MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/07/12 10:23:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6718 /2018.
   150 éves az Akadémia székháza : épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet / [... rend. Bicskei Éva] ; [szerk. Bicskei Éva, Ugry Bálint] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2018. - 285 p. : ill., részben színes ; 34 cm
A Budapesten, 2015. okt. 20 - 2016. márc. 18. között "150 éves az Akadémia palotája" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-963-416-095-3 fűzött : 5900,- Ft
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Budapest - tudományos akadémia - építészettörténet - múzeumi gyűjtemény - 19. század - kiállítási katalógus
061.12(439) *** 069(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016" *** 727.55(439-2Bp.)MTA(091)
[AN 3714900]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2018.
Aczél Gábor (1947-)
   MUT 50 : a Magyar Urbanisztikai Társaság ötven éve / [írta és szerk. Aczél Gábor]. - Budapest : [MUT], 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80357-2-9 fűzött
Magyar Urbanisztikai Társaság
Magyarország - szakmai szervezet - urbanisztika - testülettörténet
061.2(439)MUT(091) *** 911.375 *** 711.4
[AN 3714911]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2018.
   Legyél te is értékőr! / [fel. szerk. Horváth Zsolt] ; [a "KincsesHáz" Pannon Ifjúsági Népfőiskola kiadványa] ; [kiad. a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért]. - Taliándörögd : Közép-dunántúli Szövets. az Ifjúságért, 2018. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1214-8 fűzött
Magyarország - ifjúsági szervezet - érték - hagyományőrzés - helyismeret
061.213(439) *** 316.752 *** 398(=945.11)(439) *** 908.439
[AN 3713767]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2018.
   Salföldi Műhely / [szerk. Mészárosné M. Tamara] ; [kiad. Salföldi Műhely Népfőiskola Egyesület]. - [Salföld] : Salföldi Műhely Népfőisk. Egyes., 2018. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1523-1 fűzött
Salföldi Műhely Népfőiskola Egyesület
Káli-medence - egyesület - hagyománytisztelet - helyi társadalom
061.2(439) *** 39(=945.11) *** 908.439Káli-medence
[AN 3713784]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2018.
Transforming our World : the 2030 agenda for sustainable development (angol, magyar)
   Világunk átalakítása : a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja : az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, 70/1. sz. határozat / szerk. Zlinszky János és Balogh Dorka. - Angol - magyar, kétnyelvű kiad., utánny. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018, cop. 2016. - 131 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Dokumentumok, ISSN 2498-6879 ; 1.)
ISBN 978-963-308-279-9 fűzött
fenntartható fejlődés - nemzetközi szervezet - közgyűlés - határozat
06.042 *** 341.123 *** 504.03
[AN 3714972]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6723 /2018.
Winfrey, Oprah (1954-)
What I know for sure (magyar)
   Amit biztosan tudok / Oprah Winfrey ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-361-2 kötött : 3290,- Ft
Egyesült Államok - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - életvezetés - memoár
791.9.097(73)(092)Winfrey,_O.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3716754]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6724 /2018.
Ablonczy Bálint
   Gondolatból tett - három történelmi személyiség a magyar jövőképességről / Ablonczy Bálint. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 24 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/8.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-503-686-8 fűzött
Magyarország - jövőkép - történelmi személy - politikai eszme - 19. század - 20. század
008.2 *** 943.9(092)"18/19" *** 32.001
[AN 3713678]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2018.
   A határok átlépése : módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Gondolat, 2017. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 2.)
Bibliogr.
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-824-6)
tudományközi kapcsolat - tudományos módszertan - társadalomtudomány - természettudomány
001.2 *** 001.8 *** 009 *** 3 *** 5
[AN 3714936]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2018.
Macaulay, David (1946-)
The way things work now (magyar)
   Hogy működik? : [a kezdetektől napjainkig] / David Macaulay és Neil Ardley ; [ford. Boross Anna, Kállai Tibor]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 400 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-417-9 kötött : 9990,- Ft
tudomány - műszaki tudomány - technika - gyermekkönyv
001(02.053.2) *** 62(02.053.2)
[AN 3714458]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6727 /2018.
Balázs Valéria
   Karmakiller / Balázs Valéria Anamé. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2018, cop. 2013. - 131 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-179-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - kisregény - hangoskönyv
133.25(0:82-31)
[AN 3717848]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2018.
Brandler-Pracht, Karl (1864-1939)
Geheime Seelenkräfte (magyar)
   Titkos lelkierők : a harmadik szem megnyitástól a telepátiáig : az akaraterő és az okkult képességek fejlesztését elősegítő tanfolyam 10 fokozatban / Karl Brandler-Pracht ; [ford. Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-82-0 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus - parapszichológia
133 *** 159.961
[AN 3717703]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2018.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels in my hair (magyar)
   Angyalok nyelvén / Lorna Byrne ; [... ford. Várady Soma]. - Budapest : Central Kv., 2018. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-074-5 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika - angyal - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3716670]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2018.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Boldogsághullám / Anna ; [lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella Anna]. - [Budaörs] : Magánkiad., 2017. - 248 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-0328-3 kötött : 4000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3713901]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2018.
Jahmola, Ananda
Kundalini, chakras and nadis (magyar)
   Kundalini, csakrák és nádik : [a kundalini kígyó felébresztése] / Ananda Jahmola ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5342-81-3 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3717597]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6732 /2018.
Kocsis Tamás (1972-)
   Véges föld, végtelen ambíció: jövőképesség és fenntarthatóság társadalomtudományi alapon / Kocsis Tamás. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/6.)
Bibliogr.: p. 38-43.
ISBN 978-963-503-676-9 fűzött
fenntartható fejlődés - emberi ökológia - jövőkép - társadalomtudományi kutatás
504.03 *** 504.75 *** 008.2 *** 303
[AN 3713674]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6733 /2018.
Diósi Lajos (1950-)
A short course in quantum information theory (magyar)
   Bevezetés a kvantuminformáció-elméletbe - az elméleti fizika oldaláról / Diósi Lajos. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - X, [2], 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-279-978-0 fűzött : 2800,- Ft
kvantumelmélet - információelmélet
530.145 *** 519.72
[AN 3714916]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6734 /2018.
Naish, Darren (1975-)
Dinosaur record breakers (magyar)
   Dinoszaurusz rekordok könyve : legnagyobb, leggyorsabb, legveszélyesebb / Darren Naish ; [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-238-5 fűzött : 3299,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3713720]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2018.
Weinhold, Angela (1955-)
Unser Wetter (magyar)
   Időjárásunk / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 4.)
Ford. Döbrönte Katalin. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-104-7 fűzött : 3750,- Ft
időjárás - gyermekkönyv - képeskönyv
551.5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3716737]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6736 /2018.
Vizi Péter
   Csillagatlasz kistávcsövekhez : epocha 2000.0 : [mit láthatok az égen?] / írta és szerk. Vizi Péter. - 3. bőv. kiad. - Szentendre : Geobook, 2018. - 45, [102] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5015-46-5 kötött : 3500,- Ft
világegyetem - csillagászati térkép
524
[AN 3717862]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6737 /2018.
   A biodiverzitásról másképp 1 : drámai mértékben csökken a biológiai sokféleség - és akkor mi van...? : az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság (Köteb), az MTA Köteb Biodiverzitás Albizottsága, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ) és a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) nyilvános előadóülése : 2017. szeptember 13., Budapest ... - [Budapest] : MTA : MTT ; [Szentendre] : [Geobook], [2017]. - 27 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-5015-42-7 fűzött
biodiverzitás - konferencia-kiadvány
574.24 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3714476]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2018.
Bosch, Meike
Bäume am Blatt erkennen (magyar)
   Falevelek életnagyságban : 64 lombhullató és örökzöld faj bemutatása / Meike Bosch ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5723-12-4 fűzött : 1980,- Ft
fa - növényhatározó
581.412(083.71)
[AN 3714395]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2018.
   Csodálatos állatvilág / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2018]. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-2-6 fűzött : 1990,- Ft
vadon élő állat
59
[AN 3714174]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2018.
Nádai Magda
   Békák és emberek : empátiára ébresztő és a békamentés példái / Nádai Magda. - [Budapest] : Balogh Gy., 2018. - 192 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-00-0936-0 kötött
Magyarország - béka - állatvédelem
597.8 *** 504.74.06(439)
[AN 3714627]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6741 /2018.
   Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei / szerk. Benczúr Miklósné ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2017. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-67-3 fűzött
gyógypedagógia - testkultúra - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - egyetemi tankönyv
615.851.4(075.8) *** 376.013.82(075.8) *** 613.71(075.8) *** 376.2/.4(075.8)
[AN 3715342]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2018.
Barna Miklós Ferenc
   A légzés gyógyító ereje : mindennapi gyakorlatok a sejtek bőséges oxigénellátásáért / Barna Miklós Ferenc. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2017. - 163 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-963-291-285-1 fűzött : 2490,- Ft
légzés - kineziológia - öngyógyítás - auditív dokumentum
615.89 *** 612.2
[AN 3717812]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Születés / írta és rajz. Bartos Erika. - Budapest : Móra, 2018. - [79] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-415-909-4 kötött : 2499,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás - képeskönyv - gyermekkönyv
618.2(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 613.95(02.053.2)
[AN 3713941]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The life-illumining traveller's companion (magyar)
   Az életmegvilágosító útitárs / Sri Chinmoy. - [Budapest] : Madal Bal, [2013-2018]. - 2 db ; 14 cm
mentálhigiénia - aforizma - vers - kétnyelvű dokumentum
613.865(0:82-84) *** 613.865(0:82-14)
[AN 3501499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 3. jav. kiad. - cop. 2018. - 124 p. : ill.
ISBN 978-963-2048-80-2 kötött : 1400,- Ft
[AN 3717895] MARC

ANSEL
UTF-86745 /2018.
Chown, Vicky
The handmade apothecary (magyar)
   Házi füveskönyv : több mint 60 gyorsan elkészíthető gyógyító recept / Vicky Chown, Kim Walker ; fotók Sarah Cuttle ; [ford. Kocsis Anikó]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-225-1 kötött : 4499,- Ft
fitoterápia - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3713744]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2018.
Covey, Sean (1964-)
The 7 habits of highly effective teens (magyar)
   A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása / Sean Covey ; [ford. Balázsyné Szucsik Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2014. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261.
ISBN 978-963-288-422-6 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - ifjúság
613.865-053.6
[AN 3717849]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2018.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Ruediger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária és Sarankó Mária[!Márta]]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 359 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-327-8 fűzött : 3490,- Ft
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3717781]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2018.
Eat well live long (magyar)
   Éltető ételek : iránytű a táplálkozás útvesztőjében / [ford. Apáti Ildikó, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : [Tarsago], cop. 2017. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-362-4 kötött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3713635]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2018.
Eating for good health (magyar)
   Így egyen okosan : hasznos tanácsok mindenkinek / [főszerk. Lynn Lewis] ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Egészség tudatosan
ISBN 978-963-289-374-7 fűzött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3713564]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2018.
Filliozat, Isabelle (1957-)
Au coeur des émotions de l'enfant (magyar)
   Gyermekünk érzeleminek sűrűjében : hogyan fejtsük meg szavai, nevetése, sírása jelentését? / Isabelle Filliozat ; [ford. Lovas Anikó]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 277 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-615-5786-04-4 fűzött : 3500,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3714711]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2018.
Goleman, Daniel (1946-)
Altered traits (magyar)
   A meditáció tudománya : hogyan hat az elmélyülés az elménkre és a testünkre? / Daniel Goleman, Richard J. Davidson ; [ford. Pétersz Tamás ...]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-550-3 kötött : 4500,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3713924]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2018.
   Gyógyító közérzet Európában, a magyar orvos migráció tükrében : a 2017. május 20-án Keszthelyen rendezett konferencia alapján / [szerkesztés ... Szutrély Péter] ; [közread. a] Magyar Egészségügyi Társaság. - Budapest : Minerva, 2017. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89815-7-8 fűzött
Magyarország - egészségügy - külföldi munkavállalás - 21. század - orvos
614(439)"201" *** 331.556.46(=945.11)(100)"201" *** 61(439)(092)
[AN 3713791]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2018.
Halász Péter (1935-)
   Az alvás és epilepszia közös funkcionális neuroanatómiája / Halász Péter. - Budapest : Medicina, 2018. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-208.
ISBN 978-963-226-650-3 kötött : 4200,- Ft
alvás - epilepszia
613.79 *** 616.853
[AN 3714620]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2018.
Havey, Allison
Sex, likes and social media (magyar)
   Szex és lájk és közösségi média : hogyan értsünk szót a gyerekünkkel a digitális világban? / Allison Havey és Deana Puccio ; [ford. Dési András György] ; [Kristin Scott Thomas előszavával]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 273, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5715-87-7 fűzött : 3490,- Ft
nemi élet - serdülőkor - mentálhigiénia - internet - digitális technika - technikai kultúra
613.88 *** 159.922.8 *** 613.865-053.6 *** 681.3.004.14
[AN 3715225]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2018.
The healing power of food (magyar)
   Gyógyuljon éltető falatokkal : hasznos tanácsok mindenkinek / [főszerk. Lynn Lewis] ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2018. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Egészség tudatosan
ISBN 978-963-289-396-9 fűzött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3713562]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2018.
   Imagináció a filozófiában : hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések / szerk. Fehér M. István [et al.]. - Budapest : L'Harmattan : MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsop., 2017. - 393 p. : ill. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-256-0 fűzött : 3990,- Ft
képzelőerő - fenomenológia - lélektan - hermeneutika - vallásfilozófia
159.954 *** 165.62 *** 801.73 *** 21
[AN 3714640]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2018.
Karmel, Annabel (1957-)
Annabel Karmel's new complete baby and toddler meal planner (magyar)
   Babaétrend : 200 egyszerű és egészséges étel gyermekünknek : [0-3 év] / Annabel Karmel ; [ill. Nadine Wickenden] ; [... ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Partvonal, 2018. - 238 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5783-16-6 kötött : 3990,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3717712]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2018.
Kohn, Alfie (1957-)
The myth of the spoiled child (magyar)
   Az elkényeztetett gyerek legendája : hogyan neveljünk józan lázadókat? / Alfie Kohn ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 343 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. 290-310.
ISBN 978-615-5609-57-2 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3715077]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2018.
Manage your pain (magyar)
   Éljen fájdalom nélkül : hasznos tanácsok mindenkinek / [főszerk. Lynn Lewis] ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Egészség tudatosan
ISBN 978-963-289-393-8 fűzött
fájdalom - egészséges életmód
616-009.7 *** 613
[AN 3713566]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2018.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2011. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3717676]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2018.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : ki beszél? / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2017. - 9 p., [2] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5671-06-7 fűzött : 1290,- Ft
nyelvelsajátítás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
159.946.3(0:82-34) *** 800.71(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3713939]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2018.
   Negatívnyomás-terápia : elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás / [szerk. Szentkereszty Zsolt, Pellek Sándor, Tóth Csaba Zsigmond] ; [közread. a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület]. - Biatorbágy : Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyes., 2017. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1000-7 fűzött : 4900,- Ft
sebkezelés
616-001.4-089
[AN 3714112]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2018.
Pete Gábor
   Léleknemesítés könyve / Pete Gábor. - [Pécs] : [Pete G.], cop. 2018. - [121] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-1184-4 kötött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3714880]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2018.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   A szív / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Püski, 2018. - 32 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-225-2 fűzött
mentálhigiénia - etika
613.865 *** 17
[AN 3713713]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2018.
Searls, Damion
The inkblots (magyar)
   Rorschach : a tintafoltteszt és az észlelés rejtélyei / Damion Searls ; [ford. Hegedűs Péter ...]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 451 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 978-963-304-540-4 kötött : 4500,- Ft
Rorschach, Hermann (1884-1922)
Svájc - pszichiáter - 20. század - Rorschach-próba - személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika
61(494)(092)Rorschach,_H. *** 616.89 *** 159.9.072
[AN 3713936]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2018.
Silva, Kim da (1943-)
Gesundheit in unseren Händen (magyar)
   Kezünkben az egészség : mudrák: kommunikáció az életerőnkkel / Kim da Silva ; [ford. Ghimessy Csaba]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2009. - 193 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-306-3 fűzött : 1690,- Ft
öngyógyítás - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3717811]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2018.
Somfalvi Edit
   A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel / Somfalvi Edit. - [Budapest] : Demax Művek Kft., 2017. - [2], 188 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 179-188. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89272-3-1 fűzött
gyermeklélektan - stressz - félelem - stresszkezelés - biblioterápia - bibliai történet
612.06 *** 159.942 *** 159.922.7 *** 22.046 *** 615.851.82
[AN 3715023]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2018.
Strengthen your immune system (magyar)
   Vértezze fel immunrendszerét : [tanácsok és tippek, hogyan készítse fel szervezetét a kórokozók elleni küzdelemre]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2018. - 303 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-392-1 kötött
ellenálló-képesség - egészséges életmód
612.017.1 *** 613
[AN 3713600]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2018.
Szabó Attila
   Megemlékezés Gerle Jenő szegedi gyógyszerészről / Szabó Attila. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2017. - [22] p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 4.)
