MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/08/27 09:11:24
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7513 /2018.
   Permanens forradalom : mai ukrán képzőművészet = Permanent revolution : Ukrainian art today = Permanenta revolûciâ : sučasne ukraïnsʹke mistectvo / [... kurátorai ... Alisa Lozhkina, Fabényi Julia, Konstantin Akinsha] ; [a kiadványt szerk. Fabényi Julia, Popovics Viktória] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - [Budapest] : Ludwig Múz. Kortárs Műv. Múz., 2018. - 234 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 5 - jún. 24. között rendezett kiállítás katalógusa. - A függelék ukrán nyelven
ISBN 978-963-9537-62-0 fűzött
Ukrajna - képzőművészet - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 73/76(477)"199/201"
[AN 3716944]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2018.
Szent-Györgyi Albert Konferencia (12.) (2018) (Budapest)
   XII. Szent-Györgyi Albert Konferencia kiadványa : 2018. április 20-21., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ... / [szerk. Lakatos Dániel] ; a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervezésében. - [Budapest] : BME Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2018]. - 92 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-281-4 fűzött
orvosbiológia - biológiai technológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2018" *** 57.089
[AN 3717336]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2018.
Tóth Sándor (1952-)
   A közösség szolgálatában : Nyíri Honvéd Egyesület, 1998-2018 / [... írta és szerk. Tóth Sándor]. - Nyíregyháza : Nyíri Honvéd Egyes., 2018. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet, ISSN 1586-7498 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1061-8 fűzött
Nyíri Honvéd Egyesület
Magyarország - egyesület - honvédség - testülettörténet
061.2(439)(091) *** 355/359
[AN 3717222]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7516 /2018.
Melius Juhász Péter (1532-1572)
   Az Szent Ianosnac tött jelenesnec igaz es iras szerint valo magyarazasa prédikatioc szerint, a iambor bölcz es tudos emberec irasabol / szereztetet Melius Peter által ; [... Ötvös László ... gondozásában]. - Hasonmás kiad. - Debrecen : [Nagyvárad] : Tőkés L. ; [Budapest] : OSZK, 2017. - 610 p. ; 22 cm. - (Nemzetközi teológiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 89.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I. 69 jelzetű példány alapján. - borító- és gerinccím: Jelenések könyve : magyarázatos bibliafordítás. - Eredeti kiadása: Várad : Hoffhalter, 1568. - Utószó magyar, angol és német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-80651-1-5)
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 228.07
[AN 3717199]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2018.
Piercy, Joseph
Symbols (magyar)
   Szimbólumok : egy egyetemes nyelv / Joseph Piercy ; [ford. Kallai Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-269-9 fűzött : 2750,- Ft
jelkép - művelődéstörténet
003.62 *** 930.85(100)
[AN 3717092]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2018.
   Quelle & Deutung IV : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung IV am 23. November 2016 / hrsg. von Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2018. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 33.). (Quelle & Deutung. Reihe 1, Konferenzbeiträge und Studien, ISSN 2064-969X ; 4.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-90-5 fűzött
Európa - művelődéstörténet - kézirat - középkor - újkor
003(4)"04/17" *** 930.85(4) *** 091=30
[AN 3717298]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2018.
Villám Judit (1963-)
   Az Országgyűlési Könyvtár / [... írta Villám Judit]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 77, [3] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
ISBN 978-615-5674-09-9 fűzött
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtár
027.6(439-2Bp.)OK
[AN 3719590]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2018.
Villám Judit (1963-)
Az Országgyűlési Könyvtár (angol)
   The Library of the Hungarian Parliament / [written by Judit Villám]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 77, [3] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
ISBN 978-615-5674-12-9 fűzött
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtár
027.6(439-2Bp.)OK
[AN 3719593]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7521 /2018.
Buda Attila (1953-)
   Folytonos változásban : a Kortárs története, 1957-2017 / Buda Attila. - Budapest : Kortárs, 2018. - 285, [18] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-269.
ISBN 978-615-80960-0-3 fűzött : 1785,- Ft
Kortárs, ISSN 0023-415X
Magyarország - folyóirat - sajtótörténet - irodalmi élet - Kádár-korszak - ezredforduló - 21. század
070(439)Kortárs *** 894.511(091)"195/201"
[AN 3717340]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2018.
Saly Noémi (1956-)
   Az ínyesmester : Magyar Elek emlékezete : időszaki kiállítás, 2017. december 8 - 2018. április 1. / Saly Noémi ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - [Budapest] : MKVM, 2018. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-5021-16-9 fűzött
Magyar Elek (1875-1947)
Magyarország - újságíró - 19. század - 20. század - gasztronómia - kiállításvezető
070(439)(092)Magyar_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 641.5
[AN 3717640]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7523 /2018.
Rothkopf, David (1955-)
The great questions of tomorrow (magyar)
   A jövő nagy kérdései / David Rothkopf ; [ford. Apáti Ildikó]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 143 p. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 14.)
ISBN 978-963-304-549-7 fűzött : 2200,- Ft
prognosztika - jövőkép - társadalmi változás
008.2 *** 316.4
[AN 3717414]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2018.
Scheurmann, Erich (1878-1957)
Der Papalagi (magyar)
   A Papalagi : a tiaveai Tuiavii törzsfőnök beszédei / Erich Scheurmann ; ford. Tax Ágnes. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 140, [1] p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873)
ISBN 978-963-279-936-0 fűzött : 2500,- Ft
Európa - Szamoa-szigetek - civilizáció - bennszülött - gyarmatosítás
008(4) *** 397(=992.3) *** 325(961.3) *** 008(961.3)
[AN 3717752]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2018.
Szijártó István (1942-)
   Hajótöröttek reménye : gondolatok a kultúráról / Szijártó István. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 61 p. : ill. ; 20 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5174-96-4 fűzött
Magyarország - kultúra - művelődéstörténet
008(439) *** 316.7(439) *** 930.85(439)
[AN 3716571]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7526 /2018.
Hicks, Esther (1948-)
Money and the law of attraction (magyar)
   A bőség törvénye / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-801-3 kötött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3719610]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2018.
Körösztös György
   A Vatikán hamis prófétái / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 19.)
ISBN 978-615-5647-66-6 fűzött : 1199,- Ft
keresztény egyház - egyháztörténet - összeesküvés-elmélet - pápa
001.94 *** 28 *** 262.13(092)
[AN 3716999]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2018.
   A mantrák gyógyító ereje : [a hangok, mint a harmónia megteremtői] / [... szerk. ... Ladányi Ákos]. - [Onga] : Hermit : Pythia, [2018]. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-60-5 fűzött : 2100,- Ft
mantra
133.25
[AN 3716937]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7529 /2018.
Vostradovská, Tereza (1988-)
Hravouka (magyar)
   Egérke enciklopédiája / Tereza Vostradovská ; [ford. Peťovská Flóra]. - Budapest : Csirimojó, cop. 2018. - [54] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-00-1628-3 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3717417]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2018.
Wandrey, Guido (1959-)
Wir entdecken die Wunder der Natur (magyar)
   A természet csodái / [ill. Guido Wandrey] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 47.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-816-9 kötött : 3750,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3716727]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7531 /2018.
Gulyás István (1948-)
   A modern filozófiai kozmológia alapjai : az idő, a tér és az univerzum axiomatikus elmélete / Gulyás István. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : GIN Professional, 2018. - 259 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 256-259.
ISBN 978-615-5050-14-5 fűzött
kozmológia - természetfilozófia - téridő
524.8 *** 113/119
[AN 3720653]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2018.
Rácz-Fodor Katalin
   Fényidő és mi van, ha.. / Rácz-Fodor Katalin. - [Kiskunhalas] : Rácz-Fodor K., 2017. - 75 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-0938-4 fűzött
világegyetem - kozmológia - téridő
524.8 *** 114/115
[AN 3717380]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7533 /2018.
Bíró István
   Terepi madárhatározó vadgazdálkodóknak / [írta Bíró István] ; [madárfestmények Kókay Szabolcs] ; [közread. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - Utánny. - [Budapest] : MME, [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88756-9-3 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(083.71)
[AN 3717493]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2018.
Children's animal encyclopedia (magyar)
   Gyerek állatenciklopédia / [szerk. Camilla Hallinan, Jon Richards] ; [ford. Nagy Márta]. - Utánny. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-244-633-2 kötött : 5995,- Ft
állat - enciklopédia - gyermekkönyv
59:030(02.053.2)
[AN 3716687]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2018.
Ebert, Anne (1963-)
Mein grosser Tieratlas (magyar)
   Első nagy állatatlaszom / [ill. Anne Ebert] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-825-1 kötött : 4950,- Ft
vadon élő állat - természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3716701]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2018.
Farndon, John (1960-)
Children's wildlife atlas (magyar)
   Gyerek vadvilág enciklopédia : átfogó ismertető a Föld élőhelyeiről / John Farndon ; [ford. Kitzingerné Libricz Anna]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-810-7 kötött : 5995,- Ft
vadon élő állat - enciklopédia - gyermekkönyv
59:030(02.053.2)
[AN 3716690]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2018.
Gera Pál (1963-)
   Lutra és társai : ismerjük meg hazánk kisragadozóit! / Gera Pál. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 978-615-5743-13-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - menyétféle - fauna
599.742.4(439) *** 591.9(439)
[AN 3716841]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7538 /2018.
   Az alvásmedicina kézikönyve / Szakács Zoltán, Köves Péter szerk. - Budapest : SpringMed, 2017. - 503 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-31-3 fűzött : 14800,- Ft
alvás - alvászavar
613.79 *** 616.8-009.836
[AN 3717207]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2018.
Attwood, Tony
Asperger's syndrome (magyar)
   Különös gyerekek : kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek / Tony Attwood ; [ford. Simó Judit]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2002. - 224 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
Bibliogr.: p. 216-224.
ISBN 978-963-9715-62-2 fűzött : 2290,- Ft
viselkedészavar - gyermek
616.89-008.447-053.2 *** 616-053.2
[AN 3720497]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2018.
Barna István (1954-)
   Kardiovaszkuláris prevenció : a szív- és érbetegségek megelőzése / Barna István. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 132, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 978-615-5166-65-5 fűzött : 3400,- Ft
szívgyógyászat - szívbetegség - betegségmegelőzés
616.12-008-084
[AN 3717226]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2018.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mese útkeresőknek [elektronikus dok.] : meseterápia / Boldizsár Ildikó ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9183-4 : 1990,- Ft
mentálhigiénia - magyar irodalom - mese - hangoskönyv
613.865 *** 894.511-34
[AN 3716365]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2018.
Böszörményi-Nagy Iván (1920-2007)
Invisible loyalties (magyar)
   Láthatatlan lojalitások / Ivan Boszormenyi-Nagy, Geraldine M. Spark. - Budapest : Animula, cop. 2018. - 294 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 28.)
Bibliogr.: p. 283-287.
ISBN 978-615-5574-17-7 fűzött
családterápia
615.851.6
[AN 3717473]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2018.
Bridges in Life Sciences Annual Scientific Conference (13.) (2018) (Zagreb)
   Bridges in Life Sciences : RECOOP 13th Annual Scientific Conference, ... Zagreb, Croatia / [org., publ. by] Recoop HST Association. - [Debrecen] : Recoop HST Assoc., [2018]. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát 2018. ápr. 12-15. között rendezték
ISBN 978-615-00-1846-1 fűzött
biológia - orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3(497.13-2Zagreb)
[AN 3717723]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2018.
   Budapest főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer kábítószer problémával való érintettsége, kezelési lehetőségei / [kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 2017. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88214-5-4 fűzött
Budapest. 3. kerület - kábítószer-fogyasztás - alkoholfogyasztás - serdülőkor - statisztikai adatközlés - ifjúságvédelem - szociális munka
613.83-053.6(439-2Bp.III.)"201"(083.41) *** 364.272-053.6(439-2Bp.III.)"201"(083.41) *** 613.81-053.6(439-2Bp.III.)"201"(083.41) *** 364.65-053.6(439-2Bp.III.)"201" *** 364.46-053.6(439-2Bp.III.)"201"
[AN 3716940]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2018.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Változtassa meg életét : harmincegy program a személyiség fejlesztésére / Edgar Cayce ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2018]. - 247, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5144-40-0 fűzött : 2700,- Ft
szuggesztió - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.962 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3716941]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2018.
Cooper, Linn F.
Time distortion in hypnosis (magyar)
   Időtorzítás hipnózisban : kísérleti és klinikai vizsgálat / Linn F. Cooper, Milton H. Erikson[!Erickson]. - Budapest : Animula, cop. 2017. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-615-5574-18-4 fűzött
hipnózis - pszichoterápia
159.962 *** 615.851
[AN 3717485]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2018.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Reflexológiai kezelési útmutató / Csikai Erzsébet, Nagyné Halász Anna. - Debrecen ; [Budapest] : Solomnis K., 2018. - 167 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-08-8979-7 fűzött : 4300,- Ft
reflexológia - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 3720695]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2018.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : a boldog élet pszichológiája : flow / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 214, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-963-433-301-2 fűzött : 2999,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3720600]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2018.
Dittus-Bär, Renate
Grossmutters Kräuterapotheke (magyar)
   Nagyanyáink házi patikája : bevált praktikák, receptek, illatok és festékek gyógy- és fűszernövényekből / Renate Dittus-Bär ; [rajzok Kerstin Hess] ; [graf. ... Anette Vogt] ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2017. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7418-91-4 fűzött : 3495,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3717446]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2018.
