MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/05/15 09:50:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
4352 /2017.
Török József (1946-)
   Félszázad / Török József. - Budapest : Ecclesia, 2016. - 287 p. ; 21 cm. - (Ecclesia könyvek, ISSN 2498-7905)
Bibliogr.
ISBN 978-963-363-376-2 fűzött : 1950,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - kereszténység - személyi bibliográfia
012Török_J. *** 282(100)(091) *** 23/28
[AN 3663509]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4353 /2017.
Bakos István (1943-)
   Nemzetépítő kísérlet : a Magyarok Világszövetsége kronológiája, 1989-2000 / Bakos István. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 462 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 17.)
ISBN 978-615-5428-45-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyarok Világszövetsége
egyesület - magyarság - ezredforduló - kronológia
061.2(=945.11)(100)"198/200"(0:930.24)
[AN 3662831]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2017.
Bolyai Konferencia (21.) (2016) (Budapest)
   XXI. Bolyai Konferencia. - [Budapest] : [Bolyai Kollégium], 2016. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Bolyai Kollégium. - A konferenciát Budapesten, 2016. márc. 19-én rendezték
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 082
[AN 3663556]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2017.
   A pécsi Rotary Club, 1991-2016. - Pécs : Rotary Club, 2016. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Rotary Club (Pécs)
Pécs - társadalmi szervezet - testülettörténet
061.235(439-2Pécs)(091)
[AN 3663485]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2017.
   Polacy na Kőbányi = Lengyelek Kőbányán / [red. ... Monika Z. Molnárné-Sagun] ; [org. Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Polska Parafia Personalna w. Budapeszcie]. - [Budapest] : [Mo.-i Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyes.], [2016]. - [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2016. február 28-án nyílt kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-6526-2 fűzött
Budapest. 10. kerület - lengyelek - helyismeret - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2016" *** 316.347(=84)(439-2Bp.X.) *** 908.439-2Bp.X.(=84)
[AN 3663797]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4357 /2017.
   A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2016-ban / [szerk. Csobán László, Szeifer Csaba, Szöllősi Gréta]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2017. - 75 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Baranya megyei KSZR kiadványai, ISSN 2415-9298 ; 4.)
ISBN 978-963-9043-17-6 fűzött
Baranya megye - könyvtárügy - könyvtárközi kölcsönzés
024.68(439.127) *** 021.64(439.127)
[AN 3663384]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2017.
Bottyánfy Éva, H. (1921-2009)
   Az Apor-kódex töredéklapjai : 15. század első fele, 15. század vége / írta H. Bottyánfy Éva ; közzéteszi Zelliger Erzsébet ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : MNYT, 2016. - 142 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-615-5061-09-7 fűzött
magyar nyelv - 15. század - történeti szójegyzék - kódex - nyelvemlék
091.14Apor *** 809.451.1-8"14" *** 809.451.1-3
[AN 3662911]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2017.
   A hatalom jelei, képei és terei : egyetemi tankönyv / Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit szerk. - Szeged : SZEK JGYFK, 2016. - 411 p. : ill. ; 21 cm. - (Jel-kép-tér sorozat, ISSN 2416-1047 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5455-67-4 fűzött
hatalom - kultúraszociológia - szemiotika - jelkép - egyetemi tankönyv
003.62(075.8) *** 316.7(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 3663448]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4360 /2017.
   A Selyemút története / szerk. Wang Xueju ; [ford. Hajnal László]. - [Budapest] : H.C.L. Ip. és Innovációs Kft., cop. 2016. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80117-3-0 fűzött : 3600,- Ft
Ázsia - ókori Kína - Kína - Európa - történelem - kultúratörténet - gazdaságtörténet - nemzetközi kereskedelem - kulturális kölcsönhatás
008(510) *** 008(4) *** 339.9(5)(5)(4)(091) *** 95
[AN 3662415]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2017.
Sonkoly Gábor (1969-)
   Bolyhos tájaink : a kulturális örökség történeti értelmezései / Sonkoly Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-214.
ISBN 978-963-284-814-3 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - kulturális örökség - műemlékvédelem - urbanisztika - városvédelem
008(439) *** 72.025.3/.4(439) *** 72.025.3/.4(4-11) *** 008(4-11) *** 911.375(439) *** 911.375(4-11) *** 711.4(439) *** 711.4(4-11)
[AN 3662350]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4362 /2017.
Stibal, Vianna
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-278-3 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3665504]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2017.
tiboru
   Konteó 3 : harminc befejező összeesküvés-elmélet / tiboru. - Budapest : Göncöl, 2016. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-90-2 fűzött : 3150,- Ft
rejtély - művelődéstörténet - összeesküvés-elmélet
001.94 *** 930.85(100)
[AN 3658035]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2017.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3664798]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2017.
Virtue, Doreen (1958-)
Archangels and ascended masters (magyar)
   Arkangyalok és felemelkedett mesterek / Doreen Virtue ; [ford. Csáky Ida]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-620-0 kötött : 3490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3664732]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4366 /2017.
Dönsz Judit
   Természeti csapások és katasztrófák / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5563-77-5 kötött
természeti katasztrófa - gyermekkönyv
502.58(100)(02.053.2)
[AN 3662689]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2017.
Éberhardt Béla
   A mi Szalki-szigetünk / Éberhardt Béla. - Dunaújváros : Meritum Text, [2016]. - 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86857-8-0 kötött
Dunaújváros - Szalki-sziget - természeti környezet - helyismeret - helytörténet
502(439Szalki-sziget) *** 908.439-2Dunaújváros *** 943.9-2Dunaújváros
[AN 3662859]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2017.
Horváth Gábor (1963-)
   A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai / Horváth Gábor, Farkas Alexandra, Kriska György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 485 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-485.
ISBN 978-963-312-253-2 kötött
fénypolarizáció - környezettudomány - normannok - navigáció
504 *** 535-4 *** 527(=395)(368)
[AN 3663299]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2017.
   Közhasznú olvasókönyv / [... összeáll. és szerk. Szilágyi Sándor] ; [közread. a] Magyar Református Presbiteri Szövetség. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., 2016. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-85459-4-7 fűzött
Magyar Református Presbiteri Szövetség
Magyarország - környezeti tudatosság - társadalmi ökológia - vallási szervezet - református egyház
504.03 *** 267(439)Magyar_Református_Presbiteri_Szövetség *** 284.2(439) *** 261.62
[AN 3662536]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2017.
Mizielińska, Aleksandra (1982-)
Pod ziemią (magyar)
   Föld alatt ; Víz alatt / Aleksandra Mizielińska és Daniel Mizieliński ; [ford. Kellermann Viktória]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 61, [2], 45 p. : ill., színes ; 38 cm
Egys. cím: Pod ziemią ; Pod wodą. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-237-3 kötött : 7490,- Ft
Föld - természeti környezet - víz - technika - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 551(02.053.2) *** 556(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3662879]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2017.
   Pénzügyekről másképpen [elektronikus dok.] : fenntarthatóság és közösségi pénzügyek / szerk. Kerekes Sándor. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-586-5
pénzügy - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03 *** 336.1/.5
[AN 3658322]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2017.
   Tanösvény a Bél-kőn : a Bél-kői természetvédelmi terület / [szerk. Baráz Csaba] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2016. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9817-70-8 fűzött
Bükk hegység - Bél-kő - Bükki nemzeti park - természetvédelmi terület - tanösvény - természeti környezet - helyismeret
502.4(439)(234.373.4)Bél-kő *** 502(439)(234.373.4)Bél-kő *** 908.439(234.373.4)Bél-kő
[AN 3664840]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4373 /2017.
ʾAharŵniy, Rŵn (1952-)
Mʿgliywt (magyar)
   Ördögi körök : az abszurd viccektől a Gödel-tételig / Ron Aharoni ; ford. Kepes János. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-902-5 kötött : 3200,- Ft
matematikai logika - axióma
510.6 *** 164.042
[AN 3663085]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2017.
Frenkel, Edward (1968-)
Love and math (magyar)
   Csók és matek : a világ rejtett szíve / Edward Frenkel ; ford. Michaletzky György, Rejtő Lídia és Tusnády Gábor. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 358, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-855-4 fűzött : 4200,- Ft
Egyesült Államok - matematika - tudománytörténet - matematikus - 20. század - 21. század - memoár
51(100)(091) *** 51(73)(092)Frenkel_E.(0:82-94)
[AN 3663067]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2017.
Kondé Zoltán (1973-)
   Matematikai intelligencia és kognitív kontroll / Kondé Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-215.
ISBN 978-963-318-612-1 fűzött
intelligencia - matematika - figyelem
51 *** 159.928.238 *** 159.952
[AN 3663097]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4376 /2017.
Gnädig Péter (1947-)
   333+ furfangos feladat fizikából / Gnädig Péter, Honyek Gyula, Vigh Máté. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 692, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-903-2 kötött : 6900,- Ft
fizika - példatár
53(076)
[AN 3665495]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2017.
Die Kernfrage (magyar)
   Nukleáris zsákutca : az érintettek beszámolója az atomenergiával kapcsolatos tapasztalataikról / [közread. a Women in Europe for a Common Future]. - Pécs : GeniaNet, [2016]. - 68 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5687-01-3 fűzött : 500,- Ft
atomenergia - interjú
621.039(047.53)
[AN 3662787]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4378 /2017.
   Budapest geokalauza = Budapest geoguide / [szerk. Gyalog László, Maros Gyula, Pelikán Pál] ; [kiad. a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet]. - [Budapest] : MFGI, cop. 2016. - 314 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + térk.
borító- és gerinccím: Budapest geokalauz. - Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-963-671-304-1 kötött
ISBN 978-963-671-303-4 (mell.)
Budapest - geológia
55(439-2Bp.)
[AN 3663787]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2017.
   Életutak : föld- és műszaki tudományok / szerk. Horn János ; [közread. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2015-. - ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3887-7 fűzött
Magyarország - geológus - műszaki tudomány - mérnök - 20. század - memoár
55(439)(092)(0:82-94) *** 62(439)(092)(0:82-94)
[AN 3614460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2016. - 452 p.
ISBN 978-963-12-6629-0 fűzött
[AN 3663498] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2016. - 374 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-6629-0)
[AN 3663501] MARC

ANSEL
UTF-84380 /2017.
   Tudásmegosztás, alkalmazkodás és éghajlatváltozás : a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kutatási-fejlesztési eredményei a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer létrehozására / szerk. Pálvölgyi Tamás, Selmeczi Pál. - Budapest : MFGI, 2016. - 81 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-671-308-9 kötött
Magyarország - éghajlatváltozás - térinformatika - adatbázis - kutatási és fejlesztési jelentés
551.583(439) *** 911 *** 659.2 *** 061.68(439)NATéR
[AN 3663479]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4381 /2017.
Bagoly Ilona
   A túlélés bajnokai : az állatvilág mesterei / [írta Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 61, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-84-3 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3662159]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2017.
Szarvas Tímea
   Született művészek : az állatvilág mesterei / [írta és szerk. Szarvas Tímea]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-31-7 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3662161]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2017.
Szarvas Tímea
   A zsákmányszerzés mestersége : az állatvilág mesterei / [írta és szerk. Szarvas Tímea]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-72-0 kötött
ragadozó állat - vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.531.2(02.053.2)
[AN 3662160]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4384 /2017.
Angart, Leo
Improve your eyesight naturally (magyar)
   Szerezd vissza éleslátásodat / Leo Angart ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-529-591-3 fűzött : 3490,- Ft
szem - szembetegség - természetgyógyászat
612.84 *** 617.7 *** 615.89
[AN 3664796]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2017.
   Aviva módszer nőknek és férfiaknak : Aviva's method / [Aviva Steiner ... alapján] ; [közread. az Aviva Alapítvány]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2016-. - 24 cm
torna - öngyógyítás
613.71 *** 615.89
[AN 3663050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyakorlatsorok a hormonális egyensúlyért és a termékenységért. - 2016. - 179 p. : ill., részben színes
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 978-963-12-5698-7 fűzött : 4600,- Ft
[AN 3663052] MARC

