MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/12/01 12:30:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10690 /2017.
Engdahl, F. William (1944-)
The think tanks (magyar)
   A gondolatgyárak : miként manipulálja egy láthatatlan hatalom a politikát és a fősodratú médiát / F. William Engdahl. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2017. - 233 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-35-2 kötött : 3990,- Ft
világpolitika - világgazdaság - közvélemény-alakítás - befolyásolás - összeesküvés-elmélet - 20. század - 21. század
061.236(100)(089.3) *** 659.44(100)(089.3) *** 316.658(100)(089.3) *** 327(100)"19/20" *** 339.9(100)"19/201"
[AN 3684006]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2017.
Győrffy Sándor (1951-)
   Agora Budapest : egy képzőművészeti program 25 éve = Agora Budapest : 25 years of a fine art's program / Győrffy Sándor ; [fotók ... Fehér Csaba, Győrffy Sándor] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2017. - 142 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5026-93-5 kötött
Budapest - képzőművészet - fesztivál - alkotótábor - ezredforduló - 21. század
061.7(439-2Bp.)"199/201" *** 061.28(439-2Bp.) *** 73/76(100)"199/201"
[AN 3685842]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2017.
   "Illegális ifjúsági munka" : cserkészközösségek a diktatúrában / szerk. Tabajdi Gábor ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - Budapest : MCSSZ, 2017. - 215 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8305-45-9 kötött
Magyarország - cserkészet - politikai üldözés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
061.213cserkészet(439)"1945/1989" *** 323.281(439)"1945/1989"
[AN 3683247]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2017.
Szalay Károly (1859-1938)
   A szabadkőművesség titkai / Aczél Gáspár. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2017]. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-18-9 fűzött : 2650,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61(100)
[AN 3683910]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2017.
Vegyészkonferencia (2017) (Hajdúszoboszló)
   Vegyészkonferencia 2017 : 2017. június 19-21., Hajdúszoboszló : program és előadásösszefoglalók / [rend., közread. az] MKE. - [Budapest] : [MKE], [2017]. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-74-8 fűzött
kémia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Hajdúszoboszló) *** 54
[AN 3683326]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10695 /2017.
   Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire / ed. par Claire Madl et István Monok. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. közp., 2017. - 420 p. : ill. ; 21 cm. - (L'Europe en réseaux ; 7.)
Váltakozva francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-31-7 fűzött
Európa - könyvkultúra - könyvtörténet - művelődéstörténet - újkor - emlékkönyv
09(4)"15/18" *** 930.85(4)"15/18"
[AN 3683369]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2017.
Gődény Andrea, G.
   Olvasáspedagógiai tanulmányok / [G. Gődény Andrea] ; [közread. az] ELTE TÓK. - Budapest : ELTE TÓK, 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-159.
ISBN 978-963-284-838-9 fűzött
olvasáspedagógia
028.6 *** 371.385.1
[AN 3684822]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2017.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-9652-10-1 fűzött : 1990,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
028.1 *** 159.946
[AN 3691367]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2017.
Lippai Bertalan
   Gyermeki világlátás : Nap és Hold országa / írta és szerk. Lippai Bertalan ; mondókák, gyermekjátékok Nagy János. - Budapest : Püski, 2017. - 132, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. [133-134].
ISBN 978-963-302-180-4 fűzött
jelkép - rovásírás - magyar néprajz - gyermekrajz - mondóka
003.62 *** 003.335.9(=945.11) *** 39(=945.11) *** 741.071-053.2 *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3683289]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2017.
Samu Pál Attila
   Ősi szkíta-hun írásunk / Samu Pál Attila. - [Pilisszentiván] : Fríg K., cop. 2017. - 296, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9836-37-2 fűzött : 3500,- Ft
írástörténet - rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3683310]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2017.
Toldy Ferenc (1805-1875)
   Utasítás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztviselői számára / Toldy Ferenc ; [az utószót írta Kapus Erika]. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Jaffa, 2017. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lichniae, ISSN 2559-8325)
A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára B 6559 jelzetű példányának fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-24-2 kötött : 2490,- Ft
akadémiai könyvtár - működési szabályzat - fényképmásolat
027.2(439-2Bp.)(060.1/.9) *** 094/099.07
[AN 3683362]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10701 /2017.
   A véleménysajtótól a tömegsajtóig : fejezetek a magyar újságírás történetéből / szerk. Klestenitz Tibor és Paál Vince. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-083-0 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
070(439)"18/192" *** 930.85(439)"18/192"
[AN 3685111]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10702 /2017.
   Időtlen hangok : a Cseh Tamás Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzése Alprogramjának konferenciája / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2017. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (Cseh Tamás Program könyvek, ISSN 2498-4604)
A Budapesten, 2016. jún. 22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7955-9 fűzött
Magyarország - zenetörténet - könnyűzene - zenei élet - kulturális örökség - kulturális politika - Kádár-korszak
008(439) *** 323:008(439)"195/198" *** 78.067.26.036.7(439)"195/198"
[AN 3675530]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2017.
   Khi-Land projekt : mongol - magyar régészeti kutatások / [közread. a] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-416-070-0 fűzött
Mongólia - Magyarország - régészet - tudományos együttműködés
001.83(439) *** 001.83(517.3) *** 904(517)
[AN 3685097]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2017.
Mészáros György (1974-)
   Pedagógiai etnográfia / Mészáros György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-261.
ISBN 978-963-284-866-2 fűzött
pedagógia - néprajz - szubkultúra - ifjúság - kutatási módszer
001.8 *** 37 *** 39 *** 316.723-053.6
[AN 3684836]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10705 /2017.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Death and reincarnation: eternity's voyage (magyar)
   Halál és újjászületés: végtelen utazás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Madal Bal Kft., 2017. - 132, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87174-4-3 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika - halál - lélekvándorlás
133.25
[AN 3691369]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2017.
   Fénysugarak : égi tanítások az utolsó idők emberének / szerk. Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80694-1-0 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3684530]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2017.
Tóth Béla (1857-1907)
   A spiritizmusról [elektronikus dok.] / Tóth Béla. - Szöveg (epub : 343 KB) (mobi : 755 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-797-1 (epub)
ISBN 978-963-398-798-8 (mobi)
okkultizmus - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
133(100)(091) *** 930.85
[AN 3676265]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2017.
Tóth Tibor (1956-|)
   Az átok felismerése [elektronikus dok.] : A szellemvilág megismerése sorozat 2. rész / Tóth Tibor ; kiad. Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142076. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-8644-1
okkultizmus - démonológia - elektronikus dokumentum
133 *** 235.2
[AN 3676048]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10709 /2017.
James, Alice
The Usborne outdoor book (magyar)
   Irány a természet! : kreatív ötletek ifjú felfedezőknek / írta Alice James és Emily Bone ; ill. Briony May Smith ; ford. Kallai Nóra. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-071-0 kötött : 2499,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3685055]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2017.
Tóth Csaba Tamás
   Zöld kódex 2017 : egészségesen, környezettudatosan! / Tóth Csaba Tamás. - Debrecen : Tóth Cs. T., 2017. - 130 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr: p. 126-127.
ISBN 978-963-12-9476-7 fűzött
környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
504.03
[AN 3685758]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10711 /2017.
Toledo Rodolfo Calixto
   Halmazok, relációk, függvények [elektronikus dok.] / Toledo Rodolfo. - Szöveg (pdf : 888 KB). - [Budapest] : [Toledo R.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137846. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6081-6
halmazelmélet - matematikai analízis - példatár - elektronikus dokumentum - tankönyv
510.22(078)(076) *** 517(078)(076)
[AN 3645006]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2017.
Toledo Rodolfo Calixto
   Valós számok [elektronikus dok.] / Toledo Rodolfo. - Szöveg (pdf : 660 KB). - [Budapest] : [Toledo R.], 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141603. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8481-2
valós szám - tankönyv - példatár - elektronikus dokumentum
517.13(078)(076)
[AN 3670150]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10713 /2017.
Matolcsi Tamás (1941-)
   Ordinary thermodynamics [elektronikus dok.] / Tamás Matolcsi ; [publ. by the] Society for the Unity of Science and Technology. - 2. rev. ed. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : Soc. for the Unity of Science and Technology, 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Nonequilibrium homogeneous processes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80157-2-1
termodinamika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
536.7(075.8)
[AN 3676113]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10714 /2017.
Gulyás István (1948-)
   A modern filozófiai kozmológia alapjai : az idő, a tér és az univerzum axiomatikus elmélete / Gulyás István. - Budapest : GIN Professional, 2017. - 195 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-615-5050-11-4 fűzött
kozmológia - természetfilozófia - téridő
524.8 *** 113/119
[AN 3684736]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2017.
Martin, Steve
Astronaut academy (magyar)
   Legyél te is űrhajós! : [matricákkal, társasjátékkal és összeragasztható modellel] / szöveg Steve Martin ; ill. Jennifer Farley ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 64 p., [2] t.fol., [6] t. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Kis tudósok akadémiája
ISBN 978-963-437-080-2 fűzött : 2499,- Ft
űrkutatás - űrhajózás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
524(02.053.2) *** 629.78(02.053.2) *** 087.5
[AN 3685043]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10716 /2017.
European Chemical Biology Symposium (5.) (2017) (Budapest)
   ECBS 2017 : 5th European Chemical Biology Symposium : 2-4 July, 2017, Budapest ... : program & book of abstracts / [org., publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest : Hung. Chemical Soc., [2017]. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-75-5 fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3683353]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2017.
Hangay György (1941-)
   A bogarak bolygója / Hangay György. - Budapest : EX-BB, cop. 2017. - 94 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 978-963-325-170-6 kötött : 3200,- Ft
rovartan - bogár
595.76
[AN 3685722]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2017.
Kun Ádám (1976-)
   Evolúcióbiológia / Kun Ádám. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - XIX, 751 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-913-1 fűzött : 7500,- Ft
törzsfejlődés - egyetemi tankönyv
575.8(075.8)
[AN 3685520]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2017.
Rozner György (1962-)
   Xilofág bogarak : útmutató Natura 2000 fajok monitorozásához / szerzők Rozner György és Lőkkös Andor ; [közread. a] Somogy Természetvédelmi Szervezet. - Somogyfajsz : Somogy Természetvédelmi Szerv., 2016. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8948-0 fűzött
Magyarország - bogár - élőhely
595.76(439) *** 591.9(439)
[AN 3685683]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10720 /2017.
Adler, Yael (1973-)
Haut nah (magyar)
   Bőrügyek : minden, amit az egyik legérzékenyebb szervünkről tudni érdemes / Yael Adler ; Katja Spitzer rajz. ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 357 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-288-9 fűzött : 3450,- Ft
bőr - bőrgyógyászat
611.77 *** 612.79 *** 616.5
[AN 3685401]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2017.
   Alkalmazott élettan - kórélettan / szerk. Lévay György ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2017, cop. 2010. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-75-7 fűzött
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
612(075.8) *** 616-092(075.8)
[AN 3691280]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2017.
Aranyi Csaba
   Gyökértől a koronáig : testi-lelki megtisztulás néhány hét alatt / Aranyi Csaba. - Budapest : Aranyi Cs., 2017. - 180, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-12-4582-0 fűzött
öngyógyítás - ezoterika - csakra
615.89 *** 133.25
[AN 3684943]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2017.
Billmark, Mats (1963-)
Lär dig leva (magyar)
   Tanulj meg élni! : egy könyv, ami megváltoztatja az életed / Mats és Susan Billmark ; [ford. Schneider Sára]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-300-1 fűzött : 2390,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3685562]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2017.
Cseplák György
   A váci múmiákról [elektronikus dok.] : antropo-medicinális tanulmányok 52 váci múmia vizsgálatáról : egy bőrgyógyász fényképes jegyzeteivel / Cseplák György, Pap Ildikó, Szikossy Ildikó. - Szöveg (pdf : 75.7 MB). - Budapest : Semmelweis, 2016, cop. 2015
főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141874. - Műszaki követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-335-0
Vác - múmia - embertan - orvostudomány - elektronikus dokumentum
572 *** 61 *** 393.3(439-2Vác)
[AN 3674222]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2017.
   Az én bakancslistám : minden egy álommal kezdődik... - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-997-5 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3683995]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2017.
Erdkönig, Christina
Loslassen und Leben aufräumen (magyar)
   Szüleink elengedése : egy élet felszámolása / Christina Erdkönig ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2017. - 142 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-615-5680-73-1 fűzött : 2980,- Ft
gyászolás - szülő - szülő-gyermek kapcsolat
159.942 *** 236.1 *** 316.37-055.52 *** 316.356.2
[AN 3685716]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2017.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   Mégis mondj igent az életre! [elektronikus dok.] : logoterápia dióhéjban / Viktor E. Frankl ; ford. Kalocsai Éva és Dippold Ádám. - Szöveg (mobi : 4.1 MB) (epub : 1.8 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-636-2 (mobi)
ISBN 978-963-405-635-5 (epub)
Ausztria - holokauszt - logoterápia - pszichiáter - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 615.851.135
[AN 3673742]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2017.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (magyar)
   Értekezések a szexualitás köréből / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 162 p. ; 21 cm
Megj. "Három értekezés a szexualitás elméletéről", "Három értekezés a szexualitásról" és "A szexualitásról" címmel is
ISBN 978-615-5342-62-2 fűzött : 1900,- Ft
szexuálpszichológia - nemek lélektana - nemi élet - szexuális magatartás
159.922.1 *** 159.964.2 *** 613.88
[AN 3683839]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2017.
Gendlin, Eugene T. (1926-)
Focusing (magyar)
   Fókuszolás : életproblémák megoldása önerőből / Eugene T. Gendlin ; [ford. Varga Károly] ; [az előszót írta Buda Béla] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Edge 2000, 2016, cop. 2014. - 219 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-42-4 fűzött : 3500,- Ft
autogén edzés - személyiségfejlesztés
615.851.111
[AN 3691103]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2017.
Gyenis Gyula (1940-)
   Emberré válás : az ember biológiai és kulturális evolúciója / Gyenis Gyula, Hajdu Tamás. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2017. - 270 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Régészet és természettudományok, ISSN 2559-9577 ; 1.)
Bibliogr.: p. 221-259.
ISBN 978-963-9911-93-2 fűzött
emberszármazástan - ősembertan - ősrégészet - humángenetika
572.1/.4 *** 903 *** 930.85 *** 575.1/.2
[AN 3684843]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2017.
   Gyógyítás és tudomány az onkológián és azon túl : Egyesített Szent István és Szent László Kórház Onkológiai Centrum, 1998-2017 / [szerk. B. Papp László] ; [kiad. az Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért]. - Budapest : Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért, [2017]. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-132.
ISBN 978-963-12-8842-1 fűzött
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet (Budapest). Onkológiai Osztály
Budapest - onkológia - kórház - kutatóintézet
616-006 *** 061.6(439-2Bp.) *** 364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3684870]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2017.
How Al-Anon works for families & friends of alcoholics (magyar)
   Így működik az Al-Anon az alkoholisták családtagjai és barátai életében / [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - [Ballószög] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., [2017]. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8963-3 fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom
613.81 *** 244
[AN 3684574]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2017.
Kálmánchey Albert
   Az a 3. pohár! : az alkoholról különböző töménységben : zsebkönyv használóknak és segítőknek / Kálmánchey Albert. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Kálmánchey A., 2017. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Az a harmadik pohár : zsebkönyv használóknak és segítőknek. - Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 978-963-12-8991-6 fűzött
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 3685796]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2017.
Kalym, Ashley
Complete calisthenics (magyar)
   Calisthenics : átfogó útmutató saját testsúlyos edzéshez / Ashley Kalym ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 286, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-[287].
ISBN 978-615-5715-64-8 fűtött : 3990,- Ft
erőedzés
613.71 *** 796.015.52
[AN 3685357]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2017.
Király Györgyi, B. (1954-)
   A Gynevac tündöklése és bukása? : Dr. Újhelyi Károly harmadik védőoltásának története / B. Király Györgyi. - Budapest : V and B Kommunikációs Kft., 2017. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9519-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - nőgyógyászat - gyulladásgátló - oltóanyag-bevitel - riport - ezredforduló - 21. század
614.47 *** 618.1-002 *** 618(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3685702]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2017.
MacGregor, Kino
The power of ashtanga yoga II (magyar)
   Astanga jóga II : a gyakorlatsor, amely megnyitja a szíved, megtisztítja a tested és az elméd : [a teljes második sorozat] / Kino MacGregor ; [ford. Pápa Gyöngyvér]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 266 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [267].
ISBN 978-963-09-8965-7 fűzött : 3990,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3685299]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2017.
Maci sifu
   Egyszerű akupresszúra : [hétköznapi bajokra] : otthoni használatra is / Maci sifu. - Szeged : T-M Worldtrade K., [2017]. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9269-5 fűzött
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 3685032]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2017.
Mészáros Gábor (1900-1968)
   Börtönnapló / Szegedi R. Gábor (Mészáros Gábor) ; [szerk. Schmidtmayer Richárd] ; [kiad. a Kuny Domokos Múzeum]. - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7110-61-0 fűzött
Magyarország - orvos - magyar irodalom - 1956-os forradalom - megtorlás - börtön - 20. század - verses epika
61(439)(092)Mészáros_G. *** 894.511-13 *** 343.81(439)"195/196"(0:82-13)
[AN 3683900]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2017.
Molnár V. József (1930-)
   "Nem én segítök..." : adalékok az "eszköztelen" népi gyógyításhoz / Molnár V. József. - [Budapest] : Két Hollós, [2017]. - 36 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Hazatalálás füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 35.
Fűzött
népi gyógymód - népi vallásosság - gyógyítás
615.89(439) *** 398.3(=945.11)
[AN 3685177]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2017.
Oliver, Jamie (1975-)
Everyday super food (magyar)
   Minden napra superfood / Jamie Oliver ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 309 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-316-9 kötött : 6990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3685200]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2017.
Pajor Emese
   Látássérülés - sérült látás? / Pajor Emese ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2017. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-65-9 fűzött
látászavar - csökkent látású - vak - gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
617.751(075.8) *** 376.32(075.8) *** 376.352(075.8)
[AN 3684798]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2017.
Prince, Derek (1915-2003)
Be perfect - but how? (magyar)
   Légy tökéletes! De hogyan? : ha a legjobbat akarod Istentől / Derek Prince ; [ford. Vas Renáta] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország ...]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2017. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89749-8-3 fűzött
vallásos irodalom - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 244
[AN 3685962]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2017.
   Ráadás : nyugállományban is aktívan, 2002-2017 : a 80 éves Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus köszöntése / [szerk. Varró András, Baczkó István] ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete]. - Szeged : SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Int., 2017. - 246 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-147.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-482-822-8)
Papp Gyula (1937-)
Magyarország - orvos - akadémikus - egyetemi tanár - gyógyszerészet - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
61(439)(092)Papp_Gy. *** 615 *** 012Papp_Gy.
[AN 3684944]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2017.
Rigó Adrien (1971-)
   Baglyok és pacsirták : együtt vagy egymás ellen a túlélésért? : a kronotípus összefüggése az alkalmazkodással, valamint a pszichés és szomatikus egészséggel és sérülékenységgel / Rigó Adrien. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 232 p. ; 24 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.: p. 195-232.
ISBN 978-963-284-865-5 fűzött
személyiségtipológia - betegséghajlam
159.923 *** 616-056
[AN 3684577]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2017.
Romhányi Orvostalálkozó (16.) (2017) (Szár)
   Romhányi orvostalálkozók XVI : Szár, 2017. szeptember 2. : emlékkönyv / összeáll. Krupánszki Mihályné ; [kiad. Szár Községért Baráti Kör]. - Szár : Szár Községért Baráti Kör, 2017. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9465-1 fűzött
orvostudomány - vallásos irodalom - konferencia-kiadvány
61 *** 244 *** 061.3(439-2Szár)
[AN 3685061]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2017.
Sincero, Jen (1965-)
You are a badass (magyar)
   Vagány vagy! : ne kételkedj magadban, kezdj el élni egy fantasztikus életet! / Jen Sincero ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-692-7 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3684362]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2017.
Süle Tamás (1937-)
   A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken / Süle Tamás. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2017. - 220 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-205.
ISBN 978-615-80137-3-4 kötött
Pécsi Tudományegyetem
Magyarország - Pécs - egyetem - orvostudomány - orvostörténet - orvos - érem
61(439-2Pécs)(092) *** 37(439-2Pécs)(092) *** 378.661(439-2Pécs).096 *** 737.2(439)
[AN 3685548]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2017.
Szabó Csilla Freya
   Lélek-térkép : útmutató mély sérüléseink eléréséhez és oldásához : ...az elengedés titkairól... / Szabó Csilla Freya. - [Budapest] : Szabó Cs. F., 2017. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7726-5 fűzött
önismeret - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3683639]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10749 /2017.
Mátyás-Rausch Petra (1984-)
   Ércbányászat a Báthoryak korában : a szatmári és az erdélyi bányavidék arany-, ezüst- és higanybányászata, 1571-1613 / Mátyás-Rausch Petra. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 320 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 296-303. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-416-057-1 kötött : 3290,- Ft
Erdély - Szatmár vármegye - Magyarország - ércbányászat - ipartörténet - gazdaságtörténet - 16. század - 17. század
622.34(439.21)"15/16" *** 622.34(439.161)"15/16" *** 338(091)(439)"15/16"
[AN 3685250]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2017.
   The Natconsumers handbook : a guide to introducing ICT tools for customer engagement in energy savings. - Budapest : Háttér, 2017. - 188, [4] p. : ill., színes ; 15x20 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 978-615-5124-49-5 fűzött
háztartás-gazdaságtan - energiafogyasztás - fenntartható fejlődés - kommunikáció - infokommunikáció
620.9 *** 504.03 *** 316.77 *** 681.3
[AN 3684424]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2017.
Székely Miklós (1978-)
   Nemzet, ipar, művészet : a kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum, 1887-1918 / Székely Miklós. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 4.)
Bibliogr.: p. 151-160.
ISBN 978-963-416-061-8 fűzött : 3290,- Ft
I. Ferencz József Iparmúzeum (Kolozsvár)
Magyarország - Kolozsvár - múzeum - technikatörténet - ipartörténet - 19. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - történeti feldolgozás
62(439)"18/191" *** 069(439.21-2Kolozsvár)"188/191" *** 069(439)"187/191"
[AN 3685219]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10752 /2017.
Bálló Attila
   Real work with Microsoft Nano Server [elektronikus dok.] / Bálló Attila. - Szöveg (epub : 9.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-178-7
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.324.066Windows_Nano
[AN 3670278]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2017.
Csörnyei Zoltán (1946-)
   Pi-kalkulus : a mobil rendszerek elmélete / Csörnyei Zoltán ; [közread. az] Eötvös Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - X, 191 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 978-615-5371-74-5 fűzött
programnyelv
519.68
[AN 3684524]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2017.
Ghyczy Csongor
   Online/offline. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2017. - [20] p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Ghyczy Csongor
ISBN 978-615-80731-1-0 fűzött : 1200,- Ft
internet - függőség - társadalmi kapcsolat - kommunikáció - képregény
681.324Internet *** 613.86 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 087.6:084.11
[AN 3684552]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2017.
Lehmann Miklós (1968-)
   A digitális elme : hálózat és pedagógia / Lehmann Miklós ; [közread. az] ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE TÓK, 2017. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-150.
ISBN 978-963-284-878-5 fűzött
digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom - oktatástechnológia - információs technika - infokommunikáció - hálózat
681.3.004.14 *** 316.774 *** 371.333 *** 681.324
[AN 3684849]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Informatika Tudományi Szekció (2017) (Veszprém)
   XXXIII. OTDK Informatika Tudományi Szekció : Veszprém, 2017. április 20-22. : tartalmi kivonatok / [szerk. Bálint Roland és Vassányi István] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar. - [Veszprém] : PE MIK, 2017. - 116 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-396-098-1 fűzött
informatika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
681.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3684679]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10757 /2017.
