MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/10/13 10:48:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9057 /2017.
Schamp, Tom (1970-)
Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld (magyar)
   Mindenre képes szótár : világra szóló böngésző / Tom Schamp ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 61 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-437-035-2 kötött : 4999,- Ft
képes szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3678058]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9058 /2017.
Hidvégi Handl Iván
   "Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng..." : emlékezés a régi cserkészetre és az óbudai 21. sz. Gárdonyi Cserkészcsapatra / Hidvégi Handl Iván. - Budapest : Kairosz, 2017. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-662-829-1 fűzött : 2400,- Ft
Magyar Cserkészszövetség. Gárdonyi Cserkészcsapat (Budapest) (21.)
Budapest. 3. kerület - cserkészet
061.213cserkészet(439-2Bp.III.)
[AN 3678662]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9059 /2017.
Borda Lajos (1950-)
   F.G.F., a budavári fárosz : a Magyar Könyvszemle idei első számának "vita" rovatában megjelent véleményekkel kapcsolatos megjegyzéseimnek első része ; Második menet : a Magyar Könyvszemle idei első számának "vita" rovatában megjelent véleményekkel kapcsolatos megjegyzéseimnek második része / Borda Lajos ; [közread. a Borda Antikvárium]. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2017. - 49 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-60-8 fűzött
Magyarország - könyvtárügy
02(439)(089.3)
[AN 3678454]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2017.
Borda Lajos (1950-)
   F.G.F., a pecsételt példányok perzekutora, avagy Egy néma levente és egy antikvárius disputája / Borda Lajos ; [közread. a Borda Antikvárium]. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2016. - 36, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-59-2 fűzött
Magyarország - könyvtárügy
02(439)(089.3)
[AN 3657737]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2017.
Szeredi Pál (1955-)
   Püski Sándor : politikai életrajz / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2016. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80180-6-7 fűzött : 4000,- Ft
Püski Sándor (1911-2009)
Magyarország - könyvkiadás - népi mozgalom - népi irodalom - 20. század
655.41(439)(092)Püski_S. *** 329.73(439)"19" *** 894.511.015.12
[AN 3678185]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9062 /2017.
Perjés Klára (1947-)
   A hazám bennem van : Perjés Klárával beszélget Várhegyi István. - Budaörs : Várhegyi I., 2017. - 131 p. : ill. ; 17 cm. - (Kötődések, ISSN 2063-1898 ; 4.)
ISBN 978-963-12-7627-5 fűzött
Perjés Klára (1947-)
Magyarország - rádiózás - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.9.097(439)(092)Perjés_K.(047.53)
[AN 3678172]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9063 /2017.
Simon Dorottya
   Feltaláló nők és szabadalmak : a női feltalálók szerepének vizsgálata a nemzeti szabadalmi bejelentésekben, 2000-2015 / [szerző Simon Dorottya]. - [Budapest] : SZTNH, 2017. - 55 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Szellemitulajdon-védelem számokban ; 2.)
Lezárva: 2017. máj. 15. - Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 978-963-9157-83-5 fűzött
Magyarország - nő - feltaláló - szabadalom - 21. század - statisztikai adatközlés
001.894-055.2(439)"200/201"(083.41)
[AN 3677852]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9064 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The spiritual life (magyar)
   A spirituális élet : a szív útja : a legegyszerűbb mód belső kincseid - a béke, az öröm, a fény és a szeretet - felfedezésére / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2017. - 82 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-53-8 fűzött : 1100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3678757]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2017.
Gray, Brian
Discovering the zodiac in the Raphael Madonna series (magyar, angol, német, orosz)
   Madonna : a zodiákus felfedezése Raffaello Madonna-sorozatában : discovering the zodiac in the Raphael Madonna series : die Entdeckung des Tierkreises in Raffaels Madonnen-Serie : proâvlenie zodiaka v râde Madonn Rafaèlâ / Brian Gray ; [... ford. Balázs Árpád, ... Filinger Szilárd, ... Olga Knyazeva]. - Solymár : Casparus, 2017. - 96 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-80434-6-5 kötött : 4900,- Ft
Raffaello Santi (1483-1520)
Itália - festőművész - asztrológia - 16. század
133.52 *** 75(45)(092)Raffaello_S.
[AN 3677530]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2017.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
Necronomicon (magyar)
   Necronomicon : [kitab al azif] / H. P. Lovecraft ; [ford. Ladányi Lóránd, Nádassy László, Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - [2], XXVI, 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-66-0 fűzött : 2900,- Ft
okkultizmus
133.4
[AN 3683167]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Az asztrológiáról : [az ember és az Univerzum] / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5342-68-4 fűzött : 1600,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3683154]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2017.
Szemadám György (1947-)
Hihetetlen lények könyve (új kiadása)
   Állati tények és talányok : a tudományon innen és túl I. / Szemadám György. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : EX-BB, cop. 2017. - 144 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 978-963-325-169-0 kötött : 3950,- Ft
rejtély - állattan
001.94 *** 59
[AN 3678631]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2017.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mindennapi élet mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 158 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-388-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3685007]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9070 /2017.
   Építőkockák egy új világhoz : ökológia, közösség, boldogulás - helyben! / Takács-Sánta András és mtársai ; Marabu rajz. ; [közread. a] ... Kisközösségi Program. - Budapest : Andron Kv., 2017. - 142 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 132-142.
ISBN 978-963-89640-5-2 fűzött : 2500,- Ft
ökológia - fenntartható fejlődés - közösségfejlesztés
504.03 *** 316.45
[AN 3678675]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2017.
Harka Ákos (1941-)
   Tiszafüredről természetkedvelőknek, halbarátoknak / Harka Ákos ; [közread. a] Tariczky Endre Helytörténeti Helyismereti Alapítvány. - Tiszafüred : Tariczky E. Helytörténeti Helyismereti Alapítvány, 2017. - 120 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-12-8795-0 fűzött
Tiszafüred - Tisza-tó - természeti környezet - hal
502(439-2Tiszafüred) *** 597 *** 591.9(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3678517]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2017.
   Ligetszépe II / [vál. és a jegyzeteket írta Horgas Judit] ; [szerk. Levendel Júlia] ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2017. - 187, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5419-22-5 kötött : 3500,- Ft
környezetvédelem - ökológia
504.7 *** 574
[AN 3678772]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9073 /2017.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference (1.) (2017) (Budapest)
   JTACC+V4 [elektronikus dok.] : 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech - Hungarian - Polish - Slovakian) Thermoanalytical Conference : June 6-9, 2017, Budapest ... : book of abstracts. - Szöveg. - [Budapest] : AKCongress : Akad. K., cop. 2017. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-098-4
termikus analízis - kalorimetria - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543.57 *** 536.6 *** 620.181.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3677366]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9074 /2017.
Farkas Róbert
   Clever fox's tales about the universe : your very first book about astrophysics / [written and ill. by Róbert Farkas] ; [transl. by Scott Alexander Young]. - Budapest : [Farkas R.], 2016. - [24] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-12-7394-6 kötött
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1):016
[AN 3677625]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9075 /2017.
Fisher, Amen
Natural birdhouses (magyar)
   Természetes madárlakok : 25 hívogató madárlak készítése kertünk anyagaiból / Amen és Maria Fisher ; [ford. Fuisz Tibor István]. - Budapest : Cser K., 2016. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-470-0 fűzött : 3995,- Ft
madár - takarmányozás - barkácsolás
591.615 *** 379.826 *** 598.2
[AN 3678168]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2017.
   Light trapping of caddisfly (Trichoptera) species depending on the environmental and biotic factors : omnibus edition / ed. László Nowinszky, János Puskás and Ottó Kiss. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - [8], 169 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-75-7 fűzött
tegzes - környezeti hatás
595.745
[AN 3678819]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9077 /2017.
Almásy Katalin
   Kati-patika : egészség természetesen / Almásy Katalin. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 158 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-293-656-7 kötött : 3999,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - fitoterápia
615.89 *** 615.89:615.322
[AN 3677545]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2017.
Barta Krisztina
   Életmódprogram : [a sikeres életmódváltás titka] / Barta Krisztina & Barta Tibor. - [Csongrád] : [Barta T.], 2016. - 98 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7233-8 fűzött : 2990,- Ft
egészséges életmód - életvezetés
613 *** 613.865
[AN 3677658]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2017.
Davidson, Richard J. (1951-)
The emotional life of your brain (magyar)
   Az agy érzelmi élete / Richard J. Davidson, Sharon Begley ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2013. - 323 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9415-8 fűzött : 3950,- Ft
agykutatás - lélektan - érzelem
612.82 *** 159.942
[AN 3684817]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2017.
Domján László (1953-)
   Kincseim : gondolatok az agykontrollról, az élet értelméről és a spirituális felébredésről / Domján László. - Budapest : Agykontroll, cop. 2017. - 144 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7491-48-1 fűzött : 2990,- Ft
agykontroll - mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3678146]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2017.
   Életünk törékeny cserépedényben : Dizseri Tamás, a Bethesda újraalapítója / [... vál. Tamásné Bese Nóra, Németh Sándor, Rideg Gyula] ; [kiad. a MRE Bethesda Gyermekkórháza]. - Budapest : MRE Bethesda Gyermekkórháza, 2017. - 155, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-9095-0 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Dizseri Tamás (1949-2003)
Magyarország - orvos - gyermekgyógyászat - vezető alkalmazott - 20. század - ezredforduló
616(439)(092)Dizseri_T. *** 616-053.2
[AN 3678811]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2017.
Fabera
   Csodanő, avagy "Sztártermék" születik / Fabera. - [Budapest] : Magánkiad., 2017-. - 19 cm
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3678457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A minőségi gondolkodás/transzformálás. - 2017. - 262 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-8797-4 fűzött
[AN 3678463] MARC