ANSEL
UTF-84386 /2017.
Békefi Dezső (1941-)
   Gyermekkori diabétesz : tanácsok diabétesz szakápolóknak, szülőknek és a gyermekeiknek / Békefi Dezső. - 2. bőv. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia sorozat, ISSN 1787-8829)
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-615-5166-64-8 fűzött : 3200,- Ft
cukorbetegség - gyermek
616.379-008.64-053.2
[AN 3665440]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2017.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Machiavellizmus : a megtévesztés pszichológiája / Bereczkei Tamás. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 267 p. ; 21 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 239-258.
ISBN 978-963-279-900-1 fűzött : 2900,- Ft
személyiség-lélektan - szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - hazugság
159.923 *** 316.6 *** 179.8
[AN 3662989]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2017.
Bžoch, Adam
Psychoanalýza na periférii (magyar)
   Pszichoanalízis a periférián : a pszichoanalízis története Szlovákiában / Adam Bžoch ; ford. Balogh Magdolna. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-910-0 fűzött : 3600,- Ft
Szlovákia - pszichoanalízis - eszmetörténet - történeti feldolgozás
159.964.2(437.6)(091)
[AN 3662927]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2017.
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Idegtudományok Doktori Iskola. PhD Szimpozium (7.) (2016)
   VII. PhD Symposium of Doctoral School of Neuroscience : University of Debrecen, November 26, 2016 : program & abstracts. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, 2016. - 23 p. ; 22 cm
Fűzött
agykutatás - ideggyógyászat - konferencia-kiadvány
612.82 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 616.8
[AN 3662266]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2017.
Dobó Mariann
   Ön sem úgy él, ahogyan szeretné? : dobja le magáról a súlyokat! : pszicho-asztro-szomatika : [önfejlesztő tréningkönyv] / Dobó Mariann. - Szeged : Szabadegy. Magánkvk., 2016. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 322.
ISBN 978-963-12-6971-0 fűzött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - asztrológia
159.923.2 *** 613.865 *** 133.52
[AN 3663430]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2017.
   Egészség, információ, könyvtár, 2016 : programfüzet és előadás-kivonatok = Health, information, library, 2016 : conference schedule and abstracts / [szervezők ... Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége ... , Állami Egészségügyi Ellátó Központ Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár ...]. - [Budapest] : MOKSZ : Medinfo, [2016]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
higiénia - biblioterápia - könyvtári informatika - konferencia-kiadvány
614 *** 615.851.82 *** 02 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3663599]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2017.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (12.) (2016) (Hajdúszoboszló)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma XII : Hajdúszoboszló, 2016. május 18-20. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [MHT Ifj. Tag.], [2016]. - 98 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozat
Fűzött
közegészségügy - konferencia-kiadvány
614 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3662475]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2017.
Gömör Béla (1938-)
   125 éves a Magyar Balneológiai Egyesület : az egyesület 1945-2016 közötti története / Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2016. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 978-963-89701-4-5 fűzött
Magyar Balneológiai Egyesület
Magyarország - egyesület - testülettörténet - 20. század - 21. század - balneológia - gyógyfürdő
613.41 *** 615.838 *** 061.2(439)"194/201"
[AN 3663298]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2017.
Hegyi Éva Mónika
   Mese, habbal : hipnoterápiás történetek a kanapéról / Hegyi Éva Mónika. - Balatonalmádi : Virtuosoft Kft., 2016. - 148, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6715-0 fűzött : 3490,- Ft
hipnózis - pszichoterápia - esettanulmány
615.851.2 *** 159.962
[AN 3662285]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2017.
Homeomami
   Egyszerű homeopátia babáknak és mamáknak : a szülés és a baba első éve / Homeomami ; [ill. Lévárt Tamás ...]. - 5. kiad. - [Budapest] : PromoBox Kft., 2017. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1840-4 fűzött
homeopátia - szülés - csecsemőgondozás
615.015.32 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3664305]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2017.
   Immunglobulinok szerepe a CIDP kezelésében / szerk. Vécsei László. - Budapest : CSL Behring Kft., [2016]. - 27 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Tatán, 2016. febr. 25-26-án rendezett tudományos ülés válogatott előadásainak szerkesztett anyaga
Fűzött
neuropathia - orvosi kezelés - ellenanyag
615.21 *** 616.85-085
[AN 3662966]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2017.
Kopp Mária (1942-2012)
   A boldogságkeresés útjai : az érett személyiségtől a kiegyensúlyozott párkapcsolatig / Kopp Mária, Skrabski Árpád ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Heti Válasz, cop. 2016. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-183.
ISBN 978-963-9461-58-1 fűzött3300,- Ft
életvezetés - párkapcsolat - lélektan
613.865 *** 316.472.4 *** 159.9
[AN 3662290]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2017.
Levy, Thomas E.
Vitamin C, infectious diseases, and toxins (magyar)
   A C-vitamin varázslatos ereje : gyógyítani a gyógyíthatatlant / Thomas E. Levy. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 364 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-15-4 kötött : 4990,- Ft
vitamin - fertőző betegség - gyógyítás - megelőzés
612.015.6 *** 615.356 *** 577.164.2 *** 616.9 *** 616-084 *** 616-085
[AN 3662724]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2017.
Pataky Nóra
   Pszichopátiás tendenciák megjelenése gyerek- és serdülőkorban / Pataky Nóra. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92-120.
ISBN 978-963-318-593-3 fűzött
kórlélektan - gyermekkor - serdülőkor
616.89-053.2/.6
[AN 3663098]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2017.
   Prevenció az alapellátásban / szerk. Ádány Róza, Papp Magor. - [Budapest] : [Medicina], cop. 2017. - 504 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Prevenciós szolgáltatások az alapellátásban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-622-0 kötött
betegségmegelőzés - szűrővizsgálat - közegészségügy - közgyógyellátás
616-084 *** 616-07 *** 364.444
[AN 3662933]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2017.
Ritter Ildikó
   Büntetőjogi öngól : adalékok a kábítószer-fogyasztók elterelésének jog- és társadalomtörténetéhez / Ritter Ildikó ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2016. - 267 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 259-267.
ISBN 978-615-80381-1-9 fűzött
kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - kriminalizáció - büntetőjog - jogalkalmazás - 21. század - esettanulmány
613.83(100) *** 343.575(439) *** 340.132(439) *** 351.761(100)
[AN 3662864]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2017.
Sinka Miléna
   Mezítlábas szuperhős kézikönyv : teljes átalakulás természetes módszerekkel az ősi egészség elnyeréséért / Sinka Miléna. - [Vác] : Szerző, cop. 2016. - 202 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-12-6439-5 fűzött
egészséges életmód
613
[AN 3662826]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2017.
   Személyiségzavarok - klinikum és kutatás / szerk. Tényi Tamás. - Budapest : Medicina, 2017. - 388 p. : ill. színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-620-6 kötött : 4480,- Ft
viselkedészavar - személyiség-lélektan
616.89 *** 159.923
[AN 3662938]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2017.
Weor, Samael Aun (1917-1977)
Sacred rites for rejuvenation (magyar)
   Az újjászületés szent rítusai / Samael Aun Weor ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2016]. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1450,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5342-46-2)
jóga - gnoszticizmus
615.851.86 *** 294.527 *** 273.1
[AN 3662462]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2017.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2007. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-291-110-6 fűzött : 2600,-Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3665503]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4406 /2017.
Bodnár István (1988-)
   Fás szárú biomasszák és települési szilárd hulladékok termikus hasznosítása / Bodnár István. - Miskolc : [Bodnár I.], 2017. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 978-963-12-7604-6 fűzött
megújuló energiaforrás - biomassza - hulladékgazdálkodás - környezetmenedzsment
620.95 *** 628.477 *** 504.03 *** 658.1
[AN 3663022]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2017.
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
   Bokor József : az elmélet és alkalmazás egyesítője / [riporter] Szentgyörgyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2016. - 314 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
ISBN 978-963-279-915-5 kötött : 2900,- Ft
Bokor József (1948-)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - akadémikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Bokor_J.(047.53) *** 37(439)(092)Bokor_J.(047.53)
[AN 3663029]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2017.
Thrash, Agatha (1931-)
Rx : charcoal (magyar)
   Faszenes kezelések : új tények az orvosi célra használt leghatékonyabb felszívó anyagról / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2017. - 105 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-615-5260-19-3 fűzött
természetgyógyászat - faszén
662.71 *** 615.89
[AN 3664353]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4409 /2017.
Tettamanti Tamás (1982-)
   Közúti mérések : eszközök és módszerek a közúti járműforgalom megfigyelésére / Tettamanti Tamás, Varga István, Csikós Alfréd. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-293.
ISBN 978-963-279-916-2 fűzött : 3250,- Ft
közúti közlekedés - mérés - irányítástechnika - matematikai modell
681.5 *** 519.872 *** 656.1.021.2
[AN 3662919]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4410 /2017.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   Volt egyszer egy BSZV / Tóthné Unghy Ilona ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2016. - 243 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88978-6-2 fűzött
Bőr- és Szőrmefeldolgozó Vállalat (Simontornya)
Simontornya - hulladékfeldolgozás - bőripar - szőrmeipar - gyártörténet - Kádár-korszak
628.477(439-2Simontornya)(091) *** 061.5(439-2Simontornya)"195/198" *** 675(439-2Simontornya)(091)
[AN 3662734]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4411 /2017.
Vermeulen, Robin
Smart choices for cities : alternative fuel buses (magyar)
   Civitas szakpolitikai összefoglaló az alternatív üzemanyaggal hajtott buszokról / [szerzők Robin Vermeulen, Nina Nesterova és Ruud Verbeek] ; [... ford. ... Bass Igor ...]. - [Budapest] : [Városkutatás Kft.], 2016. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Városkutatás Kft. - Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 978-963-12-7142-3 fűzött
autóbusz-közlekedés - alternatív energiaforrás
656.132 *** 620.9
[AN 3663549]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4412 /2017.
Cregan, Clea
Miniscapes (magyar)
   Minikertek : a floráriumok csodálatos világa / Clea Cregan ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Corvina, 2017. - 158, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-13-6399-9 kötött : 4990,- Ft
dísznövény - amatőr kertészkedés - bonsai
635.92 *** 635.967 *** 712.3/.7.032.12
[AN 3663510]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2017.
Czáka Sarolta
   A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László ; [ill. Krasznainé Imre Katalin]. - 14. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2017. - 145 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-551-5 kötött : 3900,- Ft
növénymetszés
631.542
[AN 3665509]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2017.
Langheineken, Jutta
Das Unkraut-Buch (magyar)
   Gyomnövények : a gazok felismerése, felhasználása, irtása / Jutta Langheineken ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2017. - 102, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-509-7 fűzött : 2495,- Ft
gyomnövény - gyomirtás
632.51 *** 632.9
[AN 3662634]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2017.
   Nivegykönyv : örökség, hagyomány, megújulás / [szerk. Babarczy Veronika] ; [közread. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ]. - Budapest : Forster Közp., 2016. - 119 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-89937-7-9 fűzött
Nivegy-völgy - borászat - gazdálkodó - vállalkozás - helyismeret
663.2(439Nivegy-völgy) *** 631.115.1(439Nivegy-völgy) *** 658.1(439Nivegy-völgy) *** 316.752 *** 908.439Nivegy-völgy
[AN 3663037]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2017.
Nüsslein-Müller, Susanne
Hochbeet Gärtnern Monat für Monat (magyar)
   Magaságyások : gyakorlati tanácsok hónapról hónapra / Susanne Nüsslein-Müller ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2017. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-488-5 fűzött : 2995,- Ft
amatőr kertészkedés - konyhakertészet - zöldségtermesztés - szakácskönyv
635.1/.8 *** 641.55(083.12)
[AN 3662637]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2017.
Staffler, Martin
Vertikal gärtnern (magyar)
   Függőleges kertek : ötletek kertbe, teraszra, erkélyre / Martin Stafflar ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2017. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-508-0 fűzött : 2495,- Ft
kertépítés - dísznövény - amatőr kertészkedés
712.3/.7 *** 635.9
[AN 3662626]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4418 /2017.
Fábián Anita
   Gastrock : [akkordokra írt szakácskönyv] / Fábián Anita, Pritz Péter ; [fotó Zsigmond Gábor] ; [ill. László Márk]. - [Budapest] : Boook K., 2016. - 199 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-23-8 kötött : 5990,- Ft
zenetörténet - szakácskönyv - rockzene
641.55(083.12) *** 78.067.26.036.7(100)(091)
[AN 3657605]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2017.
Galasso, Eleonora
As the Romans do (magyar)
   A mai Róma konyhája : a dolce vita szakácskönyve : klasszikus és megújított receptek / Eleonora Galasso ; David Loftus fotóival ; [ford. Katona Terézia]. - Budapest : Corvina, 2017. - 304 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-13-6397-5 kötött : 5990,- Ft
Olaszország - Róma - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12) *** 641.568(45-2Roma)(083.12)
[AN 3663506]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2017.
Lakatos Márk (1977-)
   A nő hétszer : életmód- és stíluskalauz minden korosztálynak / Lakatos Márk. - Pécs : Alexandra, 2016. - 380 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-357-968-8 fűzött
életvezetés - életmód - divat - öltözködés - nő - útmutató
646-055.2(036) *** 613.865-055.2 *** 391.2 *** 316.728-055.2
[AN 3662612]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2017.
Malerba, Giulia
Mappe del gusto (magyar)
   Ízes bolygó : [finomságok a nagyvilágból] / [szöveg Giulia Malerba ...] ; [ill. Febe Sillani] ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 71 p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-403-281-6 kötött : 5490,- Ft
gasztronómia - ételspecialitás - gyermekkönyv - képeskönyv
641.568(100)(02.053.2) *** 641(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3662886]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2017.
Papp Katalin
   Nagyi szakácskönyve / Papp Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5954-4 kötött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3665115]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2017.
Tamáska László
   Szakácskönyv férfiaknak : receptek a férfiasság megőrzéséért / [a recepteket írta ... Tamáska László] ; [belívfotók Csigó László]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2017]. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-572-2 fűzött
egészséges táplálkozás - férfi - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2-055.1
[AN 3662803]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2017.
Wicks, Joe (1986-)
Lean in 15 (magyar)
   Fogyj 15 perc alatt! / Joe Wicks ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 220 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-399-936-3 kötött : 4999,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3662591]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4425 /2017.
   Emberközpontú gazdaság : a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzés szakkönyve / [szerk. Baritz Sarolta Laura, Dabóczi Gergely] ; [... kiad. a KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány]. - [Budapest] : KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány, [2016]. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80618-0-3 kötött : 4500,- Ft
gazdasági erkölcs - gazdasági viselkedés - fenntartható fejlődés - kereszténység
174.4 *** 330.16 *** 261.62
[AN 3662398]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2017.
Gyenge Zoltán (1962-)
   Kép és mítosz II : a mitológia esztétikája / Gyenge Zoltán. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 276 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 271-276.
ISBN 978-963-279-880-6 fűzött : 3900,- Ft
művészetfilozófia - festészet - görög-római mitológia - esztétika
111.852 *** 75.01 *** 398.221(37/38)
[AN 3663074]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Mihály arkangyal korszaka / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Ágota ..., Kovács Gergely ..., Nagy András Pál ...]. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-51-6 fűzött : 1490,- Ft
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3662449]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Tudás és beavatás / Rudolf Steiner ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-44-8 fűzött : 1650,- Ft
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3662452]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4429 /2017.
Baksay Sándor (1832-1915)
   Keresztyén ember, keresztyén család.. : Baksay Sándor igehirdetéseiben / [szerk. Szabó Sándor] ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2016. - 134 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89305-7-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3662440]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2017.
Biblia (magyar)
   Biblia : egyszerű fordítás / [kiad. a TBL Magyarország Alapítvány]. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, [2017]. - XII, 1106 p. : ill., térk. ; 22 cm
Kötött
Fűzött
ISBN 978-1-61870-726-0
ISBN 978-1-61870-724-6
ISBN 978-1-61870-725-3
22.04=945.11
[AN 3663490]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Úton Böjte Csabával / Simon V. László. - Budaörs : Simon V. L., 2016. - 259 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7020-4 kötött : 3990,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(0:82-94)
[AN 3662723]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2017.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The Dalai Lama's book of love and compassion (magyar)
   A Dalai Láma könyve a szeretetről és a szerető együttérzésről / [ford. Csörgő Tamás] ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2016], cop. 2015. - 83, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-14-4 fűzött
tibeti buddhizmus - dalai láma - dialógus
294.321(515) *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53)
[AN 3662590]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2017.
The Dead Sea scrolls (magyar)
   A teljes Holt-tengeri tekercsek / [angol nyelven közzétette Michael Wise, Martin Abbegg Jr., Edward Cook]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 683 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 677-683.
ISBN 978-615-5647-11-6 kötött : 7990,- Ft
holt-tengeri tekercsek
296.624.2
[AN 3662729]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2017.
Esposito, Thomas (1982-)
Letters of fire (magyar)
   A tűz levelei / Thomas Esposito ; [ford. Mózessyné Nagy Henriett]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., [2016]. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9862-84-5 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - irodalmi levél
244(0:82-6)
[AN 3662514]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2017.
Flasch, Kurt (1930-)
Warum ich kein Christ bin (magyar)
   Miért nem vagyok keresztény? : beszámoló és érvelés / Kurt Flasch ; ford. Simon József. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 364 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-852-3 fűzött : 4200,- Ft
vallásfilozófia - ateizmus - agnoszticizmus - kereszténység - racionalizmus
211.5 *** 141.45 *** 165.732 *** 23/28 *** 141.132 *** 1(430)Flasch,_K.
[AN 3662977]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2017.
Füzeskuti Ferenc
   Kérdések életről, halálról, szeretetről, együttérzésről : Santidéva: A bódhiszattva ösvény című meditáció kézikönyvének magyarázata / Csöpel láma. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2016]. - 161 p. : ill. ; 24 cm. - (Lodzsong - a szellem képzése ; 5.)
ISBN 978-615-5495-15-1 fűzött
Śāntideva (7-8. sz). Bodhicaryāvatāra
buddhizmus
294.3
[AN 3662644]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2017.
Gál Péter
A New Age - és a keresztény hit (új kiadása)
   A New Age keresztény szemmel / Gál Péter. - 8. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 550 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 209.)
Bibliogr.
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-277-186-1)
okkultizmus - tévtan
273 *** 133
[AN 3665447]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2017.
Garchen Triptrul Rinpoche (1936-)
Quotes from the precious one (magyar)
   108 lényegi tanítás a vadzsrajána ösvényén / Garchen Triptrul Rinpocse ; [... ford. Móri György Lajos] ; [közread. a] Buddhista Béke-Szentély Alapítvány. - Zalaszántó : Buddhista Béke-Szentély Alapítvány, 2016. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6862-1 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3662326]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2017.
Gass, Bob (1944-)
Forgetting your past (magyar)
   Engedd el a múltat! : gyógyulás a múlt fájdalmából / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2016. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-3-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3663719]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2017.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. jav. kiad., 5. lenyomás. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2017, cop. 2005. - 252 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Az élet nagy kérdései. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-7-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3664367]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2017.
Gutbrod Gizella
   Keresztsors : Gutbrod János dunabogdányi pap élete és írásai / [szerk., az életrajzot és az utószót írta Gutbrod Gizella]. - Budapest : Gutbrod G., 2016. - 134 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7369-4 fűzött
Gutbrod János (1938-1991)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - válogatott művek
282(439)(092)Gutbrod_J.(0:82-821)
[AN 3662538]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2017.
   A házasság és a család : [A család egykor és ma 2.] / Pintér Zsófia és Terendi Viktória közreműködésével szerk. Barna Gábor és Kiss Endre. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. : MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2016. - 220 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 55.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 27.)
A Szegeden, 2014. okt. 8-9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-503-7 fűzött
család
265.5 *** 316.356.2 *** 392.3/.6
[AN 3663458]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2017.
Heindel, Max (1865-1919)
The mystical interpretation of Christmas (magyar)
   A karácsony misztikus értelmezése / Max Heindel ; [ford. Kozma Mihály]. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-54-7 fűzött : 1450,- Ft
karácsony - misztika
248 *** 398.332.416 *** 264-041.2
[AN 3662473]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2017.
   Heti lélekemelő plusz : [példák, történetek, hasznos gondolatok 52 hétre] : [támasz a mindennapok küzdelmeihez]. - Szeged : Laudetur K. : Codex Consulting, cop. 2016. - 104 p. : ill. ; 20 cm
A főcímben a "plusz" szó szimbólummal is jelölve
ISBN 978-615-80277-1-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3663443]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2017.
Horváth István Sándor (1969-)
   A jó pásztor követője : Brenner János életútja / Horváth István Sándor ; [ill. Magyar Krisztina]. - Tótszentmárton : Evangélium365, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80666-0-0 kötött : 1100,- Ft
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Brenner_J.
[AN 3664361]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2017.
   Igazságosság és irgalmasság : teológiai tanulmányok / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László, Hoványi Márton]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 275 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 8.)
A Budapesten, 2016. jan. 27-29. között rendezett Teológiai Tanári Konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-666-8 fűzött : 2500,- Ft
kereszténység - teológia - igazságosság - vallási erkölcs
21 *** 23/28 *** 241.513.054.43 *** 177.9
[AN 3662842]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2017.
Jean-Baptiste (frère)
Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat (magyar)
   Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat pap : a Mária Kistestvérei Társaság alapítójának élete, 1789-1840 / [írta ... Jean-Baptiste testvér] ; [ford. Muraközy Nóra]. - Bicentenáriumi kiad. - [Karcag] : [Inst. Fratrum Maristarum a Scholis], [2016]. - 547 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Institutum Fratrum Maristarum a Scholis. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87963-7-0 kötött
Champagnat, Marcellin (1789-1840)
Institutum Fratrum Maristarum a Scholis
szent - maristák - 19. század
235.3(092)Champagnat,_Marcellin *** 267
[AN 3662666]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2017.
Józsa László (1931-)
   "Introibo ad altere dei" : Kunszentmárton katolikus papjai / Józsa László. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2016. - 676 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 23.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 7.)
Bibliogr.: p. 629-633.
ISBN 978-963-508-824-9 kötött
Kunszentmárton - egyháztörténet - katolikus egyház - katolikus pap - szerzetes - életrajzi lexikon
282(439-2Kunszentmárton)(091)(092):030
[AN 3663497]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2017.
Katona István (1928-)
   Élet a lélekben szeminárium : tanítások könyve / Katona István ; [... illusztrációként Philippus Philippus ... grafikái láthatók]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 154.)
ISBN 978-615-5259-30-2 fűzött : 800,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3665454]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2017.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. kötettől alcím nélkül. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Isten háztartása : az emberiség őstörténete Nóéig 3 részben : 1. rész / ... leírta Lorber Jakab. - 2016. - 1 CD-R
Die Haushaltung Gottes
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 3661367] MARC

ANSEL
UTF-84451 /2017.
Luisa Piccarreta, "la piccola figlia della divina volontà" (magyar)
   Boldogemlékű Luisa Piccarreta misztikája. - 3. kiad. - [Pécs] : Kovács É., 2016. - 252 p. ; 21 cm
Tart.: Luisa Piccarreta "az isteni akarat leányának" életrajza / Bernardino Giuseppe Bucci. A mi urunk Jézus Krisztus szenvedésének 24 órája / Luisa Piccarreta. - Egys. cím: Luisa Piccarreta ; Le 24 ore della passione di nostro signore Gesù Cristo
ISBN 978-963-12-7325-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Piccarreta, Luisa (1865-1947)
ájtatosság
248.159.23 *** 248(092)Piccarreta,_L.
[AN 3663130]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2017.
Mythology (magyar)
   Mitológia : mítoszok, mondák és legendák / összeáll. Alice Mills. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 528 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 6-7, 513-514.
ISBN 978-963-09-8593-2 kötött : 13900,- Ft
mitológia
29
[AN 3664246]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2017.
   Nem félek : Brenner János, 1931-1957 / [összeáll. Császár István és Soós Viktor Attila]. - Szombathely : Martinus, [2017]. - 51 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5091-46-9 fűzött : 390,- Ft
Brenner János (1931-1957)
katolikus pap - mártír - állami terror - Kádár-korszak - 20. század
282(439)(092)Brenner_J. *** 323.282(439)"195" *** 322(439)"195"
[AN 3664602]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2017.
Nirenberg, David (1964-)
Anti-Judaism (magyar)
   Antijudaizmus : a nyugati hagyomány / David Nirenberg ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Kalligram, 2016. - 585 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5603-71-6 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
zsidóság - kereszténység - eszmetörténet - judaizmus
296 *** 316.347(=924) *** 23/28 *** 316.75
[AN 3654591]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2017.
Olofsson Placid (1916-2017)
   100 / Olofsson Placid. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2016. - 222 p. ; 20 cm
Fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9862-85-5)
vallásos irodalom - kereszténység
23/28 *** 244
[AN 3662596]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2017.
Prince, Derek (1915-2003)
Living as salt and light (magyar)
   Élni mint só és világosság : Isten hív, hogy formáld át a világot! / Derek Prince ; [ford. Fűziné Krupper Anna, Horváth Zita] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország ...]. - [Miskolc] : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2017. - 278 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89749-7-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3662947]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2017.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és misztikája / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2016. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80068-8-0 fűzött
Galgóczy Erzsébet (1905-1962)
Magyarország - aszketika - stigmatizáció - szenvedés - csoda - 20. század
248.132 *** 248(092)Galgóczy_E. *** 248.214
[AN 3662414]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2017.
Susej, Tsirk
The demonic bible (magyar)
   A démoni biblia / Tsirk Susej. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-17-2 fűzött : 1900,- Ft
démonológia
235.2 *** 248.221
[AN 3662461]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2017.
Szilágyi Loránd (1946-)
   Hagyomány és időszerűség az újkori egyházban / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Szilágyi L.], 2017. - 132 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-12-7716-6 kötött
teológia
23
[AN 3663101]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2017.
Takács Péter
   Az adakozás öröme / Takács Péter. - Szekszárd : Takács P., 2016. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-963-12-7245-1 fűzött
adakozás - vallásos irodalom
244 *** 336.7
[AN 3663324]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2017.
Tariska Zoltán (1953-2016)
   Az erőtlen erejét megsokasítja / Tariska Zoltán. - 2. kiad. - Fót : Immánuel, 2016. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88137-7-0 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Tariska_Z.(0:82-94)
[AN 3664691]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2017.
   Tematikus presbiteri füzetek : kisköri presbiterképzés / [összeáll. ... Szilágyi Sándor ...] ; [kiad. Magyar Református Presbiteri Szövetség]. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., 2016-. - 24 cm
református egyház - presbitérium - tankönyv
284.2(078) *** 259(078)
[AN 3662497]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bibliaismeret. - 2016. - 396 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-85459-5-4 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat - tankönyv
22.07(078)
[AN 3662526] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hitvallásismeret, felekezetismeret. - 2016. - 263 p.
ISBN 978-963-85459-6-1 fűzött
Heidelberger Katechismus
hitvallás - református egyház - tankönyv
284.2(078) *** 238(078)
[AN 3662530] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Gyülekezetgondozás. - 2016. - 294 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-85459-7-8 fűzött
egyházi hivatal - lelkipásztorkodás - misszió - tankönyv
253(078) *** 254(078) *** 266(078)
[AN 3662532] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Egyházismeret. - 2016. - 258 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-85459-8-5 fűzött
Magyarország - református egyház - egyháztörténet - tankönyv
284.2(078) *** 284.2(439)(078)
[AN 3662534] MARC

ANSEL
UTF-84463 /2017.
Upaniṣad (magyar) (vál.)
   A klasszikus upanisadok. - Budapest : Filosz, 2016-. - 21 cm. - (Jóga vidjá könyvek, ISSN 1788-2907)
Upanisad
294.118.7
[AN 3665472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2016. - 263 p.
Ford. és a bev. tanulmányt valamint a jegyzeteket írta Pál Dániel. - A szöveget gond. Balogh Dániel. - Bibliogr.: p. 261-[264].
ISBN 978-963-9841-17-8 kötött : 3200,- Ft
[AN 3665475] MARC

