MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/02/23 11:18:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1712 /2018.
Bathó Edit, H. (1956-)
   30 éve a városszépítés és a hagyományőrzés szolgálatában : a Városvédő és Szépítő Egyesület fennállásának 30 éves évfordulójára / [írta és szerk. Hortiné Bathó Edit]. - Jászberény : Városvédő és Szépítő Egyes., 2017. - 67 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0269-9 fűzött
Városvédő és Szépítő Egyesület (Jászberény)
Jászberény - egyesület - városvédelem - városszépítés
061.2(439-2Jászberény) *** 72.025.3/.4(439-2Jászberény) *** 711.4(439-2Jászberény)
[AN 3697147]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1713 /2018.
Varga Géza (1947-)
   Magyar hieroglif írás / Varga Géza. - [Budapest] : Írástört. Kutint., 2017. - 648 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar, orosz, kínai, angol, spanyol és nyelven
ISBN 978-963-12-4918-7 kötött
írástörténet - rovásírás - magyarságkutatás
003.335.9(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3698709]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1714 /2018.
Bökös Borbála (1981-)
   Mítoszok az irodalomban és a kultúrában / Bökös Borbála. - Budapest : Inter-Iku, 2017. - 259 p. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621)
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-615-5556-07-4 fűzött : 2500,- Ft
kultúrakutatás - mitológia
008 *** 398.221 *** 291.13
[AN 3697411]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2018.
Csatári Bence (1972-)
   Nekem írod a dalt : a könnyűzenei cenzúra a Kádár-rendszerben / Csatári Bence. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 214 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-97-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - kulturális politika - zenei élet - könnyűzene - cenzúra - Kádár-korszak - interjú
008:323(439)"195/198"(047.53) *** 78.05(439)"195/198"(047.53) *** 351.751(439)"195/198"(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)"195/198"(047.53)
[AN 3696725]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2018.
Cseke Zoltán
   A túlélők kézikönyve / Cseke Zoltán. - Budapest : Kapu K., [2017]. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7706-40-0 fűzött
prognosztika
008.2
[AN 3697779]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2018.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Budimpeštom srpski znamen : drugo izdan̂e / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina J̌akova Ign̂atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - Budimpěsta : Zadužbina J̌akova Ign̂atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2017. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8776-9 fűzött
Budapest - kulturális örökség - művelődéstörténet - szerbek
008(=861)(439-2Bp.)(091) *** 930.85(=861)(439-2Bp.)(091)
[AN 3698562]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2018.
   Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban : a doktoriskolák V. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai : Pécs, 2015. augusztus 27-28. / [szerk. Bene Sándor és Dobos István] ; [közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2017. - 362 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5309-04-5 fűzött
magyarságkutatás - magyar irodalom története - idő
008(=945.11) *** 894.511(091) *** 115
[AN 3698679]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2018.
Schmidt, Alvin J. (1932-)
How Christianity changed the world (magyar)
   Hogyan változtatta meg a kereszténység a világot? / Alvin J. Schmidt ; [ford. Lukács Ibolya Anna ..., Morvay Péter ...]. - [Budapest] : Hetek Kv., cop. 2017. - 414 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80118-6-0 kötött : 3990,- Ft
kereszténység - művelődéstörténet - kultúratörténet
008(100) *** 23/28 *** 930.85(100)
[AN 3698092]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2018.
The theory of (nearly) everything (magyar)
   A majdnem mindenség elmélete : a "nagy tudomány" legnagyobb felfedezései / [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 98 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1190,- Ft
természettudomány - tudomány
5 *** 001
[AN 3695336]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1721 /2018.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-291-324-7 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3700347]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2018.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 9. átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 1999. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-291-323-0 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3700346]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2018.
Byrne, Rhonda (1951-)
Hero (magyar)
   A hős / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 227 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-197-7 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3701324]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
God is... (magyar)
   Istenről.. : válogatott írások / Sri Chinmoy ; [ford. Kertészné Újvári Sarolta]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2017. - 233 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-19-4 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3700613]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2018.
Dethlefsen, Thorwald (1946-2010)
Krankheit als Weg (magyar)
   Út a teljességhez : a betegség jelentése és jelentősége / Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke ; [ford. Hajós Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 1991. - 251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-325-4 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - betegség
133.25 *** 616-092.11
[AN 3700607]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2018.
Hardy, Chris H. (1949-)
Wars of the Anunnaki (magyar)
   Az anunnakik háborúi : a sumér civilizáció nukleáris kataklizmáinak bizonyítékai / Chris H. Hardy. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 328 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-32-1 kötött : 4990,- Ft
rejtély - sumerok
001.94 *** 930.8(=921.19)(089.3)
[AN 3696820]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2018.
Hicks, Esther (1948-)
The amazing power of deliberate intent (magyar)
   Kérd és megadatik! : második rész / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2017. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-655-2 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3698015]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2018.
Horváth Beáta
   Kint és bent : kalandozások a tudat óceánján / Horváth Beáta. - [Budapest] : Minerva, 2017. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-5637-03-2 fűzött : 2950,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
133.25 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3698308]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2018.
Magaña, Sergio
The Toltec secret (magyar)
   A tolték titok : az ősi mexikóiak álomgyakorlatai / Sergio Magaña Ocelocoyotl ; [ford. Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-249-3 fűzött : 2440,- Ft
ezoterika - álom
133.25 *** 159.963.3
[AN 3700342]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2018.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3700252]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1731 /2018.
   Földünk természeti csodái : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-36-9 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(100)(02.053.2)
[AN 3700872]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1732 /2018.
Rooney, Anne
Maths in 30 seconds (magyar)
   Matek 30 másodpercben / Anne Rooney ; [ill. Putri Febriana] ; [ford. Miklovicz András]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-408-1 fűzött : 2750,- Ft
matematika - ifjúsági könyv
51(02.053.2)
[AN 3696719]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1733 /2018.
Callery, Sean
Dinosaurs in 30 seconds (magyar)
   Dinoszauruszok 30 másodpercben / [írta Sean Callery] ; [ill. Sam Hubbard] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-391-6 fűzött : 2750,- Ft
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2)
[AN 3696710]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1734 /2018.
   Distribution atlas of vascular plants in Albania / [ed. Zoltán Barina] ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., 2017. - 492 p. : ill., főként térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9877-29-0 kötött
Albánia - flóra - hajtásos növény
581.9(496.5) *** 582.3/.9(496.5)
[AN 3698794]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2018.
Kessler Jenő (1939-)
   A titokzatos és lenyűgöző madárvilág [elektronikus dok.] / Kessler Jenő. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143001. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-443-320-0
Magyarország - madár - paleontológia - ornitológia - fauna - elektronikus dokumentum
598.2 *** 591.9(439) *** 568.2
[AN 3682648]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2018.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Öregapó madarai / Lázár Ervin ; Bódi Kati illusztrációival. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-835-6 kötött : 2199,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3700845]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2018.
   Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 59 p. : ill. ; 24 cm
A bev. magyar nyelven, az életrajzok és a projektek leírása angol nyelven
Fűzött
molekuláris biológia - neuropatológia - gyógyszeralkalmazás - interdiszciplináris módszer
577.2 *** 616.8-085
[AN 3697937]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2018.
Popravko, Sergej Alekseevič
Zaŝitnye veŝestva medonosnyh pčël (magyar)
   A mézelő méhek védőanyagai / Szergej Alekszejevics Popravko ; [ford. Rozs István]. - Nagykovácsi : Lilli, 2017. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Literatura apiterapiae, ISSN 2560-0079 ; 2.)
ISBN 978-963-9837-44-7 kötött
méhészet - méz
595.799 *** 638.1
[AN 3698471]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1739 /2018.
   Bevezetés a klinikumba / szerk. Kalabay László és Eőry Ajándék. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-413-5 fűzött : 2400,- Ft
orvosi ellátás - orvosi etika - beteg - általános orvos - egyetemi tankönyv
612.017.1(075.8) *** 614.253(075.8)
[AN 3701309]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2018.
   Bontakozó jelentés : tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére / [szerk. Bóna Adrien, Lénárd Katalin, Pohárnok Melinda]. - Budapest : Oriold, 2017. - 393 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-63-3 fűzött : 4990,- Ft
lélektan - emlékkönyv
159.9
[AN 3697697]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2018.
Byrne, Rhonda (1951-)
Daily teachings (magyar)
   Határtalan gondolatok / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - [382] p. : ill. ; 17 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-173-1 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3700570]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Everest-aspiration (magyar)
   Everest-törekvés / Sri Chinmoy. - [Budapest] : [Madal Bal], [2017]. - 164 p. ; 20 cm
Fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3700616]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2018.
Csabai Márta (1963-)
   Eset - történet : a klinikai mesétől az esetbankig / Csabai Márta. - Budapest : Oriold, 2017. - XII, 341 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-341.
ISBN 978-615-5443-59-6 fűzött : 4200,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia - elmegyógyászat - esettanulmány
159.964.2 *** 615.851 *** 616.89
[AN 3697686]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2018.
Dupont, Judith (1925-)
Au fil du temps... (magyar)
   Az idő fonalán.. : analitikus útinapló / Judith Dupont ; [ford. Weiszburg Anna] ; [... az előszót és a hivatkozásokat írta ... Vincze Anna]. - Budapest : Oriold, 2017. - 328 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-64-0 fűzött : 3800,- Ft
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Bálint Mihály (1896-1970)
Magyarország - pszichoanalízis - pszichiáter - századforduló - 20. század
159.964.2 *** 159.964.2(439)(092)Ferenczi_S. *** 159.964.26(092)Bálint_M.
[AN 3697709]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2018.
Farndon, John (1960-)
Stuff you should know about the human body (magyar)
   Hogyan működik az emberi test? / [szerző] John Farndon ; [ill.] Tim Hutchinson ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-294-397-8 fűzött : 3570,- Ft
emberi test - élettan - anatómia - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3696757]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2018.
Fejős Éva (1967-)
   Bébi. Bumm! : [jesszus, szülni 40 fölött?] / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2017. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-27-1 fűzött : 3699,- Ft
terhesség - szülés - memoár
618.2(0:82-94) *** 618.4(0:82-94)
[AN 3697119]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2018.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Ritka betegségek : diagnosztika és terápia : esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak / Garzuly Ferenc, Tóth Csaba, Kálmán Bernadette. - Budapest : Oriold, 2017. - 120 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-54-1 kötött : 4000,- Ft
orvosi diagnosztika - esettanulmány
616-07
[AN 3697736]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2018.
Gray, John (1951-)
Beyond Mars and Venus (magyar)
   Túl a Marson és a Vénuszon : a XXI. századi párkapcsolat kézikönyve / John Gray ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 360, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-19-5 fűzött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3696730]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2018.
Jámbor Eszter
   Nagy érzelemkönyvem : mesék az érzelmek könnyebb kifejezéséhez / Jámbor Eszter ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2017]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-53-8 kötött : 3490,- Ft
érzelem - mentálhigiénia - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 613.865(0:82-34)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3698289]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2018.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2017, cop. 2016. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-35-8 kötött : 2940,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3701252]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2018.
Kiss Csaba, M.
   Boldogságkönyv / M. Kiss Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 326, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-699-4 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - boldogság - híres ember
159.942 *** 929(439)
[AN 3698008]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2018.
Laskai M. Nelli
   Építed vagy rombolsz? : 3 lépéses módszer a vágyott élet eléréséhez / Laskai Nelli. - [Hódmezővásárhely] : Boldognak Lenni Kv., 2017. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0004-6 fűzött : 3380,- Ft
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3697898]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2018.
   Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására : HU 12-001-PP3-2016 : zárótanulmány / [szerk. Sümegi András, Nagy Beáta Magda] ; [közread. az] Országos Közegészségügyi Intézet. - Budapest : OKI, [2017]. - 200 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Zárótanulmány. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - egészséglélektan - mentálhigiénia - egészség - 21. század
159.9 *** 613.865 *** 613(439)"201"
[AN 3698318]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2018.
Niequist, Shauna
Present over perfect (magyar)
   Tökéletes helyett teljes élet : útmutató egy letisztultabb, mélyebb érzésekkel teli élethez / Shauna Niequist. - Pécs : Alexandra, 2017. - 254 p. ; 22 cm
Ford. Vas Renáta
ISBN 978-963-447-083-0 kötött
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3698118]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2018.
   Nőgyógyászati laparoszkópia és hiszteroszkópia / szerk. Gerő György és Molnár-G. Béla. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 440 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-419-7 kötött : 15000,- Ft
nőgyógyászat - endoszkópia
618.1-089 *** 618.1-072.1
[AN 3697719]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2018.
O'Sullivan, Suzanne
It's all in your head (magyar)
   Rejtélyes betegségek : hogyan okozhat az elme testi tüneteket? / Suzanne O'Sullivan ; [ford. Mersdorf Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-497-1 fűzött : 3500,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - lélektan - esettanulmány
616.89 *** 616-02 *** 159.9
[AN 3698816]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2018.
Silva, Kim da (1943-)
Kinesiologie (magyar)
   Kineziológia : öngyógyítás - gyógyítás : a dyslexiától az allergiáig / Kim da Silva, Do-Ri Rydl ; [ford. Bangha Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 1994. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-291-319-3 fűzött : 2290,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3700344]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2018.
Singer Magdolna (1952-)
   Érző férfiak : [18 személyes történet veszteségekről és feldolgozásról] / Singer Magdolna. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 978-963-304-489-6 kötött : 3500,- Ft
nemek lélektana - férfi - mentálhigiénia - memoár
159.922.1-055.1(0:82-94) *** 613.865-055.1(0:82-94)
[AN 3698080]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2018.
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2017. évi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2017. november 15-17. - Szeged : SZTE, [2017]. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-571-6 fűzött
orvostudomány - alkalmazott élettudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3697831]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2018.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Igaz-e, hogy... a családfa-gyógyítás lelkiségi mozgalom? / Szentmártoni Mihály. - Szeged : Agapé, 2017. - 30 p. ; 17 cm. - (Hitvédelmi füzetek, ISSN 1218-1218 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-408-7 fűzött
alternatív gyógyászat - ezoterika - vallásos irodalom
615.89 *** 133.25 *** 244
[AN 3697885]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2018.
   Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről / szerk. Jelenits István és Tomcsányi Teodóra. - 3. kiad. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : SE Mentálhigiéné Int., 2017. - 387 p. ; 21 cm. - (Lelki jelenségek és zavarok, ISSN 0238-9452)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 963-00-1245-6)
lélektan - lelki gondozás
159.964 *** 253
[AN 3700994]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2018.
TNM classification of malignant tumours (magyar)
   TNM-kézikönyv : a rosszindulatú daganatok TNM-klasszifikációja és stádiumbesorolása / főszerk. James D. Brierley, Mary K. Gospodarowicz, Christian Wittekind ; [ford. ... Bokor Dóra] ; [közread. a] Union for International Cancer Control ... - 8. kiad. - Budapest : Oriold, [2017]. - XVIII, 254 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-65-7 fűzött : 6200,- Ft
rosszindulatú daganat - útmutató
616-006(036)
[AN 3697688]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2018.
Tournier, Paul (1898-1986)
Vraie ou fausse culpabilité (magyar)
   Igaz és hamis bűntudat / Paul Tournier ; [ford. Csabai Tamás]. - Budapest : Harmat, 2017. - 269 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 978-963-288-313-7 fűzött : 3200,- Ft
bűntudat - pszichoterápia - szociálpszichológia - vallásos irodalom - erkölcsteológia
159.942 *** 615.851 *** 316.6 *** 244 *** 241
[AN 3697519]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2018.
Urbán Éva
   Betegjogi és adatvédelmi kézikönyv klinikai szakpszichológusoknak és pszichoterapeutáknak / Urbán Éva ; [közread. a] Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2017. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 164-171.
ISBN 978-615-5443-56-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - betegjog - adatvédelem - egészségügy - útmutató
614.253.83(439)(036) *** 659.2.012.8(439)(036) *** 614
[AN 3697633]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2018.
Urbán Róbert (1968-)
   Az egészségpszichológia alapjai / Urbán Róbert. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.: p. 365-437.
ISBN 978-963-284-931-7 fűzött
egészséglélektan - egyetemi tankönyv
616-092.11(075.8) *** 616-08(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 3697026]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2018.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Milyen nő lesz lányodból, milyen férfi lesz fiadból? : gyerekeink szexuális nevelése / F. Várkonyi Zsuzsa ; [ill. Molnár Csikós Hajnalka]. - 4. kiad. - [Budapest] : Csodasuli, 2017, cop. 2011. - 158, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5162-00-8 fűzött : 3100,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermeknevelés - családi nevelés
613.88 *** 37.018.1
[AN 3700793]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2018.
   Vegan24+ : handbuch. - [Szeged] : [Lotus Ház Alapítvány], cop. 2017. - [52] p. : ill., színes ; 15 cm
Közread. a Lotus Ház Alapítvány
Fűzött
vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
613.26 *** 641.564(083.12)
[AN 3697874]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2018.
Westendorp, Rudi (1959-)
Oud worden in de praktijk (magyar)
   Tartalmas évek : mindennapi praktikák a hosszú életért / Rudi Westendorp, David van Bodegom ; [ford. Zákányi Viktor]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 242 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-107-0 fűzött : 3499,- Ft
élettani öregedés - öregkor higiénéje
613.98 *** 612.67
[AN 3698325]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2018.
Wright, H. Norman
Now that you're engaged (magyar)
   Házasodni készülsz? : az erős, tartós kapcsolat építésének titka / H. Norman Wright ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. kiad. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2017, cop. 2010. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-267.
ISBN 978-963-87604-8-7 fűzött : 2630,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3700981]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2018.
Youngson, Robin
Time to care (magyar)
   Együttérző gyógyítás : szemléletváltás az orvoslásban / Robin Younson ; [ford. Kovács Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 288 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 273-285.
ISBN 978-963-304-496-4 kötött : 4200,- Ft
orvosi etika - orvosi hivatás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat
614.2 *** 614.253
[AN 3698072]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1771 /2018.
Emberson, Paul
   Ember vagy számítógép : a technika és az ember szellemi fejlődésének lehetséges útjai : Paul Emberson válogatott írásai ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2017. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88134-6-6 fűzött
informatika - ember-gép rendszer - prognosztika - antropozófia
681.3.004.14 *** 007.52 *** 008.2 *** 141.333
[AN 3700322]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2018.
McManus, Sean
How to code in 10 easy lessons (magyar)
   Tanulj meg kódolni 10 könnyű lépésben! / Sean McManus ; [ill. Venitia Dean] ; [ford. Miklovicz András]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 64 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Szuperprofi, ISSN 2498-6682)
ISBN 978-963-294-394-7 fűzött : 3490,- Ft
programozás - gyermekkönyv
519.68(02.053.2)
[AN 3698597]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1773 /2018.
Bürschgens, Arnd
Die ganze Welt Trinkwasserhygiene (magyar)
   Ivóvíz-higiénia : gyakorlati kézikönyv / [... szerzői Arnd Bürschgens, Martin Pagel] ; [közread. a] Honeywell. - [Budapest] : Honeywell Szabályozástechnikai Kft., cop. 2017. - 139 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139.
Fűzött
vízellátás - víztechnika - ivóvíz
628.1 *** 628.1.033
[AN 3698453]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1774 /2018.
Children's transportation encyclopedia (magyar)
   Gyerek közlekedési enciklopédia / [ford. Nagy György és Kálmán László]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2017. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-639-4 kötött : 4950,- Ft
jármű - enciklopédia - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3700048]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2018.
Hajóvezetés (átd. kiad.)
   Hajózás : a könyv a Nemzeti Közlekedési Hatóság NKH 74/20/1/2007 számon jóváhagyott tansegédletének javított, aktualizált, II. kiadása / [szerk.] Nemes Anikó & Orbán István. - [Budapest] : Nemes A., 2017. - 599 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [600].
ISBN 978-963-12-8441-6 fűzött : 9990,- Ft
hajózás - tankönyv
656.6(078)
[AN 3697606]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2018.
Sully, Katherine
Busy builders : airport (magyar)
   Építsd fel! : repülőtér / [írta Katherine Sully] ; [rajz. Carles Ballesteros] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
Közös dobozban összerakható játékmodellekkel
ISBN 978-963-294-453-1 fűzött : 5490,- Ft
repülőtér - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
656.71(02.053.2) *** 087.5
[AN 3698628]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1777 /2018.
   Az állategészség-védelem alapjai / szerk. Egri Borisz. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2017. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 262-264.
ISBN 978-963-286-730-4 kötött : 4900,- Ft
állategészségügy - állatorvostan - egyetemi tankönyv
619(075.8)
[AN 3700334]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2018.
Coffee (magyar)
   Kávé : részletes kézikönyv a kávé termesztéséről, elkészítéséről és fogyasztásáról / szerk. Robert W. Thurston, Jonathan Morris és Shawn Steiman. - Pécs : Alexandra, 2017. - 479 p. : ill. ; 26 cm
Ford. Varga-Sabján Dóra. - Bibliogr.
ISBN 978-963-357-910-7 kötött
kávé - növénytermesztés - gasztronómia - művelődéstörténet
633.73 *** 663.93 *** 641.5 *** 930.85(100)
[AN 3698116]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2018.
   Izocukorgyár Tiszapüspökiben = Isosugar plant in Tiszapüspöki / [szerk. ... L. Simon László] ; [ford. ... Tóth Tibor] ; [... az Örökség Kultúrpolitikai Intézet gond.]. - Tiszapüspöki : KALL Ingredients Kft. : Örökség Kultúrpolitikai Int., 2017. - 74, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0308-5 fűzött
Európa - Magyarország - Tiszapüspöki - cukoripar - statisztikai adatközlés - kukoricatermesztés - 21. század
633.15(4)"201"(084.31) *** 664.1(439-2Tiszapüspöki)"201" *** 633.15(439)"201"(083.41)
[AN 3698657]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2018.
Kovács Violetta
   Ördögfiókák / Kovács Violetta. - Budapest : Dog Books Kft., 2017. - 191, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0184-5 fűzött : 2990,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés - állatirodalom
636.7(0:82-35) *** 636.7.088(0:82-35)
[AN 3697598]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2018.
Mészáros Gabriella (1958-)
   Terra benedicta : the land of Hungarian wine - Tokaj and beyond / Mészáros, Rohály, Nagymarosy ; [transl. ... by Péter Balikó Lengyel]. - [Budapest] : AVilla Pasarét K., 2017. - 245, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-89243-5-3 kötött
Magyarország - szőlőtermesztés - borászat
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 3700279]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2018.
Soós Kálmán
   Zsindelyes / [írta és szerk. Soós Kálmán] ; [kiad. a Zsindelyes Kereskedőház Kft. ...]. - Érpatak-Újfehértó : Zsindelyes Kereskedőház, 2017. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-12-9888-8 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Magyarország - pálinkafőzés - vállalkozó - ipartörténet - 21. század
663.5(439.161)(091) *** 663.5(439)(092)Papp_F.
[AN 3697846]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2018.
Wills, Judith
Clean & green (magyar)
   Tiszta & zöld : [egészséges zöld levelek, smoothie-k, shotok és levesek] / [bev. és kiegészítő szövegek Judith Wills]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-046-5 kötött
zöldség ivólé - gyümölcslé - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
663.81 *** 613.26 *** 641.87(083.12)
[AN 3698791]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1784 /2018.
Bellersen Quirini, Cosima (1960-)
Naturkosmetik einfach selbst gemacht (magyar)
   Természetes kozmetika : csináld magad! : [a sampontól a lábbalzsamig] / Cosima Bellersen Quirini ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 141 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-04-9 fűzött : 2950,- Ft
kozmetika - kozmetikum - természetes anyag
646.7 *** 665.5
[AN 3697223]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2018.
Benassai, Agnese
Spaghetti & Co (magyar)
   Spagetti és társai : több mint 100 csodálatos recept / Agnese Benassai ; [fotók Brent Parker Jones ; [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 247 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-8956-5 kötött : 3990,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - tésztaáru - szakácskönyv
641.568(45)(083.12) *** 641.55(083.12):664.69
[AN 3697100]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2018.
Herft, Nicole
The healthy hedonist (magyar)
   Koktélok extrákkal : 40 alkoholos koktél gyümölcsökkel és zöldségekkel / Nicole Herft ; fotók Nassima Rothacker ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 92, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8964-0 kötött : 3400,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 3697006]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2018.
Lőrincz Tímea (1975-)
   A tortadíszítés alapjai : karácsonyi tortadekorációk és ötletek minden alkalomra / Tímea Lorenz. - Ibbenbüren ; [Dunakeszi] : T. Lorenz, 2017. - [135] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89057-4-1 fűzött : 4900,- Ft
sütemény - díszítés - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3698673]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2018.
Papp Katalin
   Nagyi ünnepi ételei / Papp Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6875-1 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - ünnep - ételspecialitás - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3700266]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2018.
Szabó Jucus
   5 hozzávalós reggelik : 25 mennyei reggeli a mindennapokra / Szabó Jucus. - [Budapest] : [Szabó J.] : Publio, [2017]. - 81 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0173-9 fűzött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 642.12
[AN 3700351]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2018.
Tóthné Libor Mária
   Limara a nagyvilágban : 72 recepttel a Föld körül / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 3. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2017, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-2-1 kötött : 5500,- Ft
kenyér - pékáru - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3700289]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2018.
Tóthné Libor Mária
   Limara praktikái : fonom, finom / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 6. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2017, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0769-9 kötött : 5000,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3700291]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2018.
   Vegán24+ : kézikönyv. - [Szeged] : [Lotus Ház Alapítvány], cop. 2017. - [52] p. : ill., színes ; 15 cm
Közread. a Lotus Ház Alapítvány
Fűzött
vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3697880]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1793 /2018.
Hegedűs Katalin (1952-)
   Létezik-e jó halál? / Hegedűs Katalin. - Budapest : Oriold, 2017. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-58-9 fűzött : 3800,- Ft
halál - gyászolás
128 *** 236.1
[AN 3697696]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2018.
Komorjai László (1968-)
   Idő és folytonosság : a tapasztalatfolyam fenomenológiája / Komorjai László. - [Budapest] : L'Harmattan, 2017. - 346 p. : ill. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 341-246.
ISBN 978-963-414-290-4 fűzött : 3500,- Ft
tapasztalat - fenomenológia
17.024.4 *** 165.62
[AN 3697177]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2018.
Müller Péter (1936-)
   Gondviselés : beszélgetés a sorsunkról / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény, 2017. - 319, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-02-1 kötött : 3900,- Ft
sors - élet
124.6 *** 129.6 *** 128
[AN 3700256]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2018.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Parmenidīs (magyar)
   Parmenidész / [Platón] ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Bárány István]. - Budapest : Atlantisz, 2017. - 154 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Platón összes művei kommentárokkal)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-50-7 kötött : 2695,- Ft
ókori görög filozófia - ókori görög irodalom - dialógus
1(38)Platōn *** 875-83=945.11
[AN 3697990]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2018.
Szívós Mihály (1951-)
   Fordulópontok a hallgatólagos tudás és a tudattalan felfedezés-történetében : a hallgatólagos tudás általános elmélete / Szívós Mihály. - Budapest : MSZT : Loisir K., 2017. - 333 p. ; 21 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 40.)
Bibliogr.: p. 317-326.
ISBN 978-615-5597-06-0 fűzött
Polányi Mihály (1891-1976)
Nagy-Britannia - filozófiatörténet - filozófus - ismeretelmélet - 20. század
1(100)(091) *** 1(410)(=945.11)(092)Polányi_M. *** 165.0
[AN 3697299]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1798 /2018.
Augustinus Aurelius (354-430)
Enarrationes super psalmos (magyar)
   Zsoltármagyarázatok / Szent Ágoston ; [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2017-. - 24 cm
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3664745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 34-53. zsoltár. - 2017. - 394 p.
ISBN 978-615-5147-68-5 kötött : 3900,- Ft
[AN 3698404] MARC

