MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/01/25 16:08:33
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
617 /2018.
Ruiz, Cella
¿Por qué, cómo, cuándo y dónde...? (magyar)
   Kérdések és feleletek könyve / [írta Cella Ruiz, Taída Ínigo, Ana Serna Vara] ; [ill. Isabel López] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017], cop. 2011. - 356, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-445-915-6 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3695783]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

618 /2018.
Petrik Géza (1845-1925)
   Magyarország bibliographiája, 1712-1860 = Bibliographia Hungariae 1712-1860 / összeáll. ... Petrik Géza ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : OSZK, 1968-. - 24 cm
Az 1-4. köt. a Budapest 1888-1892. évi Dobrowsky Ágost-féle kiadás hasonmás utánnyomása. Egyéb címadata: Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. - A 8. köteten a főcím: Magyarország bibliográfiája, 1712-1860. - Folyt.: Magyar könyvészet : [1860-1920]
ISBN 963-200-284-9
Magyarország - nemzeti bibliográfia - 18. század - 19. század
015(439)"1712/1860"
[AN 26746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez : 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok = Additamenta ad opus Géza Petrik Bibliographia Hungariae 1712-1860 : catalogus librorum annis 1701-1800 in Hungaria (alibique lingua Hungarica) editorum / [... összeáll. és szerk. Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit]. - 2017. - 495 p.
ISBN 978-963-200-667-3 fűzött : 2400,- Ft
[AN 3692019] MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

619 /2018.
Gellér Ferencné (1944-)
   Dongók és dongó fullánkok : fejezet a debreceni élclapirodalom történetéből : 1861-1915, 1953 és 1956 / Gellér Ferencné. - [Debrecen] : [Gellér F.-né], cop. 2017. - 146 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 118-121.
ISBN 978-963-12-9182-7 kötött
Debrecen - sajtótörténet - folyóirat - vicclap - 19. század - 20. század
050(439-2Debrecen)"186/195"
[AN 3693644]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

620 /2018.
   Block Csoport : egy kelet-közép-európai képzőművészeti csoport története 1990-től napjainkig műveik tükrében / [kiad. a Block Art Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Block Art Kult. Egyes., 2017. - 295 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9807-9 kötött
Block Csoport
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - ezredforduló - 21. század
061.28(439) *** 73/76(439)"199/201
[AN 3694219]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2018.
Dömölki János
   "A népért, a sötétség ellen, az igazsággal!" : a szabadkőműves szövetség magyar nyelvű irodalmának kalauza és bibliográfiája, 1786-2017 / Dömölki János ; [a VI., VII. és a VIII. fejezetnek és a mutatóknak Dömölkiné Fejes-Nagyfejeő Mária a társszerzője] ; [közread. a] Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány. - Budapest : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2017. - 560 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9524-5 fűzött
Magyarország - szabadkőművesség - történeti feldolgozás - szakbibliográfia
061.236.61(439)(091) *** 061.236.61(439):016
[AN 3693947]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2018.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (6.) (2017) (Pécs)
   VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 [elektronikus dok.] : 2017. május 19-21. : absztraktkötet = 6th Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 : 19th-21st May 2017 : book of abstracts / ... kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142864. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-112-1
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 082
[AN 3682093]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2018.
   Kapu, kép, környezetemből II : felmérési pályamunkák építőipari szakgimnáziumok és szakközépiskolák tanulóitól : XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia / [szerk. Sztanekné Apai Gabriella, Lázár Lenke] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2017. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Megj. a Veszprémben, 2017. ápr. 7-9. között rendezett diákkonferencia alkalmából
ISBN 978-963-12-9124-7 fűzött
Magyarország - kapu - építészeti örökség - középfokú oktatási intézmény - tanulmányi verseny - pályázat
06.063(439) *** 721.052.2(439) *** 371.384
[AN 3693316]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2018.
   Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából : kiállítási katalógus = Aurul şi argintul antic al României / [szerk. Rodica Oanţă-Marghitu, Dani János] ; [közread. a] Déri Múzeum, Muzeul Naţional de Istorie a României. - Debrecen : Déri Múz., 2017. - 119 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
A kiállítást Debrecenben, 2017. júl. 12 - okt. 15. között rendezték. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5560-12-5 fűzött
Románia - régészet - ötvösség - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 739.1(498) *** 903/904(498)
[AN 3692756]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2018.
   Romakép Műhely / [szerk. Komlósi Orsolya] ; [közread. a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány]. - Budapest : Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, 2017. - 46 p. : ill. ; 18x25 cm
ISBN 978-963-89268-1-4 fűzött
Romakép Műhely
Magyarország - cigányság - dokumentumfilm - filmművészet - klub - 21. század
061.2(439) *** 316.347(=914.99)(439)"201" *** 791.43-92(439)
[AN 3692830]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2018.
   "Synergy engineering, agriculture and green industry innovation" [elektronikus dok.] : synergy & technical development : papers of the V. International Conference of CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering and the XXXVIII R&D Conference of Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : [Gödöllő ..., 16-19. October 2017] / ed. László Magó, Zoltán Kurják. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2017]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: V. Synergy International Conference : papers. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-681-2
agrotechnika - élelmiszeripar - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Gödöllő) *** 631 *** 663/664 *** 330.341.1
[AN 3693362]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

627 /2018.
Borda Lajos (1950-)
   4 k : könyvészeti kátyúk kitöltésének kísérlete : egy új magyar nemzeti bibliográfia összeállításának indokai és problémái / Borda Lajos ; [közread. a Borda Antikvárium]. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2017. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-62-2 fűzött
Magyarország - könyvészet - könyvtárügy - nemzeti bibliográfia - 21. század
02(439)"201" *** 015
[AN 3693081]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2018.
Graves, Thy Doan
Hand lettering (magyar)
   Művészi kézírás kézikönyv : kreatív ábécék minden alkalomra, valamint hogy miként kezdjünk hozzá / Thy Doan Graves ; [ford. Szilágyi B. András]. - Budapest : Scolar, 2017. - 144 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-749-0 fűzött : 3995,- Ft
díszírás - betűgrafika - foglalkoztatókönyv
003.077 *** 379.826 *** 655.24
[AN 3694164]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

629 /2018.
Dorogi Ferenc Miklós (1942-)
   Budapest XVI. kerülete : helytörténeti tevékenységek a kerület 1950-es születése és az ezredforduló között / Dorogi Ferenc Miklós. - Budapest-Árpádföld : Szerző, 2017. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0157-9 fűzött
Budapest. 16. kerület - helytörténet - kutatás - történelmi forrás
001.891 *** 943.9-2Bp.XVI.(093)
[AN 3692660]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2018.
Dutkai Pál
   Jövő, jövőképek, jövőkutatás, futurológia / Dutkai Pál. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-241-8 fűzött
prognosztika
008.2(089.3)
[AN 3693265]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2018.
   Tisztelendők / [szerk. Polgárdi Sándor] ; [kiad. Veszprém[!] Evangélikus Egyházmegye]. - [Pápa] : Veszprémi Evangélikus Egyházm., 2017. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0262-0 kötött
Veszprémi Evangélikus Egyházmegye
reformáció - evangélikus egyház - kultúra - válogatott művek - album
008 *** 284.1(439-03Veszprémi_Egyházmegye)(0:82-821) *** 284
[AN 3694392]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2018.
Urbán László (1950-)
   Dédapáink jövőálmai : a 19. századi jövőjóslás dokumentumai és kritikája : futurológia történet / Urbán László ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest ; Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2017. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80833-0-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - prognosztika - tudománytörténet - művelődéstörténet - 19. század
008.2(100)"18" *** 930.85(100)"18" *** 008.2(439)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3692530]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

633 /2018.
Bardon, Franz
Der Weg zum wahren Adepten (magyar)
   Az igazi beavatás útja : tízszintes tanfolyam, elmélet és gyakorlat / Franz Bardon ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 378 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-193-9 kötött : 3690,- Ft
okkultizmus
133.4
[AN 3695604]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2018.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels at my fingertips (magyar)
   Angyali érintés / Lorna Byrne ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Central Kv., 2017. - 357, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-251-0 fűzött : 3990,- Ft
angyal - ezoterika - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3692160]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2018.
Hoppe, Geoffrey (1955-)
Journey of the angels (magyar)
   Az angyalok útja : Tóbiás közvetítések / Geoffrey Hoppe és Linda Hoppe tolmácsolásában. - Fót : Unio Mystica Kvk., 2017. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89847-1-5 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3695487]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2018.
Iván Gizella
   Kitárulkozás [elektronikus dok.] : egy könyv kételkedőknek és útkeresőknek / Iván Gizella. - Szöveg (epub : 138 KB). - [S.l.] : [s.n.], 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - memoár - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-94)
[AN 3682047]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2018.
   "Jobb aranyat csinált a császárénál is" : a szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete / szerk. Fazekas Sándor. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-268. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-997-2 kötött : 2800,- Ft
Melchior, Nicolaus (1480 k.-?)
Magyarország - alkímia - művelődéstörténet - 15. század - 16. század
133.5 *** 930.85(439)"14/15" *** 54(439)(092)Melchior,_N.
[AN 3694361]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2018.
Mohácsi Gyula Károly (1948-)
   Forráspont : szellemiségünk I. / Mohácsi Gyula Károly. - [Debrecen] : Szerző, [2017]. - 123, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9348-7 fűzött
ezoterika - magyarságkutatás - dialógus
133.25(0:82-83) *** 930.8(=945.11)(0:82-83)
[AN 3692945]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2018.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God : book 4 (magyar)
   Beszélgetések Istennel : 4. könyv / Neale Donald Walsch ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 251, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-708-5 kötött : 3290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3692634]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

640 /2018.
Muntyán Istvánné
   Biomama meséi / Muntyán Istvánné ; [a rajzokat kész. Szax Berill]. - Piliscsaba : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2017. - 88 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 11.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-89740-4-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - tanmese - gyermekkönyv
504.03(02.053.2) *** 894.511-342(02.053.2)
[AN 3694468]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

641 /2018.
Hoffman, Paul
The man who loved only numbers (magyar)
   Az ember, aki csak a matematikát szerette : Erdős Pál története és a matematikai igazság keresése / Paul Hoffman ; [ford. Nagy György]. - Budapest : Scolar, 2017. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Megj. "A prímember" címmel is. - Bibliogr.: p. 277-284.
ISBN 978-963-244-789-6 kötött : 3950,- Ft
Erdős Pál (1913-1996)
Egyesült Államok - matematikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
51(73)(=945.11)(092)Erdős_P.
[AN 3692088]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

642 /2018.
Körösztös György
   Globális felmelegedés-ipar / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 13.)
ISBN 978-615-5647-37-6 fűzött : 1199,- Ft
globális felmelegedés - éghajlatváltozás
551.583 *** 504.38.054
[AN 3692575]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2018.
Lee, Peter (1966-)
Truth wars (magyar)
   Igazságháborúk : a klímaváltozás, a katonai beavatkozás és a pénzügyi válság politikai kérdései / Peter Lee ; [ford. Felcsuti Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 303 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 261-303.
ISBN 978-963-09-8883-4 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - éghajlatváltozás - pénzügyi válság - politológia - katonapolitika - 21. század
551.583 *** 355.02 *** 338.124.4(100)"200/201" *** 32.001 *** 339.923(4-62)
[AN 3693258]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2018.
   Mikro- és mezoskálájú légköri folyamatok modellezése : 43. Meteorológiai Tudományos Napok, 2017. november 23-24. : az előadások összefoglalói / [kiad. az Országos Meteorológiai Szolgálat]. - Budapest : OMSZ, 2017. - 40 p. ; 15x21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-963-9931-14-5 fűzött
meteorológia - konferencia-kiadvány
551.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3694203]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2018.
   Uniting Europe for clean water [elektronikus dok.] : cross-border cooperation of old, new and candidate countries of EU for identifying problems, finding causes and solutions : 9th Eastern European Young Water Professionals Conference : 24-27 May 2017, Budapest ... : book of abstracts / ed. Maryna Feierabend, Olha Novytska, Vince Bakos ; org. by the International Water Association, Budapest University of Technology and Economics, IHE Delft Institute for Water Education. - Szöveg (pdf : 15.6 MB). - Budapest : BUTE, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-256-2
Európai Unió - Kelet-Európa - vízügy - hidrológia - határ menti kapcsolat - esettanulmány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556.18(4-11-04) *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 504.4(4-62) *** 351.778.3(4-11)
[AN 3682069]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

646 /2018.
Gulyás István (1948-)
   A modern filozófiai kozmológia alapjai [elektronikus dok.] : az idő, tér és az univerzum axiomatikus elmélete / Gulyás István. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Budapest : GIN Professional, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5050-12-1
kozmológia - lételmélet - idő - elektronikus dokumentum
524.8 *** 115
[AN 3682058]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

647 /2018.
Arredondo, Francisco
Atlas infantil de los animales (magyar)
   Képes atlasz gyermekeknek : állatok és élőhelyek / [rajz és ill. Francisco Arredondo] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-445-914-9 kötött
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 3695467]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2018.
Borhidi Attila (1932-)
   Rubiáceas de Cuba / por Attila Borhidi ..., Maira Fernández-Zequeira, Ramona Oviedo-Prieto ... - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 494 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 461-472.
Kötött
Kuba - buzérvirágú - flóra
582.972 *** 581.9(729.1)
[AN 3694077]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2018.
International Peregrine Conference (4.) (2017) (Budapest)
   4th International Peregrine Conference : 27 September - 1 October 2017, ... Budapest : abstract book / [ed. Mátyás Prommer and Janusz Sielicki] ; [publ. by the] Herman Ottó Institute. - Budapest : Herman O. Inst., [2017]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
madár - állatvándorlás - konferencia-kiadvány
598.2 *** 591.543.43 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3694010]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2018.
Locsmándi Csaba
   Gyűjtsünk gombát erdőn, mezőn! / Locsmándi Csaba, Vasas Gizella. - 3. jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2018. - 200 p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-963-278-335-2 fűzött : 2995,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3696609]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2018.
Majzinger István (1961-)
   Útmutató az adatokon alapuló mezei nyúl gazdálkodáshoz / Majzinger István és Csányi Sándor ; [kiad. az Országos Vadgazdálodási Adattár]. - Hódmezővásárhely : Orsz. Vadgazdálkodási Adattár ; Gödöllő : SZIE K., 2017. - 70 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-269-667-6 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás - vadállomány - vadnyúl
599.325.1 *** 639.1.09(439)
[AN 3693493]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2018.
   Menyhalszaporítás és telepítés a Balatonba / [kiad. Balatoni Halgazdálkodási Nonpofit Kft.]. - [Siófok] : Balatoni Halgazdálkodási Nonpofit Zrt., 2017. - 10 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0180-7 fűzött
tőkehalalakú - haltenyésztés
597.56 *** 639.3
[AN 3694351]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2018.
   Nappali lepkéink : határozó terepre és természetfotókhoz / [szerk. Gergely Péter, Gór Ádám, Nestor Tamás] ; [illusztrációkat kész. Dedák Dalma, Hudák Tamás, Gór Ádám]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, 2017. - 264 p. : ill. színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 978-963-89976-7-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - lepke - állathatározó
595.789(439)(083.71)
[AN 3694475]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2018.
Schmidt Egon (1931-)
   A talicskától a Kossuth-díjig / Schmidt Egon. - Budapest : EX-BB, cop. 2017. - 190, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-325-177-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - ornitológia - tudós - 20. század - ezredforduló - memoár
598.2(439)(092)Schmidt_E.(0:82-94)
[AN 3694127]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2018.
Tucker, Abigail
The lion in the living room (magyar)
   Oroszlán a kanapén : hogyan hódították meg a macskák a világot? / Abigail Tucker ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 258, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-[259].
ISBN 978-615-5715-81-5 fűzött : 3490,- Ft
macska - állattartás - etológia - állat-ember kapcsolat
591.557.2 *** 636.8 *** 591.51
[AN 3693329]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2018.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das Seelenleben der Tiere (magyar)
   Az állatok érzelmi élete : szeretet, gyász, együttérzés, egy rejtett világ csodái / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2017. - 230, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-229.
ISBN 978-963-355-382-4 kötött : 3490,- Ft
etológia
591.51
[AN 3693445]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

657 /2018.
Al-Anon's twelve steps & twelve traditions (magyar)
   Az Al-Anon tizenkét lépése & tizenkét hagyománya / [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - Átd. kiad. - [Ballószög] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., [2017]. - XVIII, 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9765-2 fűzött
alkoholizmus - csoportterápia - mentálhigiénia
615.851.6 *** 613.81 *** 364.272 *** 613.865
[AN 3693114]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2018.
Asprey, Dave (1973-)
The bulletproof diet (magyar)
   Golyóálló diéta / Dave Asprey ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-275.
ISBN 978-615-5715-90-7 fűzött : 3990,- Ft
fogyókúra - egészséges életmód
613.24
[AN 3693385]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2018.
Bagdi Bella
   Boldogságóra : 3-6 éveseknek : személyiségfejlesztő foglalkozások a pozitív pszichológia eszközeivel : kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek / Bagdi Bella, Bagdy Emőke, Tabajdi Éva ; [ill. Diósy Tamás]. - Budapest : [Mental Focus], 2017. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 978-615-80819-5-5 fűzött : 5500,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermek - boldogság
613.865-053.2 *** 159.942 *** 159.923.2
[AN 3693720]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2018.
Bakos Kornél
   Lépcsők és korlátok - út a tudatosság felé : az igazság életen, halálon és az életen túl..., avagy a tudatosság útjának kézikönyve / Bakos Kornél. - Budapest : Püski, 2017. - 230, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-963-302-215-3 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - tudatosság - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 3693132]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2018.
Becker, Helaine
Don't stress (magyar)
   Ne izgulj! : hogyan kezeld a mindennapi problémákat? / Helaine Becker ; [ford. Kiss Enikő Hajna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-403-392-9 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - stresszkezelés - ifjúsági könyv
612.06(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3693438]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2018.
   "Belt and road" : "traditional Chinese medicine in the international practice" : nemzetközi konferencia és XXXII. MAOT éves kongresszus : 2017. szeptember 9-10., [Pécs] : 9-10th September, 2017 : részletes program és előadás kivonatok : final program and abstracts / szerk. ... Hegyi Gabriella, Csiszár Róbert ; [a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete és a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága társszervezésében]. - Pécs : [PTE], 2017. - 44 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-155-8 fűzött
akupunktúra - konferencia-kiadvány
615.814.1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3694568]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2018.
Biró Bence Péter (1995-)
   Eredmények : érd el a lehetetlent a józan ész használatával / Biró Bence Péter ; [ill. Cziráki Maja]. - [Szekszárd] : [Biró B. P.], cop. 2017. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9474-3 fűzött
mentálhigiénia - siker
613.865
[AN 3692666]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2018.
Boda László (1959-)
   Fürdők és fürdőhelyek Budapesten és környékén, Észak-Magyarországon / [... írta Boda László ...]. - Szombathely : B.K.L. K., 2017. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok)
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-5725-06-7 fűzött
Budapest - Észak-Magyarország - fürdő - fürdőhely - gyógyfürdő - útikönyv
615.838(439-2Bp.) *** 613.41(439-2Bp.) *** 914.39-2Bp.(036) *** 615.838(439.13) *** 613.41(439.13) *** 914.391.3(036)
[AN 3694051]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2018.
Budai Éva
   Cukorbetegek kézikönyve / Budai Éva. - [Miskolc] : [RB-Bindex Kft.], cop. 2017. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9833-8 fűzött
cukorbetegség - egészséges életmód
616.379-008.64 *** 613
[AN 3693665]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2018.
Budai Éva
   Eltitkolt igazságok a cukorbetegségről : orvosoknak is! / Budai Éva. - [Miskolc] : [RB-Bindex Kft.], cop. 2017. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-963-12-9825-3 fűzött
cukorbetegség - étrend
616.379-008.64 *** 613.2
[AN 3693655]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2018.
Caputo, Theresa
Good grief (magyar)
   Túlélni a halált : gyász és gyógyulás / Theresa Caputo, Kristina Grish ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-000-0 fűzött : 3490,- Ft
gyászolás - ezoterika
159.942 *** 236.1 *** 133
[AN 3693323]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2018.
Davies, Kim
Secrets of meditation (magyar)
   Meditáció / Kim Davies ; [ford. Kuroli László]. - Budapest : Scolar, 2017. - 224 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-741-4 fűzött : 2995,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
615.851.86 *** 613.865
[AN 3694166]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2018.
   Életelvűség és jövőre irányultság a relaxációs és szimbólumterápiákban : Testtől Lélekig a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tematikus lapja, a VI. Nemzetközi kongresszus előadásai alapján / szerk. Németh Marietta és Stiblár Erika. - Budapest : M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyes., 2017. - 253 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. júl. 2-4. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
pszichoterápia
615.851
[AN 3693564]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2018.
   A fizioterápia dilemmái / szerk. Sandra Sándor. - Budapest : San-Ergonómia Kft., 2017. - 469 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80816-0-3 fűzött
fizioterápia
615.81/.84
[AN 3692446]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2018.
Gerson, Charlotte (1922-)
Healing the Gerson way (orosz)
   Terapiâ Gersona : lečenie raka i drugih hroničeskih boleznej / Šarlotta Gerson, Beata Bišop ; [per. Hajnal Bolla] ; [izd.] Ozdorovitelʹnyj Centr Gersona. - [Dobogókő] : Ozdorovitelʹnyj Centr Gersona, 2017. - 462 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9682-2 fűzött
természetgyógyászat - rákbetegség - gyógyítás
615.89 *** 616-006
[AN 3693062]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2018.
Grün, Anselm (1945-)
Was will ich? (magyar)
   Mit akarok? : a döntés bátorsága / Anselm Grün ; [ford. Gromon András] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 3. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 171 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-963-314-117-5 fűzött : 2900,- Ft
döntés - mentálhigiénia - akaratszabadság
159.947.2 *** 613.865 *** 234.9
[AN 3695842]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2018.
Hadfield, Sue (1951-)
Brilliant positive thinking (magyar)
   Pozitív gondolkodás : hogyan legyünk optimisták? / Sue Hadfield ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2017. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-760-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3692475]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Heal your mind (magyar)
   Gyógyítsd meg az elméd : testi és szellemi egészség a hagyományos orvoslás és a pozitív megerősítések erejével / Louise L. Hay, Mona Lisa Schulz ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 384 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-705-4 kötött : 3690,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3692621]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2018.
Holiday, Ryan
Ego is the enemy (magyar)
   Az ego az ellenség / Ryan Holiday ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 295 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-615-5638-60-2 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3692851]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2018.
Horváth Ádám
   Hol a pében van a P? / Horváth Ádám. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2017. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89745-1-8 fűzött : 2200,- Ft
ápolás
616-083
[AN 3692536]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2018.
Jackson, Jonny
The art of hygge (magyar)
   Az otthon melege : hygge, a boldogság dán receptje / Jonny Jackson & Elias Larsen ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Corvina, 2017. - 140, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6453-8 kötött : 2500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3691989]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2018.
Jedline, Mary J.
   Az élet nagy titkai / kész. J. Mary Jedline. - Budapest : [Gadalean M.], cop. 2017. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9687-7 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3693721]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2018.
   Kapaszkodó(k) : gyakorlati tanácsok a demencia útvesztőjében / [kiad. Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány, 2017. - 78 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80329-2-6 fűzött
elbutulás - idősgondozás - öregkor higiénéje
616.892-053.9 *** 364.65-053.9 *** 613.98
[AN 3695787]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2018.
Lukács Liza (1975-)
   Lenyelt vágyak / Lukács Liza. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-304-468-1 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - táplálkozási zavar
615.851 *** 616.89-008.441.42 *** 616.89-008.441.12
[AN 3693818]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2018.
Magyar Perinatológiai Társaság. Kongresszus (15.) (2017) (Tapolca)
   A Magyar Perinatológiai Társaság XV. Kongresszusa : 2017. október 5-7., ... Tapolca : absztraktok. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 67 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
nőgyógyászat - szülészet - konferencia-kiadvány
618 *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 3694432]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2018.
Maurer, Robert (1946-)
The spirit of kaizen (magyar)
   Kaizen : változz félelem nélkül! / Robert Maurer ; [ford. Károlyi Juli]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2017. - 206 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5281-47-1 fűzött : 2590,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3693801]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2018.
   Medical aspects of disaster preparedness & response / ed. by László Major, Ronald Barham, György Orgován. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 388 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-420-3 fűzött
katasztrófavédelem - sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás
614.8 *** 616-039.74 *** 614.88
[AN 3694056]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2018.
Meeus, Cathy
Secrets of massage (magyar)
   Masszázs / Cathy Meeus, Bhavesh T. Joshi ; [ford. Lerch Gabriella]. - Budapest : Scolar, 2017. - 224 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-756-8 fűzött : 2995,- Ft
masszázs
615.82
[AN 3694169]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2018.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-528-963-9 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3695614]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2018.
Müller Péter (1936-)
   A várakozás művészete [elektronikus dok.] : gondviselés / Müller Péter ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9058-5 : 2990,- Ft
mentálhigiénia - hangoskönyv
613.865
[AN 3694154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (46 min)
[AN 3694156] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (46 min)
[AN 3694157] MARC

