MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/08/31 15:20:33
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7603 /2017.
Buzási Enikő (1948-)
   Források a magyarországi, erdélyi, valamint magyar megrendelésre dolgozó külföldi művészek bécsi akadémiai tanulmányaihoz, 1726-1810 : kivonatok az Akademie der bildenden Künste Wien beiratkozási protokollumaiból és névjegyzékeiből = Quellen zum Studium ungarischer, siebenbürgischer sowie ungarische Aufträge ausführender ausländischer Künstler an der Wiener Akademie, 1726-1810 : Auszüge aus Aufnahmsprotokollen und Namenregistern der Akademie der bildenden Künste Wien / Buzási Enikő ; Jávor Anna tanulmányával ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Művészettört. Int., 2016. - 416 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 341-390.
ISBN 978-615-5133-11-4 kötött : 4200,- Ft
Európa - Magyarország - Bécs - művészettörténet - képzőművészet - művészeti akadémia - művészetszociológia - 18. század - napóleoni kor - adattár - történelmi forrás
061.12(436-2Wien)"17/181"(093) *** 73/76(4)"17/181"(035.5) *** 316.7(439)"17/181"(035.5)
[AN 3671769]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7604 /2017.
   A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai : kiállítás a Klebelsberg Könyvtárban : 2017. április 24 - május 15. = Die Inkunabeln der Klebelsberg-Bibliothek Szeged : Ausstellung in der Klebelsberg-Bibliothek : 24. April - 15. Mai 2017 / [összeáll. ... Varga András, Farkas Katalin]. - Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt., 2017. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-527-3 fűzött
Szeged - egyetemi könyvtár - ősnyomtatvány - kiállítási katalógus
093 *** 027.7(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3672190]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7605 /2017.
Huszár Tibor (1930-)
   Tiszakécskétől a Bródy Sándor utcáig : H. Soós Mária élete fényképek, emlékező sorok, iratok nyomán, 1929-2011 / Huszár Tibor. - Budapest : Corvina, 2016. - 163 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6374-6 fűzött : 2990,- Ft
Soós Mária, H. (1929-2011)
Huszár Tibor (1930-)
Magyarország - műsorszerkesztő - rádiószervezet - médiatörténet - szociológus - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.096(439)(092)Soós_M.,_H.(0:82-94) *** 316(439)(092)Huszár_T.(0:82-94) *** 791.9.096(439)"195/198"(0:82-94)
[AN 3672110]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2017.
Vámos Miklós (1950-)
   Lehetetlen + Rögtön : két tévéműsor emlékére / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2017. - 456, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-693-5 kötött : 3690,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - televíziós műsorszám - interjú
791.9.097(439)(047.53) *** 929(439)"19/200"(047.53)
[AN 3671832]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7607 /2017.
Jackson, Laura Lynne
The light between us (magyar)
   A fény, ami összeköt : történetek a mennyből földi halandóknak / Laura Lynne Jackson ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 282 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-361-6 kötött : 3499,- Ft
okkultizmus - túlvilág - memoár
133(0:82-94) *** 236.1
[AN 3672425]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2017.
Kiresné Vincze Ilona
   A kapcsolatok titkai : a kapcsolati energiák a számok tükrében / Kiresné Vincze Ilona. - [Nagykovácsi] : Zen K., 2017. - 181, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-64-2 fűzött
számmisztika - párkapcsolat
133.5:51 *** 159.961.335 *** 316.472.4
[AN 3672196]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2017.
Millman, Dan (1946-)
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 514, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-749-9 fűzött : 3990,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 3677107]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2017.
S. Sissy (1973-)
   A fény egy-ség : test, szellem, lélek avagy : eligazítás a spiritualitás útvesztőjében / S. Sissy ; ... rajzokat kész. Szabó Lili. - [Budapest] : Papirusz Book, 2017. - 124 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-87-1 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3671927]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7611 /2017.
Buckingham, Caz
The nature explorer's scrapbook (magyar)
   Fedezd fel a környezetedet! : élménygyűjtő album / Caz Buckingham, Andrea Pinnington ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 80, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-304-456-8 kötött : 3500,- Ft
természeti környezet - ifjúsági könyv - foglalkoztatókönyv
502(02.053.2) *** 087.5
[AN 3672691]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7612 /2017.
Radnai Tamás (1949-)
   A kémia vége : önéletrajzi írások / Radnai Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 222, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-83-9 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - vegyész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
54(439)(092)Radnai_T.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3672364]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7613 /2017.
Gerhardt, Ewald
Der grosse BLV-Pilzführer für unterwegs (magyar)
   Gombászok kézikönyve : 1333 gomba leírásával, 1013 faj színes fényképével / Ewald Gerhardt ; ... átd. és magyar viszonyokra alkalmazta Vasas Gizella, Locsmándi Csaba ; [a piktogramokat ... Daniela Farnhammer kész.] ; [ford. Locsmándi Csaba]. - Budapest : Cser K., 2017. - 720 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-520-2 kötött : 5900,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3676886]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2017.
Schmidt Egon (1931-)
   Nyitni-kék / Schmidt Egon, Bécsy László. - [Budapest] : Új Ember, 2017. - 319 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-59-1 kötött : 3190,- Ft
Magyarország - madár - fauna
598.2(439) *** 591.9(439)
[AN 3671882]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7615 /2017.
Barna, Miklós Ferenc
   A légzés gyógyító ereje : mindennapi gyakorlatok a sejtek bőséges oxigénellátásáért / Barna Miklós Ferenc. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 163 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-291-285-1 fűzött : 2490,- Ft
légzés - kineziológia - öngyógyítás - auditív dokumentum
615.89 *** 612.2
[AN 3671839]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2017.
Baseler, Marja
Pretpark de poepfabriek (magyar)
   Kakigyár vidámpark : egészség fent és lent / Marja Baseler & Annemarie van den Brink ; Tjarko van der Pol illusztrációival ; [ford. Rádai Andrea]. - Budapest : Scolar, 2017. - 45 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-244-724-7 kötött : 3950,- Ft
bélrendszer - székelés - gyermekkönyv
616.34(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3672702]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2017.
Berki Imre
   Tűzoltó szerkocsik Magyarországon II : a II. világháborútól a rendszerváltásig = Fire engines in Hungary : from World War II to 1989 / [szöveg ... Berki Imre ..., Bérczi László ..., Góra Zoltán ...] ; [... fotó ... Borsos Mihály...] ; [... ford. ... Bánhegyi Anna ...]. - [Budapest] : Kossuth, [2017]. - 165, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-8881-0 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - technikatörténet - tűzoltóautó - 20. század
614.846(439)(091)
[AN 3672686]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2017.
Diaz, Cameron (1972-)
The longevity book (magyar)
   A hosszú élet könyve : az öregedés tudománya, az erő biológiája és az idő kiváltsága / Cameron Diaz, [társszerző Sandra Bark] ; [ill. Harriet Russell] ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 278 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8729-5 kötött : 4800,- Ft
mentálhigiénia - nő - élettani öregedés - egészséges életmód
613.865-055.2 *** 612.67 *** 613
[AN 3672590]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2017.
Duprée, Ulrich Emil (1962-)
Ho'oponopono (magyar)
   Ho'oponopono : a hawaii megbocsátó szertartás / Ulrich Emil Duprée ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 83 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-27-9 fűzött : 1400,- Ft
mentálhigiénia - konfliktuskezelés - önismeret
613.865 *** 316.48
[AN 3676994]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2017.
Elliot, Rose
Every breath you take (magyar)
   Minden egyes lélegzeteddel.. : mindfulness : lélegezd át magad a tudatos életbe! / Rose Elliot ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-298-1 fűzött : 1890,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - légzés - tudatosság
613.865 *** 612.2
[AN 3671932]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2017.
Frost, Jo (1971-)
Confident baby care (magyar)
   A csecsemőkor nagy kérdései : [várandósság, szülés, gondozás és fejlődés 0-1] / Jo Frost ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Park, 2017, cop. 2014. - 325 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-001-4 kötött : 3900,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3677202]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2017.
Gentner, Angela
Das kleine Gesundheits-Heilstein-Lexikon (magyar)
   Gyógyító kristályok kislexikona : több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról / Angela Gentner, Günter Hohenberger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2010. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-043-7 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - kristály
615.89 *** 548
[AN 3676989]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2017.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Grow rich! (magyar)
   Gazdagodj lelki békével! / Napoleon Hill ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Bagolyvár, 2017. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-77-2 fűzött : 3450,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3672515]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2017.
Hill, Napoleon (1883-1970)
The master key to riches (magyar)
   Mesterkulcs a gazdagsághoz : a személyes hatékonyság titkainak feltárása Carnegie, Ford, Edison és más 20. századi iparmágnások által alkalmazott alapelvek segítségével / Napoleon Hill ; [ford. Ladinszky Barbara]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-68-0 fűzött : 2950,- Ft
siker - életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 3672445]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2017.
Izmindi Katalin
   Nagy hisztikönyvem : mesék a hiszti elkerüléséhez / [szerző Izmindi Katalin és Przybytek Ágnes] ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2017]. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-91-2 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese - tanmese
159.922.7(0:82-34) *** 82-342=945.11
[AN 3672699]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2017.
Lake, Rhody
Liver cleansing handbook (magyar)
   A májtisztítás kézikönyve : Hogyan őrizzük meg májunk egészségét? / Rhody Lake ; [ford. Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2014. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-229-5 fűzött : 1900,- Ft
méregtelenítés - máj - diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 616.36 *** 641.561(083.12)
[AN 3677007]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2017.
Marklund, Bertil (1945-)
10 tips (magyar)
   10 aranyszabály avagy Hogyan éljünk 10 évvel tovább : Dr. Bertil Marklund svéd háziorvos tanácsai / [ford. Deres Péter]. - Budapest : Corvina, cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 978-963-13-6421-7 kötött : 2500,- Ft
egészséges életmód - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3672533]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2017.
Piroska Gyula
   Lökd a kecskét a szakadékba! / Piroska Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2017. - 187 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-4-4 fűzött : 3950,- Ft
siker - életvezetés - munkalélektan
613.865 *** 65.013 *** 331.101
[AN 3677682]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2017.
Ricard, Matthieu (1946-)
L'art de la méditation (magyar)
   A meditáció művészete / Matthieu Ricard ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-291-293-6 fűzött : 1890,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - tudatosság
615.851.86 *** 613.865
[AN 3671908]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2017.
Tracy, Brian (1944-)
The 100 absolutely unbreakable laws of business success (magyar)
   Az üzleti siker 100 vastörvénye : [célirányos kérdések, praktikus tennivalók és gyakorlatok a megvalósításhoz] / Brian Tracy ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-69-7 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3672498]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2017.
Tracy, Brian (1944-)
Get smart! (magyar)
   Csak okosan! : hogyan gondolkodj és cselekedj úgy, ahogy a legsikeresebb és legjobban fizetett emberek? / Brian Tracy ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-71-0 fűzött : 3950,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3672442]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2017.
Tracy, Brian (1944-)
Just shut up and do it! (magyar)
   Elég a dumából, csak csináld! : 7 lépés céljaid meghódításához / Brian Tracy ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-66-6 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3672451]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7633 /2017.
Kő- és Kavicsbányász Napok (10.) (2017) (Velence)
   X. Kő- és Kavicsbányász Napok 2017 : 2017. március 2-3., Velence ... / [... szervezők Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya etc.]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., 2017. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80006-9-7)
kőbányászat - kavicsbányászat - konferencia-kiadvány
622.35 *** 622.362 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3672581]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2017.
Nemes József (1959-)
   Hollán Ernő / Nemes József. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 296 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Vas vármegye műszaki nagyjai ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-48-7 kötött
Hollán Ernő (1824-1900)
Magyarország - mérnök - katonatiszt - politikus - 19. század
62(439)(092)Hollán_E. *** 358.3(439)(092)Hollán_E. *** 32(439)(092)Hollán_E.
[AN 3672615]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7635 /2017.
Cziráki Barbara
   Profi otthoni webdesign tanfolyam : tankönyv : webdesign suli. - [Veszprém] : FreshWeb Solutions Kft., cop. 2017. - 180 p. : ill., színes ; 20x23 cm
Szerző Cziráki Barbara. - Bibliogr.
Fűzött
weblapszerkesztés - webdizájn - tankönyv
681.324Internet(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3671157]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2017.
Minecraft beginner's handbook (magyar)
   Minecraft : kezdők kézikönyve / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-64-3 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3676955]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2017.
Minecraft combat handbook (magyar)
   Minecraft : a harc kézikönyve / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-66-7 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3676960]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2017.
Minecraft redstone handbook (magyar)
   Minecraft : vöröskő kézikönyv / [... ford. ... Turcsányi Réka]. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5541-65-0 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3676959]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2017.
