MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/05/18 09:53:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4502 /2018.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2016. november 15. : Gépészmérnöki- és Informatikai Kar szekciókiadványa / [szerk. Kovács László, Piller Imre] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2017]. - [4], 117 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-127-8 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Miskolc) *** 621 *** 681.3
[AN 3706639]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2018.
   Emlék-konferenciák Kecskeméten, 2013-2017 / [kiad. az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány ...]. - Kecskemét : Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány, 2017. - [308] p. : ill., részben színes ; 15 cm
Tart.: "A legmagyarabb magyar" : Mindszenty emlék-konferencia : Kecskemét, 2013. október 11. "Ne féljetek! Az égben többet tudok tenni értetek, mint itt a Földön!" : Pio atya emlék-konferencia : Kecskemét, 2014. szeptember 23. Totus tuus : egészen a tiéd : Szent II. János Pál emlék-konferencia : Kecskemét, 2015. október 16. A szeretet misszionáriusa : Kalkuttai Szent Teréz anya emlék-konferencia : Kecskemét, 2016. szeptember 23. "A szegények orvosa" : Boldog Batthyány-Strattman László emlék-konferencia : Kecskemét, 2017. október 27.
ISBN 978-615-00-0187-6 fűzött
katolikus egyház - egyházi személy - konferencia
061.3(439-2Kecskemét) *** 282(100)(092)
[AN 3706226]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2018.
   A fikciótól a valóságig : térképek, metszetek, városlátképek (veduták) Óbudáról 1600-tól 1873-ig : kiállításvezető / [a kiállítást rend. és a vezetőt összeáll. Orosz Diána, Viszket Zoltán] ; [közread. az] Óbudai Múzeum. - Budapest : Óbudai Múz., 2017. - 131 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2017. okt. 18-án nyitották meg. - Bibliogr.: p. 128-131.
ISBN 978-615-80143-6-6 fűzött
Óbuda - helytörténet - újkor - metszetkép - térkép - látkép - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 943.9-2Óbuda *** 528.9(439-2Óbuda)"16/18" *** 912(439-2Óbuda)"16/18"
[AN 3706641]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4505 /2018.
Márványi Judit (1927-)
   Kapaszkodók [elektronikus dok.] : egy szerkesztő emlékei : esszék és beszélgetések / Márványi Judit ; Csalog Zsolt dokuportréját sajtó alá rend., jegyzetekkel és bevezetéssel ell. Soltész Márton. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148963. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3565-8
Márványi Judit (1927-)
Magyarország - szerkesztő - könyvkiadás - 20. század - 21. század - magyar irodalom története - memoár - elektronikus dokumentum
655.41(439)(092)Márványi_J. *** 894.511(091)"19" *** 82.01(439)(092)Márványi_J.(0:82-94)
[AN 3709057]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4506 /2018.
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
   Szálak összehordása : találkozások, emlékezések / Szentgyörgyi Zsuzsa ; Szűcs Édua rajz. - Budapest : Typotex, 2017. - 544 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
ISBN 978-963-279-923-0 kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-915-5)
Magyarország - tudós - ezredforduló - interjú
001(439)(092)(047.53)
[AN 3706295]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4507 /2018.
The art of astrology (magyar)
   Mindennapi asztrológia : gyakorlati útmutató horoszkópunk értelmezéséhez / szerk. Anna Southgate ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2017. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-318-6 kötött : 3490,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3707546]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2018.
The art of numerology (magyar)
   Mindennapi számmisztika : gyakorlati útmutató sorsunk feltárására / szerk. Anna Southgate ; [ford. Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2017. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-317-9 kötött : 3490,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3707443]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2018.
Ekhlie Ehmi Amon
   Tizenkettő / Ekhlie Ehmi Amon. - [Kisújszállás] : [Moldvai I.], 2017. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0691-8 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3707733]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2018.
Laár András (1955-)
   Kiderülés : [a derűs élet titka] / Laár András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
ISBN 978-963-09-6877-5 fűzött : 2800,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3710628]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2018.
Molnár Emese
   Csillagjegy dalok / Molnár Emese. - [Budapest] : Molnár E., [2017]. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-9803-1)
asztrológia - vers
133.52(0:82-14)
[AN 3707185]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2018.
Virtue, Doreen (1958-)
10 messages your angels want you to know (magyar)
   Tíz üzenet az angyaloktól / Doreen Virtue ; [ford. Hajcser-Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-798-6 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3707378]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2018.
Wills, Pauline
Chakra workbook (magyar)
   Csakra kézikönyv : hozza egyensúlyba teste éltető energiáit! / Pauline Wills ; [ford. Csengeryné Erdő Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2017. - 127 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-314-8 fűzött : 3390,- Ft
csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3707469]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2018.
Xavier, Francisco Cândido (1910-2002)
Sinal verde (magyar)
   Zöld jelzés : szellemvilágból diktálta André Luiz / Francisco Cândido Xavier ; eszperantóból ford. Szabadi Tibor J. - [Nagykanizsa] : Szabadi T., 2017. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8537-6 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3707722]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4515 /2018.
   Reflexikon : 30 fejezet a Reflex Környezetvédő Egyesület életéből. - Győr : Reflex, 2017. - 62 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Fűzött
Reflex Környezetvédő Egyesület
Nyugat-Dunántúl - Győr - környezetvédelem - társadalmi szervezet - egyesület
504.06(439.11) *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3707120]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2018.
Teszáry Károly
   A diósjenői uradalom / Teszáry Károly. - Diósjenő : Magánkiad., 2017. - 469, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [470-471].
ISBN 978-615-00-0128-9 kötött
Diósjenő - Börzsöny - helytörténet - erdész - természeti környezet - 20. század - memoár
502(439)(234.373.33) *** 630(439)(092)Teszáry_K.(0:82-94) *** 943.9-2Diósjenő"19"(093)
[AN 3706996]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4517 /2018.
Fenyő Márta (1946-)
   A fény : beszélgetések Fenyő Márta fizikussal / beszélgetőtárs B. Révész László. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 173 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-615-5479-39-7 kötött : 2800,- Ft
Fenyő Márta (1946-)
Magyarország - fizikus - 20. század - 21. század - életútinterjú - fénykezelés
53(439)(092)Fenyő_M.(047.53) *** 615.831 *** 612.014.44
[AN 3707470]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2018.
Horváth Dezső (1946-)
   A Higgs-bozon / Horváth Dezső. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - VIII, 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-279-968-1 fűzött : 3500,- Ft
részecskefizika
539.12
[AN 3709810]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2018.
Symposium of AER (27.) (2017) (München)
   Proceedings of the twenty-seventh Symposium of AER : Munich, ... 17-20 October, 2017 / [publ. by the] Atomic Energy Research. - Budapest : AER, [2017]. - 2 db (1024 p., [21] fol.) : ill. ; 21 cm
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(430-2München)
[AN 3707044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 472 p., [9] fol.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-28-0 fűzött
[AN 3707048] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 473-1024, [12] fol.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-29-7 fűzött
[AN 3707049] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4520 /2018.
Farrow, Lynne
The iodine crisis (magyar)
   A gyógyító jód : nem csak pajzsmirigybetegeknek! : sorsfordító megoldás méh-, mell-, petefészek- és prosztataproblémákra / Lynne Farrow ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 262 p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-05-0 fűzött : 2990,- Ft
jód - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás
546.15 *** 661.47 *** 615.89 *** 613.2
[AN 3707278]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2018.
Hall, Judy (1943-)
The ultimate guide to crystal grids (magyar)
   Varázslatos kristálymandalák : fedezd fel a szakrális formák és a kristályok erejét! / Judy Hall ; [ford. Makay Emese, Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Bioenergetic, [2017]. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-963-291-326-1 fűzött : 3990,- Ft
kristály - holisztikus gyógymód - mandala
548 *** 133.4
[AN 3707427]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2018.
Hári József (1985-)
   Polymer/silicate nanocomposites: competitive interactions and functional application : PhD thesis / prep. by József Hári ; [publ. by the] Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics, Polymer Physics Research Group ... Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Laboratory of Plastics and Rubber Technology Dep. of Physical Chemistry and Materials Science BUTE, 2017. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-272-2 fűzött
szilikát - polimerizátum - nanotechnológia - kompozit anyag
541.64 *** 546.284 *** 678.5 *** 62-181.48
[AN 3706617]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2018.
Rocas y minerales (magyar)
   Kőzetek és ásványok / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8992-3 kötött : 1800,- Ft
kőzet - ásvány
549 *** 552
[AN 3710460]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2018.
Schiller Róbert (1935-)
   A kételkedés gyönyörűsége / Schiller Róbert. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-279-980-3 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - kémia - publicisztika
54(0:82-92) *** 930.85(439)(0:82-92)
[AN 3706303]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4525 /2018.
Körösztös György
   A Mars eltitkolt valósága / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 148 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 14.)
ISBN 978-615-5647-46-8 fűzött : 1199,- Ft
Mars - földön kívüli élet
523.43 *** 001.94
[AN 3707364]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4526 /2018.
   Alkalmazott biológia / szerk. Polgár Veronika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2017, cop. 2008. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-72-6 fűzött
alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
573.6(075.8)
[AN 3709776]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2018.
Dierschke, Volker
Welche Greifvögel und Eulen sind das? (magyar)
   Milyen ragadozó madár és bagoly ez? : [50 faj egyszerű meghatározása] / Volker Dierschke ; [ford. Kovács Mercédesz]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 96 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5723-09-4 fűzött : 1480,- Ft
Európa - ragadozó madár - állathatározó
598.9(4)(083.41)
[AN 3706663]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2018.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Nagyvárosi természetbúvár / Winkler Róbert. - 4. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2018, cop. 2016. - 282, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5450-06-8 kötött : 5999,- Ft
állatföldrajz - város
591.52(1-2)
[AN 3710817]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2018.
Papp László (1946-)
   Agromyzidae (Diptera) of Hungary / by László Papp and Miloš Černý. - Nagykovácsi : Pars Ltd., 2015-. - 24 cm
Magyarország - aknázólégy
595.773.4(439)
[AN 3629755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Phytomyzinae II. - 2017. - 427 p. : ill.
Bibliogr.: p. 401-415.
ISBN 978-963-88339-5-2 kötött
[AN 3706452] MARC

ANSEL
UTF-84530 /2018.
Vincze János (1941-)
   Biomechanika = Biomechanics / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2017. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 46.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-44-2 fűzött
biomechanika
57 *** 531/534
[AN 3707578]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2018.
Vincze János (1941-)
   Biophysics of the cell / Vincze János. - 2. extension publ. - Budapest : NDP K., 2017. - 188 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 10.)
ISBN 978-615-5719-18-9 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3707564]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2018.
Vincze János (1941-)
   Az emberi test és az emberi lélek harmóniája = Biophysics of digestive system / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2017. - 188 p., [4] t. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 9.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9775-70-1 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3707561]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2018.
Vincze János (1941-)
   A kiválasztókészülék biofizikája = Biophysics of excretory apparatus / Vincze János ; társszerzők Darabont Sándor [et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2017. - 206 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Biofizika ; 11.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5719-01-1 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3707571]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2018.
Vincze János (1941-)
   Pszichobiofizikai cikkgyűjtemény II = The psichobiophysics[!] articles II. / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2017. - 233 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 14.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9775-64-0)
biofizika - orvostudomány
577.3 *** 61
[AN 3707574]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4535 /2018.
Branca, Luz
   Önfeloldozás / Luz Branca. - [Halásztelek] : [Billein K.], 2017. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0787-8 fűzött : 3200,- Ft
kineziológia
615.89
[AN 3707766]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2018.
Brones, Anna
Live lagom (magyar)
   Lagom : a boldogság svéd titka / Anna Brones ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - [Budapest] : Bookline, 2018, cop. 2017. - 221, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-433-262-6 kötött : 3499,- Ft
Svédország - életvezetés - életmód
613.865 *** 316.728(485)
[AN 3710281]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2018.
Cave, Simone
Clever baby (magyar)
   Az okos baba : 100 játék és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlődéséhez : 0-2 éves korig / Simone Cave és Caroline Fertleman ; [... ford. Hertendi Márta és Palkóné Tabi Katalin]. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2018. - 208 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5783-12-8 kötött : 3490,- Ft
csecsemőgondozás - fejlesztő játék
613.95 *** 371.382
[AN 3710335]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2018.
   "Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége" : szemelvények egy multidiszciplináris egészségfejlesztő műhely munkáiból / Tarkó Klára és Benkő Zsuzsanna szerk. - Utánny. - Szeged : SZEK JGYF K., 2018. - 296 p. : ill. ; 21 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-68-1 fűzött
higiénia - egészségnevelés - egészségmagatartás
614
[AN 3710500]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2018.
Fert Monika (1971-)
   Felnőni tabuk nélkül : az élet ABC-je / Fert Mónika ; rajz. Négyessy Nedda. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2017. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-615-5697-15-9 fűzött : 2990,- Ft
serdülőkor - mentálhigiénia
613.96 *** 613.865-053.6
[AN 3707280]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2018.
Hadfield, Sue (1951-)
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2015. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3710657]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2018.
Hajdár Erika
   Életművészet / Hajdár Erika Darpana ; [az illusztrációkat kész. ... Hajdár Erika]. - Tordas : Hajdár E., 2017. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0501-0 fűzött
életvezetés - blog
613.865(0:82-94)
[AN 3706463]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2018.
Harich Szilvia
   Lélegezz a babáddal! : Harich-féle babakocsis jógával a jobb közérzetért / Harich Szilvia. - [Mezőberény] : Harich Sz. és Tamás A., 2017. - 155 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-0379-5 fűzött : 3600,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3706662]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-500-5 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3710815]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2018.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2018. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1600,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3710488]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2018.
Horváth Valéria
   Vinemkont : csukott szemmel írás titokzatos világa / Horváth Valéria. - [Szentendre] : Valmex K., cop. 2017. - 130 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-00-0705-2 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 3706796]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2018.
Hyemin (1973-)
Mŏmch'umyŏn, piroso poinŭn kŏttŭl (magyar)
   Azok a dolgok, amiket csak akkor látsz, ha lelassítasz : a nyugalom és a tudatosság lehetősége egy rohanó világban / [Haemin Sunim] ; [ill. Youngcheol Lee] ; [ford. Sárkányné Molnár Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 265 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-529-740-5 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3707370]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2018.
Kis Györgyi
   Gyógyírások / Kis Györgyi. - [Budapest] : Kis Gy., 2017. - [1], 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0667-3 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3707780]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2018.
Koltainé Balázs Éva
   A lágyrész-mobilizáció elmélete és gyakorlata / Koltainé Balázs Éva ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2017, cop. 2005. - 65, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [67].
ISBN 963-7152-62-8 fűzött
gyógytorna - masszázs - izombetegség
616.74 *** 615.82
[AN 3709778]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2018.
Kondé Zoltán (1973-)
   Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák / Kondé Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 2 db ; 24 cm
kollektív emlékezet - nemzettudat - pszichometria
159.953 *** 316.63 *** 159.9.072
[AN 3706427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kollektív emlékezet és a társas megismerés implicit megközelítésének problematikája. - 120 p.
Bibliogr.: p. 105-120.
ISBN 978-963-318-690-9 fűzött
[AN 3706428] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az implicit megközelítés lehetőségei az identitás-releváns történelmi, kulturális ismeretek emlékezeti szerveződésének vizsgálatában : empirikus tanulmányok. - 217 p.
Bibliogr.: p. 207-217.
ISBN 978-963-318-691-6 fűzött
[AN 3706429] MARC

ANSEL
UTF-84550 /2018.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3710812]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2018.
   A meddőség korszerű diagnosztikája és kezelése / szerk. Kaáli Nagy Géza és Bártfai György. - Budapest : Medicina, 2018. - 379 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-655-8 kötött : 7200,- Ft
nőgyógyászat - terméketlenség
618.177
[AN 3709993]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2018.
   Motiváció minden napra 2 : inspiráló gondolatok gyűjteménye / [szerk. Molnár Eszter]. - Budapest : Guruló Egyetem, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5420-21-4 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - világirodalom - idézetgyűjtemény
613.865 *** 82-84=945.11
[AN 3707208]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2018.
Murányi Tünde
   A motiváció : írás a Hétköznapok bajnoka tollából a sikeres életmódváltásról / Murányi Tünde. - [Esztergom] : [Murányi T.], 2017. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0924-7 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3707132]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2018.
Pegán Attila
   Testszobrászat / összeáll. Pegán Attila. - Budapest : [Pegán A.], 2017. - 78 p. : ill. ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-1014-4 fűzött
masszázs - testtartás
615.82
[AN 3706640]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2018.
Phatak, S. R.
A concise repertory of homeopathic medicines (magyar)
   Homeopátiás szerek repertóriuma / S. R. Phatak ; [ford. Gazdag Márta]. - Nagykovácsi : Remedium : Hassmann P., [2017]. - XVII, 279 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0433-4 kötött
homeopátia - kézikönyv
615.015.32(035)
[AN 3706402]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2018.
Phatak, S. R.
Materia medica of homeopathic medicines (magyar)
   Homeopátiás gyógyszertan = Materia medica homeopathica / S. R. Phatak ; [ford. Gazdag Márta, ... Kun Csaba ...]. - Nagykovácsi : Remedium : Hassmann P., [2017]. - VI, 318 p. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-0432-7 kötött
homeopátia - kézikönyv
615.015.32(035)
[AN 3706408]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2018.
Piroska Gyula
   A haldokló anyós esete a pókkal / Piroska Gyula. - Budapest : Seminar Consulting Kft., cop. 2018. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-1033-5 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - siker - munkalélektan - vállalkozásismeret
613.865 *** 65.013 *** 658.1
[AN 3707713]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2018.
Sáfrán Mihály (1985-)
   Napfény diéta : hozd vissza a Napot az életedbe! / Sáfrán Mihály. - Budapest : Sáfrán M., 2017. - 275 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-267.
ISBN 978-615-00-0642-0 fűzött : 3990,- Ft
Nap - fény - életvezetés - egészséges életmód
613.165 *** 613.865 *** 613.2
[AN 3706811]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2018.
Samara, Tony
The simplicity of love meditation (magyar)
   A szeretetmeditáció könnyűsége : a szív bölcsességének napi meditációi / Tony Samara. - Budapest : Mag Kv., 2017. - 189 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Pusztai Anikó Emese
ISBN 978-615-00-0130-2 fűzött
meditáció
615.851.86
[AN 3707720]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2018.
Sarkadi Kriszta
   Szerelmeskönyv : se testben, se lélekben ne légy egyedül / Sarkadi Kriszta ; [ill. Vonnák Fanni]. - [Budapest] : Miracle House K., cop. 2017. - 400 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0321-4 fűzött : 4690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3707739]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2018.
Seiwert, Lothar J. (1952-)
Work-Life-Balance (magyar)
   Munka és magánélet / Lothar Seiwert ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 90 p. : ill. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8873-5 fűzött : 995,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3707210]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2018.
st22lacika
   Több mint kamionos : kamionos életmód / st22lacika. - Nyíregyháza : Dajka L., 2017. - 148 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0941-4 fűzött
fogyókúra - diéta - szakácskönyv - memoár
613.24(0:82-94) *** 641.561(083.12)
[AN 3706739]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2018.
Vincze János (1941-)
   A kéz biofizikája - a grafológia = The biophysics of the hand - graphologics / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2017. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 6.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5719-13-4 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 3707553]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2018.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje : biblioterápiai tanulmányok / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Kapcai József Attila Művelődési Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Kapca : Kapcai József A. Művel. Egyes., 2017. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-11-3 fűzött
biblioterápia
615.851.82
[AN 3708037]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4565 /2018.
Műszaki Tudományos Ülésszak (17.) (2016) (Cluj-Napoca)
   A XVII. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai : [Kolozsvár, 2016. november 26.] = Proceedings of the XVIIth International Conference of Technical Sciences : [Cluj, November 26. 2016.] / szerk. ... Bitay Enikő, Máté Márton ; [szerv. ... az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya] ; [társszerv. a Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar]. - Kolozsvár : EME ; Budapest : Óbudai Egy., 2017. - 176 p. : ill. ; 23 cm. - (Műszaki tudományos közlemények, ISSN 2393-1280 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-449-054-8 fűzött
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 061.3(498-2Kolozsvár)
[AN 3698744]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2018.
Ökrös Mihály
   Deutsch - ungarisches technisches Wörterbuch = Német - magyar műszaki szótár / összeáll. Ökrös Mihály. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2017-. - 24 cm
műszaki tudomány - német nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
62 *** 801.323=30=945.11
[AN 3706642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tagebau = Külfejtés. - 2017. - [4], 196 p.
ISBN 978-615-5626-24-1 fűzött
szénbányászat - német nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
622.33 *** 801.323=30=945.11
[AN 3706647] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kraftwerk = Erőmű. - 2017. - [4], 446 p. : ill.
ISBN 978-615-5626-25-8 fűzött
erőmű - német nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
621.31 *** 801.323=30=945.11
[AN 3706656] MARC

