MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/04/28 12:21:41
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
3791 /2017.
Franyó Rudolf (1949-)
   Kürtös kalendárium / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Szerző, 2016. - 218 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6940-6 kötött
kalendárium
050.9
[AN 3661374]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3792 /2017.
International Conference on Biosystem and Food Engineering (1.) (2016) (Budapest)
   BiosysFoodEng2016 [elektronikus dok.] : 1st International Conference on Biosystem and Food Engineering : [8 December 2016, Budapest ...] : proceedings / org. by Szent István University Faculty of Food Science, Hungarian Academy of Sciences Agro- and Biosystems Engineering Research Committee. - Szöveg. - [Gödöllő] : Szent I. Univ., cop. 2016. - 1 CD-R ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader
ISBN 978-963-269-598-3
élelmiszeripar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 663/664
[AN 3660987]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2017.
   Metasitu : ecumenopolis - the whole world is one city : ökumenopolisz - az egész világ egy város : tranzit.hu, Budapest, 2016. november 4 - december 9. / [curated, ed., transl. by ... Szakács Eszer]. - Budapest : tranzit.hu, cop. 2016. - 45 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80566-1-8 fűzött
városépítés - városantropológia - urbanizáció - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2016" *** 316.334.56 *** 911.375
[AN 3661739]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2017.
   Nemzeti Alapítvány : alapítvány a nemzetért : 25 év : 1991-2016 / [szerk. Kékesi Enikő, Nádai Ibolya]. - Budapest : Nemz. Alapítvány, 2016. - 153 p. ; 21 cm
Fűzött
Nemzeti Alapítvány
Magyarország - testülettörténet - alapítvány
061.27(439)Nemzeti_Alapítvány
[AN 3661617]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3795 /2017.
IFLA school library guidelines (magyar)
   IFLA iskolai könyvtári útmutató / [szerk. Barbara Schultz-Jones és Dianne Oberg ...] ; ... ford. Bognárné Lovász Katalin ; [közread. a Könyvtárostanárok Egyesülete]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Könyvtárostanárok Egy., 2016. - 76 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-6-2 fűzött
iskolai könyvtár
027.8
[AN 3661577]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2017.
Schiller Vera (1950-)
   A Souda lexikon egyiptomi vonatkozásai / Schiller Vera. - Budapest : KRE BTK : Patrocinium, 2016. - 271 p. ; 21 cm. - (Károli jegyzetek, ISSN 2063-9600)
A szócikkek bizánci görög és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 255-271.
ISBN 978-963-413-108-3 fűzött : 2400,- Ft
Soyda
ókori Egyiptom - Egyiptom - művelődéstörténet - könyvtörténet - bizánci görög nyelv - 10. század - 11. század - lexikon - kétnyelvű dokumentum
091(495.02)"09/10" *** 030=773(495.02) *** 008(32):030 *** 877.3-96.02=945.11
[AN 3661867]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3797 /2017.
   A jászjákóhalmi rádiósklub két évtizede a megyei lapban / [összeáll.] Fodor István Ferenc. - Jászjákóhalma : Gubicz A. Gazdakör, 2016. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 15.)
ISBN 978-963-89107-9-0 fűzött
Jászjákóhalma - rádiózás - klub - cikkgyűjtemény
791.9.096(439-2Jászjákóhalma) *** 061.2(439-2Jászjákóhalma)(0:82-92)
[AN 3660629]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2017.
   Lapzárta : a Népszabadság-sztori / [szerk. Miklós Gábor, N. Kósa Judit, Kelen Károly]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5667-30-5 fűzött : 2990,- Ft
Népszabadság
Magyarország - sajtótörténet - napilap - médiapolitika - sajtószabadság - 21. század
070(439)Népszabadság *** 342.732(439) *** 323:008(439)"201"
[AN 3661435]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3799 /2017.
Balázs Valéria
Csakra program (angol)
   Chakra program : [the secret behind the Anamé Program] / Anamé Valéria Balázs. - 5. ed. - [Budapest] : [LG Brahman Kft.], 2016. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6910-9 fűzött
csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3662071]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2017.
Balázs Valéria
Karmakiller (angol)
   Karma killer / Anamé Valéria Balázs. - [Budapest] : [LG Brahman Kft.], [2016]. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6909-3 fűzött
ezoterika - magyar irodalom - kisregény - fordítás
133.25(0:82-31) *** 894.511-31=20
[AN 3662063]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2017.
Lukács Zoltán Gábor
   Sorslevelek : az indiai pálmalevelek évezredes bölcsessége / Lukács Zoltán Gábor. - [Budapest] : [Lukács Z. G.], 2016. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-963-12-6962-8 fűzött : 2990,- Ft
India - okkultizmus - sors
133(540) *** 124.6
[AN 3661676]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2017.
Nagy Emilné Göllner Mária (1894-1982)
   Michaeliták : a magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata / [szerk. Juhász József] ; [ford. Scherak Mari] ; [... a könyvben található képek Illés Judit ... alkotásai]. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2016. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 10.)
A ford. Nagy Emilné Göllner Mária német nyelven publikált emlékirataiból kész. - Vámosi Nagy István visszaemlékezésével. - Bibliogr.: p. 289-292.
ISBN 963-85396-2-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - antropozófia - memoár
133.25 *** 133.25(439)(092)Nagy_E.-né_Göllner_M.
[AN 3663584]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2017.
Nemere István (1944-)
   A legújabb titkok könyve [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 684 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137611. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-387-741-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-740-1 (epub)
rejtély - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 3643526]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3804 /2017.
Baráz Csaba (1964-)
   A Szalajka-völgy : a Bükk északi kapuja / [írta és összeáll. Baráz Csaba]. - 2. jav. kiad. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2016. - 20 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 21.)
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-963-9817-71-5 fűzött
Bükki nemzeti park - Szalajka-völgy - természeti környezet
502(439)(234.373.4) *** 502.4(439)Bükki_nemzeti_park
[AN 3663661]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2017.
Simai Mihály (1930-)
   A harmadik évezred nyitánya : a zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok / Simai Mihály. - Budapest : Corvina, 2016. - 374 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6385-2 fűzött : 3990,- Ft
globalizáció - világgazdaság - ökológia - fenntartható fejlődés - 21. század
504.03 *** 339.9(100)"20"
[AN 3661523]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3806 /2017.
Symposium of AER (26.) (2016) (Helsinki)
   Proceedings of the twenty-sixth Symposium of AER : Helsinki, Finland, 10-14 October, 2016 / [kiad. az MTA Energiatudományi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Energiatud. Kutatóközp., [2016]. - 509 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-26-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7351-27-3)
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(480-2Helsinki)
[AN 3661998]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3807 /2017.
Oláh György (1927-2017)
A life of magic chemistry (magyar)
   Életem és a mágikus kémia : egy Nobel-díjas önéletrajzi gondolatai, belefoglalva a Nobel-díj utáni évek és a metanolgazdaság / Oláh György Molnár Árpáddal ; [ford. Zsengellér Annamária, Pálinkás János]. - 2. kiad. - Budapest : Better, [2016]. - XIV, 368 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-338.
Kötött
Oláh György (1927-2017)
Egyesült Államok - vegyész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
54(73)(=945.11)(092)Oláh_Gy.(0:82-94)
[AN 3663644]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3808 /2017.
Kessler Jenő (1939-)
   Az ősmadarak és utódaik nyomában [elektronikus dok.] / Kessler Jenő. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137655. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-846-0
paleontológia - madár - elektronikus dokumentum
568.2
[AN 3643662]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3809 /2017.
Cox, Brian (1968-)
Human universe (magyar)
   Az univerzum csodája: az ember / Brian Fox, Andrew Cohen ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2016. - 314 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 978-963-252-100-8 kötött : 3990,- Ft
kozmológia - élet eredete - világegyetem
524.8 *** 573.5
[AN 3661300]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3810 /2017.
Fráter Erzsébet
   Egzotikus piacokon : botanikai kalauz a trópusi haszonnövényekhez / Fráter Erzsébet ; [fotók Fráter Erzsébet, Kósa Géza, Fráter Szabolcs]. - Budapest : Scolar, cop. 2016. - 183 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-963-244-706-3 fűzött : 3750,- Ft
kultúrnövény - trópusi növény - növénytan
581.9(213) *** 634.3
[AN 3660944]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2017.
Frivaldszky János (1936-)
   Frivaldszky János (1825[!1822]-1895) az entomológus, akadémikus és muzeológus / id. Frivaldszky János. - Szeged : Primaware, 2016. - 54 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Tudománytörténeti könyvtár. Tudóscsaládok)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-384-2 fűzött
Frivaldszky János (1822-1895)
Magyarország - zoológus - muzeológus - 19. század - személyi bibliográfia
59(439)(092)Frivaldszky_J. *** 069(439)(092)Frivaldszky_J. *** 012Frivaldszky_J.
[AN 3661454]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2017.
Greenwell, Jessica
1000 animals (magyar)
   1000 állat / szerk. Jessica Greenwell ; Nikki Dyson rajz. ; ... ford. Baksay Judit. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 60, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-346-949-1 fűzött : 2900,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3661937]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2017.
   Orvosi biokémia : egyetemi tankönyv / szerk. Ádám Veronika ; [... illusztrációját Ángyán Gergő kész.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2016. - XIX, [2], 764 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-331-400-5 kötött : 23000,- Ft
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 3663597]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3814 /2017.
Bálint Györgyi
   Hangterápia kézikönyv : a hangterápia egészségügyi és spirituális vonatkozásai / Bálint Györgyi. - Kecskemét : G50 K., cop. 2017. - 143 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-88328-3-2 kötött : 2900,- Ft
hangterápia - hangszer - ezoterika
615.837 *** 133.25 *** 681.8
[AN 3660917]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2017.
Beck Andrea (1977-)
   B+ : be positive! : a felvilágosító könyv : könnyű olvasmány nehéz témákról nem csak tiniknek / Beck Andrea. - Veszprém : Beck M. Menedzsment Kft., 2016. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80060-9-5 fűzött : 2990,- Ft
serdülőkor - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
159.922.8(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 613.88(02.053.2)
[AN 3660903]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2017.
Christian, A. J. (1975-)
   A nőkkel csak a baj van? : [csak férfiaknak] / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 299, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-048-2 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - nő
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3662994]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2017.
   A család és a közösség szolgálatában : tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére / szerk. Spannraft Marcellina, Korpics Márta, Németh László. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 319 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-224-9 fűzött : 2990,- Ft
lélektan - pszichoterápia - családterápia - elmegyógyászat - emlékkönyv
615.851 *** 316.356.2 *** 159.9 *** 616.89
[AN 3661616]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2017.
Csigó Zita
   Laktózmentes ételek : receptek egy tudatos étrendhez / [... összeáll. Csigó Zita, Kocsis Bálint]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2016]. - 77 p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-336-0 fűzött
tejérzékenység - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3661625]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2017.
   Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban : [az eredményes iskolakezdés hét kritikus alapkészségének országos helyzetképe és a pedagógiai tanulságok] : [DIFER programcsomag] / Nagy József [et al.] ; [alkotószerk. Nagy József]. - 2. kiad. - Szeged : Mozaik, 2016, cop. 2004. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-[120].
ISBN 963-697-438-1 fűzött
gyermeklélektan - képesség - iskolaérettség - képességvizsgálat
159.928 *** 371.212.22 *** 372.367
[AN 3663059]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2017.
Fight back with food (magyar)
   Orvosság a konyhából : hasznos tápanyagok A-tól Z-ig / [ford. Sárközy Judit, Takácsi-Nagy Klára]. - Utánny. - [Budapest] : Reader's Digest, 2017. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-04-7 kötött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 616
[AN 3663000]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2017.
Fodor Réka (1971-)
   Afréka : egy missziós orvos kalandjai Afrikában / Fodor Réka. - [Fót] : Greguss-Fodor Bt., cop. 2016. - 176 p., [40] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6922-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - Afrika - orvos - 21. század - helyismeret - memoár
61(439)(092)Fodor_R.(0:82-94) *** 908.6(0:82-94)
[AN 3660357]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2017.
Fodor Réka (1971-)
   Afréka : egy missziós orvos kalandjai Afrikában / Fodor Réka. - 2. kiad. - [Fót] : Greguss-Fodor Bt., cop. 2016. - 176 p., [40] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6922-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - Afrika - orvos - 21. század - helyismeret - memoár
61(439)(092)Fodor_R.(0:82-94) *** 908.6(0:82-94)
[AN 3663668]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2017.
Gutási Éva (1989-)
   Egészség ábécé : verses mesekönyv alsósoknak / Gutási Éva ; [ill. Varga Vera Villő] ; [... kiad. a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NEFI, 2016. - 42, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80422-1-5 fűzött
egészséges életmód - gyermekkönyv
613(02.053.2)
[AN 3660568]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2017.
Hay, Louise L. (1926-)
Heart thoughts (magyar)
   Meditációk és pozitív megerősítések minden napra / Louise L. Hay ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 241, [6] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-529-562-3 kötött : 4490,- Ft
meditáció - szuggesztió - mentálhigiénia - auditív dokumentum
615.851.11 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3662975]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2017.
Hídvéghy Róbert (1983-)
   Gondolkodj nagyban : hogyan állítsd át a gondolkodásod szűkösségről bőségre? / Hídvéghy Róbert. - [Budapest] : Cashflow Mérnök Intern. Kft., cop. 2016. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7329-8 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3661622]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2017.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2017. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1600,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3663046]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2017.
Kartali Zsuzsa
   Anyacsavar és Kockafej [elektronikus dok.] : a fiam autista, de nem zseni / Kartali Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-550-8
magyar irodalom - autizmus - memoár - elektronikus dokumentum
616.89-008.45(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3643213]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2017.
Király Eszter
   Meddig tart a kapcsolatunk : szívleckék női önismeretből / Király Eszter. - Budapest : Garbo, cop. 2016. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-04-6 fűzött
- mentálhigiénia - nemek lélektana - párkapcsolat
613.865-055.2 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3661720]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2017.
Kis Vivien
   Súlyvesztés [elektronikus dok.] : csak így lehet!. - Szöveg (pdf : 535 KB). - [Miskolc] : [Kis V. ], [2016]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Kis Vivien. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137589. - Működési követelmények: Adobe Reader
diéta - fogyókúra - elektronikus dokumentum
613.24
[AN 3643416]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2017.
Koch, Richard (1950-)
The 80/20 principle (magyar)
   A 80/20 elv : a titok, hogyan érjünk el többet kevesebbel / Richard Koch ; [ford. Csizmadia László és Vallató Péter]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 341 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-26-9 fűzött : 3490,- Ft
siker - időmenedzsment
613.865 *** 65.012.4 *** 159.937.53
[AN 3661951]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2017.
Kollár Anna
   Modern istennők kézikönyve : hogyan válaszd a szeretetet a félelem helyett, és éld álmaid életét? / [írta Kollár Anna]. - [Szolnok] : Somogyi 2001 Kft., 2016. - 214 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-7435-6 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3662032]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2017.
Laskai M. Nelli
   Boldognak lenni : [kézikönyv az útkeresőknek] : [önbizalom, párkapcsolat, egészség, álomállás, célkitűzés] / Laskai M. Nelli. - [Mártély] : [For Art K.], 2016. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5504-03-7 fűzött : 3380,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3663057]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2017.
Magyar Higiénikusok Társasága. Vándorgyűlés (74.) (2016) (Győr)
   Magyar Higiénikusok Társasága LXXIV. Vándorgyűlése : Győr, 2016. október 5-7. : a rendezvény programja : összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ.], [2016]. - 85 p. ; 21 cm
Fűzött
közegészségügy - higiénia - konferencia-kiadvány
614 *** 613 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3662003]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2017.
Mosley, Michael (1957-)
The 8-week blood sugar diet (magyar)
   A 8 hetes vércukordiéta : fogyjunk gyorsan és programozzuk újra a testünket / Michael Mosley ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 255 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-406-351-3 kötött : 3500,- Ft
diéta - vércukor - cukorbetegség - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.153.455.04 *** 616.379-008.64
[AN 3661299]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2017.
   Múlt és jelen összeér : a Magyar Pszichológiai Társaság XXV. jubileumi országos tudományos nagygyűlése : kivonatkötet : 2016. június 2-4., Budapest / [fel. szerk. Vargha András]. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2016. - 418 p. ; 21 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara
ISBN 978-615-80241-2-9 fűzött
lélektan - mentálhigiénia - konferencia-kiadvány
159.9 *** 613.865 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3661074]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2017.
Oravetz Dániel
   Mentőöv : önsegítő kézikönyv lelki problémákkal küzdőknek, családtagjaiknak és segítőiknek / [Oravetz Dániel és Kulcsár Teodóra]. - Budapest : Oriold, 2016. - 130, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5443-51-0 kötött : 1990,- Ft
kóros lelkiállapot
616.89
[AN 3660902]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2017.
Polyánki Balázs
   A stressz ára / Polyánki Balázs ; [közread. a] Képességfejlesztő Intézet Alapítvány. - Dunaújváros : Képességfejlesztő Int. Alapítvány, 2016. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7109-6 kötött : 3990,- Ft
stressz - mentálhigiénia - esettanulmány
612.06 *** 613.865
[AN 3661020]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2017.
Sándor Judit (1962-)
   Az én molekulám : bioetika és emberi jogok a XXI. század elején / Sándor Judit. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 228 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 978-963-414-223-2 fűzött : 2490,- Ft
bioetika - emberi jog
614.253 *** 174 *** 342.7
[AN 3661664]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2017.
Shojai, Pedram
The urban monk (magyar)
   A városi szerzetes : keleti bölcsesség és modern trükkök, avagy hogyan állítsuk meg az időt, leljük meg a sikert és a békét / Pedram Shojai ; [ford. Vallató Péter]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-79-5 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3661939]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2017.
Soma (1966-)
   Egységben önmagammal : három előadás arról, hogyan találd meg önmagad, hogy egységben élhess a világgal is / Soma Mamagésa. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 252, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-78-7 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3663031]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2017.
Szentesi Éva
   Hamvaimból [elektronikus dok.] / Szentesi Éva. - Szöveg (epub : 635 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-564-5
rákbetegség - méhnyak - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
618.146-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3643262]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2017.
   Történetek a Bethesda Gyermekkórház 150 éves életéből / [szerk. ... Tamásné Bese Nóra] ; [kiad. a Bethesda Kórház Alapítvány]. - Budapest : Bethesda Kórház Alapítvány, 2016. - [190] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Borítócím: Bethesda 150. - A bevezető német, angol, holland és francia nyelven is
ISBN 978-963-12-7226-0 fűzött
Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
Budapest - kórház - gyermekgyógyászat - fényképalbum
616-053.2 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3660695]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2017.
William, Anthony
Medical medium (magyar)
   Gyógyító médium : a krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-544-9 kötött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
615.89 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3663041]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3844 /2017.
   Emlékmentő : Szent Borbála Napi Emlékülés : Tatabánya, 2015 / [szerk. Dallos István] ; [közread. a] Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány. - Tatabánya : Szabadtéri Bányászati Múz. Alapítvány, 2016. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Emlékmentő 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7216-1 fűzött
Tatabánya - ipartörténet - bányászat - szent - kultusz
622(439-2Tatabánya)(091) *** 235.3 *** 394.944(439)
[AN 3661457]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3845 /2017.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2016) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2016 : AACS'16 : [Budapest ..., June 24, 2016] / ed. István Vajk, Dmitriy Dunaev ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE Dep. of Automation and Applied Informatics, [2016]. - 213 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-313-228-9 fűzött
automatizálás - informatika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3660560]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2017.
Falus Iván (1943-)
   Az empirikus kutatások gyakorlata : adatfeldolgozás és statisztikai elemzés / Falus Iván, Ollé János ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016, cop. 2008. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 338-339.
ISBN 978-963-19-6011-2 fűzött
statisztikai elemzés - adatfeldolgozás - adatmodellezés - program - tankönyv
681.3.016(078) *** 311.1/.2(078) *** 519.688SPSS(078) *** 519.23(078)
[AN 3663121]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3847 /2017.
Csanády Etele (1955-)
   Mechanics of upholstering materials / Etele Csanády and György Sitkei. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of West-Hungary, 2016. - 18 p. : ill. ; 24 cm. - (Progress report / Department of Wood Engineering University of West-Hungary, ISSN 2060-3649 ; 5.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-359-066-9 fűzött
bútortervezés - mérnöki tudomány - kárpitozott bútor
684.4 *** 684.73 *** 62
[AN 3661251]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2017.
Lonovics Zoltán
   Cipő : divatsuli / szöveg és ill. Lonovics Zoltán. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [64] p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 20x21 cm
keretcím: Fashionist Gilbert. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-415-226-2 fűzött : 2999,- Ft
lábbeli - divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
685.34.01(02.053.2) *** 087.5 *** 646.46(02.053.2)
[AN 3661736]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2017.
Lonovics Zoltán
   Shoe : design school / text and ill. Zoltán Lonovics. - [Budapest] : Móra, 2016. - [64] p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 20x21 cm
keretcím: Fashionist Gilbert. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-415-230-9 fűzött : 2999,- Ft
lábbeli - divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
685.34.01(02.053.2) *** 646.46(02.053.2) *** 087.5
[AN 3661750]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2017.
Magoss Endre (1967-)
   Functional relationships of the wood surface roughness / Endre Magoss and György Sitkei. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of West-Hungary, 2016. - 42 p. : ill. ; 24 cm. - (Progress report / Department of Wood Engineering University of West-Hungary, ISSN 2060-3649 ; 4.)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-359-063-8 fűzött
fafeldolgozó ipar - csiszolás
674
[AN 3661250]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3851 /2017.