Bibliogr.: p. [21].
ISBN 978-615-80620-3-9 fűzött
Gerle Jenő (1876-1958)
Magyarország - Szeged - gyógyszerész - 19. század - 20. század - gyógyszertár - holokauszt
614.27(439-2Szeged)"19" *** 615(439)(092)Gerle_J. *** 323.12(=924)(439)"193/194"
[AN 3713704]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2018.
Szentkúti Márta
   Szétszakítva : a válás traumájának feldolgozása 4-10 éves korban mesékkel, történetekkel / Szentkúti Márta. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2018. - 204 p. ; 21 cm. - (Ligetszépe-füzetek ; 4.)
ISBN 978-615-80222-5-5 fűzött
meseterápia - gyermeklélektan - válás - magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
159.922.7 *** 364.286 *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3714177]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2018.
   The values of spa towns / ed. by Zoltán Szabó ; [publ. by the Hungarian Spa Towns Association Society]. - Szentes ; Túrkeve : Hung. Spa Towns Assoc. Soc., 2017. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0682-6 fűzött
Magyarország - fürdőhely - gyógyturizmus
613.41(439) *** 338.48(439)
[AN 3713651]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2018.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kisgyerekek, óvodások.. / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2018. - 213 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-181-0 kötött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - óvodai nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 372.3
[AN 3716662]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2018.
Veres Mária
   Nagyszülők és unokák / Veres Mária ; szerzőtársak Garam Katalin [et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 258, [1] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5715-23-5 fűzött : 3490,- Ft
nagyszülő - öregkor higiénéje - családi nevelés - családi élet
613.98 *** 316.37-055.52 *** 37.018.1
[AN 3715239]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2018.
Weissbluth, Marc
Healthy sleep habits, happy child (magyar)
   Egészséges alvás, boldog gyerek : a nyugodt éjszakák receptje lépésről lépésre / Marc Weissbluth ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 259 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. 259-[260].
ISBN 978-615-5715-07-5 fűzött : 3490,- Ft
csecsemőgondozás - alvás - alvászavar
613.79-053.2 *** 613.95 *** 616.8-009.836 *** 649.1
[AN 3715243]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2018.
Wiseman, John (1940-)
SAS survival guide (magyar)
   SAS túlélési zsebkönyv : túlélés minden körülmények között / [John Wiseman] ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 383 p. : ill., részben színes ; 12 cm
ISBN 978-615-5759-04-8 fűzött : 3290,- Ft
életvédelem - természetjárás - útmutató
614.8(036) *** 796.5
[AN 3714363]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2018.
You and your heart (magyar)
   Ezt tegye a szívéért : hasznos tanácsok mindenkinek / [főszerk. Lynn Lewis] ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Egészség tudatosan
ISBN 978-963-289-379-2 fűzött
szívbetegség - egészséges életmód
616.12 *** 613
[AN 3713561]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6777 /2018.
   Kézi anyagmozgatás és targoncával végzett gépi anyagmozgatás a nagykereskedelemben / [összeáll. Köves Gábor] ; [szerk. Koch Mária] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2018. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80934-9-1 fűzött
anyagmozgatás - rakodóberendezés - targonca
621.86 *** 621.869 *** 621.868.25
[AN 3714342]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6778 /2018.
Szármes Péter (1980-)
   Bevezetés a big data üzleti alkalmazásba / Szármes Péter ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2018. - 166 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 154-163.
ISBN 978-615-5776-04-5 fűzött
adatfeldolgozás - üzleti élet
681.3.004.14 *** 658.1
[AN 3713758]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6779 /2018.
Nagy-Gábriel Éva
   Wimpernverlängerung am höchsten Niveau / [Éva Nagy-Gábriel]. - [Békéscsaba] : Lash Gabriel Kft., [2017]. - 21, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm + DVD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-0990-2 fűzött
kozmetika - elektronikus dokumentum
687.5
[AN 3714164]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6780 /2018.
   150 éves a magyar aszfaltútépítés : történelmi szakkönyv / [szerk. Törőcsik Frigyes] ; [kiad. Magyar Aszfaltipari Egyesülés]. - [Budapest] : M. Aszfaltip. Egyesülés, 2017. - 550, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0333-7 kötött
Magyarország - útépítés - aszfaltút - történeti feldolgozás
625.85(439)(091)
[AN 3713777]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6781 /2018.
Flessner, Bernd (1957-)
Die Eisenbahn (magyar)
   Vasút : kötött pályán előre / Bernd Flessner ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 52 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-479-1 kötött : 3200,- Ft
vasút - vonat - gyermekkönyv
656.2(02.053.2) *** 629.42(02.053.2)
[AN 3713917]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2018.
Koncz Éva
   Star world drónokkal / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2018. - [49] p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80402-9-7 fűzött
pilóta nélküli repülőgép
629.7
[AN 3714772]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2018.
Ogrincs Pálné
   90 éves a békéscsabai postapalota, 1927-2017 : válogatott cikkek, visszaemlékezések, tanulmányok / [írta és gyűjt.] Ogrincs Pálné Barlabás Valéria. - Békéscsaba : Munkácsy M. Emlékház, [2017]. - 160, [22] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0744-1 fűzött
Békéscsaba - postatörténet
656.8(439)(091)
[AN 3714849]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6784 /2018.
   Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése / [szerk. Bokor Zoltán, Szabó Zsolt, Urbányi Béla]. - [Kiskunlacháza] : Öko 2000 Kft., 2018. - 33 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 28-33.
ISBN 978-615-00-1150-9 fűzött
Magyarország - haltenyésztés - versenyképesség - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
639.3 *** 330.341.1(439)"201"
[AN 3714189]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2018.
Cooking with herbs & spices (magyar)
   Receptvarázs fűszerekkel : 200 egészséges étel szerte a világból. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 303 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-371-6 kötött
fűszer - fűszernövény - szakácskönyv
635.7 *** 664.5 *** 641.55(083.12) *** 641.885(083.12)
[AN 3713634]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2018.
Heinzelmann, Rolf
1x1 des Obstbaumschnitts (magyar)
   Metszés egyszeregy / Rolf Heinzelmann, Manfred Nuber ; [ford. Ormai Erika]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5723-11-7 fűzött : 1780,- Ft
növénymetszés
631.542
[AN 3714400]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2018.
   A mezőgazdasági szövetkezetek 50 éve Magyarországon, 1967-2017 / [szerk. Filipsz László, Paragi Márton] ; [közread. a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége]. - Budapest : MOSZ, [2017]. - 195 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági termelőszövetkezet - 20. század - 21. század
631.115.8(439)"196/201"
[AN 3715328]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2018.
Növénynemesítési Tudományos Nap (24.) (2018) (Budapest)
   XXIV. Növénynemesítési Tudományos Nap : összefoglalók : 2018. március 6., ... Budapest / szerk. Karsai Ildikó és Polgár Zsolt ; [rend. az] MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottság, Magyar Növénynemesítők Egyesülete. - [Keszthely] : [Keszthelyi Burgonyáért Egyes.], [2018]. - 139 p. ; 30 cm
Közread. a Keszthelyi Burgonyáért Egyesület
ISBN 978-615-00-1469-2 fűzött
növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
631.52 *** 575.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3713809]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2018.
Roberts, Monty (1935-)
The man who listens to horses (magyar)
   Az igazi suttogó / Monty Roberts ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Pécs : Horsebooks, [2018], cop. 2001. - 445, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8435-8 fűzött
Roberts, Monty (1935-)
amerikai angol irodalom - idomítás - lovassport - memoár
636.1.088(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 798(0:82-94)
[AN 3716624]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2018.
Socha, Piotr (1966-)
Pszczoły (magyar)
   Méhek / Piotr Socha ; a szöveget gond. Wojciech Grajkowski ; [ford. Kellermann Viktória]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [71] p. : ill., főként színes ; 38 cm
ISBN 978-963-403-484-1 kötött : 7490,- Ft
méhészet - méh - művelődéstörténet - gyermekkönyv
638.1(02.053.2) *** 595.799(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3714433]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2018.
Szabó Tibor
   Gyümölcsész fajtaismertető : "a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről" szóló megállapodás résztvevőinek / szerk. Veres Emese ; [... szerzői Szabó Tibor, Veres Emese] ; [közread. a] Növényi Diverzitás Központ. - Tápiószele : Nödik, 2018. - 228 p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-615-00-1619-1 fűzött
Magyarország - gyümölcs - gyümölcstermesztés - növényhatározó
631.526(439)(083.8) *** 634.1
[AN 3714443]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2018.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztése 1945-től napjainkig / szerk. Lenti István ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2017. - 294 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7196-40-9 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - gyümölcstermesztés - 20. század - 21. század
634.1(439.161)"194/201"
[AN 3714562]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2018.
Tombesi-Walton, David
Cat care (magyar)
   Macskatartás / [írta David & Sylvia Tombesi-Walton] ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 72 p. : ill., színes ; 18 cm. - (101 praktika, ISSN 2498-5457)
ISBN 978-963-433-231-2 fűzött : 1299,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 3713690]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2018.
Tombesi-Walton, David
Dog care (magyar)
   Kutyatartás / [írta David & Sylvia Tombesi-Walton] ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 72 p. : ill., színes ; 18 cm. - (101 praktika, ISSN 2498-5457)
ISBN 978-963-433-230-5 fűzött : 1299,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3713685]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6795 /2018.
Barakonyi Krisztina
   Blogkonyha / szerk., ... fotó Barakonyi Krisztina. - [Érd] : [Barakonyi K.], 2018. - 239 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0081-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3714584]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2018.
Dreykorn, Monika
Altes Wissen neu entdeckt (magyar)
   Bevált praktikák nagykönyve : időtálló tippek és trükkök az egészségtől a kertészkedésig / [szerzők Monika Dreykorn, Monika Judä, Christina Zacker]. - Kibőv., átd., felújított kiad. - Budapest : Reader's Digest : [Tarsago], cop. 2018. - 320 p. : ill., színes ; 27 cm
Megj. "Örökzöld házi praktikák" címmel is
ISBN 978-963-289-395-2 kötött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3713613]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Technik bei uns zu Hause (magyar)
   Hogyan működik? : technika az otthonunkban / [ill. Doris Rübel] ; [szöveg Ulrike Holzwarth-Raether]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 14.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-801-5 fűzött : 3750,- Ft
háztartási berendezés - gyermekkönyv - képeskönyv
64.06(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3716728]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2018.
Török Eszter
   100% egészség, 0% cukor! : cukormentes és rostban gazdag ételek / Török Eszter ; [ételfotó ... Csigó Zita]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : La Santé K., 2018. - 174, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9837-6 kötött : 4800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3716814]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2018.
Tutsek Anna (1865-1944)
   Katóka szakácskönyve / Tutsek Anna. - Hasonmás kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 260 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1913
ISBN 978-615-5797-08-8 fűzött : 2900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3717589]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6800 /2018.
Ábrahám Zoltán
   Conservatio personae gratae / Zoltán Ábrahám. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, 2018. - 40 p. ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 3/2018)
Bibliogr.: p. 33-39.
ISBN 978-963-503-673-8 fűzött
társadalomfilozófia
141.7
[AN 3713658]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Elmúlás / írta és rajz. Bartos Erika. - Budapest : Móra, 2018. - [79] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-415-910-0 kötött : 2499,- Ft
halál - gyermekkönyv - képeskönyv
128(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3713943]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2018.
Quante, Michael (1962-)
Die Wirklichkeit des Geistes (magyar)
   A szellem valósága : tanulmányok Hegelről / Michael Quante ; [Drimál István fordításában] ; [Rózsa Erzsébet utószavával]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2017. - 359 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 341-352.
ISBN 978-963-414-186-0 fűzött : 3600,- Ft
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - filozófus - 18. század - 19. század
1(430)(092)Hegel,_G._W._F.
[AN 3714650]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Antworten der Geisteswissenschaft auf die grossen Fragen des Daseins (magyar)
   A szellemtudomány válaszai a lét nagy kérdéseire : tizenöt, Berlinben tartott előadás 1910. október 20. és 1911. március 16. között / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Regulus Art, 2017. - 342 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89704-4-2 kötött
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3713918]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mysterienstätten des Mittelalters (magyar)
   Húsvét ünnepe mint az emberiség misztériumtörténetének egy fejezete / Rudolf Steiner ; [ford. Almási Katalin]. - 2. kiad. - [Ispánk] : ProNatura Manufaktúra Kft., 2018. - 113, [10] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80674-1-6 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3717892]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2018.
Veres Ildikó (1954-)
   Hiány és létteljesség : fejezetek a magyar filozófia történetéből / Veres Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 219 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 3.)
Bibliogr.: p. 209-218.
ISBN 978-963-414-230-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet - filozófia - 20. század
1 *** 1(439)"19"
[AN 3714833]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6806 /2018.
   150 éve született Papp Antal c. küzikei érsek : Nagykálló, 1867. november 17 - Miskolc, 1945. december 24. : a Miskolcon 2017. november 16-án megtartott egyháztörténeti konferencia előadásai / [szerk. ... Papp András] ; [kiad. a Miskolc-belvárosi Görög Katolikus Parókia]. - Miskolc : Miskolc-belvárosi Görög Katolikus Parókia, 2017. - 117, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1022-9 fűzött
Papp Antal 1867-1945
Magyarország - püspök - görög katolikus egyház - egyháztörténet - 19. század - 20. század
281.5.018.2(439)(092)Papp_A. *** 281.5.018.2(439)(091)
[AN 3714240]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2018.
   Alámerül, de el nem süllyed.. : reformáció 500 Hévízen = Sie taucht unter, aber versinkt nicht... : Reformation 500 in Hévíz / [szerk. Szálinger Balázs] ; [kiad. Hévíz Város Önkormányzata]. - Hévíz : Önkormányzat, 2017. - 119 p. ; 20 cm
A Hévízen, 2017. máj. 26-án rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-88043-6-5 fűzött
reformáció - történeti feldolgozás
284(100)(091)
[AN 3713795]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2018.
Bálintné Varsányi Vilma
   Megszentelt szívek sorsdöntő időkben : az Óbudai Evangélikus Egyházközség élete, II. rész, 1945-2014 / Bálintné Varsányi Vilma. - Budapest : Püski, 2018. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-302-227-6 fűzött
Budapest-óbudai Evangélikus Egyházközség
Budapest. 3. kerület - evangélikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.1(439-2Bp.III.)"19/200"
[AN 3713708]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2018.
Bányai Viktória (1971-)
   A Szegedi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő textiltárgyak: feliratok, adományozók / Bányai Viktória. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2017. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0850-9 fűzött
Szeged - templomi berendezés - zsidó vallás - textilművészet
247(439-2Szeged) *** 296 *** 745.52
[AN 3713688]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2018.
Bendefy László (1904-1977)
Magna Hungaria és a Liber Censuum (új kiadása)
   Juliánusz levelei a pápai levéltárban : a Magna Hungaria és a Liber Censuum átdolgozott kiadása / Bendefy László ; [kiad. a Vasi Hegyhát Könyvtáraiért Közhasznú Egyesület]. - Átd. kiad. - Rábahídvég : Vasi Hegyhát Könyvtáraiért Közhasznú Egyes., cop. 2018. - 103 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9889-5 kötött
Julianus (domonkos) (13. sz)
Vatikán - Magyarország - szerzetes - magyarságkutatás - 13. század - levéltár - kódex - történelmi forrás
271.2(439)(092)Julianus *** 091.14(456.31) *** 930.253(456.31) *** 930.8(=945.11)(093)
[AN 3713964]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2018.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 1351, [8] p. : ill., térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-241-9 kötött : 3500,- Ft
22.04=945.11
[AN 3716698]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2018.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 1422, [2] p., [4] t.fol. : ill., színes, térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-815-8 fűzött
22.04=945.11
[AN 3716716]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségében foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Részben átd. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2017. - 348, [4] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm
Tokban
ISBN 978-615-5526-59-6 kötött
22.04=945.11
[AN 3716611]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségében foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Részben átd. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2017. - 348, [4] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Tokban
ISBN 978-615-5526-60-2 kötött
22.04=945.11
[AN 3716609]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségében foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Részben átd. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2017. - 348, [4] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Tokban
ISBN 978-615-5526-61-9 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3716605]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségében foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Részben átd. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, 2017. - 348, [4] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Díszdobozban
ISBN 978-615-5526-62-6 b.
Biblia
22.04=945.11
[AN 3716599]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2018.
Bogárdi Szabó István (1956-)
   Keress meg! : zsoltárprédikációk a 119. zsoltárról / Bogárdi Szabó István ; [kiad. a Dunamelléki Református Egyházkerület]. - [Budapest] : Dunamelléki Református Egyházker., [2017]. - 266, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89654-7-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 223.2.07
[AN 3715308]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   Merjünk hinni és szeretni! : Böjte Csaba testvér lelkesítő gondolatai és bölcs meglátásai az esztendő minden napjára. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 142, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-759-8 fűzött : 1680,- Ft
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 3716691]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2018.
