642728]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2016.
Forró Lajos (1970-)
   67 évre titkosítva : a Martonosi Emlékház : strogo pover�ivo / Forró Lajos, Mózes Anita ; [közread. a] Délvidék Kutató Központ Alapítvány. - Szeged : Délvidék Kut. Közp. Alapítvány, 2016. - 94 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-615-80163-2-2 fűzött
Martonosi Emlékház
Délvidék - Martonos - határon túli magyarság - második világháború - népirtás - állami terror - történelem - múzeum
323.12(=945.11)(497.11)"1944/1945" *** 323.282(497.11)"1944/1945" *** 949.711"1944/1945" *** 069(497.11-2Martonos)
[AN 3643589]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2016.
   Honvágy : [vallomások] / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2016. - 105, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9957-42-8 fűzött : 2835,- Ft
patriotizmus - magyarság - emigráns
323.1(=945.11) *** 172.15 *** 325.25(=945.11)(100)
[AN 3647352]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2016.
   Huszonöt éve szabadon Közép-Európában : gazdaság, politika, jog : [nemzetközi konferencia] : [2015. november 14-15.] / szerk. Simon János. - Budapest : CEPoliti, 2016. - 634, [5] p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - borító- és gerinccím: 25 éve szabadon Közép-Európában. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89674-6-6 fűzött
ISBN 978-963-89674-7-3 kötött
demokrácia - politikai filozófia - politológia - államelmélet - konferencia-kiadvány
321.7 *** 321.01 *** 32.001 *** 340.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3642825]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2016.
A magyar törvényhozás ezer éve (angol)
   One thousand years of Hungarian legislation / [... curator Gyula Kedves] ; [auth. Mariann Berényi]. - Budapest : Office of the Hung. Nat. Assembly, cop. 2016. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (The Kossuth Square booklets, ISSN 2498-6585)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9848-98-6 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3642589]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2016.
   "Mint világosságnak fiai, úgy járjatok!" : a Magyar Népfőiskolai Collegium balatonlellei konferenciáján elhangzott előadások : 2015. június 29 - július 5. / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2016. - 235 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 33.)
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-89819-6-7 fűzött
magyarságtudat - kulturális politika - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11) *** 323:008(439)"19/20" *** 061.3(439-2Balatonlelle)
[AN 3642261]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2016.
   Nemzetpolitika a gyakorlatban : kisebbségek helyzete, jogai és védelme / [szerk. Szakács Ildikó Réka]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2016. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-483-2 fűzött
Európa - Közép-Európa - kisebbség - kisebbségi politika - határon túli magyarság - kollektív jogok
323.15(=00)(4) *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 341.234
[AN 3641866]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2016.
   Pártok, jelöltek, képviselők. - [Budapest] : Szabad Kéz, cop. 2015. - 219 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4941-5 fűzött
Magyarország - politológia - politika - választás - választási rendszer - 21. század
32.001 *** 324(439)"200/201" *** 342.8(439)
[AN 3642876]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2016.
   Regards croisés sur l'actualité européenne : contributions des étudiants du Master en études internationales / [réd. Laurent Moréno]. - Szeged : Centre univ. francophone de l'Univ. de Szeged, 2016. - 63 p. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5927-8 fűzött
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62)
[AN 3641823]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2016.
   A virtuális tér geopolitikája [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Pintér István. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Budapest : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2016. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2016/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137885. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9816-34-3
geopolitika - internet - virtuális valóság - információalapú hadviselés - elektronikus dokumentum
327 *** 681.3.004.14 *** 623.6 *** 355.02
[AN 3645340]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10700 /2016.
Dózsa Katalin, F. (1942-)
   Sisi-legendák / F. Dózsa Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8445-4 kötött : 1490,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század
929(439)Erzsébet
[AN 3643688]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2016.
   Esztergom : a királyok és prímások városa. - [Budapest] : [Gamma Planet Kft.], [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3643629]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2016.
Esztergom (angol)
   Esztergom : city of kings and high priests. - [Budapest] : [Gamma Planet Kft.], [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3643632]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2016.
Esztergom (német)
   Esztergom : die Stadt von Königen und Hohepriestern. - [Budapest] : [Gamma Planet Kft.], [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3643635]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2016.
Esztergom (orosz)
   Esztergom : gorod korolej i pervosvâŝennikov. - [Budapest] : [Gamma Planet Kft.], [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3643643]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2016.
Esztergom (szlovák)
   Esztergom : mesto kráľov a kardinálov. - [Budapest] : [Gamma Planet Kft.], [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3643640]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2016.
   Extra Hungariam : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék hallgatói tanulmánykötete / [szerk. Pálfi László]. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2016. - 652 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-794-8 fűzött
történettudomány - magyar történelem
930.1 *** 943.9
[AN 3642832]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2016.
Gerő András (1952-)
Ferenc József, a magyarok királya (átd. kiad.)
   Ferenc József és a magyarok / Gerő András ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2016. - 374 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-38-8 kötött : 3200,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 19. század - századforduló
943.9(092)Ferenc_József,_I. *** 943.6/.9(092)Ferenc_József,_I. *** 943.9"184/191"
[AN 3643524]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2016.
   Habitus : tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból / szerk. Baráth Dóra és Kiss Alpár. - Budapest : Mika S. Egyes., 2016. - 285 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta historica Societatis de Alexandro Mika nominatae. Series I. ; 6.)
A konferenciát Budapesten, 2015. ápr. 23-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva olasz, angol és német nyelven
ISBN 978-963-89995-2-8 fűzött
történettudomány - művelődéstörténet
930.1 *** 930.85
[AN 3641978]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2016.
   Hadikrónika, 1939-1945 : kézzelfogható hadtörténelem / [szerk. Sallay Gergely] ; [közread. a ... Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Zrínyi, cop. 2015. - 66 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27x31 cm + 90 mell., CD, 2 DVD
melléklet címe: A II. világháború katonazenéje. - Tokban
ISBN 978-963-327-685-3 kötött : 13900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - haderő - második világháború - történelmi forrás - album - audiovizuális dokumentum
943.9"1941/1945"(084.1) *** 355.48(439)"1941/1945"(093) *** 355(439)"1939/1945"(084.1)
[AN 3641760]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2016.
   Egy hajdanvolt német település a főváros árnyékában : helytörténeti tanulmányok Törökbálintról = Eine ehemals deutsche Ortschaft im Schatten der Hauptstadt : ortsgeschichtliche Studien über Törökbálint / szerk. Pettinger-Szalma Vendel, Szalma Balázs ; [közread. a] Német Önkormányzat. - Törökbálint : Német Önkormányzat, 2016. - 284 p. : ill, részben színes. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5986-5 fűzött
Törökbálint - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Törökbálint *** 316.347(=30)(439-2Törökbálint)
[AN 3643637]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2016.
Horváth Ágnes, T. (1959-)
   Augustus foruma Rómában / T. Horváth Ágnes. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2016. - 617 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 484-502.
ISBN 978-963-9573-63-5 fűzött
Római Birodalom - Róma - építészettörténet - művészettörténet - régészet - 1. század (Kr. e.) - 1. század
904(37-2Roma) *** 72(37)"-00/00" *** 7(37-2Roma)"-00/00"
[AN 3643480]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2016.
Józsa Béláné T. Emmi
   A zsidók négyezer éves története : esszé / kész. Józsa T. Emmy. - [Budapest] : [Józsa B.-né], [2016]. - 133 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5295-8 fűzött
zsidóság - nemzettörténelem
930.8(=924) *** 316.347(=924)
[AN 3642670]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2016.
   Keleti kutatások : tanulmányok az ELTE BTK Távol-keleti Intézet OTDK dolgozataiból, 2013-2015 / Birtalan Ágnes főszerk. ; Csáki Nelli, Takó Ferenc szerk. - Budapest : ELTE BTK Távol-keleti Int., 2016. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-759-7 fűzött
Távol-Kelet - keletkutatás - tudományos diákkör
930.85(5-012) *** 378.184
[AN 3641987]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2016.
Kós Károly (1883-1977)
   Kalotaszeg / Kós Károly. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 338, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-780-6 kötött : 3499,- Ft
Erdély - Kalotaszeg - művelődéstörténet - magyar néprajz
930.85(439.21Kalotaszeg) *** 930.85(498.4) *** 39(=945.11)(439.21)
[AN 3641772]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2016.
Makai János (1960-)
   Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12-13. századi történetéből / Makai János. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 277 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-277. - Összefoglalás orosz nyelven
ISBN 978-615-5509-35-3 fűzött
Vlagyimir-szuzdali Nagyfejedelemség - Kijevi Nagyfejedelemség - történelem - 12. század - 13. század
947"11/12"
[AN 3641804]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2016.
   "Megjártam a hadak útját..." : vörösváriak a XX. század vérzivataraiban / [szerk. Fogarasy Attila]. - Pilisvörösvár : Önkormányzat, 2016. - 267 p. : ill. ; 23 cm. - (Otthon a világban)
ISBN 978-963-12-5273-6 kötött
Pilisvörösvár - magyar történelem - helyi társadalom - katona - oral history - 20. század - memoár
943.9"19"(0:82-94) *** 929(439-2Pilisvörösvár)(0:82-94) *** 355(439-2Pilisvörösvár)(092)"19"
[AN 3642184]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2016.
Miskei Antal (1967-)
   A Csepel-sziget és Ráckeve mint királyi és szultáni birtok : 15-18. század / Miskei Antal. - Eger : EKF Líceum K., 2016. - 425 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, ISSN 2062-7483 ; 6.)
Bibliogr.: p. 335-413. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5621-26-0 fűzött
Ráckeve - Csepel-sziget - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Ráckeve"14/17" *** 943.9Csepel-sziget"15/17"
[AN 3641733]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2016.
Molnos Péter
   Aranykorok romjain : tanulmányok a modern magyar festészet és műgyűjtés történetéből a Kieselbach Galéria alapításának huszadik évfordulóján / Molnos Péter. - Budapest : Kieselbach, 2015. - 367 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5199-09-7 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - festészet - műgyűjtés - századforduló - album
930.85(439)"189/191" *** 75(439)"189/191" *** 7.074(439)"189/191"(092)
[AN 3642839]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2016.
PhD-hallgatók Konferenciája (3.) (2014) (Eger)
   PhD-hallgatók III. Konferenciája : 2014. május 16. / szerk. Rakita Eszter. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 313 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 10.)
Az Egerben rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-62-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19" *** 316.343.33(439)"17/19"
[AN 3641819]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2016.
   Pompeji - élet és halál a Vezúv árnyékában : kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban : [2016. június 25 - december 31.] / [... rend. Gabler Dénes]. - Szeged : Móra F. Múz., 2016. - 198 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Szegeden rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9804-53-1 fűzött
Pompei - Pannonia - régészet - művelődéstörténet - 1. század - kiállítási katalógus
904(37-2Pompei) *** 930.85(37)"00" *** 904(398.6) *** 930.85(398.6) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3643184]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2016.
Romero Martínez, Vinicio (1940-2007)
Las aventuras de Francisco de Miranda (magyar)
   Francisco de Miranda kalandjai / Vinicio Romero Martínez ; [ill. Jorge Haralambides] ; [kiad. a Venezuelai Bolivári Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Venezuelai Bolivári Köztársaság Mo. Nagykövetsége, 2016. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-12-5863-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Miranda, Francisco de (1750-1816)
Venezuela - történelmi személy - 18. század - 19. század
987(092)Miranda,_F._de
[AN 3641834]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2016.
Szabó Géza (1959-)
   Bonyha : a völgységi Pompei középkori temploma : the medieval church of the Pompeii of Völgység / Szabó Géza ; [... kiad. a Laurus Alapítvány]. - Szekszárd ; [Bonyhád] : Laurus Alapítvány, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-12-5536-2 fűzött
Bonyha - régészet - templom
904(439-2Bonyha)"14/15" *** 726.54(439-2Bonyha)
[AN 3642731]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2016.
Szálkai Tamás
   Címeres nemeslevelek a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában / Szálkai Tamás. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2016. - 121 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 33.)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-7238-54-3 fűzött
Bihar vármegye - levéltári irat - nemesi oklevél - címer
929.6(439.173)"153/181" *** 930.253.4(439-2Debrecen)
[AN 3641846]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2016.
   Szarvas város kitüntetettjei, 1991-2016 / [a bev. írta, ... szerk. Tatai László] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2016. - 343 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6079-3 kötött
Szarvas (Békés megye) - híres ember - helyi társadalom - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas):030 *** 06.068(439-2Szarvas)
[AN 3641777]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2016.
Szilágyi Mária (1985-)
   Domeniul de la Jimbolia : moşia din Banat a familiei Csekonics = A Zsombolyai uradalom : a Csekonicsok bánsági nagybirtoka = Das Landgut von Hatzfeld : Banater Grossgrundbesitz der Familie Csekonics / Szilágyi Mária, Anica Draganić ; [közread. az] MNL Fejér Megyei Levéltára. - [Székesfehérvár] : MNL Fejér M. Lvt., cop. 2016. - 329 p. : ill. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 324-329.
ISBN 978-963-7233-44-9 fűzött
Csekonics család
Zsombolyai uradalom - családtörténet - gazdaságtörténet
929.52(439)Csekonics *** 338(091)(439.2-13-2Zsombolya)
[AN 3643606]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2016.
Szilágyi Mária (1985-)
   Moştenirea Csekonics : patrimoniul construit al domeniului familiei de la Jimbolia = Das Csekonics-Erbe : das hintergebliebene Gebäude der Familie in Hatzfeld = Csekonics örökség : a család zsombolyai uradalmának épített öröksége / Szilágyi Mária, Anica Draganić ; [közread. az] MNL Fejér Megyei Levéltára. - [Székesfehérvár] : MNL Fejér M. Lvt., cop. 2016. - 109 p. : ill. ; 15x15 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-7233-45-6 fűzött
Csekonics család
Zsombolyai uradalom - építészet
929.52(439)Csekonics *** 631.1.017.1(439.2-13-2Zsombolya) *** 72(439.2-13-2Zsombolya)
[AN 3643610]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2016.
Verók Attila (1975-)
   Martin Schmeizel, 1679-1747 / Verók Attila. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 349 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-615-5509-46-9 fűzött
Schmeizel, Martin (1679-1747)
Erdély - tudós - művelődéstörténet - erdélyi szászok - 18. század - személyi bibliográfia
930.85(439.21)(=30)(092)Schmeizel,_M. *** 001(439.21)(=30)(092)Schmeizel,_M. *** 012Schmeizel,_M. *** 930.85(439.21)"171/174"
[AN 3641673]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2016.
Vizi László Tamás (1961-)
   A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig : Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesítés, 1920-2010 / Vizi László Tamás. - [Budapest] : CEPoliti, 2016. - 303 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-303.
ISBN 978-963-89674-4-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - határkérdés - nemzeti trauma - külpolitika - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200" *** 327(439)"19/2010" *** 316.63(=945.11) *** 341.382"1920"
[AN 3642770]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2016.
   Volt egyszer egy Ifipark.. / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Design Terminál NKK, 2016. - 175 p. : ill. ; 22x22 cm. - (Cseh Tamás Program könyvek, ISSN 2498-4604)
Bibliogr.
Fűzött
Budai Ifjúsági Park
Magyarország - Budapest - művelődéstörténet - zenei élet - könnyűzene - alternatív kultúra - ifjúsági klub - Kádár-korszak - album
930.85(439-2Bp.)"196/198" *** 785.161(439-2Bp.)"196/198" *** 316.723(439)"196/198" *** 78.05(439)"196/198" *** 725.838(439-2Bp.)
[AN 3642752]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2016.
Zsoldos Attila (1962-)
   Az Árpád-ház kihalása / Zsoldos Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8456-0 kötött : 1490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - uralkodócsalád
929.52(439)Árpád-ház *** 943.9
[AN 3643438]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2016.
Zubánics László (1971-)
   Vitézi végek dicsérete : a nemesség szerepe a XVI-XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 292 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 248.)
Bibliogr.: p. 241-250.
ISBN 978-963-9814-79-0 fűzött
Északkelet-Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - társadalomtörténet - nemesség - 16. század - 17. század - 18. század
930.85(439-18)"15/17" *** 943.9"15/17" *** 316.343.32(439-18)"15/17"
[AN 3641628]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10732 /2016.
