MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/04/13 11:17:52
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3470 /2018.
   Christ-Kindl a Bakonyban : kiállítások dokumentációja, 2009-2016 = Christ-Kindl im Bakonyer Wald : Dokumentation einer Ausstellungsreihe, 2009-2016 / [szerk. Véber Gáborné] ; [kiadó Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége]. - [Veszprém] : Veszprém M. Német Önkormányzat : Veszprém M. Német Önkormányzatok Közössége, 2017. - 55 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-00-0608-6 fűzött
Veszprém megye - magyarországi németek - karácsonyi szokás - kiállítás
061.4(439) *** 398.332.416(=30)(439.117)
[AN 3703932]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2018.
EuroFoodChem Conference (19.) (2017) (Budapest)
   EuroFoodChem XIX Conference : 4-6 October 2017, Budapest ... : program & book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2017]. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-79-3 fűzött
élelmiszer-biokémia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2017" *** 663/664 *** 577.1
[AN 3704291]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2018.
Petrovics László
   Örökségünk : a várpalotai Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület jubileumi kiadványa, 1997-2017 / Petrovics László ; [kiad. a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület ..., Bányász Nyugdíjas Szakszervezet ...]. - Várpalota : Bányászhagyományok Ápolásáért Egyes. : Bányász Nyugdíjas Szakszerv., cop. 2017. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-80836-0-7 fűzött
Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület
Várpalota - szénbányászat - testülettörténet - egyesület - hagyományőrzés
061.2(439-2Várpalota)(091) *** 622.33(439-2Várpalota)
[AN 3703300]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3473 /2018.
Béres Judit (1976-)
   "Azért olvasok, hogy éljek" : az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig / Béres Judit. - Pécs : Kronosz, 2017. - 290 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-95-7 fűzött : 2950,- Ft
olvasáskutatás - olvasáslélektan - könyvtárügy - biblioterápia
028 *** 615.851.82 *** 02
[AN 3704323]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3474 /2018.
   Forrásvidék : a nemzeti demokratikus gondolkodás a magyar folyóiratok tükrében, 1956-1987 / Nagymihály Zoltán, Szekér Nóra szerk. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 340 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-86-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - nyilvánosság - eszmetörténet - ellenzék - nemzeti irányzat - Kádár-korszak
070(439)"195/198" *** 323.1(=945.11) *** 329.17(439)"195/198" *** 323.22(439)"197/198"
[AN 3704101]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2018.
Ónodi György
   Feketeleves : avagy volt egyszer egy Heti Hetes / Ónodi György. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-005-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - ezredforduló - televíziós műsorszám - memoár
791.9.097(439)"199/200"(0:82-94)
[AN 3703444]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3476 /2018.
   Gyimes Kollégium / [szerk. Antal György, Antal Tibor és Halász Péter]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 317 p., XV t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A 2016-2017-ben végzett kutatás eredményei. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-82-1 kötött : 6048,- Ft
Gyimes - határon túli magyarság - magyar néprajz - kulturális örökség - audiovizuális dokumentum
008(=945.11)(439.21) *** 39(=945.11)(498.4Gyimes)
[AN 3704213]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2018.
Kánai András (1973-)
   Holnap történt : öt sci-fi téma, amely valósággá válhat / Kánai András. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-536-7 fűzött : 3200,- Ft
prognosztika
008.2
[AN 3703890]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2018.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 5. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2017. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3707542]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3479 /2018.
Burány András
   Beszélnek a számok / Burány András. - [Onga] : [Hermit], [2017]. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-615-5342-75-2 fűzött : 2800,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3704305]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2018.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
Damʾa wa ibtisama (magyar)
   Könny és mosoly / Kahlil Gibran ; ford. Bujtor László. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017. - 123, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-474-076-6 fűzött : 1790,- Ft
arab irodalom - ezoterika
133.25 *** 892.7-96=945.11
[AN 3703211]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2018.
Juhász Judit (1973-)
   A Lenormand kártyák : [mit üzennek a kártyák?] : [útmutatás a kártyák jelentésével és kirakási módszerek] / Juhász Judit Bernadett. - Eger : Juhász J. B., 2017. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
kártyavetés
133.3 *** 794.4
[AN 3707003]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2018.
Veres Kriszta
   Az Amazigh hercegnő : Nagy Sándor, Kleopátra és Magdaléna nyomában... / Veres Kriszta - Krisztel. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2017. - 206 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9831-4 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3703964]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3483 /2018.
Beck Mihály (1929-2017)
   A kutatás kaland : életút-beszélgetések Beck Mihállyal : válogatott írások / az interjúkat kész. Silberer Vera. - [Budapest] : Lexica K., 2017. - 195 p., IV t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80344-2-5 kötött
Beck Mihály (1929-2017)
Magyarország - vegyész - 20. század - ezredforduló - interjú
54(439)(092)Beck_M.(047.53)
[AN 3704465]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2018.
Liptay György (1932-)
   A Fasori Gimnáziumtól a Műegyetemig : Liptay György életútja / [sajtó alá rend.] Szalai Barnabás Tamás. - [Budapest] : Lexica K., 2017. - 168 p., IV t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 8.)
ISBN 978-615-80344-3-2 kötött
Liptay György (1932-)
Magyarország - vegyészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár
54(439)(092)Liptay_Gy.(0:82-94)
[AN 3704485]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2018.
Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés (60.) (2017) (Debrecen)
   60. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés és XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia : Debrecen, 2017. augusztus 23-25. : program és előadás-összefoglalók / [szerk. Mihucz Viktor Gábor] ; [szervezők Magyar Kémikusok Egyesülete etc.]. - Budapest : MKE, cop. 2017. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-77-9 fűzött
analitikai kémia - spektroszkópia - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
543.42 *** 504.06 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3704270]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2018.
Őszi Radiokémiai Napok (2017) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2017 : Balatonszárszó, 2017. október 25-27. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. Szentmiklósi László] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : MKE, [2017]. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-80-9 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3704298]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2018.
   SysChem 2017 : COST action CM 1304 : September 11-15, 2017, Sopron ... : program & book of abstracts / [... org. Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2017]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-82-3 fűzött
kémia - biokémia - konferencia-kiadvány
54 *** 577.1 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3704282]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3488 /2018.
Nagy Róbert
   Tájékozódási kézikönyv / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2017. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-56-0 fűzött
navigáció - informatika
527 *** 681.3.004.14
[AN 3704239]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3489 /2018.
Andics János
   Tűzoltók mesélik / Andics János ; [kiad. a Tolna Megyei Tűzoltószövetség]. - 2. jav. kiad. - Szekszárd : Tolna M. Tűzoltószövets., 2017. - 125 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-12-9735-5 fűzött
Tolna megye - tűzoltóság - életútinterjú - 20. század - 21. század
614.842.83(439.125)(092)(047.53)
[AN 3706955]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2018.
Axmar, Elias
Meditation (magyar)
   Meditáció : meditációs útmutató a békés és stresszmentes élethez / Elias Axmar ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Pythia, [2017]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-59-9 fűzött : 1450,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3704245]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2018.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek / Bagdy Emőke ; [ill. Várkonyi Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017. - 350 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-350.
ISBN 978-615-5281-50-1 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - gyermek - stresszkezelés - relaxáció - szuggesztió
613.865-053.2/.6 *** 612.06 *** 613.83 *** 615.851.11
[AN 3703590]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2018.
Belső Nóra (1969-)
   Szülés utáni depresszió : előzmények és következmények / Belső Nóra. - Budapest : Jaffa, cop. 2017. - 219 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-89-1 fűzött : 3990,- Ft
depresszió - anyaság - csecsemőgondozás
616.895.4 *** 613.865-055.2-055.52 *** 649.1
[AN 3703443]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2018.
   Bevezetés a klinikumba [elektronikus dok.] / szerk. Kalabay László és Eöry Ajándék. - 2. átd. kiad. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147974. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-331-413-5)
orvosi ellátás - orvosi etika - beteg - általános orvos - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
612.017.1(075.8) *** 614.253(075.8)
[AN 3703599]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2018.
Böhönyey Márta
   Mira [elektronikus dok.] : így váltsd meg a világod! / Böhönyey Márta, Tóth Melinda. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146627. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5686-78-8
életvezetés - mentálhigiénia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
613.865 *** 894.511-31
[AN 3698345]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2018.
Bucsányi Gyula (1878-?)
   Természetes élet- és gyógymód / [írta Bucsányi Gyula]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2017]. - 300, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-38-7 fűzött : 3100,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 3704372]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2018.
Burger Anikó
   Ördögszentelő / Burger Anikó. - [Szigetszentmiklós] : [Burger A.], cop. 2017. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-963-12-9461-3 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3703286]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2018.
Dávid Tamás (1940-)
Heilpflanzen aus dem Regenwald (magyar) (átd. kiad.)
   Őserdők patikája : az életminőség javítása rák és immungyengeség esetén / Thomas David ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [S.l.] : [Dávid T.], [2018]. - 96 p. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-05-7425-X)
természetgyógyászat - rákellenes szer - gyógytea
615.277.3 *** 663.95 *** 615.89:615.322
[AN 3703307]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2018.
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Idegtudományok Doktori Iskola. PhD Szimpozium (8.) (2017)
   VIII. PhD Symposium of Doctoral School of Neuroscience : University of Debrecen, November 25, 2017 : program & abstracts. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, 2017. - 23 p. ; 22 cm
Fűzött
agykutatás - ideggyógyászat - konferencia-kiadvány
612.82 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 616.8
[AN 3703984]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2018.
Fert Monika (1971-)
   A tükör mögött : tanácsok, szabályok és igaz történetek az egészséges önbecsüléshez, nőknek és férfiaknak / Fert Monika. - 2. jav. kiad. - Budapest : Unicus, 2017, cop. 2016. - 306 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306.
ISBN 978-615-5084-26-3 fűzött : 3360,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3706940]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2018.
Grout, Pam (1956-)
Art and soul (magyar)
   Kreatív lélek : játékos gyakorlatok a bennünk élő művész felébresztésére / Pam Grout ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 325 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-758-0 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - kreativitás
613.865 *** 159.928.238
[AN 3703672]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2018.
Hahnemann, Samuel Christian Friedrich (1755-1843)
Organon der rationellen Heilkunde (4. Aufl.) (magyar)
   Organon-a (életmüve) a gyógymüvészségnek, vagy Hahnemann Sámuel homoeopathiá-ja (hasonszenve). - Repr. kiad. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2017]. - XII, 211 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Organon. - Eredeti kiadása: Pesten : Wigand Ottónál, 1830
ISBN 978-615-5144-39-4 fűzött : 2400,- Ft
homeopátia - hasonmás kiadás
615.015.32 *** 094/099.07
[AN 3704350]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2018.
Hermann Irén (1977-)
   Dévény Anna : egy mindenkiért / Hermann Irén. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 288, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-88-6 fűzött : 3690,- Ft
Dévény Anna (1935-2017)
Magyarország - pedagógus - gyógytorna - mozgásterápia - 20. század - 21. század
615.825(439)(092)Dévény_A. *** 37(439)(092)Dévény_A.
[AN 3703540]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2018.
Hogya György (1923-)
   A veszprémi patikák története / Hogya György ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2017. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9510-24-1 kötött
Veszprém - gyógyszertár - gyógyszerészet - helyismeret - történeti feldolgozás
614.27(439-2Veszprém)(091) *** 615(439-2Veszprém)(091) *** 908.439-2Veszprém
[AN 3703717]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2018.
Horváth Judit
   Lágylézer terápia : kézikönyv / [írta és szerk.] Horváth Judit. - 5. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Lézer-Praxis, 2017. - VIII, 376 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367-375.
ISBN 978-963-12-8107-1 fűzött
lézertechnika - gyógyítás
616-08 *** 615.831
[AN 3704231]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2018.
Józsa Tímea (1993-)
   Kirakat [elektronikus dok.] / Józsa Tímea ; ill. Pénzes Hanga. - Szöveg (epub : 13.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3703741]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2018.
Kovács Orsolya
Stíluserő (angol)
   Stylepower : the psychology of stylish appearance : 6 style principles to increase your personal power / Orsolya Kovács Yurkov ; [transl. Gabriella Mentsl]. - Budapest ; San Francisco, [Calif.] : Yurkov Kft., 2017. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125.
Fűzött
siker - életvezetés - stílus - öltözködés
613.865 *** 159.922.28 *** 391 *** 646
[AN 3703277]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2018.
Magyar Transzplantációs Társaság. Kongresszus (19.) (2017) (Szeged)
   A Magyar Transzplantációs Társaság XIX. Kongresszusa : ... Szeged, 2017. november 23-25. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Transzplantációs Társ.], [2017]. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
szervátültetés - konferencia-kiadvány
616-089.843 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3703895]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2018.
Malkin, Craig
Rethinking narcissism (magyar)
   A nárcizmus pszichológiája : hogyan ismerjük fel és kezeljük az önimádókat? / Craig Malkin ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-280.
ISBN 978-963-304-511-4 fűzött : 3900,- Ft
személyiség-lélektan - önérzet - nárcizmus
159.923.2 *** 616.89-008.444.5
[AN 3703900]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2018.
Marton Melinda
   Testtudatos táplálkozás tanfolyam : választ kapsz az egyéni táplálkozás kialakításának 5 legfontosabb kérdésére / Marton Melinda. - Budapest : Marton M., 2017. - 93 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-80889-0-9 fűzött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3703212]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2018.
Megadja János (1958-)
   A férfi próbája : a férfi klimaxról őszintén / Megadja János. - [Tatabánya] : Megadja J., 2017. - 99 p. ; 20 cm
Fűzött : 2015,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5604-53-9)
férfiak egészsége - nemek lélektana - változás kora - öregkor higiénéje
616-055.1 *** 159.922.1-055.1 *** 613.98 *** 612.67-055.1
[AN 3703636]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2018.
Nagy Judit
   Üsd ki a pánikod! [elektronikus dok.] : gyakorlati tanácsok egy tapasztalt pánikos tollából / Nagy Judit. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-92-4
pánikbetegség - memoár - elektronikus dokumentum
616.891.6(0:82-94)
[AN 3698392]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2018.
Orosz Katalin
   A sorsformáló 9+1 hónap : a magzati kor és a születés hatása az életút alakulására / Orosz Katalin, S. Nagy Zita. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 256-263.
ISBN 978-615-5281-51-8 fűzött : 3360,- Ft
pszichoterápia - embrió - terhesség - szülés
612.64 *** 615.851 *** 612.63
[AN 3703621]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2018.
Perlmutter, David (1954-)
Brain maker (magyar)
   Agyépítők : hogyan gyógyítja és védi agyunkat az egészséges bélflóra - egy életen át / David Perlmutter ; Kristin Loberg közrem. ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 349, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9040-0 fűzött : 3800,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3703394]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2018.
Powell, Andrew (1957-)
Autism (magyar)
   A harag megértése : [autizmus] / Andrew Powell ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, 2017. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-615-5015-43-4 fűzött : 2500,- Ft
autizmus
616.89-008.45
[AN 3704521]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2018.
Sélleyné Gyuró Mónika (1961-)
   Egészség, betegség, diskurzus [elektronikus dok.] : kvalitatív elemzési módszerek az egészségügyi kutatásban / Gyuró Mónika. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Storming Brain, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146644. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5686-99-3)
egészségügy - kutatás - tudományos módszertan - elektronikus dokumentum
613 *** 001.891
[AN 3698412]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2018.
Szücs Zsolt
   Iskola nélkül az élet színpadán / Zsac. - [Budapest] : Ez Van K., [2017]. - 151 p. ; 18 cm
borító- és gerinccím: Iskola nélkül sikeresen az élet színpadán
ISBN 978-615-00-0895-0 fűzött : 5000,- Ft
siker - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3704463]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2018.
   Veserák, húgyhólyagrák, prosztatarák, hererák / szerk. B. Papp László. - Budapest : CongressLine Kft., [2017]. - 243 p. ; 21 cm
keretcím: 200 kérdés, 200 válasz. - Bibliogr.: p. 238-243.
ISBN 978-615-00-0607-9 fűzött
rákbetegség - nemi szerv - férfi - vese
616.64-006 *** 616.61-006
[AN 3704413]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2018.
Vukovári Panna
   Páratlan oldal : [párkereső kalauz] / Vukovári Panna. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 182, [4]p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-731-4 fűzött : 2400,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3703434]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3519 /2018.
   Diósgyőr Vasgyár válogatott képei, 1770-2016 / [összeáll.] Boros Árpád ; [közread. az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány]. - Miskolc : Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány, 2017. - 108 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0041-1 kötött
Diósgyőr - vaskohászat - ipartörténet - iparvállalat - fényképalbum
669.1(439-2Diósgyőr)(091)(084.12) *** 061.5(439-2Diósgyőr)(091)(084.12)
[AN 3703870]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3520 /2018.
Fehér Krisztián
   Ajax adatbázis-kezelés JavaScript alapon / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2017. - 59 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-615-5477-58-4 fűzött
weblapszerkesztés - adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016 *** 519.682JavaScript
[AN 3704237]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3521 /2018.
Koncz Pál (1951-2015)
   Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18-20. században / Koncz Pál ; szerk. Jakab Réka ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2017. - 383 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 373-382.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9938-26-7)
Veszprém megye - papírgyártás - vízimalom - könyvkötészet - restaurálás - 18. század - 19. század - 20. század
676(439.117)"17/18" *** 725.42(439.117)"17/18" *** 686.1(439.117)"17/19" *** 7.025.4
[AN 3703824]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2018.
Pekárdi Olivér
   A szívélyes vendégszeretet ereje ...avagy Profitmaximalizálási tippek nem csak vendéglátó vállalkozóknak / írta Pekárdi Olivér. - [Pápa] : [Pekárdi O.], 2017. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9854-3 fűzött : 2990,- Ft
vendéglátás - vállalatirányítás
640.43 *** 658.1.012.4
[AN 3704337]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3523 /2018.
