MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/06/09 12:22:11
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5287 /2017.
   Kölley György, 1919-2005 / [szerk. Adorján András] ; [kiad. Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - Leányfalu : Faluház és Ravasz L. Kvt., 2017. - 70 p. ; 36 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-8015-9 fűzött
Kölley György (1919-2005)
Magyarország - cserkészet - katolikus pap - Gulag - politikai üldözés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század - memoár
061.213(439)(092)Kölley_Gy.(0:82-94) *** 282(439)(092)Kölley_Gy.(0:82-94) *** 323.281(439)"195/196" *** 343.819.5(47)"1945/195"
[AN 3666603]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2017.
Lakner László (1936-)
   Referenzen : konzeptuelle Werke : Galerie UngArt, Collegium Hungaricum Wien : 20. Oktober - 25. November 2016 / László Lakner ; [Kurator Dávid Fehér]. - [Budapest] ; Wien : Balassi Inst. Collegium Hungaricum, [2016]. - 46 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - konceptuális művészet - kiállítási katalógus
061.4(436-2Wien) *** 73/76(439)(092)Lakner_L.
[AN 3665564]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2017.
Mysteries of the rosie cross (magyar)
   A rózsakereszt rejtélyei avagy A rózsakeresztesekként ismert különös középkori szekta története, törekvéseik és tanításaik példáival szemléltetve, amiként azokat vezetőik és követőik lejegyezték / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 122, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-27-9 fűzött : 2600,- Ft
rózsakeresztesség - ezoterika
061.236.5 *** 133.25
[AN 3665592]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2017.
   New methods and technologies in education and practice : XXIXth Didmattech 2016 : [international scientific and professional conference] : [Budapest, 25th-26th August 2016] / [ed. Veronika Stoffová, László Zsakó, Péter Szlávi] ; [org., publ. by the] Eötvös Loránd University in Budapest Faculty of Informatics. - Budapest : Eötvös L. Univ. Fac. of Informatics, 2016-. - 21 cm
Bibliogr.
didaktika - informatika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 681.3 *** 378.147
[AN 3651229]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. pt. - 2016. - 188, [1] p. : ill.
ISBN 978-963-284-800-6 fűzött
[AN 3665242] MARC

ANSEL
UTF-85291 /2017.
Varga László (1948-2016)
   A csepeli csoda : Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában / Varga László. - Budapest : BFL, 2016. - 366 p. : ill. ; 24 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949 ; 15.)
Bibliogr.: p. 343-352.
ISBN 978-615-5635-01-4 fűzött
Weiss Manfréd (1857-1922)
Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt.
Magyarország - Csepel - ipartörténet - gyártörténet - gyáros - hadiipar - nagypolgárság - századforduló - első világháború
061.5(439-2Csepel) *** 658.1(439)(092)Weiss_M. *** 316.343.622(439)"188/191" *** 338.245(439)"191" *** 338.45(439)"188/191"
[AN 3662943]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5292 /2017.
Balogh Mihály (1943-)
   Fejezetek a kunszentmiklósi református gimnáziumi könyvtár történetéből : a huszonöt éves Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány / Balogh Mihály, Kisari Ottilia ; [kiad. a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala]. - [Budapest] : Mo. Református Egyh. Zsinati Hiv. ; [Šamorín] : Méry Ratio, 2016. - 149 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-80-8160-051-7
Kötött
Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola (Kunszentmiklós). Könyvtár
Kunszentmiklós - könyvtártörténet - iskolai könyvtár - iskolatörténet - gimnázium
027.8(439-2Kunszentmiklós)(091) *** 373.54(439-2Kunszentmiklós)(091)
[AN 3650961]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5293 /2017.
Kádár Tímea
   Hogyan kerülj a sajtóba ingyenesen : akkor is, ha nincsenek kapcsolataid / Kádár Tímea. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., cop. 2017. - 165 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89857-3-6 fűzött : 3990,- Ft
marketing - internet - tömegkommunikációs eszköz
791.9.096/.097 *** 658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3666474]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2017.
Pusztai Virág (1980-)
   A televíziós műsorgyártás és műsorszerkesztés gyakorlati alapjai / Pusztai Virág. - Szeged : SZEK JGYF K., 2017. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-615-5455-70-4 fűzött
médiaelmélet - televíziózás - műsorkészítés
791.9.096/.097 *** 654.197
[AN 3666627]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5295 /2017.
Koncz István, Sz (1961-)
   Itt vagyunk, küldjetek bennünket! : tudósportrék / Sz. Koncz István. - Pécs : Alexandra, 2017. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-022-9 kötött
Magyarország - tudós - 20. század - 21. század - interjú
001(439)(092)(047.53)
[AN 3665737]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5296 /2017.
B&H. Angel
   FeÁr : mennyei szerelem szimfóniája / B&H. Angel. - Budapest : [Balogh Á.], 2017. - 570 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7829-3 fűzött : 3500,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3665870]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2017.
Ben Byön Delou
   A naplény / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2016. - 88 p. ; 23 cm + CD. - (Képbeszéd sorozat ; 12.)
ISBN 978-615-80622-0-6 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3665315]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2017.
Ben Byön Delou
   Tan / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2016. - 92 p. ; 23 cm + CD. - (Képbeszéd sorozat ; 11.)
ISBN 978-963-87412-9-5 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3665312]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2017.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
Dogme et rituel de la haute magie (magyar)
   A nagy mágia dogmája és rituáléja avagy Bevezetés a misztikus tudományba és a mágia gyakorlatába / Eliphas Lévi ; [ford. Herbert Egon]. - [Debrecen] : Hajja, cop. 2017. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-76-1 fűzött
mágia
133.4
[AN 3668057]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2017.
Gellért Ferenc (1969-)
   Önmagunk lelki megerősítése a hat mellékgyakorlattal / Gellért Ferenc. - Bőv., átd. kiad. - Mór : Megismerés K., 2017. - 193 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-963-12-6771-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3669896]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2017.
Hoppe, Geoffrey (1955-)
Masters in the new energy (magyar)
   Az új energia mesterei / Adamus Saint-Germain Geoffrey és Linda Hoppe közvetítésében. - Fót : Unio Mystica, 2017. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-16-7 fűzött : 2625,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3666320]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2017.
Száraz György (1978-)
Beszélgetés a kristálykoponyákkal (új kiadása)
   A kiválasztottak titkos tudása : a lelkekbe és az ereklyékbe rejtett információk / Száraz György. - 2. átd. bőv. kiad. - [Fót] : Nolem Isie Kft., 2017. - 359 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7826-2 kötött
okkultizmus
133
[AN 3665930]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2017.
Szatmári Nóra
   Kínai horoszkóp, 2017 : önfejlesztő és önbizalomépítő feladatsorral + meditatív színezővel minden jegynek! / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Ezoterikus NetRend Kft., cop. 2016. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80428-6-4 fűzött : 3990,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 3665396]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5304 /2017.
Droop, Constanza (1965-)
Die Jahreszeiten (magyar)
   Az évszakok / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 8.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-186-3 fűzött : 2450,- Ft
évszak - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3667898]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2017.
   A Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület (HUKN20009) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-269-566-2 fűzött
Kiskunság - természetvédelmi terület - természetvédelem - fenntartható fejlődés
502.4(439Kiskunság) *** 504.03
[AN 3665858]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2017.
   A Fülöpszállás-Soltszentimre-csengődi lápok kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület (HUKN20013) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-269-564-8 fűzött
Kiskunság - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
502.4(439Kiskunság) *** 504.03
[AN 3665848]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2017.
   A Gyöngyösi Sár-hegy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20046) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 978-963-269-557-0 fűzött
Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
502.4(439)Gyöngyösi_Sár-hegy_természetvédelmi_terület *** 504.03
[AN 3665871]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2017.
   A Gyöngyöspatai Havas kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20050) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-269-561-7 fűzött
Gyöngyöspata - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
504.03 *** 502.4(439-2Gyöngyöspata)
[AN 3665856]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2017.
   A Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20048) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-963-269-559-4 fűzött
Gyöngyöstarján - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
504.03 *** 502.4(439-2Gyöngyöstarján)
[AN 3665864]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2017.
   A Kiskunsági szikes tavak és az Őrjegi Turjánvidék különleges madárvédelmi terület (HUKN10002) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-269-563-1 fűzött
Kiskunság - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés - madárvédelem
502.4(439Kiskunság) *** 504.03 *** 598.2(439Kiskunság) *** 504.74.06(439Kiskunság)
[AN 3665827]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2017.
   A Mátra északi letörése kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20047) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 978-963-269-558-7 fűzött
Mátra - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
502.4(439)(234.373.3) *** 504.03
[AN 3665878]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2017.
   A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-269-555-6 fűzött
Mátra - madárvédelem - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
504.74.06(439)(234.373.3) *** 598.2(439)(234.373.3) *** 502.4(439)(234.373.3) *** 504.03(439)(234.373.3)
[AN 3665869]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2017.
   A Mátrabérc - Fallóskúti-rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20049) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-269-560-0 fűzött
Mátra - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
502.4(439)(234.373.3) *** 504.03
[AN 3665859]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2017.
   Módszertani kézikönyv a Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 170 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 978-963-269-554-9 fűzött
Magyarország - természetvédelem - fenntartható fejlődés - projektmenedzsment
504.06(439) *** 504.03 *** 65.012.2
[AN 3665797]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2017.
   A Nyugat-Mátra kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20051) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 978-963-269-562-4 fűzött
Mátra - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
502.4(439)(234.373.3) *** 504.03
[AN 3665811]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2017.
   Ökofalvak Európában és a világban / összeáll. és ford. Fukk Bálint ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, [... Stratégiakutató Intézet NKft.]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány ; [Budapest] : Stratégiakutató Int. NKft., 2017. - 164 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-615-5360-10-7 fűzött
környezeti tudatosság - biogazdálkodás - falusi környezet - településfejlesztés - fenntartható fejlődés
504.03(100) *** 631.147(100-2) *** 711.1(100)
[AN 3666083]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2017.
   Az Ökördi-Erdőtelek-keceli lápok kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület (HUKN20021) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-269-565-5 fűzött
Kalocsai-Sárköz - természetvédelmi terület - fenntartható fejlődés
502.4(439Kalocsai-Sárköz) *** 504.03
[AN 3665855]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2017.
   A Recski Hegyes-hegy különleges természetmegőrzési terület (HUBN20044) Natura 2000 fenntartási terve : végleges változat / [szerk. Gallai Zsófia]. - [Pilisszentlászló] : Körtáj Tervező Iroda Kft., 2016. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-269-556-3 fűzött
Mátra - természetvédelmi terület - természetvédelem - fenntartható fejlődés
502.4(439)(234.373.3)Hegyes-hegy *** 504.03
[AN 3665877]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5319 /2017.
Visy Gábor
   A külső és belső koordinátarendszer, a komplex koordinátatengely elmélete / Visy Gábor. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6568-2 fűzött
geometria - koordináta-rendszer
514
[AN 3666091]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5320 /2017.
   H-Space 2017 : proceedings of 3rd International Conference on Research, Technology and Education of Space : February 9-10, 2017, Budapest ... / ed. László Bacsárdi and Kálmán Kovács ; org. by Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology and Economics and Hungarian Astronautical Society. - Budapest : Mant, 2017. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7367-12-0 fűzött
űrtudomány - űrtechnológia - űrkutatás - konferencia-kiadvány
52 *** 629.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3666234]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2017.
Schittenhelm, Klaus M.
Sterne finden ganz einfach (magyar)
   Csillagképek : az égbolt felfedezése / Klaus M. Schittenhelm ; Gunther Schulz illusztrációival ; [ford. Jankovics István]. - Budapest : Cser K., 2017. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-480-9 kötött : 3995,- Ft
csillagkép
524
[AN 3666616]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5322 /2017.
Bíró István
   Terepi madárhatározó halgazdálkodóknak / [írta Bíró István] ; [madárfestmények Kókay Szabolcs] ; [közread. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - [Budapest] : MME, [2016]. - 57 p. : ill., színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88756-7-9 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(083.71)
[AN 3668120]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2017.
   A csuka biológiája és tenyésztése / szerk. Szabó Tamás ; [kiad. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Halgazdálkodási Tanszék]. - Gödöllő : SZIE K., cop. 2016. - 180 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-613-3 kötött
csuka - haltenyésztés
597.556.3 *** 639.214 *** 639.3
[AN 3666072]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2017.
Magyar Biológiai Társaság. Vándorgyűlés (30.) (2017) (Budapest)
   XXX. Vándorgyűlés : program és összefoglalók : 2017. február 17-18. / [rend. a] Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : MBT : SZIE K., [2017]. - 120 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87343-8-9 fűzött
növénytan - állattan - természetvédelem - konferencia-kiadvány
58 *** 59 *** 502.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3665819]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2017.
Szmoradné Tóth Erika
   Denevérmánia : denevérvédelmi foglalkoztató : 20 db színes matricával / [szöveg ... Szmoradné Tóth Erika, Boldogh Sándor] ; [graf. Fodor Andrea, Gubányi Eszter] ; [kiad. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2016. - [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80050-8-1 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - foglalkoztatókönyv
599.4 *** 504.74.06(439) *** 087.5
[AN 3666521]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2017.
Tóth Tibor
   MagánZOO sztori : álmom, szenvedélyem, az életem / Tóth Tibor. - Felsőlajos : MagánZOO, [2016]. - 114 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-12-7200-0 kötött
Abony - Felsőlajos - állatkert - történeti feldolgozás
59.006(439-2Abony)(091) *** 59.006(439-2Felsőlajos)(091)
[AN 3665605]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2017.
Vincze János (1941-)
   Az "élet" biofizikája = The biophysics of the "life" / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2016. - 242 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 7.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-9775-85-5 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3665762]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2017.
Weinhold, Angela (1955-)
Wir entdecken den Wald (magyar)
   Fedezd fel az erdőt! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 40.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-241-9 fűzött : 3750,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3667770]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5329 /2017.
Angyal Ádám (1944-)
   Gondolkodás / Angyal Ádám. - Budapest : Angyal SK, 2017. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7693-0 fűzött
gondolkodás
159.955
[AN 3665939]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2017.
Bánki György
   A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról / Bánki György. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 403 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 401-403.
ISBN 978-615-5353-91-8 fűzött : 4550,- Ft
személyiség-lélektan - önérzet - nárcizmus
616.89-008.444.5 *** 159.923.2
[AN 3665641]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2017.
Barabás Klára
   Mozgásszervi betegségek lasertherápiája : 35 év tükrében / Barabás Klára. - [S.l.] : Primum Kft., cop. 2017. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-134.
ISBN 978-963-12-7748-7 fűzött
mozgásszervi betegség - gyógyítás - lézertechnika
616.7-085 *** 615.831
[AN 3667763]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2017.
Burnett, Bill
Designing your life (magyar)
   Tervezd meg az életed : design thinking, ahogy a Stanfordon tanítják / Bill Burnett, Dave Evans ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 257 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-310-617-4 kötött : 3999,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3666589]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of teenagers (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : kamaszokra hangolva : szeresd feltétel nélkül! / [Gary Chapman] ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2003. - 229 p. ; 21 cm
Megj. "Kamaszokra hangolva" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-271-0 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8 *** 37.018.1-053.6
[AN 3668949]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
The four seasons of marriage (magyar)
   A házasság négy évszaka / Gary D. Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2009. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-113-3 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3668168]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Love as a way of life (magyar)
   A szeretet mint életforma / Gary Chapman ; [ford. Nemes Krisztina]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2011. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-063-1 fűzött : 2500,- Ft
szeretet - életvezetés
613.865 *** 177.61
[AN 3669109]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Loving solutions (magyar)
   Maradjunk együtt! : házassági krízisek megoldása / Gary Chapman ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2007. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-288-379-3 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3668160]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2017.
Crowley, Chris (1934-)
Younger next year for women (magyar)
   Minden évvel fiatalabb - nőknek : a karcsú, ruganyos és szexi nő - 50 fölött / Chris Crowley, Henry S. Lodge ; [ford. Farkas Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-363-3 fűzött : 3950,- Ft
nők egészsége - menopauza
613.99 *** 618.173
[AN 3668814]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2017.
Egon and Ann Diczfalusy Foundation. Annual meeting (10.) (2016) (Budapest)
   10th Diczfalusy Meeting : scientific programme and abstract book : Budapest, 30 November - 2 December 2016 / ed. in chief György Bártfai ; co-ed. Gábor Németh [et al.]. - Szeged : Egon and Ann Diczfalusy Found., 2016. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7516-2 fűzött
nőgyógyászat - konferencia-kiadvány
618.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3666108]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2017.
Fisher, Nick (1953-)
Living with a willy (magyar)
   Bumm a gatyában : kényes kérdésekről kamasz fiúknak / Nick Fisher ; [ford. Tóth Gábor]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-027-0 fűzött : 1490,- Ft
nemi felvilágosítás - fiú - serdülőkor
613.88-055.1-053.6(02.053.2)
[AN 3667923]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2017.
Gaál Angelika
   Leszel a barátom? : [gondolat-, érzés-, hangulatfoszlányok és versek] / Gaál Angelika ; [... ill. Sándor László]. - Budapest : Magánkiad., cop. 2017. - 144 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6892-8 kötött
életvezetés - magyar irodalom - válogatott művek
613.865 *** 894.511-821 *** 087.5
[AN 3665476]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2017.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat, 2017 / Gerd Herold és mtársai ; [... ford. Kis-Zsirai Sirchich Sándor]. - Budapest : Medicina, 2017. - XXIII, 1320 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-628-2 kötött : 9800,- Ft
belgyógyászat
616(035)
[AN 3669140]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2017.
Késmárki László (1968-)
   Nadi-jóga : a gyógyító prána / Késmárki László. - 3. bőv. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2017. - 256 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-963-89752-5-6 fűzött : 4200,- Ft
jóga - ezoterika
615.851.86 *** 133.25
[AN 3669124]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2017.
Löhken, Sylvia
Intros und Extros (magyar)
   A személyiség ereje : intrók és extrók : hogyan boldogulunk egymással / Sylvia Löhken ; [ford. Szabó Judit]. - [Budapest] : Libri, cop. 2017. - 349 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-346.
ISBN 978-963-09-8600-7 fűzött : 3600,- Ft
életvezetés - interperszonális kommunikáció - személyiség-lélektan
613.865 *** 316.472.4 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3666317]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2017.
Magyar Artroszkópos Társaság. Kongresszus (2016) (Budapest)
   A Magyar Artroszkópos Társaság és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága 2016. évi közös kongresszusa : 2016. október 21-22., Budapest ... : programfüzet. - Budapest : Asszisztencia Szervező Kft., [2016]. - 43 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
ízületi betegség - sebészeti kezelés - gyógytorna - fizikoterápia - konferencia-kiadvány
616.72-089 *** 615.825 *** 615.81/.84 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3664633]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2017.
Marti, Tatjana
Was macht die Feuerwehr? (magyar)
   Hová igyekeznek a tűzoltók? / [szöveg Tatjana Marti] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-403-6 fűzött : 690,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3669803]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2017.
Németh Márton
   A multik kapujában [elektronikus dok.] : mi leszek, ha nagy vagyok? / Németh Márton. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Figyelem K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-12-3
pályakezdés - fiatal felnőtt - siker - elektronikus dokumentum
613.865 *** 331.5-053.81
[AN 3662537]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2017.
Osváth Péter (1963-)
   Sportélettan, sportegészségtan : tankönyv sportoktatói és sportedzői képzések tanulói, valamint egyetemi, főiskolai hallgatók számára / Osváth Péter. - 10. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : [Osváth P.], 2016. - 415 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 410-415.
ISBN 978-963-06-8484-2 fűzött
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3668102]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2017.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2017) (Pécs)
   Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia, 2017. február 16-17 : absztraktfüzet : book of abstracts. - Pécs : PTE ÁOK, [2017]. - 139 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3666472]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2017.
Pozsgai Nikoletta Katalin (1977-)
   A nőiség ezerszirmú rózsája : a női teljesség útja / Pozsgai Nikoletta Katalin. - [Telki] : [Pozsgai N.], 2017. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8031-9 kötött
- mentálhigiénia
613.865-055.2
[AN 3668623]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2017.
   Prof. Dr. Mess Béla aranykora / [szerk.] Vincze János. - Budapest : NDP K., 2017. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-02-8 fűzött
Mess Béla (1927-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
61(439)(092)Mess_B. *** 37(439)(092)Mess_B.
[AN 3665757]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2017.
   The Semmelweis icon : Budapest, 09. 12. 2013 - 24. 11. 2013. ..., Rome, ... 12. 12. 2013 - 18. 01. 2014. ... = L'icone Semmelweis = L'icona di Semmelweis = A Semmelweis ikon : [kiállítási katalógus] / Horányi Ildikó ed. ... ; Horányi Ildikó, Varga Benedek curators ... ; [publ. by the Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár]. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2016. - 105 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7107-24-5 fűzött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - Budapest - orvostörténet - orvos - nőgyógyászat - 19. század - kiállítási katalógus
61(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 061.3(45-2Roma) *** 61(439)(092)Semmelweis_I. *** 618
[AN 3665616]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2017.
Szappanos József
   Drog, család, társadalom / Szappanos József. - 3. átd., bőv. kiad. - [Szolnok] : HSZK, cop. 2017. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 978-615-80287-2-1 fűzött
kábítószer-fogyasztás - családi nevelés
613.83 *** 37.018.1
[AN 3669075]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2017.
Szatmári Nóra
   Kristályharmonizáció : Hold és kristályok szerelme : különleges csakraharmonizációval : az egyetemes tudás újabb fejezete : 24 klasszikus kristály együttműködése a Holddal / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Ezoterikus NetRend Kft., 2016. - 279 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80428-7-1 fűzött : 4990,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika - kristály - ásvány
615.89 *** 133.25 *** 548 *** 549
[AN 3665400]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2017.
Uher Ferenc (1954-)
   Őssejt-biológia / Uher Ferenc. - Budapest : Medicina, 2017. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-621-3 kötött : 2950,- Ft
orvosbiológia - sejttan - őssejt - orvosi etika
611.018.1 *** 576.3 *** 577.2 *** 614.253
[AN 3666610]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2017.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - 7. kiad., 2. jav. utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-794-7 kötött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3668839]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2017.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   35. - 2017. - 331 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-98-5 fűzött
[AN 3666462] MARC

