MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/10/26 09:44:41
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9651 /2017.
Borsos Miklós (1906-1990)
   Ég és Föld : Borsos Miklós és a Biblia = Heaven and Earth : Miklós Borsos and the Bible / [szerk. ... Kókai Nagy Tímea, Kosinsky Richárd] ; [szerző ... Mészáros Zsolt] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kogart, [2017]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
A Győrött, 2017. ápr. 23 - jún. 11. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5244-12-4 fűzött
Biblia
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Győr) *** 76(439)(092)Borsos_M.
[AN 3679994]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2017.
   Emlékezet : 56-an '56-ról : a Magyar Festők Társasága és a Vaszary Képtár közös kiállítása : Kaposvár, 2016. október 21 - december 4. / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [kiad. Együd Árpád Kulturális Központ]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2016]. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89904-5-7 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kaposvár) *** 75(439)"200/201" *** 943.9"1956"
[AN 3679053]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2017.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (42.) (2017) (Hajdúszoboszló)
   XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : 2017. április 25-27., Hajdúszoboszló = XLII. Annual Meeting on Radiation Protection : 25-27 April, 2017, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2017]. - 38, 38 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Hajdúszoboszló) *** 614.876 *** 621.039.58
[AN 3680909]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9654 /2017.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Qiyṣwr twldwt haʾenwšwt (magyar)
   Sapiens / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-237-7 kötött : 4980,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - ember
008(100)(091) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3685938]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (2017) (Debrecen)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció : Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, 2017. április 10-13. : kivonatkötet. - Debrecen : DE TTK, [2017]. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-923-4 fűzött
fizika - földtudomány - matematika - társadalomföldrajz - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
5 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 911.3
[AN 3679840]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2017.
Radnai Tamás (1949-)
   Megtalálni Japánt / Radnai Tamás. - [Budapest] : Typotex, [2017], cop. 2012. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-966-7 fűzött : 3500,- Ft
Japán - helyismeret - kultúra - memoár
008(520)(0:82-94) *** 908.520(0:82-94)
[AN 3685757]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2017.
Ujváry Gábor (1960-)
   Kulturális hídfőállások : a külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében / Ujváry Gábor. - Budapest : Ráció, 2013-. - 24 cm
Magyarország - kulturális politika - tudományos intézmény - századforduló - Horthy-korszak
008:323(439)"18/19" *** 061.6(=945.11)(100)
[AN 3526580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bécs és a magyar kulturális külpolitika. - 2017. - 359 p. - (Történeti műhely, ISSN 2559-9356 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-06-5 fűzött : 3500,- Ft
Bécs - Magyarország - kulturális politika - kutatóintézet - tudományos intézmény - kulturális kapcsolat - adattár - 19. század - 20. század
008:323(439)"18/19" *** 061.6(436-2Wien)(035.5)
[AN 3680372] MARC

ANSEL
UTF-89658 /2017.
Wulf, Andrea (1972-)
The invention of nature (magyar)
   A természet feltalálója : Alexander von Humboldt kalandos élete / Andrea Wulf ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 513 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 453-485.
ISBN 978-963-355-283-4 kötött : 4490,- Ft
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
Németország - Amerika - Oroszország - tudós - természettudomány - felfedező utazás - 18. század - 19. század
5(430)(092)Humboldt,_A. *** 910.4(430)(092)Humboldt,_A. *** 910.4(47)"182" *** 910.4(7/8)"179/180"
[AN 3673678]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9659 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Grace (magyar, angol)
   Kegyelem = Grace / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2017, cop. 2007. - 129 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87174-5-0 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika - isteni kegyelem
133.25 *** 234.1
[AN 3685753]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Love (magyar, angol)
   Szeretet = Love / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2017, cop. 2007. - 211 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87174-7-4 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika - szeretet
133.25 *** 177.61
[AN 3685661]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2017.
Dörnyei Katalin (1968-)
   Az istentudás alapjai : útmutató az alapvető emberi értékek megértéséhez / Dörnyei Katalin. - [Fonyód] : Magánkiad., 2017. - 2 db ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9064-6 fűzött : 2000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3679141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 212 p. : ill.
Bibliogr.: p. 206-207.
[AN 3679144] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 232 p. : ill.
Bibliogr.: p. 226-227.
[AN 3679147] MARC

