MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/04/27 12:56:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3976 /2018.
   Huszonöt év, 1992-2017 : a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia története / összeáll. és szerk. Ferch Magda. - Budapest : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2017. - 695 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88564-6-3 kötött : 5900,- Ft
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (Budapest)
Magyarország - művészeti akadémia - testülettörténet
061.12(439)(091) *** 7 *** 894.511
[AN 3704788]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2018.
Nemere István (1944-)
   Szabadkőművesek : a világ urai vagy jótevői? / Nemere István. - 2. kiad. - Szarvas : Adamo Books, 2017. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-453-217-0 fűzött : 2499,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 3708671]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2018.
Palotai Gábor (1956-)
   Works, 1976-1980 = Munkák, 1976-1980 / Gábor Palotai ; [introd. ... Peternák Miklós] ; [publ. by ... Neon Galéria]. - Budapest : Neon, 2017. - 103 p. : ill., színes ; 27 cm
A Budapesten, 2017. okt. 20 - nov. 14. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 7., 13.
ISBN 978-963-12-9342-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 77.04(439)(092)Palotai_G.
[AN 3704792]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2018.
   Szilvaszombat : fotókönyv / [összeáll. Nagyné Janecskó Györgyi]. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 19 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Kétbodony - fesztivál - gasztronómia - fényképalbum
061.7(439-2Kétbodony)(084.12) *** 641.5(439-2Kétbodony)
[AN 3705987]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2018.
   Tíz éves a Barangoló / [közread. a] Barangoló Közhasznú Egyesület. - Végegyháza : Barangoló Közhasznú Egyes., 2017. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9811-6 fűzött
Barangoló Közhasznú Egyesület
Végegyháza - egyesület
061.2(439-2Végegyháza)
[AN 3705676]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3981 /2018.
Jedlik Ányos (1800-1895)
   Sulyos testek' természettana / Jedlik Ányos ; sajtó alá rend. Gazda István ; ... Ferenczy Viktor utószavával ... - Budapest : Jedlik Á. Társ. : M. Tudománytört. és Egészségtud. Int., 2017. - XVI, 573 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Emich, 1850. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-19-5 fűzött
természettudomány - egyetemi tankönyv - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 5(075.8)
[AN 3706044]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2018.
Mikó Árpád (1959-)
   Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában / [írta] Mikó Árpád ; [a felvételeket kész.] Hapák József ; [a képaláírásokat és a magyarázó szövegeket írta Zsupán Edina] ; [kiad. ... az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2017. - 153, [7] p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 153-[157].
ISBN 978-963-09-5883-7 kötött : 8990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Buda - magánkönyvtár - uralkodó - 15. század - kódex
091.14(439)"14" *** 091.14(100)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 027.1(439)"14"
[AN 3707608]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3983 /2018.
Sheldrake, Rupert (1942-)
The science delusion (magyar)
   A kutatószellem felszabadítása : 10 inspiráló kérdés a tudomány megújulásáért / Rupert Sheldrake ; [ford. Szatmári L. Miklós, Ivánka Zsófia, Lengyel Tamás] ; [... kiad. a Gaia Egyesület]. - [Budapest] : Harmónia Háló ; [Lábatlan] : Gaia Egyes., [2017]. - 410 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 391-410.
ISBN 978-615-00-0778-6 fűzött : 3490,- Ft
természettudomány
5
[AN 3704823]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3984 /2018.
Hoffmann Gergely (1976-)
   Pont a karma : a TÉT-rendszer könyve / Hoffmann Gergely ; [kiad. Tessék! Közhasznú Egyesület ...]. - Budapest : Tessék! Közhasznú Egyes., 2017. - 263 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0153-1 fűzött : 2940,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - asztrológia - számmisztika
133.25 *** 613.865 *** 159.923.2 *** 133.52 *** 133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3705224]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2018.
Virtue, Doreen (1958-)
Angel numbers (magyar)
   Angyali számok : mit üzennek az angyalok az életünkben előforduló számok által? / Doreen Virtue és Lynnette Brown ; [ford. Domokos Áron]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-414-5 fűzött : 2490,- Ft
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3708751]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3986 /2018.
   20 éves a Balaton-felvidéki Nemzeti Park / [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Csopak] : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2017. - 67 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80144-4-1
Balaton-felvidék - Balaton-felvidéki nemzeti park - természeti környezet - természetvédelem
502.4(439Balaton-felvidéki_nemzeti_park) *** 504.06(439Balaton-felvidék)
[AN 3705004]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2018.
   Global environmental change and population health: environmental and economic impact on sustainable development [elektronikus dok.] : 7th ICEEE 2016 international conference : Budapest ..., 17th-19th November 2016 : proceedings / [org., publ. by the] Óbuda University and International Council of Environmental Engineering Education. - Szöveg. - [Budapest] : Óbuda Univ., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-449-063-0
környezetszennyezés - közegészségügy - globális probléma - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.05 *** 614 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3706300]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2018.
Kuslits Béla
   Teremtésvédelem / [írta Kuslits Béla]. - [Budapest] : Jezsuiták : Faludi F. Akad., cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Katolikus társadalmi tanítás ; 7.)
Fűzött
természetvédelem - környezeti tudatosság - társadalmi felelősség - vallásos irodalom
504.06 *** 316.6 *** 504.03 *** 244
[AN 3704905]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3989 /2018.
Ferguson, Kitty
Stephen Hawking (magyar)
   Stephen Hawking élete és világa : korunk egy kivételes, ünnepelt és rettenthetetlen személyiségének élete és tudományos munkássága / Kitty Ferguson ; [ford. Sódor Ádám]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 479 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9078-3 kötött : 3980,- Ft
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Nagy-Britannia - fizikus - kozmológia - 20. század - 21. század
53(410)(092)Hawking,_S. *** 524.8
[AN 3707775]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2018.
   Tömegtájékoztatás az atomkor hajnalán / [szerk. Bencze Géza, Beregnyei Miklós] ; [kiad. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.]. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., [2017]. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8817-9 kötött
Magyarország - Paks - atomenergia - atomerőmű - tömegtájékoztatási eszköz - Kádár-korszak
621.039 *** 621.311.25(439-2Paks) *** 316.774(439)"196/198" *** 791.9.096/.097(439)"196/198"
[AN 3704934]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3991 /2018.
Szolcsányi János (1938-)
   Kapszaicin-érzékeny kettős funkciójú idegvégződések perifériás idegi szabályozó rendszere / Szolcsányi János. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791 ; 22.)
Bibliogr.: p. 50-56. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-331-412-8 fűzött
idegbiológia - molekuláris neurobiológia - idegvégződés - alkaloida
547.94 *** 577.25 *** 611.018.86
[AN 3705012]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3992 /2018.
Cox, Brian (1968-)
Forces of nature (magyar)
   A természet erői / Brian Cox és Andrew Cohen ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2017. - 297 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-252-106-0 kötött : 3990,- Ft
Föld - természettudomány - élet eredete
577 *** 55
[AN 3705112]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2018.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc és Jeromos (új kiadása)
   A kutyák szőrös gyerekek : Bukfenc és Jeromos / Csányi Vilmos. - Átd. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2012. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-963-310-151-3 kötött : 3990,- Ft
kutya - etológia
591.5 *** 636.7
[AN 3707976]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2018.
Daynes, Katie
Lift-the-flap questions and answers about animals (magyar)
   Kérdések és válaszok az állatokról : több mint 60 kihajtható füllel / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Marie-Eve Tremblay]. - Budapest : Centrál Kv., 2017. - Lapozó (13 p.) : ill., színes ; 29 cm
Ford. Sárossy-Beck Anita. - keretcím: Kukkants bele!
ISBN 978-963-341-221-3 fűzött : 3900,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3705366]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2018.
Evolución y genética (magyar)
   Evolúció és genetika / [ford. Pólyi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8990-9 kötött : 1800,- Ft
törzsfejlődés - genetika
575.8 *** 575
[AN 3708500]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2018.
Marton János (1943-)
   Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a társadalomban : Szent-Györgyi Albert Magyarországon / Marton János, Pap Kornélia. - Budapest : Gondolat, 2017. - 394, [49] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-769-0 kötött : 4000,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - tudós - biokémia - 20. század
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.
[AN 3706114]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2018.
Plantas (magyar)
   Növények és gombák / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8991-6 kötött : 1800,- Ft
növény - gomba - fényképalbum
58(084.12) *** 582.28(084.12)
[AN 3707659]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2018.
Robelin, Cécile
Qu'est-ce qu'un homme? (magyar)
   Mi az ember? : a bölcs Leó kutya beszélgetései filozófus barátjával / Cécile Robelin, Jean Robelin ; [ford. Szőcs Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 89 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Gondolj bele!)
ISBN 978-963-294-410-4 fűzött : 1770,- Ft
ember - lételmélet - élet értelme
599.9 *** 11 *** 128
[AN 3704854]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3999 /2018.
Ábrahám-Hörömpő Andrea
   A szeretet lélegzete / Hörömpő Andrea. - Szeged : Ilmera Consulting Group Kft., 2017. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9329-6 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3705237]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2018.
Barzó Pál (1933-)
   Idegsebészet / Barzó Pál. - Budapest : Akad. K., 2017. - 335 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-158-5 kötött : 2490,- Ft
idegsebészet
616.8-089
[AN 3705216]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2018.
Bohne, Michael
Bitte klopfen! (magyar)
   Tessék kopogtatni! : a stresszoldás és a lelki egészség megőrzésének új módja / Michael Bohne ; [ford. Vallató Péter]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-65-8 fűzött : 1790,- Ft
életvezetés - öngyógyítás - reflexzóna - masszázs
613.865 *** 615.89 *** 615.821.2
[AN 3705591]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2018.
   Életvezetési iránytű / [fel. szerk. Simonné Janzsó Tünde] ; [közread. a Palotabozsok Községért Alapítvány]. - [Palotabozsok] : Palotabozsok Községért Alapítvány, 2017. - 2 db : ill., színes ; 21 cm
életvezetés - társadalomismeret - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 316.3(02.053.2)
[AN 3705914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 140 p.
ISBN 978-615-00-0839-4 fűzött
[AN 3705917] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 160 p.
ISBN 978-615-00-0840-0 fűzött
[AN 3705919] MARC

ANSEL
UTF-84003 /2018.
   Első könyvem / [közread. a Rákóczi Szövetség]. - Budapest : Rákóczi Szövets., [2017]. - 75 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-80570-4-2 kötött
csecsemőgondozás - gyermeknevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
613.95 *** 37.018.1 *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3705053]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2018.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajz. Almási Zétény]. - 7. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2006. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9471-97-9 kötött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3708844]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2018.
Habók Anita (1977-)
   A tanulás tanulása : a tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők / Habók Anita. - Budapest : Gondolat, 2017. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-147.
ISBN 978-963-693-777-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - tanulás - módszertan - pedagógiai munka - statisztikai adatközlés - 21. század
159.953.5 *** 371.322.6 *** 371.321(439)"200/201"(083.41)
[AN 3706101]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2018.
   Egy hajóban.. : tisztelgő tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára / szerk. Gerlinger Lilla, Kovács Péter. - Budapest : Medicina, 2018. - 279 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-654-1 kötött : 4500,- Ft
pszichoanalízis - onkológia - emlékkönyv
159.964.2 *** 616-006
[AN 3706202]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2018.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   A teljes Gondolkodj és gazdagodj / Napoleon Hill ; összeáll. Ross Cornwell ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-623-1 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 3707930]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2018.
   Jung nálunk : magyar szerzők jungi analitikus írásai / szerk. Deák Zsolt. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 2 db ; 22 cm
Bibliogr.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Svájc - pszichológus - pszichoanalízis - pszichoterápia - 20. század
159.964.2 *** 615.851 *** 159.964.2(494)(092)Jung,_C._G.
[AN 3705346]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 316 p.
ISBN 978-963-9718-95-1 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3705350] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 419 p.
ISBN 978-615-5786-03-7 fűzött : 4300,- Ft
[AN 3705732] MARC

ANSEL
UTF-84009 /2018.
Kamenyiczki Nóra
   Élettervező / [szöveg ... Kamenyiczki Nóra] ; [... graf. Pyber Anita]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 207 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 978-615-5783-03-6 kötött : 2790,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3705009]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2018.
Kerényi Éva
   Fürdőélet a 19. századi Gömörben / Kerényi Éva. - Budapest : SikerX K., 2017. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-221.
ISBN 978-963-7082-58-0 kötött
Gömör vármegye - Magyarország - gyógyfürdő - fürdőhely - művelődéstörténet - 19. század
615.838(439.134)"18" *** 613.41(439.134)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3704926]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2018.
Kiss László (1951-|)
   Égnek legszebb ajándéka : barangolás a himlő elleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében / Kiss László. - Budapest : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2017. - 140, [1] p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 119.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-22-5 fűzött
Európa - Magyarország - orvostörténet - himlő - oltóanyag-bevitel - 18. század - 19. század
614.47(4)"17/18" *** 616.912-085.371(439)"17/18"
[AN 3706165]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2018.
Kokavecz N. Katalin
   Autoimmun sorsfordító program : 5 pilléres megoldásrendszer krónikus betegséged visszafordítására / Kokavecz N Katalin. - [Budapest] : Kokavecz Corporation Kft., cop. 2017. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-12-9820-8 fűzött
öngyógyítás - életvezetés - egészséges életmód
615.89 *** 613.865 *** 613
[AN 3706135]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2018.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna papírgombóccal : "okosító" gyakorlatok nagyovisoknak és kisiskolásoknak / Kovács Andrea ; [rajz. Steiner Lívia[!Lídia]]. - Budapest : K&J Vital Kft., 2017. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0302-3 fűzött : 3000,- Ft
gyógytorna - gyermek - mozgáskoordináció - fejlesztő játék
615.825-053.2 *** 796.012.26 *** 371.382
[AN 3706113]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2018.
Kroeger, Otto
Type talk (magyar)
   Mások vagyunk - együtt működünk : MBTI-A16 Myers-Briggs-féle személyiségtípus / Otto Kroeger, Janet M. Thuesen ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 364 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-99-9 fűzött : 4300,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3705358]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2018.
La Loggia, Marco (1974-)
Sacrés thérapeutes, les Pères du désert! (magyar)
   Ezek ám a terapeuták! : a sivatagi atyák lelkivezetése / Marco La Loggia, Émilie Pécheul ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - 111 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 99-105.
ISBN 978-615-5120-42-8 fűzött : 1300,- Ft
lélektan - spiritualizmus
159.9 *** 141.135
[AN 3705830]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2018.
Lami Bakos Györgyi
   Merj művész lenni! : ...bevezetés az alkotói életbe / Lami. - [Budapest] : [Bakos Gy.], [2017]. - 104 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0264-4 kötött
életvezetés - kreativitás - alkotás
159.928.238 *** 613.865
[AN 3704968]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2018.
Levine, Peter A. (1942-)
Waking the tiger (magyar)
   A tigris felébresztése : hogyan dolgozható fel a trauma? / Peter A. Levine, Ann Frederick ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 270 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-98-2 fűzött : 3500,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851
[AN 3705639]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2018.
Miller, Alice (1923-2010)
Die Revolte des Körpers (magyar)
   A test kiáltása : a szülői bántás hosszú távú következményei / Alice Miller ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 185 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-615-5786-01-3 fűzött : 2700,- Ft
író - művészetpszichológia - irodalmi hatás - gyermeklélektan - fejlődéslélektan - gyermek elhanyagolása - kiskorúak elleni erőszak - esettanulmány - műelemzés
159.922.7 *** 159.923.2 *** 82(092) *** 343.62-053.2 *** 159.964.2
[AN 3705675]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2018.
   Neurológia a betegágynál / szerk. Vécsei László és Szok Délia. - Budapest : Medicina, 2017. - 195 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-226-632-9 kötött : 2750,- Ft
ideggyógyászat
616.8
[AN 3704809]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2018.
Rodrigues, Dinah
Hormon-Yoga (magyar)
   Hormonjóga : természetes egyensúly a változókorban / Dinah Rodrigues ; [ford. Sebők Magdolna]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2012. - 226 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-291-315-5 fűzött : 3490,- Ft
jóga - menopauza - nők egészsége
615.851.86 *** 618.173 *** 613.99
[AN 3707641]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2018.
Romics Imre (1947-)
   Adatok a magyar urológia történetéhez / Romics Imre. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-331-422-7 kötött
Magyarország - urológia - orvostörténet - 19. század - 20. század
616.6 *** 61(439)(092)"18/19"
[AN 3705019]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2018.
   Semmelweis [elektronikus dok.] : szöveggyűjtemény és tanulmánygyűjtemény Semmelweis Ignác Fülöp születésének 200. évfordulója tiszteletére / összeáll. Gazda István és Kapronczay Károly. - Szöveg. - Budapest : MOT : MTA Orvostört. Munkabiz. : MTEI, 2018. - 1 DVD ; 12 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 121.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-24-9
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század - orvostudomány - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 61
[AN 3706309]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2018.
Soma (1966-)
   Nemek igenje / Soma Mamagésa. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 195, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-36-7 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3707690]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2018.
Szabó Sándor
   A stressz 80 éve és Selye János egyéb felfedezései : az elmaradt Nobel-díj / Szabó Sándor, Szabó Katalin. - Budapest : Medicina, 2017. - 115 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 978-963-226-646-6 kötött : 2400,- Ft
Selye János (1907-1982)
Kanada - orvos - tudós - egyetemi tanár - külföldön élő magyar személyiség - orvostörténet - stressz - 20. század
61(71)(=945.11)(092)Selye_J. *** 612.06
[AN 3704715]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2018.
Télessy István
   Táplálásterápia : táplálkozás-élettantól a framakonutrícióig / Télessy István ; [... rajz. Olgyay Géza]. - Budapest : Medicina, 2017. - 580 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-618-3 kötött : 7800,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3704768]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2018.
Vörös Mária Nyemirovszkaja
   Tisztító könyv : a test áthúrozásának gyakorlatai / Vörös Mária Nyemirovszkaja. - [Nagytarcsa] : [Vörös M.], [2017]. - 109 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8448-5 kötött
ezoterika - természetgyógyászat
615.89 *** 133.25
[AN 3705374]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4027 /2018.
Rahne, Eric (1966-)
   Termográfia : elmélet és gyakorlati méréstechnika / Rahne Eric. - [Budapest] : Invest-Marketing Bt., 2018. - 650 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 565-584.
ISBN 978-963-87401-6-8 kötött
termográfia
620.181.4 *** 543.57
[AN 3704752]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4028 /2018.
   Csomópontok : a digitális kultúra jellemzői és egymásra hatásuk / szerk. és a bevezetőt írta Rab Árpád. - Budapest : Gondolat : Infonia : Óbudai Egy. Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközp., 2017. - 305 p. : ill. ; 20 cm. - (Információ és társadalom, ISSN 1786-0024)
Bibliogr.: p. 288-304.
ISBN 978-963-693-823-9 fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-382-3)
technikai kultúra - digitális technika - kultúrakutatás
681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3706145]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2018.
Molnár, Vera (1924-)
   Vera Molnar / [... szöveg Barbara Nierhoff] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2018. - 22, [71] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9800-18-2 fűzött
Franciaország - festőművész - számítógépes grafika - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
681.3.004.14 *** 75(=945.11)(44)(092)Molnár_V. *** 741
[AN 3704938]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4030 /2018.
Frisnyák Zsuzsa (1960-)
   A Siemens története Magyarországon, 1887-2017 / [szöveg Frisnyák Zsuzsa, Klement Judit] ; [képszerk., fotográfus Hatlaczki Balázs]. - Budapest : Siemens Zrt., cop. 2017. - 194 p. : ill., részben színes ; 30x30 cm + mell.
Papírtokban. - Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-615-00-0457-0 kötött
Siemens Zrt. (Budapest)
Magyarország - ipartörténet - iparvállalat - villamosenergia-ipar - elektrotechnika - gyártörténet
621.3(439)(091) *** 061.5(439)(091)
[AN 3704655]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4031 /2018.
   Pénzgyűjtő perselyek. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2017]. - 103 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-17-7 fűzött : 1800,- Ft
persely - művelődéstörténet - album
688.96(084.1) *** 930.85
[AN 3704834]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4032 /2018.
Jones, Rob Lloyd
Things that go (magyar)
   Járművek : több mint 60 kihajtható füllel / [írta Rob Lloyd Jones] ; [rajz. Stefano Tognetti]. - Budapest : Centrál Médiacsop., 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Sárossy-Beck Anita. - keretcím: Kukucskálj bele!
ISBN 978-963-341-224-4 kötött : 3200,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3705522]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2018.
Nemere István (1944-)
   Halottak keringenek a kozmoszban : [kozmikus hazugságok az orosz űrkutatás titkairól] / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2017. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-139-8 fűzött
Szovjetunió - űrhajózás
629.78(47)
[AN 3708731]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4034 /2018.
   125 éves a magyar növényfajtakísérlet / [szerk. Lukács József] ; [... kiad. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság]. - Budapest : NÉBIH NKI, 2017. - 118 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5747-04-5 kötött
Magyarország - agrártörténet - növénynemesítés
631.52(439)(091)
[AN 3704910]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2018.
Papp Attila
   Csónakázó-tó : múlt, jelen, jövő... / Papp Attila. - Nagykanizsa : Szerző, 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-0853-0 fűzött
Nagykanizsa - tájalakítás - tó - helyismeret
712.5(439-2Nagykanizsa) *** 908.439-2Nagykanizsa
[AN 3706024]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2018.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.]. - Budapest : Biokontroll Hungária, 2017. - 67 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80288-3-7 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3708646]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2018.
   Változások kora : shifting patterns in agricultural research to changing climate : [a "Mezőgazdaság és klímaváltozás - széles körű nemzetközi együttműködéssel a globális problémák megoldásáért" című konferencia kísérő kiadványa] / kiad. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. - Gödöllő : NAIK, 2017. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2016. máj. 11-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5748-04-2 kötött
mezőgazdaság - éghajlatváltozás - élelmezésbiztonság
63 *** 551.583 *** 338.439
[AN 3705276]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4038 /2018.
Fenyvesi Orsolya (1986-)
   Mi micsoda junior : mosolygó fogacskák / [szöveg Fenyvesi Orsolya] ; [ill. ... Nemes Anna]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-294-471-5 fűzött
fogápolás - gyermekkönyv
646.73(02.053.2) *** 613.95(02.053.2)
[AN 3704705]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2018.
Fördős Zé (1977-)
   Megúszós kaják / Fördős Zé. - [Budapest] : Lunchbox K., 2017. - 206, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0030-5 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3706139]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2018.
   Hírös városi sütemények X : a Kecskeméti Lapok receptgyűjteménye / [főszerk. Bán János]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., 2017. - 33 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9947-35-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3704995]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2018.
   Környezetbarát fatüzelés / [szerk. Mátai Balázs] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2017. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-309-075-6 fűzött
fatüzelés - tüzelőberendezés - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
644.1 *** 697.2 *** 662.981 *** 504.03
[AN 3705041]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2018.
Tajti Ildikó
   Esszenciális bőrápolás : gyakorlati útmutató az egészséges és gyönyörű bőrért / [Tajti Ildikó]. - 2. kibőv. kiad. - Budapest : Tindigo Kft., 2017. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0699-4 fűzött
bőrápolás
646.75
[AN 3707939]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4043 /2018.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   Titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., [2011]-. - 21 cm
teozófia - ezoterika
141.332 *** 133
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7/A. köt., Nagy tanítók, ősi tanítások / [ford. Szabari János]. - 2017. - 372 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-09-9 fűzött
[AN 3705690] MARC