Nagy József (1926-)
   Új iparág a semmiből : életút-beszélgetések Nagy Józseffel / az interjúkat kész. Silberer Vera. - [Budapest] : Lexica K., 2017. - 185, [2] p., IV t. : ill. ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80344-4-9 kötött
Nagy József (1926-)
Magyarország - vegyészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
66(439)(092)Nagy_J.(047.53)
[AN 3704491]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3524 /2018.
Jeney Judit
   Magyarország vasútföldrajza és vasúttörténete / [írta és szerk. Jeney Judit] ; [közread. a] Baross Gábor Oktatási Központ. - Budapest : Baross G. Okt. Közp., 2017. - 314 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-615-00-0090-9 fűzött
Magyarország - vasúti közlekedés - vasútvonal - közlekedéstörténet
656.2(439) *** 656.2(439)(091)
[AN 3703874]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2018.
Pető Attila (1960-)
   Egyszerűen, érthetően : készüljünk a KRESZ-vizsgára! : az elméleti vizsga ismeretanyaga "B" kategóriához : az aktuális KRESZ módosításokkal, a motoros és teherautós szabályokkal / Pető Attila. - Átd., korszerűsített kiad. - [Budapest] : [Jogsicentrum Kft.], 2017. - 50 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kreszklub könyvtár ; 3.)
ISBN 978-963-06-2406-0 fűzött
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3703712]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3526 /2018.
   A magyarországi agrár- és élelmiszerexportra ható tényezők vizsgálata / [szerk. Jankuné Kürthy Gyöngyi, Székelyhidi Katalin, Dudás Gyula]. - Budapest : AKI, 2017. - 177 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 170-177. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-602-4 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - export - 21. század
663/664(439)"201" *** 339.564(439)"201"
[AN 3703881]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2018.
Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai (angol)
   Practical experiences in invasive alien plant control / ed. by Ágnes Csiszár and Márton Korda ; [transl. by László Szilágyi, Ágnes Csiszár]. - 2. rev., expanded ed. - Budapest : Duna-Ipoly Nat. Park Directorate, 2017. - 249 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Rosalia handbooks, ISSN 2498-6003)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5241-24-6 fűzött
inváziós faj - elterjedés - gyomirtás - esettanulmány
632.5 *** 581.524.2 *** 632.9
[AN 3707433]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2018.
Papp István (1979-)
   Fehér Lajos : egy népi kommunista politikus pályaképe / Papp István. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2017. - 445 p. ; 23 cm. - (ÁBTL monográfiák, ISSN 2560-1318)
Bibliogr.: p. 404-429. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-014-8 fűzött : 3950,- Ft
Fehér Lajos (1917-1981)
Magyarország - politikus - kommunista párt - mezőgazdasági politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század - életrajz
338.43(439)"194/197" *** 32(439)(092)Fehér_L. *** 329.15(439)"194/197"
[AN 3704388]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2018.
   Százéves a fűszerpaprika-kutatás Magyarországon / [közread. a] NAIK Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. - Gödöllő : NAIK, 2017. - 166 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5748-02-8 kötött
Magyarország - paprika - fűszernövény - agrártudomány
633.842 *** 63(439)
[AN 3703161]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3530 /2018.
   Erdélyi konyha : kolozsvári szakácskönyv : hasznos útmutató a középosztály számára a háztartás minden ágában / [szerk. Golubeff Lóránt]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2017. - 233 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-20-0 fűzött
Erdély - Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - századforduló - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439.21)(083.12) *** 641.5(439)"190"
[AN 3703602]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2018.
Kolyvek Antónia
   Ízemlékek : gasztronómiai utazás a Szilas-patak mentén / Kolyvek Antónia, Szabó Réka Zsuzsanna ; [fotó Takács Ferenc] ; [közread. a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület]. - [Budapest] : Kertvárosunk Értékeiért Egyes., [2017]. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0471-6 fűzött : 2500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3703260]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2018.
Kozma Rita
   Plus size stílusbiblia : [önbizalom-növelő és öltözködési tanácsok a telt nők stylistjától] / Kozma Rita. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 186 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0550-8 fűzött : 5490,- Ft
divat - öltözködés - testalkat - nő - útmutató
646-055.2(036) *** 613.4
[AN 3703145]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2018.
Pataki Mária, R.
   Zsidó szakácskönyv / R. Pataki Mária. - Budapest : Makkabi, 2018. - 221, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7475-40-0 fűzött
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12) *** 641.565(083.12)
[AN 3707365]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2018.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha 3 / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2018. - 136, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5693-26-7 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(036)
[AN 3704320]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2018.
Steiner Kristóf (1982-)
   Kristóf lakomái : vegán kalandozás a világ körül / Steiner Kristóf. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5281-49-5 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3704326]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2018.
Tausz György (1934-)
   Házi praktikák : háztartási lexikon / Tausz György. - Szentendre : Tausz Design Stúdió Kft., 2017. - 444, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [445].
ISBN 978-963-12-1555-7 fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3703816]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2018.
   Vadvirágos étkeink : egészséges finomságok gyűjteménye / [közread. a] Vadvirág Óvoda. - [Veszprém] : Vadvirág Óvoda, 2017. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3703760]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3538 /2018.
Swerling, Lisa (1972-)
Happiness is... (magyar)
   A boldogság.. : 500 pillanat, amit jó átélni / Lisa Swerling & Ralph Lazar ; [ford. Budaházy Árpád]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 269 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-304-535-0 fűzött : 2500,- Ft
boldogság - életvezetés - ajándékkönyv
17.023 *** 613.865
[AN 3703655]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2018.
Zurkovskij
   Egyénközpontú társadalom / Zurkovskij. - [Sárvár] : Zurkovskij, cop. 2017. - 270 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0411-2 fűzött
világnézet - társadalom - értékrend
140.8 *** 316.3 *** 316.752
[AN 3703901]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3540 /2018.
   80 éves a Budapest-herminamezői Szentlélek templom / [közread. a Budapest-herminamezői Szentlélek Plébánia]. - Budapest : Budapest-herminamezői Szentlélek Plébánia, [2017]. - 83 p. : ill., részben színes ; 22x31 cm
ISBN 978-615-00-0408-2 kötött
Budapest. 14. kerület - templom - katolikus egyház - fényképalbum
282(439-2Bp.XIV.)(084.12) *** 726.54(439-2Bp.XIV.)(084.12)
[AN 3704205]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2018.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Szeretetet kívánok én : Hóseás próféta könyvének írásmagyarázata / Ablonczy Dániel ; [szerk. Ablonczy Zsolt]. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2017. - 247 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Hóseás könyve
bibliamagyarázat
224.6.07
[AN 3704262]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2018.
   Altöttingi zarándoklat : 1947. VIII. 20. / [szerk. Kótai Zoltán]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 38, [1] p. : ill. ; 13x20 cm
ISBN 978-615-5428-90-6 fűzött : 800,- Ft
Altötting - zarándoklat
248.153.8(430-2Altötting)
[AN 3703215]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2018.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Csendes csodák : Cseri Kálmán és Bene Éva beszélgetése. - Budapest : Kairosz, 2017. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-890-1 fűzött : 2200,- Ft
Cseri Kálmán (1939-2017)
Magyarország - kereszténység - világnézet - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
284.2(439)(092)Cseri_K.(047.53) *** 21
[AN 3706953]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2018.
Dávidházi Péter (1948-)
   "Vagy jőni fog" : bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben / Dávidházi Péter. - Budapest : Ráció, 2017. - 527 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-503.
ISBN 978-615-5675-13-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - költészet - műfajtörténet - bibliakutatás - 19. század - 20. század
22.01 *** 894.511(091)"18/19" *** 894.511(091)-14
[AN 3703710]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2018.
Enzsöl Ellák (1943-1995)
   Szeretlek, mint medrét a folyó : gondolatok a szerelemről / Enzsöl Ellák. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 152, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-736-9 fűzött : 1580,- Ft
vallási erkölcs - szerelem
241 *** 392.6
[AN 3703425]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ablak az égen : a keresztségről és az újjászületésről / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 37.)
ISBN 978-963-696-715-4 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703488]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Élő reménységünk / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [2] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 33.)
ISBN 978-963-696-711-6 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703472]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A hívő életművészet titka / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 48.)
ISBN 978-963-696-726-0 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703546]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hogyan hasonlítsunk Jézusra? / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 49.)
ISBN 978-963-696-727-7 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703549]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az igazi menedék / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 37 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 31.)
ISBN 978-963-696-709-3 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703469]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Kicsoda ez?" Jézus Krisztus! I / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 42.)
ISBN 978-963-696-720-8 fűzött : 380,- Ft
krisztológia - vallásos irodalom
244 *** 232
[AN 3703518]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Kicsoda ez?" Jézus Krisztus! II / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 43.)
ISBN 978-963-696-721-5 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 3703525]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Közös kincs / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 44.)
ISBN 978-963-696-722-2 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703527]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Lelki kérdéseink / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 34.)
ISBN 978-963-696-712-3 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703477]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Lenni=kapcsolatban lenni! / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 32.)
Fűzött : 380,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-710-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3703471]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A megoldás mindig Jézusé / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 41.)
ISBN 978-963-696-719-2 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703508]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Nagy gonddal a kis gondok ellen / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 38.)
ISBN 978-963-696-716-1 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703490]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Nagytakarítás / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 47.)
ISBN 978-963-696-725-3 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703537]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeretet-ajándék / Gyökössy Endre. - 5. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 35.)
ISBN 978-963-696-713-0 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703484]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szüntelen karácsony / Gyökössy Endre. - 5. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 39 p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 30.)
ISBN 978-963-696-708-6 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703416]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az Úrnak szüksége van rám! / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 38, [1] p. ; 15 cm. - (Kézfogás a magasból ; 36.)
ISBN 978-963-696-714-7 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703486]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A várakozás megszentelése : [elmélyüléshez, felkészüléshez advent minden napján] / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 104, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-729-1 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom - advent
244 *** 264-041.1
[AN 3703317]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2018.
   Hetednapi adventista bibliai hermeneutika / szerk. Szilvási József ; kiad. az Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2017. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5697-16-6 fűzött
bibliakutatás - hermeneutika - adventista egyház
22.01 *** 22.06 *** 286.3
[AN 3703640]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2018.
Holford, Karen (1962-)
100 creative prayer ideas for kids (magyar)
   100 kreatív imaötlet : nem csak gyerekeknek! / Karen Holford ; [ford. Ócsai Boldizsár]. - Budapest : Advent K., 2017. - 143 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5143-87-8 fűzött
imádkozás - gyermekkönyv
248.143(02.053.2)
[AN 3703872]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2018.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Szent Erzsébet kultusza Wartburgtól Marburgig : Szt. Erzsébet születésének 810. évfordulójára = Der Kult der Heiligen Elisabeth von der Wartburg bis nach Marburg : Zur 810jährigen Wiederkehr der Geburt der Heiligen Elisabeth / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2017. - 183 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-31-3 kötött : 3990,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Németország - Magyarország - szent - kultusz - 13. század
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 394.944(430)
[AN 3704243]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2018.
Horváth Zoltán
   A magyarok beavatása : ősi napvallásunk szent ösvényén : életfilozófia és gyakorlati módszerek a magyarság szakrális tudásának és képességeinek felélesztéséhez / Horváth Zoltán és Száraz György. - 3. kiad. - [Fót] : Nolem Isie Kft., 2017. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-963-12-3225-7 kötött
magyar ősvallás - magyarságkutatás
299.4(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3707534]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2018.
Howat, Irene
Ten boys who changed the world (magyar)
   Tíz fiú, aki megváltoztatta a világot / Irene Howat ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Alapítvány, cop. 2017. - 139 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9452-1 fűzött
vallásos irodalom - misszió - történelmi személy - egyházi személy - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 266(100)(092)(02.053.2)
[AN 3703432]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2018.
Howat, Irene
Ten girls who changed the world (magyar)
   Tíz lány, aki megváltoztatta a világot / Irene Howat ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Alapítvány, cop. 2017. - 147 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9453-8 fűzött
vallásos irodalom - misszió - történelmi személy - egyházi személy - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 266(100)(092)(02.053.2)
[AN 3703427]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2018.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Memoria e identità (magyar)
   Emlékezet és azonosság : beszélgetések az ezredfordulón / II. János Pál ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : MMSZ, 2017, cop. 2005. - 207 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-615-80624-2-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
pápa - 20. század - ezredforduló - interjú
262.13(092)János_Pál,_II.(047.53)
[AN 3706985]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2018.
   Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez / szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt ; [közread. a] Szent Mór Bencés Perjelség. - Győr : Szent Mór Bencés Perjelség, 2017. - 411 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-0220-0 kötött : 3900,- Ft
Győr - egyháztörténet - jezsuiták - templom - 17. század - 18. század
271.5(439-2Győr)"16/17" *** 726.54(439-2Győr)(091)
[AN 3704490]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2018.
   A karácsony 12 angyala / lejegyezte egy "angyali" írnok ; [rajzok ... Vukovári Panna]. - 2. megújított kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 68, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-748-2 fűzött : 780,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3703467]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2018.
Karsay Eszter
   Ha eleged van.. : hogyan hagyjuk magunk mögött a kiégés, a lelki-testi kifáradás tüneteit, és legyünk újra megelégedett emberek / Karsay Eszter. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 123, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-734-5 fűzött : 1480,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3703441]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2018.
Karsay Eszter
   Meddig haragszol még? : ez egy bocsánatos könyv / Karsay Eszter. - [Budapest] : [Gyulai P. Utcai Református Gyülekezet] : Szt. Gellért K., [2017]. - 141, [2] p. ; 18 cm
Közread. a Gyulai Pál Utcai Református Gyülekezet
ISBN 978-963-12-9942-7 fűzött : 1480,- Ft
vallási erkölcs - bűnbocsánat
241 *** 248.145.33
[AN 3703464]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2018.
   A keresztény "sáfárság" : a ránk bízott képességek, lehetőségek és javak felhasználása. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 173, [2] p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2018/1.)
ISBN 978-615-5260-62-9 fűzött
vallási erkölcs - bibliamagyarázat
22.07 *** 241
[AN 3703809]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2018.
Kövér Fidél József (1903-1993)
   Iránytű az élethez : válogatás dr. Kövér Fidél premontrei kanonok, paptanár homíliáiból / [kiad. a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2017. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5579-17-2 kötött
homília
252
[AN 3703140]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2018.
Lawson, Robert
   Navina, a karácsony angyala / Robert Lawson. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, [2017], cop. 2015. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-29-0 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3706989]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2018.
Luther, Martin (1483-1546)
In epistolam Sancti Pauli ad Galatas commentarius (magyar)
   Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról : a Galata-kommentár / Luther Márton ; [ford. és az előszót írta Csabai Tamás]. - [Felsőörs] : Hetedik K., cop. 2017. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Lux lucet in tenebris, ISSN 2064-8995 ; 1.)
ISBN 978-963-9780-07-1 kötött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.4.07
[AN 3703886]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2018.
Malebranche, Nicolas de (1638-1715)
Traité de la nature et de la grâce (magyar)
   Értekezés a természetről és a kegyelemről / Nicolas Malebranche ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Schmal Dániel]. - Budapest : Gondolat, 2017. - 160 p. ; 24 cm. - (Észlelet, ISSN 2064-9436)
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 978-963-693-780-5 fűzött : 2500,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3703878]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2018.
Meuser, Bernhard (1953-)
Beten (magyar)
   Imádkozni: szomjas vágyakozás / Bernhard Meuser ; [ford. Csontos Attila]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 250 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-542-9 fűzött : 3200,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3706947]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2018.
   A mi arcaink : eucharisztikus találkozások : Jézus és én / [szerk. Meskó Zsolt, Kálmán Peregrin]. - Budapest : Auditórium Hungaricum, 2017. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (Pasaréti hitvallás sorozat ; 3.)
ISBN 978-615-80629-1-6 fűzött
oltáriszentség - vallásos irodalom - interjú
265.3 *** 244(047.53)
[AN 3704518]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2018.
   "Ne félj, te kicsiny nyáj!" : a 70 éves Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség és a tiszaalpári szórvány története és igehirdetői / összeáll. Kókai Géza. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5428-96-8 fűzött : 2500,- Ft
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség
Lakitelek - Nyárlőrinc - egyháztörténet - egyházközség - református egyház - prédikáció
284.2(439-2Lakitelek)(091) *** 284.2(439-2Nyárlőrinc)(091) *** 284.2(439-2Tiszaalpár)(091) *** 252
[AN 3703221]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2018.
Nemere István (1944-)
   A pápák szeretői [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 4.3 MB) (pdf : 657 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-453-196-8 (epub)
ISBN 978-963-453-205-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-204-0 (pdf)
Vatikán - történelem - pápa - katolikus egyház - művelődéstörténet - középkor - elektronikus dokumentum
262.13"04/15"(092) *** 945.631(092)(089.3) *** 930.85(456.31)
[AN 3703817]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2018.
O-rgyan-'jigs-med-chos-kyi-dban-po (dpal-sprul) (1808-1887)
Kunzang lama'i shelung (magyar)
   Tökéletes tanítóm szavai : Künszang Lamé Selung : [a tibeti buddhizmus gyakorlatának átfogó kézikönyve a Nagy Tökéletesség (dzogcsen) tanítása alapján] / Patrul Rinpocse ; a Dalai Láma és Dilgo Khjence Rinpocse előszavával ; ford. Pressing Lajos. - Budapest : Satori-Book Bt., 2017. - 557, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 524-530.
ISBN 978-615-00-0079-4 velúr
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3704221]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2018.
Pajor András (1958-)
   Bevezetés Krisztus misztériumába : a témakör korszerű feldolgozása / Pajor András ; [közread. a] Keresztény Kulturális Akadémia. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2017. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9808-6 fűzött
krisztológia
232
[AN 3704303]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2018.
Papp Miklós (1972-)
   A házas életstílus : a családi élmények jelentősége / Papp Miklós. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 226 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-267-349-3 fűzött : 2990,- Ft
házasság - életvezetés - vallásos irodalom
265.5 *** 613.865 *** 244
[AN 3703253]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2018.
