MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/03/13 16:06:28
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
2337 /2017.
I wonder why big book of knowledge (magyar)
   A tudás nagy könyve / [fejezetszerk. Joanne Brown]. - [Szeged] : Novum, [2016]. - 320 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kiss Bálint Dániel. - keretcím: Csodálatos világunk
ISBN 978-963-9703-09-4 kötött
ISBN 963-9703-09-5
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3658909]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2338 /2017.
International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (11.) (2016) (Székesfehérvár)
   AIS 2016 [elektronikus dok.] : 11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas : ... in the frame of Hungarian Science Festival 2016 : Alba Regia Technical Faculty, November 17, 2016 / org. by Óbuda University. - Szöveg. - Székesfehérvár : Óbuda Univ. Alba Regia Technical Fac., cop. 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A szimpóziumot Székesfehérvárott tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-92-0
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Székesfehérvár) *** 681.3.004.14
[AN 3655386]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2017.
   Rózsa Gobelin Kör : Szigethalom, 2009-2016. - [Szigethalom] : Bogya R., [2016]. - [44] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összeáll. Bogya Rózsa
ISBN 978-963-12-6786-0 fűzött
Rózsa Gobelin Kör (Szigethalom)
Szigethalom - gobelin - egyesület
061.2(439-2Szigethalom) *** 745.521(439-2Szigethalom)
[AN 3656185]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2340 /2017.
   Ajkai Bogáncs Gyermekkönyvtár : 50 évesek lettünk : emlékkönyv, 1966-2016 / [összeáll. Müller Magdolna] ; [szerk. Simon Judit] ; [.. kiad. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ]. - Ajka : Nagy L. Vár. Kvt. és Szabadidő Közp., 2016. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5314-6 fűzött
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Ajka). Bogáncs Gyermekkönyvtár
Ajka - gyermekkönyvtár - könyvtártörténet - album
027.625(439-2Ajka)(091)
[AN 3656217]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2017.
   Bestiarium Zircense / [... Boreczky Anna bev.] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2016. - 75 p. : ill., színes ; 23 cm
Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Cod. Lat. 506 jelezetű kézirat utolsó 16 oldalának hasonmásával. - Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 978-963-200-658-1 kötött : 2900,- Ft
állat - mesebeli lény - mitológia - 16. század - kódex
091.14(439)"14" *** 59 *** 398.4 *** 291.13
[AN 3656644]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2017.
   Ernst-kódex : Vita Sancti Martini : Legendae Sancti Stephani Regis / [közread. az Országos Széchényi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátság]. - Hasonmás kiad. - Budapest : OSZK ; Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2016. - [250] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. (99 p.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Cod. Lat. 431. jelzetű kézirat alapján. - Főcím a gerincről és a melléklet borítófedeléről. - Sulpicius Severus írásaival. - A mellékletben szereplő tanulmánykötetet szerk. Déri Balázs. - Tokban
ISBN 978-963-200-652-9 kötött
ISBN 978-963-200-653-6 (mell.)
Martin de Tours (316?-397)
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Magyarország - szent - 4. század - magyar történelem - uralkodó - 10. század - 11. század - 12. század - kódex - hasonmás kiadás
091.14Ernst *** 094/099.07 *** 235.3(092)Martin_de_Tours *** 943.9(092)István,_I.
[AN 3656788]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2017.
Gyűjtők és gyűjtemények (angol)
   Collectors and collections : the treasures of the collections in the National Széchényi Library and the histories of the collections / ed. by László Boka and Lídia Wendelin Ferenczy ; [... transl. Thomas Cooper] ; [publ. by the] National Széchényi Library ... - [Budapest] : Nat. Széchényi Library : Kossuth, cop. 2016. - 252 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-656-7 kötött : 7500,- Ft
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Magyarország - magánkönyvtár - könyvtártörténet - nemzeti könyvtár - könyvritkaság
027.1(439) *** 027.54(439-2Bp.)OSZK *** 09
[AN 3656764]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2017.
   Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában [elektronikus dok.] : tanulmányok / szerk. Buzási Éva, G. Szabó Sára, Kiss Gábor ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Kaposvár : KE Egy. Kvt., 2016
Főcím a címképernyőről. - A Kaposváron, 2015. nov. 10-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139494. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-35-4
Magyarország - könyvtártudomány - könyvtári tájékoztatás - egyetemi könyvtár - szakkönyvtár - elektronikus dokumentum
02 *** 025.5 *** 026(439) *** 027.7(439)
[AN 3653684]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2017.
   Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában : tanulmányok / szerk. Buzási Éva, G. Szabó Sára, Kiss Gábor ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár. - Kaposvár : KE Egy. Kvt., 2016. - 144 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A Kaposváron, 2015. nov. 10-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-34-7 fűzött
Magyarország - könyvtártudomány - egyetemi könyvtár - szakkönyvtár - könyvtári tájékoztatás
02 *** 026(439) *** 027.7(439) *** 025.5
[AN 3656206]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2017.
   Quelle & Deutung III : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung III am 25. November 2015 / hrsg. von Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2016. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 24.). (Quelle & Deutung. Reihe 1, Konferenzbeiträge und Studien, ISSN 2064-969X ; 3.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-67-7 fűzött
Európa - művelődéstörténet - kézirat - középkor - újkor - német nyelv - nyelvemlék
003(4)"04/17" *** 091=30 *** 803.0-82 *** 930.85(4)
[AN 3656310]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2347 /2017.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Egy ősten / Anna ; [lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella Anna]. - [Budaörs] : Magánkiad., 2016. - 205 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6858-4 fűzött : 4000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3656671]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2017.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Szeretet hangjai / lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella Anna. - [Budaörs] : Magánkiad., 2016. - 272 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon és a borítófedélen számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-963-12-7319-9 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3656627]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2017.
Kelley, Mira
Beyond past lives (magyar)
   Túl előző életeken : [a párhuzamos valóságok tanításai párkapcsolatokról, gyógyulásról és átlényegülésről] : [regressziós gyakorlatok] / Mira Kelley ; [ford. Dóka Róbert]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 293, [2] p. ; 21 cm. - (Harmónia könyvek, ISSN 2559-8090)
ISBN 978-963-497-365-2 fűzött : 3290,- Ft
ezoterika - lélekvándorlás - mentálhigiénia - pszichoterápia
133.25 *** 129.4 *** 613.865 *** 615.851
[AN 3657141]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2017.
Ling qi jing (magyar)
   Sorskérdések könyve : Ling csi king = Ling qi jing / [ford. és a bevezetőt írta Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 367 p. : ill. ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-227-580-2 kötött : 2999,- Ft
Kína - jövendőmondás
133.3(510)
[AN 3657158]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2017.
Nemere István (1944-)
   Kiléphetsz a testedből? [elektronikus dok.] : a spiritiszták titkai / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 616 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137451. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-747-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-746-3 (epub)
okkultizmus - parapszichológia - jelenség - elektronikus dokumentum
133.9 *** 159.961 *** 001.94
[AN 3642450]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2017.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2017 / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2017. - 163, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5031-25-0 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3657112]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2017.
Scott, Carey
100 things you should know about magic & mystery (magyar)
   Mágiák / [m. szöveg Hertelendy Csaba]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Carey, Scott
ISBN 978-963-9619-61-6 kötött : 1990,- Ft
mágia - hiedelem - gyermekkönyv
133.4(02.053.2) *** 398.3
[AN 3656058]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2017.
Van Praagh, James (1958-)
Adventures of the soul (magyar)
   A lélek kalandjai / James Van Praagh ; [ford. Újvári László]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 181, [2] p. ; 21 cm. - (Harmónia könyvek, ISSN 2559-8090)
ISBN 978-963-497-366-9 fűzött : 2590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3657130]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2017.
Van Praagh, James (1958-)
Heaven and earth (magyar)
   Menny és föld : hogyan váljunk magunk is médiummá? / James Van Praagh ; [ford. Kelecsényi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 297 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-574-6 fűzött : 3299,- Ft
ezoterika - életvezetés - személyiségfejlesztés
133.25 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3656761]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2356 /2017.
Kerényi-Nagy Viktor (1985-)
   A Brassó-Komondor park és tanösvény : ismertető könyv / [... írta, fényképek, rajz Kerényi-Nagy Viktor] ; [közread.] Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. - Budapest : XI. Ker. Újbuda Önkormányzata, 2016. - 55 p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-89192-1-2 fűzött
Budapest. 11. kerület - természeti környezet - flóra - tanösvény
502(439-2Bp.XI.) *** 581.9(439-2Bp.XI.)
[AN 3656165]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2017.
Kovács Gábor
   A Kunkápolnási-mocsár : egy természetvédelmi őr visszaemlékezései, 1974-2014 / Kovács Gábor ; [kiad. Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2016. - 193, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-963-9977-15-0 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - Kunkápolnás - természeti környezet - nemzeti park - mocsár - memoár - természetkép - fényképalbum
502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park(0:82-94) *** 77.047 *** 502(439Kunkápolnás)(084.12)
[AN 3656447]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2358 /2017.
Kovács László (1942-)
   Györgyi Géza : egy kivételes elméleti fizikusi életpálya, 1930-1973 / Kovács László ; Patkós András előszavával ; Wigner Jenő leveleivel. - Budapest : Mati, 2016. - 267 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 111.)
ISBN 978-615-5365-14-0 fűzött
Györgyi Géza (1930-1973)
Magyarország - fizikus - elméleti fizika - 20. század - személyi bibliográfia
530.1 *** 53(439)(092)Györgyi_G. *** 012Györgyi_G.
[AN 3656723]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2017.
Stonawski Tamás (1970-)
   Trükkös fizika : 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel / [... írta Stonawski Tamás]. - Szeged : Mozaik, 2016. - 127 p. : ill, színes ; 26 cm
keretcím: Fogadjunk, hogy...
ISBN 978-963-697-798-6 kötött
kísérlet - fizika - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 3656093]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2360 /2017.
   A Nap szerepe a társadalom életében : tanulmánykötet / szerk. Antal Z. László ; [közread. az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont]. - Budapest : Argumentum, 2016. - 316 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-784-7 fűzött : 2900,- Ft
Nap - napsugárzás - éghajlatváltozás - társadalom - művelődéstörténet
523.9 *** 613.165 *** 551.583 *** 316.3 *** 930.85
[AN 3656581]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2361 /2017.
Gay, Jutta
Das grosse Buch der Bienen (magyar)
   A méhek nagy könyve / Jutta Gay és Inga Menkhoff. - Pécs : Alexandra, 2016. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Mátics Róbert. - Bibliogr.: p. 315.
ISBN 978-963-357-904-6 kötött
méh - méhészet - méz
595.799 *** 638.1 *** 638.16
[AN 3656095]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2362 /2017.
Argelander, Hermann
Das Erstinterview in der Psychotherapie (magyar)
   Az első pszichoterápiás interjú / Hermann Argelander ; [ford. Alpár Zsuzsa] ; [az utószót írta Buda Béla]. - 3. kiad. - Budapest : SpringMed, 2016. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-9456-84-6 fűzött : 2480,- Ft
pszichoterápia
616.89-072.87 *** 159.964.2 *** 615.851
[AN 3658087]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2017.
Balázs Péter (1946-)
   Egészségügyi szabályozás a XVIII. század végén : Magyar Királyság és Erdély : rendeletek és tervezetek, 1770-1793 / Balázs Péter. - Budapest : Mati, 2016. - 2 db (539 p.) ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 112.)
ISBN 978-615-5365-15-7 kötött
Magyarország - Erdély - közegészségügy - jogi szabályozás - 18. század - történelmi forrás - jogszabálygyűjtemény
614(436/439)"17"(093) *** 351.77(439)"179"(094)
[AN 3656711]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 246, [4] p.
ISBN 978-615-5365-16-4
[AN 3656716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 259-539.
Bibliogr.: p. 529-534.
ISBN 978-615-5365-17-1
[AN 3656717] MARC

