MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/06/22 10:32:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
5817 /2017.
   Enciklopédia gyerekeknek : amit a világról tudni kell / [írta és szerk. Dönsz Judit, Kész Barnabás, Márián Katalin]. - 2. bőv. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017, cop. 2003. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9325-54-8 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3669961]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

5818 /2017.
Czirók Dénes
   A Magyarországon használt postai nyomtatványok értékelése és az azokon lévő helybélyegzések katalógusa, 1830-1900 = Katalog der Formularstempel auf den in Ungarn verwendeten Postformularen und deren Bewertung im Zeitraum, 1830-1900 / Czirók Dénes. - Zalaegerszeg : Czirók D., 2017. - 181 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
Kötött
Magyarország - postatörténet - postai ügyvitel - bélyegzés - 19. század - nyomtatvány - katalógus
017 *** 656.8(439)"18"(093)
[AN 3667187]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5819 /2017.
Eisenhut Ferenc (1857-1903)
   Dunaydan Qafqazadäk : Ferenc Eyzenhut, şärqin macar rässamı : Macarsıtan [!Macarıstan] Günläri Bakı 2017 = From the Danube to the Caucasus : Ferenc Eisenhut, a Hungarian painter of the Orient : Hungarian Days in Baku 2017 = A Dunától a Kaukázusig : Eisenhut Ferenc, egy magyar orientalista festő : Magyar Napok Bakuban 2017 / [... särginin kuratorları ... Olga K. Ninkov] ; [... red. ... Kidyöş Erjebet, Molnar Dyula] ; [... näşr edän qurum ... Macarıstan Kreativ Ictimai Incäsänät Qeyri-kommersiya Ltd.]. - [Szentendre] : MANK, [2017]. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Gerinccím: Ferenc Eyzenhut, şärqin macar rässamı = Ferenc Eisenhut, a Hungarian painter of the Orient = Eisenhut Ferenc, egy magyar orientalista festő
ISBN 978-615-80488-2-8 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
061.4(479.24-2Bakı) *** 75(439)(092)Eisenhut_F.
[AN 3666976]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2017.
Fodor István Ferenc (1949-)
   A jászjákóhalmi Gubicz András Gazdakör negyedszázada, 1991-2016 / Fodor István Ferenc. - Jászjákóhalma : Gubicz A. Gazdakör, 2017. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 16.)
ISBN 978-615-80660-0-6 fűzött
Gubicz András Gazdakör (Jászjákóhalma)
Jászjákóhalma - gazdakör - történeti feldolgozás
061.2(439-2Jászjákóhalma)(091) *** 63
[AN 3666891]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2017.
   Nyisszantások 2.0 / szerk. Mesterházy Balázs. - Budapest : Luther, 2016. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Mátrafüred-Sástón, 2016. júl. 27-31. között rendezett 11. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó alkalmából
ISBN 978-963-380-089-8 fűzött : 2200,- Ft
Soltvadkert - evangélikus egyház - ifjúsági mozgalom - találkozó - elmélkedés
061.7(439-2Soltvadkert) *** 242 *** 267.6 *** 284.1
[AN 3667031]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5822 /2017.
   Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére / kész. a Könyvtári Minőségügyi Bizottság. - Budapest : KI, 2017. - 44 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 5.)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-201-644-3 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - minőségbiztosítás - szolgáltatásmenedzsment - 21. század
02(439)"201" *** 65.018(439)"201" *** 658.562(439)"201"
[AN 3658777]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2017.
Goblet d'Alviella, Eugène (1846-1925)
La migration des symboles (magyar)
   A szimbólumok vándorlása / Goblet d'Alviella. - [Onga] : Hermit, [2016]. - 307 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5342-45-5 fűzött : 3100,- Ft
jelkép - művelődéstörténet
003.62(100) *** 930.85(100)
[AN 3667390]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2017.
Sándor Klára (1965-)
   A székely írás reneszánsza / Sándor Klára. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-311.
ISBN 978-963-279-904-9 fűzött : 3500,- Ft
rovásírás - magyarság - művelődéstörténet
003.335.9(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3666982]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5825 /2017.
   Itogi deâtelʹnosti Associacii im. L. N. Tolstogo "Za vengersko-rossijskoe sotrudničestvo" c 2012 po 2016 gody. - [Budapest] : Tolsztoj Társ., [2017]. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Tolsztoj Társaság a Magyar - Orosz Együttműködésért Egyesület
Magyarország - Oroszország - kulturális kapcsolat - testülettörténet - egyesület - 21. század
008(439)"201" *** 008(47)"201" *** 061.2(439)Tolsztoj_Társaság
[AN 3667064]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2017.
Szabó László
   A sárember kora 1. avagy Ne kelljen a sajátod, mindig csak a másé! / Szabó László. - [S.l.] : [Szabó L.], cop. 2017. - 632 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6928-4 fűzött
kultúra - civilizáció - magyarság - vitairat
008(0:82-92) *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 3667069]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5827 /2017.
Alexander, Eben (1953-)
Proof of heaven (magyar)
   A mennyország létezik : egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról / Eben Alexander ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2017, cop. 2012. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-615-5272-17-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
ezoterika - túlvilág - memoár
133.25(0:82-94) *** 129.6
[AN 3671212]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2017.
Barnett, Alice
Meditation and spirituality (magyar)
   Meditációs tréning / Alice Barnett ; [ford. Kozma Mihály]. - [Onga] : Pythia, [2016]. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9790-58-2 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika - meditáció - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
133.25 *** 615.851.86 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3667402]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2017.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Principy, tehnologii, metody večnoj žizni / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3628363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2., Sbornik avtorskih vebinarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 5 noâbrâ 2015 g., 6 noâbrâ 2015 g., 9 noâbrâ 2015 g., 10 noâbrâ 2015 g., 11 noâbrâ 2015 g. - 2016. - 158, [1] p.
ISBN 978-615-5616-01-3 kötött
[AN 3667966] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 5., Sbornik avtorskih vebinarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 26 dekabrâ 2015 g., 28 dekabrâ 2015 g., 29 dekabrâ 2015 g., 13 ânvarâ 2016 g., 14 ânvarâ 2016 g., 15 ânvarâ 2016 g., 20 ânvarâ 2016 g., 21 ânvarâ 2016 g. - 2016. - 159 p.
ISBN 978-615-5616-55-6 kötött
[AN 3667973] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 7., Sbornik avtorskih vebinarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 25 fevralâ 2016 g., 30 marta 2016 g., 23 aprelâ 2016 g., 21 maâ 2016 g., 7 iûlâ 2016 g., 17 oktâbrâ 2016 g., 28 oktâbrâ 2016 g. - 2017. - 145, [1] p.
ISBN 978-615-5616-57-0 kötött
[AN 3667983] MARC

ANSEL
UTF-85830 /2017.
Hicks, Esther (1948-)
Solomon's fine featherless friends (magyar)
   Sara második könyve : Seth, az igaz jó barát / Esther és Jerry Hicks ; [... ill. Caroline S. Garrett] ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Totel Books, 2017. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80496-2-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika - életvezetés - gyermekregény
133.25(0:82-31) *** 613.865(0:82-31) *** 820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3667157]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2017.
Nemere István (1944-)
   Eltűntek : a Bermuda-háromszög rejtélye / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-615-5612-25-1 fűzött
Bermuda-háromszög - rejtély
001.94(1-927.9)
[AN 3667805]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2017.
Stibal, Vianna
Finding your soul mate with ThetaHealing (magyar)
   Találd meg a lélektársadat a ThetaHealing segítségével / Vianna Stibal ; ... szerk. Guy Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-294-3 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3667174]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5833 /2017.
Petrilla Attila
   Magyarország növény- és állatvilága / [írta Petrilla Attila]. - Utánny. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9949-88-1 kötött
Magyarország - természeti környezet - gyermekkönyv
502(439)(02.053.2)
[AN 3669955]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2017.
   Varázslatos Magyarországunk, 2016 / [szerk. Gaál Péter]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2017. - 147 p. : ill., színes ; 23x24 cm
A bev. és az ismertetők angol nyelven is
ISBN 978-963-89976-6-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park - pályázat - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 502.4(439) *** 77.04(439)(092) *** 77.047 *** 06.063(439)
[AN 3666816]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5835 /2017.
Reimbold, Tanja
Pons Typische Fehler A-Z Mathematik (magyar)
   Pons gyakori hibák A-Z : matematika : 10-99 éves korig / Tanja Reimbold ; [átd.] Muskovits István ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2017. - [104] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-55-8 fűzött
matematika - segédkönyv
53(078)
[AN 3667435]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5836 /2017.
   Ezerarcú bolygónk: a Föld / [... szerk. Dönsz Judit]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5654-25-1 kötött
geológia - természeti földrajz - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3669963]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5837 /2017.
Hawking, Stephen W. (1942-)
Black holes (magyar)
   Fekete lyukak : a BBC Reith-előadásai / Stephen Hawking ; a bev. és a jegyz. írta David Shukman ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2017. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-252-099-5 kötött : 2790,- Ft
Nagy-Britannia - fekete lyuk - televíziós műsorszám
524.882 *** 791.9.097(410)
[AN 3667141]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5838 /2017.
Bozóky Dénes
   Vádirat : vádolom Isten és ember előtt a hatalom tudományát / Bozóky Dénes. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-615-5058-76-9 fűzött : 2600,- Ft
törzsfejlődés
575.8(089.3)
[AN 3666948]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2017.
   Magyarország állatvilága = Fauna Hungariae. - Budapest : Akad. K., 1955-. - 24 cm
1986-tól főszerk. nélkül. - A 3/c füzetet kiad. Mondat Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum. - 1965-től főszerk. Kaszab Zoltán
ISBN 963-05-5415-1 *
591.9(439)
[AN 37047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt./3/C. füz., Hymenoptera I. Levéldarázs-alakúak IV. = Tenthredinoidea IV. / írta Zombori Lajos. - 2016. - 160 p. : ill.
Folyamatos füzetszáma: 174. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5569-08-1 fűzött
levéldarázs
595.793.2
[AN 3667041] MARC

ANSEL
UTF-85840 /2017.
Tóth Bettina
   A ló az ló : lólesben a természetben és házunk táján : alapvető ismeretek a lovak viselkedésének megértéséhez / Tóth Bettina ; [... fotók Haga Zsuzsanna, Mráz Edina]. - Budapest : KSZPP Lovarda Kft., 2016. - 239 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 232-235.
ISBN 978-963-12-7465-3 kötött
- etológia
599.723 *** 591.5
[AN 3666893]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5841 /2017.
Barna Erika, W. (1951-)
   A kézírás teremtő hatalma / W. Barna Erika. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2016. - 449 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 445-449.
ISBN 978-615-5359-06-4 fűzött : 4500,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3667990]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
A teen's guide to the 5 love languages (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak / Gary Chapman, Paige Haley Drygas ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Harmat, 2017. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-381-6 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - családi élet - interperszonális kapcsolat - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 316.356.2(02.053.2) *** 316.472.4(02.053.2)
[AN 3666967]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2017.
Dobson, James (1936-)
The new strong-willed child (magyar)
   Az akaratos gyerek : születéstől a serdülőkorig / James Dobson ; [ford. Köves Gábor és Ács Márta] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Átd., átírt vált. - Budapest : KIA, 2016. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-21-4 fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés - pedagógiai lélektan
159.922.7 *** 37.015.3 *** 37.018.1
[AN 3671058]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2017.
Géher Pál (1950-)
   Magyarország gyógyfürdői és gyógyvizes termálfürdői / [Géher Pál, Bender Tamás, Ákoshegyi György] ; [kiad. a Magyar Balneológiai Egyesület]. - Budapest : M. Balneológiai Egyes., 2016. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0477-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - gyógyfürdő - gyógyvíz - vízelemzés
613.41(439) *** 543.3
[AN 3667933]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2017.
Hadfield, Sue
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2017, cop. 2012. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3670864]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2017.
Herczeg Helga
   Személyiségfelöltő / Herczeg Helga. - [Elek] : [Andrási B.], cop. 2016. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7523-0 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3667495]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2017.
Kertész Éva
   21 nő az egészségügyért / [kiad. a Hungaropharma Zrt.]. - Budapest : Hungaropharma Zrt., 2017. - 72 p. : ill., színes ; 26 cm
Riporter Kertész Éva
Fűzött
gyógyszeripar - gyógyszerészet - egészségügy - nő - 21. század - interjú
615(439)(092)(047.53) *** 614(439)(092)(047.53) *** 316.37-055.2(439)(047.53)
[AN 3667570]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2017.
Kirsch, Thomas B. (1936-)
The Jungians (magyar)
   A jungiánusok : összehasonlító és történeti nézőpont / Thomas B. Kirsch ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Oriold, 2016. - XXVIII, 311, [9] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-310.
ISBN 978-615-5443-47-3 fűzött : 4600,- Ft
pszichoanalízis - tudat - mélylélektan
159.964.26
[AN 3668143]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2017.
Kissné Haffner Éva
   "...benned a létra" : ötletek Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztéséhez / Kissné Haffner Éva ; [közread. a] Down Alapítvány. - Budapest : Down Alapítvány, 2017. - 139 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-615-80401-0-5 fűzött
Down-kór - képességfejlesztés
616.899.65 *** 37.025
[AN 3668044]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2017.
Körösztös György
   A globális egészségmaffia / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 145 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 6.)
ISBN 978-615-5647-17-8 fűzött : 1199,- Ft
gyógyszeripar - összeesküvés-elmélet
615(100)(089.3)
[AN 3667865]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2017.
Löhr, Jörg
30 Minuten Erfolg (magyar)
   Siker / Jörg Löhr, Ulrich Pramann ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 93 p. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8731-8 fűzött : 995,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3667697]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2017.
Loyd, Alex
The love code (magyar)
   A szeretetkód : az akaraterőn túl / Alexander Loyd ; [ford. Dobó Ágnes és Vallasek Márta]. - [Budapest] : Leviter, cop. 2016. - 275 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89833-7-4 fűzött : 3750,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3666851]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2017.
Meyer, Joyce (1943-)
Worry-free living (magyar)
   Élj aggódás nélkül! : cseréld békére a szorongást! / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva és Lulla]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 141, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-77-7 fűzött : 1980,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3667722]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2017.
Molnár Bálint
   A mentális erő / [szerző Molnár Bálint] ; [fotók Andrei Vishnyakov]. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 119 p. : ill. ; 23x24 cm
ISBN 978-963-12-7305-2 kötött
siker - album
613.865 *** 77.04(47)(092)Vishnyakov,_A.
[AN 3666949]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2017.
Mukherjee, Siddhartha (1970-)
The laws of medicine (magyar)
   Az orvoslás törvényei : feljegyzések egy bizonytalan tudományterületről / Siddhartha Mukherjee ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG K., 2017. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-360-8 fűzött : 2200,- Ft
orvostudomány - kórtan - belgyógyászat
61 *** 616
[AN 3666900]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2017.
Napthali, Sarah (1967-)
Buddhism for mothers of young children (magyar)
   Buddhizmus kisgyerekes anyáknak : éld meg harmóniában a káoszt! / Sarah Napthali ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-265.
ISBN 978-963-304-432-2 fűzött : 3900,- Ft
anyaság - életvezetés - buddhizmus
613.865-055.2-055.52 *** 294.3
[AN 3668048]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2017.
   Obstruktív alvási apnoe szindróma a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Szakács Zoltán, Torzsa Péter. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-17-7 fűzött : 3600,- Ft
alvászavar
616.8-009.836
[AN 3666755]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2017.
Orban, Peter (1944-)
Die Archetypen und ihre Anwendung in der Aufstellungsarbeit (magyar)
   Az archetípusok és alkalmazásuk a családállításban / Peter Orban ; [ford. Makra Júlia]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2017. - 129 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-267-7 fűzött : 2690,- Ft
személyiségtipológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 3667643]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2017.
   Patikaköszöntő : 40 éves a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum / [szerk. Lakat Erika]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2016. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 58.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-14-8 fűzött
Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - gyógyszertár - múzeum - történeti feldolgozás
614.27(439-2Székesfehérvár)(091) *** 069(439-2Székesfehérvár)
[AN 3668067]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2017.
Peer, Marisa
Ultimate confidence (magyar)
   Rendíthetetlen önbizalom : bevált program a tartós önbizalom eléréséhez / Marisa Peer ; [ford. Unger Imola]. - Budapest : Cor Leonis, [2016]. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80362-5-2 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3667281]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2017.
Pintér Judit Nóra (1981-)
   Az őrület perspektívái [elektronikus dok.] : írások pszichológia és film határvidékén / Pintér Judit Nóra. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 536 KB). - Szeged : JATEPress, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140620. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-327-7 (mobi)
ISBN 978-963-315-326-0 (epub)
filmesztétika - elmegyógyászat - lélektan - elektronikus dokumentum
615.89 *** 791.43.01 *** 159.9
[AN 3662137]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2017.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Meditation (magyar)
   Meditáció / Osho ; [ford. Bors Katalin, Takács Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-525-8 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - meditáció
613.865 *** 615.851.86
[AN 3667775]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2017.
Sándor Anikó
   Tévúton / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-69-5 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - mellrák - memoár
618.19-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3667815]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2017.
Shinn, Florence Scovel
The game of life and how to play it (magyar)
   A karmának van nincs humorérzéke : [játékszabályok egy jobb és gazdagabb élethez] / Florence S. Shinn ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 163 p. ; 20 cm
A főcímben a "van" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-529-701-6 kötött : 2690,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3671601]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2017.