Balogh Balázs
   Jászárokszállás anno : településünk lakóinak élete 1945 előtti képeken : a XXII. Jász Világtalálkozó tiszteletére / Balogh Balázs ; [kiad. Árokszállásiak Baráti Köre]. - Jászárokszállás : Árokszállásiak Baráti Köre, 2016. - 256 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5298-9 kötött
Jászárokszállás - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Jászárokszállás(084.12)
[AN 3641932]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2016.
Balogh Tamás (1962-)
   Hegyek, völgyek, folyóvizek : a Dunakanyar kalandkönyve / Balogh Tamás. - [Budapest] : Babor Kreatív Stúdió, cop. 2016. - 192 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
keretcím: Kalandkönyvek
ISBN 978-963-12-5885-1 fűzött : 2950,- Ft
Dunakanyar - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
914.39Dunakanyar(036) *** 796.51(439Dunakanyar)
[AN 3643518]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2016.
   Bécs / [... átd. és kieg. Somorjai Ferenc]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 247 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Dream travel, ISSN 2498-7743)
A ford. az Eder, Christian: "Merian live! Reiseführer Wien" (München : Travel-House-Media, 2015) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-261-607-0 fűzött : 2999,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3642996]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2016.
Bettinger, Sven-Claude
Brüssel (magyar)
   Brüsszel / [szerző Sven-Claude Bettinger] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2016. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6390-6 fűzött : 2490,- Ft
Brüsszel - útikönyv
914.93-2Bruxelles(036)
[AN 3647501]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2016.
Bihari Katalin Noémi
   Elődeink hagyatéka, avagy Kicsomagolt múlt / Bihari Katalin Noémi, Bihari Edömér ; [kiad. Kemestaródfa Község Önkormányzata]. - Nagyajta ; Kemestaródfa : Önkormányzat, 2016. - 58 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-12-6128-8 fűzött
Nagyajta - helyismeret
908.498.4-2Nagyajta
[AN 3642179]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2016.
Borbély Bertalan
   A Himnusz bölcsője: Szatmárcseke / Borbély Bertalan ; [kiad. Szatmárcseke Község Önkormányzata]. - Szatmárcseke : Önkormányzat, 2016. - 38 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-12-6113-4 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Szatmárcseke - Magyarország - helyismeret - író - 19. század
908.439-2Szatmárcseke *** 894.511(092)Kölcsey_F.
[AN 3643345]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2016.
Buza Péter (1942-)
   Bandusia forrása : századok ültenek el... / Buza Péter. - Budapest : Városháza, 2016. - 141 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Titkos Budapest, ISSN 2498-8618)
ISBN 978-963-9669-35-2 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - régészet
908.439-2Bp. *** 943.9-2Bp. *** 904(439-2Bp.)
[AN 3643591]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2016.
Dürr, Bettina
Italien Nord (magyar)
   Észak-Olaszország / [szerző Bettina Dürr] ; [ford. Babos Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2015. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6268-8 fűzött : 2490,- Ft
Észak-Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3647497]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2016.
Ékes László (1950-)
   Értényi emlékkönyv / Ékes László. - Szekszárd : Schubert Bt., 2016. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89905-9-4 fűzött
Értény - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz
908.439-2Értény *** 943.9-2Értény *** 39(=945.11)(439-2Értény)
[AN 3643499]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2016.
Horváth László (1957-)
   Az elveszett templomtorony 2 : történetek, mondafélék Marcali mellékéről / Horváth László ; [közread. a Marcali Múzeum]. - Marcali : Marcali Múz., 2015. - 102, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-89639-8-7 kötött
Marcali kistérség - helyismeret - monda
908.439Marcali_kistérség(0:82-36) *** 398.22(=945.11)(439Marcali_kistérség)
[AN 3643417]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2016.
Joó Tímea
   Gyöngyvirágtól Zöld Sárkányig / Joó Tímea. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2015. - 27 p. : ill. ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 7.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - oral history - memoár
908.439-2Miskolc"1976/198"(0:82-94)
[AN 3641536]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2016.
Kecskés András, L. (1942-)
   Dömös / írta L. Kecskés András ; szerk. Bárdos István. - Repr. kiad. - [Budapest] : [Száz M. Falu Könyvesháza Kht.], 2016. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Eredeti kiadása: Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2002. - Bibliogr.: p. 140-144. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9287-65-5 kötött
Dömös - helyismeret
908.439-2Dömös
[AN 3647233]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2016.
Kelemen Zsuzsa
   Mesés Baja : Sugovica, toronyóra és a kicsi viza = Märchenhaftes Baja : die Sugovica, die Turmuhr und der kleine Hausen = Fabulous Baja : Sugovica, the church-clock and the little beluga / Kelemen Zsuzsa, Merk Zsuzsa ; [ford. Csorbai Péter, Hajdú Anett]. - Baja : Creatum Reklám- és Webstúdió Kft., cop. 2016. - 180 p. : ill., színes ; 20x28 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-2404-0)
Baja - magyar irodalom - helyismeret - mese - többnyelvű dokumentum - fordítás
908.439-2Baja *** 894.511-34.02=20=30
[AN 3646429]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2016.
   Kemestaródfa község értéktára / [összeáll.] Takó Gábor ; [az értéktár kiállítást rend., szövegeit írta Nagy Zoltán] ; [közread. Kemestaródfa Község Önkormányzata]. - Kemestaródfa : Önkormányzat, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6072-4 fűzött
Kemestaródfa - helyismeret - kiállításvezető
908.439-2Kemestaródfa *** 061.4(439-2Kemestaródfa)
[AN 3642174]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2016.
   Kisbér és térsége / [szerk. Harmathné Friesz Andrea, Tálos Tibor]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 142 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5600-13-5 kötött
Kisbéri kistérség - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kisbér(084.12)
[AN 3643280]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2016.
Kiss Erika
   Emlékezés Ukrán- és Lengyel-Galícia zsidóságára / Kiss Erika. - Budapest : Logos, 2016. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
Galícia - Ukrajna - Lengyelország - Európa - zsidóság - holokauszt - helyismeret - 21. század - útleírás
908.4-11(0:82-992) *** 323.12(=924)(4-11)"1944/1945" *** 316.347(=924)(477.8) *** 316.347(=924)(438.34)
[AN 3642781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Lengyel-Galícia. - 375 p. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 21.)
Bibliogr.: p. 368-375.
ISBN 978-963-8159-36-6 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3642783] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ukrán-Galícia. - 243 p. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 20.)
ISBN 978-963-8159-35-9 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3643272] MARC

ANSEL
UTF-810748 /2016.
   London / [... átd. és kieg. Somorjai Ferenc]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Dream travel, ISSN 2498-7743)
A ford. a Carstensen, Heidede és Carstensen, Sünje: "Merian live! Reiseführer London!" (München : Travel-House-Media, 2015) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-261-605-6 fűzött : 2999,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3642974]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2016.
Massmann, Dorothea
Barcelona (magyar)
   Barcelona / [szerző Dorothea Massmann] ; [ford. Babos Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2012. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6078-3 fűzött : 2490,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3647491]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2016.
   Az oszmán kori Mohács = Osmanlı dönemi'nde Mohaç = Ottoman Mohács / [... szöveg Hancz Erika és Nagy Kálmán]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 151 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-615-5600-01-2 kötött
Mohács - helytörténet - helyismeret - emlékhely - album
908.439-2Mohács(084.1) *** 943.9-2Mohács *** 725.945(439-2Mohács)(084.1)
[AN 3643301]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2016.
   Prága / [... átd. és kieg. Somorjai Ferenc]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 215 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Dream travel, ISSN 2498-7743)
A ford. a Veszelits, Thomas "Merian live! Reiseführer Prag" (München : Travel-House-Media, 2015) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-261-606-3 fűzött : 2999,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3643018]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2016.
Szántó Mária
   Dzsámi és szeráj Mohács kincseiből : Szarajevó és környéke. - [Budapest] : [Szántó M.], cop. 2016
Szerző Szántó Mária. - keretcím: Déli vidéken
ISBN 978-963-12-5175-3 fűzött
Szarajevó - helyismeret - útmutató
908.497.15-2Sarajevo(036)
[AN 3643532]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2016.
   Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása / szerk. Lengyel Imre, Nagy Benedek ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 421 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-290-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika - versenyképesség - gazdaságföldrajz - regionális fejlesztés - ezredforduló - 21. század
911.3(4-62) *** 339.137.2(439) *** 332.14(439)"200/201"
[AN 3642401]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2016.
   Üdvözlet Nagykanizsáról / [szerk. Vizvári József]. - Nagykanizsa : [Vizvári J.], 2016. - 116 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4835-7 fűzött
Nagykanizsa - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12) *** 943.9-2Nagykanizsa(084.12)
[AN 3642628]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2016.
Wöbcke, Manfred
Dubai (magyar)
   Dubai / [szerző Manfred Wöbcke] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2016. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6394-4 fűzött : 2490,- Ft
Dubai - útikönyv
915.362-2Dubai(036)
[AN 3647507]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10756 /2016.
   Ad valorem : ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára / szerk. Gál Andor, Karsai Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016. - 366 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 61.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-39-7 kötött
Magyarország - büntetőjog - emlékkönyv
343(439)
[AN 3643172]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2016.
Badó Attila (1965-)
   Ártatlanok vagy bűnösök? : az Egyesült Államok esküdtszékeinek vitatott döntései / Badó Attila ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet. - [Szeged] : SZTE ÁJK Összehasonlító Jogi Int., 2016. - 360 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 347-360.
ISBN 978-963-306-485-6 kötött
Egyesült Államok - jogeset - büntetőeljárás - esküdtbíróság - 20. század - történeti feldolgozás
34.096(73)"19" *** 343.1 *** 343.195(73)(091)
[AN 3641869]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2016.
Bloch Mózes (1815-1909)
   A zsidó jogról / Bloch Mózes ; [előszó Oláh János]. - Budapest : Gabbiano Print, 2016. - [224] pag. var. : ill. ; 23 cm. - (Magyar zsidó tudományok, ISSN 2060-9752 ; 10.)
Tart.: A polgári perrendtartás a mozaiko-rabbinikus jog szerintÞ; A mozaiko-talmudi rendőri jogÞ; A mozaiko-talmudi örökösödési jog. - A Budapesti Országos Rabbiképző Intézet értesítője 1878/79, 1881/82 és 1889/90 tanévi számaiban megjelent művek hasonmásai
ISBN 978-615-5346-22-4 kötött
zsidó egyházjog - zsidó vallás - hasonmás kiadás
348.96 *** 296 *** 094/099.07
[AN 3641600]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2016.
Boóc Ádám (1978-)
   32 jogeset a dologi jog köréből / Boóc Ádám, Lehóczki Zsófia. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 43 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-963-413-088-8 fűzött
Magyarország - dologi jog - jogeset - példatár - egyetemi jegyzet
342.7(439)(075.8)(076) *** 34.096(075.8)(076)
[AN 3643076]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2016.
   Fundamental rights in Austria and Hungary : research seminar : Vienna, 24-25. April 2015 / ed. by Elemér Balogh, Márton Sulyok. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus Bt., 2015. - 75 p. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-24-3 fűzött
Magyarország - Ausztria - alkotmányjog - emberi jog
342(439) *** 342(436) *** 342.7(439) *** 342.7(436)
[AN 3643206]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2016.
   Gazdaság és jog : hallgatói konferencia : konferencia kiadvány : Gödöllő, 2016. május 9. / [szerk. Orlovits Zsolt] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2016]. - 36 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-537-2 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - mezőgazdaság - turizmus - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
347.7(439) *** 63(439) *** 338.48(439) *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3642247]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2016.
   Hajózni szükséges! : a magyar hadihajózás története / Balogh Tamás [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 260 p. : ill., részben színes ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 253-257.
ISBN 978-963-327-655-6 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - hadihajózás - hadihajó - történeti feldolgozás
359(439)(091) *** 623.82(439)(091) *** 359(436/439)(091)
[AN 3642141]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2016.
   Az igazságszolgáltatás büntetőjogi oltalmazása : [konferencia utókiadvány] / [szerk. Domokos Andrea]. - Budapest : KRE ÁJK, 2016. - 68 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 14.)
A Budapesten, 2015. nov. 5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-68-3 fűzött
Magyarország - igazságszolgáltatás - büntetőjog
347.9(439) *** 343(439)
[AN 3643374]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2016.
International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia (24.) (2015) (Budapest)
   AAP 2015 : 24th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia : ... 1-3 July, 2015, ... Budapest ... : programme, abstract book. - Budapest : Expert-Quality Kft., [2015]. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend. a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2807-6 fűzött
igazságügyi orvostan - konferencia-kiadvány
340.66 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3641811]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2016.
   Jogalkotás érthetően : a pontos fogalmazás művészete : clear writing : [konferencia és kerekasztal-beszélgetés, 2014. október 26., ... Budapest ...] : konferencia-előadások / [a szövegeket gond. Katona József Álmos, Maleczki József] ; [rend. a] Magyar Nyelvstratégiai Intézet. - [Budapest] : M. Nyelvstratégiai Int., 2016. - 122 p. ; 24 cm. - (Nyelvstratégiai füzetek, ISSN 2416-0458 ; 2.)
borító- és gerinccím: A pontos fogalmazás művészete. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80154-1-7 fűzött
Európai Unió - jogalkotás - jogelmélet - szaknyelv - jogharmonizáció - konferencia-kiadvány
340.134 *** 340.113 *** 340.137.3(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3642280]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2016.
   Jogi személyek, gazdasági jog / szerk. Sándor István. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 525 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. márc. 31. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-085-7 fűzött : 5400,- Ft
Magyarország - jogi személy - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.191(439)(075.8) *** 347.7(439)(075.8)
[AN 3643085]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2016.
Jusztinger János (1980-)
   A vételár az ókori római adásvételnél / Jusztinger János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 240 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 213-235. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5376-03-0 kötött : 4480,- Ft
adásvétel - ár - kötelmi jog - római jog
347.751(37) *** 347.74(37) *** 34(37)
[AN 3641409]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2016.
   Közigazgatási jog : a helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve : a közigazgatási hatósági eljárás / szerk. Tóth András. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 333 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. máj. 17. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-092-5 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3643083]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2016.
Lehr, Dick
Black mass (magyar)
   Fekete mise : Whitey Bulger, az FBI és az ördögi alku / Dick Lehr és Gerard O'Neill ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 432 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-352-3 fűzött : 3900,- Ft
Bulger, Whitey (1929-)
Egyesült Államok. Federal Bureau of Investigation
Egyesült Államok - Boston (Massachusetts) - szervezett bűnözés - bűnüldöző szervezet - maffiózó - besúgó - jogeset - 20. század - ezredforduló - dokumentumregény
34.096(73)"201" *** 343.341.2(73-2Boston)"197/199" *** 351.746.1(73)
[AN 3643137]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2016.
Leszkoven László (1971-)
   Szerződésszegés a polgári jogban / Leszkoven László. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 401 p. ; 21 cm
Lezárva: 2016. máj. 2. - Bibliogr.: p. 397-401.
ISBN 978-963-295-583-4 fűzött
Magyarország - szerződés - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3641533]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2016.
Make it work (magyar)
   Út a sikerhez : hatékony LMBTQI-érdekérvényesítés hat lépésben / [... írta Aengus Carroll] ; [... ford. és összeáll. Karsay Dodó] ; [közread. a] Magyar LMBT Szövetség. - [Budapest] : M. LMBT Szövets., 2015. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4175-4 fűzött
Magyarország - emberi jogok védelme - nemi szerep orientáció - útmutató
342.7(439)(036) *** 342.72/.73
[AN 3642255]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2016.
   Migrants and refugees in Hungary : a legal perspective / ed. by Ádám Rixer ; [publ. by the] Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Lajos Lőrincz Research Centre for Public Law. - Budapest : Károli G. Univ. of the Reformed Curch in Hungary, 2016. - 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-71-3 fűzött
Magyarország - menekültügy - migráció - 21. század
341.43(439)"201" *** 325(439)"201"
[AN 3643309]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2016.
   Munka törvénykönyve, 2016 : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kapcsolódó szabályai : hatályos 2016. július 1-től / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2016]. - 279 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89743-4-1 fűzött : 2500,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - polgári jog - törvény
349.2(439)(094) *** 347(439)(094)
[AN 3641722]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2016.
Nagy Zsolt
   Jogszociológiai irányvonalak / Nagy Zsolt. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus Bt., 2015. - 135 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 7.)
Bibliogr.: p. 125-134.
ISBN 978-615-5411-23-6 fűzött
jogszociológia
340.114 *** 316
[AN 3643216]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2016.
