MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/04/10 10:29:39
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3289 /2017.
Állatorvostudományi Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2016) (Budapest)
   Állatorvostudományi Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / [szerk. Bartha Tibor, Rácz Bence, Kováts Adrien]. - [Budapest] : Állatorvostud. Egy., 2016. - 138 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. nov. 23-án rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7149-24-5 fűzött
állatorvostan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 619 *** 378.184
[AN 3659071]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2017.
   Emlékkönyv : 80 éves az Országos Onkológiai Intézet / [szerk. Szücs Gábor]. - Budapest : Orsz. Onkológiai Int., [2016]. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött
Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
Budapest - onkológia - kutatóintézet
061.6(439-2Budapest) *** 616-006
[AN 3659350]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2017.
Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos és Nemzetközi Kongresszusa (12.) (2016) (Pécs)
   XII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos és Nemzetközi Kongresszusa : 2016. november 25-26. : részletes program és előadás kivonatok = National and International Congress for Degree Nurses : 25-26th November, 2016 : final program and abstracts / szerk. ... Oláh András, Betlehem József ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2016. - 47 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-093-3 fűzött
ápolástan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 616-083
[AN 3659428]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2017.
   Hazai műhelyek, nemzetközi kapcsolatok : nemzetközi konferencia : Pécs, 2016. december 9-10. : [absztrakt kötet] = Hungarian workshops, international relations : international conference : [abstractbook] / [szerk. Szücs-Rusznak Karolina] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Pécs : PTE BTK, 2016. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-734-8 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 37
[AN 3659001]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2017.
   Őszikék XXI. század [elektronikus dok.] : művészet, irodalom : online antológia, 2016 / [szerk., előszó Benák Katalin]. - Szöveg (pdf : 28.7 MB). - Hódmezóvásárhely : Hód-Biotech, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140282. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4924-8
Közép-Európa - Hódmezővásárhely - magyar irodalom - pályázat - antológia - elektronikus dokumentum
06.063(439-2Hódmezővásárhely) *** 894.511-822(4-11)
[AN 3659764]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2017.
Veterinary Oncology and Clinical Pathology Meeting (1.) (2016) (Visegrád)
   1st Veterinary Oncology and Clinical Pathology Meeting : Visegrád, June 16-18, 2016 : program & abstract book / [publ. Veterinary Hematology and Oncology Centre]. - Budapest : Veterinary Hematology and Oncology Centre, [2016]. - [86] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5914-8 fűzött
állatorvostan - onkológia - kórtan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Visegrád) *** 616 *** 619-006
[AN 3659102]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3295 /2017.
Holik Ildikó (1976-)
   Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba / szerző Holik Ildikó és Ősz Rita. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 61 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 23.)
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 978-615-80532-0-4 fűzött
kutatás - módszertan - pedagógia - tankönyv
001.81(078) *** 37(078)
[AN 3659925]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2017.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2016. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-963-312-056-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3662212]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3297 /2017.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Kto že my? (magyar)
   Kik is vagyunk? / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edith] ; [verseket ford. Füzesi Magda]. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2016. - 241 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 5.)
Fűzött
ISBN 978-80-969539-4-3
ezoterika - orosz irodalom - regény
133.25(0:82-31) *** 882-31=945.11
[AN 3659767]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2017.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Prostranstvo lûbvi (magyar)
   A szeretet tere / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edith]. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2016. - 226 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 3.)
Fűzött
ISBN 978-80-969539-2-9
ezoterika - orosz irodalom - regény
133.25(0:82-31) *** 882-31=945.11
[AN 3659770]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2017.
Samu Zsolt (1974-)
   Aranylövés az elmének : gyermekkori traumától a felébredésig avagy a legrövidebb út önmagadhoz / [... szerzője Samu Zsolt]. - 2. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 213 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
Kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3660030]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2017.
Scyta Pap Miklós
   Taiki 6 : a forrás őre / Scyta Pap Miklós. - [Kisvárda] : [Papp M.], cop. 2016. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7263-5 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3659816]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2017.
Sitchin, Zecharia (1920-2010)
There were giants upon the Earth (magyar)
   Az istenek DNS-e : [anunnakik, óriások, félistenek és az emberiség ősei] / Zecharia Sitchin. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 339 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-04-8 kötött : 5990,- Ft
rejtély - művelődéstörténet - ókor
001.94 *** 930.85(3)(089.3)
[AN 3658755]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3302 /2017.
Róka Sándor (1958-)
   Számkeresztrejtvények / Róka Sándor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 226 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-279-898-1 fűzött : 2500,- Ft
matematikai fejtörő
51-8 *** 793.7
[AN 3662068]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3303 /2017.
Il grande libro degli esperimenti (magyar)
   Kísérletek nagykönyve : több mint 200 kísérlet, hogy játszva ismerjük meg a tudományokat! / [ford. Galambos Beatrix]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2016. - 262 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-36-6 fűzött
kísérlet - fizika - kémia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3659085]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3304 /2017.
   Díszdiplomás emlékkönyv : 2016. szeptember 24. / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar ...]. - [Szeged] : SZTE TTIK, [2016]. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - vegyész - matematikus - pedagógus - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
54(439)(092) *** 37(439)(092) *** 51(439)(092)
[AN 3660342]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3305 /2017.
Aranyos Sándor
   Keresd a víz forrását! : hagyományos tudás a fenntartható életmódért = Find the source of water : traditional knowledge for sustainable development / [szöveg Aranyos Sándor]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2016]. - 48 p. : ill., részben színes ; 16x17 cm. - (Skanzen füzetek)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-615-5123-47-4 fűzött
felszín alatti víz - kút - vízgazdálkodás
556.3 *** 556.18 *** 621.643.53
[AN 3659035]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2017.
   A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története. - Budapest : ELGI, 2003-2016. - 2 db ; 23 cm
A 2. kötetet közread. a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. - Borítócím: Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - geofizika - történeti feldolgozás
550.3 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 1073283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1965-2012 / ... az anyagot összegyűjt. és szerk. Bodoky Tamás, Polcz Iván. - 2016. - 726 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-671-309-6 fűzött
[AN 3658973] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3307 /2017.
Gere Tamás
   GPS technika csúcsra járatva : hogyan hozd ki a műholdas helymeghatározásból a maximumot? / írta Gere Tamás. - Budapest : GPS Expert Kft., 2016. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7016-7 fűzött : 3990,- Ft
GPS
528 *** 629.783
[AN 3658951]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2017.
Nagy Róbert
   Amatőr csillagászat számítógépen és okostelefonon / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-615-5477-48-5 fűzött : 1490,- Ft
csillagászat - internet - számítógépes program
52 *** 681.324Internet *** 519.688
[AN 3659698]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2017.
Plihál Katalin (1948-)
   Nyomtatott magyar föld- és éggömbök, 1840-1990 / Plihál Katalin ; [a DVD-mellékletet kész. Gede Mátyás]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 231 p. : ill., részben színes ; 26 cm + DVD-ROM
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-711-9 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - kartográfia - 19. század - 20. század - földgömb - éggömb - elektronikus dokumentum
528.9(439)"184/198" *** 912
[AN 3660096]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3310 /2017.
Szabad János (1945-)
   Gének és az egyedfejlődés elkezdődése / Szabad János. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 84 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791 ; 21.)
Bibliogr.: p. 79-84.
ISBN 978-963-331-401-2 fűzött
genetika - egyedfejlődés
575.16
[AN 3660119]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2017.
Wisinger István (1943-)
   A Nobel-díjas kém : dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről / Wisinger István. - 3. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2016. - 409, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 387-403.
ISBN 978-963-293-546-1 kötött : 3990,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - tudós - biokémia - 20. század - magyar irodalom - életrajzi regény
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3662254]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2017.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2017, cop. 2016. - 217 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-280-3 kötött : 3490,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 581.9 *** 630*1 *** 504.03
[AN 3662287]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3313 /2017.
   A 20 éves Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság története és tevékenysége, 1996-2016 / szerk. Szentirmai Annamária. - [Budapest] : MAÁSZT, 2016. - 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6427-2 kötött
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság
Magyarország - orvostörténet - arcsebészet - szájsebészet - tudományos társaság
617.52 *** 616.31-089 *** 061.2(439)
[AN 3660117]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2017.
Bak Hajnalka Mária
   A teremtés gyakorlata : kézikönyv a teremtéshez / Bak Hajnalka, Marton Jó. Ferenc. - Balassagyarmat : Cserhát Print, 2016. - 140 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 138-140.
ISBN 978-963-12-7213-0 fűzött
szuggesztió - tudatosság - ezoterika
159.962 *** 133.25
[AN 3659178]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2017.
Bakó Tihamér (1955-)
   Utak és ösvények : életünk váltófázisai és válságai / Bakó Tihamér. - 2. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2017. - 254 p. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 3.)
Bibliogr.: p. 245-254.
ISBN 963-214-779-0 fűzött : 2200,- Ft
elmegyógyászat
616.89
[AN 3662216]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2017.
Balogh Ádám Balázs
   A nikotinista naplója : hogyan lehet örökre megszabadulni a dohányzástól! : a leszoktató könyv! / Balogh Ádám Balázs. - Budapest : Teleakadémia Kft., 216. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-12-7339-7 fűzött
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3658947]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2017.
Bertelsen, Jes (1946-)
Dzogchenpraksis, som bevidsthedsvidde (magyar)
   Dzogcsenpraxis mint tudattágasság / Jes Bertelsen ; [ford. Lázár Ervin Üldögélő]. - [Szentendre] : Dzogcsen Fórum, [2016]. - 128 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-12-6654-2 fűzött
meditáció - tudatosság
615.851.86
[AN 3660176]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2017.
   Betegbiztonság / szerk. Baranyai Zsolt, Harsányi László. - Budapest : Medicina, 2017. - 279 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-617-6 kötött : 4680,- Ft
egészségügyi szolgáltatás - orvosi ellátás - felelősség - betegjog - orvosi etika
616-08 *** 364.444 *** 347.56 *** 614.253.83 *** 614.256
[AN 3659705]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2017.
   Bizonyítékokon alapuló rehabilitációs medicina / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2017. - 641 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-604-6 kötött : 6400,- Ft
orvosi rehabilitáció
615.851.3 *** 364.048.6 *** 616-036.82
[AN 3659272]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2017.
Buza Tibor Zoltán
   Elhallgatott tanítások / Buza Tibor Zoltán. - [Dabas] : Szerző, 2016. - 317 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-316.
ISBN 978-963-12-5764-9 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3660215]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2017.
Csigó Zita
   Liszt- és cukormentes ételek : receptek egy tudatos étrendhez / [... összeáll. Csigó Zita, Kocsis Bálint]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2016]. - 74, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-571-5 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3659381]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2017.
Eőry Ajándok (1946-)
Akupresszúra (német)
   Akupressur / Ajándok Eőry ; [Übers. István Illésy] ; [ill. Géza Boda]. - [Budapest] : Hagyományos Kínai Orvoslás Kft., 2016. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89649-8-4 fűzött
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 3659706]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2017.
Eőry Ajándok (1946-)
   The history of acupuncture in Hungary = Dian ya li zhenjiu shi / Eőry Ajándok. - Budapest : Biró, 2016. - 31 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89649-7-7 fűzött
Magyarország - akupunktúra - történeti feldolgozás
615.814.1(100)(091) *** 615.814.1(439)(100)
[AN 3659746]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2017.
   Gyermekszemészet / szerk. Nagy Zoltán Zsolt. - Budapest : Medicina, 2017. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-602-2 kötött : 4250,- Ft
gyermekgyógyászat - szemészet
617.7-053.2
[AN 3659707]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2017.
Hadházi Zsuzsanna
   Sorsfordító stratégiák : útmutató egy kellemesebb élethez / Hadházi Zsuzsanna. - [Budapest] : [Hadházi Zs.], [2016]. - 288 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-5529-4 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3658953]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2017.
Hanson, Rick (1952-)
Hardwiring happiness (magyar)
   Sírjak vagy nevessek? : az emberi agy boldogságra hangolható / Rick Hanson ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016. - 276 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 261-276.
ISBN 978-963-9718-84-5 fűzött : 3500,- Ft
agykontroll - mentálhigiénia
613.865
[AN 3660292]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2017.
   Határokon átnyúló és újonnan felmerülő vírusos sertésmegbetegedések Közép- és Kelet-Európában / szerk. Tuboly Tamás, Tomasz Stadejek, Balka Gyula ; kiad. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. - Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Kar, 2016. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-269-545-7 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - állatbetegség - vírusos betegség - sertés - 21. század
616.988(4-11)"200/201" *** 619(4-11)"200/201" *** 636.4(4-11)"200/201"
[AN 3659086]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2017.
   Hypertonia és nephrologia : [25 érdekes és tanulságos eset] / szerk. Barna István. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 215 p., X t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi esettanulmányok, ISSN 2498-6305)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-63-1 fűzött : 3800,- Ft
magas vérnyomás - vesebetegség
616.12-008.331.1 *** 616.61
[AN 3658900]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2017.
   Játékpszichológia : olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak : felsőoktatási tankönyv / szerk. B. Lakatos Margit ; [közread. az ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszék]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 306 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Bibliogr.
Fűzött
játékpszichológia - egyetemi tankönyv
159.922.7(075.8) *** 793/794.01(075.8)
[AN 3662210]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2017.
   Kardiológus arcképcsarnok, 2016 / [főszerk. Nagy Judit]. - Budapest : Professional Publishing Hungary, [2016]. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - szívgyógyász - 20. század - 21. század - interjú
61(439)(092)(047.53) *** 616.12
[AN 3658859]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2017.
Körmöci Katalin (1948-)
   Süssünk-főzzünk együtt, táplálkozzunk egészségesen! : módszertani kézikönyv gyermekek, szülők és pedagógusok számára / Körmöci Katalin. - [Budapest] : Sprint Kft., [2016]. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 10.)
ISBN 978-615-80305-5-7 fűzött
egészséges táplálkozás - óvodai nevelés - tanári segédkönyv - szakácskönyv - gyermekkönyv
613.2 *** 372.3(072) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3659378]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2017.
László Ádám (1952-)
   Gyakorlati útmutató a női változókor időszakához / László Ádám. - Budapest : Medicina, 2017. - 208 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-226-610-7 fűzött : 2600,- Ft
változás kora
618.173
[AN 3659195]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2017.
Magyar Lóránt
   Mégis legyél győztes! : állj fel akkor is, amikor lenyom az élet! / Magyar Lóránt ; [ill. Supica Erzsébet (Betty)]. - [Szeged] : Magyar L., 2016. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7481-3 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3659413]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2017.
Németh Márton
   A multik kapujában : mi leszek, ha nagy vagyok? / Németh Márton. - Budapest : Figyelem K., 2016. - 265, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-11-6 fűzött : 3299,- Ft
pályakezdés - fiatal felnőtt - siker
613.865 *** 331.5-053.81
[AN 3659600]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2017.
On fait comment pour changer le monde? (magyar)
   Tegyük jobbá a világot! De hogyan? : a világ nagy kérdései keresztény szemmel / szöveg Gwenaëlle Boulet [et al.] ; ill. Frédéric Bénaglia [et al.] ; [ford. Somorjai Gabi] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány]. - 2. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2016, cop. 2013. - 135, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-100-7 kötött
környezetvédelem - erkölcs - mentálhigiénia - vallásos irodalom - gyermekkönyv
613.865(02.053.2) *** 504.06(02.053.2) *** 17(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3661245]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2017.
Pető Judit
   Álarc nélkül : autizmussal, Asperger-szindrómával élő fiatalok jelene és jövője / írta Pető Judit. - [Budapest] : [Pető J.], 2016. - 136 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-963-12-6470-8 fűzött : 2990,- Ft
autizmus - viselkedészavar
616.89-008.45 *** 616.89-008.447
[AN 3658914]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2017.
Pourquoi je suis moi? (magyar)
   Ki vagyok én? : az élet nagy kérdései keresztény szemmel / szöveg Gwenaëlle Boulet [et al.] ; kép Clotka [et al.] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány]. - 2. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2016, cop. 2014. - 135, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-101-4 kötött
önismeret - mentálhigiénia - vallásos irodalom - gyermekkönyv
159.923(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3661229]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2017.
Rangos Katalin (1952-)
   A képzett beteg : orvosokkal beszélgetek / Rangos Katalin. - Budapest : Park, cop. 2016. - 398 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-314-5 fűzött : 3490,- Ft
betegség - rádióműsorszám - interjú
616 *** 791.9.096(439)(047.53)
[AN 3659763]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2017.
Renggli, Franz
Das goldene Tor zum Leben (magyar)
   Aranykapu az életbe : gyógyulás a méhen belüli lét és a születés traumáiból / Franz Renggli ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-203.
ISBN 978-963-9718-85-2 fűzött : 2200,- Ft
terhesség - szülés - pszichoterápia - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
618.2 *** 613.95 *** 615.851-053.2 *** 159.922.7
[AN 3660288]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2017.
Schmidt Péter
   Pirrolizidin alkaloidok a gyógynövénytermelésben / [írta Schmidt Péter] ; [ábrák Bíró Krisztina ...] ; [kiad. a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács]. - [Budapest] : GYSZT, 2016. - 15 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6851-5 fűzött
gyógynövény - gyomnövény - toxikológia - alkaloida - növényi hatóanyag
615.89:615.322 *** 547.94 *** 615.9 *** 632.51
[AN 3660113]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2017.
Schweitzer Nóra
   Polio 2.0 : különös tekintettel a posztpolio szindróma kialakulására és kezelésére / Schweitzer Nóra ; [közread. a] Magyar Polio Alapítvány. - Budapest : M. Polio Alapítvány, 2016. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-140.
Fűzött
gyermekbénulás
616.832.21-002.1 *** 616-036.22
[AN 3658982]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2017.
Selnik, Herbert
Die Numerologie (magyar)
   A numerológia kézikönyve : [párválasztás a numerológia tükrében] / Herbert Selnik ; [ford. Császári Éva]. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-50-9 fűzött : 2300,- Ft
számmisztika
159.961.335 *** 133.5
[AN 3661087]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2017.
Szekszárdi Miklós (1953-)
   Mi is emberek vagyunk : amikről a hírek nem beszélnek : interjú húsz szegedi orvossal / Szekszárdi Miklós. - Budapest : Medicina, 2016. - 335 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-226-404-2 kötött : 4300,- Ft
Szeged - orvos - egészségügy - ezredforduló - memoár
61(439-2Szeged)(092)(047.53) *** 614(439)(047.53)
[AN 3662043]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2017.
Szikszay Csaba (1980-)
   Tudatos életmód : feketén-fehéren / Szikszay Csaba. - [Budapest] : [Szikszay Cs.], cop. 2016. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4315-4 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3659560]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2017.
Tibai Irma
   A forró arany teremtő ereje : 90 éves a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, 1927-2017 / [szerző Tibai Irma]. - Hajdúszoboszló : Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., 2016. - 103 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-7099-0 kötött
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
Hajdúszoboszló - gyógyfürdő
615.838(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3660220]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2017.
Zatik Dóra
   Minden csoda máshol kezdődik.. : egy esemény, amely fontos felismerésekre ébresztett / írta Zatik Dóra. - [Budapest] : [Zatik D.], 2016. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6952-9 fűzött : 2990,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3658942]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3347 /2017.
Gömze A. László (1950-)
   Applied material science : compilation of selected scientific papers / László A. Gömze. - Igrici : Igrex Engineering Service Ltd., [2016]-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
anyagtudomány - alkalmazott tudomány - technológia
620.2 *** 62
[AN 3659785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2016. - 189 p.
ISBN 978-963-12-6600-9 fűzött
[AN 3659786] MARC