Várhegyi Tamás
   Első milliód az interneten : ismerd meg az internet nyújtotta szabadságot és az automatikus jövedelemszerzés módjait! / írta Várhegyi Tamás. - 3. kiad. - [Budapest] : [Businessplex], 2017. - 180 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6256-8 fűzött : 3990,- Ft
vállalkozásismeret - internet
681.324Internet *** 658.1
[AN 3676868]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7640 /2017.
Allen, Judy (1952-)
Event planning (magyar)
   A rendezvényszervezés nagykönyve : események szervezése és menedzselése kezdőknek és haladóknak / Judy Allen ; [ford. Szy László]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2010. - 375 p. ; 24 cm
A függelékben hazai esettanulmányokkal
ISBN 978-963-05-8855-3 fűzött : 4950,- Ft
rendezvényszervezés - üzleti etikett
640.41 *** 649.9 *** 658.1.012.63
[AN 3677738]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7641 /2017.
Alagút- és Mélyépítő Szakmai Nap (2016) (Budapest)
   Alagút- és Mélyépítő Szakmai Nap 2016 : 2016. november 17., ... Budapest : programfüzet és összefoglalók / a Magyar Alagútépítő Egyesület szervezésében. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2016. - 32 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80426-4-2 fűzött
alagútépítés - konferencia-kiadvány
624.19 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3672583]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2017.
   Építményeink védelme 2017 : 2017. március 28-29., ... Ráckeve ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2017. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80426-6-6 fűzött
Magyarország - hídépítés - betonszerkezet - konferencia-kiadvány
624.21(439) *** 624.012.4 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3672580]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2017.
   Geotechnika 2016 : ... Ráckeve ..., 2016. október 10-12. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2016. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80426-2-8 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3672594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. füz. - 68 p.
[AN 3672598] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. füz. - 140 p.
Spirál fűzéssel
[AN 3672600] MARC

ANSEL
UTF-87644 /2017.
Romvári Orsolya
   Építtető, tervező és kivitelező felelőssége az építőiparban : mit kell tudni ahhoz, hogy ne hibázzunk a szerződések kötésekor és kivitelezés során? / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna, Magyar Mariann. - 2. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2017]. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80638-3-8 fűzött
Magyarország - építőipar - minőségbiztosítás - felelősség - kötelmi jog - szerződés - vezetés - útmutató
69 *** 65.018 *** 347.447(439)(036) *** 658.1.012.4
[AN 3677611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 102 p.
Lezárva: 2017. márc. 20.
ISBN 978-615-80638-4-5
[AN 3677616] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 75 p.
Lezárva: 2016. márc. 21.
ISBN 978-615-80638-5-2
[AN 3677623] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7645 /2017.
Czigány Ildikó (1961-)
   A kék madár álma : válogatott írások / Czigány Ildikó. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-81-5 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - pilóta - légi közlekedés - 20. század - 21. század - memoár
656.2(439)(092)Czigány_I.(0:82-94)
[AN 3672367]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2017.
Elliott, Alex
Build your own drone manual (magyar)
   Drónok kézikönyve : alkalmazás, karbantartás, működtetés, építés / Alex Elliott ; [ford. Fuisz Tibor István]. - Budapest : Cser K., 2017. - 168 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-521-9 kötött
pilóta nélküli repülőgép - hobbi
629.7 *** 796.15
[AN 3672708]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7647 /2017.
Dallos István (1953-)
   A régi park / kép Dallos István ; szöveg Belinszki Zoltán ; [kiad. a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, 2017. - 103 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-88333-4-1 fűzött
Tatabánya - park - magyar irodalom - fényképalbum - vers - próza
712.253(439-2Tatabánya)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dallos_I. *** 894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3672561]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2017.
Horváth Antal
   Az irányított gazdaság hatása a gazdatársadalomra, 1939-1949 : Sopron vármegye, Csepregi járás / Horváth Antal. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2017. - 304 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 292-296.
ISBN 978-615-5600-70-8 kötött
Sopron vármegye - Magyarország - mezőgazdaság - agrártörténet - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - állami beavatkozás - második világháború - 1945 utáni időszak - statisztikai adatközlés
338.43(439.113)"1939/1949"(083.41) *** 338.2(439)"1939/1949" *** 338.244.4(439)"1939/1949"
[AN 3672406]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2017.
Szakács-Nagy Zsuzsa
   Kerti móka : növénynevelés gyerekekkel / Szakács-Nagy Zsuzsa, Thalmeiner Tünde ; Csorba Vera rajz. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5535-90-1 kötött : 2990,- Ft
amatőr kertészkedés - gyermekkönyv
635(02.053.2)
[AN 3672599]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7650 /2017.
Andrási Nóra
   Mindenmentes / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - 2. utánny. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 154, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-18-4 kötött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3677115]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2017.
   Cukrászsütemények házilag készítve. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-20-3 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3672289]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2017.
Franyó Rudolf (1949-)
   Régi szlovák konyha / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Szerző, 2017. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7738-8 kötött
nemzeti étel - ételspecialitás - szlovákok - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(=854)(083.12) *** 641.5
[AN 3672405]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2017.
   Gombák háziasan. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-61-7 fűzött : 599,- Ft
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3672184]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2017.
   Ínycsiklandó házi sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-21-0 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3672259]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2017.
   Különleges sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-22-7 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3672275]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2017.
   Nagyi sütis receptjei. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-19-7 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3672267]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2017.
   Poharas és egyéb nyalánkságok. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-23-4 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3672256]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2017.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2017. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-70-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3677174]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2017.
Tóth Gézáné Mogyorósi Magdolna
   Nagymama újabb receptjei : ami az első könyvből kimaradt... / Tóth Gézáné Mogyorósi Magdolna. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-875-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3672116]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7660 /2017.
Emberson, Paul
Machines and the human spirit (magyar)
   A gépek és az emberi szellem : az ötödik birodalom aranykora / Paul Emberson ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2017. - 146 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88134-8-0 fűzött
antropozófia - gép és berendezés - ember - technikai fejlődés - prognosztika
141.333 *** 621 *** 330.341.1 *** 599.9 *** 008.2
[AN 3671889]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7661 /2017.
Aśvaghoṣa (80?-150?)
Mahāyāna-śraddhotpāda-śāstra (magyar)
   A nagy útba vetett bizalom felébresztése : az Aśvaghoshának tulajdonított Mahāyāna-śraddhotpāda-śāstra / angolra ford. és a kommentárokat írta Yoshito S. Hakeda ; [ford. Hargitai Gábor] ; a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség kiadványa. - Budapest : Maitréja Kv. : Buddhista Misszió, Mo.-i Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, 2016. - 150 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-12-4807-4 kötött
buddhizmus
294.3
[AN 3672263]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2017.
Barnes, M. Craig (1956-)
Body & soul (magyar)
   Életre szóló : a Heidelbergi Káté újrafelfedezése / M. Craig Barnes ; [ford. Ódor Balázs]. - Budapest : Kálvin, 2017. - 183, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-377-5 fűzött : 1300,- Ft
Heidelberger Katechismus
vallásos irodalom
244
[AN 3671842]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2017.
Bartha Tibor (1944-)
   "Mert én az Úrtól vettem..." : válogatás dr. Bartha Tibor tanulmányaiból és igehirdetéseiből. - [Pápa] : PRTA, 2016. - 274 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 16.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-22-8 fűzött
bibliakutatás - prédikáció
252 *** 22.01
[AN 3672302]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2017.
   Boldogasszony anyánk : kétezer év legszebb Mária-imái / [... vál. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-691-0 fűzött : 1400,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 3677649]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2017.
Briem, Christian
Glücklich leben als Christ? (magyar)
   Boldog keresztyén élet : Péter 2. levele 1. fejezetének magyarázata / Christian Briem. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2016. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-97-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
227.93.07 *** 244
[AN 3672274]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2017.
Cohn, Leopold (1862-1937)
The story of a modern missionary to an ancient people (magyar)
   Egy magyar haszid rabbi üzenete : Kohn Lipót önéletrajza. - Budapest : Evangéliumi K., 2017. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Sion sorozat, ISSN 2559-9887)
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-615-5624-13-1 fűzött
Cohn, Leopold (1862-1937)
Magyarország - Kárpátalja - Máramaros - Egyesült Államok - rabbi - haszidizmus - 19. század - századforduló - 20. század - önéletrajz
296.67(439.23) *** 296.67(73)"189/190" *** 296(439)(092)Cohn_L.(0:82-94)
[AN 3672350]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2017.
Confessio Helvetica posterior (magyar)
   A Második Helvét Hitvallás / [... írta Bullinger Henrik] ; [ford. és jegyzetekkel ell. Buzogány Dezső]. - Budapest : Kálvin, 2017. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-368-3 kötött : 990,- Ft
református egyház - hitvallás - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 3671796]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2017.
De Arteaga, William L.
Quenching the Spirit (magyar)
   A Szellemet meg ne oltsátok! / William L. De Arteaga ; [ford. Szöllősi Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 381 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-375.
ISBN 978-615-5526-45-9 fűzött : 2990,- Ft
kisegyház - karizmatikusok
289 *** 248.21
[AN 3677729]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2017.
Direttorio omiletico (magyar)
   Homiletikai direktórium / [közread. az] Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregráció ; [ford. Diós István]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016, cop. 2015. - 134 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 44.)
ISBN 978-963-277-559-3 fűzött : 1400,- Ft
homiletika
251
[AN 3677219]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2017.
Dobos Marianne (1942-)
   A mezítelen Lázár feltámasztása / Dobos Marianne. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-66-1 fűzött
Topoliński, Wojciech (1885-1940)
Lengyelország - szerzetesség - minoriták - 20. század
271.32(438)(092)Topolinski,_W.
[AN 3672423]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2017.
Egeler, Daniel (1958-)
Mentoring millennials (magyar)
   Mentoratul milenialilor : formarea generaţiei de mâine / Daniel Egeler ; [publ. ... Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine]. - Budapesta : ACSI, 2016. - 151 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5538-04-9 fűzött
misszió
266
[AN 3672427]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2017.
Forgione, Francesco (1887-1968)
Celebriamo la Via Crucis con Padre Pio (magyar)
   Keresztút Pio atyával / [ford. Richter Csilla]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 34 p. ; 17 cm
Fűzött : 400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-553-4)
szenvedéstörténet - elmélkedés
242 *** 232.96
[AN 3676922]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2017.
Forintos Attila
   XV. Benedek pápa, 1914-1922 : püspökök, érsekek és bíborosok / írta Forintos Attila. - Budapest : 3BT, 2017. - 384 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9864-48-1 fűzött
Benedek (pápa), XV. (1854-1922)
pápa - püspök - érsek - bíboros - 20. század - adattár
262.13(092)Benedek,_XV. *** 282(100)(092)"19"(035.5)
[AN 3672372]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2017.
Gooding, David (1925-)
An unshakeable kingdom (magyar)
   A Zsidókhoz írt levél mai üzenete : rendíthetetlen ország / David Gooding. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 272 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Rendíthetetlen királyság" címmel is. - Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-615-5624-06-3 űzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat
227.87.07
[AN 3672363]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2017.
Hamman, Adalbert-Gautier (1910-2000)
La vie quotidienne des premiers chrétiens (magyar)
   Így éltek az első keresztények : 95-197 / Adalbert Hamman ; [ford. Baán István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 282 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-609-5 fűzött : 2100,- Ft
vallástörténet - őskereszténység - 1. század
27"01" *** 281.3
[AN 3677150]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2017.
   Hetednapi adventista istentisztelet / szerk. Szilvási József ; kiad. az Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2017. - 190 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-5697-02-9 fűzött
istentisztelet - adventista egyház
264 *** 286.3
[AN 3671916]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2017.
Hoós Tibor
   Hit és hatalom : Szent Quirinus püspök vértanúsága Savariában / Hoós Tibor. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 96 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-615-5600-29-6 fűzött
Quirinus, Szent (?-303)
Pannonia - szent - mártír - őskereszténység - 3. század
235.3(092)Quirinus *** 281.3(398.6)
[AN 3672426]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2017.
   "Kívül, belöl, földben, ládában, papiroson, contractuson..." : a máramarosi és szabolcsi református egyházmegyék vagyonösszeírási jegyzőkönyvei, 1809 / szerk. Szabadi István ; a szerkesztésben közrem. Emődi András ; a szöveget gond. Emődi András [et al.]. - Debrecen : [Tiszántúli Ref. Egyházker. és Kollégiumi Lvt.], 2017. - 218 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 20.)
ISBN 978-963-8209-27-6 fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerület
Tiszántúl - egyháztörténet - református egyház - egyházmegye - gazdaságtörténet - egyházi vagyon - napóleoni kor - 19. század - jegyzőkönyv - történelmi forrás
284.2(439-03Máramarosi_Egyházmegye)"180"(093) *** 284.2(439-03Szabolcsi_Egyházmegye)"180"(093) *** 338(091)(439.16)"180"(093)
[AN 3671683]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2017.
Kocsis Imre (1957-)
   Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába / Kocsis Imre. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015-2016. - 2 db ; 24 cm
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.07 *** 225.01
[AN 3624063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2016, cop. 2011. - 274 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-295-0 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3677066] MARC

ANSEL
UTF-87680 /2017.
