MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/12/21 10:18:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1 /2018.
Körösztös György
   A Nagy Testvér figyel / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 11.)
ISBN 978-615-5647-34-5 fűzött : 1199,- Ft
kultúraszociológia - szociálpszichológia - megfigyelés - hírszerzés - internet - összeesküvés-elmélet
061.236(100)(089.3) *** 316.774 *** 316.6 *** 681.324Internet *** 327.84
[AN 3690137]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2018.
   Lélek, vallás, művészet : keresztény egyházművészeti konferencia : 2017. szeptember 25-26., Pesti Vigadó ... / [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - [Budapest] : MMA MMKI, [2017]. - 22 p. ; 22 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak összefoglalói
Fűzött
Magyarország - keresztény művészet - 21. század - konferencia-kiadvány
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 246 *** 7(439)"200/201" *** 7.046.3
[AN 3689172]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2018.
Suba Györgyné (1939-)
   Jászok Egyesülete Budapesten, 1921-1946 / [írta és szerk. Suba Györgyné Kocsis Julianna] ; [közread.] "A Jászságért" Alapítvány. - Budapest : "A Jászságért" Alapítvány, 2017. - 260 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-12-9087-5 fűzött
Jászok Egyesülete
Jászság - egyesület - művelődéstörténet - testülettörténet - Horthy-korszak - történelmi forrás
061.2(439)JászokEgyesülete(091)(093) *** 930.85(439Jászság)"192/194"(093)
[AN 3690048]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2018.
Tóbiás Tiborné
   A rendszerváltás nyugdíjas klubja Pesthidegkúton / Tóbiás Tiborné, Lipcseyné Bánfalvi Júlia. - [Budapest] : Szerzők, 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 136-138.
Fűzött
Hidegkúti Nyugdíjas Klub
Budapest. 2. kerület - idősek klubja - történeti feldolgozás
061.2-057.75(439-2Bp.II.)(091)
[AN 3689908]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5 /2018.
Cseh Márta (1951-)
   A székely-magyar rovás ábécéskönyve : a II-IV. osztályosoknak / Zomoráné Cseh Márta. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kiskapu, 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Cserkészvezetők könyvtára ; 1.)
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-5644-04-7 fűzött : 1890,- Ft
rovásírás - magyarság - tankönyv
003.335.9(=945.11)(078)
[AN 3688900]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6 /2018.
Fekete Balázs (1980-)
   Írásmódszertan joghallgatóknak / Fekete Balázs. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 5.)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-284-897-6 fűzött
jogászképzés - didaktika - szaknyelv - fogalmazástechnika - tanári segédkönyv
001.81 *** 378.634(072) *** 371.3(072)
[AN 3689387]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7 /2018.
Wilcock, David (1973-)
The ascension mysteries (magyar)
   A felemelkedés rejtélyei : a jó és a gonosz közötti kozmikus csata feltárása / David Wilcock. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 541 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-19-2 kötött : 6990,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3690203]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8 /2018.
Jakucs László (1926-2001)
   A Békebarlang felfedezése / Jakucs László. - Repr. kiad. - [Dorog] : BEBTE, 2017. - [16], 94 p., [28] t. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Barlangász klasszikusok)
Szunyogh Gábor és Stieber József írásaival. - Eredeti kiadása: Budapest : Művelt Nép, 1953
ISBN 978-963-88503-5-5 fűzött
Béke-barlang - barlangászat - hasonmás kiadás
551.44(234.373.3/.5Béke-barlang) *** 094/099.07
[AN 3689308]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2018.
Reptiles y dinosaurios (magyar)
   Őslények és hüllők / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8986-2 kötött : 1800,- Ft
dinosaurus - hüllő
568.19 *** 598.1
[AN 3693190]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10 /2018.
   Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium története képekben : [1881-2016] = The illustrated history of the Gothard Astrophysical Observatory of Eötvös Loránd University / [... szerk., a képeket vál. ... Kovács József és Szabó M. Gyula]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2017. - 148, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-284-877-8 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont (Szombathely)
Szombathely - csillagvizsgáló - történeti feldolgozás - fényképalbum
520.1(439-2Szombathely)(091)(084.12)
[AN 3689251]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11 /2018.
Kovács Gyula
   Arborétumok és botanikus kertek Magyarországon : a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége fennállásának 25. évfordulójára / [szöveg Kovács Gyula és Kovács Zsolt]. - Budapest : Mabosz, 2017. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-7384-7 fűzött
Magyarország - botanikus kert - útmutató
58.006(439)(036)
[AN 3689323]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2018.
Magyar Biofizikai Társaság. Kongresszus (26.) (2017) (Szeged)
   A Magyar Biofizikai Társaság XXVI. Kongresszusa : Szeged, 2017. augusztus 22-25. / [társszervező az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont]. - [Budapest] : M. Biofizikai Társ., [2017]. - 131 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9447-7 fűzött
biofizika - konferencia-kiadvány
577.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3689946]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2018.
Mamíferos (magyar)
   Emlősök / [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8987-9 kötött : 1800,- Ft
emlős
599
[AN 3693256]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

14 /2018.
Bagdy Emőke (1941-)
   Boldogan az élet delén [elektronikus dok.] : Második félidő I. / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8747-9 : 1990,- Ft
idős - mentálhigiénia - hangoskönyv
613.865-053.9
[AN 3690091]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2018.
Bagdy Emőke (1941-)
   Boldogság hatvan fölött [elektronikus dok.] : Második félidő II. / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8957-2 : 1990,- Ft
idős - mentálhigiénia - hangoskönyv
613.865-053.9
[AN 3690092]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2018.
Bardi, Carla
   Diabetikus finomságok : 30 perc alatt : [reggelik, előételek és rágcsálnivalók, főételek, köretek, desszertek] / [szöveg Carla Bardi] ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-9006-6 kötött : 2990,- Ft
Fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 613.24 *** 641.563(083.12)
[AN 3690005]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2018.
Clayton, Victoria
Fearless pregnancy (magyar)
   Terhesség félelem nélkül : [tapasztalat és bátorítás egy orvostól, egy bábától és egy édesanyától] / Victoria Clayton, Stuart Fischbein, Joyce Weckl ; [ford. Szakszon Katalin]. - [Debrecen] : Hajja, cop. 2017. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-80-8 fűzött
terhesség
618.2-083
[AN 3693171]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2018.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Symbol (magyar)
   A betegség mint szimbólum / Ruediger Dahlke ; [ford. Szőke Orsolya, Koczor Piroska]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 579 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-495-4 kötött : 4490,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3693165]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2018.
Debrődi Gábor
   Mentők a Hargitán : jubileumi kiadvány a Hargita Megyei Mentőszolgálat húsz éves fennállása alkalmából : 1995-2015 / Debrődi Gábor ; [közread. a] Magyar Oxyologiai Társaság. - Budapest : M. Oxyologiai Társ., 2017. - 126, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8895-7 fűzött
Serviciul de ambulanţă judeţean Harghita
Hargita megye - mentőszolgálat - ezredforduló
614.88(498.4-35Hargita)"199/201"
[AN 3688972]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2018.
Hacsavecz Beatrix
   Egy testben az inzulinrezisztenciával : életmódváltó napló / írta, szerk. és ill. Hacsavecz Beatrix. - [Budapest] : Hacsavecz B., 2017. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9604-4 fűzött : 4990,- Ft
cukorbetegség - egészséges életmód
616.379-008.64 *** 613
[AN 3689028]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2018.
Lampl Zsuzsanna (1959-)
   Ajándék : [85 szívmelengető történet 8 színezhető köszönőoldallal] / írta és rajz. Lampl Zsuzsanna ; [közread. a] Jelenkutató Intézet. - Budapest : Jelenkut. Int., 2017. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88311-4-9 fűzött
Felvidék - életvezetés - határon túli magyar irodalom - karcolat
613.865(0:82-43) *** 894.511-43(437.6)
[AN 3689770]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2018.
Lovasi Lina
   Irigyek?! Jobbulást! / Lovasi Lina. - [Budapest] : Elite System Kft., 2017. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9855-0 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3689163]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2018.
Pajalunga, Lorena Valentina
Play yoga (magyar)
   Játsszunk jógát! / Lorena V. Pajalunga ; [ill. Láng Anna]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - 39 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5611-75-9 kötött : 2999,- Ft
jóga - gyermekkönyv
615.851.86(02.053.2)
[AN 3689650]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2018.
   Servier onkológiai fórum : Oncology Servier : Budapest, 2017. március 3-4. - Budapest : Servier Hungária Kft., [2017]. - 21 p. : ill., színes ; 30 cm
Előadásösszefoglalók. - A bevezető angol nyelven
Fűzött
onkológia - konferencia-kiadvány
616-006 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3689125]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2018.
Szilágyi Virág
   Iker siker : babagondozási praktikák / Szilágyi Virág. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., 2017. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8191-0 fűzött : 3490,- Ft
csecsemőgondozás - iker
613.95 *** 618.25
[AN 3689100]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

