MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/06/01 09:46:48
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
5094 /2018.
Keszler, Rudolf
   Ortsfamilienbuch Pilisszentiván (Sanktiwan bei Ofen), 1724-1895 = Pilisszentiván családkönyve, 1724-1895 / Rudolf Keszler. - Neckarbischofsheim ; Baja : AKUFF ; Pilisszentiván : Verein für Ortsgeschichte von Pilisszentiván, 2017. - XIX, 519 p. : ill. ; 25 cm. - (Schriftenreihe vom Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher e. V., ISSN 1789-610X ; 6.). (Schriftenreihe vom Verein für Ortsgeschichte von Pilisszentiván ; 7.). (Deutsche Ortssippenbücher, ISSN 2363-7528)
ISBN 978-963-88898-4-3 kötött
Pilisszentiván - családtörténet - 18. század - 19. század - magyarországi németek - névtár
050.8 *** 316.347(=30)(439-2Pilisszentiván)"17/18" *** 929.52(=30)(439-2Pilisszentiván)"17/18"
[AN 3709410]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

5095 /2018.
   Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle : Alte Drucke 1495-1800 / hrsg. von Brigitte Klosterberg und István Monok ; bearb. von Attila Verók ; [Hrsg.:] MTA Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2017. - 2 db (1235 p.) ; 24 cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 40.)
Gerinccím: Alte Bücher, Halle
ISBN 978-963-7451-32-4 fűzött
Franckesche Stiftungen (Halle an der Saale)
hungarikum - régi nyomtatvány - könyvtári katalógus
017.1(430-2Halle) *** 094"14/18" *** 013(439)"14/18"
[AN 3708922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1., A - O. - XLII, 740 p.
ISBN 978-963-7451-33-1
[AN 3708932] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2., P - Z. - p. 743-1235.
ISBN 978-963-7451-34-8
[AN 3708935] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5096 /2018.
Nemere István (1944-)
   Szabadkőművesek [elektronikus dok.] : a világ urai avagy jótevői? / Nemere István. - 2. kiad. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (pdf : 1.4 MB) (epub : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148974. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-453-220-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-218-7 (pdf)
ISBN 978-963-453-219-4 (epub)
szabadkőművesség - elektronikus dokumentum
061.236.61
[AN 3709112]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2018.
Palotás József (1947-)
   Palotás : [Pesti Vigadó, 2017. november 17 - 2018. január 14.] / [a kiállítás kurátora Wehner Tibor] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-5464-89-8 fűzött
Magyarország - szobrász - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 73/76(439)(092)Palotás_J.
[AN 3708997]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5098 /2018.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2013. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-9652-10-1 fűzött : 1990,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
028.1 *** 159.946
[AN 3712720]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2018.
Tóth Dezső (1928-)
   Dedikált könyveim / Tóth Dezső. - Veszprém : Viza Kft., 2018. - 344 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5155-15-4 fűzött
Magyarország - magánkönyvtár - dedikáció
027.1(439) *** 099.3
[AN 3709809]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5100 /2018.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Das Arbeitsbuch zum Tarot (magyar)
   Tarot kézikönyv / Hajo Banzhaf ; [ford. Pál Marianne]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 1999. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-119-9 fűzött : 2350,- Ft
jövendőmondás - tarot
133 *** 296.65
[AN 3712902]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
A child's heart and a child's dreams (magyar)
   Gyermekszív és gyermekálmok : [spirituális bölcsességben felnőve] : [útmutató szülőknek és gyermekeknek] / Sri Chinmoy. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-54-5 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3712999]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The divine hero (magyar)
   Az isteni hős : hogyan győzhetünk az élet csataterén / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2017, cop. 2005. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 963-86752-1-7 kötött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3712952]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2018.
Chouinard, Patrick
Lost race of the giants (magyar)
   Az óriások elveszett faja : kultúrájuk misztériuma, hatásuk a bolygónkra, létezésük tagadása világszerte / Patrick Chouinard. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 215 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-615-5647-51-2 kötött : 4500,- Ft
rejtély - művelődéstörténet - ókor
001.94 *** 930.85(3)(089.3)
[AN 3708297]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2018.
Greer, Steven M. (1955-)
Unacknowledged (magyar)
   Felfedetlen : a világ legnagyobb titkának leleplezése : nem vagyunk egyedül... soha nem is voltunk... / Steven M. Greer. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 393 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-42-0 kötött : 5500,- Ft
ufó
001.94
[AN 3708363]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2018.
Huber, Georg (1982-)
Energetische Hausreinigung (magyar)
   Tértisztítás gyógynövényekkel és angyali energiákkal / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2011. - 84 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-123-6 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 3712939]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2018.
Joó Katalin (1953-)
   Az egység üzenete : [útravaló a lélek zarándokútjához] / [írta és szerk. Joó Katalin] ; [kiad. Pilisi Szent Margit Alapítvány ..., Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely]. - [Csobánka] : Pilisi Szent M. Alapítvány : Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely, 2017-. - 31 cm
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3712172]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyógyító könyv. - 2017. - 108 p. : ill., részben színes
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3363-3)
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3712178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csak tiszta forrásból. 1. rész, Nimrud útján. - 2017. - 277 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-08-3938-9 kötött
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)
[AN 3712184] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Csak tiszta forrásból. 2. rész, Szent Imre vezetésével. - 2017. - 349 p. : ill., részben színes, részben térk.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3938-9)
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)
[AN 3712188] MARC

ANSEL
UTF-85107 /2018.
Kasten, Len
Alien world order (magyar)
   Idegen világrend : a reptiliánok terve az emberi faj megosztására és leigázására / Len Kasten. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2017. - 342, [16] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-29-1 kötött : 5500,- Ft
rejtély - összeesküvés-elmélet - földön kívüli élet
001.94
[AN 3708623]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2018.
The Kolbrin Bible (magyar)
   Kolbrin Biblia / [ford. Arany László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 907 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-22-2 kötött : 9990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3708628]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2018.
Lödi József
   Reiki I. kézikönyv / Lödi József. - Tahitótfalu : Fénykiadó Kft., cop. 2018. - 57 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
reiki - oktatási segédlet
133 *** 615.89
[AN 3712599]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2018.
Proud, Louis
The secret influence of the Moon (magyar)
   A Hold rejtélyes hatása : az égitest idegen eredete és az okkult erők / Louis Proud. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 445 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 424-431.
ISBN 978-615-5647-55-0 kötött : 5990,- Ft
Hold - okkultizmus - földön kívüli élet
133.25 *** 523.34 *** 001.94
[AN 3708326]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2018.
The Voynich manuscript (magyar)
   A Voynich-kézirat : a világ egyik legtitokzatosabb ezoterikus kódexe / az előszót írta Stephen Skinner ; a tanulmányt írták Rafał T. Prinke és René Zandbergen. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 48, [237] p. : ill., színes ; 24 cm
Az eredeti dokumentum fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 43-46.
ISBN 978-615-5647-48-2 kötött : 6990,- Ft
rejtély - kódex
001.94 *** 091.14Voynich
[AN 3708755]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5112 /2018.
Faragó Sándor (1953-)
   A Magyar Vízivad Monitoring vízminőség adatbázisa = Water quality data base of the Hungarian Waterfowl Monitoring / Faragó Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2017. - [2], II, 276 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-359-078-2 kötött
Magyarország - vízvédelem - vízi állat - élőhely - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
504.45.06(439)"199/201"(083.41) *** 639 *** 598.3/.4(439)
[AN 3709519]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2018.
   Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében = Natural and cultural heritage in the Eger region / szerk. Dobos Anna és Mika János. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 978-615-5621-45-1 kötött
Egri kistérség - természeti környezet - helyismeret
502(439Egri_kistérség) *** 908.439Egri_kistérség
[AN 3709314]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5114 /2018.
   Discrete geometry and convexity : in honour of Imre Bárány / ed. by Gergely Ambrus, Károly J. Böröczky and Zoltán Füredi ; [publ. by the] Alfréd Rényi Institute of Mathematics Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Typotex : HAS A. Rényi Inst. of Mathematics, 2017. - 150, [1] p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, jún. 19-23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-963-6 fűzött
diszkrét topológia - konvex halmaz - emlékkönyv
514.17 *** 515.1
[AN 3709779]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5115 /2018.
Book of incredible Earth (magyar)
   A csodálatos Föld : [minden, amit tudni kell a világról, amelyben élünk] : [több mint 500 hihetetlen tény] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2018]. - 169 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-1-9 fűzött : 1900,- Ft
Föld - természeti környezet
55 *** 502
[AN 3708672]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2018.
Dudich Endre (1895-1971)
   Az aggteleki cseppkőbarlang és környéke / írta Dudich Endre ; A Sajó-Bódva közének ismeretlen szépségei című fejezetet írta Lendvay Károly. - Repr. kiad. - [Dorog] : BEBTE, 2017. - [30], 186, [2] p., 4 t. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Barlangász klasszikusok)
Székely Kinga bevezetőjével. - Eredeti kiadása: Budapest : Termtud. Társ., 1932. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88503-6-2 fűzött
Baradla-barlang - cseppkőbarlang - hasonmás kiadás
551.44(439)(234.373.3/.5) *** 094/099.07
[AN 3709502]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2018.
Főzy István (1960-)
   A Dunántúli-középhegység oxfordi-barremi (felső-jura - alsó-kréta) rétegsora: cephalopoda-fauna, biosztratigráfia, őskörnyezet és medencefejlődés / Főzy István. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Int., 2017. - 205 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 33 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 193-203. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-572-3 kötött : 4500,- Ft
Dunántúli-középhegység - ősállattan - lábasfejű - jura - kréta
564.5(439)(234.373.1/.2)
[AN 3709433]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2018.
Jakucs László (1926-2001)
   A faggyúfáklyás expedíció / Jakucs László. - [Dorog] : BEBTE, 2017. - 147, [113] p., [2] t., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Barlangász klasszikusok)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Sport, 1962
ISBN 978-963-88503-4-8 fűzött
Baradla-barlang - cseppkőbarlang - barlangászat - hasonmás kiadás
551.44(439)(234.373.3/.5) *** 094/099.07
[AN 3709655]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5119 /2018.
Currivan, Jude
The cosmic hologram (magyar)
   Kozmikus hologram : belső formálás a teremtés központjában / Jude Currivan. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 281 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-281.
ISBN 978-615-5647-31-4 kötött : 4500,- Ft
világegyetem - kozmológia - holográfia
524.8 *** 535.41:778.38
[AN 3708371]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5120 /2018.
Hoitsy György
   Védett, fokozottan védett halak és más védett víziállatok / Hoitsy György. - Budapest : Duna-Mix Kft., 2017. - [45] p. : ill. ; 18 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5673-27-6)
Magyarország - hal - vízi állat - védett állat - állathatározó
59(28)(439)(083.71) *** 597(439)(083.71)
[AN 3708185]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2018.
Invertebrados (magyar)
   Gerinctelenek / [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8996-1 kötött : 1800,- Ft
állattan - gerinctelen
592
[AN 3713067]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2018.
László Csaba
   Különleges kedvencünk, a kaméleon : hogyan neveljünk aktív, egészséges kaméleont? : gyakorlati kézikönyv fajleírásokkal / László Csaba, Gál János. - Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2017. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-963-89970-6-7 fűzött
kaméleon - állattartás
598.114
[AN 3709456]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2018.
Morgan, Elaine (1920-2013)
The aquatic ape hypothesis (magyar)
   A vízimajom elmélet / Elaine Morgan ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Joshua Kv., 2017. - 234, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-04-7 fűzött : 2800,- Ft
törzsfejlődés
575.8
[AN 3709182]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2018.
Peces y anfibios (magyar)
   Halak és kétéltűek / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8995-4 kötött : 1800,- Ft
hal - kétéltű
597 *** 597.6
[AN 3712162]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2018.
Simoncsics Pál (1918-2002)
   Növénynevek magyarázó szótára / Simoncsics Pál ; [szerk. Bartha Dénes és Gyulai Gábor]. - Szeged ; Sopron ; Gödöllő : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2017. - 458 p. : ill. ; 25 cm. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 18.)
Bibliogr.: p. 448.
Fűzött
etimológiai szótár - latin nyelv - növénytan - szakszótár
58 *** 807.1-321.2
[AN 3709623]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5126 /2018.
Antal Z. László (1955-)
   A gyógyítás társadalmi beágyazottsága / Antal Z. László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2017. - 235 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-235.
ISBN 978-963-446-772-4 fűzött : 2900,- Ft
egészségügy - szociológia - népjólét
614 *** 316 *** 364
[AN 3709697]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2018.
Bagatin, Giandomenico (1972-)
Il cuore bambino (magyar)
   A bennünk élő gyermek : a gyermeki illúzióktól a felnőtt lét tudatosságáig / Giandomenico Bagatin ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 242 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-267-025-6 fűzött : 2990,- Ft
személyiségfejlesztés - mélylélektan - mentálhigiénia
159.923.2 *** 159.964 *** 613.865
[AN 3708923]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2018.
Bagoly Ilona
   Testünk csodái / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona] ; [ill. Mart Tamás, Nagy Attila és Véghseő Béla]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 79 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5654-50-3 kötött
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3708681]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2018.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - 9. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 978-963-13-6485-9 kötött : 4500,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 3712964]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2018.
   Differenciáldiagnosztikai kalauz / szerk. Szarvas Ferenc, Lonovics János, Vécsei László. - 6. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 768 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 739-745.
ISBN 978-963-226-663-3 kötött : 10800,- Ft
orvosi diagnosztika
616-079.4
[AN 3712001]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2018.
Eőry Ajándok (1946-)
   Akupunktúra : bevált és különleges pontkombinációk / Eőry Ajándok. - Budapest : Kairosz, 2017. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-662-864-2 fűzött : 2400,- Ft
akupunktúra
615.814.1
[AN 3709161]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2018.
   Fedezd fel önmagad!. - [Budapest] : Studium Plusz, [2017]. - [144] p. : ill., részben színes ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Kreatív naplók
ISBN 978-615-5611-97-1 kötött : 1999,- Ft
önismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3709267]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2018.
Füzeskuti Ferenc
   Lodzsong : a szellem képzése / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2018]. - 69, [11] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. [70-72].
ISBN 978-615-5495-19-9 fűzött
buddhizmus - meditáció
615.851.86 *** 294.3
[AN 3712890]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2018.
Hellinger, Bert (1925-)
Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen (magyar)
   A forrás nem kérdi, merre visz az útja : a családfelállítás lexikonja / Bert Hellinger ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2009. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-098-7 fűzött : 2800,- Ft
családterápia
615.851.6
[AN 3712503]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2018.
Iványi Viktória Cintia
   Dallam-szigetek : információs kiskönyv a művészetek fontosságáról, ajándék CD-vel / ... írta és szerk. Iványi Viktória Cintia ; ... előadóművész Prejczer Katalin, Franczia Dániel ; [fotók Steppán Szabolcs]. - Veszprém : Kiara, cop. 2017. - [43] p. : ill. ; 13x13 cm + CD
Tokban
ISBN 978-963-87664-6-5 fűzött
művészetterápia - auditív dokumentum
615.851.82
[AN 3708852]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2018.
Károlyi Natália
   Mami info : SOS válaszok a babatervezéstől hatéves korig : HelloBaby!-kiadvány / [szerzők Károlyi Natália, W. Ungváry Renáta, Sződy Judit]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2017. - 170 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : 1790,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3709082]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2018.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az agyam eldobom [elektronikus dok.] : nő pánikban / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Figyelem K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-79-6
pánikbetegség - napló - elektronikus dokumentum
616.891.6(0:82-94)
[AN 3709399]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2018.
Kollár Alíz
   Fénygömb : feszültségoldó, megerősítő meditációk-vizualizációk, léleksimogató feladatokkal gyerekek számára / [Kollár Alíz] ; [Bodó Vera rajz.]. - [Szentendre] : [Kollár A.], [2017]. - [44] p. : ill., színes ; 33 cm
Spirál fűzésel
ISBN 978-963-12-9832-1 fűzött : 2590,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3709087]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2018.
Kovács József (1956-)
   Ősi magyar gyógymódok : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2015-. - 20 cm
2. kötetet kiad. a szerző
népi gyógymód - természetgyógyászat
615.89
[AN 3636726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyógyítások a méhészet termékeivel. - 2017. - 376 p.
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-963-88993-5-4 fűzött : 5500,- Ft
apiterápia
615.89:638.167
[AN 3709157] MARC