Petänen, Jenni
Letille 2 (magyar)
   Hajfonás 2 : nagylányoknak és nagyfiúknak / [szöveg] Jenni Petänen ; [fotók] Laura Mendelin ; [ford. Bogár Edit]. - Budapest : Corvina, 2017. - 126 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-13-6444-6 fűzött : 3490,- Ft
fodrászat - hajviselet
687.53 *** 646.72
[AN 3685283]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10758 /2017.
   Épületvillamosság / főszerk. Dési Albert ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2017. - 456 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 456.
ISBN 978-963-513-241-6 fűzött : 4900,- Ft
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 3691305]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10759 /2017.
Veres Gábor
   Uberfrankó / Veres Gábor. - Budapest : [Veres G.], 2017. - 164 p. ; 20 cm
Fűzött : 2390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-8686)
Budapest - taxi - személyszállítás - 21. század - memoár
656.131(439-2Bp.)"201"(0:82-94)
[AN 3683429]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10760 /2017.
   Almanach : Országos Erdészeti Egyesület : [1866-2016]. - Budapest : OEE, 2017-. - 24 cm
Országos Erdészeti Egyesület
Magyarország - erdészet - egyesület - történeti feldolgozás
630(439)(091) *** 061.2(439)(091)
[AN 3685715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 211 p. : ill., részben színes
Szerk. Sárvári János. - Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-963-8251-85-5 kötött
[AN 3685717] MARC

ANSEL
UTF-810761 /2017.
   A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság alternatív növényei / [szerk. Mendlerné Drienyovszki Nóra, Lajtos Ágnes, Véghné Tóth Bianka]. - Debrecen : DE AKIT, 2017. - 38 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80663-6-5)
Nyíregyháza - Karcag - növénynemesítés - kutatóintézet
631.52 *** 061.6(439-2Karcag) *** 061.6(439-2Nyíregyháza)
[AN 3684997]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2017.
   A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság gabonanövényei / [szerk. Mendlerné Drienyovszki Nóra, Lajtos Ágnes, Véghné Tóth Bianka]. - Debrecen : DE AKIT, 2017. - 34 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80663-5-8)
Nyíregyháza - Karcag - gabonatermesztés - növénynemesítés - kutatóintézet
633.1 *** 631.52 *** 061.6(439-2Nyíregyháza) *** 061.6(439-2Karcag)
[AN 3684991]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2017.
Dusóczky Tamás (1931-)
   A história négyszögeiben / Dusóczky Tamás. - [Budapest] : Amfipressz, cop. 2017. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8230-19-5 fűzött : 3600,- Ft
Dusóczky Tamás (1931-)
Magyarország - borász - 20. század - 21. század - memoár
663.2(439)(092)Dusóczky_T.(0:82-94)
[AN 3685622]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2017.
Martin, Steve
Vet academy (magyar)
   Legyél te is állatorvos! : [matricákkal, társasjátékkal és összeragasztható modellel] / írta Steve Martin ; ill. Angela Keoghan ; [ford. Kocsor Ferenc]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 64 p., [2] t.fol., [6] t. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Kis tudósok akadémiája
ISBN 978-963-437-079-6 fűzött : 2499,- Ft
állatorvos - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
619(02.053.2) *** 087.5
[AN 3685038]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2017.
McNamee, Thomas, 1947-
The inner life of cats (magyar)
   A macskák lelki élete : amit tudunk és amit sejtünk titokzatos kedvenceinkről / Thomas McNamee ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 274, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-[275].
ISBN 978-615-5715-66-2 fűzött : 3490,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 3685362]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2017.
   Százötven éve született Kaán Károly : 1867-2017 / [szerk. Szakács László] ; [kiad. az Országos Erdészeti Egyesület]. - [Budapest] : OEE, [2017]. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 20-28.
Fűzött
Kaán Károly (1867-1940)
Magyarország - erdész - 19. század - 20. század
630(439)(092)Kaán_K.
[AN 3685667]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2017.
   A táj változásai a Kárpát-medencében : tájgazdálkodás, tájtermelés, hungarikumok és helyi értékek a mezőgazdaság területén - történeti áttekintés : XI. Tájtörténeti Konferencia kiadványa : ... Gyöngyös, 2016. június 30 - július 2. / szerk. Füleky György ; [kiad. a Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, [2016]. - 267 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr. - A konferencia szerkesztett anyaga
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-2214-1)
Kárpát-medence - táj - történeti földrajz - mezőgazdaság
712(4-191) *** 911.3(4-191) *** 63(4-191)
[AN 3683771]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10768 /2017.
Hidi Marika
   Il Pane di Anna : gluténmentes receptek / [Hidi Marika, Puskás Betti]. - [Nagykanizsa] : [Baranyáné Matus T.], [2017]. - [33] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-7505-6 fűzött
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3685004]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2017.
   Isteni étkeink : a magyar konyha remekei : gomba-, hal- és vadhús-ételek / szerk. Szóládi Brigitta. - 2. kiad. - [Fonyód] : Metszéspont Műv. Műhely ; [Nagykanizsa] : Pelsolibri : [Szóládi J.], [2017]. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89487-6-2 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3685563]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2017.
   Kistányértól a fazékig : sütés, főzés, tálalás cserépedényben : a Donkó-Manufaktúra receptjei / [szerk. Kolozsvári-Donkó Rebeka]. - Berettyóújfalu : Kolozsvári-Donkó R., 2017. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-8067-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.552(083.12) *** 641.542
[AN 3683840]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2017.
   A kozmetológia és a kémia legújabb eredményeinek felhasználása a kozmetikumok fejlesztésében : Kozmetikai Szimpózium 2016 : Budapest, 2016. november 17. : program és előadás-összefoglalók = The cosmetology and chemistry latest results in the development of cosmetics : Cosmetic Symposium 2016 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2016]. - 33 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9970-72-4 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
646.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2016" *** 687.55
[AN 3683347]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2017.
Naszvadi Mirabella Anna
   Első nap az iskolában / Naszvadi Mirabella Anna ; [ill. Gintner Csilla]. - Budapest : Garbo, 2017. - 59 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5696-10-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - sütemény - szakácskönyv - mese - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3683671]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10773 /2017.
Krémer Sándor (1959-)
   A késői Richard Rorty filozófiája [elektronikus dok.] / Krémer Sándor. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 487 KB). - [Szeged] : JATEPress, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141616. - Működési követelmények: Mpbipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-318-5 (mobi)
ISBN 978-963-315-317-8 (epub)
Rorty, Richard (1931-2007)
Egyesült Államok - filozófus - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
1(73)(092)Rorty,_R.
[AN 3670254]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2017.
Pohl, Jan
   Tizenkét hang a 21. századból / Jan Pohl ; [vál., szerk. Seress Attila]. - Budapest : Agapeanum, 2017. - 220 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89462-7-0 kötött
antropozófia
141.333
[AN 3685669]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10775 /2017.
Afanasʹev, Nikolaj Nikolaevič (1893-1966)
Trapeza Gospodnâ (magyar)
   Az Úr lakomája / Nyikolaj Nyikolajevics Afanaszjev ; [ford. Dobos András] ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2017. - 234, [1] p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-47-2 fűzött
oltáriszentség - görög katolikus egyház
265.3 *** 281.5.018.2
[AN 3685909]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2017.
Bábel Balázs (1950-)
   Asztrik érsek örökségében : Dr. Bábel Balázs metropolita, Kalocsa-Kecskemét érseke 2016 júniusa és 2017 áprilisa között elhangzott beszédeiből szerkesztett válogatás / Bábel Balázs ; szerk. Koloh Erik. - [Kecskemét] : Farkas Galéria Bt. : Wojtyla Ház Nonprofit Kft., [2017]. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Wojtyla Ház karitasz könyvek, ISSN 2063-6830)
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5064-8)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 21. század - előadóbeszéd
282(439)(092)Bábel_B.(042)
[AN 3684330]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2017.
   Bacher Vilmos Emlékelőadások, 1989-2013 : ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára. - Budapest : M. Hebraisztikai Társ. : MTA TK Kisebbségkut. Int. Judaisztikai Kutcsop., 2017. - 269 p. ; 20 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 35.). (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9141-4 fűzött
Magyarország - hebraisztika - zsidóság - emlékkönyv
296 *** 809.24 *** 316.347(=924)(439)
[AN 3685604]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2017.
Bakos Attila
   Bhagavad-gítá / Dvaipāyana Vyāsa ... nyomán ford., írta és a mellékletet kész. Bakos Attila és Bakos Judit Eszter. - Budapest : Danvantara, 2017. - 215 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9858-26-8 kötött : 3990,- Ft
hinduizmus - szanszkrit irodalom - verses epika - auditív dokumentum
294.526.825 *** 891.22-131=945.11
[AN 3684277]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2017.
Barna Ferdinánd Nándor (1825-1895)
   A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai / Barna Ferdinánd. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 84 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1879
ISBN 978-615-5496-87-5 fűzött : 1900,- Ft
néphit - naptári szokás - mordvinok - hasonmás kiadás
299.4(=945.22) *** 398.33(=945.22) *** 094/099.07
[AN 3683965]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2017.
Burrows, Ruth
Essence of prayer (magyar)
   Az imaélet lényegéről / Ruth Burrows ; [ford. Kaposi-Krause Lucia]. - 3. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017, cop. 2012. - 187 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-40-4 fűzött : 1900,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3691276]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2017.
Csia Lajos (1887-1962)
   A kegyelem ; Keresztyénüldözések a Római Birodalomban / Csia Lajos. - Budapest : Evangéliumi K., 2017. - 35 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-24-7 fűzött
Római Birodalom - kegyelemteológia - őskereszténység - vallásüldözés
234.1 *** 281 *** 272(37)
[AN 3684450]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2017.
Csonka Emil (1923-1982)
   Diadalút Amerikában : krónika Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek amerikai útjának egy jelentős szakaszáról / Csonka Emil ; [ajánló Kovács Gergely] ; [névtár és -mutató Nagy Brigitta] ; [közread. a Mindszenty Alapítvány]. - Budapest : Mindszenty Alapítvány, 2017. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80011-5-1 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Egyesült Államok - bíboros - 20. század - riport - utazás
282(439)(092)Mindszenty_J.(0:82-92) *** 908.73"197"(0:82-92)
[AN 3685636]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2017.
Daoist body cultivation (magyar)
   Taoista gyakorlatok : hagyományos elméletek, kortárs módszerek / Livia Kohn szerk. - Budapest : Aranyelixír K., 2017. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8342-6 fűzött : 3000,- Ft
taoizmus - életvezetés
299.513.82 *** 613.865
[AN 3685565]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2017.
   Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben / összeáll., a bevezetést írta és a forrásokat jegyzetelte Gárdonyi Máté. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 360 p. ; 25 cm + CD-R. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 6.)
Bibliogr.: p. 343-347. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-052-6 kötött : 3400,- Ft
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - 19. század - 20. század - zsinat - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"18/19"(093) *** 262.44(439-03Veszprémi_egyházmegye)"18/19"(093)
[AN 3685206]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2017.
Enyedi György (1555-1597)
   Enyedi György prédikációi / [közread. az] MTA-ELTE HECE, Magyar Unitárius Egyház. - Budapest : MTA-ELTE HECE : M. Unitárius Egyh., 2016-. - 24 cm
Magyarország - unitárius egyház - 16. század - prédikáció
252
[AN 3656484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 100-133. beszéd : Sárospataki Kódex, Marosvásárhelyi Kódex, Gyalai Sámuel prédikációgyűjteménye / sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Lovas Borbála. - 2017. - 279 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-852-2 fűzött
prédikáció
252
[AN 3684556] MARC

ANSEL
UTF-810786 /2017.
Ficsorné Kapus Mónika
   A kis ablakok mögött : [kalendárium az év minden napjára] / Ficsorné Kapus Mónika ; [ill. Szimonidesz Kovács Hajnalka ...] ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány]. - Clevedon : 4H M. Misszió ; [Orgován] : Örömhír Alapítvány, cop. 2016. - [404] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-0-9957617-0-4
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3652400]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2017.
   A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről / szerk. Szilárdi Réka, Barcsa Krisztina. - [Szeged] : [SZTE BTK Vallástud. Tansz.], [2017]. - 258 p. ; 21 cm. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
vallástudomány
291
[AN 3684767]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2017.
   Gyöngyök útja : zarándok útikönyv : Budapesttől Mátraverebély-Szentkútig / [szerk. Gáll Zsófia] ; [... kiad. a Via Margaritarum Zarándok Egyesület]. - [Budapest] : Via Margaritarum Zarándok Egyes., 2017. - 152, [8] p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 978-963-12-8282-5 fűzött : 2500,- Ft
Mátraverebély - zarándoklat - elmélkedés
248.153.8(439-2Mátraverebély) *** 242
[AN 3683903]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2017.
Hammer, Erich
Mosaiksteine der Herrlichkeit Gottes (magyar)
   Isten dicsőségének mozaikdarabkái / Erich Hammer. - Budapest : Evangéliumi K., 2017. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-15-5 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3684453]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2017.
Hani, Jean (1917-2012)
Les métiers de Dieu (magyar)
   Isten mesterségei : bevezetés a munka spiritualitásába / Jean Hani ; [ford. Kocsi Lajos]. - Gödöllő : Sursum K., 2017. - 156, [2], VIII p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8684-7 kötött : 3200,- Ft
kereszténység - jelkép - művelődéstörténet - bibliakutatás - munkavégzés
23/28 *** 246.6 *** 930.85 *** 22.01 *** 331.101.3
[AN 3684814]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2017.
Hetény János (1930-2013)
   Számvetésem hivatásomról, családomról / Hetény János ; [sajtó alá rend. és szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Barna Gábor]. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop. : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2017. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 31.). (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 57.)
Bibliogr.: p. 149-161.
ISBN 978-963-508-853-9 fűzött
Hetény János (1930-2013)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - memoár
282(439)(092)Hetény_J.(0:82-94)
[AN 3685024]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2017.
The Jewish child's memo books (magyar)
   A zsidó gyermek jegyzetfüzete : általános ismertető füzet a zsidó vallásról / [ford. és összeáll. Fuchs Judit] ; [közread. az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány]. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Alapítvány, [2015]-. - ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9743-27-4
zsidó vallás - gyermekkönyv
296(02.053.2)
[AN 3684326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - cop. 2016. - 36, [2] p.
Fűzött
[AN 3684350] MARC

ANSEL
UTF-810793 /2017.
Kaparelis, Spyros
   A görög ortodoxia : ismeretterjesztő füzet gyerekeknek = Ī ellīnorthodochia / [kész. Spyros Kaparelis és Nacsinák Gergely]. - [Budapest] : [Budapest VI. Ker. Önkormányzat], [2016]. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Budapest VI. Kerület Önkormányzata
ISBN 978-963-12-7547-6 fűzött
görög ortodox egyház - ifjúsági könyv
281.94(02.053.2)
[AN 3684250]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2017.
   Keresztutak az irgalmasság szentévében / [szerk. Havas Lászlóné] ; [közread. a Szent László Domonkos Plébánia]. - Debrecen : Szt. László Domonkos Plébánia, 2017. - 40 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8051-7 fűzött
szenvedéstörténet - ima
232.96 *** 243
[AN 3685064]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2017.
Kőszeghy Attila (1946-)
Kultikus építmények geomágnességre tájolása (angol)
   Geomagnetic orientation of cultic structures / Attila Kőszeghy, Flóra Kőszeghy, Csanád Ábel Kőszeghy ; [publ. by the] T4Terv Bt. - [Debrecen] : T4Terv, 2017. - 129 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87550-9-4 fűzött
kultikus hely - földmágnesség - épülettájolás
264-03 *** 550.38 *** 133
[AN 3685059]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2017.
Kovácsné Virányi Ágnes
   Barátaink, a pálosok / Kovácsné Virányi Ágnes. - Budapest : Püski, 2017. - 36 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-302-209-2 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - szerzetesség - pálosok - kolostor - építészettörténet
271.791(439) *** 726.7(439)(091)
[AN 3683328]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2017.
Lambspring (16. sz)
   A lélek vademecuma / Lambspring. - Onga : Hermit, 2017. - 107, [2] p. : ill. ; 18 cm
Ford., bev. Szakács Tibor. - A ford. a "De lapide philosophico" c. mű alapján kész.
ISBN 978-615-5342-64-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
lélek - misztika - aszketika
233.5 *** 248
[AN 3683866]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2017.
Lénár Andor
   A Váci Egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége idején, 1919-1942 / Lénár Andor. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2017. - 336 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 16.)
Bibliogr.: p. 265-276. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5579-13-4 kötött
Hanauer Árpád István (1869-1942)
Váci Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - 20. század - Horthy-korszak
282(439-03Váci_egyházmegye)"191/194" *** 282(439)(092)Hanauer_Á.
[AN 3684792]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2017.
Luther, Martin (1483-1546)
   Erős vár a mi Istenünk : Luther Márton füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-267-345-5 kötött : 2200,- Ft
protestantizmus - vallásos irodalom - német irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 830-84=945.11 *** 284(0:82-84)
[AN 3676279]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2017.
   Magyar baptisták, baptista magyarok : a MABAVISZ tagszövetségeinek mindennapjaiból / [szerk. és sajtó alá rend. Marosi Nagy Lajos] ; [kiad. a Magyarországi Baptista Egyház]. - Budapest : Baptista K., 2017. - 215 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7116-75-9 fűzött
Magyar Baptisták Világszövetsége
Kárpát-medence - Magyarország - baptista egyház - egyháztörténet - egyházi személy - határon túli magyarság
286.15(439)(091) *** 286.15(=945.11)(4-191) *** 286.15(439)(092)
[AN 3684437]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2017.
Marie-Michel (1949-)
   Csendből született tűz : a Kármel ima- és istentapasztalata / Marie-Michel ; [ford. Dőry-Richard Andrea]. - 3. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017, cop. 2008. - 76 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
A ford. a "Carmel horizon 2000" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-39-8 fűzött : 720,- Ft
erkölcsteológia - karmeliták
271.73 *** 244
[AN 3691256]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2017.
   Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről / szerk. Szilárdi Réka, Szugyiczki Zsuzsanna. - [Szeged] : [SZTE BTK Vallástud. Tansz.], [2017]. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
vallástudomány
291
[AN 3684756]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2017.
Rozsnyai Ágnes
   A második eljövetel : a kereszténység ezoterikus áramlatairól : a két Jézus gyermektől az Éteri Krisztusig / Rozsnyai Ágnes. - Budapest : Püski, 2017. - 214, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-302-200-9 kötött : 3900,- Ft
kereszténység - krisztológia - ezoterika
23/28 *** 232 *** 133.25
[AN 3683303]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2017.
Rulek Zoltán
   Egy skizofrén elme beszélgetése önmagával / Rulek Zoltán. - [Nagykanizsa] : Magánkiad., 2017. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9583-2 fűzött
isten - törzsfejlődés - természettudomány
231 *** 575.8 *** 5
[AN 3685719]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2017.
Shirer, Priscilla
Fervent (magyar)
   Győztes imák : haditerv a célratörő és stratégiai imához nőknek / Priscilla Shirer ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Alapítvány, cop. 2016. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7218-5 fűzött
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 3684917]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2017.
   "Soli Deo gloria" : a protestáns egyházak története Komáromban, a Duna két partján / [szerk. Számadó Emese]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2017. - 420 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5588-08-2 fűzött
Magyarország - Komárom - Révkomárom - egyháztörténet - protestáns egyház
284(439-2Komárom)(091) *** 284(437.6-2Komárom)(091)
[AN 3684678]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis (magyar)
   Az emberiség fejlődése és Krisztus megismerése : ÖK 100. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2017. - 239 p. ; 21 cm
Tart.: Teozófia és rózsakeresztesek : tizennégy, Kasselban 1907. június 16. és 29. között tartott előadásÞ; János evangéliuma : nyolc, Bázelban 1907. november 16. és 25. között tartott előadás ; Theosophie und Rosenkreuzertum ; Das Johannes-Evangelium. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89979-6-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
teozófia - rózsakeresztesség - kereszténység - bibliamagyarázat
226.5.07 *** 133 *** 141.332 *** 061.236.5
[AN 3685816]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2017.
Stinissen, Wilfrid (1927-2013)
Cachés dans l'amour (magyar)
   Istenbe rejtve : a kármelita élet kézikönyve / Wilfrid Stinissen ; [ford. Puskely Mária]. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; [Budapest] : [Jel], 2017, cop. 2012. - 239 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-38-1 fűzött : 1900,- Ft
ISBN 978-615-5147-21-0
karmeliták - szabályzat
271.73 *** 271.73-4
[AN 3691229]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2017.
Szilvási József (1951-)
   Az adventmozgalom története / Szilvási József, Tonhaizer Tibor. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2017. - 349, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Adventista akadémia)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5697-06-7 fűzött
kereszténység - adventista egyház - egyháztörténet
23/28 *** 286.3(091)
[AN 3683888]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2017.
Szilvási József (1951-)
   Az üdvösség rendje / Szilvási József ; kiad. az Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2017. - 183 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-615-5697-08-1 fűzött
keresztény teológia
23/28
[AN 3683885]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2017.
Talmud (babiloni) (magyar) (szemelv.)
   Talmud : válogatott fejezetek = Ṭalmẇd ḃabliy / [szerk. Oberlander Baruch ... és Köves Slomó ...]. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Alapítvány, 2017. - 2 db (1000 p.) : ill. ; 27 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul, ISSN 1789-283X ; 10.)
Egyes szövegrészek héber nyelven is
ISBN 978-963-9743-29-8 kötött
Talmud
zsidó vallás
296.8
[AN 3686007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 515, [5] p.
[AN 3686012] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 529-1000.
Bibliogr.: p. 999-1000.
[AN 3686013] MARC

ANSEL
UTF-810812 /2017.
Tóth Tibor (1956-|)
   Az Úristen a te gyógyítód [elektronikus dok.] / Tóth Tibor ; kiad. Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142072. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-8058-6
vallásos irodalom - betegség - gyógyulás - elektronikus dokumentum
244 *** 615.89 *** 616
[AN 3676011]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2017.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Forradalom [elektronikus dok.] : igaz történetek, hatalmas igazságok! / Urbán L. Tamás ; ... kiad. Ébredés Misszió. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Orosháza : Ébredés Misszió, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142075. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5681-08-0
vallásos irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
244(0:82-31)
[AN 3676037]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2017.
   Velemjáró / kiad. a Református Cursillo Titkársága. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Református Cursillo Titk., 2017. - 67 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-9601-3 fűzött
református egyház - imakönyv - énekeskönyv
243 *** 264-17 *** 284.2
[AN 3684290]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2017.
Walker, Dennis
Catching the initiatives of heaven (magyar)
   Mennyei kezdeményezések : a mennyei kezdeményezések megragadása a kulcs ahhoz, hogy hozzáférjünk a menny erejéhez minden földi szükségünk betöltésére / Dennis Walker. - [Miskolc] : Bétel K., 2017. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80613-1-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3684740]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2017.
   Zarándokok könyve : Lourdes / [közread. a] Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend. - [Budapest] : [M. Máltai Lovagok Szövets.], [2017]. - 124 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
Lourdes - zarándoklat - kegyhely - ima - énekeskönyv
248.153.8(44-2Lourdes) *** 243 *** 264-17
[AN 3684029]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10817 /2017.
Buron, Kari Dunn
The incredible 5-point scale (magyar)
   A csodálatos 5-pontos skála : gyerekek, serdülők és felnőttek számára : a társas viselkedés és az önkontroll összefüggésének tudatosítása a nevelésben / [Kari Dunn Buron, Mitzi Curtis] ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, 2016. - 96, [8] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-5015-36-6 fűzött : 2500,- Ft
szociális kompetencia - társadalmi viselkedés - autizmus - fejlesztő játék - gyermeknevelés - módszertan - tanári segédkönyv
316.45(072) *** 37.035(072) *** 616.89-008.45-053.2 *** 371.382(072)
[AN 3685851]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2017.