ANSEL
UTF-8687 /2018.
Nemes Erika
   Megoldókulcs a boldogsághoz, a kiteljesedéshez, az élethez, önmagadhoz.. / [Nemes Erika] ; [... ill. Rekamijé]. - [Budapest] : [Nemes E.], cop. 2017. - 209 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0022-0 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54 *** 613.865
[AN 3694207]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2018.
Nógrádi Csilla
   A fattyú / Nógrádi Csilla. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 193 p. : ill. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-304-466-7 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - rákbetegség
615.851 *** 616-006
[AN 3693815]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2018.
Pálvölgyi Lajos
   Az üzleti és magánéleti projektek sajátosságai / Pálvölgyi Lajos. - Budapest : Projecon Kft., 2017. - 42 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 40.
Fűzött
életvezetés - projektmenedzsment
613.865 *** 65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3693144]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2018.
Pécsi Sürgősségi Napok (12.) (2017)
   XII. Pécsi Sürgősségi Napok : 2017. szeptember 22-23. : előadáskivonatok = XII. Critical Care Days in Pécs : 22-23th September 2017 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2017. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-158-9 fűzött
sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás - konferencia-kiadvány
616-039.74 *** 614.88 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3694579]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2018.
Rados Virág (1967-)
   Bipoláris : egy mániás depressziós nő története / Rados Virág. - [Budapest] : Jaffa, [2017], cop. 2011. - 220, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-63-1 fűzött : 3490,- Ft
mániás depressziós pszichózis - regény
616.895.1(0:82-31)
[AN 3695412]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2018.
Révész Sándor (1959-)
   Apeiron : kétely és bizalom, a szomatikus fordulat : a gravitáció természetéről, az emberi test és a mentális háttérfolyamatok reflexiófelületei / Révész Sándor. - [Lakitelek] : Szerző, 2017. - 217 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9347-0 fűzött : 2700,- Ft
pszichoterápia - magyar irodalom - mentálhigiénia - válogatott művek
615.851 *** 894.511-821 *** 613.865(089.3)
[AN 3693443]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2018.
Sandberg, Sheryl (1969-)
Option B (magyar)
   B terv : hogyan küzdjünk meg a válsághelyzetekkel és találjunk örömöt az életben? / Sheryl Sandberg, Adam Grant. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Morvay Krisztina. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-503-9 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3693826]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2018.
Schilling Péter (1977-)
   Nincsenek véletlenek : az életed kilenc sorsfordító üzenete / Schilling Péter. - [Budapest] : Indigo Online Kft., cop. 2017. - 293, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-03-4 fűzött : 5990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3692250]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2018.
Skinner, Michael G.
   Alapelvek a mindennapokhoz : az élet igazságai / Michael G. Skinner. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 80 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-443-332-3 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3693151]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2018.
Student, Marietta
   Kézikönyv a boldogsághoz : a megrekedtségből a teljes élet felé / Marietta Student. - [Budajenő] : Student-Litkey Bt., cop. 2017. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-12-9810-9 fűzött : 3650,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3694118]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2018.
Szegedi Emlőrák Szimpózium (7.) (2017)
   VII. Szegedi Emlőrák Szimpózium : Szeged, 2017. szeptember 15-17. : program. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 68 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Bibliogr.
Fűzött
emlő - onkológia - konferencia-kiadvány
618.19-006 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3692322]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2018.
Szondy Máté (1979-)
   Olvadás / Szondy Máté. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-304-467-4 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - gyászolás - anyaság
615.851 *** 159.942 *** 316.37-055.52-055.2
[AN 3693819]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2018.
Tóth György
   Hogyan állj fel a padlóról? / Tóth György. - Fiad : Career Sport Kft., [2017]. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0183-8 fűzött : 3970,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3692668]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2018.
Wiest, Georg S.
   204 kérdés [elektronikus dok.] / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : Buch Wiest, 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80355-6-9
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3692060]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2018.
Wiest, Georg S.
   Mein Leben [elektronikus dok.] : ein Georg S. Wiest Buch. - Szöveg. - Pilis : Buch Wiest, 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80355-4-5
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3692056]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2018.
Wiest, Georg S.
   Szabadság [elektronikus dok.] / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : Buch Wiest, 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80355-5-2
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3692061]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2018.
William, Anthony
Medical medium life-changing foods (magyar)
   Gyógyító ételek : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 309 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-691-0 fűzött : 4490,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3693852]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2018.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2017-. - 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3677445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság. - 2017. - 261 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 246-261.
ISBN 978-963-433-162-9 kötött : 4499,- Ft
tanulás - emlékezés - gondolkodás - intelligencia - tudatosság
159.953.5 *** 159.955 *** 159.928.22 *** 159.922
[AN 3692901] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

705 /2018.
Bariczáné Szabó Szilvia (1964-)
   Oroszlány 80 : 1937-2017 : 80 év életmeséje / Bariczáné Szabó Szilvia ; [kiad. Oroszlány Város Önkormányzata]. - Oroszlány : Önkormányzat, 2017. - 67 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Oroszlány - szénbányászat - ipartörténet - bányász - memoár
622.33(439-2Oroszlány)(0:82-94)
[AN 3692688]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2018.
Csath Béla (1927-)
   80 éves a szénhidrogén-termelés a mai Magyarországon : a kincstári eredménytől (Kissármás-I.) az Eurogasco sikeréig (Budafapuszta-2.) / Csath Béla. - Budapest : Montan-Press, 2017. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 978-963-89723-3-0 fűzött
Magyarország - szénhidrogén-bányászat - ipartörténet - 19. század - 20. század
622.323/.324(439)"185/193"
[AN 3694055]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2018.
Fábián Imre (1926-2011)
   Kétlaki bányászok : az én Bánhidám : Fábián Imre grafikus, festőművész "mesélő" képeinek kiállítási katalógusa / [szerk. Dávid Andrásné] ; [kiad. a Bánhidai Baráti Kör Egyesület]. - [Tatabánya] : Bánhidai Baráti Kör Egyes., 2017. - [2], 77 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Tatabányán, 2017. júl. 18-30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-9357-9 fűzött
Bánhida - szénbányászat - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század - memoár - kiállítási katalógus
622.33(439-2Bánhida)(0:82-94) *** 76(439)(092)Fábián_I. *** 75(439)(092)Fábián_I. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 3694092]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

708 /2018.
Tamás Ferenc
   Visual C# alapismeretek felhasználói szemmel / Tamás Ferenc ; [közread. az] Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete. - Budapest : ISZE, 2017. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89484-2-7 fűzött
programnyelv
519.682Visual_C#
[AN 3693957]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2018.
Yoffie, David B.
Strategy rules (magyar)
   A győztes stratégia : Bill Gates, Andy Grove és Steve Jobs öt örök érvényű leckéje / David B. Yoffie és Michael A. Cusumano ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : XXI. Század K., 2017. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-317.
ISBN 978-615-5638-54-1 kötött : 4200,- Ft
Gates, Bill (1955-)
Grove, Andy (1937-)
Jobs, Steven (1955-2011)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - vezetéstudomány - 20. század
681.3(73)(092)Jobs,_S. *** 681.3(73)(092)Gates,_B. *** 681.3(73)(092)Grove,_A. *** 65.012.4
[AN 3692905]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

710 /2018.
Antók Péter (1945-)
   Távközlő kábelek / Antók Péter István. - Budapest : Antók Mérnöki Iroda Kft., 2017. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Vonalas füzet, ISSN 2061-411X ; 2.)
ISBN 978-963-88713-3-6 fűzött
távközléstechnika - kábel
621.395.7 *** 621.315.2
[AN 3694360]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2018.
Mechwart András Ifjúsági Találkozó (7.) (2017) (Bükfürdő)
   VII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó [elektronikus dok.] : Bükfürdő, 2017. szeptember 12. : konferencia kiadvány / [rend., közread. a] MEE MAIT. - Szöveg. - [Budapest] : MEE MAIT, [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9299-34-4
elektrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.3 *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 3693374]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

712 /2018.
Kroc, Raymond Albert (1902-1984)
Grinding it out (magyar)
   A McDonald's sztori / Ray Kroc ; Robert Anderson közrem. ; [ford. Kuti Zoltán]. - Budapest : Fornebu Tanácsadó Bt., 2017. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9886-4 fűzött : 3490,- Ft
McDonald's Corporation (Oak Brook, Il)
vállalat - étterem - 20. század - memoár
640.43(73)"195/197"(0:82-94) *** 061.5(73)McDonalds_Corporation"195/197"(0:82-94)
[AN 3693974]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2018.
Szilágyi Zsombor
   Mérések a gáziparban / [szerzők Szilágyi Zsombor, ... Szunyog István ...] ; [kész. a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozatában]. - Budapest : MMK Gáz- és Olajip. Tag., 2017. - 99 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
gázmérés
681.122
[AN 3694217]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

714 /2018.
Graham, Ian (1953-)
Build the rocket (magyar)
   Építs rakétát! / [írta Ian Graham] ; [ill. Mark Ruffle, Galia Bernstein] ; [ford. és szerk. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 29 p. : ill., színes ; 37 cm
Közös tokban 88 darabos rakétamakettel
ISBN 978-615-5240-76-8 kötött : 4990,- Ft
űrhajózás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.78(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696565]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2018.
Kiefmann, Elisabeth
Eisenbahn (magyar)
   A vasút : matricás rejtvényfüzet / [írta Elisabeth Kiefmann és Anja Krause] ; [ill. Max Walther] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 24 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053)
ISBN 978-963-294-246-9 fűzött : 1200,- Ft
vonat - vasút - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3695591]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2018.
Marti, Tatjana
Eisenbahn (magyar)
   A vasút : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Tatjana Marti] ; [ill. Max Walther] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 19.)
ISBN 978-963-294-441-8 kötött : 3690,- Ft
vasút - gyermekkönyv - képeskönyv
656.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3696535]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2018.
Steele, Philip (1948-)
Trains (magyar)
   Vonatok : [tíz kihúzható oldallal] / írta Philip Steele ; ford. Zameczné Lázár Tünde ; [ill. Sebastian Quigley és Nicholas Forder]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 30, [20] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Legendás utazások)
ISBN 978-963-445-943-9 kötött
közlekedéstörténet - vonat - vasúti közlekedés - gyermekkönyv
656.2(02.053.2) *** 629.42(02.053.2)
[AN 3695671]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

718 /2018.
   150 éves a Fővárosi Kertészet, 1867-2017 / [szerk. Dékány Szilveszter] ; [kiad. a FŐKERT Nonprofit Zrt.]. - Budapest : Főkert Nonprofit Zrt., 2017. - 231 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-615-00-0009-1 kötött
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (Budapest)
Budapest - kertészet - kert - park - kertépítés - testülettörténet - vállalat - helyismeret - fényképalbum
635.9 *** 712.3/.7(439-2Bp.)"186/201"(084.12) *** 712.25(439-2Bp.)"186/201"(084.12) *** 061.5(439)Főkert *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3694063]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2018.
Bruel, Nick (1978-)
Bad Kitty gets a bath (magyar)
   Rossz cica fürdik / Nick Bruel ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 124, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-806-1 kötött : 1499,- Ft
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3695641]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2018.
Dlusztus Imre (1960-)
   Meglelte borát : a Duna borrégió borútikönyve / [írta, fotózta és szerk. Dlusztus Imre]. - Szeged : [Eusebius Kft.], 2017. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Borútikönyv)
ISBN 978-615-80596-1-9 fűzött : 1890,- Ft
Duna borrégió - Alföld - borászat - borvidék
663.2(439Duna-borrégió)
[AN 3692287]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2018.
Lomniczi Béla (1939-)
   Két kisbéri méneskari lótörzskönyv-vezető, Pusztai Alajos és Lomniczi Béla pályája megmaradt dokumentumok alapján / Lomniczi Béla. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 155 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0149-4 fűzött
Pusztai Alajos (1886-1977)
Lomniczi Béla (1905-1980)
Magyarország - lótenyésztés - állattenyésztő - 20. század - memoár - történelmi forrás
636.1(439)"19"(093) *** 63(439)(092)Pusztai_A.(093) *** 63(439)(092)Lomniczi_B.(093)
[AN 3693629]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2018.
   A magyar bor nem ismer határokat : Pannon Vinersitas, Ópusztaszer / [... kiad. az MNKH Magyar Nemzeti Kerskedőház Zrt.]. - Budapest : MNKH M. Nemz. Kereskedőház Zrt., 2017. - 105 p. : ill., színes ; 18x25 cm
Az Ópusztaszeren, 2017. ápr. 20-22. között rendezett szabadegyetem szerkesztett anyaga
Kötött
Kárpát-medence - borászat - szőlészet
663.2(4-191) *** 634.8(4-191)
[AN 3692171]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2018.
Soproni Egyetem. Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (6.) (2017) (Sopron)
   VI. Kari tudományos konferencia : a konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai : 2017. október 24. / [szerk. Bidló András, Facskó Ferenc] ; [rend.] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar [és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Bizottsága Erdészeti Szakbizottsága ...]. - [Sopron] : Soproni Egy. K., 2017. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-359-088-1 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3693525]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2018.
   Víz, ember, örökség : tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére / [... szerk. ... Kothencz Kelemen]. - Baja : Türr I. Múz., 2017. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 21.)
A Baján, 2016. április 21-22-én rendezett emlékkonferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-80206-5-7 fűzött
halászat - magyar néprajz - emlékkönyv
639.2 *** 39(=945.11)
[AN 3692793]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

725 /2018.
Bouché, Ève-Marie (1977-)
La cuisine des filles (magyar)
   Lányok nagy szakácskönyve : receptek, tippek, trükkök : alkoss valami finomat, pillanatok alatt! / írta Ève-Marie Bouché ; rajz. Marianne Dupuy-Sauze ; fényképezte Lionel Antoni ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-399-979-0 kötött : 2999,- Ft
szakácskönyv - ifjúsági könyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3692305]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2018.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 8. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2017, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv - blog
641.55(083.12):664.66
[AN 3696325]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2018.
Turner, Kristy
But I could never go vegan! (magyar)
   Vegán : modern étkezés könnyen és finoman : 125 recept / Kristy Turner ; fotó Chris Miller ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 300 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-606-4 fűzött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3693859]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

728 /2018.
   Az emlékezet / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2017. - 439 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 15.)
A Szegeden, 2016. máj. 12-13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5727-00-9 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - emlékezés - kollektív emlékezet - művészetfilozófia - politikai filozófia
1(100)(091) *** 316.63 *** 159.953 *** 7.01 *** 321.01
[AN 3694226]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2018.
   Fogalmak harca : írások a 70 éves Kiss Endre tiszteletére / szerk. Garaczi Imre, Hudra Árpád ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2017. - 479 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5360-11-4 kötött : 3990,- Ft
filozófiatörténet - filozófia - emlékkönyv
1(100)(091) *** 1
[AN 3694501]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2018.
   A kelet bölcsessége : 33 misztikus vers / [vál. és ... ford. Simon Imre] ; [ill. Fiatal Nóra]. - [Budapest] : [Fiatal N.], cop. 2017. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9982-3 kötött
szufizmus - perzsa irodalom - vers - antológia
141.336 *** 297(0:82-14) *** 891.5-14(082)=945.11
[AN 3693743]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2018.
Singh, Kirpal (1894-1974)
Morning talks, 1967-68 (magyar)
   Reggeli beszélgetések, 1967-68 / Kirpal Singh ; [ford. Berki Tamás, Ládi Kati, Szalai Éva] ; [kiad. SKRM Magyarországi Közössége]. - [Miskolc] : SKRM MK, 2017. - 267 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89084-5-2 kötött
hinduizmus - okkultizmus - szeretet
177.61 *** 294.55 *** 133.25
[AN 3694276]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die soziale Frage (magyar)
   A társadalmi kérdés : az 1919. február 3. és március 8. között Zürichben megtartott hat előadás : ÖK 328. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2017. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89979-7-5 fűzött
társadalmi struktúra - munkásság - osztályharc - szellemtudomány - előadóbeszéd
13(042) *** 323.381.2(042) *** 316.343.63(042)
[AN 3694211]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2018.
Vajda Mihály (1935-)
   Szög a zsákból / Vajda Mihály. - Budapest : Magvető, 2017. - 361, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3533-7 kötött : 4499,- Ft
Vajda Mihály (1935-)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
1(439)(092)Vajda_M.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3692102]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

734 /2018.
Atakám
   Bhagavad gítá avagy A harcos kaszt testamentuma / [írta és versbe szedte] Atakám. - [Solymár] : Fügefa Kv., 2017. - 3 db ; 30 cm
hinduizmus - magyar irodalom - verses epika
294.526.825 *** 894.511-131
[AN 3694470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], I-IV. párbeszéd. - 217, [2] p.
ISBN 978-963-12-9184-1 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3694585] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], V-XII. párbeszéd. - 169, [2] p.
ISBN 978-963-12-9185-8 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3694590] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], XIII-XVIII. párbeszéd. - 232, [3] p.
ISBN 978-963-12-9186-5 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3694593] MARC

