MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/07/02 11:44:48
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6181 /2018.
   Jottányit se 48-ból! : az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete : kiállítási katalógus / szerk., a bevezetőt írta Vasné Tóth Kornélia ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár. - Budapest : OSZK, 2018. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. márc. 5 - 2019. febr. 3. között rendezték
ISBN 978-963-200-672-7 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 943.9"1848/1849"(093)
[AN 3711567]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2018.
Magyar Kézsebész Társaság. Kongresszus (24.) (2017) (Miskolc)
   A Magyar Kézsebész Társaság 24. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma : 2017. szeptember 29-30., ... Lillafüred : programfüzet. - Budapest : Asszisztencia Szervező Kft., [2017]. - 36 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
kézsebészet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Lillafüred) *** 617.575/.578
[AN 3711669]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6183 /2018.
Kirkendall, Gabri Joy
The joy of lettering (magyar)
   Kreatív betűk : egyedi, művészi szépírás és tipográfia & illusztrált betűtípusok ötlettára / [Gabri Joy Kirkendall, Jaclyn Escalera] ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 144 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-09-9021-9 fűzött : 3990,- Ft
betűgrafika - díszírás
003.077 *** 655.24 *** 379.826
[AN 3712398]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6184 /2018.
Bagoly Ilona
   Felfedezések és találmányok / [írta Bagoly Ilona és Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5654-89-3 kötött
felfedező utazás - találmány
001.894(100) *** 910.4(100)(091)
[AN 3714689]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2018.
De Mente, Boye (1928-2017)
The Chinese mind (magyar)
   A kínai észjárás : a hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatásai / Boyé Lafayette De Mente ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 213 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-615-00-1278-0 fűzött : 1999,- Ft
Kína - sinológia - kultúrakutatás - művelődéstörténet - társadalomismeret
008(510) *** 930.85(510) *** 316.7(100)(510)
[AN 3712203]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2018.
   "Tudják már a kisgyerekek is" : tanulmányok a proletárdiktatúra ideológiai és kulturális alapjainak megteremtéséről. - Budapest : NEB, 2017. - 456 p. : ill. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-14-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szocialista rendszer - kommunista párt - politikai rendszer - politikatörténet - kulturális politika - 20. század - 1945 utáni időszak
008:323(439)"194/198" *** 321.74(439)"1945/198 *** 329.15(439)"193/198" *** 32.001(439)"194/198"
[AN 3713637]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6187 /2018.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Harmonie et santé (magyar)
   Harmónia és egészség [elektronikus dok.] / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; ford. Béres Anikó. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Szenzár, cop. 2017. - (Izvor sorozat ; 225.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-067-9
okkultizmus - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3715300]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2018.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Le livre de la magie divine (magyar)
   Az isteni mágia könyve [elektronikus dok.] / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; ford. Hatala Ágnes. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Szenzár, [2017], cop. 2016. - (Izvor sorozat ; 226.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-065-5
mágia - okkultizmus - elektronikus dokumentum
133
[AN 3715302]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2018.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Puissance de la pensée (magyar)
   A gondolat hatalma [elektronikus dok.] / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; ford. Barizs Adrienn. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Szenzár, [2017], cop. 2016. - (Izvor sorozat ; 224.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-063-1
okkultizmus - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3715305]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 7 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 7 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 105 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-52-1 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3712843]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2018.
Gunagriha
   Szívnap : Sri Chinmoy belső iskola : gyakorlati spiritualitás / Gunagriha. - [Csömör] : [Discovery Bliss], [2017]. - 41 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-80508-3-8 fűzött : 300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3711624]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2018.
Márton Melinda
   Egy csipet bűbáj / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5654-11-4 fűzött
ezoterika - gyermekkönyv
133.25(02.053.2)
[AN 3713219]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2018.
Virtue, Doreen (1958-)
The miracles of Archangel Gabriel (magyar)
   Gábriel arkangyal / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-752-8 kötött : 2790,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3713143]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6194 /2018.
   "Circular economy" innováció : tudományos tréning program / [... szerk. Fogarassy Csaba] ; [közread. a] Klímagazdaságtani Elemző- és Kutatóközpont SZIE-GTK. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-676-8)
fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás
504.03 *** 620.9
[AN 3713384]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2018.
   Varázslatos Magyarországunk, 2017 / [szerk. Gaál Péter]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2018. - 155 p. : ill., színes ; 23x24 cm
A bev. és az ismertetők angol nyelven is
ISBN 978-963-89976-8-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park - pályázat - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092) *** 77.047 *** 06.063(439) *** 502.4(439)(084.12)
[AN 3713432]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6196 /2018.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem a fénysebességről : mitől világít a Nap? / Farkas Róbert. - Budapest : Kolibri, 2018. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 2.)
ISBN 978-963-437-165-6 kötött : 1999,- Ft
fénysebesség - tömegvonzás - gyermekkönyv - képeskönyv
535.22(02.053.2) *** 531.51(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3713204]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2018.
Green, Dan
Fun fair fright (magyar)
   Hajsza a vidámparkban / Dan Green ; [ill. David Shephard] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-968-2 fűzött
fizika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
53(02.053.2) *** 087.5
[AN 3712795]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2018.
Susskind, Leonard (1940-)
Quantum mechanics (magyar)
   Az elméleti minimum II : kvantummechanika : amit a fizikához tudni kell / Leonard Susskind és Art Friedman. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 347 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Szabó József
ISBN 978-963-279-971-1 fűzött : 4500,- Ft
kvantummechanika
530.145
[AN 3715320]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2018.
Susskind, Leonard (1940-)
The theoretical minimum (magyar)
   Az elméleti minimum I : klasszikus mechanika : amit a fizikához tudni kell / Leonard Susskind és George Hrabovsky. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - X, 273 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Hraskó Péter
ISBN 978-963-279-959-9 fűzött : 3900,- Ft
mechanika
531/534
[AN 3715318]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6200 /2018.
Cheeseman, Polly
Dinosaurs and other prehistoric animals (magyar)
   Dinoszauruszok és más ősállatok : [fejtörök, matricák, poszter] / [szerző Polly Cheeseman] ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2017. - 48 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Érdekességek gyűjteménye ; 2.)
keretcím: Scolar foglalkoztató
ISBN 978-963-244-778-0 fűzött : 2490,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5
[AN 3712699]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2018.
Clima (magyar)
   Klíma / [ford. Nagyné Kasza Gabriella]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8997-8 kötött : 1800,- Ft
éghajlattan
551.58
[AN 3714899]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2018.
   Életutak : föld- és műszaki tudományok / szerk. Horn János ; [közread. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2015-2017. - 5 db : ill. ; 21 cm
Magyarország - geológus - műszaki tudomány - mérnök - 20. század - memoár
55(439)(092)(0:82-94) *** 62(439)(092)(0:82-94)
[AN 3614460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2017. - 362 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0073-2 fűzött
[AN 3713253] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6203 /2018.
Egan, Vicky
Animals (magyar)
   Állatok : csodálatos emlősök világa : [fejtörök, matricák, poszter] / [szerző Vicky Egan] ; [ford. Libricz Anna]. - Budapest : Scolar, cop. 2017. - 48 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Érdekességek gyűjteménye ; 1.)
keretcím: Scolar foglalkoztató
ISBN 978-963-244-777-3 fűzött : 2490,- Ft
vadon élő állat - emlős - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
599(02.053.2) *** 087.5
[AN 3712696]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2018.
Magyar Rovaripari Konferencia (1.) (Budapest) (2018)
   I. Magyar Rovaripari Konferencia : 2018. február 23. : absztraktkötet / [szerk. Gál János, Penksza Péter, Pintér Richárd] ; [kiad. a Deák Tibor Szakkollégium]. - [Budapest] : Deák T. Szakkollégium, [2018]. - 28 p. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1467-8 fűzött
rovar - élelmiszeripar - táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
595.7 *** 663/664 *** 613.2 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713467]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2018.
   XII. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében : nemzetközi konferencia : program és összefoglalók : Debrecen, 2018. február 23-25. = 12th International Conference "Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region" : programme and abstracts : Debrecen, 23-25 February 2018 / [... szerk. Molnár V. Attila, Sonkoly Judit, Takács Attila] ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék ...]. - Debrecen : DE TTK Növénytani Tanszék, 2018. - 107 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-926-5 fűzött
Kárpát-medence - növénytan - flóra - növényföldrajz - konferencia-kiadvány
581.9(4-191) *** 061.3(439-2Debrecen) *** 58
[AN 3713100]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6206 /2018.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Règles d'or pour la vie quotidienne (magyar)
   Aranyszabályok a mindennapi élethez [elektronikus dok.] / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; ford. Hatala Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Szenzár, [2017], cop. 2016. - (Izvor sorozat ; 227.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-064-8
életvezetés - okkultizmus - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133
[AN 3715303]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2018.
Cox, Lizzie
Girl talk (magyar)
   Csak lányoknak : nőj fel! / írta Lizzie Cox ; ill. Damien Weighill ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5755-05-7 kötött : 2200,- Ft
serdülőkor - mentálhigiénia - gyermeklélektan - higiénia - nemi felvilágosítás
613.865-053.6 *** 159.922.8 *** 613.96 *** 613.88
[AN 3712431]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2018.
Cox, Lizzie
Guy talk (magyar)
   Csak fiúknak : nőj fel! / írta Lizzie Cox ; ill. Damien Weighill ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5755-06-4 kötött : 2200,- Ft
serdülőkor - mentálhigiénia - gyermeklélektan - nemi felvilágosítás - higiénia
159.922.8 *** 613.88 *** 613.96 *** 613.865-053.6
[AN 3712423]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2018.
Deacon, Louise
Brilliant psychology (magyar)
   Pszichológia : hogyan értsük meg önmagunkat és másokat? / Louise Deacon ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2018. - 315 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-244-761-2 fűzött : 3250,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3711658]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2018.
Domján László (1953-)
   Kincseim [elektronikus dok.] : gondolatok az agykontrollról, az élet értelméről és a spirituális felébredésről / Domján László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Agykontroll, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-7491-54-2
agykontroll - mentálhigiénia - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3712906]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2018.
Faluvégi Anna (1967-)
   Valóságteremtő energia / Faluvégi Anna. - Budapest : MyBook, 2017. - 117 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-00-1006-9 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3713087]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2018.
Farkas János
   Érd el könnyedén! : a 7 motívumpont csodája / Farkas János. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 163, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [165-166].
ISBN 978-615-5420-06-1 kötött : 3790,- Ft
siker
613.865
[AN 3711738]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2018.
Fuhrman, Joel (1953-)
The end of diabetes (magyar)
   Vége a cukorbetegségnek : a diabétesz megelőzhető és gyógyítható / Joel Fuhrman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 293 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-688-0 kötött : 3290,- Ft
cukorbetegség - egészséges életmód - betegségmegelőzés - gyógyítás
613 *** 616.379-008.64-08
[AN 3714879]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2018.
Gawdat, Mo (1967-)
Solver for happy (magyar)
   Boldogságképlet : tervezd meg az örömteli élethez vezető utat / Mo Gawdat ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-17-7 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - boldogság
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3711879]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2018.
Greger, Michael
How not to die (magyar)
   Hogy ne halj meg : tudományosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőzhetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket / Michael Greger és Gene Stone ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 536 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-615-6 kötött : 3990,- Ft
betegségmegelőzés - egészséges táplálkozás
613.2 *** 616-084
[AN 3714922]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2018.
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés (24.) (2017) (Miskolc)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság közös Gyermektraumatológiai Szekciójának XXIV. Vándorgyűlése : 2017. október 27-28., ... Miskolc : programfüzet. - [Budapest] : [M. Gyermeksebész Társ.] : [M. Traumatológus Társ.], [2017]. - 44 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
gyermekgyógyászat - traumatológia - konferencia-kiadvány
616-001-053.2 *** 616-039.74-053.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3711829]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2018.
Hendricks, Gay (1945-)
The big leap (magyar)
   A nagy ugrás : győzd le a rejtett félelmet, és emeld a következő szintre az életedet! / Gay Hendricks ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-16-0 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3711741]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2018.
Hidasi Judit
   Gondolatmappa [elektronikus dok.] : ajándék neked, aki úton vagy az önszeretet felé / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-24-3
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 613.865
[AN 3714287]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2018.
Jacobs, Meredith
Just between us (magyar)
   A mi titkunk : anya-lánya napló lazán, nyitott szívvel / írta Meredith & Sofie Jacobs ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - [148] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-457-124-7 kötött : 2999,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - anya - lánygyermek
613.865-055.2-055.52 *** 613.865-055.2-055.62
[AN 3711623]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2018.
Leman, Kevin (1943-)
Have a new you by Friday (magyar)
   Péntekre új én : hogyan változtasson az életén 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2016. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-338-0 fűzött : 3200,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3715908]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2018.
Lengyel Sándor
   Az ember, aki birodalmat épít / Lengyel Sándor. - Budapest : EOS Institute EC Kft., 2017. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9666-2 kötött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3712227]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2018.
Lidsky, Isaac (1979-)
Eyes wide open (magyar)
   Tágra nyílt szemek : hogyan küzdjük le az akadályokat és hogyan ismerjük fel a lehetőségeket egy olyan világban, amely nem lát tisztán / Isaac Lidsky ; [ford. Biró Andor]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 384 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5420-18-4 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3711720]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2018.
Lieberman, David J. (1966-)
Never be lied to again (magyar)
   Hazugságvizsgáló : tudd meg az igazat bármilyen helyzetben vagy beszélgetésben / David J. Lieberman ; [ford. Kovácsné Keszthelyi Rita]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-819-8 kötött : 3290,- Ft
személyiségtipológia - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - hazugság - kommunikáció
159.923.4 *** 316.736 *** 316.62 *** 179.8 *** 316.77
[AN 3713190]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2018.
McKenna, Terence (1946-2000)
True hallucinations (magyar)
   Hiteles hallucinációk avagy Beszámoló a szerző rendkívüli viszontagságairól a sátán paradicsomában / Terence McKenna ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Atrox, 2017. - XVI, 369 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p.361-[370].
ISBN 978-615-00-0745-8 fűzött : 3990,- Ft
kábítószer-fogyasztás - amerikai angol irodalom - memoár
613.83(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3712835]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2018.
   Medical aspects of disaster preparedness & response [elektronikus dok.] / ed. by László Major, Ronald Barham, György Orgován. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Budapest : Semmelweis, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149225. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-421-0
katasztrófavédelem - sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás - elektronikus dokumentum
614.8 *** 616-039.74 *** 614.88
[AN 3711390]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2018.
Monos Emil (1935-)
   A vénás rendszer élettana [elektronikus dok.] / Monos Emil. - 5. átd., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : Semmelweis, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149272. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-331-428)
gyűjtőér - élettan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
612.1(075.8)
[AN 3712026]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2018.
Nagy Gabriella
   Harmonikus emberi kapcsolatok / Nagy Gabriella és Nagyernyei K. Gyula. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-14-6 fűzött : 3790,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3711794]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2018.
Noll Andrea Nandu (1973-)
   Vajúdástámogatás mindenkinek : természetes szüléskönnyítő technikák, gyógyszermentes fájdalomcsillapítás, hatékony, értő és érző szüléskísérés a gyakorlatban / Noll Andrea Nandu. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 376-379.
ISBN 978-963-475-035-2 fűzött : 3990,- Ft
szülés
618.4
[AN 3715362]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2018.
Overeaters Anonymous (magyar)
   Anonim Túlevők. - [Budapest] : Anonim Túlevők Magyarországi Közössége, cop. 2017. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0552-2 fűzött
kóros elhízás - kényszerneurózis - gyógyulás - memoár
616-056.257(0:82-94) *** 616.891.7(0:82-94) *** 616.89-008.441.42(0:82-94)
[AN 3712602]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2018.
Place, Marie-Hélène (1961-)
60 activités Montessori pour mon bébé (magyar)
   60 Montessori fejlesztő gyakorlat kisbabáknak : bababarát környezet, készségfejlesztés, önállóságra nevelés / Marie-Hélène Place ; fotók Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 181, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [186].
ISBN 978-963-415-889-9 fűzött : 2999,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan - nevelési rendszer
613.95 *** 159.922.7-053.3 *** 371.4Montessori
[AN 3711640]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2018.
Révész Szilvia
   Keserűből édeset : Istennel a kríziseken át / Révész Szilvia. - Budapest : Harmat, 2018. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-412-7 fűzött : 1980,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3712661]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2018.
Ryan, James E. (1966-)
Wait, what? (magyar)
   Biztos, hogy így van?! / James E. Ryan ; [ford. Kovács Luca Lídia]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5420-05-4 kötött : 3790,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - interperszonális kapcsolat - kommunikáció
159.923.2 *** 613.865 *** 316.472.4 *** 316.77
[AN 3711878]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2018.
Sterner, Thomas M.
The practicing mind (magyar)
   Könnyedén küzdj a céljaidért! : ne görcsölj, élvezd! / Thomas M. Sterner ; [ford. Czopkó Nóra]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 171 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5420-15-3 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3711726]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2018.
Szabó Péter
   Válaszd a boldogságot! : 15 egyszerű módszer, hogy jobban érezd magad / Szabó Péter. - Jav. kiad. - Budapest : Guruló Egy., 2018, cop. 2017. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5420-22-1 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3711718]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2018.
Szántai Zsolt
   Életmódváltás mesterfokon : az ideális testsúly, a jó egészség és a magas energiaszint elérésének és megtartásának 5 aranylépése / Szántai Zsolt. - [Dunakeszi] : BodyWakes, [2018], cop. 2015. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1720-9 fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-170-9)
egészséges életmód - mentálhigiénia
613 *** 613.865
[AN 3716057]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2018.
Szendi Gábor (1954-)
   Értelmes szenvedés: a boldogság : a teljes és tartalmas élet művészete / Szendi Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 289 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-[290].
ISBN 978-963-475-021-5 fűzött : 3990,- Ft
boldogság - mentálhigiénia - életvezetés
613.865 *** 159.942 *** 17.023.34
[AN 3715403]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2018.
Szendi Gábor (1954-)
   Új vitaminforradalom : hatások és kölcsönhatások / Szendi Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 409 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 374-[410].
ISBN 978-963-475-023-9 fűzött : 3990,- Ft
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 3715365]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6238 /2018.
   Cirkuláris üzleti modellek : tudományos tréning program / [... szerk. Fogarassy Csaba] ; [közread. a] Klímagazdaságtani Elemző- és Kutatóközpont SZIE-GTK. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-677-5 fűzött
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - gazdasági folyamat - 21. század - üzleti élet
620.9 *** 504.03 *** 338(100)"201" *** 658.1
[AN 3713388]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2018.
Fogarassy Csaba (1971-)
   The theoretical background of circular economy and the importance of it's application at renewable energy systems / by Csaba Fogarassy. - Godollo : Szt. Istvan Univ. Publ. House, cop. 2017. - 41 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Reykjavík University renewable energy summer course, 2017. - Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 978-963-269-672-0 fűzött
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
620.9 *** 504.03
[AN 3713404]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2018.
Képlékenyalakító Konferencia (16.) (2018) (Miskolc)
   XVI. Képlékenyalakító Konferencia : Miskolc, 2018. február 7-9. / [szerk. Szabó Gábor, Szűcs Máté] ; [rend., közread. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet]. - Miskolc : ME MAK Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnol. Int., 2018. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-151-3 fűzött
képlékeny alakítás - konferencia-kiadvány
621.7 *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3713850]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2018.
Köteles Viktória
   88 magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Central Kv., 2018. - 125, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [126-127].
ISBN 978-615-5008-67-2 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - műszaki tudomány - találmány - tudós - magyarság - művelődéstörténet
62(439)(092) *** 001.894(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3715885]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2018.
Megújuló energiák és fenntartható üzleti modellek (angol)
   Renewable energies and sustainable business models : scientific training program / [ed. Csaba Fogarassy] ; [publ. by the] Climate Change Economics Research Centre SZIE-GTK. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Publ. House, 2017. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-675-1)
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - üzleti élet - gazdasági folyamat - 21. század
620.9 *** 504.03 *** 658.1 *** 338(100)"201"
[AN 3713378]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2018.
   Megújuló energiák és fenntartható üzleti modellek : tudományos tréning program / [... szerk. Fogarassy Csaba] ; [közread. a] Klímagazdaságtani Elemző- és Kutatóközpont SZIE-GTK. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-675-1 fűzött
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - üzleti élet - gazdasági folyamat
620.9 *** 504.03 *** 658.1 *** 338(100)"201"
[AN 3713374]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2018.
A megújuló energiák nemzetközi tapasztalatai (angol)
   International experiences of renewable energies : scientific training program / [ed. Csaba Fogarassy] ; [publ. by the] Climate Change Economics Research Centre SZIE-GTK. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Publ. House, 2017. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-678-2 fűzött
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
620.9 *** 504.03
[AN 3713396]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2018.
   A megújuló energiák nemzetközi tapasztalatai : tudományos tréning program / [... szerk. Fogarassy Csaba] ; [közread. a] Klímagazdaságtani Elemző és Kutatóközpont SZIE-GTK. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-678-2)
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
620.9 *** 504.03
[AN 3713389]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2018.
Palocz-Andresen, Michael (1947-)
   A jövő meghajtási rendszerei : a Szkoll Környezet és klímabarát gépjárművek c. pályázat keretében a 2016/17 tanévben Szombathelyen megvalósított előadássorozat összefoglaló jegyzete / Palocz-Andresen Mihály, Varga Tünde. - [Sopron] : [Soproni Egy.], [2017]. - 143 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Soproni Egyetem. - Bibliogr.: p. 139-143. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-359-079-9 fűzött
belső égésű motor - gépgyártás - környezetvédelmi technológia - füstgáz - 21. század
621.43 *** 504.064
[AN 3711891]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2018.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gépészmérnöki Kar. Tudományos diákköri konferencia (2017)
   Tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói 2017 / [közread. a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar ...]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 57 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2017. nov. 22-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-687-4 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
621 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713375]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2018.
   Tudományos diákköri tevékenység a Gépészmérnöki Karon, 2014-2017 / [szerk. Farkas Csaba] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 102 p. : ill. ; 30 cm
gépészmérnöki ismeretek - tudományos diákkör
621 *** 378.184
[AN 3713363]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6249 /2018.
Borbély Balázs
   Otthoni és irodai hálózatok zsebkönyve / Borbély Balázs ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - 2. átd. kiad. - Budapest : JOS, 2018. - 191 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5012-31-0 fűzött : 980,- Ft
számítógép-hálózat - LAN
681.324
[AN 3715283]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2018.
   Kutatók éjszakája a GDF-en, 2017 : programfüzet, 2017. szeptember 29. / [szerk. Kaczur Sándor] ; [rend., közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - Budapest : GDF, [2017]. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-80541-2-6 fűzött
informatika - alkalmazott tudomány - rendezvény
681.3.004.14 *** 061.7(439-2Bp.)"2017"
[AN 3711620]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6251 /2018.
   Szempilla építés mesterfokon [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Békéscsaba] : [Lash Gabriel Kft.], [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149379. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-0207-1
kozmetika - tankönyv - elektronikus dokumentum
687.5(078)
[AN 3712933]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6252 /2018.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2014-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3577396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Már csak a tető hiányzik!. - 2. frissített kiad. - 2018. - 192 p.
ISBN 978-963-88828-3-7 kötött : 8990,- Ft
házépítés - tetőfedés - födém
692.4 *** 629.5 *** 728.3
[AN 3714718] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6253 /2018.
Autóbusz Szakértői Tanácskozás (47.) (Budapest) (2016)
   47-48. Autóbusz Szakértői Tanácskozás [elektronikus dok.] : ... Budapest, 2016. november 15., 2017. október 17. / [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Szöveg. - [Budapest] : GTE, [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Poszterek. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9058-39-2
gépjárműipar - autóbusz - autóbusz-közlekedés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
629.114.5 *** 656.132 *** 061.3(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3712752]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2018.
   Gyakorlati útmutató a sertések szállításra való alkalmasságának felméréséhez. - Budapest : VHT, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (VHT szakmai füzetek)
Fűzött
élőállat-szállítás - sertéstenyésztés - útmutató
656.074(036) *** 636.4
[AN 3712284]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2018.
Varsa Endre (1941-)
   Magyar kerékpárok : a magyar kerékpárgyártás története = Hungarian bicycles : bicycle manufacturing in Hungary : a history / Varsa Endre. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Szerző : Bikemag.hu, 2018. - 245 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 245-[246].
ISBN 978-615-00-1236-0 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - kerékpár - járműipar - történeti feldolgozás
629.118.3(439)(091)
[AN 3715587]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6256 /2018.
Birkás Márta (1951-)
   Talajművelési abc / Birkás Márta. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2017. - 293, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 185-288.
ISBN 978-963-286-731-1 kötött : 4900,- Ft
talajművelés - talajtan
631.5 *** 631.4
[AN 3712741]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2018.
Galaxy, Jackson (1966-)
Total cat mojo (magyar)
   Macskamágia : útmutató a cicaenergia működéséhez / Jackson Galaxy, Mikel Delgado és Robby Rock ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-053-6 fűzött : 3990,- Ft
állattartás - macska
636.8
[AN 3712942]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2018.
Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Nap (6.) (2017)
   VI. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Nap : nemzetközi konferencia : 2017. november 24. : [előadások és poszterek összefoglaló kötete] = 6th Scientific Day of Animal Breeding in Gödöllő : international conference : 24 November 2017 : [book of abstracts of presentations and posters] / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : SZIE Mezőgazdaság- és Környezettud. Kar, 2017. - 71 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-689-8 fűzött
állattenyésztés - konferencia-kiadvány
636 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713368]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2018.
Kiss Imre
   Szódavíz, egy magyar kultuszital : szikvíz ipartörténeti album = Soda water, a cult drink in Hungary : book of soda-industry history / Kiss Imre ; [ford. Dobos Péter] ; [kiad. ... MOSZI Országos Szikvízkészítő Ipartestület]. - 3. kiad. - [Budapest] : MOSZI Orsz. Szikvízkészítő Ipartest., [2018]. - 107 p. : ill. részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6360-1 kötött
Magyarország - szikvíz - üdítőital-ipar - ipartörténet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
663.64(439)(091) *** 641.87 *** 930.85(439)
[AN 3715498]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2018.
Lisányi Endréné Beke Judit (1966-)
   Sustainability in agriculture / Lisányi Endréné Beke Judit. - Gödöllő : SZIE K., 2017-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Európai Unió - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés
338.43(4-62) *** 504.03(4-62)
[AN 3713459]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., The economic and social dimensions of agricultural sustainability. - 2017. - 142 p. : ill.
Bibliogr.: p. 125-142.
ISBN 978-963-269-670-6 fűzött
[AN 3713462] MARC

