MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/08/03 13:36:08
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
7297 /2017.
   EÁrchívum : tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére / [szerk. Héjja Julianna Erika, Sáfár Gyula] ; [kiad. ... a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2017. - 364 p. : ill. ; 25 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-73-1 kötött
Békés megye - magyar történelem - helytörténet - archivalisztika - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Erdész_Á. *** 943.9"19" *** 943.917.5 *** 930.25
[AN 3671547]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7298 /2017.
   Compass to the agricultural research institutes of Visegrad 4 : focus on the bioeconomy / [ed. Anett Krisztina Szabó, Zsófia Kunya] ; [publ. ... by Ministry of Agriculture of Hungary]. - [Budapest] : Ministry of Agriculture of Hung., [2017]. - 57, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5673-03-0 fűzött
mezőgazdaság - biogazdálkodás - Visegrádi államok - kutatóintézet
061.6(4-11) *** 63 *** 631.147
[AN 3671342]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2017.
Magyar Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társasága
   MMBKT, 2001-2016. - Békéscsaba : MMBKT, 2016. - [63] p. : ill., színes ; 7 cm
Gerinccím: 15 éves az MMBKT. - Bibliofil kiad. - Bibliogr.
Kötött
egyesület - könyvkiadás - alapszabály - könyvkatalógus - miniatűr dokumentum
061.2(439)MMBKT(060.13) *** 017.4(439)MMBKT *** 655.41(439)"199/201" *** 099.1
[AN 3671123]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2017.
Schutzbach Csaba
   A HONSZ története / Schutzbach Csaba ; [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szerv. Orsz. Közp., 2017. - 99, [2] p. : ill, részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8174-3 fűzött
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
Magyarország - szociális gondozás - hadirokkant - árvagondozás - özvegy - társadalmi szervezet - testülettörténet - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak
061.2(439)HONSz(091) *** 355.292(439) *** 364.65-058.65-058.835(439) *** 364.65-058.65-056.266(439)
[AN 3671344]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7301 /2017.
Horváth Hilda (1959-)
   Külföldi szecessziós ex librisek = Art nouveau bookplates from all over Europe / [text by Hilda Horváth] ; [ed. by Ch. J. Blase] ; [... transl. by Charles Kiddle] ; publ. by ... HMBBSI. - Budapest : Cellmed Invest Bt. ; Békéscsaba : HMBBSI, 2016. - 128, [2] p. : ill., színes ; 10 cm
Bibliofil kiad. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-80568-2-3 kötött
ex libris - grafika - szecesszió - miniatűr dokumentum
097(100)"189/191" *** 769.4(100)"189/191" *** 7.035.93(100) *** 099.1
[AN 3671165]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2017.
Horváth Hilda (1959-)
   Magyar szecessziós ex librisek = Art nouveau bookplates from Hungary / [text by Hilda Horváth] ; [ed. by Ch. J. Blase] ; [... transl. by Charles Kiddle] ; publ. by ... HMBBSI. - Budapest : Cellmed Invest Bt. ; Békéscsaba : HMBBSI, 2016. - 104, [2] p. : ill., színes ; 10 cm
Bibliofil kiad. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-80568-1-6 kötött
Magyarország - ex libris - grafika - szecesszió - miniatűr dokumentum
097(439)"190/191" *** 769.4(439)"190/191" *** 7.035.93 *** 099.1
[AN 3671169]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7303 /2017.
Lovas Dániel (1954-)
   Mindenhol Gong! : 20 éves a Gong Rádió : a Gong Rádió jubileumi almanachja / [... írta, szerk. ... Lovas Dániel]. - [Kecskemét] : Gong Rádió, cop. 2016. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4356-7 fűzött
Gong Rádió (Kecskemét)
Kecskemét - rádióadó - ezredforduló - 21. század
791.9.096(439-2Kecskemét)Gong
[AN 3671487]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7304 /2017.
Bóka Éva (1955-)
   Modernizáció és értékrend : a nyugati világ, Törökország és Kelet-Ázsia / Bóka Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 259 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 231-250. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-115-0 fűzött : 2800,- Ft
Törökország - Kelet-Ázsia - világtörténelem - modernizáció - nyugati civilizáció - kultúratörténet - összehasonlító módszer
008(100) *** 316.42(100) *** 930.9
[AN 3671301]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2017.
   Kultúra, migráció, kommunikáció / [szerk. Bodolay László]. - Budapest : Saldo, 2017. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-524-8 fűzött : 4000,- Ft
kultúra - társadalom - migráció - 21. század
008(100)"20" *** 316.3(100)"20" *** 325.1(100)"20"
[AN 3671283]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7306 /2017.
Bernstein, Gabrielle
The universe has your back (magyar)
   Az univerzum mindenben támogat / Gabrielle Bernstein ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-673-6 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3671412]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2017.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : héthetesek : Sri Chinmoy belső iskola : gyakorlati spiritualitás / [Gunagriha]. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 41, [3] p. : ill. ; 12 cm
Fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3675403]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2017.
Shaw, Scott (1958-)
Zen o'clock (magyar)
   ZenÓra : a lét ideje / Scott Shaw ; [ford. Edelényi Gyula]. - [Budapest] : Lunarimpex, [2017], cop. 2000. - VIII, 133 p. : ill. ; 11 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9219-07-X fűzött : 1350,- Ft
ezoterika - aforizma
133.25(0:82-84)
[AN 3675567]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2017.
Virtue, Doreen (1958-)
Archangel oracle cards (magyar)
   Arkangyal jóskártya : 44 lapos kártya, útmutató könyvvel / Doreen Virtue ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz K., cop. 2017. - 77 p. : ill., részben színes ; 14 cm + 45 mell.
Tokban
ISBN 599-988-227-716-5 fűzött : 4990,- Ft
jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 3671318]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2017.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 857 p. ; 21 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-175-5 fűzött : 5490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3674903]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7311 /2017.
   Building healthy cities: inclusive, safe, resilient and sustainable : WHO European Healthy Cities Network annual business and technical conference : Pécs ..., 1-3 March 2017 : book of abstracts / [publ. by the Municipality of the City of Pécs]. - Pécs : Municipality, 2017. - 112 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8137-8 fűzött
egészségnevelés - környezet-egészségügy - egészségpolitika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 614 *** 061.3(439-2Pécs) *** 504.064
[AN 3671635]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2017.
   A teremtett világ megóvása : ökoteológia a 21. század elején : esszégyűjtemény / [szerk. ... Birkás Antal]. - Budapest : KDNP Protestáns Műhely, 2016. - 74 p. : ill. ; 30 cm. - (A KDNP PM tanulmányi füzetei, ISSN 2416-0946 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80471-0-4 fűzött
társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - keresztény egyház
504.03 *** 261.62
[AN 3671516]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7313 /2017.
Ábrahám Gábor (1967-)
   Egyenlőtlenségek / Ábrahám Gábor ; [közread. a] Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2017-. - 22 cm
matematika - példatár
51(076)
[AN 3671265]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fogalmak, tételek, kidolgozott és gyakorló feladatok. - 2017. - 212, [1] p. : ill.
Bibliogr.: p. 212.
ISBN 978-615-80113-5-8 fűzött
matematika - példatár
51(076)
[AN 3671270] MARC

ANSEL
UTF-87314 /2017.
Róka Sándor (1958-)
   Játékos matematikaórák / Róka Sándor ; [közread. a] Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2017. - 190 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80113-7-2 fűzött
matematikai fejtörő - ifjúsági könyv
51-8(02.053.2)
[AN 3671263]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7315 /2017.
   Hungarian molecular life sciences, 2017 : programme & book of abstracts : ... Eger ..., 31 March - 2 April 2017 / [ed. by Zsuzsanna Heiszler, Róbert Hohol, Nóra Éles-Etele] ; [org. by Hungarian Biochemical Society, ... Hungarian Genetical Society]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2017]. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-34-5 fűzött
molekuláris biológia - biokémia - sejtbiokémia - genetika - konferencia-kiadvány
577.2 *** 577.1 *** 061.3(439-2Eger) *** 576.3 *** 575.1
[AN 3671288]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2017.
Möller, Anne
Wo die Tiere wohnen (magyar)
   Hol laknak az állatok? / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 22.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-404-8 fűzött : 2450,- Ft
állat - lakóhely - gyermekkönyv
591.521(02.053.2)
[AN 3675100]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2017.
Weinhold, Angela (1955-)
Der Wald (magyar)
   Az erdő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2010. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 6.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-175-7 fűzött : 2450,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3675098]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7318 /2017.
Abel, Peter (1960-)
Spirituelle Wege aus dem Burnout (magyar)
   Burnout és továbblépés : spirituális utak / Peter Abel ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 166 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-105-2 fűzött : 3300,- Ft
munkalélektan - kiégés - mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 159.94 *** 244 *** 65.013
[AN 3671386]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages for singles (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : szólóban : egyedül, de nem magányosan / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2015. - 191 p. ; 21 cm
Megj. "Szólóban" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-272-7 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - párkapcsolat - egyedülálló személy
613.865 *** 159.922.1 *** 316.472.4 *** 316.37-058.832
[AN 3675392]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2017.
Drégelyi Endre
   Az ízlés értelme : gondolatok a táplálkozás értelmezésének rétegzettségéről / szerk. és írta Drégelyi Endre. - Szolnok : Fotogruppe, [2017]. - 116 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-80304-5-8 fűzött
táplálkozás - étkezési szokás
613.2 *** 392.8
[AN 3671450]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2017.
   From medicine to bionics : third European PhD conference, 2016. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 1/2017)
Bibliogr.
Fűzött
orvostudomány - bionika - konferencia-kiadvány
61 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3671305]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2017.
Galland, Leo
The allergy solution (magyar)
   Megoldás az allergiára : [a tünetek mögött rejlő titkok] / Leo Galland, Jonathan Galland ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 357 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-676-7 kötött : 3490,- Ft
allergia - alternatív gyógyászat
616-056.43 *** 615.89
[AN 3671416]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2017.
Göncz József
   Az öngyógyítás forradalma : új öngyógyító felfedezések / Göncz József. - Zalaegerszeg : Göncz J., 2016. - 164 p. : ill. ; 22 cm + DVD
"A leukémia legyőzése" c. részt Göncz Iván írta
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-1421-8)
öngyógyítás - audiovizuális dokumentum
615.89
[AN 3675133]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2017.
Grosz, Stephen (1952-)
The examined life (magyar)
   Életvizsgálatok : hogyan veszítjük el és találjuk meg önmagunkat újra meg újra? / Stephen Grosz ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 215 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-963-355-319-0 fűzött : 2490,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia - személyiség-lélektan - memoár
159.964.2(0:82-94) *** 615.851(0:82-94) *** 159.923(0:82-94)
[AN 3675502]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2017.
Hay, Louise L. (1926-)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3674896]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2017.
Kaszás György
   Kreativitássuli : módszerkönyv szülőknek és pedagógusoknak / Kaszás György. - [Budapest] : Animus, 2017. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 270-272.
ISBN 978-963-324-440-1 fűzött : 3590,- Ft
kreativitás - képzelőerő - képességfejlesztés
159.928.238 *** 159.954 *** 37.025
[AN 3671484]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2017.
Király Eszter
   Meddig tart a kapcsolatunk : szívleckék női önismeretből / Király Eszter. - [Dunakeszi] : [Király E.], cop. 2016. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7607-7 fűzött
- mentálhigiénia - nemek lélektana - párkapcsolat
613.865-055.2 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3675166]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2017.
Milánovics Danica (1954-)
   Orfinapló : szeretetfürdőben az ORFI-ban / Milánovics Danica. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2017. - 97, [11] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 3.)
ISBN 978-615-5031-26-7 fűzött : 1800,- Ft
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (Budapest)
Budapest. 2. kerület - mozgásszervi betegség - kórház - kórházi ellátás - memoár
616.7(0:82-94) *** 364.444.046.6(439-2Bp.II.)(0:82-94)
[AN 3671026]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2017.
Moore-Mallinos, Jennifer
Mi mamá también trabaja! (magyar)
   Anya is dolgozik / szöveg Jennifer Moore-Mallinos ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Beszéljünk róla!)
ISBN 978-963-278-512-7 fűzött : 1995,- Ft
munkavállalás - anya - gyermeklélektan - gyermekkönyv - képeskönyv
159.922.7(02.053.2) *** 331.5-055.2(02.053.2) *** 331.5-055.52(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3671096]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2017.
