MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/06/15 10:53:38
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5639 /2018.
Körösztös György
   Titkos társaságok fogságában / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 16.)
ISBN 978-615-5647-50-5 fűzött : 1199,- Ft
titkos társaság - világtörténelem
061.236(100)(091) *** 930.9
[AN 3711154]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2018.
   A Sternberg Császári és Királyi Udvari Hangszergyár története és gramofonlemezeinek diszkográfiája / Bajnai Klára [et al.] ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2017. - 134 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87966-4-6 fűzött
Sternberg Ármin és Testvére Hangszeripari és Kereskedelmi Rt. (Budapest)
Budapest - Magyarország - hangszerkészítés - hanglemezgyártás - gyártörténet - századforduló - 20. század - diszkográfia
061.5(439-2Bp.)Sternberg(091) *** 681.854(439)(091) *** 681.81(439)"188/195" *** 781.97
[AN 3710044]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5641 /2018.
   A home of arts and muses : the library of King Matthias Corvinus / ed. by Edina Zsupán. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae, 2017. - 212 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (De Bibliotheca Corviniana, ISSN 2415-9166). (Supplementum Corvinianum, ISSN 1789-5421 ; 4.)
A Milánóban, 2015. okt. 9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-675-8 fűzött
Buda - Magyarország - magánkönyvtár - uralkodó - 15. század - kódex
091.14(100)"14" *** 091.14(439)"14" *** 027.1(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I.
[AN 3711665]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2018.
Pátková, Hana (1967-)
   Script in town books in late medieval Bohemia : the development of script at selected border sites 1420-1520 / Hana Pátková. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 205, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-[206].
ISBN 978-963-236-778-1 fűzött : 15 EUR
Csehország - írástörténet - kézirat - írásbeliség - 15. század - 16. század
003(437.1)"14/15" *** 091=71
[AN 3710434]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5643 /2018.
   Határon túli magyar médiumok, 2016 / szerk. Apró István. - Budapest : Médiatud. Int., 2017. - 266 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-26-8 fűzött
Közép-Európa - médiakutatás - tömegtájékoztatási eszköz - határon túli magyarság - 21. század
070(=945.11)(4-11)"201"(083.41) *** 316.774(=945.11)(4-11)"201"(083.41) *** 791.9.096/.097(=945.11)(4-11)"201"(083.41)
[AN 3710507]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2018.
Lakatos Éva (1931-2014)
   Kikötőben maradt hajók : laptervezetek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája / Lakatos Éva. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2017. - 198 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 978-963-200-673-4 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 978-963-693-831-4
Magyarország - sajtóbibliográfia
070(439):016
[AN 3711503]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2018.
Tamás Ágnes
   Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig / Tamás Ágnes. - Budapest : Kalligram, 2017. - 343 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 326-343.
ISBN 978-963-468-032-1 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Európa - Magyarország - sajtótörténet - kisantant - politikai propaganda - első világháború - két világháború közötti időszak - második világháború - karikatúra
070(439)"191/194" *** 32.019.5(439)"191/194" *** 32.019.5(4)"191/194" *** 741.5(4)"191/194"
[AN 3709830]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5646 /2018.
Föllmer, Moritz
"Ein Leben wie im Traum" (magyar)
   A Harmadik Birodalom kultúrtörténete / Moritz Föllmer ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Corvina, 2018. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-263.
ISBN 978-963-13-6462-0 fűzött : 3990,- Ft
Németország - kulturális politika - művelődéstörténet - propaganda - fasizmus - két világháború közötti időszak
008.323(430)"192/194" *** 930.85(430)"192/1945" *** 32.019.51 *** 329.18(430)"193/194"
[AN 3710254]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2018.
Sanghay, Shanghai (angol)
   Sanghay, Shanghai : parallel diversities between East and West / [ed. by Györgyi Fajcsák and Béla Kelényi] ; [publ. by ... Museum of Fine Arts - Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts ...]. - Budapest : Ferenc Hopp Mus. of Asiatic Arts, 2017. - 342 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kész. a Budapesten, 2017. szept. 21 - 2018. ápr. 8. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89585-6-3 fűzött
Magyarország - Kína - Sanghaj - művelődéstörténet - kulturális hatás - keletkutatás - ázsiai művészet
008(=95)(439) *** 008(439)(510) *** 930.85(=95)(439) *** 394.944(=95)(439)
[AN 3710809]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5648 /2018.
Calleman, Carl Johan (1950-)
The global mind and the rise of civilization (magyar)
   A globális eszme és a civilizáció felemelkedése : a tudatosság kvantum evolúciója / Carl Johan Calleman. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2017. - 296 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 292-296.
ISBN 978-615-5647-54-3 kötött : 4990,- Ft
civilizáció - rejtély
001.94 *** 008
[AN 3710757]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2018.
Dörnyei Katalin (1968-)
   Eggyé válni Istennel / Dörnyei Katalin. - 2. jav. kiad. - [Fonyód] : Magánkiad., 2018, cop. 2014. - 224 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-1197-4 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3713733]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2018.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Cel' razvitiâ čeloveka (magyar)
   Az ember fejlődésének célja / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 239, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0854-7 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3710122]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5651 /2018.
Béres Tamás (1965-)
   A hálás élet művészete : bevezetés az ökoteológiába / Béres Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 107-111.
ISBN 978-963-414-237-9 fűzött : 1800,- Ft
társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - teológia
504.03 *** 23
[AN 3710582]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2018.
Farkas Judit (1970-)
   Leválni a köldökzsinórról : ökofalvak Magyarországon / Farkas Judit. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2017. - 197 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-381-9 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - környezeti tudatosság - biogazdálkodás - falusi környezet - életmód - alternatív kultúra
504.03(439) *** 316.334.55(439) *** 316.728 *** 316.723
[AN 3710580]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2018.
Hackbarth, Annette
Natur (magyar)
   A természet : ismerd meg, és vigyázz rá! / Annette Hackbarth ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-297-1 kötött : 3200,- Ft
természeti környezet - ifjúsági könyv
502(02.053.2)
[AN 3713931]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2018.
   Has, alkoss, gyarapíts! : iskolai foglalkozások a fenntartható táplálkozásról 6-18 éveseknek / szerk. Bán Dávid, Nagy Balázs ; [közread. az] Anthropolis Egyesület. - Budapest : Anthropolis Egyes., 2017. - 141 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80175-3-4 fűzött
fenntartható fejlődés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
504.03(072) *** 37.025(072)
[AN 3711005]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2018.
Óvári Miklós
   Karos zöld kincsei = The green treasures of Karos / fényképezte ... Óvári Miklós ; [kiad. ... Zalakaros Város Önkormányzata]. - Zalakaros : Önkormányzat, 2017. - 110 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-00-0569-0 kötött
Zalakaros - természeti környezet - fényképalbum
502(439-2Zalakaros)(084.12) *** 77.04(439)(092)Óvári_M.
[AN 3710008]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2018.
   A természet csodái / [szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018, cop. 2017. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Hazánk, Magyarország
ISBN 978-615-5654-56-5 kötött
Magyarország - természeti környezet - gyermekkönyv
502(439)(02.053.2)
[AN 3710481]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5657 /2018.
Barrow, John D. (1952-)
100 essential things you didn't know you didn't know about maths and the arts (magyar)
   100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetről, amiről nem tudtuk, hogy nem tudjuk / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, 2018, cop. 2015. - 306, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-088-9 fűzött : 3490,- Ft
matematikai filozófia - művészet - művelődéstörténet
510.21 *** 7 *** 930.85(100)
[AN 3714384]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2018.
Barrow, John D. (1952-)
100 essential things you didn't know you didn't know (magyar)
   100 alapvető dolog, amiről nem tudtuk, hogy nem tudjuk : [a matematika választ ad a rejtélyekre] / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, 2018, cop. 2013. - 273 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-252-110-7 fűzött : 3490,- Ft
matematikai filozófia - művelődéstörténet
510.21 *** 930.85(100)
[AN 3714378]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2018.
Du Sautoy, Marcus (1965-)
The music of the primes (magyar)
   A prímszámok zenéje / Marcus du Sautoy ; [ford. Gyenes Zoltán]. - Budapest : Park, 2018, cop. 2014. - 418, [3] p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 401-407.
ISBN 978-963-530-957-3 kötött : 3900,- Ft
prímszám - matematika - tudománytörténet
511.31 *** 51(100)(091)
[AN 3714221]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5660 /2018.
International Conference on Rheology and Modeling of Materials (3.) (2017) (Miskolc-Lillafüred)
   The 3rd International Conference on Rheology and Modeling of Materials : ic-rmm3 : Miskolc-Lillafüred ..., October 2-6, 2017 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., cop. 2017. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9919-9 fűzött
reológia - konferencia-kiadvány
532.135 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3710408]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5661 /2018.
Bagoly Ilona
   Ragadozók / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Elképesztő világ, ISSN 2560-0230)
ISBN 978-615-5654-63-3 kötött
ragadozó állat - ifjúsági könyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3711316]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2018.
Daugey, Fleur (1979-)
Les plantes ont-elles un sexe? (magyar)
   A növények szerelmi élete / Fleur Daugey ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : Cser K., 2018. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-278-454-0 kötött : 3995,- Ft
növénytan - szaporodás - tudománytörténet
581.16 *** 58(100)(091)
[AN 3710143]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2018.
Szent-Györgyi Albert Konferencia (11.) (2017) (Budapest)
   XI. Szent-Györgyi Albert Konferencia kiadványa : 2017. április 7-8., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ... / [szerk. Kozák Dóra, Tóth Gábor, Molnár Dániel] ; a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervezésében. - [Budapest] : BMGE Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2017]. - 120 p. : ill. ; 23 cm
A diák előadások kivonatai magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-252-4 fűzött
orvosbiológia - biológiai technológia - rákkutatás - konferencia-kiadvány
57.089 *** 616-006 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3710793]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2018.
Tóth Mária (1963-)
   Hair and fur atlas of Central European mammals / Mária Tóth. - Nagykovácsi : Pars Ltd., 2017. - 307 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-300.
ISBN 978-963-88339-7-6 kötött
Közép-Európa - emlős - vadon élő állat - szőr
599(4-11) *** 591.478.1(083.71)
[AN 3710788]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2018.
   The Vartian collection. - Budapest : Heterocera Press, 2012-. - 29 cm
Közép-Ázsia - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(58)
[AN 3427465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 4., Geometridae / Gyula M. László [et al.]. - 2018. - 165 p. : ill., főként színes. - (Fibigeriana, ISSN 2063-5702 ; 4.)
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-615-5279-07-2 kötött
Eurázsia - araszolólepke - fauna
595.785 *** 591.9(4/5)
[AN 3710840] MARC

ANSEL
UTF-85666 /2018.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2018, cop. 2016. - 217 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-280-3 kötött : 3490,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 581.9 *** 630*1 *** 504.03
[AN 3714209]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5667 /2018.
Bálint Györgyi
   Hangterápia tibeti hangtálakkal : történetek, tények, gyakorlatok / [Bálint Györgyi]. - Kecskemét : G50 K., cop. 2018. - 304 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 297.
ISBN 978-963-88328-4-9 fűzött : 3400,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - hangterápia
615.89(515) *** 78
[AN 3710260]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2018.
Barna Erika, W. (1951-)
   Kézírás és képiség / W. Barna Erika. Kézírás a neurológus szemével / Nagy Zoltán. - Budapest : BME GTK Műsz. Ped. Tansz., 2017. - 40 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Képi Tanulás Műhelye füzetek, ISSN 2498-7441 ; 6.)
Bibliogr.: p. 39-40.
Fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 3710820]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2018.
Bendíková, Elena
   Theory of health, movement and lifestyle of human beings : academic textbook / Elena Bendíková ; [publ. by University of Debrecen Faculty of Economics and Business Department of Sport Economics and Managment]. - Debrecen : Debrecen Univ. Press, 2017. - 163 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-219-8 fűzött
egészség - életmód - testmozgás - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
613(075.8) *** 316.728(075.8) *** 613.71(075.8) *** 613.865(075.8)
[AN 3711491]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2018.
Burgony Lilla
   Nagy tervek kicsiny könyve avagy A saját bakancslistám / [szerző Burgony Lilla]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2018]. - 63 p. : ill. ; 11x14 cm
ISBN 978-963-89309-9-6 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3713982]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2018.
El cuerpo humano (magyar)
   Az emberi test / [ford. Pólyi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 2 db : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
emberi test - anatómia - élettan - ifjúsági könyv
611 *** 612
[AN 3710492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 95 p.
ISBN 978-963-09-8994-7 kötött : 1800,- Ft
[AN 3710505] MARC

ANSEL
UTF-85672 /2018.
   Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a kórházi, az egészségügyi ápolási otthonokban és az otthoni ellátásra szoruló felnőtt betegek tápláltsági állapotának felmérésére és tápláltsági zavarok táplálásterápiával történő kezeléséről / [... kiad. a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság]. - [Budapest] : MMTT, 2017. - 142 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 978-615-00-0093-0 fűzött
betegápolás - táplálkozásgyógyászat - gyomorszonda
616-083.2 *** 615.477.85 *** 615.472.5
[AN 3710175]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2018.
Emlékkönyv (angol)
   Memorial volume : the National Institute of Oncology is 80 years old / [ed. by Gábor Szücs]. - Budapest : Nat. Inst. of Oncology, 2017. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-9153-7 kötött
Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
Budapest - onkológia - kutatóintézet
616-006 *** 061.6(439-2Budapest)
[AN 3710324]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2018.
Fuhrman, Joel (1953-)
The end of heart disease (magyar)
   Vége a szívbetegségnek : a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése és gyógyítása / Joel Fuhrman ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 498 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-743-6 kötött : 4490,- Ft
szívbetegség - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
616.12 *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3710679]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Mirror work (magyar)
   Tükörmeditációk / Louise L. Hay ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 167 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-529-767-2 kötött : 3490,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - auditív dokumentum
615.851.86 *** 613.865
[AN 3711255]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2018.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018, cop. 2016. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-35-8 kötött : 2940,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3714150]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2018.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia a gyakorlatban : az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban / Kádár Annamária, Kerekes Valéria. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018, cop. 2017. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-615-5281-44-0 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - meseterápia
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3713833]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2018.
Kánya Imre
   Tüzem gyermekei : parazsak és szikrák / Kánya Imre. - [Budapest] : Prime Rate Kft., cop. 2017. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87754-3-6 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3711023]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2018.
Kasza Gabriella
   Felfedezések : a természetes viselkedés nyomában / Kasza Gabriella. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2017. - 180, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [183].
ISBN 978-615-00-0857-8 fűzött
önismeret - személyiség-lélektan
159.923.2
[AN 3710342]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2018.
Kiss Csaba, M.
   Boldogságkönyv [elektronikus dok.] / M. Kiss Csaba. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-735-9
Magyarország - boldogság - híres ember - elektronikus dokumentum
159.942 *** 929(439)
[AN 3710064]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2018.
Kondō Marie
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2018, cop. 2016. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-310-931-1 fűzött : 3499,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3713500]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2018.
LaPorte, Danielle (1969-)
The desire map (magyar)
   Vágytérkép / Danielle LaPorte ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 311 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5783-01-2 fűzött : 3690,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3710805]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2018.
Marton Melinda
   Testtudatos táplálkozás : teljes értékű gluténmentes receptek a tudatos ételtársítás szabályai alapján / Marton Melinda. - 2. bőv. kaid. - Budapest : Marton M., 2018. - 180 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3783-2 fűzött : 3990,- Ft
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3710350]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2018.
Mercola, Joseph (1954-)
Fat for fuel (magyar)
   Égesd a zsírt : forradalmi étrend az agyi tevékenységek fokozására, a napi energia növelésére és a rákos megbetegedések elleni hatásos küzdelemhez / Joseph Mercola ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 352 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-755-9 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3711284]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2018.
Nagy Balázs György
   Csípőprotézis : egy operált páciens szemszögéből : szakmailag ellenőrzött tájékoztató kiadvány / Nagy Balázs György. - 3. kiad. - Budapest : Sanavius Med Kft., 2018, cop. 2011. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-08-6327-8 fűzött
csípőízület - protézis
616.728.2-77
[AN 3713306]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2018.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció (2017) (Győr)
   Válogatott tanulmányok : XXXIII. OTDK : Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar / [szerk. Lőrincz Ildikó, Halbritter András Albert]. - [Győr] : SZIE, [2017]. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Győrött, 2017. márc. 24-én rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5837-00-5 fűzött
tanulás - módszertan - didaktika
159.953.5 *** 371.322.6 *** 378.184 *** 371.3
[AN 3710954]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2018.
   Stratégiai szempontok a mozgásszervi betegségek kezelésében / szerk. Papp Miklós, Oláh Csaba Zsolt]. - Miskolc : Brain-Med Kft., 2018. - 139 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1242-1 kötött
mozgásszervi betegség - gyógyítás - sebészeti kezelés
616.7-085 *** 616.7-089
[AN 3711458]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2018.
Tracy, Brian (1944-)
Creativity & problem solving (magyar)
   Kreativitás és problémamegoldás / Brian Tracy ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 143, [2] p. ; 16 cm. - (Brian Tracy sikerkönyvtára)
ISBN 978-615-5732-24-9 fűzött : 2790,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3710869]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5689 /2018.
   Térerő I : acélszobrászati szimpózium : Lakics, 2016-2017 = Field intensity I. : steel sculpture symposium / [közread. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Szobrászat Tanszék]. - Pécs : PTE MK Szobrászat Tansz., 2017. - [47] p. : ill., színes ; 15x16 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-429-153-4 fűzött
Magyarország - szobrászat - acél - 21. század
669.18 *** 73.023.3 *** 73(439)"201
[AN 3711523]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5690 /2018.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (14.) (2018) (Szeged)
   XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2018 : Szeged, 2018. január 18-19. / szerk. Vincze Veronika ; [... kiad. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet]. - Szeged : SZTE Informatikai Int., 2018. - IX, 468 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-578-5 fűzött
számítógépes nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3710132]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2018.
Tanenbaum, Andrew S.
Computer networks (magyar)
   Számítógép-hálózatok / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. - 3. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Panem, 2018, cop. 2013. - 968 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 916-931.
ISBN 978-963-545-529-4 kötött : 8900,- Ft
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 3714214]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2018.
Workshop on the Advances of Information Technology (2018) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on the Advances of Information Technology : WAIT 2018 / [ed. Bálint Kiss and László Szirmay-Kalos]. - Budapest : [BME], 2018. - 151 p. : ill. ; 28 cm
Rend., közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A konferenciát Budapesten, 2018. jan. 30-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-278-4 fűzött
informatika - információtechnika - robotika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 621.865.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3710731]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5693 /2018.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 7. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., 2018. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0975-9 kötött : 4990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 3714088]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5694 /2018.
