MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/03/29 13:50:05
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
2856 /2017.
   25 éves a Stádium Kiadó / [szerk. Rózsássy Barbara]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2016. - 157, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5198-49-6 fűzött
Stádium Kiadó (Budapest)
Magyarország - kiadó - magyar irodalom - antológia
017.4(439)Stádium *** 894.511-822
[AN 3657610]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2857 /2017.
   Méltón a 125 évhez : tanulmánykötet a Magyar Pedagógiai Társaság jubileumára / [szerk. Trencsényi László]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2016. - 247 p. ; 23 cm
Borítócím: 1891-2016 : jubileumi kötet : tanulmányok a Magyar Pedagógiai Társaság történetéből. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-48-1 fűzött
Magyar Pedagógiai Társaság
Magyarország - neveléstörténet - szakmai szervezet - testülettörténet - pedagógia
061.2(439) *** 37(439)(091)
[AN 3657834]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2017.
   "Szemed előre tekintsen!" : a Magyar Népfőiskolai Collegium balatonlellei konferenciáján elhangzott előadások : 2016. július 1 - július 7. / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2016. - 185 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 34.)
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-89819-7-4 fűzött
Magyarország - magyarságtudat - belpolitika - kulturális politika - 21. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Balatonlelle) *** 323.1(=945.11) *** 323(439)"201" *** 323:008(439)"201"
[AN 3658025]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2017.
Tóth Dezső (1928-)
   A dózsavárosi "Kőműves kör" története / Tóth Dezső ; [kiad. a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2016. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-89513-8-0 fűzött
Veszprémi Keresztény Építőmunkás Egyesület
Veszprém - művelődéstörténet - egyesület - testülettörténet - történelmi forrás
061.2(439-2Veszprém)(091) *** 930.85(439-2Veszprém)(093)
[AN 3658118]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2860 /2017.
Dvorszky Hedvig (1942-)
   Képek, szobrok, képernyő : B. Farkas Tamás és Kernács Gabriella filmjei a Magyar Televízióban, 1967-2007 / a bev. tanulmányt írta, az ajánlott irodalmi válogatást összeáll. és a beszélgetést kész. Dvorszky Hedvig ; a filmográfiát összeáll. Kernács Gabriella ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2016. - 183 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Filmogr.: p. 121-164. - Bibliogr.: p. 166-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-52-2 kötött
Farkas Tamás, B. (1937-)
Kernács Gabriella (1943-)
Magyarország - televíziózás - médiatörténet - művészeti élet - képzőművészet - 20. század - 21. század - interjú
791.9.097(439)(092)Farkas_T.,_B. *** 791.9.097(439)(092)Kernács_G. *** 73/76(439)"197/201"(047.53)
[AN 3657677]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2017.
   Twin Peaks : a színfalak mögött / [szerk. Mark A. Altman] ; [ford. Jolesz Dávid]. - Budapest : Vintage Media, 2016. - 271 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80324-3-8 kötött : 3999,- Ft
Lynch, David
Egyesült Államok - 20. század - folytatásos tévéfilm
791.9.097(73) *** 791.43.071.1(73)(092)Lynch,_D.
[AN 3657490]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2862 /2017.
Gellért Ferenc (1969-)
   Táplálkozás és tudatfejlődés / Gellért Ferenc. - Mór : Megismerés K., 2016. - 483 p., [1] fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 481-483.
ISBN 978-963-12-6457-9 kötött
antropozófia - táplálkozástudomány
133.25 *** 141.333 *** 613.2(089.3)
[AN 3657837]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2017.
Hartman, Tori
Chakra wisdom oracle toolkit (magyar)
   A csakrák bölcsessége : munkafüzet : spirituális utazás 52 héten át / Tori Hartman ; ill. Gretchen Raisch-Baskin ; [ford. Dobrosi Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 228 p. : ill. ; 24 cm + mell.
csakra - jövendőmondás
133.3
[AN 3657294]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2017.
Hicks, Esther (1948-)
Sara, book 1 (magyar)
   Sara első könyve : Salamon beavató meséi / Esther és Jerry Hicks ; ill. Caroline S. Garrett ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Totel Books, 2016. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80496-1-0 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - életvezetés - amerikai angol irodalom - gyermekregény
133.25(0:82-31) *** 613.865(0:82-31) *** 820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657804]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2017.
Komlóssy Vera
   Lélekgyógyászat : [teremtő technikák] / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 201, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-176-3 fűzött
ezoterika - szuggesztió
133.25 *** 159.962
[AN 3657574]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2017.
Lengyel Zsuzsa Édua
   Bardo : kalandjaim életen innen, halálon túl / Lengyel Zsuzsa Édua. - Budapest : Kiskapu, 2016. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5644-01-6 kötött : 2580,- Ft
ezoterika - túlvilág
133.25 *** 129.6
[AN 3657803]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2017.
   Az okkult Vril Társaság és a náci ufo-k rejtélye / [összeáll. Miskolci László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 155 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-5647-02-4 fűzött : 1199,- Ft
Németország - fasizmus - okkultizmus - ufó
001.94 *** 133 *** 321.64(430)"192/194"
[AN 3658506]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2017.
Sparks, Jim (1954-)
The keepers (magyar)
   Látogatók : földönkívüli üzenet az emberiség számára / Jim Sparks ; [ford. Herczeg Lili]. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 207 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5058-68-4 fűzött : 3000,- Ft
földön kívüli élet - ufó - memoár
001.94(0:82-94)
[AN 3658072]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2017.
Stibal, Vianna
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-278-3 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3657541]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2017.
Tolle, Eckhart (1948-)
Who is asking "who am I?" (magyar)
   Ki kérdezi, hogy ki vagyok én? : Eckhart Tolle és Deepak Chopra beszélgetése létünk transzcendens dimenziójáról : a beszélgetés teljes szövege / [ford. Kernács Rebeka]. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 90 p. ; 20 cm + DVD
ISBN 978-963-291-290-5 kötött : 3250,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - életvezetés - dialógus - audiovizuális dokumentum
133.25(0:82-83) *** 613.865(0:82-83)
[AN 3657548]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2017.
Wilcock, David (1973-)
The source field investigations (magyar)
   A forrásmező rejtélyei : a maja próféciák mögött lévő elveszett civilizációk és rejtett tudományaik / David Wilcock. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 491 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-12-3 kötött : 6990,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3658495]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2872 /2017.
Hraskó Péter (1933-)
   Relativitáselmélet / Hraskó Péter. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2016. - 425, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-897-4 kötött : 5200,- Ft
relativitáselmélet - egyetemi tankönyv
530.12(075.8)
[AN 3660060]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2017.
Máté Imre
   Időformula : a fizika kozmikus világa / Máté Imre ; [az illusztrációkat kész. Pálmai Attila Árpád]. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-69-1 fűzött : 2500,- Ft
kozmológia - kvantumfizika
530.145 *** 524.8
[AN 3657730]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2874 /2017.
Elválasztástudományi Vándorgyűlés (2016) (Kecskemét)
   Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2016 : Kecskemét, november 9-11. : végleges program, előadás- és poszterkivonatok / [rend., közread. a] Magyar Elválasztástudományi Társaság. - Pécs : M. Elválasztástudományi Társ., 2016. - 117, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5270-30-7 fűzött
kromatográfia - biokémiai technika - konferencia-kiadvány
543.544 *** 577.1 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3658101]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2875 /2017.
Schwanke, Karsten (1969-)
Wetter (magyar)
   Az időjárás : felhőátvonulás és napsütés / Karsten Schwanke ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-360-2 kötött : 3200,- Ft
meteorológia - ifjúsági könyv
551.5(02.053.2)
[AN 3657290]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2876 /2017.
Martin, Ruth (1977-)
Outer space (magyar)
   A világűr / [írta] Ruth Martin ; [ill.] Allan Sanders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-790-9 kötött
világűr - űrkutatás - gyermekkönyv
524(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3658617]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2877 /2017.
Lazarus, Jeff
Listen like a dog (magyar)
   Figyelj, ahogy ő! : és üzenj te is a világnak... / Jeff Lazarus ; [ford. Dézsi Ibolya]. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 263 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5332-94-4 kötött : 3790,- Ft
kutyatartás - állat-ember kapcsolat - etológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
591.557.2 *** 636.7 *** 159.923.2 *** 591.5 *** 613.865
[AN 3658630]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2017.
Martin, Ruth (1977-)
The animal world (magyar)
   Minden, ami állat / [írta] Ruth Martin ; [ill.] Allan Sanders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-789-3 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3658621]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2879 /2017.
Clark, Hulda Regehr (1928-2009)
The cure for all diseases (magyar)
   Meggyógyulhatsz : a betegségek valódi okai és gyógymódjai / Hulda Regehr Clark ; [ford. Fuferenda Márta, Kőrösi István, ... Papp Huba]. - 6. kiad. - [Budapest] : Leviter, 2016. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88459-7-9 fűzött
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 3660148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 334 p.
[AN 3660151] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 286 p.
[AN 3660154] MARC

ANSEL
UTF-82880 /2017.
Dobson, James (1936-)
Raising teenagers right (magyar)
   Segítség! Kamasz lett a gyerekem! : akkor sem kell elveszíteni a fejünket, ha tizenévesek szülei lettünk : szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2016. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-86009-7-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86009-7-7)
családi nevelés - serdülőkor - mentálhigiénia
159.922.8 *** 37.018.1-053.6 *** 613.865
[AN 3660710]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2017.
Dobson, James (1936-)
What wives wish their husbands knew about women (magyar)
   Amit a feleségekről tudni kell(ene) / James Dobson ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Új, átd. kiad. - Budapest : KIA, 2016. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-04-9734-3 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana - nő
159.922.1-055.2 *** 613.89
[AN 3660700]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2017.
Ducret, Diane (1982-)
La chair interdite (magyar)
   A tiltott rés / Diane Ducret ; [ford. Füzesi Ottília]. - Budapest : Európa, 2016. - 309 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-395-8 fűzött : 3290,- Ft
művelődéstörténet - nő - nemi élet - női nemi szerv
613.88 *** 618.1 *** 392.6 *** 930.85-055.2
[AN 3658409]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2017.
   Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve / szerk. Leövey András [et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2017. - XXII, 832 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-612-1 kötött : 16400,- Ft
endokrinológia - anyagcserezavar
616.43 *** 616-008.9
[AN 3659830]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2017.
Feldmár András (1940-)
   A rettenetes, a csodálatos / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 106 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-304-383-7 kötött : 2900,- Ft
érzelem - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3658335]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2017.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   Mégis mondj igent az életre! : logoterápia dióhéjban / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva és Dippold Ádám]. - Budapest : Európa, 2016. - 243, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-554-9 fűzött : 2990,- Ft
Ausztria - holokauszt - logoterápia - pszichiáter - 20. század - memoár
159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 615.851.135
[AN 3658424]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2017.
Homeomami
   9 hónap Homeomamival : homeopátiás koktélok pocakosoknak / [ill. Lévárt Tamás ...] ; [kiad. Terápia Natúra Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Terápia Natúra Alapítvány, 2016. - 59, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-1841-1)
homeopátia - terhesség - egészséges táplálkozás
615.015.32 *** 618.2 *** 613.2-055.26
[AN 3660716]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2017.
Huebner, Dawn
What to do when you worry too much (magyar)
   Mit csináljak, ha túl sok a para? : útmutató gyerekeknek a szorongás leküzdéséhez / Daw Huebner ; [... illusztrációkat kész. Szőnyi Gergely] ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 79 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-373-969-3 fűzött : 1699,- Ft
félelem - stresszkezelés - gyermekkönyv
159.942(02.053.2) *** 612.06(02.053.2)
[AN 3658567]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2017.
Jakab Gyöngyi
   Az önbizalom Gy pontja : önismereti titkos találka egy nőismereti trénerrel / írta Jakab Gyöngyi. - [Nagymaros] : [Jakab Gy.], 2016. - 244 p. : ill. ; 23 cm. - (Nőtudat sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-6749-5 fűzött : 4900,- Ft
életvezetés - önismeret - nő
613.865-055.2
[AN 3658036]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2017.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Zwei Schriften über Analytische Psychologie (magyar)
   Két írás az analitikus pszichológiáról / C. G. Jung ; [ford. Nagy Péter, Sára Balázs, Ferentzi Eszter]. - Budapest : Scolar, 2016. - 326 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 7.)
Bibliogr.: p. 299-303.
ISBN 978-963-244-654-7 kötött : 4950,- Ft
pszichoanalízis - tudat - mélylélektan
159.964.26Jung,_C._G. *** 159.922
[AN 3657355]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2017.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Válogatott elbeszélések Az Erő című diáklapból ; Leckék a leckéről ; Holdbeli diákélet / Karácsony Sándor ; szerk., sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Heltai Miklós. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268)
ISBN 978-615-5479-30-4 fűzött : 2900,- Ft
tanulás - magyar irodalom - ifjúsági regény
159.953.5 *** 894.511-31(02.053.2) *** 371.322.9
[AN 3657734]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2017.
Marsh, Henry (1950-)
Do no harm (magyar)
   Kezemben az életed : egy idegsebész vallomásai / Henry Marsh ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-267-4 kötött : 3490,- Ft
Nagy-Britannia - idegsebész - 20. század - 21. század - memoár
61(410)(=945.11)(092)(0:82-94) *** 616.8-089
[AN 3657322]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2017.
Moois, Krist van
   7köznapi ego : beszélgetések az egóval az egóról / Krist van Moois ; [Dunai Imre rajz.]. - [Budapest] : Palatinus, 2016. - 98, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89042-8-7 fűzött : 2800,- Ft
mentálhigiénia - meditáció
613.865 *** 615.851.86
[AN 3657656]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2017.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Hogyan élheted túl, ha "furcsának" tartanak? : Tilinger128, Dormin007 és a túlélő mód / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona ; [Kalmár István rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Lélekdoki ; 5.)
ISBN 978-963-415-036-7 fűzött : 1999,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2)
[AN 3657339]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2017.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 7. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2016. - 373 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-46-4 fűzött : 3490,- Ft
önismeret
159.9 *** 613.865
[AN 3659843]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2017.
Wax, Ruby (1953-)
A mindfulness guide for the frazzled (magyar)
   Mindfulness-kalauz : tudatos jelenlét az agyonhajszolt elmének / Ruby Wax ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-368-4 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3658331]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2017.
Wiseman, John (1940-)
SAS survival handbook (magyar)
   SAS túlélési kézikönyv : túlélés minden körülmények között / John "Lofty" Wiseman ; [ford. Király Róbert]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 671 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5638-30-5 fűzött : 4990,- Ft
életvédelem - természetjárás - útmutató
614.8(035)
[AN 3658583]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2897 /2017.
Kis Ádám (1942-)
   Szöveg a számítógépen : könyv, cikk, szakdolgozat Word szövegszerkesztővel / Kis Ádám. - Bicske : Szak K., 2016. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvinfo, ISSN 1787-0550 ; 5.)
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-9863-54-5 fűzött : 3000,- Ft
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 3658113]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2898 /2017.
   Földünk ipari fái / szerk. Molnár Sándor [et al.] ; fotó Hans-Georg Richter, Szeles Péter ; [közread. az] Erfaret. - Sopron : Erfaret, 2016. - 616 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 553-564.
ISBN 978-963-12-5239-2 kötött : 7900,- Ft
fa - faipar
674.03 *** 630*81
[AN 3658709]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2899 /2017.
Boros Jenő (1951-)
   Magyar autókrónika / Boros Jenő. - Budapest : Maróti, 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-9945-14-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - technikatörténet - járműipar - autógyártás - mérnök - feltaláló - 20. század - 21. század
629.113(439)(091) *** 62(439)(092)"19/201" *** 001.894(439)(092)
[AN 3657440]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2017.
Varga Csaba (1941-)
   Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár : motorizáció Pécsett, a XX. század első felében, egy családi vállalkozás tükrében / Varga Csaba. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2016. - 407 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
ISBN 978-615-80137-2-7 fűzött
Varga család
Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár (Pécs)
Pécs - Magyarország - ipartörténet - autógyártás - karosszéria - családtörténet - vállalat
629.114 *** 629.11.011.5 *** 061.5(439-2Pécs)(091) *** 929.52(439)Varga
[AN 3657807]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2901 /2017.
Belovecz Mária
   Az önerős fejlesztés lehetőségei a mezőgazdaságban / Belovecz Mária. - Budapest : Szaktudás K., 2016. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5224-72-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - pénzügyi támogatás - statisztikai adatközlés - ezredforduló - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
338.43(439)"200/201"(083.41) *** 338.246.027(4-62)
[AN 3657817]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2017.
Csávossy György (1925-2015)
   Erdélyi-Hegyalja, a borok hazája / Csávossy György. - Budapest : Kortárs, 2016. - 188 p. ; 20x20 cm. - (Borozgató magyarok, ISSN 2416-3317 ; 5.)
ISBN 978-963-435-000-2 fűzött : 3500,- Ft
Erdélyi-Hegyalja - szőlőművelés - borászat - határon túli magyarság - borász - történeti feldolgozás
663.2(498.4Erdélyi-Hegyalja)(091)(092) *** 634.8(498.4Erdélyi-Hegyalja) *** 663.2(439.21Erdélyi-Hegyalja)(091)(092)
[AN 3657887]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2017.
Faragó József
   Pálinka túra : cefrék, főzdék, párlatok / Faragó József. - [Budapest] : Alinea, cop. 2016. - 197, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-615-5669-03-3 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - pálinkafőzés - égetett szeszes ital
663.5(439)
[AN 3658604]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2904 /2017.
Bede Petra
   Gyógyító ételek : az ayurvédikus konyha titkai / [szöveg Bede Petra] ; [receptek Kalinichenko Nataliia és Viktoria Gordienko] ; [közread. a] Calendula [Egészségügyi Intézet]. - Budapest : Central Médiacsop. ; [Siófok] : Calendula, 2016. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-230-5 fűzött : 2900,- Ft
diéta - ájurvéda - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 3657537]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2017.
Borbás Marcsi (1968-)
   Édes békeidők : édes-krémes művészet / Borbás Marcsi ; [fotók Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2016. - 233 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80576-0-8 kötött : 5500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3658108]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2017.
Borbély Béla
   Tortakönyv / Borbély Béla. - Budapest : Kiskapu, 2016. - 219 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5644-02-3 kötött
torta - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3657432]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2017.
   Családi ételek könyve : 20. válogatáskötet olvasóink kedvenc fényképes receptjeiből / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Szász András, Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2016. - 166 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-47-2 kötött : 2190,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3657427]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2017.
   Egy meszely az fél icce : Szabó Magda ízei / [szerk. Tasi Géza]. - Budapest : Jaffa, 2016. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-72-5 kötött : 3990,- Ft
gasztronómia - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3658611]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2017.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (francia)
   La cuisine hongroise / Károly Gundel ; revue et remaniée par Ferenc Gundel et Imre Gundel. - 25. éd. - [Budapest] : Corvina, [2016], cop. 1999. - 101 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Herman, Janine
ISBN 978-963-13-5937-4 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3659987]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2017.
Lajos Mari (1943-)
   99 mákos-diós édesség 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., cop. 2016. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-204-6 kötött : 3500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3657533]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2017.
Márk Szonja
   Édesem süteményei / Márk Szonja ; [fotó Erdőháti Áron]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-26-9 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3657601]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2017.
Muszula Tímea
   Szépségek és finomságok / Muszula Tímea ; fotó Borzi Vivien ; szöveg Csáti Melinda. - [Budapest] : [Lara's Home Kft.], [2016]. - 295, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6354-1 kötött
dekoráció - díszítőművészet - vendéglátás - virág - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 745 *** 640.4 *** 635.9
[AN 3657617]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2017.
   Nagy csokoládé könyv / [fotók Hámori Zsófia] ; [receptek Pinczel Orsolya] ; [szöveg és szerk. Filep Kata]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-447-023-6 kötött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3658550]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2017.
Őszy-Tóth Gábriel
   How to cook in Hungary : food & wine / [text, ... pictures] Gabriel ; [food stylist] Violet. - Budapest : V&P Média, 2016. - 165 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80572-0-2 kötött : 9950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - híres ember - interjú - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 929(439)(047.53)
[AN 3657612]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2017.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : az életmódkönyv / Vrábel Krisztina, Koszta Ágnes, Töllösy Judit ; [... ételfotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central, cop. 2016. - 224 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-341-229-9 fűzött : 4900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3657611]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2017.
Woodward, Ella (1991-)
Deliciously Ella every day (magyar)
   Egyél jókat Ellával! : a hét minden napján : egyszerű receptek és fantasztikus ételek az egészséges életért / Ella Woodward ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 253 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-311-7 kötött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3658117]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2917 /2017.
Almási Tibor (1948-)
   Bibliai kérdések és válaszok / Almási Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Almási T., 2016. - 214 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-80064-8-4 fűzött : 1950,- Ft
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3659990]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2017.
Barsi Balázs (1946-)
   Új magasság és mélység : szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára / [Barsi Balázs, Telek Péter-Pál]. - Kecskemét : BB Librifer, 2016-. - 22 cm
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3658269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét : évközi idő I-II. hét. - 2016. - 405, [11] p.
ISBN 978-615-80130-3-1 kötött
[AN 3658270] MARC