Csorba Csaba (1946-)
   "Szerettem volna, ha nem kísért a múlt" : Sátoraljaújhely zsidóságának története / Csorba Csaba ; [kiad. a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, 2017. - 224 p. : ill. ; 25 cm + DVD, mell. (31 p. ; 21 cm)
melléklet címe: The history of jewish people in Sátoraljaújhely, Hungary. - Gerinccím: Sátoraljaújhely zsidóságának története. - Bibliogr.: p. 217-221. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8908-4 kötött
Sátoraljaújhely - zsidóság - helytörténet - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439-2Sátoraljaújhely)(091)
[AN 3685983]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2017.
   Diaszpóra- és szórványprogram : beszámoló. - [Budapest] : [Rákóczi Szövets.], [2017]. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Rákóczi Szövetség
ISBN 978-615-80570-5-9 fűzött
Magyarország - határon túli magyarság - szórványmagyarság - helyismeret - művelődéstörténet - rendezvény
316.347(=945.11)(100) *** 908.439 *** 930.85(439) *** 061.7(439)
[AN 3685509]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2017.
   Divat, egyén, társadalom : a divattörténeti tudományos konferencia tanulmánykötete / szerk. F. Dózsa Katalin, Szatmári Judit Anna, Vér Eszter Virág. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 344 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2015. nov. 5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 301-329. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-813-6 kötött
divattörténet - társadalomtörténet
316.32(100) *** 391(100)(091)
[AN 3684631]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2017.
   Emberek, mint mi : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatóinak kutatási eredményeit bemutató interjúkötet / [szerk. Biczó Gábor, Kocsis Péter Csaba, Kotics József]. - Debrecen : Didakt Kft. ; Hajdúböszörmény : DE GYFK Lippai B. Roma Szakkollégium, 2017. - 168 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5212-56-7 fűzött
magyarországi cigányok
316.347(=914.99)(439)
[AN 3685972]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2017.
   Holokauszt : új utak, új generációk / szerk. Antal Nikolett és Mészáros Márton. - Budapest : FISZ, 2016. - 186 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7043-83-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - holokauszt - antiszemitizmus - zsidóság - társadalmi tudat - emlékezés - kollektív emlékezet
316.347(=924)(439) *** 316.63 *** 323.12(=924)(439)
[AN 3684569]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2017.
Józan Zoltán
   Nem én vagyok extrém : az Archívum zenekar története, 1992-2017 / Józan Zoltán. - [Budapest] : [Loyalty Records], 2017. - 320 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9257-2 fűzött : 2950,- Ft
Archívum (együttes)
Magyarország - rockzenekar - szkinhed - szélsőjobboldali irányzat - ezredforduló
316.723(100)"19/201" *** 78.067.26.036.7(439)"199/201" *** 329.18(439)"199/201"
[AN 3685696]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2017.
   A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza : tanulmánygyűjtemény / szerk. Gál András, Frisnyák Sándor, Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Katolikus Gimn., 2016-. - 25 cm
Kárpát-medence - vallásföldrajz - történeti földrajz - egyháztörténet
312.992(4-191) *** 911.3(4-191) *** 28(4-191)
[AN 3637813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 333, [2] p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5545-65-8)
[AN 3685887] MARC

ANSEL
UTF-810825 /2017.
   Nemzedék, szerep, érték : családi kapcsolatok, szokásrend és értékváltások történeti alakulása a 20. században / szerk. Mohay Tamás ; [kiad. az ELTE BTK Néprajzi Intézete]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2016. - 370 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2015. máj. 27-28-án "A családi kapcsolatok szokásrendszere és a nemzedékváltások történeti alakulása a 20. században" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-756-6 fűzött
család - nemzedék - családi élet - magyar néprajz - kulturális antropológia
316.356.2 *** 316.346.3 *** 392 *** 39(=945.11)
[AN 3684806]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2017.
Papp Barbara (1976-)
   Modern, diplomás nő a Horthy-korban / Papp Barbara, Sipos Balázs. - Budapest : Napvilág, 2017. - 339 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 307-329.
ISBN 978-963-338-399-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - nőtörténet - nők a társadalomban - emancipáció - életmód - nő - női szerep - Horthy-korszak
316.346.2-055.2(439)"192/194" *** 316.37-055.2(439)"192/194" *** 316.728(439)"192/194"
[AN 3685556]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2017.
Schéder Veronika
   Segédlet hallgatói portfólió összeállításához : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Roma Szakkollégium végzős hallgatóinak munkaerőpiaci beilleszkedését segítő kézikönyv / Schéder Veronika. - Debrecen : Didakt Kft. ; Hajdúböszörmény : DE GYFK Lippai B. Roma Szakkollégium, 2017. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 978-615-5212-55-0 fűzött
álláskeresés - kommunikáció - lélektan
316.77 *** 331.535 *** 159.9
[AN 3685936]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2017.
   Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek / [F. Várkonyi Zsuzsa et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2017. - 227 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5281-45-7 fűzött : 2690,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - gyermeknevelés
316.356.2 *** 37.018.1 *** 316.472.4
[AN 3685466]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2017.
Szász Géza (1967-)
   Réformes ou révolution? : l'image de la Hongrie d'avant 1848 au miroir de la presse française / Géza Szász. - Szeged : Centre Univ. Francophone, 2016. - 156 p. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120 ; 6.)
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 978-963-306-543-3 fűzött
Franciaország - magyarságkép - magyar történelem - sajtótörténet - 19. század
316.356.4(=945.11)"183/184" *** 943.9"183/184" *** 070(44)"183/184"
[AN 3684935]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2017.
Virt László (1954-)
   Magyar nevelés, népi gondolat : adalék a huszadik századi szellemtörténet egy fejezetéhez / Virt László ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 205, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-01-4 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - neveléstörténet - szociálpszichológia - Horthy-korszak
316.32(439)"1920/194" *** 37(439)"192/193"
[AN 3685316]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2017.
Wilhelm Gábor (1962-)
   Antropológiai tárgyelmélet / Wilhelm Gábor. - Budapest : Néprajzi Múz., 2016. - 293 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 13.)
Bibliogr.: p. 256-288. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5682-03-2 fűzött
hétköznapi élet - tartós fogyasztási cikk - kulturális antropológia
316.7 *** 330.123.5 *** 39
[AN 3684650]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10832 /2017.
Bednárik János (1985-)
   Adventtől nagyböjtig : jeles napok Budakeszin a 19-20. században / Bednárik János. - Budakeszi : Budakeszi Helytört. Egyes., 2017. - 55, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Budakeszi helytörténeti tanulmányok, ISSN 2560-0672 ; 2.)
Bibliogr.: p. 53-55. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-8959-6 fűzött
Budakeszi - néprajz - naptári szokás - magyarországi németek - egyházi év
398.33(=30)(439-2Budakeszi) *** 264-041
[AN 3685329]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2017.
Máder László
   Népdalszótár / Máder László. - Budapest : Akkord, [2017]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9255-11-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - népdal - értelmező szótár
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 809.451.1-321.1
[AN 3685496]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2017.
Örsi Julianna (1950-)
   Ki játszik ilyet? : népi játékok a Nagykunságon / [szerzők Örsi Julianna és Veres Istvánné] ; [szerk. Örsi Julianna] ; [fotók Nagy Anita és Deák Gabriella] ; [a Túrkevei Kulturális Egyesület kiadványa]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2017. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-615-80046-2-6 fűzött
Nagykunság - magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék
394.3(=945.11)(439Nagykunság) *** 793/794(02.053.2)
[AN 3685295]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2017.
Petrovácz István (1933-2007)
   Tűzparipa és villámkard / [a Szaszuni Dávid c. örmény eposzt feld.] Petrovácz István ; [az örmény nyelvű kiegészítést összeáll. Avanesian Alex] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyesület. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyes., cop. 2017. - 230, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9683-9 fűzött
örmények - átdolgozás - eposz
398.224(=919.81) *** 894.511-131
[AN 3691354]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2017.
Szarvas Zsuzsa (1959-)
   Zsidó tárgyak = Jewish objects / Szarvas Zsuzsa. - Budapest : Néprajzi Múz., 2017. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 24.)
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-615-5682-02-5 fűzött
tárgyi néprajz - zsidóság - múzeumi katalógus
39(=924)(439) *** 316.347(=924)(439) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3684869]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2017.
   A szerelem szavai : idézetek hat évtized olvasmányaiból / vál., összeáll. Bényei Miklós. - Debrecen : Magánkiad., 2017. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8690-8 fűzött
világirodalom - szerelem - idézetgyűjtemény
392.6(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3685854]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2017.
Voigt Vilmos (1940-)
Alapismereti bevezetés a néprajz iránt érdeklődő hallgatóknak (új kiadása)
   Néprajzi és etnológiai alapfogalmak / Voigt Vilmos. - Átd. kiad. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2017. - 115 p. ; 20 cm. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, ISSN 0239-1961 ; 36.)
ISBN 978-963-473-960-9 fűzött
néprajz - szaklexikon
39:030
[AN 3685819]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2017.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Mesemondók márpedig vannak : a nemzetközi mesemondás világa / Zalka Csenge Virág. - Utánny. - Budapest : Pont, 2017, cop. 2016. - 244 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 236-242.
ISBN 978-615-5500-17-6 fűzött : 3675,- Ft
mesemondás - népmese
398.21.001(100) *** 82.085.2
[AN 3691300]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10840 /2017.
Bartha Ákos (1982-)
   Populizmus, népiség, modernizáció : fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből / Bartha Ákos. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 332 p. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 293-320.
ISBN 978-963-416-055-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - társadalomtörténet - politikai eszme - falukutatás - népi mozgalom - 20. század - Horthy-korszak
32.001(439)"19" *** 943.9"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3685266]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2017.
Kielar, Wiesław (1919-1990)
Anus mundi (magyar)
   Anus mundi : öt év Auschwitzban / Wiesław Kielar ; [ford. Murányi Beatrix]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 359 p. ; 21 cm
Megj. "A 290. számú auschwitzi fogoly" és "Az auschwitzi halálgyár rémtettei" címmel is
ISBN 978-963-267-342-4 fűzött : 2990,- Ft
Lengyelország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(438)"193/194"(0:82-94)
[AN 3691364]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2017.
Laub János
   A betelepítéstől a kitelepítésig : adatok Szár község történetéből / az adatokat felkutatta és rend. Laub János ; szerk. Krupánszki Mihályné ; kiad. Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület. - [Szár] : Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyes., 2017. - 76, 46 p., [2] t.fol. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-12-9466-8 kötött
Szár (Fejér megye) - helytörténet - magyarországi németek - betelepítés - kitelepítés - történelmi forrás
325.254(=30)(439-2Szár)"194"(093) *** 325.14(=30)(439-2Szár)"17"(093) *** 943.9-2Szár(=30)"17/19'(093)
[AN 3684420]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2017.
Orosz Tímea
   A magyar szociáldemokrácia a rendszerváltoztatás időszakában / Orosz Tímea. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 19.)
Bibliogr.: p. 171-255.
ISBN 978-615-5428-65-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szociáldemokrata párt - rendszerváltás
329.14(439)"198/199"
[AN 3683414]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2017.
Zsoldos Attila (1962-)
   A Druget-tartomány története, 1315-1342 / Zsoldos Attila. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 302 p. : ill., színes, térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 251-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-063-2 kötött : 3200,- Ft
Druget család
magyar történelem - oligarchia - családtörténet - Anjou-kor - 14. század
323.313(439)"13" *** 929.52(439)Druget *** 943.9"131/134"
[AN 3685268]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10845 /2017.
   Banat - Europa: istorie şi cultură / coord. Alin Cristian Scridon ; [publ.] Asociaţia Culturală "David Voniga" din Giroc. - Szeged : JATEPress, [2017]. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-349-9 fűzött
Bánát - történelem - magyar történelem - művelődéstörténet
949.85 *** 943.9Bánát *** 930.85(439Bánát) *** 930.85(498.5)
[AN 3685666]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2017.
   Banat - Europe: theology, history and culture / coord. Alin Cristian Scridon ; [publ. by the] "David Voniga" Cultural Association of Giroc. - Szeged : JATEPress, [2017]. - 153 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-350-5 fűzött
Bánát - történelem - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9Bánát *** 949.85 *** 930.85(439Bánát) *** 930.85(498.5)
[AN 3685659]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2017.
Behringer, Wolfgang
Kulturgeschichte des Klimas (magyar)
   A klíma kultúrtörténete : a jégkorszaktól a globális felmelegedésig / Wolfgang Behringer ; [ford. Tarnói Judit, ... a versidézeteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2017. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 978-963-13-6430-9 fűzött : 4500,- Ft
művelődéstörténet - ökológia - éghajlatváltozás - történeti feldolgozás
930.85(100) *** 504.03(100)(091) *** 551.583
[AN 3674922]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2017.
Bende Lívia (1969-2009)
   Temetkezési szokások a Körös-Tisza-Maros közén az avar kor második felében = Bestattungsbräuche in der zweiten Hälfte der Awarenzeit im Gebiet zwischen Körös, Theiss und Maros / Bende Lívia ; főszerk. Lőrinczy Gábor. - Budapest : PPKE BTK Régészettudományi Int., 2017. - 564 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 8.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 327-336.
ISBN 978-963-9911-95-6 kötött
Alföld - régészet - temetkezés - avar-kor - lelet
904(369.2)"06/08" *** 904(439.18)"06/08" *** 903.5(439.18)"06/08" *** 903.5(369.2)"06/08"
[AN 3683150]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2017.
Benkő Kálmán (1892-1964)
   Az 1919. évi június hó 24-iki tengerészeti ellenforradalom / írta Benkő Kálmán ; Horthy Miklós ... előszavával. - Budapest : Püski, 2017. - 52 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-196-5 fűzött
Magyarország - hadihajózás - ellenforradalom - memoár
943.9"1919"(0:82-94) *** 359(439)"1919"(0:82-94)
[AN 3683331]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2017.
Borsodi László
   Levelek nagyközség történetéből / [... Borsodi László ..., Dávid József ...] ; [kész. Levelek Nagyközség Önkormányzatának megbízásából ...]. - Levelek : Önkormányzat, 2017. - 84 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 61-66.
Kötött
Levelek - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Levelek(093)
[AN 3685473]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2017.
Csánki Dezső (1857-1933)
   "Kedves Lajosom!" : Csánki Dezső levelei Thallóczy Lajoshoz, 1879-1916 / ... sajtó alá rend., a bevzetőt írta és a névmutatót összeáll. Reisz T. Csaba. - Budapest : M. Tört. Társ. : MTA BTK TTI, 2017. - 234 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Századok könyvek, ISSN 2498-8154)
ISBN 978-963-416-056-4 fűzött
Magyarország - levéltáros - történész - 19. század - 20. század - levelezés
930.25(439)(092)Csánki_D.(044) *** 930.25(439)(092)Thallóczy_L. *** 930.1(439)(092)Thallóczy_L.
[AN 3685708]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2017.
Csiky Gergely (1979-)
   The transformation of pontic trade from late antiquity to the middle ages : transport vessels from the Archeological Museum of Sinop / Gergely Csiky. - Budapest : Inst. of Archaeology RCH HAS : Archeolingua Found., 2017. - 181 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 40.)
Bibliogr.: p. 93-111.
ISBN 978-963-9911-96-3 fűzött
Pontus - Törökország - kereskedelem - késő ókor - középkor - amfora - lelet
904(560) *** 339(393.3) *** 738(393.3) *** 904(393)
[AN 3683197]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2017.
Csorba Sándor (1934-)
   Feljegyzések a Kölcsey és Kende nemzetség közös történetéről / Csorba Sándor. - Cégénydányád : Adj' Isten Szatmárban! Vállalkozás, 2017. - 38 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + mell. - (Cégénydányádi Kende könyvespolc, ISSN 2498-678X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9317-3 fűzött
Kölcsey család
Kende család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kölcsey *** 929.52(439)Kende
[AN 3684523]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2017.
Dancs Rózsa (1944-)
   Add tovább a lángot! : a kanadai emigrációba kényszerültek élettörténetei / Dancs Rózsa. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó és a köszönetnyilvánítás angol nyelven is
ISBN 978-615-5428-71-5 kötött : 2500,- Ft
Kanada - magyar történelem - 1956-os forradalom - emigráns - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(71)(0:82-94)
[AN 3683397]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2017.
Erdős Konrád (1933-)
   Odüsszeusz ágya / Erdős Konrád. - Budapest : Dura Stúdió, 2017. - 128 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89132-6-5 fűzött
ókori Görögország - művelődéstörténet - filozófiatörténet
930.85(38) *** 1(38)(091)
[AN 3683336]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2017.
Esztergom (török)
   Estergon : krallar ve başrahipler şehri / [metin Miklós Istvánffy] ; [fot. Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet Kft., [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-8-9 fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3685817]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2017.
   Etnikai földrajzi kutatások a Kárpát - Balkán régióban / Bottlik Zsolt szerk. ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : ELTE TTK, 2016. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-224.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-686-6)
Balkán - Kárpát-medence - Magyarország - etnikai földrajz - kisebbségkutatás - társadalomföldrajz - etnicitás - vallási kisebbség - muzulmán - németek
949.7(=00) *** 323.112(4-12) *** 316.347(=00)(497) *** 911.3(4-12)
[AN 3684657]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2017.
Füst Antal (1940-)
   Hollókő várának regénye / Füst Antal ; [kiad. a Zagyvaforrás Egyesület]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2017. - 185 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7936-8 fűzött : 2400,- Ft
Hollókő - magyar irodalom - helytörténet - vár - történelmi regény
943.9-2Hollókő(0:82-31) *** 894.511-311.6 *** 728.81(439-2Hollókő)(0:82-31)
[AN 3683920]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2017.
   Gwiazda przewodnia : węgierski październik 1956 w rodzimej poezji i prozie / wybrał, przeł. i oprac. Jerzy Snopek. - Budapeszt : M. Napló, 2016. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-83-65350-18-3
ISBN 978-615-5465-90-1 kötött : 1100,- Ft : 16,50 PLN
1956-os forradalom - magyar irodalom - antológia - fordítás
943.9"1956"(0:82-822) *** 894.511-822=84
[AN 3685291]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2017.
Hencsei Kálmán
   Bezeréd története, 1236-2016 / Hencsei Kálmán. - [Budapest] : Verasztó L., 2017. - [134] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8493-5 fűzött
Bezeréd - helytörténet
943.9-2Bezeréd
[AN 3683918]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2017.
Hír János (1956-)
   Mikronógrád, a tudomány is lehet szép! [elektronikus dok.] / Hír János, Gherdán Katalin. - Szöveg (pdf : 10.4 MB). - [Pásztó] : Pásztói Múz., 2016. - (A Pásztói Múzeum füzetei, ISSN 2416-0261)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141955. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-7503-2
Nógrád megye - paleontológia - ősrégészet - kőzettan - elektronikus dokumentum
903(439.131) *** 56(439.131) *** 552
[AN 3674885]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2017.
   Az indigenák / szerk. Szijártó M. István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-857-0 fűzött
magyar történelem - társadalomtörténet - nemesség - arisztokrácia - honosítás - újkor
943.9"16/18" *** 342.711(439)"16/18" *** 316.343.32(439)"16/18"
[AN 3684673]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2017.
   Az indigókék füzet : Oláh Miklós története / [szerk. Liebmann Katalin, Papp Ferenc] ; [a ... tanulmányt kész. Kis József]. - [Budapest] : Liebmann K., [2017]. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9170-4 fűzött
Oláh Miklós (1935-1957)
Miskolc - Magyarország - forradalmár - 1956-os forradalom - megtorlás - 20. század - helytörténet
943.9"1956"(092)Oláh_M. *** 943.9-2Miskolc"1956" *** 323.282(439)"195"
[AN 3685944]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2017.
   Kárpátaljai magyar nők a Gulágon : történetek, visszaemlékezések, emlékiratok / [összeáll. és az életrajzi jegyzeteket írta Dupka György]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 272, [2] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 266.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-02-0 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - magyar történelem - határon túli magyarság - deportálás - kényszermunka - nő - Gulag - 1945 utáni időszak - memoár
929-055.2(439.23)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 341.324.6(47)"194/195"(0:82-94) *** 929-055.2(=945.11)(439.23)"194/195"(0:82-94)
[AN 3684525]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2017.
Kárpáti Tamás (1935-)
   Hazatért hungarikonok : Kárpáti-gyűjtemény 2017 / [kiad. a Maszk és Ecset Alapítvány]. - [Budapest] : Maszk és Ecset Alapítvány, [2017]. - 227 p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
Tokban
ISBN 978-963-12-8740-0 kötött
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló
929(439)"19" *** 930.85(439)"19" *** 73/76(439)"200/201" *** 069.017(439)Kárpáti-gyűjtemény
[AN 3685191]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2017.
   Khi-Land project : Mongolian - Hungarian archaeological research / [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Research Centre for the Humanities. - Budapest : HAS Research Centre for the Humanities, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-416-073-1 fűzött
Magyarország - Mongólia - régészet - tudományos együttműködés
904(517) *** 001.83(439) *** 001.83(517.3)
[AN 3685172]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2017.
Kiss Adél (1982-)
   23 '56-os : '56-os arcképcsarnok : művészeti album / Kiss Adél, Oláh Katalin Kinga és Oláh Mátyás László ... ; Rácz János és Marossy Endre által írt életrajzokkal. - Budapest : M. Napló : Széphalom Kvműhely, 2017. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-5721-11-3 fűzött : 4100,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár - portré
943.9"1956"(092) *** 75.041.5 *** 73.041.5
[AN 3685330]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2017.
Kovács Andor (1920-2012)
   Forradalom Somogyban : az 1956-os forradalom és előzményei a csurgói járásban / Kovács Andor ; [közread. a] Csurgói Baksay Sándor Alapítvány. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2017, cop. 1988. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89305-9-0 kötött
Somogy megye - Svájc - helytörténet - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
943.912.3"1956"(0:82-94) *** 894.511-94(494)
[AN 3683841]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2017.
Kovács Gergely (1974-)
   Zita és Károly : akik egymást segítették az égbe / Kovács Gergely ; [közread. a] Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény. - Veszprém : Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjt., 2017. - 167 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-12-7271-0 fűzött
Zita (Magyarország: királyné) (1892-1989)
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Magyarország - uralkodó - történelmi személy - magyar történelem - századforduló
943.9(092)Zita *** 943.9(092)Károly,_IV. *** 943.9"191"
[AN 3685127]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2017.
Kovács Lászlóné Orosz Mária
   Jászdózsai hétköznapok / Kovács Lászlóné Orosz Mária. - [Jászdózsa] : [Jászdózsa Községért Közalapítvány], 2017. - 90 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Jászdózsa Községért Közalapítvány. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-12-8936-7 fűzött
Jászdózsa - hétköznapi élet - parasztság - helytörténet
943.9-2Jászdózsa *** 316.343.64(439-2Jászdózsa)
[AN 3686148]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2017.
   "Közel, s távol" V : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2015 / [szerk. Doma Petra, Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2016. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-57-8 fűzött
keletkutatás - japanológia - mongolisztika
930.85(5) *** 008(5)
[AN 3684507]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2017.
   Középkortörténeti tanulmányok 9 : a IX. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2015. június 17-19.) előadásai / szerk. Szanka Brigitta, Szolnoki Zoltán, Juhász Péter ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2017. - 335 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, szlovák és német nyelven
ISBN 978-963-315-347-5 fűzött
Európa - történelem - magyar történelem - középkor
940"07/14" *** 943.9"07/14"
[AN 3685684]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2017.
Kupi László
   Kápolnásnyék története / Kupi László ; [közread. Kápolnásnyék Község Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Kápolnásnyék : Önkormányzat ; Budapest : Kornétás, 2017. - 174, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 978-963-12-9830-7 kötött
Kápolnásnyék - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kápolnásnyék *** 908.439-2Kápolnásnyék
[AN 3691296]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2017.