Stupiggia, Maurizio
Il corpo violato (magyar)
   A bántalmazott test : a trauma-munka szomato-pszichoterápiás megközelítése / Maurizio Stupiggia ; [ford. Puskás Tivadar, Faix-Prukner Csilla]. - Budapest : Oriold, 2016. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-49-7 fűzött : 2700,- Ft
lelki trauma - szexuális zaklatás - pszichoterápia
159.953 *** 343.54 *** 615.851
[AN 3668156]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2017.
Várhegyi László (1947-)
   Mit egyek, hogy egészséges legyek? : [vércsoportnak megfelelő egyhavi étrend és a vércsoportnak megfelelő ételkészítési, táplálkozási szabályok] : "B" vércsoport / [írta és összeáll. Várhegyi László]. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : Szerző, 2017. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-460-083-1 fűzött
táplálkozástudomány - vércsoport - természetgyógyászat
613.2 *** 612.118.221.2 *** 615.89
[AN 3670638]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2017.
   Vastagbélrák és végbélrák / szerk. B. Papp László. - Budapest : CongressLine Kft., [2016]. - 224 p. ; 21 cm
keretcím: 200 kérdés, 200 válasz. - Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-12-7528-5 fűzött
vastagbél - végbél - rákbetegség
616.351-006.6 *** 616.345-006.6
[AN 3667563]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5868 /2017.
   Proceedings of the 24th PhD Mini-Symposium, Minisy@DMIS 2017 [elektronikus dok.] : January 30-31, 2017, Budapest University of Technology and Economics ... - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - [Budapest] : BUTE, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140245. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-243-2
informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3659522]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5869 /2017.
Timkó György (1928-)
   A magyarországi nyomdagépgyártás krónikája / Timkó György. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Timkó Gy.], 2017. - 160 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-5958-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - technikatörténet - nyomdatechnikai berendezés - gépgyártás - 19. század - 20. század
681.624(439)(091) *** 621(439)(091)"18/19"
[AN 3671013]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2017.
   Új Schnitta, 2017 : állásfoglalások néhány régi és új felszolgálási szabályról : szakkönyv / [szerk. Török István János, Vantal Gábor, Voleszák Zoltán] ; [közread. a] Schnitta Egyesület. - Jav., bőv. kiad. - [Tihany] : Schnitta Egyes., 2017. - 162 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-[163].
ISBN 978-963-12-8170-5 fűzött
felszolgálás - vendéglátás - tankönyv
640.4(078) *** 642.6(078)
[AN 3667779]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5871 /2017.
   Üvegváros : [a Dornyay Béla Múzeum üveggyűjteménye] / [szöveg Shah Gabriella, Balogh Zoltán]. - Salgótarján : Dornyai B. Múz., 2016. - 303 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-5284-10-6 kötött
Dornyai Béla Múzeum (Salgótarján)
Salgótarján - öblösüveg - múzeumi gyűjtemény
666.17(439-2Salgótarján) *** 069(439-2Salgótarján)
[AN 3668094]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5872 /2017.
Horváth Lajos
   ÖTA 25 éve önállóan a tagság szolgálatában / [írta Horváth Lajos] ; [megj. a Vasutas ÖTA Egyesület gondozásában ...]. - Budapest : Vasutas ÖTA Egyes., 2016. - 100 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6961-1 fűzött
Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület
Magyarország - önsegélyezés - vasút - egyesület - ezredforduló - 21. század
656.2(439) *** 364.044.62 *** 061.2(439)"199/201"
[AN 3667887]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2017.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Mein grosses Bilder-Wörterbuch : Fahrzeuge (magyar)
   Az én nagy képes szótáram : járművek / [ill. Wolfgang Mezger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-677-6 kötött : 2995,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3667777]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2017.
Pető Attila (1960-)
   Bírságmegelőzési kézikönyv : amit eddig biztosan nem tudtál a KRESZ-ből! : kérdezd a Kreszprofesszort! / Pető Attila ; [A KRESZ-jogász válaszol c. fejezetet írta Búzási Gábor]. - [Budapest] : [Jogsiszoft Kft.], 2017. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kreszklub könyvtár ; 1.)
Lezárva: 2017. febr. 20.
ISBN 978-615-80673-0-0 fűzött
közlekedési szabály
656.1.05
[AN 3666703]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5875 /2017.
Beck, Angela
Steingärten & Trockenmauern (magyar)
   Sziklakertek és kőfalak kialakítása, beültetése, gondozása / Angela Beck ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-979-1 fűzött
amatőr kertészkedés - kertépítés - sziklakert
635.923 *** 712.3/.7
[AN 3667612]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2017.
Böswirth, Daniel (1968-)
Miniwassergärten (magyar)
   Minitavak a kertben : kialakítás, beültetés, gondozás / Daniel Böswirth, Alice Thinschmidt ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-978-4 fűzött
kertépítés - tó
712.5
[AN 3667605]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2017.
Dlusztus Imre (1960-)
   Út a borhoz / Dlusztus Imre. - [Szeged] : Elitbor Kv., cop. 2016. - 379 p. : ill., sznyes ; 32 cm
ISBN 978-615-80596-0-2 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - szőlőművelés - borászat - borász - 21. század
634.8(439) *** 663.2(439)"200/201"(092) *** 663.2(439)
[AN 3667381]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2017.
Grabner, Melanie (1977-)
Balkonernte (magyar)
   Szüret a balkonon : kialakítás, ültetés, torkoskodás / Melanie Grabner ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-976-0 fűzött
amatőr kertészkedés - gyümölcstermesztés - zöldségtermesztés - fűszernövény
634.1 *** 635.1/.8 *** 635.7
[AN 3667600]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2017.
Kovács István (1949-|)
   Pénztermelő növénytermesztés avagy Mi kell ahhoz, hogy könnyen és gyorsan nyereségessé tedd a gazdaságod / Kovács István és ifj. Kovács István. - [Debrecen] : Cívis P Kft., cop. 2017. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
Internet hozzáféréssel
ISBN 978-963-12-8098-2 fűzött : 2990,- Ft
növénytermesztés - agrotechnika - talajtan - tankönyv
631.5(078) *** 633(078) *** 631.4(078)
[AN 3667397]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2017.
Lukácsiné Mészáros Irma
   Gyógyító kert : 40 éves a Dunaföldvári Kertbarátok Klubja / L. Mészáros Irma, Lukácsi Pál ; [közread. a] Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete. - Dunaföldvár : Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyes., 2017. - 131 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7622-0 fűzött
Dunaföldvári Kertbarátok Klubja
Dunaföldvár - kertészet - egyesület
635 *** 061.2(439-2Dunaföldvár)
[AN 3667239]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2017.
Mann, Dirk
Küchenkräuter (magyar)
   Konyhakerti fűszernövények : kialakítás, ültetés, betakarítás / Dirk Mann ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-251-977-7 fűzött
fűszernövény - amatőr kertészkedés
635.7
[AN 3667597]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2017.
Millan, Cesar (1969-)
Cesar Millan's short guide to a happy dog (magyar)
   Rövid útmutató a boldog kutyához / Cesar Millan ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 206 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-454-1 kötött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3670675]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2017.
   Negyedszázad Fejér megye kertészeti és borászati kultúrájáért : 25 éves az agárdi Simon és Simon Kft. / [... szerk. L. Simon László]. - Agárd : Simon és Simon Kft., 2016. - 215 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7442-4 fűzött
Simon és Simon Kft. (Agárd)
Agárd - vállalkozás - borászat - szőlészet - gyümölcstermesztés - történeti feldolgozás
663.2 *** 634.8 *** 634.1 *** 061.5(439-2Agárd)(091)
[AN 3666923]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2017.
Növénynemesítési Tudományos Nap (23.) (2017) (Budapest)
   XXIII. Növénynemesítési Tudományos Nap : 2017. március 7., ... Budapest : összefoglalók / szerk. Veisz Ottó ; [rend. a] MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottság, Magyar Növénynemesítők Egyesülete. - [Martonvásár] : [MTA ATK Mezőgazd. Int.], [2017]. - 160 p. ; 30 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóintézet Mezőgazdasági Intézet
ISBN 978-963-8351-44-9 fűzött
növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
631.52 *** 575.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3667602]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2017.
Panyik Gáborné (1951-)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Budapest : Cser K., 2017. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-341-3 fűzött : 2995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3671221]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5886 /2017.
Bártfai László
   Főzzünk végre valami finomat! / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, [2017], cop. 2004. - 193, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-46-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-46-4)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3670817]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2017.
Bojtosné Nacsa Hajnalka
   Street food konyha : otthonunkban a világ ízei / Bojtosné Nacsa Hajnalka. - [Kecskemét] : Vagabund K., cop. 2017. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-197-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3667654]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2017.
   Culinary stars 2016. - [Budapest] : Tupperware, cop. 2017. - 100 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3667084]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2017.
Czibulya Anita
   Házi tisztítószerek / [... szöveg Czibulya Anita] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-969-2 fűzött
takarítás - tisztítószer - útmutató
648.5(036)
[AN 3667567]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2017.
   Főúri finomságok a seregélyesi Zichy-Hadik-kastélyból / [szerk. ... Bányai Balázs, Füreder Balázs]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2016. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 57.)
Bibliogr.: p. 29-33.
ISBN 978-615-5413-13-1 fűzött
Zichy család
családtörténet - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 929.52(439)Zichy
[AN 3667956]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2017.
Liddon, Angela
The oh she glows cookbook (magyar)
   Ragyogj! : egészséges, vegán receptek a testi-lelki ragyogásért / Angela Liddon ; [ford. Kovács Linda]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-581-4 fűzött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3667793]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2017.
Liptai Zoltán (1976-)
   Pástétomok / [... receptek ... Liptai Zoltán] ; [fotózta Ruff István]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Válogatott receptek gyűjteménye)
ISBN 978-963-251-983-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3667557]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2017.
Liptai Zoltán (1976-)
   Poharas desszertek / [a receptek írta ... Liptai Zoltán] ; [fotózta Ruff István]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Válogatott receptek gyűjteménye)
ISBN 978-963-251-950-0 fűzött
desszert - szakácskönyv
641.85(083.12)
[AN 3667564]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2017.
Morningstar, Amadea (1952-)
Ayurvedic cooking for westerners (magyar)
   Ayurvedikus konyha nyugatiaknak : nyugati ételek ayurvedikus szemmel / Amadea Morningstar ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Nemesbük : AyurPress, 2017. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7379-3 fűzött : 3490,- Ft
diéta - ájurvéda - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 3671130]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2017.
Nagy Ibolya
   Kontúrsminkek : különböző arcformákhoz illően / [szerző Nagy Ibolya] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-251-949-4 fűzött
smink - kozmetika
646.75
[AN 3667571]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2017.
Syrovâtkin, Sergej
   Putevoditelʹ po vengerskoj kuhne / Syrovâtkin S. - Budapešt : [Syrovâtkin, S.], 2017. - 50 p. : ill., színes ; 11x15 cm
A tartalomjegyzék magyar nyelven is
ISBN 978-963-12-8319-8 fűzött : 1500,- Ft : 5 EUR
Magyarország - gasztronómia
641.5(439)
[AN 3666924]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5897 /2017.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   Szinonímiák : közeledések Heideggerhez / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : Ráció, 2016. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-01-0 fűzött : 2500,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Németország - filozófus - 20. század - nyelvfilozófia
1(430)(092)Heidegger,_M. *** 800.1
[AN 3666953]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie (magyar)
   Az antropozófia válaszai a világ és az élet kérdéseire : 1908. március 14. és 1909. november 21. között különböző városokban megtartott huszonegy előadás : ÖK 108. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2017. - 271 p. ; 21 cm. - (Antropozófiai zsebkönyvek sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89979-4-4 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3666821]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Az emberi fejlődés útjai : [1906-1921 között tartott előadások] / Rudolf Steiner. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5342-56-1 fűzött : 1750,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3667330]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2017.
Zeylmans van Emmichoven, Emanuel J. (1926-2008)
Ita Wegmann und die Anthroposophie (magyar)
   Ita Wegman és az antropozófia / Emanuel Zeylmansszal beszélget Wolfgang Weirauch ; [... átd. ... ford. Almási Katalin]. - [Ispánk] : ProNatura Manufaktúra Kft., 2017. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212.
ISBN 978-615-80674-0-9 fűzött
Wegman, Ita (1876-1943)
Hollandia - antropozófia - orvos - 20. század - interjú
141.333 *** 61(492)(092)Wegman,_I.
[AN 3667287]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5901 /2017.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Lélekmentés / Ablonczy Dániel ; [közread. a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kispest-Rózsatéri Református Egyházközs., 2017. - 103, [2] p. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
Fűzött
prédikáció
252
[AN 3666748]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2017.
Balicza Iván (1948-)
   Isten koordinátái / Balicza Iván. - Budapest : Luther, 2017. - 231 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-380-094-2 fűzött : 1590,- Ft
prédikáció
252
[AN 3666946]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2017.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   "Uram, taníts meg minket szeretni" / Barlay Ö. Szabolcs ; [a Prohászka Baráti Kör kiadványa]. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2017. - 57 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89658-7-5 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3666871]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2017.
Birgitta, Szent (1303?-1373)
Revelationes celestes (magyar)
   Mennyei kinyilatkoztatások / Szent Brigitta ; vál. és ford., a ... tanulmányt írta Kőrösiné Merkl Hilda. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 147 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 978-963-662-830-7 kötött : 3300,- Ft
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - szent - 14. század
235.3(092)Brigitta *** 244 *** 248
[AN 3667286]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2017.
Brown, Michael H.
Life missions, family healings (magyar)
   Életmisszió : a család sebeinek gyógyítása / Michael H. Brown ; [ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna]. - Budapest : Marana Tha, 2016. - 77, [2] p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 210.)
ISBN 978-615-5259-28-9 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom - család
244 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3666940]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2017.
Csókay András (1956-)
   Idegsebészet és hétköznapi misztika : "jól látod, apu!" / Csókay András. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017, cop. 2016. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-616-3 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - orvos - 20. század - 21. század - gyászolás - memoár
244(0:82-94) *** 61(439)(092)Csókay_A.(0:82-94) *** 236.1(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3670636]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2017.
   Énekes- és imakönyv protestáns katonák részére / kiad. a Protestáns Tábori Püspök [!Püspökség]. - 2. utánny. - [Budapest] : Protestáns Tábori Püspökség, 2017. - 366 p. : ill. ; 13 cm
Fűzött
katonaélet - egyházi énekeskönyv - imakönyv
245 *** 243 *** 355.1
[AN 3670630]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2017.
Gaiman, Neil (1960-)
Norse mythology (magyar)
   Északi mitológia / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-232-9 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
skandináv népek ősvallása - mitológia
293 *** 398.221(48)
[AN 3667055]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2017.
Gass, Bob (1944-)
   Győzelem a családi problémákban : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2017. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3735-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
házasság - család - vallásos irodalom
265.5 *** 244
[AN 3670531]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2017.
Gass, Bob (1944-)
   Győzelem a lelki életben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2017. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3734-7 fűzött : keresk. fordalomba nem kerül
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3670522]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2017.
Gass, Bob (1944-)
   Győzelem a veszteség fájdalma felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Fülöp Péter és Nikodém Noémi]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2017. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3732-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gyászolás - vallásos irodalom
244 *** 236.1
[AN 3670512]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2017.
Heumann Erzsébet Katalin
   "És mégis fennmaradtunk" : Csiha Kálmán emlékére / [... írta Heumann Erzsébet Katalin]. - [Keszthely] : [GEG és Társai Kft.], [2017]. - 119 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7908-5 kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
Csiha Kálmán (1929-2007)
Erdély - püspök - református egyház - határon túli magyarság
284.2(498)(=945.11)(092)Csiha_K.
[AN 3667626]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2017.
Joób Olivér (1940-)
   Válasz : theologia minima / Joób Olivér ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2017. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-87269-6-4 kötött
evangélikus egyház - hittankönyv
284.1 *** 23/28(078)
[AN 3671593]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2017.
Kollányi Irén
   Diákévek, 2001-2015, 5761-5775 / Kollányi Irén. - Budapest : Gabbiano Print, 2017. - 280 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5346-24-8 kötött
judaisztika - zsidóság
296 *** 316.347(=924)
[AN 3667700]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2017.
Liturgia horarum (magyar)
   Az imaórák liturgiája (Liturgia horarum) a római szertartás szerint : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata szerint megújított és VI. Pál pápa tekintélyével kihirdetett szent zsolozsma. - Hiv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014-2017. - 4 db ; 17 cm
egyházi szertartás
264
[AN 3574544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Évközi idő : XVIII-XXXIV. hét. - 2017. - 1991 p. + 2 mell.
ISBN 978-963-277-664-4 kötött
ISBN 978-963-277-663-7 fűzött
egyházi szertartás
264
[AN 3667172] MARC

ANSEL
UTF-85916 /2017.
Manjackal, James (1946-)
Liberation from the curse of the law (magyar)
   Szabadulás a törvény átkától : egy katolikus könyv a családfa gyógyításáról / James Manjackal ; [ford. Urgyánné Simon Andrea]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 230 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 211.)
ISBN 978-615-5259-31-9 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - átok
244
[AN 3666932]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2017.
Meredith, Don
Two becoming one (magyar)
   Lesznek ketten egy test / Don & Sally Meredith ; [ford. Kisházy Mária és Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - 280 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5446-22-1 fűzött
házasság - vallásos irodalom
265.5 *** 173.1
[AN 3671120]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2017.