ANSEL
UTF-82364 /2017.
Bene Zsuzsanna
   Herbaborárium / Bene Zsuzsanna. - [Bodrogkeresztúr] : Tokajbor-Bene Pincészet és Szőlőbirtok, 2016. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-12-6112-7 kötött
gyógynövény - bor
615.89:615.322 *** 663.2
[AN 3656695]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2017.
Bóna László (1960-)
   Figyelem, figyelem...! : tanulásról, értékekről, szeretetről, gyászról, érintésről : négy előadás / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2016. - 135 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5414-24-4 fűzött
homeopátia - lélektan
615.015.32 *** 159.9
[AN 3656539]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2017.
Cain, Susan (1968-)
Quiet (magyar)
   Csend : a hallgatás ereje egy harsány világban / Susan Cain ; [ford. Ehmann Bea]. - 2. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2016. - 510 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-47-1 fűzött : 3990,- Ft
személyiségtipológia - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865
[AN 3659155]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2017.
Dugas, Dionýz (1941-)
Zdravý život s babkinými bylinkami (magyar)
   Egészséges élet nagymama gyógynövényeivel / Dionýz Dugas ; [ford. Harsany Gábor]. - [Budapest] : Novum, [2016]. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-56-8 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3658469]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2017.
   Az életerő forrása. - Budapest : Coral Club, 2016. - 42 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
gyógykészítmény - egészséges táplálkozás
615.3 *** 613.2
[AN 3656511]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2017.
   Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből / összeáll. Kapronczay Károly és Kapronczay Katalin. - Budapest : Johan B. Alapítvány : Mati, 2016. - 239 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 114.)
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 978-615-5365-18-8 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - gyógyszerészet
615(439)(091)
[AN 3656702]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2017.
   A fej-nyak régió betegségeinek interdiszciplináris bemutatása / szerk. Oláh Csaba Zsolt, Karosi Tamás. - Miskolc : Brain-Med Kft., 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6060-1 kötött
fej - nyak - szemészet - ideggyógyászat - fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
611.91 *** 611.93 *** 617.7 *** 616.8 *** 616.21
[AN 3656615]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2017.
Flintoff, John-Paul
How to change the world (magyar)
   Hogyan változtassuk meg a világot? / John-Paul Flintoff. - [Budapest] : HVG Kv., [2016]. - 174 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Bayer Antal. - Bibliogr.
Fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-304-179-6)
életvezetés
613.865
[AN 3658129]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2017.
Forcesmith, Andrew
   Felismerés : bevezetés a tudatalatti és az érzelmek logikai rendszerébe lépésről lépésre : alapfogalmak / Andrew Forcesmith. - 2. kiad. - [Tiszabercel] : Kovács A., 2016. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7372-4 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3657964]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2017.
Fövényi József (1936-)
   GI-diéta : optimális fogyás cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 287 p., [7] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-5166-55-6 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - fogyókúra - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 3658079]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2017.
Fraser, Peter
Insects (magyar)
   Rovarok : el a földről / Peter Fraser ; [ford. Réczey Kata]. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2016. - 96 p. : ill. ; 22 cm. - (Világok közötti átjárás)
ISBN 978-615-5414-23-7 fűzött
homeopátia - gyógykészítmény - rovar - testnedv
615.015.32 *** 615.3 *** 595.7 *** 591.11
[AN 3656426]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2017.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über Psychoanalyse (magyar)
   Pszichoanalízis : [öt előadás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn] / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 85 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 45.)
ISBN 978-963-227-355-6 fűzött : 999,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3657025]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2017.
Gaál Csaba (1942-)
   Alapvető sebésztechnika : valamennyi műtéti szakmában / Gaál Csaba ; a Minimálisan invazív sebészet c. fejezetrész Metzger Péter és a szerző munkája. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2017. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-600-8 kötött : 4200,- Ft
sebészet
617
[AN 3658159]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2017.
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés (23.) (2016) (Győr)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság közös Gyermektraumatológiai Szekciójának XXIII. Vándorgyűlése : 2016. október 6-8., Győr : programfüzet. - [Budapest] : [M. Gyermeksebész Társ.] : [M. Traumatológus Társ.], [2016]. - 76 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekgyógyászat - traumatológia - konferencia-kiadvány
616-001-053.2 *** 616-039.74-053.2 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3656495]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2017.
Holden, Robert (1965-)
Loveability (magyar)
   Szeretet(t)rekészség / Robert Holden ; [ford. Dávid Katalin Zsuzsanna]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 304, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Harmónia könyvek, ISSN 2559-8090)
ISBN 978-963-497-371-3 fűzött : 3290,- Ft
szeretet - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - interperszonális kapcsolat - ezoterika
613.865 *** 159.923.2 *** 177.61 *** 133.25 *** 316.472.4
[AN 3657122]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2017.
International Conference on Memory (6.) (2016) (Budapest)
   ICOM-6 : 6th International Conference on Memory : 17-22 July 2016, Budapest ... : program book. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
emlékezés - társadalmi tudat - konferencia-kiadvány
159.953 *** 061.3(439-2Bp.)"2016" *** 316.63
[AN 3656500]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2017.
Kovácsné Nagy Andrea
   Csecsemőtápszerek kézikönyve / Kovácsné Nagy Andrea. - 2. átd. kiad. - Budapest : Galenus, 2016. - 116 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 978-963-7157-40-0 fűzött
csecsemőtápszer
613.22
[AN 3658103]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2017.
Ludwig, Petr
Konec prokrastinace (magyar)
   Vége a halogatásnak / Petr Ludwig ; [ford. Csoma Borbála]. - Budapest : Central Kv., [2016]. - 268 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 244-268.
ISBN 978-963-341-205-3 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3656102]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2017.
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság. Nemzeti kongresszus (20.) (2016) (Siófok)
   A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XX. jubileumi nemzeti kongresszusa : 2016. szeptember 29 - október 1., Siófok ... : programfüzet. - [Budapest] : [MAÁSZT], [2016]. - 70 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
arcsebészet - szájsebészet - konferencia-kiadvány
617.52 *** 616.31-089 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3656496]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2017.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Szakdolgozói tudományos kongresszus (3.) (2016) (Siófok)
   MESZK III. Szakdolgozói Tudományos Kongresszus : Siófok, 2016. szeptember 8-10. : programfüzet és absztraktgyűjtemény / [szerk. Borda Tímea]. - [Budapest] : MESZK, [2016]. - 71 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
betegápolás - egészségügy - orvosi diagnosztika - orvostudomány - konferencia-kiadvány
616-083 *** 614 *** 616-07 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3657039]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2017.
Molnár Zsolt
   Paleosokk / Molnár Zsolt. - Budapest : Molnár Zs., 2016. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-[224].
ISBN 978-963-12-6361-9 fűzött : 3333,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3656450]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2017.
New atlas of human anatomy (magyar)
   Háromdimenziós anatómiai atlasz / főszerk. Thomas McCracken ; társszerk. Richard Walker ; [ford. Balla Zsolt, Buza Natália, Erményi Ágota]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2016. - 240 p. : ill., színes ; 34 cm
Az internetről letölthető interaktív tartalommal
ISBN 978-963-244-686-8 kötött : 9950,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 3656642]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2017.
Novák Ákos
   Tépd le magadról a láncokat! : és fedezd fel a saját utad... / Novák Ákos. - [Abda] : [Novák Á.], cop. 2016. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7290-1 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3656643]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2017.
   Nyár, haj, iskola, barátok.. : apró történetek gyógyulóknak / [... összegyűjt. ... Takácsné Stalter Judit] ; [ill. Balázs Gabriella] ; [szerk. Balázs Gabriella, Bálint Zsolt]. - [Kiskőrös] : Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, 2016. - 106 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Segítő füzetek)
ISBN 978-963-88259-3-3 fűzött
rákbetegség - gyermekkönyv
616-006(02.053.2)
[AN 3658163]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2017.
O'Leary, Christa (1971-)
Home in harmony (magyar)
   Otthon a harmóniában / Christa O'Leary ; [ford. Bodosi-Kocsis Nóra]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 260 p. ; 21 cm. - (Harmónia könyvek, ISSN 2559-8090)
ISBN 978-963-497-372-0 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - egészséges életmód - lakáskultúra
613.865 *** 613 *** 645
[AN 3657110]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2017.
Pál Lőrinc András (1993-)
   The principle [elektronikus dok.] : six steps to understand the law of attraction / Lawrence J. Andrews. - Szöveg (epub : 2 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-754-8
életvezetés - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3642305]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2017.
Pásztor Zsuzsanna
   10 rövid mozgáslecke : tanulmányi jegyzet / Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2016. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-5-4 fűzött
zenész - torna - foglalkozási betegség
613.71 *** 613.62 *** 78.071.2
[AN 3656037]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2017.
Pauli, Christine (1977-)
Das Gehirn (magyar)
   Az agy : mi áll a gondolkodásunk, érzéseink és cselekvéseink hátterében? / Christine Pauli. - Pécs : Alexandra, 2016. - 281 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Burkus Anna, Kocsor Ferenc. - Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-357-888-9 kötött
agy - agykutatás - pszichofiziológia
612.82 *** 159.91
[AN 3656098]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2017.
Poór Gyula (1952-)
   Biológiai terápia a hazai reumatológiai gyakorlatban / Poór Gyula. - Budapest : Medicina, 2017. - 227 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 195-211.
ISBN 978-963-226-614-5 kötött
reumatológia - gyógyítás
616-085 *** 616-002.77
[AN 3656087]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2017.
Riczu Anikó
   Babakonyha, avagy A tudatos és egészséges hozzátáplálás fortélyai : táplálkozási kézikönyv elméleti és gyakorlati tanácsokkal, receptekkel a mindennapokra / Riczu Anikó. - Oszlár : Éltető Ételek K., 2016. - 205 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 200-203.
ISBN 978-963-12-6916-1 kötött : 5490,- Ft
csecsemő - gyermektáplálkozás - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3656502]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2017.
Szabó Klára, G.
   Tej-, cukor- és lisztmentes ételek recepteskönyve : gyakorlati tanácsok kezdő paleósoknak / G. Szabó Klára. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 103 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-963-9914-57-5 fűzött : 2200,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3658083]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2017.
Szummer Csaba (1956-)
   LSD és más "csodaszerek" : a pszichedelikumok tündöklése, bukása és feltámadása a nyugati kultúrában / Szummer Csaba. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-259.
ISBN 978-963-304-390-5 kötött : 3900,- Ft
pszichedelikus drog - nyugati civilizáció
613.83
[AN 3657223]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2017.
Tánczos Lívia
   A főnixmadár újjászületése : úton önmagunk felé / Tánczos Lívia. - Kecskemét : Sikerútja Kft., cop. 2016. - 180 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-12-6119-6 fűzött : 3000,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3656628]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2017.
Tóth Gábor (1974-)
   E-mentes övezet, avagy Mit reggeliztél ma? : mindennapi étrendi dilemmáink és a gasztropszichológia / [riporter] Sebestyén Balázs ; [szerző] Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet Életmód Kvk., 2016. - 235 p., [31] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86861-8-3 kötött : 2890,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3656986]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2017.
Tracy, Brian (1944-)
Change your thinking, change your life (magyar)
   Változtasd meg a gondolkodásod, és megváltozik az életed! : hogyan szabadítsd fel a benned rejlő lehetőségeket, és indulj el a siker és eredményesség felé vezető úton? / Brian Tracy ; [ford. Czopkó Nóra]. - Budapest : Guruló Egyetem, 2016. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-13-9 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3657974]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2017.
Varga Attila Sixx (1970-)
   Bubu / Varga Attila Sixx ; [ill. Schall Eszter]. - [Budapest] : Index.hu, 2016. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80591-1-4 fűzött : 3550,- Ft
apaság - terhesség - csecsemőgondozás - magyar irodalom - memoár
613.95(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-94) *** 618.2(0:82-94)
[AN 3657239]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2017.
Vujicic, Nick (1982-)
Stand strong (magyar)
   Maradj erős! : le tudod győzni mindazokat, akik terrorizálnak vagy más módon elnyomnak / Nick Vujicic ; [ford. Fazekas Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-52-0 kötött : 3699,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3657115]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2017.
Zweig, Jason
Your money and your brain (magyar)
   Agyam és a pénz : hogyan váljunk tudatosabb befektetővé a neuroökonómia következtetései révén? / Jason Zweig ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2016. - 324 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6863-8 kötött : 4990,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - döntés - pszichofiziológia
612.821 *** 336.76 *** 159.947.2 *** 658.152
[AN 3657266]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2402 /2017.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gépészmérnöki Kar. Tudományos diákköri konferencia (2016)
   Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglaló programfüzete : Gödöllő, 2016. noember 23. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 70 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-269-595-2 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
621 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3656151]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2017.
Workshop on Energy and Environment (22.) (2016) (Gödöllő)
   22nd Workshop on Energy and Environment : December 1-2, 2016, Gödöllő ... : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2016]. - 27 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-579-2 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 504.03
[AN 3656162]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2404 /2017.
Jobs, Steve (1955-2011)
The wisdom of Steve Jobs (magyar)
   Steve Jobs gondolatai : mi építjük az egész kütyüt / [összeáll.] Carol Kelly-Gangi ; [ford. Telegdi Tamás]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 153, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-326-4 kötött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - 21. század - siker - idézetgyűjtemény
681.3(73)(092)Jobs,_S.(0:82-84) *** 613.865(0:82-84)
[AN 3656902]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2017.
Pálfi Éva
   Stílusos márkastratégia csúcshatásra tervezve / Pálfi Éva. - Budapest : Moare Design Kft., 2016, cop. 1998. - 97 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6632-0 fűzött
arculattervezés - weblapszerkesztés - marketing - webdizájn
681.324Internet *** 658.8 *** 681.3.019 *** 745.05
[AN 3656207]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2406 /2017.
Aircraft, 1914-1939 (magyar)
   Repülőgépek, 1914-1939 / [ford. Panajotu Kosztasz]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Arzenál könyvek, ISSN 1216-805X)
ISBN 978-615-5535-54-3 kötött : 3990,- Ft
technikatörténet - repülőgép - első világháború - két világháború közötti időszak
629.73(100)"191/193"
[AN 3656116]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2407 /2017.
Gazdag László (1953-)
   Magyarország agrártörténete / Gazdag László. - Budapest : Agroinform, 2016. - 83 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-963-502-999-0 fűzött
Magyarország - agrártörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
338.43(439)"1945/198"
[AN 3656542]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2017.
Hackl, Ernst (1880-19??)
Der Berg-Tarpan der Waldkarpathen genannt Huzul (magyar)
   Az Erdős-Kárpátok hegyi lova, nevezetesen a hucul / Enst Hackl ; [ford. Gömöri-Papp Kornélia] ; [a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete ... kiad.]. - Budapest : Mezőgazda : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., [2016]. - 253 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242)
ISBN 978-963-286-718-2 velúr
Közép-Európa - lótenyésztés - hucul ló
636.1(4-11)
[AN 3656517]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2017.
   Legújabb kutatások a Tokaji borvidéken, 2015-2016 / [szerk. Bihari Zoltán] ; [közread. a] Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. - Tarcal : Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutint., [2016]. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5587-4 fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlészet - borászat
634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3656547]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2017.
Miklósi Bernadett
   Útikalauz gazdáknak / írta Miklósi Bernadett, Czibere Cecília. - [Budapest] : Best Dog Kutyaközp., [2016]. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7 *** 636.7.088
[AN 3656518]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2017.
Sütő András
   Állati egypercesek 2 : tanulságos történetek Dr. Sütő András tollából / [ill. ... Flamm Rita]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Sütő A., cop. 2016. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89-32371-4)
állatorvos - memoár
619(0:82-94)
[AN 3658095]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2017.
Tabel, Uwe (1938-)
Auf der Schweissfährte (magyar)
   A vércsapán : a mindenes vadászkutya kiképzése vérebmunkára / Uwe Tabel ; [ford. Szabó Edit]. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2016. - 135 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-12-7288-8 kötött
vadászkutya - kutyakiképzés
636.75 *** 639.1.081
[AN 3657283]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2413 /2017.
Csigó Zita
   Diéták nagykönyve : lemondások nélkül / [receptek, fotó ...] Csigó Zita ; [... dietetikai szakszövegek] Szijártó Szandra. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2016]. - 187 p. : ill., színes ; 26 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
ISBN 978-963-635-599-9 kötött : 5999,- Ft
diéta - lisztallergia - tejérzékenység - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3656771]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2017.
Delialioğlu, Faruk
   #törökízek : eredeti török receptek és gasztrotörténetek / Faruk Delialioğlu ; [... ford. Gyulás Eszter]. - [Budapest] : [Schméhl I.], 2016. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7378-6 fűzött
Törökország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(560)(083.12)
[AN 3656003]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2017.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 6. átd. kiad., újrany. - Budapest : SpringMed, 2016. - 328 p. : ill. színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-963-9456-65-5 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3658039]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2017.
Hartyáni szakácskönyv (német)
   Hartianer Kochbuch / [ed. ... Andrea Tölli] ; [Fotos der Gerichte von György Zoltán Majer und Georg Majer]. - Újhartyán : [s.n.], 2016. - 87 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Újhartyán - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Újhartyán)(083.12)
[AN 3656423]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2017.
Hinz, Stephan
Cocktailkunst (magyar)
   A koktél : egy pohárnyi művészet / Stephan Hinz. - Pécs : Alexandra, 2016. - 363, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-963-357-913-8 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 3656097]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2017.
Jónás Mónika
   Öröm és szerelem a konyhában : [étel- és életreceptek minden napra, minden hangulatra] / Jónás Mónika ; [fotók Gáncs Erika, Budinszky Gabriella, Jónás Mónika]. - [Siófok] : Szerelmes Tündér Kft., cop. 2016. - 197 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7170-6 kötött : 5200,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3656059]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2017.
Kereki Noémi
   Tésztaműhely : az otthoni tésztakészítés titkai / Kereki Noémi ; [fotók Kövesdi Réka]. - [Budaörs] : Csipet K., 2016. - 167 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-8-3 kötött : 5500,- Ft
Olaszország - tésztaáru - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3656074]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2017.
Langlois, Caroline (1982-)
Le beautybook des filles (magyar)
   Beautybook : szépségkönyv lányoknak / Caroline Langlois ; Dorothée Jost illusztrációival ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 117, [11] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-399-774-1 kötött : 2999,- Ft
kozmetika - testápolás - divat - ifjúsági könyv
646.7(02.053.2) *** 613.4(02.053.2) *** 391(02.0.53.2)
[AN 3657274]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2017.
Masson, Yannick
La cuisine professionnelle (magyar)
   A főzés tudománya : konyhatechnológiai kalauz / Yannick Masson, Jean-Luc Danjou ; [a művet a m. kiad. számára átd. Molnár B. Tamás] ; [a fordítást ... átd. Bittera Dóra] ; [közread. a] Magyar Gasztronómiai Egyesület. - 2. kiad. - Budapest : M. Gasztronómiai Egyes., 2016. - 821 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-5964-3 fűzött
gasztronómia - konyhatechnika - kézikönyv
641.5:030
[AN 3659144]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2017.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Ahogy én készítem.. : Kati mama szakácskönyve / Máté Pálné Terenyei Katalin. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-924-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3657961]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2017.
   Műhelytitkok a fakanál mögül / [fel. szerk. Umenhoffer Péter] ; [főszerk. Pintér Kristóf] ; [fotó ... Busa Gábor, Csility Tamás, Gróf Péter]. - Baja : Axiál Kft., 2016. - 162 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3656071]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2017.
   Színes koktélok. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5679-00-1 fűzött : 599,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 3656028]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2017.
   Ünnepi torták. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5679-07-0 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3656027]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2017.
Uzunova, Snežana Damânova
El la kuirejo de balkanaj popoloj (magyar)
   A balkáni népek konyhájából / Sneĵana Uzunova, Atanas Uzunov, Petko Arnaudov ; [ford. Keszi Teodóra Mária]. - Pécs : Keszi T. M., 2016. - 89 p. ; 21 cm
Borítócím: Balkán konyha : válogatott receptek
ISBN 978-963-12-7407-3 fűzött
Balkán - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(497)(083.12)
[AN 3656736]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2427 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Philosophie der Freiheit (magyar)
   A szabadság filozófiája : egy modern világszemlélet alapelemei : természettudományos módszer szerint végrehajtott lelki megfigyelési eredmények / Rudolf Steiner ; [ford. Dalmai Zoltán]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 198, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-[199].
ISBN 978-963-267-331-8 fűzött : 2200,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3656136]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2428 /2017.
Aradi Csilla, M. (1963-)
   Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonstrukciója : Somogy megye középkori templomainak adattára / M. Aradi Csilla ; [közread. a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2016. - 281 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 85-94.
ISBN 978-963-7212-91-8 kötött
Somogy megye - egyháztörténet - katolikus egyház - templom - Árpád-kor - középkor - adattár
282(439.123)"10/15" *** 726.54(439.123)"10/15"(035.5) *** 262(439.123)"10/15"(035.5)
[AN 3656659]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Arra születtél, hogy ajándék legyél : Csaba testvér füves könyve a szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról / összeáll. Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 291, [2] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-819-3 kötött : 2999,- Ft
párkapcsolat - házasság - idézetgyűjtemény
265.5(0:82-84) *** 316.472.4(0:82-84)
[AN 3656103]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2017.
De Meester, Conrad
Dans le ciel de notre âme (magyar)
   Lelkünk mennyországában : "Utolsó lelkigyakorlat" a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet nővérrel / Conrad De Meester ; [ford. K. Eckhardt Ilona] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - 2. jav. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016, cop. 2000. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-00-2585-0 fűzött
Élisabeth de la Trinité (1880-1906). Dernière retraite
Franciaország - szent - századforduló - lelkigyakorlat
242 *** 235.3(092)Élisabeth_de_la_Trinité
[AN 3658348]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2017.
Deák Ferenc (1925-)
Chilei küldetésben, 1956-1975 (spanyol)
   Misión en Chile : en tiempos de cambio y crisis, 1956-1975 / Francisco X. Deák ; entrevistador y red. Gábor Molnár ; [trad. por Francisco X. Deák, Gábor Molnár]. - Budapest : [Jezsuita K.], 2016. - 119 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-8014-91-7 fűzött
Magyarország - Chile - katolikus pap - jezsuiták - misszionárius - 20. század - misszió - interjú
271.5(439)(092)Deák_F.(047.53) *** 266.2(83)(092)Deák_F.(047.53) *** 266.2(83)"195/197"(047.53)
[AN 3658280]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2017.
   Enyedi 460 : tanulmánykötet Enyedi György születésének 460. évfordulójára rendezett kamarakonferencia előadásaiból / [szerk. K. Kaposi Krisztina, Lovas Borbála] ; [közread. az] MTA-ELTE HECE. - Budapest : MTA-ELTE HECE, 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. jún. 16-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-825-6 fűzött
Enyedi György (1555-1597)
Magyarország - püspök - unitárius egyház - 16. század
288(439)(092)Enyedi_Gy.
[AN 3656483]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2017.
Enyedi György (1555-1597)
   Enyedi György prédikációi / [közread. az] MTA-ELTE HECE, Magyar Unitárius Egyház. - Budapest : MTA-ELTE HECE : M. Unitárius Egyh., 2016-. - 24 cm
Magyarország - unitárius egyház - 16. század - prédikáció
252
[AN 3656484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 67-99. beszéd : 2. Kolozsvári Kódex, Marosvásárhelyi Kódex, Sárospataki Kódex, Conciones vetustissimae / sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Lovas Borbála ; [a névmutatót kész. Tubay Tiziano]. - 2016. - 449 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-826-3 fűzött
[AN 3656485] MARC