ANSEL
UTF-82919 /2017.
Bereit wozu? Geweiht für was? (magyar)
   A diakonátus teológiája / [szerk.] Klemens Armbruster, Matthias Mühl ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2016. - 371 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 352-370.
ISBN 978-963-9920-54-5 fűzött : 3500,- Ft
diakónia - katolikus egyház
262.152 *** 282
[AN 3657516]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2017.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   A keresztény Európa szentjei / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Don Bosco, cop. 2016. - 124, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9956-41-4 kötött
szent - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 3657846]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2017.
Biblia. Ószövetség. Jézus, Sirák fiának könyve (magyar)
   Jézusnak, Sirák fiának könyve / [közread. a] Vill-Korr Hungária Kft. - [Győr] : Vill-Korr Hungária Kft., [2016]. - 97 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
223.4
[AN 3658626]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2017.
Collins, Gregory (1960-)
Meeting Christ in his mysteries (magyar)
   Krisztus kinyilvánult misztériuma : bencés szemmel a liturgiáról és a lelki életről / [Gregory Collins] ; [ford. Görföl Tibor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016-. - 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
egyházi szertartás - lelki élet
264 *** 248.3
[AN 3657943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016. - 280 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-32-9 fűzött : 2900,- Ft
[AN 3657948] MARC

ANSEL
UTF-82923 /2017.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Sorsfordító imádságok / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2016. - 129 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-288-353-3 fűzött : 1750,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3658377]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2017.
Dobai Székely Sámuel (1704-1779)
   Dobai Székely Sámuel és Koller József levelezése / sajtó alá rend., bev. és jegyzetek Hencz Enikő. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2016. - 110 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588-2306 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-835-5 fűzött
Dobai Székely Sámuel (1704-1779)
Koller József (1745-1832)
Magyarország - tudós - egyházi személy - tudományos élet - levelezés - 18. század
282(439)(092)Koller_J.(044) *** 930.85(439)"176/177"(044) *** 001(439)(092)Dobai_Székely_S.(044)
[AN 3657819]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2017.
Egedi-Kovács Melinda (1973-)
   Bevezetés a védikus alkímiába / Egedi-Kovács Melinda ; [karikatúrák Tóth Avanti Péter]. - Budapest : Jupiter, cop. 2016. - 291 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Life sutra ; 1.)
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-85243-3-1 kötött : 6990,- Ft
védizmus - életvezetés
294.118 *** 613.865
[AN 3656107]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2017.
Farkas József (1914-1999)
   Több az élet / Farkas József ; szerk. Steinbach József, Somhegyiné Farkas Judit ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016-. - 25 cm
református egyház - kereszténység - magyar irodalom - összegyűjtött művek
284.2 *** 23/28 *** 894.511-821
[AN 3657841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Reformátusok Lapjában 1957-1964 között megjelent cikkek. - 2016. - 398 p.
ISBN 978-615-5486-08-1 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - református egyház - publicisztika
284.2 *** 244(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3657844] MARC

ANSEL
UTF-82927 /2017.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Az irgalmasság arcai : az irgalmasság rendkívüli szentévében elmondott beszédek / Ferenc pápa ; [ford. Tőzsér Endre, ... Török Csaba]. - Budapest : Új Ember, 2016. - 327, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-58-4 fűzött : 2490,- Ft
erény - vallási erkölcs - homília
241.513.43 *** 252
[AN 3657655]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2017.
Ferrero, Bruno
Parabole e storie (magyar)
   Hasonlatok és történetek : iskolai, hitoktatási segédkönyv tanári útmutatóval / Bruno Ferrero ; [... ford. Jászay Magda]. - Utánny. - [Budapest] : Don Bosco, 2016. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-18-0
ISBN 978-963-9455-18-4 fűzött
vallásoktatás - erkölcs - nevelés - tanári segédkönyv
268(072) *** 37.034(072) *** 37.017.93(072)
[AN 3660765]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2017.
Ferrero, Bruno
Storie di Natale (magyar)
   Karácsonyi történetek : adventtől vízkeresztig / Bruno Ferrero ; [... ford. Jászay Magda és Krivácsi Anikó]. - Utánny. - [Budapest] : Don Bosco, 2016. - 193, [3] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9455-11-5)
 (hibás ISBN 963-9455-11-3)
olasz irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
244(02.053.2) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3660772]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2017.
Ferrero, Bruno
Tante storie per parlare di Dio (magyar)
   Istenről szóló történetek / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - 2. utánny. - Budapest : Don Bosco, 2016, cop. 2007. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9455-70-2 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3660776]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2017.
Gégény István (1978-)
   Nyitott szemmel, nyitott lélekkel : őszinte beszélgetések / [az interjúkat kész. Gégény István]. - [Győr] : Szerző, [2016]. - 147 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7540-7 fűzött
Magyarország - kereszténység - híres ember - 21. század - interjú
23/28(047.53) *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 3658684]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2017.
Grün, Anselm (1945-)
Frohe Weihnachten mit Anselm Grün (magyar)
   Istenünk karácsonyi álma / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 90 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5045-74-5 kötött : 1990,- Ft
karácsony - elmélkedés
242 *** 264-041.2
[AN 3658306]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2017.
Hegedűs Loránt (1930-2013)
   Krisztusvalóság ma : evangelizációk a Filippi levél alapján : igehirdetések a Hazatérés Templomában : az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára / Hegedűs Loránt ; [közread. a] Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet. - Budapest : Lorántffy Zs. Nőegylet, 2016. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7276-5 kötött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
prédikáció
252
[AN 3657253]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2017.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. - Budapest : Kálvin, 2016. - 65 p. ; 18 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-222-8 fűzött : 390,- Ft
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 3658564]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2017.
Horváth Andrea
   Angyalmesék : találkozás az angyalokkal / Horváth Andrea. - 2. bőv. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-166-4 fűzött
angyal - ezoterika
248.214 *** 133.25
[AN 3657557]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2017.
Juhász Tiborné
   Vigasztalások könyve : [tapasztalatok, elmélkedések és gondolatok minden szomorkodó testvérnek] / Juhász Tiborné. - 2. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 141, [2] p. ; 17 cm
Fűzött : 1080,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-134-4)
vallásos irodalom
244
[AN 3659877]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2017.
Kovács Gergely (1974-)
Mindszenty József (angol)
   József Mindszenty : the most faithful pastor / Gergely Kovács ; [trans. by ... Ágnes Csimma] ; [publ. by the] Mindszenty Stiftung. - Budapest : Mindszenty Stiftung, 2016. - 49 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80011-1-3 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3657824]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2017.
Kovács Gergely (1974-)
Mindszenty József (olasz)
   József Mindszenty : pastore fedelissimo / Gergely Kovács ; [trad. Ágnes Csimma] ; [pubbl.] Mindszenty Stiftung. - 2. ed. - Budapest : Mindszenty Stiftung, 2016. - 49 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80011-2-0 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3657821]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2017.
Kuhlman, Kathryn (1907-1976)
I believe in miracles (magyar)
   Hiszek a csodákban / Kathryn Kuhlman ; [ford. Botis Tamara]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-74-6 fűzött : 2750,- Ft
vallásos irodalom - gyógyulás - memoár
244(0:82-94) *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3657515]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2017.
Liversidge, Bill
Overcoming through Jesus (magyar)
   A törvény cselekedete nélkül, avagy A győzelmet adó Krisztusról / Bill Liversidge ; [ford. Csabai Máté ..., Csabai Mirjam ...]. - [Felsőörs] : Hetedik K., 2016. - 247 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5485-00-8 fűzött : 1690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3658038]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2017.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem napról napra : 365 bibliai üzenet / Max Lucador ; [ford. Király Teodóra] ; [közread. a] ... KIA. - Budapest : Harmat : KIA, 2016. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-351-9 kötött : 3500,- Ft
Biblia
elmélkedés
242
[AN 3657781]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2017.
Luther, Martin (1483-1546)
In epistolam Sancti Pauli ad Galatas commentarius (magyar)
   Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról : kommentár Pál apostol galatáknak írt leveléhez / Luther Márton ; [ford. és az előszót írta Csabai Tamás]. - [Felsőörs] : Hetedik K., 2016. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Lux lucet in tenebris, ISSN 2064-8995 ; 1.)
ISBN 978-963-9780-07-1 kötött : 3490,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.4.07
[AN 3658089]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2017.
Manuel, Gerdenio (1951-)
Living celibacy (magyar)
   Élő cölibátus : a papság egészséges útjai / Gerdenio Sonny Manuel ; [ford. Török Péter]. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 174 p. ; 20 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
papi nőtlenség
254 *** 282
[AN 3658279]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2017.
Muth, Jon J.
Zen shorts (magyar)
   Zen üzenetek / Jon J Muth ; [ford. Molnár Krisztina Rita]. - Budakeszi : Betűtészta Kv., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5587-20-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - zen buddhizmus - mese - képeskönyv - gyermekkönyv
294.321(02.053.2) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3657467]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2017.
Nacsinák Gergely (1977-)
   A Tigris tíz szeme : a szír kereszténység szent helyei / Nacsinák Gergely András. - Budapest : Kairosz, 2016. - 261, [3] p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-963-662-856-7 kötött : 3400,- Ft
Szíria - Törökország - szent hely - jakobita egyház
291.35(569.1) *** 291.35(560) *** 281.83(569.1) *** 281.83(560)
[AN 3657756]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2017.
Nault, Jean-Charles (1970-)
Le démon de midi (magyar)
   A dél ördöge : az akédia: korunk nyomasztó sötétsége / Jean-Charles Nault ; [ford. szabó Ráhel]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 194 p. ; 21 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 4.)
ISBN 978-963-662-857-4 kötött : 3100,- Ft
erkölcsteológia
241 *** 23/28
[AN 3657757]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2017.
   Protestáns hősök : félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből / [szerk. Faggyas Sándor]. - [Budapest] : Press-Pannonica-Media : Amfipressz, cop. 2016. - 379, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8230-18-8 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - egyházi személy - református egyház - magyar irodalom - életrajz - antológia
284.2(439)(092) *** 930.85(439)(092) *** 894.511-822
[AN 3657847]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2017.
Sárai Szabó Katalin
   Egy református lelkész és felesége a 20. században : Vargha Tamás és Vargha Tamásné Magay Mária élete és munkássága / Sárai Szabó Katalin és Balogh Mihály ; [kiad. a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala]. - [Budapest] : Mo. Református Egyh. Zsinati Hiv. ; [Šamorín] : Méry Ratio, 2016. - 243, [3] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-80-8160-052-4
Vargha Tamás (1890-1968)
Vargha Tamásné (1898-1993)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - személyi bibliográfia
284.2(439)(092)Vargha_T. *** 012Vargha_T. *** 012Vargha_T.-né
[AN 3658586]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2017.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Isten szeretete gyógyít / Sipos (S) Gyula. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 132, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-671-3 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 3659880]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2017.
Solymári Dániel
   Ferenc pápa útján : 21. századi beszélgetések / Solymári Dániel, Pallós Tamás. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 235, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-624-6 kötött : 3990,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - teológia - vallásfilozófia - kereszténység - társadalmi helyzet - 21. század - interjú
262.13(092)Ferenc *** 21 *** 929(439)(047.53) *** 23/28
[AN 3657606]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2017.
Stinissen, Wilfrid (1927-2013)
La nuit comme le jour illumine (magyar)
   Az éjszaka fénylik, mint a nappal : a sötét éjszaka Keresztes Szent János tanítása alapján / Wilfrid Stinissen ; [ford. K. Eckhardt Ilona] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016, cop. 2000. - 139 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-28-2 fűzött : 2500,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század - elmélkedés
242 *** 235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 3657885]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2017.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2016. - 256, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-217-4 kötött : 950,- Ft
vallásoktatás - református egyház - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3659884]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2017.
Török Csaba (1979-)
   Prímás album / Török Csaba ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. - Budapest : Mo.-i Mindszenty Alapítvány, 2016. - 167, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80011-3-7 kötött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - érsek - 20. század - katolikus egyház
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3657905]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2017.
Török Csaba (1979-)
   A szent életű bíboros / Török Csaba ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány ... - Budapest : Magyarországi Mindszenty Alapítvány : Új Ember, 2016. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-55-3 fűzött : 2990,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
bíboros - katolikus egyház - 20. század - érsek
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3657687]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2017.
Verbényi István (1938-)
   Mysterium fidei : a szentmise katekézise / Verbényi István, Sztankó Attila. - Budapest : Új Ember, 2016. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-57-7 fűzött : 2190,- Ft
istentisztelet - katolikus egyház
264 *** 282
[AN 3657698]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2017.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven life (magyar)
   Céltudatos élet : miért élek a földön? / Rick Warren ; [ford. J. Füstös Erika] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Bőv. kiad. - Budapest : KIA, 2016. - 362 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9390-32-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3660689]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2957 /2017.
Balogh Gábor (1951-)
   Konfliktusviselés : konfliktusok a társadalomban és a világban / Balogh Gábor ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2016. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-243.
ISBN 978-615-5360-09-1 fűzött : 3000,- Ft
konfliktus - társadalmi feszültség
316.48 *** 323.22
[AN 3658100]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2017.
Boros Imre (1947-)
   Háttérképek háttérképe / Boros Imre, Bogár László, Bayer Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2016. - 294 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-849-9 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - világpolitika - belpolitika - társadalmi változás - 21. század - dialógus - televíziós műsorszám
316.42(100)"201"(0:82-83) *** 327(100)"201"(0:82-83) *** 323(439)"201"(0:82-83) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3657752]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2017.
Cseh András
   Netfüggők : világhálótörténeti színezőkönyv / Cseh András. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2016. - 152, [3] p. : ill. ; 26x26 cm
Kötött : 3980,- Ft
társadalmi kapcsolat - internet - kommunikáció - kifestőkönyv
316.77 *** 681.3.004.14 *** 087.6:084.11
[AN 3658673]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2017.
Fiala Borcsa
   Egy cirkuszigazgató mindennapjai : anyaság rocks! / Fiala Borcsa. - [Budapest] : Libri, 2016. - 237, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-864-2 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - anyaság - napló
316.37-055.52-055.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3657280]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2017.
Gallo, Carmine (1965-)
The storyteller's secret (magyar)
   Storytelling : a történetmesélés ereje / Carmine Gallo ; [ford. Gaál-Smith Katalin]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 359 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-380-6 kötött : 3900,- Ft
kommunikáció - üzleti élet - coaching
316.77 *** 659.2 *** 658.1
[AN 3658327]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2017.
Gutiérrez, Gustavo (1928-)
An der Seite der Armen (magyar)
   A szegények oldalán : a felszabadítási teológia / Gustavo Gutiérrez, Gerhard Ludwig Müller ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember, 2016. - 194, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-56-0 fűzött : 3490,- Ft
keresztény teológia - szegénység - pasztorális teológia
316.344.233 *** 23/28 *** 253
[AN 3657691]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2017.
Nyíri Zoltán
   A kérdezés 50 árnyalata / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita. - Szeged : Design K., 2016. - 2 db ; 20 cm
üzleti élet - kommunikáció - társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés
316.47 *** 658.846 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3658496]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Gyakorlati kérdezéstechnika értékesítőknek : tréningjegyzet, 1-4. nap : [alapok]. - 140 p.
ISBN 978-615-80303-5-9 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3658499] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Kérdezéstechnikai tréning értékesítőknek : tréningjegyzet, 5-6. nap : [haladó technikák]. - 184 p.
ISBN 978-615-80303-6-6 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3658503] MARC