ANSEL
UTF-8


   36., A Szegedi Tudományegyetem orvosi karainak története. - 2017. - 360 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-99-2 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem. Gyógyszerésztudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem. Fogorvostudományi Kar
[AN 3666464] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5357 /2017.
Gépészeti Szakmakultúra Konferencia (2.) (2017) (Budapest)
   II. Gépészeti Szakmakultúra Konferencia [elektronikus dok.] : 2017. február 1. / [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Szöveg. - Budapest : GTE, [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-12-7857-6
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3666864]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2017.
Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás (27.) (2016) (Balatonfüred)
   XXVII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás külföldi résztvevőkkel : Balatonfüred ..., 2016. október 5-6-7. : előadások = XXVII. Heat Treatment and Materials Science for Mechanical Engineering National Conference and Exhibition with foreign participants : Balatonfüred ..., 5-6-7 October 2016 : proceedings / [szerk. Tóth Tamás, Hohol Róbert] ; [rend. a Gépipari Tudományos Egyesület Hőkezelő Szakosztály]. - [Budapest] : GTE Hőkezelő Szakoszt., [2016]. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
hőkezelés - anyagtudomány - gépgyártás - konferencia-kiadvány
621.78 *** 621 *** 539.5 *** 620.2 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3665900]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5359 /2017.
Buda András (1965-)
   IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? / Buda András. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-203. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-68-1 fűzött
Debrecen - pedagógiai munka - információtechnika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
681.3.004.14 *** 371.321(439-2Debrecen)"200"(083.41) *** 371.335(439-2Debrecen)"200"(083.41)
[AN 3665794]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2017.
   Csörsz tanulmányok / szerk. Harkányiné Székely Zsuzsanna. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 245, [2] p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-615-7 fűzött
Alföld - védelmi építmény - régészet - térinformatika
681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 725.182(439.14) *** 904(439.14)
[AN 3665766]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2017.
Workshop on the Advances of Information Technology (2017) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on the Advances of Information Technology : WAIT 2017 / [ed. Bálint Kiss and László Szirmay-Kalos]. - Budapest : [BME], 2017. - 142 p. : ill. ; 28 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. jan. 31-én tartották. - Rend., közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-242-5 fűzött
informatika - információtechnika - robotika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 621.865.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3666479]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5362 /2017.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 6. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., cop. 2017. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8301-3 kötött : 4990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 3668940]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5363 /2017.
   Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok / sorozatszerk. Hancsók Jenő ; [közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2014-. - 24 cm
üzemanyag - egyetemi tankönyv
665.733(075.8) *** 665.753(075.8) *** 665.765(075.8)
[AN 3572279]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dízelgázolajok / szerzők Hancsók Jenő, Eller Zoltán, Sági Dániel. - 2. bőv., átd. kiad. - 2016. - V, 654 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 629-641.
ISBN 978-963-396-041-7 kötött
dízelolaj - egyetemi tankönyv
665.753(075.8)
[AN 3666238] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5364 /2017.
Ehrenreich, Monika
Schau mal, die Müllabfuhr! (magyar)
   Nézd, hová megy a kukásautó! / [szöveg Monika Ehrenreich] ; [ill. Jörg Hartmann] ; [ford. Bencze Mariann]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-400-5 fűzött : 690,- Ft
szemétgyűjtés - gyermekkönyv
628.463(02.053.2)
[AN 3669804]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2017.
Széchy Károly Emlékkonferencia (23.) (2017) (Budapest)
   XXIII. Széchy Károly Emlékkonferencia / [szerk. Huszák Tamás, Koch Edina, Mahler András] ; [kész. a Magyar Geotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata együttműködésével]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes. : MMK Geotechnikai Tag., 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. febr. 10-én tartották. - Borítócím: 23. Széchy Károly Emlékkonferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7847-7 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3665890]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2017.
Várszegi Gyula (1935-)
   A Várszegi : az alagút végén : életút-interjú a 80 éves Várszegi Gyulával / [riporter] Benedek István Gábor, Fazekas Lajos, Lovas György. - Budapest : Önarckép Kft., 2016. - 195 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-7493-6 kötött : 2990,- Ft
Várszegi Gyula (1935-)
Magyarország - életútinterjú - mérnök - közlekedés - 20. század - 21. század
625 *** 62(439)(092)Várszegi_Gy.(047.53)
[AN 3666590]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5367 /2017.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 5. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-007-1 fűzött : 3750,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv
629.113(02.053.2)
[AN 3667760]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2017.
Nieländer, Peter (1969-)
Wir entdecken den Weltraum (magyar)
   A világűr felfedezése / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 4. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 10.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9534-98-8 fűzött : 3750,- Ft
űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2)
[AN 3667731]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5369 /2017.
Bálint György (1919-)
   Minden héten szüret : 52 kerti növény portréja / Bálint György. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 215 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8839-1 kötött : 3990,- Ft
amatőr kertészkedés - gyümölcstermesztés - zöldségtermesztés
635.1/.8 *** 634.1
[AN 3667938]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2017.
   Borászat. - Budapest : Mezőgazda, [2011-2017]. - 3 db : ill. ; 25 cm
borászat
663.2
[AN 3335227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Borászati kémia / Kállay Miklós. - [2017], cop. 2014. - 206 p.
Bibliogr.: p. 193-202.
ISBN 978-963-286-572-0 kötött : 3900,- Ft
[AN 3668849] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Borászati mikrobiológia / Magyar Ildikó ; [... közrem. Pomázi Andrea]. - [2017], cop. 2014. - 158 p.
Bibliogr.: p. 145-154.
ISBN 978-963-286-571-3 kötött : 3500,- Ft
[AN 3668858] MARC

ANSEL
UTF-85371 /2017.
Gyulavári András (1947-)
   Földtulajdon és földhasználat a 21. sz. elején Szarvason és környékén / Gyulavári András. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kara : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2016. - 46 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 49.)
Bibliogr.
Fűzött
Szarvas (Békés megye) - földügy - földhasználat - mezőgazdaság - 21. század
338.43(439-2Szarvas)"200/201" *** 351.823.1(439-2Szarvas)"200/201"
[AN 3666649]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2017.
   A holtfa szerepe az erdő életében : munkafüzet / [... szerk. Kiss Gergely] ; [kiad. a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület]. - [Bocskaikert] : Rónaőrző Természetvédelmi Egyes., 2016. - [12] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
erdészet - fatörzs - biodiverzitás - példatár
630*4(076) *** 574.24(076) *** 504.73.06(076)
[AN 3665984]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2017.
International Triticale Symposium (9.) (2016) (Szeged)
   9th International Triticale Symposium : [May 23-27, 2016 Szeged ...] : book of abstracts ; ed. by Lajos Bona, Katharine V. Cooper ; [publ. by the Cereal Research Non-Profit Ltd.]. - Szeged : Cereal Reseacrh Non-profit Ltd., 2016. - 96 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-5649-9 fűzött
gabonatermesztés - agrotechnika - növénynemesítés - konferencia-kiadvány
633.1 *** 631.5 *** 631.52 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3666695]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2017.
   Kihívások a mai modern mezőgazdaságban : tudományos konferencia előadásai : [Magyar Tudomány Napja konferencia kiadványa] / szerk. Futó Zoltán ; [rend. a SZIE GAEK Tessedik Campus]. - Szarvas : SZIE K., 2016. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-594-5 fűzött
mezőgazdaság - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
63 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3665795]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2017.
Kocsis Pál
   A Mathiász János Borrend emlékkönyve, 1986-2016 / [írta Kocsis Pál, Kolozsi R. Gyula]. - Kecskemét : Mathiász J. Borrend, 2016. - 111, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Mathiász János Borrend (Kecskemét)
Kecskemét (környék) - Kunsági borvidék - borászat - egyesület - történeti feldolgozás
663.2(439-2Kecskemét)(091) *** 663.2(439Kunsági_borvidék) *** 061.2(439-2Kecskemét)
[AN 3665718]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2017.
   Kutyával nem csak egy mosolyért : történetek a kutyás terápiáról / [... szerk. Papp Máté] ; [közread. a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány]. - Kecskemét : Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány, 2016. - 135 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-6232-2 fűzött
kutya - képességfejlesztés - gyógyítás
636.7 *** 616-08 *** 37.025
[AN 3665668]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2017.
   Leanderország : Magyarország, a magról kelt különleges fajták hazája / [szerk. ... Kissné Bakcsy Judit] ; [kiad. a Magyar Leander- és Mediterrán Kertbarát Egyesület]. - Jav. kiad. - [Velence] : M. Leander- és Mediterrán Kertbarát Egyes., 2016. - 130 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-7953-5 kötött
virágkertészet - leander
635.9 *** 582.937
[AN 3666681]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2017.
   A mezőgazdasági kisüzemek jellemzői és fejlesztési lehetőségei / [szerk. Kemény Gábor, Rácz Katalin]. - Budapest : AKI, 2017. - 121 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 117-121. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-600-0 fűzött
Magyarország - kisgazdaság - mezőgazdaság - agrárszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
338.432(439)"201"(083.41) *** 631.115.1(439)"201"(083.41) *** 316.334.55(439)"201"
[AN 3666086]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2017.
   Structural changes in agriculture since EU accession in Slovakia, the Czech Republic and Hungary / [ed. Szabolcs Biró]. - Budapest : Research Inst. of Agricultural Economics, 2017. - 194 p. : ill. ; 25 cm. - (Agricultural economics books, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 187-194.
ISBN 978-963-491-594-2 fűzött
Magyarország - Csehország - Szlovákia - mezőgazdaság - szerkezetátalakítás - versenyképesség - 21. század - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200/201"(083.41) *** 338.43(437.1)"200/201"(083.41) *** 338.43(437.6)"200/201" *** 330.341.4 *** 339.137.2
[AN 3666095]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5380 /2017.
Bereznay Tamás (1972-)
   Hungarian dessert book / Tamás Bereznay ; [... phot. Imre Körmendi] ; [transl. ... Sue Tolson]. - [Budapest] : Boook Publ., 2017. - 170 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-17-7 kötött : 6990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5417-7-7)
Magyarország - sütemény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3667961]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2017.
Bereznay Tamás (1972-)
Mai magyar konyha (angol)
   Hungarian cookbook / [recipes Tamás Bereznay] ; [transl. Katalin Bódog]. - [Budapest] : Boook Publ., 2017. - 221, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89382-3-7 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3667693]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2017.
Hartwig, Dallas
It starts with food (magyar)
   Első az étel : [fedezd fel a Whole30 étrendet, és érd el a lehetetlent!] / Dallas Hartwig és Melissa Hartwig ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 320 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-10-5 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3666173]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2017.
Ibi néni
   Ibi néni szakácskönyve. - [Törökszentmiklós] : [Kun I.], 2016-. - 25 cm
ISBN 978-963-12-7209-3
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3662119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2017. - 327 p. : ill.
ISBN 978-963-12-7211-6 fűzött
[AN 3665619] MARC

ANSEL
UTF-85384 /2017.
Krusperné Bádonyi Tímea
   Rétesmánia : a legjobbat nyújtjuk / Krusperné Bádonyi Tímea ; [fotók Kövesdi Réka]. - 2. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2017, cop. 2016. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80270-5-2 kötött : 4000,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3669821]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2017.
Márk Szonja
   Édesem süteményei / Márk Szonja ; [fotó Erdőháti Áron]. - Utánny. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-26-9 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3667954]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2017.
The Royal Marsden cancer cookbook (magyar)
   Szakácskönyv rákbetegeknek : több mint 150 tápláló étel a rákkezelés alatt és után / fotók Georgia Glynn Smith ; [ford. Hajdú Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
Összeáll. Shaw, Clare
ISBN 978-963-09-8629-8 kötött : 5990,- Ft
rákbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-006
[AN 3665790]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2017.
Stőhr Gréta
   Gréta konyhája : vegán életmód és szakácskönyv / Stőhr Gréta ; [fotó Kenéz Ica]. - 3. jav. kiad. - [Nyíregyháza] : [Stőhr G.], 2016. - 221, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9198-1 fűzött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3667919]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2017.
Sztanó Orsolya
   Krém, egyszerű : krémek, pácok, mártások, falatkák / Sztanó Orsolya ; [fotó Erdőháti Áron]. - 5. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2017, cop. 2015. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2147-3 kötött : 4000,- Ft
mártás - pépesítés - szakácskönyv
641.887(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3669819]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2017.
Tóthné Libor Mária
   Limara a nagyvilágban : 72 recepttel a Föld körül / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 2. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2017, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-2-1 kötött : 5500,- Ft
kenyér - pékáru - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3669834]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2017.
Tóthné Libor Mária
   Limara praktikái : fonom, finom / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 5. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2016, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0769-9 kötött : 5000,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3669822]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2017.
Ungváry Renáta, W.
   A Kismama babakonyhája / W. Ungváry Renáta ; [fotók ... Rátkai Éva ...]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Central Kv., cop. 2017. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
A szerzőnek a Kismama, ISSN 0865-1035 c. folyóiratban megj. receptjei
ISBN 978-963-341-234-3 fűzött : 4690,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3669144]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5392 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Az örömök útján : Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról / Böjte Csaba ; [vál. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 203, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-304-2 kötött : 1990,- Ft
vallásos irodalom - öröm
17.023.34 *** 244
[AN 3669054]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2017.
Brückenbauer müssen die Menschen werden (magyar)
   "Hídépítők legyenek az emberek" : Rudolf Steiner és Helmuth von Moltke az új Európáért : Astrid von Bethusy-Huc, Jürgen von Grone, Thomas Meyer és W. J. Stein írásai, valamint Rudolf Steiner első alkalommal megjelent szövege / szerk. Thomas Meyer ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Kv. : ABG Rent Kft., cop. 2017. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89979-5-1 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Moltke, Helmuth von (1848-1916)
Németország - szellemtudomány - globalizáció - filozófus - hadvezér - 19. század - századforduló
1(436)(092)Steiner,_R. *** 355(430)(092)Moltke,_H._C._B. *** 13 *** 339.9(100)(089.3)
[AN 3665401]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2017.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Jegyzetek a kései hagyatékból / Friedrich Wilhelm Nietzsche. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014-. - 20 cm
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3564377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A morálról / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - 2016. - 110, [1] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-26-2 fűzött : 2200,- Ft
erkölcs - német irodalom - filozófia
17 *** 830-96=945.11 *** 1(430)Nietzsche,_F.
[AN 3665542] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5395 /2017.
   270 éve született Tessedik Sámuel : emlékülés : Budapest, Vidékfejlesztési Minisztérium, 2012. december 19. / [szerk. Lipcsei Imre] ; [kiad. a Tessedik Sámuel Emlékbizottság]. - [Szarvas] : Tessedik Sámuel Emlékbiz., [2016]. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 52-58.
ISBN 978-963-12-7471-4 kötött
Tessedik Sámuel (1742-1820)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - agrártudomány - pedagógus - 18. század - 19. század - konferencia-kiadvány
284.1(439)(092)Tessedik_S. *** 63(439)(092)Tessedik_S. *** 37(439)(092)Tessedik_S. *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3666826]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2017.
Beer Miklós (1943-)
   Örömet hozzak, hol gond tanyázik : beszélgetés Beer Miklós püspökkel, a Szeressetek ott, ahol gyűlölnek című interjúkötet folytatása / lejegyezte Réti József. - Kismaros : Réti J., 2016. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6566-8 fűzött
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Beer_M.(047.53)
[AN 3665217]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   Arra születtél, hogy ajándék legyél : Csaba testvér füves könyve a szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról / összeáll. Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2016. - 291, [2] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-819-3 kötött : 2999,- Ft
párkapcsolat - házasság - idézetgyűjtemény
265.5(0:82-84) *** 316.472.4(0:82-84)
[AN 3669813]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2017.
A course in miracles (magyar)
   A csodák tanítása / [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - [1441] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-158-8 fűzött : 6990,- Ft
vallásos irodalom
244(089.3)
[AN 3667896]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2017.
Di Franca, Antonino
Life, work and teachings of Jesus (magyar)
   Jézus élete, munkája és tanításai : 4. rész : Jézus üzenetének fogadása : szombatiskolai tanulmányok 2017. év első félévre / írta Antonino Di Franca ; [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2016]. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7567-4 fűzött
Jézus
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.08
[AN 3666768]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2017.
   Emlékek a táborokból : Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag rabok megpróbáltatásai / szerk. Bank Barbara, Soós Viktor Attila ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2017. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-615-80582-3-0 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - egyházi személy - katolikus egyház - állami terror - fogolytábor - Gulag - 1945 utáni időszak - memoár
282(439)(092)(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3666631]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2017.
Fejérdy András (1977-)
Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat, 1959-1965 (angol)
   Pressed by a double loyalty : Hungarian attendance at the Second Vatican Council, 1959-1965 / András Fejérdy ; [... transl. by Matthew W. Caples, ... Alan Campbell]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2016. - XIX, 426 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-420.
ISBN 978-963-386-142-4 kötött
Magyarország - katolikus egyház - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - zsinat - Kádár-korszak
262.5Vat.II. *** 322(439)"1959/1965" *** 282(439)"1959/1965"
[AN 3665981]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2017.
Gaál Éva (1940-)
   Mohó-sziget és Türelem-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2016. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9390-61-4 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3668096]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2017.
Grósz András (1979-)
   A Kőhegyi-kápolna búcsúja : 2016. szeptember 10. : ünnepi szentmise és a kápolna története / [írta Grósz András] ; [kiad. a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány]. - Budaörs : Wendler F. Szűz Mária Alapítvány, 2016. - [28] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [27].
ISBN 978-963-12-6452-4 fűzött
Budaörs - búcsú - istentisztelet - kápolna - történeti feldolgozás
248.158.1(439-2Budaörs) *** 264 *** 726.52(439-2Budaörs)(091)
[AN 3665499]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2017.
Hammond, Frank D. (?-2005)
Pigs in the parlor (magyar)
   Disznók a szalonban : gyakorlati útmutató a szabadulásról / Frank & Ida Mae Hammond ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Kv., 2016, cop. 2008. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-32-2 fűzött : 1490,- Ft
démonológia
235.2
[AN 3668074]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2017.
Holford, Karen (1962-)
Please God make my mummy nice! (magyar)
   Kérlek Istenem, tedd kedvessé a Mamit! : segítség a megterhelt anyák számára / Karen Holford ; [ford. Szilvási Ágota]. - Budapest : Advent, 2016. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-61-8 fűzött
család - imakönyv
241 *** 316.356.2
[AN 3669827]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2017.
Horváth Lóránt (1973-)
   Ott a híd előtt.. : válogatás az egyházközségi újságok vezércikkeiből / Horváth Lóránt ; kiad. a Nagyatádi Plébánia. - 2. bőv. kiad. - [Nagyatád] : Nagyatádi Plébánia, [2016]. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7504-9 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 3665510]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2017.
Horváth Lóránt (1973-)
   Ott a híd előtt.. : válogatás az egyházközségi újságok vezércikkeiből : tábori énekek CD és szövegkönyv / Horváth Lóránt ; kiad. a Nagyatádi Plébánia. - [Nagyatád] : Nagyatádi Plébánia, [2016]. - 112 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-12-6618-4 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika - auditív dokumentum
244(0:82-92)
[AN 3665506]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2017.
Iyengar, B. K. S. (1918-2014)
Light on life (magyar)
   Az élet új megvilágításban : a jóga útja a teljességhez, a belső békéhez és a végső szabadsághoz / B. K. S. Iyengar ; John J. Evans és Douglas Abrams társszerzőkkel ; [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, cop. 2016. - 345 p. : ill. ; 22 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-9841-32-1 fűzött
jóga
294.527
[AN 3666662]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2017.
Kasza Miklós Koppány
   Buddhista dharma tanítások : alaptankönyv / [Kasza Miklós Koppány] ; [közread. a] Mantra Magyarországi Buddhista Egyház. - [Budapest] : Mantra Mo. Buddhista Egyház, cop. 2017. - 281 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-963-12-7835-4 fűzött
buddhizmus - tankönyv
294.3(078)
[AN 3665569]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2017.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar)
   Tao tě ching : a lényegi középpont és kibontakozásának könyve / Lao-tze ; Padányi Gulyás Gábor interpretációjában. - Budapest : Persica, 2017. - 282, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 277-282.
ISBN 978-963-87833-7-0 fűzött
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 895.1-15=945.11
[AN 3666002]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2017.
   "Láttam a püspököt" : emlékkönyv Marosi Izidor püspök születésének 100. évfordulója tiszteletére. - [Vác] : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2016. - 101, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88900-3-0 fűzött
Marosi Izidor (1916-2003)
Magyarország - püspök - 20. század - ezredforduló - katolikus egyház
282(439)(092)Marosi_I.
[AN 3665433]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2017.
Madassery, Benvin Sebastian (1974-)
   Belső gerinc / Madassery Benvin Sebastian ; [ill. Becsei Zsuzsanna]. - Budapest : Pápai Missziós Művek, 2016. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6510-1 kötött : 2990,- Ft
India - Magyarország - katolikus pap - misszionárius - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - memoár
282(540)(092)Madassery,_B._S.(0:82-94) *** 266(540)(092)Madassery,_B._S.(0:82-94) *** 266(439)"20"(0:82-94) *** 244
[AN 3665393]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2017.
Mattā al-Miskīn (1919-2006)
Ḥayāt al-ṣalāh al-Urthdūdhuksīyah (magyar)
   Isten megtapasztalása az imában / Matta el Meszkin ; [... ford. Fodor Györgyné Sárközi Júlia] ; [kiad. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2016. - 372 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9921-12-2 fűzött
imádkozás - elmélkedés
242 *** 248.143
[AN 3665212]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2017.
McBirney, Allegra
Amy's prayer (magyar)
   Amy imádsága / Allegra McBirney ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2017. - 12 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5538-07-0 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3668641]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2017.
Ordass Lajos (1901-1978)
   A keresztfa tövében / Ordass Lajos ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2017. - 190, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87269-7-1 fűzött : 1100,- Ft
szenvedéstörténet - elmélkedés
232.96 *** 242
[AN 3666037]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2017.
Pásztor Győző (1933-)
   A sári plébánia 300 éve / Pásztor Győző. - [Dabas] : Pásztor Gy., 2016. - 798 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-6118-9 kötött
Dabas-sári Római Katolikus Plébánia
Sári - katolikus egyház - egyházközség - templom - iskolatörténet - általános iskola - történelmi forrás
282(439-2Sári)(091)(093) *** 373.3(439-2Sári)(091) *** 726.54(439-2Sári)(091)
[AN 3665318]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2017.
Prince, Derek (1915-2003)
The marriage covenant (magyar)
   Házasság: szövetség / Derek Prince ; [ford. Németh S. Judit]. - 6. jav. kiad. - Budapest : Patmos Kv., 2016, cop. 1988. - 119, [3] p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Fűzött : 900,- Ft
 (hibás ISBN 963-4538-89-4)
házasság
265.5
[AN 3668068]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2017.
Rác Miklós
   Az élet az éltető Isten cselekedete / Rác Miklós. - Szombathely ; [Celldömölk] : Magánkiad., 2017. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7882-8 fűzött
prédikáció
252
[AN 3665274]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2017.
Tatai István (1957-)
   Bibliai kardiológia : hét tanítás szívünk titkairól / Tatai István ; [graf. Fábián Emese]. - 2. utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017, cop. 2008. - 94 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87233-9-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3669101]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2017.
Upaniṣad (magyar) (vál.)
   A klasszikus upanisadok. - Budapest : Filosz, 2016-. - 21 cm. - (Jóga vidjá könyvek, ISSN 1788-2907)
Upanisad
294.118.7
[AN 3665472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2016. - 260 p.
A bevezetőt írta, ford., jegyzetekkel és magyarázatokkal ell. Fórizs László. - Bibliogr.: p. 256-260.
ISBN 978-963-9841-30-7 kötött : 3200,- Ft
[AN 3666817] MARC

