MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/03/10 08:40:10
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
2309 /2018.
Mizera Tamás (1985-)
   A könyvkiadó egri Líceum : történet és kiadványjegyzék / Mizera Tamás, Nagy Andor, Verók Attila. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2017. - 2 db ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Érseki Lyceumi Nyomda (Eger)
Eger - nyomdászattörténet - könyvkatalógus
017.4(439-2Eger) *** 655.1(439-2Eger)(091)
[AN 3699306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1755-1852. - 493 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9131-5 kötött : 3800,- Ft
[AN 3699313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1853-1949. - 458 p.
ISBN 978-963-09-9132-2 kötött : 3800,- Ft
[AN 3699314] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2310 /2018.
   A béke gondolata Ábrahám örököseinél : [konferencia Márton Áron püspök tiszteletére] : [a Barankovics Izraelita Műhely és ... Gál Ferenc Főiskola közös rendezvénye, 2016. október 14-15., ... Szeged ...] / [szerk. ... Barna Attila, Borbándi Erik]. - Debrecen : META-95 Bt., 2017. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89840-3-6 fűzött
karitász - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 266.3
[AN 3699149]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2018.
Bornemisza Eszter (1955-)
   Urban textures / Eszter Bornemisza. - [Budapest] : Grafium, cop. 2017. - 178, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-12-9756-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 745.52(439)(092)Bornemisza_E.
[AN 3698906]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2018.
   Győri Fotóklub Egyesület, 60 / [szerk. Csapó Balázs]. - Győr : Győri Fotóklub Egyes., 2017. - 103, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89190-1-4 kötött
Győri Fotóklub Egyesület
Győr - fotóművészet - 20. század - 21. század - egyesület - fényképalbum
061.2(439-2Győr) *** 77.04(439)"195/201"
[AN 3699100]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2018.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Civil kurázsi : Magyar Népfőiskolai Társaság / T. Kiss Tamás, Tibori Timea ; [közread. a] Bibó István Népfőiskolai Alapítvány. - Kővágóörs : Bibó I. Népfőisk. Alapítvány, 2017. - 471 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 413-435. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9924-3 fűzött
Magyar Népfőiskolai Társaság
Magyarország - felnőttoktatás - szabadegyetem - társadalmi szervezet - testülettörténet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - történelmi forrás
061.22(439)MNT *** 374.7(439)"199/200"(093)
[AN 3700827]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2018.
   A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei történeti és összehasonlító kitekintéssel = The situation and reform opportunities of the Hungarian Academy of Sciences : historical and comparative outlooks / szerk. Jakab András, Körtvélyesi Zsolt. - Budapest : Osiris, 2017. - 273, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-292-0 fűzött : 2480,- Ft
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - tudományos akadémia - tudománypolitika - tudományos élet - 21. század
061.12(439)"201" *** 001.89:323(439)"201" *** 001.89(439)"201"
[AN 3700356]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2315 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia / ... ford. Károli Gáspár ... ; ... Ötvös László ... gondozásában ; Kustár Zoltán ... tanulmányával. - [Miskolc] : [Szathmáry S.], 2017. - [1507] pag. var. ; 27 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 88.)
Gerinccím: Károli Gáspár bibliafordítása, kasseli kiadás 1704, 1804. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Posony ; Pest : Landerer, 1804
ISBN 978-615-80651-1-5 kötött
hasonmás kiadás - Biblia
094/099.07 *** 22.04=945.11
[AN 3700420]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2018.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság III : Magyar Tudomány Ünnepe : konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival : 2017. november 27-28., ... Budapest ... / [szerk. Kiszl Péter és Csík Tibor] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi Doktori Program. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2017. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-940-9 fűzött
könyvtártudomány - konferencia-kiadvány
02 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3696746]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2018.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság : könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016 / szerk. Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2017. - 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2015. november 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-842-6
könyvtártudomány
02
[AN 3696754]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2318 /2018.
Szerb Antal (1901-1945)
   Nagy emberek gyermekcipőben : rádióelőadások / Szerb Antal ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 213, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-248-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - esszé - válogatott művek - rádióműsorszám
791.9.096(439) *** 894.511-821 *** 82(091)(0:82-4)
[AN 3699940]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2018.
   Volt egyszer egy kék Duna : történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón / [... szerk. Csáky Zoltán]. - Budapest : Nap, 2017. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-332-127-0 kötött : 3940,- Ft
Duna Televízió (Budapest)
Magyarország - televíziószervezet - ezredforduló - memoár - interjú
791.9.097(439)Duna"199/200"(0:82-94)
[AN 3700576]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2320 /2018.
   Fiatal Írók Találkozója : Lakitelek, 1979-2009 / [szerk. Tóth Erzsébet és Agócs Sándor] ; [... Bahget Iskander ... fotóival] ; [... Lezsák Sándor ... jegyzeteivel]. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 229, 127 p. : ill. ; 24 cm + CD
melléklet címe: Illyés Gyula felszólalása a Fiatal Írók Találkozóján : Lakitelek, 1979. május 18-19. - Gerinccím: Lakitelek, 1979
ISBN 978-615-5428-79-1 fűzött
Fiatal Írók Találkozója (1979) (Lakitelek)
Magyarország - író - irodalmi élet - kulturális politika - magyarságtudat - 20. század - ezredforduló - konferencia - auditív dokumentum
008:323(439)"197/200" *** 894.511(092)"19" *** 894.511(091)"197/200" *** 316.7(439)"197/200" *** 061.3(439-2Lakitelek) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 3703514]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2018.
   A pécsi egyetemek MTA-tagjai, 1921-2017 / [szerk. Szilágyi László] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, 2017. - 135 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-642-849-5 kötött
Magyarország - Pécs - egyetemi tanár - tudós - akadémikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
001(439-2Pécs)(092) *** 37(439-2Pécs)(092)
[AN 3700639]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2018.
Reynolds, Garr
Presentation zen (magyar)
   PreZENtáció : egyszerű ötletek prezentációk készítéséhez és előadásához / Garr Reynolds ; [Guy Kawasaki előszavával] ; [ford. Andó Éva]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 312 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-505-3 fűzött : 4500,- Ft
módszertan - zen buddhizmus - előadás
001.817 *** 294.321
[AN 3702182]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2323 /2018.
Cannon, Alexander
The invisible influence (magyar)
   Kelet mágusai : Tibet misztikája és csodái / Alexander Cannon ; [ford. Balogh Barna]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-78-3 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3703474]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2018.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Omega (magyar)
   Omega : a belső gazdagsághoz vezető út / Ruediger Dahlke és Veit Lindau ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 246 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-312-4 fűzött : 3290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3700506]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2018.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   A kék vér gyermekei / Purisaca Golenya Ágnes. - [Üröm] : Magánkiad., 2014-. - 20 cm
okkultizmus
133.25
[AN 3586815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Utazás az aranykorba : az emberi történelem metafizikája az ibolyaláng fényében. - 2017. - 364 p., : ill.
ISBN 978-615-80611-6-2 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3698943] MARC

ANSEL
UTF-82326 /2018.
Pugev Béla
   Jelek a Columba csillagképből / Pugev Béla. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-5058-88-2 fűzött : 2000,- Ft
földön kívüli élet
001.94
[AN 3700548]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2018.
Raduga, Michael (1983-)
The phase (magyar)
   A fázis : összetöri az illúziót a valóságról / szerző Michael Raduga ; ill. Andrey Goodkov. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 505 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-615-5647-20-8 kötött : 5990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3699439]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2018.
Schilling Péter (1977-)
   2018, a teremtés éve : 52 heti számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2018]. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-05-8 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3701160]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2018.
Seper Raziyʾel (magyar)
   Raziel angyal könyve : a praktikus teurgia és a misztikus kabbala könyve / [ford. Ladányi Lóránd, Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 104, XXII p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5342-76-9 fűzött : 2300,- Ft
Kabbala
misztika
133 *** 296.65
[AN 3703493]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2018.
Shanga Papa
Praxis der Voodoo-Magie (magyar)
   A voodoo-mágia gyakorlata : [a voodoo technikája, rituáléja és gyakorlata] / Papa Shanga ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 150 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5342-77-6 fűzött : 2500,- Ft
mágia
133.4 *** 159.961.4
[AN 3703470]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2018.
Waite, Arthur Edward (1857-1942)
The pictorial key to the tarot (magyar)
   Képes ismertető a Tarot szimbólumaihoz / Arthur Edward Waite ; [ford. Volcz Dénes]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-79-0 fűzött : 2300,- Ft
jövendőmondás - kártyajáték - jelkép
133.3 *** 003.62
[AN 3703505]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2332 /2018.
   A hulladék is érték! : tájékoztató és foglalkoztató füzet / [ill. Oravecz Gergely] ; [közread. a Herman Ottó Intézet]. - Budapest : Herman O. Int., 2017. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-309-038-1 fűzött
szelektív szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
504.064.4(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 087.5
[AN 3701696]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2018.
   "Sikerek és tanulságok a természetvédelemben" : XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia : ... Eger, 2017. november 2-5. : absztrakt kötet / szerk. Mizsei Edvárd és Szepesváry Csaba ; [rend., közread. a] Magyar Biológiai Társaság, MTA Ökológiai Kutatóközpont. - [Budapest] : MBT ; [Tihany] : MTA ÖKK, 2017. - 154 p. ; 23 cm
Fűzött
természetvédelem - biológia - konferencia-kiadvány
504.06 *** 57 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3699993]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2334 /2018.
Japanese - Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and its Applications (10.) (2017) (Budapest)
   Proceedings of the 10th Japanese - Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and its Applications : May 22-25, 2017, Budapest ... / [ed. András Frank, András Recski, Gábor Wiener] ; [publ. by the Department of Computer Science and Information Theory Budapest University of Technology and Economics]. - [Budapest] : Dep. of Computer Science and Information Theory BUTE, [2017]. - 518 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-253-1 fűzött
diszkrét matematika - konferencia-kiadvány
510.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3700032]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2018.
Nagyné G. Pataki Ágnes
   Matekmese / Nagyné G. Pataki Ágnes. - [Martonvásár] : Szerző, 2017. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9721-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - matematika - mese
51(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3699115]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2018.
Soós Ferenc (1935-)
   Rekurziós kísérletek / Soós Ferenc. - Miskolc : [Soós F.], 2017. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-0005-51-5 fűzött
rekurzió
510.57
[AN 3700072]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2337 /2018.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
Six easy pieces (magyar)
   Hat könnyed előadás : kötetlen ismerkedés a fizika lenyűgöző világával / Richard P. Feynman ; [előszó ... Paul Davies ...] ; [ford. Ill Márton]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2017. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-317-6 kötött : 3500,- Ft
fizika - előadóbeszéd
53(042)
[AN 3701815]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2338 /2018.
Conferentia Chemometrica (2017) (Gyöngyös-Farkasmály)
   Conferentia Chemometrica 2017 : Gyöngyös-Farkasmály ..., September 03-06, 2017 / [ed. by Károly Héberger] ; [org., publ. by the] Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences, Chemometrics and Chemoinformatics Working Group of the Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Research Centre for Natural Sciences HAS, [2017]. - [74] fol. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-35-8 fűzött
mennyiségi analízis - kromatográfia - konferencia-kiadvány
543.062 *** 543.544 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3700084]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2339 /2018.
Farkas Róbert
   Első könyvem az univerzumról : hogyan születnek a csillagok? / Farkas Róbert. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2017. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 1.)
ISBN 978-963-437-043-7 kötött : 1999,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3701704]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2018.
Whiteson, Daniel
We have no idea (magyar)
   Halványlila gőzünk sincs : tutikalauz az ismeretlen univerzumhoz / Daniel Whiteson, Jorge Cham ; [ford. Kovács József]. - Budapest : Európa, 2017. - 375, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-840-3 kötött : 3990,- Ft
kozmológia - világegyetem
524.8
[AN 3699802]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2341 /2018.
Al-Khalili, Jim (1962-)
Life on the edge (magyar)
   Az élet kódja : titokzatos kvantumok / Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden ; [ford. Dienes István]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 415 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-615-0 kötött : 3999,- Ft
élet eredete - molekuláris biológia - kvantummechanika
577 *** 530.145 *** 573.5 *** 128
[AN 3702380]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2018.
Aves (magyar)
   Madarak / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8989-3 kötött : 1800,- Ft
madár
598.2
[AN 3699148]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2018.
Balogh Elemér (1940-)
   55 év kutatás, 55 találmány - az emberért / Balogh Elemér. - Budapest : NDP, 2017. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 978-615-5719-07-3 kötött
Felvidék - tudós - biokémia - határon túli magyarság - memoár
577.1 *** 57(437.6)(=945.11)(092)Balogh_E.(0:82-94)
[AN 3698976]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2018.
Telegdi Ágnes
   Rovarok és pókok, ahogy még sosem láttad őket / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., 2017, cop. 2010. - [48] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-88906-2-7 kötött : 1990,- Ft
rovar - pók - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 595.44(02.053.2)
[AN 3702188]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2018.
Vincze János (1941-)
   Biomatematikai kislexikon = Dictionar[!Dictionary] of biomathematics / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2017. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 12.)
ISBN 978-615-5719-11-0 fűzött
biometria - szaklexikon
57.087.1:030 *** 51-76:030
[AN 3698954]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2018.
Vincze János (1941-)
   Pszichobiofizikai cikkgyűjtemény = The psychobiophysics articles / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2017. - 232 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 5.)
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-10-3 fűzött
biofizika - orvostudomány
577.3 *** 61
[AN 3698950]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2018.
Vincze János (1941-)
   Válogatott cikkek IV = Selected articles IV. / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2017. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 45.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9775-64-0)
biofizika - interdiszciplináris módszer
577.3 *** 001
[AN 3698960]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2348 /2018.
Alquati, Elena
Nutrire la bellezza (magyar)
   Szépség egészséges ételekkel : hogyan táplálkozzunk helyesen? : [80 recepttel] / Elena Alquati ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5723-05-6 fűzött : 2950,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3700076]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2018.
Bollinger, Ty
The truth about cancer (magyar)
   Az igazság a rákról : amit a rák történetéről, megelőzéséről és kezeléséről tudni kell / Ty M. Bollinger ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 261 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-296-7 kötött : 3490,- Ft
rákbetegség - természetgyógyászat - rákellenes szer
615.277.3 *** 615.89 *** 616-006
[AN 3700508]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2018.
Carlson, Linda E. (1969-)
Mindfulness-based cancer recovery (magyar)
   Éber figyelemre épülő megküzdésprogram rákbetegeknek (MBCR) : lépésről lépésre a rákbetegségből való felépülés útján az MBSR (éber figyelemre épülő stresszcsökkentés) módszerével / Linda E. Carlson, Michael Speca ; előszó Zindel Segal ; [közread. a] Tűzmadár Alapítvány. - Budapest : Tűzmadár Alapítvány, 2017. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: MBCR. - Bibliogr.: p. 181-188.
ISBN 978-963-12-9705-8 fűzött : 2500,- Ft
rákbetegség - mentálhigiénia - stresszkezelés - tudatosság
616-006 *** 613.865 *** 612.06 *** 159.922
[AN 3699732]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2018.
Chalmers, Elden M.
Healing the broken brain (magyar)
   Az agy csodálatos öngyógyító képessége / Elden M. Chalmers ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2017. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-24-7 fűzött
öngyógyítás
615.89
[AN 3703457]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2018.
Csattos Ilona (1956-)
   Vedd észre : a legmélyebb önismeret / Csattos Ilona. - 4. kiad. - [Budapest] : Csendo, 2017, cop. 2011. - 399, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2888-8 fűzött : 3995,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3702396]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2018.
De Sena, Joe (1969-)
Spartan fit! (magyar)
   30 nap a rajtig : Dönts! Vátoztasd meg az elméd! Alakítsd át a tested! Állj készen! / [Joe De Sena] ; [John Durant közrem.] ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest ; [Úrhida] : Lábnyom Kvk., cop. 2017. - 244 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-615-80317-8-3 fűzött : 3995,- Ft
edzés - személyiségfejlesztés - egészséges táplálkozás - ételrecept
159.923.2 *** 796.015 *** 641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3699584]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2018.
Fajtai Dezső
   Hatékony idő (élet) gazdálkodás a motiváció tükrében : bevált technikák, hogy gyorsabban érd el céljaidat / Fajtai Dezső. - [Kaposvár] : Szerző, 2017. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0258-3 fűzött
életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 159.937.53
[AN 3698840]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2018.
García, Héctor
Ikigai (magyar)
   Ikigai : [a hosszú élet japán titka] / Héctor García, Francesc Miralles ; [ill. ... Marisa Martínez] ; [graf. ... Flora Buki] ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Bookline, 2017, cop. 2016. - 205 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-918-2 kötött : 3499,- Ft
Japán - mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865(520)
[AN 3701474]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az öregkor örömei és áldásai / Gyökössy Endre ; [szerk. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 217, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-730-7 kötött : 2800,- Ft
idős - mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865-053.9 *** 244
[AN 3699895]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2018.
Hawk, Althea S.
Quantum DNA healing (magyar)
   Kvantum DNS gyógyítás : tudatosság gyakorlatok a genetikus sorsod megváltoztatásához / Althea S. Hawk. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 248 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-615-5647-30-7 kötött : 4500,- Ft
öngyógyítás - természetgyógyászat
615.89
[AN 3699432]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2018.
Hidvéginé Adorján Lívia
   Az egészségügyben dolgozók jogvédelme / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : Medicina, 2018, cop. 2017. - 360 p. ; 23 cm. - (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 5.)
ISBN 978-963-226-649-7 kötött : 5200,- Ft
Magyarország - orvos - egészségügyi dolgozó - jogvédelem
614.25(439) *** 347.9(439) *** 614.2(439)
[AN 3700302]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2018.
The human body (magyar)
   Az emberi test : [több, mint 500 hihetetlen tény] / [szerk. Iván Katalin]. - Budapest : IQ Press, cop. 2017. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-12-9444-6 fűzött
emberi test - anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 3699052]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2018.
Jones, Daniel M. (1986-)
Become the force (magyar)
   Válj eggyé az erővel! : 9 lecke a jedista mesterré váláshoz / Daniel M. Jones ... ; lejegyezte Theresa Cheung ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2017. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-292.
ISBN 978-615-5644-06-1 fűzött : 3590,- Ft
Egyesült Államok - életvezetés - játékfilm - fantasztikus film
613.865(083.9) *** 791.43-312.9(73)
[AN 3700792]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2018.
Kaminoff, Leslie (1958-)
Yoga anatomy (magyar)
   Jógaanatómia / Leslie Kaminoff ; [ford. Szegedi Márk]. - [Budapest] : Saxum, [2017], cop. 2011. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-248-081-7 kötött : 4500,- Ft
jóga - torna - anatómia
615.851.86 *** 613.71 *** 611
[AN 3700123]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2018.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az agyam eldobom : nő pánikban / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Figyelem K., 2017. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-78-9 fűzött : 3499,- Ft
pánikbetegség - napló
616.891.6(0:82-94)
[AN 3702413]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2018.
   A képzés, továbbképzés és a tudásmegosztás szerepe az egészségügyi ellátásban : a családorvoslás gyakorlati és speciális kérdései = The role of education, training and knowledge sharing in the health care : the practical and special issues in the general practitioners' practice / szerk. Schmidt Péter. - Győr : [Schmidt P.], 2017. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Győrben, 2017. szept. 23-án rendezett 233. Alapellátási Szabadegyetem összefoglalói. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0504-1 fűzött
orvostudomány - háziorvosi ellátás - konferencia-kiadvány
61 *** 614.23 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3698993]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2018.
Kerekes Balázs
   Úttörő - utazz olcsón! [elektronikus dok.] : nyaralj fillérekből, spórolj százezreket! / Kerekes Balázs. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Dunaharaszti] : Kerekes B., [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147207. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-0005-3
utazás - életvezetés - útmutató - elektronikus dokumentum
613.865 *** 91(036) *** 796.5(036)
[AN 3700885]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2018.
   Klinikai belgyógyászat / szerk. Tulassay Zsolt. - Budapest : Medicina, 2017. - 839 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-619-0 kötött : 17600,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3700310]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2018.
Knight, Sarah
The life-changing magic of not giving a f*ck (magyar)
   Nagy ívben : a varázslatos módszer, amellyel örökre száműzhetsz az életedből mindent, amivel tele van a t***d / Sarah Knight ; [ford. Wellner Judit]. - Budapest : Kiskapu, 2017. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5644-09-2 fűzött : 2790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3700803]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2018.
Lázár Gyula (1938-)
   A pécsi anatómiai gyűjtemény = The Pécs anatomical collection = Die anatomische Sammlung von Pécs / Lázár Gyula ; [közread. a PTK ÁOK]. - [Pécs] : PTE ÁOK, cop. 2017. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-429-169-5 fűzött
Pécs - anatómia - múzeumi gyűjtemény
611 *** 069(439-2Pécs)
[AN 3701193]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2018.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3701164]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2018.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd és Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 9. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2017, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 3750,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3702199]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2018.
Merétey Sándor (1893-1950)
   Hiteles hivatás : dr. Merétey Sándor el nem küldött levelei családjának : 1944. október - 1945. március / szerk., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Géra Eleonóra ; a bev. tanulmányokat írta Géra Eleonóra, Kovács Bálint. - [Budaörs] : [Fekete Á.], [2017]. - 184 p. : ill. ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9890-1 fűzött
Merétey Sándor (1893-1950)
Magyarország - orvos - 20. század - levelezés
61(439)(092)Merétey_S.(044)
[AN 3699680]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2018.
Mess Béla (1927-)
   Egy pécsi kutatóorvos külföldi bolyongásai : öt kontinens, harminc ország, kétszáz utazás / Mess Béla ; [közread. a PTE ÁOK]. - [Pécs] : PTE ÁOK, cop. 2017. - 179 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-429-170-1 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - útleírás - memoár
61(439)(092)Mess_B.(0:82-94) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3700978]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2018.
Mohácsi Péter
   Mai kincs / Mohácsi Péter. - Budapest : Szivárvány Fény K., 2017. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0323-8 fűzött : 3250,- Ft
 (hibás ISBN 5689-654-665)
mentálhigiénia
613.865
[AN 3698833]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2018.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to expect when you're expecting (magyar)
   Az a 9 hónap : útmutató hónapról hónapra leendő anyáknak és apáknak / Heidi Murkoff és Sharon Mazel ; [ford. Farkas Eszter]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2018, cop. 2017. - 607 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-355-352-7 kötött : 6490,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 3702227]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2018.
Nagy László Zoltán
   Tűzvizsgálati kódex / Nagy László Zoltán ; [... kiad. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvizsgáló Szolgálat]. - Budapest : Főv. Katasztrófavédelmi Ig. Tűzvizsgáló Szolgálat, 2017-2018. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
tűzvizsgálat
614.84 *** 351.78
[AN 3700937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 434 p.
ISBN 978-615-00-0919-3 kötött
[AN 3700945] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 445 p.
ISBN 978-615-00-0920-9 kötött
[AN 3700947] MARC