Puett, Michael J. (1964-)
The path (magyar)
   Az út : mit tanulhatunk a kínai filozófusoktól a jó életről? / Michael Puett és Christine Gross-Loh ; [ford. Békési József]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 245, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [246-250].
ISBN 978-963-406-575-3 kötött : 3490,- Ft
kínai vallások a buddhizmuson kívül - életvezetés
299.51 *** 613.865
[AN 3703042]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2018.
   Reformáció 500 a Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezetben / [közread. a Miskolci Evangélikus Egyházközség]. - Miskolc : Miskolci Evangélikus Egyházközs., 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 978-615-00-0889-9 fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Miskolc - Németország - protestantizmus - evangélikus egyház - teológus - egyházközség protestáns egyházakban - 16. század
284(439)"15/17" *** 284.1(439-2Miskolc)(091) *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3704202]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2018.
Selmeczi Márta
   Búcsú a gyermekeimtől / Selmeczi Márta. - [Budapest] : Drive Online K., cop. 2017. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0256-9 fűzött : 1990,- Ft
gyászolás - irodalmi levél
236.1(0:82-6)
[AN 3703608]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2018.
   Söveges Dávid emlékkönyv : in memoriam Söveges Dávid OSB / [szerk. ... Szalai Béla]. - Budapest : [Szalai B.], 2017. - [6], 308, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-963-12-8782-0 kötött
Söveges Dávid (1917-1996)
Magyarország - szerzetes - katolikus pap - bencések - pedagógus - 20. század
271.1(439)(092)Söveges_D. *** 37(439)(092)Söveges_D.
[AN 3703366]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2018.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
   Ha vetünk, aratunk is : Szántó János újabb vidám bölcselkedései / Charles Heddon[!] Spurgeon ; [sajtó alá rend. Nagy Alexandra]. - Budapest : Evangéliumi K. : Szt. Gellért K., [2017]. - 155, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-732-1 fűzött : 1280,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703415]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2018.
Szabó Levente Gábor
   Vademecum 2 : keresztény házipatika : kézikönyvecske a kiegyensúlyozott életvitelhez / írta és összeáll. Szabó Levente Gábor. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 136, [6] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-733-8 fűzött : 880,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3703439]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2018.
Szécsi József (1948-)
   Omnia ad maiorem Dei gloriam! : Szécsi József beszédei Gyenes, Diás, Vonyarc, Vashegy és Balatongyörök templomaiban, 2016/2017. - Diás : Magánkiad., 2017. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9211-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3703361]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2018.
Szenci Molnár Albert (1574-1634)
   Psalterium Ungaricum, Szent David kiralynac es prophetanac szaz ötven soltari az franciai notáknac és verseknec módgyokra most úyonuan magyar versekre forditattac es rendeltettec, az Szenci Molnar Albert által. Kis catechismus, avagy Az keresztyén hütnec részeiröl rövid kérdesekben es feleletekben foglaltatot tudomány, az mint sok tartományokban valo egyházakban es iskolákban szoktác tanitani az együgyöëket es a gyermekeket : szent irasbéli mondasokkal es imadsagokkal egyetemben : szedetöt az haidelbergai öreg catechismusbol. - Fakszimile kiad. - Budapest : Balassi : OSZK, [2017]. - [526] pag. var. : ill. ; 16 cm + mell. (54 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 46.)
A mellékletben Vásárhelyi Judit, P. tanulmányával. - borító- és gerinccím: Psalterium Ungaricum, Kis katekizmus. - Eredeti kiadása: Herborna : Hollos, 1607
ISBN 978-963-456-016-6 kötött : 4800,- Ft
ISBN 978-963-456-017-3 (mell.)
zsoltároskönyv - katekizmus - hasonmás kiadás
264-13 *** 238.1 *** 223.2 *** 094/099.07
[AN 3703835]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2018.
   A szentségimádás iskolája : lelkigyakorlatos előadások / [közread. az] Emmanuel Közösség. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Emmánuel Közösség, 2017. - 127 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-80801-0-1 fűzött
lelkigyakorlat - oltáriszentség
242 *** 265.3
[AN 3707479]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2018.
Szilvási József (1951-)
   Együttműködés, koordináció, konszenzuskeresés : ki kormányozza az egyházat? / Szilvási József ; kiad. az Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2017. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5697-09-8 fűzött
adventista egyház - egyháztörténet
286.3 *** 286.3(091)
[AN 3703649]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2018.
   Szíves kalauz a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya-szoborhoz / szerk. Gy. Szabó András, Házi Balázs, Nagymihály Zoltán ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapítvány. - Budapest : Bethlen G. Alapítvány, 2017. - 87 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9573-3 fűzött
Királyfiakarcsa - szobor - keresztény művészet - mariológia
247 *** 232.931 *** 725.945(437.6-2Királyfiakarcsa)
[AN 3704159]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2018.
   Templomok, sorsok, századok : fejezetek Rákosmente evangélikusainak életéből / szerk. Zászkaliczky Pál ; [közread. a] Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség. - Budapest : Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközs., 2017. - 267 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar, angol, német és finn nyelven
ISBN 978-615-00-0786-1 fűzött
Budapest. 17. kerület - evangélikus egyház - egyháztörténet
284.1(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 3703819]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2018.
Troeltsch, Ernst (1865-1923)
Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt (magyar)
   A protestantizmus jelentősége a modern világ kialakulásában : a protestáns paradigma / Ernst Troeltsch ; [tanulm.], szerk. Máté-Tóth András ; [ford. Németh Attila]. - [Budapest] : M. Vallástud. Társ. : Barankovics Alapítvány, 2017. - 106 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 15.)
borító- és gerinccím: A protestáns paradigma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87696-9-5 fűzött
protestantizmus - teológia - vallásszociológia
284 *** 21 *** 316.7
[AN 3704432]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2018.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   Mit mond a Biblia...? / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - 7. jav. kiad., újrany. - Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2017. - 197 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89424-6-3 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3706942]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2018.
   Vidám angyali harsonák : katolikus anekdoták 2. / összeáll. Balázs Károly. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2017]. - 185, [3] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 179-[186].
ISBN 978-963-696-735-2 fűzött : 1780,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - katolikus egyház - egyházi személy - anekdota
244(0:82-36) *** 282(100)(092)(0:82-36) *** 282(439)(092)(0:82-36)
[AN 3703418]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3601 /2018.
Ariely, Dan (1967-)
Payoff (magyar)
   Motiváció : mi hajt, ösztönöz, lelkesít minket valójában? / Dan Ariely ; Matt R. Trower ill. ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 141 p. : ill. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-534-3 fűzött : 2200,- Ft
motiváció
316.628
[AN 3703920]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2018.
Fleck Zoltán (1965-)
   Szociológia jogászoknak [elektronikus dok.] / Fleck Zoltán. - Szöveg (epub : 557 KB). - [Budapest] : Napvilág, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-338-407-7
szociológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
316(075.8)
[AN 3703761]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2018.
Gelsei Bernadett (1973-)
   A hűtlen, a megcsalt és a szerető [elektronikus dok.] : a szerelmi háromszög pszichológiája / Gelsei Bernadett. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Expert Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-69-6)
nemek lélektana - párkapcsolat - hűtlenség - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3703617]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2018.
Papp István Csongor (1935-)
   Szeretve lenni : nő és férfi kapcsolatának kultúrájáról / Papp István Csongor. - [Szekszárd] : [Papp I. Cs.], 2017. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-615-00-0336-8 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3703298]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3605 /2018.
   Havas Gergé, në havaskodj! : népszokások Apátfalván / Szigeti György gyűjt. ; összeáll. Gombos András. - Apátfalva : Önkormányzat, 2017. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Bíbic-könyvek)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-00-0558-4 fűzött
Apátfalva - magyar néprajz - népszokás
398.3(=945.11)(439-2Apátfalva)
[AN 3703192]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2018.
Huszka József (1854-1934)
   Magyar díszítési motívumok a székely földön / Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Sepsi-Szentgyörgy : Jókai Ny., 1883
ISBN 978-615-5797-01-9 fűzött : 2300,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - népi díszítőművészet - ornamentika - hasonmás kiadás
39(439.21) *** 745.031.4(439.21) *** 7.048(439.21) *** 094/099.07
[AN 3704248]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2018.
   Káld értékei / [a kérdőíveket összeáll. és feld. Nagyné Bognár Katalin, Simonné Fukszberger Szilvia és Czeglédi Júlia] ; [közread. a Káldi Napraforgók Egyesülete]. - [Káld] : Káldi Napraforgók Egyes., 2017. - 20 p. ; 30 cm
Fűzött
Káld - helyismeret - magyar néprajz - népszokás - falukutatás
398(=945.11)(439-2Káld) *** 908.439-2Káld
[AN 3703915]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2018.
Labáth Ferencné
   Mi van ma? : jeles napok ünnepekről, hagyományokról / Labáth Ferencné. - [Kecskemét] : Labáth F.-né, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0315-3 fűzött
naptári ünnep - népszokás
394.2 *** 398.33
[AN 3703273]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2018.
Mackenzie, Donald A. (1873-1936)
Wonder tales from Scottish myth & legend (magyar)
   Skót tündérmesék / Donald A. MacKenzie ; ford. Bujtor László. - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-398-825-1 fűzött : 2490,- Ft
skótok - angol irodalom - monda - mese
398.22(=916.3) *** 820-34=945.11
[AN 3703203]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2018.
Mikos Ákos
   Esküvő tour [elektronikus dok.] : így éld meg jól az esküvődet! / Mikos Ákos. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-68-9
esküvő - rendezvényszervezés - elektronikus dokumentum
392.5 *** 649.9
[AN 3698371]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2018.
Nagy Alexandra (1969-)
   Baráti mosolyok : viccek a templom és a paplak környékéről / Nagy Alexandra ; [rajzok ... Sajdik Ferenc]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2017]. - 178, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-736-9 fűzött : 1580,- Ft
vallásos irodalom - anekdota - vicc
398.94 *** 244(0:82-36)
[AN 3703400]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2018.
Nemere István (1944-)
   Szerelmes magyarok [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (mobi : 5.2 MB) (pdf : 653 KB) (epub : 3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148029. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-453-209-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-208-8 (pdf)
ISBN 978-963-453-198-2 (epub)
Magyarország - szerelem - magánélet - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
392.6 *** 930.85(439)
[AN 3703788]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2018.
Papp Réka Kinga (1985-)
   Aki kurvának áll : [szexmunka-sztorik] / Papp Réka Kinga. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9055-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - prostitúció - 21. század - interjú
392.65(439)(092)(047.53)
[AN 3703371]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2018.
Tóth Anna Judit (1975-)
   Ünnepek a keresztény és a pogány kor határán / Tóth Anna Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 342 p., [7] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 6.)
Bibliogr.: p. 317-342.
ISBN 978-963-456-011-1 kötött : 3500,- Ft
Európa - ünnep - vallási ünnep - kereszténység - művelődéstörténet
398.33(4)(091) *** 23/28 *** 291.36(37/38)(091) *** 930.85(4) *** 930.85(37/38)
[AN 3703750]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3615 /2018.
Borbély Imre (1948-2017)
   Harc a nemzet érdekében : [interjú Borbély Imrével, temesvári mérnökkel és erdélyi politikussal] / az interjút kész. Tóth Károly Antal ; a szöveget gond. és a dokumentumokat vál. Borbély Zsolt Attila. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2017. - 260 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-18-0 fűzött : 2500,- Ft
Borbély Imre (1948-2017)
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Erdély - Románia - határon túli magyarság - politikus - kisebbségi politika - párt - rendszerváltás - ezredforduló - életútinterjú - belpolitika - történelmi forrás
32(498)(=945.11)(092)Borbély_I.(047.53) *** 323.15(=945.11)(498)"198/199"(047.53) *** 329(498)(=945.11)RMDSZ"199"(093) *** 323(498)"198/199"
[AN 3703242]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2018.
   The Central European refugee's cultural memory in the homelands : only vanished footprints or a permanent legacy? : book launch of the conference Refugee of 1956/1968 (Budapest, 2016) / [ed. Márton Falusi, Ákos Károly Windhager]. - Budapest : Hung. Acad. of Arts Research Inst. of Art Theory and Methodology, cop. 2017. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-79-9 kötött
Kelet-Európa - emigráció - menekültügy - 1950-es évek - 1960-as évek
325.25(4-11)"195/196" *** 341.43(100)"195/196"
[AN 3704414]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2018.
Dobai Gábor
   Határzár / Dobai Gábor. - [Szentendre] : Magánkiad., 2017. - 165, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [167].
ISBN 978-615-00-0494-5 fűzött
Európa - migráció - 21. század
325.1(4)"201"(089.3)
[AN 3703208]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2018.
   Dokumentumok a Magyar Demokrata Fórum korai történetéből, 1987-1989 : válogatás a lakiteleki Rendszerváltó Archívumból / összeáll. Riba András László, Szekér Nóra. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 27.). (Forráskiadvány sorozat, ISSN 2560-2438 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-87-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Magyarország - politikatörténet - párt - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"198"(093) *** 329(439)MDF"198"(093)
[AN 3704124]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2018.
Dúró József (1985-)
   Ellenzők, kritikusok, kétkedők : a pártalapú euroszkepticizmus arcai / Dúró József. - Budapest : Századvég, 2017. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-235.
ISBN 978-615-5164-29-3 fűzött : 2990,- Ft
Európa - európai integráció - euroszkepticizmus - pártpreferencia - esettanulmány
327.39(4-62) *** 323.22(4-62) *** 329(4) *** 32.019.5
[AN 3704514]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2018.
Egedy Gergely (1953-)
   Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe / Egedy Gergely. - 3. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 275 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-275.
ISBN 978-963-258-348-8 fűzött : 3950,- Ft
külpolitika - biztonságpolitika - nemzetközi kapcsolat
327 *** 355.02
[AN 3707001]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2018.
Kávássy János (1973-)
   Mások szemével : a Magyar Demokrata Fórum az angolszász sajtó 1987-1990-es híradásaiban / Kávássy János Előd. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 173 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-77-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - ellenzék - párt - közvélemény - sajtó
323(439)"198/1990" *** 329(439)MDF"198/1990" *** 323.22(439)"198" *** 070(100)"198/1990" *** 316.65(100)"198/1990"
[AN 3704285]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2018.
   A magyarság esélyei : a tanácskozás képeskönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Szécsi Árpád]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 135 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Lakitelek, 1987
ISBN 978-615-5428-88-3 fűzött : 2000,- Ft
Lakitelek - Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - konferencia - fényképalbum
323(439)"198"(093)(084.12) *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 3704227]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2018.
Marschal Adrienn (1984-)
   Az MDF és a rendszerváltás tematikus kronológiája : a szellemi előzményektől 1990-ig / [összeáll.] Marschal Adrienn. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 68 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 24.)
ISBN 978-615-5428-83-8 fűzött : 1500,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Magyarország - politikatörténet - ellenzék - párt - Kádár-korszak - rendszerváltás - történeti kronológia
328.123(439)"197/1989"(0:930.24) *** 329(439)MDF"198"(0:930.24)
[AN 3704290]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2018.
Riskó Marianna
   Chira Sándor (1897-1983) munkácsi püspök élete és vértanúsága : doktori (PhD) értekezés / Riskó Marianna. - Budapest : Romanika, 2017. - 392 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 26.)
Bibliogr.: p. 183-192.
ISBN 978-615-5037-32-0 kötött : 3990,- Ft
Chira Sándor (1897-1983)
Szovjetunió - Kárpátalja - püspök - görög katolikus egyház - határon túli magyarság - állami terror - 20. század
323.282(47)"194/195" *** 281.5.018.2(477.87)(=945.11)(092)Chira_S.
[AN 3704238]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2018.
Semjén Zsolt (1962-)
   Egymillió : mozaikok a nemzetegyesítés és a magyar kereszténydemokrata politika történetéből / Semjén Zsolt. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2017. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-89921-9-2 fűzött
Magyarország - politikus - belpolitika - 21. század
32(439)(092)Semjén_Zs. *** 323(439)"201"
[AN 3703219]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2018.
Tóth Gy. László (1948-)
   Egy új világrend felé / Tóth Gy. László. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2017. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5374-17-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - migráció - világpolitika - belpolitika - 21. század
325.1(100)"20" *** 327(100)"200/201" *** 323(439)"200/201"
[AN 3703247]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3627 /2018.
Bagi Dániel (1968-)
   Divisio regni : országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és Přemyslidák birodalmában a 11. és a korai 12. században / Bagi Dániel. - Pécs : Kronosz, 2017. - 473 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-444. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-467-016-2 kötött : 4500,- Ft
Árpád-ház
Közép-Európa - magyar történelem - uralkodócsalád - hercegség - utódlás - Árpád-kor
943.9"10/11" *** 929.731(439)"10/11" *** 323.311.121(439)"10/11" *** 347.68(439)"10/11" *** 929.731(4-11)"10/11"
[AN 3704409]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2018.
Brett, Anna
Maze hop : time travel (magyar)
   Barangoló : időutazás : [jó játék félbevágott oldalakon!] / [írta Anna Brett] ; [rajz. Tom Woolley] ; [ford. Zsuppán András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-754-0 fűzött : 2299,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv - képeskönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3703720]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2018.
   Bukovinai székely családok / [szerk. Rudolf László, Elizabeth Long]. - Bátaszék : Kerényi, 2008-. - 30 cm
A 2. köt. magánkiadásban jelent meg. - Méretváltozata 31 cm
ISBN 978-963-8242-43-3
Bukovina - székelyek - családfa
929.52(=945.11)(498.6)
[AN 2791848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Andrásfalva / Rudolf László. - 2017. - 650 p. : ill.
ISBN 978-615-00-0549-2 kötött
Andrásfalva (Moldva) - székelyek - családfa
929.52(=945.11)(498.6-2Andrásfalva)
[AN 3703240] MARC

ANSEL
UTF-83630 /2018.