Dobelli, Rolf (1966-)
Die Kunst des guten Lebens (magyar)
   Egy jobb élet művészete : 52 meglepő út a boldogsághoz / Rolf Dobelli ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-328-5 fűzött : 2590,- Ft
boldogság - életvezetés - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3717715]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2018.
Dryden, Windy (1950-)
Brief rational emotive behaviour therapy (magyar)
   Rövid racionális-emotív viselkedésterápia / Windy Dryden. - Budapest : Animula, cop. 2017. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-615-5574-16-0 fűzött
pszichoterápia - kognitív pszichológia - viselkedés - behaviorizmus
615.851 *** 165.194 *** 316.62 *** 159.9.019.43
[AN 3717477]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2018.
Gyimóthy Gábor (1972-)
   Rajz és lélek, alkotás és terápia : bepillantás a művészetterápia világába / Gyimóthy Gábor. - Budapest : Animula, cop. 2017. - 144 p., [10] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-615-5574-12-2 fűzött
művészetterápia
615.851.82
[AN 3717466]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Heart thoughts (magyar)
   Meditációk és pozitív megerősítések minden napra / Louise L. Hay ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 241, [6] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-529-562-3 kötött : 4490,- Ft
meditáció - szuggesztió - mentálhigiénia - auditív dokumentum
615.851.11 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3719607]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2018.
   Az inzulinrezisztencia és klinikai vonatkozásai / szerk. Winkler Gábor, Wittmann István. - Budapest : SpringMed, 2017. - 264 p., [1] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-19-1 fűzött : 9600,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3717285]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2018.
James, Abigail
Love your skin (magyar)
   Szeresd a bőröd! : útmutató a ragyogó arcbőrhöz / Abigail James ; fotók Jenni Hare. - Budapest : Cser K., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-278-359-8 kötött : 4495,- Ft
bőrápolás - nők egészsége
613-055.2
[AN 3717447]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2018.
   Kardiológia : [25 érdekes és tanulságos eset] / szerk. Tomcsányi János. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 191 p., 8 t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi esettanulmányok, ISSN 2498-6305)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-52-8 fűzött : 3800,- Ft
szívgyógyászat
616.12
[AN 3717276]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2018.
Karmel, Annabel (1957-)
Annabel Karmel's baby-led weaning recipe book (magyar)
   BLW szakácskönyv : 120 recept az igény szerinti elválasztáshoz : [0-3 év] / Annabel Karmel ; [... ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 221 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5783-17-3 kötött : 3690,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3717107]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2018.
Majoros Mária
   Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése és gondozása / Majoros Mária, Lajtai Zsoltné Kollár Mónika, Darvay Sarolta. - Eger : Líceum K., 2018. - 308 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csecsemő- és kisgyermeknevelés, ISSN 2063-4706 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-91-4 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - egyetemi tankönyv
613.95(075.8)
[AN 3720741]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2018.
   Onkopulmonológia : [35 érdekes és tanulságos eset] / szerk. Szalai Zsuzsanna, Gálffy Gabriella. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 255 p., XIV t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi esettanulmányok, ISSN 2498-6305)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-66-2 fűzött : 4800,- Ft
onkológia - tüdőgyógyászat
616.24-006
[AN 3717270]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2018.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvi[!] László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Edge 2000, 2018, cop. 2003. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 978-963-9760-48-6 fűzött : 5500,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 3720487]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Very good lives (magyar)
   Az élet dolgai : a kudarc mellékes haszna és a képzelet fontossága / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2018. - 77 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-324-562-0 kötött : 2490,- Ft
életvezetés - önismeret - gondolkodás - előadóbeszéd
613.865(042) *** 159.923.2(075.8) *** 159.954(042)
[AN 3717100]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2018.
Snel, Eline (1954-)
Stilzitten als een kikker (magyar)
   Ülj figyelmesen mint egy béka : mindfulness-gyakorlatok gyerekeknek és szüleiknek / Eline Snel ; [ford. Érsek-O. Szarvas Nikolett Diána]. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2015. - 140 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-244-592-2 fűzött : 2950,- Ft
meditáció - életvezetés - mentálhigiénia - auditív dokumentum
615.851.86 *** 613.865
[AN 3719626]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2018.
   Student conference : RECOOP - Frigyes Korányi Science ForumbMarch 9, 2018, ... Budapest ... / [org., publ. by] Recoop HST Association. - [Debrecen] : Recoop HST Assoc., [2018]. - 106 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1489-0 fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3717726]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7564 /2018.
   Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről / szerk. Klein Tamás. - Budapest : Médiatud. Int., 2018. - 159 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-27-5 fűzött
Európai Unió - digitális technika - internet - technikai kultúra - információs társadalom - jogtudomány - jogalkalmazás
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.77 *** 340.132(4-62)
[AN 3716860]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7565 /2018.
Pelbárt Jenő (1951-)
   A reformáció jelképei a magyar fehér művészetben / Pelbárt Jenő ; [közread. a] Magyar Papírmúzeum. - Budapest : M. Papírmúz., 2017. - 234 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 93-102. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80735-1-6 kötött
Magyarország - vízjel - papírgyártás - jelkép - reformáció
676.026.32(439) *** 003.62(439)"15/16" *** 284(100)"15/16"
[AN 3716943]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7566 /2018.
Garbai László (1944-)
   Épületgépészeti rendszertechnika : egyetemi tankönyv / Garbai László. - Budapest : Akad. K., 2017. - 199 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [200].
ISBN 978-963-454-108-0 kötött : 4800,- Ft
épületgépészet - rendszertechnika - egyetemi tankönyv
696/697(075.8) *** 681.5(075.8)
[AN 3717363]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2018.
Somlyódy László (1943-)
   Felszíni vizek minősége : modellezés és szabályozás / Somlyódy László. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 371 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-983-4 kötött
felszíni víz - vízvédelem - vízellátás - közegészségügy - ivóvíz - vízgazdálkodás
628.1 *** 614.777 *** 556.5 *** 556.18 *** 504.064
[AN 3717773]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2018.
Sugár Mátyás (1940-)
   Vízkincs és környezet : naplójegyzetek, 1983-2004 / Sugár Mátyás. - Tatabánya : Karakter-S Kft., 2018. - 508 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0444-0 kötött : 4490,- Ft
Észak-Dunántúl - Magyarország - vízellátás - vízmű - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - napló
628.1(439Észak-Dunántúl) *** 658.1(439)(092)Sugár_M.(0:82-94)
[AN 3716541]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7569 /2018.
Flessner, Bernd (1957-)
Autos (magyar)
   Autók : erő, sebesség, biztonság / Bernd Flessner ; [ford. Frenkel Attila]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-310-7 kötött : 3200,- Ft
személygépkocsi - autógyártás - autósport - ifjúsági könyv
629.114.6(02.053.2) *** 796.71(02.053.2)
[AN 3718316]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2018.
Kertész Z. István
   Az elővárosi vasút : a budapesti HÉV története / Kertész Z. István. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 179 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk.
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-615-5058-91-2 fűzött : 2500,- Ft
Kötött : 2500,- Ft
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. (Budapest)
Budapest - vasútvonal - elővárosi vasút - közlekedéstörténet
656.34(439-2Bp.)(091)
[AN 3717590]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7571 /2018.
Coffee lover's handbook (magyar)
   Kávékedvelők kézikönyve : [minden, amit a kávéról tudni érdemes] / [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 165 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-9194-0 kötött : 2990,- Ft
Fűzött : 1690,- Ft
kávé - növénytermesztés - szakácskönyv
663.93 *** 633.73 *** 641.87(083.12)
[AN 3717122]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2018.
   Felelős állattartás gyerekeknek : a kutya / [kiad. az Elek-Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány]. - Budapest ; Tököl : Elek-Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány, 2018-. - 21 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3716756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. fej., Az állatorvos a kutyánk barátja / Jandó Tamás. - 2018. - 36 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-615-00-1342-8 fűzött
állategészségügy - kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2) *** 619
[AN 3716759] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7573 /2018.
   Közétkeztetők kézikönyve / szerk. Tátrai-Németh Katalin, Erdélyi-Sipos Alíz. - [Budapest] : SpringMed, 2018. - 296 p., [5] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-62-7 fűzött : 12000,- Ft
közétkeztetés - egészséges táplálkozás
642.5 *** 613.2
[AN 3717217]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2018.
Mikus Melinda
   A süti sütés 14 aranyszabálya : mire kell figyelned a tökéletes eredmény eléréséhez? / Mikus Melinda. - Budapest : Mikus M., 2018. - 129 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8522-2 kötött
sütés - sütemény - konyhatechnika
641.526.2 *** 641.852
[AN 3717240]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7575 /2018.
Heller Ágnes (1929-)
   A filozófia rövid története gólyáknak / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016-. - 22 cm
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3633226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az újkor. - 2018. - 384 p.
ISBN 978-615-5480-42-3 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3717112] MARC

ANSEL
UTF-87576 /2018.
Tuboly Ádám Tamás (1988-)
   Egység és tolerancia : a logikai empirizmus tudományos világfelfogása / Tuboly Ádám Tamás ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int., 2018. - 515 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-504.
ISBN 978-963-416-104-2 fűzött : 2490,- Ft
ismeretelmélet - logika - pozitivizmus - filozófiatörténet - 20. század
165 *** 161/162 *** 165.731.1 *** 1(100)"19"
[AN 3717711]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2018.
Varga Péter András (1979-)
   A fenomenológia keletkezéstörténete mint filozófiai probléma / Varga Péter András ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int., 2018. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-272.
ISBN 978-963-416-105-9 fűzött
filozófiatörténet - fenomenológia - 19. század - 20. század
1(100)"18/19" *** 165.62
[AN 3717716]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7578 /2018.
Ablonczy Margit (1960-)
   Maradjanak szívedben.. : ifjúsági áhítatoskönyv / Fodorné Ablonczy Margit, Bölcsföldi András. - Jav. kiad. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2018. - 399 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5772-04-7 fűzött
lelkigyakorlat - gyermekkönyv
242(02.053.2)
[AN 3720526]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2018.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   XVI. Benedek megnyilatkozásai : pápai dokumentumok, 2005-2013 / [... szerk. Diós István, Csaba Györgyné]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-729-0 kötött : 9900,- Ft
pápa - 21. század - lelkipásztorkodás - enciklika - katekizmus
262.13(092)Benedek,_XVI. *** 265.5 *** 238.1 *** 253
[AN 3716592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Enciklikák, apostoli buzdítások, apostoli levelek, szerdai katekézisek. - 813 p.
ISBN 978-963-277-730-6
[AN 3716597] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Látogatások Itálián kívül, lelkipásztori üzenetek, beszédek / [ford. Diós István, Kránitz Mihály, Stift Hildegard]. - 773 p.
ISBN 978-963-277-731-3
[AN 3716600] MARC

ANSEL
UTF-87580 /2018.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, cop. 2018. - 33 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-401-7 fűzött : 170,- Ft
226.5.04=945.11
[AN 3720631]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2018.
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma (magyar)
   Lukács evangéliuma / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, cop. 2018. - 45 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-400-0 fűzött : 200,- Ft
226.4.04=945.11
[AN 3720629]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2018.
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma (magyar)
   Márk evangéliuma / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, cop. 2018. - 27 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-399-7 fűzött : 170,- Ft
226.3.04=945.11
[AN 3720627]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2018.
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma (magyar)
   Máté evangéliuma / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, cop. 2018. - 43 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-398-0 fűzött : 200,- Ft
226.2.04=945.11
[AN 3720621]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : Istenre hangolva : aki mindig közel van / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2014. - 200 p. ; 21 cm
Megj. "Istenre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-301-4 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3720643]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2018.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   A kegyelem harmatja : áhítatok az év minden napjára / Cseri Kálmán. - 14. utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2011. - 376, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-078-5 kötött : 2900,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3720432]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2018.
De Mello, Anthony (1931-1987)
One minute wisdom (magyar)
   A csend szava : egy perc bölcsesség / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 17. utánny. - Kecskemét : Korda, 2018, cop. 1991. - 231 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-97-4 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3720615]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2018.
Jálics Ferenc (1927-)
Cambios en la fe (magyar)
   Fejlődik a hitünk / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné]. - 5. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018. - 158 p. ; 19 cm
Megj. "Változik a hitünk?" címmel is
ISBN 978-615-5045-95-0 fűzött : 1200,- Ft
világnézet - kereszténység
234.2
[AN 3720594]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2018.
Károly F. Barnabás (1913-1980)
   Ahol Szent László imádkozott : részletek P. Károly F. Barnabás 1952-ben írt kéziratából / [szerk. Mészáros Anna] ; [kiad. Pro Patria Egyesület]. - [Budapest] : Pro Patria Egyes., [2017]. - 11 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-9252-7 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Búcsúszentlászló - Magyarország - szent - uralkodó - 11. század - helytörténet
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I. *** 943.9-2Búcsúszentlászló
[AN 3717425]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2018.