   Mitológiai ki kicsoda / [szerk. Hajja Attila, Marosi Judit, Vágó Tímes[!]]. - [Debrecen] : Hajja, cop. 2017. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-77-8 fűzött
mitológia - szaklexikon
291.13(031)
[AN 3671597]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2017.
Nagy Mihályné Nyáry Erika (1937-)
   Őrök a vártán : a Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története, 1896-2000 / Nagy Mihályné Nyáry Erika ; [... kiad. a Debreceni Református Kollégium]. - 2. kiad. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium : [Alföldi Ny.], 2017, cop. 2000. - 211, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-[212].
ISBN 978-963-8216-40-3 fűzött
Csapókerti Általános Iskola (Debrecen)
Debrecen-csapókerti Református Egyházközség
Debrecen - református egyház - egyházközség - egyházi iskola - általános iskola - iskolatörténet - egyháztörténet
284.2(439-2Debrecen)(091) *** 373.3(439-2Debrecen)(091)
[AN 3670497]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2017.
Sándor Levente
   A hit érzékszervei : Sándor Levente igehirdetései. - Szada : Szerző, 2016. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
prédikáció
252
[AN 3667407]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2017.
Schmidt, Troy
Webster the scaredy spider (magyar)
   Takács Pali, a félős pók : [arról, hogy mi a bátorság titka] ; írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-25-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3666947]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2017.
Societas Jesu. Provincia Hungariae
   A Magyar Jezsuita Rendtartomány Apostoli Terve : köztes reflexió, 2011-2016-2020. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2017. - 58 p. ; 21 cm
Fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - jezsuiták - misszió - 21. század - munkaterv
266 *** 271.5(439)"201"
[AN 3666957]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2017.
Szent Márton emlékezete szülőföldjén (angol)
   Remembering St Martin in his birth place / [ed. Mayer László] ; [... transl. by Kappel Katalin] ; [a joint publ. by the National Archives of Hungary Vas County Archives and the Society of Picture Postcard Collectors]. - Szombathely : Nat. Arch. of Hungary Vas County Arch. : Soc. of Pict. Postcard Collectors, 2016. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7227-35-6 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathely - szent - 4. század - helytörténet
235.3(092)Martin_de_Tours *** 943.9-2Szombathely
[AN 3666942]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2017.
Szilvási József (1951-)
   Hit általi megigazulás és hetednapi adventista identitás / Szilvási József ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Katica Kv. Műhely : Adventista Teológiai Főisk., 2017. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-615-5697-01-2 fűzött
Magyarország - adventista egyház
286.3
[AN 3667207]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2017.
Vadakkel, Joseph (1965-)
Jesus - deine eucharistische Flamme (magyar)
   Jézus az eucharisztia lángja / Joseph Vadakkel, Michaela Heinzen ; [ford. Babcsányi Ágnes]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 162 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 212.)
ISBN 978-615-5259-23-4 fűzött : 1000,- Ft
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3666972]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5926 /2017.
ʿIbādī, Sīrīn (1947-)
Until we are free (magyar)
   Szabadnak születtem : egy iráni nő harca az igazságért / Shirin Ebadi ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 270 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-909-0 kötött : 3499,- Ft
Irán - nők a társadalomban - emberi jog - emberi jogok védelme - iszlám fundamentalizmus - memoár
316.37-055.2(55)(0:82-94) *** 342.72/.73(55)(0:82-94) *** 297(55)
[AN 3666958]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2017.
Aczél Petra, L. (1971-)
   Neked van igazad? : érvelés és meggyőzés a gyakorlatban / Aczél Petra. - Budapest : Tinta, 2017. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-083-0 fűzött : 2490,- Ft
vita - meggyőzés - retorika
316.77 *** 82.085 *** 316.658 *** 316.475
[AN 3667351]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2017.
Babbie, Earl (1938-)
The practice of social research (magyar)
   A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; [ford. Kende Gábor, Szaitz Mariann]. - 6. átd. kiad., utánny. - Budapest : Balassi, [2017], cop. 2008. - [742] pag. var. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. I1-I16.
ISBN 978-963-456-000-5 fűzött : 5000,- Ft
társadalomtudomány - kutatás
303
[AN 3671242]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2017.
Berne, Eric (1910-1970)
Games people play (magyar)
   Emberi játszmák / Eric Berne ; [ford. Hankiss Ágnes]. - 8. jav. kiad. - Budapest : Háttér, [2016], cop. 2013. - 224 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-615-5124-45-7 fűzött : 2990,- Ft
szociálpszichológia
316.6(035) *** 316.47
[AN 3670622]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2017.
   Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához / szerk. Murinkó Lívia és Spéder Zsolt. - Budapest : KSH NKI, 2016. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatási jelentések / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 0236-736X ; 97.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9597-44-0 fűzött
Magyarország - demográfia - statisztikai adat - adatgyűjtés - statisztikai elemzés - módszertan - 21. század - statisztikai adatközlés
314(439)"2001/2012"(083.41) *** 311.2
[AN 3667847]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2017.
Goldberger Tamás
   Szilánk(-ok) : Budapest XVI. kerületében és elődtelepülésein egykor élt zsidó polgárság emléke / Goldberger Tamás. - Budapest : Kertvárosi Helytört. és Emlékezet Közp., 2016. - 324, [3] p. : ill. ; 24 cm + mell. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 41.)
Bibliogr.: p. 323-324.
ISBN 978-963-12-6463-0 fűzött
Budapest. 16. kerület - holokauszt - családtörténet
316.347(=924)(439-2Bp.XVI.) *** 323.12(=924)(439-2Bp.XVI.)"1939/1945" *** 929.52(439-2Bp.XVI.)
[AN 3667289]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2017.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Informatorium : szó-kalauz a kortárs információs kultúrához / Z. Karvalics László. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 532, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-089-2 fűzött : 4990,- Ft
információtudomány - információ - információs társadalom - értelmező szótár
316.77:030 *** 659.2:030
[AN 3666927]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2017.
Lohn Annamária
   Málenkij robot Bonyhádon és környékén = Zwangsverschleppung aus Bonyhád und Umgebung / Lohn Annamária ; [kiad. a Völgységi Múzeum]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2016. - 206 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-206.
ISBN 978-615-80042-3-7 fűzött
Bonyhád - Szovjetunió - magyarországi németek - kényszermunka - Gulag - 1945 utáni időszak
316.347(=30)(439-2Bonyhád)"194" *** 343.819.5(47)(=30)"194"
[AN 3667235]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2017.
Matschnig, Monika
30 Minuten Körpersprache verstehen (magyar)
   Testbeszéd / Monika Matschnig ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 93 p. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8730-1 fűzött : 995,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3667688]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2017.
Quilliam, Susan
How to choose a partner (magyar)
   Hogyan válasszunk társat? / Susan Quilliam ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 199 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: The school of life
ISBN 978-963-304-444-5 fűzött : 2200,- Ft
társkeresés - párkapcsolat - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3666773]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2017.
Stiglitz, Joseph E. (1943-)
Creating a learning society (magyar)
   A tanuló társadalom megteremtése : a növekedés, a fejlődés és a társadalmi haladás kérdéseinek új megközelítése / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; [ford. Felcsuti Péter és Vidovics-Dancs Ágnes]. - Budapest : Napvilág, 2016. - 678, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 621-652.
ISBN 978-963-338-397-1 kötött : 6500,- Ft
társadalmi változás - tanulás - innováció - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - kormányzati politika - 21. század
316.42(100)"200/201" *** 371.322 *** 330.341.1 *** 338.2 *** 328.13
[AN 3666986]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2017.
   Váltóállítás : diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben / szerk. Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József. - Budapest : MTA BTK : NEB, 2017. - 780 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 1.)
A Budapesten, 2015. szept. 29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-053-3 kötött : 5000,- Ft
magyar történelem - társadalomtörténet - vidéki társadalom - rurálszociológia - földreform - állam és egyház viszonya - második világháború - 1945 utáni időszak - esettanulmány
316.334.55(439)"1945/195" *** 316.32(439)"1945/195" *** 943.9"1945/195" *** 322(439)"1945/195" *** 338.431(439)"1945"
[AN 3666977]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5938 /2017.
   Bartók Béla és a szerb zene kapcsolata / [szerk. Jelena Jovanović, Lásztity Péró, Katarina Tomašević] ; [ford. Spitzer Éva] ; [közread.] a Szerb Intézet. - [Budapest] : Szerb Int., 2016. - 146, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-7801-9 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - népzene - szerbek - népzenegyűjtés
398.8(=861) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 78.031.4(=861)
[AN 3667292]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2017.
Gergely János
   Magyar motívumok gyűjteménye : 40 lapon / Gergely János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 36 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5496-75-2 fűzött : 4000,- Ft
magyar néprajz - díszítőelem - népi díszítőművészet
391.984(=945.11) *** 7.048(=945.11)
[AN 3667375]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2017.
   Híres magyar mondák / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9325-20-3 kötött
magyar néprajz
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3669946]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2017.
   A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról / szerk. Barna Gábor. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2016. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 29.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-838-6 fűzött
Mészáros Mihály (1844-1927)
Csépa - okkultizmus - szellemidézés - népi vallásosság - magyar irodalom - válogatott művek
398.3(439-2Csépa)(0:82-822) *** 133.9(439-2Csépa)(0:82-822) *** 894.511-822 *** 929(439)Mészáros_M.
[AN 3667637]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2017.
Ide maca oko tebe (magyar)
   Cirmos cica, haj!. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-415-562-1 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3671048]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2017.
Išo medo u dućan (magyar)
   Nyuszi ül a fűben. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-415-535-5 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3671044]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2017.
   Legszebb magyar népmesék 2 / [... összeáll. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017, cop. 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9949-53-9 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3669985]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2017.
Nemere István (1944-)
   Táltosok és sámánok [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 802 KB) (mobi : 6.6 MB) (epub : 3.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140896. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-387-998-6 (pdf)
ISBN 978-963-387-997-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-996-2 (epub)
sámánizmus - elektronikus dokumentum
398.49
[AN 3664376]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5946 /2017.
Fallaci, Oriana (1929-2006)
Oriana Fallaci intervista sé stessa (magyar)
   Az utolsó interjú ; Az Apokalipszis / Oriana Fallaci ; [ford. Földvári Katalin]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 222 p. : ill. ; 22 cm
Egys. cím: Oriana Fallaci intervista sé stessa ; L'apocalisse
ISBN 978-615-5617-09-6 fűzött : 3690,- Ft
iszlám - iszlám fundamentalizmus - terrorizmus - 21. század
323.285(100)"200" *** 297
[AN 3667854]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2017.
Horváth Zsolt (1972-)
   A radikális jobboldal és a szélsőjobb története Magyarországon / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, [2017], cop. 2014. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-146-6 fűzött
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - Horthy-korszak
329.18(439)"192/194"
[AN 3670824]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2017.
Irving, David (1938-)
Goebbels (magyar)
   Göbbels : a Harmadik Birodalom lángelméje / David Irving ; [ford. Molnár Ferenc]. - Budapest : Gede Testvérek Bt., 2016. - 925 p., [40] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9298-89-7 kötött
Goebbels, Joseph (1897-1945)
Németország - politikus - történelem - 20. század
32(430)(092)Goebbels,_J. *** 943.0"193/1945"
[AN 3667376]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2017.
Kovács M. Mária (1953-)
   Kései főhajtás : a holokauszt jogász áldozatai / [szerzők Kovács M. Mária, Buchmüller Péter, Schweitzer Gábor]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
Magyarország - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - jogász - Horthy-korszak - névjegyzék
323.12(=924)(439)"193/194" *** 34(439)(=924)(092) *** 050.8
[AN 3667045]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2017.
Nemere István (1944-)
   Mussolini, a furcsa duce / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 205, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Arcok, maszkok, szerepek
ISBN 978-615-5612-24-4 fűzött
Mussolini, Benito (1883-1945)
Olaszország - politikus - történelem - 20. század
32(45)(092)Mussolini,_B. *** 945"192/194"
[AN 3667710]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2017.
Pataky Adrienn (1986-)
   Szabad kötöttség : szonettekről és politikai líráról a '45 utáni magyar irodalomból / Pataky Adrienn. - Budapest : Ráció, 2016. - 206 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-196.
ISBN 978-615-5675-03-4 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - politikai irodalom - 20. század - irodalomesztétika
32 *** 894.511(091)-14"19" *** 82.01
[AN 3666862]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2017.
Róna Dániel (1984-)
   Jobbik-jelenség : a Jobbik Magyarországért Mozgalom térnyerésének okai / Róna Dániel. - Budapest : KUK Kv. és Kávé, 2016. - 314 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-314.
ISBN 978-615-80547-1-3 fűzött : 3490,- Ft
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyarország - jobboldali irányzat - radikalizmus - párt - politológia - politikai szociológia - 21. század
329.17(439)"200/201" *** 329(439)Jobbik *** 32.001 *** 316.334.3(439)"200/201"
[AN 3667870]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2017.
   The state of social democratic parties in Central and Eastern Europe / auth. András Bíró-Nagy [et al.] ; [publ. by the] Policy Solutions, Foundation for European Progressive Studies. - Budapest : Policy Solutions ; Brussels : FEPS, cop. 2016. - 65 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - szociáldemokrata párt - 21. század
329.14(4-11)"200/201"
[AN 3667589]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2017.
Wiedermann Helga
Sakk és póker (ukrán)
   Šahi ta poker : hronika peremožnih bitv Ugorŝini v borotʹy za ekonomìčnu nezaležnìstʹ / [Gel�a Vìdermann] ; [pereklad Ûrìj Lendʹêl]. - Budapešt : Kairosz, 2016. - 411 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-748-5 kötött
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - világgazdaság - 21. század
323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3667110]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5955 /2017.
Balás Béla (1871-1934)
   A székely nemzet története a Kr. e. 1200-tól, a Kr. u. 1562-ig : I. kötet / írta és szerk. Szépvizi Balás Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 198, II p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Csíkszereda : Vákár, 1943
ISBN 978-615-5496-69-1 fűzött : 2500,- Ft
Székelyföld - székelyek - történelem - hasonmás kiadás
943.921Székelyföld".../1562" *** 930.8(=945.11székelyek) *** 094/099.07
[AN 3667343]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2017.
Balogh Magdolna (1959-)
   Rabul ejtett értelmek / Balogh Magdolna. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 325 p. ; 20 cm. - (Res publica nostra, ISSN 1215-5934 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-996-5 fűzött : 2900,- Ft
Közép-Európa - művelődéstörténet - irodalomtörténet - összehasonlító irodalomtudomány - 20. század
930.85(4-11) *** 82(4-11)(091)"19" *** 82.091
[AN 3667965]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2017.
Baur, Manfred (1959-)
Erfindungen (magyar)
   Találmányok : a fejlődés mérföldkövei / Manfred Baur ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-417-3 kötött : 3200,- Ft
művelődéstörténet - találmány - ifjúsági könyv
930.85(100)(02.053.2) *** 001.894(100)(02.053.2)
[AN 3667548]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története : a honfoglalás kora / Benedek Elek ; [szerk. ... Tyihák Katalin] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-972-2 kötött
magyar történelem - honfoglalás - gyermekkönyv
943.9"08/09"(02.053.2)
[AN 3667536]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története : a Hunyadiak kora / Benedek Elek ; [szerk. ... Tyihák Katalin] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-973-9 kötött
magyar történelem - 15. század - gyermekkönyv
943.9"14"(02.053.2)
[AN 3667541]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története : a szabadságharc kora / Benedek Elek ; [szerk. Dávid Ildikó] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-974-6 kötött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - gyermekkönyv
943.9"1848/1849"(02.053.2)
[AN 3667399]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2017.
Dojnov, Plamen (1969-)
1956 (magyar)
   1956 : a magyar felkelés és a bolgár irodalom / Plamen Dojnov ; [ford. Temesi János] ; [a versbetéteket Szondi György ültette át ...]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 169, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-674-0 fűzött : 1956,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - bolgár irodalom története - 1950-es évek
943.9"1956" *** 886.7(091)"195"
[AN 3668090]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2017.
Fekete József
   Ábrahámhegyi krónika / Fekete József ; [kiad. Ábrahámhegy Önkormányzata]. - 2. jav. kiad. - Ábrahámhegy : Önkormányzat, 2016. - 133 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7500-1 kötött
Ábrahámhegy - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ábrahámhegy *** 908.439-2Ábrahámhegy
[AN 3667051]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2017.
Köbel Szilvia (1965-)
   A repülő egyetem professzora : Szabó Miklós (1935-2000) portréja / Köbel Szilvia ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : KUK Kv. és Kávé : ÁBTL, 2016. - 180 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 167-177.
ISBN 978-615-80547-0-6 fűzött : 2290,- Ft
Szabó Miklós (1935-2000)
Magyarország - történész - ellenzék - 20. század - Kádár-korszak
930.1(439)(092)Szabó_M. *** 323.22(439)"197/198"
[AN 3667878]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2017.
Kubínyi Tamás
   800 éve járt II. András a Szentföldön / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agóra, cop. 2017. - 196 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80602-1-9 fűzött
Endre (Magyarország: király), II. (1177?-1235)
Magyarország - uralkodó - 13. század - keresztes háborúk
943.9(092)Endre,_II. *** 355.48(100)"10/12"
[AN 3666943]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2017.
   A Magyar Királyi Országos Levéltár Diplomatikai Osztályában őrzött pecsétek mutatója. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 38 p., XII t. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1889
ISBN 978-615-5496-77-6 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - levéltár - pecsét - jegyzék - hasonmás kiadás
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 930.223.64(439)(083.8) *** 094/099.07
[AN 3667378]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2017.