ANSEL
UTF-85140 /2018.
Lieberman, David J. (1966-)
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3713149]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2018.
Löhken, Sylvia (1965-)
Leise Menschen - starke Wirkung (magyar)
   A csend ereje : a zárkózott ember útja a sikerhez / Sylvia Löhken ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 274 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 266-269.
ISBN 978-963-310-914-4 kötött : 3499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3712608]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2018.
Németh Mariann
   Táplálkozásnavigátor : irányzatmentes útmutató az egészséghez / Németh Mariann. - Kiskőrös : BordenLife K. Kft., 2017. - 195 p. ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. 187-195.
ISBN 978-615-00-0382-5 fűzött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3709010]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2018.
   Népbetegségek / [közread. a] Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda. - [Hajdúböszörmény] : Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda, [2017]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7488-2 fűzött
közegészségügy - egészségnevelés - megelőzés - egészséges életmód
614 *** 616-084 *** 613
[AN 3709737]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2018.
Pajor András
   Sárvárfürdő, 2002-2017 / [írta és ... összeáll. Pajor András] ; [kiad. a Sárvári Gyógyfürdő Kft.]. - [Sárvár] : Sárvári Gyógyfürdő Kft., [2017]. - 72 p., [2] t,fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0503-4 fűzött
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Sárvár - fürdőhely - gyógyfürdő - album
613.41(439-2Sárvár) *** 615.838(439-2Sárvár)(084.12)
[AN 3709434]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2018.
Papp Zoltán (1972-)
   12 tanösvény : [a hatékony tanulás gyakorlati kézikönyve] / Papp Zoltán. - [Budaörs] : Papp Z., 2017. - 186 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tanösvény könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-12-9161-2 kötött : 4980,- Ft
tanulás - módszertan
159.953.5 *** 37.025
[AN 3709398]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2018.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Joy (magyar)
   Öröm : a belülről fakadó boldogság / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-580-7 fűzött : 2790,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3709258]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2018.
Sólya Bea
   Álomélet manifesto : a tudatos teremtés mesterterve / Sólya Bea. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-62-2 fűzött
életvezetés - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3708705]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2018.
Szendi Gábor (1954-)
   Napfényvitamin : tények és tévhitek a D-vitaminról / Szendi Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 278, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-[279].
ISBN 978-963-475-022-2 fűzött : 3990,- Ft
vitamin - vitaminhiány
612.015.6
[AN 3712051]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2018.
   Társas problémák és megoldásuk 3-7 évesek körében : módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak gyakorlatokkal, játékokkal / Kasik László [et al.]. - Szeged : Mozaik, 2017. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-963-697-803-7 fűzött
viselkedés - interperszonális kapcsolat - gyermeklélektan - óvodai nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
159.922.7 *** 371.3(072) *** 372.3(072) *** 316.472.4(072)
[AN 3708351]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2018.
Tóth Gábor (1974-)
   E-mentes övezet 2., avagy Több mint reggeli : kulisszatitkok, újabb kutatások, gyakorlati tanácsok / [riporter] Sebestyén Balázs ; [szerző] Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet Életmód Bt., 2017. - 306, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86861-9-0 kötött : 2990,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3709164]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2018.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les enfants de 6 à 9 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 6-9 éves korig / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2012. - 257, [6] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők, ISSN 2064-1893)
Bibliogr.: p. [259-260].
ISBN 978-963-310-138-4 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskoláskor
159.922.7 *** 37.018.1-053.5
[AN 3712605]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2018.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les préados de 9 à 12 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 9-12 éves korig : a prepubertás / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2012. - 239, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők, ISSN 2064-1893)
Bibliogr.: p. [237-239].
ISBN 978-963-310-139-1 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - serdülőkor - iskoláskor
159.922.8 *** 37.018.1-053.6
[AN 3712572]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2018.
Wanderer, Frank M.
The revolution of consciousness (magyar)
   Csendes forradalom : a tudat evolúciója / Frank M. Wanderer. - Budapest : Kery E., cop. 2017. - 181, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0282-8 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3709435]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2018.
Wiessinger, Diane
The womanly art of breastfeeding (magyar)
   A szoptatás női művészete : kézikönyv édesanyáknak / [szerzők Diane Wiessinger, Diana West, Teresa Pitman] ; [ford. Zubovics Katalin] ; [kiad. a La Leche Liga Magyarország Egyesület]. - Jav. kiad. - Budapest : La Leche Liga Magyarország Egyes., 2017. - 478 p. : ill. ; 24 cm + mell. ([52] p.)
Bibliogr.: p. 427-463.
ISBN 978-963-08-6880-8 fűzött : 3990,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 3712672]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2018.
Zurhorst, Eva-Maria (1962-)
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2007. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-291-110-6 fűzött : 2600,-Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3712509]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5156 /2018.
   Former Yugoslavian Republic of Macedonia : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80814-0-5 fűzött
Macedónia - energiatermelés - villamos energia - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
620.9(497.17)"20"(083.41) *** 621.31(497.17)"20"(083.41)
[AN 3709447]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5157 /2018.
Nemere István (1944-)
   A robotok és a mesterséges intelligencia titkai / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2017. - 142, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [143].
ISBN 978-615-5031-28-1 fűzött
robotika - robot - mesterséges intelligencia
007.52 *** 165.0.001.572 *** 681.3.004.14
[AN 3708956]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2018.
Toldi Bence (1996-)
   Kraftolók kézikönyve 3 : játék a játékban / [írta Toldi Bence] ; [ill. Varga Zsigmond, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5654-64-0 fűzött
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3708567]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5159 /2018.
   Albania : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80813-8-2 fűzött
Albánia - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(496.5)"20"(083.41) *** 620.9(496.5)"20"(083.41)
[AN 3709436]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2018.
   Bosnia and Herzegovina : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80814-8-1 fűzött
Bosznia-Hercegovina - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(497.15)"20"(083.41) *** 620.9(497.15)"20"(083.41)
[AN 3709446]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2018.
   Bulgaria : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80814-4-3 fűzött
Bulgária - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(497.2)"20"(083.41) *** 620.9(497.2)"20"(083.41)
[AN 3709441]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2018.
   Greece : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80813-2-0 fűzött
Görögország - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(495.5)"20"(083.41) *** 620.9(495.5)"20"(083.41)
[AN 3709443]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2018.
   Kosovo : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80814-2-9 fűzött
Koszovó - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(497.11-32Koszovó)"20"(083.41) *** 620.9(497.11-32Koszovó)"20"(083.41)
[AN 3709445]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2018.
   Montenegro : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80813-6-8 fűzött
Montenegró - villamos energia - energiatermelés - 21. század - előrejelzés - statisztikai adatközlés
621.31(497.16)"20"(083.41) *** 620.9(497.16)"20"(083.41)
[AN 3709439]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2018.
   Romania : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80814-6-7 fűzött
Románia - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(498)"20"(083.41) *** 620.9(498)"20"(083.41)
[AN 3709444]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2018.
   Serbia : country report : South East Europe Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80813-4-4 fűzött
Szerbia - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(497.11)"20"(083.41) *** 620.9(497.11)"20"(083.41)
[AN 3709442]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2018.
   South East Europe : regional report : South East Electricity Roadmap. - [Budapest] : [Rekk], 2017. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
ISBN 978-615-80813-0-6 fűzött
Délkelet-Európa - villamos energia - energiatermelés - előrejelzés - 21. század - statisztikai adatközlés
621.31(4-12)"20"(083.41) *** 620.9(4-12)"20"(083.41)
[AN 3709374]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5168 /2018.
Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap (2017) (Lakitelek)
   Alföldi Erdőkért Egyesület : kutatói nap : tudományos eredmények a gyakorlatban / [fel. szerk. Csiha Imre] ; [szerk. Kamandiné Végh Ágnes, Nagy Angelika]. - Lakitelek : Kecskemét : Alföldi Erdőkért Egyes., 2017. - 229 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
A konferenciát Lakitelken, 2017. nov. 2-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80594-1-1 fűzött
Alföld - fásítás - erdősítés - konferencia-kiadvány
630*91(439.14) *** 061.3(439-2Lakitelek) *** 630*23(439.14)
[AN 3709538]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2018.
   A csaholó csoda : a kutyaszív titkai / [vál., szerk.] Veress István. - Szentendre : Urbis, 2017. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-20-0 fűzött
kutya - magyar irodalom - világirodalom - elbeszélés
636.7 *** 636.7(0:82-32) *** 82-32=945.11 *** 894.511-32
[AN 3708995]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2018.
   A differenciált erdővagyon-gazdálkodás nehézségei a körzeti erdőtervezésben a Sopron-Fertőmellék erdőterv példáján / összeáll. Lett Béla. - Sopron : Soproni Egy. K., 2017. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 8.)
ISBN 978-963-359-084-3 fűzött
Soproni járás - erdészet - gazdaságtan
630*6 *** 630(439-37Sopron)
[AN 3709516]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2018.
Frank Norbert (1967-)
   Gál János (1928-2001) élete és munkássága / Frank Norbert. - Sopron : Soproni Egy. K., 2017. - [4], 25 p. : ill. ; 25 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 30.)
Gál János műveinek jegyzéke: p. 11-18.
ISBN 978-963-359-080-5 fűzött
Gál János (1928-2001)
Magyarország - erdőmérnök - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
630(439)(092)Gál_J. *** 012Gál_J.
[AN 3709552]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2018.
   A ponty (Cyprinus carpio L.) biológiája és tenyésztése / szerk. Csorbai Balázs és Urbányi Béla. - Gödöllő : Vármédia-Print Kft., cop. 2018. - 203 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 978-963-269-709-3 kötött
ponty - haltenyésztés
639.215.2 *** 597.5 *** 639.3
[AN 3709429]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2018.
Putnik-Mayer Yvette
   Gazdiképző : eb-adta megoldások felnőtt kutyákhoz / Putnik-Mayer Yvette ; [ill. Papp Norbert]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2017. - 250, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-924-062-9 fűzött : 3590,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3709356]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2018.
Tóth Liliána
   Az első kölyökkutyám : hasznos tudnivalók kezdő gazdiknak / [írta és szerk. Tóth Liliána]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5654-51-0 kötött
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3708701]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5175 /2018.
   Asztal, társaság : mesterséfek mesteri receptjei / [főszerk. Mautner Zsófia] ; [ételfotókat kész. Bodrogi Eszter et al.] ; [közread. a] Magyar Hospice Alapítvány. - Budapest : M. Hospice Alapítvány, 2017. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3710062]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2018.
Bezselics Ildikó
   Négy évszak receptjei : főételek hétköznapokra és ünnepekre : [120 szezonális fogás] / Bezselics Ildikó. - [Győr] : Lapcom Kv., [2017]. - 151, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5690-03-7 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3708786]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2018.
   Ízig varázs : korszerű családi étkek : [őszi ételek] / [fotó Oravecz István] ; [közread. a] Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2017. - 46 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-12-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3708674]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2018.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 9. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2018, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3712427]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2018.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Valódi magyar szakácskönyv / Zilahy Ágnes. - [Budapest] : Alinea, cop. 2018. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-27-9 fűzött : 2950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3711717]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5180 /2018.
Ege, Karl
An evident need of our times (magyar)
   Korunk nyilvánvaló szükséglete / Karl Ege ; [ford. Risbjerg Anna] ; [... kiad. Farm-alapú Nevelésért Egyesület]. - Budapest : Farm-alapú Nevelésért Egyes., 2018. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1199-8 fűzött
antropozófia - alternatív iskola
141.333 *** 371.4Waldorf
[AN 3709459]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2018.
Horváth Márk (1989-)
   A halál nekromediális szimulációja : elmúlás és gyász a digitális technológiák korában / Horváth Márk. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-191.
ISBN 978-615-5753-08-4 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
halál - technikai kultúra - digitális technika
128 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3709687]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2018.
Safranski, Rüdiger (1945-)
Zeit (magyar)
   Idő : amit velünk tesz, és amivé mi tesszük / Rüdiger Safranski ; [ford. Simon József]. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-249.
ISBN 978-963-279-931-5 fűzött : 2900,- Ft
idő - filozófiatörténet - eszmetörténet - kultúratörténet
115 *** 008(100)
[AN 3709761]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5183 /2018.
Ames, Alan (1953-)
Experiencing God (magyar)
   Isten megtapasztalása / Alan Ames ; [ford. Varga Enikő] ; [közread. a] Talitha Kum Keresztény Alapítvány. - Csongrád : Talitha Kum Keresztény Alapítvány, 2017. - 35 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9840-6 fűzött : 300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3709349]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2018.
Bachi, Michael W.
   Imitáció 7x7 névben : gyógyító utánzás / Michael W. Bachi. - Budapest : N. J. Pro Homine, 2017. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadálymentesítés az Ég felé, ISSN 2498-9010 ; 2.)
ISBN 978-963-88368-9-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3709084]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2018.
Buber, Martin (1878-1965)
Gottesfinsternis (magyar)
   Istenfogyatkozás : vizsgálódások vallás és filozófia kapcsolatáról / Martin Buber ; [ford. Gáspár Csaba László]. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 166, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-920-9 fűzött : 2600,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3709775]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2018.
Cseri Kálmán (1939-2017)
Taníts imádkozni (új kiadása)
   Miatyánk / Cseri Kálmán. - Átd., jav. kiad., 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2012. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-090-7 fűzött : 1500,- Ft
imádkozás - prédikáció
252 *** 248.143
[AN 3712662]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2018.
Dér Katalin (1949-)
   Beavatás : Márk evangéliuma / Dér Katalin, Jorsits Attila. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2018. - 377 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377.
ISBN 978-963-662-939-7 fűzött : 3400,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3712907]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2018.
The essential wisdom of the saints (magyar)
   Szentek bölcsességei / [összeáll.] Carol Kelly-Gangi ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 152, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-352-3 kötött : 2490,- Ft
szent - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
235.3 *** 244(0:82-84)
[AN 3708876]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2018.
   Félelem nélküli élet : Balikó 100 / [szerk. Ócsai Zoltán, Kovács Barbara] ; [kiad. a Pécsi Evangélikus Egyházközség ...]. - [Pécs] : Pécsi Evangélikus Egyházközség ; [Budapest] : Luther, [2017]. - 168 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-380-124-6 fűzött
Balikó Zoltán (1917-2005)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - ezredforduló
284.1(439)(092)Balikó_Z.
[AN 3709477]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2018.
Ferenc (pápa) (1936-)
Pope Francis (magyar)
   Ferenc pápa bölcsességei / [szerk.] Carol Kelly-Gangi ; [ford. Antalóczi Lajos]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-299-1 kötött : 2690,- Ft
pápa - 21. század - vallásos irodalom - kereszténység - idézetgyűjtemény
262.13(092)Ferenc(0:82-84) *** 244(0:82-84) *** 23/28(0:82-84)
[AN 3708858]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2018.
Frisch, Hermann-Joseph
Lieber Martin Luther - lieber Papst Franziskus (magyar)
   Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér! : levélváltás / Hermann-Joseph Frisch ; [ford. Balogh Regina, Balogh Vilmos Szilárd]. - Budapest : Luther, 2017. - 193 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-118-5 fűzött : 1690,- Ft
vallásos irodalom - katolicizmus - reformáció - hitvita - ökumené
244 *** 282 *** 284.1 *** 239 *** 261.8
[AN 3709605]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2018.
   Hűs forrás : imák, versek, gondolatok az év minden napjára / gyűjt. és összeáll. Reisner Erzsébet. - Sopron : Reisner E., 2018. - [2], 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0265-1 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(02:82-84)
[AN 3709750]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2018.
Jálics Ferenc (1927-)
Die Geistliche Begleitung im Evangelium (magyar)
   Lelkivezetés az evangéliumban / Jálics Ferenc ; [ford. Várnai Jakab]. - 2. kiad. - Budapest : Jezsuita K., 2018. - 161 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-64-1 kötött : 2600,- Ft
lelki gondozás - vallásos irodalom
253.4 *** 244
[AN 3712668]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2018.
Lawson, Robert
   A lélek útja / Robert Lawson. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-25-6 fűzött : 3790,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3712536]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2018.
McKenna, Briege (1946-)
The power of the sacraments (magyar)
   A szentségek ereje / Briege McKenna ; [ford. Kind Katalin] ; [közread. a] Talitha Kum Keresztény Alapítvány. - Csongrád : Talitha Kum Keresztény Alapítvány, 2017. - 58 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0299-6 fűzött : 700,- Ft
szentség - vallásos irodalom
265 *** 244
[AN 3709335]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2018.
   "Megigazulás hit által" : imanapi felolvasások 2017. december 1-9-ig (péntektől szombatig) / [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2017]. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-1-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3709339]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2018.
Pilisi Enikő
   Jézus titkos aktái / [írta Pilisi Enikő]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 15.)
ISBN 978-615-5647-44-4 fűzött : 1199,- Ft
krisztológia - művelődéstörténet - rejtély
232 *** 001.94 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3708292]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2018.
Prince, Derek (1915-2003)
God's plan for your money (magyar)
   Jólét / Derek Prince ; [ford. Németh S. Judit]. - Budapest : Patmos Kv., 2018, cop. 1988. - 85, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-7453-88-1 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3712591]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2018.
Rosenberg, S. G.
   Isten szeme előtt a világ / S. G. Rosenberg. - [Kismaros] : S. G. Rosenberg Books, 2017. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-129-162-9 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3709476]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2018.
Ruzsa György (1947-)
   Icon researchers and icon research in the Soviet Union in the first half of the 20th century / George Ruzsa ; [publ. by Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont]. - Budapest : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2018. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1089-2 fűzött
Szovjetunió - keresztény művészet - orosz ortodox egyház - kutatás - 20. század - ikon
281.93 *** 75.046.3(47) *** 246.3 *** 001.8(47)"19"
[AN 3709460]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2018.
Schwarz, Christian A. (1960-)
Die 3 Farben deiner Gaben (magyar)
   A lélek ajándékainak 3 színe : Istentől kapott lehetőségeink felfedezése és kiaknázása : NCD energiaforrások / Christian A. Schwarz ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2017. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-288-374-8 fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-288-342-7)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3708287]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2018.
Szigeti Jenő (1936-)
   Vallomások a szeretet titkáról / Szigeti Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 503 p. : ill. ; 22 cm. - (Lelki élet, ISSN 2064-6518)
ISBN 978-963-9741-82-9 kötött
szeretet - vallási erkölcs
241 *** 177.61
[AN 3712237]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2018.
Tokics Imre (1956-)
   A könyvek könyve : a Biblia lépésről lépésre : a világot formáló evangélium / Tokics Imre. - 3. kiad. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 355 p. : ill. ; 22 cm. - (Bibliai Szabadegyetem, ISSN 1788-6252)
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-9741-83-6 kötött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3712239]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2018.
   Az úrvacsora szentsége / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2017. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-121-5 fűzött : 1750,- Ft
úrvacsora - vallásos irodalom
265.3 *** 244
[AN 3709480]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2018.
Vezsenyi Péter
   A reformáció öröksége Erzsébetvárosban : a VII. kerületi protestáns gyülekezetek története a kezdetektől napjainkig / Vezsenyi Péter ; [... kiad. az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Erzsébetvárosi Összevont Művel. Közp., cop. 2017. - 207 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-963-12-9850-5 kötött
Budapest. 7. kerület - evangélikus egyház - református egyház - baptista egyház - egyháztörténet - egyházközség
284.2(439-2Bp.VII.)(091) *** 284.1(439-2Bp.VII.)(091) *** 286.15(439-2BP.VII.)(091)
[AN 3709307]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2018.
Wilders, Geert (1963-)
Marked for death (magyar)
   Halállistán : az iszlám háborúja a Nyugattal és velem / Geert Wilders ; [ford. Rimaszombati Andrea, ... Morvay Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2018, cop. 2017. - 349 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-78-7 kötött : 3990,- Ft
iszlám - iszlám fundamentalizmus - kereszténység - nyugati civilizáció
297 *** 23/28 *** 008(100-15)
[AN 3712519]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2018.
Yancey, Philip (1949-)
The Jesus I never knew (magyar)
   Jézus másként / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2017. - 332 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-332.
ISBN 978-963-288-101-0 kötött : 3500,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3712665]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2018.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2018, cop. 2016. - 355 p. ; 19 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-227-565-9 kötött : 2990,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3712482]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5209 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Törökkanizsai járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 978-963-9978-63-8 kötött
Törökkanizsai járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Törökkanizsa)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Törökkanizsa)"188/191"(083.41)
[AN 3709342]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2018.
Herring, Jonathan
How to argue (magyar)
   Érvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról? / Jonathan Herring ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2013. - 246 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-407-9 fűzött : 2950,- Ft
kommunikáció - véleménykülönbség - meggyőzés
316.77 *** 316.652 *** 316.475
[AN 3712132]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2018.
   Lengyelországi Magyar Kulturális Évad, 2016-2017 / [közread. a Balassi Intézet, ... Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Balassi Int. : Külgazd. és Külügymin., cop. 2018. - 176 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-67-2 fűzött
Lengyelország - Magyarország - kulturális kapcsolat - fesztivál - 21. század
316.7(439)(438) *** 316.7(438)(439) *** 061.7(438)"201"
[AN 3708522]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2018.
   A magyar lakosság életmódja: táplálkozás, testmozgás és lélek : fehér könyv a TÉT Platform Egyesület kutatásainak adatai alapján. - [Budapest] : TÉT Platform Egyes., 2017. - 110 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9996-0 fűzött
Magyarország - életmód - életminőség - statisztikai adatközlés - 21. század
316.728(439)"201"(083.41)
[AN 3708750]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2018.
Moldova György (1934-)
   Kegyelemkenyér 3 : riport a nyugdíjasokról 3. kötet / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2017. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-24-8 fűzött
Magyarország - nyugdíjas - 21. század - riport - szociográfia
316.37-057.75(439)"201"(047.53) *** 308(439)"201"(047.53)
[AN 3708992]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2018.
Nagy Gábor Dániel (1979-)
   Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről / Nagy Gábor Dániel. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-80-3 fűzött
társadalmi tőke - vallásszociológia
316.47 *** 316.334 *** 261
[AN 3709426]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2018.
   Pltníctvo v XIII. obvode Budapešti = Angyalföldi tutajosság / [red. Eva Fábiánová] ; [publ. Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti]. - Budapešti : Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti, 2017. - 90 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Budapesten, 2015. máj. 14-én rendezett szimpózium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0427-3 fűzött
Budapest. 13. kerület - Vág - magyarországi szlovákok - munkásság - faáru - tutajozás - 19. század
316.347(=854)(439-2Bp.)"18" *** 316.343.63(=854)(439)"18" *** 656.62(439)(282.243.735)"18"
[AN 3708650]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5216 /2018.
Erdélyi János (1814-1868)
   "... a népek ajkiról eltanulva..." : válogatás Erdélyi János népköltési gyűjtéséből / vál., összeáll. és sajtó alá rend. Demjénné Kovács Erna ; [bev. tanulmányt írta T. Erdélyi Ilona]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio ; Nagykapos : Nagykapos és Vidéke Társulás, 2017. - 315 p. ; 26 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-16-3 kötött
magyar néprajz - népdal - népmese - közmondás
398.8(=945.11) *** 398.21(=945.11) *** 398.91(=945.11)
[AN 3708634]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2018.
   Isten szolgája, Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe / [... összeáll. Barna Gábor]. - Szeged : Gerhardus, 2017. - 51 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-615-5256-30-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - politikus - 20. század - vallásosság
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 32(439)(092)Bálint_S. *** 248(092)Bálint_S.
[AN 3712216]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2018.
Jones, Frankie
Fashion (magyar)
   Divat : tippek, ötletek, vázlatok / [szöveg Frankie Jones] ; [ill. Emma Price] ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : Studium Plusz, [2017]. - 207 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Kreatív naplók
ISBN 978-615-5611-94-0 kötött : 2499,- Ft
divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5
[AN 3709259]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2018.
   Mesék a felnőtté válásról / [vál.] Boldizsár Ildikó. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 404, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-[405].
ISBN 978-963-676-697-9 kötött : 3499,- Ft
meseterápia - fejlődéslélektan - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3712638]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2018.
Nagy G. Csaba
   Hogyan szervezd az esküvőd : Nagy G. Csaba vőfély és ceremóniamester átfogó tanácsadó könyve esküvőre készülőknek / [fotók Zelnik Péter Zénó]. - Budapest : [Nagy G. Cs.], 2017. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0215-6 fűzött
esküvő - rendezvényszervezés
392.5 *** 649.9
[AN 3709334]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2018.
Sargent, Emma
How you can talk to anyone in every situation (magyar)
   Társalgás : hogyan beszélgessünk bármely szituációban? / Emma Sargent, Tim Fearon ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2014. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-437-6 fűzött : 2950,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés - társasági élet
395.6 *** 316.62
[AN 3712126]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5222 /2018.
Brusznyai Árpádné Honti Ilona (1930-2004)
   "Ne felejtsétek Édesapát" : Dr. Brusznyai Árpádné Honti Ilona naplója / [szerk. Imre Frigyesné, Nagy András] ; [közread. a] Brusznyai Árpád Alapítvány. - Veszprém : Brusznyai Á. Alapítvány, 2017. - 103 p. : ill. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Napló
ISBN 978-615-00-0633-8 kötött
Brusznyai Árpád (1924-1958)
Magyarország - Veszprém - magyar irodalom - 1956-os forradalom - forradalmár - állami terror - megtorlás - Kádár-korszak - napló
323.282(439)"1957/1958"(0:82-94) *** 943.9"1956"(093) *** 894.511-94 *** 943.9"1956"(092)Brusznyai_Á.(093)
[AN 3709804]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2018.
   Conflicts in the gray zone : a challenge to adapt : May 9-10 2017, Budapest ... : conference proceedings / [ed. Almos Peter Kiss] ; [publ. by the Hungarian Defence Forces General Staff Scientific Research Centre]. - Budapest : HDF General Staff Science Research Centre, [2017]. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5585-06-7 fűzött
nemzetközi konfliktus - biztonságpolitika - katonapolitika - 21. század - konferencia-kiadvány
327.5(100)"201" *** 355.02(100)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3709868]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2018.
Dúlósy Ede István (1929-)
   Hogy egyetlen felelős se mondhassa: nem tudtam!?! : egyetlen szeretett hazám, népem, nemzetem 2017. tavaszi iszonyatos, rettenetes, megalázó, szégyenletes valósága / Dúlósy Ede István. - Győr : [Dúlósy E. I.], 2017. - 479 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8634-2 kötött
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"201"(089.3)
[AN 3709646]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2018.
Ellsberg, Daniel (1931-)
The doomsday machine (magyar)
   Végítéletnap : [egy atomháború-tervező vallomásai] / Daniel Ellsberg ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 352 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-330-6 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - hidegháború - külpolitika - katonapolitika - 20. század
327.54(100)"194/196" *** 327(73)"196" *** 355.02(73)"194/196"
[AN 3709249]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2018.
   Geopolitikai stratégiák Közép-Európában : [nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] : Sopron, ... 2017. november 9. : programfüzet és előadáskivonatok = Geopolitical strategy in Central Europe : [international scientific conference - joint event of the Hungarian Science Festival] : Sopron, ... 9 November 2017 : schedule and book of abstracts / [... szerk. ... Resperger Richárd] ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : Soproni Egy. K., 2017. - 111 p. ; 25 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-359-090-4 fűzött
Közép-Európa - geopolitika - 21. század - konferencia-kiadvány
327(4-11)"201" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3709525]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2018.
   Tiszteletbeli konzuli intézményrendszer vonatkozású, angol és magyar nyelvű cikkgyűjtemény = Colligatum of selected articles in English and Hungarian with relevance to honorary consular institution / [szerk. Suha György] ; [közread. a] Külgazdasági és Külügyminisztérium. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 80 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-67-9 fűzött
külképviselet - intézményrendszer - konzul
327
[AN 3708738]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2018.
Vona Gábor (1978-)
   Vona Gábor : újratervezés / [riporter] Havas Henrik. - Budapest : Fantázia Press Kft., 2017. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80874-0-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politikus - 21. század - interjú
32(439)(092)Vona_G.(047.53)
[AN 3709056]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5229 /2018.
   25 éves a "Tuzsér Községért" Közalapítvány, 1992-2017 / szerk. Klicsu Ferenc. - Tuzsér : Tuzsér Községért Közalapítvány, 2018. - 62 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött
Tuzsér Községért Közalapítvány
Tuzsér - közalapítvány - helytörténet
943.9-2Tuzsér *** 061.27(439-2Tuzsér)
[AN 3709875]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2018.
Alföldi Vilma
   Olcsva-Apáti egyesített község története a Károlyiak uradalmában / Alföldi Vilma. - Budapest : Szerző, 2017. - 244, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 978-615-00-0586-7 fűzött : 3000,- Ft
Olcsvaapáti - helytörténet
943.9-2Olcsvaapáti
[AN 3708258]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2018.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   Káldeától Ister-Gamig I-II-III : [a sumír - magyar nyelvazonosság bizonyítékai] : [a sumír - magyar lelkiség és mitológia] : [a sumír őstörténet] / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 937 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-43-7 kötött : 9990,- Ft
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 299.4(089.3)
[AN 3708771]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2018.
   Békéscsaba három évszázada : projektfüzet a Városismereti Szabadegyetem Fiataloknak előadásaihoz / [szerk. Jároli József]. - Békéscsaba : [Békéscsabai Városszépítő és Városvédő Egyes.], 2017. - 32 p. ; 24 cm. - (Városvédő füzetek sorozat, ISSN 2559-8333 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0082-4 fűzött
Békéscsaba - helytörténet
943.9-2Békéscsaba
[AN 3708607]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2018.
   Brusznyai-dokumentumok / [szerk. Nagy András] ; [közread. a] Brusznyai Alapítvány. - Veszprém : Brusznyai Alapítvány, 2017. - 103, [1] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0631-4 kötött
Brusznyai Árpád (1924-1958)
Magyarország - Veszprém - 1956-os forradalom - forradalmár - helytörténet - megtorlás - album - történelmi forrás
943.9"1956"(092)Brusznyai_Á.(084.1) *** 323.282(439)"1958"(093) *** 943.9-2Veszprém"1956"(093)
[AN 3709799]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2018.
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
My early life (magyar)
   Ifjúságom, 1874-1904 / Winston Churchill ; [ford. Glattfelder Béla]. - [Budapest] : Saxum, 2017. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-142-5 kötött : 3950,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - államférfi - politikus - 20. század - memoár
941.0(092)Churchill,_W._S.(0:82-94)
[AN 3708606]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2018.
Erdélyi István (1931-)
   Magyar őstörténeti minilexikon [elektronikus dok.] / Erdélyi István. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 12.6 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-443-207-4
Magyarország - magyar őstörténet - történész - szaklexikon - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11):030 *** 930.1(439)(092):030
[AN 3709207]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2018.
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
   Tárih-i Üngürüsz : a magyarok ősgesztája / Grandpierre K. Endre, Grandpierre Atilla, Blaskovics József. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2017. - 515 p. ; 24 cm
Összefoglalás török nyelven
ISBN 978-615-5647-33-8 kötött : 6990,- Ft
Maḥmūd Terdžümān (1510-1575). Tārīh-i Ungurus
magyar őstörténet - magyar történelem - török irodalom - krónika
930.8(=945.11) *** 894.35-94=945.11 *** 943.9".../14"(0:82-94)
[AN 3708619]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2018.
    '67! : a világ, amelyben a múzeum született = Hey 67! : the world where the museum was born / [írta és szerk., a kiállítás kurátora Sári Zsolt] ; [társkurátor Percze-Folkmann Nóra]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2017. - 129 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiállítási katalógusok / Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ISSN 2062-4239 ; 10.)
A Szentendrén, 2017. jún. 12 - 2018. okt. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-615-5123-57-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - hétköznapi élet - magyar néprajz - tárgyi néprajz - Kádár-korszak - kiállítási katalógus
943.9"196" *** 930.85(439)"196" *** 39(439)"196" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3709290]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2018.
Hegyváry Csaba (1938-)
   Diktátorok természetrajza : Hitler és Sztálin karakterpszichológiai mérlege / Hegyváry Csaba. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2017. - 368 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-963-9862-92-0 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Németország - Oroszország - államfő - személyiségi jellemző - történelem - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"191/193" *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 947"192/195" *** 159.923.3
[AN 3708691]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2018.
Hodgkinson, Thomas W. (1976-)
How to sound cultured (magyar)
   Művelt társalgók könyve / Thomas W. Hodgkinson és Hubert van den Bergh ; [ford. László Zsófia és Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-09-8 fűzött : 3290,- Ft
művelődéstörténet - híres ember - tudós - művész
930.85(100)(092) *** 929(100)
[AN 3709241]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2018.
   Ki kicsoda Gyomaendrődön / [közread. a] Határ Győző Városi Könyvtár. - Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2017. - 792 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2016. dec. 1.
ISBN 978-963-12-7654-1 kötött
Gyomaendrőd - híres ember - helyi társadalom - életrajzi lexikon
929(439-2Gyomaendrőd):030
[AN 3708445]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2018.
Kunt Gergely (1981-)
   Kamasztükrök : a hosszú negyvenes évek társadalmi képzetei fiatalok naplóiban / Kunt Gergely. - Budapest : Korall, 2017. - 456 p. : ill. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 7.)
Bibliogr.: p. 446-454.
ISBN 978-963-89221-8-2 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - ifjúságszociológia - társadalomkép - szociálpszichológia - hétköznapi élet - mikrotörténelem - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - napló
943.9"194/195" *** 82.01-94 *** 316.37-053.6(439)"194/195" *** 316.6 *** 316.3
[AN 3709822]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2018.
Marmiroli, Lorenzo
   Delenda Austria : dalla neutralità all'intervento : riviste culturali italiane e austro-ungariche nella Grande Guerra, 1914-1915 / Lorenzo Marmiroli. - Debrecen : Printart-Press, 2017. - 322 p. ; 21 cm. - (Italianistica Pannonica, ISSN 2416-030X ; 3.)
Bibliogr.: p. 319-322.
ISBN 978-615-80663-8-9 fűzött
Európa - történelem - első világháború - magyar irodalom története - irodalomtörténet - irodalmi hatás - századelő
94"1914/1918" *** 894.511(091)"191" *** 82(4)(091)"191" *** 82.091
[AN 3711098]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2018.
Morató, Cristina (1961-)
Divas rebeldes (magyar)
   Rebellis dívák / Cristina Morató ; [... ford. Nemes Krisztina és Smid Bernadett]. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 389, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 387-389.
ISBN 978-963-346-964-4 fűzött : 2900,- Ft
híres ember - nő - 20. század
929-055.2(100)"19"
[AN 3712603]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2018.
   Művelődéstörténeti kalászatok / szerk. Czeglédi László, Mizera Tamás, Verók Attila. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 140 p. ; 25 cm. - (A helyi érték, ISSN 2498-8480 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-42-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)"15/19"
[AN 3709282]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2018.
Nagel, Susan (1954-)
Marie-Therese (magyar)
   Mária Terézia : Mária Antónia lányának sorsa / Susan Nagel ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 474 p. : ill. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 445-458.
ISBN 978-963-635-633-0 kötött : 4999,- Ft
Marie-Thérèse Charlotte de France (1778-1851)
Franciaország - uralkodócsalád - nő - 18. század - 19. század - életrajz
944(092)Marie-Thérèse_Charlotte_de_France
[AN 3709168]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2018.
   Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien / hrsg. von Elena Miroššayová, Christopher Pare und Susanne Stegmann-Rajtár. - Budapest : Archaeolingua, 2017. - 589 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 38.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-00-8 kötött
Kárpát-medence - ősrégészet - hallstatti kultúra - vaskorszak
903(4-191)"638"
[AN 3709427]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2018.
   Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés : birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban, 1848-1938 / szerk. Szarka László. - Budapest : Országház Kvk., 2017. - 364 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2016. nov. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-19-8 kötött
Közép-Európa - történelem - magyar történelem - nemzetállam - nacionalizmus - 20. század - 19. század
94-11"184/193" *** 943.9"184/193" *** 323.1(4-11)"184/193" *** 329.17(4-11)"184/193"
[AN 3708396]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2018.
Schoch, Robert M. (1949-)
Origins of the Sphinx (magyar)
   A Szfinx eredete : az ősi fáraók civilizációjának égi őrzői / Robert M. Schoch és Robert Bauval. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 467 p., [14] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-41-3 kötött : 5990,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - piramis - rejtély
930.85(32) *** 726.853(32) *** 001.94
[AN 3708328]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5249 /2018.
Barna Béla (1974-)
   Grúzia és a Kaukázus : túrakalauz / Barna Béla. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 166 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-615-5058-53-0 fűzött : 3150,- Ft
Grúzia - Kaukázus - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
914.792.2(036) *** 914.79(036) *** 796.51(479) *** 796.51(479.22)
[AN 3708615]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Buda hegyei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 275, [10] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 2.)
ISBN 978-963-415-915-5 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3711802]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2018.
Blazovich László (1943-)
   A középkori európai város és jogélete / Blazovich László. - Szeged : Iusperitus K., 2017. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris historici, ISSN 2560-0761)
Bibliogr.: p. 126-133.
ISBN 978-615-5411-51-9 fűzött
Európa - város - városi jog - középkor - egyetemi tankönyv
911.375(4)"10/12"(075.8) *** 316.334.56(4)"10/12"(075.8) *** 34(4)(091)(075.8) *** 352(4)(075.8)
[AN 3709841]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2018.
Duics Pál
   Sopron / fotó ... Duics Pál ; szöveg ... Winkler Gábor ; [... fordító Verő József, ... Siklósi János]. - Sopron : Graft Stúdió, 2018. - 149, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87446-3-0 kötött
Sopron - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sopron(084.12) *** 77.04(439)(092)Duics_P.
[AN 3712911]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2018.
   Gellérthegy / [szerk. Saly Noémi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2018, cop. 2017. - 271 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Budapesti kultúrtörténeti séták, ISSN 2061-3431 ; 3.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 269-271.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 963-615-5568-42-8)
Gellért-hegy (Budapest) - helyismeret
908.439-2Bp.XI.
[AN 3713006]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2018.
Juhász Árpád (1935-)
   Egzotikus Latin-Amerika / Juhász Árpád ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2017. - 192 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-19-7858-2 kötött : 5900,- Ft
Latin-Amerika - helyismeret - természeti környezet
908.8(=6)(084.12) *** 502(8=6)
[AN 3708662]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2018.
Pintér Ferenc
   A mi falunk: Diósberény / Pintér Ferenc, Takács Józsefné ; [... kiad. Diósberényi Vállalkozók Egyesülete]. - Diósberény : Diósberényi Vállalkozók Egyes., 2017. - 346 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0602-4 kötött
Diósberény - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Diósberény(084.12)
[AN 3709296]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2018.
Pusztay János (1948-)
   Borostyánkő-mozaik / Pusztay János ; [közread. a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza CFU]. - Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete ; [Badacsonytomaj] : NH CFU, 2018. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5589-18-8 fűzött
Észtország - helyismeret - művelődéstörténet
908.474.2 *** 930.85(474.2)
[AN 3709787]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2018.
   Századok statisztikája : statisztikai érdekességek a magyar történelemből / [... szerk. Kátainé Marosi Angéla, Rózsa Dávid] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Frissített, bőv. kiad. - [Budapest] : KSH, 2017. - 353 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 345-353.
ISBN 978-963-235-505-4 fűzött
 (hibás ISBN 963-235-505-4)
Magyarország - magyar történelem - helyismeret - statisztikai adatközlés - történeti statisztika
908.439(083.41) *** 943.9(083.41)
[AN 3711796]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2018.
   Szentgotthárd. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 134, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol, német és szlovén nyelven
ISBN 978-615-5214-07-3 kötött
Szentgotthárd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentgotthárd(084.12)
[AN 3712196]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2018.
Tilhof Endre (1934-)
   Ajka város - Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag, Tósokberénd községek és Ajkacsingervölgy - általános lexikona / Tilhof Endre. - Ajka : Jákli P., 2018. - 594, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 580-591.
ISBN 978-615-00-1094-6 kötött
Ajka - helytörténet - helyismeret - szaklexikon
908.439-2Ajka:030 *** 943.9-2Ajka:030
[AN 3709817]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5260 /2018.
   Corpus juris militaris Hungarici / szerk. Farkas Ádám ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2016-. - 25 cm
A 2. kötetet szerk. Farkas Ádám és Kelemen Roland
Magyarország - hadijog - katonai büntetőjog - jogtörténet - jogszabálygyűjtemény
341.3(439)(091)(094) *** 344(439)(091)(094)
[AN 3668615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 559 p.
ISBN 978-615-00-0883-7 kötött
[AN 3709852] MARC