   Király Tamás : '80s / [szerk. Muskovics Gyula & Soós Andrea] ; [kiad. a tranzit.hu ...]. - Budapest : tranzit.hu, 2017. - 63, [2] p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-615-80566-3-2 fűzött
Király Tamás (1952-2013)
Magyarország - divattervezés - 20. század - ezredforduló
687.01:745(439)(092)Király_T.
[AN 3710711]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2018.
   NEUBIAS The Bioimage Analysis Community Conference : Bioimage Analysis Symposium : Szeged, 31 Jan - 2 Feb 2018 : program / [org., publ. by the] Biological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences. - [Szeged] : Biological Research Centre HAS, [2018]. - 190 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Gerinccím: NEUBIAS Bioimage Analysis Symposium, 2018. - Bibliogr.
Fűzött
biológia - informatika - digitális jelfeldolgozás - képfeldolgozás - mikroszkópos vizsgálat - konferencia-kiadvány
681.723 *** 681.3.019 *** 061.3(439-2Szeged) *** 57
[AN 3710860]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2018.
Tóth György (1946-)
   Egy gyűjtemény varrógépei / Tóth György. - Budapest : Szerző, 2018. - 256 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0992-6 fűzött
varrógép - ipartörténet - gépgyártás - magángyűjtemény
687.053(100) *** 621(100)(091) *** 069.017(439)Tóth_Gy.
[AN 3710318]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5697 /2018.
Barbree, Jay (1933-)
Neil Armstrong (magyar)
   Neil Armstrong : az első ember, aki a Holdra lépett / Jay Barbree ; John Glenn előszavával ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, 2018, cop. 2015. - 396 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-252-086-5 kötött : 4990,- Ft
Armstrong, Neil (1930-2012)
Egyesült Államok - űrhajós - 20. század
629.78(73)(092)Armstrong,_N.
[AN 3714389]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2018.
Hadfield, Chris (1959-)
An astronaut's guide to life on Earth (magyar)
   Egy űrhajós tanácsai földlakóknak / Chris Hadfield ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, 2018, cop. 2014. - 328 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-252-080-3 kötött : 3990,- Ft
Hadfield, Chris (1959-)
Kanada - űrhajózás - űrhajós - 20. század - 21. század - memoár
629.78(71)(092)Hadfield,_C.(0:82-94)
[AN 3714286]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2018.
   Közúti-vasúti árufuvarozási ismeretek. - [Budapest] : BKIK IT ISZC, 2017. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Közlekedési vállalkozások kiskönyvtára, ISSN 2560-2527 ; 1.)
Fűzött
Magyarország - szállítmányozás - teherszállítás - jogi szabályozás - útmutató
656.025(439)(094)(036) *** 656.073(439)(094)(036)
[AN 3711123]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5700 /2018.
Behling, Silke
Pferde (magyar)
   Lovak : csintalan csikók és pompás paripák / Silke Behling ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-299-5 kötött : 3200,- Ft
- lovaglás - ifjúsági könyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3713928]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2018.
Ehrl, Sebastian
Bio-Starter (magyar)
   Biokertészek nagykönyve : hogyan jussunk el a nulláról az önellátásig / Sebastian Ehrl, Jutta Langheineken ; fotó Nadja Buchczik ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2018. - 168 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-490-8 kötött : 4995,- Ft
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 634
[AN 3713925]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2018.
Farkas Dénes (1937-)
   Az őzállomány gondozása / Farkas Dénes ; [közread. a] Vadászati Kulturális Egyesület. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2018. - 74, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-615-00-1142-4 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás - őz
639.1(439) *** 599.735.3
[AN 3710889]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2018.
Gőblyös István
   Egyensúly, elengedettség, egyenesség : alapfogalmak és technikák a helyes lókiképzéshez / Gőblyös István. - Budapest : ValCom Kft., cop. 2017. - 153, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2015
ISBN 978-963-12-4259-1 kötött
lovaglás - idomítás
636.1.088
[AN 3710804]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2018.
Hajdu Ráfis János (1930-)
   "Új virág fakadt Mezőkövesd földjén" : a Mezőgazdasági Gépmúzeum létrejötte és fejlődésének története / Hajdu Ráfis János. - Mezőkövesd : [Hajdu Ráfis J.], 2017. - 727 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0114-2 kötött
Mezőgazdasági Gépmúzeum (Mezőkövesd)
Mezőkövesd - múzeum - mezőgazdasági gép - történeti feldolgozás
631.3 *** 069(439-2Mezőkövesd)(091)
[AN 3711463]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2018.
Homonnay Gergely
   Az elnökasszony : a bundás választás / Homonnay Gergely ; [ill. Zsiga Laura]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 172, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-233-6 kötött : 3299,- Ft
macska - magyar irodalom - humor - állatirodalom
636.8(0:82-7) *** 894.511-35 *** 894.511-7
[AN 3713621]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2018.
Keyserlingk, Adalbert von (1905-1993)
Koberwitz 1924 (magyar)
   Koberwitz, 1924 : az új mezőgazdaság születésének órája / összeáll. ... Adalbert von Keyserlingk gróf ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2018. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89979-9-9 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - Németország - filozófus - biológiai növénytermesztés - két világháború közötti időszak - memoár
631.147(430)"192"(0:82-94) *** 1(436)(092)Steiner,_R.(0:82-94)
[AN 3710384]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2018.
   A szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka / [szerk. Bukovinszky László, Molitorisz Pál, Szitó János] ; [közread. a] Tessedik Öreggazdász Egyesület. - Szarvas : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2017-. - 25 cm
Magyarország - Szarvas (Békés megye) - agrármérnök - főiskola - mezőgazdaság - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
63(439)(092) *** 378.663(439-2Szarvas)
[AN 3713454]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Bőv. kiad. - 2017. - 101, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-80899-0-6 kötött
[AN 3713456] MARC

ANSEL
UTF-85708 /2018.
   Tudomány a vidék szolgálatában című tudományos konferencia előadásainak kötete : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából ... : Csongrád, 2017. november 17. / [szerk. Bodnár Károly és Privóczki Zoltán István] ; ... a MTA Szegedi Területi Bizottság Logisztikai Munkabizottság szervezésében. - Csongrád : Agro-Assistance Kft., [2017]. - 113 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-0987-2 fűzött
agrártudomány - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
63 *** 082 *** 061.3(439-2Csongrád)
[AN 3710026]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5709 /2018.
Bardi, Carla
Low-carb (magyar)
   Alacsony szénhidrát diéta / [szöveg Carla Bardi] ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Exkluzív good food kollekció, ISSN 2498-681X)
Kötött : 2990,- Ft
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9007-3)
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3711364]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2018.
   Gyümölcs csemegék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
sütemény - gyümölcs - befőzés - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.48(083.12)
[AN 3710045]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2018.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Horváth Ilona illusztrált szakácskönyve. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 511 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-683-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3714220]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2018.
Koncz Éva
   Regényes ételek : szakácskönyv / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2018. - 52 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-80402-8-0 kötött
magyar irodalom - szakácskönyv - könyvismertetés
641.55(083.12) *** 894.511-95
[AN 3710314]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2018.
Nagy Angéla, F. (1928-2017)
   A család szakácskönyve / F. Nagy Angéla ; [... ill. Pap Klára]. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 572, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9163-6 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3714399]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2018.
   Nagyi desszertjei. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerk. Elek Mária
ISBN 978-615-5679-49-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3710039]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2018.
   Omas Speisen = Nagymamáink ételei / [összeáll. Schulteisz Józsefné, Szűcs Ramóna] ; [kiad. a ... Német Önkormányzat ...]. - Geresdlak : Német Önkormányzat, 2018. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1105-9 fűzött
Geresdlak - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Geresdlak)(083.12)
[AN 3710887]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2018.
Váncsa István (1949-)
   Váncsa István szakácskönyve : ezeregy+ recept. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2003. - 670, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-061-5 kötött : 4999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3714282]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2018.
Vegetables for vitality (magyar)
   Az életerő konyhája : 240 ötlet arra, hogyan gazdagíthatjuk ételeinket zöldségekkel / [ford. Janáky István, Varga Judit]. - Budapest : Reader's Digest : [Tarsago], cop. 2017. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-376-1 kötött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3713785]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5718 /2018.
Bóna László (1960-)
   Ki szeret igazán? / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2017. - 203 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5414-29-9 fűzött
szeretet - előadóbeszéd
177.61(042)
[AN 3710092]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2018.
Bóna László (1960-)
   Mi vagy nekem? - Mi vagyok neked? : szerelmi álmok és gyötrő hétköznapok / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2017. - 148 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. [149].
ISBN 978-615-5414-30-5 fűzött
szerelem - előadóbeszéd
177.61(042) *** 392.6(042)
[AN 3710089]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2018.
Brown, Pam (1928-)
Forever my friend (magyar)
   A barátom mindörökké / [szöveg Pam Brown, Helen Exley]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2009. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Frigyik László. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-433-227-5 kötött : 1499,- Ft
barátság - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
177.63(0:82-84)
[AN 3713800]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2018.
Kiss Tamás (1953-)
   Porfilozófia : sziklák, kövek, kavicsok és porok : az öröktől örökig létezők filozófiája / Kiss Tamás. - [Sopron] : [Magánkiad.], 2017. - 124 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-12-9718-8 fűzött
lételmélet
111
[AN 3710183]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5722 /2018.
Amoris: let's talk family! let's be family! (magyar)
   Amoris: beszéljünk a családról! : katekézis a Családok 9. Világtalálkozójára : hat csoportbeszélgetés plébániai és mozgalmi családcsoportok, családok, közösségek részére / [ford. Jendricsné Vörös Dóra] ; [kiad. a Magyar Katolikus Családegyesület]. - [Budapest] : M. Katolikus Családegyes., [2018]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80070-9-2 fűzött
család - vallási erkölcs
265.5 *** 241
[AN 3711138]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2018.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-277-723-8 kötött
225.04=945.11
[AN 3713486]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2018.
   Bizonyságok fellege : 100 év - 100 érv : bizonyságtételek a Budapest-fasori Református Egyházközség templomának 100 éves évfordulóján / szerk. Szabó Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : Budapest-fasori Református Egyházközs., 2017, cop. 2013. - 223 p. : ill. ; 21x21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-615-00-0104-3 fűzött
hit - református egyház - tanúságtétel
211 *** 284.2
[AN 3714488]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   A virág a fény felé hajlik : Csaba testvér füveskönyve a gyerekvállalásról és a nevelésről / [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 211 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-227-586-4 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3714527]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2018.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 320, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-777-6 kötött : 3999,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - egyházi személy - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 613.865(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3714362]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2018.
Csókay András (1956-)
   Idegsebészet és hétköznapi misztika : "jól látod, apu!" / Csókay András. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-616-3 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - orvos - 20. század - 21. század - gyászolás - memoár
244(0:82-94) *** 61(439)(092)Csókay_A.(0:82-94) *** 236.1(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3713478]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2018.
Dömötör Emőke
   100 történet az isteni gondviselésről / Dömötör Emőke ; [közread. a] Szeretet Földje. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2017. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80711-3-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3710054]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2018.
Eggerichs, Emerson
Love & respect (magyar)
   Szeretet & tisztelet : amire a feleség leginkább vágyik : amire a férjnek alapvető szüksége van / Emerson Eggerichs ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Kv., 2018. - 388 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9617-44-5)
házasság - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1
[AN 3713435]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2018.
Gál Péter
   Jézus Krisztus a szabadító : a személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója / Gál Péter. - Budapest : Szegletkő, 2017. - 378 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 367-378. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8348-13-5 kötött
krisztológia - bűn - kegyelemteológia - erkölcsteológia
232 *** 233.2 *** 234.1 *** 241.4
[AN 3710340]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2018.
   Gömöry József : emlékezés egy dombóvári tanárra / szerk. Gömöry Árpád. - Dombóvár : Gömöry Á., 2017. - 527 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0429-7 kötött
Gömöry József (1917-2005)
Dombóvár - Magyarország - pedagógus - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - napló - válogatott művek
284.1(439)(092)Gömöry_J.(0:82-94) *** 37(439-2Dombóvár)(092)Gömöry_J.(0:82-94)
[AN 3710031]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2018.
Hangóné Birtha Melinda (1963-)
   Üzenetek / Hangóné Birtha Melinda ; [megj. a Miskolc-avasi Református Egyházközség gondozásában]. - Miskolc : Miskolc-avasi Ref. Egyházközs., 2017. - 68 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0791-5 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 3710979]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2018.
Horváth Gergely (1972-)
   Jézus és a rock and roll [elektronikus dok.] : tanúságtétel és freestyle nekifutás / Horváth Gergely. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-684-0
vallásos irodalom - elmélkedés - elektronikus dokumentum
244 *** 242
[AN 3709927]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2018.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 14. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 423 p. : ill., színes ; 12 cm
Kötött
ISBN 978-963-277-105-2 műbőr
 (hibás ISBN 978-963-361-495-2)
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 282
[AN 3713489]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2018.
   A katolikus egyház és az 1956-os forradalom / szerk. Botos Katalin ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-325-3 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - egyházügy - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
282(439)"1956" *** 322(439)"195" *** 943.9"1956"
[AN 3710201]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2018.
Madinger, Herbert (1922-2010)
Du bis von Gott geliebt (magyar)
   Isten szeret téged / Herbert Madinger ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2017. - 159 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5147-76-0 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3710052]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2018.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Beszélgető Biblia : történetek az Ó- és Újszövetségből / Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; [Kőszeghy Csilla rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 251, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-880-6 kötött : 4499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3713823]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2018.
Monostory Elekné
   Az én igám : 40 keresztúti elmélkedés / Monostory Elekné. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 169, [4] p. : ill. ; 17 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-696-750-5 fűzött
szenvedéstörténet - elmélkedés
242 *** 232.96
[AN 3713816]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2018.
Prince, Derek (1915-2003)
How to fast successfully (magyar)
   Az eredményes böjt / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Kv., 2018. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9617-34-6 fűzött : 990,- Ft
böjt
248.153.4
[AN 3713441]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2018.
Prince, Derek (1915-2003)
They shall expel demons (magyar)
   Démonok és szabadulás / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Kv., 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Démonológia" címmel is
ISBN 978-963-9617-12-4 fűzött : 2200,- Ft
démonológia
235.2
[AN 3714376]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2018.
Sakyong Mipham (1962-)
The Sambhala principle (magyar)
   A Sambhala-alapelv : az emberiség rejtett kincsének felfedezése / Szakjong Mipham ; [ford. Erdődy Péter]. - [Budapest] : Shambhala Magyarország Egyes., [2017]. - 243, [5] p. ; 21 cm
Közread. Shambhala Magyarország Egyesület
ISBN 978-963-12-9353-1 fűzött
tibeti buddhizmus - ezoterika
294.321(515) *** 133.25
[AN 3710095]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2018.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Gebetsleben (magyar)
   A "belső szoba" csendje : útmutatás és imádságok / Basilea Schlink. - 5. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2017. - 136 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-881-1806)
imakönyv
243
[AN 3713808]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2018.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Vater der Liebe (magyar)
   Ahogy senki más nem szeret : Isten szívén megpihenni / Basilea Schlink. - 2. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2017. - 136 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88786-8-7 fűzött
hit - isten
234.2 *** 231
[AN 3713748]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2018.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Belső gyógyulás a szeretetláng által / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2017. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80711-1-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3710049]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2018.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Prófétai élet / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2017. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80711-4-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3710048]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2018.
   Szabadság Krisztusban szeminárium / összeáll. Katona István. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 140 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 219.)
ISBN 978-615-5259-39-5 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3710849]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2018.
Szépné Czippán Noémi
   A Belsősomogyi Református Egyházmegye 1922-1952 közötti története / Szépné Czippán Noémi ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2017. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-135.
ISBN 978-615-80837-1-3 fűzött
Belsősomogyi Református Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - 20. század
284.2(439-03Belsősomogyi_Egyházmegye)"192/195"
[AN 3710453]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2018.
   A tanúsítás bizonyosságai / szerk. Pongrácz Tibor, Valastyán Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K. ; Eger : Líceum K., 2017. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 9.)
A Debrecenben, 2016. okt. 27-28. között "Tanúsítás" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-681-7 fűzött
vallásfilozófia - kultúratörténet - világirodalom története - magyar irodalom története - 21. század
21 *** 930.85(100) *** 82(091) *** 894.511(091)"200/201"
[AN 3711453]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2018.
Varga Bernadett (1975-)
   "Hát én, Uram, mit szóljak te elötted?" : Keresztúri Bíró Pál és a Mennyei társalkodás / Varga Bernadett ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2017. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-202. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-677-2 fűzött : 2990,- Ft
Keresztúri Bíró Pál (1594 k.-1655). Mennyei társalkodás
Magyarország - vallásos irodalom - protestáns lelkész - 17. század - elmélkedés
284.2(439)(092)Keresztúri_Bíró_P. *** 242(439)"16"
[AN 3711490]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5750 /2018.
Ágh István (1938-)
   Dani uraságnak / Ágh István. - 3. jav. kiad. - Budapest : Nap K., 2018. - 293 p. ; 21 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102). (Ágh István életműsorozat)
Bibliogr.: p. 292.
ISBN 978-963-332-079-2 kötött : 3150,- Ft
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Magyarország - Kemenesalja - magyar irodalom - író - 19. század - helyismeret - szociográfia - memoár
308(439Kemenesalja)(0:82-94) *** 894.511-94 *** 908.439Kemenesalja *** 894.511(092)Berzsenyi_D.
[AN 3714509]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2018.
Almási Kitti
   Lezárás, elengedés, újrakezdés [elektronikus dok.] / Almási Kitti. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-504-1
párkapcsolat - nemek lélektana - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3710014]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2018.
Brown, Pam (1928-)
Forever my mum (magyar)
   Az anyukám mindörökké / [szöveg Pam Brown, Helen Exley]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2009. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Frigyik László. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-433-226-8 kötött : 1499,- Ft
anya - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3713461]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2018.
   Család és karrier : egyetemi hallgatók jövőtervei / Bacskai Katinka [et al.] ; szerk. Engler Ágnes. - Debrecen : CHERD-H, 2018. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80077-6-4 fűzött
Magyarország - család - karrier - pályakezdés - 21. század - statisztikai adatközlés - egyetemi hallgató
316.356.2(439)"201"(083.41) *** 65.013 *** 331.5-053.81(439)"201"(083.41)
[AN 3710975]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2018.