Merle, Robert (1908-2004)
Moncada, premier combat de Fidel Castro (magyar)
   Fidel Castro első csatája / Robert Merle ; [ford. Dankó Éva]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 1967. - 477, [3] p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Moncada
ISBN 978-963-405-670-6 fűzött : 3490,- Ft
Kuba - francia irodalom - történelem - 20. század - riportregény
972.91"195/196"(0:82-31) *** 840-94=945.11
[AN 3671646]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2017.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Bei den Römern (magyar)
   A rómaiak / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 43.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-705-6 fűzött : 3750,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3667711]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2017.
Nagy Géza
   Magyar nemzetségek ; Árpádkori személyneveink és az Osl nemzetség eredete / Nagy Géza. - [Onga] : [Nemz. Örökség K.], [2016]. - 131 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-57-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet - személynév - földrajzi név - középkor
930.8(=945.11) *** 809.451.1-311"10/14" *** 809.451.1-313"10/14"
[AN 3667358]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2017.
Nemere István (1944-)
   Asszonyok jogarral : nagy karrierek, nagy bukások / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 205, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-14-5 fűzött
Európa - uralkodó - nő - művelődéstörténet
930.85(4) *** 940(092) *** 929-055.2(4)
[AN 3667667]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2017.
Nemere István (1944-)
   Nők a trónon : kilenc sors a hatalom igézetében / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 203, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-13-8 fűzött
Európa - uralkodó - nő - művelődéstörténet
929-055.2(4) *** 940(092) *** 930.85(4)
[AN 3667708]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2017.
Petró László
   Slovenská Budapešť = Szlovák Budapest / Ladislav Petro ; [fot. András Surányi, Ladislav Petro] ; [vydav. Slovenská samospráva Budapešti]. - Budapest : Slovenská samospráva, 2016. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-12-6485-2 kötött
Budapest - helytörténet - helyismeret - nemzetiségtörténet - magyarországi szlovákok
943.9-2Bp. *** 908.439-2Bp. *** 316.347(=854)(439-2Bp.)(091)
[AN 3667634]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2017.
Radványi Péter (1968-)
   "Mintha régi mesét mondanék el..." : rendhagyó családregény : történetek a Németh, Benedek, Horváth és a Radványi, Újszászy család múltjából / Radványi Péter. - [Szentendre] : Homeomedicina Bt., 2016. - 136, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7193-5 kötött
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 3667513]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2017.
   Szülőfalunk, Péteri : örökségünk, értékeink : [Péteri község életének vázlatos története a kezdetektől napjainkig] / [... szerk. Foltin Brunó] ; [... kiad. Péteri Község Önkormányzata]. - 4. jav. kiad. - Péteri : Önkormányzat, 2017. - 210 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az utószó magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-963-12-7891-0 kötött
Péteri - helyismeret - helytörténet
943.9-2Péteri *** 908.439-2Péteri
[AN 3671413]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2017.
Tóth Zsombor (1974-)
   Bethlen Miklós válogatott bibliográfia / összeáll. és bevezetővel ell. Tóth Zsombor. - Budapest : Reciti, 2016. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5478-27-7 kötött
Bethlen Miklós (1642-1716)
Magyarország - történelmi személy - 17. század - 18. század - szakbibliográfia
943.9(092)Bethlen_M.:016
[AN 3667960]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2017.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A hűtlen szatócsné : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2016. - 123, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-648-1 fűzött : 1490,- Ft
Buda (városrész) - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3668108]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2017.
Xačatryan, Hayk
   Örmény királynők = Hayoć ťagoihiner / Hajk Hachatryan ; [... ford. Badalján Szilvia Anna és Badalján Edvard] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyesület. - [Budapest] : Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyes., 2016. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7780-7 fűzött
Örményország - történelem - uralkodó - örmények - művelődéstörténet
947.925(092) *** 930.85(=919.81)
[AN 3667101]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2017.
Xačatryan, Hayk
   Örmény királyok = Hayoć ťagavorner / Hajk Hachatryan ; [... ford. Badalján Szilvia Anna és Badalján Edvard] ; [közread. az] Arménia Népe Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Arménia Népe Kult. Egyes., 2016. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7771-5 fűzött
Örményország - történelem - uralkodó - művelődéstörténet - örmények
947.925(092) *** 930.85(=919.81)
[AN 3667296]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5978 /2017.
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-07-9 fűzött : 1990,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92Amsterdam(036)
[AN 3667310]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2017.
Antall Péter (1964-)
   Szépséges Budapest / fényképezte Antall Péter és Gedai Csaba. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5945-2 kötött : 3990,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Antall_P. *** 77.04(439)(092)Gedai_Cs.
[AN 3669966]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2017.
Antall Péter (1964-)
Szépséges Budapest (angol)
   Beautiful Budapest / with pictures of Péter Antall and Csaba Gedai. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5946-9 kötött : 3990,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gedai_Cs. *** 77.04(439)(092)Antall_P.
[AN 3669968]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2017.
Antall Péter (1964-)
Szépséges Budapest (német)
   Wunderbares Budapest / fotos Péter Antall und Csaba Gedai. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5947-6 kötött : 3990,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gedai_Cs. *** 77.04(439)(092)Antall_P.
[AN 3669969]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2017.
Bajusz Huba (1956-)
   Fentről annyira más.. = The new view from above / Bajusz Huba. - Szeged : Bajusz H., 2016. - [71] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-12-7310-6 kötött
Szeged - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Bajusz_H.
[AN 3666844]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2017.
Barcelona (magyar)
   Barcelona. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-30-7 fűzött : 1990,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3667344]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2017.
Bechtold Ágnes (1981-)
   A Mátyásföldi nyaralótelep : villák és kertek / Bechtold Ágnes, Pálinkás Réka. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2016. - 151, [8] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 40.)
Bibliogr.: p. [153-154].
ISBN 978-963-12-5776-2 fűzött
Budapest. 16. kerület - Mátyásföld - helyismeret - hétvégi ház - kert
908.439-2Bp.XVI. *** 728.71(439-2Bp.XVI.) *** 712.3/.7(439-2Bp.XVI.)
[AN 3667350]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2017.
Corfu (magyar)
   Korfu. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-31-4 fűzött : 1990,- Ft
Korfu (sziget) - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 3667325]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2017.
Cuba (magyar)
   Kuba. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-06-2 fűzött : 2290,- Ft
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 3667317]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2017.
Esztergom (cseh)
   Osřihom : město králů a arcibiskupů / [napsal Miklós Istvánffy] ; [fot. Attila Mudrák] ; [transl. Acsay Ľudovít]. - Budapest : Gamma Planet Kft., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-6-5 fűzött
Esztergom - helyismeret
908.439-2Esztergom
[AN 3666939]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2017.
Esztergom (francia)
   Esztergom : ville royale et ville primatiale / [texte réd. par Miklós Istvánffy] ; [trad. Enikő Vida] ; [phot. Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet Kft., [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-5-8 fűzött
Esztergom - helyismeret
908.439-2Esztergom
[AN 3666928]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2017.
Esztergom (lengyel)
   Esztergom : miasto królów i prymasów / [napisane przez Miklós Istvánffy] ; [zdjęcia Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet Kft., [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-4-1 fűzött
Esztergom - helyismeret
908.439-2Esztergom
[AN 3666935]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2017.
Esztergom (olasz)
   Esztergom : la citta dei re e dei primati / [scritto da Miklós Istvánffy] ; [foto da Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet Kft., [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-7-2 fűzött
Esztergom - helyismeret
908.439-2Esztergom
[AN 3666938]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2017.
Esztergom (spanyol)
   Esztergom : ciudad de reyes y primados / [escrito por Miklós Istvánffy] ; [fot. Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet Kft., [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-3-4 fűzött
Esztergom - helyismeret
908.439-2Esztergom
[AN 3666937]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2017.
Florence (magyar)
   Firenze. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-32-1 fűzött : 1990,- Ft
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 3667334]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2017.
Istanbul & the Aegean coast (magyar)
   Isztambul és az Égei-tenger partvidéke. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-02-4 fűzött : 1990,- Ft
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 3667311]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2017.
   Kaposvári séták = Walks in Kaposvár / [m. szöveg ... Nagy Zoltán] ; [angol szöveg ... Mogyorósiné Futó Kinga] ; [kiad. ... Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80652-0-7 kötött
Kaposvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kaposvár(084.12)
[AN 3667050]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2017.
London (magyar)
   London. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-08-6 fűzött : 1790,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3667321]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2017.
   Nagy Bakér mente könyv : [25 év legjobb cikkei] : [32 szerző 130 válogatott írása 1990-től 2015-ig] / szerk. Sitkei Béla. - Kunszentmiklós ; Budapest : NEXUS Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Bt., 2017. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7907-8 fűzött
Kunszentmiklós - helyismeret - helyi társadalom - publicisztika - interjú
908.439-2Kunszentmiklós(0:82-92) *** 929(439-2Kunszentmiklós)(047.53)
[AN 3667423]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2017.
Norway (magyar)
   Norvégia. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5409-88-2 fűzött : 2290,- Ft
Norvégia - útikönyv
914.81(036)
[AN 3667324]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2017.
Rhodes (magyar)
   Rodosz. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-35-2 fűzött : 1990,- Ft
Ródosz - útikönyv
914.996(036)
[AN 3667329]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2017.
Salzburg (magyar)
   Salzburg. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-09-3 fűzött : 1990,- Ft
Salzburg - útikönyv
914.36-2Salzburg(036)
[AN 3667322]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2017.
Sardinia (magyar)
   Szardínia. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-36-9 fűzött : 1990,- Ft
Szardínia - útikönyv
914.508.8(036)
[AN 3667337]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2017.
Sri Lanka (magyar)
   Sri Lanka. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-04-8 fűzött : 2290,- Ft
Srí Lanka - útikönyv
915.487(036)
[AN 3667327]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2017.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Varázsvágta : levelek az Újvilágból / Stanczik-Starecz Ervin ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 204, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-[205].
ISBN 978-963-263-657-3 fűzött : 2490,- Ft
Dél-Amerika - helyismeret - néprajz - dél-amerikai indiánok
908.8 *** 39(=98)
[AN 3668112]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2017.
Széman Richárd (1958-)
   Eleink tánca : szemelvények az elődtelepülések kultúrtörténetéből / Széman Richárd. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2016. - 154, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7221-5 fűzött
Budapest. 16. kerület - helyismeret - kulturális élet - művelődéstörténet
908.439-2Bp.XVI. *** 930.85(439-2Bp.XVI.)
[AN 3667342]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2017.
   Szépséges Balaton / [összeáll. és szerk. Rappai Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7515-5 kötött : 3990,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3669928]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2017.
Szépséges Balaton (angol)
   Beautiful Balaton / [written and ed. by Zsuzsa Rappai] ; [... transl. Eszter Cooper]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7570-4 kötött : 3990,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3669940]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2017.
Szépséges Balaton (német)
   Wunderbarer Balaton / [zsgest. und redigiert von Zsuzsa Rappai] ; [aus dem Ungarischen von Piroska Draskóczy]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7571-1 kötött : 3990,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3669935]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2017.
   Szépséges Magyarország / az előszót írta Diószegi Endre ; [összeáll. és szerk. Rappai Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 141, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7055-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3669979]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2017.
Szépséges Magyarország (angol)
   Beautiful Hungary / preface by Endre Diószegi ; [ed. Zsuzsa Rappai] ; [... transl. Dorottya Németh]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 141, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7056-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3669983]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2017.
Szépséges Magyarország (német)
   Wunderbares Ungarn / mit einem Vorwort von Endre Diószegi ; [zsgest. und redigiert von Zsuzsa Rappai] ; [aus dem Ungarischen von Piroska Draskóczy]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 141, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7058-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3669980]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2017.
   Tájak, régiók, települések térben és időben : tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára / szerk. Sikos T. Tamás, Tiner Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016. - 479 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-27-4 fűzött
Magyarország - történeti földrajz - társadalomföldrajz - településföldrajz - emlékkönyv
911.3(439)
[AN 3666978]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2017.
Thailand (magyar)
   Thaiföld. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-05-5 fűzött : 2290,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 3667332]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2017.
Vietnam (magyar)
   Vietnam. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-37-6 fűzött : 2290,- Ft
Vietnam - útikönyv
915.97(036)
[AN 3667348]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2017.
Zima Szabolcs (1975-)
   Száz legenda, száz szép hely / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 95 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5654-24-4 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3670014]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6014 /2017.
   20 éves a magyar közbeszerzés : a Közbeszerzési Hatóság szerepvállalása. - Budapest : Közbeszerzési Hat., 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország. Országgyűlés. Közbeszerzési Hatóság
Magyarország - közbeszerzés - ezredforduló - 21. század - hatóság
351.712.2(439)"199/201" *** 061.14(439)
[AN 3667412]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2017.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - 5. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2016. - 513, [2] p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-309-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3670463]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2017.
   A határrendészeti tisztképzés negyedszázada / szerk. Varga János ; [a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 270 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-34-2 kötött
Magyarország - katonatisztképzés - határőrség - ezredforduló - 21. század
351.756(439)"199/201"
[AN 3666974]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2017.
Keenan, Marie
Child sexual abuse and the Catholic Church (magyar)
   A gyermekek szexuális bántalmazása és a katolikus egyház : gender, hatalom és szervezeti kultúra / Marie Keenan ; [ford. Moukhtar Lucia és Margitta Nóra]. - Budapest : Oriold, 2017. - XLI, 448 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-423.
ISBN 978-615-5443-53-4 fűzött : 4990,- Ft
kiskorúak elleni erőszak - szexuális bántalmazás - katolikus egyház - egyházügy
343.541 *** 282 *** 262
[AN 3668169]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2017.
Nemere István (1944-)
   Szélhámosok és balekok : kapj el, ha tudsz! / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 189, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5612-10-7 fűzött
Magyarország - bűnöző - híres bűneset - 20. század
343.919(439)(092)"19"
[AN 3667670]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2017.
   Nemzetközi magánjog : jogszabály- és jogesetgyűjtemény / főszerk. Szabó Sarolta ; [szerk. Raffai Katalin ..., Szabó Sarolta ..., Vadász Vanda ...]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 490 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-293-5 fűzött
nemzetközi magánjog - jogeset - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
341.9(100)(094)(075.8) *** 34.096(100)
[AN 3671583]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2017.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2017-. - 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-308-097-9
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3671573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2017. - 397 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-096-2 fűzött
[AN 3671577] MARC

ANSEL
UTF-86021 /2017.
Sándor István (1970-)
   A bizalmi vagyonkezelés és a trust : jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés / Sándor István. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 555 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. febr. 1. - Bibliogr.: p. 469-511. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-324-2 fűzött : 6720,- Ft
Nagy-Britannia - összehasonlító jog - jogtörténet - dologi jog - vagyon
340.5 *** 34(410)(091) *** 347.2
[AN 3670462]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2017.
Sillye Gábor (1817-1894)
   Szózat a hajdúkerület ügyében / írta Sillye Gábor ; [kiad. Hajdúböszörmény város Polgármesteri Hivatala]. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., [2017]. - 102, [9] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pozsonyban : Schmid Ferencz és Busch J. J. betűikkel, 1847
ISBN 978-963-88775-4-3 fűzött
Hajdúkerület - Magyarország - jogi helyzet - jogalkotás - reformkor - hasonmás kiadás
340.134(439)"184" *** 34(439-35Hajdúkerület)"18" *** 094/099.07
[AN 3667085]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2017.
   Szakmai elemzések a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatára / [... összeáll. Szabolcsi László, Juhász Zoltán, Varga Éva Csilla]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2017]. - 207 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. jan. 1. - keretcím: Elemzések a kodifikáció szolgálatában
ISBN 978-615-5710-10-0 kötött
Magyarország - jogalkotás - jogszabály-előkészítés - jogalkalmazás
340.134(439) *** 340.132(439)
[AN 3667504]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6024 /2017.
   25 év : 25 éves a Magyar Atlanti Tanács (MAT) = 25 years : celebrating the 25th anniversary of the Hungarian Atlantic Council (HAC) / [szerk. ... Kiss Dezső]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 100, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-327-420-0 kötött
Magyar Atlanti Tanács
Magyarország - védelmi szövetség - katonapolitika - ezredforduló - 21. század
355.02(439)"199/201" *** 355.356(100-15)"199/201"
[AN 3667415]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2017.
Clausewitz, Carl von (1780-1831)
Vom Kriege (magyar)
   A háborúról [elektronikus dok.] / Carl von Clausewitz ; ford. Szabó Júlia. - 5. kiad. - Szöveg (pdf : 4.5 MB) (epub : 5.4 MB). - Budapest : Zrínyi, 2016, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-327-726-3 (pdf)
hadtudomány - elektronikus dokumentum
355.01
[AN 3662146]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2017.
Fekete István Csaba
   Hőseink a Zagyva völgyében / Fekete István Csaba, Papp Gyula. - Hatvan : Fekete I. Cs., 2016. - [2], 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A nagy háború emlékhelyei ; 2.)
Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 978-963-12-7262-8 fűzött
Zagyva-völgy - hadtörténet - első világháború - katona - hősi halott - névtár
355(439Zagyva-völgy)"1914/1918"(092) *** 355.293(439Zagyva-völgy)"1914/1918"(092) *** 050.8
[AN 3667422]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2017.
