MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/02/14 13:12:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1253 /2017.
Ficsor Károly (1940-)
   Közösség születik / Ficsor Károly ; [közread. az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2015 [!2016]. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6383-1 fűzött
Örömhír Alapítvány
Magyarország - baptista egyház - alapítvány
061.27(439) *** 286.15(439)
[AN 3654025]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2017.
   Kulturális értékek Jász-Nagykun-Szolnok megyében : tudományos konferencia : Abádszalók, 2016. november 4. : programfüzet és szinopszisok / összeáll. Örsi Julianna ; rendezőszervek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Abádszalók Város Önkormányzata. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2016. - 12 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 976-615-80592-06)
Jász-Nagykun-Szolnok megye - magyar néprajz - hagyománytisztelet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Abádszalók) *** 39(=945.11)(439.169)
[AN 3653532]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1255 /2017.
   Monokgraphia : tanulmányok Monok István 60. születésnapjára / szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 847 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar, francia, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8702-8 fűzött
könyvészet - könyvtörténet - könyvtártörténet - művelődéstörténet - emlékkönyv
02 *** 09 *** 930.85
[AN 3654310]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2017.
Zsupos Zoltán
   Honnan ered a székely írás? / Zsupos Zoltán. - Budapest ; [Dunakeszi] : [Zsupos Z.], 2016. - [2], 17 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 15-17.
ISBN 978-963-12-7003-7 fűzött
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3653345]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1257 /2017.
   Az áldozat reprezentációi / Balogh László Levente, Valastyán Tamás szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 383 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Cultura animi, ISSN 2415-9328 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-591-9 fűzött
kultúraszociológia - kultúratörténet - áldozat
008 *** 316.7 *** 291.34 *** 343.122 *** 316.647.3
[AN 3653863]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1258 /2017.
Barna Berni
   The One - A Könyv / Barna Berni ; [fotók Bugár Máté és Pethő Anikó]. - Fót : Unio Mystica K., 2016. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-13-6 kötött
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3653116]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2017.
   A Chemtrail és a HAARP / [összeáll. Miskolci László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 146 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5647-01-7 fűzött : 1199,- Ft
rejtély - összeesküvés-elmélet - repülőgép
001.94 *** 629.73(089.3)
[AN 3653043]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2017.
Éva Ilona
   Boszorkány kontra pap : szerelem, halál, átok, ördög, szellem, túlvilág és alvilág a spiritiszta vallásában és a lelkész hitében : egy katolikus pap harca egy vérbeli boszorkánnyal napjainkban / Evvalena di Reirossi, Pater Prospero, Veronica Chiave. - [Budapest] : Tündérképző, 2016. - 304 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80123-2-4 kötött
mágia - okkultizmus - hit
133.25 *** 133.4 *** 234
[AN 3653091]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2017.
Király Zoltán (1983-)
   Földi pokol vagy mennyei paradicsom? avagy Az első leszületésem [elektronikus dok.] / Király Zoltán. - Szöveg (epub : 769 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-748-7
ezoterika - regény - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-31)
[AN 3641265]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2017.
Lindenau, Christof
Der übende Mensch (magyar)
   A gyakorló ember : az antropozófia stúdiuma, mint a modern szellemi iskolázás kiindulási pontja / Christof Lindenau ; [ford. Károlyi Nóra]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2016. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-82-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - antropozófia
133.25 *** 141.333
[AN 3655024]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2017.
Müller Péter (1936-)
   Aranyfonál : kapcsolat a szellemvilággal / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény, 2016. - 288, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89852-7-9 kötött : 3900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3654284]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2017.
Pandian, Pal
Siddhas, masters of the basics (magyar)
   Sziddhák, az alapok mesterei / írta Pal Pandian ; [Kasza Borbála m. ford.] ; [... kiad. a Fénymag Egyesület]. - [Budapest] : Fénymag Egyes., cop. 2016. - XXVI, 637 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6014-4 kötött
India - misztika
133(540)
[AN 3653113]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2017.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Tajny vysših mirov (magyar)
   Magasabb világok titkai / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 198, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4483-0 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3653653]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2017.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope 2017 (magyar)
   Kínai horoszkóp 2017 : mit tartogat számunkra a Kakas éve? / Neil Somerville ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-595-1 fűzött : 3290,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 3653106]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (magyar)
   A magasabb világok megismerésének útja / Rudolf Steiner ; [ford. Szilágyi Jenőné ...] ; [a fordítást ... átd. Göröntsér Márton]. - 3. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2016. - 182 p. ; 20 cm
Megj. "Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?" és "Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez?" címmel is
ISBN 978-963-9772-64-9 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3655019]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1268 /2017.
   "Az épület energiája, a fenntartható ház" : XI. Óbudai Energetikai Konferencia, 2016 : 2016. november 8. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2016]. - 91 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-004-3 fűzött
épület - energetika - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3653539]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1269 /2017.
Gyarmati Zsuzsanna (1973-)
A kísérletezés varázslatos világa (angol)
   The magical world of science [elektronikus dok.] : 100 fun experiments for children / by Zsuzsanna Gyarmati ; transl. by Beáta Görgényi. - Szöveg (epub : 9.3 MB) (mobi : 6.2 MB). - [Dunakeszi] : LaBeGer Hungary Kft., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4549-3 (epub)
ISBN 978-963-12-4553-0 (mobi)
kísérlet - kémia - fizika - biológiai divergencia - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
53.03(02.053.2) *** 57(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3641537]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1270 /2017.
Kerényi Lilla
   Csillagjegyek : feketén-fehéren / Kerényi Lilla. - [Budapest] : [Kerényi L.], 2016. - 183 p. : ill. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 978-963-12-6968-0 fűzött
csillagkép - művelődéstörténet
524.3 *** 930.85(100)
[AN 3653659]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2017.
Murphy, Glenn
Space (magyar)
   Az űr : a teljes kozmikus sztori / Glenn Murphy ; [ill. Mike Phillips] ; [ford. Jankovics Teodóra és Rezsabek Nándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Meghökkentő tudomány)
ISBN 978-615-5535-60-4 kötött : 2490,- Ft
csillagászat - ifjúsági könyv
52(02.053.2)
[AN 3653152]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2017.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Uhr und die Zeit (magyar)
   Az óra és az idő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 6.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-087-3 fűzött : 3750,- Ft
óra - idő - gyermekkönyv
529.7(02.053.2) *** 681.111(02.053.2)
[AN 3655003]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1273 /2017.
Bagoly Ilona
   Mikrovilág / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 63, [1] p. : ill., színes ; 28 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5563-55-3 kötött
mikroorganizmus - rovar - kártevő - mikroszkópos vizsgálat - ifjúsági könyv
579(02.053.2) *** 595.7(02.053.2) *** 681.723(02.053.2)
[AN 3653196]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2017.
Bíró István
   Terepi madárhatározó halgazdálkodóknak / [írta Bíró István] ; [madárfestmények Kókay Szabolcs] ; [közread. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ..., Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály ...]. - 2. kiad. - Budapest : MME : FM Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály, 2016. - 57 p. : ill., színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88756-8-6 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(083.71)
[AN 3654282]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2017.
Donászy Ferenc (1858-1923)
   Tengereken innen, tengereken túl [elektronikus dok.] : természeti képek minden világrészből / Donászy Ferenc. - Szöveg (epub : 668 KB) (mobi : 2.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-476-5 (epub)
ISBN 978-963-398-477-2 (mobi)
fauna - ifjúsági könyv - elektronikus dokumentum
591.9(100)(02.053.2)
[AN 3641074]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2017.
Kingsbury, Noel
Hidden histories : trees (magyar)
   A természet kincsei : fák : 150 faj sokrétű bemutatása / Noel Kingsbury ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-248-254-5 fűzött : 4500,- Ft
fa - növényhatározó
581.412(083.71)
[AN 3653829]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2017.
Telegdi Ágnes
   Őszi-téli ösvényeken / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., 2016, cop. 2013. - [53] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-4-0 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3656397]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2017.
Telegdi Ágnes
   Téli madármesék / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - 3. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., 2016, cop. 2011. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-88906-9-6 kötött : 1990,- Ft
madár - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
598.2(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3656391]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1279 /2017.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben / Bagdy Emőke. - [Budapest] : Szépmíves : Athenaeum, 2016. - 282, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-606-2 kötött : 3490,- Ft
lélektan - művészetesztétika - jelkép
159.9 *** 7.01 *** 003.62
[AN 3652987]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2017.
Büki Béla (1959-)
   Szédülés / Büki Béla. - Budapest : Medicina, 2017. - 223 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-607-7 fűzött : 2890,- Ft
szédülés - orvosi diagnosztika - gyógyszeralkalmazás
616.28-008.5-08 *** 615.015.32 *** 616.28-008.5-07
[AN 3654121]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2017.
Byrne, Rhonda (1951-)
How the secret changed my life (magyar)
   A titok, ami megváltoztatta az életem : hétköznapi emberek sikertörténetei / Rhonda Byrne ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 270 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-559-3 kötött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3653400]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2017.
Greger, Michael
How not to die (magyar)
   Hogy ne halj meg : tudományosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőzhetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket / Michael Greger és Gene Stone ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 536 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-615-6 kötött : 3990,- Ft
betegségmegelőzés - egészséges táplálkozás
616-084 *** 613.2
[AN 3653312]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2017.
Hay, Louise L. (1926-)
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-500-5 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3656159]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2017.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   A teljes Gondolkodj és gazdagodj / Napoleon Hill ; összeáll. Ross Cornwell ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-623-1 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 3653298]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2017.
Hurst, Kim
Hidden histories : herbs (magyar)
   A természet kincsei : gyógynövények : 150 faj sokrétű bemutatása / Kim Hurst ; [ford. Törökné Pethő Erzsébet]. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-248-253-8 fűzött : 4500,- Ft
gyógynövény - növényhatározó
615.89:615.322 *** 633.88(083.71)
[AN 3653826]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2017.
Isaacson, Rupert (1967-)
The long ride home (magyar)
   Hazatérés / Rupert Isaacson ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 398 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-90-1 fűzött : 3490,- Ft
autizmus - amerikai angol irodalom - memoár
616.89-008.45(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3653279]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2017.
Kmeth Sándor
   Herbárium : az általános rendszerező élettan tankönyve / Kmeth Sándor ; [... kiad. ... a Javasgyógyász Egyesület]. - 3. kiad. - Szeged ; [Budapest] : Harmadik Évezred Kft. : Javasgyógyász Egyes., 2016. - 464 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 464.
ISBN 978-963-85810-8-2 kötött : 7000,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89 *** 615.322 *** 633.88
[AN 3656298]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2017.
Kneszl Beáta Carmen
   Én, a megbélyegzett : borderline testközelből / Kneszl Beáta Carmen. - Budapest : Figyelem K., 2016. - 326, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-70-4 fűzött : 2999,- Ft
borderline-szindróma - memoár
616.895.8-008.6Borderline_szindróma(0:82-94)
[AN 3653059]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2017.
Magyar Neuroradiológiai Társaság. Kongresszus (24.) (2016) (Eger)
   Magyar Neuroradiológiai Társaság XXIV. kongresszusa : 2016. november 3-5., Hotel Eger-Park = 24th meeting of the Hungarian Society of Neuroradiology. - [Budapest] : [M. Neuroradiológiai Társ.], [2016]. - 99, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
neuroradiológia - konferencia-kiadvány
615.849 *** 616.89-073.75 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3653916]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2017.
Margóczi Győző (1955-)
   Érzések : szükség van egy új tudományra / Margóczi Győző. - [Budapest : [Margóczi Gy.], 2016. - 375 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6180-6 fűzött
lélektan - érzékelés - önismeret
613.865 *** 159.95
[AN 3653548]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2017.
Maxwell, John C. (1947-)
Becoming a person of influence (magyar)
   Hogyan legyünk hatással az emberekre : a hatásgyakorlás eredményei a vezetésben / John C. Maxwell, Jim Dornan ; [ford. Pajor Enikő]. - [Budapest] : Üzleti Plusz Kft., cop. 2016. - 229 p. ; 23 cm
Megj. "Hogyan váljunk vezető személyiséggé" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7121-8 fűzött
siker - meggyőzés - vezetéstudomány
613.865 *** 316.475 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3654110]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2017.
   A mirigyrendszer és jelentősége a testünk számára és a mirigygyakorlatok a Mazdaznan mirigytudományból / [O. Z. Hanish és Arthur Buschmann után átd. Jens Trautwein] ; [az I. fej. fordítása Malomsoky Ildikó] ; [a II. fejezetet összeáll. Nyerges Margit] ; [kiad. a Mazdaznan Munkaközösség]. - Dunakeszi : Mazdaznan Munkaközösség, [2016]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
mirigy - egészséges életmód
612.43/.46 *** 613
[AN 3654156]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2017.
Murphy, Glenn
Disgusting science (magyar)
   Gusztustalan tudomány : gyomorforgató körkép a legundorítóbb dolgokról / Glenn Murphy ; [ill. Mike Phillips] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Meghökkentő tudomány)
ISBN 978-615-5535-59-8 kötött : 2490,- Ft
emésztés - táplálkozás - betegség - ifjúsági könyv
612.3(02.053.2) *** 641(02.053.2) *** 616(02.053.2)
[AN 3653144]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2017.
Nicolosi, Joseph (1947-)
A parent's guide to preventing homosexuality (magyar)
   A homoszexualitás megelőzése : útmutató szülőknek / Joseph Nicolosi, Linda Ames Nicolosi ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 264 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-637-8 fűzött : 2600,- Ft
homoszexualitás - családi nevelés - gyermeklélektan - nemek lélektana - serdülőkor
159.922.1 *** 613.885 *** 37.018.1 *** 159.922.8
[AN 3653182]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2017.
Nikolic Anita
   Gyógyító kínai étrend : keleti táplálkozástan, egészséges test és lélek / Nikolic Anita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 172, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5537-83-7 fűzött
Kína - egészséges táplálkozás - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89(510)
[AN 3652947]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2017.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of ego (magyar)
   Az ego könyve / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-528-9 kötött : 3490,- Ft
önismeret - individuálpszichológia - ezoterika
613.865 *** 159.923 *** 133.25
[AN 3656152]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2017.
Rhyner, Hans H.
Ayurveda für Einsteiger (magyar)
   Ájurvéda mindenkinek / Hans H. Rhyner ; [ford. Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-248-262-0 fűzött : 2500,- Ft
ájurvéda
615.89(540)
[AN 3653290]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2017.
Riedl, Matthias
Diabetes-Kochbuch (magyar)
   Diabetikus szakácskönyv : tartsuk egyensúlyban a vércukorszintet! / szöveg Matthias Riedl ; receptek J. Dullat [et al.] ; képek Jörn Rynio ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 183 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-341-178-0 fűzött : 3500,- Ft
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
613.24 *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3653084]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2017.
Stern, André (1971-)
Spielen, um ein ganzer Mensch zu sein (magyar)
   Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj! / André Stern ; [ford. Rémán Izabella]. - [S.l.] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság, [2016]. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
gyermeklélektan - játék - családi nevelés
159.922.7 *** 371.382 *** 37.018.1
[AN 3654159]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2017.
Szalontai Kriszta
   Gyógynövények és tanösvények : túrakalauz / Szalontai Kriszta. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 246 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-70-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - gyógynövény - tanösvény
615.322 *** 502(439)
[AN 3653286]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2017.
Thor-Wiedemann, Sabine
Absolute Jungen-Sache (magyar)
   Abszolút fiú : 99 kérdés és válasz kamaszoknak / Sabine Thor-Wiedemann ; [ill. Claas Janssen] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-665-3 fűzött : 2450,- Ft
fiú - serdülőkor - személyi higiénia - mentálhigiénia - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.96-055.1(02.053.2) *** 613.865-055.1(02.053.2) *** 613.88-055.1(02.053.2)
[AN 3653017]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2017.
Thor-Wiedemann, Sabine
Absolute Mädchen-Sache (magyar)
   Abszolút lány : 99 kérdés és válasz kamaszoknak / Sabine Thor-Wiedemann ; [ill. Heike Herold] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-664-6 fűzött : 2450,- Ft
lány - serdülőkor - személyi higiénia - mentálhigiénia - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.96-055.2(02.053.2) *** 613.865-055.2(02.053.2) *** 613.88-055.2(02.053.2)
[AN 3653009]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1303 /2017.
Carlson, W. Bernard
Tesla (magyar)
   Tesla : az elektromosság korának feltalálója / W. Bernard Carlson. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2016. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80111-6-7 kötött : 5990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N.
[AN 3655792]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2017.
Swartz, Tim R.