ANSEL
UTF-81799 /2018.
Baumgartner, Isidor (1946-)
Pastoralpsychologie (magyar)
   Pasztorálpszichológia / Isidor Baumgartner. - Utánny. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2017. - 679 p. : ill. ; 24 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 4.)
Bibliogr.: p. 655-679.
ISBN 963-206-509-3 kötött
valláslélektan - lelkipásztorkodás - lelki gondozás
253 *** 159.9
[AN 3701350]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2018.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Eschatologie (magyar)
   Végidő : a halál és örök élet kérdései / Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Jel, 2017. - 289 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-72-2 fűzött : 3200,- Ft
eschatologia - élet - halál
236
[AN 3698541]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2018.
Benkő Noémi
   A szeretet üzenete : mindennapi útravaló gyermekeknek / Amotáné Benkő Noémi ; [ill. Bayer Beatrix]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2017. - 407 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 407.
ISBN 978-615-5697-14-2 fűzött : 2800,- Ft
kalendárium - bibliamagyarázat - ifjúsági könyv
22.07(02.053.2)
[AN 3700324]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2018.
Brown, Michael Harold (1952-)
Sent to Earth (magyar)
   Küldetés a Földre : a hetedik harsonaszó (Jel 11,19) / Michael H. Brown ; [ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna]. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 339 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 218.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-37-1 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - katasztrófa
244 *** 502.58
[AN 3698712]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2018.
"Cherchez et vous trouverez" (magyar)
   "Keressetek és találtok!" : kérdések a hitről és a Bibliáról / [ford. Králl Bernarda és Thorday Attila]. - Budapest : Új Ember, 2017. - 177, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-65-2 fűzött : 1390,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3700676]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2018.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Négyküllős kerék : a hitben való növekedés feltételei / Cseri Kálmán ; [szerk. Sinkáné Zombory Katalin]. - Budapest : Harmat, 2017. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-407-3 fűzött : 1750,- Ft
hit - imádkozás
248 *** 248.143
[AN 3698266]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2018.
Faber, Heije
   A lelkigondozói beszélgetés lélektana / H. Faber, E. van der Schoot. - 4. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2017. - 185 p. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 3.)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 963-04-0440-0)
mentálhigiénia - lelki gondozás
253 *** 159.913
[AN 3701351]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2018.
Forró József
   Isten keze / Forró József ; [... kiad. ... a Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet]. - Biatorbágy : Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet, 2017. - 231 p. ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - regény
244(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3697610]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2018.
Ganeri, Anita (1961-)
Myths in 30 seconds (magyar)
   Mítoszok 30 másodpercben / Anita Ganeri ; [ill. Melvyn Evans] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-392-3 fűzött : 2750,- Ft
mitológia - gyermekkönyv
291.13(02.053.2) *** 398.221(3)(02.053.2)
[AN 3696699]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2018.
Gesztesy András (1947-)
   Én is itt voltam / Gesztesy András. - Pécs : Szerző, 2017. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9424-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-5560-7)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Gesztesy_A.(0:82-94)
[AN 3697913]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Zarándokúton Jézussal : [20 állomás Jézus és önmagunk jobb megismerése felé] / Gyökössy Endre. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 205, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-740-6 kötött : 2800,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3700012]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2018.
Horváth Barna (1936-2009)
   Lelki nagykorúság : tizenhárom előadás / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : [Horváth B. D.], 2017. - 140, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 10.)
ISBN 978-615-80772-1-7 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 3698486]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2018.
   Az igazság könyve : 33 üzenet és a Keresztes Imahadjárat imái papoknak : az Isteni Irgalmasság Máriája által közvetített égi üzenetek és imádságok 2010 novemberétől. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 58, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
kinyilatkoztatás - eschatologia - keresztény misztika - imakönyv
236.93 *** 248.215
[AN 3698558]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2018.
Kässmann, Margot (1958-)
95 x Reformation (magyar)
   Reformációi ábécé : 95 tételben / Margot Kässmann, Ralph Ludwig ; [ford. Szűcsné Prőhle Lívia]. - Budapest : Luther, 2017. - 132 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-380-120-8 fűzött : 1890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-380-118-5)
reformáció - szaklexikon
284:030
[AN 3698706]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2018.
   Kövess engem! : célokról, útkeresésről, hivatásról : életpéldák, lelkipásztori vallomások, gyakorlati tanácsok / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur, cop. 2017. - 128 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80277-5-5 fűzött
Magyarország - egyházi hivatás - katolikus pap - vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 254 *** 282(439)(092)(0:82-94)
[AN 3697890]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2018.
   Közösségben : 2017-2018 / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2017. - 423 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-117-8 fűzött
vallásoktatás - evangélikus egyház - oktatási segédlet
284.1 *** 268(072)
[AN 3698700]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2018.
Krakomperger Zoltán (1968-)
   Isten igéjének üdvrendi hatékonysága Otto Semmelroth teológiájában / Krakomperger Zoltán. - Budapest : Jel, 2017. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-304. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5147-74-6 kötött
Semmelroth, Otto (1912-1979)
Németország - teológia - teológus - 20. század
23 *** 282(430)(092)Semmelroth,_O.
[AN 3698408]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2018.
Lawson, Robert
   Odaát / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-15-7 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3697128]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2018.
Lawson, Robert
   Odaát / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-23-2 fűzött : 3790,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3700842]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2018.
Lindvall, Ella K.
Read aloud Bible stories (magyar)
   Olvass nekem a Bibliából / Ella K. Lindvall ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016-. - ill., színes ; 22 cm
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3668167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 158 p.
Ill. Renczenski, Ken. - Ford. Taylor Ibolya
ISBN 978-615-5446-34-4 kötött
[AN 3697628] MARC

ANSEL
UTF-81819 /2018.
Lohfink, Gerhard (1934-)
Das Vaterunser neu ausgelegt (magyar)
   A Miatyánk új értelmezésben / Gerhard Lohfink ; [ford. Mohácsi Péter, Czopf Tamás, Czopf-Danz Eszter]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2017. - 118 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 17.)
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-414-336-9 fűzött : 1990,- Ft
ima - bibliamagyarázat
226.91.07
[AN 3697289]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2018.
Magyar Zoltán (1967-)
   A reformáció folklórhagyománya / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2017. - 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-154.
ISBN 978-963-662-906-9 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - folklór - magyar néprajz - motívumindex - monda
284(439)(091) *** 398.223(=945.11)
[AN 3698276]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2018.
McDowell, Josh (1939-)
Don't check your brains at the door (magyar)
   Ne dobd el a zagyad! : tévhitek a keresztyénségről / Josh McDowell, Bob Hostetler ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017. - 152, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86541-6-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3700572]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2018.
Melanchthon, Philipp (1497-1560)
Apologia Confessionis Augustanae (magyar)
   Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata / [ford. és a kísérő tanulmányokat írta Bohus Imre] ; [... lábjegyzeteit kész. Reuss András]. - Budapest : Luther, 2017. - 416 p. ; 20 cm. - (Konkordiakönyv ; 3.)
Szerző Melanchthon, Philipp. - Bibliogr.: p. 406-416.
ISBN 978-963-380-116-1 kötött : 3700,- Ft
evangélikus egyház - hitvallás
238.2 *** 284.1
[AN 3698890]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2018.
Pálfi József (1967-)
   "Bátor szívvel és okos ésszel a Krisztus nyája körül..." : Keresztesi József tudós lelkipásztor életműve / Pálfi József. - Debrecen : D. Dr. Harsányi A. Alapítvány ; Nagyvárad : Partium, 2017. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, ISSN 1587-2424 ; 18.)
Bibliogr.: p. 281-299. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9107-0 kötött
ISBN 978-606-8156-88-0
Keresztesi József (1748-1812)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 18. század - 19. század
284.2(439)(092)Keresztesi_J.
[AN 3697775]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2018.
Puskely Mária (1933-)
   Batthyány hercegorvos : ősök, elődök, kortársak, utódok körében / Puskely Mária. - 2. kiad. - Szombathely : Martinus K., 2017. - 275 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-30-8 fűzött : 1690,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Batthyány család
Magyarország - orvos - boldog - 19. század - 20. század - családtörténet
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 929.52(439)Batthyány
[AN 3700968]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2018.
Schmidt, Troy
Buzby the misbehaving bee (magyar)
   Zümi, a neveletlen méhecske : [arról, hogy miért kövessük a szabályokat] / írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-37-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3698629]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2018.
Serfőző Attila (1960-)
   Santiagóig / Serfőző Attila. - Miskolc : EX-IMP Kft., 2017. - 71 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5150-23-4 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3696955]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2018.
Sváb József (1963-)
   Angyalok a Bibliában / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2017]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-00-3 fűzött : 350,- Ft
angyal - bibliai történet - gyermekkönyv - kifestőkönyv
235(02.053.2) *** 22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696649]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2018.
Sváb József (1963-)
   Dávid és Góliát / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2017]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-04-1 fűzött : 350,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - kifestőkönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696618]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2018.
Sváb József (1963-)
   Kicsinyek imái / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2017]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-05-8 fűzött : 350,- Ft
ima - gyermekkönyv - kifestőkönyv
243(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696643]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2018.
Sváb József (1963-)
   Mindszenty József élete / Sváb József rajz. ; ... Déri Péter ... szövegeivel. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2017]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-02-7 fűzött : 350,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 20. század - gyermekkönyv - kifestőkönyv
282(439)(092)Mindszenty_J.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696647]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2018.
   Szárnyaid oltalmában : a lelki élet kis kézikönyve : Avilai Szent Teréz gondolatai alapján, kolostori életképekkel / [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek ... - Marosszentgyörgy : Sarutlan Karmelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2017. - 74 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5147-69-2 fűzött : 1600,- Ft
Marosszentgyörgy - lelkigyakorlat - karmelita apácák - kolostor - album
271.971(498.4-2Marosszentgyörgy)(084.1) *** 242
[AN 3698434]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2018.
   Szent hegyek a buddhizmusban / szerk. Hamar Imre, Gelle Zsóka, Kósa Gábor. - Budapest : ELTE BTK A Buddhizmus-kut. Közp., 2017. - 208 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Buddhologica Budapestinensis, ISSN 2560-046X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-830-3 fűzött
Ázsia - buddhizmus - kultusz - hegy
294.3 *** 502(23) *** 394.944(5)
[AN 3696927]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2018.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Adventi ihletek / Szentmártoni Mihály. - Kecskemét : Korda, 2017. - 39 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5045-84-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - advent
244 *** 398.332.41
[AN 3698257]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2018.
   Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház makói gyülekezeteinek történtéből / [szerk. Forgó Géza]. - Makó : Szirbik M. Egyes., 2017. - 168 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Makói kincsestár, ISSN 2498-5252 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9431-6 fűzött
Makó - egyházközség - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Makó)(091)
[AN 3698288]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2018.
Ulakcsai Antal (1917-1989)
   Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! / Ulakcsai Antal ; [szöveggond. Ulakcsai Zoltán] ; [kiad. Kiskunhalasi Református Egyházközség]. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Református Egyházközség, 2017. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0188-3 kötött
prédikáció
252
[AN 3698057]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2018.
Ullmann Péter (1940-)
   Inkább létezni, mint látszani : Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes emlékezései. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 325, [22] p. : ill. ; 22 cm. - (Premontrei könyvek, ISSN 1219-476X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-679-8 kötött : 2800,- Ft
Ullmann Péter (1940-)
Magyarország - szerzetes - premontreiek - 20. század - 21. század - memoár
271.792(439)(092)Ullmann_P.(0:82-94)
[AN 3696829]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2018.
Vida Viktória
   Gyalog-kávé : zarándok létem harminc napban / Vida Viktória. - [Dombóvár] : Vida V., 2017. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0119-7 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3697814]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1838 /2018.
Boros Tamás (1981-)
   A magyar álom : milyen jövőt álmodnak a magyarok saját maguk és Magyarország számára? / [szerzők Boros Tamás, Laki Gergely] ; [kiad. Policy Solutions, Friedrich-Ebert-Stiftung]. - [Budapest] : Policy Solutions : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. - 97 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-0045-9 fűzött
Magyarország - jövőkép - társadalom - statisztikai adatközlés - 21. század
316.3(439)"201"(083.41) *** 008.2(439)(083.41)
[AN 3697819]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2018.
Dunne, Linnea
Lagom (magyar)
   Lagom : a svéd életstílus, amely kiegyensúlyozottá tesz / Linnea Dunne ; [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-09-8958-9 kötött : 3490,- Ft
Svédország - életmód - életvezetés
316.728(485) *** 613.865
[AN 3697003]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Alibunári járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-5613-84-5 kötött
Alibunári járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Alibunár)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Alibunár)"188/191"(083.41)
[AN 3698450]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Bánlaki járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-615-5613-82-1 kötött
Bánlaki járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Bánlak)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Bánlak)"188/191"(083.41)
[AN 3698441]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Csenei járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-5613-81-4 kötött
Csenei járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Csene)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Csene)"188/191"(083.41)
[AN 3698448]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Pancsovai járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 978-615-5613-83-8 kötött
Pancsovai járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Pancsova)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Pancsova)"188/191"(083.41)
[AN 3698433]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2018.
Károlyi Istvánné Windisch-Graetz Mária Magdolna (1911-2004)
   Feljegyzések és életképek / Gróf Károlyi Istvánné Windisch-Graetz Mária Magdolna ; [szerk. Nyizsnyánszki Anna Eszter] ; [a német szövegeket ford. Nyizsnyánszki Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 293, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-13-3 kötött : 3990,- Ft
Károlyi Istvánné Windisch-Graetz Mária Magdolna (1911-2004)
Magyarország - Argentína - arisztokrata - emigráció - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
316.343.322(439)"193/194"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(82)"194"(0:82-94) *** 316.343.322(439)(092)Károlyi_I.-né(0:82-94)
[AN 3698024]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2018.
   LMBTQ befogadás a zsidó közösségben : oktatási füzet / [... szerk. Balázs Gábor, Dombos Tamás, Tordai Bence]. - [Budapest] : Aura K., 2017. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88432-3-4)
Magyarország - nemi szerep - társadalmi nem - homoszexualitás - vallási erkölcs - zsidó egyház
316.37-055.1/.3 *** 243 *** 296(439)
[AN 3698476]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2018.
   Egy másik Kelet-Európa : munkás- és társadalomtörténeti tanulmányok : Mark Pittaway emlékére / szerk. Bartha Eszter és Bezsenyi Tamás. - Budapest : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2017. - 303 p. : ill. ; 23 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-921-8 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - munkásság - emlékkönyv
316.343.63(439)(091)
[AN 3697210]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2018.
   Media in third-wave democracies : Southern and Central/Eastern Europe in a comparative perspective / ed. by Péter Bajomi-Lázár. - Paris ; Budapest : L'Harmattan, 2017. - 238 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2016. ápr. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-2-343-13011-8 fűzött : 15 EUR
Kelet-Közép-Európa - Dél-Európa - tömegkommunikáció - demokrácia - médiapolitika - 20. század - 21. század
316.774(4-11)"19/20" *** 316.774(4-13)"19/20" *** 321.7(4-11)"19/20" *** 321.7(4-13)"19/20" *** 323:008(4-11)"19/20" *** 323:008(4-13)"19/20"
[AN 3697118]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2018.
   Multikulturalitás : kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban / szerk. Balázs Géza és Minya Károly. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2017. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 38-39.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 15.)
Az Egerben, 2016. szept. 30 - okt. 2. között rendezett konferencia szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-05-3 fűzött : 2800,- Ft
multikultúra - kultúrakutatás - interdiszciplináris módszer - művelődéstörténet
316.7 *** 008 *** 930.85
[AN 3697392]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1849 /2018.
Casalis, Anna
Arriva il Natale! (magyar)
   Adventi naptár / [írta Anna Casalis] ; [rajz.] Tony Wolf ; [Andrea Dami ... alapján] ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - Lapozó (24 db) : ill., színes ; 4x4 cm ; 36 cm (tok)
Tokban
ISBN 978-615-5535-94-9 kötött : 4990,- Ft
advent - gyermekkönyv - képeskönyv
398.332.41(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3696897]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2018.
   Csiri-biri torna-tár / Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Csimota, 2013-2017. - 2 db : ill., színes ; 18x19 cm
Összeáll. Orszáczky Ildikó
gyógytorna - mozgáskoordináció - gyermek - képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 615.82-053.4
[AN 3512081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2017. - 44, [5] p.
ISBN 978-963-9768-42-0 kötött : 1890,- Ft
[AN 3701326] MARC