Földi Pál (1938-)
   Tél tábornok : Oroszország, hó, fagy és halál : história álarc nélkül : "rosszkedvünk tele..." / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 175 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5537-89-9 fűzött
Oroszország - hadtörténet - történelem - 18. század - nagy északi háború - napóleoni háborúk
355.48(47)"17/1812" *** 947"17/181"
[AN 3667783]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2017.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos fegyverei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2017], cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-71-2 fűzött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 623(430)"1939/1945"
[AN 3670821]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2017.
Harai Dénes (1951-)
   Szellem, hatalom, erőszak / Harai Dénes. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 384 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 374-378. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-741-6 fűzött : 5200,- Ft
hadtudomány - politikai filozófia - hatalom - erőszak - háború
355/359 *** 355.01 *** 321.01 *** 316.647.3
[AN 3667388]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2017.
   "Kívánom a jó Istentől..." : kecskeméti katonák levelei az első világháborúból / [szerk., a leveleket vál. és a bevezetőt írta Péterné Fehér Mária]. - Budapest : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2016. - 161 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek, ISSN 2498-6763 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80612-0-9 fűzött
Kecskemét - katona - első világháború - levelezés
355(439-2Kecskemét)(092)"1914/1918"(044)
[AN 3667382]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2017.
Nagy Péter (1988-)
   Távol a szülőföldtől : Ózd vidékiek szovjet fogságban / Nagy Péter ; [közread. az] ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat. - Ózd : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 153 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-153.
ISBN 978-963-338-400-8 fűzött
Ózd - Szovjetunió - hadifogoly - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 929(439-2Ózd)(0:82-94)
[AN 3667053]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2017.
Nemere István (1944-)
   Csaták könyve : háromezer év 250 ütközete / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 207 p. ; 20 cm
keretcím: Történelmi mozaik
ISBN 978-615-5537-98-1 fűzött
hadtörténet - csata
355.48(100) *** 355.422
[AN 3667664]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6033 /2017.
   Coaching alapok és irányzatok / szerk. Kelló Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9530-8 fűzött : 5990,- Ft
coaching - vezetés
659.2 *** 65.012.4
[AN 3670680]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2017.
Gutassy Attila
   Minőségmenedzsment mindenkinek / Gutassy Attila, Gutassy Nimród Ferenc. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 310.
ISBN 978-615-5328-66-4 fűzött
minőségbiztosítás - szolgáltatásmenedzsment
65.018 *** 65.011.1
[AN 3667521]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2017.
   IT és hálózati sérülékenységek társadalmi-gazdasági hatásai / [szerk. Horváth Attila, Kiss Ferenc]. - Budapest : Információs Társadalomért Alapítvány INFOTA Kutint., 2016. - [8], 235 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80061-5-6 fűzött
adatbiztonság - adatvédelem
659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 342.7
[AN 3666853]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2017.
Misner, Ivan R.
The 29% solution (magyar)
   29% a megoldás : 52 heti stratégia a hatékony kapcsolatrendszer tudatos kiépítéséhez / Ivan R. Misner és Michelle R. Donovan ; társszerző Avidor András. - 2. jav. kiad. - Budapest : BNI Capital Kft., cop. 2017. - 275 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8083-8 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - eladás - lélektan
65.011.1 *** 65.013 *** 658.8
[AN 3671010]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6037 /2017.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - 3. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 452 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 437-442.
ISBN 978-963-05-9870-5 fűzött : 4950,- Ft
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3670669]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2017.
Belgin, Stephen
New money for a new world (magyar)
   Új pénz egy új világnak / Stephen Belgin, Bernard Lietaer ; [ford. Hidy Mátyás és Sándor Eszter]. - Budapest : Bankráció Kft., 2016. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7044-0 fűzött : 2990,- Ft
pénzrendszer - pénzeszköz
336.74
[AN 3667471]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2017.
Fekete Tibor
   Utak, útelágazások, 1991-2016 / Fekete Tibor ; [kiad. a] KF & T Vállalkozási Iroda és Kereskedőház Kft. - Budapest : KF & T Kft., 2016. - 240 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-85232-4-2 kötött
KF & T Vállalkozási Iroda és Kereskedőház Kft. (Budapest)
Magyarország - vállalkozás - testülettörténet - tanácsadás
658.1(439)(091) *** 061.5(439)(091)
[AN 3666837]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2017.
Kiss Mariann (1954-)
   Alapmarketing példatár / Kiss Mariann ; [ill. Csordás Levente]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
ISBN 978-963-05-9571-1 fűzött : 2800,- Ft
marketing - példatár
658.8(076)
[AN 3670643]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2017.
Kołakowska, Agnieszka (1960-)
Wojny kultur i inne wojny (magyar)
   Kultúrák háborúi és más harcok / Agnieszka Kołakowska ; [ford. Németh Orsolya, Pálfalvi Lajos, Reiman Judit]. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2016. - 291 p. ; 21 cm. - (Nyugat-eurázsiai idő, ISSN 2498-6860)
ISBN 978-615-80156-6-0 fűzött : 2990,- Ft
Európa - kozmopolitizmus - liberalizmus - multikultúra - terrorizmus - 21. század
339.9"200/201" *** 172.16 *** 329.12 *** 323.285
[AN 3667470]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2017.
   A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2011. - 346 p. : ill. ; 23 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9528-5 fűzött : 4500,- Ft
marketing - kutatás - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 3670646]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2017.
Surányi Imréné
   Cafetéria, 2017 : munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben / [szerző Surányi Imréné]. - Budapest : Saldo, 2017. - 72 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-522-4 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 3666848]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2017.
   Tanítványaimban élek tovább : emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére / szerk. Erdős Katalin, Komlósi Éva ; [a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar kiad. ...]. - Pécs : PTE KTK, 2016. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-100-8 kötött
környezet-gazdaságtan - regionális fejlesztés - vidékfejlesztés - fejlesztési politika - innováció - emlékkönyv
332.1 *** 711.1 *** 330.341.1
[AN 3667046]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6045 /2017.
   A helyi szociális ellátórendszer [elektronikus dok.] : tanulmánygyűjtemény / szerk. Bódi Ferenc ; [közread. az] MTA PTI. - Szöveg (pdf : 57.7 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140728. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-560-5
Magyarország - szociális ellátás - szociális helyzet - ezredforduló - elektronikus dokumentum
364(439) *** 316.344.23(439)"199/200"
[AN 3662808]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6046 /2017.
Csattos Márta
   Adapted techniques of baby care : a manual for parents and grandparents with visual impairments, their relatives, acquaintances, friends, and professionals working with them / Márta Tolnayné Csattos ; [publ. by ... National Institute for the Blind]. - Budapest : Nat. Inst. for the Blind, 2016. - 73 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-615-80330-7-7 fűzött
vak - csökkent látású - csecsemőgondozás
376.32 *** 376.352 *** 364.65-056.262 *** 613.95
[AN 3667261]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2017.
Csattos Márta
A csecsemőgondozás speciális technikáinak módszertana látássérült személyek esetében (angol)
   Alternative techniques of baby care for persons with visual impairment : a methodological manual / [written by Márta Tolnayné Csattos, Judit Grósz, Anikó Szécsényi]. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2016, cop. 2015. - 82 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Vakok Állami Intézete. - Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-615-80330-8-4 fűzött
vak - csökkent látású - csecsemőgondozás
376.32 *** 376.352 *** 364.65-056.262 *** 613.95
[AN 3667265]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2017.
Csunderlik Péter (1985-)
   Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták : a Galilei Kör (1908-1919) története / Csunderlik Péter ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - Budapest : Napvilág, 2017. - 400 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-373.
ISBN 978-963-338-049-9 fűzött : 3900,- Ft
Galilei Kör
Magyarország - diákegyesület - egyetemi hallgató - ifjúsági szervezet - 20. század eleje
378.183(439)"190/191" *** 316.37-057.87(439)"190/191" *** 329.78(439)"190/191"
[AN 3667576]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2017.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében közrem. M. Dietrich Helga] ; [Rogán Miklós rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 302, [1] p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-[303].
ISBN 978-963-415-656-7 fűzött : 2999,- Ft
óvodai nevelés - zenepedagógia - vokális zene - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 373.213(072)
[AN 3670696]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2017.
Gaál Sándorné
   "Gyerek labdajáték II." : sportjátékok megalapozása óvodában és az alsó tagozatban : mozgásanyagának feldolgozása és testnevelési játékokban történő alkalmazása / írta Gaál Sándorné. - Szarvas : Szerző, 2017. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 978-963-12-8136-1 fűzött
labdajáték - módszertan - tanári segédkönyv
371.3 *** 796.3(072)
[AN 3667410]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2017.
Kocziha Miklós (1957-)
   Számolás - mozgás - ritmus : matematika oktatás a Waldorf-iskola első 4 évfolyamában / Kocziha Miklós, Szecsődi János, Vincze Erzsébet ; [közread. a] Waldorf Pedagógiai Intézet. - 2. kiad. - Solymár : Waldorf Ped. Int., cop. 2017. - 158 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8462-1 fűzött
alternatív nevelés - matematikatanítás
371.4Waldorf *** 372.47
[AN 3671233]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2017.
Kurcinka, Mary Sheedy (1953-)
Raising your spirited child (magyar)
   Eleven kölykök : kézikönyv az élénk, mozgékony, dacos, lobbanékony, érzékeny és fogékony gyerekek neveléséhez / Mary Sheedy Kurcinka ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 453 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5609-47-3 fűzött : 3150,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3667895]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2017.
Lénárt Krisztina
   Kincsesládám játékai : fejlesztő ötletek, játékok és versek 2-5 éves gyerekek számára / Lénárt Krisztina ; [rajz. Vukán Rita]. - [Budapest] : Flaccus, 2017. - 105 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5278-34-1 fűzött : 1680,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés - fejlesztő játék
372.3 *** 37.025 *** 371.382
[AN 3667784]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2017.
Ortner, Gerlinde
Märchen, die den Kindern helfen (magyar)
   Gyógyító mesék avagy Hogyan segítsen a szülő a gyermeknek a félelem és agresszió leküzdésében / Gerlinde Ortner ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket ford. Varró Dániel]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-616-1 kötött : 2199,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - meseterápia
37.018.1 *** 159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3671036]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6055 /2017.
Apró Attila
   Az intelligens ragadozó / Apró Attila. - Budapest ; [Táborfalva] : Apró A., 2017. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7825-5 fűzött : 3999,- Ft
labdarúgás - sportutánpótlás - magyar irodalom - regény
796.332(0:82-31) *** 796.015.83(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3667640]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2017.
Békés Sándor (1940-)
   Erény és szenvedély : gondolatok a vadászetikáról / Békés Sándor ; [graf. Pócz Dániel]. - [Szentendre] : Vadászlap Kft., 2017. - 212, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7845-3 kötött : 2990,- Ft
vadászat - foglalkozási erkölcs
799.2 *** 174
[AN 3666812]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2017.
Bödő Imre
   Vadak nyomában : vadászemlékeim / Bödő Imre. - [Kaposvár] : Bödő I., 2016. - 216, [16] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7954-2 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3667075]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2017.
Hidvégi Béla (1936-)
   Nagyszénástól a Pantheonig / Hidvégi Béla. - [Budapest] : Hidvégi B., 2016. - 331 p. : ill., színes ; 28 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-12-7630-5 kötött
Hidvégi Béla (1936-)
Magyarország - vadász - 20. század - 21. század - memoár
799.2(439)(092)Hidvégi_B.(0:82-94)
[AN 3666962]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2017.
Károlyi Tibor (1961-)
   Portisch Lajos / Károlyi Tibor. - Budaörs : Chess Evolution, cop. 2016. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Legendás sakkozóink)
ISBN 978-83-945362-4-4
Fűzött : 3990,- Ft
Portisch Lajos (1937-)
Magyarország - sportoló - sakk - 20. század - interjú
794.1(439)(092)Portisch_L.(047.53)
[AN 3667893]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2017.
Kavanagh, John (1981-)
Win or learn (magyar)
   Győzz vagy tanulj! : közös utunk az MMA világában Conor McGregorral / John Kavanagh ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 327 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-52-7 fűzött : 3490,- Ft
Írország - ázsiai küzdő- és védősport - edző - sportoló - 21. század - memoár
796.85.071.4(417)(092)Kavanagh,_J.(0:82-94) *** 796.85(417)(092)McGregor,_C.(0:82-94)
[AN 3667765]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2017.
   Kelj fel és fuss! : motivációs idézetek futóknak. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - [80] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-987-6 kötött
futás - idézetgyűjtemény
796.422(0:82-84)
[AN 3667593]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2017.
Kemendi Ágnes (1955-)
   Festés növényekkel : fonalak, textíliák / Kemendi Ágnes ; [fotók Csigó László]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2017. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-351-2 fűzött : 2495,- Ft
textilfestés - növényi színezék - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 667.272/.276
[AN 3671217]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2017.
Szabó Norbert Ádám (1987-)
   Teljes szívvel : egy álom, két srác és az Atlanti-óceán igaz története / Szabó Norbert Ádám. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 211 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-73-2 fűzött : 3150,- Ft
Atlanti-óceán - kajaksport - útinapló
797.122.2(261)(0:82-992)
[AN 3667901]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2017.
Verebes Krisztina
   Az én mágusom, Verebes József / Verebes Krisztina. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-09-8631-1 kötött : 3400,- Ft
Verebes József (1941-2016)
Magyarország - edző - labdarúgás - sporttörténet - 20. század
796.332.071.4(439)(092)Verebes_J. *** 796.332(439)"197/199"
[AN 3667387]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6065 /2017.
   Barlang, grotta IV : történet nélkül : [időszakos képzőművészeti kiállítás, Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma ..., 2016. augusztus 6.] / [a kiállítás kurátora Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika ...]. - Tata : Kuny D. Múz., 2016. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7110-59-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3667911]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2017.
   A Bence-hegyi kilátó / a képeket és a szemelvényeket vál., az összekötő szövegeket írta Salacz Nóra. - [Gárdony-Agárd] : VVVTFT ; [Kápolnásnyék] : VTKA, 2016. - 200, [22] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Velencei-tavi könyvtár, ISSN 2498-9061 ; 1.)
ISBN 978-963-12-7550-6 fűzött : 1200,- Ft
Velence (Fejér megye) - kilátó
728.991(439-2Velence)
[AN 3667000]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2017.
Buzás Gergely (1965-)
   A visegrádi királyi palota : kiállítási vezető / Buzás Gergely. - 2. kiad. - Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Archaeológia könyvek, ISSN 2064-2776 ; 1.)
ISBN 978-615-5209-60-4 fűzött
Visegrád - palota - vár - helytörténet - kiállításvezető
728.81(439-2Visegrád) *** 728.82(439-2Visegrád) *** 943.9-2Visegrád *** 061.4(439-2Visegrád)
[AN 3671592]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2017.
   A Csongrád Megyei Önkormányzat képzőművészeti gyűjteménye : rejtett kincsek = The Csongrád County Government art collection : hidden treasure / [szerk. ... Nátyi Róbert, Henn László András] ; [a tanulmányt írta ... Nátyi Róbert]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2016. - 258 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7193-46-0 kötött
Csongrád megye - Magyarország - Szeged - képzőművészet - 20. század - művészeti gyűjtemény
73/76(439)"19" *** 069(439-2Szeged) *** 73/76(439.181)"19"
[AN 3666908]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2017.
Deneb
   The DeneBook, 1997-2017 : colorwhore presents. - [Budapest] : [Marozsán A.], [2016]. - 186 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
Magyarország - utcai művész - festőművész - ezredforduló - 21. század - falfirka
75.052(439)(092)Deneb *** 75.052(100)"199/201"
[AN 3667373]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2017.
Fekete János
   A jakabszállási római katolikus plébánia története 1944-ig / összeáll. Fekete János. - Jakabszállás : [Fekete J.], 2016. - 92 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6268-1 fűzött
Jakabszállás - templom - helytörténet
726.54(439-2Jakabszállás) *** 943.9-2Jakabszállás
[AN 3667624]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2017.
Hampel József (1849-1913)
   Régi magyar ornamentika / Hampel József, Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 25 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5496-71-4 fűzött : 2100,- Ft
népi díszítőművészet - iparművészet - díszítőelem - magyar néprajz
7.048 *** 745.5 *** 391.984(=945.11)
[AN 3667372]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2017.
Huszka József (1854-1934)
   Magyar ornamentika / írta és rajz. Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 16, [51] p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria Ny., 1898
ISBN 978-615-5496-70-7 fűzött : 3500,- Ft
népi díszítőművészet - díszítőművészet - magyar néprajz - hasonmás kiadás
7.048(=945.11) *** 094/099.07 *** 391.984(=945.11)
[AN 3667380]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2017.
Illés Andrea
   Magyarország világörökségei / Illés Andrea. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2017, cop. 2011. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-261-7 kötött : 4975,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3670986]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2017.
Illés Andrea
Magyarország világörökségei (angol)
   World heritage sites in Hungary / Andrea Illés ; [... transl. Márta Nagy]. - Unchang. repr. - Budapest : Scolar, 2017, cop. 2011. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-262-4 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3670987]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2017.
Kaiser Anna (1933-)
   Építészgondolatok II : a történelem árnyékában / Kaiser Anna. - Budapest : Kaiser A., 2017. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7960-3 fűzött
Magyarország - építész - külföldön élő magyar személyiség - műemlékvédelem - 20. század - 21. század - memoár
7.025.3/.4(439) *** 72(439)(092)(0:82-94) *** 72(100)(=945.11)(092)(0:82-94)
[AN 3667040]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2017.