26 /2018.
Horváth Gabriella
   Ilnamo : a te színed : hajfestés hennával és más növényekkel az egészséges hajért : professzionális növényi hajfestő rendszer / [Horváth Gabriella]. - Eger : Természetesen Zöld Kft., 2017. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9843-7 fűzött
fodrászat - hajápolás - festés
687.53 *** 646.72
[AN 3688874]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2018.
Varga Péter
   Rendezvénybiblia : hogyan szervezz élménydús, kreatív rendezvényt? / Varga Péter. - Budapest : RendezvényBiblia Kft., 2017. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8484-3 fűzött : 23 cm
rendezvényszervezés - üzleti etikett
640.41 *** 649.9 *** 658.1.012.63
[AN 3688888]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

28 /2018.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2016-ban. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2017. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 51.)
Tart.: Területi egyenlőtlenségek vizsgálata a LEADER források tükrében / Arany Ferenc. Az életkor és az eltérő takarmányozás hatása a japán fürj tojástermelő képességére / Vajgely Ildikó Cintia. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - fürj - tojástermelés - vidékfejlesztés - pénzügyi támogatás - tudományos diákkör
639.12 *** 637.4 *** 711.1(439) *** 332.1(439) *** 338.246.027(439) *** 378.184
[AN 3689781]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2018.
Zatkalik András (1954-)
   Pillanatképek Dr. Lázár János életéből / Zatkalik András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2017. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 79.)
ISBN 978-963-9990-49-4 kötött
Lázár János (1947-2014)
Balatonfüred - Magyarország - vegyészmérnök - borász - helyismeret - 20. század - 21. század
663.2(439)(092)Lázár_J. *** 54(439)(092)Lázár_J. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 3689374]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

30 /2018.
Nemcsek Gábor
   Egy kezdő szakács életútja : [szeretetben és fájdalomban] / Nemcsek Gábor. - Tápiószentmárton : Szerző, 2017. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8569-7 fűzött
Magyarország - szakács - 21. század - memoár
641.5(439)(092)(0:82-94)
[AN 3688993]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

31 /2018.
Héjjas István (1938-)
   Isten veled, materializmus! : tényleg az anyag irányítja a világot? Mit mond erről a tudomány, a vallás, a filozófia? / Héjjas István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2017. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-9955-75-2 fűzött
materializmus - vallásfilozófia - tudománytörténet
141.12 *** 1(100)(091) *** 213 *** 001(091)
[AN 3689205]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

32 /2018.
Carta dell'identità carismatica della Famiglia Salesiana di Don Bosco (magyar)
   A Szalézi Család karizmatikus identitásának chartája / [szerk. Depaula Flavio Silvio]. - Budapest : Don Bosco, 2017. - 79, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-43-8 fűzött
Salesiani di Don Bosco
Don Bosco rend
271.789.1
[AN 3688996]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2018.
   Egyedül : igehirdetések Luther Márton Kiskátéja és a "négy Sola" tematikájában / szerk. Koczor György ; [kiad. a Somogy-zalai Evangélikus Egyházmegye]. - [Balatonboglár] : Somogy-zalai Evangélikus Egyházmegye, 2017. - 122 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9617-4 fűzött
Luther, Martin (1483-1546). Kleiner Katechismus
prédikáció
252
[AN 3690270]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2018.
   Az élet képlete / összeáll. Kohári Rózsa. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
életvezetés - vallásos irodalom - ima
243 *** 244 *** 613.865
[AN 3689388]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2018.
Federspiel, Daniel
Pregare con Don Bosco (magyar)
   Imádkozzunk Don Boscóval / Daniel Federspiel ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2017. - 44 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-48-3 fűzött
imakönyv
243
[AN 3689025]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2018.
   "Luther-nyomtatványok" : a lutheri reformáció emlékei az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban a XVI-XVII. századból : 2017. szeptember 16-tól 2018. február 28-ig = "Martin Luther in prints" : relics of Luther's reformation from the 16th and 17th centuries at the University Library and Archives Eötvös Loránd University : 16 September 2017 - 28 February 2018 / a kiállítás anyagát vál., a leírásokat és a bevezetőt kész. Knapp Éva. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2017. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban, ISSN 2560-1326)
ISBN 978-963-284-922-5 fűzött
ISBN 978-963-284-923-2
reformáció - egyháztörténet - ősnyomtatvány - régi nyomtatvány - kiállítási katalógus
284(4)"15/16" *** 284(439)"15/16" *** 061.4(439-2Bp.)"2017" *** 093(4)"15/16"
[AN 3690706]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2018.
Nagy János (1931-)
   A kegyelem száz százalékos : ABC a Bibliához 100 információval / Nagy János. - Budapest : [Nagy J.], 2017. - 418 p., [72] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8657-4 kötött : 3500,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3689215]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2018.
   "Az Úr irgalma, hogy nem vesztünk el" : a Szombathelyi Egyházmegye második világháborús kárjelentései, 1944-1948 / [sajtó alá rend., ... Rétfalvi Balázs, Tangl Balázs]. - Szombathely : Martinus K., 2017. - 560 p. : ill. ; 20 cm. - (Géfin Gyula kiskönyvtár, ISSN 2064-5945 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-47-6 fűzött
Szombathelyi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - háborús kár - második világháború - történelmi forrás
282(439-03Szombathelyi_Egyházmegye)"1944/1948" *** 341.324.5(439)"1944/1945"(093)
[AN 3689195]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2018.
   Via lucis : a fény és az öröm útja a Feltámadott nyomában : a húsvéti öröm kifejezésének új útja / [szerk. Depaula Flavio Silvio és van der Meer Dorottya] ; [ford. Szabó Judit]. - [Budapest] : Don Bosco, [2017]. - 77, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-44-5 fűzött
húsvét - egyházi szertartás - zsolozsma
264-041.6 *** 264-062
[AN 3689013]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

40 /2018.
Galambos Rita (1957-)
   Érzékenyítés és a felelősségvállalás fejlesztése a jogászképzésben / Galambos Rita, Kiss Valéria, László Noémi. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-901-0 fűzött
jogászképzés - attitűd - szemlélet - módszertan
316.64 *** 371.3 *** 378.634
[AN 3689417]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2018.
Mészáros Ádám
   Végre jókat beszélgetünk! [elektronikus dok.] : [párkapcsolati kommunikáció a gyakorlatban] / Mészáros Ádám. - Hangzó anyag. - [Bicske] : [Párkapcsolati Coaching és Mediációs Int.], cop. 2017. - 1 CD (3 h 21 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Közread. a Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézet. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80739-2-9 műanyag tokban
párkapcsolat - mentálhigiénia - kommunikáció - auditív dokumentum
316.472.4 *** 613.865 *** 316.77
[AN 3690350]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2018.
Mészáros Ádám
   Végre jókat beszélgetünk! : párkapcsolati kommunikáció a gyakorlatban / Mészáros Ádám ; [közread. a] Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézet. - Budapest : Párkapcsolati Coaching és Mediációs Int., 2017. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80739-1-2 fűzött
kommunikáció - párkapcsolat - mentálhigiénia
316.77 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3690418]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2018.
   Önrendelkező életet élni : kritikai észrevételek a mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelének lehetőségeiről / [szerk. Gábor Imola] ; [közread. a] Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. - Budapest : MEOSZ, 2017. - 42 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9080-6 fűzött
Magyarország - rokkant - életminőség - esélyegyenlőség - akadálymentesítés - 21. század
316.728 *** 364.65-056.26(439)"201" *** 316.4.052(439)"201" *** 342.722(439)
[AN 3690263]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2018.
   Quest for a suitable past : myth and memory in Central and Eastern Europe / ed. by Claudia-Florentina Dobre and Cristian Emilian Ghiţă. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - VIII, 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-136-3 kötött
Kelet-Európa - Közép-Európa - társadalmi tudat - kollektív emlékezet - kommunizmus - posztszocializmus - 19. század - 20. század - ezredforduló
316.63(4-11)"18/20" *** 321.74(4-11)"19/20" *** 329.15(4-11)"19/20"
[AN 3690304]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2018.
   A szegénység felszámolása Magyarországon / [szerk. Fülöp Sándor]. - Budapest : Ökopolisz Alapítvány, 2017. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Országunk-világunk átalakítása ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89552-0-3 fűzött
Magyarország - szegénység - szociálpolitika - 21. század - statisztikai adatközlés
316.344.233(439)"201"(083.41) *** 316.37-058.38(439)"201" *** 364(439)"201"
[AN 3690209]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2018.
   A szentesi zsidóság rövid története = Brief history of the Jews of Szentes / [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - [Szentes] : Szentes Vár. Kvt., [2017]. - [11] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Szentes - zsidóság
316.347(=924)(439-2Szentes)
[AN 3690128]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2018.
   Szóbeli kommunikáció / [szerk. Bódi Zoltán, Kurcz Ádám]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati kommunikáció, ISSN 2560-0214)
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-615-5680-66-3 fűzött
tömegkommunikáció - retorika
316.77 *** 82.085
[AN 3690302]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2018.
Tófalvy Tamás (1980-)
   Túl a szubkultúrán, és vissza : populáris zenei színterek, műfajok és az internet / Tófalvy Tamás. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 210 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 31.)
Bibliogr.: p. 198-210.
ISBN 978-615-5355-20-2 fűzött : 2500,- Ft
könnyűzene - szubkultúra - kultúraszociológia - internet
316.7 *** 316.723 *** 78.067.26 *** 681.324Internet *** 316.774
[AN 3689057]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