ANSEL
UTF-85421 /2017.
Wangyal, Tenzin
The true source of healing (magyar)
   A gyógyulás valódi forrása : hogyan alakíthatjuk át és tehetjük gazdagabbá életünket a lélekerő visszanyerésének ősi tibeti gyakorlatával? / Tenzin Wangyal Rinpocse ; [ford. Havasi Ágnes]. - Budapest : Filosz, 2016. - 173 p. ; 20 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
Bibliogr.: p. 165-167.
Fűzött : 2350,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9841313)
tibeti buddhizmus - mentálhigiénia
294.321(515) *** 613.865
[AN 3666652]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2017.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Last day events (magyar)
   Az utolsó napok eseményei / Ellen G. White ; [ford. Bóka Vera és Stramszki István]. - 2. kiad. - Budapest : Advent K., 2016. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-70-0 fűzött
eschatologia
236.1/.7
[AN 3669824]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5423 /2017.
Assmann, Aleida
Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur (magyar)
   Rossz közérzet az emlékezetkultúrában : beavatkozás / Aleida Assmann ; [előszó Erős Ferenc] ; [utószó Heller Ágnes] ; [ford. Huszár Ágnes]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2016. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-22-5 fűzött : 3500,- Ft
társadalmi tudat - kollektív emlékezet - emlékezés - holokauszt
316.63 *** 159.953 *** 323.12(=924)(4)"193/194"
[AN 3667892]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2017.
Bereznai Zsuzsanna (1957-)
   Könnyek népe : a hajósi sváb parasztság sorsa 1938-1954 között / Bereznai Zsuzsanna, Schőn Mária ; [ill. ... Szalai Sándor] ; [kiad. Hajós Város Önkormányzata]. - Hajós : Önkormányzat, 2017. - 640 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7526-1 kötött
Hajós - magyarországi németek - oral history - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
316.347(=30)(439-2Hajós)"193/195"(0:82-94) *** 943.9-2Hajós(=30)"193/195"(0:82-94)
[AN 3666294]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Hope for the separated (magyar)
   Kezdjük újra! : remény különélőknek / Gary Chapman ; [ford. Soóki-Tóth Noémi]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2008. - 149, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [150-151].
ISBN 978-963-288-380-9 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - házasság
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.89
[AN 3668165]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2017.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   A fogyasztói magatartás alapjai / Hofmeister-Tóth Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9532-2 fűzött : 5500,- Ft
fogyasztói magatartás - kultúra - társadalom - marketing
316.7 *** 316.64 *** 366.1 *** 658.8
[AN 3668125]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2017.
   Klenoty sarvašských Slovákov / [... vyd. ... Anna Franková] ; [vydav. Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš]. - Sarvaš : Slovenská národnostná samospráva, 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-12-7426-4 kötött
Szarvas (Békés megye) - magyarországi szlovákok - néprajz
316.347(=854)(439-2Szarvas) *** 39(=854)(439-2Szarvas)
[AN 3666795]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2017.
   Košický kraj - Borsod-Abaúj-Zemplén megye : prihranicné regióny v číslah : cross-border regions in figures : határmenti régiók számokban / [vyd.] Štatistický úrad Slovenskej republiky pracovisko v Košiciach, Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály. - Budapest ; [Miskolc] : KSH Miskolci Főoszt. ; Košice : Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach, 2016. - 79 p. : ill., színes ; 16x21 cm
Fűzött
ISBN 978-80-8121-547-6
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Kassai kerület - területi statisztika - statisztikai adatközlés - 21. század
311.313(439.134)"201"(083.41) *** 311.313(437.6-35Kassa)"201"(083.41)
[AN 3665588]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2017.
   Magyar Ifjúság Kutatás, 2016 : az ifjúságkutatás első eredményei : Ezek a mai magyar fiatalok! / [Székely Levente, Szabó Andrea szerk.] ; [... megrendelője Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Új Nemzedék Közp., cop. 2016. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7965-8 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(439)"201"(083.41)
[AN 3666068]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2017.
Molnár Edina
   Kommunikáció, meggyőzés, reklám / Molnár Edina. - Szolnok : Alumni K., cop. 2017. - 93 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 84-93.
ISBN 978-963-12-8234-4 fűzött
kommunikáció - retorika - meggyőzés - reklám - lélektan
316.475 *** 316.77 *** 316.658 *** 659.1.013 *** 659.118 *** 82.085
[AN 3666599]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2017.
   A Népfőiskolai Collegium a baranyai Drávaszögben és Szlavóniában / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2016. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89819-8-1 fűzött
Drávaköz - Horvátország - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(497.13)
[AN 3665980]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2017.
Nyíri Zoltán
   Kapcsolat - építés : ismerkedési technikák az üzleti életben / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita, Kiss Gabriella ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Design K., 2017, cop. 2012. - [12], 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-89612-4-2 fűzött : 2990,- Ft
társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés - üzleti élet - kommunikáció
316.47 *** 658.846 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3668819]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2017.
Tarczy Gyula
   Ha mikrofon kerül a kezedbe.. : műsorvezetők gyakorlati kézikönyve I. / Tarczy Gyula. - Nyíregyháza : Méhnír Bt., cop. 2017. - 357 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7678-7 fűzött : 3900,- Ft
rendezvény - vezetés - kommunikáció
316.77 *** 061.7
[AN 3666333]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2017.
   Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére / szerk. Horváth Zita és Rada János. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2017. - 347 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-12-8 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - személyi bibliográfia
316.32(439) *** 012Tóth_Z.
[AN 3665867]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5435 /2017.
Bárth Dániel (1976-)
   A zombori ördögűző : egy 18. századi ferences mentalitása / Bárth Dániel. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 316 p. : ill. ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 3.)
Bibliogr.: p. 283-304.
ISBN 978-963-506-983-5 kötött : 3200,- Ft
Szmendrovich, Rochus (1727-1782)
Magyarország - Zombor - népi vallásosság - egyháztörténet - katolikus egyház - démonológia - szerzetes - franciskánusok - 18. század
398.3(439-2Zombor)"17" *** 282(439)"17" *** 248.221 *** 235.2 *** 271.3(439)(=862)(092)Szmendrovich,_R.
[AN 3665883]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2017.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Életválságok meséi [elektronikus dok.] : mesekalauz útkeresőknek / Boldizsár Ildikó. - Szöveg (epub : 889 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3502-3
meseterápia - világirodalom - népmese - elektronikus dokumentum
398.21.001 *** 398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3660806]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2017.
Darbyshire, Will (1993-)
This modern love (magyar)
   Modern love : a szerelem örök / Will Darbyshire ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-261-819-7 kötött : 2999,- Ft
szerelem
392.6
[AN 3665368]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2017.
Eperjessy Ernő (1929-)
   Őrtilosi dombokon, dombokon.. : népdalok Eperjessy Ernő és Olsvai Imre gyűjtéseiből / szerk. és a zenei anyagot gond. Pálóczy Krisztina ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2016. - 210 p. ; 21 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-88169-9-3 fűzött
Őrtilos - magyar néprajz - néprajz - magyarországi horvátok - cigányság - népdalgyűjtemény - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(439-2Őrtilos) *** 398.8(=862)(439-2Őrtilos) *** 398.8(=914.99)(439-2Őrtilos) *** 784.4(=945.11)(439-2Őrtilos) *** 784.4(=862)(439-2Őrtilos) *** 784.4(=914.99)(439-2Őrtilos)
[AN 3666579]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2017.
   Felvilágosodás és babonaság : erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789-90-ben / Baló Bálint [et al.] válaszai Michael von Brukenthal körkérdésére ; az előszót írta, szerk. és a jegyzeteket kész. Miskolczy Ambrus. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2016. - 297 p. ; 24 cm. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 12.)
Váltakozva magyar, német és latin nyelven
ISBN 978-963-414-165-5 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Erdély - néphit - művelődéstörténet - folklorisztika - 18. század - történelmi forrás
398.3/.4(=00)(439.21)"17"(093) *** 930.85(439.21)"17"(093) *** 398.001(439)"178/179"
[AN 3665511]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2017.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : hatvan magyar népdal / Gróh Ilona ; [ill. Bogdán Viki]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017, cop. 2013. - 63, [9] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [72].
ISBN 978-963-437-031-4 kötött : 3999,- Ft
magyar néprajz - gyermekkönyv - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3668904]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2017.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Deutsche Sagen (magyar)
   Német mondák [elektronikus dok.] / Jacob & Wilhelm Grimm ; ford. Adamik Lajos és Márton László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5603-85-3
néprajz - németek - monda - elektronikus dokumentum
398.223(=30)
[AN 3660437]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2017.
   Gyermekkori rosszaságom : székely népmesék gyermekeknek IV. : [bukovinai székely népmesék IV.] / [szerk. Asztalos Ágnes]. - [Budapest] : [Underground], 2016. - 60 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80391-5-4 fűzött
magyar néprajz - bukovinai székelyek - népmese
398.21(=945.11)(437.5)
[AN 3665971]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2017.
   A három csepünyelvű leján : székely népmesék gyermekeknek III. : [bukovinai székely népmesék III.] / [szerk. Asztalos Ágnes]. - [Budapest] : [Underground], 2016. - 56 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80391-4-7 fűzött
magyar néprajz - bukovinai székelyek - népmese
398.21(=945.11)(437.5)
[AN 3665968]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2017.
   A honfoglalók viselete / szerk. Sudár Balázs, Petkes Zsolt. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 188 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 1.)
ISBN 978-963-227-625-0 kötött : 3490,- Ft
Kárpát-medence - magyar őstörténet - régészet - magyar néprajz - viselettörténet - honfoglalás
391(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 904(=945.11)".../09"
[AN 3668829]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2017.
   A legszebb magyar királylányos és királyfis mesék / [ill. Fekete Szabolcs]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-615-5627-20-0 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3666598]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5446 /2017.
Boros János (1954-)
   Etika és politika : a demokrácia egyéni felelősség / Boros János. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2016. - 174 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 51.)
ISBN 978-963-693-733-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politológia - világpolitika - politikatörténet - demokrácia - ezredforduló
32.001 *** 321.7 *** 32(100)"200/201" *** 32(439)"200/201"
[AN 3665925]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2017.
   Elrabolt évek nyomában / [közzéteszi] Czank Szilvia. - [Orosháza] : Czank Sz., 2017. - 105 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gyarmati Géza, Gulyás Károly és Balogh Sándor visszaemlékezései
ISBN 978-963-12-7681-7 fűzött
Szovjetunió - állami terror - kényszermunka - deportálás - fogolytábor - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.282(47)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194"(0:82-94)
[AN 3666172]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2017.
Gradowski, Zalmen (1910-1944)
   Auschwitz-tekercs ; A pokol szívében / Zalmen Gradowski ; ford., szerk. és az előszót írta Hunyadi Zsombor. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2017. - 164 p. : ill. ; 22 cm. - (Auschwitz evangéliumai ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-28-7 fűzött : 3200,- Ft
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(4)"1941/1945"(093) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(093)
[AN 3666715]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2017.
Komoróczy Géza (1937-)
   Holocaust / Komoróczy Géza. - Budapest : Ab Ovo, 2016. - 286 p. ; 22 cm
Tart.: A penye beleég a bőrünkbeÞ; A pesti gettó falánál. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5640-07-0 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - holokauszt
323.12(=924)(439)(091) *** 323.12(=924)(100)
[AN 3665719]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2017.
Közi Horváth József (1903-1988)
   Válogatás röpirataiból II / Közi Horváth József ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2016. - 3 db ; 23 cm
Közös tokban
Magyarország - kommunizmus - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - röpirat
329.15 *** 322(439)"195/196"
[AN 3666503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Korunk legnagyobb veszedelme. - 23 p.
ISBN 978-615-80582-0-9 fűzött
[AN 3666508] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Rafinált vallásüldözés Magyarországon. - 28 p.
ISBN 978-615-80582-1-6 fűzött
[AN 3666512] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Magyarság és kereszténység ötvenhatban. - 46 p.
ISBN 978-615-80582-2-3 fűzött
[AN 3666538] MARC

ANSEL
UTF-85451 /2017.
   Lássuk, olvassuk újra!... 1989-1994 : hazánk nagy történelmi fordulókban / [az anyagot összegyűjt. ... Murányi László] ; [kiad. Dabas Város Önkormányzata]. - Dabas : Önkormányzat, [2017]. - 455 p. : ill. ; 34 cm
Az eredeti dokumentumok fotómásolatával
ISBN 978-963-12-6708-2 kötött
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - 1990-es évek - cikkgyűjtemény
323(439)"1989/1994"(0:82-92) *** 943.9"1989/1994"(0:82-92)
[AN 3666255]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2017.
   A magyar külügyi igazgatás alapjai / Bába Iván [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016. - 214 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-11-3 kötött
Magyarország - külügy - diplomácia - nemzetközi jog
327(439) *** 341
[AN 3665384]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2017.
Nemere István (1944-)
   Moszkvai merényletek : orosz diktátorok, politikai merénylők, megdöbbentő esetek / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 205, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-12-1 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - merénylet - 20. század
323.285(47)"19"
[AN 3667857]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2017.
Nemere István (1944-)
   Politikai merényletek : 15 híres eset a XX. századból / Nemere István. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 207 p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5537-84-4 fűzött
merénylet - 20. század
323.285(100)"19"
[AN 3667859]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2017.
Pritz Pál (1944-)
   A relativizálás elfogadhatatlansága : hazánk és a nagyvilág : újabb tanulmányok / Pritz Pál ; [közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2016. - 514, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5309-03-8 fűzött
Magyarország - külpolitika - magyar történelem - 20. század
327(439)"19" *** 943.9"19"
[AN 3665340]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2017.
Ruszoly József (1940-)
   Az országgyűlési népképviselet hazai kezdetei, 1848-1874 / Ruszoly József. - Budapest : Püski, 1999-. - 25 cm
2013-tól kiad. a Pólay Elemér Alapítvány
ISBN 963-9188-40-9 *
Magyarország - országgyűlési választás - 19. század
324(439)"184/187" *** 342.8(439)"184/187"
[AN 364885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Választójog és választási rendszer Magyarországon : tizenegy tanulmány 1848-iki törvényeink gyakorlatához. - 2016. - 424 p. : ill. - (Jogtörténeti tár, ISSN 1417-877X ; 2/4.)
Bibliogr.: 365-367. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 978-615-5411-45-8 kötött
Magyarország - jogtörténet - politikatörténet - választójog - országgyűlési választás - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - kiegyezés kora
342.8(439)"1848/187" *** 323(439)"1848/187" *** 324(439)"1848/187"
[AN 3665350] MARC