ANSEL
UTF-84567 /2018.
Vajda György (1927-)
   Energiaellátás és ellátásbiztonság / Vajda György. - [Budapest] : [Vajda Gy.], cop. 2017. - 592 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0048-0 fűzött
energiaellátás - energiagazdálkodás - energetika
620.9
[AN 3707181]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4568 /2018.
Cziráki Barbara
   Varázslatos weboldalak : a webdesigner te leszel! : webdesign suli / Cziráki Barbara. - [Veszprém] : FreshWeb Solutions Kft., cop. 2017. - 113 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0296-5 kötött : 2990,- Ft
webdizájn
681.3.019 *** 681.324Internet
[AN 3707160]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2018.
   Kulcsocska a net világához! : a NAIH tanulmánya a kisgyermekek biztonságos internetes jelenlétéről / [szerk. Sziklay Júlia]. - Budapest : NAIH, 2017. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0960-5 fűzött
internet - gyermekvédelem - adatbiztonság
681.3.004.14 *** 364.65-053.2/.6 *** 659.2.012.8
[AN 3707026]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4570 /2018.
Berki Ádám
   Asterisk13 telefonközpont : [Cisco 800W routerrel] : [ismerkedjünk meg lépésről lépésre az Asterisk PBX rendszer alapjaival, valamint a Cisco W800 routerek konfigurációjával egy egyszerű kis irodai rendszer megépítésén keresztül] / Berki Ádám. - [Budapest] : [Berki Á.], 2017. - 266 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9723-2 fűzött : 1800,- Ft
távbeszélőközpont
621.395.7
[AN 3707866]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2018.
Zoltán István (1946-)
   Méréstechnika : egyetemi tankönyv / Zoltán István ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar]. - 4. utánny. - [Budapest] : BME Viking Nonprofit Zrt., [2018], cop. 1997. - 206 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-313-277-7 fűzött
mérés - műszertechnika - egyetemi tankönyv
621.317(075.8)
[AN 3710598]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4572 /2018.
Csontos Tibor (1951-)
   Prada : az ördög és a szenteltvíz / Tibor Michaels. - Budapest : Európa, 2017. - 157, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-405-827-4 kötött : 3990,- Ft
Prada, Miuccia (1949-)
Prada, S.p.A. (Milano)
Olaszország - divattervezés - iparvállalat
687.01:745(45)(092)Prada,_M. *** 061.5(45)Prada
[AN 3707385]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4573 /2018.
Kovács István (1943-)
   Egy vasúti aluljáró rövid története / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2017. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 7.)
ISBN 978-615-00-0194-4 fűzött
Káptalanfüred - vasúti híd - hídépítés - vasútépítés - történeti feldolgozás
624.21(439-2Káptalanfüred)(091) *** 625.1(439-2Káptalanfüred)(091)
[AN 3707616]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2018.
Nagy László (1956-)
   Gátszakadások a Kárpát-medencében : gátszakadások kialakulásának körülményei / Nagy László ; [kiad. az Országos Vízügyi Főigazgatóság]. - [Budapest] : OVF, 2017. - 412 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5825-00-2 kötött
Kárpát-medence - árvíz - gát - árvízvédelem
627.516(4-191) *** 627.517(4-191)
[AN 3706376]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4575 /2018.
Kameniczky Ákos
   Az Oktogontól a Népligetig : képes időutazás Volánbusszal / Kameniczky Ákos, Vonnák Attila, Zsigmond Gábor. - Budapest : Volánbusz Zrt., 2017. - 232 p. : ill., részben színes ; 29x29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 978-615-00-0582-9 kötött
Volánbusz Zrt. (Budapest)
Magyarország - közlekedéstörténet - személyszállítás - autóbusz-közlekedés - technikatörténet - autóbusz - ezredforduló - 20. század - album
656.132(439)(091) *** 629.114.5(439)(091)
[AN 3707822]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2018.
Szabó Miklós
   Airbus A380, Airbus A350 XWB : az Airbus legújabb generációs szélestörzsű repülőgépei / Szabó Miklós. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kereskedelmi repülőgépek ; 1.)
Bibliogr.: p. 260.
ISBN 978-615-5604-56-0 fűzött : 5490,- Ft
Európa - személyszállító repülőgép - technikatörténet - ezredforduló
629.73(4)"200/201" *** 656.7(100)"200/201"
[AN 3707235]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4577 /2018.
Bartholomew, Mel
Square metre gardening (magyar)
   Kertészkedés 1 négyzetméteren / Mel Bartholomew ; [ford. Kernács Rebeka]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 272 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-291-2 fűzött : 4990,- Ft
amatőr kertészkedés
635
[AN 3707472]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2018.
Bickel, Gabriele (1955-)
Meine Gartenapotheke (magyar)
   A gyógyító kert : kertkialakítás, növénygyűjtés, jó közérzet / Gabriele Bickel ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2017. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-08-7 kötött : 3950,- Ft
amatőr kertészkedés - fűszernövény - gyógynövény
635.7 *** 633.88
[AN 3707355]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2018.
   A cukorrépa termesztéstechnológiája / [szerk. Potyondi László] ; [... kiad. a Beta Kutató Intézet Nonprofit Kft.]. - Sopronhorpács : Beta Kut. Int. Nonprofit Kft., 2017. - 129 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9213-8 fűzött
cukorrépa-termesztés
633.63
[AN 3706251]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2018.
Gáll András, Ch
   Kalifornia magyar grófja : Haraszthy Ágoston, a bor Puskása / Ch. Gáll András, S. Tóth János. - Pécs : Alexandra, 2017. - 218, [5] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [221].
ISBN 978-963-447-052-6 kötött
Haraszthy Ágoston (1812-1869)
Egyesült Államok - borász - külföldön élő magyar személyiség - 19. század
663.2(73)(=945.11)(092)Haraszthy_Á.
[AN 3707345]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2018.
Homonnay Gergely
   Az elnökasszony : a bundás választás / Homonnay Gergely ; [ill. Zsiga Laura]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 172, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-233-6 kötött : 3299,- Ft
macska - magyar irodalom - humor - állatirodalom
636.8(0:82-7) *** 894.511-35 *** 894.511-7
[AN 3707211]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2018.
Horváth Nikoletta (1989-)
   Kutyaszív szeretet / Horváth Nikoletta. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-02-8 kötött
kutya - állat-ember kapcsolat - vak - mentálhigiénia - memoár
636.72/.74(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94) *** 364.65-056.262(0:82-94) *** 613.865
[AN 3707576]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2018.
Inczédy Péter (1944-)
   Kertkrónika / Inczédy Péter. - [Vác] : [Inczédy P.], 2017. - 120 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8173-6 kötött
amatőr kertészkedés
635
[AN 3708179]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2018.
   Nagyváthy és a magyar uradalmak / [szerk. Szirácsik Éva]. - [Budapest] : Unicus, 2017. - 249 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Dominium, ISSN 2498-6216 ; 3.)
A Keszthelyen, 2015. okt. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5084-41-6 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - agrártörténet - uradalom - gazdatiszt - újkor
63(439)"17/18"(092) *** 338.43(439)"15/18" *** 631.1.017.1(439)(091)
[AN 3706377]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2018.
   Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai / szerk. Csiszár Ágnes és Korda Márton. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2017. - 247 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Rosalia kézikönyvek ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5241-23-9 fűzött
inváziós faj - elterjedés - gyomirtás - esettanulmány
632.9 *** 581.524.2 *** 632.5
[AN 3710473]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2018.
Schumann, Eva (1957-)
Chili, Paprika & Co (magyar)
   Csili és társai : [fajták, termesztés, receptek] / Eva Schumann ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2018. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-501-1 fűzött : 2495,- Ft
növénytermesztés - paprika - csípősség - szakácskönyv
635.649 *** 633.842 *** 641.55(083.12):635.649
[AN 3707123]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2018.
Terjék Lajos (1933-2017)
   Requiem Tokajért : hegyaljai mozaikok / Terjék Lajos. - Mád : [Terjék L.], 2017. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0254-5 fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - szőlőművelés - helyismeret - memoár
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 908.439Tokaj_Hegyalja(0:82-94)
[AN 3707109]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4588 /2018.
   Aprósütemények. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Bernáth István
ISBN 978-615-5203-79-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3710013]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2018.
Corrett, Natasha
Honestly healthy (magyar)
   Csábítóan egészséges : teljes értékű táplálkozás lúgosító ételekkel / Natasha Corrett, Vicki Edgson ; fotó Lisa Linder ; [ford. Kernács Rebeka]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-302-5 kötött : 4490,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3707401]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2018.
   Édes csábítások. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5533-74-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3709923]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2018.
   Fánkok és édes muffinok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5533-76-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3709938]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2018.
   Házi sütemények. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Bernáth István
ISBN 978-615-5533-29-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3709945]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2018.
Horváth Gábor
   Furmint szakácskönyv : különleges ételek, kivételes borok / Horváth Gábor, Pallagi Ferenc. - [Budapest] : Libri, 2017. - 337 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-433-238-1 kötött : 7500,- Ft
Tokaj-hegyaljai borvidék - bor - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3707190]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2018.
Janiec-Nyitrai, Agnieszka (1980-)
   Lengyel - magyar irodalmi szakácskönyv = Polsko - węgierska literacka książka kucharska / Agnieszka Janiec-Nyitrai, Nyitrai Zoltán ; ford. Sutarski Szabolcs, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Nyitrai Zoltán ; [kiad. Budapest XII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat]. - Budapest : XII. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 195 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0163-0 kötött
Lengyelország - Magyarország - ételspecialitás - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.568(438)(083.12) *** 641.568(439)(083.12) *** 930.85(438) *** 930.85(439)
[AN 3706385]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2018.
   Kuglóf variációk. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5533-93-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3710018]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2018.
Lund, Joacim
Hele bøffelen (magyar)
   Szőröstül-bőröstül : azoknak, akik jót akarnak enni, és közben a világot is szeretnék megmenteni / Joacim Lund. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 271 p. ; 21 cm
Ford. Vaskó Ildikó
ISBN 978-963-279-943-8 fűzött : 3500,- Ft
Norvégia - ökológia - élelmiszeripar - táplálkozástudomány - gasztronómia
641.5(100) *** 613.2 *** 338.439(100) *** 504.03(100) *** 338.439(481)
[AN 3706157]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2018.
Mardigan, Tara
Real fit kitchen (magyar)
   Fitt konyha : töltsd fel energiaraktáraidat és erősítsd a tested teljes értékű ételekkel! / Tara Mardigan ... és Kate Weiler ... ; [ford. Kernács Rebeka]. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 172 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-291-284-4 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3707466]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2018.
Mautner Zsófia (1974-)
   A főzés mindenkié : Mautner Zsófi és Széll Tamás változatos receptjei, gondosan válogatott Lidl-hozzávalókból. - [Budapest] : [Lidl Mo. Keresk. Bt.], [2017]. - 271 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. - keretcím: Szenvedélyünk a főzés : lidlkonyha.hu
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3706225]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2018.
Mautner Zsófia (1974-)
   Hazai ízutazás : Mautner Zsófi és Széll Tamás magyaros ételei, kiváló minőségű Lidl-alapanyagokból. - [Budapest] : [Lidl Mo.Keresk. Bt.], [2017]. - 271 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. - keretcím: Szenvedélyünk a főzés : lidlkonyha.hu
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3706256]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2018.
Mautner Zsófia (1974-)
   Ízek nyomában : 104 inspiráló recept Lidl-alapanyagokkal, Mautner Zsófi és Széll Tamás konyhájából. - [Budapest] : [Lidl Mo.Keresk. Bt.], [2017]. - 281, [8] p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. - keretcím: Szenvedélyünk a főzés : lidlkonyha.hu
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3706253]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2018.
   Mézes nyalánkságok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5533-73-0 fűzött
sütemény - méz - szakácskönyv
641.852(083.12):638.16 *** 641.55(083.12):638.16
[AN 3709947]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2018.
Őszy-Tóth Gábriel
   How to cook in Europe : food & wine / [interviews, ... pictures] Gabriel ; [food stylist ...] Violet. - [Budapest] : V&P Média, cop. 2017. - 201 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80572-1-9 kötött : 12900,- Ft
Európa - ételspecialitás - híres ember - szakácskönyv - interjú
641.568(4)(083.12) *** 929(4)(047.53)
[AN 3707157]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2018.
Petrásné Szarka Éva
   Emlékek szakácskönyve / Petrásné Szarka Éva. - [Budapest] : Petrásné Szarka É., 2017. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0654-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3706840]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2018.
   Pogácsák, sós muffinok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5533-94-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3710015]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2018.
   Sós apróságok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5533-75-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3709940]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2018.
Tajti Ildikó
   A tiszta bőr titka : tudományosan is bizonyított megoldások mitesszerekre, pattanásokra és rosaceára / [Tajti Ildikó]. - Budapest : Tindigo Kft., 2017. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0700-7 fűzött
bőrápolás
646.75
[AN 3707716]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2018.
   Ünnepi torták. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5679-07-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3709933]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4608 /2018.
Gilly Gyula
   Az igazságos, tehát tisztességes társadalom : a szabad emberhez méltó demokrácia politikai szintű igazságossági koncepciója és a politika morális legitimációja / Gilly Gyula. - [Budapest] : Gilly Gy., 2017. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0460-0 kötött
társadalmi igazságosság - közpolitika - társadalom
177.9 *** 32.001 *** 316.3
[AN 3707170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 830 p.
[AN 3707172] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 732 p.
[AN 3707173] MARC

ANSEL
UTF-84609 /2018.
Gilly Gyula
   A tisztességes, tehát igazságos társadalom, és az elsődleges társadalmi javak : társadalmi biztonság, egészség, egészségügy, oktatás és a politika morális legitimációja / Gilly Gyula. - [Budapest] : MOK Lapk., 2017. - 832 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 737-767.
ISBN 978-615-5846-00-7 kötött
társadalmi igazságosság - közpolitika - társadalom
177.9 *** 32.001 *** 316.3
[AN 3707176]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2018.
Vajda Mihály (1935-)
   Szög a zsákból [elektronikus dok.] / Vajda Mihály. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3287-9
Vajda Mihály (1935-)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
1(439)(092)Vajda_M.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3708974]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4611 /2018.
Balogh Andrea Johanna
   Megmarad a szeretet : Dr. Balogh László a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese-lelkipásztora / írta és összeáll. Balogh Andrea Johanna. - Kecskemét ; [Budapest] : Pro Karmine Kft., 2017. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0428-0 fűzött
Balogh László (1917-1980)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Balogh_L.
[AN 3706539]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2018.
Balogh Tibor
   E jelben győzni fogsz! : az első keresztény motivációs könyv / Balogh Tibor. - [Mosonmagyaróvár] : [Monocopy Bt.], 2017. - 294, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0911-7 fűzött : 2490,- Ft
kereszténység - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 23/28(0:82-84)
[AN 3707560]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2018.
Bereczky Albert (1893-1966)
   Csend / Bereczky Albert ; [közread. Bereczky János, Tildy Katalin és Nagy Kázmér]. - Szeged : [Bereczky J.], 2017. - 251 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0052-7 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3706619]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2018.
Biblia (magyar) (részletek)
   Biblia : részletek : Ruth könyve, Jónás könyve, 1-40. zsoltár, Márk evangéliuma, Jelenések könyve / [közread. a] Spalding Alapítvány. - Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2017. - 110, [1] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-14-6 fűzött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3706360]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2018.
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve (magyar)
   Szent János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve / [ford.] Károlyi Gáspár ; [ill.] Incze Mózes. - [Verőce] : Arcus, 2017. - [49] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-5402-24-1 kötött : 4490,- Ft
228.04=945.11
[AN 3708036]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2018.
Bocsa József
   Az engesztelés lelkisége / szerk., ... írta Bocsa József ; társszerzők Szegedi László, Szederkényi László ; [közread. a] Piarista Rendház. - Vác : Piarista Rendház, 2017. - 222, [2] p. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9524-19-4 fűzött : 1300,- Ft
engesztelés - keresztény teológia
23/28
[AN 3706802]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2018.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   A célra nézz! / Cseri Kálmán ; [kiad. Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2017. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80347-3-9 fűzött
bibliamagyarázat - prédikáció
227.83/.85.07 *** 252
[AN 3707631]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2018.
Deák Antal András (1941-)
   Kopernikusz leányához hitről és vallásról / Deák András ; [kiad. Váci Egyházmegye]. - Vác : Váci Egyházmegye, [2017]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5484-02-5 fűzött
hit - kereszténység
248.1 *** 23/28
[AN 3707961]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2018.
Francisco de Osuna (1492?-1540?)
Tercer abecedario espiritual (magyar) (szemelv.)
   Harmadik lelki ábécéskönyv : szemelvények / Francisco de Osuna ; [vál. és ford. Várnai Jakab]. - 2. kiad. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2017. - 183 p. ; 20 cm. - (Együtt az Egyetlennel)
ISBN 978-615-5147-77-7 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3709959]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2018.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. 28. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 1400,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3710574]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2018.
   Intézmény és karizma az egyházban 2.0 : ünnepi kötet Tomka Ferenc tiszteletére 75. születésnapja alkalmából / [szerk. Máté-Tóth András]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 250, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-716-0 fűzött : 3200,- Ft
ekkléziológia - vallásszociológia - emlékkönyv
260.1 *** 261 *** 316.7
[AN 3706170]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2018.
Kazinczy Gyöngyvér (1981-)
   Az ördög markából Isten tenyerébe / Kazinczy Gyöngyvér. - Veszprém : [Kazinczy Gy.], 2017. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0399-3 fűzött
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 3706848]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2018.
Kiss Tamás
   Szomorúak vigasztalója : a győri Könnyező Szűzanya-kegykép : Szent László Látogatóközpont / [szöveg Kiss Tamás] ; [kiad. a Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ]. - Győr : Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2017. - [15] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Győr - mariológia - csoda - kegykép
246.3(439-2Győr) *** 231.73(439-2Győr) *** 232.931.8
[AN 3707140]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2018.
Kondor Lajos (1928-2009)
   Századunk reménycsillaga Fatima / P. Kondor Lajos ; [Böjte Csaba előszavával]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Etalon, 2017. - 272 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
borító- és gerinccím: Fatima, századunk reménycsillaga
ISBN 978-615-80182-4-1 fűzött : 2990,- Ft
Fátima (Portugália) - mariológia - Szűz Mária megjelenése - kegyhely - történeti feldolgozás
248.159.4 *** 232.931.7(469-2Fátima) *** 248.153.8(469-2Fatima)(091)
[AN 3706885]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2018.
Lentulai Attila
   Huszonöt éves 2017-ben a Győr-szabadhegyi újabb református templom : a reformáció 500. évfordulóján visszatekintés a győri reformátusságra a kezdetektől a templomunk megépüléséig / Lentulai Attila ; [közread. a] Győr-szabadhegyi Református Egyház. - Győr : Győr-szabadhegyi Református Egyház, 2017. - 28, XIV, XXII p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0587-4 kötött
Győr-szabadhegyi Református Egyházközség
Győr-Szabadhegy - református egyház - egyházközség - egyháztörténet
284.2(439-2Győr)(091)
[AN 3706306]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2018.
Lukács Józsefné Varga Eszter
   A Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség története / Lukácsné Varga Eszter. - [Pilismarót] : [Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség], 2017. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-615-00-0186-9 fűzött
Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség
Pilismarót - Dömös - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Pilismarót)(091) *** 284.2(439-2Dömös)(091)
[AN 3708228]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2018.
Mándy Zoltán (1949-)
   Épüljetek élő kövekként / Mándy Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 82 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - memoár
282(439)(092)Mándy_Z.(0:82-94)
[AN 3707950]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2018.
Morice, Henri (1873-1965)
Jésus vivant dans l'hostie (magyar)
   Az oltáriszentségben élő Jézus : eucharisztikus elmélkedések / Henri Morice ; [ford. Gőczéné Erdő Zsuzsa]. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2017. - 254 p. ; 20 cm. - (Együtt az Egyetlennel)
ISBN 978-615-5147-65-4 fűzött : 2200,- Ft
oltáriszentség - krisztológia
232 *** 265.3
[AN 3709954]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2018.
   Nógrádi reformáció 500 : a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye kiadványa a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából / [szerk. Szakács Tamás]. - Vanyarc : Nógrádi Evangélikus Egyházmegye, 2017. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0483-9 fűzött
Nógrádi Evangélikus Egyházmegye
egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-03Nógrádi_egyházmegye)(091)
[AN 3707955]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2018.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Isten a szabadító / Nyiredy Maurus ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2017. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9983-31-1 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3707601]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2018.
Osborn, Tommy Lee (1923-2013)
Soulwinning (magyar)
   Lélekmentés : a bibliai kereszténység klasszikusa / T. L. Osborn ; [ford. Horváth Zita] ; [kiad. a Felemelő Alapítvány]. - [Budapest] : Felemelő Alapítvány, [2017]. - 401 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9242-8 fűzött
vallásos irodalom - misszió
244 *** 266
[AN 3706375]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2018.
Páldeák Iván József (1927-)
   Mesélek magamnak : [szeretet lesz minden mindenben] / Páldeák Iván József Szabolcs ... - Budapest : Kairosz, 2017. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-903-8 fűzött : 500,- Ft
szeretet - hit
241.513 *** 234
[AN 3706222]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2018.
Prancz Zoltán (1971-)
   Kinyilatkoztatáson innen és túl : tanulmányok a Bibliáról és a Biblia határvidékeiről / Prancz Zoltán ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2017. - 142, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-13-9 fűzött
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.07
[AN 3706363]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2018.
   Protestánsok Egerszegen : tanulmányok az evangélikus és református egyház történetéből : zalai életrajzok / [szerk. Gyimesi Endre]. - Zalaegerszeg ; [Zalakaros] : Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. - 136 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0641-3 fűzött
Zalaegerszeg - egyháztörténet - evangélikus egyház - református egyház
284.2(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 284.1(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3707809]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2018.
Puskás Julianna (1929-2005)
   Amerikai magyar református lelkészek életútja adattári rendszerben, 1891-2000 / Puskás Julianna és Kovács Ábrahám. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 293 p. ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-280-2 fűzött
Egyesült Államok - protestáns lelkész - református egyház - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - névtár
284.2(73)(=945.11)(092) *** 050.8
[AN 3706400]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2018.
Sandersné Kovács Erzsébet
   Imádságok a Biblia alapján / Sandersné Kovács Erzsébet ; [... Jim Sanders ... alapján ...] ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Röv. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2017. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-50-0 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3706548]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2018.
Sievers, Ernst
Leben im Geist Seminar (magyar)
   Élet a lélekben szeminárium : lelkigyakorlatos munkafüzet / Ernst Sievers ; [ford. Czellár Katalin és Hertei Annamária]. - 9. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 14.)
Fűzött : 500,- Ft
ISBN 963-7878-0012
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3710479]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2018.
Szabó József László (1953-)
   A lelki élet mellékútjai : mentálhigiéné vagy lelki élet a katolikus egyházban? / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2017. - 226 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-893-2 fűzött : 2800,- Ft
vallásos nevelés - katolikus egyház - lelki élet - kereszténység
248.3 *** 21
[AN 3706293]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2018.
Szántó Konrád (1920-1999)
   Egyháztörténelem / Szántó Konrád. - Budapest : Jel, 2017. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-615-5147-41-8 fűzött : 1800,- Ft
egyháztörténet - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 3709860]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2018.
Székely Klára
   Utazás hittel : a vallási turizmus jelensége / Székely Klára. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5847-00-4 fűzött
turizmus - vallásosság - zarándoklat
248.153.8 *** 338.48
[AN 3707325]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2018.
Székely Klára
   Utazás hittel : a vallási turizmus jelenségének áttekintése / Székely Klára. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 102 p. : ill. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 100-102.
ISBN 978-615-5600-91-3 fűzött
turizmus - vallásosság - zarándoklat
248.153.8 *** 338.48
[AN 3707323]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2018.
Széphegyi Zsolt
   Minden nappal közelebb Istenhez / Széphegyi Zsolt. - [Baja] : [Széphegyi-Szoták Zs.], cop. 2017. - 129 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0400-6 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3706896]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2018.
Szigeti Jenő (1936-)
   Nyújtsd ki a kezed.. : [mert Isten is így tesz] / Szigeti Jenő ; [kiad. a Kezdj El Élni Alapítvány]. - Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2017. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0074-9 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 3706532]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2018.
   Szőkefalvi breviárium : az üzenetek alapján született imák gyűjteménye / [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2017. - 72 p. : ill. ; 15 cm + mell.
ISBN 978-615-80419-5-9 fűzött
imakönyv
243
[AN 3706205]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2018.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Összhang : beszélgetések az Apostoli Hitvallásról / Szűcs Ferenc ; [riporter] Fekete Ágnes. - Budapest : Kálvin, 2017. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-390-4 fűzött : 700,- Ft
hitvallás
238.2
[AN 3707359]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2018.
   Szűz Mária-litániák és Szűz Mária-ünnepek a liturgikus év folyamán / [... szerk. Jánossy Gábor] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2017. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80419-4-2 fűzött
mariológia - Mária-ünnep - litánia
243 *** 232.931.8
[AN 3706207]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2018.
Torgyán Atilla (1962-)
   55 motetta / Torgyán Atilla. - [Budapest] : Etalon Film K., 2017. - [115] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-80182-5-8 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 894.511-97
[AN 3707030]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2018.
Turunen, Ari (1966-)
Ettekö te tiedä, kuka minä olen (magyar)
   Hát nem tudjátok, ki vagyok? : a pökhendiség története / Ari Turunen. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 188, [1] p. ; 21 cm
Ford. Bába Laura. - Bibliogr.: p. 181-[189].
ISBN 978-963-279-940-7 fűzött : 2900,- Ft
erkölcs - egoizmus - gőg - művelődéstörténet
241.441 *** 177.8 *** 17.035.11 *** 930.85
[AN 3706180]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2018.
Varga Balázs
   El Camino saját magammal / Varga Balázs. - [Sopron] : [Varga B.], [2017]. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0612-3 fűzött : 2490,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3707125]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2018.
Varga János (1937-||)
   Ízelítő II / Varga János. - Nyíregyháza : [Örökségünk], 2017. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-92-7 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 3706585]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2018.
Varga Zoltánné
   Embertől emberig : a szolnoki karitász története 1992-től 2007-ig / [írta Varga Zoltánné] ; [Csömöz Mihályné ... visszaemlékezései alapján] ; [kiad. a Szolnok Belvárosi Egyházközség]. - [Szolnok] : Szolnok Belvárosi Egyházközség, [2018]. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0515-7 fűzött
Katolikus Karitász. Szolnoki Csoport
Szolnok - karitász - katolikus egyház - ezredforduló
282(439-2Szolnok)"199/200" *** 266.3
[AN 3708194]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2018.
Vassányi Miklós (1966-)
   Hitvalló Szent Maximos teológiája : értelmezési kísérlet történeti összefüggésben / Vassányi Miklós. - Budapest : Kairosz, 2017. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-263.
ISBN 978-963-662-879-6 fűzött : 3400,- Ft
Maximos Omologītīs (580?-662)
görög ortodox egyház - szerzetes - 7. század - teológia
21 *** 281.94(092)Maximos_Omologītīs
[AN 3706284]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2018.
   Végidők : Szűzanya-üzenetek és a Jelenések könyve alapján. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9428-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Szűz Mária megjelenése - kinyilatkoztatás
232.931.7 *** 248.215
[AN 3706224]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2018.
Werlen, Martin (1962-)
Wo kämen wir hin? (magyar)
   Hova jutnánk? : prédikáció helyett megtérés / Martin Werlen ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [a versbetéteket ford. Juhász-Laczik Albin] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány : Bencés K., 2017. - 230 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 221-230.
ISBN 978-963-314-122-9 fűzött : 2900,- Ft
kereszténység - elmélkedés
242 *** 23/28
[AN 3707164]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2018.
Wommack, Andrew (1949-)
How to find, follow, fulfill God's will (magyar)
   Isten akaratának felfedezése és betöltése / írta Andrew Wommack ; [ford. Horváth Zita] ; [közread. az Andrew Wommack Ministries Central European Office]. - Győrzámoly : Andrew Wommack Ministries Europe Centr. European Office, cop. 2017. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0546-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3706368]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2018.
Zsebedics József (1942-)
   Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint / Zsebedics József. - [Győr] : Hazánk, [2017]. - 184, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9829-46-6 fűzött
Zsebedics József (1942-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Zsebedics_J.(0:82-94)
[AN 3706252]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4657 /2018.
Baranyi Béla (1946-)
   Compendium : válogatott tanulmányok a regionális tudomány köréből / Baranyi Béla. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 458 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-655-8 kötött
Alföld - Magyarország - társadalomtörténet - regionális gazdaság - regionális politika - 20. század - 21. század
316.32(439.14)"19/201" *** 316.32(439)"19/201" *** 316.334.52(439)"19/201" *** 332.1(439)"19/201"
[AN 3706486]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2018.
   Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István] ; [az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum ... és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadványa]. - Pécs : Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz. ; [Budapest] : Cigány Kult. és Közművel. Egyes., 2005-. - 24 cm
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439)
[AN 2594329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A 2009-2015 között szeptemberben Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai. - 2017. - 256 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5827-00-6 fűzött
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439)
[AN 3707161] MARC