49 /2018.
   Így megyek az iskolába : népmesék a világ minden tájáról 6-8 éveseknek / Bajzáth Mária vál. ; Kürti Andrea rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 243, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 3.)
Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 978-615-5591-48-8 kötött : 3999,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3693425]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2018.
   Népmesék az állatokról / [szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 46, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5654-34-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3689829]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

51 /2018.
   Civilitika, a népfelség tudománya. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2017. - 82 p. ; 22 cm
Közread. a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-07-1 kötött
Magyarország - civil társadalom - politikai rendszer - demokrácia - civil szervezet - 21. század
323.21(439)"200/201" *** 321.7 *** 323.21
[AN 3690171]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2018.
Civilitika, a népfelség tudománya (angol)
   Civilitics, as the science of popular sovereignty. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2017. - 79 p. ; 22 cm
Közread. a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-10-1 kötött
Magyarország - civil társadalom - politikai rendszer - demokrácia - civil szervezet - 21. század
323.21(439)"200/201" *** 321.7 *** 323.21
[AN 3690190]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2018.
Civilitika, a népfelség tudománya (francia)
   Civilitique, la science de la souveraineté populaire. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2017. - 94 p. ; 22 cm
Közread. a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-08-8 kötött
Magyarország - civil társadalom - politikai rendszer - demokrácia - civil szervezet - 21. század
321.7 *** 323.21(439)"200/201" *** 323.21
[AN 3690175]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2018.
Civilitika, a népfelség tudománya (lengyel)
   Cywilityka, nauka o suwerenności narodu. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2017. - 90 p. ; 22 cm
Közread. a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-09-5 kötött
Magyarország - civil társadalom - politikai rendszer - demokrácia - civil szervezet - 21. század
321.7 *** 323.21(439)"200/201" *** 323.21
[AN 3690180]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2018.
Civilitika, a népfelség tudománya (német)
   Zivilitik, die Lehre von der Volkssouveränität. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2017. - 95 p. ; 22 cm
Közread. a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-11-8 kötött
Magyarország - civil társadalom - politikai rendszer - demokrácia - civil szervezet - 21. század
323.21(439)"200/201" *** 321.7 *** 323.21
[AN 3690186]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2018.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   A káosz peremén egyensúlyozva : útikalauz jövőutazóknak / Marosán György ; [a képek Marabu munkái]. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 274 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9701-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - világpolitika - belpolitika - társadalmi változás - 21. század
327(100)"201" *** 323(439)"201" *** 316.42(100)"201"
[AN 3690281]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2018.
   "Menjek vagy maradjak?!" / [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., cop. 2017. - 115, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5639-10-4 fűzött
kivándorlás - külföldi munkavállalás - magyarság - 21. század
325.25(=945.11)(100)"201" *** 331.556.46=945.11)(100)"201" *** 314.743(=945.11)(100)"201"
[AN 3690143]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2018.
Vajda Zoltán (1967-)
   A szeretet köztársasága : a szentimentalizmus hatása az Amerikai Egyesült Államok korai időszakának politikai gondolkodásában / Vajda Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 210 p. ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084)
Bibliogr.: p. 195-210.
ISBN 978-963-318-046-4 fűzött
Egyesült Államok - eszmetörténet - nemzettudat - 18. század - 19. század - szentimentalizmus
323.1(73)"17/18" *** 316.63(73) *** 321.01(73)"17/18"
[AN 3689099]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2018.
Várnay Ernő (1951-)
   A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban / Várnay Ernő. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-279.
ISBN 978-963-318-066-2 fűzött
Európai Unió - európai integráció - Európai Unió országa - kötelezettség - jogsértés - jogi eljárás - gazdasági szankció - jogeset
327.39(4-62) *** 341.65(4-62) *** 341.23(4-62)
[AN 3689059]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

60 /2018.
The big book of history answers (magyar)
   A történelem kis és nagy kérdései. - Budapest : Kossuth, [2017]. - 112, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1490,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3690267]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2018.
   Bölcsek között időzni : a 70 éves Haraszti György köszöntése / [szerk. Negyela László Márk] ; [kiad. a Jakab és Komor tér 6. Egyesület]. - Budapest : Jakab és Komor tér 6. Egyes., 2017. - 97 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7640-4 fűzött
Magyarország - zsidóság - zsidó vallás - művelődéstörténet - holokauszt - történettudomány - kollektív emlékezet - 20. század - emlékkönyv
930.8(=924) *** 930.85(=924)(439) *** 930.1(439)(092)Haraszti_Gy. *** 296
[AN 3689964]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2018.
Borbély Zsuzsanna
   A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája, 1988-2008 = Archaeological bibliography of the Middle Danube Basin, 1988-2008 / Borbély Zsuzsanna, Vajda Olga ; szerk. Major Balázs, Türk Attila. - Budapest : PPKE BTK Régészettudományi Int., 2017. - 852 p. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 7.)
A tartalomjegyzék angol, német, francia és orosz nyelven is
ISBN 978-963-9911-94-9 kötött
Kárpát-medence - régészet - szakbibliográfia
903/904(4-191):016
[AN 3690257]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2018.
   Egyiptom / [szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Elképesztő világ, ISSN 2560-0230)
ISBN 978-615-5370-15-1 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - történelem - ifjúsági könyv
930.85(32)(02.053.2) *** 932(02.053.2)
[AN 3689900]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2018.
   Forradalom közelnézetből : az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményei / szerk. Miklós Péter. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2017. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-44-4 fűzött
1956-os forradalom - magyar történelem
943.9"1956"
[AN 3690216]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2018.
   A forradalom vonzásában : tanulmányok Szántó László tiszteletére / [szerk. Polgár Tamás, Récsei Balázs] ; [kész. a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának kiadásában]. - Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt., 2017. - 282, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7232-42-8 fűzött : 2300,- Ft
Somogy megye - magyar történelem - helytörténet - 19. század - 20. század - emlékkönyv
943.9"18/19" *** 943.912.3"18/19"
[AN 3690065]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2018.
Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina (1671-1724)
   Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz / közreadják Fogarassy Zoltán, Kovács Ágnes ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Történelmi Int., 2011-2017. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Nyíregyházán. - Bibliogr.
Károlyi Sándor (1669-1743)
Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina (1671-1724)
Magyarország - történelmi személy - magyar történelem - 18. század - levelezés - történelmi forrás
943.9"17"(093) *** 929(439)Károlyi_S.-né_Barkóczy_K.(044) *** 355(439)(092)Károlyi_S.
[AN 3324601]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1712-1724. - 2017. - 683 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-85-0 kötött
[AN 3690232] MARC

ANSEL
UTF-867 /2018.
Kész Barnabás
   Harcosok, csaták és kézifegyverek / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5563-11-9 kötött
katona - fegyver - haditechnika - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 355(100)(02.053.2) *** 623(100)(091)
[AN 3689895]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2018.
Körösztös György
   Hamis zászlós hadműveletek / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 12.)
ISBN 978-615-5647-36-9 fűzött : 1199,- Ft
világtörténelem - összeesküvés-elmélet - befolyásolás - közvélemény-alakítás
930.9 *** 316.658(100)(089.3) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3690139]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   A szabadság reményében : egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2017. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80266-8-0 fűzött
1956-os forradalom - magyar történelem
943.9"1956"
[AN 3690242]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

