MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/10/12 11:54:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
9390 /2018.
Hortobágyi Katalin
   Loránd Ferenc szakirodalmi munkássága / szerk. Hortobágyi Katalin ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2018. - 143, [2] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7123-55-9 fűzött
Loránd Ferenc (1930-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
012Loránd_F. *** 37(439)(092)Loránd_F.
[AN 3723480]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9391 /2018.
   Anyanyelvünk évszázadai 5 : nyelvünk változása és változatai : hallgatói konferencia, 2018. június 8-9. ... / [... szerk. Szabó Gergely] ; [rend., közread. az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkörének Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye]. - [Budapest] : ELTE BTK M. Nyelvtud. és Finnugor Int. M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz. : ELTE BTK M. Nyelvtud. Tud. Diákkör Benkő L. Nyelvtört. Hallgatói Műhely, [2018]. - 32 p. : ill.,, színes ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Bibliogr.
Fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2018" *** 809.451.1-53 *** 378.184
[AN 3725462]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2018.
   Beteg- és gyógyszerbiztonság : Kórházi Gyógyszerészek 2018. évi Szimpóziuma : 2018. május 10-12., Eger ... : [programfüzet] / rend. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete. - [Budapest] : MGYT KGYSZ, [2018]. - 60 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
klinikai farmakológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Eger) *** 615.03
[AN 3723939]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2018.
   Leonardo da Vinci & the Budapest horse and rider / [ed. by] Zoltán Kárpáti ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2018. - 228 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 203-228.
ISBN 978-615-5304-82-8 fűzött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - szobrászat - kisplasztika - 15. század - 16. század - reneszánsz - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018/2019" *** 73(45)"14/15" *** 73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3723098]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2018.
   Szabadkőművesség titkok nélkül : dokumentumok és esszék a magyar szabadkőművesség történetéből / vál. és szerk. Márton László. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 392, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-15-7 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091) *** 061.236.61(439)(091)
[AN 3723577]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2018.
   Tapasztalatból hallottam.. : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése / Povedák István, Hubbes László Attila szerk. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2018. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 32.). (Makat - Modern Mitológiakutató Műhely könyvek, ISSN 2416-3767 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-868-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - összeesküvés-elmélet - politikai szubkultúra - áltudomány - tudománytörténet - szociálpszichológia
061.236(100)(091) *** 316.6 *** 001.9(439)(091)
[AN 3723363]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9396 /2018.
Acél Zsolt (1979-)
   A látható könyvtár : a palatiumi Apollo-könyvtár és a római irodalmi élet / Acél Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2018. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 203-220.
ISBN 978-963-693-837-6 fűzött : 3400,- Ft
Római Birodalom - könyvtártörténet - művelődéstörténet - ókori latin irodalom története
02(37)(091) *** 930.85(37) *** 871(091)
[AN 3723347]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2018.
   Hevestéka : a történet, ami összeköt : 2007-2017, 10 év a megye szolgálatában / [közread. a] Bródy Sándor Könyvtár. - Eger : Bródy S. Kvt., 2018. - 39 p. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-963-7283-34-5 fűzött
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger)
Heves megye - könyvtár - hálózat - kulturális szolgáltatás
021.6(439.133)"2007/2017" *** 027.53(439.133)"2007/2017"
[AN 3723045]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9398 /2018.
Isten - nő (angol)
   Goddess - woman : Devi cults and traditional female roles in India / [ed. by Róbert Válóczi] ; [... transl. Steve Kane] ; [publ. by the Museum of Fine Arts, Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts]. - Budapest : Museum of Fine Arts : F. Hopp Museum of Asiatic Arts, 2018. - 267 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 978-615-5304-84-2 fűzött
India - kultúra - női szerep - nők a társadalomban - hinduizmus - istennő - művészettörténet
008(540) *** 316.37-055.2(540) *** 294.5 *** 7(54)(091)
[AN 3724209]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2018.
Mlodinow, Leonard (1954-)
The upright thinkers (magyar)
   Az emberi gondolkodás rövid története / Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2018. - 377 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. : p. 343-366.
ISBN 978-963-252-103-9 kötött : 4990,- Ft
tudománytörténet - művelődéstörténet
008(100)(091) *** 001(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3724387]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9400 /2018.
Bajaj, Karan (1979-)
The yoga of Max's discontent (magyar)
   A kereső : az elégedetlenek jógája / Karan Bajaj ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - Budapest : Gemini, 2018. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-021-0 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika - regény
133.25(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3724855]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2018.
Gunagriha
   Tanuljunk Istenül : Gunagriha előadás jegyzetek / Gunagriha. - [Csömör] : [Discovery Bliss], cop. 2018. - 438 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80508-5-2 fűzött : 3300,- Ft
ezoterika - meditáció - jóga
133.25 *** 615.851.86
[AN 3724609]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2018.
Gunagriha
   Tanuljunk Istenül : kivonat a könyvből / Gunagriha. - [Csömör] : [Discovery Bliss], [2018]. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80508-6-9 fűzött : 400,- Ft
ezoterika - meditáció - jóga
133.25 *** 615.851.86
[AN 3725178]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2018.
Hancock, Graham (1950-)
Fingerprints of the gods (magyar)
   Istenek kézjegyei : kutatás a kezdetek és a vég után / Graham Hancock ; a fényképeket Santha Faiia kész. - Új, bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2017. - 637, [3] p., [48] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Ford. Cserna György. - Bibliogr.: p. 617-625.
ISBN 978-963-447-081-6 kötött
rejtély
001.94
[AN 3727750]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2018.
Hartman, Tori
Chakra wisdom oracle toolkit (magyar)
   A csakrák bölcsessége : munkafüzet : spirituális utazás 52 héten át / Tori Hartman ; ill. Gretchen Raisch-Baskin ; [ford. Dobrosi Orsolya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2016. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-283-7 fűzött : 2800,- Ft
csakra - jövendőmondás
133.3
[AN 3727928]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2018.
MacLaine, Shirley (1934-)
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-184-7 kötött : 3290,- Ft
okkultizmus - amerikai angol irodalom - memoár
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 3727541]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2018.
Morley, Charlie
Lucid dreaming (magyar)
   Éber álmodás : hogyan válj tudatossá az álmaidban? / Charlie Morley ; [ford. Szarvas Réka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2015. - 189 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-250-9 fűzött : 2300,- Ft
álom - tudatosság - ezoterika
133.25 *** 159.963.3
[AN 3728036]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2018.
Scyta Pap Miklós
   Taiki 7 : az Univerzum tanítványa / Scyta Pap Miklós. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 196 p. ; 21 cm
Fűzött
okkultizmus
133
[AN 3724204]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Sendung Michaels (magyar)
   Michael küldetése : az emberi lény sajátos titkainak kinyilatkoztatása : tizenkét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1919. november 21-től december 15-ig Dornbachban tartott / [ford. Mezei Ottóné]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 225 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5906-08-4 fűzött : 2500,- Ft
antropozófia - okkultizmus - előadóbeszéd
133.25 *** 141.333(042)
[AN 3726594]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2018.
Szemadám György (1947-)
Hihetetlen lények könyve (részlet) (új kiadása)
   Emberi tények és talányok : a tudományon innen és túl II. / Szemadám György. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : EX-BB, cop. 2018. - 110 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-325-176-8 kötött : 2950,- Ft
rejtély - embertan - állattan
001.94 *** 572 *** 59 *** 930.85(100)
[AN 3724066]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9410 /2018.
Bardócz Zsuzsa (1950-)
   "...Tenyeredre veszed akár egy cinegemadárkát a Földet, ezt az árvát..." / Bardócz Zsuzsanna. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 45 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5174-99-5 fűzött
környezetszennyezés
504.05
[AN 3723813]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2018.
Ganeri, Anita (1961-)
   Utoljára láthatod : veszélyeztetett növények és állatok / Anita Ganeri ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
A ford. a "Last chance to see - endangered plants", és a "Last chance to see - endangered animals" c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-304-598-5 kötött : 3200,- Ft
veszélyeztetett faj - természeti környezet - környezeti tudatosság - ifjúsági könyv
504.73/.74(100)(02.053.2) *** 58.082.2(02.053.2) *** 57.082.2(02.053.2)
[AN 3723563]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2018.
Gazdag László (1953-)
   Környezet-gazdaságtan, környezetgazdálkodás / Gazdag László. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 236 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-963-09-9015-8 kötött : 3400,- Ft
környezetgazdaságtan - ökológia - agroökonómia
504.03 *** 631.1 *** 338.43
[AN 3724426]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2018.
Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia (14.) (2018) (Gödöllő)
   XIV. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia kiadványa : Szent István Egyetem Regionális Tudástranszfer Központ, Gödöllő, 2018. április 5-7. / szerk. Füleky György ; [közread. a MAG Mezőgazdaságért Alapítvány Gödöllő] ; [rend. a] Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar Környezettudomány Tanszék, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezettudományi Intézet. - Gödöllő : MAG, [2018]. - 400 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-00-1645-0 fűzött
ökológia - környezettudomány - alkalmazott természettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 6 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3723365]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2018.