Koning, M. G. de
Die Briefe von Johannes und Judas (magyar)
   János 1-2-3. levelének és Júdás levelének magyarázata / M. G. de Koning. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 143 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-04-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. János levelei
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.94.07 *** 227.97.07
[AN 3672359]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2017.
Kovács Gergely (1968-)
   Szentek és boldogok igazolt csodái / Kovács Gergely ; [közread. a] Mindszenty Alapítvány. - Budapest : Mindszenty Alapítvány : Új Ember, 2017. - 189 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80011-4-4 fűzött : 1990,- Ft
szent - csoda
235.3(092) *** 248.214
[AN 3671979]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2017.
Kránitz Mihály (1959-)
   Teológiai kulcsfogalmak szótára / Kránitz Mihály, Szopkó Márk. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-650-7 fűzött : 2200,- Ft
vallástudomány - teológia - szaklexikon
2:030
[AN 3677216]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2017.
Lukáts András (1955-2006)
   Félidőn innen és túl / Lukáts András ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 160 p. ; 20 cm
Összeáll. és az előszót írta Huszár Pál
ISBN 978-615-5523-13-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3672157]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2017.
MacDonald, William (1917-2007)
Alone in majesty (magyar)
   Egyedüli fenség : a Szent Isten tulajdonságai / William MacDonald. Útmutató a tanulmányozáshoz / Brad Hanes. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 267 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Alone in majesty. Study guide to Alone in majesty. - Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-615-5624-12-4 fűzött
isten - vallásos irodalom
231 *** 244
[AN 3672416]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2017.
MacDonald, William (1917-2007)
Enjoy your Bible (magyar)
   Találj örömöt a Bibliádban! : gyakorlati útmutató, hogy a bibliatanulmányozásod örömteli legyen! / William MacDonald, Arthur Farstad. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2016. - 101 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-01-8 fűzött
vallásoktatás - bibliamagyarázat
22.07 *** 372.82
[AN 3672280]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2017.
MacDonald, William (1917-2007)
The forgotten command: be holy (magyar)
   Az elfelejtett isteni parancs: legyetek szentek! / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-05-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3672354]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2017.
Márkus Mihály (1943-)
   Szentgyörgyvölgyi levelek, 1966-1970 / ... írta ... Márkus Mihály ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 123 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5523-19-9 fűzött
Szentgyörgyvölgy - protestáns lelkész - püspök - 20. század - egyházközség - egyháztörténet - memoár
284.2(439)(092)Márkus_M.(0:82-94) *** 284.2(439-2Szentgyörgyvölgy)"196"(0:82-94)
[AN 3672153]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2017.
McBirney, Allegra
The mountain (román)
   Muntele / Allegra McBirney ; [trad. Felicia Bilauca] ; [publ. Association of Christian Schools International]. - Budapest : ACSI, 2017. - 16 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5538-08-7 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3672304]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2017.
Moltmann, Jürgen (1926-)
Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens (magyar)
   Az élő Isten és az élet teljessége : hozzájárulás korunk ateizmusvitájához / Jürgen Moltmann ; [ford. Szathmáry Sándor]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 304 p. ; 22 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 86.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5523-18-2 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3672277]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2017.
Nagy Lajos
   Igék hétköznapokra VII : kórházi csendes percek : meditációk a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában / Nagy Lajos ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2017. - 366 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5523-27-4 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3672297]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2017.
Németh Tamás
   Az Óegyház eszkatológiája : az eszkatológiai gondolkodás fejlődése és hatása a reformációra / Németh Tamás. - [Pápa] : PRTA, 2016. - 271 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 15.)
Bibliogr.: p. 259-266. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9779-21-1 fűzött
őskereszténység - eschatologia - dogmatörténet
281"00/06" *** 236 *** 23(091)"00/06"
[AN 3672296]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2017.
   Péliföldszentkereszt / szerk. Lengyel Erzsébet. - Budapest : Don Bosco, 2017. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-9956-45-2 kötött
Bajót - Don Bosco rend - kegyhely - 20. század - 21. század
271.789(439-2Bajót)"19/201" *** 248.153.8(439-2Bajót)
[AN 3671981]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2017.
Peters, Benedikt (1950-)
Der zweite Brief des Petrus (magyar)
   Péter második levele ; Júdás levele / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 174 p. ; 20 cm
Egys. cím: Der zweite Brief des Petrus ; Der Brief des Judas. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-95-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
bibliamagyarázat
227.93.07 *** 227.97.07
[AN 3672353]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2017.
Puskás Attila (1965-)
   A kegyelem teológiája / Puskás Attila. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-963-277-659-0 fűzött : 3200,- Ft
kegyelemteológia
234.1
[AN 3677073]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2017.
Remmers, Arend
Freude im Herrn - eine Auslegung zum Philipperbrief (magyar)
   A filippieknek írt levél magyarázata : öröm az Úrban / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 176 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-02-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.6.07
[AN 3672361]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2017.
Rózsa Huba (1939-)
   Ószövetségi bevezető / Rózsa Huba. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-393-3 fűzött : 2300,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
221.07(075.8)
[AN 3677231]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2017.
Salov-Astahov, Nikita Ignat'evič (1893-?)
Interesting facts of the Russian revolution (magyar)
   Az orosz forradalom lángjában Istennel és a Bibliával / N. I. Szalov-Asztahov. - Budapest : Evangéliumi K., 2017. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-17-9 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - misszió - októberi forradalom - polgárháború
266.2(47)"191/192" *** 947"191/192"
[AN 3672326]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2017.
Salov-Astahov, Nikita Ignat'evič (1893-?)
Willie's acquintance with Christ (magyar)
   Willie találkozása Krisztussal ; A kis sánta Walter : a hit ifjú hőse / N. I. Szalov-Asztahov. - Budapest : Evangéliumi K., 2017. - 110 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Willie's acquintance with Christ ; Little lame Walter
ISBN 978-615-5624-18-6 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3672390]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2017.
   Sámuel imája : zsidó imakönyv : új magyar fordítás = Siydẇr ṭopiylat Šomẇ'el : ḃoṭargẇm hẇngariy ḥådåš : nẇsaḥ 'aš�onaz / kiad. az EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Alapítvány, 2016. - 99, 412, 412 p. ; 21 cm
Gerinccím: Siydẇr ṭopiylat = Zsidó imakönyv
ISBN 978-963-7533-56-3 kötött
zsidó vallás - imakönyv
296.3
[AN 3672431]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2017.
Setzer, Gerrid
Anker der Seele (magyar)
   A lélek horgonya / Gerrid Setzer. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 79-79.
ISBN 978-615-5624-03-2 fűzött
vallásos irodalom - megváltás
244 *** 234
[AN 3672347]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2017.
Simon Róbert (1939-)
   Buddha vagy Jézus? : Barlaam és Joszaphát a vallások keresztútján / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2017. - 365 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.: p. 361-365.
ISBN 978-963-13-6414-9 kötött : 4200,- Ft
összehasonlító vallástudomány - szinkretizmus - áttérés - kultúratörténet - buddhizmus - motívumtörténet - világirodalom története - szanszkrit irodalom - arab irodalom - legenda
291.16 *** 008(100) *** 82(091) *** 261 *** 891.2(091) *** 398.2(=927) *** 294.3
[AN 3671758]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Betelve az élettel : 1Krónikák 23,1-6 : 2016. június 12. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 5.)
ISBN 978-615-5523-22-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Krónikák
prédikáció - ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
252 *** 222.6.07
[AN 3672207]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Az egyházról : Ézsaiás 35,3-7 : 2016. július 10. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 7.)
ISBN 978-615-5523-23-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.1.07
[AN 3672212]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Gyönyörködj az Úr törvényében : Zsoltárok 1,1-6 : 2016. május 29. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 4.)
ISBN 978-615-5523-16-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 223.2.07
[AN 3672204]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Jó az Úr : Zsoltárok 34,2-11 : 2016. június 19. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 6.)
ISBN 978-615-5523-17-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 223.2.07
[AN 3672209]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Megajándékozottak vagyunk : 2Péter 1,3-8 : 2016. május 22. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 3.)
ISBN 978-615-5523-14-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 227.93.07
[AN 3672200]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Megváltottalak : napi áhitatok az Ige mellett / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2017-. - 22 cm
elmélkedés
242
[AN 3672265]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2017. - 285 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5523-26-7 kötött
[AN 3672272] MARC

ANSEL
UTF-87708 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Mennyi mindenünk van : püspöki igehirdetések szolgálati naplóval a 2015. esztendőből / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 244 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5523-20-5 kötött
püspök - református egyház - 21. század - prédikáció - jelentés
252 *** 284.2(439)(092)Steinbach_J."201"(093) *** 284.2(439-03Dunántúli_Egyházkerület)"201"(093)
[AN 3672166]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2017.
Steinbach József (1964-)
   Minden dolgotok szeretetben : 1Korinthus 16,10-18 : 2016. július 17. / Steinbach József. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., [2017]. - 23 p. : ill. ; 16 cm. - (Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői református templomban ; 8.)
ISBN 978-615-5523-24-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
252 *** 227.2.07
[AN 3672215]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2017.
   A szentmise rendje nyolc nyelven : ordinarium missae latine : l'ordinaire de la messe en français : a mise rendje magyarul : the order of the mass in English : l'ordinario della messa in italiano : el ordinario de la misa en español : die Messordnung auf Deutsch : obrządek mszy świętej po polsku. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 47 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-125-0 fűzött : 690,- Ft
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-12 *** 282
[AN 3677244]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2017.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Bevezetés a katolikus hit rendszerébe / Szuromi Szabolcs Anzelm. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-277-449-7 fűzött : 1500,- Ft
római katolikus egyház - kereszténység
282 *** 23/28
[AN 3677214]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2017.
Verbényi István (1938-)
   Ministránsok kézikönyve / Verbényi István ; [a lexikont szerk. Madaras Gábor] ; [a rajzokat kész. Petrekovich Perjés Borbála]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 200 p. : ill., részben kotta ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-277-213-4 fűzött : 1800,- Ft
ministráns - egyházi szertartás
264 *** 264-02
[AN 3677092]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2017.
Werner Alajos (1905-1978)
   Keresztút az oltáriszentség előtt / Werner Alajos ; [az illusztrációk Haranghy Jenő alkotásai]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-277-088-8 fűzött : 850,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3676918]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2017.
Youcat (magyar)
   Youcat : kézikönyv a bérmakurzushoz / szerk. Nils Baer ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Vigilia, 2017. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-963-9920-58-3 fűzött : 2800,- Ft
bérmálás - tanári segédkönyv
265.2(072)
[AN 3671951]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2017.
Zlinszky János (1928-2015)
   Keresztény erkölcs és jogászi etika / Zlinszky János. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 199 p. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 6.)
Bibliogr.: p. 10.
Kötött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-404-4)
vallási erkölcs - foglalkozási erkölcs - jog
241 *** 34 *** 174
[AN 3677204]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7716 /2017.
Bágyi Zsuzsanna
   Balladát éneklő : a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete tagjainak emlékezete / Bágyi Zsuzsanna. - [Szekszárd] : Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyes., [2017]. - 217, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8449-2 kötött
Magyarország - bukovinai székelyek - nemzetiségtörténet - áttelepítés - második világháború - oral history
316.347(=945.11székelyek)(439)"19"(0:82-94) *** 325.254(=945.11székelyek)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3671929]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2017.
   Hajósi sváb - magyar szótár : hajoscher Wörterbuch / [fel. szerk. Knehr István] ; kiad. a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat. - Hajós : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 294 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7600-8 kötött
Hajós - magyarországi németek - nyelvjárás - német nyelv - többnyelvű szótár
316.347(=30)(439-2Hajós) *** 803.0-087(439-2Hajós) *** 801.323=30=945.11=30-087
[AN 3671983]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2017.
Kepes András (1948-)
   Világkép / Kepes András. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 371 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-200-8 fűzött : 3699,- Ft
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - esszé
316.722(100)(0:82-4) *** 908.100(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3677635]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2017.
King, Larry (1933-)
How to talk to anyone, anytime, anywhere (magyar)
   Hogyan beszélj lenyűgözően bárkivel bárhol bármikor? : a mesteri kommunikáció titkai / Larry King és Bill Gilbert ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-65-9 fűzött : 3950,- Ft
kommunikáció - siker
316.77
[AN 3672447]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2017.
Stern, Arno (1924-)
Mein Vater, mein Freund (magyar)
   Az édesapám a barátom : a boldog fiúk titka / Arno és André Stern ; [ford. Rémán Izabella, ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság, [2017]. - 145 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8435-5 fűzött : 3500,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - apa - fiúgyermek - memoár
316.356.2(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-94) *** 316.37-055.62-055.1(0:82-94)
[AN 3672151]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7721 /2017.
Beke Mari (1959-)
   77 magyar népi játék / Beke Mari. - Budapest : Corvina, 2017. - 303 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 300-301.