ANSEL
UTF-89662 /2017.
Felhősi Éva (1971-)
   Családállítás számmisztikával / Felhősi Éva. - Budapest : [Felhősi É.], 2017. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8818-6 fűzött : 1999,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3680086]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2017.
Hamann, Brigitte (1940-)
Die zwölf Archetypen (magyar)
   A tizenkét archetípus : az állatöv és a személyiségstruktúra / Brigitte Hamann ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 1998. - 271 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-320-9 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3685600]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Geheimwissenschaft im Umriss (magyar)
   A szellemtudomány körvonalai / Rudolf Steiner ; [ford. Szilágyi Jenőné] ; [a fordítást átd. Dalmai Zoltán] ; [a négy előszót ford. Göröntsér Márton]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-73-1 fűzött : 3000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3685879]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2017.
Takács Tibor (1959-)
   A fejlődés iskolája : [asztrológiai kézikönyv] / Takács Tibor ; [ill. Berta Aranka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2005. - 378 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9569-82-9)
asztrológia
133.52
[AN 3685766]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2017.
Webster, Richard (1946-)
Pendulum magic for beginners (magyar)
   Varázsolj az ingával! / Richard Webster ; [ford. Dezséry Dorottya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2009. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9652-90-3 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika
133
[AN 3685754]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9667 /2017.
Bíró Sára
   Bolygónk, a Föld / Krajnik Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-615-5277-33-7 kötött : 2450,- Ft
Föld - égitest - földtudomány - természeti környezet - album
502(100) *** 523.31 *** 55
[AN 3679771]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2017.
   Debrecen zöld éke : a Nagyerdő kincsei versben és képekben / [kiad. a Debreceni Nagyerdőért Egyesület]. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Egyes., 2017. - [200] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-8648-9 fűzött : 2990,- Ft
Debrecen - helyismeret - magyar irodalom - pályázat - természeti környezet - természetkép - antológia - fényképalbum
502(439-2Debrecen)(084.12) *** 908.439-2Debrecen(0:82-822) *** 894.511-822 *** 06.063(439) *** 77.047 *** 77.04(439)(092)
[AN 3679904]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2017.
   A Platán tanösvény. - [Tata] : [Eötvös J. Gimn.], [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Eötvös József Gimnázium
Fűzött
Tata - tanösvény - természeti környezet
502(439-2Tata)
[AN 3680965]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2017.
Ruzo, Andrés
The boiling river (magyar)
   A forrongó folyó : kalandozások és felfedezések Amazóniában / Andrés Ruzo ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 159 p. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 11.)
ISBN 978-963-304-443-8 fűzött : 2200,- Ft
Amazonas-medence - Peru - természeti környezet - helyismeret - folyóvíz - geotermikus hőforrás - felfedező utazás - útleírás
504.45(85)(0:82-922) *** 620.92(85)(282.281.3) *** 550.8 *** 908.85(0:82-992) *** 502(85)(8-928.8) *** 910.4(85)(0:82-992)
[AN 3680412]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2017.
Zákányi Zsuzsa (1951-)
   Főső-réti Tücsök Áron : [természetismereti mesék a szerző rajzaival] / Zákányi Zsuzsa. - [Monor] : Magánkiad., 2017. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8695-6 kötött
természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
502(0:82-34)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3679262]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9672 /2017.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2010. - 339 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-244-2 fűzött : 3499,- Ft
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3686758]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9673 /2017.
Horváth Dezső (1946-)
   Bevezetés az elemi részek fizikájába / Horváth Dezső, Trócsányi Zoltán. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 344 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 341-344.
ISBN 978-963-279-907-0 fűzött : 3900,- Ft
részecskefizika - egyetemi tankönyv
539.12(075.8)
[AN 3681144]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9674 /2017.
   100 magyarországi ásványlelőhely : [GPS koordinátákkal!] / [szerk. Szakáll Sándor és Fehér Béla] ; [a térképvázlatokat kész. Fehér Béla]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Kőország K. ; Miskolc : M. Minerofil Társ., 2017. - 168 p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Minerofil kiskönyvtár, ISSN 1217-9329 ; 2.)
ISBN 978-963-85306-7-7 fűzött
Magyarország - ásványlelőhely
549(439)
[AN 3687102]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2017.
Bruder, Bernhard
Welcher Heilstein is das? (magyar)
   Milyen gyógyító ásvány ez? / Bernhard Bruder ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 124 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5723-02-5 fűzött : 1480,- Ft
ásvány - drágakő - ezoterika - természetgyógyászat - határozó
549(036) *** 549.091(036) *** 133.25 *** 615.89
[AN 3680734]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9676 /2017.
Prakfalvi Péter (1957-)
   A bánki (Nógrád megye) "süllyedéses lyuk" és tó története és földtani viszonyai / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2017. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-34.
ISBN 978-615-80178-3-1 fűzött
Bánki-tó - Bánk - tó - geomorfológiai képződmény
556.55(439-2Bánk) *** 551.43(439-2Bánk)
[AN 3680932]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9677 /2017.
Csizmadia Ákos
   Izsák Imre / Csizmadia Ákos ; [közread. a] Vega Csillagászati Egyesület. - Zalaegerszeg : Vega Csillagászati Egyes., 2017. - 580 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8088-3 kötött
Izsák Imre (1929-1965)
Magyarország - Egyesült Államok - csillagász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés - életrajz
52(439)(092)Izsák_I.(044) *** 52(73)(=945.11)(092)Izsák_I.(044)
[AN 3681105]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9678 /2017.
Bozó László
   Kevermes madárvilága / Bozó László ; [közread. a] Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület. - Kevermes : Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyes., 2017. - 121 p. : ill, főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-12-8683-0 fűzött
Kevermes - fauna - madár
591.9(439-2Kevermes) *** 598.2
[AN 3680975]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2017.
   Magyarország vadvilága. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 23x25 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-87-9 kötött
Magyarország - vadon élő állat - fauna - gyermekkönyv
591.9(439)(02.053.2) *** 59(439)(02.053.2)
[AN 3679094]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2017.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 9., Xyleninae I / László Ronkay [et al.]. - 2017. - 342 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 327-338.
ISBN 978-615-5279-06-5 kötött
[AN 3680613] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9681 /2017.
Bakonyi Adrienn
   Hogyan éljünk úgy, hogy legyen jövőnk? / Bakonyi Adrienn. - [Budapest] : Clear Tech Bt., cop. 2017. - 102, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Új civilizáció könyvek
ISBN 978-963-12-8915-2 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3679219]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2017.
Birtalan Balázs (1969-2016)
   Sorskönyv nélkül / Birtalan Balázs. - [Budapest] : Magnólia, 2017. - 996 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 993-996.
ISBN 978-963-419-305-0 kötött : 4980,- Ft : 17,80 EUR
pszichoanalízis - pszichoterápia - szociálpszichológia - elmegyógyászat
159.964.2 *** 615.851 *** 316.6 *** 616.89
[AN 3679884]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2017.
Brown, Michael Harold (1952-)
The God of healing (magyar)
   Isten meggyógyít / Michael Harold Brown ; [ford. Váradi Krisztina]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 214.)
ISBN 978-615-5259-33-3 fűzött : 1500,- Ft
gyógyulás - vallásos irodalom
616-036.82 *** 244
[AN 3680333]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2017.
Büky Anna (1965-)
   50-es nők együtt / Büky Anna és Ross Andrea. - [Budapest] : Magnólia, 2017. - 219, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-317-3 fűzött : 2980,- Ft : 10,6 EUR
- mentálhigiénia
613.865-055.2
[AN 3679887]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2017.
Chandler, Steve (1944-)
The prosperous coach (magyar)
   A sikeres coach : hogyan növeld a saját és az ügyfeleid bevételét és hatékonyságát / Steve Chandler, Rich Litvin ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cor Leonis, [2016]. - 259, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80362-6-9 fűzött : 3990,- Ft
coaching - siker
613.865 *** 659.2 *** 65.012.4
[AN 3679208]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2017.
Clennell, Bobby (1943-)
The woman's yoga book (magyar)
   Nők jóga könyve : ászana és pránájáma a menstruációs ciklus minden szakaszára / írta és ill. Bobby Clennell ; [ford. Forrai Réka]. - Budapest : Filosz, 2016, cop. 2015. - 244 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-9841-29-1 kötött : 5900,- Ft
jóga - nők egészsége
613.71-055.2 *** 615.851.86 *** 613.99
[AN 3687091]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2017.
Dévény Anna (1935-2017)
   Dévény-módszer : a mozgásterápia új útja / Dévény Anna. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 244 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-331-405-0 kötött : 8700,- Ft
mozgásterápia - gyógytorna - gyermek
615.825-053.2
[AN 3680381]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2017.
Egon and Ann Diczfalusy Foundation. Annual meeting (10.) (2016) (Budapest)
   10th Diczfalusy Meeting : scientific programme and abstract book : Budapest, 30 November - 2 December 2016 / ed. in chief György Bártfai ; co-ed. Gábor Németh [et al.]. - Extended ed. - Szeged : Egon and Ann Diczfalusy Found., 2017. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9231-2 fűzött
nőgyógyászat - termékenység - születésszabályozás - konferencia-kiadvány
618.1 *** 612.663 *** 613.88 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3680361]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2017.
   Fejben dől el? : ami rajtunk múlik - és ami nem / [Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2017. - 156 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5281-43-3 fűzött : 2590,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3679985]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2017.
Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Napok (8.) (2017) (Hévíz)
   VIII. Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Napok : Hévíz, 2017. május 12-13. : programfüzet és absztraktgyűjtemény / [szerk. Hirdi Henriett Éva, Balogh Zoltán] ; [rend., kiad. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara]. - Budapest : MESZK, 2017. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80323-4-6 fűzött
munkaegészségügy - ápolástan - konferencia-kiadvány
616-083 *** 061.3(439-2Hévíz) *** 613.6
[AN 3679667]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2017.
Fuhrman, Joel (1953-)
The end of diabetes (magyar)
   Vége a cukorbetegségnek : a diabétesz megelőzhető és gyógyítható / Joel Fuhrman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 293 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-688-0 kötött : 3290,- Ft
cukorbetegség - egészséges életmód - betegségmegelőzés - gyógyítás
613 *** 616.379-008.64-08
[AN 3680814]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2017.
Gabriel, Jon
The Gabriel method (magyar)
   Gabriel-módszer : [testünk teljes átalakítása diéta nélkül!] / [Jon Gabriel] ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 210 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-167-0 fűzött : 2700,- Ft
fogyókúra - auditív dokumentum
613.24
[AN 3685603]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2017.
   Gondolkodni - más - hogy? II : konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről : Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kar - Természettudományi Kar, ... Budapest ... 2017. május 24. : [absztraktok] / szerk. Lehmann Miklós ; szervezők Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kara, Móra Könyvkiadó, Magyar Pedagógiai Társaság Pest megyei tagozata. - [Budapest] : ELTE TÓK, [2017]. - 34 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-887-7 fűzött
gondolkodásfejlesztés - képességfejlesztés - konferencia-kiadvány
159.955 *** 37.025 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3680983]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2017.
   Gondolkodni - más - hogy? : konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről : Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kar, 2016. június 1. : [absztraktok] / szerk. Lehmann Miklós ; szervezők Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kara, Móra Könyvkiadó, Magyar Pedagógiai Társaság Pest megyei tagozata. - [Budapest] : ELTE TÓK, [2016]. - 24 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
ISBN 978-963-284-789-4 fűzött
gondolkodásfejlesztés - képességfejlesztés - konferencia-kiadvány
159.955 *** 37.025 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3680980]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2017.
Graham, Douglas N.
The 80/10/10 diet (magyar)
   80/10/10 : egy étrend, ami egyszerre képes egyensúlyt teremteni egészségében, testsúlyában és életében / Douglas N. Graham ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-382.
ISBN 978-963-291-288-2 fűzött : 3600,- Ft
egészséges táplálkozás - nyers étrend
613.26
[AN 3685770]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2017.
Győri Bori
   Nézd, ez én vagyok! / Győri Bori, Szamarasz Vera Zoé ; Dániel András rajz. - Budapest : Csimota, 2016. - [100] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5649-06-6 fűzött : 2690,- Ft
önismeret - személyiség-lélektan - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.923(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3679202]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2017.
Hanula Erika
   Relaxmesék : lazító, csendesítő mesék óvodába, iskolába / írta Hanula Erika. - Budapest : Neteducatio Kft., 2017. - 103 p. ; 23 cm. - (Modern mesesarok)
ISBN 978-615-5718-04-5 fűzött
relaxáció - mentálhigiénia - gyermek
613.865-053.2 *** 613.83-053.6
[AN 3679651]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2017.
Kagge, Erling (1963-)
Stillhet i støyens i tid (magyar)
   Csend a zaj korában : a világ kizárásának öröme / Erling Kagge ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2017. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-353-4 kötött : 2450,- Ft
mentálhigiénia - tudatosság - meditáció
613.865
[AN 3680504]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2017.
Kasza Tamás (1974-)
   Állj ki magadért! / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2017. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-9-9 fűzött : 5000,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3679807]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2017.
   A lélegeztetés gyakorlata / szerk. Molnár Zsolt, Bede Antal. - Budapest : Medicina, 2017. - 524 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-640-4 kötött : 8800,- Ft
légzés - lélegeztetőgép - egyetemi tankönyv
616.2(075.8) *** 615.816(075.8) *** 616-78(075.8)
[AN 3687016]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2017.
Littauer, Florence (1928-)
Personality plus at work (magyar)
   Személyiségünk rejtett tartalékai a munkában : hogyan dolgozzunk együtt sikeresen bárkivel / Florence Littauer, Rose Sweet ; [ford. Bognár-Tarjányi Attila]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2017. - 285 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9333-32-1 fűzött
személyiség-lélektan - munkalélektan
159.923 *** 65.013 *** 331.101
[AN 3681137]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2017.
McKeown, Patrick (1943-)
The oxygen advantage (magyar)
   A légzés ereje : oxigén program: edzésmódszer, amivel egészségesebb, vékonyabb és edzettebb leszel / Patrick McKeown ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 310, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-96-1 fűzött : 3990,- Ft
légzés - egészséges életmód
612.2 *** 613
[AN 3679880]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2017.
Neumayer, Petra (1960-)
Russische Heilweisen (magyar)
   Titokzatos orosz gyógymódok : gyógyítsd meg önmagad! / Petra Neumayer, Tom Peter Rietdorf ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-241-7 fűzött : 3200,- Ft
öngyógyítás - auditív dokumentum
615.89
[AN 3685608]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2017.
   Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2017. - 714 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-643-5 kötött : 11900,- Ft
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3687107]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2017.
Swan, Teal (1984-)
The completion process (magyar)
   A teljessé válás folyamata : hogyan rakd újra össze magad? : gyakorlati útmutató / Teal Swan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Gemini, 2017. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-001-2 fűzött : 2690,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3679738]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2017.
Townsend, John (1956-)
Boundaries with teens (magyar)
   Kamaszhatárok : mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet kamasz gyermekeinknek? / John Townsend ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2012. - 282 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-091-4 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8 *** 37.018.1 *** 316.6-053.6
[AN 3685619]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2017.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Amire felnövünk / F. Várkonyi Zsuzsa. - Budapest : Háttér, cop. 2017. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-48-8 fűzött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - fejlődéslélektan - önismeret
159.922 *** 613.865
[AN 3679173]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2017.
Warren, Rick (1954-)
God's answers to life's difficult questions (magyar)
   Isten válaszai az élet nehéz kérdéseire / Rick Warren ; [ford. Bedőné Kriszt Éva]. - 2. kiad. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2017, cop. 2008. - 197 p. ; 19 cm. - ("Céllal élni" sorozat)
ISBN 978-963-87604-3-2 kötött : 2580,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3685848]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9709 /2017.
   Hegesztési zsebkönyv / szerk. Gáti József. - 2. átd. kiad., utánny. - Miskolc : Cokom Mérnökiroda Kft., 2017, cop. 2008. - VIII, 803 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.: p. 753-758.
ISBN 978-963-12-9516-0 kötött
hegesztés
621.791
[AN 3687111]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2017.
   Vida Jenő (1872-1945) emlékkötet : Vida Jenőnek, a MÁK Rt. vezérigazgatójának szerepe Tatabánya fejlődésében és a magyar bányászat történetében / [szerk. Kiss Vendel]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2017. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudományos füzetek / Tatabányai Múzeum, ISSN 1417-1074 ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8977-3-2)
Vida Jenő (1872-1945)
Magyarország - Tatabánya - szénbányászat - ipartörténet - vezető alkalmazott - vállalatirányítás - 19. század - 20. század
622.33(439-2Tatabánya) *** 658.1(439)(092)Vida_J.
[AN 3680943]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9711 /2017.
Pásztor Dávid
   Product design : a comprehensive guide on designing digital products people will love / David Pasztor. - Budapest : UXstudio, cop. 2016. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7811-8 fűzött
webdizájn
681.3.019 *** 681.324Internet
[AN 3680424]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9712 /2017.
Boross Zsigmond Antal
   A Szeghalmi Villamosművek Rt., 1925-1950 : Szeghalom és Füzesgyarmat villamosítása / Boross Zsigmond Antal ; [megj. ... a Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért gondozásában]. - Szeghalom : Pálfi J. Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért, 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
Kötött
Szeghalmi Villamosművek Rt.
Szeghalom - Füzesgyarmat - villamosítás - erőmű - történeti feldolgozás
621.31(439-2Szeghalom)"192/195" *** 621.31(439-2Füzesgyarmat)"192/195"
[AN 3678972]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9713 /2017.
   Kalauz a Postamúzeum kiállításához = Exhibition guide to the Postal Museum / [... gond. ... Bartók Ibolya, Urbán Gyöngyi] ; [kiad. a Postakürt Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Postakürt Művel. és Szociális Közhasznú Alapítvány, [2017]. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Postamúzeum (Budapest)
Magyarország - postatörténet - kiállításvezető - múzeumi gyűjtemény
656.8(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)Postamúzeum
[AN 3679983]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2017.
Méhes Károly (1965-)
   Ferrari 70 : a Scuderia története, 1947-2017 / Méhes Károly. - Pécs : Verartis, cop. 2017. - 336 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-7828-6 fűzött : 6490,- Ft
autósport - sporttörténet - sportoló - technikatörténet
629.114.82(100)"194/201" *** 796.71(100)"194/201" *** 796.71(100)(092)
[AN 3680367]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2017.
Sefcsik Judit
   Hogyan szereztem jogosítványt 49 nap alatt? : és hogyan sikerülhet ez stresszmentesen neked is?! : KRESZ-regény, KRESZ-könyv, hatékony vizsgázási és tanulási stratégiák, KRESZ és forgalmi vizsgára felkészítő könyv a Smink&Drive oktatási módszerrel : kezdőknek és újrakezdőknek! / Sefcsik Judit ; [mellékletet írta és szerk. Pető Attila]. - [Debrecen] : Sefcsik J., 2017. - 142, [2] p., [47] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kreszklub könyvtár ; 4.)
ISBN 978-963-12-8530-7 fűzött : 3770,- Ft
járművezetés - regény
656.13.052(0:82-31)
[AN 3679789]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9716 /2017.
Dimény Imre (1922-)
   Göröngyös út : Dimény Imre életútja / szerk., [riporter] Varga Zsuzsanna. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8912-1 kötött : 2990,- Ft
Dimény Imre (1922-)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - akadémikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
63(439)(092)Dimény_I.(047.53) *** 37(439)(092)Dimény_I.(047.53)
[AN 3680630]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2017.
   Földművelés és földhasználat / szerk. Birkás Márta. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2017. - 482 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-464.
ISBN 978-963-286-728-1 kötött : 7200,- Ft
talajművelés - talajtan - egyetemi tankönyv
631.4(075.8) *** 631.5(075.8) *** 631.58(075.8)
[AN 3685629]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2017.
   A magyar föld jövőjéért / [szerk. Gyuricza Csaba, Somogyi Norbert, Radó Gábor] ; [közread. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ]. - Gödöllő : NAIK, 2017. - 209, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
A bevezető angol és magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5748-00-4 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - innováció - kutatóintézet - 21. század
338.43(439) *** 061.6(439)"201" *** 330.341.1
[AN 3680840]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2017.
   Őz hosszútávon : őzgazdálkodásunk több szemszögből / [... az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága szervezésében ...]. - [Pusztazámor] : DNM, 2017. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései, ISSN 2063-1383 ; 15.)
A Bugyin, 2016. aug. 24-én rendezett szakmai tanácskozás előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9783-56-0 fűzött
vadgazdálkodás - őz
639.1 *** 599.735.3
[AN 3679330]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2017.
   Régenhonos juh- és kecskefajtáink / szerk. Sáfár László ; [a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kiadványa]. - [Budapest] : MJKSZ, 2017. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8668-7 kötött
Magyarország - juh - juhtenyésztés - kecske - kecsketenyésztés
636.37(439) *** 636.39(439)
[AN 3680638]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2017.
Rohály Gábor (1935-)
   A bor teológiája : [vallástudományi tanulmány] / Rohály Gábor. - [Budapest] : Akó K., 2017. - 134 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-963-89243-4-6 fűzött
vallásfilozófia - bor
663.2 *** 21
[AN 3679764]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2017.
Sütő András
   Állati egypercesek 4 : tanulságos történetek Dr. Sütő András tollából / [ill. ... Flamm Rita]. - [Budapest] : Sütő A., 2016. - 183 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7105-8 fűzött : 2490,- Ft
állatorvos - memoár
619(0:82-94)
[AN 3680920]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9723 /2017.
Bardi, Carla
Gluten-free (magyar)
   Teljes élet gluténmentesen / [szöveg Carla Bardi] ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-8931-2 kötött : 2990,- Ft
Fűzött
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3679108]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2017.
Boutenko, Victoria
   A nyers étel csodája / Victoria Boutenko ; [ford. Urbán Valéria]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2011. - 235 p. : ill., főként színes ; 20 cm
A ford. "Raw family" (Ashland : Raw Family Publ., 2000) és a "Green for life" (Ashland : Raw Family Publ., 2005) c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-291-103-8 fűzött : 2600,- Ft
vegetáriánus étrend - nyers étrend - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261
[AN 3685597]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2017.
Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál (7.) (2017)
   7. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál : 2017. április 22. ... : receptgyűjtemény. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 51 p. ; 21 cm
Fűzött
Fülöp - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Fülöp)(083.12)
[AN 3679669]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2017.
Inotai Csabáné Vincze Zsuzsanna
   Grillázs készítése mesterfokon : a bölcsőnek számító Jászságból és Bácskából, valamint Kalocsa környékéről / Inotai Csabáné Vincze Zsuzsanna. - Baja : Creatum Reklám- és Webstúdió Kft., 2017. - 143 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9104-9 kötött
Magyarország - Jászság - sütemény - ételspecialitás - cukor - szakácskönyv
641.852(083.12):664.1 *** 641.568(439Jászság)(083.12)
[AN 3679105]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2017.
Jakabfi Dávid
   Patissier : alázat és ambíció ötven receptembe zárva / Jakabfi Dávid. - [Nagykanizsa] : [Jakabfi D.], [2017]. - 124, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-8848-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3679757]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2017.
   "Konyhatitkok" : para-gasztro mozgalom Magyarországon / szerk. Jakubinyi László ; [közread. a] Szimbiózis Alapítvány. - Miskolc : Szimbiózis Alapítvány, 2017. - 69 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9194-0 fűzött
Magyarország - gasztronómia - vállalkozás - fogyatékos - 21. század
641.5 *** 658.1 *** 364.65-056.2(439)"201"
[AN 3679837]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9729 /2017.
Dyer, Wayne W. (1940-)
Memories of heaven (magyar)
   Gyermekeink emlékei a mennyről : rendkívüli visszaemlékezések a születés előtti időkre / Wayne W. Dyer és Dee Garnes ; [ford. Kernács Rebeka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-279-0 fűzött : 2490,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3685605]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2017.
Márkus György (1934-2016)
Culture, science, society (magyar)
   Kultúra, tudomány, társadalom : a kultúra modern eszméje / Márkus György ; [a kötetet szerk. Miklós Tamás és Blandl Borbála] ; [az utószót írta Kis János]. - Budapest : Atlantisz, 2017. - 830 p. : ill. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-47-7 kötött : 4995,- Ft
kultúrafilozófia
130.2 *** 1(94)(=945.11)Márkus_Gy.
[AN 3680514]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2017.
Shannon, William Henry (1917-2012)
Here on the way to there (magyar)
   Úton a túlvilág felé : gondolatok a halálról és az utána következőkről / William H. Shannon ; [ford. Cságoly Pálné]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 211, [8] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-672-0 fűzött : 1600,- Ft
halál - halhatatlanság - lélek
128 *** 237.2 *** 236.1
[AN 3679135]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2017.
Tengelyi László (1954-2014)
   Őstények és világvázlatok / Tengelyi László ; [szerk. Deczki Sarolta és Miklós Tamás] ; [az utószót írta Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2017. - 372 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.: p. 353-364.
ISBN 978-963-9777-42-2 kötött : 3895,- Ft
metafizika - fenomenológia
165.62 *** 111 *** 1(439)(092)Tengelyi_L.
[AN 3680502]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9733 /2017.
   Az 1936. évi pécsi egyházmegyei zsinat / a dokumentumokat vál., jegyzetelte és a bev. tanulmányt írta Damásdi Zoltán. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 406 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 11.)
Bibliogr.: p. 349-353. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-062-5 kötött : 3400,- Ft
Pécsi Egyházmegye. Zsinat (1936)
egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - Horthy-korszak - történelmi forrás
262.44(439-03Pécsi_egyházmegye)"193"(093)
[AN 3678953]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2017.
Bíró Lajos (1961-)
   Őseink fényvallása : az ősmagyarok tűz- és Nap-tisztelete / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 309 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-28-4 kötött : 5500,- Ft
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3679142]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2017.
Bohr, Stephen P.
Futurism's incredible journey (magyar)
   A kizökkentett idő avagy A futurizmus hihetetlen pályafutása az ellenreformáció korától napjainkig: kísérlet a folytatólagos történeti próféciaértelmezés felszámolására, továbbá az "idők megváltoztatásának" (Dán 7,25) kihatása a végidő eseményeinek hetednapi adventista értelmezésére / Stephen P. Bohr ; [ford. Csala Beáta]. - [Felsőörs] : Hetedik K., cop. 2017. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-615-5485-01-5 fűzött : 1490,- Ft
eschatologia - adventista egyház
286.3 *** 236
[AN 3678978]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2017.
Chia, Mantak (1944-)
Taoist ways to transform stress into vitality (magyar)
   A stressz életerővé alakításának taoista módszerei : a belső mosoly - a hat gyógyító hang / Mantak Chia ; [ford. Erdei Edit]. - 10. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Lunarimpex, 2016, cop. 1995. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771 ; 3.)
ISBN 978-963-85565-2-3 fűzött
taoizmus
299.513
[AN 3685911]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2017.
Come un arcobaleno : comunione dei beni economia e lavoro (magyar)
   Mint a szivárvány : javak közössége, gazdasági élet és munka : "Isten a legfőbb javunk" (Alexandriai Szt. Kelemen, Paed. I, I, 8) : alapvető irányvonalak életünk első aspektusához / [szerk. és az összekötő szöveget írta Antonia Benaglio és Bruno Venturini] ; [ford. Prokopp Katalin] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2017. - 63 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
vallási szervezet
267Fokoláre
[AN 3685812]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2017.
Come un arcobaleno : sapienza e studio (magyar)
   Mint a szivárvány : bölcsesség és tanulmányok : "Isten világosság" (I Jn 1,5) : alapvető irányvonalak életünk hatodik aspektusához / [szerk. és az összekötő szöveget írta Alba Sgariglia és Giuseppe Zanghí] ; [ford. Prokopp Katalin] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2017. - 63 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
vallási szervezet
267Fokoláre
[AN 3685828]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2017.
Come un arcobaleno : testimonianza e irradiazione (magyar)
   Mint a szivárvány : tanúságtétel és kisugárzás : "Isten szeretet" (I Jn 4,8. 16) : alapvető irányvonalak életünk második aspektusához / [szerk. és az összekötő szöveget írta Graziella De Luca és Gino Bonadimani] ; [ford. Prokopp Katalin] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2017. - 63 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
vallási szervezet
267Fokoláre
[AN 3685823]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2017.
Confessio Helvetica posterior (latin, magyar)
   A Második Helvét Hitvallás = Confessio Helvetica posterior / [... írta Bullinger Henrik] ; [ford. és jegyzetekkel ell. Buzogány Dezső]. - Budapest : Kálvin, 2017. - 220, [3] p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-369-0 kötött
hitvallás - református egyház
238.2 *** 284.2
[AN 3679116]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2017.
Cooper, Maureen
Message of hope (magyar)
   A remény üzenete : tanúságtétel a családfagyógyításról / Maureen Cooper ; [ford. Hollai Nóra, Csibi-Kúti Zsuzsa]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 185 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 217.)
ISBN 978-615-5259-36-4 fűzött : 1200,- Ft
gyógyulás - vallásos irodalom
244 *** 616-036.82
[AN 3680348]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2017.
Dailey, Timothy (1953-)
Apocalypse rising (magyar)
   A feltámadó apokalipszis : káosz a Közel-Keleten, a Nyugat bukása és a végidők más jelei / Timothy Dailey ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 239 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 216-238.
ISBN 978-615-5526-48-0 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - iszlám fundamentalizmus - világvége - 21. század
236 *** 323.285(100)"20" *** 297 *** 244
[AN 3680687]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2017.
Dóczi Ferenc
   Dicsérjünk, téged, fénylő! / Dóczi Ferenc. - [Tárnok] : [Dóczi F.], [2017]. - 109, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8736-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3679226]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2017.
Gass, Bob (1944-)
Discovering your destiny (magyar)
   Fedezd fel a küldetésedet! : tudod-e, hogy mire születtél? / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-6-8 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3681106]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2017.
Gladwin, Peter
Out of the ashes (magyar)
   A halál torkából : egy megégett gyermek helyreállásának története / Peter Gladwin és Jan Greenough ; [ford. Nagy Gabriella]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2017. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-5-1 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3680808]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2017.
Hampsch, John H.
The healing power of the Eucharist (magyar)
   Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia / John H. Hampsch ; [ford. Kind Katalin Vilma]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 142 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 213.)
ISBN 978-615-5259-32-6 fűzött : 1200,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3680325]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2017.
Kisgyörgy Sándor (1845-1935)
   Kisgyörgy Sándor (1845-1935) unitárius lelkész-esperes emlékiratai / [... szerk. Bencze Gábor, Kálnoki-Kis Sándor és Kisgyörgy Sándor] ; kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete ... - Budapest : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerület : [Kisgyörgy S.], 2017. - 417 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az eredeti dokumentum fotómásolatával
ISBN 978-963-12-8039-5 fűzött
Magyarország - unitárius egyház - protestáns lelkész - 19. század - 20. század - memoár
288(439)(092)Kisgyörgy_S.(0:82-94)
[AN 3679190]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2017.
Lisicki, Paveł (1966-)
Dżihad o samozagłada Zachodu (magyar)
   A dzsihád és a Nyugat öngyilkossága / Paweł Lisicki ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2017. - 279 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5475-17-7 fűzött : 3490,- Ft
iszlám - iszlám fundamentalizmus - kereszténység - nyugati civilizáció
297 *** 23/28 *** 008(100-15)
[AN 3680550]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2017.
Longenecker, Dwight (1956-)
Praying the rosary for inner healing (magyar)
   Belső gyógyulás a rózsafüzér által / Dwight Longenecker ; [... grafikákat Christopher J. Pelicano kész.] ; [ford. Fierer Dóra]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 215.)
ISBN 978-615-5259-35-7 fűzött : 1200,- Ft
rózsafüzér
248.158
[AN 3680355]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2017.
Longenecker, Dwight (1956-)
Praying the rosary for spiritual warfare (magyar)
   Lelki hadviselés a rózsafüzér által / Dwight Longenecker ; [ford. Barka Brúnó]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 152 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 216.)
ISBN 978-615-5259-34-0 fűzött : 1200,- Ft
rózsafüzér
248.158
[AN 3680363]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2017.
Maha Magunam
   Te és a megvilágosodás / Maha Magunam. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 301 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Városi jógi
ISBN 978-615-5417-20-7 fűzött : 3990,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3680495]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2017.
Mihalik Béla (1984-)
   Papok, polgárok, konvertiták : katolikus megújulás az egri egyházmegyében, 1670-1699 / Mihalik Béla Vilmos. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 348 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 325-362.
ISBN 978-963-416-074-8 kötött : 3200,- Ft
Egri Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - egyházmegye - 17. század
282(439-03Egri_egyházmegye)"1670/1699"
[AN 3681119]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2017.
Omartian, Stormie
The power of a praying grandparent (magyar)
   Az imádkozó nagyszülő hatalma / Stormie Omartian ; [ford. Mihály Ilona] ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - Budapest : Bridge Mission Soc., 2017. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87685-5-1 fűzött
imádkozás - család
248.143
[AN 3679183]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2017.
Ótós Miklós
   Wosinsky Mór, a tudós pap / Ótós Miklós ; [... kiad. a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség]. - Szekszárd : Római Katolikus Egyházközség, 2017. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-259.
ISBN 978-615-5717-01-7 fűzött
Wosinsky Mór (1854-1907)
Magyarország - katolikus pap - régész - 19. század - századforduló
282(439)(092)Wosinsky_M. *** 902(439)(092)Wosinsky_M.
[AN 3680262]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2017.
   Semper reformanda : mindig megújulni : pillanatképek a füzesgyarmati protestáns gyülekezetek életéből a reformáció 500. évfordulójának évében : a füzesgyarmati protestáns egyházak "Reformáció 500" ünnepi kiadványa / [szerk. Incze László] ; [kész. a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség, a Füzesgyarmati Református Egyházközség és a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület]. - Füzesgyarmat : Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség, 2017. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Füzesgyarmaton, 2017. július 9 - október 31. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-12-9215-2 fűzött
Füzesgyarmat - református egyház - unitárius egyház - egyháztörténet - egyházközség
284.2(439-2Füzesgyarmat) *** 288(439-2Füzesgyarmat)
[AN 3681059]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2017.
Sipos Imre (1961-)
   Átadottak : Istent kereső szerzetesélet a Regina Mundiban / ... írta Sipos Imre. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség ; Érd : Regina Mundi Ciszterci Apátság, 2017. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Életsorsok a XX. században ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80749-0-2 fűzött
Érd - szerzetesség - ciszterciek - 20. század - memoár
271.12(439-2Érd)(0:82-94)
[AN 3679155]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2017.
Szécsi József (1948-)
   Judaisztikai érintések 3 / Szécsi József. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2017. - 239 p. ; 21 cm. - (Vallásközi párbeszéd, ISSN 2061-9006)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-930202)
judaisztika
296
[AN 3679186]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2017.
   Szent Rita imakönyv. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2017]. - 78 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-61-3 fűzött : 680,- Ft
Rita da Cascia (1381-1457)
szent - 14. század - 15. század - ima
243 *** 235.3(092)Rita_da_Cascia
[AN 3680727]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2017.
   Szentlélek-váró kilenced / [kieg. és szerk. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 56, [3] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-676-8 fűzött
imakönyv
243
[AN 3679230]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2017.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Védtelen istenek : kézikönyv a teremtéshez / Szunyogh Szabolcs. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5667-55-8 fűzött : 3490,- Ft
mitológia - művelődéstörténet
291.13(3) *** 930.85(3)
[AN 3679792]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2017.
Terray László (1924-2015)
Han kunne ikke annet (magyar)
   Nem tehetett mást : Ordass Lajos életregénye / Terray László ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2017. - 232 p., [16] t. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87269-8-8 fűzött : 1100,- Ft
Ordass Lajos (1901-1978)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 20. század - egyházpolitika
284.1(439)(092)Ordass_L. *** 322(439)"194/197"
[AN 3685925]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2017.
Virág Jenő (1905-1981)
   Dr. Luther Márton önmagáról : az eredeti német és latin források alapján / Virág Jenő ; [közread. az Oltalom Alapítvány]. - Repr. kiad. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, [2017]. - 194 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Luther Társ., 1943
ISBN 978-615-80378-4-6 fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - reformátor - evangélikus egyház - 16. század - hasonmás kiadás
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 094/099.07
[AN 3680469]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2017.
Wangyal, Tenzin
Awakening the sacred body (magyar)
   A szakrális test felébresztése : a légzés és mozgás tibeti jógája DVD-melléklettel / Tenzin Wangyal Rinpócse. - Átd. kiad. - Budapest : Bionergetic, 2017, cop. 2011. - 145 p. : ill. ; 20 cm + DVD
Ford. Jakab Katalin
ISBN 978-963-291-321-6 fűzött : 2950,- Ft
tibeti buddhizmus - jóga - meditáció - audiovizuális dokumentum
294.527 *** 294.321(515)
[AN 3685611]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9764 /2017.
Cséby Géza (1947-)
   A keszthelyi Helikon : gróf Festetics György szerepe a magyar művelődéstörténetben / Cséby Géza ; [közread. a] Pannon Írók Társasága. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2017. - 434 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 366-391.
ISBN 978-615-5022-28-9 kötött
Festetics György (1755-1819)
Magyarország - Keszthely - arisztokrata - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - helytörténet
316.343.32(439)(092)Festetics_Gy. *** 930.85(439)(092)Festetics_Gy. *** 930.85(439)"17/18" *** 943.9-2Keszthely"17/18"
[AN 3679831]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2017.
Cséfalvay Zoltán (1958-)
   A nagy korszakváltás / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2017. - 430, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-[431].
ISBN 978-963-662-871-0 kötött : 4200,- Ft
társadalmi változás - társadalmi fejlődés - világgazdaság - technikai fejlődés - informatika
316.42 *** 339.9 *** 330.341.1 *** 681.3.004.14
[AN 3679612]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2017.
   Fogom a kezét, és együtt emelkedünk! : tanulmányok és interjúk a romaintegrációról / szerk. Gereben Ferenc, Lukács Ágnes. - Budapest : Jezsuita K., 2017. - 350 p. : ill. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-49-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - társadalmi integráció - cigányság - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3685788]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2017.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Nagykikindai járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 978-615-5613-76-0 kötött
Torontál vármegye - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439.183)"188/191"(083.41) *** 312.992(439.183)"188/191"(083.41)
[AN 3680923]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2017.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Törökbecsei járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 54 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 978-615-5613-78-4 kötött
Torontál vármegye - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439.183)"188/191"(083.41) *** 312.992(439.183)"188/191"(083.41)
[AN 3680924]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2017.
   Helyzetkép a magyarországi romákról / [szerk.] Kósa Zsigmond ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-587-2 fűzött
Magyarország - cigányság - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3678959]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2017.
Nényei Gáborné
   A család születése avagy A megtestesült szerelem / Nényei Gáborné. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 188, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-674-4 fűzött : 1480,- Ft
család
316.356.2 *** 265.5
[AN 3679220]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2017.
Reemtsma, Jan Philipp (1952-)
Vertrauen und Gewalt (magyar)
   Bizalom és erőszak a modern társadalomban / Jan Philipp Reemtsma ; [ford. Papp Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, 2017. - 658 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066). (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.: p. 621-658.
ISBN 978-963-9777-49-1 kötött : 4695,- Ft
bizalom - erőszak - szociálpszichológia - politikai filozófia
316.647.3 *** 343.615 *** 316.6 *** 321.01
[AN 3680506]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2017.
Stark, Kio
When strangers meet (magyar)
   Idegenek, ha találkoznak : hogyan hatnak ránk az ismeretlen emberek? / Kio Stark ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 149 p. : ill. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 12.)
Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 978-963-304-459-9 fűzött : 2200,- Ft
szociálpszichológia - interperszonális kommunikáció - személyiség-lélektan
316.472.4 *** 316.6 *** 159.923 *** 316.77
[AN 3680419]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9773 /2017.
Kóka Rozália (1943-)
   Bukovina, Bukovina.. : utam végén visszanézek / Kóka Rozália. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-615-5568-41-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - Bácska - etnográfus - előadóművész - magyar néprajz - bukovinai székelyek - áttelepítés - második világháború - oral history - 20. század - memoár - történelmi forrás
39.001(439)(092)Kóka_R.(0:82-94) *** 325.254(=945.11székelyek)(439)"194"(0:82-94) *** 39(=945.11)(498.6) *** 316.347(=945.11székelyek)(439)"19"(093)
[AN 3680879]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2017.
Kovács Orsolya
   Stíluserő : a stílusos megjelenés lélektana avagy A 6 stílusalapelv személyes erőd növeléséhez / Yurkov - Kovács Orsolya. - Budapest ; San Francisco, [Calif.] : Yurkov Kft., 2017. - 125, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-12-8501-7 fűzött : 3690,- Ft
siker - életvezetés - stílus - öltözködés
391 *** 646 *** 613.865 *** 159.922.28
[AN 3679184]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2017.
   Mini panda : belső könyvem : mesék, versek / [vál. és összeáll. Bozsik Rozália Luca] ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2016. - 111 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-20-5 fűzött
gyermekirodalom - világirodalom - mondóka - mese
398.831(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3679085]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2017.
Tar Ildikó (1965-)
Álmaink tükrében (új kiadása)
   Álomfejtő - önismereti kézikönyv és szótár : vágyaink és félelmeink álmaink tükrében / Tar Ildikó. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 414 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 411-414.
ISBN 978-963-09-8905-3 kötött : 4490,- Ft
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 3680676]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9777 /2017.
Fekete István Csaba
   '56 - hatvani szemmel / Fekete István Csaba, Papp Gyula ; [Tóth Attila ... grafikáival]. - Hatvan : Fekete I. Cs., 2016. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8356-3 fűzött
Hatvan - helytörténet - munkásőrség - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - megtorlás - történeti kronológia - memoár
329.734(439-2Hatvan) *** 943.9-2Hatvan"1945/195"(0:930.24)
[AN 3679229]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2017.
Haushofer, Karl (1869-1946)
Jenseits der Grossmächte (magyar)
   Pánázsia : az eurázsiai szakadási zóna peremterületei, ütközőtérségei, támogató- és védőképződményei a Közép- és Távol-Keleten / Karl Haushofer ; [ford. Németh Bálint]. - Pécs : Disciplina, 2017. - 49 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8692-2 fűzött
Ázsia - politikai mozgalom - geopolitika - 20. század
327.39(5)"19"
[AN 3681146]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2017.
   Modern antisemitism in the Visegrád countries / ed. by Ildikó Barna and Anikó Félix ; [publ. by the] Tom Lantos Institute. - Budapest : Tom Lantos Inst., 2017. - 130 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80159-5-0 fűzött
antiszemitizmus - Visegrádi államok - 21. század
323.12(=924)(4-11)"201"
[AN 3680033]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2017.
Surányi P. Balázs
   Miért jöttél haza? : egy kivándorló története / Surányi P. Balázs ; [... rajzok ... Gyüdi Sándor]. - [Tiszaújváros] : Szerző, cop. 2017. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8944-2 fűzött : 1900,- Ft
Kanada - Magyarország - emigráns - külföldi munkavállalás - hazatelepülés - ezredforduló - 21. század - memoár
325.27(439)"201"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(71)(0:82-94) *** 331.556.46(71)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3681022]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9781 /2017.
Bányai András (1942-)
   Az immigráns : egy erdélyi család Kanadában / Bányai András. - Pomáz : Kráter, 2017. - 426, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-298-206-9 fűzött : 5000,- Ft
Erdély - Kanada - határon túli magyarság - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - memoár
929(71)(=945.11)Bányai_A.(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 3679961]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2017.
Budai-Sántha János (1936-2017)
   Kapitalizmus előtt, alatt, után : történelemfilozófiai világpanoráma / Budai-Sántha János. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2017. - IV, 490, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-487. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5361-63-0 fűzött : 7000,- Ft
történetfilozófia - kapitalista rendszer
930.1 *** 330.342.14
[AN 3679596]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2017.
Dorogi Ferenc Miklós (1942-)
   Budapest XVI. kerületének helytörténetéből / Dorogi Ferenc Miklós. - Budapest-Árpádföld : Szerző, 2017. - 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Árpádföld más megvilágításban ; 1.)
Fűzött
Budapest. 16. kerület - Cinkota - helytörténet - régészet
943.9-2Bp.XVI. *** 904(439-2Bp.XVI.)
[AN 3679824]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2017.
Drucza Attila (1972-)
   A Dudás-ügy : létezett-e nemzeti bal? : a megtorlás első pere : Dudás József és Szabó János elítélése, 1956 / Drucza Attila ; Tófalvi Zoltán ... tanulmányával. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Porta Historica K., 2017. - 448 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8719-6 fűzött : 2990,- Ft
Dudás József (1912-1957)
Szabó János (1897-1957)
Magyarország - 1956-os forradalom - történelmi személy - megtorlás - koncepciós per - történelmi forrás
943.9"1956"(092)(093) *** 343.301.096(439)"1957"(093) *** 323.282(439)"1957"(093)
[AN 3679304]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2017.
Ékes László (1950-)
   Értényi népek, képek / Ékes László. - Szekszárd : Schubert Bt., 2017. - 186 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5717-02-4 fűzött
Értény - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Értény(084.12)
[AN 3680369]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2017.
Gazda József (1936-)
   Vezényelt történelem : sorsregény / Gazda József. - 2. átd. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 617 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-85-6 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - 20. század - dokumentumregény
943.921"19"(0:82-31) *** 894.511-31(498) *** 949.84"19"(0:82-31)
[AN 3685774]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2017.
   Háztól házig, utcától utcáig : történetek a megújuló Palotanegyedről / [... szerk. Papp Luca] ; [kiad. Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2017. - 157, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86519-7-6 fűzött
Budapest. 8. kerület - művelődéstörténet - helytörténet - helyismeret - építészettörténet
930.85(439-2Bp.VIII.) *** 72(439-2Bp.Józsefváros)(084.1) *** 908.439-2Bp.VIII.
[AN 3679898]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2017.
Hecker Walter (1937-)
   Egy elfeledett Széchényi : gróf Széchényi Dénes élete és munkássága / Hecker Walter. - [Budapest] : I.A.T. K., 2017. - 215, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-615-5068-32-4 kötött : 4490,- Ft
Széchényi Dénes (1828-1892)
Magyarország - híres ember - sporttörténet - lovaglás - 19. század
929(439)Széchényi_D. *** 798.2
[AN 3679581]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2017.
Héjja Gábor
   Lebilincselő szavak : a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium egykori 11. c osztályának megrázó története / írta és szerk. Héjja Gábor. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., cop. 2016. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7798-2 fűzött
Románia - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelem - állami terror - határon túli magyarság - 1950-es évek
943.9"1956" *** 949.8(=945.11)"195" *** 323.282(=945.11)(498)"195"
[AN 3680472]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2017.
Hevesi Katalin
   Megszólalnak a kövek! / Hevesi Katalin. - Budapest : [Hevesi K.], 2017. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8540-6 fűzött : 2500,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3680078]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2017.
Horváth Iván
   Boglári emberek / Horváth Iván. - [Balatonboglár] : [Polgármesteri Hiv.], 2017. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Balatonboglár Város Polgármesteri Hivatala
ISBN 978-963-12-8351-8 kötött
Balatonboglár - helytörténet - helyi társadalom - történelmi személy
943.9-2Balatonboglár(092) *** 929(439-2Balatonboglár)
[AN 3680200]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2017.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Zsigmond király és Velence : 1387-1437 / E. Kovács Péter. - Budapest : Tarsoly K., 2017-. - 24 cm
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Velencei Köztársaság - Magyarország - magyar történelem - történelem - 14. század - 15. század - uralkodó
943.9"138/143" *** 945-2Velence"138/143" *** 943.9(092)Zsigmond
[AN 3679754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az oroszlán ugrani készül : 1387-1411. - 2017. - 205 p.
Bibliogr.: p. 183-196.
ISBN 978-963-9570-82-5 kötött : 3000,- Ft
[AN 3679755] MARC