Laczay András (1933-2012)
   Tapolcától Vácig : 1956-1962 / Laczay András. - Budapest : Püski, 2017. - 125, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-195-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - megtorlás - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/196"(0:82-94)
[AN 3683307]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2017.
Láposi Haller Jenő (1876-1943)
   Haller Jenő válogatott munkái : szülőföldünk történetei. - Őrtilos : Kunos Z. L., 2017. - [418] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Igazságot Muraköznek!Þ; Légrád történeteÞ; A légrádi tájnyelvÞ; Rózsák és tövisek között a - bitófáig : Gasparich Márk muraközi vértanú emlékezete halálának nyolcvanadik évfordulójánÞ; Szóvirágok : szólások, szállóigék, idézetek, idegen közmondások bő magyarázatokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9393-7 fűzött
Gasparich Márk Kilit (1810-1853)
Muraköz - Légrád - Magyarország - helytörténet - mártír - történelmi személy - 19. század - magyar nyelv - nyelvjárás - szólás - közmondás - fényképmásolat
943.9Muraköz *** 943.924-2Légrád *** 398.9(=00) *** 943.9"185"(092) *** 809.451.1-087(439.24-2Légrád) *** 929(439)Gasparich_M._K.
[AN 3685008]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2017.
Lipták Béla (1936-)
   1956 akkor és ma / Lipták Béla. - Budapest : Kairosz, 2017. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-872-7 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3685561]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2017.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig / Maderspach Viktor. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 251, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-347-9 kötött : 2600,- Ft
magyar történelem - első világháború - magyar irodalom - memoár
943.9"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3691366]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2017.
   Magyar élet Felvidéken / [... vál. Szigeti Gábor] ; [közread. az] Ősi Örökségünk Alapítvány. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2017. - 427 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 19.)
Bibliogr.
Fűzött : 2900,- Ft
Felvidék - Szlovákia - magyar történelem - történelem - határon túli magyarság - kisebbségi politika - 20. század
943.76 *** 943.922 *** 323.15(=945.11)(437.6) *** 341.234(437.6)(=945.11)"19"
[AN 3685346]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2017.
   Magyarkeszi : "keszi történet" / [szerk. Kovács Erzsébet] ; [kiad. a Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány]. - 2. kiad. - [Magyarkeszi] : Magyarkeszi Közs. Fejlesztéséért Alapítvány, 2017. - 153 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-12-8490-4 fűzött
Magyarkeszi - helytörténet
943.9-2Magyarkeszi
[AN 3683319]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2017.
   Mártírok százada : '56 és a XX. század magyar református lelkészvértanúi : a NyEMRLSz hittudományi tanácskozása : Felsőőr/Oberwart ..., 2016. július 14-17. / [fel. szerk. Bereczki András] ; [közread. a] Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat. - Budapest : Kairosz, 2017. - 218, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-894-9 kötött
Kárpát-medence - történelem - magyar történelem - határon túli magyarság - protestáns lelkész - mártír - 1956-os forradalom - 20. század
943.9"1956" *** 284.2(=945.11)(4-191)(092) *** 94-191"19" *** 323.282(4-11)"19"
[AN 3685046]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2017.
   "Mesél a múlt" : Magyarkeszi régi képeken / [szerk. Kovács Erzsébet és Tongori Csilla Terézia] ; [képeket gyűjt. Tóth Renáta] ; [kiad. a Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány]. - [Magyarkeszi] : Magyarkeszi Közs. Fejlesztéséért Alapítvány, 2017. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8491-1 fűzött
Magyarkeszi - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Magyarkeszi(084.12)
[AN 3683324]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2017.
Naszvadi Judith (1984-)
   A mi múzsánk / Naszvadi Judith. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-53-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3685811]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2017.
   Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században / szerk. Szilágyi Adrienn és Bollók Ádám. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-082-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - nacionalizmus - nemzettudat - 19. század
930.85(439)"18" *** 323.1(=945.11)"18" *** 316.63
[AN 3685223]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2017.
   Nők a kereszténységben [elektronikus dok.] : tudományos konferencia : 2017. április 20-21., Nyíregyházi Egyetem : absztraktok / összeáll. Szoboszlay György ; [rend. a] Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoportja, Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézet. - Szöveg (pdf : 12.5 MB). - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Egy. Történettud. és Filozófia Int., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142750. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5545-73-3
Magyarország - művelődéstörténet - nőtörténet - nők a társadalomban - női szerep - kereszténység - feminizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
930.85-055.2 *** 316.37-055.2(100) *** 061.3(439-2Nyíregyháza) *** 396 *** 929-055.2(439) *** 23/28
[AN 3681652]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2017.
Obersovszky Gyula (1927-2001)
   Üvöltök fájón a kor bajaival : 1956 hősének versei, beszédei, írásai; kortársak vallomásai az igazság elkötelezett hívéről / Obersovszky Gyula ; [... szerk. Geröly Tibor] ; [közread. a Művészetbarátok Egyesülete]. - Budapest : Művészetbarátok Egyes., 2017. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7324-53-6 fűzött
1956-os forradalom - forradalmár - író - 20. század - magyar irodalom - memoár - vers
943.9"1956"(092)Obersovszky_Gy.(0:82-94) *** 894.511(092)Obersovszky_Gy.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3683345]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2017.
Ónody Éva
   Ők, mind a tizenketten / Ónody Éva. - Budapest : Püski, 2017. - 145, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-197-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi személy - életútinterjú
943.9"1956"(092)(047.53)
[AN 3683225]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2017.
   Osamosvojitev Slovenije v madžarskem tisku, 1989-1992 : zbirka besedil = Szlovénia függetlenné válása a magyar sajtó tükrében, 1989-1992 : szöveggyűjtemény / [besedila je izbrala, ... predgovor napisala Gyetvai Mária] ; [prevod ... Fehér Agneta, Tomka Tímea]. - Budapest : Nap K., 2017. - 203 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-332-120-1 kötött
Szlovénia - történelem - 1990-es évek - publicisztika - szöveggyűjtemény
949.712"1989/199"(0:82-92)
[AN 3685552]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2017.
Paléologue, Maurice (1859-1944)
Un grand réaliste, Cavour (magyar)
   Cavour, a nagy realista [elektronikus dok.] / Maurice Paléologue ; ford. Szini Gyula. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 442 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-794-0 (mobi)
ISBN 978-963-398-793-3 (epub)
Cavour, Camillo Benso di (1810-1861)
Itália - Olaszország - történelmi személy - 19. század - elektronikus dokumentum
945(092)Cavour,_C._B._di
[AN 3670146]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2017.
Papp István (1892-1970)
   A Tamási járás évszázadai / Papp István ; az előszót írta Dávid Ibolya ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Torma István ; [közread.] Tamási Város Önkormányzata. - Újrakiad. - Tamási : Önkormányzat, 2017. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13-18.
ISBN 978-963-00-5101-9 fűzött
Tamási járás - helytörténet
943.912.5-37Tamási
[AN 3691245]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2017.
Somos Zsuzsanna
   Az erő háza : testedzési gyakorlatok pártus hagyomány szerint / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Püski, 2017. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-205-4 fűzött
magyarságkutatás - perzsa vallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 295
[AN 3683313]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2017.
Szabó Máté (1982-)
Régészet madártávlatból (angol)
   Archaeology from above : episodes from the history of the Aerial Archaeological Archive of Pécs / Máté Szabó ; [... transl. by András Szabó]. - Budapest : Archaeolingua, 2016. - 304 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 286-293.
ISBN 978-963-9911-87-1 fűzött
Magyarország - régészeti felmérés - légi felvétel
904(439) *** 902.2 *** 77.058.1
[AN 3683205]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2017.
Szabó Máté (1982-)
   Régészet madártávlatból : fejezetek a Pécsi Légirégészeti Téka 20 éves történetéből / Szabó Máté. - Budapest : Archaeolingua, 2016. - 304 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 286-293.
ISBN 978-963-9911-86-4 fűzött
Magyarország - régészeti felmérés - légi felvétel
904(439) *** 902.2 *** 77.058.1
[AN 3683215]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2017.
Szigeti Jenő (1936-)
   Aki nem hiszi, járjon utána! : múltunk igaz történetei / Szigeti Jenő ; Bayer Beatrix illusztrációival. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2017. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-07-4 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439) *** 930.85(100)
[AN 3685212]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2017.
   Szóra bírni az újkort : a III. KoraújkorÁSZ doktorandusz konferencia tanulmányai / szerk. Bodnár-Király Tibor, Hende Fanni, Pataki Katalin. - Budapest : DOSZ : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2016. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (KoraújkorÁSZ tanulmánykötetek, ISSN 2064-6763 ; 3.)
A Budapesten, 2015. máj. 26-27-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-284-841-9 fűzött
Magyarország - Európa - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - újkor
943.9"15/17" *** 930.85(439)"15/17" *** 930.85(4)"15/17"
[AN 3685569]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2017.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Sziriat oszlopai / Várkonyi Nándor ; [szerk. Mezey Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 670 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9373-31-1 kötött : 5500,- Ft
 (hibás ISBN 963-8277-65-3)
művelődéstörténet - régészet - ókor - mitológia
930.85(3) *** 903 *** 291.13
[AN 3691283]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2017.
Weszelovszky Zoltán (1946-)
   Korszimfónia [elektronikus dok.] : harmincegy beszélgetés életünkről és világunkról / Weszelovszky Zoltán. - Szöveg (epub : 829 KB). - [Budapest] : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141969. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5014-68-0
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53) *** 930.85(439)(092)(047.53)
[AN 3675016]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10897 /2017.
   Akkor... és most, 1986-2016 : emlékkönyv Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. évfordulójára / [szerk. Ádám Andrásné] ; [közread.] Mezőkovácsháza Város Önkormányzata. - [Mezőkovácsháza] : Önkormányzat, 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-12-9622-8 fűzött
Mezőkovácsháza - helyismeret
908.439-2Mezőkovácsháza
[AN 3685704]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2017.
   Bajorország / [szerk. Justh Szilvia]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2017]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8779-0 fűzött
Bajorország - útikönyv
914.33(036)
[AN 3685220]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2017.
Csizmadia Éva
   A sorompó két oldalán : belföldi és külföldi utazások / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 159 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-5058-82-0 kötött : 3150,- Ft
Európa - magyar irodalom - útleírás
908.4(0:82-94) *** 894.511-992
[AN 3685449]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2017.
   Garam mente Kollégium / [szerk. Dániel Erzsébet, Herbert Áron, Szabó Mátyás]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-69-2 kötött : 3000,- Ft
Garam mente - helyismeret - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
908.437.6(282.243.736) *** 908.439.22(282.243.736) *** 316.347(=945.11)(437.6)
[AN 3683381]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2017.
Gellér Dávid
   Budakeszi a német betelepítés korában / Gellér Dávid. - Budakeszi : Budakeszi Helytört. Egyes., 2017. - 53, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Budakeszi helytörténeti tanulmányok, ISSN 2560-0672 ; 1.)
Bibliogr.: p. 50-53. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-8958-9 fűzött
Budakeszi - helyismeret - betelepítés - 18. század - magyarországi németek
908.439-2Budakeszi"17" *** 325.14(=30)(439-2Budakeszi)"17"
[AN 3685323]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2017.
Horváth János
   Tázlár község története : [1945-2017] / [írta Horváth János] ; kiad. Tázlár Község Önkormányzata. - Tázlár : Önkormányzat, 2017. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
Kötött
Tázlár - helytörténet
908.439-2Tázlár
[AN 3685658]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2017.
Hudák Józsefné
   Kézfogás : "...az egymás között való szép egyezségre" / Hudák Józsefné, Királyhegyi Ottília ; [kiad. a Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület]. - Balatonakali : Balatonakali Erdélyi Kör Egyes., 2017. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-12-9435-4 kötött
Balatonakali - Kövend - helyismeret - testvérváros
908.439-2Balatonakali *** 908.498.4-2Kövend *** 327.33(439-2Balatonakali) *** 327.33(498.4-2Kövend)
[AN 3684446]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2017.
Jakab Gábor
   Rákóczibánya múltja, jelene és jövője / Jakab Gábor, Petrócziné Gecse Zsuzsanna, Szabóné Sinka Szilvia ; [kiad. Rákóczibánya Község Önkormányzata]. - Rákóczibánya : Önkormányzat, 2017. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9351-7 fűzött
Rákóczibánya - helyismeret - szénbányászat - ipartörténet
908.439-2Rákóczibánya *** 622.33(439-2Rákóczibánya)(091)
[AN 3684747]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2017.
Kanizsai József (1955-)
   Kanizsai pillanatok / Kanizsai József. - Nagykanizsa : Szerző, 2017. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9154-4 fűzött
Nagykanizsa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12)
[AN 3685003]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2017.
   Kesztölc : a Pilis délnyugati kapuja. - [Budapest] : [Babor], [2016]. - 35 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-12-5338-2 fűzött
Kesztölc - helyismeret - gyalogtúra - természetjárás
908.439-2Kesztölc *** 796.51(439-2Kesztölc)
[AN 3683990]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2017.
   Komárom Kollégium / [szerk. Huszár László és Horváth Zsolt]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-615-5428-67-8 kötött : 3000,- Ft
Csallóköz - helyismeret - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
908.437.6Csallóköz *** 316.347(=945.11)(437.6) *** 908.439Csallóköz
[AN 3683387]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2017.
Kondricz Péter
   Kalandok Nigériában, a királyok, szultánok, emírek földjén / Kondricz Péter. - [Budapest] : [Kondricz P.], [2017]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött : 2800,- Ft
Nigéria - helyismeret - memoár
908.669(0:82-94)
[AN 3683241]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2017.
   Majosháza : húsz év elmúlt... / Majosháza Önkormányzatának kiadványa ... - Majosháza : Önkormányzat, 2016. - 18 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Majosháza - helyismeret - helytörténet
908.439-2Majosháza *** 943.9-2Majosháza
[AN 3684311]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2017.
Majosháza (német)
   Majosháza : zwanzig Jahren sin vorbei... / Publ. von der Gemeinde Majosháza ... - Majosháza : Gemeinde, 2016. - 18 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
helyismeret - helytörténet
908.439-2Majosháza *** 943.9-2Majosháza
[AN 3684316]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2017.
   Mezőtúr / [szerk. Karsainé Szabó Judit, Korcsok Anita] ; [kiad. Mezőtúr Város Önkormányzata]. - Mezőtúr : Önkormányzat, 2016. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-88706-4-3 kötött
Mezőtúr - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mezőtúr(084.12)
[AN 3691241]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2017.
   Őrvidék Kollégium / [szerk. Gyurácz Ferenc és Loksa Gábor]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-64-7 kötött : 3000,- Ft
Burgenland - helyismeret - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
908.436.3 *** 908.439.26 *** 316.347(=945.11)(436.3)
[AN 3683395]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2017.
Sindely Pál (1947-2017)
   Csabacsűdi emléktöredékek : csabacsűdi dűlőutakról vissza-visszatekintve / Sindely Pál ; [kiad. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata]. - Csabacsűd : Önkormányzat, 2017. - 796 p. : ill. ; 24 cm
A köszöntő szlovák nyelven is. - Bibliogr.: p. 791-794.
ISBN 978-963-12-8897-1 kötött
Csabacsűd - helytörténet - helyismeret - oral history - memoár
908.439-2Csabacsűd(0:82-94) *** 943.9-2Csabacsűd
[AN 3684931]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2017.
Soltész Béla (1981-)
   Hátizsákkal Brazíliában [elektronikus dok.] : kalandos útikalauz Riótól az Amazonasig / Soltész Béla. - Szöveg (mobi : 42.9 MB) (epub : 17.8 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141925. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-494-8 (mobi)
ISBN 978-963-405-493-1 (epub)
Brazília - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.81(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3674582]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2017.
Somlai Péter Ferenc (1976-)
   Budakeszi társadalma a 20. század első felében I : népesedés, nyelvhasználat, életmód / Somlai Péter Ferenc. - Budakeszi : Budakeszi Helytört. Egyes., 2017. - 55, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Budakeszi helytörténeti tanulmányok, ISSN 2560-0672 ; 3.)
Bibliogr.: p. 53-55. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-8960-2 fűzött
Budakeszi - helyismeret - társadalomtörténet - 20. század
908.439-2Budakeszi *** 316.32(439-2Budakeszi)"19"
[AN 3685345]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2017.
   Százszor szép régi kép a múlt századból : Várdomb = Hundert schöne Bilder aus dem vorigen Jahrhundert / [szerk. Kiss Tamásné] ; [kiad. a Várdomb Jövője Alapítvány]. - [Várdomb] : Várdomb Jövője Alapítvány, 2017. - 116 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-00-5399-3 kötött
Várdomb - helyismeret - magyarországi németek - fényképalbum
908.439-2Várdomb(084.12) *** 316.347(=30)(439-2Várdomb)(084.12)
[AN 3685626]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2017.
   Torockó-Aranyosszék Kollégium / [szerk. Keszeg Vilmos, Sütő Linda, Sütőné Gulyás Éva]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-72-2 kötött : 3000,- Ft
Aranyosszék - Torockó - helyismeret - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
908.498.4Aranyosszék *** 908.498.4-2Torockó *** 908.439.21-2Torockó *** 908.439.21Aranyosszék *** 316.347(=945.11)(498.4Aranyosszék))
[AN 3683338]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2017.
Wanderer János
   Az ősfák fiainak lombjai alatt [elektronikus dok.] / Wanderer János. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-18-4
Lajoskomárom - helyismeret - magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
908.439-2Lajoskomárom(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3675105]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10919 /2017.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - 5. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2017. - 391 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-20-2 fűzött : 5980,- Ft
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3691119]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2017.
   Dr. Hegymegi Kiss Pál (1885-1950) országgyűlési képviselő élete és munkássága képekben és karikatúrákban. - [Budapest] : [Visit Nyip. és Keresk. Kft.], [2017]. - [36] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9002-8 kötött
Hegymegi Kiss Pál (1885-1950)
Magyarország - politikus - országgyűlési képviselő - 19. század - 20. század - fényképalbum - karikatúra
342.53(439)(092)Hegymegi-Kiss_P.(084.12) *** 32(439)(092)Hegymegi-Kiss_P.(084.12) *** 741.5
[AN 3683359]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2017.
   Eljárásjogi reformok / szerk. Varga Norbert. - Szeged : SZTE ÁJK Doktori Isk., 2016. - 121 p. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 7.)
A Szegeden, 2015. nov. 12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-539-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - eljárásjog - közigazgatási eljárás - polgári jog - büntetőeljárás
343.1(439) *** 347(439) *** 347(4-62)
[AN 3684950]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2017.
   Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről / szerk. és vál. Kelemen Roland ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2017. - 217 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9092-9 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - rendkívüli állapot - 1910-es évek - történelmi forrás
342.76(439)"191"(093)
[AN 3683343]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2017.
Hildingsson, Maria
Promotion of sexual and reproductive health and rights and LGBT rights at and through the European Union and the Council of Europe, and marriage and family (magyar)
   Mi lesz veled, európai család? : a házasság és a család ma : jogi és társadalmi változások Európában : a szexuális és reproduktív egészség, illetve jogok (SZREJ), valamint az LMBT-jogok támogatása az Európai Unió intézményeiben és az Európa Tanácsban : felelősségvállalás és segítségnyújtás / [írta Maria Hildingsson] ; [ford. Mikes Katalin] ; [kiad. a Magyar Katolikus Családegyesület]. - [Budapest] : M. Katolikus Családegyes., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80070-8-5 fűzött
Európai Unió - emberi jog - szabadságjog - esélyegyenlőség - család - nemi szerep
342.726-055.1/.3(4-62) *** 316.356.2
[AN 3684023]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2017.
Horváth Béla
   A 6. (Württemberg) huszárezred az 1848-49-es magyar szabadságharcban / Horváth Béla. - Budapest : Line Design, 2017. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80101-7-7 fűzött : 3400,- Ft
Habsburg Birodalom. Armee. Husarenregiment No. 6. "Württemberg"
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - lovasság - huszár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
357.133(439)"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3685908]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2017.
   Húsz év mérlegen : közbeszerzésünk múltja, jelene és jövője : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogtudományi Szakbizottságának tudományos előadóülése : Szeged, 2015. november 18. / szerk. Farkas Csaba. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2017. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-04-5 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - kötelmi jog
351.712.2(439) *** 347.4(439)
[AN 3684954]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2017.
   Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből : tanulmánykötet / szerk. Szikora Veronika és Árva Zsuzsanna ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - [Debrecen] : DE ÁJK, 2017. - 235 p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9316-6 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3683233]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2017.
Kahler Frigyes (1942-)
   Az anyagi kárpótlás és a rendszerváltás, avagy Társadalmi várakozás és valóság a vagyoni kárpótlás területén : forrásgyűjteménnyel / Kahler Frigyes. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-74-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - kártérítés - igazságtétel - földbirtok - 1990-es évek - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
347.426.6(439)"199"(094) *** 323(439)"1989/199"(093) *** 347.235(439)"199"(094)
[AN 3683236]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2017.
   Kommentár a gyermekvédelmi törvényhez : kommentár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez / szerk. Mattenheim Gréta. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 911 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. márc. 1.
ISBN 978-963-295-664-0 kötött
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Magyarország - gyermekvédelem - gyermek - családjog - törvény - útmutató
347.63(439) *** 364.65-053.2/.6(439)(036)
[AN 3685029]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2017.
   Magyarország alaptörvénye. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 107 p. ; 16 cm + mell. ([4] p.)
melléklet címe: Nemzeti hitvallás
ISBN 978-963-88445-4-5 fűzött
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3689567]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2017.
   Magyarország alaptörvénye : az Országgyűlés elfogadta 2011. április 18-án : az államfő aláírta és kihirdette 2011. április 25-én, húsvéthétfőn : hatályba lépett 2012. január 1-jén : legfrissebb módosítás 2013. szeptember 26-án / [szerkbiz. Feledy Balázs ..., Kerényi Imre ..., Tőkéczki László ...] ; [... az idézeteket vál. és A magyar alkotmány előképei c. fej. szócikkeit írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-615-5269-81-3 kötött
Magyarország - alkotmány - jogtörténet - államjog - album
342.4(439)(094) *** 342(439)(091)
[AN 3689583]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2017.
Mogyorósi Attila
   Felhőszag : katonai pilóták elbeszélései / Mogyorósi Attila. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 384 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-8041-8 kötött
Magyarország - légierő - pilóta - 20. század - memoár
358.4(439)(092)(0:82-94)
[AN 3684804]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2017.
   Munka törvénykönyve, 2017 : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kapcsolódó szabályai : hatályos 2017. március 24-től / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2017]. - 271 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89743-6-5 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3684456]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2017.
Pataki János István
   A végrehajtó és az adós [elektronikus dok.] : a bírósági végrehajtás a gyakorlatban / Pataki János István. - Szöveg (epub : 261 KB). - Budapest : Expert Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2012. szept. 24. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5014-76-5
Magyarország - bírósági végrehajtás - elektronikus dokumentum
347.952(439)
[AN 3675035]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2017.
Pekár István (1955-)
   Sírva fekszünk, sírva ébredünk : nógrádiak a Gulágon / Pekár István ; [közread. a] Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány. - [Hollókő] : Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány ; Budapest : Mezőgazda, 2017. - 171 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-286-727-4 kötött
Nógrád megye - Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - állami terror - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - oral history
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=30)"194/195" *** 316.347(=30)(439.131) *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3685544]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2017.
   A Szegedi Törvényszék története. - Szeged : Szegedi Törvényszék, 2015-. - 24 cm
A leírás a 2. rész alapján kész. - Közread. a Szegedi Törvényszék
Szegedi Törvényszék
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3626497]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Fejezetek a Szegedi Törvényszék magánjogi gyakorlatából / Homoki-Nagy Mária, Krusóczki Bence, Pétervári Máté. - 2017. - 68 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
Fűzött
Szeged - bíróság - magánjog - jogtörténet - jogalkalmazás - századforduló - két világháború közötti időszak
347.992(439-2Szeged)"189/193" *** 347.2(439)"189/193" *** 340.132(439-2Szeged)"189/193"
[AN 3684960] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10936 /2017.