ANSEL
UTF-83348 /2017.
International Conference on Competitive Materials and Technology Processes (4.) (2016) (Miskolc-Lillafüred)
   4th International Conference on Competitive Materials and Technology Process : Miskolc-Lillafüred ..., October 3-7, 2016 : book of abstracts : [bic-cmtp4] / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., cop. 2016. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6592-7 fűzött
anyagtudomány - technológia - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 620.2 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3660106]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2017.
Tokaj-hegyvidék kőbányászata (angol)
   Quarrying in the Tokaj Highlands : exploring our cultural heritage / [ed. Lara Mátyás, Szilárd Csák] ; [transl. Dániel Foki]. - [Budapest] : Koffein Media, [2016]. - 159 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 978-963-12-7521-6 kötött
Tokaj-Hegyalja - kőbányászat - ipartörténet
622.35(439Tokaj-Hegyalja)(091)
[AN 3659415]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3350 /2017.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Office 2016 / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 455 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-38-6 fűzött : 3920,- Ft
felhasználói program - ügyvitel
519.688Office *** 651.011.56
[AN 3659684]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2017.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Outlook 2016 zsebkönyv : [2007, 2010 és 2013-as verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 125 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-36-2 fűzött : 970,- Ft
elektronikus posta
519.688Outlook
[AN 3659692]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2017.
Bártfai Barnabás (1969-)
   PowerPoint 2016 zsebkönyv : [2007, 2010 és 2013-as verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 138 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5477-29-4 fűzött : 1190,- Ft
prezentációs grafika
519.688PowerPoint
[AN 3659686]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2017.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Számítógéphasználat kezdőknek : [Windows 10 és Office 2016 programokkal] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (A számítógép kezelése kezdőknek, ISSN 1216-7061)
ISBN 978-615-5477-42-3 fűzött : 1970,- Ft
számítástechnika - operációs rendszer - felhasználói program
681.3 *** 681.3.066Windows_10 *** 519.688Office_2016
[AN 3659683]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2017.
Flessner, Bernd (1957-)
Roboter (magyar)
   Robotok : mesterséges elmék és műszaki bravúrok / Bernd Flessner ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-295-7 kötött : 3200,- Ft
robot - ifjúsági könyv
007.52(02.053.2) *** 621.865.8(02.053.2)
[AN 3662286]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2017.
Kaczur Sándor
   Programozás Java nyelven / Kaczur Sándor. - Budapest : Kaczur S., 2016. - 497 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 493-497.
ISBN 978-963-12-6895-9 fűzött
programnyelv
519.682Java
[AN 3658976]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2017.
   Kutatók éjszakája a GDF-en, 2016, : programfüzet, 2016. szeptember 30. / [szervező és szerk. Kaczur Sándor] ; [rend., közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - Budapest : GDF, [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
Előadás-összefoglalókkal
ISBN 978-615-80541-0-2 fűzött
informatika - alkalmazott tudomány - rendezvény
681.3.004.14 *** 061.7(439-2Bp.)"2016"
[AN 3658912]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2017.
Nagy Róbert
   Google Earth a gyakorlatban / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-40-9 fűzött : 1490,- Ft
számítógépes program - internet - kartográfia
519.688Google_Earth *** 681.324Internet *** 528.9
[AN 3659701]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3358 /2017.
Kiss Zoltán
   Elektronikai témájú műszaki publikációk gyűjteménye 3 / Kiss Zoltán. - Budapest : Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH Budapesti Iroda, [2016]. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
elektronika
621.37/.39
[AN 3658949]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3359 /2017.
Ferencz Tibor
   Mosonmagyaróvár vendéglátásának története, 1900-1989 / [írta és szerk. Ferencz Tibor]. - Mosonmagyaróvár : [Ferencz T.], 2016. - 104 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-6591-0 fűzöttt
Mosonmagyaróvár - vendéglátás - 20. század
640.4(439-2Mosonmagyaróvár)"19"
[AN 3659971]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3360 /2017.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2010-2016. - 4 db : ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla, a 4. köt. társszerzők nélkül
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 2926883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szépség és praktikum. - 2016. - 220 p.
ISBN 978-963-88828-5-1 kötött : 8990,- Ft
családi ház - belsőépítészet - padló - födém - falburkolat
645.2 *** 692.5 *** 728
[AN 3659406] MARC

ANSEL
UTF-83361 /2017.
Szabó Zoltán (1963-)
   Szerkezet megerősítések / Szabó Zoltán. - [Székesfehérvár] : Muszasi Kft., [2016]-. - 30 cm
épületszerkezet
624
[AN 3659128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2016]. - 230 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-12-7247-5 fűzött : 6000,- Ft
[AN 3659141] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3362 /2017.
Kaluza, Martin
Flugzeuge (magyar)
   A repülés : egy valóra vált álom / Martin Kaluza ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-285-8 kötött : 3200,- Ft
légi közlekedés - ifjúsági könyv
656.7(02.053.2)
[AN 3662283]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3363 /2017.
   Aszú- és pezsgőkiválóságok könyve, 2016 = Tokaji aszú and Hungarian sparklinig wine excellence, 2016. - [Budapest] : Wine Trend Kft., [2016]. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - Magyarország - bor - pezsgő
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.223(439)
[AN 3658863]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2017.
Háda Elemér (1944-2013)
   Kizuhantam az időből a térbe : költészet és barátság / Háda Elemér. - Akasztó : Réthey-Prikkel M., 2016. - 210 p. ; 21 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 8.)
ISBN 978-963-12-5583-6 fűzött
Háda Elemér (1944-2013)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
63(439)(092)Háda_E. *** 894.511-14
[AN 3659116]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2017.
Határokon átnyúló és újonnan felmerülő vírusos sertésmegbetegedések Közép- és Kelet-Európában (angol)
   Transboundary and emerging viral infections of pigs in Central and Eastern Europe / ed. Tamás Tuboly, Tomasz Stadejek, Gyula Balka ; publ. Faculty of Veterinary Science Szent Istvan University. - Budapest : Fac. of Veterinary Science Szt. Istvan Univ., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-269-544-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - állatbetegség - vírusos betegség - sertés - 21. század
619(4-11)"200/201" *** 636.4(4-11)"200/201" *** 616.988(4-11)"200/201"
[AN 3659095]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2017.
Horváth Róbert
   A soproni sörgyár története / [szöveg, archív címke- és fotógyűjtemény Horváth Róbert]. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 95 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Kötött
Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Budapest). Soproni Sörgyár
Sopron - ipartörténet - söripar - iparvállalat
663.4(439-2Sopron)(091) *** 061.5(439-2Sopron)
[AN 3659275]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2017.
Kováts Zsolt (1941-1997)
   A rendőrkutya története / írta Kováts Zsolt. - Budapest : Dietvet-Holistic Bt., 2016. - 261 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6548-4 fűzött
rendőrkutya - kutyakiképzés
636.74 *** 636.7.088
[AN 3659083]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2017.
Marton Zsófia
   Gyógynövények kutyáknak : leggyakoribb kutyabetegségek kezelése fitoterápiával : természetes út a kutyák egészségének megőrzésére és helyreállítására! / Marton Zsófia, Szilágyi Máté. - [Nyíregyháza] : Dzsar Kft., cop. 2016. - 149 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. (22 p. ; 19 cm)
Bibliogr.: p. 139.
Kötött
kutyatartás - kutya - állatbetegség - fitoterápia
636.7 *** 619 *** 615.89:615.322
[AN 3659263]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2017.
Oroszi Sándor (1956-)
   A magyar erdőgazdaság képes története, 1919-1944 / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE, 2016. - 236 p. : ill. ; 25 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 93.)
ISBN 978-963-8251-84-8 kötött
Magyarország - erdészet - 20. század
630(439)"191/194"
[AN 3659802]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2017.
Szent-Miklóssy Ferenc (1944-)
   Családellátó kertészek zsebkönyve / [írta és szerk. Szent-Miklóssy Ferenc és Nagy Z. Róbert] ; [kiad. a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Kertészek és Kertbarátok Orsz. Szövets., [2016]. - 61 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-12-6331-2 fűzött
amatőr kertészkedés
635
[AN 3659177]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2017.
   Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás / szerk. Kádár Aurél. - 5. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : [Kádár A.], 2016. - 423, [33] p., [14] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6097-7 fűzött
növénytermesztés - gyomirtó szer
633 *** 632.954
[AN 3661222]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3372 /2017.
   Ablakos kalácstól a vízen kullogóig : hagyományos sütemények Kisújszálláson / [szerk. Kovács Kálmánné, Nagy Lajos, Tatár-Balla Ágnes] ; [kiad. Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület]. - [Kisújszállás] : Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyes., 2016. - 112, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6136-3 kötött
Kisújszállás - sütemény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(439-2Kisújszállás)(083.12)
[AN 3660124]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2017.
Döbrönte Zoltán (1944-)
   Epebetegségek és diéta / Döbrönte Zoltán, Takátsné Kádár Sarolta. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-9456-81-5 fűzött : 2200,- Ft
epebetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616.361/.366
[AN 3658985]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2017.
IQ Tower
   Mit, meddig, hogyan [elektronikus dok.] : konyhaművészeti alapismeretek kezdőknek és tanulóknak / IQ Tower. - Szöveg (epub : 179 KB). - [Tiszaladány] : Szerző, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-4976-7
konyhatechnika - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641 *** 641.55(083.12)
[AN 3659774]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2017.
Nagy Lászlóné
   Sütemények, ahogy ő csinálta : Egresits Ferencné, Annus néni ismert receptjei / szerző Nagy Lászlóné ; fotók Nagy Noémi. - [Kópháza] : [Nagy L.], 2016. - [5], 147 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7522-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3659567]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2017.
Starkné Szabó Eszter
   Receptek az egészségért / szöveg, ... ételfotók Starkné Szabó Eszter. - Budapest : JNS Hungária Kft., [2016]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6807-2 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3659882]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2017.
Stettner Károlyné Rákóczy Karolina
   Azonnali pénzkereset : utasítás mindenki számára biztos megélhetés vagy mellékjövedelem eléréséhez / összeáll. és írta Stettner Károlyné szül. tornyai Rákóczy Karolina. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 48 p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Sopron : Török és Kremszner Kvny., 1902
Fűzött
háztartás - szakácskönyv - hasonmás kiadás
64 *** 094/099.07 *** 641.55(083.12)
[AN 3658801]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3378 /2017.
   Lélekenciklopédia : a lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében / főszek. Simon-Székely Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015-. - 23 cm
A 2. kötettől kiad. a Gondolat Kiadó. - Bibliogr.
lélek
128 *** 233.5
[AN 3621159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Filozófia, tudomány, paratudomány. - 2016. - 657 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-693-710-2 kötött : 5990,- Ft
lélek - tudat - agykutatás - ezoterika
128 *** 233.5 *** 159.922 *** 612.82 *** 133.25
[AN 3659146] MARC

ANSEL
UTF-83379 /2017.
   Régiók, határok, identitások : (Kelet-)Közép-Európa a (magyar) filozófiatörténetben / szerk. Mester Béla. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int. : Gondolat, 2016. - 427 p. ; 24 cm. - (Ergo, ISSN 2498-8758)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-702-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - Kelet-Európa - filozófiatörténet - összehasonlító módszer
1(439)(091) *** 1(4-11)(091)
[AN 3659097]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2017.
Zámbó Zoltán
   Zöld út egy szerethető temetőhöz / Zámbó Zoltán ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2016. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-39-4 fűzött
halál - társadalmi ökológia
128 *** 236.1 *** 261.62 *** 504.03
[AN 3659570]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3381 /2017.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Isten szeretetének feltáruló titkai : Pál apostol efézusbeliekhez írt levelének gyakorlati írásmagyarázata / Ablonczy Dániel. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2016. - 128 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.5.07
[AN 3658938]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2017.
Ágfay Antal (1956-2005)
   Az öröm rózsafüzére / P. Antonius. - Budapest : Szt. Gellért K. és Ny., [2016]. - 59, [4] p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : 780,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-608-9)
rózsafüzér - imakönyv
248.158 *** 243
[AN 3659647]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2017.
L'amico del soldato (magyar)
   Kogutowicz Károly olasz imája / Kisari Balla György szerk. ; [ford. Tamási Dorottya Anna]. - Budapest : [Kisari Balla Gy.], 2016. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Az eredeti olasz nyelvű kiadvány fotómásolatával
ISBN 978-963-12-4700-8 fűzött
Olaszország - katona - első világháború - imakönyv
243 *** 355(45)(092)"1914/1918"
[AN 3659341]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2017.
   Barnabás evangéliuma / ... ford. Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-06-2 kötött : 5990,- Ft
krisztológia - apokrif irat
229.828 *** 232
[AN 3658809]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2017.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Bibliatárs., 2017. - 792, [8] p. ; 16 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-85980-6-9)
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3662249]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2017.
Biblia. Ószövetség (magyar)
   Magyarok Bibliája : Ószövetségi Szentírás. - Szeged : JATEPress, 2016. - 8 db ; 25 cm
Kész. a Szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia felszentelésének 40. évfordulója alkalmából. - A kézzel írott mű fotómásolata. - A Szegedi Biblia : Újszövetségi Szentírás címmel megj. mű kötetszámozását folytatja. - borító- és gerinccím: Vetus Testamentum
fakszimile kézirat
222.1.04=945.11
[AN 3639734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Görögül írt könyvek: Tóbiás könyve, Judit könyve, a Makkabeusok 1. és 2. könyve, a Bölcsesség könyve, Sirák fia könyve, Báruk könyve. - 626, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-303-1 fűzött
[AN 3659656] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Egyéb írások: Eszter könyve, Jób könyve, a Zsoltárok könyve, a Példabeszédek könyve, a Prédikátor könyve, Énekek éneke. - 580, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-304-8 fűzött
[AN 3659658] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Próféták: Izajás könyve, Jeremiás könyve, Ezékiel könyve. - 692, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-305-5 fűzött
[AN 3661171] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Próféták: Dániel könyve, Siralmak könyve, Ezdrás könyve, Nehemiás könyve, Ámosz könyve, Malakiás könyve, Ózeás könyve, Mikeás könyve, Náhum könyve, Habakuk könyve, Szofóniás könyve, Aggeus könyve, Zakariás könyve, Abdiás könyve, Joel könyve és Jónás könyve. - 458, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-315-306-2 fűzött
[AN 3661175] MARC

ANSEL
UTF-83387 /2017.
Bikfalvi Géza
   Jezsuita missziók Japánban / Bikfalvi Géza. - Kalocsa : [Bikfalvi G.], 2016. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80549-1-1 fűzött
Societas Jesu
Japán - Magyarország - jezsuiták - egyháztörténet - misszió - misszionárius
266.2(520) *** 271.5(100)(092) *** 271.5(439)(092)
[AN 3660156]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2017.
Brentano, Clemens (1778-1842)
   Jézus tanító évei / Emmerick Anna Katalin [látomásait] feljegyezte Clemens Brentano ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016-. - 21 cm
Jézus
krisztológia
232
[AN 3659290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016. - 539 p.
ISBN 978-963-277-649-1 kötött : 2900,- Ft
[AN 3659292] MARC

ANSEL
UTF-83389 /2017.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2016. - 320, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-777-6 kötött : 3999,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - egyházi személy - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 613.865(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3662280]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2017.
Ça veut dire quoi, croire en Dieu? (magyar)
   Hinni Istenben? De hogyan? : az élet nagy kérdései keresztény szemmel / szöveg Anne-Sophie du Bouëtiez [et al.] ; ill. Manu Boisteau [et al.] ; [ford. Somorjai Gabi] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány]. - 2. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2016, cop. 2013. - 135, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-102-1 kötött
hit - isten - gyermekkönyv
231(02.053.2) *** 234.2(02.053.2)
[AN 3661247]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2017.
Ciszek, Walter J. (1904-1984)
He leadeth me (magyar)
   Az Úr vezetett engem : a hit erejével a Szovjetunió poklában / Walter J. Ciszek ; [lejegyezte] Daniel L. Flaherty ; [ford. és a lábjegyzeteket írta Demény Martin]. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 239 p.. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Arcélek, ISSN 2498-5260)
ISBN 978-963-8014-99-3 fűzött : 2900,- Ft
Szovjetunió - Egyesült Államok - jezsuiták - misszionárius - kényszermunka - Gulag - memoár
271.5(73)(092)Ciszek,_W._J. *** 266.2(47) *** 343.819.5(47)"194/196"(0:82-94)
[AN 3659853]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2017.
   Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága : [monasztikus élet az érdi ciszterci nővérek monostorában]. - Érd : Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága, [2016]. - [73] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7106-5 fűzött
Ordo Cisterciensis. Regina Mundi Apátság (Érd)
Érd - ciszterciek - apátság - szerzetesség
271.12(439-2Érd) *** 726.7(439-2Érd)
[AN 3659956]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2017.
Durvāsapāda
   Sāmkhyakārikā [elektronikus dok.] / Śrī Durvāsapāda. - Szöveg (epub : 874 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Egyes szövegrészek szankszrit nyelven is
ISBN 978-963-424-546-9
hinduizmus - elektronikus dokumentum
294.5
[AN 3659703]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2017.
   Egészen szép vagy Mária : a szentkúti kegyszobor Mária-ruhái : hit, béke, hazatalálás / [szerk. ... Kálmán Peregrin] ; [közread. a] Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely. - Mátraverebély-Szentkút : Mátraverebély-Szentkút Nemz. Kegyhely, 2016. - 43 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7322-9 fűzött
Mátraverebély - kegytárgy - mariológia
232.931 *** 247.3(439-2Mátraverebély)
[AN 3659827]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2017.
Esslemont, John Ebenezer (1874-1925)
   Bahá'u'lláh és az új korszak / J. E. Esslemont ; [... ford. Steiner György] ; [a kiegészítéseket ford. Falvay Dóra] ; [bev. ell. Vámbéry Rusztem és Martha Root] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2016. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80374-3-3 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3660248]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2017.
Ferenc (pápa) (1936-)
   A szívtől a kézig : Ferenc pápa az emberi kapcsolatokról / összeáll. Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 373 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-851-3 kötött : 2999,- Ft
pápa - 21. század - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
262.13(092)Ferenc(0:82-84) *** 244(0:82-84)
[AN 3658821]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2017.
Gyürki László (1932-)
   Bibliai helyek archeológiai és történeti megvilágításban / [Gyürki László]. - [Körmend] : Gyürki L., 2016. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6312-1 kötött
Biblia
ókori Kelet - ókori Izrael - bibliakutatás - régészet - történelem
22.01 *** 904(33) *** 904(35) *** 933 *** 935
[AN 3660029]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2017.
Hankiss Ágnes (1950-)
A szív csökönyösei (angol)
   The stubborn at heart : Jewish intellectual history writings / Ágnes Hankiss ; [transl. by Ágnes Simon] ; [publ. by the] Miklós Szentkuthy Foundation. - [Budapest] : Miklós Szentkuthy Found., 2016. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6809-6 fűzött
haszidizmus - zsidó vallás - folklór - szellemtörténet
296.67 *** 398.2(=924) *** 316.7(=924)
[AN 3659030]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2017.
Herzog, David (1970-)
Mysteries of the glory unveiled (magyar)
   A titok felfedése : a dicsőség titkai feltárulnak / David Herzog ; [ford. Demkó Andrea]. - [Miskolc] : Bétel K., 2016. - 204 p. ; 21 cm. - (Dicsőségzóna sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-80613-0-8 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3659481]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2017.
Hetény János (1930-2013)
   Szomorúak vigasztalója : a győri könnyező Szűzanya, az Ír Madonna / Hetény János, Kiss Tamás, Szabó Béla ; [kiad. Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ]. - Győr : Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2016. - 81 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [82].
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-6966-5)
Győr - mariológia - katolikus egyház - csoda - kegykép
232.931.8(439-2Győr) *** 246.3(439-2Győr) *** 231.73(439-2Győr)
[AN 3661255]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2017.
Jakubinyi György (1946-)
   Szent József tisztelete : [egyházi személyek, hitoktatók, családfők és nevelők használatára] / Jakubinyi György, Katona Farkas. - [Zirc] : [Katona F.], [2016]. - 89, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-8668-6 fűzött
József názáreti
imakönyv
232.932 *** 248.159.5
[AN 3659646]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2017.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Békesség ennek a háznak! : elmélkedések, igehirdetések / Korzenszky Richárd ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2016]. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-24-3 fűzött
elmélkedés - prédikáció
242 *** 252
[AN 3660333]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2017.
Lawson, Robert
   A lélek útja / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-96-2 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3662100]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2017.
McKenna, Briege (1946-)
Miracles do happen (magyar)
   Vannak még csodák! / Briege McKenna, Henry Libersat ; [ford. Moskovszky Éva] ; [közread. az] Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány, 2016. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7036-5 fűzött : 1500,- Ft
csoda - gyógyítás - imádkozás
248.214.5 *** 248.143
[AN 3662261]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2017.
   A Messiás viszonya Istenhez / [a szöveget gond. Tóth Gergely és Wintermantel Balázs]. - Budapest : Evangéliumi K., [2016]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5624-09-4 fűzött
vallásos irodalom - messiás - isten
244 *** 232.1 *** 231
[AN 3658998]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2017.
Molnár Renáta
   A mozgás lelkisége : nordic walking és szemlélődő ima / Molnár Renáta, Hofher József. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 218 p. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-74-0 fűzött : 2500,- Ft
gyalogtúra - vallásos irodalom
244 *** 796.51
[AN 3659868]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2017.
Now you're a Bahá'i (magyar)
   Most már bahá'í vagy : egy bahá'í kiváltságainak és kötelességeinek áttekintése / [ford. Manno Judit] ; [... kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - [Budapest] : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, cop. 2016. - 19 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80374-2-6 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3660253]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2017.
Ónody György (1934-)
   Iszlám és kard / Ónody György. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2016. - 393 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-393.
ISBN 978-963-9862-62-3 kötött : 3990,- Ft
Közel-Kelet - iszlám - történelem - arabok - politikai harc - nemzetközi feszültség - 20. század - 21. század
297 *** 930.8(=927) *** 323.22/.28(=927)(5-11)"19/201" *** 327.5(=927)(5-011)"19/201"
[AN 3658934]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2017.
Peres Imre (1953-)
   Pál apostol túlvilági látomásai : a 2Korinthus 5 és 12 exegézise / Peres Imre. - 2. kiad. - Debrecen : Patmosz, 2016. - 102 p. ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 2.)
Bibliogr.: p. 95-102.
ISBN 978-963-8429-90-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.3.07
[AN 3662239]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2017.
Rózsa Huba (1939-)
   Úton a Beteljesedéshez : magyarázatok az "A" liturgikus év olvasmányaihoz / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-641-5 kötött : 2500,- Ft
Biblia. Ószövetség
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
221.07 *** 226.6.07
[AN 3659283]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2017.
Sathya Sai Baba (1926-2011)
   A természet a legjobb tanító : válogatás Sathya Sai Baba tanításaiból / [ford. Turi Ágnes]. - Budapest : [Sathya Sai Baba Szerv. Mo.-i Közp.], 2016. - 52 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Közread. a Sathya Sai Nemzetközi Szervezet Magyarországi Központja
ISBN 978-963-87584-9-1 fűzött
hinduizmus
294.55
[AN 3660191]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2017.
Sayadaw U Pandita (1921-2016)
   Még ebben az életben : a Buddha tanítása a megvilágosodás eléréséhez / Sayadaw U Pandita ; [ford. Schütz J. István] ; [a ... Páli szójegyzék és kislexikon c. fej. kibőv. változata Schütz J. István és Porosz Tibor munkája] ; [közread. a] Buddhista Vipassana Alapítvány, A Tan Kapuja Buddhista Egyház. - 2. utánny. - Budapest : Buddhista Vipassana Alapítvány : TKBE, 2017, cop. 2010. - 347 p. ; 20 cm
A ford. az "In this very life" (Kandy : Buddhist Publ. Soc., 2000) c. kiad. alapján kész. - A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-87286-2-3 fűzött
meditáció - buddhizmus
294.3
[AN 3662128]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2017.
Schockenhoff, Eberhard (1953-)
Entschiedenheit und Widerstand (magyar)
   Elszántság és szembeszegülés : a vértanúk életének tanúságtétele / Eberhard Schockenhoff ; [ford. Lukács József]. Magyar vértanúk a 20. században / Gárdonyi Máté. - Budapest : Vigilia, 2016. - 228 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-55-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - mártír - kereszténység - vallásüldözés - 20. század - tanúságtétel
272(100) *** 23/28 *** 323.282(100) *** 211 *** 272(439)"19"
[AN 3658910]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2017.
   Szent Márton emlékezete szülőföldjén / [szerk. Mayer László] ; [a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára és a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete kiadványa]. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt. : Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyes., 2016. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7227-34-9 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathely - szent - 4. század - helytörténet
235.3(092)Martin_de_Tours *** 943.9-2Szombathely
[AN 3659803]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2017.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hit megvalósulása a teljesülő remény : a jobb világba vezető út / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2016. - 143 p. ; 18 cm. - (Keresztény élet, ISSN 2062-4344)
ISBN 978-963-9741-75-1 fűzött
remény - vallásos irodalom
241.512 *** 244
[AN 3660125]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2017.
Valtorta, Maria (1897-1961)
Il poema dell'Uomo-Dio (magyar)
   Jézus az Isten-ember : az evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatott / Valtorta Mária. - Esztergom : Pax, [2015]-. - 21 cm
krisztológia - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 232.9(0:82-31)
[AN 3622103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/3. köt., A nyilvános élet első éve. - [2016]. - 168 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89783-5-6)
[AN 3659188] MARC