ANSEL
UTF-8735 /2018.
Bába Ágota
   Soli Deo gloria : a magyar reformáció öt évszázada / [írta és szerk. Bába Ágota, Kiss Erika, Szvitek Róbert József] ; [kész. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum közrem.]. - [Budapest] : Külgazd. és Külügymin. : MNM, 2017. - 32 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-65-5 fűzött
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - 16. század - művelődéstörténet
284(439)"15" *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3693272]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2018.
Bába Ágota
Soli Deo gloria (angol)
   Soli Deo gloria : five centuries of Hungarian reformation / [written and ed. by Ágota Bába, Erika Kiss, Róbert József Szvitek] ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary in collab. with the Hungarian National Museum]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary : Hung. Nat. Museum, 2017. - 32 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7038-65-5)
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - 16. század - művelődéstörténet
284(439)"15" *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3693286]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2018.
Bába Ágota
Soli Deo gloria (francia)
   Soli Deo gloria : cinq siècles de la réforme protestante hongroise / [réd. et conçu par Ágota Bába, Erika Kiss, Róbert József Szvitek] ; [publ. à la demande du Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur de Hongrie avec la coop. du Musée National Hongrois]. - [Budapest] : Min. des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur de Hongrie : Musée National Hongrois, 2017. - 32 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7038-65-5)
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - 16. század - művelődéstörténet
284(439)"15" *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3693294]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2018.
Bába Ágota
Soli Deo gloria (német)
   Soli Deo gloria : Fünf Jahrhunderte der Reformation in Ungarn / [Autoren und Red. Ágota Bába, Erika Kiss, Róbert József Szvitek] ; [erstellt im Auftr. des Ministeriums für Auswärtiges und Aussenhandel von Ungarn unter Mitw. des Ungarischen Nationalmuseums]. - [Budapest] : Min. für Auswärtiges und Aussenhandel von Ungarn : Ungarischen Nationalmuseums, 2017. - 32 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7038-65-5)
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - 16. század - művelődéstörténet
284(439)"15" *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3693290]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2018.
Benedetto da Norcia (480 k.-547?)
Regula Sancti Benedicti (magyar)
   Szent Benedek regulája / [... ford. Söveges Dávid]. - 3. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 171 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 1.)
ISBN 978-963-314-116-8 fűzött : 1750,- Ft
bencések - szabályzat
271.1-4
[AN 3695857]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2018.
Bevere, John (1959-)
Driven by eternity (magyar)
   Az örökkévalóság vonzásában : adj súlyt az életednek ma és mindörökké! / John Bevere ; [ford. Botis Tamara]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - XIV, 309 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5246-86-9 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3692150]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2018.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége ; Zsoltárok könyve / ... ford. Károli Gáspár ; [a mellékletet szerk. P. Vásárhelyi Judit]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Kálvin, 2017. - 54, [2], 438, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - A ford. a mai magyar helyesíráshoz igazítva. - Tanulmányokkal. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-558-385-0 kötött : 2800,- Ft
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3691982]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2018.
Boulad, Henri (1931-)
   Átistenülés a mindennapokban / Henri Boulad ; [... ford. Szabóné Révész Magda]. - Kecskemét : Korda, 2017. - 32 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 30.)
ISBN 978-615-5045-79-0 fűzött : 350,- Ft
krisztológia
232
[AN 3692152]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2018.
Boulad, Henri (1931-)
   Krisztusi globalizáció és Európa jövője / Henri Boulad ; [... ford. Szabóné Révész Magda]. - Kecskemét : Korda, 2017. - 32 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 29.)
ISBN 978-615-5045-78-3 fűzött : 350,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 3692139]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2018.
By grace alone (magyar)
   Egyedül kegyelemből : őszi imahét, 2017 / [ford. Hegyes Horváth Csilla] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2017]. - 22 p. : ill. ; 27 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3692736]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2018.
Dban-phyug-rdo-rje (karmapa), IX. (1555-1603)
   A Mahámudrá, amely eloszlatja a nemtudás sötétségét / kilencedik Karmapa, Vangcsug Dordzse által ; szóbeli magyarázatokkal ell. Beru Khjence Rinpocse ; [... ford. Jakab Katalin] ; [közread. az] Örömfelhő Buddhista Egyesület ... - Budapest : Örömfelhő Buddhista Egyes. : Damaru Kvk., 2017. - 225 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88497-6-2 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 3694042]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2018.
Déri Balázs (1954-)
   Újszövetségi görög nyelvtan / Déri Balázs, Hanula Gergely. - [Budapest] : Argumentum : [Pápa] : PRTA, [2017]-. - 24 cm. - (Subsidia biblica Graeca et Latina, ISSN 1586-5258)
bibliakutatás - ógörög nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
225.01 *** 807.5-5(075.8)
[AN 3692468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hangtan, alaktan. - cop. 2017. - XXXII, 152 p., [8] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. XXXI-XXXII.
ISBN 978-963-446-779-3 kötött : 3500,- Ft
bibliakutatás - ógörög nyelv - fonetika - alaktan - egyetemi tankönyv
807.5-4(075.8) *** 807.5-55(075.8) *** 225.01
[AN 3692472] MARC

ANSEL
UTF-8747 /2018.
   Forgács Gyulától Deme Lászlóig : dokumentumok a péceli református egyházközség 20. századi történetéhez / a bevezetőt írta, a forrásokat összegyűjt. és jegyzetekkel ell. Molnár Sándor Károly. - Budapest : Ráday Gyűjt., 2017. - 297 p. ; 20 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 15.)
Bibliogr.: p. 288-296.
ISBN 978-963-8299-14-7 fűzött
Forgács Gyula (1879-1941)
Deme László (1889-1987)
Péceli Református Egyházközség
Pécel - Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - 20. század - 19. század - napló - interjú
284.2(439-2Pécel)"19" *** 284.2(439)(092)Forgács_Gy.(0:82-94) *** 284.2(439)(092)Deme_L.(047.53)
[AN 3694327]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2018.
Gass, Bob (1944-)
   Élj egyedül is teljes életet! : a magányosság kezelése : válogatás a Mai ige legjobb elmélkedéseiből / Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2017. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-2-0 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3692705]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2018.
Gass, Bob (1944-)
   Köszöntünk Isten családjában! : az Istennel való kapcsolat első lépései / [írta Bob Gass] ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2017. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-7-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3692695]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2018.
Grün, Anselm (1945-)
Exerzitien für den Alltag (magyar)
   Hétköznapok lelkigyakorlata : meditációk, irányelvek a gyakorláshoz / Anselm Grün ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 3. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 123, [2] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 27.)
ISBN 978-963-314-119-9 fűzött : 1750,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3695866]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2018.
Grün, Anselm (1945-)
Träume auf dem geistlichen Weg (magyar)
   Álmaink és lelki életünk / Anselm Grün ; [ford. Unger Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 88, [1] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 8.)
ISBN 978-963-314-120-5 fűzött : 1750,- Ft
álom - hit
248 *** 159.963.3
[AN 3695860]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2018.
Győrfi Károly (1941-)
   Európa értékrendi válsága, úton a vég felé / Győrfi Károly. - Budapest : Püski, 2017. - 158 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
kereszténység - globalizáció - értékrend
23/28(100)"20" *** 339.9 *** 316.752
[AN 3693134]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2018.
Herzog, David (1970-)
Secrets of the glory (magyar)
   A dicsőség titkai / David Herzog ; előszó Sid Roth ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 278 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-88-3 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3692170]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2018.
Huch, Larry (1950-)
10 curses that block the blessing (magyar)
   10 átok, amely akadályozza az áldást / Larry Huch ; [ford. Országh György]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 260 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-87-6 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3692030]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2018.
   "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" : 76 dunántúli lelkipásztor reformációi igehirdetése / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2017. - 340 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5486-10-4 kötött
prédikáció
252
[AN 3694313]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2018.
Koczó József
   A helvét hitvallás Palócföldön : fejezetek a Drégelypalánki Református Egyházmegye történetéből, 1617-1952 / Koczó József. - Budapest : Ráday Gyűjt., 2017. - 490 p. ; 25 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 16.)
Bibliogr.: p. 483-490.
ISBN 978-963-8299-15-4 fűzött
Drégelypalánki Református Egyházmegye
Nógrád megye - Komárom-Esztergom megye - Palócföld - Ipoly mente - Felföld - egyháztörténet - református egyház - történelmi forrás
284.2(439-03Drégelypalánki_Egyházmegye)"16/195"(093) *** 284.2(439.13)(091)(093)
[AN 3694317]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2018.
Magos István (1975-)
   "Továbbra is reformálódjatok!" : reformáció Magyarországon - századról századra / Magos István ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2017. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-11-5 fűzött
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - művelődéstörténet
284(439)(091) *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3694519]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2018.
   "Meg van írva: az igaz ember hitből él" : a Rómaiakhoz írt levél / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2017. - 161 p. ; 20 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2017/4.)
ISBN 978-615-5260-60-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3694516]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2018.
Meyer, Joyce (1943-)
Overload (magyar)
   Engedd ki a gőzt! : hogyan csillapodj le, hogyan engedd el magad, és szabadulj meg a stressztől / Joyce Meyer ; [ford. Berényi Irén]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - XIV, [2], 230, [3] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5246-84-5 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - stresszkezelés
244 *** 613.865 *** 612.06
[AN 3692093]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2018.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Időutazás a királyok és a próféták korába / Miklya Luzsányi Mónika, Kelemen Czakó Rita. - Budapest : Harmat, cop. 2017. - 66, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-288-401-1 kötött : 3500,- Ft
bibliai történet - foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3692393]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2018.
Nagy Tamás
   Görögkatolikusok Kálmánházán / Nagy Tamás, Kiss János. - Kálmánháza : Magánkiad., 2017. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-12-9998-4 fűzött
Kálmánháza - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439-2Kálmánháza)
[AN 3693710]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2018.
Papp Arthur (1849-1891)
   A mátészalkai református egyház története 1953-ig / Papp Arthur, Kincses Endre ; [kiad. a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület ...]. - Mátészalka : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2017. - 243 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0015-2 kötött
Mátészalkai Református Egyházközség
Mátészalka - egyháztörténet - egyházközség - református egyház
284.2(439-2Mátészalka)(091)
[AN 3693117]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2018.
Perényi Péter (1502-1548)
   Concordantz des Alten und Neuen Testaments = Egybecsengés az Ó- és Újtestamentumban / von Pereny Perti und Augustin Hirschfogel. - [Páty] : Hármashullám, cop. 2017. - 159 p. : ill. ; 33 cm
Az eredeti dokumentum (Wienn : Adler, 1550) fotómásolatával és magyar nyelvű fordításával. - A verseket ford. Vajda Endre. - Téglásy Imre tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9372-2 fűzött
Biblia
Németország - reformáció - bibliakutatás - magyarországi német irodalom - vallásos irodalom - vallási ábrázolás - 16. század - grafikus - vers - kétnyelvű dokumentum - metszetkép - fényképmásolat
22.01 *** 244(0:82-14) *** 830-14.02(439)=945.11 *** 284(4)"15" *** 76.046.3(430)"15" *** 76(430)(092)Hirschvogel,_A.
[AN 3694209]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2018.
Reisinger János (1954-)
   Dániel és Jelenések könyve párhuzamos magyarázatokkal / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2017. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-615-80378-6-0 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07 *** 224.5.07
[AN 3692249]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2018.
Remini, Leah (1970-)
Troublemaker (magyar)
   A bajkeverő : túlélni Hollywoodot és a szcientológiát / Leah Remini ; Rebecca Paley közrem. ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 337, [6] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-922-6 fűzött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - szcientológia - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
289(0:82-94) *** 061.234(73) *** 791.43.071.2(73)(092)Remini,_L.(0:82-94)
[AN 3692354]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2018.
Salvation by faith alone : the book of Romans (magyar)
   Egyedül hit által : a Római levél / [ford. Zámbóné Kocic Larisa, Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2017. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-57-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3694456]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2018.
Salvation by faith alone : the book of Romans (magyar)
   Egyedül hit által : a Római levél : tanítói melléklet / [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2017. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3694471]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2018.
Sangharakshita (1925-)
Ámbédkar and buddhism (magyar)
   Az egyenlőség evangéliuma : a buddhizmus újjászületése Indiában : Ámbédkar és a buddhizmus / Sangharakshita ; [ford. Agócs Tamás] ; [szerk. és a függ. szövegeit ford. Derdák Tibor] ; [közread. a Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség]. - [Alsózsolca] : Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség, cop. 2017. - 247 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-615-00-0057-2 fűzött
Ambeḍakara, Bhīmarāva Rāmajī (1891-1956)
India - buddhizmus - politikus - ügyvéd - századforduló - 20. század
294.3(540)"195" *** 294.3(540)(092)Ambedakara,_B._R. *** 32(540)(092)Ambedakara,_B._R. *** 34(540)(092)Ambedakara,_B._R.
[AN 3693074]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2018.
   "Sötétségből világosság ragyogjon!" : a ma is időszerű reformáció : tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója tiszteletére / [... vál. és szerk. Vankó Zsuzsanna, M. Környei Éva] ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2017. - 262, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-12-2 fűzött
Németország - Magyarország - reformáció - egyháztörténet - protestáns egyház - 16. század
284(430)"15" *** 284 *** 284(439)(091)
[AN 3694521]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2018.
Szabó Ferenc (1931-)
   A szeretet szentsége : régi és új az Eucharisztiáról / Szabó Ferenc. - Szeged : Agapé, 2017. - 54 p. : ill. ; 20 cm. - (Scientia Christiana, ISSN 1218-4950 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-407-0 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3692218]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2018.
   A szentségimádás iskolája : lelkigyakorlatos füzet / [közread. az] Emmánuel Közösség. - [Budapest] : Emmánuel Közösség, 2017. - 73 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-615-80801-1-8 fűzött
lelkigyakorlat - oltáriszentség
242 *** 265.3
[AN 3694022]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2018.
Werlen, Martin (1962-)
Heute im Blick (magyar)
   Fókuszban : egyházprovokációk / Martin Werlen ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [a versbetéteket ford. Juhász-Laczik Albin] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 162 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-118-2 fűzött : 2900,- Ft
hit - katolikus egyház - 21. század
234 *** 282(100)"201"
[AN 3695789]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2018.
   A zsámbéki református magyarok történetéből / [összeáll. Bereczky Zoltán és Matyó Lajos] ; [közread. a] Zsámbéki Református Egyházközség. - Zsámbék : Zsámbéki Református Egyházközség, 2017. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0155-5 fűzött
Zsámbéki Református Egyházközség
Zsámbék - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - történeti feldolgozás
284.2(439-2Zsámbék)(091)
[AN 3694110]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

774 /2018.
Boerner, Moritz (1945-)
Ärger und Frustration auflösen (magyar)
   Harag és frusztráció / Moritz Boerner ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8870-4 fűzött : 995,- Ft
indulat - mentálhigiénia - életvezetés
316.647.3 *** 316.647.4 *** 613.865
[AN 3692179]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2018.
   A gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban : konferencia és megemlékezés, 2017. szeptember 27. : absztraktgyűjtemény / [szerk. Takácsné György Katalin] ; rend., közread. az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar]. - Budapest : Óbudai Egy. KKGK, 2017. - 38 p. ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-037-1 fűzött
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal
Magyarország - gazdaságstatisztika - testülettörténet - közintézmény - konferencia-kiadvány
311 *** 338.48 *** 061.14(439-2Bp.)KSH(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3694344]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2018.
   Magyar Ifjúság Kutatás, 2016 : gyorsjelentés a kárpát-medencei fiatalokról : magyar ifjúságkutatás 2016 eredményei / [... megrendelője Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Új Nemzedék Közp., cop. 2017. - 93 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9249-7 fűzött
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(4-191)"201"(083.41)
[AN 3692803]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2018.
Mérő László (1949-)
   Mindenki másképp egyforma : a játékelmélet és a racionalitás pszichológiája / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, [2017], cop. 2007. - 387 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 371-380.
ISBN 978-963-8453-19-8 kötött : 3970,- Ft
játékelmélet - szociálpszichológia
316.6 *** 159.955.622
[AN 3695447]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2018.
Mészáros Ádám
   Párkapcsolati konfliktuskezelési kézikönyv : útmutató a békés, szerelmes mindennapokhoz / Mészáros Ádám ; [közread. a] Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézet. - Budapest : Párkapcsolati Coaching és Mediációs Int., 2017. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80739-0-5 kötött : 4940,- Ft
párkapcsolat - konfliktuskezelés - életvezetés
316.472.4 *** 316.48 *** 613.865
[AN 3692156]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2018.
Miklauzič István (1942-)
   Örvényben felfelé : válogatott írások / Miklauzič István. - [Budapest] : Szerző, cop. 2018. - 217 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mécses sorozat ; 6.)
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-12-9881-9 fűzött
magyarság - magyar történelem - 20. század
316.356.4(=945.11) *** 943.9"19"
[AN 3693623]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2018.
Stiglerné Bakos Anna
   Képek KDT Vízügy Nyugdíjas Klub életéből, 2002-2017 / [a fotókat kész. és a könyvet összeáll. Stiglerné Bakos Anna] ; [szerk. Faragó Józsefné] ; [kiad. az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület]. - Székesfehérvár : Alba Regia Nyugdíjas Egyes., 2017. - 110 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-0037-4 fűzött
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugdíjas Klub (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - nyugdíjas - egyesület - fényképalbum
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Székesfehérvár)(084.12)
[AN 3692422]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2018.
   "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban..." : arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században / szerk. Rébay Magdolna. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-74-2 fűzött
Magyarország - arisztokrácia - neveléstörténet - 19. század - 20. század
316.343.322(439)"18/19" *** 37(439)"18/19"
[AN 3692613]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2018.
Szendi Gábor (1954-)
   Párbajok nélkül : hogyan változzunk, hogyan változtassunk? / Szendi Gábor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 370 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 362-370.
ISBN 978-615-5715-58-7 fűzött : 3990,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3695460]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2018.
   Társadalmi integráció : az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban / szerk. Kovách Imre ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. - Budapest : MTA TTK Szociológiai Int. ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 378 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-010-4 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - társadalmi integráció - politikai kultúra - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés
316.4.052(439)"201" *** 323.21(439)"201" *** 316.334.3(439)"201"(083.41)
[AN 3692848]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

784 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Ezüst mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-795-7 kötött : 2995,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(100)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696650]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2018.
   Burial and mortuary practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt : proceedings of the international conference held at Museum of Fine Arts, Budapest, 17-19 July 2014 / ed. by Katalin Anna Kóthay. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2017. - 356 p., 81 t. : ill., részben színes ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-77-4 fűzött
ókori Egyiptom - temetkezés - halotti szokás - régészet - konferencia-kiadvány
393(32) *** 904(32) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3693676]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2018.
Höhnel, Ludwig von (1857-1942)
   Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban [elektronikus dok.] / Höhnel Lajos. - Szöveg (epub : 927 KB) (mobi : 2.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-895-4 (epub)
ISBN 978-963-398-896-1 (mobi)
Teleki Sámuel (1845-1916)
Magyarország - Kelet-Afrika - felfedező utazás - 19. század - elektronikus dokumentum
39.001(439)(092)Teleki_S. *** 910.4(676)"188" *** 910.4(439)(092)Teleki_S.
[AN 3681878]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2018.
Illés Péter (1977-)
   Tájfenntartó szőlőhegyi gazdaközösségek : néprajzi, történeti és szociokulturális antropológiai írások az Őrség, a Vasi-Hegyhát, -Kemenshát és a Kemenesalja kistájakról / Illés Péter ; [közread. a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2017. - 231 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 221-231. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9827-31-8 fűzött
Vas megye - szőlőművelés - magyar néprajz - kulturális antropológia - történeti feldolgozás
39(=945.11)(439.111) *** 316.7(439.111) *** 634.8(439.111)(091)
[AN 3692513]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2018.
   Mesék a felnőtté válásról / [vál.] Boldizsár Ildikó. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 404, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-697-9 kötött : 3499,- Ft
meseterápia - fejlődéslélektan - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3692946]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2018.
   Mi a legerősebb a világon? : 400 találós kérdés és talányos mesék a világ minden tájáról / Bajzáth Mária válogatása ; Maros Krisztina rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 203, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Népmesekincstár plusz ; 1.)
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 978-615-5591-54-9 kötött : 3299,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - találós kérdés - gyermekkönyv - népmese
398.6(=945.11)(02.053.2) *** 793.7(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3692806]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2018.
Nebojszki László
   Felső-bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859-60-ból / Nebojszki László ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2017. - 808 p., [27] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 773-779. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-446-793-9 kötött : 6500,- Ft
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság - helyismeret - néprajz - természeti környezet
39(=00)(439Bácska) *** 502(439Bácska) *** 908.439Bácska"185"
[AN 3692584]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