Reformkommission Bau von Grossprojekten (magyar)
   A reformbizottság jelentése az építési nagyprojektekről = Reformkommission Bau von Grossprojekten : Komplexität beherrschen, kostengerecht, termintreu und effizient : Endbericht / [közread. a] Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, ... Magyar Projektmenedzsment Szövetség. - [Budapest] : M. Projektmenedzsment Szövets., [2016]. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 79-80.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Németország - építésügy - projektmenedzsment
351.785(430) *** 69(430) *** 65.012.2 *** 65.012.4
[AN 3641843]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2016.
Sándor Bea
   Leszbikus, biszexuális és transznemű nők elleni partnerkapcsolati erőszak Magyarországon / [szerzők Sándor Bea és Turai Katalin Ráhel] ; [közread. a] Háttér Társaság. - Budapest : Háttér Társ., 2016. - 28 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-88045-5-6 fűzött
Magyarország - családon belüli erőszak - leszbikus
343.54(439) *** 613.885-055.2
[AN 3642166]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2016.
   Személy és személyiség a jogban / szerk. Menyhárd Attila, Gárdos-Orosz Fruzsina. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 286 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-295-589-6 kötött
Magyarország - személyi jog - személyiségi jog - jogelmélet - útmutató
347.15/.17(439)(036) *** 340.12
[AN 3643397]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2016.
Tóth Endre (1944-)
   A Szent Korona / Tóth Endre. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8444-7 kötött : 795,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3643686]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2016.
   Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József]. - Szeged : [SZTE], 2016. - 684 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 79.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Gerinccím: Czúcz Ottó ünnepi kötet. - Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-479-5 kötött
Fűzött
Európai Unió - jogtörténet - jogtudomány - munkajog - szociális jog - emlékkönyv
349.2 *** 34(4-62) *** 349.3
[AN 3643120]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2016.
Végh Ferenc (1948-)
   Páncélosfészek az Aranyhomokon : a 145. harckocsiezred, önálló harckocsidandár története, 1958-1989 / Végh Ferenc. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 332 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-292.
ISBN 978-963-327-735-5 fűzött : 5200,- Ft
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 145. Harckocsiezred
Szabadszállás - páncélos fegyvernem - katonai egység története - Kádár-korszak
358.119(439-2Szabadszállás)"195/198"
[AN 3641681]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2016.
Víg Zoltán
   Requirements of lawful taking of foreign property in international law / Zoltán Víg, Slobodan Doklestić. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2016. - 135 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 8.)
Bibliogr.: p. 127-134.
ISBN 978-615-5411-33-5 fűzött
nemzetközi jog - külföldi tőke - tulajdonjog - tulajdonszerzés
341 *** 347.232 *** 339.727.22
[AN 3643219]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10782 /2016.
Andaházi Szeghy Viktor (1975-)
   A Magyar Királyi Honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban, 1941. június-december / Andaházi Szeghy Viktor. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 227 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-226.
ISBN 978-615-5372-52-0 fűzött : 4935,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - hadművelet - második világháború
355.48(439)"1941" *** 355.48(47)"1941"
[AN 3642518]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2016.
   Felsőfokú vezetőképzés a haza szolgálatában, 2016 / [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - [Budapest] : NKE HHK, [2016]. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - katona - vezérkar - vezetőképzés - felsőoktatás - ezredforduló - 21. század
355 *** 378.635.5(439)"199/201" *** 65.012.4 *** 356.2
[AN 3642889]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015-2016]. - 13 db : ill., színes ; 29 cm
Késekkel, késélezővel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - cop. 2016. - 9, [5] p.
ISBN 978-963-09-8382-2 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3642530] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8383-9 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3646320] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.]. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8655-7 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3647370] MARC

ANSEL
UTF-810785 /2016.
   Komárom a szabadságharcban, 1848-49 : válogatás a Komáromi Napok történész konferenciáinak előadásaiból, 1992-2016 / [szerk. Kiss Vendel és Számadó Emese] ; [kiad. Komáromi Klapka György Múzeum]. - Komárom : Komáromi Klapka Gy. Múz., 2016. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5588-04-4 fűzött
Komárom - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439-2Komárom)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3642018]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2016.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország belépése a háborúba, avagy Ki bombázta Kassát? / Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
borító- és gerinccím: Ki bombázta Kassát?. - Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8446-1 kötött : 1490,- Ft
Kassa - Magyarország - második világháború - bombázás - hadtörténet - helytörténet
355.48(439)"1941" *** 943.922-2Kassa"1941" *** 355.469.2(439.22-2Kassa)"1941"
[AN 3643685]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10787 /2016.
   Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok / szerk. Dobák Miklós. - Budapest : [BCE], 2015. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-595-3 fűzött
Magyarország - vezetéstudomány - szervezéstudomány - 20. század
65.012.4(439)"19" *** 65.012.3(439)"19"
[AN 3642990]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2016.
Maxwell, John C. (1947-)
   A vezetés 5 szintje : munkafüzet : növeld befolyásod lépésről lépésre! / John C. Maxwell. - Budapest : Üzleti Plusz Kft., [2016]. - 52 p. ; 30 cm
Fűzött
vezetés - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3641440]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2016.
Spielbar II (magyar)
   Tréningkoktél a trénerek klubjából / Axel Rachow szerk. ; [ford. Körtvélyesi Borbála Anna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2016. - 262 p. : ill. ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9493-85-8 kötött : 8400,- Ft
játék - csoportmunka - személyiségfejlesztés
65.012.613 *** 793/794 *** 159.923.2
[AN 3642712]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2016.
Tyler, Simon
The impact code (magyar)
   A karizmatikus vezetés könyve : 50 módszer a hatásgyakorlás fejlesztéséhez / Simon Tyler ; [ford. Varga Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 160 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-304-357-8 fűzött : 2900,- Ft
vezetéslélektan - mentálhigiénia
65.013 *** 613.865
[AN 3642489]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10791 /2016.
   Challenges in process management : decision points, network systems and strategies in practice : scientific proceedings / ed. Gyenge Balázs, Kozma Tímea ; [publ. by the] Szent István University Faculty of Economics and Social Sciences Institute of Business Science Department of Operations Management and Logistics. - Gyöngyös : Károly Róbert Kutató-Oktató Kht., 2016. - 152 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-95-3 kötött
teljesítménymenedzsment
658.1.011.4 *** 658.1.012.122
[AN 3642354]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2016.
   "Ellátási lánc- és folyamatmenedzsment" hallgatói konferencia : konferencia kiadvány : Gödöllő, 2016. május 11. / [szerk. Kozma Tímea] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2016]. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-541-9 fűzött
teljesítménymenedzsment - ellátás - logisztika - konferencia-kiadvány
658.1.011.4 *** 658.1.012.122 *** 658.78 *** 658.81 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3642283]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2016.
Ercsey Zsombor
   Az adóztatás igazságossága / Ercsey Zsombor. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-274. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-413-093-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Európai Unió - adórendszer - adóügy
336.2(439) *** 336.2(4-62)
[AN 3643081]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2016.
Floyd, Andy
   Ismeretlen vállalkozó emlékiratai / Andy Floyd. - [Szeged] : Kontaktia Kft., cop. 2015. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3413-8 fűzött
üzleti élet - vállalkozás
658.1
[AN 3643525]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2016.
Kenesei Zsófia (1969-)
   Marketing alapismeretek / szerző Kenesei Zsófia. - Budapest : BCE, 2015. - 39, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 5.)
Fűzött
marketing - didaktika
658.8 *** 339.138 *** 371.3
[AN 3642922]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2016.
Kormos Györgyi
   Égi kapu / Kormos Györgyi. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5251-77-1 fűzött : 1500,- Ft : 5 EUR
Magyarország - önkéntes - egészségügy - memoár
331.102.2(439)(0:82-94) *** 614(439)(0:82-94)
[AN 3642289]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2016.
Malter György (1973-)
   Kereskedelmi banki ismeretek / Walter György. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 978-615-5303-99-9 fűzött : 3950,- Ft
bank - bankügylet
336.71 *** 336.717
[AN 3642224]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2016.
Marschall József
   Ha kell egy jó sztori : reklám és storytelling / Marschall József ; [... ill. Farkas Lajos]. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 188 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 180-188.
ISBN 978-615-80393-8-3 fűzött
marketing - reklám - tömegtájékoztatási eszköz - vizuális kultúra - reklámfilm
659.148 *** 659.137.2 *** 658.8 *** 316.774
[AN 3642767]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2016.
Mikáczó Éva (1967-)
   Az üzleti gazdaságtan számviteli alapjai / szerző Mikáczó Éva. - Budapest : BCE, 2015. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 4.)
Fűzött
számvitel - üzemgazdaságtan - didaktika
657 *** 658.1 *** 371.3
[AN 3642873]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2016.
Nagy Gábor
   Beruházás, felújítás, karbantartás számvitele : elmélet és gyakorlat / [szerző Nagy Gábor]. - Budapest : Saldo, 2016. - 147 p. ; 24 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
ISBN 978-963-638-506-4 fűzött
számvitel - beruházás
657 *** 658.152
[AN 3642159]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2016.
Pongor-Juhász Attila
   Célkitűző és célmegvalósítás-tervező edzőtábor munkafüzete vállalkozóknak / szerző Pongor-Juhász Attila. - [Budapest] : [Pongor Publ.], [2016]. - 60 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Célkitűzés és célmegvalósítás-tervezés vállalkozóknak : 2016. január 7-8. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5263-27-9 fűzött : 4990,- Ft
vállalkozásismeret - életvezetés - példatár
658.1(076) *** 613.865(076)
[AN 3642338]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2016.
Prugberger Tamás (1937-)
   A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga / Prugberger Tamás, Jakab Nóra. - Miskolc : Bíbor K., 2016. - 222 p. ; 21 cm
Lezárva: 2016. ápr. 13. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-15-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - jogi szabályozás - szociális jog
331.5.024.5(439)(094) *** 331.5.024.5(4-62)(094) *** 364(439)(094) *** 364(4-62)(094)
[AN 3646781]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2016.
   Tiszta fejlesztések inkubációjának "jó gyakorlata" politikai döntéshozók részére a megfelelő startup környezet kialakításához : a zöld vállalkozások inkubációjának legjobb gyakorlata Európában / szerk. Fogarassy Csaba, Bakosné Böröcz Mária. - Budapest ; Gödöllő : SZIE K., 2016. - 75 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-269-528-0 fűzött : 2000,- Ft
innováció - vállalkozásfejlesztés - fenntartható fejlődés - változásmenedzsment
330.341.1 *** 658.1.012.4 *** 504.03 *** 658.1.016.7
[AN 3642266]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2016.
   Vállalkozások alapítása, működése / szerzők Béza Dániel [et al.]. - Budapest : BCE, 2015. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
vállalkozásismeret - didaktika
658.1 *** 371.3
[AN 3642868]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2016.
   Vállalkozói sikertörténetek Veszprém megyében / [közread. a] Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Veszprém : VKIK, 2016. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Veszprém megye - vállalkozás - 21. század
658.1(439.117)"201"
[AN 3642377]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10806 /2016.
   1000 nap a végeken : életképek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítő munkájáról a leghátrányosabb helyzetű kistérségek legrosszabb helyzetű településein a Gyerekesély program keretében, 2011-2015 / [szerk. Kullmann Ádám, Teller Nóra] ; [... a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ kész.]. - [Budapest] : Hétfa Kutint. és Elemző Közp. : MMSZ, 2015. - 155 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80372-9-7 fűzött
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermek - karitatív szervezet - szociális munka - 21. század
364.65-053.2/.6(439)"201" *** 364.46(439)"201" *** 061.2(439)
[AN 3641815]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2016.
   Az Európai Unió támogatásainak a szerepe az intézménytelenítésben és a férőhelykiváltás eddigi tapasztalatai / Kozma Ágnes [et al.] ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - [Budapest] : TASZ, 2016. - 137 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 128-130. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - fogyatékos - érdekvédelem - gondozásba adás - 21. század - esettanulmány
364.65(439)"200/201" *** 364.262(4-62)
[AN 3642828]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2016.
   Nagykommentár a szociális törvényhez : nagykommentár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényhez / szerk. Hoffman István, Mattenheim Gréta. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 655 p. ; 25 cm
Lezárva: 2016. jan. 1.
ISBN 978-963-295-545-2 kötött
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Magyarország - szociális gondoskodás - szociális jog - törvény - útmutató
364.4(439)(094)(036) *** 351.84(439)(094)(036)
[AN 3643392]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10809 /2016.
   Általános módszertan tanár szakos hallgatóknak / szerk. Daruka Magdolna, Pfister Éva. - Budapest : BCE, 2015. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 1.)
Bibliogr.: p. 147-150.
Fűzött
módszertan - pedagógiai munka
371.3 *** 371.133.2
[AN 3642864]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2016.
   Ballagási emlékkönyv / [összeáll. Balázsi Szilvia, Kertész Edina, Tóth Emese]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [51] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-09-8521-5 kötött
ballagás - magyar irodalom - világirodalom - ajándékkönyv - vers - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082)
[AN 3642467]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2016.
Barcza Attila
   Matematikai készségek, képességek fejlesztésének módszertani lehetőségei kreativitást fejlesztő játékokkal / Barcza Attila, Nemes József. - [Sopron] : [Barcza A.], 2016. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-12-5759-5 fűzött
matematikatanítás - képességfejlesztés - fejlesztő játék
372.47 *** 372.851 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3642826]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2016.
   Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest = Eötvös Loránd University / [fotók. ... Posztós János]. - [Budapest] : ELTE, 2016. - 58 p. : ill., színes ; 23x32 cm
Kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - fényképalbum
378.4(439-2Bp.)ELTE(084.12)
[AN 3641864]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2016.
Eszterhainé Daruka Magdolna (1955-)
   Elméleti közgazdaságtan / szerzők Daruka Magdolna, Sárvári Balázs, Trautmann László. - Budapest : BCE, 2015. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzetek szakmai tanárképzés számára ; 2.)
Bibliogr.: p. 112.
Fűzött
didaktika - gazdaságtan
371.3 *** 33
[AN 3642866]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2016.
Gyarmati Tiborné
   Emlékezés egy falusi kisiskolára : iskolán kívüli képzések, a KALOT létrejötte / Gyarmati Tiborné. - Ivánc : [Gyarmati T.], 2016. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6024-3 fűzött
Ivánc - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Ivánc)
[AN 3642199]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2016.
   A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium életéről, 2012-2016 között. - Gyönk : Tolnai L. Gimn., 2016. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium (Gyönk)
Gyönk - gimnázium - nemzetiségi iskola
373.54(439-2Gyönk)
[AN 3643501]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2016.
   Hídverők : "ami eddig történt...", 2010-2015 : [szegedi Tehetség-híd program]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439)
ISBN 978-963-306-488-7 fűzött
Szeged - tehetséggondozás - tanuló - középfokú oktatási intézmény - memoár
376.545(439-2Szeged) *** 373.5(439-2Szeged)(0:82-94)
[AN 3641876]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2016.
   Hogyan gondozzuk a zenei tehetségígéreteket az óvodában? : módszertani ötlettár óvodapedagógusoknak / [szerk. Nagy Jenőné]. - Szolnok : "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Orsz. Szakmai Egyes. az Óvodások Neveléséért : Óvodapedagógusok Orsz. Tehetségsegítő Tanácsa, 2015. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - ("Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" sorozat, ISSN 1785-3745 ; 7.)
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 978-963-12-3329-2 fűzött
művészeti nevelés - zeneoktatás - óvodai nevelés - tehetséggondozás - módszertan
372.3:78 *** 376.545 *** 371.3
[AN 3642093]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2016.
   Inclusive university : how to increase academic excellence focusing on the aspects of inclusion / [ed. Ferenc Arató, Aranka Varga] ; [transl. István Csertő, Ágnes Baros-Tóth]. - Pécs : Univ. of Pécs Faculty of Humanities Inst. of Education, 2016. - 209 p. : ill. ; 25 cm. - (Autonomy and responsibility study volumes, ISSN 2064-9371 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-910-2 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - hátrányos helyzetű
378.1(439) *** 316.4.052 *** 376
[AN 3643377]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2016.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (12.) (2013) (Budakalász)
   Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma, 2013. június 21-23 : 12. Budakalászi Találkozó : 13. füzet / [szerk. Guther M. Ilona] ; [rend.,] kiad. a Magyar Kollégium. - [Budapest] : M. Kollégium, 2016. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: 12. Budakalászi Találkozó, 2013. június 21-23.