ANSEL
UTF-89083 /2017.
Fonyó Attila (1927-)
   Felfedező úton az idegsejtek világában / Fonyó Attila. - Budapest : Medicina, 2017. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-634-3 kötött : 2900,- Ft
neuron - idegsejttan
611.8
[AN 3678485]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2017.
Grout, Pam
E³ (magyar)
   E³ : kilenc újabb energiagyakorlat annak bizonyítására, hogy mindenki képes főállásban csodát tenni / Pam Grout ; [ford. Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-415-2 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3685010]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2017.
Hay, Louise L. (1926-)
Experience your good now! (magyar)
   Éld jól az életed most! : tanuld meg használni a megerősítéseket / Louise L. Hay ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 118 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-100-7 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3683581]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2017.
   Jót, egészségesen, élvezetesen : ízletes ételek, egészséges éttermek / szerk. Vértes András, Szalók Csilla. - [Budapest] : Viviankom 2002 Kft., [2017]. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9748-07-1 fűzött
Magyarország - egészséges táplálkozás - étterem
613.2 *** 640.43(439)
[AN 3677713]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2017.
   Kardiovaszkuláris betegségek kezelése időskorban / szerk. Vértes András, Tóth Kálmán, Tonelli Miklós. - [Budapest] : Orvosi Evidencia Kft., 2016. - 298 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3229-5 fűzött
szívbetegség - érbetegség - idős
616.1-053.9
[AN 3677715]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2017.
Kast-Zahn, Annette (1956-)
Jedes Kind kann schlafen lernen (magyar)
   Szép álmokat, gyerekek! : mit tegyünk az alvászavar ellen? / Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; [ford. Bánki Tímea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 180 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Megj. "Minden gyerek megtanul aludni!" címmel is
ISBN 978-963-415-382-5 fűzött : 2999,- Ft
alvászavar - alvás - csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.79-053.2 *** 616.8-009.836-053.2 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3677732]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2017.
Katona Ferenc (1925-)
   A kreativitás kultúrtörténete / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, 2017. - 196 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-636-7 kötött : 3900,- Ft
kreativitás - művelődéstörténet
159.928.238 *** 930.85(100)
[AN 3678492]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2017.
Kerekes Balázs
   Úttörő - utazz olcsón! : nyaralj fillérekből, spórolj százezreket! / Kerekes Balázs. - [Dunaharaszti] : Kerekes B., [2017]. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8878-0 fűzött : 6000,- Ft
utazás - életvezetés - útmutató
613.865 *** 91(036) *** 796.5(036)
[AN 3677855]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2017.
   Klinikai epileptológia / szerk. Janszky József, Fogarasi András. - Budapest : Medicina, 2017. - 379 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-626-8 kötött : 6950,- Ft
epilepszia
616.853
[AN 3678538]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2017.
   A mese hídszerepe / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 113 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-40-4 fűzött : 2625,- Ft
meseterápia - gyermeklélektan
615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3678803]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2017.
Millman, Dan (1946-)
Wisdom of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos bölcsessége / Dan Millman ; [ford. Rézműves László]. - 3. kiad. - Budapest : Casparus, cop. 2017. - 236, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80434-9-6 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3684994]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2017.
   Nemzetközi Egészségtudomány-történeti Konferencia : részletes program és előadás kivonatok : 2017. május 18-19. = International Conference on the History of Health Sciences : final program and abstracts : 18-19th May, 2017 / szerk. ... Betlehem József, Oláh András, Pusztafalvi Henriette ; [rend. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Magyar Ápolástudományi Társaság]. - Pécs : PTE ETK, 2017. - 84 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-119-0 fűzött
egészségügy - higiénia - gyógyszerészet - tudománytörténet - konferencia-kiadvány
613(091) *** 364.444(091) *** 615(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3678332]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2017.
   A női infertilitás endokrinológiai vonatkozásai / szerk. Szilágyi András ; írta Béres László [et al.] ; [közread. a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság]. - [Budapest] : MSZNET, cop. 2017. - 124 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8326-6 kötött
terméketlenség - endokrinológia
612.663 *** 616.43
[AN 3678544]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2017.
Oravecz Lizanka
   Lizanka : egy autista lány története a bezártságtól a teljes élet felé / Oravecz Lizanka, Orosz Ildikó. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 206 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-304-458-2 fűzött : 3200,- Ft
autizmus - memoár - interjú
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3677867]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2017.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (23.) (2017) (Pécs)
   XXIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : 2017. május 5-6. ... Pécs : [absztrakt kötet] / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2017. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-128-2 fűzött
egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
613 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3678356]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2017.
Rajna Péter (1949-)
   Minden orvos (legyen) elmegyógyász (is) : az elmeorvoslás könyve : klinikai elmeorvostan nem pszichiátereknek / Rajna Péter. - Budapest : Medicina, 2017. - 647 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477.
ISBN 978-963-226-587-2 kötött : 8200,- Ft
elmegyógyászat
616.89
[AN 3678529]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2017.
Renz-Polster, Herbert (1960-)
Wie Kinder heute wachsen (magyar)
   Vissza a gyökerekhez : így fejlődnek "ezek a mai gyerekek" / Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 230, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-97-5 fűzött : 3900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - fejlődéslélektan
159.922.7 *** 37.018.1 *** 159.922.6/.8 *** 379.84
[AN 3678798]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2017.
Siklósi György
Role of folliculo-luteal function in human reproduction (magyar)
   A folliculo-luteális funkció meghatározó szerepe az emberi reprodukcióban / Siklósi György. - Budapest : Medicina, 2017. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-239.
ISBN 978-963-226-633-6 kötött : 4800,- Ft
nőgyógyászat - hormon
618 *** 612.018
[AN 3678490]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2017.
Stiles, Tara (1981-)
Yoga cures (magyar)
   Gyógyító jóga : egyszerű gyakorlatok több mint 50 gyakori betegségre és a fájdalommentes élethez / Tara Stiles ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 239 p. : ill. ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-529-603-3 fűzött : 4490,- Ft
jóga - torna - audiovizuális dokumentum
615.851.86 *** 613.71
[AN 3684852]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2017.
Svirinskaya, Alla
Energy secrets (magyar)
   Energiatitkok / Alla Svirinskaya ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299.
ISBN 978-963-529-502-9 fűzött : 2990,- Ft
egészséges életmód - mentálhigiénia
613 *** 615.89
[AN 3685005]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2017.
Szauder Ipoly (1948-)
   Kardiológia és hipertonológia gyakorló orvosoknak : EKG elemzési gyakorlatokkal / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2017. - 592 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-635-0 fűzött : 6700,- Ft
szívgyógyászat - magas vérnyomás
616.12-008.331.1 *** 616.12
[AN 3678495]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2017.
Trump, Donald J. (1946-)
Trump: the art of the deal (magyar)
   Trump: az üzletkötés művészete / Donald J. Trump ; társszerző Tony Schwartz ; [ford. Lantos István és Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-99-3 fűzött : 3790,- Ft
Egyesült Államok - vállalkozó - üzleti élet - siker - 20. század - ezredforduló - memoár
613.865 *** 658.1(73)(092)Trump,_D.(0:82-94) *** 65.013
[AN 3677871]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2017.
Upledger, John E. (1932-)
Your inner physician and you (magyar)
   Találkozás a belső gyógyítóddal : craniosacralis terápia és SomatoEmotional Release / John E. Upledger ; [ford. Mörk Leonóra, Gábriel Orsolya]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-307-0 fűzött : 2490,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3678695]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2017.
   Vastagbélrák és végbélrák / szerk. B. Papp László. - 2. kiad. - Budapest : CongressLine Kft., [2017]. - 223 p. ; 21 cm
keretcím: 200 kérdés, 200 válasz. - Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-12-7528-5 fűzött
vastagbél - végbél - rákbetegség
616.351-006.6 *** 616.345-006.6
[AN 3684754]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2017.
Versegi Beáta-Mária
   Lehetőségek - a kiégésen innen és túl / Versegi Beáta-Mária ; szerk. Baranyai Béla és Kálmán Veronika ; [graf. ... Kovács Gergely]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 125, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-60-7 fűzött : 1900,- Ft
kiégés - mentálhigiénia
159.94 *** 613.865
[AN 3678679]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2017.
Vrábel Krisztina
   33 egészséges és gyors recept : fedezze fel a dmBio világát! / [receptek, fotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central Kv., 2017. - 88 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-341-240-4 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3678284]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2017.
Wimmer Éva
   Mennyibe kerül a boldogság? A pénz miatt boldogtalan? Biztos? / E. V. Wimmer. - [Mártély] : For Art K., [2016]. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5504-08-2 fűzött
életvezetés - pénzeszköz
613.865 *** 336.74
[AN 3677911]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2017.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2017-. - 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3677445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 2017. - 293 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-433-161-2 kötött : 4499,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3677451] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9111 /2017.
Science in Practice International Conference (35.) (2017) (Pécs)
   SIP 2017 : 35th international conference : Science in Practice, 23-24 February, 2017, Pécs ... / ed. István Gyurcsek ; publ. by University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology ... - [Pécs] : Univ. of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology, 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: 35th Science in Practice. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-130-5 fűzött
műszaki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány
62 *** 681.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3678615]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9112 /2017.
Jelley, Craig
Minecraft guide to creative (magyar)
   Minecraft : útmutató a kreatív módhoz / [írta Craig Jelley] ; [képek Ryan Marsh, John Stuckey és James Bale] ; [ford. Turcsányi Réka]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-050-5 kötött : 3499,- Ft
számítógépes program
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3678101]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2017.
Milton, Stephanie
Minecraft guide to exploratoin (magyar)
   Minecraft : útmutató a felfedezéshez / [írta Stephenie Milton] ; [képek Ryan Marsh] ; [ford. Turcsányi Réka]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-049-9 kötött : 3499,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3678100]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2017.
Milton, Stephanie
Minecraft the survivors' book of secrets (magyar)
   Minecraft : a túlélők titkos könyve / [írta Stephanie Milton] ; [képek Joe McLaren] ; [ford. Turcsányi Réka]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 112 p. : ill. ; 17 cm
Kötött : 2990,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3678051]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9115 /2017.
Kuslits Márton (1984-)
   Állandómágneses szinkrongépek modellalapú irányításfejlesztése / Kuslits Márton ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont. - Győr : Publio, 2016. - 96 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-424-879-8 fűzött
szinkrongép - irányítástechnika - szoftver - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
621.316.7 *** 621.313.32 *** 681.5
[AN 3678409]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2017.
   Tesla és az eltitkolt találmányok / [összeáll. Miskolci László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 9.)
ISBN 978-615-5647-25-3 fűzött : 1199,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5647-24-6)
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század - rejtély - összeesküvés-elmélet
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 001.94
[AN 3678286]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9117 /2017.
Hilfiger, Tommy (1951-)
American dreamer (magyar)
   Amerikai álmodozó : életem a divat és az üzlet világában / Tommy Hilfiger ; Peter Knoblerrel. - Budapest : Atlantic Press, 2017. - 317 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Dézsi Ibolya
ISBN 978-615-5693-08-3 fűzött : 3990,- Ft
Hilfiger, Tommy (1951-)
Egyesült Államok - divattervezés - 20. század - 21. század - memoár
687.01:745(73)(092)Hilfiger,_T.(0:82-94)
[AN 3678789]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2017.
Hollahan, Lee
How to use, adapt and design sewing patterns (magyar)
   Szabásminták használata, átalakítása és tervezése : méretre igazítás szakszerűen / Lee Hollahan ; [ford. Kirtyán Beáta]. - Budapest : Cser K., 2017. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-278-499-1 fűzött : 4195,- Ft
szabás-varrás - szabásminta
687.12
[AN 3678103]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2017.
Petänen, Jenni
Letille (magyar)
   Hajfonás : kezdőknek és haladóknak / [szöveg] Jenni Petänen ; [fotók] Laura Mendelin ; [ford. Bogár Edit]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-13-6395-1 fűzött : 3490,- Ft
fodrászat - hajviselet
687.53 *** 646.72
[AN 3684859]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2017.
Westwood, Vivienne (1941-)
Vivienne Westwood (magyar)
   Vivienne Westwood / Vivienne Westwood, Ian Kelly ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Európa, 2017. - 373, [2] p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-365.
ISBN 978-963-405-530-3 kötött : 4590,- Ft
Westwood, Vivienne (1941-)
Nagy-Britannia - divattervezés - 20. század - 21. század
687.01:745(410)(092)Westwood,_V.
[AN 3677676]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9121 /2017.
Acélszerkezeti Konferencia (14.) (2017) (Dunaújváros)
   XIV. Acélszerkezeti Konferencia : Dunaújváros, 2017. május 24-25. : [előadásgyűjtemény] / [fel. szerk. Csapó Ferenc] ; [rend., kiad. Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség]. - [Dunaújváros] : Magész, [2017]. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89317-3-3 fűzött
acélszerkezet - konferencia-kiadvány
624.014.2 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3678189]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2017.
Creative Construction Conference (2017) (Primošten)
   CCC2017 : Creative Construction Conference : 19-22 June 2017, Primosten, Croatia : final program & book of abstracts / [ed.-in-chief Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski]. - [Budapest] : [Diamond Congress], 2017. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-36-9 fűzött
építőipari tervezés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
69.001 *** 624.04 *** 061.3(497.13-2Primošten)
[AN 3678826]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2017.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Vályogházak : építés, korszerűsítés, átalakítás / Mednyánszky Miklós ; [... ábráit a szerző és Schlammer Zsuzsanna rajz.]. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 963-9535-31-1 fűzött : 3600,- Ft
ház - építés - vályog
69 *** 691.41 *** 624.012.81
[AN 3683340]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9124 /2017.
Arany Edit
   Az európai minimálbérek alkalmazása : mit kell tudnia a kötelezően alkalmazandó uniós minimálbérekről a személyszállítóknak és az árufuvarozóknak? / írta Arany Edit, Kaibinger Tamás. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2017]. - 102 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80638-6-9 fűzött
Európai Unió - munkaügy - minimális bér - szállítmányozás - útmutató
656.073(4-62)(036) *** 656.1(4-62)(036) *** 331.215.53(4-62)(036)
[AN 3678234]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2017.
Európai Közlekedési Kongresszus (15.) (2017) (Budapest)
   XV. Európai Közlekedési Kongresszus és a X. Nemzetközi Útügyi Konferencia = XV. European Transport Congress and X. International Road Congress / [rend. a] European Platform of Transport Sciences, Közlekedéstudományi Egyesület. - [Győr] : Universitas-Győr, cop. 2017. - 308 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + CD
A konferenciákat Budapesten, 2017. jún. 8-9-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-99-8 fűzött
Európa - közlekedés - közlekedésügy - közúthálózat - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
656(4) *** 338.47(4) *** 625.7(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3677857]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2017.
Kotra Károly
   KRESZ-tesztkönyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Ferenczik[!] Zoltán]. - Bőv. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2017. - 317 p. : ill., színes ; 23 cm
QR kódokkal
ISBN 978-615-5226-09-0 fűzött : 2900,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.1.05(076)
[AN 3684632]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2017.
Orosz Károly (1948-)
   A szereteben gazdag munkás hit erejével : 20 éves az ökumenikus Keresztény Vasutasok Egyesülete / Orosz Károly. - Vecsés ; Budapest : Keresztény Vasutasok Egyes., 2017. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8850-6 fűzött
Keresztény Vasutasok Egyesülete
Magyarország - egyesület - vasút - kereszténység
656.2(439) *** 23/28 *** 061.2(439)
[AN 3678569]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9128 /2017.
Blondeau, Nicolas (1955-)
Le débourrage (magyar)
   A fiatal ló belovaglása / Nicolas Blondaeu[!Blondeau] ; [ford. ... Rajz Katalin]. - Budapest : Mezőgazda : M. Lótenyésztők Orsz. Szövets., cop. 2017. - 117 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 12.)
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-286-723-6 kötött : 4800,- Ft
- lovaglás - állattartás
636.1 *** 599.723 *** 798.2
[AN 3678777]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2017.
   Élelmiszer-marketing / szerk. Szakály Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2017. - 518 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-061-8 fűzött : 5900,- Ft
élelmiszeripar - marketing - eladás
663/664 *** 658.8 *** 339.138
[AN 3678184]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2017.
   Fénycsapdán innen és túl.. : tiszteletkötet Mészáros Zoltán és Nowinszky László professzor urak 80. születésnapjára / szerk. Kovács Erik, Kúti Zsuzsanna, Puskás János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-84-9 fűzött
növényvédelem - rovartan - emlékkönyv
632 *** 595.7
[AN 3678827]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2017.
Ivánka Mária
   A dunai halászat szókincse Bátán és Dunaszekcsőn / Ivánka Mária ; [kiad. a Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata]. - Dunaszekcső : Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata, 2017. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-12-8907-7 fűzött
Báta - Dunaszekcső - halászat - magyar néprajz - tárgyi néprajz - magyar nyelv - nyelvjárás - szókincs
639.2(439-2Báta) *** 639.2(439-2Dunaszekcső) *** 39(=945.11)(439-2Báta) *** 39(=945.11)(439-2Dunaszekcső) *** 809.451.1-087(439-2Báta) *** 809.451.1-087(439-2Dunaszekcső) *** 809.451.1-3
[AN 3678703]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2017.
Molitorisz Pál (1944-)
   A gyepnövény-nemesítő Dr. Gruber Ferenc életútja (1905-1971) / írta és szerk. Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2017. - 86 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 50.)
Bibliogr.
Fűzött
Gruber Ferenc (1905-1971)
Magyarország - agrármérnök - növénynemesítés - egyetemi tanár - 20. század
63(439)(092)Gruber_F. *** 37(439)(092)Gruber_F. *** 631.52
[AN 3678287]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2017.
   Precíziós gazdálkodás és agrárinformatika : fókuszban: adat, információ, haszon : válogatás a Prega 2017 Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia és az első Prega Science Konferencia előadásaiból / [szerk. Milics Gábor]. - Budapest : Opal Média és Kommunikáció Bt., 2017. - 117 p. : ill., színes ; 31 cm
A konferenciákat Budapesten, 2017. febr. 21-22-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8921-3 kötött
agrotechnika - informatika - konferencia-kiadvány
631 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3678444]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2017.
Rádi József
   A kalocsai főkáptalan erdeinek története, 1832-1945 : [Imsós, Szent Benedek, Lenes, Csala] / Rádi József. - Kalocsa : Pro-Invest Kft., 2017. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-12-7677-0 fűzött
Kalocsa - erdészet - gazdaságtörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - káptalan - 19. század - 20. század
630(439-2Kalocsa)"183/194" *** 282(439-2Kalocsa)"183/194"
[AN 3678446]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2017.
Szőlészeti és Borászati Konferencia (18.) (2017) (Eger)
   XVIII. Szőlészeti és Borászati Konferencia : 2017. április 5-7., ... Eger / [szerk. Pál Károly, Váczy Kálmán Zoltán] ; [rend. az] ... Eszterházy Károly Egyetem. - [Eger] : [EKE Líceum K.], [2017]. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5621-37-6 fűzött
szőlészet - borászat - konferencia-kiadvány
634.8 *** 663.2 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3677874]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2017.
Tátrai Zsuzsa
   Első lépések : bevezetés az orchideák gondozásába / Tátrai Zsuzsa ; [fotó Tátrai Zsuzsa, Visnyei Mihály] ; [kiad. a Magyar Orchidea Társaság]. - 3. kiad. - Budapest : M. Orchidea Társ., [2017]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
orchidea - virágkertészet
635.9 *** 582.594
[AN 3677565]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2017.
Tátrai Zsuzsa
   Orchideák a lakásban : gyakorlati tanácsok és tippek a Phalaenopsisok, Paphiopedilumok és egyéb orchideafajok lakásban tartásához : [átültetés, floráriumok, kártevők és betegségek] / írta Tátrai Zsuzsa ; fotó Tátrai Zsuzsa, Visnyei Mihály ; kiad. a Magyar Orchidea Társaság. - Budapest : M. Orchidea Társ., [2017]. - 34 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-8010-4 fűzött
orchidea - virágkertészet
635.9 *** 582.594
[AN 3677557]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9138 /2017.
Bártfai László
   555 sütemény recept : [palacsinták, piskóták, kuglófok, fánkok, piték, gombócok és krémek] / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, [2017], cop. 2013. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-127-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-290-062-9)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3684775]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2017.
Goldin, Kat
Hook, stitch & give (magyar)
   Horgolt ajándékok nagyoknak, kicsiknek / Kat Goldin ; [ford. Kirtyán Beáta]. - Budapest : Cser K., 2016. - 158, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-278-471-7 fűzött : 3995,- Ft
horgolás
646.27
[AN 3678202]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2017.
Knight, Erika
Simple colour knitting (magyar)
   Színes kötés : 20 egyszerű modell / Erika Knight ; fotók Yuki Sugiura ; [ill. Claire Peters] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Cser K., 2016. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-452-6 fűzött : 4995,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 379.826
[AN 3678174]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2017.
Korpádi Péter
   Cuki cukorkák / [szerző Korpádi Péter] ; [fotó Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
ISBN 978-963-459-015-6 fűzött
desszert - szakácskönyv
641.85(083.12)
[AN 3678503]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2017.
Lénárt Gitta
   Lúgosítás élő ételekkel / Lénárt Gitta. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 177 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-70-6 kötött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3683481]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2017.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha 2 / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2017. - 138, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-93-7 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3677518]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2017.
Sainio, Caitlin
Crochet snowflakes step-by-step (magyar)
   Horgolt hópelyhek lépésről lépésre : 40 csodálatos minta / Caitlin Sainio ; [fotók Phil Wilkins, Simon Pask] ; [ill. Kuo Kang Csen] ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2017. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-278-497-7 fűzött : 3995,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
646.27 *** 746.43 *** 379.826
[AN 3678221]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2017.
Szabó Jucus
   5 hozzávalós reggelik : 25 mennyei reggeli a mindennapokra / Szabó Jucus. - [Hédervár] : Publio, [2017]. - 81 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 642.12
[AN 3678911]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2017.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotó Csigó Zita]. - 4. utánny. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 171, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-10-8 fűzött : 3990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3683681]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2017.
Turner, Kate
Energy bites (magyar)
   Energiafalatok : fehérjedús, egészséges receptek a kirobbanó életerőért / [írók Kate Turner, Annie Nichols ...]. - [Budapest] : Libri, [2016]. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Szkokán Boglárka
ISBN 978-963-433-044-8 kötött : 2999,- Ft
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 3678031]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2017.
Van De Car, Nikki
What to knit when you're expecting (magyar)
   Mit kössünk, ha babát várunk? : 28 egyszerű modell, takarók, sapkák, kardigánok / Nikki Van De Car ; a fotókat kész. Claire Richardson ; [ford. Fuhrmann Mária]. - Budapest : Cser K., 2016. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-278-467-0 fűzött : 3995,- Ft
textilkötés - csecsemőruházat - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 646.4-053.3 *** 379.826
[AN 3678144]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9149 /2017.
Byrne, Rhonda (1951-)
The magic (magyar)
   A varázslat / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - X, [4], 254 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-528-674-4 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - hála
177.77 *** 613.865
[AN 3685001]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2017.
Frenyó Zoltán (1955-)
   A filozófia tankönyve / Frenyó Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 459 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 451-459.
ISBN 978-963-277-595-1 kötött : 3900,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3677648]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2017.
Horváth Márk (1989-)
   Látomások a lefejezésről : Georges Bataille filozófiája / Horváth Márk, Lovász Ádám. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-208.
ISBN 978-615-5251-97-9 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Bataille, Georges (1897-1962)
Franciaország - filozófus - 20. század
1(44)(092)Bataille,_G.
[AN 3678867]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2017.
Szombath Attila (1971-)
   "Ki ítél most?" : a filozófia méltóságvesztése és a civilizáció hanyatlása / Szombath Attila. - Budapest : Kairosz, 2016. - 151 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 146-151.
ISBN 978-963-662-863-5 fűzött : 2400,- Ft
lételmélet - társadalomfilozófia - kultúrafilozófia - civilizáció
11 *** 141.7 *** 130.2 *** 008
[AN 3678620]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2017.
Tudós-Takács János (1936-2010)
   Bevezetés a filozófiába / Tudós-Takács János. - Budapest : Ős-Kép K., 2017. - 256 p. ; 21 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 3.)
ISBN 978-615-80502-1-0 fűzött
filozófia
1
[AN 3678865]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9154 /2017.
Alfeev, Ilarion (1966-)
O molitve (magyar, orosz)
   Az imádságról = O molitve / Hilarion metropolita ; [ford. Zimonyi-Kalinyina Irina]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-854-3 kötött : 2800,- Ft
imádkozás - elmélkedés
248.143 *** 242
[AN 3678554]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2017.
Balog Márta
   Közösség és közösségvezetés : a közösség a hit, remény és szeretet iskolája / Balog Márta. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-598-2 fűzött : 1500,- Ft
katolikus egyház - közösség
267 *** 282
[AN 3677684]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2017.
   Barokk vallásos közösségek / szerk. Bogár Judit és Déri Eszter. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2017. - 252 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 15.)
A Budapesten, 2016. április 1-2-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-847-8 fűzött
Magyarország - vallási szervezet - 17. század - 18. század
267(439)"16/17"
[AN 3678704]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2017.
Beran Ferenc (1951-)
   A lelki élet teológiája / Beran Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-197.
ISBN 978-963-277-613-2 fűzött : 2200,- Ft
kereszténység - lelki élet - teológia
248.3 *** 21
[AN 3677602]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2017.
Bibel (magyar)
   Biblia : a katolikus egyház ifjúsági Bibliája / Ferenc pápa előszavával ; [... ill. Alexander von Lengerke] ; [... ford. ... Kerényi Dénes]. - Budapest : Kairosz, cop. 2017. - 423 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-662-833-8 fűzött : 4500,- Ft
bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3678642]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2017.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-247-1 fűzött : 1500,- Ft
22.04=945.11
[AN 3683443]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2017.
Bodnár Dániel (1957-)
   Márton, a békesség és könyörületesség szentje : történelmi regény tours-i Szent Mártonról / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-612-5 fűzött : 2200,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - életrajzi regény
235.3(092)Martin_de_Tours(0:82-31)
[AN 3677677]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2017.
Cole, Basile (1937-)
Christian totality (magyar)
   Teljes kereszténység : a megszentelt élet teológiája / Basile Cole és Paul Conner ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról nevezett Domonkos Nővérek : Kairosz, 2017. - 423 p. ; 20 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 5.)
Bibliogr.: p. 421-423.
ISBN 978-963-662-875-8 kötött : 3600,- Ft
szerzetesség - teológia
271 *** 21
[AN 3678699]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2017.
Cserháti Ferenc (1947-)
   Magyarok a bajor fővárosban / Cserháti Ferenc ; [közread. a] METEM, [Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2016. - 446 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-92-6 kötött
München - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház - nyugati magyarság - 20. század - ezredforduló
282(430-2München)(=945.11)"194/200" *** 316.347(=945.11)(430-2München)
[AN 3677688]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2017.
Darvasy Mihály (1917-1973)
   A tatai piarista rendház története, 1943-1950 / írták Darvasy Mihály és Biró Imre ; sajtó alá rend. Túri Róbert és Koltai András. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2017. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80517-3-6 fűzött : 2100,- Ft
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Tatai Rendház
Tata - piaristák - gimnázium - egyházi iskola - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
271.786(439-2Tata)"194/1950"(0:82-94) *** 373.54(439-2Tata)"194/195"(0:82-94)
[AN 3677701]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2017.
Di Franca, Antonino
Life, work and teachings of Jesus (magyar)
   "Jézus élete, munkája és tanításai" : 5. rész : a feltámadástól a dicsőséges visszatérésig : szombatiskolai tanulmányok 2017. év második félévére / szerző Antonino Di Franca ; [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2017]. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-0-0 fűzött
Jézus
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.08
[AN 3678575]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2017.
Dobos Károly Dániel (1971-)
   Jézus alakja a Koránban : bevezetés a muszlim - keresztény párbeszédbe / Dobos Károly Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-282.
ISBN 978-963-277-623-1 fűzött : 2500,- Ft
Jézus
Korán
összehasonlító vallástudomány - iszlám - krisztológia
291 *** 297 *** 232
[AN 3677424]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2017.
   Dr. Bernstein Béla (1868-1944) főrabbi élete / [összeáll. Timár Éva]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2017. - 20 p. : ill. ; 17 cm. - (Mesélő Nyíregyháza ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88105-8-8 fűzött
Bernstein Béla (1868-1944)
Magyarország - rabbi - 19. század - 20. század
296(439)(092)Bernstein_B.
[AN 3678786]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2017.
Eckhart mester (1260-1327)
   Válogatott prédikációk : harminc fontos német beszéd : huszonkilenc a legszebb német prédikációk közül és egy részlet az Útmutató beszédekből / Eckhart mester ; vál., ford. és a bev. tanulmányt írta Schneller István. - Budapest : Typotex, [2017]. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-921-6 kötött : 4500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3678716]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2017.
   "Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét" : az evangélium a galáciabeliekhez írt levélben / [... összeáll. Egerváriné Árvai Márta, Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2017. - 159 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2017/3.)
ISBN 978-615-5260-58-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.4.07
[AN 3678898]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2017.
Elliot, Elisabeth
Let me be a woman (magyar)
   Nőnek születtél / Elisabeth Elliot ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Utánny. - [Budapest] : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, 2017. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86037-5-3 fűzött
vallási erkölcs - nő - házasság
265.5 *** 241.8-055.2
[AN 3685022]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2017.
   Énekek Szent Márton püspök tiszteletére = Cantiones de Sancto Martino episcopo / [szerk. Kovács Andrea, Medgyesy S. Norbert, Rétfalvi Balázs] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoport. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány ; Szombathely : KÉSZ Szombathelyi Csop., 2017. - 142 p. : ill. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 132-138.
ISBN 978-615-5195-38-9 kötött
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - liturgikus zene - egyházi népének - vallásos ének - auditív dokumentum
245 *** 783 *** 235.3(092)Martin_de_Tours(0:82-141)
[AN 3678639]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2017.
   Esztergomi zsinatok a 19-20. században / összeáll., a bev. tanulmányt írta és a forrásokat jegyzetelte Adriányi Gábor. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 216 p. ; 25 cm + CD-R. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-416-066-3 kötött : 2300,- Ft
Esztergomi Főegyházmegye. Tartományi zsinat (1858) (Esztergom)
Esztergomi Főegyházmegye. Zsinat (1860) (Esztergom)
Esztergomi Főegyházmegye. Zsinat (1941) (Esztergom)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 19. század - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
262.44(439-03Esztergomi_Főegyházmegye)"185/194"(093)
[AN 3678831]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2017.
   "Evangelizare pauperibus misit me!" : lazaristák Magyarországon / szerk. Csíky Balázs és Illés Pál Attila. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Piliscsaba : PPKE BTK, 2016. - 231 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-43-8 fűzött
Congregatio Missionis
Magyarország - lazaristák - történeti feldolgozás
271.77(439)(091)
[AN 3677686]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2017.
Ferrero, Bruno
La cena in Paradiso (magyar)
   Vacsora a mennyországban : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2017. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-47-6 fűzött
vallásos irodalom - tanmese - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3678755]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2017.
Frigyesy Ágnes (1963-)
   Az Úr csodásan működik : erdélyi nagy tanúságtevők : Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM / Frigyesy Ágnes. - Budapest : [Frigyesy Á.], 2017. - 232 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8625-0 fűzött
Ferencz Béla Ervin (1920-2016)
Tőkés István (1916-2016)
Bíró János Antal (1918-2016)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - protestáns lelkész - református egyház - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Bíró_J._A.(047.53) *** 271.3(498)(=945.11)(092)Ferencz_B._E.(047.53) *** 284.2(498)(=945.11)(092)Tőkés_I.(047.53)
[AN 3678496]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2017.
   Gemeinsame Wege - protestantische Perspektiven / [Red. Antal Birkás] ; [Hrsg.] ... Protestantische Werkstatt von KDNP, [Stiftung István Barankovics]. - Budapest : Protestantische Werkstatt von KDNP : Stiftung I. Barankovics, 2017. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80471-1-1 fűzött
protestáns etika
284 *** 172
[AN 3678588]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2017.
Gianone András (1970-)
   Katolikus nagygyűlések Magyarországon / Gianone András, Klestenitz Tibor. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 457 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 422-441. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-059-5 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - gyűlés - századforduló - Horthy-korszak
282(439) *** 262.4(439)"189/194"
[AN 3678540]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2017.
Gondrand, François (1935-)
Au pas de Dieu (magyar)
   Isteni léptekkel : Josemaría Escríva de Balaguer, az Opus Dei alapítójának életrajza / François Gondrand ; [ford. Szabó Zoltán és Thompson Beatrix]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 344 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-661-3 fűzött : 2800,- Ft
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Opus Dei
Spanyolország - Olaszország - egyháztörténet - egyházi személy - katolikus egyház - lelkiségi mozgalom - 20. század - életrajz
282(45)(=60)(092)Escríva_de_Balaguer,_J. *** 267Opus_Dei
[AN 3677636]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2017.
Halász Piusz (1909-1994)
   Az egyház ereje : a papi és a szerzetesi lelkiségről / Halász Piusz ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Kuminetz Géza]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-630-9 fűzött : 2400,- Ft
kereszténység - szerzetesség - papság - lelki élet
23/28 *** 254 *** 271-1 *** 248.3
[AN 3677629]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2017.
Hallesby, Ole (1879-1961)
Fra bønnens verden (magyar)
   Az imádságról / Ole Hallesby. - Budapest : Evangéliumi K., 2017. - 152 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-08-7 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3684739]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2017.
Hetednapi Adventista Egyház. Duna Melléki Egyházterület
   Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület XIX. konferenciája, 2017. 05. 28 : beszámoló a XVIII. ciklusról, 2014 - 2017 április. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete, 2017. - 113, [3] p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
adventista egyház - éves beszámoló
286.3(439)(047.1)
[AN 3678071]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2017.
Horváth Lóránt (1929-)
   A Csornai Premontrei Prépostság története, 1940-2016 : a préposti hivatal iktatókönyve, aktái és a naplóm alapján / Horváth Lóránt Ödön. - Csorna : Csornai Premontrei Apátság, 2016. - 355 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6611-5 fűzött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium. Csornai Prépostság
Csorna - premontreiek - egyháztörténet
271.792(439-2Csorna)(091)
[AN 3678950]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2017.
Katona István (1928-)
   Szelíd határozottsággal : Elmer István beszélgetése Katona István nyugalmazott segédpüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 312, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 21.)
ISBN 978-963-277-593-7 kötött : 2980,- Ft
Katona István (1928-)
Magyarország - püspök - 20. század - 21. század - életútinterjú - katolikus egyház