König, Oliver (1951-)
Einführung in die Gruppendynamik (magyar)
   Bevezetés a csoportdinamikába / Oliver König, Karl Schattenhofer ; [ford. Németh Attila]. - 2. kiad. - Budapest : In Dynamics Consulting Kft., 2017, cop. 2014. - 133 p. : ill. ; 19 cm
Snír Péter "A csoportdinamikai tréning módszer és a T-csoport Magyarországon" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8457-0 fűzött
csoportdinamika
316.45
[AN 3713483]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2018.
Kovács Elemér (1957-)
   A vasfüggönyön innen : kárpátaljai magyar anekdotakincs / Kovács Elemér. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 173 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 271.)
ISBN 978-963-9814-97-4 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - hétköznapi élet - riport - helyismeret - 20. század - 21. század - anekdota
316.347(=945.11)(477.87)(0:82-36) *** 947.787(=945.11) *** 908.477.87(0:82-92)
[AN 3710198]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2018.
   Roma belong : statelessness, discrimination and marginalisation of Roma in the Western Balkans and Ukraine / [publ. by the] ERRC. - Budapest : ERRC, 2017. - 65 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-89916-7-6 fűzött
Ukrajna - Balkán - cigányság - hátrányos megkülönböztetés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.347(=914.99)(487) *** 316.347(=914.99)(477) *** 316.647.8
[AN 3710019]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2018.
Sutton, Robert I. (1954-)
The asshole survival guide (magyar)
   Kis seggfejkalauz / Robert I. Sutton ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 270, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-697-0 fűzött : 3499,- Ft
konfliktuskezelés - mentálhigiénia - munkalélektan
316.48 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3711636]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2018.
   Zur Situation der Deutschen Minderheit in der Mitte Europas : Tagungsband der Konferenzen : Die Deutschen in Westungarn der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen am 19. Januar 2017 in Sopron/Ödenburg ... sowie Zur Situation der Deutschen Minderheit in der Mitte Europas der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien am 7. September 2017 in Osijek/Essegg, Kroatien / [Hrsg. Frank Spengler, Bence Bauer]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Auslandsbüro Ungarn, 2017. - 57 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80903-0-8 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - kisebbség - németek - konferencia-kiadvány
316.347(=30)(4-11) *** 061.3(439-2Sopron) *** 061.3(497.1-2Eszék)
[AN 3710057]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5759 /2018.
   Aṣṭāvakra-gītā = Āṣātvakra gītā = Ashtaavakrageeta / [ford. Tamás Mónika]. - Budapest : Magánkiad., 2018, cop. 2017. - 336 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-0888-2 fűzött
hinduizmus - szanszkrit irodalom - dialógus - tanmese - kétnyelvű dokumentum
398.21(=912) *** 294.5 *** 891.2-83.02=945.11
[AN 3710870]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2018.
Brown, Pam (1928-)
Crazy for you... I love you! (magyar)
   Szeretlek mindörökké / [szöveg Pam Brown, Helen Exley]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2009. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Frigyik László. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-433-228-2 kötött : 1499,- Ft
szerelem - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
392.6(0:82-84)
[AN 3713590]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2018.
Chovanyecz István (1853-1924)
   Písomná pozostalosť Štefana Chovanca staršieho a mladšieho = Id. és ifj. Chovanyecz István írásbeli hagyatéka / ed. Mária Žiláková a Zuzana Kunovacová-Gulyásová. - Veľký Bánheděs : Spol. pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánheděsi, 2017. - 172 p. : ill. ; 20 cm. - (Bánhedešské zošity, ISSN 2560-1032 ; 1.)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-12-7718-0 fűzött
Nagybánhegyes - magyarországi szlovákok - folklór - hétköznapi élet - századforduló - 20. század - napló - történelmi forrás
398(=854)(439-2Nagybánhegyes) *** 316.347(=854)(439-2Nagybánhegyes)(093) *** 943.9-2Nagybánhegyes"188/194"(093)
[AN 3709811]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2018.
Domján László (1953-)
   Nevess és relaxálj! / Domján László. - [Budapest] : Agykontroll Kft., cop. 2018. - 151 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7491-51-1 fűzött : 2490,- Ft
agykontroll - vicc
398.94 *** 613.865
[AN 3710243]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2018.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : hatvan magyar népdal / Gróh Ilona ; [ill. Bogdán Viki]. - 7. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2018, cop. 2013. - 63, [9] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [72].
ISBN 978-963-437-031-4 kötött : 3999,- Ft
magyar néprajz - gyermekkönyv - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3713909]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2018.
Gray, Charlotte (1928-)
Happy birthday (magyar)
   Boldog szülinapot! / [szöveg Charlotte Gray, Helen Exley]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-433-229-9 kötött : 1499,- Ft
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3713792]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2018.
Hoppál Mihály (1942-)
   A kultúra mint emlékezet : Lükő Gábor munkássága / Hoppál Mihály ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2018. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-162. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-92-8 kötött : 3800,- Ft
Lükő Gábor (1909-2001)
Magyarország - etnográfus - 20. század
39.001(439)(092)Lükő_G.
[AN 3710250]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2018.
   Járom az új váramat : népmesék a világ minden tájáról 4-6 éveseknek / Bajzáth Mária válogatása ; Simonyi Cecília rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2018, cop. 2015. - 232, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 2.)
Bibliogr.: p. 228-[233].
ISBN 978-963-437-195-3 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mondóka
398.21(=00)(02.053.2) *** 398.831(=00)(02.053.2)
[AN 3713328]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2018.
   Közvetítő : tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára / szerk. Czövek Judit, Szulovszky János ; [közread. a] Magyar Vallástudományi Társaság. - Budapest : M. Vallástud. Társ., 2017. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87696-7-1 fűzött
néprajz - sámánizmus - emlékkönyv
39 *** 398.49
[AN 3710429]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2018.
Nagy György (1942-)
   Magyar - angol közmondásszótár : 1111 magyar közmondás és szólás fordítása és angol megfelelője = Hungarian - English proverb dictionary : 1111 Hungarian proverbs and sayings with English equivalents / Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 257 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-120-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 802.0-318 *** 398.9(=20)
[AN 3710076]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2018.
Pappné Lakatos Marianna
   Okosodó IV : tanuljon játszva gyermekével! : nemzeti, nemzetközi és keresztény ünnepek, megemlékezések / Pappné Lakatos Marianna ; [rajz Anderkó Péter]. - [Debrecen] : [Pappné Lakatos M.], [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0527-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ünnep - gyermekvers
398.33 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3710403]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2018.
Rozwadowski, Andrzej
Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej (angol)
   Rocks, cracks and drums : in search of ancient shamanism in Siberia and Central Asia / Andrzej Rozwadowski ; transl. ... by Agnieszka Tokarczuk. - [Budapest] : Molnar & Kelemen Oriental Publ., 2017. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studies in native religion, ISSN 2559-8279 ; 1.)
Bibliogr.: p. 139-158.
ISBN 978-963-88238-6-1 fűzött
Közép-Ázsia - Szibéria - sámánizmus - néprajz - őskori kultúra
398.49(5) *** 291.612(5) *** 003.62 *** 903.27(5)
[AN 3711142]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2018.
   Sanghay, Shanghai : párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között / [szerk. Fajcsák Györgyi és Kelényi Béla] ; [közread. a ... Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum ...]. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2017. - 342 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kész. a Budapesten, 2017. szept. 21 - 2018. ápr. 8. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89585-5-6 fűzött
Magyarország - Kína - Sanghaj - művelődéstörténet - kulturális hatás - keletkutatás - kultusz - ázsiai művészet - album
394.944(=95)(439) *** 008(=95)(439) *** 930.85(=95)(439) *** 008(439)(510)
[AN 3710794]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5772 /2018.
   Absztraktkötet : a fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai Unióban : a Move - "A mobilitás feltérképezése, az ifjúság európai mobilitásának útvonala, intézményei és strukturális hatásai" című projekt záró rendezvénye / [szerk. Dabasi-Halász Zsuzsanna, Lipták Katalin] ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : ME GTK, [2018]. - 75 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Miskolcon, 2018. jan. 29-30-án rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-147-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mobilitás - migráció - ifjúságszociológia - konferencia-kiadvány
325.1(4-62) *** 325.1(439) *** 316.37-053.6/.8(4-62) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3710097]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2018.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Kései levelek, 1944-1949 : Kolozsvár, Budapest, Casablanca, Tanger / Bánffy Miklós. Váradi Aranka naplója, 1944-1952 / [közzétette Marosi Ildikó] ; [átd. és kieg. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 493, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-255-3 kötött : 5490,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Váradi Aranka (1886-1966)
Erdély - író - politikus - határon túli magyarság - színész - levelezés - 20. század - napló
32(439)(092)Bánffy_M.(044) *** 894.511(498)(092)Bánffy_M.(044) *** 792.028(439)(092)Váradi_A.(0:82-94)
[AN 3710207]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2018.
   Education, social values and European integration / ed. by Gabriela Goudenhooft, Ioan Horga. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2017. - 377 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-977-7 fűzött
Európai Unió - európai integráció - társadalompolitika - oktatáspolitika
327.39(4-62) *** 364(4-62) *** 37.014.5(4-62)
[AN 3709995]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2018.
Galló Béla (1952-)
   Mindig a haza : Szili Katalin pályaíve / Galló Béla ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 348, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5118-65-4 kötött : 3500,- Ft
Szili Katalin (1956-)
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század
32(439)(092)Szili_K.
[AN 3710942]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2018.
Grygiel, Jakub J. (1972-)
The unquiet frontier (magyar)
   Nyugtalan határvidék : felemelkedő riválisok, sebezhető szövetségesek és az amerikai hatalom válsága / Jakub J. Grygiel, A. Wess Mitchell ; [ford. Kiss Marcell] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-26-6 kötött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - biztonságpolitika - katonapolitika - 21. század
327(73)"201" *** 355.02(73)"201"
[AN 3711289]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2018.
   Királyságban gondolkodunk : monarchista antológia / szerk. Pánczél Hegedűs János és Uhel Péter ; [közread. a] Pro Regno Hungariae Alapítvány. - [Budapest] : Pro Regno Hungariae Alapítvány, 2017. - 778 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0901-8 fűzött
monarchia - politikai filozófia - magyar történelem
329.21 *** 342.36 *** 943.9 *** 321.01
[AN 3710883]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2018.
Kozári Monika (1960-)
   Andrássy Gyula / Kozári Monika. - Budapest : Gondolat, 2018. - 224, [20] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-963-693-828-4 kötött : 3500,- Ft
Andrássy Gyula (1823-1890)
Magyarország - politikus - magyar történelem - kiegyezés kora - 19. század
32(439)(092)Andrássy_Gy. *** 943.9"186/187"
[AN 3710871]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2018.
Manent, Pierre (1949-)
La raison des nations (magyar)
   A nemzetek létjoga : gondolatok az európai demokráciáról / Pierre Manent ; [ford. Szénási Éva]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 60 p. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-368-0 fűzött : 2000,- Ft
politikai filozófia - demokrácia - állam és egyház viszonya
321.01 *** 322 *** 261 *** 321.7
[AN 3710622]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2018.
Muskovics Andrea Anna
   "Hittünk, mert jó keresztények voltunk" : 'Málenkij robotra' hurcolás Tárnokról / Muskovics Andrea Anna. - Tárnok : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Néprajzi és helytörténeti füzetek Tárnokról ; 4.)
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-615-00-1019-9 fűzött
Szovjetunió - Tárnok - deportálás - kényszermunka - állami terror - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak
323.282(47)(=945.11)"194/195" *** 943.9-2Tárnok"194/195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"
[AN 3710114]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2018.
Mustafa, Nujeen (1999-)
Nujeen (magyar)
   Nujeen [elektronikus dok.] : hogyan menekültem el a háború sújtotta Szíriából kerekesszékkel / Nujeen Mustafa, Christina Lamb. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Ford. Gellért Marcell. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149066. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-061-9
Szíria - Németország - menekült - testi fogyatékos - polgárháború - bevándorló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
325.25(569.1)"201"(0:82-94) *** 355.426(569.1)"201"(0:82-94) *** 316.37-056.26(0:82-94) *** 325.14(430)"201"(0:82-94)
[AN 3709818]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2018.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   A remény hősei / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ordo Equestris, cop. 2018. - 142 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Tart.: Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosrólÞ; A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1023-6 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - Magyarország - magyar történelem - összeesküvés - katonatiszt - megtorlás - önkényuralom időszaka (1849-1867)
323.282(439.21)"1849/185"(093) *** 355(439)(092)Borbáth_L. *** 323.26(439.21)"185"(092)
[AN 3714419]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2018.
Pöttering, Hans-Gert (1945-)
Mut zur Gestaltung (magyar)
   Merjünk alakítani: impulzusok egy erős és fenntartható Európai Unióért / írta Hans-Gert Pöttering ; [ford. Korencsy Ottó] ; [közread. a] Konrad-Adenauer-Stiftung. - [Budapest] : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., cop. 2017. - 22 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-80349-9-9 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3710104]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2018.
   Rendszerváltás Szarvason, 1988-1994 / [... szerk. Kutas Ferenc]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2017. - 264 p. : ill. ; 22 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 21.)
ISBN 978-615-80052-2-7 kötött
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - rendszerváltás
323(439-2Szarvas)"198"
[AN 3710890]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2018.
Siklóssy László (1881-1951)
   Az országgyűlési beszéd útja / Siklóssy László ; [a bev. tanulmányt írta Hidvégi Violetta] ; [névmutató Kucséber Ervin]. - 2. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 464 p. : ill. ; 27 cm. - (Az Országgyűlés emlékei, ISSN 2630-7987)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-38-9 kötött
Magyarország - országgyűlés - politikatörténet - nyilvánosság - gyorsírás
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 651.93(439)(091)
[AN 3711207]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2018.
Szűcs R. Gábor
   Jól fésült ügyek [elektronikus dok.] / Szűcs R. Gábor. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-712-0
Magyarország - diplomata - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
327(439)(092)Szűcs_R._G.(0:82-94)
[AN 3709663]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2018.
Török Gábor (1971-)
   A lakott sziget [elektronikus dok.] : utazás a politika világába / Török Gábor. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-731-1
politika - elektronikus dokumentum
32.001
[AN 3709650]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2018.
   A történelmi és a bevándorló kisebbségek kulturális, vallási és nyelvi jogai : egy oktatói-hallgatói kutatócsoport munkáiból / szerk. Andrássy György, Baranyi Ákos ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2017. - VIII, 337 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-157-2 fűzött
Európa - kollektív jogok - kisebbségi kérdés - jogtörténet
323.15(100) *** 341.234(100)(091) *** 341.176(4)
[AN 3711526]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2018.
Trudeau, Justin (1971-)
Common ground (magyar)
   Ami összeköt [elektronikus dok.] / Justin Trudeau. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím címképernyőről. - Ford. Acsai Roland. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-729-8
Kanada - miniszterelnök - politikus - belpolitika - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
32(71)(092)Trudeau,_J.(0:82-94) *** 323(71)"201"(0:82-94)
[AN 3710180]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2018.
   Változások a migrációs válságkezelésben 2016-2017-ben Európában és Magyarországon : tudományos konferencia : Budapest, 2017. június 15-16. / [szerk., a tartalmi összefoglalókat és a kísérő tanulmányt írta Teke András] ; [kiad. a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata]. - [Budapest] : M. Rendészettud. Társ. Migrációs Tag., [2017]. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80567-2-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - migráció - migrációs politika - válságmenedzselés - 21. század - konferencia-kiadvány
325.1(4)"201" *** 325.1(439)"201" *** 341.43(4-62)"201" *** 341.43(439)"201" *** 658.1.016.7
[AN 3711438]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2018.
Xi Jinping (1953-)
Xi Jinping tan zhiguo li zheng (magyar)
   Kína kormányzásáról / Xi Jinping ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - XII, 527 p., [23] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-14-3 kötött : 5400,- Ft
Kína - államfő - politika - gazdaságpolitika - 21. század - előadóbeszéd
32(510)"201"(042) *** 32(510)(092)Xi_Jinping(042) *** 338(510)"201"(042)
[AN 3710123]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5792 /2018.
Basu, Shrabani
Victoria & Abdul (magyar)
   Viktória királynő és Abdul [elektronikus dok.] : a királynő legközelebbi barátjának igaz története / Shrabani Basu. - Szöveg (epub : 5 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Babits Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149053. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-709-0
Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
Karim, Abdul (1863-1909)
Nagy-Britannia - uralkodó - művelődéstörténet - 19. század - századforduló - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
941.0(092)Viktória *** 930.85(410)"189"
[AN 3709716]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2018.
Borbola János (1948-)
   Holtak könyve / Borbola János. - Budapest : Magánkiad., 2017-. - ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - hieroglifa
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 003.322
[AN 3710346]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Papyrus Ani. - 2017. - 320 p.
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-12-9274-9 kötött
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - hieroglifa
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 003.322
[AN 3710348] MARC

ANSEL
UTF-85794 /2018.
Buda Attila (1953-)
   Milyen a nyár Amherstben : esszék, tanulmányok, források / Buda Attila. - Budapest : Ráció, 2017. - 471 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-405.
ISBN 978-615-5675-15-7 fűzött : 3250,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet
930.85(439) *** 894.511(091)
[AN 3710868]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2018.
   Csányi László és kortársai : tudományos emlékülés Csányi László születésének 225. évfordulója tiszteletére / [szerk. Kiss Gábor és Molnár András] ; [kiad. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt., 2017. - 229 p. : ill. ; 24 cm
A Zalaegerszegen, 2015. okt. 13-án, azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.: p. 224-228.
ISBN 978-963-7267-35-2 fűzött
Csány László (1790-1849)
Magyarország - politikus - 19. század - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 32(439)(092)Csány_L. *** 943.9"18"
[AN 3710424]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2018.
   Dokumentarizmus vs. fikció : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában VII. : a 2017-es tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2017. - 219 p. ; 21 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5819-00-1 fűzött
Oroszország - történelem - művelődéstörténet - orosz irodalom története
947 *** 930.85(47) *** 882(091)
[AN 3710412]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2018.
Favilli, Elena
Good night stories for rebel girls (magyar)
   Esti mesék lázadó lányoknak : 100 különleges nő története / Elena Favilli és Francesca Cavallo ; [ford. Todero Anna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - XII, 211 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-947-6 kötött : 3999,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3713972]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2018.
Gergely Tamás (1952-)
   Az én Koreám : naplójegyzetek / Gergely Tamás. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-44-6 fűzött : 2600,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - történelem - 21. század - napló - sajtószemle
951.93"201"(051.7)
[AN 3710339]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2018.