The lost journals of Nikola Tesla (magyar)
   Nikola Tesla elveszett feljegyzései : időutazás, alternatív energia és a náci repülő csészealj titka / Tim R. Swartz. - 2. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 219 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80111-1-2 kötött : 4500,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század - rejtély
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 001.94
[AN 3655790]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1305 /2017.
Annoni, Gianni (1971-)
   Olaszul l'enni jó : [szakácskönyv, vallomás, egy sikertörténet kulisszatitkai] / Gianni. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 345, [6] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-8617-5 kötött : 6990,- Ft
Budapest - Olaszország - vendéglátás - gasztronómia - étterem - ételspecialitás
640.43(439-2Bp.) *** 641.5(45)(092)Annoni,_G.(0:82-94) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3654192]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2017.
Annus Sándor (1930-)
   A magyarországi papíripar összefoglaló története, 1530-2010 / Annus Sándor. - Budapest : Optima Téka, 2016. - 178 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 978-615-80481-1-8 kötött
Magyarország - papíripar - papírgyártás - ipartörténet
676(439)(091)
[AN 3653647]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1307 /2017.
Oláh Tibor (1950-)
   Hunép 25 / [fotó Oláh Tibor] ; [szöveg Hegymegi István]. - Debrecen : Hunép, 2016. - 199 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 27x28 cm
ISBN 978-963-12-6970-3 kötött
Hunép Universal Építőipari Zrt. (Debrecen)
Debrecen - építőipar - építészet - vállalat - album
69 *** 061.2(439-2Debrecen) *** 72(439-2Debrecen)
[AN 3653167]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1308 /2017.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Eisenbahn (magyar)
   A vonatok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - 2. átd. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle, Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-580-9 fűzött : 3750,- Ft
vonat - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3655006]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2017.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Traktor (magyar)
   Traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 33.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-548-9 fűzött : 2450,- Ft
traktor - gyermekkönyv - képeskönyv
629.114.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3655028]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1310 /2017.
Horváth Tamás
   A kalászos gabonafélék termesztésének gépei : szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár könyvtári gyűjteményéből / [szerk. Horváth Tamás, Perjámosi Sándor]. - Budapest : M. Mezőgazdasági Múz. és Kvt., 2016. - 82 p. ; 21 cm
Fűzött
mezőgazdasági gép - gabonatermesztés - ajánló bibliográfia
631.3:016 *** 633.1 *** 019.922
[AN 3653677]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2017.
Kovács Bea
   Foxikkal az élet / Kovács Bea ; ill. Pinkert Katu. - [Bazsi] : [Kovács B.], 2016. - 100 , [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6177-6 fűzött
kutya - kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94) *** 636.7.088(0:82-94)
[AN 3653650]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2017.
   Precíziós gazdálkodás : digitalizáción innen és túl : válogatás a II. Prega Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia előadásaiból és a Digitális agrárstratégia összefoglalója / szerk. Erdei Gabriella, Milics Gábor. - Budapest : Opal Média és Kommunikáció Bt., 2016. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. febr. 24-én rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5342-9 kötött
mezőgazdaság - informatika - agrotechnika
631.5 *** 681.3.004.14
[AN 3654180]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2017.
Telegdi Ágnes
   Mesélnek a házi kedvencek / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - 4. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., 2016, cop. 2010. - [52] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-87955-9-5 kötött : 1990,- Ft
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3656390]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1314 /2017.
Bernáth József (1982-)
   Legyél te is a konyhád mestere / Bernáth József ; [szöveg ... Omer Fatima] ; [fotók Szendeff Lőrinc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 206, [7] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-8626-7 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3653434]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2017.
Fördős Zé (1977-)
   83 kedvenc magyar receptem / Fördős Zé. - [Budapest] : Lunchbox K., 2016. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-6652-8 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3654171]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2017.
Havas Dóra
   Így etesd a családodat / Havas Dóra. - [Nagykovácsi] : Zöld Füge Kft., 2016. - 177 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-12-6805-8 fűzött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3654077]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2017.
Horváth Lászlóné
   Szokásaink, ételeink 1945-től napjainkig történésekkel, elbeszélésekkel / Horváth Lászlóné. - [Pörböly] : Szerző, 2016. - 135 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6711-2 fűzött
Pörböly - ételspecialitás - magyar néprajz - lakodalmi szokás - szakácskönyv
641.568(439-2Pörböly)(083.12) *** 392.51(=945.11)(439-2Pörböly)
[AN 3653331]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2017.
Kiss Móni (1976-)
   4x15 : négy évszak receptjei ételallergiásoknak : [glutén-, tej-, cukor-, szója- és mogyorómentes finomságok] / [Kiss Móni]. - [Pócsmegyer] : Leviter, cop. 2016. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80425-3-6 kötött : 3300,- Ft
allergia - étrend - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43
[AN 3653082]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2017.
Nagy Zita
   Vegán reggeli : 0 tejtermék, 0 tojás, 0 méz, 0 hal, 0 hús / Nagy Zita. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 210, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-21-4 kötött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3653076]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2017.
Schweiger, Franziska
Happy baking glutenfrei (magyar)
   Csábító sütik gluténmentesen / Franziska Schweiger ; fotók Anke Schütz ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-222-0 kötött : 3900,- Ft
sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3653467]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2017.
Széll Tamás (1982-)
   Széll Tamás sokszínű élete / [szöveg Lami Juli]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-8644-1 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - szakács - gasztronómia - ezredforduló - 21. század - memoár - ételrecept
641.5(439)(092)Széll_T.(0:82-94) *** 641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3653194]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2017.
   A természet ízei olvasóinktól / [szerk. Nyemcsok László] ; [fotó Imre György]. - Budapest : Mediaworks, [2016]. - 180, [1] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-12-6570-5 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3653049]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2017.
Váncsa István (1949-)
   Váncsa István szakácskönyve : ezeregy+ recept. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2003. - 670 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-061-5 kötött : 4999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3656299]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1324 /2017.
Gazdag László (1953-)
   Marx, marxizmus, szocializmus / Gazdag László. - Budapest : Scolar, 2016. - 211 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-207.
ISBN 978-963-244-670-7 kötött : 2950,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - marxizmus - gazdaságfilozófia - politikai filozófia - szocializmus - kommunizmus - 19. század - 20. század
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82 *** 321.74 *** 330.85 *** 329.15(100)(091)
[AN 3653088]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2017.
Krémer Sándor (1959-)
   A késői Richard Rorty filozófiája / Krémer Sándor. - Szeged : JATEPress, 2016. - 333 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 325-333.
ISBN 978-963-315-302-4 fűzött
Rorty, Richard (1931-2007)
Egyesült Államok - filozófus - 20. század - ezredforduló
1(73)(092)Rorty,_R.
[AN 3653959]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2017.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Der Antichrist (magyar)
   Az Antikrisztus / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Csejtei Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 42.)
ISBN 978-963-227-719-6 fűzött : 999,- Ft
filozófia - vallásfilozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 21
[AN 3655649]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2017.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Ecce homo (magyar)
   Ecce homo : hogyan lesz az ember azzá, ami / Friedrich Nietzsche ; [ford. és jegyzetekkel ell. Horváth Géza]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Göncöl, [2016], cop. 2003. - 145 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9183-37-7 kötött : 1995,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - német irodalom - 20. század - memoár
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-94=945.11
[AN 3656370]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1328 /2017.
Asiain, Miguel Angel
L'esperienza di Dio nello scolopio (magyar)
   Piarista istentapasztalat / Miguel Angel Asiain ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2016. - 175 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 21.)
Bibliogr.: p. 167-175.
ISBN 978-963-88543-9-1 fűzött
piaristák - isten - hit
271.786 *** 211 *** 234
[AN 3654141]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2017.
Balás Béla (1941-)
   Regnum Marianum / Balás Béla, Bolberitz Pál. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2016. - 197 p. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 14.)
ISBN 978-963-9862-82-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - katolikus pap - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - dialógus
282(439)(092)Balás_B.(047.53) *** 282(439)(092)Bolberitz_P.(047.53)
[AN 3653432]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2017.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Letzte Gespräche mit Peter Seewald (magyar)
   Utolsó beszélgetések Peter Seewalddal / XVI. Benedek ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-640-8 kötött : 2800,- Ft
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
pápa - ezredforduló - interjú
262.13(092)Benedek,_XVI.(047.53)
[AN 3654114]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Ablak a végtelenre : beszélgetés a hitről / Böjte Csaba ; [riporter, szerk. és a verseket vál.] Karikó Éva. - 4. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 256 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-832-2 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-227-833-9 fűzött
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3656213]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Iránytű a végtelenhez : beszélgetés a szabadságról és a parancsolatokról / Böjte Csaba ; [riporter, szerk. és a verseket vál.] Karikó Éva. - 5. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 229 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-838-4 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-227-839-1 fűzött
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3656202]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Párbeszéd a végtelennel : vallomások a bensőséges istenkapcsolatról / Böjte Csaba ; [riporter, szerk. és a verseket vál.] Karikó Éva. - 5. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 276 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-836-0 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-227-837-7 fűzött
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3656254]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Út a végtelenbe : beszélgetés az élet fordulópontjairól / Böjte Csaba ; [riporter, szerk. és a verseket vál.] Karikó Éva. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 257 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-834-6 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-227-835-3 fűzött
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3656211]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2017.
Bokar Rinpoche (1940-2004)
   A női Buddha : szabadító Tárá / Bokár Rinpocse ; [közread. a Buddhista Meditáció Központ] ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Tar ; Budapest : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2016], cop. 2005. - 203 p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "Tara, the feminine divine" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-87027-0-2 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3656176]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2017.
Czike László (1950-)
   Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről [elektronikus dok.] : bibliamagyarázatok és más esszék / Czike László. - Szöveg (epub : 541 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-566-3 (epub)
ISBN 978-963-398-567-0 (mobi)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3641596]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2017.
Dajczer, Tadeusz (1931-2009)
Rozważania o Eucharystii (részlet) (magyar)
   Szerető jelenlét : elmélkedések az Eucharisztiáról / Tadeusz Dajczer ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 218 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 208.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-29-6 fűzött : 1500,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3654308]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2017.
Fabiny Tamás (1959-)
   A kötényes Isten : igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról / Fabiny Tamás. - Budapest : Luther, 2016. - 302 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-087-4 fűzött : 2900,- Ft
prédikáció
252 *** 284.1
[AN 3654305]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2017.
Ficsor Károly (1940-)
   Hármas kötél / Ficsor Károly ; [közread. az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2016. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6495-1 fűzött
házasság - család - vallásos irodalom - életvezetés - bibliamagyarázat
265.5 *** 316.356.2 *** 244 *** 22.07 *** 613.865
[AN 3654083]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2017.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Mensch hat einen Engel (magyar)
   Mindenkinek van egy angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2016. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-20-4 fűzött : 1700,- Ft
angelológia - bibliamagyarázat
235.01 *** 22.07
[AN 3655231]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2017.
   A Gyöngy himnuszai / [... összeáll. L. Nagy Lajos] ; [nyersford. ... Juhász Edit] ; [vers Gyura Árpád]. - Jav. kiad. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2016. - 178 p. ; 19 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 3.)
Kész. a "Perlenlieder" (Cadolzburg : Hermanes-T. Verl., 1985) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-89265-3-1 kötött
manicheizmus
273.21
[AN 3654286]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2017.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Bible faith study course (magyar)
   A bibliai hit / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit és Joób Viktória]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5526-23-7 fűzött : 3490,- Ft
hit - lelkigyakorlat
234.2 *** 242
[AN 3655734]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2017.
A heart for mission (magyar)
   Szívből jövő küldetés : őszi imahét, 2016 / [ford. Hegyes-Horváth Imola] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2016]. - 23 p. : ill. ; 27 cm
Fűzött
misszió
266
[AN 3653451]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2017.
   Az irgalmasság csodás tettei / [összeáll. Basáné Révész Erzsébet] ; [közread. a] Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány. - Hatvan : Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány, 2016. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6454-8 fűzött
vándorkiállítás - kereszténység - vallási erkölcs - amatőr művészet - gyermekrajz
241 *** 061.4(4)"200/201" *** 379.825-053.6 *** 741-053.2(100)
[AN 3653931]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2017.
Kesselyák Péter (1936-)
   Válogatott írások az Albertfalvi Egyházközségi Levelekből és más hitéleti forrásokból, 1994-2015 / Kesselyák Péter. - [Budapest] : [Kesselyák P.], [2016]. - 34 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7412-7 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 3653697]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2017.
Kindelmann Győző
   Az én kis misekönyvem / [... írta Kindelmann Győző] ; Fecske Orsolya rajz. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-277-642-2 kötött : 1400,- Ft
istentisztelet - vallásos irodalom - gyermekkönyv
264(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3653439]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2017.
   Lélekkel és értelemmel : a magyar református énekeskönyv megújulásának alapelvei, példatárral / [... közread. a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága]. - Budapest : Kálvin, 2016. - 72 p. : ill., kotta ; 20 cm
ISBN 978-963-558-343-0 fűzött
református egyház - énekeskönyv - vallásos ének
245 *** 783 *** 284.2
[AN 3653097]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2017.
Manjackal, James (1946-)
I saw eternity (magyar)
   Láttam az örökkévalóságot / James Manjackal ; [ford. Barta György és Fierer Zsuzsa]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 196 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 206.)
Fősorozata: Marana tha sorozat., ISSN 0865-7467
ISBN 978-615-5259-26-5 fűzött : 1500,- Ft
India - szerzetes - franciskánusok - hitélet - szenvedés - aszketika - 20. század - 21. század - memoár - elmélkedés
271.3(540)(092)Manjackal,_J.(0:82-94) *** 242 *** 248
[AN 3654244]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2017.
Mészáros János
   Prométheusz, Sziszüphosz, Bellerophontész / [írta Mészáros János] ; [ill. Koncz Tímea]. - [Budapest] : Két Egér Kv. : Móra, cop. 2016. - 61, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mitológiai zsebkönyvtár, ISSN 2498-8286 ; 1.)
ISBN 978-963-415-076-3 fűzött : 1599,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
292.11(02.053.2) *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3653206]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2017.
Nagy Géza (1942-2006)
   Hit, remény : idézetgyűjtemény / [gyűjtőmunka] Nagy Géza ; [közread. a Debreceni Egyetem Műszaki Kar]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2016. - 95, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-318-594-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - hit - világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
244(02:82-84) *** 234(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3653868]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2017.
Pereira, Rufus (1933-2012)
Rekolekcje z egzorcysta (magyar)
   Lelkigyakorlat egy ördögűzővel / Rufus Pereira, Erica Gibello ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 123 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 207.)
ISBN 978-615-5259-25-8 fűzött : 1000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3654247]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2017.
Prince, Derek (1915-2003)
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Kv., 2015-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
22 *** 23/28
[AN 3612177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hit alapjai. - 6. jav. kiad. - 2016, cop. 1989. - 153, [2] p.
Fűzött : 900,- Ft
 (hibás ISBN 963-7453-82-2)
vallásos irodalom - dogmatika
23 *** 242
[AN 3655760] MARC

ANSEL
UTF-81353 /2017.
Ruiz Isla, Angel (1924-2013)
Comunità ecclesiali calasanziane (magyar)
   Piarista egyházi közösségek / Angel Ruiz Isla ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2016. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 20.)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-88543-8-4 fűzött
piaristák - közösségfejlesztés - szerzetesség
271.786 *** 316.45
[AN 3654132]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2017.
Székely János (1964-)
   A hit kapuja : meghívás a kapun való belépésre / Székely János. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-651-4 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3654124]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2017.
   Ünnep : 2016-2017 / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2016. - 493 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-085-0 fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - egyházi év - munkaterv
284.1(439) *** 264-041
[AN 3654289]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2017.
Vadakkel, Joseph
Jesus wischt deine Tränen ab (magyar)
   Jézus letörli könnyeidet / Joseph Vadakkel, Michaela Heinzen ; [ford. Gujber Zsuzsa]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 150 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 205.)
ISBN 978-615-5259-22-7 fűzött : 1000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3654239]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2017.
Walvoord, John F. (1910-2002)
Daniel (magyar)
   Dániel / John F. Walvoord ; az átd. kiadást kész. és gond. Charles H. Dyer és Philip E. Rawley ; [ford. Benke László]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, [2016]-. - 21 cm
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3655728]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2016. - 202 p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-08-4 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3655729] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1358 /2017.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Módszertani kötet. - 2016. - 243 p.