ANSEL
UTF-81851 /2018.
   Az emberi lélek virágai : Arany és Kodály nyomában / [... vál., szerk. és az összekötő szövegeket írta Ferge Béla] ; [közread. a] Kreatív Zenei Műhely ; [kiad. a Budapest-fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája]. - Budapest : Budapest-fasori Református Kollégium Julianna Ált. Isk., 2017. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 173-184.
ISBN 978-963-12-9869-7 kötött
Magyarország - Nagyszalonta - zenetudós - 20. század - idézetgyűjtemény - népdalgyűjtemény - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(498.4-2Nagyszalonta) *** 784.4(=945.11)(498.4-2Nagyszalonta) *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(0:82-84)
[AN 3698651]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2018.
Gáll Viktória
   Ringató-mesék : a gazdi zenész / Gáll Viktória Emese ; [Szert-Szabó Dorottya illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017, cop. 2015. - 77, [5] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm + CD
ISBN 978-963-437-269-1 kötött : 3999,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népdal - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3700959]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2018.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina ...]. - 7. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017, cop. 2012. - 89, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-963-437-056-7 kötött : 3999,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3700962]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2018.
Jankovics Marcell (1941-)
   Csillagok között fényességes csillag : a Szent László legenda és a csillagos ég / Jankovics Marcell ; [fotó Méry Gábor]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2017. - 166, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-615-5700-13-2 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - 11. század - magyar néprajz - mitológia - monda
398.2(=945.11) *** 398(=00) *** 943.9(092)László,_I. *** 7.046
[AN 3700858]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2018.
   Járom az új váramat : népmesék a világ minden tájáról 4-6 éveseknek / Bajzáth Mária válogatása ; Simonyi Cecília rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2015. - 232, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 2.)
Bibliogr.: p. 228-[233].
ISBN 978-963-437-195-3 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mondóka
398.21(=00)(02.053.2) *** 398.831(=00)(02.053.2)
[AN 3701043]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2018.
   Mesék férfiakról nőknek / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2007. - 297, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2608-3 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3700011]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2018.
   Mesék nőkről férfiaknak / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2007. - 293, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2609-0 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3700010]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2018.
   Ünnepek ünnepe : tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől / [szerk. Király Levente]. - 6. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 196, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-178-4 kötött
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
398.332.416(0:82-32) *** 894.511-32(082) *** 82-32=945.11
[AN 3700016]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1859 /2018.
Bertók László
   A hit parazsa : egy görögkatolikus pap küzdelme a KGB-vel a Gulagtól a rendszerváltozásig / Bertók László, Szarka Sándor. - Telki : Új Levédia, 2017. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89604-2-9 fűzött
Ortutay Elemér (1916-1997)
Szovjetunió - Kárpátalja - egyházügy - állami terror - görög katolikus egyház - katolikus pap - határon túli magyarság - 20. század
322(477.87)"194/196" *** 281.5.018.2(477.87)(=945.11)(092)Ortutay_E. *** 323.282(47)"1945/196"
[AN 3698445]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2018.
Bozóki Antal (1946-)
   A háborús bűnösség terhe : eltörölték, megszüntették? : események, nyilatkozatok, írások és dokumentumok / Bozóki Antal ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2017. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80348-5-2 fűzött
Szerbia - Délvidék - nemzetiségi tisztogatás - határon túli magyarság - állami terror - második világháború
323.12(=945.11)(497.11)"1944/1945" *** 323.282(497.11)"1944/1945"
[AN 3698387]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2018.
   Civil együttműködések hatása a térségi kohézióra / [kötetszerk. Fekete Richárd]. - Dunaújváros : NFA, 2017. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2017/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80098-2-9 fűzött
Magyarország - civil szervezet - nonprofit szervezet - regionális fejlesztés - együttműködés - 21. század
323.21(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 334.012.46(439)"201"
[AN 3697925]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2018.
Gábor Ferenc
   Írmagja se maradjon! / Gábor Ferenc. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 109 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108.
Fűzött
Erdély - nemzetiségi tisztogatás - határon túli magyarság - második világháború
323.282(498)"1944" *** 323.12(=945.11)(498)"1944"
[AN 3698480]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2018.
Guevara, Ernesto Che (1928-1967)
Pasajes de la guerra revolucionaria (magyar)
   Fejezetek a forradalmi háború történetéből : visszaemlékezések / Ernesto Che Guevara ; [ford. Patkós Judit]. - Budapest : Simor A., 2017. - 212, [3] p. ; 24 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420)
ISBN 978-963-12-9523-8 fűzött : 1000,- Ft
Kuba - politikus - forradalmár - forradalom - 20. század - memoár - publicisztika
32(729.1)(092)Guevara,_E.(0:82-94) *** 32(729.1)(092)Guevara,_E.(0:82-92) *** 972.91"195"(0:82-92) *** 972.91(092)Guevara,_E.(0:82-94) *** 972.91(092)Guevara,_E.(0:82-92) *** 972.91"195"(0:82-94)
[AN 3697160]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2018.
Holländer Margit (1926-1987)
   Lágerutazás : Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről, 1945-1946 / a bevezetőt és az utószót írta, a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Huhák Heléna, Szécsényi András. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 203, [19] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
ISBN 978-615-5715-78-5 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - hétköznapi élet - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár - napló
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 943.9"1945/1946"(0:82-94)
[AN 3696950]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2018.
Kozák Gyula (1941-)
   Kész a leltár : Vásárhelyi Miklós / Kozák Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 349 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-456-007-4 fűzött : 3500,- Ft
Vásárhelyi Miklós (1917-2001)
Magyarország - politikus - 20. század - politikatörténet - életútinterjú
323(439)"194/198"(047.53) *** 32(439)(092)Vásárhelyi_M.(047.53)
[AN 3694534]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2018.
   Modern kori népvándorlás : a migráció komplex megközelítése / szerk. Sabjanics István ; [a Belügyi Tudományos Tanács kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 109 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2016. november 9-10-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-77-6 fűzött
migráció - 21. század
325.1(100)"20"
[AN 3698649]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2018.
Szekér Nóra (1976-)
   Titkos társaság : a Magyar Testvéri Közösség története / Szekér Nóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
ISBN 978-615-5715-19-8 kötött : 3490,- Ft
Magyar Testvéri Közösség
Magyarország - belpolitika - politikai szervezet - titkos társaság - ellenállási mozgalom - koncepciós per - politikai üldözés - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
323(439)"192/194" *** 329.7(439)"192/196" *** 343.301.096(439)"1947" *** 323.26(439)"194" *** 061.236(439)"193/194"
[AN 3696957]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1868 /2018.
   Az Alföld a 9. században II : válogatás "Az Alföld a 9. században II. - új eredmények" című konferencián 2014. május 21-23. között elhangzott előadások anyagaiból, MTA SZAB Székház, Szeged / szerk. Takács Melinda. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2017. - 266 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-555-6 kötött
Alföld - régészet - avarok területe - 9. század
904(439.14)"08" *** 904(369.2)"08"
[AN 3697754]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2018.
   Algyő 20 : életképek / [szerk. Bakos András] ; [... kiad. Algyő Nagyközség Önkormányzata]. - Algyő : Önkormányzat, [2017]. - 155 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-9925-0 fűzött
Algyő - helytörténet - ezredforduló - 21. század
943.9-2Algyő"199/201"
[AN 3697767]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2018.
Aradi Éva (1938-)
   Szkítáktól a Kárpát hazáig / Aradi Éva. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2017. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-89516-9-4 fűzött
Ázsia - őstörténet - magyarságkutatás - szkíták
939.51(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=00)(5)(089.3)
[AN 3697662]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2018.
Császtvay Tünde (1960-)
   Erő tér erő : élet- és társadalomformáló kapcsolatok a 19. század utolsó harmadának irodalmi életében / Császtvay Tünde. - Budapest : Ráció, 2017. - 405 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-11-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - irodalmi élet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
930.85(439)"187/190" *** 894.511(091)"187/190"
[AN 3698642]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2018.
Csete Örs (1966-)
   1956 personally : revolutionary portraits / Örs Csete. - Budapest : Püski, cop. 2017. - 247 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-302-208-5 kötött
Magyarország - Európa - magyar történelem - 1956-os forradalom - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
943.9"1956"(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 929(4)(047.53)
[AN 3698479]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2018.
   Csömör helytörténete / Csömör Nagyközség Önkormányzata. - Csömör : Önkormányzat, 2017-. - 24 cm
Címváltozat: Csömör helytörténete sorozat
ISSN 2560-2004 = Csömör helytörténete
Csömör - helytörténet - sorozati kiadvány
943.9-2Csömör *** 082.1
[AN 3698135]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2018.
   Debrecen szabad királyi város címeres kiváltságlevele, 1693 / [az utószót írta Szendiné Orvos Erzsébet]. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2017. - 46 p. : ill., színes ; 34 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 43.)
A kiváltságlevél latin és magyar nyelven, az utószó magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7238-56-7 velúr
Debrecen - szabad királyi város - helytörténet - 17. század - történelmi oklevél - hasonmás kiadás
929.6(439-2Debrecen)"16"(093) *** 930.22(439-2Debrecen)"16"(093) *** 943.9-2Debrecen"1693"(093) *** 094/099.07
[AN 3696844]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   Diplomatic struggle for supremacy over the Balkan Peninsula, 1878-1914 : collected studies / Gábor Demeter. - Sofia : Inst. for Historical Studies BAS ; [Budapest] : Inst. of History RCH HAS, 2017. - 159 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission ; 1.)
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 978-963-416-069-4 fűzött
ISBN 978-954-2903-29-1
Oszmán-török Birodalom - Balkán - történelem - diplomáciatörténet - 19. század - 20. század
956.0"18/19" *** 949.7"18/19" *** 327(560)"18/19" *** 327(497)"18/19"
[AN 3696662]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   Essays on Ottoman modernization : industrialization, welfare, military reforms / Gábor Demeter. - Sofia : Inst. for Historical Studies BAS ; [Budapest] : Inst. of History RCH HAS, 2017. - 137 p. : ill. ; 21 cm. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission ; 2.)
Bibliogr.: p. 131-137.
ISBN 978-963-416-068-7 fűzött
ISBN 978-954-2903-30-7
Oszmán-török Birodalom - történelem - katonapolitika - reform - gazdasági fejlődés - 19. század
956.0"184/186" *** 355.02(560)"18" *** 338.2(560)"18" *** 330.34(560)"18"
[AN 3696675]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2018.
Górny, Grzegorz (1969-)
Ludzie z doliny śmierci (magyar)
   Emberek a halál völgyéből : 13 történet, melyeket az élet írt / Grzegorz Górny ; [ford. és jegyzetekkel ell. Szalai Attila] ; [bevezetőt írta Kovács István]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 194, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-908-3 fűzött : 2800,- Ft
Európa - történelem - állami terror - 20. század
940"19" *** 323.282(4)"19" *** 929(4)"19"
[AN 3698175]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2018.
Holland, Simon
Ancient Rome in 30 seconds (magyar)
   Az ókori Róma 30 másodpercben / Simon Holland ; [ill. Adam Hill] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-390-9 fűzött : 2750,- Ft
művelődéstörténet - római birodalom kora - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3696732]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2018.
Lentulay György (1926-)
   Harcaink a szabadságért : egy résztvevő visszaemlékezése az 1956-os forradalomra : verbói Lentulay György emlékirata / kiad. az 56-os Szövetség. - Budapest : '56-os Szövets., 2017. - [4], 86 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
Kötött
1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3697901]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2018.
   Magyarok a Kárpát-medencében 2 : tudományos nemzetközi konferencia / szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2017. - 532 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 16.)
A Szegeden, 2017. nov. 17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80462-2-0 fűzött
Kárpát-medence - Európai Unió - magyar történelem - határon túli magyarság - regionális politika - tanulmánygyűjtemény
943.9 *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 332.1(4-62) *** 082
[AN 3697802]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2018.
Mammel Ede
   Petre, Ráczpetre, Újpetre / Mammel Ede ; [kiad. Újpetre Község Képviselőtestülete]. - Újpetre : Önkormányzat, cop. 2017. - 101 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-963-12-9404-0 fűzött
Újpetre - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Újpetre *** 316.347(=30)(439-2Újpetre)
[AN 3697798]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2018.
Németh István (1945-)
   A porosz mítosz, 1226-1947 / Németh István. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-615-80875-0-6 fűzött
Poroszország - történelem
943.1
[AN 3696528]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2018.
Péger Zsuzsanna
   Periodic table of the Hungarians = A magyarok periódusos rendszere / [writers Zsuzsanna Péger, Judit Szaniszló, Dorka Tamás] ; [transl. Lili Vincze-Huszti] ; [ill. Zsuzsanna Kollláth]. - [Budapest] : Magma Hungarian Art & Design, cop. 2017. - 214, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-0176-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - híres ember
930.85(439) *** 908.439 *** 929(439)
[AN 3698512]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2018.
Stamatopoylos, Vasileos A.
   Oi ellīnikes oikogeneies kata ton 17-19 aiōna stīn megalī Oyggaria = A nagy Magyarországon élő görög családok a 17-19. században. - Voydapestī : Stamatopoylos V., 2017. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kész. Stamatopoylos, Vasileos A., Kaparelis, Spyros, Papageorgiu Szteliosz. - Csak görög nyelven
Fűzött
családtörténet - magyarországi görögök - 17. század - 18. század - 19. század
929.52(439)(=774)"16/18"
[AN 3697533]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2018.
Szabó Erik (1983-)
   Bátrak, akik mernek : tizennégy ösztönző beszélgetés / Szabó Erik. - [Szany] : Szabó E., 2017. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0013-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53)
[AN 3696956]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2018.
   Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. - Szeged : Média-Mix Kvk. Bt., 2017. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9848-2 kötött
Szeged - 1956-os forradalom - rendszerváltás - magyar történelem - helytörténet - belpolitika
943.9"1956" *** 943.9-2Szeged"1956" *** 323(439)"198" *** 323(439-2Szeged)"198"
[AN 3697774]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2018.
Tóth Sándor (1939-)
   Táj és lélek II : [a Magyar Katolikus Rádió hangfelvételei alapján] / Tóth Sándor. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 349 p. ; 22 cm + DVD
ISBN 978-615-5359-34-7 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - rádióműsorszám - auditív dokumentum
930.85(439) *** 908.439 *** 791.9.096(439)
[AN 3698252]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1888 /2018.
Bagó Tünde
   A Bodeni-tó [elektronikus dok.] : több mint útikönyv : térképpel, élménnyel / Bagó Tünde ; fotók Szalai Krisztián. - Szöveg (epub : 18.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-329-3
Boden-tó - Svájc - Németország - Ausztria - helyismeret - útikönyv - útleírás - elektronikus dokumentum
908.494(0:82-992) *** 908.430(0:82-992) *** 908.436(0:82-992) *** 914(282.243.13Boden-tó)(036)
[AN 3699942]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2018.
   Derenk 300 - konferenciakötet = Derenk 300 - materiały pokonferencyjne / [szerk., Virágh József, Piotr Piętka] ; [rend., közread. a] Lengyel Kutatóintézet és Múzeum. - Budapest : Lengyel Kutatóint. és Múz., 2017. - 144, 146 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A magyar és a lengyel nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - A Budapesten, 2017. ápr. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80239-5-5 fűzött
Derenk - helyismeret - magyarországi lengyelek
908.439-2Derenk *** 316.347(=84)(439-2Derenk)
[AN 3698484]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2018.
Feuer István
   A csodálatos Firenze : Firenze történelme és műemlékei / Feuer István. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 581 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5743-21-4 fűzött : 4500,- Ft
Firenze - művelődéstörténet - helyismeret - reneszánsz - építészet
908.45-2Firenze *** 72(45-2Firenze) *** 930.85(45-2Firenze)"13/15"
[AN 3700341]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2018.
Kisgyörgy Zoltán (1936-)
   Barangolás Székelyföldön : Kovászna megye / Kisgyörgy Zoltán. - Bőv. kiad. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2017. - 311 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk.
keretcím: Székelyföldi útikönyvek. - Bibliogr.: p. 303-305.
ISBN 978-963-16-6677-9 fűzött
Kovászna megye - útikönyv
914.984-35Kovászna(036)
[AN 3697297]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2018.
Nagy Péter
   Mindenhol jó, de legjobb mindenhol / Nagy Péter. - Szombathely : B.K.L. K., 2015-. - 24 cm. - (Utazós sorozat)
helyismeret - memoár - útirajz
908.100(0:82-94)
[AN 3621691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2017. - 198 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5725-07-4 fűzött : 3980,- Ft
[AN 3698132] MARC