ANSEL
UTF-86261 /2018.
Márton Melinda
   Légy te a legmenőbb lovas! : [ajándék matricák, sablonív] / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2017. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm + 3 mell.
ISBN 978-615-5654-55-8 fűzött
- gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3713156]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2018.
   Narancsbor [elektronikus dok.] : fejezetek a gasztronómiai újdonságok témaköréből / szerk. Dankó László ; kiad. Tokajbor-Bene Pincészet, Szőlőbirtok és Belkereskedelmi Kft. - Szöveg. - Bodrogkeresztúr : Tokajbor-Bene Pincészet, Szőlőbirtok és Belkeresk. Kft., 2018. - 1 pendrive ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Narancsbor : szakmai fórum. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1252-0
borászat - elektronikus dokumentum
663.2
[AN 3712734]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2018.
Neszmélyi György Iván (1960-)
The challenges of economic and agricultural developments of Taiwan: comparison with South Korea (magyar) (átd. kiad.)
   Tajvan társadalmi és gazdasági kihívásai különös tekintettel az agrárágazatra : hasonlóságok és eltérések Tajvan és Dél-Korea fejlődési útjában / Neszmélyi György Iván ; [közread. Szent István Egyetem ...]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 163 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 144-154. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-694-2 fűzött
Tajvan - Koreai Köztársaság - mezőgazdaság - gazdaságpolitika - 21. század
338.43(529)"200/201" *** 338.2(529)"200/201" *** 338.43(519.5)"200/201" *** 338.2(519.5)"200/201"
[AN 3713488]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2018.
Pelczéder Katalin (1977-)
   Magyar gyümölcsnevek / Pelczéder Katalin. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 154 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 201.)
Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 978-963-409-151-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - névtan - gyümölcs
634.1 *** 809.451.1-312.1
[AN 3712871]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2018.
   A Székely Géngyűrű : haszonállat-fajtavédelem a Kárpát-medencében / szerk. Szalay István ; [... a Magyar Kisállat-nemesítők Génmegőrző Egyesülete ... kiadása]. - Budapest : Mezőgazda ; Gödöllő : M. Kisállat-nemesítők Génmegőrző Egyes., cop. 2017. - 123 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A cím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 120-123.
ISBN 978-963-286-734-2 kötött
Székelyföld - állattenyésztés - törzstenyésztés - haszonállat - génforrás - magyar néprajz - határon túli magyarság
636.082(498.4Székelyföld) *** 636(498.4)(=945.11) *** 575.1 *** 39(439.21)
[AN 3712705]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2018.
   "SZIE kiváló tehetségei" konferencia előadásainak összefoglaló kiadványa [elektronikus dok.] : Gödöllő, Budapest, 2018. február 9. / szerk. Tóth Tamás, Áldorfai György. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-732-1
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 33 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713182]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2018.
   Valódi gyulai hentesáruk készítésének könyve / összeáll. Szabó József ... ; [szerk. Durkó Károly]. - Gyula : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2018. - 64 p. ; 17 cm. - (Gyula anno könyvek, ISSN 2498-8774)
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-615-80682-2-2 kötött
Gyula - húsáru - húsfeldolgozás - ételspecialitás - szakácskönyv
637.523(439-2Gyula) *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3712433]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6268 /2018.
Bruton, Kathryn
Skinny soups (magyar)
   Karcsúsító levesek : 80 ínycsiklandó recept 300 kalória alatt / Kathryn Bruton ; fotók Laura Edwards ; [ford. Szkladányi András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9041-7 fűzött : 3800,- Ft
leves - diéta - szakácskönyv
641.82(083.12) *** 613.2
[AN 3712451]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2018.
Havas Dóra
   Születéstől születésnapig : az első 12 hónap étrendje / Havas Dóra. - 3. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-15-3 kötött : 3990,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3716054]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2018.
Martinka Dia
   Diéta könnyedén II : 90 recepttel! / Martinka Dia, Örményi János. - Tamási : [Örményi J.], 2018. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1529-3 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2
[AN 3712210]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2018.
Sillitoe, Hanna
Radiant (magyar)
   A ragyogó bőr titka : több mint 100 gyógyító és szépítő recept / Hanna Sillitoe ; fotók Joanna Henderson ; [ford. Szkladányi András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9045-5 kötött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - bőrápolás - szakácskönyv
646.75 *** 641.56(083.12)
[AN 3712437]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2018.
Sztanó Orsolya
   Krém, egyszerű : krémek, pácok, mártások, falatkák / Sztanó Orsolya ; [fotó Erdőháti Áron]. - 3. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2018, cop. 2015. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2147-3 kötött : 4000,- Ft
mártás - pépesítés - szakácskönyv
641.887(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3715818]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6273 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
Love is a verb (magyar)
   A szeretet mindent legyőz : történetek a szeretet hatalmáról / Gary Chapman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-088-4 fűzött : 2500,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3715574]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2018.
Eikenboom, Joep
Foundations of the Extra Lesson (magyar)
   Az Extra Lesson alapjai : ami a gyakorlatok mögött rejlik / Joep Eikenboom ; [... ford. Tarnai Balázs]. - Budapest : Varázsvirág Ped. Terápiás Egyes., [2018]. - 198 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Waldorf segítő pedagógiai könyvei, ISSN 2630-8371)
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 978-963-12-9615-0 fűzött
antropozófia - alternatív iskola
141.333 *** 371.4Waldorf
[AN 3711216]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6275 /2018.
Alborghetti, Roberto
A tavola con Papa Francesco (magyar)
   Ferenc pápa asztalánál / [szöveg Roberto Alborghetti] ; [ford. Dorogi Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-09-9166-7 kötött : 4990,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
étkezési szokás - gasztronómia - pápa - 21. század - szakácskönyv
262.13(092)Ferenc *** 641.55(083.12) *** 392.8 *** 641.5
[AN 3712449]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2018.
Bőszény László (1970-)
   Sant mat : beavatottak ősrégi tudása ; Kung-fu : energiatan / [Bőszény László]. - [Tiszakécske] : [Bőszény L.], [2017]. - [117] p., [42] t. : ill., részben színes ; 30 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0946-9 fűzött
hinduizmus - okkultizmus
294.55 *** 133.25
[AN 3712960]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2018.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
How to practice (magyar)
   Spirituális gyakorlatok [elektronikus dok.] : út az értékes élethez / Őszentsége a Dalai Láma ; ford. Bus András. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Szenzár, cop. 2017
Megj. "Út az értékes élethez" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-013-6
tibeti buddhizmus - elektronikus dokumentum
294.321(515)
[AN 3715299]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : Istenre hangolva : aki mindig közel van / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2014. - 200 p. ; 21 cm
Megj. "Istenre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-301-4 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3715571]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
Now you' re speaking my language (magyar)
   Végre egy nyelvet beszélünk : kommunikáció és intimitás a házasságban / Gary Chapman ; [ford. Cseke Zsuzsa Anikó]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2011. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-075-4 fűzött : 2500,- Ft
házasság - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1
[AN 3715565]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2018.
   Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae / red. ... by László Dobszay ; [publ. by the] ... Institute for Musicology. - Budapest : MTA ZTI, 1990 [!1991]-. - 24 cm
2010-től közread. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet és az MTA-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport. - gerinccím: CAO-ECE
ISBN 963-7074-31-7 *
ISBN 978-963-7074-31-8
egyházi énekeskönyv - antifóna
264-068.2
[AN 117645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/A., Kraków : temporale / red. Jakub Kubieniec ; adiuvante Zsuzsa Czagány. - 2018. - 400 p.
ISBN 978-963-416-101-1 fűzött
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 3711819] MARC