Conference on Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage (2.) (2017) (Budapest)
   NINMACH, Budapest 2017 : 2nd Conference on Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage : Budapest ..., 11th - 13th October, 2017 : book of abstracts / [... org. by the Budapest Neutron Centre ...]. - Budapest : Budapest Neutron Centre, 2017. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9995-3 fűzött
neutronfizika - régészet - roncsolásmentes anyagvizsgálat - konferencia-kiadvány
903/904 *** 539.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 620.179.1
[AN 3703680]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2018.
   A dualizmus kori Pécs történetéből : városgazdálkodás, társasági élet, szegénypolitika / szerk. Pilkhoffer Mónika és Kaposi Zoltán. - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2017. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-002-5 fűzött : 3500,- Ft
Pécs - helytörténet - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9-2Pécs"186/191" *** 338(091)(439-2Pécs)"186/191" *** 930.85(439-2Pécs)"186/191"
[AN 3704398]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2018.
   Epigráfiai tanulmányok Alföldy Géza emlékére / szerk. Fehér Bence, Kovács Péter. - Budapest : TITE, 2017. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia epigraphica Pannonica, ISSN 2559-8805 ; 9.). (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5702-02-0 fűzött
Pannonia - epigráfia - régészet - római birodalom kora
930.271=71(398.6) *** 904(398.6)
[AN 3703345]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2018.
   Évszázadok a Hód-tó partján : Houdtól Újvárosig : vezető az állandó várostörténeti kiállításhoz = Centuries on the banks of lake Hód : from Houd to Újváros : exhibition guide / [... szerzői és szerkesztői Bernátsky Ferenc ..., Csányi Viktor ..., Terendi Viktória]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp., 2017. - 105, [2] p. : ill., részben színes ; 21x22 cm. - (Múzeumi műhely, ISSN 1588-3027 ; 11.)
ISBN 978-963-7379-51-2 fűzött
Hódmezővásárhely - helytörténet - múzeumi kiadvány - kiállításvezető
943.9-2Hódmezővásásrhely *** 069(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3704426]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2018.
Font Márta (1952-)
   Kálmán, 1208-1241 : Halics királya, Szlavónia hercege / Font Márta, Barabás Gábor ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat ... - Budapest : MTT ; Pécs : Kronosz, 2017. - 201 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p.163-188. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-000-1 fűzött : 2250,- Ft
Kálmán (Halics: király) (1208-1241)
Árpád-ház
Halics - Szlavónia - magyar történelem - uralkodócsalád - történelmi személy - hercegség - 13. század
943.9(092)Kálmán *** 943.9"12" *** 943.924"12" *** 943.924(092)Kálmán *** 943.74"12" *** 943.74(092)Kálmán
[AN 3704447]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2018.
Füst Antal (1940-)
   Szécsény regénye / Füst Antal ; [közread. a Zagyvaforrás Egyesület]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2017. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9689-1 fűzött : 2400,- Ft
Szécsény - helytörténet - magyar irodalom - történelmi regény
943.9-2Szécsény(0:82-31) *** 894.511-311.6
[AN 3703646]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2018.
Közös úton (lengyel)
   Na wspólnej drodze : Kraków i Budapeszt w średniowieczu : [... Kraków, 6 czerwca - 20 sierpnia 2017 r.] : katalog wystawy / [wyd.] Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Budapesztu. - Kraków : Muz. Historyczne Miasta Krakowa ; Budapest : BTM, 2017. - 366 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 324-350.
Kötött
ISBN 978-83-7577-262-3
Budapest - Krakkó - várostörténet - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - középkor - kiállítási katalógus
943.9-2Bp."10/15" *** 943.8-2Kraków"10/15" *** 930.85(439)"10/15" *** 930.85(438)"10/15" *** 061.4(438-2Kraków)
[AN 3704454]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2018.
Kubínyi Tamás
   A Hunyadiak titkos története / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agóra, cop. 2017. - 198, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88598-2-2)
magyar történelem - 15. század
943.9"14"
[AN 3704557]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2018.
   A lázadás éve : big pikcsör-beszélgetések a 888-on / Görgényi Tamás [et al.]. - [Budapest] : Századvég, 2017. - 276 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5164-32-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - híres ember - politikus - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 3704523]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2018.
   Magyarbánhegyes múltja képekben / [összeáll., ... vál. Asztalos Csaba József] ; [közread. a Magyarbánhegyesért Egyesület]. - [Magyarbánhegyes] : Magyarbánhegyesért Egyes., 2017. - 114, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9371-5 kötött
Magyarbánhegyes - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Magyarbánhegyes(084.12) *** 908.439-2Magyarbánhegyes(084.12)
[AN 3703892]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2018.
Mihályfi József (1871-?)
   A veszprémi túszság története / írta Mihályfi József ; kieg. Rupert Rezső ; jegyzetekkel ell. Földesi Ferenc. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2017. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 10.)
Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-615-80904-0-7 fűzött
Veszprém - helytörténet - Tanácsköztársaság
943.9-2Veszprém"1919"
[AN 3703776]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2018.
Nagy Katalin (1977-|)
   A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján / Pintér-Nagy Katalin. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 31.)
Bibliogr.: p. 169-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-018-0 fűzött
hunok - avarok - történelem - harcászat
936.91 *** 936.92 *** 355.4(369)
[AN 3703828]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2018.
Naszvadi Judith (1984-)
   A mi múzsánk [elektronikus dok.] / Naszvadi Judith. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146633. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-54-2
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53)
[AN 3698362]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2018.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   Balatonfüred római kori temetői és sírjai / Palágyi Sylvia. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2017. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 80.)
Bibliogr.: p. 95-97. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9990-55-5 kötött
Balatonfüred - régészet - római birodalom kora
904(439-2Balatonfüred)"00/04"
[AN 3703826]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2018.
Rónai Egon (1962-)
   Húzós 5 : 7 év beszélgetései / Rónai Egon. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 382 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-02-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
929(439)"19/20"(047.53) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3703483]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2018.
Sipos Péter (1935-)
   Horthytól Rákosiig : írások Magyarország 20. századi történetéből / Sipos Péter ; [sajtó alá rend. és a névmutatót kész. Gellériné Lázár Márta]. - Budapest : Napvilág, 2017. - X, 374 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-412-1 kötött : 3600,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 3703905]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2018.
Szalai Attila (1950-)
   A múltból jelen, a jelenből jövő : széljegyzetek a magyar nemzeti demokrata ellenzék lengyel kapcsolataihoz a XX. század utolsó harmadában / Szalai Attila. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-78-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Lengyelország - politikatörténet - ellenzék - kapcsolattörténet - történelmi kapcsolat - 20. század - 1980-as évek
943.9"19" *** 943.8"19" *** 323.22(439)"198" *** 323.22(438)"197/198"
[AN 3704287]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2018.
Szőnyeg János (1933-)
   Vászoly : erdők-szőlők ölelésében, Séd-patak völgyében / Szőnyeg János ; [kiad. Vászoly Község Önkormányzata]. - Vászoly : Önkormányzat, [2017]. - 300 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0796-0 kötött
Vászoly - helytörténet - helyismeret
943.9-2Vászoly *** 908.439-2Vászoly
[AN 3703766]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2018.
   Táborszemle : különbségek, itt és ott / Beke Mihály András [et al.]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-85-2 fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Európa - történelem - kommunizmus - rendszerváltás - 1945 utáni időszak
947-62"1945/198" *** 940-11"1945/198" *** 321.74(4-11) *** 329.15(4-11)
[AN 3704108]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2018.
   Ungreťi Sakarťveloši = Hungary in Georgia / avtori da red. Piter Pal Kranici ; [gamomcemloba] MANK Arakomerciuli Š.P.S. - Budapest : MANK, 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A Tbilisziben, 2017 decemberében rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80488-5-9 fűzött
Grúzia - Kaukázus - magyarságkutatás - felfedező utazás - 19. század - kiállítási katalógus
930.8(=945.11) *** 910.4(479)"18" *** 061.4(479.22-2Tbilisi) *** 910.4(479.22)"18"
[AN 3704502]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2018.
   Vészterhes idők a Mecsekalján : háborúk, járványok és természeti katasztrófák Pécsett az ókortól a második világháborúig / szerk. Varga Szabolcs. - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2017. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-97-1 fűzött : 2950,- Ft
Pécs - helytörténet - hadtörténet - katasztrófa
943.9-2Pécs *** 355.48(439-2Pécs) *** 502.58(439-2Pécs)(091)
[AN 3704445]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3651 /2018.
Bezuk István (1938-1990)
   Egyedül az Amazonason : magányos út kajakkal Atalayatól az Atlanti-óceánig / Steve Bezuk ; [ford. Bezuk Zsolt]. - [Budapest] : Bezuk Zs., 2017. - 120 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "One man's Amazon" c. kézirat alapján kész.
ISBN 978-615-00-0565-2 fűzött
Amazonas (folyó) - kajaksport - útinapló
908.8(282.281.3)(0:82-992) *** 797.122.2(282.281.3)(0:82-992)
[AN 3704228]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2018.
Bokor Pál (1942-)
   New York : nagyvárosi séták / [szöveg és kép Bokor Pál]. - Budapest : Atlantic Press, cop. 2017. - 74, [5] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-615-5693-12-0 kötött : 6990,- Ft
New York (város) - helyismeret - fényképalbum
908.73-2New_York(084.12) *** 77.04(439)(092)Bokor_P.
[AN 3704494]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2018.
Fedor Vilmos (1954-)
   Miért Miskolc? : egy kérdésre 63 válasz egy lokálpatrióta naplójából / Fedor Vilmos. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2017. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-615-5536-50-2 fűzött : 3780,- Ft
Miskolc - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Miskolc *** 930.85(439-2Miskolc)
[AN 3703363]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2018.
Hajni István
   Budapest : English, Deutsch, italiano, français, español, svenska, russkij, nihongo, Budapeisi, bʿibryt, magyar, polski / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Hajni István ..., Bori Zsolt]. - 6. bőv. kiad. - Budaörs : CasteloArt, [2017]. - 92, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 18x25 cm
ISBN 978-615-5148-87-3 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3707337]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2018.
Harkányi Árpád
   Hogyan utazzuk be a világot napi 3533 forintból? / Harkányi Árpád, Zárug Zita ; [ill. Kőszeghy Csilla]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017. - 343 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-48-8 fűzött : 3533,- Ft
utazás - memoár
910.4(100)(0:82-94) *** 379.85(100)(0:82-94)
[AN 3703629]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2018.
Izápy-Tóth Nikoletta
   Ferencváros gyerekeknek / Izápy-Tóth Nikoletta ; Remsey Dávid rajz. - [Pécs] : KultúrAktív Egyes., cop. 2017. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiéd a város, ISSN 2063-5427)
ISBN 978-963-89794-2-1 fűzött
Budapest. 9. kerület - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.439-2Bp.IX.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3703367]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2018.
   Kisvárda Kollégium / [szerk. Néző István és Hágen Ádám]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A 2017-ben végzett kutatás eredményei. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-92-0 kötött : 6048,- Ft
Kisvárda - Kisvárdai járás - helyismeret - audiovizuális dokumentum
908.439-2Kisvárda *** 908.439-37Kisvárda
[AN 3703228]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2018.
   Kunság I. Kollégium / [szerk. Mészáros Márta és Lenkei Róbert]. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A 2017-ben végzett kutatás eredményei. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-76-0 kötött : 6048,- Ft
Kiskunság - helyismeret - audiovizuális dokumentum
908.439Kiskunság
[AN 3703229]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2018.
Patkós Luca
   Neon Budapest : útikalauz : guidebook. - Budapest : Magánkiad., cop. 2017. - 47, [3] p. : ill., színes ; 18 cm + térk.
Szerzők Patkós Luca, Val, Isabel, Kozák Iván
ISBN 978-615-00-0706-9 fűzött
Budapest - fényreklám - helyismeret - útikönyv
908.439-2Bp. *** 914.39-2Bp.(036) *** 628.974(439-2Bp.) *** 659.135(439-2Bp.)(036)
[AN 3704355]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2018.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Nemesvámos, ahol élünk, 2007-2017 / [írta és szerk. Praznovszky Mihály] ; [kiad. Nemesvámos Község Önkormányzata]. - Nemesvámos : Önkormányzat, 2017. - 194, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 184-190.
ISBN 978-963-12-9589-4 kötött
Nemesvámos - helyismeret
908.439-2Nemesvámos
[AN 3703911]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2018.
   Séta a történelmi Veszprémben : válogatás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár képeslapgyűjteményéből / [összeáll. és szerk. Faa Judit, Szabóné Vörös Györgyi] ; [kiad. Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2017. - 92, [3] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-963-9510-23-4 kötött
Veszprém - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Veszprém(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3703941]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2018.
Szabóné Kedves Ágnes
   Türingia : útikönyv : 30 térkép, 370 fénykép / Kedves Ágnes, Kovács Éva, Marton Jenő. - Budapest : Hibernia, [2017]. - 167 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2017. nov. 27.
ISBN 978-615-5426-35-3 fűzött : 3980,- Ft
Türingia - útikönyv
914.30(036)
[AN 3703596]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2018.
Tilk Katalin
   Bagolyfogó hídtól a Danka-dombig : tiszalúci mesék, mondák / Tilk Katalin ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 37, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-3-1 fűzött : 1500,-Ft
Tiszalúc - helyismeret - memoár
908.439-2Tiszalúc(0:82-94)
[AN 3703604]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2018.
Veit, Wolfgang
Vietnam (magyar)
   Vietnám / [szerző Wolfgang Veit] ; [társszerző Martina Miethig] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2017. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6465-1 fűzött : 2490,- Ft
Vietnam - útikönyv
915.97(036)
[AN 3703593]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2018.
Wonder, Alice
   Ciao Itália! / Alice Wonder. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2550,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5056-40-6)
Olaszország - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.45(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3703583]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2018.
Zsiga Henrik
   Székesfehérvár és a Velencei-tó : látnivalók, programok, élmények / Zsiga Henrik. - [Veszprém] : Kalliopé, 2017. - 286 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-23-2 fűzött : 3980,- Ft
Székesfehérvár - útikönyv
914.39-2Székesfehérvár(036)
[AN 3704317]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3667 /2018.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2018. - 112 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. jan. 3.
ISBN 978-963-258-358-7 fűzött : 1190,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3707382]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2018.
   Basics of European Union law / Anita Pelle, Szilvia Váradi eds. - Szeged : Iurisperitus K., 2017. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris internationalis, ISSN 2560-063X)
Bibliogr.: p. 135-140.
ISBN 978-615-5411-60-1 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(4-62)(075.8)
[AN 3704415]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2018.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntető eljárásjog : az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény tankönyve / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - 3. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 639 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2017. szept. 30. - Bibliogr.: p. 637-639.
ISBN 978-963-258-351-8 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3707399]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2018.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2017. október 3. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 184 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. okt. 3.
ISBN 978-963-258-349-5 fűzött : 1490,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3707394]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2018.
   Continuities, discontinuities : secret services after Stalin's death in communist Central and Eastern Europe / ed. by György Gyarmati and Mária Palasik ; [publ. by the] Historical Archives of the Hungarian State Security ... - Budapest : Historical Arch. of the Hung. State Security ; Pécs : Kronosz, 2017. - 174 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-017-9 fűzött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - politikai rendőrség - titkosszolgálat - szocialista rendszer - 1950-es évek - esettanulmány
351.746.1(47-62)"195/196" *** 351.746.1(4-11)"195/196" *** 355.40(4-11)"195/196"
[AN 3704401]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2018.
Gereben Ágnes (1947-2015)
Megtorlások a Szovjetunióban (átd. kiad.)
   Megtorlások a sztálini Szovjetunióban : beszélgetések a Gulagról / Gereben Ágnes. - [Budapest] : Unicus, 2017. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-615-5084-25-6 kötött : 3360,- Ft
Szovjetunió - állami terror - Gulag
343.819.5(47) *** 323.282(47)
[AN 3707425]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2018.
Gulyás Andrea
   Kizáró okok és az alkalmasság igazolása uniós rezsimben / ... kész. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2018]. - 52 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 60.)
Lezárva: 2017. dec. 14.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - jogi szabályozás - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3704383]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2018.
Kopiás András Gábor
   A magyar jogosítványok összefoglalója : tanulmány / Kopiás András Gábor. - [Budapest] : Biró, 2017. - 182 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-615-5102-80-6 fűzött
Magyarország - közlekedésrendészet - közlekedéstörténet - közúti közlekedés - 20. század - 21. század - vezetői engedély
351.811(439)"19/201" *** 656.1
[AN 3704229]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2018.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 460 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-285-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3707491]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2018.
   Mérföldkő II : a Nemzeti Művelődési Intézetről és a lakiteleki Népfőiskoláról / [szerk. Kárpáti Árpád, Lezsák Sándor és Závogyán Magdolna]. - 2. jav., bőv. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 26.)
ISBN 978-615-5428-84-5 fűzött : 1500,- Ft
Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest)
Lakiteleki Népfőiskola
Magyarország - Lakitelek - művelődésügy - szabadegyetem - 21. század
351.85(439)"201" *** 374.72(439-2Lakitelek)
[AN 3704189]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2018.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 3. átd. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017, cop. 2014. - 580 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-207-5 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3707495]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2018.
Nagy Csongor István (1979-)
   Nemzetközi magánjog : [a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény alapján] / Nagy Csongor István. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2017. jún. 1. - Bibliogr.: p. 344-350.
ISBN 978-963-258-354-9 fűzött : 4400,- Ft
nemzetközi magánjog
341.9
[AN 3707400]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2018.
   Nemzetközi jog / Hoffmann Tamás [et al.] ; szerk. Kardos Gábor, Lattmann Tamás. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 498 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 3.)
Bibliogr.: p. 477-479.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-312-022-4)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3707475]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2018.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2018. január 8. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 278 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. jan. 8.
ISBN 978-963-258-362-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3707353]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2018.
Szontagh Vilmos (1885-1962)
   A közigazgatási jogtudomány tankönyve : jogtudományos alapvetés / Szontagh Vilmos ; Patyi András és Koi Gyula bev. tanulmányával. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - XXIII, 148, [2] p. ; 25 cm. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 4.)
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5680-72-4 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3703724]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2018.