Ludmann Mihály
   A magyar építészet mesterei / Ludmann Mihály ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - 2. jav. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2017. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-414-291-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - építészettörténet - 18. század - 19. század - 20. század
72(439)"17/19"
[AN 3670999]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2017.
Matzon Frigyes (1909-1986)
   A céh mestere, Matzon Frigyes (1909-1986) / [szerk. Sárváriné Rieder Zsuzsanna]. - Várpalota : Thury-vár Kult. és Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 143 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 137-141. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5665-9 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Matzon_F.
[AN 3667414]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2017.
Nemere István (1944-)
   Az ókor hét csodája / [Nemere István]. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2016. - 190, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5612-26-8 fűzött
művelődéstörténet - építészeti örökség
72(3) *** 930.85(3)
[AN 3667801]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2017.
Paizs Péter (1957-)
   Színtéridő : 1957-2015 = Colour-space-time / Paizs. - Szentendre : Paizs P. Stúdió Kft., 2016. - 222 p, : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-12-6235-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Paizs_P.
[AN 3667020]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2017.
Székely Kinga Katalin (1984-)
   Fejlesztési esélyek vidéki térségekben : marketingszempontú megközelítések és elemzések / Székely Kinga Katalin ; [közread. a] Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány. - [Szeged] : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2016. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-9-8 fűzött
Csíki-medencék - területfejlesztés - regionális gazdaság - marketing
711.1 *** 711.1(498.4Csíki-medencék) *** 332.1(498.4Csíki-medencék) *** 658.8
[AN 3667401]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2017.
   Szent István király bazilikájának utóélete : a középkori romkert 1938-tól napjainkig / [szerk. Gärtner Petra]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2016. - 103 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 56.)
Bibliogr.: p. 66-71.
ISBN 978-615-5413-07-0 fűzött
Székesfehérvár - székesegyház - régészet
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 904
[AN 3667979]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2017.
Szolnoki Szabolcs (1983-)
   Szolnoki Szabolcs / [szöveg ... Bordács Andrea] ; [a katalógus szerk., a kiállítás kurátora ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2016. - 59 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 343.)
A Székesfehérváron, 2016. máj. 14 - jún. 19. között "Fényérzékenység" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5413-15-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szolnoki_Sz. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3668081]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2017.
Szunyoghy András (1946-)
   Akt- és alakrajzolás / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 208 p. : ill. ; 27 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-09-8751-6 fűzött : 4800,- Ft
rajzművészet - anatómia - művészet technikája - akt
73/76.041.3 *** 743
[AN 3667067]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2017.
Wehner Tibor (1948-)
   Kerámia, textil, üveg : válogatott művészeti írások, 1985-2010 / Wehner Tibor. - Budapest : Napkút K., 2016. - 530, [13] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-651-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - iparművészet - kerámiaművészet - textilművészet - üvegművészet - 20. század - 21. század
745(439)"198/201" *** 738(439)"198/201" *** 745.52(439)"198/201" *** 748(439)"198/201"
[AN 3667952]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2017.
Zima Szabolcs (1975-)
   Remekművek : [a világ leghíresebb festményei és szobrai] / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017, cop. 2007. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-7818-99-8 kötött
festészet - szobrászat
75(100) *** 73(100)
[AN 3669995]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6086 /2017.
Bálint Csaba
   Beatinterjúk I / Bálint Csaba ; [közread. a] MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület. - Budapest : MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyes., 2017. - 322 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7661-9 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - zenész - 1960-as évek - beatzene - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)"196"(047.53)
[AN 3667757]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2017.
   Bela Bartok i srpska muzika / [ured. J̌elena J̌ovanović, Pera Lastić, Katarina Tomaŝević] ; [prev. Nada Haǰd̂an] ; [izd.] Sprski Institut. - Budimpešta : Sprski Ins., 2016. - 150, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-7802-6 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - népzene - szerbek - népzenegyűjtés - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 78.031.4(=861) *** 398.8(=861)
[AN 3667309]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2017.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Beatles vágatlanul / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Trubadúr, 2017. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-227-875-9 fűzött : 3299,- Ft
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század
78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 3667860]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2017.
Gergely Zoltán
   Mezőségi kántáló énekek / Gergely Zoltán ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2016. - 350 p. : ill., kotta ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 155-170. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-7363-89-4 kötött
Erdélyi-Mezőség - magyar néprajz - határon túli magyarság - karácsonyi szokás - énekbeszéd - karácsonyi dal - audiovizuális dokumentum
783.65(=945.11)(498.4Mezőség) *** 398.332.416(=945.11)(498.4Mezőség) *** 398.88(=945.11)(498.4Mezőség)
[AN 3667443]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2017.
Juhász Előd (1938-)
   Kocsis Zoltán : utolsó beszélgetés, 2012-2016 / Juhász Előd. - Budapest : Nap K., 2016. - 271 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Álarcok sorozat, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-112-6 kötött : 3900,- Ft
Kocsis Zoltán (1952-2016)
Magyarország - zenész - zongora - karmester - 20. század - 21. század - interjú
786.2.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53) *** 785.11.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53)
[AN 3667044]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2017.
Kalmár Annamária
   Ahol a menny a földdel találkozik : Jonas Kaufmann, a tenor rendhagyó portréja, háttérvázlattal / Kalmár Annamária. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 152 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-615-5562-74-7 fűzött : 2500,- Ft
Kaufmann, Jonas (1969-)
Németország - operaénekes - 20. század - 21. század
784.071.2(430)(092)Kaufmann,_J.
[AN 3666930]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2017.
Kathy-Horváth Lajos (1952-)
   Méltón követni = Worthy succession / Kathy-Horváth Lajos. - Budapest : Napkút K., 2017. - 103 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-963-263-671-9 kötött : 1990,- Ft
Kathy-Horváth Lajos (1952-)
Magyarország - komolyzenei előadó - hegedű - 20. század - 21. század - életútinterjú
787.1.071.2(439)(092)Kathy-Horváth_L.(047.53)
[AN 3668077]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2017.
   Nagykátai népfőiskolai daloskönyv / [szerk. Törökné Békés Ildikó] ; [kiad. a Nagykátai Népfőiskola]. - Nagykáta : Nagykátai Népfőisk., 2017. - 48, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8370-9 fűzött
daloskönyv
784
[AN 3668053]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2017.
Pozsár Máté (1986-)
   Jazzelmélet / Pozsár Máté. - [Törökbálint] : Binder Music Manufactory, 2016. - 337, [6] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [341-343].
ISBN 978-615-80614-0-7 fűzött
ISMN 979-0-080-95007-4
zeneelmélet - műfajelmélet - dzsessz
785.161 *** 781
[AN 3667425]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6095 /2017.
Fisher, Carrie (1956-2016)
The princess diarist (magyar)
   A hercegnő naplója : találkozás önmagammal / Carrie Fisher ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Libri, 2017. - 242 p.. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 402-414.
ISBN 978-963-433-159-9 kötött : 3999,- Ft
Fisher, Carrie (1956-2016)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Fisher,_C.(0:82-94)
[AN 3667754]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2017.
   A Zalai Táncegyüttes 50-60 éve / [szerk. Varga János]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2017. - 61, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9843-80-6 kötött
Zalai Táncegyüttes
Zalaegerszeg - néptáncegyüttes
793.31.071(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3667093]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6097 /2017.
Balázs Géza (1959-)
   Nyelvi barangolások : kilencvenkilenc úti cél / Balázs Géza ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 198, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-[199].
ISBN 978-963-263-658-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1-06
[AN 3668092]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2017.
Barsotti, Eleonora
   Read in English / Eleonora Barsotti ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-984-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3667584]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2017.
Barsotti, Eleonora
   Write in English / Eleonora Barsotti ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-945-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3667587]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2017.
Durst Péter
   Új lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : első lépés - magyar nyelv kezdőknek / Durst Péter. - [Szeged] : Szerző, 2017. - 271 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-12-7680-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3667420]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2017.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szólásszótár = Hungarian - English idioms / Magay Tamás ; mtárs. Horváth Barnabás. - Budapest : Akad. K., 2017. - 430 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 11-14.
ISBN 978-963-05-9856-9 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318=20
[AN 3666706]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2017.
   Norvég nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 175 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5663-17-8 fűzött : 2990,- Ft
norvég nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.96-5(078)=945.11
[AN 3667165]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2017.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Aktuelle Wirtschaftsthemen : Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe (B2, C1) / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén. - 4. átd. kiad. - Budapest : Olka, 2017. - 283 p. : ill. ; 25 cm + CD. - (Fachsprachenreihe)
ISBN 978-615-80698-1-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3671189]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2017.
Stevens, John
Alltagstauglich Englisch (magyar)
   Beszéljünk bátran angolul! : a legfontosabb mondatok tematikusan / [szerző] John Stevens ; [m. átd.] Penner Orsolya. - Szeged : Maxim, [2016]. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-261-816-6 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3666725]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2017.
   Svéd nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 155 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5663-18-5 fűzött : 2990,- Ft
svéd nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.97-5(078)=945.11
[AN 3667160]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2017.
Wacha Imre (1931-)
   A szöveg és hangzása : cikkek, tanulmányok a beszédről / Wacha Imre ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2017. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-196.
ISBN 978-963-88555-8-9 fűzött
hermeneutika - nyelvhelyesség - magyar nyelv - fonetika
809.451.1-085 *** 809.451.1-06 *** 809.451.1-4 *** 801.73
[AN 3671398]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6107 /2017.
Kovács Zoltán, Z. (1970-)
   "Mert vesztni fog, bizony, ki nyer" : etikai narratívák a magyar romantikában (és a romantika után) / Z. Kovács Zoltán. - Budapest : Ráció, 2017. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-241.
ISBN 978-615-5675-05-8 fűzött : 2650,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomesztétika - etika
82.01 *** 894.511(091)"18/19" *** 17
[AN 3666878]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2017.
   "Our wonder and astonishment" : Shakespeare = "Varázslatod örök csodánk" / [ed. ... Kiss Zsuzsánna] ; [publ. by the] Nyíregyházi Egyetem. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2016. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Esszékötet a Nyíregyházán, 2014. május 8-9-én rendezett konferencia előadásaiból. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5545-71-9 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3667458]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2017.
Sacks, Oliver (1933-2015)
On the move (magyar)
   Mozgásban : egy élet / Oliver Sacks ; [ford. Ízing Róbert]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 338, [2] p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-359-2 kötött : 4200,- Ft
Sacks, Oliver (1933-2015)
Egyesült Államok - orvos - író - 20. század - 21. század - memoár
820(73)(092)Sacks,_O.(0:82-94) *** 61(73)(092)Sacks,_O.(0:82-94)
[AN 3667451]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2017.
Vöő Gabriella (1962-)
   Kortársunk, Mr. Poe : felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben / Vöő Gabriella. - Budapest : Ráció, 2016. - 407 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-02-7 fűzött : 3250,- Ft
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
Egyesült Államok - író - 19. század - műelemzés
820(73)(092)Poe,_E._A. *** 82.01
[AN 3666867]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6111 /2017.
   "Az a sokféle ember mind én vagyok" : Kodolányi Gyula 75 / [főszerk. Pápai Luca]. - [Budapest] : M. Szemle, [2017]. - 219 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5227-11-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kodolányi Gyula (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Kodolányi_Gy.
[AN 3667294]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2017.
Beke József (1934-)
   Arany-szótár : Arany János költői nyelvének szókészlete / Beke József ; szerk. Balázs Géza ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövetsége : Inter, 2017. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-615-80424-3-7 kötött : 9900,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - magyar nyelv - szókincs - 19. század - értelmező szótár
894.511(092)Arany_J. *** 809.451.1-3
[AN 3667465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - Gy. - 869 p.
Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 978-615-80424-4-4
[AN 3667477] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., H - M. - 964 p.
ISBN 978-615-80424-5-1
[AN 3667481] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., N - Zs. - 1177 p.
ISBN 978-615-80424-6-8
[AN 3667486] MARC

ANSEL
UTF-86113 /2017.
Bence Erika (1967-)
   Miért sír Szulimán? : elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből / Bence Erika ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 291, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-667-2 fűzött : 2990,- Ft
Vajdaság - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 21. század - műelemzés
894.511(497.11)(091)"200/201" *** 894.511(091)"200/201" *** 82.01
[AN 3668047]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2017.
Druzsin Ferenc (1940-)
   Az élet föltételes megállóhelyén : színművek a XX. század első évtizedeiből / Druzsin Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2016. - 216, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-647-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - dráma
894.511(091)-2"19"
[AN 3668071]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2017.
   Hatvan év az MTA Irodalomtudományi Intézetében : intézmény- és tudománytörténeti metszetek / szerk. Kecskeméti Gábor. - Budapest : Reciti, 2016. - 129, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5478-28-4 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Irodalomtudományi Intézet
Budapest - magyar irodalom története - irodalomtudomány - kutatóintézet
894.511(091) *** 061.6(439-2Bp.)(091) *** 82.01
[AN 3667955]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2017.
Porkoláb Tibor (1965-)
   Kultusz és felejtés : Lévay József irodalmi és társadalmi státusza / Porkoláb Tibor. - Budapest : Ráció, 2017. - 295 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 258-283.
ISBN 978-615-5675-04-1 fűzött : 2750,- Ft
Lévay József (1825-1918)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Lévay_J.
[AN 3666944]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2017.
Suhai Pál (1945-)
   Bábeli adósságok : levelek, esszék, kritikák / Suhai Pál ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 445, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-646-7 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - levelezés - irodalomkritika
894.511(091)"19/20" *** 894.511(092)Suhai_P.(047.53)
[AN 3668172]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2017.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Jövőben a múltunk / Szakolczay Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 486, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-663-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - kritika
894.511(091)"19/200"
[AN 3668148]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2017.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Korunk farsangja : [tanulmányok, esszék, kritikák] / Szakolczay Lajos ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2016. - 497 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-35-8 fűzött : 3000,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 20. század - 21. század - műkritika
894.511(092)József_A. *** 894.511(091)"19/20" *** 894.511-95
[AN 3667048]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2017.
   Útmutató : tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról / szerk. Maczák Ibolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2016. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 14.)
A Budapesten, 2015. december 3-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 978-963-308-287-4 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637). Isteni igazságra vezérlő kalauz
magyar irodalom története - régi magyar irodalom - vallásos irodalom - hitvita - 17. század
894.511(091)-97"17" *** 239 *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 3667042]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2017.
Vasvári Zoltán
   "Tartani a tollat mozdulatlan" : Rónay György életműve, fogadtatása és utóélete : tanulmányok és bibliográfia / Vasvári Zoltán. - Budapest : Vigilia, 2016. - 620 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9920-56-9 fűzött : 4990,- Ft
Rónay György (1913-1978)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Rónay_Gy.:016 *** 012Rónay_Gy.
[AN 3666999]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6122 /2017.
   500 rövid ókori sztori : ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta, 2017. - 153 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 44.)
ISBN 978-963-409-086-1 fűzött : 1990,- Ft
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
871-84=945.11 *** 875-84=945.11
[AN 3666712]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2017.
Abnett, Dan (1965-)
Ravenor returned (magyar)
   Ravenor viszatér / Dan Abnett ; [ford. Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, 2016. - 379 p. : ill., térk. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-53-6 fűzött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3667828]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2017.
Anderson, Catherine (1947-)
New leaf (magyar)
   Rügyfakadás / Catherine Anderson ; [ford. Fogarasi Márta]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 335 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-987-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667706]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2017.
Andre, Bella
Let me be the one (magyar)
   Hadd legyek az igazi! / Bella Andre ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8838-4 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667656]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2017.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
   Gesta Hungarorum : a magyarok cselekedetei / Anonymus és a "dalnok" Vászoly herceg. A félremagyarázott Anonymus / Berenik Anna ; [szerk. Tamáska Péter Miklós]. - [Budapest] : [Tamáska P. M.], 2017. - [318] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az eredeti kézirat és a latin és magyar nyelvű kiadások fotómásolataival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89656-8-4 kötött
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
magyarságkutatás - középkori latin irodalom - 13. század - történelmi forrás - krónika - kétnyelvű dokumentum - fényképmásolat
871-94.02(439)=945.11 *** 943.9"08/09"(093) *** 930.1(439)(092)Anonymus(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3666858]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2017.
Awad, Mona
13 ways of looking at a fat girl (magyar)
   Antilányregény : felnőtté válás és kilodráma 13 felvonásban / Mona Awad ; [ford. Diószegi Dorottya]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 301, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-643-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3667686]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2017.
Back, Jean (1953-)
Amateur (magyar)
   Amatőr : kisregény / Jean Back ; [ford. Ódor László] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 291, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-676-4 fűzött : 1490,- Ft
Luxemburg - német irodalom - kisregény
830-31(435.9)=945.11
[AN 3668084]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2017.
Barreau, Nicolas (1980-)
Eines Abends in Paris (magyar)
   Egy este Párizsban / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 310, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-196-7 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3666963]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2017.
Bashota, Sali (1959-)
   Albán éjszaka / Sali Bashota ; Győri László fordításai. - Budapest : Napkút K., [2017]. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 109.)
ISBN 978-963-263-662-7 fűzött
albán irodalom - vers
891.983-14=945.11
[AN 3668106]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2017.
Berry, Steve (1955-)
The patriot threat (magyar)
   Veszedelmes hazafiak / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 472, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-370-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3667164]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2017.
Blair, E. K.
Bang (magyar)
   Bang : [Fekete lótusz-sorozat] / E. K. Blair ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-01-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667858]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2017.
