MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/10/01 15:09:01
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8736 /2018.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 42. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-769-4 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3726123]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8737 /2018.
Állatorvostudományi Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2017) (Budapest)
   Állatorvostudományi Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / [szerk. Bartha Tibor, Rácz Bence, Kováts Adrien]. - Budapest : Állatorvostud. Egy., 2017. - 168 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. nov. 22-én rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7149-25-2 fűzött
állatorvostan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2017" *** 619 *** 378.184
[AN 3721239]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2018.
International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (12.) (2017) (Székesfehérvár)
   AIS 2017 [elektronikus dok.] : 12th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas : ... in the frame of Hungarian Science Festival 2017 : Alba Regia Technical Faculty, November 9, 2017 / org. by Óbuda University. - Szöveg. - Székesfehérvár : Óbuda Univ. Alba Regia Technical Fac., cop. 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A szimpóziumot Székesfehérvárott tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-032-6
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Székesfehérvár) *** 681.3.004.14
[AN 3721250]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2018.
Jakab Csaba (1965-)
   Ép-ít-és : a magyarországi építész-alkotótáborok története és jövője : a Kárpát-medencei modell / Jakab Csaba. - Budapest : Hét-Fő Bt., 2017. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-189.
ISBN 978-615-80648-2-8 fűzött
Magyarország - építészet - alkotótábor - 20. század - 21. század
061.28(439)"197/201" *** 72(439)"197/201"
[AN 3722066]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2018.
   Kalocsa Art, 2018 : Kalocsa és a Kalocsai járás képzőművészeinek tárlata / [szerk. Iván Éva] ; [kiad. a Viski Károly Múzeum]. - Kalocsa : Viski K. Múz., 2018. - 28 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88362-5-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kalocsa) *** 73/76(439)"201"
[AN 3721608]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2018.
   Timkó Mihály (1918-1997) : a Timkó Mihály tiszteletére 2018. május 11-én rendezett emlékdélután előadásainak anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2018. - 97 p. ; 21 cm. - (Paidagógosz tész leiturgiasz, ISSN 2559-978X ; 4.)
Borítócím: A Timkó-emlékdélután előadásainak anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-66-3 fűzött
Timkó Mihály (1918-1997)
Magyarország - katolikus pap - görög katolikus egyház - 20. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Nyíregyháza) *** 281.5.018.2(439)(092)Timkó_M.
[AN 3722209]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2018.
Zongor Gábor (1953-)
   Zongor Gábor közpiktor és képzőművész / [a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár kiad. ...]. - Pápa : JMVK, 2018. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Pápán, 2018. ápr. 9-27. között "Másnap" címmel rendezett kiállítás katalógusaként
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Pápa) *** 75(439)(092)Zongor_G.
[AN 3722867]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8743 /2018.
Döbör András (1974-)
   Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon, 1780-1840 : magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában / Döbör András. - Budapest : Gondolat, 2018. - 209 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-209.
ISBN 978-963-693-839-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - cenzúra - kulturális politika - 18. század - 19. század
070(439)"1780/1840" *** 351.751(439)"178/183" *** 323:008(439)"178/183"
[AN 3721293]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2018.
Művészet akcióban (angol)
   Art in action : Lajos Kassák's avant-garde journals from A Tett to Dokumentum, 1915-1927 / ed. by Eszter Balázs, Edit Sasvári and Merse Pál Szeredi ; [org. by] Petőfi Literary Museum, Kassák Museum ... - Budapest : Kassák Found., 2017. - 232, [13] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (The avant-garde and its journals, ISSN 2498-9215 ; 3.)
A Budapesten, 2017. okt. 13 - 2018. febr. 25. között, "Kassákizmus" címmel rendezett kiállítás-sorozat katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-22-8 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
Magyarország - sajtótörténet - avantgárd - író - 20. század - kiállítási katalógus
070(439)"191/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 894.511(092)Kassák_L. *** 7.037(439)"191/192"
[AN 3721867]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2018.
   Művészet akcióban : Kassák Lajos folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig, 1915-1927 / szerk. Balázs Eszter, Sasvári Edit és Szeredi Merse Pál ; [rend. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kassák Múzeum ...]. - Budapest : Kassák Alapítvány, 2017. - 231, [12] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az avantgárd és folyóiratai, ISSN 2498-9207 ; 3.)
A Budapesten, 2017. okt. 13 - 2018. febr. 25. között, "Kassákizmus" címmel rendezett kiállítás-sorozat katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-21-1 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
sajtótörténet - avantgárd - író - 20. század - kiállítási katalógus
070(439)"191/192" *** 7.037(439)"191/192" *** 894.511(092)Kassák_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3721840]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8746 /2018.
   Tudománykommunikáció konferencia : absztraktkötet / Veszelszki Ágnes és Cser Nóra szerk. ; [rend. Tud.Com Tudománykommunikációs Kutatócsoport, Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet]. - Budapest : BCE Magatartástudományi és Kommunikációelm. Int., 2018. - 31 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. máj. 11-én tartották
ISBN 978-963-503-696-7 fűzött
tudományelmélet - kommunikáció - ismeretterjesztés - konferencia-kiadvány
001.1 *** 316.77 *** 001.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3721271]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8747 /2018.
Hollódoktor
   Szelídítetlen boszorkányság : a tradicionális ösvény valódi arca / Hollódoktor. - Budapest : Hollódoktor, cop. 2017. - 402 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-401.
ISBN 978-963-12-9839-0 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3721784]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2018.
Szatmári Nóra
   A tarot titkos ösvényei / [Szatmári Nóra és Tupi Éva Ágnes]. - [Budapest] : Bíborcsillag Harmónia Kft., 2017. - 200 p. : ill. ; 20 cm + kártyacsomag, útmutató
ISBN 978-615-80843-0-7 fűzött : 2990,- Ft
tarot - jövendőmondás
133 *** 296.65
[AN 3722016]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2018.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2790,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3724549]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8750 /2018.
Bősze Péter (1938-)
   A Balaton-felvidék, ahol élek : fényképeim / Bősze Péter ; [kiad. az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia Alapítvány]. - [Budakeszi] : Európai Nőgyógyászati Rák Akad. Alapítvány, [2017]. - 287 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-0598-0 fűzött : 8600,- Ft
Balaton-felvidék - természeti környezet - fényképalbum
502(439Balaton-felvidék)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bősze_P.
[AN 3721866]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2018.
It can't be true! 2 (magyar)
   Ezt nem hiszem el! 2 / [ford. G. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2017. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-446-9 kötött : 4200,- Ft
Föld - természeti környezet - technikatörténet - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
502(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 55(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3721930]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2018.
   Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre / [szerk. Kemény Gábor, Lámfalusi Ibolya, Molnár András]. - Budapest : AKI, 2018. - 178 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-491-603-1 fűzött
Magyarország - öntözés - fenntartható fejlődés - gazdaságosság - vízgazdálkodás
504.03 *** 330.13 *** 631.674(439) *** 556.18(439)
[AN 3722781]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8753 /2018.
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: László Tihamér / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2018. - 311 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-307.
ISBN 978-615-5719-24-0 fűzött
László Tihamér (1910-1986)
Erdély - fizikus - egyetemi tanár - határon túli magyarság - 20. század
53(498)(=945.11)(092)László_T.(093)
[AN 3722230]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2018.
Stephen Hawking: a mind without limits (magyar)
   Hawking: a végtelen elme : mit tanított nekünk korunk legnagyobb tudósa? / [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 97 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Nagy-Britannia - fizikus - kozmológia - 20. század - ezredforduló
53(410)(092)Hawking,_S. *** 524.8
[AN 3722237]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8755 /2018.
Regőczi Tamás
   Hurrikánnapló : orvosok Irma és Maria fogságában / Regőczi Tamás, Nagy Csaba. - Budapest : Medicina, 2018. - 230, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-679-4 kötött : 3600,- Ft
Turks- és Caicos-szigetek - ciklon - természeti katasztrófa - memoár
551.515(729.68)(0:82-94) *** 364.255(729.68)(0:82-94)
[AN 3722130]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2018.
   Szénhidrogének Magyarországon : eredmények, lehetőségek / [szerk. Kovács Zsolt] ; [... kiad. ... a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal]. - Budapest : MEKH, 2018. - 317 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 287-303.
ISBN 978-615-00-1393-0 kötött
Magyarország - szénhidrogén - szénhidrogéntelep - földtani kutatás - 21. század
553.98(439) *** 550.83(439)(091) *** 622.323/.324(439)
[AN 3722032]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8757 /2018.
Ralovich Béla (1937-)
   Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez / írta és szerk. Ralovich Béla ; [kiad. a Magyar Mikrobiológiai Társaság]. - Balatonberény ; [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], 2011-2018. - 3 db : ill. ; 24 cm
A 3. kötetet közread. a Magyar Tudományos Akadémia
Magyarország - mikrobiológia - kutatás - oktatástörténet - felsőoktatás - történeti feldolgozás
579 *** 001.891(439)(091) *** 378(439)(091)
[AN 3554222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1850-től napjainkig. - 2018. - [6], 705 p.
Bibliogr.: p. 511-590.
ISBN 978-963-508-874-4 fűzött
[AN 3721283] MARC

ANSEL
UTF-88758 /2018.
Robbins, Jim
The wonder of birds (magyar)
   Azok a csodálatos madarak / Jim Robbins ; [ford. Torma Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-034-4 fűzött : 3970,- Ft
madár - ornitológia
598.2
[AN 3721998]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2018.
Vorderman, Carol (1960-)
Help your kids with science (magyar)
   Biológia, kémia, fizika : [lépésről lépésre] / [Carol Vorderman]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Segíts a gyerekednek!
ISBN 978-963-304-556-5 fűzött : 3900,- Ft
biológia - kémia - fizika - ifjúsági könyv
57(02.053.2) *** 54(02.053.2) *** 53(02.053.2)
[AN 3721952]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2018.
Woodward, John (1954-)
Super bug (magyar)
   Szuperrovarok : [a legnagyobb, leggyorsabb és legveszélyesebb ízeltlábúak a Földön] / [írta John Woodward] ; [ford. Merkl Ottó]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-498-8 kötött : 4900,- Ft
rovar - ifjúsági könyv
595.7(02.053.2)
[AN 3721891]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8761 /2018.
Bakó Tihamér (1955-)
   Az én és az énke : pszichoterápiás esetrészletekkel / Bakó Tihamér. - 2. kiad. - [Budapest] : Psycho Art, 2018. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86941-8-8 fűzött : 1600,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3725692]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2018.
Bánki György
   A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról / Bánki György. - 2. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2018. - 407 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 405-407.
ISBN 978-615-5640-26-1 fűzött : 4550,- Ft
személyiség-lélektan - önérzet - nárcizmus
616.89-008.444.5 *** 159.923.2
[AN 3724253]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages, men's edition (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : férfiaknak : mitől lesz egy jó kapcsolat nagyszerű? / Gary Chapman ; [ill. Nathan Little] ; [ford. F. Nagy Piroska és Miklya Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2015. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Egymásra hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-269-7 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3725097]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2018.
Dénes Ivett
   Békés éjszakák, vidám nappalok : bababarát módszerek a pihentető alvásért / Dénes Ivett. - [Esztergom] : Dénes I., cop. 2018. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1542-2 fűzött
csecsemő - gyermek - alvás
613.95 *** 613.79-053.2
[AN 3721379]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2018.
Diederichs, Gilles (1958-)
L'enfant papillon (magyar)
   Pillegyerekek : gyakorlatok hiperaktív gyerekek részére / Gilles Diederichs ; [ford. Szaszák György]. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 206, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-267-5 fűzött : 2800,- Ft
hiperaktivitás - fejlesztő játék
616.89-008.481-053.2 *** 371.382
[AN 3721965]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2018.
Dubbers, Marjolein
Het energieke vrouwen voedingskompas (magyar)
   Hormon kontroll : a természetes egyensúly titka : változtass az étrendeden! Változtass a hormonjaidon! Változtass az életeden! / Marjolein Dubbers ; [ford. Rádai Andrea]. - Budapest : Scolar, 2018. - 287 p. : ill., színes ; 2018
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-244-856-5 kötött : 4999,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - hormon - ételrecept
613.24 *** 612.018 *** 641.561(083.12)
[AN 3722353]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2018.
Eszterhai Katalin
Akaratunk gyógyereje (angol)
   The healing power of the will : foods to heal, tales to cheer, helpful advice to make eyes and soul gleam once again / Katalin Eszterhai ; [transl. ... by Bernard Adams]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 310 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-447-132-5 kötött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - mentálhigiénia - szakácskönyv
613.2 *** 615.89 *** 613.865 *** 641.55(083.12)
[AN 3721975]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2018.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über Psychoanalyse (magyar)
   Pszichoanalízis : [öt előadás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn] / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 85 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 45.)
ISBN 978-963-227-355-6 fűzött : 999,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3726213]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2018.
   Gondolkodni - más - hogy? III : konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről : Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Kar, ... Budapest ..., 2018. május 29. : [absztraktok] / szerk. Lehmann Miklós ; szervezők Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara, Magyar Pedagógiai Társaság Pest Megyei Tagozata. - [Budapest] : ELTE TÓK, [2018]. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-489-002-7 fűzött
gondolkodásfejlesztés - képességfejlesztés - konferencia-kiadvány
159.955 *** 37.025 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3722846]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2018.
Grün, Anselm (1945-)
Wege durch die Depression (magyar)
   Kiút a depresszióból / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2018. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-9670-62-4 fűzött : 2100,- Ft
depresszió - életvezetés - vallásos irodalom
616.895.4 *** 613.865 *** 244
[AN 3724341]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2018.
Hajdu Ferenc (1939-2012)
   Vezérfonal a neuroanatómiához / Hajdu Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2004 [!2018]. - 246, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9214-41-5 fűzött
idegrendszer - anatómia - egyetemi tankönyv
611.8(075.8)
[AN 3724826]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2018.
Hay, Louise L. (1926-2017)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3724554]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2018.
Holding back the clock (magyar)
   Állítsa meg az időt : hasznos tanácsok mindenkinek / [főszerk. Lynn Lewis] ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Egészség tudatosan
ISBN 978-963-289-381-5 fűzött
egészséges életmód - élettani öregedés - öregkor higiénéje
612.67 *** 613.98 *** 613.2-053.9
[AN 3722285]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2018.
Inzunza, Alejandra, S. (1986-)
Narcoamérica (magyar)
   Narcoamerica : 55000 kilométer a kokain nyomában / Alejandra S. Inzunza, José Luis Pardo, Pablo Ferri ; [ford. Barna Domonkos] ; [előszó Zacher Gábor]. - Budapest : Cser K., 2017. - 242, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-228-7 fűzött : 3795,- Ft
Közép-Amerika - Dél-Amerika - kábítószer-fogyasztás - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 21. század
613.83(728)"201" *** 613.83(8)"201" *** 343.575(728)"201" *** 343.575(8)"201" *** 343.341(728)"201" *** 343.341(8)"201"
[AN 3717448]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2018.
Kaye, Megan
Success (magyar)
   Siker : a teljesítmény pszichológiája : [hogyan legyünk eredményesek az élet minden területén?] / Deborah A. Olson közrem. Megan Kaye ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-219.
ISBN 978-963-304-548-0 fűzött : 4500,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3721932]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2018.
   Kórélettani alapok / szerk. Székely Miklós. - 3. bőv., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 539 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-675-6 kötött : 10400,- Ft
kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8)
[AN 3726321]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2018.
Kovács Márta
   Meríts erőt a múltadból : célkitűző életútnapló útkeresőknek / Kovács Márta. - [Budapest] : Tudatos Nevelés Bt., cop. 2018. - 56 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-1076-2 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3722057]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2018.
Kulik Tamás
   Dadashri: a lélek tudása / Kulik Tamás. - [Cibakháza] : Magánkiad., 2018. - 486, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1671-9 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3721842]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2018.
MacKinnon, Roger A. (1927-)
The psychiatric interview in clinical practice (magyar)
   Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban / Roger A. MacKinnon, Robert Michels, Peter J. Buckley ; [ford. Kasos Enikő]. - 3. kiad. - Budapest : Oriold, 2017. - XVII, 817 p. ; 24 cm
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-99233. - Bibliogr.: p. 741-763.
ISBN 978-615-5443-67-1 fűzött : 7000,- Ft
elmegyógyászat
616.89
[AN 3724850]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2018.
Middleton, John (1954-)
Upgrade your brain (magyar)
   Fejleszd az elméd! : zsenivé válni a hétköznapokban / John Middleton ; [ford. Soós Emil]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2015. - XVI, 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-589-2 fűzött : 2495,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3726259]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2018.
   Mindszenthez kötődő orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai III / [szerk. Ávéd János, Fuchszné Benák Katalin]. - 3. bőv. kiad. - Mindszent : Ávéd J., 2018. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1786-0 fűzött
Mindszent - orvostörténet
61(439-2Mindszent)(092)
[AN 3725695]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2018.
Miyazaki Yoshifumi (1954-)
Shinrin-yoku (magyar)
   Sinrin-joku : erdőfürdő, a japán módszer a testi-lelki egészséghez / Mijazaki Josifumi ; [ford. Oroszlány Balázs]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-304-537-4 kötött : 3900,- Ft
mentálhigiénia - erdő
613.865 *** 581.526.42
[AN 3721908]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2018.
Murányi László, L.
   A depresszió béklyójában / L. Murányi László. - Budapest : Medicina, 2018. - 505 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-669-5 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - depresszió - riport
616.895.4(439)(047.53)
[AN 3722312]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2018.
   Optikai koherencia tomográfia a szemészetben / szerk. Récsán Zsuzsa, Nagy Zoltán Zsolt. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-437-1 fűzött : 6000,- Ft
szemészet - orvosi diagnosztika
617.7-073(078)
[AN 3722031]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2018.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2018) (Pécs)
   A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karának 2018. évi Tudományos Diákköri Konferenciája = University of Pécs Faculty of Medicine and Pharmacy Students' Research Conference 2018. - Pécs : PTE ÁOK : PTE Gyógyszerésztud. Kar, [2018]. - 179 p. ; 21 cm
Borítócím: TDK Konferencia : Pécs, 2018. április 5-6. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3722163]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2018.
   A perinatológia kézikönyve / szerk. Papp Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 835 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-661-9 kötött : 14900,- Ft
szülészet
618.2/.5
[AN 3724778]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2018.
Reichman, Eric F.
Emergency medicine procedures (magyar)
   Sürgősségi orvostan / Eric F. Reichman. - Budapest : Medicina, 2018. - XX, 1260 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-671-8 kötött : 21200,- Ft
orvostudomány - sürgősségi ellátás
616-039.74
[AN 3722145]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2018.
Resilience (magyar)
   Rugalmasság / [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 136 p. ; 20 cm. - (Harvard Business Review pszichológiasorozat ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-839-6 kötött : 2490,- Ft
személyiség-lélektan - mentálhigiénia
613.865 *** 159.923
[AN 3722001]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2018.
Szauder Ipoly (1948-)
   Hypertonia és szövődményei a napi gyakorlatban / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2018. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-118-8 fűzött : 2400,- Ft
magas vérnyomás - szövődmény
616.12-008.331.1-06
[AN 3722326]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2018.
Szende Béla (1936-)
   Ércnél maradandóbb : magyar orvosok, akiknek nevét alkotásaik őrzik = More lasting than bronze : eponymous Hungarian physicians and their contributions and inventions / Szende Béla, Szabó Katalin. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 133 p. : ill., részben színes ; 23 cm
cvált.: Aere perennius
ISBN 978-963-331-429-6 kötött
Magyarország - orvostörténet - 19. század - 20. század
61(439)(092)
[AN 3725058]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2018.
Szép Györgyi
   "Titkos írás" / Szép Györgyi. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-13-4 fűzött : 2450,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3722426]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2018.
   Szívügyünk: az egészség : egészségügyi iránytű fiataloknak. - [Budapest] : Stratégiai Fejlesztési Közp. Kft., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80030-8-7 fűzött
egészségnevelés
614
[AN 3722875]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2018.
Thích Nhât Hạnh (1926-)
Reconciliation (magyar)
   Megbékélés : a belső gyermek meggyógyítása / Thich Nhat Hanh ; [ford. Máriás Petra]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-06-8 fűzött : 2450,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - buddhizmus
613.865 *** 159.923.2 *** 294.3
[AN 3722780]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2018.
Török János
   Egészségünk harcosai : ónodi orvosok / Török János ; [kiad. az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület]. - [Ónod] : Ónodi Lorántffy Zs. Honismereti Egyes., 2018. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-615-80962-0-1 fűzött
Ónod - orvos - orvostörténet - életrajz
61(439-2Ónod)(092)
[AN 3722671]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2018.
   Újraélesztés / szerk. László István, Szabó Zoltán, Fülesdi Béla. - Budapest : Medicina, 2018. - 487 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-657-2 kötött : 11000,- Ft
újraélesztés - egyetemi tankönyv
616-08-039.74(075.8)
[AN 3722144]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2018.
   Az ultrahang használata az aneszteziológiában és az intenzív terápiában / szerk. Almási Róbert, Bőhm Tamás, Faluhelyi Nándor. - Budapest : Medicina, 2018. - 484 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-677-0 kötött : 11000,- Ft
ultrahang - orvosi diagnosztika - aneszteziológia - intenzív betegellátás
616-073.432.19 *** 616-089.5 *** 616-039.76
[AN 3722141]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2018.
Végh-Fodor Mónika
   Mesetréning : 31 napos önismereti program / Végh-Fodor Mónika. - Budapest : Expert Books, 2018. - 155, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5758-18-8)
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923
[AN 3721150]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2018.
Virtue, Doreen (1958-)
Assertiveness for earth angels (magyar)
   Földre szállt angyalok / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-412-1 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3724343]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2018.
Winston, Robert (1940-)
Help your kids with growing up (magyar)
   Felnőtté válás : testi-lelki változások a kamaszkorban : [lépésről lépésre] / [Robert Winston] ; [ford. Mersdorf Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Segíts a gyerekednek!
ISBN 978-963-304-558-9 fűzött : 3900,- Ft
serdülőkor - felnőtté válás - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 316.6-053.6 *** 316.356.2
[AN 3721956]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2018.
Your active brain (magyar)
   Tartsa frissen elméjét : hasznos tanácsok mindenkinek / [főszerk. Lynn Lewis] ; [ford. Guba Péter Marcell]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2018. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Egészség tudatosan
ISBN 978-963-289-397-6 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - egészséges életmód
613.865 *** 613.2
[AN 3722289]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8801 /2018.
   "A gépészeti fejlesztés az ötlettől a hasznosulásig" [elektronikus dok.] : III. Gépészeti Szakmakultúra Konferencia : 2018. február 1. / [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Szöveg. - Budapest : GTE, [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9058-40-8
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3721254]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2018.
Nemzetközi Hegesztési Konferencia (29.) (2018) (Miskolc)
   29. Nemzetközi Hegesztési Konferencia : Miskolc, 2018. május 24-26. / [szerk. Török Imre] ; [... kiad. Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet]. - [Miskolc] : ME Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Int., [2018]. - 213 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-160-5 fűzött
hegesztés - konferencia-kiadvány
621.791 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3722347]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2018.
Tatai-Szabó Miklós
   Gépipari táblázatok : [mérnöki kézikönyv] / Tatai-Szabó Miklós. - [Nárai] : Szigma-3000 Bt., 2018. - 395 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1950-5 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - géptan - táblázat
621(083.5)
[AN 3721728]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8804 /2018.
Körösztös György
   A mátrix fogságában / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 20.)
ISBN 978-615-5647-59-8 fűzött : 1199,- Ft
virtuális valóság - szimuláció - intelligens rendszer
681.3.004.14 *** 519.876.5
[AN 3721997]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2018.
Woodcock, Jon
Computer coding games for kids (magyar)
   Scratch játékok : [lépésről lépésre] / Jon Woodcock ; Carol Vorderman előszavával ; [ford. Gonda László]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Programozás gyerekeknek
ISBN 978-963-304-492-6 fűzött : 3900,- Ft
játékprogram - programozás - ifjúsági könyv
519.68(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2) *** 793/794
[AN 3721950]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8806 /2018.
Dobri István
   A nagydorogi reformátusok harangjai : 1517. október 31 - 2017. október 31. : a reformáció emlékére / Dobri István ; [közread. a Nagydorogi Református Egyházközség]. - [Nagydorog] : Nagydorogi Református Egyházközs., 2017. - 91 p. : ill., részben színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-12-9515-3 fűzött
Nagydorog - harang - református egyház - egyháztörténet
673.5(439-2Nagydorog) *** 284.2(439-2Nagydorog)(091)
[AN 3722839]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2018.