ANSEL
UTF-8


   7/B. köt., Nagy tanítók, ősi tanítások / [ford. Szabari János]. - 2017. - p. [8], 381-683.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-09-9 fűzött
[AN 3705696] MARC

ANSEL
UTF-84044 /2018.
Castel, Anissa
Aimer un peu, beaucoup, à la folie? (magyar)
   Szeretni: kicsit, nagyon, őrülten / Anissa Castel ; [ford. Szőcs Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 83 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Gondolj bele!)
ISBN 978-963-294-412-8 fűzött : 1570,- Ft
szerelem
177.61 *** 392.6
[AN 3704829]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2018.
Klein, Étienne (1958-)
Y a-t-il eu un instant zéro? (magyar)
   Volt-e nulladik pillanat? / Étienne Klein ; [ford. Szőcs Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 67 p. : ill. ; 20 cm. - (Gondolj bele!)
ISBN 978-963-294-411-1 fűzött : 1470,- Ft
kozmológia - természetfilozófia
113/119 *** 524.85
[AN 3704821]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4046 /2018.
   Alag római katolikus templomai / [összeáll. Thuróczy Katalin, Denke Emma] ; [közread.] Dunakeszi Város Önkormányzata. - Dunakeszi : Önkormányzat, 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80823-0-3 fűzött
Alag - Dunakeszi - katolikus egyház - templom - 20. század
282(439-2Dunakeszi)(091) *** 726.54(439-2Dunakeszi)(091)
[AN 3704983]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2018.
Antal János
   Hogyan élte át a tartományház Budapest ostromának nehéz napjait : napló, 1944. december 25 - 1945. március 17. / krónikaíró Antal János ; [szerk. Salamin András]. - [Budapest] : Infotop : Isteni Szeretet Leányai Kongregáció, 2017. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Újkori történetek, ISSN 1789-4816)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89763-5-2 fűzött
Societas Filiarum Divinae Caritatis. Provincia Hungariae
Magyarország - Budapest. 12. kerület - apácarend - helytörténet - egyházi épület - második világháború - napló
271.4-055.2(439) *** 726.71(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94) *** 943.9-2Bp.XII."1944/1945"(0:82-94)
[AN 3704810]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2018.
Bakos Rafael
   A Lélektől megragadottá válni : [Boldog Marie-Eugène atya a Lélekben való életről] / Bakos Rafael ; [ford. Muraközy Nóra]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - 295 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 279-295.
ISBN 978-615-5120-45-9 fűzött : 2300,- Ft
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (kármelita atya) (1894-1967)
Franciaország - karmeliták - szerzetes - 20. század - hit - isten
231 *** 211 *** 271.73(44)(092)Marie-Eugène_de_l'Enfant-Jésus
[AN 3705905]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2018.
Balázs Zsuzsa
   Életben vagy?! : hat vallomás az élet szeretetéről / Balázs Zsuzsa, Kékesi Enikő. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-00-6 fűzött : 2850,- Ft
vallási erkölcs - elmélkedés
241 *** 242
[AN 3705692]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2018.
Békefy Lajos (1948-)
   Reformációi anziksz : múlt, jelen, jövő : tanulmányok, cikkek a reformáció 500. évfordulója tiszteletére / Békefy Lajos, Birkás Antal ; [... kiad. a KDNP Protestáns Műhely]. - Budapest : KDNP Protestáns Műhely, 2017. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80471-2-8 fűzött
egyháztörténet - reformáció - protestáns egyház - állam és egyház viszonya - egyházi személy
284(100)(091)(092) *** 322(100)
[AN 3704805]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2018.
Bóka István (1948-)
   Adatok, tények Ostffyasszonyfa és evangélikusságának történetéhez / Bóka István ; [kiad. az Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház]. - Ostffyasszonyfa : Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház, 2017. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9634-1 kötött
Ostffyasszonyfa - egyháztörténet - evangélikus egyház - helytörténet
284.1(439-2Ostffyasszonyfa)(091) *** 943.9-2Ostffyasszonyfa
[AN 3705966]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2018.
Brentano, Clemens (1778-1842)
   Jézus tanító évei / Emmerick Anna Katalin [látomásait] feljegyezte Clemens Brentano ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016-2017. - 3 db ; 21 cm
Jézus
krisztológia
232
[AN 3659290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2017. - 444 p.
ISBN 978-963-277-676-7 kötött : 2900,- Ft
[AN 3704830] MARC

ANSEL
UTF-84053 /2018.
   A csend útján : a karthauzi szerzetesek a belső életről / [... szerk. és ford. Görföl Tibor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 113 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-96-8 fűzött : 1600,- Ft
hit - karthauziak
234 *** 271.71
[AN 3705735]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2018.
Dezső Attila
   "Mélységből a magasságba, sötétségből a világosságra..." : válogatott igehirdetések a reformáció 500. évfordulójára / Dezső Attila ; [kiad. a Ricsei Református Egyházközség]. - Sárospatak : Ricsei Református Egyházközség, 2017. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0934-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3705724]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2018.
   Egyházi ünnepek régi képeslapokon : válogatás makói gyűjtők, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium és a szerencsi múzeum gyűjteményéből / [szerk. Halász Tamás] ; [előszó Bodor Mária ...] ; [bev. tanulmány Barna Gábor]. - Szeged ; [Vigántpetend] : Royal Bind Kft., 2017. - 180 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-9849-17-4 kötött
Magyarország - keresztény ünnep - képes levelezőlap
264-041 *** 398.33 *** 796.5(439)
[AN 3705353]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2018.
Fahsel, Helmut (1891-1983)
   Az Úr Jézus tanító útjainak térképei : illusztráció Emmerick Anna Katalin Jézus tanító évei 1-3. kötetéhez / Helmut Fahsel ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 110 p. : ill., színes, térk. ; 30 cm + mell.
ISBN 978-963-277-694-1 fűzött : 2100,- Ft
krisztológia - bibliai földrajz - térkép
232.9 *** 912(33)
[AN 3704897]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2018.
Falka József (1917-1994)
   Falka József kántoratya lelki naplója / [kéziratból lejegyezte Varga A. Tamásné]. - Mogyoród : Mergen Bt., 2017. - 76 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: "Uram, te tudod, hogy szeretlek"
ISBN 978-615-00-0805-9 fűzött
Falka József (1917-1994)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - napló
282(439)(092)Falka_J.(0:82-94)
[AN 3704950]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2018.
Frigyesy Ágnes (1963-)
   Legyen meg a te akaratod : embermentés a Gulágon és Burg Kastl-ban : Harangozó Ferenc szenvedésekkel teli életútja : Nyugat-Európa egyetlen magyar, keresztény gimnáziumát, tanári karát és diákjait lefigyelő dosszié ismertetésével a kommunista diktatúra évtizedeiben / Frigyesy Ágnes. - Budapest : Frigyesy Á., 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0922-3 fűzött
Harangozó Ferenc (1908-1991)
Magyar Gimnázium (Kastl)
Magyarország - Szovjetunió - Kastl (Lauterachtal) - egyházügy - állami terror - katolikus pap - kényszermunka - diverzió - nyugati magyarság - gimnázium - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életútinterjú - memoár
282(439)(092)Harangozó_F.(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 282(439)"195/196"(047.53) *** 322(439)"1945/197" *** 327.88(439)"195/197"(093) *** 373.54(430-2Kastl)(=945.11)(091)(093)
[AN 3704862]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2018.
Füle Lajos (1925-2015)
   365 napon : napi csendességek, négysorosok / Füle Lajos ; [kiad. Éjféli Kiáltás Misszió]. - 4. kiad. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2018. - 369 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-7607-68-4 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3704858]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2018.
Gorka Sebestyén (1970-)
Defeating jihad (magyar)
   A dzsihád legyőzése : a megnyerhető háború / Sebastian Gorka ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 215 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-65-7 kötött : 3190,- Ft
Egyesült Államok - iszlám fundamentalizmus - terrorizmus - biztonságpolitika - 21. század
297 *** 323.285(100)"200/201" *** 355.02(73)"200/201"
[AN 3705309]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2018.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of grace (magyar)
   Az irgalmas szívű nő / Cynthia Heald ; [ford. Némethné Udvardi Judit]. - Budapest : KIA, 2017. - 117, [2] p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár, ISSN 2560-2489)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-38-2 fűzött
- bibliamagyarázat
22.07
[AN 3705665]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2018.
Heitzenrater, Richard P. (1939-)
Wesley and the people called Methodists (magyar)
   Wesley és az úgynevezett metodisták / Richard P. Heitzenrater ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017, cop. 2015. - 366, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 345-349.
ISBN 978-615-5446-16-0 fűzött
Wesley, John (1703-1791)
Nagy-Britannia - teológus - metodista egyház - 18. század
287.1(410)(092)Wesley,_J.
[AN 3705597]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2018.
   Az irgalmasság csodás tettei / [összeáll. Basáné Révész Erzsébet] ; [közread. a] Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány. - Hatvan : Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány, 2017. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
borító- és gerinccím: Anya és egyház : az irgalmasság csodás tettei - Hatvantól a Vatikánig
ISBN 978-963-12-9743-0 fűzött
vándorkiállítás - kereszténység - vallási erkölcs - gyermekrajz
241 *** 061.4(4)"200/201" *** 379.825-053.6 *** 741-053.2(100)
[AN 3707915]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2018.
Keating, Thomas (1923-)
Fruits and gifts of the spirit (magyar)
   A lélek gyümölcsei és ajándékai / [Thomas Keating] ; [ford. Görföl Tibor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - 143 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-43-5 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3705844]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2018.
Kornfield, Jack (1945-)
The wise heart (magyar)
   A bölcs szív : buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára / Jack Kornfield ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 468 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-94-4 fűzött : 4300,- Ft
buddhizmus - lélektan
294.3 *** 159.9
[AN 3705336]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2018.
Lucado, Max (1955-)
You'll get through this (magyar)
   Túljutsz rajta : remény és segítség a viharos időkben / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017. - 202 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-31-3 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3705571]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2018.
Luther, Martin (1483-1546)
   Asztali beszélgetések / [vál., összeáll., jegyzetekkel ell. és ford. Márton László]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 293, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 60.)
ISBN 978-963-227-914-5 fűzött : 999,- Ft
Németország - reformáció - protestáns lelkész - teológus - 16. század - történelmi forrás
284(430)"15"(093) *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3708742]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2018.
   Máriagyűdi mirákulumos könyv : évszázadok csodái a máriagyűdi kegyhelyen / ford. és a kísérő tanulmányt írta Rosner Zsolt. - Máriagyűd ; [Siklós] : [Rosner Zs.], 2017. - 479 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 455-462.
ISBN 978-615-00-0179-1 fűzött
Máriagyűd - kegyhely - csoda - történeti feldolgozás
232.931.7 *** 248.153.8(439-2Máriagyűd)(091)
[AN 3705937]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2018.
Miskei Antal (1967-)
   Skarica Máté és kora = The life and age of Máté Skarica / Miskei Antal ; [ford. Babits Péter]. - Ráckeve : Sophia Nostra, 2017. - 168 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ráckeve történelmi és turisztikai értékei ; 2.)
Bibliogr.: p. 164-168.
ISBN 978-615-80788-0-1 fűzött
Skaricza Máté (1544-1591)
Szegedi Kis István (1505-1572)
Ráckeve - helytörténet - egyháztörténet - reformáció - református egyház - protestáns lelkész - török hódoltság - 16. század
284.2(439)(092)Szegedi_Kis_I. *** 284.2(439)(092)Skarica_M. *** 284(439)"15" *** 943.9-2Ráckeve"15"
[AN 3704879]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2018.
Nemes Ödön (1926-2011)
   Párbeszélgetés : kapcsolatépítő munkafüzet jegyes- és házaspároknak / Nemes Ödön ; [a rajzokat kész. Simon András]. - 2. jav. kiad., 4. utánny. - Budapest : Harmat : M. Kurír, 2017, cop. 2006. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9564-55-8 fűzött
házasság - erkölcs - életvezetés - példatár
265.5(076) *** 173.1(076) *** 613.89(076)
[AN 3707785]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2018.
Petersen, Jim
Church without walls (magyar)
   Falak nélküli gyülekezet / Jim Petersen ; [ford. Chris James] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017. - 273 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-24-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3705561]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2018.
Potter, Ellis
   Meredek görbén Istenhez : Ellis Potterrel beszélget Izsák Norbert / [... ill. Lente István] ; [... ford. Horváth Evelin]. - Budapest : Harmat, 2017. - 153 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-288-373-1 kötött : 2900,- Ft
kereszténység - megtérés - életútinterjú
248.152(047.53)
[AN 3705558]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2018.
Radi, Luciano
San Nicola da Tolentino (magyar)
   Tolentinói Szent Miklós : Tolentino szentjének élete / Luciano Radi ; [ford. Józsa Zsófia]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 160 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-277-702-3 kötött : 2200,- Ft
Nicola da Tolentino (1245-1305)
Itália - szerzetes - ágostonosok - szent - 13. század
235.3(092)Nicola_da_Tolentino *** 271.4(45)(092)Nicola_da_Tolentino
[AN 3704859]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2018.
Reformátusok Baranyában (angol)
   Calvinists in Baranya / Marianna Ács [et al.]. - Pécs : Scriptura K., 2017. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9931-1 kötött
Baranya megye - egyháztörténet - református egyház
284.2(439.127)(091)
[AN 3705884]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2018.
Reformátusok Baranyában (német)
   Reformierte in der Baranya / Marianna Ács [et al.] ; [Übers. János Hábel]. - Pécs : Scriptura K., 2017. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5802-00-3 kötött
Baranya megye - egyháztörténet - református egyház
284.2(439.127)(091)
[AN 3705912]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2018.
Rózsás József
   Áldás, békesség! : a Bólyi Református Gyülekezet első hét évtizede / [írta Rózsás József] ; [... fényképek Máy Péter] ; [kiad. Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Egyházközség]. - Bóly : Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Egyházközs., 2017. - 288 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-12-9624-2 kötött
Bólyi Református Gyülekezet
Bóly - egyházközség - református egyház - történeti feldolgozás
284.2(439-2Bóly)(091)
[AN 3705890]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2018.
Schuschnigg, Theresia (1970-)
   Őáltala, ővele, őbenne élünk : az eucharisztikus élet felfedezése, az első harminc nap / Schuschnigg Theresia ; [közread. a] Nyolc Boldogság Közösség. - [Homokkomárom] : Nyolc Boldogság Közösség, 2017. - 83 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9801-09-7 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3705888]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2018.
Száraz Róbert
   Démonok és védelmezők a tibeti buddhizmusban / Száraz Róbert. - [Budapest] : Damaru Kvk., 2017. - 286 p. : ill. ; 20 cm. - (Tibeti pantheon ; 1.)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-963-88497-5-5 fűzött : 3500,- Ft
tibeti buddhizmus - szellemi lény
294.321(515) *** 398.4
[AN 3706051]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2018.
Tripp, Paul David (1950-)
Grief (magyar)
   Gyász : találd meg újra a reményt! / Paul David Tripp ; [ford. Urkuti György] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017. - 30 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5446-33-7 fűzött
gyászolás - vallásos irodalom
236.1 *** 244
[AN 3705614]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2018.
Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
The inspiration and authority of the Bible (magyar)
   A Biblia ihletettsége és tekintélye / Benjamin Breckingridge[!] Warfield ; [ford. Darvas-Tanács Erik] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017. - 441 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-27-6 fűzött
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 3705551]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2018.
Wilders, Geert (1963-)
Marked for death (magyar)
   Halállistán : az iszlám háborúja a Nyugattal és velem / Geert Wilders ; [ford. Rimaszombati Andrea, ... Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 349 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-78-7 kötött : 3990,- Ft
iszlám - iszlám fundamentalizmus - kereszténység - nyugati civilizáció
297 *** 23/28 *** 008(100-15)
[AN 3705281]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2018.
   A XV. kerületben működő protestáns egyházi közösségek története [elektronikus dok.] / kiad. Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület. - Szöveg. - [Budapest] : Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyes., [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-0068-8
 (hibás ISBN 978-615-00-0067-1)
Budapest. 15. kerület - egyháztörténet - protestáns egyház - elektronikus dokumentum
284(439-2Bp.XV.)(091)
[AN 3706307]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4083 /2018.
Andok Mónika (1972-)
   A kommunikáció rituális elmélete / Andok Mónika. - Budapest : Gondolat, 2017. - 149 p. ; 24 cm. - (Conditio humana, ISSN 2560-0591 ; 4.)
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 978-963-693-793-5 fűzött : 2500,- Ft
kommunikációelmélet - médiaelmélet
316.77 *** 659.3 *** 82.085
[AN 3706141]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2018.
Árgyelán György (1945-)
   Arcodon a fény : fénypillanatok II. : szociofotók, portrék, kordokumentumok / Árgyelán György, Rott József. - Komló : Magánkiad., 2017. - 237, [2] : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0223-1 kötött
Komló (Baranya megye) - helyismeret - 20. század - szociofotó - fényképalbum
308(439-2Komló)"19"(084.12) *** 908.439-2Komló(084.12) *** 77.04(439)(092)
[AN 3705757]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2018.
   Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról = The experience ot the Equal Treatment Authority with discrimination in the area of education / [szerk. Varga Judit, Pánczél Márta]. - Budapest : EBH, 2017. - 46, 53 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EBH-füzetek, ISSN 2498-5732 ; 4.)
Lezárva: 2017. márc. 31. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - oktatásügy - hátrányos megkülönböztetés - szegregáció - útmutató
316.647.8 *** 37.014(439)(036)
[AN 3704714]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2018.
Engler Ágnes (1974-)
   A család mint erőforrás / Engler Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2017. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-208.
ISBN 978-963-693-796-6 fűzött : 2500,- Ft
családszociológia - gyermekvállalás - felnőttoktatás - szociológiai vizsgálat
316.356.2 *** 314.3 *** 374.7
[AN 3706094]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2018.
   Ifjúságügy : szöveggyűjtemény : oktatási segédanyag / Nagy Ádám, Oross Dániel szerk. - [Budapest] : UISZ Alapítvány, [2016]-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-89861-5-3)
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - stratégia - 21. század
316.37-053.6/.8 *** 316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3630590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2017. - 230 p.
Fűzött
[AN 3706009] MARC

