MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/12/15 10:22:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
11290 /2017.
Verók Attila (1975-)
   Régi nyomtatványok nyomában : hungarikumok Halléból = Auf der Suche nach alten Druckwerken : Hungarica aus Halle / Verók Attila. - Eger : Líceum K., 2016. - 314 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-19-2 fűzött
Halle (Saale) - 17. század - 18. század - hungarikum - könyvtári katalógus - régi nyomtatvány
017.1(430-2Halle) *** 094"16/17" *** 013(439)"16/17"
[AN 3688839]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11291 /2017.
Kurucz Ferenc (1947-)
   Hazatérés / Kurucz Ferenc ; [katalógusszerkesztés ... Garamvölgyi Béla]. - [Budapest] : [Design Stúdió Kft.], [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2017. okt. 11-26. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-9740-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 75(439)(092)Kurucz_F.
[AN 3687772]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2017.
   Rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér kertművésze / ... szerk. és a képeket vál. Fodorné Nagy Veronika ; ... a Tomory Lajos Múzeum és a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara ... kiállításának melléklete. - Budapest : Tomory L. Múz. : SZIE Tájépítészeti és Településszervezési Kar, 2017. - 23 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kész. a Budapesten, 2016. dec. 1 - 2017. márc. 31. között rendezett kiállításhoz. - Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-615-80455-2-0 fűzött
Rerrich Béla (1881-1932)
Magyarország - építész - 20. század - kiállításvezető - kertépítés
061.4(439-2Bp.)"2016/2017" *** 72(439)(092)Rerrich_B. *** 712.3/.7(439)(092)Rerrich_B.
[AN 3686393]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2017.
Sándor Mihály (1956-)
   A hajdúszoboszlói futball 105 éve, 1912-2017 / Sándor Mihály ; [kiad. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata]. - [Hajdúszoboszló] : Önkormányzat, [2017]. - 603, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 600.
ISBN 978-963-89145-3-8 kötött
Hajdúszoboszlói Sportegyesület
Hajdúszoboszló - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
061.2(439-2Hajdúszoboszló)(091) *** 796.332(439-2Hajdúszoboszló)(091)
[AN 3687287]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11294 /2017.
   Hagyományok és kihívások V : múlt és jövő : Országos Könyvtárszakmai Nap, 2016 / szerk. Szabó Panna és Székelyné Török Tünde ; [rend., közread. az] ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., 2017. - 192 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. aug. 31-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-875-4 fűzött
könyvtárügy - könyvtári informatika - konferencia-kiadvány
02 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3686255]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2017.
Széchenyi István (1791-1860)
   Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg / írta Széchenyi István ; [kiad. az Alföldkutatásért Alapítvány]. - Hasonmás kiad. - Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2017. - 73 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Pest : Trattner-Károlyi Ny., 1846
ISBN 978-963-12-9923-6 fűzött
Tisza (folyó) - Magyarország - folyószabályozás - belpolitika - reformkor - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 627.42(439)(282.243.742) *** 323(439)"184"
[AN 3691545]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11296 /2017.
   Digitális galaxis : húsz év kutatás a médiáról és a gyerekekről : jubileumi kötet "A média hatása a gyerekekre és fiatalokra" konferenciasorozat 20. évfordulójára : Dobogókő - Balatonalmádi, 1997-2017 / írta és szerk. Antalóczy Tímea [et al.]. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2017. - 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89962-2-0 fűzött
médiakutatás - gyermeklélektan - televíziónézés - internet
791.9.096/.097 *** 316.774 *** 159.922.7
[AN 3688779]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11297 /2017.
Adamik Tamás (1937-)
   Latin irodalom a Karoling-korban, 8-9. század : a keresztény Európa megerősödése / Adamik Tamás ; [a név- és tárgymutatót kész. Kisdi Klára]. - Budapest : Kalligram, 2017. - 485 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-001-7 kötött : 4990,- Ft : 18 EUR
Európa - Frank Birodalom - középkori latin irodalom története - író - művelődéstörténet - 8. század - 9. század
008(4)"07/08" *** 930.85(363.4)"07/08" *** 871(4)"07/08" *** 873.3(092)
[AN 3687629]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2017.
   The multi-mediatized other : the construction of reality in East-Central Europe, 1945-1980 ; ed. by Dagnosław Demski [et al.] ; [publ. by the] Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 630 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-2-343-11863-5 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - médiatörténet - kulturális politika - propaganda - 1945 utáni időszak
008:323(4-11)"1945/197" *** 316.774(4-11)"1945/197" *** 32.019.51(4-11)"1945/197"
[AN 3685992]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11299 /2017.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - 10. jubileumi kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - XIX, 203 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-529-776-4 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3692828]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2017.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2017. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-652-1 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3688923]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2017.
Hicks, Esther (1948-)
Getting into the vortex (magyar)
   Belépés a vonzás örvényébe : vezetett meditációs CD és útmutató könyv / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 155 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-112-0 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - életvezetés - auditív dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3692701]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2017.
Horváth Andrea
   Az asztrológia kézikönyve : [horoszkóp készítése otthon] / Horváth Andrea. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-202-9 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3692690]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11303 /2017.
   Beszélgetések az önellátásról 3 : a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai / [... szerk. Kun András]. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2017. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Öko-völgy könyvek, ISSN 2063-823X)
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-963-89636-6-6 fűzött
Somogyvámos - fenntartható fejlődés - biogazdálkodás - önellátó gazdálkodás - Krisna-tudatúak felekezete
504.03 *** 631.147 *** 631.147(439-2Somogyvámos) *** 294.55(439)
[AN 3687228]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2017.
Erne, Andrea (1958-)
Wir entdecken die Berge (magyar)
   Fedezd fel a hegyeket! / [szöveg Andrea Erne] ; [ill. Wolfgang Metzger]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 45.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-757-5 fűzött : 3750,- Ft
természeti környezet - hegy - gyermekkönyv
502(23)(02.053.2)
[AN 3688861]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2017.
Holeczné Morvai Ildikó
   Öko település - zöld közösség / Holeczné Morvai Ildikó. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 75 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.
Fűzött
környezeti tudatosság - oktatási segédlet
504.03(072)
[AN 3686519]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2017.
   "Jót s jól!" : 26 tanulmány a fenntarthatóságról / [szerk. Bodor Mónika, Kerekes Sándor, Zilahy Gyula]. - [Kőszeg] : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2017. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (IASK - KRAFT könyvek, ISSN 2559-8724)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80529-8-6 fűzött : 2400,- Ft
fenntartható fejlődés - emberi ökológia - vidékfejlesztés - gazdaság
504.03 *** 504.75 *** 711.1 *** 338
[AN 3686851]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2017.
Takács-Sánta András (1974-)
   A közlegelők komédiája : a közösségek újrafelfedezése mint kiút az ökológiai válságból / Takács-Sánta András. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 108 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 99-108.
ISBN 978-963-414-315-4 fűzött : 1800,- Ft
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - közösségfejlesztés - környezetszociológia
504.03 *** 316.45 *** 316.334.5
[AN 3687735]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2017.
   Települési környezetvédelem / Kocsis Dénes László [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-620-6 fűzött
környezetvédelem - településtudomány - egyetemi tankönyv
504.06(075.8) *** 911.37(075.8)
[AN 3687058]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2017.
   Történeti tájak - vizes élőhelyek : régészet, környezettörténet, tájvédelem : a Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Program és az Archaeolingua Alapítvány előadássorozata, 2016. november 11 - 2017. január 27. / szerk. Jerem Erzsébet [et al.]. - Budapest : Archaeolingua : Közép-európai Egy., 2017. - 106 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-99-4 fűzött
Magyarország - környezettudomány - történeti földrajz - régészet - felszíni víz - élőhely - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
504 *** 904 *** 061.3(439-2Bp.)"2016/2017" *** 911.3(439) *** 504.45.06 *** 556.5
[AN 3686125]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11310 /2017.
Fényes Tibor (1929-)
   A hadronok és a kvarkanyag fizikája / Fényes Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 291 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-270.
ISBN 978-963-318-661-9 fűzött
részecskefizika - hadron - kvark - egyetemi tankönyv
539.12(075.8)
[AN 3686175]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2017.
   Proceedings of the PhD workshop of the Physics Doctoral School at the Faculty of Science Budapest University of Technology and Economics / [ed. by Ferenc Simon]. - [Budapest] : BME TTK, 2017. - 60 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2017-ben tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-269-2 * fűzött
fizika - konferencia-kiadvány
53 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3687695]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11312 /2017.
Balaton Symposium (11.) (2017) (Siófok)
   11th Balaton Symposium on high-performance separation methods : in memoriam of Ernő Tyihák : September 6-8, 2017, ... Siófok ... : book of abstracts / [org. by the Hungarian Society for Separation Sciences]. - [Budapest] : [Diamond Congress Kft.], cop. 2017. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-38-3 fűzött
analitikai kémia - konferencia-kiadvány
543 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3686623]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11313 /2017.
Children's dinosaur and prehistoric animal encyclopedia (magyar)
   Gyerek dinoszaurusz és ősállat enciklopédia / [ford. Nyuli Kinga ..., Horváth Virág]. - Budapest : Scolar, 2017. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-244-715-5 kötött : 5995,- Ft
dinosaurus - ősállattan - enciklopédia - gyermekkönyv
568.19:030(02.053.2) *** 562/569:030(02.053.2)
[AN 3688837]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2017.
   "Expect the unexpected" - a klímaváltozás hatásai = "Expect the unexpected" - climate change impacts / [szerk. Farkas Beatrix, Szutrély Péter] ; [kiad. a Környezeti Ártalmak Bőrgyógyászati Megelőzéséért és Kezeléséért Alapítvány]. - [Szeged] : Környezeti Ártalmak Bőrgyógyászati Megelőzéséért és Kezeléséért Alapítvány, 2017. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8415-7 fűzött
éghajlatváltozás - higiénia - társadalmi változás
551.583 *** 613 *** 316.42
[AN 3688315]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2017.
Varga György
   Porviharok és a hullóporos eredetű üledékek jelentősége környezetrekonstrukciókban és recens környezeti folyamatokban / Varga György. - Budapest : MTA CSFK Földrajztud. Int., 2016. - 252 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 72.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9545-53-3 fűzött
defláció
551.311.3
[AN 3688077]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11316 /2017.
Farkas Róbert
   Első könyvem az univerzumról : hogyan születnek a csillagok? / Farkas Róbert. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2017. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 1.)
ISBN 978-963-437-043-7 kötött : 1999,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3688712]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11317 /2017.
Heszky László (1945-)
   Transzgénikus (GMO) növények : elmélet és gyakorlat / Heszky László. - Budapest : Agrofórum, 2017. - 352 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 338-344.
ISBN 978-963-12-9484-2 kötött
növénytermesztés - géntechnika
575.08 *** 631.523
[AN 3688385]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2017.
Papp László (1946-)
   Agromyzidae (Diptera) of Hungary / by László Papp and Miloš Černý. - Nagykovácsi : Pars Ltd., 2015-. - 24 cm
Magyarország - aknázólégy
595.773.4(439)
[AN 3629755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Phytomyzinae I. - 2016. - 385 p. : ill.
Bibliogr.: p. 363-376.
ISBN 978-963-88339-3-8 kötött
[AN 3687440] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11319 /2017.
Adorján Éva
   Egészséges finomságok : nyers ételek tej, tojás és glutén nélkül / Adorján Éva. - Budapest : Libri, 2017. - 122, [2] p. : ill, színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-913-7 kötött : 3999,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.852(083.12)
[AN 3692708]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2017.
Andrási Nóra
   Mindenmentes 2 : [cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető receptek] / [Andrási Nóra]. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 165 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-31-3 kötött : 4990,- Ft
diéta - allergia - étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12) *** 616-056.43
[AN 3687457]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2017.
Benda Judit
   Egyszerűen finom : a teljes értékű konyha / Benda Judit. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2017. - 299 p. : ill., főként színes ; 22x25 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-963-9904-14-9 kötött : 6950,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3687375]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2017.
Conway, Rana
What to eat when you're pregnant (magyar)
   Kismamaétrend : ideális táplálkozás a várandósság és a szoptatás alatt / Rana Conway ; [ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar, 2017. - 220, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-765-0 fűzött : 2995,- Ft
terhesség - szoptatás - egészséges táplálkozás
613.95 *** 618.63 *** 613.2
[AN 3687571]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2017.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai nevek : anatómiai, szövet- és fejlődéstani terminológia / Donáth Tibor. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2016. - 398, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 978-963-226-603-9 kötött : 3600,- Ft
anatómia - latin nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - szakszótár - kétnyelvű szótár
611 *** 801.323=71=945.11
[AN 3692669]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2017.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv : [fiú] / írta és rajz. Alona Frankel ; ford. Demény Eszter. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-005-8 kötött : 1890,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3692515]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2017.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: girl (magyar)
   Bilikönyv : [lány] / írta és rajz. Alona Frankel ; ford. Demény Eszter. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-006-5 kötött : 1890,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
612.36(02.053.2) *** 613.95(02.053.2)
[AN 3692522]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2017.
Gombás István (1927-)
   Egészségügy Mezőtúron, 1714-2015 / írta Gombás István. - Mezőtúr : Gombás I., 2017. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-12-9637-2 fűzött
Mezőtúr - közegészségügy - egészségügyi ellátás - történeti feldolgozás
614(439-2Mezőtúr)(091) *** 364.444(439-2Mezőtúr)(091)
[AN 3688242]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2017.
   Gyermekeink egészségéért közérthetően : védőnői oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet szolgáló oktatási anyag / [főszerk. Girasek Edmond] ; [kiad. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal]. - Budapest : ÁNTSZ OTH, 2017. - 22 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-80084-4-0 fűzött
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3687020]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2017.
   Gyógyszergyártók Dorogon : pillanatképek, 1967-2017 / [... összeáll. Otrok Erika, Urbán Endre] ; [kiad. Dorog Város Önkormányzata]. - Dorog : Önkormányzat, 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88680-7-7 kötött
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (Budapest). Dorogi Fióktelep
Dorog - gyógyszeripar - iparvállalat - album
615 *** 061.5(439-2Dorog)(084.1)
[AN 3686679]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2017.
   A haladás iránya az idegsebészetben : a Magyar Idegsebészeti Társaság és a Magyar Neuroonkológiai Társaság 2016. évi Kongresszusa : 2016. november 17-19., Miskolc-Lillafüred ... : absztraktok. - [Budapest] : [M. Idegsebészeti Társ.] ; [Debrecen] : [M. Neuroonkológiai Társ.], [2016]. - 129 p. ; 21 cm + 2 mell.
Jegyzettömbbel
Fűzött
idegsebészet - konferencia-kiadvány
616.8-089 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3687685]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2017.
Hobmaier Melinda
   Jósolj magadnak : gyakorlati kézikönyv : Mlle Lenormand kártyával : kártyák egymás melletti jelentése / Melinda Hobmaier. - [Bátonyterenye] ; Budapest : [Hobmaier M.], 2017. - [79] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9310-4 fűzött : 2500,- Ft
jövendőmondás - jóskártya
159.961.324 *** 133.3
[AN 3687432]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2017.
   Jubileumi évkönyv, 1976-2016 : Velkey László Gyermekegészségügyi Központ : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház / [szerk. Barkai László]. - Miskolc : BAZ M. Kórház Velkey László Egészségügyi Közp., 2016. - 124 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 87.
Kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Miskolc). Velkey László Gyermekegészségügyi Központ
Miskolc - gyermekgyógyászat - kórház
616-053.2 *** 364.444.046.6(439-2Miskolc)
[AN 3687587]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2017.
Kiss Bernadett
   Aktív időskor : módszertan és gyakorlatok gyűjteménye / Kiss Bernadett. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 55 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.
Fűzött
öregkor higiénéje - oktatási segédlet
613.98(072)
[AN 3686538]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2017.
Kondō Marie
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2017, cop. 2016. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-310-931-1 fűzött : 3499,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3692481]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2017.
Kozéki Krisztián
   A hamvaiból feltámadt Főnix : az 1917. május 21-i nagy gyöngyösi tűzvész története / Kozéki Krisztián ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2017. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 978-963-88229-3-2 kötött
Gyöngyös - tűzeset - helytörténet - 20. század
614.841.4(439-2Gyöngyös)"1917" *** 943.9-2Gyöngyös
[AN 3688590]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2017.
Krüger, Reinhard T. (1944-)
Störungsspezifische Psychodramatherapie (magyar)
   A zavarspecifikus pszichodráma-terápia elmélete és gyakorlata / Reinhard T. Krüger. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 495 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 459-473.
ISBN 978-963-414-265-2 kötött : 4790,- Ft
pszichodráma - pszichoterápia - neurózis
615.851.84 *** 616.891
[AN 3686128]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2017.
Lakatos Katalin
   Óvodából iskolába : fókuszban az iskolaérettség / [... szerzői Lakatos Katalin, Torday Judit, Kálmán Marianna]. - Debrecen : Graph-Art, 2017. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szülői tudástár, ISSN 2498-7417)
ISBN 978-615-5654-30-5 fűzött
iskolaérettség - iskolakezdés - gyermeklélektan - képességvizsgálat - családi nevelés
159.928 *** 371.212.22 *** 372.367 *** 37.018.1
[AN 3687236]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2017.
Lénárt Gitta
   Élő növényi sajtok, tejek : [nyers finomságok, nemcsak laktózérzékenyeknek!] / Lénárt Gitta. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 186 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-313-1 kötött : 3290,- Ft
növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
613.26 *** 641.55(083.12):633
[AN 3688687]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2017.
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság. Kongresszus (44.) (2016) (Szombathely)
   A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 44. Kongresszusa : Szombathely ..., 2016. szeptember 22-24. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társ.], [2016]. - 53 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Jegyzettömbbel. - Bibliogr.
Fűzött
fertőző betegség - mikrobiológia - konferencia-kiadvány
616.9 *** 579 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3687666]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2017.
Magyar László András (1956-)
   Solenoid és Pelithe : régi gyógyszerkentyűk / Magyar László András. - Budapest : Corvina, 2017. - 167 p. : ill. ; 19x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6450-7 kötött : 4990,- Ft
orvosi berendezés - orvostörténet - művelődéstörténet
615.47 *** 61(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3688606]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2017.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2011. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3692603]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2017.
McLaren, Karla
The language of emotions (magyar)
   Az érzelmek nyelvén : [mit üzennek az érzéseink?] / Karla McLaren ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : Centrál Kv., 2017. - 429 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 423-426.
ISBN 978-963-341-242-8 fűzött : 3990,- Ft
érzelem - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3687297]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2017.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Be positive! (magyar)
   Csak pozitívan! / Cheri J. Meiners ; Elizabet Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., 2017. - 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7924-5 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3688565]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2017.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Bounce back! (magyar)
   Csak rugalmasan! / Cheri J. Meiners ; Elizabet Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., 2017. - 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7926-9 kötött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 159.923.2(02.053.2)
[AN 3688564]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2017.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Feel confident! (magyar)
   Csak magabiztosan! / Cheri J. Meiners ; Elizabet Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., 2017. - 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7927-6 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3688570]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2017.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Have courage! (magyar)
   Csak bátran! / Cheri J. Meiners ; Elizabet Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., 2017. - 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7925-2 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3688560]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2017.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]] ; [Vekerdy Tamás előszavával]. - 16. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 404, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 390-404.
ISBN 978-963-310-799-7 fűzött : 3499,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3692726]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2017.
Oravecz Nóra (1989-)
   Van egy ötletem : hogyan építs énmárkát? / Oravecz Nóra. - [Budapest] : Libri, 2017. - 194 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-192-6 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - internet
613.865 *** 681.324Internet
[AN 3688434]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2017.
Pease, Allan (1952-)
The answer (magyar)
   A válasz : a teljes élet titka / Allan & Barbara Pease ; [ford. Kovács Viktória]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 978-963-310-823-9 kötött : 3999,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3688429]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2017.
Perepelica Claudia
   Lelked jegyzetei : olyan nőknek, akik mernek önmaguk lenni / írta Perepelica Claudia. - [Páty] : [Perepelica C.], 2017. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9502-3 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3686644]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2017.
Rácz József (1957-)
   Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) elmélete, módszertana és alkalmazási területei / Rácz József, Pintér Judit Nóra, Kassai Szilvia. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 165, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155-165.
ISBN 978-963-414-210-2 fűzött : 2300,- Ft
alkalmazott lélektan - fenomenológia - kvalitatív vizsgálat
159.9.004.14 *** 159.9.018 *** 165.62 *** 303.022
[AN 3687751]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2017.
Richter, Robert (1969-)
Das Papa-Handbuch (magyar)
   Apukák könyve : minden, amit a terhességről, a szülésről és az első hármasban töltött évről tudni kell / Robert Richter, Eberhard Schäfer ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2017, cop. 2015. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-341-124-7 fűzött : 3200,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás - apaság
618.2 *** 618.4 *** 613.95 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 3692470]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2017.
Rösel, Manuela (1961-)
Wenn lieben immer wieder weh tut (magyar)
   Ha még mindig fáj szeretni : a partner szerepe a borderline kapcsolatban / Manuela Rösel ; [ford. Várkonyi Erika Lívia]. - Budapest : Taramix, 2017. - 204, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-615-5186-49-3 fűzött : 2900,- Ft
borderline-szindróma - párkapcsolat - konfliktuskezelés
616.895.8-008.6Borderline_szindróma *** 316.472.4 *** 316.48
[AN 3688720]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2017.
Rusz Edit (1943-)
   Ariadné fonala : hogyan juss ki a serdülőkor labirintusából? / Rusz Edit. - [Budapest] : [Rusz E.], [2016]. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
serdülőkor - mentálhigiénia - gyermeklélektan - nemi felvilágosítás
613.88 *** 613.96 *** 613.865-053.6 *** 159.922.8
[AN 3688915]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2017.
Rusz Edit (1943-)
   A testiségről őszintén : jelenetek a szexuálterapeuta rendelőjéből / Rusz Edit. - [Budapest] : [Rusz E.], [2016]. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4563-9 fűzött
nemi élet - szexuálpszichológia - esettanulmány
616.89-008.442 *** 613.88
[AN 3688910]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2017.
Sandra Sándor (1949-)
   Mágneses erőtér terápia / Sandra Sándor. - Budapest : San-Ergonómia Kft., 2017. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9478-1 fűzött
mágnesterápia
615.847.8
[AN 3686173]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2017.
   Sebészet / [szerk.] Horváth Örs Péter, Oláh Attila. - Budapest : Medicina, 2017. - X, 561 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-627-5 kötött : 12800,- Ft
sebészet - egyetemi tankönyv
617(075.8)
[AN 3688812]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2017.