ANSEL
UTF-84659 /2018.
Csath Magdolna (1943-)
   A múltból a jövőbe : gazdasági-társadalmi dilemmáink / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, cop. 2017. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-886-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági helyzet - társadalmi helyzet - 21. század
316.6(439)"201" *** 338.2(439)"201"
[AN 3706289]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2018.
Fromann Richárd
   Játékoslét : a gamifikáció világa / Fromann Richárd. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-181.
ISBN 978-963-279-954-4 fűzött : 3500,- Ft
szociálpszichológia - információs társadalom - játék - játékpszichológia
316.6 *** 316.77 *** 159.922.7 *** 793/794.01 *** 371.382
[AN 3706169]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2018.
Heidl György (1967-)
   "Csont az én csontomból" : a házasság misztériuma / Heidl György. - Budapest : Kairosz, 2017. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 18.)
Bibliogr.: p. 267-284.
házasság - művelődéstörténet - vallásantropológia
316.472.4 *** 265.5 *** 930.85(100) *** 233
[AN 3706297]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2018.
   Nógrádi szlovák gyökereink = Naše novohradské korene / [összeáll. Végh József] ; [... ford. Kázmér Alexandra] ; [közread.] Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata. - [Nógrád] : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0720-5 fűzött
Nógrád - magyarországi szlovákok - helyismeret - helytörténet
316.347(=854)(439-2Nógrád) *** 908.439-2Nógrád *** 943.9-2Nógrád
[AN 3706748]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2018.
Podhorányi Zsolt
   Észak urai és mágnásai / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt ; [családtörténeti kieg. Gudenus János és Simon István]. - Göd : Szobek Kv., 2017. - 240 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mesélő kastélyok ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89907-1-6 kötött : 6990,- Ft
Felvidék - nemesség - művelődéstörténet - helytörténet - kastély
316.343.32(439.22) *** 930.85(439.22) *** 943.922 *** 728.82(439.22)
[AN 3707197]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2018.
Puzsér Róbert (1974-)
   Apu azért iszik, mert te sírsz! / Puzsér Róbert, Farkas Attila Márton. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-148-5 fűzött : 2900,- Ft
kultúra - civilizáció - dialógus
316.7(047.53) *** 008(047.53)
[AN 3709970]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2018.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Európában vagyunk / Rókusfalvy Pál. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 45 p. ; 20 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-89-6 fűzött
Magyarország - magyarságtudat - európai integráció - értelmiség - kereszténység
316.63(=945.11) *** 327.39(4-62) *** 316.343.652(439) *** 23/28
[AN 3706419]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2018.
Stenger Györgyi (1954-)
   Mielőtt megszólalnál : szavaink ereje / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - [Budapest] : NLP Akad., 2017. - 184 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-12-1565-6 fűzött
kommunikáció - életvezetés
316.77 *** 613.865
[AN 3707194]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2018.
Székely András Bertalan (1952-)
   Istennel, a hazáért : keresztyén és nemzeti megszólalások / Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 293 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 254-[294].
ISBN 978-615-5750-16-8 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - magyarságtudat - nemzetiség - kulturális élet - 21. század
316.63(=945.11) *** 316.7(439)"200/201" *** 316.347(=00)(4-191)
[AN 3708144]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2018.
Szvetelszky Zsuzsanna (1969-)
   Rejtett szervezetek : az informális kommunikáció hatalma / Szvetelszky Zsuzsanna. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-208.
ISBN 978-963-279-934-6 fűzött : 2900,- Ft
kommunikáció - munkahelyi kapcsolat - informális kapcsolat - szervezeti kultúra - pletyka
316.77 *** 65.013 *** 331.104 *** 658.3 *** 177.24
[AN 3706382]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2018.
Tari Annamária
   Bátor generációk : #SzorongokTehátVagyok : klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az információs korban / Tari Annamária. - Budapest : Tericum, cop. 2017. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-028-3 fűzött : 3970,- Ft
stressz - szociálpszichológia - információs társadalom
316.6 *** 316.77 *** 681.324Internet *** 612.06
[AN 3707328]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2018.
   Vallás, média, nyilvánosság : új társadalomtudományi perspektívák / szerk. Lázár Kovács Ákos. - Budapest : Gondolat, 2017. - 162 p. ; 24 cm. - (Conditio humana, ISSN 2560-0591 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-801-7 fűzött : 2500,- Ft
társadalomtudomány - szekularizáció - 21. század
316.774 *** 261 *** 23/28 *** 30
[AN 3706125]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2018.
Virt László (1954-)
   Világszegénység és katolikus társadalmi tanítás / Virt László. - Budapest : Kairosz, 2017. - 120, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-914-4 fűzött : 2200,- Ft
szegénység - társadalmi egyenlőtlenség - társadalmi felelősség - katolikus egyház - 21. század
316.344.233(100) *** 316.6 *** 282(100)"201"
[AN 3706237]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4672 /2018.
Asztalos Árpád
   Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku = Magyarországi szlovákok esküvői népviselete / [... fot. Árpád Asztalos, Ladislav Bodrogi, Jozef Homoga] ; [autori Ruženka Egyedová, Anna Ostrihoňová, Jozef Homoga] ; [vyd. Zväz Slovákov v Maďarsku]. - Budapest : Zväz Slovákov v Maďarsku, 2017. - 144 p. : ill., főként színes ; 31 cm + mell.
ISBN 978-615-80876-1-2 kötött
népviselet - esküvő - magyarországi szlovákok - fényképalbum
392.5(=854)(439)(084.12) *** 391(=854)(439)(084.12)
[AN 3707668]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2018.
Bálint Mariann (1981-)
   Mondókák, dalok kicsiknek / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-37-6 kötött
mondóka - gyermekdal - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3707362]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2018.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 3990,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.964.26 *** 159.922.1-055.2
[AN 3710806]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2018.
   Hrvatsko sičke gradišćansko hrvatske, liturgijske narodne jačke i molitve, epske pjesme = Horvátlövő gradistyei dialektusú horvát népénekei, liturgikus népi énekei és imádságai, epikus költemények / [összeáll. és szerk. Kovács Géza] ; [... ford. Kovácsné Hámori Györgyi, Lászlóné Jusits Anna, Móriczné Pehm Anna Mária] ; [kiad. a Horvát Önkormányzat Horvátlövő]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; Horvátlövő : Horvát Önkormányzat, 2017. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 400-405.
ISBN 978-615-5600-96-8 fűzött
Horvátlövő - magyarországi horvátok - népdal - egyházi népének - vallásos ének
398.8(=862)(439-2Horvátlövő) *** 784.4(=862)(439-2Horvátlövő) *** 783.65(=862)(439-2Horvátlövő) *** 783.2(=862)(4539-2Horvátlövő)
[AN 3707577]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2018.
Köves József (1938-)
   A legnagyobb vicckönyv : 10000 viccel / összeáll. Köves József ; [ill. Menkó László]. - 9. utánny. - Budapest : K.u.K. K. : Kossuth, [2017]. - 455 p. : ill. ; 35 cm
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 978-963-09-9087-5 kötött : 5990,- Ft
vicc
398.94
[AN 3709786]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2018.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (26.) (2016) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XXVI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 12-13 noiembrie 2016 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2017. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-12-4 fűzött
folklór - magyarországi románok - román nyelv - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
398(=590)(439) *** 805.90(439) *** 930.85(=590)(439) *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 3707736]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2018.
   Szalatnaki krónikák = Salacker Chroniken / [... szerk. Müller Nándor]. - [Magyaregregy] : Müller Bt., [2017]. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88415-7-5 kötött
Szalatnak - helytörténet - magyarországi németek - néprajz - nyelvjárás - német nyelv
39(=30)(439-2Szalatnak) *** 943.9-2Szalatnak(=30) *** 803.0-087(439-2Szalatnak)
[AN 3707828]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2018.
Szobiné Kerekes Eszter (1945-)
   Felvidéki népviseletes babacsaládok : együtt lélegző tájak, emberek : spoludýchajúce krajiny a rodiny / Szobiné Kerekes Eszter ; [kiad. a Kultúráért és Turizmusért Társulás ...]. - Búcs : Kultúráért és Turizmusért Társulás ; [Budapest] : Mester, 2017. - 71 p. : ill., színes ; 31 cm
A képaláírások szlovák nyelven is
Kötött
ISBN 978-80-970167-4-6
Kárpát-medence - Felvidék - népviselet - magyar néprajz - határon túli magyarság - játék baba - vándorkiállítás
391(=945.11)(439.21) *** 391(=945.11)(437.6) *** 688.721.2 *** 061.4(4-191)
[AN 3707191]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4680 /2018.
   1917 : Le Monde diplomatique, magyar kiadás / [kiad. a Közép-európai Fejlesztési Egyesület]. - Budapest : Közép-európai Fejlesztési Egyes., 2017. - 254 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0818-9 fűzött
Oroszország - októberi forradalom - történelem - publicisztika
323.272(47)"1917"(0:82-92) *** 947"1917"(0:82-92)
[AN 3706974]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2018.
   Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején I : a Pannonhalmi Főapátságban 2016. február 18-19-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Dénesi Tamás és Boros Zoltán. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt., 2017. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ex Archivo Sancti Martini edita, ISSN 2560-2691 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-314-106-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - bencések - állam és egyház viszonya - megfigyelés - Kádár-korszak
322(439)"195/198" *** 271.1(439)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3707189]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2018.
   Bevezetés a terrorelhárítás alapjaiba / szerk. Kasznár Attila ; [a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ... kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 399 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-20-8 fűzött
terrorelhárítás
323.285 *** 355.40
[AN 3706518]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2018.
Birkás Antal (1979-)
   Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban: modellek, alternatívák / Birkás Antal. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-187. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-413-187-8 fűzött : 2900,- Ft
Európai Unió - Magyarország - állam és egyház viszonya - egyházjog
322(439) *** 348(4-62) *** 348(439) *** 322(4-62)
[AN 3707920]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2018.
Rainer M. János (1957-)
   Nagy Imre / Rainer M. János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9024-0 kötött : 1790,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom
32(439)(092)Nagy_I. *** 943.9"1956"
[AN 3707187]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2018.
Rottal, Johann von (1605?-1674)
   Rottal János levelezése Csáky Istvánnal és Ferenccel / közread. Barta M. János. - Budapest : MTA BTK [etc.], 2017. - 418 p. ; 25 cm. - (Lymbus kötetek, ISSN 1787-1867 ; .3.)
Bibliogr.: p. 360-377.
ISBN 978-963-416-094-6 kötött
Rottal, Johann von (1605?-1674)
Csáky István (1635-1699)
Csáky Ferenc (1630-1670)
Magyarország - Ausztria - politikus - magyar történelem - 17. század - levelezés
32(439)(092)Csáky_I.(044) *** 32(439)(092)Csáky_F.(044) *** 32(436)(092)Rottal,_J.(044) *** 943.9"166"(044)
[AN 3708163]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2018.
Schmidt Mária (1953-)
   Nyelv és szabadság / Schmidt Mária ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-61-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Európa - politika - demokrácia - politikai irányzat - 20. század - 21. század
32(439)"19/201" *** 32(4)"19/201" *** 321.7(4) *** 329
[AN 3706593]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2018.
Szász István Tas (1938-)
   Magyarország, Európa, függetlenség / Szász István Tas. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 123 p. ; 20 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-5174-90-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - európai integráció - szuverenitás - 21. század
327.39(4-62) *** 327(439)"200/201" *** 321.011(439)
[AN 3706422]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2018.
Turai János
   A vészkorszak pusztítása Vácon és a Duna-Ipoly-Galga-menti településeken : a deportáltak névsorával / [szerzők Turai János, Vásárhelyi József] ; [kiad. a Váci Zsidó Hitközség]. - [Vác] : Váci Zsidó Hitközség, 2017. - [96] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0132-6 fűzött
Vác - Pest megye - Nógrád megye - holokauszt - névtár
323.12(=924)(439-2Vác)"1939/1945" *** 323.12(=924)(439.153)"1939/1945" *** 050.8 *** 323.12(=924)(439.131)"1939/1945"
[AN 3706741]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2018.
Weith Katalin (1964-)
   Szellemi forradalom magunkért / Weith Katalin ; [riporter] Várhegyi György. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2017. - 235 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5310-33-1 fűzött
Weith Katalin (1964-)
Magyarország - politológus - 20. század - 21. század - interjú
32.001(439)(092)Weith_K.(047.53)
[AN 3706792]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4690 /2018.
   29 sikertörténet / [szerk.] Pokrovenszki Gergely. - [Nyíregyháza] : [Pokrovenszki G.], 2017. - 237 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9646-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - vállalkozó - siker - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53) *** 658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3706717]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2018.
   Egy 6000 éves rézkori kincs nyomában : középső rézkori kincslelet Magyaregresről / Hornok Péter [et al.]. - Győr : Lekri Group Kft., 2017. - 87 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-615-00-0402-0 kötött
Magyaregres - régészet - rézkorszak - lelet
903(439-2Magyaregres)"636"
[AN 3706369]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2018.
Borsodi Nagy János
   Nádudvari történetek / Borsodi Nagy János. - 2. kiad. - Budapest : Révai Digitális K., 2017. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-239-054-3 fűzött
Nádudvar - helytörténet - helyismeret - memoár
943.9-2Nádudvar *** 908.439-2Nádudvar(0:28-94)
[AN 3707006]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2018.
Botos Katalin (1941-)
   Az ember hívőnek születik : a Gyűrűk urától Európa atyjáig / Botos Katalin. - Budapest : Kairosz, 2017. - 238 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-662-889-5 fűzött : 2700,- Ft
híres ember - hit - 20. század
929(4)"19" *** 234
[AN 3706261]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2018.
Brankovics György (1843-1930)
   Az 1848/49-iki szabadságharcz története / írta Brankovics György ; [közread. az 1848-49. Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Egyesület]. - Komárom : 1848-49. Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Egyes., [2017]. - 96 p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1910
Kötött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hasonmás kiadás
943.9"1848/1849" *** 094/099.07
[AN 3707081]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2018.
Ducza Lajos (1942-)
   Kisújszállás 1848/49-ben / Ducza Lajos. - Kisújszállás : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8564-2 fűzött
Kisújszállás - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - helytörténet
943.9-2Kisújszállás"1848/1849"
[AN 3706714]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2018.
   Egy elfeledett koronázás a reformkorban : az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén / szerk. Soós István. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 367 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
A Budapesten, 2015. szept. 29-én rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-416-092-2 kötött : 3490,- Ft
Ferdinánd (Magyarország: király), V. (1793-1875)
Magyarország - magyar történelem - koronázás - uralkodó - 19. század
943.9"18" *** 342.511.2(439)"1830" *** 394.43(439)"1830" *** 943.9(092)Ferdinánd,_V.
[AN 3708018]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2018.
Farkas Imre (1953-)
   Régi mesterszállási történetek / Farkas Imre, K. Farkas Dóra, Kovács János ; Régi mesterszállási családok 2 : képek, sorsok / Farkas Imre, Kovács János. - Tiszaföldvár : Farkas I., 2017. - 65, 98 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-9847-5 fűzött
Mesterszállás - helytörténet - családtörténet - fényképalbum
943.9-2Mesterszállás(084.12) *** 929.52(439-2Mesterszállás)(084.12)
[AN 3706612]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2018.
Feledy Péter (1943-)
   Napropó / Feledy Péter. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2017. - 749 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-90-6 kötött
magyar történelem - világtörténelem
943.9 *** 930.9
[AN 3707331]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2018.
Gáthy Vera (1941-)
   India : a múltból a jövő felé / Gáthy Vera. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2017. - 467 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 9.)
Bibliogr.: p. 453-459.
ISBN 978-963-279-945-2 fűzött : 4500,- Ft
India - történelem
954.0
[AN 3706147]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2018.
Hahner Péter (1954-)
   13 diktátor : fejezetek a forradalmak történetéből / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2017. - 319, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 313-[320].
ISBN 978-963-324-550-7 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - politikus - történelmi személy - diktatúra
930.9(092) *** 321.6(100)(092)
[AN 3707291]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2018.
Hörömpő Gergely (1910-1999)
   Kisvác : falu a városban / [fotók] Hörömpő Gergely ; [szöveg] Horváth M. Ferenc ; [közread.] Vác Város Levéltára. - Vác : Vác Város Lvt., 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-87737-8-4 kötött
Vác - helytörténet - fényképalbum - szociofotó
943.9-2Vác(084.12) *** 308(439-2Vác)(084.12) *** 77.04(439)(092)Hörömpő_G.
[AN 3706819]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2018.
Horváth József (1957-)
   Győr lakóinak mindennapi élete a 17. században / Horváth József ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2017. - 336 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-267. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80571-4-1 kötött
Győr - társadalomtörténet - hétköznapi élet - helytörténet - végrendelet
943.9-2Győr"16" *** 316.32(439-2Győr)"16" *** 347.67(439-2Győr)"16"
[AN 3707177]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2018.
Kelbert Krisztina (1981-)
   Knebel Riza / Kelbert Krisztina. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 104 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-97-5 kötött
Knebel Riza (1889-1963)
Knebel család
Magyarország - családtörténet - festőművész - fényképész - 20. század
929.52(439)Knebel *** 75(439)(092)Knebel_R. *** 77.04(439)(092)Knebel_R. *** 77.04(439)(092)Knebel
[AN 3707477]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2018.
Kovács István (1943-)
   Kompolthyak Balatonalmádiban / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2017. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 5.)
ISBN 978-615-00-0189-0 fűzött
Kompolthy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kompolthy
[AN 3707610]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2018.
   Különvélemény : a mainstream magyar történelem határán / szerk. Illik Péter. - Budapest : Unicus, 2017. - 389 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5084-40-9 fűzött : 4830,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3706367]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2018.
Langó Péter (1972-)
   Turulok és Árpádok : nemzeti emlékezet és a koratörténeti emlékek / Langó Péter ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Typotex : MTA BTK, cop. 2017. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-302.
ISBN 978-963-279-935-3 fűzött : 3900,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - régészet - honfoglalás - tudománytörténet - magyar őstörténet - 10. század - magyarságkép - 19. század - 20. század
930.8(=945.11)"09" *** 902(439)"18/19" *** 904(4-191)"09" *** 316.356.4(=945.11)"18/19"
[AN 3706176]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2018.
   Lengyel - magyar történelmi kapcsolatok a kezdetektől a XX. század végéig / [szerk. Paulik Ferenc]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Páros Print, 2017. - 109, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5165-17-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Lengyelország - Magyarország - történelmi kapcsolat
943.8 *** 943.9 *** 327(439)(438) *** 327(438)(439)
[AN 3707507]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2018.
Lengyel András (1950-)
   Irodalom és modernizáció, kollíziós szerkezetben : fragmentumok és vázlatok / Lengyel András. - Szeged : Quintus, 2017. - 337 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89401-7-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
930.85 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3707883]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2018.
Lipták András (1940-)
   Családom / Lipták András. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, 2017. - 143, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9439-92-4 fűzött
Lipták család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Lipták
[AN 3706200]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2018.
Molnár István János (1963-)
   Kanada története a kezdetektől a konföderációig, 1000-1867 / Molnár István János. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 502-505.
ISBN 978-963-413-171-7 fűzött : 5500,- Ft
Kanada - történelem
971".../186"
[AN 3707986]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2018.
Oborni Teréz (1960-)
   Az ördöngös barát : Fráter György, 1482-1551 / Oborni Teréz. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2017. - 355 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 303-329. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-001-8 fűzött : 2950,- Ft
Martinuzzi György (1482-1551)
magyar történelem - külpolitika - történelmi személy - török hódoltság - 16. század
943.9(092)Martinuzzi_Gy. *** 943.9"15" *** 327(439)"15"
[AN 3704315]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2018.
Rappaport, Helen (1947-)
Four sisters (magyar)
   A négy nővér : [a Romanov nagyhercegnők elveszett életei] / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2017. - 594, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 511-527.
ISBN 978-963-405-816-8 kötött : 4990,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3707371]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2018.
   Relectura historiográfica : megemlékező kötet Kukovecz György (1947-2006) 70. születésnapjára / [szerk. Gausz Ildikó, Kövér Lajos] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 258 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, spanyol és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-362-8 fűzött
Magyarország - történész - történelem - magyar történelem - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.1(439)(092)Kukovecz_Gy. *** 93/99 *** 943.9 *** 012Kukovecz_Gy.
[AN 3706249]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2018.
   Sóskút képes krónikája / [közread.] Sóskút Község Önkormányzat. - Sóskút : Önkormányzat, 2017. - 247 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
borító- és gerinccím: Sóskút képes története. - Bibliogr.: p. 243-245. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-12-8649-6 kötött
Sóskút - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Sóskút(084.12)
[AN 3707351]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2018.
   A szentgotthárdi csata és a vasvári béke : oszmán terjeszkedés - európai összefogás = La bataille de Saint-Gotthard et la paix de Vasvár : expansion ottomane - coopération européenne / szerk. Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 387 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
A Szentgotthárdon és Vasváron, 2014. máj. 16-18. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-093-9 kötött : 4290,- Ft
Európa - Magyarország - Oszmán-török Birodalom - Szentgotthárd - történelem - magyar történelem - hadtörténet - csata - békeszerződés - 17. század
956.0"16" *** 355.48(439-2Szentgotthárd)"1664" *** 940"160" *** 341.382"1664" *** 943.9"160"
[AN 3700598]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2018.
Szülőfalunk, Hercegkút (német)
   Unser Heimatdorf, Hercegkút / [Hrsg.:] Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Hercegkut. - [Hercegkút] : Deutsche Nationalitätenselbsverwaltung von Hercegkut, 2017-. - ill. ; 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Hercegkút - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz - néprajz - magyarországi németek
943.9-2Hercegkút *** 908.439-2Hercegkút *** 316.347(=30)(439-2Hercegkút) *** 39(=945.11)(439-2Hercegkút) *** 39(=30)(439-2Hercegkút)
[AN 3706781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. Bd., Zwangsarbeit der Hercegkúter in der Sowjetunion, 1945-1949 / Verf. und Red. János Naár ; [... übertr. von Zsolt Téglás]. - 2017. - 292 p.
Hercegkútiak kényszermunkán a Szovjetunióban, 1945-1949
Bibliogr.: p. 288-289.
ISBN 978-963-12-8038-8 fűzött
Szovjetunió - Hercegkút - kényszermunka - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - oral history
343.819.5(47)(=30)"1945/1949"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439-2Hercegkút)
[AN 3706785] MARC