   Historia est magistra vitae : az I. Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudományi Konferencia anyagai : [Ungvár, 2015. november 25.] / [... szerk. Zubánics László, Kocsis Mária] ; [közread. a] Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2017. - 204 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 263.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-95-0 fűzött
Kárpátalja - Közép-Európa - történelem - magyar történelem - magyar néprajz - határon túli magyarság - tudományos diákkör
943.923 *** 39(=945.11)(477.87) *** 316.347(=945.11)(477.87) *** 940-11"199/201" *** 378.184
[AN 3710229]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2018.
Imredy Péter
   Dunaújvárosi életutak : Méry Péter interjúkötete. - Dunaújváros ; [Budapest] : Ring-Racing Intern. Kft., 2017. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9939-7 fűzött
Dunaújváros - helyi társadalom - híres ember - életútinterjú
929(439-2Dunaújváros)(047.53)
[AN 3710433]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2018.
   Kaleidoszkóp : új- és jelenkortörténeti doktorandusz tanulmánykötet / [szerk. Hevő Péter, Kocsev Bence] ; [... kiad. az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem Doktori Program]. - Budapest : ELTE Történelemtud. Doktori Isk., 2017. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-845-7 fűzött
világtörténelem - magyar történelem
93/99 *** 943.9
[AN 3710421]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2018.
Kürti László
   Ladánybenei évszázadok / Kürti László ; [közread.] Ladánybene Önkormányzata. - 2. bőv. kiad. - Ladánybene : Önkormányzat, 2018. - 492, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9575-7 kötött
Ladánybene - helytörténet
943.9-2Ladánybene
[AN 3713892]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2018.
Lengyel - magyar történelmi kapcsolatok a kezdetektől a XX. század végéig (lengyel)
   Historyczne kontakty polsko - węgierskie od zarania do końca XX wieku / [red. Ferenc Paulik] ; [przekł. ... Józef Puciłowski] ; [wyd. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete]. - Budapeszt : Páros Print, 2017. - 130, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5165-18-4 fűzött
Magyarország - Lengyelország - történelmi kapcsolat
943.8 *** 943.9 *** 327(439)(438)
[AN 3710894]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2018.
Mándoky Kongur István (1944-1992)
   Newcomers from the East : Hungarians and Kipchak-Turks in Europe / István Mándoky Kongur ; ... introd. by Peter B. Golden ; ed. by Ádám Molnár. - Budapest : Molnar & Kelemen Oriental Publ., 2017. - XX, 324, [11] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Bibliotheca Turcica, ISSN 2416-3260 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88238-4-7 fűzött
nemzettörténelem - kunok - nyelvtörténet - nyelvemlék
943.9(=943.46) *** 809.434.6-8(439) *** 809.434.6-5
[AN 3710217]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2018.
   Mária Terézia, a magyarok királynője, 1740-1780 / szerk. Gerő András és Nagy Beatrix ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 247, [7] p. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten, 2017. szept. 28-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-63-0 kötött : 3200,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - Ausztria - uralkodó - 18. század
943.9(092)Mária_Terézia *** 943.6(092)Mária_Terézia
[AN 3710341]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2018.
Marton Veronika
   Nimród, a hun-magyarok őse / Marton Veronika. - Győr : Matrona, 2017. - 176, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 978-963-88846-4-0 fűzött
emberszármazástan - magyarságkutatás - blog
930.8(=945.11)(089.3) *** 572.1/.4(089.3)
[AN 3710187]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2018.
   Rákoscsaba évszázadai / Puzsár Imre [et al.] ; [... kiad. ... Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület]. - Budapest : Rákosmenti Múzeumbarát Egyes., 2017. - 275, [13] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-615-00-0680-2 fűzött
Rákoscsaba - Budapest. 17. kerület - helytörténet - archontológia
943.9-2Rákoscsaba *** 943.9-2Bp.XVII. *** 35.08(439-2Bp.XVII.)(035.5)
[AN 3710932]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2018.
Rodics Eszter
   A magyar szabadság éve : 1956, 2016 / [írta és szerk. Rodics Eszter, Szabó László, Tallai Gábor] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2017. - [229] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5118-60-9 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - emlékezés - kollektív emlékezet - rendezvény
943.9"1956" *** 159.953 *** 316.63 *** 061.7(439)"2016"
[AN 3710332]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2018.
   Szemelvények a XXI. századi migráció témaköréből / [szerk. Besenyő János, Miletics Péter] ; [MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely kiadványa]. - Budapest : MH HFKP : HVK TKH, [2017]. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5585-04-3 fűzött
Európa - Magyarország - történelem - migráció - menekültügy - idegenrendészet - 21. század
94(=00) *** 325.25(100)(091) *** 341.43(100) *** 351.756(100)
[AN 3710139]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2018.
Turbucz Dávid (1984-)
   Horthy Miklós / Turbucz Dávid. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9025-7 kötött : 1790,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"192/194"
[AN 3710155]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2018.
Újváry Zsuzsanna (1953-)
   Reformáció és katolikus megújulás : tanulmányok a reformáció kezdetének 500. évfordulójára / J. Újváry Zsuzsanna. - [Vác] : Mondat Kft., 2017. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5569-10-4 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - reformáció - katolikus egyház - protestáns egyház - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9"15/16" *** 282(439)"15/16" *** 284(439)"15/16"
[AN 3710844]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2018.
   V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet / szerk. Kiss Gábor Ferenc. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
A tábort Ópusztaszeren, 2017. aug. 31 - szept. 3. között tartották
ISBN 978-615-5372-78-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 20. század - konferencia-kiadvány
943.9"19" *** 355.48(439)"19" *** 943.9 *** 061.3(439-2Ópusztaszer)
[AN 3710337]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2018.
   Viszály és együttélés : vallások és felekezetek a török hódoltság korában / szerk. Ittzés Gábor. - Budapest : Universitas, 2017. - 623 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. nov. 25-én "Vallások együttélése egykor és most" c. konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9671-63-8 kötött : 3360,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - egyháztörténet - vallásszociológia - keresztény egyház - iszlám - 16. század - 17. század - török hódoltság
943.9"15/16" *** 930.85(439)"15/16" *** 261(439)"15/16" *** 23/28(439)"15/16"
[AN 3710864]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2018.
   Zalaegerszeg története : [1247-2017] / [szerk. Gyimesi Endre és Seres Péter]. - Zalakaros : Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. - 280 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 278-280.
ISBN 978-963-12-9398-2 kötött
Zalaegerszeg - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Zalaegerszeg(084.1) *** 908.439-2Zalaegerszeg(084.1)
[AN 3710438]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5815 /2018.
Berkesné Rodek Nóra
   Köldökzsinór : a Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok sikerének és megtartó erejének kulcstényezői / Berkesné Rodek Nóra, Birkner Zoltán, Ernszt Ildikó. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2017. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (IASK - KRAFT könyvek, ISSN 2559-8724)
Bibliogr.: p. 191-198.
ISBN 978-615-5742-03-3 fűzött : 2400,- Ft
Dunántúl - városfejlesztés - város - regionális együttműködés
911.375(439.11) *** 711.4(439.11) *** 332.1(439.11)
[AN 3710457]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2018.
Donáth Mirjam
   Mások álma / Donáth Mirjam. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 315, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-476-1 kötött : 3499,- Ft
New York (város) - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.73-2New_York(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3713267]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2018.
Donáth Mirjam
   Mások álma [elektronikus dok.] / Donáth Mirjam. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-726-7
New York (város) - magyar irodalom - helyismeret - memoár - elektronikus dokumentum
908.73-2New_York(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3710028]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2018.
Gölcz Piroska
   Pécs / Piroska Gölcz, Réka Mihácsi. - 2. updated and rev. ed. - [Pécs] : Travel Guide, 2017. - 130 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-9864-2 fűzött
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 3710194]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2018.
Miskolczi Miklós (1938-)
   Mi, dunaújvárosiak : portrék a Facebook-ról II. / Miskolczi Miklós. - [Budapest] : [Miskolczi M.], 2017. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0292-7 fűzött
Dunaújváros - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Dunaújváros *** 929(439-2Dunaújváros)
[AN 3710423]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2018.
   Nemzeti értékeink / [szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Hazánk, Magyarország
ISBN 978-615-5654-49-7 kötött
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - világörökség - építészet - album
908.439(084.1) *** 502.4(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3711213]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5821 /2018.
   Államszervezet és államiság Magyarország alaptörvényében / szerk. Kiss György ; [... összeáll. Peres Zsuzsanna]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 158, [2], 14 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2016. szept. 16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-69-1 kötött
Magyarország - alkotmányjog - 21. század
342.4(439)"201"
[AN 3710856]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2018.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2018. január 2. : egységes szerkezetben a 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. febr. 2.
ISBN 978-963-413-192-2 fűzött : 850,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3710237]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2018.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   A jászkun szabadság : a törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában, 1682-1876 / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Szekszárd : PTE KPVK, 2017. - 234 p. : ill. ; 21 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 3.)
Bibliogr.: p. 228-234. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-429-163-3 fűzött
Jászkun kerületek - Jászkunság - jogszokás - szokásjog - jogtörténet - magyar néprajz - 17. század - 18. század - 19. század
340.141(439-35Jászkun_kerületek)"16/18" *** 39(439Jászkunság)"16/18"
[AN 3711485]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2018.
Bónis Péter (1978-)
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Bónis Péter, Gönczi Katalin, Stipta István. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 348 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. okt. 6. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-176-2 fűzött
államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(100)(091)(075.8) *** 34(100)(091)(075.8)
[AN 3710213]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2018.
Dudás Katalin
   Az utasítás és megtagadása munkajogi és munkavédelmi szempontból / [szerző Dudás Katalin] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2018. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1192-9 fűzött
Magyarország - munkajog - munkavédelem - jogi szabályozás - útmutató
342.9(439)(036) *** 331.45(439)(036)
[AN 3711010]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2018.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-820-8 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3714358]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2018.
Endrődy Géza (1851-1900)
   A bűnügyi nyomozás kézikönyve : a m. kir. csendőrség, az összes rendőrhatóságok és rendőrök, valamint a vizsgálóbírák, királyi ügyészségek s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére / Endrődy Géza ... nyomán ... írta és szerk. Kovács Gyula. - Budapest : Kovács Gy., 2018. - 317 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-12-8181-1 fűzött
kriminalisztika
343.98
[AN 3710258]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2018.
   Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn / Hrsg. von Gábor Máthé. - Budapest : Dialóg Campus, 2017. - 998 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5680-91-5 kötött
Magyarország - jogtörténet - közjog
342(439)(091)
[AN 3710786]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2018.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   Jogi humor - újratöltve / Fenyvesi Csaba ; [a rajzokat Szilágyi Omer kész.]. - Pécs : Kódex, 2017. - 261 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5290-12-1 fűzött : 2900,- Ft
jog - humor - vicc
34(0:82-7) *** 398.94
[AN 3711401]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2018.
Győrffy-Villám András (1948-)
   Az utolsó huszárok II / Győrffy-Villám András ; [közread. a] Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület. - [Tapolca] : Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyes., 2017. - 115 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0928-5 kötött
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - huszár - tüzérség - második világháború - életútinterjú - 20. század
357.133(439)"194"(047.53) *** 358.1(439)"194"(047.53) *** 355(439)(092)(047.53)
[AN 3710185]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2018.
Hatala Csenge (1990-)
   Requiem [elektronikus dok.] : volt egy fiú... de ki volt ő? : nyomozási napló / Hatala Csenge. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-686-4
Karthago (együttes)
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - jogeset - rockzenekar - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
34.096(439)"1981" *** 364.272(439)"198" *** 78.067.26.036.7(439)Karthago
[AN 3709946]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2018.
   Jogtudat-kutatások Magyarországon, 1967-2017 / szerk. H. Szilágyi István. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-326-0 fűzött
Magyarország - jogszociológia - jogismeret - szociológiai vizsgálat - 20. század - 21. század
340.125 *** 340.114(439)"196/201"
[AN 3710195]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2018.
Kengyel Miklós (1953-)
   Brüsszeltől Brüsszelig : tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből / Kengyel Miklós. - Budapest : KRE ÁJK, 2017. - 288 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-161-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - polgári eljárásjog - jogharmonizáció
347.9(4-62) *** 347.9(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3710197]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2018.
Kissné Horváth Marianna
   A munkaviszony megszűnésének gyakorlati kézikönyve / [szerzők Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina]. - Budapest : Saldo, 2017-. - ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés - útmutató
349.227(439)(036)
[AN 3710814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A határozatlan idejű munkaviszony megszüntetésének és a munkaviszony megszűnésének esetei. - 2017. - 111 p.
ISBN 978-963-638-538-5 fűzött
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés - útmutató
349.227(439)(036)
[AN 3710818] MARC

ANSEL
UTF-85835 /2018.
Lapsánszky András (1974-)
   A közigazgatás szervezete és szervezeti joga / Lapsánszky András, Patyi András, Takács Albert. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 318 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 3.)
Bibliogr.: p. 309-318.
ISBN 978-615-5845-17-8 fűzött
Magyarország - közigazgatási rendszer - közigazgatási jog
35(439) *** 342.9(439)
[AN 3711126]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2018.
Loridan-Ivens, Marceline (1928-)
Et tu n'es pas revenu (magyar)
   És te nem jöttél vissza / Marceline Loridan-Ivens és Judith Perrignon ; [ford. Tóth Tímea]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-90-9 fűzött : 2990,- Ft
Oświęcim - francia irodalom - holokauszt - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 3710968]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2018.
Patyi András (1969-)
   A közigazgatási működés jogi alapjai / Patyi András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 214 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 2.)
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-615-5764-83-7 fűzött
Magyarország - közigazgatási rendszer - jogi szabályozás
35(439)(094)
[AN 3711108]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2018.
   Per aspera ad astra : tanulmányok neves pécsi jogászprofesszorok emlékére / szerk. Krausz Bernadett, Mohay Ágoston, Niklai Patrícia Dominika ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégiuma]. - Pécs : PTE ÁJK Óriás N. Szakkollégium, 2017. - 241 p. ; 26 cm
A Pécsett, 2017. nov. 22-23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-193-0 fűzött
Magyarország - jogtudomány - emlékkönyv
34 *** 34(439)
[AN 3711433]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2018.
Rubinstein, Julian (1968-)
Ballad of the whiskey robber (magyar)
   A Viszkis : bankrablások, jégkorong, szőrmecsempészet Erdélyből, túlórázó detektívek és összetört szívek hiteles története / Julian Rubinstein ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 444, [12] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A viszkis rabló balladája" címmel is. - Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-405-564-8 fűzött : 3990,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.919(439)(092)Ambrus_A.(0:82-31)
[AN 3713274]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2018.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : hatályos: 2017. szeptember 1. : egységes szerkezetben a 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 140 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2017. szept. 19.
ISBN 978-963-413-172-4 fűzött : 850,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3710199]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2018.
   Szexuális erőszak: mítosz és valóság : kutatások a szexuális erőszakról / szerk. Parti Katalin ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2017. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7373-22-0 fűzött
nemi erőszak - szociológiai vizsgálat - szociálpszichológia - kriminológia - esettanulmány
343.541 *** 316.6 *** 343.9
[AN 3710964]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2018.
   Új büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : hatályba lép 2018. július 1. napján : egységes szerkezetben a 2017. évi CXCVII. törvény által bevezetett módosításokkal. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 212, [4] p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. jan. 8.
ISBN 978-963-258-361-7 fűzött : 1900,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3714083]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2018.
Varga Zs. András (1968-)
   A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai / Varga Zs. András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 242 p. : ill. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 1.)
Bibliogr.: p. 229-242.
ISBN 978-615-5764-81-3 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közigazgatási jog - jogállam - jogrendszer
35(439) *** 342.9(439) *** 340.15(439) *** 340.114(439)
[AN 3711105]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5844 /2018.
Chieftain Mk 5 (magyar)
   Chieftain Mk 5 : Nagy-Britannia, 1975 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8974-9 fűzött : 1790,- Ft
Nagy-Britannia - páncélozott harci jármű - 20. század
623.438(410)"197"
[AN 3710933]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2018.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosról / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 3. jav. kiad. - Budapest : Ordo Equestris, cop. 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-615-00-1024-3 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - történelmi forrás
355(439)(092)Borbáth_L. *** 355.48(439.21)"1848/1849"(093)
[AN 3714422]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2018.
RSZ30 9K57 Uragan (magyar)
   BM-27 Uragan : Oroszország, 2003 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8976-3 fűzött : 1790,- Ft
Oroszország - páncélozott harci jármű - 20. század
623.438.3(47)"197/200"
[AN 3710941]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2018.
T-44 (magyar)
   T-44 : Szovjetunió, 1944 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8977-0 fűzött : 1790,- Ft
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(47)"1944"
[AN 3710945]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5848 /2018.
   Inspire and be inspired - a sample of research on supervision and coaching in Europe : the collected articles of the 1st ANSE Research Conference on supervision and coaching : 24-25. April 2015, Budapest / ed. by Brigitte Geissler-Piltz, Éva Nemes, Sijtze de Roos. - Budapest : Károli G. Univ. ; Paris : L'Harmattan, 2017. - 228 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection Károli. Collection of papers, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
Fűzött : 2990,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-2-343-12798-9
coaching - vezetéstudomány - tanácsadás
659.2 *** 65.01
[AN 3710608]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2018.
Iveson, Chris
Brief coaching (magyar)
   Brief coaching : megoldásközpontú megközelítés / Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner ; [ford. Szilágyi Miklós és Polgár Natália]. - Budapest : Solutionsurfers Mo., cop. 2017. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 978-963-08-9075-5 fűzött : 5000,- Ft
coaching
659.2
[AN 3710059]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5850 /2018.
   Bérszámfejtés kottája, 2018 : gyakorlati útmutató a juttatások adó és járulékkötelezettségeihez / [főszerk. Sibinger Márta]. - Budapest : Saldo, 2018. - 167 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-540-8 fűzött : 4990,- Ft
számvitel - bér - útmutató
658.32(439)(036)
[AN 3710850]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2018.
Bonácz Zsolt
   Számlázás a-tól z-ig / [szerző Bonácz Zsolt]. - Budapest : Saldo, 2018. - 176 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-539-2 fűzött
Magyarország - adózás - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3710813]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2018.
   Kalákázni jó! : naplófolytatás a fürdő- és közösségépítő kaláka 17 éves történetéből / [főszerk. Herczeg Ágnes] ; [közread. az] Ars Topia Alapítvány. - Budapest : Ars Topia Alapítvány, 2017. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol, német, román és szerb nyelven
ISBN 978-963-89402-2-3 fűzött
Magyarország - Székelyföld - önkéntes munka - újjáépítés - fürdő - 21. század
331.102.2(498.4Székelyföld)"200/201" *** 331.102.2(439)"200/201" *** 725.751(498.4Székelyföld) *** 725.751(439) *** 711.168
[AN 3710223]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2018.