ISBN 978-963-12-5884-4 fűzött
Kárpát-medence - művelődésügy - határon túli magyarság - identitás - egyesület - konferencia-kiadvány
374 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.2(4-11) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 3642997]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2016.
   Megújuló tankönyv : 2014. évi konferencia : konferenciakötet / [fel. szerk. Pálfi Erika] ; [szerk. Indri Dániel Janisz, Nagy-Király Vivien] ; [rend., közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 190 p. : ill., színes ; 23 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-682-992-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - taneszköz - 21. század - konferencia-kiadvány - tankönyv
371.671.11 *** 37.014(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3642004]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2016.
   Mester és tanítvány II / szerk. Vitályos Gábor Áron és M. Pintér Tibor ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara]. - Budapest : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2016. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2015-ben rendezett tudományos diákköri konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-777-1 fűzött
pedagógia - tudományos diákkör
37 *** 378.184
[AN 3641992]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2016.
Miller, Alice (1923-2010)
Am Anfang war Erziehung (magyar)
   Kezdetben volt a nevelés / Alice Miller ; [... ford. Fischer Eszter]. - 4. kiad. - Budapest : Pont, 2016. - 230, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-615-5500-26-8 kötött : 3950,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3647337]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2016.
   A mórás szellem nyomában : [50 éves az SZTE Móra Ferenc Kollégiuma]. - Szeged : SZTE Móra F. Szakkollégium, 2016. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Móra Ferenc Szakkollégium
Szeged - egyetem - szakkollégium - interjú
378.187.5(439-2Szeged)(047.53)
[AN 3641882]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Dél-Alföld régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-682-793-9 fűzött
Dél-alföldi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Dél-Alföld)(072)
[AN 3642129]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Dél-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-682-792-2 fűzött
Dél-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Dél-Dunántúl)(072)
[AN 3642086]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Észak-Alföld régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-682-866-0 fűzött
Észak-alföldi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Észak-Alföld)(072)
[AN 3642077]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Közép-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-682-870-7 fűzött
Közép-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Közép-Dunántúl)(072)
[AN 3642089]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Közép-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-682-868-4 fűzött
Közép-magyarországi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Közép-Magyarország)(072)
[AN 3642071]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Nyugat-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 978-963-682-869-1 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Nyugat-Dunántúl)(072)
[AN 3642081]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Dél-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-682-872-1 fűzött
Dél-dunántúli régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Dél-Dunántúl)(072) *** 372.3
[AN 3642122]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Észak-Alföld régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-963-682-873-8 fűzött
Észak-alföldi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Észak-Alföld)(072)
[AN 3642112]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Észak-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-682-874-5 fűzött
Észak-magyarországi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Észak-Magyarország)(072)
[AN 3642102]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Közép-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-682-877-6 fűzött
Közép-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - óvodapedagógia - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Közép-Dunántúl)(072) *** 372.3
[AN 3642123]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Közép-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-682-875-2 fűzött
Közép-magyarországi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Közép-Magyarország)(072)
[AN 3642096]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2016.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Nyugat-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-963-682-876-9 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Nyugat-Dunántúl)(072)
[AN 3642116]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2016.
   "A népművelőtől a közösségi művelődés tanáráig" : 40 éve indult a közművelődési szakemberek képzése Egerben : jubileumi tanulmánykötet / szerk. Simándi Szilvia. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola Andragógiai és Közművelődési Tanszéke. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-30-8 kötött
Eger - felnőttnevelés - népművelés - felsőoktatás - 20. század - 21. század
374(439)"197/201" *** 378.637.4(439-2Eger)"197/201"
[AN 3641720]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2016.
Networkshop (2016) (Debrecen)
   Networkshop 2016 [elektronikus dok.] : [Debrecen], 2016. március 29 - április 1. / [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, Hungarnet Egyesület]. - Szöveg. - [Budapest] : NIIFI, [2016]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88335-6-3
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3642351]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2016.
   Oktatástervezés, digitális tartalomfejlesztés / Ollé János [et al.]. - Eger : EKF Líceum K., 2016. - 266, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.: p. [269-273].
ISBN 978-615-5621-13-0 fűzött
e-learning - oktatástechnológia - oktatás - szervezés
371.68 *** 371.33 *** 371.2
[AN 3641635]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2016.
   Orando et laborando : Debreceni Református Kollégium, 1538-2015 / [szerk. Nagy Márton] ; [a grafikákat kész. Fekete Judit Éva] ; [közread. a Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány]. - [Sopron] : Vermes M. Fizikus Tehetségápoló Alapítvány, [2016]. - 16 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-963-12-4937-8 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - egyházi iskola - iskolatörténet
373.552(439-2Debrecen)(091)
[AN 3641871]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2016.
   OTDK : az elmúlt 10 év számokban : 1955: I. OTDK, 2017: XXXIII. OTDK / [fel. szerk. Cziráki Szabina Katalin] ; [szerk. Bacskai-Rácz Erika] ; [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OTDT Titkárság]. - Budapest : OFI OTDT Titkárság, 2016. - 35 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Fűzött
Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Magyarország - tudományos diákkör - konferencia - történeti feldolgozás
378.184 *** 061.3(439)"195/201"
[AN 3641928]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2016.
   A pedagógusképzés megújítása. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 300 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; ksz.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-34-6 fűzött
pedagógusképzés - pedagógiai lélektan - oktatástechnológia - információs technika - innováció
371.13 *** 37.015.3 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 330.341.1
[AN 3641880]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2016.
Stiffelman, Susan
Parenting without power struggles (magyar)
   Gyereknevelés hatalmi harcok nélkül : a vidám, kiegyensúlyozott, együttműköddő család titka / Susan Stiffelman ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 302 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-26-8 fűzött : 3150,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3643465]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2016.
   A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata / Bukva Mátyás [et al.]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2016. - 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 6.)
ISBN 978-963-306-486-3 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Eötvös Loránd Kollégium
Szeged - egyetem - szakkollégium
378.187.5(439-2Szeged)
[AN 3641885]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2016.
   A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben / szerk. Daruka Magdolna. - Budapest : [BCE], 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-596-0 fűzött
pedagógusi hivatás - pedagógiai munka - pedagógusképzés - számítógépes oktatás - kutatási és fejlesztési jelentés
371.321 *** 371.13 *** 371.68
[AN 3642971]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2016.
   Tóth Aladár Operastúdió 30 / [szerk. Pallagi Judit, Homoki Réka Éva] ; [... kiad. a Tóth Aladár Alapítvány ...]. - [Budapest] : Tóth A. Alapítvány, [2015]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1651-6 fűzött
Tóth Aladár Operastúdió (Budapest)
Budapest - zeneiskola - opera
377.2:78(439-2Bp.) *** 782.1
[AN 3642396]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2016.
A whole school approach to tackling early school leaving (magyar)
   Átfogó iskolai megközelítés a korai iskolaelhagyás megelőzésére : szakpolitikai üzenetek / [a m. kiad. szerk. Imre Anna] ; [közread. az] Oktatási és Kulturális Főigazgatóság Oktatás és Képzés 2020 - Iskolai Irányelvek Munkacsoport ; [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - [Budapest] : OFI, [2016]. - 31 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-682-990-2 fűzött
Európai Unió - oktatáspolitika - 21. század
37.014.5(4-62)"201"
[AN 3642035]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2016.
Woods, Mark
Planet parent (magyar)
   Szülők bolygója : a világ legjobb gyereknevelési módszerei / Mark Woods ; [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 257, [6] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. [263].
ISBN 978-615-5609-44-2 fűzött : 3150,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3643464]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10848 /2016.
   Csepel-sziget ifjú tehetségei, 2015 : XIV. Regionális Képző- és Iparművészeti Kiállítás / [... kiad. ... Nagy Imre Általános Művelődési Központ]. - [Budapest] : Nagy I. Ált. Művel. Közp., [2015]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten tartották
Fűzött
Magyarország - amatőr művészet - gyermek - kiállítási katalógus
379.825-053.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3643660]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2016.
Gaál Sándorné
   "Gyerek labdajáték" : sportjátékok megalapozása : mozgásprogram a 4-10 éves korosztály számára / írta Gaál Sándorné. - Szarvas : Szerző, 2015. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-963-12-1957-9 fűzött
labdajáték - módszertan
796.3 *** 371.3
[AN 3642344]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2016.
Halmos Monika
   Ikea hack / [Halmos Monika]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-861-9 fűzött
barkácsolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 689 *** 745
[AN 3643330]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2016.
Hetyei László
   Magyarok a labdarúgó Európa-bajnokságokon / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-615-5604-13-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság - 20. század - 21. század
796.332(439)(091) *** 796.093.1(4)(091)
[AN 3642780]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2016.
Hetyei László
   Óbudától Washingtonig : pillanatképek egy újpesti labdarúgó életéből / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-17-1 fűzött : 2890,- Ft
Horváth József (1949-)
Magyarország - Egyesült Államok - labdarúgó - edző - 20. század - 21. század - külföldön élő magyar személyiség - életútinterjú
796.332(439)(092)Horváth_J.(047.53) *** 796.332(73)(=945.11)Horváth_J.(047.53) *** 796.071.4(73)(=945.11)(092)Horváth_J.(047.53)
[AN 3642879]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2016.
Holford, Karen
100 creative activities for Sabbath (magyar)
   100 kreatív szombati tevékenység : 21. századi szombatokra / Karen Holford ; [ford. Gángó-Horváth Kitti, Mihalec Gábor]. - Budapest : Advent K., 2016. - 175 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5143-62-5 fűzött
játék - vallásos nevelés
793/794 *** 268
[AN 3641896]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2016.
Koppányi Gergely (1986-)
   Real Madrid : a királyi lepel mögött / Koppányi Gergely. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-615-5056-95-6 fűzött : 2790,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
Madrid - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - ezredforduló - 21. század
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 3642788]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2016.
Róka Sándor (1958-)
   Hány éves a kapitány? : [példatár alsósoknak] / Róka Sándor. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Typotex, [2015], cop. 2007. - 165 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-279-692-5 fűzött : 1800,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3647422]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2016.
Stilke, Henning (1963-)
Worauf beisst welcher Fisch? (magyar)
   Mire harapnak a halak? : nagy csalikönyv / Henning Stilke ; [ford. Klein Szilvia]. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 108 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-248-256-9 kötött : 2800,- Ft
horgászat
799.1
[AN 3643225]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2016.
Szabó Lajos (1958-)
   Az Aranycsapat MTK-s csillagai = Golden team stars from the MTK / írta és szerk. Szabó Lajos és Millisits Máté ; kiad. a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. - Budapest-Zugló : M. Olimpiai és Sportmúz. : Zuglói Cserepes Kult. Non-profit Kft., 2016. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5422-8 fűzött
Magyarország - labdarúgó - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439)(092) *** 061.2(439-2Bp.)MTK
[AN 3643520]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2016.
Tihanyi András
   Sportágspecifikus sporttáplálkozás / Tihanyi András. - [Budapest] : [Krea-Fitt], [2016]. - 468 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 447-468.
ISBN 978-963-88102-4-3 fűzött
sport - egészséges táplálkozás
796 *** 613.2
[AN 3642717]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10859 /2016.
The art of basic drawing (magyar)
   A ceruzarajz alapjai lépésről lépésre / [ford. Márton Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 144 p. : ill. ; 31 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 978-963-415-241-5 fűzött : 3499,- Ft
grafika - művészet technikája
76.02
[AN 3647366]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2016.
The art of watercolor (magyar)
   Vízfestmény lépésről lépésre / [ford. Pálfalvi Ilona]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 144 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 978-963-415-242-2 fűzött : 3499,- Ft
vízfestés - művészet technikája
75.021.322
[AN 3647369]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2016.
Bakallár József (1940-2013)
   Bakallár József, 1940-2013 / [szerk. Bakallár Józsefné] ; [közread. a] Galéria'13. - Budapest : Galéria '13, 2015. - 35 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2015. márc. 19 - 2015. ápr. 24. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80194-0-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bakallár_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3642067]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2016.
Bálint Csanád (1943-)
   A nagyszentmiklósi kincs / Bálint Csanád. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8452-2 kötött : 1490,- Ft
Nagyszentmiklós - ötvösség - régészet - avarok területe - epigráfia - lelet
739.1(439)"08/10" *** 739.1(369.2) *** 904(439.21-2Nagyszentmiklós) *** 930.271
[AN 3643441]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2016.
Barabás Mária, D.
   Kastélyok, várak, emlékhelyek : képes kalauz a Forster Központ fenntartásában működő műemléképületek felfedezéséhez / [szöveg D. Barabás Mária, Ghyczy Gabriella]. - Budapest : Forster Közp., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89937-8-6 fűzött
Magyarország - vár - kastély - emlékhely - útmutató
728.81(439)(036) *** 728.82(439)(036) *** 725.945(439)(036)
[AN 3643599]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2016.
   Barlang, grotta III : tűz, víz : [időszakos képzőművészeti kiállítás, Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma ..., 2015. augusztus 8.] / [a kiállítás kurátora és a katalógus szerk. Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika ...]. - Tata : Kluny D. Múz., 2015. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7110-57-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3641620]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2016.
Barna Anna (1901-1964)
   Barna Anna / [szöveg ... Sarah Mortland] ; [szerk. ... Baki Péter és Pőcze Attila] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2015. - [63] p. : ill. ; 23 cm
Megj. a Kecskeméten, 2015. márc. 13 - máj. 30. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-8383-94-5 fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(73)(=945.11)(092)Barna_A. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3643149]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2016.
Bartl József (1932-2013)
   Bartl József : élet - művészet / [szerk. Bartl Dóra] ; [közread. a Galéria'13]. - Budapest : Galéria '13, 2015. - 35 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2015. máj. 14 - jún. 16. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80194-1-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bartl_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3642090]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2016.
Brenner László
   Emlékhelyek Szentgálon / Brenner László ; [kiad. Szentgáli Polgári Szövetség Egyesület]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Szentgál] : Szentgáli Polgári Szövets. Egyes., 2016. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5873-8 fűzött
Szentgál - emlékhely - emlékmű
725.94(439-2Szentgál)
[AN 3642291]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2016.
   Concept: zero : koreai - magyar művészeti együttműködésben megvalósuló projekt : [kiállítás: 2016.4.18 - 5.21] / [kurátor ... Hong Nayoung] ; [közread. a Koreai Kulturális Központ]. - Budapest : Koreai Kult. Közp., [2016]. - 87 p. : ill., főként színes ; 17x20 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Koreai Köztársaság - Magyarország - képzőművészet - kulturális kapcsolat - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(519.5)"201" *** 73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3642999]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2016.
Correll, Gemma
Doodling for cat people (magyar)
   Vidám macskás rajziskola : [50 macskaság és kreatív irkafirka cicabarátoknak] / Gemma Correll ; [ford. Janiga Éva]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-621-1 fűzött : 2999,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - macska - ifjúsági könyv
741.02 *** 636.8(02.053.2)
[AN 3642125]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2016.
Correll, Gemma
Doodling for dog people (magyar)
   Vidám kutyás rajziskola : [50 ebadta ötlet és kreatív irkafirka kutyabarátoknak] / Gemma Correll ; [ford. Janiga Éva]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-622-8 fűzött : 2999,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - kutya - ifjúsági könyv
741.02 *** 636.7(02.053.2)
[AN 3642132]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2016.
   Creator spiritus VI : teremtő - alkotó lélek : szakrális képzőművészeti kiállítás : 2016. február 4-24. Hírös Agóra Kecskemét ... / [szerk. ... Balanyi Károly]. - Kecskemét : Hírös Agóra Nonprofit Kft., [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-4698-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3643194]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2016.
   Az érd-ófalui Szent Mihály-templom műmléki helyreállítása és Historia Domusa / [szerk. Lehoczki Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földr. Múz., 2016. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80058-5-2 fűzött
Érdi Szent Mihály Plébánia
Érd - templom - katolikus egyház - egyháztörténet - restaurálás
726.54(439-2Érd) *** 282(439-2Érd)(091) *** 72.025.4(439-2Érd)
[AN 3643528]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2016.
   Greenways and landscapes in change : proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning : Budapest, 30 June, 2016 / ed. István Valánszki [et al.] ; org. by Szent István University Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst Development of Landscape Architecture and Regional Planning. - Budapest : SZIE Tájtervezési és Területfejlesztési Tansz., 2016. - 560 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-546-4 fűzött
urbanisztika - társadalmi ökológia - konferencia-kiadvány
711.4(100) *** 504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3643533]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2016.