ANSEL
UTF-84717 /2018.
   Testvéred minden magyar : gondolatok a nemzeti összetartozásról / [szerk. Bali János, Tóth Gábor]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2017. - 238 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-15-6 kötött
Magyarország - nemzettudat - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)"19/201"(047.53) *** 316.63(=945.11)
[AN 3707340]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2018.
Varga Kálmán György (1950-)
   Szülőfalum Tófej / Varga Kálmán György ; [kiad. Tófej Község Önkormányzata]. - Tófej : Önkormányzat, 2017. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Tófej - helytörténet
943.9-2Tófej
[AN 3707826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A község és csatolt részei a vérzivataros évszázadokban. - 305 p.
ISBN 978-963-12-9576-4 kötött
[AN 3707829] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A település társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális és sportélete. - 282, [1] p.
ISBN 978-963-12-9577-1 kötött
[AN 3707832] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4719 /2018.
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam. - Komárom : Lingea, 2017. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-38-3 fűzött : 3290,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 3706403]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2018.
Bali (magyar)
   Bali. - Komárom : Lingea, 2017. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
ISBN 978-615-5663-59-8 fűzött : 3490,- Ft
Bali - útikönyv
915.946.1(036)
[AN 3706432]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2018.
Bánfalvi Lászlóné (1953-)
   Üdvözlet Nekézsenyből : hegyek, völgyek között a Bükki Hegyháton : képes album / [... írta és szerk. Bánfalvi Lászlóné] ; [kiad. Nekézseny Község Önkormányzata]. - Nekézseny : Önkormányzat, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9500-9 kötött
Nekézseny - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nekézseny(084.12)
[AN 3707335]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2018.
Barcelona (magyar)
   Barcelona. - Komárom : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-39-0 fűzött : 3290,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3706391]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2018.
Croatia (magyar)
   Horvátország. - Komárom : Lingea, 2017. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-41-3 fűzött : 3290,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3706398]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2018.
   Csabensis : Békéscsaba 300 / szerk. Ando György, ... Kutyej Pál Gábor. - 2. kiad. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz. : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2018. - 655 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 5.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.: p. 641-646.
ISBN 978-615-5811-01-2 kötött
Békéscsaba - helyismeret
908.439-2Békéscsaba
[AN 3710758]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2018.
Donáth Mirjam
   Mások álma / Donáth Mirjam. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 315 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-476-1 kötött : 3499,- Ft
New York (város) - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.73-2New_York(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3707336]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2018.
   Az én falum, az enyém, az én napfényes Röszkém / [szerk. Sára Endréné] ; kiad. a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2017. - 60 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-08-1497-3 fűzött
Röszke - helyismeret
908.439-2Röszke
[AN 3710503]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2018.
Ferencz Tibor
   Mosonmagyaróvár régi fényképeken, képeslapokon I / [írta és szerk. Ferencz Tibor]. - Mosonmagyaróvár : Ferencz T., 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7779-1 fűzött
Mosonmagyaróvár - helyismeret - 20. század - fényképalbum
908.439-2Mosonmagyaróvár(084.12)
[AN 3707552]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2018.
Florence (magyar)
   Firenze. - Komárom : Lingea, 2017. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
ISBN 978-615-5663-40-6 fűzött : 3290,- Ft
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 3706437]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2018.
   Görcsöny : településképi arculati kéziköny, 2017 / [... kiad.. ... Görcsöny Község Önkormányzata ...]. - Görcsöny : Önkormányzat, 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0798-4 kötött
Görcsöny - helyismeret - építészet - arculattervezés - útmutató
908.439-2Görcsöny *** 72(439-2Görcsöny) *** 711.4(439-2Görcsöny)(036)
[AN 3706411]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2018.
Hajni István
   Budapest panorama / [István Hajni] ; [text Ildikó Kolozsvári]. - Budaörs : CasteloArt, [2017]. - 190, [1] p. : ill., színes ; 23x34 cm
A képaláírások angol, német, francia, spanyol, olasz, holland, orosz és kínai nyelven
ISBN 978-615-5148-88-0 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3706958]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2018.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Szelek szárnyán / Herczeg Ferenc. - Budapest : Clipperton, 2017. - 132, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0467-9 fűzött : 1990,- Ft
Adriai-tenger - Dalmácia - magyar irodalom - helyismeret - századforduló - útleírás
908.439.24(0:82-992) *** 894.511-992 *** 908.4(262.3)(0:82-992)
[AN 3706193]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2018.
Iceland (magyar)
   Izland. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 141 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-53-6 fűzött : 2290,- Ft
Izland - útikönyv
914.911(036)
[AN 3706442]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2018.
Korsós Zoltán (1958-)
   Okinawa mi amor = Szerelmem, Okinava / Korsós Zoltán ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2017. - 282 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 273-277. - Összefoglalás japán nyelven
ISBN 978-963-9877-31-3 fűzött
Okinava-szigetek - helyismeret - útirajz
908.528(0:82-94)
[AN 3707958]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2018.
London (magyar)
   London. - Komárom : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-42-0 fűzött : 2990,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3706392]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2018.
Mallorca (magyar)
   Mallorca. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-54-3 fűzött : 1990,- Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 3706445]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2018.
Mankovics László
   Svájc, a beteljesült álom / Mankovics László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-06-4 fűzött
Svájc - helyismeret - memoár
908.494(0:82-94)
[AN 3706821]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2018.
Moscow (magyar)
   Moszkva. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 141, [2] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-34-5 fűzött : 2290,- Ft
Moszkva - útikönyv
914.7-2Moskva(036)
[AN 3706433]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2018.
New York (magyar)
   New York. - Komárom : Lingea, 2017. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-43-7 fűzött : 3290,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3706399]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2018.
New York (magyar)
   New York. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 141, [2] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-55-0 fűzött : 2290,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3706440]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2018.
Paris (magyar)
   Párizs. - Komárom : Lingea, 2017. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-44-4 fűzött : 2990,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3706404]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2018.
Prague (magyar)
   Prága. - Komárom : Lingea, 2017. - 139, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5663-58-1 fűzött : 3290,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3706394]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2018.
Rome (magyar)
   Róma. - Komárom : Lingea, 2017. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
ISBN 978-615-5663-45-1 fűzött : 2990,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3706439]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2018.
Sipos László (1960-)
   In memoriam Palmyra : fotóalbum / Sipos László. - 3. kiad. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2017. - 75 p. : ill. ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-9694-83-5 fűzött : 3990,- Ft
Palmyra - helyismeret - régészet - 21. század - fényképalbum
908.569.1-2Palmyra(084.12) *** 904(569.4) *** 904(394.3) *** 77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3706568]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2018.
Sipos László (1960-)
   In memoriam Palmyra : the destroyed world heritage / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2017. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9694-96-5 fűzött : 3990,- Ft
Palmyra - helyismeret - régészet - 21. század - fényképalbum
908.569.1-2Palmyra(084.12) *** 77.04(439)(092)Sipos_L. *** 904(569.1) *** 904(394.3)
[AN 3706569]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2018.
Switzerland (magyar)
   Svájc. - [Komárom] : Lingea, 2017. - 190 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-56-7 fűzött : 2490,- Ft
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3706406]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2018.
   Szentendre csodái csendesen adagolva / [... szerk. Erdész László]. - Szentendre ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 218, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5600-95-1 kötött
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12)
[AN 3707329]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2018.
   Tízéves a város : biatorbágyi fotó-körkép / [szerk. Horváth Imre] ; [közread. a] Biatorbágyi Fotóklub Egyesület. - Biatorbágy : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., 2017. - 120 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-0609-3 kötött
Biatorbágy - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Biatorbágy(084.12)
[AN 3706598]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2018.
Tóthné Kantó Katalin (1963-)
   Közművelődési és Városszépítő Egyesület Miklósfa / Tóthné Kantó Katalin. - Nagykanizsa-Miklósfa : Közművel. és Városszépítő Egyes. Miklósfa, 2017. - 204 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 202-204.
ISBN 978-963-12-9588-7 kötött
Közművelődési és Városszépítő Egyesület (Nagykanizsa-Miklósfa)
Miklósfa - helyismeret - egyesület
908.439-2Miklósfa *** 061.2(439-2Miklósfa)
[AN 3707885]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2018.
Weniger, Sven
Teneriffa (magyar)
   Tenerife / [szerző Sven Weniger] ; [társszerző Izabella Gawin] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2018. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6475-0 fűzött : 2490,- Ft
Tenerife - útikönyv
914.685(036)
[AN 3709834]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4750 /2018.
   100 éves a magyar iszlámtörvény / szerk. Köbel Szilvia, Tóth J. Zoltán. - Budapest : KRE ÁJK, 2017. - 161 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-78-2 fűzött
Magyarország - lelkiismereti szabadság - iszlám - 20. század - 21. század
342.731(439)"19/20" *** 297(439)"19/20"
[AN 3707899]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2018.
Bar-Ywsep, ʾWriy (1949-)
Malʾak̇ (magyar)
   Izrael mentőangyala : Nasszer egyiptomi elnök vejének, a Moszad kémjének igaz története / Uri Bar-Joseph ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 377 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 350-362.
ISBN 978-963-454-090-8 kötött : 4900,- Ft
Marwʾan, ʾAšraf (1944-2007)
Egyiptom - Izrael - titkos ügynök - titkosszolgálat - katonai hírszerzés - 20. század
351.746.1(569.4) *** 355.40(569.4) *** 327.84(620)(092)Marwʾan,_ʾA.
[AN 3701415]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2018.
Boóc Ádám (1978-)
   A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése : jogösszehasonlító elemzés és az új magyar szabályozás bemutatása / Boóc Ádám. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 272 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. jan. 2. - Bibliogr.: p. 226-247. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-413-188-5 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - választottbíróság - összehasonlító jog - jogalkalmazás - bírósági ítélet
347.918(100)(094) *** 340.5 *** 347.918(439)(094)
[AN 3707929]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2018.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : hatályos: 2017. április 19. : egységes szerkezetben a 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 177 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2017. szept. 20. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-174-8 fűzött : 990,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3707997]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2018.
   Büntető eljárásjog / szerk. Czine Ágnes. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 751 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. aug. 11. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-175-5 fűzött : 5600,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3707868]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2018.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2017. július 1. : egységes szerkezetben a 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 151 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2017. aug. 25.
ISBN 978-963-413-165-6 fűzött : 950,- Ft
ISBN 978-963-413-166-3 spirál fűzéssel : 950,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3708006]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2018.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos 2018. január 1. : egységes szerkezetben a 2018. május 25. napján és 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 169 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. febr. 1.
ISBN 978-963-413-190-8 fűzött : 950,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3710406]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2018.
   Büntetőjog. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2017-. - 24 cm
keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3710214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / szerk. Domokos Andrea. - 2017. - 309 p.
Lezárva: 2017. márc. 15.
ISBN 978-963-413-158-8 fűzött : 4400,- Ft
[AN 3710216] MARC