ANSEL
UTF-82375 /2018.
Németh Ferenc
   "Ilyenek a háború viszontagságai" : Fábián Ernő és Bayer Irén a Nagy Háborúban / Németh Ferenc, Szilágyi Mária ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára. - Székesfehérvár : MNL Fejér M. Lvt., 2017. - 269 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-269. - Összefoglalás angol, német, román és horvát nyelven
ISBN 978-963-7233-46-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - első világháború - katonaorvos - napló
61(439)(092)Fábián_E.(0:82-94) *** 943.9"1914/1918"(0:82-94) *** 355(439)(092)Fábián_E.(0:82-94)
[AN 3699006]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2018.
Römer, Felicitas (1964-)
Kinder dürfen Ängste haben (magyar)
   Szorongó gyerekek : hogyan öntsünk bátorságot gyermekünkbe, és hogyan erősítsük az önbizalmát? / Felicitas Römer ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2017. - 85 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-266-8 fűzött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - félelem - stresszkezelés
159.922.7 *** 159.942 *** 612.06
[AN 3699397]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2018.
Rózsás Andrea
   A felemelkedés rózsái : spirituális önismereti könyv kártyacsomaggal / Rózsás Andrea. - [S.l.] : Magánkiad., 2017. - 180 p. : ill. ; 17 cm + 31 mell.
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-12-9987-8 fűzött
önismeret - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3698851]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2018.
Schaffler Orsolya
   Gyermekáldás természetesen : beszélgetések a NaPro technológiáról / Schaffler Orsolya. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 101, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-69-0 fűzött : 1390,- Ft
mesterséges megtermékenyítés - családtervezés - vallási erkölcs
618.177-089.888.11 *** 241
[AN 3700424]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2018.
Sinka Miléna
   Egy ágyban az egészséggel : útmutató az optimális alvásminőség elnyeréséhez / Sinka Miléna. - [Vác] : Szerző, cop. 2017. - 151 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-615-00-0325-2 fűzött : 3990,- Ft
alvás - mentálhigiénia
613.79 *** 613.865
[AN 3701196]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2018.
Szalay Ádám
   Itt a te időd! : vadonatúj élet 10 lépésben / Szalay Ádám. - Budapest : Bioenergetic K., cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-291-322-3 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3700474]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2018.
Szilágyi-Herman Erzsébet (1930-)
   Barátom, Kim Ir Szen / Szilágyi-Herman Erzsébet, Bod Péter. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 246, [2] p., [31] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-49-2 kötött : 4390,- Ft
Kim Ir-sen (1912-1994)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - Svájc - politikus - 20. század - természetgyógyász - külföldön élő magyar személyiség - 21. század - memoár
615.89(494)(=945.11)(092)Szilágyi-Herman_E.(0:82-94) *** 32(519.3)(092)Kim_Ir-szen(0:82-94)
[AN 3699886]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2018.
Terkeurst, Lysa (1969-)
Unglued participant's guide (magyar)
   Kiborulva : nyers érzések, bölcs döntések : munkafüzet : 6 alkalom / Lysa Terkeurst és Christine M. Anderson ; [... kiad. ... Szentírás Szövetség ...]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2017. - 188 p. : ill. ; 23 cm + DVD
ISBN 978-615-80257-3-7 fűzött
életvezetés - nő - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
613.865-055.2 *** 244
[AN 3699763]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2018.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2017, cop. 2011. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-9-6 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3701987]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2018.
Vella, Elias (1941-)
Guariscimi signore (magyar)
   Gyógyíts meg, Uram! / Elias Vella ; [ford. Madocsai Bea és Laczkó István] ; [közread. a] Talitha Kum Keresztény Alapítvány. - Csongrád : Talitha Kum Keresztény Alapítvány, 2017. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5813-01-6 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - gyógyulás - mentálhigiénia
613.865 *** 244 *** 616-036.82
[AN 3701167]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2018.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   37. - 2017. - 356 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-04-2 fűzött
[AN 3698967] MARC

ANSEL
UTF-8


   39. - 2017. - 347 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-08-0 fűzött
[AN 3698970] MARC

ANSEL
UTF-8


   38. - 2017. - 335 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-05-9 fűzött
[AN 3699496] MARC

ANSEL
UTF-8


   40. - 2017. - 366 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-09-7 fűzött
[AN 3699497] MARC

ANSEL
UTF-82386 /2018.
Vuori, Katariina (1971-)
Saunakeittokirja (magyar)
   Szaunaszakácskönyv : finn életek és ételek / Katariina Vuori és Janne Pekkala ; fotók Vesa Ranta ; [ford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Corvina, 2017. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6467-5 kötött : 5990,- Ft
Finnország - szauna - ételspecialitás - szakácskönyv
613.7 *** 615.832.1 *** 641.568(480)(083.12)
[AN 3700268]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2018.
Webb, Caroline (1971-)
How to have a good day (magyar)
   Minden nap a te napod : a sikeres hétköznapok pszichológiája / Caroline Webb ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2017. - 493 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-917-5 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3699848]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2018.
Zampone, Francesca
Trova l'amore che ti rende felice (magyar)
   Találd meg a szerelmet! / Francesca Zampone ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 79 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Gyakorlatok a boldogsághoz
ISBN 978-615-5723-07-0 fűzött : 1780,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés - párkapcsolat
159.923.2 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3701079]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2389 /2018.
   "A korszerű villamos energetikai megoldások, energiatárolás" : XII. Óbudai Energetikai Konferencia, 2017 : 2017. november 14. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2017]. - 131 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-062-3 fűzött
energetika - villamosenergia-ipar - konferencia-kiadvány
620.9 *** 621.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3699464]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2018.
Varga István (1897-1962)
   Gazdasági körkép : Dr. Varga István közgazdász munkáiból : a 2017. november 23-i Dr. Varga István Közgazdasági és Gazdasági Konferencia segédanyaga / [... írta Varga István, Kozák József, Török Róbert]. - [Budapest] : "Valutacsoda" Alapítvány, [2017]. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Valutacsoda kiskönyvtár)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9352-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - ipartörténet - gazdasági helyzet - Horthy-korszak
62(439)"192/193" *** 338(091)(439)"192/193"
[AN 3699717]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2018.
Workshop on Energy and Environment (23.) (2017) (Gödöllő)
   23rd Workshop on Energy and Environment : November 30 - December 1, 2017, Gödöllő : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2017]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9483-91-0 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 504.03
[AN 3700237]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2392 /2018.
Liukas, Linda (1986-)
Hello Ruby : journey inside the computer (magyar)
   Helló, Ruby! : nagy utazás a számítógép belsejébe : [mesekönyv játékos feladatokkal, nem csak a jövő programozóinak] / Linda Liukas ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2017. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-464-3 kötött : 2500,- Ft
számítástechnika - gyermekkönyv
681.3(02.053.2)
[AN 3700398]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2393 /2018.
Ferenc Krisztina
   A vendéglátós vállalkozások adózási specialitásai nem csak könyvelőknek / Ferenc Krisztina ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest ; Pécs : Penta Unió, 2017. - 62, [2] p. ; 17 cm
A Budapesten, 2017. szept. 12-én rendezett konferencia szerkesztett előadása. - keretcím: Szakmai konferenciafüzetek
ISBN 978-615-5249-59-4 fűzött
Magyarország - vendéglátás - vállalkozásismeret - adózás - útmutató
640.4(439) *** 658.1(439) *** 336.2(439)(036)
[AN 3699098]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2018.
Karan, Donna (1948-)
My journey (magyar)
   Utam / Donna Karan ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2017. - 372 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-818-2 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - divattervezés - 20. század - 21. század - memoár
687.01:745(73)(092)Karan,_D.(0:82-94)
[AN 3699727]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2018.
   Szempilla építés mesterfokon. - [Békéscsaba] : [Lash Gabriel Kft.], [2017]. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm + CD-R
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-0206-4 fűzött
kozmetika - tankönyv - elektronikus dokumentum
687.5(078)
[AN 3698900]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2396 /2018.
Gudlin Tamás
   Magyarország postagyűjtőhelyeinek, postaügynökségeinek és fiókpostáinak bélyegzései, 1788-2014 = Abstempelungen der Postsammelstellen, Postagenturen und Filialpostämter von Ungarn, 1788-2014 = Cancellatioans of letter-collecting agencies, postal agencies and branch post offices in Hungary, 1788-2014 / Gudlin Tamás, Csatlós Árpádné. - Budapest : Szkarabeusz, 2017. - 410 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 407-408.
ISBN 978-615-80852-0-5 kötött
Magyarország - postatörténet - bélyegzés - katalógus
656.835(439)(091) *** 621.798.7(439)(091)
[AN 3700641]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2018.
Miklós Attila
   Királynők a síneken : fázis- és periódusváltós mozdonyok és motorvonatok / Miklós Attila. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-615-5058-90-5 fűzött : 3150,- Ft
Kandó Kálmán (1869-1931)
Magyarország - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet - technikatörténet - villamos mozdony - mérnök - századforduló - 20. század
629.423(439)"189/195" *** 62(439)(092)Kandó_K.
[AN 3700866]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2398 /2018.
Drayson, James E.
Herd bull fertility (magyar)
   A tenyészbikák termékenyítőképessége / James E. Drayson ; [ill. Joreen Guffey] ; [közread. a] Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete. - Miskolc : M. Charolais Tenyésztők Egyesülete, 2017. - 141 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 978-615-5224-74-4 fűzött
tenyészállat - szarvasmarha - bika
636.2.082
[AN 3700628]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2018.
Durkó Károly
   A gyulai kolbász története - újratöltve! / Durkó Károly, Csarnai József, Dinya Imre ; [közread. a Gyulai Évszázadok Alapítvány]. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, cop. 2017. - 224 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 978-615-80682-1-5 kötött
Gyula - húsipar - húsfeldolgozás - ipartörténet - album
637.5(439-2Gyula)(091)
[AN 3700234]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2018.
Ligetfalvi György (1955-)
   Városliget lexikon / Ligetfalvi György, Majkó Zsuzsanna. - Budapest : Városháza, 2017. - 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-269.
ISBN 978-963-12-8189-7 fűzött
Budapest. Városliget - helytörténet - művelődéstörténet
712.25(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3700377]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2018.
Mihók Sándor (1950-)
   A törzskönyvi ellenőrzésbe bejelentett kancák és mének állománya / [kész. Mihók Sándor] ; [közread. a] Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Póni és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2017. - 85 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - lótenyésztés - törzskönyvezés - fajtakatalógus
636.1.082(439)
[AN 3699988]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2018.
   Towards sustainable agricultural and biosystems engineering / ed. by A. Nyéki, A. J. Kovács, G. Milics. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Ltd., 2017. - 407 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. Neményi Miklós 70. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-03-8 kötött
Magyarország - fenntartható fejlődés - mezőgazdaság - biológiai növénytermesztés - biogazdálkodás - biológiai technológia - emlékkönyv
338.43(439) *** 504.03 *** 631.147 *** 579.6
[AN 3699171]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2403 /2018.
Borbás Marcsi (1968-)
   A sűrűje / Borbás Marcsi ; [fotók Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2017. - 253, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0732-3 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3701485]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2018.
Galambos Orsolya
   Diabetikus finomságok : nem csak cukorbetegeknek / [receptek Galambos Orsolya] ; [fotók Balogh Tamás]. - 2. kiad. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 86, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-459-100-9 fűzött
sütemény - diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 641.852(083.12)
[AN 3701568]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2018.
   Hagyományos ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., 2017. - 165 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-01-4 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3701564]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2018.
Hegyi Barbara (1966-)
   Abraka babra : monológok a konyhámból / Hegyi Barbara. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2017. - 287 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-355-414-2 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3701577]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2018.
Institut Paul Bocuse (magyar)
   Paul Bocuse Intézet : a főzés magasiskolája : 250 séfmódszer bemutatása lépésről lépésre, 1800 fotóval / szakmai irányítás Hervé Fleury ... ; előszó Paul Bocuse ; fotó Aurélie Jeannette és Jonathan Thevenet ; [... ford. Király Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 716 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5331-88-6 kötött : 19900,- Ft
Franciaország - gasztronómia - konyhatechnika - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(44) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3699648]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2018.
   Ízek, népek, receptek : Bátaszék tűzhelyén / [szerk. Izsák Mónika, Ócsai Krisztina]. - [Bátaszék] : Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft., cop. 2017. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Bátaszék - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(=00)(439-2Bátaszék)(083.12)
[AN 3700629]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2018.
   Karácsonyi ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [... szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., 2017. - 158 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-12-0 kötött : 2490,- Ft
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3701561]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2018.
Kócsa László
   Hungarian classics by Chefparade Cooking School / [... text László Kócsa] ; [photographs András Tóth]. - 2. ed., repr. - Budapest : Chefparade Kft., cop. 2017. - 109 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-6962-1 kötött : 2990,- Ft : 9,90 EUR : 8,90 GBP : 14,90 USD
Magyarország - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3702260]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2018.
Lovas Dániel (1954-)
   Megfűszereztem az életem : Garaczi János mesterszakács pályafutása és receptjei / Lovas Dániel. - Kecskemét : Gong Kvk., cop. 2017. - 132 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-615-80617-1-1 kötött
Garaczi János (1947-)
Magyarország - szakács - 20. század - 21. század - szakácskönyv
641.5(439)(092)Garaczi_J. *** 641.55(083.12)
[AN 3700653]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2018.
   A nagy DIY könyv / [szerk. B. Tier Noémi] ; [fotó Tóth Milán]. - Utánny. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 156, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-12-2 kötött : 5490,- Ft
barkácsolás - foglalkoztatókönyv
689 *** 379.826
[AN 3702178]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2018.
Papp Katalin
   Nagyi süt édeset és sósat / Papp Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 246, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9092-9 kötött : 2990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3700413]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2018.
   S(z)ó, bors, paprika : tél / [szerk. ... Németh Ilona]. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2017. - 169, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-00-3 fűzött
gasztronómia - magyar irodalom - elbeszélés
641.5(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3699698]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2018.
   Termőföldtől az asztalig / [főszerk. Kárpátiné Nagy Krisztina, Leitert-Eichardt Eszter]. - Baja : Trigo Kft., 2017. - 132, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
gabona - hús - szakácskönyv
641.55(083.12):633.1 *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3700249]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2018.
Thomas, Geralin
Decluttering your home (magyar)
   Rend a lelke mindennek! : ötletek, praktikák, titkok a rendezett otthonhoz / Geralin Thomas ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 171 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-269-1 fűzött : 4400,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
64.047 *** 613.865
[AN 3698859]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2018.
Wirthné Sárosi Éva
   Vecsési sváb konyha : Wirthné Sárosi (Stiller) Éva receptjei = Donauschwäbische Küche in Wetschesch : Rezepten von Frau Éva Wirth-Sárosi (Stiller) / [kiad. ... Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Vecsés : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9630-3 kötött
Vecsés - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(=30)(439-2Vecsés)(083.12)
[AN 3700619]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2418 /2018.
Dawkins, Richard (1941-)
The God delusion (magyar)
   Isteni téveszme / Richard Dawkins ; [ford. Kepes János]. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2007. - 561 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 521-530.
ISBN 978-963-433-246-6 fűzött : 3499,- Ft
vallásfilozófia - ateizmus
141.45 *** 211.5
[AN 3703463]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2018.
Gyarmati Péter (1941-)
   Az idő nyomában / Gyarmati Péter. - [Szentendre] : TCC Computer Stúdió, 2017. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 978-615-5789-00-7 fűzött
idő - művelődéstörténet
115 *** 930.85 *** 531.111
[AN 3701180]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2018.
Gyarmati Péter (1941-)
   A tér szemlélete, a dimenziók / Gyarmati Péter. - [Szentendre] : TCC Computer Stúdió, 2017. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-140.
ISBN 978-615-5789-01-4 fűzött
térábrázolás - matematikai tér - dimenzióelmélet - téridő
114 *** 515.127
[AN 3701184]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2018.
   Kiskáté : kortárs filozófiai kiskönyvtár / összeáll. Bárány Tibor. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 323 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 33.)
ISBN 978-615-5355-22-6 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - 21. század - könyvismertetés
1(100)"201"(0:82-95)
[AN 3700418]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2018.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Also sprach Zarathustra (magyar)
   Így szólott Zarathustra / Friedrich Nietzsche ; [ford. Kurdi Imre] ; [szerk. ... Hévizi Ottó]. - [Budapest] : Szenzár, 2017, cop. 2016. - 581, [5] p. ; 21 cm
Részletekkel a szerző "Ecce homo" c. művéből, ford. Horváth Géza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-227-766-0 kötött : 3999,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3701596]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die spirituellen Hintergründe des äusseren Welt (magyar)
   A külső világ spirituális háttere : a sötétség szellemeinek bukása : tizennégy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1917. szeptember 29. és október 28. között Dornachban tartott / [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 264 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-88-5 fűzött : 3000,- Ft
okkultizmus - antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042) *** 133(042)
[AN 3698975]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2424 /2018.
   "Aki hisz és megkeresztelkedik..." : a baptisták élete : történelmi szemelvények, jellegzetességek, jeles képviselők / szerk. Bereczki Lajos, Kovács József. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mo. Baptista Egyh. : M. Baptisták Világszövets., 2017. - 376 p. ; 26 cm. - (Emléklapok, ISSN 0238-5961 ; 9.)
Gerinccím: A baptisták élete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7116-76-6 kötött
Magyarország - egyháztörténet - egyházi személy - baptista egyház
286.15(100)(091) *** 286.15(439)(091) *** 286.15(100)(092) *** 286.15(439)(092)
[AN 3703517]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2018.
Bonnke, Reinhard (1940-)
Holy Spirit (magyar)
   Szent Szellem : belobbanunk vagy tűzállók leszünk? / Reinhard Bonnke ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-72-5 fűzött : 2999,- Ft
Szentlélek Isten - bibliamagyarázat
231.3 *** 22.07
[AN 3699553]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2018.
Bütösi János (1919-2010)
   Odaszánt élet : igehirdetések / Bütösi János ; [kiad. a Bütösi Missziói Alapítvány]. - Debrecen : Bütösi Missziói Alapítvány, 2017. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9470-5 kötött
prédikáció
252
[AN 3701046]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Atyám! / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 8.)
ISBN 978-963-696-686-7 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703288]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A beszélő Isten / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 10.)
ISBN 978-963-696-688-1 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703310]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Csordultig öröm / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 11.)
ISBN 978-963-696-689-8 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703312]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az egység szivárványa / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 4.)
ISBN 978-963-696-682-9 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703265]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Életünk - Jézus tükrében : az evangéliumok példatörténetei / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 137, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-742-0 fűzött : 1800,- Ft
példabeszéd - bibliamagyarázat
226.8.07
[AN 3703133]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A hamis sáfár igaz tanítása / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 5.)
ISBN 978-963-696-683-6 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703272]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A hogyan ; Három meditáció a meditációról / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 124, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-749-9 fűzött : 1280,- Ft
vallásos irodalom - lelkigyakorlat
242 *** 244
[AN 3703152]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hogyan lesz szent a szenteste? / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 17.)
ISBN 978-963-696-695-9 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703330]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az igazi barátság / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 28.)
ISBN 978-963-696-706-2 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703369]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Igyekszem! / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 12.)
ISBN 978-963-696-690-4 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703314]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Jézus névjegye / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 21.)
ISBN 978-963-696-699-7 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703343]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Jézusi fokozatok / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 6.)
Fűzött : 380,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-684-4)
vallásos irodalom
244
[AN 3703276]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Jöjjetek, egyetek! / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 2.)
ISBN 978-963-696-680-5 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703255]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kérjük a Lelket! / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 29.)
ISBN 978-963-696-707-9 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703374]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ki vagyok én? / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 26.)
ISBN 978-963-696-704-8 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703362]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A lámpás / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 3.)
ISBN 978-963-696-681-2 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703262]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Leggyakoribb kérdéseink / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 25.)
ISBN 978-963-696-703-1 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703359]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A magányosság porciója / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 37 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 9.)
ISBN 978-963-696-687-4 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703306]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mégis öröm / Gyökössy Endre. - 5. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 154, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-741-3 fűzött : 1580,- Ft
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.6.07
[AN 3703142]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mégis-gazdagság / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 16.)
ISBN 978-963-696-694-2 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703327]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A mi jövőnk Ura / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 24.)
ISBN 978-963-696-702-4 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703357]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mikor értékes a napunk? / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 14.)
ISBN 978-963-696-692-8 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703320]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mindenért hála / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 13.)
ISBN 978-963-696-691-1 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703318]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Növekedés és reménység / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 7.)
ISBN 978-963-696-685-0 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703285]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A sikeres élet titka / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 15.)
ISBN 978-963-696-693-5 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703324]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A szeretet nyelvét tanuljuk / Gyökössy Endre. - 4. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 37 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 20.)
ISBN 978-963-696-698-0 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703339]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "...Szűnj meg haragodtól..." / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 27.)
Fűzött : 380,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-706-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3703365]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A tanú / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 1.)
ISBN 978-963-696-679-9 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703249]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Tartozunk? Tartozunk! / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 18.)
ISBN 978-963-696-696-6 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703332]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Testi-lelki bajaink orvoslása / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 23.)
ISBN 978-963-696-701-7 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703354]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Új élet az élet után / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 19.)
ISBN 978-963-696-697-3 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703336]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Van értelme az életünknek! / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 22.)
ISBN 978-963-696-700-0 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703344]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2018.
   Hálaének. - [Demecser] : [Titus Hitéleti Alapítvány], [2017]. - [94] p. ; 21 cm
Közread. a Titus Hitéleti Alapítvány
ISBN 978-963-9967-63-2 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3700027]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2018.
   Heti lélekemelő plusz : példák, történetek, hasznos gondolatok 52 hétre : támasz a mindennapok küzdelmeihez : 2. kötet / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2017. - 128 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80277-6-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3701051]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2018.
   Hit, tapasztalat, hittapasztalat : Takácsné Kovácsházi Zelmának tanítványai, kollegái és beszélgetőtársai, kik nélküle meglepően sokan járnának másfelé / szerk. Béres Tamás ; [közread. az] Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszék. - Balassagyarmat : Bartha I. ; Budapest : EHE Rendszeres Teológia Tansz., 2017. - 195 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0647-5 fűzött : 1500,- Ft
hit - teológia - evangélikus egyház - emlékkönyv
234 *** 21 *** 284.1
[AN 3699795]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2018.
   A "Homo liturgicus" ünnepi szimpozion előadásainak anyaga, 2017. szeptember 29-30 / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2017. - 500 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 40.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 21.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-58-8 fűzött
egyházi szertartás - görög katolikus egyház - konferencia-kiadvány
264 *** 281.5.018.2 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3700164]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2018.
   Az igazság szolgálatában : in memoriam Szigeti József O.P. / szerk. Kudari Enikő. - Budapest : Kairosz, 2017. - 179, [2] p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2016. máj. 28-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-891-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - teológus - szerzetes - dominikánusok - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
271.2(439)(092)Szigeti_I._J. *** 21(439)(092)Szigeti_I._J.
[AN 3700445]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2018.
John (testvér)
Friends in Christ (magyar)
   Barátok Krisztusban : utak az egyház új értelmezéséhez / John testvér, Taizé ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2017. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-61-3 fűzött : 2400,- Ft
Taizé - nyugati keresztény szerzetesrend - ökumené - közösség - keresztény egyház
271(44)Taizé *** 260.1 *** 261.8
[AN 3700785]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2018.
   Legyél te is reformátor! / [közread. a] Titus Hitéleti Alapítvány. - Demecser : Titus Hitéleti Alapítvány, [2017]. - 94 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9967-62-5 fűzött
vallásoktatás - bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5 *** 372.82(076)
[AN 3700029]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2018.
Luther, Martin (1483-1546)
   Dr. Luther Márton önmagáról / [vál., ford., magy.] Virág Jenő ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - 8. kiad. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2017. - 190, [1] p. : ill. ; 19 cm
A vál. a "D. Martin Luther Werke. Tischreden" (Weimar, 1883-1943) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87269-9-5 fűzött : 1400,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - 16. század
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3703390]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2018.
Mathews, John H. H.
Stewardship (magyar)
   Sáfárság: a szív indítékai / írta John H. H. Mathews ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2018, cop. 2017. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-58-2 fűzött
vallási erkölcs - bibliamagyarázat
22.07 *** 241
[AN 3699768]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2018.
Mathews, John H. H.
Stewardship (magyar)
   Sáfárság: a szív indítékai : tanítói melléklet / írta John H. H. Mathews ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2018, cop. 2017. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
vallási erkölcs - bibliamagyarázat
22.07 *** 241
[AN 3699744]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2018.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Igaz ember hitből él : reformációi olvasókönyv a reformáció első évszázadából / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf. Damó István]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017. - 214, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5141-96-6 fűzött
Magyarország - reformáció - 15. század - 16. század - ifjúsági könyv
284(100)"14/15"(02.053.2) *** 284(439)"15"(02.053.2)
[AN 3701142]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2018.
Nagy Krisztina
   Szeretethimnusz [elektronikus dok.] / Nagy Krisztina. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-144870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-193-0
szeretet - elektronikus dokumentum
241.513
[AN 3692574]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2018.
Nagy Tamás
   Az evangélikus tirpákok letelepedése és hitéletük Kálmánházán / Nagy Tamás. - Kálmánháza : Magánkiad., 2017. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Evangélikusok Kálmánházán. - Bibliogr.: p. 191-193.
Fűzött
Kálmánháza - egyháztörténet - evangélikus egyház
284.1(439-2Kálmánháza)(091)
[AN 3701201]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2018.
   Orosz Sándor Ágoston (1915-1979) : az Orosz Sándor Ágoston tiszteletére 2017. november 24-én rendezett emlékdélután előadásainak anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2017. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagōgos tīs leitoyrgias, ISSN 2559-978X ; 3.)
Borítócím: Az Orosz-emlékdélután előadásainak anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-60-1 fűzött
Orosz Sándor Ágoston (1915-1979)
Magyarország - baziliták - szerzetes - egyetemi tanár - 20. század
271.793(439)(092)Orosz_S._Á. *** 37(439)(092)Orosz_S._Á.
[AN 3701084]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2018.
Paglia, Vincenzo (1945-)
Sorella morte (magyar)
   Nővérünk, a halál : az élet és a halál méltósága / Vincenzo Paglia ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 255, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-67-6 fűzött : 3590,- Ft
halál - haldoklás - thanatológia - vallási erkölcs
236 *** 241 *** 128
[AN 3700437]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2018.
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
Eucaristia : presenza, dono, mistero (magyar)
   Eucharisztia : ajándék, jelenlét, titok / Boldog VI. Pál pápa ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2017. - 152, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-68-3 fűzött : 1790,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3700428]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2018.
Pernoud, Régine (1909-1998)
Martin de Tours (magyar)
   Szent Márton : a katona, püspök és szent / Régine Pernoud ; [ford. Juhász Gábor Tamás] ; [kiad. a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum ...]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2017. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-88-3 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század
235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 3699712]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2018.
Secondin, Bruno
Profeti del Dio vivente (magyar)
   Az élő Isten prófétái : Illés útján / Bruno Secondin ; Ferenc pápa levelével és Gianfranco Ravasi bíboros előszavával ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, cop. 2017. - 174, [4] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-963-9981-66-9 fűzött : 1390,- Ft
lelkigyakorlat - elmélkedés
242
[AN 3700882]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2018.
Shannon, William Henry (1917-2012)
Here on the way to there (magyar)
   Úton a túlvilág felé : gondolatok a halálról és az utána következőkről / William H. Shannon ; [ford. Cságoly Pálné]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 232, [7] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-672-0 fűzött : 1600,- Ft
halál - halhatatlanság - lélek
237.2 *** 128 *** 236.1
[AN 3703129]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Christus und die menschliche Seele (magyar)
   Krisztus és az emberi lélek : négy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1914. július 12. és 16. között Norrköpingben tartott / [ford. Kellner Ágnes]. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-86-1 fűzött : 2000,- Ft
antropozófia - krisztológia - előadóbeszéd
232(042) *** 141.333(042)
[AN 3698945]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2018.
Stuhlmacher, Peter (1932-)
Biblische Theologie des Neuen Testaments (magyar)
   Az Újszövetség bibliai teológiája / Peter Stuhlmacher ; [ford. Koczó Pál]. - Budapest : Kálvin, 2017-. - 25 cm
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.01 *** 225.07
[AN 3700791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapvetés, Jézustól Pálig. - 2017. - 405 p.
ISBN 978-963-558-383-6 kötött : 4400,- Ft
[AN 3700796] MARC