ANSEL
UTF-84464 /2017.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Az élő tűz [elektronikus dok.] : megváltoztatja az életed : naponkénti üzenetek egy egész éven át / Urbán L. Tamás ; [közread. az] Ébredés Misszió. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Orosháza : Ébredés Misszió, [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140009. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5681-00-4
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3657754]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2017.
Véber János (1978-)
   Két korszak határán : Váradi Péter humanista főpap, kalocsai érsek pályaképe / Véber János. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 154-158.
ISBN 978-615-5497-76-6 fűzött : 1950,- Ft
Váradi Péter (1450-1500?)
Magyarország - egyháztörténet - érsek - katolikus egyház - művelődéstörténet - humanizmus - 15. század
282(439)(092)Váradi_P. *** 930.85(439)"14" *** 282(439)"147/149"
[AN 3662355]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2017.
Youcat (magyar)
   Youcat : a katolikus egyház ifjúsági katekizmusa / XVI. Benedek ... előszavával és Erdő Péter ... ajánlásával ; [ford. Kerényi Dénes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kairosz, cop. 2016. - 303 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-662-535-1 kötött : 3500,- Ft
katolikus egyház - katekizmus - ifjúsági könyv
238.1(02.053.2) *** 282
[AN 3665108]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4467 /2017.
Andrek Andrea
   Apa-füzet II : micsoda változás! / Andrek Andrea, Léder László ; Szűcs Édua illusztrációival ; [... kiad. a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány]. - [Budapest] : Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, [2016]. - 23 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-7120-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
apaság - szülő-gyermek kapcsolat - családi szerep
316.37-055.52-055.1 *** 613.865-055.1-055.52 *** 316.356.2
[AN 3662780]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2017.
   Arisztokraták honfoglalása : Erdély újranemesítői II. / [szerk. Csinta Samu]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2016. - 168 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9461-60-4 fűzött : 3790,- Ft
Erdély - arisztokrácia - határon túli magyarság - hazatelepülés - családtörténet - ezredforduló
316.343.322(=945.11)(498.4)(092) *** 325.27(=945.11)(498.4)"198/20" *** 929.52(=945.11)(439.21)
[AN 3662203]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2017.
Curran, James
Media and democracy (magyar)
   Média és demokrácia / James Curran ; [ford. Bakonyi László, Bakonyi-Tánczos Vera] ; [... az utószót írta Nyakas Levente]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - IX, 326 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-637-4 kötött
tömegkommunikáció - információs társadalom - médiaelmélet - médiapolitika - sajtószabadság - demokrácia
316.774 *** 323:008 *** 659.3 *** 342.732 *** 321.7
[AN 3662853]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2017.
   Hegyköz Kollégium / [szerk. Dukrét Géza és Lenkei Róbert]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-55-5 kötött : 3500,- Ft
Bihari-Hegyköz - határon túli magyarság - helyismeret - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(498.4Hegyköz) *** 908.498.4Hegyköz
[AN 3662757]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2017.
   Az idők jelei, 2016. - Budapest : Kairosz, 2016. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-866-6 fűzött
Magyarország - nemzettudat - közjó - politológia - társadalom - gazdaságpolitika
316.63 *** 177 *** 32.001 *** 338.2(439) *** 316.3(439)
[AN 3663271]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2017.
   Integration von religiösen und ethnischen Minderheiten im Osten Europas : Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Rates der Deutschen in der Ukraine am 13. September 2016 in Uschhorod/Ungwar : Tagungsband / Hrsg. Frank Spengler, Gabriele Baumann. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro Ungarn, 2016. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80349-7-5 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - kisebbség - vallási kisebbség - németek - konferencia-kiadvány
316.347(=00)(4-11) *** 316.347(=30)(4-11) *** 061.3(477-2Ungvár)
[AN 3662363]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2017.
Kačírek, Ľuboš
   Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875 / Ľuboš Kačírek. - [Békéscsaba] : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 401 p. : ill. ; 20 cm. - (Kor/ridor knihy, ISSN 2064-7727 ; 8.)
Bibliogr.: 351-368.
ISBN 978-615-5330-06-3 fűzött
Buda - Pest - magyarországi szlovákok - 19. század
316.347(=854)(439-2Buda)"185/187" *** 316.347(=854)(439-2Pest)"185/187"
[AN 3663387]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2017.
Kőszegi Ádám
   Az organikus nő esztétikája : tézis tanulmány ; Az anorganikus nő esztétikája : tézis tanulmány / Kőszegi Ádám. - [Budaörs] : Acta Publica, 2016. - 347 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4514-1 fűzött
- szépség - nemek lélektana - eszménykép - nemi szerep
316.37-055.2 *** 111.852 *** 159.922.1-055.2 *** 930.85-055.2
[AN 3662672]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2017.
Labbé, Brigitte (1960-)
La guerre et la paix (magyar)
   Háború és béke / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2016. - 41, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 8.)
ISBN 978-963-314-104-5 kötött
társadalomismeret - társadalmi feszültség - háború - gyermekkönyv
316.3(02.053.2) *** 355.01(02.0.53.2) *** 316.6(02.053.2)
[AN 3662658]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2017.
Labbé, Brigitte (1960-)
La richesse et la pauvreté (magyar)
   Gazdagság és szegénység / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Beurier ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2016. - 37, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 7.)
ISBN 978-963-314-103-8 kötött
társadalomismeret - szegénység - gazdagság - szociálpolitika - gyermekkönyv
316.3(02.053.2) *** 316.344.233(02.053.2)
[AN 3662654]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2017.
McDowell, Josh (1939-)
10 ways to say "I love you" (magyar)
   Hogyan mondjam el.. : ...mennyire szeretlek! : [a szeretet kifejezésének 10 módja a párkapcsolatban] / Josh McDowell ; [ford. Abrudán Katalin]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2016. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5141-82-9 fűzött
párkapcsolat - vallásos irodalom - életvezetés
316.472.4 *** 244 *** 613.865
[AN 3663503]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2017.
   Moldva Kollégium : vázlatok / [szerk. Mihály Margit, Lászlófy Pál István]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 113 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 22.)
ISBN 978-615-5428-49-4 fűzött : 1500,- Ft
Moldva - határon túli magyarság - helyismeret - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(498.3)"19/20" *** 908.498.3
[AN 3662792]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2017.
   Muravidék Kollégium / [szerk. Göncz László és Loksa Gábor]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-48-7 kötött : 3500,- Ft
Muravidék - határon túli magyarság - magyar néprajz - hagyománytisztelet - helyismeret - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(497.12) *** 39(=945.11)(497.12) *** 908.497.12
[AN 3662758]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2017.
   Muravidék Kollégium : vázlatok / [szerk. Göncz László, Loksa Gábor]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 68 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 21.)
ISBN 978-615-5428-47-0 fűzött : 1500,- Ft
Muravidék - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - helyismeret
316.347(=945.11)(497.12)"19/20" *** 908.497.12
[AN 3662786]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2017.
   Nyugat-Bácska Kollégium / [szerk. Silling István és Hágen Ádám]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-59-3 kötött : 3500,- Ft
Bácska - Vajdaság - határon túli magyarság - helyismeret - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(497.11) *** 908.497.11(=945.11)
[AN 3662754]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2017.
   "Oj, Kozaru, ti selo na brijegu..." / [ured. ... Branka Pavić Blažetin] ; [naklad. ... Hrvatska narodnosna samouprava Veliki Kozar]. - Kozar : Hrvatska narodnosna samouprava, 2016. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-17-7 kötött
Nagykozár - magyarországi horvátok
316.347(=862)(439-2Nagykozár)
[AN 3663274]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2017.
Simonik Péter (1972-)
   Szénporos emlékkavicsok : a zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe Tatabánya elődközségeiben a bányanyitástól a második világháború végéig / Simonik Péter ; [közread. a] Szenes Hanna Magyar - Izraeli Baráti Egyesület. - Tatabánya : Szenes H. M. - Izraeli Baráti Egyes., 2017. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-146.
ISBN 978-963-12-7608-4 fűzött
Tatabánya - Felsőgalla - Alsógalla - Bánhida - zsidóság - helytörténet - társadalomtörténet
316.347(=924)(439-2Tatabánya)"18/19" *** 316.347(=924)(439-2Felsőgalla)"18/19" *** 316.347(=924)(439-2Alsógalla)"18/19" *** 316.347(=924)(439-2Bánhida)"18/19" *** 943.9-2Tatabánya"18/19" *** 943.9-2Felsőgalla"18/19" *** 943.9-2Alsógalla"18/19" *** 943.9-2Bánhida"18/19"
[AN 3663056]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2017.
   Tradiţie şi contemporaneitate : o perspectivă publicistică asupra românilor din Ungaria / Andrei Ando [et al.]. - Gulia : Cronica, 2016. - 200 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-5739-0)
magyarországi románok
316.347(=590)(439)
[AN 3662587]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2017.
   Zenta Kollégium / [szerk. Fodor István és Hágen Ádám]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-53-1 kötött : 3500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyarság - magyar néprajz - helyismeret - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(497.11) *** 39(=945.11)(497.11) *** 908.497.11
[AN 3662746]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2017.
   Zenta Kollégium : vázlatok / [szerk. Fodor István, Hágen Ádám]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 85 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 24.)
ISBN 978-615-5428-54-8 fűzött : 1500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyarság - helyismeret - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(497.11)"19/20" *** 908.497.11
[AN 3662811]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4487 /2017.
Bátky Zsigmond (1874-1939)
   Magyarország néprajza / Bátky Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1905
ISBN 978-615-5496-63-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar néprajz - hasonmás kiadás
39(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3662446]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2017.
   "Kad sam bila mala..." / [izd. je sakupljala, sastavila i il. Kristina Pantoš-Kovač] ; [izd. Hrvatska Manjinska Samouprava Hrvatski Židan]. - Budimpešta : Croatica, 2016. - [25] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5615-47-4 kötött
magyarországi horvátok - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=862)(02.053.2)
[AN 3663302]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2017.
   Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku / Tünde Lengyelová a Géza Pálffy eds. - Budapest : Historický ústav Filozofického výskumnýého centra Maďarskej akadémie vied ; Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 228 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Kor/ridor knihy, ISSN 2064-7727 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-35-1 kötött
Magyarország - koronázás - arisztokrácia - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század - gyászszertartás
394.43(439)"15/17" *** 316.343.32(439)"15/17" *** 393(439)"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3663331]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2017.
Schiller, Ignaz Anton (1892-1974)
   Ödenburger G'schichten / von Ignaz A. Schiller ; [... zusammen gestellt von Magdalena Krisch] ; [Karikaturen Szénási Ferenc] ; [Hrsg. Deutsche Selbstverwaltung Ödenburg]. - [Sopron] : Deutsche Selbstverwaltung, [2016]. - 45 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-863-12-6428-9)
Burgenland - német irodalom - humor - vicc
398.94 *** 830-7(439.26)
[AN 3664313]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2017.
Wilhelm Gábor (1962-)
   Sámántárgyak : Diószegi Vilmos gyűjteménye = Shamanic objects : Vilmos Diószegi's collection / Wilhelm Gábor. - Budapest : Néprajzi Múz., 2016. - 116 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 23.)
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-615-5682-01-8 fűzött
Magyarország - tárgyi néprajz - sámánizmus - magángyűjtemény - múzeumi gyűjtemény
398.49 *** 291.612 *** 069.017(439)Diószegi_V. *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3662315]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4492 /2017.
Carter, Jimmy (1924-)
A full life (magyar)
   Teljes élet : visszatekintés 90 évesen / Jimmy Carter ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 318 p., [16] t. (ll., részben színes) ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-95-6 fűzött : 3990,- Ft
Carter, Jimmy (1924-)
Egyesült Államok - államfő - történelem - 1970-es évek - 1980-as évek - memoár
32(73)(092)Carter,_J.(0:82-94) *** 973"197/198"(0:82-94)
[AN 3662625]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2017.
Csapó Endre (1921-)
   Ötvenhat emigrációs szemmel : elemző írások 1956 forradalmáról, 1964-2014 / Csapó Endre. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5428-61-6 fűzött : 3000,- Ft
Ausztrália - magyar történelem - 1956-os forradalom - világpolitika - magyar irodalom - publicisztika
327(100)"1956"(0:82-92) *** 943.9"1956"(0:82-92) *** 894.511-92(94)
[AN 3662804]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2017.
Dobos Erzsébet
   Alija : Izraelbe kivándorolt magyar holocaust-túlélők visszaemlékezései / Dobos Erzsébet. - Budapest : Szerző, 2016. - 239, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7230-7 fűzött : 3000,- Ft
Izrael - kivándorlás - magyarság - zsidóság - 20. század - interjú
325.25(=945.11)(569.4)(092)(047.53) *** 316.347(=924)(439)"19"(047.53)
[AN 3662499]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2017.
Duray Miklós (1945-)
   Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében, 1963-2015 / Duray Miklós. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 2 db ; 24 cm
Felvidék - Csehszlovákia - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - kollektív jogok - politikatörténet - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló
323.15(=945.11)(437.6)"196/201" *** 341.234(437.6)(=945.11)"196/201"
[AN 3662823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 297 p. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 14/1.)
ISBN 978-615-5428-39-5 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3662824] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 269 p. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 14/2.)
ISBN 978-615-5428-40-1 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3662827] MARC