ANSEL
UTF-85457 /2017.
Tarrósy István (1973-)
   Afro-ázsiai dinamikák : tanulmányok ázsiai államok afrikai szerepvállalásairól / Tarrósy István. - Pécs : Publikon, 2016. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Geologica könyvek, ISSN 2064-2024 ; 3.)
Bibliogr.: p. 225-239.
ISBN 978-615-5457-70-8 fűzött : 2690,- Ft
Ázsia - Afrika - nemzetközi együttműködés - geopolitika - fejlesztési politika - 21. század
327(6)"199/201" *** 327(5)"199/201" *** 330.341.1(6)"199/201"
[AN 3666650]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2017.
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
De regimine principum ad regem Cypri (magyar)
   A fejedelmek kormányzásáról ; A zsidók kormányzásáról / Aquinói Szent Tamás ; [ford. Tudós-Takács János] ; [... utószót írta Szabó S. Bertalan]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 244, [7] p. ; 22 cm
Egys. cím: De regimine principum ad regem Cypri ; De regimine Iudaeorum ad ducissam Brabantiae. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-29-3 fűzött : 3800,- Ft
vallásfilozófia - politikai filozófia - középkori latin irodalom
321.01 *** 21 *** 871-96=945.11
[AN 3665441]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2017.
Unti Ildikó
   Ne add fel! : Iván élete / Unti Ildikó. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5640-08-7 fűzött : 2550,- Ft
Mátrai Iván (1944-)
Magyarország - kivándorlás - zsidóság - 20. század - 21. század - memoár
325.25(=945.11)(569.4)(0:82-94)
[AN 3665728]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2017.
Zygarʹ, Mihail (1981-)
Vsâ kremlëvskaâ ratʹ (magyar)
   Putyin metamorfózisa / Mihail Zigar ; [ford. Meszlényi Tamás]. - Budapest : Európa, 2016. - 575, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-515-0 kötött : 3990,- Ft
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - államfő - politikatörténet - ezredforduló - 21. század
32(47)(092)Putin,_V._V. *** 32(47)"199/201" *** 321.01(47)
[AN 3658453]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5461 /2017.
   1956: erőszak és emlékezet : tanulmányok / szerk. Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva. - Budapest : Jaffa, cop. 2017. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-87-9 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - politikai agresszió
943.9"1956" *** 323.282(439)"195" *** 343.301(439)"195"
[AN 3666336]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2017.
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban : absztraktkötet / szerk. Kiss Gábor Ferenc, Jancsák Csaba ; [rend. a Belvedere Meridionale Alapítvány]. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2016. - 43 p. ; 21 cm
A konferenciát Szegeden, 2016. okt. 14-16. között rendezték
ISBN 978-615-5372-63-6 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - történelemtanítás - történettudomány - konferencia-kiadvány
943.9"1956" *** 372.893(439) *** 930.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3665625]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2017.
   Aegyptus et Pannonia V : acta symposii anno 2008 / [ed. Hedvig Győry, Ádám Szabó] ; [publ. by The Ancient Egyptian Committee of the Hungarian - Egyptian Friendship Society]. - Budapest : Ancient Egyiptian Comm. of the Hungarian - Egyptian Friendship Soc., 2016. - 218, 81 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2008. okt. 15-17. között "A késő-egyiptomi vallás és papsága" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7632-9 fűzött
ókori Egyiptom - Pannonia - régészet - egyiptomiak ókori vallása
904(32) *** 904(398.6) *** 299.31
[AN 3666449]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2017.
Barczi Attila (1964-)
   Kunhalmok eltemetett talajainak vizsgálata / Barczi Attila. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 179, XXII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. I-XVIII.
ISBN 978-963-269-588-4 fűzött
Kárpát-medence - kunhalom - talajvizsgálat - paleoökológia
903.5(4-191) *** 631.4 *** 56 *** 574
[AN 3665808]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2017.
Bebesi György (1958-)
   Birodalom összeomlás előtt : politikus és közéleti portrék az első világháború előtti Oroszországból / Bebesi György ; [szerzőtársak Kolontári Attila ..., Lengyel Gábor, Jemnitz János ...] ; [... grafikái Mátis Ritának a ... munkái]. - [Pécs] : Publikon, [2017]. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-73-9 fűzött : 2690,- Ft
Oroszország - történelmi személy - 19. század - századforduló - életrajzgyűjtemény
947(092)
[AN 3665590]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2017.
   A budaörsi római vicus temetője : régészeti tanulmányok / szerk. Ottományi Katalin ; [közread. az Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2016. - 589 p. : ill., részben színes ; 31 cm + térk., DVD-R
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-9911-89-5 kötött
Pannonia - Budaörs - régészet - temető - római birodalom kora - lelet - elektronikus dokumentum
904(439-2Budaörs) *** 718(439-2Budaörs) *** 904(398.6)
[AN 3665976]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2017.
Dercsényi Péter (1943-)
   Kamaszkor '56-ban : visszaemlékezések barátaimnak a forradalom 60. évfordulója alkalmából / Dercsényi Péter. - Solymár : Dercsényi P., 2016. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6793-8 fűzött
1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3665249]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2017.
   A falutalálkozók története, hírlapi írások és dokumentumok / [szerk. Tölgyesi József]. - Veszprém ; Nemesszalók : Iharkúti Hagyományőrző Egyes., 2016. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Iharkúti könyvek ; 4.)
Borítócím: Hírlapi írások és visszaemlékezések
ISBN 978-963-12-6472-2 kötött
Iharkút - helytörténet - helyismeret - emlékpark - publicisztika
943.9-2Iharkút *** 725.945(439-2Iharkút) *** 908.439-2Iharkút(0:82-92)
[AN 3666015]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2017.
Gibbon, Edward (1737-1794)
   A hunok hódításai és Attila birodalma / Edward Gibbon ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2016. - 163, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5601-23-1 fűzött : 2800,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
Európa - történelem - hadtörténet - hunok - uralkodó - magyar történelem - 5. század - kalandozások kora
936.91(092)Attila *** 943.9"08/09" *** 355.48(4)"08/09" *** 936.91 *** 355.48(4)"04"
[AN 3665709]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2017.
Gulyás László (1965-)
   A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012-. - 22 cm
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - Horthy-korszak
943.9"191/194" *** 327(439)"1919/1944"
[AN 3430840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A revíziós sikerek 1 : a Felvidék és Kárpátalja visszatérése, 1937-1939. - 2016. - 227 p. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 6.)
Bibliogr.: p. 230-246.
ISBN 978-615-5257-11-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - külpolitika - két világháború közötti időszak - magyar történelem
327(439)"1937/1939" *** 943.9"1937/1939"
[AN 3666724] MARC

ANSEL
UTF-85471 /2017.
Horel, Catherine (1966-)
L'amiral Horthy (magyar)
   Horthy / Catherine Horel ; [ford. Ferch Magda]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 380, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
Bibliogr.: p. 367-371.
ISBN 978-963-09-8728-8 kötött : 3990,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - 20. század - Horthy-korszak
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"192/194"
[AN 3666357]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2017.
   Hungaro-Polonica : young scholars on medieval Polish-Hungarian relations / Dániel Bagi, Gábor Barabás, Zsolt Máté ed. ; [közread. a] Történészcéh Egyesület. - Pécs : Történészcéh Egyes., 2016. - 380 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7382-3 fűzött
Lengyelország - Magyarország - Közép-Európa - történelem - magyar történelem - kapcsolattörténet - középkor - újkor
943.9"09/16" *** 94-11"09/16" *** 943.8"09/16"
[AN 3665650]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2017.
Iván Géza
   Távolodó árnyak : 56-os forradalmi portrék Erzsébetvárosból / Iván Géza ; [közread. az] Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége. - Budapest : Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövets., 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7620-6 fűzött
Budapest. 7. kerület - magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár
943.9-2Bp.VII"1956" *** 943.9"1956"(092)
[AN 3666843]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2017.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szulejmán [elektronikus dok.] : sorozat és történelem / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Figyelem K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5596-49-0
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
Oszmán-török Birodalom - uralkodó - történelem - művelődéstörténet - 16. század - televíziós műsorszám - elektronikus dokumentum
956.0(092)Szulejmán,_I. *** 956.0"15" *** 930.85(560)"15" *** 791.9.097(560)
[AN 3660983]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2017.
Koczó József
   Őrzők, vigyázzatok a strázsán : helytörténet, tájértékek és honismereti nevelés az Ipoly mentéről / Koczó József. - [Vámosmikola] : Szerző, 2016. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 10.)
ISBN 978-963-12-5982-7 fűzött
Ipoly mente - helytörténet - helyismeret
943.9Ipoly_mente *** 908.439Ipoly-mente
[AN 3665189]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2017.
Leontʹev, Konstantin Nikolaevič (1831-1891)
Vizantizm i slavânstvo (magyar)
   A bizantinizmus és a szlávság / Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Farkas Zoltán]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 162 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-25-5 fűzött : 3200,- Ft
történetfilozófia - államelmélet - pánszlávizmus
930.1 *** 327.39(=81) *** 321.01
[AN 3665597]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2017.
Macdonald, Fiona (1958-)
100 things you should know about ancient Rome (magyar)
   Róma / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, [2016], cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Macdonald, Fiona
ISBN 978-963-9166-47-9 kötött : 1990,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3667724]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2017.
Marlok Tamás
   A Brandhuber családok históriái : [1747 és 2016 között] / [szerző, szerk. Marlok Tamás]. - [Pilisszentiván] : [Marlok T.], 2016. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6682-5 fűzött
Brandhuber család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Brandhuber
[AN 3665813]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2017.
Martinkó Károly (1933-)
   Hittel, szívvel és fegyverrel / Martinkó Károly. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Martinkó K., 2017. - 235 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7973-3 fűzött : 4000,- Ft
1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"
[AN 3668934]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2017.
   "Megint s megint szüntelen" : Széchenyi napjai : vezető a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum új állandó kiállításához / [... kurátora Basics Beatrix] ; [kiad. az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont]. - [Fertőd] ; Nagycenk : EKKF, 2016. - [14] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80539-0-7 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - reformkor - kiállításvezető
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(439)"18" *** 069(439-2Nagycenk)
[AN 3665420]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2017.
Mészáros Gyula (1929-2015)
   Forradalom és szabadságharc Veszprémben, 1956 : kutatási eredmények az írott és íratlan források alapján / Mészáros Gyula ; [kiad. a Művészetek Háza]. - 2. kiad. - Veszprém : Művészetek Háza, 2016. - 656 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
Veszprém - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Veszprém"1956"
[AN 3669900]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2017.
Miklósi-Sikes Csaba (1947-)
   Sümegi ismeretek tára / összeáll. Miklósi-Sikes Csaba ; [kiad. a Sümegi Fórum Alapítvány ...]. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány, 2016-. - 25 cm
Sümeg - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sümeg *** 908.439-2Sümeg
[AN 3665998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Életrajzok, családtörténetek. - 2016. - 601 p. : ill.
Bibliogr.
Kötött
Sümeg - családtörténet - életrajzi lexikon
929(439-2Sümeg):030 *** 929.52(439-2Sümeg)
[AN 3666003] MARC