282(439)(092)Katona_István(047.53)
[AN 3677604]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2017.
Khalaf, Farida
Das Mädchen, das den IS besiegte (magyar)
   Az Iszlám Állam rabszolgája voltam : Farída szökése / Farída Khalaf, Andrea C. Hoffmann ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 270, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-791-1 fűzött : 3499,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - német irodalom - iszlám fundamentalizmus - 21. század - memoár
297(5-011)"201"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3683588]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2017.
Kovács Zoltán (1979-)
   "Íme, az Úr szolgálóleánya" : teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához / Kovács Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-239.
ISBN 978-963-277-646-0 fűzött : 2400,- Ft
mariológia - kultusz
232.931
[AN 3677458]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2017.
   A Kozma János Typikon című műve megjelenésének 75. évfordulója alkalmából 2016. november 17-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2016. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 35.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 18.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-44-1 fűzött
Kozma János (1884-1958). Kivonatos typikon
Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi szertartás - konferencia-kiadvány
281.5.018.2(439) *** 264 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3678593]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2017.
Kránitz Mihály (1959-)
   Emlékezés és egységkeresés a reformáció 500. évfordulóján / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 140 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-665-1 kötött : 2600,- Ft
ökumené - kereszténység - katolikus egyház
261.8 *** 23/28 *** 282
[AN 3677627]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2017.
Kránitz Mihály (1959-)
   Nézd, a te Megváltód! : adveni útikönyv Ferenc pápa gondolataival és Fésűs Éva verseivel : 2016. november 27 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 61 p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-655-2 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - advent - elmélkedés - vers
264-041.1 *** 894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 242
[AN 3677680]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2017.
Luther, Martin (1483-1546)
Kleiner Katechismus (magyar)
   Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és magyarázatokkal ell. Prőhle Károly]. - 12. kiad. - Budapest : Luther, 2017. - 67 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött : 350,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 3683413]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2017.
Il medico dei lebbrosi (magyar)
   A leprások orvosa : Isten szolgája, Alessandro Nottegar élete / [ford. Kiss Anikó Virág nővér] ; [közread. a Regina Pacis Közösség]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 43, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-277-592-0 fűzött : 1000,- Ft
Nottegar, Alessandro (1943-1986)
Olaszország - Brazília - misszionárius - orvos - katolikus egyház - boldog - 20. század
266.2(45)(092)Nottegar,_A. *** 266.2(81) *** 235.3(092)Nottegar,_A.
[AN 3677621]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2017.
   Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek / vál. Hézser Gábor. - 7. utánny. - Budapest : Kálvin, 2017. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-015-6 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - anekdota
244 *** 82-36=945.11
[AN 3683477]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2017.
Mózessy Gergely (1972-)
   Prohászka Ottokár és a protestantizmus / Mózessy Gergely. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 42 p. : ill. ; 21 cm
A Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, Budapesten, 2016. ápr. 25-én elhangzott előadás. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-624-8 fűzött : 650,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - századforduló - hit - ökumené - Horthy-korszak - előadóbeszéd
282(439)(092)Prohászka_O.(042) *** 261.8(439)"191/192"
[AN 3677641]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2017.
   Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon / szerk. Szádoczki Vera. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2017. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 16.)
A Budapesten, 2016. december 1-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-848-5 fűzött
Magyarország - 17. század - egyházi népének - vallásos ének
245(439)"16" *** 783.65(439)"16" *** 783.2(439)"16"
[AN 3678705]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2017.
Neuner, Peter (1941-)
Martin Luthers Reformation (magyar)
   Luther Márton reformációja : katolikus helyzetfelmérés az ökumenikus párbeszéd szempontjából / Peter Neuner ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 338, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-338.
ISBN 978-963-9981-64-5 fűzött : 2890,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - reformátor - evangélikus egyház - 16. század - ökumené - katolikus egyház
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 261.8 *** 282
[AN 3678692]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2017.
Orosz György (1956-)
   "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg" : russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit / György Orosz. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2016. - 314 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 52.). (Bücher der MTA-SZTE Forschungsgruppe für die Erforschung der religiösen Kultur, ISSN 2064-4825 ; 24.)
Váltakozva német és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-490-0 fűzött
néprajz - oroszok - németek - zarándoklat - egyházi népének
245 *** 398.88(=82) *** 398.88(=30) *** 248.153.8
[AN 3677711]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2017.
Ouellet, Marc (1944-)
Divine ressemblance (magyar)
   Isteni hasonlóság : a család szentháromságos antropológiája felé / Marc Ouellet ... ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-632-3 fűzött : 2600,- Ft
házasság - család - vallási erkölcs - Szentháromság
265.5 *** 316.356.2 *** 241 *** 231.01
[AN 3677618]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2017.
Pákozdi István (1955-)
   Lékai László bíboros anekdotái / Pákozdi István ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2017. - 94, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-29-8 kötött : 1600,- Ft
Lékai László (1910-1986)
Magyarország - bíboros - 20. század - anekdota
282(439)(092)Lékai_L.(0:82-36)
[AN 3678609]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2017.
Palánki Ferenc (1964-)
   Az élet a szeretetben teljes : Elmer István beszélgetése Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 286, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 22.)
ISBN 978-963-277-687-3 kötött : 2980,- Ft
Palánki Ferenc (1964-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
282(439)(092)Palánki_F.(047.53)
[AN 3677674]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2017.
   Palatitz Jenő, 1926-1997 : a Palatitz Jenő tiszteletére 2017. május 12-én rendezett emlékdélután előadásainak anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2017. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagōgos tīs leitoyrgias, ISSN 2559-978X ; 2.)
Az emlékdélutánt Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-46-5 fűzött
Palatitz Jenő (1926-1997)
Magyarország - katolikus pap - görög katolikus egyház - 20. század - egyetemi tanár - konferencia-kiadvány
281.5.018.2(439)(092)Palatitz_J. *** 37(439)(092)Palatitz_J. *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3678607]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2017.
Pápai Lajos (1940-)
   Reformáció, reform, párbeszéd, 1517-2017 / Pápai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 28 p. ; 21 cm
A Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, Budapesten, 2016. febr. 29-én elhangzott előadás
ISBN 978-963-277-608-8 fűzött : 500,- Ft
ökumené - reformáció - előadóbeszéd
284(042) *** 261.8(042)
[AN 3677630]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2017.
"Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili" (magyar)
   "Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását" (Róm 11,29) : megfontolások a katolikus - zsidó kapcsolatokat érintő teológiai kérdésekről a Nostra aetate (4. pont) 50. évfordulója alkalmából / [ford. Diós István] ; [közread.] a Zsidósággal való Vallási Kapcsolatok Bizottsága ... - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 41 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 47.)
ISBN 978-963-277-622-4 fűzött : 700,- Ft
katolikus egyház - judaisztika - bibliakutatás
261.1 *** 296 *** 282 *** 22.06
[AN 3677620]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2017.
   Peszáchi Hagada = Hagådåh ş̌ȩl ṗ̧ȩsaḥ / [kész. Cziegler István, Hegedűs Pál, Ledniczky LÍvia] ; [ill. ... Varga-Nádas Eszter]. - Budapest : Gabbiano Print, 2017. - [7], 70 p. : ill. színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5777
ISBN 978-615-5346-26-2 kötött
zsidó vallás - aggadikus Midrás
296.313
[AN 3678470]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2017.
Révész Éva
   "Küldetése a mi küldetésünk" : a verbiták száz éve Magyarországon, 1916-2016 / Révész Éva, Tóth Zoltán. - Budapest ; Szeged : Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány : METEM ; Kőszeg : Isteni Ige Társ. M. Rendtartomány, 2016. - 155 p. : ill. ; 25 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 86.)
Bibliogr.: p. 150-154.
ISBN 978-963-9662-93-3 kötött
Societas Verbi Divini. Provincia Hungarica
Magyarország - verbiták - 20. század
271(439)Societas_Verbi_Divini
[AN 3677634]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2017.
Rózsa Huba (1939-)
   XVI. Benedek pápa tanítása Jézusról / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 16 p. ; 21 cm
A Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, Budapeten, 2016. nov. 28-án elhangzott előadás. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-688-0 fűzött : 500,- Ft
krisztológia - előadóbeszéd
232(042)
[AN 3677645]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2017.
Saint Charbel, pèlerin de l'absolu (magyar)
   Szent Charbel, a teljesség zarándoka : korabeli tanúságtételek alapján / szerk. Jean Skandar, Marie Sylvie Buisson. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 198, [2] p., [15] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Mézner Mariann. - Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-9981-63-8 fűzött : 2290,- Ft
Ma_hlūf, Šabil (1828-1898)
szent - maronita egyház - 19. század
281.84 *** 235.3(092)Ma_hlūf,_Š.
[AN 3678640]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2017.
Sáry Pál (1970-)
   A forradalmár Jézustól a terrorista Szent Cirillig : liberális elképzelések, konzervatív szemmel / Sáry Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 182 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-182.
ISBN 978-963-277-683-5 fűzött : 1990,- Ft
egyháztörténet - krisztológia - őskereszténység - műkritika
232 *** 281"00/04" *** 894.511-95
[AN 3677613]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2017.
   A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai : a Soproni Evangélikus Múzeum állandó kiállítása : kiállításkatalógus / [... kurátorai Alpárné Szála Erzsébet, Krisch András, Tóthné Szlavkovszky Mariann] ; [... írta és szerk. Krisch András, Tóthné Szlavkovszky Mariann] ; [közread. a] Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményei. - Sopron : Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjt., 2017. - 110 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-12-8347-1 fűzött
Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményei. Múzeum
Sopron - egyháztörténet - evangélikus egyház - kiállításvezető
284.1(439-2Sopron)(091) *** 069(439-2Sopron)(036)
[AN 3684609]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2017.
Szabó Ferenc (1931-)
   Katolikus - protestáns hitviták és egyetértés a megigazulás tanában : Pázmánytól az evangélikus - katolikus Közös nyilatkozatig / Szabó Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 33 p. ; 21 cm
A Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, Budapesten, 2016. szept. 26-án elhangzott előadás
ISBN 978-963-277-652-1 fűzött : 650,- Ft
egyháztörténet - protestantizmus - hitvita - ökumené - előadóbeszéd
261.8(042) *** 239(042) *** 284(091)
[AN 3677638]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2017.
Szigeti Jenő (1936-)
   Isten tanítani küldött / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 415 p. : ill. ; 22 cm. - (Sorsok, életek, igaz történetek, ISSN 1217-3169)
Bibliogr.: p. 385-414.
ISBN 978-963-9741-77-5 kötött
Szigeti Jenő (1936-)
Magyarország - teológus - protestáns lelkész - adventista egyház - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - memoár
286.3(439)(092)Szigeti_J.(0:82-94) *** 012Szigeti_J.
[AN 3678472]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2017.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Az egyházi intézményrendszer története : kánonjogtörténeti bevezetés / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 432 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 15.)
Bibliogr.: p. 369-426.
ISBN 978-963-277-689-7 kötött : 4980,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - intézményrendszer
282(100)(091) *** 262 *** 27
[AN 3678489]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2017.
Vencser László (1947-)
   Értékeink útján : szentbeszédek, előadások, írások / Vencser László. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8880-3 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció - előadóbeszéd
252 *** 244(042)
[AN 3678915]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2017.
Verlinde, Joseph-Marie (1947-)
L'expérience interdite (magyar)
   A tiltott tapasztalat : az asramtól a monostorig / Joseph-Marie Verlinde ; [ford. Karsai Nóra]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-690-3 fűzött : 2800,- Ft
kereszténység - hinduizmus - buddhizmus - szinkretizmus - hit - életútinterjú
294.5 *** 294.3 *** 291.16 *** 23/28 *** 248.3(047.53)
[AN 3678510]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2017.
Yogananda, Paramahansa (1893-1952)
   A Mester mondta : tanítások az élet dolgairól / Paramahansa Jogananda ; [... összeáll. és szerk. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Pythia, [2017]. - 98 p. ; 21 cm
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8689-60-9)
jóga
294.527
[AN 3683159]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2017.
Youcat Firmbuch (magyar)
   Youcat bérmakönyv / szerk. ... Bernhard Meuser, Nils Baer ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2017. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-963-9920-57-6 fűzött : 2600,- Ft
bérmálás
265.2
[AN 3678652]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2017.
   Zsolnay Béla püspöki tanácsos, emeritus klotildligeti apátplébános (1916-2008) emlékezete születésének 100. évfordulóján : Klotildliget, Jászfalu, Páty / [szerk. ... Somorjai Ádám]. - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.], 2016. - 199 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. [200].
ISBN 978-963-8243-57-7 fűzött
Zsolnay Béla (1916-2008)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - válogatott művek - memoár
282(439)(092)Zsolnay_B.(0:82-821)
[AN 3677577]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9215 /2017.
   Csendesek vagy lázadók? : a hallgatók politikai orientációi Magyarországon, 2011-2015 / Szabó Andrea és Oross Dániel szerk. ; [közread. az] MTA TK PTI. - Budapest : MTA TK PTI ; Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2017. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-75-9 fűzött
Magyarország - politikai szociológia - politikai irányzat - politikai részvétel - egyetemi hallgató - 21. század
316.334.3(439)"201" *** 323.2(439)"201" *** 329(439)"201" *** 378.18(439)"201"
[AN 3678464]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2017.
   Az egyke / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 136 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-33-6 fűzött : 2898,- Ft
egygyermekes család - népesedés - családi kapcsolat - gyermeklélektan
314.372.41 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3678807]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2017.
   Emlékezet határok nélkül : tudományos ülés, Szolnok, 2017. február 24. : programfüzet és szinopszisok / összeáll. Örsi Julianna ; [a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kiadványa] ; [rendezőszervek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Damjanich Múzeum]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2017. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80592-3-7 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - Szovjetunió - magyar történelem - helytörténet - társadalomtörténet - deportálás - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - konferencia-kiadvány
316.32(439.169)"194" *** 943.916.9"194" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194" *** 316.347(=30)(439)"194" *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3677706]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2017.
Miriano, Costanza (1970-)
Sposala e muori per lei (magyar)
   Vedd feleségül és halj meg érte! : igazi férfiak a félelem nélküli nőkért / Costanza Miriano ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-685-9 fűzött : 2200,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3677678]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2017.
   Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció / [szerk. Balogh Judit, Pap József]. - Eger : EKF Líceum K., 2016. - 229 p. ; 25 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-33-8 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - nemesség - polgárság
316.32(439)"14/191" *** 316.343.32(439) *** 316.343.62(439)
[AN 3677853]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2017.
Shetterly, Margot Lee
Hidden figures (magyar)
   A számolás joga : az amerikai álom és azon fekete matematikusnők elhallgatott története, akik segítettek megnyerni az űrversenyt / Margot Lee Shetterly ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 351 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-004-4 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - űrhajózás - nők a társadalomban - afroamerikaiak - tudós - matematikus - hidegháború - 20. század - dokumentumregény
316.37-055.2(=96)(73)"195/197"(0:82-31) *** 51(73)(092)(0:82-31) *** 629.78(73)"195/197"(0:82-31) *** 820-31(73)=945.41
[AN 3675023]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2017.
Sofrić, Pavle (1857-1925)
   Képek Szentendre és a szerbség történetéből / Pavle Sofrić ... ; [ford. Edelényi Mária, Vukovits Koszta] ; [az előszót írta Vukovits Koszta] ; [... jegyzetekkel ell. ... Gaján Éva]. - Szentendre : PMK, 2017. - 242, [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Szentendrei füzetek, ISSN 0237-2185 ; 11.)
ISBN 978-963-7521-83-6 fűzött
Szentendre - magyarországi szerbek - helytörténet
316.347(=861)(439-2Szentendre) *** 943.9-2Szentendre
[AN 3678500]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2017.
Soma (1966-)
   Félelem nélkül : az új nő születése / Soma Mamagésa ; közrem. ... Barok Eszter [et al.]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5715-16-7 kötött : 3990,- Ft
nők a társadalomban - feminizmus - életmód - nő
316.37-055.2 *** 396 *** 316.728-055.2
[AN 3677751]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2017.
Takács Tamara
   Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben / Takács Tamara. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-185.
ISBN 978-615-5372-70-4 fűzött : 2625,- Ft
Erdély - ifjúságszociológia - kisebbség - határon túli magyarság - identitás - továbbtanulás - 21. század
316.37-053.6/.8(498.4)(=945.11)"200/201" *** 316.63 *** 37.048
[AN 3678383]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2017.
   Tanulmányok a társadalomról III : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái / [kiad. a ... Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány]. - Szeged : Belvedere Meridionale : SZTE Polgáraiért Alapítvány, 2017. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9062-2 fűzött
Magyarország - társadalom - társadalomismeret - kisebbségkutatás - tudományos diákkör
316.3 *** 378.184 *** 316.347(439)
[AN 3678386]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2017.
   Társadalmi innováció és felelősségvállalás Észak-Magyarországon / [szerk. Lipták Katalin] ; [... kiad. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : ME GTK, 2017. - 140, [1] p. : ill ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-134-6 fűzött
Észak-Magyarország - társadalmi változás - innováció - regionális fejlesztés - vidékfejlesztés - 21. század
316.422(439.13)"201" *** 332.1(439.13)"200" *** 711.1(439.13)"201" *** 330.341.1
[AN 3678130]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9226 /2017.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   A csíkos káposztától a pörcös pogácsán át a mundéros csukáig : a Sárköz népi találkozása / Balázs Kovács Sándor, Kovács János ; [rajzokat kész. Tövisháti András] ; [kiad. Sárpilis Község Önkormányzata]. - Sárpilis : Önkormányzat, cop. 2017. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-963-12-8911-4 kötött
Tolnai-Sárköz - magyar néprajz - étkezési szokás
392.8(=945.11)(439Sárköz)
[AN 3678683]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2017.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Népi pajzánságok a Sárközből : a sárközi parasztság szerelmi élete / Balázs Kovács Sándor ; [rajzokat kész. Tövisháti András] ; [kiad. Sárpilis Község Önkormányzata]. - Sárpilis : Önkormányzat, cop. 2017. - 165 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-126.
ISBN 978-963-12-8910-7 kötött
Tolnai-Sárköz - magyar néprajz - népi kultúra - szerelem - nemi élet - nemi erkölcs - szexuális magatartás
392.6(439Sárköz) *** 176(439Sárköz) *** 613.88(439Sárköz)
[AN 3678719]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2017.
Bárdos József (1949-)
   Más(ik) világok, más(ik) világi lények a tündérmesékben / Bárdos József. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 171 p. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-36-7 fűzött : 2898,- Ft
mesekutatás
398.21.001
[AN 3678712]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2017.
   Az égig érő almafa : Őrtilosban gyűjtött népmesék / ... gyűjt. és vál. Eperjessy Ernő ; [... ill. Székely Ágostonné Eperjessy[!] Dorottya] ; [... kiad. Őrtilos Község Önkormányzata]. - 2. kiad. - [Őrtilos] : Önkormányzat, 2017. - 288, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9312-8 kötött
Őrtilos - néprajz - magyar néprajz - cigányság - magyarországi horvátok - népmese
398.21(=945.11)(439-2Őrtilos) *** 398.21(=914.99)(439-2Őrtilos) *** 398.21(=862)(439-2Őrtilos)
[AN 3684647]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2017.
Kóka Rozália (1943-)
   Szent László Gyimesben : mesék, mondák, legendák / Kóka Rozália. - Budapest : Kóka R. : Fekete Sas, 2017. - 169 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-963-12-8787-5 kötött : 2500,- Ft
Gyimes - magyar irodalom - gyermekirodalom - csángók - mese - népmese - monda
398.21(=945.11csángók)(439.21Gyimes) *** 894.511-34(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3678706]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2017.
Kovács Márton (1958-2016)
   Summa / Kovács Márton ; [szerk. Huszthy Ádám] ; [kiad. a Klotildliget Plébánia]. - [Piliscsaba] : Klotildliget Plébánia, cop. 2017. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8718-9 kötött
magyar néprajz - népi vallásosság - népzenegyűjtés
398.3(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 3678491]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2017.
McDougall, Christopher (1962-)
Born to run (magyar)
   Futni születtünk : egy rejtőzködő indián törzs, néhány szuperatléta és minden idők legnagyobb ultrafutóversenyének története / Christopher McDougall ; ford. Szarka Zoltán és Tompa Andrea. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, 2017. - 323 p. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-406-7 kötött : 4500,- Ft
Mexikó - hosszútávfutás - néprajz - indiánok - memoár
39(=97)(72) *** 796.422.16(0:82-94)
[AN 3683432]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2017.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (25.) (2015) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XXV-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 21-22 noiembrie 2015 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2016. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-11-7 fűzött
magyarországi románok - folklór - román nyelv - konferencia-kiadvány
398(=590)(439) *** 805.90(439) *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 3678505]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9234 /2017.
   Állami Egyházügyi Hivatal Győr-Sopron megyei jegyzőkönyvei, 1961-1989 / [sajtó alá rend.] Szabó Gyula. - Budapest : Püski, 2017. - 526, [2] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-302-203-0 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország. Állami Egyházügyi Hivatal
Győr-Moson-Sopron megye - Magyarország - egyházügy - Kádár-korszak - történelmi forrás
322(439)"195/196"(093) *** 322(439.114)"196/198"(093)
[AN 3677522]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2017.
Bene Krisztián
   Lotaringiai kereszt és vörös csillag : a Szabad Franciaország és a Szovjetunió közötti kapcsolatok a második világháborúban / Bene Krisztián. - Pécs : MOSZT, 2017. - 110 p. ; 21 cm. - (MOSZT füzetek, ISSN 2415-9387 ; 4.)
Bibliogr.: p. 100-109.
Fűzött
Franciaország - Szovjetunió - kapcsolattörténet - külpolitika - két világháború közötti időszak - második világháború
327(44)"192/194" *** 327(47)"192/194"
[AN 3678362]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2017.
Bernáth Gábor (1968-)
Ha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek (angol)
   If I run, they shoot me dead, if I stop, they beat me to death : the European Roma Holocaust / Gábor Bernáth, Vivien Brassói, Julianna Orsós ; afterword by Csaba Dupcsik ; [publ. by] The Public Endowment for Research on Central and Eastern European History and Society. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 20x22 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-615-5118-54-8 fűzött
Európa - cigányság - holokauszt - második világháború
323.12(=914.99)(4)"1939/1945"
[AN 3678149]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2017.
Bogár László (1951-)
   A jövő elkezdődött / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2016. - 264, [3] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 23.)
ISBN 978-963-662-862-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - világpolitika - globalizáció - társadalmi változás - belpolitika - 21. század
327(100)"201" *** 339.9"201" *** 316.42(100)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3678583]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2017.
Drábik János (1938-)
   Egyvilágrend : Európa és Amerika iszlamizálása : a keresztény civilizáció végnapjai / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017. - 467 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 453.
ISBN 978-963-426-443-9 kötött : 3499,- Ft
Európa - migráció - ezredforduló - iszlám - szabadkőművesség
325.1(4)"201" *** 297 *** 061.236.61(100)(089.3)
[AN 3677574]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2017.
   Egyháztörténeti tanulmányok / szerk. Ambrus László. - Eger : EKF Líceum K., 2016. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-32-2 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - egyházpolitika - 20. század - 21. század
322(439)"19/201" *** 23/28(439)"19/201"
[AN 3677907]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2017.
Fricz Tamás (1959-)
Demokrácia és geopolitika (angol)
   Democracy and geopolitics : political systems of Central Europe / Tamás Fricz. - Budapest : CEPoliti, 2017. - 254 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230-254.
ISBN 978-615-80470-8-1 fűzött
Közép-Európa - politológia - demokrácia - 21. század
32.001 *** 316.334.3 *** 321.7(4-11)"200/201"
[AN 3678340]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2017.
Fricz Tamás (1959-)
   Demokrácia és geopolitika : Közép-Európa politikai rendszerei / Fricz Tamás. - Budapest : CEPoliti, 2017. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230-252.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80470-8-1)
Közép-Európa - politológia - demokrácia - 21. század
32.001 *** 316.334.3 *** 321.7(4-11)"200/201"
[AN 3678338]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2017.
Gödri Irén
   Elvándorlási szándékok - álmok és konkrét tervek között : a migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18-40 évesek körében Magyarországon / Gödri Irén. - Budapest : KSH NKI, 2016. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatási jelentések / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 0236-736X ; 98.)
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 978-963-9597-45-7 fűzött : 1500,- Ft
kivándorlás - külföldi munkavállalás - magyarság - 21. század - statisztikai adatközlés
325.25(=945.11)(100)"200/201"(083.41) *** 314.743(=945.11)(100)"200/201"(083.41) *** 331.556.46=945.11)(100)"200/201"(083.41)
[AN 3678977]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2017.
Hencz Hilda (1944-)
Bucureştiul maghiar (magyar)
   Magyar Bukarest / Hencz Hilda ; [... ford. János András] ; [közread. a] Fokusz Egyesület ..., Hármas Alapítvány ... - Budapest : Fokusz Egyes. : M. Napló ; Sepsiszentgyörgy : Hármas Alapítvány, 2016. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Kaláka könyvek)
Bibliogr.: p. 345-361.
ISBN 978-615-5641-07-7 kötött
ISBN 973-86557-8-1 : 45 RON
Bukarest - határon túli magyarság - nemzetiségtörténet - helytörténet - művelődéstörténet
323.1(=945.11)(498-2Bucureşti)(091) *** 949.8-2Bucureşti *** 930.85(=945.11)(498-2Bucureşti)
[AN 3678979]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2017.
Kissinger, Henry (1923-)
World order (magyar)
   Világrend / Henry Kissinger ; [ford. Kállai Tibor, Pataky Éva] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - 4. utánny. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017, cop. 2015. - 430 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-07-5 kötött : 4300,- Ft
világpolitika - geopolitika - világrendszer - világtörténelem - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 321.01 *** 321.8 *** 930.9
[AN 3683194]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2017.
   Parlamenti választási kampányok Magyarországon / szerk. Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2016. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-963-338-391-9 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - politikatörténet - választási kampány - politikai propaganda - politikai kommunikáció
324(439)"184/201" *** 32.019.5(439)"184/201" *** 323.23(439)"184/201" *** 316.77
[AN 3678663]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2017.
Snyder, Timothy (1969-)
On tyranny (magyar)
   A zsarnokságról : húsz lecke a huszadik századból / Timothy Snyder ; [ford. L'Homme Ilona]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-76-3 fűzött : 2990,- Ft
totalitarizmus - diktatúra
321.6
[AN 3677790]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2017.
Szentpéteri Nagy Richard (1965-)
   Bérc, avagy A joguralom útjai : alkotmány- és politikaelemzések száz tételben, 2005-2015 / Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 479 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5667-63-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politológia - jogtörténet - alkotmányjog - parlamentarizmus - 21. század - publicisztika - esszé
32(439)"200/201" *** 342.4(439)"200/201" *** 32.001(439)"200/201"
[AN 3677511]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2017.
Szeredi Pál (1955-)
   A nemzetépítő demokratikus ellenállás dokumentumai, 1956-1967 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2016. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80180-5-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népi mozgalom - politikatörténet - ellenállási mozgalom - Kádár-korszak - történelmi forrás
329.73(439)"195/198"(093) *** 323.26(439)"195/198"(093)
[AN 3678187]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2017.
Szeredi Pál (1955-)
   A Petőfi Párt története / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2017. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5745-00-3 fűzött : 2500,- Ft
Petőfi Párt
Magyarország - párt - magyar történelem - 1956-os forradalom
329(439)Petőfi_Párt *** 943.9"1956"
[AN 3678186]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2017.
   Trendek a magyar politikában 2 : a Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák / Boda Zsolt, Szabó Andrea szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK PTI ... - Budapest : MTA TK PTI : Napvilág, 2017. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-401-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - politológia
323(439)"201" *** 32.001
[AN 3678718]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9251 /2017.
   '56 lenyomatai a szociális rendszerben / [szerk. Lakner Zoltán Lehel]. - Budapest : Szoszak, 2017. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Szemle könyvek, ISSN 2559-933X)
ISBN 978-963-12-8868-1 fűzött
1956-os forradalom - oral history - magyar történelem - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3678486]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2017.
Bálint László (1940-)
   Rektor a forradalomban és a megtorlásban : Baróti Dezső, 1911-1994 / Bálint László. - [Érd] : [Bálint L.], cop. 2016. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6445-6 fűzött : 2250,- Ft
Baróti Dezső (1911-1994)
Magyarország - Szeged - irodalomtörténész - rektor - 1956-os forradalom - megtorlás - helytörténet - 20. század - történelmi forrás
943.9-2Szeged"1956"(093) *** 82.01(439)(092)Baróti_D.(093) *** 37(439)(092)Baróti_D.(093)
[AN 3677643]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2017.
Bihari Péter (1957-)
   Németország és a németek : 500 év Luthertől Merkelig / Bihari Péter. - Budapest : Kalligram, 2017. - 406 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 380-391.
ISBN 978-615-5603-94-5 kötött : 4900,- Ft : 16 EUR
Németország - történelem
943.0
[AN 3678830]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2017.
Bognár Zsuzsanna
   Gloria victis : 1956 Székesfehérváron és Fejér megyében : bibliográfia / [összeáll. Bognár Zsuzsanna] ; [közread. a Vörösmarty Mihály Könyvtár]. - Székesfehérvár : VMK, 2017. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7591-23-5 fűzött
Fejér megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - szakbibliográfia
943.911.8"1956":016
[AN 3678342]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2017.
   Hadak útján XXII : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája, Visegrád, 2012. október 2-4. : assembly of young scholars on the migration period XXII, Visegrád, October 2-4, 2012 / szerk. ... Merva Szabina. - Visegrád : Mátyás Kir. Múz., 2017. - 467 p. : ill. ; 30 cm. - (Altum castrum, ISSN 1215-1289 ; 9.)
A konferencia szerkesztett előadásai. - Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-62-8 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - régészet - népvándorlás - őstörténet - szarmaták
904(439)"03/09" *** 930.8(=00)(4-11) *** 904(4-11)"03/09" *** 904(398.1)
[AN 3678614]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2017.
Harangozó Miklós
   Mária tenyerén : történetek Kis-Czell életéből : [1739-1916] / Harangozó Miklós ; [kiadó "A celli kékszellem" Alapítvány]. - Celldömölk : "A celli kékszellem" Alapítvány, 2017. - 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-12-9068-4 kötött
Celldömölk - magyar irodalom - helytörténet - elbeszélés
943.9-2Celldömölk(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3678825]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2017.
Horváth Sándor (1974-)
   Feljelentés : egy ügynök mindennapjai / Horváth Sándor. - [Budapest] : Libri, 2017. - 443 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-437.
ISBN 978-963-433-110-0 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1945 utáni időszak - besúgó - Kádár-korszak
943.9"1945/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3677415]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2017.
   Jászberény története a harmincas évektől az ezredfordulóig / főszerk. Pethő László ; [az időrendi áttekintést kész. Szabó Jánosné] ; [források és feldolgozások fejezetet összeáll. Gulyás Erzsébet] ; [kiad. a Jászsági Évkönyv Alapítvány]. - Jászberény : Jászsági Évkv. Alapítvány, 2017. - 752 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 731-750.
ISBN 978-963-12-8755-4 kötött
Jászberény - helytörténet - 20. század
943.9-2Jászberény"193/200"
[AN 3677919]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2017.
   Karcag ma is a szívünk csücske / [... szerk. Daróczi Erzsébet]. - Karcag : Daróczi E., 2017. - 230 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8987-9 fűzött
Karcag - helyi társadalom - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
929(439-2Karcag)(0:82-94) *** 641.568(439-2Karcag)(083.12)
[AN 3677854]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2017.
Kicsindi Enikő
   Történelmünk : Nagysalló, Kissalló, Hölvény / Kicsindi Enikő ; [közread.] Nagysalló Község ..., Oz Folk-Art Tekovské Lužany ... - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.] ; Nagysalló : Obec : Oz FOLK-Art Tekovské Lužany, [2016]. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-8243-58-4 kötött
Nagysalló - Kissalló - Hölvény - helytörténet - helyismeret
943.76-2Nagysalló *** 943.76-2Kissalló *** 943.76-2Hölvény *** 908.437.6-2Nagysalló
[AN 3677662]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2017.
   "A királyhűség jól bevált útján..." : rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1967 és 1918 között / szerk. Glässer Norbert és Zima András Nagyillés Anikó közreműködésével. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop. : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2016. - 490 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 54.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-491-7 fűzött
magyar történelem - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - nemzettudat - nacionalizmus - társadalmi tudat
943.9"1867/1918" *** 316.63 *** 323.1
[AN 3677712]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2017.
Kováts Kriszta (1957-)
   Játékok és szerelmek : történetek és dalok / Kováts Kriszta, Nyáry Krisztián ; Fábri Péter dalszövegeivel. - Budapest : Corvina, 2017. - 120 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-13-6443-9 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - magyar irodalom - dalszöveg - auditív dokumentum
930.85(439)"18/19" *** 894.511-192
[AN 3677350]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2017.
   Középkori egyetem / [... szerk. Szabó Tibor] ; [kiad. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2017. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Pécsett, 2015-ben megnyílt állandó kiállítás vezetője. - Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-615-80115-5-6 fűzött
Pécs - régészet - művelődéstörténet - egyetem - 14. század - középkor - kiállításvezető
904(439-2Pécs)"13" *** 378.4(439-2Pécs)"13" *** 069(439-2Pécs)(036) *** 930.85(439-2Pécs)"13/15"
[AN 3684640]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2017.
Kruppa Géza
Pofa be, ha velem beszélsz! (német)
   Klappe zu, wenn du mit mir sprichst! : [Schreckensbilder aus den 50-er Jahren] / Géza Kruppa ; [... Übersetz. Mihály Biczó]. - 2. erw. Ausg. - Budapest : KultUnio, 2017. - 235 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8741-7)
Magyarország - magyar történelem - 1950-es évek - állami terror - 1956-os forradalom
943.9"195" *** 943.9"1956" *** 323.282(439)"195"
[AN 3677903]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2017.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Az Ige mérlegén : interjúk közéleti személyiségekkel / Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2017. - 161, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-885-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - híres ember - kereszténység - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 23/28
[AN 3678659]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2017.
Mezey János (1884-1950)
   Történetek a Mezey kántorcsaládról / Mezey János. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2016. - 109 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 53.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 26.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 8.)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-963-508-830-0 fűzött
Mezey család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Mezey
[AN 3677661]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2017.
   Mortun falu : 800 éves Kunszentmárton, 1215-2015 / szerk. Barna Gábor. - Kunszentmárton : Helytört. Múz., 2016. - 128 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6168-4 kötött
Kunszentmárton - Magyarország - helytörténet - egyházjog - 13. század
943.9-2Kunszentmárton *** 348(439)"12"
[AN 3677669]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2017.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   A Leg-Erdővidékibb falu : Nagybacon az évszázadok sodrában : monográfia helyett / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - Budapest : Ordo Equestris, cop. 2017. - [2], 241 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8945-9 fűzött
Nagybacon - helytörténet
943.921-2Nagybacon *** 949.84-2Nagybacon
[AN 3678269]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2017.
   Nemzeti nagyvizit / szerk. Kásler Miklós ; tud. mtárs. Nyári Gábor, Illik Péter. - [Budapest] : Kairosz, [2014-2017]. - 6 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyarságtudat - művelődéstörténet - interjú
930.85(439) *** 316.63(=945.11)(047.53)
[AN 3580475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - cop. 2017. - 299, [2] p.
ISBN 978-963-662-776-8 kötött : 2800,- Ft
[AN 3678561] MARC