ANSEL
UTF-84496 /2017.
   Az emlékezet méltósága : az Antall József Baráti Társaság előadásai, 1995-2001 / szerk. Bozóky Tamás [et al.]. - Budapest : Antall J. Baráti Társ., 2016. - 200 p. ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5184-5 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - politika - rendszerváltás - 20. század
32(439)(092)Antall_J. *** 32(439)"199"
[AN 3663427]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2017.
   Fidelitas, 2016 / [szerk. Bodrogi Richárd, Mohay Gergely]. - Budapest : Fidelitas, 2016. - 112 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7405-9 fűzött
Fidelitas
Magyarország - pártszerv - ifjúsági szervezet - ezredforduló - album - történeti feldolgozás
329.78(439)Fidelitas(091)
[AN 3663225]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2017.
   Gesztusok nélkül : Antall József emlékezete a Modell és valóság előadássorozat tükrében, 2009-2015 / szerk. Bozóky Tamás [et al.] ; [közread. a] Collegium Pannonicum Alapítvány. - Budapest : Collegium Pannonicum Alapítvány, 2016. - 360 p. ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5190-6 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - politika - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló
32(439)(092)Antall_J. *** 32(439)"199"
[AN 3663447]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2017.
Horváth Pál (1942-)
   Mezopotámia háborúi : az arab tavasz következményei és a keresztény Európa jövője / Horváth Pál. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-963-327-740-9 fűzött : 5200,- Ft
Közel-Kelet - Irak - Észak-Afrika - Egyesült Államok - Európai Unió - nemzetközi feszültség - háború - politikai harc - migráció - arabok - iszlám - iszlám fundamentalizmus - 20. század - 21. század
327.5(5-011)"19/201" *** 327.5(73)"19/201" *** 355.48(567)"19/201" *** 355.48(73)"19/201" *** 323.22/.28(5-011)"19/201" *** 323.22/.28(61)"19/201" *** 325.14(=927)(4-62)"201" *** 297
[AN 3662180]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2017.
Jany János (1969-)
   Az iszlamizmus : eszmetörténet és geopolitika / Jany János. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2016. - 175 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 6.)
Bibliogr.: p. 163-170.
ISBN 978-963-279-909-4 fűzött : 2900,- Ft
iszlám fundamentalizmus - eszmetörténet - geopolitika - 21. század
323.282(100)"20" *** 297"19/20" *** 355.02(100)"20"
[AN 3662906]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2017.
   Konrad Adenauer - ein Christdemokrat und europäischer Staatsmann : Internationale Konferenz an der Andrássy Universität in Budapest / [Text Katrin B. Holtz] ; [Hrsg.: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Auslandsbüro Ungarn]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Auslandsbüro Ungarn, [2016]. - 7 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát 2016. okt. 13-án tartották. - keretcím: Im Plenum Kompakt
ISBN 978-615-80349-6-8 fűzött
Adenauer, Konrad (1876-1967)
Német Szövetségi Köztársaság - államfő - 20. század - konferencia-kiadvány
32(430.1)(092)Adenauer,_K. *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3662421]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2017.
Konrad Adenauer - ein Christdemokrat und europäischer Staatsmann (magyar)
   Konrad Adenauer - kereszténydemokrata és európai államférfi : nemzetközi konferencia az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen / [szöveg Katrin B. Holtz] ; [ford. Appel Dóra] ; [kiad. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Magyarországi Iroda]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Mo. Iroda, [2016]. - 7 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát 2016. okt. 13-án tartották. - keretcím: Im Plenum Kompakt
ISBN 978-615-80349-8-2 fűzött
Adenauer, Konrad (1876-1967)
Német Szövetségi Köztársaság - államfő - 20. század - konferencia-kiadvány
32(430.1)(092)Adenauer,_K. *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3662418]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2017.
Küsters, Hanns Jürgen (1952-)
Erinnerung in Bildern (magyar)
   Emlék-képek : a történelem fénypontjai : Konrad Adenauer, a Konrad-Adenauer-Stiftung névadója / [szöveg Hanns Jürgen Küsters, Ulrike Hospes] ; [ford. Korencsy Ottó]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Mo.-i Iroda, [2016]. - 27 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80349-5-1 fűzött
Adenauer, Konrad (1876-1967)
Német Szövetségi Köztársaság - államfő - történelem - külpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század
327(430.1)"1949/196" *** 943.01"1945/196" *** 32(430.1)(092)Adenauer,_K.
[AN 3662386]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2017.
Püski Levente (1965-)
   A Horthy-korszak szürke eminenciása : Károlyi Gyula (1871-1947) / Püski Levente. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-615-5497-91-9 fűzött : 2200,- Ft
Károlyi Gyula (1871-1947)
Magyarország - politikus - Horthy-korszak - politikatörténet - belpolitika
32(439)(092)Károlyi_Gy. *** 323(439)"191/194"
[AN 3662353]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2017.
Rice, Condoleezza (1954-)
No higher honor (magyar)
   Washingtoni emlékeim / Condoleezza Rice ; [ford. Magyarics Tamás] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2016. - 699 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 658-660.
ISBN 978-615-5559-18-1 kötött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - politikus - külpolitika - 20. század - 21. század - memoár
32(73)(092)Rice,_C.(0:82-94) *** 327(73)"200"(0:82-94)
[AN 3662936]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2017.
Ritecz György (1963-)
   A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetősége 2.0 / Ritecz György, Sallai János ; [kiad. a Hanns Seidel Alapítvány]. - [Budapest] : Hanns Seidel Alapítvány, 2016. - 169 p. : ill., színes ; 23 cm
Lezárva: 2016. szept. 1. - Bibliogr.: p. 147-155.
ISBN 978-963-88484-6-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - migráció - menekültügy - 21. század - statisztikai adatközlés
325(439)"200/201"(083.41) *** 325(4-62) *** 341.43(4-62)"200/201" *** 341.43(439)"200/201"
[AN 3663399]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2017.
Rott, Vladimir (1935-)
Radosti vstreč (magyar)
   A találkozások öröme / Vladimir Rott ; ford. Király Zsuzsa és Józsa György Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 531 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5479-28-1 kötött : 3900,- Ft
Szovjetunió - Kanada - orosz irodalom - emigráns - mérnök - hétköznapi élet - deportálás - magyarság - 20. század - memoár
325.25(=82)(71)(092)(0:82-94) *** 929(47)(0:82-94) *** 882-94(71)=945.11 *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3663467]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2017.
Sárközy Tamás (1940-)
   Kormányzástan : adalékok a viszonylag jó kormányzáshoz : [a kormányzástan (governológia) tudományának tankönyvszerű és monografikus feldolgozása] / Sárközi Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-257.
ISBN 978-963-258-313-6 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - kormányzati politika - politikatörténet - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
328.13 *** 328.13(439)"197/201" *** 32(439)"197/201"
[AN 3663183]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2017.
Tóth Imre (1968-)
   Egy polgári arisztokrata : Kánya Kálmán (1869-1945) / Tóth Imre. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 239-253.
ISBN 978-615-5497-54-4 fűzött : 2500,- Ft
Kánya Kálmán (1869-1945)
Magyarország - politikus - külpolitika - századforduló - Horthy-korszak - második világháború
32(439)(092)Kánya_K. *** 327(439)"191/1944"
[AN 3662870]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2017.
   Újhold : a török külpolitika útkeresése a 21. század elején / szerk. Baranyi Tamás Péter, Szálkai Kinga ; [közread. az Antall József Tudásközpont]. - Budapest : Tudásközp. Tankönyvműhely : Antall J. Tudásközp., 2016. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-17-4 fűzött : 2300,- Ft
Törökország - külpolitika - történelem - 20. század - 21. század
327(560)"19/201" *** 956.0
[AN 3662730]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4511 /2017.
   15 szelet Tatából : Tatai Helytörténeti Egyesület / [szerk. Bálint Csaba]. - Tata : Tatai Helytörténeti Egyes., 2016. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5272-9 fűzött
Tatai Helytörténeti Egyesület
Tata - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tata *** 908.439-2Tata
[AN 3662495]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2017.
   '56 Miskolc : a forradalom emlékezete : [időszaki kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára] : [2016. október 20 - 2017. június 30., Herman Ottó Múzeum, Miskolc ...] / [írta Kis József]. - Miskolc : HOM, 2016. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5525-15-5 fűzött
Miskolc - helytörténet - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus
943.9-2Miskolc"1956" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3663337]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2017.
Anderle Ádám (1943-2016)
   Spanyol mozaik : tanulmányok a hispanista kutatások történetéből / Anderle Ádám. - [Pécs] : Kronosz, 2016. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-88-9 fűzött : 2800,- Ft
Latin-Amerika - Spanyolország - Magyarország - történelem - történelmi kapcsolat - történettudomány - 20. század
946.0"19" *** 98(=6) *** 327(439) *** 930.1(439)
[AN 3662343]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2017.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   Ősmagyar hagyományaink / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 603 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-14-7 kötött : 6990,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3662726]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2017.
Bérczi Szaniszló (1950-)
   A gondolkodás és a beszéd művészetének felvirágzása a korai időkben a Kárpát-medencében és Eurázsiában / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes., 2016. - 51 p. : ill. ; 21x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 31.)
ISBN 978-615-5412-04-2 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelv
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3662164]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2017.
   "A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni" : regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában : a Magyar Nemzeti Múzeumban 2013. január 9-11. között rendezett konferencia előadásai / szerk. Simonyi Erika, Tomka Gábor. - Budapest : MNM, 2016. - 454 p. : ill. ; 30 cm + CD-R. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-53-6 fűzött
régészet - középkor - újkor - kerámiaművészet - elektronikus dokumentum
904(439)"10/16" *** 738(439)
[AN 3662608]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2017.
Eörsi László (1955-)
   A csepeli fegyveres ellenállás, 1956 / Eörsi László ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 1956-os Intézet Alapítvány. - [Pécs] : Kronosz ; Budapest : ÁBTL : 1956-os Int. Alapítvány, 2016. - 226 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5497-84-1 fűzött : 2900,- Ft
Budapest. 21. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi személy - adattár - történelmi forrás
943.9-2Bp.XXI."1956"(092)(093)
[AN 3662349]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2017.
   Értékeinket megőrizzük : kultúrtörténeti és ipartörténeti érdekességek : Nagykanizsa és régiója vállalkozásai, intézményei, 2016. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó, 2016. - 216 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött
Fűzött
Nagykanizsa - művelődéstörténet - vállalkozás - ipartörténet - hirdetés
930.85(439-2Nagykanizsa) *** 061.2(439-2Nagykanizsa)(085) *** 338.45(439-2Nagykanizsa)"186/20"
[AN 3663286]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2017.
Farkas Imre
   Régi mesterszállási családok : képek, sorsok / Farkas Imre, K. Farkas Dóra, Kovács János. - Tiszaföldvár : Farkas I., 2016. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6956-7 fűzött
Mesterszállás - családtörténet - helytörténet - fényképalbum
929.52(439-2Mesterszállás)(084.12) *** 943.9-2Mesterszállás(084.12)
[AN 3663094]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2017.
   Felirattani újdonságok 2016-ban / szerk. Fehér Bence, Kovács Péter. - Budapest : TITE, 2016. - 124 p. : ill. ; 25 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 10.). (Studia epigraphica Pannonica, ISSN 2559-8805 ; 8.)
Váltakozva magyar, latin és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5702-00-6 fűzött
Pannonia - epigráfia - régészet - római birodalom kora
904(398.6) *** 930.271=71(398.6)
[AN 3662739]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2017.
Gál Orsolya
   Sztárlexikon / [írta és szerk. Gál Orsolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 131 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-5563-54-6 kötött
híres ember - művész - sztár - 20. század - 21. század
929(100)
[AN 3662166]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2017.
Gécs Béla (1937-)
   Békéscsaba Széchenyi ligete : mozaikok a liget történetéből / Gécs Béla. - Békéscsaba : Kolorprint : Gécs B., 2016. - 72, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7373-1 fűzött
Békéscsaba - liget - helytörténet
943.9-2Békéscsaba *** 712.25(439-2Békéscsaba)
[AN 3662494]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2017.
Haán Lajos (1818-1891)
   Slovenský kňaz, maďarský historik : listy a denník L'udovíta Haana / eds. Csaba Katona a József Demmel. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku ; Budapest : MTA BTK TI, 2016. - 149 p. : ill. ; 20 cm. - (Kor/ridor knihy, ISSN 2064-7727 ; 9.)
Bibliogr.: 136-138.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5615-51-1)
Haan Lajos (1818-1891)
Magyarország - történész - protestáns lelkész - evangélikus egyház - magyarországi szlovákok - 19. század - levelezés - memoár
930.1(439)(=854)(092)Haan_L.(044) *** 930.1(439)(=854)(092)Haan_L.(0:82-94) *** 284.1(439)(=854)(092)Haan_L.(0:82-94)
[AN 3663403]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2017.
Hári Gyula
   A mi ötvenhatunk - Csór község / Hári Gyula ; [közread.] Csór Község Önkormányzata, Csóri Települési Értéktárbizottság. - Csór : Önkormányzat : Csóri Települési Értéktárbizottság, 2016. - 42 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 38. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6712-9 fűzött
Csór - helytörténet - 1950-es évek - 1956-os forradalom - megtorlás - album
943.9-2Csór"195"(084.1)
[AN 3662361]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2017.
Hunnivári Zoltán
   Granada : el eslabón más flojo de la cadena / [Zoltán Skoda]. - [Harka] : Soproni Anzsu Ltd., 2016. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-80655-0-4 fűzött
Granada tartomány (Spanyolország) - történelem - középkor - történeti kronológia
946.81"12/15"(0:930.24)
[AN 3662669]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2017.
Kádár Zsuzsanna (1960-)
   Szertefoszlott remények : Potoczky Mária és Magyarország, 1956 / B. Kádár Zsuzsanna ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2016. - 158 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-86-5 fűzött : 1950,- Ft
Potoczky Mária (1922-2007)
Magyarország - Ausztria - történelmi személy - politikai üldözés - emigráns - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - 20. század - életrajz
929(439)Potoczky_M. *** 323.281(439)"1945/195" *** 325.25(=945.11)(436)"1956"
[AN 3662466]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2017.
   (Kis) magyar szerencsejáték-történeti kalauz / [közread. a] Szerencsejáték Zrt. - Budapest : Szerencsejáték Zrt. : 2016. - 139 p. : ill., színes ; 25x25 cm
Kötött
Magyarország - szerencsejáték - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
930.85(439) *** 794.9(439)(091)
[AN 3662893]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2017.
Krebsz János (1954-)
   Siklós, 1956 : riport Bender Józseffel / Krebsz János ; [megj. a Siklósi Városi Könyvtár és Ismeretközpont kiadásában]. - Siklós : Siklósi Vár. Kvt. és Ismeretközp., 2016. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7490-5 fűzött
Siklós - helytörténet - 20. század - 1956-os forradalom - megtorlás - állami terror - oral history - történelmi forrás - interjú
943.9-2Siklós(093)(047.53) *** 943.9-2Siklós"1956"(093)(047.53) *** 323.282(439-2Siklós)"195"(093)(047.53)
[AN 3662488]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2017.
Lángi Béla (1946-)
   Az iparos Lángi család / [írta Lángi Béla] ; [közread. a] Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2016. - 161 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-157. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-6972-7 fűzött
Lángi család
Magyarország - Marcali - családtörténet - helytörténet - helyi társadalom - 19. század - 20. század
929.52(439)Lángi *** 929(439-2Marcali)
[AN 3662849]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2017.
Mattenheim Gréta
   Mátyás és a Hunyadiak / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9619-05-0 kötött : 1990,- Ft
magyar történelem - 15. század - gyermekkönyv
943.9"14"(02.053.2)
[AN 3664409]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2017.
Mordovin Maxim (1979-)
   A várszervezet kialakulása a középkori Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban a 10-12. században = The emergence of the castle organisation in medieval Hungary, Bohemia and Poland in the 10th-12th centuries / Mordovin Maxim ; szerk. Major Balázs, Türk Attila. - Budapest : Archaeolingua ; Piliscsaba : PPKE BTK Régészeti Tansz., 2016. - 538 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + DVD. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 5.)
Bibliogr.: p. 193-246. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-9911-88-8 kötött
Magyarország - Csehország - Lengyelország - vár - régészet - településföldrajz - Árpád-kor - 10. század - 11. század - 12. század - elektronikus dokumentum
904(4-11)"09/11" *** 728.81(4-11)"09/11" *** 911.3(4-11)"09/11"
[AN 3662691]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2017.
   A nagy háború zalai hősei és hátországa : tanulmánykötet a Thúry György Múzeumban 2014. október 2-án elhangzott tudományos emlékülés előadásaiból / [szerk. Tugya Beáta, Kunics Zsuzsa, Száraz Csilla]. - Nagykanizsa : Thúry Gy. Múz., 2016. - 201 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Thúry György Múzeum kiskönyvtára, ISSN 2559-8821 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80521-0-8 kötött
Zala megye - helytörténet - első világháború
943.912.1"1914/1918"
[AN 3663123]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2017.
Récsei Balázs
   "...mert nem a térben, hanem az időben léteztek..." : Kaposvár utcáinak, tereinek (n)évtörténete / Récsei Balázs. - Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt., 2016. - 291 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Somogyi almanach, ISSN 0560-8260 ; 55.)
Bibliogr.
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-631-239-8)
Kaposvár - helyismeret - művelődéstörténet - utcanév
930.85(439) *** 908.439-2Kaposvár *** 809.451.1-311.154(439-2Kaposvár)
[AN 3663112]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2017.
Rott, Vladimir (1935-)
   Radosti vstreč / Vladimir Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 539 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9903-62-3 kötött
Kanada - Szovjetunió - orosz irodalom - emigráns - mérnök - hétköznapi élet - deportálás - magyarság - 20. század - memoár
929(47)(0:82-94) *** 325.25(=82)(71)(092)(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 882-94(71)
[AN 3663462]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2017.
Rott, Vladimir (1935-)
Radosti vstreč (angol)
   Joyous encounters / Vladimir Rott ; ford. Cathy Young, Ola Birman, Edwin Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 535 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9903-76-0 kötött : 35,00 EUR
Szovjetunió - Kanada - emigráns - orosz irodalom - mérnök - hétköznapi élet - magyarság - deportálás - 20. század - memoár
929(47)(0:82-94) *** 325.25(=82)(71)(092)(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 882-94(71)=20
[AN 3663471]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2017.
   Sed intelligere : tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére / [szerk. Slachta Krisztina, Bánkuti Gábor, Vonyó József]. - Pécs : Kronosz, 2016. - 395 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-92-6 fűzött : 3500,- Ft
történelem - magyar történelem - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - emlékkönyv
94 *** 943.9 *** 943.9"1945/195"
[AN 3662358]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2017.
Szalai Károly
   Békéből - háborúba : Fehérvár 1914-ben : a "boldog békeidők" utolsó féléve - az első háborús félév / Szalai Károly. - Székesfehérvár : [Szalai K.], 2016. - 140 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7436-3 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - első világháború
943.9-2Székesfehérvár"1914"
[AN 3663016]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2017.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   1956 Simontornya lakói és a Simontornyai Bőrgyár életében / Tóthné Unghy Ilona. - Simontornya : [Simontornya Múltjáért Alapítvány], 2016. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Simontornya Múltjáért Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88978-8-6 fűzött
Simontornya - helytörténet - 1956-os forradalom - munkástanács - helyi társadalom - 20. század - memoár
943.9-2Simontornya"1956"(0:82-94) *** 929(439-2Simontornya)(0:82-94) *** 331.107(439-2Simontornya)"1956"(0:82-94)
[AN 3662742]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2017.
Ungváry Rudolf (1936-)
   Utána néma csönd : a miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története / Ungváry Rudolf. - Budapest : [Q.E.D. K.], 2016. - 290 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-963-85456-8-8 fűzött
Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc)
Miskolc - helytörténet - egyetem - ifjúsági parlament - 1950-es évek - 1956-os forradalom - megtorlás - oral history
943.9-2Miskolc"195"(0:82-94) *** 323.282(439-2Miskolc)"1956/1958"(093) *** 378.183(439-2Miskolc)"195"(093) *** 378.662(439-2Miskolc)"195"(0:82-94)
[AN 3664658]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2017.
Války István (1929-)
   Több száz évet éltem : Lipót község élete az 1930-as években / Války István. - [Lipót] : [Önkormányzat], 2016. - 319 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. Lipót Község Önkormányzata
ISBN 978-963-12-7502-5 kötött
Lipót - Szigetköz - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz - Horthy-korszak - memoár
943.9-2Lipót"193"(0:82-94) *** 908.439-2Lipót"193"(0:82-94) *** 39(=945.11)(439Szigetköz)
[AN 3662697]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2017.
Végső István (1979-)
   Az 1956-os forradalom Kiskunhalason / [írta Végső István] ; [kiad. Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület]. - Kiskunhalas : Pásztortűz Kult. és Hagyományápoló Egyes., 2017. - 79 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 75-77.
ISBN 978-963-12-7694-7 kötött
Kiskunhalas - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Kiskunhalas"1956"
[AN 3663332]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4542 /2017.
Aszódi Csaba András
   Völgyeink gyöngyei = Klenoty našej doliny / írta ... Aszódi Csaba András ; fényképezte Lukics Gábor ; [kiad. a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete]. - [Ecser] : Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyes. ; [Budapest] : Croatica, [2016]. - 201, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5615-46-7 kötött
Pest megye - helyismeret - magyarországi szlovákok - album
908.439.153(=854)(084.1)
[AN 3663417]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2017.
Bötig, Klaus (1948-)
Kreta (magyar)
   Kréta / [szerző Klaus Bötig] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2013. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6129-2 fűzött : 2490,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 3664503]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2017.
Bötig, Klaus (1948-)
Malta, Gozo (magyar)
   Málta, Gozo / [szerző Klaus Bötig] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2015. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6278-7 fűzött : 2490,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3664496]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2017.
Bukosza Kristóf
   Rejpál-ház / [írta Bukosza Kristóf] ; [kiad. a Sopron és Környéke Német Kultúrklub]. - [Sopron] : Sopron és Környéke Német Kultúrklub, [2016]. - 34 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-12-7389-2 fűzött
Sopron - helyismeret - lakóépület - épületdíszítés
908.439-2Sopron *** 728(439-2Sopron)"13/20" *** 72.04
[AN 3662300]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2017.
Bukosza Kristóf
Rejpál-ház (német)
   Das Rejpál Haus / [Text Bukosza Kristóf] ; [Hrsg.: Deutscher Kulturklub Sopron (Ödenburg) und Umgebung]. - [Sopron] : Deutscher Kulturklub Sopron (Ödenburg) und Umgebung, [2016]. - 34 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-12-7474-5 fűzött
Sopron - helyismeret - lakóépület - épületdíszítés
908.439-2Sopron *** 728(439-2Sopron)"13/20" *** 72.04
[AN 3662311]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2017.
   Hegyköz Kollégium : vázlatok / [szerk. Dukrét Géza és Lenkei Róbert]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 117 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 25.)
ISBN 978-615-5428-56-2 fűzött : 1500,- Ft
Bihar - Bihari-Hegyköz - határon túli magyarság - helyismeret
908.498.4Hegyköz *** 316.347(=945.11)(498.4Hegyköz)
[AN 3662813]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2017.
   Helyi örökségi értékek Réven = Valori patrimoniale locale în Vadu Crişului / [szerk. ... Bihari-Horváth László] ; [... kiad. ... Hajdúszoboszló Város Önkormányzata]. - Hajdúszoboszló : Önkormányzat, 2016. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89145-2-1 kötött
Rév (Bihar) - helyismeret - határon túli magyarság - magyar néprajz
908.439.21-2Rév *** 908.498-2Rév *** 39(=945.11)(498-2Rév)
[AN 3662260]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2017.
   Kölesdi és siménfalvi értékek tára / [kiad. a Kölesdi Közéleti Egyesület]. - Kölesd : Kölesdi Közéleti Egyes., 2016. - 39 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
Kölesd - Siménfalva - helyismeret - testvérváros
908.439-2Kölesd *** 908.498.4-2Siménfalva *** 327.33(439-2Kölesd) *** 327.33(498.4-2Siménfalva)
[AN 3663207]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2017.
Kotnyek István (1948-)
   Miklósfa : a falu és határa a 70-es években : [félmúlt] / fotó, szerk. Kotnyek István ; szöveg Sajni József ; [kiad. a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület]. - [Miklósfa] : Miklósfai Közművel. és Városszépítő Egyes., 2016. - 140 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7260-4 fűzött
Miklósfa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Miklósfa"197"(084.12) *** 77.04(439)(092)Kotnyek_I.
[AN 3663157]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2017.
Küzmös Enikő (1954-)
   Amikor az álmok valóra válnak : kalandozások Napkeleten / Küzmös Enikő. - [Nyírbátor] : Küzmös E., 2016. - 70 p., [7] t. fol. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7255-0 fűzött
Kelet-Anatólia - útleírás
908.560.7(0:82-992)
[AN 3662535]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2017.
   Moldva Kollégium / [szerk. Lászlófy Pál István és Mihály Margit]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-57-9 kötött : 3500,- Ft
moldvai csángók - magyar néprajz - helyismeret - audiovizuális dokumentum
908.498.3-2(=945.11csángók) *** 39(=945.11csángók)(498.3) *** 316.347(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3662752]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2017.
Papp Attila (1977-)
   Azok az isztriai vörös csillagok / Papp Attila. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 105 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-12-7669-5 fűzött
Isztriai-félsziget - helyismeret - helytörténet - második világháború - partizán - emlékmű
908.497.13 *** 949.713"1941/1945" *** 355.425(497.13)"1941/1945" *** 725.945(497.13)
[AN 3663175]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2017.
Pfister-Bläske, Waltraud
Paris (magyar)
   Párizs / [szerző Waltraud Pfister-Bläske, Gerhard Bläske] ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2013. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6151-3 fűzött : 2490,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3664516]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2017.
Pusztafi Attila (1956-)
   Kanizsai emlékek / Pusztafi Attila. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6660-3 fűzött
Nagykanizsa - helyismeret - memoár
908.439-2Nagykanizsa(0:82-94)
[AN 3663127]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2017.
Sarosácz György
   Szemely évszázadai / Sarosácz György ; [kiad. Szemelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat]. - Szemely : Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 140 p., XXI t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás horvát nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5615-45-0)
Szemely (Baranya megye) - helytörténet - helyismeret - magyarországi horvátok
908.439-2Szemely *** 943.9-2Szemely *** 316.347(=862)(439-2Szemely)
[AN 3663311]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2017.
Valentyik Ferenc (1956-)
   A földem nem ereszt / Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5428-46-3 kötött : 2000,- Ft
Dabas - helytörténet - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika - esszé
908.439-2Dabas(0:82-92) *** 908.439-2Dabas(0:82-4) *** 943.9-2Dabas(0:82-92) *** 943.9-2Dabas(0:82-4) *** 894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3662770]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2017.
Weiss, Walter M.
Venedig (magyar)
   Velence / [szerző Walter M. Weiss] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2017. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6411-8 fűzött : 2490,- Ft
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3664497]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4559 /2017.
Beliznai Kinga (1966-)
   120 éves az Igazságügyi palota / Bódiné Beliznai Kinga. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-963-258-307-5 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - legfelsőbb bíróság - középület - bíró - századforduló
347.991(439) *** 347.962(439)"189" *** 725.15(439-2Bp.)
[AN 3663153]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2017.
Beliznai Kinga (1966-)
   Akiknek nevét emléktábla őrzi / Bódiné Beliznai Kinga, Zinner Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 275 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-963-258-304-4 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - bíró - 20. század - megtorlás - 1956-os forradalom
347.962(439)(092)"19" *** 323.282(439)"1956"
[AN 3663166]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2017.
   Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2016-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3663256]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál ; szerk. Belovics Ervin. - 5. hatályosított kiad. - 2016. - 954 p.
Lezárva: 2016. nov. 1.
ISBN 978-963-258-316-7 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3663258] MARC