ANSEL
UTF-81893 /2018.
Papp-Váry Árpád (1938-)
   Magyarország története térképeken / Papp-Váry Árpád. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 279 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 266-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-9082-0 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - kartográfia - magyar történelem - térkép - történeti feldolgozás
912(439)(091) *** 943.9 *** 528.9(439)(091)
[AN 3700545]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2018.
Rékasi Attila (1974-)
   Képes lapok Derecskéről / Rékasi Attila ; [kiad. Derecske Város Önkormányzata]. - Derecske : Önkormányzat, 2017. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-12-8884-1 kötött
Derecske - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Derecske(084.12) *** 77.04(439)(092)Rékasi_A.
[AN 3697738]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1895 /2018.
Bartha László (1961-)
   Rajta, Szeged! / Bartha László. - Szeged : Szerző, 2017. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0394-8 fűzött
Szeged - polgármester - helyi önkormányzat - ezredforduló - memoár
352.075.31(439-2Szeged)(092)Bartha_L.(0:82-94) *** 352(439-2Szeged)"199/200"(0:82-94)
[AN 3697941]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2018.
Boér Elek (1872-1952)
   Közigazgatási bíráskodás : tanulmányok a közigazgatási jog köréből / Boér Elek ; Trócsányi László bev. tanulmányával. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - XXIV, X, 303 p. ; 24 cm. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 2.)
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5680-69-4 kötött
Magyarország - közigazgatási bíróság - közigazgatási jog
351.95(439) *** 347.998.85(439) *** 342.9(439)
[AN 3698664]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2018.
Bors István
   A védelmi igazgatás szervezet- és feladatrendszerének megújítása terén jelentkező ágazati feladatok stratégiai alapjai / Bors István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 66 p. : ill. ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
ISBN 978-963-327-694-5 fűzött
Magyarország - hadügy - honvédelem - 21. század
351.86(439)"201" *** 355.02(439)"201"
[AN 3700044]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2018.
Egyed István (1886-1966)
   A magyar közigazgatási jog alaptanai / Egyed István ; Koi Gyula és Patyi András bev. tanulmányával. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - XIX, 198, [1] p. ; 24 cm. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 3.)
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5680-70-0 kötött
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439)
[AN 3698670]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2018.
   Emberi jogok a XXI. századi Magyarországon : Keresztény Civil Szervezetek 15. Országos Fóruma : a 2017. május 18-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ...]. - Budapest : MKDSZ, [2017]. - 86 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80127-6-8 fűzött
Magyarország - emberi jog - 21. század
342.7(439)"201"
[AN 3697112]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2018.
   Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest : OBH MIA ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014-. - 24 cm. - (Bíróságtörténeti könyvek, ISSN 2064-9533)
ISBN 978-963-12-0885-6
Szegedi Ítélőtábla
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3565568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1921 és 1938 között / Antal Tamás. - 2017. - 186 p. : ill., részben színes
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9823-9 kötött
[AN 3698064] MARC

ANSEL
UTF-81901 /2018.
   Jog, innováció, versenyképesség / szerk. Gellén Klára. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 172 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. szept. 1. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-676-3 fűzött
jogi szabályozás - jogalkalmazás - technikai fejlődés - digitális technika - 21. század - esettanulmány
34:681.3.004.14 *** 330.341.1 *** 681.3.004.14 *** 340.13
[AN 3698775]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2018.
   Jogi személyek a gazdasági forgalomban / Fézer [et al.]. - Debrecen : Fézer T., 2017. - 390 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. aug. 31. - Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-08-9106-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdasági jog - társasági jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8) *** 347.72(4-62)(075.8)
[AN 3701353]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2018.
   A Kárpát-medence elveszített területeiről (Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Délvidék) szovjet típusú táborokba hurcoltak kálváriája : konferenciakötet / [szerk. Botlik József és Cseresnyésné Kiss Magdolna] ; [közread. a] Keskenyúton Alapítvány. - [Budapest] : Keskenyúton Alapítvány, 2017. - 119 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2016. nov. 25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80348-4-5 fűzött
Kárpát-medence - internálótábor - kényszermunka - állami terror - határon túli magyarság - németek - 1945 utáni időszak
343.819.5(4-191)(=945.11)"194195" *** 343.819.5(4-191)(=30)"194/195" *** 323.282(4-191)"194/195" *** 316.347(=945.11)(4-191)"194/195" *** 316.347(=30)(4-191)"194/195"
[AN 3698395]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2018.
Krešić, Mirela
   A review of the development of private law in Croatia, 1848-1945 / Mirela Krešić. - Budapest : Dep. of Hung. Legal History Eötvös L. Univ., 2017. - 16 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 75.)
Bibliogr.: p. 13.
Fűzött
Horvátország - jogtörténet - polgári jog
347(439.24)(091) *** 347(497.13)(091)
[AN 3697385]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2018.
Millok Sándor (1887-1959)
   A kínok útja : Budapesttől - Mauthausenig : élményregény / Millok Sándor. - Budapest : Scolar, 2017. - 231 p. ; 20 cm. - (Tanúságtevők, ISSN 2498-6909)
ISBN 978-963-244-759-9 fűzött : 2950,- Ft
Mauthausen - magyar irodalom - magyar történelem - állami terror - koncentrációs tábor - népirtás - német megszállás - második világháború - memoár - történelmi forrás
343.819.5(436-2Mauthausen)(0:82-94) *** 894.511-94 *** 323.282(439)"1944"(0:82-94) *** 341.485"1944/1945"(093)
[AN 3694314]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2018.
   Ott állok a sorban.. : "málenkij robot" - 70 = Ich stehe da in der Reihe... : "Malenki Robot" - 70 / [szerk. W. Müller Judit] ; [ford. Walter Bálint] ; [kiad. a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület]. - [Pécs] : Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyes., 2017. - 148, [1] p. : ill, részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-80420-3-1 fűzött
Szovjetunió - Pécs - deportálás - kényszermunka - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - fotóművészet - 21. század
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 77.04(439-2Pécs)"201" *** 343.819.5(47)(=30)"194/195"
[AN 3697884]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2018.
Rubinstein, Julian (1968-)
Ballad of the whiskey robber (magyar)
   A Viszkis : bankrablások, jégkorong, szőrmecsempészet Erdélyből, túlórázó detektívek és összetört szívek hiteles története / Julian Rubinstein ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Európa, 2017. - 444, [12] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A viszkis rabló balladája" címmel is. - Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-405-564-8 fűzött : 3990,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.919(439)(092)Ambrus_A.(0:82-31)
[AN 3698019]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2018.
Tóth Judit (1962-)
   Kézikönyv a jogklinikai képzéshez / Tóth Judit. - Szeged : Iurisperitus K., 2017. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 10.)
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-615-5411-57-1 fűzött
jogászképzés - gyakorlati képzés - jogsegély
347.921.8 *** 378.634
[AN 3697769]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2018.
   Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára : studia sollemnia scientiarum politico-cameralium / szerk. Kis Norbert, Peres Zsuzsanna. - Budapest : Dialóg Campus, 2017. - 454 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-68-4 kötött
Magyarország - jogtudomány - jogtörténet - emlékkönyv
34(439)(091) *** 34 *** 34(100)(091)
[AN 3698658]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1910 /2018.
Aranyossy-Péter Máté
   A II. világháborúban Csömörön hősi halált halt magyar katonák : a világháború hadi eseményei a községben / [Aranyossy-Péter Máté]. - Csömör : Önkormányzat, 2017. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csömör helytörténete, ISSN 2560-2004)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-963-12-7191-1 kötött
Csömör - hadtörténet - hősi halott - második világháború
355.48(439-2Csömör)"1939/1945" *** 355.293(439-2Csömör)"1939/1945"
[AN 3698136]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2018.
Csécs István (1940-)
   Székesfehérvártól - Paksig : a Magyar Honvédség 164. Általános Műszaki Zászlóalj története / Csécs István. - [Dunaújváros] : Rolling K., 2017. - 155 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0298-9 kötött
Magyarország. Honvédség. 164. Általános Műszaki Zászlóalj
Székesfehérvár - Paks - műszaki fegyvernem - katonai egység története - Kádár-korszak
355.486(439-2Székesfehérvár)"196/197" *** 355.486(439-2Paks)"197/198" *** 358.2(439)"196/197"
[AN 3698447]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2018.
Di Giovanni, Janine (1961-)
The morning they came for us (magyar)
   A reggel, amikor eljöttek értünk : egy újságírónő feljegyzései Szíriából / Janine di Giovanni ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 215 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-509-1 fűzött : 3500,- Ft
Szíria - polgárháború - 21. század - riport
355.426(569.1)"201"(0:82-92)
[AN 3698814]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2018.
Marx Tibor István
   A IX-XI. századi magyar nyilakról / Marx Tibor István. - Budapest : Civil Régészeti Alap, 2017. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (MTÍT-íjászfüzetek, ISSN 2560-1881 ; 1.)
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-615-80887-0-1 fűzött
Magyarország - íjászat - 9. század - 10. század - 11. század - lelet
623.446.4 *** 623.446.4(439)"08/10" *** 904(439)"08/10"
[AN 3696995]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1914 /2018.
   Projektek. - Budapest : Colas, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Copernic füzetek)
Spirál fűzéssel
Fűzött
szervezetfejlesztés - projektmenedzsment
65.014 *** 65.012.22
[AN 3698438]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1915 /2018.
   Adóismeretek : [2017] / [szerk. Fellegi Miklós]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2017. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2017. aug. - Bibliogr.: p. 421-423.
ISBN 978-963-638-530-9 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3696993]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2018.
   Csikós-Nagy Bélára emlékezünk : a gazdasági reformok kimagasló alakjának munkássága, 1938-1989 / [kiad. a Magyar Közgazdasági Társaság]. - Budapest : MKT, [2017]. - 114 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-8451-24-8 kötött
Csikós-Nagy Béla (1915-2005)
Magyarország - közgazdász - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - emlékkönyv
330(439)(092)Csikós-Nagy_B.(0:82-94) *** 338.2(439)"194/199"
[AN 3698637]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2018.
   E-mail-marketing : a hírlevelezés alapjai esettanulmányokkal / [szerk. Benyó Dániel]. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., cop. 2017. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89857-5-0 fűzött : 3990,- Ft
marketing - elektronikus posta - internet
658.8 *** 681.324Internet *** 659.132.4
[AN 3697783]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2018.
Glekov, Sergey
   A magyar aukciós piac : magyar művészek hazai és nemzetközi aukciókon = The Hungarian auction market : Hungarian artists at Hungarian and international auctions / [írta ... Glekov Sergey]. - Budapest : Műtárgy.com Kft., [2017]. - 73 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0366-5 fűzött
Magyarország - árverés - képzőművészet - tőkebefektetés - műtárgy - kereskedelem - statisztikai adatközlés - 21. század
658.849.7(439)(083.41) *** 73/76(439) *** 339.13 *** 336.76
[AN 3697797]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2018.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2007. - 386 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-386.
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött : 4550,- Ft
üzleti élet - kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 3701181]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2018.
   Ipari tevékenységek. - Budapest : Colas, 2017. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Copernic füzetek)
Spirál fűzéssel
Fűzött
iparvállalat - szervezetfejlesztés - projektmenedzsment - tervezés - vállalatirányítás
334.711 *** 65.014 *** 65.012.22 *** 65.012.4
[AN 3698439]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2018.
Karsai Judit (1954-)
   Furcsa pár : az állam szerepe a kockázatitőke-piacon Kelet-Európában / Karsai Judit ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet. - Budapest : Közgazd. Szemle Alapítvány : MTA KRTK KTI, 2017. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-216.
ISBN 978-963-89769-2-5 kötött : 3000,- Ft
Közép-Európa - nemzetközi tőkepiac - kockázati tőke - állami szerepvállalás - 21. század
336.76(4-191)"200/201" *** 338.244.4(4-191)"200/201" *** 330.322(4-191)"200/201"
[AN 3698634]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2018.
Kotler, Philip (1931-)
Marketing management (magyar)
   Marketingmenedzsment / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2012. - 893 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
A borítófedélen és a gerincen a megjelenési év: 2012. - Bibliogr.: p. 777-841.
ISBN 978-963-05-9251-2 kötött : 9690,- Ft
marketing - tankönyv
339.138(078) *** 658.8(078)
[AN 3700664]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2018.
Kovács Péter
   Start füzet : karrier navigátor / Kovács Péter. - [Pölöskefő] : [Kovács P.], [2017]. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9703-4 fűzött
Magyarország - álláskeresés - útmutató
331.535(439)(036)
[AN 3697877]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2018.
Laáb Ágnes
   Döntéstámogató számvitel - érthetően, szórakoztatóan / Laáb Ágnes. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 417 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2017. szept. 1. - Bibliogr.: p. 407-411.
ISBN 978-963-295-672-5 kötött
számvitel
657
[AN 3698766]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2018.
   Nagy áfa kézikönyv / Csátaljay Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Vezinfó, 2016-2017. - 2 db ; 30 cm
Magyarország - forgalmi adó - útmutató - számla
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3637879]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Belföldi ügyletek áfa-ja és számlázása : gyakorlati példák, számlaminták, esettanulmányok, bírósági ítéletek. - 2017. - 964 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5085-35-2)
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - útmutató - számla
657.4(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 3698543] MARC