ISBN 978-963-235-491-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népszámlálás - statisztikai adat - adatgyűjtés - statisztikai elemzés - módszertan - 21. század
311.2 *** 312(439)"2011"
[AN 3653940] MARC

ANSEL
UTF-81359 /2017.
Ditzendy Károly Arisztid
   Partnerségi egyeztetés, közösségi tervezés [elektronikus dok.] : kézikönyv települési, térségi stratégiák, programok, beruházások tervezéséhez partnerségi egyeztetés, közösségi tervezés, szektorközi együttműködés keretében / Ditzendy Károly Arisztid ; [közread. a] HROD. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Kecskemét : HROD, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137187. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5153-1
közösségfejlesztés - elektronikus dokumentum
316.45 *** 323.21
[AN 3641144]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2017.
   Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig : tanulmánykötet / [fel.szerk. Laczka Éva, Szabó István] ; [közread. a] Magyar Statisztikai Társaság, Partiumi Területi Kutatások Intézete. - Budapest : MST ; [Oradea] : Partiumi Területi Kutatások Int., 2016. - 193 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A Nagyváradon, 2016. júl. 1-2. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6828-7 fűzött
Magyarország - statisztikatörténet - statisztika
311(439)(091) *** 311
[AN 3653730]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2017.
Harai Dénes (1951-)
   Az archaikus népi gondolkodás / Harai Dénes. - [Budapest] : Kató, 2016. - 352 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 978-963-86935-6-3 kötött
kulturális antropológia - magyarságtudat - népi kultúra
316.7 *** 316.63(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3653838]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2017.
Kőrösi István (1955-)
   Az állam és a magánvállalatok viszonya az osztrák gazdaságban [elektronikus dok.] / szerző Kőrösi István. - Szöveg (pdf : 958 KB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2016. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 111.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138073. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5594-40-3
Ausztria - gazdasági szerkezet - állami tulajdon - magánszektor - elektronikus dokumentum
316.334.2(436) *** 332.012.3(436)
[AN 3646528]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2017.
   (N)ők is hősök : magyar női sorsok az I. világháborúban = Eroi(ne) şi ele : destinul femeilor maghiare în primul război mondial / [kurátor ... ifj. Bertényi Iván, Bodnár Zita, Kincses Károly] ; [... kiad. ... a Balassi Intézet ...]. - [Budapest] : Balassi Int., cop. 2016. - 55 p. : ill. ; 15x21 cm
Megj. a Budapesten, 2015. dec. 9 - 2016. márc. 8. között rendezett kiállítás katalógusaként
Fűzött
Magyarország - nő - első világháború - kiállítási katalógus
316.37-055.2(439)"1914/1918" *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3655051]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2017.
   (N)ők is hősök : magyar női sorsok az I. világháborúban = (Wo)men are heroes, too : the lives of Hungarian women in Word War I / [kurátor ... ifj. Bertényi Iván, Bodnár Zita, Kincses Károly] ; [... kiad. ... a Balassi Intézet ...]. - [Budapest] : Balassi Int., cop. 2016. - 55 p. : ill. ; 15x21 cm
Megj. a Budapesten, 2015. dec. 9 - 2016. márc. 8. között rendezett kiállítás katalógusaként
Fűzött
Magyarország - nő - első világháború - kiállítási katalógus
316.37-055.2(439)"1914/1918" *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3653692]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2017.
Segyevy Dániel Zoltán
   Térképművek Trianon árnyékában : Magyarország néprajzi térképe, 1918 / Segyevy Dániel Zoltán. - Budapest : KSH Kvt., 2016. - 235 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 térk. - (A statisztika történetei, ISSN 2064-8979 ; 3.)
Bibliogr.: p. 202-227. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-235-492-7 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - kartográfia - történeti feldolgozás - nemzetiségi térkép
316.347(=00)(439)"18/19"(084.3) *** 528.9(439)"18/19"
[AN 3653492]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage, 1915-1921 (magyar)
   Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2016. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89979-3-7 fűzött
Németország - Európa - német irodalom - társadalmi probléma - társadalom - első világháború - publicisztika
316.3 *** 830-92=945.11 *** 316(430)"191/192" *** 940"1914/1918"(0:82-92)
[AN 3654273]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1367 /2017.
   Erdő nincsen zöld ág nélkül : szólások és közmondások. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 254 p. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga
ISBN 978-615-5170-75-1 fűzött
magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3652965]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2017.
Hajdu Zsanett
   A trópusok ajándékai : szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között / Hajdu Zsanett. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-72-3 fűzött : 2800,- Ft
Bolívia - Magyarország - kulturális antropológia - biológus - 21. század - memoár
39(84) *** 57(439)(092)Hajdu_Zs.(0:82-94) *** 316.7(84)
[AN 3654300]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2017.
   A hétfejű sárkány és más mesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Eszes Hajnal]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2016]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-24-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - képeskönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3653180]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2017.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : állatos játéktár : [babáknak és óvodásoknak] : J. Kovács Judit népi válogatása és mai játékötletei / Kállai Nagy Krisztina rajz. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 62 p. : ill., színes ; 21x26 cm + CD
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-415-271-2 kötött : 3499,- Ft
gyermekjáték - mondóka - népi játék - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2) *** 394.3(=945.11)
[AN 3656187]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2017.
   Miért kacag a patak? : 1700 találós kérdés. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 239 p. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-5170-74-4 fűzött
találós kérdés
398.6(=945.11)
[AN 3652958]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2017.
Morvay Katalin
   Babák magyar népi viseletben = Dolls in Hungarian folk costumes = Bambole in costumi populari ungheresi tradizionali = Poupées en costumes folkloriques hongrois = Kukly v vengerskih narodnyh kostûmah = Puppen in ungarischer Volkstracht = Muñecas en trajes folclóricos húngaros = Ningyō hangarī no minzoku ishō / [szöveg Gámán-Morvay Katalin] ; [fotó Szelényi Károly]. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2016. - [36] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80504-4-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar néprajz - népviselet - játék baba
391(=945.11) *** 688.721.2
[AN 3654036]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1373 /2017.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (lengyel)
   1956 - strzały na Placu Kossutha miejsce pamięci / [kurator wystawy Sándor Őze] ; [aut. tekstu Csaba Németh]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Słowo o Placu Kossutha, ISSN 2498-8936)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-05-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
323.282(439-2Bp.)"1956" *** 725.945(439-2Bp.)"1956" *** 943.9-2Bp."1956" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3653258]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2017.
   Demokratikus Koalíció, 2011-2016 : ötévkönyv / [szerk. Debreczeni József, Kolber István] ; [kiad. az Új Köztársaságért Alapítvány]. - [Budapest] : Új Köztársaságért Alapítvány, 2016. - 360 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6722-8 fűzött
Demokratikus Koalíció
Magyarország - politikatörténet - párt - testülettörténet - 21. század - történeti kronológia - újsághír
323(439)"201"(047.6) *** 329(439)DK"201"(0:930.24)
[AN 3653855]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2017.
   Előre!? / [szerk. Révész György]. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2016. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 11.)
Kész. a Csillebércen, 2016. jún. 4-én rendezett találkozó alkalmából
ISBN 978-963-7123-50-4 fűzött
Magyarország - úttörőmozgalom - 20. század
329.78(439)"19"
[AN 3653505]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2017.
Gyuricza Kata Sára
   Sorsfordító forradalom : Magyarország, 1956 = La revolución que cambió el destino : Hungría, 1956 / Gyuricza Kata Sára, Gyuricza Péter ; [kiad. Magyarország Nagykövetsége Spanyolország]. - Budapest : [Madrid] : Magyarország Nagykövetsége Spanyolország, 2016. - 35 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
A magyar és a spanyol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Kötött
Spanyolország - magyar történelem - 1956-os forradalom - emigráns - labdarúgó - interjú - memoár
325.25(=945.11)(460)(092)(047.53) *** 929(460)(047.53) *** 943.9"1956"(047.53) *** 796.332(439)(092)(047.53)
[AN 3654213]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2017.
Kemendi Karolina
   Félelemben éltünk.. / Kemendi Karolina. - [Vörs] : [Római Katolikus Plébánia], cop. 2016. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Vörsi Római Katolikus Plébánia
ISBN 978-963-12-6945-1 fűzött
Budapest - Németország - Magyarország - 1956-os forradalom - emigráns - életútinterjú - emlékmű - 20. század
325.25(=945.11)(430)(047.53) *** 943.9-2Bp."1956" *** 725.945(439)
[AN 3653918]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2017.
Kéry László (1934-)
   Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a tamási laktanyában az Ungvárra deportáltak névjegyzékével / összeáll. ... Kéry László ... ; [kiad. Tamási Helytörténeti Alapítvány]. - Tamási : Tamási Helytört. Alapítvány, 2016. - [4], 140 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 9-12.
ISBN 978-963-12-6790-7 fűzött
Tamási (Tolna megye) - Szovjetunió - Ungvár - 1956-os forradalom - helytörténet - megtorlás - deportálás - névtár - memoár
323.282(=945.11)(47)"1956"(0:82-94) *** 943.9-2Tamási"1956"
[AN 3653326]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2017.
   A Kossuth tér visszatér : tíz éves az őszödi beszéd : soha nem felejtünk! : [visszaemlékezések a morális forradalom napjaira, 2006-2016] / szerk. Bene Gábor [et al.]. - Budapest : Püski, [2016]. - 178 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-184-2 fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-302-5)
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikai feszültség - tüntetés - ezredforduló
323(439)"200/201" *** 323.233(439)"2006"
[AN 3653888]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2017.
Palásti László (1903-1979)
   A bori halálút regénye / Palásti László. - Budapest : Scolar, 2016. - 150 p. ; 20 cm. - (Tanúságtevők, ISSN 2498-6909)
ISBN 978-963-244-681-3 fűzött : 2450,- Ft
Bor (Szerbia) - Cservenka - Magyarország - munkaszolgálat - internálótábor - antiszemitizmus - állami terror - tömeggyilkosság - második világháború - dokumentumregény
323.282(4392-13-2Cservenka)"1944" *** 343.819.5(497.11-2Bor) *** 323.12(=924)(439)"194" *** 355.253.7(439)"1944"
[AN 3652920]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2017.
Páles Lajos
   Két tűz között : emlékezés az 1956. december 8-ai, tragikus salgótarjáni eseményekre : adalékok a történeti rekonstrukcióhoz / Páles Lajos ; [átd., szerk. Baráthi Ottó]. - Salgótarján : Fátra Tours Szolgáltató Kft. : Páles L., 2016. - 93 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-963-12-6795-2 fűzött
Salgótarján - 1956-os forradalom - helytörténet - vérengzés
323.282(439-2Salgótarján)"1956" *** 943.9-2Salgótarján"1956"
[AN 3653458]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2017.
Simon János (1954-)
   Hét választás Magyarországon, 1989-2014 : országgyűlési választások kézikönyve / Simon János. - 2. jav. kiad. - Budapest : CEPoliti, 2016. - 287 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-266.
ISBN 978-963-89674-9-7 fűzött
Magyarország - politikatörténet - országgyűlési választás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
324(439)"1989/2014"(083.41)
[AN 3655201]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2017.
   The social aspects of the 2015 migration crisis in Hungary [elektronikus dok.] / ed. by Bori Simonovits and Anikó Bernát ; [publ. by the] Tárki. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Budapest : Tárki, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:hu-137200. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88559-1-6
Európa - Közép-Európa - Magyarország - migráció - migrációs politika - társadalmi reakció - társadalmi feszültség - sovinizmus - idegengyűlölet - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
325(4)"201"(083.41) *** 316.42(4) *** 316.6
[AN 3641231]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2017.
Ungváry Krisztián (1969-)
A Horthy-rendszer mérlege (új kiadása)
   A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege : diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944 / Ungváry Krisztián. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 734 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 689-717.
ISBN 978-963-676-652-8 kötött : 5499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - antiszemitizmus - Horthy-korszak
323.12(=924)(439)"192/194" *** 943.9"192/194"
[AN 3656363]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1385 /2017.
   Alexander multifrons : tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére / [szerk. Perger Péter]. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2016. - 213 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-781-6 fűzött : 2500,- Ft
orvostörténet - gyógyszerészet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85 *** 61(091) *** 615(091) *** 012Dörnyei_S.
[AN 3653818]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2017.
Bíró Lajos (1961-)
   A magyar Jézus és eltitkolt tanításai / Bíró Lajos. - Egyesített kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 419 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 389-419.
ISBN 978-615-5647-07-9 kötött : 5990,- Ft
magyarságkutatás - krisztológia
930.8(=945.11) *** 232
[AN 3653266]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2017.
Buza Péter (1942-)
   Bagolyröpte Pest felett : Szendrey Júlia nemzetsége / a bevezetőt írta, a Horváték levelesládáját szerk., a jegyzeteket kész. Buza Péter. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes., 2016. - 243 p. : ill. ; 18 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
ISBN 978-963-7537-46-2 kötött : 2000,- Ft
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - művelődéstörténet - 19. század - híres ember
930.85(439)"18" *** 929.52(439) *** 929(439)Szendrey_J.
[AN 3654250]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2017.
Czuczor Teca
   Itt élek, mesélek : szalkszentmártoni történetek képekben, 1905-1965 / Czuczor Teca. - [Szalkszentmárton] : Szabó G., 2016. - 453, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-12-6969-7 kötött
Szalkszentmárton - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz - album - audiovizuális dokumentum
943.9-2Szalkszentmárton(084.1) *** 908.439-2Szalkszentmárton(084.1) *** 39(=945.11)(439-2Szalkszentmárton)
[AN 3653604]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2017.
Eörsi László (1955-)
   Zugló 1956 : fegyveres ellenállás a XIV. kerületben / Eörsi László ; [kiad. a XIV. kerületi Önkormányzati Hivatal]. - Budapest : XIV. Ker. Önkormányzat, 2016. - 136, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [137]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80540-0-3 fűzött
Budapest. 14. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi személy
943.9-2Bp.XIX."1956"(092)
[AN 3654291]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2017.
Falk Miksa (1828-1908)
   Erzsébet királynéról : visszaemlékezések / Falk Miksa. - [Budapest] : Szépmíves, 2016. - 70, [53] p. : ill. ; 19 cm
Kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-612-566-210-2)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 19. század - memoár
929(439)Erzsébet(0:82-94)
[AN 3653089]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2017.
Földi Pál (1938-)
   A kőbe zárt kard : lovagok harcban : história álarc nélkül : eszmény és valóság / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 176 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-615-5537-95-0 fűzött
lovag - történelem - hadtörténet - lovagrend - középkor
930.9"10/15" *** 355.48(100)"10/15" *** 929.711
[AN 3652956]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2017.
Fónagy Zoltán (1962-)
   Kufstein, a megtorlások jelképe / Fónagy Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8461-4 kötött : 1490,- Ft
Kufstein - vár - börtön - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás
943.9"1848/1849" *** 728.81(436-2Kufstein) *** 343.81(436-2Kufstein) *** 323.282(439)"1848/1849"
[AN 3653297]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2017.
   Források a Völgység tanulmányozásához : előadások a VI. Völgységi Konferencián : 2015. október 30. = Sources for studies of Völgység : VI. Conference of Völgység = Quellen zu Studien von Völgység : VI. Konferenz von Völgység / szerk. Szőts Zoltán ; [kiad. a ... Völgységi Múzeum etc.]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2016. - 187 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80042-2-0 fűzött
Völgység - Bonyhád - helytörténet
943.9Völgység *** 943.9-2Bonyhád
[AN 3653869]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2017.
   Háborús hétköznapok : tanulmánykötet / [szerk. Török Róbert, Závodi Szilvia] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : MKVM, 2016. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2015. október 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5021-10-7 fűzött
magyar történelem - hétköznapi élet - művelődéstörténet - első világháború
943.9"191" *** 930.85(439)"191"
[AN 3654027]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2017.
Horváth Miklós (1953-)
   Once again sovereignty : studies from the history of Hungary after 1945 / Miklós Horváth ; [transl. by Bob Dent and Katalin Rácz]. - [Budapest] : Argumentum, [2016]. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-778-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - hidegháború - külpolitika - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak
943.9"194/198" *** 355.48(439)"1956" *** 327(439)"194/198"
[AN 3653775]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2017.
   Kedves Idám! : leveleskönyv : Erzsébet királyné, Ferenc József, Andrássy Gyula és Schratt Katalin levelei Ferenczy Idához / [vál., sajtó alá rend., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Tolnayné Kiss Mária] ; [szerk. Faludi Ildikó, Kaján Marianna]. - Átd. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2016. - 177 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gödöllői kastély-könyvek, ISSN 1417-0329 ; 3.)