Takács Hajnal
   Bántalmazottak igazsága [elektronikus dok.] : üdvözlet a nyúl üregében! / Takács Hajnal. - Szöveg (epub : 189 KB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-55-9)
bántalmazás - elektronikus dokumentum
343.615
[AN 3699920]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2018.
   A Természetjog Napja : konferenciatanulmányok / szerk. Frivaldszky János, Tussay Ákos. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 373 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 41.)
A Budapesten, 2016. május 27-én és 2017. május 26-án rendezett I. és II. Természetjog Napja c. konferenciák szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-323-9 fűzött
természetjog
340.122
[AN 3703186]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2018.
Timon Ákos (1850-1925)
   A szent korona elmélete és a koronázás / Timon Ákos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-99-8 fűzött : 1900,- Ft
koronázási jelvény - szentkoronatan
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 3704254]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2018.
Tomcsányi Móric (1878-1951)
   A magyar közigazgatási jog alapintézményei / Tomcsányi Móric ; Patyi András és Koi Gyula bev. tanulmányával. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - XXII, 402 p. ; 25 cm. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 5.)
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5680-71-7 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatás
342.9(439) *** 35(439)
[AN 3703722]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályba lép 2018. január 1. napján : egységes szerkezetben a 2017. évi L. törvény és a 2017. évi CXXXVI. törvény által bevezetett módosításokkal. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 184 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. nov. 28.
ISBN 978-963-258-359-4 fűzött : 1390,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3707395]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2018.
   Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. - Szeged : [SZTE], 2018. - 1026 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 81.)
Gerinccím: Nagy Ferenc ünnepi kötet. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-570-9 kötött
jogtudomány - büntetőjog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 343 *** 012Nagy_F.
[AN 3704389]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3688 /2018.
Ellis, Craig
   Panzer IV on the battlefield 2 / Craig Ellis. - Keszthely : Peko Publ., 2017. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 16.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5583-08-7 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1942/1945"(084.12)
[AN 3704474]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2018.
Helgert Imre (1953-)
   A Magyar Honvédség a rendszerváltás sodrában : Néphadseregből Magyar Honvédség / Helgert Imre, Mészáros Gyula. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 28.)
Magyar Honvédség
Magyarország - haderő - katonapolitika - belpolitika - rendszerváltás
355(439)"198/199" *** 355.02(439)"198/199" *** 323(439)"198/199"
[AN 3703224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 415 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-93-7 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3703226] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 389 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-94-4 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3703227] MARC

ANSEL
UTF-83690 /2018.
Kenyeres Dénes (1942-)
   1848/49-es magyar szabadságharc tábornokainak, törzstisztjeinek sorsa, hőstettei és kitüntetései / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2017. - 304 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 295-301.
ISBN 978-963-88461-6-7 kötött
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - hadvezér - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - életrajz
355.48(439)"1848/1849"(092) *** 355(439)"1848/1849"(092)
[AN 3704218]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2018.
   A magyar hadiipar története a kezdetektől napjainkig, 1880-2015 / Dombrády Lóránd [et al.]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2017, cop. 2016. - 287 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-963-327-669-3 kötött : 6300,- Ft
Magyarország - hadiipar - haditechnika - történeti feldolgozás
355.014.1(439)(091) *** 623(439)(091) *** 338.245(439)(091)
[AN 3707468]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3692 /2018.
Bujtor László (1965-)
   Ki áll az élen - hadvezér vagy menedzser? : hadvezérek és cégvezetők összevetése a vezetés művészete szemszögéből / Bujtor László. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017. - 144 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 138-141.
Fűzött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-474-128-2)
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3703198]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3693 /2018.
Atkinson, Anthony Barnes (1944-2017)
Inequality (magyar)
   Egyenlőtlenség : mit kellene tennünk? / Anthony B. Atkinson ; [ford. Felcsuti Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 396 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9003-5 fűzött : 5990,- Ft
társadalmi egyenlőtlenség - gazdaságelmélet - tőke - jövedelem - anyagi helyzet - 21. század
330.14 *** 330.8(100)"20" *** 316.344.23(100)"20" *** 336.7
[AN 3703348]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2018.
Babári Ernő (1951-)
   Magánlevelezés és hivatalos levélírás angolul : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1] / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 301, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-57-1 fűzött : 3740,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - levelezés - nyelvkönyv
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3703377]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2018.
   A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának keretrendszere : megvalósítási útmutatók / [közread. a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete, ETK Szolgáltató Zrt.]. - [Budapest] : BEMSZ : ETK Szolgáltató Zrt., cop. 2017. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9811-27-0 fűzött : 4490,- Ft
belső ellenőrzés - útmutató
658.1.012.7(036)
[AN 3703355]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2018.
Czöndör Mihályné Joó Katalin (1951-)
   A Gépállomástól a Salináig : kis pusztaszabolcsi ipartörténet, 1948-2002 / [írta és szerk. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2017. - 183 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 26.)
ISBN 978-615-80480-1-9 fűzött
Pusztaszabolcs - ipartörténet - mezőgazdasági gép - gépjavítás - 20. század - ezredforduló
658.581(439-2Pusztaszabolcs)"194/20" *** 631.3
[AN 3703108]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2018.
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2017)
   Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2017. november 15. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Molnár Szilvia, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GTK, [2017]. - 45 p. ; 21 cm
Fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3703949]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2018.
György László (1980-|)
   Egyensúlyteremtés : a gazdaságpolitika missziója / György László. - [Budapest] : Századvég, cop. 2017. - 276 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244-258.
ISBN 978-615-5164-31-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - gazdasági egyensúly - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
330.36 *** 338.2(439)"199/201" *** 338.2(100)"199/201"
[AN 3704535]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2018.
Hoffman, Bob
Marketers are from Mars, consumers are from New Jersey (magyar)
   Marsbéli marketing avagy Hová tűnt a józan ész a reklámiparból? / Bob Hoffman. - Budapest : Firehouse, 2017. - X, 195 p. : ill. ; 21 cm. - (Reklámtörténet könyvek, ISSN 2559-8244)
Ford. Kovács Levente, Berta László
ISBN 978-615-00-0785-4 fűzött : 2900,- Ft
marketing - reklám
658.8 *** 659.1 *** 339.138
[AN 3703735]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2018.
Jászberényi Ivett
   Láss tisztán : pénzügyi 1x1 vállalkozóknak / Jászberényi Ivett. - [Budapest] : [Optitax Számviteli Kft.], 2017. - 88 p. ; 20 cm
A főcímben a láss szóban az "s" betűk dollár szimbólummal jelölve
ISBN 978-963-12-9851-2 fűzött : 3990,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3704325]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2018.
   Jezsuiták a társadalomért : Muzslay István SJ és életműve / szerk. Csonta István ; [közread. a] Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium. - Budapest : Szt. Ignác Jezsuita Szakkoll., 2017. - 192, [2] p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Muzslay István munkássága
Kötött
Muzslay István (1923-2007)
Belgium - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - jezsuiták - 20. század
330(493)(=945.11)(092)Muzslay_I. *** 271.5(=945.11)(493)(092)Muzslay_I.
[AN 3704541]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2018.
Kornai János (1928-)
   Látlelet : tanulmányok a magyar állapotokról / Kornai János ; [ill. Tettamanti Béla]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-513-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdasági helyzet - politikai helyzet - ezredforduló
338.1(439)"199/201" *** 32(439)"199/201"
[AN 3703632]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2018.
Nemes Roland
   Lakásárak Magyarországon : hány évig emelkedhetnek a lakásárak Magyarországon? : 2018-2022 / Nemes Roland. - [S.l.] : Publio, 2017. - 172 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-443-413-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - ingatlanpiac - lakáspiac - gazdasági előrejelzés
332.72(439)"201" *** 332.85(439)"201" *** 338.27
[AN 3703821]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2018.
   The South Caucasus-centred transport hub: the crossroads of the East-West and the North-South corridors / ed. by Mahir Humbatov ; [publ. by the] Külügyi és Külgazdasági Intézet ..., Strateji Araşdırmalar Mërkëzi. - Budapest : Külügyi és Külgazdasági Int. ; [Bakı] : Strateji Araşdırmalar Mërkëzi, 2017. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
Kötött
Kaukázus - Eurázsia - közlekedésügy - nemzetközi kereskedelem - geopolitika
339(479) *** 355.02(479)
[AN 3704563]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2018.
Walker, Jeff (1952-)
Launch (magyar)
   Launch : egy internetes milliomos titkos receptje / írta Jeff Walker ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2017. - 220 p. : ill. ; 23 cm. - (Kisvállalati marketing sorozat, ISSN 2063-1014 ; 7.)
borító- és gerinccím: Launch : az online termékbevezetési kampányok kulisszatitkai
ISBN 978-615-5263-34-7 fűzött : 4990,- Ft
marketing - elektronikus kereskedelem
658.8 *** 658.1 *** 681.324
[AN 3704299]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3706 /2018.
Employment groups (magyar)
   Csoportos tanácsadás : kézikönyv csoportvezetőknek / Norman E. Amundson [et al.] ; [ford. Horváth Tünde]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 261 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-312-163-4 fűzött
tanácsadás - szociális munka - munkanélküliség - csoportterápia - tanári segédkönyv
364.62 *** 364.62.001.8 *** 331.56 *** 615.851.6(072)
[AN 3707459]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3707 /2018.
   150 éves a Járdányi Pál Zeneiskola : [1867-2017] / [... összeáll. és szerk. Friedler Magdolna]. - Budapest : Járdányi P. Zeneisk. Alapfokú Műv. Isk., 2017. - 303 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301.
ISBN 978-615-00-0147-0 kötött
Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest)
Budapest - zeneiskola
373.3:78(439-2Bp.)
[AN 3703885]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2018.
   Absztraktkötet : a Debreceni Egyetem és a Magyar Rektori Konferencia által szervezett "A hallgatói mobilitás stratégiai jelentősége a felsőoktatás nemzetközivé válásában" című konferenciához : 2017. november 17. / [fel.szerk. Bács Zoltán]. - [Debrecen] : DE, [2017]. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Debrecenben tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-963-0 fűzött
felsőoktatás - nemzetközi együttműködés - egyetemi hallgató - mobilitás - konferencia-kiadvány
378(100) *** 378.18 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3703906]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2018.
Balázsi Károly (1945-)
   Idő és rend a közösségi művelődésben / Balázsi Károly. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 357 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-357.
ISBN 978-615-5428-89-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - művelődésügy - közösségfejlesztés - kultúra
374(439) *** 316.45 *** 316.7
[AN 3703151]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2018.
Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Tudományos Diákköri Konferencia (2017) (Debrecen)
   Tudományos diákköri konferencia : 2017/2018. tanév : meghívó és programfüzet, Debrecen, 2017. november 21. / [... összeáll. Gyüre Péter] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - [Debrecen] : DE Mezőgazd.-. Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, [2017]. - 92 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
agrotechnika - állattenyésztés - környezetgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 631.5 *** 636 *** 504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3703918]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2018.
Fagler Erika
   A bicinium éneklési versenyek 45 éves története / Fagler Erika. - Szeged : [Pro Musica Alapfokú Műv. Isk.], 2017. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola. - Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-615-00-0623-9 fűzött
Csongrád megye - zenepedagógia - Kodály-módszer - kétszólamú kar
371.4Kodály_Z. *** 37.036(439.181)(091)
[AN 3704192]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2018.
   Fecskés / [szerk. Varga Pál]. - Kardoskút : Móra F. Művel. Ház és Közs. Kvt., [2017]. - 11 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A múltra épülő jövő, ISSN 2560-1954 ; 2.)
Fűzött
Kardoskút - általános iskola - olvasókör
373.3(439-2Kardoskút) *** 027.9(439-2Kardoskút)
[AN 3704488]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2018.
Kajdy József
   Gyakorlati képzés tanulószerződéssel, együttműködési megállapodással és hallgatói munkaszerződéssel a munka világában / [... kész. Kajdy József] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2017. - [12], 121 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - tanuló - munkaszerződés
377(439) *** 331.106.26(439) *** 331.36(439)
[AN 3703832]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2018.
Petróczi Gábor
   A kulcsember : az iskola lelke: az iskolatitkár / Petróczi Gábor, Sókiné Kovács Éva. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-11-1 fűzött
irodai munka - ügyvitel - közoktatás - útmutató
371.215 *** 651 *** 371.125
[AN 3703888]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2018.
Vojtek Sándor (1972-2012)
   Olvasóközpontú irodalomtanítás : tanulmányok / Vojtek Sándor ; [szerk. Fenyő D. György]. - [Budapest] : Két Egér Kv., cop. 2017. - 703 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Könyvtár és katedra, ISSN 1587-7221 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5694-02-8 fűzött : 3500,- Ft
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.882 *** 371.3
[AN 3703098]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3716 /2018.
Csapó Zoltán
   Újpest, a "Bajnokok Bajnoka" : az alpesi expedíció : a Nemzetek Kupájának története, 1930, Genf / Csapó Zoltán. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-93-2 fűzött : 2490,- Ft
Újpest Football Club
Magyarország - Genf - labdarúgás - sporttörténet - sportesemény - sportegyesület - Horthy-korszak
796.332(439)"1930" *** 796.332(439-2Bp.)UTE"1930" *** 796.332.093(494-2Genf)"1930"
[AN 3703600]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2018.
Gronkowski, Rob (1989-)
It's good to be Gronk (magyar)
   Én, Gronk / Rob Gronkowski és Jason Rosenhaus ; [ford. Bálint Mátyás, Surányi Csenge, Szekeres Fábián]. - [Budapest] : G-Adam Stúdió, cop. 2017. - 215 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80495-1-1 fűzött : 3990,- Ft
Gronkowski, Rob (1989-)
Egyesült Államok - sportoló - rögbi - 21. század - memoár
796.333(73)(092)Gronkowski,_R.(0:82-94)
[AN 3703669]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2018.
Hetyei László
   A magyar labdarúgó-válogatott legendás kapusai / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325.
ISBN 978-615-5604-55-3 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - életrajz
796.332(439)(092)
[AN 3703592]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2018.
Hof, Wim (1959-)
Koud kunstje (magyar)
   A jég hátán is : didergés helyett gyógyulás : bevezetés a légzéskontroll, a hidegtűrés és a kitartás tudományának titkaiba / Wim Hof, Koen de Jong ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-[200].
ISBN 978-615-5715-93-8 fűzött : 3990,- Ft
extrém sport - fagy - légzés
796 *** 612.2
[AN 3703429]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2018.
Radványi Zoltán (1929-)
   Felhőúton : hogyan lettem vitorlázórepülő? / Radványi Zoltán ; [... közread. és sajtó alá rend. Radványi Péter]. - Szentendre : Homeomedicina Bt., 2017. - 171, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9857-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - vitorlázórepülés - 20. század - memoár
797.551(439)(092)Radványi_Z.(0:82-94)
[AN 3703342]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2018.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
   Gyí, paci, paripa! : apátfalvi gyermekjátékok / írták Vargáné Nagyfalusi Ilona, Vargáné Antal Ilona. - Apátfalva : Önkormányzat, 2017. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Bíbic-könyvek)
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 978-963-12-8860-5 fűzött
Apátfalva - magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék - mondóka
793.4/.7-053.2 *** 394.3-053.2(=945.11)(439-2Apátfalva) *** 398.831(=945.11)(439-2Apátfalva)
[AN 3703204]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2018.
Vér Imre (1943-)
   Lovas erotika : félezer erotikus lovas történet, pajzán gondolatok / Vérbajtárs. - Budapest : Szerző, 2017. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0855-4 fűzött : 2500,- Ft
lovaglás - humor - erotika
798.2(0:82-7) *** 392.6
[AN 3703960]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3723 /2018.
Bánkuti András (1958-)
   Bánkuti : extraits... : from the series... : részletek / [a képeket kész., vál. és a szöveget írta Bánkuti András]. - [Budapest] : Bánkuti A., cop. 2017. - 51 p. : ill. ; 15 cm
Kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - szociofotó - fényképalbum
77.04(439)(092)Bánkuti_A. *** 308(439)"198/199"(084.12)
[AN 3704380]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2018.
Biró Endre (1948-)
   Egy 100 éves templom emlékei : Jézus Szíve templom, Bucsa / Biró Endre. - Bucsa : Magánkiad., 2017. - 164, XVI p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9275-6 fűzött
Bucsa - templom
726.54(439-2Bucsa)
[AN 3704198]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2018.
Endrődy-Nagy Orsolya
   A reneszánsz gyermekképe : a gyermekkép reneszánsza 1455-1517 között Európában : ikonográfiai elemzés : doktori (PhD) disszertáció, 2015 / Endrődy-Nagy Orsolya. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K. : TEPA, 2017. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 201-212.
ISBN 978-615-80167-3-5 kötött
Európa - művelődéstörténet - művészettörténet - ikonográfia - gyermek - neveléstörténet - reneszánsz
7.041-053.2/.6(4)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 37(4)"14/15" *** 392.34(4)"14/15"
[AN 3707523]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2018.
Fischer György (1956-2012)
   Fájdalmak és rút szépségek : Fischer György szobrász (1956-2012) / [előszó, szerkesztés Kostyál László] ; [tanulmány ... Wehner Tibor] ; [kiad. a Göcseji Múzeum]. - [Zalaegerszeg] : Göcseji Múz., [2017]. - 140 p. : ill., főként színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Fischer György szobrász. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 138-140.
ISBN 978-963-7205-73-6 kötött
Fischer György (1956-2012)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Fischer_Gy.
[AN 3703183]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2018.
Forrai György (1930-)
   Reneszánsz probléma üzenő képekkel / Forrai Gyögy. - Budapest : Szerző, 2017. - 276 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0995-7 fűzött
Itália - művészettörténet - festészet - művészetesztétika - reneszánsz
75(45)"14/15" *** 75.01
[AN 3703899]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2018.
Gálosi Adrienne
   Művészet mindenek dacára : művészetfilozófiai írások / Gálosi Adrienne. - Pécs : Kronosz, 2017. - 181 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-[182].