   Víz- és szennyvízkezelés az iparban 2016 [elektronikus dok.] : III. Soós Ernő Nemzetközi Tudományos Konferencia / [rend., közread. a] Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ. - Szöveg. - Nagykanizsa : Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Közp., [2016]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Nagykanizsán tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-12-6370-1
vízkezelés - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.3 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3660965]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3852 /2017.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (44.) (2016) (Tata)
   44. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2016. december 1-2., Tata / [rend., közread. az] EBK Hungary Kft. Crash Center Laboratories. - Szöveg és képek. - Gödöllő : EBK Hungary Kft. Crash Center Laboratories, 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-80630-0-5
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3660973]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2017.
Kóbor Ádám
   Köszöntjük kedves utasainkat! / [szöveg Kóbor Ádám] ; [ill. és a fényképeket kész. Buzás Aliz]. - [Budapest] : Buzás A., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7183-6 kötött
Budapest - tömegközlekedés - közlekedéstörténet - album
656.025.6(439-2Bp.)(091)(084.1)
[AN 3660480]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3854 /2017.
   Agrárklíma 2.: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése : előzetes eredmények / szerk. Bidló András, Király Angéla, Mátyás Csaba. - Sopron : NYME K., 2016. - 217 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-295-4 fűzött
Magyarország - éghajlatváltozás - mezőgazdaság - erdészet - fenntartható fejlődés - hatáselemzés
63(439) *** 630(439) *** 504.03 *** 551.583(439)
[AN 3661242]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2017.
   Apiterápia : gyógyítás méhészeti termékekkel / szerk. Mucsi Imre ; [közread. a] Tudás Alapítvány. - Hódmezővásárhely : Tudás Alapítvány, 2016. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89188-6-4 fűzött
természetgyógyászat - méz - apiterápia
638.167 *** 665.52/.54 *** 615.89:638.167
[AN 3660460]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2017.
   Élelmiszerhamisítás [elektronikus dok.] / szerk. Csapó János, Albert Csilla, Csapóné Kiss Zsuzsanna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Élelmiszertechnológiai Intézet. - Szöveg (mobi : 16 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139918. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-937-1
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-biokémia - elektronikus dokumentum
663/664 *** 614.31 *** 54
[AN 3656912]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2017.
   Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban, XXXIII : Budapest, 2016. november 24. / [szerk. Nagy Géza, Novák Róbert, Ripka Géza] ; [... szervezői a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény,- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Magyar Növényvédelmi Társaság]. - Budapest : MNT, 2016. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89690-4-0 fűzött
növényvédelem - kártevő - szántóföldi növénytermesztés - integrált termelési rendszer - konferencia-kiadvány
632.1/.8 *** 633 *** 061.3(439-2Bp.)"2016" *** 631.151
[AN 3660348]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2017.
   Az ipari kenderre épülő gazdaság fejlesztési programjának lehetősége Magyarországon és a Kárpát-medencében. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 8.)
A Budapesten, 2016. febr. 5-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - keretcím: Kárpát-haza Akadémia
ISBN 978-615-5639-02-9 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - kender - ipari növény - növénytermesztés - feldolgozóipar - konferencia-kiadvány
633.522(439) *** 633.522(4-191) *** 67/68(439) *** 67/68(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3661394]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2017.
Lett Béla (1945-)
   Amit a számok mutatnak az erdővagyon-gazdálkodásról [elektronikus dok.] : naturáliák és ökonómia / Lett Béla, Stark Magdolna, Horváth Sándor. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Sopron : NYME K., 2016. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137606. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-285-5
erdőgazdálkodás - gazdálkodás - ökológia - éghajlatváltozás - elektronikus dokumentum
630 *** 658.14 *** 551.583
[AN 3643486]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2017.
   A magyarországi élelmiszeripar helyzete és jövőképe / [szerk. Kürthy Gyöngyi, Dudás Gyula, Felkai Beáta Olga]. - Budapest : AKI, 2016. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-599-7 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - 21. század
663/664(439)"201"
[AN 3661505]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2017.
Mód László (1972-)
   Ártéri szőlőskertek az Alsó-Tisza mentén / Mód László. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2016. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 15.)
Bibliogr.: p. 227-244.
ISBN 978-963-567-063-5 fűzött
Alsó-Tisza-síkság - Dél-Tiszántúl - agrártörténet - szőlőművelés - ártéri gazdálkodás
634.8(439)(282.243.742)(091) *** 631.961(439.16-13)(091) *** 551.435.122
[AN 3660385]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2017.
Németh Tibor (1968-)
   Kisállatok lágyszervi sebészete és műtéttana / Németh Tibor. - [Budapest] : [Németh T.], 2016. - XX, 667 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6545-3 kötött
állatorvostan - sebészet
619 *** 617
[AN 3661614]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2017.
Stilwell, Victoria (1969-)
The secret language of dogs (magyar)
   A kutyák titkos nyelve : ismerd meg kutyád gondolkodásmódját, hogy kedvenced boldogabb legyen! / Victoria Stilwell ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2017. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-189.
ISBN 978-615-5609-75-6 fűzött : 3490,- Ft
kutyatartás - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3661037]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3864 /2017.
   Böszörményi nagymamák finom süteményei, ételei / [szerk. Nagy Imre] ; [kiad. a Civilek a Lakóhelyért Egyesület ...]. - Hajdúböszörmény : Civilek a Lakóhelyért Egyes., 2016. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 90. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-7443-1 fűzött
Hajdúság - sütemény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(439Hajdúság)(083.12)
[AN 3660381]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2017.
Đoković, Novak (1987-)
Serviraj za pobedu (magyar)
   A győztes étrend : 14 napos gluténmentes étrend a tökéletes testi és lelki erőnlétért / Novak Djokovic ; William Davis előszavával ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 216 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-379-7 kötött : 3500,- Ft
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3661298]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2017.
Fodor Erzsébet
   100 recept a gombafertőzésből gyógyulni vágyóknak, kezdő vegetáriánusoknak, akik fogyni szeretnének : a rák gyógyítása egyszerű módszerrel / [Fodor Erzsébet]. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 124 p. ; 21 cm
Fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.563(083.12) *** 641.564(083.12) *** 613.2 *** 615.89
[AN 3663113]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2017.
Hadarik Rita
   Glutén nélkül / Hadarik Rita. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 180 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-28-3 kötött : 4990,- Ft
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3661082]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2017.
Hornok Ernő (1951-)
   Körös menti ízek : gasztronómiai kalandozások a Hármas-Körös vidékén / Hornok Ernő. - 2. átd. kiad. - Gyomaendrőd : Rekline Stúdió, 2016. - 131 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. [132].
ISBN 978-963-12-5765-6 fűzött
Körösök vidéke - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Körösök_vidéke)(083.12)
[AN 3663651]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2017.
Ibi néni
   Ibi néni szakácskönyve. - [Törökszentmiklós] : [Kun I.], 2016-. - 25 cm
ISBN 978-963-12-7209-3
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3662119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2016. - 315 p.
ISBN 978-963-12-7210-9 fűzött
[AN 3662123] MARC

ANSEL
UTF-83870 /2017.
Kanbay, Feryal
Geniale Tipps und Tricks füf Ihr Zuhause (magyar)
   Ötletes háztartás : spóroljon időt, pénzt és energiát! / [szerzők Feryal Kanbay, Rainer Köthe, Heike Renwrantz] ; [ford. Farkas Balázs, Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, 2016. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-353-2 kötött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3661030]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2017.
Kis Vivien
   Karcsú & egészséges [elektronikus dok.] : receptek, édességek. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Miskolc] : [Kis V. ], [2016]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Kis Vivien. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137581. - Működési követelmények: Adobe Reader
diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.561(083.12)
[AN 3643365]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2017.
   Mizo szakács vagyok / [ételfotók Barta Katalin] ; [... kiad. Sole-Mizo Zrt. ...]. - [Dabas] : [Reálszisztéma Dabasi Ny.], 2016. - 102 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7311-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(036)
[AN 3660924]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2017.
   Szakácskönyv, agy A gumisok is szeretnek főzni / szerk. Szojka Attila, Simon Zsolt, Simon Gábor. - Nyíregyháza : Marso Kft., [2016]. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3661477]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2017.
   Szakácskönyv : hazai ízek újragondolva / [összeáll. Dús Ágnes]. - [Budapest] : Vince K., 2016. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-303-073-8 fűzött : 2495,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3660814]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3875 /2017.
   "...amennyiben szellemi lények vagyunk" : tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról / szerk. Tánczos Péter és Varga Rita. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 288 p. ; 22 cm. - (Germanizmusok, ISSN 2064-1532)
Gerinccím: Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-170-9 fűzött : 2990,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófiatörténet - filozófus - 18. század
1(100)(091) *** 1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3661589]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2017.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   Titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., [2011]-. - 21 cm
teozófia - ezoterika
141.332 *** 133
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A tudomány szemben a titkos tanítással / [ford. Szabari János]. - cop. 2016. - 265 p., [2] t.fol. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-07-5 fűzött
teozófia - tudomány
133 *** 141.332 *** 001
[AN 3661962] MARC

ANSEL
UTF-83877 /2017.
Forgó Jenő (19. sz)
   A társalgás és udvarlás könyve [elektronikus dok.] / Forgó Jenő. - Szöveg (epub : 589 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137586. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-631-8 (epub)
ISBN 978-963-398-632-5 (mobi)
illemtan - elektronikus dokumentum
177.2
[AN 3643404]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2017.
Inside an autistic world (magyar)
   Titkok az autisták világából / [ford. Bistey Zsuzsa]. - 2. kiad. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2016. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 22.)
ISBN 978-963-88327-5-7 fűzött : 3000,- Ft
lélekvándorlás - autizmus - dialógus
129(0:82-83) *** 616.89-008.45(0:82-83)
[AN 3663578]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2017.
Schaya, Leo (1916-1985)
Naissance à l'esprit (magyar)
   Szellemi születés [elektronikus dok.] / Leo Schaya ; ford. Isztrayné Bíró Anna. - Szöveg (epub : 399 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-609-2
vallásfilozófia - szufizmus - elektronikus dokumentum
141.336 *** 297
[AN 3656921]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3880 /2017.
   A 16. századi reformáció kiváló reformátorai : imanapi felolvasások : 2016. december 2. péntektől - december 10. szombatig / [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozg. Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2016]. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7258-1 fűzött
Európa - reformáció - egyháztörténet - 16. század
284(4)"15"
[AN 3660302]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2017.
Ács Julianna (1930-2012)
   Reformáció és ellenreformáció / Fábryné Ács Julianna. - Budapest : Tarsoly K., 2016-. - 24 cm
Európa - történelem - egyháztörténet - reformáció - ellenreformáció
282 *** 284 *** 940
[AN 3662015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Európa a XVI. században. - 2016. - 192 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9570-86-3 kötött
Európa - történelem - egyháztörténet - reformáció - ellenreformáció - 16. század
282(4)"15" *** 284(4)"15" *** 940"15"
[AN 3662016] MARC

ANSEL
UTF-83882 /2017.
L'adoration eucharistique (magyar)
   Az Oltáriszentség imádása / [ford. Szabó Ráhel]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-644-6 fűzött : 1200,- Ft
oltáriszentség - imádkozás
265.3 *** 248.143
[AN 3661633]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2017.
Bowman, Crystal
Devotions for beginning readers (magyar)
   Nyisd ki a szíved! : bibliai üzenetek kicsiknek / Crystal Bowman és Christy Lee Taylor ; [ill. Sophie Burrows] ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2016. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-288-350-2 kötött : 4200,- Ft
vallásos irodalom - ima - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 3661968]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2017.
Cioca, Maria
   Mântuire prin har : [cuvântul vieţii] / Maria şi Ştefan Cioca. - Giula : "Cronica", 2016. - 386 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4538-7 fűzött
bibliamagyarázat - elmélkedés
22.07 *** 242
[AN 3662194]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2017.
Davies, Rhona
   Fiúk Bibliája / Rhona Davies ; ill. Peter Rutherford ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, cop. 2016. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-288-336-6 kötött : 2900,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3662076]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2017.
Dér Katalin (1949-)
   Édentől Bábelig : a bibliai őstörténet : a teremtés könyve, 1-11. fejezet / Dér Katalin. - Budapest : Kairosz, 2016. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-850-5 fűzött : 3300,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 3661474]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2017.
Dillow, Linda (1943-)
The blessing book (magyar)
   Egy mélyebb fajta csend / Linda Dillow ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - 106, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Áldások könyve" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-18-4 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3661982]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2017.
   "Elküldöm hozzátok a Vigasztalót" : a Szentlélek személye és munkája / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2017. - 155, [3] p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2017/1.)
ISBN 978-615-5260-55-1 fűzött
Szentlélek Isten - bibliamagyarázat
22.07 *** 231.3
[AN 3660893]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2017.
   Elsőáldozók könyve / [összeáll. és ill. Patyi Beáta]. - Budapest : Jel, 2016. - [48] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5147-46-3 kötött : 2900,- Ft
szentáldozás - gyermekkönyv
265.3(02.053.2)
[AN 3660760]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2017.
   "És leszálltak a vízbe mind a ketten" : LMBTQ - Keresztény Párbeszéd Műhely / [közread. a] Szimpozion Egyesület. - [Budapest] : Szimpozion Egyes., 2016. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7466-0 fűzött : 1490,- Ft
nemi erkölcs - vallási erkölcs - kereszténység - homoszexualitás - interjú
241 *** 176 *** 613.885(047.53)
[AN 3661045]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2017.
Fabiny Tibor (1955-)
   Az eljövendő árnyékai : a figurális-tipológiai olvasás / Fabiny Tibor. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 327 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-202-7 fűzött : 2990,- Ft
hermeneutika - bibliakutatás
22.01 *** 22.06 *** 801.73
[AN 3661567]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2017.
   Felelet a Mondolatra : tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére / szerk. Zsengellér József, Kodácsy Tamás, Ablonczy Tamás. - Budapest : KRE : L'Harmattan ; Pápa : PRTA, 2016. - 551 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 16.). (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-245-4 kötött : 4990,- Ft
teológia - emlékkönyv
23
[AN 3661603]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2017.
Grigor Narekaci (951-1003)
Matean Oġbergowťean (magyar)
   A bánat könyve : "beszélgetés a szív mélyéből istennel" : [óörmény imádságok] / Naregi Szent Gergely ; [... ford., bev. és jegyzetekkel ell. Szám László]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 438 p. ; 20 cm
Megj. "Siralmas panaszok" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-834-5 fűzött : 3400,- Ft
örmény katolikus egyház - imakönyv
281.6 *** 243
[AN 3661490]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2017.
Hóbor József (1954-)
   Elvek, eszmék, egyház : adalékok Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működésének első évtizedeihez / Hóbor József. - Nagykanizsa : Czupi, 2016. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-963-9782-47-1 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Zalaegerszeg - Magyarország - katolikus pap - bíboros - egyháztörténet - katolikus egyház - két világháború közötti időszak - 20. század - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 282(439-2Zalaegerszeg)"1919/1937"
[AN 3660383]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2017.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Boldogasszony : ősvallásunk istenasszonya / Kálmány Lajostól ; [közread. a Szent Korona Országáért Alapítvány ...]. - [Solymár] : Szent Korona Országáért Alapítvány : ArchiRegnum, 2016. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-12-6651-1 fűzött
mariológia - magyar néprajz - népi vallásosság - magyar ősvallás
232.931 *** 398.3/.4(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 3660325]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2017.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5-11. köteten: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Isten háztartása : az emberiség őstörténete Nóéig 3 részben : 1. rész / ... leírta Lorber Jakab. - 2016. - 466 p.
Die Haushaltung Gottes
ISBN 978-963-88232-6-7 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3661327] MARC

ANSEL
UTF-83897 /2017.
Kmoskó Mihály (1876-1931)
   Az iszlám keletkezése [elektronikus dok.] / Kmoskó Mihály. - Szöveg (epub : 259 KB) (mobi : 669 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-639-4 (epub)
ISBN 978-963-398-640-0 (mobi)
Mohamed (próféta) (570?-632)
vallástörténet - iszlám - vallásalapító - prófécia - őstörténet - arabok - 7. század - 8. század - elektronikus dokumentum
297"06/07" *** 930.8(=927)"06/07" *** 297(092)Mohamed
[AN 3643555]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2017.
   A könyörülő Isten : 31 dunántúli lelkipásztor igehirdetése a Róma 9,16-ról / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2016. - 180 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5486-09-8 kötött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 227.12.07
[AN 3660823]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2017.
   Lélekigazító imakönyv : útravaló a lélek zarándokútjához : az ima ereje : égben kelt magvas gondolatok, imádságok, versek a Lélekigazgató Műhely hallgatói és gyógyítói gyűjtésében / [szerk. Joó Katalin] ; [kiad. a Pilisi Szent Margit Alapítvány]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Csobánka] : Pilisi Szent M. Alapítvány, 2016. - 226 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - magyarságkutatás - imakönyv - vers - antológia
243 *** 894.511-14(082) *** 930.8(=945.11)
[AN 3660915]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2017.
Mahesh Yogi, Maharishi (1918-2008)
Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad-Gita (magyar)
   A Bhagavad-gítá : új fordításban és új magyarázattal : 1-6. fejezet / Maharishi Mahesh Yogi. - [Budapest] : [Vaszistha Kft.], 2016. - 549 p. ; 21 cm
Az eredeti szanszkrit versekkel és azok latin betűs átírásával
ISBN 978-615-80584-0-7 fűzött
Mahābhārata. Bhagavad-gītā
hinduizmus - szanszkrit irodalom - verses epika - műelemzés
294.526.825 *** 891.22-131=945.11
[AN 3660936]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2017.
McDowell, Josh (1939-)
More than a carpenter (magyar)
   Több mint ács / Josh McDowell, Sean McDowell ; [ford. Novák György] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - 203 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-17-7 fűzött
krisztológia - dogmatika - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3661989]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2017.
   Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1920-1932 : válogatott beszédek és tudósítások / a dokumentumokat vál., jegyzetelte és a bev. tanulmányt írta Gianone András, Klestenitz Tibor. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 453 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 8.)
Bibliogr.: p. 430-437. - Összefoglalás angol, német, francia és olasz nyelven
ISBN 978-963-416-041-0 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - gyűlés - 20. század
262.4(439)"1920/1932"
[AN 3661859]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2017.
Pálhegyi Ferenc (1935-2016)
   Üzenet Babilonba / Pálhegyi Ferenc ; [... ill. Gaál Éva ...] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - 140 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-615-5446-20-7 fűzött
vallásos irodalom - erkölcsteológia
244 *** 241
[AN 3661979]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2017.
Patton Márk
   Szex és szexualitás a Biblia fényében / Patton Márk ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - 108 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5446-23-8 fűzött
vallási erkölcs - párkapcsolat
241 *** 316.472.4
[AN 3661970]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2017.
Reisinger János (1954-)
   A szabadság törvénye : lehet-e a Tízparancsolat szerint élni? / Reisinger János, Soós Attila. - Veszprém : Élj Inkább Alapítvány, 2016. - 167 p. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
ISBN 978-963-89123-9-8 fűzött
vallási erkölcs - tízparancsolat - bibliamagyarázat
221.12.07 *** 241.6 *** 222.16.07
[AN 3660897]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2017.
Rezsőházy Rudolf (1929-)
   Józan gondolatok a kereszténységről / Rezsőházy Rudolf. - Budapest : Kairosz, 2016. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-867-3 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-834-5)
kereszténység - vallásos irodalom
23/28 *** 244
[AN 3661448]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2017.
Sabău Pătcaş, Eva
   De sărbători : culegere bilingvă : poezii, texte, colinde, pricesne ortodoxe, cântece pentru serbări şcolare şi sărbători bisericeşti : clasele I-IV / Eva Pătcaş Sabău. - Giula : Ed. "Cronica", 2016. - 169 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Váltakozva román és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-4828-9 fűzött
keresztény ünnep - naptári szokás - magyar irodalom - iskolai ünnepély - kétnyelvű dokumentum - vers
264-041 *** 398.33 *** 894.511-14.02=590 *** 371.383
[AN 3661675]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2017.
Székely János (1964-)
   Az Újszövetség teológiája / Székely János ; [kiad. a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2016. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-9921-13-9 fűzött
Biblia. Újszövetség
biblikus teológia - egyetemi tankönyv
225.08(075.8)
[AN 3663571]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2017.
   A Székesfehérvári egyházmegye zsinatai a 20. század első felében / összeáll., a bev. tanulmányt írta, és a forrásokat jegyzetelte Mózessy Gergely. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 345 p. ; 25 cm + CD. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-036-6 kötött : 3400,- Ft
Székesfehérvári Egyházmegye. Zsinat (1924)
Székesfehérvári Egyházmegye. Zsinat (1934)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
262.44(439-03Székesfehérvári_Egyházmegye)"192/194"(093)
[AN 3661857]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2017.
Talián Zoltán
   Az evangélium szolgája lettem / Talián Zoltán. - [Ózd] : Szerző, cop. 2016. - 143 p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6015-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3662165]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2017.
   Tanulmánykötet a Kaposvári Egyetem Iszlám Tudományok Kutatóintézetének első évfordulójára = Kaposvár Üniversitesi İslam Araştirmalari Merkezi 1. yldönümü tebliğ kitabi / [szerk. ... Szöllőssy Balázs] ; [ford. ... Emel Dev] ; [kiad. a TIKA - Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség Budapesti Koordinációs Irodája]. - Budapest : TIKA Budapesti Koord. Irodája, 2016. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5589-8 fűzött
iszlám
297
[AN 3661010]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2017.
   A Te igéd igazság : Botta István lelkész szolgáló élete és munkássága / [szerk. Thurnay Béla és Thurnayné Schulek Vilma]. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2016. - 477 p. ; 21 cm. - (A Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség kiadványai, ISSN 1786-5581 ; 7.)
Bibliogr.: p. 455-459.
ISBN 978-963-12-7254-3 kötött
Botta István (1918-1999)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439)(092)Botta_I.
[AN 3660403]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2017.
Thomas, Marion
   Lányok Bibliája / írta Marion Thomas ; ill. Maria Cristina Lo Cascio ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, cop. 2016. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-288-337-3 kötött : 2900,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3662069]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2017.