ANSEL
UTF-81926 /2018.
Pálfi Éva
   Vállalkozásból világmárka : így tervezz love brandet! : brand, stílus, stratégia / Pálfi Éva. - Budapest : Moare Design Kft., 2017. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9593-1 fűzött
termék - védjegy - eladás
658.8 *** 658.62 *** 347.772
[AN 3697032]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2018.
Pallos Lajos (1958-)
   A magyar pénz története : a kezdetektől napjainkig / Pallos Lajos, Torbágyi Melinda, Tóth Csaba ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : Kossuth : MNM, cop. 2017. - 175 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-09-9091-2 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - pénzeszköz - történeti feldolgozás
336.74(439)(091)
[AN 3700567]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2018.
   Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon [elektronikus dok.] : absztraktfüzet a Tomori Pál Főiskola Enyedi György emlékkonferenciájára ... / szerk. ... Fata Ildikó, Gajzágó Judit Éva, Schuchmann Júlia. - Szöveg (pdf : 713 KB). - Budapest : TPF, [2017]
A konferenciát Budapesten, 2017. szept. 8-án tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146895. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80727-1-7
Magyarország - gazdaságtan - regionális gazdaság - területfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 332 *** 711.1(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3699574]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2018.
Szabó Gábor
   Őstermelők adózási kézikönyve / [szerző Szabó Gábor]. - Budapest : Saldo, 2017. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Lezárva: 2017. okt.
ISBN 978-963-638-535-4 fűzött
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3698669]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2018.
Törőcsik Mária (1953-)
   Self-marketing : személy és marketing kapcsolatok / Törőcsik Mária. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 276-295.
ISBN 978-963-454-148-6 fűzött : 5200,- Ft
vezetés - siker - márkanév
658.1 *** 65.012.4 *** 613.865 *** 658.626 *** 347.77
[AN 3698461]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2018.
Veress Árpád
   Robbanásbiztonság-technikai kompetencialeltár / Veress Árpád. - Budapest : ExNB Tanúsító Int. Kft., [2017]. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9898-7 kötött
Magyarország - munkavédelem - robbanásvédelem - útmutató
331.45(439)(036) *** 614.83
[AN 3698549]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1932 /2018.
   Ne parázz! 1 : információk az egyenlő esélyű hozzáférésről / szerk. Vid Gábor ; [kiad. a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete]. - Győr : Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyes., 2017. - 38 p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 978-615-00-0395-5 fűzött
Magyarország - akadálymentesítés - fogyatékos - esélyegyenlőség
364.65-056.26 *** 721.05 *** 342.722(439)
[AN 3696959]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2018.
Pataki Zoltán
   Mutass egy embert, aki jó! / írta és szerk. Pataki Zoltán és Simicz Ferenc ; kiad. Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány. - [Komló] : Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány, [2017]. - 102 p. : ill. ; 21x25 cm
ISBN 978-963-12-9344-9 kötött
Komló (Baranya megye) - szenvedélybetegség - alkoholizmus - csoportterápia - szociális rehabilitáció - alapítvány
364.272 *** 613.81 *** 615.851.6 *** 061.27(439-2Komló)
[AN 3697631]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1934 /2018.
   25 éve együtt a minőségi oktatásért. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 212 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5328-82-4 fűzött
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Budapest)
Magyarország - könyvkiadás - pedagógia - oktatásügy - ezredforduló - 21. század
37(439)"199/201" *** 37.014(439)"199/201" *** 655.4/.5(439)"199/201"
[AN 3696947]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2018.
Balogh Katalin Gabriella
   Így tervezünk mi! : ősz : minden csoportnaplóhoz használható napi szintű, konkrét, tervezési segédanyag / Balogh Katalin Gabriella, Kendrella Ágnes. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2017]. - 85, [2] p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 978-615-5581-47-2 fűzött
óvodai nevelés - óravázlat - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.214
[AN 3698419]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2018.
Balogh Katalin Gabriella
   Így tervezünk mi! : tavasz : minden csoportnaplóhoz használható napi szintű, konkrét, tervezési segédanyag / Balogh Katalin Gabriella, Kendrella Ágnes. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2017]. - 87 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 978-615-5581-49-6 fűzött
óvodai nevelés - óravázlat - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.214
[AN 3698416]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2018.
Balogh Katalin Gabriella
   Így tervezünk mi! : tél : minden csoportnaplóhoz használható napi szintű, konkrét, tervezési segédanyag / Balogh Katalin Gabriella, Kendrella Ágnes. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2017]. - 77, [2] p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-615-5581-48-9 fűzött
óvodai nevelés - óravázlat - tanári segédkönyv
371.214 *** 372.3(072)
[AN 3698400]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2018.
Bozsik Rozália
   Hétről hétre tervezés : kézikönyv óvodapedagógusok számára : témahetekre bontott készségfejlesztő programjavaslatok azonos életkorú vagy vegyes összetételű óvodai csoportoknak / [írta és összeáll. Bozsik Rozália Luca, Manxhuka Afrodita]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2017. - 79 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
ISBN 978-615-5581-56-4 fűzött
óvodai nevelés - tanterv - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.214
[AN 3698432]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2018.
Kárpát-medencei Oktatási Konferencia (2.) (2017) (Oradea)
   Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : II. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia : ... 2017. június 22-23., ... Nagyvárad : tanulmánykötet / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-026-5
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(498.4-2Nagyvárad)
[AN 3696431]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2018.
Kereszty Zsuzsa (1937-)
   Könyv a differenciálásról : máshonnan, máshogyan, együtt : kézikönyv az 1-8. évfolyamon tanítók számára / Kereszty Zsuzsa, Lányi Marietta. - 2. jav., bőv. kiad. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2017. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-4720-4 fűzött
individuálpszichológia - módszertan - tanári segédkönyv
37.013.41(072) *** 371.3(072)
[AN 3697705]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2018.
   Könyvtárhasználati ötlettár : játékos feladatok / szerk. Cs. Bogyó Katalin, Dömsödy Andrea. - Budapest : KTE, 2017. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-7-9 fűzött
könyvtárhasználat - módszertan - tanári segédkönyv
37.031 *** 372.802(072)
[AN 3697358]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2018.
Lastić, Mariǰa (1932-)
   Stvaran̂e prve narodnosne učitel̂ske škole u Mađarskoǰ / Mariǰa Lastić ; [izd.] Srpska narodnosna samouprava Eržebetvaroš. - Budimpešta : Srpska narodnosna samouprava, Eržebetvaroš, 2017. - 62 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9277-0 fűzött
nemzetiségi oktatás - iskolatörténet - magyarországi szerbek - tanítóképző - főiskola - 20. század - ezredforduló
377.8(439)(091) *** 376.7(=861)(439)(091)
[AN 3698592]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2018.
Lipták-Váradi Julianna
   Az egyetemi évek : minden, amit tudnod érdemes arról, hogyan hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből / Lipták-Váradi Julianna. - [Budapest] : Egyetemi Évek Kv., 2017. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9641-9 fűzött
felsőoktatás - tanácsadás - diákélet
378.048 *** 378.18
[AN 3698482]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2018.
   Miért jó a TDK? : hallgatói vélemények a tudományos diákköri munkáról : [XXXIII. OTDK, 2017 - Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció] / [szerk. Gerencsérné Újvári Edit]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2017. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5455-80-3 fűzött
tudományos diákkör
378.184
[AN 3698005]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2018.
   MTA Tantárgy-Pedagógiai Kutatási Program: A tanulóközpontú természettudományi- matematikai- informatikai oktatás a szakiskolától a kiemelkedő tehetségek gondozásáig : beszámoló konferencia, 2017. november 14-15. : program előadás-összefoglalók / szerk. Korom Erzsébet és Patkós András ; [rend., kiad. MTA SZAB Pedagógiai és Pszichológiai Szakbizottság Oktatáselméleti Munkabizottság]. - Szeged : MTA SZAB Ped. és Pszichológiai Szakbiz. Oktatáselméleti Munkabiz., 2017. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0532-4 fűzött
tantárgy-pedagógia - matematikatanítás - természettudomány - informatika - módszertan - konferencia-kiadvány
372.85 *** 372.86 *** 371.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3697809]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2018.
Pektor Gabriella
   Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye : örömteli gyermekévek / Pektor Gabriella. - 3. kiad. - Szeged : Mozaik, 2017, cop. 2011. - 203, [4] : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. [204].
ISBN 978-963-697-652-1 fűzött
óvodapedagógia - játék - mozgásfejlesztés
373.24 *** 796.012.61 *** 793/794
[AN 3700655]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2018.
Puskás Andrea
   Assessing young learners in the English language classroom / Andrea Puskás. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 139 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-137.
ISBN 978-615-5372-82-7 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - módszertan
372.880.20 *** 371.3
[AN 3696963]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2018.
Szautner Jánosné
   Tanulásmódszertan tanítóknak / Oroszlány Péter ... alapján összeáll. és írta Szautner Jánosné Szigeti Gizella. - Szolnok : Marketing Műhely Kft., 2017. - 204 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 198-200.
ISBN 978-963-12-9862-8 fűzött
tanulás - módszertan
371.322.6
[AN 3697036]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2018.
   Szegedi bölcsődék története / [összeáll. Király Sándorné, Kissné Kasza Irén, Ács-Sánta Istvánné] ; [kiad. Szegedi Bölcsődék Igazgatósága]. - Szeged : Szegedi Bölcsődék Igazgatósága, 2017. - 138 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 107.
Fűzött
Szeged - bölcsőde - történeti feldolgozás
373.22(439-2Szeged)(091)
[AN 3697041]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2018.
   SZTE JGYPK tudományos és művészeti diákköri kaleidoszkóp / [főszerk. Molnár Andor, Alattyányi István]. - Szeged : SZTE JGYPK, 2017. - 156, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-564-8 fűzött
pedagógia - tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
37 *** 082 *** 378.184
[AN 3697847]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2018.
Török Réka
   A pályadöntések mesterei / Török Réka. - Budapest : Print & Pixel House K., 2017. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230-257.
ISBN 978-963-12-9298-5 kötött
pedagógia - pályaválasztás - döntés - különleges csoportok nevelése - ifjúságszociológia
37.048.4 *** 376 *** 159.947.2 *** 316.37-053.6/.8
[AN 3696945]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2018.
   Tradíciónk az innováció : a gyakorlóiskolák tehetséggondozásban betöltött szerepe : Vezetőtanítók és -tanárok XII. Országos Módszertani Konferenciája : Pécs, 2017. október 13-14. / [szerk. Túri Katalin, Jurisics Judit] ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda ; [kiad. Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége]. - Szeged : Gyakorlóiskolák Iskolaszövets., [2017]. - 90 p. ; 21 cm
Absztraktok
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-9596-2)
Magyarország - tehetséggondozás - gyakorlóiskola - általános iskola - didaktika - konferencia-kiadvány
376.545(439) *** 373.3(439) *** 371.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3697811]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2018.
   Tradíciónk az innováció [elektronikus dok.] : a gyakorlóiskolák tehetséggondozásban betöltött szerepe : Vezetőtanítók és -tanárok XII. Országos Módszertani Konferenciája : Pécs, 2017. október 13-14. / összeáll. Túri Katalin ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda ; kiad. Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége. - Szöveg. - Szeged : Gyakorlóiskolák Iskolaszövets., [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9596-2
tehetséggondozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
376.545 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3697120]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2018.
   Az üzenetjét, azt kell megbecsülni : tanulmányok Barabás László hetvenedik születésnapja alkalmából / szerk. Erdélyi Erzsébet és Szabó Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 250 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-329-1 fűzött : 2990,- Ft
pedagógia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37 *** 012Barabás_L.
[AN 3697217]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2018.
   Változások, választások : 50 éves a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó / szerk. Gebauer Ferenc ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye. - Budapest : Főv. Ped. Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye, 2017. - 145 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 137-143.
ISBN 978-963-12-9318-0 fűzött
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (Budapest). Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézmény
Budapest - pályaválasztás - oktatási intézmény - testülettörténet
37.048.4(439-2Bp.)(091)
[AN 3697368]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1956 /2018.
Caesar, Ed
Two hours (magyar)
   Kétórás maraton : kísérlet a lehetetlen világcsúcs megdöntésére / Ed Caesar ; [ford. Tamás Gergely]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-510-7 fűzött : 3500,- Ft
sporttörténet - hosszútávfutás
796.422.16(100)(091)
[AN 3698815]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2018.
   Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = Focus on sports science and physical education : studies and abstracts from the area of sports sciences research. - Szeged : SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Int., 2017. - 148 p. : ill. ; 21 cm. - (László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely, ISSN 2064-5821 ; 4.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-565-5 fűzött
sportelmélet
796.01
[AN 3697833]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2018.
Hencsei Pál (1939-)
   A Műegyetemtől a sport élvonaláig / Hencsei Pál. - [2. kiad.]. - [Budapest] : Műegy. Hallgatói Kft., [2017]. - 332 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-963-313-273-9 kötött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Magyarország - Budapest - sportoló - olimpikon - egyetem - műszaki tudomány - diákélet - sportegyesület - életrajz
796(439)(092) *** 796.032(439)(092) *** 378.662(439-2Bp.) *** 378.18 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3700045]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2018.
Mihók László (1954-)
   Dinamika a sakkban : edzők és játékosok kézikönyve / Mihók László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mihók L., 2017. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-615-00-0751-9 fűzött
sakk
794.1
[AN 3700674]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2018.
   Sport és szabadidő a Hegyvidéken / [szerk. Berkes Péter, Stoff Csaba] ; [a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiadványa]. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2017. - 116 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
Fűzött
Budapest. 12. kerület - szabadidősport - tömegsport
796.034.2(439-2Bp.XII.) *** 796.035(439-2Bp.XII.)
[AN 3697002]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2018.
Szabó László (1938-)
   Nagy idők tanúja : 100 éves a nyírbátori sport, 1917-2017 / Szabó László ; [kiad. Nyírbátor Város Önkormányzata]. - Nyírbátor : Önkormányzat, 2017. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9920-5 fűzött
Nyírbátor - sporttörténet
796(439-2Nyírbátor)(091)
[AN 3697168]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2018.
Vári István
   Beregi vadászéletem / Vári István. - Vásárosnamény : Vári I., [2017]. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9084-4 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3697787]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2018.
Vigh Bori
   Hogyan menjünk világgá / Vigh Bori. - Budapest : Európa, 2017. - 261, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-566-2 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - utazás - útmutató - memoár
796.5(036) *** 613.865 *** 91(036) *** 91(0:82-94)
[AN 3700823]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1964 /2018.
   Állati jelek, képek és terek konferencia : 2017. november 17-18. : [előadók és előadások] / [szerk. Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit] ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Jel-Kép-Tér Munkacsoport. - Szeged : SZTE JGYPK Jel-Kép-Tér Munkacsop., 2017. - 80 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
néprajz - művelődéstörténet - állatkép - konferencia-kiadvány
7.042 *** 39(100) *** 930.85 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3697948]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2018.
Bourel, Bruno (1957-)
   Budapest : fényrajzok : Lichtzeichnungen : impressions et lumières : lightscapes / Bruno Bourel, Parti Nagy Lajos. - 5. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 123 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0096-1 kötött
Budapest - Franciaország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - próza - életkép - fényképalbum
77.04(44)(092)Bourel,_B. *** 77.041.7 *** 894.511-3 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3697037]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2018.
   Értékőrző Magyarország : világörökségek, várományosok, nemzeti parkok / [főszerk. Tardy János] ; [szerk. ... Dosztányi Imre] ; [közread. a] Természetbúvár Alapítvány. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány, 2017. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-89323-1-0 kötött
Magyarország - világörökség - nemzeti park
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439)
[AN 3700780]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2018.
Foster-Wilson, Lee
Creative marker art and beyond (magyar)
   Kreatív rajz és írás filctollal : inspiráló ötletek, markertechnikák és gyakorlatok saját készítésű alkotásokhoz / Lee Foster-Wilson ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 144 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-8972-5 fűzött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3697056]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2018.
Füredi Zsuzsanna
   Szederkény kézműves kultúrája és a családok élete a 20. század közepén / Füredi Zsuzsanna. - Tiszaújváros : Derkovits Kult. Közp., 2017. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Szederkényi füzetek)
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-87659-2-5 fűzött
Szederkény - vidéki társadalom - hétköznapi élet - 20. század - népművészet - magyar néprajz
7.031.4(439-2Szederkény) *** 316.334.55(439-2Szederkény)"19" *** 39(=945.11)(439-2Szederkény)
[AN 3696691]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2018.
   Gombos István ötvös-iparművész / [szerk. Feledy Balázs] ; [kiad. Intercisa Múzeum]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2017. - 120 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-963-87239-8-7 kötött
Magyarország - képzőművész - iparművész - vasművesség - ötvösség - 20. század - 21. század
73(439)(092)Gombos_I. *** 739.4
[AN 3700573]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2018.
Hauszmann Alajos (1847-1926)
   A magyar királyi vár = Die ungarische Königsburg = Le château royal de Hongrie / írta Hauszmann Alajos. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2017. - 54 p., [25] t.fol. ; 26x31 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky Ny., 1912
ISBN 978-963-09-6659-7 kötött : 6990,- Ft
Budapest - vár - hasonmás kiadás
728.81(439-2Bp.) *** 094/099.07
[AN 3700648]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2018.
Hegyi Ibolya (1953-2016)
   Szövött idők = Woven times / Hegyi Ibolya ; [szerk. ... Schulcz Katalin, Vály László ...] ; [... kiad. ... Dobrányi Ildikó Alapítvány ...]. - Budapest : Dobrányi I. Alapítvány, cop. 2017. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Az Esztergomban, 2017. márc. 25 - jún. 5. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8527-7 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - kárpit - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Hegyi_I. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 3697085]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2018.
Hodge, Susie (1960-)
Art in detail (magyar)
   Művészet közelről : 100 mestermű / Susie Hodge ; [ford. Németh Dorottya és Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 431 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8969-5 kötött : 8990,- Ft
Európa - művészettörténet - festészet - művészetesztétika
75.01 *** 75(4)(091)
[AN 3697121]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2018.
   Kiegyezés : [kiállítás] : [2017. Osztrák Kulturális Fórum, Budapest] = Ausgleich : [Ausstellung] : [2017. Österreichisches Kulturforum, Budapest] / [... kurátora ... Kukla Krisztián]. - Budapest : Osztrák Kult. Fórum, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89883-4-8 fűzött
Magyarország - Ausztria - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(436)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3696968]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2018.
   Leopold Bloom Art Award : 2017, Új Budapest Galéria = Leopold Bloom Képzőművészeti Díj / [kurátor ... Kukla Krisztián] ; [közread. a Leopold Bloom Art Művészeti Alapítvány]. - [Vecsés] : Leopold Bloom Art Műv. Alapítvány, [2017]. - 78 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2017. szept. 22 - nov. 12. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-9921-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - kitüntetés - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 06.068(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3697035]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2018.
   Light positions : [nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállítás] : [2017. június 23 - augusztus 31.] : [international exhibition of contemporary art] : [23 June - 31 August 2017] / [közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2017. - [117] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-7207-63-1 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3698508]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2018.
Nagy Zopán (1973-)
   Duplex / Nagy Zopán. - Budapest : M. Műhely, cop. 2017. - [12] p., [45] t.fol. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 11.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-7596-89-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Nagy_Zopán
[AN 3698601]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2018.
Puha Ferenc (1951-)
   Úton / Puha Ferenc. - [Dunaharaszti] : Puha I., [2017]. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm
A Szolnokon, 2017. jún. 30 - júl. 23. között és Szigetszentmiklóson 2017. aug. 20 - szept. 20. között tartott kiállítás katalógusa. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-12-9241-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Puha_F. *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3697789]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2018.
Sebők Zsolt
   Rajziskola / [Sebők Zsolt]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-623-3 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3700865]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2018.
Seres László (1945-)
   Rajzok és festmények, 1963-1979, 2006-2016 = Drawings and writings / Seres László ; [kurátorok ... Jurecskó László és Kishonthy Zsolt] ; [közread. a] MissionArt Galéria. - Budapest : Miskolc : MissionArt Galéria, 2017. - 179 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-8074-41-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Seres_L.
[AN 3698465]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2018.
Solti Gizella (1931-2015)
   Solti Gizella "Pofi" textilművész / [szerk. Sipos Orsolya]. - Budapest : Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközp., [2017]. - 19 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Katalógus / Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont ; 2017/1.)
A Budapesten, 2017. jan. 13 - febr. 3. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Solti_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3698187]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2018.
Szervátiusz Tibor (1930-)
   Szervátiusz Tibor / [szerk. Szervátiusz Klára] ; [közread. a] Szervátiusz Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Szervátiusz Alapítvány, 2017. - 146, [1] p. : ill., részben színes ; 32 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven, a képaláírások magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 136-142.
ISBN 978-963-06-8135-3 kötött
Szervátiusz Tibor (1930-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szervátiusz_T.
[AN 3700294]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2018.
   Töredékes dialektika : írások Weiss János 60. születésnapjára / [szerk. Bartha Judit és Gyenge Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 296 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-335-2 fűzött : 2990,- Ft
filozófia - művészetfilozófia - esztétika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
7.01 *** 1 *** 111.852 *** 012Weiss_J.
[AN 3697263]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1983 /2018.
Babucs Kriszta
   Zenésznek születtek : 26 hangos történet / Babucs Kriszta. - Budapest : HGS K., cop. 2017. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9026-4 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - ezredforduló - 21. század - életútinterjú - rádióműsorszám
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3698789]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2018.
Demeter Tamás (1975-)
   A társadalom zenei képe : a magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya / Demeter Tamás. - Budapest : Rózsavölgyi, 2017. - 152 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 978-615-5062-39-1 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - művészetszociológia - zeneművészet - zeneesztétika - 20. század
78.01 *** 316.7(439)"19"
[AN 3696701]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2018.
Véghelyi Balázs (1983-)
   Zene nélkül : fejezetek a magyar dalszövegírás történetéből / Véghelyi Balázs. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 288 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-285.
ISBN 978-615-5359-33-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - zenetörténet - dalszövegíró - 20. század - ezredforduló - rockzene - beatzene - dalszöveg
78.067.26.036.7(439)"195/200"
[AN 3698456]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2018.
   A zongorázó Bartók : kiállítási katalógus = Bartók the pianist : an exhibition catalogue / [rend. ... Vikárius László, Büky Virág] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Bartók Archívuma és Zenetörténeti Múzeuma. - Budapest : MTA BTK ZTI Bartók Archívuma és Zenetört. Múz., 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2016. márc. 31-én nyitották meg
ISBN 978-963-416-064-9 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3698457]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1987 /2018.
Bishop-Stephens, Will
How to create animation in 10 easy lessons (magyar)
   Készíts animációs filmet 10 lépésben! / Will Bishop-Stephens ; [ill. Joanna Kerr] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 64 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Szuperprofi, ISSN 2498-6682)
ISBN 978-963-294-395-4 fűzött : 3490,- Ft
filmgyártás - filmtechnika - animációs film - ifjúsági könyv
791.44(02.053.2)
[AN 3698561]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2018.
Lőrinc László (1961-)
   Blattner : egy bábos életútja / Lőrinc László. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : PIM-OSZMI, cop. 2017. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Bábtár, ISSN 2063-7136 ; 2.)
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 978-963-9000-49-0 fűzött : 3100,- Ft
Blattner Géza (1893-1967)
Magyarország - színháztörténet - előadóművész - 20. század - bábszínház
792.97(100)(091) *** 792.97(439)(092)Blattner_G.
[AN 3700330]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2018.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Bogáthy Mihály : befejezetlen életrajz / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2017. - 237, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 978-963-263-690-0 kötött : 3190,- Ft
Bogáthy Mihály (1926-2013)
Egyesült Államok - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(73)(=945.11)(092)Bogáthy_M.(0:82-94)
[AN 3697387]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1990 /2018.
   Angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsga : C1 / [szerk. Dezsényi István, Kovács Éva, Salánki Ágnes]. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, cop. 2017. - 125 p. ; 24 cm. - (Origó-nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-9892-7 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3698459]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2018.
Armitage-Amato, Rachel
Pons Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons irodai kommunikáció : angol : több mint 800 szituáció a legkülönfélébb irodai és üzleti helyzetek hatékony megoldására / Rachel Armitage-Amato ; átd. Catherine E. Baker, Andrina Rout, Daphne Klimmek ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 208 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-79-4 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 658.1
[AN 3696982]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2018.
Dèlgèrmôrôn, D.
   Mongol - ungar âriany nom = Mongol - magyar társalgási kézikönyv / ... D. Dèlgèrmôrôn, U. Dalajdorž. - Budapest : [PrintPix], 2017. - 160 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-12-9933-5 fűzött : 2000,- Ft
mongol nyelv - magyar nyelv - társalgás - kétnyelvű szótár - nyelvkönyv
809.42(078)=945.11 *** 801.323=945.11=942
[AN 3697947]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2018.
Hossó Nikoletta (1978-)
   A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve : angol - magyar glosszárium / Sz. Hossó Nikoletta. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-963-414-254-6 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - nemzetközi kapcsolat - külpolitika - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 327
[AN 3697209]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2018.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol felsőfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2016. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9752-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3700670]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2018.
Kiss Csaba
   Játszótárs : [a magyar szókincs bővítése átértelmezett kifejezésekkel] : [5246 új, elgondolkodtató és humoros szópár] / Kiss Csaba. - Érd : Magánkiad., 2017. - 207 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Kiss Ármin. - melléklet címe: Hallhatatlan hangok
ISBN 978-615-00-0029-9 kötött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvi játék - egynyelvű szótár - auditív dokumentum
809.451.1-06 *** 801.323.1=945.11
[AN 3697749]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2018.
   Magyar grammatika / [szerk. Keszler Borbála]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2017. - 573 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-4694-8 kötött
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 3697274]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2018.
Purosz Alexandrosz (1969-)
   Görögy nyelvtan lépésről lépésre : feladatokkal és hanganyaggal / Purosz Alexandrosz ; [... ford. Efsztratiadisz Sztratosz, ... Szivília Arjiró]. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2017. - 384 p. : ill. ; 27 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 13.)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 384.
ISBN 978-615-80715-0-5 fűzött : 4500,- Ft
újgörög nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
807.74-5(078)=945.11
[AN 3697879]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2018.
   Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : tanulmánykötet / szerk. Urkom Aleksander. - Budapest : ELTE Szláv Filológiai Tansz., 2017. - 202 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Pomázon, 2016. szept. 28-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva horvát, szerb, bolgár, orosz és szlovák nyelven
ISBN 978-963-284-924-9 fűzött
szlavisztika
808.1 *** 88
[AN 3697181]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2018.
   Uralic and Siberian lexicology and lexicography : proceedings of the 4th Mikola Conference : 14-15 November, 2014 / ed. by Sándor Szeverényi and Bayarma Khabtagaeva. - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies : Dep. of Finno-Ugrian Philology, 2017. - 224, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 51.)
A konferenciát Szegeden tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-548-8 fűzött
altaica - lexikográfia - lexikológia - konferencia-kiadvány
809.41/.45 *** 801.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3698025]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2018.
Wergen, Josef
Pons Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons irodai kommunikáció : német : több mint 800 szituáció a legkülönfélébb irodai és üzleti helyzetek hatékony megoldására / Josef Wergen, Annette Wörner ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 235 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-80-0 fűzött
német nyelv - irodai munka - kommunikáció - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 651 *** 316.77
[AN 3696972]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2001 /2018.
   Szemelvények a portugál irodalom történetéből / szerk. Rákóczi István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-187.
ISBN 978-963-284-915-7 fűzött
portugál irodalom története
869.0(091)
[AN 3697022]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2018.
Végh Attila (1962-)
   A görög dráma esszészótára / Végh Attila ; [közread. a] Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2017. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-414-274-4 fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-414-247-4)
drámaelmélet - ókori görög irodalom története - műfajtörténet - esztétika - dráma - esszé
875(091)-2 *** 82.01-2 *** 111.852
[AN 3697235]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2003 /2018.
   "Beszélhetnek a kortársak" : esszék és tanulmányok Weöres Sándorról / szerk. Radvánszky Anikó. - Budapest : Ráció, 2017. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Libra librorum, ISSN 2064-1869 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-10-2 fűzött : 3750,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - költészet - verstan - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S. *** 82.01-1
[AN 3698796]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2018.
Druzsin Ferenc (1940-)
   "Egy régi levélen ezt irva találtam." : kétszáz éve született Arany János és Tompa Mihály / Druzsin Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2017. - 223, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-731-0 fűzött : 2490,- Ft
Arany János (1817-1882)
Tompa Mihály (1817-1868)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(092)Tompa_M.
[AN 3697451]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2018.
Halmai Tamás (1975-)
   Seb és szellem : Báthori Csaba írói világa / Halmai Tamás. - Budapest : Napkút K., 2017. - 237, [6] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-697-9 fűzött : 2490,- Ft
Báthori Csaba (1956-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Báthori_Cs.
[AN 3697420]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2018.
Kucserka Zsófia (1979-)
   Könyvbe vésett jellemek : a szereplői karakter Kemény Zsigmondnál és a 19. századi magyar regényben / Kucserka Zsófia. - Budapest : Ráció, 2017. - 189 p. : ill. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 169-183.
ISBN 978-615-5675-12-6 fűzött : 2490,- Ft
Kemény Zsigmond (1814-1875)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - olvasáskutatás - 19. század - regény - műelemzés
894.511(092)Kemény_Zs. *** 894.511(091)-31"18" *** 82.01-31 *** 028(439)"18"
[AN 3698800]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2018.
Kurcz Ádám István (1982-)
   Gion Nándor művei és műhelytitkai / Kurcz Ádám István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 411, [3] p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-684-9 kötött : 3990,- Ft
Gion Nándor (1941-2002)
Vajdaság - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(497.11)(092)Gion_N.
[AN 3697339]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2018.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   A bilincs a szabadság legyen : Mészöly Miklós, Polcz Alaine levelezése 1948-1997 / Nádas Péter esszéjével ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Nagy Boglárka]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 891, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 876-878.
ISBN 978-963-676-596-5 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Mészöly_M.(044) *** 894.511(092)Polcz_A.(044)
[AN 3700248]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2018.
   "Óhajtom a classicus írók tanulmányát" : Arany János és az európai irodalom / szerk. Korompay H. János ; [közread. a] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ... - Budapest : Universitas : MTA BTK, 2017. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-62-1 kötött : 2940,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - műfordító - irodalmi kapcsolat - 19. század
894.511(092)Arany_J. *** 82.091
[AN 3698701]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2018.
Rónay László (1937-)
   Márai Sándor / Rónay László. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., [2017]. - 770, [1] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-88-3 kötött
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 3700678]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2018.
Sánta Gábor (1967-2016)
   Fekete István hagyományai / Sánta Gábor ; [szerk. és a jegyzeteket írta Bíró-Balogh Tamás]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2017. - 143 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-81-0 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 3697985]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2018.
Schein Gábor (1969-)
   Füst Milán / Schein Gábor. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 698, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: 679-[699].
ISBN 978-963-676-675-7 kötött : 4499,- Ft
Füst Milán (1888-1967)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Füst_M.
[AN 3698188]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2018.
Tarján Tamás (1949-2017)
   Éltesse megírt Istene : írások költőkről / Tarján Tamás. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 191, [4] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-696-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - költészet - műelemzés
894.511(091)"19/201" *** 82.01-14
[AN 3697584]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2014 /2018.
Abbott, Jeff (1963-)
Cut and run (magyar)
   Felejts már el! / Jeff Abbott ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 442 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-615-5715-20-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3696665]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2018.
Angelova, Radostina A. (1969-)
Vienski apartament (magyar)
   Bécsi lakás / Radosztina A. Angelova ; [ford. Kovács Gergely Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-737-2 fűzött : 2990,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3697538]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2018.
Ashley, Trisha
Every woman for herself (magyar)
   Csak magadra számíthatsz? / Trisha Ashley ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 327 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-842-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3698271]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2018.
Ashley, Trisha
Twelve days of Christmas (magyar)
   Karácsonyi szerelem / Trisha Ashley ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 494 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-235-0 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3697144]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2018.
Avoledo, Tullio (1957-)
La crociata dei bambini (magyar)
   A gyermekek keresztes háborúja / Tullio Avoledo ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2017. - 391, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-405-809-0 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3697189]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2018.
Babnik, Gabriela (1979-)
Sušna doba (magyar)
   Száraz évszak / Gabriela Babnik ; [ford. Gállos Orsolya]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-678-8 fűzött : 2790,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3697316]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2018.
Blake, Maya
The price of success (magyar)
   Döntő futam [elektronikus dok.] / Maya Blake ; ... ford. Scheer Katalin. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 304 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 634.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-116-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3695305]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2018.
Blushi, Ben (1969-)
Otello, Arapi i Vlorës (magyar)
   Feketebőrű Otelló / Ben Blushi ; [ford. Kornacker-Kabo Blerta]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 362, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-739-6 fűzött : 3490,- Ft
albán irodalom - regény
891.983-31=945.11
[AN 3697732]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2018.
Bodrožić, Marica (1973-)
Kirschholz und alte Gefühle (magyar)
   Cseresznyefa asztal : regény / Marica Bodrožić ; [ford. Szalai Lajos] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-718-1 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3697405]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2018.
Bryndza, Robert (1979-)
The girl in the ice (magyar)
   Lány a jég alatt : [Erika Foster nyomoz 1] / Robert Bryndza ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, cop. 2017. - 466, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-990-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3698292]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2018.
Buchanan, Tracy
My sister's secret (magyar)
   Elsüllyedt titkok / Tracy Buchanan. - Pécs : Alexandra, 2017. - 319 p. ; 21 cm
Ford. Varga Zsófia
ISBN 978-963-447-060-1 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3698128]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2018.
Buda Ferenc (1936-)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann meséje és Csajkovszkij balettműve alapján írta Buda Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - 4. utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 35, [6] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm + CD
melléklet címe: Diótörő szvit
ISBN 978-963-349-055-6 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
830-34.04(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3701157]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2018.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2017. - 574, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9249-3 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3701321]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2018.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Teatralʹnyj roman (magyar)
   Színházi regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 215 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8725-7 fűzött : 995,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3700224]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2018.
Carême, Maurice (1899-1978)
La bille de verre (magyar)
   Az üveggolyó / Maurice Carême ; [ford. Károly Judit]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 101, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-683-2 fűzött : 1990,- Ft
vallon irodalom - meseregény
840-31(02.053.2)(493)=945.11
[AN 3697548]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2018.
Child, Maureen (1951-)
Rumour has it (magyar)
   Nem zörög a haraszt.. [elektronikus dok.] / Maureen Child ; ... ford. Kiss Gábor. Hawaii kaland / Yvonne Lindsay ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 447 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 323-324.)
Egys. cím: Rumour has it. The child they didn't expect. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-122-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3695272]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2018.
Collins, Dani
Seduced into the Greek's world (magyar)
   Veled Párizsban [elektronikus dok.] / Dani Collins ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 297 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 633.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-114-0
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3695316]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2018.
Connelly, Victoria
A weekend with Mr. Darcy (magyar)
   Hétvége Mr. Darcyval / Victoria Connelly ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 278, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-358-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-31=945.11
[AN 3697030]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2018.
Courtney, Joanna
The constant queen (magyar)
   A kijevi hercegnő : hódítók asszonyai 2. / Joanna Courtney ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 399 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-059-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3697173]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2018.
Cowell, Cressida (1966-)
How to steal a dragon's sword (magyar)
   Így lopd el egy sárkány kardját : [így neveld a sárkányodat 9.] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2017. - 395, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80417-8-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3698280]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2018.
   Csokifalók : kortárs cseh drámák / [összeáll. Lucie Orbók]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 424, [3] p. ; 21 cm. - (Drámatájak, ISSN 2061-5388 ; 6.)
ISBN 978-963-263-742-6 fűzött : 3490,- Ft
cseh irodalom - dráma - antológia
885.0-2(082)=945.11
[AN 3697382]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2018.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Jeseǰevo stablo : roman / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ign̂atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ign̂atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2017. - 290 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8403-4 kötött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3698579]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2018.
Duncan, Lois (1934-2016)
Down a dark hall (magyar)
   Sötét folyosók / Lois Duncan ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 188, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-998-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3698225]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2018.
Eco, Umberto (1932-2016)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2017. - 746 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-832-8 kötött : 4590,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3700007]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2018.
Enquist, Per Olov (1934-)
Liknelseboken (magyar)
   Példázatok könyve : szerelmes regény / Per Olov Enquist ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Magvető, 2017. - 237 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3439-2 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3697964]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2018.
Essbaum, Jill Alexander (1971-)
Hausfrau (magyar)
   A jó feleség / Jill Alexander Essbaum ; [ford. Rácz Rebeka]. - Budapest : Európa, 2017. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-686-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3698052]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2018.
Fitzek, Sebastian (1971-)
Die Therapie (magyar)
   A terápia / Sebastian Fitzek ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 276 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-260-2 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3697142]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2018.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
I'd die for you and other lost stories (magyar)
   Meghalnék érted és más elveszett történetek / F. Scott Fitzgerald ; [... közread., az előszót és a jegyzeteket írta Anne Margaret Daniel] ; [ford. és a jegyzeteket ... átd. Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 634, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-681-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3688400]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2018.
Gaál László (1891-1964)
   Perzsa és török költők versei : [Dr. Gaál László műfordításai] / [szerk. Budaházy Éva]. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2017. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9449-1 fűzött
perzsa irodalom - török irodalom - vers - antológia
891.5-14(082)=945.11 *** 894.35-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3698593]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2018.
Go, Justin
The steady running of the hour (magyar)
   Porladó árnyak : [történet az eltűnt időről] / Justin Go ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 509, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-27-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3696777]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2018.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Boldogan éltek.. : Grimm- és Andersen-mesék királyfikról és királylányokról / [ill. Anastassija Archipowa] ; [... Rónay György és Rab Zsuzsa ford. és átd. ...]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 123, [4] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Naphegy meseklasszikusok, ISSN 2560-0451)
ISBN 978-963-9869-86-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696704]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2018.
Haig, Matt (1975-)
A boy called Christmas (magyar)
   A fiú, akit Karácsonynak hívnak / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 269 p. : ill ; 22 cm
ISBN 978-615-5591-55-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701172]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2018.
Hallberg, Lin (1956-)
Alla älskar Sigge (magyar)
   Kedvencünk, Szigge / Lin Hallberg ; [ill.] Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-169-5 kötött : 1999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701305]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2018.
Hallberg, Lin (1956-)
Kom igen Sigge (magyar)
   Gyerünk, Szigge! / Lin Hallberg ; [ill.] Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 116, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-171-8 kötött : 1999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701310]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2018.
Halle, Karina
Sins & needles (magyar)
   Bűnbe született : Átkozottak 1. / Karina Halle ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-92-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3696755]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2018.
Härkönen, Anna-Leena (1965-)
Ei kiitos (magyar)
   Köszönöm, nem / Anna-Leena Härkönen ; [ford. Sütő Beáta]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 247, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-689-4 fűzött : 2990,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3697561]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2018.
Henry, Veronica (1963-)
How to find love in a book shop (magyar)
   Könyvesbolti szerelmek / Veronica Henry ; [ford. Ligeti Lujza]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 342, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-069-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3698675]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2018.
Hewitt, Kate
An inheritance of shame (magyar)
   Váratlan véletlen [elektronikus dok.] / Kate Hewitt ; ... ford. Bosnyák Edit. Tanúból vőlegény? / Sophie Pembroke ; ... ford. Párkányi Marcella. Elkönyvelt csók / Cindy Dees ; ... ford. Fekete Ádám. Szerelem az étlapon / Jennifer Faye ; ... ford. Farkas Sylvia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 920 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 82.)
Egys. cím: An inheritance of shame. The playboy of Rome. A groom worth waiting for. High-stakes lover. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-124-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3695284]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2018.
Higgins, Chris (1950-)
My funny family gets bigger (magyar)
   Bolondos családom nem fér a bőrébe / Chris Higgins ; ill. Lee Wildish ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 132, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-482-7 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3697033]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2018.
Huke, Marte (1974-)
Naturhistorie (magyar)
   Természetrajz : regény / Marte Huke ; ford. és közread. Kovács Katáng Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2017. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-681-8 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - kisregény
839.6-31=945.11
[AN 3697615]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The buried giant (magyar)
   Az eltemetett óriás / Kazuo Ishiguro ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2016. - 542, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-380-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3701042]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The remains of the day (magyar)
   Napok romjai / Kazuo Ishiguro ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2017. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-234-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3701281]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2018.
Jackson, Sophie
   Egy őrült pillanat / Sophie Jackson ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Libri, cop. 2017. - 175, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Csak a szerelemÞ; Végzet mindörökké. - Egys. cím: Fate and forever ; Love and always. - keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-146-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3696770]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2018.
Jester, David
An idiot in love (magyar)
   A lúzer és a szerelem / David Jester ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 264, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-341-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3697024]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2018.
Johnson, Milly (1964-)
The teashop on the corner (magyar)
   Teaház a sarkon / Milly Johnson ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : Pioneer Books, 2017. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-29-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3698087]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2018.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Du hättest gehen sollen (magyar)
   El kellett volna menned / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2017. - 92 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3607-5 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3697976]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2018.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 2 (magyar)
   Szerelem : Harcom 2. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Magvető, 2017. - 585 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-3605-1 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3698066]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2018.
Land, Ali
Good me, bad me (magyar)
   Én vétkem / Ali Land ; [ford. Kiss Gábor Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-077-9 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3698120]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2018.
Lippet, Johann (1951-)
Die Tür zur hinteren Küche (magyar)
   Ajtó a hátsó konyhához : regény / Johann Lippet ; [ford. Vincze Ferenc] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 462 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-725-9 kötött : 4490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3697321]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2018.
Lochen, Andrea
The repeat year (magyar)
   Ismételt év / Andrea Lochen ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 300, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-344-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3697021]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2018.
MacKay, Sue
Midwife... to mum! (magyar)
   Isten hozott a szigeten! [elektronikus dok.] / Sue MacKay ; ... ford. Gaáli István. Csók az álomnőnek / Marion Lennox ; ... ford. Simon András. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 429 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 566-567.)
Egys. cím: Midwife... to mum!. Miracle on Kaimotu Island. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Melbourne-i szülésznők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-126-3
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3695280]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2018.
Macomber, Debbie (1948-)
Twelve days of Christmas (magyar)
   Tizenkét nap karácsonyig : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 234, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-061-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3697136]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2018.
Mann, Greyson
Creeper's got talent (magyar)
   Mobsztár születik : Egy creeper naplója, második könyv / írta Greyson Mann ; ill. Amanda Brack ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2017. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-02-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3698284]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
Dreamsongs (magyar)
   Álomdalok / George R. R. Martin. - Pécs : Alexandra, 2017-. - 18 cm
ISBN 978-963-357-971-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3697970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Homokkirályok és más elbeszélések. - 2017, cop. 2016. - 704 p.
ISBN 978-963-357-972-5 fűzött
[AN 3697978] MARC