ANSEL
UTF-82964 /2017.
Szijártó M. István (1965-)
   A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése / Szijártó M. István. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2016. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.: p. 309-323.
ISBN 978-615-5674-02-0 kötött
Magyarország - rendi szervezet - nemesség - országgyűlés - politikatörténet - 18. század
316.343.32(439)"17" *** 342.53(439)"17" *** 323(439)"17"
[AN 3658570]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2017.
Takács Tibor (1959-)
   Egymás szemében : pártatlanul a párkapcsolatokról / Takács Tibor. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 165 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-292-9 fűzött : 2480,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3657522]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2966 /2017.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Életválságok meséi : mesekalauz útkeresőknek / Boldizsár Ildikó. - Budapest : Magvető, 2016. - 429 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3445-3 kötött : 3990,- Ft
meseterápia - világirodalom - népmese
398.21.001 *** 398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3657360]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2017.
   Elődeink öröksége : Márkó képekben = Das Erbe unserer Vorfahren : Markau in Bildern / [... szerk. Márkusné Vörös Hajnalka] ; [kiad. a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Márkó : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 176 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4311-6 kötött
Márkó - helytörténet - magyarországi németek - néprajz - helyi társadalom - 20. század - fényképalbum
39(=30)(439-2Márkó) *** 943.9-2Márkó(084.12) *** 929(439-2Márkó)(084.12)
[AN 3657968]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2017.
Fél Edit (1910-1988)
   Az átányi parasztember szerszámai / Fél Edit, Hofer Tamás. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Néprajzi Múz. ; [Šamorín] : Méry Ratio K., 2016. - 631 p. : ill. ; 31 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 335-346.
ISBN 978-615-80150-9-7 kötött
Átány - magyar néprajz - tárgyi néprajz - paraszti gazdálkodás
39(=945.11)(439-2Átány) *** 316343.64(439-2Átány)
[AN 3658489]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2017.
Grün, Anselm (1945-)
Zum Geburtstag (magyar)
   Gondolatok születésnapra / Anselm Grün. - Budapest : Új Ember, 2016. - 69, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-9981-09-6 fűzött : 1290,- Ft
vallásos irodalom - születésnap
394.268.2 *** 244
[AN 3657651]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2017.
Hoppál Mihály (1942-)
   Sámánok régen és ma / Hoppál Mihály. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2016. - 250 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-246.
ISBN 978-963-227-752-3 kötött : 3999,- Ft
sámánizmus
398.49 *** 291.612
[AN 3658407]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2017.
   A megénekelt Zrínyi / [összeáll.] Frankovics György ; [sajtó alá rend. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 211, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 202-210.
ISBN 978-963-263-629-0 kötött
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Magyarország - Szigetvár - hadvezér - ostrom - népköltészet - szláv nyelvek irodalma - délszlávok - hősköltemény - 16. század - monda - antológia
398(=86) *** 355.48(439-2Szigetvár)"1556"(093) *** 355(439)(092)Zrínyi_M.(0:82-822)
[AN 3657988]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2017.
Surányi j András (1954-)
   Istenek alkonya : képes séta az épületdíszek mitológiájában / Surányi j András. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 201, [3] p. : ill., színes ; 17x21 cm
Bibliogr.: p. 197-198. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5568-31-2 kötött : 3500,- Ft
Budapest - épületdíszítés - mitológiai ábrázolás - görög mitológia - album
398.221.001(38) *** 72.04(439-2Bp.) *** 292.11 *** 7.046.1
[AN 3657871]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2973 /2017.
Fischer, Paul
A Kim Jong-il production (magyar)
   Kim Dzsongil bemutatja : Észak-Korea és a világ legvakmerőbb emberrablásának hihetetlen és igaz története / Paul Fischer ; [ford. Izing Róbert]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 423 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-410.
ISBN 978-963-304-389-9 fűzött : 3500,- Ft
Sin Sang-ok (1926-2006)
Ch'oe Ŭn-hŭi (1930-)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - Koreai Köztársaság - filmrendező - állami terror - 20. század - emberrablás - színész - dokumentumregény
323.282(519.3)"197/198" *** 343.712.31(519.3)"197" *** 791.43.071.2(519.3)(092)Ch'oe_Ŭ. *** 791.43.071.1(519.5)(092)Sin_S.
[AN 3657591]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2017.
   Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón : 56 meghurcolt áldozat esetleírásával, dokumentumokkal, fényképekkel és a 2002-2010 közötti állami szabadságjogi jogsértésekről szóló országgyűlési részjelentéssel / [szerk. Varga Domokos György] ; [közread. a] Nemzeti Jogvédő Alapítvány. - [Budapest] : Nemz. Jogvédő Alapítvány, 2016. - 279 p., [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6852-2 fűzött
Magyarország - Budapest - politikai feszültség - rendőri erőszak - jogeset - 21. század - történelmi forrás
323.22(439-2Budapest)"2006" *** 34.096(439)"200/201"(093) *** 351.74(439)"200" *** 343.615
[AN 3657877]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2017.
Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941-1948 (szerb)
   Mađari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941-1948 : tematski zbornik radova = Hungarians and Serbs on both sides of the changing boundaries, 1941-1948 : thematic collection of works / [ured. Arpad Hornjak, Zoran Janjetović, Laslo Biro] ; [prev. ... Ferenc Nemet]. - Budimpešta : Mađarska akademija nauka Filozofski istraživački centar Istorijski inst., 2016. - 383 p. ; 25 cm. - (Monumenta Hungariae historica. Dissertationes, ISSN 2063-3742)
Csak szerb nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-044-1 kötött
Jugoszlávia - Délvidék - Vajdaság - történelem - magyar történelem - kisebbségi kérdés - állami terror - társadalmi tudat - történetírás - második világháború - 1945 utáni időszak
323.1(=00)(497.11) *** 943.92-13"194" *** 949.711"1944/1945" *** 323.1(=00)(439)"194" *** 323.282(439.2-13)"194" *** 323.282(497.11)"194" *** 316.63 *** 930.1
[AN 3657509]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2017.
Máté Zsolt (1991-)
   Az 1956-os magyar menekültek útja Grazba : interjúrészletek = 56er Ungarn-Flüchtlinge: ihr Weg nach Graz : Interviewfragmente / Máté Zsolt ; [... kiad. ... Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Pécs : Önkormányzat, [2016]. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-[152].
ISBN 978-963-12-6784-6 fűzött
Ausztria - magyar történelem - 1956-os forradalom - menekült - emigráció - magyarság
325.25(=945.11)(436)"1956" *** 943.9"1956"
[AN 3657900]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2017.
Obermayer, Bastian (1977-)
Panama papers (magyar)
   Panama-iratok : egy világraszóló leleplezés története / Bastian Obermayer, Frederik Obermaier ; [ford. Blandl Borbála ... és Fodor Zsuzsa ...]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 435, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-321-3 kötött : 4490,- Ft
pénzügyi bűncselekmény - korrupció - adóelkerülés - újságírás - ezredforduló - 21. század
328.185(100) *** 343.53(100) *** 336.2.043(100)
[AN 3657356]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2017.
Pusztay János (1948-)
   Nyelv? Politika? : esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében / Pusztay János. - Budapest : Nap K., 2016. - 143 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 127-135.
ISBN 978-963-332-099-0 kötött : 3150,- Ft
Oroszország - nyelvhasználat - finnugor nyelvek - többnyelvűség - nyelvpolitika - csángók
323.1(=945)(47) *** 800.73 *** 316.347(=945.11csángók) *** 809.45-06(47) *** 342.725
[AN 3657718]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2017.
Szálasi Ferenc (1897-1946)
   Szálasi Ferenc naplói, 1942-1946 / közread. Karsai László. - Budapest : Magvető, 2016. - 852, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3375-3 kötött : 6490,- Ft
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Magyarország - politikus - szélsőjobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - 20. század - napló
32(439)(092)Szálasi_F.(0:82-94) *** 329.18(439)"193/1945"(0:82-94)
[AN 3657498]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2980 /2017.
   Az 1944-1949 közötti magyar történelemről / [szerk. Feitl István]. - Budapest : Napvilág, 2016. - 299 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 289-294.
ISBN 978-963-338-341-4 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 1940-es évek
943.9"1944/1949" *** 323(439)"1944/1949"
[AN 3657816]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2017.
   Arcvonalak : Balatonfüred és Arács az '56-os forradalomban / [szerk. Molnár Edit]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 78.)
ISBN 978-963-9990-45-6 fűzött
Balatonfüred - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Balatonfüred"1956"
[AN 3658109]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2017.
Bárdi László (1932-)
   Őstörténetünk ösvényein : utódainknak, elődeinkről / Bárdi László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 151-153. - Összefoglalás kínai és angol nyelven
ISBN 978-615-5553-28-8 kötött : 3300,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3657892]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2017.
   Bük város monográfiája / főszerk. Csapó Tamás ; [közread.] Bük Város Önkormányzata. - Bük : Önkormányzat, 2016. - 842, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 615-639.
ISBN 978-963-12-6221-6 kötött
Bük - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bük *** 908.439-2Bük
[AN 3657531]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2017.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Magyar fátum, 1914-1921 : történelmi esszé / Csonkaréti Károly ; [közread.] A Jövő Háza Alapítvány. - Budapest : A Jövő Háza Alapítvány, cop. 2016. - 254, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-12-6667-2 kötött : 2900,- Ft
Nyugat-Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - hétköznapi élet - határkérdés - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak - történelmi forrás
943.9-15"1919/1921" *** 943.9"191/192"(093) *** 355.48(439)"191"(093)
[AN 3657795]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2017.
Dávid Gyula (1928-)
   1956 Erdélyben és ami utána következett / Dávid Gyula. - Budapest : Nap K., 2016. - 282 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-085-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Románia - Erdély - történelem - 1956-os forradalom - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom története - megtorlás
949.8"195" *** 323.282(498)"195/196" *** 894.511(498)(091)"195"
[AN 3657721]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2017.
   Echo simul una et quina : tanulmányok a pécsi székesegyházról : Tóth Melinda emlékére / [szerk. Heidl György, Raffay Endre, Tüskés Anna] ; [kiad. a ... Pécsi Egyházmegye]. - [Pécs] : Kronosz : Pécsi Egyházmegye, [2016]. - 335 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2015 okt. 15-16-án rendezett emlékkonferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5497-89-6 kötött : 3800,- Ft
Pécs - székesegyház - művészettörténet - keresztény művészet - régészet
904(439-2Pécs) *** 726.6(439-2Pécs)(091) *** 247(439-2Pécs)
[AN 3657499]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2017.
   Emlékeinkben élnek, 1956 : emberek, hőstettek, sorsfordulók a történelem viharában / [fel.szerk. Tolnai Eta] ; [közread. a] Történelmi Vitézi Rend. - Budapest : Történelmi Vitézi Rend Egyes., 2016. - 212 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Vitézi Rend
1956-os forradalom - memoár - interjú - album
943.9"1956"(092)(0:82-94) *** 929.71(439)Vitézi_Rend(092)(0:82-94)
[AN 3658146]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2017.
Fedor Vilmos (1954-)
   Miskolc legendái / Fedor Vilmos. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2016. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5536-25-0 kötött : 2730,- Ft
Miskolc - híres ember - művelődéstörténet
929(439-2Miskolc) *** 930.85(439-2Miskolc)
[AN 3657450]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2017.
   Gróf Bánffy Miklós, egy nyughatatlan ember : a restless man : [Bánffy Miklós, Ben Myll, Kisbán Miklós vándorkiállítás katalógusa] : [catalogue of the travelling exhibition: Miklós Bánffy, Ben Myll, Miklós Kisbán] / [a kiállítás kurátora és a kiadvány szerkesztője ... Szebeni Zsuzsa] ; [közread. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet ...]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : OSZMI, 2016. - 210 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 206-208.
ISBN 978-963-9000-47-6 fűzött : 3400,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Magyarország - művelődéstörténet - színházi rendező - határon túli magyarság - író - vándorkiállítás - 20. század - kiállítási katalógus
930.85(439)(092)Bánffy_M. *** 792.027.2(498)(=945.11)(092)Bánffy_M. *** 894.511(498)(092)Bánffy_M. *** 061.4(439)
[AN 3657855]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2017.
Hegedős Györgyi (1937-)
   Tegnapi titánok : dili-dali történetek : Hungarian Hollywood : hazátlan halottak : tegnapi titánok / Hegedős Györgyi. - Budapet : Fekete Sas, cop. 2016. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-27-5 fűzött : 2500,- Ft
Kanada - színházi élet - kulturális élet - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - anekdota
929(=945.11)(71) *** 792(439-2Bp.)"19"(0:82-36)
[AN 3658043]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2017.
Hoppál Mihály (1942-)
   Jelek és sámánok a sziklarajzokon / Hoppál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2016. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-165.
ISBN 978-963-693-717-1 kötött : 2980,- Ft
sámánizmus - őskori kultúra - szemiotika
903.27 *** 398.49 *** 003.62
[AN 3657967]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2017.
   Kossuth-címer és pufajka : az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kötődő műtárgyak és dokumentumok a Laczkó Dezső Múzeumban / [összeáll. Rainer Pál]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2016. - 265 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 978-963-9938-21-2 kötött
Magyarország - hétköznapi élet - 1950-es évek - 1956-os forradalom - történelmi forrás - album
943.9"195"(093) *** 943.9"1956"(093)
[AN 3658143]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2017.
   Megtalált emlékek : ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről / [szerk. Székely Zoltán] ; [közread. a Hansági Múzeum]. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., cop. 2016. - 183 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-12-7082-3 kötött
Budapest - 1956-os forradalom - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Bp."1956"(084.12)
[AN 3658628]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2017.
Mindszenty József (1892-1975)
   1956 : írások a hagyatékból / Mindszenty József ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila]. - [Budapest] : Szépmíves, 2016. - 332, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-16-4 kötött : 3490,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - történelmi forrás
943.9"1956"(093)
[AN 3657624]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2017.
Pálinger Csaba
   Nem vagyok celeb, de véleményem nekem is lehet... avagy Chubby szerint a világ / Pálinger Csaba. - [Győr] : Pálinger Cs., 2016. - 133, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7499-8 fűzött
hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3658728]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2017.
Paulinyi Tamás (1962-)
   Utak, mesterek : hitvallások, tanácsok, bölcsességek / az interjúkat és a bev. fejezetet írta Paulinyi Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 155, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8619-9 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - híres ember - ezoterika - 21. század
929(439)"201"(047.53) *** 133.25
[AN 3657302]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2017.
Pécsi L. Dániel (1951-)
   Címerekkel írt történelem : a történelmi Magyarország ország- és nemzetrészeinek címerei, címerleírásokkal és térképmellékletekkel / Pécsi L. Dániel. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Kiss A., 2016. - 277, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-615-80332-9-9 fűzött
Magyarország - helytörténet - címer
943.9 *** 929.6(439)
[AN 3660159]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2017.
Rahman, Mohammad Ataur (1922-2009)
   Hungary : an adventure / M. A. Rahman ; [publ. Embassy of Hungary in New Delhi ..., Balassi Institute Hungarian Information and Cultural Centre ...]. - New Delhi : Embassy of Hungary : Balassi Inst. Hung. Information and Cultural Centre ; [Pécs] : Publikon, 2016. - 269 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5457-72-2 fűzött
India - magyar történelem - 1956-os forradalom - diplomata - angol nyelvű irodalom - 1950-es évek - 20. század - memoár
943.9"195"(0:82-94) *** 327(540)(092)Rahman,_M._A.(0:82-94) *** 820-94(540)
[AN 3657977]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2999 /2017.
Fucskár Ágnes
   A történelmi Magyarország legszebb tájai és emlékei / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2016. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-357-970-1 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3658474]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2017.
Jeney Zoltán
   Róma és Nápoly : [örök városok, örök élmények] / Jeney Zoltán. - Veszprém : Kalliopé, 2016. - 231 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-15-7 fűzött : 3980,- Ft
Olaszország - Róma - Nápoly - művelődéstörténet - útikönyv
914.5-2Napoli(036) *** 914.5(036) *** 914.5-2Roma(036) *** 930.85(45)
[AN 3658016]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2017.
Marót Miklós (1928-2006)
Körséták Budapesten (átd. kiad.)
   Budapest : körséták a fővárosban : magukban barangolóknak szóló fejezetekkel és hasznos tudnivalókkal / Marót Miklós, Marót Edit ; [... képeit Kiss Emese Szandra és Szigeti G. Csongor kész.] ; [... átd. Marót Edit és Gámán-Morvay Katalin]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 209, [6] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-346-966-8 fűzött : 3700,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3660683]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2017.
Szarka Evelin (1984-)
   Egység a sokféleségben : a távoli Indonézia közelről / Szarka Evelin. - Pécs : Publikon, 2016. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-615-5457-71-5 fűzött : 2500,- Ft
Indonézia - helyismeret
908.594
[AN 3657932]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2017.
   Szászország : útikönyv : 30 térkép, 400 fénykép : [német keleti tartományok] / Kedves Ágnes [et al.]. - Budapest : Hibernia, [2016]. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2016. nov. 30.
ISBN 978-963-7617-68-3 fűzött
Szászország - útikönyv
914.30(036)
[AN 3658736]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2017.
   Szolnok, a Tisza fővárosa = Szolnok, the capital of the River Tisza = Szolnok Hauptstadt der Theiss = Suoernuoke shi di he di jingdu / [... szöveg Hazám Anita]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 160 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-615-5600-39-5 kötött
Szolnok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szolnok(084.12)
[AN 3657505]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2017.
Tám László (1940-)
   Szent ég alatt = Under the holy sky / Tám László. - Pécs : Capillatus, 2016. - [192] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80609-0-5 kötött
Palesztina - Jeruzsálem - Izrael - Szíria - helyismeret - fényképalbum
908.569.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Tám_L. *** 908.569.1(084.12)
[AN 3657849]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3006 /2017.
Böszörményi Judit
   Illetmény- és előmeneteli rendszerek a közszférában : a közszolgálati tisztviselőkre és állami tisztviselőkre vonatkozó szabályozás párhuzamosságai és eltérései / [szerző Böszörményi Judit]. - Budapest : Saldo, 2016. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Lezárva: 2016. okt. 27.
ISBN 978-963-638-518-7 fűzött
Magyarország - köztisztviselő - munkahelyi előmenetel - bér - útmutató
35.08(439)(036) *** 331.108.5(439)(036) *** 331.2(439)(036)
[AN 3657983]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2017.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : hatályos: 2016. július 17. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 167 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 14.
ISBN 978-963-413-103-8 fűzött : 990,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3660363]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2017.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos 2016. július 17. : egységes szerkezetben a 2017. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 148 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 17.
ISBN 978-963-413-097-0 fűzött : 900,- Ft
ISBN 978-963-413-098-7 spirál fűzéssel : 900,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3660332]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2017.
Jakó Nóra
   Alkotmányjog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 256 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 1. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-114-4 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3660233]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2017.
   Közigazgatási eljárási jog : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2016. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 103 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 13.
ISBN 978-963-413-100-7 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3660428]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2017.
Lyle, D. P.
Forensics for dummies (magyar)
   Helyszínelők / D. P. Lyle ; [... m. vonatkozású részekkel kieg. Nagy Viktor]. - Budapest : Panem Kv., 2016. - 369 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-44-8 fűzött : 4200,- Ft
kriminalisztika - helyszíni szemle
343.98
[AN 3657461]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2017.
   Magyarország alaptörvénye : hatályos: 2016. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 44 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 12.
ISBN 978-963-413-104-5 fűzött : 480,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3660378]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2017.
   Megkésett végtisztesség : Nagy Imre és mártírtársai kihantolása és azonosítása / a kísérőtanulmányokat, a jegyzeteket írta és a kötetet szerk. Susa Éva és Kő András ; [közread. a] Kortárs Alapítvány. - Budapest : Kortárs Alapítvány, 2016. - 246 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-615-80561-1-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - exhumálás - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikus - politikatörténet - rendszerváltás
351.776(439-2Bp.)"1989" *** 943.9"1956" *** 323(439)"1989" *** 32(439)(092)
[AN 3657699]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2017.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2016. szeptember 1. : egységes szerkezetben a 2017. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 90 p. ; 21 cm
Lezárva: 2016. szept. 13.
ISBN 978-963-413-101-4 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3660372]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2017.
Nóvé Béla (1956-)
   Patria nostra : '56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban / Nóvé Béla. - Budapet : Balassi, cop. 2016. - 505 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 484-497. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 978-963-506-988-0 fűzött : 4000,- Ft
Franciaország - Magyarország - emigráns - 1956-os forradalom - hadtörténet - idegenlégió - titkosszolgálat - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"195/198" *** 355.48(44)"195/197" *** 355.318.2(44)(=945.11)(093)
[AN 3657959]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2017.
   Polgári jog / szerk. Sándor István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 3 db ; 24 cm
keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
polgári jog
347(439)
[AN 3660398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok és a dologi jog. - 360 p.
Lezárva: 2016. aug. 20.
ISBN 978-963-413-121-2 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3660402] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kötelmi jog, a Ptk.-ban foglalt egyes szerződések. - 412 p.
Lezárva: 2016. szept. 1.
ISBN 978-963-413-122-9 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3660405] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az öröklési jog, a családi jog. - 472 p.
Lezárva: 2016. szept. 20.
ISBN 978-963-413-123-6 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - családjog - öröklési jog
347.6(439)
[AN 3660406] MARC