791 /2018.
Batthyány Tivadar (1859-1931)
   Beszámolóm / Batthyány Tivadar ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 757, [18] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-238-6 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - politikus - belpolitika - magyar történelem - első világháború - Tanácsköztársaság - memoár
32(439)(092)Batthyány_T.(0:82-94) *** 943.9"191/192"(0:82-94) *** 323(439)"191/192"(0:82-94)
[AN 3691978]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2018.
Benkő Kálmán (1892-1964)
   Magyarországról való menekülésünk és az öt évig tartó emigráció egy korrupt szervezet alatt / írta Benkő Kálmán. - Budapest : Püski, 2017. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-217-7 fűzött
Magyarország - kivándorlás - 1945 utáni időszak - magyar irodalom - memoár
325.25(439)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3693235]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2018.
   Darányi Ignác újra a városligeti Vajdahunyadvárban / [szerk. Nagy Gyula István] ; [közread. a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár és Herman Ottó Intézet]. - Budapest : M. Mezőgazdasági Múz. és Kvt. : Herman O. Int., cop. 2017. - 23, [7] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-309-083-1 fűzött
Darányi Ignác (1849-1927)
Magyarország - Budapest - politikus - miniszter - mezőgazdasági politika - emlékműavatás - szobor - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
32(439)(092)Darányi_I. *** 338.43(439)"188/190" *** 323(439)"188/190" *** 73.027.1(439-2Bp.)
[AN 3693986]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2018.
Gali Máté (1988-)
   Berzeviczy Albert : a márványarcú miniszter / Gali Máté. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 550 p., [33] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-243-0 kötött : 4490,- Ft
Berzeviczy Albert (1853-1936)
Magyarország - politikus - politikatörténet - belpolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló - Horthy-korszak
32(439)(092)Berzeviczy_A. *** 323(439)"188/193"
[AN 3693433]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2018.
   Návay Lajos emlékezete / [szerk. Halmágyi Pál] ; [közread. Makó Város Önkormányzata, Návay Lajos Emlékbizottság]. - Makó : Önkormányzat : Návay L. Emlékbiz., [2017]. - 99 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80785-1-1 kötött
Návay Lajos (1870-1919)
Makó - Magyarország - politikus - századforduló - 20. század - helyismeret - szobor - emlékműavatás
32(439)(092)Návay_L. *** 908.439-2Makó *** 73.027.1(439-2Makó)
[AN 3692509]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2018.
Orosz Károly (1948-)
   "Ha az Isten velünk, ki ellenünk" : adalékok az 1951-ben Dombrádra kitelepített budapesti polgárok és az őket befogadó gazdák kálváriájához / Orosz Károly. - Budapest : Püski, 2017. - 221, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-214-6 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - Dombrád - kitelepítés - kulák - parasztság - Rákosi-korszak
325.254.6(439-2Dombrád)"195" *** 323.325(439-2Dombrád)"195" *** 316.343.64(439-2Dombrád)"195"
[AN 3693237]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2018.
Pelle János (1950-)
   Kovács Béla a történelem mérlegén / Pelle János. - [Csobánka] : Merkava, 2017. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80190-1-9 fűzött : 2500,- Ft
Kovács Béla (1908-1959)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - 1945 utáni időszak
32(439)(092)Kovács_B. *** 943.9"193/195"
[AN 3692275]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2018.
Török Gábor (1971-)
   A lakott sziget : utazás a politika világába / Török Gábor. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 310 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 978-963-293-694-9 fűzött : 2999,- Ft
politika
32.001
[AN 3693733]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2018.
   Viharban kormányozni : politikai vezetők válsághelyzetekben / Körösényi András szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK PTI. - Budapest : MTA TK PTI, 2017. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-014-2 fűzött
történelem - politikai válság - válságmenedzselés - államfő - 20. század - ezredforduló - 21. század - esettanulmány
328.16(100)"195/201" *** 658.1.016.7 *** 94"200/201"
[AN 3694324]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2018.
Zajcsukné Páhi Katalin
   Künzelsau - Marcali : az első 25 év : die ersten 25 Jahre / Zajcsukné Páhi Katalin, Vidák Tünde ; [kiad. Marcali Város Önkormányzata és a Marcali Múzeum]. - Marcali : Önkormányzat : Marcali Múz., 2017. - 119 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5688-01-0 fűzött
Marcali - Künzelsau - testvérváros - helyi társadalom - fényképalbum
327.33(439-2Marcali) *** 327.33(430-2Künzelsau) *** 929(439-2Marcali)(084.12)
[AN 3693485]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

801 /2018.
Angyal Pál
   Onnan és oda : Mátravidéki mondanivalók / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2017. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9990-8 fűzött
Mátra-vidék - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet - dialógus - magyar irodalom
943.9(234.373.3) *** 908.439Mátra-vidék *** 930.85(439Mátra-vidék) *** 894.511-83
[AN 3693670]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2018.
Bácsatyai Dániel
   A kalandozó hadjáratok nyugati kútfői / Bácsatyai Dániel. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2017. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 237-270. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7097-83-6 fűzött : 1580,- Ft
magyar történelem - kalandozások kora - történelmi forrás
943.9"08/09"(093)
[AN 3693793]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2018.
   Balekkalauz ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - [Miskolc] : ME ÁJK, 2017. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Selmecbánya - Miskolc - Magyarország - művelődéstörténet - diákélet - mérnökképzés - jogászképzés
930.85(439.22-2Selmecbánya) *** 378.662(439.22-2Selmecbánya) *** 378.662(439) *** 378.18(439) *** 378.634(439-2Miskolc)
[AN 3694181]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2018.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Emlékeimből / Bánffy Miklós ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 245, [18] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-240-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Erdély - író - politikus - magyar történelem - 1910-es évek - 1920-as évek - 20. század - határon túli magyar irodalom - memoár
943.9"191/192"(0:82-94) *** 32(439)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 894.511-94(498) *** 894.511(498)(092)Bánffy_M.(0:82-94)
[AN 3691976]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2018.
Basu, Shrabani
Victoria & Abdul (magyar)
   Viktória királynő és Abdul : a királynő legközelebbi barátjának igaz története / Shrabani Basu ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 383 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 380-382.
ISBN 978-963-293-139-5 fűzöt : 3499,- Ft
Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
Karim, Abdul (1863-1909)
Nagy-Britannia - uralkodó - művelődéstörténet - 19. század - századforduló - dokumentumregény
941.0(092)Viktória *** 930.85(410)"189"
[AN 3693712]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2018.
   De disciplina "Rusistica" I : magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról / [szerk. Csurgai Zoltán, Huszár Mihály]. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop., 2017. - 371 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-164-0 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - Magyarország - történelem - ruszisztika - könyvismertetés - könyvkritika
930.1(439) *** 947(0:82-95)
[AN 3694522]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2018.
   A fény régészete : a természetes fény szerepe az őskori ember életében : [tanulmánykötet A fény régészete című kiállításhoz] = The archaeology of light : the role of natural light in the life of late prehistoric man : [studies to the exhibition of The archaeology of light] / szerk. Pásztor Emília. - Baja : Türr I. Múz., 2017. - 185 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 20.)
Kész. a Baján, 2016. febr. 12 - szept. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80206-4-0 fűzött
ősrégészet - fény - ősvallás
903 *** 903(439) *** 292/299
[AN 3692796]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2018.
International Conference on the Role of Religions on the Turkic Culture (1.) (2015) (Budapest)
   Role of religions in the Turkic culture : proceedings of the 1st International Conference on the Role of Religions in the Turkic Culture held on September 9-11, 2015 in Budapest / ed. by Éva Csáki, Mária Ivanics, Zsuzsanna Olach ; [publ. by Péter Pázmány Catholic University]. - Budapest : Pázmány P. Catholic Univ., 2017. - 447 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-302-4 kötött
Törökország - Oszmán-török Birodalom - iszlám - kultúra - vallás - művelődéstörténet
930.85(560) *** 008(560) *** 297(560)
[AN 3693653]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2018.
    szerencsét! : Tatabánya, 1896-2016 : várostörténeti tanulmányok / [szerk. Gyüszi László, Horváth Géza] ; [kiad. a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár]. - Tatabánya : JAMK, 2017. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7631-82-5 fűzött
Tatabánya - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 3694551]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2018.
Józsa László (1931-)
   Fénysugarak Kunszentmárton múltjából / Józsa László. - Kunszentmárton : [Helytörténeti Múz.], 2017. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 13.)
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 978-615-80767-0-8 fűzött
Kunszentmárton - művelődéstörténet - népi vallásosság - vallásgyakorlás
930.85(439-2Kunszentmárton) *** 291.4(439-2Kunszentmárton)
[AN 3692315]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2018.
Lendvai, Paul (1929-)
Die Ungarn (magyar)
   Magyarok : a kezdetektől napjainkig / Paul Lendvai ; [... ford. Dunai Andrea]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2017. - 511 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 507-[512].
ISBN 978-963-09-9004-2 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3695655]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2018.
   Micae mediaevales VI : fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról / szerk. Fábián Laura [et al.]. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2017. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-826-6 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - középkor
943.9"12/13" *** 94"11/13" *** 930.85(439)"12/14" *** 930.85(4)"11/15"
[AN 3692421]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2018.
   Múlt-kirakó : régészeti leletek az őskortól a honfoglaláskorig Heves megye területéről = Past puzzle : archeological finds from the Palaeolithic to the Hungarian Conquest from Heves county / szerk. ... Domboróczki László ; a kiállítás és a vezető összeállításában közrem. ... Balázs Péter [et al.]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Dobó István Vármúzeum kiállításvezetői, ISSN 2498-6852 ; 1.)
Kész. az Egerben, 2013-ban nyílt állandó kiállításhoz
ISBN 978-963-88924-9-2 fűzött
Heves megye - ősrégészet - régészet - múzeumi kiadvány - kiállításvezető
903(439.131) *** 904(439.133)".../09" *** 069(439-2Eger) *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3692719]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2018.
Návay Lajos (1870-1919)
   Csanádvármegye az 1905-906-ik évi alkotmányos küzdelemben / [Návay Lajos] ; [... megjelentette Makó Város Önkormányzata, Návay Lajos Emlékbizottság]. - Makó : Önkormányzat : Návay L. Emlékbiz., 2017. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80785-0-4 kötött
Csanád vármegye - helytörténet - politikatörténet - belpolitika - századforduló - történelmi forrás
943.918.3"190"(093) *** 323(439.183)"190"(093)
[AN 3692329]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2018.
   Nyomot hagytak : évszázadok, személyiségek, aláírások = Their traces : centuries, personalities, signatures / [kurátor Németh László Sándor] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2017. - 200 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2016. márc. 15 - 2017. dec. 22. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-244-2 kötött
Magyarország - történelmi személy - magyar történelem - művelődéstörténet - levéltári irat - aláírás-gyűjtemény - történelmi forrás - kiállítási katalógus
943.9(092)(093) *** 930.85(439)(092)(093) *** 003.076 *** 930.253(439-2Bp.)MOL *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3694176]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2018.
Radványi Béla (1975-)
   A Radványiak nemes fája : egy felvidéki magyar nemesi család története / Radványi Béla. - Piliscsaba : Magánkiad., 2017. - 145 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9648-8 fűzött
Radványi család
Magyarország - Felvidék - családtörténet
929.52(439)Radványi *** 929.52(437.6)Radványi
[AN 3693616]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2018.
Ruzsinszky Kálmán
   Naplóm a nagy háborúban, 1914-1918 / Ruzsinszky Kálmán ; [a szöveget gond. Ruzsinszky Klementina]. - [Nagykanizsa] : [Ruzsinszky K.], [2017]. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0158-6 fűzött
magyar történelem - első világháború - napló
943.9"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3693572]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2018.
   Üzenet a múltból.. : 1956 lakiteleki eseményei / [szerk. Harmatos Áronné]. - [Lakitelek] : Lakiteleki Faluszépítő Egyes., 2017. - 8 p. : ill. ; 21 cm. - (Lakiteleki faluszépítő füzetek, ISSN 2560-1547 ; 1.)
ISBN 978-615-00-0346-7 fűzött
Lakitelek - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Lakitelek"1956"
[AN 3694359]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2018.
   Városunk, Tatabánya : [interjúkötet] / [az interjúkat kész. Rajcsányi Gellért] ; [a fényképeket Váraljai Zsolt kész. ...]. - Tatabánya : [Önkormányzat], 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Közread. Tatabánya Önkormányzata
ISBN 978-615-80799-0-7 kötött
Tatabánya - helyi társadalom - díszpolgárság - életútinterjú
929(439-2Tatabánya)(047.53) *** 352.084.98(439-2Tatabánya)(092)
[AN 3692751]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

820 /2018.
Balogh Tamás (1962-)
   Vulkánok, falvak, élővizek, romok : a Káli-medence és környéke kalandkönyve / Balogh Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Babor Kreatív Stúdió, cop. 2017. - 189 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
QR-kódokkal. - keretcím: Kalandkönyvek. - Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-615-80662-0-4 fűzött : 3200,- Ft
Káli-medence - helyismeret - természeti környezet
908.439Káli-medence *** 502(439Káli-medence)
[AN 3695646]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2018.
Bausch, Peter (1953-)
Loiretal (magyar)
   Loire-völgy / [szerző Peter Bausch] ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Corvina, 2017. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6460-6 fűzött : 2490,- Ft
Loire-mente - útikönyv
914.4(282.244.21)(036)
[AN 3693984]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2018.
Boroǰević, Dobrila
   Moǰa Pešta / Dobrila Boroǰević ; [izd.] Srpsko pozorište u Mađarskoǰ. - Budimpešta : Srpsko pozorište u Mađarskoǰ, 2017. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9929-8 kötött
Budapest - magyarországi szerb irodalom - helyismeret - ezredforduló - memoár
908.439-2Bp.(0:82-94) *** 886.1-94(439)=945.11
[AN 3694170]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2018.
   Egykor és ma : a pécsi egyetem épületei / [... szerk. ... Lengvári István és Ruprech Judit] ; [közread. a] PTE Egyetemi Levéltár. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2017. - VIII, 124 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-159-6 kötött
Pécsi Tudományegyetem
Pécs - helyismeret - építészet - egyetem - kollégium - kórház - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 727.3(439-2Pécs)(084.12) *** 725.51(439-2Pécs)"19/20"(084.12) *** 727.12(439-2Pécs)(084.12)
[AN 3694586]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2018.
Gondár Flóra
   Top 50 látnivaló a Kisalföldön : nevezetességek, kirándulóhelyek, természeti értékek / [szerzők Gondár Flóra, Mészely Réka, Nagy Márta]. - Győr : Lapcom Zrt., [2017]. - 225, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5690-04-4 fűzött : 1990,- Ft
Kisalföld - helyismeret - útikönyv
914.39Kisalföld(036) *** 908.439Kisalföld
[AN 3692341]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2018.
Jakucs Erzsébet (1950-)
   Gyüttment : élet az Őrségben / Jakucs Erzsébet. - [Szombathely] : B.K.L. K., [2017]. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-615-5725-04-3 fűzött : 3200,- Ft
Őrség - helyismeret - hétköznapi élet
908.439Őrség
[AN 3692335]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2018.
   Kozármisleny / szerk. Nagyváradi László, Szebényi Anita ; [kiad. Kozármisleny Város Önkormányzata]. - Kozármisleny : Önkormányzat, 2017. - 186 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 185-186. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-963-12-9003-5 kötött
Kozármisleny - helyismeret
908.439-2Kozármisleny
[AN 3693279]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2018.
Ladányi Tamás (1972-)
   Öt kontinens csillagai / Ladányi Tamás. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2017]. - 95 p. : ill., színes ; 22x30 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803)
ISBN 978-963-9990-53-1 kötött
égbolt - légköri képződmény - fényképalbum
908.100(203)(084.12) *** 77.04(439)(092)Ladányi_T. *** 551.593(100)(084.12) *** 524
[AN 3694280]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2018.
Mátrai Sándor (1950-)
   Dombok ölelésében : Sóskút / Mátrai Sándor ; [közread. a] Sóskút Község Önkormányzat. - Sóskút : Önkormányzat, 2017. - 136 p. : ill., színes ; 21x28 cm
ISBN 978-963-12-9989-2 kötött
Sóskút - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sóskút(084.12) *** 77.04(439)(092)Mátrai_S.
[AN 3694132]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2018.
Paskuj Iván
   Kiskunmajsa, ahogy a Paskuj fényképészek látták a 80 év alatt : Kiskunmajsa anno, 1936-2016. - [Kiskunmajsa] : Paskuj I., cop. 2017. - 531 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Szerző Paskuj Iván. - Bibliogr.: p. 528.
ISBN 978-963-12-9042-4 kötött
Kiskunmajsa - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439-2Kiskunmajsa"193/201"(084.12) *** 929(439-2Kiskunmajsa)"193/201"(084.12) *** 77.04(439-2Kiskunmajsa)Paskuj
[AN 3692444]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2018.
   RÖNK 15 éves / [... szerk. Csenki Csaba] ; Petőfiváros-Felsőszéktó Tanácsadó Testületének ... kiadványa ; [kiad. ... Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.]. - Kecskemét : Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., [2017]. - 20, [2] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Kecskemét - helyismeret
908.439-2Kecskemét
[AN 3692620]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2018.
Smith, Duncan J. D. (1960-)
Only in Budapest (francia)
   Budapest sans pareil : endroits uniques, recoins cachés et objets insolites / Duncan J. D. Smith ; phot. Duncan J. D. Smith, Zoltán Farkas ; [trad. Sophie Aude, Zoltán Farkas]. - Budapest : Jel-Kép, 2017. - 243 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kelet - Nyugat, ISSN 2064-2083)
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 978-615-5401-02-2 fűzött : 4990,- Ft : 17 EUR
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3692425]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

832 /2018.
   Ad astra per aspera : ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából / Darák Péter és Koltay András szerkesztésében. - Budapest : Kúria : Pázmány Press, 2017. - 726 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-304-8 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3693570]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2018.
Bódi Stefánia (1977-)
   Egyes politikai jogok bemutatása: a gyülekezési jog és a petíciós jog alkotmányos szabályozása Magyarországon és a világ más országaiban / Bódi Stefánia. - Budapest : Püski, 2017. - 211, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-211-5 fűzött
Magyarország - gyülekezési szabadság - petíciós jog - jogi szabályozás - összehasonlító jog
342.729(439) *** 342.736(439) *** 340.5 *** 342.736(100) *** 342.729(100)
[AN 3693393]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2018.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 420, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-820-8 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3692908]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2018.
Frivaldszky János (1936-)
   A Petőfi Sándor Első Egyetemi Nemzetőr Ezred megalakulása / id. Frivaldszky János. - Budapest : Logod Bt., 2017. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-98.
ISBN 978-963-88283-9-2 fűzött
Petőfi Sándor Első Egyetemi Nemzetőr Ezred
Budapest - 1956-os forradalom - helytörténet - nemzetőrség
351.743(439)"1956" *** 943.9-2Bp."1956"
[AN 3694435]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2018.
   Közös küldetésben : katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában / [... szerkbiz. ... Berta Tibor, Hautzinger Gyula és Holló József Ferenc]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 459 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-680-8 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - tábori pap - lelki gondozás - haderő
356.363(439)
[AN 3692968]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2018.
   Lege duce, comite familia : ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára / szerk. Görög Márta és Hegedűs Andrea. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2017. - 536 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 68.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-56-4 kötött
polgári jog - emlékkönyv
347
[AN 3692278]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2018.
Marti, Tatjana
Polizei (magyar)
   Rendőrség : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Tatjana Marti] ; [ill. Max Walther] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 16.)
ISBN 978-963-294-440-1 kötött : 3690,- Ft
rendőrség - gyermekkönyv - képeskönyv
351.74(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3696447]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2018.
Miskolci Doktorandusz Konferencia (2017)
   Miskolci Doktorandusz Konferencia : Miskolc, 2017. október 27. : absztraktkötet / [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. - [Miskolc] : ME, [2017]. - 34 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 34(100) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3694191]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2018.
   A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára / szerk. Csink Lóránt. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 290 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-319-2 fűzött
állambiztonság - emberi jog - szabadságjog - 21. század
351.746.1(100)"20" *** 355.40(100)"20" *** 342.7(100)"20"
[AN 3693531]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2018.
Pákozdi Zita (1984-)
   A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben : az érvényesített jog és a jogerő összefüggései / Pákozdi Zita. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2017. - 144 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 62.)
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 978-615-5411-52-6 kötött
polgári eljárás - összehasonlító jog
347.9(100) *** 340.5
[AN 3692273]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2018.
Pogácsás Anett (1982-)
   Különbözőség az egységben : a szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára / Pogácsás Anett. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 340 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 15.)
Bibliogr.: p. 277-340.
ISBN 978-963-308-318-5 fűzött
Magyarország - szerzői jog - jogelmélet
347.77/.78(439) *** 340.12 *** 347.77/.78
[AN 3693526]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2018.
   Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4 / szerk. Koltay András, Török Bernát. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 526 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-670-1 kötött
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - sajtószabadság
34:791.9.096/.097(439) *** 34:791.9.096/.097(4-62) *** 342.732(439) *** 342.732(4-62)
[AN 3693381]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2018.
Szűcs Diána
   ÁjNAVjú / Szűcs Diána ; [graf. Szigethy Árpád]. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 192 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
Magyarország - adóhatóság - memoár
351.713(439)(0:82-94)
[AN 3693252]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2018.
Vassefi, Tara
   Video as evidence in the Middle East & North Africa / by Tara Vassefi ; [publ. by PILnet, Witness]. - [Budapest] : PILnet ; [New York, N.Y.] : Witness, 2017. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88337-2-3 fűzött
Észak-Afrika - Közel-Kelet - emberi jog - igazságszolgáltatás - videodokumentum - esettanulmány
347.9(61) *** 347.9(5-011) *** 621.397
[AN 3693643]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