ANSEL
UTF-82068 /2018.
Matthews, Carole
The Chocolate Lovers' Club (magyar)
   A Csokiimádók Klubja / Carole Matthews ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 410, [1] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Megj. "A Csokoládéimádók Klubja" címmel is
ISBN 978-963-266-556-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3700800]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2018.
Matthews, Carole
The chocolate lovers' diet (magyar)
   A csokiimádók diétája / Carole Matthews ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 397 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Megj. "Csokoládéimádók diétája" címmel is
ISBN 978-963-266-577-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3700804]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2018.
Meyrink, Gustav (1868-1932)
Der weisse Dominikaner (magyar)
   A fehér dominikánus : regény / Gustav Meyrink ; [kész. Moly Tamás ... fordítása alapján] ; [ill. Jocskov Anna] ; [kiad. Aquarius Kulturális Alapítvány]. - Jav. kiad. - Úny : Aquarius Kult. Alapítvány, [2017]. - 165, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89694-5-3 kötött
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3700537]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2018.
   Minden napra nevetés : minden napra valami jót! / [szerk. és ford. Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, 2017. - 140 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 49.)
ISBN 978-963-9757-45-5 kötött : 1690,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3698385]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2018.
Mitchell, David (1969-)
Ghostwritten (magyar)
   Szellemírók / David Mitchell ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 451, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-259-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3701319]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2018.
Moldavsky, Goldy
Kill the boy band (magyar)
   Nyírd ki a bandát! / Goldy Moldavsky. - Pécs : Alexandra, 2017. - 287 p. ; 21 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 978-963-447-076-2 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3698126]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2018.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Avonlea (magyar)
   Anne az élet iskolájában / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-67-7 kötött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3701175]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2018.
Müller Márta (1953-)
   A természet és az ember : japán tankák fordításai német nyelvből / Müller Márta. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2017]. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 113.)
ISBN 978-615-80686-2-8 fűzött
japán irodalom - vers
895.6-14=945.11
[AN 3697464]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Tørst (magyar)
   Szomjúság / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2017. - 491 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-536-1 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3696773]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2018.
Neydim, Necdet (1955-)
Sen ıslık çalmayı bilir misin? (magyar)
   Te tudsz fütyülni? : gyerekversek / Necdet Neydim ; Suzan Aral rajz. ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 85, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-263-692-4 fűzött : 1790,- Ft
török irodalom - gyermekvers
894.35-14(02.053.2)=945.11
[AN 3697521]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2018.
Norton, Sheila
Oliver the cat who saved Christmas (magyar)
   Oliver : a macska, aki megmentette a karácsonyt / Sheila Norton ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-348-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3697028]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2018.
Oliva, Alexandra
The last one (magyar)
   A túlélő : csak egy utolsó kalandnak indult... / Alexandra Oliva ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-072-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3698119]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2018.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2017. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-834-2 kötött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3700006]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2018.
Paige, Laurelin (1974-)
Last kiss (magyar)
   Utolsó csók / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 440 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-924-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3697159]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2018.
Parachini-Deny, Juliette (1969-)
Un tournage mouvementé! (magyar)
   Sztárok leszünk! / írta Juliette Parachini-Deny, Olivier Dupin ; ill. Ariane Delrieu. - Pécs : Alexandra, 2017. - 46, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kalandok a póniklubban)
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-447-071-7 kötött
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3697229]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2018.
Pennypacker, Sara (1951-)
The talented Clementine (magyar)
   Tehetséges Klementin / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 141, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-127-5 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3701247]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2018.
Percin, Anne (1970-)
Ma mère, le crabe et moi (magyar)
   A remény kalózai / Anne Percin ; [ford. Farkas Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 118, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-733-8 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3698261]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2018.
Pereṣ, Yiṣḥaq Lyybẇš (1852-1915)
   Vénusz és Sulamit : válogatott elbeszélések / Y. L. Peretz ; [szerk. Csáki Márton] ; [a bev. tanulmányt írta Komoróczy Szonja Ráhel] ; [közread. a] Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért. - Budapest : Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért, 2017, cop. 2016. - 347, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80136-4-2 fűzött : 3290,- Ft
jiddis irodalom - elbeszélés
830-088-32=945.11
[AN 3698531]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2018.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Voices in summer (magyar)
   Nyáridő / Rosamunde Pilcher ; [ford. Környei Tibor]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 285, [2] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-580-1 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3700810]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2018.
   Plamen Dojnov: Ungarszki kompleksz : Magyar komplexus : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 12. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2017]. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 117.)
ISBN 978-615-80686-6-6 fűzött
Dojnov, Plamen (1969-). Ungarski kompleks
bolgár irodalom - műfordítás - pályázat - vers
886.7-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3697489]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2018.
Polâkov, Ûrij Mihajlovič (1954-)
Demgorodok (magyar)
   Demagrád / Jurij Poljakov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-643-4 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3698264]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2018.
Preston, Douglas (1956-)
The Kraken project (magyar)
   A Kraken-küldetés / Douglas Preston ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 307 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-055-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3697167]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2018.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Das kleine Gespenst (magyar)
   A kis szellem / Otfried Preussler ; F. J. Tripp ... rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2014. - 107 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-185-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701292]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2018.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Die kleine Hexe (magyar)
   A kis boszorka / Otfried Preussler ; Winnie Gebhardt illusztrációival ; Nádori Lídia fordításában. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 120, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Megj. "A kis boszorkány" címmel is
ISBN 978-615-5541-41-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701297]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2018.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Krabat (magyar)
   Krabat / Otfried Preussler ; [ford. Farkas Tünde] ; [a verseket ford. Rigó Béla]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 226, [4] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 5.)
Megj. "Krabat a Fekete Malomban" címmel is
ISBN 978-963-415-310-8 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3700230]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2018.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Neues vom Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz újabb gaztettei : még egy paprikajancsis és vitézlászlós történet Otfried Preusslertől / ... összefirkálta F. J. Tripp ; ford. Nádori Lídia. - 4. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2014. - 121, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-144-1 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701255]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2018.
Qeret, ʾEtgar (1967-)
The seven good years (magyar)
   Hét bő esztendő / Etgar Keret ; [ford. Simon Márton]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 214, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-612-2 fűzött : 2999,- Ft
Izrael - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(569.4)=945.11
[AN 3698203]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2017. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-147-9 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3700568]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2018.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El juego del ángel (magyar)
   Angyali játszma / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2008. - 606, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-378-1 fűzött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3700015]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2018.
Şafak, Elif (1971-)
Three daughters of Eve (magyar)
   Éva három lánya / Elif Shafak ; [ford. Csáki-Sipos Kata, Nagy Marietta]. - Budapest : Európa, 2017. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-704-8 fűzött : 3790,- Ft
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3697197]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2018.
Samak, Grégory
Le livre secret (magyar)
   A titkos könyv / Grégory Samak ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 200, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-351-6 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3698272]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2018.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars : flawless (magyar)
   Pretty little liars : hazug csajok társasága : hibátlanok / Sara Shepard. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 300, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Miks-Rédai Viktória
ISBN 978-963-457-112-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3700838]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2018.
Simeoni, Laura
   Válogatott elbeszélések / Laura Simeoni ; Karner András fordításában. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2017]. - 23 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 115.)
ISBN 978-615-80686-4-2 fűzött
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 3697485]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2018.
Skármeta, Antonio (1940-)
Los días del arcoíris (magyar)
   Szivárványos napok : [egy diktatúra megdöntésének lélekemelő története] / Antonio Skármeta ; [ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2017. - 250 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-817-5 kötött : 3490,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3698088]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2018.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Indiánkocsma : mapucse indiánok versei, fordítások : versek és novellák a mapucse népről / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2017]. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 114.)
ISBN 978-615-80686-3-5 fűzött
Chile - chilei irodalom - araukánok - helyismeret - magyar irodalom - vers - memoár
860-14(=98)(83)=945.11 *** 894.511-14 *** 894.511-94 *** 908.83(=98)(83)(0:82-94)
[AN 3697467]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2018.
Stănescu, Nichita (1933-1984)
   Fényhajlítás : válogatott versek / Nichita Stănescu ; [... vál., ford. és az előszót írta Kiss Zsuzsánna]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 124, [3] p. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X)
ISBN 978-963-263-695-5 fűzött : 1490,- Ft
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3697440]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2018.
Stilton, Geronimo
Un' aliena per il capitano Stiltonix (magyar)
   Stiltonix kapitány űrmenyasszonya / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2014. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Űregerek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-632-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700215]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2018.
Stilton, Geronimo
L'amore va in scena a Topford! (magyar)
   A szerelem színre lép Cinnfordban! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2010. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-419-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700070]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2018.
Stilton, Geronimo
L'assalto dei grillitalpa (magyar)
   A lótücskök támadása / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 3.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-113-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700041]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2018.
Stilton, Geronimo
Un camper color formaggio (magyar)
   Sajtsárga lakókocsi / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2005. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-360-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700051]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2018.
Stilton, Geronimo
Chi ha rapito Languorina? (magyar)
   Ki rabolta el Hammbekaplakot? / Geronimo Stilton ; [... ill. Andrea Denegri ... és Christian Aliprandi]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-447-040-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698079]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2018.
Stilton, Geronimo
I difensori di Muskrat City (magyar)
   Cin City veszélyben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 1.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-931-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700039]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2018.
Stilton, Geronimo
Il giallo del costume giallo (magyar)
   A magányos szuperhős / Geronimo Stilton ; [ill. Giuseppe Facciotto ... és Daniele Verzini]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 6.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-051-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698046]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2018.
Stilton, Geronimo
L'hai voluta la vacanza, Stilton?
   Vakáció a Las Egeras hotelben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-411-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700052]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2018.
Stilton, Geronimo
L'invasione dei dispettosi Ponf Ponf (magyar)
   A pimasz pomponok inváziója / Geronimo Stilton ; [... ill. Giuseppe Facciotto ... és Daniele Verzini]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2015. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Űregerek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-447-053-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698056]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2018.
Stilton, Geronimo
L'invasione dei mostri giganti (magyar)
   Szörnyek Cin Cityben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 2.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-965-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700040]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2018.
Stilton, Geronimo
La maratona piu pazza del mondo! (magyar)
   A világ legőrültebb maratonja / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2009. - 104, [24] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-703-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700062]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2018.
Stilton, Geronimo
Minaccia dal pianeta Blurgo (magyar)
   Támadás a Blurg bolygóról / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2014. - 120, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Űregerek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-528-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700218]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2018.
Stilton, Geronimo
Il misterioso del tresoro scomparso (magyar)
   Az eltűnt kincs rejtélye / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2007. - 116, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-362-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700059]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2018.
Stilton, Geronimo
Il misterioso ladro di formaggi (magyar)
   A titokzatos sajttolvaj / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-641-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700069]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2018.
Stilton, Geronimo
Il mistero della piramide di formaggio (magyar)
   A sajtpiramis titka / Geronimo Stilton ; [ill. Larry Keys, Giuseppe Facciotto és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2008. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-163-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700058]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2018.
Stilton, Geronimo
Ore 8: a scuola di formaggio (magyar)
   8 óra: irány a sajtiskola! / Geronimo Stilton ; [... ill. Alessandro Pastrovicchio]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-447-038-0 fűzött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698096]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2018.
Stilton, Geronimo
Quattro topi nella giungla nera (magyar)
   Négy egér a Fekete dzsungelben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 114, [14] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-364-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-369-703-0)
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700065]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2018.
Stilton, Geronimo
Ritorno a Rocca Taccagna (magyar)
   Visszatérés a Fukar erődbe / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-966-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700053]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2018.
Stilton, Geronimo
Sesto viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A jóság hatalma : hatodik utazás a Fantázia Birodalmába : [újabb varázslatos kalandok] / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 319, [61] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-043-4 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698039]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2018.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso dei giochi olimpici (magyar)
   Az olimpia hőse / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2011. - 92, [36] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-761-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700061]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2018.
Stilton, Geronimo
Supersquitt contro i terribili tre (magyar)
   Harc a hasonmások ellen / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 4.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-176-7 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700043]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2018.
Stilton, Geronimo
Tutta colpa di un caffè con panna (magyar)
   Egy habos kávé és nagy hűhó! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 116, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-092-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700049]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2018.
Stilton, Tea
Cinque amiche per un musical (magyar)
   Óz, a nagy varázsló Cinnfordban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 111, [17] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-119-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700157]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2018.
Stilton, Tea
Il club delle poetesse (magyar)
   Költőnők klubja / Tea Stilton ; [... ill. Chiara Balleello... és Francesco Castelli]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-067-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698112]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2018.
Stilton, Tea
Il diario segreto di Colette (magyar)
   Colette titkos naplója / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2011. - 119, [9] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-473-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700170]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2018.
Stilton, Tea
Missione "mare pulito" (magyar)
   "Tiszta tenger" hadművelet / Tea Stilton ; [... ill. Barbara Pellizzari ... és Francesco Castelli]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 114, [13] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-855-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698104]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2018.
Stilton, Tea
Una misteriosa lettera d'amore (magyar)
   A rejtélyes szerelmes levél / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2014. - 116, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-506-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700167]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2018.
Stilton, Tea
Il progetto super segreto (magyar)
   A szupertitkos találmány / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-969-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700175]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2018.
Stilton, Tea
Sfida a ritmo di danza! (magyar)
   Szabad egy táncra? / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2011. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-822-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700074]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2018.
Stilton, Tea
Un sogno sul ghiaccio per Colette (magyar)
   Párviadal a jégen / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2015. - 114, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-529-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.05.32).04=945.11
[AN 3700154]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2018.
Stilton, Tea
La strada del successo (magyar)
   Út a sikerhez / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2013. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-169-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700172]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2018.
Stilton, Tea
Tea sisters in pericolo! (magyar)
   Tea angyalai a vadonban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2011. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-677-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700163]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2018.
Stilton, Tea
Top model per un giorno (magyar)
   Divattervező kerestetik! / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2015. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-660-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700158]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2018.
Svěrák, Zdeněk (1936-)
Nové povídky (magyar)
   Kettős látás / Zdeněk Svěrák ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 121, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-677-1 fűzött : 1490,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3697582]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Tales from the perilous realm (magyar)
   J. R. R. Tolkien meséi / [ill. Alan Lee]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Kóborló és a varázslóÞ; A sonkádi Egyed gazdaÞ; A levélÞ; A woottoni kovácsmester ; Leaf by Niggle ; Roverandom ; Farmer Giles of Ham ; Smith of Wootton Major
ISBN 978-615-5783-10-4 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3701269]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2018.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor] ; Kass János rajz. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 245, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-138-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3701200]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2018.
Ümit, Ahmet (1960-)
Bab-ı esrar (magyar)
   Dervis kapu / Ahmet Ümit ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 499, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-22-5 fűzött : 4290,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3696702]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2018.
Ural, Yalvaç (1945-)
Gözü Boynuz ile Izi Yaldız (magyar)
   Szarvszemű és Ezüstnyomú / írta és rajz. Yalvaç Ural ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : Napkút K., 2017. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-680-1 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - mese
894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697441]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2018.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Bagombo snuff box (magyar)
   A hamvaskék sárkány / Kurt Vonnegut. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 465, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-906-0 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3700542]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2018.
Wallace, Barbara (1964-)
The unexpected honeymoon (magyar)
   Mexikói románc [elektronikus dok.] / Barbara Wallace ; ... ford. Fekete Ádám. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 295 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 623.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-118-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3695300]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
The angels' share (magyar)
   Az angyalok jussa : a nagysikerű A bourbon királyai sorozat második kötete / J. R. Ward. - Pécs : Art Nouveau, 2017. - 431 p. ; 24 cm
Ford. Varga Zsófia
ISBN 978-615-5104-83-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3698002]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Immortal (magyar)
   Halhatatlanság : [Bukott angyalok 6.] / J. R. Ward. - Pécs : Art Nouveau, 2017. - 383 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-615-5104-90-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3698011]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2018.
Weidenheim, Johannes (1918-2002)
Pannonische Novelle (magyar)
   Pannon regény : Katharina D. élete / Johannes Weidenheim ; [ford. és az utószót írta Komáromi Sándor] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 114, [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 9.)
ISBN 978-963-263-686-3 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3697492]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2018.
Widmark, Martin (1961-)
Cirkusmysteriet (magyar)
   Cirkuszrejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 76 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-373-341-7 kötött : 1699,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701223]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2018.
Widmark, Martin (1961-)
Diamantmysteriet (magyar)
   Gyémántrejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 74, [1] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-245-673-7 kötött : 1699,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701233]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2018.
Widmark, Martin (1961-)
Fotbollsmysteriet (magyar)
   Focirejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 85 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-373-880-1 kötött : 1799,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701240]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2018.
Widmark, Martin (1961-)
Mumiemysteriet (magyar)
   Múmiarejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 83 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-373-881-8 kötött : 1699,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701226]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2018.
Wild, Meredith (1982-)
Hard love (magyar)
   Rád kattanva 5 / Meredith Wild ; [ford. Székely Szilvia]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 369 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-120-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3697165]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2018.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Spinoza problem (magyar)
   A Spinoza-probléma / Irvin D. Yalom ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 423, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-276-6 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3698211]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2018.
Yates, Maisey
Married for Amari's heir (magyar)
   A dühös milliárdos [elektronikus dok.] / Maisey Yates ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 309 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 624.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145997. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-136-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3695294]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2018.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Shinsho Taikōki (magyar)
   Taikó / Josikava Eidzsi ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Szenzár, 2016-2017. - 3 db ; 23 cm
A 2. kötetet ford. Stefanovits Péter és Illés Róbert, a 3. kötetet ford. Tóth Andrea
Toyotomi Hideyoshi (1536?-1598)
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3657799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2017. - 377, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-227-815-5 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3698861] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2155 /2018.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   A föld legmélyebb pontján / Uri Asaf. - Budapest : Scolar, 2017. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-814-5 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3697185]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2018.
Ágoston Tamás
   A repülés kezdetei : versek / Ágoston Tamás ; [közread. a] Műpártolók Egyesülete ... - Budapest : Műpártolók Egyes. : Napkút K., 2017. - 59, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-716-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697281]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2018.
André András (1955-)
   Köztes anyag : versek / André András. - Budapest : André A., 2017. - 112, [2] p. ; 14x21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-12-9915-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697164]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2018.
   Angyalhaj : antológia / [szerk. ... Hajnal Éva]. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2017. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80671-9-5 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3697930]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2018.
Báger Gusztáv (1938-)
   Nézi, ahogy nézem / Báger Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 79 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9903-38-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3698335]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2018.
Balázs Ágnes (1967-)
   A beszélő kiskutya és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-415-825-7 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696321]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 13. kiad., 4. utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 75, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-103-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3700881]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 11. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 69 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-127-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3700883]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2018.
Béres László Attila
   Lelkünk óvja.. : '56-os dráma / Béres L. Attila. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 109 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-963-12-8744-8 kötött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - dráma
894.511-2 *** 943.9"1956"(0:82-2)
[AN 3698511]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2018.
Berkovits György (1940-)
   Magyar látvány : esszék / Berkovits György. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 412 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-347-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3697264]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2018.
Bíró József (1951-)
   Alighanem / Bíró József ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 48, [10] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-685-6 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697291]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2018.
Bíró József (1951-)
   Valami más / Bíró József ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - [48] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-699-3 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697310]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Szent György testvérei. - 2017. - 319 p.
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 978-963-293-658-1 kötött : 3499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696839] MARC