Czeglédy Sándor (1909-1998)
   Jézus, segíts! : válogatott igehirdetések / Czeglédy Sándor ; szerk. Fekete Károly. - Budapest : Kálvin, 2018. - 194 p. ; 20 cm. - (Magyar református igehirdetők, ISSN 2064-9614)
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-397-3 fűzött : 1600,- Ft
prédikáció
252
[AN 3714403]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2018.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 2018. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-852-2 fűzött : 200,- Ft
halál
236.1
[AN 3716694]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2018.
Kardinal Mindszenty (magyar)
   Mindszenty bíboros : írások hetvenedik születésnapjára / [szerk. Vecsey József] ; [ford. Taczman Andrea] ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2017. - 498 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80582-6-1 kötött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3713747]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2018.
Közi Horváth József (1903-1988)
   Apor püspök élete és halála / [Közi Horváth József] ; [szerk. Szalai Istvánné, Szalai Viktor] ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - 3. kiad. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2017. - 95, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-80582-4-7 fűzött
Apor Vilmos (1892-1945)
Magyarország - püspök - mártír - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Apor_V.
[AN 3713742]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2018.
Kwaśnicka, Marta (1981-)
Jadwiga (magyar)
   Hedvig, a waweli királynő / Marta Kwaśnicka ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 166, [7] p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
Bibliogr.. p. [169-173].
ISBN 978-615-5475-26-9 fűzött : 2900,- Ft
Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent (1374-1399)
Lengyelország - szent - uralkodó - 14. század
235.3(092)Hedvig,_Anjou *** 943.8(092)Hedvig,_Anjou
[AN 3715374]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2018.
MacDonald, James (1960-)
Vertical church (magyar)
   Vertikális gyülekezet / James MacDonald ; [ford. Kovács Zsuzsanna] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 318 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-39-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3714078]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2018.
Mello, Alberto (1951-)
   Hárfa és lant ébredése : válogatott tanulmányok a Zsoltárok könyvéhez / Alberto Mello ; ... szerk. Szabó Xavér ... és Szatmári Györgyi. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2017. - 247 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-327-7 fűzött : 2800,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliakutatás - bibliamagyarázat
223.2.07 *** 223.2.01
[AN 3714685]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2018.
Nagy Böbe (1976-)
   Angyalokról gyerekeknek : nagy arkangyalhatározó, kis kezekbe : amit az angyalokról már gyerekkorban tudni érdemes! / Nagy Böbe ; illusztráció Tóth Annamária. - Szarvas : Nagy E., 2018. - 36, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-4929-3 kötött : 2590,- Ft
arkangyal - gyermekkönyv
235.11(02.053.2)
[AN 3714007]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2018.
Nagy Krisztina
   Szeretethimnusz (1 Kor 13,1-13) : exegézis / írta Nagy Krisztina. - [S.l.] : Publio, [2017]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 978-963-443-192-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.2.07
[AN 3714380]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2018.
   A nagyhét liturgikus szertartásai. - Próbavált. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - 172 p. ; 23 cm
Fűzött
egyházi szertartás - húsvét - görög katolikus egyház
264-041.5 *** 281.5.018.2
[AN 3716589]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2018.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Die ihn lieben (magyar)
   Akik Őt szeretik / M. Basilea Schlink. - 2. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2017. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5202-27-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3713731]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2018.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Meines Herzens Freude (magyar)
   A szívem öröme / M. Basilea Schlink. - 12. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2017. - [30] p. ; 13 cm
ISBN 978-963-8878-61-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3713734]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2018.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája : érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig / C. Tóth Norbert. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2017. - 203 p. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 27.)
Bibliogr.: p. 145-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5035-15-9 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - főpap - egyházi személy - 15. század - 16. század - archontológia
282(439)"14/15"(092)(035.5)
[AN 3714889]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2018.
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
   Isten markában / Zs. Tüdős Klára ; [szerk. Dizseri Eszter]. - Budapest : Kálvin, 2018. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-032-3 fűzött : 750,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244 *** 894.511-92
[AN 3716696]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2018.
   "Új bort új tömlőbe!" : a hegyi beszéd és a morálteológia : [konferenciakötet] / [szerk. Papp Miklós és Vida Márta]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2018. - 170 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 31.)
A Budapesten, 2017. márc. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-388-8 fűzött : 1700,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
erkölcsteológia - bibliamagyarázat
241 *** 226.2.07
[AN 3714795]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2018.
Vukovári Panna
   Böjt + / Vukovári Panna. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 60 p. : ill. ; 17 cm
keretcím: Plusz!
ISBN 978-963-696-756-7 fűzött
lelki élet - böjt - húsvét
264-041.4 *** 264-041.5 *** 248.3
[AN 3714108]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2018.
Vukovári Panna
   Húsvét + / Vukovári Panna. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 60 p. : ill. ; 17 cm
keretcím: Plusz!
ISBN 978-963-696-757-4 fűzött
húsvét - lelki élet
264-041.5 *** 248.3
[AN 3714105]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2018.
Walvoord, John F. (1910-2002)
1 & 2 Thessalonians (magyar)
   A thesszalonikaiakhoz írt első és második levél / John F. Walvoord ; az átd. kiadást kész. és gond. Philip E. Rawley és Mark Hitchcock ; [ford. Benke László]. - Budapest : Patmos Records, 2018. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5526-80-0 fűzött : 2490,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.81/.82.07
[AN 3714267]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2018.
Yancey, Philip (1949-)
What's so amazing about grace? (magyar)
   Meghökkentő kegyelem / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2008. - 359 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-421-9 kötött : 3500,- Ft
isteni kegyelem - vallásos irodalom
234.1 *** 244
[AN 3717854]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6838 /2018.
Aczél Petra, L. (1971-)
   Social futuring - a discursive-conceptual framework / Petra Aczél. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, 2018. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 4/2018)
Bibliogr.: p. 32-36.
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi változás - társadalmi viselkedés
303 *** 008.2 *** 316.42 *** 316.62
[AN 3713662]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2018.
Aczél Petra, L. (1971-)
   A társadalmi jövőképesség fogalmi-diszkurzív koncepciója / Aczél Petra. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/4.)
Bibliogr.: p. 32-36.
ISBN 978-963-503-674-5 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi viselkedés - társadalmi változás
303 *** 008.2 *** 316.42 *** 316.62
[AN 3713668]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2018.
Barna Berni
   A férfi-nő mítosz : [Rómeó megöli Júliát?] / Barna Berni. - Fót : Unio Mystica K., 2018. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-30-3 fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5546-31-0)
nemi szerep - társadalmi szerep - nemek lélektana - interjú
316.66-055(047.53) *** 159.922.1(047.53) *** 316.37-055(047.53)
[AN 3715202]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2018.
Bernstein Béla (1868-1944)
   Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók / írta Bernstein Béla ; Jókai Mór előszavával. - [Budapest] : Zrínyi, 2018. - 344 p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Izraelita M. Irod. Társ., 1898. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-755-3 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - zsidóság - hasonmás kiadás
316.347(=924)(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"(=924) *** 094/099.07
[AN 3714407]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2018.
Bús Tímea
   Társra vágyom, hol találom? : ismerd meg a társkeresés kulisszatitkait! / Bús Tímea & Bánitzky Kata. - [Budapest] : Duals Társkereső Kft., cop. 2018. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1486-9 fűzött : 3990,- Ft
társkeresés
316.472.4
[AN 3715195]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2018.
Csepeli György (1946-)
   Nemzet és migráció / Csepeli György, Örkény Antal ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kar. - Budapest : ELTE Tátk, 2017. - 160 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 978-963-284-945-4 kötött
Európa - nemzetállam - nemzettudat - nacionalizmus - sovinizmus - idegengyűlölet - migráció
316.63(4) *** 323.1(4) *** 329.17 *** 323.14(4) *** 325.1(100)"19/20"
[AN 3715384]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2018.
   Királynőnk, veled örömmel! : családnapok, 2017 / [szerk.] Lőw Péter és Helga ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2017. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5490-11-8 fűzött
házasság - család
316.356.2 *** 265.5
[AN 3714768]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2018.
Kovai Cecília (1977-)
   A cigány - magyar különbségtétel és a rokonság / Kovai Cecília. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 257 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247-257.
ISBN 978-963-414-393-2 fűzött : 2990,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - cigányság - kulturális antropológia
316.347(=914.99)(439.134) *** 316.7(=914.99)(439.134)
[AN 3714831]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2018.
Monda Eszter (1985-)
   Social futuring - in the context of futures studies / Eszter Monda. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, 2018. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 5/2018)
Bibliogr.: p. 36-40.
ISBN 978-963-503-682-0 fűzött
társadalomtudományi kutatás - társadalmi változás - jövőkép - prognosztika
303 *** 316.4 *** 008.2
[AN 3713666]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2018.
Monda Eszter (1985-)
   A társadalmi jövőképesség a jövőkutatás kontextusában / Monda Eszter. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/5.)
Bibliogr.: p. 37-41.
ISBN 978-963-503-675-2 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi változás - prognosztika
303 *** 316.4 *** 008.2
[AN 3713672]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2018.
Reiczigel Jenő
   Biostatisztika nem statisztikusoknak / Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert. - 2. jav. kiad. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2018. - [4], VI, 452 p. : ill. ; 23 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
ISBN 978-963-88339-8-3 fűzött
statisztikai elemzés - biológia - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 57(075.8) *** 519.24(075.8)
[AN 3717766]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2018.
Roberts, Monty (1935-)
Horse sense for people (magyar)
   Lovak és emberek : hogyan tehetjük gazdagabbá otthoni és munkahelyi kapcsolatainkat a csatlakozás szelíd bölcsességével? / Monty Roberts ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Pécs : Horsebooks, [2018], cop. 2001. - 311 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-963-08-7485-4 fűzött
állat-ember kapcsolat - etológia - ló
316.47 *** 591.5 *** 636.1
[AN 3716719]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2018.
Szilágyi Zsolt (1980-)
   Föld és hatalom : mezővárosi elit Kecskeméten, 1920-1939 / Szilágyi Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 424 p. : ill. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 341-353.
ISBN 978-963-414-253-9 fűzött : 4990,- Ft
Kecskemét - helyi társadalom - elit - társadalomtörténet - Horthy-korszak
316.344.42(439-2Kecskemét)"192/193"
[AN 3714654]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2018.
   Született 25 éve : emlékeink, gondolataink a Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete alapításának 25. évfordulóján / [szerk. Szántó Csaba]. - Keszthely : Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete, 2017. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9922-9 fűzött
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete
Keszthely - család - egyesület - testülettörténet
316.356.2 *** 061.2(439-2Keszthely)(091)
[AN 3714878]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6852 /2018.
   Augusztus 20 / a szöveget vál., ... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 336 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 71.)
keretcím: Magyar ünnepek
ISBN 978-615-5710-08-7 kötött : 2500,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Magyarország - nemzeti ünnep - uralkodó - 10. század - 11. század - magyar irodalom - antológia
394.21(439) *** 943.9(092)István,_I. *** 894.511-822
[AN 3714581]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2018.
Csonka Balázs (1986-)
   Kész fantázia : amit tudni akartál a pornográfiáról, de soha nem merted megkérdezni / Csonka Balázs. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 261 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 254-[262].
ISBN 978-963-475-004-8 fűzött : 3490,- Ft
pornográfia - internet - nemi erkölcs
392.6 *** 681.3.004.14 *** 791.43-993 *** 176
[AN 3715066]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2018.
   Hagyományértelmezések a nagykunsági paraszti tárgykultúrában című konferencia és szakmai fórum előadásainak, témaköreinek összefoglalója : ... 2017. november 23-24. / [szerk. Barancsi Ágnes, Pusztai Zsolt] ; [rend., közread. a Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület]. - Mezőtúr : KVME, 2017. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Mezőtúron rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1226-1 fűzött
Nagykunság - magyar néprajz - tárgyi néprajz - érték - hagyományőrzés - konferencia-kiadvány
39(=945.11)(439Nagykunság) *** 398(=945.11)(439Nagykunság) *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 3714204]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2018.
   Shamanhood and mythology archaic techniques of ecstasy and current techniques of research : in honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th birthday / ed. by Attila Mátéffy and György Szabados with the assistance of Tamás Csernyei ; [publ. by the] Hungarian Association for the Academic Study of Religions. - Budapest : Hung. Assoc. for the Academic Study of Religions, 2017. - 532 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87696-8-8 fűzött
néprajz - sámánizmus - emlékkönyv
39 *** 398.49
[AN 3714798]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2018.
Storia di un amore (magyar)
   Egy szerelem története : egy különleges nap naplója : a házasságkötés vendégkönyve / Giulia Pianigiani rajz. ; [ford. Gyenge Mónika és Kosztka Szilvia]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - [68] p. : ill., színes ; 25x30 cm
ISBN 978-963-459-044-6 kötött
esküvő - ajándékkönyv
392.5
[AN 3713803]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6857 /2018.
Czupy Bálint (1900-1975)
   Emigrációm első ideje : 1947. május 30 - 1948. augusztus 1. / Czupy Bálint ; [szerk. Sajtos Gabriella, Szalai Viktor] ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2017. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80582-5-4 kötött
Magyarország - Ausztria - politikus - emigráció - 1945 utáni időszak - 20. század - napló
32(439)(092)Czupy_B.(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(436)"1947/1948"(0:82-94)
[AN 3713736]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2018.
   Etnikai földrajzi kutatások Köztes-Európában / Bottlik Zsolt szerk. ; [... kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE TTK, 2018. - 255 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-255.
ISBN 978-963-284-941-6 fűzött
Kelet-Közép-Európa - Balkán - Baltikum - etnikai földrajz - kisebbségkutatás - társadalomföldrajz - etnicitás
323.112(4-11) *** 323.112(497) *** 323.112(474) *** 911.3(4-11) *** 911.3(497) *** 911.3(474) *** 316.347(=00)(4-11) *** 316.347(=00)(497) *** 316.347(=00)(474)
[AN 3715324]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2018.
Füredi, Frank (1947-)
   A célkeresztben: Magyarország / Frank Füredi ; [ford. Soproni András] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 235 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-62-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikai filozófia - európai integráció - populizmus - nacionalizmus - 21. század
321.01 *** 327(439)"200/201" *** 329populizmus *** 329.17
[AN 3715242]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2018.
Habsburg, Otto von (1912-2011)
   Így láttam, 1990-1991-1992 / Habsburg Ottó. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2018. - 291 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 97.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5710-39-1 kötött : 2500,- Ft
világpolitika - 1980-as évek - 1990-es évek
327(100)"198/199"
[AN 3714661]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2018.
Harrach Gábor (1974-)
   Külön utakon : adalékok a felvidéki magyarság 2009 utáni politikatörténetéhez / Harrach Gábor, Rákóczi Krisztián ; [közread. a] ... Nemzetpolitikai Kutatóintézet. - Budapest : L'Harmattan : NPKI, 2017. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-963-414-345-1 fűzött
Felvidék - határon túli magyarság - kisebbségi politika - politikai szociológia - politikai tagoltság - párt - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
323.15(=945.11)(437.6)"199/201" *** 316.334.3(437.6)(=945.11)"199/201"(083.41) *** 329(=945.11)(437.6)"200/201"(083.41)
[AN 3714744]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2018.
Mészáros Andor (1971-)
   Visegrádi kézikönyv : történelem, politika, társadalom / Mészáros Andor, Halász Iván, Illés Pál Attila ; [közread. a] Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány. - Esztergom : Szt. Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2017. - 405 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-359.
ISBN 978-963-89709-4-7 fűzött
geopolitika - nemzetközi együttműködés - történelem - társadalom - rendszerváltás - Visegrádi államok - 21. század
327(4-11)"201" *** 94-11"198/200" *** 323(4-11)"198/201" *** 316.3(4-11)"199/200"
[AN 3713770]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2018.
Schmitz, David F. (1956-)
Brent Scowcroft (magyar)
   Brent Scowcroft : Amerika a nemzetközi arénában Vietnám után / David F. Schmitz ; [ford. Magyarics Tamás] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - 383 p., [4] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 363-369.
ISBN 978-615-5559-28-0 kötött : 3500,- Ft
Scowcroft, Brent (1925-)
Egyesült Államok - biztonságpolitika - külpolitika - katonapolitika - szakértő - tábornok - hidegháború - 20. század
327(73)"195/200" *** 327.54(73) *** 355.02(73)"197/199" *** 355(73)(092)Scowcroft,_B. *** 355.40(73)(092)Scowcroft,_B.
[AN 3715329]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2018.
Stumpf István (1957-)
   Reinventing government : constitutional changes in Hungary / István Stumpf. - Budapest : Gondolat, 2017. - 212 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-834-5 kötött
Magyarország - állam - jogállam - alkotmányjog - 21. század
321.01(439)"200/201" *** 342(439)"200/201"
[AN 3714960]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2018.
Vági Zoltán
   Táborok könyve : magyarok a náci koncentrációs táborokban / Vági Zoltán, Kádár Gábor. - Budapest : Könyv & Kávé, 2017. - 690 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 665-675.