   Karsai 30 : riportkönyv / [szerk. Karsai Béla ..., Újházi Valéria]. - [Székesfehérvár] : Karsai B. : 2018. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1731-0 fűzött
Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. (Székesfehérvár)
Magyarország - műanyagipar - ipartörténet - interjú
678 *** 061.5(439)"198/201"(047.53)
[AN 3722183]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8808 /2018.
   Applications of supercritical fluids 2018 : conference : 17 May, 2018, Budapest ... = Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása konferencia / [ed. by Ildikó Kmecz] ; [org. by] MTA Technical Chemistry Scientific Committee [etc.]. - Budapest : BME, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-287-6 fűzött
oldószer - konferencia-kiadvány
66.061.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3722628]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8809 /2018.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 12 : a XVII. és XVIII. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Mélykút, 2017. május 27. : Naszály, 2017. szeptember 16. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2018. - 161 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-8-0 fűzött
Magyarország - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy - 18. század - 19. század - 20. század
666.71(439)"17/19" *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3721508]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2018.
Nagy Zsuzsanna, F.
   Szelfi : szelektív hulladékgyűjtésről fiataloknak / szerzők F. Nagy Zsuzsanna, Tömöri László ; kiad. Egészségvédő Egyesület ... - Nyíregyháza : Egészségvédő Egyes., 2018. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88413-5-3 fűzött
szemétgyűjtés - környezeti tudatosság - ifjúsági könyv
628.463(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3722881]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2018.
   Nemzeti vízstratégia : Kvassay Jenő terv : összefoglalás / [... szerk. Reich Gyula] ; [kiad. Országos Vízügyi Főigazgatóság]. - [Budapest] : OVF, 2018. - 58 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - vízügy - 21. század
626/627(439) *** 351.79(439)"20"
[AN 3722189]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2018.
Széchy Károly Emlékkonferencia (24.) (2018) (Budapest)
   XXIV. Széchy Károly Emlékkonferencia / [szerk. Huszák Tamás, Koch Edina, Mahler András] ; [kész. a Magyar Geotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata együttműködésével]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes. : MMK Geotechnikai Tag., 2018. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. febr. 9-én tartották. - Borítócím: 24. Széchy Károly Emlékkonferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0678-9 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3722109]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8813 /2018.
Jánosi Imre (1970-)
   BMW Alpina, 1990-2015 / Jánosi Imre. - [Fót] : Klassik Press, 2018. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Alpina, 1990-2015
ISBN 978-963-12-4559-2 fűzött
Németország - személygépkocsi - autógyártás - történeti feldolgozás
629.114.6(430)(091) *** 061.5(430)BMW(091)
[AN 3722126]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2018.
Tóth Tamás
   561-es tudástár : a magyar és uniós "AETR" / [írta Tóth Tamás]. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2018]. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Műanyag, kapcsos borítóban
Európa - gépkocsivezető - közúti szállítás - teherszállítás - útmutató
656.073(4)(094)(036)
[AN 3723039]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [146] pag. var.
ISBN 978-615-5830-07-5 fűzetlen
[AN 3723044] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [160] pag. var.
ISBN 978-615-5830-08-2 fűzetlen
[AN 3723048] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8815 /2018.
   Biokert : veteményeskert, gyümölcsös, díszkert / [főszerk. Perényi József] ; [szerk. Dobos Éva]. - Budapest : Ezermester 2000 Kft., 2018. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 1980,- Ft
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 634
[AN 3722341]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2018.
   A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság alternatív növényei / [szerk. Mendlerné Drienyovszki Nóra, Lajtos Ágnes, Véghné Tóth Bianka]. - Debrecen : DE AKIT, 2018. - 38 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80663-6-5 fűzött
Nyíregyháza - Karcag - növénynemesítés - kutatóintézet
631.52 *** 061.6(439-2Nyíregyháza) *** 061.6(439-2Karcag)
[AN 3721645]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2018.
   A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság gabonanövényei / [szerk. Mendlerné Drienyovszki Nóra, Lajtos Ágnes, Véghné Tóth Bianka]. - Debrecen : DE AKIT, 2018. - 34 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80663-5-8 fűzött
Nyíregyháza - Karcag - gabonatermesztés - növénynemesítés - kutatóintézet
633.1 *** 631.52 *** 061.6(439-2Nyíregyháza) *** 061.6(439-2Karcag)
[AN 3721646]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   Agrarian transformations in Southeastern Europe : from the late 18th century to World War II / Gábor Demeter. - 2. ed. - Sofia : Inst. for Historical Studies BAS ; [Budapest] : Inst. of History RCH HAS, 2018. - 316 p. : ill. ; 21 cm. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission ; 3.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: 303-315.
ISBN 978-963-416-088-5 fűzött
ISBN 978-954-2903-31-4
Délkelet-Európa - Magyarország - gazdaságtörténet - agrártörténet
338.43(4-12)"178/194" *** 338.43(439)"178/194"
[AN 3726119]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2018.
Gál Orsolya
   Paci kisokos : [minden, amit rólunk, pacikról tudnod kell! / [írta és szerk. Gál Orsolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 22x23 cm
keretcím: Paciklub
ISBN 978-615-5654-73-2 fűzött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3721853]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2018.
Guth, Christian (1971-)
Grüne Smoothies (magyar)
   Zöldturmixok : egészséges és tápláló zöldség- és gyümölcssmoothie-k / Christian Guth, Burkhard Hickisch ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2018, cop. 2015. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-341-126-1 fűzött : 2800,- Ft
egészséges táplálkozás - nyers étrend - gyümölcslé - zöldség ivólé
663.81 *** 641.87(083.12) *** 613.26
[AN 3726238]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2018.
   A kalocsai érseki uradalom erdőinek kezelési utasítása a 18. század végén : forráskiadvány : a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár KFL.III.5.a. Nr.652. jelzetű dokumentumának kiadása az eredeti forrás képi felhasználásával, latin nyelvű szövegének átírásával és magyar fordításával = Instructio respectu manipulationis sylvarum in dominio archiepiscopali Colocensi / szerk. Lakatos Andor ; [az Erdőtartások Magyarországon c. tanulmányt írta Rádi József] ; [a latin forrás szövegét átírta és ford. Pető Gábor]. - Kalocsa : KFL, 2017. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89957-6-6 fűzött
erdészet - vadgazdálkodás - katolikus egyház - 18. század - történelmi forrás
630(439-03Kalocsai_Főegyházmegye)"18"(093) *** 639.1(439-03Kalocsai_Főegyházmegye)"18"(093) *** 282(439-03Kalocsai_Főgyházmegye)"18"(093)
[AN 3721598]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2018.
Karay Zoltán
   Út a kiegyensúlyozott kutyához / Karay Zoltán. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8426-3 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 3721903]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2018.
Kime, Giles
Secrets of wine (magyar)
   A bor titkai : a bor világa egy bennfentes szemével / Giles Kime ; [ford. Lautner-Deák Krisztina]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2015. - XVI, 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-588-5 fűzött : 2495,- Ft
bor
663.2
[AN 3726258]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2018.
Kováts Zsolt (1941-1997)
   A rendőrkutya története / írta Kováts Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : Umlimo Bt., 2017. - 261 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0213-2 fűzött
rendőrkutya - kutyakiképzés
636.74 *** 636.7.088
[AN 3724755]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2018.
   Kutyakötelesség : útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz / [... kiad. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nébih, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89968-9-3 fűzött
Magyarország - kutyatartás - jogi szabályozás
636.7(439)(094)
[AN 3725850]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2018.
Magyar Buiatrikusok Társasága. Nemzetközi kongresszus (27.) (2017) (Hévíz)
   A Magyar Buiatrikus Társaság 27. nemzetközi kongresszusa : 2017. november 15-18., ... Hévíz ... : [előadások] = 27th International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics : November 15-18, 2017, Hévíz ... : proceedings / szerk. ... Szenci Ottó, Brydl Endre. - Hévíz : [M. Buiatrikusok Társ.], 2017. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87942-9-1 fűzött
állatorvostan - állategészségügy - szarvasmarha-tenyésztés - juhtenyésztés - kecsketenyésztés - konferencia-kiadvány
619 *** 614.9 *** 636.2 *** 636.32/.38 *** 636.39 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 3721208]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2018.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (30.) (2018) (Kaposvár)
   30. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2018. május 30. = 30th Hungarian Conference on Rabbit Production / [szerk. Matics Zsolt] ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar ... - Kaposvár : KE Agrár- és Környezettud. Kar, [2018]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5599-51-4 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3722537]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2018.
Tamang, Dhan
Coffee art (magyar)
   Latte art : kávédíszítés nem csak baristáknak / Dhan Tamang ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-304-506-0 kötött : 3500,- Ft
konyhatechnika - kávé
663.93 *** 641.5
[AN 3721921]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8829 /2018.
Althuizen, Jord
Smokey goodness (magyar)
   Grill, burger, barbecue : a BBQ-világbajnok receptjei / Jord Althuizen. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Rádai Andrea
ISBN 978-963-244-773-5 kötött : 8695,- Ft
grillsütés - füstölés - hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 641.526.2 *** 664.92
[AN 3726141]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2018.
Bereznay Tamás (1972-)
   Egyserpenyős receptek / Bereznay Tamás. - Utánny. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 107 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-34-4 fűzött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3725248]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2018.
Gregori Dóra (1988-)
   Gregori diéta : az éhezés nem megoldás / Gregori Dóra. - Budapest : Xenergo Kft., [2017]. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9057-8 kötött : 4990,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3721979]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2018.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Hungarian cookbook / Károly Gundel ; rev. by ... Ferenc Gundel and Imre Gundel ; [transl. by Ágnes Kádár]. - 32. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2018, cop. 2011. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5935-0 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3725895]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2018.
Hahn Gábor
   A matracválasztás kézikönyve / Hahn Gábor, Molnár Miklós. - Érsekcsanád : Havitu Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2018. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1588-0 fűzött : 2950,- Ft
matrac
645.47 *** 684.72
[AN 3721280]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2018.
Krivarics Ditta
   Régi házból új otthon : praktikus tanácsok és tanulságos történetek házfelújítóknak / Krivarics Ditta. - [Budapest] : Libri, 2018. - 202 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-111-7 kötött : 3999,- Ft
lakberendezés - ház - felújítás
643/645 *** 69.059.25
[AN 3721964]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2018.
Pigott, Sudi
Flipping good! (magyar)
   Dobd fel! : [palacsinták a világ minden tájáról] / Sudi Pigott ; fotó Maja Smend ; [ford. Szkladányi András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9047-9 fűzött : 3490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3722395]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2018.
Salamon Csilla
   Csili konyhája / Salamon Csilla. - Nagykanizsa : Czupi, 2017. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-57-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3721447]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2018.
Szatmári Ferenc
   Nemfőzelék hanem 35 saláta / Szatmári Ferenc. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 84, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-305-0 kötött : 3999,- Ft
zöldségféle - saláta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3721978]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2018.
Szekeres Lukács Sándor (1954-)
   Az erdélyi fejedelem udvari főszakácsmestere : szakács tudomány 1580-ból / Szekeres-Lukács Sándor, Radvánszky Béla ; [közread. az] Erdélyi Körök Országos Szövetsége. - Monor : Erdélyi Körök Országos Szöv., 2018. - 292 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1109-7 kötött
Magyarország - gasztronómia - művelődéstörténet - 16. század - szakácskönyv
641.5(439)"15" *** 930.85(439)"15" *** 641.55(083.12)
[AN 3721138]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8839 /2018.
Beller, Tilmann (1938-2012)
   A Kármel útja: a szeretet élete : beszélgetések a Kármelben / Tilmann Beller. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 150 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-49-7 fűzött : 1750,- Ft
vallásos irodalom - szeretet
177.61 *** 244
[AN 3725110]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2018.
Collard, Dianne B.
I choose to forgive (magyar)
   Úgy döntöttem, megbocsátok... ...fiam gyilkosának / Dianne B. Collard ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2014. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-288-244-4 fűzött : 1750,- Ft
emberszeretet - vallásos irodalom - életvezetés - memoár
177.7(0:82-94) *** 244(0:82-94) *** 613.865
[AN 3725063]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2018.
Kewashii Takeya
   ...egy szál virág : a valóság és ami annak tűnik / Kewashii Takeya, Dúzs Miklós. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 244, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-243.
ISBN 978-615-00-0166-1 fűzött
világnézet - buddhizmus
140.8 *** 294.3
[AN 3721765]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2018.
Rozgonyi József (1756-1823)
   Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani = Kétségek a kanti transzcendentális idealizmus alapvetéseivel kapcsolatban / Josephi Rozgonyi ; ford. Guba Ágoston ; a jegyzeteket összeáll. Guba Ágoston, Mester Béla. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int. : Gondolat, 2017. - 199 p. ; 16x25 cm. - (Ergo, ISSN 2498-8758)
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 978-963-693-805-5 kötött : 3500,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Magyarország - Németország - újkori latin irodalom - filozófia - filozófus - 18. század - 19. század - kétnyelvű dokumentum
1(430)(092)Kant,_I. *** 871-96(439).02=945.11
[AN 3721111]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8843 /2018.
The Alpha course administrator's handbook (magyar)
   Alpha ügyvezetői kézikönyv / [... ford. Pápa Teréz] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. átd. kiad., 2. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2018. - 68 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-80416-1-4 fűzött
vallásos irodalom - közösségfejlesztés - vezetés
244 *** 65.012.4
[AN 3726307]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2018.
Bayerné Papp Ágnes
   Boldogító harmónia / Bayerné Papp Ágnes ; [közread. a Baráti Missziós Alapítvány]. - 2. kiad. - Jánoshalma : BMA, cop. 2017. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88782-9-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermeknevelés - családi nevelés - memoár
244(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3724265]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2018.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-376-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 3725938]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2018.
Bonnke, Reinhard (1940-)
Holy Spirit (magyar)
   Szent Szellem : belobbanunk vagy tűzállók leszünk? / Reinhard Bonnke ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2018, cop. 2017. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-72-5 fűzött : 2999,- Ft
Szentlélek Isten - bibliamagyarázat
231.3 *** 22.07
[AN 3725375]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2018.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The art of happiness (magyar)
   A boldogság művészete : kézikönyv az élethez / Őszentsége a dalai láma és Howard C. Cutler ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 239 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5732-21-8 kötött : 3990,- Ft
buddhizmus - életvezetés - dalai láma - interjú
294.321(515) *** 613.865 *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53)
[AN 3725868]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2018.
Chittister, Joan (1936-)
The breath of the soul (magyar)
   A lélek lélegzete : ima-reflexiók / Joan Chittister ; [ford. Égető Ildikó Anna] ; [kiad. a Szent Benedek Leányai Társaság]. - [Tiszaalpár] : Szt. Benedek Leányai Társ., cop. 2017. - 130 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-9804-8 kötött
ima - elmélkedés
243 *** 242
[AN 3721441]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2018.
   Családi ünnepeink : pótfüzet : Amoris: katekézis a Családok 9. Világtalálkozójára : Dublin, 2018. augusztus 22-26. : váljunk családdá! : gyakorlati kezdeményezések a közösségi pillanatokért / [közread. a] Magyar Katolikus Családegyesület. - [Budapest] : M. Katolikus Családegyes., [2018]. - 19 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81018-0-6 fűzött : 400,- Ft
család
265.5
[AN 3721834]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2018.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   József / Cseri Kálmán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 1998. - 173, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-118-8 fűzött
bibliamagyarázat
222.1.07
[AN 3725087]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2018.
   Cserkészélet imakönyve : velemjáró a "jó ösvényen" : az MCSSZ Ichthüsz Közösségének imakönyve protestáns cserkészek számára / [összeáll. ... Bóna Zoltán és Nagyné Csobolyó Eszter ...] ; [... kiad. az MCSSZ Ichthüsz Közössége, az Evangéliumi Ichthys Cserkészalapítvány]. - Dunavarsány : MCSSZ Ichthüsz Közösség : Evangéliumi Ichthys Cserkészalapítvány, 2017. - 168 p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-615-00-0198-2 fűzött
cserkészet - imakönyv - idézetgyűjtemény
243 *** 244(0:82-84) *** 061.213cserkészet
[AN 3724286]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2018.
Drábik László (1944-)
   A Szentlélekről / Drábik László ; [kiad. a Kezdj El Élni Alapítvány]. - Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2018. - 135 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1700-6 kötött
Szentlélek Isten - bibliamagyarázat
231.3 *** 22.07
[AN 3721474]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2018.
   Énekes kis zsolozsma. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szt. Ágoston Liturgikus Megújulási Mozg., 2018. - 64 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 21 cm. - (Énekes zsolozsma füzetek, ISSN 2062-8714 ; 1.)
Szerk. Kurczné Szaszovszky Ágnes, Farkas Domonkos, Göttinger Márk
Fűzött
breviárium
264-135
[AN 3726456]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2018.
   Fénylátomások : teresség, világosság és gyönyör : a tibeti hagyományok szívlényegisége / ford., összeáll. és jegyezetekkel ell. Urgyen. - Budapest : Samadhi K., cop. 2018. - 262 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2039-6 fűzött : 4200,- Ft
Tibet - tibeti buddhizmus - ősvallás
294.321(515) *** 299(515)
[AN 3721125]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2018.
Ferenc (pápa) (1936-)
Gaudete et exsultate (magyar)
   Ferenc pápa Gaudete et exsultate kezdetű apostoli buzdítása az életszentségre szóló meghívásról a mai világban / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 208 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 53.)
Borítócím: Gaudete et exsultate : Ferenc pápa Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdítása. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-751-1 fűzött : 1100,- Ft
szeretet - enciklika
262.131.22Ferenc *** 241.513
[AN 3722214]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2018.
Folonari, Giulia Eli (1926-)
Lo spartito scritto in cielo (magyar)
   A kottát a mennyben írták : ötven év Chiara Lubich mellett / Giulia Eli Folonari ; beszélgetőtársak Oreste Paliotti és Michele Zanzucchi ; Stanisław Dziwisz ... előszavával ; [ford. Paksy Eszter ... és Péterfi Eszter ...] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2018. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80849-3-2 fűzött : 2300,- Ft
Lubich, Chiara (1920-2008)
Fokoláre Mozgalom
Olaszország - vallási szervezet - egyházi személy - 20. század - memoár
267Fokoláre(092)Lubich,_Ch.(0:82-94) *** 267Fokoláre
[AN 3721118]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2018.
Foresi, Pasquale (1929-2015)
Che cos'è pregare? (magyar)
   Mi az ima? / Pasquale Foresi ; [... szerk. Paksy Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2018. - 63 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-80849-4-9 fűzött : 950,- Ft
vallásos irodalom - imádkozás - ima
248.143 *** 244
[AN 3721071]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2018.
Fusco, Daniel (1975-)
Honestly (magyar)
   Őszintén Jézusról és a zűrös életünkről / Daniel Fusco & D. R. Jacobsen ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2018. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-417-2 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3721213]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2018.
Gesztesy András (1947-)
   A nagyhét : filozófiai, teológiai, szociológiai összefüggések / Gesztesy András ; [Puskás Attila ... kommentálásával]. - Pécs : [Gesztesy A.], 2018. - 47, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1596-5 fűzött
húsvét - elmélkedés
264-041.5 *** 242
[AN 3722070]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2018.
Grün, Anselm (1945-)
Die heilsame Kraft der inneren Bilder (magyar)
   Belső képeink gyógyító ereje : friss forrásból meríteni / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2018. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-615-5147-18-0 fűzött : 1950,- Ft
lelki gondozás - mentálhigiénia
253 *** 613.865
[AN 3724342]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2018.
Gumbel, Nicky
A life worth living (magyar)
   Ahogyan élni érdemes / Nicky Gumbel ; [... ford. Lukács Tibor] ; [ill. Charlie Mackesy] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. kiad., 2. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2018. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87142-8-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
227.6.07 *** 244
[AN 3726291]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2018.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. jav. kiad., 6. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2018, cop. 2005. - 252 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Az élet nagy kérdései. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-7-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3726287]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2018.
Gumbel, Nicky
Searching issues (magyar)
   Égető kérdések / Nicky Gumbel ; [... ford. Gulyás Csilla és Kiss Attila] ; [ill. Charlie Mackesy] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. frissített kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2018. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80416-2-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3726294]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2018.
Gumbel, Nicky
Why Jesus? (magyar)
   Miért Jézus? / Nicky Gumbel ; ill. Charlie Mackesy ; [kiad. Alpha Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2017. - 21 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87142-6-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3726113]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2018.
   Hármas fonál : bibliai szövegválogatás a házasságról / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-311-9 fűzött : 800,- Ft
Biblia
házasság - bibliai történet
22.046 *** 265.5
[AN 3725467]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2018.
   Házaskurzus : vezetői kézikönyv / [... ford. Lajos-Berla Orsolya, Seres Ildikó] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2018. - 36 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89324-9-5 fűzött
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana - csoportterápia - tanári segédkönyv
265.5 *** 316.472.4 *** 159.922.1 *** 615.851.6(072)
[AN 3726115]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2018.
   Imakilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért / [szerk. Kálmán Peregrin] ; [kiad. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - 3. utánny. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2018. - 134, [1] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-5273-05-6 fűzött
Magyarország - franciskánusok - szerzetes - imakönyv
271.3(439)(092) *** 243
[AN 3726126]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2018.
Jenei Tamás (1965-)
   Az elveszett lélek visszhangja avagy A történelem zsákutcájában / írta Jamasi Tomaj. - [Solymár] : Jenei T., 2018. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80803-3-0 fűzött : 2500,- Ft
védizmus
294.118
[AN 3722766]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2018.
Kässmann, Margot (1958-)
95 x Reformation (magyar)
   Reformációi ábécé : 95 tételben / Margot Kässmann, Ralph Ludwig ; [ford. Szűcsné Prőhle Lívia]. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2018, cop. 2017. - 132 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-380-120-8 fűzött : 1890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-380-118-5)
reformáció - szaklexikon
284:030
[AN 3724984]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2018.
Kiss Szemán Róbert (1962-)
   "Támaszkodva, támasz nélkül..." : a katolikus irodalom közép-európai alakváltozatai / Kiss Szemán Róbert. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 139 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-130. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-954-6 fűzött
Közép-Európa - irodalomtörténet - katolicizmus - 19. század - 20. század
282(4-11) *** 82(4-11)(091)"18/19"
[AN 3722084]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2018.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   Jakab és Filemon levelének magyarázata : "Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül." (Jak 2,26) / Lenkeyné Semsey Klára. - Debrecen : DRHE, 2017. - 292 p. ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 10.)
Bibliogr.
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.91.07 *** 227.1.07
[AN 3721171]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2018.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem napról napra : 365 bibliai üzenet / Max Lucado ; [ford. Király Teodóra] ; [közread. a] ... KIA. - Utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2018, cop. 2016. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-351-9 kötött : 3500,- Ft
Biblia
elmélkedés
242
[AN 3724852]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2018.
Miyamoto Musashi (1584-1645)
Go rin no sho (magyar)
   Az öt elem könyve / Mijamoto Muszasi ; [ford. Abe Tetsushi és Varga Orsolya]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 105, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 61.)
Megj. "Az öt gyűrű könyve" címmel is
ISBN 978-963-479-124-9 fűzött : 999,- Ft
Japán - zen buddhizmus - meditáció - szamuráj - ázsiai küzdő- és védősport
294.321(520) *** 796.853.49
[AN 3721082]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2018.
Pápai Lajos (1940-)
   XII. Piusz és a zsidók / Pápai Lajos ; David Dalin ... alapján. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 23 p. ; 21 cm
A Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, Budapesten, 2018. febr. 26-án elhangzott előadás. - Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-277-736-8 fűzött : 500,- Ft
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
Vatikán - pápa - zsidóság mentése - második világháború
262.13(092)Pius,_XII. *** 323.13(=924)(45)"194"
[AN 3721132]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2018.
Prazsák László
   Megvallásaim és kihirdetéseim : mit mond a Lélek a gyülekezeteknek / Prazsák László ; [közread. az Imádság Háza Alapítvány]. - [Budapest] : Imádság Háza Alapítvány, [2018]. - 35, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88374-4-8 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - tanúságtétel
244 *** 22.07 *** 211
[AN 3722212]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2018.
Prince, Derek (1915-2003)
Three messages for Israel (magyar)
   Három üzenet Izráelnek : a zsidó történelem nagy talányának megfejtése / Derek Prince ; [ford. Tar Katalin] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2018, cop. 1998. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5856-02-0 fűzött
messiás - zsidó vallás - krisztológia
232 *** 296.124
[AN 3725219]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2018.