ANSEL
UTF-89270 /2017.
Oltárczi Ferenc (1941-)
   Szentbékkálla / Oltárczi Ferenc. - 2. jav. kiad. - [Sopron] : Magánkiad., 2017. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8972-5 fűzött
Szentbékkálla - helytörténet
943.9-2Szentbékkálla
[AN 3683321]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2017.
Ormos István (1950-)
   Egy életút állomásai : Kmoskó Mihály, 1876-1931 / Ormos István ; [közread. a] METEM, [Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2017. - 508 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A függelékben Kmoskó Mihály "Jelentés a szíriai katolikus missziók jelen állapotáról" c. írásával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-97-1 fűzött
Kmoskó Mihály (1876-1931)
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - Szíria - történész - katolikus pap - egyházellenesség - misszió - 19. század - 20. század - első világháború - útleírás - történelmi forrás
930.1(439)(092)Kmoskó_M. *** 282(439)(092)Kmoskó_M. *** 266.2(560)"191"(093) *** 908.569.1"191"(0:82-992) *** 272(569.1)"191"(093)
[AN 3677693]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2017.
Paor Lilla (1956-)
   Nem állunk meg félúton.. : tizennégy igaz történet az ötvenes évekből / Paor Lilla. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-79-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - 1950-es évek - állami terror - oral history - interjú
943.9"195"(047.53) *** 323.282(439)"195"(047.53) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 3678747]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2017.
Pekár István (1955-)
   Nem akartunk híresek lenni : Nógrád megye forradalma, 1956 / Pekár István ; [közread. az] Audiovizuális Szociális Szövetkezet. - Balassagyarmat : Audiovizuális Szociális Szöv. : Pekár I. ; Budapest : Mezőgazda, 2017. - 159 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-286-725-0 kötött
Nógrád megye - 1956-os forradalom - magyar történelem - helytörténet - oral history
943.9"1956"(0:82-94) *** 943.913.1"1956"(0:82-94)
[AN 3678708]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2017.
Pinterová, Beáta (1979-)
   Branč - miesto, kde žijeme = Berencs - hely, ahol él(t)ünk / Pintérová Beáta. - Budapest : Gondolat, 2016. - 430 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
Bibliogr.: p. 429-430.
ISBN 978-963-693-739-3 kötött : 22 EUR
Berencs - helytörténet - helyismeret
943.76-2Berencs *** 908.437.6-2Berencs
[AN 3678452]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2017.
Rácz András (1980-)
   Szebb múltat! : Magyarország álomtörténete, 1929-1941 / Rácz András. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, 2017. - 144 p. : ill., részben térk. ; 32 cm
ISBN 978-615-5647-24-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - Horthy-korszak - vitairat
943.9"1929/1941"
[AN 3678281]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2017.
Salamon Konrád (1941-)
   "Harag és elfogultság nélkül" : irodalmi és történelmi tanulmányok / Salamon Konrád. - Budapest : M. Napló, 2017. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-86-4 fűzöt : 1800,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom története - 20. század - esszé
943.9"19"(0:82-4) *** 894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 3678661]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2017.
   Saulusból Paulus : fémkeresővel a régészek oldalán / szerk. Bálint Marianna, Szentpéteri József ; [... az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Hajdúsági Múzeum együttműködésében ... kész.]. - Budapest : MTA BTK ; Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2017. - 259 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-058-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - régészet - régészeti feltárás
903/904(439) *** 902.3
[AN 3678868]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2017.
   Szent király, lovagkirály : a Szent László-herma és a koponyaereklye vizsgálatai / szerk. Kristóf Lilla Alida, Lukácsi Zoltán és Patonay Lajos ; [közread. a] Győri Hittudományi Főiskola. - Győr : GYHF, 2017. - 247 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 229-241.
ISBN 978-963-88359-8-7 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - szent - 11. század - ereklye - ötvösség - embertan
943.9(092)László,_I. *** 235.3(092)László,_I. *** 247.3 *** 739.1(439) *** 7.041.5(439) *** 572
[AN 3678770]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2017.
   A szerbek Magyarországon, 1918-1921 / szerk. Zombori István. - Budapest : METEM : Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2016. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 87.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-94-0 fűzött
Magyarország - Szerbia - magyar történelem - megszállás - történelem - forradalmak kora - két világháború közötti időszak
943.9"1918/1921" *** 949.711"1918/1921" *** 341.324(497.11)"1918/1921"
[AN 3677656]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2017.
   Több mint temető : a Fiumei úti sírkert / [közread. a Nemzeti Örökség Intézete]. - [Budapest] : Nemz. Örökség Int., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80441-2-7 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - Budapest - temető - síremlék - híres ember - útmutató
929(439) *** 726.82(439-2Bp.)(036) *** 718(439-2Bp.)(036)
[AN 3678613]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2017.
   Út(on) a kultúrák földjén : az M43-as autópálya Szeged - országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok, 2017 / [szerk. T. Gábor Szilvia, Czukor Péter] ; [közread. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2017. - 570 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9804-56-2 fűzött
Csongrád megye - régészet - autópálya
903/904(439.181) *** 625.711.3(439.181)
[AN 3678066]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2017.
Varga Zsigmond (1886-1956)
   Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége / írta Varga Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-95-0 fűzött : 3100,- Ft
magyarságkutatás - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)
[AN 3683175]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2017.
Volentics Gyula
   Sződi hősök könyve, 1914-1918 : a nagy háborúban a hazáért hősi halált halt, fogságba esett és megsebesült sződiek, felső- és alsógödiek, sződligetiek és csörögiek emlékezete / Újsződi Volentics Gyula. - Sződ : Sződi Helytört. Alapítvány, 2016. - 161 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 10.)
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-615-80656-0-3 fűzött
Sződ - magyar történelem - első világháború - hősi halott - katona - névtár
943.9"1914/1918" *** 355(439-2Sződ)"1914/1918"(092) *** 050.8
[AN 3677946]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2017.
Zsótér Brigitta (1979-)
   Gazdasági-, társadalmi- és infrastrukturális változások egy település életében : Mezőhegyes / Zsótér Brigitta ; [közread.] Mezőhegyes Város Önkormányzata. - 2. kiad. - Mezőhegyes : Önkormányzat, 2017. - 191 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-191.
ISBN 978-963-12-7107-2 fűzött
Mezőhegyes - helytörténet - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - statisztikai adatközlés
943.9-2Mezőhegyes(084.1) *** 911.3(439-2Mezőhegyes)(083.41)
[AN 3684762]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9285 /2017.
Bartos Erika (1974-)
   Buda tornyai / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 273, [12] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 1.)
ISBN 978-963-415-720-5 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3678328]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2017.
Dürr, Bettina
Italienische Adria (magyar)
   Olasz Adria / [szerző Bettina Dürr] ; [társszerző Kirstin Hausen] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2017. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6437-8 fűzött : 2490,- Ft
Adriai-tenger - Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3684880]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2017.
   Gellérthegy / [szerk. Saly Noémi]. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 271 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Budapesti kultúrtörténeti séták, ISSN 2061-3431 ; 3.)
Bibliogr.: p. 269-271.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 963-615-5568-39-8)
Gellért-hegy (Budapest) - helyismeret
908.439-2Bp.XI.
[AN 3678753]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2017.
Hargittai István (1941-)
New York scientific (magyar)
   New York-i séták a tudomány körül / Hargittai István, Hargittai Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2017. - 283, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-071-7 kötött : 4200,- Ft
New York (város) - helyismeret - tudományos élet - művelődéstörténet
908.73-2New_York *** 001.89(73-2New_York) *** 930.85(73-2New_York)
[AN 3678102]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2017.
   Hercegkút / [összeáll. Naár János]. - [Hercegkút] : [Önkormányzat], 2017. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hercegkút - helyismeret
908.439-2Hercegkút
[AN 3677704]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2017.
Juhász Zsolt
   Világjáró trabant / Juhász Zsolt ; [ill. Mekkey Péter]. - [Tiszaroff] : Vadász Zs., [2017]-. - 20 cm
magyar irodalom - útleírás
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3678806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Millenium Flaconok igaz története. - cop. 2017. - 94, [2] p., [16] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-12-8589-5 fűzött
[AN 3678808] MARC