ISBN 978-615-80547-3-7 fűzött : 5950,- Ft
Németország - Európa - magyar történelem - népirtás - holokauszt - koncentrációs tábor - állami terror - deportálás - két világháború közötti időszak - második világháború
323.282(430)"193/1945" *** 341.485(430)"193/1945" *** 343.819.5(=945.11)(430)"193/1945"
[AN 3715118]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6866 /2018.
   América, tierra de utopías / eds. Péter Balázs-Piri y Margit Santosné Blastik ; [publ. Departamento de Lengua y Literatura Españolas Universidad Eötvös Loránd]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2017. - 356 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2016. okt. 17-18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-932-4 fűzött
Latin-Amerika - történelem - spanyol nyelvű irodalom története - kultúra
98(=6) *** 860(8)(091) *** 316.7(8)
[AN 3715219]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2018.
Bayer Zsolt (1963-)
   1100 év Európa közepén / Bayer Zsolt. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 480 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 76.)
keretcím: Magyar tájak
ISBN 978-615-5710-14-8 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - vármegye - magyar néprajz - monda
930.85(439) *** 943.9-35 *** 398.223(=945.11)(439-35)
[AN 3714597]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2018.
   A béke első hónapja Magyarországon : 1918. november 3 - december 3. / [a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Gerő András] ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány : Első Világháborús Centenáriumi Emlékbiz., 2018. - 623, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-50-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - sajtótörténet - hétköznapi élet - 1910-es évek
943.9"1918"(0:82-92) *** 070(439)"1918" *** 930.85(439)"1918"
[AN 3714629]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2018.
Boda Mónika Marianna (1943-)
   Egyszerű történetek 3 : az elfeledett körkép / Boda Mónika Marianna. - Budapest ; [Gyömrő] : [Boda M.], [2018]. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1240-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - panorámakép
943.9"1848/1849" *** 75.053(439)
[AN 3713738]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2018.
Bodó Márton
   Tények Magyarországról gyerekeknek / [szöveg Bodó Márton] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-70-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 3714113]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2018.
Bodó Márton
Tények Magyarországról gyerekeknek (angol)
   Fact sheets on Hungary for kids / [text Márton Bodó] ; [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-78-5 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 3714118]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2018.
   Börtön, exilium és szenvedés : Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai ; szerk. Fajt Anita, Szilágyi Emőke Rita, Tóth Zsombor. - Budapest : Reciti, 2017. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-43-7 fűzött
Bethlen Miklós (1642-1716)
Magyarország - író - történelmi személy - irodalomtörténet - műfajelmélet - műfajtörténet - börtön - újkor - 17. század - 18. század - memoár - napló
943.9(092)Bethlen_M. *** 82(091)-94 *** 343.81 *** 82.01-94 *** 894.511(092)Bethlen_M.
[AN 3714905]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2018.
Dági Marianna
   A Seuso-kincs : vándorkiállítás 2017-2018 / Dági Marianna, Mráv Zsolt ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2017. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-67-3 fűzött
Pannonia - ötvösség - római birodalom kora - régészet - 4. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
904(398.6)"03" *** 739.1(398.6) *** 061.4(439)"2017/2018"
[AN 3715277]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2018.
   Elődeink üzenete a mának : tudományos konferencia : Karcag - Kisújszállás, 2018. március 22-23. : programfüzet és szinopszisok / [szerk. Örsi Julianna] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2018. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok angol nyelven is
ISBN 978-615-80046-4-0 fűzött
Nagykunság - nemzettörténelem - kunok - helytörténet - konferencia-kiadvány
943.9Nagykunság *** 930.8(=943.46) *** 061.3(439-2Karcag) *** 061.3(439-2Kisújszállás)
[AN 3714560]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2018.
Fischer Károly Antal (1838-1926)
   A magyar őstörténetírás hanyatlása / írta Fischer Károly Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. - 53 p. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás adataival
ISBN 978-615-5496-68-4 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - történettudomány - századforduló - magyarságkutatás
930.1(439)"189/190" *** 930.8(=945.11)
[AN 3716622]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2018.
   Helikon 200 : jubileumi emlékkönyv / [szerk. Cséby Géza] ; [kiad. az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány]. - Keszthely : Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány, 2017. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8893-3 kötött
Magyarország - Keszthely - művelődéstörténet - ünnepség - 19. század - 20. század - 21. század
930.85(439)"18/201" *** 374.138.4 *** 061.7(439-2Keszthely)
[AN 3713670]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2018.
Hermann Róbert (1963-)
   Tények Magyarországról : ezeregyszáz év a Kárpát-medencében / [szöveg Hermann Róbert] ; [kiad. Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-68-6 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3714047]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2018.
Hermann Róbert (1963-)
Tények Magyarországról: ezeregyszáz év a Kárpát-medencében (angol)
   Fact sheets on Hungary : 1100 years in the Carpathian Basin / [... written by Róbert Hermann] ; [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-72-3 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3714049]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2018.
Hermann Róbert (1963-)
Tények Magyarországról: ezeregyszáz év a Kárpát-medencében (francia)
   Faits sur la Hongrie : mille cent ans dans le bassin des Carpates / [texte Róbert Hermann] ; [publié par Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Hongrie]. - Budapest : Min. des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Hongrie, 2018. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-73-0 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3714051]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2018.
Hermann Róbert (1963-)
Tények Magyarországról: ezeregyszáz év a Kárpát-medencében (orosz)
   Fakty o Vengrii : tysâč sto let v Karpatskom bassejne / [tekst Róbert Germann] ; [izd. Ministerstvo vnešnih èkonomičeskih svâzej i inostrannyh del Vengrii]. - Budapešt : M.vo vnešnih èkonomičeskih svâzej i inostrannyh del Vengrii, 2018. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-75-4 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3714056]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2018.
Hermann Róbert (1963-)
Tények Magyarországról: ezeregyszáz év a Kárpát-medencében (spanyol)
   Hechos sobre Hungaría : mil cien años en la cuenca de los Cárpatos / [texto Róbert Hermann] ; [ed. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría]. - Budapest : Min. de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría, 2018. - 36 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-74-7 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3714054]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2018.
   Jászkunsági gyökerek : Jászkunság kutatása 2017 : konferencia-kötet / [szerk. Örsi Julianna]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tud. Egyes. ; Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2018. - 463 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 6.)
A Túrkevén, 2017. máj. 4-5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - A bev. és a zárszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80592-7-5 kötött
Nagykunság - kunok - jászok - nemzettörténelem - helytörténet - művelődéstörténet - egyháztörténet
930.8(=915.6)(439) *** 930.8(=943.46)(439) *** 943.9Nagykunság *** 943.9(=915.6) *** 943.9(=943.46) *** 284.2(439Nagykunság)(091) *** 930.85(=915.6)(439) *** 930.85(=943.46)(439)
[AN 3714573]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2018.
Körösztös György
   Hitler titkos aktái / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 18.)
ISBN 978-615-5647-58-1 fűzött : 1199,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - államfő - történelem - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"192/194"
[AN 3714381]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2018.
Kovács István (1945-)
   Magyar emlékek Lengyelországban / Kovács István, Mitrovits Miklós ; Gedai Csaba és Tóth Tibor fotóival ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2017. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 978-615-5559-32-7 kötött : 4990,- Ft
Lengyelország - Magyarország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - történelmi kapcsolat - helyismeret - emlékhely - emlékmű - útmutató
930.85(=945.11)(438) *** 930.85(438)(439) *** 908.438(036) *** 725.94(438)
[AN 3715388]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2018.
   Márciusi mérnökifjak : az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményei és későbbi ünneplései a Műegyetemen / [... szerk. és írta Batalka Krisztina] ; [a dokumentumokat vál. Kulcsár Anna]. - [Budapest] : [BMGE], [2018]. - 30 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Egyetemtörténeti füzetek, ISSN 1585-3543)
Bibliogr.: p. 30.
Fűzött
Budapesti Műszaki Egyetem
Budapest - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - egyetemi hallgató - nemzeti ünnep - egyetem - rendezvény
943.9-2Bp."1848/1849" *** 378.662(439-2Bp.)"1848/1849" *** 394.21(439) *** 378.662(439-2Bp.) *** 378.18(439-2Bp.)
[AN 3713684]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2018.
Marczell Katalin
   Ház és haza a Hegyvidéken : személyes helytörténet / Marczell Katalin. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5858-01-7 fűzött : 1500,- Ft
Buda - Budapest. 12. kerület - helytörténet - helyismeret - 19. század - 20. század - memoár
943.9-2Buda"18/19" *** 908.439-2Bp.XII.(0:82-94)
[AN 3714988]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2018.
McCarten, Anthony (1961-)
Darkest hour (magyar)
   A legsötétebb óra : így rántott minket vissza Churchill a szakadék széléről / Anthony McCarten ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2017. - 268 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-419-383-8 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - politikus - történelem - második világháború - 20. század
941.0"1940" *** 32(410)(092)Churchill,_W._S.
[AN 3715144]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2018.
Meacham, Jon (1969-)
Franklin and Winston (magyar)
   Franklin és Winston : egy nagy ívű barátság bensőséges története / Jon Meacham ; [ford. Sóskuthy György ..., Soproni András]. - Budapest : Park, 2018, cop. 2017. - 455 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-438.
ISBN 978-963-355-370-1 kötött : 4900,- Ft
Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - politikus - 19. század - 20. század
973(092)Roosevelt,_F._D. *** 941.0(092)Churchill,_W._S.
[AN 3713992]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2018.
Mészáros Kálmán (1973-)
   A fejedelem szolgálatában : életrajzi és családtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból / Mészáros Kálmán, Seres István, Török Péter. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 220, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-220.
ISBN 978-615-5858-00-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - mikrotörténelem - katona - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
943.9"170/171" *** 355(439)(092)"170/171"
[AN 3714961]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2018.
   Mōmos VIII : Őskori művészet - művészet az őskorban : Őskoros Kutatók VIII. Összejövetelének konferenciakötete : Debrecen, 2013. október 16-18. / szerk. Dani János [et al.] ; [rend., közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2017. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5560-14-9 kötött
ősrégészet - őskori kultúra
903 *** 7.031.1
[AN 3714155]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2018.
Nagy Gergő
   Almus terra avagy Álmosd földben rejlő története / Nagy Gergő. - Álmosd : Nagy G., 2018. - 18 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1474-6 fűzött
Álmosd - régészet
903/904(439-2Álmosd)
[AN 3714567]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2018.
Orbán Árpád
   Nimrud király népe : a magyarok őstörténete, a székelyek eredete / Orbán Árpád. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-05-7 fűzött : 1900,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3716623]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2018.
Ormos Mária (1930-)
   Hitler / Ormos Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 511 p. ; 24 cm. - (Ormos Mária művei)
Bibliogr.: p. 491-502.
ISBN 978-963-09-9175-9 kötött : 3990,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - politikus - államfő - két világháború közötti időszak - 20. század
943.0"192/1945" *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 3717772]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2018.
   Az Osztrák - Magyar Monarchia mint művészeti színtér / [szerk. Sármány-Parsons Ilona és Szegő György]. - Budapest : Műcsarnok, 2017. - 2 db : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2017. febr. 24-én azonos címmel megrendezett konferencia bővített, szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5695-14-8 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - művelődéstörténet - kultúratörténet - építészet - képzőművészet - művészeti élet - kulturális politika - századforduló
930.85(436/439) *** 316.7(436/439) *** 7(436/439) *** 323:008(439)"186/191" *** 7(4-11)"18/191"
[AN 3715006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az aranykor társadalma és a művészetek. - 168 p. - (Mucsarnok.hu, ISSN 2416-2302 ; 3.)
[AN 3715007] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A festészet párhuzamos narratívái. - 192 p. - (Mucsarnok.hu, ISSN 2416-2302 ; 4.)
[AN 3715009] MARC

ANSEL
UTF-86895 /2018.
Paál Tamás (1933-)
"56" ritkán emlegetett részlete (új kiadása)
   Deportáltak : '56 ritkán emlegetett részlete / Paál Tamás. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2017. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 156-167.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-0867-65-8)
Szovjetunió - 1956-os forradalom - deportálás - megtorlás - memoár - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1956"(0:82-94)
[AN 3716744]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2018.
Parker, Philip
50 things you should know about the Vikings (magyar)
   50 tény, amit tudnod kell a vikingekről / Philip Parker ; [ford. Zsuppán András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-415-876-9 fűzött : 2499,- Ft
művelődéstörténet - normannok - ifjúsági könyv
930.85(368)(02.053.2)
[AN 3713839]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2018.
   A reformáció kincsei / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra. - Budapest : Tarsoly K., 2015-2017. - 3 db ; 29 cm
Magyarország - protestáns egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - keresztény művészet
930.85(439)"15/19" *** 246 *** 284(439)(091)
[AN 3618116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Magyarországi Református Egyház. - 2017. - 415 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 406-411.
ISBN 978-963-9570-98-6 kötött : 6500,- Ft
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - református egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - keresztény művészet
284.2(439)(091) *** 930.85(439)"15/19" *** 246
[AN 3714979] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A protestáns kisegyházak Magyarországon. - 2017. - 343 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 337-340.
ISBN 978-963-9570-99-3 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - baptista egyház - metodista egyház - unitárius egyház - pünkösdista egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - keresztény művészet
287(439)(091) *** 286.15(439)(091) *** 288(439)(091) *** 930.85(439)"15/19" *** 264
[AN 3715019] MARC

ANSEL
UTF-86898 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Káprázat az élet! : utak és ösvények / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2018. - 260, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-169-8 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3716667]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2018.
Stefánia (főhercegnő) (1864-1945)
Ich sollte Kaiserin werden (magyar)
   Császárnénak szántak : Rudolf trónörökös özvegyének emlékiratai / Stefánia ; [ford. Lendvay Katalin] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Csorba László]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 289, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-671-3 kötött : 3999,- Ft
Stefánia (főhercegnő) (1864-1945)
Ausztria - uralkodócsalád - nő - 19. század - 20. század - memoár
929(436)Stefánia(0:82-94)
[AN 3716618]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2018.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal / Konrad Sutarski ; [ford. Sutarski Szabolcs ..., Virágh József ...). - [Budapest] : Méry Ratio K., cop. 2018. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-5700-20-0 kötött : 5900,- Ft
Lengyelország - történelem - magyar történelem
943.8 *** 943.9
[AN 3714238]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2018.
Szabó Ádám (1973-)
   Domna et domnus : contributions to the cult-history of the 'Danubian riders' religion / Ádám Szabó. - Wien : Phoibos ; Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History ; Debrecen : Univ. of Debrecen Dep. of Ancient History and Classical Philology, 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 25.)
Bibliogr.: p. 135-156.
Fűzött
ISBN 978-3-85161-179-3
Pannonia - Magyarország - Délkelet-Európa - régészet - dombormű - római vallás - kultusz - római birodalom kora - lelet
904(398.6) *** 292.21(398) *** 73(398) *** 904(4-12)
[AN 3714881]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2018.
Szántai Lajos
   A mindenséggel mérd magad! : mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig : Szántai Lajos műveltségkutató előadássorozata 16+2 részben : Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4, 2017. április 24 - 2018. január 22. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - A Budapesten rendezett előadássorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 44-47.
Fűzött
magyarságkutatás - magyar történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 3714122]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2018.
Széchenyi István (1791-1860)
   Napló : barangolások a legnagyobb magyar emlékirataiban / Széchenyi István ; szerk. és az előszót írta Pozsgai Zsolt. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2018. - 479 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 91.)
A függelékben Falk Miksa "Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála" c. írásával. - keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5710-34-6 kötött : 2500,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - német irodalom - 19. század - napló
943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-94) *** 830-94(439)=945.11
[AN 3714804]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2018.
   Tiberius in Illyricum : contributions to the history of the Danubian provinces under Tiberius' reign, 14-37 AD / ed. by Péter Kovács. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dep. of Ancient History ; Debrecen : Univ. of Debrecen Dep. of Classical Philology and Ancient History, 2017. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 24.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-920-1 fűzött
Tiberius (Római Birodalom: császár) (Kr. e. 42-Kr. u. 37)
Római Birodalom - Délkelet-Európa - Pannonia - Illyria - történelem - régészet - uralkodó - 1. század
937(092)Tiberius *** 904(398)"00" *** 939.8"00"
[AN 3714875]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2018.
Torma Zsófia (1840-1899)
Ethnographische Analogien (magyar)
   Sumér nyomok Erdélyben / Torma Zsófia. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 212, [9] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Foyta István. - Bibliogr.: p. [217-220].
ISBN 978-615-5797-03-3 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - régészet - kultúra - sumerológia - magyarságkutatás
904(439.21) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 008(=921.19)(439.21)(089.3)
[AN 3717583]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2018.
Tóth Zsombor (1974-)
   A kora újkori könyv antropológiája : kéziratos irodalmi nyilvánosság Cserei Mihály (1667-1756) írás- és szöveghasználatában / Tóth Zsombor. - Budapest : Reciti, 2017. - 379 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 178.)
Bibliogr.: p. 325-364.
ISBN 978-615-5478-39-0 fűzött
Cserei Mihály (1668-1756)
történetíró - magyar irodalom története - irodalmi élet - történész - 18. század - kézirathagyaték
930.1(439)(092)Cserei_M. *** 894.511(091)"17" *** 091
[AN 3714981]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2018.