ANSEL
UTF-83017 /2017.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2016. augusztus 1. : egységes szerkezetben a 2017. január 1. napján hatályos rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 163 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 12.
ISBN 978-963-413-099-4 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3660345]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2017.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : hatályos: 2016. június 1. : egységes szerkesztésben a 2016. október 1. és 2017. [!január] 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 356 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 11.
ISBN 978-963-413-095-6 fűzött : 1490,- Ft
ISBN 978-963-413-096-3 spirál fűzéssel : 1490,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3660387]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2017.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : hatályos: 2016. július 10. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 131 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2016. aug. 21.
ISBN 978-963-413-102-1 fűzött : 750,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3660353]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2017.
Szabó Sarolta (1978-)
   A Bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca : az egységes értelmezés és alkalmazás újabb irányai és eredményei / Szabó Sarolta. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2016. - 340 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 3.)
Bibliogr.: p. 287-309.
ISBN 978-963-308-172-3 fűzött
United Nations convention on contracts for the international sale of goods (1980)
Európai Unió - nemzetközi magánjog - kötelmi jog - nemzetközi egyezmény
347.751(100) *** 347.4(4-62)
[AN 3660229]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2017.
   Szegedi boszorkányperek, 1726-1744 / szerk. ... Brandl Gergely, Tóth G. Péter ; kész. Reizner János művének felhasználásával. - Budapest : Balassi ; Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., cop. 2016. - 477 p. ; 24 cm. - (A magyarországi boszorkányság forrásai, ISSN 1589-6080 ; 5.)
Váltakozva magyar, német és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 465-[478].
ISBN 978-963-506-979-8 fűzött : 3600,- Ft
Szeged - boszorkányper - helytörténet - jogeset - magyar néprajz - 18. század - történelmi forrás
343.429(439-2Szeged)"17"(093) *** 398.47(439)"17"(093) *** 943.9-2Szeged"17"(093)
[AN 3657962]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2017.
   Volt egyszer egy légvédelmi tüzérezred.. : Dunaföldvár, 1956 : [Dr. Tóth Miklós visszaemlékezése] ; [szerk. Nagy Gáborné]. - Dunaföldvár : Nagy G.-né, 2016. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5118-46-3)
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 35. Kivonuló Légvédelmi Tüzérezred
Dunaföldvár - légvédelem - tüzérség - katonai egység története - 1956-os forradalom - helytörténet
358.116(439-2Dunaföldvár)"1956" *** 355.486(439-2Dunaföldvár)"1956" *** 943.9-2Dunaföldvár"1956"
[AN 3657710]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3023 /2017.
   Akikért még a harang se szólt : a Túrkevéről Oroszországba elhurcoltak: az egykor volt leventék, civil lakosok, frontharcos katonákból lett hadifoglyok és "málenkij robotos" áldozatok emlékére / [szerk. Sallai Károlyné] ; [kiad. a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - 2. bőv., átd. kiad. - Túrkeve : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2016. - 214 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87651-8-5 kötött
Túrkeve - Szovjetunió - deportálás - hadifogoly - helyi társadalom - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár - történelmi forrás
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 929(439-2Túrkeve)"19"(093) *** 343.262(47)"194"(093)
[AN 3657743]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2017.
   A háború törvényei / [ford., jegyzetekkel ell., a bevezetőt és a tanulmányokat írta Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 339 p. ; 20 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Tart.: Vej Liao-ce. Taj Kung hat titkos tanítása. Huang Si-kung három stratégiája. - Egys. cím: Liu tao ; Wei Liaozi ; Huang Shigong san lüe
ISBN 978-963-227-802-5 kötött : 2999,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3658358]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2017.
Mester Katalin, M. (1954-)
   Mind elvitték a legények elejit.. / M. Mester Katalin. - 2. kiad. - [Devecser] : [M. Mester K.], 2016. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-349-5 fűzött
Szovjetunió - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3657980]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2017.
   A nagy háború alulnézetből : vasvármegyei bakák harctéri naplói / [szerk. Jagadics Péter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 263 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-51-7 fűzött
Vas megye - hadtörténet - első világháború - katona - napló
355.48(439)"1914/1918" *** 355(439.111)(092)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3657949]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2017.
Varga Szabolcs (1978-)
   Europe's Leonidas : Miklós Zrínyi, defender of Szigetvár, 1508-1566 / Szabolcs Varga ; [transl. by David Robert Evans] ; [publ. by the] Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Research Centre for the Humanities HAS, 2016. - 348 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-284.
ISBN 978-963-416-040-3 kötött : 5420,- Ft
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Magyarország - hadvezér - hadtörténet - magyar történelem - 16. század
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 943.9"15" *** 355.48(439)"15"
[AN 3657672]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3028 /2017.
Team of teams (magyar)
   Csapatok csapata : szervezeti együttműködés és elköteleződés felsőfokon / Stanley McChrystal [et al.] ; [ford. Gondos László]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-374-5 kötött : 4200,- Ft
Egyesült Államok - vezetéstudomány - vállalatirányítás - közösségi szellem - katonatiszt - memoár
65.012.4 *** 65.013 *** 316.45 *** 355(73)(092)(0:82-94)
[AN 3658657]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2017.
Trump, Donald J. (1946-)
Think like a champion (magyar)
   Gondolkodj győztesként! : kötetlen tanulás az üzlet és az élet iskolájában / Donald J. Trump és Meredith McIver ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-81-8 fűzött : 3490,- Ft
munkalélektan - életvezetés
65.013 *** 613.865
[AN 3658519]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2017.
Wehrle, Martin (1970-)
Die 100 besten Coaching-Übungen (magyar)
   A 100 legjobb coaching gyakorlat : coachok gyakorlati kézikönyve / Martin Wehrle ; [ford. Kósa Éva]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2016. - 393 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-9493-87-2 kötött : 6900,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3657455]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3031 /2017.
Bürgel, Ilona
Die Kunst, die Arbeit zu geniessen (magyar)
   A munka élvezetének titka : a tevékenység adta siker és életöröm / Ilona Bürgel ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 978-615-5376-81-8 fűzött : 2780,- Ft
munkavégzés - motiváció - életvezetés
331.101.3 *** 316.628 *** 613.865
[AN 3657951]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2017.
Genovesi, Antonio (1713-1769)
Lezioni di economia civile (magyar)
   Értekezések a kereskedelemről, avagy A polgári gazdaságról : válogatott részletek, 1765-69 / Antonio Genovesi ; [ford. Kató Eszter]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 298 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-844-4 kötött : 3800,- Ft
gazdaságtan - gazdasági erkölcs - kereskedelem
330 *** 174.4 *** 658.1 *** 339
[AN 3657751]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2017.
Harrison, Steve
Changing the world is the only fit work for a grown man (magyar)
   Howard Gossage : a 20. század legnagyobb reklámszakemberének elfeledett története / Steve Harrison. - Budapest : Firehouse, 2016. - XXVI, 194 p. : ill. ; 22 cm. - (Reklámtörténeti könyvek, ISSN 2559-8244)
Ford. Berta László, Kovács Levente. - Bibliogr.: p. 176-186.
ISBN 978-963-12-6778-5 kötött : 3900,- Ft
Gossage, Howard Luck (1917-1969)
Egyesült Államok - menedzser - marketing - reklám - 20. század
658.1(73)(092)Gossage,_H._L.
[AN 3658001]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2017.
Hencz József (1942-|)
   Még ég a láng : gondolatok a világ mai helyzetéről, a jövőről, a vallásról és hitről / Hencz József. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
világgazdaság - világpolitika - hit - 21. század
339.9(100)"201" *** 327(100)"201" *** 234
[AN 3658721]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2017.
Horváth Ferenc
   Rendezvény- épülethangosítás és hangtechnika működése / Horváth Ferenc, Horváth Szabolcs Péter. - [S.l.] : Horváth F., 2016. - 363, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 978-615-5600-04-3 fűzött
rendezvényszervezés - hangtechnika
658.1.012.63 *** 649.9 *** 681.84 *** 061.7
[AN 3657954]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2017.
Király Zoltán (1983-)
   Kivándorolt magyarok nyomdokaiban / Király Zoltán. - [Hédervár] : Publio, 2016-. - ill. ; 21 cm
kivándorlás - külföldi munkavállalás - magyarság - interjú
331.556.46(100)(=945.11)(047.53) *** 325.25(=945.11)(100)(092)(047.53)
[AN 3658704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2016. - 239 p.
ISBN 978-963-443-053-7 kötött
[AN 3658724] MARC