ANSEL
UTF-86281 /2018.
Di Franca, Antonino
Experiences under kings and statesmen (magyar)
   Tapasztalatok királyok és államférfiak uralma alatt : szombatiskolai tanulmányok 2018 első félévére / szerző Antonino Di Franca ; [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2017]. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-2-4 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3713394]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2018.
   Domonkosok a társadalomért : az OP800-konferencia / [előszót írta Baritz Sarolta Laura]. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról nevezett Domonkos Nővérek : Kairosz, 2017. - 212 p. ; 21 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 7.)
A Budapesten, 2017. febr. 24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-917-5 kötött : 3000,- Ft
Ordo Fratrum Praedicatorum
dominikánusok - társadalom - társadalmi probléma
271.2 *** 316.3
[AN 3712840]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2018.
Gungor, Mark
Laugh your way to a better marriage (magyar)
   Férfiagy, női agy : Isten hozott egy jobb házasságban! / Mark Gungor ; [ford. Kriszt Éva]. - Budapest : Harmat, 2018. - 302 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-416-5 fűzött : 3500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3712799]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2018.
Hamar Imre (1967-)
   A kínai buddhizmus története / Hamar Imre. - Budapest : ELTE Konfuciusz Int., 2017. - 206 p. : ill. ; 23 cm. - (Konfuciusz könyvtár, ISSN 2061-5272 ; 2.)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 978-963-284-775-7 kötött : 2200,- Ft
Kína - buddhizmus - történeti feldolgozás
294.3(510)(091)
[AN 3712111]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2018.
   A hír felüdíti a testet : amit a beteglátogatóknak tudni kell / szerk. Gál Judit. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 76 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-558-229-7 fűzött : 700,- Ft
lelki gondozás - beteggondozás
253 *** 364.442.8
[AN 3714897]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2018.
Legeza László (1952-)
   Rágalmak és valóság : érvelések a katolikus egyházat érő néhány rágalom ellen : [sötét középkor, keresztes háborúk, inkvizíció, fényűzés, cölibátus, pedofília, politizálás] / Legeza László. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80528-7-0 fűzött
katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
282(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3712146]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2018.
Leleszi Balázs Károly (1958-)
   A megtartó oltalmában : biblikus-lírikus-meditációs önéletrajz / Leleszi Balázs Károly. - [Budapest] : [Tiszta Forrás Alapítvány], cop. 2017. - 87 p. ; 21 cm
Közread. Tiszta Forrás Alapítvány
ISBN 978-615-00-1233-9 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3712957]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2018.
   Luther Márton nyomában : matricás album / szerk. Koltainé Somogyi Lilla, Zsugyel-Klenovics Katalin ; grafikus Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Luther, 2017. - [40] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-380-113-0 fűzött : 1290,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - 16. század - gyermekkönyv - képeskönyv
284.1(430)(092)Luther,_M.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3712689]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2018.
   A protestantizmus művelődéstörténeti szerepe, különös tekintettel a 19-21. századi oktatásügyre : tudományos konferencia a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából : 2017. szeptember 7-8. : programfüzet / [szerk. Vincze Beatrix] ; [rend., közread. az] ELTE PPK, Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : ELTE PPK : MNM, 2017. - 16 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-963-693-815-4 fűzött
Magyarország - protestantizmus - művelődéstörténet - oktatásügy - 19. század - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
284 *** 930.85(439)"18/201" *** 37.014(439)"18/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3711662]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2018.
Rang-'byung rdo-rje (karmapa), III. (1284-1339)
   Közvetlen rámutatás buddhatermészetünkre / III. Karmapa Rangdzsung Dordzse ; Khenpo Csödrak Tenphel rinpocse magyarázatában ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2018]. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5495-16-8 fűzött
buddhizmus - dialógus
294.3(0:82-83)
[AN 3713029]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2018.
Szigeti Jenő (1936-)
   Luther, a kikerülhetetlen / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Megújult élet)
Bibliogr.
Fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - reformátor - egyházi személy - 15. század - 16. század
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3712090]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2018.
   "Uram, akit szeretsz, beteg..." : lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek / szerk. Gál Judit. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-162-7 fűzött : 260,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3715848]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2018.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Az ötödik ember / Várkonyi Nándor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 3 db : ill. ; 28 cm
291.13 *** 930.85(100)
[AN 3714736]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 416 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 72.)
Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-01-8 kötött : 2500,- Ft
291.13 *** 930.85(100)
[AN 3714739] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 560 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 73.)
Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-02-5 kötött : 2500,- Ft
930.85(100) *** 291 *** 27
[AN 3714755] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 559 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 74.)
Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-03-2 kötött : 2500,- Ft
930.85(100)(035)"16/19"
[AN 3714760] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6294 /2018.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries in dating (magyar)
   Határaink a párkeresésben : szabadon, nyitottan, önismerettel / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2006. - 278 p. ; 20 cm
Megj. "Randikalauz" címmel is. - keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-267-3 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat
316.472.4 *** 265.5
[AN 3715526]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2018.
Cséfalvay Zoltán (1958-)
A nagy korszakváltás (angol)
   Techtonic shifts / Zoltán Cséfalvay ; [transl. by Bence Gáspár and Zsolt Beke]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 414, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-[415].
ISBN 978-963-662-905-2 kötött : 4500,- Ft
társadalmi változás - globalizáció - technikai fejlődés - informatika
316.42 *** 339.9 *** 330.341.1 *** 681.3.004.14
[AN 3712677]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2018.
   Diákokkal az értékek útján : ötletek, programok, módszerek / [szerk. Bartókné Piller Magdolna és Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2017. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 25.)
ISBN 978-615-80480-0-2 fűzött
Pusztaszabolcs - érték - helyismeret - hagyományőrzés - tanulmányi kirándulás
316.752(439-2Pusztaszabolcs) *** 908.439-2Pusztaszabolcs *** 398(=945.11)(439-2Pusztaszabolcs) *** 371.233
[AN 3711776]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2018.
   Gencsapáti az értékek mentén / [szerk. Varga Albin] ; [kiad. a Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület]. - [Gencsapáti] : Kezdőkör Képzőműv. és Népműv. Baráti Egyes., [2018]. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Gencsapáti - érték - helyismeret - hagyománytisztelet
316.752(439-2Gencsapáti) *** 908.439-2Gencsapáti *** 398(=945.11)(439-2Gencsapáti)
[AN 3713302]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2018.
   Generációso(k)k : tanulmányok a generációk témakörében / szerk. Mészáros Aranka, Lestyán Katalin ; [közread. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-711-6 fűzött
nemzedékek közti különbség - oktatás - tanulás - munkaügy - információs társadalom - digitális technika
316.346.3 *** 371.322 *** 371.321 *** 331 *** 681.3.004.14
[AN 3713391]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2018.
   Időfonal : hét évtized : képek a magyarországi görögök életéből = Aprovleptes diadromes : epta dekaeties : eikones gia tī zōī tōn Ellīnōn Oyggarias / Fokasz Nikosz, Raptis Ioannis, Vlahosz Haralambosz szerk. ; [... ford. Nakos Kostas] ; [közread. ... ASKI]. - [Budapest] : HTSART : ÚMK ; [Athīna] : ASKI, cop. 2017. - 343 p. : ill. ; 29x29 cm
ISBN 978-615-80411-5-7 kötött
magyarországi görögök - művelődéstörténet - bevándorlás - 1945 utáni időszak - 20. század - album
316.347(=774)(439)"19" *** 325.14(=774)(439)"1945/195" *** 930.85(=774)(439)
[AN 3712747]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2018.
   Mi a magyar? / ... szerk. Szekfű Gyula. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 431 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 75.)
keretcím: Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-09-4 kötött : 2500,- Ft
magyarság - nemzettudat - magyar irodalom - esszé - antológia
316.63 *** 316.356.4(=945.11) *** 894.511-4(082)
[AN 3714626]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2018.
   Az óvodai nevelés hátránycsökkentő lehetőségeit feltáró kutatás összegző tanulmánya / [szerk. Farkas László] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2017. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-125.
ISBN 978-615-80376-4-8 fűzött
Magyarország - óvodapedagógia - óvodai nevelés - hátrányos megkülönböztetés - gyermekvédelem - statisztikai adatközlés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.647.8 *** 364-053.2 *** 372.3(439)"201"(083.41)
[AN 3711837]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2018.
Schwartz, Baba (1927-2017)
The May beetles (magyar)
   Májusi cserebogár : az első húsz évem / Baba Schwartz ; [ford. Saródi Szilvia]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 240 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-138-8 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - Nyírbátor - zsidóság - hétköznapi élet - antiszemitizmus - holokauszt - ausztrál irodalom - memoár
316.347(=924)(439-2Nyírbátor)"192/194"(0:82-94) *** 820-94(94)=945.11 *** 323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94)
[AN 3711710]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2018.
   Studies about the perspectives of social sciences / ed. by Timea Juhász ; [publ. by the] Szent István University. - Gödöllő : SZIU, 2018. - 137 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-700-0 fűzött
társadalomtudomány
30
[AN 3713853]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2018.
Szántó Zoltán (1963-)
   Social futuring - an analytical conceptual framework / Zoltán Oszkár Szántó. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, 2018. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 1/2018)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 978-963-503-667-7 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi viselkedés - társadalmi változás
303 *** 008.2 *** 316.62 *** 316.4
[AN 3712206]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2018.
Szántó Zoltán (1963-)
   A társadalmi jövőképesség analitikus koncepciója / Szántó Zoltán Oszkár. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/1.)
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 978-963-503-671-4 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi viselkedés - társadalmi változás
303 *** 008.2 *** 316.62 *** 316.4
[AN 3712200]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6306 /2018.
Domján László (1953-)
   Nevess és relaxálj! [elektronikus dok.] / Domján László. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Agykontroll Kft., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-7491-52-8
agykontroll - vicc - elektronikus dokumentum
398.94 *** 613.865
[AN 3712917]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2018.
Domszky László
   Férfiműszak : melegprostik a megfizetett boldogságról / Domszky László. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2017. - 160 p. ; 20 cm. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
ISBN 978-615-5686-95-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - prostitúció - prostituált - homoszexualitás - interjú
392.65(439)(092)(047.53) *** 613.885(439)(047.53)
[AN 3712036]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2018.
Gonzales Marina
   Regélő : színező : [magyar tájegységek viseletei és motívumai] / [grafikai munkák Gonzales Marina és Nagy Eszter]. - [Üllő] : Regélő [Szerk.], [2018]. - [36] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A főcím rovásírással is
Fűzött
magyar néprajz - népviselet - kifestőkönyv - népdal
391(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 087.5
[AN 3712479]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2018.
   Mesék az élet csodáiról / [vál., átd.] Boldizsár Ildikó ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2015. - 245, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3301-2 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3715987]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2018.
   Mesék életről, halálról és újjászületésről / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2009. - 320, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2728-8 kötött : 3499,- Ft
néprajz - népmese
398.21(=00)
[AN 3716060]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2018.
   Miért kacag a patak? : 1700 találós kérdés. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk. ; [Sepsiszentgyörgy] : Társ, cop. 2018. - 239 p. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-5170-74-4 fűzött : 999,- Ft
találós kérdés
398.6(=945.11)
[AN 3716157]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6312 /2018.
Brzezinski, Zbigniew (1928-2017)
The grand chessboard (magyar)
   A nagy sakktábla : Amerika világelsősége és geopolitikai feladatai / Zbigniew Brzezinski ; [ford. Hruby József] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - 316, [3] p. : ill., térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-30-3 kötött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - világpolitika - ezredforduló
327"199" *** 327(73)"199"
[AN 3715480]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2018.
   "A civil társadalmi részvétel alakulása és fejlődése Közép-Európában 1990-től napjainkig" : Közép-európai Civil Konferencia : Kecskemét, 2017. október 12-14. / [kiad. az Alföldi Civilekért Alapítvány]. - [Kecskemét] : Alföldi Civilekért Alapítvány, [2017]. - 128 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Közép-Európa - civil társadalom - nonprofit szervezet - ezredforduló - 21. század - konferencia-kiadvány
323.21(439)"199/201" *** 323.21(4-11)"199/201" *** 334.012.46(439)"199/201" *** 334.012.46(4-11)"199/201" *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3712549]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2018.
Egey Emese (1966-)
   A két világháború közötti magyar - finn - észt kapcsolatok / Egey Emese. - [2. kiad.]. - Veszprém : OOK-Press, 2018. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-222.
ISBN 978-615-5589-15-7 kötött
Magyarország - Finnország - Észtország - külkapcsolat - diplomáciatörténet - művelődéstörténet - két világháború közötti időszak
327(480)"192/194" *** 327(474.2)"192/194" *** 930.85(439)"192/194" *** 327(439)"192/194"
[AN 3711825]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2018.
   The future of Europe : Hungary: brave and free / [ed. and afterword by Márton Békés] ; [publ. by the] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 191 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-64-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - külpolitika - gazdaságpolitika - nemzetközi együttműködés - Visegrádi államok - 21. század
327.39(4-62) *** 327(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 327(4-11)"201"
[AN 3713689]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2018.
Gottwald Péter
   Hogy nyoma maradjon.. / Gottwald Péter. - Budapest : Szerző, 2018. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1389-3 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - Európai Unió - belpolitika - politika - 21. század - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 32(4-62)"200/201"(0:82-92)
[AN 3712803]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2018.
Korom Pál
   Civilként a magyar végeken / Korom Pál. - [Szentes] : Magánkiad., 2018-. - 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Szentes - civil társadalom
323.21(439-2Szentes)
[AN 3712118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Méltó temetés. - 2018. - 161 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-615-00-1161-5 kötött
Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
Szentes - diákönkormányzat - ifjúsági szervezet - civil társadalom - történeti feldolgozás
371.83(439-2Szentes)(091) *** 323.21(439-2Szentes)
[AN 3712120] MARC

ANSEL
UTF-86318 /2018.
Lakner Zoltán (1975-)
   Volna itt egy ország / Lakner Zoltán, Tóth Ákos. - [Budakalász] : KCH-OFF Kft., 2018. - 300 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-510-497-8)
Magyarország - politikatörténet - magyar irodalom - 21. század - publicisztika
32(439)"201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3713136]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2018.
Murad, Nadia (1993-)
The last girl (magyar)
   Az utolsó lány : küzdelem az Iszlám Állam ellen : [egy szexrabszolga igaz története] / Nadia Murad ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 407 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-433-209-1 fűzött : 3699,- Ft
Irak - iszlám fundamentalizmus - népirtás - rabszolga - nők elleni erőszak - angol nyelvű irodalom - 21. század - jazidik - memoár
323.12(=915.7)(567)"201"(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 297(5-011)"201"(0:82-94) *** 316.37-055.2(5-011)
[AN 3712588]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2018.
Szabad György (1924-2015)
   Aradtól az Országgyűlésig [elektronikus dok.] : Pavlovits Miklós interjúja Szabad Györggyel. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Magvető, 2017. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3574-0
Szabad György (1924-2015)
Magyarország - politikus - történész - belpolitika - rendszerváltás - életútinterjú - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Szabad_Gy.(047.53) *** 930.1(439)(092)Szabad_Gy.(047.53) *** 323(439)"198/199"(047.53)
[AN 3712152]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2018.
Szesztay András (1943-)
   Az ügy / Szesztay András. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., 2017. - 171, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80720-0-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - állami terror - börtön - Kádár-korszak - memoár
323.282(439)"196"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 343.81(439)"196"(0:82-94)
[AN 3712215]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2018.
Szűcs Zoltán Gábor (1979-)
   A politika lelke : a politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti nézőpontból / Szűcs Zoltán Gábor ; [közread. az] MTA TK PTI, [NKE Molnár Tamás Kutatóintézet]. - Budapest : MTA TK PTI : NKE Molnár T. Kutint., 2017. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-248.
ISBN 978-963-418-017-3 fűzött
politikai filozófia - eszmetörténet
321.01
[AN 3712043]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2018.
Török Gábor (1971-)
   A lakott sziget : utazás a politika világába / Török Gábor. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 310 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 978-963-293-694-9 fűzött : 2999,- Ft
politika
32.001
[AN 3715424]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6324 /2018.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (spanyol)
   Descarga de fusiles en 1956 en la plaza Kossuth y su sitio conmemorativo / [gestor de la exposición Sándor Őze] ; [texto Csaba Németh]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2018. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Cuadernos de la plaza Kossuth, ISSN 2498-6585)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-29-7 fűzött
Budapest - Magyarország - 1956-os forradalom - magyar történelem - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.)"1956" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3713042]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2018.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   47., 1363 / szerk. Piti Ferenc. - 2017. - 535 p.
ISBN 978-963-306-553-2 fűzött
[AN 3713623] MARC

ANSEL
UTF-86326 /2018.
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
   Helyünk és sorsunk Európában [elektronikus dok.] / Bajcsy-Zsilinszky Endre. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149284. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-203-3 (epub)
ISBN 978-963-453-213-2 (mobi)
Magyarország - Európa - történelem - trianoni békeszerződés - 19. század - 20. század - politika - elektronikus dokumentum
943.9"18/19" *** 341.382"1919/1920" *** 940-11"192/193" *** 32(439)"18/19"
[AN 3712088]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2018.
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
   Mátyás király [elektronikus dok.] / Bajcsy-Zsilinszky Endre. - Szöveg (epub : 795 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-221-7 (epub)
ISBN 978-963-453-222-4 (mobi)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - magyar történelem - elektronikus dokumentum
943.9"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 3712093]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   A magyar nép múltja és jelene [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 4.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149286. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-223-1 (epub)
ISBN 978-963-453-224-8 (mobi)
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(439) *** 943.9
[AN 3712097]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2018.
Bradák Károly
   Pár szó.. [elektronikus dok.] : levelek a szent koronáról és a székesfehérvári romkertről. - Szöveg. - Somogyacsa : [s.n.], 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Bradák Károly olvasói levelei. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: szövegszerkesztő, képnézegető
Műanyag tokban
Magyarország - Székesfehérvár - régészet - koronázási jelvény - elektronikus dokumentum
904(439-2Székesfehérvár) *** 342.519.8(439)
[AN 3711657]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2018.
Campbell, Virginia L.
Ancient Rome (magyar)
   Az antik Róma / Virginia L. Campbell ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 287 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Zsebmúzeum
ISBN 978-963-09-9089-9 kötött : 4600,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - régészet - lelet
930.85(37) *** 904(37)
[AN 3712352]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2018.
Csáji László Koppány (1971-)
   A sztyeppei civilizáció és a magyarság [elektronikus dok.] : adalékok az eurázsiai sztyeppei civilizáció kutatásához, a magyar őstörténet-kutatás gyökeres változásához, illetve a sztyeppei vagy sztyeppei eredetű népek etnogenezis-kutatásához, illusztrációként az indiai kapocs rövid bemutatásával / Csáji László Koppány. - 4. átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., op. 2017. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-757-0
Közép-Ázsia - őstörténet - magyar őstörténet - nomád népek - 1. évezred - elektronikus dokumentum
930.8(=00)(58) *** 930.8(=945.11)
[AN 3710770]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2018.
Csorba László (1952-)
   "Magyarország csillaga" Széchenyi István : 225 éve született a sopronnyéki kerület '48-as képviselője : rövid pályakép / Csorba László ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2017. - 113, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8327-44-4 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(439)"18"
[AN 3707070]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2018.
Csörsz István (1942-2018)
   Viharjelzés [elektronikus dok.] : riportok 1956 katonáival / Csörsz István. - Szöveg (epub : 512 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-755-6
magyar történelem - 1956-os forradalom - oral history - interjú - elektronikus dokumentum
943.9"1956"(047.53)
[AN 3710782]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2018.
Gebei Sándor (1947-)
   II. Rákóczi Ferenc / Gebei Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9026-4 kötött : 1790,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17"
[AN 3713295]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2018.
   Háborús mindennapok, mindennapok háborúja : Magyarország és a Nagy Háború, ahogy a sajtó látta, 1914-1918 / [szerk. Kaba Eszter] ; [közread. a] Politikatörténeti Intézet. - Budapest : Politikatört. Int. : Napvilág, 2017. - 427 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-415.
ISBN 978-963-338-375-9 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - első világháború - hétköznapi élet - sajtótörténet
943.9"1914/1918" *** 930.85(439)"1914/1918" *** 070(439)"1914/1918"
[AN 3712733]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2018.
Hankiss János (1893-1959)
   A magyar géniusz / Hankiss János. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 268 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 88.)
keretcím: Magyar ritkaságok. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-26-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - magyar irodalom története
930.85(439) *** 894.511(091) *** 943.9
[AN 3714682]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2018.
Hegedűs Mihály
   Az élet meséi : születéstől a halálig / Hegedűs Mihály. - Vác : Conditors Bt., 2017. - 271 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-12-9460-6 fűzött
művelődéstörténet - magyar néprajz - irodalmi motívum - népmese
930.85(100) *** 398.21(=945.11) *** 398.21(100)
[AN 3712667]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2018.
   Homoklapátolás nemesércért : a 70 éves Standeisky Éva tiszteletére / szerk. Balázs Eszter, Koltai Gábor, Takács Róbert. - Budapest : Napvilág, 2018. - 268, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-045-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - kultúra - 20. század - emlékkönyv
943.9"19" *** 316.32(439)"19" *** 316.7(439)"19"
[AN 3712713]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2018.
   Investigatio fontium II : griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungen / hrsg. von László Horváth und Erika Juhász. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 262 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 30.)
Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-76-9 fűzött
bizantinológia - történelmi forrás
949.502(093)
[AN 3711977]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2018.
   Istoričeskaâ rusistika v XXI veke : materialy besâtoj meždunarodnoj naučnoj konferencii budapestskogo Centra Rusistiki ot 18-19 maâ 2015 g. = Russian studies in history in the 21st century : materials of the 10th International Conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, May 18-19, 2015 / [red. ... Gyula Szvák, Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi]. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2017. - 385 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 42.)
Váltakozva orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-02-1 kötött
Oroszország - Szovjetunió - történelem - ruszisztika
947 *** 930.85(47)
[AN 3711992]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2018.
   Kálmán apus '56-ja : pillanatfelvételek a korabeli Budapestről / [kiad. Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szerv. Orsz. Közp., 2018. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Schutzbach Csaba
ISBN 978-615-80913-0-5 fűzött
Budapest - 1956-os forradalom - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Bp."1956"(084.12)
[AN 3711942]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2018.
Kapitánffy István (1932-1997)
   Philologia nostra II : Kapitánffy István válogatott tanulmányai / szerk. Farkas Zoltán és Mészáros Tamás. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 512 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-78-3 fűzött
Európa - ókor - művelődéstörténet - bizantinológia - ókori görög irodalom története - kultúratörténet
930.85(3) *** 930.85(495.02) *** 875(091) *** 008(4)
[AN 3711965]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2018.
   Klasszikus ókor, Bizánc, humanizmus : a XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból / szerk. Mészáros Tamás. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 189 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 26.)
A konferenciát Debrecenben, 2016. máj. 26-28. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-77-6 fűzött
Bizánci Birodalom - ókor - művelődéstörténet - ókori görög irodalom története - bizantinológia
930.85(495.02) *** 949.502 *** 875(091)
[AN 3711948]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2018.
Leaming, Barbara
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis (magyar)
   Kennedy özvegye / Barbara Leaming ; [Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 319 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 978-963-266-505-4 kötött : 3690,- Ft
Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994)
Egyesült Államok - híres ember - nő - 20. század - életrajz
929(73)Onassis,_J._K.
[AN 3699927]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2018.
   Magyarország világi archontológiája, 1458-1526 / C. Tóth Norbert [et al.]. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
ISBN 978-963-416-034-2
magyar történelem - közjogi méltóság - főpap - történelmi személy - udvari élet - 15. század - 16. század - archontológia
943.9"14/15"(092)(035.5) *** 282(439)"14/15"(092)(035.5) *** 394.012(439)"14/15"(092)(035.5) *** 355(439)"14/15"(092)(035.5)
[AN 3715207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Főpapok és bárók. - Utánny. - 2017. - 357 p.
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 315-333.
ISBN 978-963-416-035-9 kötött : 3300,- Ft
[AN 3715211] MARC