Babós Lajos
   Az első aradi vértanú [elektronikus dok.] : tények és dokumentumok Ormai Norbert életéről / Babós Lajos. - Szöveg (epub : 7.4 MB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5110-99-3
Ormai Norbert (1813-1849)
Magyarország - katonatiszt - mártír - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás - 19. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355(439)(092)Ormai_N.(093) *** 943.9"1848/1849"(093) *** 323.282(439)"1849"(093)
[AN 3675142]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2017.
Békés Márton (1983-)
   Gerillaháború : a fegyveres felkelés elmélete és gyakorlata / Békés Márton ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 333, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5118-58-6 fűzött : 2900,- Ft
fegyveres ellenállás - partizán - stratégia - felkelés - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom
355.425 *** 323.272(100)"19" *** 943.9"1956"
[AN 3676854]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2017.
Kajsza Tibor
   Katonakönyv [elektronikus dok.] / Kajsza Tibor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Személyes Történelem : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-03-0
Magyarország - katonaélet - 1950-es évek - memoár - elektronikus dokumentum
355.1(439)"195"(0:82-94)
[AN 3675127]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2017.
Máday Norbert (1970-)
   Borsody László : a géniusz árvái / Máday Norbert. - [Kecskemét] : Kungfu-Tex Kft., 2017. - 304, [4] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 304.
ISBN 978-963-12-8661-8 kötött
Magyarország - sporttörténet - vívás - sportoló - edző - katonatiszt - 20. század - Horthy-korszak - életrajz - album
355(439)(092) *** 796.86.071.4(439)(092) *** 796.86(439)"19"(092)
[AN 3683351]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2017.
Miklauzič István (1942-)
   Gamma-Juhász lőelemképző : hármas együttállás a Földön / Miklauzič István. - [Budapest] : Szerző, cop. 2017. - 327 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mécses sorozat ; 2.)
Bibliogr.: p. 321-325.
ISBN 978-963-12-9553-5 fűzött
Juhász István (1894-1981)
Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. (Budapest)
Mérnök Utcai Általános Iskola (Budapest)
Magyarország - mérnök - technikatörténet - ipartörténet - finommechanikai ipar - gyártörténet - haditechnika - lőelmélet - légvédelem - találmány - 20. század
623.4.023 *** 623.76 *** 001.894 *** 061.5(439-2Bp.)Gamma *** 681.2 *** 62(439)(092)Juhász_I.
[AN 3683955]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2017.
Osváth Ádám
   Ojtoz 100 : a soproni honvédek hősies helytállása / [írta Osváth Ádám] ; [... kiad. ... a Soproni Múzeum]. - Sopron : Soproni Múz., 2017. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 978-963-89753-6-2 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 18. Gyalogezred
Ojtozi-szoros - Sopron - hadtörténet - katonai egység története - gyalogság - helytörténet - első világháború
355.48(439.21)(234.421.1Ojtozi-szoros) *** 943.9-2Sopron"1914/1918" *** 355.486(439-2Sopron)"1914/1918"
[AN 3683949]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10942 /2017.
Eiben Tamás (1973-)
   Jelszó: hatékonyság [elektronikus dok.] : menedzsment-útmutató az eredményes üzlethez / Eiben Tamás. - Szöveg (epub : 510 KB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5686-30-6
üzemgazdaságtan - hatékonyság - elektronikus dokumentum
65.011.44 *** 658.1.011.1
[AN 3675038]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2017.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII : theory meets practice in GIS : Debreceni Egyetem, Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás / [szerk. Balázs Boglárka]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 462 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A konferenciát 2017. máj. 25-26-án rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-638-1 kötött
térinformatika - konferencia-kiadvány
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3685927]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2017.
Sinek, Simon (1973-)
Start with why (magyar)
   Kezdj a miérttel : hogyan ösztönöznek a nagy vezetők mindenkit cselekvésre / Simon Sinek ; [ford. Mátrai Szilárd és Juhos Gábor ...]. - Komárno ; [Budapest] : Mayer Consulting, 2017. - 282 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89506-2-8 fűzött : 3450,- Ft
vezetés - üzleti élet - marketing
65.012.4 *** 65.013 *** 658.8
[AN 3691249]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10945 /2017.
   Az Acélváros végnapjai : hogyan semmisült meg húszezer ember munkahelye a Lenin Kohászati Művekben / Lóránt Károly szerk. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 20.)
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-615-5428-66-1 fűzött : 2500,- Ft
Lenin Kohászati Művek (Miskolc)
Miskolc - Diósgyőr - iparügy - gazdasági irányítás - ipartörténet - gyártörténet - acélgyártás
338.45(439)"19/201" *** 061.5(439-2Diósgyőr)(091) *** 669.18(439-2Diósgyőr)
[AN 3683409]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2017.
   Hatalom, adó, jog : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról / szerk. Kádas István és Weisz Boglárka. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 601 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-078-6 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - várostörténet - előjog - középkor
338(091)(439)"10/15" *** 943.9"10/15" *** 347.174(439)"10/15"
[AN 3685234]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2017.
   Kommentár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényhez : kommentár a megváltozott munkaképességű személyek és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényhez / Csák [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 340 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. márc. 31.
ISBN 978-963-295-666-4 kötött
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - foglalkoztatás - rokkant - munkajog - útmutató - törvény
331.582.2(439)(036) *** 364.048.6(439)(036) *** 364.65-056.2(439)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3685034]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2017.
   Mikrogazdálkodói beszámoló 2016 [elektronikus dok.] / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 419 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2016]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2016. jan. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141843. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-07-1
Magyarország - kisvállalkozás - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3673850]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2017.
   Minden, amit a mikrogazdálkodói beszámolóról érdemes tudni 2017 [elektronikus dok.] : változások 2017-től / összeáll. Tomcsányi Erzsébet ; kiad. a Vállalkozásbrát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság. - Szöveg (pdf : 385 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]
Lezárva: 2017. jan. 16. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141842. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-14-9
Magyarország - számvitel - kisvállalkozás - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 657(036)
[AN 3673843]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2017.
Szabó Ildikó (1983-)
   A feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozása / Szabó Ildikó. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 232 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. jún. - Bibliogr.: p. 211-226.
ISBN 978-963-295-668-8 kötött
Magyarország - adóügy - adóellenőrzés - pénzügyi jog - összehasonlító jog
336.2.027(439)(094) *** 34:336(439) *** 34:336(100) *** 340.5
[AN 3685044]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2017.
Szabó József
   Devizahitel : kézikönyv képviselőknek / Szabó József. - [Budapest] : [Szabó J.], 2017. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9362-3 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - hitelügy - pénzügyi jog - deviza - jogeset - ezredforduló - 21. század - vitairat
339.74(439)"200/201" *** 336.77(439)"200/201" *** 34.096(439)"200/201"
[AN 3684549]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2017.
Szakál Imre (1986-)
   Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján / Szakál Imre. - Budapest : MTA TK Kisebbségkut. Int. : Kalligram, 2017. - 181 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 978-963-468-009-3 fűzött : 3000,- Ft
Kárpátalja - Csehszlovákia - földbirtok - mezőgazdasági politika - nemzetiségi politika - magyarság - ruszinok - áttelepítés - két világháború közötti időszak
332.21(437.7)"192/193" *** 323.15(=875)(437.7)"192/193" *** 338.43.02(437.7)"192/193" *** 323.15(=945.11)(437.7)"192/193" *** 325.11(=945.11)(437.7)"192/193" *** 325.11(=875)(437.7)"192/193"
[AN 3686181]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2017.
   Számviteli törvény változása számlatükörrel 2016 [elektronikus dok.] / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 426 KB). - [Budapest] : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2016]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2016. március 16. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141844. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-10-1
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(094)(036)
[AN 3673853]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2017.
Tomcsányi Erzsébet
   Adóváltozások 2017 [elektronikus dok.] / szerk. Tomcsányi Erzsébet ; szerzők Tomcsányi Erzsébet, Lucz Zoltánné. - Szöveg (pdf : 369 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2017. jan. 25. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141841. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-18-7
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3673840]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2017.
Tomcsányi Erzsébet
   Számviteli politika, számlatükör, számviteli változások, 2017 [elektronikus dok.] / Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 445 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2017]
Lezárva: 2017. jan. 12. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141840. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-12-5
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(094)(036)
[AN 3673833]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2017.
   Változások a KATA-KIVA adózásban 2017 [elektronikus dok.] / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 244 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2017. jan. 16. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141839. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-16-3
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3673824]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10957 /2017.
Csitei Béla (1993-)
   Az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelősségének aktuális kérdései / Csitei Béla. - [Győr] : BLSZK, cop. 2017. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Batthyány műhelytanulmányok ; 2017/1.)
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 978-615-80746-0-5 fűzött
Magyarország - egészségügyi ellátás - betegjog - felelősség - jogalkalmazás
364.444(439) *** 347.51(439) *** 614.253.83(439) *** 347.9(439)
[AN 3685694]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2017.
   Emlékkönyv Paramuzsikusainknak / ... szerk. és összeáll. Szabó Mária ; [közread. az] ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete. - [Miskolc] : ÉFOÉSZ BAZ M. Érdekvédelmi Egyes., 2016. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
melléklet címe: Paramuzsikusok
Fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - értelmi fogyatékos - egyesület - énekkar - zenekar - audiovizuális dokumentum
364.65-056.37 *** 061.2(439.134) *** 784.087.68.071(439) *** 78.067.26.036.7(439)
[AN 3685388]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10959 /2017.
   A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei : tanulmányok / szerk. Kereszty Orsolya, Kovács Zsuzsa, Kraiciné Szokoly Mária. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-867-9 fűzött
felnőttoktatás
374.7
[AN 3684844]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2017.
   Játék és szabadidőszervező tanárjelöltek olvasmányai, 2016 ősz : a gyűjteményes kötet az ELTE PPK hallgatóinak módszerteni és gyakorlati kurzusain érdeklődésük szerint választott kötetek rövid ismertetése, ajánlása / összeáll. Takách Gáspár. - Budapest : Új Helikon Bt., 2016. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-87842-9-2 fűzött
játék - pedagógia - könyvismertetés
371.382(0:82-95) *** 37(0:82-95)
[AN 3684301]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2017.
    gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben : oktatás, kutatás, innováció / szerk. Márkus Éva, M. Pintér Tibor, Trentinné Benkő Éva ; [közread. az] ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE TÓK, 2017. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-856-3 fűzött
nyelvoktatás - pedagógiai munka - módszertan - pedagógusképzés
372.880 *** 371.3 *** 371.13
[AN 3684815]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2017.
   A Keri, 1976-2016 : jubileumi évkönyv / [szerk. Varga Imréné, Moharos György] ; [közread. a] TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. - Tatabánya : TSZC Keresk., Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimn. és Szakközépisk., [2017]. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8157-6 fűzött
Tatabányai Szakképzési Centrum. Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Tatabánya - gimnázium - szakiskola
373.54(439-2Tatabánya) *** 373.6(439-2Tatabánya)
[AN 3684821]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2017.
Kósáné Ormai Vera (1938-)
   Múlt és jelen az óvodai nevelésben : az Óvodai Nevelés című folyóirat pszichológiai és pedagógiai írásainak elemzése, 1963-1977 / Kósáné Ormai Vera ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - [Budapest] : M. Ped. Társ., 2017. - 385 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 344-379.
ISBN 978-963-7123-52-8 fűzött
óvodai nevelés - óvodapedagógia
372.3 *** 373.24
[AN 3685103]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2017.
Mikonya György (1955-)
   Az európai egyetemek története, 1700-1945 / Mikonya György ; [közread. az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar]. - Budapest : ELTE TÓK, 2017. - 456 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 416-426.
ISBN 978-963-284-851-8 fűzött
Európa - egyetem - oktatás - neveléstörténet - történeti feldolgozás
378.4(4)"170/194"
[AN 3684808]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2017.
Pinknerová, Hana (1963-)
Co Bůh šeptá maminkám (magyar)
   Mit súg Isten az anyák fülébe? / Hana Pinknerová. - Budapest : Új Város, 2017. - 130 p. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
Ford. Forgács Ildikó
ISBN 978-615-80704-1-6 fűzött : 1200,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - vallásos irodalom
37.018.1 *** 316.356.2 *** 244
[AN 3685919]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2017.
   Sprečavan̂e osipan̂a učenika u školi : rana detekciǰa znakova osipan̂a / [izd. Tempus Fondaciǰa Budimpešta]. - Budimpešta : Tempus Fondaciǰa Budimpešta, 2017. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-35-8 fűzött
Szerbia - oktatásügy - lemorzsolódás - iskola-társadalom kapcsolat - 21. század
37.014(497.11)"201" *** 371.212.73
[AN 3684213]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2017.
Szmodics Józsefné
   A Miklósfai Általános Iskola története / Szmodics Józsefné. - Nagykanizsa : Miklósfai Ált. Isk., [2017]. - 203 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 978-963-12-8078-4 fűzött
Miklósfai Általános Iskola (Nagykanizsa)
Miklósfa - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Miklósfa)(091)
[AN 3684898]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2017.
   A tanulás új útjai / szerk. Mrázik Julianna. - Budapest : M. Nevelés- és Oktatáskutatók Egyes., 2017. - 639 p. : ill. ; 24 cm. - (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5657-01-6 fűzött
Magyarország - tanulás - közoktatás - 21. század
37.014(439)"201" *** 371.322.6
[AN 3685915]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2017.
Van Brummelen, Harro (1953-2014)
Walking with God in the classroom (magyar)
   Istennel az osztályteremben : keresztyén tanulási és tanítási módszerek / Harro Van Brummelen ; [ford. Kenyeres Anna] ; [közread. az] Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány. - Budapest : ACSI, 2017. - 290, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5538-06-3 fűzött
pedagógiai munka - vallásos nevelés - módszertan
371.3 *** 371.321 *** 268 *** 37.017.93
[AN 3684441]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2017.
   Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny : válogatott feladatok, 2007-2017 / [közread. a] Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola. - [Kecskemét] : Kecskeméti Széchenyivárosi Arany J. Ált. Isk., [2017]. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-963-12-8642-7 fűzött
környezetismeret - természettudomány - tanulmányi verseny - példatár
372.48(076) *** 372.85(076)
[AN 3685426]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2017.
   Vsak dijak šteje! : knjižica o rezultatih projekta CroCooS / [založil Tempus Public Foundation]. - Budimpešta : Tempus Public Foundation, 2017. - 30, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-34-1 fűzött
Szlovénia - oktatásügy - lemorzsolódás - iskola-társadalom kapcsolat - 21. század
37.014(497.12)"201" *** 371.212.73
[AN 3684220]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2017.
Zaicz Gábor (1944-)
   A finnugor szak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 1999-2012 / Zaicz Gábor. - Budapest : [Zaicz G.], 2017. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-128.
ISBN 978-963-12-8796-7 fűzött
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba). Nyelvészeti Intézet. Finnugor Tanszék
Piliscsaba - egyetem - finnugrisztika - történeti feldolgozás
378.6(439-2Piliscsaba).096(091) *** 809.45
[AN 3686142]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10973 /2017.
   BEAC - az elsők : életre kel a történelem : BEAC sporttörténeti kiállítás / [szerk. Simó Szabolcs]. - [Budapest] : BEAC, [2016]. - [18] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. az azonos címmel rendezett vándorkiállítás alkalmából
Fűzött
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
Budapest - sporttörténet - atlétika - sportegyesület
796.42/.43(439-2Bp.)(091) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3684138]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2017.
Craig, Nick (1969-)
Helming to win (magyar)
   Így kormányoznak a győztesek / Nick Craig ; [... ill. Rachel Atkins] ; [ford. Náray Vilmos]. - [Budapest] : SailingBooks.hu, cop. 2017. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Sail to win : így vitorláznak a győztesek
ISBN 978-963-12-8785-1 fűzött : 6000,- Ft
vitorlázás
797.14
[AN 3685270]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2017.
Dési János (1964-)
   Az utolsó sakklovag : Szabó László kalandos élete / Dési János ; a játszmákat vál. Portisch Lajos. - Budapest : Lauder Kv., 2017. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 978-963-88432-2-7 fűzött : 1917,- Ft
Szabó László (1917-1998)
Magyarország - sakk - sportoló - sporttörténet - 20. század
794.1(439)(092)Szabó_L. *** 794.1(439)"193/199"
[AN 3675652]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2017.
Dunai Attila
   A beszélő labda és az EM IQ : együttműködési intelligencia-fejlesztő tréning játékok : trénereknek, moderátoroknak, játékmestereknek / Dunai Attila ; [közread. a Human Telex Consulting Kft.]. - [Budapest] : Human Telex Consulting Kft., cop. 2017. - 99 p. : ill. ; 31 cm
Kötött : 4830,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-8309-2)
játék - csoportmunka - személyiségfejlesztés
793/794 *** 65.012.613 *** 159.923.2
[AN 3685238]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2017.
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Jag är Zlatan Ibrahimović (magyar)
   Ez vagyok én, Zlatan Ibrahimović / David Lagercrantz elbeszélésében ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 357 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-582-2 fűzött : 3299,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.(0:82-94)
[AN 3689492]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2017.
Slack, Jack
Notorious (magyar)
   Notorious : Conor McGregor élete és harcai / Jack Slack ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 335 p., [4] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-80-0 fűzött : 3490,- Ft
McGregor, Conor (1988-)
Írország - sportoló - küzdősport - 20. század - 21. század
796.8(417)(092)McGregor,_C.
[AN 3685404]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2017.
Stead, Emily
Fidget spinners (magyar)
   Fidget spinners / írta Emily Stead ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5755-02-6 fűzött : 1990,- Ft
ügyességi játék - játék
794.5 *** 793/794
[AN 3684267]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2017.
Vigh Bori
   Hogyan menjünk világgá [elektronikus dok.] / Vigh Bori. - Szöveg (mobi : 9.5 MB) (epub : 4.1 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141893. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-644-7 (mobi)
ISBN 978-963-405-643-0 (epub)
életvezetés - utazás - útmutató - memoár - elektronikus dokumentum
796.5(036) *** 613.865 *** 91(036) *** 91(0:82-94)
[AN 3674350]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10981 /2017.
Bata Tímea (1976-)
   Talpasház és bikla : egy archaikus néprajzi világ nyomában : válogatás a Néprajzi Múzeum ormánsági fényképeiből, 1910-1935 / Bata Tímea. - Budapest : Néprajzi Múz., 2017. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (KépTár, ISSN 1786-0040 ; 3[!4].)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-98-9 fűzött
Ormánság - magyar néprajz - múzeumi gyűjtemény - fényképalbum
069(439-2Bp.)NM *** 39(=945.11)(439Ormánság)(084.12)
[AN 3684653]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2017.
Bényei József (1934-2017)
   Képzőművészeti adattár : Debrecen és Hajdú-Bihar megye / Bényei József. - Debrecen : TKK, [2017]. - 416 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5625-71-8 kötött
Debrecen - Hajdú-Bihar megye - képzőművész - életrajzi lexikon
73/76(439-2Debrecen)(092):030 *** 73/76(439.165)(092):030
[AN 3685967]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2017.
   Budapest templomai : Terézváros, VI. kerület. - [Budapest] : BVE, 2016. - 68 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-42-4 fűzött
Budapest. 6. kerület - templom
726.54(439-2Bp.VI.)
[AN 3685180]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2017.
Demeter Pál (1951-)
   Egri fényírók és fényirdák : az egri fényképezés kezdetei, 1850-1914 / Demeter Pál. - Eger : [Demeter P.], 2017. - 144 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-12-9209-1 kötött
Eger - fényképész - fotóművészet - 19. század - századforduló
77.04(439-2Eger)(092) *** 77(439-2Eger)"185/191"
[AN 3685769]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2017.
Farsang Attila
   Építsünk passzívházat : passzívházak és egyéb energiatudatos építési módok / Farsang Attila, Hegedűs Attila. - Kecskemét : Építészasszisztens Kft., 2016. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6905-5 fűzött : 2499,- Ft
házépítés - energiagazdálkodás - hőszigetelés
728.1 *** 662.998 *** 697
[AN 3685054]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2017.
Francione, Giancarlo
   Magyar kápolna Szicíliában = Hungarian chapel in Sicily / Giancarlo Francione, Juhász Dezső ; [... közrem. ... Bodródi Miklós és Kiss Gábor] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-7097-84-3 fűzött : 1280,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Szicília - Vittoria - síremlék - kápolna - hadtörténet - első világháború - hadifogoly - történeti feldolgozás
726.81(450.82-2Vittoria)(091)(093) *** 355.293(=945.11)(450.82)"1914/1918"
[AN 3685303]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2017.
Huszka József (1854-1934)
   Magyar diszitő styl : I. rész / írta és rajz. Huszka József ; metszette Morelli Gusztáv. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 117 p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Deutsch, 1885
ISBN 978-615-5496-81-3 fűzött : 4750,- Ft
népi díszítőművészet - magyar néprajz - ornamentika - hasonmás kiadás
7.048(=945.11) *** 391.984(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3683897]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2017.
Ilyés Gábor (1971-)
   1956-os emlékjelek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / Ilyés Gábor. - Nyíregyháza : Aranymetszés Kult. Egyes., 2017. - 144 p. : ill.,főként színes ; 23 cm. - (Emlékhelyek, emlékjelek ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9105-6 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - emlékmű - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom
725.945(439.161) *** 943.9"1956" *** 943.916.1"1956"
[AN 3684597]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2017.
Incze Mózes (1975-)
   Incze Mózes. - [Verőce] : Arcus, 2017. - [132] p. : ill., színes ; 22 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-615-5402-21-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Incze_M.
[AN 3691088]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2017.
László Gyula (1915-1998)
   A csákberény-orondpusztai avar kori temető / László Gyula ; szerk. ... Szentpéteri József. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 394 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 53.)
Bibliogr.: p. 363-388.
ISBN 978-615-5413-20-9 fűzött
Csákberény - régészet - temető - avar-kor
718(439-2Csákberény)"06/08" *** 904(369.2)"06/08" *** 904(439-2Csákberény)"06/08"
[AN 3683220]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2017.
Melegh Szabolcs
   A regéci vár / Melegh Szabolcs. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 502 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 470-473.
ISBN 978-615-5613-77-7 kötött
Regéc - vár - helytörténet - régészet
728.81(439-2Regéc) *** 943.9-2Regéc *** 904(439-2Regéc)
[AN 3683316]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2017.
Minyó Szert Károly (1955-)
   Minyó Szert / [... kiad. az ... A38 Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : A38 Nonprofit Kft., [2017]. - 126 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-87893-1-0 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Minyó_Szert_K.
[AN 3685444]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2017.
Németh Anita Judit (1986-)
   Imago imaginis / Németh Anita Judit ; [szöveg ... Kövesdi Mónika, Németh Anita Judit] ; [közread. a] Kuny Domokos Múzeum. - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - 95 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Tatán, 2016 őszén rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7110-62-7 kötött
Magyarország - festészet - másolás - restaurálás - festőművész - restaurátor - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Németh_A._J. *** 75.026 *** 7.025.4 *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3683853]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2017.
Ország László (1947-)
   A kunok hímzett virága / Ország László. - Kunszentmárton : Szerző, 2017. - 131 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (A Kárpát-medence hímzett öröksége, Csenged-i könyvek sorozat ; 2.)
Bibliogr.: p. 110-113. - Összefoglalás angol, spanyol és orosz nyelven
ISBN 978-615-80696-0-1 kötött
Nagykunság - hímzés - népi díszítőművészet - magyar néprajz - kunok - magyar történelem
746.3.031.4(439Nagykunság) *** 39(=943.46)(439) *** 943.9(=943.46)
[AN 3685328]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2017.
