MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/02/24 11:48:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1749 /2017.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Levelek és képek a Kuckóból, 2013-2015 : a kuckósok vallomásos írásai : a 15 éves Kuckó utolsó 3 éve : 63 napló- és levélbejegyzés... és még ennél is több kép / Debreczeni Tibor, Aknay Tibor ; [kiad. a Játszó Kuckó Baráti Társaság ...]. - [Budapest] : Játszó Kuckó Baráti Társ., 2016. - 147 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Budapest - kulturális egyesület - memoár
061.2(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3655843]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2017.
   Mint élő kövek : Szent Márton oltalma alatt álló Kárpát-medencei közösségek találkozója : 2016. október 27-30., Pannonhalma / [fel. szerk. Vincze Iván] ; [közread. a Pannonhalmi Főapátság]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2016]. - 103 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kárpát-medence - közösség - keresztény egyház - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pannonhalma) *** 260.1
[AN 3655622]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2017.
Műszaki Kémiai Napok (2016) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok 2016 [elektronikus dok.] : 2016. április 26-28., ... Veszprém ... : konferencia-kiadvány = Chemical Engineering Conference : conference proceeding / összeáll. és szerk. Vonderviszt Ferenc, Bokrossy-Csiba Mária, Törcsváryné Kovács Zsuzsanna ; ... rend. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutatóintézet. - Szöveg. - Veszprém : PE, [2016]. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: MKN 2016. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-396-087-5
műszaki kémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Veszprém) *** 66
[AN 3655373]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2017.
   Ünnepi ülés a Szegedi Ítélőtáblán dr. Fedor Attila 80. születésnapja és dr. Maráz Vilmosné születésének 70. évfordulója alkalmából : 2014. szeptember 12. / [szerk. Hámori Attila ; [kiad. a Szegedi Ítélőtábla]. - Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2016. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7008-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 343(439)
[AN 3655696]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1753 /2017.
   Bibliothece, decorazioni : XVII-XIX secolo / sotto la dir. di Frédéric Barbier, István Monok & Andrea De Pasquale ; [pubbl.] Bibliotheca dell'Academia Ungherese delle Scienze, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ... - Budapest : Bibl. dell'Acad. Ungherese delle Scienze ; [Roma] : Bibl. Nazionale Centrale di Roma ; Paris : Éd. des Cendres, 2016. - 306 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Váltakozva francia, német és olasz nyelven
Fűzött
ISBN 978-2-86742-254-6
Európa - könyvtártörténet - építészettörténet - belsőépítészet - díszítőművészet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század
027(4)"16/18" *** 022(4)"16/18" *** 727.8(4)"16/18" *** 745(4)"16/18" *** 930.85(4)"16/18"
[AN 3656053]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2017.
   Bibliotheken, Dekor : 17.-19. Jahrhundert / hrsg. von Frédéric Barbier, István Monok & Andrea De Pasquale ; [Hrsg.:] Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ... - Budapest : Bibl. der Ungarischen Akad. der Wiss. ; [Roma] : Bibl. Nazionale Centrale di Roma : Éd. des Cendres, 2016. - 306 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Váltakozva francia, német és olasz nyelven
Fűzött
ISBN 978-2-86742-254-6
Európa - könyvtártörténet - építészettörténet - belsőépítészet - díszítőművészet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század
027(4)"16/18" *** 022(4)"16/18" *** 727.8(4)"16/18" *** 745(4)"16/18" *** 930.85(4)"16/18"
[AN 3656044]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2017.
   Bibliothèques, décors : XVIIe-XIXe siècle / sous la dir. de Frédéric Barbier, István Monok & Andrea De Pasquale ; [publ. par] Bibliotheque de l'Académie hongroise des sciences, Bibliotheque nationale centrale de Rome, ... - Budapest : Bibl. de l'Acad. hongroise des sciences ; [Rome] : Bibl. nat. centrale de Rome ; Paris : Éd. des Cendres, 2016. - 306 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Váltakozva francia, német és olasz nyelven
Fűzött
ISBN 978-2-86742-254-6
Európa - könyvtártörténet - építészettörténet - belsőépítészet - díszítőművészet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század
027(4)"16/18" *** 022(4)"16/18" *** 727.8(4)"16/18" *** 745(4)"16/18" *** 930.85(4)"16/18"
[AN 3656017]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1756 /2017.
Jakupcsek Gabriella (1963-)
   Megúszhatatlan : ahogy a gyerekeimnek elmesélem / Jakupcsek Gabriella. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 299, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-71-8 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Jakupcsek_G.(0:82-94)
[AN 3655851]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1757 /2017.
Science (magyar)
   Természettudomány : mini enciklopédia. - Pécs : Alexandra, 2016. - 384 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Sódor Ádám, Mátics Róbert
ISBN 978-963-357-830-8 fűzött
természettudomány - enciklopédia
5:030
[AN 3655178]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1758 /2017.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Le livre de la magie divine (magyar)
   Az isteni mágia könyve / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Hatala Ágnes]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 172 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 226.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-818-6 fűzött : 1999,- Ft
mágia - okkultizmus
133
[AN 3656773]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2017.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9569-38-6 kötött : 2440,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3656553]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2017.
Bárdos Erika
   Az önismeret a harmonikus élet kulcsa : a tudatalatti felismerése, a tudatszintek felemelése az asztrológia segítségével : asztrológiai kézikönyv / Bárdos Erika. - [Budapest] : Ad Librum, 2016. - 258, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-44-3 fűzött : 3490,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3654638]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2017.
Dex
   Megértés / Dex. - [Érd] : Varázscsésze 12 Kft., [2016]. - 195 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6266-7 kötött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3655759]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2017.
Leidecker Helga
   Leidecker Helga gondolatai, eszméi. - [Pécs] : IM-ICS Kft., [2016]-. - 11 cm
ezoterika
133.25
[AN 3654954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A világ energiái, erői, képességeink. - [2016]. - 104 p.
ISBN 978-963-12-7139-3 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3654956] MARC

ANSEL
UTF-81763 /2017.
Ni Huaching (1925-)
The book of changes and the unchanging truth (magyar)
   I Ching : a változások könyve és a változatlan igazság = Tien di bu ji zhi jing / Ni Hua-Ching ; [ford. Erdei Edit és Edelényi Gyula]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2016. - XVII, 669 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek, életek, tanítások sorozat, ISSN 1418-8767)
A címoldalon a megjelenés éve: 2006
ISBN 978-963-9219-98-4 kötött : 7650,- Ft
jövendőmondás - kínai ősi vallások
133.3 *** 299.511.8
[AN 3656971]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2017.
Szabó Judit
   Az ezoterikus út buktatói / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88084-9-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3655769]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2017.
White Eagle
Spiritual unfoldment (magyar)
   Lelki fejlődés / White Eagle ; [ford. ... Balogh Béla] ; [kiad. a Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Átd. kiad. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2016. - 4 db ; 17 cm
A 3. kötetet ford. Sáránszky Tünde, a 4. kötetet Balogh Béla és Fekete Zsófia
okkultizmus
133
[AN 3656940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 147 p.
ISBN 978-963-88641-2-3 kötött : 1990,- Ft
[AN 3656943] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 102 p.
ISBN 978-963-88641-3-0 kötött : 1990,- Ft
[AN 3656945] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A belső misztériumokhoz vezető út. - 107 p.
ISBN 978-963-88641-4-7 kötött : 1990,- Ft
[AN 3656948] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A fényhez vezető út. - 123 p.
ISBN 978-963-88641-5-4 kötött : 1990,- Ft
[AN 3656951] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1766 /2017.
Rovelli, Carlo (1956-)
Sette brevi lezioni di fisica (magyar)
   Hét rövid fizikalecke [elektronikus dok.] / Carlo Rovelli ; ford. Balázs István. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Park, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137314. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-285-8
fizika - elektronikus dokumentum
53
[AN 3641755]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2017.
   V. Terrestrial radioisotopes in environment : international conference on environmental protection / [ed. by Tibor Kovács, Edit Tóth-Bodrogi, Gergő Bátor] ; [org. University of Pannonia Institute of Radiochemistry and Radioecology, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Hungarian Biophysical Society Section of Radioecology]. - Veszprém : Social Org. for Radioecological Cleanliness, 2016. - 105 p. ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2016. máj. 17-20. között rendezték
ISBN 978-963-12-5537-9 fűzött
Magyarország - radioaktív izotóp - természeti környezet - konferencia-kiadvány
539.163 *** 502(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3655124]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1768 /2017.
   20 éves a szlovén - magyar vízgazdálkodási egyezmény = 20 let slovensko - madžarskega sporazuma o upravljanju voda / [szerk. ... Faragó Réka Teodóra, Engi Zsuzsanna] ; [kiadó ... Magyarország Belügyminisztérium, Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor]. - [Budapest] : BM ; [Ljubljana] : Ministrstvo za okolje in prostor, 2016. - 99 p. : ill., színes, részben térk. ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - Szlovénia - vízgazdálkodás - határ menti kapcsolat
556.18(439) *** 556.18(497.12)
[AN 3655434]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2017.
Dinosaurs & prehistoric life (magyar)
   Dinoszauruszok és őslények : mini enciklopédia. - Pécs : Alexandra, 2016. - 384 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Kocsor Ferenc
ISBN 978-963-357-732-5 fűzött
paleontológia - dinosaurus - enciklopédia
56:030 *** 568.19:030
[AN 3655165]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1770 /2017.
1000 preguntas y respuestas sobre los animales (magyar)
   1000 érdekesség az állatokról : [köztük 500 érdekesség a dinoszauruszokról] / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016], cop. 2011. - 508 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-445-734-3 kötött
állat - dinosaurus - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3657650]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2017.
Al-Khalili, Jim (1962-)
Life on the edge (magyar)
   Az élet kódja : titokzatos kvantumok / Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden ; [ford. Dienes István]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 415 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-615-0 kötött : 3999,- Ft
élet eredete - molekuláris biológia - kvantummechanika
577 *** 530.145 *** 573.5 *** 128
[AN 3656046]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2017.
   Állatkert : 150 év, 150 történet / [szerk. Hanga Zoltán, Kovács Zsolt, Persányi Miklós] ; [közread. a] Fővárosi Állat- és Növénykert. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2016. - 181 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5392-13-9 kötött
Fővárosi Állat- és Növénykert (Budapest)
Budapest - állatkert - történeti feldolgozás
59.006(439-2Bp.)(091) *** 727.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3655830]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2017.
Meszlényi Attila (1954-)
   Művészeti állatismeret : madarak, emlősök / Meszlényi Attila. - Budapest : Cser K., cop. 2016. - 135 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-462-5 fűzött : 3995,- Ft
művészet technikája - állatanatómia - madár - emlős
599 *** 743 *** 598.2
[AN 3655321]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2017.
Sárközy Péter (1919-2000)
   Növénytársítások : rokonszenv és ellenszenv a növények között / Sárközy Péter, Haraszi Nóra, Cseperkálóné Mirek Barbara. - Piliscsaba : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2016. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 10.)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-89740-3-7 fűzött
kertészet - növénytársulás
581.55 *** 634
[AN 3655917]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2017.
Singer, Detlef
Vögel rund ums Futterhaus (magyar)
   Madarak az etető körül : megfigyelés, meghatározás, etetés / Detlef Singer ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 125 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 978-615-5178-97-9 fűzött : 2280,- Ft
madár - takarmányozás - állathatározó
598.2(083.71) *** 591.615
[AN 3655687]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2017.
Taylor, Barbara
Birds (magyar)
   Madarak : mini enciklopédia / szerzők Barbara Taylor, Jinny Johnson. - Pécs : Alexandra, 2016. - 384 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Kovács Gergely Károly
ISBN 978-963-357-733-2 fűzött
madár - enciklopédia
598.2:030
[AN 3655182]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1777 /2017.
Buda László (1968-)
   Mit üzen a lelked? : önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban / Buda László ; [... ill. Szabó György]. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2016. - 384 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 978-615-5281-36-5 fűzött : 3360,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3655472]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Rising above a toxic workplace (magyar)
   Mérgező munkahelyek : hogyan óvjuk meg testi-lelki épségünket a negatív környezetben / Gary Chapman, Paul White, Harold Myra ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2016. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-341-0 fűzött : 3200,- Ft
munkalélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - stressz
613.865 *** 159.923.2 *** 612.06 *** 65.013
[AN 3655023]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2017.
Downshire, Janey
Teenagers translated (magyar)
   Kezelési útmutató kamaszokhoz : hogyan értsünk szót egymással? / Janey Downshire és Naella Grew ; [ford. Kőszeghy Anna]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 237 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. 218-228.
ISBN 978-615-5609-04-6 fűzött : 3150,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.8 *** 37.018.1
[AN 3654787]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2017.
Farndon, John (1960-)
Body (magyar)
   Az emberi test : mini enciklopédia / szerzők John Farndon, Nicki Lampon. - Pécs : Alexandra, 2016. - 384 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-357-807-0 fűzött
anatómia - élettan - enciklopédia
611:030 *** 612:030
[AN 3655173]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2017.
Fert Monika
   A tükör mögött : tanácsok, szabályok és igaz történetek az egészséges önbecsüléshez, nőknek és férfiaknak / Fert Monika. - Budapest : Unicus, 2016. - 306 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306.
ISBN 978-615-5084-34-8 fűzött : 3360,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3654469]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2017.
Gyökössy Endre (1913-1997)
Magunkról magunknak (német)
   Über uns für uns / Endre Gyökössy ; [... Übers. Reinhilde Gyökössy]. - 2. Aufl. - [Sárospatak] : Hernád, 2016. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80403-5-8 fűzött
lelki gondozás - lélektan
159.9 *** 253
[AN 3654556]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2017.
Hoffmann Gergely
   A végtelen egyszerű / Hoffmann Gergely ; [képek Németh János Gio] ; [közread. a] Humandok. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Humandok, 2016. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0634-0 fűzött : 3280,- Ft
önismeret
613.865
[AN 3657261]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2017.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2016-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3657538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2016. - 323 p.
ISBN 978-963-07-9425-1 kötött : 3490,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3657540] MARC