ANSEL
UTF-82434 /2017.
   Faith in Buddhism / ed. by Imre Hamar, Takami Inoue. - Budapest : Inst. for East Asian Studies Eötvös L. Univ., 2016. - X, 246 p. : ill. ; 23 cm. - (Budapest monographs in East Asian Studies, ISSN 1787-7482 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-715-3 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3656381]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2017.
Ferenc (pápa) (1936-)
A year with Pope Francis on the family (magyar)
   Ferenc pápa gondolatai a családról : bölcsességek az év minden napjára / [összeáll.] Alberto Rossa ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-312-7 kötött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - kereszténység - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 23/28(0:82-84)
[AN 3656907]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2017.
Gönczi Tamás (1959-)
   A Fekete Madonna titka : egy elfelejtett istennő és ami mögötte van... / Gönczi Tamás. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 402 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 395-402.
ISBN 978-615-5647-13-0 kötött : 5990,- Ft
ezoterika - magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3) *** 133
[AN 3657198]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2017.
Gönczi Tamás (1959-)
   Nimród gyűrűje : Nimród a régi magyar múltban és az archaikus magyar hagyományban / Gönczi Tamás. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 579-599.
ISBN 978-963-89836-5-7 kötött : 7990,- Ft
magyar ősvallás - magyarságkutatás
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3658275]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2017.
Gumbel, Nicky
A life worth living (magyar)
   Ahogyan élni érdemes / Nicky Gumbel ; [... ford. Lukács Tibor] ; [ill. Charlie Mackesy] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2016. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87142-8-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
227.6.07 *** 244
[AN 3658174]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2017.
   Kortársunk Szent Márton : képző- és iparművészeti kiállítás : Szombathelyi Képtár, 2016. szeptember 15 - december 17. = St. Martin our contemporary : exhibition of fine and applied art / [... rend., a katalógust szerk. Zsámbéky Monika] ; [kiad. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathelyi Képtár]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz. : Szombathelyi Képtár, [2016]. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9827-29-5 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Magyarország - Szombathely - képzőművészet - pályázat - szent - 4. század - 21. század - kiállítási katalógus
235.3(092)Martin_de_Tours *** 061.4(439-2Szombathely) *** 73/76(439)"200/201" *** 06.063(439-2Szombathely)"201"
[AN 3656230]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2017.
Lőrincz György (1967-)
   Az Istenszülőnek ajánlva : Lőrincz György borásszal beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2016. - 104, [1] p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 111.)
ISBN 978-963-662-851-2 fűzött : 1500,- Ft
Lőrincz György (1967-)
Magyarország - borász - 20. század - 21. század - hit - életútinterjú
21 *** 663.2(439)(092)Lőrincz_Gy.(047.53)
[AN 3657057]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2017.
Marie-Michel (1949-)
Une soif d'infini (magyar)
   A végtelen szomjazása : Szentháromságról nevezett Élisabeth élete, portréja / Marie-Michel ; [ford. Mézner Mariann]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016. - 296 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-31-2 fűzött : 2520,- Ft
Élisabeth de la Trinité (1880-1906)
szent - századforduló - életrajz
235.3(092)Élisabeth_de_la_Trinité
[AN 3654511]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2017.
Melin Cedamus
   Harc a szellemek és démonok ellen / Melin Cedamus. - 2. kiad. - [Dunakeszi] : Tiborc M., 2017. - 185 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-12-6800-3 fűzött : 2970,- Ft
okkultizmus - démonológia - szellemi lény
235.2 *** 133.25 *** 398.4
[AN 3659170]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2017.
Nemere István (1944-)
   Vatikáni krimik [elektronikus dok.] : bűntények a kereszt jegyében / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 687 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137446. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-755-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-754-8 (epub)
Vatikán - pápaság - bűnügy - elektronikus dokumentum
262.13(091)(089.3) *** 343.3/.7(456.31)
[AN 3642409]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2017.
   Növekedjetek a kegyelemben : 100 év történelme, prédikációja, története / [kiad. a Kaposvári Evangélikus Egyházközség]. - Kaposvár : Kaposvári Evangélikus Egyházközs., 2016. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-963-12-7091-4 fűzött
Kaposvári Evangélikus Egyházközség
Kaposvár - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - egyháztörténet - prédikáció
284.1(439-2Kaposvár)(091) *** 252
[AN 3656685]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2017.
Papp Miklós (1972-)
   Az életvezetés etikája / Papp Miklós ; [... ill. Gyimóthy Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 327 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: A jó és a rossz között. - Bibliogr.
ISBN 978-963-267-296-0 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - vallási erkölcs
241 *** 613.865
[AN 3656143]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2017.
Schlink, Basilea (1904-2001)
So wird man anders (magyar)
   Győzelem a bűn felett / Basilea Schlink. - 8. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2016. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5202-08-7 fűzött
jó és rossz
241.4
[AN 3658094]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2017.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Wider die Verzagtheit (magyar)
   Ne csüggedj, lelkem! / Basilea Schlink. - 4. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2016. - 80 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-88118-6-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3657999]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2017.
   La séptima morada : [en homenaje al V centenario de la muerte de Santa Teresa de Ávila]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-774-0 fűzött
Teresa de Jesus (1515-1582)
hispanológia - spanyol nyelvű irodalom története - szent - 16. század
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 860(100)(091) *** 860.091 *** 930.85(460)
[AN 3656245]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2017.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Kálvin olvasása közben : válogatott írások / Szűcs Ferenc. - Budapest : Kálvin, 2016. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-335-5 fűzött : 1500,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - teológus - református egyház - 16. század - teológia - protestantizmus
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2 *** 21
[AN 3657159]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2017.
Virtue, Doreen (1958-)
The miracles of Archangel Michael (magyar)
   Mihály arkangyal / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-612-5 kötött : 2990,- Ft
arkangyal - okkultizmus
235.11 *** 133
[AN 3657161]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2451 /2017.
   A gyermekkultúra jelen(tőség)e / szerk. Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor ; [... kiad. ... az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar]. - Budapest : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2016. - 420 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-797-9 fűzött
gyermek - gyermeknevelés - gyermeklélektan - irodalomtörténet - műfajtörténet - gyermekirodalom
316.7-053.2 *** 159.922.7 *** 392.34 *** 82(091)-93 *** 372
[AN 3656488]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2017.
Károlyi Veronika
   Anyagi áldás / K. Ronyka. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2016. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7175-1 fűzött
anyagi helyzet - vallásos irodalom
316.344.23 *** 244
[AN 3656228]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2017.
   A külföldi tankönyvek magyarságképe : tanulmányok / szerk. Csík Tibor ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OFI, 2016. - 167 p. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-436-007-0 fűzött
Európa - magyar történelem - magyarságkép - történelemtanítás - közoktatás
316.356.4(=945.11) *** 943.9 *** 372.893(4)
[AN 3656320]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2017.
   Multikulturalitás a XXI. században : II. Nemzeti Tudományos Konferencia hallgatói szekció : konferencia kiadvány : Gödöllő, 2016. május 6. / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika, Kolta Dóra] ; [rend. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE K., [2016]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-553-2 fűzött
multikultúra - konferencia-kiadvány
316.7 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3656258]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2017.
Országodba befogadtál (angol)
   You welcomed us into your Kingdom : Roma youth, mission workers, pastors and artists in the Reformed Church in Hungary / [... ed. Kriszta Naszádi] ; [publ. by the] Reformed Church in Hungary [Roma Mission]. - Budapest : RCH Roma Mission, 2016. - 131 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-894-727-7 fűzött
Magyarország - cigányság - református egyház - hit - 21. század - interjú
316.347(=914.99)(439)"201"(047.53) *** 234 *** 284.2(439)
[AN 3656195]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2017.
Simon János (1954-)
   Nemzet és demokrácia a posztglobalizmus korában : amit a közvélemény mond : codebook: 14 kutatás adatbázisa, 1989-2015 / Simon János. - 2. kiad. - Budapest : CEPoliti, 2016. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80470-1-2 fűzött
Magyarország - politikai szociológia - belpolitika - közvélemény - közvélemény-kutatás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.3(439)"198/201"(083.41) *** 323(439)"198/201"(083.41) *** 32.019.52(439)"198/201"(083.41) *** 316.653(439)"198/201"(083.41)
[AN 3656546]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2017.
   A társadalom háta mögött : konferenciakötet a közoktatás és a társadalmi mobilitás kapcsolatáról / [szerk. Milánkovich András] ; [rend., közread. az] ELTE Bibó István Szakkollégium. - Budapest : ELTE Bibó I. Szakkollégium, 2016. - 70 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. nov. 26-án rendezték
ISBN 978-963-88700-8-7 fűzött
Magyarország - közoktatás - társadalmi mobilitás - értelmiség - konferencia-kiadvány
316.344.3(439) *** 316.343.652 *** 37.014(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3656442]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2017.
Török Balázs (1962-)
   Az iskolai szocializáció / Török Balázs ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 978-963-436-081-0 fűzött
Magyarország - szocializáció - társadalmi beilleszkedés - iskolai nevelés - 21. század
316.736(439)"201" *** 37.018.2
[AN 3656315]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2017.
   Változó elvárások: férfiak apaszerepben : Keresztény Civil Szervezetek 13. Országos Fóruma : a 2016. május 26-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ...]. - Budapest : MKDSZ, [2016]. - 75 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-80127-4-4 fűzött
apa - nemek lélektana - férfi szerep - család - konferencia-kiadvány
316.37-055.52-055.1 *** 159.922.1-055.1 *** 265.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656747]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2460 /2017.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : hatvan magyar népdal / Gróh Ilona ; [ill. Bogdán Viki]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2016, cop. 2013. - 63, [9] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [72].
ISBN 978-963-437-031-4 kötött : 3999,- Ft
magyar néprajz - gyermekkönyv - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3658923]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2017.
Kovács Fruzsina
   Legendás lovak [elektronikus dok.] : az egyszarvútól a pegazusig / Kovács Fruzsina. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-834-7
mesebeli lény - mitológia - elektronikus dokumentum
398.49 *** 291.13
[AN 3642375]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2017.
A treasury of Christmas stories and songs (magyar)
   Varázslatos karácsonyi mesék és versek : [kicsiknek és nagyoknak]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Bakonyi Berta, Csonka Ágnes, Horváth Viktor
ISBN 978-963-357-837-7 kötött
karácsony - világirodalom - gyermekirodalom - antológia - gyermekkönyv - képeskönyv
398.332.416(0:82-822)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3656099]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2463 /2017.
   A civilek hatalma : a politikai tér visszafoglalása / [szerk. Antal Attila]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5667-28-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - civil társadalom - belpolitika - politológia - ezredforduló - 21. század
32.001 *** 323.21(439)"200/201" *** 323(439)"200/201"
[AN 3656879]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2017.
   Hatalmi diskurzusok : a hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben / [szerk Bíró Csilla, Visy Beatrix]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2016. - 339 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-655-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - hatalomelmélet
321.01 *** 930.85(439) *** 930.85(100)
[AN 3656656]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2017.
Klüger, Ruth (1931-)
Weiter leben (magyar)
   Élni, tovább : Bécs, Auschwitz, New York / Ruth Klüger ; [ford. Cziglényi Boglárka]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 327 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-038-2 fűzött : 3290,- Ft
Klüger, Ruth (1931-)
német irodalom - holokauszt - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3638629]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2017.
Kósa András (1975-)
   A főnök beszéde : Őszöd után tíz évvel / Kósa András. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5667-22-0 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikus - 21. század - interjú
323(439)"200/201"(047.53) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 3656859]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2017.
Kulin Ferenc (1943-)
   A paktum-fantom : az MDF - SZDSZ pártközi megállapodás és világpolitikai háttere / Kulin Ferenc. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2016. - 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-80-2 fűzött : 1490,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyarország - belpolitika - párt - együttműködés - világpolitika - ezredforduló
323(439)"199" *** 329(439)MDF"199" *** 329(439)SZDSZ"199" *** 32(100)"199"
[AN 3656540]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2017.
Lányi András (1948-)
   Elképzelt közösségeim / Lányi András. - Budapest : Scolar, 2016. - 221 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 978-963-244-684-4 fűzött : 3250,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - társadalmi ökológia
321.01 *** 32(439)"198/201" *** 504.03
[AN 3656121]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2017.
Leiris, Antoine (1981-)
Vous n'aurez pas ma haine (magyar)
   Csak azért sem gyűlöllek titeket / Antoine Leiris ; [ford. Vargyas Zoltán]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-908-3 fűzött : 1699,- Ft
Párizs - terrorizmus - 21. század - francia irodalom - memoár
323.285(44-2Paris)"2015"(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 3657038]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2017.
Lendvai, Paul (1929-)
Orbáns Ungarn (magyar)
   Új honfoglalás / Paul Lendvai ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 244 p. ; 21 cm
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikatörténet - politikus - miniszterelnök - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 32(439)"1989/201"
[AN 3656872]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2017.
Maras, Marie-Helen (1979-)
The CRC Press terrorism reader (magyar)
   A terrorizmus elmélete és gyakorlata / Marie-Helen Maras ; [ford. Varga Tibor] ; [közread. az Antall József Tudásközpont]. - Budapest : Tudásközp. Tankönyvműhely : Antall J. Tudásközp., 2016. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-15-0 fűzött : 4500,- Ft
terrorizmus - biztonságpolitika - külpolitika - ezredforduló - 21. század
323.285 *** 355.02 *** 327(100)"199/201"
[AN 3657177]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2017.
Martinkó Károly (1933-)
   Hittel, szívvel és fegyverrel / Martinkó Károly. - Budapest : Martinkó K., 2016. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7104-1 fűzött : 4000,- Ft
1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - memoár
323.282(439)"195" *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3656610]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2017.
Pelle János (1950-)
   Auschwitz magyar szemmel : tanulmánykötet / Pelle János. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-40-1 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Oświęcim - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - második világháború
323.12(=924)(439)"1944/1945" *** 343.819.5(438-2Oświęcim)
[AN 3657075]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2017.
Pöttering, Hans-Gert (1945-)
Wir sind zu unserem Glück vereint (magyar)
   Európa egysége, a mi boldogságunk : európai utam / Hans-Gert Pöttering ; [ford. Csősz Róbert, Janzsó János, Tóth Roland] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2016. - 536 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-16-7 kötött : 4500,- Ft
Pöttering, Hans-Gert (1945-)
Európai Unió. Parlament
Európai Unió - Németország - európai integráció - politikus - politikatörténet - testülettörténet - 20. század - ezredforduló - memoár
32(430)(092)Pöttering,_H.-G.(0:82-94) *** 327.39(4-62)"197/201"(0:82-94) *** 328(4-62)(0:82-94)
[AN 3656118]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2017.
   Propaganda : politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a nagy háborúban / [szerk. ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2016. - 542 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2016. jan. 22-23-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-660-4 kötött : 4500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - első világháború - történelem - művelődéstörténet - sajtótörténet - propaganda - irodalmi élet - hadtörténet
32.019.51(436/439)"191" *** 355.48(436/439)"1914/1918" *** 930.85(439)"191" *** 323:008(439)"191" *** 943.6/.9"1914/1918"
[AN 3656654]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2017.
Resing, Volker (1970-)
Die Kanzlermaschine (magyar)
   A kancellári gépezet : a CDU működése / Volker Resing ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest : Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-615-5680-23-6 fűzött : 3980,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Christlich-Demokratische Union
Németország - politikatörténet - miniszterelnök - párt - kereszténydemokrácia - ezredforduló - 21. század
329.3:28(430)(091) *** 329(430)CDU *** 32(430)(092)Merkel,_A. *** 32(430)"200/201"
[AN 3656604]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2017.
   Unser Schicksal.. - Mecseknádasd : Német Önkormányzat, 2016, cop. 2001. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Fejezetek Mecseknádasd történelméből, ISSN 1588-5747 ; 2.)
Tart.: Die Geschichte der Ungarndeutschen in Nadasch zwischen 1930 und 1950 / von Makk Károlyné. Bestrafung einer Volksgruppe / von Dékány Jánosné. - A címoldalon a megjelenés éve: 2001. - Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-12-6403-6 fűzött
Mecseknádasd - magyarországi németek - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
323.15(=30)(439-2Mecseknádasd)"193/194"
[AN 3658287]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2478 /2017.
   1956 Paks : a jelöletlen filmtekercs / [a képeket Koch Józsefné Inotai Gyöngyi vál. ...]. - 2. jav. kiad. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2016. - 68 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador könyvek, ISSN 1788-5930)
Inotai Imre fotóival. - Részlettel id. Gárdai György "Az igazság kedvéért" c. kéziratos visszaemlékezéséből "Az 1956-os forradalom Pakson" címmel
ISBN 978-963-87510-9-6 fűzött
Paks - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár - fényképalbum
943.9-2Paks"1956"(0:82-94) *** 943.9-2Paks"1956"(084.12) *** 77.04(439)(092)Inotai_I.
[AN 3659077]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2017.
Bánó Attila (1945-)
   44 meghökkentő eset a magyar történelemből : becsület / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 390 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-589-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3657256]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2017.
Bordo, Susan (1947-)
The creation of Anne Boleyn (magyar)
   Boleyn Anna : a leghírhedtebb angol királyné / Susan Bordo ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 411 p. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 385-411.
ISBN 978-963-635-536-4 kötött : 4999,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1501 k.-1536)
Anglia - uralkodócsalád - nő - történelem - művelődéstörténet - 16. század
929(410)Anna *** 941.0"15" *** 930.85(410)"15"
[AN 3656950]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2017.
Borhy László (1963-)
   Troianum dicitur agmen - római kori díszpáncélok Brigetióból és környékéről / Borhy László ; Petényi Sándor tárgyleírásaival ; Döbröntey- David Szilvia restaurátori észrevételeivel. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2016. - 147 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/9.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 24.)
Bibliogr.: p. 97-107.
ISBN 978-615-5588-06-8 fűzött
Brigetio - régészet - római birodalom kora - 2. század - 3. század - múzeumi katalógus
904(398.6-2Brigetio) *** 069(439-2Komárom)
[AN 3656325]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2017.
Borsos Árpád (1944-)
   Az utolsó pillanatban : adalékok a soproni M. Kir. "Rákóczi Ferenc" Gyalogsági Hadapródiskola történetéhez / Borsos Árpád. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-37-9 fűzött : 2590,- Ft
Magyar Királyi "Rákóczi Ferenc" Gyalogsági Hadapródiskola (Sopron)
Magyarország - iskolatörténet - katonai iskola - tiszthelyettes - Horthy-korszak - második világháború - életútinterjú - 20. század
929(439)(047.53) *** 355(439)(092)(047.53) *** 355.231(439-2Sopron)(0:82-94)
[AN 3656499]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2017.
   Byzanz und das Abendland IV : studia Byzantino-Occidentalia / hrsg. von Erika Juhász. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2016. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 21.). (Bibliotheca Byzantina, ISSN 2064-4620 ; 4.)
A Budapesten, 2015. nov. 23-27. között azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-68-4 fűzött
Bizánci Birodalom - Európa - bizantinológia - kulturális kölcsönhatás - középkor
949.502 *** 930.85(495.02)"04/14" *** 930.85(4)"04/14"
[AN 3656332]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2017.
Casoar, Phil
Les héros de Budapest (magyar)
   Budapest hősei / Phil Casoar, Balázs Eszter ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Scolar : Vince, 2016. - 257 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-661-5 fűzött : 5995,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - mikrotörténelem
943.9"1956" *** 929(439)
[AN 3652680]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2017.
Csiba Zsolt
   Krisztus és Ménrót, avagy "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra" / Csiba Zsolt ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120-124.
ISBN 978-615-5026-87-4 fűzött
magyarságkutatás - vallásfilozófia
930.8(=945.11) *** 21
[AN 3656523]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2017.
   Évezrednyitó beszélgetések V / [kiad. a Sárvári Milleneum Alapítvány]. - Sárvár ; Sótony : Sárvári Milleneum Alapítvány, 2016. - 295 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88876-1-0 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3656260]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2017.
   Forradalom! : 24 megtalált történet / [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Majtényi György, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba] ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Levéltár. - [Budapest] : Libri : MNL, 2016. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-936-6 kötött : 3999,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - oral history - történelmi forrás
943.9"1956"(093)
[AN 3657134]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2017.
Gábor Olivér (1967-)
   Sopianae késő antik temetői épületei / Gábor Olivér. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz. ; Pécs : GeniaNet, 2016. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vivarium fontium, ISSN 1588-4422 ; 8.)
Bibliogr.: p. 241-278.
ISBN 978-963-7212-90-1 kötött
Pécs - Sopianae - régészet - temető - ókor
904(439-2Pécs) *** 904(398.6-2Sopianae) *** 718(439-2Pécs)
[AN 3656666]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2017.
Giczi Egon (1938-)
   Egy zenész-pedagógus visszaemlékezései / Giczi Egon. - [Sopron] : [Giczi E.], 2016. - 61 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - zenész - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(0:82-94)
[AN 3656661]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2017.
Gömöri Ilona, Gy
   A megélt történelem : 1956, Heves / Gy. Gömöri Ilona. - Heves : [Gy. Gömöri I.], 2016. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 125-128. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6880-5 fűzött
Heves - helytörténet - 1956-os forradalom - megtorlás - oral history
943.9-2Heves"1956"(093) *** 323.282(439)"195/196"(093)
[AN 3656707]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2017.
   Gróf Széchenyi István, 1791-1860 : [katalógus gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából szervezett azonos című kiállításhoz] / [írta és szerk. Bánfi Tamás] ; [kiad. Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2016. - [124] p. : ill., színes ; 22x30 cm
A kiállítást Budapesten, 2016. szept. 21 - dec. 22. között rendezték
Kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Széchenyi_I.(084.1) *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 930.85(439)"19"(084.1)
[AN 3656192]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2017.
Gyökössy Zsolt (1929-)
   Tegnapi csillagok / Gyökössy Zsolt, Nemlaha György. - [Budapest] : Redakció Kft., 2016. - 49 p. : ill. ; 20 cm. - (Sztár, ISSN 1216-1373)
Fűzött : 450,- Ft
Magyarország - Budapest - kulturális élet - színházi élet - 20. század
930.85(439)"19" *** 792(439-2Bp.)"19"
[AN 3656214]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2017.
   Hidak és áthallások : tanulmányok a brazil - magyar kapcsolatok köréből / szerk. Pál Ferenc ; [az ELTE Brazil Tudományos Központjának kiadása]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-803-7 fűzött
Brazília - Magyarország - művelődéstörténet - kulturális kölcsönhatás
930.85(81) *** 930.85(439)
[AN 3656294]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2017.
   Italia nostra : studi filologici italo - ungheresi / a cura di Ágnes Ludmann. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 275 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-65-3 fűzött
Itália - Olaszország - italika - olasz irodalom története - művelődéstörténet
930.85(45) *** 805.0 *** 850(091)
[AN 3656272]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2017.
Johnson, Paul (1928-)
Modern times (magyar)
   A modern kor : a 20. század igazi arca / Paul Johnson ; [ford. Berényi Gábor] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - 3. kiad. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2016. - 931 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86784-5-4 kötött : 4600,- Ft
világtörténelem - 20. század
930.9(035)"19"
[AN 3659103]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2017.
Kisteleki Géza
   Az aranylemezek üzenete / Kisteleki Géza. - Bőv. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-2164-9)
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 3658460]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2017.
   Ma is tanultam valamit 2 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - [Budapest] : Index.hu, 2016. - 237, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80591-0-7 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3657245]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2017.
   Magyarok a Kaukázusban : a magyar őshaza kutatása Örményországban és a Kaukázusban = Hungarians in the Caucasus : in search of the Hungarian homeland in Armenia and the Caucasus = Hoingaracinerë Kovkasoim' : Howngarakan armatneri oronolmë Hayastanolm ew Kovkasolm / írta és szerk. Kránitz Péter Pál ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, Örmény Kulturális Központ. - Budapest : OSZK : Örmény Kult. Közp., 2016. - 136 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A Budapesten, 2015. ápr. 21 - júl. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-661-1 fűzött : 3200,- Ft
Örményország - Kaukázus - magyar őstörténet - magyarságkutatás - örmények - felfedező utazás - 19. század - kiállítási katalógus
930.8(=945.11) *** 910.4(479.25)"18" *** 930.8(=919.81) *** 910.4(479)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2015" *** 910.4(439)(092)Zichy_J.
[AN 3656689]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2017.
Magyarok Világkongresszusa (9.) (2016) (Ópusztaszer ; Székesfehérvár ; Budapest ; Pásztó)
   "Élet, vagy halál!" : Magyarok IX. Világkongresszusa : 2016. augusztus 15-20. / [közread. a Magyarok Világszövetsége]. - Budapest : Magyarok Világszövetsége, 2016-. - 22 cm
A kongresszust Ópusztaszeren, Székesfehérváron, Budapesten és Pásztón tartották
magyarságkutatás - magyarság - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Ópusztaszer) *** 061.3(439-2Székesfehérvár) *** 061.3(439-2Bp.)"2016" *** 061.3(439-2Pásztó) *** 323.1(=945.11)(100)
[AN 3656457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jövő a Szent Korona jegyében : nemzetstratégiai konferencia : 2016. augusztus 16-18. / [... szerk. Bottyán Zoltán]. - 2016. - 308 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-4-2 fűzött
szentkoronatan - magyarság - nemzet - konferencia-kiadvány
342.519.8(439) *** 323.1(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656459] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., In vivo : orvos-konferencia : 2016. augusztus 17-18. / [... szerk. Karsay Péter]. - 2016. - 154 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-5-9 fűzött
egészségügy - orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 614 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656460] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kárpát-medencei magyar vértanúság : történeti konferencia : 2016. augusztus 16. / [... szerk. Botlik József]. - 2016. - 187 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-6-6 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - megtorlás - állami terror - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
323.12(=945.11)(4-191)"18/19" *** 323.282(=945.11)(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656462] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Trianon-100 : "hiszek Magyarország feltámadásában" : kiútkereső konferencia : 2016. augusztus 16-17. / [főszerk. Pápai Szabó György]. - 2016. - 206 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-7-3 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem - 20. század - konferencia-kiadvány
341.382"1920" *** 943.9"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656463] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., "Hamvaidnak elhozása végett" : Petőfi-konferencia : 2016. augusztus 16-17. / [... szerk. Kiss Endre József]. - 2016. - 169 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-8-0 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Barguzin - író - 19. század - kutatás - régészet - konferencia-kiadvány
894.511(092)Petőfi_S. *** 904(571.54) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656464] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Sémiták, árják és turániak : őstörténeti konferencia : 2016. augusztus 19. / [főszerk. Pápai Szabó György]. - 2016. - 185 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89940-9-7 fűzött
magyar őstörténet - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656465] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A fény üzenete : kulturális konferencia : 2016. augusztus 16. / [főszerk. Pápai Szabó György]. - 2016. - 139 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5672-00-2 fűzött
magyarságkutatás - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656467] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A számítógépes szabványosításon túl : rovásírás konferencia : 2016. augusztus 17-18. / [... szerk. Boór Ferenc]. - 2016. - 139 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5672-01-9 fűzött
rovásírás - magyarság - hagyománytisztelet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3656468] MARC

