MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/12/01 16:06:30
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
11146 /2016.
Csáky Károly (1950-)
   Munkásságom repertóriuma II : 2005-2015 / Csáky Károly. - [Nagyoroszi] ; Ipolyság : Szerző, 2016. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4771-8 fűzött
személyi bibliográfia
012Csáky_K.
[AN 3643874]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11147 /2016.
   Fesztiválturizmus / szerk. Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin. - Budapest : Akad. K., 2016. - 382 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9715-9 fűzött
turizmus - kulturális turizmus - fesztivál - esettanulmány
061.7(439) *** 338.48 *** 061.7(100)
[AN 3644408]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11148 /2016.
Gulyás Lászlóné
   A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története, 1974-2014 / Gulyás Lászlóné. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2016. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-963-9645-11-0 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Miskolc). Zenemű- és Hangtár
Miskolc - könyvtártörténet - városi könyvtár - zeneműtár
027.52(439-2Miskolc)(091) *** 78
[AN 3644511]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2016.
Kolozs András
   Autogramok könyve / Kolozs András, Podonyi Hedvig. - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2016. - 141, [2] p. : ill. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. [142].
ISBN 978-963-331-378-7 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - aláírásgyűjtés - híres ember - aláírás-gyűjtemény
091.5 *** 003.076 *** 929(439) *** 929(100)
[AN 3645960]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2016.
   Lélekpendítés / [szerk. Bacsa Tibor]. - Hatvan : [Bacsa T.], 2016-. - 30 cm
Hatvan - olvasótábor - 20. század - 21. század
028.8(439-2Hatvan)"197/200"
[AN 3643847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hatvani olvasótáborosok kalandozása a Kárpát-medencében, 1972-2001. - 2016. - 448 p. : ill.
ISBN 978-963-12-6085-4 fűzött
[AN 3643849] MARC

ANSEL
UTF-811151 /2016.
Püski István (1943-)
   Püski Sándor élete hagyatékának tükrében / Püski István, Gulay István. - Budapest : Püski, 2015-2016. - 3 db : ill. ; 29 cm
Püski Sándor (1911-2009)
Magyarország - könyvkiadás - 20. század - ezredforduló
655.41(439)(092)Püski_S.
[AN 3596161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Magyar ügyben mindenkivel szóba állunk" : 1970-2009. - 2016. - 397, [2] p.
ISBN 978-963-302-175-0 fűzött
[AN 3645252] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11152 /2016.
   Kutatásmódszertani kézikönyv / szerk. R. Fedor Anita, Huszti Éva ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-586-5 fűzött
tudományos módszertan - kutatás - szakdolgozat
001.81
[AN 3644549]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2016.
   A százhetvenöt éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1841-2016 : az elnökök munkásságának tükrében / [... összeáll. Gazda István]. - Budapest : TIT, 2016. - 178, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-963-412-461-0 fűzött
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Magyarország - tudomány - ismeretterjesztés - tudós - vezető alkalmazott - tudományos egyesület - testülettörténet
001.92 *** 061.2(439)(091) *** 001(439)(092)
[AN 3644185]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11154 /2016.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - XV, 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3648896]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2016.
Orosz Zsolt
   Csalogány VI : Ki vagyok? Kivagyok!. - [Gencsapáti] : [Orosz Zs.], cop. 2016. - 371 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt
ISBN 978-963-12-5506-5 kötött
ezoterika - önismeret - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3644035]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11156 /2016.
Juhász Attila
   A talaj éltetése / [írta Juhász Attila, Lázár Péter]. - [Pókaszepetk] : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyümölcsész füzetek, ISSN 2498-6291)
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-963-12-5475-4 fűzött
talajtan - talajvédelem
504.53.06 *** 631.6.02
[AN 3645509]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2016.
   Rejtélyes világunk : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-07-9 kötött
természeti környezet - művelődéstörténet - tudomány - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 001(02.053.2)
[AN 3645296]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11158 /2016.
Eastaway, Rob
Maths on the go! (magyar)
   Matek mindenhol : 101 gondolkodtató játék és feladvány / Rob Eastaway and Mike Askew ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2016. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-361-5 kötött : 2300,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
51-8(02.053.2)
[AN 3643811]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2016.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 20. kiad. - Budapest : Scolar, 2016. - 840 p. : ill. ; 17 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 824.
ISBN 978-963-244-673-8 fűzött : 5995,- Ft
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 3648057]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11160 /2016.
Sohár Pál (1936-)
   Elveimhez hűen, konokul / Sohár Pál. - [Budapest] : Lexica K., 2016. - 221 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok ; 6.)
borító- és gerinccím: Elveimhez híven, konokul
ISBN 978-615-80344-1-8 kötött : 3300,- Ft
Sohár Pál (1936-)
Magyarország - vegyész - 20. század - 21. század - memoár
54(439)(092)Sohár_P.(0:82-94)
[AN 3645412]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11161 /2016.
Mitton, Jacqueline (1948-)
The Marshall children's guide to astronomy (magyar)
   Csillagászat / Jacqueline Mitton és Simon Mitton ; [ford. Nagy György]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2007. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 978-963-9193-69-7 kötött : 3950,- Ft
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 3648190]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11162 /2016.
   100 állati érdekesség : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-06-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3645266]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2016.
Andrési Pál (1959-)
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő / [szöveg és képek Andrési Pál]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2016. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az ásotthalmi Tanulmányi erdő értékei ; 1.)
Fűzött
Ásotthalom - erdő - fauna - flóra
581.9(439-2Ásotthalom) *** 630(439-2Ásotthalom) *** 591.9(439-2Ásotthalom)
[AN 3645763]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2016.
Anthony, Lawrence (1950-2012)
Babylon's ark (magyar)
   Babilon bárkája : a bagdadi állatkert megmentésének kalandos története / Lawrence Anthony, Graham Spence ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 311 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-355-226-1 kötött : 3490,- Ft
Bagdad - Irak - állatkert - állatvédelem - háború - ezredforduló - riportregény
59.006(567-2Bagdad)(0:82-94) *** 504.74.06(567)(0:82-94) *** 355.48(567)"200"(0:82-94)
[AN 3644675]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2016.
Arredondo, Francisco
   Állatkölykök : több mint 50 matrciával / [rajz. Francisco Arredondo] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-762-6 fűzött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3644612]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2016.
Arredondo, Francisco
   Vadállatok : több mint 50 matrciával / [rajz. Francisco Arredondo] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-763-3 fűzött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3644613]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2016.
Faragó Sándor (1953-)
   A Duna Gönyű - Szob közti szakasza vonuló vízimadár-állományának 30 éves (1982-2012) vizsgálata = A 30-year-long investigation (1982-2012) on the migratory waterbird population on the Danube river between Gönyű and Szob / Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2016. - VI, 494 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-460. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-283-1 kötött
Duna - Magyarország - madárvonulás - vízimadár
598.2(439)(282.243.7) *** 591.543.43
[AN 3645295]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2016.
   Fodor József Országos Biológia Verseny feladatai, 2010-2015 / [szerk. Kőműves Zsolt és Borbély Csaba] ; [közread. a Somogyi Műszaki és Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesülete]. - [Kaposvár] : Somtesz, 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5214-9 fűzött
biológia - versenyfeladat
57(076)
[AN 3644527]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2016.
Mandl József (1947-)
   Sejtjog / Mandl József, Sajó András. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 78 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-387-9 fűzött
sejttan - molekuláris biológia - jogtudomány
577.2 *** 34 *** 576
[AN 3645900]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2016.
Rübel, Doris (1952-)
Tiere und ihre Kinder (magyar)
   Állatok és kicsinyeik / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 12.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-041-5 fűzött : 3750,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3648631]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2016.
Szarvas Tímea
   A hadviselés tudománya : az állatvilág mesterei / [írta Szarvas Tímea]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-28-7 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3645844]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2016.
Weinhold, Angela (1955-)
Gefährliche Tiere (magyar)
   Veszélyes állatok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 28.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-283-9 fűzött : 3750,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3648647]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11173 /2016.
A. Blanka
   A férfiak és a nők / A. Blanka. - Budapest : [Horváti B.], 2016. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4815-9 fűzött
nemek lélektana - házasság
159.922.1 *** 265.5 *** 316.472.4
[AN 3643907]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2016.
Buda László
   Szomatodráma : a gyógyító játék vezetése : gyakorlati útmutató / Buda László. - [Budapest] : [Buda L.], cop. 2016. - 135 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A gyógyító játék vezetése : szomatodráma a gyakorlatban
ISBN 978-963-12-6082-3 fűzött
önismeret - mentálhigiénia - csoportterápia - útmutató
613.865 *** 615.851.6(036)
[AN 3644075]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2016.
Burgetti László (1943-)
   Halvány küzdelem a gyógyszertári gyógyszerészi gyakorlat jelentőségéért és megbecsüléséért : gyógyszertári gyógyszerellátás átalakulásának egy időszaka gyógyszerészeknek : a "rendszerváltás" bizonyos nézőpontból: állami gyógyszerészet, 1982-1992 : egy részletes, szakmatörténeti és életpályaszakasz / Burgetti László. - Budapest : Semmelweis, 2016. - XVII, 311 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-331-386-2 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - gyógyszertár - rendszerváltás
615(439)"198/199" *** 614.27(439)"198/199"
[AN 3645959]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2016.
Csecsemő- és Kisgyermekgondozók és Nevelők Országos Konferenciája (1.) (2014) (Baja)
   Csecsemő- és Kisgyermekgondozók és Nevelők I. Országos Konferenciája [elektronikus dok.] : Baja, 2014. november 4. / szerk. Sztanáné Babics Edit, Bakacsi Zita ; [rend.] Eötvös József Főiskola, Bajai Szent Rókus Kórház Csecsemő és Gyermek Osztálya. - Szöveg és képek. - Baja : Eötvös J. Főisk. K., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: szövegszerkesztő; képnézegető. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-14-9
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - didaktika - konduktív pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613.95 *** 649.1 *** 37.02 *** 615.825 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3645812]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2016.
Csehek Katalin
   Aviva dance basic steps I / [by Katalin Csehek]. - Brussels ; [Budapest] : K. Csehek, cop. 2015. - 104 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-3756-6 fűzött
női torna - öngyógyítás - nők egészsége
613.71-055.2 *** 615.89 *** 613.99
[AN 3645582]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2016.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2016. - 195 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 180-190.
ISBN 978-963-310-391-3 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3648785]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2016.
   Fiatalok az élet küszöbén (FÉK) : önismeret- és kapcsolatfejlesztő, tartalmas felnőtt életre felkészítő program : tanári kézikönyv / írta és szerk. Grész Gábor és David M. Robinson valamint a FÉK szerkbiz. tagjai ; [közread. a] Timóteus Társaság Alapítvány. - 8. átd. kiad. - Budapest : Timóteus Társ., 2016. - 3 db : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
erkölcsi nevelés - életvezetés - vallási erkölcs - tanári segédkönyv
613.865(072) *** 37.034(072) *** 241(072)
[AN 3646023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Reális önismeret : úton önmagunk felé. - 221, [6] p.
ISBN 978-963-89579-6-2
[AN 3646031] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bensőséges kapcsolatok : úton egymás felé. - 204, [7] p.
 (hibás ISBN 978-963-89577-9-2)
[AN 3646033] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Motiváló célok : úton a jövő felé. - 222, [5] p.
 (hibás ISBN 978-963-89578-6-2)
[AN 3646036] MARC

ANSEL
UTF-811180 /2016.
Greene, Robert (1959-)
Mastery (magyar)
   A kiválóság hatalma : mindenkiben ott a lehetőség / Robert Greene ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 391 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-380.
ISBN 978-963-304-344-8 kötött : 4200,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés - művelődéstörténet
613.865 *** 159.923.2 *** 930.85(100)
[AN 3645196]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2016.
Gyömbér Noémi (1984-)
   Gyereklélek sportcipőben : fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek / Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 376 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 370-376.
ISBN 978-615-5513-65-7 fűzött : 3990,- Ft
gyermeklélektan - sportlélektan
159.922.7 *** 796.01
[AN 3644789]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2016.
Kaiser, Shannon
Adventures for your soul (magyar)
   Kalandok a léleknek : 21 lépés, hogy megteremtsd az életet, amire mindig is vágytál / Shannon Kaiser ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-574-6 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3643707]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2016.
Kuritárné Szabó Ildikó (1959-)
   Borderline személyiségzavar : tünettan, etiológia, terápia / írta Kuritárné Szabó Ildikó. - Budapest : Medicina, 2016. - 623 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 585-612.
ISBN 978-963-226-398-4 kötött : 5400,- Ft
borderline-szindróma
616.895.8-008.6Borderline_szindróma
[AN 3648742]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2016.
Lukácsi Ákos (1973-)
   Yoga Budapest : tél / [... fényképezte Lukácsi Ákos] ; [... írások Németh Gergő]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2016]. - 140, [3] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-80251-3-3 fűzött : 4500,- Ft
jóga - fényképalbum
615.851.86 *** 77.04(439)(092)Lukácsi_Á.
[AN 3646039]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2016.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über die Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 4. jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 15.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-048-4 fűzött : 3750,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3648634]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2016.
Ócsai Antal
   Emléklapok : Adács, Pannonhalma, Hatvan / Ócsai Antal. - [Jászberény] : Ócsai A., 2016. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6218-6 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Ócsai_A.(0:82-94)
[AN 3645738]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2016.
Polgár Lili Zsuzsanna
   Örömterápia : válaszd a boldogságot! / Polgár Lili Zsuzsanna. - [Dunaharaszti] : [Polgár T.], 2016. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6315-2 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3644543]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2016.
Swan, Teal (1984-)
Shadows before dawn (magyar)
   Hajnal előtti árnyak : találj rá a mindenen átsegítő önszeretet fényére! / Teal Swan ; [ford. Matolcsy Kálmán és Kopócs Éva]. - Budapest : Fumax Gemini, 2016. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-61-6 fűzött : 2995,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3644892]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2016.
   Tankó Béla (1905-1974), a Biokémiai Intézet alapítója / [szerk. Virágos Márta]. - Bőv. átd. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 218 p. : ill. ; 21 cm + DVD-R. - (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993 ; 6.)
melléklet címe: Belegyökereztek Debrecenbe. - Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-963-318-588-9 fűzött
Tankó Béla (1905-1974)
Magyarország - orvos - 20. század - személyi bibliográfia - audiovizuális dokumentum
61(439)(092)Tankó_B. *** 012Tankó_B.
[AN 3644556]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2016.
Valiente, Francisca
Bomberos (magyar)
   Tűzoltók : több mint 50 matricával / [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-764-0 fűzött
tűzoltóság - gyermekkönyv - képeskönyv
614.84(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3644614]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11191 /2016.
Prakfalvi Péter (1957-)
   A verőcei szén kutatásának és bányászatának története, földtani környezetének vizsgálata / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2016. - 28 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24-27.
ISBN 978-615-80178-2-4 fűzött
Nógrádverőce - szénbányászat - ipartörténet
622.33(439-Nógrádverőce)(091)
[AN 3644138]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2016.
   Természeti erőforrásaink az észak-magyarországi térségben : a Magyarhoni Földtani Társulat Földtudományi Vándorgyűlése és Kiállítása, Sárospatak, 2016. augusztus 24-27. : az előadások összefoglalói / ... szerk. Németh Norbert ; társrend. Magyar Geofizikusok Egyesülete, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. - Budapest : MFT, 2016. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-62-9 fűzött
Észak-Magyarország - geológia - földtudomány - természeti erőforrás - konferencia-kiadvány
620.91(439.13) *** 55 *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3644037]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2016.
   Tokaj-Hegyalja bányászatának története / [szerk. Benke István]. - Mád : Geoproduct Kft., 2016. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5564-5 fűzött
Tokaj-Hegyalja - ércbányászat - ásványbányászat - ipartörténet
622.34(439Tokaj-Hegyalja)(091) *** 622.3(439Tokaj-Hegyalja)(091)
[AN 3643998]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2016.
Zoltán Tamás
   Metálmorfózis : régi ötvös szerszámok képeskönyve = Metal-morphosis : an album of old goldsmithing tools = Metalmorphoses : Bilderbuch der alten Goldschmiedewerkzeuge / Zoltán Tamás. - Budapest : Semmelweis, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-331-380-0 kötött : 3800,- Ft
ötvösség - szerszám - ipartörténet - 19. század - 20. század
621.753.5 *** 739(100)"18/19"
[AN 3645938]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11195 /2016.
Kearney, Kirsten
Block city: How to build incredible worlds in Minecraft (magyar)
   Alkoss és építs : hihetetlen Minecraft-városok / Kirsten Kearney és Yazur Strovoz ; [ford. Miklós Katalin]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2015. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-577-9 kötött : 4950,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3648469]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2016.
Kulcs a net világához! (angol)
   Key to the world of the net! : study of NAIH on the safe and conscious internet use of children : promoting legally conscious internet use of children by means of fundamental rights protection measures / ed. ... Julia Sziklay ; co-authors Viktor Árvay [et al.] ; transl. Balázs Mayer. - 2. ed. - Budapest : NAIH, 2016. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7155-6)
internet - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
681.324Internet *** 342.7-053.2
[AN 3648663]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2016.
   Magyar művészek és a számítógép : egy kiállítás rekonstrukciója : [Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2016. június 23 - augusztus 21.] = Hungarian artists and the computer : reconstruction of an exhibition : [Hungarian National Gallery, Budapest, 23 June - 21 August 2016] / [kurátor ... Orosz Márton] ; [szerzők ... Beke László, Orosz Márton, Peternák Miklós] ; [... szerk. ... Borus Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG : Szépműv. Múz. - Vasarely Múz., 2016. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2016/5.). (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2016/5.)
ISBN 978-615-5304-62-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - digitális technika - 1980-as évek - kiállítás - kiállítási katalógus
681.3.004.14 *** 73/76(439)"198" *** 061.4(44-2Lille) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3644314]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2016.
Szabó Ildikó
   Táblagépen és okostelefonon : fel a netre, öregem! / Szabó Ildikó. - Budapest : Taramix, 2016. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-615-5186-40-0 fűzött : 2500,- Ft
számítástechnika - internet - mobiltelefon
681.3 *** 681.324Internet *** 621.396.218
[AN 3645200]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11199 /2016.
Arredondo, Francisco
Piratas (magyar)
   Kalózok / [rajz. Francisco Arredondo] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-760-2 fűzött
kalóz - gyermekkönyv - képeskönyv
656.61.086.26(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3644606]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2016.
Arredondo, Francisco
   Vonatok : több mint 50 matrciával / [rajz. Francisco Arredondo] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-765-7 fűzött
vonat - vasút - gyermekkönyv - képeskönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3644618]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11201 /2016.
Ambrus Lajos (1950-)
   Göcsej és Őrség hagyományos körtefajtái / [... írták Ambrus Lajos, Kovács Gyula, Óvári Miklós] ; [közread. a] Göcsej Természetvédelmi Alapítvány. - [Pókaszepetk] : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5364-1 fűzött
Göcsej - Őrség - körte - gyümölcstermesztés
634.13(439.11-15)
[AN 3645500]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2016.
Bardócz Zsuzsa (1950-)
   Bio - nemcsak etet, táplál is : úton a fenntartható mezőgazdaság felé / [írta Bardócz Zsuzsa ... és Varga Adrienne ...] ; [kiad. a Greenpeace Magyarország Egyesület]. - Budapest : Greenpeace Mo. Egyes., 2016. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80465-2-7 fűzött
bioélelmiszer
631.147
[AN 3644617]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2016.
Fernández Sánchez, Manuel
El periparto de la vaca (magyar)
   A tehenek ellés körüli időszaka : gyakorlati útmutató / Manuel Fernández Sánchez, Manuel Liz López, Matilde Hernández Solís ; [ford. Zölei Anikó, Földi József György]. - Budapest : Intervet Hungária Kft. ; [Zaragoza] : Servet, cop. 2015. - X, 142 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-84-16315-10-9
Kötött
állatbetegség - szarvasmarha - ellés
619 *** 636.2 *** 636.082.456
[AN 3645939]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2016.
Horváth József (1977-)
   A világ mezőgazdaságának fejlődési tendenciái / Horváth József, Komarek Levente ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar]. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2016. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-261.
ISBN 978-963-306-496-2 fűzött
világgazdaság - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - élelmezésügy - előrejelzés - 21. század
338.43(100)"20" *** 338.439(100)"20" *** 63(100)
[AN 3645433]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2016.
   A Kopácsi gyümölcsöskert / [szerk. Darázsi Zsolt]. - Döbröce : Önkormányzat ; [Pókaszepetk] : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2016. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Gyümölcsész füzetek, ISSN 2498-6291)
ISBN 978-963-12-5822-6 fűzött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3645505]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2016.
Németh Sándor Miklós
   Erdész voltam a Bakonyban / Németh Sándor Miklós ; [kiad. a Bakonyerdő Zrt.]. - [Pápa] : Bakonyerdő Zrt., cop. 2016. - 544 p., XXXII t., : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89593-2-4 kötött
Németh Sándor Miklós
Magyarország - erdész - vadász - 20. század - 21. század - memoár
630(439)(092)Németh_S._M.(0:82-94) *** 799.2(439)(092)Németh_S._M.(0:82-94)
[AN 3645601]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2016.
   Szarvasmarha-tenyésztés / szerk. Holló István, Szabó Ferenc. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2016. - 257 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-286-720-5 kötött : 7200,- Ft
szarvasmarha-tenyésztés
636.2
[AN 3645528]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2016.
Valiente, Francisca
   Lovak : több mint 50 matricával / [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-759-6 fűzött
- lovaglás - gyermekkönyv - képeskönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3644599]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11209 /2016.
Deli Zsófia
   Intuitív vegán konyha : gluténmentes és vegán ételek / Deli Zsófia. - [Budapest] : Danvantara, cop. 2016. - 165 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9858-25-1 kötött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3643717]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8547-5 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3645754] MARC