ANSEL
UTF-81785 /2017.
Huffington, Arianna (1950-)
Thrive (magyar)
   Kezdd újra! / Arianna Huffington ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 374 p. ; 21 cm
Bibiliogr.: p. 332-374.
ISBN 978-963-09-8468-3 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3655502]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2017.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Die Archetypen und das kollektive Unbewusste (magyar)
   Az archetípusok és a kollektív tudattalan / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2011. - 423 p. : ill. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 377-394.
ISBN 978-963-244-257-0 kötött : 5950,- Ft
pszichoanalízis - személyiségtipológia
159.964.2 *** 159.923 *** 615.851
[AN 3656727]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2017.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Central Kv., cop. 2016. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-228-2 fűzött : 3900,- Ft
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 3656563]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2017.
Mezei Elmira
   Vad paleo : a tenger gyümölcseitől a vadételekig / Mezei Elmira & Sáfrán Mihály. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 978-615-5609-59-6 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3655542]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2017.
Nagy Regina
   Ádám története / Nagy Regina. - Budapest : [Nagy R.], 2016. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6571-2 fűzött
terméketlenség - terhesség - memoár
612.663(0:82-94) *** 618.2(0:82-94)
[AN 3654445]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2017.
Pilaske, Rita
Die sanfte Natur-Apotheke (magyar)
   A természet patikája : 100 kíméletes gyógymód / Rita Pilaske ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-92-4 kötött : 2950,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3656004]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2017.
Pintér Zoltán
   Vetkőző lelkek / Pintér Zoltán. - Budapest : Expert Books, 2016. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5686-11-5 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - személyiség-lélektan
613.865 *** 159.923
[AN 3654918]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2017.
Ruppert, Fidelis (1938-)
Älter werden, weiterwachsen (magyar)
   Időskor és növekedés / Fidelis Ruppert ; [ford. Somorjai Gabi] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 218 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-963-314-095-6 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia - idős - vallásos irodalom
613.865-053.9 *** 244
[AN 3655139]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2017.
Sólyom Ildikó
   Szemed fénye : hogy látásod újra tökéletes legyen / Sólyom Ildikó. - [Budapest] : Agykontroll, [2016]. - 36 p. ; 16 cm + CD
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-12-6657-3 kötött : 3570,- Ft
agykontroll - szem - szembetegség - auditív dokumentum
613.865 *** 612.84
[AN 3655743]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2017.
Vámos Róbert (1978-)
   Élj úgy, ahogy élhetsz! : [a felhőtlen életstílus titkai] / Vámos Robi ; [Wolf Gábor előszavával]. - Dunakeszi : Táblácska.hu Kft., [2016]. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6382-4 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3655083]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2017.
Vereb "Rocky" Adrienn
   Szuperélelmiszerek konyhaközelben : 35 kipróbált, könnyen elkészíthető recept / Vereb "Rocky" Adrienn ; fotó Pintér Árpád. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 107, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8658-8 fűzött : 3800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3655979]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1796 /2017.
Cserdi András
   Adatok a Komlóhoz tartozó kőbányák történetéhez, 1956-1991 / Cserdi András. - [Mohács] : Cserdi A., cop. 2016. - 458 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6322-0 kötött
Baranya megye - Fejér megye - kőbányászat - bánya - ipartörténet - 20. század
622.35(439.127)"195/199" *** 622.35(439.118)"195/199"
[AN 3654629]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2017.
   Szemelvények a mérnökök és építészek szakmai szerveződéséről. - Budapest : Terc, cop. 2016. - 171 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5445-43-9 fűzött
Magyar Mérnöki Kamara
Magyarország - mérnöki tudomány - építészet - kamara - századforduló - 20. század - történelmi forrás
62 *** 72 *** 061.231(439)"188/199"(093)
[AN 3654940]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1798 /2017.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Airport, Hungary : [szárnyak, vágyak, magyarok] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2016. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-16-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - légi közlekedés - ezredforduló - anekdota
656.7(439)(0:82-36)
[AN 3655916]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2017.
Larson, Erik (1954-)
Dead wake (magyar)
   A Lusitania titkai / Erik Larson ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 463 p. : ill. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Bibliogr.: p. 445-452.
ISBN 978-963-261-769-5 fűzött : 3999,- Ft
Nagy-Britannia - Németország - tengeri hajó - katasztrófa - első világháború - tengeri hadművelet
656.61.086.25(410)"1915" *** 355.46(430)"1915"
[AN 3655549]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1800 /2017.
   125 éves a sátoraljaújhelyi dohánygyár / [szerk., szöveg Csörnök Mariann]. - [Sátoraljaújhely] : Continental Dohányip. Csop., 2016. - 49 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6696-2 fűzött
Continental Dohányipari Zrt. (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - gyártörténet - ipartörténet - dohányipar
663.97 *** 061.5(439-2Sátoraljaújhely)(091)
[AN 3654923]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2017.
   Borkultúra : kettős tükörben. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 301 p. : ill., színes ; 25 cm
Tart.: "Amit a borról tudni illik" / Rácz László. "Ragyogjon a bordal" / Cs. Varga István. - Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-615-5562-58-7 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - szőlőtermesztés - borászat - borvidék - bor
634.8(439) *** 663.2 *** 663.2(439) *** 930.85(439)
[AN 3654371]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2017.
   Házikerti kézikönyv / szerk. Lelkes Lajos ; [átd. Hrotkó Károly, Kállay Miklós, Lőrincz András]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2016. - 348 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-722-9 kötött : 6500,- Ft
kertészet
634
[AN 3656549]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2017.
   Meggy : a jövedelmező intenzív termesztés alapjaival / szerk. Nyéki József, Szabó Tibor, Soltész Miklós ; [kiad. az ÉKASZ Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, MKSZ Nonprofit Kft. ..., NAIK GYKI Újfehértói Kutató Állomása]. - [Újfehértó] : ÉKASZ Szakmaközi Szerv. és Terméktanács : MKSZ Nonprofit Kft. : NAIK GYKI Újfehértói Kut. Állomás, 2016. - 425 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6523-1 kötött
Magyarország - gyümölcstermesztés - meggy
634.233(439)
[AN 3655730]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2017.
Nagykutasi Viktor
   Gyümölcsöző kert : a gyümölcsös tervezése, telepítése, gondozása : bevált módszerek, hasznos ötletek kezdő és haladó kertészeknek / Nagykutasi Viktor tanácsaival. - [Győr] : Lapcom Zrt., [2016]. - 168 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5690-00-6 kötött : 3500,- Ft
kertépítés - gyümölcsös - gyümölcstermesztés
712.27 *** 634.1
[AN 3655398]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2017.
Rao, Scott
The coffee roaster's companion (magyar)
   Kávépörkölők kézikönyve / Scott Rao ; [ford. Körmendy Gabriella]. - [Esztergom] : Pacificaffé, cop. 2016. - XI, 89 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-963-12-6574-3 kötött
kávé - pörkölés
663.93
[AN 3654579]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2017.
Sztanev Bertalan
   Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - [Budapest] : Alinea, cop. 2016. - 286 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-5669-00-2 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - borászat - szőlőművelés - magyarországi borvidék
634.8(439) *** 663.2
[AN 3657438]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2017.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2015-ben. - Szarvas : SZIE Gazd.-, Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2016. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 48.)
Tart.: Phylazonit és vetésidő hatása kukorica hibridek agronómiai tulajdonságaira / Skorka Péter Csaba. A turisztikai teljesítmény területi összefüggései Magyarországon / Frankó Pál. - Bibliogr.
Fűzött
Dél-Alföld - kukorica - növénytermesztés - agrotechnika - turizmus - regionális gazdaság
631.5 *** 633.15 *** 338.48(439Dél-Alföld) *** 332.1(439Dél-Alföld)
[AN 3655870]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1808 /2017.
Budai Zsanett
   Romani gastro : üljünk egy asztalhoz : 50 recept hagyományosan, másképp / Budai Zsanett, Tonté Barbara ; [fotók Kövesdi Réka]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-021-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - cigányság - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.568(=914.99)(083.12)
[AN 3656011]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2017.
Davis, Jim (1945-)
I'm in the mood for food (magyar)
   Mindenkit lefőzök : Garfielddal a konyhában / írta Jim "Dzsem" Davis ; közrem. Mark "Maszala" Acey és Scott "Nacho" Nickel ; receptek Barbara "Banán" Albright ; [ford. Benes Attila, Boronyák Rita, Frenkel Éva]. - Budapest : Drize K., [2016]. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5425-28-8 fűzött : 2490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3655747]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2017.
Fűszeres Eszter
   Családi receptek : fűszer & lélek / Fűszeres Eszter ; [fotók Kallos Bea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 202, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8646-5 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3655963]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2017.
Halmos Monika
   Vadételek / Halmos Monika ; [fotók Vass András]. - Budapest : Cser K., 2017. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-506-6 fűzött : 2995,- Ft
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3655331]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2017.
Hanis Szonja
   Mit eszik a világ? : ha nem eszik... : [receptkönyv tudatosan táplálkozóknak, útikönyv kalandoroknak] / Hanis Szonja. - [Ajka] : Hanis Sz., 2016. - 283 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [284].
ISBN 978-963-12-5407-5 kötött : 5995,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3655075]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2017.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Jubileumi kiad. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-838-1 fűzött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3656710]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2017.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-877-0 kötött
ISBN 978-963-251-876-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3656708]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2017.
Nemes Nóra
   307 Frederick street : az én amerikai konyhám / [szöveg és fotó] Nemes Nóra. - Budapest : Corvina, 2016. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-13-6391-3 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - ételspecialitás - szakácskönyv - blog
641.568(73)(083.12)
[AN 3655873]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2017.
Volk, Renate
Kochen mit Kräutern (magyar)
   Főzzünk fűszernövényekkel! / Renate Volk, Fridhelm Volk ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
Megj. "Zöldfűszerek a konyhában" címmel is
ISBN 978-615-5178-96-2 kötött : 2500,- Ft
fűszernövény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.885(083.12) *** 635.7 *** 664.5
[AN 3655997]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1817 /2017.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Die fröhliche Wissenschaft (magyar)
   Vidám tudomány [elektronikus dok.] / Friedrich Nietzsche ; ford. Wildner Ödön. - Szöveg (epub : 648 KB) (mobi 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-606-6 (epub)
ISBN 978-963-398-607-3 (mobi)
filozófia - német irodalom - elektronikus dokumentum
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3641651]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2017.
Székesi Dóra
   "Minden átalakul és elmúlik" : emberkép Diderot természetfilozófiájában / Székesi Dóra. - Budapest : Ráció, 2016. - 259 p. ; 20 cm. - (Modern filológiai füzetek, ISSN 0076-9967 ; 63.)
Bibliogr.: p. 241-253.
ISBN 978-615-5047-96-1 fűzött : 2750,- Ft
Diderot, Denis (1713-1784)
Franciaország - filozófus - író - 18. század - lételmélet - természetfilozófia
1(44)(092)Diderot,_D. *** 840(092)Diderot,_D. *** 111.1 *** 113/119
[AN 3654364]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2017.
Szita Péter (1941-)
   Hinni vagy elfogadni : világkép anyaggal, anyagtalannal / Szita Péter. - [Budapest] : [Szita P.], cop. 2016. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-12-6581-1 fűzött : 2500,- Ft
ismeretelmélet - vallásfilozófia - világkép
165 *** 21 *** 140.8
[AN 3654548]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1820 /2017.
Baán István (1948-)
   "Uram, Tehozzád kiáltok!" : kis könyv a bizánci liturgiáról / Baán István ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - [Nyíregyháza] : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2016. - 353 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5073-42-7 fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás
264 *** 281.5.018.2
[AN 3654805]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2017.
Berna, Rosmarie (1930-)
Von Gott Vergebung annehmen - vor Gott vergeben (magyar)
   A megbocsátás mint Isten ajándéka : egy lelkigyakorlatos út / Rosmarie Berna ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 229 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-26-8 fűzött : 1890,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3654389]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2017.
Bianchi, Enzo (1943-)
L'altro siamo noi (magyar)
   Te vagy az a másik / Enzo Bianchi ; [ford. Tima Renáta]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 83 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 55.)
ISBN 978-963-314-096-3 fűzött : 1750,- Ft
vallásközi kapcsolat - társadalmi kapcsolat - kereszténység - iszlám
23/28 *** 297 *** 261
[AN 3655143]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2017.
Crandall, Chauncey
Touching heaven (magyar)
   Karnyújtásnyira a túlvilág : egy kardiológus és a halálközeli élmények : bizonyítékok a mennyország létezésére / Chauncey Crandall és Kris Bearss. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 251, [4] p. ; 20 cm
Ford. Farkas Veronika
ISBN 978-615-5609-56-5 fűzött : 3490,- Ft
túlvilági élet - vallásos irodalom - memoár
236.6(0:82-94) *** 244(0:82-94) *** 129.4(0:82-94)
[AN 3655551]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2017.
   A debreceni katolikus újjászületés emlékévkönyve / [szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona, Takács József] ; [kiad. a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye Levéltár és Könyvtár]. - Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye Lvt. és Kvt., 2016. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 978-615-80243-1-0 fűzött
Debrecen - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Debrecen)"171/201"
[AN 3654525]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2017.
Emma
   Az ébredés útja : El Camino Frances : Saint Jean Pied de Port, Santiago de Compostela, Muxia, Finisterre / Emma. - Debrecen : TKK, [2016]. - 190 p., [24] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5625-69-5 kötött
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3654675]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2017.
Graham, Billy (1918-)
Where I am (magyar)
   Ahol én vagyok : hogyan juthatunk a mennybe, és miként kerülhetjük el a poklot? / Billy Graham ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 269 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5526-26-8 kötött : 3690,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3655875]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2017.
Grün, Anselm (1945-)
Auf dem Weg zur Freiheit (magyar)
   Akarsz szabad lenni? : útjelzők fiataloknak / Anselm Grün ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. - 2. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2016. - 128, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-099-4 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - önismeret - fiatalkorú - vallásos irodalom - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 613.865-053.6
[AN 3657444]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2017.
Hillenbrand, Carole
Islam (magyar)
   Az iszlám : új történeti bevezetés / Carole Hillenbrand ; [ford. Szabó Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 344 p. : ill. ; 23 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
Bibliogr.: p. 302-315.
ISBN 978-963-09-8625-0 fűzött : 3990,- Ft
iszlám - vallástörténet - művelődéstörténet
297(091) *** 930.85(100)
[AN 3655666]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2017.
I am n (magyar)
   N vagyok : inspiráló történetek keresztényekről, akiknek iszlám szélsőségesekkel kell szembenézniük / [ford. Tóthné Kincs Vivien] ; [közread. a] Mártírok Hangja. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 247 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5526-29-9 fűzött : 3590,- Ft
vallásüldözés - kereszténység - iszlám fundamentalizmus - 21. század
272(100)"20" *** 23/28(100)"20" *** 297(100)"20"
[AN 3655871]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2017.
Jaczkó Sándor (1977-)
   A görögkatolikus egyház élete a 18. században a Barkóczy instrukció fényében / [kiad. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Budapest ; [Nyíregyháza] : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2016. - 204 p. : ill., színes ; 31 cm
Szerző Jaczkó Sándor. - Bibliogr.: p. 102-110.
ISBN 978-615-5073-43-4 kötött
Barkóczy Ferenc (1710-1765)
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - püspök - katolikus egyház - 18. század - történelmi forrás
282(439)(092)Barkóczy_F. *** 281.5.018.2(439)"17"(093)
[AN 3654590]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2017.
Khandro rinpoche (1967-)
   Menedék, Jese Cogyál, Guru Rinpocse / Khandro Rinpocse ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2016]. - 51 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-12-0 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3655998]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2017.
   Közelebb az emberekhez : 10 éves a Gyökössy Intézet / [szerk. Tóth János]. - Sárospatak : Hernád, 2016. - 271, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80403-4-1 fűzött
lelki gondozás - lélektan
253 *** 159.9
[AN 3654529]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2017.
   Krisztusban nyert erő : a tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája, 1944-1945 / [szerk. Szabadi István] ; [a szöveget gond. Diós Bella, Garas Norbert, Németh Irén]. - [Debrecen] : Tiszántúli Református Egyházker. Lvt. ; [Budapest] : Református Közéleti és Kult. Közp. Alapítvány, 2016. - 2 db ; 25 cm. - (RKK könyvek, református közelmúltunk, ISSN 2498-8545)
ISBN 978-963-8209-25-2 kötött
Tiszántúli Református Egyházkerület
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - második világháború - történelmi forrás
284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület)"1944/1945"(093)
[AN 3654539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 477 p.
[AN 3654541] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 429 p.
[AN 3654693] MARC

ANSEL
UTF-81834 /2017.
Lubich, Chiara (1920-2008)
   Az elhagyott Jézus / Chiara Lubich ; [ford. Tomka Ferenc, ... Fekete Mária, ... Reskovits Ágnes]. - Budapest : Új Város, 2016. - 104 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80215-6-2 fűzött : 1500,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3654796]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2017.
Luz, Ulrich
Die Jesusgeschichte des Matthäus (magyar)
   Máté Jézustörténete / Ulrich Luz ; [ford. Bekő István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp. Alapítvány, 2016. - 166 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87986-9-5 fűzött : 900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3656777]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2017.
MacDonald, William (1917-2007)
Doing time with Jesus (magyar)
   Jézussal a rács mögött / William MacDonald ; [kiad. a Jó Hír Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, cop. 2016. - 76 p. : ill. ; 21 cm + mell. ([28] p.)
ISBN 978-615-5299-07-0 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3655225]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2017.
   Máni: Gyöngy-énekek : válogatás manicheus szövegekből / [szerk. ... L. Nagy Lajos] ; [... ford. Nagy Roland]. - 2. bőv. kiad. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2016. - 367 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Kész. a "Perlenlieder" (Cadolzburg : Hermanes-T. Verl., 1985) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-12-6364-0 kötött
manicheizmus
273.21
[AN 3654367]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2017.
   Máté evangéliuma. - Budapest : BIK Kvk., 2016. - 219, [5] p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2016/2.)
ISBN 978-615-5260-41-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3654393]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2017.
Müller, Wunibald (1950-)
Vergebung (magyar)
   Megbocsátás : a szabadulás útjai / Wunibald Müller ; [ford. Szabó Ferenc Miklós]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 83 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 54.)
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-615-5576-05-8 fűzött : 1750,- Ft
bűnbocsánat - lélektan - életvezetés
248.145.23 *** 159.9 *** 613.865
[AN 3655144]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2017.
Papp Miklós (1972-)
   A karácsonyi ikon etikája : elmélkedések / Papp Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Új Ember, 2016. - 61, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9527-93-5 fűzött : 980,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3656807]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2017.
Prince, Derek (1915-2003)
The harvest just ahead (magyar)
   Az előttünk álló aratás : hogyan élheted túl az utolsó időket? / Derek Prince ; [ford. Szőcs Zoltán] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a DPM Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2016. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89749-6-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3654595]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2017.
   Próféták történetei [elektronikus dok.] : a Kegyes Korán és Hadíszok alapján : nem csak muszlimoknak, sőt! / összeáll. Bohonya Andrea Mariam. - Szöveg (pdf : 16.4 MB). - Székesfehérvár : Rather L. M., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137362. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-5539-3 : keresk. forgalomba nem kerül
Korán
szövegmagyarázat - elektronikus dokumentum
297.18
[AN 3641981]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2017.
Regnault, Lucien (1924-2003)
Paroles du désert d'Égypte (magyar)
   Mondások Egyiptom pusztaságából : rejtetten Istenben, nyitottan a testvér felé / Lucien Regnault ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 269 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 260-269.
ISBN 978-615-5120-30-5 fűzött : 2310,- Ft
ókori Egyiptom - remeteség - őskereszténység - 4. század
291.65 *** 281(32)"03"
[AN 3654381]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2017.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia tíz vázlatpróféciája : merre halad a történelem? / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom, 2016. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [73].
ISBN 978-963-88007-6-3 fűzött : 500,- Ft
prófécia - bibliamagyarázat
22.07
[AN 3654362]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2017.
Savelle, Jerry
If Satan can't steal your dreams, he can't control your destiny (magyar)
   A győztes hit : hogyan valósítsuk meg az Istentől kapott álmainkat? / Jerry Savelle ; [ford. Simon Anna]. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 135 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-615-5526-18-3 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3655922]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2017.
   Szent Márton és Pannónia : kereszténység a római világ határán : Pannonhalma, Apátsági Múzeum, 2016. június 3 - szeptember 18., Szombathely, Iseum Savariense, 2016. június 3 - november 30. / szerk. Tóth Endre, Vida Tivadar, Takács Imre ; [közread. a Pannonhalmi Főapátság, Savaria Múzeum]. - Szombathely : Savaria Múz ; [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2016]. - 327 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 305-326.
ISBN 978-963-9827-28-8 fűzött
Pannonia - Kárpát-medence - régészet - ókeresztény művészet - vallástörténet - szent - késő ókor - 4. század - kora középkor - kiállítási katalógus
235.3(092)Martin_de_Tours *** 904(398.6) *** 7.033.1(398.6) *** 291(398) *** 061.4(439-2Pannonhalma) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3655195]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2017.
Walvoord, John F. (1910-2002)
The revelation of Jesus Christ (magyar) (átd. kiad.)
   Jelenések / John F. Walvoord ; az átd. kiadást kész. és gond. Philip E. Rawley és Mark Hitchcock ; [ford. Benke László]. - Budapest : Patmos Records, [2016]-. - 21 cm
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3655884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2016. - 210 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-27-5 fűzött : 2590,- Ft
[AN 3655891] MARC

ANSEL
UTF-81848 /2017.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 355 p. ; 19 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-227-565-9 kötött : 2990,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3656795]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1849 /2017.
   25 év : jelentés az ifjúságügyről / [szerk. Elek Tímea] ; [kiad. a Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás]. - [Kecskemét] : Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely ; Budapest : ISZET, 2016. - 238 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89861-8-4 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - ezredforduló
316.37-053.6/.8(439)"199/201"
[AN 3655454]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2017.
   25 éves az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület / [szerk. Fejes Rudolf]. - Székesfehérvár : Alba Regia Nyugdíjas Egyes., 2016. - 104 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-6337-4 fűzött
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület
Székesfehérvár - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 3655236]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2017.
Bodnár László (1940-)
   Kárpát-térségi barangolások / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár és Tsa. Geográfus Bt., 2016. - 367 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-87387-7-6 kötött
Erdély - Kárpát-medence - csángók - helyismeret - magyar néprajz - lakodalmi szokás
316.347(=945.11csángók) *** 908.498.4 *** 39(=945.11)(498.4) *** 39(=945.11) *** 392.51(=945.11)(4-191)
[AN 3654659]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2017.
Bukovszky László (1966-)
   A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója / Bukovszky László ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Fórum Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : NEB ; Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2016. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-275. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-615-5656-00-2 fűzött : 2900,- Ft
Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség
Csehszlovákia - Felvidék - határon túli magyarság - történelem - koncepciós per - egyesület - politikai rendőrség - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
316.347(=945.11)(437) *** 061.2(437)(=945.11)"1945/1948" *** 343.301.096(437)"1945/1949" *** 351.746.1(437)"1945/1949"
[AN 3655653]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2017.
A colouring gift for my daughter (magyar)
   A legaranyosabb kislánynak : színezős ajándékkönyv / [szerk.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2016. - [80] p. : ill. ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn
ISBN 978-963-357-944-2 fűzött
lánygyermek - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény - kifestőkönyv
316.37-055.62-055.2(0:82-84) *** 087.5
[AN 3655135]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2017.
A colouring gift for my mum (magyar)
   A legdrágább édesanyának : színezős ajándékkönyv / [szerk.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2016. - [80] p. : ill. ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn
ISBN 978-963-357-946-6 fűzött
anya - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény - kifestőkönyv
316.37-055.52-055.2(0:82-84) *** 087.5
[AN 3655134]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2017.
A colouring gift for my sister (magyar)
   A legkedvesebb testvérnek : színezős ajándékkönyv / [szerk.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2016. - [80] p. : ill. ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn
ISBN 978-963-357-947-3 fűzött
ajándékkönyv - testvér - idézetgyűjtemény - kifestőkönyv
316.37-055.71-055.2(0:82-84) *** 087.5
[AN 3655137]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2017.
Gottman, John Mordechai (1942-)
The seven principles for making marriage work (magyar)
   A jól működő házasság hét alapelve : gyakorlati útmutató az USA első számú párkapcsolati szakértőjétől / John M. Gottman és Nan Silver ; [ford. Török Péter]. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2016. - 347 p. ; 20 cm
Megj. "A boldog házasság hét titka" címmel is
ISBN 978-615-5281-41-9 fűzött : 3360,- Ft
párkapcsolat - házasság - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3655420]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2017.
   Az IKT eszközök szociálpedagógiai vonatkozásai / szerk. Pacsuta István. - Eger : EKE Líceum K., 2016. - 221 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-29-1 fűzött
internet - társadalmi kapcsolat - attitűd - társadalmi egyenlőtlenség
316.344 *** 681.324Internet *** 316.47 *** 316.64
[AN 3654969]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2017.
James, Sabatina (1982-)
Sterben sollst du für dein Glück (magyar)
   Apám a halálomat akarja / Sabatina James ; [ford. Dóczy Katalin]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 190 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5617-01-0 fűzött : 3490,- Ft
Pakisztán - nők a társadalomban - iszlám - osztrák irodalom - memoár
316.37-055.2(549.1)(0:82-94) *** 297(0:82-94) *** 830-94(436)=945.11
[AN 3655474]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2017.
Kelbert Krisztina (1981-)
   Szemtől szemben : képek a szombathelyi zsidóság történetéből = Eye to eye : with the history of Szombathely's Jewish community / Kelbert Krisztina ; [... mtárs. Mayer László]. - Szombathely : Yellow Design Ltd., 2016. - 653 p. : ill. ; 32 cm
A Szombathelyen, 2015. augusztus 27-én megnyitott állandó kiállítás anyaga
ISBN 978-963-12-6538-5 kötött
Szombathely - zsidóság - holokauszt - helytörténet - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Szombathely)"18/19" *** 323.12(=924)(439-2Szombathely)"1939/1945"
[AN 3654544]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2017.
Kovács Gabriella
   Leányom, bánatom! : a dolgok, melyek megoldhatatlanok, végül elszakadnak, mert az emberi természet túl gyenge azok elviselésére / Kovács Gabriella. - [Budapest] : Kovács G., cop. 2016. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3000,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - memoár
316.356.2(0:82-94)
[AN 3654651]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2017.
Kovács Sándorné Back Irén
   A mosoni zsidóság emlékezete / Kovács Sándorné Back Irén. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2016. - 2 db : ill ; 21 cm
ISBN 978-615-80518-4-2 fűzött
Moson vármegye - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - Horthy-korszak - 20. század - memoár - történelmi forrás
316.347(=924)(439.114)(091) *** 323.12(=924)(439.114)"193/1945"(093)
[AN 3655418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 339 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-80518-5-9
[AN 3655422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 302 p.
Bibliogr.: p. 300-302.
ISBN 978-615-80518-6-6
[AN 3655424] MARC