Rauzs József (1952-)
   A mélykúti Szent Joachim templom és plébánia / Rauzs József ; [közread. a] Mélykúti Egyházközség. - Mélykút : Mélykúti Egyházközs., 2017. - 203 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 978-963-12-9230-5 fűzött
Mélykúti Római Katolikus Egyházközség
Mélykút - templom - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
726.54(439-2Mélykút) *** 282(439-2Mélykút)(091)
[AN 3685340]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2017.
Réthy László (1851-1914)
   Magyar styl / irta Réthy László. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - [6], 52 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Akad. Kvker., 1885
ISBN 978-615-5496-90-5 fűzött : 1450,- Ft
díszítőművészet - magyarság - hasonmás kiadás
745(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3683964]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2017.
Šakhkyan, Garnik
   Haghartsin = Haġarçin / [írta Garnik Shakhian] ; [képaláírások Iveta Mkrtchyan]. - Budapest : Örmény Apostoli Közösség Egyes., 2017. - 77, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Monostorok és monostor-épületegyüttesek, ISSN 2560-0729)
Magyar, örmény és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [79].
ISBN 978-963-12-8352-5 fűzött
Örményország - kolostor - építészeti örökség
726.54(479.25) *** 726.7(479.25)
[AN 3685555]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2017.
   Sátoraljaújhely, Magyar Kálvária : [XVIII. Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián] / [... kiad. a Rákóczi Szövetség]. - 7. bőv. kiad. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2017. - 100 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
Sátoraljaújhely - emlékhely - magyar történelem - trianoni békeszerződés
725.945(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9"1920"
[AN 3685872]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2017.
Szabó Ernő, P. (1952-)
   A megsemmisített labirintus / P. Szabó Ernő ; [közread. az] Új Művészet. - Budapest : Új Művészet Alapítvány, 2017. - 196 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7792-42-7 fűzött : 3200,- Ft
művészettörténet - kiállítás - 21. század - képzőművészeti kritika/esszé
73/76(100) *** 069(4)"201"
[AN 3685689]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2017.
Szojka Emese (1955-)
   Betlehemek = Nativity scenes / Szojka Emese, Foster Hannah Daisy. - Budapest : Néprajzi Múz., 2017. - 156 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 25.)
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-615-5682-05-6 fűzött
tárgyi néprajz - magyar néprajz - karácsonyi szokás - betlehemes játék - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)NM *** 398.332.416 *** 39(=945.11)
[AN 3684872]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2017.
   Egy templom és közössége Zugligetben : szemelvények száz év történetéből / [szerk. Nagy Gergely Domonkos és N. Dávid Ildikó] ; [közread. a] Zugligeti Szent Család Plébánia. - Budapest : Zugligeti Szt. Család Plébánia, 2017. - 313, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8665-6 kötött
Budapest-zugligeti Szent Család Plébánia
Budapest. 12. kerület - templom - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.XII.)(091) *** 282(439-2Bp.XII.)(091)
[AN 3683847]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2017.
   Újkollégium = New College / [... szerk. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Gong Rádió, cop. 2017. - 101, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (A kecskeméti főtér történelmi épületei)
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-80617-3-5 fűzött : 3990,- Ft
Kecskemét - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola - építészet
727.1(439-2Kecskemét) *** 373.3(439-2Kecskemét) *** 373.54(439-2Kecskemét)
[AN 3685572]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2017.
Velkeiné Pócz Ilona (1957-)
   Mélység és magasság / Velkeiné Pócz Ilona ; [közread. a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2017. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm
A Jászberényben, 2017. aug. 25 - szept.14. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-963-88512-3-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Velkeiné,_Pócz_I. *** 061.4(439-2Jászberény)
[AN 3685197]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2017.
   Zlatko Prica : 100 godina, 1916-2016 / [ured. ... Nikola Albaneže, Nikolina Šimunović] ; [nakl.] Zaklada Zlatko & Vesna Prica. - Samobor ; Pécs ; Tar : Zaklada Zlatko & Vesna Prica, 2017. - 502 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Horvát, magyar, angol és olasz nyelven. - Bibliogr.: p. 492-501.
Kötött
ISBN 978-953-95838-3-3
Prica, Zlatko (1916-2003)
Horvátország - festőművész - 20. század
75(497.13)(092)Prica,_Z.
[AN 3685578]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11005 /2017.
   Forráshangok : énekgyűjtemény kicsiknek és nagyoknak, hangzó melléklettel. Csak tiszta forrásból : szemelvények Bartók Béla gondolataiból / [a kötet anyagát vál., szerk. és az összekötő szövegeket írta Ferge Béla] ; [közread. a] Kreatív Zenei Műhely ; [kiad. az Oltalom Alapítvány]. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, [2016]. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-80378-2-2 fűzött
Magyarország - zeneszerző - népzenegyűjtés - 20. század - népdal - kotta - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 398.8(=00) *** 398.8(=945.11)
[AN 3685846]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11006 /2017.
   '56, te suhanc : az 1956-os forradalom és szabadságharc magyar játék-, tévé-, animációs és kísérleti filmek tükrében / [fel. szerk. Szűk Balázs] ; [közread. a Debreceni Művelődési Központ ...]. - [Debrecen] : DMK ; [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 328 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5632-22-8 fűzött
Magyarország - filmtörténet - filmesztétika - 20. század - 21. század - 1956-os forradalom
791.43(439)"195/201" *** 791.43.01 *** 943.9"1956"
[AN 3686174]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2017.
   Az alföldi olajbányászat Kőtövis Együttese megalakulásának 50. évfordulójára / [összeáll. Trömböczky Péter]. - [Etyek] : [Trömböczky P.], 2017. - 122 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9578-8 fűzött
Kőtövis együttes
Szolnok - amatőr színjátszás - színtársulat - Kádár-korszak - album
792.077(439-2Szolnok)"196/198"
[AN 3684374]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2017.
Deák-Sárosi László (1969-)
   A szimbolikus-retorikus film : Szőts, Jancsó, Huszárik, Mundruczó, Tarr és a modernizmusok / Deák-Sárosi László ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2016. - 474 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-441.
ISBN 978-615-5641-03-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - filmtörténet - filmesztétika - 20. század - 21. század - filmkritika
791.43(439)"19/201"
[AN 3685364]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2017.
Törőcsik Mari (1935-)
   Törőcsik Mari [elektronikus dok.] : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Szöveg (mobi : 46.6 MB) (epub : 23.1 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141882. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-622-5 (mobi)
ISBN 978-963-405-621-8 (epub)
Törőcsik Mari (1935-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3674274]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11010 /2017.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Du phrasème au dictionnaire : études de phraséographie franco-hongroise / Vilmos Bárdosi. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-369.
ISBN 978-963-284-846-4 kötött
lexikográfia - frazeológia - francia nyelv - magyar nyelv
801.3 *** 804.0-318 *** 809.451.1-318
[AN 3684567]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2017.
   Az ELTE Konfuciusz Intézet története képekben, 2006-2016 = Luolan daxue Kong Zi xueyuan lishi tu quan. - [Budapest] : ELTE Konfuciusz Int., [2016]. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Konfuciusz Intézet
Budapest - kínai nyelv - kulturális intézmény - sinológia - album
809.51 *** 061.6(439-2Bp.)(084.12) *** 930.85(510)
[AN 3684905]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2017.
   Feuilletons, Hexe, Hoffmann, un-Präfigierung, Vergangenheitstempora : Beiträge Szegeder Germanistikstudierender zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache / hrsg. von Tünde Katona. - Szeged : Inst. für Germanistik Univ. Szeged, 2017. - 277 p. : ill. ; 20 cm. - (Acta Germanica iuvenum, ISSN 2498-5511 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-540-2 fűzött
német nyelv - német irodalom története - nyelvészet - nyelvoktatás
803.0 *** 830(091) *** 372.880.30
[AN 3684791]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2017.
   Horizont : az Eötvös Collegium Szlavisztika Műhelye által megrendezett I. Szláv Filológiai és Kultúratudományi Konferencián elhangzott előadások : Eötvös Collegium, 2016. május 27. / szerk. Engelné Nagy Éva. - Budapest : Eötvös Collegium, 2016. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-73-8 fűzött
Lengyelország - szlavisztika - orosz irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - ellenállási mozgalom - partizán - második világháború - műelemzés
808.1 *** 355.425(438)"193/194" *** 882(091) *** 882.091
[AN 3684490]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2017.
Kiss Gábor (1955-)
   Nyelvészeti kisszótár / Kiss Gábor, Kohári Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 227 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 51.)
Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 978-963-7094-13-2 fűzött : 1990,- Ft
nyelvészet - magyar nyelv - szakszótár - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 800.1
[AN 3683997]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2017.
Kocán Béla
   Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében / Kocán Béla. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 43.)
Bibliogr.: p. 231-242. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-630-5 fűzött
Ugocsa vármegye - magyar nyelv - névtan - földrajzi név
809.451.1-311(439.23-35Ugocsa)
[AN 3685916]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2017.
Marácz László Károly (1960-)
Towards Eurasian linguistic isoglosses (magyar)
   Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink / Marácz László ; [ford. Imre Kálmán]. - Budapest : Fríg K., 2017. - 413 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 377-406.
ISBN 978-963-9836-38-9 fűzött : 3800,- Ft
nyelvtörténet - altaica - magyar nyelv
809.451.1-53 *** 809.44/.45
[AN 3683339]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2017.
   Paralelismos e interpretaciones en torno a la Residencia de Estudiantes / szerk. Faix Dóra ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 185 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-80-6 fűzött
hispanológia
806.0 *** 860(091)
[AN 3684499]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2017.
   Slovenistika 10 : [Budimpešta, 26. oktober 2016] : [zbornik predavanj] / szerk. Lukácsné Bajzek Mária. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2017. - 229 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-284-885-3 fűzött
szlovén nyelv - nyelvészet - szlovén irodalom története - magyar irodalom - irodalmi kapcsolat - konferencia-kiadvány
808.63 *** 886.3(091) *** 894.511.091 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3684541]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2017.
Szabó Péter
   LanguageCert B2 : exam preparation guide. - [Budapest] : Akad. K., cop. 2017. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Szabó Péter, Pásztiné Fritz Adrienn
ISBN 978-963-05-9872-9 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3685349]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2017.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol újrakezdőknek és középhaladóknak / Szalai Nóra. - 2. kiad. - Budapest : 5 Perc Media Kft., 2017. - 347 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-0505-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3685710]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11021 /2017.
Heigl, Peter
Rhetorik (magyar)
   Retorika / Peter Heigl ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 93 p. : ill. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8734-9 fűzött : 995,- Ft
retorika
82.085
[AN 3684272]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2017.
   Programok és tanulmányok / [szerk. Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-346-8 fűzött
Franciaország - Magyarország - felvilágosodás - francia irodalom története - magyar irodalom története - művelődéstörténet - művészettörténet
840(091)"16/17" *** 894.511(091)"16/17" *** 930.85(44)"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 7(44)"16/17"
[AN 3685678]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2017.
Sepsi Enikő (1969-)
   Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában / Sepsi Enikő. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 287 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.: p. 257-277.
ISBN 978-963-414-312-3 fűzött : 3500,- Ft
Novarina, Valère (1947-)
Franciaország - francia irodalom története - költészet - színházi rendező - 20. század - 21. század - irodalomesztétika - színházesztétika
82.01 *** 792.01 *** 840(091)-14"19/201" *** 792.027.2(44)(092)Novarina,_V.
[AN 3685951]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2017.
   Syrinx : a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae X. országos konferenciáján elhangzott előadások : Szeged, 2015. május 20-21. / szerk. Harcz Klaudia ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2016. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-70-7 fűzött
klasszika-filológia - görög-római kultúra - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
871(091) *** 930.85(37/38) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3684496]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11025 /2017.
Bognár Anna
   Babits Mihály és az olasz irodalom / Bognár Anna. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 61 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 978-615-5743-05-4 fűzött : 1300,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 3685674]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2017.
   "Ezért tanultam járni..." : Parazsak II. : a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete által Szombathelyen, 2016. november 24-én rendezett Pilinszky-diákkonferencián részt vevő TDK-s hallgatók előadásainak szerkesztett anyaga : begyetemisták versei, novellái / [szerk. ... Süth Gabriella]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-02-2 fűzött : 1921,- Ft : 7 EUR
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - antológia
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511-822
[AN 3684988]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2017.
Gálfalvi György (1942-)
   Beszélgetéseink : emlékirat interjúkban elbeszélve / Gálfalvi György. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 462 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5428-70-8 kötött : 4500,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - író - határon túli magyar irodalom története - 20. század - 21. század - interjú
894.511(498)(091)"19/201" *** 894.511(498)(092)(047.53)
[AN 3683451]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2017.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete / Gáspár Ferenc. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2016. - 251, [8] p. : ill. ; 22 cm. - (Élő irodalom, ISSN 2560-0567)
Bibliogr.: p. 243-251.
ISBN 978-615-5156-33-5 kötött : 2980,- Ft
Pósa Zoltán (1948-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Pósa_Z.
[AN 3683768]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2017.
   A hiány felmérése : emlékülés az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet és a Magvető Kiadó szervezésében : Budapest, 2016. július 29. / [szerk. Hermann Veronika és Szegő János]. - Budapest : Magvető, 2016. - 81 p. ; 20 cm. - (Esterházy-füzetek, ISSN 2560-0575 ; 1.)
ISBN 978-963-14-3475-0 fűzött : 1290,- Ft
Esterházy Péter (1950-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Esterházy_P. *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3683330]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2017.
Huszka Árpád (1983-)
   Kontra Ferenc írói munkássága / Huszka Árpád. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2016. - 259, [13] p. : ill. ; 21 cm. - (Élő irodalom, ISSN 2560-0567)
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 978-615-5156-32-8 kötött : 2980,- Ft
Kontra Ferenc (1958-)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(497.11)(092)Kontra_F.
[AN 3683446]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2017.
   KAF-olvasókönyv : válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről / szerk. Korpa Tamás, Mészáros Márton, Porczió Veronika. - Budapest : FISZ, 2017. - 446 p. ; 24 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 7.)
Bibliogr.: p. 423-434.
ISBN 978-615-5729-03-4 fűzött : 3600,- Ft
Kovács András Ferenc (1959-)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(498)(092)Kovács_A._F.
[AN 3683139]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2017.
Kelemen Zoltán (1969-)
   Emlék a kertről : tanulmányok, esszék / Kelemen Zoltán. - Szeged : SZEK JGYF K., 2017. - 365 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-76-6 fűzött : 2150,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - világirodalom története - esszé
894.511(091)"19/201" *** 894.511-4 *** 82(091)"19"
[AN 3684773]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2017.
   Kosztolányi színpadi művei : tanulmányok / [szerk. Bucsics Katalin] ; [közread. az] MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport. - Budapest : MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsop., 2017. - 307 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. nov. 22-én "Kosztolányi színművei, színpadi jelenetei, bábjátékai" címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-839-3 fűzött
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - dráma
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 82.01-2
[AN 3685185]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2017.
Vasy Géza (1942-)
   Sánta Ferenc / Vasy Géza. - Átszerk., jav. kiad. - Budapest : Nap K., 2017. - 267 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-122-5 kötött : 3500,- Ft
Sánta Ferenc (1927-2008)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Sánta_F.
[AN 3691234]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2017.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Csontos János, az ezredváltó magyar Dante / Vitéz Ferenc. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2016. - 205, [18] p. : ill. ; 21 cm. - (Élő irodalom, ISSN 2560-0567)
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-615-5156-31-1 kötött : 2980,- Ft
Csontos János (1962-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Csontos_J.
[AN 3683386]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11036 /2017.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Habśwrah ʿal piy Yehwdah (magyar)
   Júdás [elektronikus dok.] / Ámosz Oz. - Szöveg (mobi : 6 MB) (epub : 2.8 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Rajki András. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-455-9 (mobi)
ISBN 978-963-405-454-2 (epub)
izraeli irodalom - regény - elektronikus dokumentum
892.4-31=945.11
[AN 3674711]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2017.
   6Pofon : műfordítás-antológia : a MűMű Műfordítói Műhely (ELTE BTK) fordításai / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : ELTE BTK, 2017. - 205 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 17.)
ISBN 978-963-284-872-3 fűzött
világirodalom - antológia
82-822=945.11
[AN 3685000]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2017.
Ahern, Cecelia (1981-)
Perfect (magyar)
   A tökéletes / Cecelia Ahern ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-659-8 fűzött : 3499,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3685448]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2017.
Akunin, Boris (1956-)
Špionskij roman (magyar)
   Kémregény [elektronikus dok.] / Borisz Akunyin. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 6.5 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Iván Ildikó. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-405-581-5 (epub)
ISBN 978-963-405-582-2 (mobi)
orosz irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
882-311.3=945.11
[AN 3674484]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2017.
Anderson, Sherwood (1876-1941)
Tar (magyar)
   Tar [elektronikus dok.] / Sherwood Anderson ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 481 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-777-3 (epub)
ISBN 978-963-398-778-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3676056]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Abgefahren! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Hű, de durva! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, [2017], cop. 2016. - 193, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-294-367-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3691206]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Licht aus! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A kísértetfolyosó / [írta Margit Auer] ; [ill. Nina Dulleck] ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, [2017], cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-294-337-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3691200]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. kiad. - Budapest : Babilon, [2017], cop. 2015. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3691141]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2017.
Austen, Jane (1775-1817)
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Csanak Dóra]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-015-7 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3691351]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2017.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - [Budapest] : Palatinus, 2017, cop. 2005. - 289 p. ; 20 cm
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-957-873-9)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3691308]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2017.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2017, cop. 2004. - 427 p. ; 20 cm
Fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9651-36-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3691365]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2017.
Backman, Fredrik (1981-)
Min mormor hälsar och säger förlåt (magyar)
   A nagymamám azt üzeni, bocs / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-324-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3691084]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2017.
Bagi István
   Amerikai költők a második ezredfordulón [elektronikus dok.] = American poets at the turn of the second millennium / vál. és ford. Bagi István. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : [Ad Librum], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-17-7
amerikai angol irodalom - 20. század - 21. század - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-14(73)(082).02=945.11
[AN 3675114]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2017.
Baldacci, David (1960-)
The forgotten (magyar)
   Az elfeledettek [elektronikus dok.] / Baldacci. - Szöveg (mobi : 5 MB) (epub : 2.3 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Vraukó Tamás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141884. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-443-6 (mobi)
ISBN 978-963-405-442-9 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674302]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2017.
Banks, Rosie
Emerald unicorn (magyar)
   Smaragd unikornis / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 23.)
ISBN 978-963-403-386-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3685463]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2017.
Banks, Rosie
Sapphire spell (magyar)
   Zafír varázslat / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 24.)
ISBN 978-963-403-387-5 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3685464]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2017.
Bauer, Belinda (1962-)
Rubbernecker (magyar)
   A 19-es holttest / Belinda Bauer ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Lettero, 2017. - 405, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-15-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3685492]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2017.
Bevarly, Elizabeth
A daddy for her daughters (magyar)
   Kisorsolt szerelem [elektronikus dok.] / Elizabeth Bevarly ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 294 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 629.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-067-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3676224]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2017.
Brown, Dan (1964-)
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 708 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-544-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3689621]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2017.
Carson, Aimee
Don't tell the wedding planner (magyar)
   Hőhullám New Orleansban [elektronikus dok.] / Aimee Carson ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 323 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 627.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-044-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3681726]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2017.
Catton, Eleanor (1985-)
The luminaries (magyar)
   A fényességek [elektronikus dok.] / Eleanor Catton. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Rakovszky Zsuzsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-452-8
új-zélandi irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(931)=945.11
[AN 3674230]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2017.
Cook, Robin (1940-)
Shock (magyar)
   Sokk / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 390, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-619-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3691352]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2017.
   A cselekvő életről / [szerk. Kocsi Lajos és Laki Zoltán] ; [ford. Umenhoffer István ... és Laki Zoltán ...]. - Gödöllő : Sursum K., 2017. - 60, [1] p. ; 24 cm. - (Sursum füzetek, ISSN 2559-9410 ; 1.)
Tart.: A munka és a szent / Brian Keeble. A cselekvő életről, illetve arról, hogy mi az, s mi nem / Marco Pallis. Quod factum est in ipso vita erat / Ananda K. Coomaraswamy. - Egys. cím: The active life ; Work and the Sacred ; Quod factum est in ipso vita erat. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8956-5 fűzött : 1500,- Ft
angol nyelvű irodalom - elmélkedés - esszé
820-4=945.11 *** 242
[AN 3684885]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2017.
Cullinan, Thomas P. (1919-1995)
The beguiled (magyar)
   Csábítás / Thomas Cullinan ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-146-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3685442]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2017.
Dahle, Stefanie (1981-)
Erdbeerinchen Erdbeerfee: Ein lustiges Froschkonzert und andere Vorlesegeschichten (magyar)
   Szamócka : vidám békakoncert : újabb történetek a Szamócáskertből / Stefanie Dahlke ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 83 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-385-1 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3684340]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2017.
David, Erica
Anna & Elsa : A warm welcome (magyar)
   Anna és Elza : melegszívű fogadtatás / írta Erica David ; ill. Bill Robinson [et al.] ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - [4], 122 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-098-7 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3683712]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2017.
De Vlieger, Evelien (1969-)
Hoe maak ik het aan? (magyar)
   Félix és a szerelem / Evelien De Vlieger ; ill. Wendy Panders ; [ford. Alföldy Mari]. - Budapest : Csimota, 2017. - 77 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5649-17-2 fűzött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3684368]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2017.
Doctorow, Edgar L. (1931-2015)
Homer & Langley (magyar)
   A vak zongorista [elektronikus dok.] / E. L. Doctorow. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Európa, 2016, cop. 2010
Ford. M. Nagy Miklós. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-430-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3673900]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2017.
Donovan, James B. (1916-1970)
Strangers on a bridge (magyar)
   Idegenek egy hídon [elektronikus dok.] : Abel ezredes rejtélye / James B. Donovan. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Sóvágó Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-426-9
Abel, Rudolf (1903-1971)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3673942]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The memoirs of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes emlékiratai / Arthur Conan Doyle. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 292, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-394-2 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3691360]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2017.
Dreiser, Theodore (1871-1945)
An American tragedy (magyar)
   Amerikai tragédia [elektronikus dok.] / Theodore Dreiser ; ford. Braun Soma. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-785-8 (epub)
ISBN 978-963-398-786-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3670161]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2017.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The Ark's anniversary (magyar)
   A Bárka születésnapja [elektronikus dok.] / Gerald Durrell. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Európa, 2016, cop. 1993
Ford. Katona Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-284-5
Jersey Zoo
Jersey sziget - állatkert - angol irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
820-992=945.11 *** 59.006(422.8) *** 504.74
[AN 3673890]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2017.
Eggers, Dave (1970-)
The circle (magyar)
   A kör [elektronikus dok.] / Dave Eggers. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Nemes Anna. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-434-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3673800]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2017.
Fenwick, Liz
The returning tide (magyar)
   A tengerparti ház / Liz Fenwick ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-71-0 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3685428]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2017.
Fielding, Helen (1958-)
Bridget Jones's baby (magyar)
   Bridget Jones babát vár [elektronikus dok.] / Helen Fielding. - Szöveg (mobi : 3.9 MB) (epub : 1.7 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Sóvágó Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141827. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-649-2 (mobi)
ISBN 978-963-405-648-5 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3673753]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2017.
Flynn, Vince (1966-2013)
American assassin (magyar)
   Amerikai bérgyilkos / Vince Flynn ; [ford. Mártha Bence]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 407 p. ; 20 cm
Megj. "Bérgyilkos" címmel is
ISBN 978-963-452-077-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3685486]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2017.
Follett, Ken (1949-)
World without end (magyar)
   Az idők végezetéig : Kingsbridge-trilógia II. / Ken Follett ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 1061 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-529-6 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3691105]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2017.
Frances, Michelle
The girlfriend (magyar)
   A barátnő / Michelle Frances ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-84-8 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3685400]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2017.
