MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/05/25 16:36:52
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
4832 /2017.
   Historia est lux veritatis : Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján / [főszerk. Marinovich Endre] ; [közread. a] Veritas Történetkutató Intézet. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2016. - 3 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-91-8 fűzött
Magyarország - történelem - magyar történelem - történész - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012 Szakály_S. *** 943.9 *** 94 *** 930.1 (439) (092) Szakály_S.
[AN 3664901]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 413 p.
ISBN 978-615-5465-92-5
[AN 3664903] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 437 p.
ISBN 978-615-5465-93-2
[AN 3664904] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 367 p.
ISBN 978-615-5465-94-9
[AN 3664908] MARC

ANSEL
UTF-84833 /2017.
   Prof. emeritus Dr. Irk Ferenc DSc szakirodalmi munkásságának bibliográfiája, 1968-2016 / [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2017. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80381-2-6 fűzött
Irk Ferenc (1942-)
kriminológia - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
343.9: 016 *** 012 Irk_F.
[AN 3664558]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4834 /2017.
Gilot, Françoise (1921-)
   Françoise Gilot : Várfok Galéria, 2016 / [szerk. ... Dillmann Vanda, Kovács Krisztina]. - Budapest : Várfok Galéria, 2016. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 22.)
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-615-5323-06-5 fűzött
Franciaország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2016" *** 73/76 (44) (092) Gilot,_F
[AN 3664947]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2017.
   Imprinting : International Artist in Residence of Debrecen = Bevésődés : DNM2016 Debreceni Nemzetközi Művésztelep / [... curators Csontó Lajos, Süli-Zakar Szabolcs, Uhl Gabriella] ; [... ed. by Uhl Gabriella, Áfra János] ; [... publ. by Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - [Debrecen] : Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft., 2016. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Debrecenben, 2016. nov. 19 - 2017. jan. 15. között rendezett kettős kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89750-6-5 fűzött
Magyarország - Debrecen - művésztelep - fotóművészet - képzőművészet - 21. század
061.28 (439-2 Debrecen) *** 77.04 (439) "201" *** 73/76 (439) "201"
[AN 3664088]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2017.
Körösztös György
   Az illuminátusok és az új világrend / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 149 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 5.)
ISBN 978-615-5647-10-9 fűzött : 1199,- Ft
Bajorország - titkos társaság - 18. század - történeti feldolgozás
061.236 (433) "17" *** 061.236 (100) (091)
[AN 3664980]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2017.
   Medieval nomads : Sixth International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe : November 23-25, 2016 : abstracts of the conference / org. by MTA-SZTE Turokological Research Group, University of Szeged Faculty of Arts Department of Altaic Studies and Department of Medieval Studies. - [Szeged] : [SZTE BTK], [2016]. - 44 p. ; 21 cm
A konferenciát Szegeden tartották. - Váltakozva angol és orosz nyelven
Fűzött
Eurázsia - Belső-Ázsia - történelem - magyar őstörténet - középkor - turkológia - keletkutatás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 930.8 (=945.11) *** 95 *** 809
[AN 3664282]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2017.
   A szeretet misszionáriusa : Kalkuttai Szent Teréz anya emlék-konferencia : Kecskemét, 2016. szeptember 23. / [szerk. Lévai Jánosné] ; [kiad. az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány]. - Kecskemét : Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány, [2016]. - 60 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Fűzött
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
India - szent - 20. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Kecskemét) *** 235.3 (092) Teresa,_calcuttai
[AN 3664412]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4839 /2017.
Kiss Endre József (1951-)
   Bodrog-parti könyvesház / Kiss Endre József. - Sárospatak : Hernád, 2016. - 516 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 978-615-80403-6-5 fűzött
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. Nagykönyvtár
Sárospatak - egyházi könyvtár - református egyház
027.6 (439-2 Sárospatak) *** 284.2 (439-2 Sárospatak)
[AN 3664002]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2017.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2013. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-9652-10-1 fűzött : 1990,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
028.1 *** 159.946
[AN 3666183]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2017.
Lisztóczky László (1941-)
   "Szeretettel írom ide a nevem" : könyvtáram egri vonatkozású dedikációi / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör, Kráter Műhely Egyesület. - Eger : Dsida J. Baráti Kör ; Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2016. - 175 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89744-7-1 kötött : 3000,- Ft
Eger - magánkönyvtár - művelődéstörténet - dedikáció
099.3 *** 930.85 (439-2 Eger) *** 027.1 (439) Lisztóczky_L.
[AN 3664033]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4842 /2017.
   Honfoglaló, nagy írónemzedék : az Erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező miskolci tudományos konferencia előadásai / szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Miskolcon, 2016. máj. 5-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-24-3 fűzött
Erdélyi Helikon
Erdély - határon túli magyar irodalom története - író - irodalmi élet - folyóirat - két világháború közötti időszak - műelemzés
070 (498.4) (=945.11) Erdélyi_Helikon *** 894.511 (498.4) (091) "192/194" *** 894.511 (498) (092)
[AN 3664327]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4843 /2017.
   Örökségkalauz : szakmai útmutató / [szerk. Balázs Tibor, Fogarasi Barbara, Babarczy Veronika] ; [... kiad. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ]. - [Budapest] : Forster Közp., 2016. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5705-00-7 fűzött
kulturális örökség - műemlékvédelem - közösség - társadalmi részvétel
008 *** 7.025.3/.4 *** 316.45 *** 323.21
[AN 3663776]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4844 /2017.
Balázs Valéria
   Karmakiller / Balázs Valéria Anamé. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 131 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-179-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - kisregény - hangoskönyv
133.25 (0:82-31)
[AN 3666207]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2017.
Cavendish, Richard
The tarot (magyar)
   A tarot : a titkok világa / Richard Cavendish ; [ford. Kolláth Adrienn]. - [Miskolc] : Hermit, [2017]. - 184 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5342-57-8 fűzött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 963-9231-74-6)
jövendőmondás
133.3
[AN 3666386]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2017.
Gunagriha
   Sorsnavigátor 2 : siker és boldogság a munkahelyen / Gunagriha. - [Budapest] : Discovery Bliss, cop. 2016. - 203, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80508-1-4 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika - munkalélektan
133.25 *** 65.013
[AN 3664979]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2017.
Hicks, Esther (1948-)
The law of attraction (magyar)
   A vonzás törvénye / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Varsányi Virág]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-626-2 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3664812]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2017.
Le Normand, Marie-Anne Adèläide (1772-1843)
L'art de tirer les cartes (magyar)
   A kártyajóslás tudománya : [a Lenormand kártya titka] / Mlle Lenormand ; [ford. Frigyes László]. - [Miskolc] : Hermit, [2017]. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A kártyavetés művészete" címmel is
ISBN 978-615-5342-58-5 fűzött : 1250,- Ft
jövendőmondás
133.52
[AN 3666425]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2017.
   Reptiliánok : hüllőemberek a Földön / [összeáll. Miskolci László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 150 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 4.)
ISBN 978-615-5647-08-6 fűzött : 1199,- Ft
rejtély - összeesküvés-elmélet - földön kívüli élet
001.94
[AN 3664975]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2017.
Rudd, Richard
Gene keys (magyar)
   Génkulcsok : a DNS-edben rejlő magasabb rendű cél feltárása / Richard Rudd ; [ford. Nagy Katalin]. - [Budapest] : Metanoia Bt., 2017. - 518 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7127-0 kötött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3663662]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2017.
Schilling Péter (1977-)
   2017, az újjászületés éve : 12 havi számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2017]. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-01-0 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3664306]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2017.
Schilling Péter (1977-)
   2017, az újjászületés éve : 52 heti számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2017]. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-02-7 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3664303]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2017.
Szepes Mária (1908-2007)
   A szó mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 186 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-646-0 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3664808]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4854 /2017.
   Helyi védett természeti értékek Budapesten / [közread. Budapest Főváros Önkormányzata, Pest Környéki Madarász kör]. - Budapest : Önkormányzat ; [Vác] : PKMK, cop. 2016. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 126-128.
ISBN 978-963-9669-37-6 kötött
Budapest - természetvédelmi terület - természeti környezet
502.4 (439-2 Bp.) *** 502 (439-2 Bp.)
[AN 3664656]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4855 /2017.
Ellenberg, Jordan (1971-)
How not to be wrong (magyar)
   Hogy ne tévedjünk : a mindennapi élet rejtett matematikája / Jordan Ellenberg ; [ford. Freud Róbert ... és Seres Iván]. - Budapest : Park, 2016. - 580, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-220-9 kötött : 4490,- Ft
alkalmazott matematika - matematikai fejtörő - valószínűség
51-7 *** 51-8 *** 512.9
[AN 3663692]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4856 /2017.
Baur, Manfred (1959-)
Dinosaurier (magyar)
   Ősi hüllők birodalma : dinoszauruszok / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-293-3 kötött : 3200,- Ft
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19 (02.053.2)
[AN 3666736]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2017.
   Climate change and adaptation - establishing the National Adaptation Geo-information System (NAGiS) : an effective tool to provide the right answers : HU04 - programme for adaptation to climate change : EEA-C11-1 project / [ed. by Attila Sütő] ; [publ. by the ... MFGI]. - Budapest : MFGI, 2016. - 34 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-671-306-5 fűzött
éghajlatváltozás - térinformatika - prognosztika
551.583 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 911 *** 008.2
[AN 3663758]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2017.
   Éghajlat tudomány történetek : beszélgetések a klímaváltozásról / szerk. Jankó Ferenc. - Budapest : Éghajlat K., 2017. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-170. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9862-86-9)
éghajlatváltozás - interjú
551.583 (047.53)
[AN 3665111]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4859 /2017.
Bagoly Ilona
   Magyarország vadvilága / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5563-93-5 kötött
Magyarország - vadon élő állat - gyermekkönyv
59 (439) (02.053.2)
[AN 3665086]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2017.
Berger Józsefné
   Titkos jegyzet : fejezetek a biológiatudomány történetéből : egyetemi tankönyv / Berger Józsefné. - Szeged : SZEK JGYF K., 2016. - 543 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-534.
ISBN 978-615-5455-66-7 fűzött
tudománytörténet - biológia - biológus
57 (100) (092) *** 57 (091)
[AN 3664377]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2017.
Bod Péter (1929-)
   A vekeri halastó madárvilága / [Bod Péter, Katona Mihály]. - Kunszentmárton : Magánkiad., 2016. - 122, [10] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-120.
ISBN 978-963-12-6406-7 fűzött
Vekeri-tó - madár - fauna
598.2 (439) (285.2 Vekeri-tó) *** 591.9 (439) (285.2 Vekeri-tó)
[AN 3663614]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2017.
Csehó Gábor
   Rovarok a tudomány és az oktatás szolgálatában : az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár rovargyűjteményeinek bemutatása / [szerző Csehó Gábor]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2016. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Tudástár füzetei, ISSN 2062-9532 ; 5.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-615-5455-69-8 fűzött
Szeged - rovartan - múzeumi gyűjtemény
595.7 *** 069 (439-2 Szeged)
[AN 3664286]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2017.
   A Gömör-Tornai-karszt flórája = Flóra Gemersko-turnianskeho krasu / [szerk.] Virók Viktor [et al.] ; [kiad. ... Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2014-2016. - 2 db ; 24 cm
Gömör-Tornai-karszt - flóra - elektronikus dokumentum
581.9 (437.6) (234.372.43) *** 581.9 (439) (234.373.3/.5)
[AN 3556531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Enumeráció = Enumerácia. - 2016. - 200 p. : ill., főként térk. + CD-R. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88158-9-7 kötött
[AN 3664800] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4864 /2017.
Boruzs János (1936-)
   Hasznos tanácsok hazai gyógynövényekhez / Boruzs János. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 159 p. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
ISBN 978-615-5237-90-4 fűzött
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89: 615.322 (439)
[AN 3667371]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2017.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Angstfrei leben (magyar)
   Te mitől félsz? : öngyógyító program / Ruediger Dahlke ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2014. - 107 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-963-291-115-1 fűzött : 1600,- Ft
kényszerneurózis
616.891.6
[AN 3666178]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2017.
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Tudományos diákköri konferencia (2017) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Konferencia, 2016/17. - [Debrecen] : [DE], [2017]. - 364 p. ; 21 cm
A konferenciát Debrecenben, 2017. febr. 15-17. között rendezték. - Gerinccím: DE Orvos- & Egészségtudományi TDK 2016/17. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-947-0 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3664042]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2017.
Dósa Ágnes
   Kommentár az egészségügyi törvényhez [elektronikus dok.] : kommentár az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényhez / Dósa, Hanti, Kovácsy. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2015. aug. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-544-5
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Magyarország - egészségügy - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
614 (439) (094)(036) *** 351.77 (439) (094)(036) *** 364 (439) (094)(036)
[AN 3658629]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2017.
Dudley, Geoffrey A.
Double your learning power (magyar)
   Duplázd meg a tanulóerődet! : a rögzítés és a felidézés hatékony technikája / Geoffrey A. Dudley ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2000. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-303-2 fűzött : 1990,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3666181]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2017.
   "Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége" : szemelvények egy multidiszciplináris egészségfejlesztő műhely munkáiból / Tarkó Klára és Benkő Zsuzsanna szerk. - Szeged : SZEK JGYF K., 2016. - 296 p. : ill. ; 21 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-68-1 fűzött
higiénia - egészségnevelés - egészségmagatartás
614
[AN 3664287]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2017.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 3990,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
159.964.26 *** 398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.922.1 -055.2
[AN 3667171]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2017.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2017, cop. 2009. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3666197]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2017.
Gombola András (1976-)
   Nem hagyhatom kint Istent : egy szenvedélyfüggő sportoló szabadulása / Gombola András. - Budapest : Luther, 2016. - 279 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-070-6 fűzött : 1890,- Ft
alkoholizmus - memoár
613.81 (0:82-94)
[AN 3664457]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2017.
Grout, Pam
Thank & grow rich (magyar)
   Adj hálát és gazdagodj : 30 napos program, ami bizonyítja, hogy a végtelen hála mérhetetlen örömöt teremt / Pam Grout ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-636-1 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3664981]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2017.
Hoffmann Gergely (1976-)
   Kvantum-pszichológia és önismeret : jegyzet a Kvantumiskola képzésein résztvevők számára / szerk. és írta Hoffmann Gergely ; [közread. a] Tessék! Közhasznú Egyesület. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Tessék! Közhasznú Egyes., 2017. - 334 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 323.
Fűzött
mentálhigiénia - önismeret - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3665034]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2017.
Krebs, Charles T.
Energetic kinesiology (magyar)
   Energetikai kineziológia : elmélet és gyakorlat / Charles T. Krebs és Tania O'Neill McGowan ; előszó James L. Oschman ; [ford. Tőke Csaba] ; [... kiad. Professional Kinesiology School from Hungary ...]. - [Kecskemét] ; Budapest : Professional Kinesiology School from Hungary, 2016. - 355 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6274-2 fűzött
kineziológia
615.89
[AN 3664642]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2017.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd, Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 8. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2017, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm + mell. (23 p. ; 16 cm)
melléklet címe: Magyar olvasók gyógyulástörténetei
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 3750,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3667306]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2017.
Mező Ferenc (1973-)
   A viselkedés elemzése és fejlesztése / Mező Ferenc. - Debrecen : K+F Stúdió, 2016. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-89485-3-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-89485-3-3)
viselkedés - viselkedészavar - személyiségfejlesztés
616.89-008.48 *** 159.923.2
[AN 3663653]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2017.
   Orvosi informatika 2016 : a XXIX. Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa : Szegedi Tudományegyetem ..., 2016. december 1-2. / szerk. Bari Ferenc, Almási László ... ; [rend., kiad. a] Neumann János Számítógép--tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály. - Szeged : NJSZT, 2016. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-514-3 fűzött
orvostudomány - informatika - konferencia-kiadvány
61 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3664315]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2017.
Palencsár Miklós (1977-)
   Személyiség és viselkedés alapú sales : stratégia, menedzsment, módszertan / Palencsár Miklós. - [Budapest] : 3B System Hungary Kft., 2016. - 180 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6639-9 kötött : 10600,- Ft
eladás - lélektan - üzleti élet
159.9 *** 65.012.4 *** 658.8
[AN 3664912]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Úton... / Papp Lajos. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos Nonprofit Kft., 2017. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8024-1 kötött
Magyarország - szívgyógyász - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - memoár - interjú
61 (439) (092) Papp_L. (0:82-94) *** 61 (439) (092) Papp_L. (047.53) *** 616.12 *** 244
[AN 3666276]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2017.
Rudas János (1935-)
   Delfi örökösei : önismereti csoportok - elmélet, módszer, gyakorlatok / Rudas János. - 8. jav. kiad. - Budapest : Oriold, 2016. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-316.
ISBN 978-615-5443-48-0 fűzött : 4000,- Ft
önismeret - csoportterápia
613.865 *** 615.851.6
[AN 3667531]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2017.
Santandreu, Rafael
L'art de no amargar-se la vida (magyar)
   A boldogság receptje : változtass, hogy változhass! / Rafael Santandreu ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 283, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-575-7 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865 *** 17.023.34
[AN 3666442]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2017.
Starrett, Kelly
Deskbound (magyar)
   Asztalhoz kötve : ülőmunka hátproblémák nélkül / Kelly Starrett ; Juliet Starrett és Glen Cordoza közrem. ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 360 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 354-358.
ISBN 978-963-529-635-4 fűzött : 4990,- Ft
testtartás - gerinc - torna - ülőmunka
613.71 *** 616.711
[AN 3664956]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2017.
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2016. évi őszi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2016. november 23-25. - Szeged : SZTE, [2016]. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-511-2 fűzött
orvostudomány - alkalmazott élettudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3664373]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2017.
Varga-Szilágyi Gyula
   Buteyko légzés : asztma, COPD és allergia ellen / Varga-Szilágyi Gyula, Patrick McKeown. - [Budapest] : Buteyko Kft., 2017. - 109 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-06-7409-6 fűzött : 4900,- Ft
légzés - egészséges életmód
612.2 *** 613
[AN 3664824]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2017.
Végh Sándor (1960-)
   Halló, ott Isten? : a forrasztópákától a Theta Healingig / Végh Sándor. - Debrecen : Szerző, 2016. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-12-7327-4 fűzött : 1990,- Ft
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3664016]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2017.
Young, Jeffrey E. (1950-)
Schema therapy (magyar)
   Sématerápia : gyakorlati kézikönyv / Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. Weishaar ; [közread. a] Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület. - Jav. kiad. - Budapest : Vikote, 2017. - 430 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 425-430.
ISBN 978-963-89479-1-8 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 3666355]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4888 /2017.
Balogh Attila
   Volt egyszer... a Diósgyőr-vasgyári kolónia / [szöveg Balogh Attila, Bereczki Zoltán, Darázs Richárd]. - [Miskolc] : Észak-Keleti Átjáró Egyes., 2016. - 43 p. : ill., részben színes ; 34 cm. - ("Egyszer volt, hol nem volt..." sorozat, ISSN 2064-1451 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6594-1 fűzött : 880,- Ft
Diósgyőr - helytörténet - ipartörténet - vaskohászat - album
669.1 (439-2 Diósgyőr) (091) (084.1) *** 061.5 (439-2 Diósgyőr) (091) (084.1) *** 943.9-2 Diósgyőr (084.1)
[AN 3664146]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2017.
   Környezet és energia a mindennapokban / szerk. Lázár István ; [közread. az MTA DAB Földtudományi Szakbizottság]. - Debrecen : MTA DAB Földtud. Szakbiz., 2016. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7064-34-0 fűzött
megújuló energiaforrás - alternatív energiaforrás - környezetvédelem - ökológia
620.9 *** 504.03 *** 504.06
[AN 3664059]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2017.
Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia (15.) (2016) (Szombathely)
   XV. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia [elektronikus dok.] : Szombathely, 2016. május 14. : előadások = 15th International Conference on Applications of Natural, Technological and Economic Sciences : presentations / szerk. ... Mesterházy Beáta ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg. - [Sopron] : NYME, [2016]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-61-8
műszaki tudomány - gazdaságtan - természettudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 33 *** 5 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3663043]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4891 /2017.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (13.) (2017) (Szeged)
   XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2017 : Szeged, 2017. január 26-27. / szerk. Vincze Veronika ; [... kiad. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet]. - Szeged : SZTE Informatikai Int., 2017. - IX, 376 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-518-1 fűzött
számítógépes nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3664177]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4892 /2017.
Vásárhelyi Balázs (1969-)
   Az alkalmazott kőzetmechanika alapjai / Vásárhelyi Balázs. - Budapest : Hantken, 2016. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-12-0 fűzött
mérnökgeológia - kőzetmechanika
624.12 *** 624.13
[AN 3664275]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4893 /2017.
Abelovszky Tamás
   Bringaakadémia munkafüzet / Abelovszky Tamás ; [közread. a] Vuelta Sportegyesület. - Budapest : Vuelta Sportegyes., 2016. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6685-6 fűzött
kerékpáros közlekedés - kerékpártúra - példatár
656.18 (076) *** 796.57 (076)
[AN 3665170]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2017.
   Amerikai verdák / [szerk. Nagy Ádám]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5563-90-4 kötött
Egyesült Államok - személygépkocsi - gépjárműipar - történeti feldolgozás
629.114.6 (73) (091)
[AN 3665065]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2017.
Veres András (1952-)
   Egy elszakadt pilótanapló : New Yorktól a keleti bölcsekig : [Acél Anna beszélgetései Veres András kapitánnyal] / [közread. a] Spirituart Jóga Alapítvány, Sivananda Jógaközpont. - [Budapest] : Spirituart Jóga Alapítvány : Sivananda Jógaközp., 2016. - 351 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6501-9 fűzött : 3990,- Ft
Veres András (1952-)
Magyarország - pilóta - légi közlekedés - 20. század - 21. század - interjú
656.7 (439) (092) (047.53) *** 656.7 (100) (047.53)
[AN 3664654]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4896 /2017.
Bertalan Péter (1968-)
   Egy "keserédes" történet : a magyarországi cukoripar privatizációja a globalizáció és a geopolitika tükrében / Bertalan Péter. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2016. - 186 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-9862-86-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - ipartörténet - cukoripar - gazdaságtörténet - privatizáció - globalizáció - ezredforduló
664.1 (439) "199" *** 338.246.025.88 (439) "199" *** 338 (091) (439) "199" *** 339.9 "199"
[AN 3665141]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2017.
Buzgó József
   A sebzett nagyvad utánkeresése / Buzgó József. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2017. - 241 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5223-12-9 kötött
vadászat - vadászkutya - kutyakiképzés
639.1 *** 636.75 .088
[AN 3663784]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2017.
Faragó Sándor (1953-)
   Legendás Tótmegyer : egy vadgazda és egy vadászterület dicsérete / Faragó Sándor ; [... graf. Kókay Szabolcs]. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2017. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 266-268.
ISBN 978-615-5223-13-6 kötött
Tótmegyer - vadgazdálkodás - vadászat - helytörténet - századforduló - 20. század
639.1 (439.22-2 Tótmegyer) *** 639.1 (437.6-2 Tótmegyer) *** 943.922-2 Tótmegyer "189/194" *** 943.76-2 Tótmegyer "189/194"
[AN 3663701]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2017.
Inokai Balázs
   Vitéz Szekeres Károly a MEVME utolsó elnökének élete / Inokai Balázs ; [kiad. a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - [Tatabánya] : Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt., [2017]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7306-9 fűzött
Szekeres Károly (1896-1975)
Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete
Magyarország - erdőmérnök - erdészet - egyesület - testülettörténet - Horthy-korszak - 20. század
630 (439) (092) Szekeres_K. *** 061.2 (439) MEVME (091)
[AN 3664555]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2017.
Jacsmenik Gyula
   Szőlészet, borászat a kiskertben / Jacsmenik Gyula. - 2. átd. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-615-5237-85-0 fűzött
szőlőművelés - borászat - amatőr kertészkedés
634.8 *** 663.2
[AN 3667360]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2017.
Móricz Pál (1870-1936)
   Hortobágyi Dely Mátyás kalandos élete / Móricz Pál ; Bakó Endre tanulmányával ; [ill. Lente István] ; [kiad. a ... Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány]. - [Nagymacs] : Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, 2016. - 263 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6417-3 kötött
Dely Mátyás (1830-1918)
Magyarország - Hortobágy (alföldi táj) - magyar irodalom - állatorvos - szociográfia - 19. század - századforduló - életrajzi regény
619 (439) (092) Dely_M. (0:82-31) *** 894.511-312.6 *** 308 (439 Hortobágy) "18"
[AN 3664112]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2017.
Pápai Gábor (1944-)
   22 év az Erdészeti Lapoknál / Pápai Gábor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2016. - 334 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6474-6 fűzött
erdészet - publicisztika
630 (0:82-92)
[AN 3663731]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2017.
Pappné Tarányi Zita
   Metszés, szaporítás a kiskertben / Pappné Tarányi Zita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5237-86-7 fűzött
növénymetszés - szaporítás - amatőr kertészkedés
631.542 *** 631.53
[AN 3667366]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2017.
Pappné Tarányi Zita
   Ősztől őszig a kiskertben / Pappné, Boruzs, Jacsmenik. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5237-84-3 fűzött
amatőr kertészkedés
635.018
[AN 3667359]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2017.
Petz Ágnes
   Az állami vadászvizsga kiegészítő anyaga : agarász vadászjelöltek számára / Petz Ágnes, Pomázi Ágoston Árpád. - [Lulla] : Petz Á., Pomázi Á. Á., [2017]. - 71 p. ; 21 cm
Borítócím: Az agarász vizsga. - Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-12-7869-9 fűzött
vadászat - agár - vizsgakövetelmény
639.1.081.321 (078) (079.1)
[AN 3664065]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4906 /2017.
Fábián-Rigó Attila
   Jászkonyha / Fábián-Rigó Attila, Fábián-Rigó Zsuzsánna. - Monor : Pillangó, 2017. - 174 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 170-173.
ISBN 978-615-80076-6-5 kötött : 4900,- Ft
Jászság - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568 (439 Jászság)(083.12)
[AN 3663686]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2017.
   Útravaló / [közread. a Szilágyi Erzsébet Gimnázium]. - Budapest : Szilágyi E. Gimn., [2016]. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3664673]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2017.
   Villámgyors ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fotó Melczer Zsolt]. - 2. kiad. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2017. - 109 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-07-6 kötött : 1990,- Ft
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 3666730]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4909 /2017.
Szabó Tibor (1945-)
   Le sujet et sa morale : essais de philosophie morale et politique / Tibor Szabó. - Szeged : Centre Univ. Francophone, 2016. - 198 p. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-462-7 fűzött
erkölcsfilozófia - politikai filozófia
17 *** 321.01
[AN 3664308]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4910 /2017.
Augustinus Aurelius (354-430)
Enarrationes super psalmos (magyar)
   Zsoltármagyarázatok / Szent Ágoston ; [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2017-. - 24 cm
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3664745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-33. zsoltár. - 2017. - 372 p.
ISBN 978-615-5147-67-8 kötött : 3900,- Ft
[AN 3664748] MARC