Wohlleben, Peter (1964-)
Hörst du, wie die Bäume sprechen? (magyar)
   Érted a fák beszédét? : kalandozások az erdőben / Peter Wohlleben ; ford. Balázs István. - Budapest : Kolibri, 2018. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-180-9 kötött : 3999,- Ft
természeti környezet - erdő - fa - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 581.526.42(02.053.2) *** 581.412(02.053.2) *** 504.3(02.053.2)
[AN 3723545]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9415 /2018.
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: T. Tóth Sándor / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2018. - 348 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 341-342.
ISBN 978-615-5719-23-3 fűzött
Tóth Sándor, T. (1913-2007)
Erdély - matematikus - egyetemi tanár - határon túli magyarság - 20. század - matematikatörténet
51(100)(091) *** 37(498)(=945.11)(092)Tóth_S.,_T. *** 51(498)(=945.11)(092)Tóth_S.,_T.
[AN 3723727]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9416 /2018.
Niese, Siegfried (1932-)
Georg von Hevesy (magyar)
   Hevesy György, 1885-1966 : tudomány határok nélkül / Siegfried Niese ; [ford. Doba Dóra]. - Budapest : Akad. K., 2018. - 442 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9909-2 fűzött : 4620,- Ft
Hevesy György (1885-1966)
Magyarország - vegyész - 19. század - 20. század - röntgendiagnosztika - radiokémia
54(439)(092)Hevesy_Gy. *** 616-073.75 *** 541.28
[AN 3724792]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9417 /2018.
   Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok : Víztudományi Nemzetközi Konferencia : Szarvas, 2018. március 22. : konferencia kötet / [szerk. Jakab Gusztáv, Tóth Attiláné, Csengeri Erzsébet] ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar]. - Szarvas : SZIE AGK, 2018. - 289 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-735-2 fűzött
vízgazdálkodás - mezőgazdaság
556.18 *** 63
[AN 3724224]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2018.
Juhász Csaba (1962-)
   A klímaváltozás hatása a szárazgazdálkodási rendszerekre / [szerzők Juhász Csaba, Gálya Bernadett, Huzsvai László] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-473-994-4 fűzött
Magyarország - Debrecen - mezőgazdaság - agrometeorológia - éghajlatváltozás - statisztikai adatközlés - időjárás-jelentés
551.583 *** 551.5(439)(083.41) *** 63(439)
[AN 3723989]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9419 /2018.
Bencz Zoltán
   Láthatatlan barátaink : készült szakirodalmi és klinikai eredmények áttekintése alapján / írta Bencz Zoltán. - [S.l.] : Mozaik Kft., 2018. - 31, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [36-37].
Fűzött
baktérium - bélrendszer
579.8 *** 616-078 *** 616.34-008.87
[AN 3725051]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2018.
Buckingham, Caz
The little book of garden bird songs (magyar)
   Ismerd meg a kerti madarak hangját! / Caz Buckingham, Andrea Pinnington ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-304-544-2 kötött : 3800,- Ft
madár - gyermekkönyv - képeskönyv
598.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3724709]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2018.
Buckingham, Caz
The little book of ocean animal sounds (magyar)
   Ismerd meg a tengeri állatok hangját! / Caz Buckingham, Andrea Pinnington ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-304-545-9 kötött : 3800,- Ft
vadon élő állat - tenger - gyermekkönyv - képeskönyv
59(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3724710]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2018.
Chamovitz, Daniel (1963-)
What a plant knows (magyar)
   Mit tud a növény? : útmutató az érzékekhez / Daniel Chamovitz ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 232 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-208.
ISBN 978-963-355-460-9 fűzött : 2950,- Ft
növényélettan - növényökológia
581.1 *** 581.5
[AN 3724726]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2018.
Menyhért Ádám
   Ragadozó növények bibliája : [minden, amit a növényvilág ragadozóiról tudni kell és tudni érdemes!] / Menyhért Ádám. - Miskolc : Könyvműhely ; [Jászberény] : [Menyhért Á.], 2018. - 244 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 978-615-00-1767-9 fűzött
ragadozó növény - növényhatározó
581.137(083.8)
[AN 3724959]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2018.
Paxmann, Christine (1961-)
Wilde Tiere (magyar)
   Vadon élő állatok : otthonuk a természet / Christine Paxmann ; [ford. Kirják Mária]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-482-1 kötött : 3200,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3724450]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9425 /2018.
   100 év a város peremén, 1918-2018 / [szerk. Almásyné Kovács Éva, Bálint Éva, Mátéffy Balázs] ; [fotók Püspöki Apor] ; [közread. az] Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. - Budapest : OORI, 2018. - 109, [2] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-89431-3-2 fűzött
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Budapest)
Budapest - egészségügyi rehabilitáció - kórház - történeti feldolgozás
615.8 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616-036.868
[AN 3724030]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2018.
Belső Nóra (1969-)
   Hullámvasúton : élet bipoláris zavarral / Belső Nóra. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 187 p. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 185-[188].
ISBN 978-963-304-587-9 fűzött : 2500,- Ft
mániás depressziós pszichózis
616.895.1-085
[AN 3723412]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2018.
Berckhan, Barbara
Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren (magyar)
   Verbális önvédelem : magabiztos válaszok bántó megjegyzésekre / Barbara Berckhan ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-091-8 fűzött : 1600,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3728039]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Everest-aspiration (magyar)
   Everest-törekvés / Sri Chinmoy. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9793-56-9 kötött : 2100,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3727276]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
My daily heart blossoms (magyar)
   Szívvirágok : szövegek, aforizmák, költemények : spirituális inspirációk minden napra / Sri Chinmoy. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, [2018]. - 427 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-57-6 fűzött : 2400,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3726887]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2018.
Clifford, M. Amos (1954-)
Your guide to forest bathing (magyar)
   Az erdőfürdőzés kézikönyve : tapasztaljuk meg a természet gyógyító erejét / M. Amos Clifford ; [ford. Tari Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 253, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 978-963-447-177-6 kötött
mentálhigiénia - erdő
613.865 *** 581.526.42
[AN 3723614]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2018.
Csernus Imre (1966-)
   A harcos : életrajz és lélekrajz / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-077-2 kötött : 3990,- Ft
Csernus Imre (1966-)
Magyarország - pszichiáter - 20. század - 21. század - memoár
159.964.2(439)(092)Csernus_I.(0:82-94)
[AN 3723535]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2018.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Angstfrei leben (magyar)
   Te mitől félsz? : öngyógyító program / Ruediger Dahlke ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2014. - 107 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-963-291-115-1 fűzött : 1600,- Ft
kényszerneurózis
616.891.6
[AN 3728041]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2018.
Deliága Éva
   Ketten háromfelé : válás gyerekkel / Deliága Éva. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 187 p. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 185-[188].
ISBN 978-963-304-586-2 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - gyermeklélektan - válás
615.851 *** 159.922.7 *** 364.286
[AN 3723411]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2018.
Ericsson, Anders (1947-)
Peak (magyar)
   Csúcsteljesítmény : a szakértelem és a kiválóság pszichológiája / Anders Ericsson, Robert Pool ; [ford. Pétersz Tamás ...]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-570-1 kötött : 4200,- Ft
siker - csúcsteljesítmény - tehetséggondozás - tanulás - képességfejlesztés
613.865 *** 159.928.23 *** 159.953.5
[AN 3724368]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2018.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   A megismerés határai : Freund Tamás életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., 2018. - 133 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 11.)
ISBN 978-615-80344-6-3 kötött : 3500,- Ft
Freund Tamás (1959-)
Magyarország - biológus - agykutatás - 20. század - 21. század
612.82 *** 57(439)(092)Freund_T.
[AN 3723791]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2018.
Fenwick, Elizabeth (1935-)
The complete book of mother & baby care (magyar)
   Kismamák nagykönyve : [gyakorlati kézikönyv a fogamzástól a gyermek hároméves koráig] / Elizabeth Fenwick. - Felújított kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2015. - 264 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Lipták Judit
ISBN 978-963-447-176-9 kötött
terhesség - csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 618.2-083
[AN 3726519]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2018.
Ferenczi Klaudia
   Teremtsd meg magad áloméleted! : mert képes vagy rá! / Ferenczi Klaudia. - [Győr] : Magánkiad., 2018. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1758-7 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3724987]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2018.
Forleo, Marie (1975-)
Make every man want you (magyar)
   Az elbűvölő nő : minden pasi engem akar / Marie Forleo ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-470-1 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3726585]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2018.