ANSEL
UTF-86346 /2018.
   Mozaikok a 18-20. századi magyar és egyetemes történelemből : PhD-hallgatók V. konferenciája, 2016. május 6. / szerk. Ballabás Dániel. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 277 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-60-4 fűzött
magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19"
[AN 3712465]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2018.
Nemes Tiborné (1966-)
   Mándoki macskakő : információk Mándok múltjából / Nemes Tiborné Vonó Erika. - [Mándok] : [Nemes T.-né], 2018. - 167 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1106-6 fűzött
Mándok - helytörténet - 20. század - történelmi forrás
943.9-2Mándok"19"(093)
[AN 3712467]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2018.
Németh István (1945-)
   Császárságból diktatúrába : Németország a 20. század első felében : tanulmányok / Németh István ; [közread. az] ... Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismterj. Alapítvány, 2017. - 544 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-544.
ISBN 978-963-414-277-5 fűzött : 4990,- Ft
Németország - Európa - történelem - külpolitika - első világháború - két világháború közötti időszak - második világháború
943.0"190/194" *** 327(430)"191/194" *** 940"191/194"
[AN 3714986]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2018.
   A Pannon-tenger kincsei / [közread. Biatorbágy Város Önkormányzata, Értéktár Biatorbágy]. - Biatorbágy : Önkormányzat : Értéktár Biatorbágy, 2018. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Biatorbágyon, 2017. nov. 24-25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80722-3-6 fűzött
Biatorbágy - ősrégészet - helyismeret - építészettörténet
903(439-2Biatorbágy) *** 908.439-2Biatorbágy *** 72(439-2Biatorbágy)(091)
[AN 3712887]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2018.
Smith, David Michael
Ancient Greece (magyar)
   Az ókori Görögország / David Michael Smith ; [ford. Bánki Veronika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 287 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Zsebmúzeum
ISBN 978-963-09-9088-2 kötött : 4600,- Ft
ókori Görögország - régészet - művelődéstörténet - lelet
904(38) *** 930.85(38)
[AN 3712473]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2018.
   Sötét idők túlélői : a kontinuitás fogalma, kutatásának módszerei az 5-11. századi Kárpát-medence régészetében : 2014-ben Debrecenben megrendezett konferencia kiadványa / szerkesztették Hága Tamara Katalin, Kolozsi Barbara. - Debrecen : Déri Múz. Régészeti Tár, 2018. - 316 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Tempora obscura, ISSN 2063-2517 ; 4.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-556-015-6 kötött
Kárpát-medence - régészet - kora középkor - népvándorlás
904(4-191)"04/10"
[AN 3713212]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2018.
Steib György
   Bonyhád lexikon / szerk. Steib György ; [kiad. a Völgységi Tájkutató Alapítvány]. - Bonyhád : Völgységi Tájkut. Alapítvány, 2017. - 620 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 598-614.
ISBN 978-615-00-0099-2 kötött
Bonyhád - helytörténet - helyismeret - helyi társadalom - szaklexikon
943.9-2Bonyhád:030 *** 908.439-2Bonyhád:030 *** 929(439-2Bonyhád):030
[AN 3712921]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2018.
Stepanov, Cvetelin
Bʺlgarite i stepnata imperiâ prez Rannoto srednovekovie (magyar)
   Lovasnomád birodalmak és városlakók [elektronikus dok.] : a mások problémája / Cvetelin Sztepanov ; ford. Csíkhelyi Lenke. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány : Napkút, cop. 2017. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-263-758-7
nomád népek - néprajz - magyar őstörténet - művelődéstörténet - eurázsiai sztyeppe - elektronikus dokumentum
930.85(=00)(57) *** 930.8(=945.11) *** 397.7(=00)(57) *** 316.324.3(57)
[AN 3710681]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2018.
Szalai Emese
   Agyagba zárt hétköznapok : a 15-17. századi fazekasság emlékei a gyulai várból / Szalai Emese ; [a katalógust szerk. Liska András]. - Gyula : Erkel F. Kult. Közp. és Múz., 2018. - 103 p., 77 t. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 14.)
Bibliogr.: p. 87-98. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1122-6 fűzött
Gyula - fazekasság - 15. század - 16. század - 17. század - régészet
904(439-2Gyula) *** 738(439-2Gyula)"14/16"
[AN 3712416]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2018.
Szegedy-Maszák Marianne (1955-)
I kiss your hands many times (magyar)
   Csókolom a kezét / Szegedy-Maszák Marianne ; ford. Rakovszky Zsuzsa ; [... a jegyzeteket és a bibliográfiát gond. és ford. ... Katona Ferenc]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018, cop. 2014. - 456 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 95.)
keretcím: Magyar ritkaságok. - Bibliogr.: p. 436-445.
ISBN 978-615-5710-37-7 kötött : 2500,- Ft
Szegedy-Maszák család
Weiss család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem - 20. század - memoár
929.52(439)Szegedy-Maszák(0:82-94) *** 929.52(439)Weiss(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3714792]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2018.
   Tanulmányok és források Takácsi történetéhez / [a forrásokat vál., ... a kötetet szerk. Hudi József]. - Veszprém : Magánkiad., 2017. - 526 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 507-517.
ISBN 978-963-12-7594-0 kötött
Takácsi - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Takácsi(093)
[AN 3712039]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2018.
Tenk Antal (1938-)
   Dicső múltunk / Tenk Antal. - Mosonmagyaróvár ; Győr : Tarandus, 2017-. - 24 cm
Mosonmagyaróvár - művelődéstörténet
930.85(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3711993]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Magyaróvári Gazdasági Akadémia XIX. századi fénykorszaka és nagy tanári kara, 1818-1918. - 2017. - 412, [1] p. : ill.
Bibliogr.: p. 397-404.
ISBN 978-615-5584-46-6 kötött
Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia
Mosonmagyaróvár - Magyarország - egyetem - agrártudomány - tudós - egyetemi tanár - agrármérnök - 19. század - századforduló - történeti feldolgozás
37(439-2Mosonmagyaróvár)(092) *** 63(439)(092) *** 378.663(439-2Mosonmagyaróvár)"18/191"
[AN 3711998] MARC

ANSEL
UTF-86358 /2018.
   Tertium datur : írások Krausz Tamás 70. születésnapjára / [szerk. Juhász József és Szvák Gyula]. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2018. - 444 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-04-5 kötött : 4500,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelem - magyar történelem - kommunizmus - 20. század - emlékkönyv
947 *** 943.9"19" *** 329.15
[AN 3712119]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2018.
Tóth Dóra
   Honfoglalás / [írta és szerk. Tóth Dóra]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5654-90-9 kötött
magyar történelem - művelődéstörténet - honfoglalás
943.9"08/10" *** 930.85(=945.11)"08/10"
[AN 3715266]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2018.
Trujillo, Eduardo
Busca en la antigua Grecia (magyar)
   Keresd meg az ókori Görögországban! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-918-7 kötött
ókori Görögország - művelődéstörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(38)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3712675]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2018.
Trujillo, Eduardo
Busca en la antigua Roma (magyar)
   Keresd meg az ókori Rómában! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-916-3 kötött
Római Birodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(37)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3712673]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2018.
Zsákai Piroska
   Kaptam egy világot : Zsákai Piroska emlékezései ; [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szerv. Orsz. Közp., 2018. - 182 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80913-1-2 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - kitelepítés - oral history
943.9"195"(0:82-94) *** 325.254.6(439)"195"(0:82-94)
[AN 3711893]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6363 /2018.
Balogh Boglárka
   Ezerarcú Föld : rejtőzködő világunk egy utazó szemével / Balogh Boglárka. - Budapest : Scolar, 2018. - 271 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-839-8 kötött : 3950,- Ft
helyismeret - útleírás
910.4(100)(0:82-992) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3713321]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Buda tornyai / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 273, [12] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 1.)
ISBN 978-963-415-926-1 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3715616]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2018.
Büld Campetti, Christiane
Toskana (magyar)
   Toszkána / [szerző Christiane Büld Campetti] ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2018, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6233-6 fűzött : 2490,- Ft
Toszkána - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 3715862]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2018.
Henss, Rita
Madeira (magyar)
   Madeira : Porto Santo / [szerző Rita Henss] ; [átd. Sara Lier] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2018. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6490-3 fűzött : 2490,- Ft
Madeira-szigetek - útikönyv
914.698(036)
[AN 3715855]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2018.
Hofmeister Lajos
   Üdvözlet Bonyhádról / Hofmeister Lajos, Szőts Zoltán ; [ford. Bocz András, Vágyi Vata] ; [kiad. Bonyhád Város Önkormányzata, a Völgységi Múzeum és a Völgységi Tájkutató Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Bonyhád : Önkormányzat : Völgységi Múz. : Völgységi Tájkut. Alapítvány, 2018. - 164 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-87566-7-1 kötött
Bonyhád - helyismeret - képes levelezőlap - fényképalbum
908.439-2Bonyhád(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3713362]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2018.
Hüller, Annette
Lissabon (magyar)
   Lisszabon / [szerző Annette Hüller] ; [társszerző Kathleen Becker] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2018, cop. 2016. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6380-7 fűzött : 2490,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3715857]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2018.
Joó András
   Gránátalma földje : Örményország / Joó András ; [közread. az] Arménia Népe Kulturális Egyesület. - Budapest : Arménia Népe Kult. Egyes., cop. 2017. - 251 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0561-4 fűzött
Örményország - helyismeret
908.479.25
[AN 3712846]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2018.
Kámán István (1952-)
   Sóskadomb : történetek, emlékek Bucsuról / Kámán István. - Szombathely : Szerző, 2018. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 978-615-00-0794-6 fűzött
Bucsu - helyismeret - memoár
908.439-2Bucsu(0:82-94)
[AN 3711886]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2018.
Mészáros T. László (1960-)
   Szerelmem, Zalaszentgrót / Mészáros T. László ; [... ford. Mészáros Anna Lilla, ... Lőrincz István]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9843-84-4 kötött
Zalaszentgrót - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaszentgrót(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3712226]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2018.
Puglia tartomány (új kiadása)
   Puglia : útikönyv / Horváth Zoltán [et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hibernia, [2018]. - 155 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2018. febr. 18.
ISBN 978-615-5426-45-2 fűzött : 4980,- Ft
Puglia - útikönyv
914.575(036)
[AN 3715395]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6373 /2018.
   Fejezetek a Polgári törvénykönyv keletkezéstörténetéből / szerk. Vékás Lajos. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 340 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5710-45-2 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogtörténet - 20. század - törvény
347(439)(094) *** 347(439)(091)
[AN 3711683]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2018.
   A házszabályon túl : előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről / [szerk. Módos Mátyás] ; Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságának kiadványa. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv., 2018-. - 24 cm
Magyarország - országgyűlés - jog
342.53(439)
[AN 3711188]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 183 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-39-6 kötött
[AN 3711190] MARC