ANSEL
UTF-85261 /2018.
Csatlós Erzsébet (1984-)
   Az európai uniós koordináció Magyarországon és a magyar nemzeti érdek az Európai Unióban / Csatlós Erzsébet. - Szeged : Iusperitus k., 2017. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris administrationis, ISSN 2560-2950)
Lezárva: 2017. márc. 1. - Bibliogr.: p. 135-144.
ISBN 978-615-5411-49-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - közigazgatási jog - jogharmonizáció - egyetemi tankönyv
349.2(4-62)(075.8) *** 342.9(439)(075.8) *** 340.137.3(4-62)(075.8)
[AN 3709831]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2018.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2018. - 1008 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. jan. 3.
ISBN 978-615-5112-18-8 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3712406]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2018.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2018. - 859 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. jan. 2.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-512-17-1)
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3712435]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2018.
Escobar, Juan Pablo (1977-)
Pablo Escobar (magyar)
   Apám, a drogbáró : a történetek, amelyeket nem kellene ismernünk / Juan Pablo Escobar ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, cop. 2018. - 513 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-817-9 fűzött : 3999,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94)
[AN 3712489]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2018.
   Ezer éves múltunk : a büntetés-végrehajtás az igazság védelmében / [főszerk. Várkonyi Zsolt Kristóf] ; [kiad. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága]. - Budapest : BVOP, [2018]. - 23 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-89996-8-9 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - történeti feldolgozás
343.8(439)(091)
[AN 3709151]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2018.
Kelemen Roland (1985-)
   Military jurisdiction in Hungary at the time of the dualism, 1867-1918 / Roland Kelemen ; publ. by Hungarian Society for Military Law and Law of War. - Budapest : Hungarian Soc. for Military Law and Law of War, 2017. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0837-0 kötött
Magyarország - katonai igazságszolgáltatás - katonai bíróság - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
344.3(439)"1867/1918" *** 356.35(439)"1867/1918"
[AN 3709846]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2018.
Török György
   Szolgálati titok : büntetésvégrehajtás: jegyzőkönyv : tabu, ami nyomasztott / Török György. - Szeged : Szerző, 2018. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0779-3 fűzött
Magyarország - Szeged - börtönőr - büntetés-végrehajtás - büntetés-végrehajtó intézet - Kádár-korszak - memoár
343.8(439)(0:82-94) *** 343.8(439-2Szeged)"195/198"(0:82-94)
[AN 3709682]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5268 /2018.
Bognár Zalán (1963-)
Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon, 1944-1945 (angol)
   The fate of Hungarian, German, Austrian, Slovak, Polish, French, Italian and other POWs in Hungary occupied by the Red Army, 1944-1945 / Zalán Bognár ; [transl. by Imre Pátrovics] ; [publ. by the] International Society of Gulag Researchers. - [Miskolc] : Intern. Soc. of Gulag Researchers ; Budapest : Kairosz, 2017. - 516 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 487-508.
ISBN 978-963-662-897-0 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - fogolytábor - hadifogoly - magyarság - második világháború
355.257.7(439)(=945.11)"1944/1945" *** 343.819.5(439)"1944/1945"
[AN 3709169]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2018.
Hertsgaard, Mark (1956-)
Bravehearts (magyar)
   Rettenthetetlenek : leleplezők a Snowden-korszakban / Mark Hertsgaard ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 174, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-171-1 fűzött : 1999,- Ft
Egyesült Államok - titkosszolgálat - hírszerzés - nyilvánosság - 21. század
355.40(73)"200/201" *** 327.84(73)"200/201" *** 328.18(73)"200/201"
[AN 3708311]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2018.
Zobory István (1907-1979)
   Honvéd folyami erők a Száván, 1942 / Zobory István. - 2. jav., bőv. kiad. - [Komárom] : Komáromi Ny. és K., 2017. - 149 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8288-29-5-2)
Magyarország - hadtörténet - folyami hadihajó - második világháború - memoár
355.48(439)"1942"(0:82-94) *** 359(439)"1942"(0:82-94)
[AN 3712242]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5271 /2018.
Csányi Eszter (1972-)
   Bevezetés a német üzleti idegen nyelvbe / Csányi Eszter, Magyar Gézáné. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2017. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-247.
ISBN 978-963-638-528-6 fűzött : 3990,- Ft
üzleti élet - német nyelv - nyelvkönyv
65 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3712214]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5272 /2018.
   Adó magyarázatok, 2018 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2018. - 497 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2018. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-62-4 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3709406]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2018.
   Adózás, 2018 : Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, egyéb adók / [... szerk. Horváth Géza]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-54-3 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3709457]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2018.
Andor Ágnes
   Számvitel, 2018 : hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-53-6 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3709352]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2018.
Feldman, Marvin H.
Man on a mission (magyar)
   Küldetés : a sikeres pénzügyi tanácsadói karrier titka: tedd jobbá az ügyfeleid életét / Marvin H. Feldman ; [ford. Halász Gábor]. - [Budapest] : Életbiztosítási Tudományok Bp.-i Központja Kft., 2018. - 85 p. ; 25 cm. - (Iránytű pénzügyi tanácsadói könyvtár ; 4.)
ISBN 978-615-00-1102-8 fűzött : 4990,- Ft
pénzügyi tanácsadás - eladás
336.7 *** 658.85
[AN 3709517]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2018.
Herich György (1953-)
   Adó 2018 : teszt és példatár / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2018. - 544 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2018. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-63-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 3711672]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2018.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2018. - 455 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2018. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-64-8 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3711671]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2018.
Janata Kriszta
   Szövegírás szenvedéllyel / Janata Kriszta. - 2. kiad. - Budapest : MC Systems Kft., 2017. - 196, [1] p. ; 26 cm
ISBN 978-615-80835-0-8 fűzött : 5800,- Ft
reklám - marketing - szöveg
658.8 *** 659.1 *** 659.123
[AN 3708215]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2018.
Kupai Krisztián
   Rain partner kézikönyv : Bronze Executive szintig / [író Kupai Krisztián]. - Budapest : Rain Intern. Kft., 2017. - 138 p. : ill. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3709086]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról / Miklós Péter. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2017. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80462-3-7 fűzött
munkaügy - munkaerőpiac - esettanulmány
331
[AN 3709415]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2018.
Országos Gazdaságinformatikai Konferencia (14.) (2017) (Sopron)
   OGIK 2017 : Országos Gazdaságinformatikai Konferencia : az előadások összefoglalói / [szerk. Bacsárdi László, Bencsik Gergely, Pödör Zoltán] ; [rend., közread. a] ... Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ... Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum ; [kiad. Alexander Alapítvány a Jövő Értelmiségéért]. - Sopron : NJSZT GIKOF : Alexander Alapítvány a Jövő Értelmiségéért, 2017. - 108 p. ; 21 cm
Borítócím: 14. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia = 14th International Symposium on Business Information Systems. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0464-8 fűzött
gazdaságtan - üzleti élet - informatika - konferencia-kiadvány
330 *** 658.1 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3709481]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2018.
   Stratégiai és üzleti tervezés / Balaton Károly [et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2018. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-152-3 fűzött : 3700,- Ft
vállalkozás - tervezés
658.1.012.2(075.8)
[AN 3711676]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2018.
   Vezetés a közjó szolgálatában : közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment / szerk. Bábosik Mária ; [az ábrákat Szalay Éva kész.] ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - Budapest : ÁSZ : Typotex, 2017. - 763 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-942-1 fűzött : 7200,- Ft
állami vagyonkezelés - közjó - közszolgálat - vezetés
330.526.34 *** 336.1/.5 *** 177 *** 658.1.011.1 *** 65.012.4
[AN 3709471]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2018.
Zéman Zoltán (1969-)
   Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment / Zéman Zoltán, Tóth Antal. - Budapest : Akad. K., cop. 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 978-963-05-9906-1 fűzött : 4800,- Ft
kontrolling - stratégiai menedzsment
657 *** 658.1.011.1
[AN 3711674]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5285 /2018.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítás, 2018 : járulékok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, nyugdíj, Eho, Szocho, pénzbeli ellátások, családtámogatás / [Farkasné Gondos Krisztina, Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 340 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-52-9 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3709343]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2018.
   A magyar ortopédia bölcsője : a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona és az Uzsoki Kórház Ortopéd-traumatológiai Osztály emlékalbuma / szerk. Kárpáti Zoltán. - [Budapest] : [Cewe Mo. Kft.], [2017]. - 115 p. : ill., részben színes ; 27x29 cm
ISBN 978-615-80700-2-7 kötött
Nyomorék Gyermekek Országos Otthona (Budapest)
Uzsoki Utcai Kórház (Budapest). Ortopéd-traumatológiai Osztály
Budapest. 14. kerület - kórház - ortopédia - traumatológia - gyermekgyógyászat - gyermekotthon - történeti feldolgozás - album
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617 *** 725.511(439-2Bp.)(091)
[AN 3709698]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5287 /2018.
Burányné Rákóczi Emese
   Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia, 2006-2016 / szerk. Burányné Rákóczi Emese, Rétallerné Görbe Éva. - Budapest : Új Nemzedék Közp., 2017. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
tehetség - tehetséggondozás - 21. század - szakbibliográfia
376.545(100)"2006/2016":016 *** 159.928.22:016
[AN 3709355]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2018.
Einhorn Ágnes (1959-)
   Feladatkönyv / Einhorn Ágnes ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2017, cop. 2012. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-19-7005-0 fűzött
feladat - iskolai munka - iskolai értékelés - képességfejlesztés - didaktika
37.012 *** 371.315 *** 37.025 *** 371.322.6 *** 371.26
[AN 3712041]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2018.
Józsa Krisztián (1973-)
   A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban : szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak : [DIFER programcsomag] / Józsa Krisztián. - 2. kiad. - Szeged : Mozaik, 2017. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. 134-[136].
ISBN 978-963-697-767-2 fűzött
képességfejlesztés - fejlesztő játék - számolás - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 37.025(072) *** 371.382(072)
[AN 3708348]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2018.
Király Júlia, Sz
   Játsszuk el! : Négypróbás ovimúzeum a Dobó István Vármúzeum múzeumpedagógiai programja óvodások számára / [írta és szerk. Szalainé Király Júlia, Bozsákovicsné Radnóti Ágnes]. - Eger : Dobó István Vármúzeum, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7223-55-6 fűzött
óvodai nevelés - múzeumpedagógia
372.3 *** 069.12(439)
[AN 3709046]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2018.
Korczak, Janusz (1878-1942)
   A gyermek joga a tiszteletre : internátus, nyári táborozás, árvaház / Janusz Korczak ; [ford. Szenyán Erzsébet, Éles Márta] ; [az illusztrációkat kész. Vogronics Zsuzsanna]. - [Budapest] : Flaccus, 2017. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: A gyermek joga a tiszteletreÞ; Hogyan szeressük a gyermeket. - Egys. cím: Prawo dziecka do szacunku ; Jak kochać dziecko
ISBN 978-615-5278-41-9 fűzött : 2200,- Ft
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 3708675]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2018.
Lantos Mihály (1970-)
   Lépéselőny : tanulj meg tanulni! : tanulási stratégia a vidám diákévekhez / Lantos Mihály ; [... ill. Dudek Henrietta]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2017. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-291-309-4 fűzött : 1990,- Ft
tanulás - képességfejlesztés
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 3712724]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2018.
Müllner Zsuzsa
   Mosonmagyaróvár, Hunyadi 50 : emlékfoszlányok / [írta és szerk. Müllner Zsuzsa] ; [kiad. a Hunyadi Mátyás Diákmozgalomért Alapítvány]. - [Mosonmagyaróvár] : Hunyadi M. Diákmozgalomért Alapítvány, 2017. - 329, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0232-3 kötött
Győri Műszaki Szakképzési Centrum. Hunyadi Mátyás Szakgimnázium és Szakközépiskola
Mosonmagyaróvár - gimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Mosonmagyaróvár) *** 373.6(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3708437]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2018.
Sarkady Sándor (1964-)
   A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban, 1919-1948 / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2017. - 430 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 328-333. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-359-068-3 fűzött
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre
Sopron - főiskola - egyetem - erdőmérnök - bányamérnöki ismeretek - diákélet - diákegyesület - 20. század
378.663.0(439-2Sopron)"1919/1948" *** 378.662.2(439-2Sopron)"1919/1948" *** 378.18(439-2Sopron) *** 378.183(439-2Sopron)"1919/1948" *** 061.2(439-2Sopron)"1919/1948"
[AN 3709551]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2018.
   Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda : jubileumi évkönyv, 1997-2017 / [főszerk. Dózsáné Mohos Mónika] ; [szerk. Füzér Anita, Szőkéné Volovár Valéria, Tyavoda Julianna]. - Kiskunhalas : Szent József Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, 2017. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Kiskunhalas)
Kiskunhalas - óvoda - általános iskola - egyházi intézmény
373.24(439-2Kiskunhalas) *** 373.3(439-2Kiskunhalas)
[AN 3708441]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2018.
   Tartalom, szolgáltatások, példák / szerk. Benedek András. - Budapest : BME Műszaki Ped. Tansz. Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsop., 2017. - 52 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport közlemények, ISSN 2498-8820 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
szakképzés - oktatástechnológia - multimédia - tananyag-fejlesztési módszertan
377 *** 371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 3709378]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2018.
Tsabary, Shefali
Out of control (magyar)
   Irányítás nélkül : miért nem használ a fegyelmezés, mi a valódi megoldás? / Shefali Tsabary ; [ford. Moczok Péter]. - [Debrecen] : Hajja, cop. 2017. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-78-5 fűzött
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3708645]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2018.
   Új partnerek és fejlesztések / szerk. Benedek András. - Budapest : BME Műszaki Ped. Tansz. Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsop., 2017. - 44 p. : ill., színes ; 25 cm. - (MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport közlemények, ISSN 2498-8820 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szakképzés - szakiskola - tananyag-fejlesztési módszertan
377 *** 377.36(439) *** 371.3
[AN 3709380]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2018.
Zsolnai Anikó (1960-)
   A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban : módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak : [DIFER programcsomag] / Zsolnai Anikó. - Szeged : Mozaik, 2017. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. 68-71.
ISBN 978-963-697-492-3 fűzött
óvodai nevelés - módszertan - szociális kompetencia - társadalmi viselkedés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3(072) *** 37.035(072)
[AN 3708345]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5300 /2018.
Agassi, Andre (1970-)
Open (magyar)
   Open : önéletrajz / Andre Agassi ; [ford. Szabados Tamás]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 527, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-268-5 fűzött : 3499,- Ft
Agassi, Andre (1970-)
Egyesült Államok - sportoló - tenisz - 20. század - ezredforduló - memoár
796.342(73)(092)Agassi,_A.(0:82-94)
[AN 3713031]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2018.
Árvay Sándor (1952-)
   Magyar teniszpályák képes lexikonja / Árvay Sándor ; [kiad. a Magyar Tenisz Szövetség]. - Debrecen ; [Budapest] : MTSZ, 2017. - 252 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-00-0813-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - teniszpálya - tenisz - sporttörténet - adattár - album
796.342(439)(091)(084.1) *** 725.826(439)(035.5)
[AN 3709726]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2018.
Koncz Éva
   Vizes Világbajnokság és Masters VB, Budapest - Balaton / Koncz Éva. - [Budapest] : [Koncz É.], [2017]. - 88 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80402-7-3 * fűzött
Budapest - vízi sport - világbajnokság - 21. század - rádióműsorszám - napló
796.093(439-2Bp.)"201"(089.3) *** 791.9.096(439)"201"(089.3) *** 797.2
[AN 3709384]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2018.
Paksi Konstantin (1975-)
   A Formula 1 világbajnokság története, 1950-2017 [elektronikus dok.] / Paksi Konstantin. - Szöveg. - [S.l.] : [Szerző], [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző
autósport - sporttörténet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
796.71(100)"195/201"
[AN 3713163]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2018.
Rab László (1957-)
   Pokoljárás : út az újjászületésig / Rab László. - Budapest : Noran Libro, 2017. - 137, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5761-16-4 fűzött : 2990,- Ft
Harnos Kristóf (1985-)
sportoló - body building - baleset - testi fogyatékos - orvosi rehabilitáció - memoár
796.894(439)(092)Harnos_K.(0:82-92) *** 316.37-056.26(0:82-94) *** 614.8(0:82-94) *** 364.048.6(0:82-94)
[AN 3709159]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2018.
Simon Károly (1932-)
   150 év : a Balatonfüredi Yacht Club története / Simon Károly. - [Balatonfüred] : [Balatonfüredi Yacht Club], [2017]. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-615-00-0511-9 kötött
Balatonfüredi Yacht Club
Balatonfüred - vitorlázás - sportegyesület - történeti feldolgozás
797.14 *** 061.2(439-2Balatonfüred)(091)
[AN 3709450]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5306 /2018.
Árvay Sándor (1952-)
   A wonderful game on wonderful courts / by Sándor Árvay ; [... transl. András Pétsch] ; [publ. by the Hungarian Tennis Association]. - Debrecen ; [Budapest] : Hung. Tennis Assoc., 2018. - 123 p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-80926-0-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - tenisz - sporttörténet - teniszpálya - adattár - album
725.826(439)(035.5) *** 796.342(439)(091)(084.1)
[AN 3709717]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2018.
Carr-Gomm, Sarah
Dictionary of symbols in art (magyar)
   A kódolt művészet / Sarah Carr-Gomm ; ford. Bánki Veronika. - Utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 477 p. : ill., színes ; 20 cm
Megjelent "Szimbólumok a művészetben" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-349-019-8 fűzött : 3900,- Ft
művészettörténet - ikonográfia - szaklexikon
7.04:030
[AN 3712660]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2018.
Cser Judit
   Korniss Péter: folyamatos emlékezet : családi füzet / [szerző Cser Judit] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2017. - [20] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. [20].
Fűzött
Korniss Péter (1937-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
77.04(439)(092)Korniss_P. *** 069(439-2Bp.)MNG *** 087.5
[AN 3709148]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2018.
Czékmány Ilona, H. (1933-)
   Jézus és a teremtett világ : ...ahogy én a vászonra álmodtam... / H. Czékmány Ilona ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2017. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9787-61-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Czékmány_I.
[AN 3709001]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2018.
Decsi Ilona (1950-)
   Rajzok = Drawings / Decsi Ilona Luca. - Budapest : M. Képek, 2017. - [15] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9439-94-8 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Decsi_I.
[AN 3709055]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2018.
   Az értékleltár szerepe a műemlékvédelemben / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [közread. a] Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete. - Budapest : RÉKE, 2018. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2018. jan. 25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1051-9 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - kulturális örökség
72.025.3/.4 *** 008(439)
[AN 3709448]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2018.
Farkas Ferenc (1958-)
   Farkas Ferenc szobrász / [szerk. Tóth Csaba] ; [kiad. a ZAZEE Kulturális Egyesület]. - Zalaegerszeg : ZAZEE Kult. Egyes., 2017. - 239 p. : ill., színes ; 31 cm
Az utószó magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 230-232.
ISBN 978-615-00-0357-3 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Farkas_F.
[AN 3709381]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2018.
   Fehér képek : Magyar Festők Társasága : Városi Galéria, Szigetszentmiklós, 2017. november 16 - december 7. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2017]. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-13-4 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 3709320]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2018.
   Jurányi Galéria = Jurányi Gallery / [szerk. ... Felmérai Roxána, Molnár Ágnes Éva, Tabajdi Györgyi] ; [közread. a] Füge Egyesület, Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház. - Budapest : Füge Egyes. : Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, 2017. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0102-9 fűzött
Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - galéria - 21. század
73/76(439)"201" *** 069(439-2Bp.)Jurányi_Galéria
[AN 3709136]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2018.
Kardos Laura
   "Szent láncszemek, áldott állomások az örökkévalóság útján" : Szeghalmy Bálint templomai a nyugat-balatoni térségben / Kardos Laura. - Keszthely : Balatoni Múz., 2017. - 62 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatoni múzeumi füzetek, ISSN 2416-1217 ; 10.)
Bibliogr.: p. 46-49. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80204-4-2 fűzött
Szeghalmy Bálint (1889-1963)
Magyarország - Közép-Dunántúl - építész - templom - 20. század
72(439)(092)Szeghalmy_B. *** 726.54(439.11)"19"
[AN 3708762]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2018.
Kéri Imre (1945-)
   Grafikák = Graphics / Kéri Imre. - Budapest : M. Képek, 2017. - [15] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9439-93-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kéri_I.
[AN 3709155]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2018.
Kormány Margit (1935-)
   Megőrzött emlékeink / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2017. - 87 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-12-9822-2 fűzött
Penyige - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - tárgyi néprajz - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Penyige) *** 39(=945.11)(439.161)
[AN 3708663]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2018.
Köves Éva (1965-)
   Köves Éva : [Pécs, ... m21 Galéria, ... 2017. november 10 - december 8.] ; [a kiállítás kurátora ... Várkonyi György] ; [kiad. a ... Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2017]. - 118 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80115-9-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Köves_É. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3709289]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2018.
Maczky László (1952-)
   Münchenbilder / László Maczky. - Budapest : L. Maczky, 2017. - 21, [2] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Fűzött
Németország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
77.04(430)(=945.11)(092)Maczky_L.
[AN 3709140]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2018.
   Matricák 2017 : Kisméretű Elektrográfiai Alkotások Nemzetközi Kiállításai : Budapest, ... 2017. február 6 - március 31. : VárMező Galéria, 2017. február 6 - március 24., B32-Trezor Galéria, 2017. február 8 - március 2., Próféta Galéria, 2017. március 2 - március 31. = Matrices 2017 : International Exhibitions of Small Electrographic Artworks : Budapest ... 6th February - 31st March 2017 : VárMező Gallery, 6th February - 24th March 2017, B32-Trezor Gallery, 8th February - 2nd March 2017, Próféta Gallery, 2nd March - 31st March 2017 / [... kurátora ... Haász Ágnes, Gábos József, Láng Eszter] ; [kiad., ... rend. ... Magyar Elektrográfiai Társaság ...]. - Budapest : METI, [2017]. - 79 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-88263-7-4 fűzött
Magyarország - elektrográfia - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
772.93 *** 73/76(439)"201" *** 73/76(100)"201" *** 681.3.019 *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3709044]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2018.
Nemes Anita
Barangoló a Magyar Nemzeti Galériában (angol)
   A colourful journey in the Hungarian National Gallery : colouring and activity book / ill. by Anita Nemes ; written by Viola Varga ; [transl. by Laura Kund]. - Budapest : Kultúra 2008 Műv. Nonprofit Kft., 2017. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89775-4-0 fűzött
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - múzeumi kiadvány - művészettörténet - foglalkoztatókönyv
069(439-2Bp.)MNG(036)(02.053.2) *** 087.5 *** 7(439)(091)
[AN 3709098]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2018.
Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé (5.) (2017) (Kecskemét)
   V. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé : 2017, Kecskemét ... = 5th International Triennial of Silicate Arts / [közread. a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány]. - Kecskemét : Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány, [2017]. - [88] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-9686-0 fűzött
kerámiaművészet - szobrászat - üvegművészet - 21. század - kiállítási katalógus
748(100)"201" *** 738(100)"201" *** 73(100)"201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3709145]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2018.
Rátkai Zsuzsa
   Rajz, grafika, tipográfia / Rátkai Zsuzsa. - [Budapest] : Speciális Stúdió, 2017. - 62 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0906-3 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - arculattervezés
741.02 *** 655.53
[AN 3709303]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2018.
Ringer István
   Egy eltűnt vár nyomában I : régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi várhegyen, 2007-2017 : vártörténet / Ringer István ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2017. - 58 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 978-615-5784-02-6 fűzött
Sátoraljaújhely - vár - magyar történelem - helytörténet - középkor - régészet
728.81(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9"12/15" *** 943.9-2Sátoraljaújhely"12/15" *** 904(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3709293]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2018.
   A száműzött parkja : Magyar Festők Társasága : Széphárom Közösségi Tér, 2017. október 5-28. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2017]. - 67 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-12-7 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3709301]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2018.
   Szecesszió napjainkban : [konferencia Komor Marcell - Jakab Dezső tervezte Petőfi Szálló és Vigadó épületéhez kapcsolódóan] / [szerk. Brunner Attila, Sipos Anna, Wittek Krisztina] ; [közread. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2017. - 90 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Szentesen, 2017. ápr. 11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88883-2-7 fűzött
Komor Marcell (1868-1944)
Jakab Dezső (1864-1932)
Magyarország - Alföld - építész - építészet - szecesszió - századforduló
72(439.14)"190/191" *** 72(439)(092)Jakab_D. *** 72.035.93 *** 72(439)(092)Komor_M.
[AN 3708692]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2018.
   Szemelvények a Bartók 32 Galéria - B32 elmúlt negyven évéből = Excerpts from the past 40 years of Bartók 32 Gallery - B32 / [szerk. ... Feledy Fruzsina, Pintér Sonja, Tapody-Németh Katalin] ; [kiad. ... KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.]. - [Budapest] : KözPont Újbudai, Kulturális, Pedagógiai és Média Kft., 2017. - 103 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Bartók 32 Galéria - B32, 40
ISBN 978-615-00-0627-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - interjú
73/76(439)(092)"198/201"(047.53)
[AN 3709270]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2018.
Szemereki Teréz (1947-)
   Szemereki Teréz : Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész. - [Budapest] : Szemereki T., 2017. - [63] p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0202-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Szemereki_T.
[AN 3709097]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2018.
   A Szombathelyi Képtár miniatűr textil gyűjteménye, 1976-2017 = The collection of miniature textiles in the Szombathely Gallery / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria Megyei Hatókörű Vár. Múz. : Szombathelyi Képtár, [2017]. - 254 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A Szombathelyen, 2017. okt. 13 - dec. 16. között "Apró óriások" címmel rendezett kiállítás katalógusával
ISBN 978-963-8368-74-4 fűzött
Szombathely - textilművészet - múzeumi gyűjtemény - 20. század - 21. század
069(439-2Szombathely) *** 745.52(100)"197/201"
[AN 3709462]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2018.
   Utak és terek : X. KKIE Biennále, 2017. - Budapest : KKIE, 2017. - [20] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-89340-2-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Bp.X.) *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3709104]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2018.
   Van egy jó hely : a Csatári-kápolna kézikönyve / [szerk. Rácz Katalin] ; [kiad. a Hét Domb Hagyományőrző és Kulturális Egyesület]. - [Veszprém] : Hét Domb Hagyományőrző és Kult. Egyes., 2017. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1087-8 fűzött
Veszprém - kápolna - templom - búcsú
726.54(439-2Veszprém) *** 248.153.8(439-2Veszprém)
[AN 3709684]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2018.
Veress Ferenc (1981-)
   Michelangelo és a vatikáni Pietà : hatások és követők / Veress Ferenc. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 240 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 179-204. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-279-928-5 fűzött : 3500,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Pietà
Itália - szobrász - művészetelmélet - 15. század - 16. század - vallási ábrázolás
73(45)(092)Michelangelo *** 7.01 *** 7.046
[AN 3709790]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2018.
   Virágkötő iskola / szerk. Szabó János, V. Hegyi Ildikó ; [rajz. Demjén Zsófia, Szabó János] ; [fényképezte Szabó János]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2017. - 258 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-286-733-5 kötött : 4500,- Ft
virágkötészet
745.93
[AN 3712500]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5334 /2018.
   75 éves a győri Rába Koncert Fúvószenekar / [szerk. és összeáll. Laki Árpád] ; [közread. az] Ady Endre Közművelődési Közhasznú Egyesület. - [Győr] : Ady E. Közművel. Közhasznú Egyes., 2017. - 103 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: 75 év a fúvószene szolgálatában, 1940-2015
ISBN 978-963-12-7864-4 fűzött
Rába Koncert és Fúvószenekar
Győr - fúvószenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Győr)(091)
[AN 3709479]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2018.
Breuer János (1932-2016)
   Kodály-kalauz / Breuer János. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : EMB, 2017, cop. 1982. - 382, [2] p. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 372-[383].
ISBN 978-963-330-776-2 kötött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)Kodály_Z.
[AN 3712585]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2018.
Ittzésné Kövendi Kata
Kodály Zoltán nyomában Budapesten (angol)
   In the footsteps of Zoltán Kodály in Budapest / Kata Ittzés ; [publ. by the] Magyar Kodály Társaság, Kodály Archívum. - Budapest : M. Kodály Társ. : Kodály Archívum, cop. 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-615-00-0310-8 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3709692]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2018.
   Te vagy a fény nekünk : ifjúsági gitáros énekeskönyv / [szerk. Kovács Katalin Tünde]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2017. - 446, [1] p. ; 17x24 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
ISBN 978-615-5700-14-9 kötött
egyházi és vallásos zene - énekeskönyv
783
[AN 3708575]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5338 /2018.
Bortolin, Matthew
The dharma of Star Wars (magyar)
   Star wars és a dharma / Matthew Bortolin ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Joshua Kv., 2017. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-08-5 fűzött : 2800,- Ft
Egyesült Államok - filmesztétika - buddhizmus - vallásfilozófia - fantasztikus film
791.43.01-312.9(73) *** 294.3
[AN 3709228]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2018.
Fűzy Gábor (1944-)
   Időutazás : 50 év a budapesti éjszakában / Fűzy Gábor, Erdős László. - [Újlengyel] : SZS Kult. Kft., cop. 2017. - 177 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-0585-0 kötött : 5800,- Ft
Fűzy Gábor (1944-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - szórakoztatóipar - éjszakai mulató - 20. század - ezredforduló
792.73(439)"19/200" *** 78.067.26.036.7(439)(092)Füzy_G.
[AN 3709163]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2018.
Mediawave Nemzetközi Film- és Zenei Fesztivál (27.) (2017) (Komárom)
   Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét, 2017. április 27 - május 1 : International Film and Music Gathering, 27 April - 1 May 2017, ... Komárom / kiad. a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány. - [Győr] : Mediawave Nk. Vizuális Műv. Alapítvány, [2017]. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 27th Mediawave, 2017
Fűzött
Komárom - filmművészet - filmfesztivál - 21. század
791.43(100)"201" *** 061.7(439-2Komárom)
[AN 3709092]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5341 /2018.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Budapest] : Neuer-Immo Bau Kft., cop. 2018. - 167 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-615-00-1254-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3712218]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2018.
   Eurocity student's book : level B2 / [ed. Michael Hughes, Peter Radai]. - Budapest : Euroexam Center for Eastern and Central Europe, 2017. - 216 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-12-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3712022]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2018.
   Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae / praeses consilii editionem adiuvantis János Harmatta ; ad redigendum edendumque consilio adiuverunt Loránd Benkő [et al.] ; ad edendum praeparavit Iván Boronkai ; ab Instituto Studiorum Antiquitatis Promovendorum Academiae Scientiarum Hungaricae compositum = A magyarországi középkori latinság szótára / a szerkbiz. elnöke Harmatta János ; szerkbiz. Benkő Loránd [et al.] ; kiadásra előkész. Boronkai Iván ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Ókortudományi Kutatócsoportjában. - Budapest : Akad. K., 1987-. - 30 cm
Kiadásra előkész. a 3. kötettől Boronkai Iván és Bellus Ibolya, a 4. kötettől Boronkai Iván és Szovák Kornél, az 5. kötettől Szovák Kornél. - Kiad. a 3. kötettől az Argumentum Kiadó és az Akadémiai Kiadó, a 4. kötettől az Argumentum Kiadó. - A 3. köteten a főcím: Lexikon Latinitatis medii aevi Hungariae. - 2013-tól a szerkbiz. elnöke Maróth Miklós, szerkbiz. Érszegi Géza [et al.]
ISBN 963-05-4185-8
Magyarország - latin nyelv - magyar nyelv - középkor - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
807.33-321.1 *** 801.323=733=945.11 *** 930.85(439)(37)"10/15"
[AN 36452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 6., K - M / lemmata ... comp. Ibolya Bellus [et al.]. - 2017. - 435 p.
ISBN 978-963-446-783-0 kötött
[AN 3709710] MARC