   Reformáció 500 : egy nemzet ünnepe : a megújulás lendületében / kiad. a Reformáció Emlékbizottság. - [Budapest] : Reformáció Emlékbiz., cop. 2018. - 427, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm + 2 DVD
ISBN 978-615-00-2073-0 kötött
Magyarország - reformáció - megemlékezés - ünnepség - audiovizuális dokumentum
284 *** 06.091(439)
[AN 3722136]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2018.
   A reformáció öröksége / [szerk. Jenei Teréz] ; [közread. a] "Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért" Alapítvány. - Nyíregyháza : "Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért" Alapítvány, 2018. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1576-7 fűzött
reformáció - magyar nyelv - magyar irodalom története - nyelvművelés - műfordítás
284 *** 82.03 *** 894.511(091) *** 809.451.1-06
[AN 3722177]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2018.
Rodríguez, Ángel Manuel (1945-)
Future glory (magyar)
   Eljövendő dicsőség : a Biblia nyolc legjelentősebb végidei próféciája / Angel Manuel Rodríguez ; [ford. Cserpán Ádám, Stramszki István, Szilvási András] ; kiad. az Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2018. - 151 p. ; 21 cm
keretcím: Fides quaerens intellectum - a megértést kereső hit. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5697-17-3 fűzött
prófécia - bibliamagyarázat
248.215 *** 22.07
[AN 3721341]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2018.
Schmemann, Alexander (1921-1983)
The eucharist (magyar)
   Az eucharisztia : Isten országának szentsége / Alexander Schmemann ; [ford. Jeviczki Ferenc] ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2017. - 328 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-62-5 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3721140]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2018.
Serdián Miklós György (1954-)
Iszlám szótár (új kiadása)
   Iszlám kislexikon. - [Bőv., átd. kiad.]. - [Budapest] : [epl], cop. 2018. - 171 p. ; 19 cm
Szerző Serdián Miklós György. - Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-615-5461-23-1 fűzött : 4000,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - szaklexikon
297:030 *** 930.85
[AN 3725660]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2018.
   A szentmise rendje magyar és latin nyelven / [ny. alá rend. Goller Attila]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2018. - 39 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-0162-3 fűzött
katolikus egyház - mise
264 *** 282
[AN 3722164]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2018.
Szilvási József (1951-)
   Hetednapi adventista mítoszok : az 1888-as üzenet, az ómega-válság és az utolsó nemzedék / Szilvási József ; kiad. az Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk. : Katica Kv. Műhely, 2018. - 96 p. ; 21 cm
keretcím: Fides quaerens intellectum - a megértést kereső hit. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5697-18-0 fűzött
prófécia - adventista egyház - bibliamagyarázat
248.215 *** 286.3 *** 22.07
[AN 3721350]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2018.
   A szombathelyi domonkos rendi nővérek, 1905-1950 / Farkas Éva Imelda [et al.]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 112 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-98-2 kötött : 2300,- Ft
Ordo Fratrum Praedicatorum. Provincia Hungariae. Szombathelyi Rendház
Szombathely - dominikánus apácák - 20. század
271.972(439-2Szombathely)"190/194"
[AN 3722447]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2018.
   Testvérünk és atyánk : rövidebb ferences források I. : Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról : Szent Ferenc verses zsolozsmája : a Rend kezdete vagy alapítása (Perugiai Névtelen) / ford. és bevezetőkkel ell. Berhidai Piusz ; [szerk. ... Kámán Veronika]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2018. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Ferences források magyarul, ISSN 2559-8260 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5273-12-4 fűzött
Francesco d'Assisi (1182-1226)
Ordo Fratrum Minorum
szent - 12. század - 13. század - franciskánusok - történelmi forrás
235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 271.3(093)
[AN 3721107]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2018.
What will they ask? (magyar)
   Mit fognak kérdezni? : Alpha vezetők kézikönyve / [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. átd. kiad., 4. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2017. - 75 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89324-5-7 fűzött
lelki gondozás - tanári segédkönyv
253(072)
[AN 3726110]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2018.
What will they ask? (magyar)
   Mit fognak kérdezni? : Alpha vezetők kézikönyve / [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. átd. kiad., 5. lny. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2018. - 75 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89324-5-7 fűzött
lelki gondozás - tanári segédkönyv
253(072)
[AN 3726111]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2018.
Williams, Rowan (1950-)
Being disciples (magyar)
   Tanítványként az úton : a keresztény élet esszenciájáról / Rowan Williams ; [ford. Tóth Sára]. - Budapest : Harmat, 2018. - 134 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-414-1 fűzött : 1750,- Ft
kereszténység - hit
23/28 *** 234.2
[AN 3721211]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8889 /2018.
Bali Edina Zsanna
   Azanő / Bali Edina Zsanna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Book and Walk, cop. 2018. - 230, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-378-445-7 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat - nő
316.472.4 *** 316.37-055.2
[AN 3725710]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2018.
Bokor Izabella (1969-)
   A nő : ismerd meg az internetes társkeresés titkait / Bokor Izabella. - [S.l.] : Publio, 2018. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-445-0 fűzött
társkeresés - internet
316.472.4(0:82-94) *** 681.324Internet
[AN 3721910]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2018.
Cloud, Henry (1956-)
How to have that difficult conversation you've been avoiding (magyar)
   Játszmák nélkül : hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2018. - 305 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-052-5 fűzött : 3200,- Ft
konfliktuskezelés - kommunikáció - személyiség-lélektan
316.48 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3724861]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2018.
   Az Észak-alföldi régió városainak szocialista kori története / [szerk. Koltai Gábor, Török Péter] ; [rend., közread. a Bihari Múzeumért Alapítvány, Legenda Közművelődési Egyesület, Parola Közhasznú Egyesület]. - Berettyóújfalu : Bihari Múzeumért Alapítvány, 2018. - 115 p. : ill. ; 24 cm
A Berettyóújfaluban, 2016. nov. 25-én rendezett "Bihar-kutatás 2016" c. konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80089-1-4 fűzött
Észak-alföldi régió - városszociológia - helytörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
316.334.56(439Észak-Alföld)"194/198" *** 943.9Észak-Alföld"194/198"
[AN 3721935]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Nagykikindai járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - [1], 92 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-91.
ISBN 978-615-5613-90-6 kötött
Nagykikindai járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.992(439-37Nagykikinda)"188/191"(083.41) *** 312.952(439-37Nagykikinda)"188/191"(083.41)
[AN 3725356]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Párdányi járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - [1], 53 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-615-5613-92-0 kötött
Párdányi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Párdány)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-3Párdány)"188/191"(083.41)
[AN 3725360]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Törökbecsei járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - [1], 59 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 978-615-5613-91-3 kötött
Törökbecsei járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Törökbecse)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Törökbecse)"188/191"(083.41)
[AN 3725359]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Zsombolyai járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - [1], 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92-95.
ISBN 978-615-5613-89-0 kötött
Zsombolyai járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Zsombolya)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Zsombolya)"188/191"(083.41)
[AN 3725354]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2018.
   Kommunikációs tudatosság, médiatudatosság / szerk. H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 10.)
Az Egerben, 2017. máj. 5-6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-42-9 fűzött : 1900,- Ft
kommunikáció - képességfejlesztés - módszertan - médiaismeret
316.77 *** 37.025 *** 371.3 *** 316.774
[AN 3721205]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2018.
Lakatos Zsuzsanna Lívia
   Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból / szerzők Lakatos Zsuzsanna Lívia, Szabó Fanni, Szajkó Cintia. - Miskolc : Görögkatolikus Egy. és Főisk. Kollégium Cigány Szakkollégium, 2018. - 96 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2018/1.)
ISBN 978-615-80681-2-3 fűzött
Magyarország - magyarországi cigányok - hátrányos helyzetű - munkaerőpiac - nők a társadalomban - 21. század - esettanulmány
316.347(=914.99)(439) *** 331.5-055.2(439) *** 316.37-058.38(439)"200/201"
[AN 3722228]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2018.
   Magyarok Romániában, 1990-2015 : tanulmányok az erdélyi magyarságról / szerk. Bárdi Nándor és Éger György. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 427 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-357-4 fűzött : 4490,- Ft
Románia - Erdély - határon túli magyarság - kisebbségi politika - ezredforduló
316.347(=945.11)(498)"199/201" *** 323.15(=945.11)(498)"19/201"
[AN 3721117]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2018.
Mihalec Gábor (1974-)
   Házasság 2.0 : a kapcsolatot cseréld, ne a társad! / Mihalec Gábor. - Budapest : Harmat, 2018. - 149 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-420-2 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - házasság - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3721209]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2018.
Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion (45.) (2016) (Szigetvár)
   XLV. Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion : 05-08. 07. 2016, Szigetvár / Red. Zoltán Kaposi, Tamás Haffner ; Hrsg.: Sopianae Kulturális Egyesület. - [Pécs] : Sopianae Kult. Egyes., [2017]. - 216 p. : ill. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett előadásai. - Borítócím: Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion : 45.,2016 in Szigetvár. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80444-8-6 fűzött
Közép-Európa - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 18. század - 19. század
316.32(4-191)"18/19" *** 338(4-191)"18/19"
[AN 3722100]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2018.
Molnár Csenge
   A noszvaji barlanglakások rövid története = The cave dwellings of Bükkalja region - Noszvaj / Molnár Csenge ; [ford. ... Fenlon Éva] ; [kiad. ... Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület]. - Noszvaj : Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyes., [2017]. - 39 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 978-615-00-0520-1 fűzött
Noszvaj - Bükkalja - barlanglakás - népi építészet - szociográfia - történeti feldolgozás
308(439Bükkalja)(091) *** 72.031.4(439Bükkalja) *** 551.442(439-2Noszvaj)(091)
[AN 3722195]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2018.
   A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület emlékfüzete : [2008-2018] / szerk. Kapus Béláné. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2018. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80908-0-3 fűzött
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
Kiskunfélegyháza - kulturális élet - művelődésügy - kulturális egyesület - 21. század
316.7(439-2Kiskunfélegyháza)"200/201" *** 374(439-2Kiskunfélegyháza)"200/201" *** 061.28(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3721431]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2018.
Szabóné Kármán Judit
   A magyarországi cigány/roma népesség kultúrantropológiai és orvosantropológiai megközelítésben / Szabóné Kármán Judit. - Debrecen : DRHE Teológiai Int. Romológia Tansz., 2018. - 76 p. ; 21 cm. - (Romológiai füzetek, ISSN 2560-2209 ; 2.)
Bibliogr.: p. 71-74.
ISBN 978-615-5853-03-6 fűzött
Magyarország - magyarországi cigányok - kulturális antropológia - mentálhigiénia - cigányság - 21. század
316.347(=914.99)(439) *** 364.2(439)(=914.99) *** 316.7(439)(=914.99)
[AN 3721135]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2018.
Szaniszló Krisztián
   Magyarország kulturális térképe felülnézetből / Szaniszló Krisztián ; [közread. a] Ráth Lépcső Tudásközpont. - Budapest : Ráth Lépcső Tudásközp., 2018. - 161 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-160.
ISBN 978-615-80314-5-5 fűzött
Magyarország - művelődésügy - kulturális igazgatás - kulturális politika - finanszírozás - állami támogatás - 20. század - 21. század
316.7(439)"19/201" *** 351.85(439)"19/201" *** 338.246.027(439)"19/201" *** 658.14 *** 008:323(439)"19/201"
[AN 3722220]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2018.
Szávai Ilona (1949-)
   Az egyke / Szávai Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 136 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-44-2 fűzött : 2940,- Ft
egygyermekes család - népesedés - családi kapcsolat - gyermeklélektan
314.372.41 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3725052]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2018.
   Tudás és innováció a XXI. század gazdaságában : a Magyar Tudomány Ünnepe, 2016 : válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak 2016-os tanulmányiból / szerk. Csáfor Hajnalka, Tánczos Tamás, Csugány Julianna. - Eger : EKE Líceum K., 2017. - 293 p. : iill., színes ; 25 cm
Az Egerben, 2016. nov. 8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-49-9 fűzött
Magyarország - nemzetgazdaság - innováció - 21. század
316.422(439) *** 338(439)"20"
[AN 3721437]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2018.
   Utak és útkereszteződések : emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára / szerk. Balázs László, H. Tomesz Tímea. - Eger : Líceum K., 2018. - 211 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-76-5 fűzött
pedagógia - kommunikáció - emlékkönyv
316.77 *** 37
[AN 3721432]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2018.
Wagenaar, Karin
Relaties, hoe doe je dat? (magyar)
   Hogyan legyek boldog veled? : a párkapcsolat megjavítása az érzelmekre fókuszáló terápia (EFT) módszerével / Karin Wagenaar ; [ford. Varnusz Ágnes]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-615-5786-05-1 fűzött : 2700,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - pszichoterápia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 615.851
[AN 3723244]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8910 /2018.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Hamupipőke Facebook-profilja : [meseterápiás esetek] / Boldizsár Ildikó. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 269 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-749-5 kötött : 3499,- Ft
meseterápia - népmese - esettanulmány
398.21(=00) *** 615.851.82
[AN 3726273]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2018.
Csinta Samu (1960-)
   A lélekmentő : Kallós Zoltán első kilencven éve / Csinta Samu ; [közread. a] Hagyományok Háza. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza, 2018. - 231, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7363-99-3 fűzött
Kallós Zoltán (1926-2018)
Erdély - etnográfus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
39.001(498.4)(=945.11)(092)Kallós_Z.
[AN 3725293]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2018.
   Hagyomány, szellemi kulturális örökség, népies rendezvény : pillanatképek a mai népművészetről : néprajzi konferencia előadások, Kalocsa, 2017. július 5-7. / szerk. Romsics Imre. - Kalocsa : Viski K. Múz., 2018. - 280 p. : ill. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 19.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88362-6-7 kötött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - folklorisztika
39(=945.11) *** 398.001 *** 745.031.4(439)
[AN 3721450]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2018.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 1. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 8. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-415-937-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - mondóka - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3725974]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2018.
Kajdi Szabolcs
   Megtervezett esküvő avagy Hogy ne váljon rémálommá a nagy napod / Kajdi Szabolcs. - [Ózd] : [Kajdi Sz.], 2018. - 165 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2097-6 fűzött : 4990,- Ft
esküvő - rendezvényszervezés
392.5 *** 649.9
[AN 3722221]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2018.
Szabó-Sári Anikó
   Lánybúcsú : szervezési útmutató + 99 játékleírás / Szabó-Sári Anikó. - Jav. utánny. - [Putnok] : Iris 2001 Bt., 2018, cop. 2016. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5804-2 fűzött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3724963]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2018.
Tátrai Vanda
   Mindennel, ami él, beszélni tudjak! : meseterápia és természetművészet gyerekeknek a természethez való kapcsolódás segítéséért / Tátrai Vanda ; [kiad. Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület]. - Noszvaj : Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyes., [2017]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-615-00-0522-5 fűzött
meseterápia - természeti környezet - művészeti nevelés - népmese
398.21(=00) *** 615.851.82 *** 502 *** 37.036
[AN 3722200]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8917 /2018.
Axundova, Elmira (1953-)
Heydär Äliyev (magyar)
   Heydar Aliyev : személyiség és korszak / Elmira Ahundova ; [... ford. Várhegyi Tamás] ; [közread. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Mo-i Nagykövetsége, 2016-. - 25 cm
Äliyev, Heydär (1923-2003)
Azerbajdzsán - Szovjetunió - politikus - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló - történelem
32(479.24)(092)Äliyev,_H. *** 327.84(479.24)(092)Äliyev,_H. *** 947"195/198" *** 947.924
[AN 3662259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1983-1989. - 2018. - 738 p.
ISBN 978-615-00-1066-3 fűzött
[AN 3721391] MARC

ANSEL
UTF-88918 /2018.
Bíró Nagy András (1982-)
   Integráció Európába : közép-európai képviselők az Európai Parlamentben / Bíró-Nagy András. - Budapest : Gondolat : MTA TK PTI, 2018. - 230 p. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr.: p. 201-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-829-1 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió. Parlament
Európai Unió - Közép-Európa - európai parlament képviselője
327.39(4-62)"200/201" *** 32(4-191)(092) *** 316.344.4(4-191)
[AN 3721294]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2018.
Borhi László (1961-)
   Nagyhatalmi érdekek hálójában : az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig / Borhi László ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet ... - 2. kiad. - Budapest : Osiris : MTA BTK TTI, 2018. - 504 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 477-489.
ISBN 978-963-276-258-6 kötött : 4980,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - diplomáciatörténet - magyar történelem - második világháború - hidegháború - rendszerváltás
327(439)(73)"194/198 *** 327(73)(439)"194/198" *** 355.40(100)"194/198"
[AN 3725346]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2018.
   Civil interdiszciplináris együttműködések / [szerk. Fekete Richárd]. - Dunaújváros : NFA, 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2017/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80098-3-6 fűzött
Magyarország - civil társadalom - 21. század
323.21(439) *** 334.012.46(439)"200/201"
[AN 3722054]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2018.
Dobos Marianne (1942-)
   A szőttes túloldalán / Dobos Marianne. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 345, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-06-6 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3722435]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2018.
   ...és jövőre Görögországban / szerk. Fokasz Nikosz. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 124 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-935-0 fűzött
magyarországi görögök - bevándorlás - 1945 utáni időszak - oral history
325.14(=774)(439)"1945/195" *** 316.347(=774)(439)"194/201"
[AN 3722081]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2018.
Hernádi Tibor (1930-)
   A rendszerváltás igaz története / Hernádi Tibor. - 3. kiad. - Baja : Szerző, 2017, cop. 2007. - 474, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 470-[475].
ISBN 978-963-88472-2-5 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - rendszerváltás - 20. század - külpolitika
323(439)"198/200" *** 943.9"198/200" *** 327(439)"19"
[AN 3724275]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2018.
Horváth Pál (1942-)
   Mezopotámia háborúi : az arab tavasz következményei és a keresztény Európa jövője / Horváth Pál. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2016. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-963-327-740-9 fűzött : 5200,- Ft
Közel-Kelet - Egyesült Államok - Európai Unió - nemzetközi feszültség - háború - politikai harc - migráció - arabok - iszlám - iszlám fundamentalizmus - 20. század - 21. század
327.5(5-011)"19/201" *** 327.5(73)"19/201" *** 355.48(73)"19/201" *** 323.22/.28(5-011)"19/201" *** 325.14(=927)(4-62)"201" *** 297 *** 355.48(5-011)"19/201"
[AN 3724971]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2018.
Kemény László (1943-)
   A Szovjetunióból a 21. század Oroszországáig / Kemény László. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2017. - 285 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-03-8 kötött : 3500,- Ft
Szovjetunió - Oroszország - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
32(47)"198/200"
[AN 3712000]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2018.
László Péter (1953-)
   Fehérlaposok : adalékok a magyar - csehszlovák lakosságcsere-egyezményhez / László Péter. - 4. bőv. kiad. - Szekszárd ; [Bonyhád] : László P., 2018. - 457 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 450-453.
ISBN 978-615-00-2001-3 kötött
Felvidék - magyar történelem - határon túli magyarság - kitelepítés - 1945 utáni időszak - nemzetközi egyezmény
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948"(094.2) *** 323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948"
[AN 3725012]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2018.
   State and equality / ed. by Attila Károly Molnár, Milán Pap ; [publ. by Thomas Molnár Institute for Advenced Studies]. - Budapest : Dialóg Campus : Thomas Molnar Inst. for Advenced Studies, cop. 2018. - 150 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-56-7 fűzött
egalitarizmus
329.12 *** 141.7
[AN 3721836]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8928 /2018.
Ádám Gáspár
   Vérrel vagy ármánnyal? : a Bizánci Birodalom külkapcsolatai a Makedón-dinasztia korában / Ádám Gáspár. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., 2017. - 98, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [100-104].
ISBN 978-963-12-8965-7 fűzött
Bizánci Birodalom - történelem - külkapcsolat - kora középkor
949.502"06/10" *** 327(495.02)"06/10"
[AN 3721522]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2018.
Aradi Éva (1938-)
   Szkítáktól a Kárpát hazáig / Aradi Éva. - 2. kiad. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2017. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-89516-9-4 fűzött
Ázsia - őstörténet - magyarságkutatás - szkíták
939.51(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=00)(5)(089.3)
[AN 3724844]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2018.
   Azerbajdzsán a párizsi békekonferencián, 1919-1920 = L'Azerbäidjan à la conferèrence de la paix à Paris, 1919-1920 = Azerbaijan at Paris peace conference, 1919-1920 / [... ford. Várhegyi Tamás] ; [közread. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsáni Közt. Mo.-i Nagykövetsége, 2018. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2109-6 fűzött
Azerbajdzsán - történelem - békeszerződés - Párizs környéki békék
940"1919/1920" *** 341.382"1919/1920" *** 947.924"1919/1920"
[AN 3721390]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2018.
Bárány Attila (1971-)
   Britek, angolszászok, vikingek : Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban / Bárány Attila. - 2. kiad. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 163, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 143-163.
ISBN 978-615-5601-44-6 fűzött : 2800,- Ft
Britannia - Angol Királyság - történelem - kora középkor - normannok
936.6 *** 936.8 *** 936.32 *** 941.0"05/10"
[AN 3725231]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2018.
Dupka György (1952-)
   A nagy háború emlékezete Kárpátalján, 1914-1918 : haditettek, hősök, haditemetők, emlékművek, népemlékezet és ünnepségek / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2018. - 379 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 260.)
Bibliogr.: p. 371-379.
ISBN 978-963-9814-93-6 fűzött
Kárpátalja - magyar történelem - első világháború - katona - névtár
943.9"1914/1918" *** 050.8 *** 355(439.23)"1914/1918"(092)
[AN 3721762]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2018.
Ferguson, Niall (1964-)
Civilization (magyar)
   Civilizáció : a Nyugat és a többiek / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2016. - 452 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-433.
ISBN 978-963-244-657-8 kötött : 4450,- Ft
világtörténelem - civilizáció
930.9 *** 008
[AN 3726246]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2018.
Fülöp Éva Mária (1953-)
   Galántai Balogh Ferenc (1708-1765) régens : a billegpusztai rezidenciális központ / Fülöp Éva Mária, Schmidtmayer Csaba. - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 3.)
Bibliogr.: p. 102-111. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7110-63-4 kötött
Galántai Balogh Ferenc (1708-1765)
Magyarország - gazdatiszt - nagybirtok - mezőgazdaság - 18. század
929(439)(092)Galántai_Balogh_F. *** 338.43(439)"17" *** 631.1.017.1(439.115)"17"
[AN 3722387]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2018.
Gergely Ágnes (1933-)
   Egy urbánus főhajtása : az Endrődi füzetek / Gergely Ágnes ; [kiad. a Határ Győző Városi Könyvtár]. - Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2018. - 51 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80976-0-4 fűzött
Endrőd - Gyoma - helytörténet
943.9-2Endrőd *** 943.9-2Gyoma
[AN 3723274]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2018.
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
   Tárih-i Üngürüsz : a magyarok ősgesztája / Grandpierre K. Endre, Grandpierre Atilla, Blaskovics József. - 2. kiad. - Budapest : Angyali Menedék, 2018. - 515 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás török nyelven
ISBN 978-615-5647-33-8 kötött : 6990,- Ft
Maḥmūd Terdžümān (1510-1575). Tārīh-i Ungurus
magyar őstörténet - magyar történelem - török irodalom - krónika
930.8(=945.11) *** 894.35-94=945.11 *** 943.9".../14"(0:82-94)
[AN 3724774]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2018.
Gulyás László
   Edvard Beneš : Közép-Európa rossz szelleme / Gulyás László. - 2. kiad. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 504, [5] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 483-504.
ISBN 978-615-5601-43-9 fűzött : 3900,- Ft
Beneš, Edvard (1884-1948)
Csehszlovákia - történelem - politikus - 20. század
943.7(092)Beňes,_E. *** 943.7"191/194"
[AN 3725126]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2018.
Gyurgyák János (1956-)
   Európa alkonya? : utak és tévutak az európai történelemben és politikában / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2018. - 326 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-299-9 kötött : 3980,- Ft
Európa - történelem - európai integráció
940 *** 327.39(4-62)
[AN 3722355]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2018.
   Hamārī adhyāpikā : tanulmányok Indiáról Négyesi Mária tiszteletére / szerk. Ittzés Máté ; [közread. az] ELTE BTK Indológia Tanszék. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-795-5 fűzött
India - indológia - emlékkönyv
930.85(540) *** 809.11/.15 *** 954.0 *** 934
[AN 3722087]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2018.