70 /2018.
Czibulka Zoltán
   Mit érdemes tudni.. : utazás előtt / Czibulka Zoltán. - 3. átd. kiad. - Budapest : Plesz Kft., [2017]. - 255 p., [14] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9941-0 fűzött : 2500,- Ft
üdülés - utazás - útmutató
910.4(036) *** 379.85(036)
[AN 3693283]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2018.
Gönczi Ambrus (1973-)
   Ferencváros metszeteken = Ferencváros in prints / [szerk. és írta ... Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán] ; [... ford. ... Gönczi Ambrus, Dragan Ildikó] ; [közread. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata]. - Budapest : Ferencváros Önkormányzata, 2017. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-80795-0-1 kötött
Budapest. 9. kerület - helyismeret - metszetkép - album
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 3693267]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2018.
Gyenge Antal
   Kiscsákói emlékek / írta Gyenge Antal ; [... kiad. a Kiscsákóiak Baráti Köre]. - Kiscsákó : Kiscsákóiak Baráti Köre, 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8106-4 fűzött
Orosháza - Kiscsákó - helyismeret - helytörténet
908.439-2Orosháza *** 943.9-2Kiscsákó
[AN 3688938]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2018.
Jánoska Antal (1954-)
   Újszász könyve : Zagyva-parti évszázadok / [krónikás Jánoska Antal] ; [kiad. Újszász Város Önkormányzata]. - Újszász : Önkormányzat, 2017. - 290 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 286-288.
ISBN 978-963-12-7819-4 kötött
Újszász - helyismeret - helytörténet
908.439-2Újszász *** 943.9-2Újszász
[AN 3689046]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2018.
   Our Budapest. - [Budapest] : [Szecskay Ügyvédi Iroda], cop. 2017. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Szecskay Ügyvédi Iroda
ISBN 978-963-12-9551-1 fűzött
Budapest - helyismeret - ajándékkönyv - album
908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3689767]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2018.
Serdült Erika Irén
   Fóti mesék : verses mese gyermekeknek / Serdült Erika Irén ; [ill. ... Tóth Pitya István]. - [Fót] : Magánkiad., cop. 2017. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9669-3 kötött
Fót - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
908.439-2Fót(0:82-14)(02.053.2) *** 908.439-2Fót(0:82-34)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3690366]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2018.
Urbán László (1951-)
   Az I. világháború környezeti hatásai az olasz - osztrák - magyar front mentén / Urbán László. - Budapest : Granárium, 2017. - 248, [8] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Források és tanulmányok az Alpok-Kárpátok régió víz- és környezetgazdálkodásáról, ISSN 1789-5189 ; 4.)
Bibliogr.: p. 224-245.
ISBN 978-963-12-8962-6 fűzött
Olaszország - Osztrák - Magyar Monarchia - történeti földrajz - első világháború - frontvonal - környezeti kár - tájökológia
911.3(45) *** 355.48(45)"1914/1918" *** 355.48(436/439)"1914/1918" *** 504.05(45)
[AN 3689424]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2018.
   Városok és területük az antikvitásban / szerk. Takács Levente. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2017. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 29.)
Bibliogr.: p. 95-112. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-318-662-6 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - gazdasági-társadalmi földrajz - városföldrajz - urbanizáció - településszociológia
911.3(37/38) *** 316.334.55/.56(37/38)
[AN 3689054]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

78 /2018.
   Alkalmazott jogszabályok : polgári eljárásjog / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2017. - 712 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. jún. 20.
ISBN 978-963-258-330-3 fűzött : 6300,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3689229]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2018.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról : 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrentartásról : hatályba lép 2018. január 1. napján : egységes szerkezetben a 2017. évi L. törvény által kihirdetett módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 92 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. júl. 22.
ISBN 978-963-258-336-5 fűzött : 1090,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3689349]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2018.
   Die Auswirkungen politisch-sozialer Umbrüche auf das Strafrecht / [hrsg. von Barna Mezey]. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2017. - 113 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 73.)
Bibliogr.
Fűzött
jogtörténet - büntetőjog
343(100)(091)
[AN 3689394]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2018.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : egységes szerkezetben a ... 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 184 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. júl. 1.
ISBN 978-963-258-333-4 fűzött : 1490,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3689290]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2018.
Lőrincz György (1949-)
   A munkaviszony megszűnése és megszüntetése : [a bírói gyakorlat széleskörű bemutatásával, iratmintákkal] / Lőrincz György. - Budapest : HVG ORAC, 2017. - 374 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. máj. 31.
ISBN 978-963-258-329-7 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés - útmutató
349.227(439)(036)
[AN 3689176]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2018.
   Polgári jog : szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 446 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-270-9 kötött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3689245]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2018.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : a belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : egységes szerkezetben a ... 2018. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 127 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. szept. 11.
ISBN 978-963-258-346-4 fűzött : 1290,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3689295]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2018.
Torma Attila (1950-)
   Győr vármegye főispánjai, 1849-1950 / Torma Attila ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér : Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron M. Honismereti Egyes., 2017. - 491 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80571-3-4 fűzött
Győr vármegye - főispán - megyei igazgatás - helyi politika - 19. század - 20. század
353.075.3(439.114)(092) *** 353.2(439.114)"18/19" *** 323(439.114)"18/19"
[AN 3682459]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2018.
   A trust bevezetése Magyarországon és a nemzetközi gyakorlat : válogatott tanulmányok a STEP Hungary 2014., 2015. és 2016. évi konferenciáján elhangzott előadások alapján = Introduction of the trust in Hungary and the international practice : selected studies based on the lectures held on the conferences of STEP Hungary in the years 2014, 2015 and 2016 / szerk. ... Menyhei Ákos, Sándor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 229 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciákat Budapesten rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-325-9 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - dologi jog - vagyon
347.2(439) *** 347.2(100)
[AN 3689164]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2018.
   A tudós ügyész : tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára / [szerk. Finszter Géza ..., Korinek László ..., Végh Zsuzsanna]. - Budapest : HVG ORAC, 2017. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-963-258-326-6 kötött
jogtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 012Bócz_E.
[AN 3689189]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályba lép: 2018. január 1. napján : egységes szerkezetben a 2017. évi L. törvény által bevezetett módosítással. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 187 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. aug. 29.
ISBN 978-963-258-341-9 fűzött : 1390,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3689332]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2018.
   A versenyképesség jogi kérdései 2017-ben : tanulmányok a gazdasági jog köréből : kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen / szerk. Bodzási Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-332-7 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - versenyképesség
347.7(439) *** 347.7(100) *** 339.137.2(439) *** 339.137.2(100)
[AN 3689159]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

90 /2018.
   Harctér és fogolytábor : bakanaplók a Nagy Háborúból / szerk. Miklós Péter. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2017. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-46-8 fűzött
Magyarország - katona - első világháború - napló
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918(0:82-94)
[AN 3690219]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

91 /2018.
Vecsenyi János (1945-)
   Vállalkozz okosan! : az ötlettől a piacra lépésig / Vecsenyi János, Petheő Attila. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 406 p. : ill. ; 20x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-502-2 fűzött : 4500,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3690121]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2018.
Zéman Zoltán (1969-)
   Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment / Zéman Zoltán, Tóth Antal. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 204-210.
ISBN 978-963-454-068-7 fűzött : 4800,- Ft
kontrolling - stratégiai menedzsment
657 *** 658.1.011.1
[AN 3689113]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

93 /2018.
Nagy Imre (1948-)
   Életutak - fehér köpenyben : írások a szolnoki MÁV Kórház igazgató főorvosairól : [a MÁV Kórház 50. jubileumi évfordulójára] / Nagy Imre ; [közread. a MÁV Kórház és Rendelőintézet]. - Szolnok : MÁV Kórház és Rendelőint., 2017. - 140 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9195-7 kötött
MÁV Kórház és Rendelőintézet (Szolnok)
Szolnok - kórház - orvos
364.444.046.6(439-2Szolnok) *** 61(439-2Szolnok)(092)
[AN 3689264]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