846 /2018.
   31-es morzsák : dokumentumok, adalékok, apróságok a m. kir. 31. (veszprémi) honvéd és népfölkelő gyalogezredek történetéhez és utóéletéhez, 1914-1941 / összeáll. Rainer Pál ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2017. - 196, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 87-91.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9938-26-3)
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Veszprémi 31. Honvéd Gyalogezred
Veszprém megye - katonai egység története - katona - első világháború - 20. század - album - történelmi forrás
355(439.117)"19"(092)(093) *** 355.486(439-2Veszprém)"191"(093)(084.1)
[AN 3694309]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2018.
Brandt Gyula (1950-)
   Magyar felségjelű Mi-24 harci helikopterek = Mi-24 attack helicopters with Hungarian insignia / Brandt Gyula. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 310 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 978-963-327-744-7 kötött : 8400,- Ft
Magyarország - helikopter - katonai jármű - haditechnika - 21. század
623.746.17(439)
[AN 3694418]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2018.
Géczi Zoltán (1975-)
   Kommandó a II. világháborúban : [mítosz, legenda és valóság] : [különleges alakulatok és speciális hadműveletek] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2017. - 205, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-211-1 fűzött
hadtörténet - különleges alakulat - második világháború
355.318(100)"1939/1945"
[AN 3692230]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2018.
Katz, Samuel M. (1963-)
The ghost warriors (magyar)
   Szellemharcosok : a kulisszák mögött : Izrael titkos háborúja az öngyilkos terrorizmus ellen / Samuel M. Katz. - Budapest : Twister Media, 2017. - 559 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Ford. Kőrös László. - Bibliogr.: p. 539-540.
ISBN 978-615-5631-14-6 fűzött : 3990,- Ft
Izrael - különleges alakulat - terrorizmus - iszlám fundamentalizmus - történelem - ezredforduló
355.318(569.4)"200" *** 323.285(5-011)"200" *** 297(5-011)"200" *** 956.94"200"
[AN 3693857]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2018.
M1 Abrams (magyar)
   M1 Abrams : USA, 2003 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8973-2 fűzött : 990,- Ft
Egyesült Államok - páncélozott harci jármű - történeti feldolgozás
623.438(100)(091) *** 623.438.3(73)"198/200"
[AN 3692144]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2018.
Nemeth Papo, Gizella
   Ozorai Pipo : a győzelmes törökverő és a reneszánsz előfutára / Gizella Németh Papo, Adriano Papo ; előszó Amedeo Di Francesco ; [közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2017. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-179.
ISBN 978-615-5309-06-9 fűzött
Ozorai Pipo (1369-1426)
Magyarország - hadvezér - történelmi személy - magyar történelem - 14. század - 15. század
355(439)(092)Ozorai_Pipo *** 943.9"13/15"
[AN 3692578]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2018.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Ellisz tizedes és bandája, avagy Miért veszítettük el az iraki háborút (is) : képes háborús napló Al Rustamiyah, Bagdad, Irak 2005-2006 : napló kiegészítések Budapest, Magyarország 2016 / Szabolcsi Róbert ; [közread. az] Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Budapest : Óbudai Egy. BDGBMK, 2017. - 474 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5460-80-7 fűzött
Irak - katonatiszt - politikai feszültség - háború - katonaélet - magyar irodalom - ezredforduló - napló
355.48(567)"200"(0:82-94) *** 327.5(567)"200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3694028]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

853 /2018.
Bizik Roland (1981-)
   A vezetés művészete : tanácsok kezdő vezetőknek / Bizik Roland. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 57 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-424-989-4 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 3693155]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2018.
Henfield, Benedict
   Out of office : túlélési segédlet a multik világához / [Benedict Henfield]. - [Budapest] : Annata, [2017]. - 283, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9635-8 fűzött : 3790,- Ft
munkalélektan - interperszonális kapcsolat - multinacionális vállalat - humor
65.013(0:82-7) *** 316.472.4(0:82-7) *** 334.726(0:82-7)
[AN 3692235]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2018.
Károlyi László
Üzleti évszakok (új kiadása)
   Üzleti kaméleon : hogyan legyünk sikeres menedzserek? / Károlyi László. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Alinea, cop. 2017. - 383 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 375-377.
ISBN 978-615-5669-06-4 fűzött : 3950,- Ft
vezetéstudomány - vezetéslélektan - vállalatirányítás
65.012.4 *** 65.013 *** 65.011.1
[AN 3693839]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2018.
McChesney, Chris
The 4 disciplines of execution (magyar)
   A megvalósítás 4 alapszabálya : hogyan érhetjük el létfontosságú céljainkat? / Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2017. - [10], 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-403-5 kötött : 4500,- Ft
vállalatirányítás - siker - stratégiai menedzsment
65.012.4
[AN 3694325]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2018.
Nelson, Tom (1956-)
Work matters (magyar)
   Munkára teremtve : a hétfő viszonya a vasárnaphoz / Tom Nelson ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, cop. 2017. - 217 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-399-1 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - foglalkozási erkölcs - munkalélektan
65.013 *** 244 *** 174
[AN 3693546]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

858 /2018.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   A külkereskedelmi politika eszközei / írta Bánffy Miklós ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán] ; [utószó Balogh[!Balog] László]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 284, [19] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-239-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - külkereskedelem - gazdaságpolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
339.5(439)"186/191" *** 338.2(439)"186/191"
[AN 3691972]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2018.
Báthory-Király Kata
   Az áfa törvény végrehajtási rendelete egységes szerkezetben példákkal és szakértői magyarázatokkal / [szerző Báthory-Király Kata, Vincze Péter, Vira Sándor]. - Budapest : Saldo, 2017. - 116 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-533-0 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 3694414]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2018.
Berger, Jonah
Contagious (magyar)
   Ragályos! : hogyan terjed a siker / Jonah Berger ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-273.
ISBN 978-963-304-440-7 fűzött : 3900,- Ft
marketing - siker - reklám - lélektan - fogyasztói magatartás
658.8 *** 659.1.013 *** 366.1
[AN 3692915]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2018.
Domján András
   Útikalauz a gazdagsághoz / írta és elmondja Domján András. - Budapest : LSD Hungary Kft. : Agykontroll, cop. 2017. - 11 p. ; 14x14 cm + CD
ISBN 978-963-7491-50-4 kötött
gazdagság - siker - életvezetés - auditív dokumentum
336.74 *** 613.865
[AN 3693102]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2018.
Fata László
   Cafeteria kalandpark : hogyan alkalmazzunk tudatosan élményekkel teli juttatásokat? / Fata László. - Nagykanizsa : Cafeteria Trend Kft., 2017. - 115, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-12-9797-3 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.211.6(439)(036)
[AN 3692723]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2018.
Lévai Richárd
   Hogyan készíts eredményes Facebook hirdetéseket? 2.0 : gyakorlati tippek, trükkök, stratégiák kezdőknek és haladóknak / Lévai Richárd. - [Pécs] : RG Stúdió Kft., 2017. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5795-00-8 fűzött : 5990,- Ft
marketing - reklám - internet
658.8 *** 659.1 *** 681.324Internet
[AN 3692950]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2018.
Nagyné Véber Györgyi
   Az áfakérdésekről közérthetően / [szerző Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2017. - 80 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-532-3 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3694411]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2018.
Orbán Erika
   Termelői csoportok : kézikönyv az elismerés feltételeiről és a támogatás részleteiről / [szerzők Orbán Erika, Székely Erika] ; [közread. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, [2017]. - 41, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-34-8 fűzött
Magyarország - szövetkezet - mezőgazdasági termelés - útmutató
334.73(439)(036) *** 338.436(439)(036)
[AN 3692742]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2018.
Sizov, Andrej
Ending the cold war between salesmen & customers (magyar)
   Az értékesítés mestere avagy A hidegháború vége az értékesítő és a vásárló között / írta Andrej Szizov és Jim Mathers ; [ford. Szczaurski Eszter]. - Dunakeszi : Négy Évszak Training Kft., [2017]. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80787-0-2 fűzött
eladás
658.8
[AN 3692709]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2018.
Süle Edit (1963-)
   Pénz az ablakban : a stratégiai beszerzés gyakorlata / Süle Edit, Schunder László ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2017. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-615-5776-02-1 fűzött
beszerzés - iparvállalat
658.71 *** 334.711
[AN 3693631]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2018.
   "Synergy engineering, agriculture and green industry innovation" : synergy & technical development : abstracts of the V. International Conference of CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering and the XXXVIII R&D Conference of Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : Gödöllő ..., 16-19. October 2017 / [ed. László Magó, Zoltán Kurják]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2017]. - 92 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-680-5 fűzött
agrotechnika - élelmiszeripar - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 631.5 *** 663/664 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3693302]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2018.
Szilágyi Balázs
   Hogyan kerestem 100 millió Ft-ot online? : 31 gyakorlati tanács online pénzkereséshez / Szilágyi Balázs. - [Budapest] : Flizor Média Kft., cop. 2017. - 201 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9390-6 fűzött
pénzügy - siker - internet
336.7 *** 613.865 *** 681.324Internet
[AN 3694049]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2018.
   Turizmusmarketing esettanulmányok II / szerk. Deli-Gray Zsuzsa és Árva László. - Budapest : Akad. K., 2017. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504). (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-150-9 fűzött : 4700,- Ft
idegenforgalom - marketing - esettanulmány - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3694097]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2018.
Vogel, Laurent
The machinery of occupational safety and health policy in the European Union (magyar)
   A munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó politikák rendszere az Európai Unióban : történet, intézmények, szereplők / Laurent Vogel ; [közread. a Magyar Szakszervezeti Szövetség]. - Budapest : Maszsz, 2017. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8080-7 fűzött
Európai Unió - szakszervezet - munkafeltétel - egészségvédelem - munkaegészségügy - útmutató
331.45(4-62) *** 331.105.44(4-62)(036) *** 331.47(4-62) *** 613.6(4-62)
[AN 3693370]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

872 /2018.
Dobos Mariann, Gy (1955-)
   Közösséget építünk : egy látássérült szervezet élete / Gy. Dobos Mariann ; [kiad. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete]. - Budapest : VGYKE, 2017. - 249 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8460-7 fűzött
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete
Magyarország - csökkent látású - vak - egyesület
364.65-056.262(439) *** 061.2(439)
[AN 3693457]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2018.
   Pataky Péter (1951-2016) emlékére / [összeáll. és szerk. Borbély Szilvia] ; [kiad. a Szakszervezetek Gazdasági és Társadalomkutatási Intézete ... és Étosz]. - [Budapest] : SZGTI : Étosz, [2017]. - 66 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Pataki Péter emlékkönyv, 1951-2016. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8801-8 fűzött
Pataky Péter (1951-2016)
Magyarország - szakszervezet - vezető alkalmazott - 20. század - rendszerváltás - 21. század - emlékkönyv
331.105.44(439)(092)Pataky_P. *** 331.105.44(439)"199/201"
[AN 3693354]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2018.
Sensal, Alex B.
   Hospital dirt, a kórházi szennyes / Alex B. Sensal. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2017. - 95 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - egészségügyi dolgozó - biztonsági szolgálat - memoár
364.444(439)(0:82-94) *** 616-051(439)(0:82-94)
[AN 3693754]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

875 /2018.
   60 éves a taksonyi bölcsőde : jubileumi emlékkönyv, 1957-2017 / [szerk. Mojzes Zsuzsanna]. - Taksony : Sünivár Bölcsőde, 2017. - 55 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
Kötött
Sünivár Bölcsőde (Taksony)
Taksony - bölcsőde
373.22(439-2Taksony)
[AN 3694039]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2018.
   Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről / [közread. a] Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Számozott példány: 1500
ISBN 978-963-327-576-4 fűzött
Szentendre - katonatisztképzés - egyetem - történeti feldolgozás
378.635.5(439-2Szentendre)(091)
[AN 3692789]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2018.
Biddulph, Steve (1953-)
10 things girls need most to grow up strong and free (magyar)
   Lányos szülők kézikönyve : 10 dolog, amire a lányoknak szükségük van, hogy erős és szabad nővé érjenek / Steve Biddulph ; [... ford. Mezősi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 199 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5783-02-9 fűzött : 3690,- Ft
családi nevelés - lány - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3692780]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2018.
Biddulph, Steve (1953-)
Raising boys (magyar)
   Hogyan neveljük a fiúkat? / Steve Biddulph ; [ford. Bárkányi István]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-07-4 kötött : 2990,- Ft
családi nevelés - nemek lélektana - fiú
37.018.1-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3695959]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2018.
   Csendőrlaktanyától az iskoláig : képek és történetek a 135 éves Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola múltjából / [szerk. Horváth Zoltán]. - Makó : [Galamb József Mezőgazd. Szakképző Isk.], 2017. - 124 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-12-9574-0 kötött
Galamb József Szakképző Iskola (Makó)
Makó - szakiskola - mezőgazdaság - iskolatörténet
373.6:63(439-2Makó)(091)
[AN 3692351]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2018.
   Digitális tanulás és tanítás / szerk. Polonyi Tünde és Abari Kálmán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Debrecenben, 2017. febr. 27-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-665-7 fűzött
didaktika - oktatástechnológia - multimédia - internet
371.3 *** 371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet
[AN 3692424]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2018.
   Education for European literacy democratic citizenship and intercultural understanding / Irina Golubeva ed. ; [publ. by the] Tanárok Európai Egyesülete. - Veszprém : TEE, 2017. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80806-0-6 fűzött
Európa - oktatásügy - multikultúra - interkulturális kapcsolat
37.014(4) *** 316.7(4)
[AN 3694336]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2018.
   Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről / szerk. Rákó Erzsébet, Soós Zsolt ; [közread. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-650-3 fűzött
szociálpedagógia
37.013.42
[AN 3692434]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2018.
Kissné Zsámboki Réka (1973-)
   Mindenben matematika : matematikai felfedezések és játékötletek az óvodában / Kissné Zsámboki Réka. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-615-5328-90-9 fűzött
óvodapedagógia - matematikai játék - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025
[AN 3693951]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2018.
Kissné Zsámboki Réka (1973-)
   Mindenben matematika : matematikai felfedezések és játékötletek az óvodában : [az Óvónők kincsestára tematikus különszáma] / Kissné Zsámboki Réka. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-86123-4-7 fűzött
óvodapedagógia - matematikai játék - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025
[AN 3693953]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2018.
Leman, Kevin (1943-)
Have a new kid by Friday (magyar)
   Péntekre új gyerek : hogyan változtasson gyermeke hozzáállásán és viselkedésén 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2013. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-144-7 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3695465]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2018.
   Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola : [20] / [szerk. Borbély-Ragány Gyöngyvér]. - Budapest : Néri Szt. Fülöp Katolikus Ált. Isk., 2017. - 134 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Gerinccím: Néri 20
ISBN 978-963-12-8847-6 fűzött
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 16. kerület - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Bp.XVI.)
[AN 3693490]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2018.
   Az oktatás története Bándon / [szerk. Schindler László]. - Bánd : Német Önkormányzat, 2017. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bándi szemle, ISSN 2560-1571 ; 1.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-0195-1 fűzött
Bánd - iskolatörténet - általános iskola - memoár
373.3(439-2Bánd)(091)(0:82-94)
[AN 3694532]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2018.
   Oktatásszociológiai konferenciák a 2010-es években / [közread. a] Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály. - Budapest : M. Szociológiai Társ. Oktatásszociológiai Szakoszt., 2017-. - 21 cm
oktatásszociológia - konferencia-kiadvány - audiovizuális dokumentum
37 *** 316.7 *** 37.014.53 *** 061.3(439-2Bp.)"2010/2016"
[AN 3693242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Educatio folyóirat számaihoz kapcsolódó konferenciák / szerk. Nagy Péter Tibor. - 2017. - [73] p. + 6 DVD
ISBN 978-963-88633-5-5 fűzött
[AN 3693246] MARC

ANSEL
UTF-8889 /2018.
   Tizenkilencre lapot? : szociálpedagógia a XXI. században / [szerk. Nagy Ádám] ; [kiad. a Pallasz Athéné Egyetem - Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány]. - [Kecskemét] : PAE - Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely : ISZT Alapítvány, cop. 2017. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-54-8 fűzött
szociálpedagógia
37.013.42
[AN 3694281]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2018.
   "University and universality : the place and the role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day" : International Conference on University History : 12-13th October 2017., Pécs : abstract book / [... orgs. University Library of Pécs and Centre for Learning, University of Pécs Faculty of Humanities Institute of History Department of Medieval and Early Modern History, University of Pécs Archives]. - Pécs : Univ. Libr. of Pécs and Centre for Learning, 2017. - 22 p. ; 21 cm
Angol és német nyelven
ISBN 978-963-429-171-8 fűzött
Európa - felsőoktatás - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
378(4)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3694599]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

891 /2018.
   90 év - 90 név : Magyar Jégkorong Szövetség, 1927-2017. - [Budapest] : MJSZ, 2017. - [93] t.fol. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Magyar Jégkorong Szövetség
Magyarország - sporttörténet - jégkorong - sportoló - 20. század - 21. század - fényképalbum
796.966(439)(091) *** 796.966(439)(092)(084.12)
[AN 3693977]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2018.
Andrejkovics Zoltán
   Láthatatlan játék : a győztesek gondolkodásmódja az e-sportban / Andrejkovics Zoltán. - [Budapest] : Magnólia, 2017. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-[192].
ISBN 978-963-419-359-3 fűzött : 2980,- Ft : 10,60 EUR
sportlélektan - elektronikus játék - szellemi sport - mentálhigiénia
796.015 *** 681.3.004.14 *** 613.865
[AN 3693888]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2018.
Balagué, Guillem
Barça (magyar)
   Barça : több mint egy klub : a legendás futballcsapat képes története / Guillem Balagué ; [ford. Varga Csaba Béla és Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-8033-3 kötött : 6990,- Ft
Futbol Club Barcelona
Barcelona (Spanyolország) - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona) *** 061.2(460-2Barcelona)FC_Barcelona
[AN 3696585]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2018.
Balogh Gábor (1963-)
   Kisalföldi vadásznapló / Balogh Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-320-2 kötött : 2800,- Ft
vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3692380]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2018.
Cruyff, Johan (1947-2016)
My turn (magyar)
   Totális foci : önéletrajz / Johan Cruyff ; Jaap de Groot közrem. ; [ford. Balogh Tamás] ; [... előszót írta Bede Márton]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2017. - 285 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-454-092-2 kötött : 4800,- Ft
Cruyff, Johan (1947-2016)
Futbol Club Barcelona
Hollandia - Spanyolország - labdarúgó - edző - 20. század - memoár
796.332.071.4(460)(092)Cruyff,_J.(0:82-94) *** 796.332(492)(092)Cruyff,_J.(0:82-94)
[AN 3694067]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2018.
Elsmore, Warren
Brick wheels (magyar)
   Építs járműveket! : legófantáziák szárazföldön, vízen és levegőben / Warren Elsmore ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2017. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-736-0 fűzött : 3990,- Ft
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
796.15 *** 087.5
[AN 3694172]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2018.
Holley, Michael (1970-)
Belichick and Brady (magyar)
   Belichick és Brady : a New England Patriots legendás párosának útja az NFL csúcsára / Michael Holley. - Budapest : Twister Media, 2017. - 495 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Bodnár Zalán
ISBN 978-615-5631-38-2 fűzött : 3990,- Ft
Belichick, Bill (1952-)
Brady, Tom (1977-)
Egyesült Államok - sportoló - rögbi - edző - 20. század - 21. század
796.333(73)(092)Brady,_T. *** 796.333.071.4(73)(092)Belichick,_B.
[AN 3693843]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2018.
   Hosszú távú játékosfejlesztési program / a Magyar Jégkorong Szövetség kiadványa. - Budapest : M. Jégkorong Szövets., 2017. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-615-80712-1-5 fűzött
jégkorong - edzés - sportteljesítmény
796.966 *** 796.015.865
[AN 3694102]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2018.
   Kézilabda / [... szerk. Kun Zoltán]. - Budapest : Mediaworks, 2017. - 193 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nemzeti Sport kiadványok, ISSN 2498-5333 ; 2017/3.)
Fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - sporttörténet - sportoló - kézilabda - album
796.322(439)(091)(092)
[AN 3692176]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2018.
Lubics Szilvia (1974-)
   Másfél nap az élet / Lubics Szilvia ; a történeteket, gondolatokat, emlékeket mondatokba öntötte, ... írta Lubics György. - [Hahót] : Georgius Med Kft., cop. 2017. - 319 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9563-4 kötött
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - memoár
796.422.16(439)(092)Lubics_Sz.(0:82-94)
[AN 3692041]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2018.
Pethő András
   Philipp Lahm : a legintelligensebb játékos / Pethő András. - Répcelak : Ani-And K., 2017. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9334-0 fűzött : 2600,- Ft
Lahm, Philipp (1983-)
Németország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(430)(092)Lahm,_P.
[AN 3694307]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2018.
   Sportágválasztó kicsiknek és nagyoknak : 90 sportág bemutatása / [... szerk. Kun Zoltán]. - Budapest : Mediaworks, 2017. - 257 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Vg kiadványok, ISSN 2560-0389 ; 2017/1.)
Fűzött : 1590,- Ft
sport
796/799
[AN 3692192]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2018.
Sütheő László
   A táblás játékok története : az alquerque és társai / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2017. - 24 p. : ill.. színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-615-00-0008-4 fűzött
táblás játék - művelődéstörténet
794.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3693668]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