Szirtesi Zoltán
   Tégy magad is egészségedért! / Szirtesi Zoltán ; [közread. a] Pelikán Egyesület. - Szeged : Pelikán Egyes., 2017. - 215 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-12-8726-4 fűzött
egészséges életmód - higiénia
613
[AN 3686341]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2017.
Tóth János (1928-)
   Le-te-ka : hogyan segítsünk magunkon / Tóth János. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Tóth J., 2017. - 143 p. : ill. ; 20 cm + DVD
ISBN 978-963-06-8062-2 fűzött
mentálhigiénia - reflexológia - audiovizuális dokumentum
613.865 *** 615.89
[AN 3687899]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2017.
Varga Katalin (1962-)
   A hipnotikus kapcsolat élményvilága : egy új interakciós szinkronjelenség nyomában / Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2017. - 331 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-326.
ISBN 978-963-226-624-4 kötött : 4500,- Ft
hipnózis - pszichoterápia
615.851.2 *** 159.962
[AN 3687370]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2017.
Volgyesi, Paul (1947-2011)
   Akupunktúra másképpen : Paul Völgyesi gondolatai / összeáll. Láng Magdolna ; [ford. Bozsik Renáta és Mikléné Moldvay Mariann]. - [Budapest] : L+M Kft., 2017. - 307 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-12-9702-7 kötött
Kína - akupunktúra - orvostudomány
615.814.1(510)
[AN 3687340]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11361 /2017.
Házi Csaba
   Seven step UX : the cookbook for creating great products / Csaba Házi ; [ill. Orsi Anda, Csaba Házi, Oleg Kravets]. - [Budapest] : [Webabstract Online Kft.], 2017. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-9816-1 fűzött
webdizájn
681.3.019 *** 681.324Internet
[AN 3687573]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11362 /2017.
Bozsaky Dávid (1983-)
   Építési hőszigetelő anyagok / Bozsaky Dávid. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 219 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 205-219.
ISBN 978-615-5445-44-6 kötött : 5800,- Ft
hőszigetelés
699.86
[AN 3688747]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2017.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2016. november 16. : Műszaki Földtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Mucsi Gábor ..., Székely István ...]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2017. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-129-2 fűzött
mérnökgeológia - konferencia-kiadvány
624.13 *** 55 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3686220]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11364 /2017.
Jámbor Attila (1981-)
   A mezőgazdasági versenyképesség és az élelmezésbiztonság globális kérdései / Jámbor Attila. - [Szekszárd] : Eco-Sensus Nonprofit Kft., 2017. - 188 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8984-8 fűzött
élelmezésbiztonság - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - globalizáció - 21. század
338.439(100)"20"
[AN 3686250]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2017.
Lechner Judit (1958-)
   Fűszeres, virágos biokert : úton a fenntartható mezőgazdaság felé / [írta Lechner Judit] ; [kiad. a Greenpeace Magyarország Egyesület]. - Budapest : Greenpeace Mo. Egyes., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80465-3-4 fűzött
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 635.7
[AN 3687660]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2017.
   Magyarország erdészeti tájai / főszerk. Führer Ernő ; [közread. a] Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - Budapest : Nébih, 2017-. - ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5747-01-4 kötött
Magyarország - erdészet - tájökológia - növényföldrajz
630(439) *** 504.54 *** 581.9(439)
[AN 3687316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nagyalföld erdészeti tájcsoport. - 2017. - 972 p.
Bibliogr.: p. 964-972.
ISBN 978-615-5747-02-1
Alföld - erdészet - tájökológia - növényföldrajz
630(439.14) *** 504.54(439.14) *** 581.9(439.14)
[AN 3687324] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Északi-középhegység erdészeti tájcsoport. - 2017. - 574 p.
Bibliogr.: p. 568-574.
ISBN 978-615-5747-03-8
Északi-középhegység - erdészet - tájökológia - növényföldrajz
630(439)(234.373.3/.5 *** 504.54(439)(234.373.3/.5 *** 581.9(439)(234.373.3/.5
[AN 3687328] MARC

ANSEL
UTF-811367 /2017.
Molnár Kálmán (1936-)
   Halbetegségek / Molnár Kálmán, Baska Ferenc ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - Budapest : MÁOK, 2017. - 167 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-963-88522-8-1 kötött
haltenyésztés - állategészségügy
639.3.091 *** 619
[AN 3687442]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2017.
Szirácsik Éva (1971-)
   Gazdálkodás a Koháryak Nógrád vármegyei központú birtokain, 1647-1731 / Szirácsik Éva. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2017. - 317 p., 6 t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, ISSN 0521-4254 ; 13.)
Bibliogr.: p. 307-313. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7092-81-7 fűzött
Nógrád vármegye - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - gazdálkodás - nagybirtok - 17. század - 18. század
338.43(439.131)"164/173" *** 347.236(439.131)"164/173" *** 631.1.017.1(439.131)"164/173"
[AN 3687634]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2017.
Vince Miklós (1941-)
   Volt egyszer egy BB / Vince Miklós. - [Balatonboglár] : [Vince M.], [2017]. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9361-6 fűzött
Balatonboglári Állami Gazdaság
Balatonboglár - szőlészet - borászat - állami vállalat - memoár
631.115.71(439-2Balatonboglár)(091)(0:82-94) *** 634.8(439-2Balatonboglár)(091)(0:82-94) *** 663.2(439-2Balatonboglár)(091)(0:82-94)
[AN 3687915]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11370 /2017.
Althuizen, Jord
Smokey goodness (magyar)
   Grill, burger, barbecue : a BBQ-világbajnok receptjei / Jord Althuizen. - Budapest : Scolar, 2017. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Rádai Andrea
ISBN 978-963-244-773-5 kötött : 8695,- Ft
grillsütés - füstölés - hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 641.526.2 *** 664.92
[AN 3687378]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2017.
Bellersen Quirini, Cosima (1960-)
Fermentieren (magyar)
   Otthoni tartósítás erjesztéssel - természetesen! / Cosima Bellersen Quirini ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-98-6 fűzött : 2800,- Ft
konzerválás - erjesztés - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3687296]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2017.
   Burgonyás ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Szász András]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2017. - 158 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-50-2 kötött : 2490,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3688767]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2017.
   Elődeink konyhája Móron : magyarországi németek hétköznapi és ünnepnapi ételei = Die Küche unserer Ahnen von Moor : Ungarndeutsche Gerichte für Alltag und Festtag ; [... kiad. Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór]. - Mór : Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9482-8 fűzött
Mór - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Mór)(083.12)
[AN 3688269]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2017.
Kintrup, Martin
Burger Gold (magyar)
   Burgerek nagykönyve : a legjobb receptek / Martin Kintrup ; [ford. Medgyesy-Töreki Flóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 137 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8737-0 kötött : 4800,- Ft
hamburger - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3687441]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2017.
Kittler, Martina
Gut, lecker, basisch (magyar)
   Lúgosítás felsőfokon : gyógyító ételek és italok / Martina Kittler ; fotók Mathias Neubauer ; [ford. Nimila Ági]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 137 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8736-3 kötött : 4800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3687448]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Vengerskaâ recepty : prostye i vkusnye / [... tekst ... Ilʹdiko Koložvari] ; [... fotografii ... Istvan Hajni]. - [Budaörs] : KasteloArt, [2017]. - 46, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-91-0 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3687591]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2017.
Schindler Zsuzsanna
   Esküvőszervezés 7 lépésben avagy Hogyan váltsd valóra gyermekkori álmaidat, és légy a vendége saját esküvődnek? / írta Schindler Zsuzsanna. - [Budapest] : [Jade Esküvőszervező Kft.], 2017. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6604-7 fűzött : 2990,- Ft
esküvő - rendezvényszervezés
649.9 *** 392.5
[AN 3686649]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2017.
Vad-Horváth Zoltán
   Food truck : [több mint 50 recept] : [készítsd el otthon a legmenőbb street food kajákat] / [szerzők Vad-Horváth Zoltán és Zundel Rudolf]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 178, [3] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-433-237-4 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - gasztronómia - mozgóárusítás - 21. század - szakácskönyv
641.5(100) *** 641.55(083.12) *** 640.43(439)
[AN 3687373]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2017.
Váncsa István (1949-)
   Lakoma / Váncsa István ; [ill. Varga Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2017-. - Ill. ; 24 cm
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(4-015)(083.12) *** 641.5(4-015)(0:82-94)
[AN 3688289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az itáliai konyhák legfinomabb ételeiből. - 2017. - 695 p.
Bibliogr.: p. 681-683.
ISBN 978-963-310-578-8 kötött : 4990,- Ft
Olaszország - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.5(45)(0:82-94) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3688466] MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11380 /2017.
   A bölcsesség műhelyéből : a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének konferenciakötete / szerk. Szeiler Zsolt és Harai Levente. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2017. - 111 p. ; 23 cm. - (Scintillae sapientiae, ISSN 2063-2053 ; 4.)
A Budapesten, 2015. jún. 16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-300-0 fűzött : 2000,- Ft
filozófia
1
[AN 3687754]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2017.
   Az igazság ragyogása a kinyilatkoztatás szívében : domonkos megközelítések : [konferenciakötet] / [szerk., és a szöveget gond. Szabó Ráhel és Vida Márta]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2017. - 143 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 29.)
A Budapesten, 2016. nov. 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-299-7 fűzött : 1700,- Ft
igazság - teológia
111.83 *** 21
[AN 3687701]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11382 /2017.
   Arannyal hímzett ezüstszínű fény : módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján / [... szerk. Sipos Edit]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2017. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fügefa szakmódszertani füzetek, ISSN 2559-8287 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-14-1 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072)
[AN 3688472]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2017.
Benyusné Szász Mónika
   Énekelj velünk! : az egyházi év ünnepei / az énekek szövegét írta Benyusné Szász Monika ; rajz. Bocsák Rita Chiara ; zenéjét szerezte Bocsákné Benyus Anna ; [kiad. a Közösség Ifjúsági Alapítvány]. - [Budapest] : Közösség Ifj. Alapítvány, cop. 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm + CD
Kötött
egyházi év - keresztény ünnep - vallásos ének - gyermekkönyv - auditív dokumentum
264-041(02.053.2) *** 783.65(02.053.2)
[AN 3687462]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2017.
Bevere, John (1959-)
Good or God? (magyar)
   Isten, az egyedüli jó : miért nem elegendő az Isten nélküli jó? / John Bevere ; [ford. Joób Viktória és Lukács Ibolya Anna]. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 263 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-63-3 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - bibliamagyarázat
244 *** 22.07 *** 613.865
[AN 3686780]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2017.
Biblia. Újszövetség (ukrán, magyar)
   Novij Zaviìt = Újszövetség. - Budapest : Kálvin, 2017, cop. 2014. - [8], 782 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-342-3 kötött
kétnyelvű dokumentum
225.04=945.11=83
[AN 3688255]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2017.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
How to practice (magyar)
   Spirituális gyakorlatok : út az értékes élethez / Őszentsége a Dalai Láma ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Szenzár, 2017. - 239 p. ; 19 cm
Megj. "Út az értékes élethez" címmel is
ISBN 978-963-227-852-0 kötött : 2499,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3687089]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2017.
Demcsákné Balczó Ildikó
   A városalapító evangélikusok templomépítésének története / Demcsákné Balczó Ildikó ; [kiad. a Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány]. - [Nyíregyháza] : Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány, 2017. - [15] p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
Nyíregyháza - egyháztörténet - egyházközség - evangélikus egyház
284.1(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3688095]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2017.
Döbrössy Mihályné (1951-)
   A nagymarosi egyházközség 800 éve / Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta. - Nagymaros : Szerző, 2016. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagymarosi füzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-12-6866-9 fűzött
Nagymarosi Római Katolikus Egyházközség
Nagymaros - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Nagymaros)(091)
[AN 3688364]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2017.
   Az első 300 év Magyarországon és Európában : a Domonkos-rend a középkorban / [szerk. Csurgai Horváth József] ; [kiad. az Alba Civitas Történeti Alapítvány]. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2017. - 335 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Székesfehérváron, 2016. nov. 2-3-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88117-7-6 fűzött
Ordo Fratrum Praedicatorum
Ordo Fratrum Praedicatorum. Provincia Hungariae
Európa - dominikánusok - egyháztörténet - szent - középkor
271.2(4)"12/15" *** 271.2(439)"12/15" *** 235.3(092)
[AN 3688764]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2017.
Fabiny Tibor (1924-2007)
   Luther Márton végrendelete / ... tartalmát és történetét ismerteti Fabiny Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Luther, 2017. - 72, [32] p. : ill., színes ; 33 cm
Az eredeti dokumentum fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 65-70.
ISBN 978-963-380-080-5 kötött : 3900,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - evangélikus egyház - 16. század - végrendelet - történelmi forrás
284.1(430)(092)Luther,_M.(093) *** 347.67(430)"15"(093)
[AN 3687346]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2017.
Gallusz László
The seven prayers of Jesus (magyar)
   Jézus hét imája : az imádság értelme egy zűrzavaros világban / Gallusz László ; [... ford. Sonnleiter Károly]. - Budapest : Advent, 2017. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-160.
ISBN 978-615-5143-78-6 fűzött
imádkozás - krisztológia
248.143 *** 232
[AN 3687164]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2017.
Gass, Bob (1944-)
   Győzelem a csüggedés felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Huszár Krisztina]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4167-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3692435]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2017.
Gass, Bob (1944-)
   Győzelem a félelem felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4166-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3692443]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2017.
Hegedűs Loránt (1930-2013)
   Miatyánk : az Úri imádság igei értelmezése : igehirdetések a Hazatérés Templomában, 1985 / Hegedűs Loránt ; [közread. a] Budapest Szabadság téri Református Egyházközség. - Budapest : Budapest Szabadság téri Református Egyházközs., 2017. - 159, [2] p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Krisztusvalóság ma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9256-5 kötött
prédikáció
252
[AN 3688758]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2017.
   His pulcris disciplinis : a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia helyezést elért előadásai : tanulmánykötet / [főszerk. Kozma Gábor] ; [szerkbiz. Hamvas Endre Ádám, Horváth Gábor]. - Szeged : Gerhardus, 2017. - 403 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-32-5 fűzött
teológia - bibliakutatás - misszió - pedagógia - tudományos diákkör
21 *** 22.01 *** 378.184 *** 37 *** 266
[AN 3686246]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2017.
   Lourdes-i kilenced. - Szeged : Agapé, 2017. - 59 p. ; 14 cm
ISBN 963-8112-32-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8112-32-8)
ájtatosság - mariológia
248.159.4
[AN 3692706]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2017.
   A magyarországi Jehova Tanúi Egyház története : a kezdetektől napjainkig / Fazekas Csaba [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2017. - 455 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 436-444.
ISBN 978-963-693-750-8 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - Jehova Tanúi - egyháztörténet
289.954(439)(091)
[AN 3686507]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2017.
Majtényi György (1974-)
   Szűz Mária a Mátrában : történelmi palimpszeszt / Majtényi György. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 200, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-285-0 fűzött : 2500,- Ft
mariológia - magyar irodalom - regény
232.931(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3687729]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2017.
   Párbeszédek Jézussal : Jézus jelenkori válaszai a mai kor emberének kérdéseire / [... szerk. ... Szondi Miklós]. - [Solt] : Szondi M., 2017. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Kész. Dombi Ferenc : "A Hang" c. műve alapján
ISBN 978-963-89824-8-3 fűzött
csoda
248.214
[AN 3688930]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2017.
   Reformáció 500 Balassagyarmaton / [szerk. Bartha István]. - [Balassagyarmat] : Bartha I., 2017. - [86] p. : ill. ; 15 cm
Közread. Balassagyarmati Református Egyházközség
Magyarország - keresztény teológia - híres ember - 21. század - interjú
23/28(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3687112]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2017.
   "Rendületlenül a romok között" : a Veszprémi Egyházmegye 1945 és 1972 között : a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2016. augusztus 24-25-én rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2017. - 411 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 30.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9250-3 kötött
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
282(439-03Veszprémi_Egyházmegye)"194/197" *** 322(439)"194/197"
[AN 3686643]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2017.
Rituale Romanum. De Benedictionibus (magyar)
   Áldások könyve : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, és II. János Pál pápa tekintélyével kiadott Római rituále / [... összeáll. az Országos Liturgikus Tanács és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017, cop. 2012. - 736 p. : ill., kotta ; 25 cm
ISBN 978-963-277-695-8 kötött : 6500,- Ft
áldás - szertartás-irodalmi dokumentum
264-78
[AN 3691845]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2017.
Roosenberg, Tim
Islam & Christianity (magyar)
   Iszlám és kereszténység a próféciában / Tim Roosenberg és Tim Lale ; [ford. Murányiné Dertil Magdolna]. - Budapest : Advent, 2017. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5143-77-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3687151]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2017.
Skilton, Andrew
A concise history of Buddhism (magyar)
   A buddhizmus rövid története / Andrew Skilton (Szthiramati dharmacsári) ; [ford. Agócs Tamás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Damaru Kvk. : A Tan Kapuja, 2017, cop. 1997. - 240 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 177-217.
ISBN 978-963-88497-3-1 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus - történeti feldolgozás
294.3(091)
[AN 3692839]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2017.
   A szabolcsi zsinat / [kiad. a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye]. - Debrecen : Debrecen-nyíregyházi Egyházm., 2017. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv : szabolcsi zsinat, 1092-2017. - Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80243-3-4 velúr
Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye - egyháztörténet - katolikus egyház - 11. század - zsinati határozat - történelmi forrás
282(439)"10"(093) *** 262.44(439-2Szabolcs)"10"(093)
[AN 3686016]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2017.
Takács József (1953-)
   Szent László égi oltalma alatt : Szent László király élete és tisztelete : Hajdúszoboszló katolikus múltjának rövid története / Takács József ; [fotók Nagy Gábor, Urbán Márta] ; [kiad. Szent László Római Katolikus Plébánia]. - Hajdúszoboszló : Szt. László Római Katolikus Plébánia, 2017. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8980-0 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Hajdúszoboszlói Római Katolikus Egyházközség
Hajdúszoboszló - katolikus egyház - egyházközség - szent - 11. század - történeti kronológia
235.3(092)László,_I. *** 282(439-2(Hajdúszoboszló)(0:930.24)
[AN 3686138]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2017.
   Tematikus presbiteri füzetek : kisköri presbiterképzés / [összeáll. ... Szilágyi Sándor ...] ; [kiad. Magyar Református Presbiteri Szövetség]. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., 2016-. - 24 cm
református egyház - presbitérium - tankönyv
284.2(078) *** 259(078)
[AN 3662497]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5]., Presbiterválasztás, 2017 / [összeáll. Szilágyi Sándor, Viczián Miklós Cseri Kálmán: Újonnan kell születnetek c. könyve ... alapján ... ]. - [2017]. - 96 p.
ISBN 978-963-85459-9-2 fűzött
presbitérium - református egyház - prédikáció
259 *** 284.2 *** 252
[AN 3687563] MARC

ANSEL
UTF-811408 /2017.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   A reformáció története Magyarországon / Tonhaizer Tibor. - Budapest : Advent, 2017. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-615-5143-74-8 fűzött
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - 16. század
284(439)"15"
[AN 3687147]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2017.
   Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10 : konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében, 2014. május 20-23. / szerk. Pilipkó Erzsébet, Fogl Krisztián Sándor. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2017. - 983 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9938-22-9 fűzött
Kárpát-medence - vallástörténet - egyháztörténet - kereszténység - népi vallásosság - keresztény művészet
23/28(4-191) *** 291 *** 398.3(4-191) *** 246
[AN 3686749]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2017.
Várnai Jakab (1958-)
   800 éve a Szentföldön : a Szentföldi Ferences Kusztódia rövid története / Várnai Jakab. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2017. - 110 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 30.)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-963-414-326-0 fűzött : 1200,- Ft
Ordo Fratrum Minorum. Custodia Terrae Sanctae
középkori Palesztina - egyháztörténet - franciskánusok
271.3(569.4)(091)
[AN 3687710]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2017.
Victorinus (poetovioi püspök), Szent (250-304?)
   Kezdet és vég : Poetovio-i Victorinus a Teremtés könyvéről és a Jelenések könyvéről / [a Jelenések könyvének kommentárját Kelemenné Kézi Zsuzsanna ford.] ; [... ford., ... a bev. írta Heidl György]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2017. - 73 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 16.)
A ford. a "Sur l'Apocalypse suivi du Fragment chronologique et de La construction du monde" (Párizs : Cerf, 1997) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-281-2 fűzött : 1800,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
222.11.07 *** 228.07
[AN 3687722]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2017.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Welfare ministry (magyar)
   Jóléti szolgálat / Ellen G. White. - Budapest : BIK Kvk., 2017. - 412, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5260-59-9 fűzött
karitász
266.3
[AN 3686691]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11413 /2017.
Bali Edina Zsanna
   Azanő / Bali Edina Zsanna. - Budapest : Book and Walk, [2017]. - 193, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
párkapcsolat - nő
316.472.4 *** 316.37-055.2
[AN 3686376]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2017.
   Cigányvilágok a Kárpát-medencében / szerk. Bali János. - Budapest : M. Néprajzi Társ. : ELTE BTK Néprajzi Int., 2017. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyarországi nemzetiségek néprajza, ISSN 0324-3001). (Cigány néprajzi tanulmányok, ISSN 1217-8853 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80634-1-8 fűzött
Kárpát-medence - cigányság - néprajz - romológia - esettanulmány
316.347(=914.99)(4-191) *** 39(=914.99)(4-191)
[AN 3686014]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2017.
Dupka György (1952-)
   Kárpátalja magyar művelődéstörténete : kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig : művelődéstörténeti-szociográfiai hatásvizsgálat levéltári források, dokumentumok alapján / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 387, [5] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 251.)
Bibliogr.: p. 379-387.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9814-81-3)
Kárpátalja - határon túli magyarság - művelődéstörténet - kulturális élet - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(477.87)"19/20" *** 930.85(=945.11)(477.87) *** 316.7(=945.11)(477.87)
[AN 3686214]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2017.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Párdányi járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 53 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-615-5613-79-1 kötött
Párdányi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Párdány)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-3Párdány)"188/191"(083.41)
[AN 3686242]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2017.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Perjámosi járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-615-5613-80-7 kötött
Perjámosi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Perjámos)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Perjámos)"188/191"(083.41)
[AN 3686238]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2017.
Kiss Bernadett
   Közösségteremtő mozgás és sportprogramok / Kiss Bernadett. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 66 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.
Fűzött
közösségfejlesztés - szabadidősport - mozgásos játék - oktatási segédlet
316.45(072) *** 796.5(072) *** 796.1(072)
[AN 3686528]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2017.
Kiss Gábor
   Önkéntesség falun-városban : szívességek és adományok a hétköznapokban / Kiss Gábor. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 66 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.