ANSEL
UTF-84088 /2018.
   Nagycsaládos lettem! : válogatás a NOE szépirodalmi pályázatának legjobbjaiból / [szerk. Vida Márta] ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : NOE, 2017. - 253, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött
nagycsaládos - szülő-gyermek kapcsolat - memoár
316.356.2(0:82-94)
[AN 3704927]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2018.
   "Ne félj, a tél meg fog gyötörni" : válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről / szerk. Hajnáczky Tamás, Szále László. - Budapest : Gondolat, 2017. - 306 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 978-963-693-797-3 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - szociográfia - mélyszegénység - cigányság - hátrányos megkülönböztetés - 21. század - szöveggyűjtemény
308(439)"200/201" *** 316.344.233(439)"200/201" *** 316.37-058.38(439)"200/201" *** 316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 316.334.5(439) *** 316.647.8
[AN 3706098]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2018.
Pasqualetti Ilona (1963-)
   Balogvilág : riportregény / Pasqualetti Ilona. - Budapest : Gondolat, 2017. - 349 p. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-818-5 kötött : 2950,- Ft
Balog család
Magyarország - szociográfia - ezredforduló
308(439)"200" *** 929.52(439)Balog
[AN 3706123]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2018.
Ritók Nóra, L. (1960-)
   Láthatatlan Magyarország / L. Ritók Nóra. - Budapest : Tea K., 2017. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80155-4-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - szociográfia - 21. század
308(439)"200/201"
[AN 3704922]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2018.
Stehr, Nico (1942-)
Die Freiheit ist eine Tochter des Wissens (magyar)
   A szabadság a tudás leánya / Nico Stehr ; [ford. Kiss Endre ..., Berényi Gábor ...]. - Budapest : Gondolat, 2017. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-430.
ISBN 978-963-693-781-2 kötött : 3900,- Ft
társadalomelmélet - szabadság - tudásszociológia
316 *** 123 *** 316.344.3
[AN 3706106]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2018.
Zsadányi Edit (1965-)
   "Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő" : kulturális másság feminista kritikai értelmezésben / Zsadányi Edit ; [... ill. Lesznai Anna]. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-019-7 fűzött : 2500,- Ft
irodalomtudomány - narratológia - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - nő - feminizmus
316.37-055.2 *** 82.01 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3705935]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4094 /2018.
Mentovics Éva
   Hangról hangra, betűről betűre! : beszédfejlesztő mondókák, versek, nyelvtörők szótagolva is! / Mentovics Éva ; Eszes Hajnal illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2018. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-64-9 fűzött
magyar irodalom - logopédia - mondóka - gyermekvers
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 376.36
[AN 3705981]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2018.
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
Metaphysik der Geschlechtsliebe (magyar)
   A szerelem metafizikája / Arthur Schopenhauer ; [ford. Mikes Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 71, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 58.)
Megj. "A nemi szerelem metafizikája" címmel is
ISBN 978-963-227-950-3 fűzött : 999,- Ft
filozófia - szerelem
392.6 *** 1(430)Schopenhauer,_A.
[AN 3708735]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2018.
Szécsy István (1943-)
   Ne szomorkodj, légy pesszimista! : viccek és viccnovellák / Szécsy István. - Miskolc : Bíbor K., 2017. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-26-7 fűzött
vicc
398.94
[AN 3705236]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2018.
Szemerkényi Ágnes (1943-)
   Magyar népművészet / Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Holnap, 2017. - 285 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 978-963-349-140-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar néprajz - népművészet - tárgyi néprajz
39(=945.11) *** 745.031.4(439)
[AN 3705271]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2018.
   Tréfás népmesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-38-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3707623]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2018.
   Unser kulturelles Erbe - das Christkindlspiel = Kulturális hagyományunk - Christkindl / [Hrsg.:] Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Neudörfl. - Neudörfl : Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung, [2017]. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0750-2 fűzött
Dunántúl - magyarországi németek - néprajz - karácsonyi szokás - betlehemes játék
398.332.416(=30)(439.11)
[AN 3704930]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4100 /2018.
   Amerikai konzervatív gondolkodók / szerk. Magyarics Tamás ; [közread. az Antall József Tudásközpont]. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-24-2 fűzött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - konzervativizmus - politikai filozófia - politológia - 20. század - 21. század
329.11(73)"19/201" *** 321.01 *** 32.001
[AN 3705891]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2018.
Csizmadia Ervin (1958-)
   A magyar politikai fejlődés logikája : összehasonlítható-e a jelen a múlttal, s ha igen, hogyan? / Csizmadia Ervin. - Budapest : Gondolat, 2017. - 413 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-408.
ISBN 978-963-693-795-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - eszmetörténet - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
321.01 *** 32(439)"198/201" *** 321.01(439)(091)
[AN 3706116]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2018.
   Az elűzöttekre emlékeztünk : 70 évvel ezelőtt telepítették ki a diósdi svábokat / [összeáll. és szerk. Kiss Zoltán] ; [kiad. a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület]. - Diósd : Német Nemzetiségi Önkormányzat : Diósdi Német Hagyományőrző Egyes., 2017. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Diósd - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439-2Diósd)"1947" *** 316.347(=30)(439-2Diósd)
[AN 3706000]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2018.
Erős Kinga (1977-)
   Fogadd el számadásom / Erős Kinga, Csontos János. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 90, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-87-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - író - emigráns - 1950-es évek - 1956-os forradalom - 20. század - 21. század - interjú
325.25(=945.11)(100)"195"(047.53) *** 894.511(100)(092)(047.53) *** 894.511(092)(047.53)
[AN 3705130]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2018.
Gerle János (1947-|)
   O tempora, o mores! / Gerle János. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 271, [5] p. ; 22 cm
Kötött
Magyarország - belpolitika - egészségügy - 21. század - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 364.444(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3704953]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2018.
Grosschmid Géza (1872-1934)
   Dr. Grosschmid Géza (1872-1934) emlékezete / szerk. Rokolya Gábor ; a bev. tanulmányt írta Szarka László. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2017. - 143, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80176-7-1 fűzött
Grosschmid Géza (1872-1934)
Magyarország - Felvidék - Csehszlovákia - jogász - politikus - határon túli magyarság - 20. század - előadóbeszéd
32(437)(=945.11)(092)Grosschmid_G. *** 34(437)(=945.11)Grosschmid_G. *** 316.347(=945.11)(437)(042) *** 323.15(=945.11)(437)(042)
[AN 3704678]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2018.
Gyuricza Kata Sára
   Marosy Ferenc, egy magyar királyi követ Madridban, 1949-1969 = Ferenc Marosy, un embajador real de Hungaría en Madrid, 1949-1969 / Gyuricza Kata Sára, Gyuricza Péter ; [kiad. Magyarország Nagykövetsége Spanyolország]. - Budapest : [Madrid] : Magyarország Nagykövetsége Spanyolország, 2017. - 176, [16], 191 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a spanyol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Kötött
Marosy Ferenc (1893-1986)
Spanyolország - Magyarország - diplomáciatörténet - diplomata - 20. század - emigráció
327(439)(460)"19" *** 327(439)(092)Marosy_F. *** 325.25(=945.11)(460)"194/196"
[AN 3704875]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2018.
Gyuricza Péter (1959-)
   Visszidensek / Gyuricza Péter ; [kiad. a Magyarország Barátai Alapítvány]. - Budapest : Mo. Barátai Alapítvány, 2017. - 223 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0236-1 kötött
magyarság - emigráns - utód - hazatelepülés - életútinterjú - 21. század
325.27(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 325.27(439)(047.53)
[AN 3704937]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2018.
Liszkai László (1951-)
   Carlos szerint a világ : szemtől szemben a Sakállal / Liszkai László. - Budapest : Robox Kft., 2017. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0513-3 fűzött : 3990,- Ft
Carlos (1949-)
terrorista - 20. század - 21. század
323.285(100)(092)Carlos
[AN 3704800]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2018.
Pótó János (1956-)
   Nagy Imre emlékhelyei / [írta] Pótó János ; [fényképezte] Hajdú József ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - 3. utánny. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2017, cop. 2013. - 206 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 193-206.
ISBN 978-963-88382-5-4 kötött : 3990,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - emlékmű - 20. század
32(439)(092)Nagy_I. *** 725.945(439)
[AN 3708821]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2018.
Reybrouck, David van (1971-)
Tegen verkiezingen (magyar)
   A választások ellen / David van Reybrouck ; ford. Zákányi Viktor. - Budapest : Gondolat, 2017. - 188 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-790-4 fűzött : 2500,- Ft
képviseleti demokrácia - választási rendszer - populizmus - politikai reform - 21. század
32.001 *** 328 *** 321.7
[AN 3706137]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2018.
   "Sarkig kitárult a halál" : a fasizmus és a holokauszt ábrázolása a magyar irodalomban / [szerk. Erős Kinga]. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 137, [4] p. ; 20 cm
A Budapesten, 2014. nov. 11-én "A fasizmus és a holokauszt ábrázolása a magyar irodalomban" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9764-34-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - holokauszt - 20. század - ezredforduló - motívumtörténet - fasizmus - műelemzés
323.12(=924)(100)"193/1945" *** 894.511(091)"19/200" *** 329.18
[AN 3705200]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2018.
   "Tántoríthatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület" : Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála / szerk. Debreczeni-Droppán Béla ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2017. - 343 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 331-343.
ISBN 978-615-5209-78-9 kötött
Teleki László (1811-1861)
Magyarország - politikus - 19. század - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Teleki_L.
[AN 3706063]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4113 /2018.
   Adalékok Munkácsy rokonságáról / [szerk. Körmendy Imre]. - Budapest : [Körmendy I.], 2017. - 21, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9627-3 fűzött
Körmendy család
Lieb család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Körmendy *** 929.52(439)Lieb
[AN 3705787]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2018.
Albert Enikő
   Kettős kötésben : '56-os magyar sorsok Belgiumban / [az interjúkat kész. Albert Enikő]. - Budapest : Látóhatár K., 2017. - 198, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5444-09-8 kötött : 2900,- Ft
Belgium - magyar történelem - 1956-os forradalom - emigráns - magyarság - interjú
943.9"1956"(047.53) *** 325.25(=945.11)(493)(047.53)
[AN 3705807]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2018.
   A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában / szerk. Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2017. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-693-817-8 fűzött : 2950,- Ft
Podmaniczky család
Magyarország - művelődéstörténet - családtörténet - 18. század - 19. század
930.85(439)"17/18" *** 929.52(439)Podmaniczky
[AN 3706071]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2018.
   Császártöltés története 1945 és 1990 között / [... szerkesztője Knipl István]. - Császártöltés : Önkormányzat, 2017. - 240 p. : ill. ; 27 cm. - (Császártöltés, ISSN 2498-5589 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0032-9 fűzött
Császártöltés - helytörténet - helyismeret - 1945 utáni időszak
943.9-2Császártöltés"194/198" *** 908.439-2Császártöltés"194/198"
[AN 3705962]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2018.
Czecze József (1939-)
   A második világháború eseményei Emődön és környékén, 1944. november / Czecze József ; [közread.] Emőd Város Önkormányzata. - [Emőd] : Önkormányzat, 2017. - 176 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-12-9410-1 fűzött : 2940,- Ft
Emőd - helytörténet - helyi társadalom - hadtörténet - második világháború - történelmi forrás
943.9-2Emőd"1944"(093) *** 355.48(439-2Endrőd)"1944"(093) *** 929(439-2Emőd)"194"(093)
[AN 3705232]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2018.
Dedet, Joséphine (1969-)
Géraldine, reine des Albanais (magyar)
   Géraldine : egy magyar nő Albánia trónján / Joséphine Dedet ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2015. - 331, [3] p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-331.
ISBN 978-963-405-202-9 kötött : 3990,- Ft
Geraldine (Albánia: királyné) (1915-2002)
Albánia - történelmi személy - történelem - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(=945.11)(496.5)Geraldine *** 949.65"19"
[AN 3707991]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2018.
Dercsényi Péter (1943-)
   Kamaszkor '56-ban : visszaemlékezések barátaimnak a forradalom 60. évfordulója alkalmából / Dercsényi Péter. - Solymár : Dercsényi P., 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8671-7 fűzött
1956-os forradalom - magyar történelem - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3707804]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2018.
   E nagy tivornyán : tanulmányok 1916 mikrotörténelméről / szerk. Kappanyos András ; szerk. mtársai Sarankó Mária és Szénási Zoltán ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 424 p. ; 25 cm
A Budapesten, 2016. jún. 8-10. között azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-089-2 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - mikrotörténelem - magyar irodalom története - első világháború
930.85(439)"1916" *** 930.85(100)"191" *** 894.511(091)"191"
[AN 3700453]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2018.
Fehér János (1980-)
   Tanulmányok Homoródszentmárton történetéhez / ... szerzői Fehér János, Gyöngyössy János, Pál János ; [közread. a] Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány. - Piliscsaba : Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány, 2017. - 512 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0129-6 kötött
Homoródszentmárton - helytörténet
943.9-2Homoródszentmárton *** 949.84-2Homoródszentmárton
[AN 3704753]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2018.
Gazda István (1948-)
   Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből, 1748-1848 : különös tekintettel a reáltudományi kiadványokra / Gazda István. - Budapest : Mati, 2017. - 234, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 117.)
Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 978-615-5365-21-8 fűzött
Magyarország - könyvkultúra - könyvkiadás - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosodás - reformkor - 19. század
930.85(439)"17/18" *** 655.4/.5(439)"174/184" *** 09(439)"174/184"
[AN 3706153]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2018.
   Hitre, tudásra : a piaristák és a magyar művelődés : Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, 2017. november 15 - 2018. február 25. : kiállítási katalógus I. / [a kiállítást rend. Koltai András és Rákossy Anna] ; [a Budapesti Történeti Múzeum és a Piarista Rend Magyar Tartománya ... kiadványa]. - Budapest : BTM : Piarista Rend M. Tartománya, 2017. - 544 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80517-5-0 kötött : 3990,- Ft
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Magyarországi Rendtartomány
Magyarország - piaristák - művelődéstörténet - iskolatörténet - egyházi iskola
930.85(439) *** 373.552(439)(091) *** 271.786(439)(091)
[AN 3704963]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2018.
Koestler, Arthur (1905-1983)
The thirteenth tribe (magyar)
   A tizenharmadik törzs : a Kazár Birodalom és öröksége / Arthur Koestler ; [ford. Rózsahegyi István]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 242, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-[243].
ISBN 978-963-267-343-1 fűzött : 2990,- Ft
Kazár Birodalom - művelődéstörténet - angol irodalom - esszé
930.85(=943.4) *** 820-4=945.11
[AN 3708483]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2018.
Levine, Joshua (1970-)
Dunkirk (magyar)
   Dunkirk : a mozifilm történelmi háttere / Joshua Levine ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 414 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 402-410.
ISBN 978-963-406-566-1 kötött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - történelem - hadtörténet - második világháború
941.0"1940" *** 355.48(410)"1940"
[AN 3705061]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2018.
Lukács Anikó (1975-)
   Nemzeti divat Pesten a 19. században / Lukács Anikó. - Budapest : BFL, 2017. - 296 p. : ill. ; 21 cm. - (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 6.)
Bibliogr.: p. 265-287.
ISBN 978-615-5635-10-6 fűzött
Magyarország - nemzettudat - viselettörténet - művelődéstörténet - 19. század
930.85(439)"18" *** 391(=945.11)"18" *** 316.63(=945.11)"18"
[AN 3705730]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2018.
Monostori Imre (1945-)
   Szekfű Gyula a változó időkben : életmű, fogadtatás, utókor : 1913-2016 / Monostori Imre. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2017. - 575 p. ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-36-3 kötött : 4500,- Ft
Szekfű Gyula (1883-1955)
Magyarország - történész - történettudomány - 20. század - 21. század
930.1(439)(092)Szekfű_Gy. *** 930.1(439)"191/201"
[AN 3705908]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2018.
   Mozgó frontvonalak : háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568 / [szerk. Bujdosné Pap Györgyi, Fejér Ingrid, H. Szilasi Ágota]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2017. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 35.)
Az Egerben, 2016. okt. 13-14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7223-51-8 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - diplomáciatörténet - 16. század
943.9"155/156" *** 355.48(439)"155/156" *** 327(439)"15"
[AN 3704807]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2018.
Nagy Katalin (1977-|)
   "Az emlékezetnek méltó történetek" : fejezetek Bőcs község múltjából a kezdetektől 1990-ig / Pintér-Nagy Katalin ; [kiad. Bőcs Községi Önkormányzat]. - 2. kiad. - Bőcs : Önkormányzat, 2017. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-238.
ISBN 978-615-00-0560-7 kötött
Bőcs - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Bőcs *** 39(=945.11)(439-2Bőcs)
[AN 3707966]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2018.
   Párizs - Budapest : [Virág Judit Galéria, Budapest, 2017. október 27 - november 26.] / [... szerzői Kaszás Gábor, Szeredi Merse Pál]. - Budapest : Virág J. Galéria, [2017]. - 424 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89404-3-8 kötött
Magyarország - Franciaország - Párizs - századforduló - művelődéstörténet - képzőművészet - kulturális kapcsolat - művészeti élet - 20. század - album - kiállítási katalógus
930.85(439)(44)"189/19" *** 73/76(439)"189/196" *** 061.4(439-2Bp.)"2017" *** 73/76(=945.11)(44)"189/19"
[AN 3704628]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2018.
Pentz, Johann Christoph Franz
Conscriptio Jaszigum & tam majorum, quam minorum cumanorum (magyar)
   A Jászkunság 1699-ben : a Pentz-féle összeírás / [szerk. Szakál Aurél] ; [tanulmány és ford. Cseh Géza]. - Budapest [etc.] : MNL Orsz. Lvt. [etc.], 2017. - 152 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + CD-R. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 42[!].)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-15-7 kötött
Jászkun kerületek - magyar történelem - gazdaságtörténet - 17. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9Jászkunság"16"(093) *** 338(091)(439Jászkunság)"16"(093)
[AN 3705495]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2018.
Réczei Sándor (1866-1929)
   Naplójegyzetek : Dr. Réczei Sándor ítélőtáblai bíró naplója / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea] ; [fotó ... Kovács Ilona, Katona Péter és Kovács Gergely] ; [közread. a] Debreceni Ítélőtábla. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2017. - 190 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8525-3 fűzött
Debrecen - hétköznapi élet - helytörténet - román megszállás - Horthy-korszak - napló
943.9"191/192"(0:82-94) *** 943.9-2Debrecen"1919/1920"(0:82-94)
[AN 3704925]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2018.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
A halandó múzsa (új kiadása)
   Csinszka, a halandó múzsa : Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese / Rockenbauer Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 463 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 405-429.
ISBN 978-615-5761-20-1 kötött : 3990,- Ft
Boncza Berta (1894-1934)
Ady Endre (1877-1919)
Babits Mihály (1883-1941)
Márffy Ödön (1878-1959)
Magyarország - híres ember - író - festőművész - 20. század - életrajz
929(439)Boncza_B. *** 75(439)(092)Márffy_Ö. *** 894.511(092)Ady_E. *** 894.511(092)Babits_M. *** 894.511(092)Boncza_B.
[AN 3708726]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2018.
Szabó István, Cs (1938-)
   Gyoma múltjáról, jelenidőben / szerző Cs. Szabó István ; társszerzők Babos László, Gubucz József ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapítvány. - Gyomaendrőd : Bethlen G. Alapítvány, 2017. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-963-12-7303-8 fűzött
Gyoma - helytörténet
943.9-2Gyoma
[AN 3705667]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2018.
Tantalics Béla (1923-2017)
   Zalabaksa múltjából / Tantalics Béla ; [kiad. Zalabaksa Község Önkormányzata]. - Lenti ; Zalabaksa : Önkormányzat, 2017. - 285 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 282-283.
ISBN 978-963-08-8403-7 fűzött
Zalabaksa - helytörténet
943.9-2Zalabaksa
[AN 3705720]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2018.
Tóth Borbála
   Sorsunk rejtett mintázata : a genogramtól a genodrámáig / Tóth Borbála. - Budapest : Kairosz, 2017. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-224.
ISBN 978-963-662-907-6 kötött : 3200,- Ft
pszichoterápia - családterápia - családtörténet
929.51 *** 615.851 *** 364.044.24
[AN 3705266]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2018.
Végh Béla
   Budi kalendárium / Végh Béla ; [... illusztrációk Hidvégi Zoltán]. - Debrecen : [Hidvégi Z.], 2017. - 253 p. : ill. ; 14x21 cm
ISBN 978-615-00-0126-5 fűzött
WC - humor - művelődéstörténet
930.85 *** 696.141(0:82-994)
[AN 3705818]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4138 /2018.
Győry Ilona (1868-1926)
   Angolok [elektronikus dok.] / Győry Ilona. - Szöveg (epub : 541 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-992-0 (epub)
ISBN 978-963-398-993-7 (mobi)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - karcolat - elektronikus dokumentum
908.410(0:82-43) *** 930.85(410) *** 894.511-43
[AN 3700660]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2018.
Hári Gyula
   Bevezetés a települési értéktárba - Csór község / Hári Gyula ; [közread.] Csór Község Önkormányzata, Csóri Települési Értéktárbizottság. - Csór : Önkormányzat : Csóri Települési Értéktárbizottság, 2017. - 218, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5929-2 kötött
Csór - helyismeret
908.439-2Csór
[AN 3705759]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2018.
Horváth M. Ferenc (1953-)
   Vác / [... írta Horváth M. Ferenc] ; [a fotókat kész. Fekete István]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 151 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol, német, francia és szlovák nyelven
ISBN 978-615-5600-90-6 kötött
Vác - helyismeret - album
908.439-2Vác(084.1)
[AN 3707650]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2018.
Pataki János
   Erdély kincsei : barangolás csodás tájakon / [fényképezte és szerk. Pataki János]. - Budapest : TheGroup One Zrt., 2017. - 439, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0453-2 fűzött : 6990,- Ft
Erdély - természetjárás - útikönyv
914.984(036) *** 796.5(498.4)
[AN 3706040]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2018.
Somorjai Ferenc (1941-)
   Róma / [... írta Somorjai Ferenc]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 274 p. : ill., színes ; 19 cm + térk. - (Dream travel, ISSN 2498-7743)
ISBN 978-963-261-885-2 fűzött : 3499,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3705284]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2018.
Vizvári József (1952-)
   A nagy kaland : útleírás / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2018. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-2-8 fűzött
Lengyelország - magyar irodalom - útleírás
908.438(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3705931]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4144 /2018.
   Az általános közigazgatásról szóló 2016. évi CL. törvény jogalkalmazást segítő értelmezéssel / [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2017. - [2], 396 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. nov. 9.
ISBN 978-963-9789-37-1 fűzött
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - törvény - útmutató
342.9(439)(094)(036)
[AN 3706138]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2018.
   Büntetőjogi jogeset- és feladattár / Csemáné Váradi Erika [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék]. - Miskolc : Bíbor K., 2017. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2017. jún. 30.
ISBN 978-615-5536-47-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi jegyzet - példatár
343(439)(075.8)(076)
[AN 3705225]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2018.
Cserny Ákos (1972-)
Választójogi kommentárok (bőv. kiad.)
   Választójogi és népszavazási kommentárok / Cserny Ákos, Péteri Attila. - 2. átd., kieg. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 552 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. nov. 30.
ISBN 978-963-295-698-5 kötött
Magyarország - választójog - eljárásjog - népszavazás - útmutató
342.8(439)(094)(036)
[AN 3705207]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2018.
   Egyéb helyzet mint védett tulajdonság megjelenése az Egyenlő Bánásmód Hatóság joggyakorlatában = The use of other situation as a protected characteristic in the Equal Treatment Authority's application of the law / [szerk. Varga Judit, Pánczél Márta, Kollár Levente]. - Budapest : EBH, 2017. - 30, 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EBH-füzetek, ISSN 2498-5732 ; 3.)
Lezárva: 2017. márc. 31. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - jogeset
342.722(439) *** 316.647.8(439) *** 34.096(439)
[AN 3704713]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2018.
   Képes számadáskönyv : Jász-Nagykun-Szolnok megye 8. számú választókerülete, 1990-2014 / [kiad. a Kunszövetség Egyesület]. - Karcag : Kunszövetség Egyes., 2017. - 208 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - választókerület - ezredforduló - 21. század
342.828(439.169)"199/201" *** 908.439.169-2
[AN 3704887]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2018.
Lajtár István (1961-)
   Büntetés-végrehajtási jog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Lajtár István, Szűcs András. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 310 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. szept. 4. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-178-6 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3707792]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2018.
Makra Mónika
   Emlékezz ránk! : ...azokra, akik "egy kis munkán" voltunk a Szovjetunióban / Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn. - Szigethalom : Makra M. : Gárdonyi A., 2017. - 408 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 394-398.
ISBN 978-963-12-6950-5 kötött : 4990,- Ft
Taksony - Dunavarsány - Szovjetunió - kényszermunka - helyi társadalom - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - oral history
343.819.5(47)(=945.11)"1945/1949"(0:82-94) *** 929(439-2Taksony)"194"(0:82-94) *** 929(439-2Dunavarsány)"194"(0:82-94)
[AN 3705736]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2018.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2017. március 24. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 89 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. aug. 26.
ISBN 978-963-413-169-4 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - sztrájkjog - törvény
342.9(439)(094) *** 331.109.32(439)(094)
[AN 3707798]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2018.
   Polgári eljárásjog I / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 367 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. nov. 10. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-700-5 fűzött
Magyarország - polgári eljárásjog
347.9(439)
[AN 3705197]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2018.
   A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata / szerk. Wopera Zsuzsa. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 722 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. nov. 10.
ISBN 978-963-295-694-7 kötött
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3705194]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2018.
Post, Robert C. (1947-)
   A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata : joggyakorlat alkotmányos értékek és a társadalmi kontextus ölelésében / Robert C. Post ; [szerk. Koltay András, Török Bernát] ; [az előszót írta Török Bernát]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 792 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-702-9 kötött
Egyesült Államok - szólásszabadság - sajtószabadság - kommunikáció - demokrácia
342.727(73) *** 342.732(73) *** 316.77(73) *** 321.7
[AN 3704989]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2018.
Rokolya Gábor (1954-)
   A rendszerváltás közjegyzői / Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2017. - 246 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 24.)
ISBN 978-615-80176-9-5 kötött
Magyarország - közjegyző - jogtörténet - rendszerváltás - történeti kronológia
347.961(439)(092) *** 347.961(439)"198/199"(0:930.24)
[AN 3704779]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2018.
Tóth Barbara (1990-)
   A polgári perrendtartás : 1952, 2016 / [írta Tóth Barbara]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 607 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. nov. 11. - keretcím: Polgári jogi jogszabályok változásai
ISBN 978-963-295-696-1 kötött
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3705191]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2018.
Trapp, Georg von (1880-1947)
Bis zum letzten Flaggenschuss (magyar)
   Az utolsó tisztelgésig : egy osztrák tengeralattjáró-parancsnok történetei / Georg von Trapp ; [ford. Palágyi Zsolt]. - Budapest ; [Veszprém] : Garamond Hungaria Kft., 2017. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0578-2 fűzött : 2900,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - osztrák irodalom - első világháború - tengeralattjáró - haditengerészet - memoár
359(436/439)"1914/1918"(0:82-94) *** 623.827(436/439)"1914/1918"(0:82-94) *** 830-94(436)=945.11
[AN 3705847]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4158 /2018.
Bognár Zalán (1963-)
   (Hadi)fogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon, 1944-1946 / Bognár Zalán ; [közread. a] Gulágkutatók Nemzetközi Társasága. - 3. átd., bőv. kiad. - Miskolc : Gulágkutatók Nk. Társ. ; Budapest : Kairosz, 2017. - 592 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 572-583. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-901-4 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - fogolytábor - hadifogoly - magyarság - második világháború
355.257.7(439)(=945.11)"1944/1945" *** 343.819.5(439)"1944/1945"
[AN 3708703]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2018.
Revault d'Allonnes, Myriam
Pourquoi les hommes font-ils la guerre? (magyar)
   Miért vannak háborúk? / Myriam Revault d'Allonnes ; [ford. Szőcs Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Gondolj bele!)
ISBN 978-963-294-409-8 fűzött : 1290,- Ft
háború oka - szociálpszichológia
355.013 *** 341.312 *** 316.6
[AN 3704826]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2018.
   Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában / [szerk. Bujdosné Pap Györgyi, Fejér Ingrid, H. Szilasi Ágota]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2017. - 274 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 34.)
Az Egerben, 2014. okt. 15-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7223-52-5 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - hadtörténet - 17. század
355.48(439)"16" *** 355.48(4-11)"16"
[AN 3704802]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2018.
Vizvári József (1952-)
   Katonaélet! : regény / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2017. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-1-1 fűzött
sorkatonaság - katonaélet - Kádár-korszak - magyar irodalom - regény
355.1(439)"197"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3705852]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4162 /2018.
Erdész Ádám (1956-)
   A Kner család és más történetek : tanulmányok / Erdész Ádám. - Budapest : Osiris, 2017. - 372 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-289-0 kötött : 2980,- Ft
Kner család
Márki Sándor (1853-1925)
Kovács Imre (1913-1980)
Magyarország - nyomdászattörténet - családtörténet - történész - író - politikus - kultusz - 19. század - 20. század
655.1(439-2Gyoma)(091) *** 929.52(439)Kner *** 930.1(439)(092)Márki_S. *** 894.511(092)Kovács_I. *** 32(439)(092)Kovács_I. *** 394.944(439)"18/19"
[AN 3704997]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2018.
   Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban : piackutatási jelentés 2017, az Agroinform adataival. - [S.l.] : AgroStratéga, cop. 2017. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - információkeresés - 21. század - statisztikai adatközlés
659.2 *** 338.43(439)"201"(083.41)
[AN 3705098]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2018.
Meier, Daniel (1963-)
Logbuch Coaching (magyar)
   A coach hajónaplója : személyes munkakönyv coachok számára / Daniel Meier. - 2. kiad. - Budapest : SolutionSurfers Mo., 2017. - 175 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 175.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6172-4)
vezetéstudomány - tanácsadás
65.012.4 *** 659.2
[AN 3708652]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4165 /2018.
Balog Péter
Turistacsalogató (angol)
   How to attract tourists : ecotourism handbook for rural handicraft entrepreneurs and actors of tourism / [authors Péter Balog, Tibor Gonda, Zoltán Raffay] ; [photos Judit Kocsis, Balázs Majoros, Ágnes Szabó-Diószeghy] ; [ford. Zsófia Wolford]. - [Budaörs] : Szabó-Diószeghy Á., [2017]. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112-119.
ISBN 978-615-00-0481-5 fűzött
ökoturizmus - falusi turizmus - marketing - internet
338.48 *** 711.1 *** 504.06 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3706111]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2018.
Balog Péter
   Turistacsalogató : ökoturisztikai kézikönyv vidéki kézműves vállalkozóknak és turisztikai szereplőknek / [szerzők Balog Péter, Gonda Tibor, Raffay Zoltán] ; [fotók Kocsis Judit, Majoros Balázs, Szabó-Diószeghy Ágnes]. - [Budaörs] : Szabó-Diószeghy Á., [2017]. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112-119.
ISBN 978-615-00-0480-8 fűzött
ökoturizmus - falusi turizmus - marketing - internet
338.48 *** 711.1 *** 504.06 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3706095]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2018.
Balogh Ottó
   Alfavezér : kilenc farkastörvény, amit egy csapat vezetéséről tanultam a bolygó legkeményebb sportversenyén és a világ legkeményebb marketingüzletében / Balogh Ottó. - [S.l.] : AcadeMe Publ., 2017. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8231-3 kötött : 3990,- Ft
vállalatirányítás - vezetés - szánközlekedés - téli sport
658.1.012.4 *** 796.951
[AN 3705540]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2018.
Berke Gyula (1962-)
   Prevenció : a tanácsadás lehetősége a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat keretében : a kollektív megállapodások / Berke Gyula, Bankó Zoltán, Szabó Imre Szilárd ; [... kiad. ÁFEOSZ-COOP Szövetség]. - [Budapest] : HVG-ORAC : ÁFEOSZ-COOP Szövets., 2017. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80501-4-2)
Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat
Magyarország - munkaügyi vita - útmutató
331.109(439)(036)
[AN 3704977]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2018.
Cairns, Julie Ann
The abundance code (magyar)
   A bőség kódja avagy Hogyan írd felül a 7 pénz mítoszt / írta Julie Ann Cairns ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Pongor, 2018. - 256 p. : ill. ; 23 cm. - (Milliomos észjárás sorozat, ISSN 2416-1098 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5263-36-1 fűzött : 4990,- Ft
gazdagság - siker - életvezetés
336.7 *** 613.865
[AN 3706132]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2018.
   The economy in practice / ed. by Regina Zsuzsánna Reicher, Tímea Kozma, Erika Varga. - Budapest : Óbuda Univ., 2017. - [6], 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Thinking together, ISSN 2560-1083 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-449-033-3 fűzött
gazdaság - vállalkozás - tudásmenedzsment
338 *** 658.1 *** 37
[AN 3706099]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2018.
   Az elmúlt öt év képekben : a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete / [szerk. Szabó Zoltán]. - Szeged ; [Budapest] : NAK, 2017. - [78] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-0606-2 fűzött
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Csongrád Megyei Szervezet
Csongrád megye - testülettörténet - kamara - mezőgazdaság
334.788(439.181)(084.12) *** 63
[AN 3705014]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2018.
Grüll Tibor (1964-)
   A Római Birodalom gazdasága / Grüll Tibor. - Budapest : Gondolat, 2017. - 339 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-785-0 fűzött : 3200,- Ft
Római Birodalom - gazdaságtörténet - művelődéstörténet
338(091)(37) *** 930.85(37)
[AN 3706080]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2018.
Gyulavári Tamás (1969-)
   A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működése / Gyulavári Tamás ; [... kiad. ÁFEOSZ-COOP Szövetség]. - [Budapest] : HVG-ORAC : ÁFEOSZ-COOP Szövets., 2017. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80501-4-2 fűzött
Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat
Magyarország - munkaügyi vita - érdekegyeztetés - útmutató
331.109(439)(036) *** 331.105(439)(036)
[AN 3704919]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2018.
   A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái = The Hungarian Equal Treatment Authority's manual on preventing workplace harassment and on the forms of rights enforcement / [szerk. Varga Judit, Pánczél Márta, Kollár Levente]. - Budapest : EBH, 2017. - 26, 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EBH-füzetek, ISSN 2498-5732 ; 1.)
Lezárva: 2015. márc. 31. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - munkahely - zaklatás - jogsegély - útmutató
331.5 *** 316.647.3 *** 347.921.8(439)(036)
[AN 3704707]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2018.
   Nemzetközi ügyletek áfája közösségen belüli és kívüli példákkal. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 66 p. : ill. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085)
Fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - nemzetközi kereskedelem - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 339.5(439)
[AN 3705017]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2018.
Völgyiné Skonda Mária (1949-)
   Menedzser mesék / Skonda Mária ; [ill. Bognár Kriszta]. - [Budapest] : Skonda M., 2017. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9155-1 kötött
menedzser - elbeszélés
658.1(0:82-32)
[AN 3704880]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2018.
Wilhelm Gábor
   Családi kedvezmények : szja, tb, CSOK / [írta Wilhelm Gábor] ; [közread. az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ...]. - [Budapest] : ÁFEOSZ-COOP Szövets., 2017. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : adójog
ISBN 978-615-00-0289-7 fűzött
Magyarország - adókedvezmény - szociális támogatás - család - útmutató
336.2.027.8(439)(036) *** 364.422(439)(036) *** 316.356.2
[AN 3704947]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2018.
Wolf Gábor
   Kisvállalati marketing biblia / Wolf Gábor. - 7. kiad. - Budapest : MC Systems Kft., 2017, cop. 2010. - XVIII, 308 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1769-8 fűzött : 3990,- Ft
marketing - kisvállalkozás
339.138 *** 658.8
[AN 3707905]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4179 /2018.
85 éves a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (angol)
   85 years of Bajcsy-Zsilinszky Hospital and Outpatient Clinic / [ed. György Jermendy, Hajnalka Szabadka]. - Budapest : Tudomány K., 2017. - 206 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-8194-85-5 kötött
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
Budapest - kórház - rendelőintézet
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 369.223.22(439-2Bp.)
[AN 3704940]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2018.
   90 éves az Uzsoki Utcai Kórház. - Budapest : Uzsoki Utcai Kórház, 2017. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0811-0 kötött
Uzsoki Utcai Kórház (Budapest)
Budapest - kórház
364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3704749]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2018.
   Negyven év szemészet a Tömő utcában : egy klinika meghalhat / szerk. Süveges Ildikó. - Budapest : Medicina, 2018. - 136 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-652-7 kötött : 4600,- Ft
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Szemészeti Klinika
Budapest - kórház - szemészet - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617.7
[AN 3704654]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2018.
   Szászvárosi mesék, 2002-2017 / [... összegyűjt. Tompos Krisztina]. - [Budapest] : [Helikon], 2017. - 95 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-004-4 fűzött
Szászváros - gyermekotthon - önkéntes munka - szociális munka - memoár
364.65-053.2(498.4-2Szászváros)(0:82-94) *** 364.62(0:82-94) *** 331.102.2(498.4-2Szászváros)(0:82-94)
[AN 3705295]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4183 /2018.
Ács Marianna (1970-)
   Még a kövek is.. : nőnevelés a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában, 1916-1948 / Ács Marianna. - Pécs : Publikon, 2017. - 278 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-79-1 fűzött : 2800,- Ft
Pécsi Református Leánynevelő Intézet
Pécs - iskolatörténet - polgári iskola - egyházi iskola - református egyház - nőnevelés - 20. század
373.5(439-2Pécs)(091) *** 37.04-055.2(439-2Pécs)"191/194"
[AN 3705853]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2018.
   Alkotás élmény-tár : kreatív alkotófeladatok 52 hétre : 5-8 éveseknek / Eplényi Anna [et al.] ; [közread. a] Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely, Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : GYIK-Műhely : MMA, 2017. - [2], 52 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-9858-1 fűzött
vizuális nevelés - kreativitás - képességfejlesztés
37.036 *** 159.928.238 *** 37.025
[AN 3704660]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2018.
Am Anderen wachsen (magyar)
   Növekedjünk együtt! avagy A teljes ember nevelése az ignáci pedagógia tükrében / [szerk. Johann Spermann, Ulrike Gentner, Tobias Zimmermann] ; [a ... fordítást kész. Palóczné Kovács Beáta] ; [kiad. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Ignáci Pedagógiai Műhely]. - Budapest : Jézus Társ. Mo. Rendtartománya : Ignáci Ped. Műhely, 2017. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-442-009-5 fűzött
pedagógiai munka - didaktika - jezsuiták - vallásos nevelés
371.321 *** 371.3 *** 271.5 *** 37.017.93
[AN 3704776]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2018.
   Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha / [szerk. és összeáll. Maczák Jánosné]. - [Inárcs] : [Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha], [2017]. - 36 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha (Inárcs)
Inárcs - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Inárcs)(091)
[AN 3705201]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2018.
   Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus : 100 éves jubileumi évkönyv / [szerk. Varró Bernadett]. - Jászberény : EKE Jászberényi Campus, 2017. - 152 p. : ill., részben színes ; 26 cm
borító- és gerinccím: 100 éves jubileumi évkönyv. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-51-2 kötött
Eszterházy Károly Egyetem (Eger). Jászberényi Campus
Jászberény - egyetem - tanítóképző - történeti feldolgozás
378.637(439-2Jászberény)(091)
[AN 3705000]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2018.
Gálik András (1970-)
   Rebels / Little Warsaw ; [introd. and essay by] Katalin Székely ; [transl. by Gwen Jones ... and Miklós Péti ...] ; [publ. by the ... Kassák Foundation ...]. - Budapest : tranzit.hu : Kassák Foundation, 2017. - 499 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80566-4-9 fűzött
Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest)
Budapest - főiskola - diáktüntetés - művészeti csoport - rendszerváltás - album
378.67(439-2Bp.)"1989/1990"(084.1) *** 371.899(439-2Bp.)"1989/1990"(084.1) *** 061.28(439)
[AN 3704861]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2018.
   Iskolába készülök : minden, amit az iskolára való felkészülésről tudni kell / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra]. - Debrecen : Graph-Art, 2017, cop. 2016. - 151 p. ; 24 cm. - (Szülői tudástár, ISSN 2498-7417)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5563-81-2 fűzött
iskolaérettség - iskolakezdés - gyermeklélektan - képességfejlesztés - családi nevelés
372.367 *** 37.018.1 *** 372.4 *** 159.922.7 *** 37.025
[AN 3708505]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2018.
   A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium centenáriumi évkönyve, 1918-2018 / [... szerk. Gyallai Katalin]. - Kaposvár : Munkácsy M. Gimn., [2018]. - 179 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9962-5 fűzött
Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár)
Kaposvár - gimnázium - iskolatörténet - elektronikus dokumentum
373.54(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3705044]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2018.
Kiss Andrea
   Gyakorlóanyag felnőtteknek az s-zs-cs és az sz-z-c hangok automatizálásához II / Kiss Andrea ; [közread. a] Gábor Beszédstúdió. - Budapest : Gábor Beszédstúdió Bt., 2017. - 103 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-88629-4-5 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3705705]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2018.
Knab, Barbara (1953-)
So kommt Ihr Kind gut durch die Schule (magyar)
   Sikeresen az iskolában : 30 tipp szülőknek / Barbara Knab ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest : Dóm K., cop. 2017. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-12-7643-5 fűzött : 2780,- Ft
családi nevelés - serdülőkor
37.018.1 *** 159.922.8
[AN 3705715]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2018.
Körmöci Katalin (1948-)
   Óvodai kalendárium öröknaptárral : [a jeles napok és ünnepségek tervezéséhez, szervezéséhez és az óvodapedagógus pedagógiai gyűjteményéhez] / [szöveg Körmöci Katalin]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2017]. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 11.)
ISBN 978-615-80305-7-1 fűzött
óvodapedagógia - ünnep - kalendárium
373.24 *** 398.33 *** 050.9
[AN 3704801]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2018.
   Szakemberek a szülőkkel a korai intervenció területén : esettár / összeáll. Borbély Sjoukje ; [közread. a] Budapesti Korai Fejlesztő Központ. - [Budapest] : Budapesti Korai Fejlesztő Közp., 2018. - 256 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0913-1 fűzött
gyógypedagógia - képességfejlesztés - szülő-gyermek kapcsolat
376.013.82 *** 615.825 *** 37.025 *** 316.356.2
[AN 3706030]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2018.
   Tudom ám - tudomány / [szerk. ... Mártonfi György] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2017. - 88 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-156-5 kötött
Pécs - egyetem - szakkollégium - interjú
378.187.5(439-2Pécs)(047.53)
[AN 3705947]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2018.
   Zaklatás az oktatás területén = Harassment in the area of education / [szerk. Varga Judit, Pánczél Márta, Kollár Levente]. - Budapest : EBH, 2017. - 26, 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EBH-füzetek, ISSN 2498-5732 ; 2.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Lezárva: 2016. márc. 20.
Fűzött
Magyarország - oktatásügy - zaklatás - jogeset
37.014(439) *** 316.647.3 *** 34.096
[AN 3704711]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2018.
   Zene, irodalom, építészet : Magyar Tipográfusok Egyesülete, kiállítások 2013-2016. - [Budapest] : [TypoSzalon], [2017]. - [14] p. : ill., részben színes ; 10x21 cm
Fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - kiállítás
374.07(439-2Bp.) *** 766(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2016"
[AN 3705229]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4198 /2018.
Balogh Ottó
   Orrvérzésig kutyaszán! : "az első magyar Iditarod induló kalandjai és versenyei Alaszkában" / Balogh Ottó. - [S.l.] : AcadeMe Publ., 2017. - 231 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8230-6 kötött : 3990,- Ft
Alaszka - szánközlekedés - kutya - téli sport - sportesemény - memoár
798.8.093(798)(0:82-94) *** 636.7 *** 796.951.093(798)(0:82-94) *** 656.19
[AN 3705554]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2018.
Caioli, Luca (1958-)
Messi vs. Ronaldo (magyar)
   Ki a jobb? Messi vagy Ronaldo : a legnagyobb riválisok : gólok, rekordok, trófeák / Luca Caioli ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 215 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-406-479-4 kötött : 3490,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Cristiano Ronaldo (1985-)
Argentína - Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L. *** 796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3705072]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2018.
Gyöngy Kinga (1982-)
   Alkotásra hangoló : kreatív játékok kicsiknek : [kis művészek akcióban] / Gyöngy Kinga, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, Tóbiné Bércesi Mária. - Budapest : Dóm K., cop. 2017. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Dóm junior könyvek, ISSN 2560-2748)
ISBN 978-963-12-7642-8 kötött
gyermekjáték - játék szabadban
796.1 *** 793/794
[AN 3704710]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2018.
Hesse, Uli (1966-)
Bayern (magyar)
   Bayern : egy globális szuperklub születése / Uli Hesse ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 304 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-448-0 kötött : 3990,- Ft
Fussball-Club Bayern (München)
München - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(430-2München)Bayern_München(091) *** 061.2(430-2München)Bayern_München
[AN 3705147]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2018.
Kis Domokos Dániel (1968-)
   A természetszerető Eötvös Loránd : levéltári és kézirattári kutatások / Kis Domokos Dániel. - Budapest : Mati, 2017. - 266, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 116.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-06-5 fűzött
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyarország - fizikus - természetjárás - 19. század - századforduló
796.5 *** 53(439)(092)Eötvös_L.
[AN 3706160]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2018.
Kovács Anikó
   Arcok - hősök : a 17. FINA Világbajnokság arany pillanatai / [fotók Kovács Anikó, Derencsényi István] ; [képaláírások Csurka Geregely] ; [közread. az] Antenna Hungária. - Budapest : Antenna Hungária Zrt., 2017. - [138] p. : ill., színes ; 22x29 cm
Kötött
Magyarország - Budapest - sportoló - vízi sport - világbajnokság - 21. század - fényképalbum
797.2(100)(092) *** 796.093(439-2Bp.)"201"(084.12) *** 797.2(439)(092)
[AN 3704819]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2018.
   Kraftvarázs : nem hivatalos Minecraft-rajongói kézikönyv és foglalkoztató / [szerk. Soós Csabáné] ; [ill. Varga Zsigmond]. - Debrecen : Graph-Art, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm + 4 mell.
Matricákkal
ISBN 978-615-5654-42-8 fűzött
játékprogram - foglalkoztatókönyv
793/794 *** 681.3.004.14 *** 087.5
[AN 3704717]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2018.
Mező László (1956-)
   Megyei futball évkönyv 2017 : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2017. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Ny., [2017]. - 164 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80692-3-6 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - sporttörténet - labdarúgás - 21. század
796.332(439.134)"201"
[AN 3705024]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2018.
Papp György (1946-)
   Rátok hagyott örömeim : vadásznovellák / Papp György. - Budapest : R. Média Kft., 2017. - 142, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0154-8 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 3704759]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2018.
Pethő Anita
   Változások kora : az országúti kerékpársport napjainkban / Pethő Anita. - Répcelak : Ani-And K., 2017. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0083-1 fűzött : 2400,- Ft
kerékpársport
796.6
[AN 3705033]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2018.
Petrus Márta
   Húsz perc játék a boldog gyermekért : játéktár 0-7 éveseknek és szüleiknek / [Petrus Márta]. - [Érd] : Petrus M., 2017. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Játszani jó! : elfoglalt szülők játéktára : mindennapi játékok a boldog gyermekekért!
ISBN 978-615-00-0508-9 fűzött
gyermekjáték - játék szabadban
793/794(02.053.2) *** 796.1
[AN 3705794]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2018.
Posch Ede
   Albacsávók / Posch Ede, Somos Ákos, Somos Zoltán. - Székesfehérvár : Lénia 2 Kft., 2017. - 127, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88802-9-1 fűzött
Alba Fehérvár Kosárlabda Sport Club
Székesfehérvár - sportegyesület - kosárlabda
796.323(439-2Székesfehérvár) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)Alba
[AN 3706027]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4210 /2018.
Albert Ádám (1975-)
   Melancholy of the disconstructed meaning : [2017. 02. 04 - 2017. 04. 02.] / Albert Ádám ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A Pakson rendezett kiállítás katalógusa. - Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-615-5121-21-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Albert_Á. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3704913]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2018.
Alexay Zoltán (1937-)
   A természet képekben / Alexay Zoltán. - Szombathely : B.K.L. K., 2017. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5725-05-0 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - fényképész - természeti környezet - 20. század - 21. század - természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Alexay_Z. *** 77.047 *** 502(439)(084.12)
[AN 3706034]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2018.
   A balassagyarmati múzeumpalota 100 éve : centenáriumi emlékülés tanulmányai, 1914-2014 / [szerk. Lengyel Ágnes, Harth Tamás] ; [kiad. az MNM Palóc Múzeuma]. - Balassagyarmat : MNM Palóc Múz., 2017. - 78 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Az emlékülést Balassagyarmaton, 2014. nov. 28-án tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-63-5 kötött
Magyar Nemzeti Múzeum. Palóc Múzeum (Balassagyarmat)
Balassagyarmat - múzeum - építészet - művelődéstörténet
727.7(439-2Balassagyarmat) *** 069(439-2Balassagyarmat)(091) *** 930.85(439-2Balassagyarmat)
[AN 3704683]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2018.
Barabás Zsófi (1980-)
   Barabás Zsófi / [szöveg ... Grecsó Krisztián, Térey János]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2017. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 16.)
Fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Barabás_Zs.
[AN 3704649]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2018.
Bárdosi József (1956-)
   Évek és képek : történelem és/vagy esztétikum, 1960-2010 / Bárdosi József ; [kiad. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 301, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 288-292.
ISBN 978-615-5464-63-8 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - művészettörténet - festészet - Kádár-korszak - ezredforduló
75(439)"196/200"
[AN 3706058]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2018.
Bényi Eszter (1951-)
   Bényi Eszter : textilművész : textile artist. - Budapest : Bényi E., [2017]. - [71] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [71].
ISBN 978-963-12-8204-7 kötött
Magyarország - textilművészet - iparművész - gobelin - 20. század - 21. század
745.521(439)(092)Bényi_E.
[AN 3704908]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2018.
   Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep 25 éve / [kiad. Bicsérd Község Önkormányzata]. - Bicsérd : Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep : Önkormányzat, 2017. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. tanulmány angol nyelven is
ISBN 978-615-00-0118-0 fűzött
Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep
Bicsérd - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás
73/76(439)"199/201" *** 061.28(439-2Bicsérd)
[AN 3705868]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2018.
Borsos Miklós (1906-1990)
   Íme az ember : Borsos Miklós üzenete 77 képben = Ecce homo : Miklós Borsos's message in 77 images / [tanulm. szerző ... Fertőszegi Péter] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kogart, [2017]. - 127 p. : ill. ; 30 cm
A Budapesten, 2017. júl. 13 - szept. 24. között azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5244-15-5 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Borsos_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3704888]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2018.
Csontos János (1962-2017)
   Építészkorzó / [riporter] Csontos János ; szerk. Szabó Mihály. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 376, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9809-92-5 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - építészet - építész - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
72(=945.11)(100) *** 72(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3705129]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2018.
   Égi jel : Völgyi-Skonda Gyűjtemény - szakrális alkotások / [fel. szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., 2017. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8869-8 kötött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - keresztény művészet - művészeti gyűjtemény
73/76(439)"190/201" *** 246 *** 069.017(439)Völgyi-Skonda
[AN 3704741]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2018.
   Egy/kor : különutak és kivonulás a konszolidáció idején : Gadányi Jenő, Blaskó János, Karátson Gábor, Jakobovits Miklós, Bocz Gyula, Cerovszki Iván, Csutoros Sándor, Dombay Győző, Lisziák Elek, Ócsai Károly, Szeift Béla = One-time : separate ways and withdrawal at a time of consolidation / [szerk. ... Bán András] ; [közread. a Műcsarnok]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2017]. - 167 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2017. dec. 6 - 2018. jan. 28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-12-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - Kádár-korszak - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/198" *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3704903]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2018.
   Festők és a XIII. kerület / [szerk. Gellért Lajos]. - Budapest : Sprint Kft., 2017. - 99 p. : ill., színes ; 35 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-615-80880-0-8 kötött
Budapest. 13. kerület - Magyarország - festészet - helyismeret - album
75(439-2Bp.XIII.)(092) *** 75(439)(092) *** 908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 3704587]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2018.
Fürjesi Csaba (1969-)
   Időpárlat = Distilled time = Zeitdestillat / Fürjesi Csaba. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 33.)
ISBN 978-615-5456-30-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fürjesi_Cs.
[AN 3704772]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2018.
Füzér Katalin (1971-)
   A projektesített város : részvételi városfejlesztés az ezredfordulós Pécsett / Füzér Katalin. - Pécs : Publikon, 2017. - 120 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-112.
ISBN 978-615-5457-80-7 fűzött
Pécs - városfejlesztés - 21. század
711.1(439-2Pécs)"200/201"
[AN 3705915]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2018.
Gócsáné Móró Csilla
   A Blaskovich-gyűjtemény bútorai és lakberendezési tárgyai : szakkatalógus / Gócsáné Móró Csilla, Körmöczi Katalin ; [kiad. a Blaskovich Múzeum Baráti Köre]. - Tápiószele : Blaskovich Múz. Baráti Köre, 2017. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 112-113. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80839-0-4 kötött
Blaskovich Múzeum (Tápiószele)
lakberendezés - régi bútor - múzeumi katalógus
747 *** 069(439-2Tápiószele) *** 749.1
[AN 3705650]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2018.
Halász Csilla
   Lechner összes : 12 település, 36 épület / [szerzők Halász Csilla, Ludmann Mihály, Viczián Zsófia]. - Budapest : Látóhatár K., 2017. - 327 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 978-615-5444-06-7 kötött : 6900,- Ft
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyarország - építész - építészettörténet - 19. század - századforduló
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 72(439)"18/191"
[AN 3705708]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2018.
Havas Gyöngyvér
   Hild József / Havas Gyöngyvér. - Budapest : Holnap, 2017. - 247 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 237-241. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-199-7 kötött : 9900,- Ft
Hild József (1789-1867)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Hild_J.
[AN 3705762]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2018.
Kádár Béla (1877-1956)
   Kőhíd : Kádár Béla (1877-1956) festőművész kiállítása : [2017. október 15 - 2018. január 14.] / [a kiállítás kurátora ... Gergely Mariann és Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 350.)
A kiállítást Székesfehérváron rendezték
ISBN 978-615-5413-26-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kádár_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3705869]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2018.
Károlyi Zsigmond (1952-)
   Károlyi Zsigmond : [vertikálisdiagonálishorizontális] / [... szerk. ... Tóth Árpád] ; [közread. a] Neon Galéria ... - Budapest : Neon Galéria, 2017. - 75 p. : ill. ; 27 cm
Megj. a Budapesten, 2017. szept. 15 - 2017. okt. 10. között megrendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-80811-0-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Károlyi_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3705108]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2018.
Kepenyes Pál (1926-)
Far beyond the limits of man (magyar)
   Káosz / Kepenyes Pál ; [szerk.] Bob Oré ; [ford. Szabó Flóra] ; [... kiad. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ...]. - Budapest : NMI, 2017. - 143 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-651-504-1 kötött
Mexikó - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73(72)(=945.11)(092)Kepenyes_P.
[AN 3705718]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2018.
Körmendi Anna (1946-)
   Egy szenvedély története : utam a kortárs művészethez / Körmendi Anna] ; [közread. a] Körmendi Galéria. - Budapest : Körmendi Galéria, 2017. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Filmogr.
Magyarország - műgyűjtés - képzőművészet - művészeti élet - ezredforduló - 21. század
7.074(439)"199/201" *** 73/76(439)"19/20"
[AN 3704733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1989-2000. - 303 p.
ISBN 978-963-12-7351-9 kötött
[AN 3704735] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2000-2010. - 303 p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-7352-6)
[AN 3704740] MARC