ANSEL
UTF-89793 /2017.
   Metropolis Hungariae. - Esztergom : Prímási Lvt., 2017. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Strigonium antiquum, ISSN 1216-6669 ; 8.)
Az Esztergomban, 2015. máj. 28-án tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.: p. 167-179.
ISBN 978-615-80691-0-6 fűzött
Esztergom - helytörténet - régészet - művelődéstörténet - középkor
930.85(439-2Esztergom)"10/15" *** 943.9-2Esztergom"10/15" *** 904(439-2Esztergom)"10/15"
[AN 3680406]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2017.
Mondvay Jenő (1934-)
   "Én kétszer születtem" : Mondvay Jenő élettörténete / lejegyezte Veress Kata. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 77, [7] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-677-5 fűzött : 980,- Ft
Svédország - emigráns - magyarság - 1956-os forradalom - életútinterjú
929(=945.11)(485)(047.53) *** 943.9"1956"
[AN 3679234]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2017.
Mundy, Susi Hasel (1943-)
A thousand shall fall (magyar)
   Ha ezrek esnek is el.. : egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól / Susi Hasel Mundy ; Maylan Schurch közrem. ; [ford. Gyetvai Gellért]. - 2. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008 [!2017]. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87240-7-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-9677-41-3)
Hasel család
Németország - családtörténet - történelem - második világháború - vallásos irodalom - memoár
929.52(430)Hasel(0:82-94) *** 943.0"1939/1945"(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3686080]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2017.
Nagy Gyula (1911-2009)
   Nagytilaj története / [... szerkesztésében közrem. Horváthné Kántor Klára, ... Mihók-Horváth Józsefné sz. Németh Ilona] ; [kiad. Nagytilaj Község Önkormányzata]. - [Nagytilaj] : Önkormányzat, 2017. - 92 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Szerző Nagy Gyula
ISBN 978-963-12-9008-0 fűzött
Nagytilaj - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Nagytilaj *** 39(=945.11)(439-2Nagytilaj)
[AN 3679822]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2017.
Nemere István (1944-)
Művészkrimik (új kiadása)
   Művészek a bűn útján : elkövetők: festők, írók, zenészek / Nemere István. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-822-9 fűzött
híres ember - művelődéstörténet
929(100) *** 930.85(100)
[AN 3679680]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2017.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Eminent Hungarians / Krisztián Nyáry ; [transl. ... by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2017. - 355 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 348-356.
ISBN 978-963-13-6410-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - híres ember - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
929(439)(092)"18/19" *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3680678]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2017.
   Of red dragons and evil spirits : post-communist historiography between democratization and new politics of history / ed. by Oto Luthar. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - VIII, 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-243.
ISBN 978-963-386-151-6 kötött
Közép-Európa - történelem - rendszerváltás - posztszocialista ország - kollektív emlékezet - társadalmi tudat - 21. század
940-11"199/201" *** 316.63 *** 159.953
[AN 3679712]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2017.
   Októberi emlékezés : a Magyar Művészeti Akadémia kiállítása az 1956-os forradalom 60. évfordulójának tiszteletére 2016. október 20-tól 2017. január 8-ig / [fel. szerk. ... Pécsi Györgyi]. - [Budapest] : MMA, 2016. - 94, [1] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 1956-os forradalom - évforduló - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus - album
943.9"1956"(084.1) *** 73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3680133]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2017.
Ormos István (1950-)
   The early Magyars in the Jayhānī tradition : reflections on István Zimonyi's book "Muslim sources on the Magyars" / István Ormos. - Budapest : [Ormos I.], 2017. - 60 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-60.
ISBN 978-963-12-7834-7 fűzött
Zimonyi István (1956-). Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról
magyar őstörténet - történetírás - forráskritika - könyvkritika
930.8(=945.11)"04/08" *** 930.1(5-011)"04/08"
[AN 3679830]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2017.
   "Oroszföldön meggyötörve, aranyló hagymakupolák vigaszában" : elhurcolt magyarországi fiatalok szovjet kényszermunkán, 1944-1949 : "Málenkij robot - 70" = "Gemartert in Russland, Trost der goldenen Zwiebelkuppeln" : Verschleppte junge Frauen und Männer aus Ungarn auf Zwangsarbeit in der Sowjetunion, 1944-1949 : "Malenki Robot - 70" / [... összeáll, ... szerk. W. Müller Judit] ; [ford. Walter Bálint] ; [közread. a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület ..., Janus Pannonius Múzeum]. - Pécs : Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyes. : JPM, 2017. - 131, [4] p. : ill, részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-615-80420-1-7 fűzött
Szovjetunió - Baranya megye - Oroszország - deportálás - kényszermunka - helyi társadalom - 1945 utáni időszak - emlékhely - Gulag - helyismeret - 21. század - útleírás
929(=00)(439.127)"19" *** 343.819.5(47)"1945/195" *** 908.47(0:82-992) *** 725.94(=945.11)(47) *** 323.282(47)(=945.11)"1945/195"
[AN 3680966]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2017.
Ötvös Anna
   Lola könyve : Kassától Márai Sándorig / Ötvös Anna. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 209, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-194.
ISBN 978-963-227-866-7 kötött : 3499,- Ft
Moskovics család
Márai Sándor (1900-1989)
Matzner Ilona (1899-1986)
Felvidék - Magyarország - családtörténet - író - magánélet - művelődéstörténet - 20. század - album
929(439)Matzner_I.(084.1) *** 929.52(439.21)Moskovics *** 894.511(092)Márai_S.(084.1) *** 930.85(439.22-2Kassa)
[AN 3680717]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2017.
Páll Lajos (1934-)
   Mecsekfalu / Páll Lajos ; [kiad. a Mecsekfaluért Alapítvány]. - 2. kiad. - [Komló] : Mecsekfaluért Alapítvány, 2017. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-8667-0 kötött
Mecsekfalu - helytörténet
943.9-2Mecsekfalu
[AN 3685855]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2017.
   Somogyország ötvenhatban : dokumentumok, emlékezések és történetek a forradalomról / [főszerk. Szántó László] ; [szerk. Farkas Péter, Szántó László] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. - Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt., 2017. - 2 db (633 p.) : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7232-43-5 fűzött
Somogy megye - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.912.3"1956"(093)
[AN 3680140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 401 p.
ISBN 978-963-7232-44-2
[AN 3680143] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 407-633.
Bibliogr.: p. 593-595.
ISBN 978-963-7232-45-9
[AN 3680144] MARC