   Harruckernek és Orosháza : Harruckern-emlékülés, Orosháza, 2018. április 23. = Harruckerns und Orosháza : Harrucken-Gedenksitzung, Orosháza, 23. April 2018 / [szerk. Abonyi Lajos és Formann István] ; [Orosháza Város Önkormányzata és Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kiadványa ...] ; [közread. ... Nagy Gyula Területi Múzeum ...]. - Orosháza : Nagy Gy. Területi Múz., [2018]. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelvan. - Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-00-1690-0 fűzött
Harruckern család
Orosháza - helytörténet - 18. század - családtörténet
943.9-2Orosháza"17" *** 929.52(439)Harruckern
[AN 3722814]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2018.
Hegedűs Szabina
   Családkutatás a Szegedi Zsidó Hitközségben: Pollák-család példája / Hegedűs Szabina. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2017. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 5.)
Borítócím: Zsidó genealógiai kutatás bemutatása a szegedi Pollák család példáján keresztül. - Bibliogr.: p. 25-28.
ISBN 978-615-80620-4-6 fűzött
Pollák család
Szeged - családkutatás - zsidóság - családtörténet
929.52(=924)(439-2Szeged)Pollák *** 929.5(439)(036)
[AN 3722173]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2018.
Hernádi Tibor (1930-)
   Kiknek állt érdekében a második világháború / Hernádi Tibor. - 3. kiad. - Baja : Szerző, 2017, cop. 1998. - 281, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 274-281.
ISBN 978-963-88472-3-2 fűzött : 3000,- Ft
történelem - második világháború
94"1939/1945"
[AN 3724271]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2018.
Hrnčiarik, Erik
Rímske a germánske výrobky z kosti, parohoviny a slonoviny z auxiliárneho kastela v Iži v kontexte severopanónskej hraničnej zóny (angol)
   Bone and antler artefacts from the Roman fort at Iža / Erik Hrnčiarik ; transl. Ľubomíra Kuzmová. - Nitra : Inst. of Archaeology of the Slovak Acad. of Sciences ; Trnava : Fac. of Philosophy and Arts of Trnava Univ. ; Komárom : Gy. Klapka Mus., 2017. - 135, [23] p. : ill. ; 30 cm. - (Archaeologica Slovaca monographiae. Fontes ; 23.)
Bibliogr.: p. 98-107.
ISBN 978-615-5588-09-9 kötött
ISBN 978-80-8196-011-6
Pannonia - Izsa - régészet - római birodalom kora - légiótelep - lelet
904(437.6-2Izsa) *** 904(398.6)
[AN 3721479]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2018.
Kassai Lajos (1960-)
   Levelek / Kassai Lajos. - [Budapest] : Szenzár, 2018. - 215 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-003-7 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - lovassport - íjászat - hagyományőrzés
930.8(=945.11) *** 798.28 *** 799.322.2
[AN 3722357]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2018.
   Kitörés a kánonból : Szabad György történetírói munkássága / szerk. Dénes Iván Zoltán. - Budapest : Ráció, 2018. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-17-1 fűzött : 3500,- Ft
Szabad György (1924-2015)
Magyarország - történész - 20. század - 21. század
930.1(439)(092)Szabad_Gy.
[AN 3717323]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2018.
Kuglics Gábor (1976-)
   100 újságcikk Püspökmolnári múltjából / Kuglics Gábor. - [Püspökmolnári] : Kuglics G., cop. 2018. - 100 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1030-4 fűzött
Püspökmolnári - helytörténet - újságcikk
943.9-2Püspökmolnári(046)
[AN 3722119]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2018.
   Lesencetomaj története : történelmi előzmények és fejezetek a község múltjából / összeáll. Szám Dorottya ; [közread.] Lesencetomaj Község Önkormányzata. - Lesencetomaj : Önkormányzat, 2018. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1157-8 kötött
Lesencetomaj - helytörténet
943.9-2Lesencetomaj
[AN 3721359]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2018.
   Lischka Lipót-emlékkötet : 1867-1938 / [szerk. Sicz György] ; [... kész. ... a Békés Megyei Könyvtár, a Munkácsy Mihály Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára együttműködésével ...]. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Munkácsy M. Múz. : MNL Békés M. Lvt., [2017]. - 143 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5661-01-3 fűzött
Lischka Lipót (1867-1938)
Békéscsaba - kertépítés - helytörténet - park
943.9-2Békéscsaba *** 712.3/.7(439)(092)Lischka_L. *** 712.3/.7(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 3722701]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2018.
   Magyar lábnyomok Indiában : a PTE 650 Kőrösi Csoma Sándor Emlékexpedíció kutatásai Indiában 2016-ban / [szerk. Gonda Tibor, Pap Norbert]. - Pécs : CampInvest, 2018. - 172 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Pannon társadalomtudományi tanulmányok, ISSN 2630-9122 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1372-5 fűzött
India - művelődéstörténet - történelem - 21. század - magyarság - kulturális kapcsolat
954.0"21" *** 930.85(540) *** 930.85(=945.11)(540)
[AN 3722073]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2018.
Markó György (1954-)
   A pesti Rambo : esettanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből / Markó György ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 251 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-237.
ISBN 978-615-5118-69-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - politikai rendőrség - besúgó - Kádár-korszak - megtorlás - esettanulmány
943.9"1956"(093) *** 351.746.1(439)"195" *** 323.282(439)"1957/198"
[AN 3722826]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2018.
Marton Veronika
   Hol rejtőznek a magyar táltosok? : cikkgyűjtemény / Marton Veronika. - 2. kiad. - Győr : Matrona, 2018. - [2], 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-163.
ISBN 978-963-88846-2-6 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3726437]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2018.
Marton Veronika
   Magyarország a kereszt árnyékában / Marton Veronika. - 2. jav. kiad. - Győr : Matrona, 2018. - [4], 138 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-963-88846-3-3 fűzött
magyar történelem - 10. század - magyarságkutatás
943.9"09" *** 930.8(=945.11)
[AN 3726434]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2018.
Meredith, Susan
Flags of the world to colour (magyar)
   A világ zászlói : színezőkönyv / írta Susan Meredith ; ... ill. Ian McNee és Hope Reynolds ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 47, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5755-03-3 fűzött : 1990,- Ft
zászló - kifestőkönyv
929.9(100) *** 087.5
[AN 3721313]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2018.
Mikonya József (1928-2006)
   Tarjáni krónika : Tarján község a történelem tükrében / Mikonya József ; [közread. a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - [Tarján] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018, cop. 1992. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 963 7631 48 8)
Tarján - helytörténet
943.9-2Tarján
[AN 3726421]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2018.
Mohai-Kakasy Bernadett
   Anglia Oroszország-képe a 17. század második felében két forrás alapján / Mohai-Kakasy Bernadett. - Pécs : MOSZT, 2018. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (MOSZT füzetek, ISSN 2415-9387 ; 5.)
Bibliogr.: p. 104-110.
Fűzött
Oroszország - Anglia - történelem - nemzetkép - oroszok - történelmi forrás
947"16"(093) *** 316.65(410)"16" *** 316.356.4(=82)
[AN 3722120]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2018.
Orosz Károly (1948-)
   Adalékok a vecsési zsidóság történetéhez, 1840-1944-2018 / Orosz Károly, Greschó József. - 2. bőv. kiad. - Vecsés : Szerzők, 2018. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2586-5 kötött : 2000,- Ft
Vecsés - helytörténet - zsidóság - holokauszt
943.9-2Vecsés *** 316.347(=924)(439-2Vecsés) *** 323.12(=924)(439-2Vecsés)"1944/1945"
[AN 3726427]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2018.
Ortutay Mária (1945-)
   Pamnâti Antonìâ Godinky, 1864-1946 = Hodinka Antal emlékére, 1864-1946 / avt. Marìâ Ortutaj, Jožef Balog ; pereklad ..., ... red. Marìanna Lâvinec ; vyd. Vsederžavnoê Obŝestvo Rusinsʹkoï Intelìgencìì imenì Antonìâ Godinky, Rusinsʹkoê Samospravovanâ Terijzvaroša. - 2. vyd. - Budapest : Vsederžavnoê Obŝestvo RusinsʹkoïIntelìgencìì imenì A. Godinky : Rusinsʹkoê Samospravovanâ Terijzvaroša, 2017. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8623-9 fűzött
Hodinka Antal (1864-1946)
Magyarország - történész - magyarországi ruszinok - 19. század - 20. század
930.1(439)(=875)(092)Hodinka_A.
[AN 3724327]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2018.
   A palásti csata / [közread. a Permeo Polgári Társulás]. - [Budapest] : Permeo Polgári Társulás, 2017. - 91, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0421-1 fűzött
Palást (Hont) - magyar történelem - csata - hadtörténet - 16. század
943.9"15" *** 355.48(439.22-2Palást)"1552"
[AN 3721492]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2018.
Réthly Ákos
Magyar forradalom, 1956 (angol)
   The Hungarian revolution, 1956 / written and comp. by Ákos Réthly ; ... ed. by Tímea Adrián ; [... transl. by Erika J. Füstös]. - Budapest : Premier Press, cop. 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 16x23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006
ISBN 963-86881-6-5 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 3725243]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2018.
   Sorsfordító évtizedek Kecskeméten : kecskeméti élettörténeti elbeszélések az 1940-es évektől az 1960-as évekig / [szerk. Rigó Róbert]. - [Kecskemét] : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány : Neumann J. Egy. Pedagógusképző Kar Hely- és Családtört. Kutatóműhely, cop. 2017. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek, ISSN 2498-6763 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80612-1-6 fűzött
Kecskemét - helyi társadalom - helytörténet - oral history - 20. század - életútinterjú
943.9-2Kecskemét"194/196"(0:82-94) *** 929.(439-2Kecskemét)(047.53)
[AN 3721284]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2018.
Stiller János Bernát (1868-1935)
   A Stillerek : válogatás Stiller János és Stiller Kálmán írásaiból / vál., szerk. és az előszót írta Fülöp Lajos és Lisztóczky László. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2018. - 166, [1] p. ; 21 cm. - (Mozaikok Gyöngyös művelődéstörténetéből, ISSN 2630-9092)
ISBN 978-963-88229-4-9 fűzött
Gyöngyös - Róma - művelődéstörténet - helyismeret - útleírás
930.85(439-2Gyöngyös) *** 908.45-2Roma"190"(0:82-992)
[AN 3721167]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2018.
Szablya Ilona (1934-)
My only choice (magyar)
   Vasfüggöny kölnivel : Magyarország, 1942-1956 / Szablya Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2018, cop. 2016. - 678 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-944-1 kötött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 963-662-835-2)
amerikai angol irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
943.9"1942/1956"(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3724834]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2018.
Szapor Judit (1954-)
The Hungarian Pocahontas (magyar)
   A világhírű Polányiak : egy elfelejtett család regényes története / Szapor Judit. - [Budapest] : Aura, 2017. - 259 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-251.
ISBN 978-963-7913-55-6 fűzött : 3490,- Ft
Polányi család
Stricker Sándorné Polányi Laura (1882-1959)
Magyarország - családtörténet - művelődéstörténet - tudós - történész - 19. század - 20. század
929.52(439)Polányi *** 930.85(439)"18/19" *** 930.1(439)(092)Stricker_S.-né_Polányi_L.
[AN 3710073]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2018.
Takács Ferenc (1938-|)
   A Krónika / írta, összeáll. és szerk. Takács Ferenc. - Szombathely : [Takács F.], 2018. - [2], 76 fol. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: fol. 75.
ISBN 978-963-88498-9-2 fűzött
Nemesbőd - helytörténet
943.9-2Nemesbőd
[AN 3722229]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2018.
   Találkozásaim a reformáció 500. esztendejében / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2018. - 358 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-29-5 fűzött
Erdély - határon túli magyarság - protestantizmus - tudós - pedagógus - magyarság - 20. század - ezredforduló - memoár
929(=945.11)(498.4)(0:82-94) *** 929(=945.11)(100) *** 284(0:82-84)
[AN 3722233]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2018.
   Telkibánya történelmi emlékei és természeti értékei / szerk. Benke István ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Telkibányai Ipartörténeti Kiállítás Alapítvány, Telkibánya Lakosságáért Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Telkibánya : Telkibányai Ipartört. Kiállítás Alapítvány : Telkibánya Lakosságáért Alapítvány ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2018. - 177 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-175. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80438-2-3 fűzött
Telkibánya - helytörténet - helyismeret
943.9-2Telkibánya *** 908.439-2Telkibánya
[AN 3724255]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2018.
   Történelmi kataklizmák: népmozgások, forradalmak, rendszerváltások és a magyar vidék / ... szerkesztői Barta Róbert, Csiszár Imre. - Hajdúnánás ; [Debrecen] : [DE], 2017. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-229-7 fűzött
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 3721143]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2018.
   Új nemzedék. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop., 2018. - 298 p. : ill. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Oroszország - Szovjetunió - történelem
947
[AN 3722118]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2018.
Vitaszek Zoltán (1945-2017)
   A legelső Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei legek könyve / Vitaszek Zoltán. - [Békéscsaba] : Szerző, cop. 2017. - 203 p. ; 21 cm. - (Magyarország megyéi legekben ; 11.)
Bibliogr.: p. 199-203.
ISBN 978-963-12-7653-4 fűzött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 963-12-6253-7)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - művelődéstörténet
930.85(439.161)
[AN 3722775]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8970 /2018.
   Budapeisi zhongwen / [wenben Alicia Feng] ; [zhaopian Papp Gyula, Bagosi Zoltán ...]. - Budapest : Taramix, cop. 2018. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-60-8 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3722315]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2018.
   Budapešt : russkij / [tekst Ágnia Basáné Teveli] ; [fot. Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2018. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-59-2 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3722201]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2018.
   Budapesuto : nihongo / [tekisuto Vihar Judit] ; [satsuei Papp Gyula, Bagosi Zoltán ...]. - Budapest : Taramix, 2018. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-61-5 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3722311]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2018.
Darázs Richárd (1974-)
   Utánam, srácok a történelmi Avasra! : városi túrák kezdőknek és haladóknak / [szöveg Darázs Richárd, Kapusi Krisztián, Szunyogh László]. - Miskolc : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2017. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Miskolci útikalauz ; 2.)
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-615-00-1444-9 fűzött
Miskolc - helyismeret - útikönyv
914.39-2Miskolc(036) *** 908.439-2Miskolc
[AN 3721148]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2018.
Domaniczky Endre (1979-)
   Ausztrália magyar szemmel : a fegyencteleptől a jogállamig / Domaniczky Endre ; [a térképeket kész. Gulyás Zoltán] ; [az illusztrációkat kész. Sándorné Szeidl Zsuzsanna]. - Kecskemét : Magánkiad., 2018. - 431 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 402-405. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-615-00-1514-9 kötött
Ausztrália - helyismeret
908.94
[AN 3721469]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2018.
   Gyula és környéke útikalauz : [útikönyv térképekkel, információkkal] / [szerk. Göndöcs Péter]. - 3. átd. kiad. - Gyula : Térkép Kft., 2018. - 289 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 282.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-610-133-7)
Gyula - útikönyv
914.39-2Gyula(036)
[AN 3722356]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2018.
Horváth Józsefné Bambek Erzsébet
   Elődeink hagyatéka : Városlőd múltja és emlékei a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából = Vermächtnis unserer Vorfahren : Waschludt's Vergangenheit und Erinnerungen zum 70. Gedenktag der Vertreibung / [a képeket gyűjt. és a kiadványt kész. Horváth Józsefné sz. Bambek Erzsébet] ; [... ford. Kungl Henriett] ; [kiad. a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Városlőd : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 97 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-615-00-2007-5 fűzött
Városlőd - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Városlőd(084.12) *** 943.9-2Városlőd(084.12)
[AN 3722760]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2018.
Kovács P. Attila
   Budapest napkeltétől napnyugtáig / Kovács P. Attila ; az összekötő szövegeket írta Berta Tibor és Kovács P. Attila. - 4. átd. kiad., speciális kiad. - [Budapest] : Pannon-Kultúra, 2017. - 181, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-9295-4 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_P._A.
[AN 3724505]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2018.
Kovács P. Attila
Budapest napkeltétől napnyugtáig (angol)
   Budapest from sunrise to sunset / Attila P. Kovács ; texts by Tibor Berta and Attila P. Kovács ; [transl. by Katalin Cseh and Tibor Cseh]. - 4. rev. ed., spec. add. - [Budapest] : Pannon-Kultúra, 2017. - 181, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-9296-1 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_P._A.
[AN 3724509]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2018.
Kovács P. Attila
Budapest napkeltétől napnyugtáig (angol)
   Budapest from sunrise to sunset / Attila P. Kovács ; texts by Tibor Berta and Attila P. Kovács ; [transl. by Katalin Cseh and Tibor Cseh]. - 4. rev. ed. - [Budapest] : Pannon-Kultúra, 2017. - 181, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-9297-8 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_P._A.
[AN 3724513]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2018.
Lukács András
   Róma : kulturális szótár / Lukács András. - Budapest : Corvina, 2018. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6503-0 fűzött : 2990,- Ft
Róma - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet - szaklexikon
908.45-2Roma:030 *** 945-2Roma:030 *** 930.85(37-2Roma):030 *** 930.85(45-2Roma):030
[AN 3723237]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2018.
   A mi Nádasdunk kincsei : helyi értékek nyomában / [szerk. Koltai János] ; [kiad. az "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület]. - [Nádasd] : "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejleszt. Kult. Egyes., [2018]. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Nádasd - helyismeret
908.439-2Nádasd
[AN 3722723]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2018.
Nemes József (1959-)
   Almásy László Ede / Nemes József. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 496 p. : ill. ; 20 cm. - (Vas vármegye műszaki nagyjai ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5600-58-6 kötött : 3990,- Ft
Almásy László (1895-1951)
Magyarország - Afrika - felfedező - felfedező utazás - 20. század
910.4(61)(092)Almásy_L.
[AN 3722457]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2018.
Papp Zsolt
   V. győri meséskönyvem : karácsonyi különkiadás / [versek Papp Zsolt] ; [graf. Ilyés Zoltán] ; [közread. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Városmarketing és Programszervezési Főosztály]. - Győr : Önkormányzat Városmarketing és Programszervezési Főoszt., [2017]. - 15 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Győr - helyismeret - karácsony - magyar irodalom - gyermekvers - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Győr(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2) *** 087.5
[AN 3722852]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2018.
   Pisa és a toszkán tengerpart / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2018]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
ISBN 978-615-81000-1-4 fűzött
Pisa - Toszkána - útikönyv
914.505.2(036) *** 914.5-2Pisa(036)
[AN 3721789]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2018.
Schultz, Horst H.
Costa Brava, Barcelona (magyar)
   Costa Brava, Barcelona / [szerző Horst H. Schulz] ; [társszerző Julia Macher] ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2018. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6507-8 fűzött : 2490,- Ft
Costa Brava - Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.671(036)
[AN 3725350]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2018.
   Siena és a Chianti-vidék / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2018]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
ISBN 978-615-00-1740-2 fűzött
Siena - Toszkána - útikönyv
914.5-2Siena(036) *** 914.505.2(036)
[AN 3721790]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2018.
   Táj geográfus ecsettel / szerk. Pap Norbert, Szalai Gábor ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Pécs : PTE TTK, 2018. - 310 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-226-5 fűzött
társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3
[AN 3722124]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2018.
Tofán Sándor (1950-)
   Az én Szentesem! : [fotókönyv] / Tofán Sándor ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2018. - 180 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-80757-1-8 kötött
Szentes - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentes(084.12)
[AN 3721372]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2018.
   Verona és a Garda-tó / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2018]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
ISBN 978-615-81000-0-7 fűzött
Verona (Olaszország) - Garda-tó - útikönyv
914.5Garda-tó(036) *** 914.5-2Verona(036)
[AN 3721788]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2018.
Zóka Gyula
   A Balaton-felvidék / Zóka Gyula ; [... szöveg Matyovszky Márta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 77 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-09-9242-8 kötött : 3400,- Ft
Balaton-felvidék - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.439Balaton-felvidék(084.12) *** 502(439Balaton-felvidék)(084.12) *** 77.04(439)(092)Zóka_Gy.
[AN 3722296]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2018.
Zóka Gyula
A Balaton-felvidék (angol)
   The Balaton Uplands / Gyula Zóka ; [... text Márta Matyovszky]. - [Budapest] : Kossuth Publ. Group, cop. 2018. - 77 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Hungarian heritage, ISSN 2560-2373)
ISBN 978-963-09-9265-7 kötött : 3400,- Ft
Balaton-felvidék - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.439Balaton-felvidék(084.12) *** 502(439Balaton-felvidék)(084.12) *** 77.04(439)(092)Zóka_Gy.
[AN 3722298]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8992 /2018.
Beccaria, Cesare (1738-1794)
Dei delitti e delle pene (magyar)
   A bűnökről és a büntetésekről / Cesare Beccaria ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Madarász Imre]. - 3. kiad. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 111, [3] p. ; 20 cm. - (Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320 ; 5.)
ISBN 978-615-5257-15-5 fűzött : 1900,- Ft
büntetőjog
343.2
[AN 3725238]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2018.
   A bizalmi vagyonkezelés / B. Szabó Gábor [et al.]. - 2. bőv., aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 14.)
Lezárva: 2018. márc. 15. - Bibliogr.: p. 324-333.
ISBN 978-963-258-385-3 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - dologi jog - vagyon
347.2(439)
[AN 3725642]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2018.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2018. január 22. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. május 25. és 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 200 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. jan. 22.
ISBN 978-963-258-367-9 fűzött : 1590,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3725636]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2018.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2018. február 7. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 241 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. febr. 7.
ISBN 978-963-258-372-3 fűzött : 1590,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3725628]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2018.
Dupka György (1952-)
   Zastosuvanniâ principu kolektivnoï provini ŝodo ugorcìv ta nìmcìv Zakarpattâ : vikonannâ postanov voènnoï radi 4-go Ukraïns'kogo frontu u svìtlì donesenʹ nkvs 1944-1946 rr. : monografìâ / Ûrìj Dupko. - Užgorod ; Budapešt : Intermix, 2018. - 231 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Zakarpatsʹkì ugorsʹkì knigi, ISSN 1022-0283 ; 257.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-9814-89-9 kötött
Kárpátalja - Szovjetunió - állami terror - deportálás - Gulag - határon túli magyarság - németek - második világháború
343.819.5(47)(=945.11)"1944/1946" *** 323.282(=945.11)(477.87)"1944/1946" *** 323.282(=30)(477.87)"1944/1946" *** 343.819.5(47)(=30)"1944/1946"
[AN 3721876]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2018.
   A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről és nyilvántartásáról szóló módszertani segédlet / Balogh Miklós [et al.]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2017. - 57 p. ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-738-6 fűzött
Magyarország - honvédelem - infrastruktúra
351.86(439)
[AN 3726443]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2018.
Lakatos András (1962-)
   Kisbandi és a maffia : az 1990-es évek magyarországi alvilága / [lejegyezte] Nyári A. Béla. - Budapest : Domb-Rom-Bau Kft., 2018. - 229, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1960-4 fűzött : 3990,- Ft
Lakatos András (1962-)
Magyarország - bűnöző - gazdasági bűnözés - híres bűneset - szervezett bűnözés - ezredforduló - memoár
343.919(0:82-94) *** 343.53(439)"199"(0:82-94) *** 343.974(439)"199"(0:82-94) *** 343.919(439)(092)Lakatos_A.(0:82-94)
[AN 3722982]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2018.
   Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében / Baán Mihály [et al.] ; [... szerk. Szentes László]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2014. - 382 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-617-4 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - állambiztonság - katasztrófavédelem - 21. század
351.86(439)"20" *** 351.78(439)"20" *** 355.58(439)"20"
[AN 3726446]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2018.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (lengyel)
   Węgierska Święta Korona / [tekst Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Słowo o Placu Kossutha, ISSN 2498-8936)
ISBN 978-615-5674-42-6 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3722020]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2018.
Müller Rolf (1974-)
   Az erőszak neve: Péter Gábor : az ÁVH vezetőjének élete / Müller Rolf. - Budapest : Jaffa, cop. 2017. - 292 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 270-284.
ISBN 978-615-5715-72-3 kötött : 3490,- Ft
Péter Gábor (1906-1993)
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak
351.746.1(439)(092)Péter_G. *** 323.282(439)"195"
[AN 3708397]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2018.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel, illetve egyéb jogszabályokkal : 2018. február 20. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 205 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. febr. 20.
ISBN 978-963-258-380-8 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3725623]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2018.
   Munka törvénykönyve, 2018 : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kapcsolódó szabályai valamint a 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2018]. - 304 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89743-7-2 fűzött : 2500,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3721195]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2018.