94 /2018.
   25 éves a felsőoktatás Tatabányán : MÜTF 25 - Edutus 50 tudományos konferencia tanulmánykötete / [közread. az] Edutus Főiskola. - Tatabánya : Edutus Főisk., 2017. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Tatabányán, 2017. szept. 14-16. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8445-79-7 fűzött
Tatabánya - Komárom-Esztergom megye - felsőoktatás - oktatáskutatás
378(439.115) *** 37 *** 378(439-2Tatabánya)
[AN 3690252]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2018.
Bakné Egyed Katalin
   Így előzd meg a tanulási zavarokat! : óvodai játékgyűjtemény a kognitív készségek fejlesztéséhez / Bakné Egyed Katalin. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 120 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5328-89-3 fűzött
fejlesztő játék - óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.025 *** 371.382(072) *** 373.24
[AN 3690108]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2018.
Bene Józsefné
   Így tervezz rendszerben! : csoportnapló és egyéni fejlődés nyomon követése / Bene Józsefné. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 80 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
melléklet címe: Csoportnapló és egyéni fejlődés nyomon követése. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5328-83-1 fűzött
óvodai nevelés - képességfejlesztés - módszertan - elektronikus dokumentum
373.24 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3690119]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2018.
Fekete István
   A katonai repülőszakember képzés Szolnokon, 1967-1996 / Fekete István, M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 195 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-573-3 kötött : 5100,- Ft
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola
Szolnok - oktatástörténet - katonai felsőoktatás - légierő - Kádár-korszak - rendszerváltás
378.635.5(439-2Szolnok)"196/199" *** 358.4(439)"196/199"
[AN 3689079]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2018.
Fekete László
   A Katonai Műszaki Főiskola története, 1967-1999 / Fekete László, M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 372 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-577-1 kötött : 5100,- Ft
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (Budapest)
Budapest - katonai felsőoktatás - oktatástörténet - mérnöki tudomány - Kádár-korszak - rendszerváltás
378.635.5(439-2Bp.)"196/199"
[AN 3689068]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2018.
   A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon / [szerk. Kucsera Tamás Gergely, Szabó Andrea]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2017. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 2.)
Bibliogr.: p. 112-115.
ISBN 978-615-5464-55-3 kötött
Magyarország - művészeti oktatás - felsőoktatás - pályakezdés - 21. század - statisztikai adatközlés
378.67(439)"201"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"201"(083.41)
[AN 3689427]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2018.
Fleck Zoltán (1965-)
   A jogászképzés szintleíró jellemzői / Fleck Zoltán. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 38 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-889-1 fűzött
jogászképzés - oktatás - szervezés - tanári segédkönyv
371.2 *** 378.634(072)
[AN 3689333]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2018.
   Gyermekek, tanárok, iskolák egykoron és ma : tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére / Németh András és Pukánszky Béla szerk. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 203 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-855-6 kötött
Magyarország - pedagógia - neveléstörténet - emlékkönyv
37(439)(091) *** 37
[AN 3689241]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2018.
Hegyi Árpád Jutocsa (1955-)
   Jog és dráma / Hegyi Árpád Jutocsa, Kisteleki Károly. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 6.)
ISBN 978-963-284-899-0 fűzött
jogászképzés - drámapedagógia - oktatás - módszertan
378.634 *** 372.879.2 *** 371.3
[AN 3689391]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2018.
Juhász Réka Ibolya (1989-)
   A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1719-1852 / Juhász Réka Ibolya. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2017. - 700 p. : ill. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-284-874-7 kötött
Győri Királyi Jogakadémia
Győri Püspöki Szeminárium
Győr - egyetemi hallgató - 18. század - 19. század - névjegyzék
378.18(439-2Győr)"17/18" *** 050.8
[AN 3690289]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2018.
Kis Kelemen Éva
   Korszerű tanulásszervezési módok és módszerek gyakorlati alkalmazása a földrajz tanításában : pedagógus szakvizsga / Kis Kelemen Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 86 p. : ill. ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-615-80351-6-3 fűzött
földrajztanítás - tanulás - módszertan
372.891 *** 371.3 *** 371.322.6
[AN 3689228]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2018.
Kiss Valéria
   Interaktív szemináriumok a jogászképzésben / Kiss Valéria. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 37 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 2.)
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-963-284-891-4 fűzött
jogászképzés - didaktika
378.634 *** 371.3
[AN 3689342]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2018.
Kozák András
   Tudnivalók a 2017/18-as tanévre : feladatok, jogszabályok, határidők / Kozák András, Petróczi Gábor. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 136 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Teendők a 2017/2018-as tanévre
ISBN 978-615-5328-84-8 fűzött
Magyarország - oktatási időszak - vezetéstudomány - oktatási intézmény - útmutató
371.11 *** 371.23(439)(036)
[AN 3690102]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2018.
   Lélekből pedagógia : írások Don Bosco oratóriumáról / [szerk. Depaula Flavio Silvio és van der Meer Dorottya]. - [Budapest] : Don Bosco, [2017]. - 145, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-42-1 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
gyermeknevelés - családi nevelés - vallásos irodalom - szent - 19. század
37.018.1 *** 244 *** 235.3(092)Bosco,_G.
[AN 3688977]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2018.
   Párbeszéd Takács Etellel : huszonöt év után a pedagógiáról : jubileumi tanulmány- és esszékötet / szerk. Ambrusné Szalai Katalin ; [közread. a] Takács Etel Pedagógiai Alapítvány. - Budapest : TEPA : ELTE Eötvös K., 2017. - 166 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80351-7-0 kötött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3689238]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2018.
   Rumini és társai : módszertani segédanyagok a kortárs magyar irodalom feldolgozásához : 1-4. évfolyam / [... szerk. Jávorka Gabriella]. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5328-87-9 fűzött
irodalomtanítás - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.882 *** 894.511(091)"197/200" *** 371.3
[AN 3690110]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2018.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Kossuth Lajos Katonai Főiskola története, 1967-1996 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 320 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
Kötött : 5100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-327-4)
Kossuth Lajos Katonai Főiskola (Szentedre)
Szentendre - oktatástörténet - katonai felsőoktatás - Kádár-korszak - rendszerváltás
378.635.5(439-2Szentendre)"196/199"
[AN 3689074]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2018.
Tőkey Balázs
   A tantermi előadások a jogászképzésben / Tőkey Balázs. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 26 p. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 3.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-284-893-8 fűzött
Budapest - jogászképzés - didaktika - tanári segédkönyv
371.3 *** 378.634(439-2Bp.)(072)
[AN 3689358]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2018.
Tóth Fruzsina
   A jogklinikai képzés módszertana / Tóth Fruzsina. - [Budapest] : ELTE ÁJK, cop. 2017. - 27 p. ; 24 cm. - (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534 ; 4.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-284-895-2 fűzött
didaktika - jogászképzés - gyakorlati képzés
371.3 *** 378.634
[AN 3689371]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2018.
Tóth-Mózer Szilvia
   Digitális nemzedék a tanulási folyamatban : középiskolások internethasználati és tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája : doktori (PhD) disszertáció, 2014 / Tóth-Mózer Szilvia. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 257 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 207-218.
ISBN 978-615-80351-2-5 kötött
Magyarország - tanulás - digitális technika - technikai kultúra - internet - középiskolás - 21. század
371.322.6 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.37-053.6(439)"201"
[AN 3689223]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

114 /2018.
Danis István
   Halász - vadász : a Magyarországon megjelent halászati, horgászati és vadászati folyóiratok jegyzéke, 1857-2016 / Danis István, Vuray György. - Budapest : Duna-Mix Kft., 2017. - 128, XXXII p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9359-3 kötött
Magyarország - halászat - horgászat - vadászat - szakfolyóirat - repertórium
799.1/.2(439):016 *** 070.486 *** 050(439):016
[AN 3689763]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2018.
Wilson, Jonathan (1976-)
The anatomy of Liverpool (magyar)
   A Liverpool története 10 meccsben / Jonathan Wilson ; Scott Murray közrem. ; [ford. Hegedűs Henrik, Mártha Bence]. - Budapest : Kanári : Akad. K., 2017. - 435 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-435.
ISBN 978-963-05-9644-2 kötött : 4900,- Ft
Liverpool Football Club
Liverpool (Anglia) - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(410-2Liverpool)Liverpool_FC(091) *** 061.2(410-2Liverpool)
[AN 3689153]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

116 /2018.
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
   "Színek és színek megint" : válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásaiból / [szöveg Molnos Péter] ; [... szerk. és a kiállítást rend. Gärtner Petra és Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 347.)
A Székesfehérváron, 2017. jún. 16 - okt. 29. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5413-22-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aba-Novák_V. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3689404]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2018.
Bakó Tihamér (1955-)
   Psychographics / Tihamér Bakó. - [Budapest] : Psycho Art, 2005-. - 23 cm
A 2. köteten alcímként: grimasks, a 3. köteten alcímként: the executive, a 4. köteten alcímként: inspirations. - Angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz, orosz, görög, japán és kínai nyelven
Magyarország - grafikus - 20. század - lélektan - album
741(439)(092)Bakó_T. *** 159.9(084.1)
[AN 2592966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2017. - [110] p. : ill.
ISBN 978-615-80697-1-7 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3689183] MARC