ANSEL
UTF-89806 /2017.
Szakolczai Attila (1961-)
   Gyilkosság különös kegyetlenséggel : a Tóth Ilona és társai per komplex vizsgálata / Szakolczai Attila. - Budapest : BFL, 2016. - 629 p. : ill. ; 22 cm. - (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 3.)
Bibliogr.: p. 596-611.
ISBN 978-615-5635-05-2 fűzött
Tóth Ilona (1932-1957)
Magyarország - 1956-os forradalom - történelmi személy - megtorlás - koncepciós per - Kádár-korszak - történetírás - rendszerváltás - 21. század
943.9"1956"(092)Tóth_I. *** 343.301.096(439)"1957/1959" *** 930.1(439)"198/201"
[AN 3662983]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2017.
Szécsi József (1948-)
   Az ókori zsidóság története / Szécsi József. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2017. - 336 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányi segédkönyvek sorozat, ISSN 2416-1934 ; 3.)
ISBN 978-963-85378-9-8 fűzött
ókori Izrael - történelem - nemzettörténelem - zsidóság
933 *** 930.8(=924)
[AN 3679179]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2017.
   Született október 23-án : forradalmi és színháztörténeti kalauz fiataloknak / ... szerk. Deés Enikő ; ... a Váci Dunakanyar Színház gondozásában ... - [Vác] : Váci Dunakanyar Színház, [2017]. - 78 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-12-8357-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - színháztörténet
943.9"1956" *** 792(439)"1956"
[AN 3680606]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2017.
Várkonyi Hajnal
   Naparcúak : a magyarok eredetéről kicsit másképp / Várkonyi Hajnal. - Budapest : [Várkonyi H.], 2017. - 129 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-129.
ISBN 978-963-12-8925-1 fűzött : 1950,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3680116]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2017.
   Visszatekintés 1956-ra : tanulmánykötet / [főszerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin] ; [szerk. Papp László J.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK Praetor Szakkollégium, 2017. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-958-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - belpolitika - külpolitika - 1950-es évek
943.9"1956" *** 323(439)"195" *** 327(439)"195"
[AN 3679132]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2017.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   "Visszatért" : Trianon és revízió = "Return" : Trianon and revision / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2017. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-615-80083-4-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - revizionizmus - területi visszacsatolás - Horthy-korszak - 20. század
943.9"19" *** 341.382"1920" *** 329.275(439)"192/194" *** 341.218.4(439)"193/194"
[AN 3680834]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9812 /2017.
   31 x Pécs : Pécsi Íróprogram, 2011-2016 / [szerk. Kulcsár Edit és Kulcsár Enikő]. - Pécs : Verartis Nonprofit Kft., 2017. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Az írások magyar nyelvű műfordításban, eredeti nyelvű előszókkal
ISBN 978-963-12-8397-6 fűzött
Pécs - Európa - európai irodalom - magyar irodalom - helyismeret - napló - antológia
908.439-2Pécs(0:82-94) *** 894.511-94(082) *** 908.4(0:82-94) *** 82-94(4)=945.11
[AN 3680346]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2017.
   Debrecen zöld éke : a Nagyerdő kincsei versben és képekben / [kiad. a Debreceni Nagyerdőért Egyesület]. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Egyes., 2016. - [142] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-6488-3 fűzött
Debrecen - természeti környezet - helyismeret - magyar irodalom - pályázat - természetkép - antológia - fényképalbum
908.439-2Debrecen(0:82-822) *** 894.511-822 *** 77.04(439)(092) *** 502(439-2Debrecen)(084.12) *** 77.047 *** 06.063(439)
[AN 3679906]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2017.
Domonkos László (1951-)
   Rókusi alkony / Domonkos László. - Budapest : Kairosz, 2017. - 86 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 1.)
ISBN 978-963-662-868-0 fűzött : 1500,- Ft
Szeged - helyismeret
908.439-2Szeged
[AN 3679812]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2017.
Ludwig Emil (1952-)
   Taliándörögd : egy különös dunántúli falu múltja és jelene / Ludwig Emil. - Budapest : Kairosz, 2017. - 99 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 2.)
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-963-662-869-7 fűzött : 1500,- Ft
Taliándörögd - helyismeret
908.439-2Taliándörögd
[AN 3679814]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2017.
Szabóné Kedves Ágnes
   Luther nyomában : [a reformáció útján Németországban] : útikönyv / Kedves Ágnes, Makoviczky Gyula, Marton Jenő. - Budapest : Hibernia : Luther, [2017]. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2017. ápr.
ISBN 978-615-5426-31-5 fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - evangélikus egyház - reformátor - 16. század - útikönyv
914.30(036) *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3679996]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2017.
   Zalaegerszeg titkai : városkalauz a múlt tükrében / [írta és szerk. Tódor Tamás ...] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2017. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [49].
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - helytörténet
908.439-2Zalaegerszeg *** 943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3685903]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9818 /2017.
   5 éves az Alaptörvény : válogatás az ünnepi konferenciasorozat beszédeiből / [főszerk. Vízkelety Mariann] ; [közread. az] Igazságügyi Minisztérium. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 301 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-11-7 velúr
Magyarország - szuverenitás - államelmélet - alkotmány - jogtörténet - előadóbeszéd
341.211 *** 321.01 *** 342.4(439)(091)
[AN 3679163]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2017.
Bank Barbara (1975-)
   Recsk : a magyar internálótáborok története, 1945-1953 / Bank Barbara. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 455, [24] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-320.
ISBN 978-615-566-231-7 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - Recsk - internálótábor - állami terror - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
343.819.5(439-2Recsk)"1945/1953" *** 323.282(439)"1945/1953"
[AN 3680465]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2017.
   Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén / [szerk. Elek Balázs]. - Debrecen : Printart-Press, 2017. - 114 p. ; 24 cm
A Sopronban, 2016. jún. 10-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-80663-4-1 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás
343.8(439)
[AN 3679960]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2017.
   Az első bécsi döntés okmánytára : diplomáciai iratok, 1938. augusztus - 1939. június / összeáll. és a bev. tanulmányt írta Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 718 p. ; 25 cm + DVD. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
melléklet címe: Kiegészítő levéltári és térképi források az első bécsi döntés történetéhez. - Bibliogr.: p. 613-633.
ISBN 978-963-416-077-9 kötött : 4000,- Ft
Kárpátalja - Felvidék - magyar történelem - diplomáciatörténet - első bécsi döntés - területi visszacsatolás - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
341.218.4(439)"1938" *** 943.9"1938/1939"(093) *** 943.923"1938/1939"(093) *** 943.922"1938/1939"(093) *** 327(439)"1938/1939"(093)
[AN 3681122]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2017.
   Expanding intellectual property : copyrights and patents in twentieth-century Europe and beyond / ed. by Hannes Siegrist and Augusta Dimou. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - [8], 315 p. ; 24 cm. - (Leipzig studies on the history and culture of East-Central Europe, ISSN 2416-1160 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-185-1 kötött
Európa - iparjog - szabadalom - 20. század - szellemi tulajdon
347.77/.78(439)"17/18"
[AN 3679783]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2017.
Fabiny Tibor (1924-2007)
Luther Márton végrendelete (német)
   Martin Luthers letzter Wille : das Testament des Reformators und seine Geschichte / Tibor Fabiny ; [... Übertr. von Petra Szabó]. - 3. Aufl. - Budapest : Luther, 2017. - 72, [32] p. : ill., részben színes ; 33 cm
A végrendelet fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 67-72.
ISBN 978-963-380-114-7 kötött : 3900,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
egyházi személy - evangélikus egyház - 15. század - 16. század - végrendelet - történelmi forrás
347.67(430)"15"(093) *** 284.1(430)(092)Luther,_M.(093)
[AN 3686743]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2017.
Hatala Csenge (1990-)
   Requiem : volt egy fiú... de ki volt ő? : nyomozási napló / Hatala Csenge. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 155 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-293-676-5 fűzött : 2999,- Ft
Karthago (együttes)
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - jogeset - rockzenekar - Kádár-korszak
34.096(439)"1981" *** 364.272(439)"198" *** 78.067.26.036.7(439)Karthago
[AN 3679875]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2017.
   Kényszermunka Magyarországon - a szögesdrót két oldalán : konferenciakiadvány : 2017. március 3., Csolnok / [szerk. ... Nagy Gabriella ..., Szabó-Princz Viktória ..., Józsa Teodóra] ; [rend., közread. a] Gulág Emlékbizottság. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5710-13-1 fűzött
Magyarország - kényszermunka - állami terror - munkatábor - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - konferencia-kiadvány
343.819.5(439)"1945/195" *** 323.282(439)"1945/195" *** 061.3(439-2Csolnok)
[AN 3680439]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2017.
   Magyarország alaptörvénye : az Országgyűlés elfogadta 2011. április 18-án : az államfő aláírta és kihirdette 2011. április 25-én, húsvéthétfőn : hatályba lépett 2012. január 1-jén : legfrissebb módosítás 2016. július 1-jén / [szerkbiz. Feledy Balázs ..., Kerényi Imre ..., Tőkéczki László ...] ; [... az idézeteket vál. és A magyar alkotmány előképei c. fej. szócikkeit írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-615-5269-81-3 kötött
Magyarország - alkotmány - jogtörténet - államjog - album
342.4(439)(094) *** 342(439)(091)
[AN 3679090]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2017.
Munk Veronika
   Kéjutca : magyar szex euróért / Munk Veronika. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 218, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-057-8 fűzött : 3499,- Ft
Németország - Magyarország - prostitúció - prostituált - szociográfia - ezredforduló - 21. század
351.764(430)(=945.11)"200/201" *** 613.882(439)"200/201" *** 392.65(4)"200/201" *** 308-058.5(=945.11)(430)
[AN 3680720]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Had- és Rendészettudományi Szekció (2017) (Budapest)
   A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói = Abstracts of the papers submitted to the XXXIII. National Student Research Groups' Conference : Branch of Military Sciences and Law Enforcement / [szerk. Boda József ..., Mészáros Bence ...] ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE RTK : Dialóg Campus, 2017. - 477 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. ápr. 25-27. között rendezték
ISBN 978-615-5680-46-5 fűzött
hadtudomány - rendészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
351.74 *** 355 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3680519]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2017.
   Rendészettudományi kutatások : az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete / szerk. Christián László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-49-6 fűzött
Magyarország - rendészet - rendvédelmi szervezet - bűnüldöző szervezet - menekültügy - esettanulmány
351.74 *** 341.43 *** 351.74(439)
[AN 3680985]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2017.
   A Szolnoki Törvényszék története 1945-ig / [szerk. Bojtos Gábor, Kelemen-Nagy Orsolya, Pongrácz Zsolt]. - Szolnok : Szolnoki Törvényszék, 2017. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-113.
ISBN 978-963-12-8891-9 kötött
Szolnoki Törvényszék
Szolnok - bíróság - 19. század - 20. század
347.992(439-2Szolnok) *** 347.97/.99(439-2Szolnok)"1867/1945"
[AN 3681023]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2017.
   A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere / szerk. Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos ; [közread. a] Periféria Egyesület. - Nyíregyháza : Periféria Egyes., 2017. - 241 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9150-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - ifjúságszociológia - hátrányos helyzetű - marginalitás - kábítószer-fogyasztás - serdülőkor - fiatal felnőtt - ifjúságvédelem - szociológiai vizsgálat - esettanulmány
343.575(439.161) *** 316.37-053.81-058.5(439.161) *** 316.37-053.6-058.5(439.161) *** 364.65-053.6(439)
[AN 3680982]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9832 /2017.
   Biztonsági kihívások a 21. században / szerk. Finszter Géza, Sabjanics István ; [a Belügyi Tudományos Tanács kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 838 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-50-2 kötött
biztonságpolitika
355.02
[AN 3680425]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9833 /2017.
Blanchard, Kenneth (1939-)
The new one minute manager (magyar)
   Egyperces menedzsment / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 119 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-304-460-5 kötött : 2990,- Ft
vezetés - munkalélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3680634]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2017.
Kaweh, Babak (1959-)
Das Coaching-Handbuch für Ausbildung und Praxis (magyar)
   Coaching kézikönyv coachoknak és oktatóknak / Babak Kaweh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2015. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 978-963-291-254-7 fűzött : 3500,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3685764]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2017.
Révész György
   A projektek előkészítésének és felügyeletének képeskönyve / Révész György, Révész Péter. - Budapest : Rationalis Kut. és Szolg. Kft., 2017. - 327 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-318.
ISBN 978-963-12-8194-1 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3680926]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9836 /2017.
Gál Kristóf
   Landing oldalak összeállítása és optimalizálása, avagy Hogyan varázsolj vevőket a honlapodra érkező látogatókból / Gál Kristóf. - [Budapest] : Klikkmarketing Bt., cop. 2016. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Klikkmarketing könyvsorozat ; 2.)
ISBN 978-615-80086-5-5 fűzött : 3990,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3679331]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2017.
Gonda Tibor
   A "tájzabálótól" a tudatos turistáig : a környezettudatosság erősödése a turizmusban / [Gonda Tibor] ; [kiad. a PTE KPVK]. - [Szekszárd] : PTE KPVK, cop. 2017. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-127.
turizmus - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
338.48 *** 504.03
[AN 3680906]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2017.
Győrffy Dóra
   Bizalom és pénzügyek : válság és válságkezelés az Európai Unióban / Győrffy Dóra. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2017. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 7.)
Bibliogr.: p. 233-259.
ISBN 978-963-279-911-7 fűzött : 3900,- Ft
Európai Unió - bizalom - gazdaságpolitika - pénzügyi válság - válságmenedzselés - ezredforduló - 21. század
338.2(4-62)"199/201" *** 338.124.4(4-62)"200" *** 658.1.016.7(4-62)
[AN 3681145]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2017.
Hartai Gabriella
   Be a good listener : hallás utáni szövegértés gyakorló- és tesztkönyv : [B2, C1] / Hartai Gabriella. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 92 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
keretcím: Lexika professional
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5200-36-6)
angol nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár
33 *** 802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3685635]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2017.
Kasza Tamás (1974-)
   Online lezárás avagy Hogyan keress a Facebookon pénzt? / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2017. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-6-8 fűzött : 5000,- Ft
marketing - reklám - internet
658.8 *** 659.1 *** 681.324Internet
[AN 3679811]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2017.
   Kohéziós politika 2014-2020 : az EU belső fejlesztéspolitikája a jelen programozási időszakban / szerk. Nyikos Györgyi ; [a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 608 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 521-529.
ISBN 978-615-5680-52-6 kötött
Európai Unió - fejlesztési politika - kohéziós alap - 21. század
339.923(4-62)"201" *** 338.246.027(4-62)"201"
[AN 3681040]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2017.
Lakatos Zsuzsa
   Transzferár iránytű : gyakorlati útmutató a kapcsolt vállalkozások adózási útvesztőiben történő eligazodáshoz / Lakatos Zsuzsa. - Budapest : Tax Revolutions, cop. 2017. - 221 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-8103-3 fűzött : 31395,- Ft
Magyarország - transzferár - adózás - útmutató
658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 338.55
[AN 3679175]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2017.
Lakatos Zsuzsa
   Transzferár iránytű munkafüzet : gyakorlati útmutató a kapcsolt vállalkozások adózási útvesztőiben történő eligazodáshoz / Lakatos Zsuzsa. - Budapest : Tax Revolutions, cop. 2017. - 52 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-12-8118-7 fűzött : 5145,- Ft
Magyarország - transzferár - adózás - példatár
658.1.012.65(439)(076) *** 334.75(439)(076) *** 336.2(439)(076) *** 338.55(076)
[AN 3679177]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2017.
Lázár Egon (1921-)
   Ráadás : újabb visszapillantások / Lázár Egon. - Budapest : Corvina, 2017. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6448-4 fűzött : 2490,- Ft
Lázár Egon (1921-)
Magyarország - Budapest - vezető alkalmazott - gazdasági irányítás - színház - színháztörténet - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Lázár_E.(0:82-94) *** 792(439-2Bp.)"195/201"(0:82-94)
[AN 3680649]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2017.
Mohácsi Márta (1977-)
   Az oktatás- és tudásmenedzsment dimenziói az Európa 2020 stratégia prioritásainak tükrében : oktatás- és tudásmenedzsment-kutatási tanulmányok / Mohácsi Márta. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 209 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-550-6 fűzött
tudásmenedzsment - oktatás
658.1.011.1 *** 659.2 *** 37
[AN 3678916]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2017.
Siklósi Ágnes
   Bevezetés a számvitelbe : számvitel alapjai példatár / Siklósi Ágnes, Simon Szilvia, Veress Attila. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2017. - 292 p. ; 29 cm
Gerinccím: Számvitel alapjai : példatár
ISBN 978-963-394-855-2 fűzött : 4300,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3687053]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2017.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése / Bíró Tibor [et al.]. - Budapest : Perfekt, 2016. - 217, [13] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [221-223].
ISBN 978-963-394-851-4 fűzött : 3750,- Ft
vállalkozás - mérlegkimutatás - gazdasági elemzés - tankönyv
657.372.012.12(078)
[AN 3687012]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9848 /2017.
   25 éves a Vámosújfalui Általános Iskola : évkönyv, 1992-2017 / [szerk. ... Nagy Szabolcs, Trembeczki Réka]. - [Vámosújfalu] : Vámosújfalui Ált. Isk., [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8989-9)
Vámosújfalui Általános Iskola
Vámosújfalu - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Vámosújfalu)(091)
[AN 3680429]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2017.
   50 év 50 pillanat / [szerk. Hegedüs Roland, Tauber Norbert, Bakosné Somogyi Judit] ; [közread. a] Százhalombattai 1. számú Általános Iskola. - Százhalombatta : 1. sz. Ált. Isk., 2017. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7564-3 fűzött
Általános Iskola (1.) (Százhalombatta)
Százhalombatta - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Százhalombatta)(091)
[AN 3680602]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2017.
Besnyi Szabolcs
   A játék nem játék! 2 : használd tudatosan a játékot, hogy a fegyelmezés helyett a fejlődésre összpontosíthass! / [Besnyi Szabolcs, Nagy Gábor Mapó] ; [ill. Veres Ádám] ; [kiad. az OptimusTréning ... és a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt. ...]. - [Budapest] : Optimus Tréning : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt., cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7873-6 fűzött
játék - pedagógiai munka
371.382 *** 371.321
[AN 3679489]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2017.
Buhot, Benjamin
Le journal de moi : papa (magyar)
   Apanapló / Benjamin Buhot, Fred Corre Montagu ; [ford. Szaszák György]. - [Budapest] : Saxum, 2017. - 223 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-139-5 fűzött : 2800,- Ft
családi nevelés - apa
37.018.1 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 3679112]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2017.
Gósy Mária (1952-)
   A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban és írásban) iskolásoknak : szülők számára / írta Gósy Mária. - Budapest : Nikol, [2017]. - [4], 63 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8461-75-6)
írás- és olvasástanítás - logopédia
371.321.8 *** 372.41/.45 *** 372.46
[AN 3685918]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2017.
   Jászszentlászló oktatás anno : a község oktatástörténete képekben 1945-től 2000-ig : die Schulgeschichte der Gemeinde in Fotos von 1945 bis 2000 / [kiad. a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület]. - Jászszentlászló : Helytörténeti és Faluvédő Egyes., 2017. - 300 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-12-8631-1 kötött
Jászszentlászló - iskolatörténet - általános iskola - 20. század - fényképalbum
373.3(439-2Jászszentlászló)"194/200"(084.12)
[AN 3680870]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2017.
Katona Irén
   Lélekhang : egy óvónő lelkének naplója : a bárándi nevelési rendszer - IX. rész: Nyilas / Katona Irén. - Báránd : Szerző, 2017. - 211 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
Fűzött
óvodai nevelés - játék
372.3 *** 793/794
[AN 3679959]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2017.
   Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1 / [szerk. Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-600-8 fűzött
óvodai nevelés - pedagógusképzés - módszertan
372.3 *** 371.13 *** 371.3
[AN 3679143]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2017.
   Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2 / [szerk. Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-601-5 fűzött
óvodai nevelés - módszertan - pedagógusképzés
371.3 *** 372.3 *** 371.13
[AN 3679148]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2017.
Latta, Nigel (1967-)
The modern family survival guide (magyar)
   Az én gyerekem, a te gyereked, a mi gyerekünk : túlélőkalauz mozaikcsaládoknak / Nigel Latta ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 296 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 978-615-5733-00-0 fűzött : 3690,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - csonka család - gyermeklélektan
37.018.1 *** 314.622.4 *** 159.922.7
[AN 3679172]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2017.
   A Názáret Római Katolikus Óvoda 25 éves jubileumi évkönyve, 1992-2017 / [szerk. Csókáné Kovács Eszter, Hajdu László]. - Nagykőrös : Názáret Római Katolikus Óvoda, 2017. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8458-4 kötött
Názáret Római Katolikus Óvoda (Nagykőrös)
Nagykőrös - óvoda - egyházi intézmény - történeti feldolgozás
373.24(439-2Nagykőrös)(091)
[AN 3680594]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2017.
Pálfi Judit (1972-)
   Macitorna, nyuszitorna : 21 játékos mozgásfejlesztő tevékenységtervezet az óvodai testneveléshez / Pálfi Judit. - Budapest : Neteducatio Kft., 2016. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-615-80328-6-5 fűzött
óvodapedagógia - mozgásos játék - tanári segédkönyv
372.363(072)
[AN 3679659]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2017.
Pálfi Judit (1972-)
   Mesepárnás mesecsoda : a mesepárna módszerének alkalmazása az óvodában, bölcsődében tevékenységtervek segítségével / Pálfi Judit. - Budapest : Neteducatio Kft., 2016. - 112 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-615-80328-1-0 fűzött
óvodai nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3
[AN 3679768]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2017.
Sztudva Mónika (1974-)
   Freinet a XXI. században : alternatív pedagógia vagy a mindennapok nevelési elvei / Sztudva Mónika. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - [2], 84 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 73-83.
ISBN 978-963-12-8768-4 fűzött
alternatív nevelés - óvodai nevelés
371.4 *** 372.3
[AN 3680059]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2017.
Urbán Mónika
   Játék az osztályban : az ásítozás nélküli tanórák titka / Urbán Mónika és Besnyi Szabolcs ; [ill. Szabó Szila Szilárd] ; [kiad. a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt.]. - [Budapest] : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt., cop. 2017. - 179 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7874-3 fűzött : 3990,- Ft
pedagógiai munka - játék - módszertan
371.321 *** 371.382 *** 371.3
[AN 3679522]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2017.
   Út az ökoiskola felé : módszertani segédanyag és útmutató leendő ökoiskoláknak / [szerk. Könczey Réka, Szabó Mária, Varga Attila] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 2. kiad. - Budapest : OFI, 2016. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-436-000-1 fűzött
környezeti nevelés - pedagógia - módszertan
372.850.4 *** 372.48 *** 37.025
[AN 3680027]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2017.
A XXI. század új, multigenerációs iskolarendszere, 2013-2033 (angol)
   A new, multigenerational education system for the 21st century, 2013-2033 / [ed. Ágnes Bittera] ; [publ. by Foundation for the Future of Biomedical Sciences in Szeged]. - Szeged : Found. for the Future of Biomedical Sciences in Szeged, 2017. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Szeged Scientists Academy program
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8626-7)
Magyarország - Szeged - tehetséggondozás - gimnázium - felsőoktatás - 21. század
376.545(439-2Szeged)"201" *** 373.54(439-2Szeged) *** 378(439)"201"
[AN 3680149]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9865 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   A külső futás és a belső futás : hogyan hozd elő belső képességeidet a sportban? / Sri Chinmoy. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2017. - 288 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A ford. a "The outer running and the inner running" (Jamaica, NY : Agni Press, 1984) és a "Sport und Meditation" (Zürich ; Nürnberg ; Wien : Sri-Chinmoy-Verl., 1990) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-86752-5-5 fűzött : 1990,- Ft
futás - életvezetés
796.422 *** 613.865
[AN 3685651]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2017.
   Húsz év a Darázsfészekben : a Kőbányai Darazsak és a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia jubileuma / [szerk. Hajdu Péter] ; [közread. a] Kosárvarázs Alapítvány. - Budapest : Kosárvarázs Alapítvány, 2017. - 116 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88752-1-1 fűzött
Kőbányai Diákok Sportegyesülete
Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia
Budapest. 10. kerület - sportiskola - sportegyesület - kosárlabda
796.323(439-2Bp.) *** 061.2(439-2Bp.X.)
[AN 3678987]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2017.
Imre Géza (1974-)
   Imre Géza : fehérarany / [sajtó alá rend.] Pietsch Tibor. - Pécs : Alexandra, 2017. - 223 p., [48] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-447-047-2 fűzött
Imre Géza (1974-)
Magyarország - párbajtőrvívás - sportoló - olimpikon - 20. század - 21. század - memoár
796.864(439)(092)Imre_G.(0:82-94)
[AN 3680684]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2017.
Koevoets, Martijn (1974-)
High frequency powerlifting (magyar)
   Nagy gyakoriságú erőemelés : tudomány a nagy gyakoriságú edzés mögött / Martijn Koevoets ; [ford. Németh Róbert]. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-443-310-1 fűzött
súlyemelés - erőedzés
796.88.015.52
[AN 3678997]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2017.
   Magyarország rejtőzködő túraútvonalai : nem csak kezdőknek : [túrázók nagykönyve] : [nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : I. P. C. Kv., [2017]. - 400 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-616-3 fűzött : 5499,- Ft
Magyarország - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 3679589]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2017.
Nemes Flóra
   Kutyulógia : kutyaterápiás játékötletek szakembereknek és felvezetőknek : Mányik Richárd vezető kiképző kutyakiképzési bevezetőjével és gyakorlati tanácsaival / Nemes Flóra, Pálfy Panni ; [ill. Vida Anita] ; [közread. a] Neo Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Neo M. Segítőkutya Közhasznú Egyes., 2017. - 78, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8520-8 fűzött : 3990,- Ft
játék - kutya - képességfejlesztés - gyógyítás
793/794 *** 636.7 *** 37.025 *** 616-08
[AN 3679318]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2017.
Paksi Konstantin (1975-)
   A Formula 1 aranykora, a '80-es évek élcsapatai / Paksi Konstantin és Udvardy-Szabó Gergely. - Budapest : [Paksi K.]., 2017. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9228-2 fűzött
autósport - sporttörténet - technikatörténet - 1980-as évek
796.71(100)"198" *** 629.114.82(100)"198"
[AN 3680260]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2017.
Żółtowska-Darska, Yvette
Ronaldo (magyar)
   Ronaldo : a fiú, aki tudta, mit akar : [nem csak rajongóknak] / Yvette Żółtowska-Darska ; [ford. Szecskó István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 212 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-748-9 kötött : 2999,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3685782]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9873 /2017.
Alföldi Fotószalon (22.) (2016) (Szentes)
   XXII. Alföldi Fotószalon : XXXVI. Dél-Alföldi Fotószalon, 2016. Szentes. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], [2016]. - [36] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Alföld - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439.14)"201" *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 3679057]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2017.
   Békesség nektek! : Kortárs Keresztény Művészeti Gyűjtemény Kecskeméten : válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből : Vigadó Galéria, 2017. június 10 - július 23. = Peace be with you! : Contemporary Christian Art Collection of Kecskemét : selection from the Fine Art Collection of the Katona József Museum of Kecskemét : Vigadó Gallery, 10 June 2017 - 23 July 2017 / [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője ... ifj. Gyergyádesz László]. - [Kecskemét] : Katona J. Múz., 2017. - 50 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9815-49-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 20. század - 21. század - múzeumi gyűjtemény
73/76.046.3(439)"197/201" *** 246 *** 069(439-2Kecskemét)
[AN 3680856]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2017.
Foster, Colin (1954-)
   White / Colin Foster. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 86, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2017. jún. 19 - 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8962-6 kötött : 2980,- Ft
Nagy-Britannia - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(410)(092)Foster,_C. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3679098]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2017.
Gulyás Gábor (1968-)
   Mire való a művészet? : kiállításokról kurátori szemmel / Gulyás Gábor. - Budapest : Ráció, 2017. - 219 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-09-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 21. század
73/76(439)"200/201" *** 73/76(100)"200/201"
[AN 3680357]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2017.
Huszthy Edit (1977-)
   Pont pont vesszőcske : széljegyzet rajzlapra / Huszthy Edit ; [közread. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-318-641-1 fűzött
vizualitás - ábrázolás
7.017 *** 7.04
[AN 3679028]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2017.
Jarmeczky István (1951-)
   Absztrakt út = Abstract route = Abstrakter Weg / Jarmeczky. - [Pécs] : [Jarmeczky I.], 2016. - 73 p. : ill., színes ; 28 cm
A Pécsett, 2016. jún. 17 - aug. 7. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-6387-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Jarmeczky_I. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3680008]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2017.
Jurasits Zsolt
   Jurasits. - [Budapest] : Levendarium, 2017. - 104 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-8724-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Jurasits_Zs.
[AN 3680847]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2017.
Kolozsváry-Stupler Éva (1937-)
   Bepillantás a kintbe : Kolozsváry-Stupler Éva művészete : Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba : időszaki kiállítás, 2017. július 6 - augusztus 20. = Insight into outside : the art of Eva Kolosvary-Stupler : Munkácsy Mihály Museum, Békéscsaba : temporary exhibition, 6 July - 20 August 2017 / [... kurátora és ... szerk. Ván Hajnalka]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., [2017]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 9.)
ISBN 978-963-7219-98-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Kolozsváry-Stupler_É. *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 3679096]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2017.
   Macarıstanda toxoculuq : Macarıstan Günläri Bakı 2017 = Woven in Hungary : Hungarian Days in Baku 2017 = Magyarok szőtték : Magyar Napok Bakuban 2017 / [... särginin kuratorları ... Nad Yudit, Sepeş Hed] ; [... red. ... Kidyöş Erjebet, Molnar Dyula] ; [... näşr edän qurum ... Macarıstan Kreativ Ictimai Incäsänät Qeyri-kommersiya Ltd.]. - [Szentendre] : MANK, [2017]. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80488-1-1 kötött
Magyarország - textilművészet - faliszőnyeg - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.522.2 *** 745.52(439)"198/201" *** 061.4(479.24-2Bakı)
[AN 3680109]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2017.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál]. - 2. átd. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2016-2017]. - 3 db ; 27 cm
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3636337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Szépítő Bizottmánytól napjainkig : 1808-tól napjainkig / Fehérvári Zoltán [et al.]. - cop. 2017. - 343 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 325-329.
ISBN 978-963-09-8852-0 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - építészettörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló
72(439)"18/201"
[AN 3679127] MARC