Häusermann Potschtar, Olga
Russische Informationsmedizin (magyar)
   Orosz információs gyógyászat : a kilenc alaptechnika és gyakorlati alkalmazásuk / Olga Häusermann Potschtar, Klaus Jürgen Becker ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2015. - 202 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-291-260-8 fűzött : 2440,- Ft
Oroszország - természetgyógyászat - ezoterika
615.89(47) *** 133.25
[AN 3728025]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2018.
Hill, Napoleon (1883-1970)
The path to personal power (magyar)
   Az erő útja : a pozitív hozzáállás titka : hogyan legyünk sikeresek abban, amihez a legjobban értünk? / Napoleon Hill ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-856-3 kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-529-623-1)
életvezetés - siker - karrier
613.865 *** 65.013
[AN 3723508]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2018.
   Így látjuk mi : Tolna megyei szakemberek a drogfogyasztásról / szerk. Varga István ; kiad. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. - Szekszárd : Önkormányzat : KEF, 2017. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88458-3-2 fűzött
Tolna megye - kábítószer-fogyasztás - 21. század
613.83(439.125)"201" *** 364.272(439.125)"201"
[AN 3724866]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2018.
Ivens, Sarah
Forest threapy (magyar)
   Erdő terápia : sinrin-joku, avagy Zöld út a boldogsághoz / Sarah Ivens ; [ford. Bakonyi Berta]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 252-257.
ISBN 978-963-433-363-0 kötött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - erdő
613.865 *** 581.526.42
[AN 3724451]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2018.
Julesz Máté (1977-)
   Orvosi jog működés közben : a hálapénztől a kártérítésig / Julesz Máté. - Budapest : Medicina, 2018. - 274 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 261-274.
ISBN 978-963-226-678-7 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - orvosi jog - orvos - felelősség - betegjog - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat
614.253(100)(094) *** 614.253(439)(094) *** 347.56(439) *** 347.56(100) *** 614.253.83(439) *** 614.253.83(100)
[AN 3723356]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2018.
Kertész Edina
   A lány, aki orvos akart lenni / írta Kertész Edina ; rajz. Maros Krisztina. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - [40] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-007-8 kötött : 2800,- Ft
Hugonnai Vilma (1847-1922)
Magyarország - orvos - nők a társadalomban - századforduló - gyermekkönyv
61(439)(092)Hugonnai_V.(02.053.2) *** 316.37-055.2(439)"19/20"
[AN 3723555]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2018.
Kiss Fruzsina
   Hogyan teremts magabiztosságot megjelenéseddel / Kiss Fruzsina. - Budapest ; [Debrecen] : [Kiss F.], 2018. - 66 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1861-4 fűzött
életvezetés - nő - öltözködés - siker
613.865-055.2 *** 613.48
[AN 3723904]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2018.
Kollár János (1962-)
   A lélek humora : 33 vicc - 33 terápiás történet / Kollár János. - [Budapest] : Média Connection, cop. 2018. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Mindennapi pszichológia bookazine, ISSN 2630-9688 ; 1.)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-615-80079-3-1 fűzött : 1590,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3724220]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2018.
Komlóssy Vera
   Lélekgyógyászat : gyógyulási technikák / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 203, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-207-4 fűzött
öngyógyítás - mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25 *** 615.89
[AN 3724643]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2018.
Koós Viki
   Arcjóga, arctorna : [24 fantasztikus gyakorlattal a ragyogó arcért] : [arc(sz)építés lépésről-lépésre] / Koós Viki. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2018, cop. 2012. - 106 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [107].
ISBN 978-615-00-1932-1 fűzött : 4570,- Ft
jóga - masszázs - arc
611.92 *** 615.82 *** 615.851.86
[AN 3726908]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2018.
Kovács Georgina
   Lépcsőfok : hogyan szerettem meg önmagam? / Kovács Georgina. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1974-1 fűzött
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3724939]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2018.
Laing, Ronald David (1927-1989)
The politics of experience (magyar)
   Az élmény politikája ; Az Édenkert madara / R. D. Laing ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2005. - 173 p. : ill. ; 22 cm
Egys. cím: The politics of experience ; The bird of paradise. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-588-6 kötött : 3500,- Ft
lélektan - elmegyógyászat - elidegenedés
616.89 *** 159.9
[AN 3724573]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2018.
Mádai Vivien
   La Môme : [útikalauz kezdő, haladó és meg nem értett mamiknak] / Mádai Vivien, Szilágyi Virág, Bodnár Vivien ; [fotó Borzi Vivien]. - [Balatonfüred] : Lamome Kft., 2018. - 214 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-1785-3 kötött
nők egészsége - anyaság - terhesség - szülés - csecsemőgondozás - életvezetés
613.865-055.2-055.52 *** 618 *** 613.95
[AN 3723404]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2018.
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Kongresszus (27.) (2018) (Hajdúszoboszló)
   Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXVII. Kongresszusa : 2018. május 31 - június 2., ... Hajdúszoboszló : programfüzet. - [Budapest] : [MEAT], [2018]. - 80 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
endokrinológia - konferencia-kiadvány
612.43 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3723956]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2018.
Michalsen, Andreas (1961-)
Heilen mit der Kraft der Natur (magyar)
   Gyógyítás a természet erejével : ami valóban segít / Andreas Michalsen ; közrem. Petra Thorbrietz ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - 303 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 298-302.
ISBN 978-963-341-287-9 kötött : 3590,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 3723592]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2018.
Mogi Kenichirō (1962-)
The little book of ikigai (magyar)
   Az ikigai kis könyve : az örömteli élet titka / Mogi Ken ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Central Kv., 2018. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-341-280-0 kötött : 2790,- Ft
boldogság - életvezetés - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3724541]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2018.
The outward mindset (magyar)
   Túllátni önmagunkon : a kifelé irányuló szemléletmód hatalma : hogyan változtassunk meg életeket és alakítsunk át szervezeteket / [ford. Porpáczy Éva] ; [közread. az Arbinger Intézet]. - [Budapest] : Casparus, 2018. - 194, [10] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5835-03-2 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - szervezeti kultúra - siker
613.865 *** 658.3 *** 65.013
[AN 3724375]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2018.
Pantzar, Katja
Finding sisu (magyar)
   Sisu és én : hogyan találtam meg önmagam? / Katja Pantzar ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 237, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-[238].
ISBN 978-963-475-078-9 kötött : 3490,- Ft
Finnország - mentálhigiénia - életmód - memoár
613.865(0:82-94) *** 316.728(480)(0:82-94)
[AN 3723439]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2018.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (24.) (2018) (Szombathely)
   XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : 2018. május 4-5., Szombathely : [absztrakt kötet] / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - [Pécs] : PTE ETK, [2018]. - 188 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-429-228-9 fűzött
higiénia - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
614 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3724872]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2018.
Pennebaker, James W. (1950-)
Expressive writing (magyar)
   Gyógyító írás : ha fáj a történeted / James W. Pennebaker, John F. Evans ; [ford. Török Péter]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 244 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 232-244.
ISBN 978-615-5281-52-5 fűzött : 3150,- Ft
művészetterápia - alkotó munka - írás
615.851.82 *** 82.081
[AN 3723405]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2018.
Peterson, Jordan B. (1962-)
12 rules for life (magyar)
   12 szabály az élethez : így kerüld el a káoszt! / Jordan B. Peterson ; [Norman Doidge előszavával] ; [Ethan Van Scriver[!Sciver] illusztrációival] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 430 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5759-36-9 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3723484]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2018.
Price, Catherine
How to break up with your phone (magyar)
   Digitális detox : győzd le a mobilfüggőséget / Catherine Price ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-784-3 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - mobiltelefon - infokommunikáció - függőség
613.865 *** 364.272 *** 621.396.218 *** 316.77
[AN 3723532]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2018.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of men (magyar)
   Férfiak könyve / Osho ; [ford. Horváth Beatrix]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-519-7 kötött : 3490,- Ft
férfi - mentálhigiénia
613.865-055.1
[AN 3726616]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2018.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of women (magyar)
   Nők könyve / Osho ; [ford. Kecskeméti Edit & Yogabeej]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-202-8 kötött : 3490,- Ft
- mentálhigiénia
613.865-055.2
[AN 3726806]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2018.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Everyday Osho (magyar)
   Osho minden napra : 365 meditáció az itt és most megéléséhez / [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-832-7 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3726819]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2018.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Trust (magyar)
   Bizalom : spontán élet félelmek nélkül / Osho ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-869-3 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3723181]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2018.
Rosendahl, Nora
The book of you (magyar)
   Én könyv : 365 ötlet, hogy jobban érezd magad / [ford. Moharos István]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - [280] p. : ill., színes ; 18 cm
Szerzők Rosendhal, Nora és Lähteenmäki, Nelli
ISBN 978-963-304-639-5 kötött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3724559]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2018.
Rössiger, Monika
Wegweiser für die Gesundheit (magyar)
   Az egészség kézikönyve : több mint 130 betegség, a tünetektől a gyógyulásig / [szerző Monika Rössiger] ; [ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Tarsago, 2018. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-400-3 kötött
betegség
616
[AN 3724675]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2018.