Vargáné Pók Katalin
   Európai látlelet : vitairat a XX. századról 2. / Pók Katalin. - [Debrecen] : [Pók K.], 2016. - 314 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7130-0 fűzött : 2500,- Ft
vallástudomány - vitairat
291(089.3)
[AN 3662059]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2017.
   Vezérfonal az egyháztörténet tanulmányozásához / szerk. Dienes Dénes. - 2. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2016-. - 25 cm
A leírás 3. köt. alapján kész.
kereszténység - egyháztörténet - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 3663156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A felvilágosodás és ami utána következett. - 2016. - 167 p. : ill. - (Sárospataki teológiai műhely, ISSN 1789-400X ; 6.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89817-3-8 fűzött
kereszténység - egyháztörténet - újkor - egyetemi tankönyv
27(100)"16/19"(075.8)
[AN 3663160] MARC

ANSEL
UTF-83916 /2017.
Wesley, John (1703-1791)
Über allem die Liebe (magyar)
   A szeretet mindenekfelett : John Wesley breviárium / [... ford. Kurdi Bogdán] ; [Charles Wesley énekeinek ... műfordítását végezte Huszár Anna és Szuhánszki Laura] ; [közread. az] MME, KIA. - Budapest : MME : KIA, 2016. - 424 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5446-29-0 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3662027]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2017.
Wigglesworth, Smith (1859-1947)
Smith Wigglesworth devotional (magyar)
   A hit ereje : üzenetek az év minden napjára / Smith Wigglesworth. - Szombathely : Immanuel Szószóró, [2016]-. - 23 cm
vallásos irodalom
244
[AN 3660947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Január - június. - cop. 2016. - 299 p.
ISBN 978-615-5246-76-0 fűzött : 3450,- Ft
[AN 3660949] MARC

ANSEL
UTF-83918 /2017.
   Zsinatok a Csanádi egyházmegyében a 19-20. században / összeáll., a bev. tanulmányt írta, és a forrásokat jegyzetelte Zakar Péter. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - 260 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 4.)
Bibliogr.: p. 237-246. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-027-4 kötött : 2300,- Ft
Csanádi Egyházmegye. Zsinat (1821)
Szeged-csanádi Egyházmegye. Zsinat (1995)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 19. század - 20. század - történelmi forrás
262.44(439-03Csanádi_Egyházmegye)"18/19"(093)
[AN 3661847]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3919 /2017.
Baker, Amy J. L.
Surviving parental alienation (magyar)
   A szülői elidegenítésről : a remény és gyógyulás útján / Amy J. L. Baker, Paul R. Fine ; [ford. Kerényi-Moen Katalin, Hegedűs János]. - [Veszprém] : Kalliopé, 2016. - 232 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-615-5378-14-0 fűzött : 2980,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3660839]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2017.
Banerjee, Abhijit V. (1961-)
Poor economics (magyar)
   A szegények gazdálkodása : a szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; [ford. Hudecz András]. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 251, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-980-4 fűzött : 3000,- Ft
szegénység - szociálpolitika - globális probléma
316.344.233 *** 364 *** 339.9
[AN 3660858]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2017.
Demográfia és Szociológia Dokotrandusz Konferencia (1.) (2016) (Pécs)
   Útközben : az I. Demográfia és Szociológia Doktoranduszkonferencia anyagai / szerk. Berger Viktor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Demográfia és Szociológia Doktori Iskola. - Pécs : PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Isk., 2016. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-105-3 fűzött
Magyarország - szociológia - társadalomtudományi kutatás - Kádár-korszak - ezredforduló
303(439)"195/201" *** 316
[AN 3661090]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2017.
   Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18-20. században. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 396 p. : ill. ; 25 cm. - (Vidéktörténet, ISSN 2498-8804 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-048-9 kötött
Magyarország - Székelyföld - társadalomtörténet - vidéki társadalom - rurálszociológia - határon túli magyarság - 19. század - 20. század - 1945 utáni időszak
314(439)"18/19" *** 911.3(439)"18/19" *** 316.334.55(439)"18/19" *** 316.347(=945.11)(498Székelyföld)"1945/196"
[AN 3661843]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2017.
   Értékekre hangolódva : a nemzeti értékgyűjtés módszertani kézikönyve / [kiad. a Nemzeti Művelődési Intézet ...]. - Budapest : Nemz. Művel. Int., 2016. - 120 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-651-502-7 fűzött
Magyarország - nemzeti kultúra - kulturális örökség - jogi szabályozás - termék - útmutató
316.7(=945.11) *** 008(439) *** 658.62(439)(036)
[AN 3662052]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2017.
   Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? : fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez / szerk. Könczei György, Hernádi Ilona. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 214 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-126-6 fűzött : 2490,- Ft
társadalomtudomány - fogyatékos - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség
316.37-056.2/.3 *** 364.65 *** 347.161 *** 364.26
[AN 3661592]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2017.
Huszti Éva (1976-)
   Megismer-hetem [elektronikus dok.] : a személyes kapcsolathálózat feltárásának új formája : kapcsolati napló / Huszti Éva. - Szöveg (pdf : 13.3 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - (Egészségügyi kari jegyzetek ; 25.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139914. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-584-1
társadalmi kapcsolathálózat - elsődleges társadalmi csoport - személyes kapcsolat - helyi társadalom - szociológiai vizsgálat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 316.334.52
[AN 3656880]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2017.
Kalmár Mariann
   Ismerkedem [elektronikus dok.] : netes ismerkedésről, randizásról / Kalmár Mariann. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137656. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-838-5
társkeresés - internet - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 681.324Internet
[AN 3643667]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2017.
Kövér Lajos (1954-)
   Documents et témoignages français imprimés sur la Hongrie, 1565-1814 / par Lajos Kövér. - Szeged : JATEPress, 2016. - 348 p. ; 23 cm. - (Documenta Hungarorum in Gallia, ISSN 1588-6034 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-314-7 fűzött
Franciaország - magyar történelem - magyarságkép - újkor
316.356.4(=945.11)"15/18" *** 943.9"156/181" *** 316.65(44)"15/18"
[AN 3661183]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2017.
Puzsér Róbert (1974-)
   Apu azért iszik, mert te sírsz! / Puzsér Róbert, Farkas Attila Márton. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-148-5 fűzött : 2900,- Ft
kultúra - civilizáció - dialógus
316.7(047.53) *** 008(047.53)
[AN 3661975]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2017.
Tárkányi Sándor (1971-)
   Elfeledett soproniak : családok, tárgyak, hagyományok = Forgotten Sopronians : families, objects, traditions / [a kiállítást rend. ... és a kiállítási vezetőt írta] Tárkányi Sándor ; [kiad. a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége]. - Sopron : Budapest : Mazsihisz, 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. köt. - A bev. német és héber nyelven is. - Bibliogr.: p. 168-172.
ISBN 978-963-7010-70-5 fűzött
Sopron - helytörténet - zsidóság - holokauszt - családtörténet - tárgyi néprajz - múzeumi kiadvány - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Sopron)"18/19" *** 943.9-2Sopron"18/19" *** 323.12(=924)(439-2Sopron)"1939/1945" *** 929.52(=924)(439-2Sopron)"18/19" *** 39(=924)(439-2Sopron) *** 069(439-2Sopron)
[AN 3661103]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2017.
   Vallomások a szociológiáról mint hivatásról / szerk. Hidas Zoltán. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2016. - 320 p. ; 23 cm. - (Ars sociologica, ISSN 2063-5494)
ISBN 978-963-414-131-0 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - szociológia - szociológus - 20. század - 21. század - memoár
316 *** 316(439)(092)(0:82-94)
[AN 3661594]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3931 /2017.
   Aranyszál : mesék a Csillagberekből / [szerk. Dávid Enikő] ; [közread. a] Csillagberek Waldorf Óvoda. - [Budapest] : Csillagberek Waldorf Óvoda, [2016]. - 71 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7148-5 kötött
magyar néprajz - németek - népmese - gyermekkönyv - képeskönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.21(=30)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3661528]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2017.
   Boszorkánymesék : néphit vagy boszorkányság Hajdúdorogon / [gyűjt. Tóth Margit] ; [szerk. Ráczné Vass Hajnalka Tímea, Zováth György]. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2017. - 78 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 20.)
ISBN 978-615-80647-0-5 fűzött
Hajdúdorog - magyar néprajz - folklór - boszorkány
398.47(=945.11)(439-2Hajdúdorog)
[AN 3661070]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2017.
   Este van, este van, szép karácsony este : karácsonyi dalok : [magyar és angol nyelven]. - Debrecen : Lupuj-Book Kft., [2016]. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80183-9-5 fűzött
karácsony - daloskönyv - vers
398.332.416(0:82-14) *** 784
[AN 3661446]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2017.
Polner Zoltán (1933-)
   Szőregi imádságok / Polner Zoltán ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2016. - 68 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65-68..
ISBN 978-615-80266-7-3 fűzött
Szőreg - magyar néprajz - népi vallásosság - ima
398.3(=945.11)(439-2Szőreg) *** 243
[AN 3660423]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2017.
Zsilák Mária (1949-)
   Poslyšte mile, co chci spívati.. : produkty jarmočnej tlače - zbierka pútových piesní ako rodinná relikvia = Szeretettel hallgassátok, amit majd éneklek... : a cérnakönyv mint családi relikvia / Mária Žiláková. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2016. - 270 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-463-888-9 fűzött
Bánhida - magyarországi szlovákok - népi vallásosság - zarándoklat - egyházi énekeskönyv
398.3(=854)(439) *** 245 *** 248.153.8 *** 316.347(=854)(439-2Bánhida)
[AN 3661586]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3936 /2017.
Axundova, Elmira (1953-)
Heydär Äliyev (magyar)
   Heydar Aliyev : személyiség és korszak / Elmira Ahundova ; [... ford. Várhegyi Tamás] ; [közread. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Mo-i Nagykövetsége, 2016-. - 25 cm
Äliyev, Heydär (1923-2003)
Azerbajdzsán - politikus - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló
32(479.24)(092)Äliyev,_H. *** 327.84(479.24)(092)Äliyev,_H.
[AN 3662259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1923-1982. - 2016. - 635 p. : ill.
ISBN 978-963-12-7475-2 fűzött
[AN 3662263] MARC

ANSEL
UTF-83937 /2017.
Baumann Tímea (1983-)
   "Maradjon emléközet?" : a délszláv háború társadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben / Baumann Tímea. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2016. - 286 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 267-284.
ISBN 978-963-693-726-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Kopács - délszláv háború - határon túli magyarság - menekült - kollektív emlékezet - 1990-es évek
323.15(=945.11)(497.1)"199"(0:82-94) *** 325.254(439)"199"(0:82-94) *** 355.426(497.1)"199"(0:82-94) *** 316.64(=945.11)(497.13-2Kopács)
[AN 3660824]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2017.
Cservák Csaba (1978-)
   A végrehajtó hatalom és a parlament választása / Cservák Csaba. - [Debrecen] : [Lícium-Art], [2016]. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-458. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5403-09-5 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - politikai rendszer - választási rendszer - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
328(439)"199/201" *** 324(439)"199/201"
[AN 3662099]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2017.
Csigó Péter (1974-)
   The neopopular bubble : speculating on "the people" in late modern democracy / Péter Csigó. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2016. - XVI, 409 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-406.
ISBN 978-963-386-167-7 kötött
demokrácia - tömegtársadalom - kultúraszociológia - tömegtájékoztatási eszköz - politikai kultúra - populizmus - ezredforduló
321.7(100)"200" *** 316.774 *** 316.7
[AN 3661519]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2017.
   Good governance - enhancing representation / ed. by László Komáromi, Zoltán Tibor Pállinger. - Budapest : Pázmány Press, 2016. - 145 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 35.)
ISBN 978-963-308-284-3 fűzött
demokrácia - államhatalom
321.7 *** 342.5
[AN 3661368]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2017.
Kakuk György (1964-2017)
   El Camino de Balkan [elektronikus dok.] : menekültként a Nyugat-Balkánon és a Közel-Keleten / Kakuk György. - Szöveg (epub : 805 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-559-1
Európa - Közel-Kelet - menekült - menekültügy - 21. század - elektronikus dokumentum
325.14(4)"201" *** 351.756(4-62) *** 325.25(5-011)"201"
[AN 3643217]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2017.
   A Kárpát-haza jövője. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 79 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 11.)
A Kecskeméten, 2015. máj. 8-án azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5639-04-3 fűzött
Kárpát-medence - magyarság - nemzet - stratégia - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11)(4-191) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3661388]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2017.
   Maradj itthon! Gyere haza! : a Kárpát-medencei magyarok elvándorlásának és hazatérésének vizsgálata : kutatási jelentés : Kárpát-haza program / [szerk. Bali János és Molnár Gergely] ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 102 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 98-102.
ISBN 978-615-5639-06-7 fűzött
Kárpát-medence - kivándorlás - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - 21. század
325.25(=945.11)(100)"201" *** 316.37-053.6/.8(100)(=945.11)"201"
[AN 3661410]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2017.
   Migration in Eurasia : the first 25 years of the post-soviet era / ed. by Irina Molodikova and Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. of World Economics RCERS HAS, 2016. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (East European studies, ISSN 2063-9465 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-639-8 fűzött
Oroszország - Közép-Ázsia - migráció - migrációs politika - ezredforduló - 21. század
325.1(47)"199/201" *** 325.1(574/575)"199/201"
[AN 3661681]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2017.
Molnár Mónika, F. (1972-)
   Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között : L. F. Marsigli és kortársai / F. Molnár Mónika. - Budapest : Reciti, 2016. - 242, [1] p. : ill. ; 25 cm
A levélrészletek olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 209-236.
ISBN 978-615-5478-26-0 kötött
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
Caraffa, Antonio (1646?-1693)
Montecuccoli, Raimondo (1609-1680)
Osztrák Császárság - Oszmán-török Birodalom - Itália - hadtörténet - diplomáciatörténet - török hódoltság - levelezés - hadvezér - 17. század - 18. század - történelmi forrás
327(436)(560)"16/17"(093) *** 355(45)(092)Marsigli,_L._F. *** 355.48(436)"16/17"(093) *** 355(45)(092)Caraffa,_A. *** 355(45)(092)Montecuccoli,_R.
[AN 3661916]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2017.
Rab Irén
   Helyzet van! : migráció-szürreál / Rab Irén. - Budapest : Garbo, 2016. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-06-0 fűzött : 2900,- Ft
Európa - bevándorlás - menekültügy - 21. század - blog
325.14(4)"201" *** 341.43(4)"201"
[AN 3661702]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2017.
   A szociáldemokrata pártok helyzete Kelet-Közép-Európában / szerzők Bíró-Nagy András [et al.] ; [közread. a Foundation for European Progressive Studies, ... Policy Solutions, ... Táncsics Mihály Alapítvány ...]. - Brussels : FEPS ; Budapest : Policy Solutions : Táncsics M. Alapítvány, cop. 2016. - 68 p. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - szociáldemokrata párt - 21. század
329.14(4-11)"200/201"
[AN 3661460]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2017.
Tóth Csaba (1979-)
   A sci-fi politológiája [elektronikus dok.] / Tóth Csaba. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-551-5
politológia - műfajelmélet - utópia - filmművészet - sci-fi - műelemzés - elektronikus dokumentum
32.001 *** 82.01-312.9 *** 791.43-312.9(100)
[AN 3643155]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2017.
Tóthné Seres Etelka
   Kitelepítés Budapestről Dévaványára 1951-től 1953-ig : dokumentumgyűjtemény / Tóthné Seres Etelka ; szerk. Somogyi Erzsébet, Tóth Veronika. - [Dévaványa] : [Dévaványai ÁMK], 2016. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. a Dévaványai Általános Művelődési Központ. - Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-12-3621-7 fűzött
Dévaványa - kitelepítés - állami terror - 1950-es évek - történelmi forrás
325.254.6(439-2Dévaványa)"195"(093) *** 323.282(439)"195"
[AN 3662038]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3950 /2017.
   75 éves a Hegyvidék : VI. Hegytörténeti Konferencia / [... szerk. Balázs Attila és Kollega Tarsoly István]. - Budapest : Tarsoly K., 2016. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
A Budapesten, 2015. dec. 16-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-83-2 fűzött
Budapest. 12. kerület - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet
943.9-2Bp.XII. *** 908.439-2Bp.XII. *** 930.85(439-2Bp.XII.)
[AN 3661894]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2017.
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc hajdúdorogi emlékei / [szerk. Zováth György]. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2016. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 18.)
ISBN 978-963-12-6686-3 fűzött
Hajdúdorog - helytörténet - 1956-os forradalom - ünnepi beszéd - történelmi forrás
943.9-2Hajdúdorog"1956"(093)
[AN 3661068]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2017.
Balázs Péter (1974-)
   Belga-Németalföld újkori története, 1384-1830 / Balázs Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 164 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 161-[165].
ISBN 978-963-414-163-1 fűzött : 1990,- Ft
Németalföld - Habsburg Németalföld - történelem - újkor
949.2-89"13/18"
[AN 3661599]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2017.
   Edelény 30 éve város / [összeáll. és szerk. Hadobás Pál] ; [kiad. Edelény Város Önkormányzata, Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Edelény : Önkormányzat : Edelényi Művel. Közp. és Kvt., 2016. - 172 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-12-5636-9 kötött
Edelény - helytörténet - helyismeret
943.9-2Edelény *** 908.439-2Edelény
[AN 3661427]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2017.
   Életutak, életrajzok : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában VI. : a 2016-os tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2016. - 247 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 15.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6850-8 fűzött
Oroszország - történelem - művelődéstörténet - orosz irodalom története
947 *** 882(091) *** 930.85(47)
[AN 3661564]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2017.
   Emlékkönyv a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem fennállásának 15. évfordulójára, 2002-2017 / [fel. szerk. Pécsi Ágnes]. - Budapest : Vámbéry Á. Keleti Szabadegy., 2017. - 335, [4] p. : ill., részben színes ; 26 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7331-1 kötött
Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Budapest)
Budapest - szabadegyetem - egyiptológia - történeti feldolgozás
932 *** 374.72(439-2Bp.)(091) *** 930.85(32)
[AN 3662220]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2017.
Felhősi Nóra
   Plébániák jövedelem-összeírásai : Conscriptiones proventuum parochialium, 1726-1946 (VÉL I.1.13.) / kész. Felhősi Nóra ; [Rajczi Pál kéziratos segédletének felhasználásával ...]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2016. - 197 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 10.)
ISBN 978-615-5471-08-7 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyházközség - jövedelem - 18. század - 19. század - fondjegyzék
930.253(439-2Veszprém)(083.8) *** 348.423(439-03Veszprémi_egyházmegye)"17/18" *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)
[AN 3660849]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2017.
Felhősi Nóra
   Szerzetesrendek iratai : Acta religiosorum ordinum, 1715-1857 (VÉL I.1.20.) / kész. Felhősi Nóra ; [Rajczi Pál kéziratos segédletének felhasználásával ...]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2016. - 79 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 11.)
ISBN 978-615-5471-07-0 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
nyugati keresztény szerzetesrend - katolikus egyház - 18. század - 19. század - fondjegyzék
930.253(439-2Veszprém)(083.8) *** 271(439-03Veszprémi_egyházmegye)"17/18" *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)
[AN 3660854]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2017.
Gallina Zsolt
   A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei / Gallina Zsolt, Varga Sándor ; mtársak Balázs János [et al.]. - Szeged [etc.] : SZTE Régészeti Tansz. [etc.], 2016-. - 29 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 10.)
ISBN 978-963-9046-79-5
Duna-Tisza köze - régészet - honfoglalás - Árpád-kor
904(439.15)"08/10"
[AN 3662106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. - 2016. - 582 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 411-431. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-495-5 kötött
Kalocsai-Sárköz - régészet - honfoglalás - Árpád-kor
904(439Kalocsai-Sárköz)"08/10"
[AN 3662111] MARC

ANSEL
UTF-83959 /2017.
Gucci, Patrizia
Gucci (magyar)
   Gucci : egy sikeres dinasztia története / Patricia Gucci és Wendy Holden [közrem.] ; [ford. Hajós Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 333 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-406-419-0 kötött : 3990,- Ft
Gucci család
Olaszország - családtörténet - iparvállalat - divattervezés - 20. század - 21. század - memoár
929.52(45)Gucci(0:82-94) *** 061.5(45)Gucci(0:82-94) *** 391(45)"19/20"
[AN 3661800]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2017.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   A kincstalálástól az ásatásig : a régészeti feltárási jog története és hatályos szabályozása Magyarországon / Gyöngyössy Márton. - Budapest : Martin Opitz K., 2016. - 223 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-9987-18-0 fűzött
Magyarország - régészeti feltárás - jogi szabályozás - kulturális örökség
903/904(439)(094) *** 008(439)
[AN 3662122]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2017.
Halzl József (1933-)
   1956-os napló / Halzl József ; [... kiad. Rákóczi Szövetség]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2016. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80570-0-4 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - napló
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3663116]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2017.
Jancsák Csaba (1972-)
   A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, 1956 : életútinterjúk tükrében / [riporter], szerk. és jegyzetekkel ell. Jancsák Csaba. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963)
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-615-5372-65-0 kötött
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége
Magyarország - egyetemi hallgató - diákélet - 1956-os forradalom - ifjúsági szervezet - életútinterjú
943.9"1956" *** 061.2(439)MEFESZ *** 378.18(439)"195"(047.53)
[AN 3661583]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2017.
   Komárom 1956 : a forradalom és szabadságharc komáromi eseményei a források és visszaemlékezések tükrében / [szerk. Számadó Emese] ; [kiad. a Komáromi Klapka György Múzeum]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2016. - 354 p. : ill. ; 22 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 25.)