   KATA KIVA 2016 : kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó / [összeáll.] Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2016. jan. 11.
ISBN 978-615-5544-04-0 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3710449]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2018.
Keller Márkus (1974-)
   Szocialista lakhatás? : a lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon / Keller Márkus ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár ...]. - [Budapest] : L'Harmattan : OSZK, cop. 2017. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-243.
ISBN 978-963-200-674-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - lakásügy - társadalmi helyzet - társadalomtörténet - 1950-es évek
332.8(439)"195" *** 316.334.54(439)"195"
[AN 3711508]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2018.
Tomcsányi Erzsébet
   Adóváltozások 2017 / szerzők Tomcsányi Erzsébet ..., Lucz Zoltánné. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]. - 44 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2017. jan. 25.
ISBN 978-615-5544-17-0 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3710451]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2018.
   Változások a KATA-KIVA adózásban 2017 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2017]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2017. jan. 16.
ISBN 978-615-5544-15-6 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3710445]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2018.
Völgyi Katalin (1982-)
   Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában / Völgyi Katalin ; [közread. az] MTA KRTK Világgazdasági Intézet. - Budapest : MTA KRTK VI, 2018. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5754-37-1 fűzött
Kelet-Ázsia - Japán - gazdaságtörténet - regionális gazdaság - gazdasági helyzet - külkereskedelem - 20. század - 21. század
338(091)(5-11)"19/201" *** 332.1(5-11) *** 338(091)(510)"19" *** 339(5-11)
[AN 3710847]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2018.
Yates, Brock (1933-2016)
Enzo Ferrari (magyar)
   Enzo Ferrari : a birodalom, és ami mögötte van / Brock Yates ; [ford. Babits Péter]. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 523, [13] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-636-9 kötött : 4999,- Ft
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Ferrari S. p. A. (Modena)
Olaszország - gyáros - autósport - sportoló - gyártörténet - autógyártás - személygépkocsi - sportkocsi - 20. század
658.1(45)(092)Ferrari,_E. *** 796.71(45)(092)Ferrari,_E. *** 629.114.6(45) *** 629.114.82(45)
[AN 3713245]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2018.
Yates, Brock (1933-2016)
Enzo Ferrari (magyar)
   Enzo Ferrari [elektronikus dok.] : a birodalom, és ami mögötte van / Brock Yates ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-733-5
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Ferrari S. p. A. (Modena)
Olaszország - gyáros - autósport - sportoló - gyártörténet - autógyártás - személygépkocsi - sportkocsi - 20. század - elektronikus dokumentum
658.1(45)(092)Ferrari,_E. *** 796.71(45)(092)Ferrari,_E. *** 629.114.6(45) *** 629.114.82(45)
[AN 3710047]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5860 /2018.
Dudás Katalin
   A szakszervezet szerepe a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzésében / [szerző Dudás Katalin] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2018. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80934-0-8 fűzött
Magyarország - szakszervezet - munkavédelem - munkajog - útmutató
331.105.44(439)(036) *** 331.45(439)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3711008]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2018.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2018 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon Okt. és Szolgáltató Kft., 2018. - 274, [1] p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2018. jan. 5. - Bibliogr.: p. [275].
ISBN 978-615-5640-23-0 fűzött : 7450,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3710152]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2018.
   Kábítószerügyi helyzetkép : Magyarország, 2017 / [közread. a Nemzeti Drog Fókuszpont]. - Budapest : Nemz. Drog Fókuszpont, 2017. - 58 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
Fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - 21. század - statisztikai adatközlés
364.272(439)"201"(083.41) *** 613.83(439)"201"(083.41)
[AN 3711049]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2018.
Kiss Sándor (1949-)
   Ördögtánc / Mammut & Művek Kiss Sándor ; [kiad. a Keresztény Alkotók Közössége Kek Egyesület. - [Káva] : Kek Egyes., [2017]. - 63 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8040-1 fűzött
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Budapest)
Budapest - elmegyógyintézet - betegápolás - elmegyógyászat - memoár
364.444.046.6(439-2Bp.)(0:82-94) *** 616.89(0:82-94) *** 616-083(0:82-94)
[AN 3711075]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5864 /2018.
   20 nyelvtanító alkalmazás / szerzők Polonyi Tünde [et al.] ; [közread. az] MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-318-701-2 fűzött
nyelvtanulás - számítógépes program
372.880 *** 681.3.01
[AN 3711475]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2018.
   25 esztendő : történeteink a pécsi TTK-ról / [szerk. Szabó Gabriella ..., Harka Éva] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Pécs : PTE TTK, 2017. - 117, [2] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-429-184-8 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar
Pécs - egyetem - természettudomány
378.65(439-2Pécs).096
[AN 3711426]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2018.
   Alma materünk, a jogi kar : ünnepi kiadvány a Pécsi Egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából / szerk. Csefkó Ferenc ; [kiad. A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány]. - Pécs : A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2017. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88755-4-9 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Pécs - egyetem - jogtudomány - memoár
378.634(439-2Pécs)(0:82-94) *** 378.4(439-2Pécs).096(0:82-94)
[AN 3711412]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2018.
Andrek Andrea
   Nagyszülő-füzet / Andrek Andrea, Léder László ; Szűcs Édua illusztrációival ; [... a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kész.]. - [Budapest] : Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, [2017]. - 22 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80790-0-6 fűzött
családi nevelés - nagyszülő
37.018.1 *** 316.37-055.53
[AN 3710401]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2018.
   Ballagás / [szerző, összeáll. Burgony Lilla]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, [2018]. - 64 p. ; 15 cm
Kötött
ISBN 978-963-08-1031-9 plüss
ballagás - magyar irodalom - világirodalom - ajándékkönyv - vers - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082)
[AN 3714120]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2018.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
A good enough parent (magyar)
   Az elég jó szülő : [könyv a gyereknevelésről] / Bruno Bettelheim ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2018, cop. 2015. - 509, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-261-2 kötött : 4900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3714275]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2018.
Boros Julianna (1982-)
   Egyéni utak, társadalmi helyzetek : cigány/roma felnőttek életútja egy kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében / Boros Julianna ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék. - Pécs : PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Int. Közösségi és Szociális Tanulmányok Tansz., 2017. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 978-963-429-147-3 kötött
Dél-dunántúli régió - magyarországi cigányok - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - pályaorientáció - ezredforduló - 21. század - szociológiai vizsgálat
37.048(=914.99)(439Dél-Dunántúl)"199/201" *** 376.6(439Dél-Dunántúl)"199/201" *** 316.347(=914.99)(439Dél-Dunántúl)"199/201" *** 376.7(=914.99)(439Dél-Dunántúl)"199/201"
[AN 3711430]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2018.
Csiha László (1939-)
   Tiszta öröm : Csiha László írásaiból / [... kiad. ... "Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek" (Gárdonyi) Alapítvány] ; [közread. a Bocskai István Gimnázium]. - Hajdúböszörmény : Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek (Gárdonyi) Alapítvány : Bocskai I. Gimn., [2017]. - 383 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0935-3 kötött
pedagógia
37
[AN 3710987]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2018.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk az akaratossággal? : pszichológiai útmutató, dacszelídítő mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018, cop. 2017. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5281-46-4 kötött : 2690,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3714136]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2018.
Kozák András
   A köznevelési törvény 2017/2018. tanévet meghatározó módosításai / szerző Kozák András. - Budapest : Inventum Tudástár és K., 2017. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80890-0-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - törvény - útmutató
37.014(439)(094)(036)
[AN 3710836]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2018.
   Segítenek a könyvek : kölcsönös ajánlások játék- és szabadidőszakos tanárjelöltek számára / [szerk. Gelencsér Kinga]. - Budapest : Új Helikon Bt., 2017. - 30 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80734-1-7 fűzött
játék - pedagógia - könyvismertetés
371.382(0:82-95) *** 37(0:82-95)
[AN 3710345]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2018.
   Sokszínű zenepedagógia : tanulmányok a zeneoktatás szerepéről, módszereiről és társadalmi hatásairól / szerk. Váradi Judit, Szűcs Tímea. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-675-6 fűzött
zeneoktatás - képességfejlesztés
372.878 *** 37.025
[AN 3711500]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2018.
   A szeretet öröksége : Boros Tanár Úr : Gabi bácsi, 1932-2016 / [szerk. Szilágyi Szabolcs]. - Nyírbátor : Magánkiad., 2017. - 297 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9918-2 kötött
Boros Gábor (1932-2016)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Boros_G.
[AN 3710334]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2018.
   University and universality : the place and the role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day : international university history conference : 12-13 October 2017, Pécs : conference volume / [ed. Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka]. - Pécs : Univ. Libr. of Pécs and Centre for Learning, 2017. - 394 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 16.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-191-6 fűzött
Európa - felsőoktatás - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
378(4)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3711419]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5878 /2018.
Borbély László (1968-)
Tények Magyarországról : magyar sport, sportoló magyarok (angol)
   Fact sheets on Hungary : Hungarian sport, Hungarians in sport / [text László Borbély] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 40 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-79-2 fűzött
Magyarország - sporttörténet - album
796(439)(091)
[AN 3714503]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2018.
Borbély László (1968-)
   Tények Magyarországról : magyar sport, sportoló magyarok / [szöveg Borbély László] ; [kiad. Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 40 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-71-6 fűzött
Magyarország - sporttörténet - album
796(439)(091)
[AN 3714493]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2018.
Hidasi Gergely
Szablyavívás (angol)
   Saber fencing : sport and martial art : practical curriculum from beginner to master level / Gergely Hidasi ; [publ. by A Szablya Iskolája Egyesület]. - Budapest : A Szablya Iskolája Egyes., 2017. - 252, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 978-963-12-8926-8 fűzött
kardvívás - szablya
796.865 *** 623.444.2
[AN 3711268]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2018.
   Hobbinyelvek : egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái : válogatás az Anyanyelvápolók Szövetsége 2017. évi pályamunkáiból / szerk. Balázs Géza, Minya Károly. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter Kft., 2017. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5735-05-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - hobbi - terminológia
379.82 *** 809.451.1-086.6
[AN 3710487]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2018.
   Játék és tudomány a Hetedhét Játékmúzeumban : válogatás a Moskovszky Éva emlékére rendezett konferenciák előadásaiból, 2012-2016 = Toys, games and professionals at the Hetedhét Toy Museum : selected presentations of the conferences held in memoriam Éva Moskovszky, 2012-2016 / [szerk. ... Lakat Erika, Nagy Veronika]. - Székesfehérvár : [Szt. István Kir. Múz.], 2017. - 319 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 54.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5413-24-7 fűzött
Magyarország - játék - társasjáték - játékpszichológia - játékszer - játékipar
793.7 *** 793/794 *** 688.72(439)(091) *** 159.922.7
[AN 3711172]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2018.
   "A játék királyi út" / [szerk. Györgyi Erzsébet] ; [közread. a] Kiss Áron Magyar Játék Társaság. - Budapest : Kiss Á. M. Játék Társ., 2017. - 430, [10] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8190-3 fűzött
játék - játékpszichológia - játékszer - játékipar
793/794.01 *** 159.922.7 *** 371.382 *** 688.72
[AN 3710934]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2018.
Jurek, Scott (1973-)
Eat & run (magyar)
   Futni, enni, élni / Scott Jurek, Steve Friedman ; ford. Lukács Laura. - [Budapest] : Park, 2018, cop. 2015. - 272, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-154-7 kötött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - vegetáriánus étrend - memoár - ételrecept
796.422.16(73)(092)Jurek,_S.(0:82-94) *** 641.564(083.12)
[AN 3714217]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2018.
Noma Hisashi (1909-1938)
Kendō tokuhon (magyar)
   Kendō tokuhon [elektronikus dok.] = Kendō tokuhon / Noma Hisashi ; ... ford. ... Vachter Ákos. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-474-159-6 (epub)
ISBN 978-963-474-178-7 (mobi)
kendo - elektronikus dokumentum
796.853.42
[AN 3710297]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2018.
Simonics Péter
   Szelek szárnyán : siklóernyőzés A-tól Z-ig : eszköz- és felszerelésismeret, aerodinamika, meteorológia, repüléstechnika, távrepülés, versenyzés / Simonics Péter. - [Budapest] : Libri, cop. 2017. - 350 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 348-349.
ISBN 978-963-433-243-5 kötött : 5999,- Ft
sárkányrepülés
797.553
[AN 3710476]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2018.
Szabó Judit
   Anya - nyelv - tudor : irodalmi és nyelvi játékok, fejtörők / Szabó Judit. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 52.)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-409-101-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvi játék
793.72/.73 *** 809.451.1-06
[AN 3710074]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5888 /2018.
   Art 20 : artem non odit nisi ignarus / [szerk. ... Radnai Éva] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar]. - Pécs : PTE MK, 2017. - [151] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-150-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3711409]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2018.
Balla András (1945-)
   Balla András / Fábián László ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 62. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-59-1 kötött
Balla András (1945-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Balla_A.
[AN 3711645]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2018.
Bors István (1938-2003)
   Mitikus képzetek : Bors István és Honty Márta emlékkiállításra : ... Budapest, 2018. február 6-tól március 25-ig / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [kiad. Rippl-Rónai Múzeum]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., [2017]. - 71 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7212-95-6 fűzött
Magyarország - szobrász - iparművész - képzőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Bors_I. *** 745(439)(092)Honty_M. *** 73/76(439)(092)Honty_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3710245]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2018.
Farkas, Charles (1926-)
   Drawings / Charles Farkas ; [text Éva Forgács]. - Budapest : Kyra, 2017. - [68] p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-0320-7 fűzött
Olaszország - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - rajz
741(45)(=945.11)(092)Farkas,_Ch.
[AN 3711273]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2018.
Gerzson Pál (1931-2008)
   Gerzson Pál : Vigadó, 2017. június 15 - 2017. július 31. / [a katalógust szerk. ... Feledy Balázs] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 110 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-615-5464-73-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gerzson_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3711440]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2018.
Geszler Mária (1941-)
   Női vonal / Geszler Mária Garzuly. - [Szombathely] : [Geszler M.], [2017]. - [119] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0329-0 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Geszler_M.
[AN 3710418]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2018.
Hoppál Mihály (1942-)
   Hét év, húsz festmény, 1963-1969 / Hoppál Mihály ; [... a bev. tanulmányt írta Szulovszky János]. - Budapest : Plusz Kv., 2017. - 22 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 5.
ISBN 978-963-8257-11-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hoppál_M.
[AN 3710343]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2018.
   Játssz velem a múzeumban! : foglalkoztató füzet óvodásoknak / [szerk. Birkás Babett, Shah Gabriella] ; [közread. a] Dornyai Béla Múzeum ... - Salgótarján : Dornyai B. Múz., 2017. - [24] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5284-12-0 fűzött
múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Salgótarján) *** 087.5
[AN 3711264]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2018.
   Kişisel alan : Macar Sanat Akademisinin Güzel Sanatlar Bölümünün sergisi : Macar Kültür Merkezi, 14. 09. 2017. - 12. 11. 2017. = Personal space : exhibition of the Secton of Fine Arts of the Hungarian Academy of Arts : Hungarian Cultural Center in Istanbul = Személyes tér : a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának kiállítása : Isztambuli Magyar Kulturális Központ / [kataloğu düzenledi, serginin küratörü ... Lajta Gábor]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 63 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5464-78-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(560-2Istanbul)
[AN 3711402]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2018.
Kluger Zoltán (1896-1977)
   Modernista nézet egy új földön : [... 2017. október 12-28. ...] = Modernist eye in a new land : [... 12-28 October, 2017] / Kluger Zoltán ; [... kurátora ... Guy Raz] ; [... szerk. ... Kaposi Dorka] ; [rend., közread. a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2017. - 43 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Izrael - Palesztina - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - cionizmus - 20. század - két világháború közötti időszak - szociofotó - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(569.4)(092)Kluger_Z. *** 308(569.4)"192/194"(084.12) *** 323.13(=924)(569.4)"193/194" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3710080]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2018.
László Gyula (1910-1998)
   Kőhalomtól Nagyváradig : Pesti Vigadó, 2017. február 6 - március 19. / László Gyula ; [összeáll. és szerk. ... László Zoltán] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
A bev., a képaláírások és az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-615-5464-67-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)László_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3711090]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2018.
Lukács László (1950-)
   A káli-medencei lakóház a Dunántúl népi építészetében = Das Wohnhaus des Káler beckens in Westungarns Volksarchitektur / Lukács László ; [rajzok ... Somogyi Győző, Szabóné Demény Monika]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 52.)
Bibliogr.: p. 303-318. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5413-17-9 kötött
Káli-medence - népi építészet - falusi ház
728.6(439Káli-medence) *** 72.031.4(439Káli-medence)
[AN 3711002]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2018.
Molnos Péter (1971-)
   Elveszett örökség : magyar műgyűjtők a 20. században / Molnos Péter ; [kiad. Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.]. - [Budapest] : Kieselbach, 2017. - 536 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5199-13-4 kötött
Magyarország - műgyűjtés - művelődéstörténet - 20. század - album
7.074(439)"19"(092) *** 930.85(439)"19"
[AN 3710094]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2018.
Muskovics Andrea Anna
   A hit és összefogás példája : a tárnokligeti kápolna és templom története / Muskovics Andrea Anna. - Tárnok : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Néprajzi és helytörténeti füzetek Tárnokról ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0524-9 fűzött
Tárnok - templom - építés
726.54(439-2Tárnok)
[AN 3710110]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2018.
Nagy Gábor Mihály (1955-)
   Nagámi / [... kiad. az Érdi Galéria]. - Érd : Érdi Galéria, 2017. - 16 p. : ill., színes ; 23 cm
Az Érden, 2017. okt. 3-21. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-9960-1 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Nagy_G._M. *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3711311]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2018.
Országos Érembiennále (21.) (2017) (Sopron)
   XXI. Országos Érembiennále : Sopron, Lábasház ..., 2017. június 18 - augusztus 6. = XXI. National Biennial of Medal Art : Sopron, Lábasház ..., 18 June - 6 August 2017 / [... kurátora ... Nemes András] ; [a katalógust összeáll. ... Tokai Gábor]. - [Sopron] : [Soproni Múz.], 2017. - 72 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Közread. Soproni Múzeum. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-80373-1-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - érem - 21. század - kiállítási katalógus
737.2(439)"201" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 3711295]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2018.
Pólya Tibor (1886-1937)
   Pólya Tibor. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2017. - 315 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A Szolnoki Művészetelep mesterei, ISSN 2560-2896)
Összeáll. Csiszár Róbert Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-87-0 kötött
Pólya Tibor (1886-1937)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Pólya_T.