ANSEL
UTF-84911 /2017.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2017, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04 =945.11
[AN 3666240]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2017.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 8. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2017, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 21 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04 =945.11
[AN 3666237]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2017.
   Boldogasszony anyánk : [keresztény családok imádságos könyve] / szerk. Verebné Sárközi Réka. - Szeged : Laudetur : Codex Consulting, cop. 2016. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80277-2-4 fűzött
Mária (Jézus anyja)
mariológia - vallásos irodalom
232.931 *** 244
[AN 3664333]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2017.
   Bővülő keresztény egység : konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen "A szembenállástól a közösségig" című dokumentumról / [szerk. Szentpétery Péter]. - Budapest : Luther, 2016. - 54, [2] p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2016. okóber 12-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-380-093-5 fűzött : 850,- Ft
kereszténység - ökumené - konferencia-kiadvány
23/28 *** 261.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3664463]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2017.
Carter, Rick
Life's toolbox (magyar)
   Az élet szerszámosládája : eszközök az életben való helytálláshoz / Rick Carter ; [ford. Kovács Zsoltné] ; [kiad. a Baptista Bibliai Közösség Alapítvány]. - [Debrecen] : Baptista Bibliai Közösség Alapítvány, [2017]. - 206 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3664218]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2017.
Csathó Kálmán (1923-1999)
   A szél fú, ahová akar... : bibliatanulmányozási napló a szabolcsi ébredés idejéből, 1947-53 / Csathó Kálmán ; [... vál. Csathó Péter] ; [közread. a] Bethánia CE Szövetség ... - Piliscsaba : Bethánia CE Szövets. ; Budapest : Pro Planta 3M Bt., 2016. - [371] p. ; 21 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-5202-25-4 kötött : 1800,- Ft
ISBN 978-615-5202-26-1 fűzött : 1200,- Ft
bibliamagyarázat - elmélkedés - napló
22.07 *** 242 (0:82-94)
[AN 3664137]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2017.
Csohány János (1934-)
   Tegnap és tegnapelőtt : írások a reformáció fél évezredes jubileuma elé / Csohány János ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Debrecen : Kazinczy F. Társ., 2016. - 352 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-80035-6-8 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - reformáció - református egyház - művelődéstörténet - egyházi személy - történelmi személy
284 *** 284.2 (439) (091) (092) *** 930.85 (439) (092)
[AN 3664068]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2017.
Dusza Erika
   A Boudhanath sztupa és újjáépítésének krónikája : Katmandu-völgy, 2015-2016 / [írta, fotózta, szerk.] Dusza Erika. - Budapest : Ezüstszem K., 2016. - 126 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-80140-1-4 fűzött : 1980,- Ft
Katmandu - buddhizmus - egyházi épület - felújítás
294.3 (541.35) *** 726 (541.35) *** 72.025.3/.4 *** 77.04 (439) (092) Dusza_E.
[AN 3664128]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2017.
   Az élet színei : [... Szabóné Mátrai Marianna 65. születésnapja alkalmából ...] / [szerk. Kodácsy-Simon Eszter, Kendech-Kirchknopf Péter]. - Budapest : Luther, 2016. - 127, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-380-063-8 fűzött
vallásos irodalom - hitélet - közösség - emlékkönyv
291.4 *** 244
[AN 3664375]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2017.
Fodor Gusztáv
   Református múltunk kezesség / Fodor Gusztáv ; [közread. a] Narancsik Imre Kutatói Műhely. - Tiszaszentimre : Narancsik I. Kutatói Műhely, 2016-. - 23 cm
Kárpátalja - egyháztörténet - egyházközség protestáns egyházakban - református egyház
284.2 (439.23) (091) *** 284.2 (477.8) (091)
[AN 3663983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Adattár kárpátaljai református gyülekezettörténeti kutatásokhoz, 1523-2016. - 2016. - 864 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5233-0 fűzött
[AN 3663986] MARC

ANSEL
UTF-84921 /2017.
   A föld sója : meditációk és imádságok = Salz der Erde : Meditationen und Gebete / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2016. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2016. július 7-10. között azonos címmel rendezett találkozó alkalmából. - Egyes írások lengyel, cseh, szlovák vagy angol nyelven is
ISBN 978-963-380-074-4 fűzött : 1250,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés - ima
244 *** 242 *** 243
[AN 3664460]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2017.
   Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez : munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774-1782 között / közread. Véghseő Tamás [et al.]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2016. - 3 db ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 8.)
A forrásszöveg latin nyelven
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Nagyváradi Görög Katolikus Egyházmegye
görög katolikus egyház - 18. század - történelmi forrás
281.5.018.2 (439-03 Munkácsi_egyházmegye) "17" (093) *** 281.5.018.2 (439-03 Nagyváradi_egyházmegye) "17" (093)
[AN 3631703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nagyváradi Egyházmegye. - 480 p.
ISBN 978-615-5073-41-0 kötött
[AN 3663979] MARC