ANSEL
UTF-82480 /2018.
Sváb József (1963-)
   Mindszenty kifestőkönyv / Sváb József rajz. ; ... Déri Péter ... szövegeivel. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2017]. - [18] p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5691-03-4 fűzött : 990,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - kifestőkönyv
282(439)(092)Mindszenty_J.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3699954]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2018.
   A szentmise hívekre vonatkozó részei az 1962-es Missale Romanum szerint / [szerk. Záborszky László]. - Debrecen : Magánkiad., 2017. - 92 p. ; 15 cm
Magyar és latin nyelven
ISBN 978-963-12-8608-3 fűzött
egyházi szertartás - misekönyv
264-061 *** 282
[AN 3699075]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2018.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Bibliai mesék / Szunyogh Szabolcs ; Für Emil rajz. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5761-09-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bibliai történet - mese - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3701587]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2018.
Tazewell, Charles (1900-1972)
The littlest angel (magyar)
   A legkisebb angyal és a karácsony csillaga / Charles Tazewell. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 44, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-747-5 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3703121]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2484 /2018.
   Anya kiáll és beszél : anyák önmagukról, közéletről és aktivizmusról / szerk. Dósa Mariann és Udvarhelyi Éva Tessza ; [közread. a] Közélet Iskolája ... - Budapest : Közélet Iskolája : Napvilág, 2017. - 358 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-338-415-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - anya - nyilvánosság - közpolitika - 21. század - interjú
316.37-055.52-055.2(439)(047.53) *** 32(439)"201"(047.53)
[AN 3700781]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2018.
   Digitális múlt és jövő konferencia : Budapesti Corvinus Egyetem ..., 2017. november 8. ... / [szerk. Bauer András] ; [közread. a] BCE MMI Digitális Marketing, Média és Design Kutatóközpont. - Budapest : BCE, 2017. - [11] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-657-8 fűzött
médiakutatás - tömegkommunikáció - digitális technika - információs társadalom - konferencia-kiadvány
316.774 *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 681.3.004.14
[AN 3699445]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2018.
Franyó Rudolf (1949-)
   Falu a hegyek között : édesapám elbeszélése alapján / Franyó Rudolf. - Piliszentlászló : Magánkiad., 2017. - 250 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9496-5 kötött
Pilisszentlászló - parasztság - hétköznapi élet - néprajz - helytörténet
316.343.64(439-2Pilisszentlászló) *** 943.9-2Pilisszentlászló *** 39(=00)(439-2Pilisszentlászló)
[AN 3700149]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2018.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   Társadalmi csapdák / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-974-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - szociológia - szociográfia - társadalmi változás - reform - társadalmi hatás - korrupció - Kádár-korszak - rendszerváltás
316 *** 308(439)"197/200" *** 316.4(439)"197/200" *** 328.185
[AN 3701774]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2018.
Horváth István (1973-)
   Lekaszált pacsirták / Horváth István. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2017. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5227-13-4)
Magyarország - hadtörténet - első világháború - parasztság - oral history - pályázat
316.343.64(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 06.063(439) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3700891]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2018.
Kerekes Anna (1938-)
   Megszépítés nélkül [elektronikus dok.] : egy sváb család hányattatásai / Kerekes Anna. - Szöveg (epub : 5 MB). - [Budapest] : Személyes Történelem, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5686-59-7)
Kerekes család
Schwarz család
Magyarország - családtörténet - magyarországi svábok - memoár - elektronikus dokumentum
316.347(=30)(439)(0:82-94) *** 929.52(439)Kerekes(0:82-94) *** 929.52(439)Schwarz(0:82-94)
[AN 3700188]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2018.
Meeker, Margaret J.
Strong fathers, strong daughters (magyar)
   Apa és lánya : az apai jelenlét ereje / Meg Meeker ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 223 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-615-5783-04-3 fűzött : 3290,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - apa - lánygyermek
316.37-055.52-055.1 *** 316.356.2 *** 316.37-055.62-055.2
[AN 3700817]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2018.
Pásztor Angelika
   Rózsa Gábor műveinek válogatott bibliográfiája : Rózsa Gábor 70. születésnapjára / [szerk. és ... összeáll. Pásztor Angelika]. - Budapest : KSH Kvt., 2017. - 47 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-235-516-0 kötött
Rózsa Gábor (1947-)
Magyarország - statisztikus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - interjú
311(439)(092)Rózsa_G.(047.53) *** 012Rózsa_G.
[AN 3700229]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2018.
Romano Rácz Sándor (1940-)
   A kettős háló : cigány élet a gádzsók világában / Romano Rácz Sándor. - Budapest : M. Szemle Alapítvány, 2017. - 209 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 978-615-5227-13-4 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - szociográfia - cigányság
308(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3700636]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2018.
Szécsi Noémi (1976-)
   A modern budapesti úrinő, 1914-1939 / Szécsi Noémi, Géra Eleonóra. - Budapest : Európa, 2017. - 453, [9] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-449.
ISBN 978-963-405-825-0 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - nők a társadalomban - nőtörténet - életmód - női szerep - nő - középosztály - első világháború - Horthy-korszak
316.343.65-055.2(439)"191/193" *** 316.37-055.2(439)"191/193" *** 316.728(439)"191/193"
[AN 3699793]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2018.
   "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban..." [elektronikus dok.] : arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században / szerk. Rébay Magdolna. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147067. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-77-3
Magyarország - arisztokrácia - neveléstörténet - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
316.343.322(439)"18/19" *** 37(439)"18/19"
[AN 3700217]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2018.
Szigeti Tóth János (1947-)
   Szigeti Tóth János hetvenéves / [riporter Tibori Timea] ; [közread. a] Bibó István Népfőiskolai Alapítvány. - Kővágóörs : Bibó I. Népfőisk. Alapítvány, 2017. - 174 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-9924-3)
Szigeti Tóth János (1947-)
Magyarország - népművelés - szociológus - életútinterjú - 20. század - 21. század - emlékkönyv
316(439)(092)Szigeti_Tóth_J.(047.53) *** 374(439)"197/201"(047.53)
[AN 3700816]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2496 /2018.
   Karácsonyi mesék / összeáll. Szalai Lilla ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth Kiadói Csop. : Ventus Commerce, cop. 2017. - 109, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5828-00-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese - gyermekkönyv - antológia
398.332.416(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3702052]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2018.
Kibédi Varga Katalin
   A jómodor ajtókat nyit : illemtan mindenkinek / Kibédi Varga Katalin ; [... ill. ... Molnár Anita]. - [Budapest] : Kibédi Varga K., cop. 2017. - 198 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Etikett iskola. - Bibliogr.: p. 196.
ISBN 978-615-00-0451-8 fűzött : 2990,- Ft
illemtan
395
[AN 3698829]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2018.
   Magyar népmesék / összeáll. Szalai Lilla ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth Kiadói Csop. : Ventus Commerce, cop. 2017. - 103, [8] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5828-01-0 kötött : 1890,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3702065]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2018.
   Magyar népmesék / [szerk. Csáky Réka] ; [kiad. a Rákóczi Szövetség]. - Budapest : Rákóczi Szövets., 2017. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3702271]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2018.
   Mesék anyákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2008. - 312, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2671-7 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3702660]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2018.
   Mesék apákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2008. - 311, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2670-0 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3702665]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2018.
Pál István (1919-2015)
   Pál István mesél : egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse / gyűjt., összeáll., szerk., valamint a bev. tanulmányt írta Agócs Gergely ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2017. - 175 p. ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-7363-91-7 kötött
mesekutatás - folklorisztika - mesemondás - magyar néprajz - népmese - auditív dokumentum
398.21(=945.11)(439)(092)Pál_I. *** 398.21(=945.11) *** 398.21.001
[AN 3698897]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2018.
Stendhal (1783-1842)
De l'amour (magyar)
   A szerelemről [elektronikus dok.] / Stendhal ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 594 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147013. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-039-1 (mobi)
ISBN 978-963-474-038-4 (epub)
francia irodalom - szerelem - esszé - elektronikus dokumentum
392.6(0:82-4) *** 840-4=945.11
[AN 3699951]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2018.
Vámos Ferenc (1895-1969)
   Kozmosz a magyar mesében : a térelképzelés / Vámos Ferenc. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 268 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-98-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar néprajz - mesekutatás - népmese
398.21.001(=945.11)
[AN 3703487]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2505 /2018.
Addario, Lynsey (1973-)
It's what I do (magyar)
   Mesterségem : egy háborús fotóriporter élete szavakban és képekben / Lynsey Addario ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 254 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-266-493-4 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - fotóriporter - nemzetközi konfliktus - háború - fejlődő ország - hétköznapi élet - ezredforduló - 21. század - memoár
327.5(100-773)"200/201"(0:82-94) *** 355.48(100)"200/201"(0:82-94) *** 77.04(73)(092)Addario,_L.(0:82-94)
[AN 3699932]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2018.
Despoten dichten (angol)
   Tyrants writing poetry / ed. by Albrecht Koschorke and Konstantin Kaminskij. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - XXII, 263 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-202-5 fűzött
politikus - diktatúra - 20. század - világirodalom története
321.6(100)(092) *** 82(091)"19"
[AN 3699703]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2018.
Drábik János (1938-)
   Egyvilágrend [elektronikus dok.] : Európa és Amerika iszlamizálása : a keresztény civilizáció végnapjai / Drábik János. - Szöveg (epub : 868 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-442-2
Európa - migráció - ezredforduló - iszlám - szabadkőművesség - elektronikus dokumentum
325.1(4)"201" *** 297 *** 061.236.61(100)(089.3)
[AN 3700525]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2018.
   Egyházüldözés Kárpátalján, 1944-1991 : idővándor állandó és a mobil tematikus kiállítás katalógusa a Tiszabörkényi Árpád-házi Sz. Erzsébet és a Mártírok r. k. templomban / összeáll. Dupka György ; [közread. a] Szolyvai Emlékparkbizottság. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 262.)
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 978-963-9814-90-5 fűzött
Kárpátalja - állam és egyház viszonya - keresztény egyház - állami terror - Gulag - papság - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - kiállítási katalógus
323.282(477.87)"1944/199" *** 322(477.87)"194/199" *** 23/28(477.87)(=945.11) *** 061.4(477.87-2Tiszabökény)
[AN 3699539]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2018.
   "The flexible solidarity" : how progressive parties handled the migration crisis in Central Europe / [publ. by ... Foundation for European Progressive Studies, ... Policy Solutions]. - Brussels : FEPS ; Budapest : Policy Solutions, cop. 2017. - 81 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0044-2 fűzött
Közép-Európa - migráció - migrációs politika - baloldali irányzat - 21. század
325.1(4-11)"201" *** 341.43(4-11)"201" *** 329.14(4-11)"201"
[AN 3701014]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2018.
Goldhagen, Daniel Jonah (1959-)
Hitler's willing executioners (magyar)
   Hitler buzgó hóhérai : az egyszerű németek és a holokauszt / Daniel Jonah Goldhagen. - Budapest : Atlantic Press, 2017. - 446 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bokor Pál
ISBN 978-615-5693-14-4 fűzött : 4290,- Ft
Németország - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság - 20. század - második világháború
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"
[AN 3700737]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2018.
   Good neighbourliness? : the Visegrád countries and Ukraine / [publ. by ... Foundation for European Progressive Studies, ... Policy Solutions]. - Brussels : FEPS ; Budapest : Policy Solutions, cop. 2017. - 89 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-2-930769-05-9
Fűzött
Ukrajna - Visegrádi államok - külpolitika - 21. század
327(4-11)"200/201" *** 327(477)"200/201"
[AN 3701056]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2018.
Gyene Pál (1980-)
   Független államiság a posztszovjet Közép-Ázsiában / Gyene Pál. - Budapest : Aposztróf, 2017. - 296 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-296.
ISBN 978-615-5604-51-5 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Ázsia - jogállam - demokrácia - történelem - politikatörténet - 20. század - 21. század
321.72(575)"19/201" *** 342(575)"19/201" *** 957.5"19/201" *** 323(575)"19/201"
[AN 3700476]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2018.
Kiss Dávid (1979-)
   A Munkásőrség : interjúkönyv / Kiss Dávid, Pap Zsolt. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 518 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-46-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország. Munkásőrség
Magyarország - munkásőrség - Kádár-korszak - interjú
329.734(439)"195/198"(047.53)
[AN 3699870]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2018.
Kissinger, Henry (1923-)
Diplomacy (magyar)
   Diplomácia / Henry Kissinger ; [jegyzetekkel ell. Magyarics Tamás]. - Budapest : Panem, 2017, cop. 2008. - 956, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-545-199-7 kötött : 6900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-545-199-7)
diplomácia - 20. század
327"19"
[AN 3701821]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2018.
   A magyarság esélyei : a tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]. - 5. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Lakitelek, 1987
ISBN 978-615-5428-81-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - politikai irányzat - rendszerváltás - konferencia-kiadvány
323(439)"1987" *** 329(439)"1987" *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 3703506]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2018.
Mester Miklós (1906-1989)
   Küzdelem a nemzeti munkaállamért : Mester Miklós társadalompolitikai írásai, 1932-1944 / [szerk., a bev. tanulmányt írta és a kiadást gond. Kása Csaba]. - Budapest : Kárpáttech Bt., 2017. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Mester Miklós összegyűjtött művei ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - politikus - történész - politikatörténet - Horthy-korszak - 20. század - válogatott művek - életrajz - publicisztika - előadóbeszéd - történelmi forrás
32(439)"193/1944"(093) *** 32(439)(092)Mester_M.(0:82-821) *** 930.1(439)(092)Mester_M.
[AN 3699460]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2018.
Palasik Mária (1957-)
   Parlamentarizmustól a diktatúráig, 1944-1949 / Palasik Mária. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2017. - 464 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.: p. 438-453.
ISBN 978-615-5674-16-7 kötött
magyar történelem - politikatörténet - országgyűlés - második világháború - 1945 utáni időszak - koalíciós időszak
328(439)"1944/1949" *** 943.9"1944/1949" *** 342.53(439)"1944/1949"
[AN 3699097]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2018.
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
The Putin interviews (magyar)
   Putyin-interjúk : a Putyin-interjúk teljes szövege a dokumentumfilmből hiányzó részekkel együtt / Oliver Stone ; az előszót írta Robert Scheer ; [ford. Seress Ákos]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 335 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-084-7 kötött
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - államfő - politikatörténet - ezredforduló - 21. század - interjú
32(47)(092)Putin,_V._V.(047.53) *** 32(47)"199/201"
[AN 3699840]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2018.
Schmidt Mária (1953-)
Veszélyzónában (német)
   Gefahrenzone [elektronikus dok.] : Rollen, Partien, Chancen : Essays / Mária Schmidt ; [Hrsg.:] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-51-7
Magyarország - Európa - politika - demokrácia - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
321.7(4) *** 32(439)"19/201" *** 32(4)"19/201"
[AN 3701625]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2018.
Ungváry Krisztián (1969-)
A Horthy-rendszer mérlege (új kiadása)
   A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege : diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944 / Ungváry Krisztián. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017, cop. 2016. - 734, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 689-717.
ISBN 978-963-676-652-8 kötött : 5499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - antiszemitizmus - Horthy-korszak
323.12(=924)(439)"192/194" *** 943.9"192/194"
[AN 3701977]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2521 /2018.
   "1956 Te csillag..." : tanulmányok a 2016. szeptember 12-i Város napi tudományos konferencián elhangzott előadásokból. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2017. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 12.)
A konferenciát Hajdúböszörményben rendezték. - Bibliogr.
Fűzött
Hajdúböszörmény - magyar történelem - helytörténet - 1950-es évek - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
943.9"195" *** 943.9-2Hajdúböszörmény"195"
[AN 3699053]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2018.
Bánhegyi Ferenc (1952-)
   Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe / Bánhegyi Ferenc. - Budapest : Unicus Műhely, 2017. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-5084-46-1 kötött : 4830,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - Kárpát-medence - uralkodó - szent - kultusz - 11. század
943.9(092)László,_I. *** 235.3(092)László,_I. *** 394.944(=945.11)(4-191)
[AN 3700679]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2018.
Bíró Zoltán, Sz (1959-)
   Az elmaradt alkotmányozás : Oroszország a XIX. század második felében / Sz. Bíró Zoltán. - Budapest : Osiris, 2017. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-337.
ISBN 978-963-276-287-6 fűzött : 3480,- Ft
Oroszország - történelem - politikatörténet - 19. század
947"18" *** 323(47)"18"
[AN 3700403]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2018.
Colson, Rob
The book of flags (magyar)
   Zászlók könyve : [zászlók és történetük a világ minden tájáról] : [több mint 250 matrica és egy térképes poszter] / Rob Colson ; [ford. Gondos László]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2017. - 64 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm + térk.
ISBN 978-963-304-514-5 fűzött : 3200,- Ft
zászló
929.9(100)
[AN 3700394]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2018.
Csunderlik Péter (1985-)
   Top 10-es történelmi slágerlisták / Csunderlik Péter, Pető Péter. - Budapest : Napvilág, 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-338-416-9 fűzött : 2900,- Ft
történelem - magyar történelem - magyar irodalom - humor
930.9(0:82-7) *** 943.9(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 3700807]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2018.
   Felfedezések és találmányok / [szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Hazánk, Magyarország
ISBN 978-615-5654-46-6 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - találmány - felfedező utazás - ifjúsági könyv
930.85(439)(02.053.2) *** 001.894(02.053.2) *** 910.4(100)(02.053.2)
[AN 3699123]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2018.
Franyó Rudolf (1949-)
   Senváclavské tragédie : život a smrť v Pilíšskych vrchoch / Rudo Fraňo. - Pilisszentlászlo : Franyo R., 2017. - 184, [9] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80884-0-4 kötött
Pilisszentlászló - helytörténet - híres bűneset
943.9-2Pilisszentlászló *** 34.096(439-2Pilisszentlászló)
[AN 3700108]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2018.
Gál Péter József
   Szent László : Magyarország édes oltalma / Gál Péter József. - Budapest : Kairosz, 2017. - 675. p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 657-675.
ISBN 978-963-662-880-2 kötött : 4800,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - szent - kultusz - 11. század
943.9(092)László,_I. *** 235.3(092)László,_I.
[AN 3700579]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2018.
   Honismeret, helytörténet Jász-Nagykun-Szolnok megyében : tudományos konferencia - Kunmadaras, 2017. november 11. : szinopszisok és programfüzet / [szerk. Örsi Julianna] ; [rend., közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Szolnok : Kunmadaras : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; [Túrkeve] : Túrkevei Kult. Egyes., 2017. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80592-6-8 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helytörténet - helyismeret - konferencia-kiadvány
943.916.9 *** 908.439.169 *** 061.3(439-2Kunmadaras)
[AN 3698828]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2018.
Kereszturiné Pintér Mária
   Az ókori Savaria írásban és képben / Kereszturiné Pintér Mária. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-99-9 fűzött
Savaria - Szombathely - régészet - római birodalom kora
904(398.6-2Savaria) *** 904(439-2Szombathely)
[AN 3699720]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2018.
Krizsó Szilvia (1971-)
   Krizshow / [írta Krizsó Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 316 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9130-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3701064]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2018.
Molnár Kálmán
   Békás / [írta és szerk. Molnár Kálmán] ; [kiad. Békás Község Önkormányzata]. - Békás : Önkormányzat, 2017. - 113 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-12-8707-3 fűzött
Békás - helytörténet - helyismeret
943.9-2Békás *** 908.439-2Békás
[AN 3699787]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2018.
Nemes Péter (1941-)
   Gyökerek és szárnyak [elektronikus dok.] : Nemes Péter és Nemes Péterné sz. Kovács Tündér családtörténete / szerk. Illényi Balázs. - Szöveg (epub : 19.5 MB). - [Budapest] : Személyes Történelem, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-71-9)
Nemes család
Magyarország - családtörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439)Nemes
[AN 3700202]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2018.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Fölébredt a föld : levelek, hősök, történetek 1848/49-ből / Nyáry Krisztián ; [... a képeket vál. Hermann Róbert]. - Budapest : Corvina, 2017. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 411-414.
ISBN 978-963-13-6461-3 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - művelődéstörténet - levelezés
943.9"1848/1849"(044) *** 943.9"1848/1849"(092)(044) *** 930.85(439)"1848/1849"
[AN 3700109]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2018.
   Protestáns hősök : félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből / [szerk. Faggyas Sándor]. - [Budapest] : Press-Pannonica-Media : Amfipressz, [2016-2017]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - egyházi személy - református egyház - magyar irodalom - életrajz - antológia
930.85(439)(092) *** 284.2(439)(092) *** 894.511-822
[AN 3700386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2017. - 387, [4] p.
ISBN 978-963-8230-22-5 kötött : 2980,- Ft
[AN 3700391] MARC