[AN 3711201]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2018.
Sas Péter (1954-)
   Kós Károly / Sas Péter ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-65-2 kötött : 3400,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Erdély - Magyarország - építész - író - határon túli magyarság - 20. század
72(439)(092)Kós_K. *** 894.511(498)(092)Kós_K.
[AN 3711593]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2018.
Szelekovszky László
   Kastélyok és kúriák Békés megyében / Szelekovszky László ; [... kiad. "Mersz" Alapítvány]. - 3. kiad. - [Gyula] : "Mersz" Alapítvány, 2018. - 107 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-615-00-1531-6 kötött
Békés megye - kastély
728.82(439.175)
[AN 3714288]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2018.
Szemadám György (1947-)
   Szemadám : Műcsarnok, 2016. december 6 - 2017. január 8. / [kiad. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-5464-74-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szemadám_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3711394]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2018.
   Színerő : ... léptékváltás VII-VIII. : a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszék festészet program kurzusa, 2016-2017 = The power of colours : ... change of scale VII-VIII. : the painting program of University of Pécs Faculty of Music and Visual Arts Fine Arts Institute, Painting Department, 2016-2017 / [szerk. ... Ernszt András]. - Pécs : PTE MK Képzőműv. Int. Festészet Tansz., 2017. - [143] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-429-151-0 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század
75(439)"201"
[AN 3711393]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2018.
Virág Ágnes
   Forceville monomodális és multimodális metaforaelmélete / Virág Ágnes. Szó - kép : a vizuális metafora a kognitív nyelvészet perspektívájából / Jávor-Szelid Veronika. - Budapest : BME GTK Műsz. Ped. Tansz., 2017. - 41 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Képi Tanulás Műhelye füzetek, ISSN 2498-7441 ; 5.)
Bibliogr.: p. 38-41.
ISBN 978-963-313-254-8 fűzött
vizualitás - kognitív nyelvészet - metafora
7.017 *** 800.1 *** 165.194 *** 801.541.25
[AN 3710801]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5910 /2018.
McKagan, Duff (1964-)
It's so easy (magyar)
   It's so easy : ...és más hazugságok / Duff McKagan ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cser K., 2018. - 337, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-478-6 kötött : 4495,- Ft
McKagan, Duff (1964-)
Guns N' Roses (együttes)
Egyesült Államok - zenész - rockzenekar - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)McKagan,_D.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)Guns_N'_Roses
[AN 3714184]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5911 /2018.
   Irodalom és színház, avagy Irodalom-e még a dráma? : a Színházi Dramaturgok Céhe által szervezett azonos című konferencia szakmai kiadványa : Petőfi Irodalmi Múzeum, 2017. október 13-15. / [szerk. Orbán Eszter]. - Budapest : Dramaturgcéh, [2017]. - 77 p. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1190-5 fűzött
színházművészet - dramaturgia
792.01
[AN 3710117]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2018.
Moore, Roger (1927-2017)
À bientôt... (magyar)
   Viszlát.. / Roger Moore és Gareth Owen ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9140-7 kötött : 3200,- Ft
Moore, Roger (1927-2017)
Nagy-Britannia - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(410)(092)Moore,_R.(0:82-94)
[AN 3710683]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2018.
Pataki Éva (1954-)
   Aurora borealis / Pataki Éva, Mészáros Márta, Törőcsik Mari. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 245 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Aurora borealis - északi fény
ISBN 978-963-293-719-9 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - filmrendező - színész - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.1(439)(092)Mészáros_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3713293]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5914 /2018.
Fehér Krisztina (1980-)
   A nyelv grammatikája : a nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán / Fehér Krisztina. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 394 p. : ill. ; 24 cm. - (Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe ; 2.)
Bibliogr.: p. 361-394.
ISBN 978-963-318-643-5 fűzött
nyelvészet - nyelvfilozófia - kognitív nyelvészet - kognitív pszichológia - pszicholingvisztika
800.1 *** 165.194 *** 159.9
[AN 3711464]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2018.
Havas Ferenc (1948-)
   Válogatott tanulmányok : megjelent a szerző 70. születésnapja alkalmából / Havas Ferenc. - Budapest : ELTE BTK Finnugor Tansz., 2018. - 405 p. : ill. ; 25 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 21.)
Bibliogr.: p. 382-398.
ISBN 978-963-284-948-5 fűzött
nyelvészet - altaica - emlékkönyv
80 *** 809.44/.45
[AN 3710159]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2018.
   Hermeneutika és demokrácia : tanulmányok Fehér M. István tiszteletére / szerk. Nyirő Miklós. - Budapest : L'Harmattan : MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsop., 2017. - 277 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-186-0 fűzött : 2990,- Ft
hermeneutika - demokrácia - emlékkönyv
801.73 *** 316.257 *** 321.7
[AN 3710359]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2018.
Kerekes Barnabás
   Mondjuk helyesen! / Kerekes Barnabás, Kovács Zsuzsanna. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 47.)
ISBN 978-963-409-116-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - kiejtés - hangsúly
809.451.1-15 *** 809.451.1-06 *** 809.451.1-16
[AN 3710085]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2018.
Nagy György (1942-)
   Angol elöljárószavas kifejezések szótára : 2080 kifejezés angolul és magyarul példamondatokkal = Dictionary of English prepositional phrases : 2080 English and Hungarian expressions with sentences / Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 263 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-133-2 fűzött : 2490,- Ft
anglicizmus - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3710082]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2018.
   Tréfás népmesék és adomák : nyelvjárási olvasókönyv / ... szerk. Simonyi Zsigmond. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 92, [2] p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 12.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum Ny., 1902
ISBN 978-963-409-136-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - magyar néprajz - folklór - hasonmás kiadás
809.451.1-087 *** 398.2(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3710066]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2018.
Varga Katalin (1928-2011)
   Én, te, ő : kalandok a szófajok birodalmában / Varga Katalin ; [Görög Júlia rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 235, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-899-8 kötött : 3499,- Ft
magyar nyelv - anyanyelvi nevelés - szótan - gyermekkönyv
809.451.1-2(02.053.2) *** 372.46
[AN 3714161]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5921 /2018.
   Fantasztikus világok [elektronikus dok.] : társadalmi és politikai kérdések a képzelet világaiban / szerk. Tóth Csaba. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-060-2
filmesztétika - irodalomesztétika - politikai szociológia - elektronikus dokumentum - sci-fi
82.01-312.9 *** 791.43.01-312.9 *** 316.334.3
[AN 3709984]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2018.
   Fordítás, tolmácsolás, értelmezés / [szerk. Mikusi Balázs, Rózsafalvi Zsuzsanna, Sirató Ildikó]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2017. - 263 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279 ; 9.)
A Budapesten, 2016. nov. 24-én rendezett tudományos ülésszak szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-670-3 fűzött : 3900,- Ft
műfordítás - irodalomtudomány - filológia - fordítás
82.03 *** 82.01 *** 82.07
[AN 3711486]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2018.
McAlister, Caroline (1960-)
John Ronald's dragons (magyar)
   John Ronald sárkányai : J. R. R. Tolkien története / írta Caroline McAlister ; ill. Eliza Wheeler ; [ford. Uzseka Norbert]. - Budapest : Studium Plusz, 2017. - [46] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. [46].
ISBN 978-615-5781-06-3 kötött : 3499,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Nagy-Britannia - író - amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - 20. század - mese - képeskönyv
820(092)Tolkien,_J._R._R.(0:82-34) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3709932]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2018.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - 11. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2018. - 193 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-963-349-208-6 fűzött : 2700,- Ft
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 3714413]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2018.
Szlukovényi Katalin (1977-)
   Kétkedők : irónia, önirónia és humor a huszadik századi zsidó amerikai prózában / Szlukovényi Katalin. - Budapest : Ráció, 2017. - 299 p. : ill. ; 20 cm. - (Modern filológiai füzetek, ISSN 0076-9967 ; 64.)
Bibliogr.: p. 281-294.
ISBN 978-615-5675-14-0 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - zsidóság - identitás - irónia - 20. század - próza
820(73)(091)-3"19" *** 316.63(=924)(73) *** 82.01-7 *** 159.942.32
[AN 3710958]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2018.
   Verskultúrák : a líraelmélet perspektívái / szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lénárt Tamás. - Budapest : Ráció, 2017. - 567 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-08-9 fűzött : 4125,- Ft
költészet - műfajelmélet - világirodalom története - magyar irodalom története - verstan - műelemzés
82.01-1 *** 82(091)-1 *** 894.511(091)-1
[AN 3710781]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5927 /2018.
   "folyékony szobor vagy szilárd szökőkút" : tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról / szerk. Buda Attila, Palkó Gábor, Pataky Adrienn. - Budapest : PIM, 2017. - 579 p. : ill. ; 20 cm. - (PIM studiolo, ISSN 2064-7581)
A Budapesten, 2016. szept. 29-30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-17-4 fűzött : 3000,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - magyar irodalom története - író - irodalmi élet - 20. század
894.511(092)Nemes_Nagy_Á. *** 894.511(091)"19"
[AN 3710974]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2018.
   Nyugvó energia : az Alföld Stúdió antológiája / szerk. Fodor Péter és Lapis József. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2018. - 244 p. ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0568-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - kritika - 19. század - 20. század - 21. század
894.511(091)"18/201"
[AN 3710653]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2018.
   Tükör és kancsó : képeskönyv Szabó Magda születésének századik évfordulójára, a Petőfi Irodalmi Múzeum Annyi titkom maradt... című kiállítása alapján / összeáll. Borbás Andrea, Kiss Borbála. - [Budapest] : PIM, 2017. - 103 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A kiállítást Budapesten, 2017. jún. 20 - 2018. aug. 12. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5517-20-4 fűzött
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
894.511(092)Szabó_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3711244]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5930 /2018.
Ahern, Cecelia (1981-)
Perfect (magyar)
   A tökéletes [elektronikus dok.] / Cecelia Ahern. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Bottka Sándor Mátyás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-707-6
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3709996]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2018.
Andre, Bella
Come a little bit closer (magyar)
   Te vagy az egyetlen / Bella Andre ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8961-9 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710852]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-705-1 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3714406]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2018.
Bale, Tom (1966-)
See how they run (magyar)
   Kapd el, ha tudod / Tom Bale ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-41-3 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 97861515676055)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3710855]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2018.
Beckett, Tina
Her playboy's secret (magyar)
   Micsoda kihívás! / Tina Beckett ; [... ford. Fekete Ádám]. Dr. Rosszfiú és az árvák / Amy Ruttan ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 572-573.)
Egys. cím: Her playboy's secret. Melting the ice queen's heart
ISBN 978-963-448-188-1 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3710055]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2018.
Brooks, Pamela (1966-)
Her real family Christmas (magyar)
   Az első karácsonyunk / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Gábor]. Céges buli / Lucy King ; [... ford. Kovács Ágnes]. Más ez a karácsony / Cara Colter ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 42.)
Egys. cím: Her real family Christmas. The party starts at midnight. Meet me under the mistletoe
ISBN 978-963-448-219-2 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3709953]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2018.
Carr, Caleb (1955-)
The alienist (magyar)
   A halál angyala / Caleb Carr ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-386-9 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3710851]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2018.
Carter, Chris (1965-)
The death sculptor (magyar)
   A halál szobrásza / Chris Carter ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 365 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-094-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3711245]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2018.
Chance, Rebecca
Bad sisters (magyar)
   Luxus és könny [elektronikus dok.] / Rebecca Chance. - Szöveg (epub : 947 KB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-739-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3710051]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2018.
Child, Maureen (1951-)
The lone star Cinderella (magyar)
   Ki beszél itt szerelemről? / Maureen Child ; [... ford. Kiss Gábor]. Viharos találkozás / Heather MacAllister ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 325-326.)
Egys. cím: The lone star Cinderella. Taken by storm
ISBN 978-963-448-186-7 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10.01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709974]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2018.
Clark, Mary Higgins (1931-)
The sleeping beauty killer (magyar)
   A Csipkerózsika-gyilkosság / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-86-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3710762]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2018.
Coelho, Paulo (1947-)
O monte cinco (magyar)
   Az ötödik hegy [elektronikus dok.] / Paulo Coelho. - Szöveg (epub : 714 KB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Viktória. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-708-3
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3709803]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2018.
Cole, Kresley
Shadow's claim (magyar)
   Árnyak hercege [elektronikus dok.] : Halhatatlanok alkonyat után 13. : Dacianók 1. / Kresley Cole. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, [2017], cop. 2016
Ford. Goitein Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-668-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3709847]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2018.
Conrad, Joseph (1857-1924)
To-morrow (magyar)
   To-morrow = Holnap / Joseph Conrad ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 96 p. ; 21 cm. - (Angol - magyar kétnyelvű klasszikusok)
ISBN 978-963-09-8865-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-32.02=945.11
[AN 3711660]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2018.
Cox, Maggie
A taste of sin (magyar)
   A Temze-parti ház / Maggie Cox ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 629.)
ISBN 978-963-448-182-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709896]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2018.
Crews, Caitlin
At the count's bidding (magyar)
   Rabszolgám leszel! / Caitlin Crews ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 628.)
ISBN 978-963-448-184-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709897]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2018.
Crownover, Jay
Better when he's brave (magyar)
   Az igazság bajnoka : Welcome to the point / Jay Crownover ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 368 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-448-196-6 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709814]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2018.
Crownover, Jay
Jet (magyar)
   Jet : Marked Men-sorozat 2. / Jay Crownover ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 365 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-904-2 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710637]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2018.
Cullinan, Thomas P. (1919-1995)
The beguiled (magyar)
   Csábítás [elektronikus dok.] / Thomas Cullinan. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Szieberth Ádám. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-706-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3709652]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2018.
Day, Sylvia
One with you (magyar)
   Eggyé válva [elektronikus dok.] / Sylvia Day. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Goitein Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-728-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709701]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2018.
Day, Sylvia
Seven years to sin (magyar)
   Hét év vágyakozás [elektronikus dok.] / Sylvia Day ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149039. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-31-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709629]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2018.
Day, Sylvia
The stranger I married (magyar)
   Idegen a férjem [elektronikus dok.] / Sylvia Day ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149038. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-33-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709624]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2018.
Diamond, Katerina
The secret (magyar)
   A titok / Katerina Diamond ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 287, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-090-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3711260]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2018.
Dunant, Sarah (1950-)
In the name of the family (magyar)
   A Borgiák végzete [elektronikus dok.] / Sarah Dunant. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Goitein Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-685-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3709740]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2018.
Fajardie, Frédéric H. (1947-2008)
Clause de style (magyar)
   Így jár minden politikus bűnöző! [elektronikus dok.] : clause de style / Frédéric H. Fajardie. - Szöveg (epub : 745 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Bayer Antal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-064-0
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3709972]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2018.
Fallon, Jane (1960-)
Getting rid of Matthew (magyar)
   Szabadulj meg a pasidtól! / Jane Fallon ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-30-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3711595]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2018.
Ferrante, Elena (1943-)
La figlia oscura (magyar)
   Nő a sötétben / Elena Ferrante ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : Park, 2018. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-405-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3713942]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2018.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
I'd die for you and other lost stories (magyar)
   Meghalnék érted és más elveszett történetek / F. Scott Fitzgerald ; [... közread., az előszót és a jegyzeteket írta Anne Margaret Daniel] ; [ford. és a jegyzeteket ... átd. Dunajcsik Mátyás]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 634, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-681-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3713505]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2018.
Fitzsimmons, Matthew
The short drop (magyar)
   Rövid esés / Matthew Fitzsimmons ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 439 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-172-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3710862]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2018.
Flynn, Christine
Four days, five nights (magyar)
   Felhők fölött / Christine Flynn ; [... ford. Mészáros Éva]. Fordulj vissza! / Marilyn Pappano ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Kármentő / Patricia Kay ; [... ford. Csató Gabriella]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 53.)
Egys. cím: Four days, five nights. The trouble with Josh. Secrets of a small town
ISBN 978-963-448-221-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709998]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2018.
Frost, Mark (1953-)
Twin Peaks (magyar)
   Twin Peaks [elektronikus dok.] : az utolsó dosszié / Mark Frost. - Szöveg (epub : 5 MB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-734-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3710021]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El coronel no tiene quien le escriba (magyar)
   Az ezredes úrnak nincs, aki írjon / Gabriel García Márquez ; [ford. Hargitai György]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1972. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3620-4 kötött : 2299,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3713999]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Doce cuentos peregrinos (magyar)
   Tizenkét vándor novella / Gabriel García Márquez. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1998. - 196, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3430-9 kötött : 3290,- Ft
kolumbiai irodalom - elbeszélés
860-32(861)=945.11
[AN 3713994]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El general en su laberinto (magyar)
   A tábornok útvesztője / Gabriel García Márquez ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1992. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3619-8 kötött : 3699,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3714008]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
La hojarasca (magyar)
   Söpredék / Gabriel García Márquez ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1975. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3618-1 kötött : 2699,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3714004]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Relato de un náufrago (magyar)
   Egy hajótörött története .. / Gabriel García Márquez ; [ford. Xantus Judit]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1996. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3623-5 kötött : 2699,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3713887]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2018.
Gibson, Rachel (1961-)
Nothing but trouble (magyar)
   Csak a baj [elektronikus dok.] : Hokis sorozat 5. / Rachel Gibson. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Szieberth Ádám. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149058. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-678-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709755]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2018.
Green, Abby
The bride Fonseca needs (magyar)
   És a mese valósággá válik.. / Abby Green ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 642.)
ISBN 978-963-448-205-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3709851]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2018.
Green, Abby
Fonseca's fury (magyar)
   A dzsungel veszélyes hely / Abby Green ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 640.)
ISBN 978-963-448-180-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3709845]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2018.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Die schönsten Märchen der Brüder Grimm (magyar)
   A Grimm fivérek legszebb meséi / [ill. Dorothea Desmarowitz ..., Bernhard Oberdieck ..., Ulrike Holzwarth ...]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2017. - 319 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 978-963-289-383-9 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3713617]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2018.
Harper, Fiona (1968-)
Invitation to the boss's ball (magyar)
   Tigris vagy medúza? / Fiona Harper ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 632.)
ISBN 978-963-448-209-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3709969]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2018.
Harris, Lynn Raye
A façade to shatter (magyar)
   Mondd ki az igent! / Lynn Raye Harris ; [... ford. Bosnyák Edit]. Végy egy extra adag szerelmet / Nina Harrington ; [... ford. Hámori Iván]. Tündérpor / Nina Harrington ; [... ford. Márnay Sára]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 84.)
Egys. cím: A façade to shatter. The secret ingredient. Who's afraid of the big bad boss?
ISBN 978-963-448-215-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3709999]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2018.