   Die Ungarische Räterepublik 1919 in Lebensgeschichten und Literatur = Élet és irodalom a Magyar Tanácsköztársaság árnyékában / hrsg. von Albert Dikovich, Edward Saunders. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. Collegium Hungaricum : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; Budapest : Ungarisches Nationalarchiv, 2017. - 272, [1] p. : ill. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 15.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.: p. 253-268.
ISBN 978-963-631-245-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - magyar irodalom története - kulturális hatás - kulturális élet - 20. század - Tanácsköztársaság
943.9"1919" *** 894.511(091)"19" *** 008(439) *** 316.7
[AN 3714970]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2018.
Varró Ferenc
   Szemelvények Csala történetéből / Varró Ferenc. - Székesfehérvár : Szerző, 2017. - 159, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-159.
ISBN 978-615-00-0743-4 fűzött
Csala - helytörténet
943.9-2Csala
[AN 3714167]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2018.
Vida Tivadar (1962-)
   Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn) / Tivadar Vida ; [Hrsg.:] Institut für Archäologie Forschungszentrum für Humanwissenschaften Ungarische Akademie der Wissenschaften. - Budapest : Inst. für Archäologie Forschungszentrum für Humanwissenschaften Ung. Akad. der Wissenschaften, 2017. - 266, [1] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5254-07-9 kötött
Budakalász - régészet - avarok területe - ötvösség - római birodalom kora
904(439-2Budakalász)"06/08" *** 739.2(398.6) *** 904(369.2)
[AN 3715083]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6910 /2018.
Ágai Adolf (1836-1916)
   Utazás Pestről - Budapestre, 1843-1907 : rajzok és emlékek a magyar főváros utolsó 65 esztendejéből / írta Porzó (Ágai Adolf) ; ... rajz. Bér Dezső [et al.] ; [Ráday Mihály előszavával]. - 3. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - XI, 446, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-15-2 kötött : 5000,- Ft
Budapest - helyismeret - 19. század
908.439-2Bp."184/190"
[AN 3716586]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2018.
   Antológia : válogatás a Hegyvidék című lap helytörténeti írásaiból / [... vál. Balázs Attila] ; [szerk. Kollega Tarsoly István]. - Budapest : Tarsoly K., 2017. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
ISBN 978-963-9570-97-9 fűzött
Budapest. 12. kerület - helyismeret - helytörténet - publicisztika
908.439-2Bp.XII.(0:82-92) *** 943.9-2Bp.XII.(0:82-92)
[AN 3714983]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2018.
Balogh Tamás (1962-)
   A Dunazug kalandkönyve : szikacsúcsok, izgalmas kőbányák, csendes falvak, vízpartok / Balogh Tamás. - [Budapest] : Babor Kreatív Stúdió, cop. 2017. - 207 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
QR-kódokkal. - keretcím: Kalandkönyvek. - Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-615-80662-3-5 fűzött : 3200,- Ft
Dunazug-hegyvidék - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
914.39Dunazug(036) *** 796.51(439Dunazug) *** 908.439Dunazug
[AN 3715307]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2018.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Buddha nyolc arany hajszála : Mianmar (Burma) / Bánszegi Katalin. - Budapest : KSH Kvt., 2018. - 303 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Koffermesék)
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-235-529-0 fűzött : 3250,- Ft
Mianmar - helyismeret
908.591
[AN 3714044]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2018.
   Értékeink tárháza - Kenderes / [... összeáll. ... Bodor Tamás] ; [kiad. a Móricz Zsigmond Művelődési Ház]. - Kenderes : Móricz Zs. Művel. Ház, 2018. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1382-4 fűzött
Kenderes - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kenderes *** 943.9-2Kenderes
[AN 3714552]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2018.
Finan, Karin
Grosse Entdecker (magyar)
   Nagy felfedezők : utazás az ismeretlenbe / Karin Finan ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-480-7 kötött : 3200,- Ft
felfedező utazás - gyermekkönyv
910.4(100)(091)(02.053.2)
[AN 3713915]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2018.
Fucskár Ágnes
   Magyarország rejtőzködő kincsei / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-9197-1 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3717631]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2018.
   Hajdúsági hagyományok : helytörténeti kalauz / [közread. a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet]. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Kft., cop. 2017. - 56 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3369-8 fűzött
Hajdúböszörmény - helyismeret - helytörténet
908.439-2Hajdúböszörmény *** 943.9-2Hajdúböszörmény
[AN 3713934]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2018.
Kürti László (1953-)
   Ladánybenei évszázadok / Kürti László ; [közread.] Ladánybenye Önkormányzata. - 2. bőv. kiad. - Ladánybene : Önkormányzat, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-9575-7)
Ladánybene - helyismeret
908.439-2Ladánybene
[AN 3713954]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2018.
   Magyarország hetedhét határán : útikönyv, 70 térkép, 500 fénykép : [térképes útikalauz] / [szöveg- és képszerk. Marton Jenő, Vétek György]. - Budapest : Hibernia, [2017]. - 303 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2017. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5426-33-9 fűzött : 5980,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - útikönyv
914.39(036) *** 914-191(036)
[AN 3714447]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2018.
   A Nagykunság földje és népe = The land and the people of Great Cumania / [szerk. Örsi Julianna]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. ; Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2018. - 480 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80046-3-3 kötött
Nagykunság - helyismeret - természeti környezet - magyar néprajz
908.439Nagykunság *** 502(439Nagykunság) *** 39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 3714441]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2018.
Seres Péter
   Hévíz / [fotó, szerk. Seres Péter] ; [szöveg Szálinger Balázs]. - [Zalakaros] : Zalai T-Ma, 2017. - 108 p. : ill., színes ; 26x27 cm
Papírtokban. - Magyar, angol, német, orosz és kínai nyelven
ISBN 978-615-00-0679-6 kötött
Hévíz - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hévíz(084.12) *** 77.04(439)(092)Seres_P.
[AN 3713569]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2018.
   Tények Magyarországról : világörökségi helyszínek Magyarországon / [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-69-3 fűzött
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - építészet - világörökség
908.439 *** 502.4(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3714125]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2018.
Tények Magyarországról: világörökségi helyszínek Magyarországon (angol)
   Fact sheets on Hungary : world heritage sites in Hungary / [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-76-1 fűzött
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - építészet - világörökség
908.439 *** 502.4(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3714126]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2018.
Tények Magyarországról: világörökségi helyszínek Magyarországon (francia)
   Faits sur la Hongrie : les sites du patrimoine mondial en Hongrie / [publié par Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Hongrie]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-77-8 fűzött
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - építészet - világörökség
908.439 *** 502.4(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3714132]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6925 /2018.
Görög Ibolya (1947-)
   Summa summarum : európaiság, hitelesség, protokoll / Görög Ibolya. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 267, [4] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261.
ISBN 978-963-293-744-1 kötött
illemtan - viselkedéskultúra - diplomáciai etikett
341.75 *** 395
[AN 3714423]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2018.
Gulyás László Szabolcs (1977-)
   Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján / Gulyás László Szabolcs ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2017. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-263.
ISBN 978-963-631-240-4 kötött
Hegyalja - gazdaságtörténet - helytörténet - mezőváros - városi önkormányzat - várostörténet - szokásjog - középkor
347.236.14(439.134Hegyalja)"12/15" *** 352(439.134Hegyalja)"12/15" *** 340.141(439.134Hegyalja)"12/15" *** 943.9Hegyalja"12/15" *** 911.375.4(439Hegyalja) *** 338(091)(439.134Hegyalja)"12/15"
[AN 3714895]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2018.
Harsági Viktória (1976-)
   Európai válaszok a kollektív igényérvényesítés szükségességének kérdésére : főbb európai modellek és a hazai szabályozás kialakítása / Harsági Viktória. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018. - 158 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 9.)
Bibliogr.: p. 143-158.
ISBN 978-963-308-327-7 fűzött
Magyarország - Európa - polgári eljárásjog - összehasonlító jog - egyeztetés - érdekérvényesítés - kollektív szerződés
347.9(439) *** 347.9(4) *** 347.925
[AN 3714965]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2018.
   Az Igazságügyi Minisztérium iratanyaga az 1959-es Polgári törvénykönyv 1977. évi novellájának előkészítésével és hatályba léptetésével kapcsolatban. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018-. - ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Az 1959-es Ptk. 1977. évi novellájának előkészítő anyagai
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogszabály-előkészítés - 20. század - törvény
342.537(439)"197" *** 347(439)"1977"(093) *** 340.134(439)"1977"(093)
[AN 3714604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 568 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-46-9 kötött
[AN 3714607] MARC

ANSEL
UTF-86929 /2018.
   Igazságügyi szakértők első jogi képzése / szerk. Szakály Zsuzsa. - 2. átd. kiad. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 218 p. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-47-6 fűzött
Magyarország - igazságügyi szakértő - igazságügyi lélektan - igazságügyi orvostan - jogtudomány
340.66(439) *** 343.95(439)
[AN 3714529]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2018.
Kis Norbert (1972-)
   Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási büntetés dilemmái : tanulmányok / Kis Norbert. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 129 p. ; 20 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-60-4 fűzött : 2320,- Ft
Magyarország - Európai Unió - közigazgatási büntetőjog
343.2(439) *** 342.9(439) *** 343.2(4-62) *** 342.9(4-62)
[AN 3714023]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2018.
   Magyarország világi archontológiája, 1458-1526 / C. Tóth Norbert [et al.]. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
A 2. kötettől társszerző W. Kovács András
ISBN 978-963-416-034-2
Magyarország - közigazgatási rendszer - megye - tisztségviselő - archontológia - 15. század - 16. század
353(439)"14/15"(035.5) *** 35.075.3(439)"14/15)(035.5)
[AN 3649511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Megyék. - 2017. - 615 p.
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 522-538.
ISBN 978-963-416-085-4 kötött : 2900,- Ft
[AN 3714896] MARC

ANSEL
UTF-86932 /2018.
Navarro, Joe (1953-)
Dangerous personalities (magyar)
   Veszélyes személyiségek : az FBI profilozója megmutatja, hogyan ismerhetjük fel a szemünk előtt rejtőzködő rossz embereket / Joe Navarro ; Toni Sciarra Poynter közrem. ; [ford. Gyárfás Vera]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2015. - 289 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-[290].
ISBN 978-963-310-503-0 fűzött : 3490, -Ft
igazságügyi lélektan - személyiségtipológia
343.95 *** 159.923
[AN 3717673]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2018.
Tóth Endre (1944-)
   A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények / Tóth Endre. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 429 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
Bibliogr.: p. 385-413.
ISBN 978-615-5674-41-9 kötött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3714262]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6934 /2018.
Wehrle, Martin (1970-)
Die Coaching-Schatzkiste (magyar)
   Coaching-kincsesláda : [több száz ötlet felfedezőknek] : [50 technika, 30 ellenőrző kérdéslista, 20 tanmese és 850-nél is több coaching-kérdés] / Martin Wehrle ; [ford. Bálint Cecilia]. - [Budapest] : Ccoach, cop. 2017. - 382 p. ; 24 cm
keretcím: Ön-ismeret-terjesztő. - Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-615-00-0716-8 fűzött : 6900,- Ft
coaching - példatár
65.012.4(076) *** 659.2(076)
[AN 3715115]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6935 /2018.
Böröcz József (1956-)
   Hasított fa : a világrendszer-elmélettől a globális struktúraváltásokig / Böröcz József ; [az angol szövegeket Laszkács Ágnes ford.] ; [utószó Melegh Attila]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2017. - 431 p. : ill. ; 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-228-7 fűzött : 3990,- Ft
világrendszer-elmélet - szocialista rendszer - globalizáció
339.9 *** 321.74 *** 339.7
[AN 3714761]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2018.
   Dorog és környéke iparosai, vállalkozói a gazdaság szolgálatában, 1923-2018 / [fel. szerk. Sarkadi Nagy Emília] ; [közread. a] Dorogi Ipartestület. - [Dorog] : Dorogi Ipartest. ; [Budapest] : [BA-SA Kiadvány Bt.], [2018]. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-615-00-1571-2 fűzött
Dorogi Ipartestület
Dorog - Komárom-Esztergom megye - iparos - ipartörténet - 20. század - 21. század - ipartestület
334.713(439.115)"192/201" *** 061.23(439-2Dorog)(091)
[AN 3714939]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2018.
   Garantiqa Hitelgarancia Zrt : 25 év : jubileum 2017. - [Budapest] : Garantiqa Hitelgarancia Zrt., [2017]. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Garantiqa 25
ISBN 978-615-00-0477-8 fűzött
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Budapest)
Magyarország - pénzintézet - hitelügy
336.7 *** 336.71(439)
[AN 3715335]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2018.
Georgikon Napok (59.) (2017) (Keszthely)
   LIX. Georgikon Napok : kivonat-kötet : programfüzet, valamint az elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye : [a múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai - 220 éves a Georgikon] : [2017. szeptember 28-29., Keszthely] = 59th Georgikon Scientific Conference. - [Keszthely] : [PE Georgikon Kar], cop. 2017. - 194 p. : ill. ; 23 cm
Rend., közread. a Pannon Egyetem Georgikon Kar
ISBN 978-963-9639-88-1 fűzött
agrártudomány - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
338.48 *** 504.03 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3713661]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2018.
Leach, Peter (1954-)
Family enterprises (magyar)
   Családi vállalkozások / Peter Leach ; [ford. Weisz Böbe, ... Dedinszky Zsófia ...] ; [ill. Belle Mellor]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 367 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-538-1 kötött : 4200,- Ft
családi vállalkozás - vállalkozásismeret
334.722.2 *** 658.1
[AN 3713914]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2018.
Lovászy László
   Homo sapiens conrectus - íme, a fejlesztett ember! / Lovászy László. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 64 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/9.)
Bibliogr.: p. 53-63.
ISBN 978-963-503-687-5 fűzött
technikai fejlődés - ember - társadalmi változás
330.341.1 *** 681.3.004.14 *** 599.9 *** 316.42
[AN 3713682]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2018.
   Vállalatcsoportok számviteli rendszere és beszámolója / szerk. Tangl Anita, Kodenko Ekatyerina. - [Gödöllő] : SZIE K., 2018. - 57 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-697-3 fűzött
számvitel - üzemgazdaságtan - multinacionális vállalat
657 *** 658.1 *** 334.726
[AN 3713897]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6942 /2018.
Fürész-Mayernik Melinda
   Do it in English! : nyelvhasználati kézikönyv óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek / Fürész-Mayernik Melinda ; [ill. ... Bakosné Fábián Hajnalka]. - [Mór] : [Fürész-Mayernik M.], cop. 2018. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1268-1 fűzött
óvodai nevelés - nyelvoktatás - angol nyelv - oktatási segédlet
372.3 *** 372.880.20(072)
[AN 3714071]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2018.
Hámori Ádám
A felsőoktatás szociális dimenziója Magyarországon (angol)
   Social dimension of higher education in Hungary : Eurostudent VI flash report / [authors Ádám Hámori, Ágoston Horváth] ; [publ. by the Educational Authority]. - Budapest : Educational Authority, cop. 2018. - 30 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80779-5-8 fűzött
Magyarország - oktatásszociológia - felsőoktatás - egyetemi hallgató - kérdőíves felmérés - 21. század - statisztikai adatközlés
378.18(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3715235]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2018.
Hámori Ádám
   A felsőoktatás szociális dimenziója Magyarországon : Eurostudent VI gyorsjelentés / [szerzők Hámori Ádám, Horváth Ágoston] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2018. - 30 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80779-4-1 fűzött
Magyarország - oktatásszociológia - felsőoktatás - egyetemi hallgató - 21. század - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés
378.18(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3715230]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2018.
Kaufmann, Stephen
   First the foundation! : a primer for Christian school education / Stephen Kaufmann ; [publ. by the] ACSI. - Budapest : ACSI, 2017. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7794-3 fűzött
vallásos nevelés - didaktika
37.017.93 *** 371.3
[AN 3716585]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2018.
Kaufmann, Stephen
   Meditations for teachers : reflections for Christian teachers about their work / Stephen Kaufmann ; [publ. by the] ACSI. - Budapest : ACSI, 2017. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88765-3-9 fűzött
vallásos nevelés - pedagógiai lélektan - erkölcsi nevelés
37.015.3 *** 37.017.93 *** 37.034
[AN 3716581]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2018.
Leman, Kevin (1943-)
Have a happy family by Friday (magyar)
   Péntekre boldog család : családi csapatépítés 5 napban: kommunikáció, kölcsönös tisztelet, együttműködés / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2018. - 290 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-413-4 fűzött : 3200,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3715199]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2018.
   Negyedszázados enciklopédia / [szerk. Telek Máté] ; [közread. a] Bolyai Kollégium. - [Budapest] : Bolyai Kollégium, 2017. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Nesze! azaz Negyedszázados enciklopédia a Bolyai Kollégium alapításának 25. évfordulójára
Fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bolyai Kollégium
Budapest - szakkollégium - egyetem - diákélet - lexikon
378.18(439-2Bp.) *** 378.187.5(439-2Bp.):030
[AN 3715296]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2018.