ANSEL
UTF-811211 /2016.
Mikkonen, Virpi (1980-)
Hyvän olon jäätelökirja (magyar)
   Fagyivarázs : több, mint 80 egészséges, házilag elkészíthető vegán fagyirecept / Virpi Mikkonen, Tuulia Talvio ; [ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-281-3 fűzött : 3950,- Ft
fagylalt - szakácskönyv
641.856(083.12)
[AN 3644593]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2016.
Pinnock, Dale (1977-)
The medicinal chef : healthy every day (magyar)
   Gyógyító konyha 2 : egészséges mindennapok : a szakácsdoktor újabb receptjei / Dale Pinnock ; [fotó Martin Poole] ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Corvina, 2016. - 191 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-13-6371-5 kötött : 5990,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3643767]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2016.
   Szabadtűzi ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Szász András]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2016. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-43-4 kötött : 2190,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3645254]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2016.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 6. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2016, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3647919]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2016.
Tóthné Libor Mária
   Limara praktikái : fonom, finom / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 4. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2016, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0769-9 kötött : 5000,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3647914]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2016.
Varga Gábor (1982-)
   Desszert szerelem : sütni bárki tud / Varga Gábor ; [fotó Bugár Máté]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 212 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7141-6 kötött : 4800,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3649079]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11217 /2016.
   Bioetikai kódex : az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról / [szerk. Mandl József] ; [társszerk. Csala Miklós] ; kiad. az Egészségügyi Tudományos Tanács. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 32 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-377-0 fűzött
bioetika - orvosbiológia
174 *** 614.253 *** 57.089
[AN 3645902]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2016.
Czakó István (1968-)
   Paradoxes of existence : contributions to Kierkegaard research / István Czakó. - Budapest ; Paris : L'Harmattan, 2016. - 223 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-219.
ISBN 978-2-343-08455-8
Fűzött : 2800,- Ft : 15 EUR
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Dánia - filozófus - filozófiatörténet - vallásfilozófia - 19. század - 20. század
1(091)"18/19" *** 1(489)(092)Kierkegaard,_S. *** 21
[AN 3644160]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2016.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   A gondviselésről és más írások / Seneca ; [ford. Bollók János és Takács László]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 133, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 36.)
ISBN 978-963-227-783-7 fűzött : 999,- Ft
ókori latin irodalom - filozófia
1(37)Seneca,_L._A. *** 871-96=945.11
[AN 3645390]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11220 /2016.
Augustinus Aurelius (354-430)
   Szeress, és tégy, amit akarsz! : Szent Ágoston gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára. - 3. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 123, [3] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-425-2 kötött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - ókeresztény irodalom
242
[AN 3648075]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2016.
Barakka Gábor
   A süttői római katolikus plébániaközösség története, 1716-2016 / Barakka Gábor ; [kiad. Süttő Község Önkormányzata]. - Süttő : Önkormányzat, 2016. - 241 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: "Ecclesia Süttőiensis ad Sanctum Leopoldum inclyti comitatús Strigoniensis anno salutis 1716". - Bibliogr.
Kötött
Süttői Római Katolikus Egyházközség
Süttő - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Süttő)(091)
[AN 3645515]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2016.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Gegrüsset seist du Maria (magyar)
   Üdvöz légy Mária! / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2016]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9338-02-8)
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(0:82-14)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3648949]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2016.
De Meester, Conrad
Ta présence est ma joie! (magyar)
   Jelenléted az örömöm : a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet élete és üzenete / Conrad De Meester ; [ford. K. Eckhardt Ilona]. - 2. jav. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016, cop. 2000. - 108 p. : ill. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-00-2434-1 fűzött : 1800,- Ft
Élisabeth de la Trinité
szent - századforduló - életrajz
235.3(092)Élisabeth_de_la_Trinité
[AN 3648245]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2016.
Fehérvári Péter (1949-)
   Kereszténység kezdőknek és haladóknak : lehet-e Isten nélkül élni? / ... írta Fehérvári Péter. - [Szentendre] : [Fehérvári P.], cop. 2016. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5651-2 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3644097]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2016.
Gumbel, Nicky
Searching issues (magyar)
   Égető kérdések / Nicky Gumbel ; [... ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2016. - 133 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-5-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3648773]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Életet adó örömhír : János evangéliumának teljes magyarázata / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 339, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-497-9 kötött : 3200,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 3648083]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeress mégis! : Gyökössy Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára / [összeáll. Nagy Alexandra]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 172, [3] p. ; 15 cm
Kötött : 1950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-431-3)
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3648070]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2016.
Kruger, C. Baxter
The shack revisited (magyar)
   A viskó : lapról lapra : több megy végbe itt benn, mint amiről valaha álmodni mertél / C. Baxter Kruger ; Wm. Paul Young előszavával. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
ISBN 978-615-5246-38-8 fűzött : 2950,- Ft
Young, William Paul (1955-). The shack
Kanada - író - vallásos irodalom - 20. század - 21. század - műelemzés
244 *** 820(71)(092)Young,_W._P.
[AN 3645921]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2016.
   Megújulás, visszarendeződés : dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1956-1957-es esztendők történetének kutatásához / [szerk. Horváth Erzsébet] ; [a gyűjtőmunkát és a jegyzetanyag készítését végezte Kánási Szabolcs, Horváth Erzsébet]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 978-963-558-093-4 fűzött : 1500,- Ft
református egyház - egyháztörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom - levéltári irat - történelmi forrás
284.2(439)"1956/1957"(093) *** 943.9"1956/1957"(093)
[AN 3648192]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2016.
Mezei Zsolt (1971-)
   Katolikus "minimum" : amit minden hívőnek tudnia illik / [írta és összeáll. Mezei Zsolt]. - [Vaszar] : Magánkiad., 2016. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-12-6276-6 fűzött : 1500,- Ft
kereszténység - katolikus egyház - vallásos irodalom
23/28 *** 282 *** 244
[AN 3645466]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2016.
Nagy Éva
   Szív rejtelmei.. / Nagy Éva. - Budapest : Nagy É., 2016. - 213 p. ; 21 cm
Kötött
vallásos irodalom - életvezetés - bibliamagyarázat
244 *** 22.07 *** 613.865
[AN 3644158]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2016.
   "Nehéz időkben dönteni kell" : a veszprémi püspökség a második világháború idején : a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2015. augusztus 26-án rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2016. - 253 p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 29.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6132-5 kötött
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - második világháború
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"1939/1945"
[AN 3645530]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2016.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   "Legyen kedves az Úr előtt ez ajándék..." : a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses úrasztali terítői / Pocsainé Eperjesi Eszter, Rádainé Bodnár Katalin. - 2. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2016. - 251 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 1.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2014. - A bevezetés német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 242-244.
ISBN 978-963-89817-5-2 kötött
Magyarország - népi textilművészet - 16. század - 17. század - 18. század - templomi berendezés - református egyház
247.264(439) *** 284.2(439) *** 745.52.031.4(439)"15/17"
[AN 3648601]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2016.
Raj Tamás (1940-2010)
   A kabbala tankönyve : életmód és tudomány / Raj Tamás ; Popper Péter, Rajnai Éva és Tarnóc János tanulmányával. - Budapest : Makkabi, 2016. - 130 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7088-35-3 kötött
Kabbala
misztika
296.65 *** 133
[AN 3644359]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2016.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A hegyi beszéd / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2015. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80068-5-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3644343]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2016.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Isten tíz tanácsa : a Tízparancsolat megértése / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2016. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80068-7-3 fűzött
tízparancsolat - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
241.6 *** 221.12.07
[AN 3644333]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2016.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A Szentlélekről : kegyelmei, karizmái, munkája bennünk és közöttünk / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2016. - 48 p. ; 18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80068-6-6)
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 3644337]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2016.
Spencer, Robert (1962-)
The politically incorrect guide to Islam and the crusades (magyar)
   Az eltitkolt iszlám : politikai korrektség nélkül az iszlámról és a keresztes hadjáratokról / Robert Spencer. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 302 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 281-302.
Fűzött
iszlám - iszlám fundamentalizmus - keresztes háborúk - középkor
297 *** 355.48(569.4)"10/12"
[AN 3644356]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2016.
Takács Nándor (1927-2016)
   Laetare - gaudere : a XXI. sz. apostolutódja : Dr. Takács Nándor J. OCD. nyugalmazott megyéspüspök homíliái / [sorozatrajzok Simon András ...]. - [Székesfehérvár] : [Takács N. J.], [2016]. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5708-3 fűzött
homília
252
[AN 3644552]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2016.
They speak by silences (magyar)
   Megszólal a csend : egy karthauzi szerzetes a hit útjáról / [ford. és az utószót írta Görföl Tibor]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016, cop. 2013. - 171 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-62-3 fűzött : 2200,- Ft
hit
234
[AN 3648064]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2016.
Torrell, Jean-Pierre (1927-)
La "Somme de théologie" de saint Thomas d'Aquin (magyar)
   Szent Tamás Summája / Jean-Pierre Torrell ; [ford. Szabó Ráhel]. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról nevezett Domonkos Nővérek : Kairosz, 2016. - 154 p. ; 21 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 3.)
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-963-662-824-6 kötött : 2900,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274). Summa theologiae
Itália - dogmatika - vallásfilozófia - filozófus - szent - 13. század
23 *** 21 *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino *** 235.3(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 3645184]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2016.
   "Uram, hogy lássak" : tanulmánykötet / szerk. Zila Gábor ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály. - Budapest : DOSZ, 2016. - 353 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. október 23-25. között rendezett VI. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciája előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5586-05-7 fűzött
vallástudomány - teológia
2
[AN 3644351]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2016.
Walvoord, John F. (1910-2002)
Daniel (magyar)
   Dániel / John F. Walvoord ; az átd. kiadást kész. és gond. Charles H. Dyer és Philip E. Rawley ; [ford. Benke László]. - Budapest : Patmos Records, 2015-2016. - 2 db ; 21 cm
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3613077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2016. - 243 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-20-6 fűzött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5526-08-4)
[AN 3645360] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11244 /2016.
Ansari, Aziz (1983-)
Modern romance (magyar)
   Modern románc / Aziz Ansari ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - Budapest : Fumax Gemini, 2016. - 260 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5514-56-2 fűzött : 3095,- Ft
társkeresés - párkapcsolat - internet
316.472.4 *** 681.324Internet
[AN 3644889]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2016.
Demmel József (1982-)
   Magyar haza, szlovák nemzet : alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon, 1860-1872 / Demmel József. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2016. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 5.)
Bibliogr.: p. 117-130. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-5615-08-5 fűzött
Magyarország - magyarországi szlovákok - nemzetiségtörténet - nemzetiségi mozgalom - nemzetiségi kérdés - 19. század
316.347(=854)(439)"18" *** 323.15(=854)(439)"18"
[AN 3644191]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2016.
   Földből élők : polarizáció a magyar vidéken / [szerk. Kovács Katalin]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2016. - 532 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-773-1 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - agrárszociológia - vidéki társadalom - mezőgazdaság - földhasználat - 21. század
316.334.55(439)"201" *** 338.43(439)"201" *** 332.2(439)"201"
[AN 3644009]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2016.
   Garske bunjevačke familije : kadgod i danas / [... ured. ... Martin Kubatov] ; [izd.] Hrvatska samouprava Gara. - Budapest : Croatica ; Gara : Hrvatska samouprava, 2015. - 515 p. : ill. ; 24 cm
A bev. magyar nyelven is
ISBN 978-963-12-4318-5 kötött
Gara - bunyevácok - családtörténet
316.347(=862)(439-2Gara) *** 929.52(=862)(439-2Gara)
[AN 3644154]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2016.
Hunyady György (1942-)
   Jelentörténeti szociálpszichológia / Hunyady György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-343.
ISBN 978-963-284-760-3 fűzött
szociálpszichológia
316.6
[AN 3644244]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2016.
Kovács Mónika (1965-)
   Kollektív emlékezet és holokausztmúlt / Kovács Mónika. - Budapest : Corvina, 2016. - 146 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 134-146.
ISBN 978-963-13-6362-3 kötött : 1990,- Ft
holokauszt - zsidóság - kollektív emlékezet - társadalmi tudat
316.347(=924) *** 323.12(=924)(100)"1939/1945" *** 316.64 *** 159.953
[AN 3645255]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2016.
Lénárt György (1922-2009)
   Cserepek : magyar zsidóságom története / Lénárt György. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 278 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-615-5332-89-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - memoár
316.347(=924)(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3644594]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2016.
   Mesék testvérekről testvéreknek / [vál., szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2012. - 329, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3040-0 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - testvér - népmese
316.37-055.71(0:82-34) *** 398.21(100)
[AN 3648236]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2016.
Sarosácz György
   Baranjski šokci - šokci u Mađarskoj / Đuro Šarošac, Ivica Đurok. - Budimpešta : Croatica, 2016. - 234 p., XXVIII t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-9734-92-0 fűzött
Baranya megye - sokácok
316.347(=862)(439.127)
[AN 3644165]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2016.
Shenk, Joshua Wolf
Powers of two (magyar)
   Kreatív párosok : hogyan inspirálnak kapcsolataink? / Joshua Wolf Shenk ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 432 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-352.
ISBN 978-963-304-349-3 kötött : 3900,- Ft
interperszonális kapcsolat - szociálpszichológia - művelődéstörténet
316.472.4 *** 316.6 *** 930.85(100)
[AN 3645236]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11254 /2016.
   Adventi népmesék és legendák : 24 ünnepváró történet a világ minden tájáról / Bajzáth Mária válogatása ; [iniciálék ... Dobesch Máté] ; [... kiad. Meseközpont Alapítvány]. - [Paloznak] : Meseközpont Alapítvány, 2016. - 93, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-12-3449-7 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - advent - népmese - mese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 264-041.1(0:82-34)
[AN 3649044]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2016.
Bede Béla
   Vengerskoe narodnoe zodčestvo : s 200 domami, kotorye stoit uvidetʹ / Bela Bede ; [fotografii Zoltán Bagyinszki ...]. - Budapest : Corvina, 2016. - 412 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 2064-2040)
ISBN 978-963-13-6372-2 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11) *** 72.031.4(439) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3645952]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2016.
Fráter Erzsébet
   Mesés növények, növényes mesék / írta és összeáll. Fráter Erzsébet ; rajz. Csíkszentmihályi Berta. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2010. - 46, [7] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [53].
ISBN 978-963-244-198-6 kötött : 2975,- Ft
növény - művelődéstörténet - mitológia - monda
398.21(=00) *** 58 *** 930.85(100) *** 291.13
[AN 3648832]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2016.
Hoppál Mihály (1942-)
Sámánok, képek, szertartások (angol)
   Shamans, images and rituals : Mihály Hoppál ethnographic notes, Lajos Nádorfi photographs / [transl. by Orsolya Frank]. - Budapest : Minden Kép K., 2016. - 215 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Anthropologia visualis ; 2.)
Bibliogr.: p. 211-212. - Filmogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-12-5166-1 fűzött
Soós, Jóska (1921-2008)
Ázsia - Belgium - sámánizmus - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
398.49(5) *** 291.612 *** 75(493)(=945.11)(092)Soós,_J.(047.53)
[AN 3645474]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2016.
Ide maca oko tebe (magyar)
   Cirmos cica, haj!. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-11-9976-5 kötött : 999,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3648925]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2016.
Išo medo u dućan (magyar)
   Nyuszi ül a fűben. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-11-9977-2 kötött : 999,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3648930]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2016.
   "...Lélek, s szabad nép..." : Erdélyi Zsuzsanna emlékére a Balaton Akadémia és a Százak Tanácsa konferenciája : Keszthely, 2015. június 5-6. / [szerk. Sallai Éva és Szijártó István]. - Keszthely : Balaton Akad. K. : Százak Tanácsa, 2016. - 265 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferencia szerkesztett előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-83-4 fűzött
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - magyarság - emlékkönyv
39.001(439)(092)Erdélyi_Zs. *** 323.1(=945.11)
[AN 3643938]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2016.
Matthews, Rupert (1961-)
100 things you should know about gladiators (magyar)
   Gladiátorok / [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Matthews, Rupert
ISBN 978-963-9166-97-4 kötött : 1990,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - ókor - rabszolga - gyermekkönyv
394.23(37)(02.053.2) *** 930.85(37)(02.053.2)
[AN 3648991]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2016.
Nemere István (1944-)
   Híres párbajok / Nemere István. - Budapest : Historycum, 2016. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80361-7-7 fűzött : 1650,- Ft
párbaj - művelődéstörténet
394.84 *** 930.85(100)
[AN 3644636]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2016.
Pintérné Kömlői Mária
   Kömlői hagyományok / Pintérné Kömlői Mária ; [[kiad. Kömlő Község Önkormányzata]. - Kömlő : Önkormányzat, 2016. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-12-5489-1 kötött
Kömlő - helytörténet - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Kömlő) *** 943.9-2Kömlő
[AN 3644259]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2016.
Szabó-Sári Anikó
   Lánybúcsú : szervezési útmutató + 99 játékleírás / Szabó-Sári Anikó. - [Putnok] : Iris 2001 Bt., cop. 2016. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5804-2 fűzött
esküvő
392.5
[AN 3643920]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2016.
Szesny, Susanne (1965-)
Wir feiern Weihnachten (magyar)
   Karácsony / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 36.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-432-1 fűzött : 3750,- Ft
karácsony - gyermekkönyv
398.332.416(02.053.2)
[AN 3648651]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2016.
   Ünnepek ünnepe : tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől / [szerk. Király Levente]. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 196, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-178-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
398.332.416(0:82-32) *** 894.511-32(082) *** 82-32=945.11
[AN 3648204]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11267 /2016.
Bodrogi László (1942-)
   Visszaszököttek / Bodrogi László, Szále László. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 253 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 978-615-5513-81-7 fűzött : 2990,- Ft
Szigetújfalu - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - memoár
325.254(=30)(439-2Szigetújfalu)"194"(0:82-94)
[AN 3644854]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2016.
Fekete Gyula (1947-)
   Kellenek-e további fékek és ellensúlyok? / ifj. Fekete Gyula. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2016. - 83 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-86-5 fűzött
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"201"
[AN 3643933]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2016.
Hajdu Tibor (1930-)
   Károlyi, a vörös gróf / Hajdu Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8459-1 kötött : 1490,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - 20. század
32(439)(092)Károlyi_M.
[AN 3645576]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2016.
   Az ismeretlen Ľudovít Štúr : magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról / szerk. Demmel József. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2016. - 104 p. ; 20 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-22-1 fűzött
Štúr, Ľudovít (1815-1856)
Magyarország - Felvidék - politikus - író - szlovákok - nemzettudat - politikai mozgalom - 19. század
32(439)(=854)(092)Štúr,_Ľ. *** 885.4(092)Štúr,_Ľ. *** 316.63(=854) *** 323.1(=854)(439.22)"18"
[AN 3644194]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2016.
Az ismeretlen Ľudovít Štúr (szlovák)
   Neznámy Ľudovít Štúr : maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi / zost. József Demmel ; [prekl. ... Galina Šándorová]. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 96 p. ; 20 cm. - (Kor/ridor knihy, ISSN 2064-7727 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-23-8 fűzött
Štúr, Ľudovít (1815-1856)
Magyarország - Felvidék - politikus - író - szlovákok - nemzettudat - politikai mozgalom - 19. század
32(439)(=854)(092)Štúr,_Ľ. *** 885.4(092)Štúr,_Ľ. *** 323.1(=854)(439.22)"18" *** 316.63(=854)
[AN 3644202]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2016.
Janke, Igor (1967-)
Twierdza (magyar)
   Erőd : a Harcoló Szolidaritás földalatti hadsereg története / Igor Janke ; [ford. Mitrovits Miklós]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2016. - 361 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5475-14-6 fűzött : 3400,- Ft
Solidarność Walcząca
Lengyelország - belpolitika - ellenzék - ellenállási mozgalom - rendkívüli állapot - 1980-as évek
323(438)"198" *** 342.78(438)"198" *** 323.26(438)"198"
[AN 3644379]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2016.
Lengyel László (1950-)
   Halott ország / Lengyel László. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 443, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-798-1 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - világpolitika - politológia - 21. század
321.01 *** 32(439)"201" *** 327(100)"20"
[AN 3645173]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2016.
Nemere István (1944-)
   Mengele, a halál angyala / Stefan Niemayer. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-120-6 fűzött
Mengele, Josef (1911-1979)
Németország - holokauszt - emberiség elleni bűntett - orvos - koncentrációs tábor - 20. század
323.12(=924)(430)(092)Mengele,_J. *** 343.819.5(430)"193/1945" *** 341.485(430)"193/194"
[AN 3645035]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2016.
Rubinstein Lea (1929-)
   Hajasbaba / Rubinstein Lea. - 2. kiad. - Budapest : IFN Kft., 2016. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5177-7 fűzött : 2990,- Ft
Rubinstein Lea (1929-)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - memoár
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3645374]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2016.
Tomka Ferenc (1942-)
   Halálra szántak, mégis élünk! : egyházüldözés 1945-1990 és az ügynök-kérdés / Tomka Ferenc. - 4. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-324.
ISBN 978-963-277-621-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - állami terror - egyházpolitika - római katolikus egyház - megfigyelés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198"
[AN 3648687]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2016.
Tóth Ferenc (1967-)
   A bujdosó Rákóczi / Tóth Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8457-7 kötött : 1490,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Európa - Franciaország - Törökország - uralkodó - emigráció - művelődéstörténet - 18. század
325.25(=945.11)(560)"17" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 930.85(4)"17" *** 325.25(=945.11)(44)"17"
[AN 3645575]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11278 /2016.
   Cultural encounters in Iron Age Europe / ed. by Ian Armit [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2016. - 323 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 38.)
Az Isztambulban, 2014. szept. 10-14. között rendezett "20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists" előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-83-3 fűzött
Európa - régészet - vaskorszak
903(4)"638"
[AN 3644475]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2016.
Ferguson, Niall (1964-)
Civilization (magyar)
   Civilizáció : a Nyugat és a többiek / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2011. - 452 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-433.
ISBN 978-963-244-657-8 kötött : 4450,- Ft
világtörténelem - civilizáció
930.9 *** 008
[AN 3648798]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2016.
Gergely István (1940-)
   Szülőfalum, Csécse története / Gergely István. - Salgótarján : Gergely I., 2016. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5107-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Csécse - helytörténet - helyismeret
943.9-2Csécse *** 908.439-2Csécse
[AN 3644196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 478 p.
ISBN 978-963-12-5108-1
[AN 3644200] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 583 p.
ISBN 978-963-12-5109-8
[AN 3644201] MARC