ANSEL
UTF-84562 /2017.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2017. - 1009 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. jan. 3.
ISBN 978-615-5112-14-0 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3664848]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2017.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2017. - 852 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-13-3 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3664845]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2017.
Csöndes Mónika
   Előrelátható károk? : az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra / Csöndes Mónika. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 398 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 35.)
Lezárva: 2016. márc. - Bibliogr.: p. 377-392.
ISBN 978-963-312-252-5 kötött
kötelmi jog - kártérítés - jogeset
347.51 *** 34.096(100)"18/19"
[AN 3663334]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2017.
Detrekői Zsuzsa
   Paragrafusokkal a bitek ellen : az internet szabályozásának elmélete és gyakorlata / Detrekői Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 173 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2016. márc. 26. - Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-963-258-303-7 fűzött : 3000,- Ft
internet - tartalomszolgáltatás - jogi szabályozás
34(100) *** 681.324Internet
[AN 3663092]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2017.
Dobos Erzsébet
   70 év után a Gulágról : volt hadifoglyok visszaemlékezései / Dobos Erzsébet. - Budapest : Szerző, 2017. - 208, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-12-7231-4 fűzött : 3000,- Ft
Szovjetunió - Magyarország - hadifogoly - fogolytábor - kényszermunka - Gulag - állami terror - 1945 utáni időszak - oral history
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 323.282(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3662527]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2017.
Fónyiné Kazareczki Andrea
   Ingatlanjog I / Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 516 p. ; 21 cm
Lezárva: 2016. okt. 1. - Bibliogr.: p. 515-516.
ISBN 978-963-295-639-8 fűzött
Magyarország - ingatlanjog - tulajdonjog
347.214.2(439) *** 347.23(439)
[AN 3662820]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2017.
   "Három szoknya az élet" : Geresdről és Püspöklakról málenkij robotra elhurcolt lakosok emlékei / szerk. Habjánecz Tibor, Szűcs Ramóna ; [kiad. a Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület ...]. - Geresdlak : Német Klub Kult. (Barátsági) Egyes., 2016. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7444-8 fűzött : 1500,- Ft
Baranya megye - Geresd - Püspöklak - kényszermunka - hadifogoly - deportálás - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history - memoár
343.819.5(47)"194"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439.127)"194"(047.53)
[AN 3662379]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2017.
   Hitelbiztosítékok / Anka Márton Tibor [et al.] ; szerk. Bodzási Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 879 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 13.)
Lezárva: 2016. szept. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-312-9 fűzött : 9000,- Ft
Magyarország - hitelügy - kötelezettség - zálogjog - kezesség - kötelmi jog
347.27(439) *** 347.4(439)
[AN 3663125]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2017.
Jany János (1969-)
   Jogi kultúrák Ázsiában : kultúrtörténet, jogtudomány, mindennapok / Jany János. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2016. - 705 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 5.)
Bibliogr.: p. 673-705.
ISBN 978-963-279-882-0 fűzött : 6900,- Ft
Ázsia - jogtörténet - művelődéstörténet
34(5)(091) *** 930.85(5)
[AN 3663060]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2017.
Jóri András (1972-)
   Adatvédelmi jog : magyar és európai szabályozás : [a 2018-tól alkalmazandó EU adatvédelmi rendelet szabályaival] / Jóri András, Soós Andrea Klára. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 272 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. júl. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-306-8 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - adatvédelem - személyi adat - adatkezelés - jogi szabályozás
342.721:659.2.012.8(439)(094)(036) *** 342.721:659.2.012.8(4-62)(094)(036)
[AN 3663194]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2017.
Kahn, Robert A. (1963-)
   A gyűlölet szabadsága - amerikai és európai perspektívák : válogatott tanulmányok / Robert A. Kahn ; [... szerk. Koltay András] ; [... utószavát írta Papp János Tamás]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - XVI, 555 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-633-6 kötött
Egyesült Államok - Európa - szólásszabadság - gyűlöletbeszéd - tömegkommunikáció - jogi szabályozás - összehasonlító jog - esettanulmány
34:791.9.096/.097(100) *** 342.727(100)
[AN 3662836]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2017.
Kearns, Paul (1962-)
Freedom of artistic expression (magyar)
   A művészet szabadsága : esszék a jogi cenzúra és a kultúra kapcsolatáról / Paul Kearns ; [ford. Bakonyi-Tánczos Vera ..., Bata István ..., Majkó Balázs ...] ; [... utószavát írta Koltay András]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - VI, 298 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-635-0 kötött
szólásszabadság - cenzúra - jogalkalmazás - jogi szabályozás - műalkotás - művész - nyugati civilizáció - ezredforduló
351.751(100-15) *** 342.727(100-15) *** 7.071.1 *** 340.132(100-15)"200"
[AN 3662846]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2017.
   Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához / [szerk. Wopera Zsuzsa, Gyovai Márk]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 483 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 30. - Bibliogr.: p. 477-483.
ISBN 978-963-295-643-5 fűzött
Magyarország - bírósági végrehajtás - útmutató
347.952(439)(036)
[AN 3662825]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2017.
   Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról / Hoffman István [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 280 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-320-4 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - önkormányzati vagyonkezelés
352.073.5(439)
[AN 3663132]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2017.
   Kodifikációs kölcsönhatások : tanulmányok Király Tibor tiszteletére / [szerk.] Hack Péter, Horváth Georgina, Király Eszter. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 324 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-264-8 kötött
Magyarország - büntetőjog - kriminalisztika - büntetőeljárás - emlékkönyv
343(439)
[AN 3663320]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2017.
   Kommentár a közbeszerzési törvényhez [elektronikus dok.] : kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez / szerk. Dezső Attila. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2016. máj. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140048. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-580-3
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3658123]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2017.
   Kommentár a polgári perrendtartáshoz [elektronikus dok.] : kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez / szerk. Wopera Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva 2016. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140046. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-554-4
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
347.9(439)(094)(036)
[AN 3658107]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2017.
Kovács Ágnes (1976-)
   A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásról / Tahyné Kovács Ágnes ; szerk. Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 315 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. márc. - Bibliogr.: p. 306-315.
ISBN 978-963-258-299-3 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - géntechnika - növénytermesztés - élelmezés-egészségügy - jogi szabályozás - környezetvédelmi jog
349.6 *** 631.52 *** 575.08 *** 614.31(439)(094)
[AN 3663147]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2017.
   A közbeszerzési törvény, 2011-2015 [elektronikus dok.] / az I. részt összeáll. Tátrai Tünde. - Szöveg (epub : 814 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2016. jan. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-542-1
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(094)
[AN 3658010]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2017.
   Mérföldkő : a Nemzeti Művelődési Intézetről és a lakiteleki Népfőiskoláról / [szerk. Lezsák Sándor és Závogyán Magdolna]. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 23.)
ISBN 978-615-5428-50-0 fűzött : 1500,- Ft
Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest)
Lakiteleki Népfőiskola
Magyarország - Lakitelek - művelődésügy - szabadegyetem - 21. század
351.85(439)"201" *** 374.72(439-2Lakitelek)
[AN 3662799]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2017.
Nagy Csongor István (1979-)
   Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban / Nagy Csongor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 229 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. jan. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-310-5 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - gazdasági jog - összehasonlító jog
347.7(4-62) *** 347.7(100)
[AN 3663104]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2017.
Országos Jegyző-közigazgatási Konferencia (24.) (2016) (Hajdúszoboszló)
   XXIV. Országos Jegyző-közigazgatási Konferencia : 2016. szeptember 7-9., Hajdúszoboszló / [szerk. és összeáll. Gyergyák Ferenc] ; [rend., közread. a] Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége. - [Gödöllő] : Közszöv, [2016]. - 222 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Hajdú-Bihar megye - közigazgatás - önkormányzat - jegyző - 21. század - konferencia-kiadvány
35(439)"201" *** 352/353(439.165)"201" *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló) *** 347.961(439)
[AN 3662662]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2017.
Papp Attila (1977-)
   "Népi" ülnökök és a magyar igazságszolgáltatás - elválaszthatatlanul összefonódva? / Papp Attila. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 59 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6508-8 fűzött
Magyarország - jogtörténet - esküdt - igazságszolgáltatás
343.161(439)(091) *** 347.96(439)(091)
[AN 3663178]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2017.
Rák Viktor
   Kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelethez [elektronikus dok.] : kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez / Rák Viktor. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2016. márc. 10. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140051. - Működési követelményük: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-572-8
Európai Unió - polgári eljárás - meghagyás - útmutató - elektronikus dokumentum
347.919(4-62)(036)
[AN 3658142]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2017.
Salát Gergely (1975-)
   Büntetőjog a Han-kori Kínában / Salát Gergely. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2016. - 295 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 4.)
Bibliogr.: p. 289-[296].
Fűzött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-860-8)
ókori Kína - büntetőjog - művelődéstörténet
343(315)"-03/03" *** 930.85(315)"-03/03"
[AN 3663058]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2017.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2017. - 245 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-16-4 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3664601]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2017.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2017. - 159 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-15-7 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3664597]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2017.
Simon Dorottya
   Iparjogvédelem-intenzív szakágazatok Magyarországon / [szerző Simon Dorottya]. - [Budapest] : SZTNH, 2016. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Szellemitulajdon-védelem számokban ; 1.)
Lezárva: 2016. ápr. 25. - Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-9157-81-1 fűzött
Magyarország - ipargazdaságtan - gazdasági ág - iparjog - szabadalomügy - 21. század
347.77(439) *** 338.4(439)"201" *** 347.771/.772(100)
[AN 3662341]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2017.
Simon Dorottya
   A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 5 / [szerző Simon Dorottya] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - [Budapest] : SZTNH, 2016. - 100 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Lezárva: 2016. ápr. 13. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-963-9157-80-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - szerzői jog - gazdasági érték - gazdasági ág - ezredforduló - statisztikai adatközlés
347.77/.78(439) *** 338.4(439)"201"(083.41)
[AN 3662335]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2017.
Somogyi Győző (1942-)
   Horse archers' weapons = Lovasíjász-fegyverzet / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - ill., színes, részben térk. ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
lovas katona - katonai felszerelés - íj - íjászat - ázsiai népek - magyarság - album
357.1(5) *** 623.446.4 *** 355.66(5)
[AN 3662169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 74 p.
ISBN 978-963-327-707-2 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3662171] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 80 p.
ISBN 978-963-327-708-9 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3662172] MARC

ANSEL
UTF-84592 /2017.
Somssich Réka (1973-)
   Egységes jog, egységes értelmezés? : az uniós jog értelmezése a tagállami bíróságok szintjén / Somssich Réka. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 286 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 37.)
Bibliogr.: p. 267-280.
ISBN 978-963-312-266-2 kötött
Európai Unió. Bíróság
Európai Unió - jogharmonizáció - bíróság
341.17(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 347.99(4-62)
[AN 3663336]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2017.
   Die Strafbarkeit des Wuchers : internationale und interdisziplinäre Perspektiven / Mihály Filó Hrsg. - Budapest : Eötvös Univ. Verl., 2016. - 126, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-248-8 fűzött
Közép-Európa - uzsora - büntetőjog - összehasonlító jog
343.536(4-11)
[AN 3663278]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2017.
   Szakértői javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára / szerk. Varga István, Éless Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 975 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 8.
ISBN 978-963-258-314-3 kötött
Magyarország - polgári perrendtartás - útmutató
347.9(439)(036)
[AN 3663206]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2017.
   "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve Kiskunhalason" / [szerk.] Végső István ; [kiad. a Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület]. - Kiskunhalas : Pásztortűz Kult. és Hagyományápoló Egyes., 2017. - 62 p. : ill. ; 26 cm
A Kiskunhalason, 2016. okt. 21-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7695-4 fűzött
Szovjetunió - Gulag - politikai fogoly - kényszermunka - németek - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(47)(=30)"194" *** 323.282(47)"194"
[AN 3663293]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2017.
   Tanulmányok a gazdasági jog, a pénzügyek és a számvitel köréből : kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen / szerk. Bodzási Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-963-258-315-0 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - számvitel - pénzügy
347.7(439) *** 657 *** 336.7
[AN 3663093]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2017.
Tóth András (1979-)
   Versenyjog és határterületei : a versenyszabályozás jogági kapcsolatai / Tóth András. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 213 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. nov. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-321-1 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - gazdasági verseny - gazdasági jog
347.776(100) *** 347.776(439)
[AN 3663181]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2017.
   Az új nemzetközi magánjogi törvény alapjai : kodifikációs előtanulmányok / szerk. Berke Barna és Nemessányi Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2016. jan. 30.
Magyarország - nemzetközi jog - polgári jog - jogszabály-előkészítés
341.92/.94(439) *** 340.134(439)
[AN 3663199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 331 p.
ISBN 978-963-258-305-1 kötött : 5000,- Ft
[AN 3663201] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Addendum. - 59 p.
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-258-305-1)
[AN 3663204] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4599 /2017.
Hermann Attila (1977-)
   "Él magyar, áll Buda még!" : a magyar Szent Korona országaiból sorozott lovashadosztályok és dandárok, huszár- és ulánusezredek, rohamfélezredek jelvényei a Nagy Háborúban / Hermann Attila ; [közread. a] Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete. - Hajdúszoboszló : Népművelők Hajdú-Bihar M. Egyes., 2016. - 227 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 978-963-12-7358-8 kötött : 9450,- Ft
Magyarország - lovasság - katonai egység - jelvény - első világháború
355.146.1(439)"1914/1918" *** 357(439)"1914/1918"
[AN 3662683]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2017.
Máday Norbert (1970-)
   Borsody László : a géniusz / Máday Norbert. - [Kecskemét] : Kungfu-Tex Kft., 2017. - 408, [3] p. : ill., részben színes ; 31cm
ISBN 978-963-12-7089-1 kötött
Borsody László (1871-1941)
Magyarország - sportoló - edző - kardvívás - katonatiszt - századforduló - 20. század
355(439)(092)Borsody_L. *** 796.865(439)(092)Borsody_L. *** 796.071.4(439)(092)Borsody_L.
[AN 3662832]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2017.
   Magyar sírok Galíciában. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Galícia - Magyarország - Lengyelország - Szlovákia - hadtörténet - helyismeret - hősi halott - temető - katonasír - első világháború
355.293(439)"1914/1918" *** 726.825(438) *** 726.825(437.6) *** 355.48(437.4)"1914/1918"
[AN 3662646]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2017.
Molnár András (1962-)
   Zalai honvédek Kárpátalján : dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár kárpátaljai bevonulásáról és a szlovák - magyar fegyveres összetűzésben való részvételéről, 1939. március-április / Molnár András, Szabó Péter ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2016. - 152 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-7226-85-4 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 9. Honvéd Önálló Gyalogdandár
Magyarország - Zala megye - Szlovákia - Kárpátalja - hadtörténet - katonai egység története - területi visszacsatolás - második világháború - történelmi forrás
355.48(439)"1939"(093) *** 355.48(439.23)"1939"(093) *** 355.48(437.6)"1939"(093) *** 355.486(439.121)"1939"(093)
[AN 3662423]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2017.
Varga Szabolcs (1978-)
   Leónidasz a végvidéken : Zrínyi Miklós (1508-1566) / Varga Szabolcs. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016. - 277 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 243-266.
ISBN 978-615-5497-83-4 fűzött : 2800,- Ft
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Zrínyi család
Magyarország - magyar történelem - hadvezér - családtörténet - 16. század
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 929.52(439)Zrínyi *** 943.9"15"
[AN 3662359]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4604 /2017.
Szabó Lajos (1968-)
   Fejlesztési projektek fenntarthatósága / Szabó Lajos. - [Szombathely] : Felsőbbfokú Tanulmányok Int. : Savaria Univ. Press, 2017. - 130 p. : ill. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 125-130.
ISBN 978-615-80529-2-4 fűzött
szervezetfejlesztés - projektmenedzsment - szervezeti magatartás - fenntartható fejlődés - esettanulmány
65.014 *** 65.012.22 *** 504.03
[AN 3662439]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2017.
   Tipográfia régtől fogva : a nagyváradi nyomdászat 450 éves története / [szerk. Boka László és Emődi András] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - Budapest : OSZK : Argumentum, 2016. - 158 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-662-8 kötött : 3900,- Ft
Nagyvárad - nyomdászattörténet
655.1(439-2Nagyvárad)(091)
[AN 3663144]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4606 /2017.
   Adó magyarázatok, 2017 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2017. - 503 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2017. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-47-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3662702]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2017.
   Adózás, számvitel, 2017 : Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, egyéb adók / [... szerk. Horváth Géza]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 229 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-41-3 fűzött
Magyarország - adózás - számvitel - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3663411]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2017.
Andor Ágnes
   Számvitel, 2017 : hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 187 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-40-6 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3663408]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2017.
Botka Erika
   A 2016-os üzleti évről készülő beszámoló sajátosságai : mire ügyeljünk a számviteli törvény változása után? / [Botka Erika]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 103 p. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár, ISSN 2498-7506)
ISBN 978-615-5085-43-7 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3663428]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2017.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila ; [közread. a Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány]. - 5. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Vállalatgazd. Tud. és Okt. Alapítvány, 2017. - 589 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 546-563.
ISBN 978-963-12-6640-5 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - vállalat vezetősége - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3665286]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2017.
Cseh János
   Kitörés a kalodából avagy A rabszolga-felszabadítás bevált és titkos receptje / Cseh János. - Budapest : Profi-Press, cop. 2017. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7685-5 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3662841]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2017.
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2016)
   Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2016. november 16. : rezümé kötet / [szerk. Szőllősi László, Tóth-Kurmai Viktória, Dajnoki Krisztina] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GTK, [2016]. - 87 p. ; 21 cm
Fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3662271]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2017.
   Egy élmény volt : XIII. Elektronikus Kereskedelem Konferencia / [rend., közread. a] SZEK.org. - [Budapest] : SZEK.org, [2016]. - [48] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
elektronikus kereskedelem - konferencia-kiadvány
658.8 *** 681.324 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3663672]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2017.
Karácsony Imréné
   Cafeteria, 2017 : új szabályok és megoldások / [Karácsony Imréné]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 100 p. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár, ISSN 2498-7506)
ISBN 978-615-5085-42-0 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 3663422]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2017.
Kis-Vén Valéria
   Naplófőkönyv és pénztárkönyv az egyéni vállalkozások tükrében / Kis-Vén Valéria ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest ; Pécs : Penta Unió, 2017. - 269, [6] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [171].
ISBN 978-615-5249-46-4 fűzött
számvitel - egyéni vállalkozás - főkönyv - pénztárkönyv - tankönyv
657.322(078) *** 657.34(078) *** 658.1(078)
[AN 3662191]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2017.
Kovács Szabolcs
   Bérszámfejtés a gyakorlatban [elektronikus dok.] / Kovács Szabolcs. - Szöveg (epub : 576 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 11.)
Lezárva: 2016. jan. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-558-2
Magyarország - számvitel - bér - útmutató - elektronikus dokumentum
658.321(439)(036)
[AN 3658423]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2017.
   Minden, amit a mikrogazdálkodói beszámolóról érdemes tudni 2017 : változások 2017-től / összeáll. Tomcsányi Erzsébet ; kiad. a Vállalkozásbrát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]. - 52 p. ; 30 cm
Lezárva: 2017. jan. 16.
ISBN 978-615-5544-13-2 fűzött
Magyarország - számvitel - kisvállalkozás - útmutató
334.72(439)(036) *** 657(036)
[AN 3662736]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2017.
   Munkaügyi ellenőrzés a gyakorlatban : törvényi előírások, jogok, kötelezettségek, felkészülési segédletek munkáltatóknak / [... szerk. Kult Krisztina]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Menedzser Praxis, 2017. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 23 cm
ISBN 963-229-855-1 fűzetlen
Magyarország - munkajog - munkavédelem - balesetvédelem - jogszabálygyűjtemény
331.94(439)(094) *** 614.8(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3664399]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2017.
   Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez / [szerzők] Dakó [et al.]. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2016. jan. 2. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-562-9
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
Magyarország - tőkebefektetés - tőkepiac - gazdasági jog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 3658160]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2017.
Pasztory, Blaise
   Introduction to the international capital markets / Blaise Pasztory. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2016. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE law notes, ISSN 2060-5986 ; 22.)
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 978-963-312-267-9 fűzött
nemzetközi tőkepiac - gazdasági jog - jogi szabályozás - 21. század
336.76(100) *** 339.72(100)
[AN 3663313]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2017.
   Pereszteghy Gyula, a kovácsmester / [szerk. Horváth Jánosné] ; [kiad. Együtt Kiskanizsáért Egyesület]. - Nagykanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2016. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80492-0-7 fűzött
Pereszteghy Gyula (1902-1983)
Nagykanizsa - kézműipar - kovács - 20. század - interjú - memoár
334.712(439-2Nagykanizsa) *** 621.73(439)(092)(047.53)
[AN 3662909]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2017.
Piroska Gyula
   Zárkózz be a WC-be és énekelj! / Piroska Gyula. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2017. - 203 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-7-5 fűzött
életvezetés - munkalélektan - vállalkozásismeret
658.1 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3662477]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2017.
Tomcsányi Erzsébet
   Számviteli politika, számlatükör, számviteli változások, 2017 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - [Budapest] : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2017]. - 60 p. ; 30 cm
Lezárva: 2017. jan. 12.
ISBN 978-615-5544-11-8 fűzött
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 3662642]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2017.
Törőcsik Mária (1953-)
   Fogyasztói magatartás : insight, trendek, vásárlók / Törőcsik Mária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2011. - 499 p. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 481-499.
ISBN 978-963-05-9158-4 fűzött
fogyasztói magatartás - marketing
366.1 *** 658.8
[AN 3665179]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2017.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   Volt egyszer egy Simovill Ipari Szövetkezet / Tóthné Unghy Ilona ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2016. - 241 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88978-5-5 fűzött
Simovill Ipari Szövetkezet (Simontornya)
Simontornya - ipari szövetkezet - gyártörténet - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
334.732(439-2Simontornya)(091)
[AN 3662715]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2017.
   A vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek fiatal, kezdő vállalkozók számára : GINOP-5.2.2-14-2015-00027 "Vállalkozz Magyarország!" : fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régiókban. - [Miskolc] : [Enterprise Hungary], 2016. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-6527-9)
Magyarország - vállalkozásismeret
658.1(439)(036)
[AN 3663265]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2017.
   A vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek fiatal, kezdő vállalkozók számára : GINOP-5.2.2-14-2015-00028 "Vállalkozz Magyarország!" : fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban. - [Miskolc] : [Enterprise Hungary], 2016. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6527-9 fűzött
vállalkozásismeret
658.1(439)(036)
[AN 3663260]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4628 /2017.
   Eur-human : oktatási, továbbképzési kiadvány a magyar alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatók, elsősorban orvosok számára, akik részt vesznek a menekültek, menedékkérők és egyéb bevándorlók ellátásában. - Debrecen : [Debreceni Egy. K.], 2016. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-614-5 fűzött
Magyarország - egészségügyi ellátás - menekültügy
364.444(439) *** 325.14(439) *** 341.43(439)
[AN 3663148]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2017.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2017 : járulékfizetés, biztosítási kötelezettség, Eho, adatszolgáltatás, nyilvántartás, Szocho / [Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 212 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-39-0 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3663404]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2017.
   Nagykommentár a szociális törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényhez / szerk. Hoffman István, Mattenheim Gréta. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2016. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140061. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-546-9
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Magyarország - szociális gondoskodás - szociális jog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
364.4(439)(094)(036) *** 351.84(439)(094)(036)
[AN 3658228]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4631 /2017.
   Ady25 : 25 éves a gimnáziumi képzés : emlékkönyv / [kiad. A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány, Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokű Művészeti Iskola]. - Zalaegerszeg : A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány : Ady E. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Műv. Isk., 2016. - 104, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7428-8 kötött
Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - általános iskola - gimnázium - művészeti iskola - iskolatörténet - album
373.3:7(439-2Zalaegerszeg)(091)(084.12) *** 373.54(439-2Zalaegerszeg)(091)(084.12)
[AN 3662331]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of children (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : gyerekekre hangolva : Szeresd úgy, hogy érezze! / Gary Chapman & Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2003. - 228 p. ; 21 cm
Megj. "Gyerekekre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-270-3 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3665480]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2017.
   Dráma, pedagógia, színház, nevelés : szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-436-083-4 fűzött : 3100,- Ft
drámapedagógia - iskolai színjátszás - művészeti nevelés
371.383.3 *** 371.383.1 *** 37.036
[AN 3662332]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2017.
   Értékteremtő testnevelés : tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében / szerk. Kovács Klára. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-597-1 fűzött
Kárpát-medence - testnevelés - sport - ifjúság - 21. század
372.879.6 *** 796 *** 316.346.3-053.6(4-191)"200/201"
[AN 3663096]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2017.
Fehér Katalin (1950-)
   Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon / Fehér Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - neveléstörténet - értelmiség - felvilágosodás - 18. század - 19. század
37(439)"17/18" *** 316.343.652(439)"17/18"
[AN 3663266]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2017.
Fekete-Papp Zsuzsa
   A karádi faluvégen.. : ének, zene, énekes játék, gyermektánc, hagyományok / [írta és szerk. Fekete-Papp Zsuzsa]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2017. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5563-62-1 fűzött
óvodapedagógia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3662251]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2017.
   A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából : a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztály műhelyéből : tanulmányok / szerk. Kraicné Szokoly Mária ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2016. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-49-8 fűzött
felnőttnevelés
374.7
[AN 3663288]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2017.
   Írások az anyanyelvi készségfejlesztéshez / szerk. Annus Gábor, Sulyok Hedvig, Tóth Szergej. - Szeged : SZEK JGYFK, 2016. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek, ISSN 2061-7674 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-63-6 fűzött
anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - magyar nyelv
372.46 *** 37.025 *** 372.880.945.11
[AN 3663452]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2017.
   Az iskola és a világ : a nemzetközi kapcsolatok stratégiai megközelítése / [szerk. Balla Ágnes, Farkas Éva] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2016. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-615-5319-30-3 fűzött
oktatási intézmény - nemzetközi kapcsolat - nemzetközi együttműködés
373(100)
[AN 3662336]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2017.
   Iskolába készülök : minden, amit az iskolára való felkészülésről tudni kell / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra]. - Debrecen : Graph-Art, 2016. - 151 p. ; 24 cm. - (Szülői tudástár, ISSN 2498-7417)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5563-81-2 fűzött
iskolaérettség - iskolakezdés - gyermeklélektan - képességfejlesztés - családi nevelés
372.367 *** 37.018.1 *** 372.4 *** 159.922.7 *** 37.025
[AN 3662810]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2017.
   Kandikáló : jubileumi évkönyv / [közread. a] Kandó Téri Általános Iskola. - Pestszentlőrinc : Kandó Téri Ált. Isk., 2016. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: Kandikáló 35 : a Kandó Téri Általános Iskola jubileumi évkönyve
Fűzött
Kandó Téri Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 18. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3663228]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2017.
Kiss Albert
   A KGYTK 10 éves fejlesztésének önkontrollos hatásvizsgálata és eredményei / Kiss Albert ; [kiad. a KGYTK Tehetségsegítő Tanács]. - Zalabér : KGYTK Tehetségsegítő Tcs., 2017. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7459-2 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - alapfokú oktatás - 21. század
376.545(439)"200/201"(083.41)
[AN 3663039]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2017.
   Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára, 1848-1944. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012-. - 24 cm
Magyarország - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
37(439)(092)"184/194":030
[AN 3470551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sárospatak erőterében : a tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása / szerk. és írta Kovács I. Gábor ; összeáll. Kovács I. Gábor, Takács Árpád. - 2016. - 355 p. - (Történeti elitkutatások, ISSN 0866-3157 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-804-4 kötött
Északkelet-Magyarország - Sárospatak - egyetemi tanár - tudós - református egyház - családtörténet - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
284.2(439-03Tiszáninneni_egyházkerület)(092) *** 929.52(439-18)"18/19" *** 37(439)(092):030
[AN 3662347] MARC