Moore-Mallinos, Jennifer
¿Tienes un secreto? (magyar)
   Vannak titkaid? / szöveg Jennifer Moore-Mallinos ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Beszéljünk róla!)
ISBN 978-963-278-515-8 fűzött : 1995,- Ft
gyermeklélektan - kiskorúak elleni erőszak - gyermekkönyv - képeskönyv
159.922.7(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 343.62-053.2(02.053.2)
[AN 3671093]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2017.
Rosen, Wilhelm
Praktische Numerologie (magyar)
   Gyakorlati numerológia : [kulcs az élet nagy kérdéseihez és apró problémáihoz] : [önismereti játék a számokkal] / Wilhelm Rosen ; [ford. Volcz Dénes]. - [Onga] : Pythia, [2017]. - 206 p. ; 21 cm
Fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 963-86896-1-0)
számmisztika
159.961.335 *** 133 *** 51-78
[AN 3674967]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2017.
Shaw, Scott (1958-)
The little book of yoga breathing (magyar)
   Pránajáma dióhéjban / Scott Shaw ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, [2017], cop. 2010. - 96 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-9219-79-3 fűzött : 1000,- Ft
jóga - légzés
615.851.8 *** 612.2
[AN 3675540]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2017.
Siflis Olivér
Less fear more happiness (magyar)
   Kevesebb félelem több boldogság / Siflis Olivér ; [ford. és szerk. Lendvai András]. - Budapest : Siflis O., cop. 2016. - XVI, [2], 108 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-615-80683-0-7 fűzött : 3750,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3671040]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2017.
Wolf, Notker (1940-)
Gönn dir Zeit, es ist dein Leben (magyar)
   Szánj időt magadra, hogy életed legyen / Notker Wolf. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2017. - 192 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 15.)
ISBN 978-963-414-263-8 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
613.865 *** 244
[AN 3671312]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2017.
Wyličil, Karin
Seelisches Gepäck abgeben (magyar)
   Szabaduljunk meg a lelki terheinktől! : éljünk könnyebben! / Karin Wyličil ; [ford. Fekete Lilla Sára]. - Budapest : Dialóg Campus, 2016. - 159 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-615-5680-30-4 fűzött : 2980,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3671725]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2017.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The gift of therapy (magyar)
   A terápia ajándéka : műhelytitkok / Irvin D. Yalom ; [ford. Zsuppán András]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 310 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-377-0 kötött : 3950,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3675556]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7337 /2017.
   Smart City konferencia, 2017 [elektronikus dok.] : absztraktkötet / ... szerk. ... Tokody Dániel ; [közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége Műszaki Tudományok Osztálya]. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : DOSZ Műszaki Tudományok Oszt., 2017
A konferenciát Budapesten, 2017. jan. 27-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141438. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5586-10-1
műszaki tudomány - urbanisztika - innováció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 711.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 330.341.1
[AN 3668306]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7338 /2017.
Weiler, Julia von
Im Netz (magyar)
   Hálóban : hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől / Julia von Weiler ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest : Dialóg Campus, 2016. - 174 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-615-5680-33-5 fűzött : 2980,- Ft
zaklatás - internet - családi nevelés - gyermeklélektan
681.324Internet *** 159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.647.3
[AN 3671723]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7339 /2017.
Wlassits Nándor
   Rádióamatőrmúlt Békés megyében, 1954-1960 / írta és összeáll. Wlassits Nándor ... - Gyula ; Békéscsaba : Typografika Kft., 2016. - 64 p. : ill. ; 24 cm + mell. - (Rádiómúzeum könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-9792-29-6 fűzött
Békés megye - rádiótechnika - egyesület - 1950-es évek
621.396(439.175)"195" *** 061.2(439)
[AN 3671214]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7340 /2017.
   In fond memory of Francis Edgar Kiddle, 23 July 1942 - 21 October 2015. - Budapest : Cellmed Invest Bt., 2016. - 59 p. : ill. ; 10 cm
Bibliofil kiad. - Számozott példány: 80
ISBN 978-963-12-4702-2 kötött
Kiddle, Francis Edgar (1942-2015)
Nagy-Britannia - bélyeggyűjtés - 20. század - 21. század - miniatűr dokumentum
656.835(410)(092)Kiddle,_F._E. *** 099.1
[AN 3671200]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2017.
Nieländer, Peter (1969-)
Ampel, Strasse und Verkehr (magyar)
   Hogyan közlekedj a városban / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 25.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-413-0 fűzött : 2450,- Ft
gyalogos közlekedés - közlekedés - gyermekkönyv
656(02.053.2)
[AN 3675104]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7342 /2017.
Hemenway, Toby (1952-2016)
Gaia's garden (magyar)
   Gaia kertje : útmutató a házi permakultúrához / Toby Hemenway ; [ford. Schmidt István]. - Budapest : Katalizátor, 2016. - 299 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 294-296.
ISBN 978-615-80146-7-0 fűzött : 7900,- Ft
kertészet - kertépítés - tájökológia
712 *** 504.54
[AN 3671602]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2017.
Tóth Zsigmond (1967-)
   A magyar óriásnyúl / Tóth Zsigmond ; [közread. a] ... TIT Kossuth Klub. - [Budapest] : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub, cop. 2017. - 164 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 163-164. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-289-8 kötött : 2990,- Ft
nyúltenyésztés
636.92
[AN 3671289]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7344 /2017.
Steel, Susannah
A little course in... preserving (magyar)
   Befőzés és egyéb konyhai praktikák / [Susannah Steel] ; [receptek Amanda Wright] ; [ford. Joannovics F. Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-7785-2 kötött : 3990,- Ft
befőzés - lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3674918]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7345 /2017.
   Hatalom és filozófia : hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések / szerk. Schwendtner Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2016. - 193 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-231-7 fűzött : 2400,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Németország - filozófiatörténet - filozófus - politikai filozófia - fenomenológia - hermeneutika - 20. század
1(100)"19" *** 1(430)(092)Heidegger,_M. *** 165.62 *** 801.73 *** 321.01
[AN 3671293]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2017.
Schwendtner Tibor (1962-)
   Heidegger és a nemzetiszocializmus : tanulmányok / Schwendtner Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2016. - 184 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.: p. 171-184.
ISBN 978-963-414-232-4 fűzött : 2290,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Németország - filozófus - filozófiatörténet - politikai filozófia - fasizmus - 20. század - két világháború közötti időszak
1(430)(092)Heidegger,_M. *** 321.01(430)"19" *** 329.18(430)"193"
[AN 3671300]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7347 /2017.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., részben színes, térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-376-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 3675285]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2017.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / ford., a bevezetőket és az utószót írta Simon Tamás László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - 4. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2017. - 876, [3] p. : ill., térk. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-113-7 v.
225.04=945.11
[AN 3675408]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2017.
Calvin, Jean (1509-1564)
   Kik a boldogok? : igehirdetések Máté evangéliuma ... és Lukács evangéliuma ... alapján / Kálvin János ; [ford. Nagy Sándor Béla]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-103-0 fűzött : 500,- Ft
prédikáció - bibliamagyarázat
252.8 *** 226.07
[AN 3675297]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2017.
Caussade, Jean-Pierre de (1675-1751)
De l'abandon à la Providence divine (magyar)
   Bizalom az isteni gondviselésben / Jean-Pierre de Caussade ; [ford. Trugly Józsefné]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - 148 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-35-0 fűzött : 1580,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3671641]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2017.
Ġarīġūrīyūs (antiókhiai görög-melkita pátriárka), III. (1933-)
Ne nous laissez pas disparaître! (magyar)
   Ne hagyjátok, hogy eltűnjünk! : kiáltás a béke szolgálatában / Gregorius III. Lahhám ; kérdező Charlotte d'Ornellas ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - 125 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-34-3 fűzött : 1560,- Ft
Közel-Kelet - kereszténység - 21. század - interjú
23/28(5-011)"20"(047.53)
[AN 3671589]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2017.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2017, cop. 1990. - 61 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-379-9 fűzött : 320,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 3675301]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2017.
   A húsvéti szent három nap liturgiája / [összeáll. a Pannonhalmi Főapátság Liturgikus Tanácsa]. - Pannonhalma : Bencés K., 2017. - 215, [2] p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-314-109-0 fűzött : 1850,- Ft
húsvét - egyházi szertartás - zsolozsma - templomi ének
264-041.5/.6 *** 264-062 *** 264-068
[AN 3671025]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2017.
   Imádságos könyvecske hadbavonult izraelita katonák számára = Andachtsbüchlein für jüdische Krieger im Felde / kiad. Frankfurter Arnold ; ... ford. Deutsch Ernő. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Zrínyi, 2017. - 58 p. : ill. ; 7 cm
Borítócím: Hadbavonult izraelita katonák imakönyve, 1915. - Eredeti kiadása: Wien : Schlesinger, 1915. - Bibliofil kiad. - Magyar, német és héber nyelven. - Számozott példány: 2000
ISBN 978-963-327-428-6 v.
zsidó vallás - katona - imakönyv - miniatűr dokumentum
296.3 *** 099.1 *** 355(=924)
[AN 3675153]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2017.
James, Sabatina (1982-)
Scharia in Deutschland (magyar)
   Eurábia [elektronikus dok.] : amikor az iszlám törvénye legyőzi az európai jogrendet / Sabarina James ; ford. Balla Judit. - Szöveg (epub : 809 KB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5617-34-8
Németország - Európa - iszlám - iszlám fundamentalizmus - 21. század
297(430) *** 297(4)"20"
[AN 3667614]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2017.
Jewish doctors meet the Great Physician (magyar)
   Orvosok találkoznak az áldott orvossal / [szerk. Ruth Rosen] ; [ford. Dékány Kathy] ; [kiad. a Jó Hír Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, 2017. - 296 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87703-7-0 fűzött
vallásos irodalom - hit
234 *** 244
[AN 3671110]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2017.
Kállay Ferenc (1790-1861)
   A pogány magyarok vallása / írta Kállay Ferencz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - [6], 331 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Lauffer és Stolp, 1861. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-79-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar ősvallás - hasonmás kiadás
299.4(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3674943]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2017.
Kovács Pál
   Az irgalmasság bajnokai / Kovács Pál. - [Újkér] : Magánkiad., 2016. - 149, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8421-8 fűzött
erény - vallási erkölcs - homília
252 *** 241.513.43
[AN 3671136]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2017.
Manns, Frédéric (1942-)
   A Logosz bűvöletében : zsidó hagyományok, keresztény értelmezés a jánosi iratokban / Frédéric Manns ; a kötetet szerk. Szatmári Györgyi és Szabó Xavér. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2016. - 296 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-225-6 fűzött : 2900,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
zsidó teológia - keresztény teológia - bibliamagyarázat
226.5.07 *** 296.1 *** 21
[AN 3671295]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2017.
   Názáreti Egyház dióhéjban : [kik vagyunk? - mit hiszünk?] / [közread. a Názáreti Egyház Alapítvány]. - [Budapest] : Názáreti Egyház Alapítvány, cop. 2017. - [6], 49 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88215-9-1 fűzött
metodista egyház
287
[AN 3670983]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2017.
Nyiredy Maurus (1937-)
   "Megragadva és elragadva a feltámadt Krisztustól" / Nyiredy Maurus. - [Tihany] : Szerző, [2017]. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7085-6 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség
lelkigyakorlat - apostol - szent - 1. század - bibliamagyarázat
235.3(092)Pál *** 281.2(092)Pál *** 242 *** 225.07
[AN 3671033]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2017.
   Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913 : válogatott beszédek és tudósítások / a dokumentumokat vál., jegyzetelte és a bev. tanulmányt írta Klestenitz Tibor. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 603 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 7.)
Bibliogr.: p. 580-588. - Összefoglalás angol, német, francia és olasz nyelven
ISBN 978-963-416-051-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - gyűlés - századforduló - előadóbeszéd - történelmi forrás
282(439)"190/191"(093) *** 262.4(439)"1900/1913"(042)
[AN 3671368]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2017.
Samuel (ciszterci szerzetes)
Comme un feu dévorant (magyar)
   Mint emésztő tűz : egy szerzetes gondolatai az irgalmasság gyakorlatáról / Dom Samuel ; [ford. Mézner Mariann]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017, cop. 2016. - 293, [6] p. ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
vallási erkölcs - erény
241.513.43
[AN 3676947]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2017.