ANSEL
UTF-84231 /2018.
Korniss Péter (1937-)
   Hosszútáv = Long distance / Korniss Péter. - Budapest : Várfok Galéria, 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 24.)
A Budapesten, 2017. okt. 19 - 2018. jan. 13. között megrendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5323-08-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Korniss_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3706028]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2018.
Kozári Hilda (1964-)
   Receptorok : Kozári Hilda multiszenzorális intervenciója az Antal-Lusztig-gyűjteményben : [Déri Múzeum - Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, ... Debrecen, 2017. június 24 - 2018. január 10.] = Receptors : a multi-sensory intervention by Hilda Kozári in the Antal-Lusztig Collection : [... Déri Museum - Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen, ... 24 June 2017 - 10 January, 2018] / [a kat. szerkesztője és a bev. tanulmány szerzője, a kiállítás kurátora ... Nagy T. Katalin]. - Debrecen : Déri Múz. - Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., 2017. - 150 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5560-13-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"195/201" *** 73/76(100)"192/199" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3704645]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2018.
Lőrincz Zsuzsanna (1938-)
   Lőrincz Zsuzsanna, Budapest : egy amerikai magyar keramikus művész : Susan Lawrence Nathenson, New York : an American Hungarian ceramic artist / ed. by ... Ébli Gábor. - [Budapest] : [Pauker], 2017. - 143 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-5456-32-9 kötött
Egyesült Államok - keramikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
738(=945.11)(73)(092)Lőrincz_Zs.
[AN 3704923]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2018.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Narcissus revisited / Lazlo Lugosi. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 32.)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5456-27-5 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L.
[AN 3704760]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2018.
Marosvölgyi Gábor
   A Corvinus Gyűjtemény gyöngyszemei = Gems of Corvinus Collection / [szerző ... Marosvölgyi Gábor] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kovács G. Művészeti Alapítvány, [2017]. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5244-16-2 fűzött
Kempinski Hotel Corvinus Budapest. Corvinus Gyűjtemény
Magyarország - képzőművészet - művészeti gyűjtemény - 19. század - 20. század
069.017(439)Corvinus *** 73/76(439)"18/19"
[AN 3704746]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2018.
   Mesterek : válogatás a Völgyi-Skonda Gyűjteményből / [fel. szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., 2017. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-8870-4 kötött
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század - művészeti gyűjtemény
73/76(439)"18/19" *** 069.017(439)Völgyi-Skonda
[AN 3704743]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2018.
Nagy Gábor György (1966-)
   Karambol / Nagy Gábor György. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 34.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-28-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_G._Gy.
[AN 3704781]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2018.
Ötvös Nagy Ferenc (1948-)
   Így készült.. = How it's made... / Ötvös Nagy Ferenc ; [rajzokat kész. Nagyné Szikszai Márta]. - Budapest : Scolar, 2017. - 251 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 978-963-244-826-8 kötött : 5995,- Ft
ötvösség
739
[AN 3704794]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2018.
   Párhuzamos avantgárd : Pécsi Műhely, 1968-1980 : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2017. április 14 - 2017. június 25.] = Parallel avant-garde : Pécsi Workshop, 1968-1980 : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 14 April, 2017 - 25 June, 2017] / [szerkesztői és kurátori koncepció ... Doboviczki T. Attila, Készman József]. - Budapest : Ludwig Múz., 2017. - 383 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-963-9537-57-6 fűzött
Pécsi Műhely
Pécs - képzőművészet - avantgárd - művésztelep - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/198" *** 7.037 *** 061.28(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3704745]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2018.
Péreli Zsuzsa (1947-)
   Lélekvándorlásaim : [2017. 11. 30 - 2018. 02. 25., Ferenczy Múzeum, Szentendre] = My spiritual wanderings : [30. 11. 2017. - 25. 02. 2018., Ferenczy Museum, Szentendre] / Péreli Zsuzsa ; [... kurátor Bodonyi Emőke] ; [kiad. a Ferenczy Múzeumi Centrum]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2017. - 56 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9590-98-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - gobelin - 20. század - kiállítási katalógus
745.521(439)(092)Péreli_Zs. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3704944]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2018.
Pilkhoffer Mónika (1973-)
   Lang Adolf építész munkássága / Pilkhoffer Mónika. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 214 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 198-209. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5445-45-3 kötött : 4900,- Ft
Lang Adolf (1848-1913)
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - építész - építészettörténet - 19. század - századforduló
72(436/439)(092)Lang_A. *** 72(439)"187/190"
[AN 3706037]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2018.
Sárközy Péter (1945-)
   "Roma est patria omnium fuitque" : i ricordi ungheresi della chiesa Santo Stefano Rotondo : the Hungarian memorials of the circular church of Santo Stefano Rotondo in Rome : a római Szent István Körtemplom magyar emlékei / a cura di Péter Sárközy. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 74, [18] p., bill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-696-5 fűzött : 1500,- Ft : 5 EUR
Róma - Magyarország - templom - művelődéstörténet
726.54(45-2Roma) *** 930.85(439)(45)
[AN 3704870]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2018.
Szatyor Győző (1947-)
   Hagyomány, mesterség, művészet : a kézművesség dicsérete / Szatyor Győző. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2017. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-38-7 kötött
Magyarország - képzőművész - iparművész - fafaragás - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szatyor_Gy. *** 745.51(439)(092)Szatyor_Gy.
[AN 3705900]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2018.
Szekeres István (1927-)
   Szeki 90 : önéletrajzi album / [megj. a Marosvidék Baráti Társaság gondozásában] ; [kiad. a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum]. - Makó : József A. Vár. Kvt. és Múz., 2017. - 119, [9] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80149-5-3 kötött
Szekeres István (1927-)
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szekeres_I. *** 75(439)(092)Szekeres_I.
[AN 3705333]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2018.
   Tokaj-hegyaljai album = Tokaj-hegyaljaer Album = Album de la Tokay-hegyalja = Album of the Tokay-hegyalja / [szerk. Szabó József, Török István] ; rajz. Keleti Gusztáv ; [kiad. a Tokaj Alapítvány]. - Tokaj : Tokaj Alapítvány, 2017. - 185 p., [22] t.fol. : ill. ; 28x37 cm + mell.
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich Gusztáv, 1867
ISBN 978-963-12-9262-6 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - szőlőművelés - gazdaságföldrajz - album - hasonmás kiadás
76(439)Keleti_G. *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 911.2/.3(439Tokaj-Hegyalja) *** 094/099.07
[AN 3707633]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2018.
Tündérkert ezüstje (angol)
   The silver of fairyland : a Transylvanian thaler collection in the Magyar Nemzeti Bank / ed. in chief Csaba Tóth ; [transl. Alan Cambell, Beatrix Romhányi] ; [publ. by Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2017. - 239 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 978-615-5318-15-3 kötött
Erdély - pénzverés - 16. század - 17. század - fémpénz
737.1(439.21)"15/16" *** 336.746(439.21)"15/16"
[AN 3704804]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2018.
Vincze Bálint (1959-)
   Genuin / fotó Bálint Vincze ; [kiad. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.]. - 2. kiad. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 2017. - 180 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3084-3)
Magyarország - természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Vincze_B. *** 77.042/.043 *** 502(439)(084.12)
[AN 3704605]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2018.
   Vintage selection, 2017 : Attalai, Gáyor, Hajas, Halász, Kálmán, Kertész, Kinszki, Langer, Lengyel, Lőrinczy, Maurer, Molnar, Perneczky, Rákóczy, Szombathy, Türk / [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2017. - [67] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9800-19-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század
73/76(439)"19"
[AN 3704959]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2018.
Wehner Tibor (1948-)
   Az utolsó óra: mindig üt = The last hour is always struck / Wehner Tibor. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 59 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-615-5456-33-6 kötött
Szlávics László (ifj.) (1959-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szlávics_L.,_ifj.
[AN 3704658]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4250 /2018.
Cantagrel, Gilles (1937-)
Passion Bach (magyar)
   Bach-szenvedély / Gilles Cantagrel ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Holnap, 2017. - 219 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-172-0 fűzött : 3500,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 3705602]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2018.
Cseh Tamás (1943-2009)
   Cseh Tamás : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Budapest : Európa, 2018. - 359, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-841-0 kötött : 4299,- Ft
Cseh Tamás (1943-2009)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Cseh_T.(047.53)
[AN 3708848]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2018.
Goldmark Károly (1830-1915)
Erinnerungen aus meinem Leben (magyar)
   Emlékek életemből / Goldmark Károly ; [ford., az életrajzi áttekintést és a műjegyzéket kész. Kecskeméti István] ; [... a képeket vál., ... a jegyzeteket és az utószót írta Mikusi Balázs] ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Gondolat : OSZK, 2017. - 219 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. - Műjegyzék: p. 197-212.
ISBN 978-963-693-762-1 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-200-671-0
Goldmark Károly (1830-1915)
Magyarország - Európa - zeneszerző - zenei élet - német irodalom - 19. század - századforduló - memoár
78.071.1(439)(092)Goldmark_K.(0:82-94) *** 78.05(4)"185/191"(0:82-94) *** 830-94(439)=945.11
[AN 3706146]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2018.
Tótfalusi István (1936-)
   A Nibelung-sztori [elektronikus dok.] / Tótfalusi István ; Schmal Róza rajz. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3577-1
skandináv népek ősvallása - mitológia - operakalauz - elektronikus dokumentum
782.1(036) *** 293 *** 398.224(48)
[AN 3708478]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4254 /2018.
Karácsonyi Zsolt (1977-)
   A gép, ha visszanéz : mítosz, média, színház : kritikák, tanulmányok / Karácsonyi Zsolt. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 178, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-80-2 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - irodalomkritika - színházi kritika
792.091(498.4)"200/201"(0:82-95) *** 894.511(498)(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3705151]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2018.
Simon V. László (1935-)
   Radványi Gézával, Márai Sándor testvérével úton valahol Európában / Simon V. László. - Budaörs : Simon V. L., 2017. - 294 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0556-0 fűzött : 2999,- Ft
Radványi Géza (1907-1986)
Magyarország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Radványi_G.
[AN 3705824]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2018.
   Táncolok, amíg élek : Cselik Mária, a néptánc mestere / [... szerk.] Tamás László ; [... kiad. Kalocsa Népművészetéért Alapítvány, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár]. - [Kalocsa] : Kalocsa Népművészetéért Alapítvány : Kalocsa Kult. Közp. és Kvt., cop. 2017. - 69 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Az előszó angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-00-0630-7 kötött
Cselik Mária (1944-)
Magyarország - néptánc - táncművész - 20. század - 21. század
793.31.02(439)(092)Csellik_M.
[AN 3705379]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2018.
Tóth Péter Pál (1960-)
   A Gulyás testvérek : pálya és kép / Tóth Péter Pál ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 324 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 301-316.
ISBN 978-615-5464-66-9 kötött : 4800,- Ft
Gulyás Gyula (1944-)
Gulyás János (1946-)
Magyarország - filmrendező - dokumentumfilm - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
791.43.071.1(439)(092)Gulyás_Gy. *** 791.43.071.1(439)(092)Gulyás_J. *** 791.43-92(439)"196/201"
[AN 3704695]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4258 /2018.
Bart István (1944-)
Amerikai - magyar kulturális szótár (bőv. kiad.)
   Amerikai kulturális szótár / Bart István. - 2. átd., jav., bőv. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2017. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6459-0 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - angol nyelv - magyar nyelv - amerikanizmus - művelődéstörténet - kétnyelvű szótár
801.323=20(73)=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11 *** 930.85(73)(031)
[AN 3705604]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4259 /2018.
   Megértés és megértetés : a magyarázat a bölcsészettudományokban / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Gondolat, 2017. - 119 p. ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-808-6 kötött : 2500,- Ft
tudományos módszertan - ismeretelmélet - megértés - bölcsészettudomány
82.01 *** 800.1 *** 39.001 *** 001.8 *** 165
[AN 3706077]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2018.
   Nemzeti irodalom, kánon, iskola / [szerk. Erős Kinga és Kiss Gy. Csaba]. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 99, [4] p. ; 20 cm
A Budapesten, 2013. jan. 31-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-81-9 fűzött : 2000,- Ft
Közép-Európa - irodalomelmélet - irodalomtudomány - irodalomtanítás
82.01 *** 372.882(4-11)
[AN 3705156]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4261 /2018.
Arany János (1817-1882)
   7 Arany : hét vers és 200 szó : 200 éve született Arany János / [szerk. E. Csorba Csilla, Meskó Zsolt] ; [ill. Haragos Péter, Mezei Ildikó] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2017. - 92 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5517-18-1 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - magyar irodalom - író - magyar nyelv - szókincs - vers - szótár - gyermekrajz
894.511(092)Arany_J. *** 809.451.1-3 *** 741.071-053.2 *** 894.511-14
[AN 3704687]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2018.
Csontos János (1962-2017)
   Írókorzó / [riporter] Csontos János ; szerk. Szabó Mihály. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 196, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9809-90-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - televíziós műsorszám - interjú
894.511(092)(047.53) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3705123]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2018.
   Egész világhoz lángbeszédül : a 110 éve született Dsida Jenő emlékét idéző miskolci tudományos konferencia előadásai / szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2017. - 78 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2017. máj. 11-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-49-6 fűzött
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - műelemzés
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3705219]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Esterházy-kalauz [elektronikus dok.] : Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel ; A próza iskolája, 1988-2000 / Esterházy Péter leveleiből szerk. Marianna D. Birnbaum. - Szöveg (epub : 7.6 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Az első mű 2. bőv. kiadása
ISBN 978-963-14-3582-5
Magyarország - író - 20. század - 21. század - levelezés - interjú - napló - elektronikus dokumentum
894.511(092)Esterházy_P.(047.53) *** 894.511(092)Esterházy_P.(044) *** 894.511(092)Esterházy_P.(0:82-94)
[AN 3708464]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2018.
Horváth Kornélia (1971-)
   Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben / Horváth Kornélia. - Budapest : Gondolat, 2017. - 269 p. ; 24 cm. - (Kultúra - irodalom, ISSN 2416-0717)
Bibliogr.: p. 253-269.
ISBN 978-963-693-798-0 fűzött : 3000,- Ft
Petri György (1943-2000)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Petri_Gy.
[AN 3706083]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2018.
Kabán Annamária (1953-)
   Tárt kapukhoz fényösvény viszen : Dsida Jenő költészete és műfordításai / Kabán Annamária, Mózes Huba ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - Szanda : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2018. - 371 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-96-3 fűzött : 2000,- Ft
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - műelemzés
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3705164]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2018.
Kada Erika (1962-)
   Tündér-határon túl : Áprily Lajos vallásos költészete / Kada Erika ; [ill. Bella Rózsa] ; [kiad. a Kecskeméti Református Egyházközség]. - Kecskemét : Kecskeméti Református Egyházköz., 2017. - 184 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-12-9030-1 kötött : 2900,- Ft
Áprily Lajos (1887-1967)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Áprily_L.
[AN 3705803]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2018.
Márkus Béla (1945-)
   Gál Sándor / Márkus Béla. - [Budapest] : MMA, 2017. - 447 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 411-423.
ISBN 978-615-5464-84-3 kötött : 3400,- Ft
Gál Sándor (1937-)
Felvidék - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(437.6)(092)Gál_S.
[AN 3704762]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2018.
Nagy Imre (1940-)
   Várkonyi Nándor : portré és tabló / Nagy Imre. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2017. - 333, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.: p. 313-323.
ISBN 978-615-5553-37-0 kötött : 3200,- Ft
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Magyarország - író - szerkesztő - 20. század
894.511(092)Várkonyi_N. *** 070(439)(092)Várkonyi_N.
[AN 3705923]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2018.
Sturm László (1967-)
   Vas István / Sturm László. - [Budapest] : MMA, 2017. - 351 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 344-351.
ISBN 978-615-5464-83-6 kötött : 3400,- Ft
Vas István (1910-1991)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Vas_I.
[AN 3704757]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2018.
   A szavak vándorköszörűse : a 75 éves Péntek Imre köszöntése / [szerk. Zsille Gábor]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2017. - 157, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-78-9 fűzött
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Péntek_I.
[AN 3705193]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2018.
Szilágyi Márton (1965-)
   "Mi vagyok én?" : Arany János költészete / Szilágyi Márton. - Budapest : Kalligram, 2017. - 320 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-310.
ISBN 978-963-468-031-4 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3703877]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2018.
Vasy Géza (1942-)
   Világképek és válaszutak / Vasy Géza. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 332, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-79-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3705243]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4274 /2018.
Abbott, Rachel (1952-)
Stranger child (magyar)
   Idegen gyerek [elektronikus dok.] / Rachel Abbott ; ford. Tóth Attila. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-04-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3705424]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2018.
Arlidge, M. J. (1974-)
Hide and seek (magyar)
   Bújócska : [Helen Grace 6] / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 353, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-509-8 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3705002]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2018.
Aveyard, Victoria (1990-)
King's cage (magyar)
   A király ketrece / Victoria Aveyard ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 553 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-542-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3705109]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2018.
Babnik, Gabriela (1979-)
Sušna doba (magyar)
   Száraz évszak [elektronikus dok.] / Gabriela Babnik ; Gállos Orsolya fordítása. - Szöveg (epub : 540 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-723-5
szlovén irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.3-31=945.11
[AN 3706459]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2018.
Back, Jean (1953-)
Amateur (magyar)
   Amatőr [elektronikus dok.] : kisregény / Jean Back ; Ódor László fordítása. - Szöveg (epub : 487 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-720-4
luxemburgi irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
830.121.42-31(435.9)=945.11
[AN 3706475]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2018.
Backman, Fredrik (1981-)
Björnstad (magyar)
   Mi vagyunk a medvék [elektronikus dok.] / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148621. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-546-0 (mobi)
ISBN 978-963-324-545-3 (epub)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3706880]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2018.
Báthori Csaba (1956-)
   Színről színre : új versfordítások / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2017. - 125, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-732-7 fűzött : 1990,- Ft
világirodalom - vers - antológia
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3706070]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2018.
Bourdeaut, Olivier (1980-)
En attendant Bojangles (magyar)
   Merre jársz, Bojangles? [elektronikus dok.] / Olivier Bourdeaut ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 812 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3568-9
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3708296]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2018.
Bradley, Alan (1938-)
The dead in their vaulted arches (magyar)
   A halott madarak nem énekelnek / Alan Bradley ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 311 p. ; 21 cm. - (Flavia de Luce rejtélyei). (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-736-7 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3705256]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2018.
Brierley, Saroo (1981-)
A long way home (magyar)
   Oroszlán [elektronikus dok.] : egy megtalált élet története / Saroo Brierley és Larry Buttrose. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Babits Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-665-9
Brierley, Saroo (1981-)
ausztrál irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(94)=945.11
[AN 3708064]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2018.
Bronsky, Alina
Baba Dunjas letzte Liebe (magyar)
   Baba Dunya utolsó szerelme : levelek Csernobilból / Alina Bronsky ; [ford. Borbásné Juhász Mária]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-66-5 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3705568]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2018.
Brown, Sandra (1948-)
Love's encore (magyar)
   Hiába menekülsz! / Sandra Brown ; [ford. Lorschy Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-331-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708556]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2018.
Capella, Anthony (1962-)
The various flavours of coffee (magyar)
   A kávék költője / Anthony Capella ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 547 p. ; 21 cm
Megj. "A kávé sokféle aromája" címmel is
ISBN 978-963-9973-58-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3707726]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2018.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol [elektronikus dok.] / Dante ; ford. és jegyzetekkel ell. Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Színház az egész)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Fősorozata: Színház az egész.
ISBN 978-963-14-3628-0
olasz irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
850-131=945.11
[AN 3708513]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2018.
Darkness (magyar)
   Sötétség : huszonöt modern horrornovella / szerk. Ellen Datlow. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 502 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-577-7 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3705097]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2018.
Dautbegović Krajinović, Jozefina (1948-2008)
Vrijeme vrtnih strašila (magyar)
   Madárijesztők idején [elektronikus dok.] / Jozefina Dautbegović Krajinović ; Szabó Palócz Attila fordítása. - Szöveg (epub : 496 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-729-7
horvát irodalom - vers - elektronikus dokumentum
886.2-14=945.11
[AN 3706441]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2018.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Ange Pitou (magyar)
   Ange Pitou [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (mobi : 3.8 MB) (epub : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148601. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-167-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-166-1 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3706701]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2018.
Evanovich, Janet (1943-)
The job (magyar)
   A nagy meló / Janet Evanovich és Lee Goldberg ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 295 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-751-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3705272]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2018.
Foley, Lucy
The invitation (magyar)
   A meghívó / Lucy Foley ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 431 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-755-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3705248]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2018.
Follett, Ken (1949-)
A column of fire (magyar)
   A tűzoszlop : Kingsbridge-trilógia III. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 922 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-506-7 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3705007]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2018.
Frost, Mark (1953-)
Twin Peaks (magyar)
   Twin Peaks : az utolsó dosszié / Mark Frost. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 149, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-293-695-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - televíziós műsorszám
820-31(73)=945.11
[AN 3705949]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2018.
Gabaldon, Diana (1952-)
Drums of autumn (magyar)
   Drums of autumn : őszi dobszó : az Outlander-sorozat negyedik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 2 db ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-763-5 fűzött : 6499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708890]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 604, [3] p.
[AN 3708895] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 579, [3] p.
[AN 3708897] MARC