ANSEL
UTF-811281 /2016.
Ginál Mária
   Mondd!, miért? : a kunbajai svábok története / Ginál Mária. - Pécs : [Ginál M.], 2016. - 224 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6401-2 fűzött
Kunbaja - kitelepítés - magyarországi németek - helytörténet - 20. század
943.9-2Kunbaja *** 316.347(=30)(439-2Kunbaja)"19"
[AN 3644595]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2016.
Iván Katalin (1947-)
   Életmesék világhírű zsidó honfitársainkról / Iván Katalin. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 313 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5332-78-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - zsidóság
929(=924)(439) *** 929(=945.11)(100) *** 929(=924)(100)
[AN 3645287]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2016.
Kovács Emőke (1978-)
   Régi Balaton : egy különös táj különös története / Kovács Emőke. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2016. - 179 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 165-177. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9862-81-4 kötött : 2990,- Ft
Balaton - művelődéstörténet
930.85(439)(285.2Balaton)
[AN 3643722]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2016.
Kowalská, Eva (1955-)
Uhorská rapsódia alebo Tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho (magyar)
   Magyarországi rapszódia avagy Hajnóczy József tragikus története / Ewa Kovalská, Karol Kantek ; [... ford. Horváth Réka]. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2016. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 4.)
Bibliogr.: p. 249-256. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5615-14-6 fűzött
Hajnóczy József (1750-1795)
Magyarország - politikus - 18. század - magyar történelem - felvilágosult abszolutizmus
943.9"178/179" *** 32(439)(092)Hajnóczy_J.
[AN 3644187]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2016.
Közös úton (angol)
   On common path : Budapest and Kraków in the Middle Ages : exhibition catalogue : common exhibition of the Budapest History Museum and the Historical Museum of the City of Kraków : Budapest, March 18 - July 24, 2016. - Budapest : BTM ; Kraków : Muz. Historyczne Miasta Krakowa, 2016. - 335 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 300-330.
ISBN 978-615-5341-26-7 kötött
Budapest - Krakkó - várostörténet - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - középkor - kiállítási katalógus
943.9-2Bp."10/15" *** 943.8-2Kraków"10/15" *** 930.85(439)"10/15" *** 930.85(438)"10/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3644331]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2016.
Michela, Miroslav (1978-)
   Trianon labirintusaiban : történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon / Miroslav Michela. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint. ; Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 271 p. ; 20 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 3.)
Bibliogr.: p. 230-253.
ISBN 978-615-5615-15-3 fűzött
Szlovákia - magyar történelem - trianoni békeszerződés - történelem - 20. század
943.9"191/192" *** 341.382"1920" *** 943.76"191/192
[AN 3644183]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2016.
Nyakas József
   Az évszázados gesztenyefa árnyékában : örzsehegyi történet / Nyakas József. - [Zalaegerszeg] : Nyakas J., [2016]. - 231 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-230.
ISBN 978-963-12-6021-2 fűzött
Szenterzsébethegy - helytörténet
943.9-2Szenterzsébethegy
[AN 3645495]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2016.
   "Per sylvam et per lacus nimios" : the medieval and Ottoman period in southern Transdanubia, Southwest Hungary : the contribution of the natural sciences / ed. by Gyöngyi Kovács and Csilla Zatykó ; [publ. by the] Institute of Archaeology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. of Archaeology Research Centre for the Humanities HAS, 2016. - 252 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5254-06-2 kötött
Dunántúl - régészet - középkor - török hódoltság
904(439.11)"13/16"
[AN 3645968]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2016.
Salisbury, Roderick B. (1967-)
   Soilscapes in archaeology : settlement and social organization in the Neolithic of the Great Hungarian Plain / Roderick B. Salisbury. - Budapest : Archaeolingua, 2016. - 329 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 37.). (Prehistoric research in the Körös Region, ISSN 2064-7557 ; 3.)
Bibliogr.: p. 257-329.
ISBN 978-963-9911-79-6 kötött
Magyarország - ősrégészet - újabb kőkor - talajtan
903(439)"634" *** 631.4
[AN 3644441]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2016.
   Szigetvár, 1566. - 2. kiad. - Pécs ; Szigetvár : Publikon : PannonCastrum Kft., 2016. - 158 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 14x14 cm
Magyar, angol és török nyelven
ISBN 978-615-5457-48-7 fűzött
Szigetvár - vár - magyar történelem - hadtörténet - 16. század
943.9"1566" *** 728.81(439-2Szigetvár) *** 355.48(439-2Szigetvár)"1556"
[AN 3648250]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2016.
Végh József (1953-)
   Elhallgatott esztendők : történetek a második világháború időszakából / Végh József. - Diósjenő : [Végh J.], 2015. - 328 p. : ill. ; 24 cm. - (Diósjenői történetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-963-12-3685-9 kötött
Diósjenő - helytörténet - hadtörténet - katona - második világháború
943.9-2Diósjenő"194" *** 355.48(439-2Diósjenő)"194" *** 355(439-2Diósjenő)(092)
[AN 3643963]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2016.
Végh József (1953-)
   Egy eltűnt település: Jásztelekpuszta / Végh József. - [Diósjenő] : [Végh J.], 2016. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-963-12-4556-1 fűzött
Jásztelek (Tolmács) - helytörténet
943.9-2Jásztelek
[AN 3643878]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2016.
Zombainé Szarka Mária (1946-)
   Kétegyháza - Chitighaz története képekben / Zombainé Szarka Mária ; [... kiadója Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata]. - Kétegyháza : Önkormányzat, 2016. - 131 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [132].
Fűzött
ISBN 978-963-88890-6-5 fűzött
Kétegyháza - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Kétegyháza(084.1) *** 908.439-2Kétegyháza(084.1)
[AN 3644404]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11294 /2016.
   Bajánsenye : a történelmi Őrségben / [kiad. Bajánsenye Önkormányzata]. - Bajánsenye : Önkormányzat, [2016]. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Bajánsenye - helyismeret
908.439-2Bajánsenye
[AN 3643975]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2016.
Fodor Ferenc (1887-1962)
   Fodor Ferenc önéletírásai / szerk. Győri Róbert és Steven Jobbitt ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 350 p. : ill. ; 21 cm
A bev. tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-62-2 fűzött
Fodor Ferenc (1887-1962)
Magyarország - geográfus - 20. század - memoár - napló
91(439)(092)Fodor_F.(0:82-94)
[AN 3643856]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2016.
Gellért Lajos
   A XIII. kerület : kezdetektől napjainkig / [szerzők Gellért Lajos, Juhász Katalin, Pappné Vőneki Erzsébet]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Sprint K., cop. 2016. - 200 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 198-200. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88273-2-6 kötött
Budapest. 13. kerület - helyismeret - album
908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 3648615]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2016.
Magyar Földrajzi Konferencia (8.) (2016) (Eger)
   VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája, Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia : [Eger, 2016. augusztus 25-27.] : Magyar Földrajzi Napok 2016 : absztraktkötet / [szerk. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal] ; [rend.., közread. az] Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Földrajzi Társaság, Agria Geográfia Alapítvány]. - Budapest : M. Földrajzi Társ., [2016]. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80307-1-7 fűzött
földrajz - konferencia-kiadvány
91 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3644016]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2016.
   #Miskolc / [városismertető ... Méhes László] ; [közread.] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Miskolc : Önkormányzat, 2016. - 102, [7] p. : ill., színes ; 18x18 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
Miskolc - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Miskolc(084.12)
[AN 3644370]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2016.
   Nógrád, itt van a jövőnk! I. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2016]. - 29 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 26.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7399-33-6)
Nógrád megye - jövőkép - helyismeret - pályázat
908.439.131 *** 06.063(439)
[AN 3643906]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2016.
   Nógrád, itt van a jövőnk! II. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2016]. - 29 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 27.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7399-33-6)
Nógrád megye - jövőkép - helyismeret - pályázat
908.439.131 *** 06.063(439)
[AN 3643910]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2016.
Probáld Ferenc (1941-)
   Válogatott tanulmányok a földrajzról / Probáld Ferenc. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 176 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-254-9 fűzött
földrajz - földrajztanítás
91 *** 372.891
[AN 3644236]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2016.
Réthy Károly (1935-)
   Az istenek földjén / Réthy Károly. - Budapest : [Réthy K.], 2016. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-2420-7)
Görögország - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.495(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3644488]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2016.
Szántó István (1949-)
   Kastélyos álom / Szántó István. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 191, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-02-5 fűzött : 2650,- Ft
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - magyar irodalom - memoár
908.439-2Miskolc(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3645428]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2016.
Végh József (1953-)
   Századok emlékezete / Végh József. - Diósjenő : [Végh J.], 2015. - 656 p. : ill. ; 24 cm. - (Diósjenői történetek ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3684-2 kötött
Diósjenő - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom
908.439-2Diósjenő *** 943.9-2Diósjenő *** 929(439-2Diósjenő)
[AN 3643955]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11305 /2016.
Békés Ádám (1976-)
   Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban / Békés Ádám. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 458 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 446-458.
ISBN 978-963-258-287-0 fűzött : 6000,- Ft
Európai Unió - büntetőjog - jogharmonizáció
343(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3644221]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2016.
   A bírósági közvetítésről - mindenkinek : kézikönyv a jogviták békés rendezéséhez / Éliás Eszter [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 254 p. ; 20 cm
Lezárva: 2016. febr. 29. - Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 978-963-258-298-6 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - jogvita - mediáció - 21. század
340.132(439)"201" *** 347.925
[AN 3644217]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2016.
   Büntetőjog. - Budapest : Patrocinium, 2015-2016. - 2 db ; 24 cm
keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3622506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / szerk. Deres Petronella, Harangozó Attila. - 2016. - 586 p.
Lezárva: 2016. máj. 2.
ISBN 978-963-413-089-5 fűzött : 5200,- Ft
[AN 3643084] MARC

ANSEL
UTF-811308 /2016.
Deák Dániel (1953-)
   Alkotmány és adójog / Deák Dániel. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 594 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 569-585. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-296-2 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - adózás - adójog - jogalkalmazás - adópolitika - alkotmányjog - 21. század
342(439)"201" *** 336.2(4-62) *** 340.132 *** 336.2(439)"201"
[AN 3644228]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2016.
   A jog szociálpszichológiája: a hiányzó láncszem / szerk. Hunyady György és Berkics Mihály. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 434 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-153-5 kötött
jogtudomány - szociálpszichológia
34 *** 316.6
[AN 3644294]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2016.
   A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára / Frivaldszky János szerk. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-617-0 fűzött : 2700,- Ft
jogfilozófia - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
34.01(100)(091)(075.8)
[AN 3648679]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2016.
   KAVIG, 1996-2016 : a kiemelt adózók két évtizede = KAVIG, 1996-2016 : two decades of large taxpayers. - Budapest : NAV KAVIG, 2016. - 27, 27 p. : ill., színes ; 25 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Budapest). Kiemelt Adó- ás Vámigazgatóság
Magyarország - adóhatóság - adózás - ezredforduló - 21. század
351.713(439)"199/201" *** 336.2(439)"199/201"
[AN 3645906]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2016.
Kecső Gábor (1984-)
   A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása : a jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon : Anglia, USA, Magyarország / Kecső Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 494 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2016. jan. 1. - Bibliogr.: p. 463-485.
ISBN 978-963-312-250-1 kötött
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - Magyarország - pénzügyi jog - önkormányzat - jogállás
34:336(410) *** 34:336(73) *** 34:336(439) *** 352/353(410) *** 352/353(73) *** 352/353(439)
[AN 3644299]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2016.
Kovács Péter (1959-)
   Nemzetközi közjog / Kovács Péter. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2016. - 795 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 785-790.
ISBN 978-963-276-275-3 fűzött : 5980,- Ft
nemzetközi jog - közjog - egyetemi tankönyv
341.1/.8(075.8)
[AN 3647804]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2016.
   A közbeszerzés joga : a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata / Cser-Palkovics Tamás [et al.] ; szerk. Patay Géza. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 893 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. febr. 29.
ISBN 978-963-258-300-6 kötött : 20000,- Ft
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3644135]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2016.
Kozma Zsuzsanna Ida
   Szegedi Boszorkánysziget: 1728. július 23 : boszorkánylegenda Dugonics körül / Kozma Zsuzsanna Ida. - Szeged : Kozma Zs. I., 2016. - 19, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [20-21].
ISBN 978-963-12-6252-0 fűzött
Szeged - boszorkányper - 18. század
343.42(439-2Szeged)"1728"
[AN 3643859]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2016.
   A Kúria és elnökei. - Budapest : HVG-ORAC, 2014-2016. - 4 db ; 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Magyarország. Kúria
Magyarország - legfelsőbb bíróság - bíró - történeti feldolgozás
347.991(439)(091) *** 347.962(439)(092)
[AN 3561175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2016. - 151 p.
Szerk. Bódiné Beliznai Kinga
ISBN 978-963-258-295-5 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3644230] MARC

ANSEL
UTF-811317 /2016.
Láng Nóra
   Law enforcement English 2 / Láng Nóra ; [közread. a] BM Nemzetközi Oktatási Központ. - Budapest : BM NOK, 2016. - 263 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 978-963-9208-52-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - rendőrség - nyelvkönyv - példatár
351.74 *** 802.0(078)=00
[AN 3643871]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2016.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
   Alapjogok mérlegen : az általános alapjogi tesztek dogmatikája / Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 267 p. ; 20 cm
Lezárva: 2015. dec. 15. - Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-963-258-294-8 fűzött : 5000,- Ft
emberi jog - jogdogmatika
342.7 *** 340.134
[AN 3644215]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2016.
Rokolya Gábor (1954-)
   Szentkirályszabadjai dr. Baditz Lajos (1849-1932) pályarajza / Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2016. - 71, [2] p. : ill., részben színes ; 21x22 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 19.)
Bibliogr: p. 66-69.
ISBN 978-615-80176-5-7 fűzött
Baditz Lajos (1849-1932)
Magyarország - Sopron vármegye - közjegyző - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
347.961(439)(092)Baditz_L. *** 930.85(439.113)"18/193"
[AN 3646003]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2016.
Szekeres Diána
   Jogi segítségnyújtás, közvetítés, áldozatpolitika / Szekeres Diána. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-322.
ISBN 978-963-258-301-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - Hollandia - jogsegély - jogalkalmazás
347.921.8(439) *** 347.921.8(492) *** 340.132(439) *** 340.132(492)
[AN 3644226]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2016.
Tircsi Richárd
   A pokolnak páratlan birodalmában : adalékok a vállaji és a mérki németek málenkij robotra hurcolásának történetéhez / Tircsi Richárd. - Budapest : Croatica, cop. 2016. - 278 p., XXXVI t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-615-5615-16-0 kötött
Vállaj - Mérk - Szovjetunió - magyarországi németek - kényszermunka - helytörténet - 1945 utáni időszak - napló - memoár
343.819.5(47)(=30)"194"(0:82-94) *** 943.9-2Vállaj *** 943.9-2Mérk
[AN 3644141]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2016.
Toussaint, John
On the mend (magyar)
   Az egészségügy forradalma : az egészségügyi ellátórendszer életmentő lean transzformációja / John Toussaint és Roger A. Gerard ; Emily Adams közrem. ; [közread. a] Lean Enterprise Institute Hungary. - [Veszprém] : Lean Enterprise Inst. Hungary, cop. 2016. - XV, 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5250-7 fűzött : 4900,- Ft
közegészségügy - egészségügyi szolgáltatás - korszerűsítés - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - esettanulmány
351.77 *** 364.444 *** 332.021.8 *** 614.253
[AN 3644362]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2016.
   Ünnepi kötet Györgyi Kálmán 75. születésnapja alkalmából / szerk. Polt Péter [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-247-1 fűzött
jogtudomány - büntetőjog - emlékkönyv
34 *** 343
[AN 3644280]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11324 /2016.
Dezső Tamás (1962-)
   The Assyrian army / Tamás Dezső. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2012-. - 28 cm
Asszír Birodalom - haderő - művelődéstörténet
355(352) *** 930.85(352)
[AN 3406700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Recruitment and logistics. - 2016. - 341 p. : ill. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 6.). (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 9.)
Bibliogr.: p. 293-314.
Asszír Birodalom - haderő
355(352)
[AN 3644313] MARC