ANSEL
UTF-82536 /2018.
Szikra Éva (1950-)
   A budapesti Füvészkert története / Szikra Éva ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2017. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-513-240-9 fűzött : 2900,- Ft
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Botanikus Kert
Budapest. 8. kerület - helytörténet - Füvészkert - botanikus kert - történeti feldolgozás
943.9-2Bp.VIII. *** 58.006(439-2Bp.VIII.)(091)
[AN 3700779]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2018.
   Történeti táj - tájrégészet : eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban : [2017. november 6-7.] : [absztrakt kötet] / szerk. Zatykó Csilla, Szilágyi Magdolna, Szabó Máté ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int., 2017. - 88, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-5254-08-6 fűzött
Magyarország - régészet - tájökológia - konferencia-kiadvány
904(439) *** 504.54(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3700024]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2018.
   Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában : szöveggyűjtemény / szerk. Cieger András és Varga Bálint. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 445 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485). (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-086-1 kötött : 3590,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - kultúrakutatás - kulturális politika - eszmetörténet - magyarságtudat - nacionalizmus - 19. század - szöveggyűjtemény - történelmi forrás
930.85(439)"18"(093) *** 316.63(=945.11)"18"(093) *** 008:323(439)"18"(093) *** 008(439)"18"(093)
[AN 3700532]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2018.
Varjasi Imre (1961-)
   Az 1956-os forradalom és a kádári megtorlás a Hajdúságban és Hajdú-Biharban : tanulmányok / Varjasi Imre. - Hajdúböszörmény : Varjasi I., 2017. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 978-963-12-7734-0 fűzött
Hajdú-Bihar megye - 1956-os forradalom - helytörténet - állami terror - megfigyelés - politikai rendőrség - Kádár-korszak - történelmi forrás
943.916.5"1956" *** 323.282(439.165)"195/198"(093) *** 351.746.1(439.165)"195/198"(093)
[AN 3699178]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2540 /2018.
   Csodálatos Magyarország = Wonderful Hungary / [vál., szerk. Rákos Katalin] ; [fotók Hanák Fanni, Huszár Boglárka, Rigó Tibor]. - Budapest : Százszorkép : SmartCalendart, 2017. - 235, [5] p. : ill., színes ; 11x11 cm
ISBN 978-963-89681-2-8 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3699159]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2018.
Hankó Vilmos (1854-1923)
   Székelyföld / írta Hankó Vilmos ; a képeket rajz. Goró Lajos, Huszka József és Tull Ödön. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - VI, 350, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5496-94-3 fűzött : 2900,- Ft
Székelyföld - helyismeret - útikönyv
908.498.4Székelyföld *** 914.984Székelyföld(036)
[AN 3703479]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2018.
Kodolányi János (1899-1969)
Suomi, a csend országa (magyar, finn)
   Suomi, hiljaisuuden maa = Suomi, a csend országa = Suomi titka ; Suomen salaisuus / János Kodolányi ; [Sinikka Pohjola ja Veikko Saksi ja György Kádár käänt.]. - Budapest : "Päivä" Julkaisija, 2017. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Egys. cím: Suomi, a csend országa ; Suomi titka (részlet). - Kodolányi Gyula és Tüskés Tibor tanulmányaival. - borító- és gerinccím: Suomi
ISBN 978-963-332-095-2 kötött : 4650,- Ft : 15 EUR
Finnország - magyar irodalom - útleírás - kétnyelvű dokumentum
908.480(0:82-992) *** 894.511-992.02=945.41
[AN 3700696]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2018.
Orbók Ildikó
   Erdély, ahogy bennem él = Transylvania, as lives in me / Orbók Ildikó. - [Budapest] : Aposztróf, [2017]. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5604-59-1 kötött : 3700,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Orbók_I.
[AN 3700630]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2018.
Weiss, Walter M.
Wien (magyar)
   Bécs / Walter M. Weiss ... ; [ford. Kovács Edit]. - Budapest : Corvina, 2017. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6473-6 fűzött : 2490,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3703059]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2545 /2018.
Blutman László (1961-)
   A rejtélyes tiszaeszlári per / Blutman László. - Budapest : Osiris, 2017. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-483.
ISBN 978-963-276-293-7 fűzött : 4280,- Ft
Tiszaeszlár - híres bűneset - vérvád - gyermekgyilkosság - 19. század
343.919(439-2Tiszaeszlár)"1882/1883" *** 34.096(439)"1883" *** 343.622(439-2Tiszaeszlár) *** 296.22 *** 291.34
[AN 3700382]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2018.
   Egy eltűnt férfigeneráció nyomában a Gupvi-Gulág kárpátaljai túlélőinek vallomásaiból : eltitkolt, múltidéző emlékezet a szovjetizálás időszakából, 1944-1990 / [összeáll. az utószót és a jegyz. írta] Dupka György ; [közread. a] Szolyvai Emlékparkbizottság. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 328 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 270.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-98-1 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - határon túli magyarság - deportálás - Gulag - hadifogoly - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(477.87)(047.53)
[AN 3699569]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2018.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., 7. [utánny.]. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2006. - 298 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3416-3)
illemtan - memoár
341.75(0:82-94) *** 395(0:82-94)
[AN 3701469]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2018.
Grayyp, Gidʿwn (1951-)
Mered bʾWšwwiyṣ (magyar)
   Felkelés Auschwitzban : a zsidó "Sonderkommando" 1944. október 7-ei felkelése / Gideon Greif, Itamar Levin ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2017. - 379, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-814-4 kötött : 3990,- Ft
Oświęcim - Európa - holokauszt - koncentrációs tábor - zsidóság - második világháború
343.819.5(438-2Oświęcim) *** 323.12(=924)(4)"194"
[AN 3699834]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2018.
Gyuricza Péter (1959-)
   A Viszkis igaz története napjainkig : exkluzív interjúval / Gyuricza Péter, Kardos Ernő. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 276 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9056-1 fűzött : 2990,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - híres bűneset - 20. század - 21. század - interjú
343.919(439)(092)Ambrus_A.(047.53) *** 343.98(439)(047.53)
[AN 3699996]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2018.
   Hazatérő emlékeink II : tanulmányok a Mikes Kelemen Programról / [... szerk. Gárdonyi Géza] ; [közread. a] Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - [Budapest] : Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2017. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kárpát-medence - nyugati magyarság - kulturális örökség - könyvtárügy - levéltárügy - gyűjteményszervezés - adomány - művelődéstörténet - 21. század - hagyaték
347.66(=945.11)(100-15)"201" *** 930.25 *** 069(=945.11)(4-191) *** 025.2 *** 930.85(=945.11)(100-15)
[AN 3700873]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2018.
   Az Igazságügyi Minisztérium iratanyaga a 2013-as Polgári törvénykönyv előkészítésével és hatályba léptetésével kapcsolatban. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 2 db (1318 p.) : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: A 2013-as Polgári törvénykönyv előkészítő anyagai
ISBN 978-615-5710-30-8 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogszabály-előkészítés - 21. század - törvény - történelmi forrás
342.537(439)"201" *** 347(439)"201"(093) *** 340.134(439)"201"(093)
[AN 3700949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 772 p.
[AN 3700956] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 778-1318.
[AN 3700958] MARC

ANSEL
UTF-82552 /2018.
   Az Igazságügyminisztérium iratanyaga a 1959-es Polgári törvénykönyv előkészítésével és hatályba léptetésével kapcsolatban. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 2 db (1078 p.) : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Az 1959-es Polgári törvénykönyv előkészítő anyagai
ISBN 978-615-5710-29-2 kötött
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
polgári jog - jogszabály-előkészítés - Kádár-korszak - törvény - történelmi forrás
347(439)"195"(093) *** 342.537(439)"195"(093) *** 340.134(439)"195"(093)
[AN 3700961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 671 p.
[AN 3700965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 683-1078.
[AN 3700966] MARC