ANSEL
UTF-84923 /2017.
Harsányi Pál Ottó (1967-)
   Cserépedényben őrzött kincs : a családi élet kereszttűzben / Harsányi Pál Ottó. - Budapest : Jel, 2016. - 311 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-311.
ISBN 978-615-5147-66-1 fűzött : 2600,- Ft
házasság - család - erkölcsteológia - életvezetés
265.5 *** 316.472.4 *** 241 *** 613.865
[AN 3664678]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2017.
Huszka József (1854-1934)
   Az istenfa / Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 29 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-615-5496-78-3 fűzött : 2100,- Ft
kultusz - fa - népi díszítőművészet - vallási ábrázolás
291.212.3 *** 745.031 *** 7 .046
[AN 3666376]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2017.
Hybels, Bill
The vounteer revolution (magyar)
   Önkéntesek forradalma : a rejtett erő felszabadítása / Bill Hybels ; [ford. Kriszt Éva és Kriszt Dániel] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, cop. 2016. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-615-80335-1-0 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - szeretetszolgálat
244 *** 248.154 *** 256 *** 258
[AN 3663928]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2017.
   Irgalmasság levelek : gondolatok és ötletek a cselekvő irgalmassághoz / [kész. ... Kondé Lajos és mtársai] ; [társkiadók ... Szeged-csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége]. - Szeged : Agapé : Szeged-csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége, 2016. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-403-2 fűzött
vallási erkölcs - lelkigyakorlat - ájtatosság
241 *** 242 *** 248
[AN 3664323]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2017.
Kamarás István (1941-)
   Ipiapi atya füveskönyve / Kamarás István. - Budapest : Luther, 2017. - 119 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-380-095-9 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom - humor
244 (0:82-7)
[AN 3664395]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2017.
Lohse, Eduard (1924-2015)
Kleine evangelische Pastoralethik (magyar)
   Kis evangélikus lelkipásztori etika : lelkipásztoroknak és gyülekezeti tagoknak / Eduard Lohse ; ford. Pótor Imre ; kiad. a Vásárosnaményi Református Egyházközség. - Erdőkertes : Exodus ; [Vásárosnamény] : Vásárosnaményi Református Egyházközség, 2016. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87166-4-4 fűzött
pasztorális teológia
253
[AN 3664838]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2017.
Luther, Martin (1483-1546)
   Csak Krisztus légyen mesterünk : ötszáz idézet Luther Márton írásaiból a reformáció 500. évfordulójára, 1517-2017 / [... vál. és szerk. Reuss András]. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. - M. Evangélikus Rádiómisszió, 2017. - 223 p. ; 20 cm. - (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 9.)
ISBN 978-963-87825-9-5 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244 (0:82-84)
[AN 3664159]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2017.
Molnár Béla József (1946-)
   Maradok, minden nap : elmélkedések az Evangéliumról : A év, 2. sorozat / Molnár Béla. - [Budapest] : Molnár B., 2016. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - elmélkedés - vers
242 *** 244 (0:82-14)
[AN 3664922]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2017.
Morice, Henri (1873-1965)
Jésus vivant dans l'hostie (magyar)
   Az oltáriszentségben élő Jézus : eucharisztikus elmélkedések / Henri Morice ; [ford. Gőczéné Erdő Zsuzsa] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2016. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-65-4 fűzött : 2200,- Ft
oltáriszentség - krisztológia
232 *** 265.3
[AN 3664687]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2017.
Örkényi Ilona, H. (1921-1987)
   A tarcali káplán sírhantja : Szerednyei János hősies életáldozata : [1000 nap a Gulágon] / H. Örkényi Ilona. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Napkút K., 2017. - 251, [3] p. : ill. ; 21 cm
Szerednyei János írásaival
ISBN 978-963-263-679-5 fűzött : 2490,- Ft
Szerednyei János (1920-1947)
Szovjetunió - Magyarország - kényszermunka - 1945 utáni időszak - katolikus pap - napló - memoár
282 (439) (092) Szerednyei_J. *** 323.282 (47) "194" (0:82-94)
[AN 3667511]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2017.
Rosen, Moishe (1932-2010)
Y'shua (magyar)
   Jesua : [Jézus zsidó neve] = Yašẇʿa / Moishe Rosen ; [... ford. Nagy Gabriella] ; [közread. a] Zsidók Jézusért Alapítvány. - Budapest : Zsidók Jézusért Alapítvány, 2016. - 163 p. ; 17 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-12-4231-7 fűzött
Jézus
zsidó vallás - messiás - krisztológia
296.124 *** 232.1
[AN 3664116]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2017.
Szalkay Kázmér
   Konfirmációi előkészítő felnőtteknek / Szalkay Kázmér ; [kiad. a Debrecen-Árpád Téri Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-Árpád Téri Református Egyházközség, 2016. - 58 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-12-7552-0 fűzött
konfirmáció - vallásoktatás - református egyház
265.2 *** 284.2 *** 268
[AN 3663655]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2017.
   Szent Rita tisztelete / összeáll. a Szent Rita Lelkészség munkaközössége. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 92, [3] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-673-7 fűzött : 580,- Ft
imakönyv
248.159.7 *** 243
[AN 3666716]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2017.
Young, Sarah (1946-)
Jesus calling (magyar)
   Jézus hív - Jézus szólít : üzenetek az év minden napjára / Sarah Young ; [ford. Kriszt Éva és Géczi Károly]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - XVI, 382 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5246-09-8 kötött : 3450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3667300]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2017.
Zipernovszky Judit
   Csodatevő Szent Filoména / Zipernovszky Judit. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 154 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9094-41-3 fűzött : 1180,- Ft
Filoména, Szent (291-304)
szent - csoda
235.3 (092) Filoména *** 231.73
[AN 3666722]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4938 /2017.
Ábrahám Vera
   A Löw Könyvtár sorsa : mit mondanak a megmaradt iratok? : I. rész / Ábrahám Vera. - Szeged : Dr. Birnfeld S. Kvt., 2016. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Könyvtári tudományos füzetek, ISSN 2498-8561 ; 1.)
Bibliogr.: p. 46. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80620-0-8 fűzött
Szeged - könyvtártörténet - zsidóság - magánkönyvtár - történeti feldolgozás
316.347 (=924) (439-2 Szeged) (091) *** 027.1 (439-2 Szeged)
[AN 3664607]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Five signs of a loving family (magyar)
   A jól működő család 5 jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2015. - 262 p. ; 21 cm
Megj. "Családi összhangzattan" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-293-2 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - család - családi erkölcs
316.356.2 *** 37.018.1 *** 173
[AN 3666258]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2017.
   Innen és túl : 77 idézet kezdő szülőknek / [szerk. Véghelyi Balázs]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - [57] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5359-30-9 fűzött : 1110,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-535-30-9)
szülő - idézetgyűjtemény
316.37 -055.52 (0:82-84)
[AN 3664786]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2017.
Kaposi József
   Fúvószenekarok Ceglédbercelen / Kaposi József ; [közread. a] Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület. - Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyes., 2016. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-12-7638-1 fűzött
Ceglédbercel - zenei élet - fúvószenekar - magyarországi németek - 20. század
316.347 (=30) (439-2 Ceglédbercel) (091) *** 78.05 (439-2 Ceglédbercel) "19" *** 785.11.071 (439-2 Ceglédbercel) "19"
[AN 3664588]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2017.
   Közelkép az iszlámról : kultúra, vallás, politika / szerk. Paksy Eszter ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2017. - 87 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80215-8-6 fűzött : 2000,- Ft
Európa - Magyarország - iszlám - multikultúra - 21. század
3167 (=00) (4) "20" *** 297 (100) "20"
[AN 3663908]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2017.
Lányok, anyák (német)
   Töchter, Mütter : unerzählte Geschichten jüdischer Frauen II / zsgest., bearbeitet und mit einem Vorw. vers. von Katalin Pécsi ; ... übers. von Doris Fischer ; Mitarb. Johanna van Loo. - Budapest : Novella, cop. 2017. - 375 p. ; 20 cm. - (Esther's books, ISSN 1785-4113)
ISBN 978-963-9886-36-0 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - nő - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár
316.37 -055.2 (439) *** 323.12 (=924) (439) (0:82-94) *** 943.9 "193/194" (0:82-94)
[AN 3665033]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2017.
Majdán Ferencné
   Három év három órában / Majdán Ferencné. - 2. bőv. kiad. - [Kompolt] : [Német Nemzetiségi Önkormányzat], 2016. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kompolti Német Nemzetiségi Önkormányzat
ISBN 978-963-06-9261-8 fűzött
Magyarország - Kompolt - Szovjetunió - deportálás - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - memoár - történelmi forrás
316.347 (=30) (439-2 Kompolt) (0:82-94) *** 929 (439-2 Kompolt) (0:82-94) *** 343.819.5 (47) "1945/1947" (093)
[AN 3664595]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2017.
   Nemek között : társadalmi nemek sokszínű vallási megközelítésben. - Budapest : Luther, cop. 2016. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-072-0 fűzött : 2200,- Ft
genderkutatás - teológia
316.37 -055 *** 21 *** 261.627
[AN 3664432]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2017.
Scholtz Róbert Gergely
   "A debreceni gyufagyárral kezdődött" : Tokaj-hegyaljai svábok kényszermunkán a Szovjetunióban / Scholtz Róbert Károly. - Rátka : Zemplén Német Iskolaegylet, 2017. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Rátkai füzetek ; 5.)
Bibliogr.: p. [25].
ISBN 978-963-12-7791-3 fűzött
Tokaj-Hegyalja - Szovjetunió - magyarországi németek - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - foglalkoztatókönyv
316.347 (=30) (439 Tokaj-Hegyalja) *** 343.819.5 (47) "1945/1948" (0:82-94) *** 087.5
[AN 3663996]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2017.
Székely János (1964-)
   Cigány népismeret : te del o Del baxt! / Székely János. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-361-702-1 fűzött : 990,- Ft
romológia
316.347 (=914.99) (0:82-822) *** 930.8 (=914.99)
[AN 3666342]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2017.
Ulsamer, Bertold
Ohne Wurzeln keine Flügel (magyar)
   Gyökerek nélkül nem lehet repülni : családfelállítás Bert Hellinger terápiás módszerével / Bertold Ulsamer ; [ford. Bak Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2006. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-304-9 fűzött : 1990,- Ft
családterápia
316.356.2 *** 364.044.24
[AN 3666201]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4949 /2017.
Barlay Ágnes
   Mit hozott a Jézuska? : az ünnepek szerepe a családban / Barlay Ágnes. - Budapest : Új Város, 2016. - 77, [2] p. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-615-80215-7-9 fűzött : 1200,- Ft
családi élet - ünnep
398.33 *** 316.356.2
[AN 3663976]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2017.
Cseke-Marosi Eszter (1978-)
   Napra-forgó advent : mesébe öltöztetett hagyomány kicsinyeknek / Cseke-Marosi Eszter, Kaszás Villő ; ill. Jávorné Ilyés Boglárka. - [Budapest] : Palota-15 Nonprofit Kft., [2016]. - 49, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-12-7222-2 kötött
magyar néprajz - népszokás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
398.3 (=945.11) (0:82-34) (02.053.2) *** 894.511-34 (02.053.2)
[AN 3664738]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2017.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina ...]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017, cop. 2012. - 89, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-963-437-056-7 kötött : 3999,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831 (=945.11) (02.053.2) *** 784.67 (02.053.2)
[AN 3666754]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2017.
   Magyar népmesék / [szerk. Csáky Réka] ; [kiad. a Rákóczi Szövetség]. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2016. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21 (=945.11) (02.053.2)
[AN 3664603]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2017.
   Nágák, elefántok, madarak : viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből : kiállításvezető füzet / [... szöveg Hársvölgyi Virág] ; [közread. a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2016. - [17] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Megj. a Budapesten, 2016. szept. 30 - 2017. máj. 1. között rendezett kiállítás alkalmából. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5304-66-8 fűzött
Délkelet-Ázsia - viselettörténet - népviselet - textilművészet - kiállításvezető
391 (=00) (59) *** 745.52 (59) *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3664996]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2017.
Scholtz Róbert Gergely
   Ősz / [írta ... Scholtz Róbert Gergely]. - Rátka : Zemplén Német Iskolaegylet, 2016. - 31, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Rátkai füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. [33].
ISBN 978-963-12-6371-8 fűzött
Rátka - magyarországi németek - néprajz - foglalkoztatókönyv
39 (=30) (439-2 Rátka) *** 087.5
[AN 3664599]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4955 /2017.
   Egy európai kezdeményezés margójára / [közread. az] Emberi Méltóság Központ ... - Budapest : Emberi Méltóság Közp., 2016. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7328-1 fűzött
Európai Unió - polgári kezdeményezés - útmutató
323.21 (436)(036)
[AN 3664050]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2017.
Feuermann László (1947-)
   Kis könyv a holokausztról fiataloknak / Feuermann László. - Debrecen : Debreceni Zsidó Hitközség, 2016. - 62, [3] p. ; 20 cm. - (Dr. Kardos Albert szépirodalmi füzetek)
ISBN 978-615-80605-2-3 fűzött
Magyarország - Debrecen - antiszemitizmus - holokauszt - történeti kronológia
323.12 (=924) (100) *** 323.12 (=924) (439-2 Debrecen) "1942/1945" (0:930.24) *** 323.12 (=924) (439) "193/1945" (0:930.24)
[AN 3664236]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2017.
   Frontiers of democracy: embedding democratic values in Central and Eastern Europe : good practices and limits of transferability / ed. by Bogdan Mihai Radu and Zsuzsanna Végh ; [publ. ... by Center for European Neighborhood Studies]. - [Budapest] : Center for European Neighborhood Studies, 2017. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5547-04-1 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - politika - demokratizálódás - társadalmi változás - attitűd - posztszocialista ország - ezredforduló
321.7 (4-11) "199/200" *** 316.42 (4-11) "199/200" *** 316.64 (4-11) "199/200"
[AN 3664865]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4958 /2017.
   Bereg vármegye címeres pecsétje, 1836 / [szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Mykhailo Mishuk]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2017. - [7] p. : ill., részben színes ; 37 cm + 2 mell. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 47.)
Az eredeti dokumentum fotómásolata. - A mellékletben a privilégiumlevél magyar, ukrán és angol nyelvű fordítása, valamint Kujbusné Mecsei Éva "Bereg vármegye pecsétjei" című tanulmánya magyar, ukrán és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-83-6 velúr
Bereg vármegye - címer - pecsét - történeti feldolgozás
929.6 (439.161) (091) *** 736.3 (439.161) (091)
[AN 3664491]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2017.
Bobula Ida (1900-1981)
   A sumír örökségünk : a Bobula Ida hagyaték / Bobula Ida. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 516, 29, [21] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-16-1 kötött : 6990,- Ft
magyarságkutatás
930.8 (=945.11) (089.3)
[AN 3664431]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2017.
Bodoky Richárd (1908-1996)
   Jövevények és vándorok : családtörténeti töredékek / Bodoky Richárd. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2016-. - 25 cm
ISBN 963-650-753-8
Biberauer-Bodoky család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - dokumentumregény
929.52 (439) Biberauer-Bodoky (0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3664446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2., A kezdetektől 1870-ig. - 2016. - 542, [2] p., [28] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-380-088-1 kötött : 3990,- Ft
[AN 3664447] MARC