ANSEL
UTF-89291 /2017.
   Otthonunk, Magyarország / írta Francz Magdolna [et al.] ; ill. Temesi Péter és Romvári János. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 126, [2] p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-154-7 kötött : 3690,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet
908.439 *** 930.85(439)
[AN 3683368]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2017.
Romig Ciccarelli, Caterina
Florenz (magyar)
   Firenze / Caterina Romig Ciccarelli ... ; [ford. Kovács Edit]. - Budapest : Corvina, 2017. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6455-2 fűzött : 2490,- Ft
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 3684873]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2017.
Rothhaar, Fredrick A.
   Menedžer za rešëtkoj : 10 let v Italii / Fredrik A. Rothhaar. - Budapešt : Rick's Publ., [2017]. - 142 p. : ill. ; 25 cm. - (Faro ; 4.)
ISBN 978-963-12-8535-2 kötött
Olaszország - helyismeret - belpolitika - 1970-es évek - memoár
908.45(0:82-94) *** 323(45)"197"(0:82-94)
[AN 3678316]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2017.
Rothhaar, Fredrick A.
   "Žarenyj" : odnaždy v Amerike / Fredrik A. Rothhaar. - Budapešt : Rick's Publ., [2017]. - 151 p. : ill. ; 25 cm. - (Faro ; 5.)
ISBN 978-963-12-8368-6 kötött
Egyesült Államok - helyismeret - memoár
908.73(0:82-94)
[AN 3678327]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2017.
Strieder, Swantje
Rom (magyar)
   Róma / Swantje Strieder ... ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2017, cop. 2016. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6340-1 fűzött : 2490,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3684871]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9296 /2017.
   A bonis bona discere : ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából / Barabás A. Tünde és Vókó György szerkesztésében. - Budapest : Okri : Pázmány Press, 2017. - 538 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-301-7 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3678821]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2017.
Bálint László (1940-)
   A 6-os karton : az "ügynökkártya" aduásza? / Bálint László. - [Érd] : [Bálint L.], cop. 2016. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5486-0 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - besúgó - esettanulmány - történelmi forrás
351.746.1(439)"195/197"(093)
[AN 3677694]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2017.
Escobar, Juan Pablo (1977-)
Pablo Escobar (magyar)
   Apám, a drogbáró : a történetek, amelyeket nem kellene ismernünk / Juan Pablo Escobar ; [ford. Varjú Kata]. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, 2017. - 513 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-817-9 fűzött : 3999,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94)
[AN 3668951]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2017.
Gazda József (1936-)
   A Golgota útján / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 503 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5683-05-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - kényszermunka - munkatábor - második világháború - 1945 utáni időszak - állami terror - magyarság - memoár - történelmi forrás
343.819.5(47)"194"(0:82-94) *** 323.282(47)(=945.11)"1945/195"(093)
[AN 3678748]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2017.
Ivancsics Imre (1938-)
   Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban / Ivancsics Imre, Fábián Adrián. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2017. - 244, [3] p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-45-8 fűzött : 4580,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - hatóság - egyetemi tankönyv
352.077(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3683332]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2017.
   Jog és irodalom II / szerk. Varga Norbert. - Szeged : SZTE ÁJK Doktori Isk., 2016. - 76 p. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 6.)
A Szegeden, 2015. szept. 25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-538-9 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3684644]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2017.
   Kjt. és az Mt. kapcsolódó szabályai, 2017 : a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kapcsolódó szabályai : hatályos 2017. március 24-től / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2017]. - 319 p. ; 15 cm
Borítócím: Kjt. és a munka törvénykönyve kapcsolódó szabályai, 2017
ISBN 978-963-89743-5-8 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 3678075]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2017.
Kónyáné Kutrucz Katalin (1948-)
   Ügynöksorsok - ügynök? Sorsok? : a hálózati lét sokfélesége és a megismerés korlátai / Kónyáné Kutrucz Katalin, Petrikné Vámos Ida ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2017. - 280 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-04-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - 20. század - politikai rendőrség - megfigyelés - magyar történelem - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"194/198"(093) *** 943.9"195/199"(093)
[AN 3676181]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2017.
Kovács Gábor (1971-)
   Egészségügyi és szociális jog / [szerzők Kovács Gábor ..., Nogel Mónika ..., Fáskerty Éva ...] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2017. - 279 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [280].
ISBN 978-615-5298-97-4 fűzött
Magyarország - szociális jog - egészségügy - jog - egyetemi jegyzet
349.3(439)(075.8) *** 364(439)(075.8) *** 614(439)(075.8)
[AN 3677856]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9305 /2017.
Bálint László (1940-)
   A "bolsevik banzáj" : állambiztonsági történetek / Bálint László. - [Érd] : [Bálint L.], cop. 2017. - 192 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7537-7 fűzött : 2550,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - titkos ügynök - tiszt - Kádár-korszak - memoár
355.40(439)(092)(0:82-94) *** 351.746.1(439)"196/198"(0:82-94)
[AN 3677696]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2017.
Blazsek Attila
   Tengeralattjárók, 1939-1945 / Blazsek Attila. - [Mártély] : For Art K., 2016. - 316 p. : ill. ; 24 cm
Bibilogr.: p. 316.
ISBN 978-963-9837-16-4 fűzött
tengeralattjáró - második világháború
623.827(100)"1939/1945" *** 359(100)"1939/1945"
[AN 3678154]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2017.
   Illustrated military history of Hungary / [ed. by Róbert Hermann] ; [transl. by Alan Campbell]. - Rev., enl. ed. - [Budapest] : Zrínyi, 2017. - 324 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-963-327-737-9 kötött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355(439) *** 943.9
[AN 3683388]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2017.
Kubínyi Tamás
   Horthy, az otrantói hős / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agóra, cop. 2017. - 200 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80602-2-6 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Otrantói-szoros - Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadtörténet - tengeri hadművelet - első világháború - történelmi személy - haditengerészet - 19. század - 20. század
355.49(436/439)"1917" *** 359(439)(092)Horthy_M. *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 3678616]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2017.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Az igazi Nagybaczoni Nagy Vilmos : pályavázlat, kérdőjelekkel / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - Budapest : Ordo Equestris, [2017]. - [2], 146 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-12-8947-3 fűzött
Nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976)
Magyarország - tábornok - 20. század
355(439)(092)Nagybaczoni_Nagy_V.
[AN 3678265]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2017.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   Magyar szívvel - szovjet uniformisban : 1954. november 10 - 1956. november 17. / Szűcs Béla Albert. - 2. átd. kiad. - [Ács] : [Szűcs B. A.], 2016. - 360 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6659-7 fűzött
Magyarország - katonaélet - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
355.1(439)"195"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3677873]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2017.
Tóth Sándor
   Győztes csatáink / Tóth Sándor ; [kiad. a Miskolci Nagy Lajos Bölcsész Egyesület]. - Eger ; [Miskolc] : Miskolci Nagy L. Bölcsész Egyes., 2009-. - c24 cm
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet
355.48(439) *** 943.9
[AN 3223066]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Arany Horda alkonya. - 2017. - 166 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 1162-163.
ISBN 978-963-12-8044-9 fűzött
Mongol Birodalom - Magyarország - magyar történelem - történelem - hadtörténet - tatárjárás - 13. század
943.9"12" *** 355.48(439)"12" *** 951.7"12"
[AN 3678277] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9312 /2017.
Gresser, Katrin
Stressmanagement-Trainings erfolgreich leiten (magyar)
   Stresszkezelési tréninggyakorlatok : komplett forgatókönyvek és módszerek a munkahelyi egyensúlyteremtéshez / Katrin Gresser, Renate Freisler ; [ford. Örvényesi Rita]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2017. - 356 p. : ill. ; 25 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-89-6 kötött : 6900,- Ft
munkalélektan - stressz
65.013 *** 612.06
[AN 3677535]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9313 /2017.
   26 sikeres pályázati esettanulmány / szerk. Baráth András. - [Budapest] : Gerilla Önéletrajz Műhely, 2017. - 94 p. ; 30 cm
Gerinccím: Gerilla önéletrajz- és motivációslevél-minták
Fűzött
álláskeresés - iratminta - önéletrajz - útmutató
331.535(036)
[AN 3678478]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2017.
Baráth András
   101 gerilla álláskeresési stratégia : 101 alig használt, de szokatlanul eredményes álláskeresési technika, amelyekkel rekordidő alatt helyezkedhetsz el / Baráth András. - [Budapest] : Gerilla Önéletrajz Műhely : Sikergarancia Kft., cop. 2017. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5744-00-6 fűzött
álláskeresés - útmutató
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3678497]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2017.
Baritz Sarolta Laura (1960-)
   Háromdimenziós gazdaság : lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában / Baritz Sarolta Laura. - Budapest : Kairosz, 2016. - 314 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-314.
ISBN 978-963-662-860-4 kötött : 3200,- Ft
gazdaságtan - gazdasági erkölcs - etika
330 *** 330.162 *** 174
[AN 3678618]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2017.
   Az együttműködési attitűdök gazdasági- társadalmi hatótényezői az észak-magyarországi régióban működő kkv-kban / szerk. Takács István. - Gyöngyös : Takács I., 2017. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Gyöngyösön, 2016. jún. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8815-5 fűzött
Észak-magyarországi régió - gazdaságszociológia - attitűd - gazdasági együttműködés - regionális gazdaság - kisvállalkozás - középvállalat
332.1(439Észak-Magyarország) *** 316.334.2 *** 316.64 *** 65.012.4 *** 334.72.012.63/.64(439Észak-Magyarország)
[AN 3677851]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2017.
   Hungarikumok határon innen és túl : magyar értékeken és hagyományokon alapuló termékek és szolgáltatások a Kárpát-medencei közösségek mindennapjaiban / [... szerk. Novák Zsuzsanna] ; kiad. a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - Székelyszentlélek ; [Budapest] : M. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80641-0-1 fűzött
Kárpát-medence - termék - hagyománytisztelet - érték - magyarság
658.62(4-191) *** 316.63(=945.11)(4-191)
[AN 3678576]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2017.
   A kéretlen integráció : a putyini Oroszország világgazdasági beilleszkedése, 2000-2013 / szek. Deák András. - Budapest : Akad. K., 2017. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-058-8 fűzött : 4900,- Ft
Oroszország - gazdaságpolitika - külgazdaság - világgazdaság - nemzetközi gazdasági kapcsolat - ezredforduló
338.2(47)"200/201" *** 339.9(100)"200/201" *** 339.9(47)"200/201"
[AN 3678183]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2017.
Knight, Phil (1938-)
Shoe dog (magyar)
   A Nike-sztori : a legendás márka alapítójának önéletrajza / Phil Knight ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 408 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-490-2 kötött : 4500,- Ft
Knight, Phil (1938-)
Nike Inc. (Beaverton, Oreg)
Egyesült Államok - vállalkozó - cipőipar - sportszer - 20. század - vállalat - memoár
658.1(73)(092)Knight,_P.(0:82-94) *** 685.6 *** 685.34 *** 061.5(73)Nike
[AN 3683577]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2017.
   Módszertani kézikönyv társadalmi vállalkozások részére / [közread. az] OFA Nonprofit Kft. - [Budapest] : OFA, cop. 2017. - 200 p. ; 24 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80260-4-8 fűzetlen
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - társadalmi hatás
658.1 *** 65.011.1 *** 65.012.4 *** 316.4.063
[AN 3678836]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2017.
Neményiné Gyimesi Ilona
   Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? : elkerülhető csapdák az üzleti kommunikációban / Neményiné Gyimesi Ilona ; [ill. Szegedi Katalin]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2017. - 282 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-963-05-9882-8 fűzött : 4200,- Ft
kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1.012.63 *** 65.013
[AN 3684835]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2017.
   Válogatott tanulmányok a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából / [szerk. Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszéke a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével]. - Budapest : NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tansz. : NAV, 2016. - 195 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5057-72-4 kötött
vámügy - adóügy
336.2 *** 336.41
[AN 3677949]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9323 /2017.
   A családsegítés elmélete és gyakorlata : szöveggyűjtemény / szerk. Feuer Mária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2008. - 705 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8601-6 kötött : 5200,- Ft
családterápia - pszichoterápia - egyetemi tankönyv
364.044.24(075.8) *** 159.913(075.8) *** 615.851(075.8)
[AN 3684831]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2017.
   Székelyudvarhelyi integrált aktív kórház : megvalósíthatósági előtanulmány : Kárpát-haza program / [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2016. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5639-08-1 fűzött
Székelyudvarhely - egészségügy - fejlesztés - kórház
364.444.046.6(498.4-2Székelyudvarhely)
[AN 3678494]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2017.
Tóth Erika Katalin
   "Akadálymentes" élet : kerekes székesek Magyarországon : kutatás az ép értelmű, speciális - kerekes székes - hátránnyal élők magyarországi helyzetéről / Tóth Erika Katalin. - [Budapest] : Saxum, 2017. - 219, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 217-219. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-248-259-0 fűzött : 1780,- Ft
Magyarország - fogyatékos - akadálymentesítés - esélyegyenlőség
364.65-056.26 *** 721.05 *** 342.722(439)
[AN 3678293]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9326 /2017.
   125 éves a Zugligeti Általános Iskola / [szerk. Franczia Tímea]. - Budapest : Zugligeti Ált. Isk., [2017]. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: 125 Zugliget
Fűzött
Zugligeti Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 12. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.XII.)
[AN 3678680]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2017.
   A Báró Eötvös József Collegium hivatástörténete, 1895-1950 : vezető és forrásgyűjtemény az állandó kiállításhoz = La mission du Collège "Baron József Eötvös" de 1895 à 1950 : guide et catalogue de l'exposition permanente / [az írásos forrásokat összegyűjt. és a magyarázatokat írta Garai Imre] ; [szerk. Horváth László]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 248, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
borító- és gerinccím: Eötvös Collegium 1895 : kiállításvezető : guide de l'exposition
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5371-32-5)
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - századforduló - 20. század - kiállításvezető
378.187.5(439-2Bp.)"189/195" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3684570]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2017.
   A budapesti rabbiképző történetéből I / szerk. Oláh Lajos. - Budapest : Gabbiano Print, 2017. - 228 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar zsidó tudományok, ISSN 2060-9752 ; 11.)
Az eredeti dokumentumok fotómásolatával
ISBN 978-615-5346-25-5 kötött
Országos Rabbiképző Intézet (Budapest)
Budapest - rabbiképzés - történeti feldolgozás - történelmi forrás
378.629.2(439-2Bp.)(093)
[AN 3678350]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2017.
Coloroso, Barbara
Kids are worth it! (magyar)
   Hogyan ne neveljük a gyerekeinket? : három családmodell és nevelési módszer / Barbara Coloroso ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 302 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5283-97-0 fűzött : 3490,- Ft
családi nevelés - család
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3678795]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2017.
   Egy emberöltő : 30 éves jubileumi kiadvány : Szombathelyen 1987-ben végzett az első technikatanár szakos évfolyam / [összeáll. és szerk. Nemes József]. - Szombathely : Nemes J., 2017. - 116 p. : ill. ; 29 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-12-8148-4 fűzött
Szombathely - oktatástörténet - pedagógusképzés - technika
378.637(439-2Szombathely).096(091) *** 372.862
[AN 3678548]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2017.
Haraszti Szabó Péter
   Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken, 1348-1525 = Students from Hungary at the universities of Prague and Krakow, 1348-1525 / Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2016-2017. - 2 db ; 24 cm. - (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, ISSN 2060-0062 ; 2.)
Prága - Krakkó - egyetem - magyarság - középkor - tanulmányút
378.18(437.1-2Praha)(=945.11)"134/152" *** 378.18(438-2Kraków)(=945.11)"134/152" *** 378.4(437.1-2Praha)"134/152" *** 378.4(438-2Kraków)"134/152"
[AN 3637401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 591 p. : ill.
Bibliogr.: p. 17-42.
ISBN 978-963-508-843-0 kötött
[AN 3678547] MARC