ANSEL
UTF-82168 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Ki van a zsebemben? / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 64, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-034-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3698302]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2017. - 601 p. ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3696689]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 470, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701268]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2018.
Burján-Gál Enikő (1983-)
   A fehérboszorkány találkozó : Burján Gál Enikő versei és festményei. - Budapest : Szófia K., 2017. - 125, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5738-01-2 fűzött : 1999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - festőművész - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század - vers
894.511-14(498) *** 75(498)(=945.11)(092)Burján_Gál_E.
[AN 3697625]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2018.
Csák Gyöngyi (1950-)
   Mítoszködben / Csák Gyöngyi. - Budapest : Napkút K., 2017. - 73, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-712-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697571]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2018.
Csepcsányi Éva (1985-)
   Laudes / Csepcsányi Éva ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 59, [3] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-263-707-5 fűzött : 1490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3697269]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2018.
Csizmadia Éva
   Fati partus : a végzet szülöttei / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 963-9353-22-1)
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3700328]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2018.
Csizmadia Éva
   Véges és végtelen / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9353-48-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700610]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2018.
Csörsz István (1942-2018)
   Bóckacaj : tovamászás : regény / Csörsz István. - Budapest : Napkút K., 2017. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-709-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697379]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2018.
Csukás István (1936-)
   Csukás István nagy meséskönyve / rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 213, [3] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-373-516-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701284]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2018.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Magányos Szamovár / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 28, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-728-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3700877]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2018.
Csukás István (1936-)
   Sün Balázs : gyerekversek / Csukás István ; rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 52, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-518-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3701259]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2018.
Dániel András (1966-)
   A világ első kuflizenekara / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-326-4 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3696346]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2018.
Dezslik Magdolna
   Esti manó mesék / Dezslik & Felföldi. - [Dunakeszi] : Kedvenc Könyved K., cop. 2017. - 116, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-8920-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3697919]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2018.
Doboss Gyula (1945-)
   A Merza-unoka / Doboss Gyula ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 302 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-41-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3698599]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2018.
Drégely István (1935-)
   Üzenet : versek / Drégely István. - Budapest : [Drégely I.], 2017. - 111 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-615-00-0077-0 fűzött : 500 Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697821]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2018.
Dust, Emy
   Összetört jövő [elektronikus dok.] : a kezdet / Emy Dust. - Szöveg (epub : 640 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-309-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3682588]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2018.
Erdélyi György
   Amikor / Erdélyi György ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 327, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-711-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3697359]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2018.
Erdélyi Z. János (1947-)
   Halhatatlan villanások - halhatatlan rejtőzködők / Erdélyi Z. János ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 465, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-734-1 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - irodalmi alak - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3697333]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2018.
Fazekas István (1967-)
   Pilátus éjszakája : történelmi dráma egy felvonásban / Fazekas István. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 47 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5359-39-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3698247]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   Visegrádi esték [elektronikus dok.] / Féja Géza. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 33.). (Életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145933. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-14-3
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3694882]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2018.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Októberi zsoltár : Luther 500 / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Napkút K., 2017. - 135, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-733-4 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697509]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2018.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ezüsthegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 12. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 238, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-361-574-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701003]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2018.
Fésüs Éva (1926-)
   Kristályvirág / Fésűs Éva ; Szekeres Erzsébet rajz. - Budapest : Kairosz, 2017. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-904-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3698133]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2018.
Fésüs Éva (1926-)
   Mesebeszéd : a harangvirág csengettyűje és más történetek / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajz. - 2. kiad. - Verőce : Arcus, 2017. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5402-23-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701273]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2018.
Fodor Veronika
   Legendák a Pannónia gőzhajó fedélzetéről / Fodor Veronika ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 166, [9] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-349-158-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3701185]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2018.
Gergely Tamás (1952-)
   Fifi : egy illatcsepp története / Gergely Tamás ; Damó István rajz. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 38 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5359-32-3 kötött : 2600,- Ft
Svédország - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(485)
[AN 3698407]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2018.
Grein, K.
   A Szektor krónikái [elektronikus dok.] : felbukkanás / K. Grein & A. Decker. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146612. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-87830-0-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3698274]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2018.
Hajós Eszter (1990-)
   Bejárati égbolt / Hajós Eszter ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 298 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3697592]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2018.
Halmai Tamás (1975-)
   Örömmévalóság : prózák, esszék, versek, jegyzetek / Halmai Tamás. - Budapest : Napkút K., 2017. - 307, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-710-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3697430]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2018.
Hedry Mária
   Tobozmesék : Balatontündér csodálatos történetei / Hedry Mária ; Kállay Nagy Krisztina illusztrációival. - Budapest : Napkút K., 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-698-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3697305]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2018.
Hidasi József (1945-)
   A tudomány jelen állása szerint : kabaré prózában, versben / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2018. - 241 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 7.)
ISBN 978-615-80838-1-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3697793]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2018.
Izmindi Katalin
   Dinófalvi mesék / [szerző Izmindi Katalin] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2017]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-37-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3698281]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2018.
Jezsó Ákos (1965-)
   Megyek túlra : nagyszüleim emlékére / Jezsó Ákos ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 427, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-09-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3698582]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2018.
Jókai Anna (1932-2017)
   Átvilágítás / Jókai Anna ; [szerk. Mezey Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 302 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5479-40-3 kötött : 3400,- Ft
Jókai Anna (1932-2017)
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3698353]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2018.
Juhász Anikó (1956-)
   Telefonom hangok háza / Juhász Anikó. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2017]. - 52 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 112.)
ISBN 978-615-80686-1-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697436]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2018.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Utazás Dínómdánomba : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 163, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5633-56-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701163]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2018.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Egy buddhista csődgondnok jegyzeteiből : álhaikuk / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2017. - 91, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-706-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3697296]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2018.
Kamarás István (1941-)
   Amatitka / Kamarás István ; Kamarás Zorka rajz. - Budapest : Luther, 2017. - 91, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-380-112-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3698585]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2018.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Szirén / Karafiáth Orsolya. - Budapest : Scolar, 2017. - 184, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-798-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696301]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2018.
Kassák Lajos (1887-1967)
   Harc az angyallal : válogatott versek : [77 vers] = Borba sa anđelom : izbor iz poezije Lajoša Kašaka : [77 poema] / Kassák Lajos ; vál. és ford. Fehér Illés. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2017. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80878-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=862
[AN 3697895]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2018.
Kay, A. Theodore
   Vörös köd : [End of eternity] : [a trilógia I. kötete] / A. Theodore Kay. - [Zalaegerszeg] : [Szerző], [2017]. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9829-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3697804]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2018.
Kelen Károly (1953-)
   Egy birodalom ébredése : így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója / Kelen Károly. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-692-5 kötött : 3499,- Ft
Emich Gusztáv (1814-1869)
Magyarország - magyar irodalom - könyvkiadás - 19. század - dokumentumregény
894.511-31 *** 655.41(439)(092)Emich,_G.(0:82-31)
[AN 3697122]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2018.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Özvegy és leánya / Kemény Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 404, [3] p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8726-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701036]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2018.
Kemsei István (1944-)
   40 év, 40 könyv : válogatott bírálatok / Kemsei István ; [... utószóval ell. Kontra Ferenc]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 190 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5479-36-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kritika - magyar irodalom története - ezredforduló
894.511-95 *** 894.511(091)"198/201"
[AN 3698343]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   Helló, felség! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2017. - 83, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-76-0 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3700272]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2018.
Király Kinga Júlia (1976-)
   Apa Szarajevóba ment : regény / Király Kinga Júlia. - Budapest : Kalligram, 2017. - 294 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-027-7 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3694409]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2018.
Kocsis István (1940-)
   A kitüntetés : drámák II. / Kocsis István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 797, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-704-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma - dráma
894.511-2
[AN 3697507]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2018.
Ködmön Csaba Zoltán (1968-)
   Magyar kelta : a druidák földjén : versek / Ködmön Csaba Zoltán. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-36-1 fűzött : 2900,- Ft
Írország - magyar irodalom - vers
894.511-14(417)
[AN 3697676]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2018.
Konczek József (1942-)
   A kőasszony : elmozdulások / Konczek József. - Budapest : Napkút K., 2017. - 172, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-743-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3697435]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2018.
   Kortárs-költőverseny, 2011-2016 / [szerk. Pécsi Györgyi és Novotny Tihamér] ; [ill. Tóth Pitya István]. - [Budapest] : Kortárs, 2017. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9409-5 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3698899]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2018.
Kuntz Zoltán (1956-)
   Rozina / Kuntz Zoltán. - Budapest : Oriold, 2017. - 232, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-61-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697695]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   Akkor szakítsunk / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, 2016 [!2017]. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-02-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3700222]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Párizsi vasárnapok / Márai Sándor ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 143, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-993-0 kötött : 3499,- Ft
Párizs - magyar irodalom - helyismeret - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 908.44-2Paris(0:82-84)
[AN 3698309]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2018.
Márkus László
   Fehérhegyi Parnasszus / Márkus László. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2017. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80671-8-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697893]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2018.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Vergődj, mintha élnél : kisregény / Mátyás B. Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2017. - 124, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-708-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697516]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2018.
May Szilvia
   A Fásli Utcai Állatkórház / írta May Szilvia ; rajz. Petrók Ildikó. - [Szentendre] : Cerkabella, 2017. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-33-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3700265]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2018.
May Szilvia
   A Fásli Utcai Állatkórház : újabb esetek / írta May Szilvia ; rajz. Petrók Ildikó. - [Szentendre] : Cerkabella, 2017. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-46-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3700263]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2018.
Merza József (1932-)
   Mivé lesz az ember? : esszék / Merza József. - Budapest : Napkút K., 2017. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-714-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3697319]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2018. - 203, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-202-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701195]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2018.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2017. - 159, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-201-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3701213]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2018.
Nádas Péter (1942-)
   Világló részletek : emléklapok egy elbeszélő életéből / Nádas Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-676-701-3 kötött : 7999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3701029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 611 p.
ISBN 978-963-676-562-0
[AN 3701031] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 596, [3] p.
ISBN 978-963-676-700-6
[AN 3701033] MARC