   A nyírbátori iskolák tanárai a pedagógusok arcképcsarnokában, 2002-2017 / [összeáll., szerk. Csermely László] ; [kiad. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület]. - [Debrecen] : Karácsony S. Pedagógiai Egyes., 2018. - 94 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87855-1-0 fűzött
Nyírbátor - pedagógus - 20. század - névtár
37(439-2Nyírbátor)(092) *** 050.8
[AN 3714680]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2018.
   Oktatásmódszertan az építészképzésben : paradigmaváltás az építészet oktatás metodikájában : konferencia kiadvány : [2017. 10. 25.] / szerk. Papp Linda ; kiad. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar. - [Budapest] : SZIE YMÉK, 2017. - [71] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-269-684-3 fűzött
Magyarország - építészet - mérnökképzés - didaktika - 21. század
378.672 *** 371.3 *** 378.662(439)"201"
[AN 3714397]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2018.
   Paragon - újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban / szerk. Bajzáth Angéla, Bereczkiné Záluszki Anna ; [közread. a] Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék : ELTE TÓK, 2017. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-937-9 fűzött
Budapest. 8. kerület - bölcsődei nevelés - módszertan
373.22(439-2Bp.VIII.) *** 371.3
[AN 3715345]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2018.
   A pécsi felsőoktatás évszázadai / Fedeles Tamás [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - 2. jav. kiad. - Pécs : PTE, 2017. - 164 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 159-163.
ISBN 978-963-429-167-1 kötött
Pécs - felsőoktatás - egyetem - történeti feldolgozás
378(439-2Pécs)(091)
[AN 3717900]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2018.
A pécsi felsőoktatás évszázadai (angol) (röv. kiad.)
   Centuries of higher education in Pécs / Tamás Fedeles [et al.] ; [... transl. András Bocz] ; [publ. by the] University of Pécs. - Pécs : Univ. of Pécs, 2017. - 100 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 95-99.
ISBN 978-963-429-168-8 kötött
Pécs - felsőoktatás - egyetem - történeti feldolgozás
378(439-2Pécs)(091)
[AN 3717901]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2018.
Salamon Eszter
   Szülő-megőrző : kalauz a nevelés, oktatás és gyerekjog világához szülőknek / Salamon Eszter. - Budapest : Könyv & Kávé, 2017. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80547-4-4 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - Európa - gyermeknevelés - gyermekvédelem - családjog - gyermek
37.018.1 *** 37.018.2 *** 347.63(439) *** 347.63(4) *** 364.65-053.2(4) *** 364.65-053.2(439)
[AN 3715114]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2018.
Takács Pálma
   Körbe-körbe-körbejár : képességfejlesztés ének-zenével : kézikönyv óvodapedagógusoknak és tanítóknak : játéktár / Takács Pálma. - [Budapest] : Fiesta, 2017. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 978-963-9258-54-9 fűzött : 4200,- Ft
óvodapedagógia - képességfejlesztés - zenepedagógia - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 372.3(072) *** 37.025(072)
[AN 3715210]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6956 /2018.
Averbah, Ûrij (1922-)
Putešestvie v šahmatnoe korolevstvo (magyar)
   Utazás a sakk királyságban / Yuri Averbakh, Mikhail Beilin ; [közread. a] Magyar Sakkszövetség. - Budapest : M. Sakkszövetség, cop. 2017. - 294 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-01-1 fűzött : 3490,- Ft
sakk
794.1
[AN 3715028]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2018.
   Fantasztikus illúziók : [meghökkentő optikai csalódások, trükkös fejtörők és rejtvények] / [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2017. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A ford. az "Optical illusions", a "Mind benders" és a "Colour illusions" c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-304-457-5 kötött : 2900,- Ft
fejtörő játék - érzékcsalódás - ifjúsági könyv
793.73(02.053.2) *** 535.03(02.053.2) *** 612.821.89
[AN 3714571]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2018.
Gergely Imre
   Kalandozások a nagyvilágban : vadásznapló / Gergely Imre. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 289 p. : ill., színes ; 30 cm
Közös tokban a "Vadászmesék Nagy-Magyarországról" c. művel
ISBN 978-615-5223-16-7 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3713944]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2018.
Gergely Imre
   Vadászmesék Nagy-Magyarországról / Gergely Imre. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 198 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közös tokban a "Kalandozások a nagyvilágban" c. művel
ISBN 978-615-5223-15-0 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3713940]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2018.
Grylls, Bear (1974-)
How to stay alive (magyar)
   Életben maradni : a legteljesebb túlélési tanácsadó minden elképzelhető helyzetre / Bear Grylls ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5715-79-2 fűzött : 3990,- Ft
életvédelem - természetjárás - végszükség - útmutató
796.5(036) *** 614.8 *** 343.226
[AN 3715002]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2018.
Gyimesi György (1935-)
   Vadászataim az Újvilágban / Gyimesi György. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 271 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-1020-5 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3713949]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2018.
Lipp Adrienn (1978-)
   Diana nyeregben / Lipp Adrienn ; [a ... területjellemzéseket és a vadfajok ismertetőit Jánoska Ferenc írta]. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 261 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-1055-7 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3713930]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2018.
Lukács Józsefné
   Mesés mozgás : játékos tavaszi mesés torna az óvodai élet mindennapjaira / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - [Budapest] : Flaccus, 2018. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-615-5278-44-0 fűzött : 2480,- Ft
óvodapedagógia - mozgásfejlesztés - játék
796.012.61 *** 793/794 *** 373.24
[AN 3714383]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2018.
   Osztó : Joker Bridge : [licit gyakorlatok]. - Solymár : Forgács F., 2017. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Összeáll. Forgács Ferenc
ISBN 978-963-12-8940-4 fűzött
bridzs
794.41
[AN 3714067]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2018.
Róka Sándor (1958-)
   Párkereső : fejtörő matematika alsósoknak / Róka Sándor. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 235 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-279-953-7 fűzött : 2500,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3714928]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2018.
Singh, Kesri (1927-)
One man and a thousand tigers (magyar)
   Ezer tigris vadásza : egy indiai vadász emlékei Gválijar és Dzsaipur maharadzsájának udvarából / Kesri Singh ; [ford. Zoltán János]. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2018. - 190, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-17-4 kötött
India - angol nyelvű irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 820-94(540)=945.11
[AN 3714017]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2018.
Szabó Tímea
   Sportsorsok : 21 interjú magyar sportolókkal / [riporter] Szabó Tímea ; [az élő rádióbeszélgetéseket párbeszédbe rend. és ... szerk. Harle Tamás]. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2017. - 271 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80560-2-1 fűzött : 3800,-Ft
Magyarország - sportoló - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
796(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3715189]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2018.
   Válaszoló : Joker Bridge : [licit gyakorlatok]. - Solymár : Forgács F., 2017. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Összeáll. Forgács Ferenc
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8940-4)
bridzs
794.41
[AN 3714069]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2018.
   Világjátékok, 2017 / [... kiad. Nemzeti Versenysport Szövetség]. - [Budapest] : Nemzeti Versenysport Szövets., [2017]. - 208 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0361-0 kötött
Boroszló (Lengyelország) - Magyarország - sportesemény - nemzetközi verseny - sportoló - album
796.093(438-2Boroszló)"2017" *** 796.093(439)(084.1)
[AN 3715267]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6970 /2018.
Adler, Karl-Heinz (1927-)
   Különutak : Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció : a Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum közös kiállítása : 2017. 06. 01 - 09. 17. / [kurátorok Branczik Márta, Leposa Zsóka]. - Budapest : Kiscelli Múz. - Főv. Képtár : PIM Kassák Múz., 2017. - 122 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-44-1 fűzött
Németország - Magyarország - képzőművész - absztrakt irányzat - képzőművészet - építészet - 20. század - kiállítási katalógus
7.038 *** 7.038(439)"19" *** 73/76(439)"19" *** 72(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2017" *** 73/76(430)(092)Adler,_K.-H.
[AN 3713883]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2018.
Adler, Karl-Heinz (1927-)
Különutak (német)
   Sonderwege : Karl-Heinz Adler und die ungarische Abstraktion : gemeinsame Ausstellung in dem Kassák Museum - Petőfi Literaturmuseum und dem Kiscell Museum - Budapest Historischen Museum : 01. 06. - 17. 09. 2017 / [Kuratorinnen Márta Branczik Márta, Zsóka Leposa]. - Budapest : Kassák Museum - Petőfi Literaturmuseum : Kiscell Museum - Budapest Historischen Museum, 2017. - 108 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-47-2 fűzött
Németország - Magyarország - képzőművész - képzőművészet - építészet - absztrakt irányzat - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(430)(092)Adler,_K.-H. *** 7.038 *** 7.038(439)"19" *** 73/76(439)"19" *** 72(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3713889]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2018.
   Arany Rajzszög : [2002-2017] = Golden Drawing Pin : [2002-2017] / [szerk. ... Lőrincz Attila] ; [kiad. ... ART]. - Budapest : Arany Rajzszög Társ. : Stég Kft., [2017]. - 227 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század
766(439)"200/201"
[AN 3714784]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2018.
Bács Tamás A. (1960-)
   Bevezetés az ókori Egyiptom művészetébe / Bács Tamás. - Budapest : Gondolat, cop. 2017. - 171 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-693-791-1 kötött : 3500,- Ft
ókori Egyiptom - művészettörténet
7(32)
[AN 3714076]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2018.
Bakonyi Bence (1991-)
   Bakonyi Bence / [szöveg ... Barta Edit]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 11.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88834-7-6 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Bakonyi_B.
[AN 3714611]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2018.
Barabás László (1934-)
   Ahogy én láttam : Barabás László képei. - Győr : [s.n.], 2017. - 76 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Barabás_L.
[AN 3707156]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2018.
   Barcsay, Vajda, Ámos, Korniss, Anna, Bálint : [az Antal-Lusztig- gyűjtemény 1.] : [the Antal-Lusztig Collection 1] / [... szerk. és a bev. tanulmányt írta ... Nagy T. Katalin] ; [közread. a Déri Múzeum ...]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 599 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5560-16-3 kötött
Magyarország - festészet - rajzművészet - 20. század - magángyűjtemény
75(439)(092)"19" *** 76(439)(092)"19" *** 069.017(439)Antal-Lusztig
[AN 3714274]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2018.
Csergezán Pál (1924-1996)
   Csergezán Pál / [... összeáll. ... Attila Paller] ; [bev. ... László Nomád Földi] ; [kiad. a ... Gallery of the Nature Alapítvány]. - Budapest : Gallery of the Nature Alapítvány, cop. 2018. - 219 p. : ill., színes ; 28x30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-1015-1 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Csergezán_P. *** 76(439)(092)Csergezán_P. *** 7.042
[AN 3714414]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2018.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2008. - XXVI, [2], 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-361-2 kötött : 3790,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3717804]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2018.
Ganczaugh Miklós (1946-)
   XIV stáció / Ganczaugh Miklós ; [kiad. az Első Magyar Látványtár Alapítvány]. - [Budapest] : Első M. Látványtár Alapítvány, [2017]. - [39] p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-12-9616-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - keresztény művészet
76(439)(092)Ganczaugh_M. *** 246
[AN 3714426]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2018.
Gáspár Péter (1961-)
   Gáspár/pár. - Szombathely : [Gáspár Mérnöki Iroda], 2017. - 228 p. : ill., színes ; 23 cm
A főcímben a "pár" szó tükörírással. - Szerzők Gáspár Péter, Gáspárné Pálmai Szabina. - Közread. a Gáspár Mérnöki Iroda
Kötött
Magyarország - belsőépítészet - 20. század - 21. század - építész - építészeti terv
72(439)(092)Gáspár_P. *** 747(439)(092)Gáspárné_Pálmai_Sz. *** 72.011
[AN 3713829]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2018.
Jász Borbála (1986-)
   Modernizmus sátortetővel : Ligeti Pál művészetfilozófiája és építészetelmélete / Jász Borbála. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2017. - 88 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 12.)
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 978-963-414-332-1 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-414)
Ligeti Pál (1885-1941)
Magyarország - építész - művészetfilozófia - építészeti esztétika - 20. század
72(439)(092)Ligeti_P. *** 72.01 *** 7.01
[AN 3714767]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2018.
Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna
Ifj. Kunhegyesi Ferenc művészete (angol)
   The art of Ferenc Kunhegyesi Jnr : in the footsteps of Tamás Péli and István Szentandrássy / Ágnes Zsuzsanna Takács ; [publ. by the] Ágnes Gallery. - Kiskőrös : Ágnes Gallery, 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1160-8 fűzött
Kunhegyesi Ferenc (1970-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kunhegyesi_F.
[AN 3714222]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2018.
Máthé Andrea (1959-)
   Szabályokon innen és túl : művészeti, művészetelméleti esszék és tanulmányok / Máthé Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 140 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-204-1 fűzött : 2900,- Ft
művészetelmélet - festészet - művészetesztétika
7.01 *** 75.01
[AN 3714699]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2018.
   OSAS come back : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2017. június 22 - október 30.] : [Vasarely Museum, Budapest, 22 June - 30 October 2017] / [... szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2017. - 81 p. : ill., színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 28.
ISBN 978-615-80659-2-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3714111]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2018.
   A tanulás helyei: iskolaépítészet / szerk. Tamáska Máté, Sárkány Péter. - Budapest : Martin Opitz K., 2017. - 139 p. : ill. ; 22 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-24-1 fűzött
építészet - iskolaépület
727.1
[AN 3714893]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2018.
   Új hullám 2017 : debreceniek a művészeti egyetemeken : Balogh Kristóf József, Farkas Gabriella, Gallai Judit Ágnes, Horváth Villő, Kaszás Konrád, Kővári Kamilla Virág, Lakatos Gelléri Barnabás, Nagy Marcell, Pap Rebeka, Rácz Noémi Katalin, Sándor János, Széll Ádám, Sztancs Ágnes Fruzsina : b24 Galéria, ... Debrecen, ... 2017. december 15 - 2018. január 27. / [kurátor Szoboszlai Lilla] ; [... kiad. ... Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - [Debrecen] : Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft., [2017]. - [28] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3713818]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6987 /2018.
Adorno, Theodor W. (1903-1969)
Mahler : eine musikalische Physiognomik (magyar)
   Mahler : egy zenei fiziognómia / Theodor W. Adorno ; [ford. Weiss János]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2018. - 207 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80071-6-0 kötött : 3490,- Ft
Mahler, Gustav (1860-1911)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - századforduló - zeneesztétika
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 78.01
[AN 3714283]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2018.
Horváth Attila (1964-)
   Moldvai csángó hangszeres népzene 1 : 3 moldvai csángó falu tánczenéje Mandache Aurel játékának tükrében / Horváth Attila. - Budapest : M. Hangszermíves Céh, 2018. - 179 p. : ill. ; 30 cm. - (Óbudai Népzenei Iskola kiadványsorozata, ISSN 1587-7264)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 78-82.
ISBN 978-615-00-1229-2 fűzött
moldvai csángók - magyar népzene - kotta
78.031.4(=945.11)(498.3)
[AN 3714387]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2018.
Klotz János
   Legyen a zene a Tiéd! / Klotz János. - [S.l.] : Publio, [2017]. - 412 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-443-377-4 fűzött : 3650,- Ft
zeneelmélet
78.01
[AN 3714498]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2018.
   Pokoli aranykor : new wave koncertplakátok a '80-as évekből : Bp. Szabó György és Szőnyei Tamás gyűjteményeiből / [szerk. Rieder Gábor] ; [közread. a] Kieselbach. - [Budapest] : Kieselbach, 2017. - 371, [10] p. : ill., főként színes ; 31 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5199-11-0 kötött
Magyarország - zenekar - underground zene - plakát - 1980-as évek - szubkultúra - alternatív kultúra - magángyűjtemény - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)"198" *** 316.723(439)"198" *** 769.4(439)"198" *** 069.017(439)Szabó_Gy. *** 069.017(439)Szőnyei_T.
[AN 3714909]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6991 /2018.
Barabás Klára
   A történelem körhintáján : Fábri 100 / Barabás Klára ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2017. - 276 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 268-272. - Filmogr.: p. 264-266.
ISBN 978-615-5464-82-9 kötött : 4800,- Ft
Fábri Zoltán (1917-1994)
Magyarország - filmrendező - 20. század - életútinterjú - audiovizuális dokumentum
791.43.071.1(439)(092)Fábri_Z.(047.53)
[AN 3704702]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2018.
Gyenge Zsolt (1977-)
   Kép, mozgókép, megértés : egy fenomenológiai filmelemzés elmélete / Gyenge Zsolt. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2017. - 202 p. : ill. ; 23 cm. - (Láthatatlan múzeum, ISSN 1787-9760)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-414-325-3 fűzött : 2490,- Ft
filmesztétika - filmművészet
791.43.01 *** 791.43(100)(091)
[AN 3714776]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2018.
Lakatos Katalin
   Pitypalatty : életem - Galkó Bence / Lakatos Katalin. - [Szeged] : [Lakatos K.], cop. 2018. - 346 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1194-3 kötött
Galkó Bence (1952-2017)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Galkó_B.(0:82-94)
[AN 3714415]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Komm mit ins Ballett (magyar)
   A balett / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 32.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-323-2 fűzött : 3750,- Ft
gyermekkönyv - balett
792.82(02.053.2)
[AN 3716743]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2018.