ANSEL
UTF-83037 /2017.
Kisgyörgy Éva
   Világutazók kézikönyve / Kisgyörgy Éva Travellina. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 183 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-27-6 kötött : 3750,- Ft
utazás - szervezés - útmutató
338.48(036)
[AN 3657552]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2017.
Levitt, Steven D.
When to rob a bank (magyar)
   Mikor raboljunk bankot? : ...és még 131 agyament ötlet / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-378-3 fűzött : 3900,- Ft
gazdaságtan - kultúraszociológia - problémamegoldás
330.1 *** 316.7 *** 167.7
[AN 3657544]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2017.
Márton-Koczó Ildikó
   Self-menedzser : 91 eszköz és tipp, hogy még jobb vezető légy / Márton-Koczó Ildikó. - [Budapest] : Alinea, cop. 2016. - 366 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 360-366.
ISBN 978-615-5669-08-8 fűzött : 4950,- Ft
vezetés - siker
658.1 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 3658602]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2017.
Pongor-Juhász Attila
   Vevőszerző marketing kulisszatitkok vállalkozóknak ...avagy Hogyan lesz az üzleti nehézségből marketing áttörés / írta Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor, 2016. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Kisvállalati marketing sorozat, ISSN 2063-1014 ; 6.)
ISBN 978-615-5263-30-9 fűzött : 2990,- Ft
marketing
658.8
[AN 3659435]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2017.
Schwager, Jack D. (1948-)
The new market wizards (magyar)
   A piac varázslói 2 : újabb beszélgetéseim top traderekkel / Jack D. Schwager ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2016. - 376 p. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
ISBN 978-615-5698-00-2 kötött : 5490,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - értékpapír-ügynökség - tőzsde - interjú
336.76 *** 658.152 *** 336.714(100)(092)(047.53)
[AN 3657500]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2017.
Veress József (1949-)
   Úton a visszafordíthatatlan felé : hatalompolitikai esszék / Veress József. - Budapest : Kairosz, 2016. - 160 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-846-8 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - világgazdaság - világpolitika - belpolitika - 21. század - magyar irodalom - publicisztika
339.9(100)"201"(0:82-92) *** 327(100)"201"(0:82-92) *** 323(439)"201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3657759]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2017.
Witte, Axel
Apothekenmanagement (magyar)
   Patikamenedzsment : költségcsökkentés, bevételnövelés, biztos jövő / Axel Witte, Doris Zur Mühlen ; [ford. Tőkés Bence]. - Budapest : Hungaropharma, 2016. - XI, 222 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Gyógyszertármenedzsment. - Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-963-12-6965-9 kötött
gyógyszertár - gazdaságtan - gazdálkodás
33 *** 658.1 *** 614.27
[AN 3657511]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3044 /2017.
Ferenczy Gyöngyi
   Győrvári Edith / Ferenczy Gyöngyi és Lovass Tibor. - Szombathely : [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 96 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 16.)
ISBN 978-615-5600-38-8 kötött
Győrvári Edith (1926-2008)
Magyarország - Szombathely - egészségügyi dolgozó - karitatív tevékenység - 20. század - életrajz
364.4(439-2Szombathely) *** 616-051(439)(092)Győrvári_E.
[AN 3657404]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3045 /2017.
Deme Tamás (1946-)
   Gondolatok Karácsony Sándor művészetszemléletéről / Deme Tamás ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2016. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-58-4 kötött : 3400,- Ft
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - pedagógus - művészetelmélet - 20. század
37(439)(092)Karácsony_S. *** 7.01
[AN 3657688]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2017.
Dobson, James (1936-)
Dare to discipline (magyar) (mód. kiad.)
   Fegyelmezz! Megéri! : szülők és tanárok kézikönyve / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2016. - 269 p. ; 20 cm
A ford. a "The new dare to discipline" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-04-9417-5 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 3660728]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2017.
Illyés Benjamin (1935-)
   A Soproni Műszaki Egyetem története, 1956/59 : egyetemi hagyományaink és sportéletünk az 50-es években / Illyés Benjamin. - Sopron : NYME K., 2016. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-359-065-2 fűzött
Erdőmérnöki Főiskola (Sopron)
Sopron - egyetem - mérnökképzés - diákélet - diáksport - 1950-es évek - 1956-os forradalom
378.18(439-2Sopron)"1956" *** 378.662(439-2Sopron)"195" *** 796.034-057.87(439-2Sopron)"195"
[AN 3657240]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2017.
Juul, Jesper (1948-)
Wir sind für dich da (magyar)
   Érted vagyunk : 10 tanács szülőknek / Jesper Juul ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 79 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-615-5680-17-5 fűzött : 1980,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3657942]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2017.
   Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi évkönyve, 1991-2016. - [Balatonalmádi] : [Kósa Gy. Zenei Alapfokú Műv. Isk.], [2016]. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (Balatonalmádi)
Balatonalmádi - zeneiskola - iskolatörténet
377.2:78(439-2Balatonalmádi)(091)
[AN 3658259]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2017.
Szögi László (1948-)
   A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói, (1714) 1782-1852 / Szögi László. - Pécs : PTE Egyetemi Kvt. és Tudásközp. ; Budapest : ELTE Lvt., 2016. - 354, [2] p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 15.). (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 12.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-284-817-4 kötött
Pécs - egyetemi hallgató - 18. század - 19. század - névjegyzék
378.18(439-2Pécs)"17/18" *** 050.8
[AN 3657525]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2017.
   Tükörcserepek, 1991-2016 : a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája újraindulásának 25 évéből ; [főszerk. Mayerné Pátkai Tünde]. - [Pápa] : [Pápai Református Koll.], 2016. - 352 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Pápai református kollégiumi füzetek, ISSN 1219-5340 ; 12.)
ISBN 978-963-12-7164-5 kötött
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája
Pápa - gimnázium - szakközépiskola - művészeti iskola - egyházi iskola
373.54(439-2Pápa) *** 373.6:73/76(439-2Pápa)
[AN 3658126]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3052 /2017.
Daidōji Yūzan (1639-1730)
Budō shoshinshū (magyar)
   Szamuráj törvényköny / Daidódzsi Júzan ; [ford. Tóth Andrea]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 134 p. ; 19 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
ISBN 978-963-227-831-5 kötött : 2499,- Ft
Japán - szamuráj - művelődéstörténet - 17. század
796.853.49 *** 930.85(520)"16" *** 355.318(520)"16"
[AN 3658416]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2017.
Elsmore, Warren
Brick animals (magyar)
   Állatok építőelemekből : építs kreatívan lego-elemekből / Warren Elsmore ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-445-845-6 fűzött
modellhobbi
796.15 *** 087.5
[AN 3658687]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2017.
Fenyvesi Csaba (1943-2015)
   Keserű méz / Fenyvesi Csaba ; [sajtó alá rend. Dávid Sándor]. - [Somogybabod] : Agrofema Kft., 2016. - 351, [21] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-5532-4 kötött : 5190,- Ft
Fenyvesi Csaba (1943-2015)
Magyarország - olimpikon - vívás - orvos - 20. század - memoár
796.86(439)(092)Fenyvesi_Cs.(0:82-94) *** 61(439)(092)Fenyvesi_Cs.(0:82-94)
[AN 3657836]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2017.
Holford, Karen (1962-)
100 creative ways to learn memory verses (magyar)
   100 kreatív módszer bibliaversek megtanulására / Karen Holford ; [ford. Sonnleitner Károly]. - Budapest : Advent K., 2016. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5143-71-7 fűzött
játék - vallásos nevelés
793/794 *** 268
[AN 3658098]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2017.
Krilov István
   Bronzkor : [Szombathelyi Haladás] : Budakalásztól Borasig, 2004-2009 / Krilov Istvan, Unger Richard ; [kiad. Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.]. - 2. jav. kiad. - Szombathely : Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., 2016. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-8049-3)
Szombathelyi Haladás Vasutas Sportegyesület
Szombathely - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Szombathely) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 3660032]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2017.
Növényi Norbert (1957-)
   A Növényi / Növényi Norbert. - Budapest : Scolar, 2016. - 334 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-669-1 kötött : 3950,- Ft
Növényi Norbert (1957-)
Magyarország - sportoló - birkózás - kick-box - 20. század - 21. század - memoár
796.82(439)(092)Növényi_N.(0:82-94)
[AN 3657349]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2017.
   Pendelyes 25 / [szerk. Herr József, Varjaskéri Anita és Sipos Ferenc] ; [kiad. a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület]. - [Sopron] : Soproni Pendelyes Kult. Egyes., [2016]. - [64] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7511-7 fűzött
Pendelyes Táncegyüttes
Sopron - táncegyüttes - néptánc - fényképalbum
791.31.071(439-2Sopron)(084.12)
[AN 3658686]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2017.
Pongó István (1950-)
   The big book of chess tactics / István Pongó ; [transl. by Eszter Pongó]. - [Budapest] : Modern Chesspartner, cop. 2016. - 797 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-6684-9 kötött
sakk
794.1
[AN 3657553]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2017.
Smullyan, Raymond M. (1919-)
The riddle of Scheherazade and other amazing puzzles, ancient and modern (magyar)
   Seherezádé rejtélye : bámulatos klasszikus és modern fejtörők / Raymond Smullyan. - [Budapest] : Typotex, [2016], cop. 1999. - [10], 226 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 978-963-279-927-8 fűzött : 2500,- Ft
logikai fejtörő
793.7
[AN 3660661]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2017.
Vigh Bori
   Hogyan menjünk világgá / Vigh Bori. - Budapest : Európa, 2016. - 261, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-566-2 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - utazás - útmutató - memoár
796.5(036) *** 613.865 *** 91(036) *** 91(0:82-94)
[AN 3658463]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3062 /2017.
Csurák Erzsébet
   Selymek, sejtelmek = Silks, inklings / Csurák Erzsébet ; [közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., [2016]. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7207-60-0 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Csurák_E.
[AN 3658732]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2017.
Kirják Miklós (1974-)
   Kirják Miklós festő- és grafikusművész. - [Budapest] : Stádium, 2016. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-53-3 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - festőművész - grafikus - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Kirják_M. *** 76(439)(092)Kirják_M.
[AN 3657586]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2017.
Kormos Szilvia
   A pilisvörösvári zsidó temető / Kormos Szilvia ; Bányai Viktória közrem. - Budapest : M. Hebraisztikai Társ. : MTA TK Kisebbségkutint. Judaisztikai Kutcsop., 2016. - 240 p. : ill. ; 26 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 34.). (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 4.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6588-0 kötött
Pilisvörösvár - temető - zsidóság - sírfelirat - névtár
718(=924)(439-2Pilisvörösvár) *** 050.8 *** 726.825(=924)(439-2Pilisvörösvár)
[AN 3657891]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2017.
Kováts István (1974-)
   A visegrádi alsóvár : kiállítási vezető / Kováts István. - Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., 2016. - 40 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Archeológia könyvek, ISSN 2064-2776 ; 3.)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-5209-58-1 fűzött
Visegrád - vár - kiállításvezető
728.81(439-2Visegrád) *** 069(439-2Visegrád)
[AN 3658028]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2017.
Molnár Antal (1969-)
   A Falconieri-palota, Róma / Molnár Antal, Tóth Tamás ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., [2016]. - 210 p. : ill., részben színes ; 28 cm + DVD
A mellékletben szereplő dokumentumfilmet rend. Petényi Katalin és Kabay Barna. - melléklet címe: Római Magyar Akadémia = Accademia d'Ungheria in Roma = The Hungarian Academy of Roma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-985-9 kötött
Pápai Magyar Intézet
Római Magyar Akadémia
Róma - Magyarország - művelődéstörténet - építészet - palota - kulturális politika - papképzés - századforduló - 20. század - 21. század - album - audiovizuális dokumentum
728.82(45-2Roma) *** 72(45-2Róma)"15/16" *** 323:008(439)"189/201 *** 930.85(45-2Roma) *** 378.628.2(45-2Roma)
[AN 3658156]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2017.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Festői szerelmek / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2016. - 248 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 237-244.
ISBN 978-963-13-6386-9 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092)
[AN 3657526]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2017.
Rácz Edit (1936-)
   A szépség szolgálatában / Rácz Edit ; [a bevezetőt írta Feledy Balázs]. - [Budapest] : Stádium, 2016. - 127 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-615-5198-50-2 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Rácz_E. *** 738
[AN 3657901]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2017.
   Szűz Mária segítségével : a turbéki Mária-kegyhely története / szerk. Varga Szabolcs ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2016. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 978-963-416-039-7 kötött : 6000,- Ft
Turbék - magyar néprajz - kegyhely - búcsú - templom - népi vallásosság - történeti feldolgozás
726.95(439-2Turbék)(091) *** 398.3(=945.11) *** 248.153.8(439-2Turbék)(091) *** 726.54(439-2Turbék)(091) *** 248.158.1(439-2Turbék)(091)
[AN 3657665]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2017.
Tomsics Emőke (1959-)
   Háborúképek : amatőrök és haditudósítók harctéri felvételei az első világháborúból / Tomsics Emőke ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : Kossuth : MNM, cop. 2016. - 133, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-8656-4 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - sajtótörténet - haditudósítás - pályázat - első világháború - harctéri fénykép - háborús fénykép - fényképalbum
77.044 *** 070(439)"1914/1918" *** 355.48(436/439)"1914/1918"(084.12) *** 06.063(439)"1914/1918"
[AN 3657350]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2017.
Tornyai János (1869-1936)
   Tornyai János levelezése / [összeáll., sajtó alá rend. Kőszegfalvi Ferenc]. - Budapest : Nap K., 2016. - 2 db : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-067-9 kötött : 6300,- Ft
Tornyai János (1869-1936)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - levelezés
75(439)(092)Tornyai_J.(044)
[AN 3657707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1888-1928. - 458 p.
ISBN 978-963-332-068-6
[AN 3657709] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1929-1936. - 464 p.
ISBN 978-963-332-069-3
[AN 3657713] MARC