ANSEL
UTF-89883 /2017.
Marx Mária (1956-)
   Mesterek keze nyomán : népi épületek muzeológiai, építészeti felmérése / [írta Marx Mária, Kósa Balázs, Gábris Katinka] ; [közread. a Göcseji Múzeum ...]. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., 2017. - 59 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7205-72-9 fűzött
Zala megye - népi építészet - felmérés - műemlékvédelem
72.031.4(439.121) *** 72.025.3/.4(439.121)
[AN 3679166]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2017.
   Modern art and internationalism: lives in motion : a festschrift in honor of Krisztina Passuth / ed. by Flóra Mészáros. - Pécs : Kontraszt, 2017. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80252-4-9 fűzött
művészetesztétika - művészettörténet - emlékkönyv
7.01 *** 73/76(100)
[AN 3681061]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2017.
   Önvallomás : Hetedik Kortárs Önarckép Biennále, 2016 : Csili Művelődési Központ ... Budapest ... / [szerk., kurátor Lehoczkiné Fekete Emese]. - Budapest : Csili Művel. Közp., [2016]. - [32] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88983-3-3 fűzött
képzőművészet - fotóművészet - 21. század - önarckép - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 73/76(439)"201" *** 73/76.041.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 77.041.5
[AN 3680476]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2017.
Sárközi Anikó (1982-)
   Fények és színek = Lights and colors / Sárközi Anikó. - [Mosonmagyaróvár] : [Sárközi A.], [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5823-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Sárközi_A.
[AN 3679063]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2017.
Szabó László, T. (1953-)
   Yes : San Marco Galéria : [2017. április 21 - május 12., ... Budapest ...] / T. Szabó László. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - [33] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szabó_L.,_T. *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3679871]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2017.
   Szavakba szőtt idő : jubileumi antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2016. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6931-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - fotóművészet - 21. század - antológia
77.04(439)"200/201" *** 894.511-822 *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3680526]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2017.
Szőke Péter Jakab (1972-)
   Szőke Péter Jakab / [bev. ... Berkes András]. - Budapest : [Szőke P. J.], 2017. - 82, [1] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8252-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szőke_P._J.
[AN 3680056]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2017.
Tóth Anna
   Árnyékból a fényre : Tom / [írta Tóth Anna]. - [Eger] : [Bartók S.-né], 2017. - 104 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7879-8 kötött : 4999,- Ft
Bartók Sándor (1948-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bartók_S. *** 76(439)(092)Bartók_S.
[AN 3679107]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2017.
Tranker Kata (1989-)
   Hiányzó végtelen : 2017. február 4 - április 2. = Unaccounted perpetuity : 4 February - 2 April 2017 / Tranker Kata ; [szerző ... Zsikla Mónika] ; [kiad. ... a Paksi Képtár]. - Paks : Paksi Képtár, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
A kiállítást Pakson rendezték
ISBN 978-615-5121-20-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Tranker_K. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3680043]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2017.
   Vízfestők 25 : [1991-2016] : Budapest, Szekszárd, 2016/2017 / [szerk. Lobler Ferenc, Szily Géza, Ványai Magdolna] ; [kiad. a Magyar Vízfestők Társasága]. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., [2017]. - 83 p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-12-7917-7 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75(439)"199/201" *** 75.021.322 *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3679975]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9893 /2017.
Dukay Barnabás (1950-)
Részletek az örökkévalóságból (angol)
   Excerpts from eternity : the purification of time and character, the fulfilment of love, cooperation with the Celestial Will in Johann Sebastian Bach's Ciaccona for Violin / Barnabás Dukay and Márta Ábraháme[transl. by Balázs Mikusi, Flóra Jámbor]. - Budapest : BioBach-Music B. and Music Publ. L.P., cop. 2017. - 148 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm + CD
melléklet címe: Partita Nr. 2 for Violin Solo in D minor, BWV 1004
ISBN 978-963-12-8865-0 kötött
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Partita (hegedű)
Németország - zeneszerző - 18. század - zeneelmélet - műkritika - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 3679034]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2017.
Dukay Barnabás (1950-)
   Részletek az örökkévalóságból : az idő és a jellem tisztulása, a szeretet kiteljesedése, együttműködés az Égi Akarattal Johann Sebastian Bach hegedű-Ciaccona-jában / Dukay Barnabás és Ábrahám Márta. - [Budapest] : BioBach-Music Kv.- és Zeneműk., cop. 2017. - 148 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm + CD
melléklet címe: Partita Nr. 2 for Violin Solo in D minor, BWV 1004
ISBN 978-963-12-8720-2 kötött
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Partita (hegedű)
Németország - zeneszerző - 18. század - zeneelmélet - műkritika - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 3679030]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2017.
Koncz Éva
   Beat : a világformáló erő / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2017. - 88 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-80402-5-9 kötött
Magyarország - zenetörténet - könnyűzene - beatnemzedék
78.067.26.036.7(100)(089.3) *** 78.067.26.036.7(439)"196/197"(089.3)
[AN 3680715]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2017.
   A Sasvári Zongoraterem műhelye : kiállítási katalógus = The workshop of the Sasvári Piano Hall : an exhibition catalogue / [rend. ... Baranyi Anna] ; [szerk. ... Gombos László] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma. - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múz., 2016. - 16 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítás Budapesten, 2016. okt. 1-től tekinthető meg
ISBN 978-963-416-043-4 fűzött
Sasvári család
Budapest - Magyarország - hangszerkészítés - zongora - családtörténet - kiállításvezető
681.816 *** 929.52(439)Sasvári *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3679064]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2017.
   Szilágyi Enikő : parlando : esszék, kritikák, versek : essais, critiques, poèmes / [szerk. Fazakas István] ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 103 p. : ill. ; 27 cm + 2 CD
ISBN 978-615-5568-35-0 fűzött : 6000,- Ft
Szilágyi Enikő (1952-)
Franciaország - dalénekes - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - sanzon - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(44)(=945.11)(092)Szilágyi_E. *** 784.3 *** 792.028(44)(=945.11)(092)Szilágyi_E.
[AN 3680885]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9898 /2017.
Balogh Gyula
   A Jordán-sztori : egy színházi jelenség : interjúkötet / Balogh Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8963-3 fűzött : 2800,- Ft
Jordán Tamás (1943-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - riport
792.028(439)(092)Jordán_T.(047.53)
[AN 3679948]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2017.
Edwards, Gavin (1940-)
The Tao of Bill Murray (magyar)
   Bill Murray és a Tao : igaz történet örömről, megvilágosodásról és partitrollkodásról / Gavin Edwards ; ill. R. Sikoryak ; [ford. Pálfi Norbert ..., Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-319.
ISBN 978-615-5715-09-9 fűzött : 3990,- Ft
Murray, Bill (1950-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Murray,_B.
[AN 3679896]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2017.
Kalmár Tibor (1932-)
   Mulattattam és mulattam / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8909-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - színházi rendező - színházművészet - 20. század - 21. század - memoár
792(439)"194/199"(0:82-94) *** 792.027.2(439)(092)Kalmár_T.(0:82-94)
[AN 3680067]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2017.
Titanic Nemzetközi Filmfesztivál (24.) (2017) (Budapest)
   24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál : ... 2017. 04. 06-13. / [katalógusszerk. Deák Zsuzsanna] ; [rend., kiad. a Titanic Filmjelenlét Alapítvány]. - Budapest : Titanic Filmjelenlét Alapítvány, [2017]. - 52, [3] p. : ill. ; 26 cm
A fesztivált Budapesten tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8453-9 fűzött
Budapest - filmművészet - filmfesztivál - 21. század
791.43(100)"201" *** 061.7(439-2Bp.)"2017"
[AN 3679670]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9902 /2017.
Bowing, Peter
   Eurocity student's book : level B1 / [writers Peter Bowing, Monica Ford, Erika Osváth]. - Rev. ed. - Budapest : Euro Examination Centre, 2017. - 138 p. : ill. ; 28 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-9762-24-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3680373]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2017.
Fehér Krisztina (1980-)
   Babák a hangok világában / Fehér Krisztina. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 218 p. ; 21 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 199-208.
ISBN 978-963-279-933-9 fűzött : 2900,- Ft
nyelvelsajátítás - csecsemő - szociolingvisztika
800.71 *** 800.1 *** 316.7-053.2
[AN 3681126]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2017.
Fráter Adrienne
   Pons gyakori hibák A-Z : helyesírás : 10-99 éves korig / Fráter Adrienne. - Budapest : Klett, 2017. - [97] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-74-9 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - segédkönyv
809.451.1-1
[AN 3679150]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2017.
International Conference on Argumentation and Rhetoric (4.) (2016) (Oradea)
   Argumentor 4 : mens sana: rethinking the role of emotions : proceedings of the Fourth International Conference on Argumentation and Rhetoric, held in Oradea ..., Romania, 7-8 October 2016 / eds. Rozália Klára Bakó, Gizela Horváth. - Oradea : Partium Press ; Debrecen : Debrecen Univ. Press, 2016. - 271 p. : ill. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-589-6 fűzött
retorika - stilisztika - érzelem
801.73 *** 82.085 *** 159.942
[AN 3678939]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2017.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : tankönyv / Kertész Judit ; [graf. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 208 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-53-3 fűzött : 2950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3685624]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2017.
Metz Éva
   Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 5 Testsätze, Tipps zur Aufgabenlösung : ... Deutsch Stufe B1 / aut. Metz Éva. - Überarb. Aufl. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2017. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm + 5 mell.
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-09-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3679885]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2017.
Szilcer-Likovics Olga
   Rusinsʹkyj dïtočyj kalejdoskop = Ruszin gyermek kaleidoszkóp / Ol�a Silcer-Likovič ; [... vydav. Obŝestvo Rusinsʹkoï Kultury]. - Budapešt : O-vo Rusinsʹkoï Kultury, 2016. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7573-5 fűzött
ruszin nyelv - magyarországi ruszinok - nyelvkönyv - gyermekkönyv
808.75(078)(02.053.2) *** 316.347(=875)(439)
[AN 3679682]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2017.
Tóth Renáta
   Az angol nyelvtan bakancslistája / Tóth Renáta. - Debrecen : Tóth R., 2017. - 70 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8974-9 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3680387]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2017.
Vida Enikő
   Impeccable! : niveau intermédiaire B1, B2 : [650 francia nyelvtani feladat megoldókulccsal] / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 240 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-963-9357-68-6 fűzött : 2750,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
804.0-5(079.1)=945.11
[AN 3685776]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9911 /2017.
   Argumentor Műhely : közbeszédaktusok : ... Argumentor Műhelykonferencia : Nagyvárad, 2015. szeptember 11. / szerk. Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára. - Nagyvárad : Partium ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2016. - 247 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Közbeszéd-aktusok : a 2015-ös Argumentor Műhelykonferencia kötete. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-576-6 fűzött
retorika - stilisztika - kommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - internet
82.085 *** 801.73 *** 316.774 *** 791.9.096/.097 *** 681.324Internet
[AN 3678923]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2017.
Nényei Pál (1974-)
   Az irodalom visszavág / Nényei Pál ; [... ill. Baranyai András]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2017]-. - ill. ; 20 cm
világirodalom története - kultúratörténet - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2) *** 008(02.053.2)
[AN 3686876]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Léda tojásaitól Az aranyszamárig. - 2. jav. kiad. - cop. 2017. - 426, [3] p.
ISBN 978-963-410-308-0 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3686877] MARC