ANSEL
UTF-84961 /2017.
Csaplár Vilmos (1947-)
   A magyarok [elektronikus dok.] : az államalapítástól a 2010-es választásokig / Csaplár Vilmos. - Szöveg (epub : 902 KB). - Budapest : Pesti Kalligram, 2016, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-34-1
magyar történelem - világtörténelem - esszé - elektronikus dokumentum
943.9 (0:82-4) *** 930.9 (0:82-4)
[AN 3659118]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2017.
Csatlósné Halász Ágnes
   Vasgyári éden, avasi ándergránd / Csatlós Halász Ágnes. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2016. - 26 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 12.)
Fűzött
Miskolc - Avas (Miskolc) - helytörténet - helyismeret - Kádár-korszak - memoár - album
943.9-2 Miskolc "18/19" *** 908.439-2 Miskolc "196/197" (0:82-94)
[AN 3664156]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2017.
Demjén István (1928-)
   Sikerek és pofonok : életrajzi töredékek / Demjén István. - Miskolc : Bíbor K., 2016. - 242 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-19-9 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929 (439) (0:82-94) *** 929 (439-2 Görömböly) (0:82-94)
[AN 3664341]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2017.
   Dunapataj a 19-20. században : történelem, néprajz / szerk. Schill Tamás ; [kiad. Dunapatajért Közalapítvány]. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2016. - 553 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7092-1 kötött
Dunapataj - helytörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló - történeti kronológia
943.9-2 Dunapataj "18/19" *** 943.9-2 Dunapataj "199/201" (0:930.24)
[AN 3664087]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2017.
Filep Tibor
   A történelmünk velünk él : tanulmányok, újságcikkek / Filep Tibor. - [Debrecen] : Szerző, 2016. - 367, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4732-9 fűzött
Hajdú-Bihar megye - magyar történelem - helytörténet - 20. század - 1956-os forradalom
943.916.5 "1956" *** 943.9 "19" *** 943.916.5 "19"
[AN 3663685]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2017.
Földi Pál (1938-)
   Janicsárok szép napjai : török hadtörténet : história álarc nélkül : Begtas kertjének virágai / Földi Pál. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-615-5537-96-7 fűzött
Oszmán-török Birodalom - történelem - hadtörténet - janicsár
956.0 *** 355.318.2 (560)
[AN 3667290]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2017.
Hársvölgyi Virág
   Kína / [írta és szerk. Hársvölgyi Virág]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., [2016]. - 107 p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Ázsiai kultúrákról fiataloknak, ISSN 2064-1117 ; 3.)
ISBN 978-963-87496-8-0 kötött
Kína - művelődéstörténet - művészettörténet - ifjúsági könyv
930.85 (510) (02.053.2) *** 7 (510) (091) (02.053.2)
[AN 3664329]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2017.
Hódi Istvánné (1934-)
   Keserédes történetek Budapesttől Kistelekig, 1934-2016 / Hódi Istvánné. - [Kistelek] : [s.n.], [2016]. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929 (439) (0:82-94)
[AN 3664276]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2017.
   Honfoglalás és megtelepedés / szerk. Sudár Balázs, Petkes Zsolt. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 172, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 4.)
ISBN 978-963-227-755-4 kötött : 3499,- Ft
magyar őstörténet - honfoglalás - 9. század - 10. század - magyar történelem
930.8 (=945.11) "08/09" *** 943.9 "08/09"
[AN 3665149]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2017.
   A játékos ember. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2017. - 191 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 51.)
Tart.: A párkányi tigrisvadászat / Menyhárt Csaba gyűjtése. A dorogi színjátszás története / Kovács Lajos. - Bibliogr.
Fűzött
Párkány - Dorog - helytörténet - pletyka - századforduló - színháztörténet - amatőr színjátszás - cikkgyűjtemény
943.922-2 Párkány "190" (045) *** 177.24 *** 792.077 (439-2 Dorog) (091)
[AN 3664171]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2017.
Kende Péter (1927-)
   1956 és ami utána következett / Kende Péter. - Budapest : Kalligram, 2016. - 377 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5603-82-2 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - szocialista rendszer - ezredforduló
943.9 "195/201" *** 943.9 "1956" *** 321.74 (439) "195/198"
[AN 3664007]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2017.
   Kenyér és tank : 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei / szerk. Heilauf Zsuzsanna ; [a Tomory Lajos Múzeum kiadványa ...]. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Tomory L. Múz., 2016. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-80455-1-3 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2 Bp.XVIII. "1956"
[AN 3666629]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2017.
   KGG 100 : centenáriumi emlékkönyv Kemény G. Gáborról / [szerk. Kemény Gábor]. - Budapest : Tinta, 2016. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-94.
ISBN 978-963-409-085-4 fűzött : 1490,- Ft
Kemény G. Gábor (1915-1981)
Magyarország - Közép-Európa - Kárpát-medence - történész - 20. század - nemzetiségi kérdés - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
930.1 (439) (092) Kemény_G.,_G. *** 012 Kemény_G.,_G. *** 323.1 (=00) (4-11): 016
[AN 3664512]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2017.
   Lázadó értelmiség : a Bibó István Közéleti Társaság "Az 1956-os magyar forradalom és az értelmiség" ... című konferenciája az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 2016. október 16-án. - [Budapest] : Bibó I. Közéleti Társ., [2016]. - 103 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-806-720-1 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - értelmiség
943.9 "1956" *** 316.343.652 (439) "195"
[AN 3665046]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2017.
   Motz és Samu : Solymár 750 éves : jubileumi matricás gyűjtőalbum nem csak gyerekeknek / [írta, rajz., szerk. Milbich Tamás] ; [közread. a] Szépsolymár Kulturális és Értékvédelmi Alapítvány. - [Solymár] : Szépsolymár Kult. és Értékvédelmi Alapítvány, 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-6106-6 fűzött
Solymár - helytörténet - helyismeret - gyermekkönyv
943.9-2 Solymár (02.053.2) *** 908.439-2 Solymár (02.053.2)
[AN 3665057]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2017.
Nagy István
   Azok az '50-es évek... / Nagy István ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, [2016]. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-12-7711-1 kötött
Cigánd - helytörténet - 1950-es évek
943.9-2 Cigánd "195"
[AN 3665056]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2017.
Nemere István (1944-)
   Hitler szeretői : tények, rejtélyek, magánéleti furcsaságok / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 204, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik. - Bibliogr.: p. [207].
ISBN 978-615-5612-09-1 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - második világháború - államfő - 20. század
929 -055.2 (430) "193/194" *** 392.6 *** 943.0 " (092) Hitler,_A. (089.3)
[AN 3667406]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2017.
Nemere István (1944-)
   Napóleon : a merénylet titka : rejtély Szent Ilona szigetén / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 203, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5537-97-4 fűzött
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - 19. század
944 "181/1821" (092) Napoleon,_I.
[AN 3667450]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2017.
Stevanyik András
   A hatvanhatodik város : Tiszaszederkény, Leninváros, Tiszaújváros története a kezdetektől 1995-ig / Stevanyik András ; [... kiad. Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Derkovits Kulturális Központ ...]. - Tiszaújváros : Önkormányzat : Derkovits Kult. Közp., 2016. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-385.
ISBN 978-963-12-6270-4 fűzött
Tiszaújváros - helytörténet - helyismeret
943.9-2 Tiszaújváros *** 908.439-2 Tiszaújváros
[AN 3664130]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2017.
Szakács János
   A Nyírség és a Rétköz határán : Kemecse a közép- és kora újkorban / Szakács János ; [közread.] Kemecse Város Önkormányzata. - Kemecse : Önkormányzat, 2016. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-92.
ISBN 978-963-12-6388-6 fűzött
Kemecsei család
Kemecse - helytörténet - családtörténet
943.9-2 Kemecse *** 929.52 (439-2 Kemecse) Kemecsei
[AN 3663925]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2017.
Szalay Zsigmond (1914-1990)
   A Szalay család levelesládája a XVI-XIX. századból / Szalay Zsigmond ; [sajtó alá rend. P. Szalay Emőke, Szalay Csilla, Sassné Szalay Gyöngyi] ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány, 2016. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-12-7483-7 fűzött
Szalay család
Tyukod - családtörténet - helytörténet - levelezés - történelmi forrás
929.52 (439) Szalay (093) *** 943.9-2 Tyukod (093)
[AN 3664153]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2017.
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona (1846-1910)
   Emlékeim : Deák Ferenc politikai és magánéletéből / Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 141, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-27-0 kötött : 2990,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - történelmi személy - politikus - 19. század - magyar irodalom - memoár
943.9 (092) Deák_F. (0:82-94) *** 894.511-94 *** 32 (439) (092) Deák_F. (0:82-94)
[AN 3664229]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2017.
   Tanulmányok Kömpöc történetéről / szerk. Fodor Ferenc ; [kiad. Kömpöc Község Önkormányzata]. - Kömpöc : Önkormányzat, 2016. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Biblogr.
ISBN 978-963-12-7464-6 kötött
Kömpöc - helytörténet - helyismeret
943.9-2 Kömpöc *** 908.439-2 Kömpöc
[AN 3664294]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2017.
Tokaji Edit
   50 év, 50 arc / írta Tokaji Edit ; kiad. Tiszaújváros Város Önkormányzata. - Tiszaújváros : Önkormányzat, [2016]. - 121 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-12-7413-4 kötött
Tiszaújváros - helyi társadalom - helyismeret - 20. század - 21. század - interjú
929 (439-2 Tiszaújváros) (047.53) *** 908.439-2 Tiszaújváros) (092) (047.53)
[AN 3664129]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2017.
   A Vatikán megdöbbentő titkai / [összeáll. Miskolci László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2016. - 145 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 3.)
ISBN 978-615-5647-09-3 fűzött : 1990,- Ft
Vatikán - pápa - összeesküvés-elmélet
930.85 (456.31) (089.3) *** 001.94 *** 262.13 (089.3)
[AN 3664435]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2017.
   Vidék, társadalom, történet : tanulmányok a Barkóságról / [szerk. Alabán Péter]. - Borsodszentgyörgy : Önkormányzat, cop. 2016. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Barkonum, ISSN 2415-9190 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7360-1 fűzött
Barkóság - helytörténet - helyismeret
943.9 Barkóság *** 908.439 Barkóság
[AN 3664321]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2017.
Zsótér Brigitta (1979-)
   Gazdasági-, társadalmi- és infrastrukturális változások egy település életében : Mezőhegyes / Zsótér Brigitta ; [közread.] Mezőhegyes Város Önkormányzata. - Mezőhegyes : Önkormányzat, 2016. - 191 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-191.
ISBN 978-963-12-7107-2 fűzött
Mezőhegyes - helytörténet - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - statisztikai adatközlés
943.9-2 Mezőhegyes (084.1) *** 911.3 (439-2 Mezőhegyes) (083.41)
[AN 3664295]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4988 /2017.
Barna Béla (1974-)
   Tematikus utak Szlovákiában : túrakalauz / Barna Béla, Pusztay Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 167 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-75-2 kötött : 3000,- Ft
Szlovákia - útikönyv
914.376 (036)
[AN 3664526]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2017.
Darázs Richárd (1974-)
   Utánam, srácok, a belvárosba I. : városi túrák kezdőknek és haladóknak / [szöveg Darázs Richárd, Kapusi Krisztián, Szunyogh László]. - Miskolc : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2016. - [53] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Miskolci útikalauz ; 1.)
Bibliogr.: p. [53].
ISBN 978-963-12-6564-4 fűzött
Miskolc - helyismeret - útikönyv
914.39-2 Miskolc (036) *** 908.439-2 Miskolc
[AN 3664136]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2017.
Dönsz Judit
   Legendás helyek és utak / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 112 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5563-92-8 kötött
helyismeret - útvonal
908.100 *** 656.1/.5 (100)
[AN 3665080]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2017.
Ferenczy Anna
   Velence / Ferenczy Anna, Murányi Szabolcs. - Budapest : Cartographia, [2017]. - 183 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2017. jan.
ISBN 978-963-352-010-9 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2 Venezia (036)
[AN 3666513]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2017.
Galli Andrea
   Ácskapcsok a fűzfa alatt / Galli Andrea. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2016. - 35 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 11.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár - album
908.439-2 Miskolc "197/198" (0:82-94)
[AN 3664154]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2017.
Kádár Éva
   Barcelona, Costa Brava / Kádár Éva, Török Orsolya. - Budapest : Cartographia, [2017]. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2017. jan.
ISBN 978-963-352-011-6 fűzött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2 Barcelona (036)
[AN 3666515]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2017.
Kozma Gábor (1966-)
   A debreceni lakóterületek II. világháború utáni fejlődésének társadalomföldrajzi vizsgálata / Kozma Gábor. - Debrecen : Didakt, 2016. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-84.
ISBN 978-615-5212-42-0 fűzött
Debrecen - társadalomföldrajz - településszerkezet - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
911.372.6 (439-2 Debrecen) *** 911.3 (439-2 Debrecen) "19/20" *** 316.334.56 (439-2 Debrecen) "19/20" (083.41)
[AN 3664082]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2017.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Keszthely = Willkommen in Keszthely = Welcome to Keszthely = Benvenuti a Keszthely = Dobro požalovatʹ v Kesthej = Keszthely serdecznie wita = Bienvenue à Keszthely = Dobro došli u Kesthelju = Keszthely sizi bekliyor / Mészáros T. László. - [Budapest] : Fotó-Video Europa Kvk., 2016. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-60-8 kötött
Keszthely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2 Keszthely (084.12) *** 77.04 (439) (092) Mészáros_T._L.
[AN 3666270]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2017.
Rothhaar, Fredrick A.
   My name is "Fried" : 5 Jahre in Nordamerika / Fredrick A. Rothhaar. - Budapest : Rick's Publ., [2017]. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - (Faro ; 5.)
ISBN 963-212-036-1 kötött
Egyesült Államok - Kanada - helyismeret
908.73 *** 908.71
[AN 3665032]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2017.
Rothhaar, Fredrick A.
   My name is "Fried" : five years in North America / Fredrick A. Rothhaar. - Budapest : Rick's Publ., [2017]. - 143 p. : ill. ; 25 cm. - (Faro ; 5.)
Kötött
 (hibás ISBN 963-212-035-3)
Egyesült Államok - Kanada - helyismeret
908.73 *** 908.71
[AN 3665028]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2017.
   Természeti erőforrásaink az észak-magyarországi térségben : a Magyarhoni Földtani Társulat Földtudományi Vándorgyűlése és Kiállítása, 2016. augusztus 24-27., Sárospatak : kirándulásvezető / [szerk. Veres Zsolt]. - [Budapest] : MFT, [2016]. - 27 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-63-6 fűzött
Észak-Magyarország - helyismeret - bányászat - geológia - útmutató
908.439.13(036) *** 622 (439.13) *** 55 (439.13)
[AN 3665085]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4999 /2017.
Barta Attila (1984-)
   Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila ..., Veszprémi Bernadett ... - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 90 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-318-595-7 fűzött
oktatásügy - közigazgatás - tanfolyami jegyzet
351.851 (078) *** 37.014 (078)
[AN 3664054]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2017.
Erdődi Rudolf
   Dr. Erdődi Lajos, a "nép ügyvédje", 1902-1970 / Erdődi Rudolf. - 2. átd. kiad. - Budapest : Erdődi L., 2017. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-12-7525-4 fűzött
Erdődi Lajos (1902-1970)
Magyarország - ügyvéd - állami terror - 20. század
34 (439) (092) Erdődi_L. *** 323.282 (439) "19"
[AN 3666362]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2017.
   Hacktivity : the IT security festival in Central and Eastern Europe : October 21-22, 2016, MOM Cultural Center, Budapest. - [Budapest] : Hacktivity Kft., 2016. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6688-7 fűzött
hacker - adatbiztonság - konferencia-kiadvány
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3665035]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2017.
Janics Attila
   Az ember könyve / [fotók] Janics Attila ; [szöveg] Szirbek István. - [Sopron] : Szirbek I., cop. 2017. - 72, [3] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
A 2015-2017-ben rendezett vándorkiállítás anyaga
ISBN 978-963-12-7717-3 kötött
Oświęcim - koncentrációs tábor - vándorkiállítás - fényképalbum
343.819.5 (438-2 Oświęcim) (084.12) *** 77.04 (439) (092) Janics_A. *** 061.4(439)
[AN 3664857]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2017.
Leszkoven László (1971-)
   Szerződésszegés a polgári jogban [elektronikus dok.] / Leszkoven László. - Szöveg (epub : 871 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2016. máj. 2. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-584-1
Magyarország - szerződés - kötelmi jog - elektronikus dokumentum
347.4 (439)
[AN 3658853]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2017.
Matuska Márton (1936-)
   Mozsor magyartalanítása : a felszabadítás ürügyén, 1944-45 / Matuska Márton ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2016. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-615-80348-2-1 fűzött
Mozsor - határon túli magyarság - nemzetiségi tisztogatás - második világháború - történelmi forrás
341.485 (=945.11) (497.11-2 Mozsor) "1944/1945" (093) *** 323.12 (=945.11) (497.11-2 Mozsor) "1944/1945" (093)
[AN 3664917]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2017.
   A munkaviszony létesítése [elektronikus dok.] / Ferencz Jácint [et al.]. - Szöveg (epub : 553 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 10.)
Lezárva: 2016. jan. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-552-0
Magyarország - munkajog - munkaviszony - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2 (439)(036) *** 331.106 (439)
[AN 3658620]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2017.
Nemere István (1944-)
   A kivégzések története : kultúrtörténeti kitekintés csak erős idegzetűeknek / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 236, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-15-2 fűzött
kivégzés - művelődéstörténet
343.25 *** 930.85 (100)
[AN 3667404]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2017.
   Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején [elektronikus dok.] / szerk. Koltay András, Török Bernát. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-424-0
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - sajtószabadság - elektronikus dokumentum
34: 791.9.096/.097 (4-62) *** 342.732 (439) *** 34: 791.9.096/.097 (439) *** 342.732 (4-62)
[AN 3658814]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2017.
   Szabad mozgás és az Európai Unió szociális joga / szerk. Berki Gabriella. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2016. - 291 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 9.)
Lezárva: 2016. aug. 31.
ISBN 978-615-5411-47-2 fűzött
Európai Unió - szabadságjog - esélyegyenlőség - szociális jog
342.721 *** 342.734 (4-62) *** 364 (4-62) *** 351.84 (4-62)
[AN 3664380]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2017.
   Szabadulás nélkül : Érd és környéke lakosai a Szovjetunió munkatáboraiban, 1945-1954 / szerk. Lendvai Timár Edit ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földrajzi Múz., 2016. - 2 db : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-80058-6-9 kötött
Érdi kistérség - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - helyi társadalom - oral history - történelmi forrás
343.819.5 (47) (=945.11) "194/195" (0:82-94) *** 323.282 (47) "1945/195" (093) *** 929 (439-2 Érd) (0:82-94)
[AN 3664013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 319 p.
Az Érden, 2015. okt. 21-én, azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.: p. 305-319. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80058-7-6
[AN 3664018] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 487, [11] p.
ISBN 978-615-80058-8-3
[AN 3664020] MARC

ANSEL
UTF-85010 /2017.
   Személy és személyiség a jogban [elektronikus dok.] / szerk. Menyhárd Attila, Gárdos-Orosz Fruzsina. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140152. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-590-2
Magyarország - személyi jog - személyiségi jog - jogelmélet - útmutató - elektronikus dokumentum
347.15/.17 (439)(036) *** 340.12
[AN 3658825]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2017.
   Válogatás a 2015-ben és 2016-ban tartott tudományos rendezvények előadásaiból / [... szerk. Inzelt Éva]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2016. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-26-3 fűzött
kriminológia
343.9
[AN 3664831]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5012 /2017.
Kajsza Tibor
   Katonakönyv / Kajsza Tibor. - Budapest : Ad Librum, cop. 2016. - 116, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-95-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - katonaélet - 1950-es évek - memoár
355.1 (439) "195" (0:82-94)
[AN 3664214]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2017.
Kanyó András (1932-)
   Egy kirúgott hírszerző emlékei : miként szippantott be az ÁVH? : fedésben Londonban : a Kádár-interjú igaz története / Kanyó András. - Budapest : Ad Librum, cop. 2016. - 440 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-96-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - hírszerző - újságíró - 1950-es évek - Kádár-korszak - memoár
355.40 (439) (092) Kanyó_A. (0:82-94) *** 070 (439) (092) Kanyó_A. (0:82-94) *** 351.746.1 (439) "195" (0:82-94)
[AN 3663941]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2017.
   Meghaltak ők, hogy éljen a haza, 1914-1918 : a 2014. szeptember 16-án rendezett tudományos konferencia írásos anyaga. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2016. - 84 p. : ill. ; 23 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 10.)
Bibliogr.
Fűzött
Hajdúság - Magyarország - hadtörténet - első világháború - halott - hősiesség - emlékmű
355.48 (439) "1914/1918" *** 355.48 (439 Hajdúság) "1914/1918" *** 355.293 (439 Hajdúság) "191" *** 725.945 (439 Hajdúság)
[AN 3663601]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2017.
Németh Balázs
   "Ezek nem tudják, mi a háború" : Vas vármegyei katonák a nagy háborúban / Németh Balázs ; [... a mutatókat kész. Mayer László] ; [a Vasi Múzeumbarát Egylet kiadványa]. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2016. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88188-5-0 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 83. Gyalogezred
Vas vármegye - első világháború - hadtörténet - katonai egység története - memoár
355.486 (439.111) "1914/1918" *** 355.48 (439.111) "1914/1918" (0:82-94)
[AN 3663992]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2017.
Szoboszlay György (1909-1992)
   Gyorsan haza! : Szkoro damoj! : Szoboszlay György főhadnagy szovjet hadifogságban írt naplója, 1946-1947 / [szerk. Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Kornya István]. - Debrecen : Szokosz Bt., 2017. - 271, [2] p., [2] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7704-3 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - katonatiszt - 1945 utáni időszak - napló
355.257.72 (47) (=945.11) "1946/1947" (0:82-94) *** 355 (439) (092) Szoboszlay_Gy. (0:82-94)
[AN 3664157]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5017 /2017.
Kisilowski, Maciej
Administrategy (magyar)
   Administratégia : hogyan érjünk el sikereket közigazgatási vezetőként? / Maciej Kisilowski, Izabela Kisilowska ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-429-2 kötött : 4200,- Ft
vezetés - közszolgálat
65.012.4 *** 35.08
[AN 3665026]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5018 /2017.
   70 éves a forint : az Atomenergetikai Múzeum új időszaki kiállítása : 2016. szeptember 8 - 2016. december 15. - [Paks] : Atomenergetikai Múz., [2016]. - 55 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Pakson rendezték
Fűzött
Magyarország - 20. század - 21. század - fémpénz - papírpénz - kiállítási katalógus
336.746/.747 (439) "194/201" *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3665102]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2017.
   Generációváltás kis- és középvállalkozások tulajdonlásában és menedzsmentjében / [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : MGYOSZ, 2016. - 141 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
kisvállalkozás - vállalatirányítás - vezetés
334.72 *** 658.1.012.4 *** 65.012.468
[AN 3664316]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2017.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2017. - 451 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2017. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2017
ISBN 978-615-5249-48-8 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2 (439) (078)
[AN 3664420]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2017.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2017. - 451 p. : ill. ; 30 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2017. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2017
ISBN 978-615-5249-51-8 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2 (439) (078)
[AN 3664421]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2017.
   Könyvelőváltás egyszerűen : segédlet az iratanyagok sikeres átadás-átvételéhez / [szerk.] Harkai István ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., cop. 2016. - [45] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6475-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - számvitel - útmutató
657 (439)(036)
[AN 3663729]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2017.
Laáb Ágnes
   Számviteli ismeretek - érthetően, szórakoztatóan [elektronikus dok.] / Laáb Ágnes. - Szöveg (epub : 20 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140145. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-588-9
számvitel - elektronikus dokumentum
657
[AN 3658783]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2017.
Szabó Gyula
   ÖTA 70 éve a tagság szolgálatában / [írta Szabó Gyula] ; [megj. a Vasutas ÖTA Egyesület gondozásában ...]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Vasutas ÖTA Egyes., 2016. - 110 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6960-4 fűzött
Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület
Magyarország - önkéntes biztosítópénztár - betegségbiztosítás - 20. század
368.942 (439) "193/199"
[AN 3667550]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2017.
Szamkó Józsefné
   Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén, 2016 [elektronikus dok.] / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2016
Lezárva: 2016. márc. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-574-2
Magyarország - számvitel - államháztartás - elektronikus dokumentum
657 *** 336.12 (439)
[AN 3658762]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5026 /2017.
Brüll, Dieter
Waldorfschule und Dreigliederung, der peinliche Auftrag (magyar)
   Waldorf-iskola és hármas tagozódás : a kínos megbízás : az antropozófus intézményi lét kockázatáról / Dieter Brüll ; ford. Siklaky István. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, [2016]. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-6879-X fűzött
alternatív iskola
371.4 Waldorf
[AN 3666218]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2017.
Fózer Vendel (1937-)
   Szórópusztai emlékek / Fózer Vendel. - Szolnok : [Fózer V.], 2016. - 485 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7206-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Besenyszög - Szórópuszta - iskolatörténet - általános iskola - helyismeret - 20. század - memoár
373.3 (439-2 Szórópuszta) (0:82-94) *** 908.439-2 Besenyszög (0:82-94)
[AN 3664178]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2017.
Hajagos József
   A vértanúkról..., fiataloknak : október 6-iki megemlékezési műsorok / Hajagos József ; [közread. a] Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium. - Gyöngyös : Gyöngyösi Berze Nagy J. Gimn., 2016. - 147 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7876-18-9 fűzött
Magyarország - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi személy - katonatiszt - iskolai ünnepély - emlékműsor
371.383.2 *** 943.9 "1848/1849" (092) (0:28-2) *** 355 (439) "1848/1849" (092) (0:82-2)
[AN 3664125]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2017.
   Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 90. évfordulója alkalmából : Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény, 1926-2016 / fel. szerk. Batuskáné Kiss Katalin. - Örkény : Pálóczi Horváth I. Mezőgazdasági Szakképző Isk. és Kollégium, 2016. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 978-963-12-5227-9 kötött
Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Örkény)
Örkény - szakiskola - mezőgazdaság - kollégium - iskolatörténet
37.018.3 (439-2 Örkény) (091) *** 373.6: 63 (439-2 Örkény) (091)
[AN 3665005]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2017.
Kalocsai Péter (1962-)
   A Szövőtől az Antalon át a Nyitráig : az alapfokú oktatás története Szombathely vasúton túli, keleti városrészén, 1928-1956-2016 / Kalocsai Péter ; [közread. a] Nyitra Utcai Iskola Alapítványa. - Szombathely : Nyitra Utcai Isk. Alapítványa, 2016. - 272 p. : ill., részben színes ; 18x24 cm
ISBN 978-963-12-7292-5 kötött
Nyitra Utcai Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - iskolatörténet - általános iskola - 20. század
373.3 (439-2 Szombathely) (091)
[AN 3664022]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2017.
Puskás Pál
   A Debreceni Erdészeti Technikum és diákjainak története / Puskás Pál. - Debrecen : Magánkiad., 2016. - 392 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-5277-4 kötött
Debreceni Erdészeti Technikum
Debrecen - technikum - erdészet - történeti feldolgozás
373.6:630 (439-2 Debrecen) (091)
[AN 3663674]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2017.
Szabó G. Ferenc (1952-)
   A szövegértés - szövegalkotás pedagógiája / Szabó G. Ferenc ... - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 36.)
Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 978-963-318-536-0 fűzött
szövegtan - szövegértés - módszertan - kompetencia - tanári segédkönyv
371.322.6 (072) *** 809.451.1-73 (072)
[AN 3664055]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2017.
Varga Bence
   Hogyan érjünk el 466 pontot az érettségin / Varga Bence. - [Budapest] : Goodrisk Kft., cop. 2017. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7590-2 fűzött : 2390,- Ft
érettségi vizsga - tanulás - felkészülés - útmutató
371.27 (036) *** 371.322
[AN 3664133]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5034 /2017.
Ambrózy Árpád (1955-)
   A vadászíjász vizsga / Ambrózy Árpád, Glück Balázs. - [Balatonalmádi] : Ambrózy Á., Glück B., [2017]. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7856-9 fűzött
vadászat - íjászat - vizsgakövetelmény
799.322.2 (078) (079.1) *** 799.2 (078) (079.1)
[AN 3664072]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2017.
Boruzs János (1964-)
   Kérdezz-felelek : agytorna mindenkinek / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-32-7 fűzött
fejtörő játék
793.7
[AN 3667285]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2017.
Boruzs János (1964-)
   Teszteld a műveltséged! : kvízjátékok könyve / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-31-0 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 3667284]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2017.
Juhász Ferenc
   Egy vadászév morzsái : szalonkáktól szalonkákig / Juhász Ferenc. - [Sajóvelezd] : [Juhász F.], 2016. - 179, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7169-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2 (0:82-94)
[AN 3664109]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2017.
   Karcolatok : irodalmi antológia : válogatás a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium diákjainak műveiből. - Gyöngyös : Gyöngyösi Berze Nagy J. Gimn., 2016. - 90 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7876-19-6 fűzött
Gyöngyös - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
379.825 *** 894.511-822 (439-2 Gyöngyös)
[AN 3664078]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2017.
Kiss Zsolt (1970-)
   Wihng Cheun Kyuhn / Kiss Zsolt. - Szeged : T-M Worldtrade K., 2016-. - ill. ; 21 cm
kungfu
796.855
[AN 3660142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Chahm Kiuh. - 2016. - 155 p.
ISBN 978-963-08-2524-5 fűzött
[AN 3664296] MARC