ANSEL
UTF-8118 /2018.
Ecsedi Mária (1941-)
   Öt évtized Fehérváron / Ecsedi Mária ; [szerk. Lakat Erika]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 349.)
A Székesfehérváron, 2017. szept. 6 - okt. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-9432-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Ecsedi_M. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3689411]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2018.
   Fogalmak és összefüggések az ipar- és tervezőművészetben : konferencia : 2017. május 4-5., Műcsarnok ... / [rend., közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - [Budapest] : MMA MMKI, [2017]. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak összefoglalói
Fűzött
iparművészet - formatervezés - konferencia-kiadvány
745 *** 745.05 *** 658.512.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3689506]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2018.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Velázquez [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (1 h 8 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8893-3 : 1990,- Ft
Velázquez, Diego (1599-1660)
Spanyolország - festőművész - 17. század - művészetfilozófia - hangoskönyv
75(460)(092)Velázquez,_D. *** 7.01
[AN 3690104]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2018.
Iglódi Eszter (1945-)
   Zománcba égetett élet : tűzzománc festmények készítése lépésről-lépésre : sajátítsa el ön is a tűzzománc festmények készítését / [írta Iglódi Eszter]. - [Bátonyterenye] : Magánkiad., 2017. - 53 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-7846-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század - foglalkoztatókönyv
738.4(439)(092)Iglódi_E. *** 379.826
[AN 3689922]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2018.
   ...kék magasba szállok.. : művészzászlók a GIM Házban / [szerk. Katona Szabó Erzsébet] ; [kiad. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, 2017. - [39] p. : ill., színes ; 26 cm
A Gödöllőn, 2017. ápr. 22 - szept. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88060-5-5 fűzött
Magyarország - textilművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)"201" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3688925]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2018.
   "Kizökkent idő" : hiány, nyugtalanság, rezignáció : műhelybeszélgetés : 2017. április 24., Hild-villa ... / [rend., közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - [Budapest] : MMA MMKI, [2017]. - 117 p. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
művészetelmélet - kultúra - válság
7.01 *** 008
[AN 3689464]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2018.
Magyari Sándor István
   Emlékezés politikai foglyokra és áldozatokra : emléktáblák és emlékművek Magyarországon / [írta, összegyűjt. és szerk. Magyari Sándor István] ; [közread. a] Nemzeti Örökség Intézete. - [Budapest] : Nemz. Örökség Int., cop. 2017. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80441-3-4 fűzött
Magyarország - emléktábla - emlékmű - politikai fogoly
725.945(439) *** 343.819.5
[AN 3689101]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2018.
   Művészet, tudomány és filozófia : konferencia : 2017. június 6., Hild-villa ... / [rend., közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - [Budapest] : MMA MMKI, [2017]. - 14 p. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak összefoglalói
Fűzött
művészetfilozófia - tudományfilozófia - konferencia-kiadvány
7.01 *** 001 *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3689466]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2018.
Pinke Miklós (1944-)
   Rétegek : a kiállítás / Pinke Miklós ; [szöveg Gerber Pál] ; [... rend. Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 11x17 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 348.)
A Székesfehérváron, 2017. máj. 19 - szept. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Pinke_M. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3689488]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2018.
Tóth Ferenc (1957-)
   Mű-kincs-tár : művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802-1906 / Tóth Ferenc. - Budapest : Szépműv. Múz., 2017. - 439 p. : ill. ; 25 cm. - (Múzeumcafé könyvek, ISSN 2064-3438 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89775-5-7 kötött
Magyarország - múzeum - művészettörténet - műgyűjtés - 19. század - századforduló
069(439)"180/190" *** 73/76(100) *** 7.074(439)"180/190"
[AN 3690287]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2018.
Udovecz György (1955-)
   100 éves a Honvéd Üdülő, 1917-2017 : a balatonakarattyai MH Rekreációs, Kiképző és Konferencia Központ története / [Udovecz György]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-327-604-4 kötött : 3500,- Ft
MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (Balatonakarattya)
Balatonakarattya - üdülő - honvédség
728.52(439-2Balatonakarattya) *** 355.3(439)
[AN 3689050]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

129 /2018.
Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988)
   A XVI. század magyar dallamai / Csomasz Tóth Kálmán ; szerk. és sajtó alá rend. Ferenczi Ilona. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2017. - 2 db (1091 p.) : ill., kotta ; 25 cm. - (Régi magyar dallamok tára, ISSN 0080-0562 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-05-9886-6 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - zenetörténet - vokális zene - 16. század
784(439)"15"
[AN 3689085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 504 p.
ISBN 978-963-05-9884-2
[AN 3689094] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 505-1091.
ISBN 978-963-05-9885-9
[AN 3689098] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2018.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : sárkányparipán vágtattam : hatvan gyerekdal / Gróh Ilona ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017, cop. 2015. - 55, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [58-59].
ISBN 978-963-437-030-7 kötött : 3999,- Ft
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3693278]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2018.
   Gyermekdalok : válogatás a legismertebb magyar gyermekdalokból / Bera Károly festményeivel. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5654-61-9 kötött
gyermekdal
784.67(02.053.2)
[AN 3689823]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

132 /2018.
Gill Józsefné
   Berkenyei sváb szótár és múltidézés / Gill Józsefné ; [kiad. Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Berkenye : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8752-3 kötött
Berkenye (Nógrád megye) - magyarországi németek - néprajz - német nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30-087=945.11 *** 316.347(=30)(439-2Berkenye) *** 39(=30)(439-2Berkenye)
[AN 3689188]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2018.
Pelles Tamás (1965-)
   Olasz - magyar, magyar - olasz matematikai kisszótár = Piccolo dizionario di matematica italiano - ungherese, ungherese - italiano / Pelles Tamás, Szörényi Ildikó. - Pécs : Pelles T., 2017. - 86 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1997
ISBN 978-615-00-0011-4 fűzött
matematika - olasz nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11 *** 51
[AN 3693292]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2018.
Szántó Anna
   Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében : doktori disszertáció, 2016 / Szántó Anna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 304 p. : ill. ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 181-192.
ISBN 978-615-80351-3-2 kötött
Budapest - beszédfeldolgozás - óvodáskorú gyermek - iskoláskor - anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - szociolingvisztika - statisztikai adatközlés - 21. század
801.4(439-2Bp.)"201"(083.41) *** 372.46(439-2Bp.)"201"(083.41) *** 372.3(439-2Bp.)"201"(083.41) *** 37.025
[AN 3689211]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2018.
Zimányi Árpád (1955-)
   Nyelvváltozásunk művelődéstörténeti vonatkozásaiból / Zimányi Árpád. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 92 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-41-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyar nyelvészet - szociolingvisztika
809.451.1-53 *** 800.1 *** 316.7
[AN 3688965]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

136 /2018.
Apró Ferenc (1941-)
   Tizenhét írás Tömörkényről / Apró Ferenc. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2017. - 153, [2] p. : ill. ; 20 cm
Tömörkény István (1866-1917)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Tömörkény_I.
[AN 3694115]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2018.
Bazsányi Sándor (1969-)
   11 - 12 - 13 : kritikák 3 rendben / Bazsányi Sándor. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 259, [4] p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 30.)
ISBN 978-615-5355-19-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"200/201"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3689061]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2018.
   Különben roppant kedvesek : Czóbel Minka halálának 70. évfordulójára / [szerk. és a szöveget gond. Deák-Takács Szilvia]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2017. - 42 p. : ill. ; 19 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 27.)
ISBN 978-615-80383-5-5 fűzött : 3000,- Ft
Czóbel Minka (1855-1947)
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - antológia
894.511(092)Czóbel_M.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3689170]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2018.
Sarusi Mihály (1944-)
   Innen a rácson : Simonyi Imre, Ördögh Szilveszter, Körmendi Lajos és Nagy Gáspár küldeményei : levelesládámból I. / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2017. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9106-3 fűzött
Magyarország - író - irodalmi élet - levelezés - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
894.511(091)"197/200"(044) *** 894.511(092)Sarusi_M.(044)
[AN 3689120]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2018.
Szémánné Veres Gabriella
   "Gyertek elő, szép regém van" : Arany János balladaköltészete / [írta és szerk. Szémánné Veres Gabriella]. - Berettyóújfalu : Berettyó Kult. Közp., 2017. - 12 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari értékek, ISSN 2416-1063 ; 7.)
ISBN 978-615-80724-1-0 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - múzeumi kiadvány
894.511(092)Arany_J. *** 069(439-2Berettyóújfalu)
[AN 3690136]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2018.
   "A teljesség felé" : Weöres Sándor-konferencia : 2017. szeptember 18-19., Pesti Vigadó ... / [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - [Budapest] : MMA MMKI, [2017]. - 26 p. ; 21 cm
A Budapesten tartott konferencia előadásainak összefoglalói
Fűzött
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Weöres_S. *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3689177]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