ISBN 978-963-13-6431-6 kötött : 5990,- Ft
magyar néprajz - gyermekjáték - díszítőművészet - népi játék - foglalkoztatókönyv
394.3(=945.11) *** 793/794(02.053.2) *** 379.826 *** 745/749
[AN 3672629]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2017.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Életválságok meséi : mesekalauz útkeresőknek / Boldizsár Ildikó. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2017. - 429 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3445-3 kötött : 3999,- Ft
meseterápia - világirodalom - népmese
398.21.001 *** 398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3677130]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2017.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesekalauz úton lévőknek : életfordulók meséi / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2013. - 431 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3080-6 kötött : 3999,- Ft
meseterápia - fejlődéslélektan - világirodalom - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3677144]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2017.
   Csip-csip, csóka : [mondókás könyv]. - [Debrecen] : Magnusz, 2016. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-28-9 fűzött : 290,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3672174]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2017.
   Egyedem, begyedem : [mondókás könyv]. - [Debrecen] : Magnusz, 2016. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-27-2 fűzött : 290,- Ft
mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3672176]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2017.
Gáll Viktória
   Ringató-mesék : Borsi a kertben / Gáll Viktória Emese ; [Szert-Szabó Dorottya illusztrációival]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017. - 167, [6] p. : ill., színes ; 21x21 cm + CD
ISBN 978-963-437-037-6 kötött : 3999,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népdal - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3672627]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2017.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 3. / ... vál. és a játékok leírását kész. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-415-613-0 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3676926]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2017.
   Lánc, lánc, eszterlánc : [mondókás könyv]. - [Debrecen] : Magnusz, 2016. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-29-6 fűzött : 290,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3672179]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2017.
Müller, Jörg
Ganz schön aufgeklärt! (magyar)
   Felvilágosító könyv tiniknek szexről és szerelemről / Jörg Müller ; ill. Dagmar Geisler ; [ford. Szőke Zsófia Eszter]. - 2. kiad. - Miskolc : Z-Press, cop. 2017. - 83, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9493-44-5 fűzött : 2800,- Ft
serdülőkor - mentálhigiénia - szerelem - nemi felvilágosítás - személyi higiénia - ifjúsági könyv
392.6(02.053.2) *** 159.922.8(02.053.2) *** 613.865-053.6(02.053.2) *** 613.96(02.053.2) *** 613.88(02.053.2)
[AN 3677166]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7730 /2017.
Ackerman, Diane (1948-)
The zookeeper's wife (magyar)
   Menedék : megtörtént események nyomán / Diane Ackerman ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-442-8 fűzött : 3490,- Ft
Varsó - amerikai angol irodalom - gettó - zsidóság mentése - állatkert - második világháború - dokumentumregény
323.12(=924)(438-2Warszawa)"1939/194" *** 820-31(73)=945.11 *** 59.006(438-2Warszawa)"1939/194"
[AN 3671687]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2017.
Lowenthal, Mark M. (1948-)
Intelligence (magyar)
   Hírszerzés : a titkoktól a politikai döntésekig / Mark M. Lowenthal ; [ford. Kiss Marcell] ; [közread. az Antall József Tudásközpont]. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - 616 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-21-1 fűzött : 4500,- Ft
hírszerzés - állambiztonság - titkosszolgálat
327.84(100) *** 355.40(100) *** 351.746.1(100)
[AN 3672513]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2017.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   A remény hősei / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ordo Equestris, cop. 2016. - 132 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Tart.: Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosrólÞ; A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5599-7 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - magyar történelem - összeesküvés - katonatiszt - megtorlás - önkényuralom időszaka (1849-1867)
323.282(439.21)"1849/185"(093) *** 355(439)(092)Borbáth_L. *** 323.26(439.21)"185"(092)
[AN 3677673]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2017.
Smith, Mike
Boko Haram (magyar)
   Boko Haram : Nigéria szentségtelen háborúja testközelből / írta Mike Smith. - Budapest : Atlantic Press, 2017. - 267 p. : ill., térk. ; 21 cm
Ford. Szántó András
ISBN 978-615-5332-82-1 fűzött : 3490,- Ft
Boko Haram (testület)
Nigéria - terrorszervezet - 21. század
323.285(669)"201"
[AN 3671835]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2017.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Presscon Kiadó, a 6. kötettől kiad. a Múlt és Jövő Könyvkiadó
ISBN 963-506-440-3 *
holokauszt
323.12(=924)(439) *** 323.12(=924)(100)"193/1945"
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - cop. 2017. - 335 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-31-7 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság - két világháború közötti időszak - második világháború
323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3671898] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7735 /2017.
   1956 Gyulán : emlékezések / [a felvételek szöveges átiratát kész. Gyulaváriné Szilágyi Ágnes] ; [a névmutatót és a kronológiát kész. Nagy Éva] ; [kiad. a Mogyoróssy János Városi Könyvtár]. - Gyula : Mogyoróssy J. Vár. Kvt., 2017. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Az interjúkat kész. Alt Norbert és Pataky László Zoltán. - Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-12-8094-4 fűzött
Gyula - 1956-os forradalom - helytörténet - oral history - interjú
943.9-2Gyula"1956"(047.53)
[AN 3672589]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2017.
Csapláros Andrea (1971-)
   Savaria : múlt a jelenben / [szöveg Csapláros Andrea, Sosztarits Ottó] ; [közread. a Szülőföld Kulturális, Sport és Örökségvédelmi Egyesület]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 98 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5600-53-1 fűzött
Savaria - Szombathely - régészet - római birodalom kora
904(398.6-2Savaria) *** 904(439-2Szombathely)
[AN 3672439]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2017.
Deák Piroska
   Széchenyi-emlékek nyomában Európában / [szerzők Deák Piroska, Messik Miklós, Szöllősi Annamária] ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület. - Budapest : MEVE, 2017. - 512 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 511-512.
ISBN 978-963-12-5722-9 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Európa - történelmi személy - emlékhely - helyismeret - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 908.4 *** 725.945(4)
[AN 3676794]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2017.
Drüeke, Stefan
Die Arche Noah (magyar)
   Noé bárkája : mítosz vagy valóság? / Stefan Drüeke. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 166 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-10-0 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
művelődéstörténet - bibliakutatás
930.85(089.3) *** 221.11.016(089.3)
[AN 3672408]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2017.
Harsányi Judit
   Bátorság és rémület : '56 fénye és árnya / írta és szerk. Harsányi Judit. - Eger : Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft., 2017. - 87 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-80382-4-9 fűzött
Eger - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 943.9-2Eger"1956"
[AN 3672233]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2017.
Kansu, Ceyhun Atuf (1919-1978)
Halk önderi Atatürk (magyar)
   Mustafa Kemal Atatürk / Ceyhun Atuf Kansu ; [ford. Tasnádi Edit] ; [utószó Hóvári János]. - Budapest : Nap K., 2017. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-093-8 kötött : 2100,- Ft
Atatürk, Mustafa Kemal (1881-1938)
Törökország - államférfi - történelem - 20. század
956.0(092)Atatürk,_M._K. *** 956.0"191/193"
[AN 3671884]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2017.
   Korea : múlttól a jelenig : diákkonferencia az ELTE Koreai Tanszékén / szerk. Kőrösi Nikolett. - Budapest : ELTE Koreai Tansz., 2017. - 120 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
A Budapesten, 2017. márc. 31-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-873-0 fűzött
Korea - művelődéstörténet - történelem - gazdaságtörténet - társadalomtörténet
930.85(519) *** 951.9 *** 338(519)(091) *** 316.32(519)
[AN 3672399]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2017.
Kruppa Géza
   Pofa be, ha velem beszélsz! : [rémképek az 50-es évekből] / Kruppa Géza. - 2. bőv. kiad. - Budapest : KultUnio, 2017. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8741-7 fűzött
magyar történelem - 20. század - állami terror - 1956-os forradalom
943.9"195" *** 943.9"1956" *** 323.282(439)"195"
[AN 3677653]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2017.
Marty,, William Henry
The world of Jesus (magyar)
   A kor, amelyben Jézus élt / William H. Marty. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 165 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-94-4 fűzött
Jézus
ókori Izrael - történelem - krisztológia
933 *** 232
[AN 3672323]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2017.
   Nagydobsza : a talpasház és a település története / [szerk. Duczon Árpád, Gabnai János] ; [kiad. Nagydobsza Község Önkormányzata, Nagydobszai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat]. - Nagydobsza : Önkormányzat : Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-12-8673-1 kötött
Nagydobsza - helytörténet - falusi ház - lakóépület - népi építészet
943.9-2Nagydobsza *** 728.6(439-2Nagydobsza) *** 72.031.4(439-2Nagydobsza)
[AN 3672122]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2017.
Nyakas János (1900-1989)
   Sorsdöntő száz nap 1849-ben : a magyar szabadságharc bukásának okai / írta Nyakas János. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 89, [3] p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Veszprém : Fodor, 1940. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-54-8 fűzött
1848/49-es forradalom és szabadságharc - hasonmás kiadás
943.9"1848/1849" *** 094/099.07
[AN 3672519]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2017.
Stefánia, főhercegnő (1864-1945)
Ich sollte Kaiserin werden (magyar)
   Császárnénak szántak : Rudolf trónörökös özvegyének emlékiratai / Stefánia ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Európa, 2017. - 298, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-671-3 kötött : 3690,- Ft
Stefánia, főhercegnő (1864-1945)
Ausztria - uralkodócsalád - nő - 19. század - 20. század - memoár
929(436)Stefánia(0:82-94)
[AN 3671843]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2017.
Szabad György (1924-2015)
   Aradtól az Országgyűlésig : Pavlovits Miklós interjúja Szabad Györggyel. - Budapest : Magvető, 2017. - 258, [29] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3510-8 kötött : 3299,- Ft
Szabad György (1924-2015)
Magyarország - politikus - történész - belpolitika - rendszerváltás - életútinterjú - 20. század - 21. század
930.1(439)(092)Szabad_Gy.(047.53) *** 32(439)(092)Szabad_Gy.(047.53) *** 323(439)"198/199"(047.53)
[AN 3671781]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2017.
Székely Ferenc (1951-)
   Őrhelyen gyújtott jeltüzek : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2016. - 174 p., [12] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-26-2 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(498.4)(=945.11)(047.53)
[AN 3672156]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7749 /2017.
Farkas Zoltán
   Kárpát-medence : útikönyv / [írta Farkas Zoltán] ; [közread. a] Kárpát-medence Intézet. - [Várpalota] : KMI, 2017. - 456 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5816-5 kötött
Kárpát-medence - helyismeret - útikönyv
914-191(036) *** 908.4-191
[AN 3672370]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2017.
   Nagydobsza képekben / [szerk. Duczon Árpád, Gabnai János] ; [fényképek Dékány Zsolt, Lantos Miklós, Hegedűs Sándor] ; [kiad. Nagydobsza Község Önkormányzata]. - Nagydobsza : Önkormányzat, 2017. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8674-8 kötött
Nagydobsza - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagydobsza(084.12)
[AN 3672255]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2017.
Pozsgai Györgyi (1954-)
   Jelek az ihlet horizontján : Itália kincsei / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-615-5562-77-8 fűzött : 2000,- Ft
Olaszország - helyismeret - művelődéstörténet - útleírás - esszé
908.45(0:82-992) *** 908.45(0:82-4) *** 930.85(45)(0:82-4)
[AN 3672365]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2017.
   A világ a Fehérvár Travellel : válogatás utasaink legszebb fotóiból. - [Székesfehérvár] : [Fehérvár Travel], [2016]. - 198, [1] p. : ill., színes ; 22x30 cm
Kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3671945]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7753 /2017.
   Agrárjog : a magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban / Csák Csilla [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2017. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-16-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági jog - vidékfejlesztés - jogharmonizáció
349.42(439) *** 340.137.3(4-62) *** 711.1(439)
[AN 3671661]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2017.
   Államelmélet : fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből / [szerk. Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs]. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 404 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-350-6 fűzött : 4800,- Ft
államelmélet
340.12 *** 321.01
[AN 3677237]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2017.
Bair, Deirdre (1935-)
Al Capone (magyar)
   Al Capone : legenda és valóság / Deirdre Bair ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 484 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-472-5 kötött : 3990,- Ft
Capone, Al (1899-1947)
Egyesült Államok - szervezett bűnözés - maffia - bűnöző - két világháború közötti időszak - 20. század
343.91(73)(092)Capone,_A. *** 343.341(73)"19" *** 343.974(73)"192/193"
[AN 3671705]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2017.
Bánrévy Gábor (1929-2013)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor ; [... aktualizálta Szabó Sarolta]. - 9. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 230 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 978-963-277-599-9 fűzött : 2800,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3677248]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2017.