Nemzeti vízstratégia (angol)
   National water strategy of Hungary : the Jenő Kvassay plan : summary / [... ed. Gyula Reich] ; [publ. General Directorate of Water Management Hungary]. - [Budapest] : General Directorate of Water Management Hungary, 2018. - 58 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - vízügy - 21. század
351.79(439)"20" *** 626/627(439)
[AN 3722193]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2018.
   Polgári jog : szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 447 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 15.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-270-9 kötött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3725699]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2018.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2018. január 8. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 260 p. ; 29 cm
Lezárva: 2018. jan. 8.
ISBN 978-963-258-368-6 fűzött : 3190,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3725526]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2018.
   Új büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : hatályba lép 2018. július 1. napján : egységes szerkezetben a 2017. évi CXCVII. törvény által bevezetett módosításokkal. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 201 p. ; 29 cm
Lezárva: 2018. jan. 8.
ISBN 978-963-258-366-2 fűzött : 2790,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3725529]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2018.
   Új ügyvédi törvény : 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről : 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról : 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról : egységes szerkezetben a 2018. július 1. és 2018. július 2. napján hatályba lépő módosításokkal. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 98 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. febr. 4.
ISBN 978-963-258-371-6 fűzött : 1090,- Ft
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
Magyarország - ügyvéd - törvény
347.965(439)(094)
[AN 3725539]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2018.
Varga Attila Ferenc
   A védelmi bizottságok feladat- és hatáskörének változása a kezdetektől napjainkig / Varga Attila Ferenc, Keszely László. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2015. - 134 p. ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-327-676-1)
Magyarország - honvédelem - katasztrófavédelem - 20. század - 21. század - jogi szabályozás
351.86(439)"195/201" *** 351.78(439)"195/201" *** 355.58(439)"195/201"
[AN 3726438]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2018.
Varga Zs. András (1968-)
   A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei : a kontrollmechanizmusok elmélete / Varga Zs. András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 318 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 7.)
Bibliogr.: p. 285-318.
ISBN 978-615-5845-80-2 fűzött
Magyarország - közigazgatás - törvényesség - közigazgatási jog
351.9(439) *** 340.114(439) *** 342.9(439)
[AN 3721766]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9011 /2018.
   Akiket Isten kihívott csatára : negyvenöt magyar hadifogoly / [szerk. Kondorosy Szabolcs] ; [közread. az Országút Társulat]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Országút Társ., 2018. - 788 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Országút könyvek, ISSN 2630-9580 ; 2.)
ISBN 978-615-80948-0-1 kötött
Magyarország - Szovjetunió - Nyugat-Európa - hadifogoly - első világháború - második világháború - pályázat - oral history - napló - memoár
355.257.7(4-15)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 06.063(4-191) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"19"(0:82-94)
[AN 3725678]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2018.
   Az átfogó megközelítés és a magyar honvédség katasztrófavédelmi rendszere / [... szerk. Molnár Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2013. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-598-6 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - honvédség - 21. század
355.58(439)"201" *** 355(439)"201"
[AN 3726452]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2018.
   Az átfogó megközelítés és a védelmi igazgatás / Tokovicz [et al.] ; [... szerk. Keszely László]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2013. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-513-9 fűzött
Magyarország - biztonságpolitika - rendvédelmi szervezet - 21. század
355.02(439)"20" *** 351.74(439)"20"
[AN 3726441]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2018.
Brandt Gyula (1950-)
   Magyar felségjelű Mi-24 harci helikopterek = Mi-24 attack helicopters with Hungarian insignia / Brandt Gyula. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2017. - 310 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 978-963-327-744-7 kötött : 8400,- Ft
Magyarország - helikopter - katonai jármű
623.746.17(439)
[AN 3725288]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2018.
Hovári Éva
   Honvédelmi ismeretek játékos feladatokkal / Hovári Éva, Kiss Dezső. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - [78] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött : 2000,- Ft
honvédelem - haderő - ifjúsági könyv
355(02.053.2)
[AN 3722864]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2018.
Jagadics Péter
   1968, egy elfelejtett hadjárat : a zalaegerszegi 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály és a katonai elhárítás részvétele Csehszlovákia megszállásában / Jagadics Péter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 978-615-5847-10-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály
Szovjetunió - Csehszlovákia - Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - katonai hírszerzés - kémelhárítás - 20. század
355.48(47-62)"1968" *** 358.119(439-2Zalaegerszeg)"1968" *** 355.40(439)"196"
[AN 3722422]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2018.
   A katasztrófavédelem aktuális kérdései. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018, cop. 2011. - 148, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Tart.: A "vörös iszap" katasztrófa : konferencia és workshopÞ; A globális felmelegedés : konferencia. - A konferenciákat Budapesten, 2010. dec. 14-én és 2010. máj. 12-én rendezte a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály és a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal
ISBN 978-963-327-524-5 fűzött
Magyarország - Kolontár - katasztrófavédelem - környezetszennyezés - vörösiszap - éghajlatváltozás
355.58(439.117) *** 504.05(439.117) *** 614.8(439) *** 551.583
[AN 3726453]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2018.
Koschorrek, Günter K. (1923-)
Vergiss die Zeit der Dornen nicht (magyar)
   Vérvörös hó : egy német katona emlékirata a keleti frontról / Günter K. Koschorrek ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja & Fiai Kvk., cop. 2018. - 252 p., [12] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-81-5 kötött
Németország - Európa - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - német irodalom - napló
355.48(430)"1942/1945"(0:82-94) *** 830-94=945.11 *** 355.48(47)"1942/1945" *** 355.48(4)"1942/1945"
[AN 3717076]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2018.
LAV-25 (magyar)
   LAV-25 : Kanada, 1983 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 14 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8981-7 fűzött : 1790,- Ft
Egyesült Államok - páncélozott harci jármű - ezredforduló
623.438(73)"198/200"
[AN 3722094]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2018.
Pálinkó György Vince
   Az első világháború / írta Pálinkó György Vince. - [Mindszent] : [Pálinkó Gy. V.], [2018]. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Borítócím: Az I. világháború. - Bibliogr.: p. 4.
ISBN 978-615-00-1895-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Európa - hadtörténet - haditechnika - első világháború - album
355.48(4)"1914/1918" *** 355.48(436/439)"1914/1918" *** 623(100)"1914/1918"
[AN 3722117]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2018.
Pethő Sándor (1885-1940)
   Görgey Artur / Pethő Sándor ; [a hadműveleteket leírta Julier Ferenc]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 322, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 2.)
Bibliogr.: p. 317-320.
ISBN 978-615-5601-42-2 fűzött : 3600,- Ft
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - katonatiszt - 19. század - 20. század - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(439)(092)Görgey_A. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3725223]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2018.
Rainer M. János (1957-)
   Századosok / Rainer M. János ; [közread. az] ... OSZK. - Budapest : Osiris : OSZK, 2018. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 394-403.
ISBN 978-963-276-294-4 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - katonaélet - 20. század
355.48(439)"193/198" *** 943.9"193/198" *** 355(439)(092) *** 355.1(439)"193/198"
[AN 3718850]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2018.
   A siker kulcsa az együttműködés : MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ = Cooperation - the key to success : HDF Civil-military Cooperation and Psychological Operations Centre / [a szöveget összeáll. Gulyás Csaba]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 145 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-766-9 fűzött
Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (Budapest)
Magyarország - haderőszervezet - katonaság-civilek kapcsolat - 21. század
355.244(439)"20" *** 355.1(439)"20"
[AN 3725304]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2018.
Small arms, 1870-1950 (magyar)
   Kézifegyverek, 1870-1950 / [ford. Panajotu Kosztasz]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Arzenál könyvek, ISSN 1216-805X)
ISBN 978-615-5755-40-8 kötött : 3990,- Ft
kézi tűzfegyver - technikatörténet
623.442/.443(100)"187/194"
[AN 3722301]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2018.
Szabó Péter (1959-)
   Keleti front, nyugati fogság : a magyar honvédség a második világháborúban és azután, 1941-1946 / Szabó Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 302, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 289-296.
ISBN 978-963-475-056-7 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - Nyugat-Európa - hadtörténet - haderő - munkaszolgálat - fogolytábor - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak
355.48(439)"194" *** 355.253.7(439)"1939/1945" *** 355.257.7(4-15)(=945.11)"1945/1946" *** 355.48(47)"1941/1943"
[AN 3717048]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2018.
Szabó Tibor (1938-)
   A köznapi nyilvánosságnak arról, hogy miért és hogyan kerültek tartalmilag valótlan adatok a 2. világháború veszteséglistáiba / írta Szabó Tibor ; [közread. a] Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. - Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2018. - 18 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 18.
ISBN 978-615-5706-02-8 fűzött
Magyarország - elesett katona - második világháború - adattár
355.293(439)"1941/1945"(035.5)
[AN 3722226]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2018.
Szilassy Géza
   Az elnémított légió három gyalogosa : mozaikok Szabolcs-Ung, Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza leventéinek életéből / ... Szilassy Géza. - Nyíregyháza : Periférián Kult. és Művel. Alapítvány, 2018. - 133 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából, ISSN 2498-7182 ; 3.)
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-615-80453-2-2 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Szovjetunió - leventemozgalom - hadifogoly - Horthy-korszak - második világháború - napló
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 356-053.6(439.161)"192/194)
[AN 3722168]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2018.
Tóth György (1945-)
   Katonaévek, 1965-1968 : személyes történelem. - [Budapest] : [Ad Librum], 2018. - 155 p. : ill. ; 20 cm
Szerzők Tóth György, Tóth Györgyné
ISBN 978-615-5758-24-9 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - katonaélet - hétköznapi élet - levelezés - Kádár-korszak
355.1(439)"1965/1968"(044) *** 943.9"1965/1968"
[AN 3721084]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9029 /2018.
Gutassy Attila
   Minőségmenedzsment a gyakorlatban / Gutassy Attila, Gutassy Nimród Ferenc. - Budapest : Raabe Klett, 2018. - 311 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 310.
ISBN 978-615-5824-34-0 fűzött
minőségbiztosítás - szolgáltatásmenedzsment
65.018 *** 65.011.1
[AN 3721159]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2018.
   Közoktatási vezetőképzés a BME-n : 25 év a pedagógus továbbképzés fejlesztésében / [szerk. Benedek András] ; ... kiad. a Gergely László Alapítvány. - Miskolc : Gergely L. Alapítvány, 2018. - 162 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1907-9 kötött
Magyarország - vezetőképzés - közoktatás - ezredforduló - 21. század
65.012.4 *** 37.014(439)"199/201"
[AN 3722691]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2018.
   Share value, share success [elektronikus dok.] : international conference 2018 / [org., publ. by the] Society of Hungarian Value Analysts. - Szöveg. - [Budapest] : Soc. of Hung. Value Analysts, [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1284-1
értékelemzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.011.47 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3722476]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2018.
   Value methodology and management, 2018 / [ed. by Ilona Hoffer and Istvan Tarjani] ; [publ. by Society of the Hungarian Value Analysts]. - Budapest : SHVA, 2018. - 537 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 19-21. között rendezett konferencia poszterei. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1285-8 fűzött : 12500,- Ft : 40 EUR : 50 USD
értékelemzés - hatékonyság - vállalatirányítás - konferencia-kiadvány
65.011.47 *** 65.011.44 *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3721845]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9033 /2018.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Kisadózók abc-je, 2018 : [tévhitek, buktatók, megoldások] / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., [2018]. - 221 p. ; 23 cm
Lezárva: 2017. dec. 30.
ISBN 978-615-80211-3-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - adóügy - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.722(439)
[AN 3721619]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2018.
The business book (magyar)
   A business nagykönyve / [ford. Andó Éva, ... Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 356 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-371-4 kötött : 4500,- Ft
üzleti élet - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
658.1 *** 658.1.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3721902]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2018.
Csécs Milán
   Így is lehetsz Osztrákiában avagy Az osztrák munkavállalás receptje, a több mint 10 éves Ausztriában töltött munkatapasztalataim alapján / Csécs Milán. - [Esztergályhorváti] : [Csécs M.], cop. 2018. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2061-7 fűzött
Ausztria - külföldi munkavállalás
331.556.46(436)
[AN 3721226]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2018.
   Generációk a turizmusban : I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia : absztraktkötet / [szerk. Mátyás Judit, Raffay Zoltán] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2018. - 92 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2018. márc. 23-án tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-207-4 fűzött
idegenforgalom - turizmus - marketing - konferencia-kiadvány
338.48 *** 658.8 *** 339.138 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3722063]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2018.
Halász Zsolt (1972-)
   Az Európai Unió költségvetésének szabályozása / Halász Zsolt. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 341 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 16.)
Bibliogr.: p. 299-341.
ISBN 978-963-308-331-4 fűzött
Európai Unió - költségvetés - pénzügy - szabályozás
336.12(4-62)
[AN 3721165]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2018.
Imredy Péter
   Az utolsó interjú : a Stadler story margójára / írta Méry Péter. - Budapest : Made in World Center Kft., 2018. - 241 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1520-0 fűzött : 2950,- Ft
Stadler József (1951-2017)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század
658.1(439)(092)Stadler_J.(0:82-94)
[AN 3721878]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2018.
Király Norbert
   Valósítsd meg minden álmod ingatlanbefektetések segítségével! : hogyan csinálj nagy pénzt ingatlanokból, még akkor is, ha üres zsebbel indulsz / Király Norbert. - [Debrecen] : Unique Estate Kft., 2018. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1798-3 fűzött : 3980,- Ft
ingatlanpiac - befektetési tanácsadás
332.72 *** 658.152
[AN 3721152]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2018.
Kiss Mariann (1954-)
   Alapmarketing / Kiss Mariann ; [ill. Csordás Levente]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-05-9570-4 fűzött : 3500,- Ft
marketing - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 3725899]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2018.
Linz, Carsten
Radical business model transformation (magyar)
   Az üzleti modellek radikális átalakítása : hogyan szerezzünk versenyelőnyt egy forradalmian új világban? / Carsten Linz, Günter Müller-Stewens, Alexander Zimmermann ; [ford. Berki Éva]. - Budpest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 328 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-02-3 fűzött : 1999,- Ft
vállalatirányítás - szervezetfejlesztés - változásmenedzsment
658.1.012.4 *** 658.1.016.7 *** 65.014
[AN 3722149]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2018.
Losoncz Miklós (1954-)
   Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció / Losoncz Miklós. - Budapest : BGE, cop. 2017. - 275 p. ; 25 cm. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Bibliogr.: p. 255-272. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5607-34-9 fűzött
Nagy-Britannia - Európai Unió - nemzetközi kereskedelem - nemzetközi együttműködés - európai integráció
339.923(4-62)"201" *** 327.39(4-62)"201" *** 327(410)"201"
[AN 3722062]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2018.
Michalkó Gábor (1969-)
   Turizmológia : elméleti alapok / Michalkó Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2012. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 253-261.
ISBN 978-963-05-9216-1 fűzött : 3950,- Ft
turizmus - idegenforgalom - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 3725904]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2018.
   A munka világa a 21. század elején : foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv / szerk. Sebők Marianna. - [Budapest] : Saxum, cop. 2018. - 431 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 411-[432].
ISBN 978-963-248-271-2 kötött : 4500,- Ft
Európai Unió - Európa - Magyarország - foglalkoztatáspolitika - 21. század
331.5(439)"200/201" *** 331.5(4-62)"200/201" *** 331.5.024.5(439)"200/201" *** 331.5.024.5(4-62)"200/201"
[AN 3721967]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2018.
Szabó Gyula
   Friesachi dénárok / Szabó Gyula. - [Biatorbágy] : [Szabó Gy.], [2017]. - 539 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0424-2 kötött
Magyarország - Karintia - éremkatalógus - fémpénz
336.746(436.5)"11/13" *** 737.1(439)"11/13"
[AN 3721282]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2018.
   Turizmusmarketing esettanulmányok II / szerk. Deli-Gray Zsuzsa és Árva László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2017. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504). (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-150-9 fűzött : 4700,- Ft
idegenforgalom - marketing - esettanulmány - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3725910]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2018.
   Változások és kihívások a turizmusban : tanulmánykötet / [főszerk. Szalók Csillla] ; [kiad. a Budapesti Gazdasági Egyetem]. - Budapest : BGE, 2017. - 199 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5607-36-3 kötött
Magyarország - turizmus - fenntartható fejlődés - 21. század
338.48(439)"201" *** 504.03
[AN 3721164]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2018.
   A visegrádi csoport gazdasági együttműködésének stratégiai lehetőségei / kész. Századvég Alapítvány, ... Külgazdasági és Külügyminisztérium. - Budapest : Századvég Alapítvány : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 58 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-80-8 fűzött
gazdasági együttműködés - nemzetközi kapcsolat - Visegrádi államok
332.1(4-11) *** 339.92(4-11)
[AN 3721362]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2018.
A visegrádi csoport gazdasági együttműködésének stratégiai lehetőségei (angol)
   A strategic framework for the Visegrad group's economic cooperation / prepared by Századvég Foundation ..., Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary. - Budapest : Századvég Found. : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, 2018. - 58 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-81-5 fűzött
gazdasági együttműködés - nemzetközi kapcsolat - Visegrádi államok
332.1(4-11) *** 339.92(4-11)
[AN 3721368]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9050 /2018.
   Felépülés a függőségből: szerencsejáték és szerhasználat / szerk. Petke Zsolt, Tremkó Mariann. - Budapest : Medicina, 2018. - 443 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-670-1 kötött : 6200,- Ft
kábítószerfüggés - szerencsejáték - drogrehabilitáció - pszichoterápia - lelki segély
364.272 *** 364.465 *** 794.9
[AN 3722305]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2018.
Gál Róbert Iván (1962-)
   Financing the lifecycle or mitigating poverty : redistribution in the Hungarian welfare system by age and income / by Róbert Iván Gál, Márton Medgyesi. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2017. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 28.)
Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 978-963-9597-47-1 fűzött
Magyarország - demográfia - szociálpolitika - 21. század - statisztikai adatközlés
364(439)"201"(083.41) *** 314(439)"201"(083.41)
[AN 3723049]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2018.
Orsolics Zénó (1976-)
   Flashback : visszatértem a függőségből / Orsolics Zénó. - Budapest : Harmat, 2018. - 129, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-425-7 fűzött : 2500,- Ft
kábítószerfüggés - szenvedélybetegség - memoár
364.272(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 3722771]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9053 /2018.
Ginnis, Paul
The teacher's toolkit (magyar)
   Tanítási és tanulási receptkönyv : az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei / Paul Ginnis ; [ill. Les Evans]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2006. - 374 p. : ill. ; 30 cm
Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 365-372.
ISBN 978-963-447-175-2 fűzött
didaktika - módszertan - tanulás
37.02 *** 371.3 *** 159.953.5
[AN 3724186]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2018.
   "Használni akartam, nem tündökölni" : a 75 éves Ambrus Andrást köszöntik tanítványai, tisztelői. - [Budapest] : Druk-ker Kft., 2018. - 420 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1636-8 fűzött
Magyarország - matematikatanítás - pedagógus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
372.851 *** 37(439)(092)Ambrus_A.
[AN 3722191]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2018.
Hegyi-Halmos Nóra (1974-)
   Mi a pálya? : az iskolai pályaorientáció szerepe és gyakorlata a hazai gimnáziumokban / Hegyi-Halmos Nóra. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-131.
ISBN 978-963-284-963-8 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - gimnázium
37.048(439) *** 373.54(439)
[AN 3722088]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2018.
   Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum K., 2018. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Egerben, 2015. nov. 25-én a Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-59-8 fűzött
pedagógia - módszertan
37 *** 371.3
[AN 3721623]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2018.
Méhes Vera, B. (1919-2013)
   Az óvónő és az óvodai játék / B. Méhes Vera. - Jav., átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 238, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-[239].
ISBN 978-963-415-925-4 fűzött : 2499,- Ft
óvodapedagógia - fejlesztő játék
373.213.82
[AN 3724630]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2018.
Paragon - újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban (angol)
   Beyond inclusion : early childhood education and care in Hungary, Budapest-Józsefváros / ed. by Angéla Bajzáth, Anna Bereczkiné Záluszki ; [transl. Zsuzsa Boronkay-Roe, Dávid Tóth, Zsuzsanna Nagy] ; [publ. by the] Józsefváros Joint Crèches, ELTE Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education. - Budapest : Józsefváros Joint Crèches : ELTE Eötvös L. Univ. Fac. of Primary and Pre-School Education, 2018. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-984-3 fűzött
Budapest. 8. kerület - bölcsődei nevelés - módszertan
373.22(439-2Bp.VIII.) *** 371.3
[AN 3722046]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2018.
   Projekt-téma gyűjtemény óvodapedagógusoknak : szeptembertől júniusig. - [Debrecen] : Graph-Art, [2017]. - 64 p. ; 29 cm
Fűzött
óvodapedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3722913]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2018.
   Szülői tanácsadó füzet : játssz, tanulj, fejlődj! / [szerk. Kovács Eszter, Szepessy Árpádné, Tóthné Óbányai Zsuzsanna] ; [közread. a] Voluntas Egyesület. - Veszprém ; [Balatonfüred] : Voluntas Egyes., 2018. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1464-7 fűzött
Veszprém megye - képességfejlesztés - családi nevelés - tanácsadás - 21. század - útmutató
37.025 *** 37.018.1 *** 376.2/.4-053.2 *** 376(439.117)(036)
[AN 3722242]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2018.
   Tudományos gondolatok zenéről és zeneoktatásról : a Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017 / szerk. Váradi Judit ; [közread. a] Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Gyulyás György Szakkollégium. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-705-0 fűzött
zeneoktatás - zenetudomány
37.036 *** 372.878 *** 781
[AN 3722313]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2018.
Vincze Beatrix (1960-)
   Tanári életutak a 20. század második felében / Vincze Beatrix. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 169 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-284-964-5 fűzött
Cegléd - Magyarország - pedagógus - pedagógusképzés - 20. század - életútinterjú
37(439-2Cegléd)(092)(047.53) *** 371.13(439)"195/200"
[AN 3722085]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2018.
Vorderman, Carol (1960-)
Help your kids with study skills (magyar)
   Tanulási technikák : a motivációtól a vizsgáig : [lépésről lépésre] / [Carol Vorderman] ; [ford. Hanula Erika]. - Budapest : HVG Kv., cop. 2017. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Segíts a gyerekednek!
ISBN 978-963-304-447-6 fűzött : 3900,- Ft
tanulás - módszertan - ifjúsági könyv
371.322.6(02.053.2)
[AN 3721960]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9064 /2018.
Ambrose, Jamie (1960-)
365 outdoor activities you have to try! (magyar)
   365 játék, kísérlet és felfedezés a szabadban / Jamie Ambrose ; [ford. G. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - [192] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-304-430-8 fűzött : 3500,- Ft
játék szabadban - kísérlet - fizika - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
796.1 *** 793/794 *** 379.826 *** 53.03(02.053.2)
[AN 3721906]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2018.
   Árnyékban született csillagok : paralimpiatörténeti tanulmányok / szerk. Nádas Pál ; [közread. a] Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. - Budapest : MEOSZ, 2018. - 2 db (931 p.) ; 29 cm
Magyarország - paralimpia - sporttörténet - olimpikon
796-056.26(439) *** 796.032(439)(092)
[AN 3723051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 483 p. : ill.
ISBN 978-963-12-9660-0 kötött
[AN 3723055] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 499-931. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 892-912.
ISBN 978-615-00-1644-3 kötött
[AN 3723057] MARC

ANSEL
UTF-89066 /2018.
   Ez minden : "Az év diák írója és költője 2017" pályázat helyezett és sikeresen szerepelt alkotásai : [diák alkotók antológiája] / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 112, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-05-3 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia
379.825-053.6 *** 06.063(439) *** 894.511-822
[AN 3721352]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2018.
Finnanger, Tone (1973-)
Tilda [love] patchwork (magyar)
   Tilda [love] patchwork / Tone Finnanger ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2017. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
A főcímben és az eredeti címben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-615-5636-04-2 fűzött : 4890,- Ft
textilművészet - lakásművészet - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 747 *** 745.52
[AN 3722280]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2018.
   Focilegek : FC Fociklub, 2018 / [szerk. Molnár Ákos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-5654-72-5 fűzött
sporttörténet - labdarúgás - csúcsteljesítmény
796.332.092(100)(091)
[AN 3721864]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2018.
Glatt Gábor (1952-)
   VB döntő postázva / Glatt Gábor. - Budapest : Glatt G., 2018. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1536-1 fűzött : 4250,- Ft
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
794.1 *** 794.1(439)(092)Glatt_G.(0:82-94)
[AN 3722802]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2018.