ANSEL
UTF-86375 /2018.
Juhász Zoltán
   Az általános közigazgatási rendtartás : Ákr. 2016, Ket. 2004 : [közigazgatási jogszabályok változásai] / [... összeáll. Juhász Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 284 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jan. 1.
ISBN 978-963-295-706-7 kötött
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3716039]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2018.
   Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez / [... szerk. Wopera Zsuzsa]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 964 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5710-32-2 kötött
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3711626]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2018.
Kuncz Aladár (1885-1931)
   Fekete kolostor / Kuncz Aladár. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 480 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 93.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-44-5 kötött : 2500,- Ft
Franciaország - internálótábor - első világháború - magyar irodalom - memoár
341.34(44)"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3714863]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2018.
   A magyar békeküldöttség naplója : Neuilly - Versailles - Budapest, 1920 / a forrásszövegeket vál., az idegen nyelvű szövegeket ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Zeider Miklós ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Jav. kiad. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2018. - 311 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 289-298.
ISBN 978-963-416-072-4 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - trianoni békeszerződés - külpolitika - magyar történelem - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
341.382"1920"(093) *** 327(439)"1920"(093) *** 943.9"191/192"(093)
[AN 3715262]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2018.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (francia)
   La Sainte Couronne de Hongrie / [texte Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Cahiers Place Kossuth, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-615-5674-35-8 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3713041]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2018.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (német)
   Die ungarische Stephanskrone / [text Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kossuth-Platz Hefte, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-615-5674-32-7 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3713036]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2018.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (spanyol)
   La Santa Corona húngara / [texto Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Cuadernos de la plaza Kossuth, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-615-5674-34-1 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3713039]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2018.
Szalai Erzsébet
   Jogi ismeretek alkalmazása : gazdasági jog / Szalai Erzsébet, Virágh Árpád, Kreisz Brigitta. - Budapest : Penta Unió, 2018. - 486 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 477-481.
ISBN 978-615-5249-65-5 fűzött
Magyarország - jogtudomány
34(439)
[AN 3713208]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6383 /2018.
2S4 Tûl'pan (magyar)
   2SZ4 Tyulpan : Szovjetunió, 1972 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8978-7 fűzött : 1790,- Ft
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - 1970-es évek
623.438(47)"197"
[AN 3713759]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2018.
   1916 - a fordulat éve? : tanulmányok a nagy háborúról / [szerk. Egry Gábor, Kaba Eszter]. - Budapest : Napvilág, 2017. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-418-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Európa - első világháború - hadtörténet - magyar történelem - történelem - társadalomtörténet - gazdaságtörténet
355.48(439)"1914/1918" *** 943.9"1914/1918" *** 940"1914/1918" *** 316.32(439)"1914/1918" *** 338(439)"1914/1918"
[AN 3712918]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2018.
Kazareczki Noémi (1977-)
   Nógrádiak a nagy háborúban : dokumentumok az I. világháború Nógrád megyei történetéből / Kazareczki Noémi, Szepessyné Judik Dorottya. - Salgótarján : MNL Nógrád M. Lvt., 2018. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 65.)
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-7243-83-7 kötött
Nógrád megye - első világháború - helytörténet - hadtörténet - történelmi forrás
355.48(439.131)"1914/1918"(093) *** 943.913.1"1914/1918"(093)
[AN 3713175]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2018.
Luck, Hans von (1911-1997)
Panzer commander (magyar)
   Páncélosparancsnok : Hans von Luck ezredes emlékirata / [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2018. - 316, [1] p., [4] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 313.
ISBN 978-963-7054-79-2 kötött
Luck, Hans von (1911-1997)
Németország - katonatiszt - páncélos fegyvernem - hadtörténet - második világháború - memoár
355(430)(092)Luck,_H._von(0:82-94) *** 358.119(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3713164]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2018.
   A magyar katonai elhárítás története, 1918-2018 : az Evidenzbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatig / Jagadics Péter [et al.]. - Budapest : Univerzum Kv. : Metropolis Media : KNBSZ, 2018. - 213, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5628-66-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - katonai hírszerzés - kémelhárítás - történeti feldolgozás
355.40(439)(091)
[AN 3712326]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2018.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   A Nemzeti Hadsereg : vitéz nagybányai Horthy Miklós 150. születésnapjára / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 126-127. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-80083-5-8 kötött
Magyarország. Nemzeti Hadsereg
Magyarország - magyar történelem - haderő - Horthy-korszak
355(439)"1919/1921" *** 943.9"1919/1921"
[AN 3712557]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6389 /2018.
Cordes, Charlotte (1975-)
Mut zur Improvisation (magyar)
   Ne féljünk a rögtönzéstől! : újszerű improvizációs gyakorlatok tanácsadáshoz és coachinghoz / Charlotte Cordes ; [ford. Vaszkó Angéla]. - [Budapest] : In Dynamics Consulting Kft., cop. 2017. - 130 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5124-1 fűzött : 3000,- Ft
coaching - személyiségfejlesztés - közösségfejlesztés
659.2 *** 159.923.2 *** 658.3.012.613
[AN 3713241]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6390 /2018.
Berta Dávid
   Költségvetési szabályok / Berta Dávid, Tóth G. Csaba. - Budapest : MNB, 2017. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 14.)
Bibliogr.: p. 53-58.
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - költségvetés - államháztartás - fiskális politika - szabályozás
336.12(439) *** 338.2(439) *** 338.2(4-62)
[AN 3712592]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2018.
Cirkuláris üzleti modellek (angol)
   Circular business models : scientific training program / [ed. Csaba Fogarassy] ; [publ. by the] Climate Change Economics Research Centre SZIE-GTK. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Publ. House, 2017. - 41 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-677-5)
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - üzleti élet - gazdasági folyamat - 21. század
338(100)"201" *** 620.9 *** 504.03 *** 658.1
[AN 3713393]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2018.
Csehné Papp Imola (1967-)
   A közfoglalkoztatás elméleti háttere és gyakorlati tapasztalatai 25 év tükrében, 1993-2018 / Csehné Papp Imola, Mikáczó Andrea. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 124 p. : ill. ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 120-124.
ISBN 978-963-269-720-8 fűzött
Magyarország - Hatvani kistérség - közmunka - közhasznú munka - ezredforduló - 21. század
331.57(439)"199/201" *** 331.57(439Hatvani_kistérség)"199/201" *** 351.712(439)"199/201" *** 351.712(439Hatvani_kistérség)"199/201"
[AN 3713607]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2018.
Dembinski, Paul H. (1955-)
Ethics and responsibility in finance (magyar)
   Etika és felelősség a pénzügyi életben / Paul H. Dembinski ; [ford. Sallai Gábor] ; [közread. a] KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány. - Budapest : KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány : Kairosz, 2018. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-120.
ISBN 978-963-662-918-2 kötött : 3000,- Ft
pénzügy - etika - gazdasági erkölcs
336.7 *** 17 *** 330.16
[AN 3712746]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2018.
   Dr. Molnár József 70 éves : életem a felsőoktatásban / [fel. szerk. Lehota József]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 226 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
gazdaságtan - mezőgazdaság - emlékkönyv
330 *** 63
[AN 3713499]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2018.
   A gazdaság kulturális szerkezete [elektronikus dok.] = Cultural structure of economic / szerk. Farkas Attila. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Gödöllőn, 2017. máj. 12-én a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet által rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Működési követelmények: MS Word. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-705-5
gazdaságtan - multikultúra - elektronikus dokumentum
33 *** 316.7
[AN 3713176]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2018.
   Geopolitikai stratégiák Közép-Európában [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2017. november 9. : tanulmánykötet = Geopolitical strategies in Central Europe : international scientific conference - joint event of the Hungarian Science Festival : publications / szerk. Resperger Richárd, Czeglédy Tamás ; [rend. a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar]. - Szöveg. - Sopron : Soproni Egy. K., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-359-091-1
gazdaságtan - geopolitika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 327(100) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3712742]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2018.
Gerlaki Bence
   Külső tartozásmutatók / Gerlaki Bence, Lénárt-Odorán Rita, Sisak Balázs. - Budapest : MNB, 2017. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 20.)
Bibliogr.: p. 65-68. - Fősorozata: Oktatási füzetek., ISSN 2498-8391
Fűzött
Magyarország - hitelügy - deviza - fizetési mérleg - 21. század
336.77(439)"200/201" *** 339.74(439)"200/201" *** 336.12(439)"200/201"
[AN 3712598]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2018.
   International challenges in business : Gödöllő, 10 May 2017 / [ed. Kozma Tímea] ; [publ. by the] SZIE GTK Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-646-1 fűzött
marketing - innováció - stratégiai menedzsment - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
658.8 *** 330.341.1 *** 658.1.011.1 *** 504.03 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713603]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2018.
A költségvetési egyenleg mutatói (angol)
   Fiscal deficit indicators / Gábor P. Kiss [et al.]. - Budapest : MNB, 2017. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 9.)
Bibliogr.: p. 44-45.
Fűzött
Magyarország - költségvetés - hiány - statisztikai adatközlés - ezredforduló - 21. század
336.12 *** 336.126.413(439)"199/201"(083.41)
[AN 3712575]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2018.
Kovalszky Zsolt
A gazdasági fejlődés mutatószámai I. (angol)
   Indicators of economic development I : system of national accounts and the production side of GDP / Zsolt Kovalszky, Géza Rippel. - Budapest : MNB, 2017. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 10.)
Bibliogr.: p. 37-38.
Fűzött
Magyarország - gazdasági fejlődés - GDP - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.34(439)"199/201"(083.41) *** 330.55(439)"199/201"(083.41)
[AN 3712576]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2018.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Téli Konferenciája (4.) (2018) (Gödöllő)
   Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciája : 2018. február 2-3., Szent István Egyetem, Gödöllő : absztraktkötet / [rend., közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály]. - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2018]. - 120 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-714-7 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713372]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2018.
   Mikrogazdálkodói beszámoló, 2018 : változások 2018-tól / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2018]. - 52 p. ; 30 cm
Lezárva: 2018. jan. 16.
ISBN 978-615-5544-21-7 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - számvitel - útmutató
334.72(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3712018]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2018.
   Modern jegybanki gyakorlat / [szerk. Vonnák Balázs] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2017. - 496 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-17-7 kötött
monetáris politika - nemzeti bank
336.711 *** 338.246.025.2
[AN 3712394]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2018.
Molnár Márk
   Dinamikus növekedési modellek a makrogazdaságban / Molnár Márk ; [közread. a] Szent István Egyetem. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 114 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-963-269-699-7 fűzött
makrogazdaságtan - gazdasági növekedés
330.101.541 *** 330.35
[AN 3713494]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2018.
Mucsi Balázs
   Devizapiaci infrastruktúrák / Mucsi Balázs, Varga Márton. - Budapest : MNB, 2017. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 19.)
Bibliogr.: p. 41.
Fűzött
tőzsde - deviza - pénzpiac - informatika - infrastruktúra
336.76 *** 339.722 *** 681.3.004.14
[AN 3712593]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2018.
   Pénzügyi kultúra / [szerk. Pál Zsolt] ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2018. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-278.
ISBN 978-963-358-152-0 fűzött
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 3713849]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2018.
Ricardo, David (1772-1823)
   A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei : válogatás egyéb írásokból és parlamenti beszédekből / David Ricardo ; Madarász Aladár bevezetőjével ; [ford. Atkári János]. - Budapest : Napvilág, 2017. - 563 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-89-8 kötött
gazdaságelmélet - politikai gazdaságtan - adózás
330.821.1 *** 336.2
[AN 3712834]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2018.
   Számviteli változások, számviteli politika, számlatükör, 2018 : éves és mikrogazdálkodói beszámolót készítők könyvelésének összehasonlítása / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2018]. - 56 p. ; 30 cm
Lezárva: 2018. jan. 16.
ISBN 978-615-5544-25-5 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3712014]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2018.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2017)
   Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : ... 2017. november 22., ... SZIE Gödöllői Campus / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika, Áldorfainé Czabadai Lilla Mária, Áldorfai György]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-691-1 fűzött
gazdaságtan - turizmus - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 338.48 *** 658.1 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3713426]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2018.
   Termelés, szolgáltatás, logisztika : az értékteremtés folyamatai / szerk. Demeter Krisztina. - 4. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-704-3 fűzött
gyártás - vezetés - szolgáltatás - logisztika - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 338.46(075.8) *** 658.64(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3716053]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2018.
Tóth Tamás
   Fedezett kötvények / Tóth Tamás. - Budapest : MNB, 2017. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 13.)
Bibliogr.: p. 35.
Fűzött
pénzpiac - kötvény
336.763
[AN 3712583]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2018.
   Üzlet, gazdaság, társadalom : tanulmánykötet I. / [szerk. Zéman Zoltán, Magda Róbert] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-715-4 fűzött
üzleti élet - gazdaság
658.1 *** 330
[AN 3713425]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2018.
   Üzlet, tradíció, innováció : tanulmánykötet II. / [szerk. Zéman Zoltán] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 174 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-716-1 fűzött
üzleti élet - vállalatirányítás - innováció
658.1 *** 658.1.012.4 *** 330.341.1
[AN 3713431]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2018.
Várhegyi Tamás
   Önműködő vállalkozás az interneten : tudd meg, hogyan lett egy félmillió dollár értékű online vállalkozás automata, és a vezetője szabad és boldog ember! / írta Várhegyi Tamás. - [Budapest] : [Businessplex], 2017. - 178 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0273-6 fűzött : 4990,- Ft
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.324Internet
[AN 3712230]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2018.
Virányi Péter
   Több mint reklámtörténelem / Virányi Péter. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, cop. 2017. - 445 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 431-441.
ISBN 978-963-693-782-9 kötött : 8000,- Ft
reklám - kultúraszociológia - történeti feldolgozás
659.1(100)(091) *** 316.7
[AN 3714980]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6416 /2018.
   10 éves a művészeti képzés : Handler Sopron : a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája művészeti képzésének 10 éves jubileuma alkalmából készített kiadvány / [... szerk. Konfár Ramóna Krisztina]. - [Sopron] : [SSZC Handler N. Szakképző Isk.], [2018]. - [107] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Fűzött
Soproni Szakképzési Centrum. Handler Nándor Szakképző Iskola
Sopron - Magyarország - szakképzés - középfokú oktatás - művészeti oktatás - képzőművészet - 21. század
373.67(439-2Sopron) *** 73/76(439)"201"
[AN 3712518]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2018.
   A Báró Eötvös József Collegium hivatástörténete, 1895-1950 : vezető és forrásgyűjtemény az állandó kiállításhoz = La mission du Collège "Baron József Eötvös" de 1895 à 1950 : guide et catalogue de l'exposition permanente / [az írásos forrásokat összegyűjt. és a magyarázatokat írta Garai Imre] ; [szerk. Horváth László]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 248, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
borító- és gerinccím: Eötvös Collegium 1895 : kiállításvezető : guide de l'exposition
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5371-32-5)
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - századforduló - 20. század - kiállításvezető
378.187.5(439-2Bp.)"189/195" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3715503]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2018.
Bodnárné Fülöp Ria
   Vetettem violát, várom kinyílását : tematikus válogatás projekttervekből / [írta Bodnárné Fülöp Ria, Lakatos Katalin]. - Debrecen : Graph-Art, 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([30] t. ; 30 cm). - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5654-60-2 fűzött
óvodapedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3713329]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2018.
Burányné Rákóczi Emese
   Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia, 2006-2016 [elektronikus dok.] = Selected international bibliography of giftedness, 2006-2016 / szerk. Burányné Rákóczi Emese, Rétallerné Görbe Éva. - Szöveg (pdf : 682 KB). - Budapest : Új Nemzedék Közp., 2017. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149586. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80900-0-1
tehetség - tehetséggondozás - 21. század - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
376.545(100)"2006/2016":016 *** 159.928.22:016
[AN 3714296]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2018.
Csehné Papp Imola (1967-)
   A közép- és felsőfokú szakoktatás hazai fejlődéstörténete, különös tekintettel a gazdasági képzésekre / Csehné Papp Imola, Veresné Valentinyi Klára, Boda Helga ; [közread. a] Szent István Egyetem Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 58 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-269-706-2 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - szakképzés - gazdaságtan - felsőoktatás
377(439)(091) *** 33 *** 378.633(439)(091)
[AN 3713585]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2018.
Csehné Papp Imola (1967-)
A közép- és felsőfokú szakoktatás hazai fejlődéstörténete, különös tekintettel a gazdasági képzésekre (angol)
   The history of vocational training in secondary and higher education in Hungary with a special focus on economics / Csehné Papp Imola, Veresné Valentinyi Klára, Boda Helga ; [publ. by the] Szent István University Institute of Social Sciences and Teacher Training. - [Gödöllő] : Publ. Office of Szt. István Univ., 2018. - 58 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-269-707-9 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - szakképzés - felsőoktatás - gazdaságtan
377(439)(091) *** 33 *** 378.633(439)(091)
[AN 3713592]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2018.
Csehné Papp Imola (1967-)
A közép- és felsőfokú szakoktatás hazai fejlődéstörténete, különös tekintettel a gazdasági képzésekre (német)
   Entwicklungsgeschichte der mittleren und höheren Berufsbildung in Ungarn, mit Blick auf die Wirtschaftsbildung / Csehné Papp Imola, Veresné Valentinyi Klára, Boda Helga ; [Hrsg.:] Szent-István-Universität Institut für Sozialwissenschaften und Lehrerausbildung. - Gödöllő : Szt. István Univ. Verl., 2018. - [62] p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [61-62].
ISBN 978-963-269-708-6 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - szakképzés - gazdaságtan - felsőoktatás
377(439)(091) *** 33 *** 378.633(439)(091)
[AN 3713598]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2018.
   Demokratikus nevelés konferencia : szabadság és demokrácia az oktatásban és a családban : ... Budapest, ... 2018. március 4. : [absztraktok] / szerk. Lehmann Miklós ; szervezők Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület, ... Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar ...]. - [Budapest] : [ELTE TÓK], [2018]. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-977-5 fűzött
szocializáció - szociális kompetencia - módszertan - pedagógia - konferencia-kiadvány
37.035 *** 37.025 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3712904]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2018.
   Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban / szerk. Lanszki Anita. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 349 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-61-1 fűzött
oktatástechnológia - digitális technika - infokommunikáció - módszertan
371.68 *** 371.333 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3712468]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2018.
Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia (4.) (2018) (Veszprém)
   IV. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia, Veszprém : 2018. március 9-10. ... / [szerk. Janurik Márta és Szabó Norbert]. - [Szeged] : JATEPress, 2018. - 24 p. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-963-315-369-7 fűzött
zenepedagógia - digitális technika - konferencia-kiadvány
372.878 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 681.3.004.14
[AN 3713257]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2018.
Duráczky Bálint
   Amit nemzetközi mentorként tudnod kell : kézikönyv / kész. Duráczky Bálint, László Noémi Henriett, Palkovits Nóra ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2017. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-615-5319-42-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - ösztöndíj - felsőoktatás - tanácsadás - diákélet - 21. század
378.34(4-62)"201" *** 378.048(439)
[AN 3711898]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2018.
Fodor Judit
   Számországtól Logikabirodalomig : színes módszerek és játékok, kooperatív technikák a tanítói gyakorlatban / [írta és szerk. Fodor Judit]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pedagógusok enciklopédiája, ISSN 2560-2780 ; 2.)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-615-5654-81-7 fűzött
matematika - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 371.382(072)
[AN 3713217]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2018.
   Generációso(k)k [elektronikus dok.] : tanulmányok a generációk témakörében / szerk. Mészáros Aranka, Lestyán Katalin ; ... kiad. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-688-1
oktatás - munkaügy - nemzedékek közti különbség - információs társadalom - tanulás - elektronikus dokumentum
371.321 *** 331 *** 316.346.3 *** 371.322 *** 681.3.004.14
[AN 3713171]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2018.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2018. - 252 p. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-09-9 fűzött : 3800,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3715914]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2018.
   Jubileumi krónika = Jubilee chronicle / [szerk. ... Illésné Balogh Linda, Harka Éva] ; [kiad. ... Pécsi Tudományegyetem ...]. - [Pécs] : PTE, [2017]. - [76] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-429-196-1 kötött
Pécsi Tudományegyetem
Pécs - egyetem - rendezvény
378.4(439-2Pécs) *** 061.7(439-2Pécs)"2017"
[AN 3712410]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2018.
Kiss László (1947-||)
   Gyémánttengelyen / Kiss László ; [közread. a] Magyar Versmondók Egyesülete. - Budapest : M. Versmondók Egyes. : Hungarovox, 2017. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0918-6 kötött : 2500,- Ft
Kiss László (1947-)
Magyarország - népművelő - művelődésügy - amatőr színjátszás - 20. század
374(439)(092)Kiss_L. *** 792.077(439)"196/201"
[AN 3712759]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2018.
   Lehetnek álmaim : tanodák a Miskolci Egyházmegyében / [kiad. a Miskolci Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda]. - Miskolc : Miskolci Görögkatolikus Cigánymissziós Koord. Iroda, 2017. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-0945-2 fűzött
Miskolci Görög Katolikus Egyházmegye
iskolán kívüli oktatás - felzárkóztatás - hátrányos helyzetű - cigányság - görög katolikus egyház
376.7(=914.99)(439-03Miskolci_Egyházmegye) *** 374.3.014 *** 281.5.018.2(439-03Miskolci_Egyházmegye)
[AN 3713324]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2018.
Leman, Kevin (1943-)
Have a new teenager by Friday (magyar)
   Péntekre új tinédzser : hogyan válhat a flegma és dacos kamaszból felelősségteljes fiatal mindössze 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2017. - 269 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-384-7 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés - serdülőkor - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1-053.6 *** 316.356.2
[AN 3712222]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2018.
   Mérési és értékelési módszerek az oktatásban és a pedagógusképzésben / szerk. Károly Krisztina és Homonnay Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái, ISSN 2416-2957 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-910-2 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - pedagógiai munka - értékelés - 21. század
371.13(439)"201" *** 371.321
[AN 3711912]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2018.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Mese, mese, mátka.. : problémafeltáró, interaktív mesék / [írta Miklya Luzsányi Mónika, Kissné Kálmán Marianna]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Óvodapedagógusok enciklopédiája, ISSN 2498-7212)
ISBN 978-615-5654-68-8 fűzött
óvodapedagógia - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3713335]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2018.
   Egy projekt több aspektusa [elektronikus dok.] : Kutatók Éjszakája egy több tudományterületet felölelő oktatási egységben, 2016-2017 : illusztrált projekt-beszámoló / szerk. F. Orosz Sára ; [közread. a] SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-690-4
Gödöllő - egyetem - rendezvény - elektronikus dokumentum
378.4(439-2Gödöllő) *** 061.7(439-2Gödöllő)
[AN 3713180]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2018.
Puskás Andrea
   Assessing young learners in the English language classroom [elektronikus dok.] / Andrea Puskás. - Szöveg (pdf : 842 KB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149249. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-83-4
nyelvoktatás - angol nyelv - módszertan - elektronikus dokumentum
372.880.20 *** 371.3
[AN 3711642]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2018.
Racsko Réka (1986-)
   Digitális átállás az oktatásban / Racsko Réka. - [Budapest] : Gondolat, cop. 2017. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 52.)
Bibliogr.: p. 317-326.
ISBN 978-963-693-787-4 fűzött : 3850,- Ft
oktatásügy - információs társadalom - oktatástechnológia - digitális technika - infokommunikáció - 21. század
37.014 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3711702]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2018.
   A tanulás és a tanítás értékelése / szerk. Károly Krisztina és Homonnay Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 356 p. : ill. ; 24 cm. - (Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái, ISSN 2416-2957 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-909-6 fűzött
tanulás - pedagógiai munka - kompetencia - értékelés
371.321 *** 371.322.6
[AN 3696764]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2018.
   Útravaló : a néphagyomány közvetítésének módszerei az óvodában / szerk. Benedek Krisztina és Sándor Ildikó. - Utánny. - Budapest : Hagyományok Háza, 2018. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Hagyományoktatás - módszertani füzetek)
Bibliogr.: p. 135-[136].
ISBN 978-963-7363-43-6 fűzött
óvodai nevelés - néphagyomány - néprajz - tanári segédkönyv
372.3(075.8) *** 39
[AN 3715221]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2018.
Zeîković, Slavica (1957-)
   260 godina Srpske škole u Lovri / Slavica Zeîković ; [izd. Narodnosno udružen̂e za očuvan̂e tradiciǰe i kulture ...]. - Budimpešta ; Lovra : Narodnosno udružen̂e za očuvan̂e tradiciǰe i kulture, 2017. - 94, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-00-0951-3 fűzött
Lórév - iskolatörténet - általános iskola - magyarországi szerbek
373.3(439-2Lórév)(091) *** 316.347(=861)(439-2Lórév)
[AN 3713830]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6442 /2018.
   Aranylabda és a labdarúgás egyéni díjai : FC Fociklub, 2018 / [szerk. Molnár Ákos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
Számozási adatként: 2. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5654-66-4 fűzött
labdarúgó - labdarúgás - sporttörténet - kitüntetés
796.332(100)(092) *** 796.332(100)(091) *** 06.063
[AN 3713508]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2018.
Brady, Tom (1977-)
The TB12 method (magyar)
   A TB12 módszer : az élethosszig tartó csúcsteljesítmény titka az amerikai futball sztárjától / Tom Brady. - Pécs : Alexandra, 2018. - 319 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-963-447-093-9 kötött
Egyesült Államok - sportoló - rögbi - edzés - táplálkozástudomány - ezredforduló - 21. század - memoár
796.015 *** 796.333(73)(092)Brady,_T.(0:82-94) *** 613.2
[AN 3711750]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2018.
Dulai Sándorné
   Fehérhímzések Szadán = Whitework embroidery from Szada / Dulai Sándorné. - 2. bőv. kiad. - Szada : Dulai Bt., 2017. - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-08-2923-6 fűzött
hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 3715892]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2018.
   Duna menti kerékpárút Ausztriában : Passau - Bécs - Hainburg : összekötő úttal Rajkáig és Sopronig / [alkotószerk. Szokoly Miklósné]. - 6. bőv., átd. kiad. - Budapest : Frigoria, 2018. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm + térk.
ISBN 978-963-9586-46-8 fűzött : 3590,- Ft
Ausztria - Duna - kerékpártúra - útikönyv
796.57 *** 914.36(282.243.7)(036)
[AN 3715919]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2018.
   Focimix : érdekes tények, hihetetlen sztorik : FC Fociklub, 2018 / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5654-69-5 fűzött
labdarúgás - labdarúgó - 21. század - gyermekkönyv
796.332(02.053.2) *** 796.332(100)(092)(02.053.2)
[AN 3713258]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2018.
Gyorgyevics Tamás
   Széchenyi Zsigmond élete / Gyorgyevics Tamás. - Budapest : Amicus, 2018. - 424 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 418-421.
ISBN 978-963-8026-16-3 kötött : 4990,- Ft
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
Magyarország - vadász - író - 20. század - életrajz
799.2(439)(092)Széchenyi_Zs. *** 894.511(092)Széchenyi_Zs.
[AN 3714248]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2018.
Hosszú Katinka (1989-)
   Iron Lady : nincs megalkuvás / Hosszú Katinka ; [szöveg Szaniszló Csaba közrem.]. - [Budapest] : Iron Corp. Kft., cop. 2017. - 220 p., [7] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80730-9-7 kötött
Magyarország - sportoló - úszás - 21. század - memoár
797.21(439)(092)Hosszú_K.(0:82-94)
[AN 3712903]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2018.
   Így játszunk / [... szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Ujvárosi László, Varga Zsigmond]. - Debrecen : Graph-Art, 2018, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Így...
ISBN 978-615-5563-71-3 kötött
játék szabadban - mozgásos játék
796.1
[AN 3713291]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2018.
   Játék-özön : 580 csoportos, fejlesztő játék óvodásoknak és iskolásoknak / összeáll. Facskóné Németh Csilla, Takácsné Kiss Anikó. - Budapest : Logopédia K., 2017. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318-320.
ISBN 978-963-89075-8-5 fűzött
gyermekjáték - játék szabadban - mozgásos játék - képességfejlesztés
796.1 *** 37.025 *** 793/794
[AN 3713263]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2018.
Jutasi Róbert (1936-)
   Legelsők : a somogyi sporttörténet aranylapjairól / Jutasi Róbert ; [közread. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2017. - 279 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 978-615-80652-1-4 kötött
Somogy megye - sporttörténet - 20. század
796(439.123)"19"
[AN 3711654]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2018.
Kiss Miklós
   A versenyúszás alapjainak oktatása / Kiss Miklós ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - 2. kiad. - Budapest : JOS, 2017. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-30-3 fűzött : 4830,- Ft
sportoktatás - úszás
797.21 *** 371.3
[AN 3715260]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2018.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
The encyclopedia of modern bodybuilding (magyar)
   A testépítés nagy enciklopédiája / Arnold Schwarzenegger ; Bill Dobbins [közrem.]. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - XXXII, 800 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György
ISBN 978-963-367-846-6 fűzött
body building
796.894
[AN 3714932]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2018.
Szőke Csaba
   Kalandorok kézikönyve : túlélés, pecázás, bringázás : [tuti tippek csak fiúknak!] / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5654-07-7 fűzött
természetjárás - táborozás - ifjúsági könyv
796.5(02.053.2) *** 379.84(02.053.2)
[AN 3713218]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6455 /2018.
   10 év nagy vonalakban / [rend., közread. a] Matt. - [Budapest] : Matt, [2017]. - [48] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A Budapesten, 2017. nov. 3-12. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89080-5-6 fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - nyomdatechnika - 21. század - kiállítási katalógus
766(439)"201" *** 655.26 *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3713146]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2018.
Bac, F. Sehnaz
Art on the rocks (magyar)
   Művészi kavicsfestés : több mint 35 színpompás, modern kavics-műalkotás, tippekkel és inspiráló ötletekkel / F. Sehnaz Bac, Marisa Redondo és Margaret Vance ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 128 p : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-9042-4 fűzött : 3990,- Ft
díszítőművészet - kavics - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 379.826
[AN 3712385]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2018.
Budavári Erzsébet
   Szuromi Pál bibliográfia / [szerk. és a bibliográfiát összeáll. Budavári Erzsébet]. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 236 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5743-26-9 kötött : 2700,- Ft
Szuromi Pál (1942-2014)
Magyarország - művészeti élet - képzőművészet - kritikus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
73/76(439)"196/201" *** 012SzuromiP. *** 894.511(092)Szuromi_P.
[AN 3712708]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2018.
Fekete György (1932-)
   85+85 : Pesti Vigadó, 2017. szeptember 29 - november 26. / Fekete György ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
Az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-615-5464-77-5 fűzött
Magyarország - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
747(439)(092)Fekete_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3713309]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2018.
   Fekete István múzeumok és emlékhelyek Magyarországon / [szerk. Horváth Tibor] ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2018. - 83 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87377-9-3 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - emlékhely - emléktábla - 20. század
725.94(439) *** 894.511(092)Fekete_I.
[AN 3711883]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2018.