ANSEL
UTF-89913 /2017.
   Nyom-követés 2 : tanulmánykötet : a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály I. közös konferenciájának tanulmánykötete / szerk. Domokos Gyöngyi [et al.]. - Újvidék : Vajdasági M. Doktoranduszok és Kutatók Szervezete ; Budapest : DOSZ Irodalomtudományi Oszt., 2017. - 162 p. ; 21 cm. - (Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály tanulmánykötet, ISSN 2498-7751 ; 2.)
Az Újvidéken, 2016. nov. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5586-17-0 fűzött
Közép-Európa - irodalomtudomány - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
82.01 *** 894.511(091)"19" *** 894.511(4-11)(091)"19"
[AN 3681150]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9914 /2017.
Borbély András (1982-)
   Visszateremtés : esztétika és politika Szilágyi Domokos korai költészetében / Borbély András. - Budapest : Kijárat, 2017. - 238 p. ; 21 cm. - (Geopoetika, ISSN 2559-9445 ; 1.)
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 978-615-5160-61-5 fűzött : 2800,- Ft
Szilágyi Domokos (1938-1976)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Szilágyi_D.
[AN 3680536]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2017.
   Határok fölött : tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról / szerk. Bene Sándor [et al.] ; [közread. a] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 563 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-071-7 kötött : 4230,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - hadvezér - történelmi személy - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_M. *** 943.9(092)Zrínyi_M.
[AN 3681116]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2017.
Hegedűs Mária (1951-)
   Kalandozás Bakucz József költészetében / Hegedűs Mária. - Budapest : M. Műhely K., 2017. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-7596-88-9 fűzött : 2490,- Ft
Bakucz József (1929-1990)
Egyesült Államok - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
894.511(73)(092)Bakucz_J.
[AN 3680512]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2017.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   A szöveg testén túl : L. Simon László lineáris és vizuális költészete / Kelemen Erzsébet. - Budapest : Ráció, 2017. - 311 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-07-2 kötött : 3200,- Ft
Simon László, L. (1972-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(439)(092)Simon_L.,_L.
[AN 3680388]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2017.
Szilágyi Zsófia (1973-)
   Az éretlen Kosztolányi / Szilágyi Zsófia. - Budapest : Kalligram, 2017. - 290 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 266-284.
ISBN 978-615-5603-96-9 fűzött : 2990,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3673100]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2017.
Vörös Imre (1936-)
   Péczeli József, 1750-1792 / Vörös Imre. - Budapest : Universitas, 2017. - 165 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-59-1 kötött : 2100,- Ft
Péczeli József (1750-1792)
Magyarország - író - 18. század
894.511(092)Péczeli_J.
[AN 3680352]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9920 /2017.
Abercrombie, Joe (1974-)
Sharp ends (magyar)
   Pengeélen : történetek az Első Törvény világából / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 388, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-028-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3680722]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2017.
Alexandra, Belinda
Southern ruby (magyar)
   Dél ékköve / Belinda Alexandra ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-608-8 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3679580]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2017.
Andrews, Mary Kay (1954-)
The weekenders (magyar)
   Víkendezők / Mary Kay Andrews ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 422, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-611-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679560]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2017.
Andruhovič, Sofìâ Ûrìïvna (1982-)
Felìks Avstrìâ (magyar)
   Felix Austria / Szofija Andruhovics ; ford. Mihályi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 266, [1] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-932-2 fűzött : 3200,- Ft
ukrán irodalom - regény
883-31=945.11
[AN 3681068]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Oblivion 3 (magyar)
   Oblivion 3 : feledés / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 278 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-989-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-988-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679534]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2017.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Onyx (magyar)
   Ónix : Luxen 2. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 469 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-631-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3686682]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Ida és Rabbat / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 191, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-407-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3679153]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2017.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2017. - 2 db ; 20 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3680692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 190, [1] p.
ISBN 978-963-341-201-5 fűzött
[AN 3680694] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 181 p.
ISBN 978-963-341-202-2 fűzött
[AN 3680695] MARC

ANSEL
UTF-89928 /2017.
Axat, Federico (1975-)
La última salida (magyar)
   Öld meg őt is! / Federico Axat ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2017. - 483, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-678-2 fűzött : 3690,- Ft
argentin irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(82)=945.11
[AN 3680818]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2017.
Backman, Fredrik (1981-)
En man som heter Ove (magyar)
   Az ember, akit Ovénak hívnak / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-238-4 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3685784]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2017.
Banks, Anna
Nemesis (magyar)
   Nemezis : a szeretett ellenség / Anna Banks ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 351 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-777-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679559]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2017.
Bergmann, Emanuel (1972-)
Der Trick (magyar)
   A trükk / Emanuel Bergmann ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Európa, 2017. - 437 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-709-3 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3680816]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2017.
Black, Holly (1971-)
The bronze key (magyar)
   A bronzkulcs : Magisztérium 3. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 275, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-399-928-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-927-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3680640]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2017.
Bomann, Corina (1974-)
Der Mondscheingarten (magyar)
   Holdfénykert / Corina Bomann ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-019-1 fűzött : 3790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3679618]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2017.
Bosch, Luzie
Tori und die verschwundene Stute (magyar)
   Tori és az elveszett kanca / Luzie Bosch ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 205, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Napfény tanya
ISBN 978-615-5611-73-5 fűzött : 2699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3679639]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2017.
Boyden, Joseph (1966-)
The orenda (magyar)
   Az orenda / Joseph Boyden ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 558, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-91-6 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3679886]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2017.
Bracken, Alexandra (1987-)
In the afterlight (magyar)
   Sötét hajnal / Alexandra Bracken ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 463 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-737-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679567]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2017.
Bracken, Alexandra (1987-)
Passenger (magyar)
   Az idő vándorai / Alexandra Bracken ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 413 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-738-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679396]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2017.
Bybee, Catherine (1968-)
Married by Monday (magyar)
   Házasság hétfőre / Catherine Bybee ; [ford. Sinka Erika]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 338, [5] p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5611-84-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679646]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2017.
Castillo, Linda (1960-)
Among the wicked (magyar)
   Bűnösök között / Linda Castillo ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 278, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-025-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3680705]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2017.
Chainani, Soman
The school for good and evil : the last ever after (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : jótett helyébe / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - Budapest : Twister Media, 2017. - 766 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-80415-7-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679955]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2017.
Child, Lee (1954-)
Gone tomorrow (magyar)
   Elveszett holnap / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 370, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-043-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3687001]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2017.
Chu, Wesley (1976-)
Time salvager (magyar)
   Időrabló / Wesley Chu ; [ford. Kerekes Éva]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 457 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-142-1 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679270]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-545-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3687004]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
City of heavenly fire (magyar)
   Mennyei tűz városa : A végzet ereklyéi 6. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 650, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-132-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3687002]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2017.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork princess (magyar)
   A hercegnő : Pokoli szerkezetek 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 546, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-133-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3686678]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2017.
Coelho, Paulo (1947-)
O monte cinco (magyar)
   Az ötödik hegy / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 287 p. ; 20 cm
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99111
ISBN 978-963-293-111-1 kötött : 3499,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3686764]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2017.
Cole, Daniel
Ragdoll (magyar)
   Rongybaba / Daniel Cole ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 491 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-977-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3680843]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2017.
Cole, Kresley
Endless knight (magyar)
   Endless knight : végtelen lovag : Arkánum krónikák 2. / Kresley Cole ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 373 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-447-4 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-399-448-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679383]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2017.
Cruz, Afonso (1971-)
Flores (magyar)
   Virágok / Afonso Cruz ; ford. Bense Mónika. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 247, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-939-1 fűzött : 2900,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3674527]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2017.
Cussler, Clive (1931-)
Fire ice (magyar)
   Tűzjég : [NUMA-akták] / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 409 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-606-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3679538]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2017.
Day, Sylvia
The stranger I married (magyar)
   Idegen a férjem / Sylvia Day ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-32-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679136]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2017.
Delaney, J. P.
The girl before (magyar)
   A lány a múltból = The girl before / J. P. Delaney ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 359 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-261-743-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679517]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2017.
Desjardins, India (1976-)
Un été chez ma grand-mère (magyar)
   Nyári bonyodalmak : Amélie zűrös élete 3. / India Desjardins ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-985-1 fűzött : 2299,- Ft
kanadai francia irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
840-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3680725]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2017.
Dunant, Sarah (1950-)
In the name of the family (magyar)
   A Borgiák végzete / Sarah Dunant ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 431 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-655-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3679862]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2017.
Elgar, Emily
If you knew her (magyar)
   Tökéletes hazugság / Emily Elgar ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 367 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-863-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3679587]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2017.
Fenton, Liz
Your perfect life (magyar)
   Ha lenne/lett egy másik életed / Liz Fenton, Lisa Steinke ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 343 p. ; 20 cm
A főcímben a "lenne" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-615-5733-03-1 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679918]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2017.
Fischer, Linda (1939-)
The memory book (magyar)
   Az emlékkönyv : egy nő önfelfedezése az Osztrák - Magyar Monarchiában a századfordulón / Linda Fischer ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 350 p. : ill. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
Bibliogr.: p. 345-348.
ISBN 978-963-635-610-1 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - amerikai angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94(73)=945.11 *** 908.439(0:82-94)
[AN 3679565]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2017.
Flanagan, John (1944-)
The sorcerer in the north (magyar)
   Észak varázslója / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 291 p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 5.)
ISBN 978-963-457-123-0 kötött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3680718]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2017.
Foster, Alan Dean (1946-)
Alien : covenant (magyar)
   Alien : covenant / ... írta Alan Dean Foster ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-395-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679734]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2017.
Gabaldon, Diana (1952-)
Drums of autumn (magyar)
   Drums of autumn : őszi dobszó : az Outlander-sorozat negyedik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 2 db ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-824-3 kötött : 6999,- Ft
ISBN 978-963-399-763-5 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679365]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 604, [3] p.
[AN 3679366] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 579, [3] p.
[AN 3679368] MARC