ANSEL
UTF-83417 /2017.
   A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai = Constitutiones synodales ecclesiae Waradiensis anni MDXXIV / közread. Jaczkó Sándor. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 233 p., 28 t. : ill., részben színes ; 24 cm
A kéziratos oklevél fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-506-984-2 kötött : 3000,- Ft
Váradi Római Katolikus Egyházmegye
Magyarország - katolikus egyház - egyháztörténet - 16. század - zsinati határozat
262.44(439-03Váradi_egyházmegye)"1524"
[AN 3658834]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2017.
Vincze Gábor (1962-)
   "A legnagyobb nyugtalanság tapasztalható..." : eljárások református egyházi személyek ellen a "népi demokrácia" első éveiben a Békés-Bánáti Egyházmegyében / Vincze Gábor. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. - Emlékpont, 2016. - 96 p. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 1.)
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-7379-37-6 fűzött
Békés-Bánáti Református Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - állam és egyház viszonya - állami terror - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
284.2(439-03Békés-Bánáti_Egyházmegye)"1945/1947"(093) *** 322(439)"1945/1947"(093) *** 323.282(439)"1945/1947"(093)
[AN 3659174]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2017.
Vukovári Panna
   Isten Robinsonja / Vukovári Panna. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 249, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-665-2 fűzött : 2400,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3659606]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2017.
   Zarándokok énekesfüzete / szerk. Pálmai Árpád. - 3. átd., bőv. kiad. - Szigetszentmiklós : Misszió Tours Kft., 2016. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6633-7 fűzött
zarándoklat - katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
248.153.8 *** 245 *** 282
[AN 3659608]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2017.
Zsófia Anna
   Érd el az eget! / B. Zsófia Anna. - [Szigetszentmiklós] : West-Graph Kft., [2016]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7058-7 fűzött
látomás - prófécia
248.213
[AN 3659521]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3422 /2017.
   Az anyanyelv az én hazám : Kárpát-medencei magyar fiatalok gondolatai magyarságról, hazáról, múltról, jövőről : válogatás a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett tanulmányírói pályázat dolgozataiból, 2014-2015-2016. - [Budapest] : Biró, [2016]. - 438 p. : ill. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 9.)
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5102-72-1 fűzött
Kárpát-medence - magyarságkutatás - identitás - ifjúság - pályázat
316.63-053.5/.6(=945.11)(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 06.063(439)
[AN 3659718]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2017.
Bikfalvi Géza
   A sztrecsényi szent asszony : Bosnyák Zsófia élete / Bikfalvi Géza. - Kalocsa : [Bikfalvi G.], 2016. - 107 p. ; 21 cm
Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-615-80549-0-4 fűzött
Bosnyák Zsófia (1609-1644)
Magyarország - arisztokrata - 17. század
316.343.32(439)(092)Bosnyák_Zs.
[AN 3660284]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2017.
György Péter (1954-)
   Az ismeretlen nyelv [elektronikus dok.] : a hatalom színrevitele / György Péter. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137493. - Működési követelmények. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3425-5
Magyarország - kultúraszociológia - hétköznapi élet - zsidóság - szocializmus - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
316.7(439)"1946/198" *** 943.9"1946/198"(093) *** 316.347(=924)(439)"195" *** 321.74(439)"1945/198
[AN 3642597]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2017.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   Diagnózisok / Hankiss Elemér. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 562 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 543-562.
ISBN 978-963-227-811-7 kötött : 3999,- Ft
társadalmi viselkedés
301.153 *** 316.6
[AN 3662275]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2017.
   A kolozsvári Bethlen Gábor-szoborállítás emlékezete : 2013. október 23. : a Bethlen Gábor Alapítvány aranykönyve / összeáll. Magyary Rozália, Bakos István ; [... kiad. A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány]. - Budapest : Hitel Kvműhely : Bethlen G. Alapítvány : A Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2016. - 214 p., [28] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89943-2-5 kötött
Bethlen Gábor Alapítvány
Magyarország - Kolozsvár - nemzettudat - magyarság - emlékműavatás - alapítvány
316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 061.27(439)Bethlen_Gábor_Alapítvány *** 725.945(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3659982]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2017.
Molnár Ervin
   Lemaradt ország - kiútkeresés : a magyar társadalom valós állapota és a legszükségesebb teendők / [szerző Molnár Ervin]. - [Szigetszentmiklós] : Neobia Iroda, 2016. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (Horizont sorozat)
ISBN 978-615-80615-0-6 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - társadalmi helyzet - társadalom - gazdasági helyzet - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
316.6(439)"199/201"(083.41) *** 338.1(439)"199/201"(083.41) *** 316.3(439)"199/201"
[AN 3659517]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2017.
   Nem volt új a nap alatt / Vincent & Vincent. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 342, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-76-6 fűzött : 3799,- Ft
párkapcsolat - memoár
316.472.4(0:82-94)
[AN 3659500]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3429 /2017.
Domokos Mária (1942-)
   "Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje" : 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány = "The high peak of Mount Parnassus resound with delight" : 18th-century musical sources and the Hungarian folk music tradition / Domokos Mária, Paksa Katalin ; [közread. az] ... MTA BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : Akad. K. : MTA BTK ZTI, 2016. - 308 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 268-281.
ISBN 978-963-05-9731-9 kötött : 9800,- Ft
zenetörténet - népzene - magyar néprajz - 18. század - kotta
398.8(=945.11)"17" *** 784.4(=945.11)"17"
[AN 3658793]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2017.
Kibédi Varga Katalin
   Első illemtankönyvem / Kibédi Varga Katalin ; [az illusztrációkat kész. Molnár Anita]. - [Budapest] : Kibédi Varga K., cop. 2016. - 127 p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Etikett iskola. - Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-12-6908-6 fűzött : 2600,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 3660153]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2017.
Lukács László (1950-)
Tárgyak, életformák, népszokások (német)
   Objekte, Lebensformen, Volksbräuche : thematische volkskundliche Abhandlungen / László Lukács ; [... übers. von ... Mátyás Esterházy, Miklós Lukács]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2016. - 590 p. : ill. ; 24 cm. - (Mitteilungen des König Sankt Stephan Museums. Serie A., ISSN 1216-7967 ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-12-4 kötött
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 3659960]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2017.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Magyar népismeret a 19. században : előfutárok és klasszikusok / Paládi-Kovács Attila. - Budapest : Akad. K., 2016. - 297 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9732-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - néprajz - etnográfus - 19. század
39(439)"18" *** 39.001(439)(092)"18"
[AN 3659714]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2017.
Szabó József
   Hiedelmek, hagyományok és népszokások a Répce vidékén / Szabó József. - Bük : Önkormányzat ; Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2016. - 271 p. : ill. ; 25 cm. - (Bük 750, ISSN 2498-5376 ; 4.)
Bibliogr.: p. 268.
ISBN 978-615-5145-28-5 kötött : 2200,- Ft
Répce-sík - Bük - magyar néprajz
39(=945.11)(439Répce-sík) *** 39(=945.11)(439-2Bük)
[AN 3659486]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3434 /2017.
Arany Anett
   Az Iszlám Állam kalifátusa : az átalakuló Közel-Kelet / Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté. - Budapest : Osiris : KKI, 2016. - 369 p. : ill. ; 21 cm. - (A külpolitika világa, ISSN 2060-7725)
Bibliogr.: p. 301-353.
ISBN 978-963-276-278-4 kötött : 2980,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - történelem - iszlám fundamentalizmus - terrorizmus - ezredforduló - 21. század
323.285(5-011)"200/201" *** 297(5-011)"200/201" *** 95-011"200/201"
[AN 3659643]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2017.
Balázs Péter (1941-)
   Az Európai Unió külpolitikája / Balázs Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 518 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 487-499.
ISBN 978-963-295-641-1 kötött
Európai Unió - Magyarország - külpolitika - külkapcsolat
327.39(4-62) *** 327(439) *** 327(4-62)
[AN 3661179]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2017.
   Civilitika : a népfelség tudománya. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2016. - 311 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 303-309.
ISBN 978-615-5700-02-6 kötött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi struktúra - 21. század
323.21 *** 323.21(439)"201" *** 316.3(439)"201"
[AN 3658854]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2017.
   The current issues of economic and social integration in Hungary and Taiwan : proceedings of the scientific conference of Budapest Business School University of Applied Sciences : 22-23 February 2016 = Jingji shehui zhenghe yiti - Xiongyali yu Taiwan / [ed. János Vándor & Judit Beke Lisányi]. - Budapest : BGE, 2016. - 285 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Proceedings of the scientific conference of BBS UAS. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5607-71-2)
Magyarország - Tajvan - demokrácia - gazdaságpolitika - gazdasági integráció - társadalom - konferencia-kiadvány
321.7(439) *** 321.7(529) *** 338.2(439) *** 338.2(529) *** 339.923(439) *** 339.923(529) *** 316.3(439) *** 316.3(529) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3659988]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2017.
   Európa válaszúton : Európa Nap : Budapest, Károlyi-palota, 2016. május 9. : [konferencia-kiadvány] = Europe at the cross-roads / [kiadványszerk. Horváth Zita, Kopacz Attila] ; [rend., közread. a] Magyar PEN Club. - [Budapest] : M. PEN Club, [2016]. - 127, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Váltakozva magyar, angol, szlovák, román, német, cseh és lengyel nyelven
ISBN 978-963-12-5602-4 kötött
Európai Unió - migráció - bevándorlás - multikultúra - iszlám - 21. század - konferencia-kiadvány
325.1(4-62) *** 316.7 *** 325.1(100)"20" *** 297 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3660084]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2017.
   Magyarok szovjet fogságban : történeti szemelvénygyűjtemény a hadifogolyként, internáltként vagy politikai rabként elhurcoltakról / [szerk. és a szövegeket vál. Bank Barbara, Bognár Zalán és Tóth Gábor ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2016. - 240 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-615-80191-9-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - kényszermunka - deportálás - internálótábor - 1945 utáni időszak - 1950-es évek - Gulag - történelmi forrás
323.282(47)"194/195"(093) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(093) *** 343.819.5(47)"194/195"(=945.11)(0:82-94)
[AN 3659405]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2017.
   Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában / szerk. Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás és Mester Béla. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 330 p. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-032-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Európa - nemzettudat - nacionalizmus - társadalmi tudat - előítélet - kultúraszociológia - 19. század
323.1(439)"18" *** 323.1(4)"18" *** 316.63(439)"18" *** 316.63(4)"18" *** 316.647.8(439)"18" *** 316.647.8(4)"18" *** 316.7(439)"18" *** 316.7(4)"18"
[AN 3659815]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2017.
Szálasi Ferenc (1897-1946)
   Szálasi Ferenc naplói, 1942-1946 [elektronikus dok.] / közread. Karsai László. - Szöveg (epub : 8.7 MB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-14-3449-1)
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Magyarország - szélsőjobboldali irányzat - politikus - nyilaskeresztes párt - 20. század - napló - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Szálasi_F.(0:82-94) *** 329.18(439)"193/1945"(0:82-94)
[AN 3660875]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2017.
Tóth Krisztina (1973-)
   Inventarium Vaticanum / Tóth Krisztina, Tusor Péter. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. : Gondolat, 2016-. - ill. ; 25 cm
Vatikán - Magyarország - Budapest - egyháztörténet - katolikus egyház - külkapcsolat - két világháború közötti időszak - levéltári repertórium - történelmi forrás
327(439)"192/193"(093) *** 282(439)"192/193"(093) *** 327(456.31)"192/193"(093) *** 930.253(456.31)(083.8)
[AN 3660146]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára, 1920-1939 = The archives of the Apostolic Nunciature in Budapest, 1920-1939. - 2016. - LXII, 359 p., [6] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 14.)
Bibliogr.: p. 301-315. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-660-0 fűzött
[AN 3660150] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3443 /2017.
   '56 és Románia / [szerk. Tófalvi Zoltán, Ágoston Szász Katalin] ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2016. - 218, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
Váltakozva magyar és román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80546-2-1 kötött
Erdély - Románia - magyar történelem - 1956-os forradalom - belpolitika - állami terror - határon túli magyarság
943.9"1956" *** 323.282(498.4)(=945.11)"1956/198"
[AN 3660079]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2017.
   Arheovest IV : in honorem Adrian Bejan : interdisciplinaritate în arheologie şi istorie : Timişoara, 26 noiembrie 2016 / [publ.] Universitatea de Vest. - Szeged : JATEPress, 2016. - 2 db (981 p.) : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és román nyelven
ISBN 978-963-315-310-9 fűzött
régészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
904 *** 012Bejan,_A. *** 061.3(498.4-2Temesvár)
[AN 3659662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 531 p.
ISBN 978-963-315-311-6
[AN 3659667] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 537-981.
ISBN 978-963-315-312-3
[AN 3659669] MARC

ANSEL
UTF-83445 /2017.
Bede Ádám (1980-)
   Kurgánok a Körös-Maros vidékén.. : kunhalmok tájrégészeti és tájökológiai vizsgálata a Tiszántúl középső részén / Bede Ádám ; [kiad. a Magyar Természettudományi Társulat]. - Budapest : MTT, 2016. - 150 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-126.
ISBN 978-615-80623-0-5 fűzött
Maros-Körös Köze - kunhalom - halomsír - régészet - tájökológia
903.5(439Maros-Körös_köze) *** 504.54
[AN 3660128]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2017.
Cowen, Jamie
   A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében / Jamie Cowen ; [közread. a] Bridge Mission. - Budapest : Bridge Mission, 2016. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6788-4 fűzött
Izrael - zsidóság - nemzettörténelem - zsidó vallás
930.8(=924) *** 956.94 *** 296
[AN 3659585]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2017.
   Debrecen / [... szerk. Mazsu János] ; [kiad. Debrecen Önkormányzata]. - Debrecen : Önkormányzat, 2016. - 217, [7] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-12-6425-8 kötött
Debrecen - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
930.85(439-2Debrecen) *** 908.439-2Debrecen(0:82-14)
[AN 3658776]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2017.
   Devecser, 1956 : száz éve született Heinczinger István / [... szerk. Czeidli József] ; [kiad. Kastélykönyvtár]. - Devecser : Kastélykvt., 2016. - 73 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87393-7-7 fűzött
Heinczinger István (1916-1968)
Magyarország - Devecser - helytörténet - 1956-os forradalom - pedagógus - 20. század
943.9-2Devecser"1956" *** 37(439)(092)Heinczinger_I.
[AN 3660317]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2017.
   Emlékpajzs Szigetvárnak, 1566-2016 : válogatás a "Zrínyi Miklós - Szigetvár 1566" emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból / [... vál. és szerk. Jánosi Zoltán]. - Budapest : M. Napló, 2016. - 383 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-99-4 kötött : 2800,- Ft
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Magyarország - Szigetvár - magyar történelem - hadtörténet - hadvezér - 16. század
943.9"1566" *** 355.48(439-2Szigetvár)"1556" *** 355(439)(092)Zrínyi_M.
[AN 3658868]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2017.
Galambos István (1976-)
   Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai eseményeihez / Galambos István ; [kiad. a Krúdy Gyula Városi Könyvtár ...]. - Várpalota : Krúdy Gy. Vár. Kvt. : Thury-vár Nonprofit Kft., 2016-. - 24 cm
Bibliogr.
Várpalota - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Várpalota"1956"(093)
[AN 3659682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 134, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 129-133. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86805-2-5 kötött
[AN 3659685] MARC