Borsodi Gyula (1925-1992)
   Ellopott életünk : [málenkij robot] / Borsodi Gyula ; [szerk. Némethi Lajos]. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2017. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89457-6-1 fűzött
Szovjetunió - kényszermunka - munkatábor - 1940-es évek - memoár
343.819.5(47)"194"(0:82-94)
[AN 3671703]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2017.
Frivaldszky János (1969-)
   A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei / Frivaldszky János. - 3 jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 360 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-662-0 fűzött : 3400,- Ft
jogfilozófia
34.01
[AN 3677258]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2017.
Horváth Andrea
   Mennyi rács.. : börtönkönyv : bepillantás a magyar börtönök zárt világába / Horváth Andrea. - 2. átd. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Börtönkönyv
ISBN 978-963-290-194-7 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - büntetés-végrehajtó intézet - elítélt - riport
343.812(439)(0:82-92) *** 316.37-058.56(439)(0:82-92)
[AN 3677256]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2017.
Kurucsai Pál
   Keserű sors, rabkenyér / Kurucsai Pál. - [Bácsbokod] : [Bácsbokodi Hagyományőrző Egyes.], cop. 2017. - 419 p. : ill. ; 24 cm. - (Bácsbokodi honismeret sorozat, ISSN 2416-0490 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8345-7 kötött
Szovjetunió - Bácsbokod - kényszermunka - munkatábor - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=30)"194" *** 316.347(=30)(439-2Bácsbokod)"194"
[AN 3671974]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2017.
Lábady Tamás (1944-2017)
   A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 258 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 978-963-277-458-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magánjog - jogtörténet
347 *** 347(439)(091)
[AN 3677252]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2017.
Murányi András
   A Népszabadság kivégzése : az utolsó főszerkesztő vallomása / Murányi András. - Budapest : Corvina, 2017. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6438-5 fűzött : 2990,- Ft
Népszabadság
Magyarország - sajtótörténet - médiapolitika - napilap - sajtószabadság - 21. század - memoár
342.732(439) *** 070(439)Népszabadság(0:82-94) *** 323:008(439)"201"(0:82-94)
[AN 3671805]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7763 /2017.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosról / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ordo Equestris, cop. 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-12-5600-0 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - történelmi forrás
355(439)(092)Borbáth_L. *** 355.48(439.21)"1848/1849"(093)
[AN 3677675]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7764 /2017.
Czinkóczi Sándor (1946-)
   Dinamikus szervezeti képességek az egészségügyben : "gondolatébresztő egy új egészségügyi intézményirányítási paradigmához" / Czinkóczi Sándor, Révai Tamás. - Budapest : Medicina, 2017. - 108 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-108.
ISBN 978-963-226-625-1 fűzött : 2200,- Ft
egészségügyi intézmény - szervezetfejlesztés
65.014 *** 364.444
[AN 3672113]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2017.
Dobák Miklós (1955-)
   Vezetés és szervezés : szervezetek kialakítása és működtetése / Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2013. - 483 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 466-478.
ISBN 978-963-05-9447-9 fűzött : 3990,- Ft
szervezéstechnika - vezetéstudomány
65.012.4 *** 65.012.3
[AN 3677742]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2017.
Kogon, Kory
The 5 choices (magyar)
   5 döntés : út a kivételes teljesítményhez / Kory Kogon, Adam Merrill, Leena Rinne ; [ford. Mátrai Szilvia és Pokorny Anna]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5030-73-4 fűzött : 4950,- Ft
vezetéstudomány - siker - szervezeti kultúra
65.012.4 *** 65.013
[AN 3672577]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7767 /2017.
Botos Katalin (1941-)
   Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer / Botos Katalin, Bódy László. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 151 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
ISBN 978-963-277-180-9 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - pénzügy - bankügy - pénzpiac - egyetemi tankönyv
336.7(439)(075.8)
[AN 3677162]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2017.
Fried, Jason
Remote (magyar)
   Remote : távmunka újratöltve / Jason Fried és David Heinemeier Hansson ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2017. - 250 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-78-9 fűzött : 4950,- Ft
távmunka
334.714
[AN 3672444]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2017.
Fried, Jason
Rework (magyar)
   Rework : rendhagyó gondolkodás, rendhagyó profit / Jason Fried és David Heinemeier Hansson ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 285 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-76-5 fűzött : 4950,- Ft
üzleti élet - vezetéstudomány - siker
658.1 *** 613.865 *** 65.012.4
[AN 3672443]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2017.
Georgikon Napok (58.) (2016) (Keszthely)
   LVIII. Georgikon Napok [elektronikus dok.] : felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság. - [Keszthely] : [PE Georgikon Kar], [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
A Keszthelyen, 2016. szept. 29-30-án a Pannon Egyetem Georgikon Kara által rendezett konferencia előadásai. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-85-0
agrártudomány - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 504.03 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3671869]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2017.
Joyner Mark (1968-)
The irresistible offer (magyar)
   Ellenállhatatlan ajánlat : hogyan add el a termékedet, szolgáltatásodat vagy önmagadat legfeljebb 3 másodperc alatt? / Mark Joyner ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-70-3 fűzött : 3905,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3672506]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2017.
Kelemen László
   Számlázási kézikönyv 2017 : minden, amit a számlázásról tudni kell / [Kelemen László]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-615-5085-46-8 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adóügy - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 3672592]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2017.
Kiyosaki, Robert T. (1947-)
The business school for people who like helping people (magyar)
   Üzleti iskola : [a gazdagság elérésének forradalmi módja] azoknak, akik szívesen segítenek másoknak [és az MLM üzlet 8+3 rejtett értéke a pénzkereseti lehetőségen felül] / Robert T. Kiyosaki ; [ford. Sallay Katalin]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Gazdag papa üzleti iskola" és "Üzleti iskola : a network marketing..." címmel is
ISBN 978-615-5030-62-8 fűzött : 2950,- Ft
hálózati értékesítés - életvezetés
658.846 *** 613.865
[AN 3672520]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2017.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Luxushotel, Hungary : [a budapesti szállodák legféltettebb titkai] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2017, cop. 2012. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-1-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Budapest - turizmus - szálloda - ezredforduló - anekdota
338.48(439)(0:82-36) *** 640.41(439-2Bp.)(0:82-36)
[AN 3677777]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2017.
Kovács Ferenc
   Elektronikus számlázás, 2017 : elméleti és gyakorlati tudnivalók / [Kovács Ferenc]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 99 p. : ill. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár, ISSN 2498-7506)
ISBN 978-615-5085-45-1 fűzött
Magyarország - adóügy - internet - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 3672511]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2017.
Lupkin, Jim
Network marketing for Facebook (magyar)
   Network marketing a Facebookon : kipróbált praktikák a közösségi médiában a közvetlen értékesítés és az MLM területén / Jim Lupkin, Brian Carter ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bagolyvár, 2017. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-79-6 fűzött : 3450,- Ft
marketing - hálózati értékesítés - elektronikus kereskedelem
658.846 *** 658.8 *** 681.324
[AN 3672512]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2017.
Lux, Michael
Einführung in den Zollkodex der Union (UZK) (magyar)
   Útmutató az Uniós Vámkódexhez / Michael Lux ; [ford. Skrám Katalin és Hálám Szabolcs] ; [... kiad. a Magyar Vámügyi Szövetség]. - Budapest : MVSZ, 2017. - 169 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8486-7 fűzött : 4200,- Ft
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.41(4-62)(094)(036)
[AN 3671779]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2017.
Mérő László (1949-)
   A csodák logikája [elektronikus dok.] / Mérő László ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8680-9 : 1990,- Ft
gazdaságpszichológia - tudományelmélet - gondolkodás - matematikai logika - hangoskönyv
330.16 *** 001 *** 159.955 *** 510.6
[AN 3671864]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2017.
   Német pénzügyi-számviteli és üzleti nyelvkönyv : [német középhaladóknak] / Csányi [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2011. - 275 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 978-963-05-9064-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - pénzügy - számvitel - nyelvkönyv
657 *** 803.0(078)=945.11 *** 658
[AN 3677746]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2017.
Rekettye Gábor (1944-)
   Bevezetés a marketingbe / Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2015. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9667-1 fűzött : 5200,- Ft
marketing
658.8
[AN 3677734]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7781 /2017.
Farkasné Gondos Krisztina
   Pénzbeli ellátások, 2017 : táppénz, CSED, GYED, baleseti táppénz, utazási költségtérítés / [Farkasné Gondos Krisztina]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Vezinfó-zsebkönyvtár, ISSN 2498-7506)
ISBN 978-615-5085-44-4 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - táppénz - gyermekgondozási segély - útmutató
369.224(439)(036) *** 369.7(439)(036)
[AN 3672502]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7782 /2017.
Bazylczuk, Eryk (1933-)
Węgry 1956 (magyar)
   Magyarország 1956 : emlékképek / Eryk Bazylczuk ; [ford. Szeratics Péter]. - Budapest : [BME], 2017. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-313-251-7 kötött
Magyarország - Lengyelország - 1956-os forradalom - magyar történelem - egyetemi hallgató - lengyelek - történelem - 1950-es évek - memoár
378.18(439)(=84)(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 943.8"1956"
[AN 3672388]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2017.
   Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben [elektronikus dok.] : VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia : A Magyar Tudomány Ünnepe : tanulmánykötet / Tóth Péter, Makó Ferenc, Varga Anikó szerk. ; [rend., közread az Óbudai Egyetem]. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2016. nov. 16-án tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-98-2
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3671865]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2017.
Erdős Virág (1968-)
   Szorzótábla-versikék 100 számra : játékos, tanulást segítő, kivágható kártyákkal / Erdős Virág. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-369-1 kötött : 2990,- Ft
számolás - képeskönyv
372.47 *** 087.5(084.1)
[AN 3671764]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2017.
Fry, Jason (1969-)
Star wars : rogue one : secret mission (magyar)
   Star wars : zsivány egyes : titkos küldetés / írta Jason Fry. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Élő Csaba Jenő
ISBN 978-615-5501-98-2 kötött : 2499,- Ft
írás- és olvasástanítás - fantasztikus film - képeskönyv
372.41 *** 791.43-312.9(73) *** 087.5(084.1)
[AN 3672639]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2017.
Lantos Mihály (1970-)
   Lépéselőny : tanulj meg tanulni! : tanulási stratégia a vidám diákévekhez / Lantos Mihály. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-291-309-4 fűzött : 1990,- Ft
tanulás - képességfejlesztés
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 3671935]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2017.
   Mindent Isten dicsőségére tegyetek! : Kálmán Attila emlékezete / [közread. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127-146.
ISBN 978-615-5523-21-2 fűzött
Kálmán Attila (1938-2015)
Magyarország - pedagógus - vezető alkalmazott - egyházi személy - református egyház - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Kálmán_A. *** 371.11(439)(092)Kálmán_A. *** 284.2(439)(092)Kálmán_A. *** 012Kálmán_A.
[AN 3672146]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7788 /2017.
Beasley, Robert
José Mourinho (magyar)
   José Mourinho : közelkép / Robert Beasley ; [ford. Lukács Dániel]. - Budapest : Európa, 2017. - 329, [5] p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-405-674-4 fűzött : 3990,- Ft
Mourinho, José (1963-)
Portugália - sporttörténet - labdarúgás - edző - ezredforduló - 21. század
796.332(100)"200/201" *** 796.332.071.4(469)(092)Mourinho,_J.
[AN 3671846]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2017.
Jurek, Scott (1973-)
Eat & run (magyar)
   Futni, enni, élni / Scott Jurek, Steve Friedman ; ford. Lukács Laura. - [Budapest] : Park, 2017, cop. 2015. - 272, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-154-7 kötött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - vegetáriánus étrend - memoár - ételrecept
796.422.16(73)(092)Jurek,_S.(0:82-94) *** 641.564(083.12)
[AN 3677199]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2017.
Nyulas-Győrfy Erika
   Papírfonás alapismeretek / Nyulas-Győrfy Erika. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 115 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5665-23-3 fűzött
papírművészet - fonás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3672597]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7791 /2017.
   Bringológia : amikor a dizájn hajtja a kerékpárt : kiállítási katalógus / szerk. Kultúrgorilla ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz. : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2016. - 168 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2016. jún. 17 - nov. 27. között tartották
ISBN 978-615-5217-23-4 fűzött
Európa - formatervezés - iparművészet - kerékpár - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.05(4)"193/201" *** 745.05(100)"201" *** 658.512.2 *** 629.118.3 *** 656.183 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3672222]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2017.
Bringológia (angol)
   Bikeology : when design drives the bike : exhibition catalogue / ed. Kultúrgorilla ; [publ. by the] Museum of Applied Arts, ... Hungarian Museum of Science, Technology and Transport ... - Budapest : Mus. of Appl. Arts : Hung. Mus. of Science, Technology and Transport, 2016. - 168 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2016. jún. 17 - nov. 27. között tartották
ISBN 978-615-5217-24-1 fűzött
Európa - iparművészet - formatervezés - kerékpár - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.05(4)"193/201" *** 745.05(100)"201" *** 658.512.2 *** 629.118.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3672235]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2017.