ANSEL
UTF-85040 /2017.
Margitay Richárd (1981-)
   A labdarúgó Európa-bajnokságok győztesei / Margitay Richárd. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-31-7 fűzött : 2590,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság
796.332 (4) (091) *** 796.332.093 (4) (091)
[AN 3664668]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2017.
Margitay Zsolt (1986-)
   Második félidő : aranyköpések a futball világából / Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-30-0 fűzött : 2590,- Ft
labdarúgás - humor - idézetgyűjtemény
796.332 (0:82-84)
[AN 3664670]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2017.
Németh Balázs (1976-)
   Elöltöltő fegyveres vadászok és lövészek kézikönyve / Németh Balázs. - Budapest : Brothers Online Kft., 2017. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7800-2 fűzött
vadászat - fegyver
799.2 *** 623.442
[AN 3664124]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2017.
Pethő András
   Végül mindig a németek / Pethő András. - Budapest : Luther, 2016. - 206 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-071-3 fűzött : 1900,- Ft
Németország - labdarúgás - sporttörténet
796.322 (430) (091)
[AN 3664363]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2017.
Simkó Gyula
   Szívemben Afrika : egy vadász naplója / Simkó Gyula ; [Tóvári János fotó]. - 2. kiad. - [Budapest] : ImmoSensus Kft., 2016. - 209 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-1801-5 kötött
Afrika - vadászkaland
799.2 (6) (0:82-94)
[AN 3667542]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2017.
Vida Gusztáv
   Volt egyszer egy Gencs / Vida Gusztáv. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2016. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-92-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2 (0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3664139]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2017.
Weathers, Beck (1946-)
Left for dead (magyar)
   Túléltem az Everestet / Beck Weathers ; Stephen G. Michaud [közreműködésével] ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 334 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-639-0 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - Himalája - alpinizmus - baleset - 20. század - memoár
796.52 (73) (092) Weathers,_B. (0:82-94) *** 796.52 (235.243) "199" (0:82-94) *** 614.8 (235.243) (0:82-94)
[AN 3665055]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5047 /2017.
   4. z : utazás a Zongorabolygóra : 2014-2016. - [Makó] : [Nadobán Zs.], 2016. - [76] p. : ill., színes ; 30 cm
Összeáll. Nadobán Zsuzsanna
ISBN 978-963-12-6498-2 fűzött
Makó - iskolai osztály - általános iskola - gyermekrajz - album
741.071 -053.6 *** 373.3 (439-2 Makó)
[AN 3665002]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2017.
Ábrahám Vera
   Szeged zsidó temetői / Ábrahám Vera. - Szeged : [Ábrahám V.], 2016. - 531 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 510-515. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5138-8 fűzött
Szeged - zsidóság - temető - névjegyzék
718 (439-2 Szeged) (=924) *** 050.8
[AN 3665154]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2017.
   Alacsony, sűrű beépítésű lakóházak = Low-rise high-density housing / [szerk. Perényi Tamás] ; [... ford. ... Németh Anikó Annamária] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszék. - [Budapest] : BME Lakóépülettervezési Tansz., 2016. - 240 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-313-126-8 fűzött
Magyarország - lakóépület - építészettörténet - 20. század - ezredforduló - sorház
728.31 (439) "19/20" *** 728.31 (100) "19/20"
[AN 3664271]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2017.
Balatonfüredi Kollektív Tárlat (2016)
   Balatonfüredi Kollektív Tárlat, 2016 / [kiad. Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - Balatonfüred : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., 2016. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2016. augusztus 23 - szeptember 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89829-6-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76 (439) "201" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3665047]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2017.
   Berlin - Budapest : [Virág Judit Galéria, Budapest, 2016. október 26 - november 27.] / [... szerzői Szeredi Merse Pál, Kaszás Gábor] ; [életrajzok Hársfalvi Magdolna]. - Budapest : Virág J. Galéria, [2016]. - 320 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89404-0-7)
Berlin - Magyarország - képzőművészet - avantgárd - művészeti élet - emigráció - magyarság - 20. század - kiállítási katalógus
73/76 (430-2 Berlin) (=945.11) "191/193" *** 73/76 (439) "191/193" *** 7.037 (439) "191/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3663663]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2017.
Fodor Éva Irén
   "Építsünk hajlékot a múzsáknak" : Debrecen szabad királyi város múzeumépítési törekvései a huszadik század első évtizedeiben / Fodor Éva Irén. - Debrecen : Déri Múz., 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Déri Múzeum és gyűjteményei, ISSN 2064-6267 ; 5.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-7218-96-5 fűzött
Debrecen - művelődéstörténet - múzeum - építészet - századforduló - Horthy-korszak
069 (439-2 Debrecen) (091) *** 727.7 (439-2 Debrecen) *** 930.85 (439-2 Debrecen) "190/192"
[AN 3664584]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2017.
   Föld, víz, tűz, levegő : az igazi fazekasmester: Kovács László / [... szerk.] Tamás László ; [kiad. Kalocsa Népművészetéért Alapítvány, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár]. - [Kalocsa] : Kalocsa Népművészetéért Alapítvány : Kalocsa Kult. Közp. és Kvt., cop. 2016. - 76, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Az előszó angol, német, francia nyelven is
ISBN 978-963-12-7291-8 kötött
Kovács László (1956-)
Magyarország - fazekas - iparművész - népi kerámia - 20. század - 21. század
738 .031.4 (439) (092) Kovács_L.
[AN 3665060]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2017.
Gellér Katalin (1946-)
   Japonizmus a magyar művészetben = Japonism in Hungarian art / [szerzők ... Gellér Katalin, Dénes Mirjam] ; [... ford. ... Mihály Árpád] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, [2017]. - 251 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a "Gésák a Duna-parton" címmel Budapesten, 2016. dec. 16 - 2017. márc. 15. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 212-227.
ISBN 978-615-5244-11-7 kötött
Magyarország - Japán - képzőművészet - iparművészet - művészeti hatás - 19. század - századforduló
73/76 (439) "186/191" *** 73/76 (520)
[AN 3664138]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2017.
   A Hősök temetője. - 2. utánny. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2017. - 15 p. : ill. ; 17 cm. - (Mesélő Nyíregyháza ; 11.)
Bibliogr.: p. [16].
ISBN 978-963-88105-7-1 fűzött
Nyíregyháza - temető - katonasír
718 (439-2 Nyíregyháza) *** 726.825 (439-2 Nyíregyháza)
[AN 3664889]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2017.
Kass János (1927-2010)
   Kass Galéria : az első 30 év : visszaemlékezések Kass János grafikusművészre / [szerk. Bánki Vera, Fári Irén] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2016. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9804-54-8 fűzött
Kass János (1927-2010)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - memoár
76 (439) (092) Kass_J. (0:82-94)
[AN 3664238]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2017.
Kiss Péter (1957-)
   Az egri érseki Líceum történetéből / Kiss Péter. - Eger : [Kiss P.], 2016. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-346.
ISBN 978-963-12-3891-4 fűzött
Egri Érseki Líceum
Eger - iskolatörténet - egyetem - épület
727.3 (439-2 Eger) (091) *** 378.4 (439-2 Eger) (091)
[AN 3664425]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2017.
Ladányi András (1945-)
   Kékcsei fejfák / Ladányi András ; [kiad. Kékcse Község Önkormányzata]. - Kékcse : Önkormányzat, 2016. - 122, [17] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7125-6 kötött
Kékcse - fejfaállítás - temető - fényképalbum
745.51 .031.4 (439-2 Kékcse) (084.12) *** 726.825 (439-2 Kékcse)
[AN 3664832]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2017.
Mayer Erzsébet (1951-)
   Íme, a Nőember : kulturális nőtani ismeretek / Mayer Erzsébet ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016. - 123 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-89-8 fűzött
- kultúraszociológia - irodalomesztétika - művészetesztétika - magyar irodalom története - világirodalom története
7.01 *** 316.37 -055.2 *** 316.7 *** 82.01 *** 894.511 (091) *** 82 (091)
[AN 3664672]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2017.
   Műemlékek Nyíregyházán. - 2. bőv. vált. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2017. - 40 p. : ill. ; 17 cm. - (Mesélő Nyíregyháza ; 4.)
ISBN 978-963-88105-6-4 fűzött
Nyíregyháza - műemlék - helyismeret
72 .025.3 (439-2 Nyíregyháza) *** 908.439-2 Nyíregyháza
[AN 3664887]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2017.
A múlt szabadsága (angol)
   The freedom of the past : a selection from Róbert Alföldi's photographic collection : [neo-Avant-garde photographic art in Hungary from the 1960s to the present day] / [ed. Marianna Kolozsváry] ; [publ. by the] ... Hungarian House of Photography - Mai Manó House. - [Budapest] : ARTneo : Hung. House of Phot. - Mai Manó House, 2016. - 291 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80360-0-9 kötött
Magyarország - magángyűjtemény - fotóművészet - neoavantgárd - 20. század - ezredforduló
069.017 (439) Alföldi_R. *** 77.04 (439) "196/200" *** 7 .037
[AN 3663678]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2017.
   A múlt szabadsága : válogatás Alföldi Róbert fotógyűjteményéből : [neoavantgárd fotóművészet Magyarországon az 1960-as évektől napjainkig] / [szerk. Kolozsváry Marianna] ; [közread. a] ... Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház. - [Budapest] : ARTneo : M. Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház, 2016. - 291 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88529-9-1 kötött
Magyarország - magángyűjtemény - fotóművészet - neoavantgárd - 20. század - ezredforduló
069.017 (439) Alföldi_R. *** 77.04 (439) "196/200" *** 7 .037
[AN 3663670]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2017.
Novotny Tihamér (1952-)
   Aknay János / Novotny Tihamér ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2016. - 134 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 132-134.
ISBN 978-615-80545-0-8 kötött : 2500,- Ft
Aknay János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75 (439) (092) Aknay_J.
[AN 3664011]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2017.
Ország Lili (1926-1978)
Árny a kövön (angol)
   Shadow on stone : the art of Lili Ország : [Hungarian National Gallery, Budapest, 16 December 2016 - 26 March 2017] / [curator Marianna Kolozsváry] ; [bibliogr. and list of exhib. Eszter Illés] ; [biogr. of Lili Ország Marianna Kolozsváry, Nóra Kováts]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2016. - 391 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2016/6.)
Bibliogr.: p. 354-369.
ISBN 978-615-5304-64-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75 (439) (092) Ország_L.
[AN 3664751]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2017.
Ország Lili (1926-1978)
   Árny a kövön : Ország Lili művészete : [Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2016. december 16 - 2017. március 26.] / [kurátor Kolozsváry Marianna] ; [az irodalom- és kiállításjegyzéket összeáll. Illés Eszter] ; [az életrajzot összeáll. Kolozsváry Marianna, Kováts Nóra]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2016. - 391 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2016/9.)
Bibliogr.: p. 354-369.
ISBN 978-615-5304-63-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75 (439) (092) Ország_L.
[AN 3664480]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2017.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   Török hímzésű úrasztali terítők a Sárospataki Református Kollégium Múzeumában / Pocsainé Eperjesi Eszter, Rádainé Bodnár Katalin. - Sárospatak : Hernád, 2016. - 91, [20] p., [15] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 5.)
Bibliogr.: p. 82-87.
ISBN 978-615-80403-7-2 kötött
népi textilművészet - templomi berendezés - múzeumi gyűjtemény - mintakönyv
069 (439-2 Sárospatak) *** 745.52.031.4 (439) *** 247.264 (439)
[AN 3664058]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2017.
Somogyi Győző (1942-)
   A döntés : a Döntés című kiállítás katalógusa : Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár, 2017. 01. 23 - 2017. 04. 30. = Choice : catalogue of Choice exhibition : King St. Stephen Museum, Csók István Picture Gallery, Székesfehérvár, 23. 01. 2017 - 30. 04. 2017 / [... kurátora Tóth Norbert] ; [... szerk. Sárba Katalin]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., cop. 2017. - 117 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 345.)
Somogyi Győző és Párkányi Raab Péter műveinek kiállítása
ISBN 978-615-5413-19-3 kötött
Magyarország - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04 (439) (092) Párkányi_Raab_P. *** 75 (439) (092) Somogyi_Győző *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3665090]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2017.
Somogyi Réka (1974-)
   Piroska nem tér le az útról = Little Red Riding Hood doesn't stray from the road / Somogyi Réka. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016. - [126] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. O'Riordan, David
ISBN 978-963-9718-92-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - próza
75 (439) (092) Somogyi_R. *** 894.511-3
[AN 3664261]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2017.
Szávai Géza (1950-)
   Láss csodát! : a rajzban gondolkodó gyermek / Szávai Géza. - 3. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 141 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-32-9 kötött : 3675,- Ft
gyermeklélektan - gyermekrajz
741.071 -053.6 *** 159.922.7
[AN 3666262]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2017.
   Többlakásos házak = Multi-apartment buildings / [szerk. Perényi Tamás] ; [... ford. ... Németh Anikó Annamária] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszék. - [Budapest] : BME Lakóépülettervezési Tansz., 2016. - 237 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-313-127-5 fűzött
Magyarország - lakóépület - építészettörténet - 20. század - ezredforduló - társasház
728.2 (100) "19/20" *** 728.2 (439) "19/20"
[AN 3664273]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5071 /2017.
Cavalera, Max (1969-)
My bloody roots (magyar)
   My bloody roots : a Sepulturától a Soulflyig és azon túl / Max Cavalera és Joel McIver ; [ford. Dudich Ákos]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2016. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-94-6 fűzött : 3800,- Ft
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7 (73) (092) Cavalera,_M. (0:82-94)
[AN 3664963]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2017.
   Fölszállott a páva : 111 magyar népdal / [vál. és szerk. Palásthy Imre]. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-047-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar néprajz - népdal - kotta
784.4 (=945.11) *** 398.8 (=945.11)
[AN 3664319]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2017.
Jávorszky Béla (1965-)
   Sebő 70 / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 142, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8710-3 kötött : 3600,- Ft
Sebő Ferenc (1947-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
78.067.26 (439) (092) Sebő_F.
[AN 3663788]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2017.
Kardos Pál (1927-1978)
   Karvezetés III. : intonálás / Kardos Pál ; [a szöveget gond. Kardos Pálné] ; [kiad. a Kardos Pál Alapítvány]. - [Szeged] : Kardos P. Alapítvány, cop. 2017. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-12-7850-7 fűzött
karvezetés - kórusművészet - zenei intonáció
784.96 *** 784.087.68.071
[AN 3664300]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2017.
Koncz Éva
   Koncz és Bródy ma is hat : társadalomtudomány és a beat / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2017. - 88 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-80402-4-2 kötött
Magyarország - Kádár-korszak - társadalmi hatás - beatzene
78.067.26 (439) "196/197" *** 316.4.063
[AN 3664877]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5076 /2017.
Bors Csaba (1942-)
   Pusztavám sportja, 1920-2015 / Bors Csaba ; [kiad. a Pusztavámi Torna Club]. - Pusztavám : Pusztavámi Torna Club ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2016. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9846-90-6 fűzött
Pusztavámi Torna Club
Pusztavám - sporttörténet - sportegyesület
792 (439-2 Pusztavám) (091) *** 061.5 (439-2 Pusztavám) (091)
[AN 3664509]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2017.
Karádi Zsolt (1956-)
   "Az ég nem emberséges..." : színházi tanulmányok, kritikák / Karádi Zsolt. - Nyíregyháza : Feliciter K., 2016. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7839-2 fűzött
Nyíregyháza - színházesztétika - színielőadás - színházi kritika
792.091 (439-2 Nyíregyháza) "200/201" (0:82-95) *** 792.01 *** 894.511-95
[AN 3664076]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
The wimpy kid movie diary (magyar)
   Egy ropi filmes naplója : Greg Heffley meghódítja Hollywoodot / Jeff Kinney ; [ford. Mihóczy Mercédesz]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-966-0 kötött : 2599,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - filmgyártás - 21. század - gyermekkönyv
791.43 (73) "200/201" (02.053.2) *** 791.44 (73) "200/201" (02.053.2)
[AN 3665146]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2017.
Pintér Sándor (1940-)
   Karády Katalin és Kőbánya : retrospektív monográfia : nyilvánosságra került új tényekkel / Pintér Sándor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2016. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-92-0 fűzött
Karády Katalin (1910-1990)
Magyarország - Budapest. 10. kerület - filmszínész - helyismeret - 20. század
791.43.071.2 (439) (092) Karády_K. *** 908.439-2 Bp.X.
[AN 3664592]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2017.
Schulz, Bob
   Csapó! Tessék! : szelfi Terézvárostól Hollywoodig / Bob Schulz. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-28-7 fűzött : 2990,- Ft
Kanada - filmrendező - producer - 20. század - 21. század - külföldön élő magyar személyiség - memoár
791.43.071.1 (71) (=945.11) (092) Schulz,_B. (0:82-94)
[AN 3664665]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2017.
Zsuráfszky Zoltán (1956-)
   Férfitánc : portré Zsuráfszky Zoltánról / az interjút kész. ... Jálics Kinga. - Budapest : Honvéd Együttes Műv. Nonprofit Kft., 2016. - 138 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (A magyar táncművészet nagyjai, ISSN 1217-9159 ; 6.)
ISBN 978-963-12-5954-4 kötött
Zsuráfszky Zoltán (1956-)
Magyarország - táncművész - magyar néprajz - néptánc - 20. század - 21. század - interjú
793.31.02 (439) (092) Zsuráfszky_Z. (047.53) *** 394.3 (=945.11)
[AN 3664053]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5082 /2017.
   Agapes francophones 2016 : actes du XIIe Colloque international d'études francophones : CIEFT 2016 "Parabole(s)" tenu à l'Université de L'Ouest de Timişoara, les 18 et 19 mars 2016 / ... réunies par Ramona Maliţa ; [publ. par] Université de l'ouest de Timişoara Faculté des lettres, histoire et théologie Chaire de français. - Szeged : JATEPress, 2016. - 299 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-307-9 fűzött
francia irodalom története - francia nyelv - konferencia-kiadvány
804.0 *** 840 (091) *** 061.3(498.4-2Temesvár)
[AN 3664204]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2017.
Bába Barbara (1983-)
   Földrajzi köznevek térben és időben / Bába Barbara. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 187 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 39.)
Bibliogr.: p. 153-173. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-599-5 fűzött
földrajzi név - köznév - magyar nyelv - nyelvtörténet - Árpád-kor
801.311 *** 801.225 *** 809.451.1-311 "10/12"
[AN 3664198]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2017.
   Bʺlgaristični četeniâ : Seged 2015 : meždunarodna naučna konferenciâ : Seged ..., 11-12 ûni 2015 g. / [szerk. Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2016. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-313-0 fűzött
bulgarisztika - konferencia-kiadvány
808.67 *** 886.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3664215]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2017.
   A legféltőbb kincs : előadások, tanulmányok / szerk. Nyiri Péter. - Sátoraljaújhely ; Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány : PIM, 2016. - 438, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80242-3-5 fűzött
nyelvészet - magyar nyelv - nyelvújítás - nyelvművelés - magyar néprajz - folklór - magyar irodalom története
809.451.1 *** 398 (=945.11) *** 894.511 (091)
[AN 3664060]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2017.
Rátki Zoltán
   Őfelsége a magyar nyelv : a különféle eredetelméletek cáfolata 1 / [Rátki Zoltán]. - [Dunakeszi] : [Rátki Z.], 2017. - [23] fol. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-7999-3)
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1 (089.3) *** 930.8 (=945.11) (089.3)
[AN 3664554]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2017.
Rátki Zoltán
   Őfelsége a magyar nyelv : ék ős szó él / [Rátki Zoltán]. - [Dunakeszi] : [Rátki Z.], 2017. - [17] fol. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7999-3 fűzött
magyar nyelv
809.451.1 (089.3)
[AN 3664550]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2017.
Rátki Zoltán
   Őfelsége a magyar nyelv : nyelvépítészet 1 / [Rátki Zoltán]. - [Dunakeszi] : [Rátki Z.], 2017. - [11] fol. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-7999-3)
magyar nyelv
809.451.1 (089.3)
[AN 3664552]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2017.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL practice tests 1-5 : English level B1 / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2017. - 188 p. ; 24 cm + 5 mell.
ISBN 978-615-5386-08-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0 (079.1) =945.11
[AN 3663665]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2017.
   Tanulmányok a szövegkoherenciáról / szerk. Dobi Edit, Andor József. - [Debrecen] : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2016. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 179)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-609-1 fűzött
szövegtan
801.73 *** 82.07
[AN 3664111]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2017.
Wacha Imre (1931-)
   Kvaterkázás : derűs visszaemlékezések, anekdoták a XX. század második felének magyar nyelvészeiről, nyelvművelőiről / ... összehordogatta Wacha Imre ; [Kubínyi László rajz.] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége ...]. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2016. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80424-1-3 fűzött
Magyarország - nyelvész - nyelvművelés - 20. század - memoár - anekdota
80.001 (439) (092) (0:82-36) *** 809.451.1-06 (0:82-36)
[AN 3664172]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5092 /2017.
Győri L. János (1958-)