Samuel (ciszterci szerzetes)
Comme un feu dévorant (magyar)
   Mint emésztő tűz : egy szerzetes gondolatai az irgalmasság gyakorlatáról / Dom Samuel ; [ford. Mézner Mariann]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017, cop. 2016. - 293, [6] p. ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-33-6 fűzött : 2400,- Ft
vallási erkölcs - erény
241.513.43
[AN 3671647]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2017.
   "Velünk az Isten!" : a Kecskeméti Református Általános Iskola jubileumi kiadványa az országos bibliaismereti verseny 20. évfordulója alkalmából / [szerk. Csősz Győzőné Pető Krisztina, Bolla-Mészáros Kincső]. - Kecskemét : Kecskeméti Református Ált. Isk., 2017. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - Kecskemét - tanulmányi verseny - bibliakutatás - általános iskola
22.01 *** 373.3(439-2Kecskemét) *** 371.384(439)
[AN 3670903]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2017.
Verók Tünde
   Te döntesz! / [Verók Tünde]. - [Hódmezővásárhely] : [Lányiné Verók T.], [2017]-. - 21 cm
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3677051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Lépésről, lépésre, egyre közelebb Istenhez. - [2017]. - 225 p.
ISBN 978-963-12-7970-2 fűzött
[AN 3671249] MARC

ANSEL
UTF-87367 /2017.
   Vincés család szentjei és boldogjai [elektronikus dok.] / szerk. Lipiński Michał ; angol forrásokat ford. Árok Dávid ; [közread. a] Szent Vince Kollégium és Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Piliscsaba : Szent Vince Kollégium és Szakkollégium, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141447. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-7548-3
lazaristák - szent - boldog - mártír - elektronikus dokumentum
235.3(092) *** 271.77
[AN 3668324]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7368 /2017.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Jews and words (magyar)
   Zsidók és szavak / Ámosz Oz, Fania Oz-Salzberger ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2017. - 330, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-689-8 kötött : 3490,- Ft
zsidóság - nemzettudat - nemzettörténelem - zsidó vallás
316.347(=924) *** 316.63(=924) *** 930.8(=924) *** 296
[AN 3671366]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2017.
Farkas Zoltán (1952-|)
   Outline of social theory : the main features of the theory of institutional sociology / Zoltán Farkas. - Miskolc : Bíbor Publ., 2017. - 2 db : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
szociológia
316
[AN 3670869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1., Individuals, institutions and actions. - 88 p.
ISBN 978-615-5536-40-3 fűzött
[AN 3670873] MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 2-3., Interests and powers in social life ; Social relations and social phenomena. - 111 p.
ISBN 978-615-5536-41-0 fűzött
[AN 3670877] MARC

ANSEL
UTF-87370 /2017.
   Holokauszt-olvasókönyv / összeáll. Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016. - 791 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-27-0 kötött : 9800,- Ft
Európa - Magyarország - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - 20. század
316.347(=924)(4)"19" *** 323.12(=924)(4)"193/1945"
[AN 3671523]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2017.
Izinger Anna (1943-)
   Vighék : Izinger Anna életútinterjúi a rendszerváltás éveiből. - Budapest : Osiris, 2017. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-276-285-2 fűzött : 2180,- Ft
Vigh család
Vigh Juci (1943-)
Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - hétköznapi élet - 20. század - oral history
316.343.64(439)"19"(0:82-94) *** 929(439)"19"(0:82-94)
[AN 3671429]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2017.
James, Sabatina (1982-)
Sterben sollst du für dein Glück (magyar)
   Apám a halálomat akarja [elektronikus dok.] / Sabatina James ; ford. Dóczy Katalin. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5617-01-0)
Pakisztán - nők a társadalomban - iszlám - osztrák irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(549.1)(0:82-94) *** 297(0:82-94) *** 830-94(436)=945.11
[AN 3667625]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2017.
Kiss Balázs (1959-)
   Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997 [elektronikus dok.] : rövid vázlat a módszerről : Polititkai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015 workshop, 2016. október 18. / Kiss Balázs ; [közread. a] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 118 KB). - [Budapest] : MTA TK PTI, [2016]. - (Politikatudományi műhelytanulmányok sorozat, ISSN 1416-8405 ; 2016/5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141330. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - politikai kommunikáció - hálózati elemzés - rendszerváltás - tudományos módszertan - elektronikus dokumentum
316.774 *** 323.23(439)'199" *** 001.81
[AN 3667734]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2017.
(N)ők is hősök (német)
   Frauen als Heldinnen : weibliche Schicksalswege im Ersten Weltkrieg / [Kurator Iván Bertényi, Zita Bodnár, Károly Kincses] ; [Übers. von András Forgó] ; [Hrsg.: ... Balassi-Instituts]. - [Budapest] : Balassi Int., cop. 2017. - 55 p. : ill. ; 15x21 cm
Megj. a Budapesten, 2015. dec. 9 - 2016. márc. 8. között rendezett kiállítás katalógusaként
Fűzött
Magyarország - nő - első világháború - kiállítási katalógus
316.37-055.2(439)"1914/1918" *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3671362]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Társadalomtudományi Szekció (2017) (Budapest)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció : 2017. április 11-13. : rezümékötet / [szerk. Szabari Vera, Gacs Katalin] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar. - [Budapest] : ELTE Tátk, [2017]. - 232 p. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
ISBN 978-963-284-862-4 fűzött
társadalomtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
316 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3671474]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2017.
   A párkapcsolattól a gyermekágyig : a várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája / [szerk. Sz. Makó Hajnalka, Veszprémi Béla]. - Pécs : Octoport Nonprofit Kft., 2017. - 388 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8175-0 kötött : 5000,- Ft
párkapcsolat - terhesség - szülés - nemek lélektana - pszichoszomatikus betegség
316.472.4 *** 618.2 *** 618.4 *** 159.922.1 *** 616.89
[AN 3671665]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2017.
Sárkány Mihály (1944-)
   Társadalom és gazdaság : válogatott szociálantropológiai írások / Sárkány Mihály ; összeáll. Vargyas Gábor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MTA BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, 2016. - 562 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-185-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - néprajz - magyar néprajz - szociálantropológia
316(439) *** 39.001(439) *** 39(439)
[AN 3671307]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7378 /2017.
   Egy felpéci mestergerenda meséi : újrahasznosított bútorok és tárgyak a felpéci tájház gyűjteményéből : katalógus a vándorkiállításhoz, 2016-2017 : Felpéc, Gyömöre, Győr, Budapest / [a kiállítást rend. és a kiadványt írta] Géber József ; [kiad. Felpécért Alapítvány]. - [Felpéc] : Felpécért Alapítvány, 2017. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-12-7993-1 fűzött
Felpéc - magyar néprajz - tárgyi néprajz - recycling - hulladékfeldolgozás - falumúzeum - múzeumi gyűjtemény - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
39(=945.11) *** 628.477 *** 069(439-2Felpéc) *** 061.4(439)
[AN 3671234]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2017.
Ferencz Judit
   Stílusteremtés nőknek 10 lépésben : hogyan építsd fel saját egyedi stílusodat? / Ferencz Judit. - Budapest : Stylexpert Kv., 2017. - 177 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-12-8445-4 kötött : 4990,- Ft
öltözködés - divat - nő
391 *** 646
[AN 3671581]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2017.
   Komilfó : szokásos furcsaságok a társadalmi életből / [szerk. Fazakas István, Székely Sz. Magdolna]. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 229 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-615-5568-32-9 fűzött : 2800,- Ft
illemtan
395
[AN 3671393]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2017.
Trapp, Kyrima (1968-)
Wir entdecken die Ritterburg (magyar)
   A lovagvár / [ill. és szöveg Kyrima Trapp]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 22.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-151-1 fűzött : 3750,- Ft
udvari élet - lovagi torna - gyermekkönyv
394.012(02.053.2)
[AN 3675017]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7382 /2017.
   Arşiv belgelerine göre Osmanlı'dan günümüze Türk-Macar ilişkileri = Török-magyar kapcsolatok az Oszmán Birodalomtól napjainkig a levéltári dokumentumok tükrében / [yayımci] T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Magyar Nemzeti Levéltár. - Istanbul : T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ; Budapest : MNL, 2016. - XXII, 534 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-R
Kötött
ISBN 978-975-19-6623-0
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - Törökország - magyar történelem - kapcsolattörténet - török hódoltság - levéltári irat - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
327(560)(093) *** 327(439)"14/20"(093) *** 930.253(439) *** 930.253(560) *** 943.9"14/17"(093)
[AN 3671524]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2017.
   Emlékezetül : a málenkij robotra elhurcolt beregiek, szabolcsiak és szatmáriak névsora / [szerk. Galambos Sándor és Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2017. - 447 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 48.)
ISBN 978-963-7240-84-3 fűzött
Szovjetunió - Bereg vármegye - Szatmár vármegye - Szabolcs vármegye - deportálás - állami terror - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - névjegyzék
323.282(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194" *** 943.916.1"194" *** 943.916.3"194" *** 050.8
[AN 3671286]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2017.
   Filozófia és nemzetiszocializmus : értelmezések és kontextusok / szerk. Gedő Éva és Schwendtner Tibor. - [Budapest] : Könyvpont Ny. : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2016. - 215 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-235-5 fűzött : 2600,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Schmitt, Carl (1888-1985)
Németország - filozófiatörténet - filozófus - politikai filozófia - fasizmus - 20. század
321.01(430)"19" *** 1(430)(092)Heidegger,_M. *** 1(100)"19" *** 1(430)(092)Schmitt,_C.
[AN 3671296]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2017.
   Hóman Bálint az események sodrában. - [Tass] : Tassi Helytört. Egyes., cop. 2016. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - (A Tassi Helytörténeti Egyesület kiadványai, ISSN 2063-6806 ; 5.)
Szerk. Neszményi György, Neszményiné Gubacsi Erzsébet
ISBN 978-615-80506-0-9 fűzött
Hóman Bálint (1885-1951)
Magyarország - politikus - 20. század - Horthy-korszak - album
32(439)(092)Hóman_B.(084.1)
[AN 3671520]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2017.
Kiss László (1928-)
   Auschwitzi napló = Auschwitz diary / Kiss László. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Zachor Kv., 2017. - 105 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-615-80136-5-9 fűzött
Oświęcim - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3675123]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2017.
Pankovits József (1941-)
   Arcok és jelentések az olasz politika világából : politikatörténeti tanulmányok / Pankovits József ; [közread. a] Magyar Lajos Alapítvány. - [Budapest] : Magyar L. Alapítvány, 2017. - 129 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80702-0-1 fűzött
Olaszország - politikatörténet - baloldali irányzat - migráció - 20. század - 21. század
329.14/.15(45)"196/199"(0:82-94) *** 323(45)"194/201" *** 325.14(45)"20"
[AN 3670905]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2017.
Tatár Rózsa
   Túléltük! : emlékezések a malenkij robotra = Überlebt : Erinnerungen an den malenkij Robot / Tatár Rózsa. - 3. átd. kiad. - Budapest : Aposztróf, cop. 2017. - 80, 75 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Antal András. - A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5604-39-3 fűzött : 2980,- Ft
Szeged - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.1(=30)(439-2Szeged)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(=30)(47)"194"(0:82-94)
[AN 3675106]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2017.
   Vándorlás, bevándorlás: Milyen kérdések? Milyen válaszok? : [nemzetközi konferencia, 2016. április 1-2., ... Fehérvárcsurgó] = Migration, immigration: Quelles interrogations? Quelles réponses? : [colloque inetrnational, 1-2 avril 2016, ... Fehérvárcsurgó ...] = Wanderung, Einwanderung: Welche Fragen? Welche Antworten? : [internationale Konferenz, 1-2 April 2016, ... Fehérvárcsurgó ...] / [... szerk. ... Gyimesi Balázs] ; [rend., közread. a Károlyi József Alapítvány]. - [Budapest] : Károlyi J. Alapítvány : L'Harmattan, cop. 2016. - 267 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, francia és német nyelven. - Összefoglalás magyar, francia és német nyelven
ISBN 978-963-414-243-0 fűzött : 2990,- Ft : 15 EUR
Európa - migráció - menekültügy - migrációs politika - 21. század
325.1(4)"201" *** 341.43(4)"201"
[AN 3671372]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7390 /2017.