ANSEL
UTF-82553 /2018.
   Kárpátaljai magyar férfiak a szovjet lágerekben : történetek, visszaemlékezések, emlékiratok / [összeáll. Dupka György]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 200, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 267.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-01-3 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - határon túli magyarság - deportálás - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - napló - memoár
343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(477.87)(0:82-94)
[AN 3699572]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2018.
   Közigazgatás-elmélet [elektronikus dok.] / Árva Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Balázs István ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147154. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-640-4
igazgatástan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
35(075.8)
[AN 3700647]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2018.
   Tanulmánykötet : "Jog, erkölcs, etika" konferencia, 2017. június 22. / szerk. Szakály Zsuzsa. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései ; 2.)
A Szegeden rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-31-5 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3701169]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2018.
   Túszfoglyok a Hajdúságban : akiknek még sír sem jutott : tanulmányok a málenkij robotról / [szerk. Varjasi Imre]. - Hajdúböszörmény : Varjasi I., 2017. - 104 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8017-3 fűzött
Magyarország - Hajdúböszörmény - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - helyi társadalom - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
341.324.6(47)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 929(439-2Hajdúböszörmény)"194/195"(0:82-94)
[AN 3699028]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2557 /2018.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék : fényképek a császári és királyi haditengerészet életéből / Csonkaréti Károly. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 175 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-5058-85-1 kötött : 4200,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Haditengerészet
Osztrák - Magyar Monarchia - haditengerészet - hadihajó - fényképalbum
623.82(436/439)"186/191"(084.12) *** 359(436/439)"186/191"(084.12)
[AN 3700667]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2018.
   Haza, hűség, becsület : az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár = Country, loyalty, honor : HDF 2nd Special Operations Forces Group / [szerk. Berka Andrásné Danesch Marianne] ; [ford. Panajotu Kosztasz]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-663-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
Szolnok - Magyarország - katonai egység - katonaélet - fényképalbum
355.486(439-2Szolnok)(084.12) *** 355.1(439)(084.12)
[AN 3699977]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2018.
   A Hofherr katonai vontatók gyártásának története, 1939-1944 / [... összeáll. Stieber József] ; [közread. a] Hofherr-Dutra Emléktársaság ; [kiad. a XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei]. - [Budapest] : Kondor B. Közösségi Ház, 2017. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kispest - ipartörténet - második világháború - iparvállalat - katonai jármű - vontató
623.437.42 *** 061.5(439-2Kispest)"1939/1944"
[AN 3698965]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2018.
   I. Ferdinánd bolgár király nevét viselő 11-es huszárezred háborús emlékkönyve / [a ... kiegészítést szerk. Jagadics Péter]. - [Gencsapáti] : [Szülőföld Kvk.], [2017]. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A 11-es huszárok háborús emlékalbuma. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szombathely : Vasvármegye Ny., 1920
ISBN 978-615-5600-22-7 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 11. "I. Ferdinánd" Huszárezred
Szombathely - katonai egység története - első világháború - hasonmás kiadás
355.486(439-2Szombathely)"1914/1918" *** 094/099.07
[AN 3699754]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2018.
Illik Péter (1979-)
   A spanyol armada pusztulása (1588) : historiográfia, identitás, recepció / Illik Péter. - Budapest : Unicus, 2017. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-159.
ISBN 978-615-5084-45-4 kötött : 3360,- Ft
Spanyolország - Anglia - Nagy-Britannia - Magyarország - hadtörténet - tengeri hadművelet - historiográfia - 16. század
355.49(460)"1588" *** 355.49(420)"1588" *** 930.1(410) *** 930.1(439)
[AN 3700439]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2018.
Somogyi Győző (1942-)
   The army of the Árpád dynasty, 896-1301 = Az Árpádok hadserege, 896-1301 / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 70 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-732-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egyenruha - katonai felszerelés - haderő - Árpád-kor
355.14(439)"09/12" *** 355.66(439)"09/12"
[AN 3700146]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2563 /2018.
Imre Tamás
   Stratégiai management a gyakorlatban / Imre Tamás. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 422 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9787-4 fűzött
stratégiai menedzsment
65.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3698858]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2018.
   Marketing: fókuszban a termék / [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék]. - Budapest : Typotex, 2017. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-330.
ISBN 978-963-279-973-5 fűzött : 3800,- Ft
vezetés - üzemgazdaságtan - termékmenedzsment - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658(075.8)
[AN 3700421]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2565 /2018.
Bakura József
   Az MLM koldusai / Bakura József. - [Gávavencsellő] : [Bakura J.], cop. 2017. - 279 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0371-9 fűzött : 3490,- Ft
hálózati értékesítés - memoár
658.846(0:82-94)
[AN 3700030]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2018.
Bence Balázs
   A sikeres kereskedő : vételi és eladási pontok, stratégiák, tőzsdepszichológia / Bence Balázs. - Budapest : Net Média, 2017. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
ISBN 978-615-00-0064-0 kötött : 7400,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés - árfolyam
336.76 *** 658.152 *** 336.748
[AN 3701054]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2018.
Bernanke, Ben S. (1953-)
The courage to act (magyar)
   Volt merszünk cselekedni : emlékirat egy válságról és utóéletéről / Ben S. Bernanke ; [... jegyzetekkel ell., ... Király Júlia] ; [ford. Felcsuti Péter]. - [Budapest] : Napvilág, 2017. - 551 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-338-411-4 kötött : 5900,- Ft
Bernake, Ben S. (1953-)
Egyesült Államok - közgazdász - gazdaságtörténet - gazdasági válság - monetáris politika - ezredforduló - 20. század - 21. század - memoár
330(73)(092)Bernanke,_B._S.(0:82-94) *** 338(73)"200"(0:82-94) *** 338.124.4(73)"200"(0:82-94) *** 336.711(73)"200"(0:82-94)
[AN 3700483]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2018.
Csáki György (1953-)
   Nemzetközi gazdaságtan / Csáki György. - Budapest : Napvilág, 2017. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-417-6 fűzött : 3500,- Ft
külgazdaság - világkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.5(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 3700801]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2018.
Domán Zsolt
   Online vevőszerzés csúcsra járatva / Domán Zsolt és Szőke András. - 4. kiad. - Vasad : Nitronet Media Kft., [2017], cop. 2015. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3919-5 fűzött
eladás - marketing - internet
339.138 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3703533]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2018.
Domonkos Endre (1978-)
   Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a második világháború idején / Domonkos Endre. - Budapest : Aposztróf, 2017. - 140 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-5604-54-6 fűzött : 2400,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaságtörténet - második világháború
338(4-11)"1939/1945"
[AN 3700478]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2018.
   E-kereskedelem adózási és jogi kérdései / Borsy János Mátyás [et al.] ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest ; Pécs : Penta Unió, 2017. - 68, [2] p. : ill. ; 17 cm
A Budapesten, 2017. febr. 23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - keretcím: Szakmai konferenciafüzetek
ISBN 978-615-5249-60-0 fűzött
Magyarország - elektronikus kereskedelem - adózás - jogi szabályozás - útmutató
658.8(439)(094) *** 681.3.004.14(439) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 3699072]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2018.
Kardos Dóra
   Elektronikus számlázás a gyakorlatban / Kardos Dóra ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest ; Pécs : Penta Unió, 2017. - 62, [1] p. : ill. ; 17 cm
A Budapesten, 2017. szept. 18-án rendezett konferencia szerkesztett előadása. - keretcím: Szakmai konferenciafüzetek
ISBN 978-615-5249-61-7 fűzött
Magyarország - adóügy - internet - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 3700180]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2018.
Kovács Attila
   Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések az iparűzési adóban / Kovács Attila ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest ; Pécs : Penta Unió, 2017. - 74, [1] p. ; 17 cm
A Budapesten, 2017. ápr. 4-én rendezett konferencia szerkesztett előadása. - keretcím: Szakmai konferenciafüzetek
ISBN 978-615-5249-58-7 fűzött
Magyarország - iparűzési adó - útmutató
336.241.5(439)(036) *** 352.073.5(439)
[AN 3699140]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2018.
Lengyel László (1950-)
   Végkifejlet / Lengyel László. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 409, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-979-4 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - gazdasági reform - politikai reform - nyilvánosság - Kádár-korszak - rendszerváltás
338.244.021.8(439)"198" *** 328.18(439)"198" *** 323(439)"198" *** 659.3(439)"198"
[AN 3701763]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2018.
Nyíri Zoltán
   A kérdezés 50 árnyalata [elektronikus dok.] : kérdezéstechnika értékesítőknek : 1-2. rész / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Design K., [2017]. - 1 CD (4 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
üzleti élet - kommunikáció - társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés - hangoskönyv
658.846 *** 316.47 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3698499]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2018.
Romvári Orsolya
   A CSOK és az építkezések Áfája közérthetően : mit kell tudni a CSOK-ról és a hozzá kapcsolódó Áfa kedvezményekről ügyfélként? / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna. - 2. mód. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2017]. - 2 db : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2017. júl. 31. - Borítócím: A CSOK közérthetően
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-6666-5)
Magyarország - állami támogatás - lakásvásárlás - 21. század - útmutató
338.246.027(439)(036) *** 365.28(439)(036)
[AN 3700316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 56 p.
[AN 3700323] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 55 p.
[AN 3700325] MARC

ANSEL
UTF-82577 /2018.
Székely Ákos
   Controlling : pénzügyek a vezető szemével : mezőgazdasági vállalkozások vezetése a XXI. században / Székely Ákos. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, 2017. - 203 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: 195-203.
ISBN 978-615-5669-22-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - vállalkozásismeret - mezőgazdaság - 21. század
657 *** 658.1.011.1 *** 338.43(439)"201"
[AN 3700985]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2018.
Yates, Brock (1933-2016)
Enzo Ferrari (magyar)
   Enzo Ferrari : a birodalom, és ami mögötte van / Brock Yates ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 523, [13] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-636-9 kötött : 4999,- Ft
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Ferrari S. p. A. (Modena)
Olaszország - gyáros - autósport - sportoló - gyártörténet - autógyártás - személygépkocsi - sportkocsi - 20. század
658.1(45)(092)Ferrari,_E. *** 796.71(45)(092)Ferrari,_E. *** 629.114.6(45) *** 629.114.82(45)
[AN 3699853]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2579 /2018.
Máté Gábor (1944-)
In the realm of hungry ghosts (magyar)
   A sóvárgás démona : ismerd meg a függőségeidet / Máté Gábor ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2012. - 631 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-127-8 fűzött : 3990,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - káros szenvedély
364.272 *** 613.8
[AN 3703461]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2580 /2018.
   Horváth Mária: Vacskamati virágja : Lázár Ervin azonos című műve alapján / [összeáll. és szerk. Pajor Zsófia]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2017. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Könyvtármozi füzetek, ISSN 2560-0206 ; 15.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-9043-22-0 fűzött
Horváth Mária (1952-). Vacskamati virágja
Magyarország - animációs film - művészeti nevelés - 21. század
37.036 *** 791.44(439)"201" *** 791.43.071.1(439)(092)Horváth_M.
[AN 3698889]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2018.
Juhász István (1944-)
   Gönczy Pál, a jó tanító / Juhász István írta. - Karácsond : [Juhász I.], 2017. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-00-0042-8 fűzött
Gönczy Pál (1817-1892)
Magyarország - pedagógus - 19. század
37(439)(092)Gönczy_P.
[AN 3699177]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2018.
Mendelová, Eleonóra
   Child in the family and school environment [elektronikus dok.] / Eleonóra Mendelová, Lívia Fenyvesiová. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147406. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-73-5
családi nevelés - szocializáció - szociális kompetencia - módszertan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 316.736 *** 37.035 *** 37.025
[AN 3701612]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2018.
Mező Ferenc (1973-)
   Tanulógép : tanulás módszertani javaslatok / Mező Ferenc, Mező Katalin, Mező Lilla Dóra. - Debrecen : K+F Stúdió, 2017, cop. 2011. - 84 p. : ill. ; 30 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
ISBN 978-963-08-2433-0 fűzött
tanulás - gyermekkönyv
371.322(02.053.2)
[AN 3701694]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2018.
Papp Lászlóné Fekete Ildikó
   A Muzsikáló Egészség Alapítvány és a MEA Alapfokú Művészeti Iskola elmúlt 20 évének képes krónikája / [írta és szerk. Papp Lászlóné Fekete Ildikó]. - Debrecen : MEA, 2017. - 144 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9035-6 kötött
Muzsikáló Egészség Alapítvány
Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola (Debrecen)
Debrecen - művészeti iskola
373.67(439-2Debrecen)
[AN 3701045]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2018.
   Pécsi egyetemi almanach / [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem ...]. - Pécs : PTE, 2015-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-887-7
Pécs - egyetemi tanár - életrajzi lexikon
37(439-2Pécs)(092):030
[AN 3622465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1950-1999. - 2017. - 392 p.
Címváltozat: 1951-1999
ISBN 978-963-642-888-4 kötött
Fűzött
[AN 3700471] MARC