ANSEL
UTF-83451 /2017.
Illyés Terézia (1938-)
   Visszaszámlálás : regénytrilógia / Illyés Terézia. - [Budapest] : Biró, [2011]-. - 21 cm
A 4. kötettől az alcím: családregény
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3382049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - [2016]. - 160 p. : ill.
ISBN 978-615-5102-65-3 fűzött
[AN 3659749] MARC

ANSEL
UTF-83452 /2017.
   IV. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet / szerk. Kiss Gábor Ferenc. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 56 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A tábort Ópusztaszeren, 2016. júl. 7-10. között tartották
ISBN 978-615-5372-59-9 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - 20. század - konferencia-kiadvány
943.9"19" *** 355.48(439)"19" *** 943.9 *** 061.3(439-2Ópusztaszer)
[AN 3659679]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2017.
   Das Konzil von Konstanz und Ungarn / hrsg. von Attila Bárány ; unter Mitarb. von Balázs Antal Bacsa. - Debrecen : "Lendület" Forschungsgruppe "Ungarn im mittelalterlichen Europa" Univ. Debrecen - Ungarische Akad. der Wiss., 2016. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 1.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-832-4 fűzött
Concilium Constantiense (1414-1418)
Magyarország - Európa - Konstanz - magyar történelem - zsinat - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
943.9"13/14" *** 930.85(439)"14" *** 262.5(430-2Konstanz)"141" *** 282(4)"14" *** 282(439)"14"
[AN 3660246]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2017.
Kovács Erika
   Berkenye története / Kovács Erika, Schmidt József. - [Berkenye] : [Német Kisebbségi Önkormányzat], 2016. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Berkenye Német Kisebbségi Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-06-9944-0 kötött
Berkenye (Nógrád megye) - helytörténet
943.9-2Berkenye
[AN 3662221]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2017.
Kozák Péter (1963-)
   Névpontkönyv : ötvenhét portré a magyar művelődéstörténetből / írta Kozák Péter ; [a grafikákat Boros Mátyás kész.] ; [közread. a Nemzeti Örökség Intézete]. - [Budapest] : Nemz. Örökség Int., cop. 2016. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 978-615-80441-1-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - életrajz
930.85(439)(092)
[AN 3659373]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2017.
Lőrinc László (1961-)
   Életmódtörténet / Lőrinc László. - Budapest : AKG K., 1997-2016. - 3 db ; 24 cm
A 3. kötetet kiad. az Akadémiai Kiadó
ISBN 963-8328-61-4
művelődéstörténet - történelem - hétköznapi élet - néprajz
930.85(100) *** 930.9 *** 39(100)
[AN 286836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Anyagi kultúra 1500-tól napjainkig. - 2016. - 444 p. : ill.
Bibliogr.: p. 429-431.
ISBN 978-963-05-9729-6 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3658773] MARC

ANSEL
UTF-83457 /2017.
Mészáros Orsolya (1976-)
   Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében : a Piac utcai mélygarázs területének megelőző feltárása = Archaeological research in the German quarter of medieval Vác : the preliminary excavation of the area of the underground parking garage at Piac utca / Mészáros Orsolya ; szerzőtársak Csippán Péter [et al.]. - Budapest : Martin Opitz K., 2016. - 467 p. : ill., részben színes ; 29 cm + 2 mell. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-17-3 kötött
Vác - régészeti feltárás - helytörténet - magyarországi németek
904(439-2Vác) *** 943.9-2Vác"12/17" *** 943.9-2Vác(=30)
[AN 3659354]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2017.
Nemes Miklós (1940-)
   A nagyernyei-mezőbándi Nemes nemzetség és a jászberényi Surák tímár nagycsalád élete és kora / id. mezőbándi Nemes Miklós. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Copyrama Digitális Ny., 2016. - 283 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-7296-3 kötött
Nemes család
Surák család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Nemes *** 929.52(439)Surák *** 894.511-94
[AN 3659125]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2017.
Néző István (1963-)
   "...ötvenhat izzó ősze volt..." : a forradalom kisvárdai eseményei és azok utóélete / Néző István. - Kisvárda ; Nyíregyháza : Örökségünk, 2016. - 82 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-963-9694-85-9 fűzött
Kisvárda - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Kisvárda"1956"
[AN 3659492]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2017.
Palágyi Mária
   Fényvivők : akik kimaradtak a lexikonokból / [Palágyi Mária]. - Budapest : Palágyi M. : Püski, 2016. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6766-2 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - író - történész - magyarságkutatás - 20. század - életrajz
930.85(439)(092) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3659753]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2017.
Pogány József (1886-1938)
   Első világháborús riportok / Pogány József ; [utószó Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2016. - 391 p. ; 19 cm
Tart.: Lemberg : tíz hónap az orosz cárizmus uralma alattÞ; A földreszállt pokol : az Isonzo eposzaÞ; A meghódított Oroszlengyelországon keresztül
ISBN 978-963-9512-87-0 fűzött : 3500,- Ft
első világháború - riport
930.9"1914/1918"(0:82-92) *** 355.48"1914/1918"(0:82-92)
[AN 3638852]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2017.
Pogány Sándor (1892-1973)
   Pogány Sándor egykori magyar királyi honvéd ezredes naplója 1956. nov. 4-től 1957. jan. 23-ig / sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányt írta Forró Katalin ; [a szerkesztésben közrem. Csukovits Anita] ; [közread. a] Tragor Ignác Múzeum. - Vác : Tragor I. Múz., 2016. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-615-80466-1-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - napló
943.9"1956/1957"(0:82-94)
[AN 3659807]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2017.
Rákóczi Attila (1982-)
   Kunhalmok és emberek az évezredek sodrában : [a közös agrárpolitika tájvédelmi előírásainak hatásai a Békés megyei kunhalmok állapotára] / Rákóczi Attila ; [kiad. a Magyar Természettudományi Társulat]. - Budapest : MTT, 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-116.
ISBN 978-615-80623-1-2 fűzött
Magyarország - Békés megye - kunhalom - tájvédelem
903.5(439.175) *** 719(439) *** 903.5(439) *** 719(439.175)
[AN 3660126]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2017.
Szecskó Károly (1939-)
   Emberi sorsok, 1956 / Szecskó Károly ; [... kiad. ... Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2016. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7283-22-2 kötött
Eger - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Eger"1956"
[AN 3659687]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2017.
Szekrényessy Attila (1968-)
   A veszelei és zólyomi Veszelovszky - Weszelovszky család öt évszázada / Szekrényessy Attila. - Budapest ; [Piliscsaba] : Weszelovszky N., 2016. - 419, [25] p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7029-7 kötött
Weszelovszky család
Árva vármegye - Felvidék - családtörténet - magyar történelem - helyismeret
943.922 *** 908.439.22-35Árva *** 929.52(439)Weszelovszky
[AN 3660090]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2017.
Szentkuti Károly (1957-)
   Széchenyi és a mezőgazdaság : tanulmányok / Szentkuti Károly ; [ill. ... Király László] ; [... kiad. az Országos Széchenyi Kör]. - [Nagycenk] : Orsz. Széchenyi Kör, 2016. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-12-6316-9 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - mezőgazdaság
943.9(092)Széchenyi_I. *** 63(439)"18" *** 338.43(439)"18"
[AN 3659940]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2017.
Tatár Imre (1920-)
   Napló '56 : újságok, utcák, emberek / Tatár Imre. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., 2016. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7037-2 fűzött : 2990,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - újságíró - 20. század - 21. század - napló
943.9"1956"(0:82-94) *** 070(439)(092)Tatár_I.(0:82-94)
[AN 3658979]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2017.
Varga János (1940-)
   Csak azt mondom, amit megéltem : ...egy pesti srác a Corvin-közből : Murányi László interjúkötete Varga János 1956-os szabadságharcossal / [kiad. az 1956-os Magyarok Világszövetsége]. - Budapest : 1956-os Magyarok Világszövets., 2016. - 100 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-6941-3 fűzött
Budapest - 1956-os forradalom - történelmi személy - életútinterjú - helytörténet - történelmi forrás
943.9"1956"(092)(047.53) *** 943.9-2Bp."1956"(093)
[AN 3660118]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2017.
Wettstein János
   Magyar máltai lovagok halotti címerpajzsai a Budavári Nagyboldogasszony-templomban / [szöveg Wettstein János] ; [kiad. a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége]. - [Budapest] : M. Máltai Lovagok Szövets., 2016. - 43 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6927-7 fűzött
Magyarország - lovagrend - 20. század - 21. század - címer
929.71(439)"19/20"
[AN 3659825]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2017.
Xeravits Géza (1971-)
   Zsidó és keresztény szent helyek a késő-ókori Palesztinában : kísérő kötet a Bibliamúzeum kiállításához / Xeravits Géza ; [kiad. a Ráday Gyűjtemény Bibliamúzeuma]. - Budapest : Ráday Gyűjt. Bibliamúz., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-63. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8299-13-0 fűzött
ókori Palesztina - zsidóság - zsinagóga - művelődéstörténet - késő ókor - kiállításvezető
930.85(394.5) *** 726.3(394.5) *** 316.347(=924)(394.5) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3658944]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3471 /2017.
   Alsósófalva és Nádasd : hagyományőrzés Alsósófalván és Nádasdon / [szerk. Koltai János] ; [kiad. Nádasd Község Önkormányzata]. - Nádasd : Önkormányzat, 2016. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4083-2 kötött
Alsósófalva - Nádasd - helyismeret - testvérváros
908.498.4-2Alsósófalva *** 908.439-2Nádasd *** 327.33(439-2Nádasd) *** 327.33(498-2Alsósófalva)
[AN 3660262]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2017.
Applebaum, Anne (1964-)
Between East and West (magyar)
   Kelet és Nyugat között : Európa határvidékén / Anne Applebaum ; [ford. Szabó László Zsolt]. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2016. - 367 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Nyugat-eurázsiai idő, ISSN 2498-6860)
ISBN 978-615-80156-5-3 fűzött : 2990,- Ft
Kelet-Európa - Baltikum - történelem - nemzetiségtörténet - helyismeret - posztszocialista ország - szociográfia - riport - útleírás
908.4-11(0:82-992) *** 308(4-11)"199" *** 940-11(=00)
[AN 3659568]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2017.
Baker, Martin (1960-)
   Twenty Hungary years : fact and fiction / Martin Baker. - Budapet : Balassi, 2016. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-989-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - angol irodalom - helyismeret - memoár
908.439(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3658954]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2017.
Karácsony István
   Dunaremete története : Dunaremete Szigetköz gyöngyszeme / Karácsony István ; [kiad. a Dunaremetei Honismereti és Faluvédő Egyesület]. - [Dunaremete] : Dunaremetei Honismereti és Faluvédő Egyes., [2016]. - 273 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-269.
ISBN 978-963-12-4730-5 fűzött
Dunaremete - helyismeret - helytörténet
908.439-2Dunaremete *** 943.9-2Dunaremete
[AN 3660088]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2017.
May Szilvia
   Hurrá, Szentendre : városfelfedezők kézikönyve : múltbeli kalandok, titkos helyek és városi legendák / May Szilvia ; Pikler Éva rajz. - [Szentendre] : Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., [2016]. - 68 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-6955-0 kötött : 2890,- Ft
Szentendre - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439-2Szentendre(02.053.2) *** 930.85(439-2Szentendre)(02.053.2)
[AN 3659694]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2017.
Pálffy Viktória
   Dubai : lepel nélkül : gyakorlati útmutató Dubaihoz / Pálffy Viktória. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Pálffy V., 2016. - 222 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2016. szept. 15.
ISBN 978-963-08-5837-3 fűzött : 3570,- Ft
Dubai - helyismeret
908.536.2
[AN 3661069]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2017.
Pőrdy Mária, Sz (1943-)
   Láttam röhögő tevét is : útirajzok / Sz. Pőrdy Mária. - Budapest : Uránusz, 2016. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-45-0 fűzött
magyar irodalom - útirajz
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3659796]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2017.
   A történeti Szatmár vármegye / [szerk. Takács Péter] ; [közread. a] Kölcsey Társaság. - [Fehérgyarmat] : Kölcsey Társ., 2016-. - 30 cm
Szatmár vármegye - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439.161 *** 943.916.1
[AN 3658871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016. - 548 p. : ill. + CD-R
A bev. angol, német, francia és román nyelven is. - Bibliogr.: p. 538-548.
ISBN 978-963-89998-3-2 kötött
[AN 3658872] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3479 /2017.
   Business law in Hungary / [ed. by István Sándor]. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 774 p. ; 25 cm. - (Magister books, ISSN 2498-5430)
Bibliogr.: p. 724-746.
ISBN 978-963-413-090-1 kötött
ISBN 978-963-413-080-2 fűzött
Magyarország - gazdasági jog
347.7(439)
[AN 3658838]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2017.
   Egyetemes állam- és jogtörténet : ókor - feudális kor / Kisteleki Károly [et al.] ; [szerk. Rácz Lajos]. - Budapest : HVG-ORAC, [2016], cop. 1998. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8213-99-0 fűzött
jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(100)(091)(075.8)
[AN 3662189]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2017.
Fehér Krisztián
   Kezdő hackerek kézikönyve avagy Informatikai támadások és kivédésük / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2016. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-615-5477-44-7 fűzött : 1970,- Ft
hacker - adatbiztonság - számítógép-hálózat
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14
[AN 3659696]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2017.
Gajdos-Frank Katalin
   Megfigyelve : az Állambiztonsági Szolgálatok jelentései a magyarországi németekről 1945 és 1956 között / Gajdos-Frank Katalin ; [közread. a] Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum. - Budaörs : Bleyer J. Helytört. Gyűjt., Heimatmuseum, 2016. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-255. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-6325-1 kötött
Magyarország - politikai rendőrség - megfigyelés - magyarországi németek - állami terror - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"1945/1956"(093) *** 323.282(439)"1945/1956"(093) *** 316.347(=30)(439)"1945/1956"(093)
[AN 3659811]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2017.
Hari, Johann (1979-)
Chasing the scream (magyar)
   A kábulat ára : [a drogháború igaz története] / Johann Hari ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 476 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 457-475.
ISBN 978-615-5596-74-2 fűzött : 3999,- Ft
kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - riport - ezredforduló
343.575 *** 351.761 *** 613.83(100)(0:82-94)
[AN 3659547]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2017.
   Internet and responsibility : the legal means of eradicating hate speech online : 6 June 2016, Budapest / [Márton Sulyok ed.]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5269-97-4 kötött
Izrael - Magyarország - gyűlöletbeszéd - szólásszabadság - internet - jogi szabályozás - jogalkalmazás - konferencia-kiadvány
342.727(439)(094) *** 681.324Internet *** 342.727(569.4)(094) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3660286]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2017.
Körösi Mihály
   "Mit vétettem?" : mezőberényiek málenkij roboton : [hiánypótló történelemkönyv] / Körösi Mihály. - [Mezőberény] : Önkormányzat, 2016. - 254 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Mezőberény öröksége, ISSN 2062-9540 ; 5.)
Bibliogr.: p. 253-254. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-7046-4 kötött
Mezőberény - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439-2Mezőberény)
[AN 3659661]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2017.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016, cop. 2013. - 348 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-177-1 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3662229]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2017.
Lőrincz Gézáné
   Dr. Papp-Szász Tamás ügyvéd, földbirtokos élete és kora, 1885-1944 / Lőrincz Gézáné. - Salgótarján ; Karancslapujtő : Önkormányzat, 2016. - 155 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Lapujtői krónika, ISSN 2063-5419 ; 5.)
Bibliogr.: p. 150-153.
ISBN 978-963-12-7214-7 fűzött
Papp-Szász Tamás (1885-1944)
Magyarország - ügyvéd - 20. század
34(439)(092)Papp-Szász_T.
[AN 3659057]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2017.
   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata / szerk. Nagy Marianna és Hoffman István ; Balázs István [et al.]. - 3. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 610 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. aug. 1. - Bibliogr.: p. 601-605.
ISBN 978-963-258-311-2 fűzött : 8000,- Ft
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Magyarország - önkormányzat - törvény - útmutató
352/353(439)(094)(036)
[AN 3662209]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2017.
Oláh Gergely (1980-)
   Nemzetőrség, 1956 / Bokodi-Oláh Gergely. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2016. - 209 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-446-780-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - nemzetőrség - 1956-os forradalom
351.743(439)"1956" *** 943.9"1956"
[AN 3659750]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2017.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - Jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 680 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-206-8 kötött
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5(075.8) *** 340.13(100)(075.8)
[AN 3662134]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2017.
Soltész Ferenc Gábor
   Coronatio Hungarica in nummis : a magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai, 1508-1916 / Soltész Ferenc Gábor, Tóth Csaba, Pálffy Géza ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MTA BTK TTI : MNM, 2016. - 414 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 396-404.
ISBN 978-963-416-049-6 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - numizmatika - koronázás - érem - uralkodó
342.519.8(439)"15/19" *** 943.9(092)"15/19" *** 737.23(439)"15/19"
[AN 3659300]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2017.
   Szokásjog és jogszokás : jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanulmányok / szerk. Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. - 2 db (407 p.) : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 2.)
A bev. és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-080-3 fűzött
Magyarország - jogtörténet - jogszokás - jogkultúra - magyar néprajz
340.141(439) *** 34(439)(091) *** 39(=945.11)
[AN 3659573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 218 p.
ISBN 978-963-429-081-0
[AN 3659577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 219-407.
ISBN 978-963-429-082-7
[AN 3659584] MARC