ANSEL
UTF-81862 /2017.
Nagy Mariann (1965-)
   Együtt éltünk, együtt élünk : második kézikönyv tanároknak a győri Menház állandó, zsidó vallástörténeti és helytörténeti kiállításához / [... Nagy Mariann, Csendes Tünde] ; [kiad. a Tom Lantos Intézet]. - [Budapest] ; Győr : Tom Lantos Int., 2016. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80159-3-6 fűzött
Győr - zsidóság - helytörténet - múzeumi kiadvány - múzeumpedagógia - tanári segédkönyv
316.347(=924)(439-2Győr)(091) *** 943.9-2Győr(=924) *** 069(439-2Győr) *** 069.12(072)
[AN 3655204]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2017.
   Összebeszélünk II : [Ifjúságügyi Kongresszus] : konferenciakötet / [szerk. Nagy Ádám] ; [kiad. a Pallasz Athéné Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás]. - [Kecskemét] : PAE Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely ; Budapest : ISZET, 2016. - 164 p. : ill. ; 21 cm
A Komárnoban, 2016. aug. 26-27-én "Egymásra utalva" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80555-0-5 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század
316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3655470]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2017.
Stipkovits Erika, L.
   Ölelni és ölre menni : testvérekről, nem csak szülőknek / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 432 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 399-425.
ISBN 978-963-304-381-3 kötött : 3900,- Ft
gyermeklélektan - családi élet - testvér - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2 *** 37.018.1 *** 159.922.7-055.71 *** 316.37-055.71
[AN 3655879]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2017.
Szirácsik Éva (1971-)
   Rablólovag vagy földesúr? : gróf Balassa III. Imre / Szirácsik Éva. - Budapest : Unicus, 2016. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-615-5084-30-0 kötött : 2940,- Ft
Balassa Imre (?-1680)
Magyarország - arisztokrata - történelmi személy - 17. század
316.343.32(439)(092)Balassa_I. *** 943.9(092)Balassa_I.
[AN 3654386]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2017.
Vanier, Catherine (1948-)
Comment survivre en famille (magyar)
   Túlélési tippek a családhoz / Catherine Mathelin, Bernadette Costa-Prades ; [ill. Pascal Lemaître] ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 154, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-415-551-5 fűzött : 2499,- Ft
családi élet - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
316.356.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3655951]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1867 /2017.
Bodnár Zsuzsanna (1956-)
   A nyíregyházi tirpákok viselete / írta Bodnár Zsuzsanna. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2016. - 24 p. : ill. ; 17 cm. - (Mesélő Nyíregyháza ; 31.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-88105-5-7 fűzött
Nyíregyháza - viselettörténet - népviselet - tirpákok
391(=854)(439-2Nyíregyháza)
[AN 3655694]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2017.
Budai Ilona (1951-)
   Elindultam világ útján : dalok és emberi sorsok / Budai Ilona. - Tiszaújváros : Dialekton Népzenei K., 2016. - 151 p. : ill. ; 24 cm + CD
Kötött
ISMN 979-0-801666-84-0
Magyarország - magyar néprajz - népdalénekes - 20. század - 21. század - népdal - memoár - auditív dokumentum
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 784.4.071.2(439)(092)Budai_I.(0:82-94)
[AN 3655350]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2017.
Gyárfás Ágnes (1932-)
   Táltos kecske : tíz magyar tündérmese és két népballada / részben gyűjtötte, összeáll., elemezte Gyárfás Ágnes ; [közread. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - Miskolc : [MBE], 2016. - 182 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5590-01-6 fűzött
magyar néprajz - népballada - mesekutatás - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.87(=945.11) *** 398.21.001
[AN 3655232]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2017.
Hahner Péter (1954-)
   33 szerelmi háromszög a történelemben / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2016. - 221 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-476-0 kötött : 3980,- Ft
szerelem - művelődéstörténet - világtörténelem
392.6 *** 930.85(100)(089.3) *** 930.9(089.3)
[AN 3655936]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2017.
Timaffy László (1916-2002)
   Szigetközi krónika / Timaffy László. - 3. bőv. kiad. - [Győr] : Hazánk, 2016. - 221, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-9829-42-8 kötött
Szigetköz - magyar néprajz - hétköznapi élet - helytörténet
39(=945.11)(439Szigetköz) *** 943.9Szigetköz
[AN 3654488]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2017.
Vasas Samu (1927-1997)
   Népi gyógyászat : kalotaszegi gyűjtés / Vasas Samu ; [előszó Hoppál Mihály]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2016. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-160. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 978-963-298-199-4 fűzött : 2500,- Ft
Kalotaszeg - népi gyógymód - határon túli magyarság
39(=945.11)(498.4) *** 615.89(=945.11)(498.4)
[AN 3656852]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1873 /2017.
Ablonczy Balázs (1974-)
   Keletre, magyar! : a magyar turanizmus története / Ablonczy Balázs. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 270-278.
ISBN 978-615-5609-62-6 kötött : 3490,- Ft
nemzettudat - magyarságkutatás - szellemtörténet - keletkutatás
323.1(=945.11)"18/201" *** 930.8(=945.11) *** 930.85(5)
[AN 3655822]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2017.
Avar János (1938-)
   Hillary : az elveszett elnökség / Avar János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8642-7 kötött : 2990,- Ft
Clinton, Hillary Rodham (1947-)
Egyesült Államok - politikus - 20. század - 21. század
32(73)(092)Clinton,_H._R.
[AN 3655613]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2017.
Ballagi Géza (1851-1907)
   A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig / Ballagi Géza ; [a bev. tanulmányt írta Nagy Ágoston] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóközpont]. - Repr. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016. - [870] p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1888
ISBN 978-615-5680-20-5 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - magyar irodalom - politikai irodalom - újkor - hasonmás kiadás
32(439)"15/18(0:82-92) *** 943.9"15/18"(0:82-92) *** 894.511-92 *** 094/099.07
[AN 3654330]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2017.
   Cooperation for European citizenship among young people : desk research / [ed. by Ádám Nagy] ; [publ. by KÉK Egyesület]. - Nyíregyháza : KÉK Egyes., [2016]. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80599-0-9 fűzött
Európai Unió - ifjúságszociológia - városszociológia - fiatal felnőtt - migráció - statisztikai adatközlés
325.1(4-62) *** 316.334.56(4-62-2)(083.41) *** 316.37-053.6/.8(4-62)(083.41)
[AN 3655751]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2017.
Császi-Monostori Markus
   Hatalom és felelősség : kihívások az új évezredben / Monostori Markus. - Budapest : Terc, 2016. - 345 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 337-345.
ISBN 978-615-5445-40-8 fűzött : 4500,- Ft
hatalomelmélet
321.01
[AN 3654929]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2017.
Az egyesítés kancellárja (angol)
   The chancellor of the unification : Germany and Europe / [ed. by Schmidt Mária] ; [publ. by the Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society]. - Budapest : Publ. Found. for the Research of Central and East Europ. History and Soc., 2016. - 149 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2015. június 2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5118-42-5 fűzött : 1980,- Ft
Kohl, Helmut (1930-)
Németország - Európa - politikus - politikatörténet - 20. század - 21. század
32(430)(092)Kohl,_H. *** 32(4)"198/199"
[AN 3654856]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2017.
Az egyesítés kancellárja (német)
   Kanzler der Einheit : Deutschland und Europa / [Red. ... Schmidt Mária] ; [Hrsg.: Gemeinnützige Stiftung zur Erforschung der Geschichte und Gesellschaft Mittel- und Osteuropas]. - Budapest : Gemeinnützige Stiftung zur Erforschung der Geschichte und Ges. Mittel- und Osteuropas, 2016. - 166 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2015. június 2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5118-41-8 fűzött : 1980,- Ft
Kohl, Helmut (1930-)
Németország - Európa - politikus - 20. század - 21. század - politikatörténet
32(430)(092)Kohl,_H. *** 32(4)"198/199"
[AN 3654853]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2017.
   Az egyesítés kancellárja : Németország és Európa / [szerk. Schmidt Mária] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2016. - 140 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2015. június 2-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5118-40-1 fűzütt : 1980,- Ft
Kohl, Helmut (1930-)
Németország - Európa - politikus - politikatörténet - 20. század - 21. század
32(430)(092)Kohl,_H. *** 32(4)"198/199"
[AN 3654849]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2017.
Kónya Imre (1947-)
   ...és az ünnep mindig elmarad? : történetek a rendszerváltástól napjainkig / Kónya Imre. - Pécs : Alexandra, 2016. - 639 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-447-002-1 kötött
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - belpolitika - rendszerváltás - memoár
32(439)(092)Kónya_I.(0:82-94) *** 323(439)"189/199"(0:82-94)
[AN 3655695]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2017.
Lipovecz Iván (1946-)
   Elnökök, kormányfők, vezérek : egy újságíró találkozásai / Lipovecz Iván. - Budapest : Corvina, 2016. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6404-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - világpolitika - politika - 20. század - 21. század
327(100)"19/201" *** 32(439)"19/201" *** 32(100)(092)
[AN 3655284]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2017.
   Menekültek, migránsok, új hazát keresők / szerk. Papp Klára és Kerepeszki Róbert. - Debrecen : DE Tört. Int., 2016. - 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213)
A Debrecenben, 2016. nov. 26-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-942-5 kötött
migráció - történeti feldolgozás
325(100)(091) *** 325
[AN 3654619]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2017.
Pallavicini-Andrássy Borbála (1890-1968)
   A lelkünkhöz nem nyúlhatnak : kitelepítési és 1956-os napló / Pallavicini-Andrássy Borbála. - Budapest : Európa, 2016. - 341, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-550-1 kötött : 3790,- Ft
Magyarország - Budapest - kitelepítés - állami terror - 1950-es évek - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
325.254.6(439-2Bp.)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3655661]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2017.
Rainer M. János (1957-)
   Nagy Imre / Rainer M. János ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2016. - 271 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 247-259.
ISBN 978-963-88382-6-1 kötött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - 1956-os forradalom
32(439)(092)Nagy_I. *** 943.9"1956"
[AN 3657451]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2017.
Vogel, Bernhard (1932-)
Mutige Bürger braucht das Land (magyar)
   Légy bátor, polgár! : a politika esélyei zűrzavaros időkben / Bernhard Vogel ; [riporter] Günther Nonnenmacher ; [ford. Mesés Péter] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5118-43-2 fűzött : 3200,- Ft
Németország - politikus - 20. század - 21. század - demokrácia - belpolitika - interjú
32(430)(092)Vogel,_B.(047.53) *** 321.7(100)"19/201"(047.53) *** 323(430)"195/201"(047.53)
[AN 3654978]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1887 /2017.
   Az 1956-os forradalom Baján : az "októberi Szabadság emlékműve" Baján / [szerk. Fábián Borbála] ; [a dokumentumokat vál. Fábián Borbála és Sarlós István] ; [kiad. a Jobb Bajáért Polgári Egyesület]. - Baja : Jobb Bajáért Polgári Egyes., 2016. - 195 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
Baja - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Baja"1956"(093)
[AN 3656123]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2017.
   Abdaiak az '56-os forradalomban / [... összeáll. és szerk. Szabó Zsolt] ; [... a bev. tanulmányt írta, az interjúkat szerk. Polgár Tibor András] ; [kiad. a II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány]. - Abda : II. Rákóczi F. Kult. Alapítvány, 2016. - 172 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-6380-0 fűzött
Abda - 1956-os forradalom - helytörténet - oral history - interjú
943.9-2Abda"1956"(047.53)
[AN 3655909]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2017.
Arredondo, Francisco
Dinosaurios (magyar)
   Dinoszauruszok : élet az őskorban / [írta Francisco Arredondo] ; [ill. Lidia di Blasi, F. Valiente, Sandra Silva] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016], cop. 2011. - 357 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-445-735-0 kötött
dinosaurus - fauna - őskor - ifjúsági könyv
903(02.053.2) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3657648]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2017.
Bába Iván (1950-)
   The fall of communism : changing the regimes in Central Europe in 1989-1990 / Iván Bába. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int. ; [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2016. - 79 p. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-80529-1-7 fűzött
Közép-Európa - történelem - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
94-11"198/199" *** 32(4-11)"198/199"
[AN 3655039]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2017.
Balogh Csilla (1971-)
   Régészeti adatok a Duna-Tisza közi avarok történetéhez = The history of the Avars in the Danube-Tisza interfluve as reflected in the archaeological record / Balogh Csilla ; szerk. Major Balázs, Türk Attila. - Budapest : Archaeolingua ; Piliscsaba : PPKE BTK Régészeti Tansz., 2016. - 492 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 6.)
Bibliogr.: p. 355-399. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9911-85-7 kötött
Duna-Tisza köze - régészet - avarok - avar-kor
904(369.2) *** 904(439.15)"06/08"
[AN 3655823]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2017.
Bánszki István (1929-)
   Iskolám, bölcs inspirátorom! : válogatás az 1806-ban alapított Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanárainak és diákjainak tudományos, szépirodalmi és közéleti műveiből : [210 éves a város első gimnáziuma] / Bánszki István. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Evangélikus Kossuth L. Gimn., 2016. - 105 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6797-6 fűzött
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - válogatott művek
929(439) *** 894.511-822
[AN 3655775]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2017.
Csere Péter (1956-)
   Parancs nélkül is : honvédő hősök és mártírok krónikája, 1918-1923 / Csere Péter. - Budapest : Unicus, 2016. - 342 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 337.
ISBN 978-615-5084-32-4 fűzött : 3360,- Ft
magyar történelem - első világháború - két világháború közötti időszak
943.9"1918/1923"
[AN 3654473]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2017.
Csóka Géza
   Régi Újfalu : Monorierdő településelődjének emlékei a források bűvöletében / Csóka Géza. - [Monorierdő] : [Magánkiad.], [2016]. - 170 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Monorierdő - helytörténet
943.9-2Monorierdő
[AN 3655376]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2017.
Csorba László (1952-)
   Széchenyi Döblingben / Csorba László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8455-3 kötött : 1490,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - elmebetegség - kóros lelkiállapot
943.9(092)Széchenyi_I. *** 616.89 *** 159.97
[AN 3655955]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2017.
Dunay Csilla
   Mi és a huszadik század : gyerekkorunk, ifjúságunk, 1920-1990 / [... írta Dunay Csilla, Kozák József, Nemlaha György]. - [Budapest] : Redakció Kft., [2016]. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Retró kiskönyvtár)
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-6556-2)
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század
930.85(439)"192/199" *** 930.85(100)"192/199"
[AN 3655513]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2017.
   Életfának bő termése : a Miskolci Bölcsész Egyesület gyűjteményes könyve / összeáll. Gyárfás Ágnes. - Miskolc : MBE, 2016. - 602 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7528-97-7)
magyarságkutatás - művelődéstörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(439)
[AN 3655242]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2017.
   Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében : értékmentő füzetek, sorstanulságok a jövőnek / [szerk. Andics Árpád, Erdélyi Márta] ; [kiad. a Nagy Imre Társaság]. - Debrecen ; [Budapest] : NIT, 2016. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6958-1 fűzött
Debrecen - 1956-os forradalom - helytörténet - oral history
943.9-2Debrecen"1956"(0:82-94)
[AN 3654890]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2017.
   Emlékkönyv az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára / [szerk. J. Balog Tünde] ; [az interjúkat kész. és az előszót írta Jámbor Zoltán] ; [kiad. a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum]. - Makó : József A. Vár. Kvt. és Múz., 2016. - 78, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80149-1-5 fűzött
Makó - helytörténet - 1956-os forradalom - oral history
943.9-2Makó"1956"(0:82-94)
[AN 3655009]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2017.
Éri Tamás
   Szent királyok üzenete : szerelmes magyar történelem / Éri Tamás. - Dombóvár : Magánkiad., 2016-. - 30 cm
magyar történelem - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 3654575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., "...sértetlen hírnévvel és teljes hatalommal". - 2016. - 291 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-12-6404-3 kötött
Géza (Magyarország: király), II. (1130-1162)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 12. század
943.9"11" *** 943.9(092)Géza,_II.
[AN 3654577] MARC