ANSEL
UTF-82500 /2017.
Massie, Robert K. (1929-)
The Romanovs (magyar)
   A Romanovok : az utolsó felvonás / Robert K. Massie ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 375 p. : ill. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-594-4 kötött : 4999,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - uralkodócsalád - családtörténet - rejtély - történelem
929.52(47)Romanov *** 947"19" *** 001.94
[AN 3656924]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2017.
   Mezőváros új szerepben / Forray R. Katalin, Kozma Tamás, Molnár Ernő szerk. ; [közread. a] HERA ... - [Budapest] : HERA : HTSART : ÚMK, [2016]. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80411-1-9 fűzött
Mezőtúr - helytörténet - helyismeret - társadalomföldrajz
943.9-2Mezőtúr *** 908.439-2Mezőtúr *** 911.3(439-2Mezőtúr)
[AN 3656237]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2017.
Mikó Zsuzsanna (1969-)
   A terror hétköznapjai : a kádári megtorlás, 1956-1963 / Mikó Zsuzsanna ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Levéltár. - [Budapest] : Libri : MNL, 2016. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-310-824-6 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - megtorlás - koncepciós per - Kádár-korszak - történelmi forrás
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956/1963"(093) *** 343.301.096(439)"1956/1963"(093)
[AN 3657127]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2017.
   "Mit láng elpusztít, láng felépíti újra" : az 1917. május 21-i gyöngyösi tűzvész centenáriumi emlékkönyve / [vál., szerk. és az előszót írta Fülöp Lajos és Lisztóczky László] ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2017. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88229-2-5 kötött
Gyöngyös - helytörténet - tűzeset - 20. század
943.9-2Gyöngyös *** 614.841.4(439-2Gyöngyös)"1917"
[AN 3657235]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2017.
   "Nekünk mégis Mohács kell..." : II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései : az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása / [szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : MTA BTK : OSZK, 2016. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-265. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-654-3 kötött : 3800,- Ft
Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
magyar történelem - uralkodó - hadtörténet - Mohácsi csata - 16. század - történelmi forrás
943.9(092)Lajos,_II.(093) *** 355.48(439)"1526"(093) *** 943.9"152"(093)
[AN 3653749]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2017.
Nemere István (1944-)
   A magyarok 7 fő bűne : tetteik, amelyekkel 1100 év alatt alaposan elszúrták történelmüket / Nemere István. - [Budapest] : Anno K., 2016. - 185, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 978-963-375-810-6 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3657114]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2017.
   A Pejacsevich család művészeti öröksége : [... Soproni Múzeum, 2016. november 11 - december 31.] = Likovina baština obitelji Pejačević / [kurátorok Jasminka Najcer-Sabljak, Silvija Lučevnjak, Veress Ferenc] ; [kiad. a Matica hrvatska Sopron Egyesület]. - Sopron : Matica hrvatska Sopron Egyes., 2016. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Sopronban rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 148-[158]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-6920-8 fűzött
Pejacsevich család
Horvátország - Magyarország - családtörténet - magyarországi horvátok - művelődéstörténet - képzőművészet - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
930.85(439.24) *** 73/76(439)"17/18" *** 061.4(439-2Sopron) *** 929.52(=862)(439)Pejacsevich
[AN 3656668]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2017.
   The politics of Jerusalem, 1947-2015 [elektronikus dok.] : basic political documents / ed. by Zoltán Kalmár. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Budapest : Gondolat, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137419. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-693-651-8
Izrael - Palesztina - Jeruzsálem - történelem - nemzetközi kapcsolat - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
956.94-2Yerushalayim"194/201"(093) *** 956.94(093) *** 327(569.4)"194/201"(093)
[AN 3642275]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2017.
   Salföldi falukrónika / [szerk. Somogyi Győző és Somogyi Márk]. - Salföld : smArt Design Studio, cop. 2016. - 72 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-12-6506-4 kötött
Salföld - helytörténet - album
943.9-2Salföld(084.1)
[AN 3656198]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2017.
Sallai Károlyné (1949-)
   Értünk szenvedtek, nem feledhetjük őket! : vallomások, visszaemlékezések az ötvenes évekből és a forradalom idejéből / [kiad. a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2016. - 221 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Sallai Károlyné
Kötött
Túrkeve - magyar történelem - helytörténet - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - oral history
943.9"195"(0:82-94) *** 943.9-2Túrkeve"195"(0:82-94)
[AN 3656533]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2017.
   "A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem." : Pusztaszabolcs 1956 / [szerk. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2016. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 23.)
ISBN 978-615-80063-6-1 fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - 1956-os forradalom - oral history
943.9-2Pusztaszabolcs"1956"(0:82-94)
[AN 3656199]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2017.
Szabó Sándor
   Halhatatlan hétköznapi hősök : nem várnak el szobrokat : beszélgetések a forradalom túlélőivel : tények, dokumentumok az 1956-os dicső népfelkelés hatvanadik évfordulóján / Szabó Sándor. - [Érd] : Magánkiad., 2016. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5456-3 fűzött
1956-os forradalom - magyar történelem - oral history - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 3656552]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2017.
   Történeti, néprajzi közelítések a gömöri Berzétéhez / szerk. Deáky Zita és Smid Bernadett ; [kiad. az ELTE BTK Néprajzi Intézete]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2016. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-827-3 fűzött
Berzéte - helytörténet - magyar néprajz - határon túli magyarság
943.922-2Berzéte *** 943.76-2Berzéte *** 39(=945.11)(437.6Berzéte)
[AN 3656382]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2017.
Závodszky Géza (1939-)
   Szabadság csillaga : magyar történet, 1790-1849 / Závodszky Géza ; [közread. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - 2. jav. kiad. - Budapest : OFI, 2016. - 191 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-19-7963-3 kötött
magyar történelem - felvilágosodás - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"179/184"
[AN 3658121]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2017.
Zeidler Miklós (1967-)
   Trianon / Zeidler Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8463-8 kötött : 1490,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század
943.9"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 3657194]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2017.
Zvara Edina (1971-)
   Egy tudós hazafi Bécsben : Görög Demeter és könyvtára / Zvara Edina. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2016. - 506 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 171-206. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-200-657-4 fűzött : 3500,- Ft
ISBN 978-963-693-694-5
Görög Demeter (1760-1833)
Magyarország - művelődéstörténet - sajtótörténet - szerkesztő - könyvtártörténet - magánkönyvtár - felvilágosodás - 18. század - 19. század - irodalmi élet - könyvkatalógus - történelmi forrás
930.85(439)(092)Görög_D.(093) *** 930.85(439)"17/18"(093) *** 894.511(092)Görög_D.(093) *** 070(439)"179/183"(093) *** 017.2(439)Görög_D.
[AN 3656673]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2516 /2017.
   Burgenlandi zsidó emlékek nyomában - két keréken : praktikus könyv túrázóknak / [... összeállítója és a túraszövegek szerzője Mózes Krisztián] ; [közread. a] ... Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. - Budapest : Mazsike, 2016. - 71 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-12-2364-4 fűzött
Burgenland - kerékpártúra - zsidóság - útikönyv
914.363(036) *** 796.57 *** 296(436.3)
[AN 3656509]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2017.
Fekete Gábor (1954-)
   Budapest, ha leszáll az est = Budapest when evening falls = Budapest nach Einbruch der Dunkelheit / photos Fekete Gábor ; text Dés Mihály. - Budapest : Corvina, 2016. - 214 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Főcím a gerincről
ISBN 978-963-13-6400-2 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Fekete_G.
[AN 3656083]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2017.
Kubassek János (1957-)
   A Szahara bűvöletében : az "Angol beteg" igaz története : Almásy László hiteles életrajza / Kubassek János. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panoráma, 2016. - 463 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 436-438.
ISBN 978-963-243-959-4 kötött : 6200,- Ft
Almásy László (1895-1951)
Magyarország - Észak-Afrika - felfedező - 20. század
910.4(61)(092)Almásy_L.
[AN 3658152]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2017.
   Muravidéki magyar értéktár / [közread. a] Vas Megyei Önkormányzat. - [Szombathely] : Vas Megyei Önkormányzat, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7183-21-8 fűzött
Muravidék - helyismeret
908.439Muravidék *** 908.497.12Muravidék
[AN 3657028]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2017.
Soós Ferenc (1935-)
   Szívünkhöz közeli tájak : a Tátra [elektronikus dok.] / Soós Ferenc. - Szöveg és képek. - [Miskolc] : [Soós F.], 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7354-0
Tátra - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.438(234.372.43)(084.12) *** 908.437.6(234.372.43)(084.12)
[AN 3655379]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2017.
Troll Veronika
   Az én Budapestem, a te Budapested : [egy 14 éves budapesti lány útikönyve] / Troll Veronika. - [Budapest] : [Troll V.], 2016. - 180, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7063-1 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3656111]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2017.
   Turai tanulmányok / szerk. Kassai Zsuzsanna, Farkas Tibor. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 137 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-589-1 fűzött
Tura - társadalomföldrajz - helyismeret
908.439-2Tura *** 911.3(439-2Tura)
[AN 3656127]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2017.
Zsiga Henrik
   Balaton bringával : új utak, friss élmények / Zsiga Henrik. - 3. kiad. - [Veszprém] : Kalliopé, 2016. - 267 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-08-9 fűzött : 3980,- Ft
Balaton (környék) - Közép-Dunántúl - kerékpártúra - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 914.391.1(036) *** 796.57
[AN 3658012]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2524 /2017.
Géczi Zoltán (1975-)
   A koncentrációs táborok története / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2001. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86082-9-1 fűzött
koncentrációs tábor - történeti feldolgozás
343.819.5(100)(091)
[AN 3658992]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2017.
Hollósi Gábor (1976-)
   Dr. vitéz ákosfalvi Szilágyi László belügyminiszteri tanácsos visszaemlékezése az 1944-es mentesítésekre / Hollósi Gábor. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2016. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-79-6 fűzött : 1490,- Ft
Szilágyi László (1897-1978)
Magyarország - köztisztviselő - 20. század - antiszemitizmus - zsidótörvények - felmentés - Horthy-korszak - memoár
35.08(439)(092)Szilágyi_L.(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1944"(0:82-94) *** 342.72/.73(439)(=924)"192/194"(0:82-94)
[AN 3656532]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2017.
   In memoriam dr. Vlasics Antal, 1937-1973 / [kiad. Kaposvári Törvényszék]. - [Kapsosvár] : Kaposvári Törvényszék, [2016]. - 53 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5154-8 fűzött
Vlasics Antal (1937-1973)
Marcali - Magyarország - bíró - jogeset - bűncselekmény - 20. század
347.962(439)(092)Vlasics_A. *** 34.096(439-2Marcali)"197"
[AN 3656675]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2017.
Kiss Barnabás (1954-)
   Alkotmányjogi alapismeretek : Magyarország alkotmányos intézményeinek vázlata / Kiss Barnabás. - 4. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016. - 179 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Lezárva: 2016. aug. 1.
ISBN 978-615-5411-43-4 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3659089]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2017.
   Málenkij robot : az orosz bányákba deportált gyulaiak emlékére = Malenkij Robot : zum Gedenken an die in russische Gruben Deportierten Julaer / [... szerk. Kovács Lajosné Murvai Zsuzsanna] ; [... ford. Illyés Józsefné] ; [kiad. Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - 3. jav. kiad. - Gyula : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 147 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4565-3 fűzött
Szovjetunió - Gyula - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - magyarországi németek - névtár
343.819.5(47)"194" *** 316.347(=30)(439-2Gyula)
[AN 3659000]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2017.
Orbán Gábor
   A Viszkis és én / Orbán Gábor. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-92-0 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - bűnöző - híres bűneset - ezredforduló - memoár
343.919(439)(092)Orbán_G(0:82-94)
[AN 3657299]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2017.
Ruszoly József (1940-)
   Európai jog- és alkotmánytörténelem / Ruszoly József. - 2. jav. utánny. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016, cop. 2011. - 712 p. ; 27 cm. - (Opera iurisprudentiae, ISSN 2062-3984 ; 1.)
Bibliogr.: p. 651-652.
ISBN 978-963-9650-78-7 kötött
Európa - jogtörténet - alkotmány - egyetemi tankönyv
342.4(4)(091)(075.8) *** 34(4)(091)(075.8)
[AN 3659114]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2531 /2017.
Hermann Antal (1878-1965)
   A hadak útján, 1914-1918 / Hermann Antal ; [sajtó alá rend. Pollmann Ferenc] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2016. - 285 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7097-80-5 fűzött : 1685,- Ft
Magyarország - hadtörténet - első világháború - memoár
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3656092]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2017.
   A nagy háború öröksége / [... szerk. Tőrös István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 231 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kész. a Budapesten, 2016. máj. 21-én "Magyarország nagy háborúja, 1914-1918" címmel nyílt állandó kiállítás anyagából
ISBN 978-963-327-691-4 kötött : 9600,- Ft
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - haderő - katonai felszerelés - múzeumi gyűjtemény - első világháború - album
355.48(100)"1914/1918"(084.1) *** 355/359(436/439)"1914/1918"(084.1) *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3637405]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2017.
Nemere István (1944-)
   Különös magyar háborúk / Nemere István. - 2. kiad. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2016. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-387-946-7 fűzött : 2999,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355.48(439) *** 943.9
[AN 3659098]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2534 /2017.
   A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja : a megújított európai standardok és irányelvek működése, alkalmazása / szerk. Derényi András ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-995-7 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás - felsőoktatás
65.018(4-62) *** 378
[AN 3656321]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2017.
Ferguson, Alex (1941-)
Leading (magyar)
   Vezetés : az életem és a Manchester Unitednél eltöltött éveim tapasztalatai / Alex Ferguson és Michael Moritz ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 344 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-376-9 kötött : 4500,- Ft
Ferguson, Alex (1941-)
Nagy-Britannia - vezetés - szervezés - sport - menedzser - 20. század - 21. század
65.012.4 *** 65.011.1 *** 796 *** 658.1(410)(092)Ferguson,_A.
[AN 3657227]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2017.
Husti István (1949-)
   Időgazdálkodás : általában és a mezőgazdaságban / Husti István. - Budapest : Agroinform, 2016. - 132 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-615-5666-01-8 fűzött
időmenedzsment - mezőgazdaság
65.012.4 *** 159.937.53 *** 65.013 *** 338.43
[AN 3656528]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2017.
   The role of management functions in successful enterprise performance : [monograph] / eds. Felicjan Bylok, Anita Tangl. - Budapest : Agroinform, 2016. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-03-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-03-23)
vállalatirányítás - menedzser - szervezetfejlesztés - esettanulmány
65.012.4 *** 658.1(100)
[AN 3656559]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2538 /2017.
Akerlof, George A. (1940-)
Phishing for phools (magyar)
   Balekhalászat : a manipuláció és az átverés közgazdaságtana / George A. Akerlof, Robert J. Shiller ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 302 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-280.
ISBN 978-963-304-369-1 kötött : 4200,- Ft
pénzpiac - gazdasági folyamat - gazdasági erkölcs - marketing - fogyasztói magatartás - 21. század
336.7 *** 338(100)"201" *** 330.16 *** 658.8 *** 366.1
[AN 3657231]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2017.
   Csengődi civil katalógus / [szerk. Csévi Károly, Pájer Ildikó] ; [kiad. a Csigaház Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Csigaház Alapítvány, [2016]. - 78, [81] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89180-2-4 fűzött
Csengőd - civil szervezet - egyesület - 21. század
334.012.46(439-2Csengőd)"20" *** 061.2(439-2Csengőd)"20"
[AN 3657021]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2017.
Csirmaz András
   Deconstructing online marketing : learn marketing secrets to sell more shows : based on the lecture of Andrew Csirmaz about online marketing for magicians. - [Sopron] : Csirmaz A., 2016. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6503-3 fűzött
marketing - internet
658.8 *** 339.138 *** 681.324Internet
[AN 3656231]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2017.
   Economic and local aspects of rural development / ed. by Krisztián Ritter ; [publ. by the Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 117 p. : ill., részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-550-1 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - területfejlesztés - regionális gazdaság - esettanulmány
332.1(100) *** 338.43(100) *** 711.1(100)
[AN 3656149]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2017.
   Gazdaság, multikulturalitás, kommunikáció [elektronikus dok.] = Economy, multiculturality, communication / szerk. ... Rudnák Ildikó. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Gödöllőn, 2016. máj. 8-án "Multikulturalitás a XXI. században" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-590-7
gazdaságtan - kultúraszociológia - nyelvészet - szaknyelv - elektronikus dokumentum
33 *** 316.7 *** 800.866
[AN 3655382]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2017.
Gordon, Thomas (1918-2002)
It can only get better (magyar)
   Sikerre ítélve : [egy sztártanácsadó útmutatásai] / Tony Gordon ; [... fordítását átd. Koppány Emese]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Piano Plusz Kft., 2016. - 99 p. : ill. ; 25 cm. - (Iránytű pénzügyi tanácsadói könyvtár ; 1.)
ISBN 978-963-12-6338-1 fűzött : 4500,- Ft
siker - üzletkötés
658.846 *** 347.732
[AN 3658314]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2017.
   Kézikönyv a képzési rendszer megvalósítása az önkormányzatok gazdaságfejlesztési feladatainak támogatására / szerk. Szügyi György [et al.] ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 567 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-269-567-9 fűzött
Magyarország - regionális fejlesztés - regionális önkormányzat - versenyképesség
332.14(439-2) *** 352/353
[AN 3656132]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2017.
Lencioni, Patrick (1965-)
The ideal team player (magyar)
   Az ideális csapatjátékos : hogyan fejlesszük az együttműködés alapkészségeit? : tanmese vezetőknek / Patrick Lencioni ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 199 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-384-4 kötött : 3900,- Ft
csoportmunka - szervezeti kultúra - munkalélektan - elbeszélés
331.103.244(0:82-32) *** 65.013(0:82-32)
[AN 3657225]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2017.
Lőkös László (ifj.) (1964-)
   Közgazdasági alapismeretek I : mikroökonómiai alapvetés : szakkönyv / ifj. Lőkös László ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., cop. 2016. - 199 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-269-571-6 fűzött
mikroökonómia
330.101.542
[AN 3656273]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2017.
   Sustainable agriculture and rural development initiatives in the developing countries / ed. by Zsuzsanna Kassai ; [publ. by Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-269-584-6 fűzött
Afrika - Balkán - Európai Unió - vidékfejlesztés - mezőgazdaság - helyi gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdasági kapcsolat - fejlődő ország - esettanulmány
332.1(100-773) *** 338.43(100-773) *** 339.9(4-62)(497)
[AN 3656146]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2017.
Weiser István (1973-)
   Az árazás 48 törvénye : árazz jól, keress jobban! / Weiser. - Szeged : Ez Design Grafikai Kft., 2016. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-85603-2-2)
ár - vállalkozásismeret
338.5 *** 658.1
[AN 3657120]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2549 /2017.
   35 éve nyitva a világra / [fel. szerk. Kajáry Ildikó] ; [szerk. Tillingerné Sebestyén Erika] ; [... kiad. ... a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola]. - Budapest : Bárczi G. Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakisk., [2016]. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7393-9 fűzött
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Budapest)
Budapest. 7. kerület - általános iskola - gyógypedagógiai iskola - értelmi fogyatékos
373.3(439-2Bp.) *** 376.4(439-2Bp.)
[AN 3656684]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2017.
Berg, Insoo Kim (1934-2007)
Classroom solutions (magyar)
   WOWW-megközelítés : megoldásépítés az iskolában / Insso Kim Berg, Lee Shilts ; [ford. Boross Eszter Fruzsina]. - Budapest : SolutionSurfers Mo., 2016. - 77 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 74-76.
ISBN 978-615-80268-2-6 fűzött : 2300,- Ft
nevelési rendszer - pedagógiai munka
371.4 *** 371.321
[AN 3656515]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2017.
Csaba Piroska (1937-)
   Az Úr csodásan működik : Csaba Piroskával beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2016. - 86 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 110.)
ISBN 978-963-662-859-8 fűzött : 1500,- Ft
Csaba Piroska (1937-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Csaba_P.(047.53)
[AN 3657061]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2017.
   Curriculum, effectiveness, equity / ed. by Anikó Fehérvári ; [publ. by the] Hungarian Institute for Educational Research and Development. - Budapest : Hung. Inst. for Educational Research and Development, 2016. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-436-044-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - 21. század
37.014(439)"201"
[AN 3656317]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2017.
   Az európai oktatási szakpolitika prioritásai az Oktatás és képzés 2020 szakértői munkacsoportok tevékenységének tükrében / [szerk. Szegedi Eszter] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2016. - 98 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-26-6 fűzött
Európai Unió - oktatásügy - 21. század
37.048(4-62)"201"
[AN 3656359]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2017.
   Az Európai Unió az oktatásról : stratégiai irányok és értelmezések / szerk. Széll Krisztián. - Budapest : OFI, 2016. - 75 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Körkép az oktatásról, ISSN 2064-9266)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-436-006-3 fűzött
Európai Unió - oktatáspolitika - ifjúságpolitika
37.014.5(4-62) *** 316.37-053.6/.8(4-62)
[AN 3656430]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2017.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2017. - 252 p. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-09-9 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3658963]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2017.
   Hallgatók a területi kutatásban, Mezőkövesd jelene és jövője : Gödöllő, 2016. május 12. : tanulmánykötet : konferencia kiadvány / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 31 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-542-6 fűzött
Mezőkövesd - helyismeret - gazdasági helyzet - gazdaságföldrajz - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 908.439-2Mezőkövesd *** 911.3(439-2Mezőkövesd)
[AN 3656155]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2017.
   Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség : az általános iskolák hátránykompenzáló lehetőségei / szerk. Szemerszki Marianna ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-996-4 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - oktatáspolitika - 21. század
376.7(=914.99)(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439)"201" *** 37.014.5(439)"201"
[AN 3656292]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2017.
   Hunyadi : jubileumi évkönyv : [1996-2016 Sopron] / [szerk. ... Dergezné Élő Rózsa]. - Sopron : Hunyai J. Evangélikus Óvoda és Ált. Isk., 2016. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6847-8 fűzött
Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Sopron)
Sopron - óvoda - általános iskola
373.24(439-2Sopron) *** 373.3(439-2Sopron)
[AN 3656730]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2017.
Kárpát-medencei Oktatási Konferencia (1.) (2016) (Oradea)
   I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia [elektronikus dok.] : [2016. június 9-10.] / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2016]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Nagyváradon rendezték. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-81-4
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(498.4-2Nagyvárad)
[AN 3655393]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2017.
   Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók / szerk. Mayer József ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-436-043-8 fűzött
Magyarország - közoktatás - lemorzsolódás - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - 21. század
371.212.73 *** 37.014(439)"201" *** 342.722(439)"201"
[AN 3656401]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2017.
   Közelkép a gyarkornoki rendszer első tapasztalatairól / szerk. Kállai Gabriella ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-436-042-1 fűzött
pedagógus - pályakezdés
37.082 *** 331.5-053.81
[AN 3656398]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2017.
   Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből / szerk. Károly Krisztina és Homonnay Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái, ISSN 2416-2957 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-812-9 fűzött
didaktika - tantárgy-pedagógia - pedagógusképzés
371.13 *** 371.3 *** 372.8
[AN 3656342]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2017.
   A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között / szerk. Derényi András és Temesi József ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-994-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - 20. század - 21. század
378(439)"198/201"
[AN 3656373]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2017.
   Munkácsy jubileumi évkönyv : Kiskunlacháza, 1966-2016. - Kiskunlacháza : Kiskunlacháza-Áporka Ált. Isk. és EGYMI, 2016. - 204 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6898-0 fűzött
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kiskunlacháza - általános iskola
373.3(439-2Kiskunlacháza)
[AN 3656726]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2017.
Németh Norbert
   Az óvári gazdász.. / [írta Németh Norbert, Németh Attila] ; [kiad. Óvári Gazdászok Szövetsége ...]. - Mosonmagyaróvár : Óvári Gazdászok Szövets., 2016. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6414-2 fűzött
Széchenyi István Egyetem (Győr). Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - egyetem - agrártudomány - diákélet - történeti feldolgozás
378.663(439-2Mosonmagyaróvár)(091) *** 378.18(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3658969]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2017.
   Pedagógiai ars poeticám / [alkotószerk. Türkössy Szilárd] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2016. - 216 p. ; 30 cm
Fűzött
alternatív iskola - pedagógia
371.4Waldorf
[AN 3656418]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2017.
   Pedagóguskutatások : merre tart a pedagógusszakma? / szerk. Fehérvári Anikó ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-997-1 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógiai munka - pedagógusképzés - 21. század - statisztikai adatközlés
371.321(439)"201"(083.41) *** 371.13(439)"201"
[AN 3656404]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2017.
   Professzorok kéziratos hagyatéka [elektronikus dok.] : kiállítási katalógus : Berde Károly, Berde Botond, id. Reuter Camillo, ifj. Reiter Camillo, Grastyán Endre : Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, Pécs ..., 2015. október 1 - 2016. március 31. / ... rend. és a katatalógust írta Dezső Krisztina ; szerk. ... Gergely Zsuzsanna ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Pécs : PTE Egy. Kvt. és Tudásközp., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140003. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-032-2
Magyarország - Pécs - tudós - egyetemi tanár - kézirathagyaték - 20. század - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
37(439-2Pécs)(092)(093) *** 061.3(439-2Pécs) *** 091 *** 001(439)(092)(093)
[AN 3657704]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2017.
   Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban : útmutató az európai kreditrendszer alkalmazásához / szerk. Derényi András és Simon Mária ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-436-082-7 fűzött
Európa - felsőoktatás - tanulás - oktatási mobilitás - minőségbiztosítás
378(4) *** 371.3 *** 65.018
[AN 3656393]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2017.
   Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje / szerk. Vámos Ágnes ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-805-1 fűzött
pedagógus - pedagógiai munka
371.321
[AN 3656347]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2017.
   "Tudós tanárok - tanár tudósok" : fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése : konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival : ... 2016. november 8-9., ... Budapest ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ. - [Budapest] : ELTE TKK, [2016]. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3656284]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2572 /2017.
Adámy István (1954-)
   Globális kyokushin / Adámy István. - [Budapest] : Adámy I., [2016]. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6534-7 fűzött
karate
796.853.2
[AN 3656991]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2017.
Mező László (1956-)
   Az első 70 év.. : a Mád FC története, 1946-2016 / Mező László ; [kiad. Mád Község Önkormányzata]. - [Mád] : Önkormányzat, [2016]. - 308 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6030-4 fűzött
Mád FC
Mád - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Mád)(091)
[AN 3656497]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2017.
Nemeskéri-Kiss Sándor (1884-1958)
   ...hol nem volt.. / Nemeskéri-Kiss Sándor. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 538 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-287-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3656917]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2017.
   Oroszlány szervezett sportjának története és adattára, 1925-2015 / szerk. Magyar György ; [kiad. Oroszlány Város Önkormányzata]. - Oroszlány : Önkormányzat, 2016. - 347, 147, [10] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-344.
Fűzött
Oroszlány - sporttörténet
796(439-2Oroszlány)(091)
[AN 3656330]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2017.
Szuper Levente (1980-)
   Szuper : Levi kalandjai a Kisstadiontól az NHL-ig / Szuper Levente, Szűcs Miklós. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2014. - 348 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-447-016-8 fűzött
Szuper Levente (1980-)
Magyarország - jégkorong - sportoló - ezredforduló - 21. század - memoár
796.966(439)(092)Szuper_L.(0:82-94)
[AN 3658219]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2577 /2017.
Besenyi Vendel (1942-)
   A jászberényi Szentkúti templom története / Besenyi Vendel. - Jászberény : Jászok Egyes. : KÉSZ Jászberényi Csop. : Nagyboldogasszony Főplébánia, 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (KÉSZ könyvek, ISSN 1588-8606 ; 6.)
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-963-12-7018-1 fűzött
Jászberény - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Jászberény)
[AN 3656692]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2017.
Mednarodna likovna kolonija (15.) (2016) (Szentgotthárd)
   Nemzetközi Művésztelep 15, Szentgotthárd : 2002-2016 = Mednarodna likovna kolonija, Monošter = International fine arts colony, Szentgotthárd / [...szerv. ... Magyarországi Szlovének Szövetsége ..., Galéria-Múzeum Lendva ..., Szentgotthárd Város Önkormányzata ...]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2016]. - 304 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5600-52-4 kötött
Szentgotthárd - képzőművészet - 21. század - művésztelep
73/76(100)"200/201" *** 061.28(439-2Szentgotthárd)
[AN 3656204]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2017.
Reigl, Judit (1923-)
   Judit Reigl / [publ. by ... Makláry Artworks Kft., Kálmán Makláry Fine Arts]. - Budapest : Kálmán Makláry Fine Arts ; [Pomáz] : Makláry Artworks, 2010-. - ill., főként színes ; 29 cm
Angol, francia és magyar nyelven
Kötött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.
[AN 3099742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., 1974-2010 / [text by ... Marcelin Pleynet, Germain Viatte]. - cop. 2017. - 352, [2] p.
Bibliogr.: p. 346-351.
ISBN 978-963-89441-5-3
[AN 3656154] MARC