   Szitu kötet / [szerk. Doma Petra] ; [közread. az ELTE Eötvös Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös Collegium, 2017. - 119 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2016. nov. 11-12-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-85-1 fűzött
Magyarország - színházművészet - 21. század
792.01 *** 792(439)"20"
[AN 3715297]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6996 /2018.
   Angol junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Kovács Éva]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2018. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9628-2 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3717660]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2018.
Halmai Tamás (1975-)
   Alfonz, a barátom : korrektorglosszák / Halmai Tamás. - Budapest : Iku, 2018. - 90 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 4.)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-615-5556-09-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvhelyesség - glossza
809.451.1-06(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3714787]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2018.
Helle Mária
   Gyorsan magyarul : magyar tankönyv kezdőknek és újrakezdőknek : Hungarian textbook for beginners and for restarters / [written by Maria Helle] ; [ill. Negulescu György]. - New rev. ed. - Budapest : Helle M., 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1848-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3717664]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2018.
Horváth László (1967-)
   Középhaladó ógörög nyelvkönyv : Periergopenés - szegény gyötrődő tanuló I. / Horváth László. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017. - 339 p. ; 24 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 27.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-615-5371-75-2 fűzött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3715366]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2018.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szótár / Magay Tamás, Országh László. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2018. - [20], 1157 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9894-1 fűzött : 7900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3717718]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2018.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár / Magay Tamás, Országh László. - 6. kiad. - Budapest : Akad. K., 2018. - [20], 1003, [41] p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9895-8 fűzött : 7900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3717721]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2018.
   Magyar és nemzetközi névtani terminológia = Hungarian and international onomastic terminology / szerk. Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, Slíz Mariann ; [közread. az] International Council of Onomastic Sciences, Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Uppsala : Intern. Council of Onomastic Sciences ; Budapest : MNYT, 2017. - 189 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5061-10-3 fűzött
névtan - terminológia - angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.311/.313 *** 801.323=20=945.11
[AN 3714955]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2018.
   A magyar nyelv jelene és jövője / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Gondolat, cop. 2017. - 513 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-824-6 kötött : 4500,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvfejlődés - szociolingvisztika
809.451.1 *** 800.1 *** 316.7 *** 809.451.1-06
[AN 3714826]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2018.
   Német junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Szűcs Melinda] ; [ill. Navratil Zsuzsanna, Szűcs Édua]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2018. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9627-5 fűzött : 3250,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3717654]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2018.
Sántha Attila (1968-)
Székely szótár (új kiadása)
   Bühnagy székely szótár / Sántha Attila ; Ádám Gyula és Fodor István fotóival. - 2. átd., jav., jelentősen bőv. kiad. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 471 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Székely termék, ISSN 2630-8436)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 978-615-5814-04-4 kötött : 6990,- Ft
Székelyföld - magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár
809.451.1-087(498.4Székelyföld) *** 809.451.1-321.1
[AN 3713975]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2018.
Slíz Mariann (1979-)
   Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról / Slíz Mariann ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : MNYT, 2017. - 179 p. : ill. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Személynévvizsgálatok a középkori Magyarországról. - Bibliogr.: p. 159-169. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5061-12-7 fűzött
magyar nyelv - személynév - nyelvtörténet - középkor
809.451.1-313"12/15"
[AN 3714942]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2018.
Ürmösné Simon Gabriella
   Technical English for officers / Gabriella Ürmösné Simon ; [publ. by the National University of Public Service]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5845-33-8 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - kriminalisztika - nyelvkönyv
802.0(078) *** 343.98
[AN 3714041]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7008 /2018.
   Az antik dráma útjai : tanulmányok a görög - római színjátszásról és hatásáról / szerk. Karsai György, Kárpáti András, Vámos Kornélia. - Budapest : Reciti, 2018. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-250.
ISBN 978-615-5478-45-1 fűzött
ókori görög irodalom története - ókori latin irodalom története - műfajtörténet - irodalomesztétika - színházesztétika - dráma
875(091)-2 *** 871(091)-2 *** 82.01-2 *** 792.01
[AN 3714867]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2018.
Horn András (1934-)
Grundlagen der Literaturästhetik (magyar) (átd. kiad.)
   Az irodalomesztétika alapjai / Horn András ; szerk. Fórizs Gergely. - Budapest : Reciti, 2017. - 422, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 387-411.
ISBN 978-615-5478-44-4 kötött
irodalomesztétika
82.01 *** 111.852
[AN 3714870]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2018.
Kertész Noémi (1964-)
   "A lengyelség iskolája" : a lengyel romantika gyermekirodalma / Kertész Noémi. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 198, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
Bibliogr.. p. 187-196.
ISBN 978-615-5475-27-6 fűzött : 2490,- Ft
lengyel irodalom története - műfajtörténet - gyermekirodalom - 18. század - 19. század
884(091)-93"17/18"
[AN 3715383]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2018.
   Kősziklára építve : írások Dávidházi Péter tiszteletére = Built upon his rock : writings in honour of Péter Dávidházi / szerk. Panka Dániel, Pikli Natália és Ruttkay Veronika. - Budapest : ELTE BTK Angol - Amerikai Int. Anglisztika Tansz., 2018. - [4], XIV, 420 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-944-7 fűzött
irodalomtudomány - világirodalom története - magyar irodalom története - műelemzés - emlékkönyv
82.01 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3715381]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2018.
   Lélektől Lélekig Nemzetközi Irodalmi Gyermekfesztivál : emlékkönyv, 2004-2011 / [szerk. Ferencz Jenőné Hágen Magdolna] ; [kiad. az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Siklós : Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2018. - 72, [7] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1561-3 fűzött
Lélektől Lélekig Nemzetközi Irodalmi Gyermekfesztivál
Magyarország - szavalóverseny - történeti feldolgozás
82.085.22 *** 061.7(439)
[AN 3714190]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2018.
Šestov, Lev (1866-1938)
   A prófétálás adománya : esszék Ibsenről, Dosztojevszkijről és más írások / Lev Sesztov ; [vál., ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Patkós Éva]. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 257, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-947-6 fűzött : 2900,- Ft
Ibsen, Henrik, 1828-1906
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - Norvégia - író - 19. század - irodalomfilozófia
882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 839.6(092)Ibsen,_H. *** 82.01
[AN 3714913]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2018.
Szörényi László (1945-)
   Hunok és jezsuiták : fejezetek a magyarországi latin honfoglalási epika történetéből / Szörényi László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2018. - 275 p. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-103-4 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - újkori latin irodalom története - műfajtörténet - hősköltemény - verses epika
871(439)(091)-131
[AN 3717795]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2018.
   Turning the page : gendered identities in contemporary literary and visual cultures / Kata Gyuris, Eszter Szép, Dóra Vecsernyés eds. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 221 p. ; 23 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-385-7 fűzött : 2990,- Ft
irodalomtudomány - genderkutatás - nemi szerep
82.01 *** 316.37-055
[AN 3714832]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2018.
Vaderna Gábor (1979-)
   A költészet születése : a magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben / Vaderna Gábor. - [Budapest] : Universitas, 2017. - 656 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 503-615. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9671-61-4 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - költészet - irodalmi élet - társadalomtörténet - művelődéstörténet - nyilvánosság - társadalmi szokás - felvilágosodás - 19. század - esettanulmány
82.01-14 *** 930.85(439)"180/181" *** 316.32(439)"180/181" *** 894.511(091)-14"180/181"
[AN 3714865]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7017 /2018.
Bethlen Kata (1700-1759)
   Önéletírás és levelek / Árva Bethlen Kata. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2018. - 375 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 90.)
keretcím: Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5710-40-7 kötött : 2500,- Ft
Bethlen Kata (1700-1759)
Magyarország - író - 18. század - magyar irodalom - levelezés - memoár
894.511(092)Bethlen_K.(0:82-94) *** 894.511(092)Bethlen_K.(044) *** 894.511-94
[AN 3714655]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2018.
Czintos Emese (1976-)
   Példától az olvasmányig : a (szép)história a 16. század magyar irodalmában / Czintos Emese. - Budapest : Reciti, 2017. - 235 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 179.)
Bibliogr.: p. 215-228.
ISBN 978-615-5478-42-0 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - 16. század - széphistória
894.511(091)-39"15"
[AN 3714866]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2018.
   "...és palota épül a puszta beszédből" : akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról / szerk. Gábori Kovács József, Major Ágnes. - Budapest : Reciti, 2017. - 230 p. : ill. ; 22 cm
A Nagyszalontán, 2017. márc. 2-án és a Budapesten 2017. máj. 15-én rendezett tudományos ülésszakok előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-46-8 kötött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3714935]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2018.
Kemény István (1961-)
   Lúdbőr : esszék / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 219, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3441-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - esszé
894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3716677]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2018.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor és Arany János levelezése. János vitéz. Toldi. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 360 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 87.)
Ill. Jaschik Álmos, Fáy Aladár. - keretcím: Magyar írók ; borító- és gerinccím: Petőfi és Arany
ISBN 978-615-5710-25-4 kötött : 2500,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - levelezés - magyar irodalom - verses epika
894.511(092)Petőfi_S.(044) *** 894.511(092)Arany_J.(044) *** 894.511-13
[AN 3714628]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2018.
Szabó Dezső (1879-1945)
   A bölcsőtől Budapestig / Szabó Dezső. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2018. - 512 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 94.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-36-0 kötött : 2500,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511(092)Szabó_D.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3714658]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2018.
   Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve : tanulmányok a Szózatról / szerk. Szalisznyó Lilla. - Budapest : Reciti, 2017. - 164, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Hagyományfrissítés, ISSN 2063-8361 ; 5.)
A Budapesten, 2015. máj. 19-én "Vörösmarty Mihály: Szózat" címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-37-6 fűzött
Vörösmarty Mihály (1800-1855). Szózat
Magyarország - író - művelődéstörténet - 19. század - hazafias dal - vers - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M. *** 930.85(439)"18"
[AN 3714943]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7024 /2018.
Abbott, Megan E. (1971-)
You will know me (magyar)
   Majd megismersz / Megan Abbott ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2016. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-205-3 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3715129]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2018.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Cinkovye malʹčiki (magyar)
   Fiúk cinkkoporsóban / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Enyedy György, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-694-2 kötött : 3690,- Ft
Szovjetunió - Afganisztán - orosz irodalom - hadtörténet - 1980-as évek - oral history - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 355.48(47)"1979/198"(0:82-94) *** 355.48(581)"1979/198"(0:82-94)
[AN 3716616]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2018.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Il patto della luna piena (magyar)
   A hold szövetsége / P. D. Baccalario ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 175, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Lock
ISBN 978-963-403-450-6 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3713980]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2018.
Blair, E. K.
Echo (magyar)
   Echo : [Fekete lótusz-sorozat] / E. K. Blair ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-21-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3715119]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2018.
Cline, Ernest (1972-)
Ready player one (magyar)
   Ready player one / Ernest Cline ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2012. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-461-3 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3717670]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2018.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 25. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 3499,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3716625]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2018.
   Drága édesanyám : 15 megható történet arról, aki a legfontosabb / [... szerk. Peiker Éva]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2015. - 206, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-311-5 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - anya - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 3716652]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2018.
Driscoll, Teresa
I am watching you (magyar)
   Rajtad a szemem / Teresa Driscoll ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-16-1 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3714524]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2018.
Énard, Mathias (1972-)
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants (magyar)
   Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról / Mathias Énard ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-643-6 kötött : 2999,- Ft
Spanyolország - francia irodalom - regény
840-31(460)=945.11
[AN 3714195]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2018.
Falk, Rita (1964-)
Dampfnudelblues (magyar)
   Gőzgombóc blues / Rita Falk ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-89-8 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3715111]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2018.
Falk, Rita (1964-)
Dampfnudelblues (magyar)
   Gőzgombóc blues [elektronikus dok.] / Rita Falk ; ford. Balla Judit. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-148391. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5617-90-4
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3705422]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
A summer at sea (magyar)
   Tökéletes nyár / Katie Fforde ; [ford. Szabó Mihály]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 410, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-732-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3717706]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2018.
Flanagan, Richard (1961-)
The sound of one hand clapping (magyar)
   Egy tenyér, ha tapsol / Richard Flanagan ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-647-4 kötött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3713336]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2018.
Gaiman, Neil (1960-)
Neverwhere (magyar)
   Sosehol / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2007. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-449-1 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3717764]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2018.
Garfield, Brian (1939-)
Death wish (magyar)
   Bosszúvágy / Brian Garfield ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 198, [1] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-156-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3713194]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2018.
Goldberg, Tod (1971-)
Gangsterland (magyar)
   Gengszterváros / Tod Goldberg ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 338, [1] p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-615-5715-76-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3715068]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2018.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2015. - 266, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-838-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3717806]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2018.
Green, John (1977-)
The fault in our stars (magyar)
   Csillagainkban a hiba / John Green ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-623-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3717893]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2018.
Green, John (1977-)
Looking for Alaska (magyar)
   Alaska nyomában / John Green ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-624-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3717894]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2018.
Grylls, Bear (1974-)
Mission dragon (magyar)
   A sárkány küldetés : Beck Granger kalandjai : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-044-4 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3715253]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2018.
Grylls, Bear (1974-)
Spirit of the jungle (magyar)
   A dzsungel szelleme : új kalandok a dzsungel könyvéből / Bear Grylls ; ill. Javier Joaquin ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-88-4 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3715249]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2018.
Hardinge, Frances (1973-)
The lie tree (magyar)
   Hazugságok fája / Frances Hardinge ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop, 2018. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5755-01-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3715291]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2018.
Hodrová, Daniela (1946-)
Podobojí (magyar)
   Két szín alatt / Daniela Hodrová ; ford. Csoma Borbála. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 230 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-950-6 fűzött : 2900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3714860]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2018.
Hornby, Nick (1957-)
   Cicikrisztus / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-026-6 fűzött : 2799,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3714293]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2018.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Conni und die Austauschschülerin (magyar)
   Bori és a cserediák / Dagmar Hossfeld ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-436-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3713985]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2018.
Hough, Jason M.
Mass effect Andromeda : Nexus uprising (magyar)
   Mass effect Andromeda : Felkelés a Nexuson / Jason M. Hough és K. C. Alexander ; [ford. Bajer Katalin]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-67-3 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3715205]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2018.
Ikstena, Nora (1969-)
Mātes piens (magyar)
   Anyatej : [regény] / Nora Ikstena ; ford. Laczházi Aranka. - Budapest : Vince K., 2017. - 163 p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-078-3 kötött : 2995,- Ft
lett irodalom - regény
888.3-31=945.11
[AN 3714291]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2018.
James, P. D. (1920-2014)
Cover her face (magyar)
   Takard el az arcát! / P. D. James ; [ford. Nemes Anna]. - Átd. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 333 p. ; 20 cm
Megj. "Takard el arcát!" címmel is
ISBN 978-615-5759-28-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3714429]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2018.
Jonasson, Jonas (1961-)
Analfabeten som kunde räkna (magyar)
   Az analfabéta, aki tudott számolni / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2013. - 430, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-290-3 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3716655]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2018.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 14. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3716658]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2018.
Kelly, Erin (1976-)
He said/she said (magyar)
   A férfi szerint, a nő szerint / Erin Kelly ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-83-3 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3715089]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2018.
Kneifl, Edith (1954-)
Totentanz im Stephansdom (magyar)
   Haláltánc harangszóra / Edith Kneifl ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Magistra, 2018. - 233 p. ; 21 cm. - (Monarchia-krimik, ISSN 2560-0087)
ISBN 978-615-80791-0-5 fűzött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3714388]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2018.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Till we have faces (magyar)
   Míg arcunk nem lesz : egy örök mítosz / C. S. Lewis ; [ford. Kertai Barbara]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2005. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-410-3 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3717717]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2018.
Lunde, Maja (1975-)
Bienes historie (magyar)
   A méhek története / Maja Lunde ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2018. - 334 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-532-5 kötött : 3995,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3714032]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2018.
Lytton, Deborah (1966-)
Silence (magyar)
   Csend / Deborah Lytton ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Harmat, 2018. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-405-9 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3715192]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : A tűz és jég dala ciklus első kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás] ; [a fordítást átd. Novák Gábor]. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 925, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-447-087-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3717599]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2018.
Mastai, Elan (1974-)
All our wrong todays (magyar)
   Felbolydult napjaink / Elan Mastai ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-323-4 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3715141]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2018.
Moser, Erwin (1954-2017)
Das grosse Buch von Koko und Kiri (magyar)
   Kokó és Kiri varázslatos utazásai / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 133, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-446-9 kötött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3713989]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2018.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2018. - 130, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-405-833-5 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3717613]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2018.
Rabelais, François (1494?-1553)
Le tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel (magyar)
   A derék Pantagruel hősi cselekedeteinek és mondásainak harmadkönyve / összeáll. François Rabelais ... ; ford. és az utószót írta Csordás Gábor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 252, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-85-5 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3715269]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2018.