ANSEL
UTF-85483 /2017.
   A nagypolitikától a hétköznapokig : a magyar holokauszt 70 év távlatából : tanulmányok = From high politics to everyday life : studies on the Hungarian Holocaust after 70 years / szerk. Molnár Judit. - [Budapest] : Balassi, cop. 2016. - 499 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2014. máj. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-994-1 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Horthy-korszak - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - kollektív emlékezet
943.9"192/194" *** 323.12(=924)(439)"192/194" *** 159.953
[AN 3665875]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2017.
Naszvadi Judith (1984-)
   A mi '56-unk [elektronikus dok.] / Naszvadi Judith ; fotók Oravecz Dénes. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Figyelem K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-27-8
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 3660989]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2017.
Nemere István (1944-)
   Hitler rejtélyes eltűnése : titkok és kételyek / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 222, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-16-9 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - államfő - 20. század - második világháború
943.0"1945"(092)Hitler,_A.
[AN 3667946]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2017.
Nemere István (1944-)
   Királyi krimik : leszámolások, legendák, uralkodók kétes tettei / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-11-4 fűzött
világtörténelem - művelődéstörténet - uralkodó
930.85(100)(089.3)
[AN 3667856]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2017.
Nemere István (1944-)
   Martin Bormann második élete / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 190, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Arcok, maszkok, szerepek
ISBN 978-615-5612-19-0 fűzött
Bormann, Martin (1900-1945)
Németország - politikus - második világháború
943.0"194"(092)Bormann,_M.
[AN 3667671]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2017.
Nemere István (1944-)
   Schellenberg, a kémfőnök / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Arcok, maszkok, szerepek
ISBN 978-615-5612-21-3 fűzött
Schellenberg, Walter (1910-1952)
Németország - tábornok - titkosszolgálat - második világháború
943.0"193/194"(092)Schellenberg,_W. *** 327.84(430)"193/194"
[AN 3667680]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2017.
   Az orosz birodalom születései : magyar kutatók tanulmányai az orosz történelemről / szerk. Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2016. - 414 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar kutatók az egyetemes történelemről, ISSN 1788-9278 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-705-8 kötött : 4000,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelem - külpolitika
947 *** 327(47)(091) *** 327(47-62)
[AN 3665908]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2017.
Ötvös László (1930-)
   Hajdúbagosi bibliás krónika : história, eklézsia, poétika / Ötvös László ; ... Szathmáry Sándor... ajánlásával. - Debrecen : Szathmáry S., 2016. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 85.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80651-0-8 fűzött
Hajdúbagos - helytörténet - művelődéstörténet - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - történeti feldolgozás
930.85(439-2Hajdúbagos) *** 943.9-2Hajdúbagos *** 284.2(439-2Hajdúbagos)(091)
[AN 3666020]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2017.
Palló Imre (1904-1981)
   Őszinte sorok a "művelt Nyugat" történetéből / Palló Imre. - 2. utánny. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2017. - 219 p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 7.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
Fűzött : 2100,- Ft
Európa - történelem - katolikus egyház - egyháztörténet
94 *** 282(100)(091)
[AN 3668173]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2017.
Rimanóczy László (1910-1973)
   Az elveszejtett turáni örökség / Rimanóczy László. - 2. utánny. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2017. - 373 p. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 17.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.: p. 362-370.
Fűzött : 3200,- Ft
őstörténet - zsidóság
930.8(=00)(100)(089.3) *** 930.8(=924)(089.3)
[AN 3668174]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2017.
Róka János (1727-1790)
   Alt und Neu Waitzen / ... von Johann Roka. - Repr. Ausg. - [Vác] : [Váci Egyházmegye], [2016]. - [3], 82 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Váci Egyházmegye. - Eredeti kiadása: Pressburg ; Kaschau : Landerer, 1777
Kötött
Vác - helytörténet - hasonmás kiadás
943.9-2Vác *** 094/099.07
[AN 3665303]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2017.
Scull, Andrew (1946-)
Madness in civilization (magyar)
   Az őrület kultúrtörténete : a Bibliától Freudig, a bolondokházától a modern orvostudományig / Andrew Scull ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Corvina, 2017. - 518 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 481-502.
ISBN 978-963-13-6398-2 kötött : 5990,- Ft
művelődéstörténet - orvostörténet - elmebetegség - elmegyógyászat
930.85(100) *** 616.89(091)
[AN 3666596]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2017.
Székely Kornél
   A mi forradalmunk, amely megrengette a kommunista világot : ["beszélő plakátok könyve"] / Székely Kornél ; [közread. az] 1956-os Pesti Srác Alapítvány ... - [Budapest] : 1956-os Pesti Srác Alapítvány, cop. 2016. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80664-0-2 fűzött
1956-os forradalom - album
943.9"1956"(084.1)
[AN 3665966]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2017.
Tari Ottó
   Lőrinci rapszódia / Tari Ottó ; [kiad. Lőrinci Város Önkormányzata]. - Lőrinci : Önkormányzat, 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az előszó lengyel és német nyelven is
ISBN 978-963-12-7890-3 kötött
Lőrinci - helyismeret - helytörténet
943.9-2Lőrinci *** 908.439-2Lőrinci
[AN 3665778]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2017.
   Timişoara et Oslo, un pont francophone littéraire et didactique : cours et anthologie critique destinés aux étudiants / [responsables scientifique du projet Trond Kruke Salberg, Ramona Maliţa] ; [publ. par] Université de l'Ouest de Timişoara Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Université d'Oslo Faculté des Lettres. - Szeged : JATEPress, 2016. - 75 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-308-6 fűzött
Franciaország - francia irodalom története - történelem - 19. század - 20. század
944"18" *** 840(091)"18/19"
[AN 3666792]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2017.
Török Károly (1947-)
   Kiadom magamat / Török Károly. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7190-4 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - válogatott művek
943.9"19"(0:82-92) *** 894.511-821
[AN 3665694]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2017.
Varga Bálint (1983-)
   Árpád a város fölött : nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán / Varga Bálint. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 3.)
Bibliogr.: p. 211-239.
ISBN 978-963-416-050-2 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális politika - nemzettudat - emlékműavatás - urbanisztika - millennium - századforduló
930.85(439)"1896" *** 008:323(439)"189" *** 725.945(439)"1896" *** 061.7(439)"1896" *** 911.375(439)"189" *** 316.63(439)"189"
[AN 3665621]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2017.
Varsányi Gyuláné Bükkösdi Márta
   Hiányzó láncszemek.. / Varsányi Gyuláné. - [Dombóvár] : Varsányi Gy., 2016. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7815-6 fűzött
Szovjetunió - Alsómocsolád - deportálás - kényszermunka - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár - történelmi forrás
929(439-2Alsómocsolád)(0:82-94) *** 316.347(=30)(439-2Alsómocsolád)(093) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1944/1949"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194"(0:82-94)
[AN 3665231]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2017.
Veszelovszki Balázs
   Salgótarján egyházi múltja a kezdetektől a várossá nyilvánításig / Veszelovszki Balázs ; kiad. a Szent József Plébánia ... - Salgótarján : Szt. József Plébánia, 2016. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-12-5428-0 fűzött
Salgótarján - helytörténet - egyháztörténet - franciskánusok - templom
943.9-2Salgótarján *** 271.3(439-2Salgótarján)(091) *** 726.54(439-2Salgótarján)(091) *** 28(439-2Salgótarján)(091)
[AN 3665255]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2017.
   Veszprém multja és jelene / a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXVI. Nagygyülésének Veszprém városa nevében felajánlja Hornig Károly. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2016. - VII, 209, XXI p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 9.)
Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Veszprém : Egyházmegyei Kvny., 1912
ISBN 978-963-89513-9-7 kötött
Veszprém - helytörténet - helyismeret - hasonmás kiadás
943.9-2Veszprém *** 908.439-2Veszprém *** 094/099.07
[AN 3666096]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2017.
Völgyesi Zoltán
   Harctértől a hátországig : az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon a levéltári források tükrében / Völgyesi Zoltán ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : L'Harmattan : MNL, 2016. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 978-963-414-250-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - első világháború - történelmi forrás
943.9"191"(093) *** 316.32(439)"1914/1918" *** 338(091)(439)"1914/1918"
[AN 3665520]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2017.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   In memoriam : vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó (1868-1957) halálának 60. évfordulójára és vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes (1904-1942) halálának 75. évfordulójára / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., cop. 2017. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80083-3-4 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Horthy István (1904-1942)
Magyarország - államfő - politikus - katonatiszt - Horthy-korszak - album
943.9(092)Horthy_M. *** 32(439)(092)Horthy_I. *** 355(439)(092)Horthy_I.
[AN 3665176]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2017.
Zsemlye János (1969-)
   Följegyzések Nagy Péter katonai modernizációjáról és európai külpolitikájáról, 1695-1721 / Zsemlye János. - Pécs : MOSZT, 2016. - 69 p. ; 21 cm. - (MOSZT füzetek, ISSN 2415-9387 ; 2.)
Bibliogr.: p. 68-69.
Fűzött
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - uralkodó - külpolitika - katonapolitika - 17. század - 18. század
947(092)Péter,_I.,_Nagy *** 327(47)"169/172" *** 355.02(47)"169/172"
[AN 3665738]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5506 /2017.
Berényi Ödön
   Budapesti mozaik-képeim / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2017. - 140 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-615-5719-03-5 fűzött
Budapest - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.(0:82-94)
[AN 3665756]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2017.
Imecs Orsolya
   Bécs / Imecs Orsolya. - Budapest : Cartographia, [2017]. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2016. nov.
ISBN 978-963-353-833-3 fűzött
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3668109]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2017.
   Kiskunmajsa és térsége helyi értékei : Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank helyi értéktárainak gyűjteménye / [kiad. és szerk. Csólyospálos Község Önkormányzata, Móricgát Község Önkormányzata]. - Csólyospálos : Önkormányzat ; Móricgát : Önkormányzat, 2016. - 86 p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 978-963-12-7609-1 kötött
Kiskunmajsai kistérség - helyismeret
908.439-2Kiskunmajsa
[AN 3665705]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2017.
Kopacz Zsuzsa
   Brassó gyerekeknek / [szerzők Kopacz Zsuzsa, Sebestyén Ágnes, Simó Noémi] ; [ill. Kozma Bernadett, Orsós Erzsébet, Tomos Tünde] ; [kiad. a ... Kultúraktív Egyesület]. - Brassó : Brassói Lapok ; [Pécs] : Kultúraktív Egyes., 2016. - 84 p., [1] fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-973-0-20650-0
Fűzött
Brassó - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.498.4-2Brassó(02.053.2) *** 087.5
[AN 3638682]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2017.
Korsika (magyar)
   Korzika / [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2017. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6429-3 fűzött : 2490,- Ft
Korzika - útikönyv
914.494.5(036)
[AN 3668614]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2017.
   Leányfalui olvasókönyv / [vál. és szerk. Bedő Szilvia és Jékely Endréné] ; [kiad. a Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - Leányfalu : Faluház és Ravasz L. Kvt., [2016]. - 87 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-6163-9 fűzött
Leányfalu - művelődéstörténet - helyismeret - tanulmánygyűjtemény - antológia
908.439-2Leányfalu(0:82-822) *** 082 *** 930.85(439-2Leányfalu)(0:82-822)
[AN 3666689]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2017.
   Orosháza : városi arcképek : a részek egésze az egész része / [szerk. B. Imre Julianna, Vági Kata] ; [kiad. Orosháza Város Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Orosháza : Önkormányzat, 2017. - 167 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, angol, román és szerb nyelven
ISBN 978-963-12-8060-9 kötött
Orosháza - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Orosháza(084.12)
[AN 3669833]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2017.
Sárosi Edit (1975-)
   Deserting villages, emerging market towns : settlement dynamics and land management in the Great Hungarian Plain, 1300-1700 / Edit Sárosi. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2016. - 320 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 39.)
Bibliogr.: p. 271-320.
ISBN 978-963-9911-90-1 fűzött
Duna-Tisza köze - település - tájalakítás - régészet - középkor
911.37(439.15)"13/17" *** 904(439.15)"13/17" *** 712(439.15)"13/17"
[AN 3666046]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5514 /2017.
   1946 - egy évvel a világháború után = 1946 - rok po svetovej vojne / [szerk. D. Rácz Éva] ; [kiad. ... a Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány]. - [Szomor] : Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány, cop. 2016. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Pozsonyban, 2016. júl. 1-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-12-7605-3 fűzött
Gulag - munkatábor - kényszermunka - felvidéki magyarság - 1945 utáni időszak - konferencia-kiadvány
343.819.5(47)(=945.11)"194" *** 316.347(=945.11)(437.6)"194" *** 061.3(437.6-2Pozsony)
[AN 3666088]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2017.
   Antecessores Iuris Romani : Óriás Nándor és Benedek Ferenc emlékezete : tanulmányok a római jog és a jogtörténet köréből / szerk. Biró Zsófia, Jusztinger János, Pókecz Kovács Attila. - Pécs : PTE ÁJK Római Jogi Tansz., 2016. - 247 p. ; 25 cm. - (Publicationes Cathedrae Iuris Romani Quinqueecclesiensis, ISSN 2064-7328 ; 4.)
ISBN 978-963-429-107-7 fűzött
jogtörténet - római jog
34(100) *** 34(37)(091)
[AN 3666460]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2017.
Bognár Szabina (1975-)
   A népi jogélet kutatása Magyarországon / Bognár Szabina. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2016. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi értekezések, ISSN 2060-4386 ; 5.)
Bibliogr.: p. 223-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80634-0-1 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - jogtörténet - jogszokás - jogszociológia - jogász - etnográfus - 19. század - 20. század
340.141(439) *** 398.3(=945.11) *** 34(439)(092) *** 39.001(439)(092)
[AN 3666438]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2017.
   Elhurcolva - távol a hazától : szovjet fogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik, 1941-1955 / [szerk. Kincses Katalin Mária] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2017. - 207 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-81-2 kötött
Magyarország - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - hadifogoly - múzeumi gyűjtemény - tárgyi néprajz - második világháború - 1945 utáni időszak - Gulag - adatbázis - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
343.819.5(47)"194/195"(083.86) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(093) *** 323.282(47)"194/195"(093) *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3665993]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2017.
   "Gulag történetek" : dél-alföldi magyarok és magyarországi németek a szovjet munkatáborokban / [szerk. Máthé Áron] ; [... kiad. a Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár]. - Kiskunmajsa : Konecsni Gy. Kult. Közp., Tájház és Vár. Kvt., 2017. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-7909-2 fűzött
Dél-Alföld - Szovjetunió - kényszermunka - Gulag - második világháború - 1945 utáni időszak - magyarországi németek - helytörténet
343.819.5(47)"194"(=945.11) *** 343.819.5(47)"194"(=30) *** 943.9Dél-Alföld"1944/1945"
[AN 3665784]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2017.
Hari, Johann (1979-)
Chasing the scream (magyar)
   A kábulat ára [elektronikus dok.] : a drogháború igaz története / Johann Hari ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140706. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5596-75-9
kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - riport - elektronikus dokumentum
343.575 *** 351.761 *** 613.83(100)(0:82-94)
[AN 3662539]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2017.
Höss, Rudolf (1900-1947)
Kommandant in Auschwitz (magyar)
   Auschwitz parancsnoka voltam : Rudolf Höss emlékiratai / közread. Martin Broszat ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 318, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 312-[319].
ISBN 978-615-5609-52-7 kötött : 3990,- Ft
Höss, Rudolf (1900-1947)
Oświęcim - Németország - háborús bűnös - koncentrációs tábor - holokauszt - 20. század - memoár
341.485(430)(092)Höss,_R.(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)"194"(0:82-94)
[AN 3666345]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2017.
   The long détente : changing concepts of security and cooperation in Europe, 1950s-1980s / ed. by Oliver Bange and Poul Villaume. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - XII, 358 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-338.
ISBN 978-963-386-127-1 kötött
Európa - titkosszolgálat - nemzetközi együttműködés - 20. század - politikai feszültség - hidegháború
351.746.1(4)"19" *** 351.746.1(100)"19" *** 327.5(100)"19"
[AN 3666065]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2017.
   Magyar közjegyzői archontológia, 1858-2014 / [szerk.] Rokolya Gábor, Bartók Ibolya ; [a bev. tanulmányt írta Rokolya Gábor]. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2016. - 317, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm + 6 térk. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 20.)
A bev. angol, horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelven is. - Bibliogr.: p. 315-317.
ISBN 978-615-80176-1-9 kötött
Magyarország - közjegyző - 19. század - 20. század - ezredforduló - archontológia
347.961(439)"185/201"(035.5)
[AN 3665477]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2017.
Nemere István (1944-)
   A náci műkincsrablók : hírhedt kincsvadászok, háborús ereklyefosztogatók / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 190, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5537-99-8 fűzött
Németország - Európa - műtárgy - rablás - második világháború
341.324.5(430)"1939/1945" *** 069(4)"1939/1945"
[AN 3667950]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2017.
Nemere István (1944-)
   Rablott kincsek nyomában : kalandos históriák az ókortól napjainkig / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 205, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-08-4 fűzött
műtárgy - rablás - híres bűneset
343.919(100)(089.3) *** 343.71 *** 341.324.5(100)
[AN 3667942]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2017.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban [elektronikus dok.] / Nyiszli Miklós ; szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vági Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140430. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3476-7
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár - elektronikus dokumentum
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94)
[AN 3660933]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2017.
Rudel, Hans-Ulrich (1916-1982)
Trotzdem (magyar)
   Stuka pilóta / Hans-Ulrich Rudel ; Douglas Bader ... előszavával. - Budapest ; [Veszprém] : Garamond Hungaria Kft., 2016. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7286-4 fűzött : 2900,- Ft
Németország - pilóta - vadászrepülőgép - hadtörténet - második világháború - memoár
358.4(430)(092)Rudel,_H.-U.(0:82-94) *** 355.489(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3666656]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2017.
Szilágyi Dezső (1840-1901)
   Szilágyi Dezső és műve / [közzéteszi és a tanulmányt írta] Antal Tamás. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016. - XIV, 556 : ill.p. ; 25 cm. - (Jogtörténeti tár, ISSN 1417-877X ; 4.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-615-5411-46-5 kötött
Szilágyi Dezső (1840-1901)
Magyarország - jogász - politikus - miniszter - büntetőjog - alkotmányjog - közigazgatás - 19. század
34(439)(092)Szilágyi_D. *** 32(439)(092)Szilágyi_D. *** 343 *** 342 *** 35
[AN 3665357]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2017.
Tóth Nikolett Ágnes
   45 éves a rendészeti felsőoktatás / írta és szerk. Tóth Nikolett Ágnes. - Budapest : Dialóg Campus, 2016. - 171 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5376-78-8 fűzött
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest). Rendészettudományi Kar
Magyarország - rendészet - egyetem - egyetemi tanár - rendvédelmi szervezet - vezető alkalmazott - 21. század - interjú
351.74(439)(092)(047.53) *** 37(439)(092)(047.53) *** 378.635.174(439-2Bp.)(047.53)
[AN 3665479]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5529 /2017.
Besenyő János (1972-)
   Dárfúr, a lángoló tartomány : az Afrikai Unió szudáni missziójának története / Besenyő János. - Pécs : Publikon, 2016. - 249 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-67-8 fűzött : 2490,- Ft
Szudán - polgárháború - békefenntartó erő - történelem - 21. század
355.426(624)"200/201" *** 355.357(624)"200/201" *** 962.4"200/201"
[AN 3666056]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2017.
Cseh Valentin (1978-)
Nándorfehérvár ostroma, 1456 (új kiadása)
   A nándorfehérvári csata, 1456 / Cseh Valentin. - Jav. utánny. - Budapest : Zrínyi, 2017, cop. 2016. - 243 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-963-327-736-2 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - Nándorfehérvár - Oszmán-török Birodalom - hadtörténet - csata - 15. század
355.48(439)"1456" *** 355.48(439.2-13-2Nándorfehérvár)"1456" *** 355.48(560)"14"
[AN 3668914]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2017.
Kertész István (1942-)
   A görög - római hadművészet fejlődése a trójai háborútól Julius Caesar koráig / Kertész István ; [ill. Hovári Éva] ; [térk. Nagy Béla]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 242 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 238-242.
ISBN 978-963-327-706-5 kötött : 5400,- Ft
Római Birodalom - ókori Görögország - hadtudomány - hadtörténet
355/359(37/38) *** 355.48(38) *** 355.48(37)"-05/-00"
[AN 3666451]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2017.
Nemere István (1944-)
   Canaris, a hírszerző / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 205, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Arcok, maszkok, szerepek
ISBN 978-615-5612-22-0 fűzött
Canaris, Wilhelm (1887-1945)
Németország - tábornok - második világháború - 20. század
355.40(430)"193/194"(092)Canaris,_W. *** 943.0"193/194"(092)Canaris,_W.
[AN 3667682]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2017.
Nemere István (1944-)
   Rommel, a hadvezér / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 221, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Arcok, maszkok, szerepek
ISBN 978-615-5612-20-6 fűzött
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország - hadvezér - tábornok - 20. század - második világháború - életrajz
355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 3667677]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2017.
   Zrínyi-album = Zrínyi album / [szerk. ... Hausner Gábor] ; [közread. a ... Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - [Budapest] : Zrínyi : [Budapest] : Hadtört. Int. és Múz., 2017, cop. 2016. - 413 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 393-411.
ISBN 978-963-327-664-8 kötött : 7500,- Ft
Zrínyi család
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - hadvezér - családtörténet - 17. század
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M. *** 929.52(439)Zrínyi
[AN 3669892]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5535 /2017.
Laloux, Frederic (1969-)
Reinventing organizations (magyar)
   A jövő szervezetei : hogyan hozzunk létre az emberi tudatosság következő szintje által inspirált szervezeteket / Frederic Laloux ; Ken Wilber előszavával. - Budapest : Aquilone, 2016. - 472 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Danyi Andrea. - Bibliogr.: p. 451-456.
ISBN 978-963-12-7388-5 fűzött
szervezeti kultúra
65.01
[AN 3665913]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2017.
   PR esetek haladóktól / szerk. Horváth Magyary Nóra. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9814-9 fűzött : 5400,- Ft
public relations - kommunikáció
659.4 *** 316.77
[AN 3666737]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2017.
   Új ipari forradalom a térinformatikában : térinformatika 4.0 : szemelvények az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (Eurogi) szakpolitikai munkaanyagaiból a Magyar Térinformatikai Társaság (Hunagi) szerkesztésében / [szerk. Szabó György, Mikus Dezső]. - Budapest : Hunagi, 2016. - 71 p. : ill., részben színes ; 12 cm
Fűzött
térinformatika
659.2 *** 681.3.004.14 *** 911
[AN 3665405]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5538 /2017.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Bevezetés a gazdaságpolitikába / Bod Péter Ákos. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [221].
ISBN 978-963-05-9531-5 fűzött : 4590,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika
338.2(439) *** 338.2
[AN 3668128]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2017.
   Contemporary issues of enterprise management in Poland and Hungary : monograph / eds. Maria Nowicka-Skowron, Csaba Bálint Illés, János Tőzsér. - Gödöllő : Szt. István Univ. Publ., 2016. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-605-8 fűzött
Magyarország - Lengyelország - vállalkozás - vállalkozásfejlesztés - vállalatirányítás
658.1.012.4 *** 658.1.011.1 *** 658.1(439) *** 658.1(438)
[AN 3665839]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2017.
Csendes Istvánné
   Régi mesterségek képeskönyve : ismerkedés hagyományos kézműves-foglalkozásokkal / [írta és szerk. Csendes Istvánné és Pappné Kovács Zsuzsanna] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5563-82-9 kötött
foglalkozás - gyermekkönyv
331.54(02.053.2)
[AN 3665816]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2017.
   Európa: gazdaság és kultúra [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2016. november 10. : tanulmánykötet = Europe: economy and culture : international scientific conference - joint event of the Hungarian Science Festival : publications / szerk. ... Kulcsár László, Resperger Richárd ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME K., 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-298-5
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3666872]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2017.
   Future traditions : research book / [ed. Hedvig Harmati] ; [publ., org. by Mome]. - [Budapest] : Mome, cop. 2016. - 54 p. : ill., színes ; 22 cm
Kész. a Budapesten, 2016. szept. 9 - szept. 30. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5134-10-4 fűzött
Magyarország - Norvégia - formatervezés - iparművészet - 21. század
658.512.2(481)"201" *** 745.05(481)"201" *** 658.512.2(439)"201" *** 745.05(439)"201"
[AN 3666868]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2017.
Gervai Pál
   Piac és árutermelés [elektronikus dok.] / Gervai Pál, Sárvári Balázs, Trautmann László. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Budapest] : [Typotex], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140327. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-918-6
gazdaságtan - elektronikus dokumentum
330 *** 330.88
[AN 3660027]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2017.
Harangi Andrea
   Munkaerő-gazdálkodás, 2017 / Harangi Andrea. - Budapest : Penta Unió, 2017. - 160 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-5249-50-1 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - emberierőforrás-kezelés - tankönyv
658.3(078) *** 331.5(078)
[AN 3665431]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2017.
Illés Mária (1947-)
   Vezetői gazdaságtan : becslőszámítások értelmezése példák alapján / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2017. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-661-895-7 fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 3669826]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2017.
Kassai Zsuzsanna (1982-)
   A 2014-es Diplomás Pályakövető Rendszer kutatási eredményei / Kassai Zsuzsanna ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, 2016. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-601-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - egyetemi hallgató - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - 21. század - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 378.18(439)"201"(083.41)
[AN 3665755]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2017.
Kendra Tamás
   Hétköznapi mentalisták : hogyan adnak el havat az eszkimóknak? / Kendra Tamás és Vízvári Albert. - Jászapáti : Kendra T., cop. 2017. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7881-1 fűzött
eladás - marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3665643]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2017.
   A kis értékű pénzforgalom és elszámolási rendszerei / Kovács Levente [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2017. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-615-5626-14-2 fűzött
pénzforgalom - bankügylet
336.717
[AN 3666023]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2017.
Kiss Mariann (1954-)
   Alapmarketing / Kiss Mariann ; [ill. Csordás Levente]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-05-9570-4 fűzött : 3500,- Ft
marketing - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 3668132]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2017.
   Labour market studies, 2006-2016 / ed. by Imola Cseh Papp. - [Gödöllő] : [SZIE K.], [2017]. - 171 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-622-5 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - 21. század
331.5(439)"200/201"
[AN 3665807]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2017.
Lagzi István (1942-)
   Lengyel menekültek munkáshétköznapjai Magyarországon, 1939-1944 / Lagzi István. - Budapest ; Szeged ; Warszawa : Szerző, 2016. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó lengyel és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 303-307. - Összefoglalás lengyel nyelven
ISBN 978-963-12-6586-6 kötött
Magyarország - menekült - lengyelek - munkavállalás - második világháború
331.5(=84)(439)"1939/1945" *** 325.25(=84)(439)"1939/1945"
[AN 3666732]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2017.
   A magyar gyorsforgalmi úthálózat első 50 éve / [főszerk. Keleti Imre] ; [közread. a Magyar Közút]. - [Budapest] : M. Közút Nonprofit Zrt., 2016. - 390, [5] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-87974-1-4 kötött
Magyarország - autópálya - autóút - közlekedésügy - fejlesztés - 20. század - 21. század
338.47(439)"196/201" *** 625.711.3(439) *** 656(439)"196/201"
[AN 3665853]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2017.
Molnár Edina
   Korabeli magyar reklám és pszichológia / Molnár Edina. - Szolnok : Alumni K., cop. 2017. - 231 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 222-231.
ISBN 978-963-12-8235-1 fűzött
Magyarország - reklám - lélektan - tudománytörténet - századforduló - Horthy-korszak
659.1(439)"190/193" *** 659.1.013 *** 659.118 *** 159.9(439)"190/193"
[AN 3666595]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2017.
Nasar, Sylvia (1947-)
Grand pursuit (magyar)
   A nagy hajsza : a közgazdasági eszme története / Sylvia Nasar ; [ford. Hojdák Gergely ..., Pete-Pikó Erzsébet ...]. - Budapest : Gondolat, 2016. - 610 p. ; 22 cm. - (Oikumené könyvek, ISSN 2498-5481)
Bibliogr.
gazdaságelmélet - közgazdász - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
330(100)(092) *** 330.83(082)
[AN 3665437]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2017.
Schäfermeier, Birger
   Tőzsde pofonegyszerűen / Birger Schäfermeier ; szerk. Alkér Orsolya. - Budapest : Csodasuli Kft., 2016. - 2db : ill. ; 19 cm
tőzsde - tőkebefektetés - kockázatmenedzsment
336.76 *** 658.152 *** 330.131.7
[AN 3665669]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Piacelemzés és kockázatkezelés : egy profi tőzsdei kereskedő 7 napja. - 143 p.
ISBN 978-615-5162-15-2 fűzött
[AN 3665672] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Piacra lépés és trade menedzsment forex és futures piacokon : egy profi tőzsdei kereskedő újabb 7 napja. - 155 p.
ISBN 978-615-5162-16-9 fűzött
[AN 3665674] MARC