ANSEL
UTF-82580 /2017.
Simányi Frigyes
   Baranya megye tájházai, emlékházai, népi épületei = Rural heritage, folk and commemorative buildings in Baranya County = Volksgebäude, Landhäuser, Gedenkstätten des Komitats Baranya/Branau / Simányi Frigyes. - Budapest : Romanika, 2016. - 168 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637)
ISBN 978-615-5037-28-3 kötött : 2990,- Ft
Baranya megye - népi építészet - néprajz - falumúzeum
72.031.4(439.127) *** 069(439.127) *** 39(=00)(439.127)
[AN 3656611]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2017.
Szádeczky-Kardoss Géza
   Várak a Pilisben : a Budai- és a Pilis-hegység várai / Szádeczky-Kardoss Géza. - [Budapest] : Szádeczky-Kardoss G., cop. 2016. - 74 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-12-5879-0 fűzött
Budai-hegység - Pilis (hegység) - vár
728.81(439)(234.373.27) *** 728.81(439)(234.373.25)
[AN 3656449]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2582 /2017.
Bartók Béla (1881-1945)
   Cantata profana : a kilenc csodaszarvas : the nine enchanted stags / Bartók Béla ; Kroó György előszavával ; Réber László rajz. ; [kiad. a] ... Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. - Budapest : Ed. Musica : Mazsike, 2016. - 45 p. : ill. ; 24 cm
A román nyelvű kézírásos szöveg fotómásolatával
ISBN 978-963-330-771-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
folklór - románok - kolinda - magyar irodalom - kantáta - szövegkönyv - kétnyelvű dokumentum
784.5 *** 398.8(=590) *** 894.511-293.02=20
[AN 3656241]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2017.
Bodzsár Tamás
   A kulcs : hogyan alkossunk jobb ritmusokat / Bodzsár Tamás. - [Mályi] : Monkeybird Records, cop. 2016. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6009-0 fűzött
zeneelmélet - zenei ritmus - tankönyv
781.62(078)
[AN 3656612]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2017.
Csatári Bence (1972-)
   Azok a régi csibészek : párbeszéd a rock and rollról / [riporter] Csatári Bence, Poós Zoltán. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 286 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-76-3 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - Kádár-korszak - interjú
78.067.26.036.7(439)"196/198"(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3657149]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2017.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : sárkányparipán vágtattam : hatvan gyerekdal / Gróh Ilona ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2016, cop. 2014. - 55, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [59].
ISBN 978-963-437-030-7 kötött : 3999,- Ft
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3658921]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2017.
   Hangok és ütemek : tíz életút zenével / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : M. Alkotóműv. Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Cseh Tamás Program könyvek, ISSN 2498-4604)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80488-0-4 fűzött
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - 20. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3656555]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2017.
   A hatodik évtized : Veszprém Város Vegyeskarának jubileumi évkönyve, 2006-2016 / [szerk. Somfai Balázs, Erdélyi Ágnes] ; [kiad. Veszprém Város Vegyeskara Egyesület]. - Veszprém : Veszprém Város Vegyeskara Egyes., 2016. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6598-9 fűzött
Veszprém Város Vegyeskara
Veszprém - énekkar
784.087.68.071(439-2Veszprém)
[AN 3657016]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2017.
   Móóóóóóbil! / szerk. és a bevezetőt írta Rozsonits Tamás. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 112 p. ; 18 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
P. Mobil (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 20. század - 21. század - levelezés
78.067.26.036.7(439)P.Mobil(044)
[AN 3657154]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2017.
   A Sitkei Citerazenekar 50 éve / [közread. a] Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület. - [Sitke] : Sitkei Citerazenekar Kult. Egyes., 2016. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Sitkei Citerazenekar
Sitke - citera - népzenei együttes
78.031.4.071(439-2Sitke) *** 787.68
[AN 3656261]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2590 /2017.
Schulman, Michael (1941-)
Her again (magyar)
   Meryl Streep : az ezerarcú színésznő / Michael Schulman ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 324, [3] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-8616-8)
Streep, Meryl (1949-)
Egyesült Államok - filmszínész - színész - 20. század - 21. század
792.028(73)(092)Streep,_M. *** 791.43.071.2(73)(092)Streep,_M.
[AN 3655987]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2591 /2017.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Földes Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9214-7 b.
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3658935]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2017.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár = Dizionario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2016, cop. 2011. - XVI, 688 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9022-8 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3658941]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2017.
   Kerekasztal körül : huszonöt nyelvészeti tanulmány / szerk. Juhász Dezső ; [közread. az] ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. - Budapest : ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2016. - 251 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-745-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1
[AN 3656424]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2017.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2016, cop. 2011. - XVI, 672 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9021-1 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3658943]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2017.
Konrád Miklós (1967-)
   Magyar - francia kisszótár = Petit dictionnaire hongrois - français / Konrád Miklós. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2009. - [16], 649, [15] p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8716-7 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 3658948]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2017.
   "Közel, s távol" IV : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2014 / [szerk. Doma Petra, Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2016. - 441 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-56-1 fűzött
ókori Kelet - Ázsia - keletkutatás - történelem - művelődéstörténet
809.5 *** 931 *** 95 *** 930.85(5)
[AN 3656482]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2017.
Ladó János (1918-2002)
   Magyar utónévkönyv / Ladó János ; [átd.] Bíró Ágnes. - Bőv. kiad. - Budapest : Vince K., cop. 2016. - 343 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-343.
ISBN 978-963-303-072-1 kötött : 2495,- Ft
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 3658983]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2017.
Müller Márta (1973-)
   "Ein unermässliches Land von Begriffen" : dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich / Márta Müller. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2016. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 74.)
Bibliogr.: p. 163-177.
ISBN 978-963-284-784-9 fűzött
német nyelv - nyelvjárás - magyarországi németek - lexikográfia - összehasonlító módszer
801.3 *** 803.0-087(439)
[AN 3656361]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2017.
Nagy Diána (1982-)
   Angol - magyar képes szótár = Hungarian - English picture dictionary. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 23 cm
Szerző Nagy Diána
ISBN 978-963-244-675-2 kötött : 2995,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3656648]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2017.
Nagy Diána (1982-)
   Japán - magyar képes szótár = Hangarigo tonihongono irasuto jiten. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 23 cm
Szerző Nagy Diána
ISBN 978-963-244-674-5 kötött : 3995,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=956=945.11(02.053.2)
[AN 3656652]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2017.
   Német - magyar, magyar - német gyerekszótár / [szerk. Hessky Regina] ; [ill. Balogh Sándor, Nagy Ildikó]. - 5. jav. kiad. - [Szeged] : Grimm, 2016. - 503, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9954-94-6 kötött : 5990,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.323=30=945.11(02.053.2) *** 801.323=945.11=30(02.053.2)
[AN 3657969]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2017.
Szabó József, P. (1931-)
   Kínai - magyar alapszótár / P. Szabó József ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-078-6 fűzött : 1990,- Ft
kínai nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=951=945.11
[AN 3656100]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2017.
Werner-Ulrich, Doris
Englisch für Globetrotter (magyar)
   Kapd elő : angol kit (brit) : színes társalgási zsebkönyv : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; átd. és kibőv. Katy Howard ; a m. változat Németh Ádám munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2016. - 195 p. : ill., színes ; 15 cm + CD
cvált.: Kapd elő: angol KIT : színes társalgási szett. - Tokban
ISBN 963-8162-72-4 fűzött : 5995,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3656613]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2604 /2017.
   À la croisée de deux cultures : études en mémoire de Tivadar Gorilovics (1933-2014) / sous la dir. de Franciska Skutta et Gabriella Tegyey. - Debrecen : [DE Francia Tansz.], 2016. - 284 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria, ISSN 1216-3260 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-941-8 fűzött
francia irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kapcsolat - 19. század - 20. század - emlékkönyv
840(091)"18/19" *** 840.091 *** 894.511.091
[AN 3656365]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2017.
   Átjárások, áthallások : az Eötvös Collegium Magyar műhely 2014. évi konferenciájának előadásai. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 310 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2014. november 7-8-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-49-3 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - nyelvészet
82.01 *** 800.1 *** 894.511(091)
[AN 3656242]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2017.
   Byzance et l'Occident III : écrits et manuscrits / sous la dir. de Emese Egedi-Kovács ; préface de Michelle Szkilnik. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2016. - 333 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 22.)
A Budapesten, 2015. november 23-27. és 2016. november 21-24. között rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva francia, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-63-9 fűzött
Bizánci Birodalom - francia irodalom története - középkori görög irodalom története - kulturális kölcsönhatás - középkor
877.3(091)"11/14" *** 840(091)"11/14" *** 930.85(44)"11/14" *** 930.85(495.02)"11/14"
[AN 3656336]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2017.
Gocsman Enikő (1974-2014)
   Das übersetzerische Lebenswerk von Zoltán Franyó im Spiegel der deutsch-ungarischen Literaturvermittlung / Enikő Gocsman ; Red. und Drucklegung von András F. Balogh. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2016. - 199 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 75.)
Bibliogr.: p. 173-193.
ISBN 978-963-284-786-3 fűzött
Franyó Zoltán (1887-1978)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - magyar irodalom története - német irodalom története - műfordítás - irodalmi kapcsolat - személyi bibliográfia
82.03 *** 894.511(498)(092)Franyó_Z. *** 894.511.091 *** 830.091 *** 012Franyó_Z.
[AN 3656368]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2017.
Hagymás István (1955-)
   Shakespeare-látlatok / Hagymás István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016-. - 21 cm
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3656451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., János király, Julius Caesar, Antonius és Kleopátra, Athéni Timon. - 2016. - 171 p.
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-615-5026-86-7 fűzött
[AN 3656454] MARC