Rozsnyay Mátyás Emlékverseny (53.) (2018) (Eger)
   LIII. Rozsnyai Mátyás Emlékverseny : Eger, 2018. május 11-13. / rend. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete. - [Budapest] : MGYT KGYSZ, 2018. - 36 p. : ill. ; 22 cm
Az emlékversenyen elhangzott előadások összefoglalói
Fűzött
gyógyszerészet - szakmai verseny - konferencia-kiadvány
615 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3723942]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2018.
Rubin, Gretchen (1965-)
The happiness project (magyar)
   Boldogságterv : egy év története, amikor megpróbáltam reggelenként énekelni, rendet tartani a szekrényben, okosan vitatkozni, Arisztotelészt olvasni, és általában véve többet bolondozni / Gretchen Rubin ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-079-6 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3726808]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2018.
Smith, Michael Acton (1974-)
Calm (magyar)
   Belső csend : csendesítsd le az elméd, változtasd meg a világot! / Michael Acton Smith ; [ford. Moharos Éva]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - [220] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-304-592-3 kötött : 3900,- Ft
meditáció - életvezetés - szuggesztió - mentálhigiénia
615.851.86 *** 615.851.11 *** 613.865
[AN 3724603]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Metamorphosen des Seelenlebens (magyar)
   A lelki élet metamorfózisai : hét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1909. október 21. és 1910. május 29. között Berlinben tartott / [a fordítást ... szerk. Hegedűs Miklós]. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-61-8 fűzött : 2900,- Ft
lélektan - művészetelmélet - antropozófia - előadóbeszéd
159.9(042) *** 701(042) *** 141.333(042)
[AN 3726602]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2018.
Szabó Péter
   Állj félre a saját utadból! / Szabó Péter. - Budapest : MotiBooks, 2018. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-47-4 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3727045]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2018.
Szabó Rita
   Szivárvány életek / Szabó Rita ; [graf. Jelinek Nóra]. - Budapest : Garbo, 2018. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-40-4 fűzött : 2900,- Ft
homoszexualitás - biszexualitás - transzszexualitás - interjú
613.885(047.53) *** 316.37-055.1/.3(047.53)
[AN 3725073]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2018.
   Tied a jelenlétem : családnapok, 2018 / [szerk. Lőw Péter és Helga] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2018. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5490-09-5 fűzött
életvezetés - család
613.865 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3725040]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2018.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Flórián katonái : a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150 éves története, 1868-2018 / Tóthárpád Ferenc. - Kőszeg : Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2018. - 256, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1308-4 kötött
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kőszeg - tűzoltóság - önkéntes szervezet - testülettörténet
614.842.83(439-2Kőszeg)(091) *** 331.102.2
[AN 3725365]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2018.
Tracy, Brian (1944-)
Success and achievement (magyar)
   A siker kézikönyve / Brian Tracy ; [ford. Siklósi Viktória]. - Budapest : Guruló Egy., 2018. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-44-3 fűzött : 3970,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3727053]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2018.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018, cop. 2011. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-9-6 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3726634]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2018.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   42., Semmelweis Ignác emlékkötet. - 2018. - 274 p. : ill., részben színes + DVD-R
A mellékletben Tóth Endre "Semmelweis" c. játékfilmjével. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-22-6 fűzött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század - audiovizuális dokumentum
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 3723269] MARC

ANSEL
UTF-89478 /2018.
Weiner, Eric (1963-)
The geography of genius (magyar)
   A zsenialitás földrajza : a világ legkreatívabb helyeinek nyomában az ókori Athéntól a Szilícium völgyig / Eric Weiner ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - 375 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-359.
ISBN 978-963-304-452-0 kötött : 4200,- Ft
zsenialitás - művelődéstörténet
159.924 *** 930.85(100)
[AN 3723603]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2018.
   XV. Magyar Gyógynövény Konferencia : a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának tudományos konferenciája : Visegrád ..., 2018. június 8-9. / szerk. Kiss Tivadar, Rédei Dóra, Csupor Dezső. - Szeged : MGYT Gyógynövény Szakoszt., 2018. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
gyógynövény - konferencia-kiadvány
615.322 *** 633.88 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3723831]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2018.
   A zenei munkaképesség-gondozás a tanítási gyakorlatban / szerk. Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2018. - 183, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-8-5 fűzött
zeneoktatás - zenész - foglalkozási betegség - gyógytorna
615.82 *** 78.071.2 *** 613.62 *** 372.878
[AN 3723839]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2018.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2017-. - 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3677445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség. - 2018. - 263 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 246-263.
ISBN 978-963-433-197-1 kötött : 4499,- Ft
[AN 3724361] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9482 /2018.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2018) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2018 : AACS'18 : [Budapest ..., June 22, 2018] / ed. István Vajk, Dmitriy Dunaev ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE Dep. of Automation and Applied Informatics, [2018]. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-288-3 fűzött
automatizálás - informatika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3724032]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2018.
   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések / [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]. - [Budapest] : BME, 2018. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-313-291-3 fűzött
informatika - infokommunikáció - adatelemzés - adatvédelem - kutatás-fejlesztés
681.3.004.14 *** 311.2 *** 659.2.012.8
[AN 3725353]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9484 /2018.
The classic car book (magyar)
   Klasszikus autók könyve : átfogó képes album / [ford. Gondos László, Simon István]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - 320 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-304-575-6 kötött : 9990,- Ft
személygépkocsi - autógyártás - ipartörténet - album
629.114.6(100)(084.12) *** 629.113(100)(091)
[AN 3724829]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2018.
Gifford, Clive (1966-)
Cars, trains, ships & planes (magyar)
   Autók, vonatok, hajók és repülők : járművek képes enciklopédiája : [az első keréktől az űrhajókig - minden, ami úszik, repül és gurul] / Clive Gifford ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-499-5 kötött : 4500,- Ft
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3724799]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2018.
Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia (19.) (2018) (Bükfürdő)
   XIX. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia : Bükfürdő, 2018. április 25-27. / [közread. a] Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezete. - [Szombathely] : KTE Vas M. Területi Szerv., [2018]. - 43 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - tömegközlekedés - közlekedésszervezés - konferencia-kiadvány
656.025.6(439) *** 625.72(439) *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 3725295]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2018.
   Megvalósult pilóta álmok : 21150 repült óra, 159 év tapasztalat, 15 pilóta. - 2. kiad. - [Budapest] : Gere T., 2018. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Pilótaszemmel sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-5012-1 fűzött
Magyarország - pilóta - 20. század - 21. század - interjú
656.7(439)(092)(047.53)
[AN 3727784]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2018.
Rapkay Zoltán
   Harley-Davidson : egy évszázad két keréken, 1903-2018 / [szerző Rapkay Zoltán]. - [Budapest] : H.O.G. Bp. Chapter, 2018. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
Egyesült Államok - motorkerékpár - technikatörténet
629.118.6(73)(091)
[AN 3723090]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2018.
   Sportautók : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-47-5 kötött
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3724441]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9490 /2018.
   Az egyesület 60 évének története, 1958-2018 / összeáll. Szűcs Antal ; [közread. a] V-61. Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete. - Székesfehérvár : V-61. Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyes., 2018. - 150 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2236-9 fűzött
V-061 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
Székesfehérvár - galambtenyésztés - egyesület - testülettörténet
636.596(439) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 3724299]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2018.
Érsek Tibor (1945-)
   A növénypusztító : a Phytophthora-nemzetség múltja és jelene / Érsek Tibor ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2017. - 108 p. : ill., részben színes ; 23 cm + mell. (11 p. ; 24 cm)
ISBN 978-615-5776-07-6 fűzött
növénybetegség - moszatgomba
632.3/.4
[AN 3725236]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2018.
Hajdu Edit (1949-)
   A környezetkímélő szőlőtermesztés szolgálatában : Dr. Csizmazia Darab József (1918-2013) élete és munkássága / [írta Hajdu Edit] ; [kiad. a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ]. - [Budapest] : MBOSZ ; [Gödöllő] : NAIK, 2018. - 187 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 168-176. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-2125-6 kötött
Csizmazia Darab József (1918-2013)
Magyarország - agrármérnök - szőlészet - növénynemesítés - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
63(439)(092)Csizmazia_Darab_J *** 634.8 *** 631.52 *** 012Csizmazia_Darab_J.
[AN 3723812]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2018.
Hoffmann Zsuzsanna (1951-)
   Ókori kertek / Hoffmann Zsuzsanna, T. Horváth Ágnes. - Szeged : JATE Press, 2018. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-246.
ISBN 978-963-315-368-0 fűzött
kert - művészeti motívum - növény - ókor - művelődéstörténet
712.3/.7(3) *** 930.85(3) *** 7.043 *** 633/635(3)
[AN 3724216]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2018.