ANSEL
UTF-84758 /2018.
Csomós Tamás (1962-)
   Védői szemmel : tanulmányok és karcolatok a büntető anyagi és eljárásjog tárgyköréből / Csomós Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 353, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-337-2 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - anyagi büntetőjog - büntetőeljárás - eljárásjog
343.2(439) *** 343.1(439)
[AN 3706760]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2018.
Faith, Sue
   Elhurcolva / Sue Faith. - [Mogyoród] : Volos K., 2017. - 155, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-85767-7-4 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - börtön - memoár
343.8(439)(0:82-94)
[AN 3706388]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2018.
Fodor Zoltán
   Szűrések : néhány kritikai megjegyzés Pap Gábor művészettörténész munkásságáról / Fodor Zoltán. - Medgyesbodzás : Szerző, 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-12-9817-8 fűzött
Pap Gábor (1939-)
Magyarország - koronázási jelvény - vita - művészettörténész - 20. század - 21. század
342.519.8(439)(089.3) *** 7.072.2(439)(092)Pap_G.
[AN 3707127]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2018.
Gellér Balázs (1968-)
   A magyar büntetőjog általános tanai I / Gellér Balázs, Ambrus István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 526 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 16.)
Bibliogr.: p. 493-514.
ISBN 978-963-312-273-0 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3706804]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2018.
Glant Tibor (1967-)
   A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése / Glant Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 319 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084 ; 4.)
Bibliogr.: 295-309.
ISBN 978-963-318-684-8 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - koronázási jelvény - külkapcsolat - diplomáciatörténet - Kádár-korszak
342.519.8(439) *** 327(439)(73)"197"
[AN 3706409]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2018.
Gombos Katalin (1966-)
   Az Európai Unió joga / Gombos Katalin. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 659 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. szept. 1. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-183-0 fűzött : 5400,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(4-62)(075.8)
[AN 3707865]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2018.
   Hatékonyság és jogbiztonság a birtokvédelmi eljárásban : történeti, dogmatikai és jogösszehasonlító elemzések hatályos birtokvédelmi szabályozásunk elméleti és gyakorlati kérdéseihez / szerk. Béli Gábor, Jusztinger János, Pókecz Kovács Attila. - Pécs : PTE ÁJK Római Jogi Tansz., 2017. - 132 p. ; 24 cm. - (Publicationes Cathedrae Iuris Romani Quinqueecclesiensis, ISSN 2064-7328 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-182-4 fűzött
Európa - Magyarország - tulajdonjog - jogtörténet - összehasonlító jog
347.251 *** 340.5 *** 34(4)(091) *** 34(439)(091)
[AN 3706467]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2018.
Heinerné Barzó Tímea (1968-)
   A magyar család jogi rendje / Barzó Tímea. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 565 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. okt. 16. - Bibliogr.: p. 556-564.
ISBN 978-963-413-177-9 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3707980]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2018.
   Hogyan kezeljem.. : útmutató a nehézségek leküzdéséhez fogvatartottak és családtagjaik részére : tanácsok a letartóztatástól a szabadulást követő utógondozásig / [kiadványszerk. Somogyi Levente] ; [közread. a] Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság. - Vác : Mécses Szeretetszolgálat M. Börtönpasztorációs Társ., 2017. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-963-12-9198-8 fűzött
szeretetszolgálat - büntetés-végrehajtás - karitász
343.825 *** 253 *** 266.3
[AN 3707942]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2018.
Homicskó Árpád (1978-)
   Szociális jog II : tananyag a társadalombiztosítási és szociális ellátások megismeréséhez / Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 296 p. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2017. okt. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-182-3 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - szociális jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(094)(075.8) *** 364(439)(094)(075.8) *** 351.84(439)(094)(075.8)
[AN 3707973]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2018.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (11.) (2016) (Budapest)
   XI. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2016 / szerk. Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 21.)
A konferenciát Budapesten tartották. - A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-83-6 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3707880]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2018.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (12.) (2017) (Budapest)
   XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2017 / szerk. Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 450 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 22.)
A konferenciát Budapesten tartották. - A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-84-3 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3707882]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2018.
Kotlár Attila
   Moszkvától Párizsig / Kotlár Attila. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0591-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - önéletrajzi regény - kommandósok
356.168(100)(0:82-31) *** 894.511-312.6
[AN 3707021]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2018.
Miczán Péter
   A bizalmi vagyonkezelés : jogalkalmazási és jogalkotási alapkérdések : jelenlegi és jövőbeli vagyonrendelőknek, vagyonkezelőknek, kedvezményezetteknek és a kezelt vagyon hitelezőinek / Miczán Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 525 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2017. aug. 8. - Bibliogr.: p. 507-521.
ISBN 978-963-258-338-9 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - dologi jog - vagyon - összehasonlító jog
347.2(439) *** 347.2(100) *** 340.5
[AN 3706769]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2018.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (angol)
   The Hungarian Holy Crown / [auth. Orsolya Moravetz] ; [transl. Adrian Hart, Krisztina Sarkady]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (The Kossuth Square booklets, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-615-5674-01-3 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3710315]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2018.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel, illetve egyéb jogszabályokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 204 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. okt. 17.
ISBN 978-963-258-353-2 fűzött : 1790,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3706779]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2018.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : hatályos: 2017. június 23. : egységes szerkezetben a 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2017. aug. 24.
ISBN 978-963-413-163-2 fűzött : 1580,- Ft
ISBN 978-963-413-164-9 spirál fűzéssel : 1580,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3708011]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2018.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2018. - 246 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-20-1 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3710609]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2018.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2018. - 159 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-19-5 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3710610]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2018.
Siklósi Iván (1979-)
   A ius offerendi problematikája a római magánjogban / Siklósi Iván. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 224 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 39.)
Bibliogr.: p. 207-213. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-312-283-9 kötött
római jog - zálogjog
347.466(37) *** 347.27(37)
[AN 3706990]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2018.
   Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár / szerk. Homicskó Árpád, Szuchy Róbert. - Budapest : KRE ÁJK, 2017. - 619 p. : ill., színes ; 25 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 11.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-80-5 kötött
Magyarország - jogász - polgári jog - gazdasági jog - 20. század - 21. század - emlékkönyv
34(439)(092)Miskolczi-Bodnár_P. *** 347(439) *** 347.7(439)
[AN 3707994]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2018.
Szalma József (1948-)
   Sérelemdíj és a személyiségi jogok megsértésének magánjogi szankciói az európai és a magyar jogban / Szalma József. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 285 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 21.)
Bibliogr.: p. 265-285. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9808-82-9 fűzött
Európa - Magyarország - személyiségi jog - kötelmi jog - összehasonlító jog
347.726.4(439) *** 340.5 *** 347(4)
[AN 3707888]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2018.
   Szuverenitás és államiság az Európai Unióban : kortárs kérdések és kihívások / szerk. Chronowski Nóra. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-917-1 fűzött
Európai Unió - európai integráció - szuverenitás - jogharmonizáció - 21. század
341.211(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 327.39(4-62)"20"
[AN 3706867]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2018.
   Televízió és közízlés : a művészet esélyei a 21. századi televíziózásban : konferencia, 2017. február 20-21. / [szerk. Barabás Klára, Buglya Sándor]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-81-2 fűzött
Magyarország - művelődésügy - vizuális kultúra - közszolgálati média - televíziózás - 21. század
351.85 *** 316.774 *** 791.9.097(439)"200/201"
[AN 3707581]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2018.
Tóth András (1979-)
   Versenyjogi jogeset- és szöveggyűjtemény / Tóth András. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 174 p. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat)
ISBN 978-963-413-152-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - versenyjog - jogalkalmazás
347.776(439) *** 347.776(4-62) *** 340.132
[AN 3710441]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2018.
   Új büntetőeljárási jog : a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény : hatályos: közlönyállapot : hatályba lép: 2018. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 331 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2017. aug. 25. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-168-7 fűzött : 1490,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3708003]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. tövény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2018. - 194 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. jan. 2.
ISBN 978-963-258-360-0 fűzött : 1590,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3706766]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. tövény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2018. - 128 p. ; 29 cm
Lezárva: 2018. jan. 2.
ISBN 978-963-258-365-5 fűzött : 2290,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3710838]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2018. január 2. : egységes szerkezetben a 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 180 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. febr. 2.
ISBN 978-963-413-191-5 fűzött : 990,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3710425]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: közlönyállapot : hatályba lép: 2018. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 180 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2017. szept. 20. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-173-1 fűzött : 1090,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3710422]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2018.
   Az új Pp. iratmintatára : beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta / Belcsák Róbert Ferenc [et al.] ; szerk. Varga István ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - Budapest : HVG ORAC, 2017. - 1062 p. ; 29 cm
Lezárva: 2017. okt. 27.
ISBN 978-963-258-355-6 fűzött : 15000,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - iratminta - törvény
347.9(439)(094)(083.76)
[AN 3707368]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2018.
   Új ügyvédi törvény : 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről : 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról : egységes szerkezetben a 2017. évi CXXXVI. törvényben kihirdetett módosításokkal. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2017. - 96 p. ; 20 cm
Lezárva: 2017. nov. 23.
ISBN 978-963-258-357-0 fűzött : 1090,- Ft
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
Magyarország - ügyvéd - törvény - útmutató
347.965(439)(094)(036)
[AN 3706775]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2018.
   A vállalkozói felelősség büntetőjogi vonatkozásai konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Domokos Andrea ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2017. - 124 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. máj. 18-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-81-2 fűzött
Magyarország - felelősség - vállalkozó - büntetőjog
347.447(439) *** 347.51(439) *** 658.1
[AN 3707901]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2018.
   A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége : tanulmánykötet / szerk. Pál Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-343-3 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - vezető alkalmazott - munkajog - polgári jog - felelősség
349.2(439) *** 347.1(439) *** 347.51(439) *** 65.012.4
[AN 3706782]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4792 /2018.
Katona M. István
   Ünnepi kiadvány a Honvéd Kulturális Egyesület 25 éves évfordulójára / írta és szerk. Katona M. István. - Budapest : Honvéd Kult. Egyes., [2017]. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: A Honvéd Kulturális Egyesület 25 éve, 1992-2017
Fűzött
Honvéd Kulturális Egyesület
Magyarország - honvédség - kulturális egyesület - ezredforduló - 21. század
355/359(439)"199/201" *** 061.28(439)"199/201"
[AN 3707037]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2018.
Meyer, Kurt (1910-1961)
Grenadiere (magyar)
   Gránátosok : [egy német páncélos tábornok visszaemlékezései] / Kurt Meyer ; [ford. Iványi Gyöngyvér]. - [Budapest] : [Brickone Kft.], cop. 2017. - 372 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9713-3 fűzött : 5400,- Ft
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Hitlerjugend (12.)
Németország - Európa - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - katonatiszt - második világháború - per - memoár
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(430)(092)Meyer,_K.(0:82-94) *** 358.119(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 34.096(430)"1945"
[AN 3705609]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2018.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek a katonák / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : Zrínyi : V&P Média, 2017. - 107, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-4326-0 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - katonatiszt - 21. század - interjú - szakácskönyv
355(439)(092)(047.53) *** 641.55(083.12)
[AN 3708020]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2018.
Somogyi Győző (1942-)
   The age of Hungarian chivalry, 1301-1456 = Magyar lovagkor, 1301-1456 / Győző Somogyi. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-709-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - haderő - katonai felszerelés - egyenruha - 14. század - 15. század - album
355.14(439)"13/14"(084.1) *** 355.66(439)"13/14"(084.1) *** 623.4(439)"13/14"(084.1)
[AN 3706899]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2018.
Szomszéd András
   "Ferenc József adta ezt a mundért rám..." / Szomszéd András. - Szurdokpüspöki : Önkormányzat, 2017. - 97 p. : ill. ; 29 cm. - (Szurdokpüspöki helytörténeti füzetek, ISSN 1216-352X ; 4.)
Bibliogr.: p. 95.
Fűzött
Szurdokpüspöki - Magyarország - katona - helyi társadalom - első világháború - levelezés
355.48(439)"1914/1918"(044) *** 355(439-2Szurdokpüspök)"191"(044)
[AN 3708183]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2018.
Tömösváry Zsigmond (1947-)
   A hagymakupolák árnyékában : egy katonadiplomata visszaemlékezései / Tömösváry Zsigmond. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 392 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-392.
ISBN 978-963-327-728-7 fűzött : 8800,- Ft
Magyarország - Oroszország - katonatiszt - diplomata - külkapcsolat - 1990-es évek - 20. század - 21. század - memoár
355(439)(092)Tömösváry_Zs.(0:82-94) *** 327(439)(092)Tömösváry_Zs.(0:82-94) *** 327(439)(47)"199"(0:82-94)
[AN 3708015]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4798 /2018.
Gutassy Attila
   Minőségmenedzsment mindenkinek / Gutassy Attila, Gutassy Nimród Ferenc. - 2. átd. kiad. - Budapest : Raabe Klett, 2018, cop. 2017. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313.
ISBN 978-615-5824-29-6 fűzött
minőségbiztosítás - szolgáltatásmenedzsment
65.018 *** 65.011.1
[AN 3710181]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2018.
   "Közjava és hasznára... nyomdát állíthasson..." : a váci nyomdászat 245 éve, 1772-2017 : [a Tragor Ignác Múzeum időszaki kiállítása ...] / [a kiállítást rend. Csukovits Anita és Forró Katalin]. - [Vác] : Tragor I. Múz., 2017. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
A Vácott, 2017. júl. 14 - nov. 5. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Vác - nyomdászattörténet - kiállítási katalógus
655.1(439-2Vác)(091) *** 061.4(439-2Vác)
[AN 3706750]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4800 /2018.
Bogár László (1951-)
   Abszurditások világa / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2017. - 368, [1] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 24.)
ISBN 978-963-662-892-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - globalizáció - belpolitika - társadalmi változás - 21. század
339.9(100)"201" *** 323(439)"201" *** 316.42(100)"201"
[AN 3706241]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2018.
Bogár László (1951-)
   Birodalmak alkonya / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2017. - 326, [2] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 25.)
ISBN 978-963-662-916-8 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - globalizáció - világpolitika - belpolitika - 21. század
339.9(100)"201" *** 327(100)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3706244]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2018.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   Az "impexek" kora : külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a "népgazdaságból" a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében / Borvendég Zsuzsanna ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2017. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-615-5656-12-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - külkereskedelem - feketegazdaság - szocialista gazdaság - titkosszolgálat - Kádár-korszak
338(091)(439)"195/198" *** 339.5(439)"196/198" *** 339.194(439)"196/198" *** 338.2(47-62)"197/198" *** 355.40(439)"197/198"
[AN 3705773]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2018.
   The evaluation of cross-border cooperation in Europe / [ed. by] Constantin-Vasile Ţoca, Ioan Horga, Luminiţa Şoproni. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2017. - 266 p. : ill. ; 25 cm
Az Aradon, 2016. jún. 1 - 3. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-961-6 fűzött
Európai Unió - határ menti kapcsolat - együttműködés
332.1(4-62) *** 327(4-62)
[AN 3706488]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2018.
   Human resource marketing : monograph / [publ. by the Széchenyi István University]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2017. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-94-3 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - munkaerő-gazdálkodás
658.3 *** 331.5
[AN 3706194]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2018.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati gazdaságtan / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2017. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-314.
ISBN 978-615-5216-90-9 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3709721]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2018.
   A magyar külgazdaság helye a gazdaságpolitikában konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Becsey Zsolt László. - Budapest : KRE ÁJK, 2017. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Károli tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudományok köréből, ISSN 2560-0974 ; 1.)
A konferenciát Budapesten, 2017. máj. 29-én rendezték
ISBN 978-963-9808-79-9 fűzött
Magyarország - külgazdaság - gazdaságpolitika - 21. század
339.9(439)"201" *** 338.2(439)"201"
[AN 3707910]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2018.
Máthé Albert Eduárd
   Láthatatlan meggyőzés : a csúcsértékesítés titka / Máthé Albert Eduárd. - [Vác] : A-Concept Kft., [2017]. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0644-4 fűzött : 4250,- Ft
eladás
658.85
[AN 3706460]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2018.
   Munkavédelmi és munkaegészségügyi kockázatok és megoldások a bányászat és kőfejtés ágazatban : jó példák / [... kiad. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete]. - Budapest : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2017. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-615-80901-0-0 fűzött
munkavédelem - bányászat
331.45 *** 622
[AN 3707889]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2018.
Narusawa, Toshiko
Kaizen express (magyar, angol)
   Kaizen expressz : alapismeretek a lean utazáshoz / Toshiko Narusawa és John Shook ; előszó Jim Womack ; [ford. Bányász Réka] ; [... kiad. Lean Enterprise Institute Hungary]. - Utánny. - [Veszprém] : Lean Enterprise Inst. Hungary, 2017. - XIV, 159 p. : ill. ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-615-00-0636-9 fűzött : 6900,- Ft
stratégiai menedzsment - vállalatirányítás
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3710173]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2018.
Spiegel István
   Képernyős munkahelyek biztonsága / [szerző Spiegel István] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2018. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80934-7-7 fűzött
munkavédelem - képernyő
331.45(439) *** 681.3.022
[AN 3710344]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2018.
   Tolmácsolás a bíróságon : esettanulmányok a bírósági tolmácsolás gyakorlatából / szerk. Horváth Ildikó. - Budapest : HVG ORAC, 2017. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-352-5 fűzött
bírósági eljárás - fordítás
651.926 *** 347.9
[AN 3706976]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2018.
Vállalati innovációirányítási rendszer bevezetése a versenyképesség érdekében (angol)
   Training on corporate innovation management system for competitiveness : guidebook. - Nagykovácsi : Trebag Ltd., cop. 2017. - 135 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89960-5-3 kötött
Közép-Európa - innováció - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
330.341.1(4-11) *** 65.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3707767]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2018.
   Vállalati innovációirányítási rendszer bevezetése a versenyképesség érdekében : útmutató. - Nagykovácsi : Trebag Kft., cop. 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89960-6-0 kötött
Közép-Európa - innováció - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
330.341.1(4-11) *** 65.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3707763]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4814 /2018.
Bagoly Anita
   Pénzbeli ellátások 2018 : táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, üzemi baleset, baleseti táppénz : jogszabályok, magyarázatok, példák, kérdések, válaszok, változások / Bagoly Anita. - [Budapest] : [Bagoly A.], [2017]. - 235 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-615-00-0930-8 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - táppénz - gyermekgondozási segély - útmutató
369.22(439)(036) *** 369.7(439)(036)
[AN 3706533]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2018.
Dobó Márta (1953-)
   A közösségek sorvadása ellen / Dobó Márta. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-91-9 fűzött
Nógrád megye - családvédelem - egészségvédelem - 21. század
364.444(439.131)"201" *** 613/614(439.131)"201"
[AN 3706424]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2018.
Rupp Mária
   Emlékeim a Kamaraerdei Szeretetotthonról / Rupp Mária. - Budapest : Szerző, 2017. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-12-9645-7 fűzött
Kamaraerdei Szeretetotthon (Budapest)
Budapest - nyugdíjasotthon - történeti feldolgozás
364.442.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3706468]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4817 /2018.
   30 évesek lettünk : a kecskeméti Bolyai János Gimnázium évkönyve, 2013-2017 / [szerk. és a szöveget gond. Pap Viktória és Schnell Ildikó]. - Kecskemét : Bolyai J. Gimn., 2017. - 298, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0449-5 fűzött
Bolyai János Gimnázium (Kecskemét)
Kecskemét - gimnázium
373.54(439-2Kecskemét)
[AN 3706526]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2018.
   Alapszínek : a Budai Rajziskola könyve : Budai Rajziskola 25 / [szerkesztők Lázár Zsuzsa, Szombathelyi Réka, Kollárik Marianna]. - Budapest : Budai Rajzisk., 2017. - 121, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0462-4 fűzött
Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (Budapest)
Budapest. 12. kerület - általános iskola - művészeti iskola - szakközépiskola - képzőművészet
373.6:73/76(439-2Bp.) *** 373.3:73/76(439-2Bp.)
[AN 3707639]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2018.
Bácsi Szabolcsné
   Tudástölcsér : színes módszerek és játékok, kooperatív technikák a tanítói gyakorlatban / [írta és szerk. Bácsi Szabolcsné és Fodor Judit]. - Debrecen : Graph-Art, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([30] t. ; 30 cm). - (Pedagógusok enciklopédiája, ISSN 2560-2780)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-615-5654-31-2 fűzött
óvodapedagógia - fejlesztő játék - tanári segédkönyv - foglalkoztatókönyv
372.3(072) *** 371.382(072) *** 087.5
[AN 3707802]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2018.
Bakonyi Anna (1954-)
   Az óvodai differenciálás mindennapjai : kérdések - válaszok, megoldások - lehetőségek / Bakonyi Anna, Karczewicz Ágnes. - Budapest : Neteducatio, 2017. - 166 p. ; 24 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
ISBN 978-615-5718-14-4 fűzött
óvodapedagógia - gyermeklélektan - fejlesztő játék
372.3 *** 159.922.7 *** 371.382
[AN 3706960]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2018.
   Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra / szerk. Kun Attila. - Budapest : KRE ÁJK, 2017. - 372 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 19.)
Lezárva: 2017. máj. 20. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9808-77-5 fűzött
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - munkajog - szociális jog - foglalkoztatáspolitika
37.013.83(439) *** 349.3(439) *** 349.2(439) *** 331.5.024.5(439)
[AN 3707895]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2018.
Faber, Joanna
How to talk so little kids will listen (magyar)
   Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje : kisgyerekes szülőknek : hogyan vészelhetjük át a 2 és 7 éves kor közötti időszakot? / Joanna Faber, Julie King ; [ill. Kezzia Crossley] ; [ford. Gyárfás Veronika]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2017. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 978-615-5336-20-1 kötött : 3444,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3707182]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2018.
Fegyverneki Gergő
   A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak : módszertani és technikai ötletek a mobilozó tanulókhoz : hogyan lesz a játékból korszerű taneszköz? / Fegyverneki Gergő, Aknai Dóra Orsolya. - Budapest : Neteducatio Kft., 2017. - 175 p. : ill. ; 25 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
ISBN 978-615-5718-15-1 fűzött
oktatástechnológia - mobil számítástechnika - infokommunikáció - tanári segédkönyv - példatár
371.68(072)(076) *** 681.3.004.14(072)(076) *** 371.333(072)(076)
[AN 3706965]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2018.
Horváth Erzsébet (1957-)
   A magyarországi protestáns népfőiskolák : megalakulás, működés, újraindulás / Horváth Erzsébet, ; [közread. a] Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára. - Budapest : Mo. Református Egyh. Zsinati Lvt., 2017. - 207 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 181-189. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89472-9-1 kötött
Magyarország - szabadegyetem - református egyház - egyházi intézmény - evangélikus egyház - Horthy-korszak
374.72(439)"193/194" *** 284(439)
[AN 3707212]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2018.
   Karácsony Sándor és a magyar pszichológia : a Csökmei Kör és a Magyar Pszichológia Társaság konferenciája, 2015. november 21. / szerk. Heltai Miklós és Lányi Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 215 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5479-42-7 fűzött : 2200,- Ft
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - pedagógiai lélektan - fejlődéslélektan - pedagógus - századforduló - 20. század
37.015.3 *** 159.922 *** 37(439)(092)Karácsony_S.
[AN 3707632]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2018.
   A kecskeméti Piarista Iskola 300 éve, 1714-2017 : a piarist mosaic of Kecskemét / [szerk. Kozicz János, Nagy Attila, Mikulás Domonkos] ; [kiad. a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda]. - Kecskemét : Piarista Gimn., Kollégium, Ált. Isk. és Óvoda, 2017. - 86, [1] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0882-0 fűzött
Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda (Kecskemét)
Kecskemét - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola - piaristák
373.3(439-2Kecskemét) *** 373.54(439-2Kecskemét) *** 271.786(439-2Kecskemét)
[AN 3706258]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2018.
Kiss József (1890-1970)
   Kiss József igazgató, tanító (1890-1970) emlékkönyve / [írta és szerk. Bihari József, Nagy Zoltán] ; [közread.] Tápiógyörgye Község Önkormányzata. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2017. - 69 p. : ill., részben színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Kiss József tanító emlékkönyve
ISBN 978-615-00-0397-9 kötött
Tápiógyörgye - pedagógus - Horthy-korszak - magyar irodalom - memoár
37(439-2Tápiógyörgye)(092)Kiss_J.(0:28-94) *** 894.511-94
[AN 3708269]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2018.
Lukács Józsefné
   Mesés mozgás : játékos téli mesés torna az óvodai élet mindennapjaira / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - [Budapest] : Flaccus, 2017. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-615-5278-43-3 fűzött : 2480,- Ft
óvodai nevelés - mozgásos játék
372.3 *** 372.363
[AN 3707369]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2018.
Mózes Nóra
   Játsszunk most együtt.. : fejlesztő játékok / [írta és szerk. Mózes Nóra és Nagyné Ambrus Györgyi Ilona ...]. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2017. - 58, [5] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([30] t. ; 30 cm). - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5654-32-9 fűzött
óvodapedagógia - fejlesztő játék - tanári segédkönyv - foglalkoztatókönyv
372.3(072) *** 371.382(072) *** 087.5
[AN 3707922]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2018.
   Az oktatás korproblémái / szerk. Hunyady György [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-275-4 fűzött
pedagógia
37.01
[AN 3706868]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2018.
Szőcs Tibor
   Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom, 1981-2006 : az iskola 25 évének története / Szőcs Tibor. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2017. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80753-5-0 fűzött
Lőrincze Lajos Általános Iskola (Hegyeshalom)
Hegyeshalom - általános iskola
373.3(439-2Hegyeshalom)
[AN 3707131]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2018.
Take the test (magyar)
   Próbáljuk meg! : feladatok és megoldások a PISA-teszthez. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 252 p. : ill. ; 27 cm
Ford. Gyárfás Vera
ISBN 978-963-279-967-4 fűzött : 2900,- Ft
középfokú oktatás - szövegértés - matematika - természettudomány - példatár
372.85(0753)(076) *** 372.851(075.3)(076) *** 372.880.945.11(075.3)(076)
[AN 3706276]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2018.
   Tanulástámogatás a felsőoktatásban : online mentorálási kézikönyv / szerk. Perjés István, Héjja-Nagy Katalin. - [Eger] : EKE, [2017]. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Képzőktől képzőknek ; 1.)
Bibliogr.: p. 172-182.
ISBN 978-615-5297-77-9 fűzött
tanulás - módszertan - felsőoktatás
378 *** 371.322.6 *** 159.953.5
[AN 3706857]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2018.
   Teaching physics innovatively : new learning environments and methods in physics education : proceedings of the international conference ... : Budapest, 17-19 August, 2015 / [editors Andrea Király, Tamás Tél] ; [publ. Graduate School for Physics Faculty of Science ELTE Eötvös Loránd University]. - Budapest : Graduate School for Physics Fac. of Science ELTE Eötvös Loránd Univ., 2017. - XIV, 436 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-925-6 fűzött
fizikatanítás - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
378.653 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3707837]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2018.
   A váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola emlékkönyve : fennállásának 110. és újraindulásának 25. évében / [fel. szerk. Sisa Sándorné] ; [szerk. Dianné Mangó Ildikó]. - Vác : Karolina Katolikus Ált. Isk., Székesegyh. Kórusisk. és Alapfokú Műv. Isk., 2017. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Vác)
Vác - általános iskola - művészeti iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Vác)
[AN 3708267]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2018.
Vincze Tamás (1975-)
   Alkotás és iskolateremtés : pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén 1918 és 1941 között / Vincze Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 193 p. ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 5.)
Bibliogr.: p. 177-191.
ISBN 978-963-318-674-9 fűzött
Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem
Magyarország - Debrecen - oktatástörténet - egyetem - pedagógusképzés - 19. század - 20. század
378(439)"186/194" *** 371.13(439-2Debrecen)"191/194"
[AN 3706491]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4837 /2018.
Barton, Joey (1982-)
No nonsense (magyar)
   Semmi duma : [az angol foci utolsó fenegyereke] / Joey Barton ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2018. - 274 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-382-6 fűzött : 3995,- Ft
Barton, Joey (1982-)
Nagy-Britannia - labdarúgó - ezredforduló - memoár
796.332(410)(092)Barton,_J.(0:82-94)
[AN 3707159]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2018.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek az év sportolói / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : V&P Média, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80572-3-3 kötött : 9950,- Ft
Magyarország - sportoló - 20. század - 21. század - interjú - szakácskönyv
796(439)(092)(047.53) *** 641.55(083.12)
[AN 3707200]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2018.
Sinkovics Gábor (1960-)
   Piros-kék rangadók : a Ferencváros, az MTK, a Kispest és az Újpest elleni mérkőzések 1945 és 2017 között / [Sinkovics Gábor]. - Budapest : Vasas Média és Reklám Kft., 2017. - 344 p., [16] t. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-89231-3-4 kötött
Vasas Sport Club (Budapest). Labdarúgó Szakosztály
Magyarország - Budapest - sporttörténet - sportesemény - sportegyesület - 20. század - 21. század - labdarúgás
796.332.093(439)"1945/201" *** 796.332(439-2Bp.)"1945/201"
[AN 3706936]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2018.
Solymosi László (1941-)
   Pest megye 10 éves sakktörténete : 2007 január - 2016 december / Solymosi László. - [Dunakeszi] : [Solymosi L.], [2017]. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8124-8 fűzött
Pest megye - sakk - sporttörténet - sportesemény - 21. század
794.1(439.153)"200/201" *** 794.1.093(439.153)"200/201"
[AN 3707952]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2018.
Steiger Oszkár
   Élni a természetben / Oszkár Steiger. - [Farmos] : Nyitrai I., [2017]. - 215 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0233-0 fűzött
természetjárás - szakácskönyv
796.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3707859]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2018.
Végh József (1953-)
   Diósjenő sporttörténete / Végh József. - Diósjenő : [Végh J.], 2017. - 558 p. : ill. ; 24 cm. - (Diósjenői történetek ; 3.)
ISBN 978-615-80851-0-6 kötött
Diósjenő - sporttörténet - sportoló
796(439-2Diósjenő)(091)(092)
[AN 3706970]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2018.
   A világ legdrágább futballistái : FC Fociklub, 2018 / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 56 p., [4] t. : ill., színes ; 30 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5654-54-1 fűzött
labdarúgó - ezredforduló - 21. század - album
796.332(100)(092)
[AN 3707808]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4844 /2018.
   Budapest templomai : Angyalföld, XIII. kerület. - [Budapest] : BVE, 2017. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 18.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-48-6 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. 13. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XIII.)
[AN 3707711]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2018.
   Cézanne and the past : tradition and creativity / ed. by Judit Geskó and Anna Zsófia Kovács ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2017. - 203 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. jan. 28-án, azonos címmel rendezett szimpózium szerkeszett anyaga. - Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-78-1 kötött
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Cézanne,_P.
[AN 3706605]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2018.
Csáky Károly (1950-)
   Temetőjárás / Csáky Károly ; [közread. a Szövetség a Közös Célokért]. - Pozsony : Szövets. a Közös Célokért, 2016-. - 21 cm
A 2. kötetet kiad. a szerző Nagyorosziban. - A 2. köteten alcímként: Elhunytaink, jeles őseink, temetőkápolnáink, síremlékeink nyomában
Szlovákia - temető - síremlék - magyarság
718(=945.11)(437.6) *** 726.82(=945.11)(437.6)
[AN 3657212]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2017. - 104 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 100-103.
ISBN 978-615-00-0500-3 fűzött
[AN 3706758] MARC