ANSEL
UTF-82586 /2018.
Szél Dávid (1981-)
   Apapara : válogatott nyafogások és büszkeségek / Szél Dávid ; Láng Zsófi rajz. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2015. - 395, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-163-3 fűzött : 3590,- Ft
apa - családi nevelés - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-94)
[AN 3702246]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2018.
Thoroczkay Miklósné (1940-)
   Beszédtechnikai gyakorlókönyv / Thoroczkay Miklósné. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2017. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-391.
ISBN 978-963-346-974-3 fűzött : 3900,- Ft
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3701406]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2018.
Waters, Lea
The strength switch (magyar)
   Fókuszban az erősségek : hogyan segíti elő az erősségközpontú gyermeknevelés a szülő és a gyermek boldogságát? / Lea Waters ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 376 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-02-0 fűzött : 4300,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés - gyermeklélektan - személyiségi jellemző
37.018.1 *** 37.025 *** 159.922.7 *** 159.923.3
[AN 3700078]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2589 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása 1. szint / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 44 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9436-1 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699248]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása 2. szint / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 46 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9437-8 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699256]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása 3. szint / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 65 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9438-5 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699260]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása 4. szint / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 76 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9439-2 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699262]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása 5. szint / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 66 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9440-8 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699264]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása 6. szint / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 62 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9441-5 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699268]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2018.
Földvári Dorina
   Polelexicon : a rúdsport elemek bemutatása : páros elemek / Földvári Dorina, Richlach Mónika. - Dunaharaszti : Merosus Kft., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9442-2 fűzött
akrobatika - rúdtánc
796.416.32 *** 793.35
[AN 3699269]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2018.
Krajczárné Sándor Mária
   Olimpia : az olajágtól a tölgyig : Kabos Endre, a vívás bajnoka / [írta és szerk. Krajczárné Sándor Mária és Kecse Gabriella]. - Berettyóújfalu : Berettyó Kult. Közp. Bihari Múz. : Bihari Múz. Baráti Köre, 2017. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari értékek, ISSN 2416-1063 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80724-3-4 fűzött
Kabos Endre (1906-1944)
Magyarország - sportoló - vívás - olimpikon - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
796.86(439)(092)Kabos_E. *** 087.5
[AN 3701132]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2018.
Molnár Sándor
   Fogarasi-havasok : Bilea-tó, Moldován-csúcs, Nagy-Tamás-csúcs, Lombos-mező : túrakalauz / [szerző Molnár Sándor]. - Budapest : Dextramedia Kft. ; Szépvíz : Kárpát Gyepű Egyes., 2017. - 83 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Határjárók a Kárpátokban, ISSN 2560-0923 ; 1.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-963-89212-2-2 fűzött
Fogarasi-havasok - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
796.51(498.4)(234.421.2)(036)
[AN 3699472]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2018.
Szabó Klára (1939-)
   Kedves, régi pápai házak : kiállítás a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban, 2017. május / Szabó Klára ; [közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2017]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - amatőr művészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
379.825 *** 75(439)(092)Szabó_K. *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 3699645]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2018.
Trosztmér Károly
   25 éves a móri gyűjtők Wekerle Sándor Egyesülete : 1992-2017 / [írta és összeáll. Trosztmér Károly]. - [Mór] : Wekerle S. Egyes., [2017]. - 36 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9894-9 fűzött
Wekerle Sándor Egyesület
Mór - gyűjtés - hobbi - egyesület - testülettörténet
379.8 *** 061.2(439-2Mór)(091)
[AN 3699783]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2018.
Varga Balázs
   Fehérjemítosz : fedezd fel a tápanyagdús növényi étkezést és érd el a maximális sportteljesítményt! / Varga Balázs. - Budapest : Imaginative Bt., 2017. - 275 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-275.
ISBN 978-615-5800-00-9 kötött : 4990,- Ft
táplálkozástudomány - növényi eredetű élelmiszer - sportegészségügy
796.01 *** 613.26 *** 613.2
[AN 3700412]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2601 /2018.
Bartók Erzsébet
   Elmetágító rajzolás : ahogyan mindenki meg tud tanulni rajzolni : pedagógusoknak és szülőknek / [szerzők Bartók Erzsébet és Tóth Zsolt]. - [Budapest] : Jar Art Kft., [2017]. - 241, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-615-00-0484-6 fűzött : 5990,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - rajzoktatás
741.02 *** 372.874
[AN 3700626]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2018.
Braun András (1967-2015)
   Braun András (1967-2015) emlékkiállítása / [... szerk. Madarász Györgyi, Urbán Tibor] ; [szöveg Hajdu István] ; [közread. a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria]. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2017. - [64] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Miskolcon, 2017. szeptember 29 - október 28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-20-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Braun_A. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3700243]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2018.
   Budavári séták : házak, terek egykor és most / [... összeáll. és szerk. Halász Csilla] ; [a fotókat kész. ... Kéri Gáspár]. - Budapest : Látóhatár K., 2017. - 124, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-615-5444-07-4 kötött : 3900,- Ft
Budapest. 1. kerület - királyi palota - műemlékvédelem - felújítás - helyismeret - fényképalbum
728.81(439-2Buda) *** 72.025.3/.4(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.I.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kéri_G.
[AN 3700623]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2018.
Csenkey Éva (1944-)
Zsolnay a nagyvilágból (új kiadása)
   Zsolnay aranykora : Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal / írta Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva ; [közread. a] Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. - 4. bőv., átd. kiad. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ; [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 411, [4] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 410-411.
ISBN 978-963-09-9057-8 kötött : 12900,- Ft
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - magángyűjtemény
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 069.017(439)Gyugyi_L.
[AN 3702169]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2018.
   Digitális fényképezés tükörreflexes és MILC géppel. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
borító- és gerinccím: Digitális fotózás tükörreflexes és MILC géppel
ISBN 978-615-80782-0-7 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3703105]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2018.
Dorsánszki Adrienn (1986-)
   Mars project / [Adrienn Dorsánszki] ; [text by Christian Zillner] ; [publ. ... by Delle Association]. - Budapest : Delle Assoc., cop. 2017. - 27 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8703-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)Dorsánszki_A.
[AN 3699449]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2018.
Enczi Zoltán
   Tájfotózás és épületfényképezés / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating, Imre Tamás]. - 4. felújított, aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2018. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-615-80782-1-4 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés - épületfotó - tájkép
77.047 *** 77 *** 681.327 *** 77.033:72
[AN 3703111]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2018.
Ferenczy Béni (1890-1967)
   "Balkezében is elfér a világ" : Ferenczy Béni utolsó alkotókorszaka / ... összeáll. és a bev. tanulmányt írta Gulyás Dorottya. - Budapest : Ferenczy Család Műv. Alapítvány, 2017. - 219, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Ferenczy Család Művészeti Alapítvány kiadványai, ISSN 2560-2187 ; 2.)
A Budapesten, 2017. nov. 9 - 2018. jún. 3. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9884-0 fűzött
Magyarország - szobrász - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Ferenczy_B. *** 76(439)(092)Ferenczy_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3700436]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2018.
Gerevich József (1948-)
   Múzsák és festők : teremtő vágyak 2. / Gerevich József. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 189 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5761-21-8 kötött : 4990,- Ft
művészetpszichológia - nemek lélektana - művészettörténet - festészet
75.01 *** 159.922.1 *** 75(100)(092)
[AN 3699109]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2018.
László Emőke (1939-)
   Halasi csipke = Halas lace = Halaser Spitze / László Emőke, Pásztor Emese, Szakál Aurél ; [... ford. ... Vladár Éva, ... Makay Károly] ; [kiad. ... Halasi Csipke Közalapítvány]. - 4. jav., bőv. kiad. - Kiskunhalas : Halasi Csipke Közalapítvány, 2017. - 248 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A bev. tanulm. csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88795-2-3 kötött
Kiskunhalas - csipkekészítés
746.2(439-2Kiskunhalas)
[AN 3701845]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2018.
Muzsinszki Nagy Endre (1886-1975)
   "Én vagyok a világ világossága" : Muzsinszki Nagy Endre festményei Jézus életéről = "I am the light of the world" : paintings by Endre Muzsinszki Nagy on the life of Jesus / [... szerk. Udvarhelyi Erzsébet, Nagy Károly] ; [társszerk. Pfitzner Zoltán] ; [közread. a] Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény. - Veszprém : Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjt., 2017. - 287 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7273-4 fűzött : 12980,- Ft
Magyarország - festőművész - keresztény művészet - 19. század - 20. század
75(439)(092)Muzsinszki_Nagy_E. *** 75.046.3
[AN 3700913]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2018.
Nászay Csilla (1945-2015)
   Nászay Csilla grafikái, festményei, szobrai / [... szöveg Deák István ...]. - Pécs : Deák, 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9007-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Nászay_Cs.
[AN 3698843]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2018.
   Portál, kép, környezetemből, 2013 : szakrális terek építészete, 2014 : felmérési pályamunkák építőipari középfokú oktatási intézmények tanulóitól / [szerk. Sztanekné Apai Gabriella, Lázár Lenke] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2017. - 166 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80892-0-3)
Magyarország - műemlék - kirakat - egyházi épület - műemlékvédelem - épületdíszítés - pályázat
72.025.3/.4 *** 659.158 *** 726(439) *** 72.04 *** 06.063(439)
[AN 3701006]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2018.
Rácz Miklós
   A cseszneki vár építéstörténete : épületrégészet és számítógépes modellezés / Rácz Miklós. - Budapest : Martin Opitz K., 2017. - 175 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 9.)
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 978-963-9987-25-8 kötött : 3490,- Ft
Csesznek - vár - régészet
728.81(439-2Csesznek) *** 904(439-2Csesznek)
[AN 3699972]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2018.
Ruzsa György (1947-)
   Ikonok : Ruzsa György gyűjteménye / [írta Ruzsa György] ; [kiad. a Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont ...]. - Budapest : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2017. - 247 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0318-4 kötött
Magyarország - Oroszország - Európa - ötvösség - keresztény művészet - ikonográfia - magángyűjtemény - ikon
739(4) *** 739(47) *** 7.046.3 *** 247.3 *** 069.017(439)Ruzsa_Gy.
[AN 3699966]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2018.
Sipos Anna
   Új energiahatékonysági követelmények az építőiparban : mit kell tudni a költségoptimalizált követelményszintről és a közel nulla energiaigényű házakról? / írta Sipos Anna, Romvári Orsolya, Arany Edit. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2017]. - 95 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2017. nov. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5830-00-6 fűzött
házépítés - klímatechnika - energiagazdálkodás
728.1 *** 662.998 *** 697
[AN 3700274]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2018.
Takács Ferenc (1938-|)
   Szent Márton temető emléke, története és jövője / Takács Ferenc. - Szombathely : [Takács F.], 2017. - 57 fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 56.
ISBN 978-963-88498-8-5 fűzött
Szombathely - temető
718(439-2Szombathely)
[AN 3699525]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2018.
   Térerő II. - természetművészet : Miszla, 2017 / [... szerkesztője Nemes Zsuzsa] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola]. - Pécs : PTE Műv. Kar Doktori Isk., 2017. - [39] p. : ill., főként színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-429-154-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - land art - alkotótábor - 21. század
73/76(439)"201" *** 7.037 *** 061.28(439-2Miszla)
[AN 3700963]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2018.
Trom Kata
   Tér-lélek-tan : otthonod titkos üzenete / Trom Kata. - [Budapest] : Zazie Books, cop. 2017. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-02-9 fűzött : 3300,- Ft
lakberendezés - otthoni környezet - mentálhigiénia
747 *** 643/645 *** 613.865
[AN 3700082]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2620 /2018.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : szunnyadj, kisbaba / [vál.] Gróh Ilona ; [Szalma Edit illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2017, cop. 2016. - 56, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5591-49-5 kötött : 3999,- Ft
gyermekdal - bölcsődal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3701699]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2018.
Horváth Adrián (1970-)
   A magyar induló / Horváth Adrián. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2017. - 37 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 83.)
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
Magyarország - zenetörténet - karmester - katonazene - kotta
785.13(439)(091) *** 355.317(439)(091)
[AN 3699673]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2018.
Iommi, Tony (1948-)
Iron man (magyar)
   Iron man : a Black Sabbath útja mennyen és poklon át / Tony Lommi, T. J. Lammers ; [ford. Vincze Ádám]. - Budapest : Cser K., 2018. - 350, [1] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7418-89-1 kötött : 4495,- Ft
Iommi, Tony (1948-)
Black Sabbath (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - zenész - 20. század - 21. század - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(410)Black_Sabbath(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Iommi,_T.(0:82-94)
[AN 3700337]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2018.
Sárosi Bálint (1925-)
   Bagpipers, Gypsy musicians : instrumental folk music tradition in Hungary / Bálint Sárosi ; [transl. by Pokoly Judit] ; [publ. by the] Institute for Musicology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for Musicology RCH HAS : Nap Publ., cop. 2017. - 263 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-177.
ISBN 978-963-332-094-5 kötött : 6000,- Ft : 20 EUR
Magyarország - népzene - magyar néprajz - cigányság
78.031.4(=945.11) *** 78.031.4(=914.99)(439)
[AN 3700682]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2624 /2018.
Braun Miklós
   Tánc egy életen át / Braun Miklós. - Salgótarján : [Braun M.], 2017. - 288 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9945-8 kötött
Magyarország - táncművész - koreográfus - néptánc - 20. század - memoár
793.31.02(439)(092)Braun_M.(0:82-94)
[AN 3698895]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2018.
   Fábri Zoltán: A Pál utcai fiúk : Molnár Ferenc azonos című műve alapján / [összeáll. és szerk. Pajor Zsófia]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2017. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Könyvtármozi füzetek, ISSN 2560-0206 ; 5.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-9043-24-4 fűzött
Fábri Zoltán (1917-1994). A Pál utcai fiúk
Magyarország - játékfilm - 20. század - művészeti nevelés
791.43(439)"196" *** 791.43.071.1(439)(092)Fábri_Z. *** 37.036
[AN 3698875]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2018.
Gyöngyösi Zoltán
   Makk Károly nyomában / Gyöngyösi Zoltán. - Budapest : Unicus Műhely, 2017. - 448 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 407-425.
ISBN 978-615-5084-48-5 kötött : 5460,- Ft
Makk Károly (1925-2017)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Makk_K.
[AN 3700669]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2018.
How to archer (magyar)
   Az archerség művészete : a valaha írt legjobb kézikönyv a kémkedéshez, a stílushoz és a nőkhöz (meg a koktélokhoz) / Sterling Archer ; [ford. ... Torma Péter]. - Budapest : Kiskapu, 2017. - 200, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5644-07-8 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - animációs film - 21. század - filmsorozat (részcímes) - vígjáték
791.43.071.1(73)(092)Reed,_A. *** 791.43-311.5(73)
[AN 3700799]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2018.
Isenberg, Noah
We'll always have Casablanca (magyar)
   Nekünk megmarad Casablanca : Hollywood legkedvesebb filmjének élete, legendája és utóélete / Noah Isenberg ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2017. - 246, [5] p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Casablanca
ISBN 978-963-405-822-9 kötött : 3990,- Ft
Kertész Mihály (1886-1962). Casablanca
Egyesült Államok - filmtörténet - játékfilm - 20. század
791.43(73)"194" *** 791.43.071.1(73)(=945.11)(092)Kertész_M.
[AN 3699756]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2018.
Knap Zoltán
   Táncoló babszemek : Újbudai Babszem Táncegyüttes = Dancing beans / Knap Zoltán ; [kiad. a Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Egyesület]. - Budapest : Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Egyes., [2017]. - 103 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-00-0553-9 kötött : 4800,- Ft
Újbudai Babszem Táncegyüttes
Budapest - táncegyüttes - néptánc - gyermek - fényképalbum
793.31.071(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Knap_Z.
[AN 3700646]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2018.
   Makk Károly: Macskajáték : Örkény István azonos című műve alapján / [összeáll. és szerk. Mizerák Andrea]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2017. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Könyvtármozi füzetek, ISSN 2560-0206 ; 18.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-9043-31-2 fűzött
Makk Károly (1925-2017). Macskajáték
Magyarország - játékfilm - 20. század - művészeti nevelés
791.43(439)"197" *** 791.43.071.1(439)(092)Makk_K. *** 37.036
[AN 3698894]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2018.
   Neuberger Gizella: Rege a csodaszarvasról : Arany János azonos című műve alapján / [összeáll. és szerk. Kárpáti Szlávna]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2017. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Könyvtármozi füzetek, ISSN 2560-0206 ; 12.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-9043-50-3 fűzött
Neuberger Gizella (1953-). Rege a csodaszarvasról
Magyarország - animációs film - ezredforduló - művészeti nevelés
791.44(439)"199" *** 791.43.071.1(439)(092)Neuberger_G. *** 37.036
[AN 3698883]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2018.
   Richly Zsolt: A kevély kiskakas : Kormos István azonos című műve alapján / [összeáll. és szerk. Kárpáti Szlávna]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2017. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Könyvtármozi füzetek, ISSN 2560-0206 ; 4.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-9043-48-0 fűzött
Richly Zsolt (1941-). A kevély kiskakas
Magyarország - animációs film - ezredforduló - művészeti nevelés
791.44(439)"200" *** 791.43.071.1(439)(092)Richly_Zs. *** 37.036
[AN 3698807]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2018.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (14.) (2017) (Budapest)
   Verzió14 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2017. november 14-19., Pécs, Szeged, 2017. november 23-25. / [szerk. ... Oksana Sarkisova, Enikő Gyureskó] ; [publ. by Verzio Film Foundation ...]. - Budapest : Verzio Film Found., 2017. - 124 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80350-2-6 fűzött
Budapest - filmművészet - emberi jog - filmfesztivál - dokumentumfilm - 21. század
791.43-92(100)"201" *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2017"
[AN 3699082]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2634 /2018.
Berry, Darcy Bruce
Pons Grammatik Englisch kurz & bündig (magyar)
   Pons angol nyelvtan röviden és érthetően / Darcy Bruce Berry ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 6. kiad. - Budapest : Klett, 2017, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-35-9 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3703118]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2018.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2017, cop. 2013. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3703543]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2018.
Kiss Gábor (1955-)
   A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára / összeáll. Kiss Gábor ; [ill. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 185 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-409-130-1 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - nyelvjárás - magyar nyelv - parasztság - tájszótár
809.451.1-087 *** 316.343.64(439)
[AN 3700375]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2018.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Új utakon Paulával és Paullal : [szórakoztató olvasmány 1600 szóval] = Auf neuen Wegen mit Paula und Paul : [Eine unterhaltsame Lektüre mit 1600 Wörtern] / Judit Kugelstadt-Tábori ; [ill. Demény Andrea]. - [Budapest] : [Kugelstadt-Tábori, J.], 2017. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9469-9 fűzött : 2380,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3699059]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2018.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2017, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-21-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3703532]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2018.
Somfai Melinda
   Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 5 Testsätze, Tipps zur Aufgabenlösung : ... Deutsch Stufe C1 / aut. Somfai Melinda. - Überarb. Aufl. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2017. - 180 p., [5] t. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-13-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3703468]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2018.
   Szótárírás a Kárpát-medencében : a magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai / szerk. Fábián Zsuzsanna. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 242 p. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén és német nyelven
ISBN 978-963-409-122-6 fűzött : 2990,- Ft
lexikológia - magyar nyelv - szláv nyelvek - román nyelv - szókincs
801.3 *** 809.451.1-3 *** 808.1-3 *** 805.90-3
[AN 3700458]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2018.
   Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában : hallgatói tanulmányok / szerk. Ladányi Mária, Hrenek Éva ; [közread. az] ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2017. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-934-8 fűzött
nyelvhasználat - terminológia - műfordítás
800.6 *** 801.3 *** 82.03
[AN 3698856]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2018.
Tótfalusi István (1936-)
   Nyelvészeti ínyencfalatok / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 49.)
ISBN 978-963-409-057-1 fűzött : 1990,- Ft
nyelvfilozófia - nyelvészet - magyar nyelv - nyelvhasználat
800.1 *** 809.451.1-06
[AN 3700367]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2018.
Vida Enikő
   1000 questions 1000 réponses : francia középfok : [B2] / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-64-9 fűzött : 3690,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3703159]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2018.
Voit, Heike
Pons Grammatik Deutsch kurz & bündig (magyar)
   Pons német nyelvtan röviden és érthetően / Heike Volt [!Voit], Joachim Neubold ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Bőv. kiad. - Budapest : Klett, 2017, cop. 2013. - 159 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-5258-36-7 fűzött
német nyelv - nyelvtan - auditív dokumentum
803.0-5(078)=945.11
[AN 3703169]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2645 /2018.
Fonstad, Karen Wynn
The atlas of Middle-earth (magyar)
   Középfölde atlasza : [hiteles földrajzi útmutató J. R. R. Tolkien mitológiájához, A Gyűrűk Ura, A hobbit és A szilmarilok című művek világához] / Karen Wynn Fonstad ; [ford. Büki Gabriella ..., Füzessy Tamás ..., Tallián Balázs ...]. - Felülvizsgált, jav. kiad. - Budapest : Ciceró, 2017. - XIV, 212 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-432-068-5 kötött : 4990,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Nagy-Britannia - író - 20. század - térkép
820(092)Tolkien,_J._R._R. *** 912(309)
[AN 3701482]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2018.
   Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez : a kompetenciafejlesztés új fókuszai / Kóbor Márta, Csikai Zsuzsanna szerk. - Pécs : Kontraszt, 2017. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80252-5-6 fűzött
fordító - felsőoktatás - egyetem - fordítás
82.03 *** 378.4
[AN 3698848]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2018.
   A szubjektum színeváltozásai : narratív, kapcsolati és testi alanyiság az irodalomban és a kultúrában / szerk. Bollobás Enikő. - Szeged : Americana eBooks, cop. 2017. - 123 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5423-43-7 fűzött
irodalomtudomány - narratológia
82.01
[AN 3699716]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2018.
Visy Beatrix (1974-)
   Madártávlat és halszemoptika : irodalomkritikák / Visy Beatrix. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 327 p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-23-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)"19/201"(0:82-95)
[AN 3700422]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2649 /2018.
Arany Zsuzsanna (1976-)
   Kosztolányi Dezső élete / Arany Zsuzsanna. - Budapest : Osiris, 2017. - 692 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-290-6 fűzött : 4980,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3700401]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2018.
Farkas Judit (1958-)
   Helytállók : interjúk / Farkas Judit. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 161, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-16-0 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3700547]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2018.
   "...ki mit lát belőle" : nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez / szerk. Kelevéz Ágnes és Lengyel Imre Zsolt. - Budapest : MIT, 2017. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 4.)
A Budapesten, 2016. nov. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-8-2 fűzött : 3000,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - magyar irodalom története - költészet - műfajtörténet - 20. század - műelemzés
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(091)-14"190/194" *** 82.01-14
[AN 3700589]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2018.
Kodolányi János (1899-1969)
   "Csend kívül, de nem belül" : Kodolányi János levelezése Nyerges Pállal és feleségével, 1948-1956 / [összeáll., a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta Horányi Károly] ; [szerk. Soltész Márton] ; [közread. az] MTA Könyvtár és Információs Központ ... - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Jaffa, 2017. - 396, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-71-6 fűzött : 3490,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Nyerges Pál (1914-1987)
Nyerges Pálné Rogrün Edit (1918-2008)
Magyarország - író - festőművész - 20. század - levelezés
894.511(092)Kodolányi_J.(044) *** 75(439)(092)Nyerges_P.(044) *** 929(439)Nyerges_P.-né_Rogrün_E.(044)
[AN 3699669]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2018.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   "Tegnap még volt remény, hogy lesz jövő..." : Benke László életművéről / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 158, [39] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5683-10-7 fűzött : 2400,- Ft
Benke László (1943-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Benke_L.
[AN 3700466]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2018.
   Vázlat a mindenségről : in memoriam Juhász Ferenc / [vál., szerk., összeáll. Pomogáts Béla]. - [Budapest] : Nap K., 2017. - 384 p., [12] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-332-089-1 kötött : 2900,- Ft
Juhász Ferenc (1928-2015)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Juhász_F.
[AN 3700697]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2655 /2018.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
De vilde svaner (magyar)
   A vadhattyúk / Andersen ; Békés Rozi illusztrációival ; [ford. Rab Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2017. - 37, [2] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 978-963-244-813-8 kötött : 2990,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3702071]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2018.
Andrews, Ilona
Magic burns (magyar)
   Magic burns : perzselő mágia / Ilona Andrews ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 357 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-080-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3700251]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2018.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 467, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-680-9 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3701781]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2018.
Banks, Maya
With every breath (magyar)
   Utolsó lélegzetig [elektronikus dok.] : Slow burn-sorozat / Maya Banks ; ... ford. Kovács Ágnes. - Szöveg (epub : 502 KB). - Budapest : Harlequin, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146338. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-105-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3697078]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2018.
Beck, Haylen
Here and gone (magyar)
   Eltűntek / Haylen Beck ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-086-1 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3699862]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2018.
Blake, Maya
Innocent in his diamonds (magyar)
   Varázslatos gyémántok [elektronikus dok.] / Maya Blake ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 309 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 631.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-088-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3692843]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2018.
Boulle, Pierre (1912-1994)
Le pont de la rivière Kwai (magyar)
   Híd a Kwai folyón [elektronikus dok.] / Pierre Boulle ; előadja Szilágyi Tibor ; [ford. Rubin Péter]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2017. - 1 CD (6 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-40-0 : 4500,- Ft
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 3699529]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2018.
   Bűnügyi regények. - Budapest : Tarsago, cop. 2017. - 446 p. ; 23 cm. - (Válogatott sikerkönyvek, ISSN 2560-2071)
Tart.: Leszámolás / Lee Child ; [ford. Zsámboki Péter]. Politikai öngyilkosság / Michael Palmer ; [ford. Bornai Tibor]. Magányos patak / Jeffery Deaver ; [ford. Kovács Attila]. - Egys. cím: Solitude creek ; Personal ; Political suicide
ISBN 978-963-289-372-3 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3699446]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2018.
Busch, Wilhelm (1832-1908)
   Mein Busch : zweisprachiger deutsch - ungarischer Gedichtband : Ausgewählte Gedichte von Wilhelm Busch = Az én Buschom : kétnyelvű német - magyar verseskötet : válogatás Wilhelm Busch verseiből / Szalki Bernáth Attila versfordításai. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2017. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0290-3 fűzött
német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02=945.11
[AN 3699468]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2018.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's way home (magyar)
   Egy kutya hazatér / W. Bruce Cameron ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 342, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-254-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom - regény
820-35(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3701008]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2018.
Camilleri, Andrea (1925-)
Un mese con Montalbano (magyar)
   Montalbano : egy hónap a felügyelővel / Andrea Camilleri ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Európa, 2017. - 485, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-806-9 fűzött : 3990,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi elbeszélés
850-322.6=945.11
[AN 3699742]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2018.
Cankar, Ivan (1876-1918)
Na klancu (magyar)
   A szegénysoron [elektronikus dok.] / Ivan Cankar ; ford. Pável Ágoston. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 678 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145234. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-009-4 (mobi)
ISBN 978-963-474-008-7 (epub)
szlovén irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.3-31=945.11
[AN 3692593]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2018.
Carson, Anne (1950-)
Autobiography of Red (magyar)
   Vörös önéletrajza : verses regény / Anne Carson ; ford. Fenyvesi Orsolya ; ... a jegyzeteket az utószót írta Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2017. - 155, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3517-7 kötött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - verses regény
820-13(71)=945.11
[AN 3699904]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2018.
Chesney, Marion (1936-)
As the pig turns (magyar)
   Agatha Raisin és a nyársat nyelt rendőr / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2017. - 268, [1] p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-09-7 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3699991]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2018.
Christian, W.
   A czápák birodalmában [elektronikus dok.] : négy elbeszélés / Christian W. ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (epub : 367 KB) (mobi : 773 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-004-9 (epub)
ISBN 978-963-474-005-6 (mobi)
német irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 3692453]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Omnibusz : a krimikirálynő legnépszerűbb regényei egy kötetben / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás, Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2017. - 545, [6] p. ; 21 cm
Tart.: Gyilkosság az Orient expresszenÞ; Tíz kicsi néger. - Egys. cím: Murder on the Orient express ; Ten little niggers
ISBN 978-963-07-9994-2 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3699938]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2018.
Coben, Harlan (1962-)
Fool me once (magyar)
   Nem versz át / Harlan Coben ; [ford. M. Nagy Miklós]. A jó szomszéd / Amy Sue Nathan ; [ford. Kovácsfi Emese]. Figyelj rám! / James Carol ; [ford. Szőke Ágnes]. A Tide család titkai / Hannah Richell ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Fool me once. Watch me. Secrets of the Tides. The good neighbor
ISBN 978-963-289-370-9 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11 *** 820-31(94)=945.11
[AN 3699505]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2018.
Connelly, Michael (1956-)
The crossing (magyar)
   A határ / Michael Connelly ; [ford. Komáromy Rudolf]. Nővérek / Patricia MacDonald ; [ford. Bornai Tibor]. Varázsfonal / Lisa Van Allen ; [ford. Zsolt Angéla]. Drágám, tudatom veled.. / Louisa Young ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The crossing. Sisters. My dear I wanted to tell you. The wishing thread
ISBN 978-963-289-367-9 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3699501]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2018.
Croft, Kathryn
While you were sleeping (magyar)
   A nő, aki máshol ébredt [elektronikus dok.] / Kathryn Croft ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-82-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3692689]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2018.
Daudet, Alphonse (1840-1897)
Les femmes d'artistes (magyar)
   Művészházasságok [elektronikus dok.] / Alphonse Daudet ; ford. Elek Artúr. - Szöveg (epub : 391 KB) (mobi : 718 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-036-0 (epub)
ISBN 978-963-474-037-7 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3699948]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2018.
Dessen, Sarah (1970-)
The truth about forever (magyar)
   Tökéletes / Sarah Dessen ; [ford. Bosnyák Viktória]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-97-6 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3701398]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2018.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Do androids dream of electric sheep? (magyar)
   Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2005. - 247 p. ; 21 cm
Megj. "Szárnyas fejvadász" címmel is. - Bényei Tamás "Az utolsó krimi", Nagy Péter, H. "Descartes és az evolúció" és Tillmann J. A. "Orcus neontüzében" c. tanulmányával
ISBN 978-963-419-035-6 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820(73)(092)Dick,_P._K.
[AN 3703087]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2018.
Dickens, Charles (1812-1870)
   Karácsonyi történetek / Charles Dickens ; [ford. Barkóczi András, N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2017. - 444, [3] p. ; 24 cm
Tart.: Karácsonyi énekÞ; HarangszóÞ; A szellem embere és az árnnyal kötött alkuÞ; Az élet csatájaÞ; Házi tücsök. - Egys. cím: A Christmas carol ; The chimes ; The cricket on the hearth ; The battle of life ; The haunted man and the ghost's bargain
ISBN 978-963-07-9507-4 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 3699955]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2018.
Donaldson, Julianne
Blackmoore (magyar)
   Blackmoore / Julianne Donaldson ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 340, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-739-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3701832]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2018.
Donoghue, Emma (1969-)
The wonder (magyar)
   A csoda / Emma Donoghue. - Pécs : Alexandra, 2017. - 317, [2] p. ; 22 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-447-075-5 kötött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3700129]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2018.
Dragt, Tonke (1930-)
De brief voor de koning (magyar)
   Levél a királynak / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 431, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5501-65-4 kötött : 3699,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701813]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2018.
Duncan, Lois (1934-2016)
Hotel for dogs (magyar)
   Kutyaszálló : [minden kóbor kap a jóból] / Lois Duncan ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-157-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3701995]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2018.
Eggers, Dave (1970-)
Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? (magyar)
   Atyáitok? Hol vannak ők? És a próféták örökké élnek-é? / Dave Eggers ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2017. - 219, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-810-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3699788]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2018.
Enslin, Elizabeth
While the Gods were sleeping (magyar)
   Amíg az istenek aludtak avagy Életem Nepálban ; [ford. Kővári Botond]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-027-6 fűzött : 3970,- Ft
Nepál - amerikai angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94(73)=945.11 *** 908.541.35(0:82-94)
[AN 3700151]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2018.
Fenwick, Liz
The returning tide (magyar)
   A tengerparti ház [elektronikus dok.] / Liz Fenwick ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-72-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3700504]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2018.
Fuller, Louise
Vows made in secret (magyar)
   Nem tudom, ki vagy [elektronikus dok.] / Louise Fuller ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 310 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 621.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-092-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3692766]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2018.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
Damʾa wa ibtisama (magyar)
   Könny és mosoly [elektronikus dok.] / Kahlil Gibran ; ford. Bujtor László. - Szöveg (epub : 340 KB) (mobi : 683 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-993-0 (mobi)
ISBN 978-963-364-992-3 (epub)
amerikai angol irodalom - ezoterika - elektronikus dokumentum
820-96(73)=945.11 *** 133.25
[AN 3684553]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2018.
Graham, Lynne (1956-)
The Greek tycoon's defiant bride (magyar)
   Engedetlen arajelölt [elektronikus dok.] / Lynne Graham ; ... ford. Gaáli István. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 319 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 622.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145298. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-094-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3692746]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2018.
Hampton, Susanne
Midwife's baby bump (magyar)
   Szívzűr [elektronikus dok.] / Susanne Hampton ; ... ford. Gaáli István. Újrakezdés Norfolkban / Kate Hardy ; ... ford. Eötvös Anna. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 413 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 564-565.)
Egys. cím: Midwife's baby bump. The brooding doc's redemption. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Melbourne-i szülésznők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147525. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-098-3
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3702050]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2018.
Hauptmann, Gerhart (1862-1946)
Wanda, der Dämon (magyar)
   A démon [elektronikus dok.] / Gerhart Hauptmann ; ford. Dormándi László. - Szöveg (epub : 520 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145249. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-018-6 (epub)
ISBN 978-963-474-019-3 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3692656]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2018.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun ihmeellinen joulu (magyar)
   Tatu és Patu csodálatos karácsonya / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2017. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3700293]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2018.
Hayward, Jennifer
Tempted by her billionaire boss (magyar)
   Szerencsés baklövés [elektronikus dok.] / Jennifer Hayward ; ... ford. Márnay Sára. Beugró menyasszony / Sophie Pembroke ; ... ford. Eötvös Anna. Kész film az életem! / Kate Hardy ; ... ford. Scheer Emília. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 508 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 14.)
Egys. cím: Tempted by her billionaire boss. His very convenient bride. Behind the film star's smile. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146330. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-103-4
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3697052]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2018.
Hicks, Esther (1948-)
Sara, book 3: A talking owl is worth a thousand words! (magyar)
   Sara harmadik könyve : az ezerszavú beszélő bagoly / Esther és Jerry Hicks ; [... ill. Caroline S. Garrett] ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Totel Books, 2017. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-289-390-7 fűzöt : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika - életvezetés - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 133.25(0:82-32) *** 613.865(0:82-31)
[AN 3700870]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2018.
Hoover, Colleen (1979-)
Confess (magyar)
   Confess : vallomás / Colleen Hoover ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 340 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-242-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3699478]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2018.
Hutchison, Dot
The butterfly garden (magyar)
   Pillangók kertje / Dot Hutchison ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 365, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-158-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3699494]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2018.
James, E. L. (1963-)
Grey (magyar)
   Grey : a szürke ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-702-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3699474]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2018.
Kennedy, Elle (1979-)
The score (magyar)
   The score : a pont / Elle Kennedy. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 408, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter
ISBN 978-963-457-077-6 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11
[AN 3699476]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2018.
Khan, Vaseem (1973-)
The unexpected inheritance of inspector Chopra (magyar)
   Chopra felügyelő váratlan öröksége / Vaseem Khan ; [ford. M. Nagy Miklós]. Sógornők / Joanna Trollope ; [ford. Zsámboki Péter]. Billy és én / Giovanna Fletcher ; [ford. Szőke Ágnes]. A csend ereje / Rosamund Lupton ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The unexpected inheritance of inspector Chopra. The quality of silence. Daughters-in-law. Billy and me
ISBN 978-963-289-368-6 kötött
angol irodalom - regény - bűnügyi regény
820-31=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3699516]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the getaway (magyar)
   Egy ropi naplója : lépjünk le! / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-241-1 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3700261]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2018.
Klein, Jen
Shuffle, repeat (magyar)
   Rád hangolva / Jen Klein ; [ford. Horváth Eszter]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 345, [4] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-859-2 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3699379]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2018.
Lepucki, Edan (1981-)
Woman no. 17 (magyar)
   A 17-es számú nő / Edan Lepucki ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-371-5 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3700701]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2018.
London, Jack (1876-1916)
The people of the abyss (magyar)
   A mélység [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Braun Soma. - Szöveg (epub : 396 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-016-2 (epub)
ISBN 978-963-474-017-9 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3692638]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2018.
Madsen, Cindi
Cinderella screwed me over (magyar)
   Hamupipőke, menj a búsba! / Cindi Madsen ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-18-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3700173]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2018.
Magre, Maurice (1877-1941)
Le mystère du tigre (magyar)
   A tigris titka [elektronikus dok.] / Maurice Magre ; ford. Neményi Imre. - Szöveg (epub : 471 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-474-998-2*) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-474-999-9*) (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3692628]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2018.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
All I am (magyar)
   Ez vagyok [elektronikus dok.] : Drew története : egy Ez a férfi történet / Jodi Ellen Malpas ; ford. Debreczeni Kinga. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-90-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3700512]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2018.
Marks, Melanie (1967-)
Slumber party wars (magyar)
   Ottalvós háború / Melanie Marks ; [ford. Goitein Veronika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 91 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-005-6 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3701875]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2018.
Martin, Charles (1969-)
The mountain between us (magyar)
   Hegyek között / Charles Martin ; [ford. Szentesi Mária]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2017. - 310, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-089-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3703089]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2018.
Massie, Allan
Caesar (magyar)
   Caesar / Allan Massie ; [ford. Lázár Júlia]. - [Budapest] : Szenzár História, 2017. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-938-1 kötött : 3499,- Ft
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
angol irodalom - történelmi regény
820-31=945.11
[AN 3702253]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2018.
McAllister, Gillian
Everything but the truth (magyar)
   Bármit, csak ne az igazat [elektronikus dok.] / Gillian McAllister ; ford. Tóth Attila. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-74-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3700515]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2018.
McLachlan, Jenny
Love bomb (magyar)
   Levelek a padlásról : Katicalányok 2, Betty / Jenny McLachlan ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 192, [2] p. ; 20 cm. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
ISBN 978-963-415-664-2 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3700009]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2018.
   Mesék a gyógyulásról / vál. Csóka Judit. - Budapest : Corvina, 2017. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6468-2 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - meseterápia - mese - népmese
82-34=945.11 *** 894.511-34 *** 398.21(=00) *** 615.851.82
[AN 3700100]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2018.
Moggach, Deborah
Tulip fever (magyar)
   Tulipánláz [elektronikus dok.] / Deborah Moggach ; ford. Sárközy Elga. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-06-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3700521]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2018.
Moriarty, Liane (1966-)
Big little lies (magyar)
   Hatalmas kis hazugságok / Liane Moriarty ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 445, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-082-3 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3699937]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2018.
Ormerod, Jan (1946-2013)
The swap (magyar)
   Tesómese / írta Jan Ormerod ; rajz. Andrew Joyner ; ford. Berg Judit. - [Budapest] : Ecovit, cop. 2017. - [30] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89888-1-2 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3701573]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2018.
Palmer, Diana
Beloved (magyar)
   Meleg helyzet [elektronikus dok.] / Diana Palmer ; ... ford. Tandori Dezső. A hozomány / Donna Clayton ; ... ford. Cziráky Erzsébet. Bekerítve / Marie Ferrarella ; ... ford. Erdélyi Margit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 523 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 40.)
Egys. cím: Beloved. Let's get mommy married!. His wild young bride. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-240-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692003]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2018.
Pañchatantra (magyar)
   Pancsatantra [elektronikus dok.] : életbölcsesség indiai tankönyve / ... ford. Schmidt József. - Szöveg (epub : 868 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-026-1 (epub)
ISBN 978-963-474-027-8 (mobi)
szanszkrit irodalom - hinduizmus - tanmese - elektronikus dokumentum
891.2-34=945.11 *** 398.21(=912) *** 294.5
[AN 3700621]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2018.
Pataki, Allison (1984-)
The accidental empress (magyar)
   Sissi : az ifjú császárné / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit] ; [a versrészleteket ford. Nemes Z. Márió]. - Budapest : Helikon, 2017. - 492, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-660-1 kötött : 3990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3701971]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2018.
Pintoff, Stefanie
Hostage taker (magyar)
   A túszejtő / Stefanie Pintoff ; [ford. Bornai Tibor]. Cseresznyeszüret / Lucy Sanna ; [ford. Téli Márta]. A hátam mögött / Sabine Durrant ; [ford. Zsolt Angéla]. Az igazi Katie Lavender / Erica James ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Hostage taker. The real Katie Lavender. The cherry harvest. Under your skin
ISBN 978-963-289-369-3 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3699512]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2018.
Polâkov, Ûrij Mihajlovič (1954-)
Kozlenok v moloke (magyar)
   Gödölye tejben / Jurij Poljakov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 441, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-908-4 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3701811]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2018.
Riley, Alexa
Everything for her (magyar)
   Mindent bele [elektronikus dok.] / Alexa Riley ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-58-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692729]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2018.
Roberts, Alison (1956-)
Always the midwife (magyar)
   Mentés másként [elektronikus dok.] / Alison Roberts ; ... ford. Gaáli István. Elég volt a hősökből! / Lucy Ryder ; ... ford. Márnay Sára. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 424 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 562-563.)
Egys. cím: Always the midwife. Resisting her rebel hero. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Melbourne-i szülésznők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145404. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-081-5
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3692857]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2018.
   Romantikus regények. - Budapest : Tarsago, cop. 2017. - 431 p. ; 23 cm. - (Válogatott sikerkönyvek, ISSN 2560-2071)
Tart.: Valamikor ismertél / Emily Liebert ; [ford. Szőke Ágnes]. A mi történetünk / Dani Atkins ; [ford. Pelle Csilla]. Üvegkonyha / Linda Francis Lee ; [ford. Szabó Olimpia]. - Egys. cím: You knew me when ; The glass kitchen ; The story of us
ISBN 978-963-289-373-0 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3699500]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2018.
Roth, Ann
Ooh, baby! (magyar)
   Adóügyek, szívügyek [elektronikus dok.] / Ann Roth ; ... ford. Párkányi Marcella. Mondd meg, ki vagyok! / Stella Bagwell ; ... ford. Farkas Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 407 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 307-308.)
Egys. cím: Ooh, baby!. The deputy's lost and found. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-083-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692864]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2018.
Rushdie, Salman (1947-)
The satanic verses (magyar)
   A sátáni versek / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 774, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-859-9 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3702384]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2018.
Sandford, John (1944-)
Silken prey (magyar)
   Csábító préda [elektronikus dok.] / John Sandford ; ford. Kovács Kristóf. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-20-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3692721]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2018.
Scarrow, Simon (1962-)
Invader (magyar)
   A hódító / Simon Scarrow és T. J. Andrews ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]. - 353 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-452-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3699351]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2018.
Sedgwick, Marcus (1968-)
Ghosts and gadgets (magyar)
   Kísértetek és ketyerék / Marcus Sedgwick ; [Pete Williamson illusztrációival] ; [ford. Zöldi Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 263, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Hollócsőr históriák ; 2.)
ISBN 978-963-415-370-2 fűzött : 2199,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3700021]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2018.
Severin, Tim (1940-)
Saxon (magyar)
   Sigwulf / Tim Severin ; [ford. Békési Napsugár Zsófia]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - 24 cm
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3655857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A király elefántja. - [2017]. - 327 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-451-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3699368] MARC