ANSEL
UTF-89961 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Saphirblau (magyar)
   Zafírkék : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 357, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-395-8 fűzött : 3299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3685798]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Smaragdgrün (magyar)
   Smaragdzöld : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-682-9 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686701]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2017.
Glines, Abbi
Ceaseless (magyar)
   A jövőm : [az Existence trilógia harmadik kötete] / Abbi Glines ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 263 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-771-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679525]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2017.
Gregson, Julia
Jasmine nights (magyar)
   Jázmin éjszakák / Julia Gregson ; [ford. Hunvári Orsolya]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 426, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-609-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3679578]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2017.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Crimson death (magyar)
   Vérvörös végzet / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 2 db ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-963-419-299-2 fűzött : 5480,- Ft : 19,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 380 p.
[AN 3679957] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 383 p.
[AN 3679958] MARC

ANSEL
UTF-89966 /2017.
Hanlon, Abby
Dory Dory black sheep (magyar)
   Dory és a fekete bárány / Abby Hanlon ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - [6], 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-415-9 kötött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679154]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2017.
Hannah, Kristin (1960-)
The nightingale (magyar)
   Fülemüle / Kristin Hannah ; ford. Farkas Krisztina. - Budapest : Park Kvk., cop. 2017. - 540, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-239-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3680438]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2017.
Harrison, Kim
A fistful of charms (magyar)
   A fistful of charms : egy maréknyi bűbájért / Kim Harrison ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 660 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-742-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679377]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2017.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never (magyar)
   Never, never : soha, de soha 2 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Matyola Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 115 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-118-6 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679370]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2017.
   I [love] English : 30 angol - magyar mese a szeretetről és a barátságról. - Budapest : Roland, [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A főcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-615-5627-35-4 kötött : 1790,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3679109]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2017.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 35. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 124, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-789-2 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686906]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2017.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Unleash the night (magyar)
   Szenvedélyes éjszakák / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 368 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza ; 9.)
ISBN 978-963-293-660-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3680014]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2017.
Kincaid, S. J.
The diabolic (magyar)
   A kárhozott / S. J. Kincaid. - Budapest : Twister Media, 2017. - 479 p. ; 20 cm
Ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna
ISBN 978-615-5631-28-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679951]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2017.
Kirby, Matthew J. (1976-)
Last descendants (magyar)
   Last descendants : a kán sírja / Matthew J. Kirby ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2017. - 340 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: An Assassin's creed series
ISBN 978-615-5514-93-7 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3679634]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2017.
Kottmann, Agnes (1959-)
Chiara : Sturm der Gefühle (magyar)
   Chiara : érzések vihara / Agnes Kottmann. - Pécs : Alexandra, 2017. - 127 p. ; 22 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-963-357-891-9 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3680636]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2017.
Läckberg, Camilla (1974-)
Isprinsessan (magyar)
   Jéghercegnő / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 271 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-317-6 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3686672]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2017.
Lagercrantz, David (1962-)
Det som inte dödar oss (magyar)
   Ami nem öl meg / David Lagercrantz ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 493, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Millennium sorozat
ISBN 978-963-324-333-6 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3685793]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2017.
Lark, Sarah (1958-)
Die Legende des Feuerberges (magyar)
   A tűzhegy legendája / Sarah Lark ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 632 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-015-3 kötött : 4990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3680709]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2017.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Flickan som lekte med elden (magyar)
   A lány, aki a tűzzel játszik : Millennium trilógia II. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-351-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3685777]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2017.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Luftslottet som sprängdes (magyar)
   A kártyavár összedől : Millennium trilógia III. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 620 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-352-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3685780]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2017.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Män som hatar kvinnor (magyar)
   A tetovált lány : Millennium trilógia I. / Stieg Larsson ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2014. - 574, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-316-9 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3685775]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2017.
Lebow, Laura
The Figaro murders (magyar)
   A Figaro-gyilkosságok / Laura Lebow ; [ford. Kelecsényi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 360, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-601-9 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3679536]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2017.
Lewis, Luana
Forget me not (magyar)
   Ne felejts el / Luana Lewis ; [ford. Imre Balázs]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 247 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Fősorozata: Világsikerek., ISSN 1416-7026
ISBN 978-963-452-017-7 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3679005]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2017.
Maas, Sharon (1951-)
The small fortune of Dorothea Q (magyar)
   Dorothea Q aprócska vagyona / Sharon Maas ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 446, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-614-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3679583]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2017.
Mansell, Jill
You and me, always (magyar)
   Te és én, mindörökre / Jill Mansell ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Lettero : [Kulinária], cop. 2017. - 340 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5685-03-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3679193]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2017.
Martin, George R. R. (1948-)
Wild cards I. (magyar)
   Fekete lapok : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor és Békési József]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 687, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-162-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3680845]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2017.
Mass, Wendy (1967-)
The last present (magyar)
   Az utolsó ajándék / Wendy Mass ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 270 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-471-9 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679374]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2017.
Meadows, Daisy
Amelia Sparklepaw's party problem (magyar)
   Mimi és a kalandos szülinap / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 168, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-339-4 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3679929]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2017.
Michaels, Fern
Weekend warriors (magyar)
   Kesztyűs kézzel / Fern Michaels ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-55-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679301]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2017.
Michaux, Henri (1899-1984)
Ecuador (magyar)
   Ecuador : útinapló / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2017. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89055-9-8 fűzött : 2900,- Ft
Ecuador - francia irodalom - helyismeret - útinapló
840-992=945.11 *** 908.866(0:82-992)
[AN 3680374]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2017.
Moka (1958-)
Les griffes du lion (magyar)
   Az oroszlán karmai / Moka ; Anne Cresci rajz. ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 132, [9] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
keretcím: Kinra girls
ISBN 978-963-399-772-7 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3680714]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2017.
Monroe, Mary Alice
A Lowcountry wedding (magyar)
   Déli menyegző / Mary Alice Monroe ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 410 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-009-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679586]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2017.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
A tangled web (magyar)
   Gubanc / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 318, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-650-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-523-7 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3680731]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2017.
Naylor, Phyllis Reynolds (1933-)
Shiloh season (magyar)
   Tappancs veszélyben / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Szlukovényi Katalin]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 176, [3] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-415-340-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3686947]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2017.
Nesbø, Jo (1960-)
Kakerlakkene (magyar)
   Csótányok / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2012. - 414, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-522-4 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3685790]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2017.
Nueva ciudad, nueva vida (magyar)
   Új város, új élet / Disney ; [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 171, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Barátok, kori, szerelem ; 1.)
keretcím: Soy Luna
Fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3678998]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2017.
Pantermüller, Alice (1968-)
Mein Lotta-Leben : wie belämmert ist das denn? (magyar)
   Lotta naplója 2 : Micsoda bééénaság! / Alice Pantermüller ; ill. Daniela Kohl ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-323-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3680729]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2017.
Paris, B. A.
The breakdown (magyar)
   Összeomlás / B. A. Paris ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-09-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3679859]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2017.
Pataki, Allison (1984-)
Sisi (magyar)
   Sissi : a birodalom úrnője / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Helikon, 2017. - 441, [6] p. ; 23 cm
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3680673]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2017.
Patchett, Ann (1963-)
State of wonder (magyar)
   Útvesztők / Ann Patchett ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 525 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8884-1 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679922]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2017.
Perkins, Stephanie
Anna and the French kiss (magyar)
   Anna és a francia csók / Stephanie Perkins ; [ford. Pásztor Judit]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 383 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-713-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3685773]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2017.
Perry, Tasmina
The house on Sunset lake (magyar)
   Ház a Naplemente-tónál / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 366, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-72-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3680011]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2017.
Picoult, Jodi (1966-)
Small great things (magyar)
   Apró csodák / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 479 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 478-479.
ISBN 978-963-293-654-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679866]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2017.
Regnier, Sandra
Die dunkle Prophezeiung des Pan (magyar)
   A sötét jóslat / Sandra Regnier ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-761-9 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3679572]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2017.
Reichs, Kathy (1950-)
Break no bones (magyar)
   Szent csontok / Kathy Reichs ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Fumax, 2017. - 390 p. ; 20 cm. - (Temperance Brennan-sorozat)
ISBN 978-615-5514-99-9 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3679626]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2017.
Reid, Taylor Jenkins
The seven husbands of Evelyn Hugo (magyar)
   Evelyn hét férje / Taylor Jenkins Reid ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Lettero, 2017. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-09-3 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679923]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-847-2 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3685789]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2017.
Rix, Megan
The hero pup (magyar)
   Folti, a hős : egy kiskutya, aki segít a bajban / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2016. - 287, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-269-4 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686957]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2017.
Rodkey, Geoff (1970-)
The Tapper twins run for president (magyar)
   Claudia és James elnökjelöltek lesznek / Geoff Rodkey ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 276 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
keretcím: Rosszcsont ikrek sorozat
ISBN 978-963-261-846-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3679622]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 622, [1] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-9884-96-0 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686755]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2013. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-005-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686705]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 254, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-364-0 kötött : 6980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686694]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2017.
Sacks, Oliver (1933-2015)
Gratitude (magyar)
   Hála / Oliver Sacks ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 52, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-344-2 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 3680457]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2017.
Salvatore, R. A. (1959-)
Maestro (magyar)
   Maestro : Hazatérés II. könyv / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 502, [1] p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms ; keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-963-395-235-1 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679140]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2017.
Scott, Kylie
Lead (magyar)
   Lead : szóló : [Stage dive-sorozat 3. rész] / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 437 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-687-4 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3685803]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2017.
Scott, Kylie
Play (magyar)
   Play : futam : Stage dive-sorozat 2. rész / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 373 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-672-0 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3686900]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2017.
Shalvis, Jill
Simply irresistible (magyar)
   Egyszerűen ellenállhatatlan / Jill Shalvis ; [ford. Said Dániel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8886-5 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679009]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2017.
Simons, Paullina (1963-)
The bronze horseman (magyar)
   A bronzlovas / Paullina Simons ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 869 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-486-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679411]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2017.
Steel, Danielle (1947-)
Magic (magyar)
   Varázslat / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-315-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679256]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2017.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The raven boys (magyar)
   The raven boys : a hollófiúk / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 413 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-977-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3686685]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2017.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2017, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686970]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2017.
Thorpe, Gavin (1974-)
The emperor expects (magyar)
   A császár megköveteli : A bestia felemelkedése harmadik könyv / Gav Thorpe ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 269 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-61-1 kötött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3679836]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2017.
Tintera, Amy
Rebel (magyar)
   Rebel : 178 : az új kezdet / Amy Tintera ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 335 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-773-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679513]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2017.
Trobaugh, Augusta
Sophie and the rising sun (magyar)
   Sophie és a felkelő nap / Augusta Trobaugh ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 234, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-607-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679539]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2017.
Tsitas, Makīs (1971-)
Martus mou o Theos (magyar)
   Isten a tanúm / Makisz Citasz ; ford. Fokasz Nikosz. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 212 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-888-2 fűzött : 2800,- Ft
újkori görög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3681128]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2017.
Tucker, K. A.
In her wake (magyar)
   In her wake : sodrás / K. A. Tucker ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 181 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-032-5 fűzött : 1999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679535]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2017.
Voorhoeve, Anne Charlotte (1963-)
Lilly unter den Linden (magyar)
   Lilly átmegy a falon / Anne C. Voorhoeve ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 260 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-996-7 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3679426]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2017.
Watson, Tom (1962-)
Stick Dog slurps spaghetti (magyar)
   Pálcikakutya és a spagetti / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-861-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3679598]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2017.
Watt, Lauren Fern
Gizelle's bucket list (magyar)
   Egy kutya bakancslistája : négylábú társam igaz története / Lauren Fern Watt ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 317 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-814-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3680644]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2017.
Welch, Jenna Evans
Love & gelato (magyar)
   Love & gelato : firenzei nyár / Jenna Evans Welch ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 319 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-853-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679562]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2017.
Wendig, Chuck (1976-)
Aftermath : empire's end (magyar)
   Utóhatás : a birodalom vége / Chuck Wendig ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 444, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-393-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3679508]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2017.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   The birthday of the Infanta = Az infánsnő születésnapja / Oscar Wilde ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8857-5 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3679962]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2017.
Willner, Nina (1961-)
Forty autumns (magyar)
   40 ősz : egy család a berlini fal két oldalán / Nina Willner ; [ford. Kocsis Anikó]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 399 p. : ill. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Bibliogr.: p. 369-381.
ISBN 978-963-261-776-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3679502]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2017.
Winkler, Henry (1945-)
A short tale about a long dog (magyar)
   Itt jön Hank : rövid mese egy hosszú kutyáról / Henry Winkler & Lin Oliver ; [ill. Scott Garrett] ; [ford. F. Joannovics Mária]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 131 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-745-9 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3680681]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10035 /2017.
A. O. Esther
   Frigg rokkája II / A. O. Esther. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2017. - 456, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8814-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3679609]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Kaláka - Arany János / [Kass János grafikáival]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 83 p. : ill. ; 23 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X ; 27[!].)
ISBN 978-963-414-311-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - auditív dokumentum - vers
894.511-14
[AN 3685762]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 20. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-787-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3687007]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2017.
Balogh Robert (1972-)
   Durva a nyár / Balogh Robert. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 349, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5667-57-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677486]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2017.
Benedek Szabolcs (1973-)
   A fiumei cápa / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 398, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-876-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680652]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2017.
Bosnyák Mária, M. (1944-)
   Meglopott életek / Mária M. Bosnyák. - Budapest ; [Tatabánya] : [M. M. Bosnyák], 2017. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8983-1 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680066]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Amikor kivirágzott a fánkfánk / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-788-5 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3686908]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2017.
Cselenyák Imre (1957-)
   Áldott az a bölcső : Arany János életregénye / Cselenyák Imre. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 430 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Bibliogr.: p. 430-[431].
ISBN 978-963-457-018-9 fűzött : 3499,- Ft
Arany János (1817-1882)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3679420]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2017.
Csesznák András
   Lapibaba barátra lel / [szerző] Csesznák András ; [ill.] Csesznák Verka. - [Szentendre] : Csesznák Mesesarok K., 2017. - 61 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-8758-5 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3679476]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2017.
Csőke György (1956-)
   Kiáltás a csendben, Istenben / Csőke György. - [Markaz] : [Csőke Gy.], [2017]. - 178, [14] p. ; 17 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-12-8892-6 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3679213]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2017.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Eb ugatta történetek : Tündérkerti Kedvenc Aliz tollából / Döme Zsuzsa ; Nagyistók Mária rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-75-3 kötött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3680948]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2017.
Duga Boglárka (1976-)
   Rímes lapozoo / [írta] Duga Boglárka ; [ill.] Jenei Csenge. - [Pécs] : Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. ([64] t.fol.)
ISBN 978-963-12-8437-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3681148]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2017.
   Életmesék : Kárpát-medencei életmesék, azaz igaz családi történetek, 2017 / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2017. - 524 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8932-9 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082)
[AN 3680194]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2017.
   Élni nélküle. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2017. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-7-9 fűzött
gyászolás - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 236.1(0:82-822)
[AN 3679767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 251, [4] p.
ISBN 978-963-89692-8-6
[AN 3679769] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 244, [3] p.
ISBN 978-963-89692-9-3
[AN 3679772] MARC

ANSEL
UTF-810049 /2017.
Erdős Zsuzsanna
   Vedd már észre! : Niki naplója ; Vedd már észre! : Soma naplója / Erdős Zsuzsanna. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 216, 208, 16 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Ellenpontok. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-356-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3679952]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2017.
Farkas Csaba (1965-)
   A közelítő ház : rövidprózák / Farkas Csaba. - Szeged : Pelikán, 2017. - 108, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8180-4 fűzött : 1890,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3685890]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2017.
Ferencz Gabriella, S.
   Nincs szó, legfeljebb dallam / Francis G. Turner. - Siklós : Magánkiad., 2017. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9128-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680894]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2017.
Ferenczi Alexandra
   Semmit sem sejtve / Ferenczi Alexandra. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-63-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680937]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2017.
Galambos Bernadett (1965-)
   Szivárványos : [gyerekversek] / Galambos Berni. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm + CD
A mellékletben szereplő dalok zeneszerzője Bujtás Ervin
ISBN 978-615-5600-73-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3680933]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2017.
Gyóni Géza (1884-1917)
   Jajszavas írás : válogatott versek = Pis'movopl' : izbrannye stihotvoreniâ / Gyóni Géza ; [... vál., a kötetet összeáll. és ... oroszra ford. Gaál Áron] ; [közread. Dabas Város Önkormányzata]. - Budapest ; Dabas : Önkormányzat, 2017. - 51, 51 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-9166-7 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=82
[AN 3681029]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2017.
Gyurkovics Tamás (1974-)
   Mengele bőröndje : Josef M. két halála : regény / Gyurkovics Tamás. - Budapest : Kalligram, 2017. - 525 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-90-7 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3676326]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2017.
Hajdár Erika
   Darpana naplója : a legjobb dolgok az életben könnyen történnek / Hajdár Erika. - Tordas : Hajdár E. M., 2017. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9032-5 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3681147]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2017.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Ember küzdj!.. : Madách életének regénye / Harsányi Zsolt ; [... a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Andor Csaba]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2016-2017. - 3 db ; 19 cm
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 894.511(092)Madách_I.(0:82-31)
[AN 3625264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2017. - 234 p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 99.)
ISBN 978-615-5462-18-4 fűzött
[AN 3680897] MARC