ANSEL
UTF-84296 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején [elektronikus dok.] / Gabriel García Márquez ; ford. Székács Vera. - Szöveg (epub : 962 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1990
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2016
ISBN 978-963-14-3498-9
kolumbiai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31(861)=945.11
[AN 3708499]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2018.
Garwood, Julie (1946-)
Wired (magyar)
   A tökéletes jelölt / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-522-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3705008]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2018.
Glines, Abbi
Sometimes it lasts (magyar)
   Te vagy nekem a jövő : [a Sea Breeze sorozat ötödik kötete] / Abbi Glines ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 255 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-734-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3705372]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2018.
Gounelle, Laurent (1966-)
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi (magyar)
   A benned rejlő kincs / Laurent Gounelle ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-17-1 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3705570]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2018.
Gounelle, Laurent (1966-)
Le jour où j'ai appris à vivre (magyar)
   A nap, amikor megtaláltam a boldogságot / Laurent Gounelle ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-98-6 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3705580]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2018.
Grey, Melissa
The shadow hour (magyar)
   Az árny órája : [midnight trilógia] / Melissa Grey ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 447 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-757-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3705242]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2018.
Heijermans, Herman (1864-1924)
   Blöff [elektronikus dok.] / Hermann Heyermans ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 620 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-976-0 (epub)
ISBN 978-963-398-977-7 (mobi)
holland irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.31-31=945.11
[AN 3700675]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2018.
Hochgatterer, Paulus (1961-)
Die Süsse des Lebens (magyar)
   Az élet édessége [elektronikus dok.] / Paulus Hochgatterer ; Szalai Lajos fordítása. - Szöveg (epub : 621 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148554. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-713-6
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3706479]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2018.
Holmberg, Charlie N. (1988-)
The glass magician (magyar)
   Az üvegmágus : A papírmágus trilógia II. / Charlie N. Holmberg ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-550-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3705168]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2018.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never (magyar)
   Never, never : soha, de soha / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 173 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-923-3 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3707927]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2018.
Jackson, Sophie
An ounce of hope (magyar)
   Egy csepp remény / Sophie Jackson ; [ford. Lukács Andrea]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 467 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-822-2 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3707680]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2018.
Jenkins, Herbert George (1876-1923)
John Dene of Toronto (magyar)
   West kisasszony diadala [elektronikus dok.] / Herbert George Jenkins ; ford. Pálföldy Margit. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 696 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-986-9 (epub)
ISBN 978-963-398-987-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3700690]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2018.
Jeter, K. W.
The mandalorian armor (magyar)
   A mandalori páncél : A fejvadász háborúk 1. / K. W. Jeter ; [ford. Békési József]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 358, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-408-6 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708570]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2018.
Kenner, Julie (1965-)
Ignited (magyar)
   Izzó vágy [elektronikus dok.] / J. Kenner. - Szöveg (epub : 864 KB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Ford. Márton Andrea. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-664-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3708120]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2018.
Kramp, Ralf (1963-)
Wenn Goldfinger rauskommt (magyar)
   Az arany ujjak rejtélye / Ralf Kramp ; [ford. Szőcs Petra]. - Budapest : Dóm K., cop. 2017. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7644-2 fűzött : 2480,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-7645-9)
német irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3705713]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2018.
Krauss, Nicole (1974-)
The history of love (magyar)
   A szerelem története [elektronikus dok.] / Nicole Krauss. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Ford. Mesterházi Mónika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3557-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3707898]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2018.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Seduction (magyar)
   Csábítás / Amanda Quick ; [ford. Keszthelyi Klára]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-338-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708548]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2018.
Kristian, Giles (1975-)
Wings of the storm (magyar)
   A vihar szárnyai : [Sigurd-saga 3.] / Giles Kristian ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 316, [9] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-558-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.6=945.11
[AN 3705171]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2018.
Kulper, Kendall
Drift & dagger (magyar)
   A mágikus tolvaj / Kendall Kulper ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 351 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-888-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3705348]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2018.
Lagercrantz, David (1962-)
Mannen som sökte sin skugga (magyar)
   Mint az árnyék [elektronikus dok.] / David Lagercrantz ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (mobi : 987 KB) (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Millennium sorozat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148620. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-535-4 (mobi)
ISBN 978-963-324-534-7 (epub)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3706871]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2018.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Legenden om julrosorna (magyar)
   A karácsonyi rózsa legendája / Selma Lagerlöf ; [ford. Kőrösiné Merkl Hilda]. - [Budapest] : Kairosz, 2017. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-909-0 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - elbeszélés
839.7-32=945.11
[AN 3705863]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2018.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - 5. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2015. - 430, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3707728]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2018.
Lippet, Johann (1951-)
Das Feld räumen (magyar)
   Megtisztítani a földet : regény / Johann Lippet ; [ford. Vincze Ferenc] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2017. - 236, [3] p. ; 23 cm
A "Die Tür zur hinteren Küche" c. mű folytatása
Fűzött : 2250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-728-0)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3706290]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2018.
Lockhart, E. (1967-)
Genuine fraud (magyar)
   Szemfényvesztés / E. Lockhart ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 326, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-070-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3705178]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2018.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Posmertnyj obraz (magyar)
   Egy halott portréja / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2017. - 222 p. ; 21 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-615-80524-3-6 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3705734]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
A feast for crows (magyar)
   Varjak lakomája : A tűz és jég dala ciklus negyedik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás, Novák Gábor]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 891, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-090-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708469]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : A tűz és jég dala ciklus első kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás] ; [a fordítást átd. Novák Gábor]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2017. - 925, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-087-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708462]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
A storm of swords (magyar)
   Kardok vihara : A tűz és jég dala ciklus harmadik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2017. - 1182 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-088-5 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708468]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2018.
McCarthy, Cormac (1933-)
Child of God (magyar)
   Isten gyermeke [elektronikus dok.] / Cormac McCarthy ; ford. Morcsányi Júlia. - Szöveg (epub : 720 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3569-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3708318]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2018.
Morgan, Kass (1984-)
The 100 : homecoming (magyar)
   100 : hazatérés / Kass Morgan ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 311 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-854-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3705255]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2018.
Mothes, Ulla (1964-)
Heimliche Rache (magyar)
   A titkos bosszú / Ulla Mothes ; [ford. Herold Eszter]. - Budapest : Dóm K., cop. 2017. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7645-9 fűzött : 2480,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-7644-2)
német irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3705712]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2018.
Murakami Haruki (1949-)
Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto (magyar)
   Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : memoár / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - 4. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2017, cop. 2012. - 166, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-81-7 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - futás - memoár
895.6-94=945.11 *** 796.422(0:82-94)
[AN 3707984]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Tørst (magyar)
   Szomjúság [elektronikus dok.] / Jo Nesbø ; ford. Petrikovics Edit. - Szöveg (mobi : 1 MB) (epub : 980 KB). - [Budapest] : Animus, 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148618. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-538-5 (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-324-537-7*) (epub)
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3706860]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2018.
Niven, Jennifer (1968-)
Holding up the universe (magyar)
   Veled teljes a világ / Jennifer Niven ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-866-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3705268]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2018.
Pan Karp
   Ponty úr a fekete madár ellen = Herr Karpfen gegen den Schwarzen Vogel = Mister Carp versus the black fish killer / Pan Karp ; ill. Zbigniew Piszczako ; [kiad. ... a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály]. - 2. jav. kiad. - Budapest : FM Horgászati és Halgazdálkodási Főoszt., 2017 . - [43] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5673-23-8 kötött
lengyel irodalom - gyermekirodalom - mese - többnyelvű dokumentum
884-34(02.053.2)=945.11=20=30
[AN 3704636]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2018.
Peretti, Frank E. (1951-)
Tilly (magyar)
   Tilly / Frank Peretti ; [ford. Kállainé Falus Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2001. - 114 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-55-0 fűzött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3705567]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
Lone wolf (magyar)
   Magányos farkas [elektronikus dok.] / Jodi Picoult ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-666-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3708056]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2018.
Pons, Lele (1996-)
Surviving high school (magyar)
   Éld túl a sulit : egy online díva naplója / Lele Pons, Melissa de la Cruz ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 271 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-857-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3705261]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2018.
Pullman, Philip (1946-)
The book of dust (magyar)
   A por könyve : la belle sauvage / Philip Pullman ; Chris Wormell rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 478, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-059-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3705084]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2018.
Pullman, Philip (1946-)
Northern lights (magyar)
   Az arany iránytű : [Északi fény trilógia 1.] / Philip Pullman. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 388, [3] p. ; 20 cm
Ford. Borbás Mária. - Megj. "Északi fény" címmel is
ISBN 978-963-432-050-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3705039]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2018.
Quinn, Julia (1970-)
The girl with the make-believe husband (magyar)
   Szerelem postafordultával : [a Rokesby család-sorozat második kötete] / Julia Quinn ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-541-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3705025]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2018.
Reichs, Brendan
Nemesis (magyar)
   Nemezis projekt : az első szakasz / Brendan Reichs ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 431 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-850-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3705324]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Come sundown (magyar)
   Naplemente idején / Nora Roberts ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 608 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-565-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3705015]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2018.
Rothmann, Ralf (1953-)
Im Frühling sterben (magyar)
   Tavasszal meghalni [elektronikus dok.] / Ralf Rothmann ; ford. Szijj Ferenc. - Szöveg (epub : 739 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3567-2
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3708288]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2018.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El prisionero del cielo (magyar)
   A mennyország fogságában / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2016. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-529-7 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3707673]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2018.
Sachar, Louis (1954-)
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2017, cop. 2016. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-469-2 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3707744]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2018.
Scarrow, Simon (1962-)
Invader (magyar)
   A hódító [elektronikus dok.] : Horatius Figulus optio / Simon Scarrow és T. J. Andrews ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Debrecen] : Gold Book, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-455-2
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3706508]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Szöveg (epub : 625 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Színház az egész)
Főcíma címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3625-9
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3708589]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Lear (magyar)
   Lear király [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Szöveg (epub : 855 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Színház az egész)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3627-3
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3708590]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
The tempest (magyar)
   A vihar [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Szöveg (epub : 600 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Színház az egész)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3626-6
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3708867]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2018.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
Are you afraid of the dark? (magyar)
   Félsz a sötétben? / Sidney Sheldon ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 430, [1] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-627-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708471]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2018.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Manaraga (magyar)
   Manaraga / Vlagyimir Szorokin ; ford. M. Nagy Miklós. - Budapest : Gondolat, 2017. - 197 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-786-7 fűzött : 2800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3705660]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2018.
Statovci, Pajtim (1990-)
Kissani Jugoslavia (magyar)
   Macskám, Jugoszlávia [elektronikus dok.] / Pajtim Statovci ; [ford. Huotari Olga]. - Szöveg (epub : 943 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3558-0
finn irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.541-31=945.11
[AN 3707838]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Jewels (magyar)
   Ékszerek / Danielle Steel ; [ford. Losonci Gábor]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 362, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-346-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708541]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
The klone and I (magyar)
   A klón és én / Danielle Steel ; [ford. Bánki Bálint]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-348-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708532]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Miracle (magyar)
   Csoda / Danielle Steel ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-344-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708540]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
One day at a time (magyar)
   Eljön az a nap / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-345-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708537]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
The ring (magyar)
   A gyűrű / Danielle Steel ; [ford. Ocsovainé Kaán Judit, Simó György és Valló Zsuzsa]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 395 p. ; 20 cm
Megj. "Az aranyhajú lány" címmel is
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708535]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2018.
Stone, Tamara Ireland
Click'd (magyar)
   Klikk : találd meg a párod! / Tamara Ireland Stone ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-889-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3705265]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2018.
Sutherland, Krystal (1990-)
Our chemical hearts (magyar)
   A szerelem kémiája / Krystal Sutherland ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-856-2 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3705318]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2018.
Svěrák, Zdeněk (1936-)
Nové povídky (magyar)
   Kettős látás [elektronikus dok.] / Zdeněk Svěrák ; Forgács Ildikó fordítása. - Szöveg (epub : 450 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148551. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-722-8
cseh irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
885.0-32=945.11
[AN 3706466]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2018.
Tartt, Donna (1963-)
The secret history (magyar)
   A titkos történet / Donna Tartt ; ford. Greskovits Endre. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2017. - 486 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-418-0 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3707671]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2018.
Tiller, Carl Frode (1970-)
Innsirkling 3 (magyar)
   Bekerítés 3 / Carl Frode Tiller ; ford. A. Dobos Éva. - Budapest : Gondolat, 2017. - 377, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-725-6 fűzött : 3800,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3706089]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2006. - 311 p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9552-4 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3707676]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Unfinished tales of Númenor and Middle-Earth (magyar)
   Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről / J. R. R. Tolkien ; [ford. Szántó Judit ..., Koltai M. Gábor ...]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 1995. - 787 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A Gyűrű keresése" címmel is
ISBN 978-963-07-9502-9 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3707723]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2018.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Anna Karenina (magyar)
   Anna Karenina / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-406-576-0 kötött : 5990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3705010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 492 p.
[AN 3705016] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 429 p.
[AN 3705018] MARC

