MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/09/15 09:06:03
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7991 /2017.
   Gondoltad volna? : így működik a világ : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-30-7 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3673733]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

7992 /2017.
Calliotheca (angol)
   Calliotheca : gems from the Library of the Hungarian Academy of Sciences / [ed. ... Horányi Károly] ; [co-ed. by Edit Krähling]. - Budapest : Libr. and Inform. Centre of the HAS : Kossuth, 2017. - 469, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-30-0 fűzött : 9900,- Ft
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
Budapest - akadémiai könyvtár - könyvtári gyűjtemény - kézirat - könyvritkaság
017.1(439-2Bp.)MTA *** 09
[AN 3674566]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2017.
   Calliotheca : kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából / [összeáll. ... Horányi Károly] ; [szerk. Krähling Edit]. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Kossuth, 2017. - 469, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-29-4 fűzött : 9900,- Ft
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
Budapest - akadémiai könyvtár - könyvtári gyűjtemény - kézirat - könyvritkaság
017.1(439-2Bp.)MTA *** 09
[AN 3674538]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2017.
Hornokné Uhrin Erzsébet (1954-)
   Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 : bibliografia slovenských a dvojjazyčných publikácií / Alžbeta Uhrinová ; [vyd. ... Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výsk. ústav Slovákov v Maďarsku, 2017. - 430, [2] p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-10-0 kötött
Magyarország - magyarországi szlovákok - ezredforduló - annotáció - szakbibliográfia
019.941 *** 013(=854)(439)"198/201"
[AN 3675150]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7995 /2017.
Bagdi László
   Cserkészélet : [múzeumpedagógiai füzet 10-14 éves korosztály számára] / [írta és szerk. Bagdi László, Csarkó Imre]. - Berettyóújfalu : Berettyó Kult. Közp., 2017. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bihari értékek, ISSN 2416-1063 ; 6.)
ISBN 978-615-80724-0-3 fűzött
cserkészet - foglalkoztatókönyv
061.213cserkészet *** 087.5
[AN 3672746]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2017.
Borza Teréz (1953-)
   Húsvét titka : Vigadó Galéria, 2017. április 1-30. / Borza Teréz ... - [Budapest] : Jobeck Kft., [2017]. - 38, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Borza Teréz
Fűzött : 850,- Ft
Magyarország - keramikus - porcelánművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 738(439)(092)Borza_T.
[AN 3672816]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2017.
Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka (22.) (2017) (Cluj-Napoca)
   A XXII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai : [Kolozsvár, 2017. március 23.] = Proceedings of the XXII-th International Scientific Conference of Young Engineers : [Cluj, March 23. 2017] / szerk. ... Bitay Enikő ; [szerv. ... az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya ...] ; [társszerv. ... Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar ...] ; [társkiad. ... Óbudai Egyetem]. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes. ; Budapest : Óbudai Egy., 2017. - 417 p. : ill. ; 24 cm. - (Műszaki tudományos közlemények, ISSN 2393-1280 ; 7.)
A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-449-018-0 fűzött
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
061.3(498-2Kolozsvár) *** 62
[AN 3674847]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2017.
Kecskeméti Fotószalon (3.) (2016)
   Harmadik Kecskeméti Fotószalon : 2016. augusztus 17 - 2016. szeptember 4. / [rend., közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2016. - [95] p. : ill., részben színes ; 15x23 cm
ISBN 978-963-8383-96-9 fűzött
Kecskemét - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kecskemét) *** 77.04(439-2Kecskemét)"201"
[AN 3674799]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2017.
Kovács Róbert (1959-)
   Kísérőjelenségek : fotografikus montázsok = Concomitants : photographic montages / Kovács Róbert. - [Győr] : [Kovács R.], [2016]. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
A Győrött, 2016. november 25 - december 31. között azonos címen rendezett kiállítás katalógusa. - Csak magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - montázs - kiállítási katalógus
061.4(439-2Győr) *** 76(439)(092)Kovács_R.
[AN 3674325]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8000 /2017.
Creative lettering and beyond (magyar)
   Kreatív szépírás és kalligráfia : [inspiráló ötletek, technikák és gyakorlatok saját kézírásos alkotások elkészítéséhez] / Gabri Joy Kirkendall [et al.] ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 144 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-8756-1 fűzött : 3990,- Ft
betűgrafika - díszírás - foglalkoztatókönyv
003.077 *** 379.826
[AN 3674836]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2017.
KeinBuch Beste Freunde (magyar)
   Legjobb barátok : én : nem könyv : 43 dolog, amit szerettetek volna megtenni egy könyvvel, de mindig megtiltották ; Legjobb barátok : te : nem könyv : 43 dolog, amit szerettetek volna megtenni egy könyvvel, de mindig megtiltották / [ford. Nánásy Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [92], [92] p. : ill. ; 20 cm
A két mű hátlapjával, tépőzárral rögzítve
ISBN 978-963-403-301-1 fűzött
humor - ajándékkönyv
099
[AN 3675121]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2017.
Márványi Judit (1927-)
   Kapaszkodók : egy szerkesztő emlékei : esszék és beszélgetések / Márványi Judit ; [Csalog Zsolt dokuportréját sajtó alá rend., jegyzetekkel és bevezetéssel ell. Soltész Márton]. - Budapest : Magvető, 2017. - 240, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3531-3 kötött : 2999,- Ft
Márványi Judit (1927-)
Magyarország - szerkesztő - könyvkiadás - 20. század - 21. század - magyar irodalom története - memoár
655.41(439)(092)Márványi_J. *** 894.511(091)"19" *** 82.01(439)(092)Márványi_J.(0:82-94)
[AN 3673613]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2017.
Rupp Jakab (1800-1879)
   Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei lerajzolva : történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva / előterjeszti Rupp Jakab. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2016-2017]. - 2 db ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budán : M. Kir. Egy. betűivel, 1841-1846
Magyarország - numizmatika - pénzverés - hasonmás kiadás - fémpénz
094/099.07 *** 737(439) *** 336.746(439)
[AN 3675186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A vegyes házakbóli királyok korszaka. - [2017]. - [4], 176, [2] p., [28] fol. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-82-0 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - numizmatika - pénzverés - 14. század - 15. század - 16. század - fémpénz - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 336.746(439)"13/15" *** 737.1(439)"13/15"
[AN 3675187] MARC

ANSEL
UTF-88004 /2017.
Szondi Miklós
   Az üveghegyeken innen : rovás olvasókönyv / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a verseket Szőke István Atilla írta] ; [a rajzokat Bedőcs Zsolt kész.]. - Solt : Szondi M., 2016. - XXXVIII, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Rovásírással
ISBN 978-963-89824-7-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - rovásírás
003.335.9(=945.11) *** 894.511-93
[AN 3673970]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8005 /2017.
Dési János (1964-)
   Sajtóstul a házba : régi és új anekdoták a média világából / Dési János ; Szegvári Katalin közrem. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 286, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5667-34-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - újságírás - újságíró - 20. század - 21. század - anekdota - memoár
070(439)"19/201"(0:82-36) *** 070(439)(092)Dési_J.(0:82-94)
[AN 3674424]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8006 /2017.
Flessner, Bernd (1957-)
Zukunft (magyar)
   Jövőkutatás : pillantás az ismeretlenbe / Bernd Flessner ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-418-0 kötött : 3200,- Ft
művelődéstörténet - tudománytörténet - technikai fejlődés - prognosztika - ifjúsági könyv
008.2(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3673773]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2017.
Laik Eszter (1973-)
   Elmés lelemények : magyarok, akik lendítettek a világ kerekén / Laik Eszter, Misik-Nagy Rita ; Bogár Ágnes rajz. - Verőce : Arcus Fabula, 2017. - [62] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5402-20-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - feltaláló - műszaki tudomány - tudós - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(439)(092)(02.053.2) *** 62(439)(092)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3673659]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2017.
Munroe, Randall (1984-)
What if? (magyar)
   Mi lenne, ha? : komoly, tudományos megalapozottságú válaszok abszurd hipotetikus kérdésekre / Randall Munroe ; [ford. Varga Krisztina]. - 3. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2014. - 397 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-368-9 fűzött : 3990,- Ft
tudomány - természettudomány
5 *** 001
[AN 3680508]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8009 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation techniques of Sri Chinmoy (magyar)
   Meditációs technikák / Sri Chinmoy ; [ford. Maláya Rongits Gábor]. - [Budapest] : Madal Bal, 2017. - 164 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-34-7 fűzött : 1300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9793-34-4)
meditáció
133.25
[AN 3679221]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2017.
Saint Germain (1696?-1784)
Practical astrology (magyar)
   Gyakorlati asztrológia / Saint-Germain ; [ford. Kozma Mihály]. - [Miskolc] : Hermit, [2017]. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-61-5 fűzött : 2300,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3675134]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2017.
Sédir, Paul (1871-1926)
Les miroirs magiques (magyar)
   A mágia : a mágikus tükör használatának ősi technikái / Paul Sédir ; [ford. Kecskés Anita]. - [Miskolc] : [Hermit], [2017]. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5342-60-8 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3675130]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8012 /2017.
Lente Gábor (1973-)
   Vízilónaptej és más történetek kémiából / Lente Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-914-8 fűzött : 2900,- Ft
tudománytörténet - kémia - kuriózum
54(091) *** 54(089.3)
[AN 3674521]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2017.
   Modern folyadékkromatográfia / szerk. Fekete Jenő, Kormány Róbert, Fekete Szabolcs. - Budapest ; [Dunakeszi] : KromKorm Kft., 2017. - 520 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 519-520.
ISBN 978-963-12-8171-2 kötött : 9900,- Ft
folyadékkromatográfia
543.544.5
[AN 3673144]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8014 /2017.
   Felhőatlasz : a felhőkről mindenkinek / Kolláth Kornél [et al.] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 2017. - 312 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-9931-13-8 fűzött
felhő
551.576
[AN 3674962]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8015 /2017.
Baupère, Paul (1969-)
Les petits champions de l'aventure : spécial animaux (magyar)
   Kalandorok könyve az állatokról / ... illusztrációi Paul Baupère, ... Carine Hinder ; [ford. Szilágyiné Simay Ágnes]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 132, [4] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-002-6 kötött : 1800,- Ft
fauna - természetjárás - barkácsolás - gyermekkönyv
591.9(02.053.2) *** 689(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3674249]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2017.
Helb, Matthias
Insekten überlebensgross (magyar)
   Rovarok felnagyítva / Matthias Helb ; [ford. Kovács Mercédesz]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 108 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5723-00-1 fűzött : 1980,- Ft
rovar - állathatározó
595.7(083.71)
[AN 3674955]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2017.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
So kam der Mensch auf den Hund (magyar)
   Ember és kutya / Konrad Lorenz ; [ford. Sárközy Elga]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 175, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 53.)
ISBN 978-963-227-915-2 fűzött : 999,- Ft
kutyatartás - etológia
591.5 *** 636.7
[AN 3680423]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2017.
   Védett állatok : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-32-1 kötött
vadon élő állat - védett állat - album - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 504.74.06(02.053.2)
[AN 3673739]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8019 /2017.
Barnes, Anna
How to be calm (magyar)
   Nyugalom / Anna Barnes ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-529-670-5 fűzött : 2790,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3673494]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2017.
   Bemer orvosi esetismertetések. - 3. kiad. - Budapest : Bemer Medicintechnika, 2017. - 59 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is
Fűzött
fizioterápia - hajszálér
615.81/.84 *** 611.16
[AN 3673837]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2017.
Bene Éva (1940-)
   Védd magad! : amit egészségről és betegségről mindenkinek tudni kell / Bene Éva ; [rajzok Sárközy Endre]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 310, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-662-873-4 fűzött : 3400,- Ft
személyi higiénia
613
[AN 3680501]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2017.
Berckhan, Barbara
Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren (magyar)
   Verbális önvédelem : magabiztos válaszok bántó megjegyzésekre / Barbara Berckhan ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-091-8 fűzött : 1600,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3679395]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2017.
Böhönyey Márta
   Mira : így váltsd meg a világod! / Böhönyey Márta, Tóth Melinda. - Budapest : Expert Books, 2017. - 284 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283.
ISBN 978-615-5686-77-1 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - magyar irodalom - regény
613.865 *** 894.511-31
[AN 3673084]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2017.
Bracken, Bruce A.
UNIT2 : Universal Nonverbal Intelligence Test, second edition (magyar)
   UNIT2 : Universal Nonverbal Intelligence Test, second edition : tesztfelvételi kézikönyv / Bruce A. Bracken, R. Steve McCallum ; m. adaptáció Kő Natasa, Mészáros Andrea, Rózsa Sándor ; [közread. az] OS Hungary Tesztfejlesztő. - [Budapest] : OS Hungary Tesztfejlesztő, 2016. - 251 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 978-615-80177-2-5 fűzött
intelligenciavizsgálat - gyermek - fiatal felnőtt - teszt
159.95.072-053.2/.6
[AN 3673222]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2017.
Braunstein, Mark M. (1951-)
Sprout garden (magyar)
   Csírakert a konyhában : ötletek, módszerek, receptek / Mark M. Braunstein ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2014. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-226-4 fűzött : 1900,- Ft
egészséges táplálkozás - növénycsíra
613.26 *** 581.142
[AN 3679393]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2017.
Breus, Michael
The power of when (magyar)
   A mikor hatalma : fedezd fel a kronotípusodat - és azt, hogy mikor a legjobb ebédelni, fizetésemelést kérni, szexelni, regényt írni, gyógyszert bevenni és így tovább / Michael Breus ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - Budapest : Gemini, 2017. - 376 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 361-376.
életvezetés - bioritmus - időmenedzsment
613.865 *** 57.034 *** 159.937.53
[AN 3674331]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Happiness (magyar)
   Boldogság / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Madal Bal, [2017], cop. 2006. - 195 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006
ISBN 978-963-8675-26-2 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-86752-6-8
mentálhigiénia
613.865
[AN 3679240]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2017.
   A családi rugalmasság erősítése / F. Walsh szerk. ; [szerk. ... Jakab Margó]. - Budapest : Animula, [2016]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-06-1 fűzött
család - családterápia
615.851 *** 316.356.2 *** 364.044.24
[AN 3672710]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2017.
Dean, Raymond S.
DW Dean-Woodcock Neuropsychological Battery examiner's manual (magyar)
   DWNB : Dean-Woodcock Neuropsychological Battery : tesztfelvételi kézikönyv / Raymond S. Dean, Richard W. Woodcock ; m. adaptáció Mészáros Andrea [et al.] ; [közread. az] OS Hungary Tesztfejlesztő. - [Budapest] : OS Hungary Tesztfejlesztő, 2017. - 241 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80177-3-2 fűzött
ideggyógyászat - elmegyógyászat - teszt
616.89.072 *** 616.8.072
[AN 3673214]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2017.
   Dentális implantológia : gyakorló fogorvosok részére / szerk. Vajdovich István. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2017. - XIX, 423 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-411-1 kötött : 12000,- Ft
fogtechnika - implantáció
616.314-089.28
[AN 3680318]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2017.
Devereux, Godfrey
15-minute yoga (magyar)
   15 perc jóga : jóga a rohanó világban / Godfrey Devereux ; [ford. Matolcsi Gábor]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-111-3 fűzött : 2150,- Ft
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 3679311]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2017.
   Egészségügyi szakmai irányelv az epilepsziás rohamok és epilepszia felismeréséről, kezeléséről és az epilepsziás betegek gondozásáról / [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Szakmai Kollégium. - [Budapest] : EMMI Egészségügyért Fel. Államtitkárság, 2017. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 51-58.
Fűzött
epilepszia
616.853-085
[AN 3673452]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2017.
   Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza / szerk. Acsády György. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2017. - VI, [2], 368 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-629-9 kötött : 11900,- Ft
sebészet - érbetegség - fényképalbum - egyetemi tankönyv
616.13-089(084.12)(075.8)
[AN 3679123]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2017.
Gál Orsolya
   Fiúkódex / [írta és szerk. Gál Orsolya] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 93, [3] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5563-78-2 fűzött
serdülőkor - szerelem - nemek lélektana - fiú - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
613.865-055.1(02.053.2) *** 159.922.8-055.1(02.053.2) *** 392.6(02.053.2)
[AN 3674335]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2017.
Grün, Anselm (1945-)
Quellen der Kraft (magyar)
   Belső erőforrásaink / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2017. - 112 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-615-5045-77-6 fűzött : 1600,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3676258]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2017.
Hyman, Mark
Eat fat, get thin (magyar)
   Viszlát kilók, helló zsír : a tartós fogyás és életerő titka / Mark Hyman ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2017. - 510 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-105-6 fűzött : 3699,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3674597]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2017.
Jackson, Tom
The brain (magyar)
   Agyunk titkai : 100 felfedezés, amely segített abban, hogy az agy megértse önmagát / Tom Jackson ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-8849-0 fűzött
Kötött : 3400,- Ft
agy - pszichofiziológia - agykutatás - tudománytörténet - művelődéstörténet
612.821 *** 159.91 *** 612.82(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3674684]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2017.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna lúdtalp ellen / Kovács Andrea ; [fotók Kovács Emese]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : K&J Vital Kft., 2017, cop. 2013. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7000-9 fűzött : 2500,- Ft
gyógytorna - gyermek - harántsüllyedés
615.825-053.2 *** 617.586.58
[AN 3679138]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2017.
Lazarus, Arnold A. (1932-2013)
The 60-second shrink (magyar)
   Üzenőfüzet : stratégiák arról, hogyan maradj normális / Arnold & Clifford Lazarus. - Budapest : Animula, cop. 2017. - 164 p. ; 21 cm. - (Terápia + könyvek, ISSN 2498-4892)
ISBN 978-615-5574-09-2 fűzött
 (hibás ISBN 615-557-409-X)
személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3672792]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2017.
Lazarus, Arnold A. (1932-2013)
Don't believe it for a minute! (magyar)
   Ne hidd egy percig sem! : negyven dogma a boldogtalansághoz / Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus, Allen Fay. - Budapest : Animula, cop. 2016. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5574-08-5 fűzött
 (hibás ISBN 615-557-407-3)
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3672798]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2017.
Lieberman, David J.
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3674995]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2017.
Madsen, William C. (1954-)
Collaborative therapy with multi-stressed families (magyar)
   Kollaboratív terápia nehéz családokkal / William C. Madsen ; [ford. ... Biró Sándor]. - Budapest : Animula, cop. 2016. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-278.
ISBN 978-615-5574-11-5 fűzött
 (hibás ISBN 615-557-411-1)
családterápia
615.851 *** 316.356.2 *** 364.044.24
[AN 3672778]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2017.
   Malignus lágyrésztumorok diagnosztikája és kezelése / szerk. Szendrői Miklós, Sápi Zoltán, Pápai Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2017. - 351 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-630-5 kötött : 9800,- Ft
daganat - izom - kötőszövet
616.74-006 *** 611.018.2
[AN 3673814]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2017.
Martinka Dia
   Diéta könnyedén / Martinka Dia, Örményi János. - Tamási : [Örményi J.], 2017. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8786-8 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3673178]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2017.
   A nőgyógyászat kézikönyve / szerk. Papp Zoltán. - Budapest : Medicina, 2016. - 942 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-623-7 kötött : 17200,- Ft
nőgyógyászat
618
[AN 3673818]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Jöjjön el a te országod.. / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos Nonprofit Kft., 2017. - 310, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8025-8 kötött
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 894.511-92
[AN 3679217]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2017.
Riedl, Michaela (1968-)
Lingam-Massage (magyar)
   Lingam-masszázs : tapasztald meg a férfi szexualitás átütő erejét! : fizikailag, energetikailag, spirituálisan / Michaela Riedl, Jürgen Becker ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2010. - 217 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-291-245-5 fűzött : 3490,- Ft
masszázs - hímvessző - nemi élet - férfi - ezoterika - audiovizuális dokumentum
615.82 *** 616.66 *** 613.88-055.1 *** 133.25
[AN 3679303]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2017.
Seiwert, Lothar J. (1952-)
Zeitmanagement (magyar)
   Időmenedzsment / Lothar Seiwert ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 91 p. : ill. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8733-2 fűzött : 995,- Ft
időmenedzsment - életvezetés
613.865 *** 159.937.53
[AN 3673339]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2017.
Silye Gabriella (1980-)
   Sporttáplálkozás a maximális teljesítményhez : táplálkozási kézikönyv sportolóknak / Silye Gabriella. - 6. kiad. - Budapest : ExSol-Group Kft., 2017. - 189 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-963-08-0283-3 fűzött : 3230,- Ft
táplálkozástudomány - sport
613.2 *** 796
[AN 3680218]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2017.
Staden, Siranus Sven von (1968-)
Quantenheilung kann jeder - auch Sie! (magyar)
   Kvantumgyógyításra mindenki képes - Te is! / Siranus Sven von Staden ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 114 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-9569-69-0 fűzött : 1200,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3679308]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2017.
Stibal, Vianna
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2014. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-251-6 fűzött : 3400,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3679306]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2017.
Wiking, Meik (1978-)
The little book of hygge, the Danish way to live well (magyar)
   Hygge : a dán életérzés, amely boldoggá tesz / Meik Wiking ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 287 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8875-9 kötött : 4500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3673352]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2017.
Zseni Annamária (1947-)
   Ön-tér-kép : a magyar nemzet lelkiállapota / írta és szerk. Zseni Annamária, Jelenczki István. - [Budapest] : Angelus Bt., 2017. - 351 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8035-7 fűzött
Magyarország - nemzettudat - társadalmi tudat - szociálpszichológia - kollektív emlékezet
159.953 *** 316.63(439) *** 316.6
[AN 3674488]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8054 /2017.
Tudományos Diákköri Konferencia (45.) (2017) (Budapest)
   XLV. Tudományos Diákköri Konferencia : Budapest, 2017. április 19. : tartalmi kivonatok / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2017. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-449-019-7 fűzött
mérnöki tudomány - technika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3674912]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8055 /2017.
Bártfai Balázs
   Tartalommarketing a gyakorlatban : hogyan írj tökéletes tartalmakat könnyedén, szerezz egyre több lelkes olvasót, használd a bevált stratégiát, hogy gazdagabbá tegyen az üzleti blogod? / Bártfai Balázs. - Budapest : Netlight Consulting Kft., cop. 2017. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7871-2 kötött : 4990,- Ft
weblapszerkesztés - internet - marketing
681.324Internet *** 658.8 *** 339.138
[AN 3673211]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8056 /2017.
   A Videoton története II., 1992-2016 : 25 év a számok tükrében. - [Székesfehérvár] : [Videoton Holding Zrt.], [2017]. - 343 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
Videoton Holding Zrt. (Székesfehérvár)
Magyarország - ipartörténet - vállalat - elektronika
621.37/.39 *** 061.5(439)Videoton
[AN 3673876]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8057 /2017.
Palágyi István
   A közlekedési szabályok gyakorlati alkalmazásának kézikönyve : a balesetek megelőzhetők! / [írta és szerk. Palágyi István]. - [Budapest] : Viva Média Holding, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7619-57-1 fűzött
közlekedésbiztonság - járművezetés - baleset-megelőzés
656.138 *** 629.114.6
[AN 3679129]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2017.
Sörensen, Hanna
Sicher im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan Borival! / Hanna Sörensen feladványai ; Uli Velte rajz. ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., részben színes ; 27 cm
keretcím: Barátnőm, Bori
ISBN 978-963-403-137-6 fűzött : 890,- Ft
közlekedés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5
[AN 3680201]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2017.
   Tanári kézikönyv : közlekedésre felkészítés alsó tagozatosok számára / [kész. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont]. - Budapest : KTI Közlekedéstud. Int. Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Kutatóközp., 2017. - 113, [10] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [123].
ISBN 978-963-601-237-3 fűzött
közlekedés - közlekedési szabály - tanári segédkönyv
656.1.05(072)
[AN 3673261]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8060 /2017.
Aurahs, Jutta
Katzen (magyar)
   Macskák : doromboló ragadozók / Jutta Aurahs ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-419-7 kötött : 3200,- Ft
macska - ifjúsági könyv
636.8(02.053.2)
[AN 3673744]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2017.
Franks, Matt
City grower (magyar)
   Kiskertek a magasban : konyhakertek ládában : tervezz, építs, szüretelj! / Matt Franks ; fotó Rachel Warne ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8674-8 fűzött : 3990,- Ft
amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 3674860]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2017.
   Lovak : fajtatörténet, gondozás, ápolás, lósport : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-31-4 kötött
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3673735]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2017.
Mihók Sándor (1950-)
   A magyar hidegvérű ló : hagyományos magyar lófajták / Mihók Sándor. - [Budapest] : Mezőgazda : M. Lótenyésztők Orsz. Szövets., 2017. - 238 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 11.)
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-963-286-724-3 kötött
Magyarország - ló - lótenyésztés
636.1(439)
[AN 3673949]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2017.
   Precíziós nemesítés : kulcs az agrárinnovációhoz / szerk. Balázs Ervin és Dudits Dénes. - Budapest : Agroinform, 2017. - 194 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 978-615-5666-09-4 kötött
növénynemesítés - géntechnika - állatgenetika
631.52 *** 575.08 *** 636.082
[AN 3673943]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8065 /2017.
Ábrahám Gézáné
Vasi, zalai parasztételek (új kiadása)
   Vasi, zalai parasztételek és házi tartósítás / Ábrahám Gézáné. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010 [!2017], cop. 2007. - 365 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87119-8-4)
Vas megye - Zala megye - konzerválás - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.11)(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 3679372]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2017.
Baupère, Paul (1969-)
Les petits champions de l'aventure (magyar)
   Kalandorok hasznos kézikönyve / írta ... Paul Baupère ; ill. Ariane Delrieu ; [ford. Dobai Szilvia] ; [... átd. Vántusné Gulyás Mónika és Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 130, [6] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-003-3 kötött : 1800,- Ft
barkácsolás - természetjárás - gyermekkönyv
689(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3674263]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2017.
   Fogyókúrás ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Szász András]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2017. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-48-9 kötött : 2190,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3673782]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2017.
Harris, Rich
Fire & smoke (magyar)
   Grill & tűz : 120 különleges recept kerti grillpartikhoz / Rich Harris ; [ford. Hajdú Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 207 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-8643-4 kötött : 5990,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3674825]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2017.
Juhász Zsuzsanna
   Bográcskönyv éheseknek / [receptek Juhász Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - [96] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-742-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3673561]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2017.
Lane, Rachel
Grilling (magyar) (vál.)
   Grillezzünk szabadon! : húsok, halak, zöldségek és mártogatók / Rachel Lane, [Carla Bardi] ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8843-8 fűzött : 3400,- Ft
grillsütés - mártás - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12) *** 641.887(083.12)
[AN 3673449]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2017.
Nagy Luca
   Szentendre a konyhában / Nagy Luca ; [fotó] Botos Karolina. - Szentendre : Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6938-3 kötött
Szentendre - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439-2Szentendre)(083.12)
[AN 3659876]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2017.
Nagy Luca
Szentendre a konyhában (angol)
   Taste Szentendre / Nagy Luca ; [photography] Botos Karolina ; [ed.] Dorottya Hidegkuti ; [transl. Péter Cseri]. - Szentendre : Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., 2016. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6939-0 kötött : 1990,- Ft
Szentendre - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439-2Szentendre)(083.12)
[AN 3673365]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8073 /2017.
Kongzi (Kr. e. 551-Kr. e. 479)
Lunyu (magyar)
   Beszélgetések és mondások / Konfuciusz ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 174 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 52.)
ISBN 978-963-227-872-8 fűzött : 999,- Ft
kínai irodalom - filozófia - konfucianizmus
1(510)Kong-ce *** 895.1-96=945.11 *** 299.512
[AN 3674548]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2017.
   Más elmék / szerk. Márton Miklós, Molnár Gábor és Tőzsér János. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 277 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-213-3 fűzött : 2990,- Ft
filozófia - logika - tudat
1 *** 16 *** 159.922
[AN 3673106]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2017.
Molnár Orsolya
   Barátság könyv / [írta és szerk. Molnár Orsolya] ; [ill. Ruzsinszki Zsolt]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 71, [9] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5563-91-1 fűzött
barátság - gyermekkönyv
177.63(02.053.2)
[AN 3674308]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2017.
Sirat, Colette
La philosophie juive au Moyen âge (magyar)
   A zsidó filozófia középkori története a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján / Colette Sirat ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Logos, 2016. - 409 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8159-12-0 fűzött : 3000,- Ft
filozófiatörténet - zsidó vallásfilozófia - középkor
1(=924)"07/15" *** 296.1"07/15"
[AN 3673245]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8077 /2017.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 1343 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-558-354-6 kötött
22.04=945.11
[AN 3680210]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2017.
Brentano, Clemens (1778-1842)
   Jézus tanító évei / Emmerick Anna Katalin [látomásait] feljegyezte Clemens Brentano ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016-. - 21 cm
Jézus
krisztológia
232
[AN 3659290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 511 p.
ISBN 978-963-277-667-5 kötött : 2900,- Ft
[AN 3673889] MARC