904 /2018.
Ágostháziné Eördögh Éva (1934-)
   Műemlékvédelem / Ágostháziné Eördögh Éva ; fényképek Lestyán Bence ; szerk. Tóth Timon. - Budapest : Püski, 2017. - 139, [6] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-302-212-2 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - építész
72.025.3/.4(439) *** 72(439)(092)
[AN 3693129]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2018.
Aknay János (1949-)
   Angyali geometria / Aknay János ; [közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2017. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
A Győrött, 2017. okt. 14 - nov. 19. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7207-65-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aknay_J. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3694223]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2018.
Bede Béla
Magyar népi kézművesség (orosz)
   Vengerskie narodnye promysly : so 112 vydelennymi masterskimi / Bela Bede. - Budapest : Corvina, 2017. - 358, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 2064-2040)
ISBN 978-963-13-6452-1 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népi mesterség - iparművészet - kézműipar
745.031.4(439) *** 334.712(439)(092) *** 39(=945.11)
[AN 3692254]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2018.
Breuer Marcel (1902-1981)
   Breuer újra itthon : kiállítási katalógus : Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2016. december 8 - 2017. szeptember 3. = Breuer at home again : exhibition catalogue : Museum of Applied Arts, Budapest, 8 December 2016 - 3 September 2017 / [... kurátorai Horányi Éva, Dévényi Tamás, Ritoók Pál]. - Budapest : Iparműv. Múz., cop. 2017. - [32] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5217-25-8 fűzött
Egyesült Államok - Magyarország - építész - iparművész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - bútortervezés - kiállítási katalógus
72(73)(=945.11)(092)Breuer_M. *** 749.1(73)(=945.11)(092)Breuer_M. *** 749.1(439)"192/194"
[AN 3691970]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2018.
Csuta György (1952-)
   Csutaságok / Csuta György ; [kiad. Békés Művészetéért Alapítvány]. - Békés : Békés Művészetéért Alapítvány, 2017. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-12-9801-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csuta_Gy.
[AN 3693510]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2018.
Dvorszky Hedvig (1942-)
   Fekete György belsőépítész, iparművész / [írta Dvorszky Hedvig] ; [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2017. - 111 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-615-80389-2-8 fűzött
Fekete György (1932-)
Magyarország - belsőépítészet - iparművész - 20. század - 21. század
747(439)(092)Fekete_Gy.
[AN 3690535]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2018.
Ertsey Attila (1961-)
   Fenntartható építészet / Ertsey Attila, Medgyasszay Péter. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 185 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-615-5445-42-2 fűzött : 6800,- Ft
építészet - épületgépészet - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
72.011 *** 504.03 *** 696/697
[AN 3692940]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2018.
Fox, Elke
Papierfalten mit Benni, dem kleinen Drachen (magyar)
   Papírhajtogatás a kis sárkánnyal / Elke Fox ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5723-06-3 kötött : 2500,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3692749]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2018.
Hajnal János (1913-2010)
   Hajnal János : Giovanni Hajnal, 1913-2010 Budapest - Róma : [Kiscelli Múzeum, Oratórium, 2017. június 30 - szeptember 10. ...] / [kurátorok Balázs Kata ..., Simon Magdolna ...]. - Budapest : BTM, 2017. - 148 p., [12] t. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 159.)
Magyar, olasz és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-615-5341-41-0 fűzött
Magyarország - Olaszország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Hajnal_J. *** 75(45)(=945.11)(092)Hajnal_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3693878]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2018.
   Kapuk : NIME : Bajai Nagy István Művészeti Egyesület / [... szerk. ... Farkas L. Zsuzsa] ; [... írta ... N. Kovács Zita]. - Baja : NIME, 2017. - 29 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Baján, 2017. október 16 - november 8. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-0141-8 fűzött
Magyarország - Baja - képzőművészet - egyesület - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Baja) *** 061.4(439-2Baja)
[AN 3693430]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2018.
Kerekes Anna (1928-)
   Útjaim a természettel : beszélgetés Kerekes Anna festőművésszel / [riporter] Gáll Sándor Mihály ; [kiad. Dunaharaszti Polgári Kör]. - Dunaharaszti : Dunaharaszti Polgári Kör, 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8682-3 kötött
Kerekes Anna (1928-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - életútinterjú
75(439)(092)Kerekes_A.(047.53)
[AN 3694004]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2018.
King, Ross (1962-)
Mad enchantment (magyar)
   Dühödt ámulat : Claude Monet és a Vízililiomok / Ross King ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2017. - 455, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 434-438.
ISBN 978-963-355-322-0 kötött : 4990,- Ft
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 3693478]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2018.
Korniss Péter (1937-)
Folyamatos emlékezet (angol)
   Continuing memories : [Hungarian National Gallery, 29 September 2017 - 7 January 2018] / Péter Korniss ; [curator Péter Baki] ; [co-curator Krisztina Jerger]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, cop. 2017. - 263 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2017/4.)
ISBN 978-615-5304-75-0 kötött
Magyarország - Románia - Erdély - Szlovákia - fényképész - 20. század - 21. század - szociofotó - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Korniss_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 308(4-11)"196/201"(084.12)
[AN 3693506]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2018.
Korniss Péter (1937-)
   Folyamatos emlékezet : [Magyar Nemzeti Galéria, ... 2017. szeptember 29 - 2018. január 7.] / Korniss Péter ; [kurátor Baki Péter] ; [társkurátor Jerger Krisztina]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2017. - 263 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2017/7.)
ISBN 978-615-5304-74-3 kötött
Magyarország - Románia - Erdély - Szlovákia - fényképész - 20. század - 21. század - szociofotó - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Korniss_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 308(4-11)"196/201"(084.12)
[AN 3693498]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2018.
Meldrum, Carol
30 minute crochet (magyar)
   Minihorgolások 30 perc alatt : mókás horgolt apróságok gyorsan, könnyedén / Carol Meldrum ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 128 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5240-02-7 fűzött : 3600,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826 *** 745.5
[AN 3696700]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2018.
Mohácsi András (1963-)
   Mohácsi András és kövei = Stones of András Mohácsi. - [Budapest] : EX-BB, 2017. - 56 p. : ill. ; 30x30 cm
ISBN 978-963-325-172-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - szobrász - kőszobrászat - 20. század - 21. század
73(439)(092)Mohácsi_A. *** 73.023.2
[AN 3694035]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2018.
Olasz Ferenc (1943-)
   Aquila János / Olasz Ferenc ... ; [a szövegeket vál. Kovács Klára]. - [Budapest] : Pierrot Bt., 2017. - 282 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-12-9672-3 kötött
Aquila, Johannes (14. sz)
Velemér - Muravidék - Szlovénia - Nyugat-Magyarország - Burgenland - templom - Árpád-kor - Anjou-kor - 13. század - 14. század - falfestmény - fényképalbum
726.54(439.2-15)"12/13"(084.12) *** 75.052(439)"13" *** 726.54(439)"12/13" *** 77.04(439)(092)Olasz_F. *** 75(439)(092)Aquila,_J. *** 726.54(439-2Velemér)(084.12)
[AN 3694193]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2018.
   Reformáció 500 : a Biblia nem mindenkié : the Bible is not for everyone / [szerk. ... Kókai Nagy Tímea, Kókai Nagy Viktor] ; [közread. a] Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - [Debrecen] : Debreceni Református Hittud. Egy., [2017]. - 168 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az alcímekben a "nem" és a "not" szavak áthúzva
ISBN 978-963-8429-97-1 kötött
Magyarország - vallási ábrázolás - képzőművészet - 20. század - bibliamagyarázat
7.046.3 *** 73/76(439)"19" *** 22.07
[AN 3692731]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2018.
   "Róma útjai" : Pelso 2017 : XI. Országos Kerámia és Gobelin Biennále : Keszthely, 2017. július 8 - augusztus 31. / [a kiállítás rendezője Gopcsa Katalin] ; [... kurátorai Pannonhalmi Zsuzsa, ... T. Dorombi[!Doromby] Mária] ; [... kiad. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, [2017]. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5630-04-0 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - gobelin - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)"201" *** 745.521(439) *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3694128]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2018.
Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna
   A Fővárosi Önkormányzat köztéri szobrainak kataszteri nyilvántartása, 2005 / Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna. - Budapest ; [Budakalász] : Schreiter L.-né, 2017. - 228 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 197-218.
ISBN 978-963-12-8495-9 fűzött
Budapest - szobor - emlékmű - tulajdonjog - nyilvántartás
73(439-2Bp.) *** 725.945(439-2Bp.) *** 347.23(439-2Bp.)
[AN 3692800]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2018.
Toronyi Zsuzsanna (1970-)
   Tárgysorsok = Objects and fates / [szerző ... Toronyi Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2017. - 84, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87083-6-6 fűzött
Magyarország - zsidóság - tárgyi néprajz - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)Magyar_Zsidó_Múzeum_és_Levéltár *** 316.347(=924)(439) *** 39(=924)(439)
[AN 3692733]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

925 /2018.
Debussy, Claude (1862-1918)
   Összegyűjtött írások és beszélgetések / Claude Debussy ; [... összeáll., ford., a jegyzeteket és az utószót írta Fazekas Gergely]. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2017. - 406 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395.
ISBN 978-615-80533-1-0 fűzött : 3490,- Ft
Debussy, Claude (1862-1918)
Franciaország - zeneszerző - zenei élet - komolyzene - 19. század - századforduló - 20. század - interjú - zenekritika
78.071.1(44)(092)Debussy,_C.(047.53) *** 78.05(44)"190/191"(0:82-95)
[AN 3693295]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2018.
Fényes Gabriella (1974-)
   Az aquincumi orgona : a hangszerek királyának születése / Fényes Gabriella. - [Budapest] : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 5.)
Bibliogr.: p. 75-80.
ISBN 978-615-5341-39-7 fűzött
Aquincum - orgona - régészet - lelet
681.816.6 *** 904(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.)
[AN 3693989]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2018.
Fényes Gabriella (1974-)
Az aquincumi orgona (angol)
   The Aquincum organ : birth of the king of all instruments / Gabriella Fényes. - Budapest : BTM Aquincum Mus. : Archaeolingua Found., 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Aquincum pocket guide, ISSN 2064-3217 ; 5.)
Bibliogr.: p. 75-80.
ISBN 978-615-5341-40-3 fűzött
Aquincum - orgona - régészet - lelet
681.816.6 *** 904(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.)
[AN 3693994]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2018.
Ittzés Mihály (1938-)
"Örvendjen az egész világ!" (angol)
   "Let the whole world rejoice!" : Zoltán Kodály, 1882-1967 / [written and ed. by Mihály Ittzés] ; [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, [2017]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7038-64-8)
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3693348]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2018.
Ittzés Mihály (1938-)
   "Örvendjen az egész világ!" : tények és gondolatok Kodályról, Kodálytól születésének 135. és halálának 50. évfordulóján / [írta és szerk. Ittzés Mihály] ; [közread. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - [Budapest] : Külgazd. és Külügymin., [2017]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-64-8 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3693343]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2018.
Ittzésné Kövendi Kata
   Kodály Zoltán nyomában Budapesten / írta és összeáll. Ittzésné Kövendi Kata ; [közread. a] Magyar Kodály Társaság, Kodály Archívum. - Budapest : M. Kodály Társ. : Kodály Archívum, cop. 2017. - 100 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk.
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 978-963-12-9856-7 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Budapest - Magyarország - zeneszerző - zenetudós - helyismeret - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 908.439-2Bp.
[AN 3692465]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2018.
Törköly József (1969-)
   Az orosházi beatfesztiválok története, 1974-1981 / Törköly József. - Orosháza : Szerző, 2017. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9056-1 fűzött
Magyarország - Orosháza - könnyűzene - fesztivál - 1970-es évek - beatzene
78.067.26.036.7(439)"197" *** 061.7(439-2Orosháza)"1974/1981"
[AN 3692671]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

932 /2018.
   Az akciófilm : válogatott tanulmányok / szerk. Kárpáti György, Schreiber András. - Budapest : KMH Print Kft., 2017. - 291 p. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 4.)
ISBN 978-963-12-9883-3 fűzött : 3190,- Ft
filmtörténet - 20. század - ezredforduló - akciófilm
791.43(100)"196/201"
[AN 3692840]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2018.
Pataki Éva (1954-)
   Aurora borealis / Pataki Éva, Mészáros Márta, Törőcsik Mari. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 245 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Aurora borealis - északi fény
ISBN 978-963-293-719-9 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - filmrendező - színész - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.1(439)(092)Mészáros_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3692209]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2018.
Pócsik Andrea (1966-)
   Átkelések : a romaképkészítés (an)archeológiája / Pócsik Andrea. - Budapest : Gondolat, 2017. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-312.
ISBN 978-963-693-643-3 fűzöt : 3800,- Ft
Magyarország - filmtörténet - filmművészet - ábrázolás - cigányság - 20. század
791.43(439)"19" *** 316.347(=914.99)(439)"19"
[AN 3694530]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

935 /2018.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 27. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-189-8 kötött : 2900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 3696920]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2018.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies ; [átd.] Szász Eszter ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 13. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 122, [1] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-187-4 kötött : 2900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=945.11=20
[AN 3696857]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők dán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Soós Anita, Szebeni Kinga ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-183-6 kötött : 2900,- Ft
dán nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=398=945.11
[AN 3696854]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-185-0 kötött : 2900,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=956=945.11
[AN 3696898]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Palkó Katalin ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-186-7 kötött : 2900,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=84=945.11
[AN 3696912]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők portugál nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Fehér Ferenc ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-191-1 kötött : 2900,- Ft
portugál nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.323=690=945.11
[AN 3696835]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-192-8 kötött : 2900,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=590=945.11
[AN 3696879]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 126, [1] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-193-5 kötött : 2900,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=397=945.11
[AN 3696843]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 122, [1] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-194-2 kötött : 2900,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.323.19=854=945.11
[AN 3696890]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2018.
Davies, Helen
   Vengerskij âzyk dlâ russkih / Helen Davies, Halász Lászlóné ; red. Nicole Irving ; hudož. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-188-1 kötött : 2900,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=945.11=82
[AN 3696870]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2018.
   Deutsch 1 : német szakmai nyelvkönyv autós szakképzéshez. - Budapest : Maróti, 2017. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD-R
ISBN 978-963-9945-17-3 fűzött : 3500,- Ft
német nyelv - jármű - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 629
[AN 3692936]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2018.
Dömők Szilvia (1969-)
   Hören : készségfejlesztő német hallás utáni szövegértés feladatok : B1, B2 / Dömők Szilvia ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9874-3 fűzött : 3250,- Ft
német nyelv - vizsgakövetelmény - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3694085]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2018.
Gósy Mária (1952-)
   Morfémák időzítési mintázatai a beszédben / írta Gósy Mária és Krepsz Valéria ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2017. - 264 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-69-9 kötött
nyelvi rendszer - nyelvhasználat - magyar nyelv - alaktan - szóalkotás
800 *** 800.6 *** 809.451.1-55
[AN 3694353]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2018.
Horváth Andrea
   Preparation for 'theolingua' : level B2 / Horváth Andrea ; [kiad. a Veszprémi Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : Veszprémi Hittud. Főisk., 2017. - 264 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88154-7-7 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - keresztény egyház - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 23/28
[AN 3694298]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2018.
Péntek Bernadett
   Szószedet a Középfokú kurzuskönyv a német nyelvvizsgákra c. könyvhöz / Péntek Bernadett. - Győr : Nordwest 2002, 2017. - 63 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5711-02-2 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3692410]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2018.
Pomozi Péter (1963-)
   Möṅgyštö marla : šočmo jylme deč vijym nalyna! = Domašnij očag - marijskij âzyk : čerpaem silu v našem rodnom âzyke! / [írta Pomozi Péter] ; [kiad. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza Collegium Fenno-Ugricum]. - Budapešt : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete ; Badačonʹtomaj : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2017. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Sajpaševa, Anastasiâ. - Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-5589-12-6 fűzött
finnugrisztika - magyar nyelv - mari nyelv
809.45 *** 809.451.1-53 *** 809.452.1-53
[AN 3694419]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2018.
Sarkadi Zsolt
   Nagyszótár tanulóknak / Sarkadi Zsolt és Szabados Pál. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2015-. - 31 cm
magyar nyelv - értelmező szótár - képes szótár
809.451.1-321.19
[AN 3595006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., C - F. - 2017. - 423 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-9930-4 kötött
[AN 3694109] MARC

ANSEL
UTF-8952 /2018.
   Vigyázz, német! : cenzúrázatlan kiadás: a német nyelv, ahogyan azt valóban használják / [... szerk. Iker Bertalan] ; [ill. Kyle Webster, Tóth Péter]. - 5. utánny. - Budapest : Klett, 2017. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5328-69-5 fűzött
német nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-086.2=945.11 *** 803.0-318=945.11
[AN 3696705]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

953 /2018.
Mátyus Norbert (1972-)
   "Gondold tovább ezt a kis kóstolót" : olasz - magyar filológia / Mátyus Norbert. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-182.
ISBN 978-963-456-010-4 kötött : 3000,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Babits Mihály (1883-1941)
Itália - Magyarország - író - műfordítás - filológia - irodalmi kapcsolat - 13. század - 14. század - 15. század - 20. század
850(092)Dante_A. *** 894.511(092)Babits_M. *** 82.03 *** 82.07 *** 930.85(439)(45)"14"
[AN 3694451]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

954 /2018.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Huszonöt év / Bánffy Miklós ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Major Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 327 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-241-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Erdély - író - politikus - arisztokrácia - magyar történelem - határon túli magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511(498)(092)Bánffy_M.(082-94) *** 32(439)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 943.9"192/194"(0:82-94) *** 32(498)(=945.11)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 894.511-94(498) *** 316.343.32(498)(=945.11)(092)Bánffy_M.(0:82-94)
[AN 3691974]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2018.
   "Más csak levelenként kapja a borostyánt..." : kincsek, kultusz, hatástörténet : Arany János 200 = "Others only get their laurels leaf by leaf..." : treasures, cult, reception history : Arany 200 / [... Rózsafalvi Zsuzsanna ... a kiállítás kurátora] ; [... társkurátora Borbély Mónika] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2017. - 295 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Budapesten, 2017. ápr. 28 - dec. 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-669-7 kötött : 4990,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Arany_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3692063]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2018.
Újszállási Rácz Lajos (1949-)
   Arany János útitársa voltam / Újszállási Rácz Lajos. - [Ecséd] : Szerző, 2017. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-963-12-8419-5 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - Nagykunság - író - 19. század - helyismeret - regény
894.511(092)Arany_J.(0:82-31) *** 908.439Nagykunság"18"(0:82-3)
[AN 3692954]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2018.
Vilcsek Béla (1956-)
   A halandó bosszúja : Turczi István : monográfia / Vilcsek Béla. - Győr : AmbrooBook, cop. 2017. - 257, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5379-25-3 fűzött : 2700,- Ft
Turczi István (1957-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Turczi_I.
[AN 3694319]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2018.
Wirágh András
   Cholnoky Viktor, a szépíró : írásgyakorlatok, publikálási stratégia, korai recepció / Wirágh András. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2017. - 130 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-54-8 kötött
Cholnoky Viktor (1868-1912)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Cholnoky_V.
[AN 3694513]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