ANSEL
UTF-83493 /2017.
   Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások / szerk. Czine Ágnes. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 671 p. ; 29 cm
Lezárva: 2016. máj. 1.
ISBN 978-963-258-302-0 fűzött : 6990,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 3662120]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3494 /2017.
Adorjáni Csokány Gertrúd
   Barátság és emberi tartás az orosz hadifogság poklában : Csokány Gyula hadifogoly emlékkönyve nyomán / Adorjáni Csokány Gertrúd, Adorjáni Imre István. - [Budapest] : [Adorjáni G.], cop. 2017. - 375 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az emlékkönyv fotómásolatával
ISBN 978-963-12-7747-0 kötött
Szovjetunió - hadifogoly - kényszermunka - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"
[AN 3659710]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2017.
Barnaky Péter
   Panther on the battlefield 2 / Péter Barnaky. - Keszthely : Peko Publ. Kft., 2016. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 11.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80072-9-0 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1943/1945"(084.12)
[AN 3658932]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2017.
Németh Miklós (1919-)
   Emlékkönyv : a II. világháború borzalma a Kárpátokon át az Urálig : a hadifogság pokla : az otthon maradottak tisztes helytállása : igaz történet. - [Mosonmagyaróvár] : Mezei T., 2016. - 106 p. : ill., színes ; 25 cm
Németh Miklós és Légrádi Terézia visszaemlékezései. - Összeáll. Mezei Tiborné Németh Teréz
ISBN 978-963-12-4940-8 kötött
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - második világháború - memoár
355(439)(092)Németh_M.(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3660080]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2017.
Price, Alfred (1936-)
Battle over the Reich (magyar)
   Légi háború a Reich felett : stratégiai bombázóoffenzíva Németország ellen, 1939-1945 / Alfred Price ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 309 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
ISBN 978-963-05-9642-8 kötött
Németország - hadtörténet - légi háború - második világháború
355.489(430)"1939/1945" *** 355.48(4)"1939/1945"
[AN 3659112]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2017.
Szabó Sándor
   "...mindenki csak az elpusztulásra gondolt..." : kunszentmártoni honvédek az első világháborúban / Szabó Sándor. - Kunszentmárton : Helytört. Múz., 2016. - 50 p. : ill. ; 21 cm + mell. - (Múzeumi tudományos műhely, ISSN 2416-3708 ; 2.)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-80394-2-0 fűzött
Kunszentmárton - Magyarország - hadtörténet - katona - hősi halott - első világháború - memoár - album
355.293(439-2Kunszentmárton)"1914/1918"(092) *** 355(439-2Kunszentmárton)"1914/1918"(092) *** 355.48(439)"1914/1918"(093)
[AN 3659433]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2017.
Tálosi Zoltán
   Háborús évek, 1941-1945 : légiesemények és harcok Tolna megyében / Tálosi Zoltán ; [... kiad. Wosinsky Mór Megyei Múzeum ...]. - 2. bőv. kiad. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2016. - 605 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-7209-44-4 kötött
Tolna megye - hadtörténet - második világháború
355.48(439.125)"1941/1945"
[AN 3661097]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3500 /2017.
Bálint Cecilia
   Képkártyákkal kreatívan : ötletek képkártyák használatához tréning, coaching, oktatás és fejlesztés területén / Bálint Cecilia. - [Budapest] : Ccoach, cop. 2016. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5340-5 fűzött
coaching - pedagógiai munka - fejlesztő játék - önismeret
659.2 *** 371.321 *** 37.032 *** 371.382
[AN 3659135]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2017.
Forte, Alessandro (1968-)
Dare to be different (magyar)
   Merj kilógni a sorból / Sandro Forte ; [ford. Koppány Emese]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Piano Plusz Kft., 2016. - 117 p. : ill. ; 25 cm. - (Iránytű pénzügyi tanácsadói könyvtár ; 2.)
ISBN 978-963-12-6339-8 fűzött : 4500,- Ft
siker - üzleti élet
65.012.4 *** 613.865
[AN 3658826]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2017.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Leader effectiveness training : L.E.T. (magyar)
   Vezetők könyve : a fejlett világ sikeres vezetési gyakorlata : V.E.T. : [vezetői eredményesség tréning] / Thomas Gordon ; [ford. Sziklai Hella]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2017. - 285 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "Vezetői eredményesség tréning" címmel is. - Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-9766-12-9 fűzött : 4500,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3659872]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2017.
Kessler, Volker (1962-)
Vier Führungsprinzipien der Bibel (magyar)
   A Biblia négy vezetési alapelve : szolgálat, hatalom, felelősség, kegyelem / Volker Kessler ; [ford. Tolner-Pozsonyi Gabriella]. - Budapest : Harmat, 2016. - 96 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 978-963-288-348-9 fűzött : 1500,- Ft
Biblia
vezetés - vallásos irodalom
65.012.4 *** 244
[AN 3658917]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3504 /2017.
Bánfi Tamás (1947-)
   A pénz forradalma : a pénzteremtés elmélete és gyakorlata / Bánfi Tamás. - Budapest : Cenzus Bt., 2016. - 287 p. ; 25 cm
Bánfi Attila "Ethics for finance" c. tanulmányával. - Egyes fejezetek angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7223-9 kötött
pénzelmélet - pénzügy - gazdaságtan
336.741.2
[AN 3659270]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2017.
Bertalanné Danó Katalin
   Külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe / [szerzők Bertalanné Danó Katalin, Kökényesiné Pintér Ilona]. - Budapest : Saldo, 2016. - 40 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-515-6 fűzött
Magyarország - telephely - számvitel - adózás - multinacionális vállalat
657 *** 658.2 *** 336.2(439) *** 334.726
[AN 3658907]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2017.
Böszörményi Judit
   Szabályzatminták költségvetési szervek részére / [szerzők Böszörményi Judit, Kissné Horváth Marianna, Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2015-. - 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
A 2. köt. szerzői Böszörményi Judit, Nagyné Véber Györgyi, Buránszkiné Alföldy Zita
Magyarország - költségvetési szervezet - gazdálkodás - pénzügy - iratminta - útmutató
336.61(439)(036) *** 657
[AN 3612952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2016. - 92 p.
ISBN 978-963-638-513-2 fűzött
[AN 3658906] MARC

ANSEL
UTF-83507 /2017.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2015. november 18. : Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Gadócziné Fekete Éva] ; [közred. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2016. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-108-7 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
33 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3660203]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2017.
Gál Kristóf
   Google AdWords : hirdetések készítése és optimalizálása avagy hogyan érhetsz el komoly sikereket a világ legjobb online hirdetési rendszerével / Gál Kristóf. - [Budapest] : Klikkmarketing Bt., cop. 2016. - 233 p. : ill. ; 21 cm. - (Klikkmarketing könyvsorozat ; 1.)
ISBN 978-615-80086-4-8 fűzött : 3990,- Ft
elektronikus kereskedelem - marketing - hirdetés
658.8 *** 681.324Internet *** 519.688Google_Adwords
[AN 3659554]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2017.
Gál Kristóf
   Látogatókból vevőt avagy Hogyan építs egyszerű módszerekkel bevételtermelő gépezetet / Gál Kristóf. - [Budapest] : Klikkmarketing Bt., cop. 2016. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Klikkmarketing könyvsorozat ; 3.)
ISBN 978-615-80086-3-1 fűzött : 3990,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3659555]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2017.
   A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései : tanulmányok a turizmus és a vidékfejlesztés témaköréből / szerk. Gonda Tibor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar. - Szekszárd : PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-106-0 fűzött
Kárpát-medence - turizmus - regionális gazdaság - területfejlesztés - esettanulmány
338.48(4-191) *** 332.1 *** 711.1
[AN 3659605]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2017.
Keszey Tamara (1973-)
   Marketingtervezés / Keszey Tamara, Gyulavári Tamás. - Budapest : Akad. K., 2016. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 192-197.
ISBN 978-963-05-9821-7 fűzött : 5460,- Ft
marketing
658.8
[AN 3658797]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2017.
Kondor Bence Barnabás
   TranszFAIRár : kérdések és válaszok könyvelőknek, könyvvizsgálóknak / írta Kondor Bence Barnabás és Pásztor László. - [Budapest] : [Transferpricing Mo. Kft.], 2016. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5992-6 fűzött
Magyarország - transzferár - adózás - útmutató
658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 338.55
[AN 3658929]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2017.
Kovács Vanda
   Karriertervezés az iskolában : módszertani ötletek és gyakorlatok tanároknak a diákok felkészítéséhez / szerző Kovács Vanda ; kiad. a Tempus Közalapítvány. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Tempus Közalapítvány, 2016. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-31-0 fűzött
pályaválasztás - álláskeresés - módszertan - tanári segédkönyv
331.548(072) *** 371.3 *** 331.535
[AN 3661333]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2017.
   RFT - Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács : helyi-térségi foglalkoztatást elősegítő együttműködési rendszer kialakítása / [szerk. Jakubinyi László] ; [közread. a] Szimbiózis Alapítvány. - Miskolc : Szimbiózis Alapítvány, 2016. - 82 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7401-1 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - foglalkoztatás - munkaerőpiac - fogyatékos - munkaerő-rehabilitáció - esélyegyenlőség - 21. század
331.5(439.134)"201" *** 342.722(439)"201" *** 364.65-056.2(439)"201" *** 331.582.2(439.134)"201"
[AN 3659513]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2017.
Rupp Jakab (1800-1879)
   Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei lerajzolva : történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva : árpádi korszak / előterjeszti Rupp Jakab. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - XVI, 168, XI p. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : M. Kir. Egyetem betűivel, 1841. - Bibliogr.: p. VIII-X.
ISBN 978-615-5242-15-1 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - Árpád-kor - művelődéstörténet - fémpénz - hasonmás kiadás
336.746(439)"10/12" *** 737.1(439)"10/12" *** 930.85(439)"10/12" *** 094/099.07
[AN 3661158]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2017.
Surányi Imréné
   Magánszemélyek egyes tőkejövedelmeinek adózása / [szerző Surányi Imréné]. - Budapest : Saldo, 2016. - 84 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-514-9 fűzött
Magyarország - jövedelemadó - tőkebefektetés - útmutató
336.215(439)(036) *** 336.76(439)(036)
[AN 3658901]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2017.
   Szigmától Omegáig : tanulmánykötet Vörös József tiszteletére / szerk. Bugár Gyöngyi, Hauck Zsuzsanna, Kiss Viktor ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2016. - 180 p. : ill. ; 28 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-096-4 kötött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan
658 *** 33
[AN 3659458]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2017.
Takács András (1978-)
   Beszámolókészítés és -elemzés / Takács András ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - 5. aktualizált kiad. - Pécs : PTE KTK, 2016. - 297 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-429-078-0 fűzött
mérlegkimutatás - egyetemi jegyzet
657.372.12(075.8)
[AN 3661073]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2017.
Varga Attila (1958-)
   Regionális fejlesztéspolitikai hatáselemzés : innováció, vállalkozás és gazdasági növekedés a GMR-Európa-modellben / Varga Attila. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 145-158.
ISBN 978-963-05-9749-4 fűzött : 4200,- Ft
regionális fejlesztés - fejlesztési politika - innováció - gazdasági fejlődés
332.1 *** 330.341.1
[AN 3659709]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3520 /2017.
Bagoly Anita
   Pénzbeli ellátások 2017 : táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, üzemi baleset, baleseti táppénz : jogszabályok, magyarázatok, példák, kérdések, válaszok / Bagoly Anita. - [Budapest] : [Bagoly A.], [2016]. - 224 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7225-3 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - táppénz - gyermekgondozási segély - útmutató
369.7(439)(036) *** 369.22(439)(036)
[AN 3660115]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2017.
   Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesületének története : különös tekintettel az utóbbi 5 évre, 1981-2011-2016. - Mosonmagyaróvár : Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyes., [2016]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2199-5 * fűzött
Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete
Mosonmagyaróvár - mozgássérült - egyesület - testülettörténet
364.65-056.266(439-2Mosonmagyaróvár)(091) *** 061.2(439-2Mosonmagyaróvár)(091)
[AN 3659949]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3522 /2017.
Beller, Roland (1951?-2004)
Comment survivre à l'école (magyar)
   Túlélési tippek a sulihoz / Roland Beller, Bernadette Costa-Prades ; [ford. Lantos István] ; [ill. Jacques Azam]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 170 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-415-552-2 fűzött
iskolai munka - diákélet - mentálhigiénia - gyermek - gyermekkönyv
371.2(02.053.2) *** 613.865-053.2 *** 371.8
[AN 3657187]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2017.
Bicsák Zsanett Ágnes (1984-)
   Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában / Bicsák Zsanett Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2016. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-269. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-719-5 fűzött : 2950,- Ft
Herbart, Johann Friedrich (1776-1841)
Németország - nevelési rendszer - pedagógus - 18. század - 19. század
371.4Herbart *** 37(430)(092)Herbart,_J._F.
[AN 3659020]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2017.
Duchon Jenő
   Tanítás és tanulás elektronikus környezetben / szerző Duchon Jenő. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 379 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 9.)
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-615-80493-6-8 fűzött
távoktatás - oktatástechnológia - információtechnika - e-learning - tankönyv
371.333(078) *** 371.68(078) *** 681.3.004.14(078)
[AN 3659845]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2017.
   Empirikus kutatási tanulmányok a közép- és felsőoktatásban / szerk. Tóth Péter. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80532-6-6 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - pályaidentifikáció - pedagógus - 21. század
371.13(439)"201" *** 371.321(439)"201"
[AN 3659934]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2017.
   Érték és nevelés : tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán folyó óvodapedagógus képzés tizedik évfordulójára / szerk. Dombi Alice, Dombi Mária. - Szeged : Szegedi Egy. K. JGYF K., 2016. - 274 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-58-2 fűzött
óvodapedagógia - óvodai nevelés
372.3 *** 373.24
[AN 3659675]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2017.
Fűzi Beatrix
   Didaktika és oktatásszervezés / szerző Fűzi Beatrix. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 6.)
Bibliogr.: p. 123-129.
ISBN 978-615-80493-0-6 fűzött
didaktika - pedagógiai munka - tankönyv
371.321(078) *** 371.3(078)
[AN 3659788]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2017.
Fűzi Beatrix
   A mentorálás pedagógiája / szerző Fűzi Beatrix és Suplicz Sándor. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80494-7-4 fűzött
pedagógusképzés - pedagógiai munka - tankönyv
371.321(078) *** 371.13(078)
[AN 3659891]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2017.
Fűzi Beatrix
   Neveléstan / szerző Fűzi Beatrix. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 187 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 5.)
Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 978-615-80493-1-3 fűzött
neveléselmélet - tankönyv
37.01(078)
[AN 3659779]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2017.
Fűzi Beatrix
   Pedagógusok tudása és gondolkodása / szerző Fűzi Beatrix. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 19.)
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-615-80494-9-8 fűzött
pedagógus - pedagógiai munka - értékelés - tankönyv
371.321(078)
[AN 3659905]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2017.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Felzárkóztatás és tehetséggondozás / szerzők Gyarmathy Éva és Fűzi Beatrix. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 20.)
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-615-80494-6-7 fűzött
felzárkóztatás - tehetséggondozás - tankönyv
37.06(078) *** 376.545(078)
[AN 3659907]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2017.
Holik Ildikó (1976-)
   Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana / szerző Holik Ildikó. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 89 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 16.)
Bibliogr.: p. 84-89.
ISBN 978-615-80494-5-0 fűzött
gazdaságtan - tantárgy - didaktika - tankönyv
372.833(078) *** 371.3(078)
[AN 3659881]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2017.
Holik Ildikó (1976-)
   Szakmai tanárok módszertani kultúrája : egy felmérés tanulságai / szerző Holik Ildikó. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 67 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 25.)
Bibliogr.: p. 63-67.
ISBN 978-615-80532-2-8 fűzött
Magyarország - pedagógusi hivatás - pedagógiai munka - 21. század - statisztikai adatközlés
371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3659929]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2017.
Holik Ildikó (1976-)
   Tanári kommunikáció / szerző Holik Ildikó, Sanda István Dániel. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 4.)
Bibliogr.: p. 97-102.
ISBN 978-615-80493-2-0 fűzött
kommunikáció - pedagógiai munka - tanár-diák kapcsolat - tankönyv
37.064.2(078) *** 316.77(078) *** 371.321(078)
[AN 3659777]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2017.
Horváth Irén
   Irinyis pillanatok : a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 90 éves / Horváth Irén. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2016. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek, ISSN 2498-4728 ; 11.)
ISBN 978-963-89449-1-7 fűzött
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Balatonfűzfő - általános iskola - művészeti iskola
373.3(439-2Balatonfűzfő) *** 373.3:7(439-2Balatonfűzfő)
[AN 3660293]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2017.
Kovács Judit (1946-)
   The world at their feet : children's early competence in two languages through education / Judit Kovács, Éva Trentinné Benkő. - 2. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016. - 222, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-9955-72-1 fűzött
kétnyelvű iskola - pedagógiai munka - módszertan - nyelvoktatás
372.880 *** 37.018.554 *** 371.3
[AN 3662214]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2017.
Lányiné Engelmayer Ágnes (1930-)
   Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés / Lányiné Engelmayer Ágnes. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2017. - 430 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 376-422.
ISBN 978-963-226-615-2 kötött : 5800,- Ft
értelmi fogyatékos - fejlődéslélektan
376.42 *** 159.922
[AN 3662104]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2017.
   Oktatás és Társadalom : 10 éves a PTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolája / [a köt. szerkesztői Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia]. - Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2016. - 142 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-429-098-8 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
Pécs - doktori képzés - pedagógia
378.637 *** 378.21(439-2Pécs)
[AN 3659443]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2017.
Orcsik Gézáné
   Könnyűipari tárgyak tanításának módszertana / szerző Orcsik Gézáné. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 122 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 14.)
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 978-615-80493-7-5 fűzött
könnyűipar - tantárgy - didaktika - tankönyv
372.868.7(078) *** 371.3(078)
[AN 3659856]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2017.
Sanda István Dániel (1961-)
   Fejlesztő értékelés : differenciálás, értékelés, metakogníció, önszabályozó tanulás / szerző Sanda István Dániel. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 24.)
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-615-80494-0-5 fűzött
iskolai értékelés - tankönyv
371.26(078)
[AN 3659926]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2017.
Sárosdi Virág
   Finommotorika fejlesztése ceruza nélkül / Sárosdi Virág. - Veresegyház : Gyereketető Kft., 2016. - 115 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-6273-5 fűzött
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
37.025 *** 087.5
[AN 3659199]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2017.
Simonics István
   Az elektrotechnika tanításának módszertana / szerző Simonics István, Makó Ferenc. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 13.)
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-615-80493-8-2 fűzött
elektrotechnika - tantárgy - didaktika - tankönyv
372.862.13(078) *** 371.3(078)
[AN 3659852]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2017.
Simonics István
   Felnőttek szakképzése / szerző Simonics István. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 10.)
Bibliogr.: p. 100-103.
ISBN 978-615-80494-4-3 fűzött
felnőttoktatás - tankönyv
374.7(078)
[AN 3659849]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2017.
Simonics István
   A pedagógusképzés megújítása / szerző Simonics István. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 21.)
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-615-80494-2-9 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - ezredforduló - 21. század - jogi szabályozás - tankönyv
371.13(439)"199/201"(094)(078)
[AN 3659912]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2017.
Simonics István
   Szakképzés és gazdaság / szerző Simonics István. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 123 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 11.)
Bibliogr.: p. 118-123.
ISBN 978-615-80494-3-6 fűzött
szakképzés - munkaerőpiac - tankönyv
377(078) *** 331.5(078)
[AN 3659851]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2017.
Simonics István
   Vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése / szerző Simonics István. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 22.)
Borítócím: Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben. - Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-615-80494-1-2 fűzött
felsőoktatás - pedagógusképzés - mérnök - kompetencia - vezetéstudomány - tankönyv
378.662(078) *** 65.012.4(078) *** 371.13(078)
[AN 3659924]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2017.
Suplicz Sándor
   Mentorkiválasztás / szerző Suplicz Sándor. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 37 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 17.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-615-80493-9-9 fűzött
pedagógusképzés - pedagógiai munka - tankönyv
371.13(078) *** 371.321(078)
[AN 3659889]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2017.
Suplicz Sándor
   Pszichológia és személyiségfejlesztés II / szerző Suplicz Sándor. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 978-615-80493-5-1 fűzött
pedagógusi hivatás - pedagógiai munka - pedagógiai lélektan - tanár-diák kapcsolat - tankönyv
371.321(078) *** 371.13(078) *** 37.015.3(078) *** 37.064.2(078)
[AN 3659776]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2017.
Tordai Zita
   Pszichológia és személyiségfejlesztés I / szerző Tordai Zita. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 2.)
Bibliogr.: p. 112-118.
ISBN 978-615-80493-3-7 fűzött
személyiség-lélektan - pedagógiai lélektan - tankönyv
37.015.3(078) *** 159.923(078)
[AN 3659775]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2017.
Tordai Zita
   A tanári kompetenciák empirikus vizsgálata a mérnöktanár képzésben / szerző Tordai Zita. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 26.)
Bibliogr.: p. 48-52.
ISBN 978-615-80532-3-5 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - pedagógusképzés - mérnök - kompetencia - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
371.13(439)"201" *** 378.662
[AN 3659932]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2017.
Tóth Béláné (1944-)
   A gépelemek tanítása / szerző Tóth Béláné. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 15.)
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-615-80532-1-1 fűzött
gépelem - tantárgy - didaktika - tankönyv
372.862.181(078) *** 371.3(078)
[AN 3659879]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2017.
Tóth Péter (1960-)
   Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája / szerző Tóth Péter. - Budapest : Typotop Kft., 2016. - 162 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN 2498-7123 ; 8.)
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-615-80494-8-1 fűzött
oktatástechnológia - információs technika - digitális technika - tankönyv
371.333(078) *** 371.68(078) *** 681.3.004.14(078)
[AN 3659790]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3553 /2017.
Hoffer András
   110 éves a jászberényi labdarúgás, 1906-2016 / írta és összeáll. Hoffer András ; [kiad. a Jászberényi SE]. - Jászberény : Jászberényi SE, 2016. - 1040 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9896-6 kötött
Jászberényi Sportegyesület
Jászberény - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Jászberény)(091) *** 061.2(439-2Jászberény)
[AN 3659632]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2017.
Kárpáti György (1935-)
   Gyurika : egy pólós vallomásai : interjúkötet és DVD / Kárpáti György, Káel Csaba. - Budapest : B&L Line, 2016. - 154 p. : ill. ; 19 cm + DVD
ISBN 978-963-12-7067-9 fűzött : 3990,- Ft
Kárpáti György (1935-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - 21. század - életútinterjú - audiovizuális dokumentum
797.253(439)(092)Kárpáti_Gy.(047.53)
[AN 3659255]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2017.
Kiss Zsolt (1970-)
   Wihng Cheun Kyuhn / Kiss Zsolt. - Szeged : T-M Worldtrade K., 2016-. - ill. ; 21 cm
kungfu
796.855
[AN 3660142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapok, Saam Baai Fat : Siu Nihm Tauh. - 2016. - 216 p.
ISBN 978-963-08-2523-8 fűzött
[AN 3660145] MARC