   Református identitás és magyar irodalom : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / Győri L. János. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-287-7 kötött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - református egyház - reformáció - 17. század - 18. század
894.511 (091) "16/17" *** 930.85 (439) "16/17"
[AN 3667238]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2017.
   Műhelyszeminárium : a hatvanéves Gyapay László köszöntése / [szerk. Fekete Norbert, Porkoláb Tibor, Rostás Édua] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. - Miskolc : ME BTK M. Nyelv- és Irodtud. Int. : Bíbor K., 2016. - 134 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-27-4 fűzött
Európa - magyar irodalom története - kultúra - emlékkönyv
894.511 (091) *** 008 (4)
[AN 3664346]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2017.
Tutsek Anna (1865-1944)
   Az én utam / Tutsek Anna. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2016. - 270 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 23.)
ISBN 978-615-80583-0-8 fűzött
Tutsek Anna (1865-1944)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511 (092) Tutsek_A. (0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3664646]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5095 /2017.
Andrews, Amy (1969-)
Driving her crazy (magyar)
   Fényképezni szabad! / Amy Andrews ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 618.)
ISBN 978-963-407-437-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663834]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2017.
Andrews, Amy (1969-)
The tortured hero (magyar)
   A szív nem hazudik ; Tévutak és kanyarok / Amy Andrews ; [... ford. Gaáli István ..., Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 544-545.)
Egys. cím: The tortured hero ; How to resist temptation
ISBN 978-963-407-395-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663790]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2017.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Furðustrandir (magyar)
   Rókalyuk / Arnaldur Indriðason ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2017. - 301 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-485-2 fűzött : 3290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4 =945.11
[AN 3665021]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2017.
Backman, Fredrik (1981-)
En man som heter Ove (magyar)
   Az ember, akit Ovénak hívnak / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-238-4 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31 =945.11
[AN 3667245]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2017.
Baxter, Claire
Falling for the frenchman (magyar)
   Egyszer már elhagytál / Claire Baxter ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 601.)
ISBN 978-963-407-387-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663789]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2017.
Berlin, Amalie
Craving her rough diamond doc (magyar)
   Hat hónap a hegyekben / Amalie Berlin ; [... ford. Gaáli István]. Egy kávét a doktor úrnak! / Annie Claydon ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 550-551.)
Egys. cím: Craving her rough diamond doc. Re-awakening his shy nurse
ISBN 978-963-407-971-2 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-312.5 =945.11
[AN 3663814]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Conni auf dem Reiterhof (magyar)
   Bori a lovastanyán / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2012. - 91, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5220-25-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667117]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Das grosse Conni-Buch zum Lesenlernen (magyar)
   A nagy Bori-könyv : új történetek és feladatok / írta Julia Boehme ; rajz. Herdis Albrecht ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-90-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3666793]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2017.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Fahrenheit 451 és más történetek / Ray Bradbury ; [ford. Loránd Imre, Pék Zoltán, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2012. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-184-1 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9 (73) =945.11 *** 820-322.9 (73) =945.11
[AN 3667338]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2017.
Braun, Jackie
Greek for beginners (magyar)
   Elbűvölő idegenvezető / Jackie Braun ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 608.)
ISBN 978-963-407-441-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663829]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2017.
Brooks, Pamela (1966-)
A date with the ice princess (magyar)
   Jéghercegnő / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Gábor]. A legszebb karácsonyi ajándék / Joanna Neil ; [... ford. Várnai Péter]. Különleges találkozás / Stella Bagwell ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 53.)
Egys. cím: A date with the ice princess. Posh doc, society wedding. A texan on her doorstep
ISBN 978-963-407-447-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11 *** 820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663844]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2017.
   A Caffarelli fivérek. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 78.)
Tart.: A szerencsejátékos / Melanie Milburne ; [... ford. Czárán Judit]. A szerelem képlete / Ally Blake ; [... ford. Kiss Gábor]. Ami mindent megváltoztat / Miranda Lee ; [... ford. Kiss Gábor]. - Egys. cím: Never gamble with a Caffarelli ; Faking it to making it ; A man without mercy
ISBN 978-963-407-459-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663880]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2017.
Cassidy, Carla
Scene of the crime: return to Bachelor Moon (magyar)
   Agglegények éjszakája ; Pokoli nászút / Carla Cassidy ; [... ford. Sajó Tamás, ... Alföldi Zsófia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 304 p. ; 18 cm. - (Intrika, ISSN 2498-5554 ; 2.)
Egys. cím: Scene of the crime: return to Bachelor Moon ; Scene of the crime: Black Creek
ISBN 978-963-407-967-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663946]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2017.
Cassidy, Carla
Scene of the crime: return to Bachelor Moon (magyar)
   Agglegények éjszakája ; Pokoli nászút / Carla Cassidy ; [... ford. Sajó Tamás, ... Alföldi Zsófia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Intrika, ISSN 2498-5554 ; 2.)
Egys. cím: Scene of the crime: return to Bachelor Moon ; Scene of the crime: Black Creek
ISBN 978-963-407-976-7 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663948]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2017.
Child, Lee (1954-)
Killing floor (magyar)
   Elvarázsolt dollárok / Lee Child ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-905-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 =945.11
[AN 3667144]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2017.
Claydon, Annie
The rebel and Miss Jones (magyar)
   Kócos megmentő / Annie Claydon ; [... ford. Gaáli István]. Baba a fiókban / Marion Lennox ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 546-547.)
Egys. cím: The rebel and Miss Jones. The surgeon's doorstep baby
ISBN 978-963-407-410-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11 *** 820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663795]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2017.
Conder, Michelle
Living the charade (magyar)
   Napsugár kisasszony / Michelle Conder ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 612.)
ISBN 978-963-407-385-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663856]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2017.
Conder, Michelle
Russian's ruthless demand (magyar)
   Szentpétervár hava : Chatsfield Hotel / Michelle Conder ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 619.)
ISBN 978-963-407-451-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663839]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2017.
Cox, Connie
His hidden American beauty (magyar)
   Nem angyal, nem szent / Connie Cox ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Sose add fel a reményt / Lucy Clark ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 548-549.)
Egys. cím: His hidden American beauty. Dare she dream of forever?
ISBN 978-963-407-428-1 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663805]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2017.
Crews, Caitlin
Greek's last redemption (magyar)
   Athén hajói : Chatsfield Hotel / Caitlin Crews ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 617.)
ISBN 978-963-407-435-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663830]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2017.
Crews, Caitlin
Undone by the sultan's touch (magyar)
   Labirintus / Caitlin Crews ; [... ford. Csató Gabriella]. Édenkert a pálmák alatt / Maureen Child ; [... ford. Bosnyák Edit]. Angyal jár közöttünk / Kim Lawrence ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 78.)
Egys. cím: Undone by the sultan's touch. Her return to king's bed. A secret until now
ISBN 978-963-407-443-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663897]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2017.
Crownover, Jay
Better when he's bad (magyar)
   A tetovált srác / Jay Crownover ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 367 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-407-267-6 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663930]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2017.
Dahl, Roald (1916-1990)
The witches (magyar)
   Boszorkányok / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 232, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5501-05-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667195]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2017.
Davis, Justine
Enemy waters (magyar)
   Menekülés északnyugatra ; Redstone csodavize / Justine Davis ; [... ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Intrika, ISSN 2498-5554 ; 3.)
Egys. cím: Enemy waters ; Redstone ever after
ISBN 978-963-407-977-4 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663940]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2017.
Dema, Sandra
Respira, piccolo albero... respira (ukrán)
   Dihaj malenʹke derevce... dihaj / Sandra Dema ; pereklad ... Olesì Gembìk ; ... ìl. Patrìcìâ Sipeer ; [... vidana ... Samovrâduvannâ ukraïncìv Čepela]. - [Budapest] : Samovrâduvannâ ukraïncìv Čepela, [2017]. - [37] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7809-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34 (02.053.2) =83 *** 087.5(084.1)
[AN 3664244]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2017.
Dugoni, Robert
Her final breath (magyar)
   Szorul a hurok / Robert Dugoni ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 357 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-969-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3664958]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2017.
   Férj újratöltve. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 22.)
Tart.: Angyallány / Mary Lyons ; [... ford. Szalontai Éva]. Ősi vágyak / Karen van der Zee ; [... ford. Bakay Dóra]. Különös nászéjszaka / Miranda Lee ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Egys. cím: An inconvenient husband ; Husband not included! ; The wedding-night affair
ISBN 978-963-407-416-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol nyelvű irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11 *** 820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663870]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2017.
Flynn, Christine
Suddenly family (magyar)
   Virággyerek gyereke / Christine Flynn ; [... ford. Kálló András]. Nem minden eladó / Anne McAllister ; [... ford. Gärtner Zita]. Testreszabott ajándék / Alyssa Dean ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 49.)
Egys. cím: Suddenly family. The cowboy's Christmas miracle. Mistletoe mischief
ISBN 978-963-407-434-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663990]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2017.
French, Kat
The piano man project (magyar)
   A zongoristaprojekt / Kat French ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 384 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-259-1 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663937]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2017.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1995. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3541-2 kötött : 3290,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31 (861) =945.11
[AN 3666648]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2017.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Memoria de mis putas tristes (magyar)
   Bánatos kurváim emlékezete / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2005. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3542-9 kötött : 2690,- Ft
kolumbiai irodalom - kisregény
860-31 (861) =945.11
[AN 3666651]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2017.
   A Gingerbread-lányok. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 39.)
Tart.: Házastársi randevú / Shirley Jump ; [... ford. Gaáli István]. Perzselő szenvedély / Rebecca Winters ; [... ford. Várnai Péter]. A karácsony csodája / Cara Colter ; [... ford. Szabó Júlia]. - Egys. cím: The Christmas baby surprise ; Marry me under the mistletoe ; Snowflakes and silver linings
ISBN 978-963-407-449-6 fűzött : 1799,- Ft : 10,06 EUR : 41,10 RON
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-312.5 (71) =945.11
[AN 3663873]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2017.
Gordon, Lucy
The secret that changed everything (magyar)
   Toszkán nappalok, római éjszakák / Lucky Gordon ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 606.)
ISBN 978-963-407-424-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663820]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2017.
Green, Abby
Delucca's marriage contract (magyar)
   Signor Delucca egyezsége / Abby Green ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 611.)
ISBN 978-963-407-383-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (417) =945.11
[AN 3663854]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2017.
Grippando, James (1958-)
Gone again (magyar)
   Szökésben / James Grippando ; [ford. Imre Balázs]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 372 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-981-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3664955]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2017.
Groff, Lauren (1978-)
Fates and furies (magyar)
   Vágy és végzet / Lauren Groff ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 460, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-310-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3665159]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2017.
Harrington, Nina
Blame it on the champagne (magyar)
   Fogd a pezsgőre! / Nina Harrington ; [... ford. Püspöki Teréz]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 607.)
ISBN 978-963-407-439-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663826]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2017.
Harrington, Nina
The first crush is the deepest (magyar)
   Először és utoljára / Nina Harrington ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 603.)
ISBN 978-963-407-406-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663794]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2017.
Harrington, Nina
Last-minute bridesmaid (magyar)
   Beugró koszorúslány / Nina Harrington ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 605.)
ISBN 978-963-407-422-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663817]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2017.
Harris, Lynn Raye
The change in Di Navarra's plan (magyar)
   Illat, ami csábít / Lynn Raye Harris ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 614.)
ISBN 978-963-407-404-5 fűzött : 699,- FT : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663863]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2017.
Hawkins, Karen
The taming of a Scottish princess (magyar)
   A makrancos hercegnő : a Hurst-amulett / Karen Hawkins ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 271 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-973-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - kalandregény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-311.3 (73) =945.11
[AN 3664969]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2017.
Hewitt, Kate
Virgin's sweet rebellion (magyar)
   Egy színésznő vallomása : Chatsfield Hotel / Kate Hewitt ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 615.)
ISBN 978-963-407-418-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663815]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2017.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Conni und der Neue (magyar)
   Bori és az új fiú / Dagmar Hossfeld ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-257-1 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3663593]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2017.
James, Julia
The forbidden touch of Sanguardo (magyar)
   A múlt béklyója / Julia James ; [... ford. Csató Gabriella]. Kezedben az életem / Michelle Conder ; [... ford. Kis Z. Margit]. Római vakáció / Lucy Ellis ; [... ford. Fekete Erika]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 38.)
Egys. cím: The forbidden touch of Sanguardo. Duty at what cost?. A dangerous solace
ISBN 978-963-407-399-4 fűzött : 1799,- Ft : 10,6 EUR : 41,1 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663874]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2017.
Jensen, Muriel
Father fever (magyar)
   Athena ; Alexis ; Augusta / Muriel Jensen ; [... ford. Erdélyi Margit, ... Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 48.)
Egys. cím: Father fever ; Father formula ; Father found
ISBN 978-963-407-401-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663984]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2017.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 13. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31 =945.11
[AN 3666350]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2017.
Kaldmaa, Kätlin (1970-)
   Kätlin Kaldmaa breviárium / ill. Anne Pikkov ; ford. Kőhalmy Nóra [et al.] ; [közread. az] Észt Intézet, Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2016. - 117, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80147-5-5 fűzött
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32 =945.11
[AN 3663977]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2017.
Kellerman, Faye (1952-)
Gun games (magyar)
   Orosz rulett : Decker & Lazarus-krimi / Faye Kellerman ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 447 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-261-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3663923]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2017.
Kerepeszki Róbert (1982-|)
   A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének története / Kerepeszki Róbert, Forisek Péter. - Debrecen : DE BTK Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2016. - 104 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 97-104.
ISBN 978-963-473-949-4 fűzött
Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Történelmi Intézet. Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék
Debrecen - egyetem - tanszék - klasszika-filológia - ókor - történeti feldolgozás
87 *** 378.4 (439-2 Debrecen).096 (091) *** 931
[AN 3664052]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2017.
Kim Jongha
   Új trend a koreai irodalomban / Kim Jongha & Szűts Zoltán. Költészet és közösség / Ra Hidok & G. István László ; [közread. a Koreai Kulturális Központ]. - Budapest : Koreai Kult. Közp., cop. 2016. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és koreai nyelven
Fűzött
koreai irodalom - magyar irodalom - vers - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
895-14.02 =945.11 *** 894.511-14.02 =957 *** 895-32.02 =945.11
[AN 3664987]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2017.
Kreller, Susan (1977-)
Schneeriese (magyar)
   Égig érő szerelem / Susan Kreller ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2017. - 182 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-232-8 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3665048]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2017.
Kubica, Mary
Pretty baby (magyar)
   A fogadott lány / Mary Kubica ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 384 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-407-265-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3663918]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2017.
Kupperberg, Paul
Meteor of doom (magyar)
   Végzetes meteorit / írta Paul Kupperberg ; rajz. Shawn McManus és Lee Loughride ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Superman ; keretcím: DC super heroes
ISBN 978-615-5629-99-0 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - ifjúsági regény
820-31 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3664406]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2017.
Landsbergis, Vytautas V. (1962-)
Pelitė Zita (magyar)
   Zita egérke : hogyan változott át Zita egérke emberré / Vytautas V. Landsbergis ; Vaidas Žvirblis illusztrációival ; ford. Förgeteg Zsolt. - Budapest : M. Napló, 2016. - 151 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5465-72-7 kötött : 2800,- Ft
litván irodalom - gyermekirodalom - mese
888.2-34 (02.053.2) =945.11
[AN 3664843]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2017.
Laurens, Stephanie
By winter's light (magyar)
   Karácsony a Cynster-kastélyban / Stephanie Laurens ; [... ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 320 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője)
ISBN 978-963-407-269-0 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663909]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2017.
Laurens, Stephanie
The taming of Ryder Cavanaugh (magyar)
   Mary megszelídítése / Stephanie Laurens ; [... ford. Márnay Sára]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 416 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője)
keretcím: A Cynster testvérek
ISBN 978-963-407-257-7 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663906]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2017.
Leclaire, Day
Dante's marriage pact (magyar)
   A sárkány csókja / Day Leclaire ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Felejtsd el Budapestet! / Merline Lovelace ; [... ford. Püspöki Teréz]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 317-318.)
Egys. cím: Dante's marriage pact. Her unforgettable royal lover
ISBN 978-963-407-426-7 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663957]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2017.
Lemke, Donald
Fun house of evil (magyar)
   Veszélyes elvarázsolt kastély / írta Donald Lemke ; rajz. Erik Doescher, Mike Decarlo és David Tanguay ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Batman ; keretcím: DC super heroes
ISBN 978-615-5629-95-2 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - ifjúsági regény
820-31 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3664364]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Caesar és a nagy összeesküvés : [krimi a Római Birodalom korából]. - 2017, cop. 2015. - 157 p.
ISBN 978-963-244-579-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667487] MARC