ISBN 978-963-467-010-0 fűzött : 2250,- Ft
művészetfilozófia
7.01
[AN 3704404]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2018.
Kondor Attila (1974-)
   A figyelem útjai = The paths of attention / Kondor Attila. - [Budapest] : [Kondor A.], cop. 2017. - 126, [1] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-12-9219-0 kötött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Kondor_A.
[AN 3704476]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2018.
Lukácsy Tibor
   Óriási bravúrral : képes kapuskönyv / Lukácsy Tibor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 65, [30] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5604-42-3 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - grafika - grafikus
76(439)(092)Lukácsy_T. *** 796.332(439)(092)
[AN 3703702]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2018.
   Mauzóleumok és síremlékek a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben és a Kozma utcai temetőben / [összeáll. ... Stróbl Alajos]. - [Budapest] : Strobl A. Emlékhely Alapítvány, 2017. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Strobl Alajos köztéri szobrai ; 5.)
ISBN 978-615-80377-2-3 fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Magyarország - Budapest - síremlék - szobrász - 19. század - 20. század
726.82(439-2Bp.) *** 73(439)(092)Strobl_A.
[AN 3703716]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2018.
Mihalovics Zsigmond (1889-1959)
   A budapesti Mamertini Feszület : Piatti Tamás: Il carcere Mamertino c. műve alapján / Mihalovics Zsigmond, Pajor András ; [kiad. a Budapest-herminamezői Szentlélek Plébánia]. - Budapest : Budapest-herminamezői Szentlélek Plébánia, 2017. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0107-4 fűzött
Budapest. 14. kerület - templom - kegytárgy
726.54(439-2Bp.XIV.) *** 247.9
[AN 3704267]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2018.
Mihály Zoltán
   Templomaink : Rákospalota, Pestújhely, Újpalota = Our churches / Mihály Zoltán ; [közread. az] Észak-pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Észak-pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyes., 2017. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8998-5 kötött
Budapest. 15. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XV.)
[AN 3706961]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2018.
Németh Mihály (1926-)
   Bajor - magyar tarkabarka / Németh Mihály. - Sárvár : Németh M., 2017. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0161-6 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - memoár
73(439)(092)Németh_M.(0:82-94)
[AN 3703931]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2018.
   Az örökkévalóság háza : a Salgótarjáni utcai zsidó temető / [fotó Nagy Balázs] ; [közread. a Nemzeti Örökség Intézete]. - [Budapest] : Nemz. Örökség Int., cop. 2017. - 48 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80441-5-8 fűzött : 900,- Ft
Budapest - temető - zsidóság
718(439-2Bp.VIII.)(=924)
[AN 3704556]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2018.
Pajor András (1958-)
   Támpillérek : művészet és kultúretika / Pajor András ; [közread. a] Keresztény Kulturális Akadémia. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2017. - 142 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-615-00-0246-0 fűzött
axiológia - művészetelmélet - etika
7.01 *** 17
[AN 3704265]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2018.
Pekár Károly (1869-1911)
   A magyar díszítő motívumokról / Pekár Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-91-2 fűzött : 1750,- Ft
népi díszítőművészet - magyar néprajz - ornamentika
7.048(=945.11) *** 391.984(=945.11)
[AN 3704253]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2018.
   Resident Art : katalógus : catalogue / [fel. szerk. Schneller János]. - [Tata] : Taigetosz Kft., 2017. - 63, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0834-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3704481]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2018.
   Séta a kereszt oltalma alatt : [a Vasi Hegyhát 23 településének népi és műemlékvédelem alatt álló szakrális emlékei] / [közread. ... a Vasvár Örökség Népfőiskola Egyesület és a Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület]. - [Vasvár] : Vas-vár Örökség Népfőisk. Egyes. ; [Szombathely] : Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyes., 2017. - 472 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 471.
ISBN 978-963-12-9222-0 fűzött
Vasi-Hegyhát - kereszt - templom - szobrászat - keresztény művészet - műemlék
726.825.4(439Vasi-Hegyhát) *** 726.54(439Vasi-Hegyhát) *** 247 *** 73.046.3(439Vasi-Hegyhát)
[AN 3703864]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2018.
Sipka Rózsa
   Ambrus Sándor fazekasmester / Sipka Rózsa, Tóth Klára. - Hódmezővásárhely : Sipka R. Zs., 2017. - 184 p. : ill., színes ; 25 cm
A bev. angol, francia és német nyelven is
ISBN 978-963-12-9081-3 kötött
Ambrus Sándor (1949-)
Magyarország - iparművész - fazekas - népi kerámia - 20. század - 21. század
738.031.4(439)(092)Ambrus_S.
[AN 3703236]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2018.
Sziklai Károly (1939-)
   A mélyből jött festő [elektronikus dok.] : Sziklai Károly naiv festészete / szerk. Jenes Gyula. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - Budapest : Ad Librum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-57-3)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Sziklai_K.
[AN 3698349]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2018.
Támba Renátó (1987-)
   Gyermekkor a vásznakon [elektronikus dok.] : a dualizmus kori gyermekszemlélet az alföldi iskola festészetében / Támba Renátó. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Storming Brain, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5686-84-9
Magyarország - ikonográfia - gyermek - festészet - 19. század - századforduló - elektronikus dokumentum
75.041-053.2/.6(439)"187/191"
[AN 3698378]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2018.
Tölg-Molnár Zoltán (1944-)
   Műteremnapló : kiállítások, feljegyzések / Tölg-Molnár Zoltán. - Budapest : [Tölg-Molnár Z.], 2017. - 78, [1] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0570-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Tölg-Molnár_Z.
[AN 3704553]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2018.
Tumpek Zoltán
   "Alkotmány I." és "Árpád honfoglalása" : Steindl Imre és Munkácsy Mihály találkozása : egy képeslap-kiállítás emlékére / Tumpek Zoltán. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 37, [7] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 978-615-5359-43-9 fűzött : 1200,- Ft
Steindl Imre (1839-1902)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - építész - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 72(439)(092)Steindl_I.
[AN 3703214]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2018.
Zelnik József (1949-)
   Prométheusz udvartartása : búcsú az Akadémiától / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2017. - 235 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86327-1-5 kötött
művészetfilozófia - kultúrafilozófia
7.01 *** 130.2
[AN 3703769]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2018.
Zichy Mihály (1827-1906)
   Mixai Ziči = Mihály Zichy / [... kuratorebi ... �idi Sepeš, ... Ester Foldi, ... Eniku Roka] ; [... gamomcemloba ... MANK Arakomerciuli Š.P.S.]. - Szentendre : MANK, cop. 2017. - 55 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A Tbilisziben, 2017 decemberében rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80488-4-2 fűzött
Zichy Mihály (1827-1906)
Magyarország - festőművész - grafikus - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Zichy_M. *** 741(439)(092)Zichy_M. *** 061.4(479.22-2Tbilisi)
[AN 3704533]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3747 /2018.
   Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. - Budapest : Luther, 2017. - 535 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-380-119-2 kötött : 4500,- Ft
egyházi év - evangélikus egyház - templomi ének - elmélkedés
783.2 *** 264-068 *** 284.1 *** 264-041 *** 242
[AN 3703644]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2018.
Kovács Gergely, B.
   90-es : a Kispál-nemzedék évtizede / B. Kovács Gergely, Hujbert Áron ; közrem. Lovasi András [et al.]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2017. - 166, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5475-23-8 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - ifjúsági kultúra - alternatív kultúra - zenei élet - 1990-es évek - rockzene
78.067.26.036.7(439)"199" *** 316.723-053.6(439)"199"
[AN 3703395]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3749 /2018.
Czank Lívia
   A függöny mögött : a balett titkos világa / Czank Lívia. - Budapest : Corvina, cop. 2017. - 288 p., [40] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6472-9 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - balett - memoár
792.82(439)(0:82-94)
[AN 3703233]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2018.
Terjéki Ferenc
   Arcok, emlékek : olvasmányok a 90 éves Lakitelki Torna Egylet történetének megismeréséhez / Terjéki Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2017. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5428-75-3 kötött : 3000,- Ft
Lakitelki Torna Egylet
Lakitelek - sporttörténet - sportegyesület
792(439-2Lakitelek)(091) *** 061.5(439-2Lakitelek)(091)
[AN 3704224]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3751 /2018.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   A francia nyelv lexikona / Bárdosi Vilmos, Karakai Imre. - 3. bőv., jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2017. - XXXI, 638 p. : ill., részben térk. ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. XIII-XVII.
ISBN 978-963-13-6463-7 kötött : 4990,- Ft
francia nyelv - szaklexikon
804.0:030
[AN 3707407]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2018.
Fodor Mónika (1970-)
   Perspectives of identity in narrative / Mónika Fodor. - Pécs : Capillatus, 2017. - 192 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 176-187.
ISBN 978-615-80609-1-2 fűzött
pszicholingvisztika - nemzettudat
800.1 *** 159.9 *** 316.63
[AN 3704330]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2018.
Gyarmathy Dorottya (1981-)
   Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben / írta Gyarmathy Dorottya ; [kiad. az MTA Nyelvtudományi Intézet]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2017. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-194.
ISBN 978-963-9074-71-2 fűzött
beszéd
801.4
[AN 3703736]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2018.
Lavodrama, Priscilla
Pons Sprachkurs in Bildern Englisch (magyar)
   Pons képes nyelvtanfolyam : angol : [A1-A2 szint] / Priscilla Lavodrama ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, cop. 2017. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-92-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3703387]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2018.
Maróth Miklós (1943-)
   "Ora et labora" : Maróth Miklós életpályája / [riporter] Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., 2017. - 210, [3] p., IV t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 10.)
ISBN 978-615-80344-5-6 kötött : 3500,- Ft
Maróth Miklós (1943-)
Magyarország - keletkutatás - klasszika-filológia - tudós - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
80.001(439)(092)Maróth_M.(047.53)
[AN 3704501]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2018.
Oszipova, Irina (1950-)
   Pons nyelvtanfolyam haladóknak : orosz / Irina Oszipova. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 240 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-615-5328-86-2 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11
[AN 3704300]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2018.
Vayenas, Constantin
Der, die, das (magyar)
   Der, die, das : a német főnevek nyelvtani nemének titkai / Constantin Vayenas ; [ford. Klein Szilvia]. - [Budapest] : Clear Communication Kft., cop. 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0847-9 fűzött : 2750,- Ft
német nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3703656]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3758 /2018.
Görcsi Péter (1988-)
   A megtévesztés dramaturgiája : Martin McDonagh drámái és filmjei / Görcsi Péter. - Pécs : Kronosz, 2017. - 297 p. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.: p. 283-297.
ISBN 978-963-467-021-6 fűzött : 2800,- Ft
McDonagh, Martin (1970-)
író - forgatókönyvíró - írországi angol irodalom története - műfajtörténet - filmesztétika - ezredforduló - 21. század - dráma - műelemzés
820(417)(091)-2 *** 820(092)McDonagh,_M. *** 791.43.01 *** 791.43.071.1(410)(092)McDonagh,_M.
[AN 3704288]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2018.
Kántás Balázs (1987-)
   Áthangolás : válogatott tanulmányok az irodalomról, művészetről, kultúráról való szabad gondolkodás jegyében / Kántás Balázs. - Veszprém : Művészetek Háza, 2017. - 335 p. ; 24 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5762-01-7 fűzött : 4000,- Ft
irodalomesztétika - magyar irodalom - irodalomkritika
82.01 *** 894.511-95
[AN 3703745]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2018.
   A kortárs irodalomértelmezés perspektívái / [szerk. Falusi Márton]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2017. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 4.)
A Budapesten, 2016. szept. 21-én azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-76-8 kötött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
82.01 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3704411]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3761 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   Autobiográfiák / Babits Mihály ; szerk. Téglás János. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 171 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-24-5 fűzött : 2000,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - önéletrajz
894.511(092)Babits_M.(0:82-94)
[AN 3703101]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2018.
   "A lélek, a lét türelme" : tanulmányok József Attiláról / ... szerk. Veres András. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 285 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-020-3 fűzött : 3000,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 3703773]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2018.
Pusztai Gábor (1971-)
   Menekülés az idegenbe : Székely László élete és irodalmi munkássága / Pusztai Gábor. - Debrecen : Printart-Press, 2017. - 379 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 324-361.
ISBN 978-615-80663-7-2 fűzött : 2990,- Ft
Székely László (1892-1946)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Székely_L.
[AN 3703954]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2018.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Bori notesz, abdai dokumentumok / Radnóti Miklós ; [sajtó alá rend., a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta Ferencz Győző]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 160, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
A kéziratos dokumentumok fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 159-[161].
ISBN 978-963-227-995-4 kötött : 3999,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - kézirat - fényképmásolat - album - történelmi forrás
894.511(092)Radnóti_M.(093)
[AN 3703095]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2018.
Raffay Ernő (1948-)
   Ady Endre és a Nyugat : sosem hallott titkos történetek / Raffay Ernő. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2017. - 328 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 316-323.
ISBN 978-615-5374-16-6 fűzött : 3500,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - irodalmi élet - szabadkőművesség - századforduló
894.511(092)Ady_E. *** 894.511(091)"190/191" *** 061.236.61(439)"189/191"
[AN 3703296]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2018.
Tóth Orsolya
   Egykor és most : tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / Tóth Orsolya. - Pécs : Kronosz, 2017. - 225 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-018-6 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - könyvkritika
894.511(091)"18"
[AN 3704307]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3767 /2018.
Bloom, Molly (1978-)
Molly's game (magyar)
   Elit játszma : a hollywoodi elittől a Wall Street-i milliárdos fiúk klubjáig: nagy tétekre menő kalandozásaim az illegális póker világában / Molly Bloom ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-389-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3703373]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2018.
Bold, Emily (1980-)
Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt (magyar)
   Amikor a szerelemnek csokoládéíze van / Emily Bold ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-24-6 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3703421]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2018.
Bolton, Sharon (1960-)
Daisy in chains (magyar)
   Egyikünk hazudik / Sharon Bolton ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Lettero, 2017. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-39-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3703424]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2018.
Brightwell, Emily
Mrs. Jeffries on the ball (magyar)
   Mrs. Jeffries és a gyilkos bál / Emily Brightwell ; [ford. Révbíró Tamás és Rudas Tamás]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 280 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5733-36-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3703147]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2018.
Chance, Rebecca
Bad sisters (magyar)
   Luxus és könny / Rebecca Chance ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-742-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703674]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2018.
Christiansen, Sigurd (1891-1947)
To levende og en død (magyar)
   Két élő, egy halott / Sigurd Christiansen ; [... Salgó Ernő fordításának felhasználásával ...]. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-474-128-2 fűzött : 1499,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3703207]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2018.
Cornell, Clay V.
   Moth : a journey into the spirituality of reason / by Clay V. Cornell. - [Nagyecsed] : [Somlai Z.], cop. 2017. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0844-8 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(439)
[AN 3703612]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2018.
De la Motte, Anders (1971-)
Slutet på sommaren (magyar)
   Végzetes nyár / Anders de la Motte ; [ford. Dobosi Beáta] ; [a ... versidézetet ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, 2017. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-067-2 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3703412]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2018.
Deaver, Jeffery (1950-)
The steel kiss (magyar)
   Az acél csók : [egy Lincoln Rhyme thriller] / Jeffery Deaver ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 621 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-03-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3703748]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2018.
Dionne, Karen (1953-)
The marsh king's daughter (magyar)
   A lápkirály lánya / Karen Dionne ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-374-6 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3703492]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2018.
Feeney, Alice
Sometimes I lie (magyar)
   Időnként hazudok / Alice Feeney ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-95-6 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703799]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2018.
Fortin, Sue
The girl who lied (magyar)
   A lány, aki hazudott / Sue Fortin ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-65-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3703299]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2018.
Fortin, Sue
Sister, sister (magyar)
   Sister, sister / Sue Fortin ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-67-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3703289]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2018.
Guskin, Sharon
The forgetting time (magyar)
   A felejtés ideje / Sharon Guskin ; [ford. Neset Adrienne[!]]. - Budapest : Libri, cop. 2017. - 434, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-310-430-9)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3703033]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2018.
Hjorth, Michael (1963-)
De underkända (magyar)
   Méltatlanok [elektronikus dok.] / Hjorth & Rosenfeldt ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (mobi : 935 KB) (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148229. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-532-3 (mobi)
ISBN 978-963-324-531-6 (epub)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3704798]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2018.
Kézai Simon (13. sz)
Gesta Hungarorum (magyar)
   Kézai Simon Magyar krónikája / [az első fordítást Szabó Károly kész. ...] ; [a második fordítást Császár Mihály ... kész. ...]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - [171] p. ; 19 cm
Az 1862-ben és az 1901-ben készült fordítás szövege
ISBN 978-615-5797-00-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - középkori latin irodalom - magyar történelem - hunok - krónika
871-94(439)=945.11 *** 943.9".../12"(093) *** 936.91(093)
[AN 3704257]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2018.
Lehane, Dennis (1966-)
Since we fell (magyar)
   Egymásba veszve / Dennis Lehane ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-365-4 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3703481]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2018.
Lemaitre, Pierre (1951-)
Au revoir là-haut (magyar)
   Viszontlátásra odafönt / Pierre Lemaitre ; ford. Bognár Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-416-6 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3707023]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2018.
Lippet, Johann (1951-)
Die Tür zur hinteren Küche (magyar)
   Ajtó a hátsó konyhához : regény / Johann Lippet ; [ford. Vincze Ferenc] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2017. - 228, [3] p. ; 23 cm
Fűzött : 2250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-727-3)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3706039]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2018.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
The forbidden (magyar)
   A tiltott / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-91-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3703791]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2018.
March, Meghan
Dirty billionaire (magyar)
   Vágy és hatalom / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-24-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3703347]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2018.
Melville, Herman (1819-1891)
   Bartleby, the scrivener = Bartleby, az írnok / Herman Melville ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8862-9 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32(73).02=945.11
[AN 3703422]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2018.
Michaels, Fern (1933-)
Payback (magyar)
   Elégtétel / Fern Michaels ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 318, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-13-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3703222]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2018.