Hauptmann, Gerhart (1862-1946)
Der Biberpelz (magyar)
   A bunda [elektronikus dok.] : tolvajkomédia négy felvonásban / Gerhart Hauptmann ; ford. Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 215 KB) (mobi : 634 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-147-3 (epub)
ISBN 978-963-474-148-0 (mobi)
német irodalom - bohózat - elektronikus dokumentum
830-22=945.11
[AN 3710387]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2018.
Hayward, Jennifer
The divorce party (magyar)
   Barbadosi koktél / Jennifer Hayward ; [... ford. Oláh Adrián]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 631.)
ISBN 978-963-448-119-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3709961]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2018.
Hayward, Jennifer
Reunited for the billionaire's legacy (magyar)
   Leendő exférjem / Jennifer Hayward ; [... ford. Eötvös Anna]. Ki mit főz, egye is meg / Caroline Anderson ; [... ford. Gaáli István]. Álnéven Vegasban / Jennifer Faye ; [... ford. Eötvös Anna]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 15.)
Egys. cím: Reunited for the billionaire's legacy. The return of the rebel. Best friend to wife and mother?
ISBN 978-963-448-192-8 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3710020]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2018.
Higgins, Kristan (1965-)
The best man (magyar)
   Esküvő újratöltve / Kristan Higgins ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 373 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-128-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3711252]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2018.
Hilton, L. S. (1974-)
Domina (magyar)
   Domina [elektronikus dok.] / L. S. Hilton. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Ford. Papolczy Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149068. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-710-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3709842]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2018.
   Hull a pelyhes. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 25.)
Tart.: Apa karácsonyra / Cathy Williams ; [... ford. Kis Z. Margit]. Karácsonyesti csók / Samantha Day ; [... ford. Gantner Teréz]. Égből pottyant örökség / Amanda Browning ; [... ford. Csató Gabriella]. - Egys. cím: There must be love ; A daughter for Christmas ; The Christmas seduction
ISBN 978-963-448-222-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709922]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2018.
James, E. L. (1963-)
Darker (magyar)
   Sötét : a sötét ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Bikics Milán]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 693 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-300-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3711151]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2018.
Jordan, Hillary (1963-)
Mudbound (magyar)
   Mudbound : sárfészek / Hillary Jordan ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-762-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3711622]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2018.
Kafka, Franz (1883-1924)
Das Schloss (magyar)
   A kastély / Franz Kafka ; [ford. Rónay György]. - Budapest : Magvető, 2018. - 465, [4] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 6.)
ISBN 978-963-14-3653-2 fűzött : 2499,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 3713968]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2018.
Kendrick, Sharon
Christmas in Da Conti's bed (magyar)
   Érzéki angyal / Sharon Kendrick ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 644.)
ISBN 978-963-448-226-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3709858]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2018.
Kendrick, Sharon
A whisper of disgrace (magyar)
   Botrány a Riviérán / Sharon Kendrick ; [... ford. Bosnyák Edit]. Tea és női szeszély / Nina Harrington ; [... ford. Párkányi Marcella]. Megrögzött szinglik / Jennifer Faye ; [... ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 83.)
Egys. cím: A whisper of disgrace. Trouble on her doorstep. Best man for the bridesmaid
ISBN 978-963-448-167-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3709987]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2018.
Kennedy, Elle (1979-)
The deal (magyar)
   The deal : az üzlet / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 437 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-776-5 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3714548]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2018.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Unleash the night (magyar)
   Szenvedélyes éjszakák [elektronikus dok.] / Sherrilyn Kenyon ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 845 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017. - (Sötét vágyak vadásza ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-705-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709731]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2018.
Kubica, Mary
Don't you cry (magyar)
   Ne sírj, kislány! / Mary Kubica ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 352 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-200-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3709944]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2018.
Läckberg, Camilla (1974-)
Häxan (magyar)
   A boszorkány / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 589 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-554-5 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3711178]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2018.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Kejsarn av Portugallien (magyar)
   A császár [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 574 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-151-0 (epub)
ISBN 978-963-474-152-7 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3710427]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2018.
Lane, Soraya
Rodeo daddy (magyar)
   Anyuka kerestetik! / Soraya Lane ; [... ford. Bakay Dóra]. Őszi szonáta / Marie Ferrarella ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 311-312.)
Egys. cím: Rodeo daddy. Father most wanted
ISBN 978-963-448-217-8 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RDS : 10,01 EIR
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709963]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2018.
Laurens, Stephanie (1953-)
A match for Marcus Cynster (magyar)
   Marcus titka : Cynster-történetek / Stephanie Laurens ; [... ford. Tóth Enikő]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 431 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-211-6 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3709823]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2018.
Leclaire, Day (1956-)
   Ámor Bizottság / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 24.)
Tart.: Leomló falakÞ; Hiába futsz előlemÞ; Tűz és víz. - Egys. cím: The provocative proposal ; The whirlwind wedding ; The baby bombshell
ISBN 978-963-448-171-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709909]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2018.
Lowe, Fiona
Unlocking her surgeon's heart (magyar)
   Kockára tett szív / Fiona Lowe ; [... ford. Gaáli István]. Az utolsó kiküldetés / Nina Harrington ; [... ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 570-571.)
Egys. cím: Unlocking her surgeon's heart. Hired, sassy assistant
ISBN 978-963-448-165-2 fűzött : 1399,- Fz : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3710060]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2018.
Lucas, Jennie
Dealing her final card (magyar)
   Kártyán nyert szerelem / Jennie Lucas ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 641.)
ISBN 978-963-448-203-1 fűzött : 699,- Ft : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709849]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2018.
Lucas, Jennie
A reputation for revenge (magyar)
   Ellenségem ellensége / Jennie Lucas ; [... ford. Oláh Adrián]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 643.)
ISBN 978-963-448-224-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709856]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
Throne of glass (magyar)
   Throne of glass : üvegtrón / Sarah J. Maas ; [ford. Varga Csaba]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 543 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-180-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3714572]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2018.
MacDonald, Patricia (1949-)
Sisters (magyar)
   A, mint alibi / Patricia MacDonald ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-57-4 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3711528]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2018.
MacMeans, Donna
The whisky laird's bed (magyar)
   Mámoros ölelés / Donna MacMeans ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 247 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-132-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3711247]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2018.
March, Meghan
Dirty billionaire (magyar)
   Vágy és hatalom [elektronikus dok.] / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149041. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-25-3
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3709639]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2018.
Marshall, Lynne
A doctor for keeps (magyar)
   Egy lány hazatér / Lynne Marshall ; [... ford. Kiss Gábor]. Lakótárs extrákkal / Melanie Milburne ; [... ford. Kiss Gábor]. Tisztán baráti alapon / Lucy Clark ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 56.)
Egys. cím: A doctor for keeps. Their most forbidden fling. Resisting the new doc in town
ISBN 978-963-448-169-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3710016]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2018.
Matthews, Jason (1951-)
Palace of treason (magyar)
   Az árulás palotája : [a Vörös veréb folytatása] / Jason Matthews ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2017. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-401-9 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3711652]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2018.
Meier, Susan (1956-)
The twelve dates of Christmas (magyar)
   Tizenkét randevú / Susan Meier ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 634.)
ISBN 978-963-448-230-7 fűzött : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709981]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2018.
Newman, Stella
Seven steps to happiness (magyar)
   Hét lépés a boldogsághoz / Stella Newman ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 455 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-092-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3710982]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2018.
O'Leary, John (1977-)
On fire (magyar)
   Tűzben égve : [7 lépésben a reményekkel és lehetőségekkel teli életért] / John O'Leary ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 261 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9141-4)
égési sérülés - gyógyulás - amerikai angol irodalom - memoár
820-31(73)=945.11 *** 616-001.17(0:82-94) *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3711467]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2018.
Olfers, Sibylle von (1881-1916)
Etwas von den Wurzelkindern (magyar)
   Mese a virággyermekekről / Sibylle von Olfers ; [ford. Treiber Gabriella]. - Budapest : Zengőkert Kv. : Balog Mix Stúdió, 2017. - [23] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-00-0765-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3710351]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2018.
Page, Amber
All's fair in lust & war (magyar)
   Győzzön a jobbik! / Amber Page ; [... ford. Csató Gabriella]. Forró téli éjszakák / Melanie Milburne ; [... ford. Márnay Sára]. Kastély Burgundiában / Sara Craven ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 84.)
Egys. cím: All's fair in lust & war. Inherited by her enemy. At no man's command
ISBN 978-963-448-232-1 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3709941]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2018.
Perry, J. L.
Bastard (magyar)
   Rohadék : "rohadéknak születtem, és rohadékként halok meg" / J. L. Perry ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-05-5 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3710848]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
Small great things (magyar)
   Apró csodák [elektronikus dok.] / Jodi Picoult ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-704-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3709921]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2018.
Pinborough, Sarah (1972-)
13 minutes (magyar)
   13 perc / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 367 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5759-00-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3711282]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2018.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, 2017. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-887-5 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3714160]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2018.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2018, cop. 2013. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-057-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3714123]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2018.
Rae, Jennifer
Confessions of a bad bridesmaid (magyar)
   Túl szőke, túl csábító! / Jennifer Rae ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 639.)
ISBN 978-963-448-178-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3709843]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2018.
Rayven, Leisa
Bad Romeo (magyar)
   Hitvány Rómeó : [Starcrossed-sorozat első könyv] / Leisa Rayven ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Libri, 2018. - 497 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-997-7 fűzött : 3599,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3711241]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2018.
Reynolds, Aurora Rose
Until Trevor (magyar)
   Trevor előtt / Aurora Rose Reynolds ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-33-8 fűzött : 3590,- Ft
 (hibás ISBN 97861556766338)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710861]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2018.
Roberts, Alison (1956-)
Always the hero (magyar)
   A földrengés hőse / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. Bérbe vett barátnő / Joanna Neil ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 574-575.)
Egys. cím: Always the hero. Temptation in paradise
ISBN 978-963-448-213-0 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3710050]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2018.
Roberts, Alison (1956-)
The maverick millionaire (magyar)
   A hurrikán ajándéka / Alison Roberts ; [... ford. Zimányi Diána]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 630.)
ISBN 978-963-448-207-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3709889]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Apprentice in death (magyar)
   Halálos növendék / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-438-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3710648]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2018.
Roy, Arundhati (1961-)
The god of small things (magyar)
   Az apró dolgok istene / Arundhati Roy ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 469, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-879-7 kötött : 3499,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 3714365]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2018.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi [elektronikus dok.] / Felix Salten ; ford. Fenyő László. - Szöveg (epub : 568 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-162-6 (epub)
ISBN 978-963-474-163-3 (mobi)
osztrák irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3710289]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2018.
Santopolo, Jill
The light we lost (magyar)
   A fény, amit elvesztettünk / Jill Santopolo ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-62-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3710858]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2018.
Shirreff, Richard (1955-)
2017 war with Russia (magyar)
   2017: háború Oroszországgal [elektronikus dok.] : sürgető figyelmeztetés egy magas rangú katonai vezetőtől / Richard Shirreff. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149057. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-663-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3709743]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2018.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest lie (magyar)
   Éjsötét lelkek : Az alvilág urai 6. / Gena Showalter ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 491 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-003-5 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3711279]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2018.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest secret (magyar)
   Éjsötét titkok : Az alvilág urai 7. / Gena Showalter ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 486 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-004-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3711293]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2018.
Silva, Daniel (1960-)
The black widow (magyar)
   A fekete özvegy : a Moszad ügynöke és az időzített bomba / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 496 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-176-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3709949]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2018.
Stevens, Chevy (1973-)
Never knowing (magyar)
   Végzetes örökség [elektronikus dok.] / Chevy Stevens ; ford. Harci Andor. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149105. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-20-5
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3710205]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2018.
Thompson, Nancy Robards (1964-)
A celebration Christmas (magyar)
   Boldogság családi csomagolásban / Nancy Robards Thompson ; [... ford. Kiss Gábor]. Egy tökéletes karácsony / Jules Bennett ; [... ford. Szabó Júlia]. Szeret, nem szeret, szívből, igazán.. / Cindy Kirk ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 57.)
Egys. cím: A celebration Christmas. Dr. Daddy's perfect Christmas. One night with the doctor
ISBN 978-963-448-236-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710010]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2018.
Tidbeck, Karin (1977-)
Amatka (magyar)
   Amatka [elektronikus dok.] / Karin Tidbeck. - Szöveg (epub : 975 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Babits Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-732-8
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3709913]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die klasse Klassenfahrt (magyar)
   Berci és a kalandos osztálykirándulás / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 86, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-175-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3714175]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die unter/überirdischen Kicker (magyar)
   Berci és az elképesztően jó focimeccs / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-312-7 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3714171]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2018.
Tóibín, Colm (1955-)
Brooklyn (magyar)
   Brooklyn / Colm Tóibín ; ford. Greskovits Endre. - Budapest : Park, 2018, cop. 2016. - 308, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-266-7 kötött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3714281]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2018.
Toro, Guillermo del (1964-)
The shape of water (magyar)
   A víz érintése / Guillermo del Toro és Daniel Kraus ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 361 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-804-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3711604]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2018.
   Tündöklő karácsony : két történet egy kötetben. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 352 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Karácsonyi babaház / Nora Roberts ; [... ford. Erdeős Zsuzsanna]. Majd ha piros hó esik / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - Egys. cím: Rainy day kisses ; Home for Christmas
ISBN 978-963-448-198-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3710107]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2018.
Tuuri, Antti (1944-)
Talvisota (magyar)
   A téli háború [elektronikus dok.] / Antti Tuuri ; ford. Huotari Olga. - Szöveg (epub : 969 KB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-741-0
finn irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.541-311.6=945.11
[AN 3710035]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; [ford. Passuth László] ; [... ill. Kass János]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2018. - 377, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-203-1 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3714410]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2018.
Wallace, Barbara (1964-)
The man behind the mask (magyar)
   A tengerszemű lány / Barbara Wallace ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 627.)
ISBN 978-963-448-163-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709899]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2018.
Watt, Erin
Broken prince (magyar)
   Megtört herceg : a Royal család 2. / Erin Watt. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 344, [7] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-246-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3714542]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2018.
Watt, Erin
Paper princess (magyar)
   Papír hercegnő : A Royal család 1. / Erin Watt. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-149-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3714535]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Lost in the storm (magyar)
   Cica az erdőben / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-103-9 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3714551]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2018.
Webber, Meredith
Date with a surgeon prince (magyar)
   Szokatlan jegyesség / Meredith Webber ; [... ford. Gaáli István]. Az olasz szomszéd / Fiona Lowe ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 576-577.)
Egys. cím: Date with a surgeon prince. A daddy for baby Zoe?
ISBN 978-963-448-234-5 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3710046]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2018.
Wiggs, Susan (1958-)
The apple orchard (magyar)
   Megtalált álmok / Susan Wiggs ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : HarperCollins, 2017. - 432 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-073-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3709808]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2018.
Williams, Cathy
To sin with the tycoon (magyar)
   Feketén, két cukorral / Cathy Williams ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 637.)
ISBN 978-963-448-157-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3709836]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2018.
Wilson, Scarlet
The prince she never forgot (magyar)
   Szilveszteri csók / Scarlet Wilson ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 633.)
ISBN 978-963-448-228-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3709976]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2018.
Winman, Sarah (1964-)
Tin man (magyar)
   Bádogember / Sarah Winman ; [ford. Békési József]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-94-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3710733]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2018.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : gnomi (magyar)
   Mesél az erdő a törpékről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-403-455-1 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3710313]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2018.
Wood, Joss
More than a fling? (magyar)
   Nyerő ajánlat / Joss Wood ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 638.)
ISBN 978-963-448-159-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(680)=945.11
[AN 3709839]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2018.
Yates, Maisey
His ring is not enough (magyar)
   B terv / Maisey Yates ; [... ford. Márnay Sára]. Egyéjszakás kaland / Mira Lyn Kelly ; [... ford. Szabó Júlia]. Felejtsd el Párizst! / Abby Green ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2017. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 83.)
Egys. cím: His ring is not enough. Forgiven but not forgotten. Waking up pregnant
ISBN 978-963-448-190-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3709928]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6045 /2018.
Baksay Sándor (1832-1915)
   Csurgói novellák / Baksay Sándor ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2017. - 132 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-615-80837-0-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3710440]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2018.
Bakti Viktor (1985-)
   Integrálva / Bakti Viktor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 445, [3] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-194-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3710765]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2018.
Baráth Viktória
   A főnök [elektronikus dok.] / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-84-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3710259]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2018.
Bartis Attila (1968-)
   A kéklő pára : novellák, 1995-1998, 2006 / Bartis Attila. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018. - 108, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2580-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3714092]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Te is voltál kicsi, dédmama? / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, 2018. - [72] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-415-919-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3714165]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Te is voltál kicsi, dédpapa? / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, 2018. - [72] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-415-920-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3714166]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2018.
Bencze Blanka (1999-)
   Pulcsiban alszom / Bencze Blanka. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 303 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-475-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3711613]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2018.
Benedikty Béla (1943-)
   Názáreti [elektronikus dok.] / Benedikty Béla. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, [2017], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-647-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3710009]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2018.
Benina (1982-)
   Mindig és soha : A túlélés szabályai 1. / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 416, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-291-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3710778]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2018.
Berek Edit (1987-)
   Pokoltúra [elektronikus dok.] / Berek Edit. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149085. - Működési követelmények : Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-730-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3710002]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a cirkuszban / Berg Judit ; Agócs Írisz rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 55 p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-410-363-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3713410]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a hátizsákban / Berg Judit ; Agócs Írisz rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 54, [2] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-410-365-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3713408]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a városban / Berg Judit ; Agócs Írisz rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-410-364-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3713416]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2018.
Bessenyei Gábor (1985-)
   A háború lelke : Az Olimposz legyőzése 3. / Bessenyei Gábor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 418, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-267-1 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3710772]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2017-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Liliom és vér. - 2. jav. utánny. - 2018, cop. 2015. - 341 p.
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-293-237-8 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3713594] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az utolsó tartományúrig. - 2. utánny. - 2018, cop. 2016. - 380 p.
Bibliogr.: p. 371-375.
ISBN 978-963-293-545-4 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3713596] MARC

ANSEL
UTF-86060 /2018.
Bloom, Lylia (1984-)
   Ne mondd, hogy szeretsz / Lylia Bloom. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 254, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-170-4 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3710776]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2018.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királylány születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - [36] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-51-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3713303]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2018.
Bradányi Iván (1930-)
   Sapkám van már süvegem még nincsen : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2018. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-92-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3710405]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-37-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3709578]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149036. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-20-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709611]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2018.