ISBN 978-615-5588-07-5 fűzött
Komárom - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi személy - megtorlás - memoár - történelmi forrás
943.9-2Komárom"195"(092)(093)
[AN 3660389]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2017.
   Das Konzil von Konstanz und Ungarn / hrsg. von Attila Bárány ; unter Mitarb. von Balázs Antal Bacsa. - Debrecen : "Lendület" Forschungsgruppe "Ungarn im mittelalterlichen Europa" Univ. Debrecen - Ungarische Akad. der Wiss., 2016. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 1.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-508-833-1)
Concilium Constantiense (1414-1418)
Magyarország - Európa - Konstanz - magyar történelem - zsinat - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
943.9"13/14" *** 930.85(439)"14" *** 262.5(430-2Konstanz)"141" *** 282(4)"14" *** 282(439)"14"
[AN 3662954]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2017.
Krug Lajos (1898-1945?)
   Tüzek a végeken : Selmectől - Sopronig / írta ifj. Krug Lajos ; [szerk. Bende Attila, Soós Norbert] ; [a rajzokat kész. Medgyesi Schwartz Antal] ; [kiad. a Fröccsöntő Sasok Baráti Társasága]. - Sopron : Fröccsöntő Sasok Baráti Társ. : NYME K., 2016. - 247 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-334-279-4 fűzött
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola (Sopron)
Sopron - helytörténet - főiskola - erdészet - első világháború - két világháború közötti időszak - memoár
943.9-2Sopron"1918/1922"(0:82-94) *** 378.663.0(439-2Sopron)"1918/1922"(0:82-94)
[AN 3661246]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2017.
Markó György (1954-)
   Hellasztól a Práter utcáig : egy görög szabadságharcos a magyar forradalomban : André Konstandinidisz (1917-1956) / Markó György. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-233.
ISBN 978-615-5058-67-7 kötött : 2500,- Ft
Konstandinidisz André (1917-1956)
katonatiszt - magyarországi görögök - 20. század - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 355(439)(=774)(092)Konstandinidisz,_A.
[AN 3662175]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2017.
Miklós Péter (1980-)
   Szikra, láng, hamu : az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete / Miklós Péter ; [kiad. a Csongrád Megyei Önkormányzat]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2016. - 99 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 91-92. - Összefoglalás lengyel és angol nyelven
ISBN 978-963-7193-47-7 kötött
Csongrád megye - helytörténet - 1956-os forradalom
943.918.1"1956"
[AN 3660427]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2017.
Montero, Rosa (1951-)
Dictadoras (magyar)
   Diktátorok és asszonyaik : nők a történelem legkegyetlenebb férfiainak életében / ... Rosa Montero televíziós sorozata alapján ... ; [... ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 201, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-967-5 fűzött : 2900,- Ft
diktatúra - 20. század - nők a társadalomban
929-055.2(100)"19" *** 321.64(100)"19"(092)
[AN 3661943]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2017.
Németh Ferenc (1949-)
   Szepezdi krónika II : adalékok Szepezd történetéhez / Németh Ferenc. - [Veszprém] : Viza Kft., 2016. - 758 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5155-14-7 kötött
Balatonszepezd - helytörténet - helyismeret - album - történelmi forrás
943.9-2Balatonszepezd(093) *** 908.439-2Balatonszepezd(093)
[AN 3660910]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2017.
   Nemzeti nagyvizit / szerk. Kásler Miklós ; tud. mtárs. Nyári Gábor. - [Budapest] : Kairosz, [2014]-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyarságtudat - művelődéstörténet - interjú
930.85(439) *** 316.63(=945.11)(047.53)
[AN 3580475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2016. - 303, [1] p.
ISBN 978-963-662-858-1 kötött : 2800,- Ft
[AN 3657746] MARC

ANSEL
UTF-83971 /2017.
Pál Kálmán
   Széchenyi István / Pál Kálmán. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [79].
ISBN 978-963-349-152-2 fűzött : 2700,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - ifjúsági könyv
943.9(092)Széchenyi_I.(02.053.2) *** 930.85(439)"18"(02.053.2)
[AN 3662056]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2017.
Pápai Tamás László
   Sorsfordulók : Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első világháborúban / [szerzők Pápai Tamás László, Heilauf Zsuzsanna] ; [a Tomory Lajos Múzeum kiadványa ...]. - Budapest : Tomory L. Múz., 2016. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Wimmerth Béla bejegyzéseivel a helyi plébánia Historia domusából. - Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 978-615-80455-0-6 fűzött
Pestszentlőrinc - Pestszentimre - helytörténet - első világháború
943.9-2Pestszentlőrinc"1914/1918" *** 943.9-2Pestszentimre"1914/1918"
[AN 3661520]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2017.
   A pedagógia szolgálatában : tisztelgő írások dr. Sallai József 80. születésnapjára / [szerk. Reszler Gábor]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2016. - 243 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. III., Tanulmányok, ISSN 2498-9029)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-80-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - történelem - művelődéstörténet - történelemtanítás - emlékkönyv
94 *** 372.893 *** 930.85(439.161)
[AN 3662213]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2017.
Radványi Béla (1975-)
   Piliscsaba város és szomszédjainak története : a rómaiaktól a középkor végéig / Radványi Béla. - Piliscsaba : Szerző, 2016. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6811-9 fűzött
Piliscsaba - Pilisszántó - helytörténet
943.9-2Piliscsaba *** 943.9-2Pilisszántó
[AN 3660551]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2017.
Récsei Balázs
   Kaposvár kis közterületi krónikája / Récsei Balázs. - Kaposvár : Közgyűlés, 2016. - 231 p. : ill. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 48.)
ISBN 978-615-80091-9-5 fűzött
Kaposvár - helytörténet
943.9-2Kaposvár
[AN 3661075]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2017.
Sulyok József (1947-)
   1956, forradalmi napok : Vásárosnamény, Sztálin utca 49. / Sulyok József ; [kiad. a Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása]. - Tiszavasvári : Tiszatér Társulás, 2016. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7042-6 fűzött
Vásárosnamény - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Vásárosnamény"1956"(0:82-94)
[AN 3660635]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2017.
Szabó-Józsa Éva
   "Magyarország a hazám, de Svájc az otthonom" : négy sors, melyet 1956 teljesen átírt / Szabó-Józsa Éva. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2016. - 357 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7138-6 kötött
Svájc - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - 1956-os forradalom - memoár
929(494)(=945.11)(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3661672]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2017.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak II / Szarvas István. - Budapest : Mobil K., [2016]. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7492-54-9 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3661541]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2017.
Thoroczkay Gábor (1971-)
   Ismeretlen Árpád-kor : püspökök, legendák, krónikák / Thoroczkay Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 226 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-212-6 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - katolikus egyház - történetírás - középkori latin irodalom története - Árpád-kor
930.1(439)"12/13" *** 943.9"10/13" *** 282(439)"10/13" *** 871(439)(091)"10/13"
[AN 3661600]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2017.
Tóth Gergely (1977-)
   Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban, 16-18. század / Tóth Gergely ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 236 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-215. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-042-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - történetírás - egyházi hagyomány - protestantizmus - művelődéstörténet - szentkoronatan - 16. század - 17. század - 18. század
930.1(439)"15/17" *** 284(439)"15/17" *** 342.22(439) *** 342.519.8(439) *** 261.5 *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3661865]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2017.
Urbancsok Zsolt
   "...mint fatörzsből gyönge ága..." : Apátfalva története és a csanádi térség a kezdetektől 1956-ig / írta és szerk. Urbancsok Zsolt. - 2. átd. kiad. - Apátfalva : Önkormányzat, 2016. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Bíbic-könyvek)
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-963-12-7509-4 fűzött
Apátfalva - helytörténet
943.9-2Apátfalva
[AN 3660496]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2017.
Visy Zsolt (1944-)
   Intercisa feliratai / Visy Zsolt ; [közread. a] PTE Régészet Tanszék ... - Pécs : PTE Régészet Tansz. : Genianet, 2016. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-270.
ISBN 978-963-89394-9-4 kötött
Dunaújváros - Intercisa - régészet - epigráfia - római birodalom kora
904(439-2Dunaújváros)"00/03" *** 904(398.6-2Intercisa) *** 930.271(398.6-2Intercisa)
[AN 3662018]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3983 /2017.
   "Alsóörs, ez az a hely..." : emlékkönyv Albrecht Sándornak nyolcvanötödik születésnapjára / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. ... a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület]. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2016. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80632-0-3 fűzött
Alsóörs - Balaton-mellék - helyismeret - emlékkönyv
908.439-2Alsóörs *** 908.439Balaton-mellék
[AN 3660889]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2017.
   Budapest : Deutsch / [deutscher Text Katalin Pálfy] ; [Fotos Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2016. - 43, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-42-4 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3661725]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2017.
   Budapest : français / [... trad. par Jolán Pánczél] ; [photos Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2016. - 43, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-41-7 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3661722]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2017.
   Budapest : italiano / [trad. Pávai Patak Márta e Roberto Miccoli] ; [foto Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2016. - 43, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-43-1 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3661690]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2017.
Kemsei István (1944-)
   A szederinda szeme : Dunakönyv / Kemsei István. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-64-2 kötött : 3000,- Ft
Duna - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.439(282.243.7)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3660574]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2017.
Koffán Tamás
   Közelből : fényképek Erdélyből, 1979-2012 = De aproape : fotografii din Transilvania, 1979-2012 = Close-up : photographs from Transylvania, 1979-2012 / Koffán Tamás. - Budapest : Szerző, 2016. - 198 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-6859-1 kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum - arckép
908.498.4(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Koffán_T.
[AN 3661303]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2017.
Kormány Margit (1935-)
   A szatmári lélek / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2016. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-12-7124-9 fűzött
Szabolcs-Szatmár megye - helyismeret - memoár
908.439.161(0:82-94)
[AN 3660967]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2017.
   A régi Sárbogárd képekben : 1800-as évek / [Ángyán József ... szerk.] ; [kiad. a Sárbogárdi Múzeum Egyesület]. - [Sárbogárd] : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2016. - 104 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80587-0-4 kötött
Sárbogárd - helyismeret - 19. század - album
908.439-2Sárbogárd"18"(084.1)
[AN 3660374]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2017.
   A régi Sárbogárd képekben : 1900-as évek / [Ángyán József ... szerk.] ; [kiad. a Sárbogárdi Múzeum Egyesület]. - [Sárbogárd] : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2016-. - ill., részben színes ; 31 cm
Sárbogárd - helyismeret - album
908.439-2Sárbogárd(084.1)
[AN 3660377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 118 p.
ISBN 978-615-80587-1-1 kötött
[AN 3660379] MARC

ANSEL
UTF-83992 /2017.
Regős Róbert (1976-)
   Hangok a világból : színtiszta Amerika / Regős Róbert. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 88 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5251-22-1 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.73(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3660891]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2017.
   Szántód a művészetekben / [szerk.] Maurer Teodóra ; [kiad. Szántód Község Önkormányzata]. - Szántód : Önkormányzat, 2016. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-5135-7 kötött
Szántód - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Szántód *** 930.85(439-2Szántód)
[AN 3661094]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2017.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 289, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [291].
ISBN 978-615-5501-70-8 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3663557]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2017.
Torday Emil (1875-1931)
   Bolyongások Afrikában [elektronikus dok.] : három utazás a Kongó vidékén / Torday Emil. - Szöveg (epub : 477 KB) (mobi : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-655-4 (epub)
ISBN 978-963-398-656-1 (mobi)
Belga Kongó - felfedező utazás - néprajz - elektronikus dokumentum
910.4(675) *** 39(675)
[AN 3643542]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2017.
Varga Csaba Béla (1966-)
   Varázslatos Napkelet : a boldogság nyomában Ázsiában / Varga Csaba Béla. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 335, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-76-4 fűzött : 3290,- Ft
Ázsia - helyismeret - művelődéstörténet
908.5 *** 930.85(5)
[AN 3661969]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2017.
Vighné Károlyi Katalin
   Ideje, hogy a múlt és a jelen találkozzék : visszaemlékezés Kisújszálláson élő emberekre, családokra / Vighné Károlyi Katalin. - Kisújszállás : Vighné Károlyi K. : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2016. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6137-0 fűzött
Kisújszállás - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Kisújszállás *** 929(439-2Kisújszállás)
[AN 3660975]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3998 /2017.
Balázs István (1956-)
   A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig [elektronikus dok.] / Balázs István ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139915. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-608-4
Magyarország - Európa - közigazgatás - ezredforduló - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
35(4)(075.8) *** 35(439)"198/200"(075.8)
[AN 3656884]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2017.
Bencze Mátyás (1973-)
   "Nincs füst, ahol nincsen tűz" : az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában / Bencze Mátyás. - Budapest : Gondolat, 2016. - 194 p. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087 ; 17.)
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-693-674-7 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - bizonyítás - 21. század
343.131.7(439)"201" *** 347.941
[AN 3660821]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2017.
Bogár Ildikó
   Nyolcszázezer : elhallgatott történelem : interjúk a Gulág túlélőivel / [riporter] Bogár Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2016. - 178 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-853-6 fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-845-1)
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak - kényszermunka - interjú
343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(047.53) *** 323.282(47)(=945.11)"194/195"(047.53)
[AN 3661439]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2017.
Dobrocsi Szilvia
   Áldozatvédelem és másodlagos viktimizáció / Dobrocsi Szilvia, Domokos Andrea, Nemes Zsófia. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 27 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-413-118-2 fűzött
Magyarország - viktimológia - áldozatgondozás - jogvédelem - útmutató
343.988 *** 343.122(439)(036)
[AN 3661872]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2017.
Gulyás Andrea
   Szerződéskötés, szerződések teljesítése a közbeszerzési jogban / ... kész. és szerk. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2016]. - 36 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 59.)
Lezárva: 2016. dec. 16.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - szerződés - kötelmi jog - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094) *** 347.4(439)(094)(036)
[AN 3660573]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2017.
Hamza Gábor (1949-)
   The subsequent fate and continuity of Roman (civil) law from a historical-comparative perspective / Gábor Hamza. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 251 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-235.
ISBN 978-963-413-133-5 fűzött : 2800,- Ft
jogtörténet - római jog - magánjog - összehasonlító jog
34(091) *** 347(100)(091) *** 347(37)
[AN 3661875]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2017.
Homicskó Árpád (1978-)
   Társadalombiztosítási jog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 213 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 1. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-120-5 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - vizsgakövetelmény - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8)
[AN 3662048]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2017.
   Jászberény, Karcag, (Kiskun)Félegyháza mezővárosok királyi kiváltságlevelei, XVII-XVIII-XIX. század / [... a tanulmány szerzője ... Csáky Imre]. - Nyíregyháza : Start Nonprofit Kft., 2016. - 56 p. : ill., színes ; 33 cm. - (A magyar királyság vármegyéinek és kiváltságos kerületeinek címereslevelei a XVIII-XIX. században)
Az eredeti kiváltságlevelek fotómásolatával és magyar nyelvű fordításával. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 54. - Számozott példány: 1000
ISBN 978-615-5138-21-8 velúr
Karcag - Jászberény - Kiskunfélegyháza - Jászkun kerületek - helytörténet - előjog - 17. század - 18. század - 19. század - fényképmásolat - történelmi oklevél
347.174(439)"16/18"(093) *** 930.22(439-35Jászkun_kerületek)"16/18"(093) *** 943.9-2Jászberény(093) *** 943.9-2Karcag(093) *** 943.9-2kiskunfélegyháza(093)
[AN 3660495]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2017.
Juhász László
   A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve / írta és a bírói gyakorlatot összegyűjt. Juhász László. - 6. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 2 db (1340 p.) ; 24 cm
Lezárva: 2016. okt. 20. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-317-4 fűzött : 16000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - felszámolás - útmutató
347.736(439)(036)
[AN 3663195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 719 p.
ISBN 978-963-258-318-1
[AN 3663197] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 725-1340.
ISBN 978-963-258-319-8
[AN 3663198] MARC

ANSEL
UTF-84007 /2017.
Magyar Jogászgyűlés (13.) (2016) (Balatonalmádi)
   Tizenharmadik Magyar Jogászgyűlés : Balatonalmádi, 2016. szeptember 22-24. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2016. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jog - 21. század - konferencia-kiadvány
34(439)"20" *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3661366]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2017.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Beregi sorstalanság : dokumentumregény a malenkij robotra elhurcoltakról / Mátyás Szabolcs. - 2. bőv., jav. kiad. - Debrecen : M. Sz. és Társa, 2016, cop. 2003. - 151 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 143-146.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-3225-6)
 (hibás ISBN 978-0-00-000978-4)
Szovjetunió - kényszermunka - memoár
341.324.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 3662974]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2017.
Paár Ferenc (1932-)
   Egy voltam a sasok között : egy vadászrepülő visszaemlékezése / Paár Ferenc ; [lejegyezte] Perlawi Andor. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 342, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5058-66-0 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - pilóta - vadászrepülőgép - 20. század - 21. század - memoár
358.4(439)(092)Paár_F.(0:82-94)
[AN 3662154]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2017.
   Polgári eljárásjog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / szerk. Udvary Sándor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 637 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 15. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-119-9 fűzött : 5400,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv - vizsgakövetelmény
347.9(439)(075.8)
[AN 3662070]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2017.
Az új Munka törvénykönyvének magyarázata (új kiadása)
   A Munka törvénykönyvének magyarázata / Kozma Anna [et al.] ; szerk. Kardkovács Kolos. - 3. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 552 p. ; 24 cm + CD-R
Lezárva: 2016. szept. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-308-2 fűzött : 9000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)(036)
[AN 3663139]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4012 /2017.
Dóczi Jusztina (1942-)
   Virág a nagymágocsi hősök sírjára / írta és szerk. Dóczi Jusztina ; [kiad. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata]. - Nagymágocs : Önkormányzat, 2016. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7161-4 fűzött
Nagymágocs - katona - hősi halott - második világháború
355(439-2Nagymágocs)"1939/1945" *** 355.293(439-2Nagymágocs)"1939/1945"
[AN 3660486]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2017.
Földi László (1956-|)
   Migráció : gondolatok Európa védelméről / Földi László. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2016. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5374-15-9 fűzött : 2990,- Ft
Európai Unió - Európa - migráció - biztonságpolitika - terrorizmus - 21. század
355.40(4-62)"201" *** 323.285(100)"200/201" *** 325.1(4)"201"
[AN 3660909]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2017.
Hastings, Max (1945-)
The secret war (magyar)
   Titkos háború : kémek, kódok és ellenállók, 1939-45 / Max Hastings ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 785 p., [32] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 747-756.
ISBN 978-963-406-359-9 kötött : 5990,- Ft
hírszerzés - titkos ügynök - titkosszolgálat - második világháború
355.40(100)"1939/1945" *** 351.746.1(100) *** 327.84(100)"1939/1945"
[AN 3661208]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2017.
Horváth Zsolt (1972-)
   Különleges fegyverek a Harmadik Birodalomban / Hans-Dietrich Wolff. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-174-9 fűzött
Németország - hadtörténet - haditechnika - második világháború
623(430)"193/194"
[AN 3660859]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2017.
Király Levente (1919-2004)
   Visszaemlékezés civil deportált- és hadifogoly éveim jelentősebb eseményeire, 1945-1948 / Király Levente. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2016. - 190, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89457-5-4 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - deportálás - kényszermunka - fogolytábor - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"1945/1948"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3661289]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2017.
   Kováts Mihály életének kutatója, Póka-Pivny Aladár (1881-1976) / összeáll. Elek György ; [kiad. a Kováts Máihály[!] Baráti Társaság Egyesület]. - Karcag : Kovács M. Baráti Társ. Egyes., 2016. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7295-6 fűzött
Kováts Mihály (1724-1779)
Póka-Pivny Aladár (1881-1976)
Magyarország - katonatiszt - huszár - 18. század - tudományos kutató - 20. század
355(439)(092)Kováts_M. *** 001(439)(092)Póka-Pivny_A.
[AN 3660567]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2017.
Széchényi Viktor (1871-1945)
   Hadi napló, 1914-1915, 1917-1918 / Széchenyi Viktor ; szerk. Kas Géza ; [közread. a] ... Gróf Széchenyi Család Alapítvány. - [Veszprém] : Oktker-Nodus ; [Budapest] : Gróf Széchenyi Család Alapítvány, [2016]. - 246 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-963-441-385-1 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - arisztokrata - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355(439)(092)Széchényi_V.(0:82-94)
[AN 3660832]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2017.
Tuzson Balázs
   Tuzson János 1848/49-es honvéd őrnagy élete és tevékenysége / Tuzson Balázs. - Budapest : Szerző, 2016. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 978-963-12-7204-8 fűzött
Tuzson János (1825-1904)
Magyarország - Erdély - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355.48(439.21)"1848/1849" *** 355(439)(092)Tuzson_J. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3661503]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2017.
Vághidi Ferenc (1904-1945)
   Wellington [elektronikus dok.] / Vághidi Ferenc. - Szöveg (epub : 586 KB) (mobi : 1.9 MB). - Gyula : Digi-Book M. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137676. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-659-2 (epub)
ISBN 978-963-398-660-8 (mobi)
Wellington, Arthur Wellesley, Duke of (1807-1884)
Nagy-Britannia - hadvezér - politikus - elektronikus dokumentum
355(410)(092)Wellington,_A._W. *** 32(410)(092)Wellington,_A._W.
[AN 3643829]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4021 /2017.
Kimsey-House, Henry (1953-)
Co-active coaching (magyar)
   Koaktív coaching : formáld át hatékonyan üzleti és magánéleted! / Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl ; [ford. Vallató Péter]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-63-4 fűzött : 3490,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3661922]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2017.
Kőmüves Zsolt
   Jó vezetőket keresünk avagy A vezetés lényegi kérdései / Kőmüves Zsolt ; [közread. a] Somogyi Műszaki és Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesülete. - Kaposvár : Somtesz, 2017. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-963-12-7220-8 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3661112]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2017.