ANSEL
UTF-82728 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Rómeó és Júlia / William Shakespeare ; [ford. Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 221 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-203-6 fűzött : 1899,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3701788]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2018.
Slimani, Leïla (1981-)
Chanson douce (magyar)
   Altatódal / Leïla Slimani ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2017. - 236, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-828-1 kötött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3699749]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2018.
Smart, Michelle
The rings that bind (magyar)
   Pillangók szigete [elektronikus dok.] / Michelle Smart ; ... ford. Scheer Katalin. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 294 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 632.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145397. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-090-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3692827]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2018.
Stilton, Geronimo
Gli abominevoli ratti delle nevi (magyar)
   Szilveszteri meglepetés / Geronimo Stilton ; [ill. Giuseppe Facciotto ... és Daniele Verzini]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 7.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-070-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3699960]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2018.
Stilton, Geronimo
L'isola del tesoro (magyar)
   A kincses sziget / Geronimo Stilton ; R. L. Stevenson [alapján]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 212, [7] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-447-050-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3699957]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2018.
Stilton, Geronimo
Te lo do io il karate (magyar)
   Majd adok én neked karatét! / Geronimo Stilton ; [... ill. Sara Copercini ..., Riccardo Sisti ... és Christian Aliprandi ...]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2013. - 108, [17] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-615-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3699949]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2018.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Ballet shoes (magyar)
   Balettcipők : London, 1930-as évek eleje / Noel Streatfeild ; [ford. Németi Anita] ; [... ill. Rippl Renáta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017, cop. 2015. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-125-3 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701981]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2018.
   Svi naši književni susreti I : radovi inspirirani hrvatskim književnim susretima u Koljnofu / [urednik ... Franjo Pajrić] ; [kiad. a Soproni Čakav katedra Egyesület etc.]. - [Sopron] : Soproni Čakav katedra Egyes., 2017. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0046-6 kötött
Burgenland - Kópháza - horvát irodalom - magyarországi horvát irodalom - rendezvény - antológia
886.2-822 *** 886.2-822(439) *** 061.7(439-2Kópháza) *** 886.2-822(436)
[AN 3700122]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2018.
Swanson, Peter (1968-)
Her every fear (magyar)
   Védtelenül / Peter Swanson ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 287 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-083-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3700101]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2018.
Tijan
Fallen crest high (magyar)
   Fallen crest high [elektronikus dok.] : a Fallen crest sorozat első része / Tijan ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-00-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3700500]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The book of lost tales (magyar)
   Elveszett mesék könyve / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tandori Dezső] ; [a versbetéteket ford. Ürmössy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 2 db ; 20 cm
angol irodalom - regény - elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3701675]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 567, [2] p. - (Középfölde históriája ; 2.)
ISBN 978-963-227-856-8 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3701020] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 459, [2] p. : ill. - (Középfölde históriája ; 1.)
ISBN 978-963-227-855-1 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3701680] MARC

ANSEL
UTF-82739 /2018.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai [elektronikus dok.] / Mark Twain ; előadja Kovács Máté ; [ford. Koroknay István]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2017. - 1 CD (9 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-41-7 : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3699535]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2018.
Ulfkotte, Udo (1960-2017)
Volkspädagogen (magyar)
   "Népnevelők" : akik miatt Németország utat tévesztett / Udo Ulfkotte ; [ford. ... Filep Éva Zsuzsanna, ... Farkasfalvi Orsolya, ... Szakács Sandra]. - Budapest : Püski, 2017. - 260, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-221-4 kötött : 3890,- Ft
Németország - német irodalom - politikatörténet - tömegkommunikáció - politikai propaganda - 21. század - vitairat
830-92=945.11 *** 32(430)"200/201" *** 32.019.5
[AN 3700491]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2018.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3702224]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2018.
Vallejo, Virginia (1949-)
Amando a Pablo, odiando a Escobar (magyar)
   Szerettem Pablót, gyűlöltem Escobart / Virginia Vallejo ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-99-4 fűzött : 3990,- Ft
Vallejo, Virginia (1949-)
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - kolumbiai irodalom - híres ember - maffiózó - szervezett bűnözés - 20. század - ezredforduló - kábítószer-forgalmazás - életrajzi regény - dokumentumregény
860-31(861)=945.11 *** 343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-31) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-31) *** 929(861)(092)Vallejo,_V.(0:82-31)
[AN 3700818]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2018.
Walker, Wendy (1967-)
All is not forgotten (magyar)
   Van, aki nem felejt [elektronikus dok.] / Wendy Walker ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-76-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3700496]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2018.
Whittenburg, Karen Toller
Last-minute marriage (magyar)
   A legjobb recept [elektronikus dok.] / Karen Toller Whittenburg ; ... ford. Bethlen Katalin. Fura fuvar / Kimberly Raye ; ... ford. Brodszky Ildikó. Tartós őrizet / Crystal Green ; ... ford. Kánya Krisztina. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 514 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 41.)
Egys. cím: Last-minute marriage. His arch enemy's daughter. Gettin' Lucky. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-241-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692007]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2018.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. Lengyel Balázs] ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 213, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-984-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3701672]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2018.
Wilkins, Gina (1948-)
It could happen to you (magyar)
   Lángoló csókok [elektronikus dok.] / Gina Wilkins ; ... ford. Erdélyi Margit. Tűzön-vizen át / Gina Wilkins ; ... ford. Brodszky Ildikó. Mars az ágyba! / Jule McBride ; ... ford. Harcsa Henrietta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 560 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 42.)
Egys. cím: It could happen to you. Valentine baby. My man Valentine. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-242-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692017]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2018.
Wilson, Scarlet
A bride for the runaway groom (magyar)
   Szökevény vőlegény [elektronikus dok.] / Scarlet Wilson ; ... ford. Herczog Gábor. Higgy a változásban! / Kat Cantrell ; ... ford. Harcsa Henrietta. Egy éjszaka Morellivel : nyári esküvők / Kim Lawrence ; ... ford. Farkas Sylvia. Érzelmek viharában / Lee Wilkinson ; ... ford. Kiss Z. Margit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 562 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 81.)
Egys. cím: A bride for the runaway groom. One night with Morelli. Running from the storm. Matched to his crush. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145280. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-096-9
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3692734]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2018.
Winslow, Shannon
The Darcys of Pemberley (magyar)
   Titkok és szenvedélyek : Jane Austin Büszkeség és balítélet című regénye folytatódik / Shannon Winslow ; [ford. Lakatos Anna]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-364-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3699499]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2018.
Wren, Percival Christopher (1885-1941)
Beggars's horse (magyar)
   A fekete szirén [elektronikus dok.] / Percival C. Wren ; ford. Endre Dénes. - Szöveg (epub : 919 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-020-9 (epub)
ISBN 978-963-474-021-6 (mobi)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3692675]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2018.
Zelazny, Roger (1937-1995)
Chronicles of Amber (magyar)
   Amber krónikái / Roger Zelazny ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bluemoon, [2017]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3700214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Amber kilenc hercege. - cop. 2017. - 228 p.
ISBN 978-963-529-664-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3700226] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2751 /2018.
Ábrányi Emil (1850-1920)
   Lábán úr könnyei és egyéb történetek [elektronikus dok.] / Ábrányi Emil. - Szöveg (epub : 280 KB) (mobi : 925 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-028-5 (epub)
ISBN 978-963-474-029-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3700254]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2018.
Adamik Zsolt (1982-)
   Adamik Zsolt, Hanga Réka féle bibedombi szörnyhatározó : XXXVI. javított kiadás. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2017. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-57-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3700407]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2018.
Ady Endre (1877-1919)
   Muskétás tanár úr [elektronikus dok.] : novellák / Ady Endre. - Szöveg (epub : 214 KB) (mobi : 498 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-006-3 (epub)
ISBN 978-963-474-007-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3692605]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2018.
Albert Gábor (1929-2017)
   Az oldalamon is kifakadna : esszék és eszmék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 134, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-38-1 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 3700479]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2018.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Kényszerű társbérlet : politikum és etikum : kisesszék, esszénovellák / Aniszi Kálmán ; [kiad. a Székely Ház Alapítvány]. - [Budapest] : Székely Ház Alapítvány, [2017]. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-469-3 fűzött
magyar irodalom - esszé - elbeszélés
894.511-4 *** 894.511-32
[AN 3698839]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2018.
Antal Balázs (1977-)
   Vad : versek / Antal Balázs. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 79, [3] p. ; 15 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 32.)
ISBN 978-615-5355-21-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700393]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2018.
Apponyi Albert (1846-1933)
   Emlékirataim / Apponyi Albert ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2016. - 471 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-671-7 kötött : 5999,- Ft
Apponyi Albert (1846-1933)
Magyarország - politikus - belpolitika - magyar irodalom - kiegyezés kora - századforduló - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 32(439)(092)Apponyi_A.(0:82-94) *** 323(439)"187/191"(093)
[AN 3701475]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Józan, okos mérték : Arany János füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Reisinger János]. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Lazi, 2017. - 152, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-356-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3701431]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2018.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   A kettévált milliomos [elektronikus dok.] / írta Aszlányi Károly. - Szöveg (mobi : 725 KB) (epub : 409 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143453. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-927-2 (mobi)
ISBN 978-963-398-926-5 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3684543]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2018.
Baka Györgyi (1951-)
   Közeledő érintés / Baka Györgyi ; [László Bandy rajz.]. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 94, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5743-22-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700677]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2018.
Bakóczy Sára
   A város és a rózsa [elektronikus dok.] : debreceni széphistória / Bakóczy Sára. - Szöveg (epub : 712 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-421-7
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3700530]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2018.
Balázsy Panna (1967-)
   Csakazértis / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-271-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3701645]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2018.
Balázsy Panna (1967-)
   Csupaszív / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-117-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3701637]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Isten árnyéka. - cop. 2017. - 474, [2] p.
Bibliogr.: p. 460-471.
ISBN 978-963-426-453-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3700909] MARC