Gáspár András (1937-)
   Gáspár András díszlettervező, festőművész kiállítása a Vaszary Képtárban, 2017 / [szöveg Komáromi Gabriella]. - [Kaposvár] : [Együd Á. Kult. Közp. Vaszary Képtár], 2017. - [128] p. : ill., színes ; 16x24 cm
A Kaposváron, 2017. dec. 8 - 2018. febr. 4. között rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: Gáspár András, 80
ISBN 978-963-89904-7-1 fűzött
Magyarország - festőművész - iparművész - díszlettervezés - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gáspár_András *** 792.021(439)(092)Gáspár_A. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3711643]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2018.
Giczy János (1933-2016)
   Giczy János festőművész / [szerk. Bakonyvári M. Ágnes, Dalos Margit]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2018. - 295 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A bev. német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 289.
ISBN 978-615-5600-92-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Giczy_J.
[AN 3712151]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2018.
Gimesy Péter
   Keretek között : a hatvanas évek művészete Magyarországon, 1958-1968 : Magyar Nemzeti Galéria, ... 2017. november 17 - 2018. február 18. : kiállítási vezető / [szerző Gimesy Péter, Petrányi Zsolt] ; [... kiad. ... a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2017. - 16 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5304-79-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - Kádár-korszak - kiállításvezető
73/76(439)"1958/1968" *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3711545]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2018.
Gimesy Péter
Keretek között (angol)
   Within frames : the art of the sixties in Hungary, 1958-1968 : Hungarian National Gallery, Budapest ... 17 November 2017 - 18 February 2018 : exhibition guide / [auth. Péter Gimesy, Zsolt Petrányi] ; [transl. Steve Kane] ; [... publ. ... Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2017. - 16 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5304-80-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - Kádár-korszak - kiállításvezető
73/76(439)"1958/1968" *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3711551]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2018.
Hegedűs Mihály
   "Anna örök" : egy polgári iskolai tanárnő élete képeslapgyűjteménye tükrében / Hegedűs Mihály, Hegedűs Gyula. - Vác : Conditors Bt., 2018. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1167-7 kötött
Magyarország - képes levelezőlap - album
769.5(439)(084.1)
[AN 3712666]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2018.
Herman, Rapʾael Y. (1974-)
   Rafael Y. Herman / [a kiállítás kurátora ... Attila Nemes] ; [közread. a] Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2018. - 317 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Budapesten, 2018. febr. 15 - ápr. 1. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9537-61-3 fűzött
Izrael - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(569.4)(092)Herman,_R._Y. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3711790]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2018.
Középületek közvetlen közelségben (angol)
   Public buildings within your reach : the 70-year jubilee edition of the Department of Public Building Design at the Budapest University of Technology and Economics Faculty of Architecture / [ed. Krisztina Somogyi, Péter Klobusovszki] ; [transl. Ágnes Csonka] ; [publ. The Foundation for the Education of Construction Design ...]. - Budapest : The Found. for the Education of Construction Design, cop. 2017. - 277 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 272-277.
ISBN 978-963-12-8780-6 fűzött
Magyarország - építészet - középület - 21. század - építészeti terv
725(439)"200/201" *** 72.011
[AN 3712288]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2018.
Malonyay Dezső (1866-1916)
   Munkácsy Mihály élete és munkái / Malonyay Dezső. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 344 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 85.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5710-23-0 kötött : 2500,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 094/099.07
[AN 3714644]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2018.
   Megrajzolt Érosz : válogatás az Antal-Lusztig- gyűjtemény és a Déri Múzeum rajzkollekciójából = Eros drawn : selection of drawings from the Antal-Lusztig and the Déri Museum collections / [kurátor ... Szoboszlai Lilla] ; [rend., közread. a ... Déri Múzeum - Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - Debrecen : Déri Múz. Modem Modern és Kortárs Műv. Közp., cop. 2017. - 33 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Debrecenben, 2017. jún. 24 - júl. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89750-8-9 fűzött
Magyarország - grafika - 20. század - akt - rajz - kiállítási katalógus
741.041.3 *** 741(439)"19" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3711564]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2018.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (olasz)
   La Sacra Corona d'Ungheria / [testo Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Opuscoli di Piazza Kossuth, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-615-5674-33-4 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
739.2 *** 342.519.8(439)
[AN 3713040]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2018.
   Múzeumi közösségek - közösségi múzeumok / szerk. Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2017. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-58-0 fűzött
Magyarország - múzeum - muzeológia - közösségfejlesztés - kultúra - művelődésügy
069(439) *** 069.1 *** 316.45 *** 316.7 *** 374(439)
[AN 3713660]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2018.
Nieder Iván
   Angol tollhegy / Nieder Iván. - [Budapest] : [Nieder I.], cop. 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-1176-9 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Nieder_I.
[AN 3712232]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2018.
   Az örmény szőnyegművészet a 18-20. században : az Örmény Történeti Múzeum Gyűjteményéből = Haykakan gorgarvest XVIII-XX dd. : Hayastani patsowťyan ťangarani havákaçowíc / [szerk. Avanesian Alex] ; [közread. az] Örmény Kulturális Központ. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Örmény Kult. Közp., cop. 2018. - 183 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0564-5 fűzött
Örményország - iparművészet - szőnyeg - 18. század - 19. század - 20. század
745.522(479.25)"17/19"
[AN 3712744]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2018.
Orosz Sára, F.
   A kortárs kerámiaművesség néhány elméleti kérdése [elektronikus dok.] : az őskori művészetből merítő tárgyalkotás és oktatás lehetőségének vizsgálata / F. Orosz Sára. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-713-0
kerámiaművészet - vizuális nevelés - elektronikus dokumentum
738 *** 37.036
[AN 3713189]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2018.
Pallasmaa, Juhanid1936-
The eyes of the skin (magyar)
   A bőr szemei : építészet és érzékek / Juhani Pallasmaa ; Steven Holl előszavával ; [ford. Veres Bálint]. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-948-3 fűzött : 2200,- Ft
építészeti esztétika
72.01
[AN 3712844]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2018.
   Sajtófotó 2017 : VIII. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás : zalaegerszegi fotóriporterek és a 2017. évi Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázat válogatott képei / [... kiad. a Tiszta Lap Egyesület]. - [Zalaegerszeg] : Tiszta Lap Egyes., [2018]. - 24 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A kiállítást 2018. jan. 19 - febr. 23. között rendezték
Fűzött
Zalaegerszeg - fotóművészet - pályázat - 21. század - sajtófotó - kiállítási katalógus
77.04(439-2Zalaegerszeg)"201" *** 77.044 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3713187]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2018.
   Smart tényezők vizsgálata a hazai megyei jogú városokban a Modern Városok Program tükrében : konferencia kiadvány / [szerk. Némediné Kollár Kitti, Péli László] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 96 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2017. nov. 7-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-710-9 fűzött
Magyarország - urbanisztika - városfejlesztés
711.4(439) *** 911.375(439)
[AN 3713385]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2018.
Steinhauser Klára
   Városunk kapui és pinceajtói = Historische Tore und Türen unserer Stadt / írta Steinhauser Klára ; fotók Ambrus Józsefné Eck Mária ; szerk. ... Budaörs Óvárosért Egyesület ... - [Budaörs] : Steinhauser K., 2017. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0784-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8337-5)
Budaörs - kapu - helyismeret - fényképalbum
721.052.2(439-2Budaörs)(084.12) *** 908.439-2Budaörs(084.12)
[AN 3711713]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2018.
Szabó Ádám (1972-)
   Szabó Ádám / [szerk. Andrási Gábor] ; [tanulmányok Hornyik Sándor, Mélyi József] ; [interjú Kozma Zsolt] ; [közread. az] ... Inda Galéria. - [Budapest] : Inda Galéria : Libratallér Bt., 2018. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1175-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szabó_Á.
[AN 3712551]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2018.
   Szegedi szecesszió madártávlatból / [szerk. Herczeg Tamás, Nátyi Róbert] ; [közread. a] Szegedi Szabadtéri. - Szeged : Szegedi Szabadtéri, 2017. - [52] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80923-0-2 fűzött
Szeged - építészet - szecesszió - századforduló - fényképalbum - kiállítási katalógus
72(439-2Szeged)"190/191"(084.12) *** 72.035.93 *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3712190]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6480 /2018.
Marsi József
   Beatles kódex : a Beatles több mint 1100 felvételének adatgyűjteménye, angol és amerikai lemezeinek teljes katalógusa / Marsi József. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018. - 354 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 352-353.
ISBN 978-615-00-1048-9 kötött
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század - zeneművek katalógusa - diszkográfia
78.067.26.036.7(410)Beatles *** 781.97(410) *** 781.97(73)
[AN 3715894]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2018.
Szente Dávid
   Sihuhu daloló, 2017 / [kész. Szente Dávid, Balaton Tamás, Kaliszky Zsolt] ; [kiad. a Gyermekvasutasokért Alapítvány]. - [Budapest] : Gyermekvasutasokért Alapítvány, [2017]. - 98 p. ; 21 cm
Fűzött
daloskönyv
784
[AN 3711666]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6482 /2018.
Bikácsy Gergely (1941-)
   Bolond Pierrot különös kalandja I : töredékek Bikácsy Gergely (szubjektív) filmtörténetéből Robert Bressontól Jean-Luc Godard-ig. - [Budapest] : Francia Új Hullám K., 2017. - [2], 380, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Szerzőifilmes könyvtár, ISSN 2062-2589 ; 4.)
ISBN 978-963-89122-4-4 fűzött : 4500,- Ft
filmesztétika - filmtörténet - 20. század
791.43.01 *** 791.43(100)"19"
[AN 3712805]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2018.
   Magyar forgatókönyvírók I / szerk. Kollarik Tamás, Köbli Norbert. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2017. - 300 p. ; 24 cm. - (Documenta artis, ISSN 2560-1539 ; 1.)
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-615-5464-91-1 kötött
Magyarország - forgatókönyvíró - író - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.1(439)(092)(047.53) *** 894.511(092)(047.53)
[AN 3712815]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2018.
   A műalkotás mint látvány : tudományos konferencia "A közönség elé tárt látvány" és "A színpadi látvány" című szekciókban, a REÖK megnyitásának 10. évfordulója tiszteletére, 2017. szeptember 23-án a REÖK termeiben : [konferenciakötet IV.] / szerk. Herczeg Tamás ; [rend., közread. a Szegedi Szabadtéri Játékok]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok, 2017. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88394-9-7 fűzött
látványtechnika - látványtervezés - díszlettervezés - színházművészet - konferencia-kiadvány
792.01 *** 061.3(439-2Szeged) *** 792.021
[AN 3712194]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2018.
Nemzetközi Tánctudományi Konferencia (6.) (2017) (Budapest)
   VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia: Táncművészet és intellektualitás : 2017. november 17-18. : program és absztraktok = VI. International Conference on Dances Science: Dance art and the intellect : november 17-18., 2017 : programme and abstracts / [... szerk. Bolvári-Takács Gábor, Németh András, Perger Gábor] ; [rend., közread. a] Magyar Táncművészeti Egyetem ... - Budapest : MTE, 2017. - 58 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80297-8-0 fűzött
táncművészet - táncpedagógia - táncelmélet - konferencia-kiadvány
793.3.01 *** 372.879.33 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3713455]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2018.
Turnai Tímea
   Tisztelet az elődöknek : Forray Gábor tervező, modellkészítő iparművész és az Operaház látványvilága / Turnai Tímea. - [Budapest] : PIM : OSZMI, 2018. - 16 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm. - (Szcenika, ISSN 2064-9967 ; 5.)
ISBN 978-615-5517-23-5 fűzött : 3000,- Ft
Forray Gábor (1925-2000)
Magyarország - iparművész - látványtervezés - 20. század
792.021(439)(092)Forray_G.
[AN 3712782]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6487 /2018.
   Agapes francophones 2017 : actes du XIIIe Colloque international d'études francophones : CIEFT 2017 : "Silence(s)" tenu à l'Université de L'Ouest de Timişoara, les 17-18 mars 2017 / ... réunies par Ioana Marcu [et al.] ; [publ. par] Université de l'ouest de Timişoara Faculté des lettres, histoire et théologie Chaire de français. - Szeged : JATEPress, 2018. - 523 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-357-4 fűzött
francia irodalom története - francia nyelv - konferencia-kiadvány
804.0 *** 840(091) *** 061.3(498.4-2Temesvár)
[AN 3713364]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2018.
Csordás Norbert
   Angol 100 : [100 leggyakoribb szó, 5000 gyakori mondat a beszélt nyelvben] / Csordás Norbert. - [Budapest] : Neuer-Immo Bau Kft., cop. 2018. - [182] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1253-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3712150]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : A1-2 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 19 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5770-00-5 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713223]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : A2-1 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 23 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5770-01-2 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713225]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : A2-2 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 23 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5770-02-9 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713227]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B1-1 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-5770-03-6 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713228]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B1-2 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-5770-04-3 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713231]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B1-3 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 6.
ISBN 978-615-5770-05-0 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713229]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B2-1 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 7.
ISBN 978-615-5770-06-7 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713232]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B2-3 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 9.
ISBN 978-615-5770-08-1 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713237]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B2-4 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 10.
ISBN 978-615-5770-09-8 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713238]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B2-5 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 23 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 11.
ISBN 978-615-5770-10-4 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713240]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2018.
Dunay Péter (1972-)
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : B2-6 / [szerzők Dunay Péter, Pető Zsanett, Sallam Samir] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2017]. - 19 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 12.
ISBN 978-615-5770-11-1 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3713243]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2018.
Farkas Zoltán (1966-)
   Kezdő és haladó ógörög nyelvkönyv : Periergopenés - szegény gyötrődő tanuló II. / Farkas Zoltán, Horváth László, Mayer Gyula. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 442 p. ; 24 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 28.)
ISBN 978-615-5371-83-7 fűzött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3711962]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2018.
   Harminc év a magyar helyesírásért / [összeáll. Nagy L. János] ; [közread. az] Erkel Ferenc Gimnázium. - Gyula : Erkel F. Gimn., 2018. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1374-9 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - tanulmányi verseny
809.451.1-1 *** 371.384
[AN 3713472]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2018.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Horváth Miklós, Zsigmond Ildikó. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 218 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-78-6 fűzött : 3950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3715899]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2018.
Kállay Géza (1959-2017)
   Mondhatunk-e többet? : nyelv, irodalom, filozófia / Kállay Géza ; [szerk. Levendel Júlia, Horgas Judit] ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018. - 354 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-28-7 fűzött : 3800,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - irodalomesztétika - nyelvfilozófia - író - 16. század - 17. század
800.1 *** 82.01 *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3711771]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2018.
   A magyar nyelvtörténet kézikönyve / szerk. Kiss Jenő és Pusztai Ferenc. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 548 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 29.)
Bibliogr.: p. 476-505.
ISBN 978-963-409-118-9 kötött : 6990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3712784]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2018.
Megyery Friderike
   Túlzásba vitt német szavak : a fokozó értelmű szókapcsolatok magyar - német szótára / Friederike Megyery, Székely Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 285 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 200.)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-963-409-134-9 fűzött : 2990,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318=945.11
[AN 3712867]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2018.
Mészáros András (1953-)
   Magyar - észt nyelvrokonság = Eesti - ungari keelesugulus / Mészáros András. - Bicske ; Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2018. - 28 p. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 22.)
A függelékben "Az észt kiejtés főbb szabályai" c. írással. - Bibliogr.: p. 24-27.
ISBN 978-963-87888-1-8 fűzött
nyelvrokonság - magyar nyelv - észt nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-53 *** 809.454.5-53 *** 801.52
[AN 3712220]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2018.
Mészáros András (1953-)
   A magyar - finn nyelvrokonságról egyszerűen = Suomen erisnimien ääntäminen = Unkarilais - suomalaisesta kielisukulaisuudesta yksinkertaisesti ; A finn tulajdonnevek kiejtése / Mészáros András. - Bicske ; Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2017. - 44 p. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 21.)
A függelékben "Az észt nyelv kiejtésének főbb szabályai" és "A magyar zárt ë egyetlen A/4-es oldalon" c. írásokkal. - Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-88353-2-1 fűzött
magyar nyelv - finn nyelv - nyelvrokonság - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-53 *** 809.454.1-53 *** 801.52
[AN 3712213]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2018.
Pons Reise-Sprachführer Französisch (magyar)
   Utazó francia : [nyelvi kalauz] / [ford. Horányi Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2018. - 135 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6481-1 fűzött : 2490,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 3712424]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2018.
Róna-Tas András (1931-)
   Történetem nézetei : család, pálya és filozófia : egy magyar értelmiségi nyolc évtizede / Róna-Tas András. - Budapest : Szerző, 2018. - 426 p. ; 21 cm
Számozott példány: 120
ISBN 978-615-00-1060-1 fűzött
Róna-Tas András (1931-)
Magyarország - nyelvész - keletkutatás - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
80.001(439)(092)Róna-Tas_A.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3712202]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6510 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   Az európai irodalom története [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 3.2 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149270. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-252-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-251-4 (epub)
európai irodalom története - elektronikus dokumentum
82(4)(091)
[AN 3711999]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2018.
Perelman, Chaïm (1912-1984)
L'empire rhétorique (magyar)
   A retorika birodalma : retorika és érvelés / Chaïm Perelman ; [ford. Major Hajnalka]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 211 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 50.)
Bibliogr.: p. 181-196.
ISBN 978-963-409-091-5 fűzött : 1990,- Ft
retorika
82.085
[AN 3712875]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6512 /2018.
Balázs Ildikó (1965-)
   "Látható az Isten" : Wass Albert hitvilága / Balázs Ildikó. - Budapest : MyBook, 2018. - 281 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 272-281.
ISBN 978-615-00-1272-8 fűzött : 2500,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - műelemzés
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 3712969]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagy magyarok élete [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (epub : 908 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149287. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-225-5 (epub)
ISBN 978-963-453-226-2 (mobi)
Magyarország - történelmi személy - író - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - elektronikus dokumentum
894.511(092) *** 930.85(439)(092) *** 943.9(092)
[AN 3712104]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2018.
Fried István (1934-)
   Túl jól fest holtan : a soknevű (madár)felügyelő Nat Roid-regényeket ír / Fried István. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2017. - 225 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-14-7 fűzött : 2950,- Ft
Tandori Dezső (1938-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Tandori_D.
[AN 3713796]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2018.
   Gyóni (Áchim) Géza, 1917-2017 : Gyóni Géza testamentuma : összeállítás az emlékév írásaiból / [összeáll.] Valentyik Ferenc ; [szerk. Valentyik Ferenc, Kapui Ágota és Szűcs Mária] ; [kiad. Dabas Város Önkormányzata]. - Dabas : Önkormányzat, 2018. - 97, [3] p. : ill. ; 15x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0707-6 fűzött
Gyóni Géza (1884-1917)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Gyóni_G.
[AN 3713434]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2018.
Kemény István (1961-)
   Lúdbőr [elektronikus dok.] : esszék / Kemény István. - Szöveg (epub : 849 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3576-4
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - esszé - elektronikus dokumentum
894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3712158]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2018.
Rákosi Jenő (1842-1929)
   Emlékezések / Rákosi Jenő. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 367 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 92.)
keretcím: Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-35-3 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - 19. század - 20. század - memoár
894.511(091)"186/192"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3714871]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6518 /2018.
Abercrombie, Joe (1974-)
Half a war (magyar)
   Half a war : az ütközet / Joe Abercrombie ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 444, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-715-1 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3711708]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2018.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Hypnotisören (magyar)
   A hipnotizőr / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 495 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-557-6 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3714709]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2018.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Hypnotisören (magyar)
   A hipnotizőr [elektronikus dok.] / Lars Kepler ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-558-3 (epub)
ISBN 978-963-324-559-0 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3715333]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2018.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Offer utan ansikte (magyar)
   A fantom [elektronikus dok.] / Stefan Ahnhem ; ford. Annus Ildikó. - Szöveg (epub : 953 kB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-542-2 (epub)
ISBN 978-963-324-543-9 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3715340]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2018.
Angelova, Radostina A. (1969-)
Vienski apartament (magyar)
   Bécsi lakás [elektronikus dok.] / Radosztina A. Angelova ; Kovács Gergely Lajos fordítása. - Szöveg (epub : 577 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-263-713-6)
bolgár irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.7-31=945.11
[AN 3710669]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2018.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Obsidian (magyar)
   Obszidián : Luxen 1. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 422, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-035-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3714698]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2018.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The return (magyar)
   The return : visszatérés / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 476, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-162-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3713154]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2018.
Bard, Elizabeth
Picnic in Provence (magyar)
   Piknik Provence-ban : memoár receptekkel / Elizabeth Bard ; [... ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2018. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-108-7 fűzött : 2900,- Ft
Franciaország - amerikai angol irodalom - ételspecialitás - regény - ételrecept
820-31(73)=945.11 *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3716210]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2018.
Barreau, Nicolas
Paris ist immer eine gute Idee (magyar)
   Párizs mindig jó ötlet / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2018. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-407-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3713343]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2018.
Bennett, Robert Jackson (1984-)
City of miracles (magyar)
   Csodák városa / Robert Jackson Bennett ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2017. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-398-2 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3712788]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2018.
Blake, Kendare
Anna dressed in blood (magyar)
   Vérbe öltözött Anna / Kendare Blake ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Két Hold Kv., 2018. - 284, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-69-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3714886]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2018.
Blushi, Ben (1969-)
Otello, Arapi i Vlorës (magyar)
   Feketebőrű Otelló [elektronikus dok.] / Ben Blushi ; Kornacker-Kabo Blerta fordítása. - Szöveg (epub : 609 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-760-0
albán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
891.983-31=945.11
[AN 3710672]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2018.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances Hodgson Burnett ; [ford. Kopácsy Margit]. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 1959. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-500-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3716197]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2018.
Child, Lee (1954-)
The midnight line (magyar)
   Éjféli szállítmány : [Jack Reacher krimi] / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-098-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3713020]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2018.
Clancy, Tom (1947-2013)
Support and defend (magyar)
   Köztünk az áruló / Tom Clancy, Mark Greaney ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2018, cop. 2017. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-14-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3711715]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2018.
Cook, Robin (1940-)
Charlatans (magyar)
   Sarlatánok / Robin Cook ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 434, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5724-43-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3713007]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2018.
Cowell, Cressida (1966-)
How to seize a dragon's jewel (magyar)
   Így szerezd meg a sárkánykövet : [így neveld a sárkányodat 10.] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2018. - 439, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-04-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712495]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2018.
Day, Sylvia
Scandalous liaisons (magyar)
   Botrányos viszonyok / Sylvia Day ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 412, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Lopott gyönyörÞ; Lucien kockáztatÞ; Az őrült hercegné ; Stolen pleasures ; Lucien's gamble ; Her mad grace
ISBN 978-615-5692-63-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3713011]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2018.
Doma, Akos (1963-)
Der Weg der Wünsche (magyar)
   A vágyak útja / Akos Doma ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Európa, 2018. - 339, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-821-2 fűzött : 3799,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3713235]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2018.
Eichinger, Rosemarie (1970-)
Essen Tote Erdbeerkuchen? (magyar)
   Esznek-e a halottak epertortát? / Rosemarie Eichinger ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 155, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-027-7 fűzött : 2699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3712487]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2018.
Feeney, Alice
Sometimes I lie (magyar)
   Időnként hazudok [elektronikus dok.] / Alice Feeney ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-96-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3710619]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2018.
France, Anatole (1844-1924)
Le crime de Sylvestre Bonnard (magyar)
   Bonnard Sylvester vétke [elektronikus dok.] / Anatole France ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 495 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-135-0 (epub)
ISBN 978-963-474-136-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3710446]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Magic spirit (magyar)
   Táltos : váratlan barátság / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-615-5385-62-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3715385]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Red Admiral (magyar)
   Admirális : születésnapi ajándék / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 105, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-615-5385-63-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3715389]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2018.
Funnell, Pippa (1968-)
Solo (magyar)
   Felleg : az első verseny / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 109 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-152-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3715391]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2018.
Galsworthy, John (1867-1933)
The dark flower (magyar)
   A sötét virág [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Házsongárdy Gábor. - Szöveg (epub : 611 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-137-4 (epub)
ISBN 978-963-474-138-1 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3710461]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2018.
Gatalica, Aleksandar (1964-)
Veliki rat (magyar)
   A nagy háború [elektronikus dok.] / Aleksandar Gatalica ; Bognár Antal és Virág Bognár Ágota fordítása. - Szöveg (epub : 890 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-759-4
szerb irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.1-31=945.11
[AN 3710676]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2018.
Gratz, Alan (1972-)
Refugee (magyar)
   Menekültek / Alan Gratz ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-29-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3713018]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2018.
Grisham, John (1955-)
The associate (magyar)
   Csapdában / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2018, cop. 2009. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-81-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3715840]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2018.
Hand, Cynthia (1978-)
My lady Jane (magyar)
   Lady Jane / Cynthia Hand, Brodi Ashton, Jodi Meadows ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 447 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-890-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3712613]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2018.
Harris, Joanne (1964-)
Five quarters of the orange (magyar)
   Ötnegyed narancs / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 441 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-053-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3716232]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2018.
Hornby, Nick (1957-)
High fidelity (magyar)
   Pop, csajok, satöbbi / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-022-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3714929]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2018.
Jefferies, Dinah (1948-)
Before the rains (magyar)
   Monszun előtt / Dinah Jefferies ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Tericum, cop. 2018. - 355, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-031-3 kötött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3713157]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2018.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Fiskarnir hafa enga fætur (magyar)
   A halaknak nincs lábuk / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Patat Bence]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2018. - 368, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-887-5 fűzött : 3200,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3712838]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2018.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Mass effect : revelations (magyar)
   Mass effect : felismerés / Drew Karpyshyn ; [ford. Tuza Veronika és Molnár Máté]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-68-0 fűzött : 3490,- Ft : 11.5 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3715334]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the getaway (magyar)
   Egy ropi naplója : lépjünk le! / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-241-1 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3715417]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2018.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Japán versek / Kosztolányi Dezső ; [ sajtó alá rend., a tanulmányokat írta és jegyzetekkel ell. Kolozsy-Kiss Eszter]. - Budapest : Kalligram, 2017. - 709, [2] p. ; 22 cm. - (Kosztolányi Dezső összes művei)
Bibliogr.: p. 669-697.
ISBN 978-963-468-041-3 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
japán irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum - kritikai kiadás
895.6-14.02(082)=945.11
[AN 3711975]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2018.
Läckberg, Camilla (1974-)
Häxan (magyar)
   A boszorkány [elektronikus dok.] / Camilla Läckberg ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-555-2 (epub)
ISBN 978-963-324-556-9 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3715323]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Montezuma és az istenek haragja : [krimi az Azték Birodalom korából]. - Utánny. - 2018, cop. 2014. - 156, [1] p.
ISBN 978-963-244-536-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716087] MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Leonardo da Vinci és az árulók : [krimi a reneszánsz korából]. - Utánny. - 2018, cop. 2016. - 157 p.
ISBN 978-963-244-643-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716094] MARC