ISBN 978-963-89974-6-3 kötött
Ferenczy Ida (1839-1928)
Magyarország - híres ember - 19. század - 20. század - levelezés
929(439)(092)Ferenczy_I.(044)
[AN 3654268]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2017.
Kővágó János (1919-2008)
   Baksai krónika : Baksa község története / [Kővágó János, Kővágó László] ; [kiad. Baksa Község Önkormányzata]. - Baksa : Önkormányzat, 2016. - 395 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Baksa - helytörténet
943.9-2Baksa
[AN 3653933]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2017.
Kozsdi Tamás
   A Magyar Korona könyve : Európa feltámad! / Kozsdi Tamás. - 3. jav. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., 2016. - 272, XIV p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 266-269.
ISBN 978-963-89836-2-6 kötött : 3990,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 3653160]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2017.
Kozsdi Tamás
   A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép / Kozsdi Tamás. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., 2016. - 445, [14] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3281-6 kötött : 6500,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3655788]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2017.
Liptai Claudia (1973-)
   Édes kettes : 40 recept, 20 jóbarát és egy szerelem / Liptai Claudia & Pataki Ádám ; [fotó Ritter Doron]. - [Budapest] : Libri, cop. 2016. - 280, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 6900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-310-670-9)
Magyarország - híres ember - 21. század - sütemény - interjú - szakácskönyv
929(439)(047.53) *** 641.852(083.12)
[AN 3654276]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2017.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért / Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyes., 2016. - 145 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm. - (Szekszárd alsóvárosi emlékek, ISSN 2498-5279 ; 1.)
Bibliogr.: p. 139-140. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-4896-8)
Szekszárd - helytörténet - városrész
943.9-2Szekszárd
[AN 3654000]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2017.
   Nem térkép e táj : régészeti kutatások eredményei Szekszárd területén, 2006-2015 / [rend. Vizi Márta et al.] ; [szerk. K. Németh András]. - Szekszárd : Wosinszky M. M. Múz., 2016. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Wosinsky Mór Múzeum kiállításai, ISSN 2064-2938 ; 3.)
Megj. a Szekszárdon, 2015. szept. 29 - 2016. aug. 31. között tartott kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-7209-43-7 fűzött
Szekszárd - régészet - kiállítási katalógus
903/904(439-2Szekszárd) *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3653500]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2017.
Riché, Pierre (1921-)
Éducation et culture dans l'Occident barbare (magyar)
   Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton : 6-8. század / Pierre Riché ; [ford. Ádám Anikó, Sághy Marianne] ; [a bevezetőt írta Sághy Marianne] ; [a bibliográfiát és az indexeket kész. Andra Jugănaru, Aklán Anna Katalin]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 532 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 455-498.
ISBN 978-963-277-549-4 kötött : 5400,- Ft
Nyugat-Európa - egyháztörténet - művelődéstörténet - oktatástörténet - egyházi iskola - írásbeliség - kora középkor
930.85(4-15)"05/07" *** 282(4)"05/07" *** 37(4-15)"05/07" *** 316.7(4-15)"05/07"
[AN 3654175]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2017.
Szabó János, B. (1969-)
   A mohácsi vész / B. Szabó János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8460-7 kötött : 1490,- Ft
Mohács - magyar történelem - hadtörténet - csata
943.9"1526" *** 355.48(439-2Mohács)
[AN 3653197]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2017.
   Székesfehérvár története / sorozatszerk. Csurgai Horváth József ; [közread. a] Városi Levéltár és Kutatóintézet. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2016-. - 29 cm
ISBN 978-963-89471-7-8
Székesfehérvár - helytörténet
943.9-2Székesfehérvár
[AN 3654086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Székesfehérvár története az Árpád-korban / Zsoldos Attila, Thoroczkay Gábor, Kiss Gergely. - 2016. - 365 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 313-332. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-89471-8-5 fűzött
Kötött
Székesfehérvár - helytörténet - Árpád-kor
943.9-2Székesfehérvár"1000/1301"
[AN 3654088] MARC

ANSEL
UTF-81406 /2017.
Vágola Éva
   Erzsébetvárosiak 2 : portrék / Vágola Éva ; [... kiad. az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Erzsébetvárosi Összevont Művel. Közp., cop. 2016. - 201, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-6810-2 kötött
Budapest. 7. kerület - helyi társadalom - híres ember - helyismeret - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 929(439-2Bp.VII.)(047.53) *** 908.439-2Bp.VII.
[AN 3654196]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2017.
Wencz Balázs (1982-)
   A Magyar Kommunista Párt Komárom-Esztergom vármegyei politikája 1945-1948 között / Wencz Balázs. - Budapest ; Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2016. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei, ISSN 2559-8082 ; 23.)
Bibliogr.: p. 241-251.
ISBN 978-963-7234-29-3 fűzött
Magyar Kommunista Párt
Komárom-Esztergom megye - helytörténet - politikatörténet - kommunista párt - testülettörténet - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer
943.911.5"1945/1948" *** 329.15(439)"1945/1948" *** 329.15(439.115)"1945/1948"
[AN 3654033]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2017.
   Zalai évszázadok : tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez, 2016 / [szerk. Bilkei Irén]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2016. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 80.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-84-7 fűzött
Zala vármegye - helytörténet
943.912.1
[AN 3653833]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1409 /2017.
Beluszky Pál (1936-)
   Másodkézből [elektronikus dok.] : társadalom-földrajzi tanulmányok / Beluszky Pál ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Szöveg (pdf : 17.8 MB). - Pécs : MTA KRTK RKI, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137184. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-93-3
Magyarország - társadalomföldrajz - elektronikus dokumentum
911.3(439)
[AN 3641127]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2017.
Gaál Zoltán (1953-)
   Do = A journey = Az út / Gaál Zoltán. - Budapest : Gaál Z., 2016. - 95 p. : ill. ; 15x17 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-6528-6 kötött
Japán - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.520(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 3654113]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2017.
Juhász László
   A településszerkezet és az építkezés változásai Mezőcsáton a kezdetektől a 20. század végéig / Juhász László ; [közread. a] Mezőcsáti Tájházért Alapítvány. - Mezőcsát : Mezőcsáti Tájházért Alapítvány, 2016. - 83 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 77-78. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Mezőcsát - helytörténet - építészet - településszerkezet
911.372.6(439-2Mezőcsát) *** 943.9-2Mezőcsát *** 72(439-2Mezőcsát)
[AN 3653336]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2017.
Krisch Magdolna
   Séták Sopronban : ...ahogy az idegenvezető látja a várost... / [... Krisch Magdolna, Krisch András] ; [fotó Németh Béla]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2016. - 69 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-77-0 fűzött
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 3655323]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2017.
Kucsera János
   Tíz évszázad emlékei Bajorországban : útikalauz / Kucsera János. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-963-12-6335-0 fűzött
Magyarország - Bajorország - történelmi kapcsolat - helyismeret - útikönyv
908.433 *** 930.85(439)(433) *** 327(439)(433) *** 914.33(036)
[AN 3654106]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2017.
Pesti Emese
   Kalandos Borneó / Pesti Emese. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 143, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6750-1 fűzött
Borneó - Malajzia - helyismeret - útleírás
908.595(0:82-992)
[AN 3653536]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2017.
Rácz Anikó
   Nagykőrös : városnéző séta a XX. századon át / [szöveg Rácz Anikó, Rácz Péter]. - Nagykőrös : [Rácz P.], 2016. - 144 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6690-0 kötött
Nagykőrös - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Nagykőrös(084.12) *** 943.9-2Nagykőrös(084.12)
[AN 3653991]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2017.
Zima Szabolcs
   Száz magyar csoda / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
cvált.: 100 magyar csoda
ISBN 978-615-5563-02-7 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - természeti környezet
908.439 *** 930.85(439) *** 502(439)
[AN 3653413]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1417 /2017.
Erdő Péter (1952-)
   Jog az egyház hagyományában és életében / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 488 p. ; 24 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék olasz és angol nyelven is
ISBN 978-963-277-635-4 kötött : 5200,- Ft
egyházjog
348
[AN 3654116]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2017.
Földi Pál (1938-)
   Gábor Áron rézágyúja.. : a magyar tüzérség története : nemzet és emlékezet : "a háború istene" / Földi Pál. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-615-5537-90-5 fűzött
Magyarország - tüzérség - haditechnika - hadtörténet
358.1(439)(091) *** 623.4(439)(091)
[AN 3652938]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2017.
Herke Csongor (1971-)
   Az osztrák és a spanyol büntetőeljárás alapintézményei : egyetemi jegyzet / Herke Csongor ; [közread. a] PTE ÁJK. - Pécs : PTE ÁJK, 2016. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-429-095-7 fűzött
Ausztria - Spanyolország - büntetőeljárás - egyetemi jegyzet
343.1(436)(075.8) *** 343.1(460)(075.8)
[AN 3654020]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2017.
Jéga Szabó Ferenc
   Amit mindig szerettél volna tudni a magyar Szent Korona "dolgairól" (de nem volt kitől megkérdezni) / [Jéga Szabó Ferenc]. - [Szeged] : [Jéga Szabó F.], [2016]. - 115, [37] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Gerinccím: A magyar Szent Korona "dolgairól". - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5962-9 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - magyarságkutatás
342.519.8(439) *** 739.2 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3653845]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2017.
Kajtár Edit
   Dignity at work: employees' personality rights in the 21st century / Edit Kajtár. - Pécs ; Univ. of Pécs Fac. of Law, 2016. - 217 p. ; 24 cm. - (Pécsi munkajogi közlemények. Monográfiák, ISSN 2416-075X ; 6.)
Bibliogr.: p. 190-217.
ISBN 978-963-429-089-6 fűzött
Európa - személyiségi jog - munkajog - esélyegyenlőség
349.2(4) *** 347.15/.17(4) *** 342.722(4)
[AN 3654007]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2017.
Maczó Ferenc
   Az utolsó magyar királykoronázás : IV. Károly király és Zita királyné koronázási ünnepsége Budapesten 1916. december végén / Maczó Ferenc ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-963-416-045-8 kötött : 2500,- Ft
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Zita (Magyarország: királyné) (1892-1989)
Magyarország - koronázás - uralkodó - történelmi személy - századforduló
342.511.2(439)"1916" *** 943.9"191" *** 943.9(092)Károly,_IV. *** 943.9(092)Zita *** 394.43(439)"1916"
[AN 3654217]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2017.
Szabó Géza (1959-)
   Szekszárd alsóvárosi tér-képek / Szabó Géza. - Szekszárd : Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyes., 2016. - 78 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x25 cm. - (Szekszárd alsóvárosi emlékek, ISSN 2498-5279 ; 2.)
ISBN 978-963-12-4896-8 fűzött
Szekszárd - ingatlan - tulajdon - névjegyzék
347.214.2(439-2Szekszárd) *** 347.23(439-2Szekszárd) *** 050.8
[AN 3654005]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2017.
Takács Tibor (1974-|)
   A párttitkár halála / Takács Tibor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 449 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 440-[450].
ISBN 978-615-5609-60-2 kötött : 3490,- Ft
Biksza Miklós (1924-1956)
Gyón - Magyarország - gyilkosság - politikai per - kommunista párt - magyar történelem - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
343.611(439-2Gyón)"1956" *** 343.301.096(439)"1958" *** 329.15(439)(092)Biksza_M. *** 943.9"1956"
[AN 3653490]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1425 /2017.
Beevor, Antony (1946-)
Berlin (magyar)
   Berlin [elektronikus dok.] : 1945 - az összeomlás / Antony Beevor ; ford. Tóth Róbert. - Szöveg (epub : 9.9 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137101. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-403-3
Berlin - hadtörténet - második világháború - elektronikus dokumentum
355.48(430-2Berlin)"1945"
[AN 3640741]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2017.
Beevor, Antony (1946-)
The Second World War (magyar)
   A második világháború [elektronikus dok.] / Antony Beevor ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137099. - Működési követelmények. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-402-6
történelem - hadtörténet - második világháború - elektronikus dokumentum
355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 3640733]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2017.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legyőzhetetlen katonái / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-64-4 fűzött
Egyesült Államok - kitüntetés - katona - második világháború
355(73)"1939/1945"(092) *** 355.134.2(73)"1939/1945"
[AN 3656367]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2017.
Kovács S. Tibor
   Maces, war-hammers and topors from Hungarian collections / Tibor S. Kovács ; [... transl. István Vida] ; [publ. by the] Magyar Nemzeti Múzeum ... - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2016. - 247 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 240-247.
ISBN 978-963-9987-16-6 kötött
szálfegyver - középkor - újkor
623.444.1
[AN 3654316]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2017.
Kubínyi Tamás
   A pozsonyi háború / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agóra, cop. 2016. - [200] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80602-0-2 fűzött
hadtörténet - magyarságkutatás - 10. század
355.48(439)"090" *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3654299]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2017.
Szegedi Péter (1969-)
   Egy non-profit szervezet értékeinek közvetítése tömegkommunikációs csatornákon keresztül [elektronikus dok.] : tanulmány a Magyar Honvédség hagyományainak, jelképeinek, tradícióinak, értékeinek közvetíthetőségéről / Szegedi Péter. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [S.l.] : [Szegedi P.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137202. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5258-3
Magyarország - haderő - társadalmi kapcsolat - szervezeti kultúra - társadalomkép - kérdőíves felmérés - 21. század - elektronikus dokumentum
355(439)"201" *** 316.47 *** 658.3
[AN 3641240]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1431 /2017.
Farkas Judit
   Aranyművesek [elektronikus dok.] : menedzsment regény / Farkas Judit. - Szöveg (epub : 512 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-716-6
vezetés - szervezés - regény - elektronikus dokumentum
65.012(0:82-31)
[AN 3641044]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2017.
Ferling József (1958-)
   A nagy public relations receptkönyv / Ferling József. - [Pécs] : Ferling Kft., 2016. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-85198-5-6 fűzött
public relations - kommunikáció
659.4 *** 316.77
[AN 3654296]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1433 /2017.
   25 év, 25 nagy átverés / [szerk. és összeáll. Szakonyi Péter] ; [társszerk. Domokos László és Korányi G. Tamás]. - Budapest : Heart Communications, 2016. - 527 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6255-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdasági bűnözés - csalás - ezredforduló - esettanulmány
338(091)(439)"1989/201" *** 343.72(439)"1989/201" *** 343.53(439)"1989/201"
[AN 3654185]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2017.
   Contemporary document management challenges : abstracts of various recent research & development efforts / ed. Márk Tischler ; publ. by Docfinit Kft. - [Budapest] : Docfinit Kft., 2016. - 174 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 113-174.
ISBN 978-615-80522-1-4 kötött
dokumentumkezelő program - informatika - ügyvitel
651.5 *** 681.3.004.14
[AN 3653965]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2017.
   "Környezet, biztonság, turizmus" : VIII. Országos Turisztikai Konferencia : absztraktkötet / [szerk. Pintér Réka, Csapó János] ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Turizmus Tanszék]. - Pécs : PTE, 2016. - 35 p. ; 23 cm
A konferenciát Pécsett, 2016. okt. 14-én rendezték
ISBN 978-963-429-090-2 fűzött
turizmus - konferencia-kiadvány
338.48 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3654016]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2017.
   Pénzügytan : egyetemi tankönyv / [szerk. Kürthy Gábor] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék. - Budapest : [Pauker Holding Kft.], 2016. - 127 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-5456-21-3 fűzött
pénzügy - számvitel - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 657(075.8)
[AN 3654068]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2017.
Schwartz, Barry (1946-)
Why we work (magyar)
   Miért dolgozunk? / Barry Schwartz ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG K., 2016. - 159 p. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026)
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-304-312-7 fűzött : 2200,- Ft
munkavégzés - motiváció - munkalélektan - életvezetés
331.101.3 *** 316.628 *** 159.9 *** 613.865
[AN 3654178]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2017.
Szentes Tamás (1933-)
   World economics [elektronikus dok.] / by Tamás Szentes. - Budapest : Mundus Novus, 2016
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
világgazdaság - gazdaságtan - elektronikus dokumentum
338 *** 339.9(100)
[AN 3641285]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Comparative theories and methods of international and development economics : a historical and critical survey. - Szöveg (pdf : 2.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137213. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-08-2
[AN 3641287] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., The political economy of development, globalisation and system transformation. - Szöveg (pdf : 1.8 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137214. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-09-9
[AN 3641289] MARC

ANSEL
UTF-81439 /2017.
   XXI. századi kihívások és megoldások a dokumentumkezelésben : szemelvények alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési eredményekből / szerk. Tischler Márk ; [közread. a] Docfinit Kft. - [Budapest] : Docfinit Kft., 2016. - 245 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 225-245.