ANSEL
UTF-89332 /2017.
Hegyi Ferenc (1912-1983)
   Szenctől Tatáig : a piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon : tanulmányok és források / Hegyi Ferenc ; sajtó alá rend. Koltai András és Szekér Barnabás. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2016. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 10.)
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-615-80517-2-9 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - Szenc - Tata - iskolatörténet - piaristák - egyházi iskola - szakképzés - 18. század - történelmi forrás
373.552(439.22-2Szenc)"17"(093) *** 271.786(439)"17" *** 373.552(439-2Tata)"17"(093)
[AN 3677700]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2017.
Kaszás Dezső (1932-)
   Kaszás Dezső tanár úr / [riporter] Örményi János. - Tamási : Örményi J., 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8825-4 fűzött
Kaszás Dezső (1932-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Kaszás_D.(047.53)
[AN 3678550]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2017.
   A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban / szerk. Szőke-Milinte Enikő. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 169 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-93-8 fűzött : 1600,- Ft
képességfejlesztés - kommunikáció
37.025 *** 316.77
[AN 3678896]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2017.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - interjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2017. - 164 p. : ill.
ISBN 978-963-12-8838-4 fűzött
[AN 3678678] MARC

ANSEL
UTF-89336 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 27. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-705-2 kötött : 1899,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3683804]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2017.
Papp Gergely
   A Debreceni Református Kollégium a XVI. században : az ország iskolája : a magyarországi reformáció kibontakozása és hatásai a hazai művelődésre a XVI. században / Papp Gergely ... - [Debrecen] : [Papp G.], 2017. - 51, [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [63-67].
ISBN 978-963-12-9022-6 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - iskolatörténet - egyházi iskola - művelődéstörténet - 16. század
373.552(439-2Debrecen)"15" *** 930.85(439-2Debrecen)"15"
[AN 3677864]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2017.
Siglain, Michael
Rescue from Jabba's palace (magyar)
   Szökés Jabba palotájából / írta Michael Siglain. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 29, [3] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az olvasás galaxisa)
Ford. Bekker Anikó. - keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-86-9 fűzött : 699,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41 *** 087.5(084.1)
[AN 3683668]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2017.
Siglain, Michael
Use the force! (magyar)
   Használd az erőt! / írta Michael Siglain. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az olvasás galaxisa)
Ford. Burgmann Botond. - keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-87-6 fűzött : 699,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41 *** 087.5(084.1)
[AN 3683665]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2017.
Szabó András (1954-)
   Coetus Ungaricus : a wittenbergi magyar diáktársaság, 1555-1613 / Szabó András. - Budapest : Balassi : MTA BTK ITI Reneszánsz Oszt., cop. 2017. - 381 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 37.)
Bibliogr.: p. 319-348. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-001-2 fűzött : 3100,- Ft
Wittenberg - oktatástörténet - egyetem - egyetemi hallgató - diákegyesület - magyarság - 16. század - 17. század - adattár
378.18(=945.11)(430-2Wittenberg)"155/161"(035.5) *** 371.83(=945.11)(430-2Wittenberg)"155/161" *** 378.4(430-2Wittenberg)"155/161"
[AN 3678822]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2017.
   Az SZGYA jubileumi évkönyve : a gimnázium 25 éve, 1991-2016 : Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium / [összeáll. Dezső Enikő, Hercegfalvi Krisztina, Tóth Viktória] ; [közread. a] Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete. - Budapest : Klebelsberg Intézményfenntartó Közp. Budapest IX. Tankerület, 2016. - 149 p. ; ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6742-6 fűzött
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
Budapest. 9. kerület - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Bp.IX.) *** 373.54(439-2Bp.IX.)
[AN 3677802]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2017.
Tóth Tamás (1976-)
   A Pápai Magyar Intézet, Róma / Tóth Tamás ; [kiad. a Pápai Magyar Egyházi Intézet, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Róma : Pápai M. Egyh. Int. ; Budapest : METEM : Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-963-9662-95-7 fűzött
Pápai Magyar Intézet
Róma - Magyarország - papképzés - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - 20. század - 21. század
378.628.2(45-2Roma) *** 282(439)"194/201" *** 322(439)"194/201"
[AN 3677646]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2017.
Tóth Tamás (1976-)
A Pápai Magyar Intézet, Róma (olasz)
   Il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, Roma / Tamás Tóth ; [pubbl. Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, Società dell'Enciclopedia di Storia Ecclesiastica Ungherese, Fondazione Historia Ecclesiastica Hungarica]. - Roma : Pontificio Ist. Ecclesiastico Ungherese ; Budapest : Società dell'Encicl. di Storia Ecclesiastica Ungherese : Fondazione Historia Ecclesiastica Hungarica, 2017. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-98.
ISBN 978-963-9662-96-4 fűzött
Pápai Magyar Intézet
Magyarország - Róma - papképzés - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - 20. század - 21. század
378.628.2(45-2Roma) *** 282(439)"194/201" *** 322(439)"194/201"
[AN 3677651]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2017.
   Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis : Didaktische Handreichung für Pädagog_innen zum Unterricht der ungarndeutschen Nationalitätenkinderliteratur im Kindergarten und in der Primarstufe / Ágnes Klein, Éva Márkus hrsg. ; [Hrsg.: ... Universität Pécs Fakultät für Kulturwissenschaften Pädagogik und Regionalförderung]. - Pécs ; [Szekszárd] : PTE KPVK, 2017. - 174 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-109-1 fűzött
nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - óvodai nevelés - általános iskola - módszertan
376.7(=30)(439) *** 373.24 *** 373.3 *** 371.3
[AN 3678369]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2017.
   A veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1987-2017 / [szerk. Németh Csilla, Poór Zsuzsánna, Sándor László]. - Veszprém : Rózsa Úti Ált. Isk., 2017. - 86 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Rózsa Úti Általános Iskola (Veszprém)
Veszprém - általános iskola
373.3(439-2Veszprém)
[AN 3678824]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9346 /2017.
Bliss, Dominic
Erbstein (magyar)
   Erbstein Ernő : az elfeledett futballhős : tündöklés és tragédia Torinóban / Dominic Bliss ; [ford. Hegedűs Henrik és Mártha Bence]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2017. - 336 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9613-8 kötött : 4480,- Ft
Erbstein Ernő (1898-1949)
Magyarország - Olaszország - labdarúgás - edző - labdarúgó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.332(439)(092)Erbstein_E. *** 796.332.071.4(45)(=945.11)(092)Erbstein_E.
[AN 3678104]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2017.
   Rio 2016 / [ed. ... Lilla Rozgonyi] ; [publ. by International Weightlifting Federation]. - [Budapest] : IWF, [2016]. - 255 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
súlyemelés - olimpia - 21. század - fényképalbum
796.88(100)(084.12) *** 796.032(81-2Rio_de_Janeiro)"2016"(084.12)
[AN 3678436]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2017.
Schéder Veronika
   Lovasterápia a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában / Schéder Veronika. - Nyíregyháza : [Schéder V.], 2017. - 197 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-197.
ISBN 978-963-12-8641-0 fűzött
lovaglás - pszichoterápia - pszicholingvisztika - ideggyógyászat - képességfejlesztés
798.2 *** 615.851 *** 376.2/.4 *** 159.946.3 *** 37.025
[AN 3678802]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2017.
Yang Junmin (1946-)
Qigong for health and martial arts (magyar)
   Qigong : egészség és harci művészetek : gyakorlatok és meditációk = Qigong jiankang he wu xue shang zhi yingyong / Yang Jwing-Ming ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2017. - XVI, 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9219-99-1 fűzött : 3600,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - torna - természetgyógyászat
796.855 *** 613.71 *** 615.89
[AN 3678832]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9350 /2017.
Balla Erzsébet (1937-)
   Visszatekintve / Balla Erzsébet. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-12-8364-8 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Balla_E.
[AN 3678282]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2017.
Baranyai Levente (1966-)
   Aero sapiens / Baranyai Levente. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 31.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-31-2 kötött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Baranyai_L.
[AN 3678511]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2017.
Baranyi Péter (1967-)
   Képek tükrében = Mirror images / Baranyi Péter [fotók] ; Baranyi Ferenc versek. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 222 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5562-85-3 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
77.04(439)(092)Baranyi_P. *** 894.511-14
[AN 3678762]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2017.
Bernát András (1957-)
   Bernát András : a táj konfigurációja = András Bernát : the configuration of the landscape / [kurátor, szöveg] Hajdu István ; [kiad. ... Paksi Képtár]. - Paks : Paksi Képtár, 2017. - 259 p. : ill., színes ; 29 cm
A Pakson, 2017. ápr. 29 - jún. 25 között és a Veszprémben, 2017. júl. 22 - szept. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5121-19-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bernát_A. *** 061.4(439)
[AN 3678513]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2017.
Briscoe, Susan
Japanese taupe quilts (magyar)
   Japán taupe patchworkblokkok : 125 blokk és modellek / Susan Briscoe ; [fotók Simon Pask, Phil Wilkins] ; [ill. Kou Kang Chen] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Cser K., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-278-430-4 fűzött : 3995,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
746.41 *** 379.826
[AN 3678182]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2017.
Brunner Attila
   Szecessziós építészet Csongrádon - Csongrád szecessziós épületei / Brunner Attila ; [kiad. az Oppidum Csongrád Alapítvány]. - Csongrád : Oppidum Csongrád Alapítvány, 2016. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8269-6 fűzött
Csongrád - építészet - szecesszió
72(439-2Csongrád) *** 72.035.93
[AN 3677996]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2017.
   Cultural identification : the problem of art studies / [Khalykov Kabyl, Fresli Mihály szerk.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva orosz, angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-41-2 fűzött
Kazahsztán - művészet - kulturális identitás - globalizáció
7(574) *** 316.63(574) *** 339.9
[AN 3678856]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2017.
Dobóczky Zsolt
   Láthatatlan villanások : a szegedi ELI születése / Dobóczky Zsolt. - Szeged : ELI-HU Nonprofit Kft., cop. 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 24x27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8810-0 fűzött
Szeged - kutatóintézet - építés - fényképalbum
77.04(439)(092)Dobóczky_Zs. *** 727.57(439-2Szeged)(084.12)
[AN 3677992]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2017.
Halász Péter Tamás (1969-)
   Halász Péter Tamás / [szerzők ... Fehér Dávid, Hornyik Sándor]. - [Budapest] : acb Galéria, [2017]. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8105-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Halász_P._T.
[AN 3678512]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2017.
Klein Rudolf (1955-)
Zsinagógák Magyarországon, 1782-1918 (angol)
   Synagogues in Hungary, 1782-1918 : genealogy, typology and architectural significance / Rudolf Klein. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 703 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 701-703.
ISBN 978-615-5445-08-8 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - zsinagóga - építészet - művelődéstörténet - zsidóság - album
726.3(439)(084.1) *** 930.85(=924)(4-191)"17/19"
[AN 3677573]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2017.
Linssen, Haafner
Mandalas to crochet (magyar)
   Horgolt mandalák : 30 különleges minta / Haafner Linssen ; [ill. Kuo Kang Chen] ; [ford. Kirtyán Beáta]. - Budapest : Cser K., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-278-473-1 fűzött : 3995,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3678198]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2017.
   Ludvig 25 : nemzetközi művésztelepek Kendlimajorban : international symposiums in Kendlimajor, 1999-2017 / [... szerk. ... Dániel Ludvig ...] ; [kiad. a ... Kortárs Művészetpártoló Alapítvány ...]. - Kisrécse : Kortárs Művészetpártoló Alapítvány, 2017. - 294 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-12-8471-3 kötött
Ludvig Nemzetközi Művésztelep
Kendlimajor - képzőművészet - ezredforduló - művésztelep
73/76(100)"199/201" *** 061.28(439-2Kendlimajor)
[AN 3678468]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2017.
Martin, Pepa
Tie dip dye (magyar)
   Shibori - japán textilfestés : csomózd, merítsd, fesd / Pepa Martin és Karen Davis ; [ford. Hajgató Sára]. - Budapest : Cser K., cop. 2016. - 122, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-436-6 fűzött : 3995,- Ft
textilfestés - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 3678128]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2017.
Nagy Tamás (1951-)
   Munkák és inspirációk = Works and inspirations / Nagy Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 225, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5445-41-5 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - építész - építészet - 20. század - 21. század
72(439)(092)Nagy_T. *** 72.01
[AN 3677572]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2017.
Nemcsics Antal (1927-)
   Szín, művészet, tudomány / Nemcsics Antal. - Pápa ; Budapest ; Veszprém : M. Képek, 2017. - 198, [1] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9439-90-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - színtan
75(439)(092)Nemcsics_A. *** 7.017.4 *** 535.6
[AN 3678487]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2017.
   Neve korszakot jelöl : tanulmányok Kondor Béla művészetéről / [szerk. ... Horváth Gyöngyvér, Fertőszögi Péter, Marosvölgyi Gábor] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kogart, [2017]. - 231 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kész. a Budapesten, 2017. márc. 31 - július 2. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5244-13-1 kötött
Kondor Béla (1931-1972)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kondor_B.
[AN 3678451]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2017.
Orosz István (1951-)
   Szent Rinocérosz gyermekei / Orosz István. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 280, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
ISBN 978-963-279-922-3 fűzött : 3900,- Ft
művészetfilozófia - magyar irodalom - esszé - vers
7.01(0:82-4) *** 894.511-14
[AN 3678717]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2017.
Péreli Zsuzsa (1947-)
   Péreli Zsuzsa / [szerk. ... Fertőszögi Péter] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kogart, 2017. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5244-14-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.521(439)(092)Péreli_Zs.
[AN 3678466]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2017.
Seregi Tamás (1974-)
   Művészet és esztétika / Seregi Tamás. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2017. - 279 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-615-5618-11-6 fűzött : 2750,- Ft
művészetesztétika
7.01 *** 111.852
[AN 3678566]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2017.
Shliazhko, Tanya
Crochet flowers step-by-step (magyar)
   Horgolt virágok lépésről lépésre : 35 csodálatos minta kezdőknek / Tanya Shliazhko ; [fotó Nicki Dowey ..., Phil Wilkins ..., Simon Pask] ; [ill. Kuo Kang Chen] ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2017. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-278-498-4 fűzött : 3995,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 646.27 *** 379.826
[AN 3678229]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2017.
Somos Miklós (1933-2009)
   Somos Miklós / [... rend. Somos Gyula] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 71 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2017. máj. 12 - júl. 2. között rendezett emlékkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5464-68-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Somos_M.
[AN 3678476]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2017.
Sugashima, Yuki
The hand-stitched flower garden (magyar)
   Hímzett virágok : 40 csodaszép virág hímzése és 20 gyönyörű modell / Yuki Sugashima ; [fotók Nicki Dowey, ... Phil Wilkins] ; [ill. John Woodcock] ; [ford. Fuhrmann Mária]. - Budapest : Cser K., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-278-431-1 fűzött : 3995,- Ft
hímzés - foglalkoztatókönyv
746.3 *** 379.826
[AN 3678225]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2017.
Szilágyi Sándor (1954-)
Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965-1984 (angol)
   Neo-avant-garde trends in Hungarian art photography, 1965-1984 / Sándor Szilágyi ; transl. by Christopher Claris ; forew. by Sarah Morthland. - Budapest : Art + Text Budapest : Fotókultúra, 2017. - X, 377 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8293-1 kötött
Magyarország - fotóművészet - 1960-as évek - 1970-es évek - 1980-as évek - neoavantgárd
77.04(439)"196/198"
[AN 3678442]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2017.
   Szomjoltók társasága : művészinterjúk az Új Ember utóbbi másfél évtizedéből / szerk. Pallós Tamás. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 299, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-62-1 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - művész - 20. század - 21. század - interjú
7(439)(092)(047.53) *** 7(100)(092)(047.53)
[AN 3678651]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2017.
Townley, Jenny
Micro macramé (magyar)
   Mikromakramé : 25 csodálatos ékszer : részletes útmutató kezdőknek és haladóknak / Jenny Townley ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-464-9 fűzött : 3995,- Ft
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3678156]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2017.
   Tündérkert ezüstje : erdélyi tallérgyűjtemény a Magyar Nemzeti Bankban / főszerk. Tóth Csaba ; [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2017. - 239 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 232-238.
ISBN 978-615-5318-12-2 kötött
Erdély - pénzverés - 16. század - 17. század - fémpénz
737.1(439.21)"15/16" *** 336.746(439.21)"15/16"
[AN 3678534]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2017.
Uys, Dedri
Big hook rag crochet (magyar)
   Horgolás pólófonalból : 25 hasznos holmi újrahasznosított fonalból / Dedri Uys ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2016. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-278-469-4 fűzött : 3995,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3678164]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2017.
   A valóság és a képzelet határai : művészetterápia / szerk. Bender Márta, Tóth László. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2017. febr. 16 - 2018. febr. 16. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészetterápia - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 615.851.82 *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3677755]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2017.
Watterson, Lynne
The very easy guide to cable knitting (magyar)
   Csavart kötés : a technika ismertetése lépésről lépésre jól érthető mintaleírásokkal és kezdőként is elkészíthető modellekkel / Lynne Watterson ; [ford. Deliné Pőcze Erzsébet]. - Budapest : Cser K., 2016. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-278-472-4 fűzött : 3995,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
746.42 *** 379.826 *** 646.26
[AN 3678176]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9379 /2017.
Dudich Ákos (1975-)
   Undertaking : thrash metal Magyarországon a rendszerváltás idején / Dudich Ákos, Jakab Viktor. - 2. kiad. - [Miskolc] : Partner Mátrix Kft., 2017. - 544 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-12-8841-4 kötött
Undertaking (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 1980-as évek - 1990-es évek - metálzene - auditív dokumentum - memoár
78.067.26.036.7(439)Undertaking(0:82-94) *** 78.067.26(439)"198/199"(0:82-94)
[AN 3683144]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2017.
Hardi Richárd (1958-)
   Lépcsők az égbe / Hardi Richárd ..., Érdi Tamás ... beszélgetőtársa Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2017. - 111, [12] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-662-884-0 fűzött : 2400,- Ft
Hardi Richárd (1958-)
Érdi Tamás (1979-)
Kongói Demokratikus Köztársaság - Magyarország - szemorvos - külföldön élő magyar személyiség - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - életútinterjú
786.2.071.2(439)(092)Érdi_T.(047.53) *** 61(675)(=945.11)(092)Hardi_R.(047.53) *** 617.7
[AN 3678650]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2017.
Pótz-Nagy Ágoston (1951-)
   Gesarol : 50 év rock and roll / [szerző Pótz-Nagy Ágoston] ; [kiad. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat]. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2017. - 30 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-9083-7 fűzött
Gesarol együttes
Magyarország - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(439)Gesarol
[AN 3678405]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9382 /2017.
Baker, Felicity
Fantastic beasts and where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük : Göthe Salmander : képes kalauz / [... alkotója Felicity Baker] ; [ford. Jurasits Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 61, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-003-1 kötött : 2999,- Ft
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(410)(092)Yates,_D.
[AN 3678004]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2017.
Baker, Felicity
Harry Potter : cinematic guide (magyar)
   Harry Potter : képes kalauz / [... alkotója Felicity Baker] ; [ford. Élő Csaba Jenő]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 62, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5633-89-8 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - játékfilm
791.43.071.1(410)(092) *** 791.43.071.1(73)(092)
[AN 3678028]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2017.
Baker, Felicity
Hermione Granger : cinematic guide (magyar)
   Hermione Granger : képes kalauz / [... alkotója Felicity Baker] ; [ford. Élő Csaba Jenő]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5633-90-4 kötött : 2999,- Ft
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(410)(092) *** 791.43.071.1(73)(092)
[AN 3678012]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2017.
Baker, Felicity
The houses of Hogwarts (magyar)
   A Roxfort házai : képes kalauz / [... alkotója Felicity Baker] ; [ford. Balla Nóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 61, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5633-15-7 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - játékfilm
791.43.071.1(410)(092) *** 791.43.071.1(73)(092)
[AN 3678098]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2017.
Fry, Jason (1969-)
Rey's survival guide (magyar)
   Rey túlélési útmutatója / [írta Jason Fry] ; [... ill. Andrew Barthelmes] ; [ford. Németh Attila]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [74] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Star wars
Kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(73)(092)Abrams,_J._J.
[AN 3677984]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2017.
Hidalgo, Pablo
Star wars year by year (magyar)
   Star wars évről évre : egy galaxis története / [írók Pablo Hidalgo, Leland Chee, Matt Martin]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 367 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Bus András
Kötött : 9999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - filmtörténet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092) *** 791.43(73)"197/201"
[AN 3678036]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2017.
Kogge, Michael
Fantastic beasts and where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük : filmkalauz / írta Michael Kogge ; [ford. Élő Csaba Jenő]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 92, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5541-29-2 fűzött : 2999,- Ft
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(410)(092)Yates,_D.
[AN 3678011]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2017.
Marton László (1943-)
   Marton László : összpróba : múzsák és mesterek, avagy egy rendező emlékezései / [lejegyezte] Orosz Ildikó. - Budapest : Park, 2017. - 301 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-355-318-3 kötött : 3950,- Ft
Marton László (1943-)
Magyarország - Budapest - színházi rendező - színházi élet - 20. század - 21. század - memoár
792.027.2(439)(092)Marton_L.(0:82-94) *** 792(439)"196/201"(0:82-94) *** 792(439-2Bp.)Vígszínház(0:82-94)
[AN 3677450]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2017.
Remillard, Kemp
Star wars : the force awakens : incredible cross-sections (magyar)
   Star wars : az ébredő erő : fantasztikus keresztmetszetek / ill. Kemp Remillard ; írta Jason Fry. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 47 p. : ill., színes ; 36 cm
Ford. Bus András
ISBN 978-615-5591-39-6 kötött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - gyermekkönyv
791.43.071.1(73)(092)Abrams,_J._J.
[AN 3677990]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9391 /2017.
   Âzyk i literatura v sociokulʹturnom prostranstve 2 = Language and literature in the socio-cultural medium vol. 2. / [Haritonova Larissza, Fresli Mihály szerk.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva orosz és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5251-71-9 fűzött
nyelvészet - irodalomtudomány - kultúra
800.1 *** 82.01 *** 008 *** 316.7
[AN 3678838]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2017.
Bartus Eszter
   S.O.S. magyar : Hungarian course book 1. - [Budapest] : Pergaméné Kft., 2017, cop. 2014. - 138 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1715-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3678242]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2017.
Dömők Szilvia (1969-)
   Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára / Dömők Szilvia, Mondvay-Németh Boglárka. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9240-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3684863]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2017.
Gimpl Edit
   TELC Deutsch C1 nyelvvizsga : gyakorlófeladatok / Gimpl Edit. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2013. - 151 p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9360-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3684809]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2017.
Haynes foreign language technical dictionary (magyar)
   Járműtechnikai szótár : angol - magyar : Haynes javítási könyvek mellé. - Budapest : Maróti, 2017. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9945-16-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - szaknyelv - jármű - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 629
[AN 3678892]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2017.
Hegedűs Attila (1954-)
   Kísérlet a magyar nyelvjárások komplex klasszifikációjára / Hegedűs Attila, Kovács Mónika. - Budapest : Szt. István Társ. ; Piliscsaba : PPKE BTK, 2016. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 9.)
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-277-633-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087
[AN 3677455]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2017.
   Nyelvelmélet és diakrónia 3 / szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla ; [közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Budapest ; Piliscsaba : PPKE BTK, 2017. - 162 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-299-7 fűzött
magyar nyelv - finnugor nyelvek - latin nyelv - nyelvtörténet - nyelvfejlődés
809.451.1-53 *** 809.45-53 *** 807.1-53
[AN 3678818]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2017.
   Nyelvelmélet és kontaktológia 3 / szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem]. - Budapest : Szt. István Társ. ; Piliscsaba : PPKE, 2016. - 201 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Piliscsabán, 2015. nov. 17-18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-629-3 fűzött
nyelvészet
80
[AN 3677467]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2017.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII : névregionalizmusok : a 2016. június 3-4-i soproni névföldrajzi tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 263 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5251-88-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvföldrajz - családnév
809.451.1-313.2
[AN 3678957]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2017.
   Satz und Text : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Ágnes Fekete [et al.]. - 2. Ausg. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2017, cop. 2013. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 65.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-336-0 fűzött
német nyelv - mondattan - szövegtan - példatár
803.0-73(076) *** 803.0-56(076)
[AN 3684529]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2017.
Teveli Ágnia (1961-)
   SzövegKönyv : orosz szövegértési feladatok : [A2, B1] / Basáné Teveli Ágnia, Nagy Mária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2015. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9655-8 fűzött
orosz nyelv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 3684866]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2017.
   Wortstruktur und Lexikon : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Rita Brdar-Szabó [et al.]. - 2. Ausg. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2017. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 60.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-963-284-249-3 fűzött
német nyelv - alaktan - szótan - egyetemi tankönyv - példatár
803.0-55(075.8)(076)=945.11 *** 803.0-2(075.8)(076)=945.11
[AN 3684654]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9403 /2017.
   A fordítás arcai : ünnepi kötet A fordítás arcai című konferenciasorozat 10. évfordulója alkalmából / szerk. Vermes Albert. - Eger : EKE Líceum K., 2016. - 219 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-31-4 fűzött
műfordítás
82.03
[AN 3677861]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2017.
Ircsik Vilmos (1944-)
   Bűnök és bűnhődések : elemzések, esszék, tanulmányok a magyar, német és orosz irodalomból / Ircsik Vilmos ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 295 p. ; 21 cm
Tart.: Száraz árokÞ; Út Nyugatra
ISBN 978-615-5641-08-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - német irodalom története - orosz irodalom története
830(091)"19/201" *** 882(091)"19/201" *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3678636]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2017.
   Iustitia körülnéz : tanulmányok a "jog és irodalom" köréből / szerk. Fekete Balázs [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-668-2 fűzött
jogtudomány - irodalomtudomány - interdiszciplináris módszer - műelemzés
82.01 *** 34
[AN 3677505]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2017.
Le Carré, John (1931-)
The pigeon tunnel (magyar)
   Galambok alagútja : [történetek az életemből] / John le Carré ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2016. - 324 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-324.
ISBN 978-963-419-248-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
Le Carré, John (1931-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - memoár
820(092)Le_Carré,_J.(0:82-94)
[AN 3671887]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2017.
Madarász Imre (1962-)
   A nagy háború nagy költője : Giuseppe Ungaretti és az első világháború / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-86-0 fűzött : 2500,- Ft
Ungaretti, Giuseppe (1888-1970)
Olaszország - író - 20. század
850(092)Ungaretti,_G.
[AN 3678839]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2017.
Nagy József (1969-)
   Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből / Nagy József. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 371 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 350-371.
ISBN 978-615-5562-97-6 fűzöttc3000,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Vico, Giambattista (1668-1744)
Itália - író - 13. század - 14. század - filozófus - 17. század - 18. század
850(092)Dante_A. *** 1(45)(092)Vico,_G.
[AN 3678889]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2017.
   A szó feltámasztása : orosz irodalomelméleti tanulmányok / [Molnár Angelika, Fresli Mihály szerk.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-74-0 fűzött
irodalomelmélet
82.01
[AN 3678857]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9410 /2017.
Bónus Tibor (1972-)
   A másik titok : Kosztolányi Dezső: Édes Anna / Bónus Tibor. - Budapest : Kortárs, 2017. - 546, [1] p. ; 24 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-71-1 fűzött : 5000,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Édes Anna
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 82.01
[AN 3678005]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2017.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Szavak és szóközök : beszélgetések, vélemények, tűnődések, 2010-2017 / Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-98-6 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalomtanítás - kultúra - irodalomkritika
894.511(091) *** 894.511-95 *** 372.882 *** 008(439) *** 316.7(439)
[AN 3678908]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2017.
Gődény Andrea, G.
   Zsoltárváltozatok a modern magyar lírában / G. Gődény Andrea. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 197 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 190-197.
ISBN 978-615-5251-95-5 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom története - 20. század - műfajtörténet - zsoltár
894.511(091)-141 *** 894.511(091)"19"
[AN 3678834]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2017.
   Gyóni Géza : tizenkét hónap, tizenkét érv Gyóni Géza mellett / [szerk. Cságoly Péterfia Béla]. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 131 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-88-4 fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5563-88-1)
Gyóni Géza (1884-1917)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Gyóni_G.
[AN 3678846]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2017.
Hajnal Géza (1967-)
   A Gérecz-hagyaték : előmunkálatok a nagymonográfiához / Hajnal Géza. - Budapest : Kortárs, 2016. - 270 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.: p. 262-267.
ISBN 978-615-80561-0-6 fűzött : 3000,- Ft
Gérecz Attila (1929-1956)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Gérecz_A.
[AN 3678010]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2017.
Karádi Zsolt (1956-)
   Sorsok és századok / Karádi Zsolt. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2017. - 135 p. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1418-4087 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89998-4-9 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"18/201"
[AN 3678125]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2017.
Kemény István (1961-)
   Lúdbőr : esszék / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2017. - 219, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3441-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - esszé
894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3673579]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2017.
   Levelek Hampsteadbe : köszöntjük a nyolcvanéves Sárközi Mátyást! / [szerk. Horváth Bence]. - Budapest : Kortárs, 2017. - 224, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-017-0 kötött : 3000,- Ft
Sárközi Mátyás (1937-)
Nagy-Britannia - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(410)(092)Sárközi_M.
[AN 3678885]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2017.
   A magyar himnusz képes albuma / [fel. szerk. Tóth Magdaléna] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - [Budapest] : OSZK : Argumentum, 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-663-5 kötött : 4950,- Ft
Kölcsey Ferenc (1790-1838). Himnusz
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Kölcsey_F.
[AN 3678450]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2017.
Miska János (1932-)
   Hungarian Canadians : a selection of writings with fond memories / John Miska. - Budapest : Püski, 2017. - 257 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 231-252.
ISBN 978-963-302-206-1 kötött
Kanada - magyar irodalom története - külföldön élő magyar személyiség
894.511(71)(091)
[AN 3677536]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2017.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Írók és kultuszok : tanulmányok / Praznovszky Mihály. - Veszprém : Művészetek Háza, 2017. - 228 p. ; 25 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9105-97-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3678823]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2017.
Reisinger János (1954-)
   Ki nekünk Arany János? / Reisinger János ; [közread. a] Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Oltalom Alapítvány. - Zenta : VMMI ; Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2017. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80378-5-3 kötött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés - életrajz
894.511(092)Arany_J.
[AN 3671041]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2017.
Rózsássy Barbara (1979-)
   Füveskerti költők : esszék / Rózsássy Barbara. - [Budapest] : Stádium, cop. 2017. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-58-8 kötött
magyar irodalom története - művészcsoport - 20. század
894.511(091)"195/199" *** 061.28(439)
[AN 3678751]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2017.
Schiller Erzsébet (1964-)
   A magyar és az orosz irodalom mezsgyéin : válogatott tanulmányok / Schiller Erzsébet. - Budapest : MIT, 2017. - 254, [2] p. ; 20 cm. - (MIT füzetek, ISSN 2063-5486 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-7-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - orosz irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 882(091)"19"
[AN 3678681]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2017.
Szilágyi Márton (1965-)
   Forrásérték és poétika : Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója / Szilágyi Márton. - Budapest : Reciti, 2017. - 187 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 177.)
Bibliogr.: p. 155-172.
ISBN 978-615-5478-30-7 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831). Fogságom naplója
Magyarország - író - 18. század - 19. század - műelemzés
894.511(092)Kazinczy_F. *** 82.01
[AN 3678312]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2017.
Téglás János (1936-)
   Néma interjúk Babits Mihállyal / Téglás János. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 95 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-00-9 fűzött : 1500,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 3678843]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9426 /2017.
365 stories for girls (magyar)
   365 mese lányoknak : minden napra egy mese / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5633-75-1 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3677973]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2017.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Journal 64 (magyar)
   A 64-es betegnapló / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Somogyi Gyula]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2013. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-121-9 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3683764]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2017.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Selfies (magyar)
   Szelfik / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2017. - 463 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-515-6 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3677778]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2017.
   Aktualʹnye problemy gumanitarnyh nauk / [Ptselkina Tatyjana, Fresli Mihály szerk.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-73-3 fűzött
Kazahsztán - bölcsészettudomány - szlavisztika - kazah nyelv - kultúra - interkulturális kapcsolat
82 *** 808.1 *** 008(=81) *** 809.434.2 *** 008(574)
[AN 3678861]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2017.
Allen, Sarah Addison (1971-)
Lost lake (magyar)
   A varázslat tava / Sarah Addison Allen ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 283 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-461-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-460-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679401]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2017.
Allred, Katherine
The sweet gum tree (magyar)
   Az ámbrafa / Katherine Allred ; [ford. Todero Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 356, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-995-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3677893]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2017.
Aubray, Camille
Cooking for Picasso (magyar)
   A Picasso-kaland / Camille Aubray ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 485 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-14-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3678381]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2017.
Backman, Fredrik (1981-)
Och varje morgon blir vägen hem längre och längre (magyar)
   A hazavezető út minden reggel egyre hosszabb.. / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Budapest : Animus, 2017. - 87 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-324-512-5 kötött : 2690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3678208]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2017.
Barreau, Nicolas (1980-)
Die Frau meines Lebens (magyar)
   Álmaim asszonya / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-402-9 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3683846]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2017.
Buckley, Carla
The deepest secret (magyar)
   A legmélyebb titok / Carla Buckley ; [ford. Fehér Fatime]. - Budapest : Pioneer Books, 2017. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-21-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3677766]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2017.
Cunningham, Michael (1952-)
By nightfall (magyar)
   Mire leszáll az éj / Michael Cunningham ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-90-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3677759]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2017.
Dicker, Joël (1985-)
Le livre des Baltimore (magyar)
   A Baltimore fiúk / Joël Dicker ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 532, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-056-1 fűzött : 3499,- Ft
svájci francia irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 3677725]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2017.
Dilvar, Anand
The slave (magyar, angol)
   Rab : testbe zárt lélek = The slave / Anand Dilvar ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bluemoon Kv., cop. 2017. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-643-9 kötött : 2990,- Ft
Mexikó - angol nyelvű irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(72).02=945.11
[AN 3677827]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2017.
   Egérrágta mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-17-9 fűzött : 599,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3678673]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2017.
Énard, Mathias (1972-)
Zone (magyar)
   Zóna / Mathias Énard ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 585 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-599-3 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3673504]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2017.
   Észlelési gyakorlatok : kortárs horvát költészet és rövidpróza / [szerk., vál. és az előszót írta Medve A. Zoltán]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2017. - 305 p. ; 20 cm. - (Insula vicina, ISSN 2498-6615 ; 3.). (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-10-9 fűzött : 2990,- Ft
horvát irodalom - vers - elbeszélés - antológia
886.2-14(082)=945.11 *** 886.2-32(082)=945.11
[AN 3678563]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2017.
Fforde, Katie (1952-)
A summer at sea (magyar)
   Tökéletes nyár / Katie Fforde ; [ford. Szabó Mihály]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 410, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-732-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3678320]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2017.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Committed (magyar)
   Hűség : az Ízek, imák, szerelmek története folytatódik / Elizabeth Gilbert ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-96-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3678801]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2017.
Grisham, John (1955-)
The whistler (magyar)
   A súgó / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-90-9 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3677764]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2017.
Hall, Lee (1966-)
Shakespeare in love (magyar)
   Szerelmes Shakespeare / Marc Normann & Tom Stoppard forgatókönyve alapján színpadra alk. Lee Hall ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-70-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3677810]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2017.
Hemingway, Mariel (1961-)
Out came the sun (magyar)
   A Hemingway-átok : hogyan léptem túl a családomat generációkon át terhelő pszichés betegségeken, gyógyszerfüggőségen és öngyilkossági hajlamon / Mariel Hemingway és Ben Greenman ; [ford. Torma Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-011-5 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3677716]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2017.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2013. - 218, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-450-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3683552]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2017.
Higgins, Chris (1950-)
My funny family on holiday (magyar)
   Bolondos családom nyaral / Chris Higgins ; ill. Lee Wildish ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 134, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-330-1 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3678095]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2017.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata / E L James ; [ford. Farkas Melinda]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 731 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-310-701-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3683844]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2017.
Jeffries, Sabrina (1958-)
What the duke desires (magyar)
   Mire vágyik egy herceg? : A herceg emberei 1. / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 325 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-013-9 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3678333]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2017.
Kadrey, Richard (1957-)
The everything box (magyar)
   A végítélet kis doboza / Richard Kadrey ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-302-9 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3678710]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2017.
Karpowicz, Ignacy (1976-)
Ości (magyar)
   Szálkák / Ignacy Karpowicz ; ford. Körner Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 470, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-938-4 fűzött : 3900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3674414]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2017.
Kassai Tibor (1930-)
   Szemenszedett bölcsességek IV / vál. és szerk. Kassai Tibor. - Budapest : Atlantic Press, 2017. - 224 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
Kötött : 2690,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5693-18-2)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3678787]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2017.
Kennedy, Elle
The mistake (magyar)
   The mistake : a baklövés / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2017. - 349 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-777-2 fűzött : 3199,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3677902]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2017.
Kettu, Katja (1978-)
Yöperhonen (magyar)
   Éjlepke / Katja Kettu ; ford. Bába Laura. - Budapest : Gondolat, 2017. - 349, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-721-8 fűzött : 3500,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3676398]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2017.
Kulin, Ayşe (1941-)
Adı: Aylin (magyar)
   Aylin : egy rendkívüli nő élete : líbiai hercegnő, pszichiáter, világmegváltó hippi és az amerikai hadsereg ezredese / Ayşe Kulin ; [ford. Sipos Kata és Nagy Marietta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-97-9 fűzött : 3990,- Ft
Cates, Aylin Radomisli (1938-1995)
török irodalom - életrajzi regény
894.35-312.6=945.11
[AN 3678326]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2017.
Larsson, Åsa (1966-)
Gasten (magyar)
   A fantomok / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2017. - 223, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 5.)
ISBN 978-963-405-707-9 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3677726]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2017.
Lloyd, Natalie
A snicker of magic (magyar)
   Egy csipetnyi varázslat / Natalie Lloyd ; [ford. Sándor Alexandra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-340-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3677769]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2017.
Mabbitt, Will
Mabel Jones and the forbidden city (magyar)
   Mabel Jones és a tiltott város / Will Mabbitt ; ill. Ross Collins ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 303, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5501-50-0 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3677773]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2017.
MacMeans, Donna
Redeeming the rogue (magyar)
   Csiszolatlan gyémánt / Donna MacMeans ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 320 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-005-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3677749]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2017.
Macomber, Debbie (1948-)
Sweet tomorrows (magyar)
   Édes holnap / Debbie Macomber ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 421 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-029-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3677739]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2017.
Marchetta, Melina (1965-)
Jellicoe road (magyar)
   Jellicoe road / Melina Marchetta ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 308, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-835-9 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3678377]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2017.
Millman, Dan (1946-)
The journeys of Socrates (magyar)
   Szókratész utazásai / Dan Millman ; [ford. Rézműves László]. - 5. kiad. - Solymár : Casparus, cop. 2017. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89405-7-5 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3684888]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2017.
Moran, Eleanor
A daughter's secret (magyar)
   Titok / Eleanor Moran ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 355 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-012-2 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3677722]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2017.
Munro, Alice (1931-)
Open secrets (magyar)
   Nyílt titkok / Alice Munro ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Park, 2017, cop. 2016. - 390, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-275-9 kötött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3685026]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2017.
Nesbø, Jo (1960-)
Flaggermusmannen (magyar)
   Denevérember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2012. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-358-9 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3683832]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2017.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2013. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-269-8 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3683684]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Humán Tudományi Szekció (2017) (Pécs)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció : a pályamunkák tartalmi összefoglalói : [Pécs, 2017. április 18-21.] / [szerk. Czeferner Dóra, Fedeles Tamás] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Pécs : PTE BTK, 2017. - 385 p. ; 24 cm
Gerinccím: XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekció : a pályamunkák tartalmi összefoglalói
ISBN 978-963-429-124-4 fűzött
bölcsészettudomány - történettudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Pécs) *** 930.1 *** 378.184
[AN 3678346]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2017.
Pérez-Reverte, Arturo (1951-)
Hombres buenos (magyar)
   Jó emberek / Arturo Pérez-Reverte ; [ford. Imrei Andrea]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 540, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-729-4 fűzött : 3699,- Ft
spanyol irodalom - kalandregény
860-311.3=945.11
[AN 3678317]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2017.
Picoult, Jodi (1966-)
House rules (magyar)
   Házirend / Jodi Picoult ; [ford. Mallász Rita]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2011. - 594, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-713-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3685013]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2017.
Picoult, Jodi (1966-)
Plain truth (magyar)
   Egyszerű igazság / Jodi Picoult ; [ford. Bihari György]. - 3. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2013. - 482 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-714-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3685011]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek Gods (magyar)
   Percy Jackson és a görög istenek / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 389 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-827-4 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3677850]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek heroes (magyar)
   Percy Jackson görög hősei / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 493, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-919-6 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3677847]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük / J. K. Rowling Göthe Salmander ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2017. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-518-7 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3683315]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Quidditch through the ages (magyar)
   A kviddics évszázadai / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2017. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-519-4 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-7(02.053.2)=945.11 *** 820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3683318]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-520-0 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3683836]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2017.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 7. (magyar)
   Egy zizi naplója : tévésztár : egy nem túl lelkes celebecske meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 326, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-399-643-0 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3683419]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2017.
Šalew, Ṣrẇyah (1959-)
Ḥayey ʾahabah (magyar)
   Szerelmes élet / Zeruja Salev ; [ford. Adler Judith]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 384, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-893-2 kötött : 3499,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3677485]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2017.
Salvatore, R. A. (1959-)
Archmage (magyar)
   Ősmágus : Hazatérés I. könyv / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 548 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms ; keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-963-395-231-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3677896]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2017.
Samer
   Rakka-naplók : szökés az Iszlám Államból / Szamer ; [ford. Bárdos Bence]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 108, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Ill. Coello, Scott. - A ford. a "The Raqqa diaries" (London : Hutchinson, 2017) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5638-74-9 kötött : 3690,- Ft
arab irodalom - memoár
892.7-94=945.11
[AN 3678271]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2017.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Vaticanum (magyar)
   Az ősi prófécia / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 491 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8910-7 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3677782]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2017.
Seddon, Holly
Try not to breathe (magyar)
   Lélegzet - visszafojtva / Holly Seddon ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 422, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-399-984-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3677906]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2017.
Seiler, Lutz (1963-)
Kruso (magyar)
   Krúzó / Lutz Seiler ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2017. - 569, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-745-1 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3677730]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2017.
Shusterman, Neal (1962-)
Challenger Deep (magyar)
   Az óceán mélyén / Neal Shusterman ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2017]. - 331 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-284-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3677837]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2017.
Sinclair Foreman, Matthew
A year with Elsa & Anna (and Olaf, too!) (magyar)
   Egy év Elzával és Annával (és persze Olaffal!) / [írta Matthew Sinclair Foreman és Erica David] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [97] p. (ll., színes) ; 21 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5591-40-2 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3677993]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2017.
Sorensen, Jessica
The forever of Ella and Micha (magyar)
   The forever of Ella and Micha : Ella és Micha jövője / Jessica Sorensen ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 309 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-646-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3678205]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2017.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The raven king (magyar)
   The raven king : a hollókirály : [a Hollófiúk-sorozat IV. kötete] / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 438 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-049-3 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-457-048-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3677899]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2017.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-767-0 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3683808]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2017.
Szablya Ilona (1934-)
The fall of the red star (magyar)
   A vörös csillag lehull / Szablya Ilona, Peggy King Anderson ; [... ford. Szablya Ilona]. - Budapest : Tan-Társ Kv., 2017. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-179-9 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3683821]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2017.
Teitelbaum, Michael
Garfield's pet force (magyar)
   Garfield és a zűrkommandó / Jim Davis ötlete alapján írta Michael Teitelbaum ; mtársak Mark Acey és Gary Baker[!Barker] ; ill. Gary Baker[!] és Larry Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Drize K., [2017]-. - 19 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3678389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Baljós kezdet. - [2017]. - [8], 86, [1] p. : ill. - (Garfield könyvek ; 6.)
ISBN 978-615-5425-34-9 fűzött : 950,- Ft
[AN 3678393] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Patkány Jack visszavág!. - [2017]. - [8], 84, [1] p. : ill. - (Garfield könyvek ; 7.)
ISBN 978-615-5425-35-6 fűzött : 950,- Ft
[AN 3678396] MARC