ANSEL
UTF-84847 /2018.
   Az első negyven év : kiállítás a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményeiből : Pesti Vigadó ..., 2017. augusztus 17 - 2017. október 8. = The first 40 years : an exhibition celebrating the history of the International Ceramics Studio through its collection of contemporary ceramics : the Pesti Vigadó ..., 17 August - 8 October, 2017 / [... rend. ... Kuzsel Gabriella, Steve Mattison, Strohner Márton] ; [a katalógust szerk. ... Füzi László, Steve Mattison, Strohner Márton]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Kortárs Műv. Műhelyek, 2017. - 118 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-9472-9 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(100)"198/201" *** 738(439)"198/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3706580]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2018.
Fehér Ildikó (1968-)
   Szűz Mária szentháromsággal, szentekkel és donátorral : a Belvárosi Pesti Ferences-templom újonnan restaurált barokk oltárképe / Fehér Ildikó, Görbe Katalin, Fekete Dóra ; [... kiad. a Belvárosi Pesti Ferences-templom és a Donátor Alapítvány]. - Budapest : Belvárosi Pesti Ferences-templom : Donátor Alapítvány, 2017. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Budapesten, 2016. szeptember 12-22-ig rendezett kiállítás alkalmából. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7165-65-8)
oltárkép - keresztény művészet - restaurálás - kiállításvezető
75.046.3 *** 75.052(439-2Bp.) *** 75.025.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3710238]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2018.
Guba Anna
   Épített környezeti nevelés az óvodában / Guba Anna, Pataky Gabriella, Tóth Eszter ; [illusztrációk ... Rekvényi Viola]. - Pécs : KultúrAktív Egyes., cop. 2017. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyermek-város-építészet, ISSN 2064-0110)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-963-89794-4-5 fűzött
épített környezet - környezeti nevelés - óvodai nevelés - módszertan
72(02.053.2) *** 37.033 *** 372.3 *** 371.3
[AN 3706658]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2018.
Gyurom János (1948-)
   Vadvilágtól lombhullásig / Gyurom János. - Pápa : Gyurom J., 2017. - 176 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Magyar és angol nyelven. - A bev. német nyelven is
ISBN 978-615-00-0792-2 kötött
vadon élő állat - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 59(084.12)(02.053.2) *** 77.04(439)(092)Gyurom_J.
[AN 3706299]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2018.
Harsányi Attila
Győr-Gyárváros munkástelepe, 1917-2002 (új kiadása)
   Száz éves Győr-Gyárváros munkástelepe, 1917-2017 / [írta és szerk. Harsányi Attila]. - Átd., bőv. kiad. - [Győr] : Harsányi A., cop. 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az előszó német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-615-00-0822-6 kötött
Győr - helytörténet - munkásság - városrész - építészet - városszociológia - 20. század - 21. század
72(439-2Győr) *** 331.342.2-058.243(439-2Győr)"191" *** 316.334.56(439-2Győr)"191/201" *** 943.9-2Győr"191/201"(084.1)
[AN 3707102]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2018.
Kelecsényi Kristóf Zoltán
   Az Országház szobrai / [... írta Kelecsényi Kristóf Zoltán] ; [fotók Bencze-Kovács György, Mudrák Attila, Wachsler Tamás]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2017. - 115 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-615-5674-11-2 fűzött
Budapest - országház - szobrászat - századforduló
73(439)"189/190" *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3707357]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2018.
   Képek a Győr-gyárvárosi Jézus Szíve templom ólomüveg ablakaiból / ... vál. és ... szerk. Győri Imre ..., Fülöp Péter. - [Győr] : Palatia, 2017. - [47] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7692-95-6 kötött : 2000,- Ft
Győr - templom - üvegművészet - üvegablak - fényképalbum
726.54(439-2Győr) *** 726.591(439-2Győr) *** 748.5(439-2Győr) *** 77.04(439)(092)Fülöp_P.(084.12)
[AN 3707150]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2018.
   Keretek között : a hatvanas évek művészete Magyarországon, 1958-1968 : [Magyar Nemzeti Galéria, 2017. november 16 - 2018. február 18.] / [kurátor Petrányi Zsolt] ; [szerk. Borus Judit]. - Budapest : MNG, 2017. - 397 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2017/10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-10-5 kötött
Magyarország - művészettörténet - képzőművészet - iparművészet - művészeti élet - Kádár-korszak - kiállítási katalógus
73/76(439)"195/196" *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 745(439)"195/196"
[AN 3706449]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2018.
Keretek között (angol)
   Within frames : art of the sixties in Hungary, 1958-1968 : [16 November 2017 - 18 February 2018] / [curator Zsolt Petrányi] ; [ed. Judit Borus, Eszter Kardos]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2017. - 405 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2017/6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-11-2 kötött
Magyarország - művészettörténet - képzőművészet - iparművészet - művészeti élet - Kádár-korszak - kiállítási katalógus
73/76(439)"195/196" *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 745(439)"196/197"
[AN 3706513]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2018.
   Kisgyőr : a faragott falu / [a szöveget gond. Kékedi László] ; [fotók Grúz Atilla] ; [kiad. Kisgyőr Község Önkormányzata]. - Kisgyőr : Önkormányzat, [2017]. - 75, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0474-7 kötött
Kisgyőr - iparművészet - fafaragás - faszobrászat - épületdíszítés - helyismeret - fényképalbum
745.51.031.4(439-2Kisgyőr)(084.12) *** 73.031.4(439-2Kisgyőr)(084.12) *** 72.04:73(439-2Kisgyőr)(084.12) *** 908.439-2Kisgyőr(084.12)
[AN 3706464]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2018.
Koplik Judit
   Kontrasztok : Tamás Ervin (1922-1996) életműve / Koplik Judit, Radnai József. - Budapest : [Randai J.], 2017. - 263 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7818-7 fűzött
Tamás Ervin (1922-1996)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tamás_E.
[AN 3706709]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2018.
Kótai József (1940-)
   Mesélő gyűjtemény : gondolatok a fémművességről / Kótai József. - [Budapest] : Co-Libri Reklámgrafika, 2017. - [144] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0761-8 fűzött
Magyarország - magángyűjtemény - fémművesség
739(100) *** 069.017(439)Kótai
[AN 3707332]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2018.
Magyar Miklós
   Képsor : a jazz- és blues-zene külföldi és hazai csillagai / Magyar Miklós, Gáspár Imre. - [Dunakeszi] : [Gáspár I.], [2017]. - 80 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-12-9964-9 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - dzsesszzenész - zenész - 20. század - 21. század - karikatúra - blues - portré
75(439)(092)Magyar_M. *** 741.5(439)(092)Gáspár_I *** 78.067.26.036.5(100)(092) *** 78.067.26.036.7(100)(092) *** 7.041.5
[AN 3706809]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2018.
Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium (13.) (2017) (Pécs)
   13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : November 3-4, 2017, Pécs ... : architectural, engineering and information sciences : abstract book / ed. by Attila Fülöp, Péter Iványi ; [org., publ. by the] Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs ... - [Pécs] : Pollack Press, 2017. - XXVI, 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-780-1 fűzött
építészet - mérnöki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány
72 *** 061.3(439-2Pécs) *** 681.3 *** 62
[AN 3706407]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2018.
   Mire jók a természetrajzi gyűjtemények? / szerk. Korsós Zoltán és Babocsay Gergely ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., cop. 2017. - 117 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9877-32-0 fűzött
természeti környezet - környezeti tudatosság - muzeológia
069 *** 502 *** 504
[AN 3707937]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2018.
Nagy István (1948-)
   Rábaközi emlékművek / Nagy István ; [kiad. a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna ; Győr : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, 2017-. - 21 cm
Rábaköz - emlékmű - kereszt
726.825.4(439Rábaköz) *** 725.945(439Rábaköz)
[AN 3707184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Győrsövényháztól - Hosszúdombig. - 2017. - 138 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-00-0788-5 fűzött
[AN 3707188] MARC

ANSEL
UTF-84863 /2018.
Nagy Róbert (1936-)
   Fülöp Tibor kovács népi iparművész / [Nagy Róbert]. - [S.l.] : Nagy R., [2017]. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
Az életrajzok angol nyelven is
Fűzött
Fülöp Tibor (1942-)
Magyarország - iparművész - kovácsolt vas - 20. század - 21. század
739.4(439)(092)
[AN 3706957]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2018.
Országos Kerámia Quadriennále (2.) (2017) (Pécs)
   II. Országos Kerámia Qadriennále = The 2nd National Ceramics Quadriennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum, .., Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület ... - Pécs : JPM : Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyes., [2017]. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
A Pécsen, 2017. ápr. 23 - júl. 2. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80420-4-8 kötött
Magyarország - kerámiaművészet - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)"201" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3708029]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2018.
Sipos László (1960-)
   Eltűnt idő : beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról, 1999-2017 / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2017. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-01-7 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - fényképész - műemlékvédelem - 20. század - 21. század - interjú
77.04(439)(092)Sipos_L.(047.53) *** 72.025.3/.4(100)
[AN 3706472]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2018.
Sipos László (1960-)
   Az eltűnt idő nyomában : fotóalbum interjúkkal / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2017. - 160 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9694-94-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - fényképész - kulturális örökség - műemlékvédelem - 20. század - 21. század - interjú
77.04(439)(092)Sipos_L.(047.53) *** 72.025.3/.4(100)
[AN 3706556]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2018.
   Siroki alkotók antológiája / [... szerk. Tuza S Tibor]. - Miskolc : [Tuza T.], 2017. - 180 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0899-8 fűzött : 3000,- Ft
Sirok - képzőművész - iparművész - magyar irodalom - antológia
73/76(439-2Sirok)(092) *** 894.511-822(439-2Sirok) *** 745(439-2Sirok)(092)
[AN 3707055]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2018.
   A szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház története / szerk. Lendvai Rezső és Koltay Ferenc ; [közread. a] Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete és a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Szombathely : Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2017. - 179, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6482-1 fűzött
Szombathely - székesegyház - album - történeti feldolgozás
726.6(439-2Szombathely)(091)
[AN 3710456]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2018.
Szunyoghy András (1946-)
   Nagy rajziskola / Szunyoghy András. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 415 p. : ill. ; 31 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-09-8177-4 kötött : 7990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3709769]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4870 /2018.
Brückner Huba (1946-)
   Egyenes úton : Bárdos Lajos élete / Brückner Huba ; [közread. a] Bárdos Lajos Társaság. - Budapest : Bárdos L. Társ, 2017. - 363 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-360.
ISBN 978-615-00-0589-8 kötött : 3800,- Ft
Bárdos Lajos (1899-1986)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - karnagy - egyetemi tanár - 20. század
78.071.1(439)(092)Bárdos_L. *** 78.072.2(439)(092)Bárdos_L. *** 78.071.4(439)(092)Bárdos_L.
[AN 3707858]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2018.
Szalai Béla
   A régi Esztergom zenei élete : a Dalárda és a Zenei Kör története / Szalai Béla. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2018. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89406-7-4 fűzött
Esztergomi Dalárda
Zenei Kör (Esztergom)
Esztergom - zenei élet - énekkar - 18. század - 19. század
78.05(439-2Esztergom)"17/18" *** 784.087.68.071(439-2Esztergom)
[AN 3706645]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2018.
Szó Istvánné Fülöp Dalma
   Az Agria Vegyeskar története : fejezetek a 135 éves egri kórusmúltból kórusnaplók és személyes vallomások alapján / Szó Istvánné Fülöp Dalma ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2017. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-7283-27-7 fűzött
Agria Vegyeskar
Eger - énekkar
784.087.68.071(439-2Eger)
[AN 3706661]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4873 /2018.
Darida Veronika (1978-)
   Eltérő színterek : Nagy József színháza / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2017. - 145 p. ; 22 cm. - (FilKo, ISSN 2559-8074)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-62-2 fűzött : 2500,- Ft
Nagy József (1957-)
Magyarország - Európa - koreográfus - rendező - táncszínház - 20. század - 21. század
793.3.02(439)(092)Nagy_J. *** 792.027.2(439)(092)Nagy_J. *** 792.8(4)"198/201"
[AN 3706515]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2018.
Gál Mihály
   Jud Süss : a film magyarországi fogadtatása, 1941-1944 / Gál Mihály. - Budapest : Clipperton, 2017. - 133 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 121-133.
ISBN 978-615-00-0466-2 kötött : 1990,- Ft
Harlan, Veit (1899-1964). Jud Süss
Németország - Magyarország - politikai propaganda - fasizmus - közvélemény - második világháború - propagandafilm - sajtószemle
791.43-54(430) *** 32.019.5(430)"1940" *** 791.43.071.1(430)(092)Harlan,_V. *** 329.18 *** 316.65(439)"1941/1944"(051.7)
[AN 3706190]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2018.
   Hirosima gyermeke : tanulmányok Sindó Kaneto filmművészetéről / szerk. Farkas György, Lázár Kovács Ákos. - Budapest : Gondolat, 2017. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Conditio humana, ISSN 2560-0591 ; 2.)
Bibliogr. - Filmogr.: p. 173-224.
ISBN 978-963-693-802-4 fűzött : 2500,- Ft
Shindō Kaneto (1912-2012)
Japán - filmrendező - 20. század - ezredforduló - filmkritika
791.43.071.1(520)(092)Shindō,_K.
[AN 3706127]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2018.
Huszti Péter (1944-)
   Férfikor hajnalán / Huszti Péter. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 255, [3] p., [32] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-816-2 kötött : 3999,- Ft
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94)
[AN 3707363]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2018.
   "Írjátok a mi tollatokra jön" : Egressy Gábor családi levelezése, 1841-1865 / sajtó alá rend. Szalisznyó Lilla. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 2 db (1046 p.) : ill. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 19.)
ISBN 978-963-318-671-8 fűzött
Egressy Gábor (1808-1866)
Egressy család
Magyarország - színész - 19. század - levelezés
792.028(439)(092)Egressy_G.(044) *** 929.52(439)Egressy(044)
[AN 3706471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 605 p.
[AN 3706474] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 609-1046.
Bibliogr.: p. 965-977.
[AN 3706483] MARC

ANSEL
UTF-84878 /2018.
   Néptáncos emlékek : ünnepi emlékkönyv a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 25 éve indult néptáncmozgalom alkalmából / [fel. szerk. Kárpáti Zoltánné]. - Dunakeszi : Dunakeszi Kőrösi Csoma S. Ált. Isk., 2017. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0205-7 fűzött
Dunakeszi - néptáncegyüttes - gyermek - memoár
793.31.071(439-2Dunakekeszi)(0:82-94)
[AN 3707012]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2018.
Rozsnaki László (1965-)
   Mátrix : [életem filmje] / Goldeneye. - [Eger] : [Rozsnaki L.], 2017. - 394 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0401-3 fűzött
Egyesült Államok - természetfilozófia - fantasztikus film
791.43-312.9(73) *** 113/119
[AN 3707117]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2018.
Tamásné Ördög Szilvia
   A Dunaszegi Színjátszókör / Tamásné Ördög Szilvia ; [közread. a] "Légy jó mindhalálig" Alapítvány a Dunaszegi Színjátszókörért. - [Dunaszeg] : "Légy jó mindhalálig" Alapítvány a Dunaszegi Színjátszókörért, 2017. - 94 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Dunaszegi Színjátszókör
Dunaszeg - amatőr színjátszás
792.077(439-2Dunaszeg)
[AN 3707137]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4881 /2018.
Burián János (1852-1926)
   Latin synonymika : iskolai használatra / írta Burián János. - Budapest : Tinta Kvk., [2017]. - VIII, 128 p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 11.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1892
ISBN 978-963-409-135-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - latin nyelv - szinonimaszótár - kétnyelvű szótár - hasonmás kiadás
807.1-314.1(075.3) *** 801.323=945.11=71 *** 094/099.07
[AN 3710305]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2018.
Csájiné Knézics Anikó
   A sirály a király? : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-894-3 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A sirály a király?
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3709828]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2018.
Csordás Norbert
   Angol 200 : [101-200 leggyakoribb szó, 3000 példamondat a beszélt nyelvben] / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2017. - [102] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80631-1-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3706268]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2018.
Csordás Norbert
   Angol 300 : [201-300 leggyakoribb szó, 3000 példamondat a beszélt nyelvben] / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2017. - [102] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80631-2-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3706271]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2018.
Csordás Norbert
   Angol 400 : [301-400 leggyakoribb szó, 3000 példamondat a beszélt nyelvben] / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2017. - [102] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80631-3-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3706272]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2018.
Csordás Norbert
   Angol 500 : [401-500 leggyakoribb szó, 3000 példamondat a beszélt nyelvben] / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2017. - [110] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80631-4-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3706277]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2018.
Csordás Norbert
   Angol 600 : [501-600 leggyakoribb szó, 3500 példamondat csak 16 éven felülieknek!] / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2017. - [130] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80631-5-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3706279]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2018.
Déri Balázs (1954-)
   Újszövetségi görög nyelvkönyv / Déri Balázs, Hanula Gergely. - 3. kiad. - [Budapest] : Argumentum ; [Pápa] : PRTA, cop. 2017. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Subsidia biblica Graeca et Latina, ISSN 1586-5258)
ISBN 978-963-446-798-4 kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-446-152-2)
ógörög nyelv - bibliakutatás - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11 *** 225.01(075.8)
[AN 3709813]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2018.
Papp János (1957-)
   Cigány - magyar, magyar - cigány kéziszótár = Romane - ungrike, ungrike - romane vasteske alava / Papp János. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : EZRA Humánszolgáltató Kft., 2018. - 347 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2894-6 fűzött
lovári nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=914.99=945.11 *** 801.323=945.11=914.99
[AN 3710498]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2018.
Papp János (1957-)
   Gyakorló feladatok lovári cigány középfokú nyelvvizsgára készülőknek : az EZRA nyelvvizsgarendszerben vizsgázók részére / Papp János. - Budapest : Ezra Humánszolg. Kft., cop. 2017. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-615-80775-0-7 fűzött
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 3708154]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4891 /2018.
Fried István (1934-)
   Az európai romantika szlovén poétája : France Prešeren pályaképe - magyar irodalmi aspektusból / Fried István. - Budapest : Lucidus, 2018. - 226, [2] p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-97-8 fűzött : 3800,- Ft
Prešeren, France (1800-1849)
Szlovénia - író - 19. század
886.3(092)Prěseren,_F.
[AN 3706413]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2018.
Király István (1921-1989)
   Napló, 1956-1989 [elektronikus dok.] / Király István ; az utószót írta Babus Antal ; szerk. Soltész Márton. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3573-3
Király István (1921-1989)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - napló - elektronikus dokumentum
82.01(439)(092)Király_I.(0:82-94)
[AN 3709041]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2018.
Mandics György (1943-)
   Janus Pannonius és a rovásírás / Mandics György ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2017. - 453, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 449-453.
ISBN 978-615-80546-6-9 kötött
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - középkori latin irodalom története - 15. század - rovásírás
871(439)(092)Janus_Pannonius *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3709749]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4894 /2018.
Buza Péter (1942-)
   Éld túl az életed! : Radó Lili történelme / Buza Péter. - Budapest : Városháza, 2017. - 255 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Titkos Budapest, ISSN 2498-8618)
ISBN 978-963-9669-39-0 fűzött
Radó Lili, B. (1896-1977)
Magyarország - író - családtörténet - zsidóság - 20. század
894.511(092)Radó_L._B. *** 316.347(=924)(439)
[AN 3704530]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2018.
   Csokonai-szókincstár. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017-. - 25 cm
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - szókincs - szótár
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 809.451.1-3
[AN 3710186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. köt., Csokonai költeményeinek szótára : A - K / Jakab László, Hlavacska Edit. - 2017. - 788 p. - (Számítógépes nyelvtörténeti adattár, ISSN 0138-9467 ; 13.)
ISBN 978-963-318-678-7 kötött
[AN 3710188] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. köt., Csokonai költeményeinek szótára : L - Zs / Jakab László, Hlavacska Edit. - 2017. - p. 790-1462. - (Számítógépes nyelvtörténeti adattár, ISSN 0138-9467 ; 13.)
ISBN 978-963-318-678-7 kötött
[AN 3710192] MARC