Áldozó László (1934-)
   Gyalog a forradalomban / [sajtó alá rend.] Palotai Jánosné ; [közread. a] Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny. - Kozármisleny : Családok Kult. és Szabadidősport Egyes. Kozármisleny, 2017. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Áldozó László visszaemlékezései. - Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-12-7740-1 fűzött
Dunántúl - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 943.911"1956"(0:82-94)
[AN 3671565]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2017.
Almási Gábor (1972-)
   Reneszánsz és humanizmus / Almási Gábor ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2017. - 360 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 351-360.
ISBN 978-963-414-191-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - humanizmus - reneszánsz
930.85(439)"14/15" *** 930.85(4)"14/15"
[AN 3671243]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2017.
Balai F. István
   Kecskemét '56/60 : ötvenhatos kecskeméti olvasókönyv / Balai F. István, Lovas Dániel. - Kecskemét : Gong Kvk., cop. 2016. - 230, [2] p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
Bibliogr.: p. 230.
ISBN 978-963-12-6504-0 fűzött
Kecskemét - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Kecskemét"1956"
[AN 3671495]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2017.
Az én forradalmam (angol)
   My revolution : recollections, 1956 / [ed. by Szilárd Szőnyi]. - [Budapest] : Friends of Hungary Kft., cop. 2017. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5353-5 kötött
1956-os forradalom - oral history - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3674788]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2017.
   Az én forradalmam : visszaemlékezések, 1956 / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Friends of Hungary Kft., cop. 2017. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5349-8 kötött
1956-os forradalom - oral history - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3674785]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2017.
Kelemen Lajos (1877-1963)
   Kelemen Lajos levelezése / sajtó alá rend., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. - Budapest : Balassi, [2016]-. - 24 cm
Erdély - történész - levéltáros - határon túli magyarság - századforduló - 20. század - levelezés
930.1(498)(=945.11)(092)Kelemen_L.(044) *** 930.25(498)(=945.11)(092)Kelemen_L.(044)
[AN 3671336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1889-1909. - cop. 2016. - 1070 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-991-0 kötött : 5000,- Ft
[AN 3671337] MARC

ANSEL
UTF-87396 /2017.
   Közös múlt, közös emlékezet : Nagymágocs 1956-ban, nagymágocsiak 1956-ról / [szerk. Varga Ferenc] ; [közread. a Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete]. - [Nagymágocs] : Nafi, 2017. - 112 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-8382-2 kötött
Nagymágocs - 1956-os forradalom - magyar történelem - helytörténet - oral history
943.9"1956"(047.53) *** 943.9-2Nagymágocs"1956"(047.53)
[AN 3671284]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2017.
Martinkó Károly (1933-)
   Hittel, szívvel és fegyverrel / Martinkó Károly. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Martinkó K., 2017. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7973-3 fűzött : 4000,- Ft
1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3675624]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2017.
   Natio est semper reformanda : tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére / szerk. Anka László [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 647 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-198-3 kötött : 5990,- Ft
magyar történelem - 19. század - 20. század - emlékkönyv
943.9"18/19"
[AN 3671272]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2017.
Palabıyık, Mustafa Serdar
1915 olaylarını anlamak (magyar)
   Megérteni 1915 eseményeit : törökök és örmények / Mustafa Serdar Palabiyik ; [... ford. Pál Laura]. - Budapest : Szófia K., 2017. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-160.
ISBN 978-615-5738-00-5 fűzött : 1500,- Ft
Törökország - történelem - örmények - örmény népirtás - deportálás - első világháború - jogeset - történetírás - 21. század
956.0(=919.81) *** 323.12(=919.81)(560)"191" *** 930.1 *** 343.819.5(=919.81)(560)"191" *** 34.096(100)"200/201"
[AN 3671424]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2017.
Palotai Jánosné
   Alsónemesapáti 1956 : Farkas Antal emlékére / Palotai Jánosné. - Kozármisleny : Magánkiad., 2017. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p.99.
ISBN 978-963-12-7440-0 fűzött
Alsónemesapáti - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Alsónemesapáti"1956"
[AN 3671549]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2017.
Rubenstein, Joshua (1949-)
The last days of Stalin (magyar)
   Sztálin utolsó napjai : [a halál, amely megmentette a világot] / Joshua Rubenstein ; [ford. Turi Márton]. - Budapest : Európa, 2017. - 389, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-380.
ISBN 978-963-405-687-4 kötött : 3990,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - politikus - történelem - diktatúra - sztálinizmus - 20. század
947(092)Stalin,_I._V. *** 947"192/195" *** 323.282(47)"192/195"
[AN 3671419]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2017.
   Shandongi Han-kori kőrajzolatok gyűjteménye / szerk. Fu Xihua, Chen Zhinong ; sajtó alá rend. Chen Peizhen ; rajzok Chen Zhinong ; ford. Yu-Barta Erika, Kalmár Éva. - [Budapest] : Q. E. D., 2016. - [3], 577 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-85456-7-1 kötött
ókori Kína - régészet - művelődéstörténet - felirat - jelkép - katalógus
904(510) *** 930.85(315)"-03/03" *** 930.271(315) *** 003.628(315)
[AN 3671394]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2017.
Suny, Ronald Grigor (1940-)
"They can live in the desert but nowhere else" (magyar)
   "A sivatagban élhetnek, de másutt sehol" : az örmény népirtás története / Ronald Grigor Suny ; ford. Fejérvári Boldizsár. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 383 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-137-2 fűzött : 3990,- Ft
Törökország - örmény népirtás - történelem - első világháború - két világháború közötti időszak
956.0(=919.81) *** 323.12(=919.81)(560)"191/192"
[AN 3671310]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2017.
Széchenyi István (1791-1860)
   Széchenyi breviárium : gondolatok nemzetről, magyarságról, erkölcsről, hitről, emberről / összeáll. és az előszót írta Kalász Gyula. - Pécs : Pro Pannonia, 2017. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 978-615-5553-29-5 kötött : 2400,- Ft
Magyarország - történelmi személy - társadalmi probléma - nemzettudat - 19. század - idézetgyűjtemény
943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-84) *** 323.3(439)"181/183"(0:82-84) *** 316.63(439)"18"(0:82-84)
[AN 3671564]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2017.
   A Szent György Lovagrend XXV éve, I. Károly által történt megalapítása : a 2013. évben Visegrádon rendezett XX. Jubileumi Nyári Egyetem összegyűjtött előadásai / [szerk. Bárdos István]. - Visegrád : Szt. György Lovagrend, 2017. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8018-0 kötött
Szent György Lovagrend
Magyarország - lovagrend - szabadegyetem - magyar történelem - középkor - 21. század
929.711(439)"13" *** 271.024(439)"13" *** 374.72(439)"201" *** 943.9"10/15" *** 929.711(439)"200/201"
[AN 3671373]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7406 /2017.
Bausenhardt, Hans
Sizilien, Liparische Inseln (magyar)
   Szicília, Lipari-szigetek / [szerző Hans Bausenhardt] ; [társszerző Peter Peter] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2017. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6436-1 fűzött : 2490,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 3675429]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2017.
   A Békéscsabai Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezésére 2005-2015 között állított emléktáblák / [szerk. Jároli József]. - Békéscsaba : Békéscsabai Városszépítő és Városvédő Egyes., 2016. - 32 p. ; 24 cm. - (Városvédő füzetek sorozat ; 5.). (Békéscsaba épített környezetének helytörténeti adatbázisa ; 2.)
ISBN 978-963-9792-30-2 fűzött
Békéscsaba - épített környezet - helyismeret - helytörténet
908.439-2Békéscsaba *** 943.9-2Békéscsaba *** 72(439-2Békéscsaba)
[AN 3671230]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2017.
Berger, Christine
Berlin (magyar)
   Berlin / [szerző Christine Berger] ; [társszerző Juliane Wiedemeier] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2017. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6435-4 fűzött : 2490,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3675418]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2017.
   Teleki Pál, a geográfus / Jeney László szerk. ; [közread. a] Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ BCE, Teleki Pál Egyesület. - Budapest : Gazdaságföldr. és Jövőkut. Közp. BCE ; Gödöllő : Teleki P. Egyes., 2016. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-629-5 fűzött
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - geográfus - pedagógus - 19. század - 20. század
91(439)(092)Teleki_P. *** 37(439)(092)Teleki_P.
[AN 3671299]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2017.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 289, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [291].
ISBN 978-615-5501-70-8 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3672836]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7411 /2017.
Bayerné Sipos Mónika
   Egy geresdlaki sváb lány szenvedései a Gulágon / [írta Bayerné Sipos Mónika]. - Pécsvárad : [Bayerné Sipos M.], 2017. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-12-7919-1 fűzött
Amrein Etelka (1926-2004)
Szovjetunió - Geresdlak - Gulag - kényszermunka - munkatábor - állami terror - magyarországi németek - második világháború
343.819.5(47)(=30)"194" *** 323.282(47)"194" *** 316.347(=30)(439-2Geresdlak)"194"
[AN 3671598]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2017.
Horváth István (1962-)
   Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár, 2017 / [Horváth István, Szladovnyik Krisztina]. - Bőv. kiad. magyarázatokkal. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 242 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-47-5 fűzött
Magyarország - munkajog - polgári jog - iratminta
349.2(439)(094)(083.76) *** 347(439)(094)(083.76)
[AN 3675626]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2017.
Huxley, Julian Sorell (1887-1975)
Unesco, its purpose and its philosophy (magyar)
   Az Unesco célja és filozófiája / Julian Huxley ; [közread. az ... Unesco Magyar Nemzeti Bizottsága]. - [Budapest] : Unesco M. Nemz. Biz., [2017]. - 66 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7364-06-8 fűzött
nemzetközi szervezet - tudomány - kultúra
341.16 *** 001 *** 008
[AN 3671315]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2017.
   Kisebbségi sorsok a Kárpát-medencében : a baranyai sváb és a kárpátaljai magyar közösség "malenykij robot"-ra való elhurcolásának történései / [kiad. a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete]. - Pécsvárad : Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyes., 2017. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7918-4 fűzött
Baranya megye - Kárpátalja - kényszermunka - munkatábor - Gulag - magyarországi németek - határon túli magyarság - 1940-es évek - oral history - memoár
343.819.5(47)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439.127)"194"(047.53) *** 316.347(=945.11)(477.87)"194"(047.53)
[AN 3671652]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2017.
Kormos Valéria (1943-)
   A végtelen foglyai : magyar nők szovjet rabságban, 1945-1947 / Kormos Valéria ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 205, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5118-59-3 kötött : 3700,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - nő - 1945 utáni időszak - oral history - történelmi forrás
341.324.6(47)"1945/1947"(093) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 929-055.2(439)"194"(0:82-94)
[AN 3675628]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2017.
Kukorelli István (1952-)
   Hány éves az Alaptörvény? : a régi-új kérdése az Alaptörvényben / Kukorelli István. - Budapest : Gondolat, 2017. - 286 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-743-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - jogtörténet - alkotmány - 20. század - 21. század
342(439) *** 342.4(439)"194/201"
[AN 3671324]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2017.
Moore-Mallinos, Jennifer
¿Te has perdido alguna vez? (magyar)
   Elvesztem / szöveg Jennifer Moore-Mallinos ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Beszéljünk róla!)
ISBN 978-963-278-514-1 fűzött : 1995,- Ft
csavargás - gyermeklélektan - gyermekkönyv
343.97(02.053.2) *** 316.37-053.2(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3671098]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2017.
Nagy Anita (1970-)
   Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel / Nagy Anita. - Miskolc : Bíbor K., 2017. - 445 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 401-430.
ISBN 978-615-5536-33-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - büntetés-végrehajtás - összehasonlító jog
343.8(439) *** 340.5 *** 343.8(4-62)
[AN 3671151]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2017.
   Orbis iuris : ünnepi tanulmánykötet Szabó Miklós 65. születésnapjára / szerk. Hegyi Szabolcs, Vinnai Edina, Ződi Zsolt. - Miskolc : Bíbor K., 2016. - 198 p. : ill. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-37-3 fűzött
jogdogmatika - jogelmélet - jogtudomány - szaknyelv - emlékkönyv
340.134 *** 340.12 *** 340.113
[AN 3670857]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2017.