ANSEL
UTF-83072 /2017.
Wei Xiang (1959-)
   Double fantasy II : profiles = Kettős fantázia II. : profilok = Shuangchong huanxiang II. : renxiang dang'an / Wei Xiang, eM Soós György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 293 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-09-8703-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Kína - fényképész - 20. század - 21. század - arckép - fényképalbum
77.04(439)(092)Soós_Gy. *** 77.04(510)(092)Wei_X. *** 77.041.5
[AN 3657384]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3073 /2017.
Fencsik Tamás (1978-)
   19-re lapot : 21 év gengszterrap / Fencsik Tamás. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, 2016. - 253, [3] p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-227-767-7 fűzött : 3999,- Ft
Ganxsta Zolee és a Kartel (együttes)
Magyarország - könnyűzene - zenekar - ezredforduló - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)Ganxsta_Zolee_és_a_Kartel(0:82-94)
[AN 3658607]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2017.
Simon Géza Gábor (1947-)
   A zenetudomány mostohagyermeke : a jazz és hatása Magyarországon, 1920-1950 / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2016. - 214 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
Diszkogr.: p. 185-186. - Bibliogr.: p. 187-188. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-56-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - zenetörténet - 20. század - dzsessz - auditív dokumentum
78.067.26.036.5(439)"1920/1950"
[AN 3657694]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2017.
Steinitz, Richard (1938-)
György Ligeti (magyar)
   Ligeti György : a képzelet zenéje / Richard Steinitz ; [ford. Péteri Judit]. - [Budapest] : EMB, 2016. - 367 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 342-352. - Diszkogr.: p. 336-341.
ISBN 978-963-330-773-1 kötött
Ligeti György (1923-2006)
Ausztria - zeneszerző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
78.071.1(436)(=945.11)(092)Ligeti_Gy.
[AN 3658486]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2017.
   Zene és egészség : zene, egészség, nevelés, test, lélek : tanulmánygyűjtemény / szerk. Falus András. - [Budapest] : Kossuth, 2016. - 307 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-973-09-8630-4)
zeneművészet - zeneterápia - mentálhigiénia - zenepedagógia - művészeti nevelés
78 *** 615.851.82 *** 613.865 *** 371.3:78 *** 37.036
[AN 3657313]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3077 /2017.
   Bud Spencer & Terence Hill anekdoták / [szerk. Marcello Gagliani] ; [ford. Juhos Zsolt]. - Budapest : Vintage Media, 2016. - 270 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bud Spencer, Terence Hill gyűjtemény ; 2.)
ISBN 978-615-80324-1-4 kötött : 3999,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Hill, Terence (1939-)
Olaszország - filmtörténet - filmszínész - 20. század - interjú
791.43(45)"196/198" *** 791.43.071.2(45)(092)Hill,_T. *** 791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3657474]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2017.
Dózsa László (1942-)
   Bohóc vérben és vasban / Dózsa László, Borbély László. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2016], cop. 2007. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-865-9 fűzött : 3200,- Ft
Dózsa László (1942-)
Magyarország - színész - magyar történelem - 1956-os forradalom - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Dózsa_L.(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3660226]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2017.
Gáspárik Attila (1965-)
   A színház kiterjedése : esszék, tanulmányok, párbeszédek / Gáspárik Attila. - Budapest : Pont, cop. 2016. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-30-5 fűzött : 2730,- Ft
Erdély - színháztörténet - 19. század - 20. század - színházesztétika
792(439.21)"18/19" *** 792(498.4)"19" *** 792.01
[AN 3657682]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2017.
   JESZ 20 : húszéves a Janus Egyetemi Színház / [fel. szerk. Mikuli János] ; [megj. a Pécsi Tudományegyetem kiadásában ...]. - Pécs : PTE, 2016. - 399 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-092-6 fűzött
Janus Egyetemi Színház (Pécs)
Pécs - színházi élet - színház - diákélet - ezredforduló - 21. század - egyetem - színielőadás
792(439-2Pécs)"199/201" *** 792.091(439-2Pécs) *** 378.18(439-2Pécs)"199/201"
[AN 3657937]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2017.
   A magyar hangosfilm plakátjai, 1931-1944 / szerk. Fekete Dávid ; [kiad a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér és az Országos Széchényi Könyvtár]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér ; Budapest : OSZK, 2016. - 577 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80571-0-3 kötött
Magyarország - filmtörténet - plakátművészet - Horthy-korszak
791.43(439)"193/194" *** 769.91(439)"193/194"
[AN 3658689]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2017.
Törőcsik Mari (1935-)
   Törőcsik Mari : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Budapest : Európa, 2016. - 418, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-402-3 kötött : 4590,- Ft
Törőcsik Mari (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3658466]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3083 /2017.
Gaál Edit (1945-)
   Magyar nyelv : szintek, síkok, hálózatok / Gaál Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 314 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 182.)
Bibliogr.: p. 311-314.
ISBN 978-963-409-048-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv
809.451.1
[AN 3658106]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2017.
Lázár Györgyné
   Német szókincsgyakorló : tematikus feladatgyűjtemény / Lázár Györgyné. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 178 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9517-9 fűzött
német nyelv - szókincs - példatár
803.0(076)=945.11 *** 803.0-3(076)=945.11
[AN 3660813]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Üzleti és hivatalos levélírás angolul : közép- és felsőfok : [B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-16-8 fűzött : 2950,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 3657873]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2017.
Viczena Andrea
   Alaptársalgás olaszul : amire mindenkinek szüksége van : [A2, B1] / Viczena Andrea. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 117 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-22-9 fűzött : 1590,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3657869]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3087 /2017.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Az opera négy évszázada : költők és komponisták / Baranyi Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 240 p. : ill. ; 26 cm
Az alcímben az "és" szóban az "s" betű helyett violinkulcs látható. - Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-963-09-8624-3 kötött : 3990,- Ft
zenetörténet - opera - irodalomtörténet - műfajtörténet - librettó
82(091)-293.1 *** 792.54(100)(091)
[AN 3657250]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3088 /2017.
Albert Gábor (1929-)
   Megsebzett irodalom : esszék és eszmék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2016. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-31-2 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - magyar irodalom - esszé
894.511(091)"18/19"(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3657512]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2017.
   Árnyékban éles fény vagy : a Radnóti házaspár fényképei / [... vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Krähling Edit]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 375 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5609-74-9 kötött : 7990,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Radnóti Miklósné (1912-2014)
Magyarország - író - híres ember - nő - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Radnóti_M.(084.12) *** 929(439)(092)Radnóti_M.-né(084.12)
[AN 3658609]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2017.
Gömöri György (1934-)
   Magyar - lengyel változatok : [esszék, vázlatok, emlékezések] / Gömöri György. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 163, [3] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-615-5553-25-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - lengyel irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 884(091)"19"
[AN 3657955]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2017.
Monostori Imre (1945-)
   Válogatott tanulmányok Németh Lászlóról / Monostori Imre. - Budapest : Nap K., 2016. - 388 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-096-9 kötött : 3885,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Németh_L.
[AN 3657561]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2017.
   Narratíva és politika : Mikszáth-újraolvasás / szerk. Bengi László és Eisemann György. - Budapest : MIT, 2016. - 201 p. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 3.)
A Budapesten, 2015. okt. 8-9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-6-8 fűzött : 2800,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 3657808]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2017.
Pilinszky János (1921-1981)
   Beszélgetések / Pilinszky János ; [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és a mutatókat kész., az utószót írta Hafner Zoltán]. - Budapest : Magvető, 2016. - 475, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3389-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)Pilinszky_J.(047.53)
[AN 3657472]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2017.
Sánta Gábor (1967-2016)
   Fekete István - ki kicsoda / Sánta Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2016. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-615-5553-27-1 kötött : 2400,- Ft
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század - híres ember - hétköznapi élet
894.511(092)Fekete_I. *** 929(439)"19"
[AN 3657952]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2017.
Thuróczy Gergely (1972-)
   A megtalált tragédia : Rejtő Jenő emlékére / Thuróczy Gergely ; [a VII. fej. ... szerzője Perczel Olivér] ; [közread. a] ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : Szépmíves : PIM, 2016. - 381, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-06-5 kötött : 4990,- Ft
Rejtő Jenő (1905-1943)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511(092)Rejtő_J. *** 894.511-821 *** 012Rejtő_J.
[AN 3657622]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3096 /2017.
Andrić, Stanko (1967-)
Simurg (magyar)
   Szimurg : a szlavón élet regénye / Stanko Andrić ; ford. Szeli Valéria. - Budapest : M. Napló, 2016. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-95-6 fűzött : 1500,- Ft
horvát irodalom - kisregény
886.1-31=945.11
[AN 3657649]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2017.
Baldacci, David (1960-)
The escape (magyar)
   A szökés / David Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2016. - 628 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-520-4 kötött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3658470]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2017.
Bayer Béla (1951-)
   Faltenloses Land : ausgewählte und neue Texte / Béla Bayer. - [Szekszárd] : Gemenc-Print, cop. 2016. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6627-6 kötött
magyarországi német irodalom - elbeszélés
830-32(439)
[AN 3657663]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2017.
The best bear in all the world (magyar)
   Micimackó a legjobb mackó : egy éven át követjük Micimackó és barátai újabb kalandjait a Százholdas Pagonyban és környékén / A. A. Milne történetei alapján írta Paul Bright [et al.] ; E. H. Shepard stílusában rajz. Mark Burgess ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 104, [14] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-559-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3658472]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2017.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
2666 (magyar)
   2666 / Roberto Bolaño ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 826, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-653-5 kötött : 5999,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3657615]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2017.
Brown, Dan (1964-)
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet fordításának felhasználásával Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 427, [4] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-406-393-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3660193]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2017.
Capaccio, Giulio Cesare (155?-163?)
Gli apologi di Givlio Ceasare Capaccio (magyar)
   Tanmesék, apológusok / Giulio Cesare Capaccio ; [ford., utószó, jegyzetek Vígh Éva]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-323-3 kötött : 1990,- Ft
olasz irodalom - tanmese - állatmese
850-35=945.11
[AN 3658404]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2017.
Chiang, Ted (1967-)
Stories of your life and others (magyar)
   Életed története és más novellák / Ted Chiang. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-202-2 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3657480]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sir Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 2 db ; 25 cm
Kész. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" c. kiad. alapján
ISBN 978-963-497-375-1 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3660236]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 747, [4] p.
ISBN 978-963-497-376-8
[AN 3660239] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 523, [3] p.
ISBN 978-963-497-377-5
[AN 3660242] MARC

ANSEL
UTF-83105 /2017.
Drescher, Daniela (1966-)
Komm mit ins Reich der Wassernixen (magyar)
   Gyere velem a sellők birodalmába! / Daniela Drescher ; [ford. Pelyhe Brigitta, Timár Sarolta]. - [Solymár] : Casparus, cop. 2016. - [19] p. : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-615-80434-4-1 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - gyermekvers - képeskönyv
830-14(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3657324]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2017.
Drewery, Kerry
Cell 7 (magyar)
   7. cella / Kerry Drewery ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-775-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3658282]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2017.
Driza, Debra
Mila 2.0 : redemption (magyar)
   Mila 2.0 : redemption : feloldozás / Debra Driza ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 363 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-730-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658286]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2017.
Ewing, Amy
The white rose (magyar)
   A fehér rózsa / Amy Ewing ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 303 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-768-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3658643]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2017.
Ferrante, Elena
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - Budapest : Park, cop. 2016. - 338, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-278-0 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3657346]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2017.
Galsworthy, John (1867-1933)
Over the river (magyar)
   A túlsó parton / John Galsworthy ; [ford. Bálint György]. - [Budapest] : Palatinus, 2016. - 361, [4] p. ; 21 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-161-1 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3657489]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2017.
Geek wisdom (magyar)
   Geek bölcsességek : a nerd kultúra szent tanításai / összeáll. Stephen H. Segal ; Zaki hasan [et al.] kommentárjaival ; ill. Mario Zucca ; [ford. Laki Mihály]. - Budapest : Kossuth, cop. 2016. - 232 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-09-8627-4 kötött : 3200,- Ft
szubkultúra - 21. század - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.723(100)"200/201"
[AN 3657263]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2017.
Gounelle, Laurent (1966-)
L'homme qui voulait être heureux (magyar)
   Az ember, aki boldog akart lenni / Laurent Gounelle ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 199 p. ; 20 cm
Megj. "A férfi, aki boldog akart lenni" címmel is
ISBN 978-615-5334-78-8 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3660817]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2017.
Gutman, Colas (1972-)
Joyeux Noël, chien Pourri! (magyar)
   Boldog karácsonyt, Szutyok! / Colas Gutman ; Marc Boutavant rajz. ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-371-9 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3657412]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2017.
Haeringen, Annemarie van (1959-)
De prinses met de lange haren (magyar)
   A hosszú hajú királykisasszony / Annemarie van Haeringen. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2016. - [26] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Csóti Magdaléna
ISBN 978-615-80504-6-3 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3657482]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2017.
Hall, Deirdre Riordan
Sugar (magyar)
   Sugar / Deirdre Riordan Hall ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 317 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-803-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3658574]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2017.
Halstead, Helen
A private performance (magyar)
   Mr. és Mrs. Darcy : Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének folytatása / Helen Halstead ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-308-0 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3658387]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2017.
Harnisch, Kristen
The California wife (magyar)
   A kaliforniai feleség / Kristen Harnisch ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 345, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-309-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3658380]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2017.
Hertmans, Stefan (1951-)
Oorlog en terpentijn (magyar)
   Háború és terpentin / Stefan Hertmans ; [ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Európa, 2016. - 356 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-553-2 kötött : 3490,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3658473]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2017.
Historias para chicas (magyar)
   Olvassatok velünk, lányok! : híres regények kivonatai gyerekeknek / [ford. Magyar Myrtill, Rusznák György, Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 469 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-798-5 fűzött
világirodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - regény - ifjúsági regény
82-31.04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3658718]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2017.
Hoover, Colleen (1979-)
Hopeless (magyar)
   Hopeless : reménytelen / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 404 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-394-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3660200]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2017.
Kalanithi, Paul
When breath becomes air (magyar)
   Elillanó lélekzet / Paul Kalanithi ; [ford. Guti Eszter]. - [Solymár] : Casparus, 2016. - 273, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80434-5-8 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - rákbetegség - memoár
820-94(73)=945.11 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3657397]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2017.
Keyes, J. Gregory (1963-)
The charnel prince (magyar)
   Kriptaherceg : A tövis és a csont országai sorozat / Greg Keyes. - [Budapest] : Delta Vision, 2016. - 2 db : ill. ; 21 cm
Ford. Varga Csaba Béla
ISBN 978-963-395-199-6 kötött : 4490,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-963-395-196-5 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 330, [4] p.
ISBN 978-963-395-197-2 kötött
ISBN 978-963-395-194-1 fűzött
[AN 3658579] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 455, [6] p.
ISBN 978-963-395-198-9 kötött
ISBN 978-963-395-195-8 fűzött
[AN 3658771] MARC

ANSEL
UTF-83123 /2017.
Kim, Anna (1977-)
Die gefrorene Zeit (magyar)
   Jéggé dermedt idő / Anna Kim ; [ford. Tatár Sándor]. - Budapest : FISZ : Jelenkor, 2016. - 165 p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 7.)
ISBN 978-963-676-548-4 fűzött : 2499,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3658272]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2017.
   Kínai bölcsességek = Chinese wisdom = Zhongguo zhihui / [a felvételeket kész. ... Kocsis András Sándor] ; [szerk. ... Szalai Lilla] ; [... ford. Cooper Eszter, ... Tőkei Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 62 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-09-8472-0 kötött : 2490,- Ft
kínai irodalom - ajándékkönyv - aforizma - album
895.1-84=945.11 *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S.
[AN 3657373]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2017.
Kingsbury, Karen (1963-)
Fame (magyar)
   Hírnév : [a Baxter család története] : [Elsőszülött-sorozat 1. kötet] / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-75-3 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3657507]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2017.
   Kiskönyv a boldogsághoz : a százlépésnyi úton / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2016. - 124 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 48.)
ISBN 978-963-9757-44-8 kötött : 1490,- Ft
boldogság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 159.942(0:82-84)
[AN 3658301]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2017.
Krause, Ute
Die Muskeltiere (magyar)
   Muskétások : egy mindenkiért, mindenki egyért / Ute Krause ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 206 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-251-9 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657496]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2017.
Kromhout, Rindert (1958-)
Kleine Ezel en de durfal (magyar)
   Kicsi Csacsi és a rosszcsont madár / Rindert Kromhout ; Annemarie van Haeringen rajz. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2016. - [26] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Csóti Magdaléna
ISBN 978-615-80504-7-0 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3657486]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2017.
Kromhout, Rindert (1958-)
Kleine Ezel en jarige Jakkie (magyar)
   Kicsi Csacsi és a születésnapi ajándék / Rindert Kromhout ; Annemarie van Haeringen rajz. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2016. - [26] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Csóti Magdaléna
ISBN 978-615-80504-5-6 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3657492]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Az informatikus kutyája : majdnem 120 francia és belga gyerekvers : [100 év legvagányabb francia gyerekversei] / vál. és ford. Lackfi János ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 135, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-319-1 kötött : 2699,- Ft
francia irodalom - vallon irodalom - gyermekvers
840-14(02.053.2)=945.11 *** 840-14(02.053.2)(493)=945.11
[AN 3657413]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2017.
Landers, Melissa
United (magyar)
   Összefonódva / Melissa Landers ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 335 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-770-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658645]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2017.
Lewycka, Marina (1946-)
We are all made of glue (magyar)
   Ragadunk / Marina Lewycka ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-79-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3658651]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2017.
Liu Cixin (1963-)
San ti (magyar)
   A háromtest-probléma / Cixin Liu ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2016-. - 23 cm
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3658478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016. - 403, [4] p.
ISBN 978-963-405-384-2 fűzött : 3790,- Ft
[AN 3658480] MARC