   Építményeink 2016 : Erdély : ... Sepsiszentgyörgy ..., 2016. november 10-11. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2016. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-80426-3-5 fűzött
Erdély - Sepsiszentgyörgy - városépítés - infrastruktúra - városfejlesztés - konferencia-kiadvány
711.4(498-2Sepsiszentgyörgy) *** 061.3(498-2Sepsiszentgyörgy) *** 711.4(498.4)
[AN 3672586]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2017.
Országos Művészeti Diákköri Konferencia (8.) (2017) (Pécs)
   VIII. Országos Művészeti Diákköri Konferencia 2017 / [szerk. Gnándt Ferenc, Radnai Éva] ; [a konferenciát a PTE Művészeti, ... Műszaki és Informatikai Karai szervezték]. - [Pécs] : PTE, [2017]. - 224 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát Pécsett, 2017. ápr. 18-20. között rendezték
ISBN 978-963-429-121-3 fűzött
tudományos diákkör - művészet - konferencia-kiadvány
7 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3672206]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2017.
Tóth György (1945-)
   Felvetett fonalak az elárvult szövőszéken : É. Kovács Lászlóné Babus Éva szövő, népi iparművész munkássága / Tóth György ; [... kiad. az "Éger Ág" Alapítvány]. - Égerszög : "Éger Ág" Alapítvány, 2017. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7657-2 kötött
Kovács Lászlóné, É (1934-2012)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - ezredforduló
745.52(439)(092)Kovács_Lászlóné,_É.
[AN 3672728]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7796 /2017.
Horváth Márton Levente (1983-)
   Egy műfaj illegalitásban : misekompozíciók Magyarországon 1949-1969 között / Horváth Márton Levente ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék. - Budapest : LFZE Egyházzene Tansz., 2017. - 188 p. : ill., kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 174-177.
ISBN 978-963-12-8082-1 kötött
Magyarország - zenetörténet - egyházi és vallásos zene - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
783.21(439)"194/196"
[AN 3671673]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7797 /2017.
Beecroft, Simon
Star wars character encyclopedia (magyar)
   Star wars szereplők nagykönyve / írta Simon Beecroft és Pablo Hidalgo. - Frissített, bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 220, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kabdebó Flórián, Györgyi Dániel, Korondi Áron
ISBN 978-615-5633-77-5 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - képeskönyv
791.43-312.9(73) *** 791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5(084.1)
[AN 3672643]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2017.
Fesztbaum Béla (1975-)
   Aki Budapestet mulattatja, de Kolozsvárról álmodik.. : Ditrói Mór színházi életrajza / Fesztbaum Béla. - Budapest : Corvina, 2017. - 224 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-224.
ISBN 978-963-13-6427-9 fűzött : 2990,- Ft
Ditrói Mór (1851-1945)
Magyarország - Kolozsvár - Budapest - színháztörténet - színházi rendező - színház - 19. század - századforduló - 20. század
792.027.2(439)(092)Ditrói_M. *** 792(439.21-2Kolozsvár)"187/189" *** 792(439-2Bp.)Vígszínház"189/191"
[AN 3671786]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2017.
Király Jenő (1943-)
   A mai film szimbolikája / Király Jenő ; [vál. és szerk. Balogh Gyöngyi] ; [... az utószót írta Varga Anna] ; [közread. az] Eszmélet Alapítvány. - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2017. - 657 p. ; 24 cm
Filmogr.: p. 641-654.
ISBN 978-615-80581-1-7 kötött : 4400,- Ft
filmesztétika - filmtörténet
791.43.01 *** 791.43(100)(091)
[AN 3671875]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2017.
Nagy Attila (1933-1992)
   Nem lehet visszatérni : egy színész vallomásai / Nagy Attila ; [vál., szerk. ... Deres Péter és Gyergyádesz László]. - Budapest : Napvilág, 2017. - 348, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-396-4 kötött : 3500,- Ft
Nagy Attila (1933-1992)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
791.43.071.2(439)(092)Nagy_A.(0:82-94)
[AN 3671933]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2017.
Saunders, Catherine
Star wars : the story of Darth Vader (magyar)
   Star wars : Darth Vader története / írta Catherine Saunders és Tori Kosara. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Steklács Miklós
ISBN 978-615-5633-59-1 kötött : 2499,- Ft
írás- és olvasástanítás - fantasztikus film - gyermekkönyv - képeskönyv
791.43-312.9(73) *** 372.41 *** 087.5(084.1)
[AN 3672633]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2017.
   Visszaszámlálás : kortárs norvég/izlandi színház és dráma / [szerk. Lakos Anna] ; [közread. a PIM-OSZMI]. - [Budapest] : PIM-OSZMI, [2017]. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9000-48-3 fűzött
Norvégia - Izland - színháztörténet - színházesztétika - 19. század - 20. század - 21. század - norvég irodalom - dráma - szinopszis
792.01 *** 839.6-2=945.11 *** 792(48)"18/20"
[AN 3671980]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7803 /2017.
Dobos Károly Dániel (1971-)
   Sém fiai : a sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története / Dobos Károly Dániel. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2016, cop. 2012. - 472 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-419.
ISBN 978-963-277-317-9 fűzött
sémi nyelvek - nyelvtörténet - nyelvemlék
809.2-8 *** 809.2-53
[AN 3677211]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2017.
Loch Ágnes
   Gazdasági szóbeli feladatok : angol középfok (B2), felsőfok (C1) / Loch Ágnes, Barta Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8645-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaságtan - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3677752]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7805 /2017.
Király István (1921-1989)
   Napló, 1956-1989 / Király István ; [az utószót írta Babus Antal] ; [szerk. Soltész Márton]. - Budapest : Magvető, 2017. - 1050, [28] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3512-2 kötött : 9990,- Ft
Király István (1921-1989)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - napló
82.01(439)(092)Király_I.(0:82-94)
[AN 3671768]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2017.
   Scientiarum miscellanea : latin tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században / szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid. - Szeged : Lazi, 2017. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 2.)
A Szegeden, 2015. nov. 5-7. között rendezett II. Neolatin Konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-267-324-0 fűzött
Magyarország - újkori latin irodalom története - művelődéstörténet
873.4(091)-96(439)"14/17" *** 930.85(439)"14/17"
[AN 3672103]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7807 /2017.
Márkus Béla (1945-)
   Szólamból szólamra / Márkus Béla ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2017. - 404, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89943-3-2 kötött : 2500,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomesztétika
894.511(091)"19/201" *** 82.01 *** 894.511(498.4)(091)"19"
[AN 3672169]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2017.
Molitorisz Pál (1944-)
   Mert Lőwy ember és poéta volt : Réthy László pályája és költészete / Molitorisz Pál. - 2. jav., bőv. kiad. - Szarvas : Szerző, 2017. - 130 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-8906-0 kötött
Réthy László (1851-1914)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Réthy_L.
[AN 3678113]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7809 /2017.
Adeline, L. Marie
S.E.C.R.E.T. : revealed (magyar)
   S.E.C.R.E.T. 3 : titkok hálójában / L. Marie Adeline ; [ford. Szabó Mihály]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-551-1 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11
[AN 3672424]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2017.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Fasandræberne (magyar)
   Fácángyilkosok / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szőke Zsolt]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2012. - 382, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-510-1 fűzött : 3590,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3678118]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2017.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Marco effekten (magyar)
   Hajtóvadászat / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 459 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-239-1 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3678122]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2017.
Altebrando, Tara
The leaving (magyar)
   A távozás / Tara Altebrando ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 445 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-034-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3671666]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2017.
Arlidge, M. J. (1974-)
Liar liar (magyar)
   Hazudsz, hazudsz : [Helen Grace 4] / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-452-7 fűtött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3671660]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2017.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 477, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-705-1 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3676983]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voll verknallt! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Totál bezúgva / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 197, [8] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 8.
ISBN 978-963-294-406-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672635]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2017.
The best science fiction & fantasy of the year (magyar)
   Az év legjobb science fiction és fantasynovellái, 2017 / szerk. Jonathan Strahan. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 583 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-471-8 kötött : 4990,- Ft
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3671663]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Conni geht auf Klassenfahrt (magyar)
   Bori osztálykirándulásra megy / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 92, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-33-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3677024]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Burg der Vampire (magyar)
   Bori a titokzatos várkastélyban / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2013. - 97, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-14-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3677013]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die grosse Eiszeit (magyar)
   Bori és az olasz fagyi / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 105, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-177-2 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3677010]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2017.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - 9. utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2010. - 367 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3699,- Ft
meseterápia - gyermeklélektan - világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3677138]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2017.
Bond, Gwenda
Lois Lane: Fallout (magyar)
   Lois Lane : veszélyes játék / Gwenda Bond ; [ford. Nagy Dóra]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-035-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3671677]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2017.
Buxbaum, Julie
Tell me three things (magyar)
   Három dolgot mondj / Julie Buxbaum ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-437-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3671708]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2017.
Capote, Truman (1924-1984)
The early stories of Truman Capote (magyar)
   Pille a lángban : ifjúkori elbeszélések / Truman Capote ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2017. - 180, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-682-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3671752]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2017.
Child, Lee (1954-)
Make me (magyar)
   Néma város / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. Fagyöngy-ígéret / Richard Paul Evans ; [ford. Szőke Ágnes]. Kobra / Deon Meyer ; [ford. Szabó Olimpia]. A csúnya testvér / Jane Fallon ; [ford. Zsolt Angéla]. - Budapest : Tarsago, cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Make me. The ugly sister. Kobra. The mistletoe promise
ISBN 978-963-289-358-7 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - dél-afrikai irodalom - afrikansz nyelv - bűnügyi regény - regény
820-312.4=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11 *** 839.36-312.4=945.11
[AN 3671711]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2017.
Chirovici, Eugen Ovidiu (1964-)
The book of mirrors (magyar)
   Tükrök könyve / E. O. Chirovici ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2017. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-330-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3671671]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 291, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-926-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3677800]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   A ferde ház / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 269 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-932-9 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3677808]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 316, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-930-5 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3677806]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder of Roger Ackroyd (magyar)
   Az Ackroyd-gyilkosság / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 345, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-928-2 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3677804]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ordeal by innocence (magyar)
   Az alibi / Agatha Christie ; [ford. Katona Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 317 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-925-1 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3677799]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2017.
Clark, Mary Higgins (1931-)
The melody lingers on (magyar)
   A dal véget ér / Mary Higgins Clark ; [ford. Kovács Attila]. Miss Dreamsville és az irodalmi szalon / Amy Hill Hearth ; [ford. Téli Márta]. Szakadék / Paul Doiron ; [ford. Zsámboki Péter]. Mielőtt megismertelek / Jojo Moyes ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Tarsago, cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The melody lingers on. Miss Dreamsville and the Collier County Women's Literary Society. The precipe. Me before you
ISBN 978-963-289-359-4 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3671785]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2017.
Cook, Eileen
With malice (magyar)
   Címlapsztori / Eileen Cook ; [ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-037-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3671686]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2017.
Cunningham, Michael (1952-)
The hours (magyar)
   Az órák / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-89-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3677259]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2017.
Dickinson, Seth
The traitor Baru Cormorant (magyar)
   Kormorán Baru, az áruló / Seth Dickinson ; [ford. Kemenes Iván]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 539 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-444-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671667]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2017.
Dr. Seuss (1904-1991)
Green eggs and ham (magyar)
   Zöld sonkás tojás / Dr. Seuss. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [62] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Szabó T. Anna
ISBN 978-963-437-028-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3672605]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2017.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The maiden voyage (magyar)
   Velencei kalamajkák [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; [... ford. Borbás Mária] ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8748-6 : 2990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
820-32=945.11
[AN 3671859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3671860] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3671861] MARC

ANSEL
UTF-87837 /2017.
Dylan, Bob (1941-)
Chronicles (magyar)
   Krónikák / Bob Dylan ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2005. - 332, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-668-3 kötött : 3490,- Ft
Dylan, Bob (1941-)
Egyesült Államok - zenész - dalszövegíró - amerikai angol irodalom - 20. század - ezredforduló - önéletrajz - memoár
820-94(73)=945.11 *** 78.067.26.036.7(73)(092)Dylan,_B.(0:82-94)
[AN 3671734]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2017.
Dylan, Bob (1941-)
   Lyrics = Dalok / Bob Dylan ; [vál. és ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2017. - 153 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-405-667-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum
820-192(73).02=945.11
[AN 3671738]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2017.
   Esti állatmesék / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2017. - 120, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-368-9 kötött : 3499,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3676898]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2017.
Fioretti, Francesco (1960-)
La selva oscura (magyar)
   Sötét erdő : a pokol regénye / Francesco Fioretti ; ford. Horváth Csaba. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-955-1 fűzött : 2800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3671984]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2017.
Florian, Claudiu M.
Vârstele jocului (magyar)
   Játszadozások kora : erdélyi gyermekkorom regénye / Claudiu M. Florian ; Koszta Gabriella ford. - Budapest : Vince K., 2017. - 311, [2] p. ; 20 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-076-9 fűzött : 3495,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3671903]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2017.