ANSEL
UTF-811325 /2016.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Az ostromlott Budapest két titka : a gettó megmentése : a szovjet hadikövetek / Ungváry Krisztián. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8454-6 kötött : 1490,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - magyar történelem - második világháború
355.48(439-2Bp.)"1944/1945" *** 943.9-2Bp."1944/1945"
[AN 3643709]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11326 /2016.
   Kulcs a net világához! : a magyar adatvédelmi hatóság gyermekeknek szóló tájékoztatója a tudatos internethasználatról / [közread. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]. - Budapest : NAIH, 2016. - 33 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7155-6 fűzött
internet - adatbiztonság - személyi adat - gyermekkönyv
659.2.012.8(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2)
[AN 3643776]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11327 /2016.
   Banki ismeretek / szerzők Bakos Tóth Eszter [et al.]. - Gyöngyös : Károly R. Okt. Kut. Non-profit Kft., 2016. - 371 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 359-363.
ISBN 978-963-9941-99-1 fűzött
bankügy - tankönyv
336.71(078)
[AN 3644179]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2016.
Bauer András (1952-)
   Marketing / Bauer András, Berács József. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 319-331.
ISBN 978-963-05-9773-9 fűzött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3644258]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2016.
Domonkos Endre
   Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között : a félperiféria és a világgazdasági folyamatoktól való elzárkózás / Domonkos Endre. - Budapest : Aposztróf, 2016. - 387 p. : ill., részben színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-386.
ISBN 978-615-5604-29-4 fűzött : 2990,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - gazdaságtörténet - két világháború közötti időszak
338(4-11)"192/193"
[AN 3644268]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2016.
Ferguson, Niall (1964-)
The ascent of money (magyar)
   A pénz felemelkedése : a világ pénzügyi történelme / Niall Ferguson ; [ford. Nagy Márta]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2010. - 420 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-656-1 kötött : 4450,- Ft
gazdaságtörténet - pénzügy - művelődéstörténet
338(091)(100) *** 336.7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3648767]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2016.
Görcs Viktor
   Kockázatkezelés, befektetés, spekuláció : bevezetés a pénz- és tőkepiaci termékekbe / Görcs Viktor. - Budapest : [Görcs V.], 2016. - 282 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 282.
ISBN 978-963-12-6214-8 fűzött
pénzpiac - tőkepiac - tőkebefektetés - kockázatmenedzsment - deviza
336.76 *** 658.152 *** 330.131.7 *** 336.74
[AN 3644171]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2016.
Karmazin György (1966-)
   A logisztikai szolgáltatók stratégiai sikertényezői / Karmazin György. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-162.
ISBN 978-963-05-9716-6 fűzött
logisztika - stratégiai menedzsment
658.286 *** 658.1.011.1 *** 658.1.012.2
[AN 3644254]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2016.
   Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium Tehetség Program : tanulmánykötet / [szerk. Kovács Gábor]. - Győr : Universitas-Győr, 2016. - 116 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-87-5 fűzött
gazdaságtan - esettanulmány
330
[AN 3644541]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2016.
Nyíri Zoltán
   A hálózatépítés oktatói szemmel [elektronikus dok.] : 6 előadás / Nyíri Zoltán. - Hangzó anyag. - [Szeged] : Design K., [2016]. - 1 CD (3 h 58 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80303-3-5 műanyag tokban : 9900,- Ft
hálózati értékesítés - auditív dokumentum
658.846
[AN 3644444]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2016.
Rakovics Éva (1973-)
   HR specialista kézikönyv / Rakovics Éva. - Budapest : Rakovics É., 2016. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5656-7 fűzött
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 3644263]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2016.
   Supporting economic reforms in Ukraine by transferring V4 experience : conference and workshop, 10-11 December 2015 / [ed. László Vasa] ; [publ. by ... Institute for Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2016. - 75 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-41-6 fűzött
Ukrajna - gazdasági helyzet - gazdasági reform - együttműködés - 21. század - Visegrádi államok - konferencia-kiadvány
338.1(477)"200/201" *** 327(477)"200/201" *** 327(4-11)"200/201" *** 338.24.021.8(477)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3644411]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2016.
   A számvitel alapjai : feladatgyűjtemény. - 4. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2016. - 160 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-512-5 fűzött : 3360,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 3649072]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2016.
   Termékélmény / Becker György [et al.] ; szerk. Izsó Lajos és Becker György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 443-454.
ISBN 978-963-05-8980-2 fűzött
marketing - gazdaságpszichológia - fogyasztói magatartás
658.8 *** 366.1 *** 330.16 *** 159.9
[AN 3648508]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2016.
Tóth Gergely (1970-)
   Gazdasággép : fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős története : Humánökonómia I. / Tóth Gergely ; [közread. a] ... Követ Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : Követ Egyes., 2016. - 440 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 417-440.
ISBN 978-963-414-077-1 fűzött : 3990,- Ft
gazdaságfilozófia - gazdaságelmélet - fenntartható fejlődés - történeti feldolgozás
330.1 *** 330.8(100)(091) *** 504.03
[AN 3643851]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11340 /2016.
Bereczki Sándor (1935-)
   Hogyan épülhet fel a szenvedélybeteg? : tudatos önépítkezés / Bereczki Sándor ; [közread. az] Emberbarát Alapítvány. - Budapest : Emberbarát Alapítvány, 2016. - 236, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-12-5606-2 fűzött
szenvedélybetegség - lelki segély - mentálhigiénia - egészségügyi rehabilitáció - drogrehabilitáció - útmutató
364.272 *** 613.865 *** 364.048.6 *** 613.83 *** 364.465(036)
[AN 3645357]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2016.
Thomas, Katherine Woodward
Conscious uncoupling (magyar)
   Boldogan élni, külön-külön : a tudatos elválás 5 lépése / Katherine Woodward Thomas ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 384 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 366-384.
ISBN 978-963-293-576-8 fűzött : 3490,- Ft
válás - párkapcsolat - életvezetés
364.286 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3644104]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2016.
Ulfkotte, Udo (1960-)
Die Asyl-Industrie (magyar)
   A menekültipar : hogyan profitálnak politikusok, újságírók és civilszervezetek a menekülthullámból? / Udo Ulfkotte ; [ford. Rimaszombati Andrea]. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 267 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-19-0 kötött : 3790,- Ft
Németország - bevándorlás - szociálpolitika - tömegkommunikáció - korrupció - 21. század
364(430)"201" *** 325.14(430)"201" *** 316.77(430)"201" *** 343.352(430)"201"
[AN 3645354]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11343 /2016.
Andrési Pál (1959-)
   Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola / [szöveg és képek Andrési Pál] ; [kiad. az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2016. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium (Ásotthalom)
Ásotthalom - szakiskola - erdészet - iskolatörténet
377.3:630(439-2Ásotthalom)(091) *** 727.113(439-2Ásotthalom)
[AN 3645784]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2016.
Béres János (1930-)
   A furulyám jaj, de szépen szól.. : Béres János művész-tanár, népzenekutatóval beszélget Fülöp Zsuzsanna. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 108 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 133.)
ISBN 978-963-662-842-0 fűzött : 1500,- Ft
Béres János (1930-)
Magyarország - pedagógus - etnográfus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Béres_J.(047.53) *** 39.001(439)(092)Béres_J.(047.53)
[AN 3645194]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2016.
   "Coachinggal oktasd, játszani is engedd..." : gyakorlati útmutató a pozitív pszichológiától a partnerség pedagógiájáig / szerk. Kovács Mónika. - [Dunakeszi] : Grafokom Bt., 2016. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszerkocka-füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-12-6166-0 fűzött
coaching - pedagógiai munka
371.321 *** 613.865 *** 659.2
[AN 3644522]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2016.
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának története képekben, 1667-2016 = Illustrated history of the Faculty of Law of Eötvös Loránd University, 1667-2016 / [... megírásában közrem. Földi András és Király Miklós] ; [... szerk. ... vál. ... Varga Júlia] ; [ford. Sellei Iván, Szabados Tamás]. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2016. - 254 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-284-793-1 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest - egyetem - jogtudomány - fényképalbum
378.4(439-2Bp.).096 *** 378.634(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3644335]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2016.
Fekete-Papp Zsuzsa
   Egyszer volt, hol nem volt.. : verselés, mesélés, báb- és drámajátékok / [írta és szerk. Fekete-Papp Zsuzsa]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5563-38-6 fűzött
óvodapedagógia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3645855]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2016.
György Veronika
   Adaptivitás a gyakorlatban : kalcium projekt : szakdokgozat, 2013 / György Veronika. - Budapest : ELTE Eötvös K. : TEPA, 2015. - 74 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-615-80167-9-7 fűzött
kémiatanítás - projekt módszer - kalcium
372.854 *** 371.314.6 *** 546.41
[AN 3644264]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2016.
Hamar Pál (1961-)
   A testnevelés tantervelmélete / Hamar Pál. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-164.
ISBN 978-963-9955-69-1 fűzött
testnevelés - tantárgy - oktatáskutatás - tanterv
372.879.6 *** 371.214
[AN 3644269]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2016.
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
   Mindenben zene : a Tesz-vesz muzsika program játékötleteinek gyűjteménye a 3-9 évesek zenei önkibontakozásának támogatására / Hegedűsné Tóth Zsuzsanna. - Budapest : Raabe Klett, 2016. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Óvodapedagógusok módszertára sorozat, ISSN 2498-7808)
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-615-5328-53-4 fűzött
zenepedagógia - művészeti nevelés - óvodai nevelés - iskolai nevelés - fejlesztő játék
371.3:78 *** 37.036 *** 372.3 *** 37.018.2 *** 371.382
[AN 3644186]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2016.
Horváth László
   Tájékoztató a horizontális tanulásról intézményvezetők és pedagógusok számára / írta Horváth László, Kovács Anikó, Simon Tünde ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 18-20.
ISBN 978-963-682-863-9 fűzött
tanulás - didaktika - tudásmenedzsment
371.3
[AN 3643780]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2016.
   A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola emlékkönyve újraindulásának 20. évfordulója tiszteletére / [szerk. ... Földváriné Simon Ilona]. - Karcag : Karcagi Nagykun Református Ált. Isk., 2016. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6257-5 fűzött
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
Karcag - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Karcag)
[AN 3644324]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2016.
   Kuvik, az okos doboz : módszertani kézikönyv szülőknek és pedagógusoknak / Fehér Éva [et al.]. - [Kecskemét] : Wonderteam Kft., 2016. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98-101.
ISBN 978-963-12-6029-8 fűzött
képességfejlesztés - módszertan - szemléltető oktatás
37.025 *** 371.3 *** 371.335
[AN 3644561]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2016.
Lantos István (1972-)
   A csengelei közoktatás 125 éve / Lantos István, Lantosné Horváth Irén, Molnár Mihály ; kiad. Csengele Község Önkormányzata. - Csengele : Önkormányzat, 2016. - 172, [1] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Csengelei Általános Iskola
Csengele - oktatástörténet - iskolatörténet
373(439-2Csengele)(091)
[AN 3643990]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2016.
Major Hajnalka
   Retorika és szövegalkotás : disszertáció, 2015 / Major Hajnalka. - Budapest : ELTE Eötvös K. : TEPA, 2015. - 339 p. : ill., 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 255-268.
ISBN 978-615-80167-2-8 kötött
Magyarország - retorika - fogalmazástechnika - anyanyelvi nevelés - középfokú oktatás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
372.464 *** 82.085 *** 82.081 *** 82.085(439)"199/201"(083.41) *** 372.880.945.11(439)"199/201"(083.41) *** 82.081(439)"199/201"(083.41)
[AN 3644282]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2016.
Mellor, Elizabeth (1938-)
Teen stages (magyar)
   Tinédzserkorszakok : kézikönyv a mindig változó tinédzserek megértéséhez / [Elizabeth Mellor & Ken Mellor] ; [ford. Gyárfás Veronika]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2016. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5336-17-1 fűzött : 3150,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan - serdülőkor
37.018.1 *** 159.922.8
[AN 3645911]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2016.
   A múltra épülő jövő : emlékoszlopok a pusztában : Baraczkos / [szerk. Varga Pál] ; [kiad. a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár ...]. - Kardoskút : Móra F. Művel. Ház és Közs. Kvt., [2016]. - 11 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Kardoskút - általános iskola - olvasókör
373.3(439-2Kardoskút) *** 027.9(439-2Kardoskút)
[AN 3645839]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2016.
   Nagy Sándor nyomdokain / szerk. Falus Iván és Kálmán Orsolya ; [közread. az Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2016. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-23-9 fűzött
Nagy Sándor (1916-1994)
Magyarország - pedagógus - neveléselmélet - 20. század
37(439)(092)Nagy_S. *** 37.01
[AN 3644197]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2016.
Sárközy Csaba
   Fától az erdőig : Sárközy Csabával beszélget Király Béla. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 113 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 134.)
ISBN 978-963-662-843-7 fűzött : 1500,- Ft
Sárközy Csaba
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Sárközy_Cs.(047.53)
[AN 3645199]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2016.
   SZTE JGYPK tudományos és művészeti diákköri anzix / szerk. Molnár Andor, Alattyányi István. - Szeged : SZTE JGYPK, 2016. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
tudományos diákkör - pedagógia - képzőművészet
378.184 *** 37 *** 73/76
[AN 3644099]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2016.
Tóbi István
   A Pro Scientia aranyérmesek életpályáját vizsgáló longitudinális kutatás eredményei / Tóbi István ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkárság. - Budapest : OFI OTDT Titkárság, 2016. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 15.
Fűzött
Magyarország - kitüntetés - tudományos diákkör - követéses vizsgálat
378.184(439) *** 06.068(439)
[AN 3644059]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2016.
Trentinné Benkő Éva
   A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés : doktori disszertáció, 2013 / Trentinné Benkő Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K. : TEPA, 2015. - 352 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 291-311.
ISBN 978-615-80167-4-2 kötött
nyelvoktatás - kétnyelvű iskola - pedagógusképzés - pedagógus - kompetencia
372.880 *** 37.018.554 *** 371.13 *** 371.321
[AN 3644276]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2016.
   A zárdától a katolikus iskoláig : 1886-2016, 1991-2016 : jubileumi kiadvány / [szerk. Szabóné Taczman Mária]. - Jászberény : Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. és Gimn., 2016. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-963-12-5952-0 kötött
JJászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
Jászberény - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola
373.3(439-2Jászberény)(058) *** 373.54(439-2Jászberény)(058)
[AN 3644432]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11364 /2016.
Bársony István (1855-1928)
   Tavaszi szalonkázás / Bársony István ; [vál. és szerk. Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-242-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32)
[AN 3645257]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2016.
Dénes Tamás (1963-)
   A csapat, 2016 : labdarúgó-Európa-bajnokság / Dénes Tamás, Lakat T. Károly. - Budapest : Kossuth, cop. 2016. - 123, [4] p. : ill., főként színes ; 30 cm + mell. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-8628-1 kötött : 2990,- Ft
Fűzött
Magyarország - labdarúgás - Európa-bajnokság - 21. század
796.332.093(4)"2016" *** 796.332(439)"201"
[AN 3643748]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2016.
Gyömbér Noémi (1984-)
   Gyereklélek sportcipőben : mentális napló sportoló fiataloknak / Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-615-5513-66-4 fűzött : 2400,- Ft
sportlélektan - ifjúsági könyv
796.01(02.053.2)
[AN 3644782]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2016.
Köves József (1938-)
   Elfelejtett királynők : szépségek és sorsok / Köves József. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5361-37-1 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - szépségverseny - nő - híres ember - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
791.6(439)"192/195"(092) *** 79.071.2(439)"192/195"(092) *** 929-055.2(439)"192/195" *** 396(439)
[AN 3645404]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2016.
Lakat T. Károly (1950-)
   Legendák legendáriuma : velünk élő futballtörténelem / Lakat T. Károly. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 214, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-[215].
ISBN 978-963-09-8513-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - 21. század - memoár
796.332(439)"195/201"(0:82-94)
[AN 3645217]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2016.
Litkei Máté
   Huszárvágás : [a barantás szablyavívás] / Litkei Máté. - [Budapest] : [Gold Laksmi Kft.], cop. 2016. - 299 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-963-12-5639-0 fűzött : 6000,- Ft
kardvívás - szablya
796.865 *** 623.444.2
[AN 3643983]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2016.
Péter I. Zoltán (1949-)
   Régi képeslapok, régi történetek : Nagyvárad-Olaszi / Péter I. Zoltán. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5513-63-3 fűzött : 3600,- Ft
Nagyvárad - helytörténet - képes levelezőlap
796.5(439) *** 943.921-2Nagyvárad(084.1)
[AN 3644770]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2016.
   Sporttudományi kaleidoszkóp : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény = Sports science kaleidoscope : studies and abstracts from the area of sports sciences research. - Szeged : SZTE JGYPK, 2016. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely, ISSN 2064-5821 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-499-3 fűzött
sportelmélet
796.01
[AN 3644143]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2016.
Szabó Péter
   Felhőúton hátimotorral : motoros siklóernyős kirándulások, 2003-2015 / Szabó Péter. - [Gödöllő] : [Felhőút Sportrepülő Egyes.], cop. 2016. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Felhőút Sportrepülő Egyesület
ISBN 978-963-12-5821-9 fűzött
Magyarország - sárkányrepülés - memoár
797.553(439)(0:82-94)
[AN 3644125]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2016.
Waterbury, Chad
Men's health huge in a hurry (magyar)
   Növessz izmot gyorsan! : legyél nagyobb, erősebb és szálkásabb rekordgyorsasággal! : [gyarapítsd az izmaidat 4 hónap alatt 8 kilóval!] / Chad Waterbury ; [ford. Tóth Szabolcs]. - Budapest : Jaffa, cop. 2016. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5609-03-9 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés - body building
796.015.52 *** 796.894
[AN 3644129]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11374 /2016.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Rairakhdhammachat : az enyészeté a jövő... : the future is for decay... : le future est pour la décadence... / Franyo Aatoth ; [közread. a] Szatmári Múzeum. - Mátészalka : Szatmári Múz., 2016. - 52, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Mátészalkán, 2016 májusában tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-5377-1 fűzött
Franciaország - Thaiföld - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(=945.11)(593)(092)Aatoth,_F. *** 75(=945.11)(44)(092)Aatoth,_F. *** 061.4(439-2Mátészalka)
[AN 3645097]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2016.
Bada Márta (1951-)
   A teremtés / Bada Márta ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2016. - 79, p. : ill., színes ; 30 cm
A képaláírások és az utószó magyar és cigány nyelven
ISBN 978-963-9921-11-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bada_M.
[AN 3646045]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2016.
Bak Imre (1939-)
   Aktuális időtlen : egy életmű rétegei, 1967-2015 : [Paksi Képtár, 2016. március 6 - június 26.] = Timely timelessness : layers of an oeuvre, 1967-2015 / Bak Imre ; [kurátor ... Fehér Dávid] ; [szerzők ... Fehér Dávid, Hajdu István, Arturo Schwarz]. - Paks : Paksi Képtár, 2016. - 235 p. : ill., főként színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Bak Imre. - Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-615-5121-17-3 v.
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bak_I. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3646002]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2016.
Baráthi Ottó (1944-)
   A salgótarjáni kálvária / Baráthi Ottó. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2016]. - 24 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 28.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7399-33-6)
Salgótarján - kálvária - történeti feldolgozás
726.95(439-2Salgótarján)(091)
[AN 3643892]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2016.
Barber, Barrington
50 drawing projects (magyar)
   50 téma a kreatív rajzoláshoz / Barrington Barber ; [ford. Menyhárt Gabriella]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 160 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-89-4 kötött : 2500,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3643715]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2016.
   A Békéscsabai Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezésére 1991-2005 között állított emléktáblák / [szerk. Jároli József]. - Békéscsaba : Békéscsabai Városszépítő és Városvédő Egyes., 2015. - 48 p. ; 24 cm. - (Városvédő füzetek sorozat ; 4.). (Békéscsaba épített környezetének helytörténeti adatbázisa ; 1.)
ISBN 978-963-12-3882-2 fűzött
Békéscsaba - emléktábla - helyismeret - helytörténet
725.945(439-2Békéscsaba) *** 908.439-2Békéscsaba *** 943.9-2Békéscsaba
[AN 3643830]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2016.
Bihon Győző (1959-)
   Byhon : égi képek. - [Budapest] : [Bihon Gy.], [2015]. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-2677-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bihon_Gy.
[AN 3643810]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2016.
Fehér László (1953-)
   Papírmunkák, 2013-2015 = Works on paper / Fehér László ; Anda Rottenberg esszéjével. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - 164, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 163-[165].
ISBN 978-963-244-618-9 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fehér_L.
[AN 3646049]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2016.
Fóth Ernő (1934-2009)
   Memento : Fóth Ernő emlékkiállítása : Vigadó Galéria, 2015. szeptember 4 - szeptember 30. / [a kiállítás kurátora ... Szeifert Judit, Szemadám György] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2015. - [35] p. : ill., színes ; 22 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5464-32-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fóth_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3645047]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2016.
Kalmár Miklós (1948-)
   Historizmus / Kalmár Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2016. - 392 p. : ill. ; 23x25 cm. - (Az építészet története ; 7.)
Bibliogr.: p. 380-383.
ISBN 978-615-5445-32-3 kötött : 6800,- Ft
Európa - építészettörténet - historizmus - eklektika - 18. század - 19. század - századforduló
72(4)"175/191" *** 72.026 *** 72.035(4)
[AN 3645166]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2016.
Kalmár Pálné Tajti Klára
   Egy jubileumra.. : 35 éves a jászapáti kézimunkaszakkör / [írta és szerk. Kalmár Pálné Tajti Klára] ; [közread. a] Jászapátiak Baráti Egyesülete. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2016. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás német és lengyel nyelven
ISBN 978-963-89495-4-7 kötött
Jászapáti - hímzés - népi díszítőművészet - egyesület
745.52.031.4(439-2Jászapáti) *** 39(=945.11)(439-2jászapáti) *** 061.2(439-2Jászapáti)
[AN 3645285]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2016.
   Képtár a jövőnek : a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye : Rippl-Rónai Fesztivál, Kaposvár, Vaszary Képtár, 2016. május 26 - július 30-ig / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [kiad. az Együd Árpád Kulturális Központ]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2016]. - 41 p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-89904-3-3 kötött
Kaposvár - Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - múzeumi gyűjtemény
73/76(439)"197/201" *** 069(439-2Kaposvár)
[AN 3646009]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2016.
   Keresztek. - Mindszentkálla : Mindszentkálla Jövőjéért Egyes., 2016. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindszentkállai füzetek, ISSN 2498-7824)
ISBN 978-615-80499-0-0 fűzött
Mindszentkálla - kereszt - templom
726.825.4(439-2Mindszentkálla) *** 726.54(439-2Mindszentkálla)
[AN 3644381]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2016.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Utvrde i utvrđenja u Hrvatskoj i Dalmaciji u 16. i 18. stoljeću = Várak és erődítmények a 16-18. századi Horvátországban és Dalmáciában = Castles and fortresses in Croatia and Dalmatia in the 16th and 18th centuries / Frigyes Kőnig. - Budapest : Semmelweis, cop. 2016. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
Kész. a Zágrábban, 2016-ban azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 119.
Fűzött
Horvátország - Magyarország - vár - erőd - grafikus - 20. század - 21. század - rajz
741(439)(092)Kőnig_F. *** 725.182(497.13)(084.1) *** 728.81(497.13)(084.1)
[AN 3645927]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2016.
Kultermann, Udo (1927-2013)
   Építészet, művészet, történelem : Kévés György, Földvári Éva, Kovács András : [Orczy Forum városközpont] = Architecture, art, history : György Kévés, Éva Földvári, András Kovács / Udo Kultermann ; [kiad. ... az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2016. - 543 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89672-1-3 fűzött
Kévés György (1935-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - építészettörténet - 19. század
72(439)(092)Kévés_Gy. *** 72(100)"18/19" *** 72(439)"19"
[AN 3645721]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2016.
Magony Imre
   Székesfehérvár szobrai : szobrok, épületszobrok, emlékművek, emléktáblák / Magony Imre. - 3. jav., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lénia 2 Kft., 2016. - 260 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-198. - Műjegyzék: p. 199-211.
ISBN 978-963-88802-7-7 kötött
Székesfehérvár - emlékmű
725.945(439-2Székesfehérvár)
[AN 3648753]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2016.
Nagy Kálmán (1956-)
   Nagy Kálmán / [... kiad. ... a Keresztury Dezső VMK ...]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. VMK, 2016. - 52 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88457-9-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_K.
[AN 3645483]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2016.
   "Örvendezz, királyi város..." : a Szűz Mária-prépostság és temploma = "Rejoice, royal city..." : the provostry and church of the Virgin Mary / [szerk. ... Szőllősy Csilla, Reich Szabina]. - 2. bőv., jav. kiad. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2016. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 344.)
Borítócím: A Szűz Mária-prépostság és temploma = The provostry and church of the Virgin Mary
ISBN 978-615-5413-16-2 fűzött
Székesfehérvár - templom - régészet
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 904(439-2Székesfehérvár)
[AN 3649153]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2016.
Passuth Krisztina (1937-)
   Ki a katakombából : Vajda Lajos, a festő másként / Passuth Krisztina, Petőcz György. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5513-80-0 fűzött : 2800,- Ft
Vajda Lajos (1908-1941)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - életrajz
75(439)(092)Vajda_L. *** 76(439)(092)Vajda_L.
[AN 3644852]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2016.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai : komor rajzosság, derűs festőiség : Rippl-Rónai József útja Párizstól Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig : válogatás Rippl-Rónai és francia művésztársai: Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier, Félix Vallotton és Édouard Vuillard műveiből : a balatonfüredi Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása = Rippl-Rónai : sombre drawing, cheerful painting : József Rippl-Rónai's journey from Paris to Kaposvár, from the Mediterranean Sea to Lake Balaton : a selection of works by József Rippl-Rónai and his French associates: Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier, Félix Vallotton and Édouard Vuillard : an exhibition organised jointly by the Vaszary Gallery, Balatonfüred and the Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery ; [a kiállítást rend. ... Plesznivy Edit]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2016]. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tempevölgy albumok, ISSN 2498-5317 ; 4.)
A Balatonfüreden, 2016. augusztus 6 - 2017. január 8-ig rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 64-68.
ISBN 978-963-9990-43-2 fűzött
Magyarország - Franciaország - festőművész - festészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 75(44)"189" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3645517]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2016.
Seregi György (1953-)
   Seregi György kovács iparművész = György Seregi metal design artist. - [Verőce] : [Arcus], [2016]. - [56] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5402-15-9 kötött
Magyarország - iparművész - kovács - 20. század - 21. század
739.4(439)(092)Seregi_Gy.
[AN 3644132]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2016.
Simon Mariann (1953-)
   Újrakezdések : magyar építészet 1956-1969 és 1990-2010 között : kritikai írások = Restarts : Hungarian architecture, 1956-1969 and 1990-2010 : essays / Simon Mariann. - Budapest : Terc, cop. 2016. - 240 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5445-36-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - építészettörténet - Kádár-korszak - ezredforduló - építészeti esztétika
72(439)"195/196" *** 72(439)"199/201" *** 72.01
[AN 3643735]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2016.
   Smart City megoldások hat kulcsterületről : rövid összefoglalók / kész. Bakonyi Péter [et al.] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyesült Innovációs és Tudásközpont. - Budapest : BME EIT, 2016. - 36 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-313-229-6 fűzött
városfejlesztés - urbanisztika - energiagazdálkodás - közlekedés - életmód - fenntartható fejlődés
711.1 *** 911.375 *** 620.9 *** 656.1 *** 316.728 *** 504.03
[AN 3645440]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2016.
Sós Evelin (1945-)
   Banándíszítésű lemez : elektrográfiák, 1994-2014 / Sós Evelin. - [Kaposvár] : Képírás Műv. Alapítvány ; [Budapest] : M. Elektrográfiai Társ., 2015. - 30 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
ISBN 978-963-89408-6-5 fűzött
Magyarország - fényképész - elektrográfia - 20. század - 21. század
772.93 *** 77.04(439)(092)Sós_E.
[AN 3643801]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2016.
Szántó István (1978-)
   Formába kerekedett világ = Rounding the world into form / Szántó István. - [Szombathely] : Szahk-Értelem 2007 Kft., 2016. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-5408-2 fűzetlen
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)Szántó_I.
[AN 3645018]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2016.
   "Színcsodák álmodója" : Szinyei Merse Pál Fonyódon / szerk. Varga István és Szinyei Merse Anna ; [közread. a] Fonyódi Kulturális Intézmények. - Fonyód : Fonyódi Kult. Intézmények, 2016. - 77 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Kész. a Fonyódon, 2016. július 16 - augusztus 27. között rendezett dokumentációs kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-12-5828-8 fűzött
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Magyarország - Fonyód - festőművész - helyismeret - 19. század - 20. század - első világháború - album
75(439)(092)Szinyei_Merse_P. *** 908.439-2Fonyód(084.1)
[AN 3646025]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2016.
Török Ferenc (1936-)
   Török Ferenc : építészet és hitvallás : életműkiállítás / [összeáll. és szerk. ... Török Ferenc és Török Ferencné] ; [a kiállítás kurátora ... Mendelényi Zoárdné] ; [kiad. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2016. - 93 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Budapesten, 2016. szeptember 2-25. között tartották
ISBN 978-615-5464-51-5 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Török_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3646041]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2016.
Tóth István (1923-2016)
   A megátalkodott magyar : Tóth István fotóművésszel beszélget Kocsis Klára. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 95 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 132.)
ISBN 978-963-662-841-3 fűzött : 1500,- Ft
Tóth István (1923-2016)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - életútinterjú
77.04(439)(092)Tóth_I.(047.53)
[AN 3645191]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2016.
Végh Lászlóné (1923-1986)
   A diósjenői fehérhímzés / Végh Lászlóné. A diósjenői fekete menyasszony : a textil a diósjenői népéletben / Végh Zsuzsanna. - Diósjenő : [Végh J.], 2016. - 108, 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5443-3 kötött
Diósjenő - hímzés - népi díszítőművészet - magyar néprajz - népviselet - népi textilművészet
746.3.031.4(439-2Diósjenő) *** 39(=945.11)(439-2Diósjenő) *** 391(=945.11)(439-2Diósjenő) *** 745.52.031.4(439-2Diósjenő)
[AN 3643930]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11403 /2016.
Fekete Anikó
   Orgonaintonációk készítése evangélikus, katolikus és református énekekhez, gregorián tételekhez / közread. Fekete Anikó és Mezei János. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Kutatócsop. : M. Egyházzenei Társ., 2016. - 63 p. : ill., kotta ; 30 cm. - (Egyházzenei füzetek. I. sorozat, Tankönyvek ; 20.)
ISBN 978-963-7181-52-8 fűzött
egyházi és vallásos zene - orgona - hangszeriskola
783 *** 786.6
[AN 3644000]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2016.
Galambos Lajos (1961-)
   Elfújom az igazságot : a legendás trombitás hiteles története / Galambos Lajos, Csontos Róbert, Koós Szabolcs. - [Budapest] : Tény, cop. 2016. - 230, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5158-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - zenész - börtön - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Galambos_L.(0:82-94) *** 343.8(439)(0:82-94)
[AN 3645379]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2016.
Jávorszky Béla (1965-)
   Halmos Béla emlékezete / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 127 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-09-8581-9 kötött : 3490,- Ft
Halmos Béla (1946-2013)
Magyarország - népzenész - hegedű - zenetudós - népzenekutatás - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
787.1.031.4(439)(092)Halmos_B. *** 78.072.2(439)(092)Halmos_B.
[AN 3645278]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2016.
   Rockmúzeum : kiállítási katalógus / [szerk. Bálint Csaba és Horváth Attila] ; [rend., közread. a MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület]. - Budapest : MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyes., cop. 2016. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Az állandó kiállítás Budapesten, 2014. áprilisától tekinthető meg
ISBN 978-963-12-6192-9 fűzött
Rockmúzeum (Budapest)
Magyarország - zenetörténet - múzeumi gyűjtemény - rockzene
78.067.26.036.7(439)(091) *** 069(439-2Bp.)Rockmúzeum
[AN 3644253]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2016.
Sziklavári Károly
Egressy Béni (angol)
   Béni Egressy / Károly Sziklavári ; ed. Melinda Berlász ; [transl. by Judit Pokoly]. - Budapest : BMC, 2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 37.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-12-5019-0 fűzött
Egressy Béni (1814-1851)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Egressy_B. *** 781.97Egressy_B.
[AN 3644510]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11408 /2016.
Balogh Géza (1936-)
   Németh Antal színháza : életút és pályakép történelmi keretben / Balogh Géza. - Budapest : Nemz. Színház, 2015. - 136, [3] p. : ill. ; 21 cm + DVD. - (Nemzeti Színház kiskönyvtára, ISSN 2416-2760 ; 2.)
melléklet címe: Premier a Nemzetiben
ISBN 978-615-5119-03-3 fűzött : 2000,- Ft
Németh Antal (1903-1968)
Magyarország - színházi rendező - színház - vezető alkalmazott - pedagógus - 20. század - audiovizuális dokumentum
792.027.2(439)(092)Németh_A. *** 792(439)(092)Németh_A. *** 658.1(439)(092)Németh_A. *** 37(439)(092)Németh_A.
[AN 3644502]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2016.
Bródy Vera (1924-)
   A bábtervező mesél / Bródy Vera ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Móra : OSZK, cop. 2016. - 240 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-200-659-8 fűzött : 4999,- Ft
Franciaország - iparművész - báb - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
792.97.024(44)(=945.11)(092)Bródy_V.
[AN 3643854]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2016.
Jancsó Miklós (1946-)
   Volt egyszer egy Kolozsvár.. : vidám-szomorú útikalauz elmúlt idők színészeiről, polgárairól, kocsmáiról és sok más érdekességről / Jancsó Miklós ; [közread. a] Jancsó Alapítvány. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2016. - 303 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80298-2-7 kötött
Kolozsvár - Erdély - színész - határon túli magyarság - színházi élet - 20. század - memoár
792.028(498.4)(=945.11)(092)Jancsó_M.(0:82-94) *** 792(498-2Kolozsvár)"196/200"(0:82-94)
[AN 3644368]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11411 /2016.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, [2016]. - 332 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 2280,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3647979]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2016.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kéziszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 1991. - XII, 835 p. ; 21 cm
Borítócím: Akadémiai román - magyar kéziszótár = dicṭionar român - maghiar
ISBN 978-963-05-9054-9 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 3648464]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2016.
Barta Éva
   Gazdasági hallás utáni szövegértés : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2003. - 64 p. ; 30 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535). (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9638-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3648014]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2016.
Dezsényi István
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerző Dezsényi István]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2016, cop. 2009. - 132 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8781-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3648479]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2016.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : A2, B1 : [belépő szint, alapfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2015. - 145 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
Fűzött
 (hibás ISBN 987-963-05-9605-3)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3648496]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2016.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : C1 : [felsőfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 125 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9483-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3648493]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2016.
Dömők Szilvia (1969-)
   Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára / Dömők Szilvia, Mondvay-Németh Boglárka. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9240-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3648483]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2016.
   Francia társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-92-9 fűzött : 2490,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
804.0(078)=945.11
[AN 3648827]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2016.
Grétsy László (1932-)
   Anyanyelvünk tájain / Grétsy László. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 219 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 43.)
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 978-963-409-033-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvhelyesség - publicisztika
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 3645391]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2016.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2016]. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3648758]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2016.
Kromek Pál
   A gyök : a magyar gyökszótárhoz / Kromek Pál. - [Tab] : [Kromek P.], 2016. - 88 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: A magyar nyelv gyökszerkezete
Kötött
magyar nyelv - alaktan
809.451.1-55(089.3)
[AN 3644080]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2016.
Loczka András
   Croco : olasz nyelvű szótanuló keresztrejtvények : 1000 szóval : [szószedettel] / [ill. Lovász Zoltán]. - Budapest : Strucc, 2015. - 32, [12] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland
ISBN 978-963-9532-64-9 fűzött : 780,- Ft
olasz nyelv - példatár - keresztrejtvény
805.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 3643771]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2016.
   A magyar nyelv Horvátországban / Fancsaly Éva [et al.] ; szerk. Kontra Miklós. - Budapest : Gondolat ; Eszék : Media Hungarica Művel. és Táj. Int., 2016. - 309 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, ISSN 1419-323X ; 5.)
Bibliogr.: p. 273-293. - Összefoglalás horvát és angol nyelven
ISBN 978-963-693-701-0 fűzött : 3500,- Ft
Horvátország - magyar nyelv - határon túli magyarság - nyelvhasználat - szociolingvisztika
809.451.1-06(497.13) *** 800.1 *** 316.347(=945.11)(497.13)
[AN 3645488]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2016.
Oszvald József
   Városlődön ezt így mondták.. : háromnyelvű szótár példamondatokkal, esetenként a szavak magyarázatával, magyar - német nyelvű szószedettel és kiegészítő hangfelvétellel = In Waschludt hat man das so gesagt... = In Wáslut hot me tész szó kszaht... / Oszvald József ; [kiad. a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Városlőd : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6275-9 kötött
Városlőd - magyarországi németek - nyelvjárás - német nyelv - többnyelvű szótár
801.323=30=945.11=30-087 *** 803.0-087(439-2Városlőd)
[AN 3645479]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2016.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - német tematikus szókincstár : thematischer Wortschatz Ungarisch / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 287 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9463-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3648018]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2016.
Prodán Ágnes
   Horvát - magyar szótár / Prodán Ágnes, Barics Ernő. - Budapest : Croatica, [2015]. - XI, 728 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5239-51-9 kötött
horvát nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=862=945.11
[AN 3644124]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2016.
Pulai Zsolt
   Spielen wir Deutsch wieder : német nyelvi társas játékok : [foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek] / [szerző Pulai Zsolt] ; [ill. Fatér Anna]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 2 db : ill., színes ; 30 cm + 5 mell.
Közös tokban
ISBN 978-963-05-9659-6 fűzött
német nyelv - nyelvi játék - nyelvkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5 *** 803.0-06(078)=945.11
[AN 3644816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Piros füzet. - 28 p.
[AN 3644819] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kék füzet. - 28 p.
[AN 3644820] MARC