Szűcs Diána
   ÁjNAVjú [elektronikus dok.] / Szűcs Diána. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-448-6
Magyarország - adóhatóság - memoár - elektronikus dokumentum
351.713(439)(0:82-94)
[AN 3667528]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7421 /2017.
Cockle, Tom
   Panzer III on the battlefield / Tom Cockle. - Keszthely : Peko Kft., 2017. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 14.)
A bev. és a képaláírások magyar nyelven is
ISBN 978-615-5583-06-3 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"193/1943"(084.12)
[AN 3671511]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2017.
Gubacsi József
   Fogságom története / Gubacsi József visszaemlékezései alapján írta Neszményiné Gubacsi Erzsébet. - [Tass] : [Neszményiné Gubacsi E.], 2016. - 58 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7017-4 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355(439)(092)Gubacsi_J.(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3671441]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2017.
Kékkői László (1917-2006)
   Tűzözön : ahogyan én láttam [elektronikus dok.] / Kékkői László ; ... sajtó alá rend., végjegyzetekkel ell., ... az előszót és a szerző életrajzát írta Maruzs Roland ... és Illésfalvi Péter ... - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 8.5 MB) (mobi : 17 MB) (pdf : 6.9 MB). - Budapest : Zrínyi, 2016, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141351. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-327-746-1 (epub)
ISBN 978-963-327-747-8 (mobi)
ISBN 978-963-327-745-4 (pdf)
Torda - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
355.48(439.21-2Torda)"1944"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3667894]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2017.
Pánczél Mátyás
   Sturmgeschütz III on the battlefield 4 / Mátyás Pánczél. - Keszthely : Peko Kft., 2017. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 13.)
A bev. és a képaláírások magyar nyelven is
ISBN 978-615-5583-02-5 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1943/1945"(084.12)
[AN 3671510]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2017.
Stokes, Neil
   SU-76 on the battlefield / Neil Stokes. - Keszthely : Peko Kft., 2016. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 12.)
A bev. és a képaláírások magyar nyelven is
ISBN 978-615-5583-00-1 kötött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(47)"1942/1945"(084.12)
[AN 3671506]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2017.
Torma Béla Gyula
   Homokvihar Bagdadban [elektronikus dok.] : magyar katonák az iraki válságkezelésben, 1991-2011 / Torma Béla Gyula, Wagner Péter. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 9 MB) (pdf : 10 MB). - Budapest : Zrínyi, 2016. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141346. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-722-5 (mobi)
ISBN 978-963-327-721-8 (epub)
ISBN 978-963-327-723-2 (pdf)
Irak - Magyarország - katona - békefenntartó erő - politikai feszültség - ezredforduló - elektronikus dokumentum
355.357(567)"199/200" *** 327.5(567)"199/200"
[AN 3667845]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7427 /2017.
A guide to the project management body of knowledge (magyar)
   Projektmenedzsment útmutató : PMBOK guide / [ford. Pálvölgyi Lajos]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2013. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 435.
ISBN 978-963-05-9426-4 fűzött : 8450,- Ft
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3675159]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2017.
Sullivan, Dan
The 25-year framework (magyar)
   A 25 éves terv / [Dan Sullivan] ; [Hamish MacDonald rajz.] ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2017. - 73 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Vállalkozói észjárás sorozat, ISSN 2498-6224 ; 2.)
ISBN 978-615-5263-33-0 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - coaching - vállalkozásfejlesztés
65.013 *** 613.865 *** 658.1.012.4
[AN 3671584]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7429 /2017.
   4. ipari forradalom - a karbantartás kihívásai : nemzetközi konferencia kiadványa : 2017. április 24-25., Veszprém / [szerk. Szentes Balázs, Bogdány Eszter] ; [rend., közread. az] Universitas Pannonica ... - Veszprém : Univ. Pannonica, [2017]. - 234 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-099-8 fűzött
karbantartás - konferencia-kiadvány
658.581 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3671476]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
The 5 languages of appreciation in the workplace (magyar)
   A munkahelyi elismerés 5 nyelve : útmutató az eredményes, személyre szabott motiváció gyakorlatához / Gary D. Chapman, Paul E. White ; [ford. Abrudán Katalin]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2012. - 225 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-302-1 fűzött : 3200,- Ft
munkalélektan - motiváció
331.101 *** 159.9 *** 65.013 *** 316.628
[AN 3675507]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2017.
Csizmadia Norbert (1975-)
   Geopillanat : a 21. század megismerésének térképe / Csizmadia Norbert. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 407 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 376-393.
ISBN 978-963-414-147-1 kötött
geopolitika - világgazdaság - globalizáció - tájökológia - 21. század
339.9(100)"20" *** 327 *** 504.54
[AN 3671285]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2017.
Deaton, Angus (1945-)
The great escape (magyar)
   A nagy szökés : egészség, gazdagság, és az egyenlőtlenségek eredete / Angus Deaton ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, 2017. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6413-2 fűzött : 3990,- Ft
társadalomtörténet - gazdaságtörténet - társadalmi egyenlőtlenség - globalizáció - jóléti társadalom - szegénység
330.342.146 *** 316.344.233(100) *** 316.4(100)(091)
[AN 3671037]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2017.
Domán Zsolt
   Online kampányok csúcsra járatva : [hogyan építs rekord bevételű marketing kampányokat a bizalom erejét kiaknázva?] / [Domán Zsolt és Szőke András]. - Vasad : Nitronet Media Kft., cop. 2017. - 303 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8266-5 fűzött : 5990,- Ft
marketing - elektronikus kereskedelem
658.8 *** 681.324
[AN 3671575]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2017.
Fodor Tamás
   Egyre jobban [elektronikus dok.] : a kis- és középvállalatok üzleti folyamatmenedzsmentjével / Fodor Tamás. - Szöveg (mobi : 7.7 MB) (epub : 5.7 MB) (pdf : 10 MB). - [Budapest] : Fodor T., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141295. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7851-4 (pdf)
ISBN 978-963-12-7853-8 (mobi)
ISBN 978-963-12-7852-1 (epub)
vállalatirányítás - vezetéstudomány - elektronikus dokumentum
658.1.012.4
[AN 3667467]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2017.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 1328 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2017. márc. 31.
ISBN 978-963-295-658-9 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3675156]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2017.
   Turizmus és transzformáció / szerk. Régi Tamás, Rátz Tamara, Michalkó Gábor. - Orosháza : KJF ; Budapest : MTA CSFK Földrajztud. Int. : M. Földrajzi Társ., 2017. - 297 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-38-4 fűzött
turizmus - életminőség
338.48 *** 316.728
[AN 3671378]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7437 /2017.
Homicskó Árpád (1978-)
   A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere / Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 424 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Lezárva: 2016. szept. 1. - Bibliogr.: p. 421-424.
ISBN 978-963-414-222-5 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - szociális jog - szociálpolitika - szociális ellátás - 21. század - jogszabálygyűjtemény - útmutató
369(439)"201" *** 364(439)(094)(036)
[AN 3671232]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2017.
Moore-Mallinos, Jennifer
Cuando mis padres se olvidaron de ser amigos (magyar)
   Elváltak a szüleim / szöveg Jennifer Moore-Mallinos ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Beszéljünk róla!)
ISBN 978-963-278-513-4 fűzött : 1995,- Ft
válás - gyermeklélektan - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
364.286(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3671088]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7439 /2017.
Antal Judit (1964-)
   Mi lennék, ha állat lennék?! : [kooperatív módszerek és ötletek az állatok témakör feldolgozásához] / Antal Judit. - 2. átd. kiad. - Győr : Barbori Bt., 2017. - 256 p. : ill., főként színes ; 21 cm + 64 mell.
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-615-80479-2-0 fűzött : 4650,- Ft
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072)
[AN 3670994]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2017.
Antal Judit (1964-)
   Mi lennék, ha jármű lennék? : módszertani ötletek a téma feldolgozásához / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2017. - 272 p. : ill., részben színes ; 21 cm + 64 mell.
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-615-80479-1-3 fűzött : 4650,- Ft
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072)
[AN 3670989]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2017.
   Dr. Kováts-Németh Mária : 50 év a hivatás szolgálatában, 1967-2017 / [szerk. Tölgyesi József, ... Lampert Bálint ...]. - Győr : Palatia, 2016. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7692-86-4 fűzött
Kovátsné Németh Mária (1947-)
Magyarország - pedagógia - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
37(439)(092)Kovátsné_Németh_M. *** 012Kovátsné_Németh_M. *** 37:016
[AN 3670968]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2017.
   Élet a sziágyi erdei óvodában 2 : ["megismerni, megszeretni, megvédeni"] / [átd. és szerk. Pap Mária, Perger Péterné] ; [kiad. a Nagyatádi Óvodák]. - Nagyatád : Nagyatádi Óvodák, 2017. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-963-12-7868-2 fűzött
Nagyatád - óvodai nevelés - környezeti nevelés - óvoda
372.3 *** 37.033 *** 373.24(439-2Naqgyatád)
[AN 3671518]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2017.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hogyan tartsunk gyermek-bibliaórát? : kis módszertan / Gyökössy Endre. - 5. kiad. - Budapest : Kálvin, 2017. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-382-9 fűzött : 950,- Ft
vallásoktatás - módszertan
371.3 *** 372.82
[AN 3675293]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2017.
Imolya Imre (1948-)
   Bethlen Gábor Református Gimnázium Hódmezővásárhely : tanári almanach, 1569-2016 / Imolya Imre. - Hódmezővásárhely : Norma Nyomdász Kft., 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8583-3 fűzött
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - pedagógus - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola - kollégium
37(439-2Hódmezővásárhely)(092) *** 373.54(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 37.018.3(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3671277]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2017.
Kárász Imre (1949-)
   Harminc év a Tűzliliom jegyében : [jubileumi kiadvány] / Kárász Imre ; [közread. a] Tűzliliom Egyesület. - Eger : Tűzliliom Egyes., 2016. - 226 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-12-8447-8 fűzött
Eger - környezeti nevelés - környezeti tudatosság - egyesület
37.033 *** 504.03 *** 061.2(439-2Eger)
[AN 3671274]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2017.
   A kecskeméti felsőfokú oktatás története a kezdetektől napjainkig / [... szerk. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Gong Kvk., [2017]. - 248 p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 978-615-80617-0-4 kötött
Kecskemét - felsőoktatás - felsőfokú oktatási intézmény - történeti feldolgozás
378(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3671519]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2017.
Kovátsné Németh Mária (1947-)
   Neveléselmélet - kultúraközvetítés / Kováts-Németh Mária. - Győr : Palatia, 2017. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 124-128.
ISBN 978-963-7692-83-3 fűzött
pedagógia - neveléstörténet - személyiségfejlesztés
37
[AN 3670982]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2017.
   Negyedszázad üzenete : [25 éves a Magyar Népfőiskolai Collegium, 1992-2017] / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2017. - 339 p. : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80689-0-1 fűzött
Magyar Népfőiskolai Collegium
Magyarország - szabadegyetem - történeti feldolgozás
374.72(439)(091)
[AN 3671320]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7449 /2017.
Grosán Pál (1939-)
   Aranyos kecskemétiek az olimpiákon : öt aranyérmes története, 1948-2004 / Grosán Pál. - Kecskemét : Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gy. Köre, 2016. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Sporttörténeti füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-12-7385-4 fűzött
Magyarország - Kecskemét - olimpikon - sporttörténet - 20. század - ezredforduló
796.032(439)(092) *** 796(439-2Kecskemét)"194/200"
[AN 3671455]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2017.
Laws of the game 2016/17 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2016/17 : ... az International Football Association Board ... által jóváhagyott hivatalos játékszabályok / ford. Hegyi Péter. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3671191]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2017.
Szimcsák Attila
   Motoros túrázás : kalandok Európa útjain : túramotorosok kézikönyve / Szimcsák Attila, Dobos Zoltán. - Budapest : Rhino Motors Bt., 2017. - 197, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7457-8 fűzött : 3990,- Ft
Európa - motorkerékpársport - turizmus - útikönyv
796.72 *** 914(036)
[AN 3671380]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2017.
Tószegi Judit
   Tavaszi és húsvéti mézeskalácsok / Tószegi Judit ; [fotók Csigó László és Schliszka Zsolt]. - Budapest : Cser K., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 122.)