Forman, Gayle (1971-)
Leave me (magyar)
   Engedj el / Gayle Forman ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-427-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3671692]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2017.
Gortner, C. W.
Marlene (magyar)
   Az isteni Marlene : [életrajzi regény] / C. W. Gortner ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Tericum, cop. 2017. - 478, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-008-5 kötött : 4170,- Ft
Dietrich, Marlene (1901-1992)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3672585]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2017.
Graham, Lauren (1967-)
Talking as fast as I can (magyar)
   Gyorsan elhadarom : a Szívek szállodájától a Szívek szállodájáig, és ami a kettő között történt / Lauren Graham ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 220, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-465-7 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 791.43.071.2(73)(092)Graham,_L.(0:82-94)
[AN 3671681]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2017.
Griffin, Paul (1966-)
When friendship followed me home (magyar)
   Ahol a barátom, ott az otthonom / Paul Griffin ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 316, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-4033-51-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3671741]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2017.
Gulvin, Jeff (1962-)
The long count (magyar)
   Hosszú számolás / J. M. Gulvin ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-320-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3671675]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2017.
Heathfield, Lisa
Paper butterflies (magyar)
   Papírpillangók / Lisa Heathfield ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-020-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3671706]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2017.
Holmberg, Charlie N. (1988-)
The paper magician (magyar)
   A papírmágus : A papírmágus trilógia I. / Charlie N. Holmberg ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-463-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3671688]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2017.
Kettschau, Bettina (1965-)
Niagara, der Anschlag (magyar)
   Niagara, a merénylet / Bettina Kettschau. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 117 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-00-1 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3672349]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2017.
Knappe, Wolfgang (1947-)
Robinson Crusoe (magyar) (átd. kiad.)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe [alapján] újramesélte Wolfgang Knappe ; ill. Ute Thönissen ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Klasszikusok gyerekeknek, ISSN 2559-9658)
ISBN 978-963-432-032-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - német irodalom - átdolgozás - regény - gyermekregény
820-31.04=945.11 *** 830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3671718]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2017.
Läckberg, Camilla (1974-)
Predikanten (magyar)
   A prédikátor / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2017. - 315 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-511-8 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3678127]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2017.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 84, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-708-3 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3676877]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2017.
Loeffelbein, Christian (1968-)
Winnetou (magyar) (átd. kiad.)
   Winnetou / Karl May [alapján] ; újramesélte Christian Loeffelbein ; ill. Alexander von Knorre ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 60, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Klasszikusok gyerekeknek, ISSN 2559-9658)
ISBN 978-963-432-033-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
830-31(02.053.2).04=945.11 *** 830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3671719]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2017.
Mafi, Tahereh (1988-)
Furthermore (magyar)
   Illaberek / Tahereh Mafi ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 334, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-432-025-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3671709]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2017.
   Mesék az élet csodáiról / [vál., átd.] Boldizsár Ildikó ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2015. - 245, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3301-2 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3676968]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2017.
Morosinotto, Davide (1980-)
Nemo : il gigante di pietra (magyar)
   Nemo, a kőóriás : a fiú, akiből a legendás Nemo kapitány lett / Davide Morosinotto ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 245, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-315-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3671762]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2017.
Murakami Haruki (1949-)
Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi (magyar)
   A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2013. - 332, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-14-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3677270]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2017.
Murakami Haruki (1949-)
Supūtoniku no koibito (magyar)
   Szputnyik, szívecském! / Murakami Haruki ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2006. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-20-6 kötött : 3490,- Ft
japán irodalom - szerelmes regény
895.6-312.5=945.11
[AN 3677272]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2017.
Murakami Haruki (1949-)
Umibe no Kafuka (magyar)
   Kafka a tengerparton / Murakami Haruki ; [Erdős György fordítása]. - 5. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2006. - 692, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-15-2 kötött : 4490,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3677268]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2017.
Palmer, Michael (1942-2013)
Resistant (magyar)
   Ellenálló / Michael Palmer ; [ford. Zsámboki Péter]. Félig betört lovak / Jeannette Walls ; [ford. Téli Márta]. Windigo-sziget / William Kent Krueger ; [ford. Bornai Tibor]. Eltitkolt gyermekek / Alison McQueen ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Resistant. Half broke horses. Windigo Island. The secret children
ISBN 978-963-289-357-0 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3671714]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2017.
Pearson, Mary E. (1955-)
The beauty of darkness (magyar)
   Az árulás szépsége : A fennmaradottak krónikái harmadik könyv / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 630 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-434-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671685]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 319 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-481-4 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3678137]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 287 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-453-1 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3677599]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2017.
Sanders, Ben (1989-)
American blood (magyar)
   Amerikai vér / Ben Sanders ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-358-2 fűzött : 3490,- Ft
új-zélandi irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(931)=945.11
[AN 3671658]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2017.
Sims, Lesley
Alice in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carrol[!] meséje alapján írta Lesley Sims ; ford. László Noémi ; Mauro Evangelista illusztrációival. - Budapest : Holnap, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-349-177-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - mese
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3676726]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2017.
Sparks, Nicholas (1965-)
See me (magyar)
   Engem láss! / Nicholas Sparks ; [ford. Gömöri Péter]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 572, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-866-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3677605]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2017.
Symes, Ruth (1962-)
Bella Donna : cat magic (magyar)
   Bella Donna : a tanonc / Ruth Symes ; Marion Lindsay illusztrációival ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 155 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-445-793-0 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672193]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2017.
Ulrich, Heidi
Tommy Joe (magyar)
   Tommy Joe / Heidi Ulrich. - Budapest : Evangéliumi K., 2016-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Szürke Sólyom testvére. - 2016. - 264 p. : ill.
ISBN 978-615-5189-98-2 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672331] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A törzsfőnök fia. - 2016. - 326 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5624-11-2)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672332] MARC

ANSEL
UTF-87869 /2017.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Borne (magyar)
   Borne / Jeff VanderMeer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-254-1 fűzött : 3580,- Ft : 12,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3671890]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Armageddon in retrospect (magyar)
   Ördögcsapda : új és kiadatlan irományok háborúról és békéről / Kurt Vonnegut ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 299 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-227-913-8 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3677784]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2017.
Wallach, Tommy (1982-)
We all looked up (magyar)
   Akkor felnéztünk / Tommy Wallach ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-399-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3671657]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2017.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor's enemies (magyar)
   A dzsungeldoktor ellenségei / Paul White ; [... ill. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., 2016. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-96-8 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3672321]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2017.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
The little house books (magyar)
   A farm, ahol élünk / Laura Ingalls Wilder. - [Budapest] : Pioneer Publ., 2015-. - 20 cm
keretcím: Kicsi ház könyvek
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3672130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Szilva-patak partján. - 2016. - 418 p.
ISBN 978-615-80296-3-6 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3672136] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Az Ezüst tó partján. - 2016. - 416 p.
ISBN 978-615-80296-4-3 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3672137] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A hosszú tél. - 2016. - 481 p.
ISBN 978-615-80296-5-0 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3672139] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Kicsi város a prérin. - 2017. - 431 p.
ISBN 978-615-80296-6-7 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3672140] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7874 /2017.
Ádám Nikolett
   Reklám szünet : versek / Ádám Nikolett. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-40-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672483]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2017.
Antal György (1929-)
   Lakoma után : válogatott versek, 2015 / Antal György. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-31-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672162]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2017.
Antalics Tímea
   Peti, a holland törpenyúl / Antalics Tímea, Kovács Andrea. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2017. - 23 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5665-46-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3672593]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Toldi [elektronikus dok.] / Arany János ; Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-8904-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - verses epika - hangoskönyv
894.511-13
[AN 3671740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (49 min)
[AN 3671747] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (49 min)
[AN 3671749] MARC

ANSEL
UTF-87878 /2017.
Aszalós Csongor
   Hasonlatok könyve / Aszalós Csongor. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-92-1 főzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671938]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2017.
Avar Ferenc (1946-1998)
   Kaspar Hauser lemond a versírásról / Avar Ferenc ; [vál. és szerk. Faludi Ádám] ; [... graf. Kucsera András ...] ; [közread. a] Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány. - [Tatabánya] : Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, cop. 2017. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88333-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672522]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2017.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3677028]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2017.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - 4. kiad. - [2017], cop. 2014. - 552 p.
Bibliogr.: p. 534-543.
ISBN 978-963-426-251-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3677225] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - 6. kiad. - [2017], cop. 2013. - 577 p. : ill.
Bibliogr.: p. 527-545.
ISBN 978-963-426-256-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3677774] MARC

ANSEL
UTF-87882 /2017.
Becze Szilvia
   Péter és a farkas / Szergej Prokofjev zenés meséje alapján írta Becze Szilvia ; Schall Eszter rajzaival. - Budapest : Holnap, 2017. - 43 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-118-8 kötött : 2900,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - orosz irodalom - átdolgozás - mese - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 882-34(02.053.2).04=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3672620]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 334, [2] p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-410-177-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3677780]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Hisztimesék [elektronikus dok.] ; Meseleves / Berg Judit ; Ónodi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2017. - 1 CD (52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8744-8 : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3671862]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat számol / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-112-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3676720]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Micsoda idő! / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 52 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-278-6 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676961]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a korallzátonyon / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-254-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3676930]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a piramisban / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, [2017], cop. 2015. - 70, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-253-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3676931]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 6. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-280-9 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676934]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 6. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 46, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-279-3 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676933]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2017.
Borbély László (1968-)
   Finita la commedia : válogatott és új elbeszélések / Borbély László. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 163, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-04-6 fűzött : 2150,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3671926]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2017.
Bukros Zsolt (1971-)
   Hetedíziglen : Átok Mike és a magas rangú látogató : [ifjúsági regény] / Patrick J. Morrison. - Debrecen : Wexy-Nova : Magnusz, 2017. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-33-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3672149]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2017.
Bukros Zsolt (1971-)
   Újjászületettek : ébredés : [ifjúsági regény] / Axl Olafson. - Debrecen : Wexy-Nova : Magnusz, 2017. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-35-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3672150]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2017.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány a Balaton! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 62, [1] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-226-7 kötött : 1990,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439(285.2Balaton)(02.053.2)
[AN 3677025]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2017.
   Csodálatos meseerdő. - Budapest : Roland, [2017]. - 110, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5627-33-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3672706]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2017.
Csukás István (1936-)
   Mirr-Murr kalandjai / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2015]-. - 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619466]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mirr-Murr nyomoz Budapesten. - 2017. - 77, [3] p. : ill., színes
ISBN 978-963-399-682-9 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3677124] MARC

ANSEL
UTF-87897 /2017.
Czeglédi Nagy Eszter
   Amorf mesék ébrenjáróknak : azoknak, akiké a holnapután / Czeglédi Nagy Eszter ; [az illusztrációkat Szemán Petra kész.]. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-19-6 fűzött
magyar irodalom - napló - kisepika - blog
894.511-821
[AN 3672470]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2017.
Czékmási Csaba (1990-)
   A tűzgyermek és a szellem / Czékmási Csaba. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 262, [1] p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. r.
ISBN 978-615-5665-28-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3672475]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2017.
Demeter Norbert (1982-)
   A Lanky ház halott : regény / Demeter Norbert. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 603, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-22-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672477]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2017.
Divinszky Lívia
   Kakukk panzió meséi / Divinszky Lívia. - [Budapest] : Magánkiad., [2016]. - 104 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7062-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3672320]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2017.
Dobák Balázs Gábor
   Tört én etek / Dobák Balázs Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2017-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kastély az egyszarvúhoz. - 2017. - 111 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-80-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671907] MARC

ANSEL
UTF-87902 /2017.
Dohoczki Máté
   Tiszta kézzel / Dohoczki Máté. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-47-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672490]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2017.
Dombi Tinódy László (1958-)
   A gömbbe zárt idő : versek és dalszövegek / Dombi Tinódy László ; [ill. Gáti Mariann]. - [Tolna] : Geográf, 2017. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80250-5-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671922]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2017.
Dzsebe
   Mit akar Isten II : utazás : az írás tisztelgés Roger Waters és a kor igazi nagyjai előtt / Dzsebe. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2017. - 204, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671894]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2017.
Eld, Gabriella
   Remények Jordan számára : Ikercsavar krónikák II. / Gabriella Eld. - [Budapest] : Colorcom, [2017]. - 353 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-31-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3672465]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2017.
Fairlane, Nestor
   Nem hiszek a szemednek : égiháború : [ifjúsági regény] / Nestor Fairlane ; [Bukos Zsolt ötletéből ...]. - Debrecen : Wexy-Nova : Magnusz, 2017. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-34-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3672148]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2017.
Finy Petra (1978-)
   Milu az olimpián / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-257-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3677679]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2017.
Flames, Vik
   A mocsár / Vik Flames. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 184 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-38-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672476]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2017.