ANSEL
UTF-88079 /2017.
Brentano, Clemens (1778-1842)
Das Leben der heiligen Jungfrau Maria (magyar)
   A Szent Szűz Mária élete / Emmerick Anna Katalin [látomásai] alapján feljegyezte Clemens Brentano ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 451 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-678-1 kötött : 3200,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3673867]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2017.
Clark, Malcolm
Islam for dummies (magyar)
   Az iszlám / Malcolm Clark ; [ford. ... Magyarics Péter]. - Budapest : Panem Kv., 2017. - 424 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-36-3 fűzött : 4900,- Ft
iszlám
297
[AN 3674268]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2017.
Czeglédy Sándor (1909-1998)
   Békességet hagyok nektek, Jn 14,27 : Czeglédy Sándor professzor prédikációi / [szerk. Gaál Botond] ; [kiad. a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség ...]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközs., 2017. - 723 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7778-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3673169]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2017.
Demeter István (1914-1977)
   Éveim : Demeter István önéletírása, 2. rész : a tábori lelkész hadinaplója, 1942-1943 / [szerk. Barna Gábor, Kelecseny Mónika és Szabó Irén]. - Sárospatak : Római Katolikus Egyh. Gyűjt., [2016]. - 174, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Folia collecta, ISSN 2064-9819 ; 3.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-615-80595-0-3 kötött
Demeter István (1914-1977)
tábori pap - katolikus pap - második világháború - hadtörténet - magyar irodalom - napló - történelmi forrás
282(439)(092)Demeter_I.(0:82-94) *** 356.363(439)"1942/1943"(0:82-94) *** 355.48(439)"1942/1943"(093) *** 894.511-94
[AN 3672780]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2017.
Dougill, John
In search of Japan's hidden Christians (magyar)
   Japán titkos keresztényeinek nyomában : történet az elnyomásról, a rejtőzködésről, a túlélésről / John Dougill ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 278, [1] p. : ill., térk. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 277-[279].
ISBN 978-963-635-600-2 fűzött : 3399,- Ft
Japán - kereszténység - vallásüldözés - 16. század - 17. század
23/28(520)"15/16" *** 272(520)"15/16"
[AN 3674585]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2017.
Forgione, Francesco (1887-1968)
   Szent Pio atya breviáriuma : Szent Pio atya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [ford. Parcz Ferenc]. - 6. újraszedett, kieg. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 124, [1] p. : ill. ; 17 cm
A ford. a "Buona giornata!" c. kiad. alapján kész. - borító- és gerinccím: Pio atya breviáriuma
ISBN 978-963-696-678-2 fűzött : 1200,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3679380]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2017.
Fromager, Marc (1968-)
Guerres, pétrole et radicalisme (magyar)
   Háborúk, olaj, radikalizmus : csapdában a keleti keresztények / Marc Fromager ; [ford. Pozsgai Nóra]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 157, [2] p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-800-0 fűzött : 3200,- Ft
Közel-Kelet - kereszténység - vallásüldözés - iszlám fundamentalizmus - 21. század
272(5-011)"20" *** 297(5-011)"20" *** 23/28(5-011)"20"
[AN 3674445]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2017.
Gyéressy Ágoston (1908-1986)
   Boldog Özséb élete / Gyéressy Ágoston. - Új kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2016. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 2.)
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-615-80502-0-3 fűzött
Özséb, Boldog (1200 k.-1270)
Magyarország - boldog - pálosok - 13. század
235.3(092)Özséb *** 271.791(439)
[AN 3672774]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2017.
Haáz Andrea
   Isten önkéntesei Magyarországon : öt beszélgetés / Gáborné Haáz Andrea, Paksy Eszter. - Budapest : Új Város, 2017. - 87 p. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
ISBN 978-615-80215-9-3 fűzött : 1200,- Ft
Fokoláre Mozgalom
vallási szervezet - hit - életútinterjú
267Fokoláre *** 248(047.53)
[AN 3672829]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2017.
Ideas fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (magyar)
   Cursillo alapeszmék / [közread. a] Keresztény Cursillo Mozgalom ; [kiad. a Cursillo Alapítvány]. - Budapest : Cursillo Alapítvány, 2017. - 220 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-12-8249-8 fűzött
Cursillos de Cristiandad
misszió - katolikus egyház
266 *** 282
[AN 3673438]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2017.
   Kikötő : gyerekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza ; [közread. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - 6. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 50, [1] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-314-114-4 kötött : 1250,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3679113]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2017.
Kim Myŏng Yong
   Az Ohn teológia : holisztikus teológia / Myung Yong Kim ; ford. Bölcskei Erzsébet. - Debrecen : DRHE Dogmatikai Tansz., 2016. - 52 p. ; 21 cm. - (Koreai teológiai könyvtár, ISSN 2498-8340)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-963-8429-91-9 fűzött
Korea - keresztény teológia - presbiteriánus egyház
23/28 *** 285(519)
[AN 3674904]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2017.
Kustár Zoltán (1968-)
   A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások : elvek, eredmények, tartalmi indoklások / Kustár Zoltán. - Debrecen : DRHE, 2017. - 411 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei, ISSN 1786-0814 ; 7.)
Bibliogr.: p. 405-410.
ISBN 978-963-8429-92-6 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - magyar nyelv - szövegnyelvészet - hermeneutika
221.014 *** 809.451.1-731.1
[AN 3673198]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2017.
Luisa Piccarreta, "la piccola figlia della divina volontà" (magyar)
   Boldogemlékű Luisa Piccarreta misztikája. - [Pécs] : Kovács É., 2017. - 235 p. ; 21 cm
Tart.: Luisa Piccarreta "az isteni akarat leányának" életrajza / Bernardino Giuseppe Bucci. A mi urunk Jézus Krisztus szenvedésének 24 órája / Luisa Piccarreta. - Egys. cím: Luisa Piccarreta ; Le 24 ore della passione di nostro signore Gesù Cristo. - Gerinccím: Luisa Piccarreta misztikája
ISBN 978-963-12-7325-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Piccarreta, Luisa (1865-1947)
ájtatosság
248.159.23 *** 248(092)Piccarreta,_L.
[AN 3679320]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2017.
Nicolaus de Cusa (1401-1464)
De pace fidei (magyar)
   A hit békéje / Nicolaus Cusanus ; Paul Richard Blum bev. tanulmányával ; [ford. és jegyzetekkel ell., a tanulmányokat írta Bakos Gergely]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 240 p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 8.)
A szerző Johannes de Segobiának írt levelének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.: p. 223-237.
ISBN 978-963-277-628-6 fűzött : 2600,- Ft
ökumené - vallásfilozófia - középkori latin irodalom
261.8 *** 21 *** 871-96=945.11 *** 1(430)Nicolaus_de_Cusa
[AN 3674258]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2017.
Papp György
   Kálvin és Khrüszosztomosz "párbeszéde" a szabad akaratról az Institutióban : egy "örökzöld hitvita" teológiai öröksége, tartalma és helye a 21. századi református teológiaművelésben / Papp György. - Sárospatak : Hernád, 2017. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80403-8-9 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564). Institutio religionis Christianae
Johannes Chrysostomus (345?-407)
Svájc - Római Birodalom - teológus - református egyház - 16. század - akaratszabadság - patrológia - 4. század - 5. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 234.9 *** 276(092)Johannes_Chrysostomus
[AN 3673133]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2017.
   A sajópálfalai kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából 2017. április 27-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2017. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 19.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 36.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-45-8 fűzött
Sajópálfala - mariológia - katolikus egyház - csoda - kegykép
232.931.8(439-2Sajópálfalva) *** 246.3(439-2Sajópálfalva) *** 231.73(439-2Sajópálfalva)
[AN 3672814]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2017.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Geduld-Büchlein (magyar)
   Boldogok a tűrni tudók / Basilea Schlink. - 5. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2016. - [28] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-88118-0-6 fűzött
erény
241.523
[AN 3680081]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2017.
Szetey Szabolcs
   Adatok a magyar református prédikációs gyakorlat újraértékeléséhez 1784-1878 között / Szetey Szabolcs. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 371 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 341-369.
ISBN 978-963-414-260-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - református egyház - homiletika - 18. század - 19. század - prédikáció
284.2(439)"17/18" *** 252(439)"17/18" *** 251(439)"17/18"
[AN 3673110]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2017.
Tatai István (1957-)
   Örökhajtós telefon : történetek Istennel Sárbogárdtól Hatvanig / Tatai István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017. - 92, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5141-89-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3673199]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2017.
   A Tihanyi Bencés Apátság / [szerk. Érszegi Géza, Barkó Ágoston]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9983-25-0 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Tihanyi Apátság
Tihany - bencések - apátság
271.1(439-2Tihany) *** 726.7(439-2Tihany)
[AN 3673345]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2017.
A Tihanyi Bencés Apátság (angol)
   The Benedictine Abbey of Tihany / [ed. Géza Érszegi, Ágoston Barkó] ; [transl. by Alan Campbell]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9983-27-4 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Tihanyi Apátság
Tihany - bencések - apátság
271.1(439-2Tihany) *** 726.7(439-2Tihany)
[AN 3673356]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2017.
A Tihanyi Bencés Apátság (német)
   Der Benediktinerabtei Tihany / [Red. Géza Érszegi, Ágoston Barkó] ; [Übers. Balázs Csókay]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9983-26-7 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Tihanyi Apátság
Tihany - bencések - apátság
271.1(439-2Tihany) *** 726.7(439-2Tihany)
[AN 3673359]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2017.
A Tihanyi Bencés Apátság (orosz)
   Tihan'skoe Benediktinskoe Abbatstvo / [red. Geza Èrsegi, Agošton Barko] ; [per. Ûrij Gusev]. - [Tihan'] : Tihan'skoe Benediktinskoe Abbatstvo, cop. 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9983-28-1 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Tihanyi Apátság
Tihany - bencések - apátság
271.1(439-2Tihany) *** 726.7(439-2Tihany)
[AN 3673349]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2017.
Tommaso di Celano (1190 k.-1260 k)
Vita beati Francisci (magyar)
   Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza : Celanói Tamás: Boldogságos Ferenc atyánk életrajza : fordítás, jegyzetek és összehasonlító táblázat / [közzéteszi] Jacques Dalarun ; [ford. ... Varga Imre ...]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2017. - 198 p. : ill. ; 21 cm. - (Ferences források magyarul, ISSN 2559-8260 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5273-08-7 fűzött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 12. század - 13. század
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3673116]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2017.
Xeravits Géza (1971-)
   Egy nap Jézus nyomában : az Olajfák-hegyétől a Szent Sírig / Xeravits Géza. - Budapest : Agra Kult. Utazó Társ., 2017. - 96 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-12-8575-8 kötött
Jeruzsálem - helyismeret - szent hely
291.35(569.4-2Yerushalayim) *** 908.569.4-2Yerushalayim
[AN 3673249]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8105 /2017.
   Agresszió, öngyilkosság, addikció / szerk. Gerevich József és Bácskai Erika. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5667-32-9 fűzött : 3600,- Ft
agresszív magatartás - szenvedélybetegség - öngyilkosság - deviancia - szociológiai vizsgálat
316.647.3 *** 364.272 *** 616.89-008.441.42 *** 613.81/.84
[AN 3674369]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2017.
Gyémánt Richárd (1979-)
   A történelmi Brassó vármegye etnikai és felekezeti statisztikája / Gyémánt Richárd ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Statisztikai és Demográfiai Tanszék]. - [Szeged] : SZTE Statisztikai és Demográfiai Tansz., cop. 2017. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-308.
ISBN 978-963-306-523-5 fűzött
Brassó megye - Brassó vármegye - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - 19. század - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439.21-35Brassó)"18/19"(083.41) *** 312.952(498-35Brassó)"19/201"(083.41) *** 312.992(439.21-35Brassó)"18/19"(083.41) *** 312.992(498-35Brassó)"19/201"(083.41)
[AN 3673263]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2017.
   Az idők jelei : tanulmánykötet / [szerk. Hegedűs Zoltán] ; [közread. a] Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Professzorok Batthyány Köre. - Budapest : Lexica K., 2016. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89273-8-5 kötött
 (hibás ISBN 978-963-89273-6-1)
magyarság - identitás - társadalmi helyzet - keresztény egyház - migráció - 21. század
304(439)"201" *** 316.6(439)"201" *** 261(439)"201" *** 325.1(100)"20"
[AN 3672709]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2017.
   Kiszakított gyökerekkel.. : időszaki kiállítás az elűzetés 70. évfordulójára : kiállításvezető / [... összeáll. Muskovics Andrea Anna] ; [kiad. a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budaörs : Bleyer J. Helytört. Gyűjt., 2016. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budaörsön, 2016. jan. 18 - 2017. júl. 23. között rendezték. - Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-80542-1-8 fűzött
Budaörs - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - kiállítási katalógus
316.347(=30)(439-2Budaörs) *** 325.254(=30)(439-2Budaörs)"194" *** 061.4(439-2Budaörs)
[AN 3674764]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2017.
Kiszakított gyökerekkel.. (német)
   Mit ausgerissenen Wurzeln.. : Sonderausstellung zum 70. Jahrestag der Vertreibung : Ausstellungsführer / [Red. Andrea Anna Muskovics] ; [Übers. Gabriella Jaszmann] ; [Hrsg. Jakob Bleyer Heimatmuseum]. - Budaörs : J. Bleyer Heimatmuseum, 2016. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budaörsön, 2016. jan. 18 - 2017. júl. 23. között rendezték. - Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-80542-2-5 fűzött
Budaörs - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - kiállítási katalógus
316.347(=30)(439-2Budaörs) *** 325.254(=30)(439-2Budaörs)"194" *** 061.4(439-2Budaörs)
[AN 3674776]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2017.
Leman, Kevin (1943-)
Be the dad she needs you to be (magyar)
   Útmutató lányos apáknak : hogyan találhat utat lánya szívéhez? / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2014. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-288-247-5 fűzött : 2900,- Ft
gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - lánygyermek
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3680401]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2017.
Marinka Melinda (1981-)
   Sváb visszatérők : újjáéledő hagyomány és lokális kötődés a szatmári svábok körében / Marinka Melinda. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2016. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 66.)
Bibliogr.: p. 241-265. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-473-208-2 kötött
Szatmár vármegye - Szatmár megye - svábok - identitás - hagyomány
316.347(=30)(439.161) *** 316.347(=30)(498-35Szatmár) *** 316.63 *** 39(=30)(439.161) *** 39(=30)(498-35Szatmár)
[AN 3672837]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2017.
Moldova György (1934-)
   Kegyelemkenyér : riport a nyugdíjasokról / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2017. - 189, [2] p. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5289-09-5 fűzött
Magyarország - nyugdíjas - 21. század - interjú
316.37-057.75(439)"201"(047.53)
[AN 3674413]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2017.
   Női lélek férfi szemmel : [56 művész, közéleti szereplő nőnapi üzenete, 2017] / [... szerk. Király Nóra] ; [kiad. a Mindennapok Női Szemmel Egyesület]. - [Budapest] : Mindennapok Női Szemmel Egyes., [2017]. - 91 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-8199-6 fűzött