ANSEL
UTF-85344 /2018.
   Practice test book : Euroexam : level B2 : three complete sets of B2 level Euroexam tests with exam guide, strategies and preparation ideas. - Budapest : Euroexam Centre for Eastern and Central Europe, 2017. - 113 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-16-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3712028]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2018.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 3 / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2018. - 224 p., [7] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-11-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3709734]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2018.
   Szélrózsa : a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat 2014. évi lendvai konferenciájának anyaga / szerk. Gróf Annamária, Kolláth Anna, Szoták Szilvia ; [közread. a] Termini Egyesület. - Budapest : Termini Egyes., 2017. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80914-0-4 fűzött
Kárpát-medence - többnyelvűség - nyelvészet - magyar nyelv - határon túli magyarság - nyelvhasználat
800.73(4-191) *** 800.1 *** 809.451.1-06(4-191)
[AN 3709763]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5347 /2018.
Mádl Péter (1959-)
   A svéd irodalom magyarországi fogadtatása - a kezdetektől 1900-ig / Mádl Péter, Annus Ildikó. - Budapest : Argumentum, 2018. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-801-1 fűzött : 3000,- Ft
svéd irodalom története - recepcióelmélet
839.7(091)".../18" *** 82.091
[AN 3709706]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2018.
Rott József (1964-)
   Egy tömeggyilkos lelkiismerete : az Újszövetség és a holokauszt pszichoanalitikus összefüggéseinek hiteles ábrázolása a világirodalomban és a filmművészetben : irodalmi tanulmány / Rott József. - Szentendre : Urbis, 2017-. - 20 cm
Magyarország - világirodalom története - magyar irodalom története - filmtörténet - pszichoanalízis - alkotó munka - lélektan
82(091) *** 894.511(091) *** 791.43(439)(091) *** 791.43(100)(091) *** 159.964.2 *** 82.081
[AN 3708846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 333, [3] p.
ISBN 978-615-5289-25-5 fűzött
[AN 3708850] MARC