Fűzött
közösségfejlesztés - önkéntes munka - interperszonális kapcsolat - segítségnyújtás - oktatási segédlet
316.472.4 *** 316.45(072) *** 331.102.2
[AN 3686525]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2017.
Laczkó Mária (1963-)
   Ifjúságfejlesztés, rekreációs program a 10-25 éves fiatalok közösségfejlesztésére / Laczkó Mária. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 87 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.: p. 86.
Fűzött
közösségfejlesztés - illemtan - társalgás - társadalmi viselkedés - oktatási segédlet
316.45(072) *** 395.6 *** 316.62
[AN 3686532]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2017.
Molnárné László Andrea (1971-)
   Gazdagító programok az ifjúsági közösségek mentorálásának gyakorlatában / Molnárné László Andrea. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 74 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.
Fűzött
kommunikáció - oktatási segédlet
316.77(072)
[AN 3686535]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2017.
Navarro, Joe (1953-)
Louder than words (magyar)
   Árulkodó jelek : testbeszéd a munkahelyen / Joe Navarro ; Toni Sciarra Poynter közrem. ; [ill. Donald Bruce Poynter] ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Libri, 2017, cop. 2013. - 332, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 329-[333].
ISBN 978-963-310-200-8 fűzött : 3490,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
316.776.4 *** 159.925.8
[AN 3692720]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2017.
   A normán innen és túl : tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaiból / [szerk. Kovács Janka, Kökényessy Zsófia, Lászlófi Viola]. - [Budapest] : Történeti Kollégium, 2017. - 264, [2] p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. márc. 7-8-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-882-2 fűzött
deviancia - marginalitás - társadalmi norma
316.624 *** 316.754
[AN 3687767]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2017.
Pillerné Auer Katalin
   Göröngyös utam a Bakonyalján : memoár / Pillerné Auer Katalin. - [Eplény] : [Piller I.-né], 2017. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9328-9 fűzött : 1500,- Ft
Eplény - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history - memoár
316.347(=30)(439-2Eplény)"194"(0:82-94)
[AN 3686702]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2017.
   Sabbattól - Auschwitzig : töredékek a zsidók életéből : a 2016. április 18-án megtartott konferencia előadásának írott változata / [szerk. Suhajné Szoka Margit]. - [Újfehértó] : Suhajné Szoka M., [2016]. - 28 p. ; 24 cm
A konferenciát Újfehértón rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5995-7 fűzött
Magyarország - Újfehértó - zsidóság - néprajz - konferencia-kiadvány
316.347(=924)(439-2Újfehértó)(091) *** 061.3(439-2Újfehértó) *** 39(=924) *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3687924]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2017.
Spéder Zsolt (1961-)
   Sailing close to the wind? : the effects of third birth policies in post-communist Hungary / by Zsolt Spéder, Lívia Murinkó, Lívia Sz. Oláh. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2017. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 27.)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 978-963-9597-46-4 fűzött
Magyarország - népesedéspolitika - sokgyermekes család - statisztikai adatközlés - rendszerváltás
314.15(439)"198/200"(083.41) *** 314.8 *** 314.372.43
[AN 3687768]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2017.
Tóth Anikó Dóra
   Jobbra húzott történetek : szex, szerelem, Tinder / Tóth Anikó Dóra. - [Budapest] : Tóth A. D., 2017. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9396-8 fűzött
társkeresés - párkapcsolat - internet - memoár
316.472.4(0:82-94) *** 681.324Internet
[AN 3688823]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2017.
   Változó kisebbség : Kárpát-medencei magyar fiatalok : a GeneZYs 2015 kutatás eredményei / szerk. Papp Z. Attila ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : MCC - Tihanyi Alapítvány : MTA TTK Kisebbségkut. Int., 2017. - 545 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80718-3-3 kötött : 4800,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - Közép-Európa - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - fiatal felnőtt - szociológiai vizsgálat - statisztikai adatközlés - 21. század
316.37-053.81(=945.11)(4-191)"201"(083.41) *** 316.37-053.81(4-11)"201"(083.41) *** 316.37-053.81(439)"201"(083.41)
[AN 3688725]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11429 /2017.
Balassa Iván (1917-2002)
   Tájak, eszközök, hagyományok : néprajzi tanulmányok / Balassa Iván ; [szerk. Kováts Dániel és Viga Gyula] ; [kiadta a Kazinczy Ferenc Társaság ...]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2017. - 688 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80035-9-9 kötött
Balassa Iván (1917-2002)
Magyarország - magyar néprajz - etnográfus - 20. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Balassa_I.(0:82-94) *** 39(=945.11) *** 012Balassa_I.
[AN 3686640]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2017.
Balatonyi Judit
   A gyimesi lakodalmak : közös kultúra és különböző identitások? / Balatonyi Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 5.)
Bibliogr.: p. 239-250.
ISBN 978-963-456-008-1 kötött : 3000,- Ft
Gyimes - lakodalmi szokás - esküvő - magyar néprajz - néprajz - kulturális antropológia - erdélyi magyarság - románok
392.51(=945.11)(498.4Gyimes) *** 392.51(=590)(498.4Gyimes) *** 316.7
[AN 3686615]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2017.
Gecsei Edit
   Nemzetiségek, hagyományok Magyarországon : szokások, hagyományok a 21. században / Gecsei Edit. - Budapest : Fürkész Holding Kft., 2016. - 81 p. : ill. ; 23 cm. - (Közösségfejlesztés a felnőttképzés módszereivel)
Bibliogr.
Fűzött
magyar néprajz - népszokás - oktatási segédlet
398.3(=945.11)(072)
[AN 3686540]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2017.
Schreiner Dénes (1969-)
   A mítosz filozófiája : tanulmányok az őrületről és a rettenetről, a felejtésről és a halálról / Schreiner Dénes. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 176 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 137-146.
ISBN 978-963-236-903-7 fűzött : 2400,- Ft
görög mitológia - fenomenológia
398.221(38) *** 165.62
[AN 3687747]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11433 /2017.
Béndek Péter (1968-)
   Van-e kiút a nemzetből? : a magyar konzervatizmus lehetőségei / Béndek Péter. - Budapest : Kalligram, 2017. - 259, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-006-2 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Magyarország - konzervativizmus - politológia
329.11(439) *** 32.001
[AN 3686466]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2017.
   Eszmetörténet : [konzervativizmus, liberalizmus, marxizmus, keresztényszocializmus, fasizmus, nácizmus] / szerk. Dévényi Anna és Gőzsy Zoltán. - Pécs : Kronosz, 2017. - 120 p. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN 2559-8775 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-90-2 fűzött : 1500,- Ft
politikai eszme - eszmetörténet - politikai irányzat - politológia
329(100)(091) *** 32.001
[AN 3688311]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2017.
   Az Európai Unió a világban : Uniós külkapcsolatok a 21. században / szerk. Simon Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 366 p. : ill. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.
Európai Unió - külpolitika - külkapcsolat - 21. század
327.39(4-62) *** 327(4-62)"20" *** 327(100)"20"
[AN 3687698]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2017.
Fejős Zoltán (1954-)
   "Mert abban az időben lehetett vándorolni" : a cigándi amerikások emlékezete / Fejős Zoltán ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, [2017]. - 335 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9311-1 kötött
Cigánd - Egyesült Államok - kivándorlás - helyi társadalom - századforduló - történelmi forrás
325.25(=945.11)(73)"188/192"(093) *** 929(439-2Cigánd)"18/19"(093)
[AN 3687208]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2017.
Gidron, Mordokay (1931-)
Zarim hwngariyah (magyar)
   Idegen Magyarországon és emlékezések / Gidron Mordechai. - 2. bőv. kiad. - [Gyömrő] : Boribon Szakfordító Iroda, 2017. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9793-5 fűzött
Magyarország - Izrael - ivrit irodalom - holokauszt - emigráns - 20. század - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 892.4-94=945.11 *** 325.25(=945.11)(569.4)(0:82-94)
[AN 3692865]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2017.
   Páncélosokkal az életért : Koszorús Ferenc, az embermentő / [szerk. Hantó Zsuzsa, Szekér Nóra] ; [közread. a] Koszorús Ferenc Emlékbizottság. - Budapest : Koszorús F. Emlékbizottság, 2017. - 307 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9321-0 kötött
Koszorús Ferenc (1899-1974)
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború - katonatiszt - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 355(439)(092)Koszorús_F. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(093)
[AN 3692493]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2017.
   A történelem fortélya : a magyar demokrácia az átmenettől napjainkig / szerk. Csizmadia Ervin és Koroncai András ; [közread. a] Méltányosság Politikaelemző Központ ... - Budapest : Méltányosság Politikaelemző Közp. : L'Harmattan, 2017. - 169 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-895-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - belpolitika - demokrácia - politológia - ezredforduló - 21. század
323(439)"199/201" *** 321.7 *** 32.001
[AN 3687757]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11440 /2017.
Balogh Tamás (1965-)
   Huizinga Noster : filológiai tanulmányok J. Huizinga magyar recepciójáról / Balogh Tamás. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 146 p. ; 23 cm. - (Németalföldi műhely ; 2.). (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-414-135-8 fűzött : 2200,- Ft
Huizinga, Johan (1872-1945)
Hollandia - Magyarország - történész - 20. század - művelődéstörténet - recepcióelmélet
930.1(492)(092)Huizinga,_J. *** 930.85(439)"19"
[AN 3687736]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2017.
Bank Barbara (1975-)
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc Sümegen és a Sümegi járásban / Bank Barbara, Mészáros Gyula. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2017. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 40.)
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-7229-47-3 fűzött
Sümegi járás - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Sümeg"1956"
[AN 3686526]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2017.
Fedinec Csilla (1968-)
   A független Ukrajna : államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek / Fedinec Csilla, Halász Iván, Tóth Mihály ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. : Kalligram, 2016. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5603-83-9 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Ukrajna - történelem - államszervezet - kisebbségi kérdés
947.7 *** 342.5(477) *** 323.1(=00)(477)
[AN 3688467]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2017.
   Hadak útján : népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXIII. konferenciakötete : [Veszprém, 2013. október 2-4.] / szerk. S. Perémi Ágota ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2016. - 346 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva német, angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-9938-24-3 fűzött
Kárpát-medence - Közép-Európa - őstörténet - régészet - népvándorlás
904(369) *** 904(4-191)"04/08" *** 930.8(=00)(4-11)
[AN 3686452]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2017.
   Hadak útján XXIV : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája : Esztergom, 2014. november 4-6. = Conference of young scholars on the Migration Period : November 4-6, 2014, Esztergom / főszerk. Türk Attila ; szerk. Balogh Csilla, Major Balázs. - Esztergom ; [Piliscsaba] : PPKE BTK Régészeti Tansz. ; Budapest : MTA BTK M. Őstörténeti Témacsop. : Archaeolingua, 2015-2017. - 2 db ; 29 cm
ISBN 978-963-9911-63-5 kötött
Kárpát-medence - Közép-Európa - őstörténet - régészet - népvándorlás
904(369) *** 904(4-191)"04/08" *** 930.8(=00)(4-11)
[AN 3635456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 817 p. : ill., részben színes, részben térk. - (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 3.2). (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 3.2)
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és orosz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német, orosz és magyar nyelven
[AN 3686143] MARC

ANSEL
UTF-811445 /2017.
Hangodi László (1968-)
   A 700 éves Raposka : történelmi előzmények és fejezetek a község múltjából, 1317-2017 / Hangodi László ; [... kiad. Raposka Község Önkormányzata]. - Raposka : Önkormányzat, 2017. - 163 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 117-123. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-9018-9 kötött
Raposka - helytörténet
943.9-2Raposka
[AN 3686733]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2017.
Horváth Zsolt
   Bírósági históriák / [... gyűjt. és írta Horváth Zsolt] ; [kész. a Zalaegerszegi Törvényszék]. - [Zalaegerszeg] : Zalaegerszegi Törvényszék, 2017. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött
Zala megye - bíróság - helytörténet - művelődéstörténet - 20. század
943.912.1"19" *** 347.962(439.121)"19" *** 930.85
[AN 3687923]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2017.
Kisantal Tamás (1975-)
   Az élet tanítómesterei : írások a történelem ábrázolásáról / Kisantal Tamás. - Pécs : Kronosz, 2017. - 207 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-93-3 fűzött : 2500,- Ft
történettudomány - holokauszt
930.1 *** 323.12(=924)
[AN 3688239]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2017.
Kucza Péter
   Akikről Nagykáta utcáit elnevezték : a kezdetektől 1945-ig / Kucza Péter ; Nagykáta Város Önkormányzatának kiadása. - Nagykáta : Önkormányzat, 2017. - 83 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-9349-4 kötött
Nagykáta - utcanév - helyismeret - művelődéstörténet - helytörténet
943.9-2Nagykáta *** 908.439-2Nagykáta *** 809.451.1-311.154(439-2Nagykáta)
[AN 3686674]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2017.
László István (1923-2015)
   Balatonszentgyörgy története a régmúlttól a XVII. század végéig / László István ; [... szerk. ... ifj. László István] ; [rajzok, ill. Futó Péter, Kenéz László] ; [kiad. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata]. - Balatonszentgyörgy : Önkormányzat, 2016. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-12-6914-7 fűzött
Balatonszentgyörgy - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Balatonszentgyörgy".../16"(093)
[AN 3688305]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2017.
Menyhárt Csaba (1977-)
   Parlamenti választások a dorogi választókerületben : Dorog képviselőinek pantheonja / Menyhárt Csaba. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2015-. - 24 cm
Dorog - országgyűlési képviselő - politikatörténet - 19. század - 20. század - helytörténet
943.9-2Dorog"18/19" *** 342.534(439-2Dorog)"18/19"(092)
[AN 3693418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Képviselőválasztások a XX. századi Habsburg-korban, 1901-1919. - 2017. - 225 p. : ill. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 52.). (Dorog és a tudományok, ISSN 2560-1652 ; 9.)
Bibliogr.: p. 219-221.
Fűzött
Zlinszky István (1875-1961)
Sacelláry György (1854-1940)
Dorog - Esztergom vármegye - helytörténet - politikatörténet - országgyűlési választás - politikus - századforduló
324(439-2Dorog)"190/191"(093) *** 32(439)(092)Zlinszky_I. *** 32(439)(092)Sacelláry_Gy.
[AN 3686349] MARC

ANSEL
UTF-811451 /2017.
Nagy György (1953-2017)
   Magyarország apróbetűs története / Nagy György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 323 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-6482-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem
930.85(439) *** 943.9
[AN 3691854]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2017.
Nemere István (1944-)
   Horthy Miklós magánélete / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-122-0 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - 20. század - életrajz
943.9(092)Horthy_M.
[AN 3691416]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2017.
Nothof Éva (1961-)
   Madaras : az első írásos emléktől a betelepült családok történetéig / Nothof Éva. - Madaras : [Önkormányzat], 2017. - 147 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Közread. Madaras Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 978-963-12-9505-4 fűzött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helytörténet
943.9-2Madaras
[AN 3687504]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2017.
Pintér Márta
   Egy zalaszántói iparos család története : Kotsy Nándor visszaemlékezései alapján / Pintér Márta ; [kiad. a Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület]. - Zalaszántó : Darnay K. Honismereti és Faluvédő Egyes., 2017. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-963-12-9246-6 fűzött : 800,- Ft
Kotsy család
Zalaszántó - családtörténet - ipartörténet - kisipar - helytörténet
929.52(439)Kotsy *** 334.712(439-2Zalaszántó)"19" *** 943.9-2Zalaszántó"19"
[AN 3688280]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2017.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Ami összeköt bennünket : Kárpátalja és Balatonfüred közös irodalmi öröksége / Praznovszky Mihály ; [megj. ... a Balatonfüredi Kárpátalja Baráti Közhasznú Egyesület kiadásában ...]. - Balatonfüred : Balatonfüredi Kárpátalja Baráti Közhasznú Egyes., 2017. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9581-8 fűzött
Balatonfüred - Kárpátalja - művelődéstörténet - helyismeret - magyar irodalom története
930.85(439-2Balatonfüred) *** 908.439-2Balatonfüred *** 894.511(091)"17/19" *** 908.439.23
[AN 3686687]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2017.
   RMJ60 : tanulmányok a hatvanéves Rainer M. János tiszteletére / szerk. Fábián Máté, Romsics Ignác. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-43-7 fűzött
magyar történelem - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9"19" *** 012Rainer_M._J.
[AN 3688846]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2017.
Saly Noémi (1956-)
Szerzetesek asztalánál (angol)
   At the monks' table / Noémi Saly ; [written by ... Anna Rákossy the sections on Tihany] ; [publ. by the] Hungarian Museum of Trade and Tourism. - [Budapest] : Hung. Mus. of Trade and Tourism, 2017. - 111 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-5021-15-2 kötött
művelődéstörténet - gasztronómia - szerzetesség - étkezési szokás
930.85 *** 641.5 *** 392.8 *** 271(100)
[AN 3688780]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2017.
   Személyiség és történelem : a történelmi személyiség : a történeti életrajz módszertani kérdései / szerk. Vonyó József ; ... közrem. Csukovits Enikő és Gyarmati György ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : M. Tört. Társ. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. ; Pécs : Kronosz, 2017. - 547 p. : ill. ; 23 cm
A Zamárdiban, 2016. aug. 15-17-én és Budapesten, 2016. szept. 23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-467-006-3 fűzött : 4950,- Ft
történettudomány - kutatás - módszertan - életrajz
930.1 *** 001.891
[AN 3688410]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2017.
Szrenka Éva
   Szeged 1956 története / Szrenka Éva ; [közread. a] Pelikán Egyesület. - Szeged : Pelikán Egyes., 2017. - 397, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-369.
ISBN 978-615-80764-0-1 fűzött
Szeged - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Szeged"1956"
[AN 3686243]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2017.
   Titkok és rejtélyek / [... szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Hazánk, Magyarország
ISBN 978-615-5654-27-5 kötött
magyar történelem - ifjúsági könyv
943.9(02.053.2)
[AN 3687243]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2017.
Vas János (1950-)
   Falu és família / Vas János. - Nyíregyháza : Örökségünk Kvk., 2017. - 464 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 447-459.
ISBN 978-963-12-8395-2 kötött
Kótaj - helytörténet - családtörténet - művelődéstörténet
943.9-2Kótaj *** 930.85(439-2Kótaj) *** 929.52(439-2Kótaj)
[AN 3686164]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2017.
   Volt egyszer egy Ifipark.. / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2017. - 175 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-35-3 fűzött : 3590,- Ft
Budai Ifjúsági Park
Magyarország - Budapest - művelődéstörténet - zenei élet - könnyűzene - alternatív kultúra - ifjúsági klub - Kádár-korszak - album
930.85(439-2Bp.)"196/198" *** 785.161(439-2Bp.)"196/198" *** 316.723(439)"196/198" *** 78.05(439)"196/198" *** 725.838(439-2Bp.)
[AN 3692467]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2017.
Vukman Péter (1980-)
   "Harcban Tito és Rankovics klikkje ellen" : jugoszláv politikai emigránsok Magyarországon, 1948-1980 / Vukman Péter ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2017. - 293 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-265. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5497-99-5 fűzött : 3500,- Ft
Jugoszlávia - Magyarország - történelem - emigráns - kommunizmus - külpolitika - 20. század
949.71"194/195" *** 325.25(=86)(439)"194/198" *** 329.15(497.1)"194/195" *** 327(439)"194/195" *** 327(497.1)"194/195"
[AN 3688404]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11464 /2017.
Ernszt Ildikó
   A települési együttműködések elmélete és gyakorlata : a Pannon Városok Szövetségének példája / Ernszt Ildikó, Keller Krisztina, Tóth-Kaszás Nikoletta. - [Kőszeg] : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2017. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (IASK - KRAFT könyvek, ISSN 2559-8724)
Bibliogr.: p. 168-181.
ISBN 978-615-5742-02-6 fűzött : 2400,- Ft
Pannon Városok Szövetsége
Dunántúl - város - városfejlesztés - regionális együttműködés
911.375(439.11) *** 711.4(439.11) *** 332.1(439.11)
[AN 3686801]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2017.
   Gánt = Ganth. - [Gánt] : [Önkormányzat], [2017]. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Gánt Község Önkormányzata
Fűzött
Gánt - helyismeret - magyarországi németek
908.439-2Gánt *** 316.347(=30)(439-2Gánt)
[AN 3686052]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2017.
   Helyiek a hegyháti értékek nyomában / [szerk. Drimmer Lászlóné, Zentainé Dénes Ildikó] ; [kiad. a Hegypásztor Kör]. - [Oszkó] : Hegypásztor Kör, 2017. - 35 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Vasi-Hegyhát - helyismeret - hagyomány
908.439Vasi-Hegyhát *** 39(=945.11)(439Vasi-Hegyhát)
[AN 3686861]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2017.
Magyari Imre, D. (1955-)
Bécsi szeletek (átd. kiad.)
   Bécs : [kulturális kalandozások] / D. Magyari Imre. - Budapest : Corvina, 2017. - 385, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 373-385.
ISBN 978-963-13-6451-4 fűzött : 3990,- Ft
Bécs - helyismeret - útleírás
908.436-2Wien(0:82-992)
[AN 3687544]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2017.
   Mártély testvértelepülési emlékkönyv : Nyárádremete, Altenahr, Oromhegyes = Die Erinnerungen der Partnerschaften von Mártély / [kiad. Mártély Község Önkormányzata]. - Mártély : Önkormányzat, 2017. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9240-4 fűzött
Mártély - testvérváros - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mártély(084.12) *** 327.33(439-2Mártély)
[AN 3687920]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11469 /2017.
Beliznai Kinga (1966-)
   Sind Richter bestechlich? : Materielle Unabhängigkeit der Richter in Ungarn, 1870-1920 / Kinga Beliznai Bódi. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Staats- und Rechtsgeschichte Eötvös-Loránd-Univ., 2017. - 34 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 74.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtörténet - bíróság - 19. század - 20. század
347.97/.99(439)"187/192"
[AN 3687759]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2017.
Bene János (1955-)
   A nyíregyházi huszárok / Bene János. - 2. jav., fotókkal bőv. kiad. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2017. - 174 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 72.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5619-05-2 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 14. Huszárezred
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 5. Kassai Honvéd Huszárezred. 2. osztály
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Hadik András" 4. Honvéd Huszárezred
Nyíregyháza - huszár - katonai egység története
357.133(439-2Nyíregyháza)(091) *** 355.486(439-2Nyíregyháza)
[AN 3691831]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2017.
   Epizódok a titkok házából : a politikai rendőrség mindennapjai 1956 után / szerk. Okváth Imre és Palasik Mária ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2017. - 305 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-96-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - kémelhárítás - hírszerzés - Kádár-korszak - esettanulmány
351.746.1(439)"195/198" *** 355.40(439)"195/198" *** 327.84(439)"195/198"
[AN 3688418]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2017.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán] ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 21. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : EKE OFI, 2017, cop. 2016. - XXXIX, 719 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-7961-9 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3691669]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2017.