ANSEL
UTF-85556 /2017.
Shook, John
Managing to learn (magyar)
   Manažment spoznania : riešenie problémov, uzatváranie dohôd, mentorovanie a vedenie - riadenie pomocou metódy A3 / John Shook ; predsl. Jim Womack ; [prel. ... Miloš Bugan] ; [vyd. Lean Entreprise Institute Hungary]. - [Veszprém] : Lean Enterprise Inst. Hungary, 2017. - IX, 139 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 978-963-12-7447-9 fűzött
stratégiai menedzsment - munkalélektan - szervezeti kultúra - problémamegoldás
658.1.011.1 *** 65.013 *** 167.7 *** 65.01
[AN 3665319]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2017.
   Stratégiai menedzsment / Balaton Károly [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 338 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9474-5 fűzött : 3990,- Ft
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 3668152]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2017.
Sullings, Guillermo (1954-)
Encrucijada y futuro del ser humano (angol)
   At the crossroads of humanity's future : the steps towards the universal human nation / by Guillermo Sullings ; [transl. by Tony Robinson]. - Budapest : Pressenza, 2017. - 226 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-963-12-8222-1
emberiség - jóléti társadalom - civilizáció - globalizáció
330.342.146 *** 008 *** 339.9
[AN 3666808]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2017.
Szaniszló Ági
   Keep calm & nyomás London! [elektronikus dok.] / Szaniszló Ági. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Figyelem K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-59-9
London - külföldi munkavállalás - helyismeret - útmutató - elektronikus dokumentum
331.556.46(410-2London)(=945.11) *** 908.410-2London *** 331.556.46(100)(036)
[AN 3660979]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5560 /2017.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2017 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon Okt. és Szolgáltató Kft., 2017. - 299 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2017. febr. 16.
ISBN 978-615-5640-12-4 fűzött : 6850,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3665603]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2017.
   A gyermekek védelmében : a szexuálisan bántalmazott gyermekek pszichológiai attribútumai és az áldozattá vált gyermekek védelmének nemzetközi gyakorlatai / szerk. Lazáry Fanni ; [... kiad. Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete]. - Kőszeg : Vasi Könyvjelző Bt., 2016. - 113 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7843-9 fűzött
gyermekvédelem - családvédelem - kiskorúak elleni erőszak - szexuális bántalmazás - lelki trauma - esettanulmány
364.65-053.2/.6(100) *** 343.541 *** 615.851 *** 343.62-053.2/.6
[AN 3665881]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2017.
Molnár Edina
   Fókuszban az ifjúság : tanulmánykötet / Molnár Edina. - Szolnok : Alumni K., cop. 2017. - 82 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8233-7 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - szociális munka - tehetséggondozás - 21. század - esettanulmány
364.65-053.6(439) *** 364.46(439) *** 376.545(439)
[AN 3666591]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2017.
   Tisztább kép : projekt zárókiadvány : intravénás szerhasználatból származó anyagmaradványok vizsgálata = Breaking the drug cycle : project closing study : joint action for an improved early warning system through cooperation of Hungarian actors involved in addict care / szerk. Péterfi Anna ; szerzők Csorba József [et al.] ; [kiad. ... a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet]. - Budapest : M. Ökumenikus Segélyszervezet, 2016. - 100 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7482-0 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - 21. század - statisztikai adatközlés
364.272(439)"201"(083.41) *** 613.83
[AN 3666078]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5564 /2017.
   60 : gyémántdiplomások, 1956-2016 : Miskolci Egyetem volt hallgatói. - [Kecskemét] : [Miskolci Gépészekért Alapítvány], [2016]. - 238, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Miskolci Gépészekért Alapítvány
ISBN 978-963-12-5833-2 kötött
Miskolc - Magyarország - mérnök - ipartörténet - egyetem - mérnökképzés - 1950-es évek - 20. század - ezredforduló - memoár
378.662(439-2Miskolc)"195"(0:82-94) *** 62(439)(092)(0:82-94) *** 62(439)"195/201"(0:28-94)
[AN 3665614]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2017.
Ferge József (1942-)
   Ferge József emlékei és műve / kiad. az Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete és a Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest ; Sármellék : ÁMK Orsz. Egyes. : M. Ped. Társ., 2017. - 52 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7123-51-1 fűzött
Magyarország - Sármellék - pedagógus - művelődési ház - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás
37(439)(092)Ferge_J. *** 374.07(439-2Sármellék)(091)
[AN 3665801]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2017.
Horváthné Csapucha Klára
   Böngésszünk együtt! : játékos feladatgyűjtemény az évszakos Böngésző könyvcsaládhoz / Horváthné Csapucha Klára, F. Mikonya Hajnalka. - Átd. kiad. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 237 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-9869-87-5 kötött : 3990,- Ft
fejlesztő játék - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 37.025
[AN 3669137]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2017.
Kovács Klára
   Kirándulás az Ábécé-hegyre / Kovács Klára ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, 2017. - 129, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-176-8 kötött : 2700,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3669135]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2017.
Marlok Tamás
   "...elővették kincseiket..." : Szentiván iskolamesterei és iskolája 1756-tól 1905-ig / [kiad. és szerk. Marlok Tamás]. - Pilisszentiván : Marlok T., 2016. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5016-9 fűzött
Pilisszentiván - oktatástörténet - iskolatörténet - 18. század - 19. század
373(439-2Pilisszentiván)"17/19"
[AN 3665803]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2017.
   A Népfőiskolai Collegium Csángóföldön VI / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2016. - 232 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89819-9-8 fűzött
Csángóföld - szabadegyetem
374.72(498.3Csángóföld)
[AN 3665982]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2017.
Punk Mária (1971-)
   A rituális kompetencia : tanulmányok, játékok és gyakorlatok a rituálpedagógia módszertanához / Punk Mária. - Szeged ; Budapest : Szt. Gellért K., 2016. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-406.
ISBN 978-963-696-669-0 fűzött
drámapedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
371.383.3(072)
[AN 3666601]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2017.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2016)
   SZIE GTK tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / [szerk. Varga-Nagy Adrienn, Urbánné Malomsoki Mónika]. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 95 p. ; 21 cm
Borítócím: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói, 2016
ISBN 978-963-269-597-6 fűzött
tudományos diákkör - gazdaságtan - társadalomtudomány - konferencia-kiadvány
378.184 *** 33 *** 30 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3665786]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2017.
   Van kiút az oktatási katasztrófából : kockás füzet : elemzés a magyar közoktatás alapvető, jelentős beavatkozást igénylő problémáiról és azok lehetséges megoldásáról : rövidített változat / [szerk. Nahalka István] ; [közread. a] Civil Közoktatási Platform. - Mogyoród : Romi-Suli, 2017. - 32 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-488-262-6 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - közoktatás - 21. század - javaslat
37.014.5(439)"201"
[AN 3666556]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2017.
Wyckoff, Jerry (1935-)
Discipline with love and limits (magyar)
   Fegyelmezés szeretettel : így kezeld a nyafogást, a hisztit, az evés körüli cirkuszt, a képernyőfüggőséget - és még sok mást! / Jerry Wyckoff és Barbara C. Unell ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 287 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-80-0 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3666154]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5574 /2017.
Bálint János
   Tarokk az élet-játék : illusztrált-tarokk praktikák / Bálint János ; [ill. Ellenbach Márta]. - Vác : [Bálint J.], 2016. - 539 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 538.
ISBN 978-963-12-6893-5 kötött
tarokk
794.4
[AN 3665259]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2017.
Beach soccer laws of the game 2015/2016 (magyar)
   A strandlabdarúgás játékszabályai, 2015/2016 / ... kiad. az MLSZ Játékvezetői Bizottsága ; [közread. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ Játékvezetői Biz., [2016]. - 154 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3665450]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2017.
Galambos Ádám
   Szenvedély minden lépésben / Adam G. Steve. - Budapest : Columb K., cop. 2016. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88681-2-1 fűzött : 3990,- Ft
futás - edzés
796.422.015
[AN 3666455]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2017.
Luckerbauer Éva
   Keletstájer túrakalauz : 55 élménytúra / [írta és összeáll.] Luckerbauer Éva, Pusztay Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2016. júl. 30.
ISBN 978-615-5058-77-6 kötött : 3150,- Ft
Stájerország - természetjárás - útmutató
796.51(436.4)(036)
[AN 3666331]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2017.
Nieländer, Peter (1969-)
Rund um den Fussball (magyar)
   A foci / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 24.)
Ford. Mélyi József. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-161-0 fűzött : 3750,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3667767]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2017.
Schaaf, Anne
Seifenwerkstatt (magyar)
   Szappankészítés lépésről lépésre / Anne Schaaf ; [ford. Bíró Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2017. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-522-6 fűzött : 2995,- Ft
szappan - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 661.187
[AN 3669818]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2017.
Vári István
   Vadászatok a Beregben és azon túl / Vári István. - [Vásárosnamény] : Szerző : Kiss B. Invest Vagyonkezelő Kft., [2016]. - 107 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-5045-9 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3665604]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5581 /2017.
   A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2016. 07. 15 - 09. 11. = The whale that was a submarine : contemporary positions from Albania and Kosovo : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 15. 07 - 11. 09. 2016 / [a kiállítás kurátora ... Fabényi Julia] ; [a kiadványt szerk. ... Fabényi Julia, Kálmán Borbála]. - [Budapest] : Ludwig Múz., 2016. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9537-53-8 fűzött
Albánia - Koszovó - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(497.11-32Koszovó)"19/20" *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 73/76(496.5)"19/20"
[AN 3665501]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2017.
Bazán Vladimír (1956-)
   Mélyből kiált lelkem.. / Bazán Vladimír ... ; [közread. a] Kecskeméti Képzőművészek Közössége ... - Kecskemét : Kecskeméti Képzőművészek Közössége : Hírös Agóra Nonprofit Kft., 2016. - 48 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80563-0-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bazán_V.
[AN 3665681]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2017.
Buzás Gergely (1965-)
   Középkori várak / Buzás Gergely, Kovács Olivér ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma]. - 2. jav., bőv. kiad. - Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., 2016. - 135 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-615-5209-57-4 fűzött
Magyarország - vár - középkor
728.81(439)"04/14" *** 623.1(439)"04/14"
[AN 3668909]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2017.
Érmezei Zoltán (1955-1991)
   Érmezei Zoltán életmű-kiállítás : előre(vissza)tekintés : [2016. február 5 - március 27.] = Zoltán Érmezei: the oeuvre : a look (back)forward : [5. February - 27. March 2016] / [kurátor Gál Georgina, Uhl Gabriella] ; [közread. a] Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2016. - 317 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9537-55-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Érmezei_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3665482]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2017.
Fehér László (1953-)
   László Fehér : Neue Werke : 14. September - 14 Oktober 2016 : Galerie UngArt, Collegium Hungaricum Wien / [Kurator Mária Molnár, Rebeka Erdő] ; [Text Anda Rottenberg]. - [Budapest] ; Wien : Balassi Inst. Collegium Hungaricum, [2016]. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fehér_L. *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3665686]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2017.
   Future traditions : project book / [ed. Hedvig Harmati, Balázs Vargha] ; [publ., org. by Mome]. - [Budapest] : Mome, cop. 2016. - 166 p. : ill., színes ; 22 cm
Megj. a Budapesten, 2016. szept. 9 - szept. 30. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5134-09-8 fűzött
Magyarország - Norvégia - formatervezés - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745.05(439)"201" *** 658.512.2(481)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 658.512.2(439)"201" *** 745.05(481)"201"
[AN 3666852]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2017.
Gulyás Gábor (1968-)
   Mai cédrusok : kortársunk, Csontváry / Gulyás Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-414-241-6 fűzött
Magyarország - festészet - festőművész - századforduló - 20. század - 21. század - művészeti hatás - interjú
75(439)"201" *** 75(439)(092)(047.53) *** 75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3665524]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2017.
Gyergyádesz László (1972-)
   A múló idő ablakai : Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus- és zománcművész / [ifj. Gyergyádesz László] ; [közread. a] Kecskeméti Képzőművészek Közössége ... - Kecskemét : Kecskeméti Képzőművészek Közössége : Hírös Agóra Nonprofit Kft., 2016. - 88 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Balanyi Károly. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-615-80563-1-1 kötött
Balanyi Károly (1946-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Balanyi_K.
[AN 3665690]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2017.
   Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom : Fehérek temploma / [kiad. a Felsővárosi Plébánia ...]. - Vác : Felsővárosi Plébánia, 2016. - 75 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3513-5 fűzött
Vác - templom - szent
726.54(439-2Vác) *** 235.3(092)
[AN 3665265]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2017.
   Istennek érsekvadkerti templomában / összeáll. Lukács András ... - [Érsekvadkert] : [Lukács A.], [2017]. - 84 p. : ill., színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Érsekvadkert - templom - kereszténység - katolikus egyház - ifjúsági könyv
726.54(439-2Érsekvadkert) *** 23/28(02.053.2)
[AN 3665269]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2017.
Kismányoki Károly (1943-)
   Károly Kismányoky / [ed. by Róna Kopeczky] ; [publ. by ... acb Gallery]. - Budapest : acb ResearchLab : acb Gallery, 2017. - 77 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2017. jan. 12 - febr. 24. között "Points of View - Introducing Károly Kismányoky (1970-1974)" címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-12-7721-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Kismányoky_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3665530]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2017.
Kolář, Jiří (1914-2002)
   Jiří Kolář, Běla Kolářová / [... szöveg Marie Klimešová] ; [rend., közread.] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2016. - 75 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Budapesten, 2016. dec. 19 - 2017. jan. 13. között "Feldarabolt világok" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9800-16-8 fűzött
Csehország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(437.1)(092)Kolář,_J. *** 73/76(437.1)(092)Kolářová,_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3665502]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2017.
Lachegyi Máté (1987-)
   Romokból támadt barokk virágoskert : a váci ferences templom és oltárai / Lachegyi Máté ; [közread. a] Vác-alsóvárosi Szent Miklós Plébánia. - [Vác] : Vác-alsóvárosi Szt. Miklós Plébánia, 2016. - 91, XLVIII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-88.
ISBN 978-963-12-6156-1 fűzött
Vác - templom - oltár - keresztény művészet
726.54(439-2Vác) *** 726.591.12(439-2Vác) *** 246
[AN 3665291]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2017.
Lovass Dóra
   Remekművek vendégségben / [szerző Lovass Dóra] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2017. - 33 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5304-70-5 fűzött
Európa - képzőművészet - reneszánsz - újkor
73/76(4)"14/18"
[AN 3665627]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2017.
Lovass Dóra
Remekművek vendégségben (spanyol)
   Obras maestras de visita / [autora Dóra Lovass] ; [publ.] Museum of Fine Arts - MNG. - Budapest : Mus. of Fine Arts - MNG, cop. 2017. - 33 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5304-70-5)
Európa - képzőművészet - reneszánsz - újkor
73/76(4)"14/18"
[AN 3665622]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2017.
Lukácsi Ákos (1973-)
   Yoga Budapest : nyár : summer / [... fényképezte ... Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2016]. - 132, [9] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80251-5-7 kötött : 4500,- Ft
Budapest - jóga - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Lukácsi_Á. *** 615.851.86 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3665484]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2017.
   Mária-enciklopédia : Kalocsa, 1950 : forráskiadvány és adattár : a Kalocsai Főegyházmegyében 1950-51-ben készült, Szűz Mária tiszteletéről szóló lelkipásztori jelentések szövegének kiadása, az egyházmegyei sematizmusok adataival kiegészítve / szerk. Lakatos Andor ; [a művészettörténeti áttekintést írta, a képanyagot vál és a képjegyzéket ... kész. Lakatos Adél]. - Kalocsa : KFL, 2016. - 455 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89957-2-8 fűzött
katolikus egyház - főegyházmegye - templom - mariológia - ájtatosság - keresztény művészet - adattár - Rákosi-korszak
726.54(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"195"(093) *** 248.159.4 *** 246 *** 232.931 *** 282(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"195"(093)
[AN 3665579]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2017.
Marosi Ilona (1941-)
   "Egyetemes szimbólumok, képírások" alkotói ciklus, 1996-2002 / Marosi Ilona. - [Budapest] : [Marosi I.], 2017. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 92., 97-98.
ISBN 978-963-12-7837-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Marosi_I.
[AN 3665685]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2017.
Maurer Dóra (1937-)
   Látlelet & prognózis : új magyar művészet a hatvanas és hetvenes években : beszélgetések és interjúk = Findings & prognosis : new art in Hungary in the 60s and 70s : discussions and interviews / Maurer Dóra, Beke László ; [közread. a Sumus Alapítvány]. - [Budapest] : Sumus Alapítvány, 2016. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7281-9 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - képzőművészet - avantgárd - 1960-as évek - 1970-es évek
73/76(439)"196/197" *** 7.037(439)"196/197"
[AN 3665428]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2017.
Modigliani, Amadeo (1884-1920)
   Modigliani : [Magyar Nemzeti Galéria, 2016. június 29 - október 2.] / [... szerk. ... Kovács Anna Zsófia, Jeanne-Bathilde Lacourt]. - Budapest : MNG, 2016. - 281 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2016/4.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2016/4.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 268-275.
ISBN 978-615-5304-61-3 fűzött
Modigliani, Amedeo (1884-1920)
Franciaország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(45)(092)Modigliani,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3665607]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2017.
Molnár Antal (1969-)
A Falconieri-palota, Róma (angol)
   The Falconieri palace in Rome / Antal Molnár, Tamás Tóth ; [transl. by Alan Campbell] ; [publ. by the] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2016. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm + DVD
A mellékletben szereplő dokumentumfilmet rend. Petényi Katalin és Kabay Barna. - melléklet címe: Római Magyar Akadémia = Accademia d'Ungheria in Roma = The Hungarian Academy of Roma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-992-7 kötött : 5500,- Ft
Pápai Magyar Intézet
Római Magyar Akadémia
Róma - Magyarország - művelődéstörténet - építészet - palota - kulturális politika - papképzés - századforduló - 20. század - 21. század - album - audiovizuális dokumentum
728.82(45-2Roma) *** 72(45-2Roma)"15/16" *** 323:008(439)"189/201 *** 930.85(45-2Roma) *** 378.628.2(45-2Roma)
[AN 3666322]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2017.
Molnár Antal (1969-)
A Falconieri-palota, Róma (olasz)
   Palazzo Falconieri, Roma / Antal Molnár, Tamás Tóth ; [pubbl.] Istituto Balassi. - Budapest : Ist. Balassi, cop. 2016. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm + DVD
A mellékletben szereplő dokumentumfilmet rend. Petényi Katalin és Kabay Barna. - melléklet címe: Római Magyar Akadémia = Accademia d'Ungheria in Roma = The Hungarian Academy of Roma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-993-4 kötött : 5500,- Ft
Pápai Magyar Intézet
Római Magyar Akadémia
Róma - Magyarország - művelődéstörténet - építészet - palota - kulturális politika - papképzés - századforduló - 20. század - 21. század - album - audiovizuális dokumentum
728.82(45-2Roma) *** 323:008(439)"189/201 *** 930.85(45-2Roma) *** 378.628.2(45-2Roma) *** 72(45-2Roma)"15/16"
[AN 3666325]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2017.
Ország Lili (1926-1978)
   "...a világból a fényeket..." : Ország Lili levelezése / [sajtó alá rend., szerk. és jegyzetekkel ell. Árvai Mária és Zsoldos Emese]. - Budapest : MNG, 2017. - 528 p. : ill. ; 25 cm. - (MNG adattári források, ISSN 2559-9135 ; 1.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2017/1.)
Bibliogr.: p. 523-525.
ISBN 978-615-5304-65-1 kötött
Ország Lili (1926-1978)
Magyarország - festőművész - 20. század - levelezés
75(439)(092)Ország_L.(044)
[AN 3666623]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2017.
   Porczelán teababák. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2016]. - 127 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-15-3 fűzött : 1650,- Ft
Európa - porcelán - porcelánművészet - művelődéstörténet - 20. század
738.1(4)"19" *** 930.85(4)
[AN 3665403]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2017.
Rauzs József (1952-)
   Szvetnik Joachim ötvös-restaurátor élete és munkássága / írta és szerk. Rauzs József ; [közread. a] Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány. - Utánny. - [Mélykút] : Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány, 2016. - 160 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-12-6204-9 fűzött
Szvetnik Joachim (1927-1988)
Magyarország - iparművész - ötvösség - restaurálás - 20. század
7.025.4(439)(092)Szvetnik_J. *** 739(439)(092)Szvetnik_J.
[AN 3669828]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2017.
Szmrecsányi Boldizsár (1970-)
   Boldi. - [Budapest] : Boldi, [2016]. - [146] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Angol, német, japán és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-7492-9 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szmrecsányi_B.
[AN 3665464]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2017.
   Templomunk : Nyíradony / [összeáll. ... Sárközi Balázs]. - [Nyíradony] : Sárközi B., 2016. - 71 p. : ill., színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Nyíradony - templom
726.54(439-2Nyíradony)
[AN 3665229]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2017.
Tót Endre (1937-)
   Tót Endre : very special gladnesses / [szöveg ... Hegedüs Orsolya] ; [közread. a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ]. - [Budapest] : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., 2017. - 107 p. : ill. ; 24 cm
A bevezető magyar és angol nyelven. - Megj. a Budapesten, 2017. január 30 - március 5. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-80440-6-6 fűzött
Magyarország - fényképész - konceptuális művészet - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Tót_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3665876]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2017.
   Visszatekintés : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2016 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2016]. - 51, [7] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80045-6-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"19/20" *** 061.4(439)
[AN 3665470]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2017.
Záborszky Gábor (1950-)
   Felfrissített emlékezet : Záborszky Gábor kiállítása : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2016. augusztus 15-től október 8-ig / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [kiad. az Együd Árpád Kulturális Központ]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2016]. - 41 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89904-4-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Záborszky_G. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3665474]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5611 /2017.
Bartók Béla (1881-1945)
   Bartók Béla írásai / [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Bartók Archívumában]. - Budapest : Zeneműk., 1989-. - 25 cm
ISBN 963-330-675-2
zenetudomány
78
[AN 428484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Írások a népzenéről és a népzenekutatásról 2 / közread. Lampert Vera ; ... szerk. Révész Dorrit, Biró Viola. - cop. 2016. - 506 p. : ill.
ISBN 978-963-330-775-5
Magyarország - Kárpát-medence - népzenekutatás - zenei folklorizmus - népzene
398.8(=00)(439) *** 784.4(=00)(4-191) *** 78.031.4(100)
[AN 3665186] MARC