ANSEL
UTF-86557 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., A berni csoda : [krimi az 1954-es foci vb-ről]. - Utánny. - 2018, cop. 2014. - 159 p.
ISBN 978-963-244-511-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716082] MARC

ANSEL
UTF-86558 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A jósda rejtélye : [krimi az ókori Görögországból]. - 2. kiad., utánny. - 2018, cop. 2012. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716080] MARC

ANSEL
UTF-86559 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2018-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2018, cop. 2012. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716078] MARC

ANSEL
UTF-86560 /2018.
Lippet, Johann (1951-)
Die Tür zur hinteren Küche (magyar)
   Ajtó a hátsó konyhához [elektronikus dok.] / Johann Lippet ; Vincze Ferenc fordítása. - Szöveg (epub : 811 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-741-9
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3710789]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2018.
Luhn, Usch (1959-)
Anni findet ein Pony (magyar)
   Anni talál egy pónit / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2018. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 1.)
ISBN 978-963-244-836-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712525]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2018.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz in Gefahr (magyar)
   Póniszív veszélyben / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2018. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 2.)
ISBN 978-963-244-837-4 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712532]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2018.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
The forbidden (magyar)
   A tiltott [elektronikus dok.] / Jodi Ellen Malpas ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-92-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3710495]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2018.
Mann, Greyson
Creepin' through the snow (magyar)
   Creeper a havon : Egy creeper naplója, különkiadás / írta Greyson Mann ; ill. Amanda Brack ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2018. - 180 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-03-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3712521]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2018.
Massie, Allan
Caesar (magyar)
   Caesar [elektronikus dok.] / Allan Massie ; ford. Lázár Júlia. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Szenzár História, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-006-8
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3715298]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2018.
McEwan, Ian (1948-)
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Scolar, 2018. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-848-0 kötött : 3750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3715834]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2018.
Meadows, Daisy
Mia Floppyear's snowy adventure (magyar)
   Milli csodás előadása / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 170, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-491-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3711788]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2018.
Moriarty, Nicola
The fifth letter (magyar)
   Az ötödik levél [elektronikus dok.] / Nicola Moriarty ; ford. Vraukó Tamás. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-30-3
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3710483]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2018.
Neill, Fiona (1966-)
The betrayals (magyar)
   Árulások [elektronikus dok.] / Fiona Neill ; ford. Debreczeni Kinga. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-18-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3710510]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2018.
Øvreås, Håkon (1974-)
Svartle (magyar)
   Feketeo / Håkon Øvreås ; Øyvind Torseter illusztrációival ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Scolar, 2018. - 194, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-244-767-4 kötött : 3950,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712478]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2018.
Pandi (1950-)
Kobal (magyar)
   Vádirat / Pan-Dji ; [ford. Lengyel Miklós]. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 262, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-907-6 kötött : 3499,- Ft
koreai irodalom - elbeszélés
895.7-32=945.11
[AN 3716221]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2018.
Pasqualotto, Mario
Crociera con delitto (magyar)
   Kémek a Norvég-tengeren / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 131, [2] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-963-403-441-4 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712488]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2018.
Pasqualotto, Mario
La spada del re di Scozia (magyar)
   A legendás skót királyi kard / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 129, [2] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-615-5385-60-5 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3712486]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2018.
Perry, J. L.
Bastard (magyar)
   Rohadék [elektronikus dok.] : "rohadéknak születtem, rohadékként halok meg" / J. L. Perry ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-06-2
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3710611]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
My sister's keeper (magyar)
   A nővérem húga / Jodi Picoult. - 6. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2006. - 371 p. ; 22 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 978-963-293-775-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3715432]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
Vanishing acts (magyar)
   Elrabolt az apám / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2007. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-774-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3715367]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2018.
Rayven, Leisa
Broken Juliet (magyar)
   Megtört Júlia : [Starcrossed-sorozat, második könyv] / Leisa Rayven ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Libri, 2018. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-998-4 fűzött : 3599,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3712862]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018, cop. 2016. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3714890]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2018.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O pavilhão purpura (magyar)
   A lila pavilon / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 507 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9010-3 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - történelmi regény
869.0-311.6=945.11
[AN 3712913]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2018.
Seskis, Tina
The honeymoon (magyar)
   A nászút [elektronikus dok.] / Tina Seskis ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-99-4)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3710477]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2018.
Severin, Tim (1940-)
Saxon (magyar)
   Sigwulf [elektronikus dok.] / Tim Severin ; ford. Békési Napsugár Zsófia. - [Debrecen] : Gold Book, 2017-
Főcím a címképernyőről
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3714411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A király elefántja. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-465-1
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3714412] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A száműzött. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-466-8
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3714417] MARC

ANSEL
UTF-86582 /2018.
Sharma, Robin S. (1964-)
The saint, the surfer and the CEO (magyar)
   A szent, a szörfös és a vezető : lenyűgöző történet arról, hogyan élheted meg szíved valódi vágyait / Robin Sharma ; [ford. Kováts Viktória]. - Budapest : Guruló Egy., 2017. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-04-7 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3712110]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2018.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, [2018], cop. 2017. - 72, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-620-8 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3716215]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2018.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Noukadubi (magyar)
   Hajótöröttek [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 767 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-166-4 (epub)
ISBN 978-963-474-167-1 (mobi)
bengáli irodalom - regény - elektronikus dokumentum
891.44-31=945.11
[AN 3713473]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2018.
Tótfalusi István (1936-)
   Vámmentes gondolatok : 838 újkori szállóige 344 neves személytől magyarul és eredeti nyelven, kiejtési tanáccsal / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 206 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-138-7 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom - aforizma - szállóige
82-84=945.11
[AN 3712932]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2018.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Pervaâ lûbovʹ (magyar)
   Első szerelem [elektronikus dok.] / Ivan Turgenyev ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 409 KB) (mobi : 833 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-170-1 (epub)
ISBN 978-963-474-171-8 (mobi)
orosz irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3713503]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2018.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Acceptance (magyar)
   Fantomfény : [a Déli Végek-trilógia 3. része] / Jeff VanderMeer ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2014. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-410-1 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3715285]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2018.
Vueltas en la pista (magyar)
   Tökéletes meglepetés / Disney ; [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : [Kolibri], 2018. - 169, [4] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Barátok, kori, szerelem ; 6.)
keretcím: Soy Luna
ISBN 978-963-437-174-8 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3713172]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2018.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Kate, plus ten (magyar)
   A kalandor [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 661 KB) (mobi 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Kató és a tizek" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-185-5 (epub)
ISBN 978-963-474-186-2 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3713464]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2018.
Waltari, Mika (1908-1979)
Mikael Karvajalka (magyar)
   Mikael / Mika Waltari ; [ford. Schütz István]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1966. - 970, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-876-2 kötött : 5999,- Ft
894.541-31=945.11
[AN 3715620]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2018.
Weigelt, Udo (1960-)
Luna und der Katzenbär : ein magischer Ausflug (magyar)
   Mia és a macskamedve mesés kalandjai / [szöveg] Udo Weigelt ; [ill.] Joëlle Tourlonias ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 60, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-403-449-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3715993]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2018.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A canterville-i kísértet / Oscar Wilde ; [ford. Weisz Böbe ..., Kosztolányi Dezső]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2017. - 118, [1] p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 18.)
ISBN 978-615-5669-19-4 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - vers
820-32=945.11 *** 820-14=945.11
[AN 3712845]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2018.
Wilde, Oscar (1854-1900)
House of pomegranates (magyar)
   Gránátalmaház [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 637 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-176-3 (epub)
ISBN 978-963-474-177-0 (mobi)
angol irodalom - mese - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-34=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3713484]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2018.
Williams, John (1922-1994)
Butcher's Crossing (magyar)
   Butcher's Crossing / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-469-2 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3715382]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2018.
Wood, Joss
The honeymoon arrangement (magyar)
   A nászutas projekt [elektronikus dok.] / Joss Wood ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 302 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 635.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149385. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-132-4
dél-afrikai irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(680)=945.11
[AN 3712966]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2018.
Wu Chengen (1500?-1582?)
Xi you ji (magyar)
   Nyugati utazás avagy A majomkirály története / Vu Cseng-en ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás]. - [Budapest] : Szenzár, 2017-2018. - 23 cm
ISBN 978-963-227-887-2
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3690126]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 521 p.
ISBN 978-963-227-889-6 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3713119] MARC