316.37-055.2
[AN 3674097]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2017.
   Peremhelyzetben II : romológiai írások = In marginal position II. : writings from the field of romology / szerk. ... Biczó Gábor és Bálint Péter. - Debrecen : Didakt, 2017. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-43-7 fűzött
Magyarország - cigányság - romológia - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3673279]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8115 /2017.
Bede Béla
   Magyar népi kézművesség : 112 kiemelt műhellyel / Bede Béla. - Budapest : Corvina, 2017. - 358 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6418-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - iparművészet - népi mesterség - kézműipar
39(=945.11) *** 334.712(439)(092) *** 745.031.4(439)
[AN 3673500]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2017.
Bede Béla
Magyar népi kézművesség (angol)
   Hungarian folk handicraft : with 112 craftsmen in focus / Béla Bede ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2017. - 358 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Corvina guidebooks, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6419-4 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - iparművészet - népi mesterség - kézműipar
39(=945.11) *** 334.712(439)(092) *** 745.031.4(439)
[AN 3673630]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2017.
   Bocskor, csizma, paduka : kalandozás a lábbeli körül : Néprajzi Múzeum, 2017. március 5 - 2017. november 30. : [kiállítási vezető] = Bocskor, boot, paduka : adventures in footwear : Museum of Ethnography, 5 March 2017 - 30 November 2017 / [... szerk. ... Sedlmayr Krisztina]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 74-77. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5682-04-9 fűzött
lábbeli - néprajz - művelődéstörténet - kiállításvezető
391.4(100)(091) *** 930.85(100) *** 646.46 *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3673228]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2017.
   Erdélyi motívumok kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2016. - [21] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 9.)
ISBN 978-963-409-072-4 fűzött : 1490,- Ft
Erdély - magyar néprajz - díszítőelem - kifestőkönyv
391.984(=945.11)(498.4) *** 087.5
[AN 3674628]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2017.
   Felsütött a nap az égre : magyar népdalok / Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában ; Somogyi Győző rajz. ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - 4. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 523, [4] p. : ill. ; 18 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5721-12-0 kötött : 3500,- Ft
magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3679297]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2017.
Hallók Ákos
   Legújabb viccek / [Hallók Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-193-0 fűzött
vicc
398.94
[AN 3673637]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2017.
Solymossy Sándor (1864-1945)
   A magyar ősi hitvilág / Solymossy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-235.
ISBN 978-615-5496-80-6 fűzött : 2750,- Ft
magyar néprajz - néphit
398.3(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3675174]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2017.
Solymossy Sándor (1864-1945)
   A népmese és a tudomány / írta Solymossy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-84-4 fűzött : 1250,- Ft
folklorisztika - népmese
398.21.001
[AN 3675138]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2017.
Tibbits, Charles J.
Folk-lore and legends (magyar)
   Angol és skót népmesék és legendák / Charles J. Tibbits ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2016. - 143, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-31-6 fűzött : 2800,- Ft
Anglia - Skócia - folklór - angol irodalom - legenda - népmese
398.21(=20)(411) *** 820-34=945.11 *** 398.21(=20)(420)
[AN 3665456]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8124 /2017.
   Az igazság szabadokká tesz titeket! (Jn 8,32) : volt pataki diákok, lelkészek megpróbáltatásai az egyházellenes kommunista diktatúrákban kárpát-medencei kitekintéssel : emlékkonferencia : 2016. november 18. / [szerk. Horkay Anna]. - Sárospatak : Hernád, 2017. - 159, [13] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80403-9-6 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - egyházellenesség - politikai üldözés - református egyház - határon túli magyarság - deportálás - Gulag - második világháború - 1945 utáni időszak
322(439)"1945/195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 316.347(=945.11)(4-191)"1945/195" *** 284.2(4-11)"194/195"
[AN 3672759]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2017.
Kis János (1943-)
   A politika mint erkölcsi probléma / Kis János. - Budapest : Kalligram, 2017. - 566 p. ; 21 cm. - (Kis János válogatott művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-007-9 kötött : 4990,- Ft : 18 EUR
erkölcs - politika
32.001 *** 17
[AN 3679266]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2017.
   Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság : tanulmányok / szerk. Tálas Péter ; [a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 217 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-63-4 fűzött
Európa - Magyarország - migráció - migrációs politika - 21. század
325.1(4)"201" *** 341.43(439)"201" *** 341.43(4)"201"
[AN 3674881]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2017.
Moldova György (1934-)
   Kádár János / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2006 [!2017]. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-10-1 fűzött
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Kádár_J.
[AN 3680340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 239, [16] p.
ISBN 978-615-5289-11-8
[AN 3680342] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 223, [16] p.
ISBN 978-615-5289-12-5
[AN 3680344] MARC