Franzen, Jonathan (1959-)
Purity (magyar)
   Tisztaság [elektronikus dok.] / Jonathan Franzen. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Európa, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bart István. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-444-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3673936]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2017.
Franzen, Jonathan (1959-)
The twenty-seventh city (magyar)
   A huszonhetedik város [elektronikus dok.] / Jonathan Franzen. - Szöveg (mobi : 6.4 MB) (epub : 2.7 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bart István. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141823. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-610-2 (mobi)
ISBN 978-963-405-609-6 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3673714]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2017.
Gilmore, Jessica
Expecting the earl's baby (magyar)
   A tökéletes házasság [elektronikus dok.] / Jessica Gilmore ; ... ford. Herczog Gábor. Ki feküdt az ágyacskámba? / Natalie Anderson ; ... ford. Kiss Gábor. Álom és valóság / Tanya Wright ; ... ford. Kiss Z. Margit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 524 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 80.)
Egys. cím: Expecting the earl's baby. Whose bed is it anyway?. If only.. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-054-9
angol irodalom - amerikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3677294]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2017.
Golden, Christie (1963-)
Valerian and the city of a thousand planets (magyar)
   Valerian és az ezer bolygó városa : hivatalos könyvváltozat / Christie Golden ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Bluemoon : Édesvíz, cop. 2017. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-737-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - filmregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3684308]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2017.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Darling beast (magyar)
   Egy ágyban a szörnyeteggel / Elizabeth Hoyt ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 273 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-023-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3684273]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2017.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
Hedda Gabler (magyar)
   Hedda Gabler [elektronikus dok.] / Henrik Ibsen ; ford. Telekes Béla. - Szöveg (epub : 360 KB) (mobi : 850 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-739-1 (epub)
ISBN 978-963-398-740-7 (mobi)
norvég irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
839.6-2=945.11
[AN 3670156]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2017.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The buried giant (magyar)
   Az eltemetett óriás [elektronikus dok.] / Kazuo Ishiguro. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Falcsik Mari. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-450-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3674198]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2017.
Joyce, James (1882-1941)
   Counterparts = Ellenfelek = Anya ; A mother / James Joyce ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 72 p. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8859-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3685409]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2017.
Kaponay Réka
Dawn of the Guardian (magyar)
   Az őrző hajnala / Kaponay Réka ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 572, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-073-4 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3685396]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2017.
Keenan, Jillian
Sex with Shakespeare (magyar)
   Szex, Shakespeare / Jillian Keenan ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8971-8 fűzött : 3490,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - amerikai angol irodalom - nemi élet - író - 16. század - 17. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.88(0:82-94) *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3685417]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2017.
Kenneally, Miranda
Catching Jordan (magyar)
   Kivédhetetlen szerelem / Miranda Kenneally ; [ford. Vince Judit Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 340, [1] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-801-1 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689543]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2017.
King, Stephen (1947-)
11/22/63 (magyar)
   11.22.63 [elektronikus dok.] / Stephen King. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Európa, 2016, cop. 2012
Ford. Szántó Judit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-460-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3674102]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2017.
King, Stephen (1947-)
The bazaar of bad dreams (magyar)
   Rémálmok bazára [elektronikus dok.] : elbeszélések / Stephen King. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-414-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9=945.11
[AN 3674111]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2017.
King, Stephen (1947-)
End of watch (magyar)
   Agykontroll [elektronikus dok.] / Stephen King. - Szöveg (mobi : 6.9 MB) (epub : 3.1 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Dranka Anita. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-661-4 : mobi
ISBN 978-963-405-660-7 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3674089]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2017.
King, Stephen (1947-)
In the tall grass (magyar)
   A magas fűben [elektronikus dok.] ; Teljes gázzal / Stephen King, Joe Hill. - Szöveg (mobi : 3.8 MB) (epub : 1.7 MB). - Budapest : Európa, 2016. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
Egys. cím: In the tall grass ; Throttle. - Ford. Hegyi Pál, Totth Benedek. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141600. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-576-1 (mobi)
ISBN 978-963-405-575-4 (epub)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3670136]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2017.
King, Stephen (1947-)
Roadwork (magyar)
   Az átkozott út [elektronikus dok.] / Stephen King mint Richard Bachman. - Szöveg (mobi : 6.4 MB) (epub : 2.9 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Dudik Annamária Éva. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141601. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-598-3 (mobi)
ISBN 978-963-405-597-6 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3670141]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2017.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben [elektronikus dok.] / Arthur Koestler. - Szöveg (mobi : 4.6 MB) (epub : 2.1 MB). - Budapest : Európa, 2016, cop. 1988
Ford. Bart István. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: 100 könyv. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141599. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-431-3 (mobi)
ISBN 978-963-405-432-0 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3670131]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2017.
Laurens, Stephanie
The tempting of Thomas Carrick (magyar)
   Lucilla szerencséje [elektronikus dok.] : Cynster-történetek / Stephanie Laurens ; ... ford. Kerezsi László. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 1MB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2017/2.). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-075-4
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3676133]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2017.
Le Carré, John (1931-)
A legacy of spies (magyar)
   A kémek öröksége / John Le Carré ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-338-8 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3685460]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2017.
Leclaire, Day
Becoming Dante (magyar)
   Isten hozott a családban! [elektronikus dok.] / Day Leclaire ; ... ford. Fejes Zsuzsa. Hozzám tartozol / Olivia Gates ; ... ford. Kiss Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 421 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 321-322.)
Egys. cím: Becoming Dante. Claiming his own. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: A Dante-legenda. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-052-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3679379]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2017.
Leighton, M.
Down to you (magyar)
   Down to you : rajtad áll : Rossz fiúk 1. könyv / M. Leighton ; [ford. Goitein Veronika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 262, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-995-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3689531]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2017.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Solaris (magyar)
   Solaris [elektronikus dok.] / Stanisław Lem. - Szöveg (mobi : 4.3 MB) (epub : 1.9 MB). - Budapest : Európa, 2016, cop. 1968
Ford. Murányi Beatrix. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141587. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-592-1 (mobi)
ISBN 978-963-405-591-4 (epub)
lengyel irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
884-312.9=945.11
[AN 3670054]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2017.
Lennox, Marion (1953-)
Meant-to-be family (magyar)
   Mással majd boldog leszel [elektronikus dok.] / Marion Lennox ; ... ford. Gaáli István. Azok a gonosz hormonok / Carol Marinelli ; ... ford. Gaáli István. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 412 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 560-561.)
Egys. cím: Meant-to-be family. Secrets of a career girl. - FŐcím a címképernyőről. - keretcím: Melbourne-i szülésznők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-056-3
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3676259]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2017.
Lennox, Marion (1953-)
Nine months to change his life (magyar)
   Partra vetett kedves [elektronikus dok.] / Marion Lennox ; ... ford. Simon András. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 314 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 619.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-071-6
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3676199]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2017.
Link, Charlotte (1963-)
Im Tal des Fuchses (magyar)
   A róka völgyében / Charlotte Link ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, 2017. - 449 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-041-2 fűzött : 3790,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3685488]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2017.
London, Stefanie
Breaking the bro code (magyar)
   A férfiak nem sírnak [elektronikus dok.] / Stefanie London ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 295 MB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 628.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-046-4
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3681483]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2017.
Lord, Emery
When we collided (magyar)
   Amikor összeütköztünk / Emery Lord ; [ford. Sziebert Ádám]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 304 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-421-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3685499]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2017.
Luik, Viivi (1946-)
Varjuteater (magyar)
   Árnyékszínház : esszéregény / Viivi Luik ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2017. - 261, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-19-9 kötött : 2200,- Ft
észt irodalom - esszéregény
894.545-31=945.11
[AN 3685612]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2017.
MacLean, Sarah (1978-)
Eleven scandals to start to win a duke's heart (magyar)
   Tizenegy botrány egy herceg meghódításához / Sarah MacLean ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-615-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3689526]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2017.
Marsons, Angela
Lost girls (magyar)
   Egy élet ára / Angela Marsons ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, 2017. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-051-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3685481]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2017.
Martin, Charles (1969-)
Long way gone (magyar)
   Hosszú az út / Charles Martin ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2017. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-039-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3685456]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2017.
Meier, Susan (1956-)
Her brooding Italian boss (magyar)
   Lány fekete ruhában [elektronikus dok.] / Susan Meier ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 317 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 620.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-073-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3676151]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2017.
Morgan, Sarah (1948-)
Sleepless in Manhattan (magyar)
   Álmaimban Manhattanben [elektronikus dok.] / Sarah Morgan ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Harlequin, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-063-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3676233]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2017.
Mortimer, Carole (1960-)
The redemption of Darius Sterne (magyar)
   Hófehér hattyú [elektronikus dok.] / Carole Mortimer ; ... ford. Eötvös Anna. Puskaporos helyzet! / Carole Mortimer ; ... ford. Eötvös Anna. Boldog napok Balin / Kandy Shepherd ; ... ford. Farkas Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 514 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 13.)
Egys. cím: The redemption of Darius Sterne. From paradise...to pregnant!. The taming of Xander Sterne. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-059-4
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3676241]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2017.
   Örökség : kortárs finn költők / vál., ford. és az életrajzi jegyzeteket írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2017. - 194, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-18-2 kötött : 2000,- Ft
finn irodalom - vers - antológia
894.541-14(082)=945.11
[AN 3685609]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2017.
Parsons, Tony (1953-)
The slaughter man (magyar)
   A mészáros [elektronikus dok.] / Tony Parsons. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Zsámboki Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-418-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3674678]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2017.
Petrov, Mihail Petrovič (1905-1955)
Vuž Multan (magyar)
   A multáni per : egy rituális gyilkosság története / Mihail Petrov ; [ford. Horváth Iván] ; [közread. a] Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete. - [Budapest] : Aposztróf : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete, cop. 2017. - 391 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-48-5 fűzött : 2890,- Ft
Korolenko, Vladimir Galaktionovič (1853-1921)
Oroszország - Udmurtföld - Vjatkai kormányzóság - udmurt irodalom - jogeset - századforduló - dokumentumregény
894.533-31=945.11 *** 34.096(470.51)"188/189"(0:82-31)
[AN 3683892]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2017.
Phillips, Charlotte (1973-)
Man vs. socialite (magyar)
   Tűsarkon a vadonban [elektronikus dok.] / Charlotte Phillips ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 328 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 618.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142719. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-448-050-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3681461]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2017.
Quindlen, Anna
Still life with bread crumbs (magyar)
   Morzsás csendélet [elektronikus dok.] / Anna Quindlen. - Szöveg (mobi : 5.3 MB) (epub : 2.5 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Sipos Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141933. - Műszaki követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-498-6 (mobi)
ISBN 978-963-405-497-9 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3674639]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak V. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-129-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689519]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-846-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689539]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2017.
Riordan, Rick (1964-)
The maze of bones (magyar)
   A csontlabirintus / Rick Riordan ; [ford. Farkas Orsolya]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - [4], 235 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 1.)
ISBN 978-963-245-279-1 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689550]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2017.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
New York 2140 (magyar)
   New York 2140 / Kim Stanley Robinson ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 655 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-238-1 fűzött : 4480,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3685469]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2017.
Roth, Philip (1933-)
I married a communist (magyar)
   Kommunistához mentem feleségül / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2017. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-746-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3689508]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2017.
Sakey, Marcus
A better world (magyar)
   Egy jobb világ [elektronikus dok.] : Briliánsok-trilógia 2. / Marcus Sakey. - Szöveg (mobi : 11.5 MB) (epub : 5.1 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Pék Zoltán. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-472-6 (mobi)
ISBN 978-963-405-471-9 (epub)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3674493]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2017.
Salvatore, R. A. (1959-)
Hero (magyar)
   Hős : Hazatérés III. könyv / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 546, [2] p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms ; keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-963-395-236-8 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3683988]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2017.
Sierra, Javier (1971-)
La pirámide inmortal (magyar)
   A halhatatlanság piramisa [elektronikus dok.] : Napóleon egyiptomi titka / Javier Sierra. - Szöveg (mobi : 10.7 MB) (epub : 4.8 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Tomcsányi Zsuzsanna. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142765. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-465-8 (mobi)
ISBN 978-963-405-464-1 (epub)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3681718]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2017.
Slaughter, Karin (1971-)
The kept woman (magyar)
   Kegyetlen kötelékek [elektronikus dok.] : a legújabb Will Trent-thriller / Karin Slaughter ; ... ford. Zinner Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-065-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3676248]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2017.
Smale, Holly (1981-)
Geek girl : head over heels (magyar)
   Geek girl a lány, aki előtt nincs akadály / Holly Smale ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 364 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-357-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3685505]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2017.
Spencer, Catherine
The Greek millionaire's mistress (magyar)
   A legforróbb nyár [elektronikus dok.] / Catherine Spencer ; ... ford. Czárán Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 318 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 617.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-048-8
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3681473]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2017.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The story of Kullervo (magyar)
   Kullervo története [elektronikus dok.] / J. R. R. Tolkien ; ford. Tótfalusi István ; szerk. Verlyn Flieger. - Szöveg (mobi : 5.7) (epub : 2.6 MB). - Budapest : Európa, 2016
A szerző "Kalevala" c. kéziratos esszéivel. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141909. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-405-663-8 (mobi)
ISBN 978-963-405-662-1 (epub)
Kalevala
angol irodalom - finnek - kisregény - eposz - elektronikus dokumentum
820-31=945.11 *** 398.224(=945.41)
[AN 3674461]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2017.
Tolstaâ, Tatʹâna Nikitična (1951-)
Kysʹ (magyar)
   A macskány [elektronikus dok.] / Tatyjana Tolsztaja. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Európa, 2016, cop. 2004
Megj. "Kssz" címmel is. - Ford. M. Nagy Miklós. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-428-3
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3674542]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2017.
Tremayne, Avril
Here comes the bridesmaid (magyar)
   Főzőcske kettesben [elektronikus dok.] / Avril Tremayne ; ... ford. Herczog Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 295 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 630.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-069-3
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3676208]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2017.
Vigan, Delphine de (1966-)
D'après une histoire vraie (magyar)
   Igaz történet alapján : regény / Delphine de Vigan ; [ford. Pataki Pál]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 261, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-16-2 fűzött : 3450,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3684930]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2017.
Yoon, Nicola
Everything, everything (magyar)
   Minden, minden / Nicola Yoon ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 334 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-466-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689612]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2017.
Zusak, Markus (1975-)
The messenger (magyar)
   Az üzenet [elektronikus dok.] / Markus Zusak. - Szöveg (mobi : 5.8 MB) (epub : 2.9 MB). - Budapest : Európa, 2016
Ford. Pék Zoltán. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141886. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-417-7 (mobi)
ISBN 978-963-405-416-0 (epub)
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3674321]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11130 /2017.
Acsai Roland (1975-)
   Szellemkócsagok / Acsai Roland. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2017. - 94, [5] p. ; 22 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581)
ISBN 978-963-414-297-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685806]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2017.
Ajtony Csaba
   Beszélgetések Budával / Ajtony Csaba. - Budapest : Cybinv Consulting Kft., 2017. - 71 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7950-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3685130]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2017.
Antal Balázs (1977-)
   Le / Antal Balázs. - Budapest : FISZ, 2017. - 204, [3] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 44.)
ISBN 978-963-7043-96-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684503]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Családi kör : [a Kaláka együttes dalai] / Arany János ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - Budapest : [Central Kv.] : Gryllus Kft., [2017]. - 35, [4] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-237-4 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3684005]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2017.
Ármos Lóránd (1980-)
   A kilternani ősz / Ármos Lóránd. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2016. - 45, [3] p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 39.)
ISBN 978-963-7043-91-8 kötött
ISBN 978-606-8118-44-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3684468]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2017.
Bakos László (1958-)
   Szablya és kereszt [elektronikus dok.] : Bere és Ajtony / Bakos László. - Szöveg (epub : 709 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-094-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3676123]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2017.
Balogh István (1946-)
   Tízévesek : ifjúsági novellák / Balogh István ; [... graf. Bodrogi Éva] ; [kiad. az Irodalmi Rádió, ... a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet]. - Miskolc : Irod. Rádió ; Zenta : VMMI, 2017. - 152, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-2-8 fűzött
ISBN 978-86-80644-09-7
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)(497.11)
[AN 3683881]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2017.
Bartók Boglárka
   Időzített bombanő : felrázó utazás a lélek mélyére / Bartók Boglárka. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-12-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3683872]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2017.
Benet, Eva
   A keresztezett [elektronikus dok.] / Eva Benet. - Szöveg (epub : 760 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-070-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3670268]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2017.
Bérczy Bernström, Elisabeth
   Száll a hollóudvar / Elisabeth Bérczy Bernström, Bérczy József. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2017. - 85, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Búvópatak füzetek, ISSN 2062-056X)
ISBN 978-963-89168-2-2 fűzött : 1500,- Ft
Svédország - magyar irodalom - világirodalom - elbeszélés - vers
894.511-14.032 *** 82-14=945.11 *** 894.511-32(485) *** 894.511-14(485)
[AN 3684517]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat épít / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-016-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3691131]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat játszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-088-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3691128]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2017.
Bertalan Károly (1914-1972)
   Teéretted imádkozom Erdély : válogatott versek / Bertalan Károly ; [szerk. Kurta Mihály]. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes. ; Miskolc : Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány, 2017. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumandragógia, ISSN 2061-7615 ; 5.)
ISBN 978-615-80043-2-9 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3685933]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2017.
Bodnár Dániel (1957-)
   Sienai Szent Katalin legendája : történelmi dráma két felvonásban / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-684-2 fűzött : 1500,- Ft
Caterina da Siena (1347-1380)
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3683436]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2017.
Boncza Berta (1894-1934)
   "Szivem véresre szétzúzott játék..." : Csinszka összes verse elemző tanulmányokkal / [tanulmányok] Vastag Andrea. - Budapest : Két Hollós, 2017. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80352-9-3 fűzött
Boncza Berta (1894-1934)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - műelemzés
894.511-14 *** 894.511(092)Boncza_B. *** 82.01
[AN 3685926]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2017.
Császár László (1953-)
   Nyolckéznyolcláb / Császár László ; Szurcsik József grafirkáival. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 218, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5640-13-1 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684934]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2017.
Csikós György (1928-)
   Sztrájk a pokolban / Csikós György. - 2. kiad. - Budapest : Napkút, 2017. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-693-1 kötött : 2990,- Ft
Csikós György (1928-)
Szovjetunió - magyar irodalom - kényszermunka - Gulag - 1950-es évek - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(47)(=945.11)"195"(0:82-94)
[AN 3691355]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2017.
Csillik Kristóf (1994-)
   Hüllők időszaka / Csillik Kristóf. - Budapest : FISZ, 2017. - 105 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 83.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 5.)
ISBN 978-963-7043-99-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684538]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2017.
Csizmadia Éva
   Az utolsó fati partus : családi legendárium / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 119 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-5058-83-7 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3685451]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2017.
Deák Mór (1959-)
   Hontalanítás : válogatott versek / Deák Mór. - Budapest : Püski, 2017. - 86, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-201-6 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683222]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2017.
Dimény H. Árpád (1977-)
   Levelek a szomszéd szobába / Dimény H. Árpád. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2016. - 89, [7] p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 41.)
ISBN 978-963-7043-93-2 kötött
ISBN 978-606-8118-43-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3684475]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2017.
Dobos Erzsébet
   Érzelmek viharában : versek / Dobos Erzsébet ; [... ill. ... B. Orosz István]. - [Budapest] : [Dobos E.], 2017. - 81 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-9565-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685142]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2017.
Dobos László (1947-)
   A ren, mint médium : Csatádi Farkas felemelkedése : reg, 2015-16 / Dobos Tas László. - Budapest : Coldwell K., 2017. - 603 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5156-34-2 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3684282]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2017.
Dobosy Magdolna
   Az elemista / Dobossy Magdolna. - Budapest : Püski, 2016. - 45, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-198-9 fűzött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - magyar történelem - memoár
894.511-94 *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3683230]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2017.
Egressy Zoltán (1967-)
   Szarvas a ködben [elektronikus dok.] : regény / Egressy Zoltán. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-440-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3673793]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2017.
Emri Nóra
   Vissza Korfura / Emri Nóra. - [Érd] : [Antal Zs.], cop. 2017. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9494-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3683883]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2017.
Erdős Attila (1946-)
   Őszben őrzött álmaim / Erdős Attila ; [kiad. ... a Takács László Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa : Szerző : Takács L. Irod. Kör, 2017. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9012-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3684906]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2017.
Fabricius Gábor (1975-)
   Más bolygó [elektronikus dok.] / Fabricius Gábor. - Szöveg (mobi : 7.8 MB) (epub : 3.7 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141828. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-616-4 (mobi)
ISBN 978-963-405-615-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3673761]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2017.
Farkas Ilona
   Lelked tükre : százszor szép / Farkas Ilona ; [ill. László Renáta ...]. - [Szeged] : [Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány], 2017. - 127, [3] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány
ISBN 978-615-80714-7-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684782]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2017.
Főző Laura
   Vers nekem : lélekösvényen / Főző Laura. - [Zalaegerszeg] : [Főző L.], 2017. - [75] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9468-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685721]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2017.
Gácsi Zsuzsanna (1968-)
   Mesés mesék folytatódnak / [írta] Gácsi Zsuzsanna ; [ill.] Emília Varsányi. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2017. - 59 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5536-42-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3685945]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2017.
Gál Soma (1992-)
   Sármesék / Gál Soma. - 3. kiad. - [Budapest] : FISZ, 2016. - 103 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 76.)
ISBN 978-963-7043-86-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684622]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2017.
Gantner Ádám (1972-)
   Az üvegszív : "Isten számolja a nők könnyeit" / Gantner Ádám. - Budapest : Konkrét Kv., 2017. - [2], 226, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7424-95-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683300]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2017.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Esőcsepp utazásai / Garay Zsuzsanna. - [Budapest] : Ad Librum, 2017. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
Ill. Németh Alina
ISBN 978-615-5686-89-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3686022]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2017.
Gyóni Géza (1884-1917)
   Fagyott könnycseppek / Gyóni Géza ; [szerk. Valentyik Ferenc]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 229 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-217.
ISBN 978-615-5428-73-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683232]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2017.
   Halhatatlanok : [fantasy antológia] / [szerk. Vancsó Éva]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-24-2 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3685832]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2017.
Hanczár János (1954-)
   Szerelem a Gulág árnyékában : dokumentumregény / Hanczár János. - Budapest : Cvikker Média, 2017. - [8], 338 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8646-5 fűzött
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3685698]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2017.
Haranghy Géza (1948-)
   Ki volt Hüm Brek? I-IV / Haranghy Géza ; [... ill. Haranghy Laura és Haranghy Szabolcs] ; [kiad. Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Dél-alföldi Műv. Kapocs Alapítvány, cop. 2017. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (DéeMKá könyvek ; 6.)
ISBN 978-615-80714-6-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3684945]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2017.
Háy János (1960-)
   A gyerek [elektronikus dok.] / Háy János. - Szöveg (mobi : 5.6 MB) (epub : 2.6 MB). - Budapest : Európa, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141816. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-620-1 (mobi)
ISBN 978-963-405-619-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3673658]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2017.
Horváth Imre Olivér (1991-)
   Nem szimpátia / Horváth Imre Olivér. - [Budapest] : FISZ, 2016. - 62, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 79.)
ISBN 978-963-7043-95-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3684639]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2017.
Horváth Veronika (1990-)
   Minden átjárható / Horváth Veronika ; [... ill. Szabó Imola Julianna]. - Budapest : FISZ, 2017. - 84, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 81.)
ISBN 978-615-5729-01-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683355]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2017.
Hrubos-Takács Róbert
   A tatai patara / Hrubos-Takács Róbert. - Tata : Zofi Rendezvényszervező Kft., 2016. - [4], 491 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5674-1 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3683976]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2017.
Hurbán Zsuzsa
   Eszter fiainak / Hurbán Zsuzsa. - Piliscsaba : [Hurbán Zs.], 2017. - 142 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8077-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3683797]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2017.