ANSEL
UTF-85612 /2017.
Bónis Ferenc (1932-)
Élet-képek: Bartók Béla (angol)
   Béla Bartók: pictures of a life / Ferenc Bónis ; [... transl. Judith Sollosy]. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 543 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 541.
ISBN 978-963-506-990-3 kötött : 12000,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - fényképalbum
78.071.1(439)(092)Bartók_B.(084.12)
[AN 3665805]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2017.
Caeyers, Jan
Beethoven (magyar)
   Beethoven [elektronikus dok.] / Jan Caeyers ; ford. Bérczes Tibor. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : Typotex, [2016], cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140351. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-925-4
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század - életrajz - elektronikus dokumentum
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van
[AN 3660358]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2017.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék / Tótfalusi István. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-630-7 kötött : 2499,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 3669937]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5615 /2017.
DeGeneres, Ellen (1958-)
Seriously...I'm kidding (magyar)
   Szórakozol velem?! [elektronikus dok.] / Ellen DeGeneres ; ford. Stella Márta. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-31-5
Egyesült Államok - filmszínész - humorista - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(73)(092)DeGeneres,_E.(0:82-94) *** 792.73(73)(092)DeGeneres,_E.(0:82-94)
[AN 3661050]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2017.
Lichter Péter (1984-)
   A láthatatlan birodalom : írások a kísérleti filmről / Lichter Péter. - Budapest ; [Szekszárd] : Tudással a Jövőért Közhasznú Alapítvány, 2016. - 174 p. : ill. ; 22 cm. - (Prizma könyvek, ISSN 2064-2768 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6615-3 fűzött : 2500,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - kísérleti film
791.43(100)(091) *** 791.43.01 *** 791.43.03
[AN 3665430]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2017.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (13.) (2016) (Budapest)
   Verzió13 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2016 november 8-13. / [ed. by Erzsébet Bori, Enikő Gyureskó, Oksana Sarkisova] ; [publ. by the Blinken OSA Archivum at Central European University ...]. - Budapest : CEU Blinken OSA Archivum, 2016. - 77 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80350-1-9 fűzött
Budapest - filmművészet - emberi jog - filmfesztivál - dokumentumfilm - 21. század
791.43-92(100)"201" *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2016"
[AN 3665882]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5618 /2017.
   Angol orvosi szaknyelv : gyakorlókönyv a szóbeli szaknyelvi vizsgára : közös európai referenciakeret, B1 szint alapfok, B2 szint középfok, C1 szint felsőfok / [szerk. Hegedűs Anita] ; [közread. a] PTE Profex Nyelvvizsgaközpont. - [Pécs] : PTE Profex Nyelvvizsgaközp., [2017]. - 174 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-429-118-3 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 61
[AN 3666443]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2017.
Dóra Zoltán (1939-)
   Nyelvőrségen a Dunakanyarban : újabb nyelvi írások / Dóra Zoltán. - Vác : [Dóra Z.], 2016. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5066-4 fűzött
nyelvművelés - magyar nyelv - publicisztika
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 3665213]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2017.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar nagyszótár = Grand dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor, Oláh Tibor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2010. - XXVII, 1459 p. ; 27 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8926-0 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 3668064]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2017.
Gerő Ildikó
   Könnyedén magyarul : Hungarian for beginners / Gerő Ildikó, Kovács Judit. - [Debrecen] : Szerzők, 2017. - 188 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7840-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3665436]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2017.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Ilyen egyszerű ez! : [szórakoztató olvasmány 1600 szóval] = So einfach ist es! : [eine unterhaltsame Lektüre mit 1600 Wörtern] / Judit Kugelstadt-Tábori ; [ill. Demény Andrea]. - [Budapest] : [Kugelstadt-Tábori, J.], 2017. - 71 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7581-0 fűzött : 2280,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3665673]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2017.
Pons Reise-Sprachführer Italienisch (magyar)
   Utazó olasz : [nyelvi kalauz] / [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2017. - 135 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6417-0 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3666182]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5624 /2017.
Dérczy Péter (1951-)
   Között [elektronikus dok.] : esszé Orbán Ottó költészetéről / Dérczy Péter. - Szöveg (epub : 762 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3448-4
Orbán Ottó (1936-2002)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Orbán_O.
[AN 3660963]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2017.
Horváth István (1973-)
   Szerkesztő a vészkorszakban 2 : levelek Illyés Gyulához, 1935-1945 / Horváth István. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016. - 161 p., [36] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-24-9 fűzött : 3500,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyar csillag, ISSN 0201-0313
Magyarország - magyar irodalom története - író - folyóirat - levelezés - Horthy-korszak - második világháború - irodalomtudományi forrás - 20. század
894.511(091)"193/194"(093) *** 894.511(092)Illyés_Gy.(093) *** 070(439)Magyar_Csillag
[AN 3666734]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2017.
Jelzés a világba (angol)
   Signal to the world : war, avant-garde, Kassák / ed. by Gábor Dobó and Merse Pál Szeredi ; [... transl. Alan Campbell]. - Budapest : Kassák Found., 2016. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm. - (The avant-garde and its journals, ISSN 2498-9215 ; 1.)
A Budapesten, 2015. jún. 26 - nov. 8. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5971-1 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
A tett, ISSN 0200-514X
Magyarország - író - 20. század - folyóirat - avantgárd - kiállítási katalógus
894.511(092)Kassák_L. *** 050(439)Tett *** 7.037(439)"191" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3665375]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2017.
   Jelzés a világba : háború, avantgárd, Kassák / szerk. Dobó Gábor és Szeredi Merse Pál. - Budapest : Kassák Alapítvány, 2016. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az avantgárd és folyóiratai, ISSN 2498-9207 ; 1.)
A Budapesten, 2015. jún. 26 - nov. 8. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5970-4 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
A tett, ISSN 0200-514X
Magyarország - író - 20. század - folyóirat - avantgárd - kiállítási katalógus
894.511(092)Kassák_L. *** 7.037(439)"191" *** 050(439)Tett *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3665354]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2017.
Matulay Sándor
   Rejtő Jenő és Nagy Károly / [... szerk. Matulay Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 109, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 9.)
ISBN 978-615-5601-24-8 fűzött
Rejtő Jenő (1905-1943)
Nagy Károly (1909-1942)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Rejtő_J.:016 *** 894.511(092)Nagy_K.:016
[AN 3665587]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2017.
Nyerges András (1940-)
   Színünk és viszályunk : írások magyar írókról / Nyerges András. - Pécs : Kronosz, 2016. - 541 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5497-57-5 fűzött : 3500,- Ft
író - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(092) *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3662873]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5630 /2017.
Abbott, Rachel (1952-)
Sleep tight (magyar)
   Aludj jól! / Rachel Abbott ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-39-0 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3666166]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2017.
Asher, Mia
Easy virtue (magyar)
   Laza erkölcsök [elektronikus dok.] / Mia Asher ; ford. Tóth Attila. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-25-3)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661536]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2017.
Asher, Mia
Sweetest venom (magyar)
   Legédesebb méreg / Mia Asher ; [ford. Simik Bálint]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-27-7 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3666184]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2017.
Banks, Rosie
Fairytale forest (magyar)
   Meseerdő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 113, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 11.)
ISBN 978-963-403-095-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3668620]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2017.
Banks, Rosie
Magic seal (magyar)
   Varázsfóka / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 20.)
ISBN 978-963-403-305-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3666217]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2017.
Banks, Rosie
Midnight maze (magyar)
   Éjféli útvesztő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 112, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 12.)
ISBN 978-963-403-096-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3668618]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2017.
Banks, Rosie
Puppy fun (magyar)
   Móka-kutya / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 19.)
ISBN 978-963-403-304-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3666213]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2017.
Blair, E. K.
Bang (magyar)
   Bang [elektronikus dok.] : a Fekete lótusz sorozat / E. K. Blair ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-01-7)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661584]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2017.
Blakely, Lauren
Big rock (magyar)
   Kőkemény [elektronikus dok.] / Lauren Blakely ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-567-13-0)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3661543]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2017.
Brierley, Saroo
A long way home (magyar)
   Oroszlán : [egy megtalált élet története] / Saroo Brierley és Larry Buttrose ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 269, [18] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-638-3 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - életrajzi regény
820-312.6(94)=945.11
[AN 3666145]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2017.
Child, Lee (1954-)
Night school (magyar)
   Esti iskola / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-983-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3666369]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2017.
David, Erica
Anna & Elsa (magyar)
   Anna és Elza : éljen soká a királynő! / írta Erica David ; ill. Bill Robinson ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5541-20-9 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3666573]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2017.
Day, Sylvia
Captivated by you (magyar)
   Rabul ejtve / Sylvia Day ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-592-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3666142]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2017.
Durrow, Heidi W. (1969-)
The girl who fell from the sky (magyar)
   A lány az égből [elektronikus dok.] / Heidi W. Durrow ; ford. Galambos Dalma. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-73-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3662594]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2017.
Ellen, Tom
Lobsters (magyar)
   Homárok : egy első szerelem története / Tom Ellen és Lucy Ivison ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 380, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Kulcs könyv, ISSN 2416-2426)
ISBN 978-615-5535-74-1 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3666175]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2017.
Francis, Suzanne
Journey to the northern lights (magyar)
   Utazás a fények felé / írta Suzanne Francis ; [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 218 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
keretcím: Disney Jégvarázs : északi fény
ISBN 978-963-437-019-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3666585]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2017.
Funnell, Pippa (1968-)
Magic spirit (magyar)
   Táltos : váratlan barátság / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
Fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668154]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2017.
Funnell, Pippa (1968-)
Pride and joy (magyar)
   Dicső : a nagy visszatérés / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 103, [8] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-303-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3666198]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2017.
Funnell, Pippa (1968-)
Rosie (magyar)
   Szellőrózsa : a tökéletes társ / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 104, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-093-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668157]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2017.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány [elektronikus dok.] / Gabriel García Márquez ; ford. Székács Vera. - Szöveg (epub : 972 KB). - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1971
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3497-2
kolumbiai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31(861)=945.11
[AN 3660899]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2017.
The geste of kyng Horn (magyar)
   Horn király gesztája / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 97, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5601-22-4 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - verses epika
820-13=945.11
[AN 3665691]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2017.
Gibson, Fiona
Take mum out (magyar)
   Anya randizni kezd / Fiona Gibson ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7698-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3666174]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2017.
Gilâzov, Aâz (1928-2002)
Jègez, ber doga (magyar)
   Imádkozzunk! : memoárregény / Ajaz Giljazov ; [... ford. Vértes Judit ... és Soproni András ...] ; [közread.] A GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. - Budapest : A GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2017. - 415 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7911-5 kötött : 2900,- Ft
tatár irodalom - Gulag - életrajzi regény
894.321-312.6=945.11 *** 343.819.5(47)(0:82-94)
[AN 3665977]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2017.
Gray, Lucinda (1983-)
The gilded cage (magyar)
   Az aranykalitka / Lucinda Gray ; [ford. Lami Juli]. - Budapest : Menő Kv., [2016]. - 270 p. ; 22 cm. - (Menő könyvek, ISSN 2498-5708)
ISBN 978-963-403-347-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3666209]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2017.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Kinder- und Hausmärchen (magyar)
   Családi mesék [elektronikus dok.] / Jacob & Wilhelm Grimm ; ford. Adamik Lajos és Márton László. - Szöveg (mobi : 1.9 MB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140365. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5603-84-6
német irodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34=945.11
[AN 3660439]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2017.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Az oroszlán és a béka [elektronikus dok.] : ismeretlen Grimm-mesék / ford. Adamik Lajos és Márton László. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Pesti Kalligram, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-68-6
német irodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34=945.11
[AN 3660445]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2017.
Hughes, Shirley (1927-)
Dixie O'Day and the great diamond robbery (magyar)
   A nagy gyémántrablás / írta Shirley Hughes ; rajz. Clara Vulliamy ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 110, [11] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Dudás Dixi ; 2.)
ISBN 978-963-410-249-6 fűzött : 1990,-Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3666334]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2017.
Hughes, Shirley (1927-)
In the fast lane! (magyar)
   A nagy autóverseny / írta Shirley Hughes ; rajz. Clara Vulliamy ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 105, [6] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Dudás Dixi ; 1.)
ISBN 978-963-410-248-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3666330]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2017.
   I [love] English : 30 angol - magyar állatmese. - Budapest : Roland, [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A főcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-615-5627-31-6 kötött : 1790,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum - állatmese
82-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3666613]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2017.
Kenner, Julie (1965-)
Ignited (magyar)
   Izzó vágy / J. Kenner ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-640-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3666100]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2017.
Lamb, Charles (1775-1834)
   Shakespeare-mesék : Szentivánéji álom : Romeo és Júlia : Hamlet, dán királyfi : három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak = Tales from Shakespeare : A midsummer night's dream : Romeo and Juliet : Hamlet, Prince of Denmark : three tales in English and Hungarian for language learners / Charles és Mary Lamb ; ford. Vas István. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2017. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-084-7 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
820-34.02=945.11
[AN 3665986]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2017.
Lorentz, Iny
Der rote Himmel (magyar)
   Vörös égbolt / Iny Lorentz ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 446 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-967-5 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3666361]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2017.
Malaparte, Curzio (1898-1957)
Anche le donne hanno perso la guerra (magyar)
   A nők is elvesztették a háborút : vígjáték három felvonásban / Curzio Malaparte ; [ford. Puskás László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 157, [2] p. ; 20 cm. - (Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-28-6 fűzött : 2400,- Ft
olasz irodalom - vígjáték
850-22=945.11
[AN 3665463]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2017.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
One night : denied (magyar)
   Egy éjszaka megtagadva [elektronikus dok.] / Jodi Ellen Malpas ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5617-11-9)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3661555]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2017.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
The protector (magyar)
   A védelmező [elektronikus dok.] / Jodi Ellen Malpas ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140542. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-17-8)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3661588]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2017.
Martin-Lugand, Agnès (1979-)
Les gens heureux lisent et boivent du café (magyar)
   A boldog emberek olvasnak és kávéznak / Agnès Martin-Lugand ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-679-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3668945]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2017.
Matthews, Jason (1951-)
Red sparrow (magyar)
   Vörös veréb / Jason Matthews ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 434 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-269-5 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3666149]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2017.
Meadows, Daisy
Emily Prickleback's clever idea (magyar)
   Emmi nagy ötlete / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 6.)
ISBN 978-963-403-256-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3666155]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2017.
Meadows, Daisy
Rosie Gigglepip's lucky escape (magyar)
   Rozi mentőakciója / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 8.)
ISBN 978-963-403-320-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3666163]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2017.
Meadows, Daisy
Ruby Fuzzybrush's star dance (magyar)
   Lompos csillagtánca / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 7.)
ISBN 978-963-403-319-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3666161]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2017.
Meadows, Daisy
Sophie Flufftail's brave plan (magyar)
   Pamacs bátor terve / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 5.)
ISBN 978-963-403-255-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3666158]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2017.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 21. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 382, [9] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-595-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3669924]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2017.
Moore, Christopher (1957-)
A dirty job (magyar)
   Mocskos meló / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2006. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-245-9 fűzött : 3480,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 3668636]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2017.
Pasqualotto, Mario
Intrigo a Hollywood (magyar)
   Cselszövés Hollywoodban / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 131, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-963-403-309-7 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3666565]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2017.
Patterson, Arthur John (1835-1899)
The Magyars (magyar) (részlet)
   Utazás Erdélyben 1864 nyarán / Arthur J. Patterson ; [ford. és a jegyzetek írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 131, [2] p. ; 20 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 5.)
ISBN 978-615-5601-30-9 fűzött : 2600,- Ft
Erdély - helyismeret - etnikai rétegződés - angol irodalom - önkényuralom időszaka (1849-1867) - útleírás - történelmi forrás
820-992=945.11 *** 908.439.21"186"(0:82-992) *** 316.347(=00)(439.21)"186"(093)
[AN 3665700]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2017.
Picoult, Jodi (1966-)
Lone wolf (magyar)
   Magányos farkas / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 384 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-641-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3666103]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2017.
Reynolds, Aurora Rose
Until November (magyar)
   November előtt [elektronikus dok.] / Aurora Rose Reynolds ; ford. Debreczeni Kinga. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-15-4)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3661529]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2017.
Rost, Simon X. (1972-)
Der Mann, der niemals schlief (magyar)
   Aki sosem alszik : [Tom Sawyer visszatér] / Simon X. Rost ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Magistra, 2017. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7775-3 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3666319]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2017.
Roux, Madeleine (1985-)
Sanctum (magyar)
   Sanctum : a rejtélyes társulat / Madeleine Roux ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 348, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-756-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3666177]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2017.
Schwab, Victoria
A darker shade of magic (magyar)
   Egy sötétebb mágia / V. E. Schwab ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro K., cop. 2017. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5535-72-7 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3666404]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2017.
Shirreff, Richard (1955-)
2017 war with Russia (magyar)
   2017: háború Oroszországgal : sürgető figyelmeztetés egy magas rangú katonai vezetőtől / Richard Shirreff ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 526 p. : 20 cm
ISBN 978-963-293-608-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3666146]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2017.
Simmons, Dan (1948-)
The fall of Hyperion (magyar)
   Hyperion bukása / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2011. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-272-5 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3668632]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2017.
Stirling, Joss (1969-)
Angel dares (magyar)
   Angel : légy merész! / Joss Stirling ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 265 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-348-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3666204]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2017.
Sugg, Zoe (1990-)
Girl online (magyar)
   Girl online / Zoe Sugg ; [ford. Lovas Anna]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-240-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3669059]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2017.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 72, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-620-8 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3667661]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2017.
Teller, Janne (1964-)
Alt (magyar)
   Minden : novellák / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2017, cop. 2015. - 178, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-559-5 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3669149]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2017.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Jékely Zoltán]. - Budapest : Holnap, 2016. - 225, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-726-8 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3669847]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2017.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-137-9 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3669840]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2017.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 649, [14] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-729-9 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3669845]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2017.
Welsh, Irvine (1958-)
Porno (magyar)
   Pornó : T2 trainspotting / Irvine Welsh ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Trubadúr, 2017. - 686, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-509-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3669092]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2017.
Welsh, Irvine (1958-)
Trainspotting (magyar)
   Trainspotting / Irvine Welsh ; [ford. Dragomán György és Polyák Béla]. - [Budapest] : Trubadúr, 2017. - 400, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-512-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3669116]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2017.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; [ford. Varga Benjámin]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-362-6 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3668806]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2017.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Shinsho Taikōki (magyar)
   Taiko 2 / Josikava Eidzsi ; [ford. Stefanovits Péter ..., Illés Róbert ...]. - [Budapest] : Szenzár, 2017. - 481, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-814-8 fűzött : 3999,- Ft
Toyotomi Hideyoshi (1536?-1598)
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3669927]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5693 /2017.
   56 szó '56-ról / [szerk. Jobbágy Tibor, Orosz Adél]. - Budapest : Clavis Irod. Ügynökség, cop. 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8090-6 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - antológia
894.511-822 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 3666514]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2017.
Ady Endre (1877-1919)
   Válogatott versek / Ady Endre ; [Reményi József Tamás szerk.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 571 p. ; 16 cm. - (Arany klasszikusok, ISSN 2498-4582)
ISBN 978-963-09-8582-6 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665879]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2017.
Áfra János (1987-)
   Két akarat [elektronikus dok.] / Áfra János. - Szöveg (epub : 551 KB). - Budapest : Kalligram, 2016, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140399. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-27-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3660687]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2017.
Albert Levente
   A hasznos idióta [elektronikus dok.] / Albert Levente. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140715. - Működési követelmények: Adobe digital Editions
ISBN 978-615-5596-86-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3662678]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2017.
Antalfy István (1924-)
   Legjobban fájt : Antalfy István hadifogságban írt versei, 1945-1949. - [Kecskemét] : [Antalfy I.], [2016]. - 78, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6687-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665942]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Összegyűjtött versek / Arany János ; [... Hitseker Mária szerk.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 535 p. ; 16 cm. - (Arany klasszikusok, ISSN 2498-4582)
ISBN 978-963-09-8583-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665759]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2017.
Arnóczky Mátyás Pál (1923-2017)
   Egy szívvel két hazában : rendületlenül 1956 igazságáért / Arnóczky Mátyás Pál. - [Veszprém] : [Vesz-Pannon Média Kft.], 2017. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7591-9 kötött
Arnóczky Mátyás Pál (1923-2017)
Svájc - magyar irodalom - 1956-os forradalom - emigráns - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(494)(0:82-94)
[AN 3665933]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2017.
Bálint Szabina
   Péntek? Csajok! [elektronikus dok.] / Bálint Szabina. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-37-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3661027]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2017.
Balla M. Anna
   A nő... amikor fecseg és mond is valamit.. / Balla M. Anna. - Budapest : Popart Kft., 2017. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80020-4-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3665659]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2017.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A mennydörgés kapuja. - 6. kiad. - [2016], cop. 2011. - 579 p.
ISBN 978-963-426-203-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3667981] MARC