ANSEL
UTF-88128 /2017.
Nagy Nándor
   Keresztút a szovjet munkatáborig : a hatvani "összeesküvés" története / Nagy Nándor. - Hatvan : HLM, 2017. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Hatvany Lajos Múzeum füzetei, ISSN 0133-0586 ; 20.)
ISBN 978-963-12-7928-3 fűzött
Heves megye - Hatvan - magyar történelem - politikai üldözés - állami terror - egyházellenesség - franciskánusok - koncepciós per - 1945 utáni időszak
323(439.133)"194/1946" *** 322(439)"1945/1946" *** 343.301.096(439-2Hatvan)"1946" *** 271.3(439)"1945/195"
[AN 3673233]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2017.
   Nemzetpolitikai ismeretek / [szerk. Szakács Ildikó Réka]. - Szeged : SZTE ÁJTK NRTI, 2017. - 275 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-519-8 fűzött
Európa - Közép-Európa - kisebbség - kisebbségi politika - határon túli magyarság - kollektív jogok - egyetemi tankönyv
323.15(=00)(4)(075.8) *** 323.1(=945.11)(4-191)(075.8) *** 341.234
[AN 3673170]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2017.
Tőkés László (1952-)
   Hit és nemzet : Tőkés László breviáriuma / Ady Endre verseivel ; [... vál. és szerk. Jánosi Zoltán] ; [... képi anyagát ... vál. és összeáll. Farkas Ernő]. - Budapest : M. Napló, 2017. - 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355.
ISBN 978-615-5465-98-7 kötött
Erdély - püspök - politikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
32(498)(=945.11)(092)Tőkés_L. *** 284.2(498)(=945.11)(092)Tőkés_L.(042)
[AN 3674162]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8131 /2017.
   8. elkészült könyv és ez a 13 : magyarlélek, istenszerelem, mú földje, aranykor : a fatimabeli Szűzanya-jelenés 100. évfordulójára, 2017. május 13. ... / M.R.J. - [Budaörs] : Ábel+Eszti ; [Budapest] : Dalos I. A., 2017. - [2], 108, [7] p. : ill. ; 15x15 cm + mell.
Számozott példány: 411
ISBN 978-963-12-8781-3 fűzött
magyarságkutatás - vallásos irodalom
930.8(=945.11)(089.3) *** 244
[AN 3672688]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2017.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Poslednie svideteli (magyar)
   Utolsó tanúk : gyermekként a második világháborúban / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2017. - 347, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-534-1 kötött : 3690,- Ft
Szovjetunió - történelem - gyermek - második világháború - oral history - memoár
947"194"(093) *** 929(47)"194"(0:82-94) *** 316.37-053.2/.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 3674462]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2017.
   Approaches to historiography / ed. by Vilmos Erős [et al.]. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop., 2016. - 231 p. ; 25 cm. - (Műveltség és hagyomány, ISSN 0580-3594 ; 37.). (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 19.)
Főcím a borítófedélről. - Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 199-226.
ISBN 978-963-473-951-7 kötött
Európa - történetírás
930.1 *** 930.1(4)
[AN 3673229]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2017.
Balogh Gábor
   Mende története az 1950-es évek elején / írta Balogh Gábor ; [kiad. Mende Község Önkormányzata]. - Mende : Önkormányzat, 2017. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-963-12-8114-9 fűzött
Mende - helytörténet - helyi önkormányzat - 1950-es évek - történelmi forrás
943.9-2Mende"195"(093) *** 352(439-2Mende)"195"(093)
[AN 3674279]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2017.
Colloredo, Sabina
Cleopatra (magyar)
   Kleopátra, a sivatag királynője / Sabina Colloredo ; Barbara Bongini rajz. ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 77 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Nagymenők, ISSN 2559-8813)
ISBN 978-963-415-652-9 fűzött : 1499,- Ft
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
ókori Egyiptom - uralkodó - történelem - 1. század (Kr. e.) - gyermekkönyv
932(092)Kleopátra(02.053.2) *** 932"-00"(02.053.2)
[AN 3673319]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2017.
Csoma Mózes (1978-)
   Korea : egy nemzet, két ország - a közös gyökerektől / Csoma Mózes. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Napvilág, cop. 2016. - 280, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-259.
ISBN 978-963-338-395-7 fűzött : 3200,- Ft
Korea - történelem
951.9
[AN 3679296]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2017.
Frivaldszky János (1936-)
   L'anima del '56 ungherese / János Frivaldszky. - Budapest : Új Város, 2016. - 251 p., 10 t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80704-0-9 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3673107]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2017.
Gyuricza Kata Sára
   Sorsfordító forradalom : Magyarország, 1956 = La revolución que cambió el destino : Hungría, 1956 / Gyuricza Kata Sára, Gyuricza Péter ; [kiad. Magyarország Nagykövetsége Spanyolország]. - Budapest : [Madrid] : Magyarország Nagykövetsége Spanyolország, 2016. - 108, 112, [19] p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a spanyol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Kötött
Spanyolország - magyar történelem - 1956-os forradalom - menekült - emigráció - interjú
943.9"1956"(047.53) *** 325.25(=945.11)(460)"1956"(047.53)
[AN 3674160]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2017.
   Így éltünk a vas és acél országában : ismeretlen képek az ötvenes évekből / [szerk., a bevezetőket és a képaláírásokat írta Farkas György]. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 101 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-09-8882-7 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 1950-es évek - fényképalbum
943.9"195"(084.12) *** 316.32(439)"195"(084.12) *** 930.85(439)"195"(084.12)
[AN 3673698]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2017.
Izsó Zita (1986-)
   Pesti nő / [szöveg] Izsó Zita ; [kép] Bach Máté. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 198 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-293-588-1 kötött : 4999,- Ft
Budapest - helyi társadalom - nő - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929-055.2(439-2Bp.)(047.53)
[AN 3673444]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2017.
Karácsonyi János (1858-1929)
   A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig / írta Karácsonyi János. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 94, [1] p. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Oradea-Mare - Nagyvárad : Szt. László Ny., 1925. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-67-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - hasonmás kiadás
943.9"08/09" *** 094/099.07
[AN 3675139]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2017.
Lábadi Károly (1950-)
   Reformátusok Gödöllőn / Lábadi Károly ; [közread. a] Gödöllői Református Egyházközség. - Gödöllő : Gödöllői Református Egyházközség, 2017. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-175.
ISBN 978-963-12-8338-9 kötött
Gödöllői Református Egyházközség
Gödöllő - helytörténet - református egyház - egyháztörténet
943.9-2Gödöllő *** 284.2(439-2Gödöllő)(091)
[AN 3673603]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2017.
Miklós Péter (1980-)
   "Részt vettem a szabadságharc megmozdulásaiban" : Putnik Tivadar, 1929-1998 / Miklós Péter ; [kiad. Újszentiván Község Önkormányzata]. - Újszentiván : Önkormányzat, 2017. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-12-8409-6 fűzött
Putnik Tivadar (1929-1998)
Szeged - helytörténet - egyetemi hallgató - egyetem - 1956-os forradalom
943.9-2Szeged"1956" *** 378.18(439-2Szeged)"1956" *** 378.4(439-2Szeged)"1956"
[AN 3673185]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2017.
Nagy Ildikó
   "Az én történetem..." : 1956-os emlékek az USA nyugati partjáról / [... lejegyezte és írta Nagy Ildikó, Vojtkó Ferenc] ; [szerk. Széles Tamás] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - [Budapest] : Külgazd. és Külügymin., 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7038-62-4 kötött
Egyesült Államok - magyar történelem - 1956-os forradalom - nyugati magyarság - oral history
943.9"1956"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(73)(0:82-94)
[AN 3674663]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2017.
Nemere István (1944-)
   Botrányos királyi esküvők / Nemere István. - 2. kiad. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2017. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-086-2 fűzött : 3399,- Ft
Európa - történelem - uralkodó - házasság - szerelem
940(092) *** 392.6
[AN 3680413]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2017.
Németh Terézia
   Nem hiába haltatok meg! : Németh Terézia naplója 1956-ból / [kiad. a Magyar Szív - Magyar Szó Alapítvány]. - Székesfehérvár ; [Kalocsa] : M. Szív - M. Szó Alapítvány, 2017. - 107 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8551-2 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - napló
943.9"1956/1957"(0:82-94)
[AN 3674100]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2017.
Nógrádi György (1949-)
   Szerencsénk volt, túléltük.. : világpolitika 1945-től napjainkig / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8711-0 kötött : 3200,- Ft
világtörténelem - politikatörténet - világpolitika - 20. század - 21. század
930.9"194/201" *** 327(100)"194/201"
[AN 3674088]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2017.
Schmidt Péter
   A Habsburg nádori kripta / Schmidt Péter. - Budapest : MNG, cop. 2017. - 23 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2017/3.)
Bibliogr.: p. [24].
ISBN 978-615-5304-71-2 fűzött
Habsburg-ház
Budapest - kripta - útmutató
929.52(439)Habsburg *** 726.821(439-2Bp.)(036)
[AN 3674815]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2017.
Schmidt Péter
A Habsburg nádori kripta (angol)
   The palatinal crypt : burial place of the Hungarian Habsburgs / Péter Schmidt. - Budapest : MNG, cop. 2017. - 23 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2017/2.)
Bibliogr.: p. [24].
ISBN 978-615-5304-73-6 fűzött
Habsburg-ház
Budapest - kripta - útmutató
929.52(439)Habsburg *** 726.821(439-2Bp.)(036)
[AN 3674821]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2017.
   Szabadság, Miskolc, 1956-2016 / [szerk. Papp Ferenc] ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Miskolc : Önkormányzat, 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 23x25 cm
ISBN 978-963-88343-9-3 kötött
Miskolc - Magyarország - 1956-os forradalom - magyar irodalom - képzőművészet - pályázat - 21. század - antológia
943.9"1956"(0:82-822) *** 73/76(439)"201" *** 06.063(439-2Miskolc) *** 894.511-822
[AN 3672812]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2017.
Szijártó István (1942-)
   A Szent György könyvek : repertórium / Szijártó István. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2017. - 242 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819 ; 50.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5174-87-2 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - könyvismertetés
930.85(439)(0:82-95)
[AN 3674928]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2017.
   Szulejmán szultán Szigetváron : a szigetvári kutatások 2013-2016 között / szerk. Pap Norbert, Fodor Pál. - Pécs : Pannon Castrum Kft., 2017. - 299 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8482-9 kötött
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
Szigetvár - Oszmán-török Birodalom - régészet - síremlék - török hódoltság - magyar történelem - 16. század - uralkodó
904(439-2Szigetvár) *** 726.822(439-2Szigetvár) *** 943.9"15" *** 956.0(092)Szulejmán,_I.
[AN 3674166]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2017.
   Tehetségek a történettudomány szolgálatában III : történelem szakos hallgatók diákköri dolgozatai / szerk. Ferwagner Péter Ákos ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : SZTE BTK, 2017. - 142 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-528-0 fűzött
világtörténelem - magyar történelem - tudományos diákkör
93/99 *** 378.184 *** 943.9
[AN 3673139]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2017.
   Wellness in antiquity : bathing culture in Aquincum : temporary exhibition at the Aquincum Museum, 16. 11. 2015 - 16. 11. 2016. / [... directed and ... written by Gabriella Fényes] ; [publ. by the Budapest History Museum]. - Budapest : Budapest History Museum, 2016. - 44 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-30-4 fűzött
Pannonia - Aquincum - művelődéstörténet - régészet - fürdő - higiénia - római birodalom kora - kiállításvezető
904(398.6-2Aquincum) *** 725.73(398.6) *** 643.52 *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016" *** 930.85(37) *** 613.41(398.6)
[AN 3674378]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8155 /2017.
Debrecen, a reformáció városa (angol)
   Debrecen, the city of reformation : guide booklet for a city walking tour / [ed. by Béla Levente Baráth and János L. Győri] ; [publ. by Transtibiscan Reformed Church District, the Local Government of Debrecen]. - Debrecen : Transtibiscan Reformed Church District : Local Government, 2017. - 38 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80665-0-1 fűzött
Debrecen - helyismeret - reformáció
908.439-2Debrecen *** 284(439-2Debrecen)"15"
[AN 3674930]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2017.
   Debrecen, a reformáció városa : kalauz egy városi sétához / [szerk. Baráth Béla Levente, Győri L. János] ; [fotó Barcza János] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. : Önkormányzat, 2017. - 38 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89706-9-5 fűzött
Debrecen - helyismeret - reformáció
908.439-2Debrecen *** 284(439-2Debrecen)"15"
[AN 3674925]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2017.
Debrecen, a reformáció városa (német)
   Debrecen, Stadt der Reformation : Wegweiser zu einem Stadtspaziergang / [red. Béla Levente Baráth, János L. Győri] ; [Hrsg.: Reformiertes Kirchendistrikt jenseits der Theiss, Stadtverwaltung von Debrecen]. - Debrecen : Reformiertes Kirchendistrikt jenseits der Theiss : Stadtverwaltung, 2017. - 38 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80665-1-8 fűzött
Debrecen - helyismeret - reformáció
908.439-2Debrecen *** 284(439-2Debrecen)"15"
[AN 3674932]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2017.
   Értékeink képekben : Péteri : 2002-2016 / [kiad. ... szerk. Péteri Község Önkormányzata]. - Péteri : Önkormányzat, 2017. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7636-7 fűzött
Péteri - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Péteri(084.12)
[AN 3674281]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2017.
Frisnyák Sándor (1934-)
   A föld erejéből élünk : történeti földrajzi tanulmányok / Frisnyák Sándor. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy. Turizmus és Földrajztud. Int. : MTA Társadalomföldrajzi Tud. Biz., 2017. - 237, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Történeti földrajzi tanulmányok, ISSN 1218-7100)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-67-2 kötött
Magyarország - történeti földrajz - tájökológia
911.3(439) *** 504.54
[AN 3673194]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2017.
Gatti, Alessandro (1975-)
Cristoforo Colombo (magyar)
   Kolumbusz Kristóf, a határokat nem ismerő utazó / Alessandro Gatti ; Matteo Piana rajz. ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Nagymenők, ISSN 2559-8813)
ISBN 978-963-415-651-2 fűzött : 1499,- Ft
Columbus, Christophorus (1451-1506)
Itália - Amerika - felfedező - felfedező utazás - 15. század - 16. század - gyermekkönyv
910.4(45)(092)Columbus,_C.(02.053.2) *** 910.4(7/8)"14/15"(02.053.2)
[AN 3673308]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2017.
Józsa Kálmán
   Nagyrábéi képeskönyv II / Józsa Kálmán ; [kiad. a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület]. - Nagyrábé : Nagyrábéi Baráti Kör és Egyes., 2017. - 259 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7759-3 kötött
Nagyrábé - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagyrábé(084.12)
[AN 3673138]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2017.
Kovács Imre
   Moson vármegye képeslapokon = Die Gespanschaft Moson/Wieselburg auf Ansichtskarten / Kovács Imre. - [Budapest] : [Rectus Kft.], [2017]. - 207 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7830-9 kötött
Moson vármegye - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439.114(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3673935]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2017.
Massmann, Dorothea
Barcelona (magyar)
   Barcelona / [szerző Dorothea Massmann] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2017. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6439-2 fűzött : 2490,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3680556]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2017.
   Pecha Kucha Night : 20 images x 20 seconds / [kiad. a Kortárs Építészeti Központ ...]. - Budapest : KÉK, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: 20x20 : Pecha Kucha : 10 év sztorija. - Magyar nyelven
ISBN 978-615-80406-1-7 fűzött
Budapest - urbanisztika - rendezvény - ezredforduló
911.375 *** 711.4 *** 061.7(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3673428]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2017.
Schetar, Daniela
Slowenien (magyar)
   Szlovénia / [szerző Daniela Schetar, Friedrich Köthe] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2017. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6449-1 fűzött : 2490,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3680560]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2017.
Vajta Gábor (1952-)
   Idelent : Ausztrália egy bevándorolt szemszögéből / Vajta Gábor. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 223 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5667-45-9 fűzött : 2990,- Ft
Ausztrália - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.94 *** 894.511-94(94)
[AN 3674428]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2017.
   Zalaegerszeg / [graf. Tóth Norbert]. - Zalaegerszeg : Tourinform Zalaegerszeg, 2016. - [16] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-6551-4 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - kifestőkönyv
908.439-2Zalaegerszeg *** 087.5
[AN 3674900]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8168 /2017.
Dányi László
   Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról? : a magyar - ukrán alapszerződés aláírása (Kijev, 1991. december 6.) : Békés megye, Békéscsaba és Kárpátalja a 20. és 21. században / Dányi László. - Békéscsaba ; Csongrád : [Dányi L.], 2017. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 978-963-12-7599-5 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - Ukrajna - külpolitika - ezredforduló - alapszerződés
341.24(439)"199" *** 341.24(477)"199" *** 327(439)"199" *** 327(477)"199"
[AN 3672703]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2017.
   Gulag - Gupvi : a szovjet fogság Európában / [szerk. Kiss Réka, Simon István] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2017. - 283 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2015. nov. 25-én rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-02-6 kötött : 3000,- Ft
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - munkatábor - állami terror - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)"194/195" *** 323.282(47)"194/195" *** 355.257.7(47)(=30)"194/195" *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"
[AN 3673903]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2017.
Hajagos József
   Török Ignác, a hadmérnök tábornok : "... minden kitelhető erővel a végpillanatig..." / Hajagos József. - [Budapest] : Line Design, 2017. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-80101-4-6 fűzött : 3400,- Ft
Török Ignác (1795-1849)
Magyarország - katonatiszt - mérnök - 19. század - történelmi forrás
358.3(439)(092)Török_I.(093) *** 355(439)(092)Török_I.(093)
[AN 3672799]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2017.
   Hungaria Archiregnum : Szent Korona-eszme, Szent Korona-tan, Alaptörvény / Kocsis István [et al.] ; [... szerk. Tóth Zoltán József]. - Budapest : Két Hollós, [2017]. - 553 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80352-7-9 kötött
szentkoronatan
342.519.8(439)(089.3)
[AN 3672767]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2017.
Kasnyik Márton
   A Quaestor-ügy : a legnagyobb magyar pénzügyi csalás története / Kasnyik Márton. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 221 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-677-2 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - pénzügyi bűncselekmény - ezredforduló
343.53(439)"199/201"
[AN 3673466]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2017.
   Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Balázs István] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 217 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-637-4 fűzött
igazgatástan - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3679427]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2017.
   Országos településrendezési és építési követelmények, 2012 : 2013-2017. január 1-jéig hatályba lépett változások / [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2017. - 21 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-513-239-3 fűzött
Magyarország - építésügy - településrendezés - jogszabálygyűjtemény
351.785(439)(094) *** 349.442(439)(094) *** 711.4(439)(094)
[AN 3674915]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2017.
   The situation and rights of national minorities in Europe = La situation et les droits des minorités nationales en Europe = A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában / ed. ... Zoltán Kántor ; [publ. by the] Nemzetpolitikai Kutatóintézet. - [Budapest] : L'Harmattan : NPKI, [2016]. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-414-232-2)
Európa - kisebbségi kérdés - nemzetiségi kérdés - kollektív jogok
341.234(4) *** 342.724 *** 323.1(=00)(4)
[AN 3672808]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2017.
Szabó István
   Adalékok a katonai igazságszolgáltatás történetéhez, 1945-1946 / Szabó István. - [Tatabánya] : [Szabó I.], [2017]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-12-8702-8 fűzött
Magyarország - katonai igazságszolgáltatás - katonai bíróság - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
344.3(439)"1945/1946"(093) *** 356.35(439)"1945/1946"(092)
[AN 3674957]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2017.
   Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében : tanulmánykötet / [szerk. Erdős Kristóf, Kiss Réka, Zila Gábor]. - [Budapest] : Református Közéleti és Kult. Közp. Alapítvány, 2017. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (RKK könyvek, református közelmúltunk, ISSN 2498-8545)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8669-4 fűzött
Erdély - Közép-Európa - Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - második világháború - református egyház - egyháztörténet - 1945 utáni időszak - határon túli magyarság - németek
343.819.5(47)(=945.11)"194" *** 323.282(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(498)(=30)"194" *** 284.2(439)"194" *** 343.819.5(4-191)(=945.11)"194"
[AN 3673117]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8178 /2017.
Brook, Henry
Fighter planes (magyar)
   Vadászgépek / Henry Brook ; az ábrákat kész. Adrian Roots és John Fox ; [ford. ... Havasi Máté]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-971-5 fűzött
vadászrepülőgép
623.746.3
[AN 3673724]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2017.
Gulag - Gupvi (angol)
   Gulag - Gupvi : the Soviet captivity in Europe / [ed. by Réka Kiss, István Simon] ; [publ. by the] Committee of National Remembrance. - Budapest : Comm. of Nat. Remembrance, 2017. - 283 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2015. nov. 25-én rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-03-3 kötött : 3000,- Ft
Szovjetunió - Gulag - hadifogoly - kényszermunka - munkatábor - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak
355.257.7(47)(=30)"194/195" *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)"194/195" *** 343.819.5(47)"194/195"
[AN 3673907]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2017.
   Magyarország hadtörténete / főszerk. Hermann Róbert. - Budapest : Zrínyi, [2015]-. - 29 cm
ISBN 978-963-327-688-4
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355.48(439) *** 943.9
[AN 3624508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1526-ig / [... szerkesztője Veszprémy László]. - cop. 2017. - 472 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 431-446.
ISBN 978-963-327-645-7 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - honfoglalás - középkor - hadtörténet - magyar történelem
355.48(439)"09/15" *** 943.9"09/15"
[AN 3673447] MARC