Molière (1622-1673)
Le mariage forcé (magyar)
   Kénytelen házasság [elektronikus dok.] / Moliére ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 409 KB) (mobi : 705 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-056-8 (epub)
ISBN 978-963-474-057-5 (mobi)
francia irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
840-2=945.11
[AN 3700485]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2018.
Montefiore, Santa (1970-)
Daughters of Castle Deverill (magyar)
   A kastély a tengernél / Santa Montefiore ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 591 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-93-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703794]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2018.
Moriarty, Nicola
The fifth letter (magyar)
   Az ötödik levél / Nicola Moriarty ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-00-6 fűzött : 3790,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3703764]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2018.
Neill, Fiona (1966-)
The betrayals (magyar)
   Árulások / Fiona Neill ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-17-4 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703805]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2018.
Neuhaus, Nele (1967-)
Schneewittchen muss sterben (magyar)
   Hófehérkének meg kell halnia / Nele Neuhaus ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, 2017. - 465 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-075-7 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3703454]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2018.
Nugent, Liz (1967-)
Lying in wait (magyar)
   Mindig is éjjel lesz / Liz Nugent ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, 2017. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-44-4 fűzött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3703430]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2018.
Perry, Tasmina
The proposal (magyar)
   A lánykérés / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-98-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703587]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2018.
Pflugfelder, Bob (1967-)
Nick and Tesla's high-voltage danger lab (magyar)
   Nick és Tesla veszélyes laboratóriuma : vigyázat! nagyfeszültség! : rejtélyes történet elektromágnesekkel, betörőriasztókkal és egyéb, otthon megépíthető kütyükkel / "Tudós Bob" Pflugfelder és Steve Hockensmith ; Scott Garrett illusztrációival ; m. szöveg Krusovszky Dénes. - 2. kiad. - [Szentendre] : Cerkabella ; [Budaörs] : Vivandra, cop. 2017. - 254 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5347-05-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - fizika - kísérlet - gyermekregény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 53.03(02.053.2)
[AN 3707405]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2018.
Pressfield, Steven (1943-)
Last of the amazons (magyar)
   Az utolsó amazon / Steven Pressfield ; [ford. V. Csatáry Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-06-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3703170]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2018.
Riley, Lucinda (1971-)
The shadow sister (magyar)
   Árnyéknővér : Csillag története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2017. - 525 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 523-524.
ISBN 978-963-452-073-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703436]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2018.
Sager, Riley
Final girls (magyar)
   Három lány / Riley Sager ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-40-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3703420]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2018.
Sergeev-Censkij, Sergej Nikolaevič (1875-1958)
Valâ (magyar)
   Késő este [elektronikus dok.] / Szergej Szergejev-Censzkij ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (epub : 544 KB) (mobi 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Gyilkossági kísérlet" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147968. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-066-7 (epub)
ISBN 978-963-474-067-4 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3703581]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2018.
Seskis, Tina
The honeymoon (magyar)
   A nászút / Tina Seskis ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-99-4 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3703787]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2018.
Shukri, Laila
Jestem żoną szejka (magyar)
   Sejk felesége vagyok / Laila Shukri ; [ford. Kálmán Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9011-0 fűzött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3703389]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2018.
Simmons, Dan (1948-)
Olympos (magyar)
   Olümposz / Dan Simmons ; [ford. Huszár András, Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-419-377-7 fűzött : 5980,- Ft : 21,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3703380]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 464 p.
[AN 3703383] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 333 p.
[AN 3703385] MARC

ANSEL
UTF-83805 /2018.
Smith, Wilbur (1933-)
War cry (magyar)
   Háború / Wilbur Smith, [David Churchill] ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2017. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-61-5 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3703086]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2018.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The owl who was afraid of the dark (magyar)
   A bagoly, aki félt a sötétben / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-344-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3707347]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2018.
Venkatesananda (swami) (1921-1982)
Yoga Vāsiṣtha (magyar)
   A Vaszistha-jóga : Brahmarishi Vaszistha egységről szóló tanítása / Swami Venkatesananda ; [ford. Dienes István]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Vaszistha Kft., 2017. - 2 db (793 p.) ; 24 cm
ISBN 978-615-80584-1-4 kötött
szanszkrit irodalom - eposz
891.22-131=945.11 *** 294.518
[AN 3707458]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 403 p.
[AN 3707462] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - p. 409-793.
[AN 3707463] MARC

ANSEL
UTF-83808 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
Bourses de voyage (magyar)
   Az Antillák világa [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 706 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-172-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3706260]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
P'tit bonhomme (magyar)
   Senki fia [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (mobi : 3.1 MB) (epub : 932 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148223. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-195-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-194-4 (epub)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3704774]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2018.
Woolf, Virginia (1882-1941)
   Mrs Dalloway in Bond Street = Mrs. Dalloway a Bond Streeten = Hölgy tükörben = A hercegné és az ékszerész ; The duchess and the jeweller / Virginia Woolf ; [ford. Bánki Veronika] ; The lady in the looking-glass. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8863-6 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3703423]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3811 /2018.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   Kafka képekben / Uri Asaf. - Gerecse ; [Baj] : Új Forrás K., 2017. - 119, [7] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 58.)
ISBN 978-963-7983-26-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3704381]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2018.
Albert Levente
   Az elviselhetetlen ellentmondás / Albert Levente. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 234, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-71-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3703216]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2018.
Antal György Bálint (1944-)
   Egészséges nemzetért : versek / Antal György Bálint. - [Budapest] : Biró, [2017]. - 142 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-79-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704149]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2018.
Antal Nóra
   Két napló / Antal Nóra. - [Budapest] : Magánkiad., [2017]. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0345-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3703210]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2018.
   Aranymadár : gyermekantológia : versek és mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak. - Budapest : Uránusz, 2017. - 161 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 16.)
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3704094]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2018.
Árpás Rózsa (1924-2014)
   A boldogító "igen" és a nagybetűs élet / Árpás Rózsa. - [Budapest] : [Vans D.-né Árpás G.], 2017. - 318 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0905-6 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3703202]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2018.
Árvai Anikó
   Pepi manó téli meséi / Árvai Anikó & Dányi Csilla ; a rajzokat kész. Kovács Ágnes és Gerákné Árvai Zsuzsa. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2017. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5431-22-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3704236]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2018.
Baki Anett
   Önmagadért : válogatott versek / Baki Anett ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2017. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-60-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704119]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2018.
Bakonyi Molnár Gyula (1945-)
   Felsővárosi esték III : Bakonyi Molnár Gyula versei. - Sárvár : Bakonyi Molnár Gy., 2017. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0672-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703936]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2018.
Bakos László (1958-)
   Szablya és torony : Nána kalandos élete / Bakos László. - [S.l.] : Publio, 2017. - 250 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-443-381-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3703813]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2018.
Bari Károly (1952-)
   Csönd / Bari Károly. - Budapest : Kalligram, 2017. - 32, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-468-034-5 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703808]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2018.
Barna Júlia
   Csendvirágok : haiku-könyv / Barna Júlia. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2017. - 298 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-80878-1-0 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3704349]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2018.
Bayer Zsolt (1963-)
   Ezért gyűlölnek : a Bayer-blog / Bayer Zsolt. - Budapest : Cvikker Média, 2017. - [8], 475 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80869-0-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - 21. század - blog - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3704567]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2018.
   Belső utazás : szépirodalmi antológia / [... gond. ... Kostecki Andrzej, Varga Zoltán]. - Budapest : Mo. Domonkos Rend M. Tartományfőnökség, 2017. - 188 p. ; 21 cm. - (Tanítvány sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-80750-1-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3703119]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2018.
Benedek Erzsébet
   Göröngyös út / Benedek Erzsébet ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 112, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-9-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703531]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2018.
Bereményi Géza (1946-)
   Antoine és Désiré : fényképregény az 1970-es évekből / írta és rend. Bereményi Géza és Vető János ; fényképezte Vető János. - Budapest : Corvina, 2017. - [250] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-13-6470-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fényképalbum - dalszöveg
894.511-192 *** 77.04(439)(092)Vető_J.
[AN 3703092]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2018.
Bognár Stefánia (1937-)
   Zenélő névjegy / Bognár Stefánia ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 164, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-00-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703504]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A Rudnay-gyilkosságok : Ambrózy báró esetei II. / Böszörményi Gyula. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 556, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-542-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3707406]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár, 2016-2017. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3659491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2017. - 500 p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3703305] MARC

ANSEL
UTF-83830 /2018.
Burik Mária
   Szabadság, szerelem, hit / Rosa Maria B. ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 89, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80679-6-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703557]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2018.
Cholnoky László (1879-1929)
   Bertalan éjszakája [elektronikus dok.] / Cholnoky László. - Szöveg (epub : 405 KB) (mobi : 699 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-032-2 (epub)
ISBN 978-963-474-033-9 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3699962]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2018.
Cooper, Carrie
   Ügynök tűsarkúban / Carrie Cooper. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 602, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-85-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703278]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2018.
Csabai Márk (1985-)
   Határtalanok : [Isten tervez, ember csempész] / Csabai Márk. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 453, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-91-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3703284]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2018.
Cserős Mária (1949-)
   Sürgető idő : versek / Cserős Mária ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, [2017]. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-63-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704255]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2018.
Cserteiné Bán Erika
   Tündérfalu tanoncai : kezdet / Cserteiné Bán Erika. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-60-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3703659]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2018.
Csillik Kristóf (1994-)
   Hüllők időszaka [elektronikus dok.] / Csillik Kristóf. - Szöveg (epub : 314 KB). - Budapest : FISZ, 2017. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 83.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-7043-98-7)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3704812]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2018.
   Csodálatos természet : Montázsmagazin antológiája / [szerk. B. Halasi Éva]. - Kecskemét : Wing K., 2017. - 181 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7682-4 fűzött
Bács-Kiskun megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.155)
[AN 3704163]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2018.
Czakó Andrea, B.
   Hervadhatatlan / B. Czakó Andrea. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 472, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-06-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703280]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2018.
Dallos Emma
   Ötször volt karácsony / Dallos Emma. - [Budapest] : [Biró], 2017. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-85-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3704162]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2018.
Deák Mária
   Év végi dúdolók / írta Deák Mária ; rajz. Deák Mercédes. - Mogyorósbánya : [s.n.], 2017. - [12] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703843]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2018.
   Dimenziók 8 : 45 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-61-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3703574]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2018.
Dobnik János (1967-)
   A bankár, a bankrabló és a szélhámos : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0741-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3703804]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2018.
Dobnik János (1967-)
   A légiós : bűnös vagy ártatlan : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0739-7 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3703775]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2018.
Dobnik János (1967-)
   A Vörös Osztag : maffia történet / Dobnik János Iván. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0740-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3703786]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2018.
Domokos Kázmér (1936-)
   Haiku, novella és más / Domokos Kázmér ; [kiad. Cserhát Művész Társaság]. - Zsámbék : Cserhát Művész Társ., 2017. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-65-0 fűzött
magyar irodalom - haiku - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3704268]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2018.
Dudás Mária S. (1951-)
   Megálmodott valóság : válogatott versek / S. Dudás Mária. - Budapest : Uránusz, 2017. - 158, [6] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5102-77-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704105]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2018.
Dumas, Dee
   Tiltott vágy : a misztikus Kelet és a szenvedélyes Nyugat találkozása / Dee Dumas. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 294, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-20-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3703302]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2018.
Egry Artúr (1953-)
   Beérném csenddel / Egry Artúr ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 96, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-4-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703509]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2018.
Elekes Dóra
   A muter meg a dzsinnek / Elekes Dóra ; Kun Fruzsina rajz. - 2. kiad. - Budapest : Csimota, 2017. - 37, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-80-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - alkoholizmus - kisregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 613.81(0:82-31)
[AN 3704341]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2018.
   Élet + vizek : orvos írók és költők antológiája / [szerk. ... Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 79, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-9-7 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3703595]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2018.
   Ezerszínű irodalom : válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek szépirodalmi munkáiból : 15 éves az Irodalmi Rádió / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 173, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-8-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3703524]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2018.
Fabbro, Giuditta
   Szinte hibátlan sorozatgyilkosság : A nyomozónő 10. / Giuditta Fabbro. - Veszprém : Caffé K., 2017. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0685-7 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3703882]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2018.
Farkas Márta (1943-)
   Párizsban : regény / Farkas Márta. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-47-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703726]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2018.
Fehér József (1950-)
   Örömtündér : gyermekversek / Fehér József ; [... az illusztrációkat kész. Vörös Édua] ; [közread. a Kárász József Irodalmi Kör]. - [Hódmezővásárhely] : Kárász J. Irod. Kör, cop. 2017. - 45 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80557-1-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3703213]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2018.
Filotás Mária
   Keira meséi / Filotás Mária. - [Komárom] : Ezoportal Spirit Kft., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0069-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3703138]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2018.
Fire, Rona
   Vörös glória : [egy valódi örömlány felemelkedése] / Rona Fire. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-95-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3703334]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2018.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Esőcsepp utazásai [elektronikus dok.] / Garay Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2017
Ill. Németh Alina. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-90-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3698383]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2018.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Színek [elektronikus dok.] / Garay Zsuzsanna ; ill. B. Tóth Klára. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-85-6)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3698368]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2018.
Gecse Dóra
   18 randi : ha sikerül, abból párkapcsolat lesz : ha nem, akkor novella / Gecse Dóra. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 131, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0164-7 fűzött
magyar irodalom - párkapcsolat - elbeszélés
894.511-32 *** 316.472.4(0:82-32)
[AN 3703132]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2018.
Gecser Erzsébet
   Az élet iskolája : novellák és versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2017. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-50-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3704161]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2018.
Gecser Erzsébet
   Felhőcskék : mesék, történetek, versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2017. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-51-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - verses mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3704157]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2018.
Gerőcs Péter (1985-)
   Ítélet legyen! : szövegzajlás / Gerőcs Péter. - Budapest : Kalligram, 2017. - 251, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-024-6 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3703902]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2018.
Govrik Elemér (1907-1942)
   Síkon : versek / Govrik Elemér. - [Budapest] : Volt Istvánosok Baráti Köre Egyes., [2017]. - 108 p. : ill. ; 23 cm. - (Tanárok a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ISSN 2061-3350 ; 10.)
Horváth Tamás tanulmányával. - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - borító- és gerinccím: Govrik Elemér, 1907-1942. - Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-615-00-0241-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Govrik_E.
[AN 3704506]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2018.
Gyócsi László (1947-)
   Balkáni tűz : kisregény / Gyócsi László ; [... ill. Vörös Ferenc ...]. - Budapest : Gyócsi L., 2017. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-80447-4-5)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3703810]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2018.
Győrfi András (1964-)
   Öt Jo-krimi / Győrfi András. - [Budapest] : [Murci Műv. Bt.], cop. 2017. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0272-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3703978]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2018.
Győri T. Bence
   Rupert malac bölcsességei : útmutató hedonistáknak / Győri T. Bence. - [Budapest] : Libri, 2017. - 116, [1] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-433-286-2 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3703137]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2018.
   Három és fél évtized : a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája / [... szerk. Király Lajos] ; [... vál. ... Tárkányi Imre, ... Szénási Sándor István]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2017. - 486 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5515-03-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3704284]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2018.
Hegyi Éva (1930-)
   Életképek / Hegyi Éva. - [Hódmezővásárhely] : [Horváth I.-né Hegyi É.], [2017]. - 115, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8593-2 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 244
[AN 3703234]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2018.
Hegyi Éva (1930-)
   Hópihék : Hegyi Éva verseskötete gyermekeknek. - [Hódmezővásárhely] : [Horváth I.-né Hegyi É.], [2017]. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Az eredeti kéziratos mű fotómásolata
ISBN 978-615-00-0557-7 űzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3703209]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2018.
   Holmi, 1989-2014 : antológia. - [Budapest] : Libri, 2015-2017. - 3 db ; 25 cm
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3618178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Bírálatok, viták, nekrológok / [vál. Radnóti Sándor]. - 2017. - 879 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-877-2 kötött : 7999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - 19. század - 20. század - 21. század - irodalomkritika - nekrológ - antológia
894.511-95(082) *** 894.511(091)"18/20" *** 894.511(092)(0:82-95)
[AN 3703109] MARC

ANSEL
UTF-83871 /2018.
Horváth Márk (1989-)
   A megsemmisülés [elektronikus dok.] / Horváth Márk, Lovász Ádám. - Szöveg (epub : 385 KB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-80-1
magyar irodalom - filozófia - próza - elektronikus dokumentum
894.511-96 *** 894.511-3
[AN 3698340]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2018.
Hrubos-Takács Róbert
   Holnap fehér álom / Hrubos-Takács Róbert ; [közread. a] Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány. - Budapest : NHKA, 2017. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80862-0-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3703252]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2018.
Hutvágner Éva (1988-)
   Örök front : regény / Hutvágner Éva ; [ill. Máriás Attila]. - Budapest : Kalligram, 2017. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-029-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703897]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2018.
Illyés Terézia (1938-)
   Végeladás : novellák, elbeszélések / Illyés Terézia. - [Budapest] : Biró, [2017]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-82-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3704114]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2018.
Imre Ferenc (1933-)
   Veled vagyok : szonettek / Imre Ferenc. - Budapest : Uránusz, 2017. - 124 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5066-48-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704147]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2018.
Jankó Olga (1930-)
   Mint szedett fa : Cornelia : egy asszony élete az ókori Rómában / Jankó Olga. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 293, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0285-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3703128]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2018.
Jánoska Mátyás (1996-)
   Lássátok lelkem! / Jánoska Mátyás. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-57-7 fűzött : 5,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703662]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2018.
Kállai Szilárd (1974-)
   2221 : szigorúan szabados viszonyok / Constantinus A. P. - Veszprém : Vitis Aureus, 2017. - 504 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88087-8-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3703889]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2018.
Kanizsa József (1942-)
   Mókus és a fütty ; Sántalábú vadkacsa meséi : válogatott mesék / Kanizsa József. - [Budapest] : Szerző : BBS-Info, 2017. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-50-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3704249]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2018.