ANSEL
UTF-84362 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 825 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148597. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-175-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-174-6 (epub)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3706680]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
Les frères Kip (magyar)
   A két Kip testvér [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 659 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148599. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-171-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-170-8 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3706682]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2018.
Waines, A. J. (1959-)
Girl on a train (magyar)
   Lány egy vonaton [elektronikus dok.] / A. J. Waines ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-70-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3705429]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2018.
Ware, Ruth (1977-)
The woman in cabin 10 (magyar)
   A nő a tízes kabinból / Ruth Ware ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-548-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3705116]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2018.
Watson, Tom (1962-)
Cats in the city (magyar)
   Pálcikacica és a nagyváros / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-860-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3705298]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2018.
Weidenheim, Johannes (1918-2002)
Pannonische Novelle (magyar)
   Pannon regény [elektronikus dok.] : Katharina D. élete / Johannes Weidenheim ; Komáromi Sándor fordítása. - Szöveg (epub : 325 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-721-1
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3706473]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2018.
Whitman, Marina von Neumann (1935-)
The Martian's daughter (magyar)
   A marslakó lánya : emlékirat / Marina von Neumann Whitman ; [ford. Rajki András]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2016. - 334, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-161-9 kötött : 3990,- Ft
Neumann János (1903-1957)
Whitman, Marina von Neumann (1935-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - matematikus - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 51(73)(=945.11)(092)Neumann_J.(0:82-94) *** 330(73)(092)Whitman,_M._von_Neumann(0:82-94)
[AN 3707663]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2018.
Williams, Valentine (1883-1946)
The gold comfit box (magyar)
   Az arany szelence [elektronikus dok.] / Valentine Williams. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 389 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148569. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-118-3 (mobi)
ISBN 978-963-474-117-6 (epub)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3706537]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2018.
Yanagihara, Hanya
A little life (magyar)
   Egy kis élet / Hanya Yanagihara ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 783 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-864-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3705368]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2018.
Zola, Émile (1840-1902)
Germinal (magyar)
   Germinal / Émile Zola ; [ford. Bartócz Ilona]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 526, [1] p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8722-6 fűzött : 1490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3707738]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4372 /2018.
Acsai Roland (1975-)
   A betondzsungel könyve / Acsai Roland ; ... ill. Vigovszky Rita. - Budapest : Holnap, 2017. - 163, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-349-069-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3705611]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2018.
Antal Balázs (1977-)
   Le [elektronikus dok.] / Antal Balázs. - Szöveg (epub : 355 KB). - Budapest : FISZ, 2017. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 44.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-7043-96-3)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3704836]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2018.
Balázsy Panna (1967-)
   Csúcsszuper / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 92 p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 6. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-416-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702406]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az üstökös lángja. - 9. kiad. - [2017], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 411-420.
ISBN 978-963-426-137-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3707664] MARC