ANSEL
UTF-84644 /2017.
   A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező / Hamar Pál szerk. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9955-70-7 fűzött
testnevelés - sportelmélet - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - élettan - mozgás
372.879.6 *** 796.01 *** 371.78 *** 159.923.2 *** 612.76
[AN 3663255]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2017.
Szabó Gábor
   Egy, megérett a meggy.. : a külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok / [írta és szerk. Szabó Gábor]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5563-70-6 fűzött
óvodapedagógia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3662248]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2017.
Szabó Menyhért
   Az alapító igazgató : Kisgyörgy János életére emlékezve, a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium alapításának 70. évfordulóján / Szabó Menyhért ; [kiad. a Mátészalkai Művészbarát Egyesület ...]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2016. - 61, [23] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [82-83].
ISBN 978-963-12-7338-0 fűzött
Kisgyörgy János (1877-1976)
Esze Tamás Gimnázium (Mátészalka)
Magyarország - Mátészalka - pedagógus - iskolatörténet - gimnázium - 20. század - életrajz
37(439)(092)Kisgyörgy_J. *** 373.54(439-2Mátészalka)(091)
[AN 3662469]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2017.
   Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről, 2016 / [szerk. Ugrai János, Varga Attila]. - Budapest : OFI ; [Miskolc] : ME BTK Tanárképző Int., 2016. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedagógiai kultúra, ISSN 2498-5597 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-436-078-0 fűzött
pedagógia - innováció
37 *** 330.341.1
[AN 3662230]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2017.
Tuska Tünde (1970-)
   Slovenský jazyk v univerzitnom bilingválnom prostredí / Tünde Tušková ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, [... Katedrou slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univerzity]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku ; [Segedin] : Katedrou slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univ., 2016. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148-165.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5615-52-8)
egyetemi hallgató - magyarországi szlovákok - magyar nyelv - szlovák nyelv - nyelvhasználat - kétnyelvűség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
378.18(=854)(439)"200"(083.41) *** 808.54-06(=854)(439)"200"(083.41) *** 809.451.1-06(=854)(439)"200"(083.41) *** 800.732(=854)(439)"200"(083.41)
[AN 3663316]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4649 /2017.
   Csepel-sziget ifjú tehetségei, 2016 : XV. Regionális Képző- és Iparművészeti Kiállítás / [... kiad. ... Nagy Imre Általános Művelődési Központ]. - [Budapest] : Nagy I. Ált. Művel. Közp., [2016]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten tartották
Fűzött
Csepel-sziget - képzőművészet - amatőr művészet - gyermek - kiállítási katalógus
379.825-053.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 73/76(439Csepel-sziget)"201"
[AN 3663564]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2017.
Esterházy László (1891-1966)
   Vadászemlékek / Esterházy László ; szerk. Bödő István, Szabó Imre. - Székesfehérvár : MNL Fejér M. Lvt. ; [Csákberény] : Meran Vadászati és Muzeológiai Alapítvány, 2016. - 118 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez ; 2.)
ISBN 978-963-12-5111-1 kötött
Esterházy László (1891-1966)
Magyarország - magyar irodalom - vadász - 20. század - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 799.2(439)(092)Esterházy_L.
[AN 3662374]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2017.
Flowrider
   Tao újratöltve avagy Az avatár elpusztítása / Flowrider ; Sivák Enikő rajz. - Gárdony : Dr. Green Kft., cop. 2016. - 266 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6886-7 fűzött : 3790,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 3662337]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2017.
Jakobetz László (1967-)
   A budapesti sakkozás rövid története : 100 éves a budapesti védelem, 1916-2016 = A short history of chess in Budapest : celebrating the Budapest defense's centennial, 1916-2016 / Jakobetz László ; [a budapesti védelem c. fejezetet írta ... Bottlik Iván, Gyuricza Gábor] ; [közread. a] Budapesti Sakkszövetség. - 2. kiad. - [Budapest] : Budapesti Sakkszövets., 2017. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Budapest - sporttörténet - sakk
794.1(439-2Bp.)(091)
[AN 3664487]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2017.
Károlyi Zsuzsa
   Törd a fejed! / Károlyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, cop. 2016. - 130 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-279-899-8 fűzött : 2200,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51-8 *** 510.6
[AN 3663063]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2017.
Nagy Árpád
   Magas-Tátra túrakalauz / Nagy Árpád. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 336 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-74-5 fűzött : 3150,- Ft
Magas-Tátra - Szlovákia - Lengyelország - természetjárás - útikönyv
796.5(438)(234.372.43) *** 914.376(234.372.43)(036) *** 796.5(437.6)(234.372.43) *** 914.38(234.372.43)(036)
[AN 3662674]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2017.
Pataky Péter
   Tekints vissza! / Pataky Péter. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 186 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-143-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3662412]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2017.
   Trollfoci II : ria, ria Hungária! / [szerk. Csepelyi Adrienn]. - Budapest : Trollfoci Management Kft., cop. 2016. - 390 p., [6] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7005-1 fűzött : 3690,- Ft
Magyarország - labdarúgás - 21. század - blog
796.322(439)"201"
[AN 3662250]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2017.
   Vadászati módszerek, hazai vadászható vadfajok / [kiad. az Örökerdő Alapítvány]. - [Monor] : Örökerdő Alapítvány, [2016]. - 39, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - vadászat - vadászható állat - útmutató
799.2(439)(036) *** 639.1(439)(036)
[AN 3663703]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4658 /2017.
   25 év Symposion : társaság, alapítvány, művésztelepek : [2017. január 18 - 2017. február 19.] = 25 years Symposion : society, foundation, workshops : [18 January 2017 - 19 February 2017] / [kurátor ... N. Mészáros Júlia, Péter Ágnes, Harsay Ilona] ; [közread. a Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2017. - [114] p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Budapesten "Jutalomjáték" címmel megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5695-07-0 fűzött
Symposion Társaság
Magyarország - művésztelep - kulturális egyesület - képzőművészet - 21. század
73/76(100)"200/201" *** 061.28(439) *** 061.2(439) *** 73/76(439)"20"
[AN 3662753]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2017.
   30x30 : kivonat az ezredforduló magyar képzőművészetéből, 1985-2015 : a compendium of turn-of-the-millennium Hungarian art, 1985-2015 / [kurátor ... Medve Mihály] ; [szöveg ... Wehner Tibor, Wirth Imre] ; [... a Hoffmann-gyűjtemény és a Műcsarnok Nonprofit kft. közös kiadása]. - [Dunabogdány] : Hoffmann-gyűjtemény ; [Budapest] : Műcsarnok Nonprofit Kft., 2017. - 238 p. : ill., színes ; 30x30 cm
A Budapesten, 2017. január 18 - február 19. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5695-05-6 kötött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
069.017(439)Hoffmann_I. *** 73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3662884]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2017.
Ádám Ferenc
   "Leszek sehol - és mindenütt leszek." : a XV. kerület temetőinek története / Ádám Ferenc, Kiss Emília, Kuczkó Andrea. - [Budapest] : [Rákospalotai Múz.], 2016. - 103 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm
Közread. a Rákospalotai Múzeum. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88922-1-8 fűzött : 1400,- Ft
Budapest. 15. kerület - temető - helytörténet
718(439-2Bp.XV.) *** 943.9-2Bp.XV.
[AN 3663372]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2017.
   Az alkotás szabadsága és a szerzői jog metszéspontjai : [konferenciakötet] / [szerk. Cseporán Zsolt]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2016. - 178 p. ; 25 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 1.)
A Budapesten, 2015. nov. 16-án rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-61-4 kötött
szerzői jog - kulturális politika - művész - művészetelmélet
7.01 *** 347.77/.78 *** 323:008
[AN 3662795]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2017.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 20. kiad. - Budapest : Corvina, 2017. - 312, [6] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-13-6415-6 kötött : 9900,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 3664370]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2017.
Bene Attila
   C. Radnitzky, Wiennae : Carl Radnitzky bécsi éremművész élete és alkotásai : Das Leben und die Werke der Wiener Medaillenkünstlers, Carl Radnitzky / Bene Attila ; [közread. a] ... Magyar Numizmatikai Társulat. - Budapest : Argumentum : M. Numizmatikai Társ., cop. 2016. - 313 p. : ill., főként színes ; 25 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 273-280.
ISBN 978-963-446-749-6 kötött : 10000,- Ft
Radnitzky, Carl (1818-1901)
Ausztria - képzőművész - érem - 19. század
737.2(436)(092)Radnitzky,_C.
[AN 3663182]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2017.
Bojtos Anikó
   Az Országház festményei / [... írta Bojtos Anikó] ; [fotó Bencze-Kovács György, Markovics Ferenc, Mervai Márk]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 111 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5674-06-8 fűzött
Magyarország - Budapest - festészet - országház - historizmus - századforduló - falfestmény
75.052(439-2Bp.) *** 725.11(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035
[AN 3662706]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2017.
Brigovich Lajos (1938-)
   Tajne : slike Lajoša Brigovića iz djelaonice. - Budimpešta : Croatica, 2016. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5615-49-8 kötött
Magyarország - festőművész - magyarországi horvátok - 20. század - 21. század
75(439)(=862)(092)Brigovich_L.
[AN 3663449]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2017.
Deák-Varga Dénes
   Nagykanizsa építészete és építészei / Deák-Varga Dénes ; [... kiad. a Nagykanizsai Városvédő Egyesület]. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2016. - 162 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-963-89018-9-7 fűzött
Nagykanizsa - építészet - helyismeret
72(439-2Nagykanizsa) *** 908.439-2Nagykanizsa
[AN 3663109]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2017.
   Diescher József : Pest, 1811. április 27 - Budapest, 1874. szeptember 28. : építészet és mesterség / szerk. Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2016. - 200 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 192-197.
ISBN 978-615-5635-04-5 fűzött
Diescher József (1811-1874)
Magyarország - Budapest - építész - építészettörténet - helyismeret - 19. század - album
72(439)(092)Diescher_J. *** 72(439-2Bp.)"184/187" *** 908.439-2Bp.
[AN 3662951]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2017.
   Az erdélyi népművészetek albuma : magyar népművészet / ... összeáll. Podhorszky-Pálfi Sándor ; Albert Mihály és Csőregi István közrem. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - 48 p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Lyceum, 1927
Erdély - népművészet - magyar néprajz - hasonmás kiadás
7.031.4(439.21) *** 39(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3662479]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2017.
Farkas Tamás, F. (1951-)
   Paradox dimenziók : kódok / F. Farkas Tamás. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-24-4 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - litográfia - 20. század - 21. század
763 *** 75(439)(092)Farkas_T.,_F. *** 76(439)(092)Farkas_T.,_F.
[AN 3662797]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2017.
   Felfedező utak : szecessziós épületornamentika a vidéki Magyarországon / [szerk. Brunner Attila]. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 241, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 239-[242].
ISBN 978-963-349-142-3 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - épületdíszítés - szecesszió
72.04(439) *** 72.035.93(439)
[AN 3662486]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2017.
   Gém/gamekapocs : művek az Antal-Lusztig-gyűjteményből képzőművészeti, irodalmi, zenei párhuzamokkal és reflexiókkal : [Déri Múzeum - Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ..., Debrecen, 2016. június 4 - 2017. január 8.] = Gem/gameclip : works from the Antal-Lusztig Collection with parallels and reflections from art, literature and music : [... Déri Museum - Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen, ... 4 June 2016 - 8 January 2017] / [... a kiállítás kurátora ... Nagy T. Katalin]. - Debrecen : Déri Múz. - Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., cop. 2016. - 166 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5560-08-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 19. század - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 73/76(439)"18/201" *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 894.511-14 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3662796]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2017.
Gömör Béla (1938-)
   Mesélő műtárgyak : válogatás a gyűjteményből / Gömör Béla. - [Budapest] : GMR, 2016. - 235 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89701-5-2 kötött
Magyarország - magángyűjtemény - képzőművészet - 20. század - 21. század
069.017(439)Gömör *** 73/76(439)"19/200"
[AN 3663415]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2017.
   Heves - egy járás a Művésztelepen : a Hevesi Művésztelep 30 éve / [szerk. E. Turcsányi Katalin]. - [Heves] : Csillagbojtár, 2016. - 93 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6868-3 fűzött
Hevesi Művésztelep
Magyarország - Heves - művésztelep - szobrászat - rendszerváltás - ezredforduló
73(439)"198/201" *** 061.28(439-2Heves)
[AN 3662978]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2017.
Kálmán Attila (1938-2015)
   Emlék-könyv : tatai emlékművek, emléktáblák, köztéri alkotások, feliratos és faragott kövek adattára / Kálmán Attila, Kövesdi Mónika, Varga Edit. - Tata : Kuny D. Múz., 2016. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 2.)
Lezárva: 2016. márc. 31. - Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-7110-60-3 kötött
Tata - emlékmű - emléktábla - művelődéstörténet
725.94(439-2Tata) *** 930.85(439-2Tata)
[AN 3662687]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2017.
Kertész László
   Birkás István / Kertész László ; [közread. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - [Dunaújváros] : Modern Művészetért Közalapítvány, cop. 2017. - 115 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 104-109.
ISBN 978-963-87772-6-3 fűzött
Birkás István (1947-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Birkás_I.
[AN 3662822]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2017.
Keserü Ilona (1933-)
   Önerejű képek : catalogue raisonné = Self-powered works / ... Keserü Ilona. - [Budapest] : Kisterem, [2016]-. - ill., főként színes ; 30 cm
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Keserü_I.
[AN 3662850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1959-1980. - cop. 2016. - 309 p.
Bibliogr.: p. 306-[310].
ISBN 978-963-12-7057-0 fűzött
[AN 3662855] MARC