Reisz, Tiffany
The night mark (magyar)
   Fény az éjszakában / Tiffany Reisz ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-67-3 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3715113]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 9. (magyar)
   Egy zizi naplója : szerepcsere : egy nem-túl-zizi drámakirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 338, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-457-151-3 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717699]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2018.
Smith, Phyllis T.
The daughters of Palatine Hill (magyar)
   A Palatinus-domb lányai / Phyllis T. Smith ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017, cop. 2016. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-226-8 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3715147]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2018.
Staten, Joseph (1972-)
Halo : contact harvest (magyar)
   Halo : kapcsolatfelvétel / Joseph Staten ; [ford. Csörnyei Zoltán]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-66-6 fűzött : 3490,- Ft : 11,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3715220]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2018.
Tallis, Frank (1958-)
Mortal mischief (magyar)
   Gyilkos illúziók / Frank Tallis ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Magistra, 2018. - 441, [2] p. ; 21 cm. - (Monarchia-krimik, ISSN 2560-0087)
ISBN 978-615-80791-1-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3714392]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die Nacht ohne Zelt (magyar)
   Berci és az éjszaka sátor nélkül / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 83, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-443-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3713953]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2018.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Annihilation (magyar)
   Expedíció : [a Déli Végek-trilógia 1. része] / Jack Vandermeer ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2014. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-404-0 fűzött : 2980,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3715136]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2018.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Authority (magyar)
   Kontroll : [a Déli Végek-trilógia 2. része] / Jack Vandermeer ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2014. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-407-1 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3715132]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2018.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Cinco esquinas (magyar)
   Öt sarok / Mario Vargas Llosa ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 317, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-706-2 fűzött : 2790,- Ft
perui irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 3716615]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7073 /2018.
Ady Endre (1877-1919)
   Válogatott versek / Ady Endre. Ady-tanulmányok / Németh László. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 328 p. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 86.)
borító- és gerinccím: Ady Endre ; keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-24-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3714625]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2018.
András László (1966-)
   Rasszista utazások : n_v_ll_k / András László. - Budapest : Scolar, 2018. - 127, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-859-6 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3714064]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2018.
Bíró Zoltán István (1955-)
   Belső erdő / Bíró Zoltán István. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2017. - 179, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-979-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714723]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2018.
Cseres Tibor (1915-1993)
   Én, Kossuth Lajos : levelek Turinból / Cseres Tibor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 499 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 69.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5710-06-3 kötött : 2500,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3714614]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2018.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Szíved helyén épül már a halálcsillag / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2013. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3006-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716684]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2018.
Csőke György (1956-)
   A szeretet érintése / Csőke György. - [Markaz] : [Csőke Gy.], [2018]. - 147, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1228-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3713715]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2018.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Eltemethetetlen gondok / Csoóri Sándor ; [... Balogh Júlia állította össze]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 328 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 83.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-21-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 3714622]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2018.
Dobai Bálint (1983-)
   Titántorkú Sámson : metálmítosz / Dobai Bálint ; Csillag István illusztrációival ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - 2. kiad. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 150, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-80633-4-0 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - verses epika
894.511-13(498)
[AN 3714006]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2018.
Dragomán György (1973-)
   Oroszlánkórus : novellák / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2015. - 247, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3297-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3716676]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2018.
Farkas Wellmann Éva (1979-)
   Parancsolatok / Farkas Wellmann Éva ; Ferencz Zoltán grafikáival ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 27, [3] p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-615-80633-8-8 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3714019]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2018.
Ferdinandy György (1935-)
   Vadnyugati origó / Ferdinandy György. - Budapest : Scolar, 2018. - 283, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-838-1 kötött : 3399,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3714180]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2018.
Gook, Irene
   Lelkek mezeje avagy Egy kislány vándorlása / Irene Gook ; [ill. Vörös Édua]. - [S.l.] : Publio, 2017. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-405-4 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3714367]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2018.
Görgey Gábor (1929-)
   Utolsó jelentés Atlantiszról / Görgey Gábor. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2018. - 2 db : ill. ; 28 cm
keretcím: Magyar írók
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 400 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 99.)
ISBN 978-615-5710-42-1 kötött : 2500,- Ft
[AN 3714785] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 312 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 100.)
ISBN 978-615-5710-43-8 kötött : 2500,- Ft
[AN 3714788] MARC

ANSEL
UTF-87086 /2018.
Győri Andor (1945-)
   Ébredés az alkonyatban : novellák, elbeszélések, karcolatok / Győri Andor. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-32-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3714923]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2018.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Isten nem szerencsejátékos ; Ne szeress, ne szeress / Gyurkovics Tibor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 368 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 82.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-20-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714619]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2018.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A bor filozófiája [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Medio, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9240-67-4
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 3713929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 11 min)
 (hibás ISBN 111-222-33-4444-5)
[AN 3713933] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 12 min)
 (hibás ISBN 111-222-33-4444-5)
[AN 3713938] MARC

ANSEL
UTF-87089 /2018.
Háy János (1960-)
   Otthonunk könyve / Háy János. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 412, [1] p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
ISBN 978-963-405-751-2 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3716573]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2018.
Hollenczerné Balogh Ilona
   Játszani jó! / Hollenczerné Balogh Ilona ; [... ill. Hollenczer Vivien]. - Új kiad. - [Gyarmat] : [Hollenczerné Balogh I.], 2018. - 110, [1] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-1497-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3714223]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2018.
   Honvédalbum / szerkeszté Szokoly Viktor ; rajzokkal Wágner Sándor [et al.] ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár ...]. - [Budapest] : OSZK : Kossuth, cop. 2018. - 79 p. : ill. ; 33 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich G., 1868
ISBN 978-963-09-9171-1 kötött : 5990,- Ft
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar irodalom - magyar történelem - antológia - hasonmás kiadás
894.511-822 *** 094/099.07 *** 943.9"1848/1849"(0:82-822)
[AN 3714226]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2018.
Imre Ferenc (1933-)
   Fogd a kezem : szonettek / Imre Ferenc. - [Székesfehérvár] : Alpha-Vet Kft., [2018]. - 124 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89686-3-0 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3714366]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2018.
Imre Ferenc (1933-)
   Mögöttem a múltam / Imre Ferenc. - [Székesfehérvár] : Alpha-Vet Kft., [2018]. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89686-4-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3714347]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2018.
Jankovich Ferenc (1907-1971)
   Világverő Mátyás király / Jankovich Ferenc. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 3 db : ill. ; 28 cm
keretcím: Magyar hősök
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3714599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A világverő. - 351 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 66.)
ISBN 978-615-5269-99-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3714601] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A budai napkirály. - 448 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 67.)
ISBN 978-615-5269-98-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3714605] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A fáklya kilobbant. - 279 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 68.)
A fáklya kilobban
ISBN 978-615-5710-00-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3714606] MARC

ANSEL
UTF-87095 /2018.
Jókai Anna (1932-2017)
   Ne féljetek ; Godot megjött ; Ima Magyarországért / Jókai Anna. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 587 p. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 84.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-22-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 3714617]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2018.
Kardos Gy. József (1940-)
   Pannon hangulatok / Kardos Gy. József ; [... kiad. Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Keszthely : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2017. - 130 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80821-0-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3713804]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2018.
Kelecsényi László (1947-)
   Haláltündér : hét dráma / Kelecsényi László ; [közread. a] ... TIT Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub, 2017. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-346-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3714701]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2018.
Kellei György (1947-)
   A hóhér levelei : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 305 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-30-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3714872]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2018.
Kopácsi Ilona (1961-)
   Kiáltok az ég felé / Kopácsi Ilona. - Budapest : Garbo, 2018. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-29-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3714876]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2018.
Lázár Zsófia (1969-)
   Bogármese / Lázár Zsófia, Lázár Ervin ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86877-2-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3716617]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2018.
Lőrincz P. Gabriella (1982-)
   Átszállás előtt : régi és új versek / Lőrincz P. Gabriella ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 84, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-08-2 kötött : 2500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3713998]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2018.
Lukáts János (1943-)
   Napimádók : regény / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-31-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3714919]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2018.
Millan, Lana
   Raziel : egy angyal az élet küszöbén / Lana Millan. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 296 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-672-7 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3715289]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2018.
Millei Lajos (1961-)
   Egy szonettszázad útra kél / Millei Lajos. - [Lengyel] : [Millei L.], [2018]. - 145, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1330-5 kötött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3714359]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2018.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 9. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2018. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6489-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3716723]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2018.
Muszka Sándor (1980-)
   Sanyi bá : székely egypercesek / Muszka Sándor ; Csillag István illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 156, [2] p. : ill., színes ; 17 cm + CD. - (Székely termék sorozat, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-80633-3-3 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - humoreszk - hangoskönyv
894.511-32(498) *** 894.511-7(498)
[AN 3714012]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2018.
Napsugár Anna (1975-)
   Jelbe zárt világ / Napsugár Anna. - Budapest : Garbo, 2018. - 168, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-31-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3714884]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2018.
Noszlopi Botond (1983-)
   Örkény besírna : ötvenhárom perc / Noszlopi Botond ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 89, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5814-02-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3714027]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2018.
Orbán János Dénes (1973-)
   Véres képeslap Erdélyből : székely nyeletlenkedések / Orbán János Dénes ; Csillag István illusztrációival. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 149, [2] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Székely termék sorozat, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-5814-00-6 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - humor
894.511-7(498)
[AN 3714025]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2018.
Panek Kati (1957-)
   A nagyapaember / Panek Kati ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2017. - 133, [2] p. : ill. ; 26 cm + CD
A melléklet hanganyaga Horváth István gyűjteménye
ISBN 978-963-7363-95-5 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár - auditív dokumentum
894.511-94(498)
[AN 3715055]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2018.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, [2018]. - 63 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3717971]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2018.
Sabo, Mira
   Amikor elszabadulnak az indulatok : [Birtoklás-trilógia III.] / Mira Sabo. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-97-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3715094]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2018.
Sajó László (1956-)
   Gyomorkeselyű / Sajó László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2017. - 147, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-310-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3714705]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2018.
Somo, George D.
   Ámokfutás / írta George D. Somo. - [Budapest] : Somogyvári Gy. D., [2018]. - 2 db (920 p.) ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1478-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-4784-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 454 p.
[AN 3714506] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 455-920.
[AN 3714510] MARC

ANSEL
UTF-87115 /2018.
Spiró György (1946-)
   Kőbéka : mesély / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 246, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3519-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716688]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2018.
Sümegh László (1945-)
   Akkor és most / Sümegh László ; [graf. Hetényi Katalin]. - Budapest : Tinta Kvk., [2018]. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-409-153-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3716620]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2018.
Szabó Judit
   Ébredés : [spirituális regény] / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80694-0-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3714439]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Törésteszt / Szabó T. Anna. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 242, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3436-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3716686]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2018.
Szálinger Balázs (1978-)
   360° / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 71, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 8.)
ISBN 978-963-14-3400-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716614]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2018.
Szepes Mária (1908-2007)
   Szibilla : Szepes Mária naplója / [szerk. Kovács Julianna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 256 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: A csodák valósága : beszélgetés Szepes Máriával
ISBN 978-963-529-459-6 kötött : 3490,- Ft
Szepes Mária (1908-2007)
magyar irodalom - napló - audiovizuális dokumentum
894.511-94
[AN 3717710]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2018.
Szepesi Zsuzsanna (1956-)
   ...ha ki nem mondod.. : versek / Szepesi Zsuzsanna ; [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 113 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-36-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3714915]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2018.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Riadó a tárnák felett / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2018. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-29-3 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3715294]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2018.
Taylor, Mimi
   A bosszú ára / Mimi Taylor. - Szeged ; [Bakháza] : [Magánkiad.], 2018. - 401 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1566-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3714233]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2018.
Tesényi Rózsa
   Az élet / Tesényi Rózsa. - [S.l.] : Szerző, [2018]. - 98 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8242-58-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3714086]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2018.
Thurzó Ilona
   Egy kicsit krincsen-kuncs : Simon Zoltán rajzai Thurzó Ilona naplójához, 1943-45. - Budapest : Ars Libri, 2018. - 73 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-1262-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - napló - rajz
894.511-94 *** 741(439)(092)Simon_Z.
[AN 3714062]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2018.
   A tökéletes zártság egyetlen pillanata : az Előretolt Helyőrség Íróakadémia kárpátaljai ösztöndíjasainak antológiája / [szerk. Falusi Márton] ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 199, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-05-1 kötött : 2990,- Ft
Kárpátalja - magyar irodalom - antológia
894.511-822(477.87)
[AN 3713990]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2018.
Török-Szabó Balázs
   A teoretika / Török-Szabó Balázs. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2017. - 410, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Fontanus könyvek, ISSN 2559-9151)
ISBN 978-963-414-305-5 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96 *** 1
[AN 3714748]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2018.
Török-Szabó Balázs
   A teória / Török-Szabó Balázs. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Fontanus könyvek, ISSN 2559-9151)
ISBN 978-963-414-301-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96 *** 1
[AN 3714802]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2018.
Tóth Béla (1857-1907)
   Gül Baba és más históriák a török időkből / Tóth Béla ; [vál. és szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta, 2017. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9258-40-7)
magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3715214]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2018.
Vámos Miklós (1950-)
   Anya csak egy van / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2018. - 315 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-405-890-8 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717602]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2018.
Zsolt Béla (1895-1949)
   Kilenc koffer / Zsolt Béla. Éva lányom / [sajtó alá rend.] Zsolt Ágnes. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017. - 376 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 64.)
Az "Éva lányom" c. mű szerzője Heyman Éva. - keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5710-04-9 kötött : 2500,- Ft
Heyman Éva (1931-1944)
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - második világháború - memoár - napló
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3714592]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7132 /2018.
Csohány Domitilla
   Miki és a lillafüredi kisvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - Szada : Beszédírók Kft., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-1219-3 kötött : 2200,- Ft
Miskolc - kisvasút - magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 656.331(439-2Miskolc)LÁEV(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3713997]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2018.
Cüppers, Dorothea
Sachen suchen - frohe Ostern (magyar)
   Vidám húsvét / [ill. Dorothea Cüppers] ; [szöveg Sabine Cuno]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2014. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Zirnstein Zita. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-455-0 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716761]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2018.
Flad, Antje (1966-)
Who's been nibbling? (magyar)
   Ki rágcsál? / [ill. Guido Wandrey [!Antje Flad]]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-413-1 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3714448]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2018.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Was passiert im Krankenhaus? (magyar)
   Mi történik a kórházban? / [ill. Marion Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 34.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-368-3 fűzött : 3750,- Ft
kórház - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 364.444.046.6(02.053.2)
[AN 3716742]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2018.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
Kocour v botách (magyar)
   Csizmás kandúr / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-415-841-7 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713723]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2018.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
Tři prasátka (magyar)
   A három kismalac / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-415-352-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713732]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2018.
Lee, Andy (1981-)
Do not open this book (magyar)
   Ne nyisd ki ezt a könyvet! / Andy Lee ; ill. Heath McKenzie ; [ford. Lakatos István]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2018. - [28] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5755-26-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3713922]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2018.
Major Eszter
   Téli álom / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-445-955-2)
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3717638]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Bei uns zu Hause (magyar)
   Otthon / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 24.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-408-6 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716750]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Was ziehen wir an? (magyar)
   Hogyan öltözködünk? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 13.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-319-5 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716751]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Kindergarten (magyar)
   Bori az óvodában / [szöveg] Liane Schneider ; [ill.] Annette Steinhauer ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
Kihajtható ablakokkal
Kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3714762]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2018.
Weller, Ursula (1996-)
Mein Hund (magyar)
   A kutyám / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 29.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-433-8 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716748]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2018.
Weller, Ursula (1996-)
Sachen suchen - bei den Tieren (magyar)
   Állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2016. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-628-8 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716760]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7145 /2018.
Davis, Jim (1945-)
   Enni vagy aludni? : [Garfield-poénok az 1995. évből] / Jim Davis ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Drize K., cop. 2018. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 139.)
ISBN 978-615-5425-42-4 fűzött : 1050,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3714182]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2018.
Ferri, Jean-Yves (1959-)
Astérix chez les Pictes (magyar)
   Asterix és a piktek / írta Jean-Yves Ferri ; rajz. Didier Conrad ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 35.)
ISBN 978-963-415-897-4 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3716596]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2018.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix chez les Bretons (magyar)
   Asterix Britanniában / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 8.)
ISBN 978-963-415-895-0 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3716591]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2018.
Goscinny, René (1926-1977)
Le domaine des dieux (magyar)
   Az istenek otthona / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 17.)
ISBN 978-963-415-896-7 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3716593]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2018.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Kicsi a bors / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2018]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 4.)
ISBN 978-615-00-1621-4 fűzött : 790,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3714912]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2018.
   Tudás-háló : a Bolyai Önképző Műhely 2017-es "Tudás-háló" című konferenciájának előadásaiból készült tanulmánykötet / [szerk. Herbst Rebeka] ; [közread. a] Bolyai Műhely Alapítvány. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2018. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80316-5-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3714829]
MARC

ANSEL
UTF-8