Gál István László (1978-)
   Bejelentés vagy feljelentés? : pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára az új Pmt. (2017. évi LIII. törvény) alapján / Gál István László ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest : Penta Unió, 2017. - 136 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2017. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-54-9 fűzött
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
Magyarország - pénzmosás - számvitel - büntetőjog - terrorizmus - törvény - útmutató
343.53(100) *** 343(439)(094)(036) *** 323.285(100) *** 657(439)(036)
[AN 3686625]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2017.
Hegedűs Andrea (1971-)
   Polgári jog : családjog / Hegedűs Andrea. - 3. hatályosított kiad. - Szeged ; [Balatonfüred] : R.I.M.Á.K. K., 2017. - 378 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. szept. 1. - Gerinccím: Családjog. - Bibliogr.: p. 377-378.
ISBN 978-963-12-9944-1 fűzött
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3692743]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2017.
Horváth Zsolt (1972-)
   Borzalmas bűncselekmények a századfordulón / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-186-2 fűzött
Magyarország - híres bűneset - kriminológia - 19. század - századforduló - Horthy-korszak
343.919(439) *** 34.096(439)"18/192"
[AN 3687583]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2017.
Jakab Éva (1957-)
   Forum Romanum : jogesetek római jogból / Jakab Éva. - 8. átd. kiad. - Szeged : [Leges Bt.], 2017. - 161 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80777-0-5 fűzött
római jog - jogeset - egyetemi tankönyv
34.096(37)(075.8)
[AN 3692847]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2017.
Koch, Arnd
   Die Abschaffung der Todesstrafe : nationale, europäische und globale Perspektiven / Arnd Koch. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2016. - 26 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 71.)
Bibliogr.
Fűzött
halálbüntetés - összehasonlító jog
343.25(100) *** 340.5
[AN 3687756]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2017.
   A közigazgatási eljárás szabályai / szerk. Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2017. szept. 1.
Magyarország - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény - útmutató
342.924(439)(094)(036)
[AN 3688883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata / Hajas Barnabás [et al.]. - 331 p.
ISBN 978-963-258-339-6 fűzött : 9000,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
[AN 3688885] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A közigazgatási perrendtartás magyarázata / Horváth E. Írisz [et al.]. - 438 p.
ISBN 978-963-258-340-2 fűzött : 9000,- Ft
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
[AN 3688889] MARC

ANSEL
UTF-811479 /2017.
Nemere István (1944-)
   A nácik aranya : a világtörténelem gigantikus rablása / Stefan Niemayer. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-140-4 fűzött
Németország - műtárgy - rablás - második világháború
341.324.5(430)"1939/1945"
[AN 3691443]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Állam- és Jogtudományi Szekció (2017) (Miskolc)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói / [szerk. Pásztorné Erdős Éva, Varga Zoltán] ; [rend., közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : ME ÁJK, 2017. - 293 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Miskolcon, 2017. márc. 29-31. között rendezték
ISBN 978-963-358-131-5 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3687610]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2017.
   Összehasonlító módszer az alkotmányjogban / szerk. Csink Lóránt, Schanda Balázs. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 462 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-306-2 fűzött
jogtörténet - alkotmányjog - összehasonlító jog
342.4(100)(091) *** 340.5
[AN 3688270]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2017.
Rokolya Gábor (1954-)
   Magyar közjegyzők a Délvidéken / Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2017. - 587 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 23.)
Bibliogr.: p. 528-556.
ISBN 978-615-80176-8-8 kötött
Délvidék - közjegyző - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - Horthy-korszak - archontológia
347.961(439.2-13)"187/194"(035.5)
[AN 3688774]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2017.
Stumpf István (1957-)
   Különvéleményen a jogállamért! : Stumpf István alkotmánybíró különvéleményei, 2010-2017 / [szerk. Smuk Péter] ; [a határozatokat gyűjt. és gond. Hancz Patrik]. - Budapest ; Győr : Gondolat, 2017. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2017. júl. 31.
ISBN 978-963-693-813-0 fűzött
Magyarország - alkotmánybírósági határozat - alkotmányjog - 21. század - véleménykülönbség
342.565.2(439)"201"
[AN 3686633]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2017.
   A személyleírás / szerk. Anti Csaba László ; [... illusztrációját Ángyán Gergő és Kőnig Frigyes kész.]. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 369 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-409-8 kötött : 6000,- Ft
személyleírás
343.982.3
[AN 3688815]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2017.
   Új büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : hatályba lép 2018. július 1. napján. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2017. - 212, [4] p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. júl. 6.
ISBN 978-963-258-334-1 fűzött : 1900,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3688895]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2017.
   Unitas multiplex : ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára / [szerk. Takács Péter]. - Budapest : Gondolat ; Győr : SZE DFK, 2017. - 464 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Juris dictio, ISSN 2416-1500)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-807-9 kötött
jogtudomány - politológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 32.001 *** 012Szigeti_P.
[AN 3687632]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11487 /2017.
Bene János (1955-)
   "Nem akarunk harcolni a lengyelekkel" : magyar huszárok lengyel földön 1944 nyarán = "Nie chcemy walczyć przeciwko Polakom" : węgierscy huzarzy na ziemiach polskich w lecie 1944 roku / Bene János. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2017. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Huszáremlékek, ISSN 1588-9580 ; 6.)
ISBN 978-615-5619-03-8 fűzött
Magyarország - Lengyelország - hadtörténet - lovasság - huszár - második világháború
355.48(438)"1944" *** 357.133(439)"1944" *** 355.48(439)"1944"
[AN 3688115]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2017.
Doss, Frances M. (1922-)
Desmond Doss: conscientious objector (magyar)
   A fegyvertelen katona : Desmond Doss, egy nem mindennapi hős története / írta Frances M. Doss. - Dunakeszi : Oneway Media, 2017. - 153, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2682-9 fűzött
Doss, Desmond (1919-2006)
Egyesült Államok - katona - 20. század - második világháború - amerikai angol irodalom - életrajzi regény
355(73)(092)Doss,_D.(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3687099]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2017.
Góth Endre (1909-1976)
   "Bombázás. Másnap tovább." : Dr. Góth Endre munkaszolgálatos naplója, 1944. április 15 - 1944. november 21. / [a bevezetést írta és a naplót jegyzetekkel ell. Viszket Zoltán] ; [közread. az] Óbudai Múzeum. - Budapest : Óbudai Múz., cop. 2017. - 56 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-615-80143-5-9 fűzött
Magyarország - munkaszolgálat - zsidóság - második világháború - napló
355.253.7(=924)(439)"1944"(0:82-94)
[AN 3686785]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2017.
Horváth Zsolt (1972-)
   A II. világháború legnagyobb katonai átverései / Hans-Dietrich Wolff. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 203, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-190-9 fűzött
hadtörténet - katonai hírszerzés - megtévesztő hadművelet - második világháború
355.48(100)"1939/1945" *** 355.432.3(100)"1939/1945" *** 355.40(100)"1939/1945"
[AN 3687581]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2017.
   Log book: Otranto 100, 1917-2017 : skipper napló : skiper dnevnik / [fel. szerk. ... Cserveni Tamás] ; [közread. az] Adriai Tenger Egyesület. - [Budapest] : Adriai Tenger Egyes., [2017]. - [103] p. : ill., rézben színes, részben térk. ; 22 cm
Magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.: p. [28-29].
ISBN 978-963-12-9261-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - haditengerészet - hadtörténet - első világháború
355.49(45)"1914/1918" *** 359(436/439)"1914/1918" *** 355.49(436/439)"1914/1918"
[AN 3687417]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2017.
   Matróznaplók : Császári és Királyi Haditengerészet / [szerk. Hideg István, Isztin Gyula] ; [közread. az] "Idehaza" - A Magyar Vidékért Egyesület. - [Csehi] : "Idehaza" - A M. Vidékért Egyes., 2017. - 88, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [89].
ISBN 978-963-12-9023-3 kötött
Magyarország - haditengerészet - századforduló - első világháború - napló
355.49(439)"190/191"(0:82-94)
[AN 3688783]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2017.
   Őrzők, vigyázzatok a határra! : határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig / szerk. Pósán László [et al.]. - Budapest : Zrínyi, 2017. - 910 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 863-884.
ISBN 978-963-327-560-3 kötött : 7800,- Ft
Európa - Magyarország - történelem - magyar történelem - hadtörténet - határőrvidék - határőrség - történeti feldolgozás
355.457.1(439)(091) *** 341.322(439)(091) *** 351.756(439)(091) *** 355.48(4)(091) *** 355.457.1(4)(091)
[AN 3688476]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2017.
Szabó Tibor (1938-)
   Magyarország 2. világháborús katonai veszteségeiről : másképpen / írta Szabó Tibor. - Csesztreg ; Zalaegerszeg : [M. Olaj- és Gázip. Múz.], 2017. - 105 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. - Borítócím: Ajánlás az áldozatoknak odaátra, a leszármazottaknak e világra. - Bibliogr.: p. 92-97.
ISBN 978-615-5706-01-1 fűzött
Magyarország - elesett katona - második világháború - adattár
355.293(439)"1941/1945"(035.5)
[AN 3687714]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11495 /2017.
Budde, Christina
Mitten ins Herz - Storytelling im Coaching (magyar)
   Történetmesélés a coachingban : a storytelling módszertani kézikönyve : gyakorlatok és esettanulmányok / Christina Budde. - Miskolc : Z-Press, cop. 2017. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295-300.
ISBN 978-963-9493-88-9 kötött : 6900,- Ft
coaching - példatár - esettanulmány
659.2(076)
[AN 3688826]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2017.
   Etika a pr-ben, pr a városban : a public relations elmélete és gyakorlata / szerk. Sós Péter János és Szécsi Gábor. - [Budapest] : B. Swan Partners, 2016. - 168 p. : ill. ; 22 cm
A Sopronban, 2016. júl. 4-6. között rendezett III. PR Akadémia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8125-5 kötött
public relations - kommunikáció
659.4 *** 316.77
[AN 3687907]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2017.
Sprenger, Reinhard K.
Motivation (magyar)
   Motiváció, ösztönzés / Reinhard K. Sprenger ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8869-8 fűzött : 995,- Ft
motiváció - munkalélektan
65.013 *** 316.628
[AN 3687557]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11498 /2017.
   Agropoly tanári kézikönyv : ["PLENTIS" mezőgazdasági szakképzésben részt vevő diákok vállalkozói készségeinek fejlesztése játékos módszerekkel] / szerk. Vári Anikó. - [Nagykovácsi] : [Trebag Kft.], cop. 2016. - 106 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-89960-4-6 fűzött
vállalkozásismeret - mezőgazdaság - tanári segédkönyv
658.1(072) *** 63
[AN 3686977]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2017.
Angyal Zoltán (1976-)
   Bevezetés az Európai Unió belső piacának jogába és joggyakorlatába / Angyal Zoltán ; [közread. a] Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi Jogi Intézet. - [Miskolc] : Gazdász-Elasztik Kft., 2017. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 978-615-80212-3-4 fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - belső piac - kereskedelempolitika - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8) *** 347.7(4-62)(075.8) *** 339.13(4-62)(075.8)
[AN 3687648]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2017.
Biróné Zeller Judit
   Értékpapírok és részesedések számvitele / [szerző Biróné Zeller Judit]. - Budapest : Saldo, 2017. - 112 p. ; 24 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Lezárva: 2017. jún. - Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-638-529-3 fűzött
számvitel - értékpapír
657 *** 336.76
[AN 3686606]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2017.
Blumné Bán Erika
   Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati gazdálkodás elemzéséhez / Bán Erika, Kresalek Péter, Pucsek József. - Budapest : Perfekt, 2017. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-722-7 fűzött : 4790,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 3687330]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2017.
Blumné Bán Erika
   A vállalati gazdálkodás elemzése / Bán Erika, Kresalek Péter, Pucsek József. - Budapest : Perfekt, 2017. - 296 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-296.
ISBN 978-963-394-721-0 fűzött : 4900,- Ft
vállalat - gazdasági elemzés
658.1.012.12
[AN 3687323]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2017.
   Digitális revolúció és az új nemzetközi adótrendek : az Adózás Európában - XI. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / [szerk. Kiss Tímea] ; [kiad. a Penta Unió Zrt. ..., Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete ...]. - Pécs : Penta Unió ; Budapest : Moklasz, 2017. - 168 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. jún. 15-16-án rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5249-55-6 fűzött
Európai Unió - Magyarország - adózás - informatika
336.2(4-62)"201" *** 336.2(439)"201" *** 681.3.004.14
[AN 3688087]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2017.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2016. november 17. : Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2017. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-126-1 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3686224]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2017.
   Az "ezüst pillanatok" nyomában : tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére / szerk. Hild Márta, Madarász Aladár. - Pécs : Kronosz, 2017. - 300 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-98-8 fűzött : 2950,- Ft
gazdaságtan - emlékkönyv
330
[AN 3688244]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2017.
   Fürdővárosok környezete / szerk. Szabó Zoltán. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövets. Egyes., 2016. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (MFVSZ könyvek ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8594-9 fűzött
Magyarország - fürdőhely - gyógyturizmus - fürdő - történeti feldolgozás
338.48(439)(091) *** 615.838(439)(091) *** 613.41(439)(091)
[AN 3688349]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2017.
   A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban / kutatásvez. Vakhal Péter. - Budapest : Kopint-Tárki, 2017. - 54 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kopint-Tárki műhelytanulmányok, ISSN 2559-9399 ; 50.)
Bibliogr.: p. 53-54.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7260)
Európai Unió - Magyarország - külkereskedelem - versenyképesség - 21. század - statisztikai adatközlés
339.5(4-62)"200/201"(083.41) *** 339.5(439)"200/201"(083.41) *** 339.137.2
[AN 3686064]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2017.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati erőforrás-gazdálkodás példatár / Illés Mária, Kádárné Horváth Ágnes, Szűcsné Markovics Klára ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - 4. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2017. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5216-07-7 fűzött
üzemgazdaságtan - erőforrás - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 3687057]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2017.
Kovács László (1975-)
   Márka és márkanév : márkakutatás és nyelvészet : metszéspontok, lehetőségek, kihívások / Kovács László. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 358, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 197.)
Bibliogr.: p. 323-347.
ISBN 978-963-409-113-4 fűzött : 2990,- Ft
alkalmazott nyelvészet - névtan - márkanév - interdiszciplináris módszer
658.626 *** 003.65 *** 80.004.14 *** 801.313 *** 347.77
[AN 3686352]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2017.
Lakatos László Péter (1977-)
   IFRS feladatgyűjtemény : gyakorló- és vizsgafeladatok / Lakatos László Péter, Filyó Janka, László Norbert ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2016. - 432 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 432.
ISBN 978-963-9878-43-3 fűzött : 8900,- Ft
pénzügy - példatár
336.7(076)
[AN 3687489]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2017.
Nagy Katalin
   Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák - magyar határ mentén / kész. Nagy Katalin, Serfőző Nóra. - Budapest : Kopint-Tárki, 2017. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kopint-Tárki műhelytanulmányok, ISSN 2559-9399 ; 51.)
Bibliogr.: p. 27.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7260)
Magyarország - Szlovákia - gazdasági helyzet - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - 21. század - statisztikai adatközlés
338.1(439-04)"200/201"(083.41) *** 338.1(437.6-04)"200/201"(083.41) *** 332.1(439-04) *** 332.1(437.6-04)
[AN 3686089]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2017.
Nagy Katalin
Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák - magyar határ mentén (angol)
   Differences of economic development and ways of cooperation in the Slovak - Hungarian cross border region / by Katalin Nagy, Nóra Serfőző ; [transl. by András Hopp]. - Budapest : Kopint-Tárki, 2017. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kopint-Tárki discussion papers ; 73.)
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - gazdasági helyzet - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - 21. század - statisztikai adatközlés
338.1(439-04)"200/201"(083.41) *** 338.1(437.6-04)"200/201"(083.41) *** 332.1(439-04) *** 332.1(437.6-04)
[AN 3686093]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2017.
   Nemzetközi számviteli ismeretek példatár : IFRS példák és megoldások / Madarasiné Szirmai Andrea [et al.] ; [szerk. Madarasiné Szirmai Andrea]. - Budapest : Perfekt, 2016. - 247 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-963-394-853-8 fűzött : 4900,- Ft
számvitel - nemzetközi szabvány - tankönyv - példatár
657(078)(076) *** 006.7/.8(100)(078)
[AN 3687351]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2017.
Paróczai Péterné
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2016 : mérlegképes könyvelők kézikönyve / [szerzők ... Paróczai Péterné, ... Szücs Imre]. - Budapest : NovoSchool Kft., 2016. - 203 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2016. márc. 31. - Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-89789-2-9 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3687486]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2017.
Paróczai Péterné
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2017 : mérlegképes könyvelők kézikönyve / [szerzők ... Paróczai Péterné, ... Szücs Imre]. - Budapest : NovoSchool Kft., 2017. - 236 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2017. márc. 31. - Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-963-89789-3-6 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3687488]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2017.
   A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra / [szerk. Pál Zsolt] ; [kiad. "A közgazdaságtani-módszertani képzés fejlesztéséért" Alapítvány]. - Miskolc : "A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért" Alapítvány, 2017. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80543-4-8 fűzött
Magyarország - pénzügy - bankügy - családi költségvetés - 21. század
336.7 *** 316.356.2(439)
[AN 3687594]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2017.
Rétyi, Andreas von (1963-)
George Soros (magyar)
   George Soros : a multimilliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége / Andreas von Rétyi. - [Budapest] : Pesti Srácok.hu : GerillaPresS, cop. 2017. - 248 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8329-7 kötött : 3790,- Ft
Soros, George (1930-)
tőzsde - pénzpiac - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
336.76(73)(=945.11)(092)Soros,_G.
[AN 3676368]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2017.
   Várakozások és gazdasági interakciók / szerk. Farkas Beáta, Pelle Anita ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 340 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2016. nov. 24-25-én azonos címmel rendezett konferencia előadásaiból készült tanulmányok. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-348-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságtan - gazdaságpolitika - pénzügy - üzemgazdaságtan - kockázatmenedzsment
330 *** 338.2(439) *** 338.2(4-62) *** 658.1 *** 65.012.8 *** 336.7
[AN 3687585]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2017.
Zeller Gyula (1928-)
   Pénzügyi alapismeretek : kézikönyv és munkafüzet / Zeller Gyula, Koltai Zoltán ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar. - 2. jav., átd. kiad. - [Szekszárd] : PTE KPVK ; Pécs : Virágmandula Kft., 2017. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-467-003-2 fűzött : 2800,- Ft
pénzügy - tankönyv
336.7(078)
[AN 3688290]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11520 /2017.
   "40 éves a Gyermekegészségügyi Központ Miskolcon" : Magyar Gyermekorvosok Társasága Északkelet-Magyarországi Területi Szervezetének Tudományos és Továbbképző Ülése : 2016. október 14-15. : programfüzet. - [Miskolc] : [M. Gyermekorvosok Társ. Északkelet-mo-i Területi Szerv.], [2016]. - 50 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Az ülést Miskolc-Lillafüreden tartották
Fűzött
Miskolc - kórház - gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
364.444.046.6(439-2Miskolc) *** 616-053.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3687672]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2017.
   85 éves a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet / [szerk. Jermendy György ..., Szabadka Hajnalka ...]. - Budapest : Tudomány K., 2017. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8194-84-8 kötött
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
Budapest - kórház - rendelőintézet
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 369.223.22(439-2Bp.)
[AN 3688825]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2017.
   Addiktológia : oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és médiaszakemberek számára / [szerk. Borda Viktória & Vojtek Éva] ; [közread. a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület]. - [Pécs] : 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyes., cop. 2016. - 225 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7566-7 fűzött
szenvedélybetegség - oktatási segédlet
364.272(072)
[AN 3687069]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2017.
Élő Anita
   EMK : Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ / [szöveg Élő Anita, ... Torda Júlia] ; [kiad. a Semmelweis Egyetem]. - [Budapest] : SE, cop. 2016. - 163 p. : ill., színes ; 23 cm
borító- és gerinccím: EMK 20 : EÜ XXI. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5722-00-4 fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségügyi Menedzserképző Központ
Magyarország - egészségügy - egészségügyi rendszer - vezetőképzés - ezredforduló
364.444(439)"199/201" *** 614(439)"199/201" *** 65.012.4
[AN 3686403]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2017.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2016 : [a képzés teljes anyaga!] / Farkasné Gondos Krisztina, Szafkó Zoltánné, Széles Imre. - Budapest : Perfekt, 2016. - 410 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-852-1 fűzött : 5500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3687315]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11525 /2017.
   Állatorvosképzés Magyarországon : alapítva 1787-ben = Veterinary education in Hungary : established in 1787 / [a fotókat kész., ... szerk. ... Perényi János] ; [a szakmatörténeti fejezeteket írta ... Kótai István] ; [közread. az] Állatorvostudományi Egyetem ... - Budapest : Állatorvostud. Egy., 2016. - 360 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7149-22-1 kötött
Állatorvostudományi Egyetem (Budapest)
Magyarország - állatorvostan - orvosképzés - egyetem - állatorvos - egyetemi tanár - történeti feldolgozás
378.661.9(439-2Bp.)(091) *** 619(439)(091)(092) *** 619(439)(092)
[AN 3687470]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2017.
Bakonyi Anna (1954-)
   Óvodapedagógusok zsebkönyve : a nagysikerű Ovisarok írások gyűjteménye / Bakonyi Anna. - Budapest : Neteducatio Kft., 2016. - 50 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80328-9-6 fűzött
óvodai nevelés
373.24
[AN 3687074]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2017.
Bedécs-Hajas Veronika Ágnes
   R.É.T.: rajz, építészet, tánc avagy Építészet gyermekeknek / szerző B-Hajas Ágnes. - Budapest : MyBook ; [Nadap] : Bedécs-Hajas V. Á., 2017. - [2], 202 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-12-9592-4 kötött
művészeti nevelés - vizuális nevelés - kreativitás - mozgás - képességfejlesztés
37.036 *** 159.928.238 *** 371.3 *** 612.76
[AN 3686646]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2017.
Bernáth József (1933-)
   Válogatás Bernáth József írásaiból / szerk. Bárdossy Ildikó, Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : Kronosz, 2017. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai életút-lapozgató, ISSN 2063-0751 ; 6.)
Bibliogr.: p. 75-96.
ISBN 978-963-467-008-7 fűzött
pedagógia - közoktatás - személyi bibliográfia
37 *** 37.014 *** 012Bernáth_J.
[AN 3688328]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2017.