Miklósvölgyi János (1970-)
   Távozz tőlem Sátán! avagy Parazitákról festő szemmel / Miklósvölgyi János. - Budapest : Két Hollós, [2018]. - 282 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
kultúra - multikultúra - társadalmi változás - bibliamagyarázat
22.07 *** 008 *** 316.7 *** 316.4
[AN 3717472]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2018.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Számadás a reményről / Nemeshegyi Péter. - 2. kiad. - Budapest : Jezsuita K., 2018. - 168, [3] p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-8014-53-5 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom - remény
244 *** 241.512
[AN 3720523]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2018.
Puskely Mária (1933-)
   Kövess engem! : Bogner Mária Margit élete / Puskely Mária. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018. - 98, [1] p., [20] t. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-96-7 fűzött
Bogner Mária Margit (1905-1933)
Magyarország - apáca - napló
271.975(439)(092)Bogner_M._M.(0:82-94)
[AN 3720611]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2018.
Schmikli Norbert (1977-)
   Athleta patriae : a haza bajnoka : Szent László király élete és tisztelete / Kerny Terézia munkáinak felhasználásával írta Medgyesy S. Norbert és Kiss Tamás ; [kiad. Pro Patria Egyesület]. - [Budapest] : Pro Patria Egyes., [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-12-9173-5 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - kultusz - 11. század
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3717435]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2018.
   A szeretet fénye : válogatott idézetek a bahá'í szent iratokból a szeretetről / [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2018. - 28 p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-615-80374-7-1 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3716987]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2018.
   A szeretet teológusa : emlékezés Gyökössy Endrére, az első magyar pasztorálpszichológusra halálának huszadik évfordulóján / szerk. Bagdy Emőke ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem. - Budapest : Animula, 2017. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-14-6 fűzött
Gyökössy Endre (1913-1997)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Gyökössy_E.(0:82-94)
[AN 3717467]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2018.
Weinhold, Angela (1955-)
Religionen der Welt (magyar)
   Vallások a világban / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 46.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-802-2 kötött : 3750,- Ft
vallás - vallástörténet - gyermekkönyv - képeskönyv
291(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3716732]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2018.
Yancey, Philip (1949-)
NIV student Bible (magyar) (szemelv.)
   180 nap alatt a Biblián át / Philip Yancey, Tim Stafford ; [ford. Csiszár István]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2012. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-110-2 fűzött : 2990,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3720477]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7597 /2018.
Abbema, Aukelien van (1981-)
Zinvol daten (magyar)
   Merj randizni! : dare to date / Aukelien van Abbema ; [ford. Kővári Erzsébet]. - Budapest : Harmat, 2018. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-418-9 fűzött : 3200,- Ft
társkeresés - párkapcsolat - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3717692]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2018.
   The hygiene of culture : the questions of the future : collective monograph = Gigiena kul'tury : voprosy buduŝego : kollektivnaâ monografiâ / ed. ... Olga Szűcs. - Budapest : Assoc. named after L. N. Tolstoy : Kairosz, 2018. - 134, 157 p. : ill. ; 24 cm. - (The notebooks of the Association "For Hungarian and Russian Cooperation named after Lev Nikolayevich Tolstoy", ISSN 2064-5813)
A Budapesten, 2016. okt. 13-16. között rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Az angol és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-929-8 fűzött
kultúra - társadalomtudomány - higiénia
316 *** 316.7 *** 613
[AN 3717802]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2018.
Marosi Anita
   Hit és megmaradás : kárpátaljai nagycsaládok : interjúkötet / Marosi Anita. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. ; Beregszász : Kárpátaljai M. Nagycsaládosok Egyes., 2017. - 236 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
ISBN 978-615-5639-15-9 fűzött
Kárpátalja - nagycsaládos - családi élet - határon túli magyarság - interjú
316.347(=945.11)(477.87)(047.53) *** 316.356.2(477.87)(047.53)
[AN 3717586]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2018.
Sik Domonkos (1982-)
   A szenvedés határállapotai : egy kritikai hálózatelmélet vázlata / Sik Domonkos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 978-963-284-957-7 fűzött
társadalomelmélet - hálózatelmélet - szociálpszichológia - kórlélektan - esettanulmány
316 *** 316.47 *** 316.6 *** 616.89
[AN 3717303]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2018.
Sik Domonkos (1982-)
   Válaszok a szenvedésre : a hálózati szolidaritás elmélete / Sik Domonkos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-228.
ISBN 978-963-284-958-4 fűzött
szociológia - szociálpszichológia - szolidaritás - modern társadalom - társadalmi integráció
316.6 *** 316.454.4 *** 316 *** 316.4.052
[AN 3717302]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2018.
Straub, Eberhard (1940-)
Das Drama der Stadt (magyar)
   Az élő város : az urbánus életformák változásai / Eberhard Straub. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 232 p. ; 21 cm
Ford. Csősz Róbert. - Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-963-279-986-5 fűzött : 3200,- Ft
Európa - városszociológia - településfejlesztés - történeti feldolgozás
316.334.56(4)(091) *** 711.4(4)(091)
[AN 3717737]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7603 /2018.
   A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon, 11-18. század / ... sajtó alá rend. és a bevezetést írta Kilián István ; [szerk. ... és az előszót írta Medgyesy S. Norbert]. - Budapest : Ráció, 2017. - 893 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 873-890.
ISBN 978-615-5675-16-4 fűzött : 4999,- Ft
Magyarország - karácsony - iskolai színjátszás - magyar irodalom - újkori latin irodalom - 17. század - 18. század - iskoladráma
398.322.416 *** 371.383.3(439)"16/17" *** 894.511-254.2 *** 871-254.2(439)
[AN 3717330]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2018.
Kibédi Varga Katalin
   A jómodor nem ciki / Kibédi Varga Katalin ; [az illusztrációkat kész. Csiki Tekla]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kibédi Varga K., cop. 2018. - 164, [1] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Etikett iskola. - Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-615-00-1648-1 fűzött : 2600,- Ft
illemtan - ifjúsági könyv
395(02.053.2)
[AN 3720658]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7605 /2018.
Brenner Koloman (1968-)
   Deutsche Minderheit(en) und Institutionen : Beiträge zur Minderheitenkunde für Germanistik Studenten der Fachrichtung Deutsch als Nationalitätensprache / Koloman Brenner. - Budapest : ELTE Germanisches Inst., 2018. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ungarndeutsches Archiv, ISSN 1418-1959 ; 16.)
Bibliogr.: p. 137-159.
ISBN 978-963-284-972-0 fűzött
Európa - magyarországi németek - németek - kisebbség
323.1(=30)(4) *** 316.347(=30)(439)"18/20"
[AN 3717332]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2018.
   Esterházy János, 1901-1957 / [... szerk. Fráter Olivér]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint. : Rákóczi Szövets., 2017. - 13 p. : ill. ; 30 cm + mell. - (Invictus, ISSN 2416-1462). (Kárpát-haza füzetek, ISSN 2416-1136 ; 5.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - Felvidék - politikus - határon túli magyarság - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.
[AN 3717629]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2018.
Morris, Heather
The tattooist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi tetováló : Lale Sokolov igaz története alapján / Heather Morris ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2018. - 303 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-567-5 kötött : 3690,- Ft
Sokolov, Lale (1916-2006)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - ausztrál irodalom - életrajzi regény
323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 929(94)Sokolov,_L.(0:82-31) *** 820-312.6(94)=945.11
[AN 3716998]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2018.
   Mozgalmi társadalom / összeáll. és szerk. Antal Attila. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5761-50-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - civil társadalom - belpolitika - társadalmi részvétel - politikai magatartás - politológia - 21. század
323.21(439)"200/201" *** 323(439)"200/201" *** 32.001
[AN 3717813]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2018.
Murray, Douglas (1979-)
The strange death of Europe (magyar)
   Európa furcsa halála : bevándorlás, identitás, iszlám : mit tartogat a jövő? / Douglas Murray ; [ford. Seress Ákos]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 367 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 331-353.
ISBN 978-963-447-133-2 kötött
Európai Unió - bevándorlás - menekültügy - identitás - iszlám - migráció - 21. század
325.14(4-62) *** 341.43(4-62)"201" *** 316.63(4)"201" *** 297
[AN 3716576]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2018.
Murray, Douglas (1979-)
The strange death of Europe (magyar)
   Európa furcsa halála : bevándorlás, identitás, iszlám : mit tartogat a jövő? / Douglas Murray. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 367 p. ; 22 cm
Ford. Seress Ákos. - Bibliogr.: p. 331-353.
ISBN 978-963-447-133-2 kötött
Európai Unió - bevándorlás - menekültügy - migráció - identitás - iszlám - 21. század
325.14(4-62) *** 341.43(4-62)"201" *** 316.63(4)"201" *** 297
[AN 3716577]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2018.
   Az Országgyűlés Hivatala, 2014-2018. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 193 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
Kötött
Az Országgyűlés Hivatala (Budapest)
Magyarország - országgyűlés - testülettörténet - alkalmazott - album
328(439)"186/201"(084.1)
[AN 3717120]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2018.
Schlett András (1973-)
   Államháztartás és szakpolitikák / Schlett András. - 3. átd. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 210 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-329-1 fűzött
Magyarország - államháztartás - kormányzati politika - ezredforduló - 21. század
328(439)"199/201" *** 336.12(439)"199/201"
[AN 3720748]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2018.
Wolff, Michael (1953-)
Fire and fury (magyar)
   Tűz és düh : Trump a Fehér Házban / Michael Wolff ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 445, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-763-2 kötött : 3999,- Ft
Trump, Donald (1946-)
Egyesült Államok - államfő - 21. század
32(73)(092)Trump,_D.
[AN 3716590]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7614 /2018.
Biró Aurél (1972-)
   Szűz-Mária-ábrázolású zászlók 3 : céhes, ipartársulati, ipartestületi és egyleti (kulturális, hagyományőrző) zászlók, 1696-1952 / Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : JMVK, 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 97-117.
ISBN 978-963-9818-47-7 kötött
Magyarország - zászló - vallási ábrázolás - mariológia
929.9(439) *** 7.046.3 *** 232.931
[AN 3717693]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2018.
   Byzanz und das Abendland V : studia Byzantino-Occidentalia / hrsg. von Erika Juhász. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2018. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 32.)
A Budapesten, 2016. nov. 21-24. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett erőadásai. - Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-91-2 fűzött
Bizánci Birodalom - Európa - bizantinológia - kulturális kölcsönhatás - középkor - történettudomány
949.502 *** 930.85(495.02)"04/14" *** 930.85(4)"04/14" *** 930.1
[AN 3717301]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2018.
Egervölgyi Dezső (1944-)
   Széchényi, Széchenyi / Egervölgyi Dezső ; [közread. a Zirci Országzászló Alapítvány]. - Pápa ; Zirc : Zirci Országzászló Alapítvány, 2017. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0902-5 fűzött
Széchenyi család
Magyarország - családtörténet - numizmatika - érem - 19. század
929.52(439)Széchenyi *** 737.2(439)
[AN 3717669]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2018.
   Egy hajdanvolt német település a főváros árnyékában II : helytörténeti tanulmányok Törökbálintról = Eine ehemals deutsche Ortschaft im Schatten der Hauptstadt II. : ortsgeschichtliche Studien über Törökbálint / szerk. Pettinger-Szalma Vendel, Szalma Balázs ; [közread. a] Német Önkormányzat. - Törökbálint : Német Önkormányzat, 2017. - 201 p. : ill, részben színes. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1286-5 fűzött
Törökbálint - magyarországi németek - helytörténet
943.9-2Törökbálint *** 316.347(=30)(439-2Törökbálint)
[AN 3716951]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2018.
   Interdiszciplinaritás : archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok / szerkesztők Ridovics Anna [et al.] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum. - Budapest : MNM : Szépműv. Múz., 2017. - 345 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-79-6 kötött
Magyarország - régészet - ősrégészet - interdiszciplináris módszer - alkalmazott természettudomány - művészettörténet
903 *** 904 *** 7(100)(091) *** 902 *** 6 *** 5
[AN 3717012]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2018.
Kásler Miklós (1950-)
   Sorsfordító események Magyarország történetében / Kásler Miklós. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 55 p. ; 20 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 978-615-5174-95-7 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3716575]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2018.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Közép-európai találkozásaim : 18 év - 41 arckép / Kiss Gy. Csaba. - [Budapest] : Nap K., 2018. - 182 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-114-0 kötött : 3150,- Ft
Közép-Európa - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár
929(4-11)"197/200"(0:82-94)
[AN 3717734]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2018.
Pap Gábor (1939-)
   Üdvtörténet - magyarul : hogyan fogalmazták képjelekbe eleink a világ születéséről és rendeltetéséről szóló tudnivalókat? : művelődéstörténeti vázlat / Pap Gábor. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Két Hollós, 2018. - 324 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-324.
ISBN 978-615-80048-9-3 kötött
művelődéstörténet - magyarságkutatás - népművészet
930.85(439)(089.3) *** 7.031.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3720737]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2018.
Pruzsinszky Sándor (1940-)
   A rettegés gyermeke : a cenzúra Európában, 1478-1918 / Pruzsinszky Sándor. - Budapest : Fakultás K., 2018. - 385 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 371-378.
ISBN 978-615-5848-02-5 fűzött : 3950,- Ft
Európa - történelem - kultúratörténet - cenzúra
940 *** 008(4) *** 351.751(4)(091)
[AN 3716604]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2018.
Rappaport, Helen (1947-)
Four sisters (magyar)
   A négy nővér : [a Romanov nagyhercegnők elveszett életei] / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 594, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 511-527.