ISBN 978-615-80522-0-7 kötött
dokumentumkezelő program - informatika - ügyvitel
651.5 *** 681.3.004.14
[AN 3653963]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2017.
Zéman Zoltán (1969-)
   A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára / Zéman Zoltán, Béhm Imre. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 396 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 391-394.
ISBN 978-963-05-9774-6 fűzött
vállalkozás - pénzügy - számvitel - kontrolling
658.15 *** 657 *** 658.1.011.1
[AN 3653742]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1441 /2017.
Rácz Andrea (1978-)
   Gyermekvédelem mint fragmentált társadalmi intézmény : a korporált szülőség értelmezése a hazai gyakorlatban / Rácz Andrea. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 190 p. : ill, részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-190.
ISBN 978-963-318-592-6 fűzött
gyermekvédelem - állami gondozás
364.65-053.2/.6 *** 376.5/.6
[AN 3653874]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1442 /2017.
   ABC : Protestáns Iskolatörténeti Mozaik / [a kiállítás kurátora, a kiadvány szerk. Gáborjáni Szabó Botond] ; [közread. a] Református Tehetséggondozó Alapítvány. - Budapest : Református Tehetséggondozó Alapítvány, 2016. - 84 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Megj. a 2016. okt. 25 - 2017. dec. 17. között rendezett vándorkiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-12-6820-1 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - egyházi iskola - protestáns egyház - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
37(439)(091) *** 284(439) *** 061.4(439)
[AN 3653421]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2017.
Csizmadia Zoltán (1933-)
   '56 magyar ifjúsága / Csizmadia Zoltán, Csizmadia Zoltánné. - [Csopak] : Magánkiad., 2016. - 311 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 288-291.
Kötött
 (hibás ISBN 78-963-12-6882-9)
Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest)
Budapest - 1956-os forradalom - főiskola - képzőművészeti oktatás
378.67(439-2Bp.)"1956" *** 943.9-2Bp."1956"
[AN 3653919]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2017.
   Emlékkönyv Dr. Kovács Géza, a zenei munkaképesség-gondozás megteremtője születésének 100. évfordulójára / szerk. Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2016. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-2-3 fűzött
Kovács Géza (1916-1999)
Magyarország - zeneoktatás - torna - gyógytorna - pedagógus - 20. század
37.036 *** 613.71 *** 615.82 *** 372.878 *** 37(439)(092)Kovács_G.
[AN 3653954]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2017.
Gyarmati Katalin Anna
   Kamaszmentő : hogyan ne menjünk egymás agyára? / Gyarmati Katalin Anna ; [ill. Balassa Nikoletta]. - Budapest : Tea K., 2016. - 150, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [151].
ISBN 978-615-80155-3-0 fűzött : 3490,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 159.922.8 *** 316.356.2
[AN 3654119]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2017.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2016. - 164 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-581-440-4 fűzött
[AN 3653524] MARC

ANSEL
UTF-81447 /2017.
Lakner Szilvia (1972-)
   A felnőttképzési módszerek jelentősége és kihívásai az emberi erőforrás fejlesztési gyakorlatban / Lakner Szilvia. - Pécs : Lartco Consulting Kft., 2016. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-12-6500-2 fűzött
felnőttoktatás - emberierőforrás-kezelés - tudásmenedzsment
374.7 *** 658.3
[AN 3653858]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2017.
Lődi Virág
   Pedagógiai partizánakció / Lődi Virág ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság s a PTE Illyés Gyula Kar Gyermekkultúra Kutatócsoportja]. - Budapest : M. Ped. Társ. ; Szekszárd : PTE IGYK Gyermekkult. Kutcsop., 2016. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 978-963-7123-47-4 fűzött
Budapest - művészeti nevelés - általános iskola - Kádár-korszak
37.036(439-2Bp.)"197/198" *** 373.3(439-2Bp.)"197/198" *** 37.013.75
[AN 3654024]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2017.
Mobil Eszközök az Oktatásban Konferencia (1.) (2016) (Veszprém)
   I. Mobil Eszközök az Oktatásban Konferencia : Veszprém, 2016. november 11-12. : program, előadás-összefoglalók / szerk. Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter ; [rend., közread. az] IKT MasterMinds Kutatócsoport. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K. ; Veszprém : IKT MasterMinds Kutatócsop., 2016. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-318-602-2 fűzött
oktatástechnológia - információtechnika - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány
371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 371.333
[AN 3653880]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Dél-Alföld régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-682-793-9 fűzött
Dél-alföldi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Dél-Alföld)(072)
[AN 3655174]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Dél-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-682-792-2 fűzött
Dél-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Dél-Dunántúl)(072)
[AN 3655162]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Észak-Alföld régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-682-866-0 fűzött
Észak-alföldi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Észak-Alföld)(072)
[AN 3655167]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Észak-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 978-963-682-867-7 fűzött
Észak-magyarországi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Észak-Magyarország)(072)
[AN 3655166]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Közép-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-682-870-7 fűzött
Közép-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Közép-Dunántúl)(072)
[AN 3655169]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Közép-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-682-868-4 fűzött
Közép-magyarországi régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Közép-Magyarország)(072)
[AN 3655172]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Nyugat-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 978-963-682-869-1 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Nyugat-Dunántúl)(072)
[AN 3655170]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvoda pedagógusoknak : Dél-Alföld Régió / [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 2. kiad. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-682-998-8 fűzött
Dél-alföldi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - módszertan - természeti környezet
37.033 *** 372.3 *** 502(439Dél-Alföld)(072)
[AN 3655189]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Dél-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-682-872-1 fűzött
Dél-dunántúli régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Dél-Dunántúl)(072) *** 372.3
[AN 3655175]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Észak-Alföld régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-963-682-873-8 fűzött
Észak-alföldi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Észak-Alföld)(072)
[AN 3655179]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Észak-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-682-874-5 fűzött
Észak-magyarországi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Észak-Magyarország)(072)
[AN 3655177]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Közép-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-682-877-6 fűzött
Közép-dunántúli régió - környezeti nevelés - természeti környezet - óvodapedagógia - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 502(439Közép-Dunántúl)(072) *** 372.3
[AN 3655180]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Közép-Magyarország régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-682-875-2 fűzött
Közép-magyarországi régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Közép-Magyarország)(072)
[AN 3655185]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2017.
   Natúrázzunk! : Natura 2000 kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak : Nyugat-Dunántúl régió / [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Utánny. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-963-682-876-9 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - környezeti nevelés - óvodapedagógia - természeti környezet - tanári segédkönyv
372.3 *** 37.033(072) *** 502(439Nyugat-Dunántúl)(072)
[AN 3655183]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2017.
Négyesi Anna
   Frissítő és fejlesztő mozgások óvodásoknak : egyetemi jegyzet / Négyesi Anna ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-1-6 fűzött
óvodai nevelés - mozgásos játék - tanári segédkönyv
372.363(072)
[AN 3653953]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2017.
Négyesi Anna
   Harminchárom mozgásóra a zeneművészeti szakközépiskolában : tanulmányi jegyzet / Négyesi Anna ; [a mozgásórákat Schadl Zsuzsanna jegyezte le] ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2016. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-3-0 fűzött
zeneoktatás - torna - módszertan - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 372.878(072) *** 37.036(072) *** 613.71(072)
[AN 3653952]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2017.
   Óvodai tervezés / [... a Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Egyesület kiadványa]. - Hajdúböszörmény : Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Egyes., 2016. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7108-9 fűzött
óvodai nevelés - tanterv
373.24 *** 373.212.14
[AN 3653634]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2017.
   Óvodás vagyok : minden, amit az óvodáskorról tudni kell. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2016. - 120 p. ; 24 cm. - (Szülői tudástár, ISSN 2498-7417)
ISBN 978-615-5563-37-9 fűzött
óvodáskorú gyermek - családi nevelés - óvodai nevelés - gyermekgyógyászat - gyermeki fejlődés
37.018.1-053.4 *** 372.3 *** 616-053.2 *** 612.65-053.4
[AN 3653407]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2017.
Papp Károlyné (1941-)
Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban (angol)
   Solfege in the classroom / Zsuzsanna Papp, Marianna Spiegel ; [transl. by Kata Ittzés] ; [publ. by the] Liszt Ferenc Academy of Music Kodály Institute, Foundation for the Kecskemét Kodály Institute. - Kecskemét : Liszt F. Acad. of Music Kodály Inst. : Found. for the Kecskemét Kodály Inst., 2016. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-7181-54-7 fűzött
zeneoktatás - szolfézs - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 784.9
[AN 3653761]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2017.
Polyák Petra (1985-)
   "A hallgatóknak meg kell lenni" : a felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején / Polyák Petra. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2016. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Egyetem és társadalom, ISSN 2498-7778 ; 1.)
Bibliogr.: p. 135-146.
ISBN 978-963-429-083-4 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - felsőoktatás - iskolai felvétel - társadalompolitika - tervgazdálkodás - társadalmi változás - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
378.014.5(439)"1945/195" *** 378.141.2(439)"1945/195" *** 334.012.24 *** 316.32(439)"1945/195"
[AN 3653853]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2017.
Salzmann, Christian Gotthilf (1744-1811)
Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder (magyar)
   Rák-könyvecske, vagy Útmutatás az okossággal ellenkező gyermeknevelésre / Salzmann Christian Gotthilf után ; [... szerk. és ill. Kurdi István]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., [2016]. - 228 p. : ill., színes ; 18 cm
Kötött : 2990,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - példázat
37.018.1(0:82-36)
[AN 3653416]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2017.
   Tágabb értelemben vett gyógypedagógia : a fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban / szerk. Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - 2. kiad., utánny. - Budapest : ELTE BGGYK : ELTE Eötvös K., 2016. - 608 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-001-9 kötött
gyógypedagógia
376.2/.4
[AN 3655159]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2017.
   Tanítani : TAZI : a zene szolgálatában : [Tóth Aladár Zeneiskola, 1903-2016] : interjúkötet / [szerk. és az interjúkat kész. ... Mihalicz Csilla] ; [közread. a Tóth Aladár Alapítvány]. - Budapest : Tóth A. Alapítvány, 2016. - 220, [3] p., [15] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80586-0-5 fűzött
Budapest - Magyarország - zeneiskola - zenepedagógia - interjú
377.2:78(439-2Bp.)(082-94) *** 372.878(439)(0:82-94)
[AN 3653397]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2017.
Tudományos Diákköri Konferencia (44.) (2016) (Budapest)
   XLIV. Tudományos Diákköri Konferencia : Budapest, 2016. november 16. : tartalmi kivonatok / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2016. - 182 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-001-2 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3653611]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1474 /2017.
Bérczes Tibor (1956-)
   A holland foci : miért és mire jó? / Bérczes Tibor. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., cop. 2016. - 315, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [317].
ISBN 978-963-05-9647-3 kötött
Hollandia - sporttörténet - labdarúgás
796.332(492)(091)
[AN 3653599]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2017.
Csetneki Sándor
   A Kinizsi Százas útikalauza [elektronikus dok.] / Csetneki Sándor. - Szöveg (epub : 10.7 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:hu-137203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-758-6
Magyarország - gyalogtúra - elektronikus dokumentum
796.51(439)
[AN 3641249]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2017.
   Futball-EB 2016 : az éjjel soha nem érhet véget! / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : G-Adam Stúdió, 2016. - 206, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80495-0-4 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - labdarúgás - Európa-bajnokság - 21. század
796.332.093(4)"2016" *** 796.332(439)"201"
[AN 3654081]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2017.
Szabó Róbert (1971-)
   FC Katalónia : a Barça és a katalán függetlenség / Győri Szabó Róbert. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., cop. 2016. - 384 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-361.
ISBN 978-963-05-9646-6 kötött
Futbol Club Barcelona
Barcelona (Spanyolország) - Katalónia - sporttörténet - művelődéstörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091) *** 061.2(460-2Barcelona)FC_Barcelona *** 930.85(467.1)
[AN 3653601]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2017.
Villoro, Juan (1956-)
Balón dividido (magyar)
   Gólöröm : [egy nagy író történetei és gondolatai a futballról] / Juan Villoro. - Budapest : Európa, 2016. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-548-8 fűzött : 2990,- Ft
labdarúgás - mexikói irodalom - esszé
796.332(0:82-4) *** 860-4(72)=945.11
[AN 3653198]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2017.
Zsindely Ferenc (1891-1963)
   Isten szabad ege alatt : elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekről / Zsindely Ferenc ; Zsindely Ferenc felvételeivel. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 326, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-292-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3655314]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1480 /2017.
Bálványos Levente (1966-)
   Konkreter Faktor : Austellung von ... Bálványos Levente, Benedek Barna, Wolsky András : 29. 10. 2016 - 15. 12. 2016, Haus Bill, Zumikon / Katalogtext von ... Angela Thomas: Progressive Faktoren ... ; [Hrsg.:] Max Bill Georges Vantongerloo Stiftung, Open Art Structures Society ... - Zumikon : Max Bill - Georges Vantongerloo Stiftung ; [Budapest] : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2016. - 119 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 978-963-89919-9-7 fűzött
Bill, Max (1908-1994)
Moholy-Nagy László (1895-1946)
Magyarország - Svájc - képzőművész - művészeti hatás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(100)(=945.11)(092)Moholy_Nagy_L. *** 73/76(494)(092)Bill,_M. *** 061.3(494-2Zürich) *** 73/76(439)"200/201" *** 73/76(439)(092)Bálványos_L. *** 75(439)(092)Benedek_B. *** 75(439)(092)Wolsky_A.
[AN 3654128]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2017.
Borkovics Péter (1971-)
   Borkovics. - [Budapest] : [Borkovics P.], cop. 2016. - [79] p. : ill., színes ; 25x25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-6539-2 kötött
Magyarország - iparművész - üvegművészet - 20. század - 21. század
748(439)(092)Borkovics_P.
[AN 3654125]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2017.
   Budapesti Építész Kamara Nívódíja, 2015-2016 = Chamber of Budapest Architects Award, 2015-2016 / [szerk. Nagy Bálint]. - [Budapest] : BÉK, 2016. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86482-8-0 fűzött
Budapest - építészet - pályázat - 21. század
72(439-2Bp.)"201" *** 06.068(439)
[AN 3653683]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2017.
Fodor Zoltán
   Néztek, de nem láttok : néhány Csontváry- és Raffaello-kép kompozíciójának szerkezeti elemzése / Fodor Zoltán. - Medgyesbodzás : Szerző, 2016. - 252 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-963-12-2751-2 kötött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Raffaello Santi (1483-1520)
Magyarország - Itália - festőművész - művészet technikája - kompozíció - 16. század - 19. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 75(45)(092)Raffaello,_S. *** 75.011
[AN 3653706]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2017.
Füzér József (1944-)
   Ügyvédi nyesedék : Füzér József karikatúrái = The by-products of a lawyer : Füzér József cartoons. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 135 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Füzér_J.
[AN 3654277]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2017.
   Házioltárok : válogatás a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből : Kákonyi Asztrik Kortárs Galéria, Esztergom, ... 2016. november 22 - 2017. január 10. / [fel. szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., 2016. - 49 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-6959-8 fűzött
Magyarország - Esztergom - festészet - vallási ábrázolás - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75.046.3(439)"200/201" *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 3653415]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2017.
   Historikus városi szövet megújítása : történeti épületállomány értékőrző, energetikai fejlesztése : kezelési kézikönyv / [közread. a] BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tansz., 2016. - 641 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 630-641.
ISBN 978-963-313-234-0 fűzött
Budapest - városfejlesztés - építészet
711.4(439-2Bp.) *** 911.375(439-2Bp.) *** 72.025(439-2Bp.)
[AN 3653542]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2017.
Kassai Imre (1946-)
   Kassai Imre. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kassai_I.
[AN 3653989]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2017.
Kozák Csaba (1954-)
   Vegyes tál : válogatott művészeti írások, 2010-2015 / Kozák Csaba. - Budapest : Typotex, 2016. - 306, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-281.
ISBN 978-963-279-924-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század
73/76(100)"198/201" *** 73/76(439)"198/201"
[AN 3654118]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2017.
Máté György (1946-)
   Kartávolság - kézközel / [szerk. Farkas Edit és Farkas-Gattyán Adrienn Zóra] ; [kiad. a Hamza Múzeum és Jász Galéra Közalapítvány]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Máté György és Telek Béla Jászberényben, 2016. november 5-19. között rendezett közös kiállításának katalógusa
ISBN 978-963-88512-2-2 fűzött
Magyarország - szobrász - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Máté_Gy. *** 75(439)(092)Telek_B. *** 061.4(439-2Jászberény)
[AN 3653516]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2017.