Franyó Rudolf (1949-)
   Szökevény / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Franyó R., 2017. - 218, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8521-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3672432]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2017.
Gombár Endre (1938-)
   Lehettél volna a lappok királya / Gombár Endre. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-03-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3671886]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2017.
Gróh Gáspár (1953-)
   Szemben a felejtéssel : esszék, kritikák / Gróh Gáspár. - Budapest : Nap K., 2017. - 219 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-087-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3671881]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2017.
Gulyás Katalin (1941-)
   Csillaghullás : versek / [Gulyás Katalin]. - Csongrád : Raszter, cop. 2017. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-86-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671901]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2017.
Gyuris Tibor (1974-)
   Nélküle : kontroll / Gyuris Tibor. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : [Gyuris T.], cop. 2016. - 208 p. ; 24 cm
Fűzött : 2555,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677770]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2017.
Haklik Norbert (1976-)
   Tom Hanks a vizek felett : n_v_ll_k / Haklik Norbert. - Budapest : Scolar, 2017. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-713-1 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3672576]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2017.
Harsányi Lajos (1883-1959)
   Fejjel nagyobb mindenkinél : regény Szent László királyról / Harsányi Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-672-9 fűzött : 1400,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3677086]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2017.
Háy János (1960-)
   Az öregtó felé / Háy János. - Budapest : Európa, 2017. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-698-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671755]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2017.
Herczeg Szonja (1984-)
   Kis üdítő, kis krumpli : n_v_ll_k / Herczeg Szonja. - Budapest : Scolar, 2017. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-720-9 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3672582]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2017.
Horváth Márk (1989-)
   A megsemmisülés / Horváth Márk, Lovász Ádám. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-79-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filozófia - próza
894.511-96 *** 894.511-3
[AN 3672775]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2017.
Igaz Dóra
   Nyár, nagyi, net / Igaz Dóra. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 86, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ill. Horváth Ildi
ISBN 978-963-410-170-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3677601]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2017.
Jánószky Beáta
   Falmászók / Sheila Martens. - Debrecen : Wexy-Nova : Magnusz, 2017. - 282, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-32-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3672191]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2017.
Jánószky Beáta
   Nathifa : igaz történet alapján / Sheila Martens. - Debrecen : Wexy-Nova, 2017. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-37-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3672111]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2017.
Kádas Mária (1945-)
   Kurgáni napló / Kádas Mária. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 437 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5667-59-6 kötött : 4500,- Ft
Szovjetunió - Szibéria - Kurgan - magyar irodalom - kórház - csontbetegség - ortopédia - végtag - szocialista rendszer - hétköznapi élet - szociográfia - 1980-as évek - napló
894.511-94 *** 616.718-007.1 *** 364.444(47-2Kurgan)(0:82-94) *** 308(47-2Kurgan)(0:82-94)
[AN 3677177]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2017.
Kapui Ágota (1955-)
   A lélek szárnycsapásai / Kapui Ágota. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-84-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671879]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2017.
Katona Attila (1971-)
   Kiválasztottak : [Csillaghullás 1.] / Katona Attila. - 4. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2017], cop. 1995. - 348 p. ; 21 cm
keretcím: Time, space & power
ISBN 978-615-5600-33-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3672538]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2017.
Katona Attila (1971-)
   Vérzivatar : [Csillaghajnal 1.] / Katona Attila. - 3. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2017], cop. 2010. - 379 p. ; 21 cm
keretcím: Time, space & power
ISBN 978-615-5600-34-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3672539]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2017.
Kelemen István (1957-)
   Apa! Nekünk miért nincs háziállatunk? / Kelemen István. - [Baja] : Kelemen, [2016]. - 51 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6075-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3671937]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2017.
Klippel János
   Volt egy pusztám, Cseresznyés / Klippel János. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2017. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-18-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671880]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2017.
Kocsis Zsuzsanna
   Madár a kézben : szívbéli üzenet : versek kicsiknek és nagyoknak a hét minden napjára / Kocsis Zsuzsanna. - [S.l.] : [s.n. ], [2017]. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekvers - vers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3672288]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2017.
Kordély Mária
   Szenvedélyek és csalódások / Kordély Mária. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2017. - 318 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-19-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671885]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2017.
Kós Károly (1883-1977)
   Az országépítő / Kós Károly. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 433 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-868-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677644]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2017.
Lane, Cristie Andrews
   The first : az első / Cristie Andrews Lane. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 220, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-36-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672474]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2017.
Lawson, Robert
   Az anya / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-83-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671748]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A kisfiú meg az oroszlánok / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 76, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-706-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676978]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2017.
Lovász Szilárd (1998-)
   Mindez csupán színjáték / Lovász Szilárd. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 103, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5665-25-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672454]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2017.
Mándy Iván (1918-1995)
   Robin Hood / Mándy Iván ; [... szerk. és az utószót írta Darvasi Ferenc]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 216, [3] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 4.)
ISBN 978-963-415-745-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3677596]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2017.
Marosi Katalin (1997-)
   Még egy gyöngy / Marosi Katalin. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-29-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672462]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2017.
Mechler Anna (1974-)
   Bartoló, a markoló / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5220-73-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676969]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2017.
Mechler Anna (1974-)
   Pedró, a tűzoltóautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 61, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5385-45-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676970]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2017.
Miklós Tímea
   Verskergető 1 : Miklós Tímea versei. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 64, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-44-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3672461]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2017.
Mohr Szilárd
   Várady Lajos / Mohr Szilárd. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 98 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5665-43-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3672457]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2017.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677639]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2017.
Nemes István (1961-)
   Luxushajó / Aneka Swann ; [írta Nemes István]. - Debrecen : Wexy-Nova : Magnusz, 2017. - 284, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-31-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3672147]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2017.
Nemes Judit (1973-)
   Az ezerkettedik éjszaka / Julie Scott. - Debrecen : Wexy-Nova, 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-36-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3672127]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2017.
Nemes Judit (1973-)
   Helga története / Julie Scott. - Debrecen : Wexy-Nova, 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-30-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3672120]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-707-6 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3676790]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2017.
Pálfalvi Ilona (1947-)
   A finálé / Pálfalvi Ilona. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 414 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-32-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672496]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2017.
Papp Ádám (1992-)
   A zene marad! / Papp Ádám ; [... ill. Stekovics Anna]. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 106, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-41-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672482]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2017.
Papp-Szabó Vanília (1993-)
   A lány, aki író akart lenni / Papp-Szabó Vanília. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-24-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672478]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2017.
Parker, Cynthia
   Egyedül / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, [2017], cop. 2010. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-185-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677029]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2017.
Pernyész Dóra
   Habcsók hercegnő / írta és rajz. Pernyész Dóra. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-47-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3672603]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2017.
Preszter Norbert
   Járgányfalvi mesék / [szerző Preszter Norbert] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-30-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3672694]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2017.
Rózsás János (1926-2012)
   Ködbevesző múlt : válogatott írások / Rózsás János ; [a szöveget gond. Ruzsinszky Klementina]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 390 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5600-24-1 kötött
magyar irodalom - magyarság - kommunizmus - Gulag - válogatott művek
894.511-821 *** 323.1(=945.11)(0:82-821) *** 343.819.5(47)(=945.11)(0:82-821) *** 329.15(47-62)
[AN 3672516]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2017.
Saláth Barbara
   Megmajmoltak ébredése : Álnok érdek sorozat / Hallie Nadal. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 181 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-30-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3672484]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Örömhozó, bánatrontó : levelek a szomszédba / Szabó Magda ; összeáll. Tasi Géza. - Budapest : Jaffa, 2017. - 139, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-17-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3677265]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Zeusz küszöbén / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 317, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-22-8 kötött : 3490,- Ft
Görögország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.495(0:82-992)
[AN 3676786]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2017.
Széplaki György (1942-)
   33 egész egyharmad : bolyongás 1956. 04. 04 - 11. 04. / Széplaki György. - [Budapest] : [Széplaki Gy.], cop. 2017. - 236, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8440-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671982]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2017.
Szilárdi Béla (1940-)
   Nietzsche trilógia / Szilárdi Béla. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Ecset és kalapács : felolvasószínházÞ; A láma köpése : színmű 18 képbenÞ; Fakuló hajnalpír : színmű egy felvonásban. - Szilárdi Béla "Miért éppen Nietzsche?" és Fábián László "A hajnalpír derengése" c. tanulmányával
ISBN 978-615-5600-68-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3672434]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2017.
Tamási Áron (1897-1966)
   Szűzmáriás királyfi / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-751-6 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3677792]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2017.
Taylor, Sophie (1993-)
   Négy őselem : [lángolás] / Sophie Taylor. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 306 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-26-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672468]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2017.
Török Viola
   Soha ne nézz vissza! / Török Viola. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 106, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-27-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672487]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2017.
Turbók Attila (1943-)
   Búcsú jövő időben / Turbók Attila. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-82-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3671877]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2017.
Usztics Mátyás (1949-2017)
   Árulás : Triptichon I. : [jelentés az ötvenes évekből] / Usztics Mátyás. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-17-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672437]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2017.
   Útra kelni : magyar írók a felnőtté válásról. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 205, [2] ; 19 cm
ISBN 978-963-293-642-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3671739]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2017.
Varga Dániel (1958-)
   Az Austerlitz-eset / Varga Dániel. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-33-6 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3671905]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2017.
Varga Írisz Dóra
   Örökség / Varga Írisz Dóra ; [az illusztrációkat kész. Horváth Zsófi]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 240 p. : ill. ; 2017
ISBN 978-615-5600-59-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3672428]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2017.
Vasas Marianna
   Leheletnyi világ / Vasas Marianna. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 87, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5665-35-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5665-29-5)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3672440]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2017.
Vig Balázs (1984-)
   Három bajusz gazdát keres / Vig Balázs ; [Kárpáti Tibor illusztrációival]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-636-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3676928]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2017.
Villányi László (1953-)
   Voltaképpen / Villányi László. - Budapest : Vigilia, 2017. - 90, [1] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-59-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3671941]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2017.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Ha a világ rigó lenne / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 77 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-699-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3676890]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7970 /2017.
Dr. Seuss (1904-1991)
What pet should I get? (magyar)
   Kell egy kedvenc / Dr. Seuss. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [36] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Szabó T. Anna
ISBN 978-963-437-033-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672621]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2017.
Fry, Jason (1969-)
Star wars : the aliens of the galaxy (magyar)
   Star wars : a galaxis űrlényei / írta Jason Fry. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 30, [12] p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Bús Réka Teodóra
ISBN 978-615-5633-62-1 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - képeskönyv
087.5(084.1) *** 791.43-312.9(73)
[AN 3672653]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2017.
Hidalgo, Pablo
Star wars : rogue one : the ultimate visual guide (magyar)
   Star wars : zsivány egyes : képes enciklopédia / írta Paglo Hidalgo ; ill. Kemp Remillard. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 192, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Habony Gábor és Steklács Miklós
ISBN 978-963-437-005-5 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - képeskönyv
087.5(084.1) *** 791.43-312.9(73)
[AN 3672656]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2017.
Hidalgo, Pablo
Star wars : the force awakens : the visual dictionary (magyar)
   Star wars : az ébredő erő : képes kalauz / írta Pablo Hidalgo ; speciális részek John Goodson. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2016, cop. 2015. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Steklács Miklós
ISBN 978-615-5541-02-5 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - képeskönyv
087.5(084.1) *** 791.43-312.9(73)
[AN 3676875]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / [írta és rajz.] Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2017, cop. 2016. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-04-8 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676711]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2017, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-9-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676716]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2017.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Jak krtek ke kalhotkám přišel (magyar)
   A vakond nadrágja / ... ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 60, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-711-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677592]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676751]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-84-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676768]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676748]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676756]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676754]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht musik (magyar)
   Bori zenél / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 21.)
ISBN 978-615-5220-26-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676765]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni spielt Fussball (magyar)
   Bori focizik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 18.)
ISBN 978-615-5220-06-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676763]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 13.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-82-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676759]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676771]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Wackelzahn (magyar)
   Berci foga mozog / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 1.)
ISBN 978-615-5220-69-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676736]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wird Weltmeister (magyar)
   Berci világbajnok lesz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 3.)
ISBN 978-615-5385-13-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3676733]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7988 /2017.
Benczur Anita
   Fehér fény / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Kovács Viktória, Huszár Márton]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017], cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/5.)
ISBN 978-615-80489-9-6 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3671966]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2017.
Benczur Anita
   Jégbe zárt küzdelem / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Kovács Viktória, Huszár Márton]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017], cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/4.)
ISBN 978-615-80489-8-9 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3671962]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2017.
   Confluences : essays mapping the Manitoba - Szeged partnership / ed. by Réka M. Cristian, Andrea Kökény and György E. Szőnyi. - Szeged : JATEPress, 2017. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-338-3 fűzött
amerikanisztika - tanulmánygyűjtemény
082 *** 930.85(7/8)
[AN 3672201]
MARC

ANSEL
UTF-8