ISBN 978-963-405-816-8 kötött : 5499,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3720397]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2018.
Soós Ferenc (1948-)
   Az idő sodrában : család- és településtörténet / Soós Ferenc. - Budapest ; [Vác] : Mondat, 2018. - 187 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-615-5569-11-1 fűzött
Borota - Bács-Bodrog vármegye - családtörténet - helytörténet
943.9-2Borota *** 943.915.5 *** 929.52(439)
[AN 3717433]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2018.
Sümegh László (1945-)
   Albertfalvai emlékképek : históriák Albertfalva múltjából, jelenéből / Sümegh László ; [graf. Hetényi Katalin]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-409-139-4 fűzött : 1990,- Ft
Budapest. 11. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XI.
[AN 3716556]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2018.
Szécsi Noémi (1976-)
   A budapesti úrinő magánélete, 1860-1914 / Szécsi Noémi, Géra Eleonóra. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2015. - 439, [9] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-435.
ISBN 978-963-405-248-7 kötött : 4499,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - nők a társadalomban - középosztály - hétköznapi élet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
930.85-055.2(439)"186/191" *** 316.343.65-055.2(439)"186/191" *** 930.85(439)"186/191"
[AN 3718266]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2018.
   Történetek a magyar nemzet múltjából : a Nemzetstratégiai Kutatóintézet történeti tárgyú konferenciáinak összefoglaló tanulmánykötete / [szerk. Molnár Gergely]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2017. - 138 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5639-14-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 943.9
[AN 3717600]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2018.
Vakler Lajos
   Fehérvári beszélgetések : Vakler Lajos interjúi ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2017. - 303 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-63-9 fűzött
Székesfehérvár - híres ember - helyi társadalom - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
929(439-2Székesfehérvár)(047.53) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3717462]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2018.
   Zászlók, ha lengenek.. : rajz- és esszépályázat a magyar címer és zászló megünneplésére / [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Rátio K., 2017. - 76, [3] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
ISBN 978-615-5700-01-9 kötött
Kárpát-medence - Magyarország - zászló - magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - címer - gyermekrajz - esszé - antológia
929.6(439) *** 929.9(439) *** 741.071-053.2 *** 894.511-4(4-191)(082) *** 379.825 *** 06.063(4-191)
[AN 3717481]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7630 /2018.
Bajnai László (1959-)
   Fejezetek a városfejlesztésből I / Bajnai László. - Budapest : Scolar, 2018. - 38 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-244-883-1 fűzött
városfejlesztés
911.375
[AN 3716626]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2018.
The bucket list (magyar)
   Bakancslista : 1000 kihagyhatatlan úti cél a nagyvilágból / szerk. Kath Stathers ; [ford. Farkas Melinda, Sziklai István]. - Budapest : Scolar, 2018. - 496 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-811-4 kötött : 7490,- Ft
helyismeret - természetjárás
908.100 *** 796.5(100)
[AN 3716894]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2018.
Marsalkó Péter (1954-)
   Pécs, a titkok városa = Peiji mimi chengshi = Pécs the city of secrets / [fotó] Marsalkó Péter ; [szöveg ... Méhes Károly]. - Pécs : Marsalkófotó Kft., 2018. - [4], 194, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-1366-4 kötött
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Marsalkó_P.
[AN 3717444]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2018.
   Miskolc és Kassa magyar nemzeti értékei / [szerk. Kolár Péter, Papp Ferenc, Somorjai Lehel] ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Utánny. - Miskolc : Önkormányzat, 2018. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88343-6-2 fűzött
Miskolc - Kassa - helyismeret
908.439-2Miskolc *** 908.437.6-2Kassa
[AN 3720700]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2018.
Muszatics Péter (1976-)
   Orosz történetek / Muszatics Péter. - Budapest : Osiris, 2018. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-276-263-0 fűzött : 2180,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - helyismeret - történelem - esszé
908.47(0:82-4) *** 947(0:82-4)
[AN 3717097]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2018.
   "Szent kereszted felmagaslik a kitárult égre" : emlékkönyv a 90 éve felszentelt kakucsi római katolikus Szent Kereszt-templom tiszteletére / [kiad. a Kakucsi Egyházközség]. - 2. bőv. kiad. - [Kakucs] : Kakucsi Egyházközség, 2018. - 294 p. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Szent Kereszt-templom, Kakucs : 1928-2018 emlékkönyv
ISBN 978-615-00-1806-5 fűzött
Kakucsi Római Katolikus Egyházközség
Kakucs - egyháztörténet - egyházközség - helyismeret - katolikus egyház
908.439-2Kakucs *** 282(439-2Kakucs)(091)
[AN 3717490]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7636 /2018.
   Alkotmányjog : alapjogok / szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 368 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-189-1 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3720743]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2018.
Bors István
   A közigazgatási rendszer központi szintjének működése rendkívüli állapotban / Bors István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
ISBN 978-963-327-676-1 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás
351.86(439)
[AN 3717135]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2018.
Kovács Bálint (1987-)
   Puszild meg : [szexuális zaklatás, a #metoo jelenség és ami mögötte van] / Kovács Bálint. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 148, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-353-1 kötött : 2499,- Ft
szexuális zaklatás
343.54
[AN 3716627]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2018.
Kövér György (1940-)
   Szibérián át az alpolgármesteri székig / Kövér György. - [Debrecen] : Major I., [2018]. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1730-3 fűzött
Kárpátalja - polgármester - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
352.075.31(=945.11)(477.87)(092)Kövér_Gy.(0:82-94)
[AN 3717379]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2018.
Müller Tamás, B.
   Vörösterror az Országházban, 1919 / a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. B. Müller Tamás. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet főtere könyvek, ISSN 2498-4817)
Bibliogr.: p. 317-321.
ISBN 978-615-5674-36-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - vörösterror - politikai rendőrség - országgyűlés - történelmi forrás
351.746.1(439)"1919"(093) *** 328(439)"1919"(093) *** 943.9"1919"(093) *** 323.282(439)"1919"(093)
[AN 3719583]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2018.
   A negyedik magyar büntetőkódex régi és újabb vitakérdései / szerk. Hollán Miklós és Barabás A. Tünde ; [közread. az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Országos Kriminológiai Intézet]. - [Budapest] : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. : Okri, cop. 2017. - 383 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-012-8 kötött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 3717682]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2018.
Punka György
   Légi győzelmek és veszteségek, 1914-1945 / Punka György, Sárhidai Gyula, Zsák Ferenc. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 391 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 388.
ISBN 978-615-5058-86-8 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - légierő - légi harc - pilóta - első világháború - második világháború - katonai repülőgép - statisztikai adatközlés - névtár
358.4(439)"1939/1945"(092) *** 355.489(439)"1939/1945"(083.41) *** 355.489(439)"1914/1918"(083.41) *** 358.4(439)"1914/1918"(092) *** 623.746(439)"1914/1945" *** 050.8
[AN 3717683]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2018.
Szabó László
   A practical guide to English for law : a practical and comprehensive guide to the syntax of legal texts, to legal terminology and term usage, based on authentic sample sentences written by native legal professionals, for self-study and/or classroom use, to attain proficiency in legal English / Szabó László. - [Budapest] : Premier Press, 2018, cop. 2015. - 1038 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 1038.
ISBN 978-963-12-8722-6 kötött
angol nyelv - szaknyelv - jogtudomány - frazeológiai gyűjtemény
34 *** 802.0-318
[AN 3717020]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7644 /2018.
3SU Gepard (magyar)
   Gepard : Nyugat-Németország, 1973 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8979-4 fűzött : 1790,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - páncélozott harci jármű - 1970-es évek
623.438.3(430)"197"
[AN 3717129]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2018.
Beah, Ishmael (1980-)
A long way gone (magyar)
   Gyerekkatona voltam Afrikában / Ishmael Beah ; [ford. Tesfay Sába]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 245 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-298-5 fűzött : 3499,- Ft
Beah, Ishmael (1980-)
Sierra Leone - gyermekkatona - ezredforduló - memoár
355-053.5/.6(664)"199"(0:82-94)
[AN 3720598]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2018.
Beah, Ishmael (1980-)
A long way gone (magyar)
   Gyerekkatona voltam Afrikában [elektronikus dok.] / Ishmael Beah ; ford. Tesfay Sába. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-404-0
Beah, Ishmael (1980-)
Sierra Leone - gyermekkatona - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
355-053.5/.6(664)"199"(0:82-94)
[AN 3717253]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2018.
Katona József
   A nagy háború képekben, családi képeslapokon / [a fotókat és a dokumentumokat rend. és összeáll. Katona József]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 181 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-327-734-8 kötött : 4500,- Ft
első világháború - hadtörténet - világtörténelem - képes levelezőlap - album
355.48(100)"1914/1918"(084.1) *** 796.5 *** 94"1914/1918"(084.12)
[AN 3717327]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2018.
   A kiképzések központja : MH Bakony Harckiképző Központ = The centre where training is done : HDF Bakony Combat Training Centre / [összeáll. Német Viktória]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-733-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. Bakony Harckiképző Központ
Várpalota - kiképzés - laktanya
355.233(439-2Várpalota)
[AN 3717139]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2018.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A háború művészete / Szun-ce ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 158 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 7.)
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés tudománya" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 978-963-227-390-7 fűzött : 999,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3720669]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7650 /2018.
Persovits József (1951-)
   A nyomdászkongresszusok 55 árnyalata, 1868-2018 / Persovits József ; [közread. a] Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete ... - Budapest : Nyip. Dolgozók Szakszerv. : Optima Téka, 2018. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-[216].
ISBN 978-615-80481-2-5 kötött : 2990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - nyomdászattörténet - konferencia
655.1(439)"18/19" *** 655.1(436/439)"18/19" *** 061.3(436/439)"18/19" *** 061.3(439)"18/19"
[AN 3717704]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2018.
Szabó Mirtill
   Amit a tanúsításról tudni érdemes : kisokos tudatos cégvezetőknek / [írta Szabó Mirtill]. - 2. kiad. - [Budapest] : Szabó M., 2018. - 61 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1584-2 fűzött : 2222,- Ft
minőségbiztosítás - vállalkozás - szabvány
65.018 *** 006.7/.8(100) *** 658.1
[AN 3717700]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7652 /2018.
Domján Gábor
   MLM okosan : MLM tanul(t)ságok, amire sose tanít meg a szponzorod / Domján Gábor. - Kecskemét : Bionet World Kft., 2018. - 172 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1684-9 fűzött : 2990,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3716898]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2018.
   A Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer vizsgálata : a Kárpát-medencei turisztikai desztináció menedzsment rendszer fejlesztésére irányuló javaslat II. projektje : kutatási jelentés : Kárpát-haza program / [... szerk. Tőzsér Anett] ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2018. - 158 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-5639-13-5 fűzött
Felvidék - turizmus - idegenforgalom - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
338.48(437.6)"201"
[AN 3717610]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2018.
Kiss Zoltán Károly
   A kulturális tevékenységekre, valamint a médiaszolgáltatásra vonatkozó közteherviselési és jogdíjfizetési szabályok / Kiss Zoltán Károly. - Budapest : Médiatud. Int., 2018. - 153 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 31.)
Bibliogr.: p. 146-153.
ISBN 978-615-5302-28-2 fűzött
Magyarország - adózás - kulturális tevékenység - médiaszolgáltatás - szerzői jog
336.2(439) *** 008(439) *** 316.774(439) *** 347.77/78(439)
[AN 3716861]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2018.
   Navigátor 2017 : szakmai műhelynap a foglalkoztathatóságért : fókuszban a fiatalok foglalkoztathatósága és a mobilitás / [kiad. a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály, EURES Nemzeti Koordinációs Iroda]. - [Budapest] : NGM Foglalkoztatási Szolgálat Főoszt. : EURES Nemz. Koord. Iroda, 2018. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2017. nov. 27-én rendezett konferencia előadásainak összefoglalói. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatás - álláskeresés - 21. század - útmutató
331.5(439)"201" *** 331.535(439)(036)
[AN 3717479]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2018.
   "Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában" [elektronikus dok.] : Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2018 : 2018. március 22-23. / [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. - Szöveg. - Győr : [Universitas-Győr Nonprofit Kft.], 2018. - 1 CD-R ; 24 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-13-7
közlekedésügy - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.47 *** 656 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3714968]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2018.
   Területi jelentés, 2009-2014 : Magyarország területi folyamatai, területfejlesztési politikája, területfejlesztési célú támogatásai, nemzetközi és határ menti területfejlesztési tevékenysége 2009-2014 között / [közread. a] Nemzetgazdasági Minisztérium. - Budapest : NGM, 2017. - 158 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80688-1-9 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - regionális politika - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 711.1(439)"200/201"
[AN 3717469]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2018.
   Veszprém megyei klímastratégia : összefoglaló és háttéranyagok / [szerk. Domokos Endre] ; [közread. a] ... Pannon Egyetem Környezetmérnöki Inézet. - Veszprém : Pannon Egy. Környezetmérnöki Int, 2018. - 112 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-396-110-0 fűzött
Veszprém megye - éghajlatváltozás - társadalmi felelősség - környezeti tudatosság - gazdasági hatás - statisztikai adatközlés
330(439.117)(083.41) *** 316.6(439.117)"201" *** 504.03(439.117) *** 551.583(439.117)(083.41)
[AN 3717456]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2018.