ANSEL
UTF-84677 /2017.
   Kisvárosok reneszánsza : a kőszegi példa : KRAFT II. / [szerk. Miszlivetz Ferenc]. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int. ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 462 p. : ill. ; 24 cm. - (IASK - KRAFT könyvek, ISSN 2559-8724)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80529-0-0 fűzött : 2490,- Ft
Kőszeg - városfejlesztés - urbanisztika - kisváros - városarculat
711.435 *** 911.375 *** 711.4(439-2Kőszeg)
[AN 3662470]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2017.
Kövi Gergő
   Paksi templomok és kápolnák : [fényképalbum] / Kövi Gergő, Fitt Tamás és Babai István fotóival ; Kernné Magda Irén kísérőszövegével. - [Paks] : TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft., 2016. - 73 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-12-6369-5 kötött
Paks - templom - helyismeret - fényképalbum
726.54(439-2Paks) *** 908.439-2Paks(084.12)
[AN 3662484]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2017.
   A kunmadarasi református templom és harangjainak története / szerk. Laczkó Tóth Bertalanné ; [kiad. a Kunmadarasi Honismereti Egyesület]. - Kunmadaras : Kunmadarasi Honismereti Egyes., 2016. - 46 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-80530-0-6 kötött
Kunmadaras - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Kunmadaras)(091)
[AN 3662204]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2017.
Lendvai Rezső
   A szombathelyi székesegyház bombázási emlékhelye / Lendvai Rezső, Koltay Ferenc ; [közread. a] Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete és a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány. - Szombathely : Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2016. - 44 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6481-4 fűzött
Szombathely - székesegyház - háborús kár - második világháború - templomi berendezés
726.6(439-2Szombathely) *** 7.025.1 *** 247
[AN 3662430]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2017.
Mihályfi Mária (1946-)
   Mihályfi Mária / [... szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [kiad. Börzsöny Múzeum Baráti Köre]. - [Szob] : Börzsöny Múz. Baráti Köre, 2016. - [44] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-80512-0-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Mihályfi_M.
[AN 3663327]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2017.
Ócsai Károly (1938-2011)
   Ócsai Károly, 1938-2011 / [szerk. Tokai Gábor]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 442, [4] p. : ill. ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-652-8 kötött : 7900,- Ft
Ócsai Károly (1938-2011)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Ócsai_K.
[AN 3662896]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2017.
   Progressive intentions / [ed. Péter Sáránszki] ; [publ. Magyar - Francia Gallery ...]. - Budapest : MFG, 2016. - 74, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az Isztambulban, 2016. okt. 28 - 2017. jan. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-6746-4 kötött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/201" *** 061.4(560-2Istanbul)
[AN 3663393]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2017.
Sommer László
   Fény a zsinagógában : az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógai ablakai / szerző Sommer László. - Budapest : OR-ZSE, 2016. - 69, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5494-05-5 fűzött
Budapest. 8. kerület - üvegablak - zsinagóga
748.5(439-2Bp.VIII.) *** 726.3(439-2Bp.VIII.)
[AN 3663389]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2017.
   Szent Márton titulusú templomok a Szombathelyi Egyházmegyében = St Martin churches in the Szombathely Diocese = Martinspatrozinien in der Diözese Szombathely. - Szombathely : Martinus, 2016. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7114-0 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathelyi Egyházmegye
Vas megye - Zala megye - templom - helytörténet - szent - kultusz - 4. század - album
726.54(439.111) *** 726.54(439-03Szombathelyi_egyházmegye) *** 235.3(092)Martin_de_Tours *** 943.911.1-2
[AN 3662431]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2017.
   A szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház története / [szerk. Lendvai Rezső, Koltay Ferenc ; [kiad. a Székesegyházi Főplébánaiai Egyházközség Tanácsadó Testülete és a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány]. - [Szombathely] : Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, [2016]. - [38] p. : ill., főként színes ; 37 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6482-1 fűzött
Szombathely - székesegyház - templomi berendezés - album - történeti feldolgozás
726.6(439-2Szombathely)(091) *** 247
[AN 3662463]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4687 /2017.
Kovács Andrea (1968-)
   A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei : szekvenciák / Kovács Andrea ; [a szekvenciák szövegét gond. és ford. Rihmer Zoltán]. - Krit. dallamkiad. - Budapest : Argumentum, 2017. - 385 p. : ill., kotta ; 30 cm. - (Musica sacra Hungarica, ISSN 2498-9185 ; 1.)
A szekvenciák latin és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-782-3 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - szekvencia - templomi ének
783.28(439) *** 264-068.4(439)
[AN 3663151]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2017.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   Fúvósoktól a rockig : Simontornya könnyűzenei élete az elmúlt 80 évben / Tóthné Unghy Ilona ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2016. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88978-7-9 fűzött
Simontornya - zenei élet - történeti feldolgozás
78.05(439-2Simontornya)(091)
[AN 3662744]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4689 /2017.
Borsa Kata (1975-)
   A varázsfuvola / Wolfgang Amadeus Mozart és Emanuel Schikaneder operája alapján írta Borsa Kata ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 63, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-153-9 kötött : 2700,- Ft
opera - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.54(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3664927]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2017.
Deres Kornélia (1987-)
   Képkalapács : színház, technológia, intermedialitás / Deres Kornélia. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 255, [3] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 204.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5470-07-3 fűzött : 3000,- Ft
színházesztétika - színháztechnika - intermediális művészet
792.01 *** 792.02
[AN 3663406]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2017.
   A színpadon túl : az alkalmazott színház és környéke / szerk. Görcsi Péter [et al.]. - Pécs : Kronosz, 2016. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-87-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Olaszország - Egyesült Államok - színházművészet - színháztörténet - kísérleti színház - 20. század - 21. század - színielőadás
792.01 *** 792(100)"19/20" *** 792(439)"196/201" *** 792.054
[AN 3662450]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4692 /2017.
Anglais (magyar)
   Angol útiszótár / [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Angol szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-8753-0 fűzött : 1800,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3665266]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2017.
   Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga : B2 / [szerk. Kovács Éva, Dezsényi István]. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, cop. 2017. - 106 p. ; 24 cm. - (Origó-nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9854-5 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3665172]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2017.
   Bernard Adams köszöntése nyolcvanadik születésnapján = A celebration of Bernard Adams on his eightieth birthday / [szerk. Rákóczy Anita]. - Budapest : Corvina, 2017. - 192 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6420-0 kötött
Magyarország - műfordító - nyelvész - angolok - 20. század - 21. század - emlékkönyv
80.001(439)(=20)(092)Adams,_B.
[AN 3662660]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2017.
Deme Andrea
   Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben / Deme Andrea. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 331-229. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-261-7 fűzött
énekművészet - szoprán - művészet technikája - magyar nyelv - fonetika - magánhangzó
801.441 *** 801.42 *** 784.02 *** 809.451.1-42 *** 809.451.1-441
[AN 3663289]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2017.
Fehér Krisztina (1980-)
   Úton egy más nyelvészet felé : elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban / Fehér Krisztina. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 213 p. ; 24 cm. - (Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe ; 1.)
Bibliogr.: p. 179-212.
ISBN 978-963-318-613-8 fűzött
nyelvészet - nyelvfilozófia
800.1
[AN 3663185]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2017.
French (magyar)
   Francia útiszótár / [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Francia szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-8759-2 fűzött : 1800,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 3665272]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2017.
German phrase book (magyar)
   Német útiszótár / [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Német szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-8757-8 fűzött : 1800,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3665270]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2017.
   I speak English : tanulj játékosan angolul!. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5240-88-1 kötött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3664895]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2017.
   Ich spreche Deutsch : tanulj játékosan németül! / [ford. Progl Helga]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5240-89-8 kötött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3664897]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2017.
Italian phrase book & dictionary (magyar)
   Olasz útiszótár / [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Olasz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-8755-4 fűzött : 1800,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 3665187]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2017.
Kiss Gabriella
   Jó szórakozást magyarul! : fun reading exercises : olvasókönyv magyarul tanulóknak / Kiss Gabriella, Molnár Ilona. - 3. kiad. - [Budapest] : Molilla Kv., 2016. - 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-06-7938-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(078)=00
[AN 3664551]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2017.
   Magyar helyesírási szótár : A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadása szerint / szerk. Tóth Etelka. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - VIII, 586 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9823-1 kötött : 4950,- Ft
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 3665380]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2017.
Orosz Jolán
   Isztambuli útitárs : török - magyar nyelvi útikalauz / Orosz Jolán. - [Budapest] : [Schméhl I.], 2016. - 78 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-4960-6 fűzött
török nyelv - útiszótár
801.323=945.11=943.5
[AN 3662540]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2017.
Reise-Sprachführer Englisch (magyar)
   Utazó angol : [nyelvi kalauz] / [ford. Kovács Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2017, cop. 2015. - 135 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6292-3 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3664519]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2017.
Russian phrase book & dictionary (magyar)
   Orosz útiszótár / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Orosz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-8754-7 fűzött : 1800,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 3665192]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2017.
Spanish phrase book (magyar)
   Spanyol útiszótár / [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Spanyol szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-8758-5 fűzött : 1800,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=60
[AN 3665184]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2017.
   Standard - nem standard : variációk egy nyelv változataira : válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia (Nyitra, 2014. szeptember 18-20.) előadásaiból, II. / szerk. Kozmács István, Vančo Ildikó. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 254 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-5428-52-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - szociolingvisztika - konferencia-kiadvány
809.451.1-06 *** 316.7 *** 800.1 *** 061.3(437.6-2Nyitra)
[AN 3662819]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2017.
Szabó Péter
   Euro angol : középfokú nyelvvizsga gyakorlófeladatok : B2 / Szabó Péter. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9711-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3665145]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2017.
   A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai : tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930-1999) tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából / szerk. Ladányi Mária, Hrenek Éva ; [közread. az] ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2016. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-843-8 fűzött
Magyarország - nyelvészet - nyelvész - 20. század - emlékkönyv
800.1 *** 80.001(439)(092)Zsilka_J.
[AN 3662340]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2017.
   Sztenderd - nem sztenderd : variációk egy nyelv változataira : válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia (Nyitra, 2014. szeptember 18-20.) előadásaiból, I. / szerk. Kozmács István, Vančo Ildikó. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 278 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-5428-51-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvjárás - szociolingvisztika - konferencia-kiadvány
809.451.1-087 *** 800.1 *** 809.451.1-06 *** 316.7 *** 061.3(437.6-2Nyitra)
[AN 3662815]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2017.
Travel phrase book German (magyar)
   Utazó német : [nyelvi kalauz] / [ford. Kovács Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2017, cop. 2015. - 135 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6293-0 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3664522]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4713 /2017.
   Hamlet felnevet : írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára / szerk. Pandur Petra, Rosner Krisztina, Thomka Beáta. - Pécs : Kronosz, 2016. - 217 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-79-7 fűzött : 2800,- Ft
színházművészet - világirodalom története - drámatörténet - drámaelmélet - magyar irodalom története - filmművészet - emlékkönyv
82.01-2 *** 894.511(091) *** 792 *** 791.43
[AN 3662472]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2017.
Jáki László (1931-)
   Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján : Jancsó Benedek / Jáki László ; [közread. a] Jancsó Alapítvány. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2016. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80298-3-4 kötött
Jancsó Benedek (1854-1930)
Magyarország - történész - irodalomtörténész - pedagógus - oktatáspolitika - 19. század - 20. század
82.01(439)(092)Jancsó_B. *** 37(439)(092)Jancsó_B. *** 930.1(439)(092)Jancsó_B. *** 37.014.5(439)"18/19"
[AN 3663282]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2017.
Katona Eszter
   "Rejtőző medrű bánat..." : Federico García Lorca világa / Katona Eszter. - Szeged : SZEK JGYFK, 2016. - 479 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-479.
ISBN 978-615-5455-64-3 fűzött
García Lorca, Federico (1898-1936)
Spanyolország - író - 20. század
860(092)Garcia_Lorca,_F.
[AN 3664818]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2017.
Osváth Gábor (1946-)
   A koreai irodalom rövid története = Han'g kung mun hak sa ip mun / Osváth Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 264 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-258.
ISBN 978-963-312-260-0 kötött
koreai irodalom története
895.7(091)
[AN 3663297]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2017.
Seress Ákos Attila
   A veszedelem színházai : az amerikai dráma a hidegháború alatt / Seress Ákos. - Pécs : Kronosz, 2016. - 232 p. : ill. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.: p. 217-232.
ISBN 978-615-5497-73-5 fűzött : 2500,- Ft
Miller, Arthur (1915-2005)
Williams, Tennessee (1914-1983)
Albee, Edward (1928-2016)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - drámatörténet - irodalompolitika - hidegháború - 20. század - író - műelemzés
820(73)(091)-2"195/196" *** 323:008(73)"195/196" *** 820(73)(092)Miller,_A. *** 820(73)(092)Williams,_T. *** 820(73)(092)Albee,_E.
[AN 3662371]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4718 /2017.
   Írók az Írószövetség történetéről, 1945-57 : jegyzőkönyv : [1982-83] / szerk. Elek István, Lezsák Sándor, Márton Gyöngyvér. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-60-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyar Írószövetség
Magyarország - irodalmi élet - kulturális politika - kulturális egyesület - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - jegyzőkönyv - történelmi forrás
894.511(091)"1945/195"(093) *** 008:323(439)"1945/195"(093) *** 061.28(439-2Bp.)Magyar_Írószövetség"198"(047.53)
[AN 3662833]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2017.
Mészáros Tibor (1965-)
   Márai és a művészetek / Mészáros Tibor ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - [Budapest] : MMA MMKI, [2016]. - 127 p. ; 21 cm
Fűzött
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 3663435]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2017.
   Várkonyi Nándor élete képekben / [összeáll. ... Kende Kata]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 163 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-615-5479-22-9 kötött : 3500,- Ft
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Magyarország - Pécs - író - irodalmi élet - művelődéstörténet - 20. század - életrajz - album
894.511(092)Várkonyi_N.(084.1) *** 894.511(091)"19"(084.1) *** 930.85(439-2Pécs)"19"
[AN 3663460]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4721 /2017.
Attar, Leylah
The paper swan (magyar)
   The paper swan : papírhattyú / Leylah Attar ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 374 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-910-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3662580]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Nass und nasser (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A nagy csobbanás / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 200, [7] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-294-404-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3663047]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2017.
Bargum, Johan (1943-)
Seglats i september (magyar)
   Kihajóztak szeptemberben : regény / Johan Bargum ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-06-9 kötött : 2000,- Ft
finnországi svéd irodalom - kisregény
839.7-31(480)=945.11
[AN 3663423]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2017.
Bárkányi Zoltán (1941-)
   Balada o starkej : drobná próza, výber = Ballada az öregasszonyról : kispróza, válogatás / Zoltán Barkányi Valkán ; [publ. Slovenskej samosprávy Budapešti, Slovenskej samosprávy Starého Budína - Békášmederu]. - Budapešť : Croatica, cop. 2016. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5615-48-1 fűzött
magyarországi szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32(439) *** 885.4-32(439)=945.11
[AN 3663329]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2017.
Baxendale, Martin
Your man (magyar)
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2017, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9884-38-0 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 3664616]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2017.
Baxendale, Martin
Your marriage (magyar)
   A házasság működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2017, cop. 2004. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9715-78-3 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 3664608]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2017.
Baxendale, Martin
Your new baby (magyar)
   A kisbaba működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2017, cop. 2004. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9715-77-6 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 3664612]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2017.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
The Cavendon luck (magyar)
   Cavendon szerencséje / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2016. - 620, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-563-1 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3662615]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2017.
Caldwell, Ian (1976-)
The fifth gospel (magyar)
   Az ötödik evangélium / Ian Caldwell ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2016. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-516-7 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3662579]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2017.
Darhower, J. M.
Sempre (magyar)
   Sempre : mindörökké / J. M. Darhower ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 591 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-553-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3662581]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2017.
Frey, James (1969-)
United as one (magyar)
   Egyek a végsőkig : a Lorieni krónikák hetedik könyve / Pittacus Lore ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 319 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-550-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3662588]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2017.
Gifford, Elisabeth
Return to fourwinds (magyar)
   Elhallgatott szavak / Elisabeth Gifford ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2017. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-979-8 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3662651]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2017.
Groen, Hendrik
Pogingen iets van het leven te maken (magyar)
   Lesz ez még így se : a 83 és 1/4 éves Hendrik Groen titkos naplója ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-776-8 fűzött : 3599,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3664556]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2017.
Haluga, Vesna (1972-)
   Moliti srcem = Szívből szóló imák / Vesna Haluga ; prijevod ... Gábor Zoltán Győrvári ; il. ... Marija Cingula. - [Budapest] : Croatica, [2016]. - 25, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5615-50-4 kötött
horvát irodalom - vallásos irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum
886.2-14.02(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3663317]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2017.
Healey, Emma (1985-)
Elizabeth is missing (magyar)
   Elizabeth eltűnt / Emma Healey ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-463-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3662599]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2017.
Iggulden, Conn (1971-)
The wars of the Roses (magyar)
   A Rózsák háborúja / Conn Iggulden ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, [2015-2016]. - 4 db ; 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3619052]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ravenspur : a Tudorok felemelkedése. - cop. 2016. - 423 p. : ill.
ISBN 978-963-406-396-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3661297] MARC