ANSEL
UTF-84376 /2018.
Bányai D. Ilona
   A vér jogán [elektronikus dok.] / Bányai D. Ilona. - Szöveg (epub : 602 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-459-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706528]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2018.
Barczikay Lilla
   Szobortánc [elektronikus dok.] / Barczikay Lilla. - Szöveg (epub : 252 KB). - [Budapest] : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706423]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2018.
Barna T. Attila (1971-)
   November baglya mellemen / Barna T. Attila. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 61, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-93-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705163]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2018.
Bencsik Attila (1947-)
   Holnemvolt én : versek, 1980-2015 / Bencsik Attila. - Budapest : Flaccus : Szerző, 2017. - 713 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5278-37-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705122]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2018.
Benkő László (1952-)
   Vér és kereszt / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 3 db ; 21 cm
ISBN 978-963-267-035-5
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3676297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A hatalom ereje. - 420, [3] p.
ISBN 978-963-267-329-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3705308] MARC

ANSEL
UTF-84381 /2018.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet [elektronikus dok.] : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 5. kiad. - Szöveg (epub : 708 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1992
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3189-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3707909]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2018.
Bognár Péter (1982-)
   A fényes rend [elektronikus dok.] / Bognár Péter. - Szöveg (epub : 706 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3563-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3707821]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2018.
Csabai László (1969-)
   Szindbád, a forradalmár [elektronikus dok.] : nyolc év Misáéknál : regény / Csabai László. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3586-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708313]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2018.
Csala László
   Mókuskerék / Csala László. - Miskolc : Bíbor K., 2017. - 287, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5536-48-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3705152]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2018.
Csáth Géza (1887-1919)
   Sötét örvénybe süllyedek [elektronikus dok.] : naplófeljegyzések és visszaemlékezések, 1914-1919 / Csáth Géza ; sajtó alá rend. Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály ; az utószót írta Molnár Eszter Edina. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3645-7
Csáth Géza (1887-1919)
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3707936]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2018.
   Csodaszép esti mesék : olvasásra és felolvasásra. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-10-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3707618]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2018.
Czigány György (1931-)
   Ezer mondat és karácsony / Czigány György. - Budapest : Kairosz, 2017. - 171 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-877-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3705212]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2018.
Dallos Sándor (1901-1964)
   Aranyecset : életrajzi regény / Dallos Sándor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 541 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332). (Festői sorsok)
ISBN 978-963-457-138-4 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3708806]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2018.
Deres Kornélia (1987-)
   Bábhasadás / Deres Kornélia. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 70, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-609-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708488]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2018.
Dienes Ottó (1937-)
   A krokodil torkában : breviárium az ezredfordulóról : esszék, versek, rajzok, festmények és faszobrok / Dienes Ottó ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2017. - 480 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9830-64-6 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 73/76(439)(092)Dienes_O. *** 894.511-4
[AN 3705904]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2018.
   Down fell the statue of Goliath : Hungarian poets and writers on the Revolution of 1956 / sel. by János Oláh and Katalin Mezey ; ... ed. Csilla Bertha ; [publ. by the] ... Hungarian Academy of Arts. - [Budapest] : MMA, 2017. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5464-64-5 fűzött
1956-os forradalom - magyar irodalom - antológia - fordítás
894.511-822=20 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 3704907]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2018.
   Down fell the statue of Goliath : Hungarian poets and writers on the Revolution of 1956 / sel. by János Oláh and Katalin Mezey ; ... ed. Csilla Bertha ; [publ. by the ... Hungarian Academy of Arts]. - Rev. ed. - [Budapest] : Hung. Review : MMA, 2017. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8675-5 fűzött
1956-os forradalom - magyar irodalom - antológia - fordítás
894.511-822=20 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 3708886]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2018.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2014. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3673566]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2018.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2014. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708826]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2018.
Ferdinandy György (1935-)
   Az ingázás dicsérete / Ferdinandy György. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 366, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 345-366.
ISBN 978-963-9809-82-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3705143]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2018.
Gömöri György (1934-)
   Az ajtó monológja / Gömöri György. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 69, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-84-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705142]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Harminc év napsütés [elektronikus dok.] : egy csendes kalendárium / Grecsó Krisztián. - Szöveg (epub : 723 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3630-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3708591]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2018.
Haász János (1974-)
   Felnőtteknek nem [elektronikus dok.] / Haász János ; Merényi Dániel (Grafitember) rajz. - Szöveg (epub : 5.8 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-092-3
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3708152]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2018.
Hajnal Andrea
   Ééés? / Hajnal Andrea. - Szeged : Hajnal A., 2017. - 476 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7867-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3705287]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2018.
Hartmann Miklós
   A széna illata / Hartmann Miklós. - [Zalaegerszeg] : Hartmann M., cop. 2017. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 978-963-12-9946-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3705843]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2018.
Havasréti József (1964-)
   Nem csak egy kaland [elektronikus dok.] / Havasréti József. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3581-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708307]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2018.
Hevesi Judit (1990-)
   Holnap ne gyere [elektronikus dok.] / Hevesi Judit. - Szöveg (epub : 681 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3564-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3707814]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2018.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   A szelídek városa / Horkay Hörcher Ferenc ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - Szanda : Guttenberg P. Népfőisk. ; [Budapest] : Orpheusz, 2018. - 118, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-97-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705221]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2018.
Horváth Viktor (1962-)
   Tankom [elektronikus dok.] / Horváth Viktor. - Szöveg (epub : 787 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3643-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3707924]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2018.
   A Hulladék-tengeren innen és túl : az FKF Nonprofit Zrt. gyermekrajz- és szépírói pályázatának alkotásai / [szerk. Hajdú Judit]. - [Szentendre] : A-line Kft., cop. 2017. - 223, [40] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-615-80645-1-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - környezeti tudatosság - gyermekrajz - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 741.071-053.2 *** 379.825 *** 06.063(439) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3705202]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2018.
Jeney András (1945-)
   Gyöngyökre lelni : válogatott versek / Jeney András. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2017. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-52-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705155]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2018.
Jókai Anna (1932-2017)
   Átvilágítás / Jókai Anna ; [szerk. Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 302 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5479-40-3 kötött : 3400,- Ft
Jókai Anna (1932-2017)
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3707818]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2018.
Juhász Ferenc (1928-2015)
   Breviárium / Juhász Ferenc ; [szerk. Tálas-Tamássy Tamás] ; [kiad. a Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány]. - [Biatorbágy] : Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány, 2017. - 174 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-8827-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705743]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2018.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Sárróna árnyékban, fényben : száz éve született édesanyám emlékezete / Káliz Sajtos József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2017. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5354-40-3 fűzött
Fejér megye - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439.118(0:82-94)
[AN 3705752]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2018.
Kanizsai József (1955-)
   Levelek : [novellák] / Kanizsai József. - [Nagykanizsa] : Kanizsai J., 2018. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9734-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3705895]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2018.
Kányádi Sándor (1929-)
   Három székláb / Kányádi Sándor ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-349-051-8 kötött : 1700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 3705728]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2018.
Kardos Ildikó
   Zöldkerti meseház / írta Kardos Ildikó ; [rajz. Vaszkó Niké]. - [Százhalombatta] : [Kardos I.], [2017]. - 77 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-00-0253-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3705822]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2018.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Rorate / Kelemen Erzsébet ; [... az illusztrációkat Huszti László kész.]. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 85, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-85-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705145]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2018.
Kocsis Árpád (1988-)
   Oktopusz [elektronikus dok.] : regény / Kocsis Árpád. - Szöveg (epub : 713 KB). - Újvidék : Forum ; Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3584-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708495]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2018.
Konkoly Juci, Z. (1949-)
   Lélekszirmok / Z. Konkoly Juci. - Orosháza : [Zvolenszki A.], 2017. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0709-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705837]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2018.
Kovács Zoltán (1952-)
   Első oldal / Kovács Zoltán, Megyesi Gusztáv, Váncsa István. - Budapest : Irod. Kft., 1997-2017. - 6 db ; 20 cm
Vál. az Élet és irodalom, ISSN 0424-8848, azonos c. rovatának cikkeiből
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2569360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2017. - 243 p. ; 20 cm
A 2014. jan. - 2017. okt. között megjelent cikkek
ISBN 978-963-87613-8-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vezércikk - publicisztika
894.511-92
[AN 3704849] MARC