ANSEL
UTF-811428 /2016.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [szerző Rimaszombati Károly]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2016]. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-24-0 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3647975]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2016.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, [2016]. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8621-16-0 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3647982]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2016.
Spicer Mór
   Magyar - horvát és horvát - magyar szótár = Magjarsko - hrvatski i hrvatsko - magjarski rječnik / ... összeáll. Spicer Mór. - Repr. kiad. - [Budapest] : Croatica, 2016. - 397, 411 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1893
ISBN 978-615-5615-12-2 kötött
horvát nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - hasonmás kiadás
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11 *** 094/099.07
[AN 3644112]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2016.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 2 / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2016. - 240 p. : ill. ; 24 cm + 7 mell.
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-05-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3643993]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2016.
Szabó Szilvia (1975-)
   Magyar mint idegen nyelv : A2, B1, B2, C1 szint : tippek az olvasáskészség, az íráskészség, a beszédértés és a beszédkészség vizsgarészekhez : kulcs a sikeres ECL nyelvvizsgához / szerző Szabó Szilvia. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2016. - 225 p. : ill. ; 24 cm + 8 mell.
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-06-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.451.1(079.1)=00
[AN 3643982]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2016.
   Ügyes szótár : angol - magyar, magyar - angol. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 718 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-68-4 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3648621]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2016.
   Ügyes szótár : német - magyar, magyar - német. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 672 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-69-1 fűzött : 3490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3648625]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2016.
Velényi Dóra
   Fülszöveg : spanyol hallás utáni szövegértés feladatok : B1, B2 : [alapfok, középfok] / Velényi Dóra. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 109 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9588-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 3648490]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11436 /2016.
   Filozófus a műteremben : tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára / [szerk. Somlyó Bálint és Teller Katalin]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 293 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-284-751-1 kötött
esztétika - művészetfilozófia - irodalomtudomány - műelemzés - emlékkönyv
82.01 *** 111.852 *** 7.01
[AN 3644238]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2016.
Game of thrones and philosophy (magyar)
   A Trónok harca titkai / [szerk.] Henry Jacoby ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 414 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-497-347-8 fűzött : 3600,- Ft
Martin, George R. R. (1948-). Game of thrones
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - műelemzés
820(73)(092)Martin,_G._R._R.
[AN 3645334]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2016.
Magyar Miklós (1938-)
   A Nap apa és a Tenger anya gyermeke, Albert Camus / Magyar Miklós. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-222.
ISBN 978-615-5483-51-6 fűzött
Camus, Albert (1913-1960)
Franciaország - író - 20. század - műelemzés
840(092)Camus,_A. *** 82.01
[AN 3643939]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2016.
Miska János (1932-)
   Megyek fáklyát gyújtani : életregény / Miska János ; [a kéziratot és a képanyagot gond., ... névmutatókat kész. Palotás Krisztina]. - Budapest : Püski, 2016. - 419 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-302-178-1 kötött
Miska János (1932-)
Kanada - irodalomtörténész - külföldön élő magyar személyiség - író - 20. század - 21. század - életútinterjú - személyi bibliográfia - memoár
82.01(71)(=945.11)(092)Miska_J. *** 012Miska_J. *** 894.511(71)(092)Miska_J.(047.53)
[AN 3645276]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2016.
Twilight and philosophy (magyar)
   A Twilight titkai / [szerk.] Rebecca Housel és J. Jeremy Wisnewski ; [ford. Újvári László]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-497-346-1 fűzött : 3300,- Ft
Meyer, Stephenie (1973-). Twilight
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - műelemzés
820(73)(092)Meyer,_S.
[AN 3645363]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11441 /2016.
Fésüs Éva (1926-)
   Mese volt az életem : Fésűs Évával beszélget Veress Katalin. - Budapest : Kairosz, 2016. - 109 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 109.)
ISBN 978-963-662-840-6 fűzött : 1500,- Ft
Fésűs Éva (1926-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Fésűs_É.(047.53)
[AN 3645187]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2016.
Horányi Károly
   A Vörösmarty-gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában és Régi Könyvek Gyűjteményében / [összeáll. Horányi Károly]. - Budapest : Argumentum : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2016. - 224 p. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárának katalógusai, ISSN 2416-0172 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-27-0 fűzött
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - könyvtári katalógus
894.511(092)Vörösmarty_M.(093) *** 027.2(439-2Bp.)
[AN 3645899]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2016.
Menyhért Anna (1969-)
   Egy szabad nő : Erdős Renée regényes élete / Menyhért Anna. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-228.
ISBN 978-963-643-896-8 kötött : 2490,- Ft
Erdős Renée (1879-1956)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - életrajzi regény
894.511(092)Erdős_R.(0:82-31) *** 894.511-312.6
[AN 3644652]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2016.
   Merre terjed a mélység? : kortársak Prágai Tamásról / [szerk. Kelemen Lajos] ; [közread. a] ... Képírás Művészeti Alapítvány. - Budapest : Orpheusz ; Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2016. - 65, [10] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89408-9-6 fűzött
Prágai Tamás (1968-2015)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - memoár
894.511(092)Prágai_T.(0:82-94) *** 82.01(439)(092)Prágai_T.(0:82-94)
[AN 3643795]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2016.
Orbán Ottó (1936-2002)
   Színpompás ostrom lángoló házakkal : Kabdebó Lóránt életműinterjúja Orbán Ottóval / [... a jegyzeteket írta Nyerges Gábor Ádám]. - Budapest : Magvető, 2016. - 336 p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3385-2 kötött : 3990,- Ft
Orbán Ottó (1936-2002)
Magyarország - író - 20. század - életútinterjú
894.511(092)Orbán_O.(047.53)
[AN 3644701]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11446 /2016.
Abnett, Dan (1965-)
Legion (magyar)
   Légió : titkok és hazugságok / Dan Abnett ; [ford. Bajer Katalin és Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, 2016. - 314 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-50-5 fűzött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3644954]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2016.
Aristofanīs (Kr. e. 445-Kr. e. 385)
   A madarak [elektronikus dok.] : színmű öt szakaszban / írta Arisztophanész ; ford. és jegyzetekkel ell. Arany János. - Szöveg (epub : 253 KB) (mobi : 751 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137665. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-424-6 (epub)
ISBN 978-963-398-425-3 (mobi)
ókori görög irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
875-2=945.11
[AN 3643745]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2016.
Ashton, Leah
Beware of the boss (magyar)
   Álmaim tengerpartján / Leah Ashton ; [... ford. Végvári Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 596.)
ISBN 978-963-407-343-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3645459]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2016.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La maison Nucingen (magyar)
   A Nucingen ház [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac ; ford. Szini Gyula. - Szöveg (mobi : 945 KB) (epub : 514 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136565. - Működési követelmények: Mobipocket Reader Adobe / Digital Editions
ISBN 978-963-398-427-7 (mobi)
ISBN 978-963-398-426-0 (epub)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3637288]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2016.
Bardugo, Leigh
Siege and storm (magyar)
   Siege and storm : ostrom és vihar / Leigh Bardugo ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 414 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-498-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-9492-80-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645387]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2016.
Barron, Stephanie (1963-)
Jane and the stillroom maid (magyar)
   A szolgáló titka : [Jane Austen nyomoz] / Stephanie Barron ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 398 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-564-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645176]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2016.
Benn, Amelie (1974-)
Die Elfenballerina rettet den Blütenzauber (magyar)
   Léna rózsatánca / Amelie Benn ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Mesés Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-72-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3648987]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2016.
Bennett, Robert Jackson (1984-)
City of stairs (magyar)
   Lépcsők városa / Robert Jackson Bennett ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-079-0 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644969]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2016.
Black, Holly (1971-)
The copper gauntlet (magyar)
   A rézkesztyű : Magisztérium 2. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 298, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-399-405-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-404-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3645371]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2016.
Blake, Maya
Marriage made of secrets (magyar)
   Megbűvölve / Maya Blake ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 96 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 610.)
ISBN 978-963-407-371-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3645807]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2016.
Blázquez, Carmen
   Állatos mesék / Guadalupe Guardia rajz. ; [szöveg Carmen Blázquez] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-712-1 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3648672]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2016.
Blázquez, Carmen
   Állatos mesék / Guadalupe Guardia rajz. ; [szöveg Carmen Blázquez] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: Mesék állatokról
ISBN 978-963-445-713-8 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3648673]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2016.
Bouhuys, Mies (1927-2008)
Jarig (magyar)
   A születésnap / Mies Bouhuys és Fiep Westendorp nyomán ; [szöveg Fiona van Heemstra] ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - [36] p. : ill., színes ; 13x19 cm. - (Pim és Pom kalandjai ; 1.)
ISBN 978-963-410-215-1 kötött : 1990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3645974]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2016.
Bouhuys, Mies (1927-2008)
De nichtjes (magyar)
   A vendégség / Mies Bouhuys és Fiep Westendorp nyomán ; [szöveg Fiona van Heemstra] ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - [36] p. : ill., színes ; 13x19 cm. - (Pim és Pom kalandjai ; 2.)
ISBN 978-963-410-216-8 kötött : 1990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3645997]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2016.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : underworld (magyar)
   Assassin's creed : alvilág / Oliver Bowden ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2016. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-44-9 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3644875]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2016.
Brett, Peter V. (1973-)
The Daylight War (magyar)
   Napháború : Démon-ciklus 3. / Peter V. Brett ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 882, [3] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-598-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645337]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2016.
Brooks, Pamela (1966-)
200 Harley Street: The soldier prince (magyar)
   Fáj még, de kezelhető / Kate Hardy ; [... ford. Gaáli István]. Engedd be a napfényt! / Marion Lennox ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 538-539.)
Egys. cím: 200 Harley Street: The soldier prince. Gold coast angels: A doctor's redemption
ISBN 978-963-407-345-1 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3645771]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2016.
Carriger, Gail
Heartless (magyar)
   Szívtelen / Gail Carriger ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332). (Napernyő protekturátus ; 4.)
ISBN 978-963-245-409-2 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-245-394-1 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645406]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2016.
Carrington, Tori
What a woman wants (magyar)
   Túszul ejtve / Tori Carrington ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Új ház, új haza / Marie Ferrarella ; [... ford. Gärtner Zita]. A kispapa / Myrna Temte ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 47.)
Egys. cím: What a woman wants. Rough around the edges. Seven months and counting..
ISBN 978-963-407-351-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645711]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2016.
Cassidy, Cathy (1962-)
Summer's dream (magyar)
   Nyári álom : Csajok és csokik 3. / Cathy Cassidy ; [ill. Julie Ingham] ; [ford. Angyalosy Eszer]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2016. - 343, [20] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-68-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3645336]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2016.
Chadwick, Elizabeth (1957-)
The scarlet lion (magyar)
   Az oroszlános címer / Elizabeth Chadwick ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 595, [4] p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-548-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3645407]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Bitter of tongue (magyar)
   Keserű szájíz : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról hetedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 62 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-720-8 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-719-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645362]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Pale kings and princes (magyar)
   Sápadt királyok, hercegek : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról hatodik könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 70 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-706-2 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-705-5 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645356]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2016.
Claydon, Annie
200 Harley Street: The enigmatic surgeon (magyar)
   Vigasztaló ölelések / Annie Claydon ; [... ford. Gaáli István]. Két apró szívecske / Fiona McArthur ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 540-541.)
Egys. cím: 200 Harley Street: The enigmatic surgeon. Gold coast angels: Two tiny heartbeats
ISBN 978-963-407-362-8 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3645776]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
Adultério (magyar)
   Házasságtörés / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2014. - 301, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-353-5 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3648167]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 31. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3648164]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
Manuscrito encontrado em Accra (magyar)
   Az accrai kézirat / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2013. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-245-3 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3648159]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
O vencedor está só (magyar)
   A győztes egyedül van / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2009. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-009-1 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3648157]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2016.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 18. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3648165]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2016.
Conder, Michelle
The most expensive life of all (magyar)
   Indul a licit / Michelle Conder ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 605.)
ISBN 978-963-407-337-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3645778]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2016.
Corey, James S. A.
Nemesis games (magyar)
   Nemezis játékai : a Térség ötödik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2016. - 512 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-59-3 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644781]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2016.
Crichton, Michael (1942-2008)
Sphere (magyar)
   A gömb / Michael Crichton ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8475-1 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3648748]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2016.
Dahl, Roald (1916-1990)
The BFG (magyar)
   A barátságos óriás / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Nagy Sándor]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 286, [3] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szofi és Habó" címmel is
ISBN 978-615-5501-03-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643758]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2016.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the chocolate factory (magyar)
   Charlie és a csokigyár / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2014. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Karcsi és a csokoládégyár" címmel is
ISBN 978-963-244-513-7 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3648823]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2016.
Daoud, Kamel (1970-)
Meursault, contre-enquête (magyar)
   Új vizsgálat a Meursault-ügyben : regény / Kamel Daoud ; [ford. Pataki Pál]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-98-7 fűzött : 3250,- Ft
Algéria - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(65)=945.11
[AN 3645419]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2016.
DiSilverio, Laura
Dead man waltzing (magyar)
   Halálos keringő : táncparkettkrimi / Ella Barrick ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 366, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-562-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645168]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sherlock Holmes : két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak = Sherlock Holmes : two short stories in English and Hungarian for language learners / Arthur Conan Doyle ; ford. Szabó Mihály István. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2016. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Az Apátság majorÞ; A reigate-i urak. - Egys. cím: The Reigate squires ; The adventure of the Abbey Grange
ISBN 978-963-409-038-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 3645381]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2016.
Drescher, Daniela (1966-)
Komm mit ins Elfenland (magyar)
   Gyere velem a tündérek országába! / Daniela Drescher. - [Budapest] : Casparus, cop. 2016. - [19] p. : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-615-80434-1-0 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
830-13(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3644963]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2016.
Emerson, Marcus
Diary of a 6th grade ninja (magyar)
   Egy hatodikos nindzsa naplója / Marcus Emerson, Noah Child és Sal Hunter ; [ford. Vancsó Éva] ; [társford. Katona Ildikó] ; [ill. David Lee]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 83 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-399-594-5 kötött : 1799,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644895]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2016.
Ferrarella, Marie
Special agent's perfect cover (magyar)
   Beépített szerető ; Társak az ágyban / Marie Ferrarella ; [... ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 304 p. ; 18 cm. - (Intrika, ISSN 2498-5554 ; 1.)
Egys. cím: Special agent's perfect cover ; In bed with the badge
ISBN 978-963-407-116-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645467]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2016.
Ferrarella, Marie
Special agent's perfect cover (magyar)
   Beépített szerető ; Társak az ágyban / Marie Ferrarella ; [... ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Intrika, ISSN 2498-5554 ; 1.)
Egys. cím: Special agent's perfect cover ; In bed with the badge
ISBN 978-963-407-975-0 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645751]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2016.
Finta Sándor (1881-1958)
Herdboy of Hungary (magyar)
   A kisbojtár : igaz történet a Mocskosról / írta ..., illusztrációk Finta Sándor ; [a szöveget gond. Takács Mihályné] ; [szerk. Kapás János Zsolt] ; [... ford. Daróczy Sándor] ; [közread. a Finta Múzeum]. - [Túrkeve] : Finta Múz., 2016. - 184, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80210-1-2 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3645175]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2016.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea bei den Zauberponys (magyar)
   Rozália királykisasszony a varázspóniknál / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-71-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3648983]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2016.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea und der Muschelpalast (magyar)
   Rozália királykisasszony és a kagylóhéjpalota / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2013. - 88, [4] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-46-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3648980]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2016.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Máthé Elek]. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 197 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 5.)
ISBN 978-615-5669-01-9 fűzött : 2450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3647824]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2016.
Funnell, Pippa (1968-)
Solo (magyar)
   Felleg : az első verseny / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 109 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-152-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644049]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2016.
George, Louisa
200 Harley Street: The shameless maverick (magyar)
   Rubinvörös körömcipő / Louisa George ; [... ford. Gaáli István]. Jönnek még szebb napok / Fiona Lowe ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 542-543.)
Egys. cím: 200 Harley Street: The shameless maverick. Gold coast angels: Bundle of trouble
ISBN 978-963-407-381-9 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3645788]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2016.
George, Louisa
The last doctor she should ever date (magyar)
   Szextilalom / Louisa George ; [... ford. Kis Z. Margit]. Amelie legszebb nyara / Abigail Gordon ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Isten hozott Sweet Springsben! / Helen R. Myers ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 51.)
Egys. cím: The last doctor she should ever date. The dashing doc next door. Summer seaside wedding
ISBN 978-963-407-364-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 38,5 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3645760]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2016.
Golden, Christie (1963-)
Dark disciple (magyar)
   Sötét tanítvány / Christie Golden ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 337 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-355-3 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645320]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2016.
Golden, Christie (1963-)
Durotan (magyar)
   Durotan / ... írta Christie Golden ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 263 p. ; 20 cm
keretcím: Warcraft
ISBN 978-963-497-363-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645345]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2016.
Golden, Christie (1963-)
Warcraft: the official movie novelization (magyar)
   A kezdetek / ... írta Christie Golden ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 281 p. ; 20 cm
keretcím: Warcraft
ISBN 978-963-497-362-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645349]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2016.
Green, Abby
When Falcone's world stops turning (magyar)
   Randevú a sorssal / Abby Green ; [... ford. Várnai Péter]. Ma este vagy soha / Abby Green ; [... ford. Várnai Péter]. Esküvő a Rubin-tónál / Jennifer Hayward ; [... ford. Kovács Ágnes]. Kalandos forgatás / Abby Green ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 75.)
Egys. cím: When Falcone's world stops turning. When Christakos meets his match. When Da Silva breaks the rules. A wedding at Ruby Lake
ISBN 978-963-407-349-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,6 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3645850]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2016.
Gutman, Colas (1972-)
Chien pourri à la plage (magyar)
   Szutyok nyaral / Colas Gutman ; Marc Boutavant rajz. ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 60, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-293-4 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644953]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2016.
Gutman, Colas (1972-)
Chien pourri (magyar)
   Szutyok / Colas Gutman ; Marc Boutavant rajz. ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 52, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-292-7 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644951]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2016.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
Goodbye Piccadilly (magyar)
   Goodbye, Piccadilly : otthon és a fronton 1914 / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 467 p. : ill. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-554-8 kötött : 4599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3644995]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2016.
Hawkins, Rachel (1979-)
School spirits (magyar)
   School spirits : kísértetsuli / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 245 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-633-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-632-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3645369]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2016.
Hawkins, Rachel (1979-)
Spell bound (magyar)
   Spell bound : megbűvölve / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 260 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-603-4 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-399-602-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3645383]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2016.
Hearne, Kevin (1970-)
Heir to the jedi (magyar)
   A jedik örököse / Kevin Hearne ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 281 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-352-2 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645333]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2016.
Hewitt, Kate
His brand of passion (magyar)
   A telefontolvaj / Kate Hewitt ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 600.)
ISBN 978-963-407-375-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645740]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2016.
Hewitt, Kate
In the heat of the spotlight (magyar)
   Az esőerdő illata / Kate Hewitt ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 599.)
ISBN 978-963-407-373-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645465]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2016.
Hewitt, Kate
The prince she never knew (magyar)
   Hitvesem, az ismeretlen / Kate Hewitt ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 593.)
ISBN 978-963-407-324-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645429]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2016.
Hewitt, Kate
A queen for the taking? (magyar)
   Felséges szívügyek / Kate Hewitt ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 594.)
ISBN 978-963-407-326-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645457]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2016.
Hickam, Homer (1943-)
Carrying Albert home (magyar)
   Vigyük haza Albertet! : egy férj, egy feleség és ez utóbbi aligátorának többé-kevésbé igaz története / Homer Hickam ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 415, [16] p. : ill. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-247-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645501]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2016.
Hilderbrand, Elin
The rumor (magyar)
   Pletyka / Elin Hilderbrand ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 362 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-561-6 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645012]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2016.
Hodkin, Michelle
The evolution of Mara Dyer (magyar)
   The evolution of Mara Dyer : Mara Dyer változása / Michelle Hodkin ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 510 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-385-9 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-384-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645389]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2016.
James, Julia
Securing the greek's legacy (magyar)
   "Örökös" boldogság / Julia James ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 607.)
ISBN 978-963-407-352-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645787]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2016.
   Játék a tűzzel. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 21.)
Tart.: A tűzlovag / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. G. Korda Edit]. Tüzet viszek / Jamie Denton ; [... ford. Csató Gabriella]. Vigyázz, kész, tűz! / JoAnn Ross ; [... ford. Olasz György]. - Egys. cím: Under fire ; I do, I do... for now ; Single, sexy... and sold!
ISBN 978-963-407-366-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645808]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2016.
Kagawa, Julie (1982-)
The immortal rules (magyar)
   A halhatatlanság szabályai : Éden-trilógia 1 / Julie Kagawa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 457, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Mergl-Kovács Bernadett
ISBN 978-963-399-434-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645395]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2016.
Kelk, Lindsey
Always the bridesmaid (magyar)
   Egy koszorúslány naplója / Lindsey Kelk ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 400 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-253-9 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3645494]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2016.
Kendrick, Sharon
The Greek's marriage bargain (magyar)
   Válj el, de nélkülem! / Sharon Kendrick ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 595.)
ISBN 978-963-407-341-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3645458]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2016.
Kingsbury, Karen (1963-)
Brush of wings (magyar)
   Angyalszárnyak érintése : az Angyaljárás-sorozat harmadik kötete / Karen Kingsbury ; [ford. Jakó Rita]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-71-5 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3645916]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2016.
Klein, Georg (1953-)
Roman unserer Kindheit (magyar)
   Gyermekkorunk regénye / Georg Klein ; ford. Horváth Géza. - Budapest : Gondolat, 2016. - 341 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-666-2 kötött : 4200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3645461]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2016.
Knight, Eric (1897-1943)
Sam Small flies again (magyar)
   Sam Small csodálatos élete [elektronikus dok.] / Eric Knight ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 794 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136553. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-437-6 (mobi)
ISBN 978-963-398-436-9 (epub)
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3637191]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2016.
Knoll, Jessica
Luckiest girl alive (magyar)
   Szerencse lánya / Jessica Knoll ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-665-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645418]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2016.
Koontz, Dean R. (1945-)
What the night knows (magyar)
   Az éjszaka titka [elektronikus dok.] / Dean R. Koontz ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 928 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Animus, 2011 [!2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-243-8 (epub)
ISBN 978-963-324-244-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3638148]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2016.
Kornhauser, Julian (1946-)
   Julian Kornhauser / [ford. Zsille Gábor] ; [megj. a Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány kiadásában]. - [Balatonfüred] : Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány, 2016. - 18, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6416-6 fűzött
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3645435]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2016.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Lie by moonlight (magyar)
   Az éj leple alatt / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-294-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3644972]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2016.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Otherwise engaged (magyar)
   Alibi jegyesség / Amanda Quick ; [ford. Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-276-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3644973]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2016.
Kyme, Nick
The realmgate wars : war storm (magyar)
   A háború vihara : világkapu-háborúk / [ford. Bardóczky Dávid, Szokolai Árpád, Ascarza István]. - [Budapest] : Tuan, 2016. - 283 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Szerzők Kyme, Nick, Haley, Guy és Reynolds, Josh. - keretcím: Warhammer : age of Sigmar
ISBN 978-963-9940-49-9 fűzött : 3490,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3644987]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2016.
Laurens, Stephanie
And then she fell (magyar)
   Henrietta tévedése / Stephanie Laurens ; [... ford. Márnay Sára, Fülöp Viktória]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 368 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője)
keretcím: A Cynster testvérek
ISBN 978-963-407-235-5 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3645792]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2016.
Leclaire, Day
Dante's temporary fiancée (magyar)
   Nekem rendelt társ / Day Leclaire ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Örök kaland / Maureen Child ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 315-316.)
Egys. cím: Dante's temporary fiancée. Double the trouble
ISBN 978-963-407-377-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645749]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2016.
Leclaire, Day
Dante's ultimate gamble (magyar)
   Pokol vagy mennyország? / Day Leclaire ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Igaz hazugság / Maureen Child ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 313-314.)
Egys. cím: Dante's ultimate gamble. An outrageous proposal
ISBN 978-963-407-328-4 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645746]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2016.
Leistenschneider, Ulrike (1981-)
Liebe ist ein Nashorn (magyar)
   A szerelem egy rinocérosz avagy A világ leghosszabb, legkínosabb szerelmes levele / Ulrike Leistenschneider ; [ill.] Isabelle Göntgen ; [ford. Hevesi Judit]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 247 p. : ill., színes ; 22 cm
A címben a "leghosszabb" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-403-238-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3646006]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2016.
Ley, Rosanna
The villa (magyar)
   A villa / Rosanna Ley ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 413 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-559-3 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3644985]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2016.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 84 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9867-6 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3649127]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2016.
Lindstrøm, Merethe (1963-)
Dager i stillhetens historie (magyar)
   Csenddé vált napok : regény / Merethe Lindstrøm ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-71-8 fűzött : 2800,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3644822]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2016.
Lowell, Elizabeth (1944-)
Perfect touch (magyar)
   A múzsa hagyatéka / Elizabeth Lowell ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 367 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-407-251-5 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645546]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2016.
Luceno, James (1947-)
Tarkin (magyar)
   Tarkin / James Luceno ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 285 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-351-5 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3645330]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2016.
MacBird, Bonnie
Art in the blood (magyar)
   Vérében a művészet : Sherlock Holmes-kalandregény / Bonnie MacBird ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 320 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-407-255-3 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645524]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2016.
MacLean, Sarah (1978-)
Eleven scandals to start to win a duke's heart (magyar)
   Tizenegy botrány egy herceg meghódításához / Sarah MacLean ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 414 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-615-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645400]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2016.
Madison, Tracy
An officer, a baby and a bride (magyar)
   Babaváró buli / Tracy Madison ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Rejtély a Levendula utcában / Cara Colter ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 299-300.)
Egys. cím: An officer, a baby and a bride. The cop, the puppy and me
ISBN 978-963-407-347-5 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3645708]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2016.
Mallery, Susan
Lip service (magyar)
   Született úrinő : a csodálatos Titan lányok / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-978-1 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645477]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2016.
Mansell, Jill
An offer you can't refuse (magyar)
   Van az a pénz / Jill Mansell ; [ford. Róbert Edit]. - Budapest : Kulinária, cop. 2016. - 362 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-86-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3645394]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2016.
Marlitt, Eugenie (1825-1887)
   Ármány és szerelem : [romantikus szerelmi történet] / Marlitt E. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-102-2 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3645117]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2016.
Marshall, Lynne
200 Harley Street: American surgeon in London (magyar)
   Csak egy kalandor? / Lynne Marshall ; [... ford. Gaáli István]. Tombolán nyert randevú / Janice Lynn ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 536-537.)
Egys. cím: 200 Harley Street: American surgeon in London. Challenging the nurse's rules
ISBN 978-963-407-332-1 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645765]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2016.
Marton, Sandra
The merciless travis wilde (amagyar)
   A nagy terv / Sandra Marton ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 608.)
ISBN 978-963-407-354-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645790]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2016.
Marton, Sandra
The ruthless caleb wilde (magyar)
   Sértett ártatlanság / Sandra Marton ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 606.)
ISBN 978-963-407-339-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645782]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2016.
Mass, Wendy (1967-)
Finally (magyar)
   Végre / Wendy Mass ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 261 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-943-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3645397]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2016.
McClellan, Brian (1986-)
The autumn republic (magyar)
   Őszi köztársaság : a Lőpormágus-trilógia 3. könyv / Brian McClellan ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2016. - 568 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-55-5 kötött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644869]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2016.
McKellen, Christy
Holiday with a stranger (magyar)
   Provance-ban mindig süt a nap / Christy McKellen ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 604.)
ISBN 978-963-407-322-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3645775]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2016.
Méhes Károly (1965-)
   "Nem én kések. A világ siet." : humoros aforizmagyűjtemény Méhes Károly válogatásában. - Budapest : Scolar, 2016. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-648-6 fűzött : 2450,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 894.511-84
[AN 3645639]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2016.
Meissner, Susan (1961-)
A fall of marigolds (magyar)
   A körömvirágos sál / Susan Meissner ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 365 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-558-6 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645030]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2016.
Milburne, Melanie
Never say no to a Caffarelli (magyar)
   Soha ne mondd, hogy soha! / Melanie Milburne ; [... ford. Czárán Judit]. Férjek gyöngye / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Gábor]. Ne hozz kísértésbe! / Lindsay Armstrong ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 74.)
Egys. cím: Never say no to a Caffarelli. The marriage betrayal. An exception to his rule
ISBN 978-963-407-330-7 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3645587]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2016.
Miller, Alex (1936-)
Autumn Laing (magyar)
   Mrs. Laing utolsó csábítása / Alex Miller ; ford. Dudik Annamária Éva. - Budapest : Park, cop. 2016. - 473 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-208-7 kötött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3644669]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2016.
Mills, Kyle (1966-)
Robert Ludlum's The utopia experiment (magyar)
   Utópiatervezet / Robert Ludlum [nyomán írta] Kyle Mills ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 665 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-556-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645162]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2016.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 32. kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-415-532-4 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3648964]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2016.
Monroe, Mary Alice
The summer wind (magyar)
   Nyári fuvallat / Mary Alice Monroe ; [ford. Kolláth Nóra]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 421 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-817-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645105]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2016.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Mistress Pat (magyar)
   Pat úrnő / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-198-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-103-9 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3645341]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2016.
Morelli, Laura
The gondola maker (magyar)
   A gondolakészítő / Laura Morelli ; [ford. Bihari Balázs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 334 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-570-8 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645003]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2016.
Morgan, Jude
The taste of sorrow (magyar)
   A bánat íze : [a Brontë nővérek regénye] / Jude Morgan ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 480 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-555-5 fűzött : 3499,- Ft
Brontë család
angol irodalom - családtörténet - életrajzi regény - családregény
820-312.6=945.11 *** 929.52(410)Brontë(0:82-31)
[AN 3645171]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2016.
Morgan, Sarah (1948-)
Suddenly last summer (magyar)
   Tavaly nyáron... emlékszel? / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-249-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645484]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2016.
Mortimer, Carole (1960-)
Rumours on the red carpet (magyar)
   Egy hét New Yorkban / Carole Mortimer ; [... ford. Gaáli István]. Ez a villa eladó / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Gábor]. A szökevény örökösnő / Sophie Pembroke ; [... ford. Kiss Gábor]. Vegasi hétvége / Cat Schield ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 75.)
Egys. cím: Rumours on the red carpet. Heiress on the run. Bride for real. A game of seduction
ISBN 978-963-407-360-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3645602]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2016.
Moser, Annette (1978-)
Ferien auf der Tierfarm (magyar)
   Mentsük meg a tanyát! / Annette Moser ; ill. Marina Krämer ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 58, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-214-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644559]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2016.
Moser, Erwin (1954-)
Grossvaters Geschichten oder Das Bett mit den fliegenden Bäumen (magyar)
   Nagypapa meséi, avagy A repülő ágy / Erwin Moser ; a szerző illusztrációival ; ford. Nádori Lídia. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 310 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-206-9 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3644890]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2016.
Moyes, Jojo (1969-)
After you (magyar)
   Miután elvesztettelek / Jojo Moyes ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2016. - 447 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-511-5 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3643774]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2016.
Nadja (1955-)
   Bűvös-bájos mesék / Nadja ; [ill.] Julie Camel ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 87, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Aponi és a bűvös tollÞ; Emma és a titokzatos szalagÞ; Anouk és a fénygyöngy. - Egys. cím: Emma el le mystérieux ruban ; Anouk et la perle de lumière ; Aponi et la plume magique
ISBN 978-963-399-483-2 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3644970]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2016.
Nesser, Håkan (1950-)
Kvinna med födelsemärke (magyar)
   Nő anyajeggyel [elektronikus dok.] / Håkan Nesser ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 902 KB). - Budapest : Animus, 2015. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136575. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-118-9 (epub)
ISBN 978-963-324-119-6 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3637350]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2016.
Nichols, Mary (1931-)
A different world (magyar)
   Két világ / Mary Nichols ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-902-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3644050]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2016.
Noël, Alyson
Unrivaled (magyar)
   Riválisok : #imádott szépségek 1. / Alyson Noël ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 335 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-407-245-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645542]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2016.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Lotus blues (magyar)
   Lotus blues [elektronikus dok.] / Kristina Ohlsson ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 847 KB). - Budapest : Animus, 2015. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-242-1 (epub)
ISBN 978-963-324-245-2 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3637349]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2016.
Oldenhave, Mirjam (1960-)
Mees Kees : de rekenrap (magyar)
   Danny bá' és a matekrap / Mirjam Oldenhave ; ill. Rick de Haas ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 86, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-202-1 kötött : 2790,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3645984]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2016.
Oram, Kelly (1981-)
The Libby Garrett intervention (magyar)
   Csókelvonó kockáknak / Kelly Oram ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 377 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-353-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3645539]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2016.
Parker, Victoria
A reputation to uphold (magyar)
   Az érzékiség örvényében / Victoria Parker ; [... ford. Herczog Gábor]. Tátva marad a szád! / Nicola Marsh ; [... ford. Vízvári Helga]. Vérvörös hold / Lynn Raye Harris ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 11.)
Egys. cím: A reputation to uphold. What the paparazzi didn't see. Gambling with the crown
ISBN 978-963-407-367-3 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3645691]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2016.
Parker, Victoria
The woman sent to tame him (magyar)
   Gyűlölöm, hogy szeretlek! / Victoria Parker ; [... ford. Herczog Gábor]. Esküvő Velencében / Trish Morey ; [... ford. Vízvári Helga]. Főbenjáró bűn / Valerie Parv ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 10.)
Egys. cím: The woman sent to tame him. Bartering her innocence. A royal romance
ISBN 978-963-407-335-2 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3645810]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2016.
Pascoli, Giovanni (1855-1912)
   Római lanton rómaiakról : Giovanni Pascoli latin nyelvű költeményei / ford. Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 114.)
Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 978-963-9955-68-4 fűzött
Olaszország - újkori latin irodalom - vers
871-14(45)=945.11
[AN 3644270]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2016.
Paziński, Piotr (1973-)
Pensjonat (magyar)
   Panzió / Piotr Paziński ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 203 p. ; 20 cm. - (Új k-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5513-68-8 fűzött : 2800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3644815]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2016.
Picoult, Jodi (1966-)
Off the page (magyar)
   Lapról lapra / Jodi Picoult & Samantha van Leer ; ford. Babits Péter. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 377, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-293-547-8 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645936]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2016.
Power, Elizabeth
Visconti's forgotten heir (magyar)
   Féltve őrzött titok / Elizabeth Power ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 603.)
ISBN 978-963-407-320-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645770]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2016.
Reeve, Philip (1966-)
Cakes in space (magyar)
   Astra és az űrsütik / Philip Reeve és Sarah McIntyre ; [ford. Ajkay Örkény]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 211, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-396-2 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3645167]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2016.
Reichs, Kathy (1950-)
Cross bones (magyar)
   Szent csontok / Kathy Reichs ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Fumax, 2016. - 400 p. ; 20 cm. - (Temperance Brennan-sorozat)
ISBN 978-615-5514-57-9 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3644778]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2016.
Rodkey, Geoff (1970-)
The Tapper twins go to war with each other (magyar)
   Claudia és James kiássák a csatabárdot / Geoff Rodkey ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
keretcím: Rosszcsont ikrek sorozat
ISBN 978-963-261-643-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3645148]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2016.
Ryan, Anthony (1970-)
Queen of fire (magyar)
   A tűzkirálynő : Hollóárnyék-trilógia / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2016. - 762 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-54-8 kötött : 5495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3644860]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2016.
Sagnier, Christine (1964-)
J'vais le dire à ma mère (magyar)
   Elmondom anyukámnak! / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Éljen a család! ; 7.)
ISBN 978-963-399-711-6 kötött : 1399,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644905]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2016.
Sagnier, Christine (1964-)
Trop dur d'être seule (magyar)
   Nehéz az élet! / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Éljen a család! ; 8.)
ISBN 978-963-399-712-3 kötött : 1399,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644903]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2016.
Šajtinac, Uglješa (1971-)
Sasvim skromni darovi (magyar)
   Szerény ajándékok / Uglješa Šajtinac ; [ford. Rajsli Emese]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 164 p. ; 20 cm. - (Új k-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5513-76-3 fűzött : 2800,- Ft
szerb irodalom - levélregény
886.1-31=945.11
[AN 3644808]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2016.
Salten, Felix (1869-1945)
Renni (magyar)
   Renni : egy mentőkutya története : regény / Felix Salten ; [ford. Juhász Vilmos ...]. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-35-7 fűzött : 2500,- Ft
osztrák irodalom - állatirodalom - regény
830-35(436)=945.11
[AN 3645414]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2016.
Sandemo, Margit (1924-)
Stenvargen (magyar)
   Kőfarkas / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2016. - 237 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 8.)
ISBN 978-963-9940-47-5 fűzött : 1490,- Ft : 5 EUR
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3644850]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2016.
Scanlon, Mitchel
Descent of angels (magyar)
   Angyalok eljövetele : hűség és becsület / Mitchel Scanlon ; [ford. Bajer Katalin és Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, 2016. - 314 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-46-8 fűzött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3644944]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2016.
Shepherd, Kandy
The summer they never forgot (magyar)
   Mi szél hozott? / Kandy Shepherd ; [... ford. Bakay Dóra]. Édes borok, forró csókok / Rebecca Winters ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Leányrablás Marokkóban / Jennie Lucas ; [... ford. Csató Gabriella]. Örökké tartó nyári kaland / Natalie Anderson ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 76.)
Egys. cím: The summer they never forgot. Having the Frenchman's baby. The man she couldn't refuse. The Spaniard's defiant virgin
ISBN 978-963-407-379-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3645821]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2016.
Simenon, Georges (1903-1989)
Le pendu de Saint-Pholien (magyar)
   Maigret és a vérfoltos öltöny / Georges Simenon ; [ford. Ertl István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-052-3 fűzött : 2280,- Ft : 8,10 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3644965]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2016.
Slaughter, Karin (1971-)
Pretty girls (magyar)
   Az eltűnt lány : húsz évvel később / Karin Slaughter ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 480 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-407-241-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3645512]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2016.
Smith, Phyllis T.
I am Livia (magyar)
   Én, Livia / Phyllis T. Smith ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-050-9 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3644968]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2016.
Staviarsky, Viťo (1960-)
Kale topanky (magyar)
   Fekete cipők fehér fűzővel / Viťo Staviarsky ; [ford. György Norbert]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 260 p. ; 20 cm. - (Új k-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5513-67-1 fűzött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3644812]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Undercover (magyar)
   Rejtőzködve / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-285-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3644767]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2016.
Štefánik, Ondrej (1978-)
Bezprsté mesto (magyar)
   Ujjatlan város / Ondrej Štefánik ; ford. Mészáros Tünde. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 421 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-872-1 fűzött : 3200,- Ft
szlovák irodalom - szatirikus regény
885.4-313.1=945.11
[AN 3644169]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2016.
Stephenson, Neal (1959-)
Seveneves (magyar)
   Seveneves : a hét Éva / Neal Stephenson ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2016. - 853 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-45-6 kötött : 5995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644794]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2016.
Tan Twan Eng (1972-)
The garden of evening mists (magyar)
   Az esti ködök kertje / Tan Twan Eng ; [ford. Hegedűs Péter]. - 2. utánny. - Győr : Tarandus, cop. 2016. - 479 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-73-2 fűzött : 4290,- Ft
Malajzia - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(595)=945.11
[AN 3649124]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2016.
Tari József
   A kismalac és a farkasok és más mesék / [graf. Tari József] ; [szöveg Bakó Krisztián]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016]. - [23] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
borítócím: A kismalac és a farkasok és más magyar népmesék
ISBN 978-963-9685-54-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3645909]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2016.
Taylor, Kathryn
Daringham Hall: die Entscheidung (magyar)
   Daringham Hall : a döntés / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8599-4 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3643705]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2016.
El triunfo del amor (magyar)
   A szerelem diadala : a harmadik évad regénysorozatának negyedik kötete / [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 173 p. ; 19 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-55-1 fűzött : 2999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3643740]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2016.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Danièlʹ Stajn, perevodčik (magyar)
   Daniel Stein, tolmács / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - 6. utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2009. - 506, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2672-4 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3648460]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2016.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
   Elsők és utolsók : válogatott elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2010. - 447, [5] p. ; 22 cm
A ford. a "Rasskazy" (Moskva : Èksmo, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-2759-2 kötött : 3690,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3648453]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2016.
   Vadregényes Kanada. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 21.)
Tart.: A bérnő / Alexandra Sellers ; [... ford. Kiss Gábor]. Részegítő ölelés / Dawn Stewardson ; [... ford. Várnai Péter]. Köszönd a medvének! / Quinn Wilder ; [... ford. Semsei Sándor]. - Egys. cím: A nice girl like you ; Cold noses, warm kisses ; Heart's refuge
ISBN 978-963-407-334-5 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645668]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2016.
Van Lustbader, Eric (1946-)
Robert Ludlum's The Bourne retribution (magyar)
   Bourne bosszúja / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Bihari Balázs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 563 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-568-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3645121]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2016.
Wagner, David (1971-)
Drüben und drüben (magyar)
   Odaát és odaát : két német gyerekkor / David Wagner, Jochen Schmidt ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 139, 185 p. ; 20 cm. - (Új k-európai történetek, ISSN 2498-7891)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5513-74-9 fűzött : 3990,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - Német Demokratikus Köztársaság - német irodalom - hétköznapi élet - 1970-es évek - 1980-as évek - memoár
830-94=945.11 *** 943.01"197/198"(0:82-94) *** 943.02"197/198"(0:82-94)
[AN 3644804]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2016.
Wallace, Carol
Ben-Hur (magyar)
   Ben Hur : egy messiási történet / Carol Wallace ; [ford. Kriszt Éva] ; ... Lew Wallace ... alapján. - Szombathely : Immanuel Szószóró, [2016]. - 459 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5246-72-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3645903]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2016.
Walsh, M. O.
My sunshine away (magyar)
   Fényed ki ne hunyjon / M. O. Walsh. - Pécs : Alexandra, 2016. - 349 p. ; 22 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-357-838-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3643723]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2016.
Weinert, Matthias (1970-)
Dino wheelies : das grosse Rennen (magyar)
   Dino járgányok : a nagy futam : [8 újabb járgánykártyával!] / Matthias Weinert ; [ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 80, [11] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-403-275-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
830-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3645995]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2016.
Weinert, Matthias (1970-)
Dino wheelies : die Schatzsuche (magyar)
   Dino járgányok : kincsvadászat : [8 szuper járgánykártyával] / Matthias Weinert ; [ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 80, [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-203-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
830-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3644605]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2016.
Wendig, Chuck
Blackbirds (magyar)
   Vészmadarak / Chuck Wendig ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2016. - 300 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 4.). (Miriam Black-sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5514-58-6 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3644787]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2016.
West, Annie
The billionaire's bought mistress (magyar)
   Megvásárolt barátnő / Annie West ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 598.)
ISBN 978-963-407-358-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3645463]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2016.
White, Barbara Claypole
The in-between hour (magyar)
   Félúton / Barbara Claypole White ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 416 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-869-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3645108]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2016.
Wittmann, Georg (1930-1991)
   Schwarze Wolken / Georg Wittmann ; [Ill. Robert König]. - Budapest : VUdAK, 2015. - 373 p. : ill. ; 21 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 15.)
ISBN 978-963-8333-20-9 kötött
magyarországi német irodalom - elbeszélés
830-32(439)
[AN 3644402]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2016.
Wood, Joss
It was only a kiss (magyar)
   Itt egy csók, ki van rúgva! / Joss Wood ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 597.)
ISBN 978-963-407-356-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(680)=945.11
[AN 3645462]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2016.
Yates, Maisey
Sheikh's desert duty (magyar)
   Sophie elrablása : Chatsfield Hotel / Maisey Yates ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 609.)
ISBN 978-963-407-369-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3645795]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2016.
York, Sabrina
Hannah and the Highlander (magyar)
   Hannah és a felföldi / Sabrina York. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2016. - 395 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5611-14-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3644961]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2016.
Young, William Paul (1955-)
Eve (magyar)
   Éva / Wm. Paul Young ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 385, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-894-0 fűzött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3643731]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2016.
Zannoner, Paola (1958-)
Celeste e il film magico (magyar)
   A filmforgatás / Paola Zannoner ; [ill. Linda Cavallini] ; [ford. Ungvári Zsoltné]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., [2016]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A csajok bandája)
ISBN 978-615-5611-13-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3644964]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11614 /2016.
Ambrus Csaba (1975-)
   Járulékos veszteség / Ambrus Csaba. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 107 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5483-52-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3643967]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2016.
Angyal Pál
   Égigérő világfa : történelmi regény / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2016. - 283 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-963-12-6006-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3644057]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2016.
Apponyi Albert (1846-1933)
   Emlékirataim / Apponyi Albert ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 471 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-671-7 kötött : 5999,- Ft
Apponyi Albert (1846-1933)
Magyarország - politikus - belpolitika - magyar irodalom - kiegyezés kora - századforduló - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 32(439)(092)Apponyi_A.(0:82-94) *** 323(439)"187/191"(093)
[AN 3645182]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2016.
   Átváltozás / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 232 p. ; 14 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 4.)
ISBN 978-615-5483-50-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3643964]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2016.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Hajónapló / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 138 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-423-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3649116]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2016.
Bálint György (1919-)
   Emlékfoszlányok / Bálint György ; [ill. Vámos Robi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 92, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8553-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3645233]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2016.
Bán Zsófia (1957-)
   Turul és dínó : jelenetek a képek életéből : esszék, tanulmányok, kritikák / Bán Zsófia. - Budapest : Magvető, 2016. - 275, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3284-8 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művészetesztétika - fotóművészet - társadalmi tudat - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 82.01 *** 77.01 *** 316.63(439)
[AN 3644690]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2016.
Baranyi Ildikó
   Egér Ágota meséi 1 [elektronikus dok.] / Baranyi Ildikó meséit Csibrán Szilvia mondja el. - Hangoskönyv. - [Székesfehérvár] : Szremkó Cs., [2016]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-12-5902-5 műanyag tokban : 3200,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645838]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 17 min)
[AN 3645840] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 17 min)
[AN 3645842] MARC