Goal! (magyar)
   Gól! : [a labdarúgás, ahogy még sosem láttad] / [ford. Bokor Péter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 144 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-561-9 kötött : 4200,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3721933]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2018.
Győri Szabó Gábor
   Árnyékfutball : bundák, csalások és játékvezetői tévedések / Győri Szabó Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2017. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5604-58-4 fűzött : 3290,- Ft
labdarúgás - sporttörténet - csalás - korrupció
796.332(100)(091) *** 343.352(100)"19/201" *** 796.332.011.5
[AN 3717321]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2018.
Hugo, Simon
365 things to do with Lego bricks (magyar)
   365 játék Lego elemekből : ügyességi, logikai és társasjátékok / szerző Simon Hugo ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 255 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-304-491-9 kötött : 6500,- Ft
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
796.15 *** 087.5
[AN 3721938]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2018.
Katona József
   A nagy háború képekben, családi képeslapokon / [a fotókat és a dokumentumokat rend. és összeáll. Katona József]. - Jav. utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018. - 181 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-327-734-8 kötött : 4500,- Ft
első világháború - hadtörténet - világtörténelem - képes levelezőlap - album
796.5 *** 355.48(100)"1914/1918"(084.1) *** 94"1914/1918"(084.12)
[AN 3724886]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2018.
Lord, Kerry
Edward's crochet imaginarium (magyar)
   Edward fantáziabirodalma : koboldok és mesebeli lények a képzeletet felülmúló milliónyi változatban / Kerry Lord ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2017. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5636-01-1 fűzött : 3990,- Ft
díszítőművészet - horgolás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43 *** 745.55
[AN 3722239]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2018.
   Mozgás, biológia, sport, tudomány : tanulmányok a 47. Mozgásbiológiai Konferencia előadásaiból / [szerkesztők Hamar Pál és Köpf Károly] ; [közread. a] Magyar Edzők Társasága. - Budapest : M. Edzők Társ., 2018. - 204 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. nov. 16-17-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80988-0-9 fűzött
sportelmélet - pedagógia - testnevelés - tantárgy
796.01(439)"20" *** 372.879.6 *** 371.3
[AN 3722060]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2018.
Pintér Tibor
   Tiszától a tengerig : krónika Szeged város "vízi búvárairól" / Pintér Tibor ; [... kiad. a Manta Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub]. - Szeged : Manta Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub, 2018. - 180 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1519-4 fűzött
búvárkodás - memoár
797.215(0:82-94)
[AN 3721458]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2018.
Rorbacher István
   Gáz van, fiúk! : a Gázművek MTE ASR Gázgyár labdarúgócsapatának története 1921-től napjainkig / [írta és szerk. ifj. Rorbacher István]. - Budapest : Keskeny és Társai 2001 Kft., 2018. - 360 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 354.
ISBN 978-615-00-1763-1 kötött
ASR Gázgyár
Budapest - sportegyesület - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439-2Bp.)"192/201" *** 061.2(439-2Bp.)"192/201"
[AN 3722413]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2018.
Várkonyi Sándor (1937-)
   Kár, hogy ráértek az andorraiak : ismét futballtörténelmet írtunk : karcolatok / Várkonyi Sándor. - Budapest : Pro-Sport 2000 Bt., 2018. - 119, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-0848-6 fűzött : 1500,- Ft
labdarúgás - magyar irodalom - karcolat
796.332(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3721529]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2018.
Weathers, Beck (1946-)
Left for dead (magyar)
   Túléltem az Everestet / Beck Weathers ; Stephen G. Michaud [közreműködésével] ; [ford. Bayer Antal]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2016. - 334 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-639-0 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - Himalája - alpinizmus - baleset - 20. század - memoár
796.52(73)(092)Weathers,_B.(0:82-94) *** 796.52(235.243)"199"(0:82-94) *** 614.8(235.243)(0:82-94)
[AN 3724978]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2018.
Wilson, Jonathan (1976-)
Angels with dirty faces (magyar)
   Az argentin foci : Argentína futballtörténete a kezdetektől Messiig / Jonathan Wilson ; [ford. Balog Iván és Straky Zoltán]. - Budapest : Kanári : Akad. K., 2018. - 560 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 554-560.
ISBN 978-963-05-9865-1 kötött : 5400,- Ft
Argentína - sporttörténet - labdarúgás
796.332(82)(091)
[AN 3717316]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9081 /2018.
Almasy, Nicky
   Hudec / by Nicky Almasy ; [publ. by the] Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary ..., Consulate General Hungary in Shanghai. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary ; [Shanghai] : Consulate General of Hungary in Shanghai, 2017. - 249, [2] p. : ill., színes ; 29x29 cm
Angol, magyar és kínai nyelven. - Bibliogr.: p. [251].
ISBN 978-963-7038-60-0 kötött
Hudec László (1893-1958)
Kína - Sanghaj - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - építészet - fényképalbum
72(510)(=945.11)(092)Hudec_L. *** 77.04(=945.11)(5)Almasy_N. *** 72(510-2Shanghai)"192/194"(084.12)
[AN 3721511]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2018.
Andrássy Dorottya
Az Országház építéstörténete (francia)
   L'histoire de la construction du Parlement / [texte Dorottya Andrássy]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Visites du Parlement, ISSN 2498-8030)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5674-24-2 fűzött
Budapest - országház - építészettörténet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3721959]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2018.
Andrássy Dorottya
Az Országház építéstörténete (olasz)
   La storia della costruzione del Parlamento / [testo Dorottya Andrássy]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Passeggiate al Parlamento, ISSN 2498-8014)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5674-23-5 fűzött
Budapest - országház - építészettörténet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3721953]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2018.
Andrássy Dorottya
Az Országház építéstörténete (spanyol)
   La historia de la construcción del Parlamento / [texto Dorottya Andrássy]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 65 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Paseos en el Parlamento, ISSN 2498-8006)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5674-22-8 fűzött
Budapest - országház - építészettörténet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3721958]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2018.
Balla Dóra (1970-)
   Null style / Balla Dora. - Budapest : Fru Design, cop. 2018. - 365 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1085-4 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Balla_D.
[AN 3722990]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2018.
   Békéstáji Művészeti Társaság, 1991-2016 / [szerk. Cs. Tóth János, Gnandt János, Lonovics László] ; [kiad. a Csabagyöngye Kulturális Központ]. - Békéscsaba : Csabagyöngye Kult. Közp., 2017. - 113, [6] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-8402-7 fűzött
Békéstáji Művészeti Társaság
Békéscsaba - Magyarország - művészcsoport - képzőművészet - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092) *** 061.28(439-2Békéscsaba)"199/201"
[AN 3722431]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2018.
Biki Endre Gábor
   Keresztény örökségünk : keresztek, képoszlopok, kálváriák és kápolnák / Biki Endre Gábor. - [Pécs] : [Biki E. G.], 2018. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-615-00-1797-6 fűzött
Baranya megye - kereszt - kápolna
726.825.4(439.127) *** 726.54(439.127)
[AN 3722059]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2018.
Bojtos Anikó
Az Országház festményei (francia)
   Les peintures murales du Parlement / [texte Anikó Bojtos]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 111 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Visites du Parlement, ISSN 2498-8030)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5674-26-6 fűzött
Magyarország - Budapest - festészet - országház - historizmus - századforduló - falfestmény
75.052(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035 *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3721974]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2018.
Bojtos Anikó
Az Országház festményei (olasz)
   I dipinti murali del Parlamento / [testo Anikó Bojtos]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 111 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Passeggiate al Parlamento, ISSN 2498-8014)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5674-27-3 fűzött
Magyarország - Budapest - festészet - országház - historizmus - századforduló - falfestmény
75.052(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035 *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3721972]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2018.
Bojtos Anikó
Az Országház festményei (spanyol)
   Los murales del Parlamento / [texto Anikó Bojtos]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 111 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Paseos en el Parlamento, ISSN 2498-8006)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5674-25-9 fűzött
Magyarország - Budapest - festészet - országház - historizmus - századforduló - falfestmény
75.052(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035 *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3721973]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2018.
   Cinétique : Paris, Budapest, 15. janvier - 15. mars 2018 = Kinetikus. - Budapest : Saxon Art Gallery, [2018]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1904-8 fűzött
Franciaország - Közép-Európa - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(4-11)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018" *** 73/76(44)"201"
[AN 3722920]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2018.
Cséri Lajos (1929-)
   Cséri Lajos éremművész újabb érmei / [éremleírások Kövér Péter]. - Nógrádsáp : P. Athéné, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87356-2)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - érem
737.2(439)(092)Cséri_L.
[AN 3722935]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2018.
Dénes Jenő (1909-1989)
   Körösfői-Kriesch Aladár / Dénes Jenő ; szerk. Keményfi Róbert. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2018. - XXVIII, 142, [4] p., [23] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 72.)
Bibliogr.: p. 125-126. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-003-0 kötött
Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
Magyarország - festőművész - századforduló
75(439)Körösfői-Kriesch_A.
[AN 3726130]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz
   Gijidō gaidobukku / [chosha Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hangarī kokkai gijidō o mite aruku)
ISBN 978-615-5674-20-4 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722295]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (kínai)
   Guohui: shouquan zhinan / [zuozhe Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Guohui zhinan shouce)
ISBN 978-615-5674-21-1 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722307]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2018.
   Farkaskő 20 / [szerk. ... Balázs Péter] ; [... ford. ... Fenlon Éva] ; [kiad. ... Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület]. - Noszvaj : Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyes., [2017]. - 79 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0521-8 fűzött
Magyarország - Noszvaj - képzőművészet - művésztelep - kulturális egyesület - 21. század
73/76(439)"199/201" *** 061.28(439-2Noszvaj) *** 061.2(439)
[AN 3722199]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2018.
Fiatal Művészettörténészek Konferenciája (6.) (2017) (Esztergom)
   Fiatal Művészettörténészek VI. Konferenciája : Esztergom, 2017. október 27-29. : rezümék / [szerk. Mezei Emese és Sebestyén Ágnes Anna]. - [Budapest] : [CentrArt Egyes.], [2017]. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm
Közread. a CentrArt Egyesület
ISBN 978-963-88825-6-1 fűzött
Magyarország - művészettörténet - konferencia-kiadvány
7(439)(091) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3721240]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2018.
Jakab Csaba (1965-)
   Munkák : rajzok, tervek, tárgyak, bútorok, épületek / Jakab Csaba. - 2. átd. kiad. - Budapest : Hét-fő Bt., 2017. - 3 db : ill., főként színes ; 30 cm + mell.
Közös tokban
Magyarország - építész - belsőépítészet - bútortervezés - 20. század - 21. század
72(439)(092)Jakab_Cs. *** 747(439)(092)Jakab_Cs. *** 749.1(439)(092)Jakab_Cs.
[AN 3722112]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 43 p.
ISBN 978-615-80648-0-4 fűzött
[AN 3722113] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 85 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5205-7 fűzött
[AN 3722114] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 102, [1] p.
ISBN 978-615-80648-1-1 fűzött
[AN 3722115] MARC

ANSEL
UTF-89099 /2018.
Kapui Gyula
   A szombathelyi székesegyház toronyórái / Kapui Gyula, Lendvai Rezső, Vas Csaba ; [közread. a] Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete és a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány. - Szombathely : Székesegyházi Főplébániai Egyházközség Tanácsadó Testülete : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2017. - 98, [16] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0961-2 fűzött
Szombathely - székesegyház - toronyóra
726.6(439-2Szombathely) *** 681.113.3(439-2Szombathely)
[AN 3722380]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2018.
   Kecskemét arcai IV : képzőművészeti pályázat : 33. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, 2018. március 5-28. : Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, ... 2018. március 5-30. / [a kiállítást rend. Balanyi Károly és Gulyás Géza]. - Kecskemét : Hírös Agóra Kult. és Ifj. Közp., [2018]. - 28 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80563-5-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3721434]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2018.
Kelecsényi Kristóf Zoltán
Az Országház szobrai (angol)
   The sculptures of the Parliament building / [written by Kristóf Zoltán Kelecsényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 115 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-615-5674-28-0 fűzött
Budapest - országház - szobrászat - századforduló
73(439)"189/190" *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3721976]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2018.
   Konstellációk - művészetelméleti tanulmányok : tanulmánykötet Somlyó Bálint 60. születésnapjára / szerk. Darida Veronika. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-888-4 fűzött
művészetesztétika - emlékkönyv
7.01
[AN 3722231]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2018.
Köves Éva (1965-)
   Sok minden / Köves Éva. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2018. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 38.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-38-1 köött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Köves_É.
[AN 3722125]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2018.
Madaras Gábor
   Az albertfalvi Szent Mihály templom története, 1941-2016 / Madaras Gábor. - Budapest-Albertfalva : Tinta Kvk., 2018. - 85 p., [25] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 978-963-409-157-8 fűzött : 2990,- Ft
Budapest. 11. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XI.)
[AN 3722376]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2018.
   A magyar politikai karikatúra története / [szerk. Tamás Ágnes, Vajda László]. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 227 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-13-6 kötött
Magyarország - politika - 19. század - 20. század - karikatúra
741.5(439)"184/198" *** 070.487(439)"184/198" *** 32(439)"184/198"
[AN 3722021]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2018.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Makovec : ...soedinââ nebo i zemlû... = Makovecz / [közred. a Magyar Művészeti Akadémia]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MMA, 2018. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Orosz, magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5464-93-5 fűzött
Makovecz Imre (1935-2011)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Makovecz_I.
[AN 3722137]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2018.
Márton A. András (1953-)
   Képpé transzformált jegyzetek / Márton A. András. - Budapest : QLT Műfordító Bt., 2018. - [103] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88296-9-6 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század
76(439)(092)Márton_A._A. *** 75(439)(092)Márton_A._A.
[AN 3722217]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2018.
Matos Maja
   Szeretlek Jézus! : imák keceli gyermekek rajzaival / Matos Maja. - [Kecel] : Matos Józsefné, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-00-1206-3 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - ima - gyermekvers - gyermekrajz - gyermekkönyv
741.071-053.2 *** 894.511-14(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 379.825
[AN 3721131]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2018.
   Megújuló örökségünk : várak, kastélyok, apátságok : hazai társfinanszírozással európai uniós forrásokból megvalósult műemléki fejlesztések Magyarországon, 2007-2015 / [... kiad. a Miniszterelnökség]. - Budapest : Miniszterelnökség, 2018. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - vár - kastély - apátság - fényképalbum
726.71(439)(084.12) *** 728.81/.82(439)(084.12)
[AN 3722035]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2018.
Merklin Tímea
   Sempervivum Savariense : szombathelyi temetők és kripták / Merklin Tímea, Benkő Sándor. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 318 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5847-08-0 kötött : 3990,- Ft
Szombathely - temető - kripta - síremlék - helyismeret - fényképalbum
726.8(439-2Szombathely)(084.12) *** 718(439-2Szombathely)(084.12) *** 908.439-2Szombathely
[AN 3722430]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2018.
Morris, William (1834-1896)
   Kézműves esztétika : William Morris válogatott írásai / [ford., a szövegeket vál. és az utószót írta Keresztes Balázs]. - Budapest : Kijárat, 2018. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-64-6 fűzött : 2900,- Ft
művészetelmélet - iparművészet - formatervezés
745/749 *** 7.01
[AN 3722108]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2018.
Nemes Anita
Barangoló a Kiscelli Múzeumban (angol)
   A colourful journey in the Kiscell Museum : colouring and activity book / ill. by Anita Nemes ; written by Viola Varga ; [transl. by Laura Kund] ; [publ. by the Budapest History Museum]. - Budapest : Budapest History Mus., 2017. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5341-46-5 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Kiscelli Múzeum
Magyarország - múzeum - művészettörténet - foglalkoztatókönyv
7(439) *** 069(439-2Bp.)Kiscelli_Múzeum(036)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3722876]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2018.
Nemes Anita
   Barangoló a Kiscelli Múzeumban : foglalkoztató- és színezőkönyv / rajz. Nemes Anita ; írta Varga Viola ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - Budapest : BTM, 2017. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5341-45-8 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Kiscelli Múzeum
Magyarország - múzeum - művészettörténet - foglalkoztatókönyv
7(439)(091) *** 087.5 *** 069(439-2Bp.)Kiscelli_Múzeum(036)(02.053.2)
[AN 3722879]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2018.
Neszádeliné Kállai Mária (1954-)
   A gömöri csipke / Neszádeliné Kállai Mária. - 2. bőv. kiad. - Putnok : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2018. - 135 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 18.)
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-615-80047-7-0 kötött
Gömör - csipke
746.2(439.22-35Gömör)
[AN 3726142]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2018.
   Az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság kiállítása : Budapest, Újpest Galéria, 2017. június 24 - július 14. / [rend. ... Ghyczy György]. - Érd : OKIT, 2017. - 45 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-5882-00-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3722858]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2018.
Pádár Ádám (1988-)
   BushoZine / [szerk. Szebeni Péter]. - Albertirsa : Koska Z., 2018. - [63] p. : ill. ; 21 cm
Pádár Ádám és Kecskés Zsófia rajzai. - A két azonos című rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-1961-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 21. század - grafika
76(439)(092)Pádár_Á. *** 76(439)(092)Kecskés_Zs.
[AN 3721223]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2018.
Petrik Adrien
   A hideg szóda élvezete / Petrik Adrien. - Budapest : Central Kv., 2018. - 238, [1] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-341-071-4 kötött : 5600,- Ft
lakásművészet - kertépítés - életvezetés - album - memoár
747 *** 613.865(0:82-94) *** 712.3/.7
[AN 3726137]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2018.
Petrik Adrien
   A másik kert avagy A falkaélet dicsérete / Petrik Adrien. - Budapest : Central Kv., 2018. - 278, [2] p. : ill., színes ; 23x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9710-50-4 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - építész - lakásépítés - kertépítés - 20. század - 21. század - memoár
72(439)(092)Petrik_A.(0:82-94) *** 747 *** 712.3/.7
[AN 3726132]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2018.
Szabó Zoltán
   A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete / Szabó Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 295 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Ecclesia beatae Mariae Virginis Albaeregalis ; 2/2A.)
Bibliogr.: p. 287-290. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-456-029-6 kötött : 4000,- Ft
Székesfehérvár - régészet - székesegyház
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 904(439-2Székesfehérvár)
[AN 3721444]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2018.
Szabó Zoltán
   A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete : a maradványok építészeti leírása és elemzése : függelék / Szabó Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 161 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Ecclesia beatae Mariae Virginis Albaeregalis ; 2/2B.)
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-963-456-030-2 kötött : 4000,- Ft
Székesfehérvár - régészet - székesegyház
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 904(439-2Székesfehérvár)
[AN 3721459]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2018.
   Szecesszió az Alföldön : dolgozatok a régió művészet- és várostörténetéről / [szerk. Brunner Attila, Mészáros Márta, Veress Dániel] ; [közread. a] Kiskun Múzeum. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz., 2017. - 259 p. : ill. ; 30 cm
A Kiskunfélegyházán, 2015. okt. 5-6-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5843-1 fűzött
Alföld - építészet - szecesszió
72.035.93 *** 72(439.14)"190/191"
[AN 3722434]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2018.
Tóth Sándor (1933-)
   Szépművészetről, kortársakról, 1965-2017 / Tóth Sándor ; [közread. a] Múzeumi Tudományért Alapítvány. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2018. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87693-9-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század
73/76(439)"19/20"
[AN 3721614]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2018.
Träger Herbert (1927-)
   A Széchenyi lánchíd szerkezetének átépítése 1913-1915 között = Reconstruction of the Széchenyi Chain Bridge between 1913-1915 / [a szöveget írta Träger Herbert] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyar Acélszerkezeti Szövetség. - Budapest : BME : Magész, 2018. - 117 p. : ill. ; 21x28 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-89317-4-0 kötött
Budapest - híd - felújítás - századforduló
725.95(439-2Bp.)"1913/1915" *** 624.21(439-2Bp.)"1913/1915"
[AN 3722361]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2018.
   Tűzzománcművészek Magyar Társasága, 1997-2017 : Szeged ..., 2017. június 22 - július 16. : Szolnok ..., 2017. szeptember 8 - október 29. : Nagykanizsa ..., 2018. január 26 - február 28. = Hungarian Society of Enamel Artists, 1997-2017 / [szerk. ... Balanyi Károly, ifj. Gyergyádesz László]. - Kecskemét : Tűzzománcművészek M. Társasága, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80628-1-7 kötött
Tűzzománcművészek Magyar Társasága
Magyarország - zománcművészet - művészeti csoport - ezredforduló - 21. század
738.4(439)"199/201" *** 061.28(439)"200/201"
[AN 3721430]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9125 /2018.
Dékány Endre (1945-)
   A dráma, a muzsika, a beszéd, és az igazi "bel canto" / Dékány Endre. - Budapest : Dékány Műv. Bt., 2017. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0821-9 fűzött
zeneesztétika - énekművészet
78.01 *** 784
[AN 3722225]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2018.
Iványi Miklós (1946-)
   20 éves a Honvéd Kaszinó Énekkara : képes emlékkönyv / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2018. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-60-0 fűzött
Honvéd Kaszinó Énekkara (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - énekkar - fényképalbum
784.087.684(439-2Nagykanizsa)(084.12)
[AN 3721265]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2018.
Katona Zoltán
   150 éves a Székely Dalegylet, 1868-2018 / Katona Zoltán, Varga István. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2018. - 279 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-615-5700-49-1 kötött
Székely Dalegylet
Székelyudvarhely - énekkar
784.087.68.071(498.4-2Székelyudvarhely)
[AN 3721991]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2018.
Vásáry Tamás (1933-)
   A zenén túl.. : Vásáry Tamás zenés beszélgetései a Zeneakadémián. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Nap K., cop. 2018. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-135-5 kötött : 3600,- Ft
zeneszerző
78.071.1(100)(092)
[AN 3725034]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9129 /2018.
   Székely népzene és néptánc / szerk. Pávai István és Sófalvi Emese. - Budapest : Hagyományok Háza ; Pécs : PTE ; Énlaka : Pro Énlaka Alapítvány, 2018. - 233 p. : ill. ; 23 cm + DVD. - (Énlaka-konferenciák ; 5.)
Az Énlakán, 2015. szept. 11-13. között rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7363-98-6 fűzött
Erdély - magyar néprajz - népzene - néptánc - székelyek - elektronikus dokumentum
793.31(=945.11)(498.4) *** 78.031.4(=945.11)(498.4)
[AN 3721929]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9130 /2018.
Bajnóczi Beatrix
   Színes kérdések és válaszok angol nyelvből : C1 szint / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 275 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-107-5 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3725753]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2018.
Bogár Judit
   Expanding horizons : felkészítőkönyv a nemzetközi kapcsolatok angol középfokú szaknyelvi vizsgára : [B2] / Bogár Judit, Erdei József, Robert Thiessen. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 182 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-82-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3723040]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2018.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 15. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-190-4 kötött : 2900,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=82=945.11
[AN 3725417]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2018.
   DiscourseNet 20 - exploring fuzzy boundaries in discourse studies : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 17-19 May, 2018 : conference handbook / [ed. Péter Furkó, Csilla Dér, Johannes Angermuller]. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2018. - 82 p. ; 21 cm
Gerinccím: Conference handbook. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-724-1 fűzött
diskurzuselemzés - konferencia-kiadvány
800.85 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3722334]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2018.
Ernst, Andreas
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe B2, Mittelstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / auth. Andreas Ernst. - Újrany. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2018, cop. 2012. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm + 5 mell.
borító- és gerinccím: Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe B2
ISBN 978-963-87846-6-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3725504]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2018.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2018. - XVI, 736 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-201-8 kötött : 5490,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3725106]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2018.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német szótár / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Földes Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2018. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-199-8 kötött : 7900,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3725245]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2018.
Kalmár Éva Júlia
   Top 2000 német szó : a 2000 legfontosabb német szó példamondatokkal = Top 2000 deutsche Wörter : die 2000 wichtigsten deutschen Wörter mit Beispielsätzen / Kalmár Éva Júlia. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 158, [2] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-147-9 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3722541]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2018.
Keszler Borbála (1939-)
   Magyar grammatikai gyakorlókönyv / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2018. - 567 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-16-4695-5 kötött
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 3725735]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2018.
   Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében : a MANYE és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2017. január 17-19-én rendezett nemzetközi magyar szaknyelvi konferencián elhangzott előadások kötete / szerk. Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szőllősy-Sebestyén András. - Budapest : Tinta Kvk. : M. Nyelvstratégiai Int. : MANYE, 2018. - 154 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 202.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-148-6 fűzött : 2990,- Ft
Kárpát-medence - magyar nyelv - szaknyelv - nyelvhasználat
809.451.1-086.6(4-191) *** 809.451.1-06(4-191)
[AN 3722543]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2018.