ANSEL
UTF-88181 /2017.
Nényei Pál (1974-)
   Ne bántsd a Zrinyit! / Nényei Pál. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kortárs, 2017. - 384 p. ; 20 cm. - (Kortárs esszé, ISSN 1789-123X)
Bibliogr.: p. 373-380.
ISBN 978-963-435-020-0 fűzött : 3500,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - hadvezér - író - 17. század - magyar irodalom - esszé
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M. *** 894.511-4
[AN 3679252]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2017.
Pintér Tamás
   Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében / Pintér Tamás, Rózsafi János, Stencinger Norbert ; [közread. a] Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány. - 2. átd. kiad. - Budapest : NHKA, 2017. - 366 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 329-334. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5396-2 kötött : 4500,- Ft
ISBN 963-12-5396-1
Magyarország. Honvédség
Olaszország - Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - első világháború
355.48(45)"1915/1918" *** 355.486(439)"1914/1918"
[AN 3680238]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8183 /2017.
Auer Ádám (1986-)
   Corporate governance : a felelős társaságirányítás jelenkori dimenziói / Auer Ádám ; [a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-239.
ISBN 978-615-5680-40-3 kötött
vállalatirányítás - vezetéstudomány - társadalmi felelősség
65.012.412 *** 65.011.1 *** 316.6
[AN 3674888]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2017.
Knapp, Jake
Sprint (magyar)
   Sprint : hogyan oldjunk meg nagy problémákat és teszteljünk új ötleteket öt nap alatt? / Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz ; [ford. Hemrik Magdolna]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 271 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-453-7 kötött : 3900,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3673493]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8185 /2017.
   20 év : Magyar Építész Kamara / [szerk. Dér Andrea]. - Budapest : Publicitas Art Media, 2017. - 175 p. : ill., színes ; 22x25 cm
Fűzött
Magyar Építész Kamara
Magyarország - kamara - építészet - testülettörténet
334.788(439)(091) *** 72
[AN 3674959]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2017.
Baráth András
   Gerilla önéletrajz módszerek : kipróbált és bevált önéletrajzírási technikák álláskeresőknek / Baráth András. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Gerilla Önéletrajz Műhely : Sikergarancia Kft., cop. 2017. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80408-9-1 fűzött
álláskeresés - önéletrajz - útmutató
658.31(036) *** 331.535(036)
[AN 3679130]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2017.
Csernókné Jezerniczky Éva
   Társalgás, szituációk, grafikonelemzés és hallás utáni szövegértés : üzleti angol : [B2] / Csernókné Jezerniczky Éva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 158 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-08-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - auditív dokumentum
658.1 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3679272]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2017.
Kóczián Balázs
   Fizetési mérleg / Kóczián Balázs, Koroknai Péter. - Budapest : MNB, 2017. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 12.)
Bibliogr.: p. 54-55.
Fűzött
Magyarország - fizetési mérleg - 21. század
336.12 *** 336.12(439)"200/201"
[AN 3672756]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2017.
Kránitz Éva
   Állásinterjú haladóknak : 150 állásinterjú-kérdés és 250 mintaválasz : hogyan nyerje el a vágyott állást? / Kránitz Éva. - Budapest : Coaching Partner Kft., 2016. - 203 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80437-1-7 fűzött
álláskeresés - állásinterjú - útmutató
658.353.5(036) *** 658.31(036) *** 331.535(036)
[AN 3672841]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2017.
Kránitz Éva
   Szakmai önéletrajz haladóknak : hogyan készítsen eredményközpontú önéletrajzot, és miképpen tűnjön ki az álláspályázók tömegéből? / Kránitz Éva. - Budapest : Coaching Partner Kft., 2016. - 199 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80437-0-0 fűzött
álláskeresés - útmutató - önéletrajz
658.353.5(036) *** 331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3672843]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2017.
Lux Gábor (1980-)
   Újraiparosodás Közép-Európában / Lux Gábor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2017. - 327 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 287-317.
ISBN 978-615-5376-94-8 kötött : 4980,- Ft
Közép-Európa - Európai Unió - gazdaságpolitika - versenyképesség - regionális fejlesztés - 21. század
339.137.2 *** 338.2(4-62)"200/201" *** 332.14(4-11)"200/201" *** 332.14(4-62)"200/201" *** 338.2(4-11)"200/201"
[AN 3674878]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Magánlevelezés és hivatalos levélírás angolul : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-17-5 fűzött : 3190,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3680220]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2017.
Végh Zoltán
A technikai elemzés alapjai (angol)
   Introduction to technical analysis : charts, opening and managing positions / Zoltán Végh. - Budapest : MNB, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 8.)
Bibliogr.: p. 59.
Fűzött
tőzsde - árfolyam - tőkebefektetés
336.76 *** 336.748
[AN 3672755]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8194 /2017.
   A játék nem játék! : hogyan és milyen játékokat vezess, hogy közben a résztvevőknek eszükbe se jusson a mobiltelefonjuk? / [szerk. Besnyi Szabolcs, Nagy Gábor Mápó] ; [kiad. ... a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt.]. - 2. újraszerk. kiad. - Budapest : OptimusTréning : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt., 2017. - 288 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7872-9 fűzött
játék
371.382
[AN 3680365]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2017.
   Kereskedelmi tranzakciók joga / Csécsy [et al.]. - Debrecen : Fézer T., 2017. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2017. jan. 31. - Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-963-12-8288-7 fűzött
Magyarország - kereskedelmi ügylet - egyetemi tankönyv
374.711(439)(075.8)
[AN 3673184]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2017.
   KIP : munka heterogén csoportban / szerk. K. Nagy Emese. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2017. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-202.
ISBN 978-615-5626-15-9 fűzött
felzárkóztatás - képességfejlesztés - hátrányos helyzetű - pedagógiai munka - módszertan
376.6 *** 371.321 *** 37.025
[AN 3674902]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2017.
Nádai Magda
   Százszorszép / Nádai Magdolna. - [Budapest] : Balogh Gy., 2017. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - természeti környezet - környezeti nevelés
37.033 *** 502(439)
[AN 3673910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Képes kézikönyv erdei és mezei élőlények felismeréséhez. - 176 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-8211-5 fűzött
[AN 3673912] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tapasztalatok gyűjteménye az erdei-mezei élővilág sokoldalú megismeréséhez. - 176 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-12-8212-2 fűzött
[AN 3673916] MARC

ANSEL
UTF-88198 /2017.
   A Nyíregyházi Főiskola 55 éve / szerk. Balogh Árpád ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem ...]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2017. - 270, [38] p. : ill. részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5545-72-6 kötött
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyháza - főiskola - történeti feldolgozás
378.6(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3673140]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Biológia Szekció (2017) (Debrecen)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekció : program és összefoglalók : [Debrecen, 2017. április 9-12.] / [szerk. Antal László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar. - Debrecen : DE TTK, 2017. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-954-8 fűzött
biológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 57 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3672839]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (2017) (Szeged)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció : absztraktok : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2017. április 18-20. / [szerk. Szirmai Éva]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2017. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5455-72-8 fűzött
pedagógia - lélektan - felnőttnevelés - könyvtártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
374.7 *** 37 *** 159.9 *** 02 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3673156]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2017.
Radnóti Katalin (1958-)
   Óráról órára : fizikaórák megjegyzésekkel ellátva : hallgatói segédlet a fizikatanítási gyakorlatokhoz / Radnóti Katalin ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet és az MTE-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport]. - Szeged : SZTE BTK NI : MTA-SZTE Termtud. Tanítása Kutatócsop., 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-521-1 fűzött
fizikatanítás - módszertan - óravázlat - oktatási segédlet
371.214 *** 372.853(072) *** 371.3
[AN 3673206]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2017.
Steiner Györgyi
   Mami mesél : tanyán az ABC összes betűje megél / [írta ... Steiner Györgyi] ; [rajzokat kész. Ujréti Ágnes]. - [Székesfehérvár] : Törzsök T.-né, 2016. - [55] p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Tanyasi világ
ISBN 978-963-12-7045-7 kötött
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41 *** 087.5(084.1)
[AN 3674905]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2017.
   A XXI. század új, multigenerációs iskolarendszere, 2013-2033 / [szerk. Bittera Ágnes] ; [kiad. a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány]. - Szeged : Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, 2017. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: A Szegedi Tudós Akadémia programja
ISBN 978-963-12-8626-7 fűzött
Magyarország - Szeged - tehetséggondozás - gimnázium - felsőoktatás - 21. század
376.545(439-2Szeged)"201" *** 373.54(439-2Szeged) *** 378(439)"201"
[AN 3673155]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2017.
   Zöld óvoda leszünk! : módszertani segédanyag és útmutató Zöld óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak / [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 2. kiad. - Budapest : OFI, 2016. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-963-682-999-5 fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072) *** 371.3
[AN 3680312]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8205 /2017.
   A bajnok benned él : motiváló idézetek a legnagyobb sportolóktól. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - [71] p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-459-012-5 kötött
Magyarország - sportoló - idézetgyűjtemény
796(439)(092)(0:82-84) *** 796(100)(092)(0:82-84)
[AN 3673487]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2017.
   A fair play ereje?! : tények és értékek a 21. századi sport világában = Strength of fair play?! : facts and values in the world of 21st century sport / szerk. Vermes Katalin és Farkas Péter ; [közread. a] Testnevelési Egyetem. - Budapest : TE, 2017. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5196-10-2 fűzött
sportszerűség
796.011.5
[AN 3675160]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2017.
   Félszáz állatmese az újlakis diákok tollából / [összeáll. Varga Beáta]. - [Budapest] : [Újlaki Ált. Isk.], [2017]. - 143, [2] : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Újlaki Általános Iskola
ISBN 978-963-12-8386-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - állatmese - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-35(02.053.2)(082)
[AN 3674945]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2017.
   "Jéghokki" : a magyar jégkorong története : the story of Hungarian ice hockey / [szerk. Amler Zoltán et al.] ; [közread. a] Magyar Jégkorong Szövetség. - 3. kiad. - [Budapest] : M. Jégkorong Szövets., 2017. - 113, 112, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80712-0-8 kötött
Magyarország - jégkorong - sporttörténet
796.966(439)(091)
[AN 3679203]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2017.
Jurán Vidor (1879-1963)
   Egy vadásznap a Tátrában / Jurán Vidor ; [vál., szerk. és az utószót írta Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-327-1 kötött : 2600,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32(437.6)
[AN 3674417]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2017.
Lakat T. Károly (1950-)
   Titi : Göröcs János, a varázsló / Lakat T. Károly. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-09-8848-3 kötött : 3400,- Ft
Göröcs János (1939-)
Magyarország - Kuvait - labdarúgó - edző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
796.332(439)(092)Göröcs_J. *** 796.332.071.4(439)(092)Göröcs_J. *** 796.332.071.4(536.8)(=945.11)(092)Göröcs_J.
[AN 3673712]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2017.
   Nagy sudoku könyv 2 : több száz rejtvény kezdő szinttől egészen a pokoli nehézig. - Budapest : Partvonal, 2016. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-89-5 fűzött : 1990,- Ft
rejtvény
793.7(520)
[AN 3674368]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2017.
   Natúrázzunk! : rejtvényfüzet ökoiskolásoknak / [szerk. Könczey Réka] ; [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - Budapest : OFI, cop. 2016. - 16 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-682-989-6 fűzött
környezeti nevelés - rejtvény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 37.033
[AN 3674278]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2017.
Price, Bill
The history of chess in fifty moves (magyar)
   A sakk története ötven lépésben / Bill Price ; [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8634-2 kötött : 4500,- Ft
sakk - művelődéstörténet
794.1 *** 930.85(100)
[AN 3674817]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8214 /2017.
Ajka Tárlat (2016)
   Ajka Tárlat : Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, ... Ajka ..., 2016. október 21 - november 9. / [rend. Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ]. - [Ajka] : Önkormányzat, [2016]. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2498-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Ajka)
[AN 3674654]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2017.
Aranyi Fruzsina
   Maszat és kobak : múzeumpedagógiai füzet óvodás gyermekek számára / [írta és összeáll. Aranyi Fruzsina] ; [ill. Csőke Kitti] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2016. - 20 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Kész. a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban, "Önéletrajz, mit lapozni sem kell"" címmel rendezett kiállítás anyagához
ISBN 978-615-5560-05-7 fűzött
Medgyessy Ferenc (1881-1958)
Magyarország - szobrász - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
73(439)(092)Medgyessy_F. *** 069(439-2Debrecen) *** 087.5
[AN 3674822]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2017.
Borbás György (1938-2009)
   A millennium szobrásza : Zala György / Borbás György. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 156, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 136-148. - Összefoglalás szlovén, román, német és angol nyelven
ISBN 978-963-09-8850-6 kötött : 5800,- Ft
Zala György (1858-1937)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század
73(439)(092)Zala_Gy.
[AN 3673881]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2017.
Capa, Robert (1913-1954)
   Robert Capa: Mozgásban : a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása = Robert Capa: In motion : exhibition of the Hungarian National Museum / [szerk. ... Fisli Éva] ; [... kiad. ... a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.]. - Sopron : Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., 2016. - 27 p. : ill. ; 21 cm
A Sopronban, 2016. okt. 16 - 2017. jan. 6. között rendezett kiállítás vezetője
Fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállításvezető - sajtófotó
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R. *** 77.044 *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3674675]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2017.
Gelencsér Rothman Éva
   Nemes Lampérth József / Gelencsér Rothman Éva. - Budapest : Gondolat, 2017. - 96, [73] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-963-693-736-2 kötött : 8000,- Ft
Nemes Lampérth József (1891-1924)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Nemes_Lampérth_J.
[AN 3673887]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2017.
   Gém/gamekapocs : művek az Antal-Lusztig-gyűjteményből képzőművészeti, irodalmi, zenei és táncművészeti párhuzamokkal és reflexiókkal : [Déri Múzeum - Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ... Debrecen, 2017. február 12 - május 28.] = Gem/gameclip : works from the Antal-Lusztig Collection with parallels and reflections from art, literature, music and dance : [... Déri Museum - Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen, ... 12 February - 28 May, 2017] / [... a kiállítás kurátora ... Nagy T. Katalin]. - Debrecen : Déri Múz. - Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., 2017. - 146 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5560-10-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 894.511-14 *** 061.4(439-2Debrecen) *** 73/76(439)"19/201"
[AN 3674749]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2017.
   "Hass, alkoss, gyarapíts!" : múzeumpedagógiai foglalkozások a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. - [Debrecen] : Debreceni Református Kollégium Múz., [2016]. - [16] p. : ill., színes ; 23 cm
Tokban
Fűzetlen
Debrecen - művelődéstörténet - múzeumpedagógia
069.12 *** 930.85(439-2Debrecen)"15"
[AN 3674288]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2017.
   In memoriam 1956 : 3. Országos Képzőművészeti Kiállítás : 2016. 10. 23 - 11. 12., Flesch Központ, Mosonmagyaróvár. - Mosonmagyaróvár : Flesch Közp., [2016]. - 31 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3674614]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2017.
   Invariáns : [az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak kiállítási katalógusa] : [exhibition catalogue from the Visual Arts Institute of Eszterházy Károly University] : [Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria] : [Dunajská Stread, Contemporary Hungarian Gallery] / [kurátor ... Mayer Éva]. - [Eger] : EKE Líceum, 2016. - 52, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
A 2016. okt. 14 - nov. 4. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5621-34-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3672751]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2017.
Kóródi Zsuzsanna (1984-)
   Virtuális kinetika / Kóródi Zsuzsanna. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 71 p. : ill.,főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 30.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-29-9 kötött
Magyarország - üvegművészet - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kóródi_Zs. *** 748
[AN 3674180]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2017.
   Körülöttünk : ipar- és tervezőművészet : Nemzeti Szalon, [2017. április 22 - augusztus 13.] = All around us : applied arts and design : National Salon, [22 April - 13 August 2017] / [kurátorok ... Sára Ernő, Scherer József] ; [szerk. ... Götz Eszter] ; [közread. a] Műcsarnok, Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : Műcsarnok : MMA, 2017. - 574 p. : ill., főként színes ; 21x26 cm
A kiállítást Budapesten tartották
ISBN 978-615-5695-08-7 kötött
Magyarország - iparművészet - formatervezés - 21. század - kiállítási katalógus
745(439)"201" *** 745.05(439)"201" *** 658.512.2(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3673807]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2017.
Kovács Ferenc (1936-|)
   Kovács Ferenc festőművész. - Bonyhád : Szekszárd : [s.n.], 2016. - [12] p. : ill., színes ; 19x19 cm
A Szekszárdon, 2016. okt. 7 - okt. 28. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kovács_Ferenc_(1936-) *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3674781]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2017.
Lendvai Péter Gergely (1977-)
   Kör = Circle / Lendvai Péter Gergely ; [kiad. a ... Rippl-Rónai Múzeum]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2016. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
A Kaposváron, 2017. febr. 23 - máj. 7. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7212-92-5 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Lendvai_P._G. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3674791]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2017.
Lois Viktor (1950-)
   Megalázott embervilág : stációk 8.2 = Humiliated human : stations 8.2 / Lois Viktor ; [kurátor, szerk. ... Bodonyi Emőke] ; [közread. a Déri Múzeum - Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - Debrecen : Déri Múz. - Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., cop. 2017. - 45, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A Debrecenben, 2017. márc. 18 - ápr. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5560-11-8 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Lois_V. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3672807]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2017.
Milasovszky László (1955-)
   Snapshots of infinity : from darkness to light / Laszlo Milasovszky. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 29.)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5456-25-1 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Milasovszky_L.
[AN 3674177]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2017.
Miskei Antal (1967-)
   A szerb templom = The Serbian church / Miskei Antal ; [... ford. László Péter]. - Ráckeve : Sophia Nostra, 2017. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ráckeve történelmi és turisztikai értékei ; 1.)
Bibliogr.: p. 159-[160].
ISBN 978-963-12-8247-4 fűzött
Ráckeve - templom - ortodox egyház - magyarországi szerbek - keresztény művészet
726.54(439-2Ráckeve) *** 75.046.3 *** 281.961(439-2Ráckeve) *** 246
[AN 3674086]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2017.
Miskolci Grafikai Triennálé (27.) (2017)
   Miskolci Grafikai Triennále, 2017 = Miskolc Triennial Exhibition of Graphics Art / [a katalógust szerk. ... Madarász Györgyi]. - Miskolc : HOM - MG, [2017]. - 140, [2] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 49.)
A Miskolcon, 2017. máj. 6 - aug. 28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-615-5525-17-9 fűzött
Magyarország - grafika - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)"201" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3672830]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2017.
Németh Zsolt
   A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai / Németh Zsolt. - Szombathely : B.K.L. K., 2013-. - 22x24 cm
Kárpát-medence - templom - Árpád-kor
726.54(4-191)"09/12"
[AN 3520823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2017. - 132 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 122-131.
ISBN 978-615-5725-00-5 kötött : 4600,- Ft
[AN 3674950] MARC