   A Bükk csavargó útjain : versek és fényképek / [szerk. és az előszót írta Lisztóczky László] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2017. - 107, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9817-76-0 kötött
Bükki nemzeti park - magyar irodalom - vers - antológia - fényképalbum
894.511-14(082) *** 502.4(439)Bükki_nemzeti_park(084.12)
[AN 3711411]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2018.
Csabai Márk (1985-)
   Egy csibész naplója : a nő bajjal jár / Csabai Márk. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-33-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3711437]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2018.
Czakó Andrea, B.
   Hervadhatatlan [elektronikus dok.] / B. Czakó Andrea. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-10-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3710212]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2018.
Dumas, Dee
   Tiltott vágy [elektronikus dok.] : a misztikus Kelet és a szenvedélyes Nyugat találkozása / Dee Dumas. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-23-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3710249]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2018.
Dunajcsik Mátyás (1983-)
   A szemüveges szirén / Dunajcsik Mátyás ; Gilicze Gergő rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2018, cop. 2016. - 103, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5591-44-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3714131]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2018.
Ecsédi Orsolya
   Egy rendbontó vírus kalandjai : Cirrus a tűzfalon / Ecsédi Orsolya ; [az illusztrációkat ... kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 191, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-257-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3711147]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2018.
   Az első : [tizenöt író, tizennégy történet arról, amiből csak egy lehet] / [szerk. Nagy Boldizsár]. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2018, cop. 2017. - 216, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-346-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - nemi élet - serdülőkor - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 613.88-053.6(0:82-32)
[AN 3713588]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2018. - 406, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-333-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713906]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2018.
Fire, Rona
   Vörös glória [elektronikus dok.] : egy valódi örömlány felemelkedése / Rona Fire. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-02-1
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3710220]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2018.
Fohn János (1922-)
   Emlékeim / Fohn János. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 285 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-49-1 kötött
Fohn János (1922-)
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94
[AN 3710208]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2018.
Gaál Antal (1948-)
   Kukaczos almák : verseskönyv / Gaál Antal ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2018. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89764-5-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3710885]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2018.
Gálik Margit
   Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack : vidám verses mesék gyerekeknek / írta Gálik Margit ; rajz. Szabó István Attila. - [Nyíregyháza] : Gálik M., [2017]. - [2], 32 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0407-5 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3710282]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2018.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 70, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-890-5 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3713417]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2018.
Gerencsér János
   Kósza utak legendája [elektronikus dok.] : kalászkirály / Gerencsér János. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-059-6
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3709965]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2018.
Giovannini Kornél (1940-)
   A tizennyolcadik : Kórszerű Színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-28-3 fűzött
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3710349]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2018.
Gombos Tünde
   Pataki Emma naplója [elektronikus dok.] : amikor szemberohan az élet / Gombos Tünde. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149102. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-22-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3710196]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2005. - 364, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3681-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713582]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2006. - 206, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3668-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3713580]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2018.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvarratlan szálak / Anne L. Green. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 517, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-40-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3714369]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2018.
Green, Anne L. (1982-)
   A remény hajnala / Anne L. Green. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 420, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-18-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3714373]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2018.
Green, Anne L. (1982-)
   A remény hajnala [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-21-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3710256]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2018.
Güzelik, Nasira
   Hatalom és szenvedély : Szulejmán asszonya 3. / Nasira Güzelik. - [Budapest] : Libri, 2017. - 215, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-989-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3711242]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2018.
Gyarmati László, b. (1953-)
   Csőre töltött álom : összes művek I. : [válogatott versek és vers szerű képződmények, képversek és "képtelen" versek] / b. Gyarmati László ; [... illusztrációkat Nagy Éva kész.] ; [... megj. a Hé! Siófok-térségi Helyi Érték Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Egyesület kiadásában]. - [Siófok] : Hé! Siófok-térségi Helyi Érték Kult., Idegenforgalmi és Sport Egyes., 2018. - 188 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0076-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3711474]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2018.
Halloway János
   Az őziketestű / Halloway János. - [Szeged] : D.D.N. K., cop. 2018. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1260-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3711510]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2018.
Haranghy Géza (1948-)
   Ki volt Hüm Brek? [elektronikus dok.] / Haranghy Géza. - Szöveg (epub : 536 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-141-1 (epub)
ISBN 978-963-474-142-8 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3710330]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2018.
Horváth Gábor
   A kék [elektronikus dok.] : mennyből a gandzsa / Horváth Gábor. - Szöveg (epub : 801 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-687-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709942]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2018.
Kapornaky Gyula (1914-2001)
   Kökényvirág vagyok : az Őrség költőjének csokrokba gyűjtött versei / Kapornaky Gyula ; [szerk. és a szöveget gond. Soós Kálmán]. - Kercaszomor : Önkormányzat, 2018. - 218, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Kercaszomor értéktára, ISSN 2498-8200)
ISBN 978-615-00-1154-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3710929]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2018.
Kármán Tibor
   Egy focista naplójából / Kármán Tibor ; [... ill. Baranyai (b) András]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 134, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-193-1 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3713476]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2018.
Katie Françoise
   Bosszú [elektronikus dok.] : a harag ébredése : Nathan / Katie Françoise. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149029. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-47-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3709561]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2018.
Kelen Károly (1953-)
   Egy birodalom ébredése [elektronikus dok.] : így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója / Kelen Károly. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-738-0
Emich Gusztáv (1814-1869)
Magyarország - magyar irodalom - könyvkiadás - 19. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 655.41(439)(092)Emich,_G.(0:82-31)
[AN 3709916]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2018.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2017-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3711185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A grófnő árnyékában. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-22-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3711194] MARC

ANSEL
UTF-86096 /2018.
Kilián László (1961-)
   A fa mítosza : kilencvenegy porcióban : [Niomé I.] / Kilián László ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Művészeti Alapítvány : Napkút K., 2017. - 276, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-752-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3711217]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2018.
Kindelmann Győző
   Gyémánt a tűzben : Szent Tarziciusz, az Oltáriszentség vértanúja : ifjúsági regény / Kindelmann Győző. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 142, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-727-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3713300]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2018.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Inkognitó / Kiss Tibor Noé. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3480-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713976]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir / Kondor Vilmos. - 6. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 344, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-124-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3714234]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest romokban / Kondor Vilmos. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 396, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-261-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3714236]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   Szélhámos Budapest / Kondor Vilmos. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 606, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-830-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3714210]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2018.
Konrád György (1933-)
   A látogató / Konrád György. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2007. - 213, [2] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 4.)
ISBN 978-963-14-3654-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713951]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2018.
   Kortárs klasszikusok : mai magyar színdarabok / [... szerk. Szűcs Mónika]. - [Budapest] : Selinunte, 2017. - 155 p. ; 21 cm. - (Olvasópróba, ISSN 2560-3027 ; 3.)
Tart.: Alkésztisz / Székely Csaba. József és testvérei / Jeles András. Don Quijote / Gyulay Eszter, Rába Roland. Kohlhaas / Gábor Sára, Hegymegi Máté
ISBN 978-615-80500-2-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 3710307]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2018.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Csengettyű : válogatott novellák / Kosztolányi Dezső ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2018. - 62, [1] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-697-808-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3710149]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2018.
Lázár István (1881-1936)
   A vörös számum : regény / Lázár István. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2017. - 297 p. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 24.)
ISBN 978-615-80583-1-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3710043]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2018.
Lévai Balázs (1967-)
   Beállás [elektronikus dok.] : ponyvarákenrol / Lévai Balázs. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-533-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709832]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2018.
Mihályi Antal
   Válaszutakon / Mihályi Antal. - Budapest : Quali-Mark Kvk., 2017. - 108, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1050-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3710400]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2018.
Molnár, Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 57. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 206, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-885-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3713423]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2018.
Moore, Hayden
   Csendkirály / Hayden Moore. - Budapest : LAF Kft., 2017. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0349-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3703271]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2018.
Murányi Zita (1982-)
   Jolly Joker / Murányi Zita. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80878-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3710952]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2018.
Nagy Éva
   Kicsi piros autó / írta Nagy Éva ; rajz. Bihari Beatrix-Renáta. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-32-5 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3710150]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2018.
Nagy Gábor Miklós (1975-)
   Gravitációs alappontok / Nagy Gábor Miklós. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 66 p. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-8938-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3711506]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2018.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Elit bőr / Francesca H. Nielk. - Szentendre : Urbis, 2017. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-23-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3708966]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2018.
Nyitray György
   Ötmillió perc [elektronikus dok.] : a fátyolon túl / Nyitray György. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-43-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709569]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2018.
Pachmann Péter (1971-)
   Misu háborúja [elektronikus dok.] / Pachmann Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-723-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3709806]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2018.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A fagyott kutya lába / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2006. - 225, [12] p. ; 21 cm
Kötött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 963-14-2538-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3714094]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2018.
Pataki Éva (1954-)
   Még egy nő [elektronikus kiad.] / Pataki Éva. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 874 KB). - Budapest : Athenaeum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-682-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3710184]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2018.
Rauch, Ara (1958-)
   Feloldott pecsét : a Pecsét-trilógia III. kötete / Ara Rauch. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-409-097-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3710091]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 238, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-37-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713631]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 141 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-39-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713650]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 174, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-66-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713654]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 173 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-67-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713636]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 157 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-13-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713638]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 174, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5237-80-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713630]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 140, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-40-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713641]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-15-0 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713648]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-16-7 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713629]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5237-81-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713627]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tatjána / Rejtő Jenő ; [... szerk. és az utószót írta Thuróczy Gergely]. - 2. utánny. - [Budapest] : Szépmíves, 2018, cop. 2017. - 174, [24] p. : ill. ; 19 cm. - (Transzliteratúra, ISSN 2560-1776 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-235-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3713574]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 205 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-71-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713649]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 158, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-14-3 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3713622]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2018.
Sárvári Töttős Györgyi
   Varázspálca szakszerviz / Sárvári Töttős Györgyi, Győri Ildikó ; [... ill. Szalma Edit]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2015. - 51, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-963-437-308-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3713912]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Hol vagy? / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2018. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-260-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3713287]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2018.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Ha jön a manókirály : napközis mesék / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2017. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80711-0-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3710053]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2018.
Szabó Imrefia Béla (1952-)
   Porunk felett : versek / Szabó Imrefia Béla. - [Abony] : Mareli Team, 2017. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0122-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3711492]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2018.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Verka / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2017. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 978-615-5290-13-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3711379]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2018.
Szécsi Noémi (1976-)
   Egyformák vagytok : regény / Szécsi Noémi. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 233, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3600-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714099]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2018.
Szeghy Karolina (1978-)
   Lucskos Csumpi kalandjai / Szeghy Karolina ; [ill. Szabó Szilárd]. - Budapest : Garbo, 2018. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-28-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3710162]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2018.
Székely Csaba (1981-)
   Idegenek és más színdarabok / Székely Csaba. - [Budapest] : Selinunte, 2017. - 398, [5] p. ; 19 cm. - (Kortárs drámaírók, ISSN 2560-3035 ; 1.)
ISBN 978-615-80500-4-3 fűzött : 3600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 3710299]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2018.
Szentesi Éva (1985-)
   Kardos Margit disszidál / Szentesi Éva. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 187, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-609-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3713260]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2018.
Szentesi Éva (1985-)
   Kardos Margit disszidál [elektronikus dok.] / Szentesi Éva. - Szöveg (epub : 951 KB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149049. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-724-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3709695]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2018.
Szerb Antal (1901-1945)
   A hammelni patkányfogó / Szerb Antal ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 239 p. : ill. ; 19 cm
A kézirat fotómásolatával. - Kész. a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában őrzött V. 5462./113 jelzetű kézirat alapján
ISBN 978-615-566-256-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kézirat - mesejáték - fényképmásolat
894.511-252
[AN 3710269]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2018.
Tar Sándor (1941-2005)
   A mi utcánk / Tar Sándor. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1995. - 241, [5] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 2.)
ISBN 978-963-14-3597-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713948]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2018.
Tar Sándor (1941-2005)
   Szürke galamb / Tar Sándor. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2005. - 369, [2] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 5.)
ISBN 978-963-14-3652-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713956]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2018.
Tasnádi István (1970-)
   Cyber Cyrano és más színdarabok / Tasnádi István. - [Budapest] : Selinunte, 2017. - 205, [2] p. ; 19 cm. - (Kortárs drámaírók, ISSN 2560-3035 ; 2.)
Tart.: Cyber CyranoÞ; East BalkánÞ; Nézőművészeti FőiskolaÞ; Majdnem 20
ISBN 978-615-80500-3-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3710304]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2018.
Tompa Andrea (1971-)
   Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 623, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-600-9 kötött : 4499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3714401]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2018.
Török László
   Párviadal : kétnyelvű könyv = Single combat : bilingual book / Török László. - [Győr] : Szerző, 2018. - 363 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 338-340.
ISBN 978-615-00-1017-5 fűzött
magyar irodalom - filozófia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-96.02=20
[AN 3709989]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2018.
Tóth István Tibor
   Kokó : verses mese kifestő / Tóth István Tibor és Tóth Rózsa ; [kiad. a Szegedi Örmény Önkormányzat]. - [Szeged] : Szegedi Örmény Önkormányzat, [2017]. - 8, [8] fol.. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88101-8-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kifestőkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5
[AN 3711451]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2018.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Húszezer éjszaka / D. Tóth Kriszta. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2018, cop. 2014. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-478-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713496]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2018.
Tóth Marianna
   Imák, versek kicsiknek és nagyoknak 2 / Tóth Marianna. - Budapest : Garbo, 2018. - 29 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-30-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekvers - ima - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 244(0:82-14)(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 3710169]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2018.
Totth Benedek (1977-)
   Holtverseny / Totth Benedek. - Budapest : Magvető, 2018. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3649-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714580]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2018.
Varga Lajos (1932-|)
   A császár barátja : ami az emlékezetben megmarad / Varga Lajos. - Budapest : Rím, 2017. - 370 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5266-74-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3710072]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2018.
Várszegi Adél
   Gibbon és makákó / Várszegi Adél ; Máray Mariann rajz. - Budapest : Csimota, 2018. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5649-21-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3710319]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2018.
Velencei Rita
   Kávé és krémes / Velencei Rita. - 2. jav. kiad. - [Székesfehérvár] : Szolker Bt., cop. 2018. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80600-6-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714519]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2018.
Vida Gábor (1968-)
   Egy dadogás története : regény / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 372, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3572-6 kötött : 3699,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 3713587]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2018.
Viola Judit
   Sasok a viharban II [elektronikus dok.] : sűrűsödnek a fellegek / Viola Judit. - Szöveg (epub : 896 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-727-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3709648]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2018.
Vörös Pál
   Korunk hőse : novellák / Vörös Pál. - [Szeged] : [Hajdrik J.], 2017. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5780-02-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3710364]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2018.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A szív akkumulátora : novellák / Zágorec-Csuka Judit ; [a ... rajzokat Császár Szebasztiján kész.] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-06-9 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.12)
[AN 3710081]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2018.
Závada Pál (1954-)
   A fényképész utókora / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2004. - 412, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2410-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713988]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2018.
Závada Pál (1954-)
   Milota / Závada Pál. - 4. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2002. - 699, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2279-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713984]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2018.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Egy kutya emlékei / Zelk Zoltán ; [Papp Beatrix illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 41, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 4.)
ISBN 978-963-415-898-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3714169]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6162 /2018.
   Állati mondókák : első kirakós képeskönyvem : 4 puzzle / [szerk. Bogos Katalin] ; [ill. Stefania Maragna]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5612-87-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710955]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2018.
Balázs János (1905-1977)
   Kifestő : Balázs János festményei alapján / [közread. a] Dornyai Béla Múzeum ... - Salgótarján : Dornyai B. Múz., 2017. - 16 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3711261]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2018.
Curry, Peter
This little bunny (magyar)
   Mit csinál a nyuszi? / [Peter Curry rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Babamozi-sorozat)
Megj. "Ez a nyuszika" címmel is. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-415-861-5 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713673]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2018.
Curry, Peter
This little doggy (magyar)
   Mit csinál a kutyus? / [Peter Curry rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Babamozi-sorozat)
Megj. "Ez a kutyuska" címmel is. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-415-860-8 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713712]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2018.
Curry, Peter
This little fishy (magyar)
   Milyen a halacska? / [Peter Curry rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Babamozi-sorozat)
Megj. "Ez a halacska" címmel is. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-415-863-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713714]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2018.
Curry, Peter
This little lamb (magyar)
   Milyen a barika? / [Peter Curry rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Babamozi-sorozat)
Megj. "Ez a bárányka" címmel is. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-415-862-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713677]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2018.
Easter hunt in the Hundred Acre Wood (magyar)
   Húsvéti kincsvadászat a Százholdas Pagonyban / [... A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján] ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-437-203-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3711322]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2018.
   Ellentétek / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5712-06-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710965]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2018.
Érsek Rózsa
   Első nap az iskolában / Érsek Rózsa ; Paulovkin Boglárka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-796-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713310]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2018.
   Formák / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5712-04-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710969]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2018.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Maszkabál / Gryllus Vilmos ; [ill. Albena Petrova]. - Budapest : Central Médiacsop. : Cinemon, cop. 2018. - 2 db : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9710-68-9
gyermekdal - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3713312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [52] p. + DVD
ISBN 978-963-341-273-2 kötött : 2900,- Ft
[AN 3713315] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [52] p. + DVD
ISBN 978-963-341-274-9 kötött : 2900,- Ft
[AN 3713322] MARC

ANSEL
UTF-86173 /2018.
   Hogyan beszélnek az állatok? / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5237-26-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710973]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2018.
Juhász-Szabó Éva
   Cserépke otthonra talál / Juhász-Szabó Éva ; ill. Kis Brigi. - [Szigetszentmiklós] : [Magánkiad.], [2017]. - [33] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3711502]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2018.
   Mondókázzunk : első kirakós képeskönyvem : 4 puzzle / [szerk. Bogos Katalin] ; [ill. Stefania Maragna]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5612-88-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710980]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2018.
   Számok / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5712-05-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710959]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2018.
   Szorgos munkagépek / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5712-02-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710953]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2018.
   Tuti járgányok / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Mutasd és mondd!)
ISBN 978-615-5712-01-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3710957]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6179 /2018.
Kertész Sándor (1960-)
   Pókember-generáció / Kertész Sándor. - Nyíregyháza : Képregényáruház Bt., 2017. - 381 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 368-371.
ISBN 978-615-5823-00-8 kötött
Magyarország - műfajtörténet - képregény
087.6:084.11(439)(091)
[AN 3710251]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2018.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., 33-38. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2018]. - [158] p.
ISBN 978-615-80847-1-0 kötött : 3290,- Ft
[AN 3711468] MARC

ANSEL
UTF-8