Voszka Éva (1953-)
   Az állami tulajdon pillanatai : gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok / Voszka Éva. - Budapest : Akad. K., 2018. - 406, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 370-399.
ISBN 978-963-454-195-0 fűzött : 5900,- Ft
állami tulajdon - privatizáció - 20. század - 21. század
338.246.025.88(100)"19/201" *** 332.01.332(100)"19/201" *** 347.218.2(100)"19/201"
[AN 3717360]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7660 /2018.
Balatoni József (1987-)
   Tanulj szabadon, taníts szabadon! / Balatoni József Jocó bácsi. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-070-3 kötött : 3990,- Ft
pedagógiai munka - gyermeknevelés - mentálhigiénia
371.321 *** 37.018.1 *** 37.018.2 *** 613.865
[AN 3717065]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2018.
Farkas Erika
   Dokumentáció a felnőttképzésben / Farkas Erika, Bertalan Tamás. - Budapest : Inventum Tudástár és K., [2018]. - 44 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80890-1-2 fűzött
felnőttoktatás - oktatási intézmény - ügyvitel - útmutató
374.7(439)"201" *** 371.215(439)(036)
[AN 3717436]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2018.
Kereki Judit
   Utak : a kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése / Kereki Judit ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2017. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-310.
ISBN 978-963-7155-69-7 fűzött
Magyarország - gyermeki fejlődés - képességfejlesztés - különleges csoportok nevelése - szociális ellátás - intézményrendszer - egyetemi tankönyv
376.2(075.8) *** 37.025(075.8) *** 373.2(075.8) *** 612.65(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 3717343]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2018.
Langerné Buchwald Judit (1971-)
   Ingázó diákok avagy Tanulási célú ingázás az osztrák - magyar határ mentén / Langerné Buchwald Judit. - Budapest : Fakultás K., 2017. - 151 p. : ill. ; 23 cm. - (Dh könyvek, ISSN 2560-1555)
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-615-5848-01-8 fűzött : 2500,- Ft
Ausztria - közoktatás - ingázás - tanuló - magyarság - regionális kutatás - 21. század
371.212(436)(=945.11)"201" *** 37.014(436)"201" *** 911.3(439)"201"
[AN 3716534]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2018.
Márton János (1980-)
   Iskolai útvonalak : oktatás szórványban: iskolai átmenet, vizsgaeredmények és továbbtanulási útvonalak Beszterce-Naszód és Szeben megyei magyar diákok körében : kutatási jelentés : Kárpát-haza program / [írta és összeáll. Márton János ... és Papp Z. Attila ...] ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2017. - 122 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5639-11-1 fűzött
Románia - határon túli magyarság - nemzetiségi oktatás - továbbtanulás - követéses vizsgálat - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
376.7(=945.11)(498)"199/201"(083.41)
[AN 3717607]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2018.
Molnár György (1977-)
   Hozzájárulás a digitális pedagógia jelenéhez és jövőjéhez : eredmények és perspektívák / Molnár György. - Budapest : BME Műszaki Ped. Tansz. Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsop., 2018. - 70 p. : ill., színes ; 25 cm. - (MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport közlemények, ISSN 2498-8820 ; 4.)
Bibliogr.: p. 66-70.
Fűzött
információs technika - oktatástechnológia
371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3717325]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2018.
Molnár-Kovács Zsófia (1984-)
   A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai : tanulmányok és forrásgyűjtemények / Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : Capillatus, 2017. - 452 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80609-2-9 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - közoktatás - könyvkiadás - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - szakbibliográfia - tankönyv
371.671.1(439)"186/191":016
[AN 3716602]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2018.
   A Pápai Művelődéstörténeti Társaság pápai népfőiskolája / [fel. szerk. Mátyus Aliz]. - [Pápa] : Pápai Műveltört. Társ., 2018. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1560-6 fűzött
Pápa - szabadegyetem
374.72(439-2Pápa)
[AN 3717659]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2018.
   A PISA 2015 eredményei és tennivalóink / szerk. Gombos Péter ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium, Magyar Olvasástársaság. - Kaposvár : KE Roma Szakkollégium : M. Olvasástárs., 2018. - 64 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2017. máj. 2-án rendezett workshop szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-46-0 fűzött
Magyarország - közoktatás - képességvizsgálat - oktatáspolitika - 21. század - minőségbiztosítás
37.014(439)"201" *** 371.263 *** 37.014.5(439)"201" *** 65.018
[AN 3717238]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2018.
   Száz év Szombathely szívében : a Kanizsai Dorottya Gimnázium története / [szerk. Lovassné Vass Enikő, Merklin Ferenc, Szentgyörgyváriné Kovács Éva]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5847-11-0 fűzött
Kanizsai Dorottya Gimnázium (Szombathely)
Szombathely - gimnázium
373.54(439-2Szombathely)
[AN 3717458]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2018.
   Tanúhegyek : portrék, emlékezések, interjúk mintaadó pedagógusokról : a Tani-tani online (a szabad pedagógiai gondolkodás fóruma) oldalain megjelent írások, 2011-2017 / [szerk. Trencsényi László] ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2018. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7123-54-2 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógia
37(439)(092) *** 37
[AN 3717719]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2018.
   Újító törekvések : megújuló művészetpedagógia : jó gyakorlatok értéktára 2. kötet / [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - Budapest : MZMSZ, 2018. - 158, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1396-1 fűzött
művészetpedagógia - művészeti nevelés
37.036
[AN 3717498]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2018.
   Újító törekvések : megújuló zenepedagógiai gyakorlatok 1. / [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - Budapest : MZMSZ, 2017. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1395-4 fűzött
zenepedagógia - zeneoktatás - képességfejlesztés
37.036 *** 372.878 *** 37.025
[AN 3717503]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2018.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Nagy családkönyv / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., cop. 2018. - 317, [3] p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-010-3 kötött : 3300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3720531]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2018.
Virágné Katona Zsuzsanna (1954-)
   A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda tehetséggondozó programja / Virágné Katona Zsuzsanna. - [Törökszentmiklós] : Bethlen G. Református Ált. Isk., Óvoda, 2018. - 110 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-1819-5 fűzött
Törökszentmiklós - tehetséggondozás - pedagógia - általános iskola - óvoda - munkaterv
376.545 *** 371.214 *** 373.3(439-2Törökszentmiklós) *** 373.24(439-2Törökszentmiklós)
[AN 3717229]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7675 /2018.
Boldizsár Gábor (1968-)
   A magyar ejtőernyőzés 100 éve = 100 years of Hungarian parachuting / Boldizsár Gábor, Gáll Gábor, Novák Béla. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-191.
ISBN 978-963-327-754-6 kötött : 5200,- Ft
Magyarország - ejtőernyőssport - sporttörténet - ejtőernyős fegyvernem - katonai egység története
797.561(439)(091) *** 356.169(439)(091)
[AN 3717133]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2018.
Kis János (1958-)
   Így látom a labdarúgást : az egyensúly, az idő, és a képzési törvények szerepe a futballban / Kis János. - Budapest : LV International Kft., 2017. - 238 p. : ill., színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-80916-0-2 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3717445]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2018.
Running science (magyar)
   Futók kézikönyve : [tippek edzéshez és versenyekre] / [szaktanácsadó John Brewer] ; [ford. Szepes András]. - Budapest : Corvina, 2017. - 192 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6441-5 kötött : 7990,- Ft
futás - edzés
796.422.015
[AN 3716583]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2018.
Tarnóczky András
   Tele van a Hold / Tarnóczky András. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2018. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-54-0 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3717361]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7679 /2018.
Atkin, Jacqui (1954-)
Making pottery you can use (magyar)
   Kerámiakönyv : kezdőknek és haladóknak / Jacqui Atkin ; [... rajz. Kuo Kang Chen] ; [ford. Víg Aliz]. - Budapest : Cser K., 2018. - 224 p. : ill., színes ; 2018
ISBN 978-963-278-378-9 kötött : 4995,- Ft
kerámiaművészet - fazekasság - foglalkoztatókönyv
738 *** 379.826
[AN 3717451]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2018.
   #Bartók : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2016.10.08. - 2017.02.05. : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 10.08.2016. - 02.05.2017. / [szerk. ... Készman József, Szipőcs Krisztina, Zsámboki Miklós]. - Budapest : Ludwig Múz. Kortárs Műv. Múz., 2017. - 209, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9537-56-9 fűzött
Magyarország - Európa - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/201" *** 73/76(4)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3716949]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2018.
   "Bátran megnyitni a művészettörténet kapuit" : tanulmánykötet Bajkay Éva 75. születésnapjára / [... összeáll. és szerk. Földi Eszter és Hessky Orsolya]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2018. - 287 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-14-3 fűzött
Magyarország - művészettörténet - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
7(439)(091)"18/19" *** 7(100)(091)
[AN 3716910]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2018.
drMáriás (1966-)
   Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára / drMáriás, Fábry Sándor. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 278, [1] p. : ill., színes ; 32 cm
Megj. a Győrött, 2018 ápr. 20 - máj. 20. között, Kisüt a nap! címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-09-9236-7 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 21. század - humoreszk
75(439)(092)drMáriás *** 894.511-7
[AN 3716988]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2018.
Halmos Andor (1881-?)
   Magyar várak regéi / Halmos Andor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-09-5 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - vár - magyar történelem - magyar néprajz - monda
728.81(439) *** 943.9 *** 398.223(=945.11)
[AN 3716939]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2018.
Hegedűs János (1957-)
   Hegedűs János grafikus művész / Nagy Róbert. - [S.l.] : Nagy R., [2017]. - [24] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Hegedűs_J.
[AN 3717401]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2018.
Liezen-Mayer Sándor (1839-1898)
"Azzal vagy egy, kit megragadsz" (angol)
   "You're like the spirit that you understand" : Sándor Liezen-Mayer's illustrations for Faust : exhibition guide : 22 March - 29 July 2018 ..., Budapest / [author Orsolya Hessky] ; [transl. Steve Kane]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2018. - 14 p. : ill. ; 21 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2018/1.)
ISBN 978-963-9964-16-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - illusztráció
75(439)(092)Liezen-Mayer_S. *** 7.056
[AN 3716868]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2018.
Liezen-Mayer Sándor (1839-1898)
   "Azzal vagy egy, kit megragadsz" : Liezen-Mayer Sándor Faust-illusztrációi : kiállítási vezető : 2018. március 22 - július 29. / [... kurátora és katalógusszöveg Hessky Orsolya]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2018. - 14 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/2.)
ISBN 978-963-9964-15-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - illusztráció
75(439)(092)Liezen-Mayer_S. *** 7.056
[AN 3716866]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2018.
Mezei Zsolt (1971-)
   "Az Úr csarnokai" : történelmi egyházak templomai Pápán és a Pápai járásban / [a szövegeket írta Mezei Zsolt] ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : JMVK, 2017. - 214 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-963-9818-51-4 kötött
Pápai járás - Pápa - templom - zsinagóga - helytörténet
726.54(439-2Pápa) *** 726.3(439-2Pápa) *** 726.54(439-37Pápa) *** 943.9-37Pápa
[AN 3717681]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2018.
Moravetz Orsolya
   A magyar Szent Korona / [... írta Moravetz Orsolya]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-963-9848-97-9 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
739.2 *** 342.519.8(439)
[AN 3719600]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2018.
   Poetry images : contemporary Hungarian illustrations for poems in children's books / [ed. Barbara Besze ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, Balassi Institute]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary : Balassi Inst., cop. 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Rend. Révész Emese. - A Budapesten, 2018. febr. 27 - ápr. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87754-5-0)
Magyarország - alkalmazott grafika - grafikus - 21. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76.056(439)"200/201" *** 76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3716838]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2018.
Prousch, Gilbert (1943-)
   Gilbert & George : bűnbak képek Budapestnek : scapegoating pictures for Budapest : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2017. július 8 - szeptember 24. ... / [... kurátora ... Walter Smerling] ; [szöveg ... Michael Bracewell]. - Budapest : Ludwig Múz. Kortárs Műv. Múz., cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 25x30 cm
ISBN 978-963-9537-60-6 fűzött
Nagy-Britannia - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(410)(092)Prousch,_G. *** 73/76(410)(092)Passmore,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3716927]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2018.
Román András (1929-2005)
   Amitől még szebb lehetne a város.. : budapesti műemlékekről - nem (csak) műemlékeseknek / Román András ; [szerk. Szekeres Varsa Vera] ; [közread. az Icomos Magyar Nemzeti Bizottság]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz., 2018. - 135 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-513-242-3 fűzött : 2700,- Ft
Budapest - műemlék - műemlékvédelem - ezredforduló
72.025.3/.4(439-2Bp.)"199/200"
[AN 3717819]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2018.
Romváry Ferenc (1934-)
   Romváry Ferenc, a képtárcsináló : curriculum vitae / [a kiállításjegyzéket összeáll. Illés Eszter]. - [Pécs] : Romváry F., cop. 2017. - 407 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-0317-7 kötött
Romváry Ferenc (1934-)
Magyarország - Pécs - művészeti élet - művészettörténész - muzeológus - 20. század - 21. század - memoár
7.072.2(439)(092)Romváry_F.(0:82-94) *** 069(439)(092)Romváry_F.(0:82-94) *** 73/76(439-2Pécs)"196/200"(0:82-94)
[AN 3717698]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2018.