Nemes Antónia
   Integrál coaching / Nemes Antónia. - Budapest : Ruander Okt. Kft., cop. 2016. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 399.
ISBN 978-963-12-6966-6 fűzött : 5990,- Ft
coaching - személyiségfejlesztés - szervezetfejlesztés
659.2 *** 65.014 *** 159.923.2
[AN 3661129]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2017.
Novotny Erzsébet
A nyomda (angol)
   The printing company : history from 1851 to the present day / [... written and ed. by Erzsébet Novotny, György Vajda and Attila Kis-Fleischmann, using the ... manuscript of István Jáni, Géza Buzinkay and Erzsébet Novotny] ; [publ. by the] ANY Biztonsági Nyomda. - Budapest : ANY Biztonsági Ny., 2016. - 59, [6] p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-7461-5)
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (Budapest)
Budapest - nyomda - történeti feldolgozás
655.1(439-2Bp.)(091)
[AN 3661131]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2017.
Novotny Erzsébet
   A nyomda : történet 1851-től napjainkig / [... Jáni István, Buzinkay Géza és Novotny Erzsébet ... kéziratának felhasználásával Novotny Erzsébet, Vajda György és Kis-Fleischmann Attila szerk., írta] ; [kiad. az] ANY Biztonsági Nyomda. - Budapest : ANY Biztonsági Ny., 2016. - 59, [6] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7461-5 kötött
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (Budapest)
Budapest - nyomda - történeti feldolgozás
655.1(439-2Bp.)(091)
[AN 3661130]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2017.
   A vezetéstudomány alapjai / Gulyás László szerk. - Szeged : JATEPress, 2017. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-319-2 fűzött
vezetéstudomány - szervezés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 3662988]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4027 /2017.
Babics Egon
   A technikai elemzés ABC-je / Babics Egon. - [Budapest] : Chartelemzés.hu Kft., 2016-. - ill. ; 21x21 cm
tőzsde - árfolyam - tőkebefektetés
336.76 *** 336.748
[AN 3661727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Alakzatok. - 2016. - 337 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7122-5 fűzött
tőke - árfolyam - tőkebefektetés - grafikon
336.76 *** 336.748
[AN 3661732] MARC

ANSEL
UTF-84028 /2017.
Bak Dóra
   Munkaerőpiac / Bak Dóra, Szabó Lajos Tamás. - Budapest : MNB, 2016. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 6.)
Bibliogr.: p. 36-37.
Fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - 21. század
331.5(439)"201"
[AN 3660660]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2017.
Baksay Gergely
Államadósság (angol)
   Public debt / Gergely Baksay, Gergely Kicsák, Ákos Szalai. - Budapest : MNB, 2016. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 4.)
Bibliogr.: p. 74-77.
Fűzött
államadósság - pénzrendszer
336.74 *** 336.3
[AN 3660670]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2017.
Csák Csilla (1967-)
   Takarékszövetkezetek jogi szabályozása a XIX. és a XX. században / Csák Csilla ; [kiad. Novotni Alapítvány]. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2016. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280-291.
ISBN 978-615-5658-02-0 kötött
Fűzött
Magyarország - hitelszövetkezet - takarékszövetkezet - jogi szabályozás
334.732.2(439)(091)(094) *** 334.732.2(100)
[AN 3662188]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2017.
Deák Judit
   Ladies and gentlemen! / Deák Judit. - Budapest : [Deák J.], 2016. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-12-7520-9 fűzött
idegenvezetés - ezredforduló - memoár
338.48(100)"198/200"(0:82-94)
[AN 3662101]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2017.
   Ésszel az észszerűtlenségben : aktuális társadalmi problémák viselkedési közgazdaságtani megközelítésben / [szerk. Deli Gergely] ; [közread. a] Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., [Alapjogokért Központ]. - Budapest : Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2016. - 293 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7315-1 fűzött
Magyarország - jogtudomány - gazdaságtan - interdiszciplináris módszer - szociálpolitika
330 *** 34 *** 364(439)
[AN 3661548]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2017.
   Európa: gazdaság és kultúra : [nemzetközi tudományos konferencia] : Sopron ..., 2016. november 10. : programfüzet és előadáskivonatok = Europe: economy and culture : [international scientific conference] : Sopron ..., November 10, 2016 : schedule and book of abstracts / [... szerk. ... Resperger Richárd] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME K., 2016. - 139 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-334-297-8 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3661227]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2017.
Farkas Gyöngyi (1960-)
   Lázadó falvak : kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951-1961 / Farkas Gyöngyi. - Budapest : Korall, 2016. - 404 p. : ill. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 6.)
Bibliogr.: p. 391-403.
ISBN 978-963-89221-6-8 kötött : 4500,- Ft
Szabolcs-Szatmár megye - kollektivizálás - parasztság - állami terror - tüntetés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
332.264(439.161)"195/196"(093) *** 316.343.64(439.161)"195/196"(093) *** 323.282(439.161)"195/196"(093) *** 323.233(439.161)"195/196"
[AN 3660863]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2017.
Herich György (1953-)
   Adó 2016 : teszt és példatár / Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2017. - 535 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2017. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-49-5 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 3663563]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2017.
Inflációs célkövetés (angol)
   Inflation targeting / Dániel Felcser [et al.]. - Budapest : MNB, 2016. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58-60.
Fűzött
infláció - árpolitika - gazdasági stabilizálás
336.748.12 *** 338.53 *** 338.2
[AN 3660669]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2017.
Jackson, Adam J. (1962-)
The ten secrets of abundant wealth (magyar)
   Az igazi gazdagság tíz titka : teremts tartós jólétet életedben! / Adam J. Jackson. - [Budapest] : Fónad S., 2016. - 152 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Az igazi gazdagság 10 titka
ISBN 978-963-12-6656-6 kötött : 2800,- Ft
gazdagság - siker - életvezetés
336.7 *** 613.865
[AN 3662039]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2017.
   Junior kutatók munkái : válogatás a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar diákköri kutatócsoportjainak vizsgálataiból / [szerk. Szente Viktória, Gál Veronika Alexandra, Bareith Tibor]. - Kaposvár : KE GTK, [2016]. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-33-0 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör
33 *** 378.184
[AN 3661698]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2017.
Kálmán Péter
   Devizapiac / Kálmán Péter, Makay Eszter, Tóth Daniella. - Budapest : MNB, 2016. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 7.)
Bibliogr.: p. 46-48.
Fűzött
pénzpiac - deviza - tőzsde
336.76 *** 339.722
[AN 3660662]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2017.
Knight, Phil (1938-)
Shoe dog (magyar)
   A Nike-sztori : a legendás márka alapítójának önéletrajza / Phil Knight ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-379-0 fűzött : 4200,- Ft
Knight, Phil (1938-)
Nike Inc. (Beaverton, Oreg)
Egyesült Államok - vállalkozó - cipőipar - sportszer - 20. század - vállalat - memoár
658.1(73)(092)Knight,_P.(0:82-94) *** 685.6 *** 685.34 *** 061.5(73)Nike
[AN 3661017]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2017.
   Korkép [elektronikus dok.] : XXI. századi kihívások / szerk. Fenyvesi Éva, Vágány Judit ; kiad. Budapesti Gazdasági Egyetem. - Szöveg (pdf : 11.3 MB). - Budapest : BGE, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137682. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5607-20-2
gazdaságtan - munkaerőpiac - interdiszciplináris módszer - elektronikus dokumentum
330 *** 331.5
[AN 3643855]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2017.
Lángi Béla (1946-)
   Mindent a vevőért : emlékezés egy marcali szatócsra / Lángi Béla ; szerk. Huszár Mihály, Vidák Tünde. - Marcali : Marcali Múz., 2016. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Életutak, családtörténetek Marcaliban és környékén, ISSN 2064-7158 ; 2.)
Bibliogr.: p. 95-96. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5688-00-3 kötött
Lángi Béla (1907-1960)
Marcali - kiskereskedelem - 20. század - kiskereskedő - történeti feldolgozás - memoár
339.37(439)(092)Lángi_B.(0:82-94) *** 339.37(439-2Marcali)(091)
[AN 3661157]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2017.
   Miracles do happen : Taiwan's economic development / ed. by Dean Karalekas and Csaba Moldicz ; [publ. by the] Budapest Business School University of Applied Sciences. - [Budapest] : BBS, 2016. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-24-0 fűzött : 19,99 USD
Tajvan - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
330.341(529)"198/201" *** 338.2(529)"198/201"
[AN 3660592]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2017.
Oláh Tamás
   A kifogáskezelés mestere / Oláh Tamás. - Budapest : OT Tréning Kft., cop. 2016. - 77 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-4093-1 fűzött : 1000,- Ft
hálózati értékesítés - kommunikáció
658.846 *** 316.77
[AN 3663145]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2017.
   Sokszínű közgazdaságtan a 21. században : best of Kheops IV., 2006-2016 : tanulmánykötet : válogatás a 2006 és 2016 között megrendezésre került Kheops nemzetközi tudományos konferenciák legszínvonalasabb előadásainak írott verzióiból / szerk. Svéhlik Csaba ; [közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - [Mór] : Kheops Automobil-Kut. Int., 2016. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-6-0 fűzött
gazdaságtan - esettanulmány
330
[AN 3661202]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2017.
Szabó Szonja
   Szerettem idegenvezetni / Szabó Szonja. - Budapest : Szabó Sz., 2016. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7152-2 fűzött
idegenvezetés - helyismeret
338.48 *** 908.100
[AN 3662147]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2017.
   Talentum a tudományban / szerk. Koloszár László ; [közread. a ... Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Sopron : NYME K., 2016. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-290-9 fűzött
gazdaságtan
33
[AN 3661212]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2017.
   A tejsavó felhasználása és marketingje / szerk. Mucsi Imre ; [közread. a] Tudás Alapítvány. - Hódmezővásárhely : Tudás Alapítvány, 2016. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89188-8-8 fűzött
tejsavó - marketing
658.8 *** 637.1
[AN 3660456]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2017.
Tracy, Brian (1944-)
The art of closing the sale (magyar)
   A sikeres üzletkötés művészete : hogyan keressünk több pénzt a profi üzletemberek világában / Brian Tracy ; [ford. Csizmadia László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-31-3 fűzött : 2990,- Ft
eladás - üzletkötés
658.85 *** 658.846
[AN 3661994]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2017.
   Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában / [fel. szerk. Bánhidai Csilla]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 179 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 8.)
A Székelyudvarhelyen, 2015. ápr. 24-25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - keretcím: Orbán Balázs Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80106-7-2 fűzött
Kárpát-medence - turizmus - területfejlesztés - 21. század
338.48(4-191)"201" *** 332.1(4-191)"201"
[AN 3661378]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2017.
   "Turizmus és innováció" [elektronikus dok.] : VIII. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2016 : tanulmányok / szerk. Ivancsóné Horváth Zsuzsa, Darabos Ferenc ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet. - Szöveg. - Győr : Széchenyi I. Egy. ACSJK, 2016. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Győrött rendezték. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, orosz, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5391-81-1
turizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3660977]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2017.
Végh Zoltán
   A technikai elemzés alapjai : chartok, pozíció felvétele és menedzselése / Végh Zoltán. - Budapest : MNB, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 8.)
Bibliogr.: p. 59.
Fűzött
tőzsde - árfolyam - tőkebefektetés
336.76 *** 336.748
[AN 3660653]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2017.
Veres István Attila
Kötvénymatematika (angol)
   Fixed income mathematics / István Attila Veres. - Budapest : MNB, 2016. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 2.)
Bibliogr.: p. 73.
Fűzött
árfolyam - kamat - kötvény
336.763 *** 336.748 *** 336.781
[AN 3660666]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4054 /2017.
Borlói Rudolf
   Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről / Borlói Rudolf. - Budapest : Gondolat, 2016. - 199, [2] p. ; 23 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.: p. [201].
ISBN 978-963-693-713-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy
369.5(439)
[AN 3660826]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2017.
Fekete-Sipos Márti (1978-)
   Igazibb az igazinál : beszélgetés örökbe fogadó szülőkkel / Fekete-Sipos Márti. - Budapest : Harmat, 2016. - 161 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-288-322-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - örökbefogadás - szülő - 21. század - interjú
364.65-058.855(047.53) *** 364.65-058.865(439)"20" *** 347.633(439)
[AN 3661868]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2017.
Mathieu, Marie-Hélène (1929-)
Plus jamais seuls! (magyar)
   Soha többé egyedül! : a Hit és fény kalandja 1971-től napjainkig / Marie-Hélène Mathieu ; [... ford. Sallai Gábor]. - Budapest : MMSZ, 2016. - 407 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
Foi et lumière
Franciaország - katolikus egyház - lelkiségi mozgalom - értelmi fogyatékos - memoár
364.65-056.37 *** 267(44)Foi_et_Lumiere(091)(0:82-94)
[AN 3660957]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2017.
Takácsné Kamarell Alice (1939-)
   Amíg a fa kiterebélyesedik.. : emberek és események a Kaposvári Kórház fizioterápiás kezelőegységének első évtizedeiből / Takácsné Kamarell Alice ; [közread. a] Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. - Kaposvár : Somogy M. Kaposi M. Okt. Kórház, 2016. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-615-5326-05-9 fűzött
Somogy Megyei Kórház (Kaposvár)
Kaposvár - kórház - fizioterápia - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Kaposvár)(091) *** 615.81/.84
[AN 3661031]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4058 /2017.
Dezső Ferenc (1936-)
   A megélt élet : Dezső Ferenc élete emlékezései és művei tükrében / [... összeáll., az összekötő szöveget és a verselemzést írta Fa Ede]. - Nagykanizsa : Czupi, 2016. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-51-8 fűzött
Dezső Ferenc (1936-)
Magyarország - pedagógus - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - válogatott művek
37(439)(092)Dezső_F. *** 894.511(092)Dezső_F. *** 894.511-821
[AN 3660376]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2017.
Fodor István Ferenc (1949-)
   A jászsági oktatás végvárai / Fodor István Ferenc. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2016. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 53.)
ISBN 978-963-7113-42-0 kötött
Jászság - általános iskola - tanya
373.3(439Jászság)(091) *** 316.334.55(439Jászság)
[AN 3660589]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2017.
Goda Imre (1937-)
   Rend és ritmus : mint a belső lényeg szép külső megnyilvánulása az irodalmi nevelésben : módszertani kézikönyv / Goda Imre. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 192 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-5251-79-5 fűzött : 1937,- Ft
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.882 *** 371.3
[AN 3660911]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2017.
Horváth József (1977-)
   120 éves a hódmezővásárhelyi agrárképzés, 1896-2016 / Horváth József, Nagy Zsuzsanna ; [kiad. a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar]. - Hódmezővásárhely : Gregus M. Mezőgazd. Szakképző Isk. : SZTE MGK, 2016. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-963-306-515-0 fűzött
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Hódmezővásárhely)
Szegedi Tudományegyetem. Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - oktatástörténet - mezőgazdaság - szakképzés - felsőoktatás
373.6:63(439-2Hódmezővásásrhely)(091) *** 378.663(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3660464]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2017.
   Humántudományok, innováció, diverzitás : válogatás a NYME BPK oktatóinak tudományos munkáiból : tanulmánykötet / [szerk. Bodnár Gabriella]. - [Sopron] : NYME K., 2016. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-286-2 fűzött
pedagógia - lélektan - társadalomtudomány
37 *** 159.9 *** 316
[AN 3661239]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2017.
   "Egy lángot adok, ápold, add tovább..." : ötven év emlékei az óvodában / [szerk. Bartókné Piller Magdolna és Budai Ilona]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 24.)
ISBN 978-615-80063-9-2 fűzött
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
Pusztaszabolcs - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 3661438]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2017.
   A matematika tanítása az alsó tagozaton / szerk. Herendiné Kónya Eszter ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016, cop. 2013. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 978-963-19-7353-2 fűzött : 3490,- Ft
matematikatanítás - didaktika - tantárgy-pedagógia - egyetemi tankönyv
372.851(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3663129]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2017.
Mobil Eszközök az Oktatásban Konferencia (1.) (2016) (Veszprém)
   I. Mobil Eszközök az Oktatásban Konferencia [elektronikus dok.] : Veszprém, 2016. november 11-12. : program, előadás-összefoglalók / szerk. Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter ; [rend., közread. az] IKT MasterMinds Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K. ; Veszprém : IKT MasterMinds Kutatócsop., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140668. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-318-603-9
oktatástechnológia - információtechnika - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 371.333
[AN 3662401]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2017.
Nelsen, Jane
Positive discipline in the classroom (magyar)
   Pozitív fegyelmezés az iskolában : a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során / [Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn] ; [ill. Takács Mari] ; [ford. Gyárfás Veronika]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2016. - XI, 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5336-19-5 fűzött : 3150,- Ft
pedagógiai lélektan - tanár-diák kapcsolat
37.015.3(072) *** 37.064.2(072)
[AN 3661023]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2017.
   Szeretgető : mondókák, dalok, játékok, mesék gyűjteménye / összeáll. Pásztorné Kis Gabriella ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - 207 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5446-28-3 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - gyermekfoglalkozás - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025 *** 379.8
[AN 3661974]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2017.
   Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből : a Hári Mária-pályázat gyűjteményéből / [szerk. Deák Adrienn, Kollega Tarsoly István ; [közread. a] Pető András Főiskola. - Budapest : Pető A. Főisk., 2016. - 448 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87821-6-8 fűzött : 4000,- Ft
konduktív pedagógia
376.22 *** 615.825
[AN 3662033]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2017.
Vigh Zoltánné
   Emlékeim a budakalászi óvodákról / Vigh Zoltánné ; [kiad. a Telepi Óvodásokért Alapítvány]. - Budakalász : Telepi Óvodásokért Alapítvány, 2016. - 15 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7497-4 fűzött
Budakalász - óvoda
373.24(439-2Budakalász)(091)
[AN 3660491]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4070 /2017.
Ancelotti, Carlo (1959-)
Quiet leadership (magyar)
   Csendes vezetés : hogyan nyerjünk meg szíveket, fejeket és meccseket / Carlo Ancelotti ; társszerzők Chris Brady, Mike Forde ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 297 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-406-398-8 kötött : 3990,- Ft
Olaszország - labdarúgás - edző - 20. század - 21. század - memoár
796.071.4(45)(092)Ancelotti,_C.(0:82-94) *** 796.332.015
[AN 3661185]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2017.
   Húsz éve az olimpiai eszme szolgálatában / [szerk. Gál László, Horváth Vilmos] ; [közread. a] Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület. - Szombathely : Halmay Z. Olimpiai Hagyományőrző Egyes., [2016]. - 27 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5098-5 fűzött
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
Magyarország - olimpia - olimpikon - egyesület
796.032(100) *** 796.032(439)(092) *** 061.2(439)
[AN 3661066]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2017.
International Hunting and Game Management Symposium (5.) (2016) (Debrecen)
   5th International Hunting and Game Management Symposium : Debrecen ..., 10-12. November, 2016 : book of abstracts and proceedings / [ed. Szilvia Kusza, András Jávor]. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2016. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Rend. Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5403-10-1 fűzött
vadászat - konferencia-kiadvány
799.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3662109]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2017.
   Kézfogások, 1988-2015 / [szerk. Csepinszky Mária]. - Kaposvár : E & A Tanácsadó Kft., 2016. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7074-7 fűzött
Magyarország - Erdély - határon túli magyarság - magyar néprajz - néphagyomány - tábor - memoár
379.835(439)(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(498.4) *** 39(=945.11) *** 379.835(498.4)(0:82-94)
[AN 3661105]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2017.
Mihók László (1954-)
   Pawn dynamics = Pešečnaâ dinamika = Bauerndynamik = Dynamique pion = Gyalogdinamika = Dinámica del peón / László Mihók, Olivér Mihók. - Budapest : Possum Kft., 2016. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-89135-5-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3662225]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2017.
Őze Sándorné (1940-)
   "Ép testben ép lélek" : beszélgetések Székkutas sportéletéről / Őze Sándorné ; [kiad. Székkutas Község Önkormányzata]. - Székkutas : Önkormányzat, 2016. - 130 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5685-7 kötött
Székkutas - sporttörténet
796(439-2Székkutas)(091)
[AN 3660468]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2017.
Pintér József (1953-)
   7 men / József Pintér. - Nagykanizsa : Czupi, 2016. - 333 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-49-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3660388]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2017.
   Síelés : félmillió magyar téli szórakozása / [... szerk. Kun Zoltán]. - Budapest : Mediaworks, 2016. - 162 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nemzeti Sport kiadványok, ISSN 2498-5333 ; 4.)
Fűzött : 1890,- Ft
síelés
796.92
[AN 3660818]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4078 /2017.
András Sándor (1934-)
   Malevics és a művészet / András Sándor. - Budapest : Kijárat, 2016. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5160-60-8 fűzött : 2000,- Ft
Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935)
Oroszország - Szovjetunió - festőművész - festészet - 20. század - művészetelmélet - arckép
75(47)(092)Malevič,_K._S. *** 75.041.5
[AN 3661056]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2017.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest titkai : érdekességek nevezetes épületekről / Bartos Erika. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 341, [2] p. : ill., részben színes ; 25x30 cm
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 978-963-12-5623-9 kötött : 9990,- Ft
Budapest - építészettörténet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.12) *** 930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3663137]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2017.
   Belsőváros ékköve : Szent Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád / [szerk ... Gyöngyössy Orsolya]. - Csongrád : Önkormányzat ; Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2016. - 285 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 28.)
Bibliogr.: p. 264-270.
ISBN 978-963-88570-2-6 kötött
Csongrád - templom - album
726.54(439-2Csongrád)(084.1)
[AN 3660583]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2017.
   Boldogasszony : a kiállítássorozat katalógusa / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...] ; [közread. a] Kárpát-haza Galéria, [Nemzetstratégiai Kutatóintézet ...]. - [Budapest] : Kárpát-haza Galéria : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2016. - 136, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80150-8-0 kötött
Mária (Jézus anyja)
képzőművészet - magyarság - 20. század - 21. század - keresztény művészet - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(100)"196/201" *** 232.931 *** 246 *** 061.4(4)
[AN 3661422]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2017.