ANSEL
UTF-85349 /2018.
   A szubjektum színeváltozásai [elektronikus dok.] : narratív, kapcsolati és testi alanyiság az irodalomban és a kultúrában / szerk. Bollobás Enikő. - Szöveg (epub : 3.3 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5423-42-0 (epub)
ISBN 978-615-5423-43-7 (mobi)
irodalomtudomány - narratológia - elektronikus dokumentum
82.01
[AN 3709100]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5350 /2018.
   Két évforduló között : Eötvös Károly-tanulmányok / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Prospektus ny., 2017. - 108, [1] p. ; 21 cm. - (Eötvös könyvek, ISSN 2559-8600 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89455-6-3 fűzött
Eötvös Károly (1842-1916)
Magyarország - író - jogász - művelődéstörténet - 19. század - századforduló
894.511(092)Eötvös_K. *** 930.85(439)"18" *** 347.965(439)(092)Eötvös_K.
[AN 3709454]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2018.
   A kispróza nagymestere : tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról / szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018. - 285 p. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 25.)
A Balatonfüreden, 2016. dec. 2-3-án rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-57-9 kötött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - elbeszélés - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 82.01-32
[AN 3709665]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2018.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   Filozofikum és esztétikum kölcsönviszonyáról - kiemelten a madáchi életműben / Máté Zsuzsanna. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2018. - 653, [1] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 101.)
Bibliogr.: p. 618-[654].
ISBN 978-615-5462-20-7 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - irodalomesztétika - művészetfilozófia - 19. század - műelemzés
894.511(092)Madách_I. *** 82.01 *** 7.01
[AN 3709276]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2018.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   A bilincs a szabadság legyen : Mészöly Miklós, Polcz Alaine levelezése 1948-1997 / Nádas Péter esszéjével ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Nagy Boglárka]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 891, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 876-878.
ISBN 978-963-676-596-5 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Polcz_A.(044) *** 894.511(092)Mészöly_M.(044)
[AN 3713030]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2018.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Befejezhetetlen : könyv a szerelemről / Polcz Alaine ; [a hátrahagyott kéziratból és levelekből összeáll. Ablonczy Anna]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2009. - 209, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 13.)
ISBN 978-963-676-554-5 fűzött : 2990,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - szerelem - nemek lélektana - író - levelezés - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Polcz_A.(044) *** 392.6 *** 159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3712623]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2018.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Madách arany évei : Madách és Arany irodalmi barátsága / Praznovszky Mihály ; [közread. a] Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete. - [Budapest] : MIRE, 2017. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80830-0-3 kötött
Madách Imre (1823-1864)
Arany János (1817-1882)
író - irodalmi élet - 19. század - levelezés
894.511(092)Madách_I. *** 894.511(092)Arany_J. *** 894.511(091)"186"(044)
[AN 3709421]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5356 /2018.
   A 12 legszebb magyar vers = 12 kaunimat ungari luulet = A 12 legszebb észt vers / vál. ... Fűzfa Balázs ; 12 kaunimat eesti luulet / valinud Arvo Valton & Asta Põldmäe ; [közread. a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza CFU]. - Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete ; [Badacsonytomaj] : NH CFU, 2018. - 30, 17 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5589-19-5 fűzött
magyar irodalom - észt irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.545-14(082).02=945.11 *** 894.511-14(082).02=945.45
[AN 3709772]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2018.
Aciman, André (1951-)
Call me by your name (magyar)
   Szólíts a neveden / André Aciman ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-323-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709240]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2018.
Aliens : bug hunt (magyar)
   Aliens : életre halál / szerk. Jonathan Maberry ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - 374, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-441-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11 *** 820-322.9=945.11
[AN 3708947]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2018.
Armintrout, Jennifer (1980-)
Second chance (magyar)
   Második esély / Abigail Barnette ; [ford. Miklósi Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 2 db ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-631-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Penny. - 348, [1] p.
ISBN 978-963-635-629-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708779] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ian. - 344, [1] p.
ISBN 978-963-635-630-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708780] MARC