ANSEL
UTF-83134 /2017.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of thorns and roses (magyar)
   A court of thorns and roses : tüskék és rózsák udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-675-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658565]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2017.
Mari, Alessandro (1980-)
Troppo umana speranza (magyar)
   Nagyon is emberi remény / Alessandro Mari ; [ford. Lukácsi Margit] ; [az utószót írta Láng Zsolt]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 763 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 23.)
ISBN 978-963-236-999-0 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3657669]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2017.
Mayer-Skumanz, Lene (1939-)
...wenn du meinst, lieber Gott (magyar)
   Istenem, ha úgy gondolod.. : történetek Marci életéből / Lene Mayer-Skumanz ; Tina Schulte illusztrációival ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2016. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5045-72-1 kötött : 2000,- Ft
gyermekirodalom - osztrák irodalom - vallásos irodalom - gyermekkönyv
830-93(436)=945.11 *** 244(02.053.2)
[AN 3658376]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2017.
McCarty, Monica
The saint (magyar)
   A szent : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, 2016. - 407 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-924-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - történelmi regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-311.6(73)=945.11
[AN 3658587]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2017.
McGuire, Jamie
Beautiful burn (magyar)
   Gyönyörű lángolás / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 399 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-749-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658642]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2017.
Morgan, Kass (1984-)
Day 21 (magyar)
   100 : huszonegy nap / Kass Morgan ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 279 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-754-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658277]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2017.
Moyes, Jojo (1969-)
The last letter from your lover (magyar)
   Az utolsó szerelmes levél / Jojo Moyes ; [ford. Falvay Dóra ... és Lányi Judit ...]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2016. - 567 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-382-1 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3660221]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2017.
O'Hearn, Kate
Pegasus and the flame (magyar)
   Pegazus és az Olümposz lángja / Kate O'Hearn ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 269 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-649-2 fűzött : 2499,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3658171]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2017.
Parole fuori (magyar)
   Kimondhatatlanul. - Budakeszi : Betűtészta Kv., 2016. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5587-13-9 fűzött : 3450,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 3657502]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2017.
Patterson, James (1947-)
House of robots (magyar)
   Robotház / James Patterson és Chris Grabenstein ; ill. Juliana Neufeld ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 322 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-582-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657417]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2017.
Redmerski, Jessica Ann (1975-)
Killing Sarai (magyar)
   Megölni Sarait : Gyilkosok társaságában I. / J. A. Redmerski ; [ford Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-629-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658432]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2017.
Reeve, Philip (1966-)
Pugs of the frozen North (magyar)
   Sen és a száguldó szán / [text] Philip Reeve ; [ill.] Sarah McIntyre ; [ford. Ajkay Örkény]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 211, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-558-4 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3657408]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2017.
Relatos para chicos (magyar)
   Olvassatok velünk, fiúk! : híres regények kivonatai gyerekeknek. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 469 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Olvass velünk!)
ISBN 978-963-445-797-8 fűzött
spanyol irodalom - világirodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - regény
82-31.04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3658707]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2017.
Salm, Sandra
Wie Rebekka beinahe Weihnachten verschlief (magyar)
   Hanna majdnem átaludta karácsony szent éjjelét! / Sandra Salm ; Elli Bruder rajz. ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, cop. 2016. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5045-73-8 kötött : 2300,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3658366]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2017.
Sardou, Romain (1974-)
Fräulein France (magyar)
   A francia szerető / Romain Sardou ; [ford. Albert Sándor]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-314-1 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3658397]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2017.
Scarrow, Simon (1962-)
The fields of death (magyar)
   A halál mezői / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]. - 584 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-428-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3658536]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2017.
Scieszka, Jon
Frank Einstein and the antimatter motor (magyar)
   Frank Einstein és az antianyag-meghajtó / Jon Scieszka ; a rajzokat kész. Brian Biggs ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 185, [4] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-399-715-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3657449]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2017.
Sepetys, Ruta (1967-)
Salt to the sea (magyar)
   Tengerbe veszett könnyek / Ruta Sepetys ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 381, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-760-2 fűzött : 2999,- Ft
Balti-tenger - Németország - amerikai angol irodalom - katasztrófa - tengeri hajó - második világháború - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 656.61.086.25(430)(261.24)"1945"(0:82-31)
[AN 3658650]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2017.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson ; [ford. Devecseri Gábor] ; [ill. Bérczi Ottó]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 235, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-160-7 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3660680]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2017.
Sutherland, T. T. (1978-)
Against the tide (magyar)
   Árral szemben / Tui T. Sutherland ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 5.)
ISBN 978-963-399-679-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3658319]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2017.
Takami Kōshun (1969-)
Batoru rowaiaru (magyar)
   Battle royale / Takami Kósun. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 750 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Mayer Ingrid
ISBN 978-615-5676-11-6 fűzött : 4490,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3658597]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2017.
Tessaro, Kathleen (1965-)
Rare objects (magyar)
   Ritka kincsek / Kathleen Tessaro ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Kulinária, cop. 2016. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9905-98-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658119]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2017.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit : "Egyszer oda, aztán vissza" / J. R. R. Tolkien ; a szerző és más művészek illusztrációival ; jav., bőv. és jegyzetekkel ell. Douglas A. Anderson ; [... ford. Szobotka Tibor] ; [a verseket ford. Tótfalusi István] ; [az előszót ... Füzessy Tamás írta]. - [Budapest] : Ciceró, [2016], cop. 2006. - 376 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. "A babó" címmel is. - Bibliogr.: p. 355-373.
ISBN 978-963-539-764-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3660186]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2017.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The story of Kullervo (magyar)
   Kullervo története / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tótfalusi István] ; [szerk. Verlyn Flieger]. - Budapest : Európa, 2016. - 235, [2] p. ; 21 cm
A szerző "Kalevala" c. kéziratos esszéivel. - Bibliogr.: p. 231-236.
ISBN 978-963-405-546-4 kötött : 2990,- Ft
Kalevala
angol irodalom - finnek - kisregény - eposz
820-31=945.11 *** 398.224(=945.41)
[AN 3658429]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2017.
Trigiani, Adriana
The shoemaker's wife (magyar)
   A cipész felesége / Adriana Trigiani ; [ford. Farkas János]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 662, [9] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-438-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3660205]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2017.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor] ; Kass János rajz. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 245, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-138-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3660674]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2017.
Ullmann, Linn (1966-)
De urolige (magyar)
   A nyugtalanok : regény / Linn Ullmann ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Budapest : Scolar, 2016. - 383 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-963-244-682-0 kötött : 3950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3657343]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2017.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 14. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-137-9 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3660678]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2017.
Webb, Holly
Harry the homeless puppy (magyar)
   A gazdátlan kiskutya / Holly Web ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Füleki Anna Lili]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 110, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-876-2 kötött : 1599,- Ft
ISBN 978-963-399-875-5 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3658388]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2017.
Weeks, Brent (1977-)
The way of shadows (magyar)
   Az árnyak útján : Éjangyal trilógia 1 / Brent Weeks ; [ford. Gazdag Tímea]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 669 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-301-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3660218]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2017.
Wilder, Jasinda
Falling into us (magyar)
   Falling into us : zuhanunk egymásba / Jasinda Wilder ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 476, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-879-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658439]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2017.
Wilson, Kevin (1978-)
The family Fang (magyar)
   Életképtelenek / Kevin Wilson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Libri : JAK, 2016. - 449 p. : ill. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 81.)
ISBN 978-963-310-379-1 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3658374]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2017.
Winslow, Don (1953-)
The cartel (magyar)
   A kartell / Don Winslow ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 686 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-169-8 fűzött : 4480,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3658739]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2017.
Yancey, Rick (1962-)
The last star (magyar)
   Az utolsó csillag : [az Ötödik hullám-trilógia harmadik kötete] / Rick Yancey ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 318 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-478-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3658556]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2017.
Ya'ôz-Qęsṭ, 'Îtamar (1934-)
   Az utolsó álom : nyolckezes : válogatott versek / Itamár Jáoz-Keszt ; ford. Gergely Ágnes [et al.]. - [Budapest] : Múlt és Jövő, cop. 2016. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5480-25-6 fűzött : 2500,- Ft
ivrit irodalom - vers
892.4-14=945.11
[AN 3657792]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3169 /2017.
Ábrahám-Hörömpő Andrea
   Mert én látlak Téged.. / Ábrahám-Hörömpő Andrea. - Szeged : Magánkiad., 2016. - 67 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Kisházi László
ISBN 978-963-12-5946-9 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34
[AN 3658362]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2017.
   Art World Hungary : [Andorfi Rozália, Borbély Károly, Csizmadia István, Csurák Erzsébet, Kovács Ildikó, Kurcsis László, Kustán Melinda, Lipovics János, Malasits Zsolt, Mózes László, Szabó Béla, Varga György] / [irodalmi szerk. Komálovics Zoltán]. - Győr : Art World Hungary Egyes., 2016. - [84] p. : ill., főként színes ; 22x23 cm
A képzőművészek bemutatása angol nyelven is
ISBN 978-963-12-7387-8 kötött
Magyarország - Győr - képzőművészet - magyar irodalom - 21. század - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"201"
[AN 3658723]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2017.
Balla Zsófia (1949-)
   Más ünnepek : versek / Balla Zsófia. - Budapest : Kalligram, 2016. - 178, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-76-1 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3658002]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2017.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A hadak villáma. - 6. kiad. - [2016], cop. 2010. - 422 p.
ISBN 978-963-426-182-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3660667] MARC

ANSEL
UTF-83173 /2017.
Bessenyei Gábor
   A feledés folyója : Az Olimposz legyőzése 2. / Bessenyei Gábor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 405 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-960-8 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3658183]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2017.
Bitskey Gabriella (1923-)
   Floridai levelek / Bitskey Ella. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2016]. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-60-6 fűzött : 900,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(73)
[AN 3658318]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2017.
Bónizs Róbert (1973-)
   Toldi / Bónizs Róbert. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3658523]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Ördögi erő. - cop. 2016
Bibliogr.: p. 328-330.
ISBN 978-963-426-435-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3658524] MARC

ANSEL
UTF-83176 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 470, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3660040]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - Bőv. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 486, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-17-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3660043]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2017.
Csáth Géza (1887-1919)
   Úr volt rajtam a vágy : naplófeljegyzések és visszaemlékezések, 1906-1914 / Csáth Géza ; [... sajtó alá rend. Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály]. - Budapest : Magvető, 2016. - 473, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 439-444.
ISBN 978-963-14-3434-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - napló - memoár
894.511-94
[AN 3657368]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2017.
Csendes Nóra (1997-)
   Zápor utca / Csendes Nóra. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 382, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-757-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3658134]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2017.
   Darwin parázik : IRKA antológia / [szerk. Istók Anna] ; [ill. ... Vörös Eszter Anna] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Irodalmi KerekAsztal]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvt. és Inf. Közp. : IRKA, 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80025-4-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3657307]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2017.
   Diákszínház : színdarabok diákoknak / [szerk. Kaposi József] ; [rajzok Füleki Zsuzsa]. - [Budapest] : [Szaktudás K.], [2016]. - 296 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5224-73-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - átdolgozás - dráma - antológia
894.511-2(082) *** 82-2/.3.04=945.11
[AN 3657987]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2017.
Diramerján Artin
   Istengyilkosok : dráma / Diramerján Artin. - Budapest : Belváros-Lipótváros Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 58 p. ; 20 cm. - (Örmény színházi sorozat, ISSN 2559-8171 ; 1.)
ISBN 978-963-12-7133-1 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3657705]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2017.
Dóka Péter (1974-)
   Fekete eső / Dóka Péter ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 279, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Viharlovag ; 1.)
ISBN 978-963-415-576-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3658542]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2017.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány lánya / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2016. - 467 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-669-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3657286]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2017.
Fazekas Milán Gábor
   Csillagkörúton : Mylo utazásai / Fazekas Milán Gábor ; [ill. Gáthi Kristóf]. - [Pécs] : Fazekas M. G., cop. 2016. - 40 p. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Sikergyerkőcök)
ISBN 978-963-12-6026-7 kötött : 2970,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3658582]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2017.
Felhőhegyi Balázs
   Balatonfüred lovagjai / Felhőhegyi Balázs ; [grafikus Németh Gyula]. - [Budapest] : Danubius Zrt., 2016. - 155 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Sárkánykalandok ; 2.)
ISBN 978-615-80593-0-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3657501]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2017.
Ferdinandy György (1935-)
   Fekete karácsony / Ferdinandy György ; [közread. a] Fokusz Egyesület ... - Budapest : Fokusz Egyes. : M. Napló, 2016. - 203, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-04-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657632]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2017.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ötpettyes katica / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajz. - Verőce : Arcus Fabula, 2016. - [47] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5402-18-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657304]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2017.
Fiala János (1957-)
   Az utolsó esély / Fiala János. - Pécs : Alexandra, 2016. - 318 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-357-943-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3658580]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2017.
Finy Petra (1978-)
   A nagy álom / Finy Petra. - Szentendre : Cerkabella, 2016. - 221, [3] p. ; 20 cm. - (Úszósuli ; 1.)
ISBN 978-963-9820-89-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3657521]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2017.
Galambos Bernadett (1965-)
   Zimankó : didergős manóságok Vas megyéből / Galambos Berni ; Gyürki Edit Picur rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-49-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657945]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2017.
Gazda József (1936-)
   A hajótörött : regény / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2016. - 405 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5683-00-8 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657534]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2017.
Géczi János (1954-)
   Törek / Géczi János. - Budapest : Kalligram, 2016. - 85, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-72-3 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3658005]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2017.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Sorsod művészete 4 : Gérecz Attila versei és utóélete / [szerk. Kárpáti Kamil] ; [... Gustave Doré metszeteivel, Kirják Miklós és Ősz Éva grafikáival ...]. - Budapest : Stádium, 2016. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5198-48-9 kötött : 2800,- Ft
Gérecz Attila (1929-1956)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Gérecz_A.
[AN 3657614]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2017.
Hámor Vilmos (1949-)
   Csodacsákó : Győrben játszódó, napközben is olvasható esti mesék / Hámor Vilmos ; ill. Kurcsis László. - [Győr] : Szerző, cop. 2016. - 75, [4] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-89248-4-1 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3658623]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2017.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Zrínyi Miklós : a költő és hadvezér életének regénye / Harsányi Zsolt. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-279-3 kötött : 2999,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3658393]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2017.
Hídvégi Igor
   Középkor újratöltve : regény / Hídvégi Igor. - [Budapest] : Faqore Kft., 2015-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3620851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2016. - 561 p.
ISBN 978-963-12-7284-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3657549] MARC

ANSEL
UTF-83198 /2017.
   Holmi, 1989-2014 : antológia. - [Budapest] : Libri, 2015-. - 25 cm
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3618178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Esszék, dokumentumok. - 2016. - 758 p.
ISBN 978-963-310-876-5 kötött : 6999,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalmi élet - irodalomtudományi forrás - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 894.511(091)(093)
[AN 3657275] MARC