   Eötvös József emlékezete : a felújított ercsi Eötvös-kápolna / [szerk. Varga Beáta]. - [Kápolnásnyék] : VTKA, 2016. - 43, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Velencei-tavi könyvtár, ISSN 2498-9061 ; 2.)
ISBN 978-963-12-7549-0 fűzött : 700,- Ft
Ercsi - kápolna - emlékoszlop - kegyhely - felújítás
726.52.025.4(439-2Ercsi) *** 725.942(439-2Ercsi) *** 248.153.8(439-2Ercsi)
[AN 3662178]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2017.
Győrffy Anna, F. (1915-2006)
   Mosó Masa és barátai : F. Györffy Anna (1915-2006) grafikusművész : [Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. november 9 - 2016. április 30.] / [a kiállítás kurátora, a katalógust összeáll. és szerk., a bevezetést és a tanulmányt írta Farkas Judit Antónia]. - Budapest : Magvető : Line & More, 2016. - 151 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-14-3429-3 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század - ezredforduló - illusztráció - kiállítási katalógus
76(439)(092)Györffy_A.,_F. *** 766 *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3661683]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2017.
Horváth Lajos (1938-)
   Veresegyházi pénzeskönyv : pénzek és ékszerek a földből a bronzkortól a XIX. századig / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2016. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-9570-84-9 kötött : 5000,- Ft
Veresegyház - régészet - numizmatika - kisplasztika - ötvösség
737 *** 904(439-2Veresegyház)
[AN 3661923]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2017.
Kádár Nagy Lajos (1939-)
   Látó ujjak : Kádár Nagy Lajos kisplasztikái. - Ebes : Kádár Nagy L., 2016. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6208-7 kötött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kádár_Nagy_L.
[AN 3661728]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2017.
Kling József (1946-)
   Kling / [... kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposfüredi Galéria és Szoborpark]. - Kaposvár : Önkormányzat : Kaposfüredi Galéria és Szoborpark, 2016. - 55 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-12-7330-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kling_J.
[AN 3661109]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2017.
   Mária Terézia kora emlékérmeken a Huszár Lajos Éremtárban / [szerk. Borbándi Erik] ; [... kiad. a Gyöngyök Herman Lipót Kiállítóhely és Huszár Lajos Éremtár]. - Gyöngyös : Gyöngyök Herman L. Kiállítóhely és Huszár L. Éremtár, 2016. - 51 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 978-963-12-7487-5 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - numizmatika - érem - történelem - 18. század - múzeumi gyűjtemény
737.23(436/439)"17" *** 943.6/.9"17" *** 069(439-2Gyöngyös)
[AN 3661176]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2017.
Miklós Péter (1980-)
   A szőregi templom kétszáz éve / Miklós Péter ; [kiad. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2016. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 978-615-80266-6-6 fűzött
Szőreg - templom - katolikus egyház - egyháztörténet
726.54(439-2Szőreg) *** 282(439-2Szőreg)(091)
[AN 3660422]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2017.
Miskolci Téli Tárlat (23.) (2016-2017)
   XXIII. Miskolci Téli Tárlat : 2016. december 10 - 2017. január 28. / [a kiállítás kurátora Madarász Györgyi] ; [... szerk. Urbán Tibor] ; [közread. a Herman Ottó Múzeum]. - [Miskolc] : HOM, [2016]. - [46] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5525-16-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3661719]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2017.
Nyíri J. Kristóf (1944-)
   Elfelejtett képelméletek / Nyíri Kristóf. Egy sziget körülhajózása / Veszelszki Ágnes. - Budapest : BME GTK Műsz. Ped. Tansz., 2016. - 89 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Képi Tanulás Műhelye füzetek, ISSN 2498-7441 ; 3.)
Bibliogr.: p. 63-82.
ISBN 978-963-313-235-7 fűzött
ábrázolás - ikonográfia - vizualitás - művészetfilozófia
7.04 *** 7.01
[AN 3660543]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2017.
Szalay Krisztián (1978-)
   Bevezetés a fotográfia világába / Szalay Krisztián. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Clear Tech Stúdió, cop. 2016. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5826-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
fototechnika - tankönyv
77(078)
[AN 3662090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fényképezési alapismeretek. - 362 p.
[AN 3662094] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Önképző tanfolyam. - 127 p. + mell.
[AN 3662095] MARC

ANSEL
UTF-84092 /2017.
   A "város közepe" : a pestszentlőrinci Kossuth tér / [... szerk. ... Heilauf Zsuzsanna Szabó Gyöngyvér ... szakdolgozatának felhasználásával] ; [a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kiadványa]. - Budapest : Tomory L. Ped. és Helytört. Gyűjt., 2016. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4817-3 fűzött
Budapest. 18. kerület - közterület - helyismeret - városfejlesztés
711.61(439-2Bp.XVIII.) *** 908.439-2Bp.XVIII. *** 711.1(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3661506]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2017.
Vollein Ferenc (1999-)
   Tündérország : az ifjú festőművész 2009-2016 közötti válogatott alkotásai, tanulmányokkal és színes mellékletekkel / Vollein Ferenc ; [szerk. Szemes Péter]. - Győr : AmrooBook, [2016]. - 100 p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás német, angol és olasz nyelven
ISBN 978-615-5379-22-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - festőművész - 21. század - amatőr művészet
75(439)(092)Vollein_F. *** 379.825-053.6
[AN 3660413]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2017.
   Water connects : water through the eyes of Hungary's top nature photographers / [curator and ed. Milan Radisics] ; [publ. by Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, cop. 2016. - [138] p. : ill., színes ; 28x28 cm
Megj. a 2016. nov. 28-30. között rendezett "Budapest Water Summit" alkalmából. - Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-7038-59-4 fűzött
Magyarország - hidroszféra - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 77.04(439)(092) *** 504.4(100)(084.12)
[AN 3661509]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4095 /2017.
   Az Amadinda - Presser szilveszteri emlékkönyv / [jegyzetek, kommentárok Holló Aurél]. - Göd : Unisono Bt., 2016. - [71] p. : ill., színes ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-12-7317-5 kötött : 3990,- Ft
Presser Gábor (1948-)
Amadinda Ütőegyüttes
Magyarország - Budapest - könnyűzenei előadó - ütőegyüttes - zenei élet - 21. század - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Presser_G. *** 78.05(439-2Bp.)"200/201" *** 789.071(439)Amadinda
[AN 3661132]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2017.
   Dimitriǰe Mita Orešković - Sečuǰac u srpskoǰ kulturnoǰ istoriǰi = Dimitrije Mita Orešković - egy dunaszekcsői a szerb kultúrtörténetben / [... ured. Predrag Mandić]. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baran̂skog srpskog udružen̂a, 2016. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 13.)
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-615-80388-1-2 fűzött
Orešković, Dimitriǰe Mita (1816-1867)
Dunaszekcső - népzenész - tambura - zeneszerző - magyarországi szerbek - helytörténet
787.1.031.4(439)(=861)(092)Orešković,_D._M. *** 681.817.6 *** 78.071.1(439)(=861)(092)Orešković,_D._M. *** 943.9-2Dunaszekcső
[AN 3662028]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2017.
Dobszay László (1935-2011)
   A gregorián ének kézikönyve / Dobszay László ; a 3. fej. Szendrei Janka munkája. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : EMB, 2017, cop. 1993. - 525 p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-330-770-0 kötött
gregorián ének
783.51
[AN 3663612]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2017.
Gonzálezné Horváth Veronika (1937-)
   Öt évtized az Operaházban / Gonzálezné Horváth Veronika. - [Bugyi] : Fazekas Gy. Kft., cop. 2016. - 108 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-7007-5 kötött
Magyarország - Budapest - zenepedagógus - operaház - 20. század - ezredforduló
78.071.4(439)(092)Gonzálezné_Horváth_V.(0:82-94) *** 792.54(439-2Bp.)"197/200"(0:82-94)
[AN 3660525]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2017.
Onódi Judit
   Táncoló : daloskönyv a legkisebbeknek / versek és dallam Onódi Judit ; rajzok Pál Dorottya. - Budapest : Garbo, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5007-96-5 fűzött : 2500,- Ft
gyermekdal
784.67(02.053.2)
[AN 3661656]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2017.
Szvorák Kati (1958-)
   A dal vándora : Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekessel beszélget Simon Erika. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 130 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 135.)
ISBN 978-963-662-861-1 fűzött : 1500,- Ft
Szvorák Kati (1958-)
Magyarország - népdalénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
784.4.071.2(439)(092)Szvorák_K.(047.53)
[AN 3661461]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2017.
Vásáry Tamás (1933-)
   Üzenet / Vásáry Tamás. - Budapest : Libri, 2013-. - 24 cm
ISBN 978-963-310-562-7
Magyarország - karmester - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94) *** 785.11.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94)
[AN 3554426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1. köt. - 2016. - 579, [7] p.
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-310-543-6 kötött : a 2. r., 2. kötettel együtt 7999,- Ft
[AN 3661429] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 2. köt. - 2016. - 443, [4] p.
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-433-138-4 kötött : a 2. r., 1. kötettel együtt 7999,- Ft
[AN 3661433] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4102 /2017.
Czibula Katalin (1962-)
   Theater und Öffentlichkeit : Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts / Katalin Czibula ; [Hrsg.: Protea Kulturverein]. - Budapest : Protea Kulturverein, 2016. - 180 p : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-169.
ISBN 978-615-80503-1-9 fűzött
Magyarország - színházművészet - 18. század - 19. század
792(439)"17/18"
[AN 3661903]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2017.
Herczeg Tamás (1973-)
   A Szegedi Szabadtéri Játékok 85 éve / Herczeg Tamás ; [közread. a Szegedi Szabadtéri]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri, 2016. - 363 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88394-8-0 fűzött
Szegedi Szabadtéri Játékok
Szeged - színháztörténet - szabadtéri színház
792.051(439-2Szeged)(091)
[AN 3660570]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2017.
Jordán Tamás (1943-)
   Hátrametszés : [az életem - tétre, helyre, befutóra] / Jordán Tamás. - Pécs : Alexandra, 2016. - 303 p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Filmogr.: p. 300-303.
ISBN 978-963-357-966-4 kötött
Jordán Tamás (1943-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Jordán_T.(0:82-94)
[AN 3660942]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2017.
Kalmár Mariann
   Popcorn-zóna [elektronikus dok.] : kedvenc írásaimból válogatva / Kalmár Mariann. - Szöveg (epub : 483 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137659. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-828-6
filmművészet - szappanopera - blog - elektronikus dokumentum
791.43
[AN 3643678]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2017.
Lázár Balázs (1975-)
   Maszkaland / Lázár Balázs. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 213, [7] p., [15] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. [215-220].
ISBN 978-963-9809-69-7 fűzött : 2500,- Ft
színházi maszk - színháztörténet - színházesztétika
792.024 *** 792(100)(091) *** 792.01
[AN 3660637]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2017.
Szenkovits Péter (1957-)
   A Jóisten tenyerén : Törőcsik Mari / Szenkovits Péter. - Harasztifalu : Szenkovits P., 2016. - 117 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5492-1 kötött
Törőcsik Mari (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - interjú
792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3660318]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2017.
Udvaros Béla (1925-)
   Főrendezőm az élet : egy 20. századi rendező képes krónikája / Udvaros Béla. - Budapest : Nap, cop. 2017. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Álarcok sorozat, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-105-8 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - színházi rendező - 20. század - ezredforduló - memoár
792.027.2(439)(092)Udvaros_B.(0:82-94)
[AN 3661059]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2017.
Varga Zoltán (1984-)
   A magyar animációs film : intézmény- és formatörténeti közelítések / Varga Zoltán. - Szeged : Pompeji, 2016. - 330 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89000-4-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - filmtörténet - filmgyártás - animációs film
791.44(439)(091) *** 791.43(439)(091) *** 778.534.66
[AN 3660563]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4110 /2017.
Kis Vivien
   Angolul pár nap alatt [elektronikus dok.] : tökéletes kiejtés, folyékony beszéd. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Miskolc] : [Kis V], [2016]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Kis Vivien. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137681. - Működési követelmények: Adobe Reader
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - elektronikus dokumentum
802.0-318(078)=945.11
[AN 3643853]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2017.
Maklári Tamás
   Azok a fránya vonzatos igék.. : gyakorlatok a leggyakoribb német vonzatos igékkel / Maklári Tamás. - [Budapest] : Stúdium Bt., cop. 2016. - 195 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Német szintentartó könyvecskék
ISBN 978-963-87362-7-7 fűzött : 2400,- Ft
német nyelv - ige - vonzat - példatár
803.0-561.834(076)=945.11
[AN 3661879]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2017.
   Nyelvi esszék : válogatás a nyelvművelő esszéirodalomból és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016. évi pályamunkáiból / szerk. Balázs Géza, Minya Károly. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter Kft., 2016. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80424-2-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvhelyesség
809.451.1-06
[AN 3661559]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4113 /2017.
Barthes, Roland (1915-1980)
Roland Barthes (magyar)
   Roland Barthes-ról / Roland Barthes ; ford. Darida Veronika. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 266, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-901-8 fűzött : 2900,- Ft
Barthes, Roland (1915-1980)
Franciaország - irodalomtörténész - filozófus - 20. század - memoár
82.01(44)(092)Barthes,_R.(0:82-94) *** 1(44)(092)Barthes,R.(0:082-94)
[AN 3661814]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2017.
   Párhuzamok, történetek : tanulmányok a kortárs közép-európai regényről : a KRE BTK kortárs közép-európai regény kutatócsoportjának konferenciája, Budapest, 2014. november 7-8. / szerk. Horváth Csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 207 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-160-0 fűzött : 2400,- Ft
Közép-Európa - irodalomtörténet - műfajtörténet - 20. század - 21. század - irodalomesztétika - regény
82.01 *** 82(4-11)(091)-31"19/20"
[AN 3661526]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2017.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
   Levelek [elektronikus dok.] / Rainer Maria Rilke ; ford. Báthori Csaba. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-603-0
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Ausztria - író - századforduló - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
830(436)(092)Rilke,_R._M.(044)
[AN 3657178]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2017.
   Szakolczay levelesládája / [... Szita Gábor vál.] ; [... Galál Tibor T-boy ... ill.]. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 181, [6] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-71-0 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - levelezés
82.01(439)(092)Szakoczay_L.(044)
[AN 3660646]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4117 /2017.
Alföldy Jenő (1939-)
   Tornai József / Alföldy Jenő. - [Budapest] : MMA, 2016. - 359 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 329-331.
ISBN 978-615-5464-48-5 kötött : 3400,- Ft
Tornai József (1927-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Tornai_J.
[AN 3660842]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2017.
Borzák Tibor (1958-)
   Rokonom, Petőfi / Borzák Tibor. - [Kecskemét] : BT-Press, cop. 2016. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80483-1-6 kötött : 3800,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Petrovics család
Hrúz család
Magyarország - író - családtörténet - 19. század - 20. század - családfa
894.511(092)Petőfi_S. *** 929.52(439)Hrúz *** 929.52(439)Petrovics
[AN 3662117]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2017.
   "Egy élet átúszik a többiekbe" : a Magyar Írószövetség Örökös Tagjai / [szerk. Rózsássy Barbara és Szentmártoni János]. - Budapest : Orpheusz : M. Írószövets., 2016. - 172, [7] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9809-76-5 kötött
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)
[AN 3660912]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2017.
Imre László (1944-)
   Jókai Anna / Imre László. - [Budapest] : MMA, 2016. - 307 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 268-282.
ISBN 978-615-5464-49-2 kötött : 3400,- Ft
Jókai Anna (1932-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Jókai_A.
[AN 3660851]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2017.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Ratkó József / Jánosi Zoltán. - [Budapest] : MMA, 2016. - 407 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 372-382.
ISBN 978-615-5464-47-8 kötött : 3400,- Ft
Ratkó József (1936-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ratkó_J.
[AN 3660837]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2017.
   A két Kisfaludy : tanulmányok / szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 248 p. ; 25 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 21.)
A Balatonfüreden, 2015. okt. 23-24-én rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-48-7 kötött
Kisfaludy Sándor (1772-1844)
Kisfaludy Károly (1788-1830)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kisfaludy_S. *** 894.511(092)Kisfaludy_K.
[AN 3660825]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2017.
Nagy Imre (1940-)
   "Mert Pécs a maga múltjával valóban urbs volt" : pécsi irodalom - irodalmi Pécs / írta Nagy Imre. - Pécs : Csorba Gy. Társ., 2016. - p. 804-819. ; 25 cm. - (A Csorba Győző Társaság könyvtára, ISSN 2498-8553 ; 3.)
Bibliogr. - Klny.: Jelenkor, ISSN 0447-6425, 2011. 7/8. sz.
ISBN 978-615-80558-2-6 fűzött
Pécs - irodalmi élet - történeti feldolgozás
894.511(439-2Pécs)(091)
[AN 3660557]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2017.
Pálfy G. István (1945-)
   Így lássa Csoóri Sándort - aki látni akarja / Pálfy G. István. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 317 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5667-08-4 kötött : 3600,- Ft
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 3660960]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2017.
Szénási Zoltán (1975-)
   Örökkék ég alatt : tanulmányok / Szénási Zoltán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 194 p. ; 23 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-87-0 fűzött : 1980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom története - műfajelmélet - 19. század - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)"18/19" *** 82.01-14
[AN 3660908]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2017.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Elágazó ösvényen : tanulmányok a magyar modernség női irodalmáról / Zsávolya Zoltán. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 175, [7] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-68-0 kötött : 3000,- Ft
Lesznai Anna (1885-1966)
Tormay Cécile (1875-1937)
Bródy Lili (1906-1962)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(092)Lesznai_A. *** 894.511(092)Tormay_C. *** 894.511(092)Bródy_L.
[AN 3660582]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4127 /2017.
Addison, Katherine
The goblin emperor (magyar)
   A koboldcsászár / Katherine Addison ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 444 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-225-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661316]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2017.
Adler, Elizabeth
One way or another (magyar)
   Gyilkosság a tengeren / Elizabeth Adler ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-801-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3662982]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2017.
Ahern, Cecelia (1981-)
Flawed (magyar)
   A vétkes [elektronikus dok.] / Cecelia Ahern. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, [2016]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bottka Sándor Mátyás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-555-3
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3643248]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2017.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Sandmannen (magyar)
   A bosszúálló / Lars Kepler ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 508 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-544-3 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3661387]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Oblivion 2 (magyar)
   Oblivion 2 : feledés / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 374 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-951-6 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-399-950-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661339]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Obsession (magyar)
   Obsession : függőség / J. L. Armentrout ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 379 p. ; 22 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-882-3 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-399-834-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661420]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2017.
Ashley, Kristen (1968-)
Law man (magyar)
   A nyomozó : Álomférfi sorozat 3. / Kristen Ashley ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 571 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-394-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661284]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voller Löcher! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Rejtélyes gödrök / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, [2017], cop. 2015. - 197, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-294-336-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3663108]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2017.
Belan, B. Lindsay
   Bedtime stories from stripperland [elektronikus dok.] : dilemmas of Prince Charming / B. Lindsay Belan. - Szöveg (epub : 756 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137654. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-822-4
Magyarország - angol nyelvű irodalom - erotikus irodalom - éjszakai mulató - táncművész - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(439) *** 392.6(0:82-94) *** 820-993(439)
[AN 3643656]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2017.
Biggins, John (1949-)
A sailor of Austria (magyar)
   A Monarchia tengerésze : amelyben Otto Prohaska, anélkül, hogy igazán törekedne rá, a Habsburg Birodalom 27. számú háborús hősévé válik / John Biggins ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 447 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-852-9 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3661465]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2017.
Bjørk, Samuel (1969-)
Uglen (magyar)
   A bagoly röpte [elektronikus dok.] / Samuel Bjørk. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Papolczy Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137573. - Működési követelmények: Adobre Digital Editions
ISBN 978-963-293-556-0
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3643282]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2017.
Brković, Branislav (1949-)
Poslednja verzija stvarnosti (magyar)
   A valóság legvégső változata [elektronikus dok.] / Branislav Brković ; Szabó Palócz Attila fordítása. - Szöveg (epub : 427 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-650-4
Montenegró - szerb irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.1-31(497.16)=945.11
[AN 3656919]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2017.
Burchard, Brendon
Life's golden ticket (magyar)
   Aranyjegy a boldog élethez : történet a második lehetőségről / Brendon Burchard ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 267, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-67-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés - regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31)
[AN 3661957]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2017.
Burton, Jessie (1982-)
The miniaturist (magyar)
   A babaház úrnője / Jessie Burton ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Libri : JAK, 2016, cop. 2014. - 503 p. : ill. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 75.)
ISBN 978-963-310-372-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3663136]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2017.
Chance, Rebecca
Bad girls (magyar)
   Luxus és csók [elektronikus dok.] / Rebecca Chance. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Ford. Márton Andrea. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-553-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3643202]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
Lady midnight (magyar)
   Éjfél kisasszony : Gonosz fortélyok első könyv / Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 681, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-900-4 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-399-899-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661361]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2017.
Debeljak, Aleš (1961-2016)
Balkanska brv (magyar)
   Balkáni pallóhíd [elektronikus dok.] : esszék a "jugoszláv Atlantisz" irodalmáról / Aleš Debeljak ; [ford. Gállos Orsolya]. - szöveg (epub : 635 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-604-7
Jugoszlávia - szlovén irodalom - szláv nyelvek irodalma - irodalomtörténet - irodalmi kapcsolat - 20. század - ezredforduló - esszé - elektronikus dokumentum
886.3-4=945.11 *** 886.1/.3(497.1)(091) *** 886.1/.3.091
[AN 3657174]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2017.