   "Hallgatói prezentációs nap" : konferencia kiadvány : ... 2016. január 19., .... Gödöllő ... / [szerk. Brix Ágnes, Urbánné Treutz Ágnes] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 10 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-538-9 fűzött
településfejlesztés - marketing - konferencia-kiadvány
711.1 *** 658.8 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3642268]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2016.
Hencze Tamás (1938-)
   Hencze Tamás : [formázott képek a 80-as évek elejéről] : [Galéria Neon, 2015. november 11-től 2015. december 7-ig] / [szöveg] Hajdu István ... - Budapest : [Hencze T.], 2015. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-12-3890-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Hencze_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3643201]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2016.
Holics Gyula (1919-1989)
   Holics Gyula / [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2015. - 59 p. : ill. ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9800-15-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Holics_Gy.
[AN 3643135]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2016.
   "Isten, hazánkért térdelünk elődbe..." - magyar és magyarországi szentek : VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé : Kecskeméti Katona József Múzeum, Cifrapalota, 2016. március 22 - május 29. = "God, we kneel before you our nation..." - Hungarian saints and the saints of Hungary : 8th Contemporary Christian Iconographical Biennale / [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője ... ifj. Gyergyádesz László]. - [Kecskemét] : Katona J. Múz., [2016]. - 119 p. : ill., részben színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-9815-44-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3642495]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2016.
Józsa Béláné T. Emmi
   Búvópatak : Józsa T. Emmy amatőr selyemfestő 2005 és 2015 között készült alkotásai. - [Budapest] : [Józsa B.-né], [2016]. - 161 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5607-9 fűzött
Magyarország - 20. század - festőművész - textilművészet - 21. század
75(439)(092)Józsa_T._E. *** 745.52
[AN 3642662]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2016.
   Képek és pixelek : fotóművészet - és azon túl : Nemzeti Szalon, 2016 : [Műcsarnok ... 2016. április 23 - június 26. ...] = Pictures and pixels : photographic art - and beyond : National Salon, 2016 / [kurátor ... Szarka Klára, ... Bán András, Mayer Marianna] ; [szerk. ... Götz Eszter, Szarka Klára]. - Budapest : Műcsarnok, [2016]. - 400 p. : ill., színes ; 21x26 cm
ISBN 978-963-9506-94-7 kötött
Magyarország - fotóművészet - képzőművészet - 20. század - 21. század - határon túli magyarság - kiállítási katalógus
77.04(439)"19/201" *** 73/76(439)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 77.04(=945.11)(4-191)"19/201" *** 73/76(=945.11)(4-191)"19/201"
[AN 3643521]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2016.
Kovács Lehel (1974-)
   Napforduló / Kovács Lehel ; [közread. a] Galéria '13. - Budapest : Galéria'13, 2016. - [1] fol., [6] t.fol. : ill., színes ; 20x20 cm
Mappában
ISBN 978-615-80409-0-7 fűzetlen
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kovács_Lehel
[AN 3643557]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2016.
Lábik János (1933-)
   A Párkányi Képzőművészkör 25 éves tevékenysége és utóélete / Lábik János ; szerk. Ruda Gábor ; kísérő tanulm. Bárdos István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Csemadok Párkányi Alapszervezete. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Párkány : Csemadok Párkányi Alapszerv., 2015. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó szlovák és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-78-2 fűzött
Párkányi Képzőművészkör
Párkány - képzőművészet - határon túli magyarság - kulturális élet - egyesület - 20. század - ezredforduló - történeti feldolgozás
73/76(437.6-2Párkány)(=945.11) *** 316.7(=945.11)(437.6) *** 061.2(437.6-2Párkány)(091)
[AN 3642818]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2016.
   Láthatatlan látható : III. Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennálé, Győr : 2015. december 13 - 2016. január 17. = In/visible : 3rd International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Győr ... : 13th December 2015 - 17th January 2016 / [a kiállítást rend. ... Grászli Bernadett] ; [közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., [2015]. - 100 p. : ill., részben színes ; 13x20 cm
ISBN 978-963-7207-58-7 fűzött
Magyarország - rajzművészet - grafika - 21. század - kiállítási katalógus
741(100)"20" *** 741(439)"20" *** 76(100)"20" *** 76(439)"20" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3642471]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2016.
   Magyar Ede : a szegedi szecesszió legeredetibb alkotója / szerk. Gaál Gyöngyi. - [Szeged] : Gaál Gy., 2016. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-12-5849-3 fűzött
Magyar Ede (1877-1912)
Magyarország - Szeged - építész - századforduló - építészet - szecesszió
72.035.93(439-2Szeged) *** 72(439)(092)Magyar_E.
[AN 3641902]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2016.
   Makrofotózás és teleobjektíves fényképezés : [kezdőknek és haladóknak, természetjáróknak és hobbifotósoknak] : [2017 újdonságaival]. - 4. frissített kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2016]. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-963-89539-7-1 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - makrofotográfia - teleobjektív
778.312 *** 778.322
[AN 3647431]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2016.
Megellai Katalin (1966-)
   Tollterelő / [Megellai Katalin]. - [Anarcs] : Magánkiad., 2016. - 57 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5718-2 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - művészetterápia
741.02 *** 615.851.82
[AN 3642769]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2016.
   Miniképek : Magyar Festészet Napja, 2015. - Budapest : Semmelweis, [2015]. - 35 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2015. okt. 13-30. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3643551]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2016.
   Portrészobrok a Vajdahunyad sétányon / [szerk. Molnár M. Eszter] ; [fotó Papp Tibor] ; [közread. a PC Magister Alapítvány ...]. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2016. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar, angol, német, orosz és szlovák nyelven
ISBN 978-963-89206-6-9 fűzött
Magyarország - szobor - híres ember - mezőgazdaság - 18. század - 19. század - 20. század
73.027.1(439-2Bp.) *** 929(439)(092)"17/19" *** 63
[AN 3643708]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2016.
   Püspökszentlászló : püspöki kastély, a. D. 1797 : [kastélytörténet, kiállításvezető, érdekességek] / [... szerk. Virág Zsolt] ; [rend., közread. a Pécsi Egyházmegye]. - Pécs : Pécsi Egyházmegye, 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 66-67. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80028-6-8)
Püspökszentlászló - kastély
728.82(439-2Püspökszentlászló)
[AN 3643614]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2016.
Samara, Timothy
Design elements (magyar)
   A grafikai tervezés kézikönyve : elemek, összefüggések és szabályok : ismerd meg a szabályokat, hogy pontosan tudd, mikor térhetsz el tőlük / Timothy Samara ; [ford. Herhoff Katalin, Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2015. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-600-4 fűzött11125,- Ft
alkalmazott grafika
766 *** 655
[AN 3642503]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2016.
Schubert Péter (1946-)
   70kedés / Schubert Péter. - Szekszárd : Schubert Bt., 2016. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a Szekszárdon, 2016. jún. 4 - júl. 31. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-89905-8-7 kötött
Schubert Péter (1946-)
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század - 21. század
76(439)(092)Schubert_P. *** 766
[AN 3643494]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2016.
Stiller Ákos (1982-)
   Politikai osztálylétszám : fotóalbum a magyar választói csoportokról = Politics and classes in Hungary : photobook on Hungarian voting groups / [fotó Stiller Ákos] ; [szöveg Boros Tamás] ; [közread. a] Policy Solutions, Friedrich-Ebert-Stiftung. - Budapest : Policy Solutions : Friedrich-Ebert-Stiftung, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 19x27 cm
ISBN 978-963-12-5642-0 fűzött
Magyarország - választás - társadalmi csoport - 21. század - portré - fényképalbum
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Stiller_Á. *** 316.35(439)"201" *** 324(439)"201"
[AN 3641859]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2016.
Szakács Imre (1948-)
   Anno santo della misericordia, 2016 / Szakács Imre László ; [közread. a] Keresztény Múzeum. - Esztergom : Keresztény Múz., 2016. - 61, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Az Esztergomban, 2016. jún. 10 - szept. 4. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7129-27-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szakács_I. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 3641925]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2016.
   Szobrok Budapest-Józsefvárosban : Arany János és Semmelweis Ignác emlékműve / [összeáll. ... Stróbl Mátyás]. - [Budapest] : Strobl A. Emlékhely Alapítvány, 2016. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Strobl Alajos köztéri szobrai ; 4.)
ISBN 978-615-80377-1-6 fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Magyarország - Budapest - szobor - szobrász - 19. század - 20. század
73.027.1(439-2Bp.) *** 73(439)(092)Strobl_A.
[AN 3642881]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2016.
Zörgő János (1944-2004)
   Emlékezés : Zörgő János, 1944-2004 = In memory of János Zörgő, 1944-2004 / [szerk. Zörgő Máté, Zörgő Tibor] ; [haiku Zörgő Szilvia]. - [Visegrád] : [Zörgő T.], [2016]. - 62 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-6116-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Zörgő_J.
[AN 3643617]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10895 /2016.
Brown, Rex (1964-)
Official truth (magyar)
   A Pantera igaz története belső szemmel / Rex Brown & Mark Eglinton ; ford. Dudich Ákos. - Budapest : Silenos, 2016. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5496-9 fűzött : 3800,- Ft
Brown, Rex (1964-)
Pantera (együttes)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - ezredforduló - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(73)Pantera *** 78.067.26.036.7(73)(092)Brown,_R.(0:82-94)
[AN 3642913]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2016.
McKagan, Duff (1964-)
It's so easy (magyar)
   It's so easy : ...és más hazugságok / Duff McKagan ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cser K., 2016. - 337, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-478-6 kötött : 4495,- Ft
McKagan, Duff (1964-)
Guns N' Roses (együttes)
Egyesült Államok - zenész - rockzenekar - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)McKagan,_D.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)Guns_N'_Roses
[AN 3642686]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2016.
Pávai István (1951-)
   A Sóvidék népzenéje = The folk music of Sóvidék / Pávai István ; [közread. a] Hagyományok Háza, MTA BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : Hagyományok Háza : MTA BTK ZTI, 2016. - 256 p. : ill. ; 21 cm + DVD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-87-0 kötött
Sóvidék - magyar néprajz - népzene - elektronikus dokumentum
78.031.4(=945.11)(498.4Sóvidék)
[AN 3643531]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2016.
Vásáry Tamás (1933-)
   Üzenet / Vásáry Tamás. - [Budapest] : Libri, 2016-. - 24 cm
ISBN 978-963-310-562-7
Magyarország - karmester - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94) *** 785.11.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94)
[AN 3646487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1. köt. - 2016, cop. 2013. - 693 p.
ISBN 978-963-310-438-5 kötött : az 1. r., 2. kötettel együtt 7990,- Ft
[AN 3646491] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 2. köt. - 2016, cop. 2013. - 561 p.
ISBN 978-963-310-561-0 kötött : az 1. r., 1. kötettel együtt 7990,- Ft
[AN 3646495] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10899 /2016.
Ambrus András (1925-)
   Alfalutól Budaörsig : Ambrus Andrással beszélget Várhegyi István. - Budaörs : Várhegyi I., 2016. - 109 p. : ill. ; 17 cm. - (Kötődések, ISSN 2063-1898 ; 3.)
ISBN 978-963-12-4748-0 fűzött
Ambrus András (1925-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Ambrus_A.(047.53)
[AN 3642741]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2016.
Mediawave Nemzetközi Film- és Zenei Fesztivál (26.) (2016) (Komárom)
   Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét, 2016. április 27 - május 1 : International Film and Music Gathering, 27 April - 1 May 2016, ... Komárom / kiad. a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány. - [Győr] : Mediawave Nk. Vizuális Műv. Alapítvány, [2016]. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 26th Mediawave, 2016
Fűzött
filmművészet - filmfesztivál
791.43(100) *** 061.7(439-2Komárom)
[AN 3642483]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2016.
   Saul fia / [történeti összefoglaló Vági Zoltán] ; ["A rítus" Barkóczi Janka] ; [... kiad. Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Nemz. Filmszínház Nonprofit Kft., cop. 2016. - 23 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4725-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Nemes Jeles László (1977-). Saul fia
Magyarország - Oświęcim - filmművészet - játékfilm - 21. század - holokauszt - koncentrációs tábor
791.43(439)"201" *** 791.43.071.1(439)(092)Nemes_Jeles_L. *** 343.819.5(438-2Oświęcim)
[AN 3643675]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2016.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (12.) (2015) (Budapest)
   Verzió12 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : 10-15 November, Budapest ... / [ed. by Anikó Kövecsi, Oksana Sarkisova] ; [publ. by the OSA Archivum at Central European University ...]. - Budapest : CEU OSA, 2015. - 75 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80350-0-2 fűzött
Budapest - dokumentumfilm - emberi jog - filmfesztivál
791.43-92(100)"201" *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2015"
[AN 3643140]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10903 /2016.
Balogh Lajos (1933-)
   Büki tájszótár / írta Balogh Lajos. - 2. bőv. kiad. - Bük : Önkormányzat ; Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2016. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Bük 750, ISSN 2498-5376 ; 3.)
ISBN 978-963-12-5586-7 kötött : 2200,- Ft
Bük - magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár
809.451.1-087(439-2Bük) *** 809.451.1-321.1
[AN 3642885]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2016.
   Beginner's Hungarian dictionary [elektronikus dok.] / [... közrem. Lázár Balázs és Eszter Szász]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar nyelv - angol nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
809.451.1(078)=20 *** 801.323=945.11=20
[AN 3642403]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2016.
Benczik Vilmos (1945-)
   Pri la natureco kaj artefariteco de lingvo : kaj aliaj studoj / Vilmos Benczik. - Budapest : Trezor, 2016. - 167 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8144-47-8 fűzött
eszperantó
800.892
[AN 3641725]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2016.
Gubanova-Müller, Irina
Pons Grammatik in Bildern Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons képes nyelvtan : német : [A1-B2 szint] / Irina Gubanova-Müller, Federica Tommaddi ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2016. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-43-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3641808]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2016.
Horváth Iván (1948-)
   Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak / Horváth Iván. - Budapest : OSZK, 2015. - 139 p. : ill. ; 22 cm. - (Információtörténeti műhely, ISSN 2498-7654)
Bibliogr.: p. 129-139.
ISBN 978-963-200-645-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - filológia - szövegtan - nyelvemlék
809.451.1-5 *** 809.451.1-8 *** 82.07
[AN 3641980]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2016.
   Hungarian the easy way 1-3 : answer key : megoldások / [szerk. Ócsai Éva]. - [Szeged] : Design K., [2016]. - 79 p. ; 24 cm. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-615-80303-2-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3643192]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2016.
   I [love] English : képes szótár. - Budapest : Roland, [2016]. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
A főcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-615-5368-96-7 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3642596]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2016.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet / Kertész Judit ; [graf. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 228 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-54-0 fűzött : 1950,- Ft
spanyol nyelv - példatár - auditív dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 3647189]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2016.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : tankönyv / Kertész Judit ; [graf. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 208 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-53-3 fűzött : 2950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3647185]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2016.
   Kezdők angol nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Eszter Szász és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 3642400]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2016.
   Kezdők cigány nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Oláh Zoltán és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h 13 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
lovári nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
809.149.9(078)=945.11 *** 801.323=914.99=945.11
[AN 3642363]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2016.
   Kezdők kínai nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Li Ang és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
kínai nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
809.51(078)=945.11 *** 801.323=951=945.11
[AN 3642385]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2016.
   Kezdők német nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Birgit Torjai és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
német nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 801.323=30=945.11
[AN 3642399]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2016.
   Kezdők olasz nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Lorenzo Caruso és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
olasz nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11 *** 801.323=50=945.11
[AN 3642382]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2016.
   Kezdők orosz nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Jelena Kerkuska és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
orosz nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11 *** 801.323=82=945.11
[AN 3642387]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2016.
   Kezdők román nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Magdolna Boghina és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
román nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
805.90(078)=945.11 *** 801.323=590=945.11
[AN 3642380]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2016.
   Kezdők szerb nyelvkönyve [elektronikus dok.] / [... közrem. Dunja Lazin és Lázár Balázs]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
szerb nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
808.61(078)=945.11 *** 801.323=861=945.11
[AN 3642378]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2016.