ANSEL
UTF-81901 /2017.
Farkas Gábor
   Fények a felhők között / Farkas Gábor. - Budapest : NDP K., 2016. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-90-9 fűzött
művelődéstörténet - ősrégészet - magyar ősvallás
930.85(100)(089.3) *** 903 *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3655889]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2017.
Ferenczi István
   Nyírmada története a legrégibb időktől 2015-ig / Ferenczi István ; [kiad. Nyírmada Város Önkormányzata]. - Nyírmada : Önkormányzat, 2016. - 488 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6479-1 fűzött
Nyírmada - helytörténet - helyismeret
943.9-2Nyírmada *** 908.439-2Nyírmada
[AN 3654990]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2017.
Gáspár Anna (1940-)
   Naspolya : családi emlékkönyv, 1810-2016 / Gáspár Anna. - Budapest : Szerző, 2016. - 189, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-1261-48-6 fűzött
Gáspár család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Gáspár
[AN 3654351]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2017.
   Hatvanszor '56 : interjúk, visszaemlékezések 1956-ról / [főszerk. ... Papp Gyula] ; [szerk. Barna Attila] ; [kiad. a Méliusz Juhász Péter Könyvtár]. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2016. - 174 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-6694-8 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3654625]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2017.
Illik, Martin (1925-2015)
La Hongrie et sa révolution (magyar)
   Magyarország és forradalma / Martin Illik ; [ford. Kiss Éva] ; [szerk. és a szöveget gond. Illik Péter]. - Budapest : Unicus, 2016. - 111 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-5084-38-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3654368]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2017.
Illik Péter (1979-)
   A tanár, a történész és a komplex : tanulmányok a magyar kora újkorról / Illik Péter. - Budapest : Unicus, 2016. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-615-5084-28-7 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történelemtanítás - 16. század - 17. század
943.9"15/16" *** 372.893(439)
[AN 3654383]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2017.
   The Jagellonians in Europe : dynastic diplomacy and foreign relations / ed. by Attila Bárány ; in co-op. with Balázs Antal Bacsa. - Debrecen : HAS - Univ. of Debrecen "Lendület" Hungary in Medieval Europe Research Group, 2016. - 228 p. ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 2.)
A Debrecenben, 2015. ápr. 10-11. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-833-1 fűzött
Jagelló-ház
Közép-Európa - uralkodócsalád - külkapcsolat - 15. század - 16. század
929.52(4-11)Jagello *** 327(4-11)"14/15"
[AN 3654885]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2017.
Jancsó Árpád (1954-)
   Iconographia Temesvariensis 1716 / Jancsó Árpád. - [Békéscsaba] : Progresszív Ny., 2016. - 166, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Magyar, román és német nyelven. - Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-12-7023-5 fűzött
Temesvár - helytörténet - hadtörténet - ostrom - 18. század - metszetkép - album
943.921-2Temesvár"1716"(084.1) *** 355.48(439.21-2Temesvár)"1716"(084.1)
[AN 3654943]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2017.
Kis József
   Miskolc, 1956 / Kis József ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Miskolc : Önkormányzat, 2016. - 423 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88343-7-9 kötött
Miskolc - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Miskolc"1956"(093)
[AN 3654664]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2017.
Klima László (1957-)
   Jürkák, tormák, merják : szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból / Klima László. - Budapest : MTA BTK, 2016. - 471 p. : ill. ; 25 cm. - (Források és tanulmányok, ISSN 2498-8472 ; 1.)
Bibliogr.: p. 428-471.
ISBN 978-963-416-037-3 kötött : 4500,- Ft
finnugorok - őstörténet - történelmi forrás
930.8(=945)(093)
[AN 3655503]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2017.
   Magyarország Európában, Európa a világban : tanulmánykötet Gazdag Ferenc 70. születésnapjára / szerk. Koller Boglárka, Marsai Viktor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016. - 422 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-08-3 kötött
Magyarország - Európa - történelem - magyar történelem - politikatörténet - politológia - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
943.9"19/201" *** 94"19/201" *** 32.001 *** 32(4)"19/201" *** 32(439)"19/201"
[AN 3654428]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2017.
   A Magyarországon maradt szív : Nagy Szulejmán szultán = Macaristan'da kalan yürek : Kanuni Sultan Süleyman / [ötlet és fotók Mustafa Aksay] ; [rend., közread. a] Yunus Emre Enstitüsü. - Budapest : Yunus Emre Enstitüsü, [2016]. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, 2016. szeptember 6 - október 7. között rendezett "Szulejmán Szultán kora" c. fotó- és miniatúra kiállítás katalógusa
Fűzött
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
Oszmán-török Birodalom - uralkodó - művelődéstörténet - építészet - 16. század - kiállítási katalógus
956.0(092)Szulejmán,_I. *** 72(560)"15"(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 930.85(560)"15"
[AN 3654418]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2017.
McMenemy Márk
   Daddy cool : vagányok és apák : Dragomán György, Erdei Zsolt Madár, Halácsy Péter, Kiss Tibi, M. Kiss Csaba, Nánási Pál, Somlai-Fischer Ádám, S. Takács András, Szabó Győző, Zsiday Roy / McMenemy Márk ; [fotók Boncsér Orsolya ...]. - [Budapest] : Zazie Books, cop. 2016. - 217, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-00-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - apaság - szülő-gyermek kapcsolat - családi szerep - interjú
929(439)(047.53) *** 316.37-055.52-055.1 *** 613.865-055.1-055.52 *** 316.356.2
[AN 3655601]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2017.
Németh Csaba
   Tápiógyörgye története az első világháborúban : id. Balázs Vendel háborús naplójával / írta és szerk. Németh Csaba ; [kiad. a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság]. - [Tápiógyörgye] : Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társ., 2016. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-963-12-6440-1 kötött
Tápiógyörgye - helytörténet - katona - első világháború - magyar irodalom - napló
943.9-2Tápiógyörgye"1914/1918" *** 355(439-2Tápiógyörgye"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3655067]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2017.
Néző István (1963-)
   Élet-rajzok : kisvárdai történelmi mozaik : XIX. század közepétől a közelmúltig / [az életrajzokat írta] Néző István ; [... szerk., a rajzokat kész.] Szeifried Zoltán. - Kisvárda ; [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2016. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9694-86-6 kötött
Magyarország - Kisvárda - híres ember - helytörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(439) *** 943.9-2Kisvárda"18/20"
[AN 3654560]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2017.
   Nyírmártonfalva első falukönyve / [szerk. Groskáné Piránszki Irén] ; [kiad. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata]. - Nyírmártonfalva : Önkormányzat, 2016. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6486-9 kötött
Nyírmártonfalva - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Nyírmártonfalva *** 39(=945.11)(439-2Nyírmártonkáta)
[AN 3654554]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2017.
Őry László
   Szabad : egy magyar család története a honfoglalástól napjainkig / írta Őry László ; [közread. a] Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület. - [Nyíregyháza] : KMKE, cop. 2016. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6432-6 kötött
Szabad család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szabad
[AN 3654543]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2017.
Póczáné Németh Alojzia
   Mesélő képek : Kópháza története képekben / [írta és szerk. Póczáné Németh Alojzia] ; [... ford. Brindza Gyöngyike]. - [Győr] : Palatia, [2016]. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Magyar és horvát nyelven. - A képfeliratok csak magyar nyelven
ISBN 978-963-7692-79-6 fűzött
Kópháza - helytörténet - 20. század - fényképalbum
943.9-2Kópháza"19"(084.12)
[AN 3655391]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2017.
Rónai Egon (1962-)
   Húzós 4 : ő csak kérdez / Rónai Egon. - Budapest : XXI. Század K., 2016. - 351 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-22-0 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
929(439)"19/20"(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3655913]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2017.
Sarkady Sándor (1964-)
   Sopron és az egyetemi karok vértelen forradalma, 1956 / ifj. Sarkady Sándor ; [kiad. az Erfaret Nonprofit Kft.]. - Sopron : Erfaret Nonprofit Kft., 2016. - [176] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-6436-4 kötött
Sopron - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Sopron"1956"
[AN 3655295]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2017.
Schubert, Frank N. (1943-)
   Történelmi látkép egy nyugat-dunántúli kávéházból = The historical landsape from a coffeehouse in Western Trans-Danubia / Frank Schubert ; [közread. a] Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata. - [Csorna] : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társ., 2016. - 58 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6083-0 fűzött
Szombathely - helytörténet - 20. század
943.9-2Szombathely"19"
[AN 3655097]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2017.
Sullivan, Rosemary (1947-)
Stalin's daughter (magyar)
   Sztálin lánya : a Kreml hercegnőjének élete, aki a szabadságot választotta / Rosemary Sullivan ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2016. - 575, [8] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 569-575.
ISBN 978-963-405-521-1 kötött : 5990,- Ft
Allilueva, Svetlana (1926-2011)
Oroszország - híres ember - nő - történelem - 20. század - ezredforduló
947"19" *** 929(47)(092)Allilueva,_S.
[AN 3655656]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2017.
   A szabadságért és a függetlenségért / [írta és szerk. Schmidt Mária, Tallai Gábor]. - [Budapest] : [Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány], cop. 2016. - 72 p. : ill., részben színes ; 18x20 cm
Közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Kész. a Budapesten, 2016. febr. 23 - dec. 23. között "1956 - A szabadságért és a függetlenségért" címmel rendezett kiállítás alapján
ISBN 978-615-5118-49-4 fűzött
Budapest - 1956-os forradalom - történelmi személy - album
943.9-2Bp."1956"(092)(084.1)
[AN 3655643]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2017.
A szabadságért és a függetlenségért (angol)
   For freedom and independence / [... written and ed. by Mária Schmidt, Gábor Tallai] ; [... transl. ... Gergely Bottyán] ; [publ. by the Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society]. - [Budapest] : Public Found. for the Research of Central and East Europ. History and Soc., 2016. - 72 p. : ill., részben színes ; 18x20 cm
Kész. a Budapesten, 2016. febr. 23 - dec. 23. között "1956 - A szabadságért és a függetlenségért" címmel rendezett kiállítás alapján
ISBN 978-615-5118-48-7 fűzött
Budapest - 1956-os forradalom - történelmi személy - album
943.9-2Bp."1956"(092)(084.1)
[AN 3655647]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2017.
Szabó Vince
   Égvilág látás. - [Budapest] : [Szabó V.], [2016]. - 172 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Szabó Vince. - Bibliogr.: p. 171-172.
Fűzött
művelődéstörténet - nyelvészet
930.85(100)(089.3) *** 800.1
[AN 3654482]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2017.
   Széljegyzetek Magyarország történetéhez / szerk. Illik Péter. - Budapest : Unicus, 2016. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-29-4 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3654465]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2017.
Tabajdi Gábor (1980-)
   Budapest a szabadság napjaiban, 1956 / Tabajdi Gábor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 271 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-615-5609-61-9 fűzött : 3490,- Ft
Budapest - helytörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Bp."1956"
[AN 3655620]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2017.
Takács Péter (1941-)
   Közelítések Szabolcs-Szatmár megye 1956-os hőseihez / Takács Péter. - Nyíregyháza : Periférián Kult. és Művel. Alapítvány, 2016. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából, ISSN 2498-7182 ; 2.)
ISBN 978-615-80453-1-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár megye - helytörténet - 1956-os forradalom
943.916.1"1956"
[AN 3655763]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2017.
   Török István : az 1956-os győri forradalmi események mártírja. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2016. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2016/18.)
Bibliogr.
Fűzött
Török István (1930-1958)
Győr - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi személy
943.9-2Győr"1956"(092) *** 943.9"1956"(092)Török_I.
[AN 3655304]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2017.
   Történelmünkhöz bővebben, magyarul : ismeretterjesztő könyv / [szerk. ... Szondi Miklós]. - 4. jav. kiad. - Solt : Szondi M., 2016. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 978-963-89824-6-9 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3657728]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2017.
Vékony Gábor (1944-2004)
   Magyar őstörténet - magyar honfoglalás / Vékony Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Nap K., 2016. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-9402-16-4 kötött : 3100,- Ft
ISBN 963-9402-16-8
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
943.9".../10" *** 930.8(=945.11) *** 809.451.1-53
[AN 3656831]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2017.
Völgyesi Orsolya (1968-)
   Rendi nyilvánosság és rendi politika a reformkorban : tanulmányok / Völgyesi Orsolya. - Budapest : Ráció, 2016. - 276 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-264.
ISBN 978-615-5675-00-3 fűzött : 3125,- Ft
Magyarország - Pest-Pilis-Solt vármegye - magyar történelem - belpolitika - politikatörténet - reformkor
943.9"183/184" *** 943.915.3"183/184" *** 323(439)"183/184" *** 323(439.153)"183/184"
[AN 3654353]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1933 /2017.
Biki Endre Gábor
   A Baranyai-dombság turistakalauza / Biki Endre Gábor. - [Pécs] : [Mecsek Egyes.], 2016. - 153 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Mecsek Egyesület. - Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-12-6678-8 kötött
Baranyai-dombság - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
914.39Baranyai-dombság(036) *** 796.51(439Baranyai-dombság)
[AN 3654973]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2017.
Columbus, Christophorus (1451-1506)
Diario del navigación (magyar)
   Columbus uti naplója [elektronikus dok.] ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (epub : 238 KB) (mobi : 595 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-641-7 (epub)
ISBN 978-963-398-642-4 (mobi)
Itália - Karib-tenger vidéke - felfedező utazás - 15. század - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(45)(092)Columbus,_C.(0:82-992) *** 908.729"149"(0:82-992)
[AN 3641813]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2017.
Harmincz Rita
   Hogyan lettem világutazó (és hogyan lehetsz te is)? : inspirációs útikalauz délkelet-ázsiai hátizsákos utazásokhoz / A sárga ruhás lány. - [Letkés] : [Harmincz R.], cop. 2016. - 258 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Harmincz Rita
ISBN 978-963-12-6949-9 fűzött : 3490,- Ft
Délkelet-Ázsia - helyismeret - útleírás
908.59(0:82-992)
[AN 3654928]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2017.
Hetz, Siegfried
Salzburger Land (magyar)
   Salzburg és környéke : Salzkammergut, Salzburg / [szerző Siegfried Hetz] ; [átd. Gabriela Paumgartner-Eccli, Monika Rattey] ; [ford. Kovács Edit]. - Budapest : Corvina, 2016. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6402-6 fűzött : 2490,- Ft
Salzburg - Salzburg (környék) - útikönyv
914.368(036) *** 914.36-2Salzburg(036)
[AN 3655537]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2017.
Kákóczki Balázs
   A szederkényi uradalom történeti földrajza / Kákóczki Balázs ; [... kiad. Tiszaújváros Város Önkormányzata, ... Derkovits Kulturális Központ ...]. - Tiszaújváros : Önkormányzat : Derkovits Kult. Közp., 2016. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-188.
ISBN 978-963-12-6269-8 kötött
Tiszaszederkény - történeti földrajz - helytörténet
911.3(439-2Tiszaszederkény) *** 943.9-2Tiszaszederkény
[AN 3654672]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest : [English, deutsch, polski, russkij] / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs István Hajni]. - Budaörs : CasteloArt, [2016]. - 164, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5148-70-5 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3655506]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2017.
   Múltidéző : XX. századi pillanatképek Agyagosszergény történetéből / [szerk. Szalai Viktor] ; [kész. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2016. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7692-80-2)
Agyagosszergény - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Agyagosszergény(084.12)
[AN 3655401]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2017.
Radványi Kata
   Kalandozás a régi Budapesten / [Radványi Kata]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-615-5483-62-2 fűzött
Budapest - helyismeret - magyar irodalom - elbeszélés
908.439-2Bp.(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3654460]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2017.
   Rákóczi Európai Kulturális Útvonal = Rákóczi European Cultural Route / [főszerk. ... Hajdu Imre] ; [kiad. ... Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat]. - Sárospatak : Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat : Rákóczi Európai Kult. Útvonal, 2016. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6744-0 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Európa - Magyarország - helytörténet - helyismeret - uralkodó - 17. század - 18. század
908.4 *** 94"16/17" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3655607]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2017.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 289, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [291].
ISBN 978-615-5501-70-8 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3655599]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1943 /2017.
Balogh Ágnes
   Büntetőjog / Balogh Ágnes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3634018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész. - 4. átd. kiad. - 594 p.
Lezárva: 2016. aug. 31. - Bibliogr.: p. [595].
ISBN 978-615-5680-10-6 fűzött : 6980,- Ft
[AN 3657013] MARC

ANSEL
UTF-81944 /2017.
   "Becsület, bátorság, helytállás" : az MH 5. Bocskai István Lövészdandár története = "Honour, courage, perseverance" : history of the HDF 5th Bocskai István Infantry Brigade / [szerk. Tóthné Ilyés Edit] ; [szakford. Panajotu Kosztasz]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-327-702-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. 5. Bocskai István Lövészdandár
Magyarország - katonai egység története - gyalogság - 21. század
356.161(439)"200/201"
[AN 3655091]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2017.
Csátaljay Zsuzsanna
   Ingatlanok az áfa rendszerében / Csátaljay Zsuzsanna. - Budapest : Penta Unió Zrt., 2016. - 530, [10] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-45-7 fűzött
Magyarország - ingatlan - adóügy - forgalmi adó - útmutató
347.214.2(439) *** 336.211(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 3654966]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2017.
Egyed István (1886-1966)
   A mi alkotmányunk / Egyed István. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016. - V, 373, [2] p. ; 24 cm. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 1.)
Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5376-92-4 kötött
Magyarország - alkotmányjog - alkotmány - közjog
342(439)
[AN 3654424]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2017.
Gecsényi Lajos (1942-)
   Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / Gecsényi Lajos ; [kiad. a Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Győri Levéltára]. - Győr : Győr-Sopron M. Lvt. Ig. Győri Levéltára, 1990-. - 20 cm
A 4., 5., 6., 7. kötetet írta Hegedüs Zoltán és Szabó Zoltán
ISBN 963-7228-04-7 * fűzött : ár nélkül
Győr vármegye - magyar történelem - helytörténet - közgyűlés - per - jegyzőkönyv - történelmi forrás
353(439.114)(094) *** 943.911.4(093)
[AN 154963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., 1691-1699. - 2016. - 208 p., [1] fol. : ill., térk. - (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának kiadványa, ISSN 1416-8146)
ISBN 978-963-7228-38-4 fűzött
[AN 3655290] MARC