Maticsák Sándor (1965-)
   A mókusbőrtől az euróig : pénznevek etimológiai szótára / Maticsák Sándor. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 212, [1] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 55.)
Bibliogr.: p. 207-212.
ISBN 978-963-409-160-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár - pénzeszköz
809.451.1-312.2 *** 336.74
[AN 3722686]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2018.
Sominé Hrebik Olga
   Einfach Schreiben / [Sominé Hrebik Olga] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-197-6 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3725745]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2018.
Szabó Péter
   Euro angol : felsőfokú nyelvvizsga : gyakorlófeladatok / Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2017. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9855-2 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3725891]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2018.
Szabó Szilvia (1975-)
   Practice examination book 1 : ECL practice exams 1-5 : English level B2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - New ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2018, cop. 2012. - 146, [2] p. : ill. ; 24 cm + 5 mell.
Gerinccím: ECL practice exams 1-5 : English level B2
ISBN 978-963-88938-3-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3725509]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2018.
Tarjányi Béla (1942-)
   Rövid héber nyelvtan / Tarjányi Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2017. - 21 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9921-15-3 fűzött
héber nyelv - nyelvtan - egyetemi jegyzet
809.24-5(075.8)
[AN 3724782]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2018.
Tóth István, H. (1951-)
   Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére : gyakorlatok és tollbamondások / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 14.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-152-3 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3722374]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2018.
Vinnai Edina (1976-)
   Jog és nyelv határán : a jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása / Vinnai Edina. - Budapest : Gondolat, 2017. - 274 p. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.: p. 251-268.
ISBN 978-963-693-825-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvhasználat - jogelmélet
809.451.1-086.6 *** 34 *** 340.12 *** 340.113
[AN 3721200]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9147 /2018.
   Az emberi sors és a történelem kereszteződésében : tanulmánykötet Frank Tibor 70. születésnapjára = At the crossroads of human fate and history : studies in honour of Tibor Frank on his 70th birthday / szerk. Kenyeres János [et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol - Amerikai Intézet. - Budapest : ELTE BTK Angol - Amerikai Int., 2018. - 546 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-982-9 kötött
Amerika - anglisztika - amerikanisztika - történelem - művelődéstörténet - emigráció - nyugati magyarság - emlékkönyv
820(100)(091) *** 94 *** 973 *** 930.85(7/8) *** 325.25(=945.11)(7)
[AN 3722089]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2018.
   I fantasmi di Camilleri / a cura di Milly Curcio. - Budapest ; Torino ; Paris : L'Harmattan, 2017. - 166, [1] p. ; 21 cm. - (Imago mundi, ISSN 2560-1865 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött : 12 EUR
 (hibás ISBN 978-88-7892-330-X)
Camilleri, Andrea (1925-)
Olaszország - író - 20. század - ezredforduló
850(092)Camilleri,_A.
[AN 3721130]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2018.
Gaál Csaba (1942-)
   Hogyan adjunk elő... kongresszuson, egyetemen és egyéb alkalmakkor? / Gaál Csaba ; [az ábrákat rajz. Jécsai Zoltán]. - Budapest : Medicina, 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-226-674-9 kötött : 2600,- Ft
retorika - fogalmazástechnika - prezentációs grafika
82.085 *** 82.081 *** 519.688PowerPoint
[AN 3722309]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9150 /2018.
Búza Imre
   "Arany felhő" : verselemzések és tanulmányok / Búza Imre. - [Hódmezővásárhely] : Magánkiad., 2018. - 167, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1112-7 fűzött
magyar irodalom története - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(091)-14 *** 82.01-14
[AN 3721549]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2018.
Demeter Zsuzsa (1977-)
   Sigmond István / Demeter Zsuzsa. - [Budapest] : MMA, 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 978-615-5464-96-6 kötött : 3400,- Ft
Sigmond István (1936-2014)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
894.511(498)(092)Sigmond_I.
[AN 3722218]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2018.
   "Egyszóval... a költészet" : Arany-verselemzések / [... szerk. Vaderna Gábor] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2018. - 124 p., [2] t.fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5517-24-2 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Arany_J.
[AN 3721870]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2018.
Fried István (1934-)
Író esőköpenyben (bőv. kiad.)
   Márai Sándor : a huszadik század koronatanúja / Fried István. - Jav., átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 366, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-57-7 kötött : 3990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 3716628]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2018.
Kaszap-Asztalos Emese
   "Melyik talál?"" : Arany János életében készült képmásai / Kaszap-Asztalos Emese, Sidó Anna ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2018. - 79 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-615-5517-25-9 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - arckép
894.511(092)Arany_J. *** 7.041.5(439)
[AN 3721872]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2018.
   Kölcsey égboltja alatt : ünnepek, arcok, életmű-elemzések a Kölcsey Társaság évtizedeiből / vál. és szerk. Jánosi Zoltán, Kasztovszky László, Szabó István. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2018. - 185 p. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1418-4087 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89998-6-3 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Kölcsey Társaság
Magyarország - író - 19. század - kulturális egyesület
894.511(092)Kölcsey_F. *** 061.28(439)Kölcsey_Társaság
[AN 3722175]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2018.
Szalai Anna (1946-)
   Hagyománymentés és útkeresés : zsidó vonatkozású magyar regények / Szalai Anna. - Budapest : Gondolat, 2018. - 651 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-771-3 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - 19. század - 20. század - zsidóság - regény
894.511(091)-31"18/19" *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3723268]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2018.
Tverdota György (1947-)
   Hagyomány és lelemény : a magyar irodalmi modernség első hulláma / Tverdota György. - Budapest : Kalligram, 2018. - 261 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-039-0 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 3721153]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9158 /2018.
Abbott, Jeff (1963-)
Blame (magyar)
   Bűnös vagy! / Jeff Abbott ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 373 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-615-5715-70-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3722972]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2018.
Augustinus Aurelius (354-430)
   Úton Isten felé : Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-162-2 fűzött : 2490,- Ft
latin irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
871-84.02=945.11
[AN 3722605]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2018.
Barrett, J. D.
The little café of second chances (magyar)
   Receptek újrakezdéshez / J. D. Barrett ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Libri, 2018. - 442 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-904-5 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3722008]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2018.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9884-39-7 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 3724561]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2018.
Berry, Steve (1955-)
The emperor's tomb (magyar)
   A császár sírja / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 567 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-655-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3725496]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2018.
Bonansinga, Jay R. (1959-)
The walking dead : search and destroy (magyar)
   The walking dead : élőhalottak : keress és pusztíts! / Jay Bonansinga ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 364 p. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3723033]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2018.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Fahrenheit 451 és más történetek / Ray Bradbury ; [ford. Loránd Imre, Pék Zoltán, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2012. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-483-5 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3725026]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2018.
Butcher, Jim (1971-)
Fool moon (magyar)
   Teliholdkór : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 422, [1] p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-395-255-9 fűzött : 3999,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3723069]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2018.
Butcher, Jim (1971-)
Storm front (magyar)
   Átokvihar : az első Dresden-akta / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 354, [1] p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-395-254-2 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3723065]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2018.
Byers, Richard Lee (1950-)
The reaver (magyar)
   A fosztogató : The sundering IV. könyv / Richard Lee Byers ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Delta Vision, 2017. - 438, [1] p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-395-234-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3723006]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2018.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's purpose (magyar)
   Egy kutya négy élete / W. Bruce Cameron ; [ford. Varga Csaba]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 351 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-972-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724315]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2018.
Child, Lee (1954-)
Night school (magyar)
   Esti iskola / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. Babaház / Fiona Davis ; [ford. Nagy Erika]. Az igazság pillanata / Clare Mackintosh ; [ford. Kovács Attila]. Elmondhatatlanul / Jill Mansell ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2017. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Night school. I let you go. The dollhouse. To the moon and back
ISBN 978-963-289-384-6 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3722259]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Secret of Chimneys (magyar)
   Chimneys titka / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 355, [4] p. ; 18 cm
Megj. "Királyok és kalandorok" címmel is
ISBN 978-963-479-044-0 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3724586]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
Lady midnight (magyar)
   Éjfél kisasszony : Gonosz fortélyok első könyv : [egy Árnyvadász történet] / Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 681, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-899-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724262]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2018.
Clavell, James (1924-1994)
Gai Jin (magyar)
   Gajdzsin / James Clavell ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Szeged : Aranytoll, 2018, cop. 1995. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-457-261-9 fűzött : 7999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3725418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 713 p. : ill.
[AN 3725420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 611 p.
[AN 3725422] MARC

ANSEL
UTF-89173 /2018.
Daniels, J.
Four letter word (magyar)
   Nyolcbetűs szavak : szeretet, gyűlölet, hazugság : Mocskos kis titkaink 1. / J. Daniels ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Libri, 2018. - 537 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-175-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3722007]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2018.
Dun, Anna
Best after 40 (magyar)
   Andalúz varázslat / Anna Dun. - Budapest : Thalassza Kvk., 2018. - 191 p. ; 22 cm
Ford. Szabó Zsófia
ISBN 978-615-00-1914-7 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3721212]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2018.
Elvestad, Kristoffer Svendsen (1884-1934)
   A hajnali vendég / Sven Elvestad ; [... Pajzs Elemér ford. ...]. - Budaörs : Digi Book, 2018. - 219 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-474-232-6 fűzött : 2290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3723226]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
Going Dutch (magyar)
   Hív Amszterdam / Katie Fforde ; [ford. Endreffy Júlia]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 469 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-155-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3724989]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2018.
Finder, Joseph (1958-)
Guilty minds (magyar)
   Bűnös szándék / Joseph Finder ; [ford. M. Nagy Miklós]. Miss Dreamsville és az elveszett örökösnő / Amy Hill Hearth ; [ford. Téli Márta]. Gyilkosság Cirey-ben / Cheryl Sawyer ; [ford. Nagy Erika]. Tavaszi affér / Milly Johnson ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2018. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Guilty minds. Murder at Cirey. A spring affair. Miss Dreamsville and the lost heiress of Collier County
ISBN 978-963-289-386-0 kötött
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-312.4(94)=945.11
[AN 3722252]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2018.
Forstchen, William R. (1950-)
Dies irae: day of wrath (magyar)
   Dies irae: a harag napja / William R. Forstchen ; [ford. Nagy Ambrus]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 283 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: A harag napja
ISBN 978-615-5759-18-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3722029]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2018.
Gaiman, Neil (1960-)
Eternity's wheel (magyar)
   Az örökkévalóság kereke : [a New York Times bestseller trilógia befejező része] / Neil Gaiman & Michael Reaves & Mallory Reaves ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-443-9 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3722978]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2018.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Šinelʹ (magyar)
   A köpönyeg ; Az orr ; A revizor / Gogol ; [ford. Makai Imre, Mészöly Dezső, Mészöly Pál]. - Budapest : Európa, 2018. - 206, [1] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Šinelʹ ; Nos ; Revizor
ISBN 978-963-405-898-4 fűzött : 1199,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - vígjáték
882-32=945.11 *** 882-22=945.11
[AN 3724768]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2018.
Gounelle, Laurent (1966-)
Le philosophe qui n'était pas sage (magyar)
   Az oktalan filozófus / Laurent Gounelle ; [ford. Vallató Péter]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-28-7 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3723235]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2018.
Halle, Karina
Shooting scars (magyar)
   Bármi áron : Átkozottak 2. / Karina Halle ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-15-1 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3719627]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2018.
Harris, Robert (1957-)
Conclave (magyar)
   Konklávé / Robert Harris ; [ford. Bornai Tibor]. Fagyöngy fogadó / Richard Paul Evans ; [ford. Szőke Ágnes]. Holtak közt a mélyben / Peter Lovesey ; [ford. Zsolt Angéla]. Vidéki szerelem / Catherine Alliott ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2018. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Conclave. Down among the dead men. The mistletoe inn. A rural affair
ISBN 978-963-289-385-3 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-31=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3722268]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2018.
Hill, Joe (1972-)
Heart-shaped box (magyar)
   A szív alakú doboz / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-643-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3725493]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The buried giant (magyar)
   Az eltemetett óriás / Kazuo Ishiguro ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 542, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-380-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3726108]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Nocturnes (magyar)
   Noktürnök / Kazuo Ishiguro ; [ford. Polyák Béla, Todero Anna]. - Budapest : Európa, 2018. - 265, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-881-6 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3717096]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2018.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Simik Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 685, [39] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-433-123-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3726147]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2018.
Jeffries, Sabrina (1958-)
When the rogue returns (magyar)
   Botrányos bajkeverők : A herceg emberei 2. / Sabrina Jeffries ; [ford. Ligeti Lujza]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 285 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-138-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3721993]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2018.
Kafka, Franz (1883-1924)
Die Verwandlung (magyar)
   Az átváltozás ; A fűtő / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 120 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 24.)
Egys. cím: Die Verwandlung ; Der Heizer
ISBN 978-963-227-657-1 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - kisregény - elbeszélés
830-32(437.1)=945.11 *** 830-31(437.1)=945.11
[AN 3726198]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2018.
Katz, Daniel (1938-)
Saksalainen sikakoira (magyar)
   Német disznókutya / Daniel Katz ; [ford. Huotari Olga]. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2018. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5480-44-7 fűzött : 3200,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3725474]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2018.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Secret sisters (magyar)
   Titkos nővérek / Jayne Ann Krentz ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2018. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-884-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3722019]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2018.
Läckberg, Camilla (1974-)
Olycksfågeln (magyar)
   Vészmadár / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2013. - 335 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-579-8 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3724570]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2018.
Lamprell, Mark (1958-)
The lover's guide to Rome (magyar)
   Találkozzunk Rómában! / Mark Lamprell ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Libri, 2018. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-894-9 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3722003]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2018.
Laurain, Antoine (1970-)
La femme au carnet rouge (magyar)
   A piros notesz / Antoine Laurain ; ford. Kiss Kornélia. - Budapest : Park, cop. 2018. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-364-0 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3721181]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2018.
Leo, Maxim (1970-)
Haltet euer Herz bereit (magyar)
   Volt egyszer egy NDK : egy keletnémet család története / Maxim Leo ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 300, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-374-9 fűzött : 3490,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - német irodalom - hétköznapi élet - 1945 utáni időszak - memoár
830-94=945.11 *** 943.02"197/198"(0:82-94)
[AN 3719333]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2018.
Lungu, Dan (1969-)
Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu (magyar)
   A kislány, aki istent játszott / Dan Lungu ; [ford. Koszta Gabriella]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-58-4 fűzött : 3490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3717783]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
Queen of shadows (magyar)
   Queen of shadows : árnyak királynője : [a Tűz örököse folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 811, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-838-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3724163]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2018.
McBratney, Sam (1943-)
Guess how much I love you (magyar)
   Találd ki mennyire szeretlek / írta Sam McBratney ; ill. Anita Jeram ; [ford. Komjáthy Katalin]. - Budapest : Találd ki Kft., [2017]. - [31] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0734-2 kötött : 2970,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3722245]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2018.
Menasse, Robert (1954-)
Die Haupstadt (magyar)
   A főváros / Robert Menasse ; [ford. Győri László]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 398, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5724-42-8 kötött : 4500,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3717017]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2018.
Merle, Robert (1908-2004)
Fortune de France (magyar)
   Francia história I / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 373 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-092-1 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3726475]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2018.
Millet, Catherine (1948-)
La vie sexuelle de Catherine M. (magyar)
   Catherine M. szexuális élete : regény / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2002. - 252, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3658-7 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 3725233]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2018.
Mull, Brandon (1974-)
Wild born (magyar)
   Vadnak született / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 238, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 1.)
ISBN 978-963-399-097-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3724198]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2018.
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
   Az uralkodás művészete / Napóleon ; [... vál., ford. és a bev. szövegeket írta Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 163, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 1.)
Bibliogr.: p. [164].
ISBN 978-963-227-629-8 fűzött : 999,- Ft
államelmélet - hatalom - francia irodalom
840-96=945.11 *** 321.01
[AN 3726174]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Macbeth (magyar)
   Macbeth / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 534 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9196-4 fűzött : 3990,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3721992]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2018.
Plum, Amy (1967-)
Dreamfall (magyar)
   Álomcsapda / Amy Plum ; [ford. Bikics Milán]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 327 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-149-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3721999]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2018.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Jevgenyij Anyegin / Alekszandr Puskin ; [ford. Áprily Lajos]. - Budapest : Európa, 2018. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-907-3 fűzött : 1399,- Ft
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 3725873]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2018.
Redondo, Dolores (1969-)
Todo esto te daré (magyar)
   Mindezt neked adom / Dolores Redondo ; [ford. Szelivánov Júlia]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 466, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-18-8 fűzött : 3690,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3721996]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2018.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Im Westen nichts Neues (magyar)
   Nyugaton a helyzet változatlan / Erich Maria Remarque ; [ford. Benedek Marcell]. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 1929. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-068-7 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3725855]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2018.
Roberts, Nora (1950-)
Boundary lines (magyar)
   Határtalan vágy / Nora Roberts ; [... ford. Székely György]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 319 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-320-5 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3725431]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2018.
Rommel, Erwin (1891-1944)
Krieg ohne Hass (magyar)
   Háború gyűlölet nélkül / Erwin Rommel. - [Sopron] : B.H.N. Kft., [2018]. - 284 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0756-4 kötött
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország - Észak-Afrika - hadtörténet - hadvezér - második világháború - német irodalom - napló
830-94=945.11 *** 355.48(430)"1941/1942" *** 355.48(61)"1941/1942" *** 355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 3724360]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2018.
Rouse, Wade (1965-)
The charm bracelet (magyar)
   Az emlékkarkötő / Viola Shipman ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Libri, 2018. - 401 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-048-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3722005]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Career of evil (magyar)
   Gonosz pálya / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 565 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-683-5 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3725722]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
The cuckoo's calling (magyar)
   Kakukkszó / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 545 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-681-1 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3725443]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2014. - 365, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-456-2 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724608]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2012. - 653 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-461-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724616]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 589 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-324-460-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724611]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
The silkworm (magyar)
   A selyemhernyó / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-682-8 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3725487]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2018.
Sabahattin, Ali (1907-1948)
Kürk mantolu Madonna (magyar)
   Madonna prémkabátban / Sabahattin Ali ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Európa, 2018. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-883-0 kötött : 3299,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3722026]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2018.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2017. - 89, [7] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-457-295-4 kötött : 2699,- Ft
ISBN 978-963-457-290-9 fűzött : 1699,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3724222]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2018.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 40. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 90, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-942-1 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3726025]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János, Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső]. - Budapest : Európa, 2018. - 583, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és JúliaÞ; Hamlet, dán királyfiÞ; Szentivánéji álomÞ; Lear királyÞ; Vihar. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; King Lear ; The tempest
ISBN 978-963-07-9978-2 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3725930]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2018.
Silverstein, Shel (1930-1999)
Uncle Shelby's story of Lafcadio, the lion who shot back (magyar)
   Lafkádió, az oroszlán, aki visszalőtt : Shelby bácsi meséi / Shel Silverstein ; ford. Varró Dániel. - Budapest : Csimota, 2018, cop. 2002. - [112] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5649-27-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3725994]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2018.
Smith, Arthur D. Howden (1887-1945)
Grey maiden (magyar)
   Szürke hajadon : egy kard korokon átívelő története / Arthur D. Howden Smith ; [... ill. Henry Pitz]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 438, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek. Történelmi, ISSN 2560-2837 ; 2.)
Ford. Sárpátki Ádám
ISBN 978-963-395-172-9 fűzött : 3990, -Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - kalandos elbeszélés
820-321.3(73)=945.11
[AN 3723029]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2018.
Strøksnes, Morten Andreas (1965-)
Havboka (magyar)
   Tengerkönyv : sós történet barátságról, kalandról és a felszín alatt nyüzsgő életről / Morten A. Strøksnes ; [ford. Szöllősi Adrienne] ; [ill. Tillai Tamás]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-659-7 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3722011]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2018.
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
   Zavarni néha még fogok - Viszockij 80 / ford., összeáll, jegyzetekkel ell. és a bev. esszét írta Marosi Lajos. - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2018. - 300 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5803-10-9 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - vers - dalszöveg
882-14=945.11 *** 882-192=945.11
[AN 3721095]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2018.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2012. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-142-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3726440]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2018.
Ware, Ruth (1977-)
The woman in cabin 10 (magyar)
   A nő a 10-es kabinból / Ruth Ware ; [ford. Uram Tamás]. Déli menyegző / Mary Alice Monroe ; [ford. Szőke Ágnes]. Kalkuttai emberünk / Abir Mukherjee ; [ford. Zsámboki Péter]. Vigyük haza Albertet! / Homer Hickam ; [ford. Zsolt Angéla]. - Budapest : [Tarsago], cop. 2018. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The woman in cabin 10. A rising man. Carrying Albert home. A Lowcountry wedding
ISBN 978-963-289-387-7 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3722249]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2018.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Schachnovelle (magyar)
   Sakknovella / Stefan Zweig ; [ford. Fónagy Iván]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 97 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 19.)
ISBN 978-963-227-568-0 fűzött : 999,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 3726186]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9229 /2018.
Aknai Péter (1973-)
   A Kisbéka anatómiája / Aknai Péter. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 158, [1] p. ; 19 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-40-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725120]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2018.
André Ferenc (1992-)
   Szótagadó / André Ferenc. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 143, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-725-9 fűzött : 1699,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - slam - vers
894.511-14(498)
[AN 3721080]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Arany János összes költeményei / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2018. - 2 db ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-301-9 kötött : 7980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek, versfordítások és elbeszélő költemények. - 1219 p.
ISBN 978-963-276-302-6
[AN 3724535] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Toldi-trilógia ; A hun trilógia. - 827, [2] p.
ISBN 978-963-276-303-3
[AN 3724539] MARC

ANSEL
UTF-89232 /2018.
Bábel Antónia
   Babmanó és Borsótündér : összhangban a természettel / Bábel Antónia. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm + 3 mell.
ISBN 978-615-5697-23-4 kötött : 2900,- Ft
amatőr kertészkedés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 634(02.053.2)
[AN 3722335]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2018.
Bajzikné Panni
   Igazgyöngyeim / Bajzikné Panni ; [... graf. Bajzik Anna Alexa]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 76 p. : ill.,. részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-63-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721436]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2018.
Balló László (1953-)
   Keringő álom : szombathelyi történet : válogatás ötven év verseiből / Balló László ; a szerző rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2018. - 398 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5847-04-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3722420]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2018.
Baróthy Zoltán (1977-)
   Az Amcsalat hegység tiszta levegője : novellák / Baróthy Zoltán. - Budapest : JAK : Magvető, 2018. - 138, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 206.)
ISBN 978-963-14-3729-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3722791]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2018.
Bató Géza (1889-1958)
   Budaörsi Passió 2018 : Budaörs, Kőhegy 2018. május 19. - június 3. = Budaörser Passion 2018 : 19. Mai - 03. Juni 2018 Budaörs, Steinberg / [... szerző Bató Géza] ; [... kiad. Budaörsi Passió Egyesület]. - Budaörs : Budaörsi Passió Egyes., cop. 2018. - 102 p. : ill., színes ; 24 cm
Rend. Dér András
ISBN 978-615-00-2126-3 fűzött
magyar irodalom - passiójáték - kétnyelvű dokumentum
894.511-291.1.02=30
[AN 3722351]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Maszat űrhajózik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-410-378-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3722321]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Datolyaparton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 398, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-121-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3725983]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 2.)
ISBN 978-963-410-387-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724565]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok Afrikában / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-255-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3725965]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2018.
Bischofné Hesinger Katalin
   Bíbor-fekete blues : napló-versek / Biheka ; [... ill. Bischofné Hesinger Katalin]. - Nagykanizsa : Czupi, 2018. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-61-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721258]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2018.
Bódi Tóth Elemér (1940-)
   Az otthon sziluettje : versek Vasszilvágyról II. / Bódi Tóth Elemér, Devecsery László, Pődör György ; ... ill. Wéber Zsóka. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 127 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5600-87-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3722440]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2018.
Boros János
   Elszálltak az éterben.. : hajdanvolt rádiósok, hajdanvolt rádió : regény / Boros János. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2018. - 293 p. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722359]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2018.