ANSEL
UTF-85360 /2018.
Arold, Marliese (1958-)
Leselöwen-Geheimnisgeschichten (magyar)
   Titkos történetek / Marliese Arold ; Alex de Wolf rajz. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2018]. - 58, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-86390-6-6 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 3712581]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2018.
Ashford, Lindsay Jayne (1959-)
The woman on the Orient Express (magyar)
   Rejtély az Orient expresszen / Lindsay Jayne Ashford ; [ford. Kereki Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 364, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-244-2 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3708336]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2018.
Bajnok Dániel (1982-)
   Magánélet az agorán : Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen / Bajnok Dániel. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2017. - 284 p. : ill. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 38.)
Bibliogr.: p. 245-263.
ISBN 978-963-446-797-7 fűzött : 3000,- Ft
Aischinīs (Kr. e. 389-314). Kata Timarchoy
ókori Görögország - ókori görög irodalom - vádbeszéd - per - szónoklat - történelmi forrás
875-5=945.11 *** 343.139.2(38)(093) *** 34.096(38)(093)
[AN 3709700]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2018.
Banks, Rosie
Cloud Island (magyar)
   Felhő-sziget / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2013. - 104, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 3.)
ISBN 978-615-5385-05-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711930]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2018.
Banks, Rosie
Dolphin bay (magyar)
   Delfin-öböl / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 190, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-101-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711728]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2018.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2013. - 111, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711732]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2018.
Banks, Rosie
Fancy dress party (magyar)
   Jelmezbál / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 114, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 17.)
ISBN 978-963-403-264-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711954]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2018.
Banks, Rosie
Jewel cavern (magyar)
   Ékkövek barlangja / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 114, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 18.)
ISBN 978-963-403-265-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711959]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2018.
Banks, Rosie
Melody medal (magyar)
   Melódia medál / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 112, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 28.)
ISBN 978-963-403-438-4 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3709226]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2018.
Banks, Rosie
Mermaid reef (magyar)
   A Sellő-zátony / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2013. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 4.)
ISBN 978-615-5385-06-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711935]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2018.
Banks, Rosie
Phoenix festival (magyar)
   Főnix fesztivál / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 113, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 16.)
ISBN 978-963-403-232-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711937]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2018.
Banks, Rosie
Puppy fun (magyar)
   Móka-kutya / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2017. - 111, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 19.)
ISBN 978-963-403-304-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711960]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2018.
Banks, Rosie
Snow bear sanctuary (magyar)
   Hómackók menedéke / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 104, [15] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 15.)
ISBN 978-963-403-231-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711934]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2018.
Banks, Rosie
Sparkle statue (magyar)
   Tündöklő szobor / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 110, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 27.)
ISBN 978-963-403-437-7 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3709221]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Csudalámpa [elektronikus dok.] : ezüst mesekönyv / Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 708 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-229-3 (epub)
ISBN 978-963-453-248-4 (mobi)
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - elektronikus dokumentum - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 3709263]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2018.
Booth, Anne
Lucy's winter rescue (magyar)
   Lucy téli mentőakciója / Anne Booth ; [ill. Sophy Williams] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-05-6 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3708952]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2018.
Boylan, Clare (1948-2006)
Emma Brown (magyar)
   Emma Brown / Charlotte Brontë töredékben maradt kéziratát befejezte: Clare Boylan ; [ford. és a jegyzeteket kész. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 358, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-051-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708907]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2018.
Brown, Sandra (1948-)
Friction (magyar)
   Crawford háborúja / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 356, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-317-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708782]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2018.
Bukowski, Charles (1920-1994)
On cats (magyar)
   Macskák / Charles Bukowski ; drMáriás illusztrációival ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2017. - 148, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-972-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - válogatott művek
820-821(73)=945.11
[AN 3709035]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2018.
Bybee, Catherine (1968-)
Fiancé by Friday (magyar)
   Menyasszony péntekre / Catherine Bybee ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 338, [5] p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5611-98-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708903]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2018.
Cabré, Jaume (1947-)
Jo confesso (magyar)
   Én vétkem / Jaume Cabré ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 684 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-758-7 kötött : 5999,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3712524]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2018.
Cabré, Jaume (1947-)
Les veus del Pamano (magyar)
   A Pamano zúgása / Jaume Cabré ; [... ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 535, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-569-9 kötött : 5499,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3712533]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2018.
Cameron, W. Bruce (1960-)
Ellie's story (magyar)
   Egy kutya négy élete: Ellie / W. Bruce Cameron ; [ford. Somogyi Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 186, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-976-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom - regény
820-35(73)=945.11
[AN 3713096]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2018.
Carol, James (1969-)
The killing game (magyar)
   Gyilkos társas / J. S. Carol ; [ford. Károlyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 443, [4] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-111-7 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708322]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2018.
Chambers, Roland
Nelly and the quest for Captain Peabody (magyar)
   Nelli és a tengeri kaland / írta Roland Chambers ; [ill. Ella Okstad] ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 179, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5611-92-6 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3708946]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2018.
Child, Lee (1954-)
61 hours (magyar)
   61 óra / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-096-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3712896]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2018.
Child, Lee (1954-)
Make me (magyar)
   Néma város / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Utánny. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-857-9 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3713023]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2018.
Child, Lee (1954-)
Night school (magyar)
   Esti iskola / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Utánny. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-983-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3713015]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2018.
Child, Lee (1954-)
Without fail (magyar)
   Hiba nélkül / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-146-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3713021]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2018.
Christo, Carol
O último mestre pokémon (magyar)
   Az utolsó pokémonmester / Carol Christo ; [ford. Borbáth Péter]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-845-6 kötött : 2499,- Ft
brazil irodalom - ifjúsági regény
869.0-31(81)(02.053.2)=945.11
[AN 3708873]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2018.
Cleveland, Karen
Need to know (magyar)
   Tudnom kell / Karen Cleveland ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-395-1 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709294]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2018.
Connelly, Michael (1956-)
The black echo (magyar)
   Sötét visszhang : Harry Bosch, a nyomozó 1. / Michael Connelly ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 478, [1] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-002-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708317]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2018.
Cook, Robin (1940-)
Host (magyar)
   Hibridóma : a végzetes sejt / Robin Cook ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 431 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-626-2 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708880]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2018.
Cooke, Elizabeth (1953-)
The wild dark flowers (magyar)
   Sötét vadvirágok / Elizabeth Cooke ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 334, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-618-7 kötött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708868]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2018.
Cooke, Tamsin
Cat burglar (magyar)
   Macska tolvaj / Tamsin Cooke ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 283 p. ; 20 cm
keretcím: Scarlet akták
ISBN 978-615-5611-90-2 fűzött : 2399,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3708888]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2018.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
Pretty Miss Neville (magyar)
   A szép Neville kisasszony [elektronikus dok.] / Bithia Mary Croker ; ford. Cserhalmi H. Irén. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 679 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148986. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-100-8 (mobi)
ISBN 978-963-474-099-5 (epub)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3709230]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2018.
Dashner, James (1972-)
The death cure (magyar)
   Halálkúra : [az Útvesztő-trilógia harmadik kötete] / James Dashner ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 399 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-508-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711911]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2018.
Dashner, James (1972-)
The fever code (magyar)
   Lázkód : [az Útvesztő-trilógia előzményeinek második kötete] / James Dashner ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 366 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-565-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3708432]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2018.
Dawson, Delilah S. (1977-)
Phasma (magyar)
   Phasma / Delilah S. Dawson ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 407 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : az utolsó jedik hajnala
ISBN 978-963-497-443-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3709016]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2018.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Electric dreams (magyar)
   Elektronikus álmok / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-413-2 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3709288]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2018.
Donaldson, Julianne
Heir to Edenbrooke (magyar)
   Edenbrooke örököse / Julianne Donaldson ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 70 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-163-6 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709209]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2018.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The White Company (magyar)
   A Fehér Sereg / Sir Arthur Conan Doyle ; [ill. George Willis Bardwell]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 534 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek. Történelmi, ISSN 2560-2837 ; 1.)
Ford. Sárpátki Ádám
ISBN 978-963-395-226-9 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3708132]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2018.
Duncan, Dave (1933-)
Sky of swords (magyar)
   Kardok ege : [A király pengéinek története 3.] / Dave Duncan ; [ford. Zámori Máté]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 477, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-171-2 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3708220]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2018.
Duncan, Lois (1934-2016)
I know what you did last summer (magyar)
   Tudom, mit tettél tavaly nyáron : [vannak titkok, amiket nem lehet eltemetni] / Lois Duncan ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 190 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-872-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3709217]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2018.
Ebershoff, David (1969-)
Pasadena (magyar)
   Pasadena / David Ebershoff ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 573, [2] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-605-7 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708788]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2018.
Edwards, John
Olaf's frozen adventure (magyar)
   Olaf karácsonyi kalandja : mutasd és mondd! : [mesekönyv] / Disney ; írta John Edwards ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 100, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-181-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3708686]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2018.
Evans, Erin M.
The adversary (magyar)
   Az ellenfél : The sundering III. könyv / Erin M. Evans ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 667 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-395-233-7 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708222]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2018.
Ewing, Amy
The black key (magyar)
   A fekete kulcs / Amy Ewing ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 311 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-849-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3708916]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2018.
Fabiaschi, Abby
I liked my life (magyar)
   Szerettem élni / Abby Fabiaschi ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 407 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-622-4 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708902]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2018.
Fiorato, Marina
Crimson and bone (magyar)
   Bíbor és csont / Marina Fiorato ; [ford. Csikós Gergő]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 395 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-639-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709023]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2018.
Fortin, Sue
The girl who lied (magyar)
   A lány, aki hazudott [elektronikus dok.] / Sue Fortin ; ford. Harci Andor. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-66-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3709440]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2018.
Fortin, Sue
Sister, sister (magyar)
   Sister, sister [elektronikus dok.] / Sue Fortin ; ford. Harci Andor. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-68-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3709431]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2018.
Foster, Alan Dean (1946-)
Alien covenant : origins (magyar)
   Alien covenant : eredet / ... írta Alan Dean Foster ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2017]. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-440-6 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708925]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2018.
Freveletti, Jamie (1959-)
Robert Ludlum's The Geneva strategy (magyar)
   A Genf-stratégia / Robert Ludlum [nyomán írta] Jamie Freveletti ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 493 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-628-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708872]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Parkview Pickle (magyar)
   Szeszély : gyakorlás és győzelem / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 103, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-435-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3709232]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2018.
Furnivall, Kate
The betrayal (magyar)
   Árulás / Kate Furnivall ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 391, [2] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-638-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3709026]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2018.
Gavalda, Anna (1970-)
Fendre l'armure (magyar)
   Életre kelni / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 250, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3613-6 kötött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3713122]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2018.
Gemmell, David (1948-2006)
Bloodstone (magyar)
   Vérkő : John Shannow 3. kötet / David Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 519 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-240-5 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3708245]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2018.
Giles, Jeff
The edge of everything (magyar)
   A mindenség peremén / Jeff Giles ; [ford. Kormos Kevin]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 380, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-474-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709254]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2018.
Godfrey, Daniel
New Pompeii (magyar)
   Új Pompeji / Daniel Godfrey ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 372 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-41-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3709798]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2018.
Golden, Christie (1963-)
Battlefront II. : Inferno squad (magyar)
   Battlefront II : Inferno osztag / Christie Golden ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 346, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-439-0 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3709004]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2018.
Green, Linda (1970-)
While my eyes were closed (magyar)
   Aki bújt.. / Linda Green ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-053-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708917]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2018.
Gregory, Philippa (1954-)
Three sisters, three queens (magyar)
   Három nővér, három királyné / Philippa Gregory ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 654, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 648-[655].
ISBN 978-963-433-055-4 fűzött : 3999,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1485-1536)
Margit (Skócia: királyné) (1489-1541)
Mária (Franciaország: királyné) (1496-1533)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3712558]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2018.
Haghenbeck, Francisco G. (1965-)
Hierba santa (magyar)
   Frida füveskönyve : rejtélyek, vágyak, receptek / Francisco G. Haghenbeck ; [ford. Kepes János]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2012. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-263-3 fűzött : 2999,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
mexikói irodalom - életrajzi regény
860-312.6(72)=945.11
[AN 3712534]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2018.
Halle, Karina
Before I ever met you (magyar)
   Túl közel hozzád [elektronikus dok.] / Karina Halle ; ford. Leyrer Ginda. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-84-0
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3709394]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2018.
Halle, Karina
Sins & needles (magyar)
   Bűnbe született [elektronikus dok.] : Átkozottak 1. / Karina Halle ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149005. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-99-4
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3709359]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2018.
Hamilton, Alwyn (1988-)
Rebel of the sands (magyar)
   A homok leánya / Alwyn Hamilton ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 295 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-848-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708915]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2018.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
Keep the home fires burning (magyar)
   Őrizzétek az otthoni lángot! : otthon és a fronton, 1915 / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 473 p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-623-1 kötött : 4599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708864]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2018.
Houellebecq, Michel (1956-)
Soumission (magyar)
   Behódolás / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2015. - 308, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3271-8 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3713037]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2018.
Hull, Edith Maude (1880-1947)
The sheik (magyar)
   A sejk szerelme / E. M. Hull. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, [2017]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-138-1 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3709156]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2018.
Hutchinson, Dave (1960-)
Europe in autumn (magyar)
   Embercsempészek : [Európa alkonya 1] / Dave Hutchinson ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 337, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-40-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3709791]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2018.
James, P. D. (1920-2014)
An unsuitable job for a woman (magyar)
   Nem nőnek való / P. D. James ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-30-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3713033]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 12. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3713089]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2018.
Klein, Jen
Shuffle, repeat (magyar)
   Rád hangolva / Jen Klein ; [ford. Horváth Eszter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 345, [4] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-916-2 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3712137]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2018.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-399-382-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3713099]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2018.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
The girl who knew too much (magyar)
   A lány, aki túl sokat tudott / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-318-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708783]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2018.
Krohn, Leena (1947-)
Erehdys (magyar)
   A tévedés : regény / Leena Krohn ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2017. - 146, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-34-2 fűzött : 2000,- Ft
finn irodalom - kisregény
894.541-31=945.11
[AN 3707629]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2018.
Lawrence, Mark (1966-)
The broken empire (magyar)
   Széthullott birodalom / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2017. - 1301, [2] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Tövisek hercegeÞ; Tövisek királyaÞ; Tövisek császára ; Prince of thorns ; King of thorns ; Emperor of thorns
ISBN 978-963-470-011-1 kötött : 7495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3709017]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2018.
Lawrence, Mark (1966-)
Red sister (magyar)
   Vörös nővér : az Ős első könyve / Mark Lawrence ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2017. - 544 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-010-4 kötött : 4495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3708972]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2018.
Lester, Cas
Nixie wonkie winter wonderland (magyar)
   Nixie félnótás téli csodaországa / Cas Lester ; [ill. Ali Pye] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 86, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-04-9 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3708899]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2018.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Prince Caspian (magyar)
   Caspian herceg : visszatérés Narniába : [Narnia 4.] / C. S. Lewis ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2017. - 241, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-143-0 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3712243]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2018.
Lewis, Gill
Puppy academy : Pip and the paw of friendship (magyar)
   Pip és a barátság mancsa / Gill Lewis ; [ill. Sarah Horne] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - 99 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Blökiakadémia
ISBN 978-615-5611-93-3 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3709002]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2018.
Ley, Rosanna
Last dance in Havana (magyar)
   Az utolsó tánc Havannában / Rosanna Ley ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 413 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-612-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708784]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2018.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (magyar)
   Kalle nem ijed meg az árnyékától / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Németh Gyula illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 232, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Veszélyben a Nagymufti kincse" címmel is
ISBN 978-963-415-820-2 fűzött : 2699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3711919]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of mist and fury (magyar)
   A court of mist and fury : köd és harag udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 750, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-094-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708337]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
Crown of midnight (magyar)
   Crown of midnight : éjkorona : [az Üvegtrón folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 493 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-135-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3711803]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2018.
Maas, Sharon (1951-)
The secret life of Winnie Cox (magyar)
   Winnie Cox titkos élete / Sharon Maas ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-641-5 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708781]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2018.
Mansell, Jill
Making your mind up (magyar)
   Keresd a párod / Jill Mansell ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 416 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5733-27-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3708507]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
A dance with dragons (magyar)
   Sárkányok tánca : A tűz és jég dala ciklus ötödik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 1148, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-091-5 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3711924]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2018.
Martin-Lugand, Agnès (1979-)
Les gens heureux lisent et boivent du café (magyar)
   A boldog emberek olvasnak és kávéznak / Agnès Martin-Lugand ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-679-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3712543]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2018.
Matthews, Jason (1951-)
Red sparrow (magyar)
   Vörös veréb / Jason Matthews ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2016. - 434 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-464-4 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3711737]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2018.
McFadyen, Cody (1968-)
Shadow man (magyar)
   Az árnyékember / Cody McFadyen ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Joshua Kv., 2017. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-06-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3709242]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2018.
McGuire, Jamie (1978-)
A beautiful funeral (magyar)
   Gyönyörű búcsúzás / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 311 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-842-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-851-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3708933]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2018.
Meadows, Daisy
Chloe Slipperslide's secret (magyar)
   Kira titka / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 11.)
ISBN 978-963-403-439-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3709213]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2018.
Meadows, Daisy
Grace wollyhop's musical mystery (magyar)
   Gréti fellépése / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 12.)
ISBN 978-963-403-440-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3709216]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2018.
Meighörner, Jeannine (1963-)
Das fliehende Herz (magyar)
   Sissi Tirolban : végzetes napok / Jeannine Meighörner ; [ford. Gáti István]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2017]. - 250, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-65-4 fűzött : 2990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3709210]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2018.
Meissner, Susan (1961-)
A bridge across the ocean (magyar)
   Híd az óceán felett / Susan Meissner ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 397 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-635-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708787]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2018.
Mejia, Mindy
Everything you want me to be (magyar)
   Amit csak akarsz / Mindy Mejia ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 351 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-758-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3708908]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2018.
Melamed, Jennie
Gather the daughters (magyar)
   Lányok csöndje / Jennie Melamed ; [ford. Diószegi Dorottya]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-326-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709256]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2018.
Michaels, Fern (1933-)
Payback (magyar)
   Elégtétel [elektronikus dok.] / Fern Michaels ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-50-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3709547]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2018.
Michaels, Fern (1933-)
Weekend warriors (magyar)
   Kesztyűs kézzel [elektronikus dok.] / Fern Michaels ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 911 KB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-56-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3709466]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2018.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Green Gables (magyar)
   Anne otthonra talál / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-33-2 kötött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3713092]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2018.
Morgan, Richard K. (1965-)
Altered carbon (magyar)
   Valós halál / Richard Morgan ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2006. - 467 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-465-1 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3711746]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2018.
   Motiváció minden napra : inspiráló gondolatok gyűjteménye / [szerk. Molnár Eszter]. - Budapest : Guruló Egyetem, 2017. - 127 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5420-10-8 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 613.865
[AN 3712044]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2018.
Musso, Guillaume (1974-)
Et après (magyar)
   És azután.. / Guillaume Musso ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Budapest : Park, 2018. - 356, [3] p. ; 21 cm
Megj. "Szerelem életre-halálra" címmel is
ISBN 978-963-355-424-1 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3712485]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2018.
Oram, Kelly (1981-)
Happily ever after (magyar)
   Örökkön-örökké : Cinder és Ella / Kelly Oram ; [ford. Erényi Mónika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 449 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-902-5 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3713035]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2018.
Orczy Emma (1865-1947)
I will repay (magyar)
   Revans Párizsban / Orczy Emma. - Budapest : Kairosz, 2017. - 274, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-896-3 fűzött : 3100,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3709162]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2018.
Palacio, Raquel J. (1963-)
Wonder (magyar)
   Az igazi csoda / Raquel J. Palacio ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 364, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-297-8 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3708302]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2018.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Fight club (magyar)
   Harcosok klubja / Chuck Palahniuk ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Trubadúr, 2018. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-019-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3712881]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2018.
Pasqualotto, Mario
L'enigma del faraone (magyar)
   A fáraó rejtélye / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2013. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Agatha nyomoz
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5220-64-7)
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3711813]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2018.
Pasqualotto, Mario
Omicidio sulla Tour Eiffel (magyar)
   Titokzatos bűntény az Eiffel-toronyban / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 127, [4] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Agatha nyomoz
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-403-005-8)
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3711812]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2018.
Pasqualotto, Mario
La perla del Bengala (magyar)
   A rejtélyes bengáliai eset / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2013. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Agatha nyomoz
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5385-08-7)
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3711809]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2018.
Peters, Pauline (1966-)
Die rubinrote Kammer (magyar)
   A rubinvörös kamra / Pauline Peters ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 446 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-859-3 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3708942]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2018.
Plichota, Anne (1968-)
Oksa Pollock (magyar)
   Oksa Pollock / Anne Plichota, Cendrine Wolf ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3457662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A két világ szíve. - 2017. - 411, [5] p.
ISBN 978-963-399-769-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-768-0 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3709194] MARC