ANSEL
UTF-85154 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Hannibál, az elefántok ura : [krimi az ókori Rómából]. - Utánny. - 2017, cop. 2015. - 159 p.
ISBN 978-963-244-435-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667482] MARC

ANSEL
UTF-85155 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A jósda rejtélye : [krimi az ókori Görögországból]. - 2. kiad., utánny. - 2017, cop. 2015. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667473] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2017, cop. 2012. - 143 p.
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667476] MARC

ANSEL
UTF-85156 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2. kiad., utánny. - 2017, cop. 2015. - 159 p.
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667469] MARC

ANSEL
UTF-85157 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2017-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2017, cop. 2015. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3667464] MARC

ANSEL
UTF-85158 /2017.
Lennox, Marion (1953-)
Christmas at the castle (magyar)
   Karácsony a kastélyban / Marion Lennox ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 609.)
ISBN 978-963-407-455-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663831]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2017.
Leon, Donna (1942-)
Wilful behaviour (magyar)
   Ha nincs kegyelem / Donna Leon ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-73-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3664438]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2017.
Logan, Nikki
His until midnight (magyar)
   Hongkongi találkák / Nikki Logan ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 610.)
ISBN 978-963-407-457-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663833]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2017.
Logan, Nikki
Lights, camera... kiss the boss (magyar)
   Kamera indul! / Nikki Logan ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 604.)
ISBN 978-963-407-408-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663796]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2017.
Mallery, Susan
The millionaire bachelor (magyar)
   Éjszakai telefonok / Susan Mallery ; [... ford. Kiss Gábor]. Szerelem.net / Nina Harrington ; [... ford. Csató Gabriella]. Veszélyes vonzerő / Joss Wood ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 77.)
Egys. cím: The millionaire bachelor. Flirting with the forbidden. Truth-or-date.com
ISBN 978-963-407-430-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - dél-afrikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-312.5 (680) =945.11 *** 820-312.5 =945.11
[AN 3663867]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2017.
Mallery, Susan
Straight from the hip (magyar)
   Született vadóc : a csodálatos Titan lányok / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-980-4 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663922]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2017.
Marinelli, Carol
Princess's secret baby (magyar)
   Leila lázadása / Carol Marinelli ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 613.)
ISBN 978-963-407-402-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663860]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2017.
McArthur, Fiona
Midwife in a million (magyar)
   Millióból az egyetlenegy / Fiona McArthur ; [... ford. Kiss Gábor]. Otthon, édes otthon / Jennifer Greene ; [... ford. Kis Z. Margit]. Ősz Sweet Springsben / Helen R. Myers ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 52.)
Egys. cím: Midwife in a million. Groomed for love. The baby bump
ISBN 978-963-407-414-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663837]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2017.
Meier, Susan (1956-)
Daring to trust the boss (magyar)
   A főnök jobbkeze / Susan Meier ; [... ford. Végvári Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 602.)
ISBN 978-963-407-389-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663792]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2017.
Milburne, Melanie
Never underestimate a Caffarelli (magyar)
   Soha ne add fel! / Melanie Milburne ; [... ford. Czárán Judit]. Túl szép, hogy igaz legyen? / Joss Wood ; [... ford. Herczog Gábor]. Táncra született / Ally Blake ; [... ford. Kiss Gábor]. Egy nap Rómában / Cara McKenna ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 76.)
Egys. cím: Never underestimate a Caffarelli. The dance off. Too much of a good thing?. When in Rome
ISBN 978-963-407-391-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - dél-afrikai angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11 *** 820-312.5 (680) =945.11 *** 820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663862]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2017.
Moore, Christopher (1957-)
Fool (magyar)
   Bolond / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-84-0 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3667331]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2017.
Morgan, Sarah (1948-)
Maybe this Christmas (magyar)
   Talán majd karácsonykor / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 400 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-984-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 =945.11
[AN 3663933]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2017.
Moriarty, Liane (1966-)
The hypnotist's love story (magyar)
   A hipnotizőr szerelme / Liane Moriarty ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest ; [Budaörs] : Pioneer Books, 2016. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-543-524-9 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31 (94) =945.11
[AN 3664580]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2017.
Moser, Erwin (1954-)
Wo wohnt die Maus? (magyar)
   Hol lakik a kisegér? : tavaszi és nyári mesék / Erwin Moser ; ford. Nádori Lídia. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2013. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5220-57-9 kötött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34 (02.053.2) (436) =945.11
[AN 3666776]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2017.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes camping (magyar)
   Holdas Hanna nyaralni megy / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 107, [8] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-556-0 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3664994]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2017.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes to school (magyar)
   Holdas Hanna iskolás lesz / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 122, [3] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-555-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3664991]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2017.
Nesbø, Jo (1960-)
Gjenferd (magyar)
   Kísértet / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2016. - 543 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-102-8 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4 =945.11
[AN 3667242]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2017.
Oliver, Anne (1949-)
Mistletoe not required (magyar)
   Karácsonyi parti / Anne Oliver ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 620.)
ISBN 978-963-407-453-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663842]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2017.
Palamas, Grīgorios (1296-1359)
Hyper tōn hierōs hēsychazontōn (magyar)
   A szentül élő hészüchaszták védelmében / Palamasz Szent Gergely ; ... ford., jegyzetekkel ell., a bevezetést írta Baán István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. ; Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2016. - 416 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 14/1.). (Palamasz Szent Gergely művei ; 1.)
Bizánci Birodalom - középkori görög irodalom - teológia - hitvita - 14. század
877.3-96 =945.11 *** 239 (495.02) "13"
[AN 3664207]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2017.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2013. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-057-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3666504]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2017.
Prowse, Amanda
What have I done? (magyar)
   Mit vétettem? / Amanda Prowse ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-971-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31 =945.11
[AN 3664962]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2017.
Putney, Mary Jo
Once a soldier (magyar)
   Az amazon és a katona : a jó útra tértek testvérisége / Mary Jo Putney ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 303 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-977-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3664966]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2017.
Rae, Jennifer
Sex, lies & her impossible boss (magyar)
   Szex és Sydney / Jennifer Rae ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235)
ISBN 978-963-407-420-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663825]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The house of Hades (magyar)
   Hádész háza : az Olimposz hősei 4. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland] ; [társford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 523 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-865-6 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3664469]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2017.
Roberts, Alison (1956-)
From Venice with love (magyar)
   Velence ünnepi fényben / Alison Roberts ; [... ford. Kovács Ágnes]. Egy éjszaka az Orient expresszen / Fiona McArthur ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 552-553.)
Egys. cím: From Venice with love. Christmas with her ex
ISBN 978-963-407-973-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-312.5 (931) =945.11
[AN 3663822]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Once more with feeling (magyar)
   Még egyszer, érzéssel ; Piruett / Nora Roberts ; [... ford. Szabó Júlia, ... Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 400 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Once more with feeling ; Reflections
ISBN 978-963-407-142-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663926]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2017.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
As flores de lótus (magyar)
   A lótus virágai / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 491 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8604-5 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - történelmi regény
869.0-311.6 =945.11
[AN 3665077]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2017.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet / Shakespeare ; [ford. Arany János] ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, [2017]. - 148 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2 =945.11
[AN 3666393]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2017.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom / Shakespeare ; [ford. Arany János] ; [az előszót írta Takács Ferenc]. - [Budapest] : Akkord, [2017]. - 77 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2 =945.11
[AN 3666395]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2017.
Silva, Daniel (1960-)
The English spy (magyar)
   Az angol kém : a Moszad ügynöke és a királyi célpont / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 464 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-407-263-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3663915]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2017.
   Sokszínű Mexikó. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 22.)
Tart.: Mindenki párra lel / Kate Hoffmann ; [... ford. Csató Gabriella]. A nagy feladvány / Dixie Browning ; [... ford. Kollár Emese]. Erőnek erejével / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Kovács János]. - Egys. cím: Always a hero ; Kidnapping Nick ; Ultimate temptation
ISBN 978-963-407-397-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663890]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2017.
Sparks, Nicholas (1965-)
Safe haven (magyar)
   Menedék / Nicholas Sparks ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-985-9 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3667142]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2017.
   A szeretet szavai : idézetek hat évtized olvasmányaiból / vál., összeáll. Bényei Miklós. - Debrecen : Magánkiad., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7146-1 fűzött
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84 =945.11 *** 177.61 (0:82-84) *** 177.7 (0:82-84)
[AN 3664006]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2017.
Tahir, Sabaa
An ember in the ashes (magyar)
   Szunnyadó parázs / Sabaa Tahir ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2016. - 446 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-535-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3664535]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2017.
Teitelbaum, Michael
Secret origins (magyar)
   Titkos eredet / [írta Michael Teitelbaum] ; [Rich Fogel ... forgatókönyve alapján] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 154 p. ; 21 cm
keretcím: Justice League
ISBN 978-615-5670-05-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - ifjúsági regény
820-31 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3664348]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2017.
Templeton, Karen
The doctor's do-over (magyar)
   Az idő kereke / Karen Templeton ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Álom rózsaszínben / Jennifer Greene ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 301-302.)
Egys. cím: The doctor's do-over. Yours, mine & ours
ISBN 978-963-407-393-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663866]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2017.
Templeton, Karen
A gift for all seasons (magyar)
   Tündérkert karácsonyra / Karen Templeton ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Csendes éj... / RaeAnne Thayne ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 303-304.)
Egys. cím: A gift for all seasons. Christmas in cold creek
ISBN 978-963-407-445-8 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663840]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Bluebeard (magyar)
   Kékszakáll / Kurt Vonnegut ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 381 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-853-7 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3667181]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2017.
Weeks, Brent (1977-)
The broken eye (magyar)
   A tört szem : A fényhozó 3 / Brent Weeks ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 926 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-621-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9 (73) =945.11
[AN 3664479]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2017.
Wiggs, Susan
Candlelight Christmas (magyar)
   Gyertyafényes karácsony / Susan Wiggs ; [... ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 320 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Tóparti történetek
ISBN 978-963-407-982-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3663942]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2017.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, 2017, cop. 2015. - 353 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-174-5 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3667120]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2017.
Winters, Rebecca (1940-)
A marriage made in Italy (magyar)
   A titkolózó olasz / Rebecca Winters ; [... ford. Bakay Dóra]. Ultimátum / Miranda Lee ; [... ford. Párkányi Marcella]. Sivatagi oázis / Lynn Raye Harris ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 12.)
Egys. cím: A marriage made in Italy. Carrying the sheikh's heir. Taken over by the billionaire
ISBN 978-963-407-432-8 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11 *** 820-312.5 (94) =945.11
[AN 3663893]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5200 /2017.
Andrási Andor (1933-)
   Levelek a túlvilágra : egy 20. századi életút / Andrási Andor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Oriold, 2016. - 429 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-52-7 fűzött : 4000,- Ft
Andrási Andor (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3667535]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-610-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3667212]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mesék a kék és a piros mesekönyvből : kifestővel és 2 CD melléklettel / Benedek Elek ; vál. és elmeséli Havas Judit ; [ill. Szyksznian Wanda] ; [kiad. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata]. - Budapest : V. Ker. Önkormányzat, cop. 2016. - 75, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD
melléklet címe: Mesék a kék mesekönyvből ; melléklet címe: Mesék a piros mesekönyvből
ISBN 978-963-12-5750-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv - hangoskönyv
894.511-34 (02.053.2) *** 087.5
[AN 3664217]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2017.
Bihari Viktória
   Tékasztorik és egyéb vikuságok / Bihari Viktória. - Budapest : Libri, 2017. - 324, [1] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-947-2 fűzött
magyar irodalom - szatíra - humoreszk
894.511-7
[AN 3665143]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2017.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1992. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3547-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3666713]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2017.
Boross Teréz (1962-)
   Nemhiába / Boross Teréz Ilona. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2016. - 203 p. ; 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664635]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2017.
Borsos Zsuzsanna
   Anna : naplóba zárt szabadság / Borsos Zsuzsanna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-21-8 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3664676]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 2. utángyártás. - Budapest : Álomgyár, 2016. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3666620]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében / Borsa Brown. - Bőv. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 506, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-19-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3666600]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2017.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A pozsonyi csata : hadiparancs: "Irtsátok ki a magyarokat" / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2017. - 254, [2] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-126-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3666733]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2017.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Edd meg a barátodat! [elektronikus dok.] : regény / Csaplár Vilmos. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-32-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3659122]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2017.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Hitler lánya [elektronikus dok.] : regény / Csaplár Vilmos. - Szöveg (epub : 761 KB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-33-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3659129]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2017.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Igazságos Kádár János [elektronikus dok.] : regény / Csaplár Vilmos. - Szöveg (epub : 660 KB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-31-0
Kádár János (1912-1989)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3659134]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2017.
   Derengő sugarak : alkotói antológia Monorról : vers, próza, gyermekirodalom / [vál. és szerk. Hajdú Zoltánné ...] ; [a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, valamint Monor Város Önkormányzatának ... kiadványa]. - Monor : Pillangó, 2017. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80076-5-8 kötött
Monor - magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 (439-2 Monor) *** 06.063 (439)
[AN 3663581]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2017.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2014. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3666624]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2017.
Drégelyi Endre
   Visszahívni nehogy merjetek : összegyűjtött versek : egy élet munkái / Drégelyi Endre. - Budapest ; Szolnok : Fotogruppe, 2016. - 38 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80304-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3663610]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2017.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Bezárt csillagok közt / Drotleff Zoltán. - Budapest : Rím, 2016. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-67-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664974]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2017.
Fábián Janka (1973-)
   Koszorúfonat / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 387 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-000-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3666447]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2017.
Füle-Gulyás Aletta
   Egy süncsalád kalandjai / írta Füle-Gulyás Aletta ; ill. László Dóra. - [Budapest] : [Füle-Gulyás A.], 2016. - [58] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-12-7182-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3666643]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2017.
Füleki Mihály (1938-)
   Önarcképünk kedvenc idézeteink tükrében / Füleki Mihály. - [Budapest] : [Zrínyi], [2017]. - 53, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-257-339-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - idézetgyűjtemény - antológia
894.511-84(082) *** 82-84 =945.11
[AN 3664278]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2017.
Gácsi Zsuzsanna
   Mesés mesék / [írta] Gácsi Zsuzsanna ; [ill.] Emília Varsányi. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2016. - 53 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5536-23-6 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3664168]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2017.
Gergely Tamás (1952-)
   Ki eteti a sirályokat? : 99+1 anekdota / Gergely Tamás. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2016. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-21-7 fűzött : 2200,- Ft
Svédország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32 (485)
[AN 3664797]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2017.
Green, Anne L.
   Eltitkolt múlt / Anne L. Green. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 407, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-28-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3666597]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2017.
Gyémánt Nikolett (1986-)
   A szív szava : verseim, 2000-2016 / [Gyémánt Nikolett]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2016. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-88-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664629]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2017.
Gyura Barbara
   Szemem fénye: Nail / Gyura Barbara. - Pécs : Lifechanger Kft., 2016. - 337 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7812-5 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - rákbetegség - gyermek - memoár
894.511-94 *** 616-006-053.2 (0:82-94)
[AN 3666226]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2017.
Hajnal Éva (1960-)
   Lehetne vers... / Hajnal Éva. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2016. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7283-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664280]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2017.
Holloway, Vivien (1991-)
   Mechanikus farkas / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 178 p. ; 21 cm. - (Winie Langton történetek ; 5.)
ISBN 978-615-5632-11-2 fűzött : 2180,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3664028]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2017.
Horváth Lajos (1953-2016)
   Gyalog megyünk, vagy Elvis Presley? : örkénynovellák / Horváth Lajos. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2016. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9846-89-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3664520]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2017.
Horváth Nikoletta (1989-)
   Öröm abc / Horváth Nikoletta ; [... graf. Laki-Zágon Noémi fotói alapján kész.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-44-9 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3663774]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2017.
Hrabovszky Júlia, M. (1858-1946)
   Ami elmúlt : visszaemlékezések életemből / M. Hrabovszky Júlia ; [sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta Steinert Ágota]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 444, [18] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-11-9 kötött : 3990,- Ft
Hrabovszky Júlia, M. (1858-1946)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3667457]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2017.
   Irodalmi karácsony : Adamik Tamás, Baka Györgyi, B. Tóth Klára, Deák-Sárosi László és Kasó Tibor szakrális és karácsonyi versei. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2016. - 62, [2] p. : ill. ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-615-5359-25-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(082)
[AN 3664869]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   A magyar nép élce / Jókai Mór. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016]. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-59-2 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - népi humor - magyarság - anekdota
894.511-36 *** 398.23 (=945.11)
[AN 3666415]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2017.
Kántor Kata
   Az ékszerrablók nyomában / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könymolyképző K., 2016. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-399-760-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31 (02.053.2)
[AN 3664540]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2017.
Kész Réka (1997-)
   Léptek : fiatal versírók kötete / [Kész Réka, Kiszely Zsófia, Tácsik Hunor]. - Debrecen : Debreceni Zsidó Hitközség, 2016. - 63 p. ; 20 cm. - (Dr. Kardos Albert szépirodalmi füzetek)
ISBN 978-615-80605-1-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3664240]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2017.
Korcz Judit F.
   Tulipános mesék / F. Korcz Judit. - Aba : Szerző, 2016-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31 (02.053.2)
[AN 3664675]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Lili. - 2016. - 134 p.
ISBN 978-963-12-7300-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31 (02.053.2)
[AN 3664677] MARC