ISBN 978-963-278-519-6 fűzött : 1995,- Ft
mézeskalács - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 664.667 *** 745.55
[AN 3671107]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2017.
Voit Ágnes
   Kötött gyöngyös ékszerek / Voit Ágnes ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 120.)
ISBN 978-963-278-496-0 fűzött : 1995,- Ft
textilkötés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.26 *** 745.55
[AN 3671102]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7454 /2017.
Borsy Judit (1957-)
   A 250 éves pécsváradi Nagyboldogasszony templom / Borsy Judit, Boros László. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2017. - 98 p. : ill. ; 21cm. - (Pécsváradi füzetek, ISSN 2060-5358 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88319-0-3 fűzött
Pécsvárad - templom
726.54(439-2Pécsvárad)
[AN 3671729]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2017.
Daumier, Honoré (1808-1879)
   Kortársunk, Daumier : grafikák a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből és kortárs művészek alkotásai : kiállító művészek: Borsos Lőrinc, Breznay Pál, Fabricius Anna, Gőbölyös Luca, Hecker Péter, Kicsiny Balázs, Matzon Ákos, Nemes Csaba, Radák Eszter ; [a kiállítást rend. ... Gonda Zsuzsa]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2016]. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tempevölgy albumok, ISSN 2498-5317 ; 5.)
A Balatonfüreden, 2016. március 25 - június 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 978-963-9990-51-7 fűzött
Franciaország - Magyarország - grafikus - 19. század - képzőművészet - 21. század - karikatúra - kiállítási katalógus
741.5(44)(092)Daumier,_H. *** 73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3671326]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2017.
Dúzsi Éva
   Országházi kalauz / [... írta Dúzsi Éva, Széll Szilvia]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2017. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
ISBN 978-963-9848-75-7 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3675621]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2017.
Ferenczy Károly (1862-1917)
   Ferenczy : Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2011. november 30 - 2012. május 27.] : [the retrospective exhibition of Károly Ferenczy, 1862-1917] : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 30 November 2011 - 27 May 2012] / [a katalógust szerk. ..., a kiállítást rend. Boros Judit, Plesznivy Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MNG, 2017. - 421 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2011/3.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2011/3.)
Bibliogr.: p. 416-420.
ISBN 978-615-5304-69-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Ferenczy_K.
[AN 3675225]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2017.
Harsányi Zsuzsanna (1962-)
   Portréfestés pasztellel / Harsányi Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., cop. 2017. - 136 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-516-5 fűzött : 3995,- Ft
festészet - művészet technikája - arckép
75.02 *** 75.041.5
[AN 3671083]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2017.
Hetzmann Róbert
   A Regnum Marianum-templom története / Hetzmann Róbert ; [közread. a] Magyar Patrióták Közössége. - Budapest : Magyar Patrióták Közössége, 2017. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Budapest. 14. kerület - templom - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
726.54(439-2Bp.XIV.)(091) *** 322(439)"1945/195"
[AN 3671046]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2017.
Koppány Attila (1947-)
   Koppány Attila festőművész / [közread. a ] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2017. - 106, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 978-963-7207-61-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Koppány_A.
[AN 3671092]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2017.
   Egy közös ház : hét ház, hét képes történet a Pannonhalmi Főapátság fotókiállításán = A shared house : seven houses in seven picture stories in the photo exhibition of the Pannonhalma Archabbey / [szerk. ... Virágvölgyi István]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, cop. 2017. - 117 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A kiállítást 2017. március 21 - november 10. között rendezték
ISBN 978-963-314-107-6 fűzött
Magyarország - fotóművészet - közösségfejlesztés - 21. század - szociofotó - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Pannonhalma) *** 316.45
[AN 3671147]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2017.
Nagy Gyöngyi
   Gyöngyfűzés kicsiknek és kezdőknek / Nagy Gyöngyi ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2017. - 34, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 121.)
ISBN 978-963-278-494-6 fűzött : 1995,- Ft
gyöngyfűzés - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3671106]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2017.
   Nemzeti sírkert, Sopron / [szerk. Vörös Ákos] ; [... kiad. a Lions Club Sopron]. - Sopron : Lions Club Sopron, 2017. - 223 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8450-8 fűzött : 1917,- Ft
Sopron - temető - síremlék - híres ember - helyi társadalom - helyismeret
718(439-2Sopron) *** 929(439-2Sopron) *** 726.825(439-2Sopron) *** 908.439-2Sopron
[AN 3671127]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2017.
Ruzsa György (1947-)
   Russkij krest : kresty v sobranii budapeštskogo muzeâ russkih mednolityh ikon / G. Ruža ; [izd. Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont]. - Budapešt : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2017. - 76 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7803-3 kötött
Oroszország - kereszt - ikonográfia - keresztény művészet - ötvösség - ortodox egyház - múzeumi gyűjtemény
726.825.4 *** 7.046.3 *** 246 *** 739(47) *** 281.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3671298]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2017.
Szabó Béla (1963-)
   Tenger csend / fotó Szabó Béla ; vers Juhász Attila. - Öttevény : Szabó B., 2017. - 95 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-7705-0 fűzött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers - természetkép
77.04(439)(092)Szabó_B. *** 894.511-14 *** 77.047
[AN 3671023]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2017.
   Szovjet erotikus ABC 1931-ből = Soviet-era erotic alphabet book from 1931. - Békéscsaba : MMBKT, 2016. - 55 p. : ill., színes ; 9 cm. - (Homo erectus, ISSN 2559-9607 ; 2.)
Bibliofil kiad. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-12-5527-0 kötött
Szovjetunió - festészet - 1930-as évek - erotika - akvarell - miniatűr dokumentum
75.021.322(47)"193" *** 392.6 *** 099.1
[AN 3671160]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2017.
Tóth Gábor
   A tömeg- és az elitművészet esztétikai jelentése Ortega, Spengler és Walter Benjamin filozófiájában / Tóth Gábor. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2016. - 99 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 8.)
Bibliogr.: p. 97-99.
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-414-107-5)
Ortega y Gasset, José (1883-1955)
Spengler, Oswald (1880-1936)
Benjamin, Walter (1892-1940)
művészetfilozófia - művészetelmélet - tömegkultúra - elitizmus - filozófiatörténet - századforduló - 20. század
7.01 *** 316.7 *** 316.344.4 *** 1(4)"18/19"
[AN 3671220]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7468 /2017.
Gárdonyi Zsolt (1946-)
Harmonik (magyar)
   Összhang és tonalitás : a harmóniatörténet stílusjegyei / Gárdonyi Zsolt, Hubert Nordhoff ; [ford. Terray Boglárka]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Rózsavölgyi, 2017. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-25-4 fűzött : 4999,- Ft
összhangzattan - zeneelmélet
781.4 *** 78.01
[AN 3675493]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7469 /2017.
   "Haza a magasban...", 2014-2016 : a FolkEmbassy szabadegyetem és táncház előadásaiból készült jegyzetek válogatása. - [Budapest] : [Hung. FolkEmbassy M. Népzenei Nagykövetség], [2016]. - 43 p. ; 22 cm. - (FolkEmbassy füzetek)
Fűzött
Magyarország - táncház - szabadegyetem - 21. század - magyar népzene
793.31(439)"201" *** 374.72(439)"201" *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3671024]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2017.
Orlich, Ileana Alexandra
   Subversive stages : theater in pre- and post-communist Hungary, Romania and Bulgaria / Ileana Alexandra Orlich. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - 217 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-209.
ISBN 978-963-386-116-5 kötött
Magyarország - Románia - Bulgária - színháztörténet - 20. század - kommunizmus - posztszocializmus
792(439)"19/20" *** 792(498)"19/20" *** 792(497.2)"19/20" *** 329.15
[AN 3671294]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2017.
Szűcs Katalin (1956-)
   Rendszerváltás a színházban / Szűcs Katalin Ágnes. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 197, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-[198].
ISBN 978-963-506-995-8 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - színháztörténet - színházművészet - kulturális politika - ezredforduló
792(439)"199/201" *** 323:008(439)"199/201"
[AN 3671325]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7472 /2017.
Forró Zsuzsa (1959-)
   Szóbeli és írásbeli feladatok az angol közép- és felsőfokú Pannon Nyelvvizsgához : B2 és C1 szint / Forró Zsuzsanna, Kátai Gyöngyvér, Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola és Kvk., [2017]. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-11-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3671116]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2017.
Orosz Jolán
   Isztambuli útitárs : török - magyar nyelvi útikalauz / Orosz Jolán. - Bőv. kiad. - [Budapest] : [Schméhl I.], 2017. - [2], 80 p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Isztambuli nyelvi útitárs
ISBN 978-963-12-4960-6 fűzött
török nyelv - útiszótár
801.323=945.11=943.5
[AN 3675398]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2017.
Rácz János (1953-|)
   Virágneves könyv : [249 szócikk, 273 latin, 910 magyar név] / Rácz János. - Budapest : Iku, 2017. - 163 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 3.)
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 978-615-5556-06-7 fűzött : 1000,- Ft
dísznövény - virág - magyar nyelv - etimológiai szótár - szaklexikon
809.451.1-321.2 *** 582.4/.9:030
[AN 3670908]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2017.
Sarkadi Zsolt
   Expressz angol : az alapoktól a középfokig / [kész. Sarkadi Zsolt]. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2017. - 316 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8399-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3671363]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2017.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 2 : with updated tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and Viszlai-Nagy Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2017. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-10-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3675175]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7477 /2017.
Balázs Károly (1947-)
   In kind memory of myself : Károly Balázs, b. 1947 / [publ. by] ... HMBBSI. - Budapest : Cellmed Invest Bt. ; Békéscsaba : HMBBSI, 2016. - 53, [2] p. : ill, részben színes ; 10 cm
Bibliofil kiad. - Bibliogr. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-80568-0-9 kötött
Balázs Károly (1947-)
Magyarország - fordító - író - 20. század - 21. század - memoár - személyi bibliográfia - miniatűr dokumentum
82.03(439)(092)Balázs_K.(0:82-94) *** 894.511(092)Balázs_K.(0:82-94) *** 012Balázs_K. *** 099.1
[AN 3671185]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2017.
Kováts Dániel (1929-)
   Anyanyelv, emberség, beszédmód : írások a beszéd- és magatartáskultúráról / Kováts Dániel ; [kiad. a ... Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2017. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88555-7-2 fűzött
magyar nyelv - beszédművelés - nyelvművelés
82.085 *** 809.451.1-06
[AN 3670997]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7479 /2017.
Kelecsényi László (1947-)
   Stációk : hosszú délutánok Kelecsényi Lászlóval / Mohai V. Lajos. - Budapest : Napkút K., 2017. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-627-6 fűzött : 1947,- Ft
Kelecsényi László (1947-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Kelecsényi_L.(047.53)
[AN 3671043]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2017.
Kovács Imre Attila (1956-)
   Imago parvi mundi / Kovács Imre Attila. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. - Emlékpont, 2017. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 2.)
ISBN 978-963-7379-40-6 fűzött
Hódmezővásárhely - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 930.85(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3671276]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2017.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Aranytükrös kávéházban : írások Eötvös Károlyról / Krúdy Gyula ; [összeáll. ... Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Praznovszky M., 2017. - 46, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Eötvös könyvek, ISSN 2559-8600 ; 1.)
ISBN 978-963-12-8087-6 fűzött
Eötvös Károly (1842-1916)
Magyarország - író - ügyvéd - magyar irodalom - 19. század - századforduló - válogatott művek
894.511(092)Eötvös_K. *** 347.965(439)(092)Eötvös_K. *** 894.511-821
[AN 3671379]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2017.
Kulin Borbála (1979-)
   Etikum és esztétikum kapcsolata Illyés Gyula életművében / Kulin Borbála. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2017. - 84 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 10.)
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-414-258-4 fűzött : 1990,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 3671207]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2017.
   Szép szavú szolgálat : írások Márkus Zoltán tiszteletére nyolcvanötödik születésnapján / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület]. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2017. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80632-1-0 fűzött
Márkus Zoltán (1932-)
Magyarország - író - népművelő - magyar irodalom - 20. század - 21. század - emlékkönyv - antológia
894.511(092)Márkus_Z. *** 374(439)(092)Márkus_Z. *** 894.511-822
[AN 3671334]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7484 /2017.