Kanizsa József (1942-)
   Uram, köszönöm! : válogatott versek, prózák, fotók ... / Kanizsa József. - [Budapest] : Szerző : BBS-Info, 2017. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-55-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3704126]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2018.
Katie Françoise
   Bosszú 2 : halálos vonzódás : Jessica / Katie Françoise. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 314, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-48-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3703274]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2018.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Bűnös örömök városa. - 2017. - 408, [1] p.
ISBN 978-615-5692-34-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703325] MARC

ANSEL
UTF-83883 /2018.
Kemény Zsófi (1994-)
   Rabok tovább / Kemény Zsófi. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-592-7 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3706994]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2018.
   Kerekerdő : jogász írók és költők antológiája / [szerk. ... Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 75, [3] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Kerek[paragrafus]erdő
ISBN 978-615-80679-7-3 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3703528]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2018.
Kerékgyártó Kálmán
   A hit nem ismer lehetetlent / Kerékgyártó Kálmán ; [graf. Burai István]. - Debrecen : Printart-Press, 2017. - 91 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 978-615-00-0133-3 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3703989]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2018.
Király Lajos (1947-)
   Emlékek, tájak, utazások : válogatott versek és prózai írások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2017. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-70-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3704155]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2018.
Király Lajos (1947-)
   Új versek, versfordítások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2017. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-74-5 fűzött
magyar irodalom - francia irodalom - vers
894.511-14 *** 840-14=945.11
[AN 3704148]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2018.
Kiss Zsuzsanna
   Toszkán álom / Kiss Zsuzsanna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-49-2 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3703654]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2018.
Kőbányai Gábor
   El Nido aranya / Kőbányai Gábor. - [Sopron] : Kőbányai G., 2017. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0728-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3703605]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2018.
   Körutazás : szépirodalmi antológia / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 120, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-6-2 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3703564]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2018.
Kovács Mónika Erika (1968-)
   Előjelek : az Angyalhegy-sorozat első könyve / Kara Kovács Mona. - Budapest : Kovács M. E., 2017. - 367, [2] p. : ill. ; 21 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-12-9000-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703619]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2018.
Kovács T. Mihály (1967-)
   Macskaőrség : a titkok könyve : bevezetés a macskák titkos életébe / Toochee. - [Gödöllő] : DCP Media, cop. 2017. - 58, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0802-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3703953]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2018.
Kovács T. Mihály (1967-)
   A tömeg bölcsessége / Toochee. - [Gödöllő] : DCP Media, cop. 2017. - 297, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0211-8 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3703927]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2018.
Kovács Tibor
   Fölösleges írás? Fölösleg e sírás! / Kovács Tibor - Ringó ; [... rajzait ... Kovács Botond - Boti követte el]. - Budapest : Dextramedia Kft., cop. 2017. - 49 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89212-3-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704549]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2018.
Kulifai Ferenc (1933-2014)
   Magasles - útravaló : válogatott versek / Kulifai Ferenc ; [... szerk. ... Fridrich Istvánné Kulifai Anna és ... Bene Györgyi]. - Budapest : [Fridrich I.-né], 2017. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0694-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704165]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2018.
László Gézáné (1952-)
   Hétköznapok útvesztői : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2017. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-49-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704100]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2018.
Lengyel András
   Egy bűnöző nőstényei : igaz történetek / Lengyel András (Polszka). - [Mór] : Magánkiad., 2017. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0378-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - memoár
894.511-993 *** 894.511-94
[AN 3703798]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2018.
Losonczi Léna (1943-)
   Örvendező csendek : válogatott versek / Losonczi Léna ; [... ill. Meszlényi Balázs felvételei]. - Budapest : Uránusz, 2017. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-52-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704141]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2018.
Lukácsy András (1930-)
   Világjáték : önéletrajz, kortársakkal / Lukácsy András. - Budapest : Corvina, 2018. - 329, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6478-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3703351]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2018.
Markovics Botond (1975-)
   Xeno / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-356-2 fűzött : 3580,- Ft : 12,80 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3703460]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2018.
Mester Éva, B.
   Csillagnász / B. Mester Éva ; [ill. Fridél Lajos] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 151, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-5-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703548]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2018.
Metzger Mária
   Mindvégig Veled / Metzger Mária ; [utószó Madarász Imre] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - 2. kiad. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, 2017. - 86, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-8513-0 fűzött
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3706945]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2018.
Molnár Ágnes
   Márti-mesék / Molnár Anna. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 51 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5696-21-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3703570]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2018.
Molnár Lamos Krisztina (1967-)
   Válaszúton : egy magyar ápolónő történetei határokon innen és túl / Molnár Lamos Krisztina. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-46-6 fűzött : 2900,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - külföldi munkavállalás - betegápoló - 21. század - memoár
894.511-94 *** 331.556.46(410)(=945.11)"201"(0:82-94) *** 614.253.5(0:82-94)
[AN 3703802]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2018.
Molnár Tamás
   Parázsló alkonyat / Molnár Tamás ; [... ill. Papp Dalma]. - Budapest : Molnár T., 2017. - 117, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8677-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3704182]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2018.
Molnár Tóni (1992-)
   Tépődések [elektronikus dok.] / Molnár Tóni. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-62-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3698319]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Válogatott elbeszélések [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 3.4 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148511. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-185-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-184-5 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3706246]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2018.
Nemere István (1944-)
Borzalom (új kiadása)
   Csapás az űrből [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 3.3 MB) (pdf : 1.4 MB). - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-135-7 (epub)
ISBN 978-963-453-136-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-134-0 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3704787]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2018.
Nemere István (1944-)
   Fehér holló [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 5.5 MB) (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148517. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-088-6 (epub)
ISBN 978-963-453-089-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-090-9 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3706263]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2018.
Nemere István (1944-)
   Forró déli szél [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 2.1 MB) (mobi : 6.1 MB) (epub : 3.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148508. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-141-8 (pdf)
ISBN 978-963-453-140-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-139-5 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3706233]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2018.
Nemere István (1944-)
   Gyógyító szeretet [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (mobi : 4.7 MB) (epub : 2.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148504. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-144-9 (pdf)
ISBN 978-963-453-143-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-142-5 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3706223]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2018.
Nemere István (1944-)
   Szólít a szél [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (mobi : 4.9 MB) (pdf : 630 KB) (epub : 2.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148031. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-207-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-206-4 (pdf)
ISBN 978-963-453-197-5 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3703812]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2018.
Nemere István (1944-)
   Tűz a szélben [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (mobi : 6.3 MB) és pdf : 702 KB (epub : 3.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148026. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-211-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-210-1 (pdf)
ISBN 978-963-453-199-9 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3703782]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2018.
Nemere István (1944-)
   Viharban született [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (mobi : 3.4 MB) (epub : 1.6 MB) (pdf : 641 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148022. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-214-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-200-2 (epub)
ISBN 978-963-453-212-5 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3703778]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2018.
Nemere István (1944-)
   Villa a szigeten [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (mobi : 5.2 MB) (pdf : 639 KB) (epub : 3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147983. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-216-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-215-6 (pdf)
ISBN 978-963-453-201-9 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3703641]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2018.
Novák Nóra
   Közel keleti karma : Dubai másképp / Novák Nóra, Ábrahám Rita ; [grafikus Huszár Terézia]. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 140, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0287-3 kötött
Dubai - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.536.2(0:82-94)
[AN 3703206]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2018.
Orosz Piroska, G. (1946-)
   Életszikrák : [válogatott verseim] / G. Orosz Piroska ; [... képek Mészárosné Szép Joli]. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2017. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5403-13-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704210]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2018.
Ország György (1952-)
   Honvágy egy ősz után / Ország György ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2017. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9787-62-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3704271]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2018.
Ossik Jánosné Nagy Katalin (1938-)
   Szilvesztertől - szilveszterig : egy esztendő Jászárokszállás határában, a négyszállási tanyavilágban : családregény / Ossik Jánosné Nagy Katalin ; [közread. a] Jászok Egyesülete. - [Budapest] : Biró, [2017]. - 307 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-78-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3704175]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2018.
Pánics Ferenc (1962-2009)
   Úszólecke / Pánics Ferenc ; [közread. a Városi Művelődési Központ és Könyvtár ...]. - Battonya : Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2017. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9021-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3703287]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2018.
Papp Andrea
   Half-minutes again / Papp Andrea. - Szeged : Author, 2017. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-489-3)
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3704146]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2018.
Papp Andrea
   Hétköznapi villanások / Papp Andrea ; [kiad. Dugonics Társaság ...]. - Szeged : Dugonics Társ., 2017. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-508-864-5)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3704158]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2018.
Papp Andrea
   The way we are : 85 half-minutes / Papp Andrea. - Szeged : Author, 2018. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-508-861-4)
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3704150]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2018.
Pauer Emánuel (1992-)
   Magamon kívül [elektronikus dok.] / Pauer Emánuel. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Ad Librum, 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146626. - Működési követelméyek: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5686-75-7)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3698342]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2018.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Alvinci Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Báthory Orsolya. - Budapest : Universitas, 2017. - 222 p. ; 24 cm + CD-R. - (Pázmány Péter művei ; 9.)
A mellékletben az 1609-es pozsonyi kiadás Národní knihovna České republiky által őrzött példányának digitális másolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-64-5 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - író - vallásos irodalom - hitvita - 17. század - kritikai kiadás - digitalizált dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-97 *** 894.511(092)Pázmány_P. *** 239 *** 094/099.07
[AN 3703730]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2018.
Pénzes Ottó (1960-)
   Vasárnapi vendég / Pénzes Ottó ; [kiad. Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2017. - 329, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0016-9 kötött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3703968]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2018.
Pilizota Szandra (1976-)
   Tiberius éjszakája : kisregény / Murron Skeats. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-52-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-321.6
[AN 3703651]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2018.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Asszony a fronton / Polcz Alaine. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 1.)
ISBN 978-963-676-673-3 fűzött : 2499,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3707019]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2018.
Pomogáts Béla (1934-)
   Kihívások : irodalmi tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-25-2 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom története - publicisztika
894.511-92 *** 316.347(=945.11)(498.4)(0:82-92) *** 894.511(498.4)(091)(0:82-92)
[AN 3703107]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2018.
Poós Zoltán (1970-)
   Étvágy az imákra : regény / Poós Zoltán. - Budapest : Kalligram, 2017. - 270, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-010-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703806]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2018.
Prander Éva (1949-)
   A hótündér segítsége : versek / Prander Éva ; [rajzok Gurman Alexandra Éva]. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2017. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-04-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3703292]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2018.
Prior, Becca
   A sorsom te vagy / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2017. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-000-350-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - homoszexualitás - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3703266]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2018.
Prior, Becca
   A tanítvány : negyedik könyv / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2017. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0311-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - homoszexualitás - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3703251]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 700 KB). - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148225. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-138-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3704782]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2017. - 1 CD (6 h 52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3703797]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2017. - 1 CD (7 h 29 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3703795]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2018.
Réti László (1972-)
   Panda / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-87-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3703793]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2018.
Sándor Anikó
   Megbukott bűvészinasok / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-009-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3703445]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2018.
Sára Júlia (1974-)
   Coda : regény / Sára Júlia. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5667-60-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3704314]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Hol vagy? / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2017. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-260-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3703120]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2018.
Srankó Anna Katalin (1961-)
   Barbár őseink [elektronikus dok.] / Kathy Schranko. - Szöveg (epub : 390 KB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5686-82-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3698354]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2018.
Stanković, Zvezdana
   Mulford : a hetedik könyv : a heptalógia első könyve / [S. Z. Nicol]. - [Szeged] : Magánkiad., 2017. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0531-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3704387]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2018.
Szakáli Anna (1952-)
   Elfutott életek / Szakáli Anna ; [graf. Rákóczi Zoltán] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Zamárdi ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-1-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3703538]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2018.
Szakáli Anna (1952-)
   Lángoló tűzmadár : válogatás a szerző korábbi és újabb szerelmi költészetéből / Szakáli Anna ; [... ill. Bodrogi Éva] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Zamárdi ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-0-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703526]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2018.
   Szárnyakat adni : pedagógus írók és költők antológiája / [szerk. ... Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 122, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80679-8-0 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3703482]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2018.
Szekeres Judit
   A múlt árnyékában / Szekeres Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-51-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-993 *** 894.511-312.5
[AN 3703218]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2018.
Szilágyi Kiss Margit (1946-)
   Életképek : [novellák] / Szilágyi Kiss Margit. - [Budapest] : Biró, [2017]. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-81-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3704121]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2018.
   Szösszenetek / Vincent & Vincent ; [fotók Bánhalmi Norbert]. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 243, [2] p. ; 20 cm
Az internetről letölthető videókkal
ISBN 978-615-00-0053-4 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 77.04(439)(092)Bánhalmi_N.
[AN 3703818]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2018.
   Születés : kortárs magyar novellák / [... vál. Szélesi Sándor]. - [Veszprém] : M. Irod. Ház, 2017. - 251, [4] p. ; 19 cm
Kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3703891]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2018.
Tátrai S. Miklós (1953-)
   Rejtélyek, emlékek, szerelmek : [novellák I.] / Tátrai S. Miklós. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2017. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80878-3-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3704419]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2018.
   A tavasz mosolya : antológia : készült a Kláris irodalmi-kulturális folyóirat 25. évfordulójára : válogatás a folyóirat 2012/2 - 2017/1. számaiból / [szerk. Györgypál Katalin]. - Budapest : Uránusz, 2017. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 15.)
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3704181]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2018.
   Téli örömök könyve / szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 58, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80826-7-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3703624]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2018.
Thomson, Julia Lewis
   Többek szerint / Julia Lewis Thomson. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 268, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-53-6 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703311]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2018.
Thürmer-Balogh Lejla
   Melletted : a múlt labirintusa / Thürmer-Balogh Lejla. - [Szolnok] : Magánkiad., 2017. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0242-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703124]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2018.
Tokai Tamás (1987-)
   Csöndnaplók / Tokai Tamás. - Gerecse ; [Baj] : Új Forrás K., 2017. - 75, [4] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 57.)
ISBN 978-963-7983-25-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704375]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2018.
Tompa Ilona
   Lelkemben égő csillagok : versek / Tompa Ilona ; [közread. a] Cserhát Művész Társaság. - Budapest : Cserhát Művész Társ., 2017. - 121 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-64-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704180]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2018.
   Törékeny csodák : a Toll és Ecset Alapítvány antológiája / [... vál. Nagy L. Éva és Szokolay Zoltán] ; [szerk. Szokolay Zoltán]. - [Kecskemét] : Toll és Ecset Műv. Alapítvány, 2017. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0766-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3704176]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2018.
Törő István (1949-)
   A gyémánttollú madár : mesék, versek, gyerekversek / Törő István ; [... ill. Törő Tímea]. - Budapest : Biró, 2017. - 180 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5102-83-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3704136]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2018.
Tóth Ilona
   Élet - szépe / Tóth Ilona. - Ózd ; Budapest : Biró, 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-84-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704132]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2018.
Varga Borbála
   Méz / Varga Borbála ; [ill. Mazán Alíz ... alapján Bodrogi Éva] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80826-2-4 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3703597]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2018.
Vass József (1954-)
   Hittel és reménnyel / Vass József. - Óföldeák : Szerző, 2017. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88504-2-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703283]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2018.
Victor K.
   15 nap : a sorsod nem te írod / Victor K. - Budapest : Garbo-v, 2017. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-20-6 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3703614]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2018.
Virág Barna
   A lélekpendítőknek / Virág Barna ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2017. - 41, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-01-5 fűzött : 1100,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3703541]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2018.
Vogel Róbert (1956-)
   Valaki szárnya.. / Vogel Róbert ; [kiad. a Veszprémi Ünnepi Játékok Kft.]. - [Veszprém] : Veszprémi Ünnepi Játékok Kft., [2017]. - 82, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0594-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703677]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2018.
Völgyi Ildikó
   Kabócatánc / Völgyi Ildikó Lédikó. - [Budapest] : Garbo, cop. 2017. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-25-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3703091]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2018.
Závada Péter (1982-)
   Mész / Závada Péter. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017, cop. 2015. - 72, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-545-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707015]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3967 /2018.
Kanizsa József (1942-)
   Bubu Kacsa története : játékos, mesés, verses kifestő : Kanizsa József versei, Rehorovics Anita meséje rajzokkal illusztrálva. - Budapest : Biró, 2017. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-76-9 fűzött
kifestőkönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3704160]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2018.
   Székely motívumok kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2017. - [21] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 13.)
ISBN 978-963-409-124-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - székelyek - díszítőelem - kifestőkönyv
087.5 *** 391.984(=945.11)(498.4)
[AN 3703639]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3969 /2018.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers : search for the Sorcerer Supreme (magyar)
   Az új bosszú angyalai : Dr. Strange / [Brian Michael Bendis szöveg] ; [Szegheö Csaba ford.]. - Budapest : Kingpin, 2017. - 112, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3704137]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2018.
Csepella Olivér
   Nyugat+Zombik / Csepella Olivér. - Budapest : Corvina, 2017. - 263 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6474-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3703376]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2018.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Bohócpónik bevetésen / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2017]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 3.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-9726-3)
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3703135]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2018.
Hegen, Hannes (1925-)
Circus Digedag (magyar)
   Digedag Cirkusz / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2017. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 41.)
ISBN 978-963-9791-52-7 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3703704]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2018.
Hegen, Hannes (1925-)
Verschwörung in Rom (magyar)
   Összeesküvés Rómában / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2017. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 42.)
ISBN 978-963-9791-53-4 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3703708]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2018.
Kirnev, Ûrij
   Vanity : the true story behind the scarlet countess Elisabeth Bathory / Jurii Kirnev & Natalia Tsarevnikova ; introd. by Mark Rein-Hagen. - Budapest : Chaos Imperium Press, 2017. - [270] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80812-0-7 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3703408]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2018.
Pádár Ádám (1988-)
   A munka gyümölcse / Pádár Ádám, Molnár Gábor. - Diósjenő : Molnár Á., 2018. - [24] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0903-2 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3706969]
MARC

ANSEL
UTF-8