Pons Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons képes szótár : német - magyar : [munkához, tanuláshoz és a mindennapokra] : [A1-B2 szint] / [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5328-37-4 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3641803]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2016.
Pons Bildwörterbuch Englisch - Deutsch (magyar)
   Pons képes szótár : angol - magyar : [munkához, tanuláshoz és a mindennapokra] : [A1-B2 szint] / [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5328-36-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3641797]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2016.
Pons Bildwörterbuch Französisch - Deutsch (magyar)
   Pons képes szótár : francia - magyar : [munkához, tanuláshoz és a mindennapokra] : [A1-B2 szint] / [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5328-38-1 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3641799]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2016.
Pons Bildwörterbuch Italienisch - Deutsch (magyar)
   Pons képes szótár : olasz - magyar : [munkához, tanuláshoz és a mindennapokra] : [A1-B2 szint] / [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5328-40-4 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3641774]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2016.
Pons Bildwörterbuch Russisch - Deutsch (magyar)
   Pons képes szótár : orosz - magyar : [munkához, tanuláshoz és a mindennapokra] : [A1-B2 szint] / [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5328-41-1 fűzött
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3641788]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2016.
Pons Bildwörterbuch Spanisch - Deutsch (magyar)
   Pons képes szótár : spanyol - magyar : [munkához, tanuláshoz és a mindennapokra] : [A1-B2 szint] / [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5328-39-8 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3641792]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2016.
   Prózától a líráig : írások Nagy L. János tiszteletére / [szerk. Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma]. - Szeged : Szegedi Egy. K. JGYF K., 2016. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5455-60-5 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
80 *** 012Nagy_l_J.
[AN 3641904]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2016.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-66-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3642742]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2016.
Tomesz Tímea (1980-)
   A tartalomhoz forma : a tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben / H. Tomesz Tímea. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 36.)
Bibliogr.: p. 162-171.
Fűzött
tömegkommunikáció - szövegtan - pszicholingvisztika
801.73 *** 316.77 *** 800.1 *** 159.9
[AN 3641657]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2016.
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger [elektronikus dok.] / [... közrem. Lázár Balázs és Birgit Torjai]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar nyelv - német nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
809.451.1(078)=30 *** 801.323=945.11=30
[AN 3642406]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2016.
   Vengerskij âzyk dlâ russkih [elektronikus dok.] / [... közrem. Lázár Balázs és Jelena Kerkuska]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Holnap, 2015. - 1 CD (2 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar nyelv - orosz nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár - auditív dokumentum
809.451.1(078)=82 *** 801.323=945.11=82
[AN 3642407]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10931 /2016.
   Identitás, emlékezet, történelem : tanulmánykötet : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály I. Konferenciája / szerk. Boldog-Bernád István, Szabó P. Katalin, Tanos Márton. - Budapest : DOSZ Irodalomtudományi Oszt., 2016. - 148 p. ; 21 cm. - (Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály tanulmánykötet, ISSN 2498-7751 ; 1.)
A konferenciát Budapesten, 2014. április 24-26. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5586-08-8 fűzött
Magyarország - irodalomtudomány - magyar irodalom története - művelődéstörténet - reformkor - 20. század - ezredforduló
82.01 *** 930.85(439)"181/184" *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3643124]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2016.
Tarnóc András (1958-)
   Erőszak és megváltás : az indián fogságnapló mint az amerikai eredetmítosz sarokköve / Tarnóc András. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 184 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 37.)
Bibliogr.: p. 173-183.
Fűzött
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - történelem - indiánok - társadalomtörténet - 17. század - 18. század - 19. század - memoár
820(73)(091)-94 *** 930.8(=97)(73) *** 316.32(73)"16/18"
[AN 3641870]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10933 /2016.
Bognár Péter (1982-)
   A régi magyar párrímköltészet német vonatkozásai / Bognár Péter. - Budapest : OSZK, 2016. - 109 p. ; 26 cm. - (Információtörténeti műhely, ISSN 2498-7654)
Bibliogr.: p. 91-[110]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-649-9 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - irodalmi hatás - német irodalom története - rím - 16. század - műelemzés
894.511(091)-14"15" *** 830.091"15" *** 801.664.12
[AN 3641983]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2016.
Csekő Krisztina
   Színház ég és föld között : a dramatikus létértelmezés játékai : Weöres Sándor drámái és színháza / Csekő Krisztina. - [Solymár] : Meritum, cop. 2016. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-187.
ISBN 978-615-80468-0-0 fűzött : 2500,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - drámaesztétika - színházesztétika - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S. *** 82.01-2 *** 792.01
[AN 3642146]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2016.
Fráter Zoltán (1956-)
   Magyar irodalom fiataloknak / Fráter Zoltán. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-349-145-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés - ifjúsági könyv
894.511(091)"18/19"(02.053.2)
[AN 3642108]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2016.
Gorove László (1780-1839)
   Gorove László, 1780-1839 : Szolnok város első történetírója / [a bev. tanulmányt írta] Bagi Gábor ; [szerk. Gulyás Katalin és Jámbor Csaba]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2016. - 183 p. ; 21 cm. - (Források Szolnok város monográfiájához, ISSN 2498-5813 ; 1.). (Szolnoki arcképcsarnok, ISSN 1418-690X ; 4.)
Gorove László írásai. - Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 978-963-9273-82-5 fűzött
Gorove László (1780-1839)
Magyarország - Szolnok - író - 19. század - helytörténet - publicisztika
894.511(092)Gorove_L. *** 943.9-2Szolnok(0:82-92)
[AN 3643255]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2016.
Kusper Judit (1976-)
   A csillagok fényezése : emlékezet és narratíva Gárdonyi Géza műveiben / Kusper Judit. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 113 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-21-6 fűzött
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - narratológia
894.511(092)Gárdonyi_G. *** 82.01-3
[AN 3641971]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10938 /2016.
Anderson, Catherine (1947-)
Silver thaw (magyar)
   Szélbe írt sorok / Catherine Anderson ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 346 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-899-9 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643639]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2016.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Myrká (magyar)
   Gyalázat / Arnaldur Indriðason ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2016. - 303 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-434-0 fűzött : 3490,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3643665]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2016.
Baldacci, David (1960-)
Memory man (magyar)
   Emlékember / David Baldacci ; [ford. Zsámboki Péter]. Vadászebek / Jørn Horst Lier ; [ford. Uram Tamás]. A régi ház / Eve Chase ; [ford. Miklódy Dóra]. Első fagy / Sarah Addison Allen ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Memory man. First frost. Jakthundene. Black rabbit hall
ISBN 978-963-289-340-2 kötött
amerikai angol irodalom - norvég irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 839.6-312.4=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3641891]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2016.
Banks, Rosie
Pixie princess (magyar)
   Tündérhercegnő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 188, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-205-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642217]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2016.
Banner, Catherine (1989-)
The house at the edge of night (magyar)
   Ház az éj peremén / Catherine Banner ; [ford. Kocsis Anikó]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 383 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-739-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3642986]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2016.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
A sudden change of heart (magyar)
   Más szív, más lélek / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2000. - 376, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-397-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3646653]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2016.
Bradley, Alan (1938-)
I am half-sick of shadows (magyar)
   Elég már az árnyakból! / Alan Bradley ; [ford. Dávid Katalin Zsuzsanna]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 300 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989). (Flavia de Luce rejtélyei)
ISBN 978-963-261-653-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3643622]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2016.
Castillo, Linda
After the storm (magyar)
   Vihar után / Linda Castillo ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 318 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-901-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3643608]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2016.
Chesney, Marion (1936-)
A spoonful of poison (magyar)
   Agatha Raisin és a gyilkos lekvár / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 276 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-60-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3643286]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2016.
Child, Lee (1954-)
Bad luck and trouble (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-928-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3646670]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2016.
Connelly, Michael (1956-)
The burning room (magyar)
   Az égő szoba / Michael Connelly ; [ford. M. Nagy Miklós]. A másik én / S. J. Watson ; [ford. Kovács Attila]. A mi történetünk / Dani Atkins ; [ford. Pelle Csilla]. A kutya ügyvédje / Lee Robinson ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The burning room. Lawyer for the dog. Second life. The story of us
ISBN 978-963-289-339-6 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3641883]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2016.
Courtney, Joanna
The chosen queen (magyar)
   A walesi királyné : hódítók asszonyai / Joanna Courtney ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 421 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Bibliogr.: p. 419-421.
ISBN 978-963-643-900-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3643618]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2016.
Cowell, Cressida (1966-)
A hero's guide to deadly dragons (magyar)
   Hősök kézikönyve a halálos sárkányokhoz : [Így neveld a sárkányodat] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 217, [70] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként : 6.
ISBN 978-615-80417-5-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3642003]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2016.
Crouch, Blake (1978-)
Dark matter (magyar)
   Sötét anyag / Blake Crouch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-148-3 fűzött : 3580,- Ft : 12,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3643535]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2016.
Dedopulos, Tim (1969-)
Whodunits (magyar)
   Nyomozás a fotelból / Tim Dedopulos ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 262 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-248-255-2 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - fejtörő játék
820-322.4=945.11 *** 793.7
[AN 3642211]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2016.
DiCamillo, Kate (1964-)
Flora & Ulysses (magyar)
   Flóra és Odüsszeusz : a kislány és a mókus kalandjai / Kate DiCamillo ; [ill. K. G. Campbelly] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 237, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-664-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642994]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2016.
Dick, Philip K. (1928-1982)
   Emlékmás / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-92-5 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3642232]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2016.
Doktorski, Jennifer Salvato
How my summer went up in flames (magyar)
   Lángra lobbant nyár / Jennifer Salvato Doktorski ; [ford. Horváth Eszter]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 268 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-334-4 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3643679]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2016.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Sabľa u ǰeziku : roman / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ig�atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2016. - 364 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4766-4 fűzött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3642888]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2016.
   Eötvözet V : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium V. közös konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Imre Nóra és Kutus Bence]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2016. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 5.)
A konferenciát Szegeden, 2016. április 8-9-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-484-9 fűzött
társadalomtudomány - bölcsészettudomány - természettudomány - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Szeged) *** 30 *** 5
[AN 3641893]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2016.
Fay, Kim
The map of lost memories (magyar)
   Sárga Babilon / Kim Fay ; [ford. Lovasi Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 439 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-53-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3643223]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2016.
Force, Marie
Maid for love (magyar)
   Szerelemre teremtve : a Gansett-szigeti McCarthy család 1. könyv / Marie Force ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-83-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643451]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2016.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
The inheritors (magyar)
   Az örökösök / Ford Madox Ford, Joseph Conrad ; [ford. J. Magyar Nelly]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 217 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-31-8 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3643536]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2016.
Forsström, Tua (1947-)
   Miután egy éjszakát lovak közt töltöttem : versek / Tua Forsström ; vál. és az utószót írta Jávorszky Béla ; ford. Jávorszky Béla, Nagy Gáspár. - Budapest : M. Napló, 2016. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-73-4 fűzött : 1500,- Ft
finnországi svéd irodalom - vers
839.7-14(480)=945.11
[AN 3642890]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2016.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Il potere della luce (magyar)
   Fairy Oak : a fény hatalma / Elisabetta Gnone ; [ill. Alessia Martusciello, Lucio Leoni és Roberta Tedeschi] ; [ford. Lénárd Csilla]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 380, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-399-845-8 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3646700]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2016.
Grey, Melissa
The girl at midnight (magyar)
   A lány éjfélkor / Melissa Grey ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 415 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-714-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3643029]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2016.
Grey, R. S.
Scoring wilder (magyar)
   Scoring wilder : testcsel / R. S. Grey ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 405 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-612-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3641400]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2016.
Grisham, John (1955-)
Rogue lawyer (magyar)
   A magányos farkas / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-60-2 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3643437]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2016.
Hahn, Chanda
Fable (magyar)
   Tündérkönyv : [Balszerencsés tündérmese 3. könyv] / Chanda Hahn ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 286 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-740-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3642978]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2016.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu supersankareina (magyar)
   Tatu és Patu, a szuperhősök / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tatu és Patu hihetetlen kalandjai
ISBN 978-963-9820-34-0 kötött : 2200,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3647638]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2016.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun avaruusseikkailu (magyar)
   Tatu és Patu, az űrpilóták / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 52 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tatu és Patu hihetetlen kalandjai
ISBN 978-963-9820-36-4 kötött : 2200,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3647641]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2016.
Janiec-Nyitrai, Agnieszka (1980-)
   Közös vércsoport : gúzsba köt vagy kötelékben tart? avagy 56 megálló a lengyel - magyar utakon = Wspólna grupa krwi : więzy czy więzi? czyli 56 przystanków na polsko-węgierskich drogach / Agnieszka Janiec-Nyitrai ; ford. Sutarski Szabolcs ; [kiad. Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat]. - Budapest : XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 235, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5948-3 kötött
Magyarország - Lengyelország - lengyel irodalom - kulturális kapcsolat - publicisztika - esszé - kétnyelvű dokumentum
884.02-92=945.11 *** 008(439) *** 008(438)
[AN 3642688]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2016.
Jordan, Robert (1948-2007)
A crown of swords (magyar)
   A kardok koronája / Robert Jordan. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 2 db : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke ; 7.)
Ford. Körmendi Ágnes
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3647517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 489, [6] p.
Fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
 (hibás ISBN 978-963-395-148-4)
[AN 3647524] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 537, [6] p.
Fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
 (hibás ISBN 978-963-395-148-4)
[AN 3647531] MARC

ANSEL
UTF-810971 /2016.
Jordan, Robert (1948-2007)
Lord of chaos (magyar)
   A káosz ura / Robert Jordan. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 2 db : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke ; 6.)
Ford. Galántai János Árpád és Varga Csaba Béla
ISBN 978-963-395-017-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3647444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 647, [6] p.
ISBN 978-963-395-148-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3647447] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 657, [6] p.
ISBN 978-963-395-149-1 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3647451] MARC

ANSEL
UTF-810972 /2016.
Kelìmbetov, Nemat (1937-2010)
Nadežda (magyar)
   Nem akarom elveszíteni a reményt / Nemat Kelimbetov ; [összeáll. S. Nematova és A. Nematov] ; [ford. Tamás Katalin] ; [a könyvben Zsumakin Kajrambajev, Mihail Palatkin és Zsenisz Kakenula festőművészek alkotásai szerepelnek]. - Budapest : Sonart, 2016. - 420 p. : ill, színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3214-1 kötött
orosz irodalom - irodalmi levél - regény
882-31=945.11 *** 882-6=945.11
[AN 3642535]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2016.
Kerr, Philip (1956-)
The pale criminal (magyar)
   Berlin noir 2 : sápadt gonosztevő / Philip Kerr. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 301 p. ; 20 cm
Ford. Illés Róbert
ISBN 978-615-5609-19-0 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3643460]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2016.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Thurzó Gábor]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 183 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 1.)
ISBN 978-963-415-296-5 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643683]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2016.
Korompay Eszter
   Mészöly Gedeon Seneca-fordítása / Korompay Eszter. - Budapest : ELTE Ókortud. Int., 2016. - 90 p. ; 20 cm. - (Midas, ISSN 2498-8499 ; 1.)
Mészöly Gedeon "A trójai hölgy" c. fordításának betűhív átiratával. - Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 978-963-284-776-4 fűzött
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65). Troades
Mészöly Gedeon (1880-1960)
Magyarország - nyelvész - műfordító - 20. század - ókori latin irodalom - dráma
871-2=945.11 *** 80.001(439)(092)Mészöly_G.
[AN 3641975]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2016.
Läckberg, Camilla (1974-)
Änglamakerskan (magyar)
   Ártatlanok / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016. - 388 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-428-9 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3643669]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2016.
Leigh, Lora (1965-)
Nauti deceptions (magyar)
   Buja fortélyok / Lora Leigh ; [ford. Simik Bálint]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-79-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3643447]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Leonardo da Vinci és az árulók : [krimi a reneszánsz korából]. - 2016. - 157 p.
ISBN 978-963-244-643-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3642735] MARC

ANSEL
UTF-810979 /2016.
A little book of thoughts on the new day (magyar)
   A megújulás szavai : Helen Exley ajándékkönyv / Angela Kerr illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2016. - [96] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Lelkes-Sághy Erzsébet
ISBN 978-963-357-791-2 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3642508]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2016.
A little book on the power of gentleness (magyar)
   A gyengédség ereje : Helen Exley ajándékkönyv / Richard Exley fényképeivel. - Pécs : Alexandra, 2016. - [96] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Lelkes-Sághy Erzsébet
ISBN 978-963-357-792-9 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3642558]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2016.