ANSEL
UTF-82609 /2017.
Voigt Vilmos (1940-)
   Óizlandi irodalom és kultúra / Voigt Vilmos. - Budapest : ELTE Germanisztikai Int., 2016. - 281 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 76.)
Bibliogr.: p. 278-280.
ISBN 978-963-284-833-4 fűzött
Izland - izlandi irodalom története - kultúratörténet - középkor - egyetemi tankönyv
839.59(091)"09/13"(075.8) *** 008(368)"09/13"(075.8)
[AN 3656375]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2610 /2017.
   Calamus : a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IX. országos konferenciáján elhangzott előadások : Budapest, 2014. május 9. / szerk. Szikora Patrícia ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 143 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-42-4 fűzött
klasszika-filológia - irodalomtudomány - magyar irodalom története
894.511(091) *** 87 *** 82.01
[AN 3656413]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2017.
Szabó Ferenc (1931-)
   Találkozások : barátok és mesterek / Szabó Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 252, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-660-6 fűzött
Magyarország - kulturális élet - irodalmi élet - jezsuiták - egyházi személy - ezredforduló - 20. század eleje - memoár
894.511(091)"19"(0:82-94) *** 271.5(439)(092)Szabó_F.(0:82-94) *** 316.7(439)"19/200"(0:82-94)
[AN 3656564]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2017.
Szentjóby Szabó Andor
   Az élet kezdete... az élet vége : Szentjóbi Szabó László élettörténete / Szentjóby Szabó Andor. - Budapest : Trajan Könyvesműhely, 2016. - 437 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-9831-11-7 fűzött : 2590,- Ft
Szentjóbi Szabó László (1767-1795)
Magyarország - író - magyar történelem - politikai mozgalom - 18. század
894.511(092)Szentjóbi_Szabó_L. *** 943.9"179" *** 329.614(439)"179"
[AN 3656529]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2017.
   Szöveg, hordozó, közösség : olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban : Fiatalok Konferenciája 2015 / szerk. Gesztelyi Hermina, Görög Dániel, Maróthy Szilvia. - Budapest : Reciti, 2016. - 242, [1] p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-24-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - újkori latin irodalom története - irodalmi élet - művelődéstörténet - reneszánsz - újkor
894.511(091)"14/17" *** 930.85(439)"14/17" *** 871(439)(091)"14/17"
[AN 3656209]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2017.
   Zrínyi-album = Zrínyi album / [szerk. ... Hausner Gábor] ; [közread. a ... Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - [Budapest] : Zrínyi : [Budapest] : Hadtört. Int. és Múz., 2016. - 413 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 393-411.
ISBN 978-963-327-664-8 kötött : 7500,- Ft
Zrínyi család
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - hadvezér - családtörténet - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_M. *** 929.52(439)Zrínyi
[AN 3656125]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2615 /2017.
   5Pofon : műfordítás-antológia : a MűMű Műfordítói Műhely (ELTE BTK) fordításai / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : ELTE BTK, 2016. - 231 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 15.)
ISBN 978-963-284-762-7 fűzött
világirodalom - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822.032
[AN 3656434]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2017.
   "A ja sz vami" : tanulmánykötet Szőke Katalin születésnapjára / [szerk. ... Hetényi Zsuzsa, Kalafatics Zsuzsa, Józsa György Zoltán]. - Budapest : ELTE BTK, 2016. - 160 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 14.)
ISBN 978-963-284-763-4 fűzött
orosz irodalom története - irodalmi kapcsolat - századforduló - 20. század - műelemzés - emlékkönyv
882.091 *** 882(091)"19"
[AN 3656438]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2017.
Abnett, Dan (1965-)
I am slaughter (magyar)
   Én vagyok a mészáros : A bestia felemelkedése első kötet / Dan Abnett ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2016. - 266 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-52-9 kötött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3657189]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2017.
Adams, Guy (1976-)
Sherlock Holmes : the breath of God (magyar)
   Sherlock Holmes : isten lehelete / Guy Adams ; [ford. Rocsik Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 284, [1] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-497-361-4 kötött : 3890,- Ft
ISBN 978-963-497-360-7 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3656867]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2017.
Adenet le Roi (1240?-1300?)
   Nagylábú Berta, "magyar királylány" & Parise hercegnő története : XIII. századi francia kalandénekek / Adenet le Roi ; ford., az előszókat és a jegyzeteket írta Szabics Imre ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 181 p. ; 21 cm
Tart.: Nagylábú Berta, "magyar királylány"Þ; Parise hercegnő története. - Egys. cím: Berte aus grans piés ; Parise la duchesse. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-64-6 fűzött
francia irodalom - középkor - legenda - verses epika
840-13=945.11 *** 840-343=945.11
[AN 3656416]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2017.
Aksënov, Vasilij Pavlovič (1932-2009)
Moskovskaâ saga (magyar)
   Moszkvai történet / Vaszilij Akszjonov ; [ford. és a jegyzeteket írta Soproni András]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2002. - 1166 p. ; 24 cm
Tart.: A tél nemzedékeÞ; Háború és börtönÞ; Börtön és béke ; Pokolenie zimy ; Vojna i tûrʹma ; Tûrʹma i mir
ISBN 978-963-405-512-9 kötött : 6990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3658467]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2017.
Andahazi, Federico (1963-)
Los amantes bajo el Danubio (magyar)
   Szerelmesek a Dunánál / Federico Andahazi ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 340, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-878-9 kötött : 3499,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3657041]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Be with me (magyar)
   Be with me : légy mellettem / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 524 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-556-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658208]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2017.
Armintrout, Jennifer (1980-)
First time (magyar)
   Első alkalom / Abigail Barnette ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 2 db ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-567-8 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3656781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Penny. - 382, [1] p.
ISBN 978-963-635-565-4
[AN 3656784] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ian. - 348, [1] p.
ISBN 978-963-635-566-1
[AN 3656787] MARC

ANSEL
UTF-82624 /2017.
Bagshawe, Tilly (1973-)
Sidney Sheldon's Reckless (magyar)
   A vakmerő / Sidney Sheldon [alapján] Tilly Bagshawe ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 523 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-573-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3656922]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2017.
Baker, Lacey
Summer's moon (magyar)
   Telihold : sweetlandi történetek / Lacey Baker ; [ford. Nemes Kata]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 367 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-917-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3657029]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2017.
Berg, Elizabeth
The dream lover (magyar)
   Álmok szárnyán : George Sand regényes élete / Elizabeth Berg ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 415 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-915-6 kötött : 3690,- Ft
Sand, George (1804-1876)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3657197]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2017.
Bezmen, Nermin (1954-)
   Szerelemben, háborúban / Nermin Bezmen ; [ford. Sastyin Gergő]. - [Budapest] : Trivium, [2016]-. - 24 cm
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3657233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kurt Szejt és Sura. - cop. 2016. - 455, [2] p. : ill.
ISBN 978-615-5334-42-9 kötött : 3990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3657236] MARC

ANSEL
UTF-82628 /2017.
Booth, Anne
Lucy's magic snow globe (magyar)
   Lucy varázslatos hógömbje / Anne Booth ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-51-3 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656956]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2017.
   A bor füveskönyve : borban az igazság / [vál., szerk. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 168, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-322-6 kötött : 2200,- Ft
bor - borászat - világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 663.2(0:82-84)
[AN 3656914]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Mean streak (magyar)
   Aljas szándék / Sandra Brown ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-306-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3656925]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2017.
Bybee, Catherine
Wife by Wednesday (magyar)
   Feleség szerdára / Catherine Bybee. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2016. - 248 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5611-22-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3657145]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2017.
Caldwell, Stella
The gloriumptious worlds of Roald Dahl (magyar)
   Roald Dahl csodálatos világa : [történetek, találmányok és teremtmények kézikönyve] / írta Stella Caldwell ; ill. Quentin Blake ; [ford. Béresi Ákos]. - Budapest : Scolar, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-244-644-8 kötött : 5950,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - képeskönyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3656618]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2017.
Card, Orson Scott (1951-)
Ender in exile (magyar)
   Ender száműzetésben : [Végjáték-univerzum] / Orson Scott Card ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Fót : Unio Mystica, 2016. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5546-14-3 fűzött : 3465,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3657165]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2017.
Carlan, Audrey
Calendar girl (magyar)
   Calendar girl / Audrey Carlan. - [Budapest] : Libri, 2016-. - 20 cm
keretcím: Insomnia
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3657254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Január, február, március / [ford. Farkas Melinda]. - 2016. - 386 p.
ISBN 978-963-310-898-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3657255] MARC