Schmidt Gabriella
   Was ihr seid, waren wir einst : deutsche Grabinschriften in den Seetscher Friedhöfen = Voltak, mint mi : német nyelvű sírfeliratok a dunaszekcsői temetőkben / Schmidt Gabriella ; [Hrsg.: ... Nationalitätenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen ...]. - Seetsche : Nationalitätselbstverwaltung der Seetscher Deutschen, 2018. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-615-00-1503-3 fűzött
Dunaszekcső - temető - magyarországi németek - sírfelirat
718(=30)(439-2Dunaszekcső) *** 726.825(=30)(439-2Dunaszekcső) *** 316.347(=30)(439-2Dunaszekcső)
[AN 3717789]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2018.
Várnai Gyula (1956-)
Várnai Gyula (angol)
   Gyula Várnai : peace on Earth! : utopia references : Biennale Arte 2017, Hungarian Pavilion : Venice, ... May 13 - November 26, 2017 : [57. Esposizione Internazionale d'Arte] / [curator Zsolt Petrányi] ; [... transl. Dániel Sipos] ; [publ. by Ludwig Museum Museum of Contemporary Art]. - Budapest : Ludwig Mus., [2017]. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-59-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - művészetesztétika - kiállítási katalógus
7.01 *** 73/76(439)(092)Várnai_Gy. *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3716977]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2018.
Várnai Gyula (1956-)
   Várnai Gyula : peace on Earth! : utópiareferenciák : Biennale Arte 2017, Magyar Pavilon : Velence, ... 2017. május 13 - november 26. : [57. Esposizione Internazionale d'Arte] / [kurátor Petrányi Zsolt] ; [kiad. Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., [2017]. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-58-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - művészetesztétika - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Várnai_Gy. *** 7.01 *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3716969]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2018.
   Versképek : kortárs magyar gyerekvers-illusztrációk / [szerk. Besze Barbara] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Balassi Intézet]. - [Budapest] : Külgazd. és Külügymin. : Balassi Int., cop. 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Rend. Révész Emese. - A Budapesten, 2018. febr. 27 - ápr. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87754-4-3)
Magyarország - alkalmazott grafika - grafikus - 21. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76(439)(092) *** 76.056(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3716820]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2018.
Záborszky Gábor (1950-)
   Fúgák : guidà, ripostà, repercussiò, 1976-2015 : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2016. január 29 - február 28. ; Felfrissített emlékezet : Vaszary Képtár, Kaposvár, 2016. augusztus 15 - október 8. / Záborszky Gábor ; [... kiad. a Rippl-Rónai Múzeum ...]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2017. - 39 p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-7212-94-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Záborszky_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3717383]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7698 /2018.
Gibbs, Christopher H. (1958-)
The life of Schubert (magyar)
   Schubert / Christopher H. Gibbs ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2018. - 263 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-615-5062-31-5 kötött : 3990,- Ft
Schubert, Franz (1797-1828)
Ausztria - zeneszerző - 19. század
78.071.1(436)(092)Schubert,_F.
[AN 3717774]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2018.
Orszáczky Miklós (1948-2008)
   Jackie Orszaczky / [... szerk. Novák Emil] ; [... HSC Stábiskola Kft. kész.]. - [Budapest] : HSC Stábiskola Kft., [2018]. - 71 p. : ill., részben színes ; 30x30 cm + 12 CD
Kötött
Orszáczky Miklós (1948-2008)
Ausztrália - zenész - könnyűzene - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - fényképalbum - memoár - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(94)(=945.11)(092)Orszáczky_M.(084.12) *** 78.067.26.036.7(94)(=945.11)(092)Orszáczky_M.(0:82-94)
[AN 3716925]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2018.
Papp Márta (1948-2018)
   Orosz kerékvágás : tanulmányok az orosz zenéről / Papp Márta. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2018. - 231 p. : ill., kotta ; 25 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-40-7 kötött : 3490,- Ft
Oroszország - zenetörténet - 19. század - 20. század
78(47)"18/19"
[AN 3717791]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2018.
Walker, Alan (1930-)
Hans von Bülow (magyar)
   Hans von Bülow / Alan Walker ; ford. Fejérvári Boldizsár. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2018. - 656 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 629-636.
ISBN 978-615-5062-27-8 kötött : 4990,- Ft
Bülow, Hans von (1830-1894)
Németország - zongoraművész - karmester - 19. század
786.2.071.2(430)(092)Bülow,_H.,_von *** 785.11.071.2(430)(092)Bülow,_H.,_von
[AN 3717730]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7702 /2018.
Chan, Jackie (1954-)
Growing old before growing up (magyar)
   Csúcsformában / Jackie Chan, Zhu Mo ; [ford. Madaras Réka ..., Papp Melinda ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 430 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9200-8 kötött : 3990,- Ft
Chan, Jackie (1954-)
Hongkong - filmszínész - ázsiai küzdő- és védősport - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(512.317)(092)Chan,_J.(0:82-94) *** 796.85(512.317)(092)Chan,_J.(0:82-94)
[AN 3717117]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2018.
Császi Irén (1965-)
   Schreiber Gyermek Színház : mesés papírjátékok a Dobó István Vármúzeum játékgyűjteményéből / írta és szerk. Császi Irén. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2017. - 12 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Dobó István Vármúzeum kiállításvezetői, ISSN 2498-6852 ; 2.)
A 2016. ápr. 20 - 2018. márc. 31. között rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7223-54-9 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Németország - bábszínház - papír - művelődéstörténet - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
792.97 *** 676 *** 930.85(436/439)"18/19" *** 930.85(430)"18/19" *** 061.4(439)
[AN 3716842]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
The wimpy kid movie diary : the next chapter (magyar)
   Egy ropi filmes naplója : a következő fejezet : A nagy kiruccanás forgatása / Jeff Kinney ; [ford. Mihóczy Mercédesz]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-270-1 kötött : 2599,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - filmgyártás - 21. század - gyermekkönyv
791.44(73)"201"(02.053.2) *** 791.43(73)"201"(02.053.2)
[AN 3717061]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2018.
   Nevelj jedit! : a képzelet pedagógiája / szerk. Nagy Ádám. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 350 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-218-7 kötött : 3699,- Ft
filmesztétika - irodalomesztétika - pedagógia - sci-fi
791.43.01-312.9 *** 82.01-312.9 *** 37
[AN 3717214]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7706 /2018.
Bánhidi Ágnes
   Top 2000 olasz szó : a 2000 legfontosabb olasz szó példamondatokkal / Ágnes Bánhidi Agnesoni. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 149 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-145-5 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 3716569]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2018.
Hessky Regina (1943-)
   Német - magyar, magyar - német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan ; [... mtárs Kriston Renáta] ; [ill. Tóth Péter]. - 6. aktualizált, jav. kiad. - Szeged : Maxim, 2018. - XVIII, [2], 1371 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-891-3 fűzött : 8900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3720535]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2018.
Kiss Gábor (1955-)
   Magyar szókincsteszt munkafüzet : 40 feladatsor 5 szinten / Kiss Gábor, Lukács Lilla. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 48 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 6.)
ISBN 978-963-409-080-9 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - szókincs - helyesírás - példatár
809.451.1-3(076) *** 809.451.1-1(076)
[AN 3717155]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2018.
   A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata / Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 203.)
Bibliogr.: p. 127-139.
ISBN 978-963-409-149-3 fűzött : 2990,- Ft
összehasonlító nyelvészet - közmondás - szólás
801.318 *** 801.52 *** 398.9
[AN 3716546]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2018.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Egybeírás és különírás munkafüzet : feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 11.)
ISBN 978-963-409-127-1 fűzött : 990,- Ft
helyesírás - magyar nyelv - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3717169]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2018.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Hangjelölési munkafüzet : feladatok helyesírásunk alapelveinek gyakorlásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 10.)
ISBN 978-963-409-126-4 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3717167]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2018.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   A tulajdonnevek helyesírása : munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 9.)
ISBN 978-963-409-121-9 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - tulajdonnév - helyesírás - példatár
809.451.1-311/313(076) *** 809.451.1-1(076)
[AN 3717165]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2018.
Parapatics Andrea (1986-)
   Nyelvjárástani munkafüzet : feladatok a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez / Parapatics Andrea. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-128-8 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - példatár
809.451.1-087(076)
[AN 3717170]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2018.
   Pierre Larousse 200, Le petit Robert 50 : a modern francia lexikográfia két neves évfordulója / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 123, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 9.)
A Budapesten, 2017. okt. 18-án Szótárnap címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-409-142-4 fűzött : 2990,- Ft
francia nyelv - lexikográfia
801.3 *** 804.0-3
[AN 3717286]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2018.
Tóth István, H. (1951-)
   Helyesírási gyakorlatok és tollbamondások : munkafüzet az 5. évfolyam részére / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 48 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 8.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-125-7 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3717159]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2018.
Tóth István, H. (1951-)
   Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére : gyakorlatok és tollbamondások / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 13.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-146-2 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3716952]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7717 /2018.
   Byzance et l'Occident IV : permanence et migration / sous la dir. de Emese Egedi-Kovács. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2018. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 34.)
A Budapesten, 2016. nov.21-24. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva francia, német és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5371-63-9)
Európa - Bizánci Birodalom - francia irodalom története - kulturális kölcsönhatás - középkor
840(091)"11/14" *** 930.85(495.02)"11/14" *** 930.85(44)"11/14"
[AN 3717300]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2018.
Maliţa, Ramona (1975-)
   Le chronotope romanesque et ses avatars : études comparatives / Ramona Maliţa. - 2. rev., corrigée, augm. éd. - Szeged : JATEPress, 2017. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-259. - Összefoglalás román és olasz nyelven
ISBN 978-963-315-367-3 fűzött
irodalomelmélet - narratológia
82.01
[AN 3720690]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2018.
Tassoni, Luigi (1957-)
   A csend retorikája : tanulmányok / Luigi Tassoni. - Budapest : Fakultás Kvk., 2017. - 226 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5848-00-1 fűzött : 2500,- Ft
irodalomelmélet - hermeneutika - szemiotika
82.01 *** 801.73 *** 003.62
[AN 3716527]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7720 /2018.
Balázsi József Attila
   Hasonlatok : munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához / Balázsi József Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 7.)
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-409-117-2 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - irodalmi alakzat - példatár
894.511.08(076) *** 809.451.1(076)
[AN 3717157]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2018.
Ember Nándor
   A magyar oktató mese története 1786-tól 1807-ig / írta Ember Nándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-04-0 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 18. század - 19. század - tanmese - hasonmás kiadás
894.511(091)-342"17/18" *** 094/099.07
[AN 3716948]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2018.
Havas Judit (1948-)
   A valóság és álom határán : Jékely Zoltánról / Havas Judit. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-228.
ISBN 978-615-5743-35-1 kötött : 2950,- Ft
Jékely Zoltán (1913-1982)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Jékely_Z.
[AN 3717684]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2018.
Karádi Zsolt (1956-)
   Hangnemek és árnyalatok : tanulmányok, esszék, kritikák / Karádi Zsolt. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2017. - 74 p. ; 22 cm. - (Szabolcsi téka, ISSN 0238-0676 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7281-71-6 fűzött
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - kritika - esszé
894.511(091)"19/200" *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3714726]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2018.
Kemecsei Balázs
   A rab Kazinczy útján : párhuzamos útinapló / Kemecsei Balázs, Kováts Dániel ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2017. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5784-00-2 kötött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3716880]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2018.
Monoki Mariann Gizella (1976-)
   Arany János Kisújszálláson : [készült Arany János születésének 200., a reformáció 500. és Kisújszállás újratelepülésének és közoktatásának 300. évfordulóján] / Monoki Mariann Gizella. - Kisújszállás : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2017. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 37.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-12-8563-5 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - Kisújszállás - író - 19. század - helytörténet
894.511(092)Arany_J. *** 943.9-2Kisújszállás
[AN 3717005]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2018.
Sárközy Péter (1945-)
   "Mért ne legyek tisztességes!" : József Attiláról / Sárközy Péter. - Budapest : Nap K., 2018. - 272 p. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-117-1 kötött : 3500,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 3717708]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7727 /2018.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Stalker (magyar)
   Lesben / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 476, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-563-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3717200]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2018.
Ainsworth, Eve
Damage (magyar)
   Sebek / Eve Ainsworth ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2018. - 232 p. ; 20 cm. - (Vészkijárat, ISSN 2498-891X)
ISBN 978-963-410-373-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716993]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2018.
Alderman, Naomi (1974-)
The power (magyar)
   A hatalom / Naomi Alderman ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 383 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5759-08-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3717102]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2018.
Baldacci, David (1960-)
No man's land (magyar)
   Senki földje / David Baldacci ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-114-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3717075]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2018.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The fourth monkey (magyar)
   A negyedik majom / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-433-0 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3717422]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2018.
Boland, Shalini
The secret mother (magyar)
   A titkos mama / Shalini Boland ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-27-3 fűzött : 3590,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3717423]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2018.
Brown, Pierce (1988-)
Iron gold (magyar)
   A káosz évei / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 605 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-468-2 fűzött : 4680,- Ft : 16,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3717430]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2018.