ANSEL
UTF-82230 /2018.
Nagy Ferenc István
   Az évek parazsa [elektronikus dok.] : Nagy Ferenc István író-költő versei / előadják Nagy Ferenc István, Csengődi Éva. - Hangzó anyag. - [Polgárdi] : [Nagy F. I.], 2017. - 1 CD (30 min) ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-0322-1
magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3696440]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2018.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah : regény / Náray Tamás. - [Budapest] : Libri, 2017. - 739 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-216-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697139]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2018.
Németh Alexandra
   Lélektöredékek / Németh Alexandra. - Budapest : Gyémántfelhő, 2017. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80427-7-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697820]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2018.
   Nincs e háznál szebb palota : válogatás Az én újságomban megjelent gyermekversekből / [szerk. Csipka Rozália] ; [ill. Halász-Géczi Ágnes]. - [Budapest] : SikerX K., [2017]. - 55 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7082-59-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3697715]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2018.
Oláh János (1942-2016)
   Csókold meg a csizmám! : elbeszélések / Oláh János ; [szerk. Mezey Katalin]. - Budapest : M. Napló, 2017. - 101 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-16-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3698654]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2018.
Oravecz Imre (1943-)
   Héj / Oravecz Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2017. - 113, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3543-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3698076]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2018.
Ormos Mária (1930-)
   Remények és csalódások / Ormos Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 285 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8842-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - történész - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 930.1(439)(092)Ormos_M.(0:82-94)
[AN 3698478]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2018.
Pap Jánosné
   Új mesék, új ötletek : mesés drámajátékok / Pap Jánosné, Rostási Nikolett. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2017]-. - 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
magyar irodalom - gyermekirodalom - drámapedagógia - óvodapedagógia - mese - tanári segédkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 371.383.1(072) *** 372.3(072)
[AN 3698423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szeptembertől januárig. - [2017]. - 95 p.
ISBN 978-615-5581-50-2 fűzött
[AN 3698430] MARC

ANSEL
UTF-82238 /2018.
Potozky László (1988-)
   Égéstermék : regény / Potozky László. - Budapest : Magvető, 2017. - 163, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3602-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696781]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2018.
Punk Mária (1971-)
   A kővé vált királylány : mesék kicsiknek és nagyoknak / Punk Mária ; ill. Tari Teodóra. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-38-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3698243]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2018.
Radics Renáta (1988-)
   Fotelmesék / írta Radics Renáta ; rajz. Kondora Beáta. - [Tóalmás] : [Radics R.], 2017. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9522-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3698377]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tatjána / Rejtő Jenő ; [... szerk. és az utószót írta Thuróczy Gergely]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 174, [24] p. : ill. ; 19 cm. - (Transzliteratúra, ISSN 2560-1776 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-235-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3696818]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő. - Budapest : Holnap, 2017. - 227, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-197-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3701206]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2018.
Rojik Tamás (1988-)
   A csillagos égig / Rojik Tamás. - Budapest : Napkút K., 2017. - 124, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-715-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697267]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2018.
Rot Mikle, Elisa
   Rég várt pillanat / Elisa Rot Mikle. - [Budapest] : Veres J.-né, [2017]. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0579-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3698493]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2018.
Saitos Lajos (1947-)
   Hajnali órán : 70 haiku : válogatás / Saitos Lajos. - Budapest : Napkút K., 2017. - 74 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-682-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3697271]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2018.
Serfőző Attila (1960-)
   A horizonton túl / Serfőző Attila. - Miskolc : EX-IMP Kft., 2017. - 87 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5150-24-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3696953]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2018.
Sipos Gábor Gergő
   Lélekző : versek, haikuk, dalszövegek, 1992, 2011-2017 / Sipos Gábor Gergő. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2017. - 265 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-80671-7-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697889]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2018.
Sirok Eszter
   Dezső, a kis béka / Sirok Eszter. - Budapest : [Sirok E.], 2017. - 47 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-12-8766-0 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3697881]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2018.
Szabó Borka (1978-)
   Erelem : eszetlen szerelem / Robin O'Wrightly ; [... ill. ... Szabó Borka]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : [Szabóné Váczi B.], 2017. - 190, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0248-4 fűzött
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3698357]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2018.
Szatmári Imre
   2 [elektronikus dok.] / Szatmári Imre. - Szöveg (epub : 656 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vitairat - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 3682748]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2018.
Száva Csanád (1979-)
   Nyomhatározó / Száva Csanád. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2017]. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 116.)
ISBN 978-615-80686-5-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - haiku - próza
894.511-14(498) *** 894.511-3(498)
[AN 3697488]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2018.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Óriás sasok / Szebényi Ildikó. - Budapest : Napkút K., 2017. - 75, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-700-6 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697515]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2018.
Szegedi Katalin (1963-)
   Palkó / Szegedi Katalin. - Budapest : Csimota, 2017. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-61-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701325]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2018.
Tamási Orosz János (1953-)
   Csattan, ás, temet / Tamási Orosz János. - Budapest : Napkút K., 2017. - 136, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-724-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - tárcaregény - kisregény
894.511-31
[AN 3697753]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2018.
Teleki Bálint
   Télidő-kontinuum / Teleki Bálint ; szerk. ... Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2017. - 69, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-717-4 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3697511]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2018.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Karácsonyi mesék / Toldi Zsuzsanna ; [graf. Piti Katalin]. - [Csongrád] : Magánkiad., 2017. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0862-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3697528]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2018.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Csillan a hab : a forrás könyve II. / Toót-Holló Tamás ; [ill. Darvas Iván] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 526, [16] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-703-7 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697327]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2018.
Tóth Ágnes
   Parnasszosz felé : versek / Tóth Ágnes. - [Pécs] : Tóth Á., cop. 2017. - 129 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9985-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3698305]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Titkos reggeli : családi mesék / Vadadi Adrienn ; Kálmán Anna rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 53, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-303-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696348]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2018.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Cetlik a szíved felett : lélekkalauz a szeretethez / Thalasszinosz ; [!ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2017. - 152 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 50.)
ISBN 978-963-9757-48-6 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3698399]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2018.
Váradi-Kiss Szabolcs
   A múlt csillagai / Váradi-Kiss Szabolcs. - Budapest : Rím Kvk., 2017. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-71-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3698442]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2018.
Verasztó Antal (1936-)
   Kövek melegénél / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2017. - 176, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-719-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697415]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2018.
Vetési Tamás Csaba
   Isten nekünk háttal : [1914-1918] : regény / Vetési Tamás. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Vetési T., 2017. - 389, [24] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0711-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700787]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2018.
Vidra Gabriella, H.
   A barlang titka : A tudás könyvei IV. / Vidra Gabriella. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2017, cop. 2013. - 289 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-437-202-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3700539]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2018.
Vidra Gabriella, H.
   A fekete kő titka : A tudás könyvei I. / Vidra Gabriella. - 4. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 389 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-437-201-1 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3701323]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2018.
Viola Judit
   Sasok a viharban II : sűrűsödnek a fellegek / Viola Judit. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-717-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3697996]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2018.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Világgá ment : ...és ami azóta történt... : bővített válogatás új fejezetekkel / Vujity Tvrtko. - [Budapest] : Pokoli-Angyali K., cop. 2017. - 719 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80548-1-2 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3698101]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2018.
Zakály Viktória (1985-)
   #egyszercsak : [Gábriel-duológia, második könyv] / Zakály Viki. - Budapest : Libri, 2017. - 349 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-862-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3698301]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2269 /2018.
Ackland, Nick
Bed with Ted! (magyar)
   Aludj jól! : hogyan? megmutatom, gyere! / [szöveg ... Nick Ackland] ; [ill. Sam Walshaw]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-294-398-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696906]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2018.
Ackland, Nick
Let's play! (magyar)
   Játssz velem! : hogyan? megmutatom, gyere! / [szöveg Nick Ackland] ; [ill. Sam Walshaw]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-294-399-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696874]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / [Bartos Erika]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5441-51-6 kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3700650]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2018.
Cernuschi, Claudio
Cappuccetto Rosso (magyar)
   Piroska és a farkas : egy mesés pop up! könyv / [ill. Claudio Cernuschi]. - [Szentendre] : Urbis, 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Pop up mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-615-5289-14-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696954]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2018.
Döring, Hans-Günther
Jahreszeiten (magyar)
   Évszakok / [ill. ... , szöveg Hans-Günther Döring] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-425-8 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3698808]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2018.
Döring, Hans-Günther
Streichelzoo (magyar)
   Állatsimogató / [ill. ... , szöveg Hans-Günther Döring] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-426-5 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3698811]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2018.
Duneau-Délis, Aloïs
Dora decorates her Christmas tree (magyar)
   Dóra feldíszíti a karácsonyfát : [angol szavakkal!] / írta Alöis Duneau-Délis ; képek Luc Doligez ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2017]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-615-5670-48-0 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3697980]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2018.
Elliot, Rachel (1975-)
Farm families (magyar)
   Háziállatok / [írta Rachel Elliot] ; [rajz. Clare Fennell] ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Húzd és mondd!
ISBN 978-963-294-455-5 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696934]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2018.
Elliot, Rachel (1975-)
Forest homes (magyar)
   Erdei állatok / [írta Rachel Elliot] ; [rajz. Clare Fennell] ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Húzd és mondd!
ISBN 978-963-294-454-8 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696944]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2018.
Elliot, Rachel (1975-)
Noisy jungle (magyar)
   A dzsungelben / [írta Rachel Elliot] ; [rajz. Clare Fennell] ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Húzd és mondd!
ISBN 978-963-294-457-9 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696930]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2018.
Elliot, Rachel (1975-)
Playtime pond (magyar)
   Vízparti móka / [írta Rachel Elliot] ; [rajz. Clare Fennell] ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Húzd és mondd!
ISBN 978-963-294-456-2 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696919]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2018.
Flamini, Lorella
Storie della fattoria (magyar)
   Történetek a farmon : mesés pop up! könyv / [ill. Lorella Flamini]. - [Szentendre] : Urbis, 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-615-5289-15-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696936]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2018.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi a vidámparkban / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2017]. - [39] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-314-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696354]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2018.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun oudot kojeet (magyar)
   Tatu és Patu fura masinái / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-01-2 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3700258]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2018.
Ho, Jannie
Snuggly Puppy looks for the perfect hug (magyar)
   Bujszi kutya ölelésre vágyik : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-294-447-0 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3698507]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2018.
Inaraja, Javier
   Tanulságos történetek / [graf. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 166, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-445-971-2 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700658]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2018.
Lengyel Orsolya
   Kókusz kutya és a Mikulás / [szerző Lengyel Orsolya] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5627-59-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3701168]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2018.
Maruyama Chihiro
Pierre the maze detective : the mystery of the empire maze tower (magyar)
   Pierre, a labirintusnyomozó : a labirintustorony rejtélye / írta Chihiro Maruyama ; [... ford. Varró Zsuzsa]. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2017. - 32, [3] p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-9869-92-9 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3697066]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2018.
Moore, Harry
Holiday helpers! (magyar)
   Karácsonyi mentőakció : [kivágható ajándékkísérő kártyákkal!] / rajz. Harry Moore. - [Fót] : JCS Média, [2017]. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-615-5670-52-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3697956]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2018.
Moore, Harry
The pups save Christmas! (magyar)
   A kutyik megmentik a Karácsonyt / rajz. Harry Moore. - [Fót] : JCS Média, [2017]. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-615-5670-51-0 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3697967]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2018.
Morey, Marie (1978-)
Barnabé le chevalier (magyar)
   Csibész vitéz / Marie Morey ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 18x20 cm
keretcím: Merre? Erre?
ISBN 978-963-294-388-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696951]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2018.
Morey, Marie (1978-)
Inès la princesse (magyar)
   Mákszem királylány / Marie Morey ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 18x20 cm
keretcím: Merre? Erre?
ISBN 978-963-294-389-3 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696958]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2018.
Oxlade, Chris (1961-)
Busy builders : fire station (magyar)
   Építsd fel! : tűzoltóság / [írta Chris Oxlade] ; [rajz. Carles Ballesteros] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
Közös dobozban összerakható játékmodellekkel
ISBN 978-963-294-452-4 fűzött : 5490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3698633]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2018.
Strid, Jakob Martin (1972-)
Mimbo Jimbo og den lange vinter (magyar)
   Mimbo Jimbo és a hosszú tél / Jakob Martin Strid ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 117 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-039-0 kötött : 3499,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698306]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2018.
Sváb József (1963-)
   Árpád-házi szentjeink / Sváb József rajz. ; ... Szauer Ágoston verseivel. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2017]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-01-0 fűzött : 350,- Ft
Árpád-házi szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 235.3(092)(439)(02.053.2)
[AN 3696641]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2018.
Weller-Essers, Andrea
Bauernhof (magyar)
   A tanyán / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Irmgard Paule] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-427-2 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3698786]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2018.
Weller-Essers, Andrea
Wald (magyar)
   Az erdő / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Heike Vogel] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-424-1 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3698804]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2296 /2018.
   Emberközpontú tudomány [elektronikus dok.] : absztraktfüzet a Tomori Pál Főiskola Magyar Tudomány Ünnepe konferenciájára ... / szerk. ... Fata Ildikó. - Szöveg (pdf : 595 KB). - Budapest : TPF, [2017]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2017. nov. 21-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146898. - Működési követelmények: Adobe Reader
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3699576]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2018.
Fiatalok Európában Konferencia (3.) (2016) (Pécs)
   III. Fiatalok Európában Konferencia : Pécs, 2016. november 04-05. : tanulmánykötet / szerk. Haffner Tamás, Kovács Áron ; kiad. a Sopianae Kulturális Egyesület. - [Pécs] : Sopianae Kult. Egyes., [2017]. - [2], 229 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80444-4-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3697756]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2018.
   Képregényen innen és túl : tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I. / szerk. Vincze Ferenc. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2017. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Képregénytudomány, ISSN 2560-1962 ; 1.)
A Kolozsváron, 2016. május 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87984-3-5 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - műfajtörténet - művészetesztétika - irodalomesztétika - kultúraszociológia - képregény
087.6:084.11(439)(091) *** 087.6:084.11(100)(091) *** 7.01 *** 82.01 *** 316.7
[AN 3697579]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2018.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie. - A 10. kötettől kiad. a Books & Stuff Bt.
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Újrakezdés. - cop. 2017. - 134 p.
ISBN 978-615-80728-4-7 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3698615] MARC

ANSEL
UTF-82300 /2018.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Siralomvölgy. - cop. 2017. - 134 p.
ISBN 978-615-80728-0-9 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3698609] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Vihar előtti csend. - cop. 2017. - 131, [4] p.
ISBN 978-615-80728-1-6 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3698613] MARC

ANSEL
UTF-82301 /2018.
Marabu (1962-)
   Hé, Dodó! : Marabu Dodóskönyve 001-100. - Újraszerk., bőv. kiad. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2017. - 64 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5524-28-8 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3700948]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2018.
Marabu (1962-)
   Mi van, Dodó? : Marabu Dodóskönyve 101-200. - Újraszerk., új epizódokat tartalmazó kiad. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2017. - 64 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5524-29-5 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3700950]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2018.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., 27-32. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2017]. - [160] p.
ISBN 978-615-00-0006-0 kötött : 3290,- Ft
[AN 3697791] MARC

ANSEL
UTF-82304 /2018.
Moore, Alan (1953-)
Violator (magyar)
   Violátor / szöveg Alan Moore ; rajz Bart Sears és Greg Capullo ; ford. ... Benes Attila. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2017]. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80847-0-3 fűzött : 1190,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3697762]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2018.
   Oknyomozó tudomány [elektronikus dok.] / szerk. ... Fata Ildikó, Kissné Budai Rita. - Szöveg (pdf : 16.6 MB). - Budapest : TPF, 2017. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2016. nov. 22-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146886. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80727-0-0
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3699543]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2018.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
A 15., 16. kötetet ford. Benes Attila
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Fátyolos hold. - 2017. - 182, [2] p.
ISBN 978-963-9998-50-6 kötött
Fűzött : 3190,- Ft
[AN 3698758] MARC

ANSEL
UTF-82307 /2018.
Stilton, Geronimo
Il treno più veloce del Far West (magyar)
   Irány a vadnyugat! / Geronimo Stilton ; [rajzok Ennio Bufi ... és Mirka Andolfo ...] ; [ford. Kotsis Orsolya]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 50 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mulatságos történetek képregényben)
ISBN 978-963-266-472-9 fűzött : 1599,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3698013]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2018.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - cop. 2017. - [166] p.
ISBN 978-963-9998-46-9 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3698767] MARC

ANSEL
UTF-8


   16. - cop. 2017. - [163] p.
ISBN 978-963-9998-49-0 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3698774] MARC

ANSEL
UTF-8