ANSEL
UTF-811622 /2016.
Bartha László
   Túl minden határon / Bartha László. - [Budapest] : [Bartha L.], 2016. - 432 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6211-7 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3644062]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2016.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2251-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3648630]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2013. - 73, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-357-152-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3647998]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 8. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-253-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3647993]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2011. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-496-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3648004]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 9. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-639-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3647985]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkréta korban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 71 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-213-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3648973]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Budapesten / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-214-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3648977]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2016.
Berki Emese
   Lelkedből csak egy van! : versek, 1. rész / írta Berki Emese. - Szeged : Magánkiad., 2016. - 125 fol. ; 22 cm
Műanyag, kapcsos borítóban
ISBN 978-963-12-3626-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644506]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2016.
Bertalan S. Tibor
   Banánhéj / Bertalan Sándor Tibor. - [Budapest] : [Bertalan S. T.], cop. 2016. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6287-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643873]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2016.
Bíró Ádám
   Ébredések : the spirit of life : blogkönyv / Bíró Ádám. - [Budapest] : I.A.T. K., 2016. - 199, 390 p. : ill. ; 21 cm
A mű két része hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5068-27-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3645093]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elképesztő! / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Bernát Barbara]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2016. - 210, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Apolló akadémia
ISBN 978-615-5450-08-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645327]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2016.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Beretva és tőr : Ambrózy báró esetei 2.5 / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 86 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-794-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3645377]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2016.
Brooks, Kate
   Amer és a hatalom / Kate Brooks & Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2016. - 76 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-31-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3644425]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2016.
Budai József (1944-)
   Eltitkolt származás [elektronikus dok.] / Budai József. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 447 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136573. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-412-3 (mobi)
ISBN 978-963-398-411-6 (epub)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3637346]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2016.
Cairo, Linda
   Látszat / Linda Cairo. - [Budapest] : [Gárdus E.], cop. 2016. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6288-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643989]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2016.
Csáky Károly (1950-)
   Lélekrezdülések : újabb versek / [Csáky Károly]. - [Nagyoroszi] ; Ipolyság : Szerző, 2015. - 71 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-3688-0 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3643861]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2016.
Csányi Vilmos (1935-)
   Ő ott bent : utópia / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2016. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-867-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - utópia - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3645420]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2016.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány a Balaton! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 62, [1] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-226-7 kötött : 1990,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439(285.2Balaton)(02.053.2)
[AN 3644981]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2016.
   Csodákkal teli éjszaka : 14 szívhez szóló karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2014. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-356-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3648226]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2016.
Csukás István (1936-)
   Mirr-Murr kalandjai / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2015]-. - 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619466]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Oriza-Triznyák. - cop. 2016. - 141, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-373-507-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645311] MARC