Diamant, Anita
The red tent (magyar)
   A vörös sátor / Anita Diamant ; [ford. Árokszállásy Zoltán] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-879-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3662952]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2017.
Dickens, Charles (1812-1870)
The story of the goblins who stole a sexton (magyar, angol)
   A sírásó [elektronikus dok.] = The story of the goblins who stole a sexton / Charles Dickens ; ford. Wilder Ödön. - Szöveg (epub : 425 KB) (mobi : 675 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140655. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-627-1 (epub)
ISBN 978-963-398-628-8 (mobi)
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3662342]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2017.
Doktorski, Jennifer Salvato
How my summer went up in flames (magyar)
   Lángra lobbant nyár / Jennifer Salvato Doktorski ; [ford. Horváth Eszter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 268, [1] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-611-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3662993]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le chevalier de Maison-Rouge (magyar)
   Mária Antoanette lovagjai [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (epub : 831 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137621. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-728-9 (epub)
ISBN 978-963-387-729-6 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3643572]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2017.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Monte Cristo grófja [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 6.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-730-2 (epub)
ISBN 978-963-387-731-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3643575]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2017.
Dvorânova, Emiliâ (1958-)
Koncert za izrečenie (magyar)
   Mondatkoncert [elektronikus dok.] : muziko-erotikus kísérletek / Emilija Dvorjanova ; Szondi György ford. - Szöveg (epub : 415 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-606-1
bolgár irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
886.7-31=945.11
[AN 3657144]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2017.
Fargetton, Manon (1987-)
Le suivant sur la liste (magyar)
   A lista / Manon Fargetton ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 237 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-710-9 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3661331]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2017.
Gibson, Rachel
True love and other disasters (magyar)
   Szerelmi katasztrófák [elektronikus dok.] / Rachel Gibson ; ford. Bottka Sándor Mátyás. - Szöveg (epub : 744 KB). - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-531-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643275]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2017.
Giébel, Karine (1971-)
Juste une ombre (magyar)
   Csak egy árnyék / Karine Giébel ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 594 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-399-773-4 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3661417]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2017.
Gounelle, Laurent (1966-)
Dieu voyage toujours incognito (magyar)
   Amikor Isten inkognitóban jár / Laurent Gounelle ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-82-5 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3661945]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2017.
Grey, Zane (1872-1939)
Betty Zane (magyar)
   A vadon leánya [elektronikus dok.] / Zane Grey ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 842 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Betty Zane" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-669-1 (epub)
ISBN 978-963-398-670-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3643522]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2017.
Hadewijch (13. sz)
Liederen (magyar)
   Dalok / Hadewijch ; [szerk.] Weerle Fraeters, Frank Willaert, Louis Peter Grijp ; ford. Daróczi Anikó, Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 481 p. : ill. ; 24 cm. - (Németalföldi műhely ; 1.). (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
A dalok eredeti középholland nyelven is. - Bibliogr.: p. 457-478.
ISBN 978-963-414-122-8 fűzött : 4990,- Ft
Németalföld - holland irodalom - vallásos irodalom - egyházi személy - apácarend - 13. század - kétnyelvű dokumentum
839.31-141.02=945.11 *** 271.961(492-89)(092)Hadewijch
[AN 3661582]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2017.
Hall, Ron (1945-)
Same kind of different as me (magyar)
   Ugyanúgy más, mint én : egy modern-rabszolga, egy nemzetközi műkereskedő és az őket összekötő hihetetlen asszony / Ron Hall, Denver Moore és Lynn Vincent. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 309 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Szebegyinszki Szilvia
ISBN 978-963-399-609-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3661362]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2017.
Hancz Erika (1979-)
   Ibrahim Pecsevi és leírásai a mohácsi csatáról = Ibrahim Pechewi and his descriptions of the battle of Mohács = İbrahim Peçevi ve Mohaç savaşı hakkındaki tasvirleri / Hancz Erika ; [kiad. a TIKA - Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség]. - Budapest : TIKA, 2016. - 136 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
İbrahim Peçevi (1574-1649?)
Mohács - Pécs - török irodalom - magyar történelem - csata - művelődéstörténet - török hódoltság - krónika - többnyelvű dokumentum - történelmi forrás
894.35-94.02=945.11=20 *** 930.85(439-2Pécs)"1516" *** 943.9"1526"(093)
[AN 3661021]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2017.
Harrison, Kim
Every which way but dead (magyar)
   Every which way but dead : bárhogyan, csak holtan ne / Kim Harrison ; [ford. Mátics Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 636 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-584-6 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-583-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661355]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2017.
Hiraide Takashi (1950-)
Neko no kyaku (magyar)
   A macskavendég / Hiraide Takasi ; [ford. Nagy Anita]. - Budapest : Európa, 2016. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-552-5 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3661025]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2017.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never (magyar)
   Never, never : soha, de soha / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 173 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-923-3 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661342]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2017.
Hosseini, Khaled (1965-)
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-251-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3662969]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2017.
Hungerford, Margaret Wolfe Hamilton (1855-1897)
   Kis hercegnő [elektronikus dok.] / írta Hungerford ; ford. Fái J. Béla. - Szöveg (epub : 325 KB) (mobi : 985 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-592-2 (epub)
ISBN 978-963-398-593-9 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3648370]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2017.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Simik Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 685, [37] p. : ill, színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-433-123-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3662962]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2017.
Johnston, E. K.
Ahsoka (magyar)
   Ahsoka / E. K. Johnston ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 331 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-382-9 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661354]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2017.
Karystianī, Iōanna (1952-)
Ta sakia (magyar)
   Batyu [elektronikus dok.] / Ioanna Karisztiani ; Kurtisz Krisztián fordítása. - Szöveg (epub : 602 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-608-5
újkori görög irodalom - regény - elektronikus dokumentum
877.4-31=945.11
[AN 3657125]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2017.
Kent, Hannah (1985-)
Burial rites (magyar)
   Rekviem egy gyilkos asszonyért / Hannah Kent ; [ford. Lengyel Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 395 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-442-9 fűzött : 3399,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3661317]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2017.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Sins of the night (magyar)
   Bűnös éj [elektronikus dok.] / Sherrilyn Kenyon. - Szöveg (epub : 773 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 8.)
Ford. Goitein Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-549-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643171]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2017.
King, Stephen (1947-)
End of watch (magyar)
   Agykontroll / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2016. - 409 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-567-9 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3660964]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2017.
Kleypas, Lisa (1964-)
Devil in winter (magyar)
   Az ördög télen : [a hat részes Wallflowers-sorozat negyedik kötete] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 342, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-324-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661282]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2017.
Koontz, Dean R. (1945-)
Your heart belongs to me (magyar)
   Idegen szív / Dean R. Koontz ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-497-381-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3661426]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2017.
Leckie, Ann (1966-)
Ancillary mercy (magyar)
   Mellékes kegyelem / Ann Leckie ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 365 p. ; 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3661292]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2017.
Level, Maurice (1875-1926)
La cité des voleurs (magyar)
   A tolvajok városa [elektronikus dok.] / Maurice Level ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 589 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-596-0 (epub)
ISBN 978-963-398-597-7 (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3643419]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2017.
Lockhart, E. (1967-)
The disreputable history of Frankie Landau-Banks (magyar)
   Frankie Landau-Banks dicstelen tetteinek krónikája / E. Lockhart ; [ford. Rudolf Anna]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2016. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-018-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3660744]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2017.
Maas, Sarah J. (1986-)
Queen of shadows (magyar)
   Queen of shadows : árnyak királynője : [a Tűz örököse folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 811 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-839-7 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-399-838-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3661353]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2017.
Mademoiselle S (magyar)
   Mademoiselle S. szenvedélye [elektronikus dok.] : levelek egy szeretőhöz / szerk. és a bevezetőt írta Jean-Yves Berthault ; ford. Seláf Levente. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Győr : Tarandus, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-29-9
francia irodalom - erotikus irodalom - levélregény - elektronikus dokumentum
840-993=945.11
[AN 3643429]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2017.
McGarry, Katie
Take me on (magyar)
   Take me on : kísérj el! / Katie McGarry. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 486 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 978-963-399-886-1 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-399-885-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661359]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2017.
Milan, Courtney
The countess conspiracy (magyar)
   A grófnő titka : Sinister fivérek 3 / Courtney Milan ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-405-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661332]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2017.
Molloy, Michael (1940-)
The witch trade (magyar)
   A Jégpor nyomában avagy A fénytündérek legendája / Michael Molloy ; [ill. David Wyatt] ; [ford. Bajkán László, Sámi László]. - 2. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, 2016, cop. 2012. - 246, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-14-3 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3662960]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2017.
Ngugi, James (1938-)
The river between (magyar)
   Közöttünk a folyó [elektronikus dok.] / Ngugi wa Thiong'o ; ford. Nagy Andrea. - Szöveg (epub : 828 KB). - Győr : Tarandus, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-13-8
Kenya - angol nyelvű irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(676.2)=945.11
[AN 3643433]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2017.
Norton, Carla
The edge of normal (magyar)
   Hajszál híján normális / Carla Norton ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-352-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3661323]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2017.
Novak, Kristian (1979-)
Črna mati zemla (magyar)
   Anyaföldnek nehéz sara [elektronikus dok.] / Kristian Novak ; ford. Bognár Antal. - Szöveg (epub : 674 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-605-4
horvát irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.2-31=945.11
[AN 3657166]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2017.
Ohanesian, Aline
Orhan's inheritance (magyar)
   Orhan öröksége [elektronikus dok.] / Aline Ohanesian ; ford. Lázár Júlia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Győr : Tarandus, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-23-7
amerikai angol irodalom - örmény népirtás - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 323.12(=919.81)(560)(0:82-31)
[AN 3643425]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2017.
O'Hearn, Kate
Pegasus and the fight for Olympus (magyar)
   Pegazus és a harc az Olümposzért / Kate O'Hearn ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 277 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-684-3 fűzött : 2499,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3661341]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2017.
Paléologue, Maurice (1859-1944)
Les entretiens de l'impératrice Eugénie (magyar)
   Eugénie császárné vallomásai [elektronikus dok.] / Maurice Paléologue ; ford. Színi Gyula. - Szöveg (epub : 580 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-608-0 (epub)
ISBN 978-963-398-609-7 (mobi)
Eugénie (Franciaország: császárné) (1826-1920)
francia irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
840-312.6=945.11
[AN 3643421]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2017.
Pastis, Stephan (1968-)
Sanitized for your protection (magyar)
   Ahová a detektív is gyalog jár : [Ciki Miki No. 4] / Stephan Pastis ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-013-5 kötött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3661309]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2017.
Pattou, Edith
East (magyar)
   Északfi / Edith Pattou ; [ford. Uzsoki Eszter]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 430 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-432-014-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3661305]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2017.
Persson, Leif G. W. (1945-)
Den som dödar draken (magyar)
   A sárkányölő : [a Bäckström-sorozat második kötete] / Leif G. W. Persson ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 379 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-541-2 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3661364]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2017.
Picoult, Jodi (1966-)
Between the lines (magyar)
   Sorok között [elektronikus dok.] / Jodi Picoult & Samantha van Leer ; ... ill. Yvonne Gilbert, ... Scott M. Fischer ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Athenaeum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-548-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643263]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2017.
Probst, Jennifer
Searching for beautiful (magyar)
   Keresd a szépet : titkos szerelmi gyakorlatok / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 535 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-829-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3662959]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2017.
Quinn, Julia (1970-)
Because of Miss Bridgerton (magyar)
   Miss Bridgerton miatt / Julia Quinn ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-372-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661335]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2017.
Randel, Weina Dai
The moon in the palace (magyar)
   Hold a palotában : Vu császárnő története / Weina Dai Randel ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 427 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-586-9 kötött : 3980,- Ft
Wu (Kína: császárnő) (624-705)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3661445]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2017.
Rodkey, Geoff (1970-)
The Tapper twins tear up New York (magyar)
   Claudia és James felforgatják New Yorkot / Geoff Rodkey ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 268, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
keretcím: Rosszcsont ikrek sorozat
ISBN 978-963-261-744-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3661451]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2017.
Rose, Karen (1964-)
Closer than you think (magyar)
   Közelebb, mint hinnéd : a veszély jelen van... / Karen Rose ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 787 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-399-778-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3661356]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2017.
Ryan, Anthony (1970-)
The waking fire (magyar)
   Az ébredő tűz : a Draconis memoria első könyve / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2016. - 632 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-74-6 kötött : 5495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3661418]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2017.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; újra elmesélte Elke Leger ; ill. Ute Thönissen ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 77, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3661291]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2017.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O codex 632 (magyar)
   A 632-es kódex / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 461 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6876-8 kötött : 3800,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3662987]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2017.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
A mão do diabo (magyar)
   Az ördög keze : [a nagypolitika és a pénzügyi világ sötét titkai] / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 412, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7883-5 kötött : 3600,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3662991]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2017.
Soukupová, Petra (1982-)
Zmizet (magyar)
   Eltűnés [elektronikus dok.] / Petra Soukupová ; ford. J. Hahn Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 565 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-607-8
cseh irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
885.0-32=945.11 *** 885.0-31=945.11
[AN 3657139]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2017.
Strindberg, August (1849-1912)
I röde rummet (magyar)
   A vörös szobában [elektronikus dok.] : Egy lélek fejlődése III. / August Strindberg ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 724 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-651-6 (epub)
ISBN 978-963-398-652-3 (mobi)
svéd irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
839.7-94=945.11
[AN 3643315]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2017.
   "A szél fúj, ahová akar" : bölcsészettudományi dolgozatok / szerk. Fülöp József, Mészáros Márton, Tóth Dóra. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 285 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-196-9 fűzött : 2990,- Ft
bölcsészettudomány - történettudomány
82 *** 930.1
[AN 3661610]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2017.
Taylor, C. L. (1973-)
The accident (magyar)
   A baleset / C. L. Taylor ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-024-3 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3660955]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2017.
Terehov, Aleksandr (1966-)
Kamennyj most (magyar)
   A kőhíd / Alexander Tyerehov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 982 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-768-4 kötött : 4999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3661077]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2017.
Thilliez, Franck (1973-)
Pandemia (magyar)
   Pandémia / Franck Thilliez ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 567 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-383-4 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3661296]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2017.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Letters from Father Christmas (magyar)
   Karácsonyi levelek / J .R. R. Tolkien ; vál. és szerk. Baillie Tolkien ; [ford. M. Szabó Csilla, a verszövegeket ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016
ISBN 978-963-266-553-5 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3660948]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd avagy A gyermekek keresztes hadjárata : szolgálati keringő a halállal / írta Kurt Vonnegut, Jr. ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2013. - 284 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-475-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73).02=945.11
[AN 3663134]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2017.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Blue hand (magyar)
   A kék kéz [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. György Oszkár. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 381 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137588. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-666-0 (mobi)
ISBN 978-963-398-665-3 (epub)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3643411]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2017.
Walton, Leslye Jo Anne
The strange & beautiful sorrows of Ava Lavender (magyar)
   Ava Lavender különös és szépséges bánata / Leslye Walton ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-381-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3661192]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2017.
Waters, Sarah (1966-)
Fingersmith (magyar)
   A szobalány / Sarah Waters ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 619 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-418-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3661195]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2017.
Watson, Tom (1962-)
Stick Dog tries to take the donuts (magyar)
   Pálcikakutya és a fánk / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 215 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-762-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3661453]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2017.
Wild, Meredith
Hardline (magyar)
   Rád kattanva 3 / Meredith Wild ; [ford. Székely Szilvia]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 347 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-677-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3662958]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2017.
Wild, Meredith
Hardpressed (magyar)
   Rád kattanva 2 / Meredith Wild ; [ford. Székely Szilvia]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-676-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3662955]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2017.
Wild, Meredith
Hardwired (magyar)
   Hardwired : Rád kattanva 1. / Meredith Wild ; [ford. Székely Szilvia]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-675-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3663001]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2017.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The selfish giant (magyar, angol)
   Az önző óriás [elektronikus dok.] = The selfish giant = The nightingale and the rose ; A csalogány és a rózsa / Oscar Wilde ; ford. Király György. - Szöveg (epub : 176 KB) (mobi : 416 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Egys. cím: The selfish giant ; The nightingale and the rose. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-667-7 (epub)
ISBN 978-963-398-668-4 (mobi)
angol irodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-34.02=945.11
[AN 3658510]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2017.
Wright, Willard Huntington (1888-1939)
The bishop murder case (magyar)
   A titokzatos futó [elektronikus dok.] / S. S. Van Dine ; ford. Csánk Endre. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 612 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137683. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-664-6 (mobi)
ISBN 978-963-398-663-9 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3643857]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2017.
Wright, Willard Huntington (1888-1939)
The Garden murder case (magyar)
   A végzetes tét [elektronikus dok.] / S. S. Van Dine ; ford. Téry Ferenc. - Szöveg (epub : 293 B) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137575. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-618-9 (epub)
ISBN 978-963-398-619-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3643295]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2017.
Yhwšuʿa, ʾAbraham B. (1936-)
La storia di Delitto e castigo (magyar)
   Bűn és bűnhődés / újrameséli Abraham B. Yehoshua ; ill. Sonja Bougaeva. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2016. - 90 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 8.)
Ford. Kiss Pál. - Kész. Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič "Prestuplenie i nakazanie" c. műve alapján
ISBN 978-615-5450-35-8 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - orosz irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - regény
850-31(02.053.2)=945.11 *** 882-31.04=945.11
[AN 3660886]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4217 /2017.
Agócs Károly (194?-)
   A fekete kristálygömb : elbeszélések, példázatok, miniatúrák / Agócs Károly. - Budapest : Duna Kvklub, [2016]. - 303, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5614-03-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3661450]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2017.
Ambrus Lajos (1950-)
   Diárium / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2016. - 70 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-001-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3662103]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2017.
Andreisik Tibor (1964-)
   Születtem a Magyar Népköztársaságban / Andreisik Tibor. - Budapest : Garbo, cop. 2016. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-05-3 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 943.9"196/198"(0:82-94)
[AN 3661715]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2017.
Áprily Lajos (1887-1967)
   Visegrádi képek / Áprily Lajos ; [képek] Bardon Alfréd ; [kiad. az Áprily Iskoláért Alapítvány]. - 2. kiad. - Visegrád : Áprily Iskoláért Alapítvány, 2017. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7827-9 fűzött
Visegrád - Magyarország - magyar irodalom - helyismeret - festőművész - 20. század - karcolat
894.511-43 *** 908.439-2Visegrád(0:82-43) *** 75(439)(092)Bardon_A.
[AN 3663566]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2017.
Bajnai Zsolt (1971-)
   A megmozdult világ / Bajnai Zsolt. - Szolnok : Picasso Média, 2016. - 161 p. : ill. ; 19 cm. - (blogSzolnoki mesék ; 1.)
ISBN 978-963-12-7357-1 kötött : 2500,- Ft
Szolnok - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Szolnok(0:82-32)
[AN 3660371]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2017.
Bárdosi Attila (1953-)
   Morbus : Bárdosi Attila versei, 2016. - Budapest : Garbo, 2016. - 168 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-01-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661699]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2017.
Bársony István (1855-1928)
   A néma völgyben [elektronikus dok.] : elbeszélések / Bársony István. - Szöveg (mobi : 569 KB) (epub : 253 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137620. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-624-0 (mobi)
ISBN 978-963-398-623-3 (epub)
magyar irodalom - állatirodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3643569]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2017.
Barta Pál
   Szivárványszínű királyságom / Barta Pál. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-07-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661658]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2017.
Bartos Janka
   Minden Áron / Bartos Janka ; [ill. Miklós Kelemen]. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 88, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5665-18-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661473]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2017.
Benczúr Csaba (1973-)
   Menekülés : kisregény / Benczúr Csaba. - [Kecskemét] : BT-Press, cop. 2016. - 172 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80483-0-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661976]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mesék [elektronikus dok.] / Benedek Elek ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2016. - 1 CD (1 h 19 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3660930]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2017.
Benyák Zoltán (1976-)
   A nagy illúzió [elektronikus dok.] / Benyák Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-538-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3643252]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2017.
Bloom, Lylia
   Védtelenül / Lylia Bloom. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 277 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-758-1 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661324]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2017.
Bognár Antal (1951-)
   Tartozás [elektronikus dok.] / Bognár Antal. - Szöveg (epub : 745 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-601-6
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.1)
[AN 3657193]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2017.
Bokros László (1972-)
   Energia / Bokros László. - Budapest : Accordia, 2016. - 118, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-94-9 fűzött : 2490,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3660384]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2017.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ármány és kézfogó : Ambrózy báró esetei III. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 701, [2] p. ; 22 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-898-4 kötött : 4799,- Ft
ISBN 978-963-373-418-6 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3661348]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2017.
Budai József (1944-)
   Eltitkolt származás [elektronikus dok.] : második rész / Budai József. - Szöveg (epub : 446 KB) (mobi : 837 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137649. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-625-7 (epub)
ISBN 978-963-398-626-4 (mobi)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3643619]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2017.
Csongor Andrea (1968-)
   Istennel hagylak benneteket / Csongor Andrea. - Budapest : Garbo, 2016. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-97-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3661660]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2017.
Darvasné Pállfy Irén (1933-)
   Magyarnak lenni, magyarnak maradni / Darvasné Pálffy Irén, Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], [2016]. - 112 p. : ill. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-89802-6-7 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3661522]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2017.
Deák László (1946-2009)
   Repkény / Deák László. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 201, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-74-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3660649]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2017.
Deák Paula Blanka (1997-)
   Rutin hiány / Deák Paula Blanka. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 117, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5665-21-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3661470]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2017.
   Dzsungeldzsem : szórakoztató mesegyűjtemény olvasás és helyesírás gyakorlásához / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2016. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9820-88-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 372.41(076)
[AN 3661055]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2017.
Ébert Tibor (1926-2015)
   Kamaramuzsika [elektronikus dok.] : hét dráma / Ébert Tibor. - Szöveg (epub : 566 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-602-3
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3657183]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2017.