Molnár Sándor (1936-)
   Üresség : festmények 2006-2016 : Pesti Vigadó, 2016. október 3 - 2017. január 8. = Emptiness : paintings ; [a kiállítás kurátorai és a katalógus szerk. Lajta Gábor és Sulyok Miklós] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - Budapest : MMA, 2016. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-53-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Molnár_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3654148]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2017.
   Nekünk '56 : kiállítási katalógus : catalogue of exhibition. - Kaposvár : Rittart Kft., 2016. - 73 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A kiállítást Kaposváron, 2016. október 20 - november 18. között tartották
ISBN 978-963-12-6925-3 fűzött
Magyarország - 1956-os forradalom - fotóművészet - plakátművészet - filmművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 791.43(439)"201" *** 769.91(439)"201" *** 943.9"1956" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3653593]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2017.
   Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből / [a kiállítást rend.] Pásztor Emese ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum, Janus Pannonius Múzeum - Csontváry Múzeum. - 2. jav. kiad. - Budapest : Iparműv. Múz. ; Pécs : JPM - Csontváry Múz., 2016. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Pécsett, 2016. június 1 - augusztus 20. között (eredetileg Budapesten, 2007-ben) rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5217-22-7 fűzött
Oszmán-török Birodalom - iparművészet - szőnyeg - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
745.522(560) *** 069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3653770]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2017.
Plank Beatrix
   Budapest díszkútjai / szerző Plank Beatrix. - [Balatonfűzfő] : Plank B., cop. 2016. - 141 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-12-5785-4 fűzött
Budapest - díszkút - szökőkút - helyismeret
725.948(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3653722]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2017.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   The raven / E. A. Poe ; [... ill. by András Felvidéki]. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2016. - [41] p. : ill., színes ; 20x23 cm
Megj. a Budapesten, 2016. szeptember 21-25. között megrendezett 42. ILAB Congress alkalmából
ISBN 978-963-8006-58-5 fűzött
Magyarország - amerikai angol irodalom - grafikus - 21. század - vers
76(439)(092)Felvidéki_A. *** 820-14(73)
[AN 3653758]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2017.
Popovits Zoltán (1940-)
   Zoltán Popovits : selected works, 1966-2016 = Popovits Zoltán válogatott munkái, 1966-2016 / [text Tibor Wehner]. - [Eger] : ZetArt Műv. és Idegenforgalmi Kft., [2016]. - 108 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-6248-3 fűzött
Finnország - szobrász - iparművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73(=945.11)(480)(092)Popovits_Z.
[AN 3654017]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2017.
Remsey Iván (1921-2006)
   Remsey Iván / [szerk. Remsey Dávid, Remsey Flóra]. - [Gödöllő] : [Önkormányzat], cop. 2016. - 118, [1] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Közread. Gödöllő Város Önkormányzata. - A bev. írások angol nyelven is
ISBN 978-615-80564-0-3 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - iparművész - báb - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Remsey_I. *** 76(439)(092)Remsey_I. *** 792.97.024(439)(092)Remsey_I.
[AN 3653987]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2017.
Seregi Tamás (1974-)
   A jelen / Seregi Tamás. - Budapest : Kijárat, 2016. - 235 p. ; 21 cm. - (FilKo, ISSN 2559-8074)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-59-2 fűzött : 2600,- Ft
művészetelmélet - művészetfilozófia
7.01
[AN 3653525]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2017.
   Templomaink tegnap és ma : Győr-Moson Sopron megye templomépítészete, 1897-2014 = Our churches past and present : church architecture in Győr-Moson-Sopron County, 1897-2014 / szerk. és a tanulmányt írta ... Hartmann Gergely ; [közread. a] Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Építész Kamara, 2016. - 149 p. : ill., részben színes ; 23 cm + DVD
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-615-80389-1-1 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - építészettörténet - templom - 20. század - ezredforduló - audiovizuális dokumentum
726.54(439.114)"19/201"
[AN 3654203]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1499 /2017.
   Aki az életével játszott : Latinovits / összeáll. és az összekötő szöveget írta Kelecsényi László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 242, [3] p. : ill. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 231-232. - Bibliogr.: p. 237-241. - Filmogr.: p. 223-226.
ISBN 978-615-5667-12-1 kötött : 2990,- Ft
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Latinovits_Z.(0:82-822)
[AN 3655310]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2017.
Kovács András (1925-)
   A szerencse fia : epizódok egy filmrendező életéből / Kovács András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8654-0 kötött : 2990,- Ft
Kovács András (1925-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.1(439)(092)Kovács_A.(0:82-94)
[AN 3653308]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2017.
   A sci-fi : válogatott tanulmányok / Kárpáti György, Schreiber András szerk. - Budapest : KMH Print Kft., 2016. - 313 p. : ill. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6789-1 fűzött : 2990,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - fantasztikus film
791.43.01-312.9 *** 791.43(100)(091)
[AN 3653807]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2017.
Spencer, Bud (1929-2016)
Altrimenti mi arrabio (magyar)
   Különben dühbe jövök : önéletrajzom első része / Bud Spencer ; közrem. Lorenzo de Luca ; szerk. David de Filippi ; [ford. V. Pánczél Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2016. - 196, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Gerinccím: Bud Spencer I. - Filmogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-310-490-3 kötött : 3490,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3655776]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1503 /2017.
Ács Péter (1957-)
   A központi skandináv nyelvek történetének vázlata a reformációtól a 20. századig / Ács Péter, Baksy Péter. - Jav. utánny. - Budapest : ELTE BTK Germanisztikai Int., 2016. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 61.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 978-963-284-329-2 fűzött
norvég nyelv - svéd nyelv - dán nyelv - nyelvtörténet
803.97-53 *** 803.96-53 *** 803.98-53
[AN 3655161]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2017.
   Family time / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 6.)
ISBN 978-963-341-210-7 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3652772]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2017.
   Fun on a farm / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 9.)
ISBN 978-963-341-213-8 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3652782]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2017.
   Pets and play / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 7.)
ISBN 978-963-341-211-4 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3652774]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2017.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Tesz-vesz szótár : magyar, angol, német / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, 2016. - 91, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Richard Scarry's best word book ever" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-11-9761-7 kötött : 3999,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - német nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=945.1=20=30
[AN 3656181]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2017.
   Welcome home / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 10.)
ISBN 978-963-341-214-5 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3652783]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2017.
   Wheels and work / [... szerk. Szemere Gabriella] ; [ill. ... Nyolczas István]. - Budapest : Centrál Kv., 2016. - 31, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (Time for English with Lucy, Wizz and Ziggy ; 8.)
ISBN 978-963-341-212-1 kötött : 2900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3652778]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1510 /2017.
Knapp Éva (1956-)
   Martin von Cochem Magyarországon / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-. - ill. ; 29 cm
Martin von Cochem (1634-1712)
Németország - író - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - vallásos irodalom - összehasonlító irodalomtudomány - 17. század - 18. század
871(430)(092)Cochem,_M._von *** 894.511(091)-97"16/17" *** 871(430)(091)-97"16/17"
[AN 3549438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Pótlások és kiegészítések az első részhez, Jó illatú kis rózsáskertek, Sigray Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskertje. - 2016. - 267 p. - (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, ISSN 2064-7921 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-56-1 kötött
[AN 3653731] MARC

ANSEL
UTF-81511 /2017.
Nádasi Krisz
   Írói jegyzetek : [segédkönyv íróknak karakteralkotáshoz, történetek tervezéséhez] / [Nádasi Krisz]. - [Budapest] : KNW, 2016. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7100-3 fűzött : 1999,- Ft
szellemi munka - írás
82.081 *** 001.81
[AN 3654078]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2017.
Nényei Pál (1974-)
   Az irodalom visszavág / Nényei Pál ; [... ill. Baranyai András]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2015]-. - ill. ; 20 cm
világirodalom története - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2)
[AN 3619074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A paradicsomkerttől a pokol kapujáig. - cop. 2016. - 467, [3] p.
ISBN 978-963-410-196-3 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3653208] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1513 /2017.
   "Álom visszhangja hangom" : tanulmányok Szép Ernőről / szerk. Palkó Gábor. - Budapest : PIM, 2016. - 246 p. ; 20 cm. - (PIM studiolo, ISSN 2064-7581)
A Budapesten, 2014. okt. 10-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-14-3 fűzött : 2500,- Ft
Szép Ernő (1884-1953)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szép_E.
[AN 3654294]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2017.
   "Helyretolni azt" : tanulmányok Örkény lstvánról / szerk. Palkó Gábor és Szirák Péter. - Budapest : PIM, 2016. - 176 p. ; 20 cm. - (PIM studiolo, ISSN 2064-7581)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-13-6 fűzött : 2200,- Ft
Örkény István (1912-1979)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Örkény_I.
[AN 3654297]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2017.
   Szózat : egy kézirat története : [180 éves a Szózat] / [vál. és összeáll. Babus Antal] ; [szerk. Bogdanov Edit] ; [közread. az] ... MTA Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : Kossuth : MTA Kvt. és Inf. Közp., cop. 2016. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Az eredeti kézirat fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8647-2 kötött : 2990,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855). Szózat
Magyarország - író - magyar irodalom története - irodalomtudományi forrás - reformkor - 19. század - vers - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M. *** 894.511(091)-14"183"(093)
[AN 3653299]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1516 /2017.
Abulhawa, Susan (1970-)
Mornings in Jenin (magyar)
   Hajnal a tiltott kertben / Susan Abulhawa ; [ford. Dobosi Beáta]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 485, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-821-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3653057]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2017.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Alfabethuset (magyar)
   Más bőrében / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2016. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-431-9 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - kalandregény
839.8-311.3=945.11
[AN 3653120]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2017.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-300-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655738]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2017.
Bray, Libba (1964-)
The sweet far thing (magyar)
   Az az édes, távoli harang / Libba Bray ; [ford. Szűr-Szabó Katalin, Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 835 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-271-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655080]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2017.
Brett, Peter V. (1973-)
The desert spear (magyar)
   A sivatag lándzsája : Démon-ciklus 2. / Peter V. Brett ; [ford. Zelei Róbert]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 836, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-942-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655078]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Charade (magyar)
   A legdrágább szív / Sandra Brown ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-296-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655094]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Shadows of yesterday (magyar)
   A tegnap árnyai / Sandra Brown ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-295-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655216]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
The thrill of victory (magyar)
   A győzelem mámora / Sandra Brown ; [ford. Varga Mónika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-299-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655218]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Two alone (magyar)
   Ketten egyedül / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-300-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655227]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2017.
Camden, Elizabeth (1948-)
Beyond all dreams (magyar)
   Túl az álmokon / Elizabeth Camden ; [ford. Ligeti Lujza]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 317 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-919-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3653179]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2017.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a charming man (magyar)
   Hamish Macbeth és a szívek háborúja / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 298 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-03-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3653100]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2017.
Chicken soup for the soul - Christmas treasury (magyar)
   Megható karácsonyi történetek / [szerk.] Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2016], cop. 2002. - 239 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9442-07-0)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 3656372]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : A végzet ereklyéi 4. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-799-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655212]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : [A végzet ereklyéi negyedik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-466-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655210]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2017.
Dahle, Stefanie (1981-)
Erdbeerinchen Erdbeerfee: zauberhafte Geschichten aus dem Erdbeergarten (magyar)
   Szamócka : tündéri történetek a Szamócáskertből / Stefanie Dahle ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 80, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-262-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652945]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2017.
Diamond, Katerina
The teacher (magyar)
   A tanár / Katerina Diamond ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 306 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-959-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3653163]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sherlock Holmes kalandjai / Sir Arthur Conan Doyle ; [az előszót írta Mark Gattis[!Gatiss]] ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-364-5 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3655264]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2017.
Eat, pray, love made me do it (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek nyomában : Elizabeth Gilbert kötete által ihletett élettörténetek. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 235, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-481-1 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - 21. század - életvezetés - memoár - antológia
820-94(73)(082)=945.11 *** 820(73)(092)Gilbert,_E. *** 613.865
[AN 3653104]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2017.
Erasmus, Desiderius (1466-1536)
Encomium moriae (magyar)
   A balgaság dicsérete / Rotterdami Erasmus ; [ford. Kardos Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 163 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 43.)
ISBN 978-963-227-727-1 fűzött : 999,- Ft
Németalföld - újkori latin irodalom - filozófia
871-96(492-89)=945.11
[AN 3655659]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2017.
Fforde, Katie (1952-)
A Christmas feast and other stories (magyar)
   Karácsonyi lakoma és más történetek / Katie Fforde ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 308 p., [29] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-661-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
820-322.5=945.11
[AN 3655685]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2017.
Fielding, Helen (1958-)
Bridget Jones's baby (magyar)
   Bridget Jones babát vár / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2016. - 266, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-549-5 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3653328]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2017.
Fletcher, Carrie Hope (1992-)
On the other side (magyar)
   Túlvilági szerelem / Carrie Hope Fletcher ; [ford. Szarka Valéria]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 302 p.é ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-18-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3653273]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2017.
Forstchen, William R. (1950-)
One year after (magyar)
   Egy évvel később / William R. Forstchen ; [ford. Nagy Ambrus]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-98-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3653269]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2017.
Friedenthal, Meelis (1973-)
Mesilased (magyar)
   Méhek / Meelis Friedenthal ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2016. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-653-0 kötött : 3450,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3652916]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2017.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Crónica de una muerte anunciada (magyar)
   Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1982. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3431-6 kötött : 2690,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3656374]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2017.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Doce cuentos peregrinos (magyar)
   Tizenkét vándor novella / Gabriel García Márquez. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1998. - 196, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3430-9 kötött : 3290,- Ft
kolumbiai irodalom - elbeszélés
860-32(861)=945.11
[AN 3656403]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2017.
Gatti, Alessandro (1975-)
La sfinge di Hyde Park (magyar)
   Szfinx a Hyde Parkban / Irene Adler ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...] ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 240, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-286-1 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652891]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2017.
Gibbs, Stuart (1969-)
Spy school (magyar)
   Kémsuli / Stuart Gibbs ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 274, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-618-8 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653204]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2017.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
Sẇs ʾeḥad niknas lebar (magyar)
   Egy ló besétál a bárba / David Grossman ; [ford. és jegyzetekkel ell. Rajki András]. - Budapest : Scolar, 2016. - 219 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-660-8 kötött : 3450,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3652914]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2017.
Grylls, Bear (1974-)
Burning angels (magyar)
   Tűzangyal : a Kísértetjárat folytatása / Bear Grylls ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 42 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-58-9 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3653248]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2017.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3656409]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2017.
Hawley, Noah
Before the fall (magyar)
   Zuhanás előtt / Noah Hawley ; [ford. Soproni András]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 399 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5638-15-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3653268]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2017.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 124, [4] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 40.)
ISBN 978-963-227-733-2 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3655636]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2017.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Duke of midnight (magyar)
   A sötétség hercege / Elizabeth Hoyt ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 313 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-921-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3653108]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2017.
Hughes, Kathryn (1964-)
The letter (magyar)
   A levél / Kathryn Hughes ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-902-2 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3653334]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2017.
Irving, John (1942-)
The world according to Garp (magyar)
   Garp szerint a világ / John Irving ; [ford. Bartos Tibor]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 457, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-265-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655739]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2017.
Jeffries, Sabrina (1958-)
'Twas the night after Christmas (magyar)
   Karácsonyi csoda / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 300 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-914-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3653110]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2017.
Kenneally, Miranda
Stealing Parker (imagyar)
   Becsavart szerelem / Miranda Kenneally ; [ford. Kulcsár Júlia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 300 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-330-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653154]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2017.
King, Stephen (1947-)
Roadwork (magyar)
   Az átkozott út / Stephen King mint Richard Bachman ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2016. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-519-8 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3653201]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2017.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   Három katona [elektronikus dok.] : néhány történet a három közlegény, Terence Mulvaney, Stanely Ortheris és John Learoyd életéből és kalandjaik közül / Rudyard Kipling ; ford. Balassa József. - Szöveg (epub : 292 KB) (mobi : 717 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-504-5 (epub)
ISBN 978-963-398-505-2 (mobi)
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3640700]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Dangerous (magyar)
   Bukott angyal / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-291-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655102]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Deception (magyar)
   Legenda / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-289-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655316]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Desire (magyar)
   Emésztő tűz / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 254, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-290-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655625]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
The paid companion (magyar)
   Menyasszonyt bérelnék! / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-292-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655628]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2017.
Lapidus, Jens (1974-)
STHLM delete (magyar)
   Eltörölve / Jens Lapidus ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2016. - 462 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-443-2 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3653212]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2017.