ANSEL
UTF-811643 /2016.
Czakó Tímea
   Végtelenbe menekülni / Czakó Tímea ; [ill. Kerekes Lili]. - [Budakeszi] : [Czakó T.], cop. 2016. - 65 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5704-5 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3643979]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2016.
Czifra Yvett
   A feketedoboz / Czifra Yvett. - [Budapest] : I.A.T. K., 2016. - 201, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-30-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3645101]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2016.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza körül a Föld / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 111, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-212-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3648910]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2016.
Dámosy Géza (1936-)
   Úton-útszélen : nyolcvan év útirajzai / Dámosy Géza. - Budapest : Dámosy G., cop. 2016. - 181 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3058-1 fűzött
magyar irodalom - útirajz
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3644190]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2016.
Ditrói Ákos (1926-)
   Ötször öt ötlet / Ditrói Ákos. - [Leányfalu] : Ditrói Á., [2015]-. - 20 cm
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3628691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ölel. - [2016]. - 44 p.
ISBN 978-963-12-5790-8 fűzött : 1500,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3644497] MARC

ANSEL
UTF-811648 /2016.
Dunajcsik Mátyás (1983-)
   A szemüveges szirén / Dunajcsik Mátyás ; Gilicze Gergő rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 103, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5591-44-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3644583]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2016.
Endrédy László (1926-1998)
   Az ismeretlen és egyéb történetek / írta Endrédy László. - Budapest : [Kelemen J.], 2016. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6154-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3644065]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2016.
Endrédy László (1926-1998)
   Jancsi és Juliska : regény / írta Endrédy László. - Budapest : [Kelemen J.], 2016. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6155-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644073]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2016.
Esterházy Péter (1950-2016)
   A szív segédigéi : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - [68] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3412-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644712]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2016.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány történetei : [első könyv] / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2016. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-572-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644645]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Holiday / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 630, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-93-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3643712]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2016.
Ferenczy Brigitta
   Az út / Ferenczy Brigitta. - [Budakeszi] : Ferenczy B., cop. 2016. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5372-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644508]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2016.
Fischer László (1954-)
   Kéz a kézben / Fischer László. - [Kecskemét] : [Dr. Fischer Bt.], cop. 2015. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3373-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3644517]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2016.
Flautner Lajos (1938-)
   A Sziklakórház végnapjai : hiába menekülsz : regény / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2016. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-25-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645208]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2016.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Aranypiramis / [Harrison Fawcett]. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, cop. 2016. - 302, [1] p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-48-2 kötött : 3490,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - kalandregény
894.511-312.9
[AN 3644845]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2016.
Gálfalvi György (1942-)
   Kacagásaink : emlékiratok / Gálfalvi György ; [közread. a] Holnap Kulturális Egyesület ... - Nagyvárad : Holnap Kult. Egyes. ; Budapest : Noran Libro, 2016. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-82-4 fűzött : 2990,- Ft : 32 RON
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3644768]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2016.
Gligor János (1951-)
   Lélekhajó : versek / Gligor János ; [a ... grafikákat Antal Gyula kész.]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-25-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644277]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2016.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2005. - 319, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-3460-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3648446]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2016.
Hajdú Erzsébet (1927-)
   Hóra írva : életem, családom, életrajzom / Hajdú Erzsébet. - [Orosháza] : Hajdú E., 2015. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3643834]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2016.
Hankó András
   Szentmihályi szivárvány 4 : Hankó András gyűjteményes írásaiból / Hamvas Máté grafikáival ; [kiad. a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület]. - Tiszavasvári : Tiszavasváriért Közéleti Egyes., 2016. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6319-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3644034]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2016.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
Szegény János (új kiadása)
   Corvin János : Hunyadi Mátyás fiának élete / Harsányi Zsolt. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 319, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-297-7 kötött : 2999,- Ft
Corvin János (1473-1504)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3645263]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2016.
Heller Ágnes (1929-)
   Olvasónapló, 2015-2016 / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016. - 308 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 299-303.
ISBN 978-963-9512-78-8 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - könyvismertetés - memoár
894.511-95 *** 894.511-94 *** 82(091)(0:82-95)
[AN 3645532]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2016.
Herczeg-Vecsei Katalin
   Amerikán át = Across the USA / [versek] Herczeg-Vecsei Katalin ; [ill.] Vecsei János. - [Tapolca] : Magánkiad., cop. 2016. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5820-2 fűzött
magyar irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3643931]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2016.
Hollósi Bernadett
   Elisabeth és a démonok ura / Hollósi Bernadett. - [Tázlár] : [Hollósi B.], cop. 2016. - 401 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5168-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3643997]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2016.
Horváth József (1948-)
   Holdudvar : versek / Horváth József. - [Tapolca] : Szerző, 2015. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3555-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643783]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2016.
Horváth Júlia Borbála
   Munkakönyv : kisregény / Horváth Júlia Borbála. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 129, [7] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5640-04-9 kötött : 2550,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3645497]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2016.
Kakuk Tamás (1952-)
   Biciklibelső / Kakuk Tamás. - Tatabánya : Media-Press, 2016. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6267-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3645737]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2016.
Káplár János (1939-)
   Mohács - nemzetünk tragédiája / írta Káplár János. - Kozármisleny ; [Pécs] : Káplár J., 2016. - 290 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6231-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644310]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2016.
Karaffa Gyula (1964-)
   Tartozásaim gyűlnek.. / [Karaffa Gyula]. - Nagyoroszi : Szerző, 2015. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2768-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643864]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2016.
Kerényi B. Eszter
   Királyi vonatok / [írta] Kerényi B. Eszter ; [rajz.] Hódi Rezső. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Gödöllői múzeumpedagógiai füzetek, ISSN 2062-8471 ; 3.)
ISBN 978-963-89928-3-3 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - magyar irodalom - gyermekirodalom - vasúti kocsi - udvari élet - múzeumi kiadvány - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 069(439-2Gödöllő) *** 629.454(436/439)(02.053.2)
[AN 3644956]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2016.
Kóbor Barbara (1976-)
   Az utolsó nap éjszakája / Kóbor Barbara. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-577-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644096]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2016.
Koreck Aladár (1936-)
   Fuimus : voltunk : bánáti történet / Koreck Aladár. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Magánkiad., 2016. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5951-3 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3648780]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2016.
Kőrösi Ferenc
   Tűzpiros pacsirta / Kőrösi Ferenc. - [Miskolc] : [Kőrösi F.], [2016]. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6303-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3645513]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2016.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   Szélaví : hagyaték : képes könyv / Kőszegi Barta Kálmán. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2015. - 84 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5208-05-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3643817]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2016.
Kovács Gabriella
   A világ legjobb édesanyja / Kovács Gabriella. - [Budapest] : [Kovács G.], cop. 2015. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4157-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644033]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2016.
Kovácsné Cohner Judit (1958-)
   Álmomban már meghaltál / June Cohner. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-05-6 fűzött : 3330,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3645425]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2016.
Kutasi Horváth Katalin
   Lélekhálózat / Kutasi Horváth Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 132 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5483-54-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3643959]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2016.
   Laci te, hallod-e.. : Író Cimborák műhelytábor 2016 : alkotótábori kiadvány / [szerk. Miklya Zsolt] ; [graf. Bódi Kati, Endrődi Kata] ; [kiad. a ... Petőfi Sándor Városi Könyvtár ...]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi Vár. Kvt., 2016. - 83 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89079-3-6 fűzött
magyar irodalom - alkotótábor - antológia
894.511-822 *** 061.2(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3644045]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Bőv. kiad. - [Budapest] : L&L, cop. 2016. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - cop. 2016. - 592 p.
ISBN 978-615-5653-26-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3648179] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - cop. 2016. - 416 p.
ISBN 978-615-5653-29-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3648183] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - cop. 2016. - 360 p.
ISBN 978-615-5653-32-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3648185] MARC