Altınyeleklioğlu, Demet (1955-)
Kara kraliçe Kösem (magyar)
   Köszem, a szultána / Demet Altınyeleklioğlu ; [ford. Nagy Marietta]. - [Budapest] : Trivium, [2016-2017]. - 2 db ; 24 cm
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3671353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2016. - 347, [2] p.
ISBN 978-615-5334-62-7 kötött : 4490,- Ft
[AN 3671357] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2017. - 322, [3] p.
ISBN 978-615-5334-92-4 kötött : 4490,- Ft
[AN 3671361] MARC

ANSEL
UTF-87485 /2017.
Baddiel, David (1964-)
The parent agency (magyar)
   Tökéletes szülő kerestetik / David Baddel ; Jim Field rajz. ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 285, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-322-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3671440]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2017.
Banks, Rosie
Bubble Volcano (magyar)
   Buborék-vulkán / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 112, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 7.)
ISBN 978-615-5385-94-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3675483]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2017.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2013. - 111, [14] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3675480]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2017.
Banks, Rosie
Sugarsweet bakery (magyar)
   Csodasüti cukrászda / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 8.)
ISBN 978-615-5385-95-7 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3675485]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2017.
Barker, Susan (1978-)
The incarnations (magyar)
   Inkarnációk : [ezer éve rólunk álmodom] / Susan Barker ; [ford. Hegedűs Péter]. - Győr : Tarandus, 2017. - 463 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-43-5 fűzött : 4590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3671319]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2017.
Beckett, Samuel (1906-1989)
Echo's bones (magyar)
   Ekhó csontjai / Samuel Beckett ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Mihálycsa Erika]. - Budapest : Európa, 2017. - 108, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-541-9 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3671742]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2017.
Bennett, Robert Jackson (1984-)
City of blades (magyar)
   Pengék városa / Robert Jackson Bennett ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-190-2 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671069]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2017.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Hollywood (magyar)
   Hollywood / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2017. - 294, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-878-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3675460]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2017.
Carter, Chris (1965-)
The night stalker (magyar)
   Vadász / Chris Carter ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 345 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-999-6 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3671460]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2017.
Clark, Mary Higgins (1931-)
All dressed in white (magyar)
   Míg a halál el nem választ / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-39-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3671426]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2017.
Descombes, Vincent (1943-)
Le même et l'autre (magyar)
   Az ugyanaz és a más : negyvenöt év francia filozófiája, 1933-1978 / Vincent Descombes ; ford. Dékány András. - Budapest : TIT Kossuth Klub : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2017. - 190 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-234-8 fűzött : 2490,- Ft
filozófiatörténet - francia irodalom - filozófia - 20. század
840-96=945.11 *** 1(44)"19"
[AN 3671279]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2017.
   Az élet kiskönyve : jókívánságok az életre / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2017. - 111 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 35.)
ISBN 978-963-9100-98-5 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3675510]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2017.
Endō Shūsaku (1923-1996)
Chinmoku (magyar)
   Némaság / Endó Súszaku ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-475-0 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - vallásos irodalom - regény
895.6-31=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3675262]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2017.
Falco, Ed
The family Corleone (magyar)
   A Corleone család / Ed Falco ; ... Mario Puzo forgatókönyve alapján ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2012. - 448 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5724-20-6 fűzött : 4190,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674854]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2017.
Falk, Rita
Winterkartoffelknödel (magyar)
   Télikrumpligombóc [elektronikus dok.] / Rita Falk ; ford. Balla Judit. - Szöveg (epub : 823 KB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5617-87-1)
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3667590]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2017.
Force, Marie
Fatal affair (magyar)
   Végzetes viszony [elektronikus dok.] / Marie Force ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 917 KB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Végzetes-sorozat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-561-791-1)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3667573]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2017.
Gaiman, Neil (1960-)
American gods (magyar)
   Amerikai istenek / Neil Gaiman ; [ford. Juhász Viktor] ; [a versbetéteket Körmendi Ágnes ford.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2012. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-314-2 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3675465]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2017.
Galsworthy, John (1867-1933)
The man of property (magyar)
   A vagyon ura [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 544 KB) (mobi : 1.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A gazdag férfiú" és "A tulajdonos" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-735-3 (epub)
ISBN 978-963-398-736-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3667560]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2017.
Giordano, Paolo (1982-)
La solitudine dei numeri primi (magyar)
   A prímszámok magánya / Paolo Giordano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2010. - 316, [5] p. ; 20 cm
Fűzött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-07-9218-9)
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3675577]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2017.
Greiner, Margret
Auf Freiheit zugeschnitten (magyar)
   Klimt múzsája : az első divatdiktátor, Emilie Flöge élettörténete / Margret Greiner ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2017. - 306, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-675-1 kötött : 3990,- Ft
Flöge, Emilie (1874-1952)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3671385]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2017.
Harris, Joanne (1964-)
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 404, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-052-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3675603]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2017.
Hawkins, Paula (1972-)
Into the water (magyar)
   A víz mélyén / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 367 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5638-58-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3671472]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2017.
Jelinek, Elfriede (1946-)
Winterreise (magyar)
   Téli utazás : színmű / Elfriede Jelinek ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta ... Halasi Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 186, [1] p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-287-4 fűzött : 2290,- Ft
osztrák irodalom - dráma
830-2(436)=945.11
[AN 3671302]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2017.
Karnarutić, Brne (1553-1620)
   Vazetye Szigeta grada : szlosheno po Barni Karnarutichiu Zadraninu : po Petru Fodroczyu znovich na szvetlo dano letta M.D.CLXI. ; za tisak priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih ; [izd. ... Udruga "Čakavska katedra" ...]. - Pretisak. - Šopron : "Čakavska katedra", 2016. - VIII, 140 p. : ill. ; 17 cm + mell.
Kész. a Horvát Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött 1661-ben kiadott példány alapján. - Forgách Ferenc latin nyelvű írásával és horvát nyelvű fordításával. - Horvát és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 120-125.
ISBN 978-963-12-7064-8 kötött
Karnarutić, Brne (1553-1620)
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Magyarország - horvát irodalom - újkori latin irodalom - író - katona - 16. század - előszó - eposz - krónika - többnyelvű dokumentum - fényképmásolat
886.2-13 *** 886.2(092)Karnarutić,_B. *** 871-94(439).02=862=945.11
[AN 3670990]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2017.
   Kedvenc meséim : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 26, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-15-4 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3674803]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2017.
   Legyen veled a nevetés : derűs bölcsek könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2017. - 135 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 31.)
ISBN 978-963-9757-25-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3675513]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2017.
Lukkari, Rauni Magga (1943-)
   Örökanyák, világlányok : számi versek / Rauni Magga Lukkari, Inger-Mari Aikio ; ford. Németh Petra és Domokos Johanna ; szerk. Domokos Johanna. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 197 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-414-261-4 fűzött : 2400,- Ft
lapp irodalom - vers
894.55-14=945.11
[AN 3671237]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2017.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
One night : promised (magyar)
   Egy éjszaka ígérete [elektronikus dok.] / Jodi Ellen Malpas ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 773 KB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141314. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5617-10-2)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3667601]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2017.
Me, Tara Sue
The dominant (magyar)
   A domináns [elektronikus dok.] : Alávetett trilógia / Tara Sue Me ; ford. Angster László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5617-75-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3667648]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2017.
Modiano, Patrick (1945-)
Du plus loin de l'oubli (magyar)
   Felejtett álom / Patrick Modiano ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Győr : Tarandus, 2017. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-31-2 fűzött : 2790,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3671317]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2017.
Montefiore, Santa (1970-)
The house by the sea (magyar)
   A ház a tengernél [elektronikus dok.] / Santa Montefiore ; ford. Vrauko Tamás. - Szöveg (epub : 854 KB). - Budapest : Művelt Nép Kvk., cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5617-82-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3667629]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2017.
Montefiore, Santa (1970-)
Songs of love and war (magyar)
   Szerelem és háború dalai [elektronikus dok.] / Santa Montefiore ; ford. Vraukó Tamás. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141331. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-66-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3667742]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2017.
Neuhaus, Nele (1967-)
Charlottes Traumpferd (magyar)
   Charlotte : nyár az álmok szigetén / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 171, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-063-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3675245]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2017.
   Nevesd végig az életed! / [szerk. és ford. György Edit és Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2017. - 156 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 38.)
ISBN 978-963-9757-12-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3675512]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2017.
Olsen, Rena
The girl before (magyar)
   Egy szót se szólj! / Rena Olsen ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-42-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3671418]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2017.
Otero, Blas de (1916-1979)
   Spanyolhontalanul : versek és prózák / Blas de Otero. - Budapest : Simor A., 2017. - 163 p. ; 13x21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420)
Ford. Simor András
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5337-08-4)
spanyol irodalom - vers - próza
860-14=945.11 *** 860-3=945.11
[AN 3671057]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2017.
Pavićević, Mila (1988-)
Djevojčica od leda i druge bajke (magyar)
   Jégkislány és más mesék / Mila Pavićević ; Békés Rozi rajz. ; [ford. B. Pap Endre]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 52, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-688-7 kötött : 1990,- Ft
horvát irodalom - gyermekirodalom - mese
886.2-34(02.053.2)=945.11
[AN 3671682]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2017.
Puzo, Mario (1920-1999)
The Godfather (magyar)
   A Keresztapa / Mario Puzo ; [ford. Vándor Vera]. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 1989. - 551 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5724-17-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674837]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2017.
Riley, Lucinda (1971-)
The storm sister (magyar)
   Viharnővér : Ally története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 539 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 539-[540].
ISBN 978-963-643-993-4 fűzött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3671018]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Less of a stranger (magyar)
   Nem teljesen idegen / [... ford. Fülöp Villő] ; A kétféle törvény / Nora Roberts ; [... ford. Sárvári Noémi]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 352 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Less of a stranger ; The law is a lady
ISBN 978-963-448-042-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675005]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Secret star (magyar)
   Titokzatos csillag : Mitrász csillagai / Nora Roberts ; [... ford. Kánya Krisztina]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 288 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-002-0 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674998]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2017.
Salvatore, R. A. (1959-)
Vengeance of the iron dwarf (magyar)
   A vastörpe bosszúja : Vándorok könyve III. / R. A. Salvatore ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 507 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms ; keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-963-395-232-0 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671411]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2017.
Scalzi, John (1969-)
The collapsing empire (magyar)
   Az összeomló birodalom / John Scalzi ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-242-8 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671073]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2017.
Šikulová, Veronika (1967-)
Domček jedným ťahom (magyar)
   Tulipánból paprika / Veronika Šikulová ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 188 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-286-7 fűzött : 2290,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3671245]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2017.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar)
   Drakula / Bram Stoker ; Elizabeth Kostovának ... előszavával ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2010. - 386, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-672-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3675561]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2017.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
La fiesta del chivo (magyar)
   A kecske ünnepe / Mario Vargas Llosa ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2001. - 623 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-680-5 fűzött : 3990,- Ft
perui irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 3675236]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 232 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 49.)
Fűzött : 999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-227-475-1)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674914]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2017.
Walliams, David (1971-)
Grandpa's great escape (magyar)
   A nagy szökés / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2017. - 463, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5633-93-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3671405]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2017.
Walpole, Hugh (1884-1941)
   Christina [elektronikus dok.] / Hugh Walpole ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (epub : 369 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141338. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-398-807-7 (epub)
ISBN 978-963-398-808-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3667799]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2017.
Winegardner, Mark
The Godfather returns (magyar)
   A Keresztapa visszatér : Mario Puzo regényhőseinek további története / Mark Winegardner ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2005. - 614, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5724-19-0 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674844]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2017.
Winegardner, Mark
The Godfather's revenge (magyar)
   A Keresztapa bosszúja : Mario Puzo regényhőseinek újabb története / Mark Winegardner ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2007. - 539 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5724-18-3 fűzött : 4190,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674852]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2017.
Winters, Ben H. (1976-)
Underground airlines (magyar)
   Földalatti légitársaság / Ben H. Winters ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-276-3 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3671049]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2017.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2017-. - 20 cm
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3675447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A szamuráj útja / [ford. Tóth Andrea]. - 2017. - 381, [2] p.