ANSEL
UTF-810058 /2017.
Hegedűs Béla (1946-)
   Ismeretlen maradt a gyermeki titok : 1956-tól 2016-ig / Hegedűs Béla. Emlékeim az 1956-os magyar forradalomról és annak következményeiről / Judith Kopácsi Gelberger. - Kecskemét : Szerző ; Toronto : [Kopácsi Gelberger J.], 2017. - 94, [4], 142 p. : ill., részben színes ; 19 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-89378-7-2 kötött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - állami terror - Kádár-korszak - vers - memoár
894.511-14 *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/196"(0:82-94)
[AN 3680882]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2017.
Horváth Gábor (1987-)
   Vályogbölcselet / Horváth Gábor. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2017. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9178-0 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3680874]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2017.
Imre Viktória Anna
   Kísértés Rt / Imre Viktória Anna. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 404 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-55-6 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685800]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2017.
Irsai Krisztina
   Kikirics és Pipiske : a borókakert meséi : tavasz / Irsai Krisztina ; [ill. Jágerné Antal Tünde]. - Albertirsa : Irsai K., 2017. - [2], 81, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8903-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3679892]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2017.
Jagadics Eszter (1985-)
   A pokol bugyrai / Jagadics Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017-. - 21 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3680945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Te következel!. - 2017. - 320 p.
ISBN 978-615-5214-79-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3680946] MARC

ANSEL
UTF-810063 /2017.
Juhos Gábor (1989-)
   Noir York City : old wounds : régi sebek / írta Juhos Gábor, Dankó Balázs. - Budapest : [Juhos G.], 2017. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9175-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3680317]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2017.
Kármán Örs
   Finálé.. / Kármán Örs. - [Gyál] : Magánkiad., 2017. - 62 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9197-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3681043]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2017.
Kasza Tamás (1974-)
   Kardtánc delej / Tom Skythe. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., 2017. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80301-7-5 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3679804]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2017.
Kasza Tamás (1974-)
   Magyar mese : a diák, a királylány, a hegyi tündér és a szőke herceg / Kasza Tamás ; [... rajz. Zsámboki Ágnes]. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2017. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-8-2 fűzött : 5000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3679817]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2017.
Katie Françoise
   Bosszú : a harag ébredése : Nathan / Katie Françoise. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 311, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-46-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3679180]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2017.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan : a grófnő árnyékában / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-19-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3679300]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2017.
Kertész Edina
   Dodó nyomozó és az eltűnt feltaláló / Kertész Edina ; [ill. László Zsuzsi]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 138, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9869-90-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3680728]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2017.
Kias
   L, a Fényhozó / Kias. - [Debrecen] : [Light Creation Kft.], [2017]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685837]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Kv. 1., Ki vagyok én?. - [2017], cop. 2016. - 269 p.
ISBN 978-963-12-6986-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685843] MARC

ANSEL
UTF-810071 /2017.
Kiss Ágoston (1823-1891)
   "Szabad valék mint a szárnyas madár..." : Kiss Ágoston jászladányi tanító naplója, 1823-1869 : a XXIII. Jász Világtalálkozó tiszteletére / [szerk. Bathó Edit] ; [a bev. tanulmányokat és a lábjegyzeteket írta Bathó Edit és Bagi Gábor]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2017. - 312 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 54.)
Gerinccím: Kiss Ágoston jászladányi tanító naplója, 1823-1869. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7113-43-7 kötött
Kiss Ágoston (1823-1891)
Magyarország - Jászság - magyar irodalom - helyismeret - hétköznapi élet - 19. század - napló
894.511-94 *** 908.439Jászság"18"(0:82-94) *** 930.85(439)"18"(0:82-94)
[AN 3678968]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2017.
Kiss Lajos István
   Állj, ki az?... Tovább! : a kisfogháztól Sátoraljaújhelyig / Kiss Lajos István. - [Jenő] : Szerző, 2017. - 341 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8767-7 kötött
magyar irodalom - önéletrajzi regény - börtön - 1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak
894.511-312.6 *** 343.81(439)"195"(0:82-31)
[AN 3681037]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2017.
Kocsis Árpád (1988-)
   Oktopusz : regény / Kocsis Árpád. - Újvidék : Forum ; Budapest : Magvető, 2017. - 87, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3571-9 kötött : 2499,- Ft : 690 RSD
ISBN 978-86-323-0992-0
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3679048]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2017.
Koncz-Kovács Anna
   Fabula pláza : secperces novellák / Koncz-Kovács Anna ; [rajzok Brzózka-Szántó Cecília Mária]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2017. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-61-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3679730]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2017.
Kőszeghy Péter (1951-)
   Regénytöredék barátnémhoz : az élet vidám álorcája / Kőszeghy Péter. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 242 p. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5664-56-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3679818]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2017.
Kovács György
   Szonettek, szonett koszorúk, versek / Kovács György. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2017. - 115, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8477-5 kötött
magyar irodalom - vers - szonett
894.511-14 *** 894.511-193.3
[AN 3680867]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2017.
Kovács Linda (1984-)
   Medve Marci kalandjai / írta és ill. Kovács Linda. - [Dömsöd] : [Kovács L.], 2017. - [15] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-8916-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3680257]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2017.
Lőrincz L. László (1939-)
   Ördögtojások / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-78-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3679797]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 234 p.
ISBN 978-615-5611-79-7
[AN 3679799] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 253 p.
ISBN 978-615-5611-80-3
[AN 3679802] MARC

ANSEL
UTF-810079 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1978-81 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 397 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-865-0 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3679692]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2017.
Máthé László
   Az ötórai nő és a vén kéjenc / bikafalvi Máthé László Zoltán. - Budapest : Könyvklub, [2017]. - 196 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80709-0-4 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3679118]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 51. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-798-4 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3686928]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2017.
Nagyprónay János
   Feltámad az álom / Nagyprónay János. - Budapest : Duna Kvklub, [2016]. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5614-02-6 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3678946]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2017.
Nemere István (1944-)
   Aranyhajú szerető : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 196, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-821-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3679686]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2017.
Nemere István (1944-)
   Nagykövet asszony : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-824-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3679683]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2017.
Neogrády Antal (1944-)
   Megfagyott macskavíz / Neogrády Antal ; [utószó Szörényi László]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 142, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-203-349-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3679248]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A bátyám zseni / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 228, [4] p. ; 21 cm. - (Tom és Geri ; 1.)
ISBN 978-963-415-792-2 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3686975]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Megelőzni a jövőt : feljegyzések fiaimnak / Nógrádi Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8836-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3679920]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2017.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós [alapján] ; [Nógrádi Gergely tollából]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 219, [5] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-963-403-337-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - eposz
894.511-131.04 *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3679927]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2017.
Nyitray György
   Ötmillió perc : a fátyolon túl / Nyitray György. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-42-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3679181]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2017.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Egy vidám hétvége Zamárdiban / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Szerző, 2017. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-7-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3681100]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2017.
Őszi Róbert (1976-)
   Piri néni : vicces, vidám, provokatív / Őszi Róbert. - Budapest : TotHál, 2017. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5055-19-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3679606]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2017.
Pető András (1893-1967)
   Versek / Pető András ; [összeáll. Földesi Renáta] ; [szerk. Kollega Tarsoly István] ; [ford. ... Földesi Renáta, Földiné Németh Gabriella, Molnár Krisztina] ; [közread. a] Pető András Főiskola. - Budapest : Pető A. Főisk., 2017. - 45, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
A német nyelvű kéziratos versek fotómásolataival
ISBN 978-963-87821-7-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3680960]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2017.
Prior, Becca
   Talált celeb / Becca Prior. Nem játék / Hayden Moore. - Budapest : LAF Kft., 2017. - 343, 271 p. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-80203-4-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - homoszexualitás
894.511-993
[AN 3679532]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2017.
Rozán Eszter
   Golgotavirág / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-57-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680940]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2017.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Csillagfények : válogatott és új versek / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 110, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80120-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3680900]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2017.
Sík Sándor (1889-1963)
   Maradék magyarok / Sík Sándor ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-330-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3679582]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2017.
Smith, J. K.
   Szerelem hirdetésre / J. K. Smith. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 314, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-57-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3679176]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2017.
Somlay Gizella (1936-)
   Kitáruló világ : Batyu III. / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2017. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-208-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3679913]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2017.
Somlay Gizella (1936-)
   Minden napra egy mosoly : Batyu II. / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2016. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-192-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár - útleírás
894.511-94 *** 894.511-992
[AN 3679910]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2017.
Somlay Gizella (1936-)
   Segítség, nem tudom abbahagyni! : Batyu IV. / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2017. - 93, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-209-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3679915]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2017.
Szabadi Mihály (1937-)
   Nemzedékek / Szabadi Mihály. - Sióagárd ; Szekszárd : Schubert Bt., 2017. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5717-00-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3680265]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Születésnap / Szabó Magda. - 7. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 260, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-772-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3686920]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2017.
Szabó Marianna
   Szerelmes szilánkok, érzések és gondolatok / Szabó Marianna. - Budapest : [Szabó M.], 2017. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8819-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - vers
894.511-14 *** 379.825-053.6
[AN 3680074]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2017.
Szász András (1951-)
   Félbemaradt mondat / Szász András. - Pomáz : Kráter, 2016. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-196-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3679907]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2017.
Szele Anna
   Felejtsd el a Lajost! / Szele Anna. - Budapest : Könyvklub, 2017. - 230, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80709-1-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3678942]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2017.
   Széphalmi irodalmi herbárium / [összeáll. és szerk. Nagy Zoltán, Nagyné Nagy Andrea, Nyiri Péter] ; [megj. A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány kiadásában]. - Sátoraljaújhely-Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2017. - 56 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-80242-4-2 fűzött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3680451]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2017.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Bábuk ura : összes barguzini versek és magyarnóták / Posztpetőfi Sándor ; Szilágyi Ákos gyűjtése. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 210, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5667-58-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3679834]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2017.
Szőcs Henriette (1973-)
   A török brigadéros / Szőcs Henriette. - Budapest : Athenaeum, 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Kizil Elma háremének titka. - 2017. - 238, [1] p.
ISBN 978-963-293-137-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3680025] MARC

ANSEL
UTF-810109 /2017.
Szörényi László (1945-)
   Arany János évében : tárcák és tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2017. - 176 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-116-4 kötött : 3500,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - publicisztika - esszé
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511(092)Arany_J.(0:82-4)
[AN 3678714]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2017.
Tavi Kata (1984-)
   Nyitótánc : Sulijegyzetek-sorozat / Tavi Kata. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 358, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-697-5 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3685947]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2017.
Telkes Margit (1937-)
   Mégis : a boldog ház : regény / Telkes Margit ; [ill. Pajzs Ágnes]. - [Budapest] : I.A.T. K., 2017. - 176, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-31-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3679601]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2017.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 4. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-083-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3687019]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2017.
Tomor Anita
   Álmodtam már rólad / Tomor Anita. - Új kiad. - Budapest : Pyrus K., 2017. - 256, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-00-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3686891]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2017.
Túri Zsuzsa, A. (1971-)
   Tűztündértánc : [versek] / A. Túri Zsuzsa. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2017. - 78, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-66-1 fűzött : 980,- Ft
Svájc - magyar irodalom - vers
894.511-14(494)
[AN 3679727]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2017.
   Ünnepek / [... szerk. ... Gyöngyösi Zuzsanna] ; [kiad. Független Újságírók Szövetsége]. - [Nyíregyháza] : FÚSZ, 2017. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3681016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 160 p.
ISBN 978-963-88565-3-1 kötött
[AN 3681024] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 164 p.
ISBN 978-963-88565-4-8 kötött
[AN 3681031] MARC

ANSEL
UTF-810116 /2017.
Vancza János (1941-)
   Politika és poétika : tanulmányok, cikkek, versek, recenziók / Vancza János. - [Miskolc] : [Vancza J.], 2017. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-133.
ISBN 978-963-12-8645-8 kötött
magyar irodalom - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511-821 *** 012Vancza_J.
[AN 3680362]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2017.
Varga Melinda (1984-)
   Sem a férfiban, sem a tájban / Varga Melinda. - Budapest : Kalligram : Irod. Jelen, 2017. - 140, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5603-24-2 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
ISBN 978-615-80737-0-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3678966]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2017.
Vincze József (1952-)
   Szivárvány-hídon / Vincze József. - Pomáz : Kráter, 2017. - 100 p., [8] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-298-205-2 fűzött : 1952,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3679903]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2017.
Vörös István (1964-)
   Thomas Mann kabátja / Vörös István. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 243, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5667-61-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3679594]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2017.
Zainkó András (1989-)
   Novellák / Zainkó András. - Budapest : [Zainkó A.], 2017. - 77 p. ; 21 cm
Borítócím: Egy álom volt
ISBN 978-963-12-8993-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3680108]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10121 /2017.
   Állatos mandalák : kifestőkönyv a test, a szellem, a lélek egységéhez, belső harmóniánk megtalálásához : 40 mandala útmutatóval. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2004. - 15 p., [40] fol. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-291-271-4 fűzött : 1990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3679574]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2017.
Bator, Agnieszka
Moje koniki (magyar)
   Barátaink a lovak : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2017. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5634-11-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3679239]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2017.
Bator, Agnieszka
Moje kotki (magyar)
   Barátaink a cicák : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2017. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5634-13-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3679243]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2017.
Bator, Agnieszka
Moje pieski (magyar)
   Barátaink a kutyák : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2017. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5634-12-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3679247]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2017.
Bator, Agnieszka
Moje zwierzaki (magyar)
   Barátaink a kis állatok : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2017. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5634-14-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3679249]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2017.
Berczi Dóra
   Cirkusz : cirque, circus, Zirkus, circo : kifestő könyv : coloring book / Dóra Berczi, Dorottya Jakócs ; [ford. Dudich Ákos]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2016. - [76] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-7424-92-2 kötött : 3980,- Ft
kifestőkönyv - cirkuszi előadás - idézetgyűjtemény
087.5 *** 791.8(0:82-84)
[AN 3679205]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2017.
Csontos Gábor
   A világjáró pók / Csontos Gábor ; Udvardy Boglárka illusztrációival. - [Budapest] : [Csontos G.], [2016]. - Leporelló (6 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-12-4314-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680209]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2017.
Finding Dory sticker scenes (magyar)
   Szenilla nyomában : matricás kalandok / Disney, Pixar ; [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [12] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3680553]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-009-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686961]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2017.
Monchaux, Marie-Claude (1933-)
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-791-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686972]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2017.
The power of the Sith (magyar)
   A Sithek hatalma : akciódús történet, képregény, feladatok, matricák, poszter / [ford. Jurasits Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, [2016]. - 32 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lego Star wars
ISBN 978-615-5633-67-6 fűzött : 1499,- Ft
fantasztikus film - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 791.43-312.9(73)
[AN 3680543]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pizza (magyar)
   Bori pizzát süt / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 29.)
ISBN 978-615-5385-83-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687021]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687042]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 16.)
ISBN 978-615-5028-95-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687038]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das Kinderfest (magyar)
   Bori és a meseünnep / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 36.)
ISBN 978-963-403-169-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687031]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2017.
Smith, Keri (1973-)
This is not a book (magyar)
   Több mint egy könyv / Keri Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2017]. - [4], 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-534-9 fűzött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3679901]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2017.
Smith, Keri (1973-)
Wreck this journal (magyar)
   Nyírd ki ezt a naplót színesen : [színes ötletek, csomó új feladat] / [írta Keri Smith] ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2017]. - [224] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-261-879-1 fűzött : 2599,- Ft
foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
087.5
[AN 3680583]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max baut ein Piratenschiff (magyar)
   Berci hajót épít / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 2.)
ISBN 978-615-5220-68-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687024]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2017.
   Tükrös mandalák : kifestőkönyv a test, a szellem, a lélek egységéhez, külső és belső harmóniánk megtalálásához : 40 mandala gyakorlati útmutatóval. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2005. - 15 p., [40] fol. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-291-273-8 fűzött : 1990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3679570]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2017.
Ungvári Bélyácz Betti
   Fedezzük fel együtt a betont! : Cembi és Mixi kalandjai / [írta Ungvári Bélyácz Betti] ; [rajzok ... Ferling Szonja] ; [kiad. a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség és a Magyar Betonelemgyártó Szövetség]. - 2. kiad. - [Budapest] : M. Cement-, Beton- és Mészipari Szövets. : M. Betonelemgyártó Szövets., 2017. - [14] p. : ill., színes ; 20x20 cm + mell. (16 p.)
ISBN 978-963-12-4033-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3685792]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10141 /2017.
Aaron, Jason (1973-)
Showdown on Smuggler's Moon (magyar)
   Leszámolás a Csempészek Holdján / írta Jason Aaron ; rajzok Simone Bianchi, Stuart Immonen ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - [135] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-391-1 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3679665]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2017.
   Fiatal tudomány, tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében / szerk. Bodó Barna és Szoták Szilvia. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium : Külgazd. és Külügyminisztérium, 2017. - 574 p. : ill. ; 21 cm. - (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5389-61-0 fűzött
Kárpát-medence - művelődéstörténet - határon túli magyarság - tanulmánygyűjtemény
082 *** 930.85(=945.11)(4-191)
[AN 3679001]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2017.
Gillen, Kieron (1975-)
Shadows and secrets (magyar)
   Árnyak és titkok / írta Kieron Gillen ; rajzok Salvador Larroca ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - [131] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars : Darth Vader
ISBN 978-963-497-392-8 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3679656]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2017.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie. - A 10. kötettől kiad. a Books & Stuff Bt.
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Töréspont. - cop. 2017. - 134 p.
ISBN 978-615-80407-8-5 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3680420] MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Nincs kiút. - cop. 2017. - 134 p.
ISBN 978-615-80407-9-2 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3680421] MARC

ANSEL
UTF-810145 /2017.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (13.) (2016) (Pécs)
   Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája : Pécs, 2016. november 17-19. / [szerk. Nagy Noémi, Tóbi István] ; [rend., közread. a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület] ; [rend. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyes., 2017. - 296 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88289-3-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3681140]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2017.
   Új Nemzeti Kiválóság Program 2016/2017 : tanulmánykötet / [kiad. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2017. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5391-91-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3680064]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2017.
   Világvégi mesék. - [Szolnok] : Univerzál-Kaméleon Bt., 2016. - [51] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kaméleon komix ; 1.)
ISBN 978-963-12-7463-9 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3680467]
MARC

ANSEL
UTF-8