142 /2018.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Offer utan ansikte (magyar)
   A fantom / Stefan Ahnhem ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2017. - 493, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-541-5 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3690147]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2018.
Arlidge, M. J. (1974-)
Little boy blue (magyar)
   Szegény kisfiú : [Helen Grace 5] / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 350, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-498-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3689505]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
Hag-seed (magyar)
   Boszorkánymagzat : [A vihar, Shakespeare újra] / Margaret Atwood ; [ford. Varga Zsuzsanna] ; [a versbetéteket ford. Horváth Viktor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8845-2 fűzött : 3200,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3690160]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2018.
Benjamin, Ali
The thing about jellyfish (magyar)
   Suzy és a medúzák / Ali Benjamin ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 311 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-869-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3690099]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2018.
Berry, Steve (1955-)
The 14th colony (magyar)
   A tizennegyedik gyarmat / Steve Berry ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-474-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3689498]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2018.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und das ganz spezielle Weihnachtsfest (magyar)
   Bori és a nem mindennapi karácsony / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 94, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-279-3 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693420]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2018.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der grosse Schnee (magyar)
   Bori és a téli vakáció / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2014. - 90, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-86-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693421]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2018.
Burton, Jessie (1982-)
The miniaturist (magyar)
   A babaház úrnője / Jessie Burton ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Libri : JAK, 2017, cop. 2014. - 503 p. : ill. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 75.)
ISBN 978-963-310-372-2 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3693468]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2018.
Carlan, Audrey
Calendar girl (magyar)
   Calendar girl / Audrey Carlan ; [ford. Farkas Melinda]. - [Budapest] : Libri, 2016-2017. - 4 db ; 20 cm
keretcím: Insomnia
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3657254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Október, november, december. - 2017. - 473 p.
ISBN 978-963-310-901-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3690132] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2018.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Aliz kalandjai Csodaországban [elektronikus dok.] / Lewis Carroll ; [ford. Varró Zsuzsa] ; [a verseket ford. Varró Dániel] ; Ónodi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (3 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8894-0 : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3690100]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2018.
Cartwright, Sierra
Brand (magyar)
   Megláncolva : a Donovan-dinasztia 2. / Sierra Cartwright ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 402, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-854-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3690148]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death comes as the end (magyar)
   És eljő a halál / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 308, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-923-7 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3693015]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 381 p. ; 18 cm
Megj. "Poirot kéjutazáson" címmel is
ISBN 978-963-227-931-2 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3693142]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The labours of Hercules (magyar)
   Hercules munkái / Agatha Christie ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 386, [1] p. ; 18 cm
Megj. "Herkules munkái" címmel is
ISBN 978-963-227-927-5 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3693147]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The witness for the prosecution (magyar)
   A vád tanúja / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Gy. Horváth László, Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 322, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-227-929-9 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3693035]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2018.
Colfer, Chris (1990-)
The Enchantress returns (magyar)
   Mesék földjén : a Gonosz Tündér visszatér / Chris Colfer ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 515, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-942-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689949]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2018.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the chocolate factory (magyar)
   Charlie és a csokigyár [elektronikus dok.] / Roald Dahl ; Stohl András előadásában ; [ford. Borbás Mária]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (3 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8749-3 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3690088]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2018.
Dee, Barbara
This is me from now on (magyar)
   Ne kavarj, Francesca! / Barbara Dee ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 213 p. ; 20 cm. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
ISBN 978-963-415-779-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689892]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2018.
Dekić, Marko (1937-)
   Moja je pjesma šarena : pjesme za djecu / Marko Dekić Bodoljaš. - Budimpešta : Croatica, 2017. - 100, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5615-68-9 fűzött
magyarországi horvát irodalom - gyermekvers
886.2-14(439)(02.053.2)
[AN 3690434]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2018.
Flynn, Beth
Nine minutes (magyar)
   Kilenc perc / Beth Flynn ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 286, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-143-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3690096]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2018.
Frain, Irène (1950-)
Marie Curie prend un amant (magyar)
   Marie Curie szerelmei / Irène Frain ; ford. Mihancsik Zsófia. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 978-963-279-941-4 fűzött : 3500,- Ft
Curie, Marie (1867-1934)
Franciaország - francia irodalom - vegyész - 19. század - 20. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 54(44)(092)Curie,_M.(0:82-31)
[AN 3689400]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El otoño del patriarca (magyar)
   A pátriárka alkonya / Gabriel García Márquez ; [ford. Dely István]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1978. - 284, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3624-2 kötött : 3699,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3693479]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
La mala hora (magyar)
   Baljós óra / Gabriel García Márquez ; [ford. Benczik Vilmos]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1975. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3621-1 kötött : 3499,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3693471]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Noticia de un secuestro (magyar)
   Egy emberrablás története / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1997. - 360, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3622-8 kötött : 3999,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3693473]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2018.
Girard, Danielle (1970-)
Exhume (magyar)
   Kihantolt múlt / Danielle Girard ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 491 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-145-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3689925]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2018.
Grey, R. S.
Scoring wilder (magyar)
   Scoring wilder : testcsel / R. S. Grey ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 405 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-612-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693161]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2018.
Klassen, Julie (1964-)
The silent governess (magyar)
   A néma nevelőnő / Julie Klassen ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 409 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-045-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3690161]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2018.
Liu Zhenyun (1958-)
Wo bushi Pan Jinlian (magyar)
   Nem vagyok én aranylótusz / Liu Zhenyun ; [ford. Zombory Klára]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 335 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Geopen 20
ISBN 978-615-5724-24-4 kötött : 3990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3690236]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2018.
Marcos, Juan Manuel (1950-)
El invierno de Gunter (magyar)
   Gunter tele / Juan Manuel Marcos ; ford. Dornbach Mária ; [utószót írta Dornbach Mária, Katona Eszter]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2017. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9955-77-6 fűzött
paraguay-i irodalom - regény
860-31(892)=945.11
[AN 3689372]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2018.
Martin-Lugand, Agnès (1979-)
La vie est facile, ne t'inquiète pas (magyar)
   A boldog emberek esőben csókolóznak / Agnes Martin-Lugand ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 382 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-680-8 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3690187]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2018.
Maskame, Estelle (1997-)
Did I mention I miss you? (magyar)
   Mondtam már, hogy hiányzol? : [a Dimily-trilógia harmadik kötete] / Estelle Maskame ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 368, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-503-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3689493]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2018.
Maskame, Estelle (1997-)
Did I mention I need you? (magyar)
   Mondtam már, hogy szükségem van rád? : [a Dimily-trilógia második kötete] / Estelle Maskame ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-329-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3689485]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2018.
Moccia, Federico
Ho voglia di te (magyar)
   Téged akarlak / Federico Moccia ; [ford. Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 561, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-046-3 fűzött : 3990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3689530]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2018.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes to the ballet (magyar)
   Holdas Hanna balettozik / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 113, [8] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-810-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3689877]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2018.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon has a birthday (magyar)
   Holdas Hanna szülinapi bulit tart / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 113, [8] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-809-7 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3689880]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2018.
Oram, Kelly (1981-)
Happily ever after (magyar)
   Örökkön-örökké : Cinder és Ella / Kelly Oram ; [ford. Erényi Mónika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 449 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-819-6 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689886]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2018.
Papucsek Gergely (1938-)
   Hviezdne nebesá : stošesťdesiat haiku zablyšťalo sa / Gregor Papuček. - Budapešť : Croatica, 2017. - 79 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5615-66-5 kötött
magyarországi szlovák irodalom - haiku
885.4-14(439)
[AN 3690443]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Island of glass (magyar)
   Az Üvegsziget : [az Őrzők-trilógia harmadik kötete] / Nora Roberts ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-473-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3689521]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2018.
Robinson, Peter (1950-)
Abattoir blues (magyar)
   Vágóhíd blues / Peter Robinson ; [ford. Ipacs Tibor]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 350, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-047-4 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3690153]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 9. (magyar)
   Egy zizi naplója : szerepcsere : egy nem-túl-zizi drámakirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 338, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-457-151-3 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689933]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2018.
Smith, Alex T. (1985-)
Claude on the slopes (magyar)
   Claude a sípályán / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2013. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5220-99-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3693417]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
A bend in the road (magyar)
   Mindig van holnap / Nicholas Sparks ; [ford. Loósz Vera]. - 4. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-927-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693013]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
The last song (magyar)
   Az utolsó dal / Nicholas Sparks ; [ford. Komló-Szabó Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-859-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693154]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
The lucky one (magyar)
   Szerencsecsillag / Nicholas Sparks ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-071-9 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693175]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
The wedding (magyar)
   Eltékozolt évek / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 4. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 243, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-796-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693179]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2018.
Strada, Annalisa (1969-)
Una sottile linea rosa (magyar)
   Két rózsaszín csík / Annalisa Strada ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2017. - 181, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-311-0 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3690166]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2018.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 286, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-399-412-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3693397]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2018.
Vermes, Timur (1967-)
Er ist wieder da (magyar)
   Nézd, ki van itt / Timur Vermes ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-232-9 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3693427]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2018.
Watt, Erin
Paper princess (magyar)
   Papír hercegnő : A Royal család 1. / Erin Watt. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-149-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3690090]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2018.
Webb, Holly (1976-)
A home for Rascal (magyar)
   Gézengúz új otthona / Holly Webb ; Kate Pankhurst rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Huncut kiskutyám ; 1.)
ISBN 978-963-399-346-0 kötött : 1599,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693407]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Jess the lonely puppy (magyar)
   Gombóc, az elhagyatott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017, cop. 2010. - 108, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-274-6 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693398]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The kitten nobody wanted (magyar)
   A gazdátlan kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 114, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-145-9 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693463]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Misty the abandoned kitten (magyar)
   Csöpi az elhagyott kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 112, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-154-3 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693466]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The rescued puppy (magyar)
   A megmentett kutyus / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-149-7 kötött : 1799,- Ft
ISBN 978-963-399-148-0 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693401]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Smudge the stolen kitten (magyar)
   Maszat, az elrabolt kiscica / Holly Webb ; [ill. Sophy Williams, Katherine Kirkland] ; [ford. Robin Edina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 114, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-203-8 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693461]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2018.
Wheeler, Jeff (1971-)
The queen's poisoner (magyar)
   The queen's poisoner : a királynő méregkeverője / Jeff Wheeler ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 371, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-097-4 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3690084]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2018.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic to the rescue (magyar)
   A boltkóros és a nagy szemfényvesztés / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 383 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-816-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3690194]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2018.
Wu Chengen (1500?-1582?)
Xi you ji (magyar)
   Nyugati utazás avagy A majomkirály története / Vu Cseng-en ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás]. - [Budapest] : Szenzár, 2017-. - 23 cm
ISBN 978-963-227-887-2
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3690126]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2017. - 546 p.
ISBN 978-963-227-888-9 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3690135] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2018.
Yoon, Nicola
The Sun is also a star (magyar)
   A Nap is csillag / Nicola Yoon ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-502-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3689482]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