ANSEL
UTF-85474 /2018.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Wintersmith (magyar)
   Télkovács : történet a korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 351, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-395-253-5 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3708226]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2018.
Prowse, Amanda
The food of love (magyar)
   Tápláló szeretet / Amanda Prowse ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-130-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3709302]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2018.
Randel, Weina Dai
The empress of bright moon (magyar)
   A fényes hold császárnője / Weina Dai Randel ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 423 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-640-8 kötött : 3980,- Ft
Wu (Kína: császárnő) (624-705)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3709034]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2018.
Rasheed, Leila
Emeralds & ashes (magyar)
   Smaragd és hamu / Leila Rasheed ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2017. - 445 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
keretcím: Somerton Court
ISBN 978-963-635-625-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3708775]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2018.
Reaves, Michael (1950-)
Jedi healer (magyar)
   Jedi gyógyító : Medstar II. : [klónok háborúja regény] / Michael Reaves és Steve Perry ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 307 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-407-9 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708967]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2018.
Revis, Beth (1981-)
Rebel rising (magyar)
   A lázadás hajnala / Beth Revis ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 327 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-438-3 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708963]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2018.
Rivers, Francine (1947-)
A voice in the wind (magyar)
   Hang a szélben : [Az oroszlán jele-trilógia első kötete] / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2015. - 580 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-300-7 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708249]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2018.
Ryan, Anthony (1970-)
The legion of flame (magyar)
   A láng légiója : a Draconis memoria második könyve / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2017. - 607 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-012-8 kötött : 5495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3708978]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2018.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-2017. - 7 db ; 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A tó úrnője / [ford. Hermann Péter]. - 2017. - 480 p.
ISBN 978-615-5555-29-9 fűzött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3708996] MARC

ANSEL
UTF-85483 /2018.
Sherman, David (1958-)
Jedi trial (magyar)
   Jedi próba : [klónok háborúja regény] / David Sherman és Dan Cragg ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 288, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-405-5 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3708971]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2018.
Silber, Alexandra (1983-)
After Anatevka (magyar)
   Anatevka után / Alexandra Silber ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : K.u.K. K., [2017]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-67-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708856]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2018.
Silvera, Adam (1990-)
More happy than not (magyar)
   Inkább boldog / Adam Silvera ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 315, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-422-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - homoszexualitás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3709286]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2018.
Smith, Clark Ashton (1893-1961)
   Sarki regék / Clark Ashton Smith ; [előszó ... Kornya Zsolt] ; [utószó Molnár András] ; [... ill. Molnár Áron]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 415, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 11.)
ISBN 978-963-395-173-6 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3708202]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2018.
Smith, Jennifer E. (1980-)
Windfall (magyar)
   Vajon ránk talál a szerencse? / Jennifer E. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-865-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3708910]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2018.
Snorri Kristjánsson (1974-)
Swords of good men (magyar)
   A végzet kardjai : Vikingek végnapjai 1. könyv / Snorri Kristjansson ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]. - 322, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-460-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3708699]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
A walk to remember (magyar)
   A leghosszabb út / Nicholas Sparks ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 173 p. ; 20 cm
Megj. "Karácsonyi angyal" címmel is
ISBN 978-963-452-100-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3713014]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
The award (magyar)
   A kitüntetés / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2017. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-319-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3708785]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2018.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (magyar)
   Dr. Jekyll és Mr. Hyde / Robert Louis Stevenson ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 103, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 57.)
Megj. "Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete" és "Jekyll doktor csodálatos története" címmel is
ISBN 978-963-227-918-3 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3709166]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2018.
Stoker, Bram (1847-1912)
   Dracula's guest = Drakula vendége = A cigányasszony jóslata ; The gypsy prophecy / Bram Stoker ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 72 p. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-09-8864-3 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3709252]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2018.
Stone, Lyn
Bride of Trouville (magyar)
   A lovagvár titka / Lyn Stone ; [... ford. Szalontai Éva]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 3.)
ISBN 978-963-448-060-0 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710005]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2018.
   Téridő - ugróknak : a sci-fi klasszikusai / [vál. és szerk. ifj. Veress István] ; [ford. Zsengellér Annamária, ifj. Veress István]. - Szentendre : Urbis, 2017. - 333, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-21-7 fűzött
világirodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
82-322.9=945.11
[AN 3708969]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The book of lost tales (magyar)
   Elveszett mesék könyve / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tandori Dezső] ; [a versbetéteket ford. Ürmössy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Helikon, 2018-. - 20 cm
angol irodalom - regény - elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3712886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 459, [2] p. : ill. - (Középfölde históriája ; 1.)
ISBN 978-963-227-855-1 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3712888] MARC

ANSEL
UTF-85496 /2018.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2004. - 147 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3713080]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2018.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Zelenyj šater (magyar)
   Imágó : regény / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2011. - 621, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2890-2 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3713073]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2018.
Velicovich, Brett (1983-)
Drone warrior (magyar)
   Drónharcos : [egy elitkatona beszámolója a 21. század legmodernebb terrorelhárító gépéről] / Brett Velicovich, Christopher S. Stewart ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-363-4 fűzött : 3499,- Ft
terrorelhárítás - amerikai angol irodalom - 21. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 355.40(100)(20)(0:82-94)
[AN 3709244]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
Voyage au centre de la Terre (magyar)
   Utazás a Föld középpontja felé : regény / Jules Verne ; [ford. Veressné Deák Éva]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 252, [1] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-179-4 kötött : 2799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3713112]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2018.
Waldman, Ayelet (1964-)
Love and treasure (magyar)
   A budapesti nyakék / Ayelet Waldman ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Európa, 2018. - 562 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-690-4 kötött : 4290,- Ft
Izrael - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(569.4)=945.11
[AN 3709287]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Lost in the snow (magyar)
   Cica a hóban / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 102, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-102-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712426]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2018.
Weinbaum, Stanley G. (1902-1935)
   Kalandok a naprendszerben / Stanley G. Weinbaum ; [... ill. Fazekas Árpád]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 536, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek. Science fiction, ISSN 2063-0832 ; 6.)
ISBN 978-963-395-112-5 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3708206]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2018.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The island of doctor Moreau (magyar)
   Dr. Moreau szigete / H. G. Wells ; [ford. Mikes Lajos]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2017. - 155, [2] p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 19.)
Megj. "Szörnyetegek szigetén" címmel is
ISBN 978-615-5669-18-7 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3712936]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2018.
White, Terence Hanbury (1906-1964)
The once and future king (magyar)
   Üdv néked, Arthur, nagy király / Terence Hanbury White ; [ford. Szíjgyártó László] ; [a verseket ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 573, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-13-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3713032]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2018.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2017-. - 20 cm
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3675447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A kard útja / [ford. Tótisz András]. - 2018. - 370, [1] p.
A ford. a "The way of the sword" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-884-1 fűzött : 2999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 3712432] MARC

ANSEL
UTF-85506 /2018.
Zannoner, Paola (1958-)
Vittoria e i ciondoli dell'amicizia (magyar)
   Az ékszerkollekció / Paola Zannoner ; [ill. Linda Cavallini] ; [ford. Ungvári Zsoltné]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., [2017]. - 94, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A csajok bandája ; 5.)
ISBN 978-615-5611-83-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3708954]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5507 /2018.
A. O. Esther
   Frigg rokkája III / A. O. Esther. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2017. - 381, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80855-0-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3709060]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2018.
Albert Levente
   Az elviselhetetlen ellentmondás [elektronikus dok.] / Albert Levente. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5692-71-0)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3709412]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2018.
Baraczka Gergő
   Iszkiri és a zűrgombócok : [CD és mesekönyv egyben] / Baraczka Gergő és az Iszkiri Zenekar. - [Göd] : Rézbong K., 2017. - 149, [2] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-5475-22-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3709264]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Magyar mese- és mondavilág [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 7.6 MB) (epub : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-233-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-232-3 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - monda - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3709311]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi és más mesék [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 798 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148998. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-237-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-236-1 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3709295]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Toldi Miklós [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 2.1 MB) (epub : 892 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148997. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-239-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-238-5 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3709291]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Vége jó, minden jó és más mesék [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148996. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-241-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-240-8 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3709281]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2018.
Boncza Berta (1894-1934)
   Mert a csodának nincsen párja : Csinszka összegyűjtött versei / [sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Zeke Zsuzsanna]. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 170, [5] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-475-034-5 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708435]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Két bolond százat csinál / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-914-8 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar nyelv - mese - szólás - közmondás - szállóige - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 3712144]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A nagy szinonima-hadjárat / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-883-7 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3712142]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár, 2018-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3712958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2. utánny. - 2018. - 500, [1] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3712962] MARC

ANSEL
UTF-85518 /2018.
Budai Lotti
   Shirzan szerelme [elektronikus dok.] : Ágyas és úrnő 1 / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149001. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-08-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3709316]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2018.
Carrigan, Ashley
   Ikrek hava / Ashley Carrigan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 343 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-289-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708334]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2018.
Cooper, Carrie
   Ügynök tűsarkúban [elektronikus dok.] / Carrie Cooper. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-86-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709385]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2018.
Cooper, George
   Gyalogút [elektronikus dok.] / George Cooper. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149004. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-03-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709358]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2018.
Csabai Márk (1985-)
   Határtalanok [elektronikus dok.] : Isten tervez, ember csempész / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a cínmképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-98-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3709361]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2018.
Csányi Vilmos (1935-)
   Ő ott bent : utópia / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 218, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-867-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - utópia - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3712492]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2018.
Csíky Gábor
   Csak ülök és mesélek.. : egy lokálpatrióta visszaemlékezései családról, Klotildligetről / Csiky Gábor. - Piliscsaba : Csíky G., 2017-. - 21 cm
Piliscsaba - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Piliscsaba(0:82-94)
[AN 3709417]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 114, [1] p.
ISBN 978-963-12-8826-1 fűzött
[AN 3709423] MARC

ANSEL
UTF-85525 /2018.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Bátor Tintanyúl / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 20, [12] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-226-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3712403]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2018.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : szegény Gombóc Artúr / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-222-7 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3712401]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2018.
Csukás István (1936-)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3713064]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2018.
Cure, John
   Rekviem egy halott lányért : Hontalan lelkek trilógia, második könyv / John Cure. - [Buj] : Enigma Publ. ; [Vásárosnamény] : Kódexfestő, 2017. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9416-3 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3709219]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2018.
Dékány Dávid (1988-)
   Darwin Motel / Dékány Dávid. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2015. - 99, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-785-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712628]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2018.
   Érints meg! : ...lelki cseppek hétköznapokra! / [... szerk. és a szöveget gond. Kozma Réka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 349, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-283-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - szerelmes elbeszélés
894.511-322.9(082) *** 894.511-322.5(082)
[AN 3708339]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2018.
Fable, Vavyan
   Galandregény / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2017. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-75-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-9300-74-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3709032]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2018.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-891-2 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3712153]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2018.
Flautner Lajos (1938-)
   A túlsó part / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., cop. 2017. - 208, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-33-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3709184]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2018.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvarratlan szálak / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 517, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-40-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3709474]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2018.
Hankó András
   Szentmihályi szivárvány 6 : Hankó András gyűjteményes írásaiból / [kiad. Tiszavasváriért Közéleti Egyesület]. - Tiszavasvári : Tiszavasváriért Közéleti Egyes., 2018. - 138 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 978-615-80912-0-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3709407]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2018.
Heltai, Jenő (1871-1957)
   Négy fal között : naplójegyzetek, 1944-1945 / Heltai Jenő ; [sajtó alá rend., szerk. és a jegyzeteket írta Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 623 p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3532-0 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3713137]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2018.
Homonnay Gergely
   Puszi, Erzsi! : a világ macskaszemmel / Homonnay Gergely. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 184, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-040-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - macska - humor - állatirodalom
894.511-35 *** 894.511-7 *** 636.8(0:82-7)
[AN 3712725]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2018.
Horváth Ildikó, S. (1969-)
   Képes lapok / S. Horváth Ildikó. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 85, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5665-60-8 fűzött
Magyarország - grafikus - magyar irodalom - 20. század - 21. század - idézetgyűjtemény - antológia
894.511-84(082) *** 76(439)(092)Horváth_I.,_S.
[AN 3708635]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2018.
Horváth Norbertné Kmeth Annamária
   Összetört élet - kettétörött élet ; Ignác bácsi meséi / Horváth Norbertné szül. Kmeth Annamária. - Budapest : Szerző, 2017. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0749-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - memoár - mese
894.511-94 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3708265]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2018.
Hunyady József (1921-1983)
   A fekete lovag / Hunyady József tollából. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 547 p. ; 22 cm. - (Magyar históriák)
ISBN 978-615-5781-00-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708843]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2018.
Ici
   Selena Lowell naplója / Ici. - [Sóstófalva] : [Szabó I.], [2013]-. - 21 cm
A 3. kötettől kiad. a Colorcom
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3508530]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hárman mindhalálig!. - 2017. - 187 p.
ISBN 978-615-5665-51-6
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3708801] MARC