Cajani, Franco (1943-)
   Visszapergetett álmok, 2015-2017 : versek Sztanó László fordításában = Sognando all'indietro, 2015-2017 : poesie tradotte da László Sztanó / Franco Cajani. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-33-7 fűzött : 1700,- Ft
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 3717749]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2018.
Chesney, Marion (1936-)
Something borrowed, someone dead (magyar)
   Agatha Raisin és a boszorkányszombat / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, cop. 2018. - 260 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-13-4 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3717099]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2018.
Cole, Kresley
MacRieve (magyar)
   Elfojtott üvöltés : [Halhatatlanok alkonyat után 14.] / Kresley Cole ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-701-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3717415]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2018.
Cummins, Fiona
Rattle (magyar)
   Eljön / Fiona Cummins ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-23-5 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3717413]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2018.
Deutsch, Stacia
Before ever after (magyar)
   Az örökkön örökké előtt / ... írta Stacia Deutsch ; [ford.Bekker Anikó]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 154 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
keretcím: Disney Aranyhaj
ISBN 978-615-5633-42-3 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717069]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2018.
Durrell, Gerald (1925-1995)
   Férjhez adjuk a mamát [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; [ford. Barabás András] ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Tart.: Férjhez adjuk a mamátÞ; Fred, avagy A fülledt dél üzenete. - Egys. cím: Marrying off mother ; Fred or A touch of the warm South. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9180-3 : 2990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
820-32=945.11
[AN 3716416]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (57 min)
[AN 3716420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (58 min)
[AN 3716422] MARC

ANSEL
UTF-87740 /2018.
Finn, A. J.
The woman in the window (magyar)
   Nő az ablakban / A. J. Finn ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-138-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3717038]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2018.
Glattauer, Daniel (1960-)
Gut gegen Nordwind (magyar)
   Gyógyír északi szélre / Daniel Glattauer ; [ford. Kajtár Mária]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-481-4 fűzött : 2950,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3720607]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2018.
Goodwin, Daisy (1961-)
Victoria (magyar)
   Viktória / Daisy Goodwin ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 415, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-824-3 kötött : 4699,- Ft
Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3720413]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2018.
Gregory, Philippa (1954-)
The taming of the queen (magyar)
   A makrancos királyné / Philippa Gregory ; [ford. Sziklai István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 539 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 531-539.
ISBN 978-963-310-723-2 fűzött : 3999,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1512?-1548)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3720470]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2018.
Hill, Joe (1972-)
The fireman (magyar)
   Spóra / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 981 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-703-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3719601]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2018.
Hogan, Ruth
The keeper of lost things (magyar)
   Az elveszett tárgyak őrzője / Ruth Hogan ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-136-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3717089]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2018.
Hořava, Matěj (1980-)
Pálenka (magyar)
   Pálinka : prózák a Bánátból / Matěj Hořava ; ford. Peťovská Flóra. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 185, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-995-7 fűzött : 2500,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3717739]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Never let me go (magyar)
   Ne engedj el.. / Kazuo Ishiguro ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2011. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-511-2 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3719623]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The remains of the day (magyar)
   Napok romjai / Kazuo Ishiguro ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2018. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-234-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3719620]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2018.
Lafferty, Mur (1973-)
Six wakes (magyar)
   Hat ébredés / Mur Lafferty ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-416-3 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3717419]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2018.
Lengold, J̌elena (1959-)
Vašarski mađioničar (magyar)
   Vásári mutatványos / Jelena Lengold ; [ill. Varga Valentin] ; [ford. Orovec Krisztina]. - Újvidék : Forum ; Budapest : Magvető, 2018. - 169, [2] p., [9] t.fol. : ill., színes ; 18 cm. - (TraN(S)zakció)
ISBN 86-323-1039-9
ISBN 978-963-14-3700-3 fűzött : 2499,- Ft : 590 RSD
szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32=945.11
[AN 3717026]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2018.
Levithan, David (1972-)
Every day (magyar)
   Nap nap után / David Levithan ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 312 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-925-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3720485]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2018.
Liu Ken (1976-)
The paper menagerie and other stories (magyar)
   A papírsereglet és más történetek / Ken Liu. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-427-9 fűzött : 3780,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3717427]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2018.
March, Meghan
Dirty billionaire (magyar)
   Vágy és hatalom / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-24-6 fűzött
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3719614]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
Aces high (magyar)
   Égi ászok : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Libri, 2018. - 525, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-250-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - kisregény - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3717079]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2018.
Mills, Kyle (1966-)
Order to kill (magyar)
   A parancs: halál / Vince Flynn [nyomán] írta Kyle Mills ; [ford. Imre Balázs]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 349 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-116-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3717060]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2018.
Nord, Gennadij Eduardovič (1954-)
   Gennagyij Nord, avagy Az "ismeretlen Viszockij..." : versek, dalok, anekdoták = Gennadij Nord, ili "Neizvestnyj Vysockij..." : stihi, pesni, anekdoty / [ford., szerk.] Viczai Péter. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 108 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-615-5743-27-6 fűzött : 1600,- Ft
orosz irodalom - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum
882-821.02=945.11
[AN 3716827]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2018.
O'Gorman, Cookie
Ninja girl (magyar)
   Nindzsalány / Cookie O'Gorman ; [ford. Erényi Mónika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 315, [2] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-666-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717078]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2018.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Syndafloder (magyar)
   Vétkesek / Kristina Ohlsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 380, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-565-1 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3717104]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2018.
'Omar Khayyām (1048-1131)
   Rubáijat = Rubaiyat = Robaʾiyat / Omár Khájjam ; Varga Sinai Gizella festményeivel ; [Szabó Lőrinc fordításában] ; [Engl. transl. by Edward Fitzgerald]. - [Budapest] : Kossuth, [2018]. - [136] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-9198-8 kötött : 5990,- Ft
perzsa irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
891.5-14.02=945.11=20
[AN 3717035]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2018.
Pichon, Liz (1963-)
Genius ideas (mostly) (magyar)
   (Többnyire) zseniális ötletek / írta Liz Pichon ; [ford. Dragomán Gábor]. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - [6], 307, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Tom Gates ; 4.)
ISBN 978-963-437-283-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3717070]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2018.
Radzevičiūtė, Undinė (1967-)
Žuvys ir drakonai (magyar)
   Halak és sárkányok / Undinė Radzevičiūtė ; ford. Laczházi Aranka. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 475 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-975-9 fűzött : 3500,- Ft
litván irodalom - regény
888.2-31=945.11
[AN 3717762]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The serpent's shadow (magyar)
   A kígyó árnyéka : a Kane-krónikák 3. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 454, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-312-8 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11 *** 820-322.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717109]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2018.
Saylor, Steven (1956-)
The throne of Caesar (magyar)
   Caesar trónja / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-422-4 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3717428]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2018.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Abeltje (magyar)
   Ábel és a repülő lift / Annie M.G. Schmidt ; Thé Tjong-Khing rajz. ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 139, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-410-377-6 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716992]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2018.
Scott, Kate
Giant (magyar)
   Óriás / Kate Scott ; [rajz. Alexandra Gunn] ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-381-3 fűzött : 2590,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3717223]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2018.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Odin denʹ Ivana Denisoviča (magyar)
   Ivan Gyenyiszovics egy napja / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Wessely László]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 182 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 62.)
ISBN 978-963-479-075-4 fűzött : 999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3720672]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Beren and Lúthien (magyar)
   Beren és Lúthien / J. R. R. Tolkien ; [szerk. Christopher Tolkien] ; [ill. Alan Lee] ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2018. - 304, [3] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-405-878-6 kötött : 4399,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3717008]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2018.
Toon, Paige (1975-)
The last piece of my heart (magyar)
   Egy darab a szívemből / Paige Toon ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 379 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-102-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3717412]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2018.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins in the park (magyar)
   Mary Poppins a parkban [elektronikus dok.] / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; Polyák Lilla előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (6 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9178-0 : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716370]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2018.
Vian, Boris (1920-1959)
L'Arrache-coeur (magyar)
   Szívtépő / Boris Vian ; [ford. Vargyas Zoltán] ; [a versbetéteket ford. Lator László]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 330 p. ; 19 cm
Megj. "Hullasztó" címmel is
ISBN 978-963-479-027-3 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3720676]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2018.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
God bless you, dr. Kevorkian (magyar)
   Áldja meg az Isten, dr. Kevorkian / Kurt Vonnegut ; [ford. Hideg János] ; [... az utószót írta Szántó György Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-948-0 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3720516]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2018.
Wallersee-Larisch, Marie Louise von (1858-1940)
My past (magyar)
   Sisi udvarában : a múltam : emlékiratok / Marie Louise von Wallersee-Larisch ; [ford. Kajtár Mária] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Csorba László]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2017. - 273, [8] p. ; 24 cm
Megj. "Múltam" címmel is
ISBN 978-963-405-820-5 kötött : 3999,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Vetsera, Marie (1871-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - történelmi személy - nő - angol irodalom - memoár
820-94=945.11 *** 929(436)Vetsera,_M. *** 943.6/.9(092)Rudolf *** 943.6/.9"18"
[AN 3720430]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2018.
Walliams, David (1971-)
The midnight gang (magyar)
   Az éjféli banda / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 470, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-284-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3717082]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2018.
Ward, Rachel (1964-)
Numbers (magyar)
   A menekülés : [Számok 1.] / Rachel Ward ; [ford. Bajkán László]. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, [2018], cop. 2010. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-64-8 fűzött : 3280,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3720768]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The abandoned puppy (magyar)
   Az elhagyott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 109, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-322-7 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-457-321-0 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3717218]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Sam the stolen puppy (magyar)
   Az ellopott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 98, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-105-3 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3720439]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The water horse (magyar)
   Varázslat Velencében : a csodaparipa / Holly Webb ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-466-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3717421]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2018.
Williams, Margery (1881-1944)
The velveteen rabbit or how toys become real (magyar)
   A bársony nyuszi avagy A játékok életre kelnek / Margery Williams ; [ford. Solymos Andrea]. - Budapest : Roland, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-81-1 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3720590]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2018.
Woltz, Anna (1981-)
Gips (magyar)
   Gipsz avagy Hogyan szereltem meg egy nap alatt a világot? / Anna Woltz ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 167 p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-382-0 fűzött : 2590,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3717110]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2018.
Woolf, Marah (1971-)
Götterfunke (magyar)
   Isteni szikra / Marah Woolf ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2018-. - 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3717087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ne szeress!. - 2018. - 410, [13] p.
ISBN 978-963-403-479-7 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3717091] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7781 /2018.
Abbey, Lilith M.
   Krisztin / Lilith M. Abbey, Mike Menders. - [Budapest] : Sukitore Kv. : Magánkiad., 2018. - 507 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1704-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717741]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2018.
Angyal Péter
   A szerelemen át / Angyal Péter. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - [271] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-33-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3717442]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2018.
Aszalós Csongor
   Medica commedia - orvosi színjáték és egyéb költemények / Aszalós Csongor. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-15-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716850]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2018.
Bak Rita (1974-)
   Csillaganya : versek / Bak Rita. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2018. - 69 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 48.)
ISBN 978-963-9781-65-8 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716895]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2018.
Bakacsi Ernő (1938-)
   A hombár rejtélye / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-34-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3717742]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2018.
Bárdos László (1955-2016)
   A zárójel bezárul / Bárdos László ; [sajtó alá rend., vál. Turczi István]. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2018. - 136, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-62-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716891]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2018.
Bauer Barbara
   Az élet hangja / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 274, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-059-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717057]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2018.
Bistey András (1942-)
   Jász dekameron / Bistey András. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-43-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3720682]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2018.
Bobory Zoltán (1946-)
   Ima, vers, könyv / Bobory Zoltán ; [graf. ... Tóth Adrien] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2018. - 47 p. : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-9830-66-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3717504]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2018.
Böde Péter (1979-)
   Fényszikra / Böde Péter. - [Budapest] : Böde P., [2018]. - 101 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88773-5-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3717468]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2018.
Borda Réka (1992-)
   Hoax : v_rs_k / Borda Réka. - Budapest : Scolar, 2017. - 80, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-822-0 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716883]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár, 2018. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3712958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 4. utánny. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3720502] MARC

ANSEL
UTF-87793 /2018.
Cserenkó Gábor (1978-)
   Egy megfigyelő feljegyzései / Cserenkó Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 69 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-29-0 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3717735]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2018.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Sömmi [elektronikus dok.] / Cserna-Szabó András ; Stohl András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (7 h 34 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8681-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3716374]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2018.
Dániel András (1966-)
   Jó éjszakát, kuflik! / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-174-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3720345]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2018.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a mohamanyi / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-265-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3720342]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2018.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a nagy eső / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5441-34-9 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3720352]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2018.
Dániel András (1966-)
   Szerintem mindenki legyen kufli! / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-042-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3720340]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2018.
   Évek vagy napok? : fehérvári új versek / [szerk. Bobory Zoltán] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2017. - 105 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9830-65-3 fűzött
Székesfehérvár - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Székesfehérvár)(082)
[AN 3717495]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2018.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ötpettyes katica [elektronikus dok.] / Fésüs Éva ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8908-4 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3716368]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2018.
Fésüs Éva (1926-)
   Tapsikáné fülönfüggője / Fésűs Éva ; [Szekeres Erzsébet rajz.]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 140, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-945-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3720521]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2018.