ANSEL
UTF-86597 /2018.
Wu Mingyi (1971-)
Fuyanren (magyar)
   Rovar szemű ember / Wu Ming-yi ; [ford. Major Kornélia]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-651-1 fűzött : 3499,- Ft
Tajvan - kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3712624]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6598 /2018.
   Ákombákom : mondókák, versek, játékok kisiskolásoknak / [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk. ; [Sepsiszentgyörgy] : Társ, cop. 2018. - 194, [6] p. : ill. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. [196].
ISBN 978-615-5170-71-3 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3716170]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 2 MB) (epub : 762 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149269. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-254-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-253-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3711990]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 693 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149271. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-250-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-249-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3712002]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   Hatholdas rózsakert [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 655 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149264. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-260-6 (mobi)
ISBN 978-963-453-259-0 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3711966]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 1.18 MB) (epub : 568 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149262. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-262-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-261-3 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3711955]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2018.
Babits Mihály (1883-1941)
   Timár Virgil fia [elektronikus dok.] / írta Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 2.5 MB) (epub : 881 KB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149230. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-266-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-265-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3711470]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-903-2 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3715593]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Édes anyaföldem! [elektronikus dok.] / írta Benedek Elek. - Szöveg (epub : 791 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-230-9 (epub)
ISBN 978-963-453-231-6 (mobi)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3712115]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kismama könyve / Benedek Elek ; [szerk ... Varga Lászlóné]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 144 p. ; 19 cm. - (Jószolgálati könyvek, ISSN 2630-8126)
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3712103]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Budapesten / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-214-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3715996]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini a fényvizeken / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2018. - 317, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-251-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3716140]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-179-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3716138]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   És most hogy festek? : az egyszínű kaméleon / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Kolibri, 2018. - 30 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-963-437-099-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3712350]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 11. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 469, [11] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3715889]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2018.
   Ciróka-maróka : mondókák, versek, játékok kicsiknek / [ill. Nyilasi Antónia és Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk. ; [Sepsiszentgyörgy] : Társ, cop. 2018. - 187, [5] p. : ill. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. [188].
ISBN 978-615-5170-72-0 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3716175]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2018.
Demkó Attila
   Máglyatűz : a háború peremén / David Autere. - Budapest : Reakció, 2018. - 512 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1273-5 fűzött : 4490,- Ft : 66 RON : 15 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713168]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2018.
Dust, Emy
   Összetört jövő : megtalállak / Emy Dust. - Budapest : MyBook, 2017. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0284-2 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713045]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2018.
Erdős Virág (1968-)
   Hátrahagyott versek, 1992-2017 [elektronikus dok.] / Erdős Virág. - Szöveg (epub : 711 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3590-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3712128]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2018.
Farkas Erzsébet
   A szeretet ereje / Farkas Erzsébet. - Budapest : MyBook, 2018. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1322-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712956]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2018.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Az idő apró doboza / Fátyol Zoltán. - Debrecen : Szerző, 2018. - 93 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 12.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712915]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2018.
Forgách András (1952-)
   Élő kötet nem marad / Forgách András. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 350, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-674-0 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politikai rendőrség - Kádár-korszak - dokumentumregény - vers
894.511-14 *** 894.511-31 *** 351.746.1(439)"197/198"(0:82-31)
[AN 3715409]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2018.
Fóris Mária
   Boldogasszony magyarii : égi-igékből font mesekoszorú / Fóris Mária. - [Gödöllő] : [Fóris M.], 2017. - 149, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8151-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3711782]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2018.
Gerölyné Joó Katalin
   Állatmesék / G. Joó Katalin ; [ill. Halász-Géczi Ágnes]. - Budapest : Roland, [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: 3 perces mesék
ISBN 978-615-5627-48-4 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3712541]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Megyek utánad : regény / Grecsó Krisztián. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2014. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3176-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716067]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2018.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Tánciskola : regény / Grecsó Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2008. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3552-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716064]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2018.
Gubicza Jenő
   Lapátra tett titkok : [versek] / Gubicza Jenő. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1376-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712351]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2018.
Halasi Réka
   Herceg a pokolból / Halasi Réka. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 506 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149145. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-236-4 (mobi)
ISBN 978-963-474-235-7 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3710656]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2018.
Harcos Bálint (1976-)
   A boszorkánycica / Harcos Bálint ; Bognár Éva Katinka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [47] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-323-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3713344]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2018.
Hasznos Judit
   Az Enciánbolygó titkos története : talán mese, talán nem is mese / Hasznos Judit. - Budapest : [Hasznos J.], 2017. - 142, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9580-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3712863]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2018.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Pro libertate! / Herczeg Ferenc. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 392 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 65.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5710-05-6 kötött : 2500,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3714608]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2018.
Horányi György
   Szívhangok / Horányi György. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2018. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-23-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712945]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2018.
Horváth Júlia Borbála
   Anyádat! : regény / Horváth Júlia Borbála. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-05-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3712469]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2018.
Igaz Dóra
   Az első bé hörcsöge / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 36, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-252-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3716129]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2018.
Igaz Dóra
   Az elveszett távirányító / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 52, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-324-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3716133]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2018.
Igaz Dóra
   Ültetés az első bében / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 49, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-300-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3716132]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2018.
Illés Sarolta
   A királyné palástja : a gazdagság titka : regény / Illés Sarolta. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., cop. 2017. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80720-2-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3712212]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2018.
Illyés Gyula (1902-1983)
   A repülő kastély : magyar népmesék / Illyés Gyula ; [vál. és szerk. Márton Réka] ; [... ill. Zubály Sándor ...]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 122, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-340-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3712504]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2018.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-900-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3715988]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2018.
Jókai Mór (1825-1904)
   Jókai igéi / [... vál. Tringl László] ; [szerk. Nagy Dorisz]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9372-81-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3712893]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2018.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Juhász Gyula evangéliuma : bibliai ihletésű versek Juhász Gyulától / [csokorbagyűjt. és jegyzetekkel ell. Péter László] ; [... jegyzetekkel ell. Benyik György] ; [... szerk. Nyáry Szabó László]. - Szeged : Torontál, 2017. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Juhász Gyula öröksége ; 1.)
keretcím: Szögedi kincsöstár
ISBN 978-615-00-0985-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3713477]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2018.
Karácsony Benő (1888-1944)
   Napos oldal / Karácsony Benő. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 367 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 77.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-15-5 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3714632]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2018.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Levél egy fiatal püspökhöz / Kárpáti Kamil ; Gí fotóival. - [Budapest] : Stádium, 2018. - 119 p. : ill., színes ; 16x24 cm. - (Vers és kép ; 2.)
ISBN 978-615-5198-60-1 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K.
[AN 3712775]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2018.
Katie Françoise
   Bosszú 2 [elektronikus dok.] : halálos vonzódás : Jessica / Katie Françoise. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-49-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3714523]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2018.
Kégl Ildikó (1976-)
   Életszag [elektronikus dok.] / Kégl Ildikó ; [Seres Ildikó és Nemcsák Károly előadásában] ; [közread. az Irodadlmi Rádió, József Attila Színház]. - Hangoskönyv. - Miskolc : Irod. Rádió ; Budapest : József A. Színház, 2017. - 1 CD (1 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5849-02-2 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3711357]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2018.
   Kerekecske, dombocska : mondókák, versek, játékok óvodásoknak / [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk. ; [Sepsiszentgyörgy] : Társ, cop. 2018. - 193, [7] p. : ill. ; 20 cm
Összeáll. Imre Zsuzsánna, Péter Kinga. - Bibliogr.: p. [195].
ISBN 978-615-5170-73-7 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3716165]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2018.
Kiss Szilvia
   Rejtélyes kirándulás / Kiss Szilvia ; [ill. Szilágyiné Baranyi Judit]. - Karcag : Kiss Sz., 2017. - 136, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9717-1 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3711787]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2018.
Konthencz Henrietta
   Az élet lovas oldala [elektronikus dok.] : Lesz egy farmom az Alföldön trilógia I. rész / Konthencz Henrietta. - Szöveg (epub : 843 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-312-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3706313]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2018.
Kónya Zsuzsanna
   Vers-sírás / Kónya Zsuzsanna. - [Budapest] : Kiskapu, cop. 2017. - 150, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5644-08-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3712837]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2018.
Kothencz Henrietta
   Az élet lovas oldala : Lesz egy farmom az Alföldön trilógia 1. rész / Kothencz Henrietta. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-311-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3711882]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2018.
Kovács Linda (1984-)
   Medve Marci kalandjai II / írta és ill. Kovács Linda. - [Dömsöd] : [Kovács L.], 2018. - 22 p., [3] t.fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1301-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3712953]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2018.
Kozma László
   "Mint kavicsos part felé a hullám, úgy futnak halálba perceink" / Kozma László. - [Debrecen] : Kozma L., 2018. - 159, [17] p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-00-1011-3 kötött
magyar irodalom - regény - auditív dokumentum
894.511-31
[AN 3713078]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2018.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Tájsebzett színház : cselekvő versek, 2009-2016 / Lanczkor Gábor. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2017. - 109 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-13-0 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3713793]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2018.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak és a szürke ló / Mándy Iván ; [ill. Kovács Lehel] ; [... az utószót írta Darvasi Ferenc]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-833-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3715602]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 336 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 70.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-07-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714615]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2018.
Nyirő József (1889-1953)
   Isten igájában / Nyirő József. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 310 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 89.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-27-8 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3715234]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Gyógyítsd meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-366-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3716146]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2018.
Patay Pál (1914-)
   Az életet már megjártam : emlékezem Magyarországra és a XX. századra / Patay Pál. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 464 p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 98.)
keretcím: Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-41-4 kötött : 2500,- Ft
Patay Pál (1914-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3715241]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2018.
Patik László
   Anna, édes / Patik László. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 215 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-716-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3712984]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2018.
Preszter Norbert
   Ünnepek és alkalmak : gyerekversek és mondókák / [szerző Preszter Norbert] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5627-56-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3712545]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2018.
Radics Renáta (1988-)
   Fotelmesék / írta Radics Renáta ; rajz. Kondora Beáta. - 2. kiad. - [Tóalmás] : [Radics R.], 2018. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9522-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3714914]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A boszorkánymester / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 173 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-36-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716035]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 189 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5130-31-1 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716036]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Ezen egy éjszaka / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 206, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-35-8 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716008]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-65-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716003]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (6 h 37 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9143-8 : 990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3712392]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 157 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-38-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716007]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 174, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-68-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716021]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme / Rejtő Jenő G. Lavery. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-33-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3716030]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2018. - 175 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-70-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 3716014]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (6 h 58 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 2.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9144-5 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3712395]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2018.
Réti László (1972-)
   Kaméleon / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 565 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-85-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3715286]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2018.
Rigó Kata
   Azt mondták, válnak / Rigó Kata ; Holló Kati képeivel. - Budakeszi : Betűtészta, 2018. - 35 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Varratok sorozat)
ISBN 978-615-5587-22-1 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3713349]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2018.
Rutkai Bori (1973-)
   Űrdöngölők / Rutkai Bori. - Budapest : Kolibri, 2018. - 41, [2] p. : ill., színes ; 24x24 cm + CD
A mellékletben szereplő zenekar a Rutkai Bori Banda
ISBN 978-963-437-157-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - gyermekdal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3712354]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2018.
Semjén Zsolt (1962-)
   Megsejteni a sejthetetlent / Semjén Zsolt. - Budapest : Legeza L., 2018. - 43 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80528-6-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712143]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2018.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   És mégis élünk / Somogyváry Gyula. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 360 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 78.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5710-16-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714639]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2018.
Szabó András, Gy (1953-)
   A végakarat / Gy. Szabó András ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80001-9-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3712839]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Kerge ABC / Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel versei ; Gyöngyösi Adrienn [et al.] képei. - Utánny. - Budapest : Csimota : Magvető, 2018. - [95] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-02-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 372.416.2=945.11
[AN 3716152]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2018.
Szabó Zoltán (1946-)
   Visszanéző : versek, gondolatok, elbeszélések / Szabó Zoltán ; [ill. ... Bercsényi Miklós]. - Lőrinci ; Győr ; Győrújbarát : Szabó Z., 2018. - 161, 4 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1213-1 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3713397]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2018.
   Szakítós : novellák, életek, könnyek / Almási Kitti [et al.] tolmácsolásában. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 373, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-476-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3713450]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2018.
Szekeres Judit
   A múlt árnyékában [elektronikus dok.] / Szekeres Judit. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-52-9
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3714516]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2018.
Szigethy Gábor (1942-)
   Napló, múltidőben : 1955. június - 1957. május / Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 268 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 96.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-38-4 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kulturális élet - 1950-es évek - memoár
894.511-94 *** 316.7(439)"195"(0:82-94)
[AN 3714856]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2018.
Szirmay Ágnes
   Titkok árnyékában : Szappanopera 2. / Szirmay Ágnes. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2018. - 313, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-362-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3713205]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2018.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Mesekönyv [elektronikus dok.] / Szomory Dezső. - Szöveg (epub : 531 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149403. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-273-9 (epub)
ISBN 978-963-474-274-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3713113]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2018.
Szomory Dezső (1869-1944)
   A párizsi regény [elektronikus dok.] / Szomory Dezső. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149580. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-269-2 (epub)
ISBN 978-963-474-270-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3714260]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2018.
Szvák Gyula (1953-)
   Tréflidolog 2 / Kvász Iván ; [... illusztrációit Henter Csaba kész.]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2018. - 110, [1] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7319-35-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3712221]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2018.
Tarbay Ede (1932-)
   Háry János / Garay János Az obsitos c. költeménye, Kodály Zoltán daljátéka, Paulini Béla, Harsányi Zsolt szövegkönyve alapján írta Tarbay Ede ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2018. - 61 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-169-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - auditív dokumentum
894.511-93
[AN 3715823]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2018.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   A végtelen fragmentuma : tíz esztendő verseiből / Tóthárpád Ferenc ; [S. Horváth Ildikó rézkarcaival]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 70, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5600-64-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3712211]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2018.
   Üllési Írói Klub antológia : versek és novellák / [fel.szerk. Nyáriné Tajti Anna] ; [kiad. Üllés Polgármesteri Hivatal]. - Üllés : Polgármesteri Hiv., 2017. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0835-6 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3711608]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2018.
   Út a hajnalba : húsvéti novellák / [vál. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-725-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 82-32(082)=945.11
[AN 3713342]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Kockacukor lovassuli / Vadadi Adrienn ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 118, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5441-78-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3716143]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2018.
Vida Gábor (1968-)
   Egy dadogás története [elektronikus dok.] : regény / Vida Gábor. - Szöveg (epub : 976 KB). - Budapest : Magvető, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3585-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6(498)
[AN 3712140]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2018.
Vörös István (1955-)
   A 100 legjobb dalszöveg / Vörös István. - [Göd] : Vörös I. Produkció Kft., cop. 2018. - 169, [5] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1356-5 kötött
magyar irodalom - dalszöveg - vers
894.511-192 *** 894.511-14
[AN 3712842]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2018.
Wass Albert (1908-1998)
   A funtineli boszorkány / Wass Albert. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 3 db : ill. ; 28 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3714766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az urszubeli leány. - 256 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 79.)
Magyar írók
ISBN 978-615-5710-17-9 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3714770] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kunyhó a Komárnyikon. - 367 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 80.)
Magyar írók
ISBN 978-615-5710-18-6 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3714778] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A funtineli boszorkány. - 231 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 81.)
Magyar írók
ISBN 978-615-5710-19-3 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3714783] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6691 /2018.
Animales (magyar)
   Állatok. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-445-956-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712621]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2018.
Finy Petra (1978-)
   A tesó-ügy / Finy Petra ; Tommaso Levente Tani rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-369-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3715812]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2018.
Granja (magyar)
   A tanya. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-445-957-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712626]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2018.
Green, Dan
The secret formula (magyar)
   A titkos recept / Dan Green ; [ill. David Shephard] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-967-5 fűzött
kémia - kísérlet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 54(02.053.2)
[AN 3712793]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2018.
   Így készül / [... szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Ujvárosi László, Varga Zsigmond, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Így...
ISBN 978-615-5654-58-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713281]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2018.
   A kicsi béka nagy kívánsága. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Szivárványos lapozó
ISBN 978-963-445-938-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712787]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2018.
   A kicsi elefánt nagy szíve. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Szivárványos lapozó
ISBN 978-963-445-936-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712790]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2018.
   A kicsi maci nagy kalandja. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Szivárványos lapozó
ISBN 978-963-445-939-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712789]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2018.
   A kicsi süni nagy napja. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Szivárványos lapozó
ISBN 978-963-445-937-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712791]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2018.
Major Eszter
   Tavaszi álom / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-445-972-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712615]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2018.
Major Eszter
   Tavaszi kaland / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-445-973-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712612]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang születésnapja / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-353-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3713356]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2018.
Scheffler, Axel (1957-)
Vater Eichhorn fällt vom Baum (magyar)
   Mókuspapa, gyere haza! / Axel Scheffler ; [ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-354-7 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713348]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Osterhase (magyar)
   Bori és a húsvéti nyúl / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 41.)
ISBN 978-963-403-444-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712337]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2018.
Sendak, Maurice (1928-2012)
Where the wild things are (magyar)
   Ahol a vadak várnak / írta és rajz. Maurice Sendak. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [38] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Pék Zoltán
ISBN 978-963-437-013-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712371]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2018.
   Színek. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - [22] p. : ill., színes ; 14 cm
keretcím: A kicsik első szavai
ISBN 978-963-445-959-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712703]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt Rad fahren (magyar)
   Berci megtanul biciklizni / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 12.)
ISBN 978-963-403-445-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3712344]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2018.
Townsend, John (1955-)
Mountain peak peril (magyar)
   A hegyvidéki rém nyomában / John Townsend ; [ill. David Shepard] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-970-5 fűzött
természeti földrajz - geomorfológia - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 551.4(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3712879]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2018.
Townsend, John (1955-)
Rapid river rescue (magyar)
   Veszélyben a hegyi folyó / John Townsend ; [ill. Tatio Viana] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-969-9 fűzött
természeti földrajz - vízrajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 556.5(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3712872]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2018.
Trujillo, Eduardo
Busca en l'Edat Mitjana (magyar)
   Keresd meg a középkorban! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-917-0 kötött
Európa - művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 930.85(4)"04/14"(02.053.2)
[AN 3712676]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6711 /2018.
Dampyr (magyar)
   Dampyr. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2016]-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A csontvázak partja ; Tiltott terület / [írta Mauro Boselli] ; [rajz. Maurizio Dotti] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [2017]. - 188 p.
La costa degli scheletri ; Zona proibita
ISBN 978-615-80677-6-8 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
[AN 3711649] MARC

ANSEL
UTF-86712 /2018.
Goscinny, René (1926-1977)
Ruée sur l'Oklahoma (magyar)
   Irány Oklahoma! / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 30.)
ISBN 978-615-5699-07-8 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3712027]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2018.
   Grind comics : pokoli regények. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, cop. 2017. - [35] p. : ill. ; 25 cm + mell.
ISBN 978-615-80677-3-7 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3711647]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2018.
Kirkman, Robert (1978-)
Outcast (magyar)
   Outcast : a kitaszított / Kirkman és Azaceta ; Rusznyák Csaba ford. - Dunaharaszti : Frike Comics, 2016-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Megvilágítjuk utunkat. - 2017. - 20 p.
Fűzött : 990,- Ft
[AN 3711679] MARC

ANSEL
UTF-86715 /2018.
   PTE 650 Jubileumi Szakkollégiumi Nap : konferenciakötet : összefoglaló az elhangzott előadásokból / [szerk. Raposa László Bence, Bartók Márk] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat]. - Pécs : PTE EHÖK, 2018. - 68 p. : ill., színes ; 22 cm
A konferenciát Pécsett, 2017. okt. 13-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-161-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3713398]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2018.
Szabó Tamás
   Otthon, édes otthon / [írta Szabó Tamás] ; [rajz. Huszár Márton, Kovács Viktória]. - Budapest : Iron Corporation Kft., [2018]. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2018/1.)
ISBN 978-615-5841-00-2 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3712841]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2018.
Szalma Gábor
   Deadmob / [írta és rajz.] Szalma Gábor. - [Dunaharaszti] : Friko Comics, [2018]-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3711826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. sz. - [2018]. - [20] p.
ISBN 978-615-80677-7-5 fűzött : 900,- Ft : 3 EUR
[AN 3711828] MARC

ANSEL
UTF-8