ANSEL
UTF-85542 /2018.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 26. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-668-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3711798]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2018.
Kékesi Dóra
   A holnap érintése [elektronikus dok.] : egy eltitkolt szerelem története 1956-ból / Kékesi Dóra. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-97-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709373]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2018.
Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   A szivárvány koldusai / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2017. - 518 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-69-2 kötött : 5200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708869]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Szóvihar : összegyűjtött versek, 1988-2003 / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 407, [16] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-773-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712729]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2018.
Lendvai Szilvia
   Dundamesék : tél / Lendvai Szilvia ; [ill. Vigovszky Rita]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2017. - [47] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5763-13-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3709472]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2018.
Lőrincz György (1946-)
   Bécs fölött a Hargitát : magyar sorsregény / Lőrincz György ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2017. - 441 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5700-17-0 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3708571]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2018.
Lőrincz L. László (1939-)
   Matrjoska és az őrült szerzetes / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2017. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-03-2 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3709008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 286 p.
ISBN 978-615-5781-01-8
[AN 3709009] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 246 p.
ISBN 978-615-5781-02-5
[AN 3709011] MARC

ANSEL
UTF-85549 /2018.
Lövei Sándor (1975-)
   Mindig vártál rám / Lövei Sándor. - Debrecen : Színforrás Kft., 2017. - 53, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89586-6-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3709042]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2018.
Ludányi Bettina
   Az egyetlen menedék / Ludányi Bettina. - Budapest : Colorcom, 2017. - 485, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-55-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708723]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2018.
Madách Imre (1823-1864)
   Költemények / Madách Imre ; [sajtó alá rend., a szövegváltozatokat, szövegmagyarázatokat összeáll. és az előszót írta Bene Kálmán és Andor Csaba]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3709272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 433 p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 100.)
Bibliogr.: p. 424-427.
ISBN 978-615-5462-19-1 kötött
[AN 3709274] MARC

ANSEL
UTF-85552 /2018.
Martinović, Boris
   Tokiói lilaság / Boris Martinović. - Szentendre : Urbis, 2017. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-22-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708986]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2018.
Miller, Marilyn
   Keserűen édes / Marilyn Miller. - Budapest : Colorcom, 2017. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-49-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708812]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Esőleső társaság és más novellák / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 477 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok)
ISBN 978-963-09-8727-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3708595]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2018.
Nádas Péter (1942-)
   Az égi és a földi szerelemről / Nádas Péter ; Forgách András rajz. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2016. - 281, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-642-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - nemi erkölcs - esszé
894.511-4 *** 176
[AN 3712634]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2018.
Nemere István (1944-)
   Ármányos szeretők : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 196, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-825-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708832]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2018.
Nemere István (1944-)
   Építs a szerelemre : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 196, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-826-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708831]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2018.
Nemere István (1944-)
   Keleti lovas / Nemere István. - Szentendre : Urbis, 2017. - 387, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-19-4 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708822]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2018.
Nemere István (1944-)
   Kuruc világ / Nemere István. - Szeged : Lazi, [2017]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-362-2
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vadrózsa és kard. - cop. 2017. - 301 p. : ill.
ISBN 978-963-267-363-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708827] MARC

ANSEL
UTF-85560 /2018.
Nemere István (1944-)
   Nézz a szemembe! : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 196, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-829-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708958]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2018.
Nemere István (1944-)
   Száguldó szerelem : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-828-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708829]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2018.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Összegyűjtött versek / Nemes Nagy Ágnes ; [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Ferencz Győző]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2016. - 782, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-593-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712646]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2018.
Németh Gábor Dávid (1994-)
   Banán és kutya / Németh Gábor Dávid. - Budapest : FISZ, 2017. - 69 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 87.)
ISBN 978-615-5729-06-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708668]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2018.
Némethné Jankovics Györgyi
   Szívvel és derűvel : válogatás a Generáció magazinban megjelent írásokból / Némethné Jankovics Györgyi. - Szentendre : Urbis, 2017. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-18-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3708993]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2018.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Zöldségkommandó / Nógrádi Gábor. - Göd : Presskontakt, 2018. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5245-04-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708616]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2018.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [ill. Szendrei Tibor]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5654-92-3 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3712989]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2018.
Pollman, Tyll J.
   Vandálok / Tyll J. Pollman. - Pécs : Alexandra, 2013-. - 22 cm
A 3. kötettől kiad. a Szenzár História
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3514289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Farkasok földje. - 2017. - 421, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-227-990-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3708773] MARC

ANSEL
UTF-85568 /2018.
Pozsgai Anna Flóra
   A fény versei / Pozsgai Anna Flóra. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 49, [4] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5665-54-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708648]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2018.
Puskás Dániel (1990-)
   A vakok zsoltára / Puskás Dániel. - Budapest : FISZ, 2017. - 68 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 88.)
ISBN 978-615-5729-08-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708673]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2018.
Schwartz, Leda
   A harmadik szerető / Leda Schwartz. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 429, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-48-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3708721]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2018.
Sebestyén István (1938-)
   Bacchus vallomásai / Sebestyén István. - 2. bőv. kiad. - [Csongrád] : Raszter, 2018. - 104 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-8013-89-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712954]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2018.
Selyem Zsuzsa (1967-)
   Moszkvában esik : egy kitelepítés története / Selyem Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2016. - 106, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-591-0 kötött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3712643]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2018.
Silver, Dawn (1990-)
   Fearless / Dawn Silver. - [Budapest] : Colorcom, 2017-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szabadon. - 2017. - 253 p.
ISBN 978-615-5665-50-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708708] MARC

ANSEL
UTF-85574 /2018.
Skultéti Péter (1967-)
   Életbevágó avagy A valóság drámai természete / Skultéti Péter. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 291 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-58-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708688]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2018.
Smith, Cathrin
   Az árny : I. könyv / Cathrin Smith. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 233 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-52-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3708713]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2018.
Smith, J. K.
   Szerelem hirdetésre [elektronikus dok.] / J. K. Smith. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-58-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3709453]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2018.
Somogyvári D. György
   Egy vadaspark titokzatos élete / Somogyvári D. György. - [Budapest] : Somogyvári D. Gy., cop. 2018. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1123-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3709428]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2018.
Szabó György Illés (1930-2013)
   Szépasszonyok fürdője : regény három részben / Szabó György Illés. - [Nyíregyháza] : Illés K., 2018. - 2 db ; 21 cm. - (Türelem könyvek sorozat)
ISBN 978-963-88848-9-3 fűzött : 8990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3709614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 464 p.
[AN 3709618] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 397, [10] p.
[AN 3709619] MARC

ANSEL
UTF-85579 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Megmaradt Szobotkának / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-83-9 kötött : 3990,- Ft
Szobotka Tibor (1913-1982)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Szobotka_T.(0:82-94)
[AN 3713026]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2018.
Szalóczi Dániel (1984-)
   Padtárskereső / Szalóczi Dániel ; [ill. Szalóczi Dániel ... és Sutus Nóra]. - Budapest : K.u.K. K., [2017]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-68-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708959]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2018.
Szekeres Judit
   Meztelen igazság [elektronikus dok.] / Szekeres Judit. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-60-4
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3709455]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2018.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1937. - 390, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713118]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2018.
Szurovecz Kitti (1984-)
   A sokszívű [elektronikus dok.] / Szurovecz Kitti. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149046. - Műkdési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-722-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709662]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2018.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi és a Kökény ovi / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2018. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-67-7 kötött : 2200,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3711982]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2018.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi nagytesó lesz / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2018. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-70-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3711989]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2018.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 622, [1] p. ; 19 cm
Tart.: Ábel a rengetegbenÞ; Ábel az országbanÞ; Ábel Amerikában
ISBN 978-963-227-601-4 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3712441]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2018.
Thomson, Julia Lewis (1985-)
   Többek szerint [elektronikus dok.] / Julia Lewis Thomson. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-59-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709449]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2018.
Tóth Istvánné (1940-)
   Csak a szelet kérem én : Tóth Istvánné versei. - [Attala] : Tóth I., 2018. - 49 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1129-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3709751]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2018.
Tóth Mihály
   Száz kicsi történet / Tóth Mihály ; [a grafikákat Csirpák Viktória kész.]. - [Rakamaz] : [Tóth M.], 2017. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0956-8 fűzött
magyar irodalom - adoma - anekdota
894.511-36
[AN 3708638]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2018.
Tóth Szandra
   Kukac Marci és az új barát / Tóth Szandra ; ill. Mandula Éva. - Budapest : Colorcom, 2017. - 34 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
keretcím: Foglalkoztató mesekönyv sorozat
ISBN 978-615-5665-53-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3708819]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2018.
Urbánszki László (1954-)
   Ördögfattyú : A magyarok nyilaitól... 1 / Urbánszki László ; [... ill. Kertai Zalán]. - [Budapest] : Szenzár História, 2017. - 316, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-941-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708217]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2018.
Varga Dominik
   Töredék / Varga Dominik. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 83 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5665-45-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3708641]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2018.
Visky András (1957-)
   Nevezd csak szeretetnek / Visky András. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 133, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-610-8 fűzött : 1999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3709051]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2018.
Wesley, L. J.
   Egy űrállomás-takarító naplója / L. J. Wesley. - [Budapest] : Colorcom, 2017. - 138 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-39-4 fűzött
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3708720]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2018.
Zelenay, K. T.
   Elveszett tekercsek nyomában / K. T. Zelenay. - Budapest : One Média, 2017. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80800-0-2 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3709045]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5596 /2018.
The 5 love languages : the secret to love that lasts (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : az életre szóló szeretet titka : színezőkönyv felnőtteknek. - Budapest : Harmat, 2017. - [120] p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-963-288-382-3 fűzött : 3200,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3709238]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2018.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-16-5 kötött : 3600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712198]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2018.
Borzsák Sarolta
   Barlangmánia : játékos foglalkoztató füzet a barlangokról, matricás melléklettel / [szöveg ... Borzsák Sarolta] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., cop. 2017. - 24 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5241-22-2 fűzött
barlangászat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 551.44(02.053.2)
[AN 3709064]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2018.
Döring, Anna
Conni am Strand (magyar)
   Bori a strandon / Wolfram Hänel történetét Anna Döring meséli újra ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 10.)
ISBN 978-615-5028-15-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712228]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2018.
Fodor Veronika
   Egy kiállítás képei / Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij zeneműve alapján írta Fodor Veronika ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 51, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-164-5 kötött : 2900,- Ft
Oroszország - magyar irodalom - zeneszerző - 19. század - mese - auditív dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34 *** 78.071.1(47)(092)Musorgskij,_M._P.(0:82-34)
[AN 3712407]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2018.
Holly's lost wand (magyar)
   Holly elveszett varázspálcája : keresgélős lapozó : [több mint 200 megkeresnivaló tárgy]. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2017. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Laik Eszter. - keretcím: Ben & Holly's little kingdom
ISBN 978-615-5701-04-7 fűzött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3708730]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 1984. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-01-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712429]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2018.
Nemes Anita
   Barangoló a Magyar Nemzeti Galériában : foglalkoztató- és színezőkönyv / rajz. Nemes Anita ; írta Varga Viola. - Budapest : Kultúra 2008 Műv. Nonprofit Kft., 2017. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89775-3-3 fűzött
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - múzeumi kiadvány - művészettörténet - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 069(439-2Bp.)MNG(036)(02.053.2) *** 7(439)(091)
[AN 3709096]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712186]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni beim Frisör (magyar)
   Bori fodrászhoz megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 17.)
ISBN 978-615-5028-94-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712248]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 2.)
ISBN 978-615-5028-00-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712124]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt Taschengeld (magyar)
   Bori zsebpénzt kap / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 32.)
ISBN 978-963-403-031-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712303]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht einkaufen (magyar)
   Bori vásárolni megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 38.)
ISBN 978-963-403-247-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712325]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712322]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht Zelten (magyar)
   Bori kempingezik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 24.)
ISBN 978-615-5220-74-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712254]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 4.)
ISBN 978-615-5028-02-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712181]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712246]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712247]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712255]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni in den Bergen (magyar)
   Bori a hegyekben / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 33.)
ISBN 978-963-403-098-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712305]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 5.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-80-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712183]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 8.)
ISBN 978-615-5028-13-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712191]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht einen Ausflug (magyar)
   Bori kirándul / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 22.)
ISBN 978-615-5220-54-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712253]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht musik (magyar)
   Bori zenél / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 21.)
ISBN 978-615-5220-26-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712251]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni schläft im Kindergarten (magyar)
   Bori és az ovis pizsiparti / [Liane Schneider, Eva Wenzel-Bürger] ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 37.)
ISBN 978-963-403-290-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712323]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni streitet sich mit Julia (magyar)
   Bori és Julcsi összevesznek / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 39.)
ISBN 978-963-403-248-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712331]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 13.)
ISBN 978-615-5028-55-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712244]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712177]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und ihr Lieblingspony (magyar)
   Bori és a lovasbemutató / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 31.)
ISBN 978-963-403-032-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712301]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712114]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht zum Kinderarzt (magyar)
   Berci a doktor bácsinál / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 9.)
ISBN 978-963-403-249-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712102]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wird Weltmeister (magyar)
   Berci világbajnok lesz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 3.)
ISBN 978-615-5385-13-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712007]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wünscht sich ein Kaninchen (magyar)
   Berci kisállatot szeretne / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 4.)
ISBN 978-615-5385-30-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712009]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2018.
Ujhelyi Mónika
   A Konda-völgy legendája / [írta Ujhelyi Mónika, Kőmíves Mózes] ; [rajz. ... Nagy Zoltán] ; [kiad. Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény]. - [Dombóvár] : Tinódi Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2017. - 30, [1] p. : ill. ; 19x24 cm
ISBN 978-615-00-0828-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - legenda - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3708743]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5630 /2018.
Abraham, Daniel (1969-)
A game of thrones : the graphic novel (magyar)
   Trónok harca : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Daniel Abraham ; rajz. Tommy Patterson ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2017]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3691559]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. sz. - cop. 2017. - [96] p.
ISBN 978-963-497-416-1 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3709196] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. sz. - cop. 2018. - [95] p.
ISBN 978-963-497-417-8 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3709200] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. sz. - cop. 2018. - [96] p.
ISBN 978-963-497-418-5 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3709203] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. sz. - cop. 2018. - [95] p.
ISBN 978-963-497-419-2 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3709206] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. sz. - cop. 2018. - [96] p.
ISBN 978-963-497-420-8 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3709212] MARC

ANSEL
UTF-85631 /2018.
Abraham, Daniel (1969-)
A game of thrones : the graphic novel (magyar)
   Trónok harca : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Daniel Abraham ; rajz. Tommy Patterson ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - 4 db : ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3709189]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [196] p.
ISBN 978-963-497-423-9 kötött : 4990,- Ft
[AN 3709195] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [188] p.
ISBN 978-963-497-424-6 kötött : 4990,- Ft
[AN 3709199] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [188] p.
ISBN 978-963-497-425-3 kötött : 4990,- Ft
[AN 3709202] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [188] p.
ISBN 978-963-497-426-0 kötött : 4990,- Ft
[AN 3709205] MARC

ANSEL
UTF-85632 /2018.
Baird, Jon (1972-)
The explorers guild (magyar)
   Felfedezők társasága / írta Jon Baird ..., Kevin Costner és Stephen Meyer ; ill. Rick Ross ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bluemoon, [2017]-. - ill., színes ; 24 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény - képregény
087.6:084.11 *** 820-311.3(73)=945.11
[AN 3708580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Utazás Shambalába : beavatás a titkos társaságba és bizonyos utazók kalandjainak leírása, amelyeken a szent város utáni kiterjedt kutatásuk során keresztülmentek az 1912-1918. esztendőkben. - cop. 2017. - XIV, 770 p.
ISBN 978-963-529-531-9 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - képregény
820-311.3(73)=945.11 *** 087.6:084.11
[AN 3708594] MARC

ANSEL
UTF-85633 /2018.
Jókay Lenke, G.
   A csodaszarvas : történelmi regény az avarok korából ; írta Jókay Lenke ; Magyar Adorján közrem. - [Budapest] : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2017. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 20.)
A főcím rovásírással is
Fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3708444]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
The wimpy kid do-it-yourself book (magyar)
   Egy ropi csináld magad naplója / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 178, [46] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-399-488-7 kötött : 2699,- Ft
foglalkoztatókönyv - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 3713088]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2018.
Pak, Greg (1968-)
X-men : phoenix : endsong (magyar)
   X-men : főnix : hattyúdal / [szöveg Greg Pak] ; [rajz Greg Land] ; [ford. Bögre Miklós]. - Budapest : Kingpin, cop. 2017. - 3 db : ill., színes ; 24 cm. - (Marvel box, ISSN 2560-2012 ; 2.)
Közös tokban az "X-men : főnix : csatadal 1-3." c. művekkel
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3708809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 49, [2] p.
[AN 3708814] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 26 p.
[AN 3708815] MARC

ANSEL
UTF-85636 /2018.
Pak, Greg (1968-)
X-men : phoenix : warsong (magyar)
   X-men : főnix : csatadal / [szöveg Greg Pak] ; [rajz Tyler Kirkham] ; [ford. Bögre Miklós]. - Budapest : Kingpin, cop. 2017. - 3 db : ill., színes ; 24 cm. - (Marvel box, ISSN 2560-2012 ; 2.)
Közös tokban az "X-men : főnix : hattyúdal 1-3." c. művekkel
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3708759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 49 p.
[AN 3708798] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 49 p.
[AN 3708804] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 22, [3] p.
[AN 3708805] MARC

ANSEL
UTF-85637 /2018.
Sclavi, Tiziano (1953-)
   Dylan Dog / [írta Tiziano Sclavi] ; [ford. Bauerfeind Zoltán]. - Újrany. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2017]. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Az élőholtak ébredése / [rajz. Angelo Stano]Þ; Hasfelmetsző Jack / [rajz. Gustavo Trigo]. - Egys. cím: L'alba dei morti viventi ; Jack lo squartatore. - A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-80677-4-4 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3712048]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2018.
Tobin, Paul (1965-)
The witcher (magyar)
   The witcher : az elátkozottak háza / írta Paul Tobin ; rajz. Joe Querio ; [ford. Kolozsvári Zsófia]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2017. - [134] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-497-442-0 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3709152]
MARC

ANSEL
UTF-8