   Kutyák : fajták, gondozás, nevelés : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-46-8 kötött
kutya - ifjúsági könyv
636.7(02.053.2)
[AN 3724447]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2018.
Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület. Országos tudományos diákköri konferencia (22.) (2018) (Mosonmagyaróvár)
   XXII. MÉTE Országos tudományos diákköri konferencia : Mosonmagyróvár, 2018. május 10. : [programfüzet, összefoglaló kötet] / [rend., közread. a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar]. - Mosonmagyaróvár : SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, [2018]. - 133 p. ; 24 cm
Fűzött
élelmiszeripar - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
663/664 *** 378.184 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3724003]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2018.
   A magyar tanyák és a Tanyafejlesztési program, 2011-2016 / [kiad. a Földművelésügyi Minisztérium]. - Budapest : FM, 2018. - 90 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5673-32-0 fűzött
Magyarország - kisgazdaság - tanya - fejlesztési program - 21. század
631.115.1(439) *** 911.373.3(439) *** 711.16(439)"2011/2016"
[AN 3724025]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2018.
Pannonhalmi Miklós (1946-)
   Halátjárók tervezése, üzemeltetése és ellenőrzése : útmutató / Pannonhalmi Miklós. - Győr ; Budapest : [Földművelésügyi Min.], 2018. - 180 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Földművelésügyi Minisztérium. - Bibliogr.: p. 142-149.
ISBN 978-615-5673-26-9 fűzött
haltenyésztés - vízépítés - hallépcső
639.3 *** 626.88
[AN 3725352]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2018.
Pápai Gábor (1944-)
   Gyökerek és lombok : erdészportrék / szerk. riporter Pápai Gábor ; [sorozatgazda az Országos Erdészeti Egyesület]. - Barcs : Dunaker Kft., [2000]-. - 25 cm
A 3. kötettől kiad. az Országos Erdészeti Egyesület Budapesten
ISBN 963-00-6716-1 *
Magyarország - erdész - interjú
630(439)(092)(047.53)
[AN 804938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - cop. 2018. - 320 p. : ill.
Kötött
[AN 3724261] MARC

ANSEL
UTF-89499 /2018.
Szeremley Béla
   Hangya, a vidékmentő szövetkezet / Szeremley Béla, Szabó Zoltán. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 79 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-00-6 fűzött
Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet
Magyarország - mezőgazdasági termelés - értékesítési szövetkezet
63(439) *** 338.43(439) *** 334.73(439)
[AN 3723818]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9500 /2018.
Kalas Györgyi
   Magyar tengeri gasztrokönyv : balatoni történetek, helyek, ételek / Kalas Györgyi ; [... ill. Vass Ákosné Török Szonja]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 208, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-080-2 fűzött : 3490,- Ft
Balaton - gasztronómia - vendéglátás - helyismeret
641.5(439)(285.2Balaton) *** 640.4(439)(285.2Balaton) *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 3723413]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2018.
   Zamatos nyár. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3723444]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9502 /2018.
Pardi Anna (1945-)
   A tudat gyógyítása : a világszellem : Schelling-teóriák / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2018. - 175 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-662-950-2 fűzött : 2500,- Ft
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
Németország - filozófus - vallásfilozófia - 18. század - 19. század
1(430)(092)Schelling,_F._W._J.
[AN 3723688]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2018.
Szabó Tibor (1945-)
   Mások tükrében : válogatott levelezésem / [Szabó Tibor]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2018. - 375 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar, olasz és francia nyelven
ISBN 978-615-5455-87-2 fűzött
Szabó Tibor (1945-)
Magyarország - filozófus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - levelezés
1(439)(092)Szabó_T.(044) *** 37(439)(092)Szabó_T.(044)
[AN 3725069]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9504 /2018.
   40 nap az Úrral : személyes napló a lelki megújuláshoz történetekkel, imádságokkal, segítő gondolatokkal, tanúságtételekkel / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80277-7-9 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3723241]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2018.
Alexander, Jaspar
   Isten nyomában : tudósok és vallás / írta Jaspar Alexander, George Thalmeiner. - [Fót] : Axióma Publ., [2018]. - 124 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-121.
ISBN 978-615-00-2201-7 fűzött
vallásfilozófia - világnézet - tudós - teológus - filozófus
261.6 *** 001(100)(092) *** 1(100)(092) *** 21
[AN 3724274]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2018.
B. Zsófia Anna
   Tarts az igazakkal! : 15 üzenet a Mennyei Atyától és Jézus Krisztustól a Szentlélek által 2016. december 18 - 2017. augusztus 19. / B. Zsófia Anna. - [Szigethalom] : West-Graph Kft., [2017]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0199-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3725220]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2018.
Baker, Heidi (1959-)
Birthing the miraculous (magyar)
   Hozd világra a csodát! / Heidi Baker ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-96-8 fűzött : 2950,- Ft
Mozambik - vallásos irodalom - misszió - memoár
244 *** 266.2(679)(0:82-94)
[AN 3724468]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2018.
Baker, Heidi (1959-)
Compelled by love (magyar)
   Akiket szorongat a szeretet / Heidi Baker és Shara Pradhan ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-95-1 fűzött : 2750,- Ft
Mozambik - misszió - vallásos irodalom - memoár
266.2(679)(0:82-94) *** 244
[AN 3724470]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2018.
Beller, Tilmann (1938-2012)
   A családi élet: küldetés és munka / Beller Tilmann ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002-. - 24 cm
vallási erkölcs - vallási szervezet - családi erkölcs
241 *** 267(436-2Schönstatt) *** 173
[AN 3725104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Családnapok előadásai, 1990-1992. - 2018. - 432 p.
ISBN 978-615-5149-88-7 fűzött
vallási erkölcs - vallási szervezet - családi erkölcs
241 *** 267(436-2Schönstatt) *** 173
[AN 3725112] MARC

ANSEL
UTF-89510 /2018.
Böjte Julianna
   Ki a szívét osztja szét : Csaba testvér élete és munkássága az édesanyja szemével : Böjte Juliannával beszélget Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 200, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-996-1 kötött : 3599,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53)
[AN 3724300]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2018.
Carpent, Josef
   Mikor lesznek meg ezek? / írta Josef Carpent ; [kiad. Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány]. - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, 2018. - [2], 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1659-7 fűzött : 3000,- Ft
vallásos irodalom - eschatologia
244 *** 236
[AN 3723837]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2018.
Dobai Gábor
   Az Iszlám Állam felemelkedése és bukása / Dobai Gábor. - [Szentendre] : Magánkiad., 2018. - 106, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-615-00-1483-8 fűzött
Közel-Kelet - iszlám fundamentalizmus - terrorizmus - terrorszervezet - nemzetközi feszültség - 21. század
297(5-011)"200/201" *** 323.285(5-011)"200/201" *** 327.5(5-011)"200/201"
[AN 3724899]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2018.
   Az "Emeljük föl szívünket!" imakönyvünk kiadásának 60. évfordulója alkalmából 2018. április 26-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2018. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 42.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 22.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-67-0 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi szertartás - konferencia-kiadvány
281.5.018.2(439) *** 264 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3723406]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2018.
Hohnberger, Jim (1948-)
Escape to God (magyar)
   Menekülés Istenhez : hiteles történet egy családról, akik engedelmeskedtek Isten hangjának / Jim Hohnberger ; [ford. Takács Szabolcs]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 215 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-53-9 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3726926]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2018.
James, Bethan
The wonder of Christmas (magyar)
   A karácsony csodája / [szöveg] Bethan James ; [ill.] Paula Doherty ; [ford. Ungváry Zsolt]. - Budapest : Simon, [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-9338-78-4 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3723228]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2018.
Kindelmann Győző
   Istennek élni, a családnak szolgálni : a Szeretetláng-lelkiség alapjai / Kindelmann Győző ; [közread. a] Szeretetláng Mozgalom. - Budapest : Szeretetláng Mozgalom, 2018. - 64 p. ; 23 cm
Fűzött
ájtatosság - imádkozás - mariológia
243 *** 248.159.4
[AN 3723384]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2018.
Knox, John (1513-1572)
The history of the reformation in Scotland (magyar)
   A skóciai reformáció története / John Knox ; [ford. Egyed Péter ..., Gondáné Kaul Éva ...]. - [Felsőörs] : Hetedik K., cop. 2017. - 275 p. : ill. ; 25 cm. - (Lux lucet in tenebris, ISSN 2064-8995 ; 2.)
Bibliogr.
Kötött : 3250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-212-478-2)
Skócia - egyháztörténet - reformáció - 16. század
284(411)"15"
[AN 3723666]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2018.
The Lion book of prayers to keep for ever (magyar)
   Imádkozni gyertek : legkedvesebb imáink / az angol szöveget összeáll. Lois Rock ; a m. szöveget összeáll. Ungváriné Simon Nóra ; rajz. Sophie Allsopp. - Budapest : Simon, cop. 2017. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9420-0 kötött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3723236]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2018.