Éles Mirjam
   Elmebaj [elektronikus dok.] : egy elcseszett szerelem története / Éles Mirjam. - Szöveg (epub : 456 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137658. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-832-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3643676]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2017.
Erdős László
   Fordított világ : könyv-emlék : meséld el versben a világot! / [Erdős László] ; [ill. Csécsi Krisztián]. - Újlengyel : SZS Kult. K., cop. 2016. - 65 p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-12-7075-4 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3661456]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2017.
Eszes Anikó (1970-)
   Életképek / Eszes Anikó. - [Budapest] : [Beri R.], cop. 2016. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7498-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660553]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2017.
Fábián Ferenc (1952-)
   A frankót mondd / Fábián Ferenc. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 224, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4706-0 fűzött
Fábián Ferenc (1952-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3660970]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2017.
Fehér József (1950-)
   Elvesztett éden : novellák / Fehér József ; [... ill. Vörös Édua] ; [kiad. a Kárász József Irodalmi Kör]. - [Hódmezővásárhely] : Kárász J. Irod. Kör, cop. 2016. - 91, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80557-0-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3660538]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2017.
Fekete Vince (1965-)
   Piros autó lábnyomai a hóban : versek felnőtteknek és gyerekeknek / Fekete Vince ; [... az illusztrációkat Győrffy-Kovács Adrienn kész.]. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 141, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-75-8 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3660638]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2017.
Gergely Melinda
   Új életre ébredve / Gergely Melinda. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-14-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3661596]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2017.
Gulyás Péter (1984-)
   A végtelen térségek örök hallgatása / Gulyás Péter. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 245 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-756-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661436]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2017.
Házi Zsolt
   Egy élet közt / Házi Zsolt. - Budapest : Garbo, 2016. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-03-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661697]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2017.
Hegyi Éva (1930-)
   Novemberi rózsa : válogatott költemények / Hegyi Éva. - [Hódmezővásárhely] : Horváth I.-né Hegyi É., [2016]. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6011-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660537]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2017.
Herczeg Attila
   Meghívó, 2016 / Herczeg Attila. - [Dunaújváros] : Szerző, [2016]. - 75 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-7584-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661516]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2017.
Hidvégi Zsuzsi
   Dingiria : Tündérföld / Hidvégi Zsuzsi ; [... ill. Kovács Noémi]. - [Budapest] : Hidvégi Zs., 2016. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7307-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3661680]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2017.
Hover Zsolt (1978-)
   Hetedhét ösvény [elektronikus dok.] : legendás kalandregény / Hover Zsolt. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-864-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(498)
[AN 3644355]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2017.
Huba Csaba
   Kiválasztottak / Huba Csaba. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 310, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-71-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3662145]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2017.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Magyarok : naplójegyzetek / Illyés Gyula. - Budapest : M. Napló, 2016. - 393, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-40-6 fűzött : 3000,- Ft
magyarság - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 3663040]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2017.
Ivácsony Bettina (1989-)
   Tánc, szerelem, Kasszandra [elektronikus dok.] : egy élet naplószerűen / Ivácsony Bettina. - Szöveg (epub : 716 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137657. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-764-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3643673]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2017.
J. M. Judit
   Becsengettek : elbeszélések : első osztálytól a felsőtagozatig : 2. kötet / J. M. Judit ; [ill. Vörös Édua ...]. - [Hódmezővásárhely] : Mészáros J., [2016]. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6008-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3660535]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2017.
Jakab László
   A félelem! / Jakab László. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 229, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-55-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dialógus
894.511-83
[AN 3662136]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2017.
Jandácsik Pál (1989-)
   Állatok maszkabálja [elektronikus dok.] / Jandácsik Pál. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137561. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-552-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3643242]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2017.
Jónásné Göncz Zsuzsa (1966-)
   Rongyokból szőtt álom [elektronikus dok.] : versek / J. G. Zsuzsa. - Szöveg (epub : 472 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-830-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3643455]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2017.
Jónásné Göncz Zsuzsa (1966-)
   A semmi szárnyán [elektronikus dok.] : versek / J. G. Zsuzsa. - Szöveg (epub : 620 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-856-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3644349]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2017.
Juhász Attila (1961-)
   Valóság és a mese az élet mozgató szelleme : [versek] / Juhász Attila. - [S.l.] : Juhász A., 2016. - 180 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661484]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2017.
K. Brennnessel
A világoskék kiscsikó (német)
   Das hellblaue Fohlen / K. Brennnessel ; aus dem Ungarischen von Agnes Nagy. - Budapest : Garbo, 2016. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-94-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - fordítás
894.511-34(02.053.2)=30
[AN 3661682]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2017.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera : a hógömb fogságában / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 327 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-205-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3662971]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2017.
Kocsis Nagy Noémi
   A karlócai szellemház titka [elektronikus dok.] : kalandok Karlócától Mallorcáig / Gerda Green. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-850-7
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3644354]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2017.
Kolozsi László (1970-)
   A bejrúti járat [elektronikus dok.] / Kolozsi László. - Szöveg (epub : 873 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137569. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-562-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3643265]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2017.
Kozma Zsuzsanna Ida
   Látszólag délibáb / Kozma Zsuzsanna Ida. - Szeged : Kozma Zs. I., 2016. - 95, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7072-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660395]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2017.
Kuklisné Szőgyi Zsuzsanna
   Gyökértől a gyümölcsig : életem könyve / Szőgyi Kuklis Zsuzsanna. - Budapest : Tarsoly K., 2016. - 376 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-85-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3662115]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-634-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3662980]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Semmitűz és marharépa / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 3.)
ISBN 978-963-09-8661-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661061]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 164, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662998]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2017.
Legian Gabriella
   Veled vagy nélkülem [elektronikus dok.] / Abigail Ergal. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : [s.n.], 2006 [!2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3643474]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2017.
Legian Nikolette Noémi (1985-)
   A tigris ökle [elektronikus dok.] / Legian Nikolette. - Szöveg (epub : 901 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3643482]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2017.
Losonczi Léna (1943-)
   Látó tudattal / Losonczi Léna ; [kiad. Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2016. - 119, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7337-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660366]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2017.
Maurer Teodóra (1957-)
   Mozaikok Teodórától / Maurer Teodóra. - Szántód : Maurer T., 2016. - 146 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A szerző német nyelvű műfordításaival
ISBN 978-963-12-6143-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3661038]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2017.
Mészáros Dóra (1979-)
   Merlin ékköve [elektronikus dok.] / Mészáros Dóra. - Szöveg (epub : 564 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-744-9
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3643466]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2017.
   Metszetek : [mai magyar prózák] : a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának prózaantológiája / [... szerk. Erős Kinga]. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 805 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9809-70-3 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3660636]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2017.
Mile Zsigmond Zsolt (1967-)
   Örökös zene / Mile Zsigmond Zsolt. - Budapest : Orpheusz, 2016. - 80, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-73-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660584]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kivilágos kivirradtig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 618 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-604-2 : epub
ISBN 978-963-398-605-9 : mobi
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3643285]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2017.
Nemere István (1944-)
   Ébredés előtt [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 3.2 MB) (epub : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137609. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-743-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-742-5 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3643519]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2017.
Nemere István (1944-)
   Ha eljutunk Endorába [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 647 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137615. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-732-6 (epub)
ISBN 978-963-387-733-3 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3643540]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2017.
Nemere István (1944-)
   Holtodiglan : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2016. - 194, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-819-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3661442]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2017.
Nemere István (1944-)
   Istenek harca [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 593 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137608. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-745-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-744-9 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3643502]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2017.
Nemere István (1944-)
   Suttogó bokrok [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 591 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137613. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-735-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-734-0 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3643530]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2017.
Nemere István (1944-)
   Szép temetésem volt [elektronikus dok.] : Daniel Monti visszatér / Nemere István. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 632 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137612. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-737-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-736-4 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3643529]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2017.
Németh Andrea
   A furfangos gorilla és társai / Németh Andrea. - Szeged : Németh A., 2016. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6976-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3660375]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2017.
Németh Attila
   Man overboard! vagyis Ember a vízben! / Németh Attila. - Kecskemét : DS Bt., 2016. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7578-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5428-62-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661507]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2017.
Neumayer Zsuzsanna
   Teremtés / Neumayer Zsuzsanna. - [Budapest] : Dekameron Kvk., [2016]. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5072-30-7 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660808]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2017.
Odorics Ferenc (1956-)
   Aranyág / Angyalistván Ferenc ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2016. - 99, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80266-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660393]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2017.
OWell, Manna
   Fekete és rózsaszín : üdvözöllek a (lelki)világomban! / Manna OWell. - [Siófok] : Szerző, 2016. - [86] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-7430-1 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3662078]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2017.
Ozsvár Andrea
   Kőből készült emeletes nadrág / Nádasi-Ozsvár Andrea ; Főgel Alexandra rajz. - [Budapest] : Nádasi-Ozsvár A., 2016. - 57, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7391-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3660831]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2017.
Pajor László (1950-)
   Dolce far niente = Édes semmittevés / Pajor László ; [kiad. a Dugonics Társaság]. - Szeged : Dugonics Társ., 2016. - 159 p. ; 17 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-12-6973-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3660519]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2017.
Palásthy Ágnes (1954-)
   A fába szorult borz : újabb mesék az erdei tisztásról / Palásthy Ágnes ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-399-969-1 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661134]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2017.
Pálinkás Erika
   Megjelölve / Pálinkás Erika. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-11-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3661459]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2017.
Petőcz András (1959-)
   ...és arcára álarcot teszen / Petőcz András. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 139, [4] p. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9809-77-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660918]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2017.
Pilizota Szandra (1976-)
   Ló-ló-ló, nyaktiló! : regény / Murron Skeats. - Budapest : Littera Nova, 2016. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5582-07-3 fűzött : 1980,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6
[AN 3660397]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2017.
Pinczési Judit (1947-1982)
   Életelfogyásig : válogatott versek / Pinczési Judit ; [vál. Csizmadia Éva]. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 85, [3] p. : ill. ; 21 cm
A versek kéziratának fotómásolatával
ISBN 978-615-5058-73-8 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3662219]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2017.
Prágai Tamás (1968-2015)
   Inka utazás vagyis Arnold Sobriewicz gentleman úti breviáriuma [elektronikus dok.] / ... kieg. és összeáll. Prágai Tamás. - Szöveg (epub : 831 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-139942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-600-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3657196]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2017.
Pusztay János (1948-)
   Köröttem a világ : tárcák / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5251-81-8 fűzött : 1980,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 3660844]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2017.
Riven-Roux, Natalie
   Szexofon / Natalie Riven-Roux & Daniel P. Campbell. - [Ajka] : Magánkiad., cop. 2016. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7352-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3660900]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2017.
Roboz Léna
   Balkáni árnyak [elektronikus dok.] / Roboz Léna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137565. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-532-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3643254]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2017.
   S a nap újra felkelt : a Fény Alapítvány és a Hermina Egyesület irodalmi pályázatára beérkező írások antológiája / [szerk. Selmeczi Tibor]. - [Budapest] : Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyes. : Fény Alapítvány, cop. 2016. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7375-5 fűzött
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3661606]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2017.
Sade, Anabelle de
   Az alfa [elektronikus dok.] / Anabelle de Sade. - Szöveg (epub : 708 KB). - [S.l.] : Publio, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-842-2
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3643459]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2017.
Simonné Pohner Mária (1961-)
   Izzó lávafolyam / Simonné Pohner Mária. - Kára : Simonné Pohner M., cop. 2016. - 47 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5658-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661085]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2017.
Sinóros-Szabó György (1936-)
   Portrévázlatok : Erdély, Budapest, Szentes, 1944-1945 / Sinóros-Szabó György ; [közread. a] Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. - Szentes : Szentes Vár. Kvt. Nonprofit Közhasznú Kft., 2016. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89533-8-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3660507]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2017.
Sohonyai Attila (1988-)
   Férfiversek : [utolsó kiadás] / Sohonyai Attila ; [ill. Skorday Gabriella]. - [Gyönk] : [Sohonyai A.], [2016]. - 208 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7187-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661608]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2017.
Somlai Tibor
   Urram : regék a Rétről / Somlai Tibor ; [ill. Somlai Tibor és Molnár Ákos]. - [Dunakeszi] : [Média Piramis Kft.], cop. 2016. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7588-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3661999]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2017.
Sulyok Csaba
   Vegyél kezedbe / Sulyok Csaba ; [... Bozó Tünde fotói ...]. - [Székkutas] : Sulyok Cs., 2016. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6979-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660499]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2017.
Szabó Csaba
   Csodatúra csodaútra / írta Szabó Csaba ; rajz. Pinkert Katu. - Dunakeszi : ALMA Egyes., 2016. - [4], 100, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Varázsbőrönd mesekönyvsorozat, ISSN 2498-8898)
ISBN 978-963-12-7404-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661040]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2017.
Szabó Edit (1957-)
   Folyóparti álom / Szabó Edit ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2016. - 99, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89678-8-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661620]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 222, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-87-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3663035]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2017.
Szakáli Anna (1952-)
   Pillantás / Szakáli Anna ; [a ... képek Tálos Ágota ... alkotásai]. - [Zamárdi] : Szakáli A., cop. 2016. - 125, [7] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7285-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661092]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2017.
Szavai Nagy Lajos
   Kagylógyöngyök : versek / Szavai Nagy Lajos ; [... ill. Teigl Béláné Miszlang Katalin]. - Pécs : Nagy L., 2016. - 258 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4187-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660330]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2017.
Szigeti Kovács Viktor
   Lúna gyermekei / Szigeti Kovács Viktor ; [ill. Cserny Timi Pookah]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 147, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-017-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3661314]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2017.
Szilágyi Heléna
   Utazás a múltba / Szilágyi Heléna. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80160-5-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3661467]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2017.
Szudár Erika
   Az a gonosz óra : álmok csatái / Szudár Erika. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2016. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9792-26-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3662108]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2017.
Talata József (1955-)
   Janus : színpadi játszmák, monodrámák / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2016. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-98-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3661613]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2017.
Tasev Norbert (1983-)
   Egy elképzelt Nakonxipán [elektronikus dok] : versek, 2015-2016 / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-826-2
magyar irodalom - prózaköltemény - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3643463]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2017.
   Telamon históriája / [szerk. és az előszót írta Eszenyi Miklós] ; [közread. a] Magyar Kulturális, Közösségi és Turisztikai Egyesület. - Miskolc : M. Kult., Közösségi és Turisztikai Egyes., 2016. - 149 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: Telamon históriájáról / Reichard Piroska. Telamon históriája / Gyárfás Ágnes. Reichard Piroska, a Telamon első kutatója / Gyárfás Ágnes. - Az 1578. évi kiadás fotómásolatával és modern átiratával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88479-2-8 fűzött
Reichard Piroska (1884-1943)
Szép históriás ének az Telamon királyról, és az ő fiánac Diomedes szörnyű haláláról
magyar irodalom - széphistória - műelemzés
894.511-39
[AN 3660577]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2017.
   Telepi Óvoda nagy mesekönyve / [kiad. a Telepi Óvodásokért Alapítvány]. - Budakalász : Telepi Óvodásokért Alapítvány, 2016. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7496-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3660484]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2017.
Tolvaj Zoltán (1978-)
   Fantomiker / Tolvaj Zoltán. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 93, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 201.)
ISBN 978-615-5070-54-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3661532]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2017.
   Történetek 11 hangra / [közread. a] Budakalászi Kreatív Íróklub. - [Budapest] : [Inqmon Kft.], [2016]. - 139 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6561-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3660555]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2017.
Tóth Gyula Gábor
   Az elveszett boszorkány / ... lejegyezte Tóth Gyula Gábor ; [ill. Orbán János]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-24-5 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3661072]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2017.
Ugron Zsolna (1978-)
   Erdélyi menyegző / Ugron Zsolna. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 350, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-236-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3662953]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2017.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Elmaradt kikelet / Ujkéry Csaba. - [Kaposvár] : Berzsenyi, 2016. - 411 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-8440-40-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3661096]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2017.
   Ünnepi csend : 14 éves az Irodalmi Rádió / [szerk. Zsoldos Árpád]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2016. - 175, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89678-9-3 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3661674]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2017.
Vági Eszter
   Myrrhis és Mugo : a két manótündér megfejti származásának titkát / írta és ill. Vági Eszter. - Budapest : Capmaci Kft., cop. 2016. - [2], 43 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-6819-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661052]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2017.
Vakulya Norbert (1975-)
   Sárkányok, farkasok & almák [elektronikus dok.] / Norbert Winney. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016. - (Kalandok Óperencián innen és túl)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-560-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3643193]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2017.
Varga Beáta (1975-)
   Eső vágy / On Sai ; [... az illusztrációkat kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 245 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-971-4 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3661329]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2017.
Varju Éva
   Útközben : valahol Európában / Varju Éva. - [Budapest] : [Varju É.], cop. 2016. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7434-9 fűzött
Európa - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 3662102]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2017.
Varró Dániel (1977-)
   Mi lett hova? / Varró Dániel ; [ill. Rácz Nóra]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 110, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-565-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660802]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2017.
Vasas Marianna
   Gyógyhangok [elektronikus dok.] : gondolatok pirulái / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-860-6
magyar irodalom - életvezetés - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 613.865
[AN 3644369]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2017.
   Verslavina [elektronikus dok.] : a nő meg a férfi ha 40 (vagy több vagy kevesebb) / Szabó T. Anna, Lackfi János és még sokan mások. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-539-3
magyar irodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-14(082)
[AN 3643117]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2017.
Vértes Judit (1938-)
   Napsugár és a többiek : tarkabarkák / Vértes Judit. - Szeged : Vértes J., 2016. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7489-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3661156]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2017.
Vicei Károly (1944-)
   Délvidéki Muszáj-Herkules : perek, börtönök, politikai esztétika / Vicei Károly. - [Kaposvár] : Berzsenyi, 2016. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8440-39-6 fűzött : 2400,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(497.11)
[AN 3661041]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2017.
Virág Emília (1982-)
   Sárkánycsalogató [elektronikus dok.] / Virág Emília. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-554-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3643144]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2017.
Vöröss István (1922-1947)
   Holt zendülő : Vöröss István összegyűjtött versei / [szerk. és az utószót írta Béres Dezső] ; [előszó Kovács Imre Attila] ; [közread. a] Németh László Városi Könyvtár. - Hódmezővásárhely : Németh L. Vár. Kvt., 2016. - 795, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87406-8-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3660465]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2017.
Zéder Hanna
   Ólomfelhő / Zéder Hanna. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5665-20-2 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3661479]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4338 /2017.
Ábrahám Zsuzsanna
   Fertő-parti mesék = Märchen von der Gegend des Neusiedler Sees = Tales from around Lake Fertő / [írta ... Zsuzsanna Ábrahám] ; [rajz. ... Evelin Dankó] ; [ford. ... Csilla Dorogman]. - Budapest : Garbo, 2016. - 47 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5007-99-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - többnyelvű dokumentum - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34.02(02.053.2)=20=30
[AN 3661737]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2017.
Elliott, David
He cave boy (magyar)
   Az őskölök / David Elliott ; Lori Nichols illusztrációival ; ford. Dániel András. - Budakeszi : Betűtészta Kv., 2016. - [33] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Ez Pött
ISBN 978-615-5587-21-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3661047]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2017.
Lonovics Zoltán
   Bag : design school / text and ill. Zoltán Lonovics. - [Budapest] : Móra, 2016. - [64] p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 20x21 cm
keretcím: Fashionist Gilbert. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-415-231-6 fűzött : 2999,- Ft
táska - divat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 646.48(02.053.2) *** 688.35(02.053.2)
[AN 3661755]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2017.
Lonovics Zoltán
   Táska : divatsuli / szöveg és ill. Lonovics Zoltán. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [64] p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 20x21 cm
keretcím: Fashionist Gilbert. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-415-227-9 fűzött : 2999,- Ft
táska - divat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 646.48(02.053.2) *** 688.35(02.053.2)
[AN 3661744]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2017.
Nagy Diána (1982-)
   Járgányok : könyv kicsiknek / Nagy Diána. - Budapest : Csimota, 2016. - Lapozó (20) p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5649-03-5 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3660931]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2017.
Nagy Diána (1982-)
   Könnyű, nehéz : ellentétek : könyv kicsiknek / Nagy Diána. - Budapest : Csimota, 2016. - Lapozó (20) p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9768-97-0 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3660929]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2017.
Pap Kata (1976-)
   1, 2, 3 : számolós könyv kicsiknek / Pap Kata. - Budapest : Csimota, 2016. - Lapozó (20) p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9768-98-7 kötött : 1450,- Ft
számolás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.47
[AN 3660923]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2017.
Pap Kata (1976-)
   Piros, sárga, kék : színek : könyv kicsiknek / Pap Kata. - Budapest : Csimota, 2016. - Lapozó (20) p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5649-02-8 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3660926]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2017.
Vági Eszter
   A nagymaci. - [Budapest] : Capmaci Kft., cop. 2016. - 13 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Szerző Vági Eszter
ISBN 978-615-80580-1-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3661043]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2017.
Vági Eszter
   Testvérek : mesés versike. - [Budapest] : Capmaci Kft., 2016. - 18 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Szerző Vági Eszter
ISBN 978-615-80580-0-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3661046]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4348 /2017.
Davis, Jim (1945-)
   Deszkás hiphop : [Garfield-poénok 1993-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., cop. 2017. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 132.)
ISBN 978-615-5425-30-1 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3661811]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix le Gaulois (magyar)
   Asterix, a gall / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 1.)
ISBN 978-963-415-579-9 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3663005]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
La serpe d'or (magyar)
   Az aranysarló / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 2.)
ISBN 978-963-415-580-5 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3663023]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Le tour de Gaule d'Astérix (magyar)
   Asterix galliai körutazása / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 5.)
ISBN 978-963-415-581-2 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3663027]
MARC

ANSEL
UTF-8