ANSEL
UTF-85703 /2017.
Bánki Erika
   Három egyfelvonásos / Bánki Erika. - Budapest : Bánki E., 2017. - 262 p. ; 20 cm
Tart.: BabaházÞ; Logisztikusok : a Kasztner-lista margójára : 1944. áprilisától 1945. áprilisáigÞ; Helybenfutás
ISBN 978-963-12-6888-1 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3666570]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2017.
Baranyovics Borisz (1986-)
   Szikince-völgyi verses legendárium / [szerző Baranyovics Borisz] ; [... kiad. az Ister-Granum EGTC]. - Garampáld ; Esztergom : Ister-Granum EGTC, 2016. - 40, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [42].
ISBN 978-963-12-7626-8 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3665637]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2017.
Baráth Viktória
   Első tánc [elektronikus dok.] : kövesd a szíved ritmusát / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-33-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3661034]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2017.
Békésy Erika
   Egy elvált, egy özvegy és egy szingli [elektronikus dok.] / Békésy Erika. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-39-1
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3661022]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2017.
Bencsik Orsolya (1985-)
   Több élet [elektronikus dok.] : kis va(j)damagyar / Bencsik Orsolya. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető ; Újvidék : Fórum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3452-1
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3661386]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Rumini a fényvizeken / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2017. - 317, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-251-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3667879]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok Afrikában / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-255-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3667704]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2017.
Bertalan Károly (1914-1972)
   Erdélyi harangszó / Bertalan Károly ; [szerk. Kurta Mihály]. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes. ; Miskolc : Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány, 2016. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumandragógia, ISSN 2061-7615 ; 4.)
ISBN 978-615-80043-1-2 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3663995]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2017.
Borbély J. György
   Azért : villanások az életemből / Borbély J. György. - [Budapest] : Magánkiad. : [Ab Ovo], cop. 2017. - 179 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-11-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3665631]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 66, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5633-47-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3668900]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2017.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Leányrablás Budapesten : Ambrózy báró esetei I. / Böszörményi Gyula. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017, cop. 2014. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-440-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3669941]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Álomgyár, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-14-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3662682]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2017.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-18-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660972]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2017.
Bulla Jánosné
   A múlt árnyéka kísért : elbeszélő költemények, igaz mesék / Bulla Jánosné sz. Kállay Rózsa. - Budapest : Könyvklub, [2016]. - 145, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5614-04-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665544]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2017.
Cooper, Carrie
   A szemtanú [elektronikus dok.] / Carrie Cooper. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140710. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-06-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3662622]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2017.
Császár Levente (1961-)
   Garabonciások könyve : falu a hegyek háta mögött / Császár Levente ; graf. Kő Boldizsár ; [kiad. Bikal Község Önkormányzata]. - Bikal : Önkormányzat, 2017. - 59 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7844-6 kötött
Bikal - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - helytörténet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Bikal(0:82-34)(02.053.2) *** 943.9-2Bikal(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3665863]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2017.
Cserjési Petra
   Halott barátnők [elektronikus dok.] / Cserjési Petra. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5596-52-0)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3662667]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2017.
Csürkéné Tóth Dóra
   Szellő, a hős / [írta Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Dráviczki Péter, Csobán Éva]. - [Debrecen] : Graph-Art Kft., 2017. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5654-03-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3665810]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2017.
Dániel András (1966-)
   Egy kupac kufli / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5291-99-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3667855]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2017.
Demeter Sándor (1932-)
   Váci Mihály útmutatásai mentén : Demeter Sándor versei. - [Nyíregyháza] : [Demeter S.], [2016]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4935-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665657]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2017.
Dörnyei Kálmán (1975-)
   A fekete egy / Dörnyei Kálmán. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7631-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3668628]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2017.
Dumas, Dee
   Marokkói szerelem [elektronikus dok.] : a titokzatos arab világ bűvöletében / Dee Dumas. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcam a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-82-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3662680]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Drámák [elektronikus dok.] / Esterházy Péter ; szerk. és a jegyzeteket írta Tóth-Czifra Júlia. - Szöveg (epub : 759 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Tart.: Harminchárom változat Haydn-koponyára : mai revüÞ; Én vagyok a Te : mai revüÞ; Oratorium balbulum : töredékÞ; Hét utolsó szó : Joseph Haydn: a Megváltó hét szava a keresztfánÞ; Mercedes Benz : történelmi revü két részben. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3489-7
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3660880]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Fuharosok [elektronikus dok.] : regény / Esterházy Péter. - Szöveg (epub : 580 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140521. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3459-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3661455]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Harmonia caelestis [elektronikus dok.] / Esterházy Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2000
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140519. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3322-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3661441]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Javított kiadás [elektronikus dok.] : melléklet a Harmonia caelestishez / Esterházy Péter. - Szöveg (epub : 832 KB). - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2002
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3323-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3661432]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Egy nő / Esterházy Péter. - Szöveg (epub : 619 KB). - Budapest : Magvető, 2016, cop. 1995
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140522. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3369-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3661458]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2017.
Fejős Éva (1967-)
   Szeretlek, Bangkok / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2017. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-47-3 fűzött : 3499,- Ft
Thaiföld - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.593(0:82-992)
[AN 3669931]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2017.
Ferenczy Brigitta
   Húzva-tolva / Ferenczy Brigitta. - [Budakeszi] : [Ferenczy B.], cop. 2017. - 73, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8016-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665280]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2017.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Kerítések : versek, képek és gondolatok : 2016-ban a költészet napja alkalmára / [Csaba de Fogarassy]. - Gödöllő : SZIE K., 2016. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-530-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665779]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2017.
Fuli Sándor (1939-)
   Lovak nemes népe [elektronikus dok.] / Fuli Sándor. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ábránd Kv., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5592-00-0)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3662600]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2017.
Gabriel, V. E.
   Lélekbéklyó [elektronikus dok.] / V. E. Gabriel. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ábránd Kv., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-96-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3662521]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2017.
Garam, Tamas
   Angéla [elektronikus dok.] : akiért a túlvilág csatába indul / Tamas Garam. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-90-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3662531]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2017.
Green, Anne L.
   Viharos érzelmek [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-63-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3662675]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2017.
Győrffy Ákos (1976-)
   A hegyi füzet [elektronikus dok.] / Győrfy Ákos. - Szöveg (epub : 574 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140528. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3456-9
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3661495]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2017.
Halasi Zoltán (1954-)
   Bella Italia [elektronikus dok.] : nászút 1980 / Halasi Zoltán. - Szöveg (epub : 703 KB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3481-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3660822]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2017.
Harencsár László (1959-)
   Egy afrikai teregető-asszony golgotája / Harencsár László ... ; [graf. Szabó László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Paradox füzetek ; 3.)
ISBN 978-615-5431-15-9 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3666682]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2017.
Harencsár László (1959-)
   A balettozó operaénekes / Harencsár László ... ; [graf. Szabó László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Paradox füzetek ; 5.)
ISBN 978-615-5431-17-3 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3666687]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2017.
Harencsár László (1959-)
   Egy eszkimó vasalónő panasza / Harencsár László ... ; [graf. Szabó László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Paradox füzetek ; 2.)
ISBN 978-615-5431-14-2 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3666680]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2017.
Harencsár László (1959-)
   Egy iszlám mosónő ki nem mondott gondolatai / Harencsár László ... ; [graf. Szabó László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Paradox füzetek ; 1.)
ISBN 978-615-5431-13-5 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3666674]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2017.
Harencsár László (1959-)
   Egy láncfűrészes fakitermelő viszontagságai / Harencsár László ... ; [graf. Szabó László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 33 p. : ill. ; 21 cm. - (Paradox füzetek ; 4.)
ISBN 978-615-5431-16-6 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3666686]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2017.
Harencsár László (1959-)
   Záróra : egy mikrobiológus-elefánthajcsár hányattatásai / Harencsár László ... ; [graf. Szabó László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2016. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Paradox füzetek ; 6.)
ISBN 978-615-5431-18-0 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3666688]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2017.
Hodovánszki Csaba (1986-)
   Dimenziószületés avagy Lehetőség az élet megértésére / Hodovánszki Csaba. - [Budapest] : [Hodovánszki Cs.], 2017. - [3], 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7898-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3665644]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2017.
Horváth Ferenc
   Az életnek egyetlen értelme : Horváth Ferenc versei. - [Dabas] : Pressman, [2016]. - 70 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3666215]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2017.
Huszthy Bálint (1989-)
   Formalitás : önsorsjavító filozófia versben / [Huszthy Bálint]. - Piliscsaba : Magánkiad., cop. 2016. - 100, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7579-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665339]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2017.
Iski Szilvia (1970-)
   Keszthelyi kastélymesék Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal / Iski Szilvia ; az illusztrációkat kész. Lucz Viktória ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2016. - 84 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88420-8-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3665814]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember : regény / Jókai Mór. - Budapest : Holnap, 2017. - 530, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-161-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3669838]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2017.
Jónás Tamás (1973-)
   Törzs [elektronikus dok.] / Jónás Tamás. - Szöveg (epub : 632 KB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3482-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3660879]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2017.
Joó Csaba
   A sarló éle / Joó Csaba. - [Egyek] : Szerző, cop. 2017. - 158 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-12-7671-8 fűzött
magyar irodalom - hangjáték - hangoskönyv
894.511-2
[AN 3666838]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2017.
Juhász István (1940-)
   Szerváctól Ábrahámig / Juhász István ; [kiad. a ... Petőfi Sándor Városi Könyvtár]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi S. Vár. Kvt., 2016. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89079-2-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3665723]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2017.
Kálmán Annaróza
   Az időskor felszabadít : Kálmán Annaróza blogkönyve. - Budapest ; [Szeged] : [Szabóné Kálmán A.], 2017. - 161 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7813-2 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - idős - blog
894.511-94 *** 316.37-053.9(0:82-94)
[AN 3665912]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2017.
Katie Françoise
   Utolsó - Esély [elektronikus dok.] / Katie Françoise. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-55-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3661044]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2017.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szulejmán és a kolostor rabja / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140693. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-45-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3662516]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2017.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szulejmán és a magyar udvarhölgy [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-51-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660986]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2017.
Kerék Imre (1942-)
   Mint eleven igézet / Kerék Imre. - Akasztó : Önkormányzat, 2017. - 96 p. ; 20 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 9.)
ISBN 978-963-12-7737-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3666519]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2017.
Kis Pál (1890-1945)
   Csillaggal nem jó járni most [elektronikus dok.] : Kis Pál budapesti fényképész naplója, 1944. október-december / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Schmal Alexandra. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3478-1
Kis Pál (1890-1945)
Magyarország - holokauszt - magyar irodalom - fényképész - 20. század - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 77.04(439)(092)Kis_P. *** 323.12(=924)(439)"1944"(0:82-94)
[AN 3660937]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2017.
Kökény Éva
   Szabadesések / Kökény Éva ; [ill. B. Jánosi Gyöngyi]. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2016. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6745-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665653]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2017.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-614-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3667791]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2017.
Kovács György
   Egyedül az álmaimmal / Kovács György. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2016. - 131, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6954-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665539]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2017.
Kun Árpád (1965-)
   Megint hazavárunk / Kun Árpád. - Szöveg (epub : 908 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3485-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660877]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2017.
Léria Dipán
   Két lábbal a földön, a felhőkbe kapaszkodva / Léria Dipán. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2017. - 356 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7603-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3666459]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2017.
Léria Dipán
   Versek és gondolatok / [Léria Dipán]. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2017. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7732-6 fűzött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3666457]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2017.
Lipták András
   Ötven év / Lipták András. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, 2016. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9439-89-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665347]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2017.
Majsányi Kati
   Erdőmese [elektronikus dok.] / Majsányi Kati. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140439. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-43-8
magyar irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660976]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2017.
Malota László (1974-)
   A gyalázatosak szentélye [elektronikus dok.] / Malota László. - Szöveg (epub : 918 KB). - [Várpalota] : [Malota L.], [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140356. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-3104-5
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-31
[AN 3660386]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2017.
Malota László (1974-)
   Végzetes gyóntatás avagy A püspök úr bosszúja [elektronikus dok.] / Malota László. - Szöveg (epub : 897 KB). - [Várpalota] : [Malota L.], [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140354. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80295-9-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660369]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2017.
Malota László (1974-)
   A vér íze [elektronikus dok.] : a budapesti sorozatgyilkos vallomása / Malota László. - Szöveg (epub : 226 KB). - [Várpalota] : [Malota L.], [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140358. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80556-0-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3660391]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2017.
Márkus József (1952-)
   Hajszálak ; Süketek és vakok / [Márkus József]. - [Kunszentmiklós] : [Márkus J.], [2017]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7944-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3665649]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2017.
Megyesi Gusztáv (1950-2016)
   Roló alatt [elektronikus dok.] : publicisztikák / Megyesi Gusztáv. - Szöveg (epub : 845 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3461-3
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3660943]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2017.
Miklós Róbert
   Bódhifa alatt [elektronikus dok.] / Miklós Róbert. - Szöveg (epub : 909 KB). - Budapest : Álomgyár K., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-88-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3662648]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2017.
Motta, Adriana
   Swinger : Viki naplója : erotikus regény / Adriana Motta. - Veszprém : Kalliopé, 2017. - 143 p. ; 19 cm. - (Erotikus könyvek, ISSN 2416-2639)
ISBN 978-615-5378-17-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3666033]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2017.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Lángoló kereszttől izzó koronáig : Magyarország 1514-ben / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né], 2017. - 155 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6341-1 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 16. század - vers
894.511-14 *** 943.9"15"(0:82-14)
[AN 3666094]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2017.
Nielk, Francesca H.
   Daniel [elektronikus dok.] / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ábránd Kv., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5596-978-8)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3662614]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2017.
P. C. Harris
   Árnyoldal [elektronikus dok.] / P. C. Harris. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-57-5
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3660991]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2017.
Papp Csilla
   A másik oldalról [elektronikus dok.] : 2. rész: Azon is túl / Papp Csilla. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2015 [!2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140437. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5692-07-9)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660966]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2017.
Pappné György Emma
   Vonzásodban / Pappné György Emma. - [Leányfalu] : [Pappné György E.], [2017]. - 198 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 244
[AN 3665285]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2017.
Patrik, Sue (1963-)
   Élni a pokol tornácán / Sue Patrik. - [Őrbottyán] : Szerző, cop. 2016. - 312 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7261-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3666070]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2017.
Poszler György (1931-2015)
   Zuhanás a végkifejlet felé [elektronikus dok.] / Poszler György. - Szöveg (epub : 726 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3477-4
Erdély - magyar irodalom - magyar történelem - határon túli magyarság - 20. század - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 316.347(=945.11)(498.4)"19" *** 943.9"19"(0:82-4)
[AN 3660792]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2017.
Redenczki István
   Az I. kötet / Redenczki István ; [Huszti Zoltán rajz.] ; [kiad. a MűHáz Egyesület]. - [Hódmezővásárhely] : MűHáz Egyes., 2017. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8059-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3666012]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A szőke ciklon (angol)
   The blonde hurricane / Jenő Rejtő (P. Howard) ; [transl. ... by István Farkas]. - 5. ed. - Budapest : Corvina, 2017. - 216 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6428-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=20
[AN 3669062]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2017.
Sabo, Mira
   Dr. Farkas bárányai [elektronikus dok.] / Mira Sabo. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5617-61-4)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3661580]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2017.
Schaub Kata
   Füsti és az erdőtűz / írta Schaub Kata ; rajz. Mérei Anita ; [kiad. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal]. - Budapest : Nébih, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-89968-6-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3665577]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 5. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-359-7 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669934]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2017.
Szalai Mónika
   Gondold újra [elektronikus dok.] / Szalai Mónika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140691. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-80-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3662512]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2017.
Szálinger Balázs (1978-)
   360° [elektronikus dok.] / Szálinger Balázs. - Szöveg (epub : 648 KB). - Budapest : Magvető, 2016. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3488-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3661518]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2017.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Mennydörgés / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2016. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80285-1-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665660]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2017.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-617-8 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3667875]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2017.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : eleven képeskönyv / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-629-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3668060]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2017.
Szilasi László (1964-)
   Amíg másokkal voltunk [elektronikus dok.] / Szilasi László. - Szöveg (epub : 775 KB). - Budapest : Magvető, 2016
Tart.: A rekonstrukciós város : hasonlatokÞ; Temetési dicséret : mitológiaÞ; Ballet d'action : betoldások. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3479-8
Bessenyei György (1747-1811)
Jókai Mór (1825-1904)
Babits Mihály (1883-1941)
magyar irodalom - kisregény - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3660928]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2017.
Szluha Gyula Antal (1961-)
   A lélek lajtorjája / Szluha Gyula Antal. - Baja : [s.n.], 2017. - 557 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665937]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2017.
Thomson, Julia Lewis
   Többek által [elektronikus dok.] / Julia Lewis Thomson. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-35-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3662657]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2017.
Tóth-Bertók Eszter
   Amolyan lépcsőházi, szerelmes [elektronikus dok.] / Tóth-Bertók Eszter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-94-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3662525]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2017.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-676-570-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669814]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2017.
Winkler András (1942-)
   Maradék / Winkler András ; [... az illusztrációkat Mészáros György kész.]. - Pécs ; Kozármisleny : Hetedhéthatár, 2017. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80040-3-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3665584]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2017.
Zima Szabolcs (1975-)
   Kerékvárosi kalandok / [írta Zima Szabolcs] ; [ill. Véghseő Béla]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Ferka mesék
ISBN 978-615-5654-02-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3665917]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5798 /2017.
Ehrenreich, Monika
Komm, wir gehen in den Kindergarten (magyar)
   Óvodába járok / [szöveg Monika Ehrenreich] ; [ill. Svetlana Loutsa] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-402-9 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3669802]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2017.
   A játszótéren : kirakó óvodásoknak : 5 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-849-4 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3666225]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2017.
Mein grosses Sachen-suchen-Buch (magyar)
   Új nagy böngésző : [válogatás a sorozat legsikeresebb illusztrációiból]. - Jubileumi kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-676-9 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3667907]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2017.
   Otthon : kirakó óvodásoknak : 5 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-847-0 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 084.1
[AN 3666227]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2017.
   Az oviban : kirakó óvodásoknak : 5 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-846-3 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3666232]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht einkaufen (magyar)
   Bori vásárolni megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 38.)
ISBN 978-963-403-247-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3666667]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni streitet sich mit Julia (magyar)
   Bori és Julcsi összevesznek / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 39.)
ISBN 978-963-403-248-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3666666]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2017.
Snóbli Zsuzsanna
   Te hogyan látod? : kifestő- és színezőkönyv felnőtteknek / Snóbli Zsuzsanna. - [Budapest] : [Snóbli Zs.], cop. 2016. - [20] fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6087-8 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3665467]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2017.
Steinhorst, Stefanie
Was ist los in der Autoverkstatt? (magyar)
   Hol javíták az autót? / [szöveg Stefanie Steinhorst] ; [ill. Sebastian Coenen] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-401-2 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3669808]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2017.
   A tanyán : kirakó óvodásoknak : 5 kirakó, alatta színező, és versek egy könyvben / [versek Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-848-7 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3666229]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3666675]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5809 /2017.
Alaksza Tamás (1935-)
   Az utolsó start / Alaksza Tamás. - [Budapest] : Magánkiad., 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kútfő képregények, ISSN 2416-1632 ; 4.)
ISBN 978-963-89700-8-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3666493]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2017.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt. - 2016. - [190] p.
ISBN 978-615-5356-49-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3666191] MARC

ANSEL
UTF-85811 /2017.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16-28. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   28. köt., Naruto hazatér!!. - 2016. - 186, [3] p.
ISBN 978-615-5356-32-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3666188] MARC

ANSEL
UTF-85812 /2017.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Menni vagy meghalni / P. Howard ; Rejtő Jenő regénye nyomán írta Kiss Ferenc ; rajz. Topálovits Pál ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Budapest] : Képregény Kedvelők Klubja : Szerző, [2016]. - 60 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4894-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3666482]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2017.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Mi ketten / rajz. Korcsmáros Pál ; írta Pánczél Lajos ; Olav Gullvåg ... nyomán ; [szerk. Kiss Ferenc] ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Budapest] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., [2016]. - 60 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 978-963-12-5132-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - műfajtörténet - képregény
087.6:084.11 *** 087.6:084.11(439)(091)
[AN 3666485]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2017.
Molnár Attila (1984-)
   Megváltás / írta Molnár Attila, Halmi Zsolt ; rajz. Halmi Zsolt. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - [53] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3666553]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2017.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5. kötettől ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - 2016. - 146, [33] p.
ISBN 978-615-5356-25-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3666194] MARC

ANSEL
UTF-85816 /2017.
Várai Artúr
   Satan's angel / írta és rajz. Várai Artúr. - Ócsa : Gar-Wind Bt., [2008]-. - ill. ; 25 cm
A 2. részt kiad. a Linea Comics Kft. Nyíregyházán. - keretcím: Windom képregények
képregény
087.6:084.11
[AN 2906472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Haláltusa. - 2016. - [2], 30 p.
ISBN 978-963-89700-9-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3666542] MARC

ANSEL
UTF-8