Nehéz Márta Mirjam
   A találkozás imakönyve : veszni indult világunk utolsó reménye / Nehéz Márta Mirjam. - Veszprém : OOK-Press, [2018]. - 68 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80515-5-2 fűzött
vallásos irodalom - ima
243 *** 244
[AN 3724049]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2018.
Pusztai Ferenc
250 éves a letenyei Szentháromság templom (új kiadása)
   235 év : a Letenyei R. K. Egyházközség története valamint Zajk és Kistolmács filiák bemutatása, 1781-2016 / Pusztai Ferenc. - Átd., bőv. kiad., [jav. utánny.]. - [Letenye] : Mura Grafika, 2018. - 144, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1507-1 kötött
Letenyei Római Katolikus Egyházközség
Letenye - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Letenye)(091)
[AN 3728438]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2018.
Rédli Richárd
   A Premontrei Rend és jogi érdekességei / Rédli Richárd ; [kiad. Gödöllői Premontrei Perjelség]. - [Gödöllő] : Gödöllői Premontrei Perjelség, cop. 2018. - 118 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-615-80965-0-8 fűzött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium
premontreiek - szabályzat
271.792 *** 271.792-4
[AN 3725045]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2018.
   Reformata ecclesia : fejezetek az átányi református egyház történetéből / [szerk. és az előszót írta Máté György] ; [közread. az] Átányi Református Egyházközség. - Átány : Átányi Református Egyházközség, 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Az átányi református egyház története / Csengery József. Az átányi református gyülekezet élete és vallásos szokásai / Csorba Géza
ISBN 978-615-00-0860-8 kötött
Átányi Református Egyházközség
Átány - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Átány)(091)
[AN 3725372]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2018.
Sík Sándor (1889-1963)
   Kézen fogva vezet a Mester : gondolatok konferenciabeszédeiből, 1947-1957 : [gondolatgyűjtemény] / Sík Sándor ; összeáll. Kardos Klára. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 173, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-753-6 kötött : 2400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3724708]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2018.
St. John, Patricia Mary (1919-1993)
Twice freed (magyar)
   Onézimusz : kétszeresen megszabadítva : a bibliai Onézimusz regénye / Patricia M. St. John. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-41-4 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3726948]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2018.
Stott, John R. W. (1921-2011)
Basic Christianity (magyar)
   Hinni Jézusban : a kereszténység lényege / John R. W. Stott ; [ford. Kmetty Anikó] ; [közread. a] ... KIA. - 4. jav. kiad. - Budapest : Harmat : KIA, 2018, cop. 2009. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-423-3 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 3726894]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2018.
   Szalézi Szent Ferenc élete és lelkisége / [szerk. Lengyel Erzsébet]. - Budapest : Don Bosco, 2018. - 91 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9956-49-0 kötött
François de Sales (1567-1622)
szent - 16. század - 17. század
235.3(092)François_de_Sales
[AN 3724529]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2018.
Tóth Tibor (1956-|)
   Építkezzünk a kősziklára : A szellemvilág megismerése sorozat 4. rész / Tóth Tibor ; [közread. az Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány]. - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, [2018]. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0829-5 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3723845]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2018.
Tóth Tibor (1956-|)
   Szellemi feltérképezés : [A szellemvilág megismerése sorozat 3. rész] / Tóth Tibor ; [kiad. Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány]. - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, [2017]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9741-6 fűzött : 2400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3723844]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2018.
Tóth Tibor (1956-|)
   Az Úristen a te gyógyítód : [A szellemvilág megismerése sorozat 1. rész] / Tóth Tibor ; [kiad. Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány]. - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, 2017. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8057-9 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - gyógyulás
244 *** 616-036.82
[AN 3723821]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2018.
   Tudat és énség néhány nem-dualista indiai hagyományban / [szerk. Horváth Róbert és Laki Zoltán] ; [ford. Laki Zoltan]. - Gödöllő : Sursum K., 2018. - 63, [2] p. ; 24 cm. - (Sursum füzetek, ISSN 2559-9410 ; 2.)
Tart.: A "csak tudat" megalapozása / Sthaneshwar Timalsina. Ön-tudat, saját lét, énség / Mark S. G. Dyczkowski. - Egys. cím: Consciousness in Indian philosophy ; Self awareness, own being and egoity
ISBN 978-615-00-1750-1 fűzött : 1500,- Ft
indiai vallás - tudat - lételmélet
294 *** 159.922 *** 111
[AN 3723216]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2018.
   Vallási és erkölcsi megújulások a reformáció tükrében : tanulmánykötet / szerk. Bertók Rózsa és Bécsi Zsófia ; [közread. az] Ethosz Tudományos Egyesület. - Pécs : Ethosz Tud. Egyes., 2017. - 328 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88149-5-1 fűzött
Magyarország - reformáció - vallási erkölcs - protestantizmus - oktatásügy - 19. század - 20. század
284 *** 241 *** 37.014(439)"18/19"
[AN 3725232]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2018.
   Via Dividendae Caritatis : Szent Márton út Baranyában / [szerk. Derksen Gyöngyi] ; [közread. a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány]. - Hosszúhetény : Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány, 2018. - 123, [5] p. : ill., színes, részben térk. ; 13x20 cm + mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-1799-0 fűzött
Baranya megye - zarándoklat - szent - 4. század
248.153.8(439.127) *** 235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 3723253]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2018.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Lépések Jézus felé / Ellen G. White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 119 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
Megj. "Jézushoz vezető út", "Krisztus követése" és "Krisztushoz vezető lépések" címmel is
ISBN 978-963-9741-41-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3726915]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9534 /2018.
Ártó - Védő Társadalom Konferencia (2.) (2018) (Budapest)
   Ártó - Védő Társadalom Konferencia 2.0, 2018 : [absztrakt könyv] / [rend., kiad. a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar]. - [Budapest] : SE ETK, [2018]. - 34 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5855-01-6 fűzött
család - gyermekvállalás - szülés - konferencia-kiadvány
316.356.2 *** 314.38 *** 618.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3723775]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2018.
Bárth János (1944-)
   Jankováci levelek : jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében / Bárth János ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára]. - Kecskemét : MNL Bács-Kiskun M. Lvt., 2018. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-248.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9815-50-6)
Jánoshalma - Bácska - jobbágyság - gazdaságtörténet - földesúri birtokjog - uradalom - helytörténet - 19. század
316.343.64(439)"18" *** 338(091)(439.2-13)"18" *** 347.236(439.2-13)"18" *** 943.92-13Jánoshalma"180/184"
[AN 3723361]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2018.
Boros Tamás (1981-)
   A magyar rémálom : milyen félelmek élnek a magyar társadalomban? / [szerzők Boros Tamás, Laki Gergely] ; [kiad. Friedrich-Ebert-Stiftung, Policy Solutions]. - [Budapest] : Friedrich-Ebert-Stiftung : Policy Solutions, 2018. - 70 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-80161-9-3 fűzött
Magyarország - társadalmi helyzet - félelem - életkörülmény - 21. század - statisztikai adatközlés
316.6(439)"201"(083.41) *** 316.728(439)"201"(083.41)
[AN 3725119]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2018.
Csepeli György (1946-)
   Sors-húzó / Csepeli György ; [riporter] Ferenczi Borbála. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9246-6 fűzött : 2990,- Ft
Csepeli György (1946-)
Magyarország - szociológus - egyetemi tanár - életútinterjú - 20. század - 21. század
316(439)(092)Csepeli_Gy.(047.53)
[AN 3724522]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2018.
Dézsi Desirée
   Így szeress, hogy soha nem múljon el.. / Dézsi Desirée. - Budapest : Aba Kvk., 2018. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5693-43-4 fűzött : 2690,- Ft
párkapcsolat - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3724566]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2018.
   "Európai identitás(ok), identitások Európában" = "Identité(s) européenne(s), identités en Europe" = "Europäische Identität(en), Identitäten in Europa" / [... a Károlyi József Alapítvány szervezésében ...]. - [Fehérvárcsurgó] : Károlyi J. Alapítvány ; [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2017. - 314 p. : ill. ; 23 cm
A Fehérvárcsurgón, 2017. márc. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva magyar, német és francia nyelven
ISBN 978-963-414-383-3 fűzött : 2990,- Ft : 15 EUR
Európai Unió - identitás - nemzettudat
316.63(4-62)
[AN 3720946]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2018.
Gregor Anikó
   Nőügyek 2018 : társadalmi problémák és megoldási stratégiák : a kutatási eredmények összefoglalója / [szerzők Gregor Anikó és Kováts Eszter] ; [... ill. Krasznahorkai Emma] ; [közread. a Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018. - 131 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-80161-6-2 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - esélyegyenlőség - egyenjogúság - munkaerőpiac - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.37-055.2(439)"201" *** 342.726-055.2(439)"201" *** 331.5-055.2(439)"201"
[AN 3723848]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2018.