ANSEL
UTF-83199 /2017.
Horváth Ferenc (1948-|)
   Jób könyve : versek a Biblia nyomán / Horváth Ferenc ; [... ill. Megyeri László]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 200, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-655-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3657939]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2017.
Horváth József (1948-)
   Barátság-szerelem : verseink csokorba kötve / Horváth József, H. Csuta Terézia. - [Győr] : [Szerzők], [2016]. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7270-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3658712]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2017.
Jagadics Eszter (1985-)
   A titkok labirintusában / Jagadics Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-41-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657944]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2017.
Jakubecz Márta (1962-)
   Cincogi és cimborái : istenkereső erdőkerülők / Jakubecz Márta ; Fekete Hajnal illusztrációival. - Kecskemét : Korda, 2016. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5045-71-4 kötött : 2200,- Ft
Felvidék - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(437.6)
[AN 3658370]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2017.
Jászberényi Sándor (1980-)
   A lélek legszebb éjszakája : történet álmatlanságról és őrületről / Jászberényi Sándor. - Budapest : Kalligram, 2016. - 254, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-78-5 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657996]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2017.
Jenei László (1964-)
   Díszössztűz / Jenei László. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-549-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3658273]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2017.
Kapa Mátyás (1975-)
   Izzik a parázs : Cegléd regénye / Kapa Mátyás. - [Budapest] : Historycum, cop. 2016. - 240, [36] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [267-273].
ISBN 978-615-80361-8-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kalandregény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3657241]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2017.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Próbaakasztás : elbeszélések, regényrészletek / Kárpáti Kamil ; [közread. az] Új Átlók. - 2. kiad. - [Budapest] : Új Átlók : Stádium, cop. 2016. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80221-3-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657658]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2017.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Válogatott esszék / Kárpáti Kamil ; [... Gaál Imre, Rátkay Endre műveivel ...]. - [Budapest] : Stádium, 2016. - 391 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5198-44-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3657616]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2017.
Kásai Anna
   Lelkem étke : versek / Kásai Anna. - [Budapest] : Esse Studio Kft., 2016. - 65, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6573-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657693]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2017.
Katona Attila (1971-)
   Halálfutam / Katona Attila. - 2. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016, cop. 2004. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-35-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657883]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2017.
Kégl Tamás
   Ha az ember visszaemlékezik : egy állatorvos közreadott emlékei / Kégl Tamás ; [ill. Szabó Béla]. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Kft., 2016. - 198 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-6996-3 kötött
Magyarország - magyar irodalom - állatorvos - 20. század - 21. század - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 619(439)(092)Kégl_T.(0:82-94)
[AN 3658061]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2017.
Kemény Kristóf
   Puskás Öcsi : a külvárosi vagány hihetetlen kalandjai : focista leszek én is! / Kemény Kristóf ; Mayer Tamás rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - 59, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Az előzéklapon számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-357-905-3 kötött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - labdarúgó - 20. század - gyermekkönyv
894.511-93 *** 796.332(439)(092)Puskás_F.(02.053.2)
[AN 3658561]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2017.
Kéri László
   Tabáni fények / Kéri László. - [Budapest] : Kéri L., 2016. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6729-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657403]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2017.
Kimmel-Gazsó Olga
   Porszívó Peti és Felmosó Fanni : a költözés / Kimmel-Gazsó Olga. - [Szajol] : [Gazsó B.], [2016]. - [40] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3657442]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2017.
Kirschner, Demi
   Szörnyek és ketrecek : Ellopott élet 2. / Demi Kirschner. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 302 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-963-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3658284]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2017.
Köllő Krisztina
   Szilánkok / Köllő Krisztina. - Tatabánya : Magánkiad., 2016. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6521-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657726]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2017.
Konok Péter (1969-)
   Történetek a kerítés tövéből / Konok Péter. - Budapest : Európa, 2016. - 359, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-572-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3658427]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2017.
Körtvélyesi László (1948-)
   Szigetközi körténetek : [Lipót, 1959-1963] / Körtvélyesi László. - Pécs : S.É.M.A. Graf. Bt., 2016. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7189-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3657897]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2017.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Elbeszélések / Krúdy Gyula. - Pozsony : Kalligram, 2008-. - 21 cm
2013-tól társkiadó a Pesti Kalligram Budapesten
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2841727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., 1901. december - 1902. december / [gyűjt. Bezeczky Gábor] ; [sajtó alá rend. Dobás Kata] ; [a jegyzeteket írta Bezeczky Gábor és Dobás Kata]. - 2016. - 495, [4] p. - (Krúdy Gyula összegyűjtött művei ; 27.)
ISBN 978-615-5603-79-2 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
[AN 3658011] MARC

ANSEL
UTF-83219 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Csavard fel a szöveget / Lackfi János, Vörös István. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 261 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-293-600-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - dalszöveg - vers
894.511-14 *** 894.511-192.04 *** 894.511-192
[AN 3657529]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Élni hogy kell? : Kisjuli-versek / Lackfi János ; [ill. Horváth Ildi]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 26, [15] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-230-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3657439]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2016-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3635184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A pillangók ébredése. - 2016. - 349 p.
ISBN 978-963-310-952-6 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3658553] MARC

ANSEL
UTF-83222 /2017.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Gúfó a fák ünnepén / Lanczkor Gábor ; Takács Mari illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2016. - 49 p. : ill., színes ; 18x19 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5649-07-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3657332]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2017.
László Szilvia, K. (1973-)
   Marci és a galibák : pocsolyától lombhullásig : Kékmanó, a főnyeremény 4. / K. László Szilvia ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 91, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-399-761-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3658383]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A legkisebb boszorkány / Lázár Ervin ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-374-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657415]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2017.
Lengyel László (1950-)
   Angyal karddal / Lengyel László. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 405, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-842-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3657341]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2017.
Lépő Nagy Rozália
   Szárnyaló lélek / Lépő Nagy Rozália. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2016. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-14-5 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3657783]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2017.
Likó Marcell (1979-)
   Énekelt és el nem énekelt dalok / Likó Marcell ; Géczi János szerkesztésében. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 135, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-595-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657524]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2017.
Majoros Nóra (1979-)
   Bolygóvadászok / Majoros Nóra ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2016. - 212, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5591-63-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3658493]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2017.
Marosi Gyula (1941-)
   Generalisszimusz az Akácfa utcában : elbeszélések és novellák / Marosi Gyula. - Budapest : M. Napló, 2016. - 235, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-87-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657652]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2017.
   A megvénhedt Isten nyomában : irodalmi antológia : [a KJF Szépíró kurzusának irodalmi antológiája, 2015/16-os tanév] / [szerk. Bauer Krisztina]. - Budapest : KJF, 2016. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5075-34-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3658250]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2017.
   Mire gondolsz? : kortárs gyermekirodalmi antológia / [szerk. Burza Patrícia Kármen és Tóbiás Krisztián]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 20.)
ISBN 978-963-9990-46-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3658013]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2017.
Motta, Adriana
   Swinger : erotikus regény / Adriana Motta. - Veszprém : Kalliopé, 2016. - 335 p. ; 21 cm. - (Erotikus könyvek, ISSN 2416-2639)
ISBN 978-615-5378-13-3 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3657990]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2017.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Októberi stációk : Nagy Gáspár és 1956 : válogatott írások / [vál., szerk., összeáll. Pécsi Györgyi]. - Budapest : Nap K., 2016. - 287 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-109-6 kötött : 3500,- Ft
Nagy Gáspár (1949-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Nagy_G.
[AN 3657731]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2017.
Novák Natália
   Csigamász : expedíciók hazafelé / Novák Natália, Tama Zétény. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2016. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5697-00-5 kötött : 3200,- Ft
természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 502(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3657856]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2017.
Oberczián Géza (1961-)
   Nógrádgárdonyi napló / Oberczián Géza. - Budapest : M. Napló, 2016. - 251, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-84-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657653]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2017.
Oláh Dóra (1993-)
   Pénelopé kézen fog : versek / Oláh Dóra. - [Budapest] : Stádium, cop. 2016. - 103 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-51-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657582]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2017.
Oravecz Imre (1943-)
   Máshogy mindenki más / Oravecz Imre ; Szalma Edit illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 43, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3446-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3657493]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2017.
Palya Bea (1976-)
   Nappali dalok : [új dalok, zenés játékok] / [szöveg és zene] Palya Bea ; Petrók Ildi rajz. - [Budapest] : Bookline, 2016. - 61 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
A mellékleten közrem. Gerzson János, Palya Bea
ISBN 978-963-433-020-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekjáték - gyermekvers - gyermekdal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 784.67 *** 793/794(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3657416]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2017.
Papp Csilla
   A másik oldalról : 2. rész: Azon is túl / Papp Csilla. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5692-07-9 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657542]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2017.
Papp Dóra (1992-)
   Helena / Dora Craiban. - Budapest : Aba Kvk., 2011-2016. - 3 db ; 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3313638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Interferencia : Helena-trilógia III. - 2016. - 432 p.
ISBN 978-615-5693-04-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3657712] MARC

ANSEL
UTF-83241 /2017.
Papp Róbert (1965-)
   Ukmukkfukk és Durrbelebumm : [gyermekversek] / Papp Róbert. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2016. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-15-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3657868]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2017.
Petőcz András (1959-)
   Aysa : harminc nappal a háború után : regény / Petőcz András. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5568-28-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658044]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2017.
Petőcz András (1959-)
   Óbudai Mágusképző / Petőcz András ; Kelemen István rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 210, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-649-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3657890]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2017.
Pinczési Judit (1947-1982)
   Szívvel, marokkal : évelő rózsákat képzeltem a hóra : válogatott versek / Pinczési Judit ; [vál. Csizmadia Éva] ; [az illusztrációkat kész. Szalatnyay József]. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-72-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657727]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2017.
Póli Matilda
   Sárkánytűz : a csikó, aki tűzben született / Póli Matilda. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 195 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5562-69-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657777]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2017.
Potter, Leslie
   A játékszer / Leslie Potter. - Budapest : Aba Kvk., 2016. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-91-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657830]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő. - Budapest : Ankoris Libri, 2016. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-413-124-3 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3660655]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő. - Budapest : Ankoris Libri, 2016. - 204, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-413-126-7 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3660651]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - Budapest : Ankoris Libri, 2016. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-413-125-0 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3660648]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2017.
Rozán Eszter
   Tilosban / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5600-42-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657947]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2017.
Stiglincz Milán
   Kalimpa / [... írta] Stiglincz Milán ; [a feladatokat kitalálta] Varga Norbert ; [rajz. Igor Lazin]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 76, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-229-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657437]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2017.
Storno Milán (1991-)
   Földalatti nyár / Storno Milán. - [Budapest] : Now Books & Music, 2016. - 195 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6547-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658345]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2017.
Szántó Dániel (1989-)
   Revans : a sorozatgyilkosok köztünk élnek / Szántó Dániel. - Budapest : Aba Kvk., 2016. - 378, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5332-96-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3657513]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2017.
Szaszkó Gabriella
   Maradj velem / Szaszkó Gabriella. - Szeged : Maxim, [2016]. - 415 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-526-4 fűzött : 2999,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény
894.511-31(410)
[AN 3658276]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2017.
Szathmáry József Maryjoz (1953-)
   Gránátalma / Szathmáry József Maryjoz. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-56-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3657696]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2017.
Szávai Géza (1950-)
   Makámaszútra : kisregények és nagyregények az ideiglenes emberi érintkezések zónájából / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2016. - 449 p. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-29-9 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3657535]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2017.
Szegedi Katalin (1963-)
   Kocsonyakirályfi / Szegedi Katalin. - Budapest : Csimota, 2016. - 44, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5649-05-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657331]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2017.
Szepesi Attila (1942-)
   56 vers / Szepesi Attila ; [a képeket ... Száraz Miklós György vál.]. - Budapest : Nap K., 2016. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-332-108-9 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - vers
894.511-14 *** 943.9"1956"(0:82-14)
[AN 3657717]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2017.
Szöllösi Kristóf (1993-)
   Acélszentek / Szöllösi Kristóf. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 252, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-957-8 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3658140]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2017.
Szomory Dezső (1869-1944)
   A tudósok : [regény a modern magyar társadalom életéből] / Szomory Dezső ; sajtó alá rend. Zsoldos Sándor. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2016. - 2 db : ill. ; 18 cm
Kötött : 7700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3647884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 401, [5] p. - (Szomory Dezső művei ; 11.)
ISBN 978-615-5480-26-3
[AN 3657785] MARC

ANSEL
UTF-83261 /2017.
Szonday Szandra (1983-)
   Lamento : versek / Szonday Szandra. - [Budapest] : Stádium, cop. 2016. - 87 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5198-52-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657580]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2017.
   "Támadó tűz voltunk" : magyar költők, írók az 1956-os forradalomról / [vál. és szerk. Oláh János és Mezey Katalin] ; [a szerzők életrajzi jegyzeteit Mórocz Gábor és Mezey Katalin kész.] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2016. - 316 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5464-60-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - antológia
894.511-822 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 3657673]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2017.
   A teremtő idő : a Győri Alkotók Napóra Egyesületének művei. - [Győr] : Győri Alkotók Napóra Egyes., 2016. - 88 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - 21. század - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"201" *** 379.825
[AN 3658726]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2017.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 4. kiad., 3. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-083-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3660590]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2017.
Thomas, Stephen Paul (1969-)
   World War S : sprituális világháború / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, 2015-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3612269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Én, II. Péter pápa : regény. - 2016. - 383 p.
ISBN 978-615-80325-6-8 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3657464] MARC

ANSEL
UTF-83266 /2017.
Tóth János (1969-)
   Érintő / Tóth János "Janus" ; [a fényképeket Sepsi Péter kész.]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2016. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-16-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3657776]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Dorci, a legkisebb óvodás / [írta] Vadadi Adrienn ; [rajz.] Igor Lazin. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 42, [7] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-227-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3657337]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2017.
Vadász Bence (1964-)
   Rossz csontok / [versek] Vadász Bence ; [graf.] M. Miltényi Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 40, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-09-8657-1 kötött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Miltényi_M.
[AN 3657318]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2017.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet nyelvén / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2016. - 137 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 47.)
ISBN 978-963-9757-43-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szeretet - aforizma
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 3658304]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2017.
Vámos Miklós (1950-)
   Hattyúk dala / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2016. - 459 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 978-963-405-525-9 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658482]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2017.
Váradi József
   A füvészkerti galeri / Váradi József. - [Budapest] : Libri, 2016. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-733-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658368]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2017.
Wass Albert (1908-1998)
   Aranymadár / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2016. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdők könyve ; 12.)
ISBN 978-963-9924-33-8 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3657462]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3273 /2017.
Elsmore, Warren
Brick cars and trucks (magyar)
   Járművek építőelemekből : építs kreatívan lego-elemekből / Warren Elsmore ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-445-844-9 fűzött
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 796.15
[AN 3658677]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2017.
   Finom karácsony. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Karácsonyi lapozó. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-805-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3658665]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2017.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi és a Mikulás / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2016]. - [40] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-226-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3657333]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2017.
Hegyi Magdolna
   Űruborkák : a mentőexpedíció / Hegyi Magdolna. - Budapest : Űrubi Kv., cop. 2016. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-4760-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3658694]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2017.
Home alone (magyar)
   Reszkessetek, betörők! : a jól ismert történet képeskönyvben / a film nyomán, melynek írója John Hughes ... ; Kim Smith illusztrációival ; [ford. Varró Zsuzsa]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
Szöveg Jason Rekulak, Rick Chillot, Blair Thornburgh
ISBN 978-963-9869-81-3 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3657329]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2017.
   Így ünnepel a hóember. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Karácsonyi lapozó. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-806-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3658671]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2017.
Imhof Ágnes
   Bóbi bölcsis lesz / [írta] Imhof Ágnes ; [rajz.] Csányi Petra. - Székesfehérvár : Értékhaszon Kft., 2016. - 35 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-4700-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3657741]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2017.
Je dessine mes stars (magyar)
   Rajzolj sztárokat! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2016. - [6] t.fol., [60], 12 p. : ill., főként színes ; 29x23 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-415-217-0 fűzött : 3499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3659965]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2017.
   A legelső nyaralós készletem : interaktív könyv, kiemelhető elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-824-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3658699]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2017.
   A legelső tűzoltókészletem : interaktív könyv, kiemelhető elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-823-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3658703]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2017.
Rosenthal, Amy Krouse
Uni the unicorn (magyar)
   Uni, az unikornis / Amy Krouse Rosenthal ; Brigette Barrager illusztrációival ; [ford. Esze Dóra]. - Budakeszi : Betűtészta Kv., 2016. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5587-19-1 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3657448]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2017.
   A Télapó műhelye. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Karácsonyi lapozó. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-804-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3658667]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2017.
   A Télapó rénszarvasai. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Karácsonyi lapozó. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-803-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3658669]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2017.
Tout pour dessiner mes poneys (magyar)
   Rajzolj pónikat! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2016. - [72] p., [5] t.fol. : ill., főként színes ; 30x23 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-415-216-3 fűzött : 3499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3659959]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3287 /2017.
Benczur Anita
   A kocka el van vetve / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Benczur Anita]. - Budapest : Iron Corporation Kft., cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2016/6.)
ISBN 978-615-80489-3-4 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3657828]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2017.
Benczur Anita
   Norioni fények / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Benczur Anita]. - Budapest : Iron Corporation Kft., cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2016/7.)
ISBN 978-615-80489-4-1 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3657831]
MARC

ANSEL
UTF-8