Laurin, Nina
Shine like scars (magyar)
   Megsebzett lelkek / Nina Laurin ; [ford. Balázs Laura]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 284 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-003-0 fűzött : 3970,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3653338]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Alien-Olympiade (magyar)
   Az űrlényolimpia / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - Budakeszi : Betűtészta, 2016. - 135, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Dr. Dark hihetetlen kalandjai ; 4.)
ISBN 978-615-5587-12-2 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3653005]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2017.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le mystère de la chambre jaune (magyar)
   A sárga szoba titka : bűnügyi regény / Gaston Leroux. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 286 p. ; 19 cm. - (Klasszikus krimi, ISSN 2064-1249)
Ford. Tóth Árpád
ISBN 978-615-5361-42-5 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3655669]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2017.
Lovett, Charlie (1962-)
First impressions (magyar)
   Első benyomások / Charlie Lovett ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2016. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-518-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3653325]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2017.
Macomber, Debbie (1948-)
Dashing through the snow (magyar)
   Első hó : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-916-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3653172]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2017.
Macourek, Miloš (1926-2002)
Mach a Šebestová na cestách (magyar)
   Matyi és Sári a világ körül / [szöveg] Miloš Macourek ; [ill.] Adolf Born ; ford. Kocsis Péter. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 95, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-201-4 kötött : 3590,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652796]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. Szinnai Tivadar]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 2 db ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Kötött : 5999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3655714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 543 p.
 (hibás ISBN 978-963-9492-40-0)
[AN 3655716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 556, [3] p.
ISBN 978-963-9492-40-0
[AN 3655717] MARC

ANSEL
UTF-81568 /2017.
Miller, Kelsey
Big girl (magyar)
   Big girl : hogyan hagytam fel az állandó fogyózással, és teremtettem magamnak normális életet / Kelsey Miller ; [ford. Szalai Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8621-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - táplálkozási zavar - memoár
820-94(73)=945.11 *** 616.89-008.441.12(0:82-94)
[AN 3653309]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2017.
Molière (1622-1673)
   Hat színmű / Molière ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2016. - 419, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvényÞ; KényeskedőkÞ; Képzelt betegÞ; Tudós nőkÞ; Dandin György vagy A megcsúfolt férjÞ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 978-963-405-265-4 fűzött : 1490,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3655726]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2017.
Moser, Erwin (1954-)
Fantastische Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Fantasztikus jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5385-87-2 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3656268]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2017.
Murakami Haruki (1949-)
Afuta daku (magyar)
   Sötétedés után / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-76-3 kötött : 3490,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3653257]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2017.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2012. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-268-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3655686]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2017.
Nesser, Håkan (1950-)
Münsters fall (magyar)
   Az utolsó csepp / Håkan Nesser ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2016. - 262 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-470-8 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3653125]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2017.
Ormerod, Jan (1946-2013)
The swap (magyar)
   Tesómese / írta Jan Ormerod ; rajz. Andrew Joyner ; ford. Berg Judit. - [Budapest] : Ecovit, cop. 2016. - 81, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89888-1-2 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3652766]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2017.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Christmas in Camelot (magyar)
   Karácsony Camelotban / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 21.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-449-4 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653118]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2017.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Haunted castle on Hallows Eve (magyar)
   Kísértetjárás / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 22.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-450-0 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653280]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2017.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Summer of the sea serpent (magyar)
   Kígyó és kard / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 23.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-451-7 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653285]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2017.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Winter of the Ice Wizard (magyar)
   A Jégvarázsló kastélyában / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2016. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 24.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-452-4 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653289]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2017.
Palma, Félix J. (1968-)
El mapa del cielo (magyar)
   Az ég térképe / Félix J. Palma ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Európa, 2016. - 857, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-543-3 fűzött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3653319]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2017.
Ponti, Claude (1948-)
Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer (magyar)
   Cseréld le a szüleidet! : házhoz szállítás garanciával / [írta és rajz. Claude Ponti] ; [ford. Lackfi János]. - Budapest : Kulinária, cop. 2016. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9905-91-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
840-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3652746]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2017.
Probst, Jennifer
Searching for always (magyar)
   Keresd mindörökké : szerelmi gyakorlatok pároknak / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-891-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3653260]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak IV. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-852-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655244]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak IV. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-853-3 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655239]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-846-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655250]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-847-2 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655246]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The red pyramid (magyar)
   A vörös piramis : A Kane-krónikák 1. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 535 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-868-7 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653127]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak II. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-848-9 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655259]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak II. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-849-6 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655256]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak III / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-850-2 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655089]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak III / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-851-9 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655085]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2017.
Scott, Kylie
Lead (magyar)
   Lead : szóló : [Stage dive-sorozat 3. rész] / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 437 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-687-4 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3653134]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2017.
Sejfullina, Lidiâ Nikolaevna (1889-1954)
   Egy kuruzsló élete [elektronikus dok.] / Lidia Szejfullina ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (epub : 325 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-213-6 (epub)
ISBN 978-963-398-214-3 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3641081]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2017.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret tend un piège (magyar)
   Maigret csapdát állít / Georges Simenon ; [ford. Hollós Adrienne]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-175-9 fűzött : 2280,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3655764]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2017.
Sparks, Nicholas (1965-)
The best of me (magyar)
   Vissza hozzád / Nicholas Sparks ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-723-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655765]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Family album (magyar)
   Családi album / Danielle Steel ; [ford. Szaffkó Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 383 p. ; 20 cm
Megj. "Szerelmem Hollywood" és "Halhatatlan szerelem" címmel is
ISBN 978-963-203-308-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655623]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Going home (magyar)
   Hazafelé / Danielle Steel ; [ford. Keszthelyi Klára]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-309-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655616]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Hotel Vendôme (magyar)
   Hotel Vendôme / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 343 p. ; 20 cm
Megj. "Vendôme Hotel" címmel is
ISBN 978-963-203-310-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655229]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
The house (magyar)
   A ház / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 350, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-307-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655618]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Secrets (magyar)
   Titkok / Danielle Steel ; [ford. Fencsik Flóra]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-311-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655614]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2017.
Stilton, Tea
Il segreto del castello scozzese (magyar)
   A skót kastély titka / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2016. - 181, [36] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-852-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3653200]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2017.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Theatre shoes (magyar)
   Színpadi cipők / Noel Streatfeild ; [... ill. Rippl Renáta] ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 371, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-268-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3653202]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2017.
Strindberg, August (1849-1912)
Hemsöborna (magyar)
   Hemső regénye [elektronikus dok.] : idegen a szigetlakók között / August Strindberg ; ford. Antal Sándor, Telekes Béla. - Szöveg (epub : 389 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-369-0 (epub)
 (hibás ISBN 978-963-398-370-7*) (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3641122]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2017.
Thorne, Jack (1978-)
Harry Potter and the cursed child (magyar)
   Harry Potter és az elátkozott gyermek : első és második rész : [a színházi próba szövegkönyvének különleges kiadása] / [J. K. Rowling, John Tiffany és Jack Thorne új története alapján a színdarabot írta Jack Thorne] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016. - 311 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-465-4 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3653215]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2017.
Tóibín, Colm (1955-)
Brooklyn (magyar)
   Brooklyn / Colm Tóibín ; ford. Greskovits Endre. - Budapest : Park, cop. 2016. - 308, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-266-7 kötött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3653045]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2017.
Tolonen, Tuutikki (1975-)
Mörkövahti (magyar)
   Mumusdadus színre lép / Tuutikki Tolonen ; [ford. Kovács-Győrffy Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2016. - 316 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-294-384-8 kötött : 3490,- Ft
finn irodalom - meseregény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652904]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2017.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lestnica Âkova (magyar)
   Jákob lajtorjája / Ludmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2016. - 713, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3398-2 kötött : 5490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3653102]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2017.
Vian, Boris (1920-1959)
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok / Boris Vian ; [ford. Bajomi Lázár Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 260 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 48.)
ISBN 978-963-227-810-0 fűzött : 999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3655654]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
The sirens of Titan (magyar)
   A Titán szirénjei / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 373, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-389-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655805]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Welcome to the monkey house (magyar)
   Isten hozott a majomházban / Kurt Vonnegut. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 507, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-820-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3655799]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2017.
Walliams, David (1971-)
Billionaire boy (magyar)
   Milliárdos fiú / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Kolibri, 2016, cop. 2013. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-020-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3655719]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2017.
Wassmo, Herbjørg (1942-)
Lykkens sønn (magyar)
   A szerencse fia / Herbjørg Wassmo ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Scolar, 2016. - 538 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-652-3 fűzött : 3950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3653340]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2017.
Webb, Holly
Buttons the runaway puppy (magyar)
   Mazsi elszökik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-266-1 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656285]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2017.
Webb, Holly
Max the missing puppy (magyar)
   Max elcsatangol / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-535-8 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656280]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2017.
Webb, Holly
Sam the stolen puppy (magyar)
   Az ellopott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-105-3 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656289]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2017.
Webb, Holly
Timmy in trouble (magyar)
   Bukfenc bajba jut / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Varsányi Anna]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 103, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-259-3 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656270]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2017.
Weber, Susanne
Paul und Papa (magyar)
   Palkó és apa : aprócska mesék / Susanne Weber ; Susanne Göhlich rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 62, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-220-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3652811]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2017.
Wells, Dan (1977-)
   Nem vagyok sorozatgyilkos / Dan Wells ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Budapest : Fumax, 2016. - 812 p. ; 20 cm
Tart.: Nem vagyok sorozatgyilkosÞ; Szörnyeteg úrÞ; Nem akarlak megölni. - Egys. cím: I don't want to kill you ; I am not a serial killer ; Mr. Monster
ISBN 978-615-5514-81-4 fűzött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3655722]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1618 /2017.
   Ákombákom : mondókák, versek, játékok kisiskolásoknak / [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 194, [6] p. : ill. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. [196].
ISBN 978-615-5170-71-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3652974]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2017.
Annie Blue
   Morgana, az álmodozó avagy Kétpercesek egy témára [elektronikus dok.] / Annie Blue. - Szöveg (epub : 507 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-798-2
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3641523]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2017.
Baár Tünde
   Utálom a padtársam! : Buda és Vince / Baár Tünde ; Bakos Barbara rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 102, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-273-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3652964]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2017.
Bächer Iván (1957-2013)
   Vándorbab / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, cop. 2016. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-89-6 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - hírlapi tárca
894.511-43 *** 641.55(083.12)
[AN 3656379]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2017.
Baranyi Ildikó
   Egér Ágota meséi 2 / Baranyi Ildikó ; [ill. Szremkó Bettina]. - [Székesfehérvár] : Szremkó Cs., cop. 2016. - 167, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7021-1 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3653975]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2017.
   A bátor nyúl és más mesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-25-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3653211]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   A szív könyve [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 921 KB) (epub : 280 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138349. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-569-4 : mobi
ISBN 978-963-398-568-7 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3648118]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2017.
Béres Magdolna Léna (1960-)
   Az éjszaka örvényében [elektronikus dok.] / Lena Belicosa ; ill. Bóta Csaba. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137218. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-628-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3641321]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Krétán / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-224-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652804]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2017.
Bertalan Ilona
   Álom és valóság : versek, kisregények, jegyzetek / Bertalan Ilona. - [Kecskemét] : [Bács-ág Kft.], 2016. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4893-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3653726]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2017.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Non nobis, Domine / Bíró Szabolcs. - Átd., egykötetes kiad. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 796, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-604-8 kötött : 4990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3656257]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2017.
Boér Mária (1941-)
   Feltámadás fényképekről [elektronikus dok.] : életek képei - képek életei / Boér Mária. - Szöveg (epub : 9 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-424-756-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3641500]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2017.
Bognár Erika
   Végtelen mezők vándora [elektronikus dok.] : történetek, mesék időn-téren innen és túlról / Bognár Erika. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-424-742-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3641520]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2017.
Bökös Borbála (1981-)
   A fenevad bukása [elektronikus dok.] : A Sárkányos Rend harmadik könyv / Bökös Borbála. - Szöveg (epub : 892 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137093. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(498)
[AN 3640718]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2017.
Boru, Gaston
   Titkolt szerelem [elektronikus dok.] : versek 1970-től 2016-ig / Gaston Boru. - Szöveg (epub : 445 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137257. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-424-762-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3641517]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2017.
Brátán Erzsébet
   Krumpli város titka [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 624 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137221. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-768-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641331]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2017.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Atilla : a hun üzenet / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2012 [!2016]. - 554, [5] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-094-4 kötött : 4800,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3656191]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2017.
Cselenyák Imre (1957-)
   Attila, isten ostora : történelmi regény / Cselenyák Imre. - 3. bőv. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 274, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-305-9 kötött : 2999,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3655756]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2017.
Csikász Lajos (1964-)
   A félhold alkonya / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - ill. ; 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3653060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Vörös-kék lobogók. - cop. 2016. - 317 p.
ISBN 978-963-426-431-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3653063] MARC

ANSEL
UTF-81637 /2017.
Csikász Lajos (1964-)
   Haragvó liliomok [elektronikus dok.] : Anjou-lobogók alatt / Csikász Lajos. - Szöveg (epub : 760 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137097. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-392-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3640725]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2017.
Czáboczky Szabolcs (1994-)
   Lappangás / Czáboczky Szabolcs. - Budapest : Püski, 2016. - 92, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-176-7 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3653804]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2017.
Czakó Gabriella
   Biztonságos hely [elektronikus dok.] : bűnügyi történet / Gwendoline Welsh. - Szöveg (epub : 732 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-792-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3641532]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2017.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-231-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3656366]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2017.
Darnai Dóra
   Édes gyötrelem [elektronikus dok.] : Édes érzelem 2. / Darnai Dóra. - Szöveg (epub : 732 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-706-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3640677]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2017.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Átd., színesebb kiad. - [Budapest] : Libri, 2016. - 163 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-018-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3656303]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2017.
Dugonics András (1740-1818)
   Téténynek ékessége [elektronikus dok.] / Dugonics András. - Szöveg (epub : 259 KB) (mobi : 571 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-381-2 (epub)
ISBN 978-963-398-382-9 (mobi)
Tétény - magyar irodalom - helyismeret - kastély - 18. század - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13 *** 908.439-2Tétény"17"(0:82-13) *** 728.82(439-2Tétény)(0:82-13)
[AN 3641590]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2017.
Erdész Róbert (1958-)
   Colossus : MyWords 1. / Erdész Róbert. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - 419 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-680-6 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3653093]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2017.
Erdős Virág (1968-)
   Világító testek : 100 kis Budapest / Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2016. - [221] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-14-3393-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3653053]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2017.
Fábián Janka (1973-)
   Koszorúfonat / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2016. - 387 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-000-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656307]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2017.
Ficsor Károly (1940-)
   A megtett útról : a szerző naplójegyzeteiből / Ficsor Károly ; [közread. az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2016. - 283 p., [6] t, : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3149-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3654228]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2017.
Finy Petra (1978-)
   Milu a lovagok között / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-204-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3652819]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2017.
Forró Pál (1884-1942)
   Kvittek vagyunk [elektronikus dok.] / Forró Pál. - Szöveg (epub : 412 KB) (mobi : 710 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138351. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-546-5 (epub)
ISBN 978-963-398-547-2 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3648120]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2017.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg kirándulunk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 44, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-172-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3652815]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2017.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2016]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3655795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A körző titka. - 3. kiad. - [2016]. - 399 p.
ISBN 978-963-410-221-2 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3655797] MARC

ANSEL
UTF-81652 /2017.
Hajdú Ervin Ottó
   Az időmilliomos [elektronikus dok.] / Hajdú Ervin Ottó. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Hódmezővásárhely] : Bíborördög, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-5246-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3641103]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2017.
Hegyi Éva (1930-)
   Rozmaring utca 6 : novellák / Hegyi Éva. - Hódmezővásárhely ; [Budapest] : Páros Print, 2016. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 987-615-5165-15-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3653928]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2017.
   Isten oltó-kése : 33 magyar vers Istenről, hitről az Ómagyar Mária-siralomtól Pilinszky Jánosig / Márton Ildikó fotóival. - Budapest : Corvina, 2016. - 103 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-13-6403-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3653114]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2017.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó és az évszakok : mesék óvodásoknak / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 43 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-415-365-8 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3652788]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2017.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek : regény / Jókai Anna. - 27. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 342 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-97-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656265]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2017.
Juhász Csaba (1972-)
   Valahol a szavak mögött [elektronikus dok.] : válogatott versek / Juhász Csaba. - Szöveg (epub : 758 KB). - Nyékládháza : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-752-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3641270]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2017.