ANSEL
UTF-88232 /2017.
   Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig / Nováki Gyula [et al.]. - Budapest : Castrum Bene Egyes. : Civertan Bt., 2017. - 224 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország várainak topográfiája ; 4.)
Bibliogr.: p. 135-150.
ISBN 978-963-88285-1-4 fűzött
Nógrád megye - vár - régészet
728.81(439.131) *** 903/904(439.131)".../17"
[AN 3673829]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2017.
Sziklai Károly (1939-)
   A mélyből jött festő : Sziklai Károly naiv festészete / szerk. Jenes Gyula. - Budapest : Ad Librum, cop. 2017. - 24, [32] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5686-57-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Sziklai_K.
[AN 3673136]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2017.
   Találkozások : válogatás a Szöllősi-Nagy - Nemes gyűjtemény fotóanyagából = Encounters : selected photographs from the Szöllősy-Nagy - Nemes collection = Rencontres : sélection de photographies de la collection Szöllősi-Nagy - Nemes / Ébli Gábor szerk. ... - Budapest : Vince K., 2017. - 97 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Borítócím: Szöllősy-Nagy - Nemes gyűjtemény/collection : foto 01. - Bibliogr.
ISBN 978-963-303-075-2 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - 21. század - magángyűjtemény
77.04(100) *** 77.04(439)"19/201" *** 069.017(439)Szöllősy-Nagy-Nemes
[AN 3673896]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2017.
Tóth Menyhért (1904-1980)
   Szomszédom, barátom, testvérem / Tóth Menyhért ; [kurátor Horváth Gyula, Tímár Gabriella, Bán Boróka] ; [közread. a] Bibliamúzeum. - [Budapest] : Bibliamúz., cop. 2016. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2016. okt. 27 - 2017. jan. 29. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: Tóth Menyhért
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Tóth_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3674804]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2017.
   V. Biatorbágy fotópályázat / [... szerk. Horváth Imre] ; [... kiad. a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., 2016. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - pályázat
77.04(439)"201" *** 06.063(439)
[AN 3674633]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2017.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (63.) (2016) (Hódmezővásárhely)
   63. Vásárhelyi Őszi Tárlat : [Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2016. október 1 - december 4.] = 63rd Autumn Exhibition of Vásárhely / [a kiállítás rendezője Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz.], [2016]. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
ISBN 978-963-7379-39-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3673966]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2017.
Vergouwen, Helen (1960-)
   Espaces imprévus = Váratlan terek = Unexpected spaces / Helen Vergouwen. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 27.)
ISBN 978-615-5456-26-8 kötött
Hollandia - szobrász - 20. század - 21. század
73(492)(092)Vergouwen,_H.
[AN 3674175]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2017.
   Wellness az ókorban : fürdőkultúra Aquincumban : időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban, 2015. 11. 16 - 2016. 11. 16. / [rend. és ... írta Fényes Gabriella] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - Budapest : BTM, 2016. - 44 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-29-8 fűzött
Aquincum - Pannonia - művelődéstörténet - régészet - fürdő - higiénia - római birodalom kora - kiállításvezető
725.73(398.6) *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016" *** 904(398.6-2Aquincum) *** 930.85(37) *** 613.41(398.6)
[AN 3674374]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8240 /2017.
Tótfalusi István (1936-)
   A Nibelung-sztori / Tótfalusi István ; Schmal Róza rajz. - Budapest : Magvető, 2017. - 124, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-3447-7 fűzött : 2999,- Ft
skandináv népek ősvallása - mitológia - operakalauz
782.1(036) *** 293 *** 398.224(48)
[AN 3673432]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8241 /2017.
Turnai Tímea
   A színpadi látvány művészi útjai : mesés díszletek, térteremtők / Turnai Tímea. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 207 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-506-999-6 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - díszlettervezés - képzőművész - építész - 20. század - 21. század
792.024(439)(092) *** 792.024(439)"19/201"
[AN 3675181]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8242 /2017.
Ditrói Eszter (1985-)
   Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata : a helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben / Ditrói Eszter. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 169 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 40.)
Bibliogr.: p. 153-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-610-7 fűzött
magyar nyelv - földrajzi név - modellelemzés
809.451.1-311
[AN 3672761]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2017.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : társalgási témák közép- és felsőfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-68-7 fűzött : 3290,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3679474]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2017.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 227 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-73-1 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3679289]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2017.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány ..., Eszterházy Károly Egyetem]. - Budapest : Japán Alapítvány ; Eger : EKE, 2017, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3679469]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2017.
Kovács Mária
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul : [B1, B2] / Kovács Mária, Federico Sollazzo. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-15-1 fűzött : 2990,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
805.0(079.1)=945.11
[AN 3680244]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2017.
   "Krekičevskie čteniâ" : ... 3 iûnâ 2016 = "Krékits felolvasások" : ... 2016. június 3. - [Szeged] : [SZTE JGYPK], 2016. - 20 p. ; 16 cm
Rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. - A konferenciát Szegeden rendezték
Fűzött
ruszisztika - orosz nyelv - konferencia-kiadvány
808.2 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3674643]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2017.
Mágocsi Nyina
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés oroszul : [B1, B2] / Mágocsi Nyina, Kalafatics Zsuzsanna. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 278 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-61-8 fűzött : 4190,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
808.2(079.1)=945.11
[AN 3679292]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol középfok / Némethné Hock Ildikó. - 4. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 352 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-63-2 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3679110]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul : [B1, B2] / Némethné Hock Ildikó. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 182 p. : ill., részben színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-62-5 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3679293]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Üzleti és hivatalos levélírás angolul : közép- és felsőfok : [B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 174, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-16-8 fűzött : 2950,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 3680233]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2017.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Gazdasági német szótár : középiskolától az egyetemig és szakmai köröknek : [német - magyar, magyar - német] = Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch : für Schule, Studium und Beruf : [Deutsch - Ungarisch, Ungarisch - Deutsch] / Olaszy Kamilla. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Olka, 2017. - 723 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80698-2-3 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gazdaság - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 33
[AN 3679388]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2017.
Rafelt, Veronika
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok / Veronika Rafelt, Babári Ernő, Babári Ernőné. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 254 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-71-7 fűzött : 3700,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3679103]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2017.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 3 : with updated tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2017. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-12-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3680547]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2017.
Szemerey Balázs István
   Nyelvek háborúja / Szemerey István. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-291-280-6 fűzött : 2440,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1(089.3) *** 802/809-53(089.3)
[AN 3679390]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2017.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-66-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3679097]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2017.
Tóth Valéria (1971-)
   Személynévi helynévadás az ómagyar korban / Tóth Valéria. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 41.)
Bibliogr.: p. 185-202.
ISBN 978-963-318-618-3 fűzött
nyelvtörténet - magyar nyelv - személynév - földrajzi név - középkor
809.451.1-313"10/15" *** 809.451.1-311"10/15"
[AN 3672770]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2017.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő ; [... alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2014-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3559877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire B1 = Francia nyelvkönyv középhaladóknak : B1 szint. - Utánny. - 2017. - 240 p. + CD
ISBN 978-963-9357-93-8 fűzött : 3300,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3680258] MARC

ANSEL
UTF-88259 /2017.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2017-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3680254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant : niveaux A1 et A2 = Francia nyelvkönyv kezdőknek : A1 és A2 szint. - Utánny. - 2017. - 240 p. + CD
ISBN 978-963-9357-92-1 fűzött : 3300,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3680256] MARC

ANSEL
UTF-88260 /2017.
Vida Enikő
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául : [B1, B2] / Vida Enikő. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-07-6 fűzött : 2990,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3680248]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8261 /2017.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Krigsdagböcker 1939-1945 (magyar)
   Háborús napló, 1939-1945 / Astrid Lindgren ; [ford. és az előszót írta Holländer Judit]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-300-9 kötött : 2999,- Ft
Svédország - író - svéd irodalom - 20. század - napló
839.7(092)Lindgren,_A.(0:82-94) *** 839.7-94=945.11
[AN 3673462]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2017.
Pasternak, Anna (1967-)
Lara (magyar)
   Lara : Zsivago doktor eltitkolt szerelme / Anna Pasternak ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 338 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 978-615-5667-44-2 kötött : 3800,- Ft
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960)
Ivinskaâ, Olʹga Vsevolodna (1912-1995)
Szovjetunió - író - híres ember - nő - 20. század
882(092)Pasternak,_B._L. *** 929(47)(092)Ivanskaá,_O._V.
[AN 3673641]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8263 /2017.
Borsodi L. László (1976-)
   Maszk és szerepjáték : Baka István költészetei / Borsodi L. László. - Budapest : Kalligram, 2017. - 301 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-[302].
ISBN 978-615-5603-97-6 fűzött : 2990,- Ft
Baka István (1948-1995)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Baka_I.
[AN 3673093]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2017.
Lenkey István (1941-)
   "Ősszel születtem én: tavasz leend, mikor rám esteledik..." : bibliográfia a 200 éve született Tompa Mihály életéről és munkásságáról / [a bibliogr. anyagát gyűjt. és szerk. Imolay Lenkey István]. - Gömörszőlős ; Putnok : Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyes., 2017. - [4], 300, [1] p. : ill. ; 27 cm. - (Gömöri múlt és jelen, ISSN 2061-3105 ; 6.)
ISBN 978-963-08-6851-8 kötött
Tompa Mihály (1817-1868)
Magyarország - író - 19. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
894.511(092)Tompa_M.:016 *** 012Tompa_M.
[AN 3672779]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2017.
Pap Gábor (1939-)
   Ember küzdj és bízva bízzál! : Az ember tragédiája a nagy és a kis Nap-évben / Pap Gábor, Szabó Gyula. - Budapest : Két Hollós, [2017]. - 372 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
ISBN 978-615-80352-6-2 kötött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - ezoterika - drámai költemény
894.511(092)Madách_I. *** 894.511-121 *** 133.25
[AN 3672828]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2017.
   Párhuzamos olvasókönyv : Nádas Péter regényének forrásai / [szerk. Csordás Gábor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 434, [5] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-605-4 kötött : 4499,- Ft
Nádas Péter (1942-). Párhuzamos történetek
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Nádas_P.
[AN 3679385]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2017.
Szabó Gábor (1964-)
   Jelenlét nyomokban : Hazai Attila-olvasó / Szabó Gábor. - Budapest : Kalligram, 2017. - 136, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5603-92-1 fűzött : 2500,- Ft
Hazai Attila (1967-2012)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Hazai_A. *** 82.01
[AN 3672772]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2017.
Szijártó István (1942-)
   "Egyedül, s mégis mindig veletek..." : Papp Árpádról / Szijártó István. - Keszthely : Balaton Akad., 2017. - 223 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 81.)
ISBN 978-615-5174-88-9 fűzött
Papp Árpád (1937-2010)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Papp_Á.
[AN 3674926]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2017.
Tar Sándor (1941-2005)
   Tájékoztató / Tar Sándor ; [szerk. ... Lakner Lajos] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., cop. 2017. - 263 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7218-71-2 fűzött
Tar Sándor (1941-2005)
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - író - szociográfia - munkásság - munkásszállás - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás - fényképmásolat - műelemzés
894.511(092)Tar_S. *** 316.343.63(439)"197"(093) *** 331.342.2-058.243(439)"197"(093) *** 308(439)"197" *** 308-058.243(=945.11)(430.2)"197"(093)
[AN 3672785]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8270 /2017.
365 stories for boys (magyar)
   365 mese fiúknak : minden napra egy mese / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5633-74-4 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3672682]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2017.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Kvinden i buret (magyar)
   Nyomtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2011. - 299 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-521-7 fűzött : 3290,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3679316]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2017.
Amejko, Lidia (1955-)
Żywoty świętych osiedlowych (magyar)
   A telepi szentek élete / Lidia Amejko ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 186 p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5667-40-4 fűzött : 2800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3674425]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Wait for you (magyar)
   Wait for you : várok rád / J. L. Armentrout alias J. Lynn ; [ford. Császár László]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 491, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-022-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679312]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2017.
Asher, Jay (1975-)
Thirteen reasons why (magyar)
   Tizenhárom okom volt.. / Jay Asher ; [ford. Farkas Orsolya]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 259 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-261-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679314]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2017.
Ashley, Jennifer (1974-)
Rules for a proper governess (magyar)
   A tökéletes nevelőnő / Jennifer Ashley ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 407 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-8478-2 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674577]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2017.
Bănulescu, Daniel (1960-)
Diavolul vânează inima ta (magyar)
   A sátán a szívedre vadászik / Daniel Bănulescu ; [ford. Demény Péter]. - Budapest : Scolar, cop. 2017. - 171, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-721-6 kötött : 2950,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3673514]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2017.
Berg, Elizabeth
Once upon a time, there was you (magyar)
   Hol volt, hol nem volt.. / Elizabeth Berg ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 299 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-975-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674552]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2017.
Biro, Adam (1941-)
Deux juifs voyagent dans un train (magyar)
   Két zsidó utazik a vonaton.. / Adam Biro ; [ford. Timár György és Marczisovszky Anna]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Vince K., 2017. - 185 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-303-077-6 kötött : 3495,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3679400]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2017.
Blake, Maya
The sinful art of revenge (magyar)
   Megszállott szív / Maya Blake ; [... ford. Zimányi Diána]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 616.)
ISBN 978-963-448-032-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675124]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2017.
Bourdeaut, Olivier (1980-)
En attendant Bojangles (magyar)
   Merre jársz, Bojangles? / Olivier Bourdeaut ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2017. - 154, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3561-0 kötött : 2699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3674489]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Long time coming (magyar)
   Régen várt szerelem / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-327-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3680375]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2017.
Burton, Jessie (1982-)
The muse (magyar)
   Múzsa / Jessie Burton ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Libri : JAK, 2017. - 493 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 82.)
Bibliogr.: p. 487-488.
ISBN 978-963-310-850-5 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3673437]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2017.
Carlisle, Susan
The rebel doc who stole her heart (magyar)
   Felenged a jég / Susan Carlisle ; [... ford. Simon András]. Az új kolléganő / Jennifer Taylor ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 556-557.)
Egys. cím: The rebel doc who stole her heart. Mr. Right all along
ISBN 978-963-448-018-1 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675052]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2017.
Carlisle, Susan
Snowbound with dr. Delectable (magyar)
   Téli álom / Susan Carlisle ; [... ford. Párkányi Marcella]. Soha többé szerelem! / Dianne Drake ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 554-555.)
Egys. cím: Snowbound with dr. Delectable. Revealing the real dr. Robinson
ISBN 978-963-407-996-5 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675056]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2017.
Carr, Susanna
Tycoon's delicious debt (magyar)
   A bosszú istennője / Susanna Carr ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 621.)
ISBN 978-963-407-988-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675183]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2017.
Carson, Aimee
Don't tell the wedding planner (magyar)
   Hőhullám New Orleansban / Aimee Carson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 627.)
ISBN 978-963-448-043-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675171]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2017.
Cox, Maggie
The mediterranean millionaire's mistress (magyar)
   Biztos kikötő / Maggie Cox ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 612.)
ISBN 978-963-407-994-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675072]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2017.
Crownover, Jay
Better when he's bold (magyar)
   Az utcák királya : Welcome to the point / Jay Crownover ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 367 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-448-024-2 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674986]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2017.
Darkins, Ellie
Newborn on her doorstep (magyar)
   A múlt fogságában / Ellie Darkins ; [... ford. Várnai Péter]. Újratervezés / Susan Mallery ; [... ford. Farkas Sylvia]. Ne mondd, hogy szeretsz! / Lucy King ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 40.)
Egys. cím: Newborn on her doorstep. The bodyguard & Ms. Jones. The couple behind the headlines
ISBN 978-963-448-040-2 fűzött : 1799,- Ft : 10,06 EUR : 41,10 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3675184]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2017.
De Castell, Sebastien
Traitor's blade (magyar)
   Az áruló pengéje / Sebastien de Castell ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2017. - 391 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-92-0 kötött : 3995,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3674539]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2017.
Dezombre, Darʹâ
Portret mertvoj naturŝicy (magyar)
   Halálos másolat / Darja Desombre ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 328, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-603-3 fűzött : 3299,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3674592]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2017.
DiSilverio, Laura
The homicide hustle (magyar)
   Gyilkos diszkóláz : táncparkettkrimi / Ella Barrick ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2016. - 344, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-604-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674599]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2017.
Dobrakovová, Ivana (1982-)
Toxo (magyar)
   Toxo / Ivana Dobrakovová ; [ford. György Norbert]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 139, [2] p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5667-46-6 fűzött : 2400,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3674396]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2017.
Dockrill, Laura (1986-)
Darcy Burdock (magyar)
   Dilis Darcy / Laura Dockrill ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 285 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5535-91-8 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31=945.11
[AN 3674845]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2017.
Ellis, Lucy
The man she shouldn't crave (magyar)
   Randi a boldogsággal / Lucy Ellis ; [... ford. Kiss Gábor]. Párosban Párizsban / Miranda Lee ; [... ford. Kiss Gábor]. Valentin-napi komédia / Nicola Marsh ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 79.)
Egys. cím: The man she shouldn't crave. Romance for cynics. Master of her virtue
ISBN 978-963-448-016-7 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3675190]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2017.
Fink, Joseph
Welcome to Night Vale (magyar)
   Üdvözöljük Night Vale-ben! / Joseph Fink és Jeffrey Cranor ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 363 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-720-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674422]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2017.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-990-0 fűzött : 2900,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holland irodalom - holokauszt - napló - történelmi forrás
839.31-94=945.11 *** 323.12(=924)(492)"194"(093)
[AN 3680405]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2017.
Freed, Alexander
Rogue one (magyar)
   Zsivány egyes : egy Star wars történet / Alexander Freed ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 357, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-388-1 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-497-384-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - filmregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674419]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2017.
Funnell, Pippa (1968-)
Samson (magyar)
   Sámson : ünnepi lovasbemutató / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 103, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-094-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3680523]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2017.
Gabaldon, Diana (1952-)
Outlander (magyar)
   Outlander : az idegen / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 907, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-186-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3680410]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2017.
Gaiman, Neil (1960-)
Fragile things (magyar)
   Törékeny holmik / Neil Gaiman. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2008. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-293-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3680505]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2017.
Gaiman, Neil (1960-)
Smoke and mirrors (magyar)
   Tükör és füst : novellák és illúziók / Neil Gaiman. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2011. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-290-9 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3680507]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2017.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
De viaje por Europa del Este (magyar)
   Utazás Kelet-Európában, 1957 / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera, Scholz László]. - Budapest : Magvető, 2017. - 172, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3513-9 kötött : 3290,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - kolumbiai irodalom - helyismeret - útinapló
860-992(861)=945.11 *** 908.4-11(0:82-992)
[AN 3673583]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2017.
Gatti, Alessandro (1975-)
Caccia alla volpe con delitto (magyar)
   Rókavadászat gyilkossággal / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 238, [2] p. : ill. ; 21 cm
Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-325-7 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3673433]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2017.
Geary, Debora
A reckless witch (magyar)
   Vakmerő boszorkány : [Modern boszorkány sorozat] / Debora Geary ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-741-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674421]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2017.
Gentry, Amy
Good as gone (magyar)
   Ki ez a lány? / Amy Gentry ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-24-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674801]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2017.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-88-8 fűzött : 3490,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - önéletrajzi regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3679246]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2017.
Gilman, David
Defiant unto death (magyar)
   Az utolsó leheletig : [a harc mestere] / David Gilman ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 490, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-602-6 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3674604]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2017.
Gilmore, Jessica
Expecting the earl's baby (magyar)
   A tökéletes házasság / Jessica Gilmore ; [... ford. Herczog Gábor]. Ki feküdt az ágyacskámba? / Natalie Anderson ; [... ford. Kiss Gábor]. Álom és valóság / Tanya Wright ; [... ford. Kiss Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 80.)
Egys. cím: Expecting the earl's baby. Whose bed is it anyway?. If only..
ISBN 978-963-448-053-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3675185]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2017.
Giordano, Paolo (1982-)
Il nero e l'argento (magyar)
   Ezüst és fekete / Paolo Giordano. - Budapest : Európa, 2017. - 139, [2] p. ; 20 cm
Ford. Kürthy Ádám András
Fűzött : 2290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-405-699-7)
 (hibás ISBN 978-963-405-683-6)
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3674512]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2017.
Glines, Abbi
Just for now (magyar)
   Te vagy nekem a jelen : [a Sea Breeze sorozat negyedik kötete] / Abbi Glines ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 295 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-733-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674420]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2017.
Golden, Christie (1963-)
Assassin's creed : heresy (magyar)
   Assassin's creed : heresy : eretnekség / Christie Golden ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2017. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-90-6 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674495]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2017.
Golden, Christie (1963-)
Assassin's creed (magyar)
   Assassin's creed : hivatalos filmregény / Christie Golden ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2017. - 329, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-91-3 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - filmregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674418]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2017.
Gómez Mata, Marta (1967-)
Un mundo de abuelos (magyar)
   Nagymamák és nagypapák világa / Marta Gómez Mata ; [ill.] Carla Nazareth ; [ford. Simon Réka Zsuzsanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 59, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9869-88-2 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3673451]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2017.
Hart, John (1965-)
Redemption road (magyar)
   A megváltás útján / John Hart ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 474, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-007-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674700]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2017.
Hearn, Lian
Emperor of the eight islands (magyar)
   Nyolcsziget császára : Sikanoko meséje / Lian Hearn ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 282, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-597-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3674605]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2017.
Heath, Lorraine (1954-)
Falling into bed with a duke (magyar)
   A herceg szeretője : a havishami ördögfiókák / Lorraine Heath ; [... ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-271-3 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674992]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2017.
King, Samantha
The choice (magyar)
   A döntés / Samantha King ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-995-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3674455]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : cabin fever (magyar)
   Egy ropi naplója : négy fal között / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-069-0 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679487]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 221, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679480]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : double down (magyar)
   Egy ropi naplója : dupla para / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-734-5 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679490]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - [6], 216, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679494]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2017.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the ugly truth (magyar)
   Egy ropi naplója : a rideg való / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-21-1 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679485]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Reckless (magyar)
   A vakmerő / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-334-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3680394]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Second sight (magyar)
   Tiéd vagyok! / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-332-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674411]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
'Til death do us part (magyar)
   Míg a halál el nem választ / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-314-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674416]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2017.
Lebbon, Tim
Armageddon (magyar)
   Armageddon : [A harag háborúja-trilógia 3. része] / Tim Lebbon ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - 320, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Alien vs. predator
ISBN 978-963-497-389-8 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674423]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2017.
Leclaire, Day
Becoming Dante (magyar)
   Isten hozott a családban! / Day Leclaire ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Hozzám tartozol / Olivia Gates ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 321-322.)
Egys. cím: Becoming Dante. Claiming his own. - keretcím: A Dante-legenda
ISBN 978-963-448-051-8 fűzött : 1699,- Ft : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675071]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2017.
Leclaire, Day
Dante's honor-bound husband (magyar)
   A becsület kötelez / Day Leclaire ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Karibi szerelem / Maureen Child ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 319-320.)
Egys. cím: Dante's honor-bound husband. The temporary Mrs. King. - keretcím: A Dante-legenda
ISBN 978-963-448-000-6 fűzött : 1699,- Ft : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675074]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2017.
Lennox, Marion (1953-)
Meant-to-be family (magyar)
   Mással majd boldog leszel / Marion Lennox ; [... ford. Gaáli István]. Azok a gonosz hormonok / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 560-561.)
Egys. cím: Meant-to-be family. Secrets of a career girl. - keretcím: Melbourne-i szülésznők
ISBN 978-963-448-055-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3675014]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2017.
Lewis, Gill
Puppy academy : Star on Stormy Mountain (magyar)
   Csillag a Viharhegyen / Gill Lewis ; [ill. Sarah Horne] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2016. - 97 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Blökiakadémia
ISBN 978-615-5611-72-8 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31=945.11
[AN 3674450]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2017.
Loe, Erlend (1969-)
Slutten på verden slik vi kjenner den (magyar)
   Doppler hazatér avagy A világ vége, ahogyan ismertük : regény / Erlend Loe ; Lőrincz Balázs Bendegúz fordítása. - Budapest : Scolar, 2017. - 339 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-662-2 kötött : 3750,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3673509]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2017.
London, Stefanie
Breaking the bro code (magyar)
   A férfiak nem sírnak / Stefanie London ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 628.)
ISBN 978-963-448-045-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3675144]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2017.
London, Stefanie
Only the brave try ballet (magyar)
   Egy csók, és ennyi? / Stefanie London ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 625.)
ISBN 978-963-448-026-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3675176]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2017.
Luceno, James (1947-)
Star wars : catalyst (magyar)
   Katalizátor : egy Zsivány egyes regény / James Luceno ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2016. - 338, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-383-6 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674507]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2017.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of thorns and roses (magyar)
   A court of thorns and roses : tüskék és rózsák udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-675-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679384]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2017.
Malerman, Josh (1975-)
A house at the bottom of a lake (magyar)
   Ház a tó mélyén / Josh Malerman ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2017. - 158, [1] p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 8.)
ISBN 978-615-5514-94-4 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674503]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2017.
Mallery, Susan (1958-)
Hot on her heels (magyar)
   Született nyomozó : a csodálatos Titan lányok / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 367 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika)
ISBN 978-963-448-022-8 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675000]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2017.
Mallery, Susan (1958-)
Prince charming, M. D. (magyar)
   Orvosok kíméljenek! / Susan Mallery ; [... ford. Kiss Gábor]. Tengernyi szenvedély / Scarlet Wilson ; [... ford. Márnay Sára]. Új esély a szerelemre / Caroline Anderson ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 54.)
Egys. cím: Prince charming, M. D. An inescapable temptation. The secret in his heart
ISBN 978-963-448-038-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3675060]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2017.
Mann, Thomas (1875-1955)
Tonio Kröger (magyar)
   Tonio Kröger ; Mario és a varázsló : tragikus úti élmény / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor, Sárközi György] ; Halál Velencében. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 229, [2] p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
Egys. cím: Tonio Kröger ; Mario und der Zauberer ; Der Tod in Venedig
ISBN 978-963-09-8718-9 fűzött : 995,- Ft
német irodalom - kisregény
830-31=945.11
[AN 3674689]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2017.
Marinelli, Carol
A legacy of secrets (magyar)
   Megörökölt titkok / Carol Marinelli ; [... ford. Várnai Péter]. Könnyelmű ígéret / Cathy Williams ; [... ford. Bakay Dóra]. Rómeó keresi Júliát / Chantelle Shaw ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 79.)
Egys. cím: A legacy of secrets. His temporary mistress. A night in the prince's bed
ISBN 978-963-407-998-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3675053]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2017.
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise (1971-)
Hildegard (magyar)
   Hildegard / Anne Lise Marstrand-Jørgensen ; ford. Soós Anita. - Budapest : Typotex, [2015-2017]. - 2 db ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3615055]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2017. - 532 p.
ISBN 978-963-279-890-5 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3667114] MARC