   Isten - nő : a Déví-kultusz és a hagyományos női szerepek Indiában / [szerk. Válóczi Róbert] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz. : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2018. - 267 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 978-615-5304-83-5 fűzött
India - kultúra - nők a társadalomban - női szerep - művészettörténet - hinduizmus - istennő
316.37-055.2(540) *** 294.5 *** 008(540) *** 7(54)(091)
[AN 3724189]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2018.
Jurčić, Marko
   A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex személyek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak támogatása : gyakorlati kézikönyv / [szerző Marko Jurčić ; [... ford. Kárpáti József]. - [Budapest] : [Háttér Társ.], [2018]. - 48, [2] p. : ill. ; 19 cm
Közread. a Háttér Társaság. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5707-02-5 fűzött
homoszexuális - biszexualitás - transzexualitás - interszexualitás - bűncselekmény - előítélet - áldozatgondozás - viktimológia
316.37-055.3 *** 343.6 *** 316.647.5 *** 343.988 *** 343.122
[AN 3725122]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2018.
Majtényi György (1974-)
   Egy forint a krumplis lángos : a Kádár-kor társadalma / Majtényi György. - [Budapest] : Libri, 2018. - 340 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-340.
ISBN 978-963-433-164-3 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - belpolitika - Kádár-korszak
316.32(439)"195/198" *** 323(439)"195/198"
[AN 3723528]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2018.
   Párkapcsolat klinika / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2018. - 335 p. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-89026-4-1 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 613.865 *** 159.922.1
[AN 3726649]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2018.
   Szociográfia - Kárpát-medencei körkép : tanulmánykötet / szerk. Letenyei László, Tamáska Máté. - Budapest : Gondolat, 2018. - 132, XXXIX p. : ill. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
A Budapesten, 2017. márc. 3-4-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-869-7 kötött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - szociográfia - magyarság
308(=945.11)(4-191)
[AN 3723694]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2018.
   Vakvágány : a "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 1. / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : MTA BTK : NEB, 2018. - 678 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-115-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - vidéki társadalom - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
316.32(439)"1948/196" *** 943.9"1948/196" *** 316.334.55(439)"1948/196"
[AN 3723774]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2018.
Várkonyi-Nickel Réka (1982-)
   Rimaiak a gyárak völgyében : egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt / Várkonyi-Nickel Réka. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2017. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi értekezések, ISSN 2060-4386 ; 6.)
Bibliogr.: p. 193-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80634-2-5 fűzött
Salgótarján - iparvállalat - munkásság - társadalomtörténet - gyártörténet - városszociológia - 19. század - századforduló
316.343.63(439-2Salgótarján)"18/194" *** 061.5(439-2Salgótarján)(091) *** 316.334.56(439-2Salgótarján)(091)
[AN 3725454]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9548 /2018.
Becker-Phelps, Leslie
Love (magyar)
   Szerelem : a vonzalom pszichológiája : [hogyan építsünk fel egy boldog párkapcsolatot?] / Leslie Becker-Phelps és Megan Kaye ; [ill. Keith Hagan] ; [ford. Gombos Zsuzsanna, Tóth Ticiána, Tóth Zoltán Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-585-5 kötött : 4500,- Ft
szerelem - párkapcsolat - személyiség-lélektan
392.6 *** 316.472.4 *** 159.923
[AN 3724781]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2018.
Gyarmati Ildikó (1948-)
   Egyházi protokoll : [viselkedési tanácsok hívőknek és nem hívőknek] / Gyarmati Ildikó ; [ill. Lukács József, Kisantal Tibor]. - Budapest : Ecclesia, 2018. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 213-215.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-363-383-10)
illemtan - katolikus egyház - református egyház - evangélikus egyház - zsidó egyház
395 *** 282 *** 284.2 *** 284.1 *** 296
[AN 3723221]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2018.
Hoppál Mihály (1942-)
   Kis magyar rádió néprajz / Hoppál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2018. - 174 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-693-860-4 kötött : 3000,- Ft
magyar néprajz - rádióműsorszám
39(=945.11) *** 791.9.096(439)
[AN 3723628]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2018.
Kóka Rozália (1943-)
   Egy asszony két vétkecskéje : [régiek szerelme] : bukovinai székely, gyimesi- és moldvai csángó népi szerelmes történetek, mesék, mondák, legendák eredeti gyűjtések alapján / Kóka Rozália ; [ill. Péter László]. - Bőv. átd. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290.
ISBN 978-615-5568-56-5 kötött : 3600,- Ft
Bukovina - magyar néprajz - moldvai csángók - gyimesi csángók - székelyek - legenda - népmese - monda
398.21(=945.11)(498.3) *** 398.21(=945.11)(498.6) *** 398.21(=945.11)(498.4Gyimes) *** 398.2(=945.11)(498.4Gyimes) *** 398.2(=945.11)(498.6) *** 398.2(=945.11)(498.3)
[AN 3723580]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2018.
Molnár Péter
   Apródiskola : tanári kézikönyv : módszertani segédlet az illem és az ember nevelésével kapcsolatosan tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra / Hierofylax. - [Pécs] : Szerző, [2018]. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2363-2 fűzött
illemtan - életvezetés - erkölcsi nevelés - tanári segédkönyv
395(072) *** 613.865(072) *** 37.034(072)
[AN 3725228]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2018.
   A rabbi és az oroszlán : zsidó mesék, legendák, történetek / Bajzáth Mária válogatása ; Herbszt László illusztrációival. - Budapest : Kolibri, 2018. - 285, [8] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Népmesekincstár plusz ; 2.)
Bibliogr.: p. 282-285.
ISBN 978-963-437-287-5 kötött : 3699,- Ft
zsidóság - népmese
398.21(=924)
[AN 3724604]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2018.
Székely Jolán Ágnes (1945-)
   Nyílik, hajlik a csomafalvi utca : Gyergyócsomafalva verses-énekes népköltészete / Székely Jolán Ágnes ; [... sajtó alá rend. Pál-Molnár Elemér] ; [... gyűjt. Székely Jolán Ágnes, Páll Ibolya Mária]. - Szeged : GeolArt, 2018. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 356.
ISBN 978-963-89244-7-6 fűzött
Gyergyócsomafalva - magyar néprajz - népköltészet - határon túli magyarság - népdal
398.88(=945.11)(498.4-2Gyergyócsomafalva) *** 784(=945.11)(498.4-2Gyergyócsomafalva)
[AN 3725176]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9555 /2018.
Bibó István (1911-1979)
   Bibó István összegyűjtött írásai. - Budapest : Kalligram, 2016-. - 25 cm
politológia
32.001
[AN 3676430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Demokratikus közösségi értékelési és magatartásminták / szerk. Dénes Iván Zoltán. - 2018. - 745 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-063-5 kötött : 8000,- Ft : 26 EUR
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politológia - tudós - politikus - politikatörténet - levelezés - 20. század - esszé - történelmi forrás
323(439)"193/195" *** 32(439)(092)Bibó_I.(093) *** 32.001(439)(092)Bibó_I.(093)
[AN 3723769] MARC

ANSEL
UTF-89556 /2018.
Bíró Nagy András (1982-)
   Szociáldemokrata értékek Magyarországon / szerzők Bíró-Nagy András ..., Laki Gergely ; [kiad. Policy Solutions, Friedrich-Ebert-Stiftung]. - [Budapest] : Policy Solutions : Friedrich-Ebert-Stiftung, cop. 2018. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80161-8-6 fűzött
Magyarország - szociáldemokrata párt - belpolitika - baloldali irányzat - 21. század
329.14(439)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3725060]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2018.
Bolgár György (1946-)
   Orbán-mesék / Bolgár György. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 365, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-46-1 fűzött : 2800,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - belpolitika - 21. század
323(439)"201" *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3724888]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2018.
Colfer, Eoin (1965-)
Illegal (magyar)
   Illegál : [egy kisfiú kockázatos utazása a reménytől a túlélésig] / Eoin Colfer, Andrew Donkin ; ill. Giovanni Rigano ; [ford. Leányvári Enikő]. - Budapest : Teknős Kv., [2018]. - 137, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-341-277-0 kötött : 3490,- Ft
Afrika - Európa - migráció - 21. század - képregény
325.2(61/67) *** 087.6:084.11 *** 325.1(4)"201"
[AN 3724649]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2018.
   A demokrácia tesztje? : választás, részvétel, képviselet : a Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlése : Budapest, 2018. június 8-9. : absztraktfüzet / [szerk. Gyulai Attila, Böcskei Balázs, Szabó Andrea] ; [rend., közread.] a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Budapest : MTA TK PTI, [2018]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-418-019-7 fűzött
Magyarország - választás - népszavazás - társadalmi részvétel - politológia - 21. század - konferencia-kiadvány
324(439)"200/201" *** 323.21 *** 32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3725065]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2018.