A ford. a "The way of the samurai" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-882-7 fűzött : 2999,- Ft
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3675450] MARC

ANSEL
UTF-87538 /2017.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
DNA (magyar)
   Gének : [Freyja & Huldar esetei 1.] / Yrsa Sigurðardóttir ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2017. - 447 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-504-0 fűzött : 3980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3671489]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7539 /2017.
Ács Margit (1941-)
   Párbaj / Ács Margit. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-227-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671314]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2017.
   Akik tollat fogtak.. : a Répce-vidék költőinek antológiája / [szerk. Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna, Sági Ferenc] ; [a rajzokat kész. Sulyok Dorisz]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 326 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5251-96-2 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
Répce-sík - Vas megye - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)(439.111)
[AN 3671321]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje ; Buda halála / Arany János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 287 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8719-6 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3675610]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2017.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - 11. kiad. - [2017], cop. 2008. - 381 p.
ISBN 978-963-426-100-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674876] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., A hit harcosa. - 3. kiad. - [2017], cop. 2016. - 424 p.
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 978-963-426-408-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674884] MARC

ANSEL
UTF-87543 /2017.
Bencsik Orsolya (1985-)
   Több élet : kis va(j)dmagyar / Bencsik Orsolya. - Budapest : Magvető ; Újvidék : Fórum, 2016. - 156 p. ; 18 cm
ISBN 978-86-323-0954-8
ISBN 963-14-3390-0
ISBN 978-963-14-3390-6 kötött : 2990,- Ft : 690 RSD
ISBN 86-323-0954-4
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3671143]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 1.)
ISBN 978-963-410-242-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3675615]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2017.
Bombalová, Eva
   Kutyacsalád [elektronikus dok.] : Brix és Vilko / Eva Bombalová. - Szöveg (epub : 557 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141335. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-770-8
gyermekirodalom - magyar irodalom - állatmese - elektronikus dokumentum
894.511-35(02.053.2)
[AN 3667788]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 121, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-658-1 fűzött : 1499,- Ft
földrajzi név - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-311(02.053.2)
[AN 3674907]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 98, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-660-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3674910]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Két bolond százat csinál / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-710-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar nyelv - meseregény - szólás - közmondás - szállóige - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 3675594]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2017.
Demeter D. Zoltán (1945-)
   Acsarország / Demeter D. Zoltán ; [... kiad. ESÖT ...]. - [Gönyü] : ESÖT, [2017]. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8278-8 fűzött : 1900,- Ft
Németország - magyar irodalom - regény
894.511-31(430)
[AN 3671011]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2017.
   Az első : [tizenöt író, tizennégy történet arról, amiből csak egy lehet] / [szerk. Nagy Boldizsár]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 216, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-346-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - nemi élet - serdülőkor - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 613.88-053.6(0:82-32)
[AN 3671008]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2017.
   Esti mesék gyerekeknek : olvasásra és felolvasásra. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-12-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3674828]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2017.
Füst Milán (1888-1967)
   A mester én vagyok : egy doktorkisasszony naplójegyzetei / Füst Milán ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Petrányi Ilona]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-10-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3675550]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2017.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Állatmesék : olvasásra és felolvasásra / Gárdonyi Géza ; [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 20, [12] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-26-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3674813]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2017.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Check-in / Gerlóczy Márton. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-728-5 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3675097]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2017.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Igazolt hiányzás / Gerlóczy Márton. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-727-8 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3674924]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2017.
Green, Anne L.
   A remény hajnala / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 420, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-18-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3675599]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2017.
Gyóni Géza (1884-1917)
   Gyóni látomások / [... szerk. Tapodi Katalin] ; [a képeket vál. Fiók László] ; [kiad. Dabas Város Önkormányzata]. - Dabas : Önkormányzat, 2017. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8509-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671354]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2017.
Halmai Tamás (1975-)
   Tündérbukfenc : versek, mesék gyerekeknek (és felnőtt gyerekeknek) / Halmai Tamás. - Pécs : Pro Pannonia, 2017. - 105, [6] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-32-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3671736]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2017.
Hidasi József (1945-)
   Az érem harmadik oldala : különös epizódtörténetek / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2017. - 224 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 5.)
ISBN 978-963-89371-9-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3671154]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2017.
   A hős egér és más mesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-29-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3671525]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2017.
József Attila (1905-1937)
   József Attila versei Gábor Tamás Indiana válogatásában. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 97, [6] p. ; 21 cm. - (RePoszt, ISSN 2559-8740)
ISBN 978-963-415-317-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671640]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2017.
Kelemen Lajos (1954-)
   Dunántúliak : esszék: képek és jelképek / Kelemen Lajos. - Pécs : Pro Pannonia, 2017. - 152, [7] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-30-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3671554]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2017.
Kenéz Heka Etelka
   Egyetemes tudat tüze a haza / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2016]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89910-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671258]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2017.
Kertész Imre (1929-2016)
   A végső kocsma / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2014. - 395, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2773-8 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3675264]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2017.
Kocsis Nagy Noémi
   A macskapárduc [elektronikus dok.] : Báthory Olga rejtélyes kalandjai / Kocsis Nagy Noémi. - Szöveg (epub : 11.9 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-274-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3667551]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2017.
Kolarics Andrea
   A legszebb ajándék [elektronikus dok.] : egy színdarab anatómiája / Flynn D. Paddington. - Szöveg (epub : 699 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-189-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3667796]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2017.
Kovács Béla (1935-)
   Aki a csillagokba néz : válogatott versek : villanások / Kovács Béla. - [Budapest] : Kovács B., [2016]. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5659-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671439]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2017.
Kovács Gábor (1958-)
   Eljövendő jelen / Kovács Gábor. - Pécs : Pro Pannonia, 2017. - 95 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-31-8 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3671559]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2017.
Kurucz István Flórián
   Lélekszikrák / Kurucz István Flórián. - Balatonalmádi : [Kurucz I.], 2017. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8086-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671346]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Herczku Ágnes és Novák Péter - Lackfi János / [Orosz István grafikáival]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 39 p. : ill. ; 23 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X ; 27.)
ISBN 978-963-414-279-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - vers - népdal - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-14 *** 398.8(=945.11)
[AN 3671209]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2017.
Leiner Laura (1985-)
   Illúzió : a Bexi-sorozat harmadik kötete / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, [2017], cop. 2015. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-0-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3675609]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2017.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, [2016]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3675252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - cop. 2016. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3675257] MARC

ANSEL
UTF-87573 /2017.
Lénárd József (1938-)
   Lehull a lepel : gondolatok, versek : [összetett haiku formába írt versek] / Lénárd József. - Pécs : [Lénárd J.], 2017. - 112 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8120-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671730]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2017.
Lugosi BaBett (1959-)
   A vízszintes fagylalt : novelláskötet / Lugosi BaBett ; [rajzokat kész. Laszkovszky Márta]. - Budapest : Lugosi B., 2017. - 312 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7727-2 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3671149]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2017.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Biharországi vadvízsirató : életrajzi regény / Matula Gy. Oszkár. - [Budapest] : Matula Press, 2016. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89768-3-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671446]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2017.
Mezey Katalin (1943-)
   Levelek haza : regény / Mezey Katalin ; Oláh Mátyás László illusztrációival ; [közread. a] Fokusz Egyesület ... - 3. kiad. - Budapest : Fokusz Egyes. : M. Napló, 2017. - 195 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5641-06-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - levélregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3675119]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2017.
Pataki Katalin
   Lili könyve / Cathlyn Brook. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2017. - 122 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5536-32-8 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3670871]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2017.
Rózsa András (1935-)
   Sodródó jelen : [válogatott esszék, tanulmányok, 1972-2009] / Rózsa András. - [Dunakeszi] : Magánkiad., 2017. - 398 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8400-3 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3671015]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2017.
Sándor Edina
   Impressziók [elektronikus dok.] / Sándor Edina. - Szöveg (epub : 451 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-228-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3667769]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2017.
Simor András (1938-)
   Hiányrímek : versek és műfordítások / Simor András. - Budapest : Simor A., 2017. - 199 p. ; 13x21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420)
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5337-09-1)
magyar irodalom - spanyol nyelvű irodalom - latin-amerikai irodalom - vers - antológia
894.511-14 *** 860-14(100)(082)=945.11
[AN 3671054]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2017.
Skolik Ágnes (1962-)
   Első verseskönyvem / Skolik Ágnes ; [ill. Szőcs-Rádi Anita, Rádi Renáta]. - [Liszó] : Magánkiad., 2017. - [32] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-8336-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3671403]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Alvók futása / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 226, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-08-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3675605]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2017.
Szécsy István
   Migráns sokk és mások / Szécsy István ... - Miskolc : Bíbor K., 2016. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-21-2 fűzött
magyar irodalom - vitairat - publicisztika
894.511-92
[AN 3670879]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2017.
Szélesi Sándor (1969-)
   Kincsem / Szélesi Sándor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 469, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-039-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671414]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2017.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A vincellér : [a Jegenyék sorozat negyedik része] / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2017. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-12-5 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3675490]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2017.
Szluha Gyula Antal (1961-)
   Új zsoltárok könyve / Szluha Gyula Antal. - [Baja] : [Szluha Gy. A.], 2017. - 490 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8354-9 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - zsoltár - vers
894.511-141 *** 244(0:82-14)
[AN 3671349]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2017.
Sztelek Csilár
   Döme a 4. b-ben / Sztelek Csilár. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 82, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-176-4 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekirodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2) *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3675305]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2017.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Hópelyhek a válladon / Szurovecz Kitti. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2016. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-590-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3675601]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2017.
   Toldi : trilógia. - Békéscsaba : MMBKT, 2016. - 60, [3] p. : ill. ; 9 cm. - (Homo erectus, ISSN 2559-9607 ; 1.)
Tart.: ToldiÞ; Toldi szerelmeÞ; Toldi estélye. - Bibliofil kiad. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-12-5526-3 kötött
magyar irodalom - erotikus irodalom - verses epika - miniatűr dokumentum
894.511-993 *** 894.511-13 *** 099.1
[AN 3671156]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2017.
Tolnai Ottó (1940-)
   Nem könnyű : versek, 2001-2017 / Tolnai Ottó. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 373, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-678-8 kötött : 3499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3671332]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2017.
Tordai László
   Reneszánsz rapszódia / lesalie con toi. - Budapest : [Varga V.], 2017. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8365-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671278]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2017.
Vámos Miklós (1950-)
   Zenga zének / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2017. - 349 p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
ISBN 978-963-405-750-5 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3675241]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2017.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   A Délsziget [elektronikus dok.] / Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 206 KB) (mobi : 481 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-803-9 (epub)
ISBN 978-963-398-804-6 (mobi)
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3667555]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7594 /2017.
Bálint Mariann (1981-)
   Mondókáskönyv kicsiknek / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-17-8 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3674824]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2017.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Frühlings-Wimmelbuch (magyar)
   Tavaszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-15-8 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3674868]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2017.
   Grimm mesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 24, [8] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-13-0 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3674802]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2017.
Klang, Joachim
Lego Tipps für Kids : Minecraft (magyar)
   Minecraft : tuti tippek : szuper ötletek a Lego kockák építéséhez / Joachim Klang ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, [2017]. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-644-4 fűzött : 1999,- Ft
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 796.15
[AN 3671636]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2017.
Klang, Joachim
Lego Tipps für Kids : Space (magyar)
   Űrkalandok : tuti tippek : szuper ötletek a Lego kockák építéséhez / Joachim Klang ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, [2017]. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-645-1 fűzött : 1999,- Ft
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 796.15
[AN 3671616]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2017.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Sachen, suchen (magyar)
   Keress, találj, mesélj! / [ill. Marion Kreimeyer-Visse és Anne Suess] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2016. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-645-5 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3675020]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2017.
   Tanulságos állatmesék : olvasásra és felolvasásra. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-20-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3674797]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7601 /2017.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 7-14. rész / [Bárány Ferenc, Galamb Zoltán ford.]. - [2017]. - [224] p.
ISBN 978-963-12-8074-6 kötött : 4000,- Ft
[AN 3670974] MARC

ANSEL
UTF-87602 /2017.
   Studia doctorandorum alumnae : válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból / szerk. Szabó Csaba. - Budapest : DOSZ, 2017. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-15-6 kötött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3675231]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 466 p.
[AN 3675234] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 482 p.
[AN 3675235] MARC

ANSEL
UTF-8