ANSEL
UTF-83556 /2017.
Krilov István
   Középkor, 2009-2016 / Krilov István, Unger Richard ; [kiad. a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.]. - Szombathely : Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., 2016. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7422-6 kötött : 2990,- Ft
Szombathelyi Haladás
Szombathely - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Szombathely)(091) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 3659638]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2017.
Mező László (1956-)
   B. A. Z. megyei futball enciklopédia, 2016 : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2016. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyomda Kft., [2016]. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 978-963-89428-9-0 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - sporttörténet - labdarúgás - 21. század
796.332(439.134)"201"
[AN 3659297]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2017.
Rabe, Cordula (1966-)
Spanischer Jakobsweg von den Pyrenäen bis Santiago de Compostella (magyar)
   Szent Jakab-zarándokút : a Pireneusoktól Santiago de Composteláig és tovább Finisterréig és Muxiáig : összes szakasz változatokkal és magasságdiagramokkal / Cordula Rabe ; [ford. Czermann Ferenc, Nagy Ferenc]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Freytag & Berndt, 2016. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Rother túrakalauz, ISSN 2061-2176)
ISBN 978-963-9458-94-9 fűzött : 4500,- Ft : 15,40 EUR
Santiago de Compostela - Spanyolország - gyalogtúra - zarándoklat - útikönyv
796.52(460)(036) *** 914.60(036) *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 3662257]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2017.
Szikszainé Nagy Irma (1944-)
   Költészet és játék : a játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben / Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2016. - 562 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 553-562.
ISBN 978-963-318-598-8 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - nyelvi játék - költői nyelv
793.73 *** 894.511.08 *** 894.511(091)-14
[AN 3660012]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2017.
Szöllősi György (1977-)
Puskás Ferenc (spanyol)
   Ferenc Puskás : el húngaro más conocido : biografía con fotografías de tal vez el mejor futbolista de todos los tiempos / [esc. y ed. Szöllősi György]. - [Göd] : Rézbong, 2016. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-15-3 fűzött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - album
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1)
[AN 3659082]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2017.
   Tibi atya... és a humbákföldi legenda / [ill. Priem]. - [Debrecen] : Humbák Művek : [Dela Kft.], cop. 2016. - 271, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80610-0-1 fűzött : 2490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 3660168]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3562 /2017.
Árvai Anikó
   Szövés : kereten, szádfán, karmantyúfán... / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2017. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 94-96.
ISBN 978-963-278-510-3 kötött : 3995,- Ft
szövés
746.1
[AN 3661311]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2017.
   Baksa, Klájó, Kovács, Teplán / [szerk. Tóth Pál Sándor] ; [szöveg Berg Andrea] ; [kiad. kARTc Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : kARTc Kult. Egyes., [2016]. - 147 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80607-0-7 fűzött
Magyarország - Vajdaság - fényképész - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Baksa_G. *** 77.04(439)(092)Kovács_D. *** 73/76(497.11)(=945.11)Klájó_A. *** 73/76(439)(092)Teplán_N.
[AN 3659273]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2017.
Barakonyi Szabolcs (1976-)
   Kösz, jól! / Barakonyi Szabolcs ; [szöveg Szily László] ; [közread. a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., 2016. - [41] p. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-615-80440-3-5 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Barakonyi_Sz.
[AN 3659206]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2017.
Barakonyi Szabolcs (1976-)
Kösz, jól! (angol)
   Fine, thanks! / Szabolcs Barakonyi ; [text László Szily] ; [transl. Vera Bakonyi-Tánczos] ; [publ. by the Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., 2016. - [41] p. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-615-80440-4-2 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Barakonyi_Sz.
[AN 3659239]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2017.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest rajzban / Bartos Erika. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 167 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
Bibliogr.: p. 162-165.
ISBN 978-963-12-5624-6 kötött : 4990,- Ft
Budapest - Magyarország - építészet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1) *** 930.85(439)
[AN 3661216]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2017.
Dévényi Veronika
   Forgószárnyalás : "a vasnak a levegőben a helye" = Rotary-wing flying : "the choppers must be in the air" / Dévényi Veronika ; [képaláírások Kovács Krisztián ..., Rolkó Zoltán ...]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2016, cop. 2013. - 214 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-585-6 fűzött : 500,- Ft
Magyarország. Honvédség. 86. Szolnok Helikopter Bázis
Szolnok - katonai egység - légierő - helikopter - fényképalbum
77.04(439)(092)Dévényi_V. *** 358.4(439) *** 355.486(439-2Szolnok)(084.12) *** 623.746.17(439)
[AN 3661063]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2017.
Az első aranykor (angol)
   The first golden age : painting in the Austro - Hungarian Monarchy and the Műcsarnok : [22 November 2016 - 12 March 2017] / [curator Marianna Mayer] ; [catalogue ed. András Bán]. - Budapest : Műcsarnok, 2016. - 251 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-98-5 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - festészet - művészeti élet - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(436/439)"186/190" *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3659344]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2017.
   Az első aranykor : az Osztrák - Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok : [2016. november 22 - 2017. március 12.] / [kurátor Mayer Marianna] ; [katalógus szerk. Bán András]. - Budapest : Műcsarnok, 2016. - 251 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-97-8 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - festészet - művészeti élet - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(436/439)"186/190" *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3659315]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2017.
Feledy Balázs (1947-)
   Holesch / Feledy Balázs ; [közread. az] Abigail Galéria és Aukciós Ház. - Budapest : Abigail Galéria és Aukciós Ház, 2016. - 59 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Számozott példány: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-7333-5 kötött
Holesch Dénes (1910-1983)
festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(100)(=945.11)(092)Holesch_D.
[AN 3659213]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2017.
Gyarmati Gabriella (1972-)
   Munkácsy capriccio : a festő, a kortársak és a világ legnagyobb Munkácsy gyűjteménye / Gyarmati Gabriella. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2016. - 223 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 4.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-7219-97-9 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - művészeti élet - művelődéstörténet - magyar történelem - 19. század - 20. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 943.9"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 7(439)"18" *** 7(100)"18"
[AN 3659120]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2017.
Haľko, Jozef (1964-)
Dóm (magyar)
   Dóm : a pozsonyi Szent Márton-székesegyház / [írta] Jozef Haľko ; [fotók] Štefan Komorný ; [ford. Gyepes Aranka]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 351 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7110-2 kötött
Pozsony - székesegyház - keresztény művészet
726.6(437.6-2Pozsony) *** 246
[AN 3659184]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2017.
Illés Sarolta
   Áminollah : Szulejmán magyar leszármazottjának igaz története / Illés Sarolta. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., cop. 2016. - 297 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6271-1 fűzött : 3490,- Ft
Kazanlár Emil Ármin (1939-)
Magyarország - művész - 20. század - 21. század - okkultizmus - memoár
7(439)(092)Kazanlár_E._Á.(0:82-94) *** 133(0:82-94)
[AN 3658955]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2017.
   Kegyelem és hűség : ünnepi kiadvány a pápai református új templom felszentelésének 75. évfordulójára / [közread. a Pápai Református Egyházközség]. - [Pápa] : Pápai Református Egházközség, [2016]. - 36 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 28-29.
Fűzött
Pápa - templom
726.54(439-2Pápa)
[AN 3660362]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2017.
Kováts Albert (1936-)
   Van kiút? / Kováts Albert. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-23-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kováts_A.
[AN 3659211]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2017.
Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium (12.) (2016) (Pécs)
   12th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : November 3-4, 2016, Pécs ... : architectural, engineering and information sciences : abstract book / ed. by Péter Iványi ; [org., publ. by the] University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology. - [Pécs] : Pollack Press, 2016. - XVIII, 129 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-429-094-0 fűzött
építészet - mérnöki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány
72 *** 061.3(439-2Pécs) *** 681.3 *** 62
[AN 3659419]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2017.
Milibák Tibor (1955-)
   Fények és árnyak / Milibák Tibor. - [Budapest] : Cewe Mo. Kft., cop. 2016. - 52 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-12-6396-1 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt
77.04(439)(092)Milibák_T. *** 77.041.3
[AN 3659013]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2017.
Múzeum a Városligetben (angol)
   Museum in the Millennial Castle : the Museum of Hungarian Agriculture / [ed. and introd. by Estók János] ; [transl. by Alan Campbell]. - Budapest : Museum and Libr. of Hung. Agriculture, 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-7092-80-0 fűzött : 3990,- Ft
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (Budapest)
Budapest - múzeum - mezőgazdaság - épület
727.7(439-2Bp.)Magyar_Mezőgazdasági_Múzeum *** 069(439-2Bp.)MMM *** 63(439)
[AN 3659806]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2017.
Osmanagić, Semir (1960-)
Pyramids around the world & lost pyramids of Bosnia (magyar)
   A boszniai piramisok és a világ elveszett piramisainak vizsgálata / Sam Osmanagich ; [... ford. Arany László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 394 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-05-5 kötött : 6990,- Ft
Bosznia-Hercegovina - piramis - régészet - rejtély
726.853(100) *** 726.853(497.15) *** 001.94 *** 904
[AN 3658811]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2017.
Reményi József (1911-1998)
   A doni fotós : Reményi József főhadnagy életútja, háborús naplója és fényképei / [szerk., ... a jegyzeteket írta és az indexet összeáll. Mezei Bálint] ; [a családi visszaemlékezéseket összegyűjtötte és vál. Véghné Reményi Mária]. - 2. bőv. kiad. - Győr : Magánkiad., 2016. - 322 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7126-3 fűzött
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - második világháború - napló - fényképalbum - történelmi forrás
77.044 *** 355.48(439)"1942/1943"(093) *** 355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(47)"1942/1943"(084.12)
[AN 3661319]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2017.
Sajó István (1896-1961)
   Art deco a pusztán : Sajó István (1896-1961) és műve : Debrecen, Déri Múzeum - Modem, 2016. 12. 08. - 2017. 02. 26. = Art deco in the Puszta : István Sajó (1896-1961) and his oeuvre / [a kiállítás kurátora ... Térey János, Szoboszlai Lilla]. - Debrecen : Déri Múz. - Modem, 2016. - 61 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: Sajó István műépítész
ISBN 978-963-7218-72-9 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Sajó_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3658927]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2017.
Schwarz, Volker (1960-)
   Seelenwelten = Lélekvilágok / Volker Schwarz, Géza Szily, János Wagner. - Budapest : VUdAK, 2016. - 48 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Kunst, ISSN 1785-7465 ; 8.)
A Budapesten, 2016. dec. 13 - 2017. jan. 3. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-8333-21-6 kötött
Németország - festőművész - magyarországi németek - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(=30)(092)Wagner_J. *** 75(439)(=30)(092)Szily_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 75(430)(092)Schwarz,_V.
[AN 3659268]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2017.
Szentessy László (1938-)
   Szentessy László / [szöveg ... Wehner Tibor] ; [kiad. ... Tatai Mecénás Közalapítvány]. - [Tata] : Tatai Mecénás Közalapítvány, [2016]. - 223 p. : ill. ; 26 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 28-32.
ISBN 978-615-80578-1-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szentessy_L.
[AN 3659281]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2017.
   A város háza / [kiad. Polgármesteri Hivatal Szombathely]. - Szombathely : Polgármesteri Hiv., 2016. - 111, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
Szombathely - városháza - helyi önkormányzat - közalkalmazott - 21. század - történeti feldolgozás - fényképalbum - portré
725.13(439-2Szombathely)(091) *** 35.08(439-2Szombathely)(084.12) *** 352(439-2Szombathely)
[AN 3659410]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2017.
   Written in spaces : national and historic memorials in Hungary ; [ed. by Gábor Papp] ; [publ. by the] National Heritage Institute. - Budapest : Nat. Heritage Inst., 2016. - 335 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-80441-0-3 fűzött
Magyarország - emlékmű - emlékhely - építészeti örökség - műemlék
725.94(439) *** 72(439) *** 930.85(439)
[AN 3659404]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2017.
Zrinyifalvi Gábor (1954-)
   A kép archeológiája / Zrinyifalvi Gábor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Meridián-2000, 2016-. - 25 cm. - (Enigma könyvek, ISSN 1589-9527)
Bibliogr.
vizualitás - művészetfilozófia
7.017 *** 7.01
[AN 3661144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016, cop. 2005. - 260, [4] p.
ISBN 978-615-80188-2-1 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3661145] MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3587 /2017.
Kolarics Andrea
   Nyugalom! [elektronikus dok] : a hosszú ének titka : kezdő szint / Kolarics Andrea. - Szöveg (epub : 516 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-786-9
énekművészet - példatár - elektronikus dokumentum
784.9(076)
[AN 3658169]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2017.
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Wolfgang Amadé Mozart levelei / szerk. Mikusi Balázs ; [... ford. Györffy Miklós, ... Szegedi Eszter ...]. - Budapest : Gondolat, 2016. - 502, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-447-7 kötött : 4990,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - levelezés
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.(044)
[AN 3659152]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2017.
   Nemzedékről nemzedékre : tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Szabó Balázs]. - Budapest : Kálvin, 2016. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-347-8 fűzött : 1200,- Ft
Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
Gárdonyi Zsolt (1946-)
Magyarország - Németország - zeneszerző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
78.071.1(439)(092)Gárdonyi_Z. *** 78.071.1(430)(=945.11)(092)Gárdonyi_Zs.
[AN 3658937]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2017.
Papp Gyula (1951-)
   Utazás a magyar rock történelemkönyvében Papp Gyulával / [riporter] Máthé József "Fiery". - [Pécs] : Magánkiad., 2016. - 157, [3] p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-12-6734-1 fűzött
Papp Gyula (1951-)
Magyarország - zenész - zenetörténet - zenei élet - 20. század - Kádár-korszak - ezredforduló - rockzene - memoár - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Papp_Gy.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)"197/201"(0:82-94)
[AN 3659591]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2017.
Söptei Imre (1961-)
   Kőszeg Város Fúvószenekara 150 éves, 1866-2016 / Söptei Imre ; [kiad. Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány]. - [Kőszeg] : Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány, cop. 2016. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-12-5842-4 kötött
Kőszeg Város Fúvószenekara
Kőszeg - zenei élet - 19. század - 20. század - 21. század - fúvószenekar
785.11.071(439-2Kőszeg)(091) *** 78.05(439-2Kőszeg)"186/201"
[AN 3660024]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3592 /2017.
Dancs István (1948-)
   Gólem 10 : zsidók a színházban! / [Dancs István, Borgula András, Németh Virág]. - Budapest : Gólem Színház, 2016. - LXIII, 25, [34] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Tart.: A zsidó színházról..Þ; 10 év a Gólemmel. - A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
Gólem Színház (Budapest)
Budapest - Magyarország - színház - színházi élet - zsidóság - 21. század
792(439-2Bp.)Gólem_Színház *** 792(439-2Bp.)"200/201" *** 316.347(=924)(439)
[AN 3660313]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2017.
Kisgergely József (1950-)
   Győzelemre születtem : színpadi hullámvasút / Kisgergely József. - Budapest : Szerző, 2015 [!2016]. - 612 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7123-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - táncművész - színházi élet - 20. század - 21. század - memoár
792.8(439)(092)Kisgergely_J.(0:82-94) *** 792(439)"19"(0:82-94)
[AN 3660121]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2017.
Kocsis Katalin (1953-)
   Nagykanizsáról európai színpadokra : Erdősy Eugénia / Kocsis Katalin. - Nagykanizsa : Czupi, 2016. - 117 p. : ill. ; 11x15 cm
Bibliogr.: p. 113-117.
ISBN 978-963-9782-52-5 fűzött
Erdősy Eugénia (1855-1886)
Magyarország - színész - 19. század
792.028(439)(092)Erdősy_E.
[AN 3660235]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2017.
   Szín-játék : a kínai színház képekben = Ink and play : the art of Chinese opera ink painting / [kiad. a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, 2016. - 27 p : ill., színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten 2016. dec. 9 - 2017. febr. 19. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5244-10-0 fűzött
Kína - színháztörténet - festészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
792(510)(091) *** 75.023.226 *** 75(510)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3659311]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2017.
Zalán Vince (1941-)
   Film van, babám! : a cseh újhullámról / Zalán Vince. - Budapest : Gondolat, 2016. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-354.
ISBN 978-963-693-712-6 fűzött : 3800,- Ft
Csehszlovákia - filmtörténet - 1960-as évek
791.43(437)"196"
[AN 3659138]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3597 /2017.
Bóna Judit (1979-)
   Női beszéd, férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében / írta Bóna Judit. - Budapest : Akad. K., 2016. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 167.)
Bibliogr.: p. 97-105.
ISBN 978-963-05-9730-2 fűzött : 2990,- Ft
pszicholingvisztika - fonetika - nemek szerinti különbség
800.1 *** 801.4 *** 159.9-055
[AN 3658795]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2017.
Brassai Sámuel (1800-1897)
   Mondattani tanulmányok / Brassai Sámuel ; [vál. Elekfi László, Kiefer Ferenc]. - Budapest : Tinta, [2016]. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 195.)
ISBN 978-963-409-079-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - mondattan
809.451.1-56
[AN 3659060]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2017.
Daniss Győző (1938-)
   Mit jelent? : diákszótár : nyakhegedű, göreb, ösztöke : 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban / Daniss Győző ; [az illusztrációkat kész. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 408 p. : ill. ; 24 cm. - (Tinta szótárak, ISSN 2062-1647 ; 3.)
Bibliogr.: p. 383-384.
ISBN 978-963-409-077-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3659699]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2017.
   Hungarian phrasebook : [includes dictionary and grammar overview]. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 320 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-615-5409-75-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3658848]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2017.
Kammer, Henry
   Magyar - holland szótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / J. H. A. Kammer, E. Bosch-Ablonczy. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - XXX, 737 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9820-0 kötött
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 3659715]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2017.
   Kiliki a Földön 1 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Varga Csilla [et al.] ; [szerk. Nádor Orsolya] ; [... a Balassi Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2015 [!2016]. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9578-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
809.451.1(078)(02.053.2)=00
[AN 3662035]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2017.
   Konversation Ungarisch : [mit Wörterbuch und Grammatik]. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 320 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-615-5409-76-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3658852]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2017.
Markó Imre Lehel (1919-1994)
   Kiskanizsai szótár / Markó Imre Lehel ; [szerk. Ördög Ferenc] ; [... kiad. az Együtt Kiskanizsáért Egyesület ...]. - Hasonmás kiad. - [Nagykanizsa] : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2016. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Akad. K., 1981
ISBN 978-615-80492-1-4 fűzött
Nagykanizsa - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Nagykanizsa)
[AN 3662077]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2017.
Ódor László (1945-)
   Új német - magyar olvasmányos kulturális szótár esszé / Ódor László. - 2. bőv. kiad. - [S.l.] : Szerző, cop. 2016. - 778 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6622-1 fűzött : 6900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3662224]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2017.
Papp János (1957-)
   Sityu romanes! = Tanulj cigányul! / Papp János. - 5. kiad. - Budapest : Ezra Humánszolg. Kft., 2016. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6638-2 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 3662264]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3607 /2017.
Bús Éva (1966-)
   E diribdarab élet ösvényein : az életírás mestertrópusai Laurence Sterne műveiben / Bús Éva. - Budapest : Gondolat, 2016. - 120 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 35.)
Bibliogr.: p. 113-120.
ISBN 978-963-693-697-6 fűzött : 1200,- Ft
Sterne, Laurence (1713-1768)
Nagy-Britannia - író - 18. század
820(092)Sterne,_L.
[AN 3659014]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2017.
   Miért éppen Kleist? : Heinrich von Kleist (1777-1811) : Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2016. május 24 - 2016. október 15. = Warum gerade Kleist? : Literaturmuseum Petőfi, Budapest, 24. Mai 2016 - 15. Oktober 2016 / [koncepció Török Dalma]. - Budapest : PIM, 2016. - 227 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-12-9 fűzött
Kleist, Heinrich von (1777-1811)
Németország - író - 18. század - 19. század - magyar irodalom - válogatott művek - kiállítási katalógus
830(092)Kleist,_H._von *** 894.511-822 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3659977]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2017.
Simon Gábor (1986-)
   Bevezetés a kognitív lírapoétikába : a költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei / Simon Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 194.)
Bibliogr.: p. 278-287.
ISBN 978-963-409-075-5 fűzött : 2990,- Ft
irodalomtudomány - műfajelmélet - költészet - kognitív nyelvészet - interdiszciplináris módszer - verstan
82.01-14 *** 800.1 *** 165.194
[AN 3660120]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3610 /2017.
Csanádi Imre (1920-1991)
   Fehérvár köszöntése : a hazagondolás versei és levelei a szovjet fogságból / Csanádi Imre ; [szerk. Majer Tamás]. - Székesfehérvár : HírBeleBumm Szociális Szöv., 2016. - [88] p. : ill. ; 11x17 cm
ISBN 978-963-12-6483-8 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - író - magyar irodalom - hadifogoly - második világháború - 20. század - levelezés - vers
894.511(092)Csanádi_I.(044) *** 894.511-14 *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(044)
[AN 3659153]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2017.
Csapody Miklós (1955-)
   A Magyar PEN Club története, 1926-2016 / Csapody Miklós. - Budapest : M. PEN Club, 2016. - 2 db ; 23 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-5517-1)
Magyar PEN Club
Magyarország - író - egyesület - 20. század
894.511(092) *** 061.2(439)PEN
[AN 3660069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 828 p. : ill.
[AN 3660075] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Függelék : dokumentumok, adattár. - 718 p.
[AN 3660076] MARC