Lowry, Lois (1937-)
A summer to die (magyar)
   Nyáron történt / Lois Lowry ; [ford. Ilyés Emese] ; [ill. Jenni Oliver]. - Budapest : Animus, 2016. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-466-1 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3646572]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2016.
MacMeans, Donna
The seduction of a duke (magyar)
   Nászéjszaka / Donna MacMeans ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 335 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-873-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643232]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2016.
Macomber, Debbie (1948-)
Silver linings (magyar)
   Hétköznapi csodák / Debbie Macomber ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 406 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-871-5 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643659]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2016.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Ubijca ponevole (magyar)
   Kényszergyilkosság / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2016. - 262 p. ; 21 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-963-12-3847-1 fűzött : 3190,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3643003]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2016.
McGuire, Jamie
Beautiful sacrifice (magyar)
   Gyönyörű áldozat / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 351 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-748-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-747-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643022]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2016.
   Mesék szeretetről, barátságról : a világ minden tájáról / [szerk. Korbai Hajnal] ; [rajz. Faltisz Alexandra]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 40 p. : ill., színes ; 23 cm + CD. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-200-8 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3642684]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2016.
Miéville, China (1972-)
Iron Council (magyar)
   Vastanács / China Miéville ; [ford. Juhász Viktor és Tamás Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 481, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-02-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3643539]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2016.
Montefiore, Santa (1970-)
The house by the sea (magyar)
   A ház a tengernél / Santa Montefiore ; [ford. Vrauko Tamás]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 622 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-81-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3643446]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2016.
Morgan, Winter
The griefer's revenge (magyar)
   A grieferek bosszúja : A grieferek szövetsége harmadik kötet / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80417-1-3 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3643046]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2016.
Morris, William (1834-1896)
News from nowhere (magyar)
   Hírek Seholországból, avagy egy nyugalmas korból : fejezetek egy utópikus regényből / William Morris ; [ford. Csanálosi Roland]. - Eger : Líceum K., 2015. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5509-24-7 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3641742]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2016.
Mourad, Kénizé (1939-)
Le jardin de Badalpour (magyar)
   Álomkert / Kenizé Mourad. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 473 p. ; 24 cm
Ford. Mihály Ildikó, Lakatos Tibor
ISBN 978-963-9574-98-4 kötött : 4500,- Ft
Mourad, Kénizé (1939-)
francia irodalom - önéletrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3646610]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2016.
Palladios, Elenoupoleōs (364 k.-430)
Lausiakon (magyar)
   A sivatagi atyák történetei Lauszoszhoz : Historia Lausiaca / Palladiosz ; [... ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Csizmár Oszkár]. - Budapest : Jel, 2015. - 240 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 21.)
Bibliogr.: p. 60-71.
ISBN 978-615-5147-59-3 kötött : 3200,- Ft
ókori görög irodalom - ókeresztény irodalom - korai kereszténység - patrológia - szerzetesség - aszketika - 4. század
875-97=945.11 *** 276 *** 23/28(100)"03" *** 271(100)"03" *** 248
[AN 3643045]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2016.
Paris, B. A.
Behind closed doors (magyar)
   Zárt ajtók mögött / B. A. Paris ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-64-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3643449]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2016.
Peters, Julie Anne (1952-)
By the time you read this, I'll be dead (magyar)
   Amikor ezt olvasod, én már nem leszek / Julie Anne Peters ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 245 p. ; 20 cm. - (Tabu könyvek, ISSN 2062-7572)
ISBN 978-963-415-471-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3646567]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2016.
Pogany, George (1928-)
When even the poets were silent (magyar)
   Oly korban éltem én : életem a fasizmus és a kommunizmus idején / George Pogany ; [ford. Horváth Éva]. - Budapest : G-Adam Kvk., 2016. - 303 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5398-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - angol irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
820-94=945.11 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3642696]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2016.
Richmond, T. R.
What she left (magyar)
   Ami maradt / T. R. Richmond ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2016. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-407-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3643677]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2016.
Rucka, Greg (1969-)
Before the awakening (magyar)
   Az ébredés előtt / írta Greg Rucka ; ill. Phil Noto ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, [2016]. - 231 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5591-82-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3642651]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2016.
Rumpli, Jaroslav (1971-)
Kruhy v obilí (magyar)
   Gabonakörök : a death metal rövid története / Jaroslav Rumpli ; ford. György Norbert. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 500 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-871-4 fűzött : 3500,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3643452]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2016.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 7. (magyar)
   Egy zizi naplója : tévésztár : egy nem túl lelkes celebecske meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 326, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-399-643-0 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3641399]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2016.
Scott, Kylie
Play (magyar)
   Play : futam : Stage dive-sorozat 2. rész / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 373 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-672-0 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3641405]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2016.
Sears, William (1911-1992)
God loves laughter (magyar)
   Isten szereti a nevetést / William Sears ; [ford. Makayné Forgács Melinda] ; [közread. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2016. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80374-1-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3643424]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2016.
Smith, Alex T. (1985-)
Claude going for gold! (magyar)
   Claude és az aranyérem / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 94, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-403-230-4 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - humor - gyermekirodalom
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3642103]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11003 /2016.
Albert Tímea (1985-)
   Óceán, palackposta, mézeskalács / Albert Tímea. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 193, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-02-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642695]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2016.
Ambrus Csaba (1975-)
   Egy ember és egy félisten bukása : történetek a kerítésen belülről / Ambrus Csaba. - Budapest : Accordia, 2016. - 135 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5069-88-8 fűzött : 1790,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(498)
[AN 3643670]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2016.
Babrik Alexandra
   Szívem a szíved játszótere / Babrik Alexandra. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2016. - 96, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80393-2-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642701]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2016.
Bérczi Margit (1926-)
   Báthory Erzsébet balladája / Sz. Bérczi Margit. - Budapest : [Sz. Bérczi M.], 2015. - 193 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 192.
Fűzött
Báthory Erzsébet (1560-1614)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3643607]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2016.
Blackfield, Aaron
   A Sárga Vihar / Aaron Blackfield. - [Kiskunlacháza] : [Gerlich Zs.], [2016]. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6135-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3641767]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2016.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 117 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-166-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3647577]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2016.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi újabb kalandjai / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 112 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-165-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3647583]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2016.
Bognár Stefánia (1937-)
   A jelen örök : négysorosok / Bognár Stefánia. - Budapest : Littera Nova, 2016. - 87, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5582-06-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3641899]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2016.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Az elveszett madártoll : beszélgetős mesekönyv / Boldizsár Ildikó ; Lackfi Margit rajz. - [Budapest] : OBDK, 2016. - 71 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Gyermekjogi mesék)
ISBN 978-963-12-4901-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3643267]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2016.
Böröcz Zoltán
   A bot, az Isten ajándéka / Böröcz Zoltán ; [rajzok Futó Péter ...]. - Nagykanizsa : [Szemafor-Clean Kft.], 2016. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4837-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3642678]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2016.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A Rudnay-gyilkosságok : Ambrózy báró esetei II. / Böszörményi Gyula. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 556, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-542-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3646682]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2016.
Csató-Grúz Gabriella
   Kereknemerdő és más mesék / Csató-Grúz Gabriella. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-85-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642795]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2016.
Cselei Gáborné
   Kalász-fohász / Cselei Gáborné. - Budapest : Kalász, 2016. - 63 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88357-2-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3642891]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2016.
Csépes Árpád (1956-)
   Dobozba zárt mesék / Csépes Árpád. - Budapest : Garbo, 2016. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5007-93-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642808]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2016.
Csukás István (1936-)
   Csukás István nagy meséskönyve / rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 213, [3] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-373-516-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641386]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2016.
Deák István
   Két királykisasszony / Deák István ; Nászay Csilla rajz. - Pécs : Deák K., 2016. - 83 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-5560-7 kötött
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641801]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2016.
Dénes Ferenc (1933-)
   Írások, cikkek, versek : egy életpálya tükrében / Dénes Ferenc ; [kiad. az Együtt Kiskanizsáért Egyesület]. - Nagykanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2016. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4898-2 fűzött
Nagykanizsa - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Nagykanizsa(0:82-821)
[AN 3642610]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2016.
Dóka Péter (1974-)
   Sajtkirály : mesejáték két felvonásban / Dóka Péter. - Budapest : Meritum, 2016. - 86, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5126-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3642187]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2016.
Etelvári Attila
   Téli tavasz [elektronikus dok.] / Etelvári Attila. - Szöveg (epub : 667 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136543. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-592-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3637108]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2016.
Fábián Franciska
   Csorba csillag / Fábián Franciska. - Budapest : Garbo, 2016. - 125 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5007-83-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642853]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2016.
Fehér Géza
   Emlékek II / Fehér Géza. - Budapest : [Révai Digitális K.], 2016. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-105-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642794]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Kele / Fekete István ; [rajz. Bakai Piroska]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-138-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3647378]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2016.
Felhőhegyi Balázs
   Az öt buborék meséi, avagy Hogyan kezdődött a bükfürdői kalamajka : mese- és kifestőkönyv / Felhőhegyi Balázs ; [grafikus Németh Gyula] ; [közread. a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - [Budapest] : Danubius Zrt., 2016. - 46 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5998-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3642297]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2016.
Fuchs G. Tamás (1954-)
   Ármánka kalandjai barátaival a galériában : Fuchs G. Tamás meséi saját rajzaival. - [Budapest] : Fuchs G. Art Kft., [2015]-. - ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Égi manufaktúra ; Körterepülő. - cop. 2015. - 36 p.
ISBN 978-963-12-3445-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642746] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csőrike késésben ; Rébusz. - cop. 2015. - 40 p.
ISBN 978-963-12-3553-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642748] MARC

ANSEL
UTF-811027 /2016.
Fülöp Beáta (1971-)
   Szenvedélyes sor(s)ok I. rész : válogatott novellák a szerelem és a szenvedély jegyében / N. Fülöp Beáta. - Solymár : Gyémántfelhő K., 2016. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80427-1-0 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3643284]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2016.
Fülöp Beáta (1971-)
   Szenvedélyes sor(s)ok II. rész : válogatott novellák a szerelem és a szenvedély jegyében / N. Fülöp Beáta. - Solymár : Gyémántfelhő K., 2016. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80427-2-7 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3643290]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2016.
Gődény Balázs (1971-)
   Mesélj mesét! : mesejáték két felvonásban / Gődény Balázs. - Budapest : Meritum, 2016. - 126 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5127-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3642190]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2016.
Goldman Júlia
   Isteni balhé / J. Goldenlane. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 389, [3] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-203-0 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3647560]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2016.
Goldman Júlia
   Pokoli balhé / J. Goldenlane. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 437, [3] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-204-7 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3647566]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2016.
Gombos Ferenc (1964-)
   Szemben a Nappal : versek / Gombos Ferenc. - Budapest : Accordia, 2016. - 158, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-93-2 fűzött : 2650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643615]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2016.
Görög Júlia
   Kiscicák mindenütt / Görög Júlia. - Boldog : Tau-Terv Kft., 2016. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5855-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641854]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2016.
Hamvas Béla (1897-1968)
A bor filozófiája (angol)
   The philosophy of wine / Béla Hamvas ; transl. ... by Peter Sherwood. - Budapest : Medio, cop. 2016. - 115 p. ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-9240-57-5 v.
magyar irodalom - esszé - fordítás
894.511-4=20
[AN 3647661]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2016.
Harangozóné Tóth Éva
   Vándorúton / [írta Harangozóné Tóth Éva, Hegedűs Krisztián, Pusztai Gabriella ; [ill. ... Kálmán Áron] ; [... kiad. ... a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton Város Önkormányzata ...]. - Kunszentmárton : Kunszentmártoni ÁMK Helytört. Múz. : Önkormányzat, 2016. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80394-1-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3643613]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2016.
Hidas Attila (1973-)
   Megnyugvás / Hidas Attila. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-14-0 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - vers
894.511-14 *** 613.865
[AN 3642774]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2016.
Honfy Ágnes Ilona
   Arany Birodalom / Honfy Ágnes. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 671 p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-206-1 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3647468]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2016.
Horváth Éva
   Macskamisztikum [elektronikus dok.] / Horváth Éva. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-652-7
magyar irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3637189]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2016.
Horváth Imre (1937-)
   Életem emlékei / Horváth Imre. - [Győrasszonyfa] : Szerző, 2016. - 144 p., [19] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5464-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3642633]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2016.
Jáger Ferenc (1928-)
   Járom az utat : versek / Jáger Ferenc ; [a grafikákat kész. Jáger Attila]. - Veszprém : Magánkiad., 2015. - 185, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5531-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642676]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2016.
Jalcs Irén
   Férfi könnyek / Jalcs Irén. - [Baracska] : [Jalcs I.], [2016]. - 238 p. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3643114]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2016.
Jámbor Mihályné
   Morzsika kalandjai : Lola mama állatmeséi I. rész / Jámbor Mihályné Jolika néni ; [ill. Czutor Ignác]. - Szeged : HealthByNature Kft., [2015]. - [50] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4328-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641878]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2016.
K. Brennnessel
   A világoskék kiscsikó / K. Brennnessel. - Budapest : Garbo, 2016. - 190, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-94-1 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642875]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2016.
Kálomista Bence (1992-)
   Ez maradt utánad / Kálomista Bence. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2016. - 92, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80393-5-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642758]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2016.
Kanizsai József (1955-)
   A sárkány meséi : novellák : [1001 történet] / Kanizsai József. - Nagykanizsa : Kanizsai J., 2017. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5901-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3642621]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2016.
Kányádi Sándor (1929-)
   Zümmögő / Kányádi Sándor ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 118, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-167-6 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3647586]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2016.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2016. - 1 CD (8 h 19 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - memoár - hangoskönyv
894.511-94
[AN 3642356]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2016.
Katona Attila (1971-)
   A hetedik nap : [tudományos-fantasztikus regény] / Katona Attila. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-16-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3643393]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2016.
Kerti Károly György (1948-)
   Kavicsok a fényben : haikuk, akvarellek / Kerti Károly György ; [kiad. a Kuny Domokos Múzeum]. - Tata : Kuny D. Múz., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 15x22 cm
A Tatán, 2015-ben rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7110-56-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - haiku - kiállítási katalógus
894.511-14 *** 75(439)(092)Kerti_K._Gy. *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3641541]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2016.
Krúdy Gyula (1878-1933)
Boldogult úrfikoromban (angol)
   Blessed days of my youth : a novel / Gyula Krúdy ; [transl. ... by John Bátki]. - Budapest : Corvina, 2016. - 219 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6376-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3642578]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2016.
   Kurtakrimi. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2016. - 180, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-6-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - antológia
894.511-322.4(082)
[AN 3642322]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2016.
Lackó Gábor
   Lichtig második élete / Lackó Gábor. - Budapest : Aura, 2016. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7913-52-5 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642771]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2016.
Lauer Péter
   Álmaid lassan / Lauer Péter. - [Budapest] : [Révai Digitális K.], cop. 2016. - 64 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-239-104-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642759]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2016.
Léria Dipán
   620 idézet Léria Dipán gondolataiból / Lénárth Mária. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2016. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5304-7 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3642314]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2016.
Léria Dipán
   Tündérmesék 6-106 éves korig / Léria Dipán. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5757-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642306]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2016.
Magyar Tibor (1912-1988)
   A lélekgyilkos és más történetek / Magyar Tibor. - Budapest ; [Törökbálint] : Magyar P., 2016. - 374, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5074-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény - kisregény
894.511-312.4 *** 894.511-312.5 *** 894.511-31
[AN 3642777]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2016.
Maurer Kati (1949-)
   Felmosórongy az asztalon / Maurer Kati. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-90-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642878]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2016.
Mészáros Fanni
   Forgó Morgó a tengeren : mesék a tudatos vásárlásról, takarékoskodásról, energiahatékonyságról, újrahasznosításról... és persze a tengerről / Mészáros Fanni ; [közread. a] CECED Magyarország Egyesülés. - [Budapest] : CECED Mo. Egyes., cop. 2016. - 115, [5] p. : ill., színes ; 16x19 cm
ISBN 978-963-12-5117-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti nevelés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 37.033
[AN 3642693]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2016.
Mezey Katalin (1943-)
   Csutkajutka meséi és újabb történetek / Mezey Katalin ; Rényi Krisztina rajz. - Budapest : M. Napló, cop. 2015. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5465-33-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3647411]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2016.