ANSEL
UTF-88343 /2017.
McAllister, Anne
Nathan's child (magyar)
   A farkasszelidítő / Anne McAllister ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 611.)
ISBN 978-963-407-992-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675069]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2017.
McCarthy, Cormac (1933-)
Child of God (magyar)
   Isten gyermeke / Cormac McCarthy ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Magvető, 2017. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3515-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3673588]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2017.
Meadows, Daisy
Bella Tabbypaw in trouble (magyar)
   Cirmos Cinka bajba kerül / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2016. - 103, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 4.)
ISBN 978-963-403-173-4 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3680539]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2017.
Meadows, Daisy
Lucy Longwhiskers gets lost (magyar)
   Tapsifül rejtélyes eltűnése / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 1.)
ISBN 978-963-403-103-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3680531]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2017.
Meadows, Daisy
Molly Twinkletail runs away (magyar)
   Cincogi elszökik / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 103, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 2.)
ISBN 978-963-403-104-8 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3680537]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2017.
Milburne, Melanie
Billionaire's ultimate acquisition (magyar)
   Egy luxushotel diszkrét bája : Chatsfield Hotel / Melanie Milburne ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 623.)
ISBN 978-963-448-006-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675179]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2017.
Morey, Trish
Captive of Kadar (magyar)
   Kadar foglya / Trish Morey ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 613.)
ISBN 978-963-448-010-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3675073]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2017.
Morgan, Sarah (1948-)
An invitation to sin (magyar)
   Míg a hajnal el nem választ.. / Sarah Morgan ; [... ford. Várnai Péter]. Új állás, új pasi / Joss Wood ; [... ford. Bosnyák Edit]. Elpirulsz, ha meglátod / Dani Collins ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 80.)
Egys. cím: An invitation to sin. The sheikh's sinful seduction. Her boss by day..
ISBN 978-963-448-036-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(680)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3675066]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2017.
Morgan, Sarah (1948-)
Sleepless in Manhattan (magyar)
   Álmaimban Manhattan / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 384 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-062-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675006]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2017.
Mortimer, Carole (1960-)
The redemption of Darius Sterne (magyar)
   Hófehér hattyú / Carole Mortimer ; [... ford. Eötvös Anna]. Boldog napok Balin / Kandy Shepherd ; [... ford. Farkas Judit]. Puskaporos helyzet! / Carole Mortimer ; [... ford. Eötvös Anna]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 13.)
Egys. cím: The redemption of Darius Sterne. From paradise...to pregnant!. The taming of Xander Sterne
ISBN 978-963-448-058-7 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3675046]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2017.
Murakami Haruki (1949-)
Dansu dansu dansu (magyar)
   Tánc, tánc, tánc / Murakami Haruki ; [Erdős György ford.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2010. - 595 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-13-8 kötött : 4290,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3679086]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2017.
Němec, Jan (1981-)
Dějiny světla (magyar)
   A fény története : egy fotográfus életregénye : regény František Drtikolról, a világhírű cseh fotográfusról / Jan Němec ; [ford. J. Hahn Zsuzsanna]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 458, [1] p. ; 20 cm. - (K-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5667-43-5 fűzött : 3400,- Ft
Drtikol, František (1883-1961)
cseh irodalom - életrajzi regény
885.0-312.6=945.11
[AN 3674401]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2017.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2011. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-523-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3679319]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2017.
Newman, Kristin (1973-)
What I was doing while you were breeding (magyar)
   Amíg ti szültetek, én.. : emlékirat / Kristin Newman ; [ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-010-8 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3674713]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2017.
Pamuk, Orhan (1952-)
Cevdet Bey ve oğulları (magyar)
   Cevdet Bey és fiai / Orhan Pamuk ; [ford. Nemes Krisztián]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 722, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-691-5 kötött : 3999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3673479]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2017.
Phillips, Charlotte (1973-)
Man vs. socialite (magyar)
   Tűsarkon a vadonban / Charlotte Phillips ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 618.)
ISBN 978-963-448-049-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675132]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2017.
Rawlings, Louisa
Scarlet woman (magyar)
   Cselszövések hálójában / Louisa Rawlings ; [... ford. Szalontai Éva]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 1.)
ISBN 978-963-448-021-1 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675063]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2017.
Riggs, Ransom (1979-)
Tales of the peculiar (magyar)
   A különlegesek regéi / Millard Nullings ; Andrew Davidson illusztrációival ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8853-7 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3673703]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2017.
Rimmer, Christine
His executive sweatheart (magyar)
   Búcsúajándék ; Mindent egy lapra ; Karácsonyéji álom / Christine Rimmer ; [... ford. Csató Gabriella, ... Farkas Judit, ... Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 50.)
Egys. cím: His executive sweatheart ; Mercury rising ; Scrooge and the single girl
ISBN 978-963-448-020-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675075]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Playing the odds (magyar)
   Szerencsejátékosok : a MacGregor család / Nora Roberts ; [... ford. Haiman Ani]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 320 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-112-6 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674982]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2017.
Rosenberg, Alex (1946-)
The girl from Krakow (magyar)
   A krakkói lány / Alex Rosenberg ; [ford. Csikós Gergő]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 429 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-589-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674451]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2017.
Rothmann, Ralf (1953-)
Im Frühling sterben (magyar)
   Tavasszal meghalni / Ralf Rothmann ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : Magvető, 2017. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3514-6 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3673609]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2017.
Sanders, Rob (1975-)
Predator, prey (magyar)
   Ragadozó és préda : A bestia felemelkedése második kötet / Rob Sanders ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 266 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-59-8 kötött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3674579]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2017.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-. - 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Fecske-torony / [ford. Hermann Péter]. - 2017. - 431 p.
ISBN 978-615-5555-11-4 fűzött : 3290,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3674487] MARC