ANSEL
UTF-81948 /2017.
   Hazatérő emlékeink : tanulmányok a Julianius és Mikes Kelemen Programról / [... szerk. Gárdonyi Géza] ; [közread. a] Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - [Budapest] : Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2016. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kárpát-medence - nyugati magyarság - kulturális örökség - könyvtárügy - levéltárügy - gyűjteményszervezés - adomány - 21. század - hagyaték
347.66(=945.11)(100-15)"201" *** 930.25 *** 069(=945.11)(4-191) *** 025.2
[AN 3655720]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2017.
Hon- és Rendvédelmi Egészségügyi Dolgozók Tudományos Szakmai Konferenciája (5.) (2015) (Budapest)
   A Hon- és Rendvédelmi Egészségügyi Dolgozók V. Tudományos Szakmai Konferenciája : Budapest ..., 2015. november 11-12. : [A Magyar Tudomány Ünnepe] / [rend. a Belügyi Tudományos Tanács, MH Egészségügyi Központ, Rendőrség]. - [S.l.] : [S.n.], [2016]. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
katonai egészségügy - rendvédelmi szervezet - egészségügyi szolgáltatás - konferencia-kiadvány
351.74(439) *** 613.67(439) *** 369.223 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3655047]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2017.
   "Idegen ég alatt - Oroszföldön meggyötörve" : elhurcolt magyarországi fiatalok szovjet kényszermunkán, 1944-1949 : málenkij robot 70 = "Unter fremdem Himmel - gemartert in Russland" : verschleppte junge Frauen und Männer aus Ungarn auf Zwangsarbeit in der Sowjetunion, 1944-1949 : Malenki Robot 70 / [... szerk. W. Müller Judit] ; [rend., közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2016. - 109, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Pécsett, 2016. nov. 4 - 2017. márc. 31. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-963-9873-44-5 fűzött
Szovjetunió - kényszermunka - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - kiállítási katalógus
343.819.5(47)"194" *** 316.347(=30)(439)"194" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3654974]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2017.
   Az idősotthonokban lakók és dolgozók emberi méltóságáért : az alapvető jogok biztosának az idősotthonok működését érintő (helyszíni) vizsgálatairól / [szerk. Borza Beáta, Csikós Tímea] ; [közread. az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., 2016. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89682-8-9 fűzött
Magyarország - emberi méltóság - emberi jog - idős - idősgondozás - 21. század
342.7(439)"201" *** 177.7 *** 316.37-053.9(439)"201" *** 364.65-053.9(439)"201"
[AN 3655596]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2017.
   Kriminológia / szerk. Borbíró Andrea [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 1031 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-605-3 kötött
kriminológia - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 3654959]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2017.
Menczer Gusztáv (1921-2011)
   A Gulág rabtelepei : a bolsevizmus népirtásának színtere / Menczer Gusztáv. - Budapest : Századvég, 2016. - 295 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-7340-39-0 kötött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3656670]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2017.
   Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban / [fel. szerk. Németh Lajos]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 997 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. júl. 1.
ISBN 978-963-295-603-9 kötött
Európai Unió - alkotmány - jogszabálygyűjtemény
342.4(4-62)(094)
[AN 3654958]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2017.
Repülőászok, 1914-1918 (angol)
   Flying aces, 1914-1918 : the most successful aviators of the Austro - Hungarian Monarchy and their equipment / [creative ed. László Gondos]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 335 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Panajotu Kosztasz. - Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 978-963-327-690-7 kötött : 8000,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadtörténet - légierő - pilóta - katonai repülőgép - haditechnika - első világháború
358.4(439/439)"191/1918"(092) *** 623.746(436/439)"191"
[AN 3655109]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2017.
Takács Hajnal
   Bántalmazottak igazsága : [üdvözlet a nyúl üregében!] / Takács Hajnal ; [közread. a] Független Újságírók Szövetsége. - [Nyíregyháza] : FÚSZ, 2016. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88565-2-4 kötött
bántalmazás
343.615
[AN 3655894]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2017.
Wainwright, Tom (1982-)
Narconomics (magyar)
   Narkonómia : hogyan irányítsunk drogkartellt? / Tom Wainwright. - Budapest : Twister Media, 2016. - 344 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Ford. Szabó István Zoltán
ISBN 978-615-5631-24-5 fűzött : 3490,- Ft
kábítószer-forgalmazás - szervezett bűnözés
343.575(100) *** 343.341(100)
[AN 3655539]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1958 /2017.
Bene János (1955-)
   Nyíregyháza katonasága a II. világháborúban, 1938-1945 / Bene János. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2016. - 204 p. : ill. ; 31 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 71.)
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-615-5619-02-1 kötött
Nyíregyháza - katona - második világháború
355.486(439-2Nyíregyháza)"193/1945"
[AN 3654938]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2017.
Kovács László (1957-)
   Kiváló kaliberek : újabb ötven golyós vadászlőszer / Kovács László. - 2. kiad. - [Budapest] : ProNatura, 2016, cop. 2013. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-251.
ISBN 978-963-08-5857-1 fűzött
lőszer - vadászat
623.45 *** 639.1
[AN 3656678]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1960 /2017.
Bánóczy János (1946-)
   Népi pénz a közösségekért / Bánóczy János. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 350 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-348.
ISBN 978-963-12-6942-0 fűzött : 5250,- Ft
pénzelmélet - globalizáció - regionális gazdaság
339.9 *** 336.741.2 *** 332.14
[AN 3655737]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2017.
Barta Judit (1949-)
   A magyar gazdaság és az energiaszektor helyzete, kilátásai 2020-ig / [a tanulmányt kész. Barta Judit, Hegedűs Miklós]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2016. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 34.)
Fűzött
Magyarország - nemzetgazdaság - energiagazdálkodás - 21. század
338(439)"201/202" *** 620.95(439)"201/202"
[AN 3655698]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2017.
Bartha András (1948-)
   Éltem, mint más három! : önéletrajzi emlékképek / Bartha András ; a beszélgetőtárs Varga Attila. - Budapest : Nyolcvannyolc Kft., 2016. - 253 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6469-2 kötött : 2988,- Ft
Bartha András (1948-)
Magyarország - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Bartha_A.(047.53)
[AN 3655725]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2017.
   A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának keretrendszere (kötelező normák) = International professional practices framework (mandatory guidance) / [közread. a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete, ETK Szolgáltató Zrt.]. - [Budapest] : BEMSZ : ETK Szolgáltató Zrt., cop. 2016. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9811-26-3 fűzött : 2499,- Ft
belső ellenőrzés - útmutató
658.1.012.7(036)
[AN 3655631]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2017.
Bogár László (1951-)
   Az álomnak vége / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2016. - 344 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 22.)
ISBN 978-963-662-822-2 fűzött : 3400,- Ft
globalizáció - világpolitika - 21. század
339.9(100)"20" *** 327(100)"20"
[AN 3654447]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2017.
Dézsi Zsolt
   Vámjogi ismeretek / [szerzők Dézsi Zsolt, Zoltay Gergely]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2016. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Lezárva: 2016. okt. 31. - Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-638-519-4 fűzött
Magyarország - vámügy
336.41(439)
[AN 3656998]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2017.
Ferenczi Fanni (1979-)
   A vállalkozás és a vállalkozói tevékenység egyes gazdaságjogi és gazdaságszociológiai problémáiról / Ferenczi Fanni, Prugberger Tamás. - Debrecen : [Kapitális Kft.], 2016. - 142 p. ; 25 cm
Lezárva: 2016. okt. 23. - Bibliogr.: p.131-142.
ISBN 978-963-12-7135-5 kötött
Magyarország - vállalkozás - vállalkozásismeret - gazdasági jog - gazdaságszociológia - 21. század
658.1(439)"201" *** 347.7(439)"201" *** 316.334.2(439)"201"
[AN 3654816]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2017.
   A állam nagyító alatt : speciális jelentések A-tól V-ig : az adóbürokráciától a versenyképességig / Kaiser Tamás szerk. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-19-9 fűzött
Magyarország - kormányzati politika - gazdaságpolitika - közigazgatás - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
338.2(439)"201" *** 35(439)"201" *** 328.13(439)"201"
[AN 3654395]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2017.
   Kommentár a hitelintézeti törvényhez : kommentár a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényhez / Gálfalvi [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 706 p. ; 25 cm
Lezárva: 2016. szept. 18.
ISBN 978-963-295-601-5 kötött
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
Magyarország - pénzügy - hitelügy - törvény - útmutató
336.7(439)(094)(036)
[AN 3654961]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2017.
Körmendi Lajos (1939-2013)
   A controlling alapjai / Körmendi Lajos, Tóth Antal. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2016. - 184 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 978-963-638-516-3 fűzött : 3600,- Ft
kontrolling
657 *** 658.1.011.1
[AN 3656982]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2017.
   Közszolgáltatások megszervezése és politikái : merre tartanak? / Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 932, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-89-4 kötött
Magyarország - közszolgáltatás - önkormányzati igazgatás - 21. század
338.465(439)"201" *** 351(439)
[AN 3654430]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2017.
Márkus Edina (1975-)
   Amikor a harmadik az első : a civil szektor többféle nézőpontból / Márkus Edina. - [Debrecen] : Csokonai, cop. 2016. - 262, [8] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-254.
ISBN 978-963-260-232-5 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - civil szervezet - 21. század
334.012.46(439)"200/201"(083.41) *** 323.21(439)"200/201"
[AN 3654895]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2017.
   "Mindenek jó rendel és ékesen légyenek tiközöttetek..." : a békés-bánáti, bihari, érmelléki és nagybányai református egyházmegyék vagyonösszeírási jegyzőkönyvei, 1809 / szerk. Szabadi István ; a szerkesztésben közrem. Emődi András ; a szöveget gond. Emődi András [et al.]. - Debrecen : [Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Lvt.], 2016. - 244 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 19.)
ISBN 978-963-8209-26-9 fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházi vagyon - 19. század - jegyzőkönyv - történelmi forrás
330.526.39(439-03Tiszántúli_Egyházkerület)"18"(093) *** 284.2(439-03Tiszántúi_Egyházkerület)"18"(093)
[AN 3655898]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2017.
   Simonovits 70 : társadalom- és természettudományi írások Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig / [... összeáll. Gál Róbert Iván és Király Júlia] ; [közread. a] MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. - Budapest : MTA KRTK KTI, 2016. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5594-72-4 fűzött
gazdaságtan - társadalomtudomány - természettudomány - emlékkönyv
330 *** 303 *** 5
[AN 3654408]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2017.
Tattay Levente (1943-)
   Versenyképesség és szellemi alkotások az Európai Unióban / Tattay Levente. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 483 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. dec. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-591-9 fűzött
Európai Unió - versenyképesség - iparjog - innováció - szellemi tulajdon
339.137.2(4-62) *** 347.77(4-62) *** 330.341.1(4-62)
[AN 3654946]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2017.
Temesvári Richárd
   Profitáló weboldal pénzkidobás nélkül avagy Az első lépések a nyereséges internetes megjelenéshez, érthetően / Temesvári Richárd. - [Vác] : Richárd27.hu Kft., 2016. - 175, [13] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Websiker sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-6381-7 fűzött : 4900,- Ft
vállalkozásismeret - internet - weblapszerkesztés - marketing
658.1 *** 681.324Internet *** 658.8 *** 339.138
[AN 3654906]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1976 /2017.
Paris, Wendy
Splitopia (magyar)
   Válás harc nélkül : [túlélőkönyv életed egyik legnehezebb időszakához] / Wendy Paris ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 382 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 349-369.
ISBN 978-963-09-8622-9 fűzött : 3800,- Ft
válás - párkapcsolat - mentálhigiénia - életvezetés
364.286 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3655633]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2017.
Szabó Gyuláné (1955-)
   A múlt falai hordozzák a jövő ígéretét : a kaposvári kórház 170 éves története, egykori épületei, tevékenysége, meghatározó egyéniségei / [szerzők Szabó Gyuláné, Takácsné Kamarell Alice] ; [kiad. a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Kaposvár : Kaposi M. M. Kórházért Alapítvány, 2016. - 156 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
Bibliogr.: p. 154-156.
ISBN 978-963-12-6360-2 kötött
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposvár)
Kaposvár - kórház - építészettörténet - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Kaposvár)(091) *** 725.511(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3656814]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1978 /2017.
   60 éves az iskolánk, 1956-2016 : az előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola évkönyve. - [Előszállás] : [Széchenyi Zs. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Árpád Fejedelem Tagisk.], [2016]. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 60 év, 1956-2016 : az előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola évkönyve
Fűzött
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Baracs). Árpád Fejedelem Tagiskola (Előszállás)
Előszállás - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Előszállás)(091)
[AN 3655646]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2017.
Bakonyi Anna (1954-)
   Az óvodapedagógusok nagykönyve : az ismerettől a megvalósításig / Bakonyi Anna, Karczewicz Ágnes. - Budapest : Neteducatio Kft., 2016. - 246 p. : ill. ; 30 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80328-5-8 fűzött
óvodai nevelés
373.24
[AN 3654984]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2017.
   Comenius és korunk / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kováts Dániel ..., Toma Kornélia]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2016. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 19.)
Bibliogr.
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - Magyarország - pedagógus - 17. század - oktatástörténet - 20. század - ezredforduló
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(439)"19/201"
[AN 3654911]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2017.
   Élményközpontú irodalomtanítás : kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban / Bodrogi Ferenc Máté [et al.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Irom-könyvek, ISSN 2063-7764 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-82-5 fűzött : 2480,- Ft : 9 EUR
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.882 *** 371.3
[AN 3655493]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2017.
Fegyverneki Gergő
   IKT-s ötlettár : gyorstalpaló digitáliskultúra-azonos pedagógiából kezdőknek és haladóknak / Fegyverneki Gergő. - Budapest : Neteducatio Kft., 2016. - 175 p. : ill. ; 25 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80328-7-2 fűzött
információs technika - oktatástechnológia - multimédia
371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3655281]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2017.
García Sentandreu, José
Adolescentes: qué hacemos con ellos (magyar)
   Kamasz fiatalok: hogyan bánunk velük? / José García Sentandreu ; [... ford. Arendtné Salacz Nadine] ; [... kiad. a Missio Christi Alapítvány]. - Budapest : Missio Christi Alapítvány, [2016]. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-88640-5-5 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan - serdülőkor - vallásos nevelés
37.018.1 *** 159.922.8 *** 37.017.93
[AN 3655374]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2017.
Harcsa Tiborné Hornyák Katalin
   Ki volt Gedeon Jerne? / Harcsáné Hornyák Katalin. - Martonvásár : Harcsa T.-né, 2016. - 110 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6963-5 fűzött
Gedeon Jerne (1898-1971)
Magyarország - óvodapedagógus - 20. század
37(439)(092)Gedeon_J. *** 373.24
[AN 3654917]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2017.
   Iker János hetven : a hetvenéves Iker János köszöntése / [szerk. Kispálné Horváth Mária] ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ]. - Szombathely : NYME Regionális Ped. Szolgáltató és Kut. Közp., 2016. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9871-62-5 fűzött
Iker János (1946-)
Magyarország - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
37(439)(092)Iker_J.
[AN 3654599]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2017.
Juhász Erika (1975-)
   A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon / Juhász Erika. - Debrecen : Csokonai, 2016. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-163.
ISBN 978-963-260-230-1 fűzött
Magyarország - felnőttnevelés - népművelés - művelődésügy - történeti feldolgozás
374.7(439)(091) *** 374(439)(091)
[AN 3654550]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2017.
Juhász Kató
   Zöld kezek / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2016. - 122, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5009-1 fűzött
környezetvédelem - környezeti nevelés - kisregény
37.033(0:82-31) *** 504.06(0:82-31)
[AN 3654967]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2017.
Kálmán Zsófia (1946-)
   Játszani is szeretnék! / Kálmán Zsófia, Bagotai T. Györgyi ; [közread. a] Bliss Alapítvány. - Budapest : Bliss Alapítvány, 2016. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6435-7 fűzött
játék - játékpszichológia - testi fogyatékos - gyermeklélektan
371.382 *** 159.922.7(02.053.2) *** 364.65-056.26-053.2 *** 793/794.01
[AN 3655865]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2017.
Kovács László
   Erdő sori iratok : iskolatörténet az 1956-os forradalom eseményeit követően / Kovács László. - Nyíregyháza : [Kovács L.], 2016. - 295 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-12-6661-0 kötött
Nyíregyházi Tanárképző Főiskola. Gyakorló Általános Iskola (2.)
Nyíregyháza - általános iskola - iskolatörténet - ügyviteli dokumentum
373.3(439-2Nyíregyháza)(093)
[AN 3655287]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2017.
Kovátsné Németh Mária (1947-)
   Kultúra, érték, iskola / Kováts-Németh Mária. - 3. bőv., jav. kiad. - Győr : Palatia, 2016. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-192.
ISBN 978-963-7692-81-9 fűzött
Európa - Magyarország - neveléstörténet - művelődéstörténet
37(100)(091) *** 930.85(4) *** 37(439)(091)
[AN 3655142]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2017.
Lythcott-Haims, Julie
How to raise an adult (magyar)
   Hogyan neveljük felnőtté? : kerüljük el a túlféltés csapdáját és készítsük fel gyermekünket a sikerre / Julie Lythcott-Haims ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-375.
ISBN 978-963-09-8613-7 kötött : 3800,- Ft
családi nevelés - életvezetés
37.018.1 *** 613.865
[AN 3655968]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2017.
   New aspects in European teacher education / ed. by Iván Falus, Judit Orgoványi-Gajdos. - Eger : EKE Líceum K., 2016. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-25-3 fűzött
pedagógusképzés - nyelvoktatás - didaktika
371.13 *** 372.880 *** 371.3
[AN 3654913]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2017.
Nótinné Csikós Marianna
   Az óvó néni így csinálja! : a 200 legötletesebb saját készítésű játék, hogy mókás legyen a fejlesztés / Nótinné Csikós Marianna. - Budapest : Neteducatio Kft., 2016. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226.
ISBN 978-615-80328-3-4 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3655045]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2017.
   Nyitott szemmel, nyitott szívvel : a katolikus iskolák természetismereti versenyének feladatai, 2005-2016 / összeáll. Ujházy András. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2016. - 98 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Öveges könyvek, ISSN 1789-932X ; 12.)
ISBN 978-963-88874-6-7 fűzött
környezetismeret - természettudomány - tanulmányi verseny - példatár
372.48(076) *** 372.85(076)
[AN 3655885]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2017.
Pünkösty Botond (1921-)
   Az életem rövid története : emlékezések, újságcikkek, elismerések : visszatekintés 95 évre 10 fejezetben / Pünkösty Botond. - 2. bőv. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5600-46-3 fűzött
Pünkösty Botond (1921-)
Vas megye - pedagógus - sporttörténet - kosárlabda - edző - 20. század - memoár
37(439)(092)(0:82-94) *** 796.323.071.43(439)(092)(0:82-94)
[AN 3656765]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2017.
Sinclair, Neil
Commando dad: basic training (magyar)
   Apakommandó : alapkiképzés : hogyan legyünk profi apák : a születéstől 3 éves korig / Neil Sinclair ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Corvina, 2016. - 185 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6360-9 fűzött : 2990,- Ft
családi nevelés - apa
37.018.1 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 3655569]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2017.
   A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája emlékkönyve, 1956-2016 / [szerk. Lévai Gábor, Takácsné Nagy Éva]. - Siófok : Siófoki SZC Krúdy Gy. Szakgimn. és Szakközépisk., 2016. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 60. évfordulójára, 1956-2016
Fűzött
Siófoki Szakképzési Centrum. Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola
Siófok - gimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Siófok) *** 373.6(439-2Siófok)
[AN 3655632]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2017.
   Szolgálva, nem tündökölve : Trencsényi 70 / [szerk. Nagy Ádám] ; [kiad. a Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány]. - [Kecskemét] : Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely ; Budapest : ISZT Alapítvány, 2017. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89861-9-1 fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3655463]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2017.
Szondy Zsuzsanna
   Száz kis iker keresi a párját : szókincsfejlesztő képeskönyv, verses meserejtvény gyerekeknek / Szondy Zsuzsanna ; [ill. Mohácsi Anna] ; [közread. az] Oltalom Alapítvány ... - Budapest : Oltalom Alapítvány : Monnet Kft., 2016. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80378-3-9 fűzött
anyanyelvi nevelés - példatár
372.46(076)
[AN 3654365]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2000 /2017.
Biczó Zalán (1974-)
   A győri ETO (1904-1945) emlékek és sikerek / Biczó Zalán ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2016. - 399 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 373-398.
ISBN 978-615-80571-1-0 fűzött
Győri ETO FC
Győr - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - századforduló - Horthy-korszak
796.332(439-2Győr)"190/1945" *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3655400]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2017.
Eder, Elke
Weihnachtsdeko aus Aludraht (magyar)
   Karácsonyi drótdíszek / Elke Eder ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 118.)
ISBN 978-963-278-502-8 fűzött : 1995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3655115]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2017.
   Elfeledett lovaslegendáink Örkénytábortól a tengerentúlig / [szerk. Cseri Dávid]. - [Győrzámoly] : Magánkiad., 2016. - 135, [4] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4986-6 kötött
Magyarország - lovassport - sportoló - katonatiszt - 20. század
798.2(439)(092) *** 355(439)(092)
[AN 3654436]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2017.
Jackson, Nate (1979-)
Slow getting up (magyar)
   Kelj fel és járj! : túlélni az NFL-t a rakás alján / Nate Jackson ; [ford. Vincze Ádám]. - Budapest : Cser K., 2016. - 247 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-504-2 fűzött : 3695,- Ft
Egyesült Államok - rögbi - sportoló - ezredforduló - memoár
796.333(73)(0:82-94)
[AN 3655335]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2017.
Kertai István
   Mi a fenevad száma? : 666 kvízkérdés nem csak megszállottaknak / Kertai István. - [Budapest] : Expert Books, 2016. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5686-13-9 fűzött : 2990,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3654588]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2017.
   Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei, 1925-1948. - 2. jav. lny. - Budapest : Ábel Térképészeti Kft., 2016. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar tájfutás története ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4521-9 fűzött
Ripszám Henrik (1889-1976)
Magyarország - Nagy-Britannia - sportoló - tájfutás - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.56(439)(092)Ripszám_H. *** 73/76(410)(=945.11)(092)Ripszám_H.
[AN 3655796]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2017.
   Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei, 1925-1948. - Budapest : Ábel Térképészeti Kft., 2016. - 150 p. : ill, részben színes ; 24 cm. - (A magyar tájfutás története ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4521-9 fűzött
Ripszám Henrik (1889-1976)
Magyarország - Nagy-Britannia - sportoló - tájfutás - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.56(439)(092)Ripszám_H. *** 73/76(410)(=945.11)(092)Ripszám_H.
[AN 3655777]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2017.
Rózsaligeti László
   Magyar olimpiai lexikon, 1896-2016 : ötkarikás érmeseink / Rózsaligeti László. - 5. bőv., jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2016. - 463 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-6392-0 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - olimpikon - sportoló - szaklexikon
796.032(100) *** 796(439)(092):030
[AN 3655762]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2017.
Sütheő László
   A táblás játékok története : a mankala típusú játékok / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2016. - 26, [1] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. [27].
ISBN 978-963-12-6798-3 fűzött
táblás játék - kultúratörténet - történeti feldolgozás
794.2(100)(091) *** 794.3(100)(091) *** 008(100)
[AN 3654583]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2017.
Udvardy-Szabó Gergely
   A Formula 1 aranykora, a 70-es évek élcsapatai / Udvardy-Szabó Gergely és Paksi Konstantin. - [Pécs] : Tóth I., 2016. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6980-2 fűzött
autósport - sporttörténet - 1970-es évek - technikatörténet
796.71(100)"197" *** 629.114.82(100)"197"
[AN 3654988]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2010 /2017.
Braganza, Alfredo de
Amrita (magyar)
   Amrita : egy magyar nő, aki India legnagyobb festőművésze lett / Alfredo de Braganza ; [ford. Körösi Ivett]. - Budapest : Európa, 2016. - 276, [3] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-509-9 kötött : 3990,- Ft
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
India - festőművész - 20. század
75(540)(092)Sher-Gil,_A.
[AN 3655606]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2017.
Cziráki Barbara
   Egy kis hazai Provance / Cziráki Barbara. - [Veszprém] : FreshWeb Solutions Kft., 2016. - 197 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-4885-2 kötött : 5990,- Ft
lakberendezés - lakásművészet
747 *** 645
[AN 3655395]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2017.
Dézsenyi Zoltán
   A műterem kincsei : egy képzőművész kelléktára / Dézsenyi Zoltán. - Budapest : Cser K., cop. 2016. - 135 p. : ill. ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-483-0 fűzött : 3995,- Ft
művészet technikája - művészeti kellék - rajzművészet - festészet
75.02 *** 7.022 *** 741.02
[AN 3655325]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2017.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2008. - XXVI, [2], 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3656568]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2017.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 11. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2017. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-963-89539-8-8 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3657441]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2017.
   Gyerek kor/kép : gyermek a magyar képzőművészetben / [a katalógust szerk. Révész Emese, Molnárné Aczél Eszter] ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - Budapest : BTM, 2016. - 96, 16 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2016. okt. 12 - 2017. febr. 19. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 978-615-5341-32-8 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - képzőművészet - gyermekkor - emberábrázolás
73/76-053.2(439) *** 930.85-053.2(439)
[AN 3655667]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2017.
Huszák Andrea
   Ünnepi díszek újrahasznosított anyagokból / Huszák Andrea & Szabó Krisztina ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2016. - 30, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 117.)
ISBN 978-963-278-503-5 fűzött : 1995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745 *** 379.826
[AN 3655104]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2017.
Ilku János (1946-)
   Enuma elis : nem beszéd tárta fel : a sumer teremtésmítosz kezdőszavai, avagy Ilku János fotóművész negyvenkét fotómontázsa / [kiad. a Pestszentimrei Közösségi Ház]. - Budapest : PIK, [2016]. - 67 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2016. november 9-27. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-5878-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Ilku_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3655784]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2017.
   MADI universe : Mobil MADI Museum : Mobil MADI Múzeum Vác / [szerk. ... Zsuzsa Dárdai & János Szász Saxon] ; [kiad. ... International Mobile MADI Museum Foundation]. - Budapest : Intern. Mobile MADI Mus. Found, 2016. - 274 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Gerinccím: MADI univerzum. - Váltakozva magyar, angol, francia és spanyol nyelven. - A képaláírások csak magyar nyelven
ISBN 978-963-87386-9-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80478-0-7)
Mobil MADI Múzeum (Vác)
képzőművészet - konstruktivizmus - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - múzeumi kiadvány
73/76(100)"19/200" *** 7.037.6 *** 069.017(439)Dárdai-Saxon_gyűjtemény *** 069(439-2Vác)
[AN 3654423]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2017.
   Memento '56 : a Keszi-Art Egyesület képző- és iparművészeti kiállítása. - [Budakeszi] : Keszi-Art Egyes., [2016]. - 40 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A Budakeszin, 2016. okt. 14 - nov. 4. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-6848-5 fűzött
Magyarország - Budakeszi - képzőművészet - 21. század - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 943.9"1956"(084.1) *** 061.4(439-2Budakeszi)
[AN 3655877]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2017.
Miklósvölgyi János (1970-)
   Ábel útján : az isenheimi oltár üzenete / Miklósvölgyi János ; [... utószó Pap Gábor]. - Budapest : Két Hollós, [2016]. - 238 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80352-5-5 kötött
Grünewald, Matthias (1480-1528)
Németország - festőművész - vallási ábrázolás - 15. század - 16. század - művészetfilozófia
75.046.3 *** 75(430)(092)Grünewald,_M. *** 7.01
[AN 3655063]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2017.
   Nemzeti Közszolgálati Egyetem : Ludovika főépület = National University of Public Service : Ludovika main building. - [Budapest] : Nordex Nonprofit Kft. : Dialóg Campus, cop. 2016. - 29, 29 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Borítócím: Ludovika főépület = Ludovika main building. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5680-21-2 fűzött
Budapest - építészettörténet - katonai akadémia - egyetem
727.4(439-2Bp.)(091) *** 727.3(439-2Bp.)(091) *** 355.232(439-2Bp.) *** 378.635.5(439-2Bp.)
[AN 3654325]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2017.
Pap Gábor (1939-)
   Munkácsy és a napút : világdráma az életkép színpadán / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2016. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-615-80352-4-8 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 3654614]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2017.
Sinkovics Gábor (1960-)
   Volt egyszer egy Népstadion : [minden, ami valaha Budapest legendás épületében történt] : [sztorik, nagy meccsek, sztárfellépők, különleges fotógyűjtemény] / Sinkovics Gábor, S. Tóth János. - Pécs : Alexandra, 2016. - 442 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-447-017-5 kötött
Budapest - stadion - sporttörténet
725.826(439-2Bp.)(091) *** 796(439-2Bp.)(091)
[AN 3655690]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2017.
Stipsits Ibolya
   Szubjektív, avagy Egy fotóművész szemszögéből / Stipsits Ibolya. - Győr : Magánkiad., 2016. - 84 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-6869-0 kötött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Stipsits_I.
[AN 3655222]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2017.
Tornyai János (1869-1936)
   "Ölel szeretettel Jankó de Tornyai" : Tornyai János Espersit Jánoshoz írt levelei / [sajtó alá rend.] Kőszegfalvi Ferenc. - Makó : [József A. Városi Kvt. és Múz.], 2016. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 117.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80149-2-2 fűzött
Espersit János (1879-1931)
Tornyai János (1869-1936)
Magyarország - festőművész - műpártolás - 19. század - 20. század - levelezés
75(439)(092)Tornyai_J.(044) *** 7.078(439)(092)Espersit_J.
[AN 3655693]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2017.
   Utak = Ways / [a kiállítás kurátora ... Baky Péter] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2016. - 113 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Dunaszerdahelyen, 2016. november 11-28. között és Szentendrén, 2016. december 7-23. között rendezett kiállítások katalógusa
ISBN 978-615-5630-01-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Szentendre) *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3654532]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2017.
Väisänen, Pirjo
Olkityöt (magyar)
   Szalmamunkák / Pirjo Väisänen ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2016. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 119.)
ISBN 978-963-278-491-5 fűzött : 1995,- Ft
szalmafonás - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 379.826
[AN 3655118]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2028 /2017.
   10 éves a Tállyai Nefelejcs Népdalkör Egyesület, 2006-2016 / [szerk. Mező László]. - [Tállya] : Tállyai Nefelejcs Népdalkör Egyes., [2016]. - 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6367-1 fűzött
Tállyai Nefelejcs Népdalkör Egyesület
Tállya - népdalkör - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Tállya)
[AN 3655671]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2017.
Freestone, Peter (1955-)
Mister Mercury (magyar)
   Freddie Mercury : a legjobb barát vallomása / Peter Freestone ; [ford. Pap Zoltán]. - [Budapest] : Trubadúr, 2016. - 260 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Társszerző Evans, David
ISBN 978-963-227-821-6 fűzött : 3999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F.(0:82-94)
[AN 3657361]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2017.
Hegedűs István (1953-)
   Mobilógia : egy rockbanda története a kiadványok és a zenekarvezető visszaemlékezéseinek tükrében / Hegedűs István. A dal ugyanaz marad : az első hangtól az utolsóig / Andrássy "Bogyó" Bálint. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 216, [2], 242 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-6601-6 fűzött
Schuszter Lóránt (1949-)
P. Mobil (együttes)
rockzenekar - zenész - Kádár-korszak - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)P.Mobil *** 78.067.26.036.7(439)(092)Schuster_L.(047.53)
[AN 3654888]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2017.
Lemmy (1945-2015)
White line fever (magyar)
   Lemmy : white line fever : önéletrajz / Kilmister, Garza ; [ford. Szöllősi Róbert]. - [Budapest] : Trubadúr, 2016. - 232, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "Fehércsíkláz" címmel is
ISBN 978-963-227-776-9 fűzött : 3499,- Ft
Lemmy (1945-2015)
Motörhead (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - rockzenekar - kábítószer - 20. század - ezredforduló - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(410)Motörhead *** 78.067.26.036.7(410)(092)Lemmy(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 3657338]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2017.
Molnár Ferenc Caramel (1982-)
   Caramel / Molnár Ferenc ; [lejegyezte] Szily Nóra. - Pécs : Alexandra, 2016. - 270 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-447-018-2 fűzött
Molnár Ferenc Caramel (1982-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Molnár_F._C.(0:82-94)
[AN 3655780]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2017.
Simon Géza Gábor (1947-)
   "Szösszenetek" a jazz- és a hanglemeztörténetből / Simon Géza Gábor. - [Budapest] : Retkes A. Kult. Értékteremtő Kft., 2016. - 448 p. : ill. ; 25 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
ISBN 978-615-80474-1-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - zenetörténet - zenetörténész - 20. század - 21. század - dzsessz
78.067.26.036.5(100)(091) *** 78.072.2(439)(092)Simon_G._G.
[AN 3654985]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2017.
Szegő András (1948-)
   Csillagvizsgáló : bajnokok, muzsikusok, mítoszok / Szegő András. - Budapest : Central Kv., 2016. - 248 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-217-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - zenész - könnyűzenei előadó - sportoló - 20. század - 21. század - interjú
78.071.2(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 796(439)(092)(047.53)
[AN 3655571]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2035 /2017.
Gyöngyösi Zoltán
   Így élt Bacsó Péter / Gyöngyösi Zoltán. - Budapest : Unicus, 2016. - 342 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 339.
ISBN 978-615-5084-33-1 fűzött : 3570,- Ft
Bacsó Péter (1928-2009)
Magyarország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Bacsó_P.
[AN 3654382]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2017.
Huszti Péter (1944-)
   Srác a kakasülőn / Huszti Péter. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2015. - 225, [5] p., [28] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-686-1 kötött : 3990,- Ft
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94)
[AN 3657429]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2037 /2017.
Constantinovitsné Vladár Zsuzsa (1961-)
   A korai magyar grammatikák / C. Vladár Zsuzsa. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 191.)
Bibliogr.: p. 125-130.
ISBN 978-963-409-070-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - 16. század - 17. század - 18. század
809.451.1-53"15/17"
[AN 3654779]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2017.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 26. jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-085-3 kötött : 2300,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3656582]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2017.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; [ford.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 19. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-087-7 kötött : 2300,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3656624]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2017.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-089-1 kötött : 2300,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3656570]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2017.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 30. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-084-6 kötött : 2300,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3656590]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők arab nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Vigyázó Levente ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 148 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-653-7 kötött : 2500,- Ft
arab nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=927=945.11
[AN 3656638]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők görög nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kállay Gabriella ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 153 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-131-7 kötött : 2500,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=774=945.11
[AN 3656635]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők héber nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Gábor Mónika ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 147 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-042-6 kötött : 2500,- Ft
ivrit nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=924=945.11
[AN 3656641]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők holland nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Hantosné Reviczky Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 10. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-011-2 kötött : 2500,- Ft
holland nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=393.1=945.11
[AN 3656631]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők kínai nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Gulyás Csenge ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-095-2 kötött : 2500,- Ft
kínai nyelv - nyelvkönyv
801.321.19=951=945.11
[AN 3656584]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők szerb nyelvkönyve / Helen Davies ... ; [átd.] Urkom Aleksander ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-651-3 kötött : 2500,- Ft
szerb nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=861=945.11
[AN 3656593]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-091-4 kötött : 2500,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=854=945.11
[AN 3656575]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2017.
Davies, Helen
   Kezdők török nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] ... Greisz[!Greif] Péter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-652-0 kötött : 2500,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=943.5=945.11
[AN 3656629]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2017.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies ; [átd.] Zakariás Emese ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - 11. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-763-3 kötött : 2500,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 3656645]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2017.
Dezsényi István
   Szóbeli feladatok angol alapfokú nyelvvizsgára / Dezsényi István, Rády Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9551-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3657720]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2017.
Fekete Gábor
   Go! mondattár reloaded / [Fekete Gábor]. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2016]. - 290 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5519-09-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3654962]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2017.
Furkó Bálint Péter (1974-)
   Angol túlélőszótár / Furkó Bálint Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2012. - 479 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-9226-0 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3657722]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2017.
Gönczi Orsolya
   Nagy angol tesztkönyv : [B2-C1] / Gönczi Orsolya. - Debrecen : [Gönczi O.], 2016. - 280 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-963-12-7006-8 fűzött : 4999,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3654572]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2017.
   Lát(szó)tér : fiatal kutatók italianisztikai tanulmányai / szerk. Molnár Annamária, Ótott Noémi, Pál József ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. - Szeged : SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tansz., 2016. - 381 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-306-509-9 fűzött
italika
805.0 *** 850
[AN 3655860]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2017.
Maticsák Sándor (1965-)
   Gerhard Friedrich Müller és Johann Eberhard Fischer 18. századi szójegyzékeinek mordvin anyaga / Maticsák Sándor ; [a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-332.
ISBN 978-963-318-596-4 kötött
mordvin nyelv - nyelvtörténet - történeti szójegyzék
809.452.2-82 *** 809.452.2-53"16/17"
[AN 3654824]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2017.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alapfok, középfok, felsőfok = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 320 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-963-9357-70-9 fűzött : 3200,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3656865]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2017.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (18.) (2016) (Balatonalmádi)
   XVIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2016. május 29 - 2016. június 2. : programfüzet és absztraktok = 18th Summer School of Psycholinguistics : [Balatonalmádi, May 29 - June 2, 2016] : program and abstracts / [szerk. Navracsics Judit és Bátyi Szilvia]. - Veszprém : [s.n.], 2016. - 124 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
pszicholingvisztika - konferencia-kiadvány
800.1 *** 159.9 *** 316.77 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3655150]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2059 /2017.
Anderson, Chris (1957-)
TED talks (magyar)
   Így készülnek a TED-előadások : hivatalos TED-útmutató a nyilvános beszédhez / Chris Anderson ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-353-0 kötött : 3900,- Ft
retorika - fogalmazástechnika - előadó-művészet - siker
82.085 *** 82.081
[AN 3655850]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2017.
Bednanics Gábor (1976-)
   Modern mítoszok és az újraírás lehetőségei : a líraolvasás esélyei a 21. században / Bednanics Gábor. - Budapest : Ráció, 2016. - 166 p. : ill. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-97-8 fűzött : 2100,- Ft
irodalomesztétika - műfajelmélet - vers
82.01-14
[AN 3654357]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2017.
Bodrogi Ferenc Máté (1980-)
   Soráthajlás : interdiszciplináris irodalmi tanulmányok / Bodrogi Ferenc Máté. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 215 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 181-213.
ISBN 978-615-5251-80-1 fűzött : 1980,- Ft : 7 EUR
irodalomesztétika - hermeneutika - eszmetörténet - lélektan
82.01 *** 801.73 *** 159.9
[AN 3655485]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2017.
Cohen, Leonard (1934-2016)
Leonard Cohen on Leonard Cohen (magyar)
   Magáról, Cohenről : [41 év, 26 beszélgetés] / Leonard Cohen ; Jeff Burger szerk. ; [ford. Müller Péter Sziámi, Müller Máté, Domonkos Péter]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 495 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-320-6 fűzött : 4990,- Ft
Cohen, Leonard (1934-2016)
Kanada - könnyűzenei előadó - író - 20. század - 21. század
820(71)(092)Cohen,_L. *** 78.067.26.036.7(71)(092)Cohen,_L.
[AN 3655505]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2017.
   Csehov-újraírások / szerk. Regéczi Ildikó. - Debrecen : Didakt, 2016. - 248 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Series commentariorum de arte humana et geographia, ISSN 2061-7763 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 978-615-5212-41-3 kötött
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Oroszország - író - 19. század - századforduló - orosz irodalom - drámaelmélet - irodalmi hatás - műfajtörténet - 20. század - 21. század - dráma
882(092)Čehov,_A._P. *** 882-2=945.11 *** 82.01-2 *** 82(091)-2"19/20"
[AN 3654682]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2017.
Mazal, Tomáš (1956-)
Cesty s Bohumilem Hrabalem (magyar)
   Szlalom a Parnasszusra : útikalauz Bohumil Hrabal nyomában / Tomáš Mazal ; [ford. Molnár Éva ... és Polgár László]. - Budapest : Te-Art-Rum, 2017. - 207 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Bohemia kiskönyvtár, ISSN 1586-9482)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89157-2-6 fűzött : 3490,- Ft
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Csehország - író - helyismeret - 20. század - album
885.0(092)Hrabal,_B. *** 908.437.1(084.1)
[AN 3655715]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2065 /2017.
Bengi László (1976-)
   Az irodalom színterei : irodalom és sajtó összefüggésrendszere a 20. század első évtizedeiben / Bengi László. - Budapest : Ráció, 2016. - 207 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-98-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - sajtótörténet - kultúraszociológia - 20. század
894.511(091)"190/192" *** 070(439)"190/192" *** 316.7(439)"190/192"
[AN 3654359]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2017.
Fűzfa Balázs (1958-)
Arany János, a "nyelvrontó" (angol)
   János Arany, the 'language degrader' : studies about the poetry of János Arany / Balázs Fűzfa ; [transl. by Décsi, Delinke]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 60 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 978-615-5251-38-2 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3655478]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2017.
   Leírás és értelmezés : újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben / [összeáll. és szerk. Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn]. - Budapest : Ráció, 2016. - 491 p. : ill. ; 24 cm
Nemes Nagy Ágnes "Babits szerkesztő úr" c. művével, Lengyel Balázs publicisztikáival valamint Hafner Zoltán "Pilinszky János-bibliográfia, 2001-2015" c. összeállításával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-99-2 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - dráma - publicisztika - személyi bibliográfia
894.511(091)"19" *** 894.511-2 *** 894.511-92 *** 012Pilinszky_J.
[AN 3654349]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2017.
Mezei Márta (1929-2012)
   "Ami szép, szeretni!" : tanulmányok Kazinczy Ferencről / Mezei Márta ; [sajtó alá rend., szerk. Kováts Dániel] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2016. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80035-7-5 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3654601]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2017.
Mohai V. Lajos (1956-)
   A drága váza : válogatott esszék, tanulmányok / Mohai V. Lajos. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 254 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-86-3 fűzött : 1980,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/201"
[AN 3655490]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2017.
Pomogáts Béla (1934-)
   Erdélyi elégiák : tanulmányok Jékely Zoltánról / Pomogáts Béla. - Budapest : Lucidus, 2016. - 161 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-95-4 fűzött : 2500,- Ft
Jékely Zoltán (1913-1982)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Jékely_Z.
[AN 3655371]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2017.
Tompó László (ifj.) (1972-)
   Kitagadottak : Mélyszántás 3. / ifj. Tompó László. - Budapest : Két Hollós, 2016. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 978-615-80352-3-1 fűzött
Wass Albert (1908-1998)
Alföldi Géza (1908-1991)
Magyarország - író - emigráns irodalom - 20. század
894.511(498)(092)Wass_A. *** 894.511(092)Alföldi_G. *** 894.511(092)Marschalkó_L.
[AN 3654653]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2072 /2017.
Ahern, Cecelia (1981-)
The marble collector (magyar)
   Az üveggolyók titka / Cecelia Ahern ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 320 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-594-2 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3655553]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2017.
Ahlborn, Ania
Brother (magyar)
   Vértestvérek / Ania Ahlborn ; [ford. Beke Zsolt]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-181-0 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655347]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Trust in me (magyar)
   Trust in me : bízz bennem / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 390 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-521-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3657554]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2017.
Asher, Mia
Easy virtue (magyar)
   Laza erkölcsök / Mia Asher ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-25-3 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655462]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2017.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-336-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657001]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2017.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Barcza Gerda]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-335-6 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657309]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2017.
Barreau, Nicolas
Du findest mich am Ende der Welt (magyar)
   A világ végén megtalálsz [elektronikus dok.] / Nicolas Barreau ; ford. Fodor Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-282-7
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3641762]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2017.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The Chinese parrot (magyar)
   A kínai papagáj [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 466 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-576-2 (epub)
ISBN 978-963-398-577-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3641806]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2017.
Brightwell, Emily
The inspector and Mrs. Jeffries (magyar)
   Mrs. Jeffries és a halott orvos / Emily Brightwell ; [ford. Dobos Anna és Révbíró Tamás]. - Budapest : Kulinária, cop. 2016. - 248 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9905-94-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3655770]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2017.
Brown, Daniel James (1951-)
The boys in the boat (magyar)
   Egy csónakban : kilenc amerikai evezős legendás küzdelme a berlini olimpiai aranyért / Daniel James Brown ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-514-6 fűzött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - evezősport - sportoló - 1930-as évek - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 797.123(73)"193"(092)(0:82-31)
[AN 3655681]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2017.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Notes of a dirty old man (magyar)
   Egy vén kujon jegyzetei / Charles Bukowski ; [... ford. és az utószót írta Balázs Attila]. - [Budapest] : Trubadúr, 2016. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-870-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3657326]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2017.
Caboni, Cristina
Il sentiero dei profumi (magyar)
   A parfüm titkos útjai [elektronikus dok.] / Cristina Caboni ; ford. Matolcsi Balázs. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137335. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-170-7
olasz irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-312.5=945.11
[AN 3641842]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2017.
Cartwright, Sierra
Bind (magyar)
   Megkötve : a Donovan-dinasztia 1. / Sierra Cartwright ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 372, [18] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-853-6 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3655993]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Karácsonyi krimik / Agatha Christie. - Budapest : Európa, 2016. - 387, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Hercule Poirot karácsonya. Karácsonyi kaland. A karácsonyi puding esete. Karácsonyi tragédia. - Egys. cím: Christmas adventure ; Hercule Poirot's Christmas ; The adventure of the Christmas pudding ; A Christmas tragedy
ISBN 978-963-405-557-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3655639]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2017.
Christopher, Adam
Dishonored : the corroded man (magyar)
   Dishonored : a képmások ura / Adam Christopher ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-199-5 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3655487]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2017.
Coben, Harlan (1962-)
Drop shot (magyar)
   Necces : Myron Bolitar 2. / Harlan Coben ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-12-1 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3654783]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2017.
Coben, Harlan (1962-)
Fool me once (magyar)
   Nem versz át / Harlan Coben ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-67-1 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3654786]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2017.
Cohn, Rachel (1968-)
The twelve days of Dash and Lily (magyar)
   Dash és Lily 12 napja / Rachel Cohn, David Levithan ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-228-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655978]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2017.
A colouring gift for my friend (magyar)
   A legkedvesebb barátnak : színezős ajándékkönyv / [szerk.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2016. - [80] p. : ill. ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn
ISBN 978-963-357-945-9 fűzött
világirodalom - ajándékkönyv - barátság - idézetgyűjtemény - kifestőkönyv
82-84=945.11 *** 087.5 *** 177.63(0:82-84)
[AN 3655129]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2017.
Couto, Mia (1955-)
A confissão da leoa (magyar)
   Az oroszlán vallomása / Mia Couto ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2016. - 301, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-527-3 kötött : 3290,- Ft
Mozambik - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(679)=945.11
[AN 3655574]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2017.
Creagh, Kelly
Nevermore (magyar)
   Nevermore : soha már / Kelly Creagh ; [ford. Farkas János]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 527 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-339-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657668]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2017.
Deaver, Jeffery (1950-)
Solitude creek (magyar)
   Magányos patak / Jeffrey Deaver ; [ford. Kovács Attila]. Tengerjárók / Guy Grieve ; [ford. Bornai Tibor]. Nyolcszáz szem szőlő / Laura Dave ; [ford. Téli Márta]. Sűrű, sötét erdő / Ruth Ware ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm
Egys. cím: Solitude creek. In a dark, dark wood. Eight hundred grapes. Sea legs
ISBN 978-963-289-346-4
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3655842]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2017.
DeMille, Nelson (1943-)
Radiant angel (magyar)
   Sugárzó angyal / Nelson DeMille ; [ford. M. Nagy Miklós]. Mit akarnak a nők? / Fanny Blake ; [ford. Szabó Olimpia]. Sötét ösztön / Sandra Brown ; [ford. Zsolt Angéla]. Nem feledkezve meg a bálnáról / John Ironmonger ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm
Egys. cím: Radiant angel. Mean streak. Not forgetting the whale. What women want
ISBN 978-963-289-348-8 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény - kalandregény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-311.3(73)=945.11
[AN 3655812]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2017.
Dickens, Charles (1812-1870)
The cricket on the hearth (magyar)
   Mikor a tücsök megszólal [elektronikus dok.] : tündérmese a tűzhely mellől / Charles Dickens ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 452 KB) (mobi : 938 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137341. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-629-5 (epub)
ISBN 978-963-398-630-1 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3641872]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2017.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar)
   Oliver Twist / Charles Dickens ; [ford. Szentkuthy Miklós]. - Budapest : Európa, 2016. - 590 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-568-6 kötött : 4590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657527]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Emma Lyonna (magyar)
   Emma Lyonna [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 4.3 MB) (epub : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137368. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-722-7 (epub)
ISBN 978-963-387-723-4 : mobi
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642016]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Une fille du régent (magyar)
   A régens lánya [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 822 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137371. - Működési követelmények : Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-719-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-718-0 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642027]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Joseph Balsamo (magyar)
   Egy orvos feljegyzései [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 6 MB) (epub : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Joseph Balsamo" és "A varázsló" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137369. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-721-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-720-3 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642022]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La San-Felice (magyar)
   Luisa San Felice [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-726-5
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3641988]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Vingt ans après (magyar)
   Húsz év múlva [elektronikus dok.] : "A három testőr" folytatása / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 3.9 MB) (epub : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137366. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-725-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-724-1 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642007]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2017.
Elton, Ben (1959-)
Chart throb (magyar)
   Sztárkeverők : egy tehetségkutató regénye / Ben Elton ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2016. - 441 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-92-0 fűzött : 3450,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655608]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2017.
Evison, Jonathan (1968-)
The revised fundamentals of caregiving (magyar)
   A gondoskodás alapjai / [Jonathan Evison] ; [ford. Bugram Edina, Guti Eszter]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2016. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80434-3-4 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655581]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2017.
Falk, Rita
Winterkartoffelknödel (magyar)
   Télikrumpligombóc / Rita Falk ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-87-4 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3655466]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2017.
Fielding, Helen (1958-)
Bridget Jones : mad about the boy (magyar)
   Bolondulásig : Bridget Jones naplója 3. / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2014. - 532, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-571-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657285]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2017.
Force, Marie
Fatal affair (magyar)
   Végezetes viszony / Marie Force ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 445 p. ; 20 cm
keretcím: Végzetes-sorozat
ISBN 978-615-5617-91-1 fűzöttc3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3654886]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2017.
Foss, Kristian Bang (1977-)
Døden kører Audi (magyar)
   A halál Audival jár / Kristian Bang Foss ; ford. Bogdán Ágnes. - Szöveg (epub : 875 KB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137321. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-355-157-8
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3641780]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2017.
Franzen, Jonathan (1959-)
The twenty-seventh city (magyar)
   A huszonhetedik város / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2016. - 528, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-531-0 kötött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655635]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2017.
Frinsel, Johan
   Karácsonyi történetek / Johan Frinsel ; [ford. Müller Margit]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2016. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-355-7 kötött : 2900,- Ft
holland irodalom - elbeszélés
839.31-32=945.11
[AN 3657468]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2017.
Gaarder, Jostein (1952-)
Vita brevis (magyar)
   Vita brevis [elektronikus dok.] : Floria Aemilia levele Aurelius Augustinushoz : regény / Jostein Gaarder ; ford. Bernáth István. - Szöveg (epub : 682 KB). - Budapest : Park, 2016, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-204-9
Augustinus Aurelius (354-430)
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3641773]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2017.
Gaiman, Neil (1960-)
The view from the cheap seats (magyar)
   Kilátás az erkélyről : válogatott írások / Neil Gaiman. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-217-6 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3655339]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2017.
   GFK 300 : 24 fantasztikus novella / [... szerk. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 375, [13] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-58-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
82-322.9=945.11 *** 894.511-322.9(082)
[AN 3654893]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Rubinrot (magyar)
   Rubinvörös : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 333 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-339-2 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657565]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das erste Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok első könyve : [dream a little dream] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-674-4 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657660]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2017.
Greene, Vivi
Sing (magyar)
   Sing / Vivi Greene ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 279 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-763-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655524]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2017.
Groom, Winston (1943-)
El Paso (magyar)
   El Paso / Winston Groom ; [ford. Lázár Júlia]. - Győr : Tarandus, 2016. - 550 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-40-4 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655604]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2017.
Gross, Andrew (1952-)
One mile under (magyar)
   Egy mérföld mélység / Andrew Gross ; [ford. Kövesdi Miklós]. A néma nővér / Diane Chamberlain ; [ford. Szőke Ágnes]. Csörögj rám! / Sophie Kinsella ; [ford. Zsámboki Péter]. Halj meg újra! / Tess Gerritsen ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: One mile under. I've got your number. Die again. The silent sister
ISBN 978-963-289-347-1 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3655819]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2017.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
   Az ősök kincse [elektronikus dok.] / Rider Haggard ; ford. Cserhalmi H. Irén. - Szöveg (epub : 620 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138621. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-398-532-8 (epub)
ISBN 978-963-398-533-5 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3648326]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2017.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Dead ice (magyar)
   Fagyos halál / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 562 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-193-3 fűzött : 4480,- Ft : 16,00 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655491]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2017.
The happy times colouring book (magyar)
   A legszebb napok emlékére : színezős ajándékkönyv / [szerk.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2016. - [80] p. : ill. ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn
ISBN 978-963-357-948-0 fűzött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény - kifestőkönyv
82-84=945.11 *** 087.5
[AN 3655126]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2017.
Haruf, Kent (1943-2014)
Our souls at night (magyar)
   Kései párbeszéd / Kent Haruf ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2016. - 178, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-558-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655619]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2017.
Hawkins, Rachel (1979-)
Hex Hall (magyar)
   Hex Hall / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 270 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-440-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657323]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2017.
Hawkins, Rachel (1979-)
Spell bound (magyar)
   Spell bound : megbűvölve / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 260 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-602-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3656780]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2017.
Higgins, Wendy
Sweet temptation (magyar)
   Angyali kísértés / Wendy Higgins ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 439 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-765-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3655508]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2017.
Hodge, Rosamund
Cruel beauty (magyar)
   Kegyetlen szépség / Rosamund Hodge ; [ford. Hartinger Emese]. - [Budapest] : Manó Kv., 2016. - 421 p. ; 22 cm. - (Menő könyvek, ISSN 2498-5708)
ISBN 978-963-403-263-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655522]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2017.
Hodkin, Michelle
The unbecoming of Mara Dyer (magyar)
   The unbecoming of Mara Dyer : Mara Dyer eszmélése / Michelle Hodkin ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 444 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-477-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3657572]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2017.
Johnson, Milly (1964-)
A winter flame (magyar)
   Téli láng / Milly Johnson ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : Pioneer Books, 2016. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-23-2 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655579]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2017.
Julliand, Anne-Dauphine
Une journée particulière (magyar)
   Egy különleges nap / Anne-Dauphine Julliand ; [ford. Gurbai-Bittó Dóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8618-2 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 3655642]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2017.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron daughter (magyar)
   The iron daughter : vashercegnő : Vastündérek 2. / Julie Kagawa ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 388, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-644-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657664]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2017.
Kazinski, A. J.
En hellig alliance (magyar)
   Szent szövetség / A. J. Kazinski ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2016. - 460, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-437-1 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3655935]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2017.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
In black and white (magyar)
   Fekete és fehér [elektronikus dok.] / Rudyard Kipling ; ford. Balassa József. - Szöveg (epub : 312 KB) (mobi : 772 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137345. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-594-6 (epub)
ISBN 978-963-398-595-3 (mobi)
India - angol irodalom - helyismeret - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11 *** 908.540(0:82-32)
[AN 3641892]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2017.
Kloos, Marko
Terms of enlistment (magyar)
   Frontvonalak / Marko Kloos ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-154-4 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3654839]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2017.
Korman, Gordon
One false note (magyar)
   Egy hamis hang / Gordon Korman ; [ford. Farkas Orsolya]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - [4], 185 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 2.)
ISBN 978-963-245-295-1 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657695]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2017.
Kuhlmann, Torben (1982-)
Armstrong (magyar)
   Armstrong : egy egér kalandos utazása a Holdra / Torben Kuhlmann ; [ford. Várnai Péter ...]. - Budapest : Partvonal, 2016. - [116] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5283-93-2 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3655977]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2017.
Landy, Derek (1974-)
Playing with fire (magyar)
   Játék a tűzzel : [egy dörzsölt koponya kalandjai] / Derek Landy ; [ford. Rácz Kata]. - [Budapest] : Manó Kv., 2016. - 349, [3] p. ; 22 cm. - (Menő könyvek, ISSN 2498-5708)
ISBN 978-963-403-282-3 fűzöttc2990,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3655527]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2017.
Lawson, Jenny (1973-)
Furiously happy (magyar)
   Őrülten boldog : vicces könyv borzalmas dolgokról / Jenny Lawson ; [ford. Szép Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 318 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8620-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - depresszió - memoár
820-94(73)=945.11 *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 3655638]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2017.
Leacock, Stephen (1869-1944)
The Mausoleum club (magyar)
   A Mauzóleum klub [elektronikus dok.] / Stephen Leacock ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 532 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136909. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-563-2 (mobi)
ISBN 978-963-398-562-5 (epub)
kanadai angol irodalom - humor - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(71)=945.11 *** 820-7(71)=945.11
[AN 3639736]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2017.
Ledig, Agnès (1972-)
Juste avant le bonheur (magyar)
   Egy lépés a boldogság [elektronikus dok.] / Agnès Ledig ; ford. Pacskovszky Zsolt. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137302. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-306-0
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3641723]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2017.
Leon, Donna (1942-)
The golden egg (magyar)
   Az aranytojás / Donna Leon ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-72-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3655882]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2017.
Leonard, Elmore (1925-2013)
Swag (magyar)
   Sima ügy / Elmore Leonard ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-66-4 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3654781]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2017.
Lerangis, Peter (1955-)
Seven wonders : the tomb of shadows (magyar)
   A világ hét csodája : az árnyak kriptája / Peter Lerangis. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 306, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 3. - Ford. Goitein Veronika
ISBN 978-963-399-805-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3655923]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2017.
Lerangis, Peter (1955-)
The viper's nest (magyar)
   Viperafészek / Peter Lerangis ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - [4], 213 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 7.)
ISBN 978-963-245-576-1 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657701]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2017.
Macdonald, Helen (1970-)
H is for hawk (magyar)
   H, mint héja [elektronikus dok.] / Helen Macdonald ; ford. Makovecz Benjamin. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-309-1
angol irodalom - solymászat - állat-ember kapcsolat - gyászolás - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 591.557.2(0:82-94) *** 598.91(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3641717]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2017.
Mackintosh, Clare
I let you go (magyar)
   I let you go : az igazság pillanata / Clare Mackintosh ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 367 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Gerinccím: Az igazság pillanata
ISBN 978-963-261-726-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3655844]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2017.
Maletić, Gordana (1952-)
Konjić grbonjić (magyar)
   A púpos lovacska / Pjotr Pavlovics Jersov meséje alapján írta Gordana Maletić ; ill. Ana Grigorjev. - Pécs : Alexandra, 2016. - [63] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Fehér Tamás
ISBN 978-963-357-861-2 kötött
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
886.1-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3655226]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2017.
Maletić, Gordana (1952-)
Krcko oraščić (magyar)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann meséjét átköltötte Gordana Maletić ; ill. Ana Grigorjev. - Pécs : Alexandra, 2016. - [63] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Fehér Tamás
ISBN 978-963-357-737-0 kötött
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
886.1-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3655230]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2017.
Malpas, Jodi Ellen
The protector (magyar)
   A védelmező / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-17-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3655447]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2017.
Mazetti, Katarina (1944-)
Familjegraven (magyar)
   Családi sírbolt / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Park, [2016], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137303. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-300-8
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3641727]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2017.
Mazetti, Katarina (1944-)
Grabben i graven bredvid (magyar)
   A pasi a szomszéd sír mellől [elektronikus dok.] / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Park, [2016], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137306. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-299-5
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3641736]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2017.
McGuire, Jamie
Sweet nothing (magyar)
   Édes semmiség : sweet nothing / Jamie McGuire, Teresa Mummert ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 359 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-766-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655515]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2017.
Meadows, Daisy
Poppy Muddlepup's daring rescue (magyar)
   Fifi bátor küldetése / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-291-5 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3655559]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2017.
Meyer, Stephenie (1973-)
The chemist (magyar)
   A vegyész / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 472 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-211-4 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3655494]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2017.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Bőv. kiad.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2008. - 544 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-52-9 kötött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656556]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2017.
Miranda, Megan
   Minden eltűnt lány / Megan Miranda ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-187-2 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3655481]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2017.
Moore, Lorrie (1957-)
Bark (magyar)
   Köszönöm, hogy meghívtál [elektronikus dok.] / Lorrie Moore ; ford. Gy. Horváth László. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-308-4
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3641721]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2017.
   Mosolygó történelem / [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [szerk. ... Tőzsér Richárd]. - [Szada] : Kassák, cop. 2016. - 167 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 46.)
ISBN 978-963-9757-32-5 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - anekdota
82-36=945.11
[AN 3657477]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2017.
Mourad, Kénizé (1939-)
De la part de la princesse morte (magyar)
   Szultána : [az utolsó török hercegnő élete] / Kenizé Mourad ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2003. - 596, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5331-84-8 kötött : 4500,- Ft
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3657711]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2017.
Moyes, Jojo (1969-)
The girl you left behind (magyar)
   Akit elhagytál / Jojo Moyes ; [ford. Lányi Judit]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2016. - 495 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-451-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657674]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2017.
Murphy, Julie (1965-)
Dumplin' (magyar)
   Dumplin' : így kerek az élet / Julie Murphy ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-731-2 fűzött : 2999 - Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655543]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2017.
My true love gave to me (magyar)
   Ajándékba ablak : 12 szerelmes ünnepi történet / vál. és szerk. Stephanie Perkins ; [ford. Greskovics Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 465, [6] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-872-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - szerelmi irodalom - szórakoztató irodalom - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 820-322.5(73)(082)=945.11
[AN 3656006]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2017.
Nors, Dorthe (1970-)
Kantslag (magyar)
   Karateütés [elektronikus dok.] : történetek / Dorthe Nors ; ford. Kertész Judit. - Szöveg (epub : 918 KB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-284-1
dán irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.8-32=945.11
[AN 3641757]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2017.
Orwell, George (1903-1950)
Coming up for air (magyar)
   Légszomj / George Orwell. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2003. - 298 p. ; 19 cm
Ford. Papolczy Péter
ISBN 978-963-405-569-3 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657517]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2017.
Ozsváth, Zsuzsanna (1934-)
When the Danube ran red (magyar)
   ...és vér folyt a Dunán.. / Zsuzsanna Ozsváth ; [ford. Heltai András]. - Budapest : Corvina, 2016. - 214, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6393-7 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - amerikai angol irodalom - második világháború - hétköznapi élet - holokauszt - memoár
820-94(73)=945.11 *** 943.9"194"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 943.9"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3655319]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2017.
Paige, Helena S. (1974-)
Day four (magyar)
   A negyedik nap / Sarah Lotz ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Kulinária, cop. 2016. - 387 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9905-97-9 fűzött : 4490,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(680)=945.11
[AN 3655688]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2017.
Paige, Laurelin
Hudson (magyar)
   Hudson / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 534, [9] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-880-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3656001]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2017.
Pineiro, R. J.
The fall (magyar)
   Űrugrás / R. J. Pineiro. - Budapest : Twister Media, 2016. - 423 p. ; 20 cm
Ford. Makai Péter Kristóf
ISBN 978-615-5631-08-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655538]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2017.
Polak, Chaja (1941-)
Salka (magyar)
   Salka [elektronikus dok.] : egy anya portréja / Chaja Polak ; ford. Gera Judit. - Szöveg (epub : 778 KB). - Budapest : Park, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-286-5
holland irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.31-31=945.11
[AN 3641750]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2017.
Prévost, Marcel (1862-1941)
Léa (magyar)
   Lea [elektronikus dok.] / írta Marcel Prévost ; ford. Elek Artúr. - Szöveg (epub : 740 KB) (mobi : 2.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138638. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-398-538-0 (epub)
ISBN 978-963-398-539-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3648351]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2017.
Redwine, C. J.
The shadow queen (magyar)
   Az árnyékkirálynő / C. J. Redwine. - Budapest : Twister Media, 2016. - 414, [1] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5631-31-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655521]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2017.
Riley, Lucinda (1971-)
The seven sisters: Maia's story (magyar)
   A hét nővér : Maia története / Lucinda Riley ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2016. - 483 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 483.
ISBN 978-963-643-918-7 fűzött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3655558]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2017.
Robotham, Michael (1960-)
Close your eyes (magyar)
   Altató / Michael Robotham ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 367 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-923-1 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3655888]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2017.
Roth, Philip (1933-)
American pastoral (magyar)
   Amerikai pasztorál / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1999. - 465, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-542-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3657503]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2017.
Rott, Vladimir (1935-)
Naperekor sudʹbe (magyar)
   A sors ellenében / Vladimir Rott ; ford. Király Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Orpheusz, 2016-. - 25 cm
Rott, Vladimir (1935-)
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=945.11
[AN 3657457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szenvedésből vigasz : Garadna, Miskolc, Bobrujszk, Tomszk, Togliatti, Toronto. - 2016. - 482 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9764-32-3 kötött : 4300,- Ft
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=945.11
[AN 3657458] MARC