Hyross Ferenc (1992-)
   Tömegvonzás / Hyross Ferenc. - Budapest : FISZ, 2016. - 77, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 78.)
ISBN 978-963-7043-88-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684641]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2017.
Jankó Olga (1930-)
   Légy híve rendületlenül / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 378 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-47-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683927]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2017.
Kellei György (1947-)
   A hold titokzatos fénye : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 202, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-08-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3685617]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2017.
Kemenes M. P. (1940-)
   Egy élet a műtőlámpa fényében / M. P. Kemenes ; [szerk. Jeney Attila]. - Pomáz : Kráter, 2017. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-211-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3685857]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2017.
Kérchy Tóth Ervin Barna
   Tükörszilánkok : nyomok a végtelenben : versek, novellák, gondolatok, műfajtalankodások egy férfi egy fiú egy csecsemő szemével az univerzum és a buddhizmus mércéjével / Kérchy Tóth Ervin Barna. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-15-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3683656]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2017.
Kias
   L, a Fényhozó / Kias. - [Debrecen] : [Light Creation Kft.], [2016]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3654630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nem a testem vagyok!. - cop. 2017. - 297 p.
ISBN 978-615-80684-0-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685752] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nem vagyok a gondolatom sem!. - cop. 2017. - 344 p.
ISBN 978-615-80684-4-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685756] MARC

ANSEL
UTF-811179 /2017.
Kís Ernő
   Élet, lyáték : válogatás / Kís Ernő. - Mindszent : [s.n.], 2016. - 52 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3685039]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2017.
Kiss Gábor (1976-)
   Nyúl a metróban, avagy Történetek két arasszal az elme mögül / Gabes Way. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-19-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - válogatott művek
894.511-32 *** 894.511-821
[AN 3683914]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2017.
Kiss Orsolya, V.
   A herceg fekete lovon érkezett [elektronikus dok.] / V. Kiss Orsolya. - Szöveg (epub : 857 KB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5110-98-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3675040]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2017.
Kőbányai Gábor
   Az embercsempész / Kőbányai Gábor. - [Sopron] : Kőbányai G., 2017. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8003-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683922]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2017.
Kocsis Csaba
   Elrabolt ötven évem.. : XX. századi emlékek szintézise / Kocsis Csaba ; [ill. Matl Péter]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 258.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-9814-91-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(477.87)
[AN 3684564]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2017.
Konok Péter (1969-)
   Történetek a kerítés tövéből [elektronikus dok.] / Konok Péter. - Szöveg (mobi : 5.3 MB) (epub : 2.5 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141596. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-657-7 (mobi)
ISBN 978-963-405-656-0 (epub)
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3670122]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2017.
Körmendy Károly (1929-)
   Keleti kalandok / Körmendy Károly. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 168 p. ; 20 cm
Tart.: A tokiói küldetésÞ; Keleten ébred a nap
ISBN 978-615-5604-44-7 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683818]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2017.
Kósa Pál (1935-)
   Kósa Pál válogatott versei : és csak kopogtatok... - Nagykanizsa : Szerző, 2017. - 201, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89125-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684877]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2017.
Kristóf, Mandy
   Az utolsó fénysugár : Yperpérán legendája 1. kötet / Mandy Kristóf. - [Budapest] : Szerző, cop. 2017. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9462-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685273]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2017.
Kulcsár Árpád (1987-)
   A harmadik ipari forradalom csöndje / Kulcsár Árpád. - Budapest : FISZ, 2017. - 91, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 82.)
ISBN 978-615-5729-02-7 fűzött : 1600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3684575]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2017.
Lakatos György (1960-)
   Esti levelek / Lakatos György ; [közread. a Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerekekért]. - [Kalocsa] : Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerekekért, [2017]. - [61] p. : ill., részben színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-12-9027-1 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3683227]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2017.
Lator László (1927-)
   Szabad szemmel [elektronikus dok.] : esszék / Lator László. - Szöveg (mobi : 7.5 MB) (epub : 3.5 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141589. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-492-4 (mobi)
ISBN 978-963-405-491-7 (epub)
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3670062]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2017.
Lendvai Ildikó (1946-)
   Civilkönyv / Lendvai Ildikó. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 206, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-15-5 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - hírlapi tárca - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92 *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3684938]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2017.
Léránt Árpád, B. (1944-)
   Az örökség és más elbeszélések / B. Léránt Árpád. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-43-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3683907]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2017.
Léria Dipán
   Játékos voltam, az ördög játszmájában / Léria Dipán. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2017. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8691-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683912]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2017.
   Lőrinc gazda és az abonyi tarka borjú / [szöveg Király Béláné] ; [közread. a] Nagyabonyi Színkör. - Abony : Nagyabonyi Színkör, [2017]. - 28 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-8355-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - szarvasmarha - mese - gyermekrajz
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 741.071-053.2 *** 636.273(439)
[AN 3685226]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2017.
Lőrincz L. László (1939-)
   A tizenhárom kristálykoponya / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-96-4 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3691376]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 425 p.
ISBN 978-615-5611-91-9
[AN 3691380] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 426, [3] p.
ISBN 978-615-5611-95-7
[AN 3691383] MARC

ANSEL
UTF-811196 /2017.
Lovasi Tünde (1968-)
   Térhurok / Stephanie Ford. - Vecsés : [Guth I. K.], 2017. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9490-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3685290]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2017.
Magyary Ágnes (1975-)
   Rövidzárlat az alvilágban : kisregény / Magyary Ágnes. - Budapest : M. Napló, 2016. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-78-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3685326]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2017.
Makai Máté (1986-)
   Koriolán dala / Makai Máté. - 2. jav. kiad. - Budapest : FISZ, 2016. - 159 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 77.)
ISBN 978-963-7043-85-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684618]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   Fedőneve: Ulysses / Márai Sándor ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Mészáros Tibor] ; [utószó Mészáros Tibor]. - Budapest : Helikon, 2014-. - 19 cm
magyar irodalom - 1950-es évek - publicisztika - esszé - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096SZER"195" *** 894.511-4
[AN 3550841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2017. - 508, [3] p.
ISBN 978-963-227-748-6 kötött : 4499,- Ft
[AN 3674513] MARC

ANSEL
UTF-811200 /2017.
Marczinka Csaba (1967-)
   Örök Évi-fantáziák : kisregény / Marczinka Csaba. - Budapest : Garbo, 2017. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-16-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3683890]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2017.
Marosvári Tamás
   Emlékek a fekete-fehér korból / Marosvári Tamás ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Pécs ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 166, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683926]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2017.
Máté István
   Boldoggá tette Patak, ezért gazdagította Kisújt / Máté István ; [kiad. a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár]. - Kisújszállás : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2017. - 105 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9377-7 fűzött : 1000,- Ft
Máté Istvánné Szűcs Róza (1922-2007)
magyar irodalom - napló - memoár
894.511-94
[AN 3685305]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2017.
May, Greta
   Egy gyilkos naplója / Greta May. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-41-6 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3683904]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2017.
Mester Györgyi (1954-)
   A hatodik : novellák / Mester Györgyi ; ... illusztrációit Keglovich Tamás Milán kész. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-16-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3675109]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2017.
Mester Györgyi (1954-)
   A pillangófa és más mesék [elektronikus dok.] / Mester Györgyi ; ... illusztrációit Keglovich T. Milán kész. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141977. - Műszaki követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-21-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3675064]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Új Zrínyiász / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 207 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8721-9 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3689515]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2017.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : testrészek mesesorozat : orr és fül / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2017. - 46, [1] p. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5671-05-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3685201]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2017.
Mitiner Mária
   Lila világom / Mitiner Mária ; [ill. Tamás Mária] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Jásztelek ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 111, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-3-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683878]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2017.
Mizsur Dániel (1991-)
   Karc / Mizsur Dániel. - Budapest : FISZ, 2017. - 45 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 84.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 6.)
ISBN 978-963-7043-98-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684545]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2017.
Molnár Lajos (1960-)
   Csendzuhatag / Molnár Lajos. - Budapest : FISZ, 2017. - 87 p. ; 18 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 45.)
ISBN 978-963-7043-97-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684519]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 187, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-799-1 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3689556]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2017.
Noszlopi Botond (1983-)
   Leállósáv / Noszlopi Botond. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2016. - 72, [2] p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 43.)
ISBN 978-963-7043-94-9 kötött
ISBN 978-606-8118-45-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3668030]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2017.
Novák Erik
   Betyár / írta Novák Erik. - Budapest : Konkrét Kv., 2017. - [4], 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Salon des refusés, ISSN 2560-0710)
ISBN 978-963-7424-97-7 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3683295]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2017.
Nyíri Miklós (1973-)
   Szörnyű Álmos tizedes kalandjai [elektronikus dok.] : defektes detektívek, avagy a makói móka... / Nicholas Shear. - Szöveg (epub : 916 KB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5110-89-4
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3675136]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2017.
Óvári Óss Enikő (1942-)
   Zárszámadás : életrajzi regény / Óvári Óss Enikő. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2017. - 239 p., XVI t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-113-0 fűzött : 3000,- Ft
Óvári Óss Enikő (1942-)
Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3691111]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2017.
Pákozdy Ferenc (1904-1970)
   Fekete könyv / vásárhelyi Pákozdy Ferenc ; [szerk., szöveggond. Lakner Lajos] ; [utószó, tanulm. Filep Tibor, Juhász Béla] ; [illusztrációkat kész. ... Süli-Zakar Szabolcs] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2017. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5560-09-5 kötött
Pákozdy Ferenc (1904-1970)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Pákozdy_F.
[AN 3685785]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2017.
Papp András (1966-)
   Vadpénz / Papp András. - Budapest : FISZ, 2016. - 224, [3] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 38.)
ISBN 978-963-7043-84-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684537]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2017.
Pethő Detti
   Szabadrepülés : Pethő Detti haiku versei / [ill. Nagy Zsófia]. - [Debrecen] : Meritum Management Kft., 2017. - 110 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9278-7 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3683715]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2017.
Pinczési Judit (1947-1982)
   Zizegve szól a szél : válogatott versek / Pinczési Judit. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 138, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-84-4 kötött : 2150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685632]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2017.
Pocsai Piroska (1953-)
   Érzések / Pocsai Piroska ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Tiszaújváros ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 49, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-1-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683921]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2017.
   Poet história X : válogatás a Poet.hu verseiből / [kiad. a Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány]. - Szeged : Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány, 2017. - 170, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80714-9-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3685041]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2017.
Postásy Csaba (1953-)
   Agylyuk / Postásy Csaba. - Budapest : Konkrét Kv., 2017. - 122, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7424-96-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683249]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2017.
Pribojszky Mátyás (1931-2014)
   Gondolatunió / Pribojszky Mátyás ; [a szöveggond. Sólyom Zsuzsanna, Ruda Gábor] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-90-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3685314]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2017.
Purosz Leonidasz (1996-)
   A városnak meg kell épülnie / Purosz Leonidasz. - 2. kiad. - Budapest : FISZ, 2016. - 83, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 75.)
ISBN 978-963-7043-87-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684630]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2017.
Puskás Dezső
   Egyedül a dzsungelben [elektronikus dok.] / Puskás Dezső. - Szöveg (epub : 131 KB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-23-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3675061]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2017.
Rácz Éva
   Lélek-képek : 2014 vége - 2017 eleje / Rácz Éva ; [... ill. Kezes Zsófia Réka]. - [Hódmezővásárhely] : [Rácz É.], 2017. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8997-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684734]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2017.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Vesztegzár a Grand Hotelben (angol)
   Quarantine in the Grand Hotel / Jenő Rejtő (P. Howard) ; [transl. ... by István Farkas]. - 4. ed. - Budapest : Corvina, 2017. - 160 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6458-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - humor - regény - fordítás
894.511-311.5=20
[AN 3689502]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2017.
Rezsabek Nándor (1972-)
   Bolygó-etűd : lírikus és epikus szilánkok / Rezsabek Nándor. - Budapest : Aura, 2017. - 37 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7913-54-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3683441]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2017.
Rinyai László (1941-2015)
   Lakodalom az Állatkertben [elektronikus dok.] / Rinyai László. - Szöveg (epub : 284 KB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-15-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3675099]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2017.
Sára Péter
   Balatoni varázslatok : válogatott versek / Sára Péter. - Budapest : Püski, 2017. - 142, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-194-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683323]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2017.
Sellei Zoltán (1981-)
   Velencei ál-arc / Sellei Zoltán ; [graf. Budaházi Vadai Diana]. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-14-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3683913]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2017.
Smith, Taylor
   Freemountaini történetek : elektronikus dok. : egyetlen / Taylor Smith. - Szöveg (epub : 798 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-166-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3673811]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2017.
Solti Attila
   Greenwichi idő / Solti Attila. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-45-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683908]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2017.
Sólyom Zsuzsanna
   Amikor a vonatok elindulnak / Sólyom Zsuzsanna ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 69, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-95-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3685320]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2017.
Srankó Anna Katalin (1961-)
   Barbár őseink / Kathy Schranko. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-81-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3685815]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2017.
Stángli László (1942-)
   Jó bortól jó hangulat : Stángli László összes verse borokról és borászokról. - Pécs : Magánkiad., 2017. - 122 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-8028-9 fűzött
magyar irodalom - bor - vers - bordal
894.511-146.1 *** 663.2(0:82-14)
[AN 3684434]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2017.
Stolcz Ádám (1989-)
   Becsapódás / Stolcz Ádám. - Budapest : FISZ, 2016. - 76 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 79.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 4.)
ISBN 978-963-7043-89-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3684459]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mézescsók Cerberusnak / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 266, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-18-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3689497]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2017.
Szalay Álmos (1984-)
   Fák mindenütt / Szalay Álmos. - Budapest : FISZ, 2017. - 303 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 85.)
ISBN 978-615-5729-00-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3684542]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2017.
Szalóczy Pál (1945-)
   A Vénusz-rejtély [elektronikus dok.] / Szalóczy Pál. - Szöveg (epub : 506 KB). - Budapest : Ad Librum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5014-65-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3675049]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2017.
Széchey Rita (1964-)
   Pillangószárnyú tigris : novellák / Széchey Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5141-94-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684807]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2017.
Szentkúti Márta
   Brumm, brumm, brumm : mackómesék / Szentkúti Márta ; [ill. ... Szentkúti Ferenc]. - [Keszthely] : Lemniszkáta Meseház Bt., 2017. - 89 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-80222-4-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3685173]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2017.
Szerb Antal (1901-1945)
VII. Olivér (olasz)
   Oliver VII / Szerb Antal ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [A. Olivari], cop. 2017. - 139 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-9419-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-1545431634)
 (hibás ISBN 1545431639)
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=50
[AN 3683692]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2017.
Szerényi Szabolcs (1986-)
   Éhség / Szerényi Szabolcs. - Budapest : FISZ, 2017. - 111 p.. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 85.)
ISBN 978-615-5729-04-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3683408]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2017.
Szijj Ferenc (1958-)
   Növényolimpia / Szijj Ferenc. - Budapest : Magvető, 2017. - 326, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3526-9 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3677461]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2017.
Szinetár Miklós (1932-)
   Senki többet? [elektronikus dok.] : pályázat harmadszor... / Szinetár Miklós. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-392-7
magyar irodalom - levélregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3674571]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2017.
Szöllősi Mátyás (1984-)
   Váltóáram [elektronikus dok.] / Szöllősi Mátyás. - Szöveg (mobi : 4.2 MB) (epub : 1.9 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-594-5 (mobi)
ISBN 978-963-405-593-8 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3674561]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2017.
Talata József (1955-)
   Moráliák, 2000-2010 : [gondolatok, idézetek] / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-18-3 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3683886]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2017.
Tar Károly (1933-)
   Együtt sírok az éggel : versek / Tar Károly. - Debrecen : [Tar K.], 2017. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80370-2-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685902]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2017.
Tarbay Ede (1932-)
   Éjszakai halászat : versek a merítőhálóból, 2006-2015 / Tarbay Ede. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-674-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683438]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2017.
Temple, Jake
   A feketeszeműek / Jake Temple. - Budapest : Szabó Zs., 2017. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9142-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3683870]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2017.
Teuton, Atrox N.
   Az elátkozott grófság [elektronikus dok.] / Atrox N. Teuton. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ad Librum, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141975. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5014-87-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3675054]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2017.
Tomcsik Nóra
   Az elveszett ifjúság : a változások kora II. / Tomcsik Nóra. - Tatabánya : [Tomcsik N.], 2017. - 392, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9312-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3683857]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2017.
Török-Zselenszky Tamás (1974-)
   Méhdi levelei Smirnához / írta Török-Zselenszky Tamás. - [Dunakeszi] : Operatio Solis K., 2017. - 211 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9619-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom
894.511-994 *** 244(089.3)
[AN 3684745]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2017.
Unti Ildikó
   Terror / Unti Ildikó. - [Budapest] : Aroma Book : [Ab Ovo], cop. 2017. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5640-17-9 fűzött : 2500,- Ft
Izrael - magyar irodalom - regény
894.511-31(569.4)
[AN 3684929]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2017.
Urbán Gyula (1938-)
   Kolumbusz utolsó utazása / Urbán Gyula. - Pomáz : Kráter, 2017. - 149, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-207-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685864]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a padtársam? / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 103, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-309-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3684338]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2017.
Vadász Imre Ferenc (1936-)
   Lehajló egek : válogatott és új versek / Vadász Imre Ferenc. - Nyíregyháza : Start Nonprofit Kft., 2017. - 88 p. : ill., színes ; 22 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5138-36-2 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685121]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2017.
Vámos Miklós (1950-)
   Álmaimban valahol [elektronikus dok.] / Vámos Miklós. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Európa, [2016]
Tart.: JajÞ; Szenvedélyes emberekÞ; BorgiszÞ; Hanyatt-homlok. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-405-448-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3674454]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2017.
Vámos Miklós (1950-)
   Hattyúk dala [elektronikus dok.] / Vámos Miklós. - Szöveg (mobi : 5.8 MB) (epub : 2.4 MB). - Budapest : Európa, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141900. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-405-602-7 (mobi)
ISBN 978-963-405-601-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3674407]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2017.
Varga Béla
   Túlélni állati erény [elektronikus dok.] / Varga Béla. - Szöveg (epub : 570 KB). - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-19-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3675125]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2017.
Végh Alpár Sándor (1943-)
   Volt egyszer egy lovasnemzet avagy Döglött lovon ültök, mint a cseh király : példatár / Végh Alpár Sándor. - Budapest : Heti Válasz, cop. 2017. - 247 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-63-5 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - ló - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 636.1(0:82-4) *** 930.85(439)(0:82-4)
[AN 3677371]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2017.
   Véres út : a diktatúra : Bárdosi Attila, Baranov, Juhász Gábor, Sumonyi Zoltán versei. - [Budapest] : Garbo, 2017. - 432, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-13-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(100)(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3683685]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2017.
Vitéz Kata Borbála (2006-)
   Álom és valóság / Vitéz Kata Borbála ; [a kötetben Vitéz Anna Veronika festményreprodukciói szerepelnek]. - Debrecen : Néző Pont, 2017. - 55 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-80449-4-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685929]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2017.
Vizvári József (1952-)
   Hiába élsz.. : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2017. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8835-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684914]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2017.
Vizvári József (1952-)
   Sorsok... emberek.. : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2017. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7947-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3684910]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2017.
Wernke Bernát (1954-)
   A hajnali nap : válogatott művek és új költemények / Wernke Bernát ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2016. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-85-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3685322]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2017.
Wesselyné Ábrahám Erzsébet
   Csendben hordom a békét / Wesselyné Ábrahám Erzsébet. - [Tolna] : [Wesselyné Ábrahám E.], 2017. - 70 p. ; 17 cm
Kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3685630]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2017.
Wilberry, Sam
   Cage / Sam Wilberry. - [Kecskemét] : mWave Networks Kft., 2017. - 291 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-12-9366-1 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3685310]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2017.
Zsebők Csaba (1974-)
   Végtelenjeinken hajózunk / Zsebők Csaba. - Budapest : Püski, 2017. - 70, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-202-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-302-196-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3683320]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2017.
Zsidó Ferenc (1976-)
   Csak egyenesen! : irodalomkritikák / Zsidó Ferenc. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2016. - 160 p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 40.)
ISBN 978-963-7043-90-1 kötött
ISBN 978-606-8118-42-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - ezredforduló - 21. század - irodalomkritika - próza
894.511-95(498) *** 894.511(498)(091)"200/201" *** 894.511(498)(091)-3"200/201"
[AN 3670124]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11272 /2017.
Box, Su
Baby Jesus (magyar)
   Jézus születése : bibliai kör-kép / [írta Su Box] ; [ill. Jacqueline East]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-415-690-1 kötött : 1499,- Ft
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 3685272]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2017.
Brown, Jeffrey (1975-)
Jedi academy : attack of the journal (magyar)
   Jedi akadémia : a napló visszavág / írta Jeffrey Brown ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, [2017]. - 112 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Star wars
Fűzött : 1999,- Ft
fantasztikus film - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 791.43-312.9(73)
[AN 3685050]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2017.
Fucci, Emma
Pura velocidad (magyar)
   Színtiszta sebesség : az első táskakönyvem mesékkel, feladatokkal és matricákkal / Disney, Pixar ; [írta Emma Fucci] ; [ford. Balla Nóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 29 cm + 4 mell.
keretcím: Verdák 3. - Tokban
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3684951]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2017.
Princesas inolvidables (magyar)
   Felejthetetlen mesék : az első táskakönyvem mesékkel, feladatokkal és matricákkal / [ford. Balla Nóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 29 cm + 4 mell.
cvált.: Feledhetetlen hercegnők ; keretcím: Disney hercegnők. - Tokban
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3685031]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3691221]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-81-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3691220]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist krank (magyar)
   Bori beteg / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 27.)
ISBN 978-615-5385-29-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3691212]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2017.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3691217]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Winter (magyar)
   Berci és a nagy hó / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 5.)
ISBN 978-615-5385-85-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3691224]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2017.
The ugly duckling (magyar)
   Rút kiskacsa : 3D mese. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [14] p. : ill., színes ; 27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-415-633-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3685214]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2017.
Wolfgang, Liana
The prince and the swineherd (magyar)
   A disznópásztor és a herceg : Ezercsillag-sziget meséi / Wolfgang sisters ; [ill. Vladimir Byrtus]. - Budapest : Garbo, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5696-11-4 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3683680]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11283 /2017.
   Adsumus XV / [szerk. Farkas Flóra és Mosa Diána] ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 370 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. ápr. 22-24. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-82-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3684742]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2017.
Benczur Anita
   Emlékek / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017]. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/9.)
ISBN 978-615-80730-3-5 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3685649]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2017.
Benczur Anita
   A legendás fenomén / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017]. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/8.)
ISBN 978-615-80730-2-8 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3685641]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2017.
Dávid Ádám (1985-)
   Rabtársak a Gulagon / [írta] Dávid Ádám ; [rajz.] Németh Gyula ; [közread. a Gulág Emlékbizottság]. - [Budapest] : Gulág Emlékbiz., [2016]. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Olofsson Placid (1916-2017)
Menczer Gusztáv (1921-2011)
Gulag - képregény
087.6:084.11 *** 343.819.5(47) *** 323.282(47)
[AN 3685834]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2017.
Hegen, Hannes (1925-)
Dig, Dag, Digedag und der Aufruhr im Dschungel (magyar)
   Forrongás a dzsungelben / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2017. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 40.)
ISBN 978-963-9791-51-0 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3683953]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2017.
Hegen, Hannes (1925-)
Dig, Dag, Digedag und die rasende Seemühle (magyar)
   A dühöngő szélkerék / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2017. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 39.)
ISBN 978-963-9791-50-3 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3683906]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2017.
Horváth Judit
   Hármak / [írta] Horváth Judit ; [rajz.] Halmi Zsolt. - Hosszúvölgy : Tálosi A., cop. 2017. - [50] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80725-0-2 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3685691]
MARC

ANSEL
UTF-8