ANSEL
UTF-84737 /2017.
Kaprálová, Dora (1975-)
Zimní kniha o lásce (magyar)
   Egy férfi : válasz Esterházy Péternek / Dora Kaprálová ; ford. J. Hahn Zsuzsanna. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 111 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-885-1 fűzött : 1900,- Ft
cseh irodalom - próza
885.0-3=945.11
[AN 3662996]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2017.
Konkoly Mariana
   Szívhez szóló történetek : gyógyító mesék / [szerző Mariana Konkoly]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Roland, [2017]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5627-32-3 fűzött : 1690,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - meseterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3664511]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2017.
McGinnis, Mindy
Not a drop to drink (magyar)
   Egyetlen kortyot sem / Mindy McGinnis ; [ford. U. Rónay Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 349 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-442-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - utópia - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3662583]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2017.
Morton, Kate (1976-)
The lake house (magyar)
   A tóparti ház / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 511 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-529-0 kötött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3662595]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2017.
Oram, Kelly (1981-)
The Libby Garrett intervention (magyar)
   Csókelvonó kockáknak / Kelly Oram ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 377 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-626-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3664661]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2017.
Petz János Gottlieb
   A Petz János Gottliebnak tulajdonított XVII. századi soproni krónika = Die Johann Gottlieb Petz zugeschriebene Ödenburger Chronik aus dem 17. Jahrhundert / ... közread. Dominkovitsné Szakács Anita. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2016. - 213 p. ; 24 cm. - (Sopron város történeti forrásai. C sorozat, ISSN 1219-1159 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-40-6 fűzött : 2400,- Ft
Sopron - magyar történelem - helytörténet - magyarországi német irodalom - 16. század - 17. század - krónika - történelmi forrás - kétnyelvű dokumentum
830-94.02(439)=945.11 *** 943.9-2Sopron"158/168"(093) *** 943.9"15/16"(093)
[AN 3662676]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2017.
Rise of the star defenders (magyar)
   A csillagvédők felemelkedése : [nem hivatalos minecraft könyv] / [ford. Rajki Veronika]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [2], 62 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Minecraft galaxy wars ; 1.)
ISBN 978-615-5629-04-4 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3663466]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 677 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9884-76-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3664855]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-503-3 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3664854]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2017.
Ruskov, Milen (1966-)
Zahvʺrlen v prirodata (magyar)
   Nyakig a természetben / Milen Ruszkov ; ford. Krasztev Péter. - [Budapest] : Typotex, cop. 2016. - 338 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-886-8 fűzött : 3500,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3663019]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2017.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Beggarman, thief (magyar)
   Pap, katona, kondás / Irwin Shaw ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8609-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3664559]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2017.
Simenon, Georges (1903-1989)
Le train (magyar)
   A vonat / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-241-1 fűzött : 2280,- Ft : 8,10 EUR
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3662663]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2017.
Simsion, Graeme (1956-)
The Rosie project (magyar)
   A Rosie projekt : ésszerű szerelem / Graeme Simsion ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-352-4 kötött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - humor - regény
820-311.5(94)=945.11
[AN 3664344]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2017.
Sparks, Nicholas (1965-)
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 6. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-851-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3664593]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2017.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Krug čteniâ (részlet) (magyar)
   Mindennapra : január - április / Lev Tolsztoj. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-47-9 fűzött : 3100,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3662443]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2017.
Vincenzi, Penny (1939-)
The best of times (magyar)
   Boldog idők / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 575 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-940-4 kötött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3662668]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2017.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic & sister (magyar)
   A boltkóros és a tesója / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016. - 435, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-724-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3664622]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2017.
Wouk, Herman (1915-)
The winds of war (magyar)
   A háború szele / Herman Wouk ; [ford. Csordás Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 862 p. ; 22 cm
Megj. "Forrongó világ" címmel is
ISBN 978-963-09-8607-6 fűzött : 4800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3662619]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4755 /2017.
Báger Gusztáv (1938-)
   Találgatom, mit üzensz / Báger Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 95 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5479-26-7 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3663432]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2017.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és Szamóca / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 203, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-609-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3664722]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2017.
Balogh Dorottya
   Andersen mesevilága : válogatott Andersen-mesék / [... átd. Balogh Dorottya] ; [ill. G. Tot Tóth Gábor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-89-8 kötött
gyermekirodalom - dán irodalom - magyar irodalom - átdolgozás - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 839.8-34(02.053.2).04=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3662162]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-179-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3664794]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2017.
Borsa Kata (1975-)
   Az újvárosi angyal / Borsa Kata ; Germán Fatime rajz. - [Győr] : Karzat Színház Nonprofit Kft., 2016. - [16] p. : ill. ; 15x21 cm
Győr - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Győr(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3662656]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
Az arab (angol)
   The Arab : passion and sensuality in the world of the mysterious Arabian nights / Borsa Brown ; [transl. Veronika Goiten [!Goitein]]. - Budapest : Publish and More, 2017. - 478, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-16-1 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3662935]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2017.
   A csillagos út : válogatott magyar mondák / [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2017. - 62 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-791-7 kötött
magyar irodalom - monda
894.511-343(082)
[AN 3663042]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2017.
Csukás István (1936-)
   A Legkisebb Ugrifüles / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - [33] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-373-489-6 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3662613]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2017.
Csukás István (1936-)
   Mirr-Murr kalandjai / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2015]-. - 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619466]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Pintyőke cirkusz, világszám!. - cop. 2016. - 166, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-399-903-5 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662593] MARC

ANSEL
UTF-84764 /2017.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Felbukkanási tartomány / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, 2017. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 9.)
Fűzött
magyar irodalom - vers - szabadvers
894.511-14
[AN 3662533]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2017.
Fecske Csaba (1948-)
   Szárnyaim nőnének / Fecske Csaba. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 71, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-23-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3663436]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2017.
   Fejér megyei irodalmi emlékfal : olvasókönyv iskolásoknak és felnőtteknek / szerk. L. Simon László ; [... életrajzi jegyzeteit Rodics Eszter állította össze] ; [közread. a] Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Kápolnásnyék ; Agárd : Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány, 2017. - 265, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7849-1 fűzött : 2300,- Ft
Fejér megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.118)
[AN 3665485]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2017.
Fekete I. Alfonz (1986-)
   A mosolygó zsonglőr / Fekete I. Alfonz. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 139, [4] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 203.)
ISBN 978-615-5470-09-7 fűzött : 2500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 3663400]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2017.
   Fénycseppek : az öröm antológiája : válogatás kiskunhalasi és Kiskunhalashoz kötődő művészek alkotásaiból / [szerk. Somogyi László Tibor]. - [Szank] : [Somogyi L. T.], 2016. - 271 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7132-4 kötött
Kiskunhalas - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Kiskunhalas)
[AN 3663230]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2017.
Fiala Borcsa
   Szerinted?! : Janka naplója ; Szerinted?! : Anya naplója / Fiala Borcsa. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2016. - 120, 112, 15 p. : ill. ; 20 cm. - (Menő könyvek, ISSN 2498-5708)
keretcím: Ellenpontok. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-193-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3664544]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2017.
Goldman Júlia (1974-)
   Csillagok szikrái / J. Goldenlane. - Budapest : Delta Vision, 2016. - 2 db ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-219-1
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3662603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 469 p.
ISBN 978-963-395-220-7 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3662605] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 726 p.
ISBN 978-963-395-221-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3662616] MARC

ANSEL
UTF-84771 /2017.
Gosztom Barabara
   Nőj nagyra! : [mese, foglalkoztató, színező] / [ill. Gosztom Barbara] ; [szerk. Hutvágner Barbara]. - Budapest : [Vadasi G.], 2017. - 22 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Dedi mama meséi
ISBN 978-963-12-7501-8 fűzött : 600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3662601]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2017.
Hajdu Katalin
   Sárkányhegedű / Hajdú Kati ; Illés Márta illusztrációival. - [Szolnok] : Szerző, 2016. - 110 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-12-7040-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662215]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2017.
   A harcok könnye és vére : költők az első világháborúról : az első világháború magyar emlékeit keresőknek IV. / [az előszót írta és a verseket vál. Bedécs Gyula és Trukáné[!] Katona Zsuzsa]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 345 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékezés és emlékeztetés, ISSN 2415-9778)
ISBN 978-963-327-701-0 fűzött : 5000,- Ft
magyar irodalom - első világháború - vers - antológia
894.511-14(082) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-14)
[AN 3662177]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2017.
Hatvani Zoltán (1939-)
   Apám hitte.. : életút / Hatvani Zoltán ; [kiad. a Szendrői Ifjúságért Alapítvány]. - [Szendrő] : Szendrői Ifjúságért Alapítvány, [2017]. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Hatvani Viktor (1902-1969)
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - állami terror - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)(0:82-94) *** 323.282(439)"1945/196"(093)
[AN 3662854]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2017.
Holl József
   Őszinte hittel az erős lélekért! / Holl József ; [közread. a] Balatonkiliti KÖR Egyesület. - Siófok-Kiliti : Balatonkiliti KÖR Egyes., 2016. - 163, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6230-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3662281]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2017.
Kamarás Zsuzsanna
   Mystica / Kamarás Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - [Tab] : [Kamarás Zs.], 2017, cop. 2015. - 950 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8076-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3664302]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2017.
Kele Fodor Ákos (1983-)
   Echolália : versek, költemények / [Kele Fodor Ákos]. - [Budapest] : Prae.hu : Palimpszeszt, 2016. - [140] p. : ill. ; 24 cm + hanglem.
ISBN 978-963-88192-9-1 fűzött
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3663262]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2017.
Kelly, E. C.
   Hősök és ártatlanok temetője / E. C. Kelly. - Budapest : MFM Kv., cop. 2017. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5375-11-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3663095]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2017.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Vilma doktorasszony / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 382 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-415-602-4 kötött : 2499,- Ft
Hugonnai Vilma (1847-1922)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3664716]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2017.
Kocsis Csaba (1959-)
   Kiskutya a sötétben : gyerekversek / Kocsis Csaba ; Kocsis Boglárka ... rajz. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-24-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3663420]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2017.
Kölley György (1919-2005)
   Értetek és miattatok : egy magyar cserkészvezető visszaemlékezései / Kölley György ; [... jegyzetekkel ell. Bank Barbara és Soós Viktor Attila] ; [kiad. Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - 3. bőv. kiad. - Leányfalu : Faluház és Ravasz L. Kvt., [2017]. - 108 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7821-7 fűzött
Kölley György (1919-2005)
Magyarország - cserkészet - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 061.213(439)(092)Kölley_Gy.(0:82-94)
[AN 3665296]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2017.
Kosztolányi Károly (1926-)
   Élmények egy élet három korszakából / Kosztolányi Károly. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-58-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3662733]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2017.
Lányi Irén
   Útkeresés : regény / Lányi Irén. - Lakitelek : Antológia, 2016. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-62-3 fűzött : 2200,- Ft
Németország - magyar irodalom - regény
894.511-31(430)
[AN 3662772]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2017.
Leleszi Balázs Károly (1958-)
   Szívek faggatása / Leleszi Balázs Károly ; [... graf. Balázs János és Kulifai Boldizsár ...]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Káva] : Magánkiad., cop. 2017. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7878-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664932]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2017.
Lengyel Ferenc
   Nodorteia / Lengyel Ferenc. - Sopron : Magánkiad., 2016. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7612-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3662661]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2017.
   "Liebe Linda, kedves Lajos!" : hommage à Weöres Sándor / [szerk. Bokányi Péter] ; [közread. a] Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság. - Hévíz : Csokonai Vitéz M. Irod. és Műv. Társ., 2016. - 90, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6727-3 fűzött : 2300,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - magyar irodalom - irodalmi élet - emigráció - levelezés - Kádár-korszak - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511(092)Weöres_S.(044) *** 325.25(=945.11)(100)"195/198"(044) *** 894.511(100)(091)"195/198"(044)
[AN 3662438]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2017.
Márta Dominik (1997-)
   Engedd el! [elektronikus dok.] : elengedni, vagy magadhoz ölelni? / Márta Dominik. - Szöveg (epub : 729 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-121-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3657764]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2017.
Márton Júlia (1962-)
   Gyalog versek : napló / Márton Júlia. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-27-4 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3663456]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2017.
Mérő Endre (1932-)
   Pécstől Bécsig kitérőkkel : életem nyolc évtizedének sorsdöntő állomásai / Mérő Endre Gábor ; Czére Éva Mária közrem. - Pécs : Virágmandula Kft., 2016. - 306 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5497-85-8 kötött
Mérő Endre (1932-)
Németország - magyar irodalom - orvos - emigráns - 20. század - memoár
894.511-94 *** 325.25(=945.11)(430)(0:82-94)
[AN 3662459]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2017.
Miklós Malvina
   Karácsonyesti mesék / [írta Miklós Malvina] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-57-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662157]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2017.
Mikola Péter
   Zorka-mesék : Zorka és Berci kalandjai / Mikola Péter ; Steiner Lídia illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2016. - 89, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-447-026-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662650]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2017.
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
   Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései / [szöveggondozás Pásztor Sándorné, Pásztor Sándor] ; [... szerkesztője Praznovszky Mihály]. - [Budapest] : SikerX Bt., 2017. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7082-57-3 kötött
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - századforduló - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Mikszáth_K.(0:82-94)
[AN 3664335]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2017.
Molnár T. Eszter (1976-)
   A számozottak / Molnár T. Eszter. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 80, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 202.)
ISBN 978-615-5470-08-0 fűzött : 2500,- Ft
Németország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(430)
[AN 3663397]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2017.
Münz András (1941-)
   Szerelemszombat és más életközeli élmények / Münz András. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 203, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-635-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3663464]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2017.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Lombos fák és csemetéik : Petőfi Sándor és családja / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né], 2016. - 156 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6342-8 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Petőfi_S.(0:82-14)
[AN 3662807]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2017.
Orosz István, B. (1953-)
   Homokba vésett vallomás : versek / B. Orosz István. - [Debrecen] : [Orosz I., B.], 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7610-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3662997]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2017.
   Ötszázegy a sokból / [összeáll.] Hagymásy József. - Székesfehérvár : Hagymásy L., 2016. - 217, [7] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7519-3 kötött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3662293]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2017.
Papp Andrea
   Sírunk, vigadunk : újabb száz félperces / Papp Andrea ; [kiad. a Dugonics Társaság]. - Szeged : Dugonics Társ., 2016. - [55] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-12-7512-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3663401]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2017.
Péterfy Gergely (1966-)
   Halál Budán [elektronikus dok.] / Péterfy Gergely. - Szöveg (epub : 715 KB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-30-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3659345]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2017.
Rell Kata
   Tűvel-tollal.. / Rell Kata. - [Szekszárd] : Rell K., 2016. - 186 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8242-57-0)
Magyarország - magyar irodalom - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 745.52(439)(092)Rell_K.
[AN 3662482]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2017.
Sarusi Mihály (1944-)
   Álompuszta : színjáték két fölvonásban / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv. ; [Balatonalmádi] : [Sarusi M.], 2016. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5664-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3663099]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2017.
Schrenk Éva (1959-)
   Áttörés / Schrenk Éva. - [Székesfehérvár] : Szerző, cop. 2016. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6718-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3662323]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2017.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Ármányos sárkányos / írta Sípos (S) Gyula ; képek Vihart Anna. - Törökbálint : Szerző, 2016. - 98 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80068-9-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3662410]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2017.
Szabó Kata
   Lebegés [elektronikus dok.] : szállj az érzelmek szárnyán / Szabó Kata. - Szöveg (epub : 538 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-197-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3657762]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2017.
Szabó Virág, Cs (1980-)
   Mandralínia, a harcosok földje / Szabó Virág ; [ill. Dusik Móni] ; [közread. a Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány]. - [Miskolc] : Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány, [2008]-. - ill. ; 18 cm
A 2. kötetet ill. Gergácz Veronika. - Változó mérettel
ISBN 978-963-88177-0-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2804446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Tóni, a fény harcosa. - cop. 2016. - 85 p.
ISBN 978-963-88177-2-3 fűzött
[AN 3662914] MARC

ANSEL
UTF-84806 /2017.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Kiöltöm a nyelvem : diagnosztika / Szentmiklósi Tamás ; [... ill. Köves Tamás]. - Budapest : Quóta Bt., 2017. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88354-4-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - aforizma - memoár
894.511-84 *** 894.511-94
[AN 3663395]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2017.
Varga, George (1954-)
   Az elátkozott család [elektronikus dok.] / George Varga. - Szöveg (epub : 582 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-182-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3657760]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2017.
Varró Zsuzsa (1975-)
   Áfonyka / Varró Zsuzsa ; Varró Dániel versbetéteivel ; Domján-Udvardy Melinda rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 129, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-961-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3665123]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2017.
Világos Klári
   Strangelove / Világos Klári ; [közread. az] Élőkép Művészeti Egyesület. - Budapest : Élőkép Műv. Egyes., 2016. - 305, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7264-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3662292]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2017.
Vizvári József (1952-)
   A jövőlátó : novellák / Vizvári József. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7041-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3662907]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4811 /2017.
   Álomvilág : felnőtt színező, inspiráló idézetekkel. - Kisújszállás : Szalay Kv. : Pannon Literatúra Kft., 2016. - [48] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-868-8 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3663526]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2017.
Basford, Johanna
Lost ocean (magyar)
   Kincses óceán : színezőkönyv mesébe illő rajzokkal / Johanna Basford ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Mano Kv., 2016. - [82] p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-963-403-150-5 fűzött : 3490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3663726]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2017.
Cerutti, Estelle
Dora prépare sa lettre au Père Noël (magyar)
   Karácsonyi kívánság lista : [angol szavakkal] / írta Estelle Cerutti ; képek Luc Doligez ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5629-74-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3663455]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2017.
Flad, Antje (1966-)
Kribbelkrabbel, wer läuft da? (magyar)
   Mi mozog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-235-9 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3663004]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2017.
Flad, Antje (1966-)
Tock, tock, wer klopft da? (magyar)
   Ki kopog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-234-2 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3662990]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2017.
Leblanc, Catherine (1956-)
Will you still love me if...? (magyar)
   Akkor is szeretnél? / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-306-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3663068]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2017, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-8-0 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3664683]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2017, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3664689]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2017.
Márton Melinda
   Lovas ötlettár : csináld magad! : [ajándék matricák, sablonok, vasalható matricák] / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm + 3 mell.
ISBN 978-615-5563-45-4 fűzött
- gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 636.1(02.053.2)
[AN 3662245]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2017.
Matheny, Bill
Looney tunes : 'twas the night before Christmas' (magyar)
   Bolondos dallamok : kellemes karácsonyi ünnepeket! / írta Bill Matheny ; rajz. Scott Gross ; Clement Clarke Moore ... verse alapján ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Looney tunes
ISBN 978-615-5629-91-4 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3663488]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2017.
Rosanes, Kerby
Animorphia (magyar)
   Animorphia : [kreatív színező és böngésző] / [Kerby Rosanes] ; [ford. Dávid Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [96] p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-963-415-527-0 fűzött : 3499,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3663565]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2017.
Rosanes, Kerby
Imagimorphia (magyar)
   Creamorphia : [kreatív színező és böngésző] / [Kerby Rosanes] ; [ford. Dávid Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [96] p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-963-415-528-7 fűzött : 3499,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3663562]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 2.)
ISBN 978-615-5028-00-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3665338]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3665351]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni in den Bergen (magyar)
   Bori a hegyekben / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 33.)
ISBN 978-963-403-098-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3665345]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni übernachtet bei Julia (magyar)
   Bori Julcsiéknál alszik / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 25.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-83-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3665342]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2017.
Szebeni Péter (1988-)
   Egon és Zsaklin története / Szebeni Péter. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2016. - [38] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80193-7-8 fűzött : 900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3662929]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2017.
Taylor, Ned
A letter to Santa (magyar)
   Levél a Télapónak / Ned Taylor. - [Budapest] : Manó Kv., 2016. - [20] p. : ill., színes ; 24x24 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-403-217-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3662942]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4829 /2017.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szívügyek. - cop. 2017. - 131, [3] p.
ISBN 978-615-80407-5-4 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3665489] MARC

ANSEL
UTF-84830 /2017.
Koska Zoltán (1991-)
   Új képregények / írta, rajz. és szerk. Koska Zoltán. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2016. - [55] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80193-9-2 fűzött : 1000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3662918]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2017.
Molnár Attila (1984-)
   A halál temploma / Molnár Attila, Halmi Zsolt, Puskás Szabolcs. - Debrecen ; Hosszúvölgy : Tálosi A., 2016. - [59] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80193-8-5 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3662920]
MARC

ANSEL
UTF-8