ANSEL
UTF-89491 /2017.
Tirlea Róbert (1985-)
   Hour out / Bobby Tirlea. - [Kötegyán] : Tirlea, B., 2017-. - 21 cm
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)
[AN 3684518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Through the eyes of Jónás Tamás. - 2017. - 451, [5] p. : ill.
ISBN 978-963-12-7606-0 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)
[AN 3678931] MARC

ANSEL
UTF-89492 /2017.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Cat's cradle (magyar)
   Macskabölcső / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket ford. Orbán Ottó]. - 6. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 341, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-408-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3683826]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2017.
Wells, Benedict (1984-)
Vom Ende der Einsamkeit (magyar)
   És véget ér a magány / Benedict Wells ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 304 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5724-11-4 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3670225]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2017.
Yi Chŏng Myŏng
   Szökés a paradicsomból / J. M. Lee ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2017. - 255 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
A ford. a "The boy who escaped paradise" (New York, N. Y. ; London : Pegasus, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-324-507-1 kötött : 3390,- Ft
koreai irodalom - regény
895.7-31=945.11
[AN 3678219]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2017.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2017-. - 20 cm
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3675447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A háború művészete / [ford. Tótisz András]. - 2017. - 357, [2] p.
A ford. a "The art of war" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-883-4 fűzött : 2999,- Ft
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3684998] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9496 /2017.
Ágh István (1938-)
   Elvarázsolt ének / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2017. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-091-4 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678725]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2017.
Agócs Sándor (1957-)
   Lepkék a könyvtárszobában : versek / Agócs Sándor. - Budapest : Kairosz, 2017. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-870-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678654]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2017.
Aknay Tibor (1944-)
   Festőangyal : novellák / Aknay Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-96-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678742]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2017.
Albert Gábor (1929-)
   Vesszőfutás : válogatott művek 5. : kisregények / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-35-0 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3678729]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2017.
Árvai Anikó
   Pepi manó meséi : első történetek / Árvai Anikó & Dányi Csilla ; a rajzokat kész. Gerákné Árvai Zsuzsa és Kugyeláné Kovács Ágnes. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2017. - 16 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5431-20-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3678290]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2017.
Bakóczy Sára
   A város és a rózsa : debreceni széphistória / Bakóczy Sára. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017. - 314 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-417-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3678348]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2017.
Balázs Ágnes (1967-)
   Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban / Balázs Ágnes ; [Gyöngyösi Adrienn illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 41, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-415-621-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683810]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2017.
Ballai László (1963-)
   A szabadság rabja : Ráby Mátyás emlékezetének regénye / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-02-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678891]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2017.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   Turáni regék és mondák a világ teremtéséről / Baráthosi-Balogh Benedek. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-93-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-34
[AN 3683187]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2017.
Bartalis Imre (1931-)
   Életmozaikok : üzenet a harmadik évezred emberének / Bartalis Imre. - 2. bőv. kiad. - [Göd] : Spektrum, 2017. - 306 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80740-0-1 kötött : 3890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3678612]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2017-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2. kiad. - 2017. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-249-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683787] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2. kiad. - 2017. - 114, [2] p.
ISBN 978-963-341-250-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683791] MARC

ANSEL
UTF-89507 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat és a csőtörés / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-410-113-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3683302]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-306-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3683770]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2017.
Bombicz Judit
   Mesék elalvás előtt / Bombicz Judit ; [ill. Hiczkó Zsuzsanna]. - [Mártély] : For Art K., [2016]. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5504-05-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3677914]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2017.
Bora Ildikó
   A rettegés piramisa / Bora Ildikó. - Budapest : Aba Kvk., 2017. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-15-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3678735]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2017.
Böröczki Mihály (1946-)
   Öltögető / Böröczki Mihály ; [graf. Gasztonyi Zsuzsa]. - Szombathely : PenCom Grafika, 2017. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80121-3-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678535]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A nagy szinonima-hadjárat / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-723-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3677753]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2017.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Bitó és borostyán : Ambrózy báró esetei 3.5 / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 195 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-017-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3678250]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2017.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Mindörökké várni / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-975-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9(02.053.2)
[AN 3678244]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2017.
Csabai László (1969-)
   Szindbád, a forradalmár : nyolc év Misáéknál : regény / Csabai László. - Budapest : Magvető, 2017. - 872, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3523-8 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677508]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2017.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Leona és Leó : novellák, elbeszélések / Csaplár Vilmos. - Budapest : Kalligram, 2017. - 253, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-003-1 kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678871]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2017.
Csapody Kinga (1980-)
   Jó gyerek lettem! avagy Miért és mire jó a felnőtt / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-066-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683801]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2017.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683798]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2017.
Csernák Árpád (1943-)
   Olajfában lakozó / Csernák Árpád ; Ország László fotóival. - [Budapest] : Stádium, cop. 2017. - 83 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5198-57-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - prózaepika
894.511-3 *** 77.04(439)(092)Ország_L.
[AN 3678749]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2017.
Csikász Lajos (1964-)
   A félhold alkonya / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - ill. ; 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3653060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A kuruc király. - cop. 2017. - 315 p.
ISBN 978-963-426-424-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3677575] MARC