ANSEL
UTF-84896 /2018.
Fekete István (1900-1970)
   Gyurkának : Fekete István levelei Zsoldos Györgyhöz / közread., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Borda Márton Áron. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2017. - 187, [2] p. ; 25 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8006-5)
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Fekete_I.(044)
[AN 3708013]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2018.
Lőrincz Sándor (1965-)
   A magunk cseppjét a világóceánból : Jókai Anna emlékezete / Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2017. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-910-6 fűzött : 2600,- Ft
Jókai Anna (1932-2017)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Jókai_A.
[AN 3706231]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2018.
Magyar Miklós (1938-)
   Esterházy triptichon / Magyar Miklós. - [Budapest] : Magyar M., [2017]. - 139 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-9513-9 kötött
Esterházy Péter (1950-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Esterházy_P.
[AN 3706446]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2018.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Különben magyar költő vagyok : Radnóti Miklós levelezése I. / sajtó alá rend. Bíró-Balogh Tamás. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 558, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517-520.
ISBN 978-615-5715-85-3 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Radnóti_M.(044)
[AN 3707348]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4900 /2018.
Altınyeleklioğlu, Demet (1955-)
Cariyenin kızı Mihrimah (magyar)
   Mihrimah, Hürrem lánya / Demet Altınyeleklioğlu ; [ford. Nagy Marietta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 467, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5732-16-4 kötött : 4490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3707338]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2018.
Bat, Prunella
Strega per un giorno (magyar)
   Egynapos boszorkányság / Prunella Bat ; [ill. Federico Nardo, Marco Albiero]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 132, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-447-059-5 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3706634]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2018.
Bennett, Jenn
Alex, approximately (magyar)
   Alex, nagyjából.. / Jenn Bennett ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Pécs : Alexandra, 2017. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-092-2 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3706825]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2018.
Bromberg, K.
Fueled (magyar)
   Vágy : Szükség-trilógia 2. / K. Bromberg ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 541, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-036-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3707204]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2018.
Daumal, René (1908-1944)
Le Mont Analogue (magyar)
   Analóg hegy ; Szent háború / René Daumal. - Budapest : Püski, 2017. - 134, [1] p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Le Mont Analogue ; La guerre sainte. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-302-224-5 fűzött : 2380,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3708030]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2018.
Davis, Lydia (1947-)
The end of the story (magyar)
   A történet vége [elektronikus dok.] / Lydia Davis. - Szöveg (epub : 750 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3640-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3708964]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2018.
Diamant, Anita
The red tent (magyar)
   A vörös sátor / Anita Diamant ; [ford. Árokszállásy Zoltán] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-879-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3710692]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2018.
Domosławski, Artur (1967-)
Śmierć w Amazonii (magyar)
   Halál Amazóniában / Artur Domosławski ; ford. Wolosz Vera. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 337, [2] p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873)
Bibliogr.: p. 335-337.
ISBN 978-963-279-420-4 fűzött : 3500,- Ft
Dél-Amerika - környezetszennyezés - korrupció - riport - lengyel irodalom - 20. század - 21. század
884-92=945.11 *** 328.185(8)(0:82-92) *** 343.352(8)(0:82-92) *** 504.05(8)(0:82-92)
[AN 3706283]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2018.
Enquist, Per Olov (1934-)
Liknelseboken (magyar)
   Példázatok könyve [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Per Olov Enquist. - Szöveg (epub : 734 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Ford. Kúnos László. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3642-6
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3708957]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2018.
Evans, Katy
Mine (magyar)
   Mine : enyém / Katy Evans ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 396, [3] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-945-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3707299]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2018.
Frost, Jeaniene (1974-)
Once burned (magyar)
   Első lobbanás : Az éjszaka hercege 1. kötet / Jeaniene Frost ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 339, [4] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-738-3 fűzött2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3707207]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2018.
Gavalda, Anna (1970-)
Fendre l'armure (magyar)
   Életre kelni [elektronikus dok.] / Anna Gavalda ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 716 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148953. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3639-6
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3708970]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2018.
Goodwin, Daisy (1961-)
Victoria (magyar)
   Viktória / Daisy Goodwin ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2017. - 415, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-824-3 kötött : 4290,- Ft
Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3707356]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2018.
Grisham, John (1955-)
Camino Island (magyar)
   Camino-sziget / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-29-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3707330]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2018.
Hanks, Tom (1956-)
Uncommon type (magyar)
   Különleges karakterek : történetek írógépre / Tom Hanks ; fényképek Kevin Twomey. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 423 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9080-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3707384]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2018.
Harris, Joanne (1964-)
Different class (magyar)
   A St. Oswald fiúiskola / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 521 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-051-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3710329]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2018.
Hill, Joe (1972-)
The fireman (magyar)
   Spóra / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2017. - 981 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-703-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3707344]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2018.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata / E L James ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Libri, 2018. - 731 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-433-309-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3710686]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2018.
Jemisin, N. K. (1972-)
The obelisk gate (magyar)
   Az obeliszkkapu / N. K. Jemisin ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 315 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-368-5 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3707091]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2018.
Julianus (Római Birodalom: császár) (331-363)
Eis ton vasilea Īlion pros saloystion (magyar)
   Himnusz Héliosz királyhoz ; Himnusz az istenek anyjához / Julianus Imperator ; [ford. Németh Bálint]. - Pécs : Disciplina, 2017. - 121, [2] p. ; 19 cm
Egys. cím: Eis ton vasilea Īlion pros saloystion ; Eis tīn mītera tōn theōn. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5820-00-7 kötött
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11
[AN 3706572]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2018.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 126, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-886-8 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3710671]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2018.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Ich und Kaminski (magyar)
   Én és Kaminski [elektronikus dok.] : regény / Daniel Kehlmann. - Szöveg (epub : 684 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2003
Ford. Fodor Zsuzsa. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3641-9
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3708928]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2018.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 2 (magyar)
   Szerelem [elektronikus dok.] : Harcom 2. / Karl Ove Knausgård. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Ford. Petrikovics Edit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3566-5
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3709176]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2018.
Kraus, Chris (1955-)
I love Dick (magyar)
   I love Dick : szeretem a faszit / Chris Kraus. - Pécs : Alexandra, 2017. - 271 p. ; 21 cm
Ford. Alexovics Ingrid
ISBN 978-963-447-085-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3706834]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2018.
Läckberg, Camilla (1974-)
Stenhuggaren (magyar)
   A kőfejtő / Camilla Läckberg ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-553-8 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3710663]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2018.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 118, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-884-4 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3710261]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
A clash of kings (magyar)
   Királyok csatája : A tűz és jég dala ciklus második kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2017. - 1006 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-089-2 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3710325]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2018.
Mészáros, Matúš (1988-)
Astor (magyar)
   Asztor : novellák / Matúš Mészáros ; ford. Vércse Miklós ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Csemadok Párkányi Alapszervezete. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Párkány : Csemadok Párkányi Alapszerv., 2017. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-17-5 fűzött
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3708140]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2018.
Mészáros, Matúš (1988-)
   Astor : novely = Asztor : novellák / Matúš Mészáros ; ford. Vércse Miklós ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Csemadok Párkányi Alapszervezete. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Párkány : Csemadok Párkányi Alapszerv., 2017. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-18-2 fűzött
szlovák irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
885.4-32.02=945.11
[AN 3708063]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2018.
Njáls saga (magyar)
   Brennu-Njáls saga : a fölperzselt tanya története : egy 1280-1290 körül borjúbőrpergamenre írt, majd később 60-70 pergamen- és papírkódexbe is lemásolt saga / Bernáth István fordításában és jegyzeteivel ; [... bev. ... Voigt Vilmos]. - Budapest : Corvina, 2017. - 409 p. ; 23 cm. - (Északi források)
ISBN 978-963-13-6426-2 kötött
izlandi irodalom - eposz
839.59-131=945.11
[AN 3708126]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2018.
Obioma, Chigozie (1986-)
The fishermen (magyar)
   Halászok / Chigozie Obioma ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 333 p. ; 22 cm
keretcím: Geopen 20
ISBN 978-615-5724-31-2 kötött : 3990,- Ft
Nigéria - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(669)=945.11
[AN 3707333]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2018.
Orbitowski, Łukasz (1977-)
Inna dusza (magyar)
   Egy másik lélek / Łukasz Orbitowski ; ford. Mihályi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 400, [4] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
Diszkogr.: p. [403].
ISBN 978-963-279-949-0 fűzött : 3500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3706264]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2018.
Paige, Laurelin (1974-)
Fixed on you (magyar)
   Fixed on you : megtalállak még : [Fixed-trilógia 1.] / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2015. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-167-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710689]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2018.
Palásti Panni (1933-)
   Nyelvünk nem ostor : versek = A tongue is not for lashing : English - Hungarian poems / by Panni Palásti. - [Győr] : Hazánk, cop. 2017. - XXVII, 121 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9829-50-3 fűzött
amerikai angol irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
820-14(73).02=945.11
[AN 3706291]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2018.
Pflugfelder, Bob (1967-)
Nick and Tesla's super-cyborg gadget glove (magyar)
   Nick és Tesla szuper kiborg kütyükesztyűje : rejtélyes történet, amelyben fontos szerep jut egy házilag is elkészíthető, világító, szirénázó, hangrögzítő kesztyűnek / "Tudós Bob" Pflugfelder és Steve Hockensmith ; Scott Garrett illusztrációival ; ford. Marosi Z. András. - [Szentendre] : Cerkabella ; [Budaörs] : Vivandra, cop. 2017. - 284, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5347-13-9 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - fizika - kísérlet - gyermekregény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 53.03(02.053.2)
[AN 3707262]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Night moves (magyar)
   Az éj leple alatt / Nora Roberts ; [... ford. Gulácsy Annamária]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 320 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-148-5 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709855]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Partners (magyar)
   Vetélytársak / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 320 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-734-2 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709850]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2018.
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
   Politikafilozófiai írások / Jean-Jacques Rousseau ; [ford. Bakcsi Botond, ... Ludassy Mária, ... Kis János ...] ; [... összeáll. és az utószót írta Ludassy Mária]. - Budapest : Atlantisz, 2017. - 752 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
ISBN 978-963-9777-46-0 kötött : 4895,- Ft
francia irodalom - filozófia - politikai filozófia
840-96=945.11 *** 1(44)Rousseau,_J.-J. *** 321.01
[AN 3706800]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2018.
Rudiš, Jaroslav (1972-)
Národní třída (magyar)
   Nemzeti sugárút : magányos bunyósok klubja / Jaroslav Rudiš ; ford. Flóra Peťovská. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 130, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-937-7 fűzött : 2200,- Ft
cseh irodalom - kisregény
859.0-31=945.11
[AN 3706378]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2018.
Scott, Kylie
Lick (magyar)
   Lick : taktus : Stage dive-sorozat 1. rész / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 378, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-245-460-3 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3710659]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2018.
Springer, Filip (1982-)
Miedzianka (magyar)
   Miedzianka : egy eltűnt város krónikája / Filip Springer ; ford. Mihályi Zsuzsa. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 283, [2] p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873)
Bibliogr.: p. 281-[284].
ISBN 978-963-279-951-3 fűzött : 2900,- Ft
Lengyelország - Szovjetunió - Miedzianka - helytörténet - urán - bányászat - állami terror - 1945 utáni időszak - lengyel irodalom - dokumentumregény
884-31=945.11 *** 323.282(47)"195/196" *** 622.349.5(438)"194/195" *** 943.8-2Miedzianka"194/196"
[AN 3706181]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2018.
Walser, Martin (1927-)
Angstblüte (magyar)
   Kényszervirágzás / Martin Walser ; ford. Nádori Lídia. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 461, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-944-5 fűzött : 3900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3706269]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Alone in the night (magyar)
   Cirmi az éjszakában / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-293-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3710668]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2018.
Winkler András (1942-)
   Umleitung / András Winkler. - Pécs ; Kozármisleny : Hetedhéthatár, 2017. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80040-6-0 fűzött
magyarországi német irodalom - vers
830-14(439)
[AN 3706401]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2018.
Wolf, Tony (1930-)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 1989. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3710246]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2018.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Shinsho Taikōki (magyar)
   Taikó / Josikava Eidzsi ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Szenzár, 2018-. - 23 cm
Toyotomi Hideyoshi (1536?-1598)
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3710641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018, cop. 2016. - 514, [1] p. : ill., térk.
ISBN 978-963-227-813-1 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3710643] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4946 /2018.
   1150 haiku. - [Badacsonytördemic] : VPM, 2017. - 202, [2] p. ; 22 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 7.)
Fűzött
magyar irodalom - haiku - antológia
894.511-14(082)
[AN 3707090]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2018.
Ágyik József
   Lenyomat / Ágyik József (Gyika). - [Dunaújváros] : Magánkiad., 2017. - 60 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-0908-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707750]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2018.
Aknai Péter (1973-)
   A Kisbéka anatómiája / Aknai Péter. - Pécs : Szerző, 2017. - 157, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9263-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3706203]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2018.
Ambrus Attila (1967-)
   Haramia / Ambrus Attila. - 2. kiad. - Pécs : Art Nouveau, 2018, cop. 2015. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-57-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3710658]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2018.
Antal Anna (1929-2013)
   Mesélj még, mama! : Antal Anna visszaemlékezései / [ill.] Antal Gábor. - [Verőce] : Arcus, 2017. - [36] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-615-5402-25-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3706963]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2018.
Antal Erzsébet Zsuzsanna (1963-)
   Az Andok vérző hegyei / Antal Erzsébet Zsuzsanna. - [Budapest] : [Antal Erzsébet Zs.], cop. 2017. - 96, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0817-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706998]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2018.
Antal György (1929-2017)
   Egy népköltő összes versei / Antal György. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 998 p.
ISBN 978-615-5359-45-3 fűzött
[AN 3706158] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 966 p.
ISBN 978-615-5359-47-7 fűzött
[AN 3706161] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1032 p.
ISBN 978-615-5359-48-4 fűzött
[AN 3706164] MARC

ANSEL
UTF-84953 /2018.
Bába József
   Százszorszép ország vagy te hazám, áldott Magyarország : teremtő gondolatok és szeretet-vallomások anyákról, apákról, gyermekekről, az ifjúságról, jövőről és idősekről, a nőkről, férfiakról, szerelemről és 1956-ról : himnuszok, imák, versek a hazaszeretetről : égi-földi üzenetek bölcső(nk)ért: a Földért, az életért / Bába József. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 354, [9] p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Százszorszép ország a hazám
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706837]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2018.
Balla Sándor Attila (1947-)
   Három / Balla Sándor Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2017. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-05-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3706597]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2018.
Balogh Lajos Antal (1929-)
   Az én fakó lovam / Balogh Lajos Antal. - [Budapest] : [Balogh L. A.], [2017]. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0547-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3707869]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Isten árnyéka. - 2. kiad. - cop. 2017. - 474, [2] p.
Bibliogr.: p. 460-471.
ISBN 978-963-426-453-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3710567] MARC

ANSEL
UTF-84957 /2018.
Benedek István, Sz
   Árverés : regény / Sz. Benedek István. - [Sajtoskál] : [Benedek I.], cop. 2017. - 62 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9738-6 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3707166]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini kapitány / Berg Judit ; Kálmán Anna rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 307, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-138-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3710266]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2018.
Blandl Zita
   Meriszton története : a múlt foglya / Blandl Zita. - Szederkény : [Blandl Z.], 2017. - 356 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0528-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707052]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2018.
Bognár Márta, T. (1935-)
   Jin és Jang = Yin and Yang / T. Bognár Márta ; [közread. a MAIT]. - [Kisgyőr] : MAIT, cop. 2017. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5842-00-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707045]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2018.
Borsy LaBarca, Anikó
   Fény és árnyék : egy polgári család élete a XX. század viharaiban / Borsy LaBarca Anikó. - [Veszprém] : Garamond Hungaria Kft., 2017. - 327 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8635-9 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3706186]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 84, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-893-6 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3709824]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Nász és téboly : Ambrózy báró esetei IV. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 492, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-263-3 kötött : 4699,- Ft
ISBN 978-963-457-262-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3707199]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2018.
Bucz Hunor (1942-)
   Nagyanyám és a háború / Bucz Hunor ; [a rajzokat Bucz György ... kész.]. - Budapest : Unicus, 2017. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5084-43-0 kötött : 3360,- Ft
magyar irodalom - hétköznapi élet - memoár
894.511-94
[AN 3706381]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2018.
Császár Levente (1961-)
   Mocsoládia : tenyérnyi ország, cseppnyi birodalom : sárkányok, királyok, rózsalekváros palacsinták és egyéb finomságok... / Császár Levente ; Borbás Zoltán illusztrációi ; [kiad. Alsómocsolád Község Önkormányzata]. - Alsómocsolád : Önkormányzat, 2017. - 31, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9629-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3706296]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2018.
Dallos Sándor (1901-1964)
   A nap szerelmese : életrajzi regény / Dallos Sándor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 500, [1] p. ; 21 cm. - (Festői sorsok). (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-457-138-4)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3709797]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2018.
Deák István
   Hét mese a Selymes-vizű Tündértó partjáról / Deák István ; Nászay Csilla rajz. - [Pécs] : Deák K., [2018]. - 70 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0301-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3706304]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2018.
Detvay Veronika
   Szilárd Bonifác kalandjai / [írta és ill. Detvay Veronika]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 36, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5812-03-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3707165]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2018.
Dezső Kata (1996-)
   Akiket hazavártak : versek / Dezső Kata. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 61, [3] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 1.)
ISBN 978-615-80633-2-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707214]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2018.
Dombóvári István (1978-)
   Pisti vagyok, ments ki innen! / Dombóvári István. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 219, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-006-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707285]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2018.
Dömötör István
   Mesék és tanmesék / Dömötör István ; [az illusztrációkat kész. ... Csapó Júlia ... és Varga Kata ...]. - Győr : Hazánk, 2017. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-963-9829-49-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3706267]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2018.
Dornis Szilvia (1977-)
   Előszó / Dornis Szilvia. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-05-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707032]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2018.
Drajkó-Sárosi Kinga
   Lórika kalandjai Magyarországon / Drajkó-Sárosi Kinga ; [ill. Drajkó Tibor, Drajkó-Sárosi Kinga]. - Miskolc : Könyvműhely.hu, 2017. - 215 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0777-9 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3707013]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2018.
Dust, Emy
   Szerelemmel szabadulva / Emy Dust. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 308 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0283-5 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3707875]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2018.
Érsek Erzsébet
   A bélyeggyűjtő / Érsek Erzsébet. - Tata : Magánkiad., 2017. - 125, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0710-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3706730]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2018.
Farkas Viola (1934-)
   A siker ára / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-14-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3707034]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2018.
Fülöp Beáta (1971-)
   Hegedűszonáta / N. Fülöp Beáta. - 2. kiad. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-00-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3710227]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2018.
Gordon Scott, Linda
   Szerelmi tanmese / Linda Gordon Scott. - [Nyíregyháza] : Magánkiad., [2017]. - 246, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0512-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3706888]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2018.
Göröcs Sramko Katalin
   Szösszenetek 5 : válogatás Göröcs Sramko Katalinnak a Férfiak Lapján megjelent cikkeiből. - [Budapest] : [Göröcs Sramkó K.], cop. 2017. - 168 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-0049-7 fűzött
magyar irodalom - életvezetés - karcolat
894.511-43 *** 613.865(0:82-43)
[AN 3706995]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2018.
Gősi Anna
   Tóni, a bátor kis oroszlán meséi / Gősi Anna ; ill. Illésné Babos Ildikó. - [Mosonszolnok] : [Gősi A.], cop. 2017. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0610-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-14(02.053.2)
[AN 3707004]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2018.
Grandi, Ariela
   Nanu / Ariela Grandi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-02-6 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3707039]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Harminc év napsütés : egy csendes kalendárium / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 234, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3598-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3710284]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2018.
Green, Anne L.
   A sötétség fogságában / Anne L. Green. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-87-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3710704]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2018.
Grunčić, Jovan
   Emlékirat : "beszél az ember, aki látta a mindenható Isten arcát és beszélt vele" / Gruncsity János/Jovan Grunčić ; [közread.] Battonya Város Önkormányzata. - Battonya : Önkormányzat, 2017. - 101 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9190-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - 1950-es évek - Rákosi-korszak - memoár
894.511-94 *** 323.282(439)"195"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3706608]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2018.
Gyarmathy Orsolya
   IV. győri meséskönyvem : egész évben csupa móka / [versek ... Gyarmathy Orsolya, Papp Zsolt, Tóth Viktória] ; [graf. Kámán Béla] ; [közread. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Városmarketing és Programszervezési Főosztály]. - Győr : Önkormányzat Városmarketing és Programszervezési Főoszt., [2017]. - 15 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Győr - helyismeret - magyar irodalom - foglalkoztatókönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5 *** 908.439-2Győr(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3707258]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2018.
Haller Ibolya (1951-)
   A szeretet antológiája / Haller Ibolya. - [Nagykovácsi] : Haller I., [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2017. - 253 p.
ISBN 978-615-00-0793-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707737] MARC