ANSEL
UTF-85235 /2017.
Korpa Tamás (1987-)
   Inszomnia / Korpa Tamás. - Budapest : Kalligram, 2016. - 76, [4] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5603-77-8 fűzött : 2000,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664144]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2017.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Oroszrulett [elektronikus dok.] : gonzóregény / Kubiszyn Viktor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Pesti Kalligram, 2016, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-29-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3659296]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2017.
Kuliffay Hanna
   Milyen messze van a messze? és más mesék / Kuliffay Hanna ; Egri Mónika illusztrációival. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Valkóczi J., 2016. - 42, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-6802-7 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3667566]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Apám kakasa : változatok klasszikus magyar gyerekversekre : [új versekkel] / Lackfi János, Vörös István ; Molnár Jacqueline rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 175, [8] p. : ill., színes ; 26 cm
A változatok alapjául szolgáló versekkel
ISBN 978-963-437-058-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - gyermekvers
894.511-14.04 (02.053.2) *** 894.511-14 (02.053.2)(082)
[AN 3666743]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Se pipogyák, se nyámnyilák / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 4.)
Plüssfigurával
ISBN 978-963-09-8662-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3664222]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Bomlás : [erotikus thriller] / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-078-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3667241]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3667135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tiltás gyönyöre. - 2017, cop. 2016. - 337 p.
ISBN 978-963-310-832-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3667137] MARC

ANSEL
UTF-85242 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-627-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3666502]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2017.
   A magyar irodalom legszebb szerelmes versei / [fel. szerk. Zombori Andrea]. - Budapest : Central Médiacsop., [2017]. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-341-233-6 kötött
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6 (0:82-14)
[AN 3665096]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2017.
Major Dóra
   Fonalak / Major Dóra. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-076-2 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3664231]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2017.
Miklós Malvina
   Erdőszéli állatmesék / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 61, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5563-16-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3665054]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2017.
Nemere István (1944-)
   A babiloni biblia : Jézus tizedik küldetése / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 238, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5612-69-5 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3667379]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2017.
Nemere István (1944-)
   Kiált a csönd : a lélek zenéje / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5612-70-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667383]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2017.
Nemere István (1944-)
   Versailles sztori : [Madame Pompadour és XV. Lajos viharos szerelme] : [menyasszony egy életen át] / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 188, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5612-71-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény - történelmi regény
894.511-312.5 *** 894.511-311.6
[AN 3667400]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A nagyikám zseni / Nógrádi Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 255, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-628-4 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31 (02.053.2)
[AN 3667236]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2017.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Nyau! / Nógrádi Gergely ; [ill. Pikler Éva]. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2016. - 145, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-240-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31 (02.053.2)
[AN 3666437]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2017.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Vau! / Nógrádi Gergely ; [ill. Pikler Éva]. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2016. - 133, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-241-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31 (02.053.2)
[AN 3666760]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2017.
Nyíri Miklós (1973-)
   Szörnyű Álmos tizedes kalandjai : [defektes detektívek, avagy a makói móka...] / Nicholas Shear. - Budapest : Ad Librum, 2016. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-94-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3663934]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2017.
Pákh Albert (1823-1867)
   Utazás Debrecenben / Pákh Albert ; [tanulmányok Bényei Miklós, Lakner Lajos, Papp József] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2016. - 120 p., [14] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-615-5560-07-1 fűzött
Pákh Albert (1823-1867)
Magyarország - Debrecen - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - író - 19. század - reformkor - útleírás
894.511-992 *** 894.511 (092) Pákh_A. *** 908.439-2 Debrecen "184" (0:82-992) *** 930.85 (439-2 Debrecen) "183/184"
[AN 3664105]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2017.
Pápai Gábor (1944-)
   Esti mesék : igaz történetek unokáimnak / Pápai Gábor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2016. - 188 p. : ill. ; 17x17 cm
ISBN 978-963-12-6473-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3663733]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Gyógyító gondolatok : hitvallás gyógyításról, életről-halálról, hitről, alázatról, talentumról, hűségről, hazáról, szeretetről : kapaszkodó Kárpát-haza minden magyarjának : Papp Lajos breviáriuma / [vál. és szerk. Sipos Kata]. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos Nonprofit Kft., 2017. - 241, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8021-0 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3666280]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Virágvasárnaptól nagypéntekig : csodák és tragédiák életemben / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos Nonprofit Kft., 2017. - 163, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-8027-2 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 244 (0:82-94)
[AN 3666401]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2017.
Pataki Ferenc (1941-)
   Írások, sasok : kiskönyv / Pataki Ferenc. - [Újszentiván] : [Pataki F.], 2017. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7722-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3664307]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2017.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa ; Az apostol ; Útirajzok / Petőfi Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 221 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8712-7 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - verses epika - útleírás
894.511-13 *** 894.511-992
[AN 3665104]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2017.
Réz András (1951-)
   Már egyáltalán nem szorongok, de teljesen be vagyok szarva / Réz András. - [Budapest] : Libri, 2017. - 289, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-980-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3665164]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2017.
Rose, Holden (1976-)
   Hófehér kelepce : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2016. - 148 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-615-5632-12-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4 (02.053.2)
[AN 3664032]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2017.
Salánki Anikó
   Anikomment / Salánki Anikó. - Budapest : Ad Librum, cop. 2016. - 120, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-97-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3663932]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2017.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   Gesta Hungarorum : a magyar hősmondák öt könyve Sebestyén Gyulától ; [az 50 tusrajzot Jankovics Marcell kész.] ; [a ... tanulmányt Hoppál Mihály ... írta]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Budapest] : Faludi F. Irod. és Tört. Alapítvány, 2017. - 543 p. : ill. ; 31 cm. - (Magyar szemmel, ISSN 2498-8243 ; 1.)
Bibliogr.: p. 529-530.
ISBN 978-615-5600-55-5 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3666523]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2017.
Simon Melinda
   A nyomdászok Petőfije : Morócz Jenő és a többi "poéta szaktárs" / Simon Melinda ; [közread. az] MTA Könyvtár és Információs Központ ... - Budapest : Kossuth : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Jaffa, 2016. - 110 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-81-7 kötött
Morócz Jenő (1868-?)
magyar irodalom - magyarországi német irodalom - nyomdászat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 830-14 (439) *** 655.1 (0:82-14)
[AN 3664582]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   A szemlélők / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 276, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-01-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667124]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2017.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 277 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8714-1 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667257]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2017.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Tompa Mihály válogatott költeményei / kiad. a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület]. - Gömörszőlős ; Putnok : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2017. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80047-3-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664142]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2017.
Utry Attila (1949-)
   Példázatok, beszédek és versek / Utry Attila Jevgenij. - [Miskolc] : Bíbor K., 2017. - 168 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-22-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3664358]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2017.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Lélek-jelenlét : a létezés technikái, korunk, jogok, gyerekek, iskolák / Vekerdy Tamás. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 201, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-619-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096 (439)
[AN 3667201]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2017.
Vértes Judit (1938-)
   Tétova ide-oda : vándorutam víg napjai / Vértes Judit ; [... illusztrációk Major Anna Edit ...]. - Szeged : [Vértes J.], 2017. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7674-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3664170]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2017.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Busznovellák : novellafüzér / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2017. - 91 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-80449-2-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3664003]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2017.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Rácsok és virágok : versek Bényi Árpád grafikáival / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2016. - 55 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80449-1-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 76 (439) (092) Bényi_Á.
[AN 3664075]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2017.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Vitéz 250 : Vitéz Ferenc válogatott versei. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2016. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5354-34-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3664015]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2017.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Zimzizim / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-604-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14 (02.053.2)
[AN 3666756]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2017.
Willkinson, Cassiel H.
   A Törhetetlen : [egy fiatal testbe zárt öreg lélek beszámolója modernkori harcairól, viharos szerelmi életéről és médiummá válásának történetéről] / Cassiel H. Willkinson. - [Cserszegtomaj] : [Merenics Zs.], 2016. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5468-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3664411]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2017.
Zsadányi Oszkár (1906-1989)
   Mindenki szolgája : feljegyzések az oroszországi és ukrajnai munkaszolgálatosok kálváriájáról / Zsadányi Oszkár. - Budapest : Scolar, 2017. - 227 p. ; 20 cm. - (Tanúságtevők, ISSN 2498-6909)
ISBN 978-963-244-709-4 fűzött : 2950,- Ft
Szovjetunió - magyar irodalom - munkaszolgálat - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.253.7 (47) "194" (0:82-94)
[AN 3664220]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5276 /2017.
Imanova, Nina
Prazdnik na lʹdu (magyar)
   Ünnep a jégen / [szöveg Imanova Nina] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Masha és a medve
ISBN 978-615-5629-84-6 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3664257]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2017.
Imanova, Nina
Raz, dba, tri! Ëločka, gori! (magyar)
   Karácsonyi ramazuri / [szöveg Imanova Nina] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Masha és a medve
ISBN 978-615-5629-83-9 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3664260]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2017.
Imanova, Nina
Vesna prišla (magyar)
   Szerelem száll a levegőben / [szöveg Imanova Nina] ; [ford. Rajki Veronika]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Masha és a medve
ISBN 978-615-5670-14-5 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3664262]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2017.
Lonovics Zoltán
   Art deco színezőkönyv / [... szöveg és ill. Lonovics Zoltán]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [23] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 31 cm
keretcím: Fashionist Gilbert deluxe
ISBN 978-963-415-229-3 fűzött : 1999,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3664720]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2017.
Lonovics Zoltán
Art deco színezőkönyv (angol)
   Art deco colouring book / [... text and ill. Zoltán Lonovics] ; [transl. by Marc Baczoni]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [23] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 31 cm
keretcím: Fashionist Gilbert deluxe
ISBN 978-963-415-233-0 fűzött : 1999,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3664723]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2017.
With all my heart (magyar)
   Tiszta szívből : színezőkönyv. - Pécs : Alexandra, 2016. - [64] p. : ill. ; 21x23 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-841-4 kötött
világirodalom - kifestőkönyv - idézetgyűjtemény
087.5 *** 82-84 =945.11
[AN 3665131]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2017.
Wrecks, Billy
The super friends save Christmas! (magyar)
   A szuperhősök megmentik a karácsonyt! ; Karácsonyi verseny / írta Billy Wrecks ; rajz. Min S. Ku ; J. E. Bright ... alapján ; ford. Bottka Sándor Mátyás. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Egys. cím: The super friends save Christmas! ; Race to the North Pole!. - keretcím: DC super friends. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5670-07-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3664291]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5283 /2017.
Gyükér Zsófia
   Szofi koszorúslány lesz / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 110 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Szofisztorik ; 5.)
ISBN 978-963-445-884-5 fűzött : 790,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6: 084.11 (02.053.2)
[AN 3664166]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2017.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane] ; [Bata István, Bárány Ferenc ford.]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6: 084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-6. rész. - [2016]. - [159] p.
ISBN 978-963-12-7224-6 kötött : 3290,- Ft
[AN 3664365] MARC

ANSEL
UTF-85285 /2017.
   Tudomány és küldetés : Evangélikus Iskolák Kutató Tanárainak III. Konferenciája / [szerk. Csepregi András, Érfalvy Lívia, Varga Lajos]. - Budapest : Luther, 2016. - 276 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Opera scholarum, ISSN 2064-7999 ; 3.)
A Budapesten, 2015. márc. 24-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-380-083-6 fűzött : 1100,- Ft
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3664424]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2017.
Vidák Zsolt (1974-)
   Pipien Molestus : meditation special / [ill.] Zsolt Vidak ; [story Anna Sarkantyu and Zsolt Vidak]. - Budapest : [Vidák Zs.], 2016. - 145 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-7933-7 fűzött
képregény
087.6: 084.11
[AN 3664505]
MARC

ANSEL
UTF-8