Gyarmati H. Gábor (1958-)
   Párhuzamosok balladája / Gyarmati H. Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-17-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716844]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2018.
György Péter János (1951-)
   A szabadság embere : Bozzay Pál élete és művei / György Péter János, Praznovszky Mihály ; [kiad. Zánka Község Önkormányzata]. - Zánka : Önkormányzat, 2018. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 978-615-00-1472-2 fűzött
Bozzay Pál (1829-1852)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - összegyűjtött művek
894.511-821 *** 894.511(092)Bozzay_P.
[AN 3717455]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2018.
Györgyei Géza (1949-)
   Elhagyott harcmező : válogatott elbeszélések / Györgyei Géza. - [Miskolc] : Bíbor K., [2018]. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-58-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3717370]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2018.
Hargitai Miklós (1969-)
   És bocsásd meg vétkeinket : a politikus bűne, a szerelmes kínja, a pap terhe / Hargitai Miklós. - Budapest : Európa, 2018. - 353, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-882-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716545]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2018.
Jahoda Sándor (1976-)
   Háromezer akadály : regény / Jahoda Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-10-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716837]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2018.
Kállai-Kovács Erzsébet (1930-)
   Leszel a férjem? / Kállai-Kovács Erzsébet. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 151 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-1525-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3717198]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2018.
Kellei György (1947-)
   Az utolsó lélegzetig : portrék, tárcanovellák, kritikák / Kellei György. - Keszthely : Balaton Akad., 2018. - 101 p. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 82.)
ISBN 978-615-5174-94-0 fűzött
magyar irodalom - kritika - tárcanovella
894.511-43 *** 894.511-95
[AN 3716578]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   Fény Sebestyén [elektronikus dok.] / Kertész Erzsi ; Csőre Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9188-9 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3716423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3716429] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3716430] MARC

ANSEL
UTF-87810 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 3 : a párduc hazatér / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 413, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-372-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3716990]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek még a magyarok? [elektronikus dok.] / Lackfi János ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9135-3 : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter - hangoskönyv
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3716411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 7 min)
[AN 3716412] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 8 min)
[AN 3716414] MARC

ANSEL
UTF-87812 /2018.
Majoros Nóra (1979-)
   Pityke és prém / Majoros Nóra ; [... ill. Papp Beatrix]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 473, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-335-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3717054]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2018.
Maklári Éva, P.
   Falakon kívül / P. Maklári Éva ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2017. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-62-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3717500]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2018.
Mörk Leonóra
   A porcelánlány / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-075-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717067]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2018.
Nemere István (1944-)
   A fantasztikus nagynéni / Nemere István. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 210, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-013-1 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3720481]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2018.
Ördög Ottó (1962-)
   Sortalanság : magyar irodalmi paródiák / Ördögh Ottó ; [Kárpáti Tibor rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 217, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-336-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3717046]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2018.
Paor Éva
   Évszázadok asszonyai / Paor Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2017. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-78-3 fűzött
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3717588]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2018.
Payer Imre (1961-)
   Fényből van a fal / Payer Imre. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2018. - 138, [4] p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-64-1 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716893]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2018.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Radnóti és Fanni [elektronikus dok.] / Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9185-8 : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - levelezés - vers - napló - hangoskönyv
894.511-14 *** 894.511(092)Radnóti_M.(044) *** 894.511-94
[AN 3716362]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2018.
Réti László (1972-)
A hasonmás (új kiadása)
   Polip / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-37-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3717426]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2018.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Testvérnek jöttem közétek : Elfelejtett álmok 2. kötet / Rostás-Farkas György ; [ill. F. Tóth Zsuzsa, Vajnai János] ; [kiad. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest ; Kiskunlacháza : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2017. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86966-8-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3717494]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2018.
Sidó Angéla
   Szétgurult gyöngyök / Sidó Angéla. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 87 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5743-41-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3717744]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2018.
Simonváros Katalin
   Kettősség : újabb lélekmelengető gyermekverses történetek / Simonváros Katalin és Czigány Csaba ; [ill. Verseginé Ujhelyi Petra, Korsós Szabina]. - Jászberény : [Simonváros K.], 2017. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9177-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3716764]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2018.
Simonváros Katalin
   Teknőc Tamás történetei / írta Simonváros Katalin és Czigány Csaba ; rajz. Verseginé Ujhelyi Petra. - Jászberény : [Simonváros K.], 2016-. - ill., színes ; 22 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3636004]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Újabb izgalmas kalandok a Tündér-tó körül. - 2017. - 55 p.
ISBN 978-615-00-0084-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3716765] MARC

ANSEL
UTF-87825 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Sziluett [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Molnár Piroska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9134-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3716380]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 1 min)
[AN 3716381] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 2 min)
[AN 3716382] MARC

ANSEL
UTF-87826 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Senki madara [elektronikus dok.] / Szabó T. Anna Kyoko ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9172-8 : 2990,- Ft
magyar irodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34
[AN 3716434]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (45 min)
[AN 3716439] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (45 min)
[AN 3716441] MARC

ANSEL
UTF-87827 /2018.
Székely Zoltán (1949-)
   A szerelem ereje : [regény] / Székely Zoltán. - Szigetszentmiklós : Szerző, 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0712-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717695]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2018.
Szélesi Sándor (1969-)
   Kincsem / Szélesi Sándor. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 469, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-039-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3720473]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2018.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Snóblizni muszáj : a snóblipartnerem szekált, hogy tegyem közzé / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Quóta Bt., 2017. - 143, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88354-5-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3717591]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2018.
Szűcs-Gáspár Borbála
   Elmúlt jövő : [versek] / Szűcs-Gáspár Borbála. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-11-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716823]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2018.
Talata József (1955-)
   Moráliák, 2014 / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 77 p. ; 21 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-615-5696-32-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3717441]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2018.
Tasnádi István (1970-)
   A kőmajmok háza / Tasnádi István. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 121, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-389-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3717086]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2018.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 11 : Partiumtól Normandiáig : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2016 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 246, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5562-99-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3716853]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2018.
Uj Péter (1969-)
   Ömbizalompunpa : nosztalgiaenciklopédia non plus ultra : Népszabadság-reminiszcenciák / Uj Péter. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-745-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3716579]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2018.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Forradalom : igaz történetek, hatalmas igazságok! / Urbán L. Tamás ; [... kiad. Ébredés Misszió]. - Orosháza : Ébredés Misszió, 2017. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5681-07-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3716915]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2018.
Veszelka Attila (1955-)
   Nyárutó a Tuileriák kertjében / Veszelka Attila. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-07-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716825]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2018.
Virág Emília (1982-)
   Tündérfogó / Virág Emília. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-746-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717418]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2018.
Zágoni Balázs (1975-)
   A gömb / Zágoni Balázs. - Budapest : Móra, cop. 2018. - 352, [5] p. ; 20 cm. - (Fekete fény ; 1.)
ISBN 978-963-415-837-0 fűzött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3717045]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2018.
Zsirai László (1956-)
   Erről-arról, innen-onnan : esszék / Zsirai László. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-06-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3716819]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7840 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca alszik / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Rossz álomÞ; Csillagház
ISBN 978-615-80565-8-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720390]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2018.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca (angol)
   Berry and Dolly / Erika Bartos. - [Budapest] : [Bartos E.], [2018]. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: FriendsÞ; The rainbow ; A barátság ; Szivárvány
ISBN 978-615-80565-7-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720374]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-615-5883-03-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720370]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca buborékot fúj / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: BuborékokÞ; Tündérkártya
ISBN 978-615-5883-01-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720383]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca virágai / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Babóca virágaÞ; Bogyó rajza
ISBN 978-615-5883-04-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720357]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2018.
Bliesener, Klaus (1951-)
Mein erstes Gucklochbuch - Farben (magyar)
   Első kukucs-könyvem : színek / [ill. Klaus Bliesener]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Petrőczi Éva
ISBN 978-963-244-815-2 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716912]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2018.
Dániel András (1966-)
   A világ első kuflizenekara / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-326-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3720337]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2018.
Hebrock, Andrea (1971-)
Ich tröste dich (magyar)
   Nincs semmi baj! / [ill. Andrea Hebrock] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Babiczky Tibor ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-244-829-9 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716646]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2018.
Henn, Astrid
Zicklein sucht Maaaama! (magyar)
   Kiskecske keresi mamááát! / Astrid Henn, Katja Reider ; Petrőczi Éva ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-819-0 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716663]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2018.
Jelenkovich, Barbara
Mein grosses Sachen suchen - im Kindergarten (magyar)
   Óvodai nagy böngésző / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-824-4 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716695]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2018.
Kraushaar, Sabine (1972-)
Mein erstes Arztkoffer-Buch (magyar)
   Első orvosi táska könyvem : kivehető puzzle elemekkel / [ill. Sabine Kraushaar] ; [szöveg Sabine Cuno] ; Tóth Krisztina ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Műanyag fogantyúval
Kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716896]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Polizei (magyar)
   Rendőrség / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (16 p., 1 fol.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 48.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-790-2 kötött : 3750,- Ft
rendőrség - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 351.74(02.053.2)
[AN 3716721]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Entdecke die Bauernhof-Fahrzeuge (magyar)
   Mezőgazdaság : ismerd meg a járműveket : lapozgatás, játék, meglepetés / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 18x23 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-833-6 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716637]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Entdecke die Baustellen-Fahrzeuge (magyar)
   Építkezés : ismerd meg a járműveket : lapozgatás, játék, meglepetés / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 18x23 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-832-9 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716639]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - auf der Baustelle (magyar)
   Építkezés : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 18x23 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-830-5 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716673]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2018.
Reider, Katja (1960-)
Wenn kleine Hasen schlafen gehen (magyar)
   Nyuszicsalád aludni megy / Katja Reider, Franziska Harvey ; versbe szedte Varró Dániel. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716666]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2018.
Seidel, Stefan (1971-)
Sachen suchen - Einsatzfahrzeuge (magyar)
   Mentőjárművek / [ill. Stefan Seidel] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-841-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716680]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2018.
Senner, Katja
Ich brauche keinen Schnuller mehr! (magyar)
   Nekem már nem kell cumi! / [ill. Katja Senner] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Petrőczi Éva ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-817-6 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716653]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2018.
Spanjardt, Eva
Grosse Räder, kleine Räder (magyar)
   Nagy kerekek, kis kerekek / [ill. Eva Spanjardt] ; [szöveg Daniela Prusse] ; [ford. Kozma András]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-244-755-1 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716917]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2018.
Stančík, Petr (1968-)
Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič (magyar)
   Furda borz előbb részecskegyorsítót, majd részecskelassítót épít / [szöveg] Petr Stančík ; [ill.] Lucie Dvořáková ; Hanzelik Gábor fordítása. - [Budapest] : Csirimojó, 2018. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1714-3 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3717410]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2018.
Suetens, Clara (1951-)
Unser Baby (magyar)
   Kisbaba születik / [ill. Clara Suetens] ; [szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 2061-3474 ; 37.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-823-7 fűzött : 2450,- Ft
terhesség - szülés - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 618.4(02.053.2) *** 618.2(02.053.2)
[AN 3716700]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2018.
Szesny, Susanne (1965-)
Augen, Bauch und Hände (magyar)
   Szem, kéz, pocak : első könyvem a testemről / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Petrőczi Éva ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-800-8 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716656]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2018.
Weller, Ana (1973-)
Abends, wenn kleine Tiere schlafen gehen (magyar)
   Az állatkölykök elalszanak / [ill. Anna Weller] ; [szöveg Sabine Cuno] ; Lackfi János ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-244-774-2 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716649]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2018.
Westphal, Catharina (1971-)
Ein Geschwisterchen für Anna (magyar)
   Anna kistesót kap / [ill. Catharina Westphal] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Petrőczi Éva ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-818-3 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3716669]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7864 /2018.
Bolyai Konferencia (23.) (2018) (Budapest)
   XXIII. Bolyai Konferencia. - [Budapest] : [Bolyai Kollégium], 2018. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Bolyai Kollégium. - A konferenciát Budapesten, 2018. ápr. 14-15-én rendezték
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3717281]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2018.
Dudás Győző
   Perisztaltikhoszeia / Dudás Győző ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2017. - 116, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87984-4-2 fűzött : 2800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3717465]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2018.
Ferrandez, Jacques (1955-)
L'étranger (magyar)
   Az idegen / Jacques Ferrandez ; Albert Camus ... nyomán. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 134 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bayer Antal
ISBN 978-963-293-419-8 kötött : 4999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3716997]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2018.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., A falakon túl. - cop. 2018. - 129, [6] p.
ISBN 978-615-80728-5-4 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3717335] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Kemény lecke. - cop. 2018. - 142, [1] p.
ISBN 978-615-80728-6-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3717338] MARC

ANSEL
UTF-87868 /2018.
Roma Szakkollégiumok Hallgatóinak Országos Tudományos Konferenciája (1.) (2018) (Szeged)
   Roma Szakkollégiumok Hallgatóinak Országos Tudományos Konferenciája I : 2018. március 9., ... Szeged : absztraktkötet / [szerk. Kiss Mária Rita] ; [a ... Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium ... kiadása]. - Szeged : Belvedere Meridionale : Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, [2018]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5372-86-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3717697]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2018.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. - cop. 2018. - [163] p.
ISBN 978-963-9998-51-3 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3717497] MARC

ANSEL
UTF-8