ANSEL
UTF-83612 /2017.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A valóságban felébredni : Hamvas Béla : egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve / [szerk. és a szövegeket vál. Palkovics Tibor]. - [Budapest] : Medio, 2016. - 333 p. : ill. ; 28 cm + DVD
A mellékletben található film rendezője Katona Zsuzsa. - melléklet címe: A nevezetes névtelen
ISBN 978-963-9240-59-9 kötött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század - audiovizuális dokumentum
894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)(092)Hamvas_B.
[AN 3659673]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2017.
Makray Imre (1931-)
   Formabontó : tabutörő eszmefuttatásaim az Illyés - Juhász kettősről, a kommunista rendszer agyonjutalmazott kegyenceiről, és egyéb "holmiról", pl. a magyar értelmiség és a zsidó írástudó elitünk vIszonyáról / Makray Imre ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7706-37-0 fűzött
Illyés Gyula (1902-1983)
Juhász Ferenc (1928-2015)
Magyarország - kulturális politika - irodalmi élet - író - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század - 21. század
894.511(092)Juhász_F. *** 894.511(092)Illyés_Gy. *** 323:008(439)"19/20"(089.3)
[AN 3659564]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2017.
"Nézzék meg ezt a fotográfiát" (új kiadása)
   Minden másképp van : Karinthy Frigyes összes fényképe / [összeáll., szerk., az előszót és az utószót írta Kovács Ida] ; [kiad. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : PIM, 2016. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-15-0 kötött
Karinthy Frigyes (1887-1938)
író - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Karinthy_F.(084.12)
[AN 3659970]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2017.
Orbán Ottó (1936-2002)
   Színpompás ostrom lángoló házakkal [elektronikus dok.] : Kabdebó Lóránt életműinterjúja Orbán Ottóval / ... a jegyzeteket írta Nyerges Gábor Ádám. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3449-1
Orbán Ottó (1936-2002)
Magyarország - író - 20. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
894.511(092)Orbán_O.(047.53)
[AN 3659859]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3616 /2017.
Akunin, Boris (1956-)
Špionskij roman (magyar)
   Kémregény / Borisz Akunyin ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2016. - 444, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-405-4 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - kalandregény
882-311.3=945.11
[AN 3658761]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2017.
Alves, Katja (1961-)
Der Muffin-Club : Vier Freundinnen wirbeln los! (magyar)
   Muffin Klub : muffin vagy csokigolyó / Katja Alves ; Elli Bruder rajz. ; [ford. Szabó Lilla]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2016. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-657-643-1 fűzött
svájci német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 3659010]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2017.
Arnett, Mindee
The nightmare charade (magyar)
   The nightmare charade : a rémálom-rejtvény : Akkordél Akadémia 3. / Mindee Arnett ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 413, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-861-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3658782]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2017.
Bator, Joanna (1968-)
Ciemno, prawie noc (magyar)
   Szinte éjsötét [elektronikus dok.] / Joanna Bator. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Ford. Hermann Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3422-4
lengyel irodalom - regény - elektronikus dokumentum
884-31=945.11
[AN 3642698]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2017.
Beigbeder, Frédéric (1965-)
Oona & Salinger (magyar)
   Oona és Salinger : [egy nagy szerelem Pearl Harbor előtt] / Frédéric Beigbeder ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2016. - 373 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-522-8 fűzött : 3290,- Ft
Salinger, Jerome David (1919-2010)
O'Neill, Oona (1925-1991)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3658751]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2017.
Carlino, Renée
Sweet thing (magyar)
   Sweet thing : Te édes! / Renée Carlino. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 333 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-606-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658735]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2017.
Chambers, Stephen (1980-)
Jane and the Raven King (magyar)
   Jane és a Hollókirály / Stephen Chambers ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2016], cop. 2012. - 241, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-13-6 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3662236]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2017.
Chesney, Marion (1936-)
There goes the bride (magyar)
   Agatha Raisin és a páratlan vőlegény / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 267 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-05-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3658857]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2017.
Collins, Jackie (1937-2015)
The Santangelos (magyar)
   Bosszú : a Santangelo-saga folytatódik / Jackie Collins ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 637 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-23-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3658856]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2017.
Cussler, Clive (1931-)
The wrecker (magyar)
   A pokol feneke / Clive Cussler és Justin Scott ; [ford. Lakatos Anna]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 541 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-94-9 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3658786]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2017.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték [elektronikus dok.] / Dante ; Nádasdy Ádám fordítása. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3427-9
olasz irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
850-131=945.11
[AN 3642659]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2017.
Dashner, James (1972-)
The eye of minds (magyar)
   Halálos hajsza : [a Halandósági elv-trilógia első kötete] / James Dashner ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 301, [2] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-517-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3658799]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2017.
Durrow, Heidi W. (1969-)
The girl who fell from the sky (magyar)
   A lány az égből / Heidi W. Durrow ; [ford. Galambos Dalma]. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5596-72-8 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3659596]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2017.
Freeman, Kimberley (1970-)
Ember island (magyar)
   Parázs-sziget / Kimberly Freeman ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 448 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-596-6 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3658804]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2017.
Frost, Mark (1953-)
The secret history of Twin Peaks (magyar)
   Twin Peaks titkos története / Mark Frost ; [ford. Veres Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 268 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-293-575-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - televíziós műsorszám
820-31(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 3655552]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2017.
Fuzûlî, Mehmed bin Süleyman (1483?-1556?)
Beng ü bāde (magyar)
   A fű és a bor vitája / Muhammad Fuzúlí ; [ford., sajtó alá rend. és az utószót írta Péri Benedek]. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Jaffa, 2016. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lichniae, ISSN 2559-8325)
Az MTA Könyvtár és Információs Központ Perzsa O.87 jelzetű kéziratos kötete vonatkozó oldalainak fotómásolatával és a mű latin betűs átiratával
ISBN 978-615-5609-82-4 kötött : 3150,- Ft
török irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
894.35-13.02=945.11
[AN 3658810]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2017.
Grushin, Olga (1971-)
The line (magyar)
   A sor / Olga Grushin ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 619, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-78-7 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3658858]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2017.
Hamilton, Peter F. (1960-)
Judas unchained (magyar)
   Júdás elszabadul / Peter F. Hamilton. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 2 db ; 20 cm
Ford. Varga Csaba Béla. - keretcím: Nemzetközösség univerzum
ISBN 978-963-395-161-3
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3658803]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 678 p.
Fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
 (hibás ISBN 978-963-395-162-0)
[AN 3658805] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 689 p.
ISBN 978-963-395-163-7 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3658807] MARC

ANSEL
UTF-83634 /2017.
Hepola, Sarah
Blackout (magyar)
   Filmszakadás : [emlékszel rá, mit műveltél tegnap este?] / Sarah Hepola ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Európa, 2016. - 306, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-556-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - alkoholizmus - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.81(0:82-94)
[AN 3658743]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2017.
Houellebecq, Michel (1956-)
Extension du domaine de la lutte (magyar)
   A harcmező kiterjesztése [elektronikus dok.] / Michel Houellebecq ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137491. - Működési követelmények
ISBN 978-963-14-3426-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3642575]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2017.
Jones, Lisa Renee
If I were you (magyar)
   Ha én lennék te : Kívül-belül 1. / Lisa Renee Jones ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 348, [3] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-591-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3658823]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2017.
Kapitáňová, Daniela (1956-)
Kniha o cintoríne (magyar)
   Könyv a temetőről [elektronikus dok.] : első és második könyv a temetőről / Daniela Kapitáňová ; [!]írta és rajz. Samko Tále ; ill. Fero Jablonovský. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mészáros Tünde. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3424-8
szlovák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.4-31=945.11
[AN 3642544]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2017.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 1 (magyar)
   Halál [elektronikus dok.] : Harcom 1. / Karl Ove Knausgård ; ford. Petrikovics Edit. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137470. - Működési követelmények
ISBN 978-963-14-3428-6
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3642534]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2017.
Kurbjuweit, Dirk (1962-)
Angst (magyar)
   Félelem [elektronikus dok.] : felhatalmazás gyilkosságra / Dirk Kurbjuweit. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Ford. Csősz Róbert. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-567-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3642744]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Ikertükör : élő versek - utazás a világ körül / Lackfi János és Szabó T. Anna ; [kiad. ... a Média a Családért Alapítvány]. - [Budapest] : Képmás 2002 Kft. : Média a Családért Alapítvány, cop. 2016. - 89 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89450-2-0 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - irodalomesztétika - vers - antológia - esszé
82-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-4 *** 82.01-14
[AN 3659260]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2017.
London, Jack (1876-1916)
The little lady of the big house (magyar)
   A nagy ház kis asszonykája [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 905 KB) (mobi : 2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140284. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-524-3 (epub)
ISBN 978-963-398-525-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3659780]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2017.
Mai Jia (1964-)
Jie mi (magyar)
   Kódfejtő / Mai Jia ; [... ford. Gettó Katalin]. - Budapest : Libri : JAK, 2016. - 449 p. : ill. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 80.)
ISBN 978-963-310-703-4 kötött : 3999,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3658325]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2017.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Satvorenie (magyar)
   A teremtés / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edith]. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2016. - 233 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 4.)
Fűzött
ISBN 978-80-969539-3-6
ezoterika - orosz irodalom - regény
882-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3659768]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2017.
Modisett, Matt
   Adventures of Mishak, the rainbow wizard / Matt Modisett ; [ill. by Katalin Tényi]. - Budapest : [M. Modisett], 2016. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7342-7 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(439)
[AN 3660219]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2017.
Modisett, Matt
Adventures of Mishak, the rainbow wizard (magyar)
   Mishak, a szivárványos varázsló kalandjai / Matt Modisett ; [az illusztrációkat kész. Tényi Katalin] ; [ford. Farkas Erzsébet]. - Budapest : M C Modisett, 2016. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7343-4 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(439)=945.11
[AN 3660202]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2017.
Moyes, Jojo (1969-)
The ship of brides (magyar)
   Tengernyi szerelem / Jojo Moyes ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2016. - 509 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-448-4 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3658747]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2017.
Ng, Celeste
Everything I never told you (magyar)
   Amit sohase mondtam el / Celeste Ng ; [ford. Széky János]. - Budapest : Európa, 2016. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-401-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3658744]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2017.
Owen, Nikki
The spider in the corner of the room (magyar)
   Pók a sarokban / Nikki Owen ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 381 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-399-595-2 fűzött : 2999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3658781]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2017.
Palazzeschi, Aldo (1885-1974)
   Így tartja kedvem / Aldo Palazzeschi ; Szénási Ferenc ford. - Budapest : M. PEN Club, 2016. - 94, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80546-1-4 kötött
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3660074]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2017.
Probst, Jennifer
Searching for perfect (magyar)
   Keresd a tökéletest : szerelmi gyakorlatok haladóknak / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-451-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661210]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2017.
Probst, Jennifer
Searching for someday (magyar)
   Keresd az alkalmat : szerelmi gyakorlatok kezdőknek / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-466-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661214]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2017.
Proby, Kristen (1974-)
Come away with me (magyar)
   Tarts velem! : a Velem Seattle-ben-sorozat első regénye / Kristen Proby ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 414 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-652-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658733]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2012. - 653 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-461-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3661153]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2017.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
Marina (magyar)
   Marina / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2016. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-532-7 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3658756]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2017.
Sheridan, Mia
Stinger (magyar)
   Stinger : a Skorpió fullánkja : A szerelem csillagjegyében 3. / Mia Sheridan ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 422 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-811-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3658818]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2017.
Stachniak, Eva (1952-)
Empress of the night (magyar)
   Az éjszaka császárnője : Nagy Katalin cárnő életének regénye / Eva Stachniak ; [ford. Laszkács Ágnes]. - Budapest : Tericum, cop. 2016. - 451 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-005-4 kötött : 4570,- Ft
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3658835]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2017.
Suzuma, Tabitha (1975-)
Forbidden (magyar)
   Forbidden : kimondhatatlan / Tabitha Suzuma ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 387 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-635-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3658742]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2017.
Szczerek, Ziemowit (1978-)
Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian (magyar)
   Jön Mordor és felfal minket, avagy A szlávok titkos története / Ziemowit Szczerek ; [Körner Gábor ford.]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 242 p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873)
ISBN 978-963-279-876-9 fűzött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3658792]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2017.
Thireau, K. E.
   The Morgan expedient / K. E. Thireau. - [Budapest] : Roland, cop. 2016. - 690 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5627-09-5 kötött : 16,95 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)
[AN 3659640]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2017.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lestnica Âkova (magyar)
   Jákob lajtorjája [elektronikus dok.] / Ludmila Ulickaja. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Ford. Goretity József. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3490-3
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3660913]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2017.
Winterson, Jeanette (1959-)
The gap of time (magyar)
   Az időszakadék : [Téli rege, Shakespeare újra] / Jeanette Winterson ; [ford., a lábjegyzeteket írta Lukács Laura]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8605-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3658796]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2017.
Zagajewski, Adam (1945-)
   A veled hallgatott zene : versek / Adam Zagajewski ; vál., ford. és szerk. Zsille Gábor ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2016. - 138, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80546-0-7 kötött
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3660077]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3663 /2017.
Albert Ferenc (1949-)
   Hétmérföldes csizmámban : útleírások prózában és versben / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], 2013-. - 21 cm
Közép-Európa - magyar irodalom - helyismeret - vers - útleírás - válogatott művek
894.511-821 *** 908.4-11(0:82-821)
[AN 3522027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Felső-Magyarország, Kárpátalja, Galícia. - 2016. - 259 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-7163-8 kötött
Észak-Magyarország - Kárpátalja - Galícia - magyar irodalom - vár - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.477.87 *** 908.477.8 *** 728.81(4-191)
[AN 3660197] MARC

ANSEL
UTF-83664 /2017.
Albert Levente
   A hasznos idióta / Albert Levente. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-85-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3659479]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2017.
Babits Mihály (1883-1941)
   "...kinyúlhat égig a lélek..." : Babits Mihály esztergomi versei és esszéi / [... szerk., az utószót és a jegyzeteket írta G. Tóth Franciska] ; [kiad. Esztergom Város Önkormányzata]. - Esztergom : Önkormányzat, 2016. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80637-0-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3659366]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Egy egér naplója / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Péter Alpár kész.]. - Utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-071-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661166]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Labdarózsa / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, 2017. - 78, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-175-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662097]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Labdarózsa lámpája / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 102 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-157-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661168]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 13. kiad., 3. utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 75, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-103-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662086]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 11. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 69 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-127-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662092]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-126-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662088]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2017.
Bán János (1968-)
   A Héttorony ostroma / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 308 p. ; 24 cm
Tart.: Yedikule : a Héttorony ostroma : regényÞ; A füvek tornya : novellaÞ; Kárpáthia alkonya : novella. - keretcím: Kárpáthia
ISBN 978-963-426-437-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3658827]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Huszár Anna [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (epub : 295 KB) (mobi : 851 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-570-0 (epub)
ISBN 978-963-398-571-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3659783]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2017.
Beregi Marietta
   A szeretet lámpásai : Beregi Marietta versei. - Budapest : Beregi M., 2016. - 138 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7160-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659730]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2017.
Bereményi Géza (1946-)
   Versek [elektronikus dok.] / Bereményi Géza. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137501. - Működési követelmények
ISBN 978-963-14-3406-4
magyar irodalom - vers - dal - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3642675]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2017.
Béres Melinda (1981-)
   Veszélyben a Sulifa : Molyka, Kockás és Miki második kalandja / Béres Melinda ; Ádám László rajz. - Budapest : Akovita, 2016. - 67, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-80405-1-8 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3659636]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Mediacsop., 2015-[2016]. - 4 db : ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3590780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Nádtenger télen. - cop. 2016. - 119 p.
ISBN 978-963-341-215-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3658819] MARC

ANSEL
UTF-83678 /2017.
Bihari József (1962-)
   Maradok / Bihari József ; [... vál. ... Pásztor Gábor]. - Törökszentmiklós : Filmvarázs Stúdió Kft., 2016. - 66 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-7396-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659142]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2017.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi az iskolában / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2016. - 139 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-806-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661163]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2017.
Bolevácz Judit
   Pitypangmesék : a ládák titka / mese Bolevácz Judit ; rajz Dóka György. - Budapest : Gonzo Média, 2016. - 43, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-7313-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3659361]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2017.
Bősze Éva (1941-)
   Láb alól a talaj.. : kisregény / Bősze Éva. - Budapest : Uránusz, 2016. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-42-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3659702]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2017.
Bősze Éva (1941-)
   Sára, a Tündérkert foglya : mesék, verses mesék és versek / Bősze Éva ; [... ill. Takács Emma]. - Budapest : Uránusz, 2016. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-46-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3659711]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2017.
Brandl Gábor
   Ötperces diagnózisok : egy postás visszaemlékezései / Brandl Gábor ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2016. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-38-7 fűzött
Magyarország - szociográfia - magyar irodalom - memoár - útleírás
894.511-94 *** 308(439) *** 894.511-992
[AN 3659575]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár, 2016-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2016. - 472 p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3659494] MARC

ANSEL
UTF-83685 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - Utánny. - Budapest : Álomgyár, 2016. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659484]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2017.
Budai Lotti
   A borostyánszemű / Budai Lotti. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3658754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kegyencnő hálószobája. - 439 p. + 5 mell.
ISBN 978-615-5331-77-0 fűzött3990,- Ft
[AN 3658757] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A magányos trónörökösnő. - 435, [2] p. + 6 mell.
ISBN 978-615-5331-81-7 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3658758] MARC