Mikó Csaba
   Kövérkirály : mesejáték két részben / Mikó Csaba. - Budapest : Meritum, 2016. - 103 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5128-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3642182]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2016.
Molnár Ágnes
   Csiporka, Bíborka és az erdő szelleme / Molnár Ágnes. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 70 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5007-89-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - meseregény - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3642812]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2016.
Molnár Ágnes
   Csiporka és Bíborka barátokra talál / Molnár Ágnes. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 100 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5007-92-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - meseregény - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3642817]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2016.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Novellák [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond ; Csuja Imre előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2016. - 1 CD (1 h 33 min) ; 12 cm
Tart.: Hét krajcárÞ; TragédiaÞ; Kis Samu JóskaÞ; BarbárokÞ; A világ végén már szép és jó. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3642353]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2016.
Müller Gábor
   A lelkemben, avagy Képzelet vagy valóság / Müller Gábor. - Budapest : Accordia, 2016. - 85, [2] p. ; 20 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-615-5069-82-6 fűzött : 1890,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3641916]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2016.
Nagy Gergely (1969-)
   Simon és Simon : regény / Nagy Gergely. - Budapest : Kalligram, 2016. - 297, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-60-0 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642193]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2016.
Nagy János
   Változnak az évszakok : novellák / Nagy János ; [kiad. ... a Takács László Irodalmi Kör]. - [Nagykanizsa] : Takács L. Irod. Kör, 2016. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80464-2-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3642666]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2016.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Lombos fák és csemetéik : Madách Imre és családja / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né], 2016. - 163 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-3573-9 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Madách_I.(0:82-14)
[AN 3641434]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2016.
Nala, B. B. (1978-)
   Szemirámisz függönyén át [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 281 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-06-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3637150]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2016.
Németh András (1956-)
   Tartalékevolúció : esszélíra, líraesszé / Németh András. - Budapest : Napkút, cop. 2016. - 105, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-620-7 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642323]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2016.
Niederfriniger Lajos
   Hahotország [elektronikus dok.] / Niederfriniger Lajos. - Szöveg (epub : 630 KB). - [S.l.] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-412-7
magyar irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3637111]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2016.
   Nullszéria : a SKI írásaiból. - Szeged : SKI, 2016. - 54 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80433-0-4 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3643278]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2016.
Orosz Margit (1956-)
   A csend hangjai / Orosz Margit. - Putnok : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2015. - 99 p. : ill. ; 17 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 15.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-616-80047-1-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643462]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2016.
P. T. Soredo
   A sebész ágya / P. T. Soredo. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-12-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3642909]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2016.
Pandur Judit, T.
   A varázsszavak [elektronikus dok.] : romantikus novellák / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 464 KB). - [Isaszeg] : [T. Pandur J.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136545. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-5079-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3637137]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2016.
Papillon Eszter
   Fejből mesék / Papillon Eszter ; [Básthy Klaudia rajz.]. - Budapest : Garbo, 2016. - 46 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5007-86-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642803]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2016.
Prander Éva (1949-)
   Az ember és lelke : versek / Prander Éva. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2016. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-03-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3641917]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2016.
Röhrig Géza (1967-)
   Az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit / Röhrig Géza. - Budapest : Magvető, 2016. - 89, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 1.)
ISBN 978-963-14-3372-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643123]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2016.
Sándor Anikó
   Házasságsirató / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-31-2 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643457]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2016.
Sándor Máté
   Még mindig csak emberi [elektronikus dok.] : útravaló megismerőknek / Sándor Máté. - Szöveg (epub : 412 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136551. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3637185]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2016.
Sántáné Kurunczi Mária (1951-)
   Megálló(o)k / Kurunczi Mária. - Szeged : Déli Tükör Stúdió, 2016. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86771-4-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3643616]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2016.
Sárközi Mátyás (1937-)
   '34, '44, '56 - plusz : elbeszélések és egy beszélgetés / Sárközi Mátyás. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2016. - 175 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-435-003-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3647192]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2016.
Schmidt Orsolya
   Útközben / Schmidt Orsolya. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2016. - 123, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-00-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642699]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2016.
Simó József (1910-1989)
   Tövisek közül kinőtt vadrózsa : visszaemlékezés a régmúlt gyermekkorra és az utána következő időkre a mai napig / Simó József ; [a szöveget gond. Simó József]. - Budapest : Romanika, 2016. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 7.)
ISBN 978-615-5037-27-6 kötött : 2990,- Ft
Simó József (1910-1989)
Erdély - határon túli magyar irodalom - oral history - memoár
894.511-94(498)
[AN 3642798]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2016.
Simon Aranka, J. (1955-)
   Harc a Nymen bolygóért [elektronikus dok.] / J. Simon Aranka. - Szöveg (epub : 784 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-656-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3637172]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2016.
Surbán Frang Zoltán (1916-1984)
   Levél a város széléről : regény / [Surbán Frang Zoltán] ; [szerk. Frang Gizella]. - [Sopron] : [Frang G.], 2016. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6055-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643470]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2016.
Surbán Frang Zoltán (1916-1984)
   Megfojtott kiáltás : [versek, 1935-1984] / Surbán Frang Zoltán ; [szerk. Frang Gizella]. - Sopron : Magánkiad., 2016. - 562 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6056-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643479]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2016.
Szabó Erika (1978-)
   Időkerék / Szabó Erika ; [... a grafikákat Laskai Martin kész.]. - [Nagykanizsa] : Szabó E., 2016. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5392-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642608]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2016.
Szabó Kata
   Lélek-harcok avagy Mit érez az ember legbelül [elektronikus dok.] / Szabó Kata. - Szöveg (epub : 485 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136542. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-602-2
magyar irodalom - elbeszélés - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3637106]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2016.
Szabó László (1935-)
   Lokálpatrióta kifestőkönyv : ...hogy Szarvassal mi meg nem történik?! / Szabó László grafikái Adamik Zsolt szövegével. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - [48] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-5431-12-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - kifestőkönyv
894.511-93 *** 087.5
[AN 3641493]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2016.
Székely Sára
   Ajánlom magamat, Sára / [Székely Sára]. - [Gégény] : Székely S., 2016. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6201-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642772]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - [Budapest] : Akkord, cop. 2016. - 351 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-097-1 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3646518]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2016.
   Szeretemváros / [... szerk. Kun J. Judit]. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2016. - 139, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-5-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 908.439(0:82-32)
[AN 3642318]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2016.
Szilágyi Heléna
   Ahol a part szakad / Szilágyi Heléna. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80393-6-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642706]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2016.
Talata József (1955-)
   A drótkötélpálya : [elbeszélések] / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 71 p. ; 21 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-615-5007-87-3 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3642797]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2016.
Talata József (1955-)
   Feketeszárnyú táltos paripával / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 40 p. ; 21 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-615-5007-95-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642801]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2016.
Támcsu Anikó
   Míg a sors el nem választ / Támcsu Anikó. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 86 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-01-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3642709]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2016.
Terdik Endre
   Szamócák / Terdik Endre. - Budapest : [Terdik E.], 2016. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5684-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3642841]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2016.
Tóth Barnabás
   Diszharmónia / Tóth Barnabás. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2016. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80393-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642704]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2016.
Tudoran, Dorin (1945-)
   Poeme din Ithaca = Ithakai költemények = Poemata ex Ithaca / Dorin Tudoran ; [sel. şi trad. ... Marcela Ciortea, ... Farkas Wellmann Endre]. - [Budapest] : M. PEN Club K., 2016. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5514-0 kötött
román irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
894.511-14.032 *** 859.0-14=945.11=71
[AN 3642720]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2016.
Ujvári János
   SchwaBengesang / Johann Ullein ; [kiad. Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Várdomb : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - [21] p. ; 21 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-6206-3 fűzött
magyar irodalom - magyarországi német irodalom - vers
894.511-14 *** 830-14(439)
[AN 3642680]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2016.
Vajda Éva (1970-)
   Anup és a csodálatos tűzhely / Vajda Éva & Bodonyi Panni. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [27] p. : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-963-415-295-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3642605]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2016.
   Válogatós : óvodások verses kalendáriuma hétköznapokra és ünnepekre / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2016. - 343, [13] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-54-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3647652]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2016.
Vámos Anna (1929-)
   Virrasztás az életünkért : a teljesebb, bölcsebb emberi élethez : igaz történetek és elmélkedések / Vámos Anna. - Budapest : [Gulyás M.], 2002[!2015]. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4388-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 3643649]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2016.
Vankó Gergely (1948-)
   Táltostánc [elektronikus dok.] : újraéledt költemények / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 498 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-594-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3637159]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2016.
Varga Beáta (1975-)
   Apa, randizhatok egy lovaggal? / On Sai. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 369 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-514-3 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3646697]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2016.
Varga Lajos (1932-|)
   Édesanyám történetei : ami az emlékezetben megmarad / Varga Lajos. - Budapest : Rím, 2016. - 408 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-60-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3642813]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2016.
Varsányi József
   Anna : versek / Varsányi József. - Budapest : Amtak Bt., 2016. - 92 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80477-0-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643363]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2016.
Vass Norbert (1985-)
   Hallgat / Vass Norbert. - Győr : AmbrooBook, 2016. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5379-23-9 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5379-16-1)
magyar irodalom - könyvismertetés - könyvkritika - zenekritika - válogatott művek
894.511-95 *** 894.511-821
[AN 3642702]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2016.
Venczel Katalin
   Ajándék neked / Venczel Katalin. - Budapest : Garbo, 2016. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-88-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3642791]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2016.
Vercz Dávid (1992-)
   Elviszlek vázon / Vercz Dávid ; [ill. Vernyel Sára, Várfalvi Rita, Poszovecz László]. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2016. - 109 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-4705-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642622]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2016.
Veréb Emese
   Négy évszak években / Veréb Emese. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2016. - 104 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-80393-4-5 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3642761]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2016.
Veres Zita, H.
   Kölcsön élet visszajár / H.-Veres Zita. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80393-7-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3642601]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2016.
Vince Miklós (1941-)
   Az életünk történetei / Vince Miklós. - [Balatonboglár] : Szerző, [2016]. - 77 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Vince Miklós (1941-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3642962]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2016.
Vizvári József (1952-)
   Koldus nemzedék : novellák / írta és szerk. Vizvári József. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5900-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3642617]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2016.
Volkovak
   Kaotika avagy Mi lett ezzel a világgal? [elektronikus dok.] / Volkovak. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-660-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3637180]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2016.
Vönöczki Ferencné Gmeindl Margit (1952-)
   Gyémántkönnyek / Vönöczki Ferencné Gmeindl Margit. - Győr : Szerző, 2016. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4527-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3642689]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2016.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Zrínyi Miklós költői művei. - Budapest : ELTE BTK Régi M. Irod. Tansz., 2015-. - 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - író - 17. század - kritikai kiadás - vers - eposz
894.511-14 *** 894.511-131 *** 894.511(092)Zrínyi_M.(093)
[AN 3641936]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Források / sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Orlovszky Géza. - 2015. - 545 p. : ill. - (Zrínyi-könyvtár, ISSN 0236-9362 ; 6/1.)
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-284-710-8 kötött
[AN 3641939] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11118 /2016.
365 ways to live in harmony with nature and trust yourself (magyar)
   365 lépés önmagunk felé : művészi színező lélekemelő gondolatokkal. - Pécs : Alexandra, 2016. - [272] p. : ill. ; 16 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-357-840-7 fűzött
világirodalom - kifestőkönyv - idézetgyűjtemény
087.5 *** 82-84=945.11
[AN 3642496]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2016.
   Állatmesék / Ezópusz [alapján]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 31 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5533-68-6 fűzött : 799,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3642620]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2016.
Baby animals (magyar)
   Állatkölykök : állatkölykök a természetben. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Babaszemmel, ISSN 2060-6699)
ISBN 978-963-415-207-1 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647272]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Az elveszett mogyoróÞ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-615-5441-58-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3646551]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-615-5441-12-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3646536]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-615-5441-20-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3646539]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-615-5441-57-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3646549]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2016.
Bencsikné Mayer Mónika
   Mesekulcs / írta és rajz. Mayer Mónika ; [kiad. a Cri Du Chat Baráti Társaság]. - Budapest : Cri Du Chat Baráti Társ., 2016. - [28] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5562-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - kifestőkönyv - mese
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3641468]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2016.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Nacht-Wimmelbuch (magyar)
   Éjszakai böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-06-6 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3646616]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2016.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Winter-Wimmelbuch (magyar)
   Téli böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-12-7 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3646619]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2016.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin and the new teacher (magyar)
   Franklin és az új tanító / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-42-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647593]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2016.
Brockamp, Melanie
Alles über Prinzessinnen (magyar)
   Hercegnők / [ill. Melanie Brockamp] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 42.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-626-4 fűzött : 3750,- Ft
uralkodócsalád - lány - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 929-055.25(02.053.2)
[AN 3642474]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2016.
KilBride, Sarah
Silver the magic snow pony (magyar)
   Zúzmara, a hópóni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-415-398-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647065]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Tegnap, ma, holnap : [felelgetős könyv] / Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-415-430-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3646531]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Bagger, Traktor, Müllabfuhr! (magyar)
   Markoló, traktor, kukásautó : nagy járműkönyv / ill. Wolfgang Metzger ; szöveg Daniela Prusse. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Izsó Zita
ISBN 978-963-244-617-2 kötött : 2995,- Ft
gépjármű - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.113(02.053.2)
[AN 3642480]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2016.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a léto (magyar)
   A kisvakond és a nyár / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-445-7 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647273]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2016.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zima (magyar)
   A kisvakond és a tél / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-446-4 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647275]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2016.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtkův týden (magyar)
   Egy hét a kisvakonddal / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Michal Černik ; [... ford. Varró Dániel]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-447-1 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647278]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2016.
Osborne, Rick
A perfect pet for Peyton (magyar)
   Tökéletes pajtás / írta Rick Osborne és Gary Chapman ; rajz. Wilson Williams ; [ford. Gulyás Melinda] ; [átd. Gál-Győri Márta]. - Budapest : Harmat, 2016. - [63] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-288-320-5 kötött : 3200,- Ft
szeretet - mentálhigiénia - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 177.61(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3643195]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2016.
Pass, Erica
SpongeBob Lovepants (magyar)
   SpongyaBob és a szerelem / írta Erica Pass ; rajz. Gregg Schigiel ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: SpongyaBob Kockanadrág
ISBN 978-615-5507-66-3 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3643571]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2016.
Weller, Ana
Wenn kleine Tiere müde sind (magyar)
   Amikor a kis állatok elfáradnak : a baba első jóéjt-mondókái / [ill. Ana Weller] ; [szöveg Sabine Cuno]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Petrőczi Éva
ISBN 978-963-244-608-0 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3642491]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2016.
Weller, Ursula (1996-)
Sachen suchen - bei den Tieren (magyar)
   Állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-628-8 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3642500]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11140 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   Rutinos táborozó / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2016]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 129.)
ISBN 978-615-5425-22-6 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3642569]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2016.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags in New York (magyar)
   Digedagék New Yorkban / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János és Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2016. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 37.)
ISBN 978-963-9791-48-0 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3642840]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2016.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags und der Seedrachen (magyar)
   Digedagék és a tengerek sárkánya / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János és Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2016. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 36.)
ISBN 978-963-9791-47-3 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3642836]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2016.
Kirkman, Robert (1978-)
Outcast (magyar)
   Outcast : a kitaszított / Kirkman és Azaceta ; Rusznyák Csaba ford. - Dunaharaszti : Frike Comics, 2016-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Körülvesz a sötétség. - 2016. - 43 p.
Fűzött : 1400,- Ft
[AN 3643634] MARC

ANSEL
UTF-811144 /2016.
   Legyetek egyek és nyitottak! : válogatás a Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon lakóinak munkáiból / [szerkbiz. Szaplonczay Miklósné és Némethné Kultsár Sugárka]. - Szeged : Romzsa T. Görögkatolikus Diákotthon, 2016. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5943-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3643487]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2016.
   XIV. Adsumus : a XVI. Eötvös Konferencia tanulmánykötete / [... főszerkesztője Balga Nóra] ; [társszerk. Szabó Gergely] ; [kiad. az] Eötvös Collegium. - Budapest : Eötvös Collegium, 2016. - 366 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. ápr. 24-26. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-52-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3642006]
MARC

ANSEL
UTF-8