Farkas Éva (1970-)
   Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára / Farkas Éva ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2017. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-615-80376-3-1 fűzött
szakképzés - felnőttoktatás - kompetencia - útmutató
377.1 *** 374.71
[AN 3686964]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2017.
Frost, Jo (1971-)
Jo Frost's confident toddler care (magyar)
   A kisgyerekkor nagy kérdései / Jo Frost ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, [2017], cop. 2013. - 373, [2] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Dudik Annamária Éva
Kötött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-355-975-7)
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3692633]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2017.
   Hagyomány és megújulás : iskolatörténeti konferencia / [szerk. Sárkányné Lengyel Mária] ; [közread. a] Pécsi Leőwey Klára Gimnázium. - Pécs : Leőwey K. Gimn., 2017. - 113 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2017. márc. 10-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-12-8899-5 fűzött
Pécs - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola - neveléstörténet
373.54(439-2Pécs)(091) *** 37(439-2Pécs)(091)
[AN 3688258]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2017.
   Az információközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehetőségei / szerk. Forgó Sándor. - Átd. vált. - Eger : Líceum K., 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-35-2 fűzött
oktatástechnológia - információtechnika - pedagógiai munka
37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 371.321
[AN 3688848]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2017.
   Iskola, művelődés, társadalom : az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi, sárospataki konferenciájának tanulmánykötete / [szerk. Sasfi Csaba, Ugrai János]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2017. - 564 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 29.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-89463-5-5 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század
37(439)"17/19" *** 930.85(439)"17/19" *** 316.42(439)"18/19"
[AN 3686146]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2017.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Leckék a leckéről / Karácsony Sándor ; [kiad. a Magyar Református Presbiteri Szövetség]. - 4. kiad. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2017]. - 64 p. ; 24 cm
keretcím: Pedagógusoknak presbiterektől
ISBN 978-615-80733-0-1 fűzött
tanulás
371.322 *** 159.953.5
[AN 3687506]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2017.
   Kortárs japanológia II : japánnyelv-pedagógia Magyarországon / szerk. Wakai Seiji, Sági Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 242 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-252-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - japán nyelv - nyelvoktatás
372.880.956(439) *** 809.56
[AN 3687741]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2017.
Laki Ildikó
   Hátrányok és esélyek : a felnőttek tanulásának szükségessége / Laki Ildikó, Mayer Zsolt ; [közread. a] Zsigmond Király Egyetem ... - [Budapest] : Zsigmond Király Egy. : L'Harmattan, 2017. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 978-963-9559-56-1 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - 21. század
374.7(439)"201"
[AN 3687671]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2017.
Mezey Barna (1953-)
   "Alle wollen es, aber niemand weiss, was das ist und wie es zu verwirklichen sei" : über die Aufgaben der Universitäten in den neuesten Zeiten / Barna Mezey. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2016. - 13 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 72.)
Bibliogr.
Fűzött
felsőoktatás - egyetem - oktatáspolitika
378.014.5 *** 378.4
[AN 3687758]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2017.
   Móricz 300 : a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola jubileumi évkönyve / [szerk. Nagy Istvánné]. - Kisújszállás : Móricz Zs. Református Kollégium, Gimn., Szakgimn. és Ált. Isk., 2017. - 255 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-8792-9 kötött
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (Kisújszállás)
Kisújszállás - iskolatörténet - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola
373.3(439-2Kisújszállás)(091) *** 373.54(439-2Kisújszállás)(091)
[AN 3687146]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2017.
   A nemzetiségi pedagóguspálya új kihívásai : nemzetközi konferencia : Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközpontja : Szarvas, 2016. április 13. / [szerk. Olteanu Florin]. - [Szarvas] : GFF PK Nemzetiségi Kutatóközp., 2016 [!2017]. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
Váltakozva magyar, német, román és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-29-5 fűzött
Magyarország - nemzetiségi oktatás - konferencia-kiadvány
376.7(=00)(439) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3686777]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2017.
Neufeld, Gordon
Hold on to your kids (magyar)
   A család ereje : ragaszkodj a gyermekeidhez! / Gordon Neufeld, Máté Gábor ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Libri, 2017, cop. 2014. - 511 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-290-9 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3692754]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2017.
Sindely Pál (1947-2017)
   Tanári emléktöredékek vonzásában : a Kőrösy József Szakközépiskolában eltöltött évtizedek / Sindely Pál. - Utánny. - Szeged : Magánkiad., 2010 [!2017]. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-277.
ISBN 978-963-06-8912-0 fűzött
Sindely Pál (1947-2017)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Sindely_P.(82-94)
[AN 3691811]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2017.
   Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3 : szabályok és/vagy kivételek / [szerk. Prax Levente, Hoss Alexandra] ; [rend., közread. a] PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Film-Virage Kulturális Egyesület. - [Pécs] : PTE BTK Nyelvtud. Tansz. : Film-Virage Kult. Egyes., 2017. - 244 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2016. jún. 27-28-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-143-5 fűzött
anyanyelvi nevelés - nyelvészet
372.880.945.11 *** 80
[AN 3687546]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2017.
Tót Éva (1955-)
   Segédlet a tanulási eredmények írásához a felsőoktatási szektor számára / Tóth [!Tót] Éva ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2017. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-80376-2-4 fűzött
felsőoktatás - kompetencia - útmutató
378.1
[AN 3686958]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2017.
Wolynn, Mark
It didn't start with you (magyar)
   Örökölt családminták : félelmek, érzések és viselkedésminták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk / Mark Wolynn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-702-3 kötött : 3290,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - viselkedési minta - családi háttér - szülői hatás - fejlődéslélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.9.019.43 *** 159.922
[AN 3687621]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11545 /2017.
   Agytorna 1 : fejleszd a mentális képességeidet / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Agytorna felnőtteknek)
ISBN 978-963-445-901-9 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3686276]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2017.
   Agytorna 2 : fejleszd a memóriádat és a mentális képességeidet / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 203, [18] p. : ill. ; 21 cm. - (Agytorna felnőtteknek)
ISBN 978-963-445-902-6 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3686277]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2017.
Benkő Tímea
   Cuki párnák / [modellek, szöveg Benkő Tímea] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: DIY - do it yourself : csináld magad!
ISBN 978-963-459-027-9 fűzött
textilművészet - lakásművészet - párna - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 645.47
[AN 3688782]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2017.
Bird, David (1946-)
52 bridge mistakes to avoid (magyar)
   52 bridzshiba, amit kijavíthatsz / [David Bird] ; [... ford. Sinka László]. - [Budapest] : Flaccus, [2017]. - 225 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-38-9 fűzött
bridzs
794.41
[AN 3686589]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2017.
Czebe Iván (1949-)
   Sakktanfolyam a mattfolyam I. II. III / Czebe Iván. - Budapest : [Czebe I.], 2017. - 168 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9828-4 kötött
Fűzött
sakk
794.1
[AN 3686793]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2017.
Danka Dénes
   Emlékek : a martonvásári világrekord őzbakról, elejtésének 50. évfordulója alkalmából megtartott rendezvényekről, erdészekről, vadászokról / Danka Dénes ; [kiad. Meran Fülöp Vadászati és Muzeológiai Alapítvány]. - Átd., bőv. kiad. - [Csákberény] : Meran F. Vadászati és Muzeológiai Alapítvány, cop. 2017. - 130 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9632-7 fűzött
Magyarország - őz - vadászat - 20. század - 21. század - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 639.111.12 *** 799.2(439)"19/201"
[AN 3688374]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2017.
Farkas Csaba (1965-)
   Balatonról, halakról : tóparti horgászat-kaleidoszkóp, 1987-2017 / Farkas Csaba ; [kiad. a Pelikán Egyesület ...]. - Szeged : Pelikán, 2017. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80764-1-8 fűzött : 1890,- Ft : 6 EUR
Balaton - horgászat - memoár
799.1(0:82-94) *** 799.1(439)(285.2Balaton)
[AN 3686332]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2017.
Fehér Gábor (1970-)
   Találatgaranciás ötöslottó variációk : 2 - 3 - 4 találat garanciával, 7 - 90 variált számra / Hargitai-Fehér Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - [Pécs] : Feletipp Médiaügynökség és K., cop. 2017. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9217-6 fűzött : 3790,- Ft
szerencsejáték - sorsjáték - variációszámítás
794.93 *** 336.789.33 *** 517.97
[AN 3688384]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2017.
   Korosztályos képzési kézikönyv : 6-18 éves korig : edzéselméleti háttér, képzési szempontok, módszertani ajánlások, gyakorlatanyag gyűjtemény, tudáspróba, kiválasztás és tehetséggondozás / szerk. Marczinka Zoltán ; [közread. a] Magyar Kézilabda Szövetség. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2017. - 219 p. : ill., színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-615-80560-1-4 fűzött
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3687578]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2017.
Mayer, Julia
Monsterstark genäht (magyar)
   Szörnyes varrós könyv / [Julia Mayer] ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 75 p. : ill., színes ; 27 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-5723-03-2 kötött : 2800,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21
[AN 3687655]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2017.
Mező László (1956-)
   Hajrá Szise! : szirmabesenyői futballkrónika, 1947-2017 / Mező László ; [közread. a] Szirmabesenyői Sportegyesület. - [Szirmabesenyő] : Szirmabesenyői Sportegyes., 2017. - 274 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9223-7 fűzött
Szirmabesenyői Sportegyesület
Szirmabesenyő - sportegyesület - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439-2Szirmabesenyő)(091) *** 061.2(439-2Szirmabesenyő)(091)
[AN 3687604]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2017.
   A nagy könyves beavatás : avasd be te az olvasót kedvenc könyveid világába! : 2016. október 5 - 2017. március 25. / [szerk. Csépányi Zoltán] ; [kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ...]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2017. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7283-25-3 fűzött
Magyarország - olvasómozgalom - ifjúság - pályázat - 21. század
379.823-053.5/.6 *** 06.063(439) *** 028.5 *** 028.8
[AN 3688927]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2017.
Nagy Péter
   Do Am Hapkido övvizsga anyaga : fehér övtől a fekete övig, 9. kup-tól 1. dan-ig / [szerző Nagy Péter]. - Budapest : MyBook, 2017. - 134 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9716-4 fűzött : 1300,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - vizsgakövetelmény
796.855(079.1)
[AN 3686689]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2017.
Oxlade, Chris (1961-)
Be a survivor (magyar)
   Irány a vadon! : túrázz a természetben, tájékozódj a csillagok alapján, fedezd fel a kinti világot / írta Chris Oxlade ; ill. Eva Sassin ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2017. - 110 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5535-76-5 kötött : 3400,- Ft
természetjárás - barkácsolás - gyermekkönyv
796.5(02.053.2) *** 689(02.053.2)
[AN 3688614]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2017.
Sótonyi Sándor
   Az én sudokum / Sótonyi Sándor ; [közread.] Balatonfüred Városért Közalapítvány. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2017. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9990-52-4 fűzött
rejtvény
793.7(520)
[AN 3686703]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11560 /2017.
   120 éves a Soproni Képzőművészeti Társaság : jubileumi tárlat : 2017. szeptember 2-24., Sopron ... / [... szerk. Füzi Edit és Keresztény Richárd] ; [rend., ... kiad. Soproni Képzőművészeti Társaság]. - Sopron : Soproni Képzőműv. Társ., [2017]. - [43] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-9541-2 fűzött
Soproni Képzőművészeti Társaság
Magyarország - Sopron - képzőművészet - egyesület - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Sopron) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 3686179]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2017.
Albert Ádám (1975-)
   Formaképzési stratégiák: gipsz szemléltetőeszközök és műtárgymásolatok használata a rajzoktatásban a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék gyűjteményének tükrében = Form creation strategies: the usage of plaster casts & art work copies in teaching drawing in light of the collection of the Department of Artistic Anatomy and Geometry & Projection at the Hungarian University of Fine Arts / Albert Ádám ; [közread. a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium]. - [Budapest] : Műv. és Művészetelméleti Szakkollégium, 2017. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-70-2 fűzött
rajzoktatás - szemléltető oktatás - szobrászat - gipsz - anatómia
73.023.4 *** 73.041.2 *** 743 *** 372.874
[AN 3686515]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2017.
Bonnefoy, Yves Jean (1923-2016)
Alexandre Hollan (magyar)
   Hollán Sándor : harminc év elmélkedései, 1985-2015 / Yves Bonnefoy ; Jérôme Thélot és Sepsi Enikő előszavával. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.
Hollan, Alexandre (1933-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Hollán,_A.
[AN 3687713]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2017.
Dunst Ferenc
   Emlékkönyv a restaurált keszthelyi r. k. templom felszentelése alkalmából : 1896. szept. 8. / közli Dunst Ferencz. - [Keszthely] : [Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia], [2016]. - 45 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Keszthely : Farkas, 1896
Fűzött
Keszthely - templom - restaurálás - századforduló - történelmi forrás - hasonmás kiadás
726.54(439-2Keszthely) *** 72.025.4(439-2Keszthely)"189"(093) *** 094/099.07
[AN 3688357]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2017.
Dupka György (1952-)
   Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka / Dupka György, Fuchs Andrea. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 321p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 253.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-82-0 fűzött
Kárpátalja - képzőművész - határon túli magyarság - életrajzi lexikon
73/76(477.87)(=945.11)(092):030 *** 73/76(439.23)(=945.11)(092):030
[AN 3686617]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2017.
Egri Mária (1940-)
   Varga József Zsolt / Egri Mária. - [Gyöngyös] : [Varga J. Zs.], 2017. - 93 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9053-0 fűzött
Varga József Zsolt (1974-)
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Varga_J._Zs.
[AN 3685979]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2017.
   A Finta testvérek élete és művészete képekben / [szerk. Kapás János Zsolt]. - Túrkeve : [Finta Múz.], 2017. - 110, [1] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Finta Múzeum
ISBN 978-615-80210-2-9 kötött
Finta Sándor (1881-1958)
Zádory Oszkár (1883-1947)
Franciaország - Egyesült Államok - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(44)(=945.11)(092)Zádory_O. *** 73(73)(=945.11)(092)Finta_S.
[AN 3688753]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2017.
Gáthy Zoltán (1894-1972)
   Életem - munkáim : "...Dorog is kapcsolatba került a művészetekkel..." / Gáthy Zoltán. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2017. - [4], 193, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 53.)
Kovács Lajos írásával. - A szerző kéziratának fényképmásolata. - Bibliogr.: p. 153.
Fűzött
Magyarország - építész - 20. század - memoár - fakszimile kézirat
72(439)(092)Gáthy_Z.(0:82-94)
[AN 3688277]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2017.
   A Helikon Kastély és kiállításai / [szerk. Kardos Laura] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2017. - 137 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88420-9-1 fűzött
Festetics család
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
Keszthely - kastély - családtörténet - arisztokrácia - múzeumi gyűjtemény
728.82(439-2Keszthely) *** 069(439-2Keszthely) *** 929.52(439)Festetics
[AN 3688352]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2017.
Kapitány-Horváth Zsuzsa
   Az Országház díszítőfestészete / [... írta Kapitány-Horváth Zsuzsa] ; [fotók Bencze-Kovács György, Markovics Ferenc]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2017. - 87 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-615-5674-10-5 fűzött
Budapest - országház - festészet - historizmus - századforduló - falfestmény
75.052(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035 *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3687113]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2017.
Kondor János (1957-)
   Időrétegek : válogatás az elmúlt 25 év alkotásaiból / Kondor János ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, cop. 2017. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80366-1-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kondor_J.
[AN 3686888]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2017.
   Kunrózsától a bokorvirágig : kunhímzés, szűrhímzés és szűcshímzés a Nagykunságban / [kiad. Kisújszállás Város Önkormányzata]. - [Kisújszállás] : Önkormányzat, 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9253-4 kötött
Nagykunság - népi díszítőművészet - hímzés - népviselet
746.3.031.4(439Nagykunság) *** 391(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 3688763]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2017.
Markovits Szabina
   A KRAFT bennünk van : regionális fejlesztési stratégia elemzése Kőszeg város példáján / Markovits Szabina. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2017. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-615-5742-00-2 fűzött : 1500,- Ft
Kőszeg - városfejlesztés - kreativitás - innováció - fenntartható fejlődés
711.4(439-2Kőszeg) *** 159.928.238 *** 330.341.1 *** 504.03
[AN 3686867]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2017.
Megyeri Anna (1956-)
   Serényi Árpád, Zalaegerszeg és Göcsej fotográfusa / Megyeri Anna ; [kiad. a Göcseji Múzeum]. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., 2017. - 258 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 243-245. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7205-71-2 fűzött
Serényi Árpád (1897-1941)
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Serényi_Á.
[AN 3686874]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2017.
Morosinotto, Davide (1980-)
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci, az időtlen zseni / Davide Morosinotto ; Stefano Turconi rajz. ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 72, [3] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Nagymenők, ISSN 2559-8813)
ISBN 978-963-415-653-6 fűzött : 1499,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - képzőművész - tudós - 15. század - 16. század - gyermekkönyv
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2) *** 73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2) *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2)
[AN 3687537]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2017.
Nagy Attila
   Volt egyszer egy stadion : a diósgyőri sportpályák története, 1908-2016 / Nagy Attila, Sike Gábor ; [kiad. a Herman Ottó Múzeum ...]. - Miskolc : HOM, 2017. - 20 p. : ill. ; 23 cm
Kész. a Miskolcon, 2017. jún. 24 - dec. 31. között rendezett kiállításhoz
ISBN 978-615-5525-19-3 fűzött
Diósgyőr - stadion - sportpálya - sporttörténet - kiállításvezető
725.826(439-2Diósgyőr) *** 796(439-2Diósgyőr)(091) *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3686211]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2017.
Nagy Judit
   Társadalmi innováció a pannon városokban I : tanulmány / Nagy Judit. - [Kőszeg] : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2017. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (IASK - KRAFT könyvek, ISSN 2559-8724)
Bibliogr.: p. 162-169.
ISBN 978-615-80529-9-3 fűzött
Dunántúl - városfejlesztés - innováció - társadalmi hatás
711.1(439.11) *** 316.422(439.11) *** 911.375(439.11)
[AN 3686798]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2017.
   Nagypetri Művésztelep, 2003-2017 / [... szerk. Gonda Zoltán]. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - [100] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Nagypetri Művésztelep
Magyarország - Nagypetri - Erdély - festészet - határon túli magyarság - művésztelep - 21. század
75(439)"200/201" *** 061.28(498.4-2Nagypetri) *** 75(498.4)(=945.11)"200/201"
[AN 3687961]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2017.
Péntek Imre (1942-)
   Vizuális kalandozások : tárlatszemlék, portrék, elméleti írások / Péntek Imre. - Veszprém : Művészetek Háza, 2017. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086)
ISBN 978-963-9105-98-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - művészetesztétika - publicisztika
73/76(439)"19/201"(0:82-92) *** 7.01(0:82-92)
[AN 3686658]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2017.
Pirók Irén (1954-)
   Pirók Irén. - [Gödöllő] : [Levendula Galéria], [2017]. - [23] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2017/2.)
ISBN 978-615-80784-0-5 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Pirók_I.
[AN 3686042]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2017.
Pogány Gábor Benő (1962-)
   "Felmenők" : Pogány Gábor Benő alkotásai / [kiad. a Szolnoki Művészeti Egyesület]. - [Szolnok] : Szolnoki Műv. Egyes., [2017]. - [213] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88226-6-6)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Pogány_G._B.
[AN 3688373]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2017.
   Preservation, development and integration of the cultural heritage of Hungary and Kazakhstan = Sohranenie, razvitie i integraciâ kul'turnogo naslediâ Vengrii i Kazahstana / [Khalykov, Kabyl, Fresli Mihály szerk.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 378 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva angol, orosz és kazah nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-93-1 fűzött
Kazahsztán - művészet - kultúra - kulturális identitás - művészetelmélet
7(574) *** 008(574) *** 316.63(574) *** 7.01
[AN 3686659]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2017.
Pusztai Barbara
   Formaképzési stratégiák: gipsz szemléltetőeszközök és műtárgymásolatok használata a restaurátor oktatásban = Form creation strategies: the usage of plaster casts and art-work copies in the conservator training / [szerzők ... Pusztai Barbara ..., Gheorghita Borbála Noémi ..., Pálmai Nóra ...] ; [... kiad. a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium]. - [Budapest] : Műv. és Művészetelméleti Szakkollégium, cop. 2017. - 61 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7165-71-9 fűzött
restaurálás - szobrászat - gipsz
7.025.4 *** 691.311 *** 73.023.4
[AN 3686511]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2017.
Széplaky Gerda (1973-)
   Kant hátán a szőr : művészeti írások / Széplaky Gerda. - Budapest : L'Harmattan ; [Eger] : Líceum, 2017. - 252 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-251-5 fűzött : 2490,- Ft
művészetfilozófia
7.01
[AN 3687688]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2017.
   Víz-hangok : az egri Országos Akvarell Biennálék/Triennálék (1968-2014) nagydíjasainak kiállítása / [... kurátorai H. Szilasi Ágota ..., Pokorni Péter]. - [Eger] : [Dobó István Vármúzeum], [2017]. - 90 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Dobó István Vármúzeum kiállításvezetői, ISSN 2498-6852 ; 2.)
A Budapesten, 2016. dec. 1 - 2017. jan. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7223-53-2 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75.021.322(439)"196/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3688765]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2017.
Wolsky András (1969-)
   Munkák, 1994-2017 = Works, 1994-2017 / Wolsky András ; [... szerk. ... Maurer Dóra] ; [... kiadó ... Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2017. - 95 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80659-1-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Wolsky_A.
[AN 3688772]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2017.
Würtz Á. László (1957-)
   A látómeződön kívül / Würtz Ádám Jr. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 196 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9638-9 kötött : 8700,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Würtz_Á._L.
[AN 3688771]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11587 /2017.
Földes László (1945-)
   Hobo ludens / [!szerk. Szerémi László]. - Budapest : H-Blues Kft., 2017. - 2 db : ill. ; 26 cm
Földes László (1945-)
Hobo Blues Band
magyar irodalom - zenész - rockzenekar - zenei élet - 20. század - 21. század - blues - dalszöveg - memoár
78.067.26.036.7(439)Földes_L.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Hobo_Blues_Band(0:82-94) *** 894.511-192 *** 78.05(439)"196/201"(0:82-94)
[AN 3687213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1967-1992. - 678, [10] p.
ISBN 978-963-12-8852-0 kötött
[AN 3687231] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1993-2017. - 756, [12] p.
ISBN 978-963-12-8853-7 kötött
[AN 3687234] MARC

ANSEL
UTF-811588 /2017.
   Így láttuk Kodályt : nyolcvannyolc emlékezés / szerk. Bónis Ferenc ; [közread. a] ... Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi : Kodály Z. Emlékmúz. és Archívum, cop. 2017. - 638, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-456-006-7 kötött : 3800,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - 20. század - memoár
78.072.2(439)(092)Kodály_Z.(0:82-94) *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(0:82-94)
[AN 3688789]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2017.