Blakely, Lauren
Big rock (magyar)
   Kőkemény / Lauren Blakely ; ford. Márton Andrea. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 287 p. ; 20 cm
Fűzött : 3590,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-567-13-0)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3667803]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Conni geht zum Film (magyar)
   Bori a filmforgatáson / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 107, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-311-0 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667628]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2017.
Cherry, Brittainy C.
The fire between high & lo (magyar)
   Tűzeső : Az vagy nekem : [Elements-sorozat második könyv] / Brittainy C. Cherry ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 420 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-888-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667684]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2017.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the busy body (magyar)
   Agatha Raisin és a hivatalnok hullája / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2017. - 264 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-07-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3667663]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2017.
Coelho, Paulo (1947-)
A espiã (magyar)
   A kém [elektronikus dok.] : regény / Paulo Coelho. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Athenaeum, 2016
Ford. Nagy Viktória. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-602-4
Mata Hari (1876-1917)
brazil irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
869.0-312.6(81)=945.11
[AN 3663218]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2017.
Cole, Kresley
Lothaire (magyar)
   Vámpírbosszú [elektronikus dok.] : Halhatatlanok alkonyat után 12. / Kresley Cole. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Márton Andrea. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140758. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-571-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3663173]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2017.
Douglas, Claire
Local girl missing (magyar)
   Lány a mólón / Claire Douglas ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 313 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-007-8 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3667678]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2017.
Dragt, Tonke (1930-)
De brief voor de koning (magyar)
   Levél a királynak / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 431, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5501-65-4 kötött : 3699,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667553]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2017.
   Esti mese óvodásoknak [elektronikus dok.] : Potyi-Pötyivel és barátaival : [válogatás az MTVA Hangarchívumának "Esti mese" sorozatából]. - Hangoskönyv. - Budapest : MTVA, 2016. - 1 CD (55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
világirodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3667132]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2017.
Giles, Kristian (1975-)
Winter's fire (magyar)
   Téli tűz : [Sigurd-saga 2.] / Giles Kristian ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 311 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-391-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.6=945.11
[AN 3667147]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2017.
Grylls, Bear (1974-)
Lair of the leopard (magyar)
   A leopárd búvóhelye : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-65-7 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3667864]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2017.
Hagymási Bálint (1490-1517?)
Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae (magyar)
   Művecske a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról / Hagymási Bálint ; [ford. és az utószót írta Krähling Edit]. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Jaffa, 2017. - 158 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lichniae, ISSN 2559-8325)
Az MTA Könyvtár és Információs Központ RM III. 86/b jelzetű kötete vonatkozó oldalainak fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-86-2 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - középkori latin irodalom - esszé - fényképmásolat
871-4(439)=945.11
[AN 3667780]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2017.
Haldeman, Joe (1943-)
Forever free (magyar)
   Örök szabadság / Joe Haldeman ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-84-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3667934]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2017.
Hannah, Sophie (1971-)
The carrier (magyar)
   Kiszolgáltatva / Sophie Hannah ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 475 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8738-7 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3667668]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2017.
Harvey, Jacqueline
Alice-Miranda at sea (magyar)
   Alice-Miranda a fedélzeten / Jacqueline Harvey. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 352, [3] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Ruff Orsolya. - A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-403-314-1 kötött : 2690,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3667543]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2017.
Hiekkapelto, Kati (1970-)
Suojattomat (magyar)
   Védtelenül [elektronikus dok.] / Kati Hiekkapelto ; ford. G. Bogár Edit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-569-0
finn irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.541-312.4=945.11
[AN 3663150]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2017.
Hochgatterer, Paulus (1961-)
Die Süsse des Lebens (magyar)
   Az élet édessége : regény / Paulus Hochgatterer ; [ford. Szalai Lajos] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 260, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-675-7 fűzött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3668145]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2017.
Jensen, Louise (1964-)
The sister (magyar)
   A nővér / Louise Jensen ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 442 p. ; 20 cm
Fűzött : 3690,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5676-29-1)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3667807]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2017.
Keyes, Marian (1963-)
The woman, who stole my life (magyar)
   A nő, aki ellopta az életemet / Marian Keyes ; [ford. Rét Viktória]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 638 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-77-5 fűzött : 4490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3667836]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2017.
Kleypas, Lisa (1964-)
Scandal in spring (magyar)
   Botrány tavasszal : [a hat részes Wallflowers-sorozat ötödik kötete] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-309-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667177]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2017.
Kuijer, Guus (1942-)
   Polli : derült égből boldogság / Guus Kuijer ; [rajz. Alice Hoogstad] ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 323, [5] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: De hát én a Polli vagyok!Þ; Derült égből boldogságÞ; A tengerhez a széllel. - Egys. cím: Ik ben Polleke hoor ; Met de wind mee naar de zee ; Het geluk komt als de donder. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-244-1 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667733]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2017.
Läckberg, Camilla (1974-)
Lejontämjaren (magyar)
   Az idomár / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2017. - 335 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-488-3 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3667652]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2017.
Lehane, Dennis (1966-)
Shutter island (magyar)
   Viharsziget / Dennis Lehane ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2004. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-076-9 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3671471]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Shakespeare és a fekete álarcos : [krimi Shakespeare Angliájából]. - 2017. - 158, [1] p.
ISBN 978-963-244-714-8 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667737] MARC

ANSEL
UTF-86157 /2017.
Lindsey, Johanna (1952-)
Make me love you (magyar)
   Ha magadba bolondítasz.. / Johanna Lindsey ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-435-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667413]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2017.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Micsoda disznóság!. - 2017, cop. 2015. - 116, [3] p.
ISBN 978-963-244-566-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3670699] MARC

ANSEL
UTF-86159 /2017.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2017-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3670692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csajbanda a Csillag-tanyán. - 2017, cop. 2015. - 118 p.
ISBN 978-963-244-565-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3670694] MARC

ANSEL
UTF-86160 /2017.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Šestoj dozor (magyar)
   Egyesült őrség / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Egeres Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 353 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-13-9 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3667930]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2017.
Macmillan, Gilly
Burn paper sky (magyar)
   Kilenc nap / Gilly Macmillan ; [ford. Pap Ágnes]. - [Budapest] : Erawan, 2017. - 471 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-25-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3667690]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2017.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
One night : denied (magyar)
   Egy éjszaka megtagadva / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-11-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3667866]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2017.
Marone, Lorenzo (1974-)
La tentazione di essere felici (magyar)
   A boldogság megkísértése / Lorenzo Marone ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-406-0 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3667194]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2017.
McDevitt, Jack (1935-)
Coming home (magyar)
   Feltámad a múlt / Jack McDevitt ; [ford. Galambos Dalma]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 387 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-98-1 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3667935]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2017.
Melihov, Aleksandr (1947-)
Ispovedʹ evreâ (magyar)
   Zsidó gyónás : regény / Alekszandr Melihov ; ... ford. Holka László. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 268 p. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-06-0 fűzött : 2625,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3667302]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2017.
   Mesteremberek : kortárs dán drámák / [... ford. Bogdán Ágnes, Iván Andrea és Szőke Zsolt]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 368, [3] p. ; 21 cm. - (Drámatájak, ISSN 2061-5388 ; 5.)
ISBN 978-963-263-666-5 fűzött : 3490,- Ft
dán irodalom - dráma - antológia
839.8-2(082)=945.11
[AN 3668055]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2017.
Millman, Dan (1946-)
Sacred journey of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos szent utazása / Dan Millman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 267, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Az elveszett évek" címmel is
ISBN 978-963-529-172-4 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3670508]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2017.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó [elektronikus dok.] / A. A. Milne ; Koltai Róbert előadásában ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes]. - 4. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 1 CD (5 h 32 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-415-481-5 : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3671469]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2017.
Moser, Erwin (1954-)
Der Tigerkäfer (magyar)
   A tigrisbogár : Erwin Moser mesés történetei / a szerző illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 189 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-266-3 kötött : 3290,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3667631]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2017.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Speak, memory (magyar)
   Szólj, emlékezet! / Vladimir Nabokov ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2006. - 390, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-683-6 kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-405-699-7)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Oroszország - Egyesült Államok - író - amerikai angol irodalom - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 882(092)Nabokov,_V._V.(0:82-94) *** 820(73)(092)Nabokov,_V._V.(0:82-94)
[AN 3670683]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2017.
O'Gorman, Cookie
Adorkable (magyar)
   Kamuzások, kavarások / Cookie O'Gorman ; [ford. Erényi Mónika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 299 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-618-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3667679]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2017.
Oram, Kelly (1981-)
Cinder & Ella (magyar)
   Cinder és Ella / Kelly Oram ; [ford. Vándor Judit]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 399, [4] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-625-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3670704]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2017.
Paige, Laurelin (1974-)
First touch (magyar)
   Első érintés / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 473 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-923-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3667723]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2017.
Pinborough, Sarah (1972-)
Behind her eyes (magyar)
   Ne higgy a szemének! / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 335 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5638-44-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3667638]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2017.
Reynolds, Aurora Rose
Until November (magyar)
   November előtt / Aurora Rose Reynolds ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-15-4 kötött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667833]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2017.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die Pestmagd (magyar)
   A pestis árnyékában / Brigitte Riebe ; [ford. Berecz Zsuzsa]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 343 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Bibliogr.: p. 343-[344].
ISBN 978-963-643-989-7 kötött : 3790,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3667695]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2017.
Rivers, Francine (1947-)
An echo in the darkness (magyar)
   Visszhang a sötétségben : [Az oroszlán jele-trilógia második kötete] / Francine Rivers ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2016. - 509 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-340-3 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3667809]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2017.
Roth, Veronica (1988-)
Carve the mark (magyar)
   Árnyak és jelek / Veronica Roth ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 462, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-432-024-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3667533]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them : the original sreenplay (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2017. - 299, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-491-3 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3670688]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2017.
Ruspanti, Roberto (1947-)
Quel treno per Budapest (magyar)
   A pesti vonat / Roberto Ruspanti ; [ford. Sermann Eszter] ; [közread. a] Fokusz Egyesület ... - Budapest : Fokusz Egyes. : M. Napló, 2016. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-05-3 fűzött : 2500,- Ft
olasz irodalom - 1956-os forradalom - regény
850-31=945.11 *** 943.9"1956"(0:82-31)
[AN 3667035]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2017.
Scalzi, John (1969-)
Zoe's tale (magyar)
   Zoë története / John Scalzi ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2013. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-44-8 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671255]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2017.
Scheunemann, Frauke (1969-)
Winston : Jagd auf die Tresorräuber (magyar)
   Winston : fülön csípett tolvajbanda / Frauke Scheunemann ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 206, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-307-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667646]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2017.
Sparks, Nicholas (1965-)
Message in a bottle (magyar)
   Üzenet a palackban / Nicholas Sparks ; [ford. Sziklai Hella]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-802-9 fűzött : 2990,- FT
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3670614]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2017.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's voyage to Lilliput (magyar)
   Gulliver utazása Lilliputba [elektronikus dok.] / Jonathan Swift ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-8745-5 : 2990,- Ft
angol irodalom - hangoskönyv - regény
820-31=945.11
[AN 3667182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3667186] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3667188] MARC

ANSEL
UTF-86185 /2017.
Taylor, Kathryn
Daringham Hall: die Rückkehr (magyar)
   Daringham Hall : a visszatérés / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8709-7 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3667662]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2017.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins opens the door (magyar)
   A csudálatos Mary kinyitja az ajtót [elektronikus dok.] / P. L. Travers ; Polyák Lilla előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2016. - 1 CD (6 h 1 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8742-4 : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667244]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2017.
Tyler, Anne (1941-)
Vinegar girl (magyar)
   Az ecetlány : [A makrancos hölgy, Shakespeare újra] / Anne Tyler ; [ford. Kiss Gábor Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8840-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3667639]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2017.
Vincent, Rachel (1978-)
If I die (magyar)
   Halott lelkek : Sikoltók 5. / Rachel Vincent ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-50-3 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3667902]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2017.
Whaley, John Corey (1984-)
Highly illogical behavior (magyar)
   Nagyon logikátlan barátság / John Corey Whaley ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 255 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-774-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3666751]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2017.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
If I were you (magyar)
   Fodrász és főnemes / P. G. Wodehouse ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 219 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-019-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3667544]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6191 /2017.
Antal György (1929-)
   Állok az időben : válogatott versek, 2014-2015 / Antal György. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2016. - 166 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-5359-27-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3667988]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története : az első magyar király / Benedek Elek ; [szerk. ... Kiss Zsuzsanna] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-975-3 kötött
magyar történelem - magyar irodalom - 11. század - 12. század - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 943.9"10/11"(02.053.2)
[AN 3667510]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Válogatott mesék / Benedek Elek ; [szerk. Rózsás Anikó] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5168-85-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669989]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2017.
Béres Tamás (1979-)
   Vándorút : novellafüzér / Béres Tamás. - Nyíregyháza : [Béres T.], 2016. - 161 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7634-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3667546]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2017.
Bistey András (1942-)
   Állatos rímversikék : rímjátékok kicsi, nagy és felnőtt gyerekeknek / Bistey András ; [rajz. Eszes Hajnal]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-941-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3667577]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2017.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Születésmesék [elektronikus dok.] / Boldizsár Ildikó ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 1 CD (55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8743-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34
[AN 3667243]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2017.
Boncza Berta (1894-1934)
   Vallomás a csodáról : Csinszka naplója / [a ... visszaemlékezést ... Márton István írta]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 148, [10] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-229-4 kötött : 3490,- Ft
Boncza Berta (1894-1934)
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - irodalmi élet - 20. század - napló
894.511-94 *** 929(439)Boncza_B.(0:82-94)
[AN 3667190]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2017.
Bradányi Iván (1930-)
   Verseimben megmutatom magam : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2017. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-82-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3666961]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2017.
Cornelie C. G.
   Teremtő erő / Cornelie C. G. - [Budapest] : [Cornelie C. G.], cop. 2016. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6926-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667507]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2017.
Császár Levente (1961-)
   Az erdő íze / Császár Levente meséje ; Pál Rita rajz. ; Börcsök Zoltán fényképes oldalaival ; [kiad. ... az Erfaret Nonprofit Kft.]. - 2. bőv. kiad. - Sopron : Erfaret Nonprofit Kft., 2017. - 64 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-8309-9 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3671463]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2017.
Csillag Tibor (1928-2007)
   Bejárat a múltba : válogatott szonettek / Csillag Tibor ; [közread. az] Új Átlók. - [Budapest] : Új Átlók : Stádium, cop. 2017. - 119 p. : ill., színes ; 16 cm
Ill. Gaál Imre, Rátkay Endre
ISBN 978-615-80221-4-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3667034]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2017.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Kicsikincsem / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár ; [Úrhida] : Csitáry-Hock T., 2016. - 76 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80119-6-9 kötött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3667283]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2017.
Dániel András (1966-)
   Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 55, [8] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-266-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3670705]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2017.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a mohamanyi / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-265-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3667657]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2017.
Déri András
   Pia, koszt Á. G / Déri András, Cságoly Kristóf. - [Szentendre] : Con Anima Bt., 2016. - 124 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-7553-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-822
[AN 3667215]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2017.
Elmer István (1952-)
   A fogoly szeme : novellák / Elmer István. - Budapest : Galenus, 2017. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7157-50-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3666941]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2017.
Erdélyi József (1896-1978)
   Fekete tölgy : négyszáz vers / Erdélyi József ; szerk. Medvigy Endre. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 446 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 431-434.
ISBN 978-615-5562-70-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3667059]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2017.
Erdélyi Z. János (1947-)
   Gondolatod küszöbére ülök.. : válogatott versek / Erdélyi Z. János ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 319, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-659-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668099]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 14. utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2000. - 717 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2193-4 kötött : 5490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3670419]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2017.
Faragó Annamária
   Háború és lélek : regény / Faragó A. - Budapest : Könyvklub, [2017]. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2993-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671238]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2017.
Farkas Balázs (1987-)
   Ismétlés / Farkas Balázs. - Budapest : Napkút K., 2016. - 122, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-661-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3668088]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2017.
Fazekas István (1967-)
   Kegyelmet nem kérek! : történelmi dráma két felvonásban / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-654-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3668103]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2017.
Fedina Lídia (1960-)
   Virokalipszis / Fedina Lídia. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 246, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-11-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3667914]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2017.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 22. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-655-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3670706]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2017.
Finy Petra (1978-)
   Milu Egyiptomban / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-256-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3670853]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2017.
Gerencsér János
   Kósza utak legendája : kalászkirály / Gerencsér János. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 317 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-669-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3667008]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2017.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Megyek utánad : regény / Grecsó Krisztián. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2014. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3176-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3670846]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2017.
Green, Anne L.
   Törékeny vonzerő / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 515, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-09-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3667462]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2017.
   Itt élsz : antológia / [közread. a] Balassi Bálint Asztaltársaság. - Salgótarján : Balassi B. Asztaltárs., 2016. - 77, [2] p. : ill. ; 13x13 cm
ISBN 978-963-12-7025-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3666860]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Akár hiszed, akár nem (német)
   Ob du's glaubst oder nicht / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2017. - [33] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-589-8 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3670710]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (német)
   Grosse dürfen alles / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [aus dem Ungarischen von Irene Kolbe]. - 8. Aufl. - Budapest : Móra, 2017. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-587-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3670714]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Jó nekem! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-634-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3670721]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! (német)
   Ich hab's gut! / Éva Janikovszky ; Illustrationen von László Réber ; [aus dem Ungarischen von Henriette Schade-Engl]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2017. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-590-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3670720]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már megint (német)
   Schon wieder / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber ; [aus dem Ungarischen übertr. von Wilhelm Droste]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2017. - [33] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-588-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3670715]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ráadás / Janikovszky Éva ; Sajdik Ferenc rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 142 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-624-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3670410]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Velem mindig történik valami (angol)
   Something's always happening to me / Éva Janikovszky ; [transl. by Andrew C. Rouse] ; [with ill. by László Réber]. - 3. ed. - Budapest : Móra, 2017. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-591-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3670727]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2017.