ANSEL
UTF-88367 /2017.
Seethaler, Robert (1966-)
Ein ganzes Leben (magyar)
   Egy egész élet / Robert Seethaler ; ford. Blaschtik Éva. - Budapest : Park, cop. 2017. - 135, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-289-6 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3673652]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2017.
Shaw, Chantelle
To wear his ring again (magyar)
   A rózsakert meséje / Chantelle Shaw ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 615.)
ISBN 978-963-448-030-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675122]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2017.
Slaughter, Karin (1971-)
The kept woman (magyar)
   Kegyetlen kötelékek : a legújabb Will Trent-thriller / Karin Slaughter ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 479 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-064-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3675036]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2017.
Spencer, Catherine
The Greek millionaire's mistress (magyar)
   A legforróbb nyár / Catherine Spencer ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 617.)
ISBN 978-963-448-047-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3675128]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2017.
Statovci, Pajtim (1990-)
Kissani Jugoslavia (magyar)
   Macskám, Jugoszlávia / Pajtim Statovci ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Magvető, 2017. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3296-1 fűzött : 3499,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3673593]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Answered prayers (magyar)
   Meghallgatott imádságok / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Dániel]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-342-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3680376]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
The apartment (magyar)
   Az apartman / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-313-6 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3674408]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
H.R.H. (magyar)
   Fenség / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-340-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-203-203-340-2)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3680177]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Message from Nam (magyar)
   Saigon / Danielle Steel ; [ford. Losonci Gábor]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-343-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3680351]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Property of a noblewoman (magyar)
   Egy nemes hölgy hagyatéka / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-312-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3674410]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Southern lights (magyar)
   A Dél ajándéka / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-339-6 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3680356]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Zoya (magyar)
   Zoya / Danielle Steel ; [ford. Láskai Rea]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 383 p. ; 20 cm
Megj. "Hercegnő" címmel is
ISBN 978-963-203-341-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3680383]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2017.
Stephens, Susan (1949-)
At the Brazilian's command (magyar)
   Brazil macsó / Susan Stephens ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 614.)
ISBN 978-963-448-012-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675096]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2017.
Stephens, Susan (1949-)
In the Brazilian's debt (magyar)
   Lady Lizzi / Susan Stephens ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 626.)
ISBN 978-963-448-028-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675173]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2017.
Symes, Ruth (1962-)
Bella Donna : witchling (magyar)
   Bella Donna : a tanonc / Ruth Symes ; Marion Lindsay illusztrációival ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 187 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-445-792-3 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672195]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2017.
Templeton, Karen
The marriage campaign (magyar)
   Behavazott Valentin-nap / Karen Templeton ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Péntek esti randevú / Joanna Sims ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 305-306.)
Egys. cím: The marriage campaign. Marry me, Mackenzie!
ISBN 978-963-448-014-3 fűzött : 1699,- Ft : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3675067]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die unter/überirdischen Kicker (magyar)
   Berci és az elképesztően jó focimeccs / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-312-7 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3673687]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2017.
Ursu, Horia (1948-)
Asediul Vienei (magyar)
   Bécs ostroma / Horia Ursu ; [ford. Nagy Lajos]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 429, [2] p. ; 20 cm. - (K-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5667-42-8 fűzött : 3800,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3674405]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2017.
Vérant, Samantha
How to make a French family (magyar)
   Az én francia családom : emlékek szerelemről, szeretetről, ételről és faux pas-ról / Samantha Vérant ; [ford. Tarr Bori]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-009-2 fűzött : 3770,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3674483]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2017.
Ward, Dayton (1967-)
24: trial by fire (magyar)
   24: tűzpróba / Dayton Ward ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 331, [4] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-598-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674438]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2017.
Watkins, Sam
Creature teacher goes wild (magyar)
   Hyde tanár úr megkergül / Sam Watkins ; [ill. David O'Connell] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 159, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-71-1 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3674453]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2017.
Weigelt, Udo (1960-)
Luna und der Katzenbär (magyar)
   Mia és a macskamedve / [szöveg] Udo Weigelt ; [ill.] Joëlle Tourlonias ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [70] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-403-375-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3673461]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2017.
Wendig, Chuck (1976-)
Mockingbird (magyar)
   Halálmadarak / Chuck Wendig ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2017. - 342 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 7.). (Miriam Black-sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-5514-96-8 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674516]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2017.
Williams, Cathy
A deal with Di Capua (magyar)
   Arcpirító ajánlat / Cathy Williams ; [... ford. Párkányi Marcella]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 622.)
ISBN 978-963-407-990-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3675180]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2017.
Žolude, Inga (1984-)
Mierinājums Ādama kokam (magyar)
   Legyen vigasz / Inga Žolude ; [ford. Laczházi Aranka]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 204, [1] p. ; 20 cm. - (K-európai történetek, ISSN 2498-7891)
ISBN 978-615-5667-41-1 fűzött : 2800,- Ft
lett irodalom - elbeszélés
888.3-32=945.11
[AN 3674389]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2017.
Žuchová, Svetlana (1976-)
Obrazy zo života M. (magyar)
   Jelenetek M. életéből / Svetlana Žuchová ; [ford. Pénzes Tímea]. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 108, [3] p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5667-38-1 fűzött : 1890,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3674373]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8393 /2017.
Aranyosi Ervin
   Verses mesék, mesés versek : tanulságos mesék kicsiknek és nagyoknak / Aranyosi Ervin ; ill. Kóródi Mária. - [Dunakeszi] : Aranyosi E., cop. 2017. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8284-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - verses mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3674965]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2017.
Balázsy Panna (1967-)
   Csobbanós / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-313-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3673683]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2017.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Elveszett csillagok : egy kalandos egri nyár / Bíró Szabolcs. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 239, [4] p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-17-4 fűzött : 2980,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3673126]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2017.
Bíró Szabolcs
   A sárkány, aki nem akart aludni / Bíró Szabolcs ; Korsós Szabina rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-403-308-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3673415]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2017.
   Boldogság / [... összeáll. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [47] p. : ill., színes ; 15x15 cm. - (Művészi kerámiakönyvek)
Dobozban. - Kerámia táblák között
ISBN 978-963-09-8579-6 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 3674676]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2017.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány Eger! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 62, [2] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-326-4 kötött : 1990,- Ft
Eger - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Eger(02.053.2)
[AN 3673480]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2017.
Csíki András (1980-)
   Ki talál ki? : erdélyi dallam : versek / Csíki András. - Budapest : Romanika, 2017. - 136 p. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 8.)
ISBN 978-615-5037-29-0 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3672698]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2017.
Darvasi László (1962-)
   Az irodalom ellenségei / Szív Ernő. - Budapest : Magvető, 2017. - 345, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3520-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3673627]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2017.
Demeter Szilárd (1976-)
   Kéket kékért / Demeter Szilárd. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen Kft., 2017. - 189, [2] p. ; 19 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-963-12-8557-4 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(498)
[AN 3673324]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2017.
Fable, Vavyan
   Csontfuvola / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2017. - 458 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-71-2 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-9300-70-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3680332]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2017.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 18. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 302, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-612-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3679424]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2017.
Feldmár András (1940-)
   Credo / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 333 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-324.
ISBN 978-963-304-436-0 kötött : 3900,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 159.964.2 *** 615.851
[AN 3673507]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2017.
Ferenczi Szilvia
   A pormanó újabb kalandjai / Ferenczi Szilvia ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-399-762-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3673477]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2017.
Frech Tibor
   Süketek és zokni : titkok az iskolában / Frech Tibor és Szabó Zsolt ; [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 119 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Kis nyomozók
ISBN 978-963-459-005-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3673694]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2017.
Füst Antal (1940-)
   Az ifjúság színes madara / Füst Antal. - [Budapest] : [Füst A.], cop. 2016. - 313 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7179-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3674284]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2017.
Gál Elemér (1929-2007)
   Héthavas : őstörténeti hitregény / Gál Elemér ; [kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - 3. kiad. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2017. - 682 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7283-23-9 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3672721]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2017.
Grein, K.
   A Szektor krónikái : felbukkanás / K. Grein & A. Decker. - [Budapest] : Ad Librum, 2017. - 315 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9888-99-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3673225]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2017.
Haász János (1974-)
   Felnőtteknek nem / Haász János ; Merényi Dániel (Grafitember) rajz. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 113 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-293-653-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3673483]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2017.
Hajnal Éva (1960-)
   Szómadarak : [haikuk] / Hajnal Éva. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2017. - 210 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-80671-0-2 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3673213]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2017.
Horváth Gábor
   A liliom árnyéka : múltidéző regény Szent Imre herceg korából / Horváth Gábor. - Szolnok : Magánkiad., 2017. - 182, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8013-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3672678]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2017.
   A hűség négy lábon jár : magyar írók kutyákról / [vál., szerk. Köves József]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2017. - 164 p. ; 19 cm. - (Kutyatár, ISSN 1216-0423)
ISBN 978-615-5361-62-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kutya - elbeszélés
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 3674540]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 229, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5385-68-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3680515]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2017.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem : [képek a középiskolából] / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 118, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 54.)
ISBN 978-963-227-916-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3680426]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2017.
Koczka Ferenc Csaba
   Pillanatok / Koczka Ferenc Csaba. - Miskolc ; [Mezőcsát] : [Koczka F. Cs.], 2017. - 97, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8630-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3674949]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2017.
Kovács Balázs
   Mesél a Duna-holtág : Kovács Balázs meséi. - Sárospatak : Hernád, 2017. - 127 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4091-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3673134]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Élő lavór és lassított foci / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 2.)
Plüssfigurával
ISBN 978-963-09-8660-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3674810]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Japán harcosok és sima buli / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 8.)
Plüssfigurával
ISBN 978-963-09-8666-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3673360]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Szóvihar : összegyűjtött versek, 1988-2003 / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2016. - 407, [16] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-773-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3680492]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2017.
Laskai M. Nelli
   Egy angyal hangját hallottam / Laskai M. Nelli. - [Hódmezővásárhely] : Boldognak Lenni Kv., 2017. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8096-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3673167]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2017.
László Erika (1954-)
   Kis magyar szépségipar / László Erika. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 537 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5611-81-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3674415]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2017.
Leiner Laura (1985-)
   Egyszer : a Bexi-sorozat hatodik kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2017. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-37-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3674966]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2017.
Lezsák Sándor (1949-)
   Atilla fia, Csaba királyfi : romantikus népszínmű 12 jelenésben / Lezsák Sándor ; [graf. Fejszés Péter]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-876-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3674439]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2017.
Lőrincz L. László (1939-)
   A múlt árnyai : Báthory Orsi történetei / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-74-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3674329]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2017.
Marton Attila Paul (1944-)
   Ébredés, 2015-2016 / Marton Attila Paul. - [Csévharaszt] : [Pál A.], cop. 2017. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8610-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672714]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2017.
Milet, Tanley
A könyv (angol)
   The book / Tanley Milet ; [transl. by Sofi Oxeye]. - [Kecskemét] : [Brinova Trade Kft.], cop. 2016. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8574-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3673177]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2017.
Molnár Tóni (1992-)
   Tépődések / Molnár Tóni. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 101 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5686-61-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3672794]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2017.
Müller Márta (1953-)
   Az út és a malom / Müller Márta ; [közread. a Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány]. - [Szeged] : Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány, 2017. - 78, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80714-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3673154]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2017.
Muszka Sándor (1980-)
   A lusta dög / Muszka Sándor ; Csillag István ill. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen Kft., 2017. - 252, [3] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-963-12-8558-1 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - humoreszk
894.511-32(498) *** 894.511-7(498)
[AN 3673434]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2017.
   Muzsikál az erdő : gyermek- és ifjúsági írók antológiája, 2017 / [szerk. Pósfai János] ; [kiad. az Oladi Általános Iskola, SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ...]. - [Szombathely] : Oladi Ált. Isk. : SZOSZSZC Oladi Szakgimn. és Szakközépisk. : B.K.L. K., [2017]. - 116 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5725-01-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 894.511-822
[AN 3675103]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2017.
Nemere István (1944-)
   Téged választalak : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 196, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-820-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3674590]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2017.
Nemere István (1944-)
   Velünk vágtat a halál : akcióregény / Nemere István. - Budapest : K.u.K. K., 2017. - 317, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-59-3 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3674500]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2017.
Ördög Ottó (1962-)
   A kis herceg és Buddha / Ördögh Ottó. - Pomáz : Kráter, 2017. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-198-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3673171]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2017.
Pauer Emánuel (1992-)
   Magamon kívül / Pauer Emánuel. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-75-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3673205]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2017.
Peer Krisztián (1974-)
   42 / Peer Krisztián ; [rajzok és fotó Mocsár Zsófia]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 73, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-687-0 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3674586]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2017.
Raines, Riley E.
   Chloe, a titokzatos : [Trizanton pilótái 1.] / Riley E. Raines. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-15-0 fűzött : 2880,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3673127]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2017. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-085-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3680417]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2017.
Sándor Beáta (1969-)
   Kelepce / Sándor Beáta. - [Budapest] : Home and soul : [Tibolya B.], 2017. - 270, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-8061-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3673258]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2017.
Scott, Emily Marsh
   A gróf lánya : Lady Cecilia botrányos élete / Emily Marsh Scott. - [Debrecen] : Lupuj-Book, 2016. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3674336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 191 p.
ISBN 978-615-80667-4-7 fűzött
[AN 3674337] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 191 p.
ISBN 978-615-80667-5-4 fűzött
[AN 3674338] MARC

ANSEL
UTF-88441 /2017.
Szabó Zsolt
   RÉMes vendégek : Bármi Áron újabb kalandjai / Szabó Zsolt ; [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-459-004-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3673484]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2017.
Szántó T. Gábor (1966-)
   1945 és más történetek / Szántó T. Gábor. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 237, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-78-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3674315]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2017.
Száraz Miklós György (1958-)
   Az álomvadász / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2017. - 187 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-722-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3673506]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2017.
Szatmári Gergely (1966-)
   Nálunk : [reklám polaroidok a 90-es évekből] / Szatmári Gergely. Villanás / Fabricius Gábor. - [Budapest] : Szatmári G., cop. 2017. - 93, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8572-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - 1990-es évek - elbeszélés - reklámfotó
894.511-32 *** 659.13 *** 77.04(439)"199"
[AN 3674093]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2017.
   Szeretet / [... összeáll. Takács Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - [47] p. : ill., színes ; 15x15 cm. - (Művészi kerámiakönyvek)
Dobozban. - Kerámia táblák között
ISBN 978-963-09-8580-2 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 3674664]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2017.
Tisza Kata (1980-)
   Akik nem sírnak rendesen : pszichoprózák / Tisza Kata. - Budapest : Scolar, 2017. - 225, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-725-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3673497]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2017.
Tompa Mihály (1817-1868)
   "Fiaim, csak énekeljetek!" : Tompa Mihály válogatott versei / [vál. és szerk. Imolay Lenkey István] ; [közread. a] Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület. - Gömörszőlős ; Putnok : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2017. - 156, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80047-4-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672789]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2017.
Turczi István (1957-)
   Üresség : elégia a másnapért, hajnaltól hajnalig, négy tételben / Turczi István. - Budapest : Scolar, 2017. - 68, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-723-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3674892]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Peti tűzoltó lesz / [írta] Vadadi Adrienn ; [rajz.] Igor Lazin. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 44, [4] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-234-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3673341]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2017.
Végh Péter (1954-)
   Nem tollal, szívvel! : quodlibet / Végh Péter. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5604-40-9 kötött : 15 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(437.6)
[AN 3674292]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2017.
Vig Balázs (1984-)
   Todó kitálal a suliról : nem csak alsósoknak / Vig Balázs ; [Ritter Ottó rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-697-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3673470]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2017.
Vitéz Ferenc (1965-)
   A városról : 111 rövid vers / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2017. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80449-3-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3672773]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2017.
Vlajk Gabriella
   Angyali tanítások / Vlajk Gabriella ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-81-2 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3674901]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2017.
Winkler Gábor
   Lánykereskedők / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2017. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-06-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3673577]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8455 /2017.
Akovács Éva
   Boldog pillanatok : színező a nyugalomért / [szöveg Akovács Éva]. - [Budapest] : Central Médiacsop., 2016. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-341-227-5 fűzött
életvezetés - kifestőkönyv
087.5 *** 613.865
[AN 3674345]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2017.
   Az álmok hercegnői : 5 kirakójáték a kedvenc karaktereiddel / [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Disney hercegnők
Fűzött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672652]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2017.
Belton, Claire
Pusheen coloring book (magyar)
   Pusheen : a színező / Claire Belton. - [Budapest] : Magnólia, 2016. - [96] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-214-5 fűzött : 2480,- Ft : 8,90 EUR
kifestőkönyv
087.5
[AN 3674652]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2017.
Braun, Christina
Mach mich fertig! (magyar)
   Nyírd ki csajosan / [írta Christina Braun] ; [ill. Iris Blanck] ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2016]. - [192] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-778-7 fűzött : 2299,- Ft
foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
087.5
[AN 3674911]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2017.
Cerutti, Estelle
Dora fait une surprise à Maman (magyar)
   Dóra anyák napi meglepetése : [angol szavakkal] / írta Estelle Cerutti et Marie-Céline Moulhiac ; képek Luc Doligez ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2017]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5507-99-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3673217]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2017.
Elsa's gift (magyar)
   Elza ajándéka : [ajándék hópehely alakú nyaklánccal!] / [ford. Párdiné Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5633-84-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672647]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2017.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi lufija / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2017]. - [39] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-233-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3673344]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2017.
   Kelet varázsa / [az idézeteket vál. Dávid Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - [48] p. : ill ; 25 cm
ISBN 978-963-251-948-7 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3674944]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2017.
Lee Il Sun
Mammamia Grisu (magyar)
   Káprázatos Görögország : színezőkönyv felnőtteknek / rajz. Lee Il-Sun ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2016. - [129] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9998-47-6 fűzött : 2790,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3674707]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2017.
Macomber, Debbie (1948-)
The world of Debbie Macomber (magyar)
   Gyere haza! : Debbie Macomber varázslatos világa : színezőkönyv felnőtteknek. - Budapest : General Press, 2016. - [96] p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-963-643-957-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kifestőkönyv - idézetgyűjtemény
087.5 *** 820-84(73)=945.11
[AN 3674839]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2017.
Mantegazza, Giovanna
Indovina cosa trasporto? (magyar)
   Aki bújt, aki nem / [szöveg Giovanna Mantegazza] ; [ill. Cristina Mesturini] ; [ford. Kovács János]. - [Budapest] : Kolibri, [2016]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x21 cm
keretcím: Lukas lapozók
ISBN 978-615-5633-63-8 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672660]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2017.
Martinez, Liliana
   Jégvarázs : olvass és játssz! : 5 kirakójáték a kedvenc karaktereiddel / Disney ; [... szöveg Liliana Martinez, Ana Magnani, Marcela Tedesco] ; [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Az első kirakós könyvem
Fűzött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672630]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2017.
Mautner Zsófia (1974-)
   Karácsonyi színező : 15 ünnepi recepttel : [fűszerek, ételek] / Mautner Zsófi ; [ill. Sebes Miklós]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 147, [8] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5638-28-2 fűzött : 2990,- Ft
kifestőkönyv - ételrecept
087.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3674816]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2017.
Molnár Jacqueline (1973-)
   Robotok / Molnár Jacqueline. - [Budapest] : Móra, 2017. - 46 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-686-4 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3673787]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2017.
My mummy (magyar)
   Édesanyám. - [Fót] : JCS Média, [2017]. - [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-615-5629-02-0 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3673276]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2017.
   Olaf tökéletes nyári napja / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm + 4 mell.
Ford. Horváth Zsanett. - keretcím: Disney Jégvarázs. - Fémdobozban, filctollakkal
Fűzött : 3999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3672679]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2017.
   Party láz / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm + 4 mell.
Ford. Kiss Anna és Lukács Zoltán Gábriel. - keretcím: Disney Jégvarázs. - Fémdobozban, filctollakkal
Fűzött : 3999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3672681]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2017.
Rübel, Doris (1952-)
Welche Farbe ist das? (magyar)
   Milyen színű? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 35.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-708-7 fűzött : 2450,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3674883]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680173]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680169]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni verkleidet sich (magyar)
   Bori szülinapi buliba megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 30.)
ISBN 978-615-5385-84-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680170]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2017.
Springer, Lee Paula
   Szenilla nyomában : olvass és játssz! : 5 kirakójáték a kedvenc karaktereiddel / Disney, Pixar ; [... szöveg Lee Paula Springer] ; [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Az első kirakós könyvem
Fűzött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672648]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2017.
Szabó Zsolt (1978-)
   Róka úr ajándéka / [írta Szabó Zsolt] ; [ill. Őszi Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-986-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3673482]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2017.
   Százszorszép színező / [szerk. ... Kiss Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - [46] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-251-951-7 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3674940]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2017.
   Szenilla nyomában / Disney, Pixar. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm + 4 mell.
Ford. Bekker Anikó. - Fémdobozban, filctollakkal
Fűzött : 3999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3672673]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2017.
Szesny, Susanne (1965-)
Heute, morgen, jetzt und gleich (magyar)
   Ma, holnap, most és mindjárt / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Daniela Prusse]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 34.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-707-0 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3674867]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2017.
   Színspiráció / [szerk. Tóth Liliána]. - Debrecen : Graph-Art, 2016. - [44] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5563-49-2 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3674598]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2017.
Szwarcberg, Sergio
   Verdák 2 : olvass és játssz! : 5 kirakójáték a kedvenc karaktereiddel / Disney, Pixar ; [... szöveg Sergio Szwarcberg] ; [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Az első kirakós könyvem
Fűzött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672655]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680163]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt schwimmen (magyar)
   Berci az uszodában / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 7.)
ISBN 978-963-403-099-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680166]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wünscht sich ein Kaninchen (magyar)
   Berci kisállatot szeretne / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 4.)
ISBN 978-615-5385-30-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680162]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2017.
Zootopia (magyar)
   Zootropolis - állati nagy balhé / Disney ; [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [56] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5633-61-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3672671]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8487 /2017.
Aaron, Jason (1973-)
Skywalker strikes (magyar)
   Skywalker lesújt / írta Jason Aaron ; rajzok John Cassaday ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - [144] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-386-7 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3674554]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2017.
Andersen, Sarah
Big mushy happy lump (magyar)
   Puha boldog puffancs : "Sarah's Scribbles"-gyűjtemény / Sarah Andersen ; [ford. Tót Barbara]. - Budapest : Fumax, 2017. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-95-1 fűzött : 2690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3674499]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2017.
Brown, Jeffrey (1975-)
Jedi academy : return of the padawan (magyar)
   Jedi akadémia : a padavan visszatér / ... szerzője Jeffrey Brown ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 176 p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-8115-19-5 kötött : 2499,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3673490]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2017.
Davis, Jim (1945-)
   Erre születni kell : [Garfield-poénok 1993-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., cop. 2017. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 134.)
ISBN 978-615-5425-32-5 fűzött : 980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3674923]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2017.
Drujiniu, Victor (1981-)
The occultist (magyar)
   Az okkultista / rajz. Victor Drujiniu ; [történet Mike Richardson és Tim Seely] ; [m. szöveg ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2017. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-23-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3674916]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2017.
Gillen, Kieron (1975-)
Vader (magyar)
   Vader / írta Kieron Gillen ; rajzok Salvador Larroca ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - [145] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star wars : Darth Vader
ISBN 978-963-497-387-4 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3674478]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Le grande traversée (magyar)
   A nagy átkelés / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. és a jegyzeteket írta Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 22.)
ISBN 978-963-415-692-5 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3673467]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2017.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Farkastörvények. - cop. 2017. - 134 p.
ISBN 978-615-80407-6-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3680323] MARC

ANSEL
UTF-88495 /2017.
Maurer, Leopold (1969-)
Kanal (magyar)
   Csatorna / Leopold Maurer ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2017. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-22-6 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3674920]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2017.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Sztrogof Mihály / Jules Verne nyomán írta és rajz. Zórád Ernő ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2017. - 36 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-615-5524-21-9 fűzött : 1600,- Ft
ifjúsági irodalom - képregény
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3674897]
MARC

ANSEL
UTF-8