Lanczkor-Kocsis Krisztina
   A partita művészete : Johann Sebastian Bach a-moll szóló fuvolaművének (BWV 1013) vizsgálata / Lanczkor-Kocsis Krisztina. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-305.
ISBN 978-963-414-288-1 fűzött : 3500,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Partita (fuvola) (a-moll), BWV 1013
Németország - zeneszerző - 18. század - zeneelmélet
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S. *** 78.01
[AN 3687652]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2017.
Princz Istvánné (1939-)
   Éneklő hangok a Vértes alján : a 40 éves Móri Vegyeskar története : események, emlékek, riportok / Princz Istvánné. - Mór : Princz I.-né, 2017. - 216 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7655-8 kötött
Móri Vegyeskar
Mór - énekkar
784.087.68.071(439-2Mór)
[AN 3687896]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2017.
   Weszprémy Ilona, 1921-2015. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2016]. - 83 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80212-2-7 fűzött
Weszprémy Ilona (1921-2015)
Magyarország - zenepedagógus - 20. század - 21. század
78.071.4(439)(092)Weszprémy_I.
[AN 3687721]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11592 /2017.
Born Gergely
   Táncra lábom.. : a test teljes imája : tanulmányfüzér a magyar néptánchagyomány szerves kapcsolatairól / Born Gergely. - Budapest : Két Hollós, 2017. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80352-8-6 kötött
magyar néprajz - néptánc - folklór - mitológia
793.31(=945.11)(439) *** 394.3(=945.11) *** 398(=945.11) *** 291
[AN 3686119]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11593 /2017.
   Ad vitam aeternam : tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára / [fel. szerk. Gyöngyösi Mária]. - Budapest : ELTE Orosz Irod. és Irodalomkut. Összehasonlító Tanulm. Doktori Program, 2017. - 372 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 6.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-886-0 fűzött
ruszisztika - emlékkönyv
808.2 *** 882(091)
[AN 3687770]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2017.
   Beszél a helynév, ha hagyják / [szerk.] Czuczor Sándor. - Balatonalmádi : Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör, 2017. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 6.)
ISBN 978-963-12-9658-7 fűzött
Balatonalmádi - földrajzi név - magyar nyelv - helytörténet
809.451.1-311(439-2Balatonalmádi) *** 943.9-2Balatonalmádi
[AN 3687379]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2017.
Csájiné Knézics Anikó
   Ezt nevezem! : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-661-1 fűzött : 799,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). Ezt nevezem!
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3687117]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2017.
Csájiné Knézics Anikó
   A nagy szinonima-hadjárat : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-811-0 fűzött : 799,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A nagy szinonima-hadjárat
magyar nyelv - szinonima - példatár
809.451.1-314.1(076)
[AN 3687144]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2017.
Csájiné Knézics Anikó
   A sirály a király? : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-790-8 fűzött : 799,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A sirály a király?
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3687139]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2017.
Czirbeszné Ignácz Éva
   Amikor kivirágzott a fánkfánk : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Czirbeszné Ignácz Éva ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-657-4 fűzött : 799,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). Amikor kivirágzott a fánkfánk
magyar nyelv - homonima - példatár
809.451.1-314.2(076)
[AN 3687141]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2017.
Czirbeszné Ignácz Éva
   Elek, merre keresselek? : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Czirbeszné Ignácz Éva ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-659-8 fűzött : 799,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). Elek, merre keresselek?
magyar nyelv - helyesírás - földrajzi név - példatár
809.451.1-1(076) *** 809.451.1-311(076)
[AN 3687122]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2017.
   Eszperantó írásbeli feladatok : alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Salomonné Csíszár Pálma]. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, cop. 2017. - 130 p. ; 24 cm. - (Origó-nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
borító- és gerinccím: Eszperantó írásbeli nyelvvizsga
ISBN 978-963-454-162-2 fűzött : 3250,- Ft
eszperantó - nyelvvizsga - példatár
800.892(079.1)=945.11
[AN 3691570]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2017.
Funk, Hermann
Kompaktgrammatik (magyar)
   Kompaktgrammatik : német összefoglaló nyelvtan / Hermann Funk, Michael Koenig, Lutz Rohrmann ; [m. átd.] Scheibl György. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2017]. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-580-6 fűzött : 2280,- Ft
német nyelv - nyelvtan - tankönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3692835]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2017.
Goto Fumiyo
   Tematikus középhaladó kandzsi I : japán írás munkafüzet = Tēma betsu chūkyū no kanji renshū-chō I. / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2017. - 80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88586-7-2 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3687046]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2017.
   Grammatik / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2016. - 366, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 3.)
Váltakozva német, magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-72-1 fűzött
nyelvészet - nyelvtan - német nyelv
801.5 *** 801 *** 803.0
[AN 3687159]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2017.
Keresztes László (1941-)
Bevezetés a mordvin nyelvészetbe (orosz)
   Osnovy mordovskogo âzykoznaniâ / Laslo Keresteš ; [per. ... Nava-Vanda Šahverdova] ; [izd. Kafedry finno-ugorskogo âzykoznaniâ Debrecenskogo universiteta]. - Debrecen : Izd-vo Debrecenskogo univ., 2017. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-178.
mordvin nyelv - nyelvészet
809.452.2
[AN 3686097]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2017.
Kontra Miklós (1950-)
   Szeged nyelve a 21. század elején / Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs. - Budapest : Gondolat, 2016. - 295 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 274-286.
ISBN 978-963-693-779-9 fűzött : 3000,- Ft
Szeged - magyar nyelv - nyelvjárás - szociolingvisztika
809.451.1-087(439-2Szeged)
[AN 3687630]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2017.
Miszler Mónika
   Új német nyelvkönyv : gyakorlatokkal : [könnyen, egyszerűen és gyorsan!] : [deutsche Sprache, schwere Sprache?] : [kezdők és újrakezdők német nyelvkönyve] / Miszler Mónika. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-213-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3687577]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2017.
Péntek Bernadett
   Test- und Übungsbuch : TELC Mittelstufe B2 / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka. - 2. kiad. - Győr : Nordwest 2002, [2017]. - 265, [3] p. ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5711-03-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3692863]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2017.
Pusztay János (1948-)
   Szetu - magyar (Vabarna) szótár / Pusztay János. - [Budapest] : Nap K., 2017. - 203 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-332-124-9 fűzött : 3500,- Ft
észt nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.45=945.11 *** 809.454.5-087
[AN 3685523]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2017.
Pusztay János (1948-)
   Szetu nyelvtan / Pusztay János. - [Budapest] : Nap K., 2017. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-332-123-2 fűzött : 3500,- Ft
észt nyelv - nyelvjárás - nyelvtan
809.454.5-087
[AN 3685521]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2017.
Rátki Zoltán
   Őfelsége a magyar nyelv / [Rátki Zoltán]. - [Dunakeszi] : [Rátki Z.], 2017. - [52] fol. ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-7999-3)
magyar nyelv
809.451.1(089.3)
[AN 3687731]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2017.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2017]. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-22-6 fűzött : 1280,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3692762]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2017.
Rónai András (1976-)
   A kifejezés / Rónai András. - [Budapest] : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány : L'Harmattan, 2017. - 193 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-209-6 fűzött : 2500,- Ft
nyelvfilozófia
800.1
[AN 3687626]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2017.
   Székelyföld / szerk. Pomozi Péter. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : MNYKNT, 2017. - 106, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar nyelvű otthon, ISSN 2559-9011 ; 3.)
Bibliogr.: p. 100-103.
ISBN 978-615-5735-00-4 fűzött
Erdély - Székelyföld - magyar nyelv - határon túli magyarság - nyelvjárás - művelődéstörténet
809.451.1 *** 316.347(=945.11)(498) *** 930.85(=945.11)(498.4) *** 809.451.1-087(498)
[AN 3686439]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2017.
   Vajdaság / szerk. Pomozi Péter. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : MNYKNT, 2017. - 102, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar nyelvű otthon, ISSN 2559-9011 ; 2.)
Bibliogr.: p. 96-99.
ISBN 978-615-80424-9-9 fűzött
Vajdaság - magyar nyelv - nyelvjárás - határon túli magyarság - művelődéstörténet
809.451.1 *** 809.451.1-087(497.11) *** 316.347(=945.11)(497.11) *** 930.85(=945.11)(497.11)
[AN 3686438]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11615 /2017.
   Az ember - kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben : Fiatalok Konferenciája 2016 / szerk. Déri Eszter [et al.]. - Budapest : Reciti, 2017. - 234, [1] p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2016. szept. 30 - okt. 1-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-32-1 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - régi magyar irodalom - kultúratörténet - középkor - újkor
82(091)"11/18" *** 008 *** 894.511(091)"15/18"
[AN 3687941]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2017.
Füzi László (1955-)
   Az idő keresése / Füzi László. - Budapest : Kalligram, 2017. - 472 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-008-6 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
82.01(439)(092)Füzi_L.(0:82-94)
[AN 3686470]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2017.
Lábass Endre (1957-)
   Árnyékkereskedő / Lábass Endre ; [közread. a] ... Magyar PEN Club. - Budapest : Kortárs : M. PEN Club, 2017. - 3 db ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-011-8 fűzött : 12000,- Ft
angol irodalom története - irodalomesztétika
820(091) *** 82.01
[AN 3688424]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Üvegsziget. - 589 p.
ISBN 978-963-435-012-5 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3688427] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Varázscsomó. - 283 p.
ISBN 978-963-435-013-2 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3688428] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]., Mutabor. - 501 p.
ISBN 978-963-435-014-9 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3688431] MARC

ANSEL
UTF-811618 /2017.
Pallai Károly Sándor (1986-)
   Microlectures polynésiennes : îles, consciences et identités dans la littérature contemporaine de la Polynésie française / Károly Sándor Pallai ; sous la direction de Adrián Bene. - Pécs : Dép. d'Études Françaises et Francophones Fac. des Lettres Univ. de Pécs, 2017. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Romanica Quinqueecclesiensis, ISSN 2498-7301 ; 5.)
Bibliogr.: p. 197-229.
ISBN 978-963-429-145-9 fűzött
Polinézia - francia nyelvű irodalom története
840(96)(091)
[AN 3687540]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2017.
Reuss Gabriella
   Shakesperae Londonban és Pest-Budán : színházi előadások emlékezete / Reuss Gabriella. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2017. - 219 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-269-0 fűzött : 2500,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - Magyarország - író - 16. század - 17. század - színháztörténet - 18. század - 19. század
820(092)Shakespeare,_W. *** 792(410)"17/18" *** 792(439)"17/18"
[AN 3687678]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2017.
Szegedy-Maszák Mihály (1943-2016)
   Jelen a múltban, múlt a jelenben : in memoriam Pierre Boulez / Szegedy-Maszák Mihály. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2016. - 350 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szegedy-Maszák Mihály válogatott munkái)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5603-37-2 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
irodalomtudomány - magyar irodalom története - világirodalom története
82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3688487]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11621 /2017.
Hamar Péter (1943-)
   Karöltve a kísértettel : Balázs Béla utolsó évei / Hamar Péter ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 186 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5195-42-6 fűzött : 1800,- Ft
Balázs Béla (1884-1949)
Magyarország - író - filmrendező - filmművészet - kulturális élet - 1945 utáni időszak - 20. század
894.511(092)Balázs_B. *** 791.43.072.2(439)(092)Balázs_B. *** 791.43(439)"1945/1949"
[AN 3687225]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2017.
   Mellékzörej : írások Visky András hatvanadik születésnapjára = Background noise : essays and papers in Hungarian, English and French in honor of András Visky's sixtieth birthday / szerk. ... Sepsi Enikő, Tóth Sára. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 368 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-313-0 fűzött : 3990,- Ft
Erdély - író - határon túli magyarság - magyar irodalom - 20. század - 21. század - antológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
894.511(498)(092)Visky_A. *** 894.511-822 *** 012Visky_A.
[AN 3687692]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2017.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   A bilincs a szabadság legyen : Mészöly Miklós, Polcz Alaine levelezése 1948-1997 / Nádas Péter esszéjével ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Nagy Boglárka]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 891, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 876-878.
ISBN 978-963-676-596-5 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Mészöly_M.(044) *** 894.511(092)Polcz_A.(044)
[AN 3688485]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2017.
Tófalvy Éva (1947-)
   Kazohiniától Atlantiszig : Szathmári Sándor és utópiái / Tófalvy Éva. - [Pécs] : Akvila és Priscilla K., [2017]. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 978-963-12-5053-4 fűzött : 2500,- Ft
Szathmári Sándor (1897-1974)
Magyarország - író - utópia - 20. század - életrajz - műelemzés
894.511(092)Szathmári_S. *** 82.01-313.2
[AN 3677879]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11625 /2017.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Cinkovye malʹčiki (magyar)
   Fiúk cinkkoporsóban / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Enyedy György, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2017. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-694-2 kötött : 3690,- Ft
Szovjetunió - Afganisztán - orosz irodalom - hadtörténet - 1980-as évek - oral history - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 355.48(47)"1979/198"(0:82-94) *** 355.48(581)"1979/198"(0:82-94)
[AN 3691883]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2017.
Anders, Charlie Jane
All the birds in the sky (magyar)
   Minden madár az égen / Charlie Jane Anders ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Bluemoon, cop. 2017. - 405 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-553-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3687588]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2017.
Ashley, Jennifer (1974-)
The stolen Mackenzie bride (magyar)
   Az elrabolt menyasszony / Jennifer Ashley ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 461 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-8841-4 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687132]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2017.
Banks, Maya
With every breath (magyar)
   Utolsó lélegzetig : Slow burn-sorozat / Maya Banks ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 335 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-448-104-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3687894]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2017.
Barclay, Linwood (1955-)
Broken promise (magyar)
   Széthullás / Linwood Barclay ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 388, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-035-1 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3687082]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2017.
Bevarly, Elizabeth
A daddy for her daughters (magyar)
   Kisorsolt szerelem / Elizabeth Bevarly ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 629.)
ISBN 978-963-448-066-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688172]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2017.
Blake, Maya
Innocent in his diamonds (magyar)
   Varázslatos gyémántok / Maya Blake ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 631.)
ISBN 978-963-448-087-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3688178]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2017.
Blake, Maya
The price of success (magyar)
   Döntő futam / Maya Blake ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 634.)
ISBN 978-963-448-115-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3688189]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2017.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
2666 (magyar)
   2666 / Roberto Bolaño ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Jelenkor, 2017, cop. 2016. - 826, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-653-5 kötött : 5999,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3692501]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2017.
Bosmans, Phil (1922-2012)
Bloemen van geluk moet je zelf planten (magyar)
   Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosmans ; [ford. Németh Ottó]. - 3. átd. kiad. - Szeged : Agapé, 2017. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-458-405-6 fűzött
holland irodalom - vers
839.31-14=945.11
[AN 3691894]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2017.
Bowen, Rhys (1941-)
Her royal spyness (magyar)
   Holttest a fürdőkádban / Rhys Bowen ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 416 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5733-06-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - humor - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-311.5=945.11
[AN 3687143]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2017.
Braun, Jackie
The game show bride (magyar)
   Cseréljünk életet! / Jackie Braun ; [... ford. Győry Hajnalka]. Tőrőlmetszett feleség / Christine Flynn ; [... ford. Farkas Judit]. Ököljog / Fiona Brand ; [... ford. Bittera Dóra]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 52.)
Egys. cím: The game show bride. The housekeeper's daughter. Cullen's bride
ISBN 978-963-448-152-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688090]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Hawk O'Toole's hostage (magyar)
   A túsz / Sandra Brown ; [ford. Béky Bognár Attila]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 316, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-328-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691537]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Riley in the morning (magyar)
   Egyetlen éjszaka / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 294, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-330-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691534]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2017.
Brown, Sandra (1948-)
Seduction by design (magyar)
   Taníts meg szeretni! / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 298, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-329-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691536]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2017.
Campos, Augusto de (1931-)
   Hangszóképversek / Augusto de Campos ; [vál. és szerk. Pál Ferenc] ; [utószó Bollobás Enikő] ; [kiad. a Magyar PEN Club]. - [Budapest] : M. PEN Club, [2017]. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Egyes képveresek eredeti portugál nyelven is. - Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-615-80797-0-9 fűzött
brazil irodalom - képvers
869.0-14(81)=945.11
[AN 3688821]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2017.
Carlisle, Susan
His best friend's baby (magyar)
   A halott bajtárs asszonya / Susan Carlisle ; [... ford. Alföldi Zsófia]. Egyszer Afrikában.. / Anne Fraser ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 568-569.)
Egys. cím: His best friend's baby. Cinderella of Harley Street. - keretcím: Melbourne-i szülésznők
ISBN 978-963-448-145-4 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3688047]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2017.
Chamberlain, Diane (1950-)
The silent sister (magyar)
   Egyetlen nővérem / Diane Chamberlain ; [ford. Iváncsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-045-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3687163]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2017.
Charles, Lizzy
Effortless with you (magyar)
   Zűröstül-bőröstül / Lizzy Charles ; [ford. Erényi Mónika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 352, [3] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-764-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3687130]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2017.
Cherry, Brittainy C.
The silent waters (magyar)
   Csendfolyó : Az vagy nekem : [Elements-sorozat harmadik könyv] / Brittainy C. Cherry ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 431 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-119-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3686821]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2017.
Child, Maureen (1951-)
Rumour has it (magyar)
   Nem zörög a haraszt.. / Maureen Child ; [... ford. Kiss Gábor]. Hawaii kaland / Yvonne Lindsay ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 323-324.)
Egys. cím: Rumour has it. The child they didn't expect
ISBN 978-963-448-121-8 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688069]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2017.
Colgan, Jenny (1972-)
Summer at Little Beach Street Bakery (magyar)
   Kalamajka a Piciny Csodák Pékségében / Jenny Colgan ; [ford. Páll Márta]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 438, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-001-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3687148]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2017.
Collins, Dani
Seduced into the Greek's world (magyar)
   Veled Párizsban / Dani Collins ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 633.)
ISBN 978-963-448-113-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3688184]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2017.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck and the cookie contest (magyar)
   Garabonci Gréti és a sütisütő verseny / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2017. - 124, [1] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-9869-94-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3687561]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2017.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck in disguise (magyar)
   Garabonci Gréti beöltözik / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2017. - 124, [1] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-9869-93-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3687564]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2017.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
Angel (magyar)
   Angelika / B. M. Croker. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-142-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3691448]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2017.
Dahl, Roald (1916-1990)
Fantastic Mr. Fox (magyar)
   Fantasztikus Róka úr / Roald Dahl ; Quentin Blake ill. ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2017. - 89, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-038-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3687169]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2017.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol / Dante ; ford. és jegyzetekkel ell. Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2017. - 273 p. ; 19 cm. - (Színház az egész)
ISBN 978-963-14-3592-4 fűzött : 999,- Ft
olasz irodalom - verses epika
850-131=945.11
[AN 3687124]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2017.
Un desafío inolvidable (magyar)
   Felejthetetlen kihívás / Disney ; [ford. Lakatos Báldy Zsuzsa]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 165, [4] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Barátok, kori, szerelem ; 2.)
keretcím: Soy Luna
ISBN 978-963-437-126-7 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3687226]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2017.
Dockrill, Laura (1986-)
Darcy Burdock : hi so much (magyar)
   Dilis Darcy : szia, meg minden / Laura Dockrill ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 323 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5535-95-6 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687129]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2017.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2016. november 17. : Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Major Ágnes és Káli Anita ...]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2017. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-125-4 fűzött
bölcsészettudomány - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3686217]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2017.
Fellowes, Julian (1949-)
Belgravia (magyar)
   Belgravia / Julian Fellowes ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 458, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-037-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3687125]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2017.
   A fény felé : nők imakönyve / [vál. és szerk. Széppataki Viktória]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-562-1 kötött : 1600,- Ft
világirodalom - himnusz - ima
82-141=945.11 *** 243
[AN 3692418]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2017.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   The curious case of Benjamin Button = Benjamin Button különös élete / Francis Scott Fitzgerald ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 96 p. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8856-8 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).02=945.11
[AN 3676071]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2017.
Frances, Bella
Dressed to thrill (magyar)
   Pezsgő, koktél, szerelem.. / Bella Frances ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 636.)
ISBN 978-963-448-133-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3688195]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2017.
Fuller, Louise
Vows made in secret (magyar)
   Nem tudom, ki vagy / Louise Fuller ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 621.)
ISBN 978-963-448-091-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3687970]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das erste Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok első könyve : [dream a little dream] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-674-4 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3691575]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2017.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das zweite Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok második könyve : [dream on] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 339, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-753-6 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3691582]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2017.
Graham, Lynne (1956-)
The Greek tycoon's defiant bride (magyar)
   Engedetlen arajelölt / Lynne Graham ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 622.)
ISBN 978-963-448-093-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3687974]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2017.
Green, Abby
A shadow of guilt (magyar)
   Szmoking és nagyestélyi / Abby Green ; [... ford. Várnai Péter]. Szenvedély túladagolva / Michelle Smart ; [... ford. Bosnyák Edit]. Privát tánc / Jennifer Hayward ; [... ford. Alföldi Zsófia]. Flörtölés haladóknak / Ally Blake ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 81.)
Egys. cím: A shadow of guilt. The perfect Cazorla wife. Society wedding secrets. Her hottest summer yet
ISBN 978-963-448-084-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
írországi angol irodalom - kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3688008]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2017.
Haghenbeck, Francisco G. (1965-)
Hierba santa (magyar)
   Frida füveskönyve : rejtélyek, vágyak, receptek / Francisco G. Haghenbeck ; [ford. Kepes János]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2012. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-263-3 fűzött : 2999,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
mexikói irodalom - életrajzi regény
860-312.6(72)=945.11
[AN 3692427]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2017.
Hampton, Susanne
Midwife's baby bump (magyar)
   Szívzűr / Susanne Hampton ; [... ford. Gaáli István]. Újrakezdés Norfolkban / Kate Hardy ; [... ford. Eötvös Anna]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 564-565.)
Egys. cím: Midwife's baby bump. The brooding doc's redemption. - keretcím: Melbourne-i szülésznők
ISBN 978-963-448-097-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3688007]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2017.
Hayward, Jennifer
Tempted by her billionaire boss (magyar)
   Szerencsés baklövés / Jennifer Hayward ; [... ford. Márnay Sára]. Kész film az életem! / Kate Hardy ; [... ford. Scheer Emília]. Beugró menyasszony / Sophie Pembroke ; [... ford. Eötvös Anna]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 14.)
Egys. cím: Tempted by her billionaire boss. His very convenient bride. Behind the film star's smile
ISBN 978-963-448-102-7 fűzött : 1799,- Ft
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3688026]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2017.