959 /2018.
Abbott, Rachel (1952-)
Stranger child (magyar)
   Idegen gyerek / Rachel Abbott ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-03-7 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3694032]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2018.
Ahdieh, Renée (1983-)
The rose & the dagger (magyar)
   Rózsa & tőr / Renée Ahdieh ; [ford. Robin Edina]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 383 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5535-77-2 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693758]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2018.
Ahlborn, Ania
The devil crept in (magyar)
   És bebújt az ördög / Ania Ahlborn ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-326-5 fűzött : 2480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3693778]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2018.
Archer, Jeffrey (1940-)
Mightier than the sword (magyar)
   Erősebb a kardnál : Clifton-krónika 5. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 454, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-088-7 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3696949]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2018.
Archer, Jeffrey (1940-)
Only time will tell (magyar)
   Majd az idő eldönti : Clifton-krónika 1. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 422, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-360-4 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3696940]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2018.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
I guardiani del fiume (magyar)
   A folyó őrei / P. D. Baccalario ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 174, [5] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Lock
ISBN 978-963-403-396-7 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692142]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2018.
Backman, Fredrik (1981-)
Björnstad (magyar)
   Mi vagyunk a medvék / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2017. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-544-6 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3692618]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2018.
Banks, Rosie
Diamond wings (magyar)
   Gyémánt szárnyak / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 25.)
ISBN 978-963-403-400-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3694052]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2018.
Banks, Rosie
Starlight adventure (magyar)
   Csillagfényes kaland / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-415-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3694066]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2018.
Boehme, Julia (1966-)
Conni feiert Geburstag (magyar)
   Bori és a szuper születésnap / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 92 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-406-3 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692846]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2018.
Brooke, Lauren
After the storm (magyar)
   Vihar után : Heartland 2. / Lauren Brooke ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 150, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-788-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692412]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2018.
Brooks, Max (1972-)
Minecraft : the island (magyar)
   Minecraft : a sziget / Max Brooks ; [ford. Turcsányi Réka]. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-129-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3692505]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2018.
Cheverton, Mark
Confronting the dragon (magyar)
   A végzetsárkány : egy nem hivatalos minecraft-kaland : [Gameknight999-sorozat 3. kötet] / Mark Cheverton ; [ford. Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-598-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692366]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2018.
Child, Lee (1954-)
Personal (magyar)
   Bosszúvágy / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 322, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-734-3 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3695459]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-924-4 fűzött : 2799,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3696673]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2018.
Clancy, Tom (1947-2013)
Without remorse (magyar)
   Bűntudat nélkül / Tom Clancy ; [ford. Holbok Zoltán és Vajda Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 902 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-49-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3695432]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
Welcome to Shadowhunter Academy (magyar)
   Az Árnyvadász Akadémia : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról első könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 76, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-424-5 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3696828]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2018.
Cole, Martina (1959-)
Revenge (magyar)
   Bosszú / Martina Cole ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 575 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-939-8 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3691991]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2018.
Creagh, Kelly
Oblivion (magyar)
   Oblivion : ébredés / Kelly Creagh ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 420, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-041-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692588]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2018.
Dahl, Roald (1916-1990)
The BFG (magyar)
   A barátságos óriás / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Nagy Sándor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 286, [3] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szofi és Habó" címmel is
ISBN 978-615-5501-03-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3695837]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2018.
David, Erica
Anna & Elsa : The great ice engine (magyar)
   Anna és Elza : a fantasztikus jégszelő / írta Erica David ; ill. Bill Robinson [et al.] ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - 131 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-128-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692200]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2018.
Day, Sylvia
One with you (magyar)
   Eggyé válva / Sylvia Day ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-637-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3693690]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2018.
Day, Sylvia
Seven years to sin (magyar)
   Hét év vágyakozás / Sylvia Day ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-30-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692935]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2018.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Valis (magyar)
   Valis / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2004. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-335-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,7 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3695832]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2018.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája / Arthur Conan Doyle ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 218, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-72-1 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3695626]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2018.
Duncker, Dora (1855-1916)
Marquise v. Pompadour (magyar)
   Madame de Pompadour [elektronikus dok.] : regény / Dora Duncker ; ford. Somlyó Zoltán. - Szöveg (epub : 707 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-883-1 (epub)
ISBN 978-963-398-884-8 (mobi)
Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson (1721-1764)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3681420]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2018.
Ellroy, James (1948-)
Hollywood nocturnes (magyar)
   Hollywood noktürn / James Ellroy ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 253, [2] p. ; 20 cm. - (Hard boiled)
ISBN 978-615-5609-64-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3693330]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2018.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey : storm of lightning (magyar)
   Michael Vey 5 : elektromos vihar / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 363, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-690-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692321]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2018.
Eve, Jaymin (1984-)
Ash (magyar)
   Ash : parázs : Kaptár-trilógia 1. kötet / Jaymin Eve, Leia Stone ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 275, [4] ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-146-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31(94)=945.11
[AN 3692599]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Neptune (magyar)
   Tajték : nyaralás a tengerparton / Pippa Funnell ; ill. Jennifer Miles ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 95, [12] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-391-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3693995]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2018.
Griffiths, Andy (1961-)
The 39-storey treehouse (magyar)
   A 39 emeletes lombtoronyház / Andy Griffiths ; ill. Terry Denton ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 351 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-403-2 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3692512]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2018.
Gyasi, Yaa (1989-)
Homegoing (magyar)
   Hazatérés / Yaa Gyasi ; [ford. Csuhai István]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-812-3 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3692927]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2018.
Habberton, John (1842-1921)
Helen's babies (magyar)
   Helén kicsikéi [elektronikus dok.] / John Habberton ; ford. Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 545 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-903-6 (epub)
ISBN 978-963-398-904-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3681443]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2018.
Hall, Radclyffe (1880-1943)
The well of loneliness (magyar)
   A magány kútja / Radclyffe Hall ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, cop. 2017. - 516 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 515-[517].
ISBN 978-963-355-355-8 kötött : 4500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3692032]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2018.
Hilton, L. S. (1974-)
Domina (magyar)
   Domina / L. S. Hilton ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-583-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3693707]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2018.
Honeyman, Gail
Eleanor Oliphant is completely fine (magyar)
   Eleanor Oliphant köszöni, jól van / Gail Honeyman ; [ford. Szalai Virág]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5535-97-0 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3693749]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2018.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Operasjon mørkemann (magyar)
   Sötét alak akció / Jørn Lier Horst ; [ill.] Hans Jørgen Sandnes ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2017. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm. - (2. számú nyomozóiroda ; 2.)
ISBN 978-963-244-780-3 kötött : 2490,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692227]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2018.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Operasjon tordensky (magyar)
   Zivatarfelhő akció / Jørn Lier Horst ; [ill.] Hans Jørgen Sandnes ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2017. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm. - (2. számú nyomozóiroda ; 1.)
ISBN 978-963-244-779-7 kötött : 2490,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692222]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2018.
Hosseini, Khaled (1965-)
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-281-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3696329]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2018.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Gyöngyök a mélyben : Bohumil Hrabal füveskönyve / [vál. és szerk. Kocsis Péter]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 160, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-338-7 kötött : 2400,- Ft
cseh irodalom - idézetgyűjtemény
885.0-84=945.11
[AN 3692371]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2018.
Jackson, Lisa (1952-)
Left to die (magyar)
   Hidegen hagy : [a Meghalni-sorozat I. kötete] / Lisa Jackson. - Budapest : Twister Media, 2017. - 495 p. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5631-04-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3693884]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2018.
Jae-Jones, S.
Wintersong (magyar)
   Alvilági dal / S. Jae-Jones ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 435, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-426-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3694030]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2018.
J̌akovl̂ević, Dragan (1965-)
   Šapat vremena = Whisper of time / Dragan J̌akovl̂ević ; [prev. Denisa Kondić]. - Budimpešta : Srpske nedel̂ne novine, 2017. - 80, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9992-2 kötött
Magyarország - szerb irodalom - próza
886.1-3(439)
[AN 3694162]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2018.
Johansen, Erika
The invasion of the Tearling (magyar)
   Tear ostroma / Erika Johansen ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 420 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-341-8 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3693817]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2018.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   A dzsungel könyve 2 : Riki-tiki-tévi és más történetek / Rudyard Kipling ; [ford. Rindó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 172, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-068-4 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3692325]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2018.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   The man who would be king = Az ember, aki király akart lenni / Rudyard Kipling ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8861-2 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3693236]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2018.
Laurain, Antoine (1970-)
Le chapeau de Mitterrand (magyar)
   Az elnök kalapja / Antoine Laurain ; ford. Kiss Kornélia. - Budapest : Park, 2017. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-365-7 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3692126]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren bei den Rittern der Tafelrunde (magyar)
   A kerekasztal lovagjai 1000 veszély közt / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2017. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 3.)
ISBN 978-963-244-786-5 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692207]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Mannschaft der 1000 Gefahren (magyar)
   A csapat 1000 veszély közt / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2017. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 4.)
ISBN 978-963-244-787-2 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692212]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2018.
London, Jack (1876-1916)
The star rover (magyar)
   Kóbor csillag [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Vécsey Leó. - Szöveg (mobi : 2.5 MB) (epub : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142715. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-906-7 (mobi)
ISBN 978-963-398-905-0 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3681425]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2018.
London, Jack (1876-1916)
   To build a fire = Tüzet rakni / Jack London ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8860-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32(73).02=945.11
[AN 3693241]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2018.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-131-8 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3696688]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2018.
Lu, Marie (1984-)
The evertree (magyar)
   Az örökfa / Marie Lu ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 7.)
ISBN 978-963-399-697-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692823]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2018.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Školʹnyj nadzor (magyar)
   Varázsőrség / Szergej Lukjanyenko, Arkagyij Suspanov ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 348 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-92-9 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3692387]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2018.
Malerman, Josh (1975-)
Black mad wheel (magyar)
   A végzet tébolyult kereke / Josh Malerman ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2017. - 296 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 9.)
ISBN 978-615-5514-97-5 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3694362]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2018.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
All I am (magyar)
   Ez vagyok : [Drew története] : [egy Ez a férfi történet] / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-89-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3693970]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2018.
Mann, Greyson
Mob school survivor (magyar)
   Iskolai túlélőkönyv moboknak : Egy creeper naplója, első könyv / írta Greyson Mann ; ill. Amanda Brack ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2017. - 179 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-01-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692296]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2018.
Mazzucco, Melania G. (1966-)
La storia di Re Lear (magyar)
   Lear király / újrameséli Melania G. Mazzucco ; ill. Emanuela Orciari. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 99 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 10.)
Ford. Bíró Júlia. - Shakespeare, William alapján
ISBN 978-615-5450-18-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - olasz irodalom - dráma - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11 *** 820-2.04=945.11
[AN 3692929]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2018.
McEwan, Ian (1948-)
Nutshell (magyar)
   Dióhéjba zárva / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Scolar, 2017. - 190, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-758-2 kötött : 3750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3693554]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2018.
Meadows, Daisy
Evie Scruffypup's big surprise (magyar)
   Kóci nagy meglepetése / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 10.)
ISBN 978-963-403-394-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3694073]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2018.
Meadows, Daisy
Olivia Nibblesqueak's messy mischief (magyar)
   Mici, a komisz / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 9.)
ISBN 978-963-403-393-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3694043]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2018.
Moggach, Deborah
Tulip fever (magyar)
   Tulipánláz / Deborah Moggach ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-05-1 fűzött : 3590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3695482]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2018.
Morgan, Richard K. (1965-)
The dark defiles (magyar)
   A végzet barlangjai / Richard Morgan ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 669 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-344-9 fűzött : 4480,- Ft : 16 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3693776]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2018.
Morton, Kate (1976-)
The forgotten garden (magyar)
   Az elfeledett kert / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 621, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-453-5 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3696668]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2018.
Moser, Erwin (1954-2017)
Wunderbare Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Csodálatos jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 234, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-408-7 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3692879]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2018.
Munson, Sam
The November criminals (magyar)
   Szívás / Sam Munson ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Menő Kv., [2017]. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-353-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3693987]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2018.
Musso, Guillaume (1974-)
Demain (magyar)
   Holnap / Guillaume Musso ; ford. V. Detre Zsuzsa. - Budapest : Park, 2017. - 400, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-207-0 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3693375]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Politi (magyar)
   Police / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2013. - 509 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-324-122-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3695955]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2012. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-268-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3696663]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-540-8 kötött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3696658]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2018.
Norman, Charity
The secret life of Luke Livingstone (magyar)
   Luke Livingstone titkos élete / Charity Norman ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-12-3 fűzött : 3990,- Ft
Új-Zéland - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3694034]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2018.
O'Loughlin, Ann
The Ballroom Café (magyar)
   Bálterem Kávézó : sosem késő kitárni a szíved / Ann O'Loughlin ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-056-4 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3692062]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2018.
O'Neill, Louise (1985-)
Asking for it (magyar)
   Te kerested a bajt : mégis mire számítottál? / Louise O'Neill ; [ford. Farkas Krisztina]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2017. - 314, [1] p. ; 20 cm. - (Vészkijárat, ISSN 2498-891X)
ISBN 978-963-410-319-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692458]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2018.
Orehov, Vasilij
Liniâ ognâ (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R : tűzvonal / Vaszilij Orehov ; [ford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 320, [5] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-39-9 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3693359]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2018.
O'Sullivan, Ronnie (1975-)
Framed (magyar)
   Kelepce / Ronnie O'Sullivan ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Snooker Future Kft., [2017]. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9916-8 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3693541]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2018.
Páral, Vladimír (1932-)
Romeo & Julie 2300 (magyar)
   Rómeó és Júlia 2300 / Vladimír Páral ; [ford. Barna Otilia]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 211, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-35-1 fűzött : 3190,- Ft
cseh irodalom - fantasztikus regény
885.0-312.9=945.11
[AN 3693349]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2018.
Patchett, Ann (1963-)
Commonwealth (magyar)
   Mostoha nyár / Ann Patchett ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9017-2 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3693280]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2018.
Petković, Radoslav (1953-)
Savršeno sećanje na smrt (magyar)
   A halál tökéletes emlékezete / Radoslav Petković ; [ford. Csordás Gábor]. - Budapest : FISZ : Jelenkor, 2017. - 622, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 10.)
ISBN 978-963-676-611-5 fűzött : 2999,- Ft
szerb irodalom - történelmi regény
886.1-311.6=945.11
[AN 3692440]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2018.
Prágay János (1811-1851)
The Hungarian revolution (magyar)
   A magyar forradalom / Prágay János ; [sajtó alá rend. Katona Csaba] ; [a bev. tanulmányokat írták Csikány Tamás, Katona Csaba] ; [ford. Burza Patrícia Kármen]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2017. - 264 p. ; 16 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-50-0 kötött
Egyesült Államok - hadtörténet - katonatiszt - történelmi személy - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 355.48(439)"1848/1849"(0:82-94) *** 943.9"1848/1849"(092)
[AN 3694504]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2018.
Raasch, Sara
Ice like fire (magyar)
   Jég mint tűz / Sara Raasch. - [Budapest] : Twister Media, [2017]. - 559 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-80415-0-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3693864]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2018.
Rider, Cahterine
Kiss me in New York (magyar)
   Csók New Yorkban / Catherine Rider ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-423-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3694027]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2018.
Rivers, Francine (1947-)
The scarlet thread (magyar)
   Skarlátvörös fonal / Francine Rivers ; [ford. Győri Katalin]. - Budapest : Harmat, 2017. - 431 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-342-7 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3695464]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
The misadventures of Max Crumbly : locker hero (magyar)
   Egy puding naplója : a szekrény hőse / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Somogyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 309, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-457-150-6 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3692426]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2018.
Schumer, Amy (1981-)
The girl with the lower back tattoo (magyar)
   A deréktetovált lány / Amy Schumer ; [ford. Molnár Berta Eleonóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 288 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-419-362-3 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3692924]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2018.
Schwab, Victoria (1987-)
A gathering of shadows (magyar)
   Gyülekező árnyak / V. E. Schwab ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 575 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5535-96-3 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3693755]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2018.
Smith, Alex T. (1985-)
Santa Claude (magyar)
   Santa Claude / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 92, [4] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-403-402-5 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3692832]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2018.
Smith, Jim (1975-)
I am (still not) a loser (magyar)
   Még menőbb Lúzer / Lúzer Béni ; vesszőkkel ell. Jim Smith ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 238 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5501-22-7 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692369]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2018.
Sönmez, Burhan (1965-)
Istanbul Istanbul (magyar)
   Isztambul, Isztambul / Burhan Sönmez ; [ford. Nemes Krisztián]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 326, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-625-2 kötött : 3499,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3692944]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2018.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The dream thieves (magyar)
   The dream thieves : álomrablók : [A hollófiúk-sorozat II. kötete] / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 486, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-437-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3695628]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2018.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   Volt egyszer egy király [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Wildner Ödön. - Szöveg (epub : 524 KB) (mobi : 917 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-917-3 (epub)
ISBN 978-963-398-918-0 (mobi)
bengáli irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
891.44-32=945.11
[AN 3682014]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2018.
Thomas, Matthew (1975-)
We are not ourselves (magyar)
   Nem vagyunk magunk / Matthew Thomas ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Libri : JAK, 2017. - 657 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 83. köt.)
ISBN 978-963-310-674-7 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3692939]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2018.
Tidbeck, Karin (1977-)
Amatka (magyar)
   Amatka / Karin Tidbeck ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-700-7 fűzött : 2999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3693703]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der faire Wettkampf (magyar)
   Berci és a tisztességtelen/tisztességes verseny / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 94 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
A főcímben a "tisztességtelen" szó áthúzva
ISBN 978-963-403-407-0 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3692855]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2018.
Verhoef, Esther (1968-)
Alles te verliezen (magyar)
   Mindent vesztesz : [thriller] / Nova Lee Maier ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 238, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-09-4 fűzött : 2950,- Ft
holland irodalom - bűnügyi regény
839.31-312.4=945.11
[AN 3693538]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2018.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Deadeye dick (magyar)
   Mesterlövész / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [... az utószót írta Szántó György Tibor]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-675-5 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3695618]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2018.
Weiler, Jan
Hier kommt Max! (magyar)
   Maxi iskolába megy / Jan Weiler ; Ole Könnecke rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, [2017]. - 44, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-296-0 kötött : 2390,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3692146]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2018.
Wells, Herbert George (1866-1946)
In the days of the comet (magyar)
   Amikor az üstökös eljön [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Rényi Arthur. - Szöveg (epub : 497 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-913-5 (epub)
ISBN 978-963-398-914-2 (mobi)
angol irodalom - utópia - regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3681446]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2018.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The island of doctor Moreau (magyar)
   Dr. Moreau szigete [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 718 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Szörnyek szigetén" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-923-4 (epub)
ISBN 978-963-398-924-1 (mobi)
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3682035]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2018.
West, Jacqueline (1979-)
Dreamers often lie (magyar)
   Csal minden álom / Jacqueline West ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-425-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3694001]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2018.
Williams, John (1922-1994)
Butcher's Crossing (magyar)
   Butcher's Crossing / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, cop. 2017. - 361 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-372-5 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3693476]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2018.
Wilson, Robert Charles (1953-)
The affinities (magyar)
   Affinitások / Robert Charles Wilson ; [ford. J. Magyar Nelly]. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 305, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-82-0 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3693338]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2018.
Wolf, Tony (1930-)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 1989. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3692070]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2018.
Zappia, Francesca
Made you up (magyar)
   Csak kitaláltalak? / Francesca Zappia ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 350, [1] p. ; 20 cm. - (Kulcs könyv, ISSN 2416-2426)
ISBN 978-615-5535-75-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3693742]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1062 /2018.
   24 karát : kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára / [vál. és szerk. Visy Beatrix] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2017. - 168 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-200-668-0 fűzött : 2490,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - hommage - parafrázis - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511(092)Arany_J.(0:82-14)
[AN 3692013]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2018.
Adorján Ildikó (1949-)
   Gyöngykoszorú : versek / Adorján Ildikó. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-99-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3693682]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2018.
Ágoston László, T. (1942-2017)
   Hazatért liliomok / T. Ágoston László ; [az illusztrációkat kész. Chelemen Paula]. - [Budapest] : Soniris Art & Media, 2017. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0043-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3692535]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2018.
   Átjáró : novellák. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-94-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3693686]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - 8. kiad. - [2017], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 410-420.
ISBN 978-963-426-155-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3695457] MARC

ANSEL
UTF-81067 /2018.
Bárdosi Attila (1953-)
   Íme, ez az én testem! : versek & esszék, 2017 / Bárdosi Attila. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 219 p. : ill., színes ; 22 cm
Az esszék magyar és német nyelven
ISBN 978-615-5696-24-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3693532]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Arany mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-439-0 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3696653]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2018.
Benkő László (1952-)
   Vér és kereszt / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2017]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-035-5
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3676297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ország születik. - cop. 2017. - 418, [3] p.
ISBN 978-963-267-357-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3692382] MARC

ANSEL
UTF-81070 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 327 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-250-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3696623]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2018.
Bihari Erzsébet
   Mesék Télországból / [írta Bihari Erzsébet, Miklós Malvina] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-34-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3695404]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2017-. - 21 cm
A leírás a 2. rész alapján kész.
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Lángmarta dél. - 2. jav. kiad. - 2017, cop. 2015. - 372 p.
Bibliogr.: p. 369-372.
ISBN 978-963-293-462-4 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696933] MARC

ANSEL
UTF-81073 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Non nobis, Domine / Bíró Szabolcs. - Átd., egykötetes kiad., 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2016. - 796, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-604-8 kötött : 4990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3697133]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2018.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Akár egy etűd / Birtalan Ferenc. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2017. - 90 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-615-5419-27-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692716]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2018.
Blága Sándor
   Turbólyuk a metronómban : koncertfantáziák / Blága Sándor. - [Budapest] : Sanyó's Szolgáltató Bt., cop. 2017. - [6], 97 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9796-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat - memoár
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 3694199]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2018.
Cooper, George
   Gyalogút / George Cooper. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-82-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692933]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2018.
Csikász Lajos (1964-)
   Rákóczi / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3692772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az utolsó oroszlánkölyök. - cop. 2017. - 349 p.
ISBN 978-963-426-445-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3692775] MARC