Jeli Viktória (1976-)
   Dani és a megkerült születésnap / Jeli Viktória, Tasnádi István ; [rajz. Mészely Ilka]. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 110, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-225-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3667702]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2017.
Juhász Gergely (1982-)
   Ütközés / Juhász Gergely. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-41-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667636]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2017.
Kádas Kati
   Lángolás : esszék, versek, rajzok, festmények / Kádas Kati ; [közread. a] Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület. - Nyíregyháza : KMKE, 2017. - 70, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8110-1 fűzött
magyar irodalom - esszé - vers
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 3667552]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2017.
Kaffka Margit (1880-1918)
Színek és évek (angol)
   Colours and years / Margit Kaffka ; ... transl. by George F. Cushing ; introd. by Charlotte Franklin. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2017. - 242 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5786-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3671377]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2017.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Egy présház vörös borában tükröződve / Kárpáti Kamil ; Gí fotóival. - [Budapest] : Stádium, cop. 2017. - 75, [4] p. : ill., színes ; 16x24 cm. - (Vers és kép ; 1.)
ISBN 978-615-5198-54-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K.
[AN 3667038]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2017.
Kóbor Barbara (1976-)
   Az utolsó nap éjszakája [elektronikus dok.] / Kóbor Barbara. - Szöveg (epub : 898 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-612-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3663165]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2017.
Kormos István (1923-1977)
   A muzsikás kismalac : verses állatmesék / Kormos István ; [Buzay István rajz.]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 78 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-326-9 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3667545]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2017.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Apró mohácsi boltok / Kovács József Hontalan ; [... ill. Kunhegyesi Ferenc ...] ; [kiad. a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület]. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., cop. 2017. - 84, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89314-9-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668051]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Álompince és citromos arcvíz / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - [22] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 5.)
ISBN 978-963-09-8663-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3667658]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? [elektronikus dok.] / Lackfi János ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-8741-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - nemzeti karakter - magyarságkép - hangoskönyv
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3667203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3667205] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3667206] MARC

ANSEL
UTF-86237 /2017.
Lakner Artúr (1893-1944)
   Édes mostoha : egy aranyhajú kisleány története / Lakner Artúr ; [Horváth Ildikó illusztrációival]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 237, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-318-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3670484]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2017.
Lehoczki Károly (1955-)
   Sétány a pokolban / Lehoczki Károly ; [... az illusztrációt kész. Damó István]. - [Kecskemét] : Szerző, 2017. - 91, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7707-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3666920]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2017.
Makai Rita
   Határtalan szerelem Párizsban [elektronikus dok.] : egy magyar lány és egy arab fiú nagy találkozása / Makai Rita. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-568-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3663177]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2017.
Mátrai Tamás
   Morc Mici [elektronikus dok.] / Mátrai Tamás ; rajz. Szép István. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-068-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3661949]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2017.
Milet, Tanley
   A könyv / Tanley Milet. - [Kecskemét] : [Brinova Trade Kft.], cop. 2016. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-5782-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667394]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2017.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : testrészek mesesorozat : szem / Miller-Ferjentsik Viola. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2017. - 46 p. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-56710-4-3 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - mondóka - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3667146]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2017.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 55. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-654-3 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3670681]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Betyár [elektronikus dok.] / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 722 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140909. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-027-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-026-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3664456]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Életem regénye [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (epub : 907 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140905. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-030-5 (epub)
ISBN 978-963-453-031-2 (mobi)
Móricz Zsigmond (1879-1942)
magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3664440]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2017.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Nyírj a hajamba : versek, 2009-2017 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2017. - 54, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3505-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3666990]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2017.
Olofsson Placid (1916-2017)
   Élet és imádság / Olofsson Placid. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2017. - 162 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9862-30-2 fűzött : 2000,- Ft
Olofsson Placid (1916-2017)
Magyarország - magyar irodalom - szerzetes - bencések - 20. század - memoár
894.511-94 *** 271.1(439)(092)Olofsson_P.(0:82-94)
[AN 3670623]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2017.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A boldogság tengere / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Szerző, 2017. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-6-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3668021]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2017.
Osvát Ernő (1876-1929)
   Aforizmák / Osvát Ernő ; Fráter Zoltán utószavával. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2016. - 88 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80504-3-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3667926]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2017.
Parker, Cynthia
   Bizalom / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, [2017], cop. 2008. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-199-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3670841]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2017.
Pataki Pál (1943-)
   Verseim egy csokorban / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2017. - 374 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7971-9 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3667448]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2017.
Pati-Nagy Adrienn (1992-)
   A kulcs : önéletrajzi írás / Pati-Nagy Adrienn ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - [Budapest] : Bridge Mission Soc., cop. 2017. - 328, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87685-4-4 fűzött
magyar irodalom - betegség - memoár
894.511-94 *** 616(0:82-94)
[AN 3667488]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2017.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz [elektronikus dok.] / Petőfi Sándor ; Nagy Ervin előadásában. - 3. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 1 CD (1 h 13 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-415-575-1 : 2499,- Ft
magyar irodalom - verses epika - hangoskönyv
894.511-13
[AN 3671475]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2017.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Asszony a fronton / Polcz Alaine. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 1.)
ISBN 978-963-676-673-3 fűzött : 2499,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3671387]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2017.
Prok Dávid (1991-)
   Röpke pillanatok / Prok Dávid. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2017. - 87 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-17-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3667152]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 303 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8717-2 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3671638]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2017.
Rózsássy Barbara (1979-)
   Az érc negatívja : esszék, tanulmányok / Rózsássy Barbara. - [Budapest] : Stádium, cop. 2017. - 161, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-55-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3666992]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2017.
Sándor Erzsi (1956-)
   Anyavalya / Sándor Erzsi. - Budapest : Park, 2017, cop. 2016. - 264 p., [12] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-273-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3671383]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2017.
Sárosi Bálint (1925-)
   Bejárt utak : önéletrajzi jegyzetek / Sárosi Bálint. - Budapest : Nap K., 2017. - 301 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-113-3 kötött : 3150,- Ft
Sárosi Bálint (1925-)
Magyarország - népzenekutatás - zenetudós - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - önéletrajz
894.511-94 *** 78.072.2(439)(092)Sárosi_B.(0:82-94)
[AN 3667130]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2017.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
Mackó úr a Balatonon (olasz)
   Signor Orso al Balaton : i nuovi viaggi di signor Orso / Sebők Zsigmnd ; trad. e adattamento Adriano Olivari. - [Budapest] : [A. Olivari], 2017. - 50 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-12-8066-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-1-54414096-4)
 (hibás ISBN 1-54414096-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=50
[AN 3667347]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2017.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - Budapest : Jelenkor, 2017, cop. 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-650-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671390]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2017.
Sramó András (1955-)
   Kórházi éjszakák / összegyűjt. Sramó András ; [közread. a Gyülekezeti és Missziói Osztály, ...]. - [Budapest] : Mo. Evangélikus Egyh. Gyülekezeti és Missziói Oszt. : Luther, cop. 2017. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-380-096-6 fűzött
magyar irodalom - gyógyulás - vers
894.511-14 *** 616-036.82
[AN 3666997]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2017.
Szabó Judit, G. (1925-2010)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 154, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-622-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3670709]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Kakasszó [elektronikus dok.] : válogatott novellák / Szabó Magda ; Molnár Piroska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-8679-3 : 2990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - elbeszélés
894.511-32
[AN 3667209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3667210] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3667211] MARC

ANSEL
UTF-86265 /2017.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Shakespeare-i vizeken : Globe-ális hangjátékőrület három részben / Szabó Palócz Attila. - Budapest : Napkút K., [2017]. - 56 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 108.)
ISBN 978-963-263-653-5 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - hangjáték
894.511-2(497.11)
[AN 3668101]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2017.
Szarka István (1941-)
   Rebbenések : válogatott versek / Szarka István ; [vál. és szerk. Standeisky Éva]. - Budapest : Nagy L. K., 2017. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80235-8-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3667039]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2017.
Szepes Erika (1946-)
   Jelentés az Ördöggolyóból / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., [2017]. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 110.)
ISBN 978-963-263-664-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3668111]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2017.
Szirmay Zoltán
   Többszörösen bővített mondatok családról, barátokról, magamról, csakis nekünk / Szirmay Zoltán. - [Budapest] : [Szirmay Z.], 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8362-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3668035]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2017.
Szőcs Henriette (1973-)
   A hűség a kutyáknak való [elektronikus dok.] : egy szexturista feljegyzései / Szőcs Henriette. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-140773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-623-9
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3663241]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2017.
Szögi Csaba (1975-)
   Drót : 22-esem naplója / Szögi Csaba. - Budapest : Napkút K., 2017. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-672-6 fűzött : 1990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3668095]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2017.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A sóbálvány / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2017. - 85, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3522-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3665752]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2017.
Takácsné Sághy Zsuzsanna
   Arte Mízia titokzatos eltűnése : Turbócs és Murmuc kalandjai / Sághy Zsuzsanna. - 3. mód. kiad. - [Pécel] : RobinZone Outdoor Bt., 2016. - 286 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6781-5 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3671020]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2017.
Tirlea Róbert (1985-)
   Keresztes Máté : regény / Tirlea Róbert. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7557-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3667497]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2017.
   Tiszai mesevirágok / [a meséket átd. Munkácsyné Danyi Zsuzsanna] ; [kiad. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Szolnok] : Önkormányzat, 2017. - 139, [4] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-12-7896-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3667199]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2017.
   Tollal vétkezők és néhány ecsetvonás : ceredi alkotók antológia / [közread. a] Balassi Bálint Asztaltársaság. - Salgótarján : Balassi B. Asztaltárs., 2016. - 58, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7536-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3666865]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2017.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pillanatragasztó / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2014. - 221, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2904-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3670850]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2017.
Tóth-Horváth Gábor (1965-)
Oszkár & Oszkár (olasz)
   Oscar & Oscar / Tóth-Horváth Gábor ; trad. e adattamento Adriano Olivari. - [Budapest] : [A. Olivari], 2017. - 108 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-12-8065-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-1-54322364-4)
 (hibás ISBN 1-54322364-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=50
[AN 3667364]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2017.
Tóth-Horváth Gábor (1965-)
Sziklai Monyon (olasz)
   Monyon della Roccia / Tóth-Horváth Gábor ; trad. e adattamento Adriano Olivari. - [Budapest] : [A. Olivari], 2017. - 83 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-12-8064-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-1-54322567-9)
 (hibás ISBN 1-54322567-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=50
[AN 3667362]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2017.
Ugron Zsolna (1978-)
   Úrilányok Erdélyben / Ugron Zsolna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 252, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-834-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3670728]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2017.
Utassy József (1941-2010)
   Utassy József költészete / sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Utassyné Horváth Erzsébet és Vilcsek Béla. - Kritikai kiad. - Budapest : Napkút K., 2017. - 1172, [35] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-665-8 kötött : 4990,- Ft
Utassy József (1941-2010)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - vers - kritikai kiadás - személyi bibliográfia
894.511-14 *** 894.511(092)Utassy_J. *** 012Utassy_J.
[AN 3668114]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2017.
Vadady Attila Bálint
   Lélekpendülések : Vadady Attila versei. - Budapest : Musicarted Kft., 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5605-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3667385]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2017.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a lába hatos [elektronikus dok.] ; Akinek a foga kijött ; Akinek a kedve dacos / Varró Dániel ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8746-2 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 3667214]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2017.
Végh Nóra
   Csillagmesék / Végh Nóra ; Szenteczki Csaba illusztrációival ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 83, [4] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-263-640-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3668110]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2017.
Walden, Michael (1979-)
   Eshtar : második könyv / Michael Walden ; [ill. Papp Norbert]. - Budapest : Metropolis Media, 2016. - 484, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-09-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3667908]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2017.
Weisz Mária (1912-)
   Mária néni ifjúkori emlékei / lejegyezte és szerk. Sági Mária. - Budapest : Napkút K., [2017]. - 52 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 111.)
ISBN 978-615-80686-0-4 fűzött
Weisz Mária (1912-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3668115]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2017.
Zalán Tibor (1954-)
   Együttállás / Zalán Tibor, Jónás Tamás, Jagos István Róbert ; [közread. a] Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány. - [Szeged] : Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány, 2017. - 132, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8115-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3667632]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6287 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Családi kör / Arany János. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9928-83-1 kötött : 690,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - vers
087.5(084.1) *** 894.511-14
[AN 3670913]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2017.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Hallo, Karlchen! (magyar)
   Szia, Misu! : négy nyúlfarknyi történet / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Banyó Liza, Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [79] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-247-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3667726]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2017.
Child, Lauren (1967-)
One thing (magyar)
   Egy valami : főszerepben Charlie és Lola / Lauren Child ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2016. - [34] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9768-88-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3666912]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2017.
Fauser, Nico
Dein Fingerstempelbuch (magyar)
   Ujjnyomdázás : használd az ujjaidat! / Nico Fauser ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5723-01-8 kötött : 2500,- Ft
festészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 75.02(02.053.2)
[AN 3667790]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2017.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt a nyár! / Gazdag Erzsi ; Reich Károly rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-505-8 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3671206]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2017.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt a tavasz / írta Gazdag Erzsi ; rajz. Reich Károly. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-504-1 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3671031]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2017.
Geron, Eric
The enchantment (magyar)
   Elvarázsolva / írta Eric Geron ; Disney ; [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: A Szépség és a Szörnyeteg
ISBN 978-963-437-047-5 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668043]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2017.
   A három kismalac. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9928-70-1 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670904]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2017.
Imanova, Nina
Podkidyš (magyar)
   Húsvéti kalamajka / [szöveg Imanova Nina] ; [ford. Rajki Veronika]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Masha és a medve
ISBN 978-615-5670-16-9 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3667621]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2017.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Egyes Markoló / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 21 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 1.)
ISBN 978-963-244-726-1 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670407]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2017.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Karácsonyi böngésző / Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2016. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-79-0 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670996]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2017.
Löhlein, Henning
Pusten, trösten, Pflaster drauf! (magyar)
   Megfújni és tapaszt rá : 5 játéktapasszal / Henning Löhlein, Bernd Penners ; Varró Dániel ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-671-4 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3667729]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-536-2 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3671208]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2017.
Nieländer, Peter (1969-)
Entdecke die grossen Fahrzeuge (magyar)
   Fedezd fel a nagy járműveket / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm
Ford. Tihor Szilvia. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-703-2 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3667735]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2017.
Pliva patka preko save (magyar)
   Boci-boci tarka. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-415-563-8 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3671052]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2017.
Radvány Zsuzsa
   Betlehem csillaga / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x18 cm
Figuratív alakú. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9928-76-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670902]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2017.
Radvány Zsuzsa
   Lili és Vili az erdőben / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-9928-74-9 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670911]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2017.
Radvány Zsuzsa
   Panni és Peti falun / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-9928-75-6 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670907]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2017.
Radvány Zsuzsa
   A Télapó szarvasai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-86-2 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670918]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2017.
Radvány Zsuzsa
   Tüsi, az éhes kissüni / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2016]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-85-5 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670915]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2017.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's cars and trucks and things that go (magyar)
   Csúcsforgalom Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 66 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-373-3 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3670405]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2017.
Sebők Éva (1927-)
   Állatszálloda : Sebők Éva verse / Réber László rajz. - 4. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-484-6 kötött : 1199,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3671203]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2017.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   A három kiscica / Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-533-1 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3671029]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2017.
Szepesi Szűcs Barbara
   Trnuljčica / Barbara Szepesi Szűcs. - Budapest : Csimota, 2016. - [19] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9768-85-7 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3666970]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2017.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A három nyúl / Zelk Zoltán ; Reich Károly rajz. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-534-8 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3671202]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6312 /2017.
Benczur Anita
   A fények kialszanak / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Benczur Anita]. - Budapest : Iron Corporation Kft., cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/1.)
ISBN 978-615-80489-5-8 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3667216]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2017.
Benczur Anita
   Hosszú éjszaka / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Kovács Viktória, Benczur Anita, Huszár Márton]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017], cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/2.)
ISBN 978-615-80489-6-5 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3667222]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2017.
Benczur Anita
   Tűz és víz / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Kovács Viktória, Huszár Márton]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017], cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/3.)
ISBN 978-615-80489-7-2 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3667226]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2017.
Ferri, Jean-Yves (1959-)
Le papyrus de César (magyar)
   Az eltűnt papirusz / írta Jean-Yves Ferri ; rajz. Didier Conrad ; [ford. és a jegyzeteket írta Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 36.)
ISBN 978-963-415-070-1 fűzött : 2399,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3667674]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Le cadeau de César (magyar)
   Caesar ajándéka / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. és a jegyzeteket írta Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 21.)
ISBN 978-963-415-578-2 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3667685]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2017.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie. - A 10. kötettől kiad. a Books & Stuff Bt.
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Idegenek között. - cop. 2016. - 134 p.
ISBN 978-615-80407-7-8 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3666966] MARC

ANSEL
UTF-8