ANSEL
UTF-84417 /2018.
Kovács-Torija Vera
   Bermuda-4 : szüleim története / Kovács-Torija Vera. - [Orosháza] : Róza & Julius K., 2017. - 527 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80888-0-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3705894]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Apám kakasa : változatok klasszikus magyar gyerekversekre : [új versekkel] / Lackfi János, Vörös István ; Molnár Jacqueline rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 175, [8] p. : ill., színes ; 26 cm
A változatok alapjául szolgáló versekkel
ISBN 978-963-437-058-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - parafrázis - gyermekvers
894.511-14.04(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3708490]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Eszkimók a lakásban : [szókimondóka 2., víz] / Lackfi János ; [ill. Hadházi Kata, Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2017. - 49 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5671-02-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3705777]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta / Lackfi János, Vörös István ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 209, [14] p. : ill., színes ; 26 cm
A változatok alapjául szolgáló versekkel
ISBN 978-963-227-973-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - parafrázis - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14(082).04
[AN 3703104]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2018.
Lappincs Levente (1988-)
   Napraforgó pálinka, avagy Parázs a tűzre! [elektronikus dok.] / Lappints Levente. - Szöveg (epub : 749 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3700493]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2018.
Lévai Lívia
   Aszit, a tavi királyfi / írta és rajz. Lévai Lívia. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2017. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
keretcím: Livi meséi
ISBN 978-615-5701-11-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3704952]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2018.
Lévai Lívia
   A királylány álma / írta és rajz. Lévai Lívia. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2017. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
keretcím: Livi meséi
ISBN 978-615-5701-10-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3704945]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2018.
Lévai Lívia
   Robág lovag és az újjáépített birodalom / írta és rajz. Lévai Lívia. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2017. - 30, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
keretcím: Livi meséi
ISBN 978-615-5701-12-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3704949]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2018.
Lipcsey Emőke (1957-)
   A vadnyúl bukfencet vet / Lipcsey Emőke. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2017. - 229 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-024-8 fűzött : 2750,- Ft
Svédország - magyar irodalom - regény
894.511-31(485)
[AN 3707956]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2018.
   Magyar állatorvos írók antológiája / [szerk. Madaras Péter, Sziebert Gergely] ; [... ill. Boros Attila] ; [közread. a] Magyar Állatorvosok Világszervezete. - Budapest : M. Állatorvosok Világszervezete : Nebih, [2017]. - 119, [2] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5747-06-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3704684]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2018.
Mangó Gabriella
   KV-monológok / Keszthelyi-Mangó Gabriella. - Budapest : [Hórusz Kft.], 2017. - 235 p. ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. [236].
ISBN 978-963-12-9791-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3705918]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 122 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 59.)
ISBN 978-963-227-951-0 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708739]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2018.
Markovich Vanda
   Péró és a mesterségek / írta Markovich Vanda ; képek Andrássy Réka. - [Budaörs] : Mapei Kft., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 23x16 cm
ISBN 978-615-00-0823-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3704867]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2018.
Meggyesi Tamás (1936-)
   Napló az életről, a hitről és a térről, ahol élünk, 2000-2015 / Meggyesi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 467 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-48-4 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3706032]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2018.
Melegáné Csóti Ágnes
   Napfogyatkozás : novellák / Ágnes M. Csóti ; [kiad. ... Takács László Irodalmi Kör ...]. - [Nagykanizsa] : Talk : [Melegáné Csóti Á.], 2017. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8888-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3705898]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2018.
Moldova György (1934-)
   A végtelen vonal : legenda a golyóstollról / Moldova György ; [közread. az] ICO. - 2. kiad. - [Budapest] : ICO ; Szentendre : Urbis, 2017, cop. 2001. - 192, [23] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-615-5289-17-0 kötött
Bíró László József (1899-1985)
Goy Andor (1895-1991)
Magyarország - feltaláló - golyóstoll - 20. század - magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-94 *** 001.894(439)(092)Bíró_L.(0:82-94) *** 001.894(439)(092)Goy_A.(0:82-94) *** 686.86
[AN 3708712]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kivilágos kivirradtig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 701 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148610. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-130-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-129-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706820]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 797 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148612. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-128-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-127-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706826]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Míg új a szerelem [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.1 MB) (epub : 810 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148613. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-126-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-125-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706829]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Móricz Zsigmond összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 602 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-122-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-121-0 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3706854]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Nem élhetek muzsikaszó nélkül [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 590 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148614. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-124-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-123-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706838]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 695 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148623. - Működési követelmények: Mobpocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-120-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-119-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706890]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pipacsok a tengeren [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 643 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148624. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-118-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-117-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706892]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rab oroszlán [elektronikus dok.] / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.4 MB) (epub : 862 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148626. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-116-6 (mobi)
ISBN 978-963-453-115-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706933]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 821 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148627. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-114-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-113-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706934]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rózsa Sándor a lovát ugratja [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.9 MB) (epub : 949 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-112-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-111-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706944]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.6 MB) (epub : 879 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148631. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-110-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-109-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706951]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Sárarany [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 759 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148596. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-177-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-176-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706675]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri [elektronikus dok.] : színdarab hat képben / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 615 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148595. - Működési követelmények: Mobipoccket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-183-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-182-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706674]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2018.
Münz András (1941-)
   Szerelemszombat és más életközeli élmények [elektronikus dok.] / Münz András. - Szöveg (epub : 634 KB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-662-8
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3708113]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2018.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Nyírj a hajamba [elektronikus dok.] : versek, 2009-2017 / Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 587 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3548-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3707877]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2018.
Nagy Éva
   Kicsi kék mozdony / írta Nagy Éva ; rajz. Bihari Beatrix-Renáta. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-33-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3705768]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2018.
Nagy János
   Mesevárban mesetár : gyermekversek, mesék / Nagy János. - Nagykanizsa : [Nagy J.], 2017. - 122 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0618-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3705913]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2018.
Nagy Zsuka (1977-)
   Küllők, sávok / Nagy Zsuka ; [... az illusztrációkat Fekete József Jofo kész.]. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 127, [4] : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9809-86-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705226]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2018.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - [5. kiad.]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707734]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2018.
Nemere István (1944-)
   A boldogság ára [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.9 MB) (mobi : 5.2 MB) (epub : 3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148643. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-102-9 (pdf)
ISBN 978-963-453-101-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-100-5 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3706978]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2018.
Nemere István (1944-)
   Engem senki sem szeret [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.2) (mobi : 4.8 MB) (epub : 2.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148681. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Edition
ISBN 978-963-453-093-0 (pdf)
ISBN 978-963-453-092-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-091-6 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3707121]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2018.
Nemere István (1944-)
   Háromszor három halál / Nemere István. - Budapest : Detektív K., 2017. - 217, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80524-2-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3705731]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2018.
Nemere István (1944-)
   Ház a hegytetőn / Melissa Moretti. - 2. kiad. - Szarvas : Adamo Books, 2017. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-202-6 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708690]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2018.
Nemere István (1944-)
   A máltai szerető [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (mobi : 5.8 MB) (epub : 3.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148646. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-099-2 (pdf)
ISBN 978-963-453-098-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-097-8 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3707000]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2018.
Nemere István (1944-)
   A szerelem koldusa [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 986 KB) (mobi : 3.1 MB) (epub : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148647. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-096-1 (pdf)
ISBN 978-963-453-095-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-094-7 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3707007]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2018.
Novák Vica
   Minka és a felhőfoltozók / Novák Vica ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-259-6 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3705264]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2018.
Oravecz Imre (1943-)
   A rög gyermekei [elektronikus dok.] / Oravecz Imre. - Budapest : Magvető, 2016-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3642464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kaliforniai fürj. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3549-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3707857] MARC

ANSEL
UTF-84460 /2018.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon [elektronikus dok.] / Ottlik Géza. - Szöveg (epub : 919 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-14-2777-6)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708881]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2018.
Pál István (1936-)
   Csodálatos Magyarország : versek / Pál István. - Vác : [Pál I.], 2017. - 173 p., [17] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7649-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707810]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2018.
Pál Sándor Attila (1989-)
   Düvő [elektronikus dok.] : dalok, énekek, balladák és táncok / Pál Sándor Attila. - Szöveg (epub : 712 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3560-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3707841]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2018.
Para-Kovács Imre (1965-)
   Orbánság aranya : narancskönyv / Para-Kovács, Váncsa, Farkasházy ; Marabu rajz. - [Budapest] : Hócipő Kft., cop. 2017. - 326, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80877-0-4 fűzött : 2999,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - magyar irodalom - humor - ezredforduló - 21. század - publicisztika - idézetgyűjtemény
894.511-92 *** 32(439)(092)Orbán_V.(0:82-92)
[AN 3704991]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2018.
Parancs János (1937-1999)
   A szó maradt : válogatott versek / Parancs János ; [vál. és szerk. Tálas-Tamássy Tamás] ; [közread. a Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány]. - [Biatorbágy] : Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány, 2017. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9639-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705819]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2018.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Létbüfé [elektronikus dok.] : őszológiai gyakorlatok / Parti Nagy Lajos. - Szöveg (epub : 676 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-14-3642-6)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3708921]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2018.
Pataki Éva (1954-)
   Nőből is megárt a nagymama : fejlődésregény / Pataki Éva. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2012. - 313, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-223-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708841]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2018.
Pirosné Pozdora Enikő
   Patti : [egy airedale terrier igaz történetei szövegértő feladatokkal] / Pirosné Pozdora Enikő. - Budapest : [Piros B. S-né], 2017. - 60 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Irka és cerka)
ISBN 978-615-00-0666-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - szövegértés - írás- és olvasástanítás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.416.2
[AN 3707951]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2018.
Potozky László (1988-)
   Égéstermék [elektronikus dok.] : regény / Potozky László. - Szöveg (epub : 734 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2982-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708901]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló / Rejtő Jenő. - Szarvas : Adamo Books, 2017. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-137-1 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3708678]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2018.
Smith, Cathrin
   Teremtők [elektronikus dok.] / Cathrin Smith. - Szöveg (epub : 1 MB) (prc : 665 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148751. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3707409]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2018.
Spiró György (1946-)
   Kőbéka [elektronikus dok.] : mesély / Spiró György. - Szöveg (epub : 741 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3646-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3707941]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2018.
   Stille Winkel : Gedichte von Robert Becker, Nelu Bradean-Ebinger, Angela Korb, Kata Rácz, Karl B. Szabó : mit Übersetzungen von Schülern der deutschen Nationalitätengymnasien = Csendzugok. - Pécs : Leőwey Gimn. ; Budapest : VUdAK, 2017. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 16.)
ISBN 978-963-8333-22-3 fűzött
magyar irodalom - német irodalom - tanulmányi verseny - vers - fordítás
894.511-14=30 *** 830-14=945.11 *** 371.384
[AN 3704929]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2018.
Stolcz Ádám (1989-)
   Becsapódás [elektronikus dok.] / Stolcz Ádám. - Szöveg (epub : 245 KB). - Budapest : FISZ, 2017. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 79.). (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-7043-89-5)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3704838]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2018.
Szécsi Noémi (1976-)
   Egyformák vagytok [elektronikus dok.] : regény / Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 784 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3631-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708891]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2018.
Szvoren Edina (1974-)
   Pertu [elektronikus dok.] : elbeszélések / Szvoren Edina. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 753 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2981-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3708913]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2018.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A sóbálvány [elektronikus dok.] / Takács Zsuzsa. - Szöveg (epub : 649 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3550-4
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3707861]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2018.
Tar Sándor (1941-2005)
   A mi utcánk [elektronikus dok.] / Tar Sándor. - Szöveg (epub : 862 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1995
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3629-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3708581]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2018.
Tolnai Ilona, B.
   Napló is, meg nem is : naplótöredékek, 2014-2015-2016 / B. Tolnai Ilona. - Budaörs : Magánkiad., 2017. - 149, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0914-8 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 21. század - napló
894.511-94 *** 929-055.2(439)"201"(0:82-94)
[AN 3705829]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2018.
Tóth Kinga (1983-)
   Holdvilágképűek [elektronikus dok.] / Tóth Kinga ; a szerző vizuális munkáival. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3587-0
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3708489]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2018.
Totth Benedek (1977-)
   Az utolsó utáni háború [elektronikus dok.] / Totth Benedek. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3632-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3707919]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2018.
Turi Tímea (1984-)
   Anna visszafordul [elektronikus dok.] / Turi Tímea. - Szöveg (epub : 652 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3562-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3707797]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2018.
Varga Eszter
   A falak mögött / Stella e. Soul. - [Zákány] : Hederics R.-né, 2017. - 279 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0140-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3705911]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2018.
Vecsei H. Miklós (1992-)
   Soliloquor : a lélek magyányos beszélgetése Istennel : kötet / [Vecsei H. Miklós] ; [közread. a] Sztalker Csoport. - [Budapest] : Sztalker Csop., 2017. - 76, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5822-00-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3705825]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2018.
Végh Attila (1962-)
   Dunai Lolita / Végh Attila. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 144, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-94-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3705174]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2018.
Veres József (1945-)
   Színek áhítatával / Veres József. - Balassagyarmat : Veres J., 2017. - 152 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9961-8 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - antológia
894.511-822 *** 244(0:82-822)
[AN 3704799]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2018.
Vizvári József (1952-)
   A sziget : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2017. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-0-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3705859]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2018.
Whest, Barbara
   A hallgatás mérge [elektronikus dok.] / Barbara Whest. - Szöveg (epub : 376 KB). - [Budapest] : Könyv Guru, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-04-8)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3706458]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2018.
Závada Péter (1982-)
   Roncs szélárnyékban / Závada Péter. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 87, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-660-3 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707978]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2018.
Zilahi Anna (1990-)
   A bálna nem motívum [elektronikus dok.] / Zilahi Anna. - Szöveg (epub : 692 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3559-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3707831]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2018.
Zokob Anett
   Mesemondó-kavicsok / írta és ill. Zokob Anett. - [Szigetszentmiklós] : [Zokob A.], [2017]. - 77, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0388-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3705782]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4491 /2018.
Bálint Mariann (1981-)
   Daloskönyv gyerekeknek / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - [32] p. : ill., színes, részben kotta ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-35-2 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3707611]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2018.
Christmas adventure (magyar)
   Karácsonyi kaland. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2017. - 23 p. : ill. színes ; 21x21 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Laik Eszter. - keretcím: Ben & Holly's little kingdom
ISBN 978-615-5701-02-3 fűzött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3704698]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2018.
Daynes, Katie
What is poo? (magyar)
   Mi az a kaki? : több mint 30 kihajtható füllel / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Marta Álvarez Miguéns]. - Budapest : Central Kv., 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kernács Rebeka
ISBN 978-963-341-226-8 kötött : 2600,- Ft
táplálkozás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 612.3(02.053.2)
[AN 3705446]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2018.
Daynes, Katie
Where do babies come from? (magyar)
   Hogy születik a kisbaba? : sok-sok érdekesség a kihajtható füleken / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Christine Pym]. - Budapest : Centrál Médiacsop., 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Sárossy-Beck Anita. - keretcím: Kukucskálj be a fülek mögé!
ISBN 978-963-341-199-5 kötött : 2900,- Ft
terhesség - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 618.2(02.053.2)
[AN 3705421]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2018.
Fekete Judit
   Időkapszula : üzenet a jövőbe : készítsd el a saját időkapszuládat! / Fekete Judit ; Györgyi Adrienne rajz. - Budapest : Partvonal, 2017. - 69, [2] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5283-98-7 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3705023]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2018.
   Karácsonyi mondóka / Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. ; Tarbay Ede fordításában. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-349-195-9 kötött : 1700,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3705723]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2018.
Nagy Éva
   Kicsi sárga repülő / írta Nagy Éva ; rajz. Bihari Beatrix-Renáta. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-34-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3705770]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2018.
The octonauts and the frown fish (magyar)
   A mélytengeri mentőcsapat és a mogorva hal. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 21x29 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Angyal Andrea
ISBN 978-615-5701-07-8 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3704529]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2018.
The octonauts and the only lonely monster (magyar)
   A mélytengeri mentőcsapat és az utolsó magányos szörny. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2017. - [32] p. : ill., színes ; 21x29 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Angyal Andrea
ISBN 978-615-5701-06-1 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3704536]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2018.
Pirate Redbeard (magyar)
   Rőtszakáll, a koboldkalóz. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2017. - 23 p. : ill. színes ; 21x21 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Laik Eszter. - keretcím: Ben & Holly's little kingdom
ISBN 978-615-5701-03-0 fűzött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3704693]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4501 /2018.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Spartacus / rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2017. - 63 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 10.)
ISBN 978-963-9833-65-4 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3704775]
MARC

ANSEL
UTF-8