ANSEL
UTF-81078 /2018.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2017. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3695406]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2018.
Czebe Jánosné Kajtor Margit (1944-)
   Bátaszék centenáriumára, egy csokorba : verseim, 1972-2017 / Czebe Jánosné Kajtor Margit. - [Bátaszék] : [Czebe J.], 2017. - 180 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692612]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2018.
Cziczó Attila (1970-)
   Líra+dráma : versek a színházból / Cziczó Attila, Miklós Máté ; [közread. a Fészek Színház Kulturális Egyesület]. - Gárdony ; Budapest : Fészek Színház Kult. Egyes., 2017. - 74 p. ; 14x14 cm
ISBN 978-963-12-9727-0 fűzött : 2017,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692497]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2018.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-318-9 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696615]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2018.
Darvas Ferenc (1936-)
   Szív szerint / Darvas Ferenc. - Szekszárd : [Darvas F.], 2017. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-7-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3692836]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2018.
Deme László
   Orsi és a tankok : mese '56-ról / Deme László ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 83, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-147-6 kötött : 1599,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3692829]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2018.
Deres Kornélia (1987-)
   Bábhasadás / Deres Kornélia. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 70, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-609-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692374]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2018.
   Élő költők társasága [elektronikus dok.] / az Örkény Színház művészeinek előadásában ; [rend. Mácsai Pál]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (48 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9059-2 : 1990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3694158]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2018.
Emőd Tamás (1888-1938)
   Összegyűjtött versek és műfordítások / Emőd Tamás ; [gyűjt. és szerk. Urbán László] ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2017. - 244 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9694-5 fűzött : 3600,- Ft
Erdély - magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692455]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Emma évszázada / Fábián Janka. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 1013 p. ; 22 cm
Tart.: Emma szerelmeÞ; Emma fiaiÞ; Emma lánya
ISBN 978-963-433-184-1 kötött : 7999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692921]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2018.
Farkas Ilona
   Lelked tükre II / Farkas Ilona ; [ill. László Renáta ...]. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 129, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692187]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2018.
Fátyol Zoltán (1954-)
   A tenger evangéliumában / Fátyol Zoltán. - Debrecen : Szerző, 2017. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 11.)
Fűzött
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3694289]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2018.
Fecske László (1982-)
   Pilóta Pál téli kalandjai / írta és rajz. Fecske László. - [Fehérgyarmat] : [Fecske L.], cop. 2017. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9885-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3693635]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2018.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-852-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696333]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2018.
Fekete Judit
   Az őrület határán : Kálmán Lili munkanélküli naplója / Fekete Judit. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 191 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-144-5 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3692356]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2018.
Fiala Borcsa
   Szerinted? : Janka naplója ; Szerinted! : Anya naplója / Fiala Borcsa. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 120, [8], 112, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-193-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3694015]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2018.
Fischer László (1954-)
   Álmokat őrzök mostanság : novellák / Fischer László. - [Kecskemét] : [Fischer L.], cop. 2017. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9540-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3694178]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2018.
Gáli József (1930-1981)
   A püspök madarai / Gáli József ; [összeáll. és a szöveget gond. Pályi Márk] ; [utószó Márton László]. - Budapest : Kalligram, 2017. - 396, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-016-1 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 3694403]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2018.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Mikecs Anna: Altató : Gerlóczy Márton regénye. - Budapest : Scolar, 2017. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-799-5 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692055]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Harminc év napsütés : egy csendes kalendárium / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2017. - 234, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3598-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3692219]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Jelmezbál : egy családregény mozaikjai / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2016. - 288, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3370-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696821]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2018.
Gyócsi László (1947-)
   Vendégségben a szeretet : lírai és prózai gondolatok a télről, karácsonyról / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2017. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80447-3-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3694302]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2018.
   Gyógyító mosoly : mosolyogj sokat!. - Zamárdi : [Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyes.], 2017. - [44] p. : ill., színes ; 16-24 cm
Közread. a Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület
ISBN 978-963-12-9761-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia - gyermekrajz
894.511-14(02.053.2)(082) *** 379.825-053.2/.6 *** 741.071-053.2/.6
[AN 3692253]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2018.
Gyöngyösi András (1954-)
   Az elszakíthatatlan nadrág : elbeszélések / Gyöngyösi András. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 106 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5568-44-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3694334]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2018.
Harmath József (1957-)
   Minden jót / Harmath József. - [Jászfényszaru] : [Harmath J.], cop. 2017. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-9969-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3693706]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2018.
Heltai Jenő (1871-1957)
   Négy fal között : naplójegyzetek, 1944-1945 / Heltai Jenő ; [sajtó alá rend., szerk. és a jegyzeteket írta Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Magvető, 2017. - 623 p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3532-0 kötött : 5499,- Ft
Heltai Jenő (1871-1957)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3692097]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2018.
Hidasi József (1945-)
   A nagybetűs élet : hites verseim könyve : 2. kötet / Hidasi József. - Bőv. kiad. - Salgótarján : Szerző, 2017. - 352 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 6.)
ISBN 978-615-80838-0-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692631]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2018.
Howard, Dave
   A Leymann-transzfer / Dave Howard. - Budapest : Metropolis Media, 2017. - 386, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-30-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3692242]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2018.
Igrényi Sándor (1966-)
   Mintegy pecsétet / Igrényi Sándor ; [ill. Sallai Anikó]. - [Szeged] : [Dél-alföldi Műv. Kapocs Alapítvány], 2017. - 86, [3] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány
ISBN 978-615-80780-1-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692173]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2018.
Jakab Sándor (1925-)
   A becsület ára : visszaemlékezéseim / Jakab Sándor. - Győr : [Jakab S.], 2017. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8571-0 fűzött
Jakab Sándor (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3693140]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2018.
Jenei András (1976-)
   A sárkánynász követe / J. A. A. - [Budaörs] : Magánkiad., cop. 2017. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9891-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3693846]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2018.
Jenei Tamás (1965-)
   Atakám / Jamasi Tomaj. - [Solymár] : Fügefa Kv. : Jenei T., 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3694492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Atakám története. - 2017. - 272 p.
ISBN 978-615-80803-0-9 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3694495] MARC

ANSEL
UTF-81110 /2018.
Kabos Ede (1864-1923)
   Két halott regénye [elektronikus dok.] / Kabos Ede. - Szöveg (epub : 596 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-897-8 (epub)
ISBN 978-963-398-898-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3681441]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2018.
Kabos Ede (1864-1923)
   Koldusok [elektronikus dok.] : elbeszélések / Kabos Ede. - Szöveg (epub : 527 KB) (mobi : 988 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-899-2 (epub)
ISBN 978-963-398-900-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3681906]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2018.
Kakuk Tamás (1952-)
   Keleti zóna : regény / Kakuk Tamás. - Tatabánya : Media-Press, 2017. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9567-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3694295]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2018.
Kalapos Éva Veronika (1983-)
   Muszáj?! : Zsombor ; Muszáj?! : Ábel / Kalapos Éva. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 127, 127, 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-424-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3694020]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2018.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Szirén [elektronikus dok.] / Karafiáth Orsolya ; [Petrik Andrea előadásában]. - Hangoskönyv. - Budapest : Scolar, cop. 2017. - 1 CD (6 h 26 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-244-808-4 : 3450,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - regény
894.511-31
[AN 3694161]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2018.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Mennyei riport / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 270, [2] p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8724-0 fűzött : 995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696683]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2018.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem és más írások [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (3 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8739-4 : 2990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - humoreszk - elbeszélés
894.511-7 *** 894.511-32
[AN 3694149]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2018.
Kékesi Dóra
   A holnap érintése : egy eltitkolt szerelem története 1956-ból / Kékesi Dóra. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-90-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692930]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2018.
Kenéz István (1947-)
   Múlik az élet / Kenéz István. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-95-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3693698]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2018.
Kiss Irén (1947-)
   Angyalok könyve : angyali versek és drámák / Kiss Irén. - Budapest : Püski, 2017. - 124, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-199-6 fűzött
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3693113]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2018.
Koller Eszter (1988-)
   Vigasz altató / Koller Eszter. - [Székesfehérvár] : [Holnap Magazin], 2017. - 49 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-96-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3693693]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2018.
Komzsik István (1936-)
   Hazafelé : naplóregény / Komzsik István. - Budapest : Püski, 2017. - 2 db (1074 p.) ; 20 cm
ISBN 978-963-302-218-4 fűzött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3693386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 539 p.
ISBN 978-963-302-219-1
[AN 3693392] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - p. 541-1074.
ISBN 978-963-302-220-7
[AN 3693395] MARC

ANSEL
UTF-81122 /2018.
Kovács Béla László
   Ki-ki miért? : megadráma a reformáció korából, három részben, 37 jelenetben / Kovács Béla László. - [Budapest] : [Kovács B. L.], cop. 2017. - 288 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-0010)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3693613]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2018.
Kühne Katalin (1947-)
   Mezsgyeszélen - határtalanul? / Kühne Katalin. - Miskolc : Könyvműhely, 2017. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9786-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3693827]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2018.
Kutasi Horváth Katalin (1968-)
   Kőlelkesülés / Kutasi Horváth Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-97-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3693696]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Titkos titok és jégtáblás nagyeskü / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 13.)
Plüssfigurával
ISBN 978-963-09-8671-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3692132]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2018.
Lakatos Levente (1986-)
   Szeress jobban! / Lakatos Levente. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 601 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-837-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697132]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2018.
László Miklós (1903-1975)
Illatszertár (eszperantó)
   Parfumejo : komedio en tri aktoj / Miklós László ; [el la hungara originalo esperantigis Jozefo Horvath] ; [eldonis] Hungaria Esperanto-Asocio. - [Budapest] : HEA, 2017. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-571-492-6 fűzött
magyar irodalom - bohózat - fordítás
894.511-22=089.2
[AN 3693133]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2018.
Lőrinczy György (1860-1941)
   Aranykarikák [elektronikus dok.] : elbeszélések a serdültebb ifjúság számára / írta Lőrinczy György. - Szöveg (epub : 423 KB) (mobi : 945 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-907-4 (epub)
ISBN 978-963-398-908-1 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(02.053.2)
[AN 3681876]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Epres Attila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (6 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8907-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3694145]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Hallgatni akartam [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2017. - 1 CD (5 h 1 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8678-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - polgárság - hangoskönyv - esszé - memoár
894.511-4 *** 943.9(0:82-4) *** 316.343.62(0:82-4)
[AN 3694147]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   A sziget / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 171, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-970-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692137]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2018.
Melkó Ervin
   Hóbortos gyémántok / Melkó Ervin. - Kisvárda : [Melkó E.], 2017. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9842-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693711]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2018.
Merchese Éva
   Facebook stories / Marchese Éva. - [Mosonmagyaróvár] : Marchese É., cop. 2017. - 146 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9054-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3693717]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2018.
Mesterházy Balázs (1974-)
   Soha nem látott bálnák hangja / Mesterházy Balázs. - Budapest : Kalligram, 2017. - 90, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-026-0 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3694357]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2018.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Levél egy fjord partjáról / Molnár Krisztina Rita. - Budapest : Scolar, 2017. - 101, [3] p. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-775-9 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3694415]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2018.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC / Móra Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-782-3 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3695947]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-742-7 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3695974]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2018.
Nagy Eszter
   A barátság / Nagy Eszter. - Budaörs : [Nagy E.], 2017. - 176 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9952-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692537]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2018.
   Nap Nándor és a családja. - [Budapest] : [Molnár E.], cop. 2017. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 978-963-12-9803-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3693610]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2018.
Nehrer György (1953-)
   38 pillanat / Nehrer György ; [... az utószót írta Petrőczi Éva]. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-43-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3694339]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2018.
   Őszinte gondolatok, igazi érzések : Csongrád megyei kortárs írók antológiája 2., 2017 / [szerk. Fehér József, Vass József] ; [kiad. a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör és az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irodalmi Köre]. - Hódmezővásárhely : Kárász J. Irod. Kör ; Óföldeák : Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irod. Köre, 2017. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9426-2 fűzött
Csongrád megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.181)
[AN 3693499]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2018.
Pachmann Péter (1971-)
   Misu háborúja / Pachmann Péter. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-698-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693892]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2018.
Pappné Lakatos Marianna
   Mókás mesegyűjtemény : népmesék újragondolva / Pappné Lakatos Marianna ; [rajz Anderkó Péter]. - [Debrecen] : [Pappné Lakatos M.], [2017]. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8263-4 kötött : 4980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3694423]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2018.
Pappné Lakatos Marianna
   Okosodó III : tanuljon játszva gyermekével! : versek, mondókák kisiskolásoknak / Pappné Lakatos Marianna ; [rajz Anderkó Péter]. - [Debrecen] : [Pappné Lakatos M.], [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9566-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3694430]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2018.
Péntek Orsolya (1974-)
   Dorka könyve : ikerregény / Péntek Orsolya. - Budapest : Kalligram, 2017. - 404, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-030-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3694346]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2018.
Plajer Tibor
   Egy kis homok, egy kis mész... avagy A vakolókanáltól a laptopig / Plajer Tibor ; [az illusztrációkat kész. Varga Norbert]. - [Budapest] : [Plajer T.], cop. 2017. - 418 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9457-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3693620]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2018.
Rados Virág (1967-)
   Bántalmazó házasság / Rados Virág. - [Budapest] : Jaffa, [2017], cop. 2012. - 242, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-62-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3695418]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2018.
Salinger Richárd (1975-)
   Erdei jógakaland / Salinger Richárd ; [ill. Széll Adrienn] ; [jógagyakorlatok Csíki Mariann]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2017. - 37, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-167-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - jóga - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 615.851.86(02.053.2)
[AN 3692917]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2018.
Stella Maris
   Egyiptom aranya / Stella Maris. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 391 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5058-89-9 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3694499]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2018.
Szécsi Noémi (1976-)
   Egyformák vagytok : regény / Szécsi Noémi. - [Budapest] : Magvető, 2017. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3600-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692896]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2018.
Szeifert Natália (1979-)
   Az altató szerekről : ágyregény / Szeifert Natália. - Budapest : Kalligram, 2017. - 270 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-023-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3694340]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2018.
Szentesi Éva (1985-)
   Kardos Margit disszidál / Szentesi Éva. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 187, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-609-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3692076]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2018.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-854-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3696404]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2018.
Szerb Antal (1901-1945)
   Novellák [elektronikus dok.] / Szerb Antal ; Máté Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2017. - 1 CD (1 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3693519]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2018.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Csillaghullás / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2017. - 615 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-21-7 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693832]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2018.
Szurovecz Kitti (1984-)
   A sokszívű / Szurovecz Kitti. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-574-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693738]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2018.
Tassy M. Áron
   Érvek a kormányváltás mellett : átfogó útmutató / Tassy M. Áron. - [Budapest] : Luteus K. Kft., 2017. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9665-5 fűzött : 1999,- Ft
Magyarország - belpolitika - ellenzék - magyar irodalom - 21. század - pamflet
894.511-994 *** 323(439)"201"(089.3)
[AN 3694222]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2018.
Totth Benedek (1977-)
   Az utolsó utáni háború / Totth Benedek. - Budapest : Magvető, 2017. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3536-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692568]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2018.
Tungli M. Klára
   Nadi és Lara : kisprózák / Tungli M. Klára. - Veszprém : Művészetek Háza, 2017. - 88 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely, ISSN 1588-3086 ; 46.)
ISBN 978-963-9105-99-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3694493]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2018.
Turczi István (1957-)
   Egymás nélkül semmit [elektronikus dok.] : Turczi István versei / Peller Anna, Anger Zsolt és Zámbori Soma előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 1 CD (55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5755-21-7 : 1990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - vers
894.511-14
[AN 3694160]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2018.
Urbán Péter (1979-)
   Kóborlók : regény / Urbán Péter ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány ; Budapest : M. Napló, 2017. - 219, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7706-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3692529]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2018.
   Útvesztő : antológia / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 140 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5483-98-1 kötött
magyar irodalom - próza - vers - antológia
894.511-3(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3693701]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2018.
Völgyi János (1950-)
   Időkérés / Völgyi János. - [Hegykő] : [Völgyi J.], cop. 2017. - 135 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9455-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3693604]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2018.
Vukovics Gyula
   A bukás színjátéka / Vukovics Gyula. - [Budapest] : [Vukovics Gy.], cop. 2017. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9456-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3693608]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2018.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese a kócsagról : Tavak könyve 8. mese / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2017. - 24 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9924-36-9 kötött : 2290,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3692120]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2018.
Závada Péter (1982-)
   Roncs szélárnyékban / Závada Péter. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 87, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-660-3 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3692452]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1167 /2018.
Bagdi Bella
   Boldogságóra : készségfejlesztő, kifestő és színező munkafüzet : 3-6 éveseknek / Bagdi Bella, Bezzeg Andrea ; [ill. Diósy Tamás]. - Budapest : [Mental Focus], 2017. - 75 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80819-4-8 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3693726]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Jó éjszakát, Maci! / Bálint Ágnes ; [bábtervező Kőber Tibor] ; [... fotó Varga Zoltán]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-729-8 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3696006]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Doktor Maszat / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-410-162-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696602]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a vonaton / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-410-087-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696596]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2018.
Davidson, Susanna
The musicians of Bremen (magyar)
   A brémai muzsikusok / a Grimm testvérek meséje alapján átd. Susanna Davidson ; Mike és Carl Gordon rajz. ; ford. László Noémi. - Budapest : Holnap, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-349-182-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3692290]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2018.
Igaz Dóra
   Én és a tesóm / Igaz Dóra ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [37] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-320-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3692122]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2018.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Szalma Edit rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-726-7 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3695993]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2018.
KilBride, Sarah
Diamond the magic unicorn (magyar)
   Gyémánt, az egyszarvú / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-415-639-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695877]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2018.
Kovács Zsanett
   Pöttyös Panni egy napja : Szepes Mária történetei alapján / [... összeáll. Kovács Zsanett] ; [F. Győrffy Anna illusztrációi alapján rajz. Veszely Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
Játékórával
ISBN 978-963-415-778-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695971]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2017, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-01-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696399]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2017, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-00-0 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696396]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2018.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a hodiny (magyar)
   A kisvakond órája / [ill.] Zdeněk Miler. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
Játékórával
ISBN 978-963-415-777-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695987]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2018.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
O veselé mašince (magyar)
   A vidám Pöfivonat / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jan Čarek ; [ford. Romhányi Ágnes]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-724-3 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695952]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Disznók az esőben / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-731-1 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3695983]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Többet ésszel, mint erővel / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-730-4 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3695979]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2018.
Nahrgang, Frauke (1951-)
Mein Junior-lexikon - meine Welt (magyar)
   Az én világom lexikona / [szöveg Frauke Nahrgang] ; [ill. Guido Wandrey]. - Budapest : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 2061-3474)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-762-9 fűzött : 3250,- Ft
lexikon - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 030(02.053.2)
[AN 3693988]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2018.
   Pozitív megerősítések : meditatív színező felnőtteknek. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - [84] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-529-534-0 fűzött : 1990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3695588]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2018.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's great big schoolhouse (magyar)
   Tesz-vesz Város iskolája / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. "Nagy iskoláskönyv" címmel is
ISBN 978-963-415-856-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696401]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2018.
Suess, Anne
Frohe Weihnachten (magyar)
   Boldog karácsonyt! / [ill. Anne Suess] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-763-6 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3694173]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2018.
Tamás Éva
   Csibész Csabi kalandjai / írta Tamás Éva ; ill. W. Vata Emőke. - [Pécs] : Tamás és Társa Kft., 2017-. - ill., színes ; 15x22 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3693130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Reggel. - 2017. - 33 p.
ISBN 978-963-12-9999-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3693131] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1187 /2018.
Díaz Canales, Juan (1972-)
Blacksad 1 : Quelque part entre les ombres (magyar)
   Blacksad : árnyak között / írta Juan Díaz Canales ; rajz. & színezte Juanjo Guarnido ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017. - 47 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-80134-9-9 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3692252]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2018.
Goscinny, René (1926-1977)
Obélix et compagnie (magyar)
   Obelix és társa / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. és a jegyzeteket írta Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 23.)
ISBN 978-963-415-808-0 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3692113]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2018.
   Szemelvények 4 : válogatás a PTE BTK XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2017) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Böhm Gábor, Czeferner Dóra, Fedeles Tamás. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2017. - 330 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-134-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3694520]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2018.
   Tudományos kaleidoszkóp : a PTE KPVK Tudományos Diákkörének és az Illyés Gyula Szakkollégium tagjainak hallgatói munkáiból / [szerk. Fekete Richárd, Kiss Orsolya] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző- és Vidékfejlesztési Kar. - Szekszárd : PTE KPVK, 2017. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-137-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3694561]
MARC

ANSEL
UTF-8