ANSEL
UTF-82765 /2018.
Bárány László (1948-)
   Most, a régi szép időkben : novellák / Bárány László. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-20-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3700767]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2018.
Baranyi Ferenc (1937-)
   More truly than anything here / Ferenc Baranyi ; [photos Péter Baranyi] ; [transl. ... István Tótfalusi]. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 56 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5743-18-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3700778]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2018.
Benke László (1943-)
   A tűz igézetében : válogatott versek / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2017. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5683-09-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700822]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2018.
Béresi Csilla (1951-)
   Festett szivárvány : művészettörténet naplójegyzetekkel / Béresi Csilla. - Budapest : Aba Kvk., 2017. - 110 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5693-27-4 fűzött : 2990,- Ft
művészettörténet - művészetesztétika - festészet - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 75(100)(091) *** 75.01
[AN 3700555]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a középkorban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 114, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-110-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701755]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkréta korban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 71 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-213-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701759]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2018.
Berg Judit (1974-)
   A négy madár titka / Berg Judit, Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-328-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3700004]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2018.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Holle anyó birodalma / Boldizsár Ildikó ; Szegedi Katalin rajz. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2017. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5808-00-5 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3700283]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2018.
Bradányi Iván (1930-)
   Szitakötők röpködnek a szélben : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2017. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-90-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3698837]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 9. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2017. - 469, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701403]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2018.
Brown, M. G.
   Kavargó rózsaszirmok : [Rózsaszirmok 1.] / M. G. Brown. - Jav., bőv. kiad. - Pocsaj : [Barna H.], 2017. - 345 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9806-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3698877]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2018.
Brown, M. G.
   Vérvörös rózsaszirmok : [Rózsaszirmok 2.] / M. G. Brown. - Pocsaj : [Barna H.], 2017. - 523 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9755-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3698864]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2018.
Budai Lotti
   Shirzan szerelme : Ágyas és úrnő 1 / Budai Lotti. - [Budapest] : Álomgyár K., 2017. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-04-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3699429]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2018.
Csikász Lajos (1964-)
   A félhold alkonya [elektronikus dok.] / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3700611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A kuruc király. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - cop. 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-426-2
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3700617] MARC

ANSEL
UTF-82779 /2018.
Csillag Tamás (1987-)
   Megtalált ország / Csillag Tamás ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-44-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700874]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2018.
Csukás István (1936-)
   Mirr-Murr kalandjai / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017-. - 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy kiscsacsi története. - 2017. - 84, [4] p. : ill., színes
ISBN 978-963-373-517-6 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701607] MARC

ANSEL
UTF-82781 /2018.
Csüllög Ferenc
   Világfa [elektronikus dok.] / Csüllög Ferenc. - Szöveg (epub : 7 MB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Tart.: Arc a porbanÞ; IdőfolyamÞ; A zöld gyermekekÞ; MetszéspontokÞ; Az éjsárkány forrása. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-63-4)
magyar irodalom - kisregény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3700185]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2018.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-231-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702006]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2018.
Deli Krisztián
   Mese habbal avagy Útikönyv 18+ / Deli Krisztián. - [Érd] : Varázscsésze 12 Kft., [2017]. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0530-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700031]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2018.
Dés Mihály (1950-2017)
   Pesti barokk / Dés Mihály. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 550, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-595-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702368]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2018.
Dobai Péter (1944-)
   Voltam élni : válogatott versek / Dobai Péter. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2017. - 225 p. ; 19 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3698874]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2018.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Átd., színesebb kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 163 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-018-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3701655]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2018.
Dumas, Dee
   Marokkói szerelem : a titokzatos arab világ bűvöletében / Dee Dumas. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-81-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3702419]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2018.
Dust, Emy
   Bilincsbe zárt szerelem / Emy Dust. - Budapest : MyBook, 2017. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9763-8 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3699194]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2018.
   Élő Antológia : Lakitelek, 1985. október 22. / [szerk. ... Agócs Sándor]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 122 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Gerinccím: Lakitelek, 1985
ISBN 978-615-5428-80-7 fűzött
Lakitelek - magyar irodalom - rendezvény - Kádár-korszak - vers - antológia - történelmi forrás - audiovizuális dokumentum
894.511-14(082) *** 061.7(439-2Lakitelek)"1985"(093)
[AN 3703516]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2018.
   Éltető vízeink : mesék : [meseíró pályázat, 2017] / [közread. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2017. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3699643]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2018.
Eőry Emese (1976-)
   Versek életről és halálról, Istenről és hazáról / Eőry Emese. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., [2017]. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8640-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703500]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Javított kiadás : melléklet a Harmonia caelestishez / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2002. - 280, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2298-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701684]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Az angyalos ház és más történetek / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 421, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-139-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3701957]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2018.
Fábián László (1940-)
   Kiált a kő a falból / Fábián László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-80-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3699715]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2018.
Farkas Eleonóra (1967-)
   Déli fényben : verscsokrok az élet színpadán / Farkas Eleonóra. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2017. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-62-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3699713]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2018.
Fekete András (1955-)
   Szív-zár : Fekete András 12. verses kötete / [... ill. Andi György]. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 100, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9815-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3699638]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2018.
Föglein Antal
   Életmorzsák / Föglein Antal. - Tolna : [Főglein A.], cop. 2017. - 168 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0555-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3700735]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2018.
Füle-Gulyás Aletta
   Egy süncsalád kalandjai / írta Füle-Gulyás Aletta ; ill. László Dóra. - [Budapest] : [Over-Italy Kft.], 2017. - [52] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-0105-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3703097]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2018.
Füst Milán (1888-1967)
   A feleségem története : Störr kapitány feljegyzései / Füst Milán ; [a szöveget Zsoldos Sándor gond.]. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9680-93-7 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703399]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2018.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg utazunk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-340-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701740]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2018.
Hazai Attila (1967-2012)
   Feri: Cukor Kékség / Hazai Attila. - Budapest : Magvető, 2017. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3611-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701678]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2018.
Herczegh Magdi (1949-)
   Kusza család / Herczeg Magdi ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5641-10-7 fűzött : 1800,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(477.87)
[AN 3700544]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2018.
Horváth Jenő (1956-)
   Jelrátétek / Horváth Jenő ; [ill. Magyar Lajos]. - [Tamási] : Tamási Művel. Közp. : Könnyű L. Kvt., 2017. - 62, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tamási múzsa, ISSN 2498-8081 ; 2.)
ISBN 978-963-88748-7-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3699013]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2018.
Horváth Viktor (1962-)
   Tankom / Horváth Viktor. - Budapest : Magvető, 2017. - 268, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3603-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700000]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2018.
Horváthné Szabó Andrea
   A vitéz kékfestő szabólegény mese és gyermekverseim / Horváthné Szabó Andrea ; [közread. a] Tündérkert Bábszínház, Játszó és Daloló ... - Takácsi : Szerző, 2017. - 105 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8957-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3700952]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2018.
Huszár László (1952-)
   Hófelhőbe ütköző indiánnyíl : írások, publicisztikák / Huszár László ; [az illusztrációk ... Szepes Péter munkája]. - [Nagycenk] : Patriot, 2017. - 143, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9033-14-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3700023]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2018.
   Itt-hon : szülőföldem, otthonom : versek Vas megyéből / [szerk. Tóthárpád Ferenc] ; [ill. Kamper Lajos]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld K., 2017. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-82-1 fűzött
Vas megye - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439.111)(082)
[AN 3699692]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2018.
Jagadics Eszter (1985-)
   A pokol bugyrai / Jagadics Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017-. - 21 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3680945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Téged is elkaplak!. - 2017. - 327 p.
ISBN 978-615-5600-89-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3699650] MARC

ANSEL
UTF-82809 /2018.
József Attila (1905-1937)
   Kiszombori versesfüzet, 1922 / József Attila. - Hasonmás kiad. - Makó : József A. Múz., 2017. - 44, [9] fol. ; 25 cm + mell. (18 p. ; 25 cm). - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 118.)
Az eredeti kézirat fotómásolata. - A mellékletben Stoll Béla, Tóth Ferenc és Bogoly József Ágoston tanulmányával. - Közös borítóban
Fűzött
 (hibás ISBN 963-03-4334-7)
magyar irodalom - vers - fakszimile kézirat
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3699998]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2018.
Juhász József
   Novellák és regények / Juhász József. - [Pécel] : [Juhász J.], [2017]. - 343 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88970-3-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3699548]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2018.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes prózái. - [Budapest] : Stádium, 2011-. - 24 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek - próza
894.511-821
[AN 3292075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Az ismeretlen leírása : levélesszék, kritikák, gnómák. - 2017. - 519 p. : ill.
ISBN 978-615-5198-59-5 kötött : 4590,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - levelezés - 20. század - 21. század - irodalmi levél
894.511(092)Kárpáti_K.(044) *** 894.511-6
[AN 3700461] MARC

ANSEL
UTF-82812 /2018.
Katona Kitti (1999-)
   Másik én / Katona Kitti ; ill. ... László Emese. - Budapest : MyBook, 2017. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0446-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3699226]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2018.
Kelemen Lajos (1954-)
   Csakis a minden elég / Kelemen Lajos ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-43-3 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700878]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2018.
Kemény Kristóf
   Puskás Öcsi : a külvárosi vagány hihetetlen kalandjai : irány a felnőttcsapat! / Kemény Kristóf ; Mayer Tamás rajz. - Pécs : Alexandra, 2017. - 59, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Az előzéklapon számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-447-069-4 kötött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - labdarúgó - 20. század - gyermekkönyv
894.511-93 *** 796.332(439)(092)Puskás_F.(02.053.2)
[AN 3700169]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2018.
Kepes Ágnes
   Sün Peti újabb kalandjai : kalandozások az erdei óvodában / Kepes Ágnes ; Oszter Alexandra illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2017. - 125, [3] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-447-080-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699089]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2018.
Kertész Imre (1929-2016)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 32. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1975. - 285 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 3.)
ISBN 978-963-14-3635-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701450]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2018.
Kis Olivér
   Rozi és az arab herceg [elektronikus dok.] / Kis Olivér. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - (Középsuli könyvek, ISSN 2560-1733)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-80-2
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702059]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir / Kondor Vilmos. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 344, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-124-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3701650]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest novemberben / Kondor Vilmos. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 469 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-260-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3701436]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest romokban / Kondor Vilmos. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 396, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-261-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3702623]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2018.
Konok Péter (1969-)
   Történetek az innen is túlról / Konok Péter. - Budapest : Európa, 2017. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-823-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - karcolat - blog
894.511-43
[AN 3699944]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2018.
Köves Gyopárka, J. (1971-)
   Bal nyolcas / Jakab-Köves Gyopárka ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-12-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700553]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2018.
Krasznahorkai László (1954-)
   Kegyelmi viszonyok : halálnovellák / Krasznahorkai László. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1997. - 126, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2548-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3702010]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2018.
Krasznahorkai László (1954-)
   Az urgai fogoly / Krasznahorkai László. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1992. - 156, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2360-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701447]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2018.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Napraforgó [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 669 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143444. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-930-2 (epub)
ISBN 978-963-398-931-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3684520]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2018.
Lovasi András (1967-)
   Még nem összes / Lovasi András. - [Budapest] : Libri, 2017. - 395, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-282-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - vers
894.511-192 *** 894.511-14
[AN 3699495]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2018.
Lucz Viktória
   Keszthelyi kastélymesék : kifestő / Lucz Viktória ; Iski Szilvia meséivel ; [kiad. a Helikon Kastélymúzeum]. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2017. - 16 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-615-80752-0-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3699958]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2018.
Magosi Krisztina
   Lili kutyus kalandjai gazdianyuval / Magosi Krisztina ; [ill. Biró Dorottya]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 54, [2] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5600-76-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699017]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-430-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702279]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2018.
Márton Veronika
   A farkasok elnémulnak / Márton Veronika. - Budapest : Aba Kvk., 2017. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-28-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700698]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2018.
Mátó Gyula (1946-)
   Lélegzetnyi világ : versek / Mátó Gyula. - Budapest : [Mátó Gy.], 2017. - 51 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 0866-4420)
ISBN 978-615-00-0109-8 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3701061]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2018.
   Mesehajó : meseantológia / [szerk. Kovács Barbara]. - Budapest : Garbo, 2017. - 274 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5696-22-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3699592]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2018.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sohase volt jó az a nagy sietség : derűs magyarok : válogatott elbeszélések / Móra Ferenc ; [vál. és szerk. Bányász István, Bujdosó Hajnalka]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2017. - 275 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-924-060-5 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3699947]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2018.
Nagy Angyalka
   A szíved mélyén / Nagy Angyalka. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-94-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3699646]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2018.
Nagy Patrícia
   Zárt ajtók mögött / Nagy Patrícia. - Budapest : MyBook, 2017. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9766-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3699244]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - 9. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2017. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702203]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2018.
   Összekovácsolt sokszínűség / [összeáll. Erdődi Maya és Kovács Mónika] ; [kiad. Ősi Kovács Alkotóműhely]. - [Ősi] : Ősi Kovács Alkotóműhely, 2017. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9813-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3699655]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2018.
Pajor András (1958-)
   Epigrammok és grammprózák / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2017. - 147 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-12-8248-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3683423]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2018.
Palágyi Ildikó Brigitta (1976-)
   Ha belefulladsz, megöllek / Palágyi Ildikó Brigitta. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 122 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 35.)
ISBN 978-615-5355-24-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700406]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2018.
Papp Róbert (1965-)
   Elefánt a porcelánboltban : [nyakatekert közmondá-sokk] / Papp Róbert. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2017. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-22-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700812]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Mentsük meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-334-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701863]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Szeretem a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-335-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701854]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2018.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony : [aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat] / Péterfy-Novák Éva. - 7. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-385-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3702274]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2018.
Petrőczi Éva (1951-)
   Évamesék szépiában / Petrőczi Éva ; Ladócsy László ill. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2017. - 182, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-13-5 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3700464]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2018.
Póli Matilda
   Az őrzők tüze : a csikó, aki tűzben született / Póli Matilda. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5743-19-1 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3700470]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2018.
Posta Mária (1960-)
   Az elfutó idő / Posta Mária. - Csongrád : Raszter, cop. 2017. - 64 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-8013-88-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700552]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2018.
Puskás Tófeji Vali (1937-)
   Visszanéző / P. Tófeji Valéria ; ... grafikák Simon M. Veronika. - Pápa : Szerző, 2017. - 164 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9814-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3699634]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2018.
Rácz Gyula Sándor
   Egy lány új élete : romantikus szerelmes regény / Rácz Gyula Sándor. - Pápa : Szerző, 2017. - 136, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9098-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3699641]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2018.
Rauthné Bölcsföldi Klára (1940-)
   Ha beengedtek, mesélek / Rauthné Bölcsföldi Klára. - [Gyönk] : [Rauthné Bölcsföldi K.], 2017. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0335-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3699004]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Konzílium az őserdőben / Rejtő Jenő ; [... szerk. és az utószót írta Thuróczy Gergely]. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 187 : ill. ; 19 cm. - (Transzliteratúra, ISSN 2560-1776 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-247-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3700245]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2018.
Révész György
   A környezetszennyezés folytatódik / Révész György. - [Sukoró] : Rationalis Kut. és Szolg. Kft., cop. 2017. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9937-3 fűzött
magyar irodalom - dráma - blog - próza
894.511-2 *** 894.511-3
[AN 3698921]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2018.
Rozán Eszter
   Nem jött el / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 176, [3] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5600-42-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3699689]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2018.
Scheer Katalin (1969-)
   Nefelé : [kalandos történet kedves és kedvetlen gyerekeknek] / Scheer Katalin ; Csíkszentmihályi Berta rajz. - Szentendre : Cerkabella, 2017. - 199, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9820-98-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3701745]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2018.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Csodálatos élet [elektronikus dok.] / Szabó Dezső. - Szöveg (epub : 560 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-933-3 (mobi)
ISBN 978-963-398-932-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3684527]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Disznótor [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; előadja Molnár Piroska. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2017. - 1 CD (9 h 28 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-42-4 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3699532]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2018.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Luther / Cs. Szabó Sándor. - Budapest : Harmat, 2017-. - 21 cm
Luther, Martin (1483-1546)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3700770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az út, 1483-1517. - 2017. - 469, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-288-347-2 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3700774] MARC

ANSEL
UTF-82857 /2018.
Szávai Géza (1950-)
   Harmincdekás Pistike színházi ruhája : történetek / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 127, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-41-1 kötött : 2310,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3700482]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2018.
Tarnócziné Barabás Irén (1948-)
   Kaleidoszkóp / Tarnócziné Barabás Irén ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2017. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80699-3-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3698930]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2018.
Telegdi Ágnes
   Állatkölykök / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., 2017, cop. 2013. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-2-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 636(0:82-34)
[AN 3702191]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2018.
Tormay Cécile (1875-1937)
   A csallóközi hattyú [elektronikus dok.] / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 654 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-143436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-936-4 (epub)
ISBN 978-963-398-937-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3684493]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2018.
Török Sándor (1940-)
   Hófehérke és más "mesék" / Török Samu. - Budapest : NDP K., 2017. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5719-19-6 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - mese - elbeszélés
894.511-34(498) *** 894.511-32(498)
[AN 3698963]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2018.
Tóth Magdolna
   Sebzett boldogság : Csöppkaland 2. / írta és rajz. Tóth Magdolna. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-67-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699685]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2018.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Kíl, a kajla kiscsikó / Tóthárpád Ferenc ; [ill. Pernyész Dóra]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-60-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699676]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2018.
Trux Béla (1976-)
   Eretnek [elektronikus dok.] / Trux Béla. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3700591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az inkvizítor. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - cop. 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147144. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-420-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3700593] MARC

ANSEL
UTF-82865 /2018.
Ugron Zsolna (1978-)
   Erdélyi menyegző / Ugron Zsolna. - 9. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 350, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-236-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3702277]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2018.
Ugron Zsolna (1978-)
   A nádor asszonyai / Ugron Zsolna. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-335-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3702288]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2018.
Urbánszki László (1954-)
   A felderítő : a magyarok nyilaitól... 2 / Urbánszki László. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 347, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-942-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3700232]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Alma utca 22 / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 81, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-027-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702000]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-333-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702212]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2018.
Vándor Gábor
   Játékárus 3.1 : tudománytalan fantázia / Vándor Gábor. - [Dunakeszi] : [Vándor G.], 2017. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8812-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3699700]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2018.
Varga Domokos György (1952-)
   Abó és Robó / Varga Domokos György. - Budapest : Püski, 2017. - 575 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-222-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3700462]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2018.
Varga Györgyné Bárány Ágota (1935-)
   Szivárvány : Varga Györgyné Bárány Ágota versei. - [Pápa] : Szerző, [2017]. - 185 p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-963-12-9893-2 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3699691]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2018.
Weisz Anett (1985-)
   A nap fonákja : versek / Weisz Anett ; [... Dante Gabriel Rossetti alkotásaival ...]. - [Budapest] : Stádium, 2017. - 79 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-61-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3700992]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2018.
Zalán Tibor (1954-)
   Bongóc kalandjai / Zalán Tibor ; ill. Tóth Alíz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5600-83-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3699682]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2875 /2018.
   Ágnes szereti az egyszarvúkat! / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2017]. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Gru 3
ISBN 978-615-5670-44-2 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3699312]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2018.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Topsy-turvy monsters (magyar)
   Fejre állt szörnyek / Agnese Baruzzi ; [m. szöveg Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 23x23 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-615-5331-89-3 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3699639]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2018.
Basford, Johanna
Ivy and the inky butterfly (magyar)
   Írisz és a tintapillangó : egy varázslatos mese, amit te kelthetsz életre / Johanna Basford ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Mano Kv., 2017. - [117] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-403-405-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - kifestőkönyv - mese
087.5 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3700906]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2018.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a hóban avagy: Ahol a jóbogyó terem / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-203-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3701752]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [40] p. : ill., színes ; 11x13 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3702032]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 11x13 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3702043]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [40] p. : ill., színes ; 11x13 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3702045]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 11x13 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Kötött
képeskönyv
087.5
[AN 3702039]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 11x13 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3702046]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2018.
   A világ lepkéinek kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2017. - [21] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 12.)
ISBN 978-963-409-108-0 fűzött : 1490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3699318]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2885 /2018.
Apáczai-napok (20.) (2016) (Győr)
   XX. Apáczai-napok Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : Győr, 2016. október 26-27. : tanulmánykötet / szerk. Lőrincz Ildikó ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Szöveg. - [Győr] : SZE ACSJK, 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5391-97-2
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3698494]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2018.
Benczur Anita
   Ellenségek / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017]. - [27] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/11.)
ISBN 978-615-80730-5-9 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3700686]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2018.
Benczur Anita
   A tükörszilánk / [írta Benczur Anita] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2017]. - [28] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2017/12.)
ISBN 978-615-80730-6-6 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3700693]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2018.
Davis, Jim (1945-)
   Imádom a hosszú téli estéket : [Garfield-poénok az 1994. évből] / Jim Davis ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Drize K., cop. 2017. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 137.)
ISBN 978-615-5425-38-7 fűzött : 980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3699060]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2018.
Davis, Jim (1945-)
Odie unleashed! (magyar)
   Garfield kutyavilága : Ubul elszabadul! / írta Jim Davis ; [ford. Benes Attila, Boronyák Rita, Frenkel Éva]. - Budapest : Drize K., cop. 2017. - 119 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5425-40-0 fűzött : 2950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3699066]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2018.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Ostromállapot. - cop. 2017. - 139 p.
ISBN 978-615-80728-2-3 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3703066] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Túlélők. - cop. 2017. - 136 p.
ISBN 978-615-80728-3-0 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3703073] MARC

ANSEL
UTF-8