Boros János
   Öreg ház a városfalnál : Múzeum körút 5. : regény / Boros János. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2018. - 304 p. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722358]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2017. - 210, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-141-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724307]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 8. kiad. - Budapest : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-136-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724304]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ármány és kézfogó : Ambrózy báró esetei III. / Böszörményi Gyula. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 701, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-418-6 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3724146]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Beretva és tőr : Ambrózy báró esetei 2.5 / Böszörményi Gyula. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 86, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-794-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3724182]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Leányrablás Budapesten : Ambrózy báró esetei I. / Böszörményi Gyula. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-440-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724158]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Leányrablás Budapesten : Ambrózy báró esetei I. / Böszörményi Gyula. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-441-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724151]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2018.
Botz Domonkos (1952-)
   Az ártatlanság bája / Botz Domonkos. - [Kozármisleny] : Hetedhéthatár, 2018. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80040-7-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3721190]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2018.
Bradányi Iván (1930-)
   Asztalok a gesztenyefák alatt : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2018]. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-93-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3722222]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2018.
Budai Lotti
   Shirzan szerelme : Ágyas és úrnő 1 / Budai Lotti. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 405, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-04-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3725425]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2018.
Császár Dytta
   A fűz könnyei / Császár Dytta. - Nyíregyháza : Császár Z.-né, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1863-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3722166]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2018.
Császár Levente (1961-)
   Tündérút / Császár Levente ; Jancsik Eszter illusztrációival. - [Pécs] : [Császár L.], 2017. - 66, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8821-6 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3722067]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2018.
Cserhalmi Imre (1934-)
   Törlesztés, avagy Lapok a talonból / Cserhalmi Imre. - Budapest : Corvina, 2018. - 399 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6502-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3723004]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2018.
Csikós Zsolt
   Életemet egy rozsdás roncsért / Csikós Zsolt. - [Pomáz] : Co-Graf Bt., cop. 2018. - 143 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1999-4 fűzött
Európa - magyar irodalom - személygépkocsi - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 629.114.6(4)"199"
[AN 3721916]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2018.
Csukás István (1936-)
   A város meghódítása / Csukás István. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 2018. - 266 p. ; 18 cm. - (Óbuda könyvek, ISSN 2560-2977)
ISBN 978-963-88214-7-8 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3722162]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2018.
Demus Gábor (1974-)
   Egy gang sarkából : versek / Demus Gábor. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2017. - 87, [3] p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 36.)
ISBN 978-615-5355-25-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721915]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2018.
Dust, Emy
   Karácsonyi karakter boom / Emy Dust. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 38 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80921-0-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3722362]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2018.
Dust, Emy
   A szerelem ára / Emy Dust. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80921-2-8 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722360]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2018.
Egri Antal (1824-1901)
   Sinka halma : néprege nyolcz énekben ; Törtel : néprege tiz énekben / irta Chiovini (Egri) Antal. - 2. jav. kiad. - [Kecskemét] : Chiovini B., 2018. - 166 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1982-6 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3724974]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2018.
Elekes Dezső (1889-1965)
   Statisztikus a harcmezőn : Elekes Dezső háborús naplója / [... szerk., az életrajzot írta, ... sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Derzsy Márk] ; [bev. tanulm. ... Kovács Csaba]. - Budapest : KSH Kvt., 2018. - 164 p. : ill. ; 25 cm + 2 mell. - (A statisztika történetei, ISSN 2064-8979 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-528-3 kötött : 2700,- Ft
Elekes Dezső (1889-1965)
Magyarország - hadtörténet - első világháború - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3722056]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2018.
Ferencz Győző (1954-)
   Ma reggel eltűnt a világ : válogatott és új versek / Ferencz Győző. - [Budapest] : Gondolat, 2018. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-857-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723270]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2018.
Finta Éva (1954-)
   A tékozlás genezise : versek / Finta Éva ; [ill. Horváth Anna]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2018. - 131 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 275.)
ISBN 978-615-5757-06-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721763]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2018.
Finy Petra (1978-)
   Milu Egyiptomban / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-256-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3725961]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2018.
Fülöp Tiborné
   Régi dolgok, nehéz sorsok az '50-es évektől napjainkig / írta Fülöp Tiborné. - [Szólád] : Magánkiad., 2017. - 42, [19] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8255-9 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3721847]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2018.
Füst Antal (1940-)
   Balassagyarmat regénye / Füst Antal ; [kiad. a Zagyvaforrás Egyesület]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2018. - 214 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1170-7 fűzött : 2400,- Ft
Balassagyarmat - magyar irodalom - helytörténet - regény
894.511-31 *** 943.9-2Balassagyarmat(0:82-31)
[AN 3721440]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2018.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2017. - 527 p. ; 20 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 18.)
ISBN 978-963-9933-59-0 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725041]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2018.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg nyaralunk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 41, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-264-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3725970]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2018.
Hidasi József (1945-)
   A téma a földön hever.. : érdekes esetek és egy izgalmas kisregény / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2018. - 321 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek ; 1.)
ISBN 978-615-80838-2-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3722409]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2018.
Hont András (1975-)
   Senkiföldjén harmadszor : publicisztika / Hont András. - Budapest : Kalligram, 2018. - 380, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-047-5 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3718735]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2018.
Horváth Szabolcs
   Lépcsősoron : ötödik verskötet / Horváth Szabolcs. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2017. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9048-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721648]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2018.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-2018. - 6 db ; 20 cm
A 2. és 3. köteten társszerző Vészits Andrea, a 4-6. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A káosz temploma. - 2. kiad. - 2018. - 410, [3] p.
ISBN 978-963-410-367-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3724763] MARC

ANSEL
UTF-89275 /2018.
Igor Csaba, T.
   A gyermek király szolgálatában : történet IV. László idejéből / T. Igor Csaba. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 217, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9906-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3721560]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2018.
Jagadics Eszter (1985-)
   A madám : A pokol bugyrai III. rész / Jagadics Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-14-1 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3722404]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2018.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-007-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3726016]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2018.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Te is tudod? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-940-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3726117]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2018.
Jankó Olga (1930-)
   A régi ház / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-67-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3721630]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2018.
Jánosi Sándor
   A csönd imája : válogatott versek, 2012-2017 / Jánosi Sándor. - [Megyehíd] : [Jánosi S.], cop. 2017. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9904-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721539]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2018.
Jártó Róza (1950-)
   Sors szimfonietták : Jártó Róza írásai. - [Orosháza] : Róza&Julius, 2018. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80888-1-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3722323]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2018.
Jeney Zoltán (1973-)
   Rév Fülöp : balatóniai lovagregény / Jeney Zoltán ; [ill. Haránt Artúr]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2012. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-182-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724515]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2018.
Jóna Dávid (1968-)
   Jóféle csönd / Jóna Dávid. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-39-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721297]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2018.
Juhász Kató
   Erkölcstemető / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2017. - 220, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9049-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3721506]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2018.
Kabdebó Tamás (1934-2018)
   Ír szerelem : novellák, történetek / Kabdebó Tamás. - Budapest : M. Napló, [2018]. - 190 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6721-46-5)
Írország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(417)
[AN 3721919]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2018.
Karsai János (1961-)
   Tokugava : a legnagyobb sógun / Jamagucsi Szango. - [Budapest] : Szenzár História, 2018. - 402 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-061-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723022]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2018.
Kecsmár Szilvia
   Egy maréknyi fűszer / Kecsmár Szilvia. - [Szeged] : [Kecsmár Sz.], 2018. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1810-2 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722842]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   A feltaláló / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 36, [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-315-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3725959]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2018.
Kiss Andrea, B.
   Az Akácos út titkai : utca- és családregény / B. Kiss Andrea. - [Csökmő] : Magánkiad., 2017. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9899-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3721654]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2018.
Kiss Tamás (1953-)
   Requiem az emberért = Mnīmosyno gia ton anthrōpo / Kiss Tamás. - [Sopron] : [Kiss T.], 2018. - 168, [1] p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-1598-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3726454]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2018.
Kiss Tamás (1953-)
   Requiem az emberért / Kiss Tamás. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-15-8 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3722438]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2018.
Kiss Zsuzsa (1976-)
   Történetek az ékszerdobozból / Kiss Zsuzsa ; [ill. László Maya]. - [Debrecen] : Magánkiad., 2017. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9422-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3721776]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2018.
Kondor
   Hajna és én / Kondor. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0286-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3721504]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2018.
Kovács Béla (1937-)
   Ami a 80 évből kimaradt : sztorik / Kovács Béla ; illusztrációkat kész. Kovács Adél Adrienne. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - zenész - klarinét - 20. század - 21. század - anekdota - memoár
894.511-36 *** 788.6.071.2(439)(092)Kovács_B.(0:82-94)
[AN 3721235]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2018.
Krencsey Hella
   Viaszbaba : színésznőt szerettem / Krencsey Hella. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 180, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0167-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3721540]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2018.
Kulcsár Árpád (1964-2015)
   Eposzok / Kulcsár Árpád. - [Szigetcsép] : Magánkiad., 2017. - 219, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0499-0 fűzött
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 3721794]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2018.
Kulcsár Árpád (1964-2015)
   Gyerekország / Kulcsár Árpád. - [Szigetcsép] : Magánkiad., 2017. - 130, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0498-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - mese
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3721792]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2018.
Kulcsár Árpád
   Bár áldás lehetnék / Kulcsár Árpád. - [Szigetcsép] : Magánkiad., 2017. - 161, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0497-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721521]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2018.
László Ferenc (1890-1971)
   Egy regényes élet : László Ferenc (1890.08.11. - 1971.06.30.) / [szerk. Laskay Adrienne és László Ferenc]. - Kolozsvár ; [Budapest] : [László F.], 2017. - [6], 471 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0354-2 fűzött
László Ferenc (1890-1971)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3721252]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2018.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Hajnalkő : Duna-parti jegyzetek 8. / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., 2018. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80678-1-2 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3723034]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2018.
Leitner Lili
   Az azúr bicikli / Leitner Lili. - Budapest : Szerző, 2018. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2101-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722967]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2018.
Lőrincz L. László (1939-)
   Kegyetlen csillagok / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2018. - 424, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-14-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3724206]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2018.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája : [drámai költemény] / Madách Imre. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 197 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 63.)
ISBN 978-963-479-172-0 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3726221]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2018.
   A magyar nyelvről : klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről : 37 szerző 75 verse és prózarészlete / vál., szerk. Grétsy László és Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 109 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 54.)
ISBN 978-963-409-141-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - magyar nyelv - antológia
894.511-822 *** 809.451.1(0:82-822)
[AN 3722676]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2018.
Mánta György
   Egymásért vagy egymás ellen / Mánta György. - Budapest : Gondolat, 2018. - 192, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-841-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3721225]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2018.
Marshall, Thomas Z.
   A karnevál véget ért avagy Dzsihád és béketűrés / Thomas Z. Marshall. - [Győr] : [Magánkiad.], 2017. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9609-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3721536]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2018.
Mayer István
   Orrszarvú Bandi / Mayer István ; [... ill. F. Mayer Katalin]. - [Gödöllő] : [Mayer A.], 2018. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1158-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3722179]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2018.
Medgyes Péter (1945-)
   Világgá mentem, avagy Hogy kerül egy angoltanár 100 országba? / Medgyes Péter. - Budapest : Corvina, 2018. - 314 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6504-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - memoár - útleírás
894.511-94 *** 894.511-992
[AN 3722828]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2018.
Méhes György (1916-2007)
   Szép szerelmek krónikája / Méhes György. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-361-5 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3724217]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2018.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Vágod? : Lara ; Vágod? : Petra / Mészöly Ágnes. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 110, 110, 15 p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-478-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3722964]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2018.
   A mi Alföldünk : dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű szerzők irodalmi antológiája = Naša Dolná zem : literárna antológia južnodolnozemských slovenských autorov a autorov so slovenskými väzbami / szerk. Lonovics Lászlóné ; [közread. a] Békés Megyei Könyvtár ... - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2017. - 341 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 321-332.
Fűzött
magyarországi szlovák irodalom - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 885.4-822(439)
[AN 3722718]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, [2018]. - 207 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725534]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2018.
Miller, A. G.
   A halottlátó szigete / A. G. Miller. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-62-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3721595]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2018.
Mohácsi Balázs (1990-)
   Hungária út, hazafelé : lassúváros-kiáltvány / Mohácsi Balázs. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 73, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-723-5 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721193]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2018.
Nagy Ferenc
   Isteni versek / Nagy Ferenc. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-03-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3721206]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2018.
Németh Ervin (1961-)
   Havas fák közé szőtt életed : versek és versfordítások / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2018. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87859-7-8 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11
[AN 3722210]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2018.
Papp Sándor Zsigmond (1972-)
   Gyűlölet / Papp Sándor Zsigmond. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 474 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-588-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3713332]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2018.
Papp Sebők István (1965-)
   A sepsiszentgyörgyi koldusok : törtfrigyű sas sikolya több jajkiáltásban / Papp Sebők István. - [Érd] : Stevenson House Publ., [2018]. - 427, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2245-1 fűzött : 7989,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725946]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2018.
Petrőczi Éva (1951-)
   Metafora : válogatott versek = Metafora : izabrane pesme / Petrőczi Éva ; [vál. és ford. Fehér Illés]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5697-19-7 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=861
[AN 3721528]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2018.
Plenter, Christine
   Macska maharadzsa kalandjai / Christine Plenter ; Somogyi Dóra rajz. - Budapest : MP38 Bt., 2017. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9771-3 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721754]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2018.
Pődör György (1948-)
   Játékosan a világ / Pődör György. - [Gencsapáti] : Szülőföld K., 2018. - 87 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5214-11-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3722415]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2018.
Pődör György (1948-)
   A tizenkét drágakő legendája / Pődör György. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-07-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - drágakő - vers
894.511-14 *** 549.091(0:82-14)
[AN 3722689]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2018.
Polgár József (1946-)
   A 13-as számról.. / Polgár József. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2018. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89245-6-8 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3721275]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Kovács Patrícia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (7 h 28 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 8.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9150-6 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3722478]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (4 h 40 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 3.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9145-2 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3722485]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Galambos Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 30 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 4.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9146-9 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3722484]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (6 h 26 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 7.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9149-0 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3722479]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek [elektronikus dok.] ; Az elsikkasztott pénztáros / [Rejtő Jenő] ; Szikszai Rémusz előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (3 h 35 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 6.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9148-3 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3722481]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Bodrogi Gyula előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (8 h 5 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 5.)
Főcím a lemezcímkéről. - A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9147-6 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3722482]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2018.
Rónai-Balázs Zoltán (1970-)
   Lócipő avagy Az alvó istenek ébresztése : fantasy regény / R. B. Z. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2018. - 275 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5156-36-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3722014]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2018.
Rose, Holden (1976-)
   Piros és Bodó : az időutazás : figyelemfejlesztő, visszakérdezős, beszélgetős mesekönyv / Holden Rose ; ill. Varga Zsolt. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 54, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-25-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3722336]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2018.
Rozán Eszter
   Hotel Csillagfürt / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2018. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-16-5 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722407]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2018.
Sajdik Ferenc (1930-)
   Hát (m)ilyenek az állatok? : madarak és halak / Sajdik Ferenc. - Budapest : Holnap, 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-217-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3722329]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2018.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
Mackó úr első utazása (olasz)
   Il primo viaggio di signor Orso / Sebők Zsigmond ; trad. ... Adriano Olivari ; [ill. Rosy Trapa]. - [Budapest] : [A. Olivari], [2018]. - 33 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-80964-0-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=50
[AN 3722436]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2018.
Simon Bettina (1990-)
   Strand : versek / Simon Bettina. - Budapest : JAK : Magvető, 2018. - 69, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 209.)
ISBN 978-963-14-3727-0 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3722809]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2018.
Snow, Krisztoph
   Szép emlékek : Krisztoph Snow versei. - [Zalaegerszeg] : Magánkiad., 2017. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0648-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721538]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2018.
Somogyi Feri (1966-)
   Nők meg csalás / Somogyi Feri. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-69-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3721563]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2018.
Steel, Ella
   Sors-döntő : sorsunk adott, de a döntéseket mi hozzuk! / Ella Steel. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-05-2 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3724218]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2018.
Steel, Ella
   Sors-fordulat : sorsunk tele van fordulatokkal, csak vedd észre a lehetőségeket! / Ella Steel. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - [4], 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-02-1 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3721216]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2018.
Sz. L. Netala
   Szirmácska : verses tündérmese : első kötet / Sz. L. Netala, Sztorka Via. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - [97] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9052-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3721779]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-486-030-3 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724748]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2018.
Szabolcsi Erzsébet (1954-)
   Forrás legyél / Szabolcsi Erzsébet. - Budapest : Garbo, 2018. - 242 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-34-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721312]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2018.
Szalók Zsolt
   Álmoskönnyek 1 : kihúzom a gyufát : rosenbund, the quest for evermore 1. / Sirius Solaris. - [S.l.] : Publio, 2018. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-443-433-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(089.3)
[AN 3721889]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2018.
Szegő György (1928-)
   Két ima egy istenhez / Szegő György. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2017. - 320 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5480-38-6 fűzött : 3400,- Ft
Szegő György (1928-)
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(093)
[AN 3725447]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2018.
Szeles Judit (1969-)
   Szextáns : versek / Szeles Judit. - Budapest : JAK : Magvető, 2018. - 71, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 207.)
ISBN 978-963-14-3728-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3722793]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2018.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Illatot lenget a szél / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2018. - 130, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80285-3-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721454]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2018.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 299, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 32.)
ISBN 978-963-227-718-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726211]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2018.
   Szerelmemnek Bálint-napra : "Az év trubadúrja 2018." című pályázat helyezett és sikeresen szerepelt alkotásai / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 117, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-04-6 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3721494]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2018.
Szigethy Éva (1944-)
   Zsenialitásból a tébolyba / Szigethy Éva. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0496-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3721827]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2018.
Szőke István Atilla
   Időkortyolók a Pilisben : regény : érdeklődő ifjaknak és fiatalos felnőtteknek / Szőke István Atilla ; [rajzok Pelle Rita]. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2017. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5775-00-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724845]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2018.
Szöllősi Ferenc Attila
   Az időmanó : egy apa meséje / Szöllősi Ferenc Attila ; Novák Natália illusztrációival. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-20-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3722331]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2018.
Tallér Edina (1971-)
   A húsevő : rövidregény / Tallér Edina. - 2. kiad. - [Budapest] : Kalligram, 2018. - 113, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-064-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726122]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2018.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi és a nagy fagyiünnep / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2018. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-476-013-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3722276]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2018.
Tiszlavicz Mária (1988-)
   Duplacsavar : BuKo történetek 1. / Tiszlavicz Mária. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2017. - 216, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0425-9 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3721554]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2018.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Színes mesék / Toldi Zsuzsanna ; [ill. Piti Katalin]. - [Csongrád] : [Toldi Zs.], [2018]. - 62 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1059-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3722352]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2018.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 12 : a megbillent éden : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2017 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 273 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5743-37-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3721187]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2018.
Tóth Marianna
   Varázslat / Tóth Marianna ; az illusztrációkat Dobos Edit kész. - Budapest : Garbo, 2018. - 88 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-35-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721177]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2018.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Számadással Istennek tartozom : regény Kálvin Jánosról / Tóth-Máthé Miklós ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület. - 2. kiad. - [Debrecen] : Tiszántúli Református Egyházker., cop. 2017. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80665-2-5 kötött
Calvin, Jean (1509-1564)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3724753]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2018.
Turai Laura (1983-)
   Felfedező útvonal = Esplorando un percorso / [Turai Laura versek] ; [Angelo Minuti graf.] ; [ford. ... Csere Veronika, Toldi Dorottya]. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - [52] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Olaszország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=50 *** 73/76(45)(092)Minuti,_A.
[AN 3721465]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2018.
   Üzenetek a múltból : "A históriás 2017." című pályázat helyezett és sikeresen szerepelt alkotásai / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-03-9 fűzött
magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3721478]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a padtársam? / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 103, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-309-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3726011]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2018.
Vándor Ferenc (1895-1954)
   Hadifogoly voltam Szibériában : Vándor Ferenc naplója, 1915-1920 / [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 344, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5118-68-5 kötött : 3900,- Ft
Oroszország - hadifogoly - magyar irodalom - első világháború - napló
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"1915/1920"(0:82--94)
[AN 3722215]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2018.
Varga Domokos (1922-2002)
   Kölyökkóstolgató ; Nem születtünk szülőnek / Varga Domokos. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 298 p. ; 22 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 978-615-5683-14-5 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - családi nevelés - memoár
894.511-94 *** 37.018.1
[AN 3724874]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2018.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 205, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-143-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3724519]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2018.
Vaskó Ági (1953-)
   Csendből fakadt / Vaskó Ági. - [Maglód] : Magánkiad., 2017. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8427-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721774]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2018.
Vass Virág (1969-)
   Sohanő / Vass Virág. - Budapest : Central Kv., 2018. - 548, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-281-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726278]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2018.
Vértes Judit (1938-)
   Ballada a hétköznapokról, avagy "Mese" kicsiknek és nagyoknak / Vértes Judit. - Nagykanizsa : Czupi, 2018. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-62-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3721263]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2018.
   Viszontlátás II : válogatás az Együtt folyóirat 2009-2017 közötti számainak szépirodalmi anyagából / [összeáll., a szöveget gond., az előszót írta Vári Fábián László]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2018. - 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 276.)
ISBN 978-615-5757-07-5 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(477.87)
[AN 3721764]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2018.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Toronyszótár : kis esti könyv 2. / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2018. - 79 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-80449-8-1 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3721067]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2018.
Zainkó András (1989-)
   A háború angyalai / Zainkó András. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-68-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3721321]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2018.
Zia
   Jelek... avagy Életszösszenetek nem csak ötveneseknek / Zia. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-18-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3721076]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2018.
   Zsongó tündöklés : szépirodalmi és képzőművészeti alkotások a tavasz és ünnepei: nőnap, március 15., húsvét alkalmából / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 179, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-06-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3721322]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9373 /2018.
Adams, Simon (1955-)
The most stupendous atlas of the whole wide world (magyar)
   Az agymanók bemutatják: egy egészen agyament atlasz a nagyvilágról / írta Simon Adams ; ill. Lisa Swerling és Ralph Lazar ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 61 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Okos könyvek)
ISBN 978-963-304-512-1 kötött : 3200,- Ft
helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 908.100(02.053.2)
[AN 3721881]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2018.
Ambrus Izabella
   Fundi kirándulni megy / [szöveg] Ambrus Izabella ; [ill.] Horváth Ágnes. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2018. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-409-140-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3722722]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon pancsol / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony Kv., cop. 2018. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-379-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3722279]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2018.
Mayer István
   Orrszarvú Bandi : színező-mese művészpalántáknak és könyvrajongóknak / Mayer István ; [ill. Bálint Eszter]. - [Gödöllő] : Mayer A., 2018. - [48] p. : ill. ; 16x22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-1158-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3722176]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725322]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725335]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725325]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725323]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni spielt Fussball (magyar)
   Bori focizik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 18.)
ISBN 978-615-5220-06-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725332]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni übernachtet bei Julia (magyar)
   Bori Julcsiéknál alszik / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 25.)
ISBN 978-615-5220-75-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725337]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9383 /2018.
Davis, Jim (1945-)
   Felrúgásban király vagyok! : [Garfield-poénok az 1995. évből] / Jim Davis ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Drize K., cop. 2018. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 140.)
ISBN 978-615-5425-43-1 fűzött : 1050,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3721201]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2018.
Enoch, Luca
Dragonero (magyar)
   Dragonero : A sárkány vére / [írta] Luca Enoch, Stefano Vietti ; [rajz.] Giuseppe Matteoni ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : Tálosi A., [2018]. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80725-1-9 fűzött : 3000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3722348]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2018.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Seeschlacht (magyar)
   A tengeri csata / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2018. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 43.)
ISBN 978-963-9791-54-1 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3721422]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2018.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (7.) (2018) (Pécs)
   VII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2018 : absztraktkötet : [2018. május 17-19.] = 7th Interdisciplinary Doctoral Conference 2018 : book of abstract : [17-19th May 2018] / [... kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat]. - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2018. - 213 p. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-210-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3722170]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2018.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., 39-44. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2018]. - [160] p.
ISBN 978-615-80847-2-7 kötött : 3290,- Ft
[AN 3722121] MARC

ANSEL
UTF-89388 /2018.
Rusz Lívia (1930-)
   Napsugár / Rusz Lívia ; [közread. a Képregény Kedvelők Klubja]. - [Budapest] : Képregény Kedvelők Klubja : [Magánkiad.], 2018. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80690-5-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3722181]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2018.
   Tya. - Albertirsa : Koska Z., 2018. - 132, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1741-9 fűzött : 2500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3721221]
MARC

ANSEL
UTF-8