ANSEL
UTF-82174 /2017.
Rowley, Steven (1971-)
Lily and the octopus (magyar)
   Lily és a polip / Steven Rowley ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-208-4 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
amerikai angol irodalom - állatirodalom - regény
820-35(73)=945.11
[AN 3655353]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2017.
Rutherfurd, Edward (1948-)
New York (magyar)
   New York : a város, ahol az álmok születnek / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 797 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-942-8 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655692]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2017.
Scalzi, John (1969-)
   Vének történetei és más írások / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán, Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 199 p. ; 21cm
Tart.: Kérdések egy katonáhozÞ; NaplóÞ; Ötpercesek. - Egys. cím: Question for a soldier ; The Sagan diary ; Miniatures
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3655358]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2017.
Scarrow, Simon (1962-)
Britannia (magyar)
   Britannia / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]. - 341 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-414-9 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3655926]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2017.
Schepp, Emelie (1979-)
Märkta för livet (magyar)
   Mementó / Emelie Schepp ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 396 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-884-0 fűzött : 3599,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3656010]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2017.
Severin, Tim (1940-)
Saxon (magyar)
   Sigwulf / Tim Severin ; [ford. Békési Napsugár Zsófia]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - 24 cm
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3655857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A száműzött. - [2016]. - 309 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-404-0 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3655938] MARC