Heath, Lorraine (1954-)
The earl takes all (magyar)
   Mindent egy lapra : a havishami ördögfiókák / Lorraine Heath ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 400 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-139-3 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688061]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2017.
Hewitt, Kate
An inheritance of shame (magyar)
   Váratlan véletlen / Kate Hewitt ; [... ford. Bosnyák Edit]. Tanúból vőlegény? / Sophie Pembroke ; [... ford. Párkányi Marcella]. Szerelem az étlapon / Jennifer Faye ; [... Farkas Sylvia]. Elkönyvelt csók / Cindy Dees ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 82.)
Egys. cím: An inheritance of shame. The playboy of Rome. A groom worth waiting for. High-stakes lover
ISBN 978-963-448-123-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688021]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2017.
Hjorth, Michael (1963-)
De underkända (magyar)
   Méltatlanok / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2017. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-530-9 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3686903]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2017.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Efraim Israel (Hap Béla)]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 1979. - 148, [1] p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
ISBN 978-963-405-807-6 fűzött : 1190,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3692408]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2017.
James, Arlene
Fortune finds florist (magyar)
   Szárba szökkent szerelem / Arlene James ; [... ford. Szabó Júlia]. Saját kezébe / Cara Colter ; [... ford. Hanny Norbert]. Közjáték / Christine Flynn ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 51.)
Egys. cím: Fortune finds florist. Hot August nights. What child is this?
ISBN 978-963-448-086-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3688080]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2017.
Keplinger, Kody
The DUFF (magyar)
   The DUFF : Designated Ugly Fat Friend : a pótkerék / Kody Keplinger ; [ford. Szabó Krisztina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 299 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-246-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3691602]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2017.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az / Stephen King. - Budapest : Európa, 2017, cop. 1995. - 1174, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-804-5 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3687364]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2017.
Kingsbury, Karen (1963-)
Family (magyar)
   Család : [a Baxter család története] : [Elsőszülött-sorozat 4. kötet] / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-85-2 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3687619]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2017.
Kirk, Cindy
The doctor and Mr. Right (magyar)
   Nézd meg az apját.. / Cindy Kirk ; [... ford. Kiss Gábor]. Átmeneti megoldás / Emily Forbes ; [... ford. Kiss Gábor]. A siker ára / Janice Lynn ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 55.)
Egys. cím: The doctor and Mr. Right. Breaking her no-dates rule. The ER's newest dad
ISBN 978-963-448-099-0 fűzött : 1599,- DFt : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3688000]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2017.
Kneifl, Edith (1954-)
Die Tote von Schönbrunn (magyar)
   Szép kastélyban szép halottak / Edith Kneifl ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Magistra, 2017. - 240 p. ; 21 cm. - (Monarchia-krimik, ISSN 2560-0087)
ISBN 978-963-12-9221-3 fűzött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3686827]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2017.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Thurzó Gábor]. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 183 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 1.)
ISBN 978-963-415-850-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3691644]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Mistress (magyar)
   A szerető / Amanda Quick ; [ford. Balogh Mariann]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 260, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-336-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691453]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
The riwer knows (magyar)
   A folyó titka / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-335-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691452]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2017.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Surrender (magyar)
   Fegyverletétel / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 252, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-337-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691451]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2017.
Krisp, Caleb
Somebody stop Ivy Pocket (magyar)
   Állítsátok meg Ivyt! / [Caleb Krisp] ; [ford. Pék Zoltán] ; [ill. John Kelly]. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2017. - 303, [2] p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5591-64-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687279]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2017.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
Les fables (magyar)
   La Fontaine összes meséi / [ford. Kozma Andor, Vikár Béla, Zempléni Árpád] ; Haranghy Jenő rajz. - [Budapest] : [OSZK], [2016]. - 395 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
A mellékletben Visy Beatrix ismertetőjével. - Közread. az Országos Széchényi Könyvtár. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1926
ISBN 978-963-200-664-2 kötött : 4800,- Ft
francia irodalom - mese - hasonmás kiadás
840-34=945.11 *** 094/099.07
[AN 3692617]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2017.
Lagercrantz, David (1962-)
Mannen som sökte sin skugga (magyar)
   Mint az árnyék / David Lagercrantz ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2017. - 461, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Millennium sorozat
ISBN 978-963-324-533-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3686949]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2017.
Lang, Kimberly
The million-dollar question (magyar)
   Szeress Miamiban! / Kimberly Lang ; [... ford. Szabó Júlia]. Foglalkozása: riporter / Jennifer Hayward ; [... ford. Szabó Júlia]. Egy modern nő / Lucy King ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 41.)
Egys. cím: The million-dollar question. The best man for the job. Changing Constantinou's game
ISBN 978-963-448-150-8 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3688100]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2017.
Laurens, Stephanie
The tempting of Thomas Carrick (magyar)
   Lucilla szerencséje : Cynster-történetek / Stephanie Laurens ; [... ford. Kerezsi László]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 432 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-074-7 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3687888]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren in den USA (magyar)
   1000 veszély az USA-ban / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2017. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 2.)
ISBN 978-963-244-785-8 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687426]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Pyramide der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a piramisnál / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2017. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 1.)
ISBN 978-963-244-784-1 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687391]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2017.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22. köt., Titkos jelek Pompejiben : [krimi a római korból]. - 2017. - 154, [1] p.
ISBN 978-963-244-734-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687468] MARC

ANSEL
UTF-811690 /2017.
Lennox, Marion (1953-)
Nine months to change his life (magyar)
   Partra vetett kedves / Marion Lennox ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 619.)
ISBN 978-963-448-070-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3687936]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2017.
Lewiy, Yaneṣ (1975-)
Haraptaqʾwt dŵd ʾAriyh bʿrbwt rẇmaniyh (magyar)
   Leo bácsi kalandjai az andorrai sztyeppéken / Yannets Levi ; ill. Yaniv Shimony ; ford. Szilágyi Erzsébet. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 83, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-342-4 kötött : 2290,- Ft
izraeli irodalom - gyermekirodalom - mese
892.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3688521]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2017.
MacKay, Sue
Midwife... to mum! (magyar)
   Isten hozott a szigeten! / Sue MacKay ; [... ford. Gaáli István]. Csók az álomnőnek / Marion Lennox ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 566-567.)
Egys. cím: Midwife... to mum!. Miracle on Kaimotu Island. - keretcím: Melbourne-i szülésznők
ISBN 978-963-448-125-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3688013]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2017.
Mallery, Susan (1958-)
Barefoot season (magyar)
   Sorsdöntő nyár : Szeder-sziget / Susan Mallery ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 384 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-223-9 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688051]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2017.
   Mallorca, örökké!. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 24.)
Tart.: Mallorcai rózsakert / Madeleine Ker ; [... ford. Suhajda Zsuzsa]. Veled örök a nyár / Kristy McCallum ; [... ford. Szántó Judit]. Mallorcai pályázat / Liza Goodman ; [... ford. Szabó Júlia]. - Egys. cím: Something worth fighting for ; Stormy attraction ; Flight of swallows
ISBN 978-963-448-147-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688052]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2017.
Mass, Wendy (1967-)
Finally (magyar)
   12. Végre! / Wendy Mass ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 261 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
Megj. "Végre" címmel is
Fűzött : 2299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-373-943-3)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3686896]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2017.
McCarty, Monica
The recruit (magyar)
   Az újonc : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 387 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-033-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687119]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2017.
McLachlan, Jenny
Flirty dancing (magyar)
   Szerelem a parketten : Katicalányok, Bea / Jenny McLachlan ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 169 p. ; 20 cm. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
ISBN 978-963-415-675-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687178]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2017.
Meier, Susan (1956-)
Her brooding Italian boss (magyar)
   Lány fekete ruhában / Susan Meier ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 620.)
ISBN 978-963-448-072-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687942]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2017.
Milburn, Trish
The family man (magyar)
   Felhívás keringőre / Trish Milburn ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Bagoly és pacsirta / Barbara Wallace ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 309-310.)
Egys. cím: The family man. Beauty and the brooding boss
ISBN 978-963-448-143-0 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688066]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2017.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 33. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 234, [1] p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-415-851-6 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3691654]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2017.
Monroe, Lucy (1967-)
An heiress for his empire (magyar)
   A birodalom örököse / Lucy Monroe ; [... ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 626.)
ISBN 978-963-448-161-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687998]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2017.
Morgan, Sarah (1948-)
Sunset in Central Park (magyar)
   Naplemente a Centrál Parkban / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 367 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-129-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3687883]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2017.
Noël, Alyson
Blacklist (magyar)
   Feketelista : #imádott szépségek 2. / Alyson Noël ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 352 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-448-078-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687891]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2017.
Ohnet, Georges (1848-1918)
La comtesse Sarah (magyar)
   Sarah grófnő / Georges Ohnet. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-143-5 fűzött
francia irodalom - szerelmes regény
840-312.5=945.11
[AN 3691449]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2017.
Parvela, Timo (1964-)
Maukka, Väykkä ja karhu murhinen (magyar)
   Miú, Vau és a cikázó cickány / Timo Parvela ; [ill. Virpi Talvitie] ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5633-82-9 kötött : 2999,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3688536]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2017.
Patinando por un sueño (magyar)
   Álmok útján / Disney ; [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 175, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Barátok, kori, szerelem ; 3.)
keretcím: Soy Luna
ISBN 978-963-437-127-4 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3687253]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2017.
Pembroke, Sophie
Falling for the bridesmaid (magyar)
   Itt az idő : nyári esküvők / Sophie Pembroke ; [... ford. Herczog Gábor]. Helyreigazítás / Jennifer Hayward ; [... ford. Kiss Gábor]. Villa Toscanában / Kate Walker ; [... ford. Czárán Judit]. A menyasszony testőre / Julie Miller ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 82.)
Egys. cím: Falling for the bridesmaid. The bridesmaid's bodyguard. The magnate's manifesto. Olivero's outrageous proposal
ISBN 978-963-448-141-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3688157]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2017.
Pozzo di Borgo, Philippe (1951-)
Le second souffle (magyar)
   Életrevalók : második nekifutás és ördögi őrizőm / Philippe Pozzo di Borgo ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Central Kv., 2017. - 279, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-341-022-6 fűzött : 2600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3692391]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2017.
Probst, Jennifer
The marriage bargain (magyar)
   Érdek házasság : [szerelemről szó sem volt...] / Jennifer Probst ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-165-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692715]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2017.
Rakin, Nikolaj Anatolʹevič (1983-)
   Komi irodalom és népköltészet magyar nyelven : bibliográfia, 1879-2016 = Komi literatura i folʹklor na vengerskom âzyke : bibliografiâ, 1879-2016 = Komi literatura da jözkostsa poèziâ vengr kyv vylyn : bibliografiâ, 1879-2016 / Rakin Nikolay ; [közread.] az Orosz Tudományos Akadémia Komi Tudományos Központ Nyelv-, Irodalom-, és Történelemtudományi Intézet ..., NH - Collegium Fenno-Ugricum. - Budapest ; Badacsonytomaj : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2017. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Bibliographia
ISBN 978-615-5589-14-0 fűzött
komi irodalom - szakbibliográfia
894.532-1/-9=945.11:016
[AN 3686806]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2017.
Rix, Megan
Echo come home (magyar)
   Echo, gyere haza! : egy elveszett kiskutya hihetetlen kalandja / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 285, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-389-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3687084]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2017.
Roberts, Alison (1956-)
Always the midwife (magyar)
   Mentés másként / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. Elég volt a hősökből! / Lucy Ryder ; [... ford. Márnay Sára]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 562-563.)
Egys. cím: Always the midwife. Resisting her rebel hero. - keretcím: Melbourne-i szülésznők
ISBN 978-963-448-080-8 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3688004]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
All the possibilities (magyar)
   Fenyegető kilátások : a MacGregor család / Nora Roberts ; [... ford. Haiman Ani]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 320 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-733-5 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687869]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Opposites attract (magyar)
   Győztes játszma ; Pengeélen / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit, ... Radics Viktória]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 400 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Opposites attract ; The right path
ISBN 978-963-448-202-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687882]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Tempting fate (magyar)
   Aki mer, az nyer : a MacGregor család / Nora Roberts ; [... ford. Haiman Ani]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 320 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-003-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687870]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2017.
Roth, Ann
Ooh, baby! (magyar)
   Adóügyek, szívügyek / Ann Roth ; [... ford. Párkányi Marcella]. Mondd meg, ki vagyok! / Stella Bagwell ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 307-308.)
Egys. cím: Ooh, baby!. The deputy's lost and found
ISBN 978-963-448-082-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688060]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2017.
Semprún, Jorge (1923-2011)
Le grand voyage (magyar)
   A nagy utazás / Jorge Semprun ; ford. Réz Pál. - Budapest : Park, 2017. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-175-2 kötött : 2950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3692623]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2017.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2017. - 195 p. ; 19 cm. - (Színház az egész)
ISBN 978-963-14-3593-1 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3687118]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2017.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Lear (magyar)
   Lear király / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2017. - 176 p. ; 19 cm. - (Színház az egész)
ISBN 978-963-14-3595-5 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3687094]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2017.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom ; Romeo és Júlia / Shakespeare ; [ford. Arany János, ... Kosztolányi Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 261, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 56.)
Egys. cím: A midsummer night's dream ; Romeo and Juliet
ISBN 978-963-227-949-7 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3691410]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2017.
Shakespeare, William (1564-1616)
The tempest (magyar)
   A vihar / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2017. - 114, [1] p. ; 19 cm. - (Színház az egész)
ISBN 978-963-14-3594-8 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3687108]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2017.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars (magyar)
   Pretty little liars : hazug csajok társasága / Sara Shepard. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 262, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Miks-Rédai Viktória
ISBN 978-963-457-091-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3692853]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2017.
Singh, Rajvinder (1956-)
   Hat szemmel : német, angol, hindi és pandzsábi versek / Rajvinder Singh ; szerk. Domokos Johanna ; ford. Tibold Katalin, Széles Beáta és Domokos Johanna. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 80 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-236-888-7 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3687745]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2017.
Smart, Michelle
The rings that bind (magyar)
   Pillangók szigete / Michelle Smart ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 632.)
ISBN 978-963-448-089-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3688182]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2017.
Smart, Michelle
The Russian's ultimatum (magyar)
   Túszejtés orosz módra / Michelle Smart ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 625.)
ISBN 978-963-448-137-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3687991]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2017.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Blue lily, lily blue (magyar)
   Blue lily, lily blue : kék liliom : [A hollófiúk-sorozat III. kötete] / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 397 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-225-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3691589]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2017.
Stilton, Tea
Principessa delle foreste (magyar)
   Az erdők hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 4.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-128-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3691888]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2017.
Stilton, Tea
La regina del sonno (magyar)
   Az álom királynője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2014. - 269, [10] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 6.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-561-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692385]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2017.
Swatridge, Colin
   A country full of aliens : a Briton in Hungary / by Colin Swatridge. - 3. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2017. - 192 p. : ill., térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 963-13-6457-6)
Magyarország - angol irodalom - országismeret - humoreszk
820-7 *** 908.439(0:82-7)
[AN 3692572]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2017.
Symes, Ruth (1962-)
Bella Donna : Bella bewitched (magyar)
   Bella Donna : elvarázsolt Bella / Ruth Symes ; Marion Lindsay illusztrációival ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 183 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-445-883-8 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686230]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2017.
Symes, Ruth (1962-)
Bella Donna : witch camp (magyar)
   Bella Donna : a boszitábor / Ruth Symes ; Marion Lindsay illusztrációival ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 184 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-445-882-1 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3686226]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2017.
   Tanulmányok a bölcsészettudományok köréből : az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2016-os előadásaiból / szerk. Zimányi Árpád. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 176 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-40-6 fűzött
bölcsészettudomány
82
[AN 3688855]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2017.
Taube, Anna (1976-)
Prinzessinnengeschichten (magyar)
   Hercegkisasszonyok : négy különleges hercegnő története / Anna Taube ; ill. Florentine Prechtel ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 54, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-395-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3688497]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2017.
Tremayne, Avril
Here comes the bridesmaid (magyar)
   Főzőcske kettesben / Avril Tremayne ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 630.)
ISBN 978-963-448-068-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3688175]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2017.
Tucker, K. A.
Ten tiny breaths (magyar)
   Ten tiny breaths : tíz apró lélegzet / K. A. Tucker ; [ford. Szujer Orsolya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 349 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-054-4 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691615]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2017.
Vabarna, Anne (1877-1964)
N'eijo koolulaul (magyar)
   A lëány haláldala ; A nagy nász : két szetu epikus ének / Anne Vabarna ; [... ford. és az előszót írta Pusztay János]. - [Budapest] : Nap K., 2017. - 119 p. ; 24 cm
Egys. cím: N'eijo koolulaul ; Suurõ saja. - Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-332-125-6 fűzött : 3500,- Ft
észt irodalom - verses epika
894.545-13=945.11
[AN 3685545]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2017.
Vabarna, Anne (1877-1964)
Peko (magyar)
   Pekó : szetu eposz / Anne Vabarna ; [... ford. és az előszót írta Pusztay János]. - [Budapest] : Nap K., 2017. - 126 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-332-126-3 fűzött : 3500,- Ft
észt irodalom - verses epika
894.545-13=945.11
[AN 3685525]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2017.
   Veszélyes zóna. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 23.)
Tart.: Figyelem, robbantás! / Emma Darcy ; [... ford. Mátyás Mária]. Tüzes szerető / Cathie Linz ; [... ford. Asztalos Éva]. Csőre töltve / Annette Broadrick ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Egys. cím: Hard to forget ; Last stop marriage ; Husband needed
ISBN 978-963-448-101-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3688096]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2017.
Vian, Boris (1920-1959)
L'herbe rouge (magyar)
   Piros fű / Boris Vian ; [ford. Bognár Róbert] ; [... az utószót írta Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 229 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-860-5 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3692606]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2017.
Wallace, Barbara (1964-)
The unexpected honeymoon (magyar)
   Mexikói románc / Barbara Wallace ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 623.)
ISBN 978-963-448-117-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687979]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2017.
Wiggs, Susan
Starlight on Willow Lake (magyar)
   Meg van írva a csillagokban / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 351 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Tóparti történetek
ISBN 978-963-448-110-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687885]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2017.
Wilder, Jasinda
Falling into you (magyar)
   Falling into you : zuhanok beléd / Jasinda Wilder ; [ford. Kovács Anna]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 333 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-336-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691610]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2017.
Wilson, Scarlet
A bride for the runaway groom (magyar)
   Szökevény vőlegény / Scarlet Wilson ; [... ford. Herczog Gábor]. Higgy a változásban! / Kat Cantrell ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Egy éjszaka Morellivel : nyári esküvők / Kim Lawrence ; [... ford. Farkas Sylvia]. Érzelmek viharában / Lee Wilkinson ; [... ford. Kiss Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 81.)
Egys. cím: A bride for the runaway groom. One night with Morelli. Running from the storm. Matched to his crush
ISBN 978-963-448-095-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3688103]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2017.
Wood, Joss
The honeymoon arrangement (magyar)
   A nászutas projekt / Joss Wood ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 635.)
ISBN 978-963-448-131-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
dél-afrikai irodalom - szerelmes regény
820-312.5(680)=945.11
[AN 3688193]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2017.
Yates, Maisey
Married for Amari's heir (magyar)
   A dühös milliárdos / Maisey Yates ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 624.)
ISBN 978-963-448-135-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3687988]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2017.
Young, Samantha (1986-)
On Dublin Street (magyar)
   Dublin Street / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-107-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3691608]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2017.
Zhang Jiajia (1980-)
Cong ni de quan shijie luguo (magyar)
   Olyan átlagos embert szeretnék, mint te / Zhang Jiajia ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 470 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-613-9 kötött : 3499,- Ft
kínai irodalom - memoár
895.1-94=945.11
[AN 3688507]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11748 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 97 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 55.)
ISBN 978-963-227-917-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3691403]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2017.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve / Babits Mihály. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2017]. - [30] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Nyugat, 1939
ISBN 978-963-7377-70-9 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3686453]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2017.
Bács Erzsébet (1946-)
   Ott, túl a rácson virulnak a rózsák / Bács Erzsébet ... - Velence : [Bács E.], 2017. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9590-0 fűzött : 1990,- Ft
Bács Erzsébet (1946-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3687140]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2017.
Bakos László (1958-)
   Szablya és kereszt : Bere és Ajtony / Bakos László. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-093-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3686505]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2017.
Baktay Ervin (1890-1963)
   Keleti levelek / Baktay Ervin ; szerk. Frazer-Imregh Monika, Kelényi Béla, Válóczi Róbert. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2017. - 2 db : ill., részben színes ; 22 cm
India - magyar irodalom - helyismeret - két világháború közötti időszak - útirajz
894.511-992 *** 908.540"192"(0:82-992)
[AN 3687847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 304 p. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 5.)
ISBN 978-963-87496-9-7 fűzött
[AN 3687875] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 276 p. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 6.)
Bibliogr.: p. 250-256.
ISBN 978-963-89585-4-9 fűzött
[AN 3687877] MARC

ANSEL
UTF-811753 /2017.
Bartis Attila (1968-)
   A séta / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1995. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2579-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692511]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-090-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3692514]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2017.
Boda Magdolna (1956-)
   Pszichosztriptíz / Boda Magdolna. - Szeged : [Boda M.], 2017. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3129-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3687897]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2017.
Bódi Péter (1991-)
   Hipster : regény / Bódi Péter. - Budapest : Kalligram, 2017. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-99-0 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686608]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2017.
Bradányi Iván (1930-)
   Ünnepnapok örököse vagyok : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2017. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-89-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3686288]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2017.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   "Nincs más út, csak a szabadság!" : Bocskay-Bethlen szabadságharc török szövetséggel : magyar - török trilógia harmadik kötete / Cey-Bert Róbert Gyula ; [ill. Tombor Balázs]. - Budapest : Püski, 2017. - 306, [2] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-213-9 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3688673]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2017.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Dorottya ; Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak ; Állatok dialógusai / Csokonai Vitéz Mihály. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 201, [2] p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8720-2 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - vígjáték - vígeposz
894.511-22 *** 894.511-132
[AN 3687154]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2017.
Csutak Gabi (1977-)
   Csendélet sárkánnyal / Csutak Gabi. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2017. - 97, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 205.)
ISBN 978-615-5470-14-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3688263]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2017.
Czipott György (1951-)
   Árnyékcsúszda / Czipott György. - [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, 2016. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5172-09-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3687651]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2017.
Czipott György (1951-)
   Légycsapóünnep / Czipott György. - [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, 2017. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5172-10-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3687650]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2017.
Dániel András (1966-)
   Jó éjszakát, kuflik! / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-174-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3692649]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2017.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a láthatatlan réten / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-305-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3687437]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2017.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a nagy eső / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5441-34-9 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3692518]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2017.