Kalász Márton (1934-)
   Ki kap szamárkenyeret? : versek gyerekeknek, felnőtteknek / Kalász Márton ; [az illusztrációkat Sinkó Veron kész.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-277-604-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3654045]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2017.
Kállai Lili
   Mert én vagyok [elektronikus dok.] / Kállai Lili. - Szöveg (epub : 517 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-702-9
magyar irodalom - vers - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3641528]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2017.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   A feleségem beszéli / Karinthy Frigyes ; [összeáll. Urbán László]. - 2. bőv., jav. kiad. / ... kieg. Bíró-Balogh Tamás. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 90, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5667-04-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3655303]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2017.
Kékes-Szabó Andrea
   Agyamra megyek! 2 [elektronikus dok.] : a tartalékpasi / Kékes-Szabó Andrea. - Szöveg (epub : 682 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137689. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-780-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3643898]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2017.
   Kerekecske, dombocska : mondókák, versek, játékok óvodásoknak / [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 193, [7] p. : ill. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. [195].
ISBN 978-615-5170-73-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3652979]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2017.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera : a hógömb fogságában / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 327 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-205-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653203]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2017.
Keserű Manfréd (2000-)
   Múzsám miatt [elektronikus dok.] / Keserű Manfréd. - Szöveg (epub : 444 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-774-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3641427]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2017.
Kis Antónia
   Variációk egy-egy témára / Kis Antónia. - Budapest : Szerző, 2016. - 48 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 161.)
ISBN 978-963-12-5219-4 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3653446]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2017.
Kiss Erzsi
   Pocok Berci a városban / Kiss Erzsi. - [Alsónémedi] : Magánkiad., 2016. - 88, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5479-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653682]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2017.
Kocsis Ferenc (1974-)
   Az életbölcselet gyöngyszemei [elektronikus dok.] : ensológia : égi bölcsességek földieknek / Kocsis Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (mobi : 224 MB) (epub : 199 MB) (pdf : 313 KB). - [Budapest] : Adamo Books, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137180. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-702-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-701-2 (epub)
ISBN 978-963-387-700-5 (pdf)
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3641109]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2017.
Kocsis-M Brigitta
   Akarsz róla beszélni? [elektronikus dok.] / Kocsis-M. Brigitta ; ill. Hámori Zsófia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-760-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3641276]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2017.
Kós Károly (1883-1977)
   Varju nemzetség / Kós Károly. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 326, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-841-4 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 3656360]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2017.
Kőszeghy Miklós
   Élet-íz / Kőszeghy Miklós ; Balog Zoli rajz. - [Balatonboglár] : [Kőszeghy M.], 2016. - 89, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6000-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3653641]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2017.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 299, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 46.)
ISBN 978-963-227-735-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3655652]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2017.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Zsivajgó természet / Kosztolányi Dezső ; [Tettamanti Béla rajz.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 69 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8675-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-43
[AN 3656267]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Gipszmüzli és epertorta / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 1.)
Plüssfigurával
ISBN 978-963-09-8659-5 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652845]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Paradicsomleves betűtésztával : etetős versek a menzáról / Lackfi János ; [ill.] Megyeri Annamária. - 2. kiad. - Budakeszi : Betűtészta Kv., 2016. - 51, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5587-17-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3656385]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Szerelmi nyomozás : ifjúsági regény / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - Budapest : Scolar, 2016. - 143, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-667-7 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653344]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
A Négyszögletű Kerek Erdő (német)
   Der runde Wald mit vier Ecken / Ervin Lázár ; [... übertr. von Clemens Prinz] ; [Ill. von László Réber]. - Budapest : Móra, 2016. - 165, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-542-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=30
[AN 3653171]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2017.
Leiner Laura (1985-)
   Valahol : a Bexi-sorozat ötödik kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2016. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-34-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653209]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2017.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kicsik nyomában / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-46-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3655782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 322, [1] p.
ISBN 978-615-5611-47-6
[AN 3655785] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 369 p.
ISBN 978-615-5611-48-3
[AN 3655786] MARC

ANSEL
UTF-81679 /2017.
Lovasi Tünde (1968-)
   Epizódok a sarokházból [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 786 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5367-75-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3641334]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2017.
Lovasi Tünde (1968-)
   A svájci sapkás férfi [elektronikus dok.] / Városi Emese. - Szöveg (epub : 471 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137260. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-790-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3641526]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2017.
Magyarné Dunai Boglárka
   Gyógyító gondolatok / Magyarné Dunai Boglárka ; [ill. ... Gintner Csilla]. - [Esztergom] : [Magyarné Dunai B.], 2016. - 92, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5388-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3653561]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   Csutora / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 172, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-829-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655624]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2017.
Margit Patrícia Eszter (1975-)
   A zsidó menyasszony / Margit Patrícia Eszter. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016. - 631, [3] p. ; 19 cm
Kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656312]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2017.
Margóczi Imre (1921-2004)
   Kiképzés, 1942-1945 / Margóczi Imre. - [Budapest : [Margóczi Gy.], 2016. - 329, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5892-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3653541]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2017.
Mechler Anna (1974-)
   Doma segít / Mechler Anna ; Niszler Kata rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - [47] p. : ill., színes ; 16x18 cm. - (Csavaros történetek)
ISBN 978-963-403-276-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3652944]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2017.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Szabadlábon / Mészöly Ágnes. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 388, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-206-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653210]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2017.
Molnár Attila
   Moltykultúrális szösszenetek / Molnár Attila (Molty). - [Ballószög] : [Molnár A.], 2016. - 124, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6181-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3653552]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2017.
Molnár T. Eszter
   Most már igazán egy majdnem normális család / Molnár T. Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 287 p. ; 20 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-207-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653264]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2017.
Moreno, Quintus
   Késtánc [elektronikus dok.] / Quintus Moreno. - Szöveg (epub : 677 KB). - [S.l.] : [Sümegi A.], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-5504-1
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3641089]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 386, [3] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 41.)
ISBN 978-963-227-732-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655641]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2017.
Müller, Alexandra W.
7 év után : dilemma (angol)
   7 years later : the wow [elektronikus dok.] / Alexandra W. Müller. - Szöveg (epub : 599 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-772-2
magyar irodalom - szerelmes regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-312.5=20
[AN 3641483]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2017.
Nagy Károly (1909-1942)
   A sivatag démona [elektronikus dok.] / Charles Lorre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 360 KB) (mobi : 835 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-526-7 (epub)
ISBN 978-963-398-527-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3641131]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2017.
Nemere István (1944-)
   Királyi páncélban [elektronikus dok.] : Zádor-trilógia 1. könyv / Nemere István. - Szöveg (epub : 804 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137091. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-401-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3640709]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2017.
Nemere István (1944-)
   Vér és korom : Zádor-trilógia 2. könyv / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 346 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-430-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3653181]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2017.
Nyéki Gabriella
   Gyerekfejjel Ausztriában [elektronikus dok.] : nyelvtanulás az osztrák hegyekben! / Nyéki Gabriella. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 803 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-736-4
Ausztria - magyar irodalom - külföldi munkavállalás - családi nevelés - többnyelvűség - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 331.556.46(436)(0:82-94) *** 800.73 *** 37.018.1
[AN 3641260]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2017.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Hurrá, nyaralunk! / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Orcsik F., 2016. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-5-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3653721]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2017.
   Örökzöld szeretetfa / [írta és gyűjt.] Hornyák Adrienn. - Debrecen : Magánkiad., 2016. - [6], 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7111-9 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia - idézetgyűjtemény
894.511-14(082) *** 244(02:82-84)
[AN 3654022]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2017.
OWell, Manna
   Drog volt / Manna OWell. - [Siófok] : Szerző, 2016-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3653565]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2016. - 245 p.
ISBN 978-963-12-4023-8 fűzött
[AN 3653567] MARC

ANSEL
UTF-81699 /2017.
Paddington, Flynn D.
   Történetek a lélekről I [elektronikus dok.] : Arabella döntései / Flynn D. Paddington. - Szöveg (epub : 618 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-784-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3648264]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2017.
Pápai T. Simon
   A második esély [elektronikus dok.] / Pápai T. Simon. - Szöveg (epub : 839 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-728-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3641070]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2017.
Parker, Cynthia
   Szingli nők / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2009. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-055-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3656369]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2017.
Pilinszky János (1921-1981)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3064-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656407]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2017.
Povall Judit
   A tükör / Povall Judit. - [Eger] : Povall J., 2016. - 48 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5627-7 kötött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3653052]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2017.
Purgel Mihály
   Vörös Skorpió Társaság [elektronikus dok.] : elvarratlan szálak / Jáchim Legrup. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Körösladány] : Szerző, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137686. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-5348-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3643881]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2017.
Rácz-Stefán Tibor
   Fogadj el! / Rácz-Stefán Tibor. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 295, [4] p. ; 21 cm. - (Szivárvány kör, ISSN 2064-0994)
ISBN 978-963-399-266-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655206]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2017.
   Rejtelmes karácsonyok : [hat izgalmas, rejtélyes karácsonyi történet] / [szerk. Nádasi Krisz]. - [Budapest] : KNW, 2016. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7031-0 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3654122]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2017.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Pünkösdi rózsák : kis trilógia : történelmi dokumentum regény / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80120-6-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3653665]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2017.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Cserebogár úrfi a tengeren [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 499 KB) (mobi : 998 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-397-3 (epub)
ISBN 978-963-398-398-0 (mobi)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641573]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2017.
Shepperd, Louis D.
   A végállomás rejtélye [elektronikus dok.] / Louis D. Shepperd. - Szöveg (epub : 659 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-704-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3641046]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2017.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - Budapest : Jelenkor, 2016, cop. 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-650-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655767]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2017.
Simor András (1938-)
   Keresem magam : versek, 2015-2016 / Simor András. - Budapest : Szerző, 2016. - 104 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-615-5357-07-7 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3653414]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2017.
Sipos Erzsébet (1956-)
   József Attila játékai : versek / Sipos Erzsébet ; [graf. Bódisz Attila]. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-68-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654183]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2017.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   A Rajna ködbe vész / Somogyváry Gyula. - 3. kiad. - Budapest : Auktor, cop. 2016. - 202, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9676-19-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655779]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2017.
Spirit Bliss (1984-)
   A Szem / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3653263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Reményfosztottak / [az illusztrációkat kész. Benina]. - 2016. - 283, [11] p. : ill.
ISBN 978-963-399-814-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3653265] MARC

ANSEL
UTF-81715 /2017.
Szabó Borbála
   Nincsenapám, seanyám / Szabó Borbála. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 282, [5] p. ; 18 cm. - (Vészkijárat, ISSN 2498-891X)
ISBN 978-963-410-195-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653276]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2017.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Karácsony Kolozsvárt : egyszerű kis koldustörténet / Szabó Dezső. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 175, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-316-5 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655311]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Bárány Boldizsár / Szabó Magda ; [Kismarty-Lechner Zita rajz.]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 100, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-327-6 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3656144]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Disznótor / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 244, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-54-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656128]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2017.
Szabó T. Anna (1972-)
   Törésteszt / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2016. - 242, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3436-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3651904]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2017.
Szakmáry Károly (1921-)
   A Szabad Európa Rádiója és a magyar forradalom / Szakmáry Károly ; [szerk. Salamin András]. - [Budapest] : Infotop, 2016. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-89763-4-5 kötött
Radio Free Europe (München)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3654317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1951. szeptember 10 - 1956. szeptember eleje. - 524 p.
[AN 3654320] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1956. szeptember 27 - 1957. október 14. - 365 p. : ill.
[AN 3654322] MARC

ANSEL
UTF-81721 /2017.
Szirmay Ágnes
   Szerelemre castingolva : Szappanopera 1. / Szirmay Ágnes. - Budapest : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 330, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-191-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653349]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2017.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Hópelyhek a válladon / Szurovecz Kitti. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-590-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3653287]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2017.
Tamási József
   Joplin sír : versek / Tamási József. - Budapest ; [Szuhakálló] : Tamási J., 2016. - 93, [3] p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-12-6741-9 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3653385]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2017.
Tóth Ágnes
   Csillogó szemek / Tóth Ágnes. - [Pécs] : [Tóth Á.], cop. 2016. - 85 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5335-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3654274]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2017.
Tóth István (1923-2001)
   Testamentum : válogatott versek / Tóth István. - [Pécs] : [Gál P.], 2016. - 128, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5797-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3653558]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2017.
Turányi Attila
   Neonzöld [elektronikus dok.] / Turányi Attila. - Szöveg (epub : 119 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-746-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3641320]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2017.
Turczi István (1957-)
   Szemérem / Lascar. - Budapest : Scolar, 2016. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-666-0 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3653067]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2017.
Ugron Zsolna (1978-)
   Hollóasszony / Ugron Zsolna ; [Végh Júlia illusztrációival]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 154, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-433-019-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3653008]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2017.
Urbánszki László (1954-)
   Az Arany Horda árnyékában [elektronikus dok.] : anno Domini 1245 / Urbánszki László. - Szöveg (epub : 801 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137089. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-400-2
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3640707]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-40-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3656362]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Örökké óvodás maradok! : [ovis mesék] / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-209-0 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3656364]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2017.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 205, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5591-27-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3655721]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2017.
Vasas Marianna
   Har(c)mónia [elektronikus dok.] : ellentétek párbeszéde / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 479 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-776-0
magyar irodalom - verses dráma - elektronikus dokumentum
894.511-12
[AN 3641437]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2017.
Végel László (1941-)
   Exterritórium : ezredvégi jelenetek / Végel László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 242, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5667-20-6 kötött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(497.1)
[AN 3655308]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2017.
Végvári Imre
   Jövőmenők : Priusz és Gordiusz / Végvári Imre ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : Ecovit, cop. 2016. - 81, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89888-2-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652751]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2017.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Túl minden határon / Vujity Tvrtko. - [Budapest] : Pokoli-Angyali K., cop. 2016. - 383 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80548-0-5 kötött
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 3653347]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2017.
Wekker, Anita (1985-)
   Könnyező Ciprus [elektronikus dok.] : regény / Anita Wekker. - Szöveg (epub : 650 KB). - [Szombathely] : Szerző, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-4922-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3641139]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1738 /2017.
Inside out (magyar)
   Agymanók / Disney, Pixar ; ford. Takács Orsolya. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2015. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5541-31-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3656133]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2017.
Leduc, Benjamin (1973-)
Doudou poussin joue au pompier (magyar)
   Csibi tűzoltó lesz / [szöveg] Benjamin Leduc ; [ill.] Laurent Richard ; ford. Gámán-Morvay Katalin. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2016. - [26] p. : ill., színes ; 17x23 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
ISBN 978-615-80504-0-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652940]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2017.
Leduc, Benjamin (1973-)
Doudou poussin joue au vétérinaire (magyar)
   Csibi állatorvos lesz / [szöveg] Benjamin Leduc ; [ill.] Laurent Richard ; ford. Gámán-Morvay Katalin. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2016. - [26] p. : ill., színes ; 17x23 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
ISBN 978-615-80504-1-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652936]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2017.
Pásztohy Panka (1977-)
   Gyümölcsök / [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Móra, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 11x11cm
Kivehető képekkel
ISBN 978-963-415-009-1 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3653670]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2017.
Pásztohy Panka (1977-)
   Járművek / [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Móra, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 11x11cm
Kivehető képekkel
ISBN 978-963-415-008-4 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3653669]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2017.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's great big schoolhouse (magyar)
   Tesz-vesz Város iskolája / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 62 p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. "Nagy iskoláskönyv" címmel is
ISBN 978-963-415-350-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3656256]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2017.
   Tomi autót vezet. - [Budapest] : [Hubitrade Bt.], cop. 2016. - [48] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
keretcím: KerekMese
ISBN 978-963-12-6625-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654167]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2017.
   Tomi és a kutyus. - [Budapest] : [Hubitrade Bt.], cop. 2016. - [48] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
keretcím: KerekMese
ISBN 978-963-12-6626-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654168]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2017.
   Tomi új barátja. - [Budapest] : [Hubitrade Bt.], cop. 2016. - [32] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
keretcím: KerekMese
ISBN 978-963-12-6624-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654163]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1747 /2017.
Brown, Jeffrey (1975-)
Jedi academy (magyar)
   Jedi akadémia / ... szerzője Jeffrey Brown ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 160 p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-90-6 kötött : 2499,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3653048]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2017.
Gyükér Zsófia
   A vacsora / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 111 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Szofisztorik ; 4.)
ISBN 978-963-445-853-1 fűzött : 690,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3654173]
MARC

ANSEL
UTF-8