ANSEL
UTF-82635 /2017.
Clancy, Tom (1947-2013)
Command authority (magyar)
   Krízis / Tom Clancy, Mark Greaney ; [ford. Holbok Zoltán]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 717 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-91-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3657202]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
Angels twice descending (magyar)
   Kétszer száll alá az angyal : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról tizedik könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 68 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-831-1 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-830-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656785]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
Born to endless night (magyar)
   Örök éjre szánva : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról kilencedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 109 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-821-2 kötött : 1999,- Ft
ISBN 978-963-399-820-5 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656789]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
The fiery trial (magyar)
   Tűzpróba : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról nyolcadik könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 69 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-765-9 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-764-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656790]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2017.
Clines, Peter
14 (magyar)
   14 / Peter Clines ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Fumax, 2016. - 463 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 6.)
ISBN 978-615-5514-72-2 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656999]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2017.
Collins, Rebecca Ann
Postscript from Pemberley (magyar)
   Utóirat Pemberley-ből : [Pemberley-krónikák] / Rebecca Ann Collins ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 444, [3] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-593-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656918]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2017.
Cooke, Elizabeth (1953-)
Ruhterford Park (magyar)
   Rutherford Park / Elizabeth Cooke ; [ford. Sümegi Szilvia]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 316, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-576-0 kötött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656906]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2017.
Corleone, Douglas (1975-)
Robert Ludlum's The Janson equation (magyar)
   Janson egyenlete / Robert Ludlum [nyomán írta] Douglas Corleone ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 496, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-578-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3656770]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2017.
   Csak írok, ez minden : válogatás kortárs dán és norvég regényekből : az Eötvös József Collegium Skandinavisztika Műhelyének kiadványa / [... szerkesztői Soós Anita ..., Zsámbékiné Domsa Zsófi]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5371-50-9 fűzött
dán irodalom - norvég irodalom - regény - szemelvény - antológia
839.6-31(082)=945.11 *** 839.8-31(082)=945.11
[AN 3656406]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2017.
Cussler, Clive (1931-)
Blue gold (magyar)
   Kék arany : [NUMA-akták] / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 462, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-575-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3656758]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2017.
A day of fire (magyar)
   A tűz napja : Pompeji regénye / Stephanie Dray [et al.] ; [ford. Popovics Ferenc]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 378 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-590-6 kötött : 4399,- Ft
angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656753]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2017.
Dempsey, Eoin
Finding Rebecca (magyar)
   Rebecca nyomában : háború és szerelem / Eoin Dempsey ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-730-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655557]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2017.
Diamant, Jeff (1972-)
Heist (magyar)
   Lángelmék : a nagy rablás / Jeff Diamant ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 281, [2] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-596-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656772]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2017.
Diōn Chrysostomos (40-120)
   Tróját nem vették be és más írások / Dión Chrysostomos ; ford. Szepessy Tibor. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 172 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 19.)
ISBN 978-615-5371-55-4 fűzött
ókori görög irodalom - szónoklat
875-5=945.11
[AN 3656327]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2017.
Donaldson, Julianne
Blackmoore (magyar)
   Blackmoore / Julianne Donaldson ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 340 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-804-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-739-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656745]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   A négyek jele / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szalai Judit] ; [az előszót írta Martin Freeman]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - IV, 205 p. ; 20 cm
keretcím: Sherlock
ISBN 978-963-497-359-1 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3656888]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   Sherlock Holmes : a négyek jele / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-358-4 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3656889]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   Sherlock Holmes : tanulmány vörösben / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-356-0 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3656885]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   Tanulmány vörösben / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szalai Judit] ; [az előszót írta Steevn Moffat]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - VIII, 207 p. ; 20 cm
keretcím: Sherlock
ISBN 978-963-497-357-7 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3656876]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le collier de la reine (magyar)
   A királyné nyakéke [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 3.7 MB) (epub : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137373. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-715-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-714-2 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642039]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
L'île de feu (magyar)
   A jávai orvos [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 785 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A négersziget" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137375. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-711-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-710-4 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642069]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le page du duc de Savoye (magyar)
   A szavojai herceg [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 795 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137372. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-717-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-716-6 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642029]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (magyar)
   A három testőr [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 3.5 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137376. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-709-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-708-1 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642076]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La tulipe noire (magyar)
   A fekete tulipán [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 767 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137377. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-707-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-706-7 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642088]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2017.
Dumas, Alexandre (1824-1895)
La dame aux camélias (magyar)
   A kaméliás hölgy [elektronikus dok.] / írta Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 687 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137374. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-713-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-712-8 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642058]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2017.
Ebershoff, David (1969-)
The 19th wife (magyar)
   A 19. feleség / David Ebershoff ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 570, [1] p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-580-7 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656909]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2017.
Ee, Susan
End of days (magyar)
   End of days : a vég napjai / Susan Ee ; [ford AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 364 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-816-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-815-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656797]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2017.
Ehin, Kristiina (1977-)
   Szívemen a dalok, akár a kövek : versek / Kristiina Ehin ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2016. - 91, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-88-8 fűzött : 1500,- Ft
észt irodalom - vers
894.545-14=945.11
[AN 3656493]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2017.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1985. - 440 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-405-055-1 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3658373]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2017.
Falconer, Colin (1953-)
Isabella (magyar)
   Izabella : a francia rettenthetetlen / Colin Falconer ; [ford. Főző Gergő]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 308, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-587-6 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 3656908]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2017.
Friedman, Michel (1956-)
Kaddisch vor Morgengrauen (magyar)
   Kaddis, pirkadatkor / Michel Friedman. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 167 p. ; 19 cm
Ford. Gáti István
ISBN 978-615-5361-58-6 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3657050]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2017.
Furnivall, Kate
The liberation (magyar)
   A sorrentói lány / Kate Furnivall ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 476, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-588-3 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656832]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2017.
Gabaldon, Diana (1952-)
Dragonfly in amber (magyar)
   Dragonfly in amber : szitakötő borostyánban : az Outlander-sorozat második kötete / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika és Balogh Eszter]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 989, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-598-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658390]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2017.
Gerson, Jean Charlier de (1363-1429)
   Drei deutschsprachige Handschriften des Opusculum tripartitum des Johannes Gerson : synoptische Ausgabe der Fassungen in den codices StB Melk, Cod. 235, StB Melk, Cod. 570 und Innsbruck, ULB Tirol, Cod. Serv. I b 3 / hrsg. von Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2016. - 331 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 20.). (Quelle & Deutung. Reihe 2, Texteditionen, ISSN 2498-9282 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-66-0 fűzött
Franciaország - német nyelv - vallásos irodalom - középkori latin irodalom - kétnyelvű dokumentum - nyelvemlék
871-97.02(44)=30 *** 803.0-023-82
[AN 3656319]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das zweite Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok második könyve : [dream on] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 339 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-754-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-753-6 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656792]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2017.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2035 (magyar)
   Metró 2035 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2015. - 482, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-261-6 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3658464]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2017.
Grass, Günter (1927-2015)
Die Blechtrommel (magyar)
   A bádogdob / Günter Grass ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2016. - 738, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-204-3 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3658462]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2017.
Gray, Claudia
Bloodline (magyar)
   Vérvonal / Claudia Gray ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 368 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-370-6 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3657034]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2017.
Grey, Jacob
Ferals : the swarm descends (magyar)
   Vadak : az éjfél köve / Jacob Grey ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 310 p. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5541-81-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3656954]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2017.
Haig, Matt (1975-)
A boy called Christmas (magyar)
   A fiú, akit Karácsonynak hívnak / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 269 p. : ill ; 22 cm
ISBN 978-615-5591-55-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657251]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2017.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
   A Balaton partján és más írások / Jaroslav Hašek ; [... vál. és szerk. Kis Szemán Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 151 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 47.)
ISBN 978-963-227-725-7 fűzött : 999,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3657030]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2017.
Hashimi, Nadia
The pearl that broke its shell (magyar)
   Kövek és gyöngyök / Nadia Hashimi ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Animus, 2016. - 431 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-473-9 kötött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3657195]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2017.
Horvitz, Leslie Alan (1948-)
Synbio (magyar)
   Szinbio / Leslie Alan Horvitz ; [ford. Czuczor Tamás]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 461 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-595-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3656755]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2017.
Hurwitz, Gregg
Orphan X (magyar)
   Orphan X : az árva / Gregg Hurwitz ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2016. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-77-7 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3656959]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2017.
Jacobson, Howard (1942-)
Shylock is my name (magyar)
   Shylock a nevem : [A velencei kalmár, Shakespeare újra] / Howard Jacobson ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8606-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657192]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2017.
Jefferson, Marci
Enchantress of Paris (magyar)
   Szerelem a korona árnyékában : regény a Napkirály udvaráról / Marci Jefferson ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 443 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-579-1 kötött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3656911]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2017.
Kecman, David (1947-)
   Živa slika : u postel̂i od mora / David Kecman Dako ; [izd.] Zadužbina J̌akova Ign̂atovića. - Budimpěsta : Zadužbina J̌akova Ign̂atovića, 2016. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6161-5 fűzött
szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32=945.11
[AN 3656491]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2017.
Kennedy, Elle
The deal (magyar)
   The deal : az üzlet / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 437 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-776-5 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3657179]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2017.
Keplinger, Kody
Lying out loud (magyar)
   Lying out loud : a hazugságháló / Kody Keplinger ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 308 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-802-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-658-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656804]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : double down (magyar)
   Egy ropi naplója : dupla para / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-734-5 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657172]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2017.
Kirby, Matthew J.
Last descendants (magyar)
   Last descendants : a New York-i felkelés / Matthew J. Kirby ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2016. - 309 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: An Assassin's creed series
ISBN 978-615-5514-76-0 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3657014]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Garden of lies (magyar)
   Hazugságok kertje / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-288-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3656938]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2017.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Män som hatar kvinnor (magyar)
   A tetovált lány [elektronikus dok.] / Stieg Larsson ; előadja László Zsolt ; [ford. Péteri Vanda]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-615-5157-37-0 : 5990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
839.7-312.4=945.11
[AN 3655329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (11 h 28 min)
[AN 3655332] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (11 h 29 min)
[AN 3655336] MARC

ANSEL
UTF-82688 /2017.
Lauren, Christina
Beautiful player (magyar)
   Gyönyörű játékos / Christina Lauren ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Vince K. : Lilith Kv., 2016. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-303-074-5 fűzött : 3595,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3656130]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2017.
Lawrence, Mark (1966-)
Road brothers (magyar)
   Úti testvérek : történetek a széthullott birodalomból / Mark Lawrence ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2016. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-73-9 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3657082]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2017.
Lawrence, Mark (1966-)
The wheel of Osheim (magyar)
   Az osheimi kerék : A vörös királynő háborúja harmadik kötet / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2016. - 451 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-82-1 kötött : 4495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3656992]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2017.
Lebbon, Tim
Incursion (magyar)
   Rajtaütés : [A harag háborúja-trilógia 1. része] / Tim Lebbon ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 337 p. ; 20 cm
keretcím: Predator
ISBN 978-963-497-368-3 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656839]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2017.
Lebbon, Tim
Invasion (magyar)
   Invázió : [A harag háborúja-trilógia 2. része] / Tim Lebbon ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 301 p. ; 20 cm
keretcím: Alien
ISBN 978-963-497-367-6 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656848]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2017.
Lester, Cas
Nixie the bad, bad fairy (magyar)
   Nixie, a csuda rossz tündér / Cas Lester ; [ill. Ali Pye] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 90, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-58-2 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657143]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2017.
Lewis, Gill
Puppy academy : Scout and the sausage thief (magyar)
   Szimat és a kolbásztolvaj / Gill Lewis ; [ill. Sarah Horne] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 99 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Blökiakadémia
ISBN 978-615-5611-15-5 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657131]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2017.
Lightfoot, Freda (1942-)
The amber keeper (magyar)
   A borostyán őrzője / Freda Lightfoot ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 411 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-560-9 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656776]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2017.
Link, Charlotte (1963-)
Die Betrogene (magyar)
   Hazug múlt / Charlotte Link ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-920-0 fűzött : 3790,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3657203]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2017.
L̂ubenović, Boǰan (1972-)
Pisma iz Srbiǰe (magyar)
   Levelek Szerbiából / Bojan Ljubenović ; [ford. Naducza[!] Szvetiszláv]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-32-4 fűzött : 2490.- Ft
szerb irodalom - irodalmi levél
886.1-6=945.11
[AN 3656492]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2017.
Lundberg Hahn, Kerstin (1962-)
Lyckokakan (magyar)
   Szerencsesüti / Kerstin Lundberg Hahn ; Maria Nilsson Thore illusztrációival ; [... ford. Csepányi Zsuzsanna]. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2016. - 166, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-91-3 kötött : 2790,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656036]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2017.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Smertʹ radi smerti (magyar)
   A halál célja: halál / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2016. - 386 p. ; 21 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-615-80524-0-5 fűzött : 3590,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3656530]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2017.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
The painted veil (magyar)
   A festett fátyol / W. Somerset Maugham ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Európa, 2016. - 274 p. ; 20 cm
Megj. "A színes fátyol" címmel is
ISBN 978-963-405-560-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657142]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2017.
Maynard, Joyce (1953-)
Under the influence (magyar)
   Függőség / Joyce Maynard. - Pécs : Alexandra, 2016. - 351 p. ; 21 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-357-961-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3655942]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2017.
McGarry, Katie
Crash into you (magyar)
   Crash into you : szívkarambol / Katie McGarry. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 493 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 978-963-399-288-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658196]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2017.
Meacham, Leila (1938-)
Titans (magyar)
   Titánok / Leila Meacham ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 559 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-592-0 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656905]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2017.
Meissner, Susan (1961-)
Secrets of a charmed life (magyar)
   Szerencsés csillagzat / Susan Meissner ; [ford. Bihari Balázs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 356, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-584-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656920]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2017.
Milán, Victor (1954-)
The dinosaur lords (magyar)
   Dinoszauruszurak : la historia verdadera y secreta del Paraíso : el mundo de los dinosaurios / Victor Milán ; [ford. Mendly András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 514, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-635-577-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3656916]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2017.
Nassar, Raduan (1935-)
Um copo de cólera (magyar)
   Egy pohár harag / Raduan Nassar ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 83 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-597-2 fűzött : 1299,- Ft
brazil irodalom - kisregény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3657086]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2017.
Nassar, Raduan (1935-)
Lavoura arcaica (magyar)
   Kőbe vésve / Raduan Nassar ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 193, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-615-3 fűzött : 1699,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3657088]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2017.
Perkins, Stephanie
Isla and the happily ever after (magyar)
   Isla és a hepiend / Stephanie Perkins ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 341, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-375-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-374-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3656822]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2017.
Rasheed, Leila
Diamonds & deceit (magyar)
   Gyémánt és csalárdság / Leila Rasheed ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 430, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
keretcím: Somerton Court
ISBN 978-963-635-591-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656923]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2017.
Reyn, Irina
The imperial wife (magyar)
   A cári hitves / Irina Reyn ; [ford. Nagy Sarolta]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 346, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-582-1 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656913]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2017.
Rice, Anne (1941-)
The wolf gift (magyar)
   A farkasok ajándéka / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Szeged] : Szukits, [2016]. - 535 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-374-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3657064]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 316, [2] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-481-4 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3658271]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2017.
Saat, Mari (1947-)
Lasnamäe lunastaja (magyar)
   A lasnamäe-i megváltó : regény / Mari Saat ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2016. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-77-2 fűzött : 1500,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3656489]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2017.
Sajko, Ivana (1975-)
Povijest moje obitelji od 1941. do 1991. i nakon (magyar)
   Családom története dióhéjban : 1941-től 1991-ig, és tovább / Ivana Sajko ; [ford. Radics Viktória]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 168, [1] p. ; 20 cm. - (Új k-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5667-02-2 fűzött : 2800,- Ft
horvát irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3656855]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2017.
Sampaio, José Jackson Coelho (1950-)
   Cartografia do sonho = Az álom kartográfiája / José Jackson Coelho Sampaio ; [ford. ... Pál Dániel Levente, Pál Ferenc, Zalán Tibor] ; [az ELTE Brazil Tudományos Központjának kiadása]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2016. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-312-259-4 fűzött
brazil irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
869.0-14.02(81)=945.11
[AN 3656389]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2017.
Shirvington, Jessica
Emblaze (magyar)
   Emblaze : lángolás : [Violet Eden krónikák 3.] / Jessica Shirvington ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 462, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-669-0 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-668-3 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3656813]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2017.
Simenon, Georges (1903-1989)
L'écluse n. 1. (magyar)
   Maigret és az egyes számú zsilip / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2016. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-112-4 fűzött : 2280,- Ft : 8,10 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3657018]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2017.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : soupçons, scandale et embrasse-moi! (magyar)
   Lányok regénye 5 : cselszövés, botrány, váratlan fordulat! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 260 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-713-0 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3656947]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2017.
   Sorsközösség az irodalomban Pável Ágoston fordítói munkássága tükrében : születésének 130. évfordulója tiszteletére / [főszerk. Gadányi Károly] ; [szerk. S. Pável Judit, M. Kozár Mária]. - Szombathely : Szombathelyi Szlovén Önkormányzat ; [Sopron] : NYME K., 2016. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 15.)
Az előszó szlovén nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-282-4 fűzött
szláv nyelvek irodalma - irodalmi kapcsolat - magyar irodalom - antológia
886.1/.3.091 *** 894.511.091 *** 886.1/.3-822=945.11
[AN 3656264]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Blue (magyar)
   Blue / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-287-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3656929]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Precious gifts (magyar)
   Becses ajándékok / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-286-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3656931]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2017.
Stewart, Amy
Girl waits with gun (magyar)
   Lány pisztollyal / Amy Stewart ; [ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 365 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8603-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3657200]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2017.
Téglási Erhard
   This idea is better than sex [elektronikus dok.] : ...there's more / Téglási Erhard. - Szöveg (epub : 447 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-658-9
angol nyelvű irodalom - többnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-994.02=945.11=30
[AN 3656266]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2017.
Thomas, Rosie
Lovers and newcomers (magyar)
   Szeretők és érkezők / Rosie Thomas ; [ford. Fekete-Nagy Fanni]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2016. - 478 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-583-8 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3656927]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2017.
Tokareva, Viktoriâ Samojlovna (1937-)
Ničego osobennogo (magyar)
   Sorsok, avagy Semmi különös / Viktoria Tokarjeva ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 380, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-004-7 kötött : 4170,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3656115]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2017.
VanLiere, Donna (1966-)
The Christmas shoes (magyar)
   A karácsonyi cipő / Donna VanLiere ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 150, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-319-6 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3656896]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Jailbird (magyar)
   Börtöntöltelék / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Orbán Ottó] ; [az utószót írta Szántó György Tibor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 367 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-678-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3658359]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2017.
Watkins, Sam
Creature teacher (magyar)
   Hyde tanár úr / Sam Watkins ; [ill. David O'Connell] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 148, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-16-2 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657138]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2017.
Webber, Tammara
Sweet (magyar)
   Sweet : édesem / Tammara Webber ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 387, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-676-8 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3656810]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2017.
Wells, Dan (1977-)
Over your dead body (magyar)
   Csak a holttesteden át / Dan Wells ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2016. - 327 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 5.)
ISBN 978-615-5514-80-7 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3657020]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2017.
Wendig, Chuck
Aftermath: life debt (magyar)
   Utóhatás: adósság / Chuck Wendig ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 437 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-369-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3657042]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2017.
Zannoner, Paola (1958-)
Aurora e il cucciolo invisibile (magyar)
   A láthatatlan állatkölyök / Paola Zannoner ; [ill. Linda Cavallini] ; [ford. Ungvári Zsoltné]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., [2016]. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A csajok bandája ; 4.)
ISBN 978-615-5611-49-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657031]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2017.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; Trudy White rajz. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2010. - 540 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-228-9 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3658468]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2734 /2017.
Amirov Rusztem
   Virágzás [elektronikus dok.] / Amirov Rusztem. - Szöveg (epub : 526 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-806-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3642290]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival / [közread. a] MTA Könyvtár és Információs Központ, Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : MTA Kvt. és Inf. Közp. : OSZK, cop. 2016. - 182, [1] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-09-8596-3 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 19. század - századforduló - ballada
894.511-144 *** 741(439)(092)Zichy_M.
[AN 3657281]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2017.
Astro, Carl
   Az utolsó jelentés / Carl Astro ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80129-9-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656573]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2017.
Bajzikné Panni
   A Balaton dicsérete / Bajzikné Panni. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-33-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656587]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   A repülő dívány / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc illusztrációival]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-437-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3658365]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2017.
Bányai D. Ilona
   Boszorkánykör / Bányai D. Ilona. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-395-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657185]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2017.
Bartolich Adrienn
   Lelkek szárnyán [elektronikus dok.] / Bartolich Adrienn. - Szöveg (epub : 517 KB). - [Budapest] : InternetPrint Kft., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-5499-0
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3642412]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2017.
Báthori Csaba (1956-)
   Minden repül : válogatott és új versek, 1986-2016 / Báthori Csaba. - Budapest : Scolar, 2016. - 269 p. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-688-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656120]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Benedek Elek összes meséi. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 2 db ; 25 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3656798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 726, [8] p.
ISBN 978-963-497-379-9 kötött
[AN 3656799] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 729, [9] p.
ISBN 978-963-497-380-5 kötött
[AN 3656800] MARC

ANSEL
UTF-82743 /2017.
Benkő László (1952-)
   A Zrínyiek / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2014-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ilona, az állócsillag. - 2016. - 579 p.
ISBN 978-963-89619-6-9 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3659343] MARC

ANSEL
UTF-82744 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Médiacsop., 2016-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3630289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2016. - 114, [2] p.
ISBN 978-963-341-054-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3658343] MARC

ANSEL
UTF-82745 /2017.
Bitó László (1934-)
   Newton kutyája / Bitó László. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5667-18-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656862]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2017.
Blackfield, Aaron
   A Sárga Vihar / Aaron Blackfield. - [Kiskunlacháza] : [Gerlich Zs.], cop. 2016. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7381-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659081]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2017.
Blága Sándor
   Kell egy tüdőhentes : jelenetek könyve / Blága Sándor. - [Budapest] : Sanyó's Szolgáltató Bt., cop. 2016. - 91, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-7265-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3656560]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2017.
Bolgár György (1946-)
   Ingmar és Woody : 5 db darab / Bolgár György. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 413, [2] p. ; 20 cm
Tart.: KirálydrámaÞ; Valami bűzlikÞ; Az éjszaka lepleÞ; A botÞ; Ingmar és Woody
ISBN 978-615-5667-24-4 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3656868]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2017.
   Börtönversek : a Kisfogház Emlékhely kiállításának anyagából / [... kiad. Szabadságharcosokért Közalapítvány]. - [Budapest] : Szabadságharcosokért Közalapítvány, [2016]. - 38, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7531-5 fűzött
magyar irodalom - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - megtorlás - vers - antológia
894.511-14(082) *** 323.282(439)"195"(0:82-14)
[AN 3659140]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2017.
Brátán Erzsébet
   Casanova végnapjai [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 504 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-796-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3642337]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2017.
Bréda Ferenc (1956-)
   De amore : az emberi psziché galaktikus gáláiról, sikamlós skáláiról & gáláns galádságairól / Bréda Ferenc ; [ill. Zichy Mihály ...]. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 78 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9809-67-3 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(498)
[AN 3659126]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2017.
   Cicamesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-78-5 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3656032]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2017.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Veszett paradicsom [elektronikus dok.] / Cserna-Szabó András ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-8636-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3655349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 14 min)
[AN 3655355] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 14 min)
[AN 3655357] MARC