ANSEL
UTF-84987 /2018.
Harcsás Judit (1962-2017)
   Őrködők : angyal ének / Harcsás Judit ; [... szerk. Hessling Hegyi Erika] ; [társszerk. ... Gősi Vali]. - [Győr] : Magánkiad., [2017]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0334-4 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3707079]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2018.
Hard, Steve
   Az autómosó fiú : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2017. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0726-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707016]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2018.
Hazai Attila (1967-2012)
   Feri: Cukor Kékség [elektronikus dok.] / Hazai Attila. - Szöveg (epub : 750 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148960. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3637-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709018]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2018.
Heltai Jenő (1871-1957)
   Négy fal között [elektronikus dok.] : naplójegyzetek, 1944-1945 / Heltai Jenő ; sajtó alá rend., szerk. és a jegyzeteket írta Tamás Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148955. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3098-1
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3708976]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2018.
Herczeg Attila
   Áldott esztendő. - [Dunaújváros] : Szerző, [2017]. - 79 p. ; 16 cm
Szerző Herczeg Attila
ISBN 978-615-00-0940-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707746]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2018.
Horváth Ágnes Ilona
   Tiszta gondolatokkal a Földbolygóért : emlékeztető versek / Horváth Ágnes Ilona. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - [28] fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1046-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707803]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2018.
Horváth EÖ Tamás (1959-)
   Akárcsak a történelem : szimbólumregény / Horváth (EÖ) Tamás. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-35-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707506]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2018.
   III. győri meséskönyvem : sportol az egész város / [... szerk. Borkai Zsolt] ; [közread. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Győr : Önkormányzat, [2017]. - 15 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Győr - sport - magyar irodalom - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5 *** 796(439-2Győr)(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3707252]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2018.
István László, G. (1972-)
   Nem követtem el [elektronikus dok.] : versek 2011-2013 / G. István László. - Szöveg (epub : 660 KB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 14.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148965. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3580-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3709067]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2018.
Jász Attila (1966-)
   Boldog temető / Jász Attila. - Budapest : Kortárs, 2017. - 74, [5] p. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-435-025-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707715]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2018.
Kalotai Ildikó Kinga
   A cselszövés avagy Törpe és barátai kalandja a győri várért / Kalotai Ildikó Kinga. - Győr : Hazánk, 2017. - 81, [2] : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9829-47-3 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3706278]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2018.
Kamarás Klára (1932-)
   Hegymenet : gyalogszerrel botorkálva a parnasszusi úton / Kamarás Klára. - [Kozármisleny] : Hetedhéthatár, 2017. - 155, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80040-4-6 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3706396]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2018.
Kántor Péter (1949-)
   Valahol itt [elektronikus dok.] : versek, 2012-2017 / Kántor Péter. - Szöveg (epub : 598 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148969. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3589-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3709085]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2018.
   Karácsonyi csodavilág : versek és novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-10-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3706968]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2018.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Karinthy Frigyes összegyűjtött versei [elektronikus dok.] / sajtó alá rend. Kőrizs Imre ; az utószót írta Keresztesi József. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3578-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3709075]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2018.
Kassák Lajos (1887-1967)
   Csavargók, angyalok : válogatás Kassák Lajos műveiből / [szerk. Bodzay Zoltán]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 2017. - 389, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Óbuda könyvek)
ISBN 978-963-88214-6-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3706506]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2018.
   Képességek / [főszerk. ... Abonyi Ria] ; [közread. a] Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület. - Mór : MIKSZ ; [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-04-0 kötött
Mór - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
894.511-822(439-2Mór) *** 73/76(439-2Mór)
[AN 3707033]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2018.
Kertész Imre (1929-2016)
   Sorstalanság [elektronikus dok.] / Kertész Imre. - Szöveg (epub : 763 KB). - Budapest : Magvető, 2017, cop. 1975
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3644-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709030]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2018.
   Kikötő : novelláskötet / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-09-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3706983]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2018.
Király Lantos
   Akt ruhában / Király Lantos. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-93-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3707541]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2018.
Kocsa Gábor (1930-)
   Időösvény / Kocsa Gábor ; [graf. Abonyi Ria]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-12-5 fűzött
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3706929]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2018.
Kollár Julianna (1946-)
   Három az egyben / Kollár Julianna. - [Budapest] : [Csepelláné Boda J.], cop. 2017. - 194 p. ; 21 cm
Tart.: És még hét esztendőÞ; LabirintusÞ; Húsz év
ISBN 978-615-00-0773-1 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom - kisregény
894.511-31 *** 894.511-35
[AN 3706858]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2018.
Koncz Erika (1979-)
   A legerősebb szó / Koncz Erika ; [az illusztrációkat Kauka Kincső kész.]. - [Budapest] : Szerző, cop. 2017. - 67, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0478-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3706383]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2018.
Konrád György (1933-)
   Falevelek szélben [elektronikus dok.] : Ásatás 1. / Konrád György. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148979
ISBN 978-963-14-3667-9
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3709187]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2018.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Csak magukon múlik! : jegyzetek a Magyar Katolikus Rádiónak / Korzenszky Richárd ; [fotók Korzenszky Richárd] ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2017]. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-30-4 fűzött
magyar irodalom - karcolat - rádióműsorszám
894.511-43 *** 791.9.096(439)
[AN 3707627]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2018.
Kovács Enikő
   Edyko versképek / Kovács Enikő. - [Enese] : Magánkiad., cop. 2017. - 100 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0092-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707069]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2018.
Krausz Tivadar (1963-)
   A Szent Grál Godwin szerint : beavatás és neoromán / Krausz Tivadar. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5479-43-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707527]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2018.
Kuncz Ödön (1884-1965)
   Életem : írtam 1948. december 6-tól 1950. november 28-ig / Kuncz Ödön. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 741 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-051-2 kötött
Kuncz Ödön (1884-1965)
Magyarország - jogász - egyetemi tanár - magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94 *** 34(439)(092)Kuncz_Ö.(0:82-94)
[AN 3706863]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2018.
Legeza József (1954-)
   Könyvespolc mellett : 2. kötet / Legeza József ; [kiad. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2017. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5073-61-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - könyvismertetés - napló
894.511-95 *** 244(0:82-84)
[AN 3706732]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   Ég veled : [Iskolák versenye első kötet] / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2017. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-40-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3706818]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2018.
Lénárt Attila (1983-)
   Csipetnyi mese : [versek, mondókák kicsiknek és nagyoknak] / [írta és ill. Lénárt Attila]. - [Nagyrábé] : Elitri, 2017. - [44] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5844-00-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3706314]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2018.
Lepsényi Bálint (1978-)
   Mélységek és magasságok : 40 év szárnyalásai / Lepsényi Bálint. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-11-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707031]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2018.
Lévai Balázs (1967-)
   Beállás : ponyvarákenrol / Lévai Balázs. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-557-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707341]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2018.
Litvai Nelli (1946-)
   Rubin lovag és Könnykirály : mese estéről estére / Litvai Nelli ; [ill. Kállai Nagy Kriszta]. - [Budapest] : Litvai N., 2017. - 102 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-9896-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3707644]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2018.
Lloyd, Luna
   Csalogány a kalitkában / írta Luna Lloyd. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2017]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2017]. - 264 p.
ISBN 978-615-00-0824-0 fűzött
[AN 3707774] MARC

ANSEL
UTF-85022 /2018.
Lloyd, Luna
Csalogány a kalitkában (angol)
   The caged nightingale / written by Luna Lloyd. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2017]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3707776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - [2017]. - 264 p.
ISBN 978-615-00-0825-7 fűzött
[AN 3707779] MARC

ANSEL
UTF-85023 /2018.
Lugossy Gyula (1939-)
   Az áruló : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2017. - 379 p. ; 19 cm. - (Bűntársak)
Fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3706742]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2018.
Mészáros F. Sándor
   Egyszer elmondom neked / Mészáros F. Sándor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-15-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707038]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2018.
Mihálffy Imre
   Adventus Domini : karácsonyi novellák / Mihálffy Imre ... ; Mérei Anita illusztrációival. - [Visegrád] : Nagy D., [2017]. - [20] p. : ill. ; 14x15 cm
ISBN 978-615-00-0917-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3707988]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2018.
Miklós Malvina
   Karácsonyi kandallómesék / [írta Miklós Malvina] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 30, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5654-41-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3707825]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2018.
Miklós Tímea
   Verskergető 2 : Miklós Tímea versei. - [Kapuvár] : [Miklós T.], 2017. - 125 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0222-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3707762]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2018.
Miklóssy Endre (1942-2018)
   Vízöntő - vagy amit akartok : tanulmányok / Miklóssy Endre. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5479-38-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3707685]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2018.
Moravetz Edith, B. (1945-)
   Acélszürke pipacspirosban / B. Moravetz Edith, Bánlaky László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 182 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-00-2 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706865]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2018.
Nádas Péter (1942-)
   Párhuzamos történetek / Nádas Péter. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2005. - 3 db ; 22 cm
ISBN 978-963-676-561-3 kötött : 9999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3710825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A néma tartomány. - 465, [2] p.
[AN 3710829] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az éjszaka legmélyén. - 415, [2] p.
[AN 3710830] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A szabadság lélegzete. - 750, [3] p.
[AN 3710831] MARC

ANSEL
UTF-85031 /2018.
Nagy Éva
   A róka meg a gólya : Aesopus tanulságos állatmeséi / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szöveg Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-02-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3710022]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2018.
Oravecz Imre (1943-)
   Héj [elektronikus dok.] / Oravecz Imre. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 617 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3638-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3708931]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2018.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Titkos mozi / Pacskovszky Zsolt. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-829-5 fűzött : 2199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707301]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2018.
Pálfi-Pethő Adrienn
   Csodák Erdeje Kupa / Pálfi-Pethő Adrienn ; [Sziráki Tibor rajz.]. - [Halásztelek] : [Pálfi-Pethő A.], 2017. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-0628-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3706308]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2018.
Pálinkás Balyog Magda
   Őszi kis virágok / Pálinkás Balyog Magda ; [kiad. Bernecebaráti Község Önkormányzata]. - [Bernecebaráti] : Önkormányzat, 2017. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0921-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707974]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2018.
Pálmafy Zsolt
   Csuszi és Gürü / Pálmafy Zsolt ; [ill. Vig József]. - [Vác] : [Pálmafy Zs.], cop. 2017. - 41, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0963-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3706852]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2018.
Pásztor Attila (1962-)
   A fény küszöbén / Pásztor Attila. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-44-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707642]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2018.
Pejin Lea (1996-)
   Nyugati csiga körfűrésszel álmodik : leák / Pejin Lea. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 61, [3] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 2.)
ISBN 978-615-5814-03-7 kötött : 2500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3707215]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2018.
Pergel Zsolt
   Keseredés / Pergel Zsolt. - [Buj] : Enigma Publ., cop. 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0479-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3707304]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2018.
Pósa Zoltán (1948-)
   Lila tricikliturgia : lírai és egzotikus útikönyv három fejezetben egy XX-XXI. századi (ál)virtuális és (pszeudo)valóságos túrához / Pósa Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2017]. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5479-41-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707535]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2018.
Rácz Katalin (1946-)
   A kutyasétáltató nő / Rácz Katalin. - [Győr] : Palatia, [2017]. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-90-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3707163]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2018.
Róna J. László (1953-)
   Egy csepp víz : versek / Róna J. László. - [Dunaharaszti] : Magánkiad., 2017. - 120, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9954-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706414]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2018.
Sarbu Aladár (1940-)
   Politikai kutyaregény / Sarbu Aladár. - Budapest : Szerző, 2017. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0900-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3707041]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2018.
Shelley, Duncan (1969-)
   Önpusztítók / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2017. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-34-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3706799]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2018.
Stefán Luca
   Az elrontott varázspor : válogatott mesék gyermekekről / Stefán Luca. - [Vecsés] : Szerző, cop. 2017. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0217-0 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3707002]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2018.
Stringer, Real
   Elnök a fa alatt : válogatott novellák felnőtteknek / Real Stringer. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80382-0-1 fűzött : 2002,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3707709]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2018.
Sulyák Tamás (1978-)
   "Hadd legyek én..." / Sulyák Tamás ; ... ill. Séra Katalin. - [Kunszentmárton] : [Sulyák T.], 2018. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0833-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706480]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Álarcosbál / Szabó Magda. - 8. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 212, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-905-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3710677]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Nyusziék : naplók 1950-1958 / Szabó Magda ; [előszó Zeke Zsuzsanna] ; [szerk. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Jaffa, 2017. - 207, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-963-475-033-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3707268]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2018.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   A magyarság sorsfordulói : eposztrilógia / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2017. - 135 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80285-2-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706450]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2018.
Szijj Ferenc (1958-)
   Növényolimpia [elektronikus dok.] / Szijj Ferenc. - Szöveg (epub : 822 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3588-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709079]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2018.
Szikora Ádám
   Eredet / Szikora Ádám. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 192 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707040]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2018.
Szontagh Gusztáv (1793-1858)
   Emlékezések életemből / Szontagh Gusztáv ; szerk. Mester Béla. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int. : Gondolat, 2017. - 184 p. ; 24 cm. - (Ergo, ISSN 2498-8758)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-806-2 kötött : 2950,- Ft
Szontagh Gusztáv (1793-1858)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3706166]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2018.
Tabáni Tibor
   Késleltetett és szabályozott láncreakciók / Tabáni Tibor. - Budapest : [Tabáni T.], 2017. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8353-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3707993]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2018.
Takács Renáta
   Serceg a toll.. : válogatott verseim / Takács Renáta. - [Budapest] : [Takács R.], cop. 2017. - 58 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-0725-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707053]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2018.
Tárnok Mihály (1937-)
   Hazafelé : versek, 2013-2014-2015-2016-2017 / Tárnok Mihály. - [Oroszlány] : Szerző, cop. 2017. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0577-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706805]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2018.
Tavi Kata (1984-)
   Szívkeringő : Sulijegyzetek-sorozat 4. / Tavi Kata. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 447, [8] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-266-4 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3707196]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2018.
Teszáry Károly
   Verseim / Teszáry Károly. - Diósjenő : Szerző, 2017. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0127-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706816]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2018.
Tímár Gábor (1932-)
   Korrupció magyar módra : balladák / Timár Gábor. - Jászszentlászló ; [Budapest] : Timár G., 2017. - 20 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9569-6 fűzött
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 3708019]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2018.
Tímár Gábor (1932-)
   Vitézi ének : [hősköltemények] / Timár Gábor. - [Budapest] : [Timár G.], 2017. - 59 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9570-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708016]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2018.
   Titkok : verseskötet / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-16-3 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3706812]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2018.
Tönköl József (1948-)
   Cinadonna / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2017. - 107, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80518-1-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3707080]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2018.
Tönköl József (1948-)
   Szívemre kő zuhan / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2017. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80518-2-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707066]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2018.
Tóth János, H. (1939-)
   Az élet alkonyán / H. Tóth János. - Karcag : Szerző, 2018. - 74 fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0931-5 kötött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3707651]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2018.
Tóth Krisztina (1967-)
   Párducpompa [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 708 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3583-2
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3709071]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2018.
Tóth Krisztina (1967-)
   Ünnep / Tóth Krisztina ; [... vál. Lator László]. - Budapest : Magvető, 2017. - 109, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3636-5 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706664]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2018.
Tóth Sándor (1939-)
   Őszi számadás : jegyzetek, esszék, beszélgetések / Tóth Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-681-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244
[AN 3706189]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2018.
Tóth Virág
   Lélekút / Tóth Virág ; [... graf. Vass Réka és Mátyás Réka]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-07-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706859]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2018.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Dőzsöl az égen a Hold : estéli versek és versdalok / Tóthárpád Ferenc ; [T. Takács Tibor illusztrációjával] ; [a Rózsabors Műhely versdalaival]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 79 p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD
ISBN 978-615-5600-85-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3707575]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2018.
Tóthné Földesi Ilona
   Angyalok démona / Tóthné Földesi Ilona. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-08-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706979]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2018.
True, Tomas
   Salomas : a vérben szunnyadó titok / Tomas True. - [S.l.] : Szerző, 2017. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0332-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3706301]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2018.
Ugron Zsolna (1978-)
   Van egy / Ugron Zsolna. - [Budapest] : Libri, 2017. - 63, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-346-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3706813]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2018.
Urmai Gabriella
   Kilépőkártya : kilenc novella és egy kisregény / Urmai Gabriella. - [Budapest] : Kompót Kft., cop. 2017. - 105 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0624-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3706731]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2018.
Varga József (1930-)
   Dalaim : versek / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 46, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-08-3 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.12)
[AN 3708054]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2018.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2016. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-676-570-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3710270]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2018.
Vass Réka
   Manó-zug meséi : a Zugliget Óvoda Zöld csoportjának történetei alapján / írta Vass Réka és Divényiné Farkas Katalin ; ill. és versek Timár András. - [Budapest] : Bookers Kft., cop. 2017. - 24, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-0452-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3706632]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2018.
Vizsy Ferenc (1953-)
   A két hangya kalandja / Vizsy Ferenc ; Bodrogi Éva rajz. ; [kiad. a Hansági Múzeum]. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., cop. 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3707557]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2018.
Völgyi János (1950-)
   Tavasszal meghalni nem szabad / Völgyi János. - [Hegykő] : [Völgyi J.], cop. 2017. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0529-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3706842]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2018.
Vozákné Rauf Katalin
   Utóirat... szeretlek: Kati / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozákné Rauf K.], cop. 2017. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0305-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707054]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2018.
Winter, Abby
   Leomló falak / Abby Winter. - [Várpalota] : [Magánkiad.], 2017. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0526-3 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3707732]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2018.
Zsámba Mariann
   Hanghatások / Zsámba Mariann. - [Hernádnémeti] : [Zsámba M.], 2017. - 114 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0316-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3707761]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2018.
Zsitvainé Borsos Irén (1945-)
   Mennyei üzenet / Borsos Irén. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-01-9 fűzött
magyar irodalom - karcolat - tárcanovella
894.511-43
[AN 3706833]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5083 /2018.
Babucs Éva
   Samu a kócok világában / Babucs Éva ; Mester Kata rajz. - [Budapest] : Geopen, 2017. - [32] p. : ill., színes ; 17x21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5724-33-6 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3707324]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2018.
Babucs Éva
   Samu, az életmentő / Babucs Éva ; Mester Kata rajz. - [Budapest] : Geopen, 2017. - [32] p. : ill., színes ; 17x21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5724-32-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3707327]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2018.
Brown, James
With my daddy (magyar)
   Az én apukám / írta James Brown ; rajz. Cally Johnson-Isaacs ; ford. Varró Dániel. - Budapest : Pagony, 2017. - [25] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-410-343-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3707267]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2018.
Brown, James
With my mummy (magyar)
   Az én anyukám / írta James Brown ; rajz. Cally Johnson-Isaacs ; ford. Varró Dániel. - Budapest : Pagony, 2017. - [25] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-410-342-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3707275]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 1980. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-6-6 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710007]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-7-3 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710001]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-8-0 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710004]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3709997]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2018.
Szabó Gábor
   Pont, pont, vesszőcske.. : rajzolás, festés, mintázás, kézimunka / [írta és szerk. Szabó Gábor]. - Debrecen : Graph-Art, 2017. - 58, [5] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([30] t. ; 30 cm). - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5654-47-3 fűzött
óvodapedagógia - fejlesztő játék - foglalkoztatókönyv - tanári segédkönyv
087.5 *** 372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3707931]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5092 /2018.
Davis, Jim (1945-)
   Együtt többet érünk el a sütiből a polcon : [Garfield-poénok az 1994-95. évből] / Jim Davis ; [ford. Bayer Antal és Frenkel Éva]. - Budapest : Drize K., cop. 2018. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 138.)
ISBN 978-615-5425-41-7 fűzött : 980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3707740]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2018.
Jodorowsky, Alexandro (1929-)
L'Incal (magyar)
   Incal / [írta Jodorowsky] ; [rajz.] Moebius ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017-. - ill., színes ; 32 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3707171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A sötét incal. - 2017. - 48 p.
ISBN 978-615-5699-06-1 kötött : 4990,- Ft
[AN 3707175] MARC

ANSEL
UTF-8