201 /2018.
   95 szín-tézis / [szerk. ... Vass Tibor] ; [ill. Fazakas-Koszta Tibor, Marosvári Kata]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2017. - [20] fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 26.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80383-6-2 fűzött : 17000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3689261]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-857-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3693288]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2018.
Bán Zsófia (1957-)
   Méreg / Bán Zsófia, Forgács Péter. - Budapest : Magvető, 2017. - [87] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3633-4 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3690295]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2018.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 208, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-877-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - paródia
894.511-7
[AN 3690095]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2018.
Boglári Nagy László (1943-)
   Hess, te bánat, hess te bú / Boglári Nagy László ; [az illusztrációkat kész. Major Anna Edit] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2017. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80757-0-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3690124]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2018.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom újabb meséi [elektronikus dok.] / Csukás István ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (3 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9002-8 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3690097]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2018.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Agyatlantisz avagy Az ember tragédia : Dolák-Saly Róbert gumiverzuma / írta a szerző. - Jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-047-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3693483]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány történetei : második könyv / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 299, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-185-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693429]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2018.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Egységnyi hit : válogatott versek / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, 2017. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 10.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3689601]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2018.
Fazekas Major Gizella (1931-)
   Víztükörkép / Fazekas Major Gizella. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 55 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5359-35-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3689010]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2018.
Fehér György
   A kemény fiúk is sírnak néha / Fehér György. - Budapest : Tarpa Consulting Kft., cop. 2017. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8968-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3689365]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2018.
Forgács Irén Tünde
   Jó estét, nyár : válogatott versek / Forgács Irén Tünde. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2017. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80714-8-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3690385]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2018.
Habó Márta
   Sanyó manó kalandjai : fogacskák / [szerző Habó Márta] ; [ill. Szabó István Attila]. - [Budapest] : Roland, [2017]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5627-52-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3689107]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2018.
Hunyadvári István (1944-)
   Királydinnye 3 : tribulus terrestris : vidám korrepetálás felnőtteknek 3. / Hunyadvári István. - [Üllés] : Hunyadvári I., 2017. - 184 p : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8905-3 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3690240]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2018.
   Írásjelek : válogatás a Poly-Art alkotóközösség irodalmi pályázataira beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2017. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2017/2.)
ISBN 978-615-80699-1-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3688999]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2018.
   Író leszek! : 75 ifjú tehetség pályamunkája : vers- és novellagyűjtemény / [szerk. Straszer Zsuzsanna és Barcza Lászlóné]. - Budapest : Kiskapu, 2017. - 326, [10] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5644-03-0 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3688960]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2018.
   Jelen! : kortárs ifjúsági novellák / vál. Dávid Ádám és Gaborják Ádám ; [közread. a] ... József Attila Kör. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra : JAK, cop. 2017. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-805-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825-053.6
[AN 3693173]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir / Kondor Vilmos. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 344, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-124-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3693455]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2018.
Kovács János (1937-)
   Életem, élelem, félelem : utak és történetek / Kovács János. - Eger : [Kovács J.], 2017. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-12-9568-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3688878]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2018.
László György (1946-)
   Csonkahold : filmregény : a Sikoly a Vércsekő alatt című regény folytatása, a trilógia második regénye / László György. - [Budapest] : Gönczöl Print, [2017]. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9079-0 fűzött
magyar irodalom - filmregény
894.511-31
[AN 3689033]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2018.
Magyar Tibor (1912-1988)
   A fej nélküli halott és más történetek / Magyar Tibor. - Budapest ; [Törökbálint] : Magyar P., 2017. - 358, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5075-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3693389]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2018.
Magyar Tibor (1912-1988)
   A sanghaji titok és más történetek / Magyar Tibor. - Budapest ; [Törökbálint] : Magyar P., 2017. - 383, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9160-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3693383]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A jó palócok : tizenöt apró történet / Mikszáth Kálmán. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2017]. - 160, [1] p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Légrády, 1882
ISBN 978-963-7377-85-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3690275]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2018.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - [4. kiad.]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693453]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2018.
   Nyitnikék / [szöveggondozás Daróci Lajosné]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2017. - 77 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3689008]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2018.
Pásztohy András
   A kisegér, aki majdnem hős lett : meseregény / Pásztohy András ; [Pásztohy Panka rajz.]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2016. - 229, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-277-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3693423]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2018.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Mikrofonpróba : Szállj a dallal! I. / Rácz-Stefán Tibor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-153-7 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3690101]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2018.
Sógor Zsuzsa
   Helló, Bergson! / Sógor Zsuzsa. - Verőce : Arcus, 2017. - 83, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5402-22-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3689362]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2018.
Spiró György (1946-)
   Álmodtam neked : novellák / Spiró György. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2017. - 341, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3135-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3693469]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2018.
Sylver, Veda
   Törékeny boldogság / Veda Sylver. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2017. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80427-6-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3689383]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2018.
   Tollvonások '56-ról : válogatás a Poly-Art alkotóközösség 1956 témára beküldött műveiből / [ill. Ács József Ferenc]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2017. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2017/3.)
ISBN 978-615-80699-2-2 fűzött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - antológia
894.511-822 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 3689001]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2018.
Tompa Andrea (1971-)
   A hóhér háza / Tompa Andrea. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-648-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693459]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2018.
Urbán Szabó István
   Egyszerű történet / Urbán Szabó István. - Budapest : [Kiskapu], 2017. - 397 p. ; 20 cm. - (Urbán Szabó István regényei ; 6.[!])
ISBN 978-615-5644-05-4 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3688984]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2018.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi [elektronikus dok.] : 2. rész / Vázsonyi Endre ; Csuja Imre előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8932-9 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3690109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3690112] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3690113] MARC

ANSEL
UTF-8235 /2018.
Vedres Ferencné (1947-)
   Elhagyott utakon / [írta Vedres-Nagy Ibolya, Vedres Ferenc] ; [ill. ... Bánkúti Emese] ; [kiad. a Boróka Művészeti Csoport]. - [Kiskunmajsa] : Boróka Műv. Csop., [2017]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9863-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3689037]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2018.
Zalán Tibor (1954-)
   Le chien aveuglé par la lune / Tibor Zalán ; [trad. ... par Marc Delouze et Jenő Farkas] ; [artiste graphique Péter Kovács]. - Budapest : Palamart, cop. 2017. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89983-2-3 fűzött : 3400,- Ft : 11 EUR
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=40
[AN 3689381]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2018.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 301 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8723-3 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 3693149]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

238 /2018.
Bedford, David (1969-)
You're a big brother (magyar)
   Nagy fiútestvér vagy / [szöveg David Bedford] ; [ill. Susie Poole]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5611-64-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3689761]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2018.
Bedford, David (1969-)
You're a big sister (magyar)
   Nagy lánytestvér vagy / [szöveg David Bedford] ; [ill. Susie Poole]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5611-63-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3689764]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2018.
Costamagna, Beatrice
Colin le requin cherche des copains (magyar)
   Márk, a cápa / [ill. Beatrice Costamagna] ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Harapós könyvek
ISBN 978-615-5611-69-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3689532]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2018.
Costamagna, Beatrice
Filou le loup fait des mauvais coups (magyar)
   Ferdinánd, a farkas / [ill. Beatrice Costamagna] ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Harapós könyvek
ISBN 978-615-5611-68-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3689524]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2018.
Joyce, Melanie
Best friends forever (magyar)
   Örök barátság : [együtt jóban-rosszban] / [by Melanie Joyce] ; [ill. Xenia Pavlova] ; [ford. Vértes Viktória]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - [21] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-5611-44-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3689783]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2018.
Poh, Jennie
Herbie's big adventure (magyar)
   Soma süni nagy kalandja / Jennie Poh ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., cop. 2017. - [40] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5611-82-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3689624]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2018.
Rigó Béla (1942-)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-855-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3693266]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

245 /2018.
Davis, Jim (1945-)
   Végzem a dolgom : [Garfield-poénok az 1994-es évből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., cop. 2017. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 136.)
ISBN 978-615-5425-37-0 fűzött : 980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3688971]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2018.
Goscinny, René (1926-1977)
L'Héritage de Rantanplan (magyar)
   Rantanplan öröksége / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 29.)
ISBN 978-615-5699-04-7 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3688966]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2018.
Gyükér Zsófia (1991-)
   A díjátadó / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2017]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 2.)
ISBN 978-963-12-9726-3 fűzött : 790,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3690244]
MARC

ANSEL
UTF-8