ANSEL
UTF-89521 /2017.
Czeidli István
   Megbékélve : versek / Czeidli István ; [kiad. a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház]. - [Devecser] : Devecseri Vár. Kvt. és Művel. Ház, 2017. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87393-8-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678715]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2017.
Czigány György (1931-)
   Kilenc szimfónia / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-596-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677632]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2017.
Czigány György (1931-)
   A nyár fetámadása / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-680-4 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - zenei élet - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(091)"19"(0:82-821) *** 78.05(439)"19"(0:82-821)
[AN 3677609]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2017.
Dávid Ádám (1985-)
   Millennium expressz : a tudósító / Dávid Ádám. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2017. - 209, [4] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-410-290-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3677836]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2017.
Dávid Katalin (1923-)
   Vasfüggönyös kereszténység : a Művészettörténeti Dokumentációs Központ / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 152 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-677-4 fűzött : 1700,- Ft
Művészettörténeti Dokumentációs Központ (Budapest)
Magyarország - magyar irodalom - művészeti élet - 1950-es évek - 1960-as évek - memoár
894.511-94 *** 73/76(439)"195/196"(0:82-94)
[AN 3677685]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2017.
Deli Krisztián
   Kénköves mennyország avagy Sanyi, van két életed / Deli Krisztián. - [Érd] : Varázscsésze 12 Kft., [2017]. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8650-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678790]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2017.
Devecsery László (1949-)
   A Manóvár lakói = Stanovnici vilenjakova dvorca / Devecsery László ; [ill. ... Urmai László] ; [ford. ... Tomislav Krekić]. - Budapest : Croatica, [2017]. - 101, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5615-62-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
894.511-34.02(02.053.2)=861
[AN 3677891]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2017.
   Ékezet, apámnak. - Budapest : Kortárs, 2016. - [41] p. : ill. ; 19 cm + CD
A mellékletben a kötetben szereplő versek Huzella Péter megzenésítésében
ISBN 978-963-435-005-7 fűzött
Magyarország - zeneszerző - magyar irodalom - 20. század - vers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 78.071.1(439)(092)Huzella_P.
[AN 3678053]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2017.
   Az emberi test versekben és képekben / összeáll. és szerk. Kúti Zsuzsanna ; a verseket a SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulói írták ; a rajzokat Horváth Adrienn ... kész. - Szombathely : Oladi Szakgimn. és Szakközépisk., 2017. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8912-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 379.825-053.6
[AN 3678864]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2017.
Emri Nóra
   Szerelmem, Kefalónia / Emri Nóra. - 2. kiad. - [Érd] : [Antal Zs.], [2017], cop. 2015. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9495-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683151]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2017.
Erdős Virág (1968-)
   Hátrahagyott versek, 1992-2017 / Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2017. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3528-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677449]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2017.
Fábián Janka (1973-)
   Az angyalos ház és más történetek / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2017. - 421, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-139-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3677509]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2017.
Fazekas József (1946-)
   Zöld csönd : versek és történetek / Fazekas József. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 170, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-90-7 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3678739]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2017.
Fekete Vince (1965-)
   A világ újra : válogatott és új versek : verskeresztmetszet, 1995-2015 / Fekete Vince. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 128 p. ; 23 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-34-3 fűzött : 2730,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3678732]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2017.
Ferdinandy György (1935-)
   Meglátogatjuk a múltat : új írások 2015-2017 / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2017. - 257, [3] p. : 19 cm
ISBN 978-615-5721-14-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3678632]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2017.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Gérecz Attila összes művei / sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Hajnal Géza. - Kritikai kiad. - Budapest : Kortárs ; Boldog : Tau-Terv, 2017. - 186 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-435-018-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek - kritikai kiadás
894.511-821
[AN 3678780]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2017.
Grecz Andrea (1971-)
   Engedjetek Meseországba / Grecz Andrea ; [ill. Sánta Lili]. - [Mártély] : For Art K., [2016]. - [36] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5504-06-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3677904]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2017.
Green, Anne L.
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - Utángyártás. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 468, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3683426]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2017.
Gyárfás Endre (1936-)
   A dzsungel újabb könyve : felnőttmese / Gyárfás Endre. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-95-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény - szatíra
894.511-31
[AN 3678746]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2017.
Havasréti József (1964-)
   Nem csak egy kaland / Havasréti József. - Budapest : Magvető, 2017. - 275, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3534-4 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677498]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2017.
Háy János (1960-)
   Ottonunk könyve / Háy János. - Budapest : Európa, 2017. - 412 p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
ISBN 978-963-405-751-2 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3676604]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2017.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Fabulák : a bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme / Heltai Gáspár ; ... Keleti Arthur átiratát követve ... - Budapest : M. Napló, 2017. - 152 p. : ill. ; 21x27 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Szalóczy Pál
ISBN 978-963-9961-26-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - állatmese - hangoskönyv
894.511-35
[AN 3678767]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2017.
Holló József
   Lélekmagányban : versek / Holló József. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 242 p. ; 21 cm
Kötött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5562-75-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678744]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2017.
Horváth Gábor
   A kék : mennyből a gandzsa / Horváth Gábor. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 288 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-657-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678336]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2017.
Hutás Mihály (1941-)
   Hullámtörés : versek / Hutás Mihály. - [Budapest] : [Hutás M.], cop. 2017. - 54, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8961-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678657]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2017.
Iancu Laura (1978-)
   Éjszaka a gyermek : versek, litánia / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló, 2017. - 113 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-13-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678638]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2017.
Iszak Péter
   Lét-tér-kép / Iszak Péter. - Budapest : Croatica, [2017]. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5615-64-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677877]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2017.
Kacsa Istvánné Törő Zsóka (1948-)
   Képzeletem szárnyain / Törő Zsóka ; [kiad. ... a Takács László Irodalmi Kör Egyesület]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör Egyes., 2017. - 96, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80464-3-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678443]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2017.
Kaiser László (1953-)
   Mátyás király Budapesten : szövegkönyv Rózsa Pál operájához / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 71 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5743-03-3)
magyar irodalom - librettó
894.511-293.1
[AN 3678840]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2017.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Egyedüli reményem : istenes versek / Káliz Sajtos József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2017. - 94, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5354-35-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678519]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2017.
Kántor Péter (1949-)
   Valahol itt : versek, 2012-2017 / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2017. - 126, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3388-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677503]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2017.
Kántor Zsolt (1958-)
   Cseng-bong a műgond / Kántor Zsolt. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2017. - 71 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-21-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678296]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2017.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Karinthy Frigyes összegyűjtött versei / [sajtó alá rend. Kőrizs Imre] ; [az utószót írta Keresztesi József]. - Budapest : Magvető, 2017. - 275, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 978-963-14-3503-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677494]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2017.
Karinthy Márton (1949-)
   Ördöggörcs : utazás Karinthyába / Karinthy Márton. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 685 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5667-64-0 kötött : 5990,- Ft
Karinthy család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 3677551]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2017.
Kiss Anna (1939-)
   Suhogások / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2017. - 326 p. ; 24 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-015-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677901]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2017.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A halál milongát táncol / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Európa, 2017. - 428 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-747-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677727]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2017.
Kolarics Zoltán
   A nyuszi, aki nem akart tojást festeni / írta Kolarics Zoltán ; ill. Batu Delila. - [Budapest] : [Kolarics Z.], 2017. - [8] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-8405-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3678573]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2017.
Kónya Lilla (1945-)
   Rigódal : versek / Kónya Lilla. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-07-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678702]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2017.
Könyves Karolina
   Három testvér legendája / Könyves Karolina. - [Vácrátót] : [Nagy B.] ; Budapest : Fekete Sas, [2017]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3678694]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kígyó átka. - 2. átd. kiad. - [2017]. - 254 p.
ISBN 978-963-12-8700-4 fűzött : c1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3678696] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sárkányok titka. - [2017]. - 265, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-12-8701-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3678697] MARC

ANSEL
UTF-89560 /2017.
Krasznahorkai László (1954-)
   Sátántangó / Krasznahorkai László. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1985. - 273, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2474-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683431]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2017.
Krulik Zoltán (1951-)
   Az utolsó papírrepülő / Krulik Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2017. - 79 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-016-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3677952]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2017.
Kukucska Ferenc
   Hűséget árultam : novellák, elbeszélések / Kukucska Ferenc. - Veszprém : Kukucska F., 2017. - 306 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9208-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678881]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2017.
Kulcsár István (1932-)
   Gyilkosság a Magyar Rádióban / Kulcsár István. - Budapest : Atlantic Press, 2017. - 249 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-18-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3677482]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2017.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3667135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A pillangók ébredése. - 2017, cop. 2016. - 349 p.
ISBN 978-963-310-952-6 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3683305] MARC

ANSEL
UTF-89565 /2017.
Lipcsey Emőke (1957-)
   A vadnyúl bukfencet vet / Lipcsey Emőke. - Budapest : Kortárs, 2017. - 229 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-008-8 fűzött : 2750,- Ft
Svédország - magyar irodalom - regény
894.511-31(485)
[AN 3677953]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2017.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kútba rejtett szobor kolostora / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2016. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-60-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3678779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 278, [1] p.
ISBN 978-615-5611-61-2
[AN 3678782] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 313, [2] p.
ISBN 978-615-5611-62-9
[AN 3678785] MARC

ANSEL
UTF-89567 /2017.
Lukács Sándor (1947-)
   A kezdetek utcája / Lukács Sándor ; [képek Aknay János]. - Budapest : Nap K., 2017. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-070-9 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678723]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2017.
   Mackómesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-23-0 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3678672]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2017.
Majoros Sándor (1956-)
   Az ellenség földje / Majoros Sándor. - Budapest : M. Napló, 2017. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-02-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678660]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2017.
Makk Attila
   Tükörfény / Makk Attila. - Budapest : Kairosz, 2016. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-855-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678586]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2014. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-561-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3684776]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2016. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-423-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683592]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2017.
Markó Béla (1951-)
   Erdélyi pikareszk : esszé, publicisztika, 2011-2016 / Markó Béla. - Budapest : Kalligram, 2017. - 332, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-002-4 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4(498) *** 894.511-92(498)
[AN 3678880]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2017.
Mátrai Zsuzsanna
   Árnyjátékos / Ashley Carrigan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-116-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678382]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2017.
Mészáros M. Zsuzsa
   Vég-telenül / Mészáros M. Zsuzsa. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-94-5 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678894]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2017.
Moss, Vivien
   A szabad akarat határa / Vivien Moss. - [Törökbálint] : MyMarketing.hu Kft., cop. 2017. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8250-4 fűzött : 3851,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3677846]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2017.
Nagy Cili (1977-)
   A derű titka : versek / Nagy Cili ; Hartung Sándor festményeivel. - [Budapest] : Stádium, 2017. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-56-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678750]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2017.
Nagy György (1706-1770)
   Nemes Nagy György jászsági naplója, 1759-1769 (1820) / szerk. Csikós Gábor. - Szolnok : [MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2017. - 117 p. ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei, ISSN 2559-9208 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7244-21-6 fűzött
Magyarország - Jászság - magyar irodalom - hétköznapi élet - 18. század - napló - történelmi forrás
894.511-94 *** 929(439)"17"(0:82-94) *** 943.9Jászság"17"(0:82-94)
[AN 3677845]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2017.
Nagy Judit
   Ébredéseim / Nagy Judit. - [Budapest] : Zazie Books, cop. 2017. - 187, [14] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-01-2 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3677841]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2017.
Németh Gábor (1956-)
   Ez nem munka : mondatok pénzért / Németh Gábor. - Budapest : Kalligram, 2017. - 229, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-98-3 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3678870]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2017.
Niamessnyné Manaszy Margit (1877-1947)
   Villámlik messziről.. / Niamessnyné Manaszy Margit. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-09-8844-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - első világháború - trianoni békeszerződés - napló
894.511-94 *** 943.9"1914/1918"(0:82-94) *** 341.382"1920"(0:82-94)
[AN 3677540]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Lángoló nyaram : Dávid és Dorte / Nógrádi Gábor. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 206, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-747-2 fűzött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3677744]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2017.
Oláh András (1959-)
   A spanyolfal mögött : esszék, kritikák, recenziók / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-98-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3678893]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2017.
Pádár Éva
   A makacs kecskék esete és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 26, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-459-013-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3678506]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2017.
Pádár Éva
   A repülni vágyó teknősbéka és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-459-014-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3678508]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2017.
Pál Dániel Levente (1982-)
   Álmaink piros sportladája / Pál Dániel Levente. - Budapest : IJK : Műv. és Irod. Jelen Kft., 2017. - 69, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-8555-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678677]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2017.
Palkovics György (1949-)
   Fény és árny : a nő két arca : szerelemes versek / Palkovics György ; [ill. Gáll Gregor]. - Budapest : Trend White Home, 2017. - 104, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8914-5 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678611]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2017.
Parádi József
   A túlélő / Parádi József. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9033-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678565]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2017.
Pelle András
   Irány / Pelle András. - [Budapest] : [Pelle A.], [2017]. - 316 p. ; 23 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3678097]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2017.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor versei Pion István válogatásában. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 121, [5] p. ; 22 cm. - (RePoszt, ISSN 2559-8740)
ISBN 978-963-415-059-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3677740]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2017.
Prax Levente (1983-)
   Tisztuló égbolt / Prax Levente ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2017. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86939-3-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3678521]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2017.
Ráckevei Árpád (1949-)
   Havasi gyopár / Ráckevei Árpád. - [S.l.] : Szerző, [2016]. - 113, [2] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3678254]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2017.
   Ravaszdi mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-18-6 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3678671]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2017.
Reisinger Attila (1947-)
   Út Nyugatra : két kisregény / Reisinger Attila ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 155, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Száraz árokÞ; Út Nyugatra
ISBN 978-615-5721-15-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3678634]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2017.
Sági György (1957-)
   Maschera ti saluto! / Sági György. - Budapest : Scolar, 2017. - 253, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-754-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678904]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2017.
Simon László, L. (1972-)
   Körbejárni a hazát : esszék / L. Simon László ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5118-57-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3678119]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2017.
Sinka István (1897-1969)
   Nevem a végtelenben : versek, prózai írások, sajtónyilatkozatok / Sinka István ; szerk. Medvigy Endre ; [közread.] Csömör Nagyközség Önkormányzata, Gloria Victis Alapítvány. - Csömör : Önkormányzat : Gloria Victis Alapítvány, 2017. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8506-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3678622]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2017.
Szávai Géza (1950-)
   A lábnyomok : történetlánc : [regény] / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 179, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-19-0 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678733]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2017.
Székely Dezső (1936-)
   Nyitott szívvel, szabad szemmel / Székely Dezső. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5683-06-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3678758]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2017.
Szemes Péter
   Kalandozások Gumiországban / Szemes Péter ; [ill. Kiss Katalin]. - [Mártély] : For Art K., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5504-09-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3677910]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2017.
Szent-Gály Kata (1916-2000)
   A fényen túli Fény : válogatott versek és írások / Szent-Gály Kata ; Kőrössy Ilona rajz. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-631-6 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 244(0:82-821)
[AN 3677624]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2017.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
   Özséb / Szentmihályi Szabó Péter, Pajor András. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-648-4 fűzött : 1650,- Ft
Özséb, Boldog (1200 k.-1270)
magyar irodalom - boldog - 13. század - történelmi regény
894.511-311.6 *** 235.3(092)Özséb(0:82-31)
[AN 3677631]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2017.
Szigethy Gábor (1942-)
   Napló, múltidőben : 1955. június - 1957. május / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2017. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-009-5 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kulturális élet - 1950-es évek - memoár
894.511-94 *** 316.7(439)"195"(0:82-94)
[AN 3678056]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2017.
   Szívlapát : kortárs versek / Dániel András rajz. ; [vál. és szerk. Péczely Dóra]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2017. - 253, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-410-289-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3677824]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2017.
Szudár Erika
   Másik gonosz óra : testvérek voltak / Szudár Erika. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2017. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9792-16-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677515]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2017.
Tandori Dezső (1938-)
   A szomszéd banánhal / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2017. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-12-3 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3678568]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2017.
   Tapsi mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-16-2 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3678670]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2017.
Tatár Rózsa
   Az Úri utca 5. lakói [elektronikus dok.] / Tatár Rózsa ; [... a szerző ... előadásában]. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Bubryák Stúdió, [2017]. - 1 CD (6 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-12-9038-7 : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3677587]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2017.
Tompa Andrea (1971-)
   Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 623, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-600-9 kötött : 4499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3677478]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2017.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Ki(ny)írlak / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-78-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677834]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2017.
Tóth Oszkár (1929-)
   Galambok a kastélytetőn : korrajz egy élet tükrében / Tóth Oszkár. - Letenye : Farkas Sz., 2017. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8975-6 fűzött
Tóth Oszkár (1929-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3678266]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2017.
Tóth Sándor (1939-)
   Fény- és lombhullámok : kisprózák, arcok, művek / Tóth Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-597-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244
[AN 3677580]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2017.
Trux Béla (1976-)
   Eretnek / Trux Béla. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3677578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az inkvizítor. - cop. 2017. - 482, [1] p.
ISBN 978-963-426-416-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3677579] MARC

ANSEL
UTF-89614 /2017.
Tunyogi László (1953-)
   Bardo ; Új angyalok / Tunyogi László. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 164, 76 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5667-62-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 3677502]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Nyomás a suliba! / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 74, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-200-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683601]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2017.
Vámos Miklós (1950-)
   Hattyúk dala / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2017. - 459, [5] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 978-963-405-525-9 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3684771]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2017.
Vihar Béla (1908-1978)
   Tiborc és Ahasvér : versek, prózák, emlékek / Vihar Béla ; összeáll. Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., cop. 2017. - 521, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501)
ISBN 978-615-5480-34-8 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3678709]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2017.
   Világol tiszta fénye : Arany János szellemujja / [a kötetet összeáll. Csűrös Miklós] ; [az utószót írta Szörényi László]. - Budapest : Nap K., 2017. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-080-8 kötött : 3900,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511(092)Arany_J.(0:82-14)
[AN 3678726]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2017.
Wass Albert (1908-1998)
   Életem: voltam / Wass Albert ; [egybegyűjt. Lukácsi Éva] ; [szerk. Nagy Pál] ; [az angol szövegeket magyarra ford. Gálfalvi Ágnes és Lukácsi Éva]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna Kvlub, [2014]-2017. - 2 db ; 21 cm
A 2. köteten a társkiadó neve Könyvklub Kft.
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3597202]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2017. - 292 p.
A gerincen számozási adatként: 49.
ISBN 978-615-80709-3-5 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-973-599-668-0
[AN 3683539] MARC

ANSEL
UTF-89620 /2017.
Zalán Tibor (1954-)
   Revizorr : Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején / Zalán Tibor. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2017. - 135 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-09-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3678570]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2017.
Zentai László (1950-)
   Mikor jön az öreg? : el- & kibeszélések / Zentai László. - Budapest : Grafit Public, 2017. - 205, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86225-5-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3678582]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9622 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat alszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-410-111-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3683298]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2017.
Bynghall, Steve
Cars 3 : the essential guide (magyar)
   Verdák 3 : képes kalauz / Disney, Pixar ; írta Steve Bynghall. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Steklács Miklós
ISBN 978-963-437-069-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678020]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2017.
Cars (magyar)
   Verdák / Disney, Pixar ; [ford. Párdiné Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [71] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5591-19-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678083]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2017.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Disney, Pixar ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [71] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5591-17-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678093]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2017.
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Disney, Pixar ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5591-30-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678079]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2017.
Frozen (magyar)
   Jégvarázs / Disney ; [ford. Párdiné Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [69] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5591-16-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677951]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2017.
Frozen (magyar)
   Jégvarázs / Disney ; [ford. Párdiné Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [65] p. : ill., színes ; 20 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-437-029-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677977]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2017.
   Kisgombos-mesegyűjtemény / [ford. és szerk. Fouilleul Jolán, Huszárszky Zsuzsanna]. - [Biatorbágy] : Kisgombos Kv., cop. 2017. - 139 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80569-1-5 kötött : 4900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678669]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2017.
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [69] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-963-437-006-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677969]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2017.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / Disney, Pixar ; [ford. Párdiné Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [71] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5591-18-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678092]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2017.
Moana (magyar)
   Vaiana / Disney ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [65] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-963-437-009-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677967]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2017.
Saxon, Victoria
Zootopia (magyar)
   Zootropolis - állati nagy balhé : képes kalauz / írta Victoria Saxon. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Steklács Miklós
Kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678067]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2017.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's bedtime stories (magyar)
   Esti mesék : nem csak estére / Richard Scarry. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-415-771-7 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3683606]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2017.
Siglain, Michael
Escape from Darth Vader (magyar)
   Menekülés Darth Vader elől / írta Michael Siglain ; rajz. Stephane Roux. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Az olvasás galaxisa)
Ford. Bekker Anikó. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-437-022-2 fűzött : 699,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.41
[AN 3683653]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2017.
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc / Disney ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [69] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-963-437-008-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677974]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2017.
Toy story 3 (magyar)
   Toy story 3 / Disney, Pixar ; [ford. Élő Csaba Jenő]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [69] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney, Pixar mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-963-437-007-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677976]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2017.
Toy story (magyar)
   Toy story / Disney, Pixar ; [ford. Burgmann Botond]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [71] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-615-5591-29-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678090]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2017.
Trícoli, Alejandra
La gran carrera mundial (magyar)
   Földgolyó futam / Disney, Pixar ; [szöveg és ill. Alejandra és Lala Trícoli]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x19 cm
Ford. Horváth Vivien. - keretcím: Verdák 2. - Kihajtható képekkel
Kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677982]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2017.
Trícoli, Alejandra
La reina de Arendelle (magyar)
   Arendelle királynője / [szöveg és ill. Alejandra és Lala Trícoli]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Ford. Bús Réka Teodóra. - keretcím: Disney Jégvarázs. - Kihajtható képekkel
Kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3678038]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2017.
Vida Katalin
   Alszik a baba / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mondókák
ISBN 978-963-251-936-4 fűzött
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3678509]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2017.
Yoda's secret missions (magyar)
   Yoda titkos küldetései / [ford. Bikics Milán]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Lego Star wars
ISBN 978-615-5591-88-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3677978]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9643 /2017.
Benczur Anita
   Alámerülés / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017], cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/6.)
ISBN 978-615-80730-0-4 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3678698]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2017.
Benczur Anita
   Átjárók / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017], cop. 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/7.)
ISBN 978-615-80730-1-1 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3678701]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2017.
Cariello, Sergio (1964-)
Action Bible (német)
   Action Bible : comic Bibel / ill. Sergio Cariello ; [Übers. Bernadette Terschüren, Dora Györfi]. - [Budapest] : Patmos Records, [2017]-. - ill., színes ; 26 cm
A leírás a 2. kötet alapján kész.
képregény - bibliai történet - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3678096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. T., Von Jakob bis zu den zehn Plagen. - cop. 2017. - 60 p.
ISBN 978-615-5526-33-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5526-32-9)
[AN 3678112] MARC

ANSEL
UTF-89646 /2017.
Dampyr (magyar)
   Dampyr. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2016]-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Transylvania Expressz ; A hét város rejtélye / [írta Mauro Boselli] ; [rajz. Majo] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [2017]. - 190 p.
Transylvanian Express ; Il segreto delle sette città
ISBN 978-615-80677-1-3 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
[AN 3678559] MARC

ANSEL
UTF-89647 /2017.
Kirkman, Robert (1978-)
Outcast (magyar)
   Outcast : a kitaszított / Kirkman és Azaceta ; Rusznyák Csaba ford. - Dunaharaszti : Frike Comics, 2016-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Láthatatlan düh. - 2017. - 40 p.
Fűzött : 1400,- Ft
[AN 3678564] MARC

ANSEL
UTF-89648 /2017.
Matas, Toni
The Easter comic (magyar)
   Húsvéti képregény / [szöveg Toni Matas] ; [ford. Győri Anna]. - Budapest : Harmat, [2017]. - 14 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
húsvét - képregény - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2) *** 087.5
[AN 3677786]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2017.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (15.) (2016) (Pécs)
   XV. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Tuboly-Vincze Gabriella ; [rend., közread. a] PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2017. - 202 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2016. márc. 9-10-én rendezték. - A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3678295]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2017.
Telgemeier, Raina (1977-)
Smile (magyar)
   Mosolyogj! / írta és rajz. Raina Telgemeier ; színezte Stephanie Yue ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Frike Comics, [2017]. - 213 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80677-2-0 fűzött : 4500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3678571]
MARC

ANSEL
UTF-8