Dániel András (1966-)
   Szerintem mindenki legyen kufli! / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-042-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3692642]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2017.
Dicső Edina
   Boldogságvarázslás : mesekönyv 4-12 éves gyerekeknek / Dicső Edina ; [ill. Horányi Réka]. - Budapest : Boldogságvarázslás K., 2017. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9364-7 kötött : 3860,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3686112]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2017.
   Ellenpont : in memoriam Zsoldos Péter / [szerk. Jobbágy Tibor] ; [közread. az] Avana Egyesület. - Budapest : Avana Egyes., 2017. - 110 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-9691-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3687917]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hasnyálmirigynapló / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2016. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3413-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3691857]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2017.
Fable, Vavyan
   A pepita macska / Vavyan Fable & Maggie Bell. - Budapest : Fabyen, 2017. - 458 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-73-6 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-9300-72-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3691450]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2017.
Farkas Diána
   Játék, játék, játék / [írta Farkas Diána] ; [kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, [2017]. - 19 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-80794-0-2 fűzött
gyermekirodalom - drámapedagógia - tanmese
894.511-343(02.053.2) *** 371.383.1
[AN 3688875]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2017.
Farkas Pál (1952-)
   Fújja a szél rongyos kabátom : novelláskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz)Művelődés Társaság]. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (köz)Művel. Társ., 2016. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5645-01-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3687697]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2017.
Farkas Pál (1952-)
   Szívcsönd : verseskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz)Művelődési Társaság]. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2017. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5645-02-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3687720]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2017.
Ferencz Mónika
   Hátam mögött dél : v_rs_k / Ferencz Mónika. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 74, [3] p. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-719-3 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3688787]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2017.
Frank Adél
   Mary Bride színre lép : gyilkosság három felvonásban / A. Frank. - Pécs : [Gant Pécsi Kesztyű Kft.], 2017. - 271 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9792-8 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3688082]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2017.
Gajdos Erika Tímea
   Mesés nyár a Balaton-felvidéken : Színek, fények, élmények 1. / Gajdos Erika Tímea. - [Balatoncsicsó] : GET Kv., 2017. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9006-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686509]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2017.
Gál Mihály
   Kitérő / Gál Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 73 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-414-136-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3687712]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2017.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Színek / Garay Zsuzsanna ; [ill. B. Tóth Klára]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Ad Librum, 2017. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-85-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3691553]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2017.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Göre Gábor bíró úr könyve : mindönféle levelei, valamint tapasztalattyai az Buda-Pesti fővárosba Katufrék sógorral mög Durbints sógorral ... / írtam én magam az salyát kezemmel Göre Gábor. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2017]. - 101 p. : ill. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Dick M., 1925
ISBN 978-963-7377-84-6 fűzött
magyar irodalom - humoreszk - hasonmás kiadás
894.511-7 *** 094/099.07
[AN 3686234]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2017.
Gáti István (1979-)
   Tök Magda kalandjai / Gáti István ; Nagy Norbert illusztrációival. - [Budapest] : Móra, 2017. - 66, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-818-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - verses mese - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3688692]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2017.
Horváth Barna (1936-2009)
   Segítség : irodalmi kaleidoszkóp / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2017. - 340, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 9.)
ISBN 978-615-80772-0-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3687533]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2017.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
A 2. és 3. köteten társszerző Vészits Andrea, az 5-6. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A próbák palotája. - 2. kiad. - cop. 2017. - 341 p.
ISBN 978-963-410-302-8 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3691635] MARC

ANSEL
UTF-811783 /2017.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2016]-. - 20 cm
A 2. köteten társszerző Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3655795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A királynő palástja. - 2. kiad. - cop. 2017. - 358, [2] p.
ISBN 978-963-410-301-1 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3691628] MARC

ANSEL
UTF-811784 /2017.
Igaz Dóra
   Ültetés az első bében / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 49, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-300-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3687390]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2017.
Illyana Sanara (1977-)
   Az utolsó rókatündér : Vadmacskák 1. / Illyana Sanara. - Budapest : MyBook, 2017. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9649-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686747]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2017.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 92, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-800-4 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3692658]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2017.
Kácsor Zsolt (1972-)
   A harminckét bolond : regény / Kácsor Zsolt. - Budapest : Kalligram, 2017. - 266, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [269].
ISBN 978-963-468-000-0 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686628]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2017.
Kemény Zsófi (1994-)
   Nyílt láng használata / Kemény Zsófi. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017, cop. 2015. - 82, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-726-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692485]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2017.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta / Kepes András. - [Budapest] : Libri, 2017. - 391, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-166-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692423]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2017.
Kís Ernő
   Élet, lyáték : válogatás / Kís Ernő. - Mindszent : [Kís E.], 2016. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9877-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3692587]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2017.
   Kopogtató / [kiad. a Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg]. - Pereszteg : Szülőfalunkért Egyes. Pereszteg, 2017. - 61 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8931-2 fűzött
Pereszteg - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Pereszteg)(082)
[AN 3687607]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2017.
Kovács Linda (1984-)
   Hol lakik a húsvéti nyuszi? = Where does the Easter Bunny live? / írta Kovács Linda. - Budapest : MyBook, 2017. - [20] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9346-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34.02(02.053.2)=20
[AN 3686711]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2017.
Kovács Linda (1984-)
   Medve Marci kalandjai : magyar - angol fordítás = The adventures of Barry Bear / írta és ill. Kovács Linda ; ford. Vitek Brigitta. - Budapest : MyBook, 2017. - 32, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-9411-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34.02(02.053.2)=20
[AN 3686657]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2017.
Kovalovszki Zoltán
   Makaramuki és a Beszélő Szék kalandjai 2 : Cukika megérkezik / Kovalovszki Zoltán ; [ill. Szert-Szabó Dorottya]. - [Nagykovácsi] : Magánkiad., 2017. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-9125-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3687567]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2017.
Kovalovszki Zoltán
   Makaramuki mondókás könyve : Buksi maci, altass el... / Kovalovszki Zoltán. - [Nagykovácsi] : Magánkiad., 2017. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-8943-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3687569]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2017.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Tizenhat város tizenhat lánya / irta Krúdy Gyula. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2017]. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1925
ISBN 978-963-7377-79-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - hasonmás kiadás
894.511-31(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3686216]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2017.
   Küllőcskék csodálatos kalandjai. - Szeged : Lapcom Zrt., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3687841]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2017.
Kupola, Jozef Francz
   Eva Braun szerelmei : riport / Jozef Franz Kupola. - [Szeged] : Európai Házak, [2016]. - 328, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6330-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686325]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Koszfészek és átjárótitok / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 12.)
Plüssfigurával
ISBN 978-963-09-8670-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3687575]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A mese szeretet : kötetben eddig meg nem jelent írások II. / Lázár Ervin ; [kötetszerk. Urbán László] ; [közread. az Illyés Gyula Megyei Könyvtár]. - [Szekszárd] : Illyés Gy. M. Kvt., cop. 2017. - 319 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87167-5-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3688860]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2017.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Kossuth Lajos öröksége : mondák a 18. és 19. századból / Lengyel Dénes. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 429, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-867-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3688471]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2017.
   Létezik : David Arts antológia, 2017 / szerk. Putnoki A. Dávid. - [Budapest] : David Arts, [2017]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80597-0-1 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3687167]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2017.
Liszkay Teréz (1927-)
   Négy dráma / Liszkay Teréz. - Budaörs : Könyvesműhely, 2016. - 242, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Vak Béla királyÞ; Miért?!Þ; Keserű győzelemÞ; Kutya-macska barátság
ISBN 978-963-12-5693-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3687436]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2017.
Mács József (1931-2017)
   Az elcsatolt vagon / Mács József. - 2. kiad. - Biatorbágy : Xante Librarium Kft., cop. 2016. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6993-2 fűzött : 2990,- Ft : 9,5 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3691540]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2017.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Karaván a havasokban : kisregények és elbeszélések / Maderspach Viktor. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 227, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-346-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3692476]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2017.
Majranek Krisztina
   Egy darabka csend : gondolatok vers-köntösben / Majranek Krisztina ; [ill. ... Balikó Lilla Róza]. - [Kisbágyon] : [Majranek K.], 2017. - 63 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9370-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3686859]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2017.
Marafkó László (1944-)
   A többi néma csont : szociokrimi / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2016. - 140 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7280-31-3 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3687765]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2017.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-350-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3692395]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Vakáció 2500-ban / Marék Veronika ; a szerző rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-815-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3688684]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2017.
   Mesélj nekem minden este / Kállai Nagy Krisztina, Kiss István és Szalma Edit illusztrációival ; [Luzsi Margó gyűjteménye alapján vál. és szerk. Pásztor Csörgei Andrea és Vezsenyi Zsófia]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 190, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-403-246-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3692448]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2017.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Ketten Kövespart ellen : Hanga és Várkony V. / Mészöly Ágnes ; Jósa Tamás rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2017. - 240, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-97-5 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3687308]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2017.
Molnár Attila
   Lélekröntgen / Molnár Attila (Molty). - Budapest : MyBook, 2017. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9653-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3686686]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2017.
Müller, Renáta W.
   TestVér / Renáta W. Müller. - Veszprém : Kalliopé, 2017. - 544 p. ; 21 cm. - (Erotikus könyvek, ISSN 2416-2639)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5378-20-1 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3686746]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2017.
Nemere István (1944-)
   A fáraó és a Nílus kincse / Nigel Forest. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-141-1 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3691445]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2017.
Nemere István (1944-)
   A hercegnő / Melissa Moretti. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-135-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3691427]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2017.
Nemere István (1944-)
   Örvények / Melissa Moretti. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-134-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3691421]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2017.
Németh Gabriella (1940-)
   A tétlen idő / Németh Gabriella. - Budapest : Kyra, 2017. - 49 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-9550-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3688367]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2017.
   Oratores, bellatores, laboratores : kalandok és életképek a magyar középkor világából / [szerk. Tamási Izabella] ; [a kérdéseket összeáll. Gál Vilmos, Kapa Mátyás, Tamási Izabella] ; [közread. a Történelmiregény-írók Társasága]. - [Budapest] : Történelmiregény-írók Társ., 2017. - 178, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80789-0-0 fűzött
magyar irodalom - történelemtanítás - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(082) *** 372.893
[AN 3688679]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2017.
Orcsik Roland (1975-)
   Fantomkommandó : regény / Orcsik Roland. - Újvidék : Forum ; Budapest : Kalligram, 2016. - 226, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-86-323-0970-8
ISBN 978-615-5603-74-7 kötött : 2990,- Ft : 690 RSD : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3688482]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2017.
Papp Dénes (1980-)
   Csóva : elbeszélések ; Papp Dénes. - Budapest : M. Napló, 2017. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-17-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3687222]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2017.
Papp István
   Swinger safari / Papp István. - [Mór] : Economsol Kft., 2017. - [4], 444 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9860-4 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3688867]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2017.
Parker, Cynthia
   Mennyi férfi...! ; Kísértés / Cyntia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 263 p. ; 20 cm
Borítócím: Ikrek
ISBN 978-963-290-212-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3687586]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2017.
Paulik Mónika
   Lili és a bátorság / Paulik Móni, Vincze Zsuzsi ; Varsányi Pál grafikáival. - Budapest : Lakmusz Kv., 2017. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9014-1 kötött : 2960,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - szexuális bántalmazás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 343.541(0:82-34)
[AN 3687545]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2017.
Péterfy Gergely (1966-)
   Mindentől keletre avagy Román kém a Weiss-családban / Péterfy Gergely. - Budapest : Kalligram, 2016. - 225, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-54-9 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - napló - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 3688478]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2017.
Pető Péter (1984-)
   Leshatár : világvégi futballpályákon / Pető Péter. - Budapest : Kalligram, 2017. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-015-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686056]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2017.
Pomozi Péter (1963-)
   Karin és Trianon : anyanyelvünk a változó időben / Pomozi Péter ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. - Budapest : ASZ : MNYKNT, 2017. - 311 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80424-7-5 kötött
magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvművelés - beszédművelés - publicisztika
894.511-92 *** 809.451.1-06(0:82-92)
[AN 3686529]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2017.
Rakin, Nikolaj Anatolʹevič (1983-)
   Magyar irodalom és népköltészet komi nyelven : bibliográfia, 1928-2016 = Komi literatura i folʹklor na vengerskom âzyke : bibliografiâ, 1928-2016 = Vengr literatura da jözkostsa poèziâ komi kyv vylyn : bibliografiâ, 1928-2016 / Rakin Nikolay ; [közread.] az Orosz Tudományos Akadémia Komi Tudományos Központ Nyelv-, Irodalom-, és Történelemtudományi Intézet ..., NH - Collegium Fenno-Ugricum. - Budapest ; Badacsonytomaj : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2017. - 68 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5589-13-3 fűzött
magyar irodalom - komi nyelv - fordítás - szakbibliográfia
894.511-1/-9=945.32:016
[AN 3686549]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2017.
   Reaktív : kísérleti drámaantológia / [... szerk. Deres Kornélia, Herczog Noémi, Varga Zsófia]. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. - 246 p. ; 20 cm. - (Színtext, ISSN 2498-9223 ; 1.)
ISBN 978-615-5470-11-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 3688320]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2017.
Regős Róbert (1976-)
   Özönhír : publicisztikák, 2012-2017 / Regős Róbert. - Szombathely : Hafenscher S., 2017. - 198 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9561-0 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politikatörténet - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 32(439)"201"(0:82-92)
[AN 3686534]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2017.
Róna J. László (1953-)
   Semmivé szédülve : [szerelmes versek] / Róna J. László. - [Dunaharaszti] : Magánkiad., 2017. - 156, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3548-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3686445]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2017.
Spiró György (1946-)
   Fogság : regény / Spiró György. - 15. utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2005. - 769, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2430-0 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3691862]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2017.
Spiró György (1946-)
   Magtár : cikkek, tanulmányok, 2004-2012 / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2012. - 348, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3008-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - esszé - memoár - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"197/200"(0:82-94)
[AN 3692506]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2017.
Steel, Ella
   Sors-döntő : sorsunk adott, de a döntéseket mi hozzuk! / Ella Steel. - Budapest : MyBook, 2017. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9650-1 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3687086]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 19. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3691649]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Hullámok kergetése / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 277, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-80-8 kötött : 3490,- Ft
Európa - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 3687284]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2017.
Szálinger Balázs (1978-)
   Becsvölgye : színmű egy felvonásban : szövegkönyv / Szálinger Balázs. - [Budapest] : [Repei G.], [2017]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9375-3 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3687088]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2017.
   Szárnyak : kortárs magyar versek / [... vál. Bozsik Péter]. - [Veszprém] : M. Irod. Ház, 2017. - 124 p. ; 19 cm
Kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3686664]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2017.
Szepes Mária (1908-2007)
   Emberek és jelmezek / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2017. - 357 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm + DVD
melléklet címe: Csillagpor
ISBN 978-963-529-721-4 kötött : 3990,- Ft
Szepes Mária (1908-2007)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3688701]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2017.
   Szerdai Szalon, 2012-2017 : antológia. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 139 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-8985-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3687763]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2017.
Szerednyei György
   Giorgio - Stefano / Szerednyei György. - [Budapest] : [Lukács Gy.], 2017. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9640-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3687554]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2017.
Terék Anna (1984-)
   Halott nők : versek / Terék Anna ; [Antal László illusztrációival]. - Újvidék : Forum ; Budapest : Kalligram, 2017. - 151, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-468-014-7 kötött : 2490,- Ft : 690 RSD
ISBN 978-86-323-0994-4
ISBN 963-468-014-3
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3678947]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2017.
TH Anatol
   Mömő ömömő / TH Anatol. - Budapest : JAK, 2017. - [50] p. : ill., részben színes ; 33 cm + hangk. - (Melting books, ISSN 2416-1179)
Papírtékában
ISBN 978-615-5470-13-4 fűzetlen
Magyarország - magyar irodalom - avantgárd - képzőművész - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
894.511-994 *** 73/76(439)(092)Tóth_G.
[AN 3688416]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2017.
   "Tiszták, hősök, szentek" : a magyar nemzet legszebb imái / [összeáll. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 196, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-670-3 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - vers
894.511-141 *** 243(0:82-14)
[AN 3692415]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2017.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   A Zsolnay-kód / Tolvaly Ferenc. - Jav. repr. kiad. - Pécs : Alexandra, 2017. - 479 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-934-3 kötött
Zsolnay család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 929.52(439)Zsolnay(0:82-31)
[AN 3691866]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2017.
Túri Klára, H.
   Glória nélkül : H. Túri Klára versei / Gerecsei Zoltán fotóival. - [Tata] : [H. Túri K.], 2017. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9126-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3687606]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2017.
   Újrakezdés : antológia / [szerk., a szövegeket gond. Boldog Zoltán] ; [közread. a] Dugonics András Piarista Gimnázium. - Szeged : Dugonics A. Piarista Gimn., 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3687083]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2017.
Varga Bálint (1970-)
   Zsé meg a haverok / Varga Bálint ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 93, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-040-6 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3688706]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2017.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Macskaszerenád / Weöres Sándor, Károlyi Amy ; [vál., szerk. és az utószót írta Steinert Ágota] ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 73, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-840-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - macska - vers
894.511-14 *** 636.8(0:82-14)
[AN 3688436]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2017.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2015. - 178, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-698-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3692405]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2017.
Zsuffa Tünde
   Ingeborg : regény / Zsuffa Tünde. - Budapest : Gemma Kvk., 2017. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9397-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3686740]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11851 /2017.
   Babszem Jankó. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-819-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686432]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2017.
   Borsószem hercegnő. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-821-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686426]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2017.
Cali, Davide (1972-)
A funny thing happened on the way to school... (magyar)
   Azért késtem az iskolából, mert.. / [szöveg] Davide Cali ; [ill.] Benjamin Chaud ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Pagony, [2017]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-297-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687427]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2017.
Cali, Davide (1972-)
I didn't do my homework because... (magyar)
   Azért nem írtam leckét, mert.. / [szöveg] Davide Cali ; [ill.] Benjamin Chaud ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Pagony, [2017]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-298-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687434]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2017.
   A dzsungel könyve. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-820-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686429]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2017.
   Az erdőzöldítő királykisasszony / [ill. Eszes Hajnal]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-857-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686419]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2017.
   Erős János / [ill. Varga Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-854-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686411]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2017.
   Furulyás Palkó / [ill. Varga Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-855-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686417]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2017.
Gernhäuser, Susanne (1966-)
Wir entdecken die Riesenfahrzeuge (magyar)
   Fedezd fel az óriásjárműveket! / [szöveg Susanne Gernhäuser] ; [ill. Peter Nieländer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 44.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-729-2 fűzött : 3750,- Ft
jármű - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629(02.053.2)
[AN 3688854]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2017.
   A Hókirálynő. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Mini pop-up sorozat)
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-822-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3686427]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2017.
House, Catherine
Where did grandad go? (magyar)
   Hová ment nagypapa? / Catherine House, Honor Ayres ; [ford. Győri Katalin]. - Budapest : Kálvin, 2017. - 28, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-558-353-9 kötött : 1600,- Ft
halál - vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 236.1(02.053.2) *** 128(02.053.2) *** 244
[AN 3688265]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2017.
Leblanc, Catherine (1956-)
Here she is! (magyar)
   Megérkezett! / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-388-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687314]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2017.
Major Eszter
   Nyári álom / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-445-911-8 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3686272]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2017.
Major Eszter
   Nyári kaland / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-445-912-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3686268]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2017.
Muszynski, Eva (1962-)
Wenn kleine Tiere wütend sind (magyar)
   Ha mérgesek az állatkölykök / [ill. Eva Muszynski] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Tóth Krisztina fordításában. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-244-745-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3688833]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2017.
Prusse, Daniela (1968-)
Mein grosses Bilder-Wörterbuch : Bauernhof (magyar)
   Az én nagy képes szótáram : a gazdaság / szöveg Daniela Prusse ; ill. Anne Ebert. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-711-7 fűzött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3688868]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2017.
Szesny, Susanne (1965-)
Wenn kleine Tiere Pipi müssen (magyar)
   Az állatkölykök is pisilnek / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Lackfi János fordításában. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-748-3 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3688830]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max kocht Spaghetti (magyar)
   Berci spagettit főz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 11.)
ISBN 978-963-403-397-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3687310]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11869 /2017.
Endrődi István (1920-1988)
   Pucér nők s annyi más érdekes.. / rajz. Endrődi István. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Színes képregénymúzeum, ISSN 2559-8929 ; 8.)
ISBN 978-615-80690-1-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - 20. század - karikatúra - képregény
087.6:084.11 *** 741.5(439)(092)Endrődi_I.
[AN 3688117]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et Cléopâtre (magyar)
   Asterix és Kleopátra / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 6.)
ISBN 978-963-415-807-3 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3692685]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2017.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et les Goths (magyar)
   Asterix és a gótok / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 3.)
ISBN 978-963-415-806-6 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3692681]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2017.
Haui József (1952-)
   Drónok harca : Bucó, Szetti, Tacsi és Micike legújabb kalandjai / rajz. Haui József ; írta Kiss Ferenc. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
képregény
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3688130]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2017.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   Az úr a pokolban is úr / Rejtő Jenő kisregénye nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; rajz. Fazekas Attila. Vér és mahagóni / Rejtő Jenő kisregénye nyomán írta Kiss Ferenc ; rajz. ... Berényi Béla ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Budapest] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., 2017. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80690-0-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3688120]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2017.
Kiss Ferenc (1958-|)
   A Vörös Pimpernel / Orczy Emma ... regényéből írta Kiss Ferenc ; rajz. Sváb József. - Nyíregyháza : Signatura : Magánkiad., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3688124]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2017.
Koska Zoltán (1991-)
   A Wérengző Walken Wámpír Wejtélye / [írta és rajz. Koska Zoltán]. - Albertirsa : Koska Z., 2017. - 41 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9720-1 fűzött : 650,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3688221]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2017.
   Látleletek : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2017-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete / [szerk. Varga Viktor]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2017. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80316-4-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3687761]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2017.
Mitru, Alexandru (1914-1989)
   A furfangos legény / Alexandru Mitru, Aurel Tita ; [rajz. Deák János, Albin Stănescu] ; [szerk. Kiss Ferenc] ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Budapest] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., 2017. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80690-2-1 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3688214]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2017.
Tóth Kinga (1983-)
   Village 0-24 / Toth Kina Hegyfalu ; [szerző Tóth Kinga] ; [... az illusztrációkat kész. Normál Gergely]. - Budapest : JAK, 2016. - [56] p. : ill. ; 19 cm. - (Melting books, ISSN 2416-1179 ; 3.)
ISBN 978-615-5470-06-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3688272]
MARC

ANSEL
UTF-8