ANSEL
UTF-83687 /2017.
Centauri (1972-)
   Jákob botja [elektronikus dok.] / Centauri. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3409-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642667]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2017.
Cooper, Carrie
   A szemtanú / Carrie Cooper. - [Budapest] : Álomgyár K., 2016. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-05-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659502]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2017.
Csapó Attila (1959-)
   Válogatott írásaim : gyöngyszemeket tartalmazó cikkek, gondolatok / Csapó Attila. - Pápa : Szerző, 2016. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7077-8 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3660174]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2017.
Cserjési Petra
   Halott barátnők / Cserjési Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 311, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-52-0 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3659477]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2017.
Czobor Éva (1976-)
   Róza öröksége / Czobor Éva. - [Tab] : Czobor É., [2016]. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7131-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3659108]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2017.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Hannánál / Drotleff Zoltán ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2016. - 77, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5069-96-3 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3660111]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2017.
Duló Károly (1949-)
   Szem a látásra, fül a hallásra / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2016. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-730-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659025]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2017.
Dumas, Dee
   Marokkói szerelem : a titokzatos arab világ bűvöletében / Dee Dumas. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-81-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659534]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2017.
   Enumeráció : válogatás az Előretolt Helyőrség Íróakadémia tagjainak alkotásaiból / [vál. és szerk. Nagy Koppány Zsolt] ; [közread. a] Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2016. - 683 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80633-0-2 kötött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 894.511-822(4-191)
[AN 3660016]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2017.
Eőry Emese (1976-)
   Versek életről és halálról, Istenről és hazáról / Eőry Emese. - [Budapest] : Magánkiad., [2016]. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7533-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659720]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hasnyálmirigynapló / Esterházy Péter. - Szöveg (epub : 744 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137497. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3454-5
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3642647]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2017.
Fedor Ica
   Akkordok : bármit olvasol, megérint..., ha tetszik, ha nem / Helena F. Meadwood. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7181-2 fűzött : 1860,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3660352]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2017.
Fire, Rona
   Switch : kötelék egy életen át / Rona Fire. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-24-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3659552]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2017.
Foray Nándor
   Frankenstein nymphomania [elektronikus dok.] / Foray Nándor. - [S.l.] : Publio, 2016-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3656286]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Négypróba. - Szöveg (epub : 560 KB). - 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-730-2
[AN 3656287] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Amerikai Csipkerózsika. - Szöveg (epub : 497 KB). - 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-740-1
[AN 3656290] MARC

ANSEL
UTF-83701 /2017.
Fuli Sándor (1939-)
   Lovak nemes népe / Fuli Sándor. - Budapest : Ábránd Kv., 2016. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-99-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659583]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2017.
Gabriel, V. E.
   Lélekbéklyó / V. E. Gabriel. - Budapest : Ábránd Kv., 2016. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-95-7 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3659589]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2017.
Garam, Tamas
   Angéla : akiért a túlvilág csatába indul / Tamas Garam. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 678, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5596-89-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659514]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2017.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Arany, tömjén, mirha : legendák, evangéliumi álmok / Gárdonyi Géza. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 165 p. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5496-58-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom
894.511-97(02.053.2)
[AN 3661084]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2017.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... szerk. és a jegyzeteket összeáll. Horváth Bence]. - 22. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 602 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 3.)
ISBN 978-963-415-309-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661193]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2017.
Gecser Erzsébet
   Rózsaszál : versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2016. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-43-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659722]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2017.
Gombos Tünde
   Szerelemtánc / Gombos Tünde. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5646-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659510]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2017.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Jelmezbál [elektronikus dok.] : egy családregény mozaikjai / Grecsó Krisztián. - Szöveg (epub : 845 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3419-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642632]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2017.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Jelmezbál előtt [elektronikus dok.] : e-book előzetes egy új könyvhöz / Grecsó Krisztián. - Szöveg (epub : 750 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3396-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3642615]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2017.
Green, Anne L.
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 468, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659550]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2017.
Halász István (1951-)
   Fénycserepek / Halász István. - Sárospatak : [Halász I.], 2016. - 86, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6856-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659409]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2017.
Haranghy Géza (1948-)
   Levelek - szélben / Haranghy Géza ; [... ill. Haranghy Anka]. - [Hódmezővásárhely] : [Haranghy G.], 2016. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6602-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660149]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2017.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Ember küzdj!.. : Madách életének regénye / Harsányi Zsolt ; [... a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Andor Csaba]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2016-. - 19 cm
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 894.511(092)Madách_I.(0:82-31)
[AN 3625264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 221 p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 97.)
ISBN 978-615-5462-16-0 fűzött
[AN 3658922] MARC

ANSEL
UTF-83714 /2017.
Horváth Andrea
   A mennyország szeletei : tabuk, hitek, szerelmek : a másság arcai / Horváth Andrea. - [Budapest] : Papirusz Book, 2016. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-84-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - másság - társadalmi csoport - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 316.35(439)"199/200"(0:82-94)
[AN 3659523]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2017.
Illyés Terézia (1938-)
   Kagylóba zárt remény : válogatott versek / Illyés Terézia ; [az erdei képeket Ferincz Mária kész.]. - [Budapest] : Biró, [2016]. - 167 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5102-69-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659743]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2017.
Iványi Balázs
   Zanzafix, a kétbalkezes varázsló / Iványi Balázs ; [ill. Drabant András]. - Pápa : Szerző, 2016. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7346-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3660223]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2017.
Jolsvai András (1953-)
   Zárom soraidat / Jolsvai András. - [Budapest] : Városháza K., [2016]. - 71 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Budapest plusz, ISSN 2064-8308 ; 2016/1.)
Fűzött
Budapest - magyar irodalom - művelődéstörténet - helyismeret - tárcanovella - képes levelezőlap
894.511-43 *** 930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 908.439-2Bp."18/19" *** 769.5(439)
[AN 3659888]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2017.
Juhász István
   Menekülés a Földről 2 : a visszatérés : az emberiség utolsó esélye / Juhász István. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-91-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3659509]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2017.
   Kalandozások Szent Márton korában / [a rajzokat kész. Nagyistók Mária]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-06-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3659160]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2017.
Kántor Péter (1949-)
   Egy kötéltáncos feljegyzéseiből [elektronikus dok.] : tárcák / Kántor Péter ; Nádler István graf. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3423-1
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3642570]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2017.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szulejmán és a kolostor rabja / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-44-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659499]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2017.
Kertész Imre (1929-2016)
   A néző [elektronikus dok.] : feljegyzések, 1991-2001 / Kertész Imre. - Szöveg (epub : 922 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3410-1
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3642538]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2017.
Király Lajos (1947-)
   A kis vadóc : Cirmi, az "Ősmami" hozzánk kerülésének és első gyermekének, egy vörös-fehér csíkos kiscica rövid életének története / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2016. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-60.
ISBN 978-615-5102-71-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3659739]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2017.
Kósa Judit, N. (1966-)
   Elveszített névjegyek : lelőhely - újratöltve / N. Kósa Judit. - Budapest : Városháza, 2016. - 179 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Titkos Budapest, ISSN 2498-8618)
ISBN 978-963-1275-38-4 fűzött
Budapest - magyar irodalom - helytörténet - művelődéstörténet - publicisztika
894.511-92 *** 943.9-2Bp.(0:82-92) *** 930.85(439-2Bp.)(0:82-92)
[AN 3659814]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2017.
Kovács János (1951-|)
   Lelkem ablakai / Kovács János ; [ill. Vénusz Ervin]. - Páty : Hármashullám Kft., cop. 2016. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7278-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659818]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2017.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Szentandrássy István, a vizuális időjegyzés festőmestere : [összegyűjtött írások III.] / Kovács József Hontalan ; [kiad. a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület]. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., cop. 2016. - 41, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89314-8-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659474]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2017.
Krasznahorkai László (1954-)
   Báró Wenckheim hazatér / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2016. - 508, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3415-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3662267]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2017.
Krasznahorkai László (1954-)
   Báró Wenckheim hazatér [elektronikus dok.] / Krasznahorkai László. - Szöveg (epub : 994 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3463-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660961]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2017.
Kutasi Erika Katalin
   Fülike és Topánka avagy Mesék embereknek / Kutasi Erika Katalin ; [közread. a] Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár. - Budakalász : Kós K. Művel. Ház és Kvt., 2016. - 50, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88707-2-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3659143]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2017.
Ladányi Maya
   Mindig csak várni / Ladányi Maya. - [Budapest] : Biró, 2016. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-68-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3659757]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2017.
Léka Géza (1957-)
   Árva ragyogás : rendhagyó családi történet / Léka Géza ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2016. - 402 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89943-1-8 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - levélregény - memoár
894.511-31 *** 894.511-94
[AN 3660099]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2017.
Lipovszky György (1953-)
   A természet képei, a természet versei : Lipovszky György fényképei, Petrőczi Éva versei. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2016. - 125 p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-615-5568-29-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - természetkép
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Lipovszky_Gy. *** 77.047
[AN 3659490]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2017.
Madách Imre (1823-1864)
   Versek = Poems / Madách Imre. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2017. - 217, [2] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 96.)
Ford. Tomschey Ottó
ISBN 978-615-5462-15-3 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3658920]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2017.
Mansfield, Michael (1962-)
   Rémsziget / Michael Mansfield. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2016. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-387-109-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3660346]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2017.
Márton László (1959-)
   Hamis tanú : regény / Márton László. - Budapest : Kalligram, 2016. - 348, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-73-0 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658008]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2017.
Mayer Katalin, Cs
   Rezeda / Cs. Mayer Katalin. - [Tamási] : Könnyű L. Vár. Kvt. Helytört. Gyűjt., 2016. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tamási múzsa, ISSN 2498-8081 ; 1.)
ISBN 978-963-88748-6-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3659289]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2017.
   Meseszép ajándék : csodás mesék könyve / [közread. a] Gyermekjóléti Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság. - [Pápa] : Gyermekjóléti Alapítvány : OMLIT, cop. 2016. - 75 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7078-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(082)(02.053.2)
[AN 3660225]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2017.
Mezey András
   A G6-os kabin : történetek a mese közből / Mezey András "Golyó". - Budapest : Mezey A., 2016. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7235-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3659080]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2017.
Miklós Róbert
   Bódhifa alatt / Miklós Róbert. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 125, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5596-87-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659549]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2017.
Milbacher Róbert (1971-)
   Szűz Mária jegyese [elektronikus dok.] / Milbacher Róbert. - Szöveg (epub : 530 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137469. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3455-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3642528]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2017.
   "Mit jelent kicsomagolni magam?" : válogatás a kortárs magyar költészetből, 2016 / szerk. és a bev. írta Somogyi Zoltán. - [Budapest] : [Kommunikáció és Imázs Int. Kft.], [2016]. - 51 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6904-8 fűzött
magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3659185]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2017.
Molnár Zsuzsanna, T. (1936-)
   Füstjelek : novellák, esszék, versek / T. Molnár Zsuzsanna. - Budapest : Uránusz, 2016. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-47-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3659762]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2017.
Motorcza Gyula (1950-)
   Életeim, life story / Motorcza Gyula könyve. - Nagykanizsa : Czupi, 2016. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-48-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3660232]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2017.
Murányi Marcell (1966-)
   Apám, ez itt Horthy! / Murányi Marcell. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-20-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658832]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2017.
Németh Gábor (1956-)
   Egy mormota nyara [elektronikus dok.] / Németh Gábor. - Szöveg (epub : 795 KB). - [Bratislava] : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140372. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-66-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660479]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2017.
Nielk, Francesca H.
   Daniel / Francesca H. Nielk. - Budapest : Ábránd Kv., 2016. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-97-1 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3659594]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2017.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Misu és a piros kenu / Nógrádi Gergely ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 94, [7] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-403-023-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3662282]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2017.
Osvald Ajna
   Aura / Osvald Ajna. - [Székesfehérvár] : [Osvald A.], 2016-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3660211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A láthatón túl. - 2016. - 199 p.
ISBN 978-963-12-7445-5 fűzött : 2900,- Ft
[AN 3660212] MARC

ANSEL
UTF-83749 /2017.
Papp Irén (1958-)
   Kék kalap / Papp Irén. - [Nyíregyháza] : [Papp I.], 2016. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7115-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3658997]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2017.
Peremartoni Nagy Zsuzsanna
   Self portrait percekben : versek / Peremartoni Nagy Zsuzsanna ; [... Kiss Balázs grafikái ...]. - Budapest : Peremartoni Nagy Zs., 2016. - 65 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-6812-6 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659476]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2017.
Péter László (1926-)
   Tejtestvéreink : négy férfi / Péter László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 56 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5372-62-9 fűzött
Közép-Európa - híres ember - 20. század - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 929(4-191)
[AN 3659181]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2017.
Péterfy Gergely (1966-)
   Mindentől keletre avagy Román kém a Weiss-családban [elektronikus dok.] / Péterfy Gergely. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Bratislava] : Kalligram ; [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 78-615-5603-64-8)
magyar irodalom - napló - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 3660487]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2017.
Petrusák János (1970-)
   A pénz jegyese / Petrusák János. Pegazus könyvek antológia, 2016. - [Nyíregyháza] : Pegazus Tv Média és Okt. Kft., 2016. - 249 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89760-4-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény - antológia
894.511-31 *** 894.511-822
[AN 3659216]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2017.
Prior, Becca
   A tanítvány : harmadik könyv / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2016. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80203-3-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - homoszexualitás - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3659588]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2017.
Rákos Sándor (1921-1999)
   Rákos Sándor Nyírsége : szemelvénygyűjtemény / [szerk. Bakajsza András, Szilágyi László] ; [közread.] Kálmánháza Község Önkormányzata. - Kálmánháza : Önkormányzat, 2016. - 94 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-963-12-5424-2 fűzött
Rákos Sándor (1921-1999)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Rákos_S.
[AN 3659044]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2017.
Rideg Sándor (1903-1966)
Indul a bakterház (eszperantó)
   Ekiras la relgardista domo : pikareska romano / Sándor Rideg ; [el la hungara originalo esperantigis Jozefo Horvath] ; [eldonis] Hungaria Esperanto-Asocio. - [Budapest] : HEA, 2016. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-571-490-2 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3660343]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2017.
Röhrig Géza (1967-)
   Az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit [elektronikus dok.] / Röhrig Géza. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3408-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3642519]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2017.
Salyámosy Éva
   Séva névi meséi.. / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2015-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3618474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az okos és jóságos Nyámnyila Nyüszüc. - 2016. - 187 p. : ill. - (Éva-könyvek ; 11.)
ISBN 978-963-12-7336-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3659262] MARC

ANSEL
UTF-83759 /2017.
Ser Vlagyimir (1931-)
   Az önkiszolgálás dicsérete / Ser Vlagyimir. - [Budapest] : Papirusz Book, 2016. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-86-4 fűzött
magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - 21. század - aforizma
894.511-84 *** 323(439)"198/201"(0:82-84)
[AN 3659561]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2017.
Shade, Lilly
   Az örökös / Lilly Shade. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-64-3 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659496]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2017.
Sipos Mari (1953-)
   A szeretet ajándéka / Sipos Mari. - Székesfehérvár : Szerző, 2016. - 77, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7050-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659139]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2017.
Skolik Ágnes
   Olasz vacsora : [novellák] / Skolik Ágnes. - [Liszó] : [Skolik Á.], 2016. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6575-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3660349]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2017.
Spiró György (1946-)
   Válogatott esszék, 1979-2016 [elektronikus dok.] / Spiró György. - Szöveg (epub : 750 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3420-0
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3642509]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2017.
Szabó T. Anna (1972-)
   Törésteszt / Szabó T. Anna. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2016. - 242, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3436-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3662270]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2017.
Szabó T. Anna (1972-)
   Törésteszt [elektronikus dok.] / Szabó T. Anna. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140414. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3487-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3660827]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2017.
Szalai Mónika
   Gondold újra / Szalai Mónika. - Budapest : Álomgyár, 2016. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-79-7 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659506]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2017.
Szaniszló Judit (1977-)
   Beenged [elektronikus dok.] / Szaniszló Judit. - Szöveg (epub : 802 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137464. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3418-7
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3642507]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2017.
Szathkányi Attila
   Ének Atyla királyról / Szathkányi Atila. - Vál., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2016. - 159, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6677-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3662247]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2017.
   Szent Márton szellemi hagyatéka : én hogyan segíthetek?. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-50-0 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 06.063(439)
[AN 3659150]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2017.
Szentandrássy Béla
   Szilánkok / Szentandrássy Béla. - Miskolc : Sprint Nyip. Kft., 2016. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7425-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3659434]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2017.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Vagy / Szentmiklósi Tamás ; szerk. és az utószót írta Jakab István. - [Budapest] : Quóta Bt., [2016]. - 121 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88354-3-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3660049]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2017.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Mit tud a kert [elektronikus dok.] / Tamás Zsuzsa. - Szöveg (epub : 640 KB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3417-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3642502]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2017.
Tárkányi Imre (1932-)
   Szívemből szóló muzsika : régi és új versek / Tárkányi Imre. - Budapest : Uránusz, 2016. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-44-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659697]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2017.
Thomson, Julia Lewis
   Többek által / Julia Lewis Thomson. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-34-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3659507]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2017.
Tomcsik Nóra
   A változások kora / Tomcsik Nóra. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7024-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3658978]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2017.
Törő István (1949-)
   Bizonyító üzenet : válogatott versek / Törő István ; [... fotók Törő Tímea]. - Budapest : Biró, 2016. - 302 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5102-67-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659729]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2017.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Húszezer éjszaka / D. Tóth Kriszta. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2016, cop. 2014. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-478-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661198]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2017.
Tóth-Bertók Eszter
   Amolyan lépcsőházi, szerelmes / Tóth-Bertók Eszter. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 246, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-93-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659501]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2017.
Tóth-Hekkel Arany (1947-)
   Hetvenkedő idő : válogatott versek, 1968-2016 / Tóth-Hekkel Arany. - Székesfehérvár ; [Budapest] : Biró, 2016. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-66-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659724]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2017.
Turcsányi Lajos
   Bánattánc / Turcsányi Lajos ; [grafika Dobos Edit]. - [Békésszentandrás] : [Turcsányi L.], 2016. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7558-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3659218]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2017.
   Üzenet a másvilágra : Hommage à Tömörkény / [közread. az] Areión Kulturális Egyesület. - Szeged : Areión Kv., 2016. - 180 p. : 21 cm
ISBN 978-963-89621-2-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3659248]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2017.
Uzsoki Mária
   Réka Dombalján / Uzsoki Mária ; [ill. Csuha Gyula]. - Nagykanizsa : Czupi, 2016. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-50-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3660228]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   A manók karácsonyfája : a Liliput Játékvilág karácsonyi meséje / szöveg Vadadi Adrienn. - [Szentendre] : Liliput Játékvilág, [2016]. - [8] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3659897]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2017.
Závada Pál (1954-)
   Egy piaci nap [elektronikus dok.] / Závada Pál. - Szöveg (epub : 931 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3450-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642497]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2017.
Zöld Attila (1958-)
   Magamból magamba / Zöld Attila ; [... az illusztrációt kész. Zöld Katalin]. - Szilvásvárad ; [Budapest] : Biró, 2016. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-73-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3659726]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2017.
Zoltán Gábor (1960-)
   Orgia [elektronikus dok.] / Zoltán Gábor. - Szöveg (epub : 787 KB). - [Budapest] : Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-65-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660497]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3787 /2017.
Kasza, Keiko (1951-)
A mother for Choco (magyar)
   Csokó anyukája / Keiko Kasza ; ford. Ungvári Bélyácz Betti ; [kiad. a Találkozás Személyközpontú Alapítvány]. - [Budapest] : Találkozás Személyközpontú Alapítvány, 2016. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3659093]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3788 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Calamity Jane (magyar)
   Calamity Jane / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 27.)
ISBN 978-615-5699-00-9 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3659006]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2017.
Marabu (1962-)
   Nahát, Dodó! : Marabu új Dodóskönyve 201-300 : sőt! plusz 25 új epizód! 301-325. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2016. - 64 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5524-20-2 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3659728]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2017.
Rozgonyi Zalán
   X-embörök : a kezdőcsapatbaromfivész / [történet Rozgonyi Zalán és Váradi Gábor] ; [szöveg Pusztai Dániel és Rozgonyi Zalán]. - [Szeged] : Váradi G., 2016-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3660059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2016. - 36 p.
ISBN 978-963-12-7141-6 fűzött
[AN 3660065] MARC

ANSEL
UTF-8