ANSEL
UTF-82180 /2017.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest passion (magyar)
   Éjsötét szenvedély : Az alvilág urai 5. / Gena Showalter ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 525 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-002-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655983]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2017.
Sidebottom, Harry
Throne of the Caesars (magyar)
   A caesarok trónja / Harry Sidebottom ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - 24 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3655929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Vas és rozsda. - [2016]. - 344 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-383-8 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3655930] MARC

ANSEL
UTF-82182 /2017.
Smale, Holly (1981-)
Geek girl : all that glitters (magyar)
   Geek girl : a lány, aki ragyogni akart / Holly Smale ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 382 p. ; 22 cm. - (Menő könyvek, ISSN 2498-5708)
ISBN 978-963-403-253-3 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655532]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2017.
Smale, Holly (1981-)
Geek girl (magyar)
   Geek girl : a lány, akit soha senki sem vett észre / Holly Smale ; [ford. Nagy Boldizsár]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 336 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-000-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655561]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2017.
Smith, Claire Bidwell
The rules of inheritance (magyar)
   Az öröklés szabályai : emlékezés / Claire Bidwell Smith ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-490-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655684]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2017.
Sparks, Nicholas (1965-)
The choice (magyar)
   Válaszúton / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-929-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3657733]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2017.
Steinmetz, William
Flex (magyar)
   Flex / Ferrett Steinmetz ; [ford. Kerekes Éva]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-115-5 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3655475]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2017.
   A szülőföld varázsa : idézetek ötven év olvasmányaiból / összeáll., szerk. Bényei Miklós ; [kiad. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete]. - Győr ; [Szentendre] : MKE Helyismereti Könyvtárosok Szerv., 2016. - 50 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6724-2 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 894.511-84
[AN 3654792]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2017.
Tartt, Donna (1963-)
The goldfinch (magyar)
   Az aranypinty / Donna Tartt ; ford. Kada Júlia. - Budapest : Park, cop. 2016. - 486 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-189-9 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655982]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2017.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
The history of Henry Esmond, Esq. (magyar)
   Esmond Henrik, Anna királynő ő felsége ezredesének önéletrajza [elektronikus dok.] / William Makepeace Thackeray ; ford. Szász Károly, Szász Béla. - Szöveg (epub : 751 KB) (mobi : 2.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137644. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-486-4 (epub)
ISBN 978-963-398-487-1 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3641934]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2017.
True, Sylvia
The Wednesday group (magyar)
   Szerdai barátság / Sylvia True ; [ford. Bakonyi Berta]. - Budapest : Pioneer Books, 2016. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-22-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655577]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2017.
Vermes, Timur (1967-)
Er ist wieder da (magyar)
   Nézd, ki van itt / Timur Vermes ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-232-9 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3657015]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2017.
Wallace, Danny (1976-)
Hamish and the neverpeople (magyar)
   Hamish és a sosemlevők / Danny Wallace ; ill. Jamie Littler ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 325, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-274-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3655563]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2017.
Ward, J. R. (1969-)
Possession (magyar)
   Birtoklás : [Bukott angyalok 5.] / J. R. Ward. - Pécs : Art Nouveau, 2016. - 510 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-615-5104-82-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3655610]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2017.
Webb, Holly
Lucy the poorly puppy (magyar)
   Lucy, a pöttöm kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 115, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-202-1 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657276]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2017.
Webb, Holly
Oscar's lonely Christmas (magyar)
   Oszkár magányos karácsonya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-200-7 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657273]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2017.
Webb, Holly
The secret puppy (magyar)
   A titkos kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-152-7 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657271]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2017.
Webb, Katherine (1977-)
The English girl (magyar)
   Az angol lány / Katherine Webb ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2016. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-922-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3655556]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2017.
Williams, Nicole
Crash (magyar)
   Crash : zuhanás / Nicole Williams ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 324 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-017-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3657560]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2017.
Winters, Ben H.
World of trouble (magyar)
   Az igazság határán / Ben H. Winters ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-178-0 fűzött : 3200,- Ft : 11,70,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3654914]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2017.
Wolitzer, Meg
The wife (magyar)
   Útközben / Meg Wolitzer ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-523-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655683]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2017.
Wright, Willard Huntington (1888-1939)
The dragon murder case (magyar)
   Szörny a tóban [elektronikus dok.] / S. S. Van Dine ; ford. Garami Andor. - Szöveg (epub : 807 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Philo Vance történetek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-620-2 (epub)
ISBN 978-963-398-621-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3648318]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2017.
Yalom, Irvin D. (1931-)
I'm calling the police (magyar)
   Szólok a rendőrnek [elektronikus dok.] / Irvin D. Yalom, Robert L. Brent ; ford. Széky János. - Szöveg (epub : 616 KB). - Budapest : Park Kvk., 2016, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-290-2
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3641747]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2017.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Lying on the couch (magyar)
   Terápiás hazugságok [elektronikus dok.] / Irvin D. Yalom ; ford. Résch Éva. - Szöveg (epub : 970 KB). - Budapest : Park, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-292-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3641740]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2017.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Momma and the meaning of life (magyar)
   A magyar macska átka [elektronikus dok.] : pszichterápiás mesék / Irvin D. Yalom ; ford. Orosz Ildikó. - Szöveg (epub : 816 KB). - Budapest : Park, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137311. - Működési követemények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-291-9
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3641744]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2017.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Shinsho Taikōki (magyar)
   Taikó / Josikava Eidzsi ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Szenzár, 2016-. - 23 cm
Toyotomi Hideyoshi (1536?-1598)
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3657799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016. - 514 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-227-813-1 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3657802] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2206 /2017.
Angyal Pál
   Akik bőségben : Taksony fejedelemtől István királyig / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2016. - 244 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-6798-3)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3654528]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2017.
Antal Judit (1964-)
   Igazgyöngy 3 : út Afrika tetejére / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2016. - 336 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 978-615-80479-0-6 fűzött : 3900,- Ft
Tanzánia - Kilimandzsáró - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.678(0:82-992)
[AN 3655406]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Széchenyi emlékezete / Arany Jánostól. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2016]. - 16 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1860
ISBN 978-963-7377-73-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3654944]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2017.
Aranyosi Ervin
   Vegyél példát róluk! : tanulságos mesék versben és prózában / írták Aranyosi Ervin és Molnárné Szabó Veronika ; ill. Ogasawara Ildikó. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2016. - 61, 36 p. : ill., színes ; 30 cm
A vers és a próza rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-6333-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3655025]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2017.
Balogh Andrienn
   Ego / Balogh Adrienn. - [Debrecen] : [Balogh A.], 2016. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6946-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654921]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2017.
Bartos Erika (1974-)
   Te is voltál kicsi, dédmama? / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2016. - [72] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-615-80565-0-2 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3656014]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2017.
Bartos Erika (1974-)
   Te is voltál kicsi, dédpapa? / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2016. - [72] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-615-80565-1-9 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3656012]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2017.
Békés Pál (1956-2010)
   A Bölcs Hiánypótló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 123, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-554-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3657645]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2017.
Benedikty Béla (1943-)
   Názáreti / Benedikty Béla. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 320 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-586-7 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3655626]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2017.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Dörmögő Dömötör és Tenyérke meséi : hónapok / Bodai-Soós Judit ; [ill. Haui József]. - [Budapest] : Drize K., [2016]. - 78, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5425-27-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3655203]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2017.
Boros Bálint (1932-)
   Életszülte igazmeséim / Boros Bálint. - Győr : Hazánk, 2016. - 234 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9829-44-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3654501]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2017.
Bradányi Iván (1930-)
   Karjaim közt ringatom a csendet : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2016]. - 208, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-80-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654948]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2017.
Csatáné Bartha Irénke (1941-)
   Évgyűrűk, sorsszeletek : versek / Csatáné Bartha Irénke ; [... kiad. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2016. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7283-21-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655366]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2017.
Cseri Zsolt
   Neked mi a jeled? : óvodai jelekkel verselő / [Cseri Zsolt] ; Hárshegyi Kati rajz. - [Budapest] : Magánkiad., 2016. - [36] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-5091-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3654991]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2017.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   És képzeld, Uram.. : a 21. század zsoltáraiból / Döbrentey Ildikó ; Angyal Júlia képeivel. - 3. kiad. - Budapest : Luther : Ekhó, 2016. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9979-26-0 kötött : 1190,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers - ima
894.511-141 *** 244(0:82-14)
[AN 3656686]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2017.
Domokos László Fábián (1945-)
   Kettős magyar üzenet / Domokos Fábián László, Molnár Piroska. - Budapest : NDP K., 2016. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-93-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-822
[AN 3655880]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2017.
   Életpor : novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-66-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3654490]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2017.
Fejes István (1935-)
   Félévszázad resztlije [elektronikus dok.] : hatvan sztori / Fejes István. - Szöveg (epub : 633 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137297. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-788-3
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3641701]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2017.
Fejős Éva (1967-)
   Újra veled, Sydneyben / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-21-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655974]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2017.
Gál Dorina
   Márványszív : történelmi trilógia 3. kötet / Gál Dorina. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2016. - 479 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-615-5535-58-1 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3655567]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2017.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   Hold ucca [elektronikus dok.] / Gelléri Andor Endre. - Szöveg (epub : 334 KB) (mobi : 650 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-545-8 (mobi)
ISBN 978-963-398-544-1 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3648358]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2017.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   Szomjas inasok [elektronikus dok.] : elbeszélések / Gelléri Andor Endre. - Szöveg (epub : 390 KB) (mobi : 868 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-548-9 (epub)
ISBN 978-963-398-549-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3648322]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2017.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   Villám és esti tűz [elektronikus dok.] : elbeszélések / Gelléri Andor Endre. - Szöveg (epub : 314 KB) (mobi : 729 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-564-9 (epub)
ISBN 978-963-398-565-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3648320]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2017.
Gera Sándor (1938-)
   Évszakok / Gera Sándor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-73-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654493]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2017.
Grandi, Ariela
   Elfek királysága / Ariela Grandi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-65-3 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3654496]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2017.
Gülch Csaba (1959-)
   Gyónás könyve : négysorok / Gülch Csaba ; [kiad a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2016. - 111 p. ; 11x15 cm
ISBN 978-615-80571-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655431]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2017.
Hajdú Zoltán Levente (1970-)
   Nem a felhők fölött : imádságok / Hajdú Zoltán Levente ; [ill. Bogárdi Szabó Eszter]. - Budapest : Kálvin, 2016. - 142 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-348-5 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - ima
894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 243(0:82-14)
[AN 3655967]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2017.
Hajnal Géza (1967-)
   Káépület / Hajnal Géza. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-593-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3655555]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2017.
Hegedűs Rita
   Az ember fia / Hegedűs Rita. - [Budapest] : Ad Librum, 2016. - 117, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-09-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3654648]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2017.
Horváth Sándor Domonkos (1967-)
   Profán avagy Tollbamondás a pillanatnak / Győry Domonkos. - Budapest : Pont, cop. 2016. - 199, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-28-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3655140]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2017.
Horváth Szabolcs
   Élesben : negyedik verskötet / Horváth Szabolcs. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2016. - 70, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6558-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655005]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2017.
Ilisicsné Császár Rita
   Mézes mackó : gyermekversek ; Kámfor, az idő utazó macska / Ilisicsné Császár Rita. - Fonyód : [Ilisicsné Császár R.], 2016. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6399-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - állatirodalom
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-35(02.053.2)
[AN 3654398]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-569-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3656694]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már óvodás vagyok (német)
   Ich gehe schon in den Kindergarten / Éva Janikovszky ; [mit Zeichnungen von László Réber] ; [aus dem Ungarischen von Veronika Stöckigt]. - Budapest : Móra, 2016. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-570-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3656697]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2017.
Juhász György (1954-)
   Vágyrajárók / Juhász György. - Budapest : Unicus, 2016. - 89 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-31-7 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3654378]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2017.
Juhász Kató
   A hajószakács kalandjai / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2016. - 239, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4669-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3655001]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2017.
Kálmán Gábor (1982-)
   A temetés : regény / Kálmán Gábor. - Budapest : Kalligram, 2016. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-75-4 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3654902]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2017.
Karádi Katalin, D.
   Amerikai csomag : a múlt mély kútja / D. Karádi Katalin. - [Debrecen] : [Karádi K.], [2016]. - 83, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6985-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3654434]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2017.
Karátson Gábor (1935-2015)
   Ötvenhatos regény / Karátson Gábor. - Budapest : Kortárs, 2016. - 691 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-435-004-0 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656767]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2017.
Kenyeres Mária (1973-)
   Számkivetve : a reménykedés versei, 2009. március - 2016. április / Kenyeres Mária. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 119 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 254.)
ISBN 978-963-9814-85-1 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3654942]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2017.
Kias
   L, a Fényhozó / Kias. - [Debrecen] : [Light Creation Kft.], [2016]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3654630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ki vagyok én?. - cop. 2016. - 258 p.
ISBN 978-963-12-6986-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3654633] MARC