ANSEL
UTF-82754 /2017.
Cure, John
   A fekete esernyős férfi / John Cure. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2016. - 461 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-12-8 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.4
[AN 3656974]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2017.
Darvasi László (1962-)
   Taligás [elektronikus dok.] : regény / Darvasi László. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3457-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642490]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2017.
   Dimenziók 7 : 54 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-36-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3656519]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2017.
Dobronyai István
   Az árnyak álmai / Dobronyai István. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-35-5 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3656589]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2017.
Egri Zsanna (1961-)
   Egy milliomos bőrében II [elektronikus dok.] : Afrikában / Egri Zsanna. - Szöveg (epub : 623 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137430. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-810-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3642329]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2017.
Fable, Vavyan
   Válós regény / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2016. - 361 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-69-9 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-9300-68-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3657026]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2017.
Fekete András (1955-)
   Hazafelé : Fekete András verses kötete. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6385-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657308]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2017.
Fodor Veronika
   Az állatok farsangja / Camille Saint-Saëns zeneműve alapján írta Fodor Veronika ; rajz. Igor Lazin. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 49 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-150-8 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 785.7(02.053.2)
[AN 3657153]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2017.
Fodor Veronika
   Legendák a Pannónia gőzhajó fedélzetéről / Fodor Veronika ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap : Tan-Társ Kv., 2016. - 166, [9] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-349-158-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3656194]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2017.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Hosszú út a trónig, bébi / [Harrison Fawcett]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2016. - 415 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-51-2 kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3657118]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2017.
Frei Tamás (1966-)
   A bankár / Frei Tamás. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2011. - 623 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-019-9 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3658181]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2017.
Gábor Ferenc
   Eszter / Gábor Ferenc ; [ill. Hintalan Géza]. - Budapest : [s.n.], 2016. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656538]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2017.
Gáll Viktória
   Ringató-mesék : Borsi a hóban / Gáll Viktória Emese ; [Szert-Szabó Dorottya illusztrációival]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2016. - 127, [6] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm + CD
ISBN 978-615-5591-52-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népdal - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3656054]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2017.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Arany, tömjén, mirha : karácsonyi elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-307-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3656891]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2017.
   Gondolatszikrák : a Szókincstanya antológiája / [vál. és szerk. Kocsis Erika és Turza Sándor]. - Cegléd : Szókincstanya, 2016. - 139, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6921-5 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3656649]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2017.
Hegedűs Mihály
   Kanyarodik az élet [elektronikus dok.] / Hegedűs Mihály. - Szöveg (epub : 548 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-814-9
magyar irodalom - szerelmes regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3642332]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2017.
Hollenczerné Balogh Ilona
   Gyöngycsibék és barátaik / Hollenczerné Balogh Ilona ; [... ill. Hollenczer Vivien]. - 2. jav. kiad. - [Gyarmat] : [Hollenczerné Balogh I.], 2016. - 87, [6] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-7156-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3658386]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2017.
Homonnay Gergely
   Puszi, Erzsi! : a világ macskaszemmel / Homonnay Gergely. - [Budapest] : Libri, 2016. - 184, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-040-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - macska - állattartás - humor - állatirodalom
894.511-35 *** 636.8(0:82-35) *** 894.511-7 *** 636.8(0:82-7)
[AN 3657043]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2017.
Hover Zsolt (1978-)
   A kalotaszegi Madárleány : legendás kalandregény / Hover Zsolt ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Romanika, 2016. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 6.)
ISBN 978-615-5037-26-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656522]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2017.
Hunyady József (1921-1983)
   Oroszlán és gödölye / Hunyady József tollából. - Budapest : Studium Plusz, [2016]. - 439 p. ; 22 cm. - (Magyar históriák)
ISBN 978-615-5611-50-6 kötött : 3999,- Ft
Budai Nagy Antal (?-1437)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3657168]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2017.
Hut, Paul
   Kvantumvilágok [elektronikus dok.] / Paul Hut. - Szöveg (pdf : 563 KB). - [Kecskemét] : Szerző, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137286. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-5654-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3641647]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2017.
Jankó Olga (1930-)
   A remény virága : szerelem a tatárjárás idején / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-20-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3656585]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2017.
Jónásné Göncz Zsuzsa (1966-)
   Ágnes és Glória [elektronikus dok.] / J. G. Zsuzsa. - Szöveg (epub : 676 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-816-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3642303]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2017.
Jónásné Göncz Zsuzsa (1966-)
   Emily és Liza [elektronikus dok.] / J. G. Zsuzsa. - Szöveg (epub : 667 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137425. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-820-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3642295]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2017.
Kaczúr Csilla
   Hétmadár : a Katáng zenekar előadásában / Kaczúr Csilla ; Máray Mariann illusztrációival. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 34, [2] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5633-22-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3656051]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2017.
Kálmán Gabriella
   Kapcsolódás művészete : 33 gondolatébresztő vers : színezd újra életed! / Kálmán Gabriella. - [Gyömrő] : Kálmán G., [2016]. - [72] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7186-7 fűzött : 3330,- Ft
magyar irodalom - vers - kifestőkönyv
894.511-14 *** 087.5
[AN 3656633]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2017.
Kálmán Mari (1947-)
   Háromszög másképp / Kálmán Mari. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-00-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657259]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2017.
Kalocsa Zsuzsa
   Kincs és öröm / Kalocsa Zsuzsa. - [Kaposvár] : Szerző, [2016]. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6947-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656700]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2017.
Kenéz Heka Etelka
   Vásárhelyi regős tanyák / Kenéz Heka Etelka. - 2. kiad. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2016]. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89910-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659109]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2017.
Királyhegyi Pál (1900-1981)
   Királyhegyi Pál nem fér a bőrébe : novellák, karcolatok / [szerk. Ács Eleonóra] ; [Pápai Gábor illusztrációival]. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 331 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-44-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3657078]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2017.
Kopor Tihamér
   Talán.. : novellák / Kopor Tihamér. - [Érd] : [Kopor T.], cop. 2016. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6999-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3656680]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2017.
Kovács Ákos (1968-|)
   A kehelyhozó / Kovács Ákos. - Budapest : Scolar, 2016. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-685-1 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3657171]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2017.
Kovács Rózsa (1956-)
   Képségeim : azért se depikönyv / Kovács Rózsa. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - 87 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-244-683-7 fűzött : 2995,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - elbeszélés
894.511-32 *** 73/76(439)(092)Kovács_R.
[AN 3656090]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2017.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Kis magyar irodalmi panteon / Krúdy Gyula ; [képek] Zórád Ernő. - Veszprém : Prospektus Ny., 2016. - 91 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 25.)
ISBN 978-963-89455-5-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - grafikus - századforduló - 20. század - antológia - arckép
894.511-822 *** 76(439)(092)Zórád_E. *** 894.511(092)(084.1)
[AN 3656188]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2017.
Kuji Zsolt (1977-)
   Harminchárom : versek / Kuji Zsolt. - Debrecen : [Kuji Zs.], 2016. - 54, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
Borítócím: 33
ISBN 978-963-12-5931-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657073]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2017.
Kukorelly Endre (1951-)
   Porcelánbolt : kedvenxcekről : olvasókönyv / Kukorelly Endre. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 517 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-579-8 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3657083]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Aktus : [erotikus thriller] / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 929 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-079-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3658459]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2017.
László Szilvia, K. (1973-)
   Marci és az évszakok [elektronikus dok.] / K. László Szilvia ; Takács Nikolas és Polyák Lilla előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, [2016]. - 1 CD (46 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8677-9 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - hangoskönyv - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 784.67
[AN 3655361]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A bolond kútásó : válogatott novellák / Lázár Ervin ; [... vál., szerk. és az utószót írta Komáromi Gabriella]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 173 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 44.)
ISBN 978-963-227-830-8 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657024]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2017.
   Lebegés : versek. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-27-0 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3656592]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2017.
Magyar Zsolt (1965-)
   Az erdő angyalai [elektronikus dok.] / Magyar Zsolt. - Szöveg (epub : 568 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-824-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3642288]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2017.
Mansfield, Michael (1962-)
   Isten lehettél volna : a valódi Commodus / Marcellus Mihály. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 312 p. ; 20 cm. - (Pannonia Romanum)
ISBN 978-963-426-436-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3657188]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   A forradalom előérzete : Márai Sándor és 1956 / [... vál., szerk., az utószót írta Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 313, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 300-302.
ISBN 978-963-227-828-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - válogatott művek
894.511-821 *** 943.9"194/195"(0:82-821) *** 943.9"1956"(0:82-821)
[AN 3656946]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szindbád hazamegy [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (3 h 44 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8700-4 : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3655346]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2017.
Markó Béla (1951-)
   Brunó, a kedves véreb : versek gyermekeknek és felnőtteknek / Markó Béla ; [... illusztrációit Jánosi Andrea kész.]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 60, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5667-26-8 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - gyermekvers
894.511-14(498) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3656875]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2017.
Maros Edit
   És ami mögötte van / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2016. - 313 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5611-56-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3657148]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2017.
Máthé Nóra
   Zoi, avagy A mezőn biztos találunk almafát [elektronikus dok.] / Máthé Nóra. - Szöveg (epub : 9.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-562-9
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-35(02.053.2)
[AN 3642342]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2017.
Matuscsák Tamás
   Második életek : a Tesla-hadművelet 2. : regény / Alexander G. Thomas. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 323, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5667-10-7 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656860]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2017.
Mérő László (1949-)
   Emberi matek : ötperces írások / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 220 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-438-006-1 kötött : 3570,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3656112]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2017.
Meskó Zsolt (1967-)
   Csapataink harcban állnak : filmforgatókönyv-regény / Meskó Zsolt. - [Budapest] : Auditórium Hungaricum, [2016]. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80629-0-9 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3656212]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2017.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Veszélyes vakáció : Hanga és Várkony IV. / Mészöly Ágnes ; Jósa Tamás rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2016. - 228, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-90-6 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3656040]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2016. - 1 CD (3 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-36-3 : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3655337]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2017.
   Minden napra egy feles : Tibi atya füves könyve / [graf. Priem]. - [Debrecen] : Humbák Művek : [Dela Kft.], [2016], cop. 2015. - 237, [7] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6871-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humor - szatíra - blog
894.511-7
[AN 3659072]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2017.
Mocsár Zsófia Alexandra (1991-2016)
   Posztumusz én / Mocsár Zsófia Alexandra ; [... szerk. Mocsár Gáborné Fehérvári Judit, Németh Jenőné]. - [Debrecen] : [Mocsár G.-né], 2016. - 249 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6375-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - díszlettervezés - képzőművész - 21. század - memoár
894.511-94 *** 792.024(439)(092)Mocsár_Zs._A.(0:82-94)
[AN 3656583]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2017.
Moldova György (1934-)
   Keserű cukor : szatírák / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2016. - 140 p. ; 19 cm
Tart.: Apostolok Betéti Társaság : Pontius Pilátus feljegyzéseiÞ; A jó és a rossz keselyűÞ; A postamester lánya : Anna Ivanovna Kuznyecova-Petrovics feljegyzései
ISBN 978-963-9706-81-1 kötött
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3656952]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2017.
Moldova György (1934-)
   Optimista naptár, 2017 / Moldova György ; Kaján Tibor rajz. - Szentendre : Urbis, cop. 2016. - 388 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-08-8 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3657080]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2017.
Molnár Miklós (1938-)
   Végső forgatás : regény / Molnár Miklós. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-45-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657068]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2017.
Morris, Anthony G.
   Vérrel írt sorsok : Vér és korona 2. / Anthony G. Morris & John Caldwell ; [... ill. Nagy Gergely ...]. - [Budapest] : Cherubion, 2016. - 411 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 87.)
keretcím: Worluk - a Káosz világa
ISBN 978-615-5228-43-8 kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3657173]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2017.
Nemere István (1944-)
   Aranyálom : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2016. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-818-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3657089]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2017.
Nemere István (1944-)
   Barbara bírónő : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2016. - 194, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-809-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3657091]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2017.
Nemere István (1944-)
   Bocsáss meg, kedves! : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2016. - 197, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-815-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3657093]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2017.
Nemere István (1944-)
   Bujkáló szerelem : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2016. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-817-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3657111]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2017.
Nemere István (1944-)
   Százezerért a lelkedet is [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 641 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137449. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-749-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-748-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642437]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2017.
Nemere István (1944-)
   Szomszédom a halál [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 588 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137448. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-751-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-750-0 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3642421]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2017.
Nemere István (1944-)
   Végszóra érkeztél [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 639 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137444. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-757-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-756-2 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3642402]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2017.
Németh Andrea
   Kedves verses történetek / Németh Andrea. - [Szeged] : Németh A., [2016]. - 51, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6974-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3659133]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2017.
Németh Andrea
   Kedves verses történetek 2 / Németh Andrea. - Szeged : Németh A., 2016. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6975-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3659136]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2017.
Okváth Anna (1985-)
   Szonáta gordonkára és kávédarálóra / Okváth Anna. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 332 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-759-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3656809]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2017.
Oravecz Imre (1943-)
   A rög gyermekei [elektronikus dok.] / Oravecz Imre. - Budapest : Magvető, 2016-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ondrok gödre. - Szöveg (epub : 920 KB). - 2016, cop. 2007
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137456. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3458-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642465] MARC

ANSEL
UTF-82823 /2017.
Orgoványi Anikó
   Vándorlás / Orgoványi Anikó ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5026-88-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656527]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2017.
Ötvös László (1930-)
   Érintő erő : korábbi és újabb versválogatás, 1946-2016 / Ötvös László ; ... Szathmáry Sándor ajánlásával ; Madár János ... tanulmányával. - Budapest : Szathmáry S., 2016. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 85.)
ISBN 978-963-12-6104-2 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-9634-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656524]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2017.
Parker, Cynthia
   Szóbeszéd / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2007. - 317 p. ; 20 cm
A mű első 17 fejezete "Pletyka" címmel önállóan is megj.
ISBN 978-963-290-123-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3658988]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2017.
   Pónimesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-80-8 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3656031]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2017.
Réti László (1972-)
   Falak mögött : [vízió] / Réti László. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 550 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-665-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3657150]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2017.
Rulek Zoltán
   Vágd pofán / Rulek Zoltán. - [Nagykanizsa] : Magánkiad., 2016. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7470-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657310]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2017.
Széchenyi István (1791-1860)
   Merjünk nagyok lenni.. : Széchenyi István füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-317-2 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - 19. század - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-84)
[AN 3656883]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2017.
Szélesi Sándor (1969-)
   Sztálin, aki egyszer megmentette a világot / Szélesi Sándor, Erdős László. - Újlengyel : SZS Kult. K., 2016. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7076-1 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657002]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2017.
Tormás Ferenc
   Utazók [elektronikus dok.] / Tormás Ferenc. - Szöveg (epub : 537 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-678-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642367]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2017.
Tóth Gyöngyi
   Szívzűr : [versek és novellák] / Tóth Gyöngyi. - [Kaposvár] : Szerző, [2016]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5819-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3656691]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2017.
Tóth Krisztina (1967-)
   Világadapter [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 523 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3451-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3642458]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2017.
Valastyán Áron (1997-)
   A Rembrandt affér / Valastyán Áron. - Budapest : Szerző, 2016. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6355-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3656506]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2017.
Varga Csaba (1946-)
   Istenemberré válás / Varga Csaba ; [kiad. a Stratégiakutató Intézet] ; [társkiadó Aranymag Intézet]. - [Budapest] : Stratégiakutató Int. ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Int., 2016. - 231 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80038-7-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vallásfilozófia
894.511-97(089.3)
[AN 3656179]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2017.
Várnai G. Zsuzsa
   Napfényzivatar / Várnai G. Zsuzsa. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-65-0 kötött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657140]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2017.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen [elektronikus dok.] : Muhi András és a pacák birodalma / Varró Dániel ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (3 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8637-3 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3655342]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2017.
Vasas Marianna
   Világba beletanulni [elektronikus dok.] / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 566 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-808-8
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3642300]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2017.
Velenis (1989-)
   Aphrodité szín [elektronikus dok.] / Velenis. - Szöveg (epub : 617 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137421. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642281]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2017.
Vetési Tamás Csaba
   Isten nekünk háttal, 1914-1948 : háborúnk odüsszeája : Erdély, 1916 : napló a román háborúról / V. T. CS. - [Berettyóújfalu] : Vetési T. Cs., 2016. - 360, [22] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7228-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656588]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2017.
Vidra Szabó Ferenc (1948-)
   Határmezsgyék vándorai : trilógia / Vidra Szabó Ferenc. - Budapest : Aposztróf, cop. 2016. - 271 p. ; 21 cm
Tart.: ÁrnyéklovagÞ; InkubátorgyerekÞ; Észak vonzásában
ISBN 978-615-5604-23-2 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656531]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2017.
Votin József
   Gyermekmesék felnőtteknek / Votin József. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 80 p. : ill. ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3656579]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2017.
Weaver, Anita
   A sors iróniája / Anita Weaver. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2016. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-387-790-6 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3656817]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2017.
Weaver, Anita
   Vakon szeretni / Anita Weaver. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2016. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-387-791-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény - kisregény
894.511-312.5
[AN 3656824]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2017.
Weinrauch Katalin (1944-)
   Az én titkoss naplóm : B. Öcsi, a zukrán isk. 4-ik. osztájos tan. : 1985 / Weinrauch Katalin. - 2. bőv. kiad. - [Nyíregyháza] : [Hok és Társa Kft.], [2016]. - [3], 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7118-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
894.511-31(477.87)(02.053.2)
[AN 3658018]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2017.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Köszöntlek, karácsony / Weöres Sándor ; [vál. és szerk. Jeneiné Somogyi Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-333-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3656886]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2017.
Woods, Rose
   Álomvilág / Rose Woods. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2016. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-387-950-4 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3656825]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2017.
Woods, Rose
   Sorsodnak fonala / Rose Woods. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2016. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-387-113-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3656829]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2017.
Zakály Viktória
   Egyszeregy / Zakály Viki. - [Budapest] : Libri, 2016. - 334 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-861-1 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657243]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2017.
Zelenay, K. T.
   Digitális messiás / K. T. Zelenay. - Budapest : One Média, 2016. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6480-7 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3656987]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2851 /2017.
Devet mudrih basni (magyar)
   Bölcs mesék az állatokról / összeáll. Gordana Maletić ; ill. Dragana Jovčić. - Pécs : Alexandra, 2016. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Fehér Tamás
ISBN 978-963-357-903-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3656104]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2017.
   Kutyamesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-79-2 fűzött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3656034]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2017.
Moana : the movie storybook (magyar)
   Vaiana / Disney ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [66] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-002-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3656048]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2017.
   Téli fejtörő. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm kezek)
ISBN 978-615-5679-04-9 fűzött : 599,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3656029]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2855 /2017.
Andersen, Sarah
Adulthood is a myth (magyar)
   Felnőni kiábrándító : "Sarah's Scribbles"-gyűjtemény / Sarah Andersen ; [ford. Tót Barbara]. - Budapest : Fumax, 2016. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-75-3 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3657049]
MARC

ANSEL
UTF-8