ANSEL
UTF-811682 /2016.
   Lépés a képtelenség sötétjébe : szemelvények a magyar Holokauszt-irodalomból II. / [szerk. Török Dalma] ; [ill. S. Lobkovitz Eleonóra]. - [Budapest] : Tevan Alapítvány, cop. 2015. - 132 p. : ill. ; 19 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 6.)
ISBN 978-963-89726-8-2 fűzött
magyar irodalom - holokauszt - antológia
894.511-822 *** 323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-822)
[AN 3643923]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2016.
Lőrincz L. László (1939-)
   A gyűlölet fája / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2016. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-24-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3644955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 269 p.
ISBN 978-615-5611-25-4
[AN 3644957] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 201 p.
ISBN 978-615-5611-26-1
[AN 3644958] MARC

ANSEL
UTF-811684 /2016.
Lőrincz L. László (1939-)
   Homokvihar / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2016. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-12-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3644916]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 259 p.
ISBN 978-615-5611-17-9
[AN 3644919] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 270, [1] p.
ISBN 978-615-5611-18-6
[AN 3644920] MARC

ANSEL
UTF-811685 /2016.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kicsik / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-03-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3644923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 351 p.
ISBN 978-615-5611-04-9
[AN 3644924] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 375 p.
ISBN 978-615-5611-05-6
[AN 3644926] MARC

ANSEL
UTF-811686 /2016.
Lugosi Lou (1948-)
   Látod Uram, mit csináltál? / Lugosi Lou. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 110, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5353-99-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3645480]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2016.
Malejkó Norbert
   Őrizz meg magadban mélyen / Malejkó Norbert. - [Miskolc] : [Malejkó N.], cop. 2016. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89798-4-1 v.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644038]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2016.
Matuscsák Tamás
   Rejtő Jenő elveszett naplója : életregény / Rejtő Jenő műveinek felhasználásával írta Matuscsák Tamás. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 540 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 537-[541].
ISBN 978-615-5513-79-4 fűzött : 3990,- Ft
Rejtő Jenő (1905-1943)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - életrajzi regény - naplóregény
894.511-312.6 *** 894.511(092)Rejtő_J.(0:82-31)
[AN 3644757]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2016.
Mechler Anna (1974-)
   Zebulon, az autódaru / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 51, [4] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-209-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3644871]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2016.
Megyesi Gusztáv (1950-)
   Roló alatt : publicisztikák / Megyesi Gusztáv. - Budapest : Magvető, 2016. - 472, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3443-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3644694]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2016.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Ez egy ilyen nap / Mészöly Ágnes ; Paulovkin Boglárka illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2016. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9869-75-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3643838]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2016.
Mézes Judit
   Vigasztaló mesék / Mézes Judit ; rajz. Dávid Orsolya. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2016. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stresszoldó mesék)
ISBN 978-615-80248-8-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645211]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2016.
Milbacher Róbert (1971-)
   Szűz Mária jegyese / Milbacher Róbert. - Budapest : Magvető, 2016. - 267, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3384-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3644682]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2016.
Molcsányi Jenő (1958-)
   Megrajzolt évek / Molcsányi Jenő ; [kiad. Hernádnémeti Önkormányzata]. - Hernádnémeti : Önkormányzat, cop. 2016. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6039-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644295]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2016.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Kréta-rajz / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - 216 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-74-5 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645214]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2016.
Molnár M. Eszter (1950-)
   Parasztapolló : válogatott versek = Sedliacky Apollón : výber z tvorby / Molnár M. Eszter ; szerk. Hrivnák Mihály, Fuhl Imre ; [prekl. ... Gregor Papuček] ; [Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiadványa]. - Budapest : Croatica : XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 65 p. ; 20 cm
Áchim L. András (1871-1911)
Magyarország - magyar irodalom - politikus - 19. század - századforduló - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=854 *** 32(439)(092)Áchim_L._A.(0:82-14)
[AN 3644418]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2016.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Naplók / Móricz Zsigmond ; [összegyűjt., szerk. ... Cséve Anna] ; [sajtó alá rend. Cséve Anna és Szilágyi Zsófia Júlia]. - Budapest : Luna Kv. : Noran 2004, 2010-. - 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-039-1
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Móricz_Zs.(0:82-94)
[AN 2932282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1930-1934. - 2016. - 893, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9932-06-7 kötött
[AN 3644727] MARC

ANSEL
UTF-811698 /2016.
Nádas Péter (1942-)
   A Biblia / Nádas Péter. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 90 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 38.)
ISBN 978-963-227-797-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3645385]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2016.
Nagy András (1956-)
   Szöveg/színház / Nagy András. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-02-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3644526]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2016.
Nagy Bandó András (1947-)
   Csodás Kapolcs : 222 szakaszos verses mese gyerekeknek és felnőtteknek / Nagy Bandó András. - Pécs : Szamárfül, cop. 2016. - [68] p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-9880-31-3 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3644901]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2016.
Nagy Károly (1909-1942)
   Csontváz kis hibával [elektronikus dok.] / Charles Lorre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 349 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-441-3 (mobi)
ISBN 978-963-398-440-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3637295]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2016.
Nagy Katalin (1928-1988)
   A világ legrosszabb gyereke / Nagy Katalin ; [... ill. Dudás Győző]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 193, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-207-6 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3644879]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2016.
Nemere István (1944-)
   Az aranyszűz lovagjai / Neil Omar Watson. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-117-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3645038]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2016.
Nemere István (1944-)
   Keresek egy férfit : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2016. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-808-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3645045]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2016.
Nógrádi Kovács György
   Csak mesélek, mesélek : Gyuri bácsi meséi : mesék, akár felnőtteknek is / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2015]. - 124 p. ; 22 cm
Borítócím: Gyuri bácsi mesél
ISBN 978-615-80375-0-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3644555]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2016.
Nógrádi Kovács György
   Hajsza a fekete diplomatatáskáért : kaddis Tóni bácsiért : krimi / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2016]. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80375-1-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3644553]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2016.
Novák János (1952-)
   A csellós kolibri / Novák János. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 236, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-00-1 fűzött : 3600,- Ft
Kolibri Színház (Budapest)
Magyarország - magyar irodalom - zeneszerző - gyermekszínház - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 78.071.1(439)(092)Novák_J.(0:82-94) *** 792(439-2Bp.)Kolibri_Színház(0:82-94)
[AN 3645423]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2016.
Nyakó Attila (1970-)
   A metróból jelentjük / [Nyakó Attila] ; Trautsch Tímea rajz. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-53-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643947]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2016.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : a Balaton hercege / Nyulász Péter ; [... ill. Szepesi Szűcs Barbara munkája]. - 4. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2014 [!2016]. - 286, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-06-1 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3649061]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2016.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - 8. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2016, cop. 2011. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3649057]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2016.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor : Helka menyegzője / Nyulász Péter ; [... ill. Baracsi Gabriella munkája]. - 2. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2016. - 293, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-07-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3649065]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2016.
Oláh Gábor (1938-)
   Az a kő ott a kertben : regény / Oláh Gábor. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5353-96-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645408]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2016.
   Oly korban éltek : a vészkorszak újságíró-áldozatainak almanachja / sajtó alá rend. Murányi Gábor. - [Budapest] : Tevan Alapítvány, cop. 2015. - 206 p. ; 18 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 7.)
ISBN 978-963-89726-9-9 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - antológia
894.511-92(082)
[AN 3643927]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2016.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   One minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy. - 11. print. - [Budapest] : Corvina, [2016], cop. 1995. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6112-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3648914]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2016.
Ősi János (1965-)
   A lovagkirály öröksége : Könyves Kálmán regénye / Ősi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2016. - 281 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5475-13-9 kötött : 2900,- Ft
Kálmán (Magyarország: király), Könyves (1068-1116)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3644394]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2016.
Pápay Eszter (1967-)
   A tükör, ott benned : Pápay Eszter válogatott versei. - [Vác] : Bentin Kft., [2016]. - 139, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5105-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644415]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2016.
Partmann Tibor (1983-)
   Reflexió / Partmann Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-58-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643974]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2016.
Pásztohy Panka (1977-)
   Szeretem a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - [39] p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-036-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3645896]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2016.
Pintér János Zsolt
   Assúr Nart és Gornos ostroma : scifi-fantasy regény / Pintér János Zsolt. - Miskolc : Szerző, 2016. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6358-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3643899]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2016.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A Hold a hetedik házban : novellák / Rakovszky Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2009. - 346 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2742-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3648906]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2016.
Rozsnyai János (1955-)
   Betyárkaland / Rozsnyai János. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-313-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3645251]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2016.
Salyámosy Éva
   Rejtelmek.. : versek egy másik világról őszintén, tisztán... / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2016. - 381 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 10.)
ISBN 978-963-12-6141-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3644520]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2016.
Sándor Kata (1955-)
   A kerek erdő közössége / írta Sándor Kata, Varga Gábor ; [rajz. Baróthy Andrea]. - [Budapest] : [Audit Solutions Kft.], [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-8073-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3648765]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2016.
Sándorné Manyika (1941-)
   Különös barátság : Manyika mesés és színező könyve / Sándorné Manyika. - [Győr] : [Sándorné M.], 2016. - Leporelló (12 p.) : ill.. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5307-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kifestőkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5
[AN 3644053]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2016.
Schobert, Elisabeth
   Mara : karátos szerelem / Elisabeth Schóbert. - [Iváncsa] : [Shobert, E.], cop. 2016. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6088-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643868]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2016.
Sebestyén Mátyás (1895-1962)
   Ahogy én láttam.. / Sebestyén Mátyás ; [szerk. Rokolya Gábor] ; [a záró tanulmányt írta Makkai Béla]. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2016. - 86 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80176-4-0 kötött
Muraköz - magyar irodalom - magyar történelem - történelem - 20. század - oral history - memoár
894.511-94 *** 943.9Muraköz"191/194"(0:82-94) *** 949.713Muraköz"191/194"(0:82-94)
[AN 3645992]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2016.
Shelley, Duncan (1969-)
   Válaszreakció / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2016. - 385 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-30-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3644173]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2016.
Smikál György (1961-)
   Irgalmad útjain / Smikál György ; [... ill. Prazsákné Torday Csilla]. - [Szigetszentmiklós] : Szerző, cop. 2016. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5638-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644105]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2016.
Sohonyai Edit (1970-)
   Szállj szabadon! / Sohonyai Edit. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-323-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3643711]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2016.
Soltész Gábor
   Ha egy férfi igazán szeret / Soltész Gábor. - [Mátészalka] : [Soltész G.], cop. 2016. - 134 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5530-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643870]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2016.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Szél hozott : versek gyerekeknek és felnőtteknek / Szabó Lőrinc ; [a verseket vál. és a kötetet szerk. Miklya Zsolt] ; Schall Eszter rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-320-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3645164]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2016.
Szabó Márton István (1993-)
   Másodlagos kötések / Szabó Márton István. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 43, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-585-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3645224]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2016.
Szántai Zsolt (1966-)
   A szivárványszürke / Monica Carrot ; [!ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : TotHál, 2016. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5055-18-8 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3645373]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2016.
Szélesi Sándor (1969-)
   Pokolhurok / Szélesi Sándor. - [Budapest] : Pergamon, 2016. - 251, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5736-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3645342]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2016.
Szentgyörgyi Judit
   Holly könyve : amerikai regény / Szentgyörgyi Judit. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-116-9 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645040]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Budapesti kalauz marslakók számára / Szerb Antal ; [a képeket ... vál. és a szöveget gond. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2016. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3281-7 kötött : 2690,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - album
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3648227]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2016.
Szerednyei György
   Hélios / Szerednyei György. - [Budapest] : [Lukács Gy.], 2016. - 178, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6320-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645977]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2016.
Szigeti Jenő (1936-)
   Tihamér, a kiskamasz hangya bemutatkozik / Szigeti Jenő ; Bayer Beatrix rajz. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2016. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Tihamér-történetek
ISBN 978-615-80248-9-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3645159]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2016.
Szmodis Jenő (1966-)
   Tiberius és a többiek : hat komédia / Szmodis Jenő. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2016. - 283 p. ; 24 cm
Tart.: UltimátumÞ; Tiberius vendégeÞ; Őrültek szigeteÞ; LeszámolásÞ; Hétköznapi gyilkosokÞ; Palazzo Vendramin
ISBN 978-963-446-775-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - bohózat
894.511-22
[AN 3643793]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2016.
Szőnyi Sándor (1910-1989)
   Legényavatás : novellák, elbeszélések / Szőnyi Sándor. - [Verőce] : Arcus, [2016]. - 131 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5402-14-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3644364]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2016.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Bringaút a Holdra / Szunyogh Szabolcs. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5513-77-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3644641]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2016.
Takács Mária
   Szerelmem: Erdély / Takács Mária. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-22-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3644288]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2016.
Tamás Balázs (1932-)
   Foltos medve a Hargitán : történetek / Tamás Balázs. - [Budapest] : [Aposztróf], cop. 2016. - 139 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-26-3 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94(498) *** 894.511-14(498)
[AN 3644272]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2016.
Telkes Margit (1937-)
   Vendégjátékos voltam : életrajzi novellák / Telkes Margit. - [Budapest] : I.A.T. K., 2016. - 232 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-26-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3644991]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2016.
Térey János (1970-)
   Őszi hadjárat : összegyűjtött és új versek, 1985-2015 / Térey János. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 787, [27] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-580-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3645290]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2016.
Tolnai Ottó (1940-)
   Világpor / Tolnai Ottó. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016, cop. 1980. - 267 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-568-2 kötött : 2999,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3645218]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2016.
Túri Zsuzsa, A. (1971-)
   Boszorkánytükör / A. Túri Zsuzsa. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 96 p. ; 21 cm
A főcím tükörírással is
ISBN 978-615-5361-39-5 kötött : 1950,- Ft
Svájc - magyar irodalom - vers
894.511-14(494)
[AN 3645416]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2016.
   A valóság valószínűtlen lett : szemelvények a magyar Holokauszt-irodalomból I. / [... vál., ... összeáll. Török Dalma]. - [Budapest] : Tevan Alapítvány, cop. 2015. - 214 p. : ill. ; 19 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 5.)
ISBN 978-963-89726-7-5 fűzött
magyar irodalom - holokauszt - antológia - memoár - napló
894.511-822 *** 894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94)
[AN 3643912]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2016.
Varga Beáta (1975-)
   Szürke szobák : Szivárgó sötétség 2,5 / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 116 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-795-6 fűzött : 2299,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3645409]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2016.
Varga Zoltán
   Napszúrás és más történetek / Varga Zoltán ; Szász József rajz. - [Szolnok] : Varga Z., 2016. - 106, [1] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-5922-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3645446]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2016.
Vass József (1954-)
   Amikor a nap felkelt : óföldeáki visszaemlékezések III. / Vass József. - Óföldeák : Szerző, 2016. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4972-9 fűzött
Földeák - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Földeák(0:82-94)
[AN 3643951]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2016.
Vozákné Rauf Katalin
   Il silenzio / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozákné Rauf K.], cop. 2016. - 72 p. ; 21 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-12-5930-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3643991]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2016.
Weaver, Andrea (1969-)
   A fényhozó / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2016. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88831-6-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645475]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2016.
Wéber Anikó (1988-)
   Az osztály vesztese / Wéber Anikó ; [... graf. Horváth Ildi]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 208, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-189-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3645608]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2016.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Rapszódia a kivívott szabadságról / Weöres Sándor ; [ill. Orosz István] ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Steinert Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 93, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-745-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3645230]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2016.
Winczheim Tibor (1951-)
   Dr. Schmied kontra Dr. Kovács / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 134 p. ; 21 cm. - (Mese mindenkinek sorozat ; 7.)
ISBN 978-615-5483-57-8 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3643970]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2016.
Závada Pál (1954-)
   Egy piaci nap / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2016. - 221 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3386-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3645158]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2016.
Závada Pál (1954-)
   Természetes fény / Závada Pál. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2014. - 622 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3169-8 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3649050]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2016.
Zelenay, K. T.
   Szíriai metélt, avagy A muttikulti végnapjai / K. T. Zelenay. - Budapest : One Média, 2016. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5265-1 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3645370]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2016.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A tölgyfa születésnapja : mesék a természetről / Zelk Zoltán ; Nagy Norbert illusztrációival ; vál. Dian Viktória. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 86, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-020-6 kötött : 2999,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3644928]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2016.
Zenker Katalin
   Égi románc / Zenker Katalin. - [Budapest] : [Zenker K.], 2016. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5449-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644048]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11762 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 8. kiad. - Budapest : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-195-7 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3647986]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2016.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Vater Unser (magyar)
   Mi Atyánk.. / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2016]. - [20] p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9338-10-9)
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 3648952]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2016.
Eci, peci, pec (magyar)
   Ecc-pecc, kimehetsz. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-11-9978-9 kötött : 999,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3648932]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2016.
Gosling, Cherie
Cinderella's best creations (magyar)
   Hamupipőke valaha volt legszebb alkotásai / írta Cherie Gosling. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Wohl Anita. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-615-5541-22-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645861]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2016.
Gosling, Cherie
Snow White and the three giants (magyar)
   Hófehérke és a három óriás / írta Cherie Gosling ; ill. Jordi Municio-Planas. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Wohl Anita. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-615-5541-23-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645857]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2016.
   Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2016. - [20] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 7.)
ISBN 978-963-409-046-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - díszítőelem - kifestőkönyv
087.5 *** 391.984(=945.11)
[AN 3643727]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2016.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kacagtató 1 : ölbeli játékok magyar költők verseire / J. Kovács Judit válogatása, játékleírása ; [Szalma Edit rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (12 )p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9910-9 kötött : 1299,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers - antológia
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3648940]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2016.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Az óvodakerülő úthenger / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2014. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 4.)
ISBN 978-963-244-493-2 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3648878]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2016.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Taknyos Traktor / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2013. - 21 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 2.)
ISBN 978-963-244-453-6 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3648794]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2016.
Koster, Amy Sky
Ariel et Polochon (magyar)
   Ariel és a nagyra nőtt csecsemő / írta Amy Sky Koster ; ill. Elizabeth Tate. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Wohl Anita. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-615-5541-25-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645854]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2016.
Koster, Amy Sky
   Belle és a barátság-találmány / írta Amy Sky Koster ; ill. Jean-Paul Orpinas. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Wohl Anita. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-615-5633-11-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645834]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2016.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / [ill. M. Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-362-1 fűzött : 2450,- Ft
vasút - képeskönyv
087.5(084.1) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3648009]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2016.
Litwin, Eric (1966-)
Pete the cat: I love my white shoes (magyar)
   Peti, a macska és a hófehér cipő / történet Eric Litwin ; ill. James Dean ; [ford. ... Kiss-Péterffy Márta]. - Szeged : Maxim, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Panda könyvek, ISSN 2064-5570)
ISBN 978-963-261-659-9 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645109]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2016.
Liu, Cynthea
   Tiana és Charlotte megmentik a barátságukat / írta Cynthea Liu ; ill. Adrienne Brown. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Wohl Anita. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-615-5541-24-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645851]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2016.
   Magyarországi lepkék kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2016. - [21] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 8.)
ISBN 978-963-409-059-5 fűzött : 1490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3643742]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-086-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3647814]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 9. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-069-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647818]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2016, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-01-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647836]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2016, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-00-0 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647833]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2016.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Bagger (magyar)
   Markolók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 12.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-318-8 fűzött : 2450,- Ft
markoló - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 621.869.4(02.053.2)
[AN 3648007]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2016.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zajíček (magyar)
   A kisvakond és a nyuszi / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9907-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649087]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2016.
Patrick, Ella
   Aranyhaj barátra lel / írta Ella Patrick ; ill. Jeffrey Thomas. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Horváth Vivien. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-615-5633-88-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3645853]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2016.
Pliva patka preko save (magyar)
   Boci-boci tarka. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-11-9979-6 kötött : 999,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3648937]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt Taschengeld (magyar)
   Bori zsebpénzt kap / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 32.)
ISBN 978-963-403-031-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647892]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni fährt ski (magyar)
   Bori síel / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 20.)
ISBN 978-615-5220-27-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647876]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647847]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647883]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647853]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 4.)
ISBN 978-615-5028-02-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647840]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647857]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647861]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 5.)
ISBN 978-615-5028-03-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647844]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 8.)
ISBN 978-615-5028-13-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647851]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3647897]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2016.
Stack, Finola
The story of christmas (magyar)
   A karácsony története : feltárul a titok! / [ill. Finola Stack]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-11-9947-5 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3649084]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2016.
Valiente, Francisca
   A tanya állatai : több mint 50 matricával / [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [12] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Milyen érdekes a világ...
ISBN 978-963-445-766-4 fűzött
háziállat - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3644621]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2016.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A három nyúl / Zelk Zoltán ; Reich Károly rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9906-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649094]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11799 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   A legyező golf az igazi! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita, Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2015]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 121.)
ISBN 978-615-5425-09-7 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3645734]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2016.
Fortunato, Alessio
Dampyr (magyar)
   Dampyr / [rajz. Alessio Fortunato] ; [ford. Lakatos Zsuzsanna]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2016]-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A velencei baba / [írta Samuel Marolla és Mauro Boselli]. Kísértetkórház / [írta Diego Cajelli és Samuel Marolla]. - [2016]. - 190 p.
La bambola veneziana
L'ospedale stregato
ISBN 978-963-12-5436-5 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
[AN 3643875] MARC

ANSEL
UTF-811801 /2016.
Stilton, Geronimo
Hai salvato le olimpiadi, Stilton! (magyar)
   Mentsük meg az olimpiát! / Geronimo Stilton ; [rajzok Federica Salfo ... és Mirka Andolfo ...] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 50 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mulatságos történetek képregényben)
ISBN 978-963-266-547-4 fűzött : 1599,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3643726]
MARC

ANSEL
UTF-8