ANSEL
UTF-82247 /2017.
Kiss Orsolya, V.
   A herceg fekete lovon érkezett / V. Kiss Orsolya. - Budapest : [Ad Librum], 2016. - 177, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-91-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654898]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2017.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Inkognitó / Kiss Tibor Noé. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3480-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656690]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2017.
Kóbor Tamás (1867-1942)
   A tisztesség nevében [elektronikus dok.] / Kóbor Tamás. - Szöveg (epub : 369 KB) (mobi : 928 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137348. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-506-9 (epub)
ISBN 978-963-398-507-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3641912]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2017.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A létezés hálói : amerikai költők versei Kodolányi Gyula műfordításában. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2016. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-332-111-9 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - vers - antológia
894.511-14.032 *** 820-14(73)(082)=945.11
[AN 3656847]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2017.
Koller Eszter (1988-)
   Pillanatfogó / Koller Eszter. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-60-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3654467]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2017.
Königsegg Lajos (1874-1930)
   Szoliman ben-Darja [elektronikus dok.] : az afrikai magyar gyarmat története / Königsegg Lajos. - Szöveg (epub : 459 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137331. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-614-1 (epub)
ISBN 978-963-398-615-8 (mobi)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3641816]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2017.
Koppándi Gergő
   Pislákoló élet [elektronikus dok.] / Koppándi Gergő. - Szöveg (epub : 462 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137347. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-818-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3641908]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2017.
   Körforgás : antológia / [fel. szerk. Bakos József] ; [... graf. Ivanics-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 290 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-67-7 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3654477]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2017.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 90, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-571-3 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3656715]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2017.
Kovács Enikő
   Edyko versemények / Kovács Enikő. - [Enese] : Magánkiad., cop. 2016. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6860-7 fűzött : 1978,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655441]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2017.
Kovács Géza (1916-1999)
   Karcolatok / Gejza krónikás ; közread. Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2016. - 383 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-6223-0 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3655036]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2017.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Holdas este Füreden / Krúdy Gyula ; [vál., szerk. Praznovszky Mihály]. - 2. jav., bőv. kiad. - Veszprém : [OOK-Press], 2016. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80515-1-4 kötött
Balatonfüred - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Balatonfüred(0:82-32)
[AN 3656786]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2017.
Kutasi Horváth Katalin
   Kiszakadva / Kutasi Horváth Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-69-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654468]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2017.
Lakatos László Nándor
   A rukmadár / Lakatos László Nándor. - [Lakitelek] : [Lakatos L. N.], cop. 2016. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6291-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3654437]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Bomlás : [erotikus thriller] / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-078-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3657690]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Loveclub : [erotikus thriller] / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 592 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-077-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3657681]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-568-3 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3656718]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2017.
Liptai Claudia (1973-)
   Az álomnő / Liptai Claudia. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2012. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-104-9 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3657676]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2017.
Locsmándi Anita (1988-)
   Szebb remények / Locsmándi Anita ; ifj. Gergácz Ottó vendég verseivel. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2016. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-71-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654487]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2017.
Marosi Katalin (1997-)
   Január [elektronikus dok.] : Koronaherceg-sorozat 1. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 532 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137346. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-812-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3641901]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2017.
   A másik forradalom : alternatív ötvenhat / [szerk. Cserna-Szabó András és Szálinger Balázs]. - Budapest : Cser K., 2016. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-278-500-4 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3655267]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2017.
Melovics Konrád
   Meló, a büdibogár [elektronikus dok.] : egy kisfiú, egy világlátott cserebogár, kaland, barátság és pár büdi puki a kertvárosi sövények árnyékában / Melovics Konrád. - Szöveg (epub : 548 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-766-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3641697]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2017.
Metzger Mária
   Földi üdvösség / Metzger Mária ; [utószó Madarász Imre] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, 2016. - 112, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6772-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654450]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2017.
Metzger Mária
   A kis Antoine / Metzger Mária ; [utószó Madarász Imre] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, 2016. - 105 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5129-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3654457]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2017.
Metzger Mária
   Mindvégig Veled / Metzger Mária ; [utószó Madarász Imre] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, 2016. - 89, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-5811-0 fűzött
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3654456]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2017.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   A víz ösvénye : [térforgó] / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2016. - 94 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-447-003-8 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3655808]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék : [hangos képeskönyv] / Móricz Zsigmond ; [ill. Varsányi Ferenc]. - [Budapest] : Amtak Bt., 2016. - 37, [4] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-80477-5-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - auditív dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3655500]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kerek Ferkó [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 313 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137325. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-603-5 (mobi)
ISBN 978-963-398-602-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3641789]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2017.
Mosonyi Erzsébet
   Gáspár és a Kékerdő / Mosonyi Erzsébet. - [Békéscsaba] : [Kalapos Zs.-né], cop. 2016. - 34 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Gáspár-mesék
ISBN 978-963-12-5169-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3654678]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2017.
Nagy J. Pál (1944-)
   Ahol nem csak a nap éget : élet a tanyán / Nagy J. Pál. - Miskolc : Könyvműhely ; [Levél] : Szerző, 2016. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6932-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654526]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2017.
Nagy Károly (1909-1942)
   A vigyorgó légionista [elektronikus dok.] / Charles Lorre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 252 KB) (mobi : 743 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137342. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-598-4 (epub)
ISBN 978-963-398-599-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3641875]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2017.
Nyerges Erika
   Az én kedves esztendőm : versek hétköznapokra, jeles napokra, ünnepekre, óvodásoknak, kisiskolásoknak / [Nyerges Erika]. - [Budapest] : [Óbudai Szt. Péter és Pál Főplébánia], 2016. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia
ISBN 978-963-12-6662-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3655032]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2017.
Nyulász Péter (1968-)
   Az ellopott Mikulás-szán / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - Budakeszi : Berger, 2016. - 126 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-1-5 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3655964]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2017.
   Olvasónak való.. / [összeáll.] Gáspár János. - [Ajka] : [Gáspár J.], [2016]. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6673-3 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11
[AN 3654536]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2017.
Paddington, Flynn D.
   Kórtermi capriccio [elektronikus dok.] : bolond óra két órában / Flynn D. Paddington. - Szöveg (epub : 494 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-804-0
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3641655]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2017.
Pápai T. Simon
   Visszatérők [elektronikus dok.] / Pápai T. Simon. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137291. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-802-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3641659]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2017.
Pardi Anna (1945-)
   Iszlenyov elragadtatása / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, cop. 2016. - 245 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 245.
ISBN 978-963-662-838-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654444]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2017.
Pásztohy András
   A kisegér, aki majdnem hős lett : meseregény / Pásztohy András ; [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 229, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-277-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3655297]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2017.
Pergel Zsolt
   Az újjászületés gyönyöre [elektronikus dok.] / Pergel Zsolt. - Szöveg (epub : 662 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-800-2
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3641668]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2017.
Pierrot (1969-)
   Muszáj-kalózok : kalandok a Karib-tengeren / Pierrot. - Pécs : Alexandra, 2016. - 223 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-447-004-5 kötött
magyar irodalom - kalandregény - gyermekregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3655752]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2017.
Pilinszky János (1921-1981)
   Csönd és közelség : Pilinszky János füveskönyve / [vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-334-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3657303]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2017.
Pintér Norbert
   Vadmalacsors / Pintér Norbert ; [graf. Pócz Dániel]. - [Hajdúszoboszló] : [Pintér N.], 2016. - 147 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6716-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654900]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2017.
Pleya C. M.
   Kirykion, avagy Űrfabula világhajnal idején [elektronikus dok.] / Pleya C. M. - Szöveg (pdf : 903 KB). - [Budapest] : [Kalmár M.], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137692. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4870-8
magyar irodalom - ezoterika - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9 *** 133.25
[AN 3643926]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2017.
Potter, Hestia
   Legendary : lázadás / Hestia Potter. - Hajdúböszörmény : To-Va Trend Kft., 2016. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7207-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655413]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2017.
Purgel Mihály
   Purgatórium [elektronikus dok.] : verseskötet, 2007-2011 / Purgel Mihály (Jáchim Legrup). - Szöveg (pdf : 421 KB). - [Körösladány] : Szerző, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137298. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-5545-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3641704]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2017.
Pusztai Andrea (1975-)
   Bizánc / Pusztai Andrea. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A zöld szemű kígyó. - cop. 2016. - 403 p. : ill.
ISBN 978-963-426-425-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3655862] MARC

ANSEL
UTF-82293 /2017.
Sabo, Mira
   Dr. Farkas bárányai / Mira Sabo. - Budapest : Művelt Nép Kvk., 2016. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-61-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3655452]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2017.
Sajter Gizella
   Tudatelégtelenség / Sajter Gizella. - [Budapest] : Ad Librum, 2016. - 62, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5686-42-9 kötött : 990,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - vers
894.511-14(45)
[AN 3654908]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2017.
Schmidt Egon (1931-)
   Mókuska kalandjai / Schmidt Egon ; [Budai Tibor rajz.]. - Budapest : EX-BB, 2016. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesélő természet)
ISBN 978-963-325-165-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3655330]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2017.
Schvalm Rózsa (1942-)
   Reménysugár / Schvalm Rózsa. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-68-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654453]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2017.
Smith, Engi O.
   Hűtlenség / Engi O. Smith. - Miskolc : Kovács Orosz E., 2016. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6719-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3654449]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2017.
Sopotnik Zoltán (1974-)
   Moszkvics : versek / Sopotnik Zoltán. - Budapest : Kalligram, 2016. - 77, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-81-5 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654905]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2017.
Stefán Luca
   Kalaposkalandok : mesék a jövő gombászainak / Stefán Luca. - [Vecsés] : Szerző, cop. 2016. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6933-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gomba - mese
894.511-34(02.053.2) *** 635.8(0:82-34)
[AN 3654551]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Sziget-kék / Szabó Magda ; [Nagy Norbert illusztrációival]. - 4. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 173, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-303-0 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657546]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2017.
Szakáczky Edit
   Lélektérkép / Szakáczky Edit. - [Budapest] : Ad Librum, 2016. - 115, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-07-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654645]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2017.
Szakál György
   Az apa / Szakál György. - [Hajdúnánás] : [Szakál Gy.], cop. 2016. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6720-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654442]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2017.
Szántó Miklósné (1952-)
   Keresem az igazságot / Szántó Miklósné. - Szendrő : Szerző, 2016. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6477-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654435]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2017.
Székely Sándor
   Meleg ruha hideg időkre : versek válogatva / Székely Sándor. - Budapest : Sycamore, 2016. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7266-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655794]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2017.
Szerb Antal (1901-1945)
   Szerelem a palackban / Szerb Antal. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 570 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137645. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-465-9 (mobi)
ISBN 978-963-398-464-2 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3641931]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2017.
Szlávik Tünde, M. (1967-)
   A férfi illata / M. Szlávik Tünde. - Nyíregyháza : In-Forma Kv., 2016. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8174-39-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3654655]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2017.
Tajthy Krisztina
   Milli és Rémi miskolci kalandjai / Tajthy Krisztina és Boda Lídia ; [ill. Merényi Dániel] ; [kiad. a Maradj Miskolcon Alapítvány]. - [Miskolc] : Maradj Miskolcon Alapítvány, [2016]. - 112 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6917-8 kötött : 3490,- Ft
Miskolc - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Miskolc(0:82-34)
[AN 3654549]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2017.
Tóth Pál
   Hatvan perc : versbe szedett gondolatok avagy egy szerelmes szív vallomásai, 1995-2015 / Tóth Pál. - Őrbottyán : [Tóth P.], 2016. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4368-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3655411]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2017.
Tóthné Földesi Ilona
   Szárnyaszegetten / Tóthné Földesi Ilona. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-59-2 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3654464]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2017.
Treiber Ottó
   Karesz / Treiber Ottó. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2016. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87859-3-0 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3655802]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2017.
Ujlaki Tibor Sándor (1940-)
   Megkésett napló / Ujlaki Tibor Sándor. - [Pécs] : Ujlaki T. S., cop. 2016. - 145 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6536-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3654441]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2017.
Urbánszki László (1954-)
   Vérszagra gyűl : anno Domini 1241 / Urbánszki László. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2016], cop. 2014. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-277-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3657643]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2017.
Várkonyi Zsolt (1963-)
   Hármas befutó / Várkonyi Zsolt. - [S.l.] : Publio, 2016. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-424-931-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3655409]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2017.
Velencei Rita
   Levendulaméz : [novellák nőkről, férfiakról meg az életről] / Velencei Rita. - Székesfehérvár : Szolker Bt., 2016. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80600-0-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3655405]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2017.
Vigo, Matthew
   Rejtvény fekete-fehérben / Matthew Vigo ; [... ill. Varga Norbert]. - Budapest : [Ad Librum], 2016. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-25-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3654904]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2017.
Vörös Pál
   Bercinek a forradalom / Vörös Pál. - [Szeged] : [Hajdrik J.], 2016. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80585-0-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3655773]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2017.
Weinrauch Katalin (1944-)
   Cirkuszvarázs : versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak / Weinrauch Katalin ; [... ill. Réti János]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2016. - 155, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 249.)
ISBN 978-963-9814-80-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(477.87)(02.053.2)
[AN 3654939]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a sikeres fogyókúráról / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 125 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 9.)
ISBN 978-615-5483-64-6 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3654475]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a szószátyár Irénkéről / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 127 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 11.)
ISBN 978-615-5483-75-2 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3654480]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Öt frivol történet / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 129 p. ; 20 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 8.)
ISBN 978-615-5483-61-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3654472]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Őzpörkölt ribizli lekvárral / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 138 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 10.)
Fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3654479]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2017.
Zsombok Zoltán (1903-1981)
   Senki és Valaki / írta Zsombok Zoltán ; ill. Szűcs Richárd. - Budapest : Storyteller Kft., [2016]. - 20, [9] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: A nagypapa meséi
ISBN 978-963-12-6977-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3655307]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2323 /2017.
Ambrus Izabella
   Fundi óvodába megy / [szöveg Ambrus Izabella] ; [ill. Horváth Ágnes]. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2016. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-409-073-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654935]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2017.
Babos Eszter
   Sünmama altatódala / [bábok] Babos Eszter ; [vers] Petrőczi Éva. - [Budapest] : Fekete Sas, [2016]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x21 cm. - (Bábos mesekuckó sorozat ; 1.)
Kötött : 800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3655061]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2017.
Cziráki Marietta
   Kisördögbújta tündérek : [2 történet + 12 játékos foglalkoztató] / [írta Cziráki Marietta] ; [rajz. Neuburger-Kohánszky Kinga]. - [Baja] : Édeskönyvek, cop. 2016. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6953-6 kötött : 3490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3655615]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2017.
Gaarder, Jostein (1952-)
Det spørs (magyar)
   Kérdem én / Jostein Gaarder ; [ill.] Akin Düzakin ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2017. - 66, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-278-507-3 kötött : 2295,- Ft
filozófia - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 1(02.053.2)
[AN 3655263]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2017.
Litwin, Eric (1966-)
Pete the cat and his four groovy buttons (magyar)
   Peti, a macska és a négy szökevény gomb / történet Eric Litwin ; ill. James Dean ; [ford. ... Kiss-Péterffy Márta]. - Szeged : Maxim, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Panda könyvek, ISSN 2064-5570)
ISBN 978-963-261-661-2 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654504]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2017.
Maletić, Gordana (1952-)
Snežna kraljica (magyar)
   A Hókirálynő / Hans Christian Andersen meséjét átköltötte Gordana Maletić ; ill. Ana Grigorjev. - Pécs : Alexandra, 2016. - [63] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Fehér Tamás
ISBN 978-963-357-735-6 kötött
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 3655213]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2017.
Maletić, Gordana (1952-)
Zlatni ključić (magyar)
   Aranykulcsocska / Alekszej Tolsztoj meséjét átköltötte Gordana Maletić ; ill. Ana Grigorjev. - Pécs : Alexandra, 2016. - [63] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Fehér Tamás
ISBN 978-963-357-736-3 kötött
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 3655221]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2330 /2017.
Davis, Jim (1945-)
   Szobaszervíz : [Garfield-poénok 1992-1993-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2016]. - [98] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 131.)
ISBN 978-615-5425-29-5 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3655740]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2017.
Fiatalok Európában Konferencia (2.) (2015) (Pécs)
   II. Fiatalok Európában Konferencia : Pécs, 2015. november 13-14. : tanulmánykötet / szerk. Haffner Tamás, Kis Kelemen Bence, Kovács Áron ; kiad. a Sopianae Kulturális Egyesület. - 2. jav. kiad. - [Pécs] : Sopianae Kult. Egyes., [2016]. - 400 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Fiatalok Európában Konferencia 2015 : konferenciakötet. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80444-0-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3655016]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2017.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt. - 2016. - [185] p.
ISBN 978-615-5356-48-3 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3655536] MARC

ANSEL
UTF-82333 /2017.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2016) (Veszprém)
   2016. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Pannon Egyetem, 2016. november 9. : konferenciakötet / [... szerk. Ható Zoltán, Boda Dezső]. - Veszprém : Pannon Egy., [2016]. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : 2016. november 9., Pannon Egyetem, Veszprém, Keszthely. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3654910]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2017.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16-27. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   27. köt., Az indulás napja. - 2016. - 185 p.
ISBN 978-615-5356-31-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3655534] MARC

ANSEL
UTF-82335 /2017.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
A 15. kötetet ford. Benes Attila
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., A kard 2. - 2016. - 191 p.
ISBN 978-963-9998-48-3 fűzött : 3190,- Ft
[AN 3654343] MARC

ANSEL
UTF-82336 /2017.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8-13., 15-21. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. - 2016. - 179 p.
ISBN 978-615-5356-39-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3655548] MARC

ANSEL
UTF-8