   Diplomáciai lexikon : a nemzetközi kapcsolatok kézikönyve / [... főszerk. Bába Iván, ... Sáringer János]. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2018. - 722 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-14-2 kötött : 5990,- Ft
diplomácia - szaklexikon
327:030
[AN 3723562]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2018.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; [ford. Makovecz Bnjamin]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 345, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 978-963-355-411-1 fűzött : 3950,- Ft
geopolitika
327(100)
[AN 3724731]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2018.
Mathieu, Bertrand (1956-)
Le droit contre la démocratie? (magyar)
   A jog a demokrácia ellen? / Bertrand Mathieu ; [ford. Kisari Miklós]. - [Budapest] : Századvég, 2018. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-35-4 fűzött : 3990,- Ft
államelmélet - jogelmélet - jogállam - demokrácia
321.01 *** 340.12 *** 321.72
[AN 3724018]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2018.
   Rendszerváltás / szerk. Mink András. - Budapest : Osiris, 2018. - 724 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 679-688.
ISBN 978-963-276-300-2 kötött : 8980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - ellenzék - Kádár-korszak - rendszerváltás - történeti kronológia - történelmi forrás
323(439)"197/1990"(093) *** 943.9"197/1990"(093) *** 323.22(439)"197/1990"(093)
[AN 3723119]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2018.
Tóth Gergely
   Japán - magyar kapcsolattörténet, 1869-1913 / Tóth Gergely. - Budapest : Gondolat, 2018. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-305.
ISBN 978-963-693-864-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Japán - kapcsolattörténet - diplomáciatörténet - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
327(439)"186/191" *** 327(520)"186/191" *** 930.85(439)"186/191" *** 930.85(520)"186/191" *** 008(439)"186/191" *** 008(520)"186/191"
[AN 3723707]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2018.
Trócsányi László (1956-)
   Párizsi napló avagy Ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt... : 2010. július - 2014. június / Trócsányi László. - [Budapest] : Századvég, 2018. - 407 p., [22] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5164-34-7 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - Franciaország - diplomata - külkapcsolat - 21. század - memoár
327(439)(092)Trócsányi_L.(0:82-94) *** 327(439)(44)"2010/2014"(0:82-94)
[AN 3724134]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9566 /2018.
All about history book of the Roman empire (magyar)
   A római birodalom, Kr.e. 753 - Kr.u. 476 / [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-9240-4 kötött : 2990,- Ft
Fűzött
Római Birodalom - művelődéstörténet - történelem
930.85(37) *** 937
[AN 3723549]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2018.
Berge, Bjørn
Landene som forsvant (magyar)
   Eltűnt országok nyomában, 1840-1970 / Bjørn Berge ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2018. - 232 p. : ill., színes ; 19x24 cm
Bibliogr.: p. 225-232.
ISBN 978-963-278-419-9 kötött : 4995,- Ft
történelem - állammegszűnés - 19. század - 20. század - bélyeg - kuriózum - album
94"18/19" *** 341.218(100)"18/19" *** 656.835(100)"18/19"(089.3)
[AN 3724482]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2018.
Berglund, Bruce R.
   Castle and cathedral in modern Prague : longing for the sacred in a skeptical age / Bruce R. Berglund. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - XVI, 372 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-359.
ISBN 978-963-7326-43-1 fűzött
Prága - művelődéstörténet - 20. század - vallásosság - vallásszociológia
930.85(437.1-2Praha)"19" *** 261 *** 248.3(437.1-2Praha)"19"
[AN 3727287]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2018.
Bernátsky Ferenc (1972-)
   Vásárhely anno : a változó város, 1945-1990 / Bernátsky Ferenc, Zeman Ferenc ; [közread. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., 2018. - 131 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7379-52-9 kötött
Hódmezővásárhely - helytörténet - helyismeret - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - album
943.9-2Hódmezővásárhely"194/198"(084.1) *** 908.439-2Hódmezővásárhely(084.1)
[AN 3723094]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2018.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hun-magyar ősvallás / Cey-Bert Róbert Gyula. - 4. átd. kiad. - Budapest : Püski, 2018. - 271, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-302-229-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar őstörténet - hunok - urál-altaji népek ősvallása
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3) *** 299.4
[AN 3726529]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2018.
Deák Ágnes (1960-)
   Suttogások és hallgatások : sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861-1867 / Deák Ágnes. - Budapest : Osiris, 2018. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 978-963-276-295-1 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - sajtótörténet - sajtóügy - cenzúra - önkényuralom időszaka (1849-1867) - kiegyezés kora
943.9"186" *** 070(439)"186" *** 351.751(439)"186"
[AN 3723521]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   The effect of geopolitics on regional development: did changing borders influence the regional development level in Central-Europe between 1920-1940? / Demeter Gábor, Pénzes János, Radics Zsolt. - Budapest : HAS RCH Inst. of History, 2018. - 11 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (GIStorical studies, ISSN 2560-2101 ; 2.)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-963-416-098-4 fűzött
Közép-Európa - Kárpát-medence - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - történelem - geopolitika - két világháború közötti időszak - statisztikai adatközlés
940-11"192/193" *** 327(4-11)"192/193" *** 911.3(4-11)"191/193"(083.41)
[AN 3725291]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2018.
Frank Tibor (1948-)
   Angol - amerikai történelmi tanulmányok / Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2018. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-853-6
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - történelem - művelődéstörténet
941.0 *** 973 *** 930.85(410) *** 930.85(73)
[AN 3722995]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Britannia vonzásában. - 306 p.
ISBN 978-963-693-854-3 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - Nagy-Britannia - művelődéstörténet - történelem - külpolitika - 19. század - 20. század
930.85(439) *** 930.85(410) *** 943.9"18/19" *** 941.0"18/19" *** 327(439)"18/19" *** 327(410)"18/19"
[AN 3722996] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Amerika világai. - 600 p.
ISBN 978-963-693-855-0 kötött : 6000,- Ft
Egyesült Államok - történelem - külpolitika - 19. század - 20. század - 21. század - kivándorlás - magyarság - művelődéstörténet
973"18/20" *** 327(73)"18/20" *** 325.25(=945.11)(73) *** 930.85(73)
[AN 3723685] MARC

ANSEL
UTF-89574 /2018.
Horváth Zsolt (1972-)
   Kannibalizmus története : [mítosz, legenda és véres valóság] : [a rituális emberevésen át az újkori kannibalizmusig] / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-216-6 fűzött
művelődéstörténet - kannibalizmus - emberáldozat
930.85 *** 392.2 *** 392.89
[AN 3724723]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2018.
Illésfalvi Antal (1906-1990)
   Nemesvámos múltja és jelene : [és a Nemesvámosi Ált. Iskola története] / írta Illésfalvi Antal. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., 2018. - 371 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0832-5 kötött
Nemesvámosi Általános Iskola
Nemesvámos - helytörténet - iskolatörténet - általános iskola
943.9-2Nemesvámos *** 373.3(439-2Nemesvámos)(091)
[AN 3723795]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2018.
Iván Katalin (1947-)
   Kuriózumok könyve : varázslatos világunk / Iván Katalin ; [... ill. Felföldi Anna]. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 254 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5693-49-6 kötött : 2690,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3724620]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2018.
   Jászkunsági évszázadok : Jászkunság kutatása, 2014 : tudományos konferencia a Jász Múzeumban / [szerk. Bathó Edit]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2018. - 344 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági könyvtár, ISSN 1219-5057 ; 8.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7113-45-1 kötött
Jászság - Kiskunság - Nagykunság - nemzettörténelem - helytörténet - jászok - kunok
930.8(=915.6) *** 930.8(=943.46) *** 943.9Jászság *** 943.9Kiskunság *** 943.9Nagykunság
[AN 3725142]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2018.
Juhász Előd (1938-)
   Zeneközelben 5 : beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel / Juhász Előd. - Budapest : Scolar, 2018. - 199, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-891-6 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - rádióműsorszám - interjú
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)"201"
[AN 3724381]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2018.
Kóka Rozália (1943-)
   Mátyás király neve napja : száz szép mese Mátyás királyról / Kóka Rozália ; Gyulai Líviusz metszeteivel. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-615-5568-54-1 kötött
Magyarország - magyar néprajz - uralkodó - 15. század - népmese
943.9(092)Mátyás,_I.(0:82-34) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.
[AN 3727914]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2018.
   Magyar mesék lázadó lányoknak : 25 nő története. - [Budapest] : Móra, 2018. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-931-5 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(439)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3724232]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2018.
Márki Sándor (1853-1925)
   Márki Sándor naplói / szerk. és sajtó alá rend. Erdész Ádám ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2015-. - 25 cm
Márki Sándor (1853-1925)
Magyarország - magyar irodalom - történész - művelődéstörténet - 19. század - századforduló - 20. század - napló - történelmi forrás
930.1(439)(092)Márki_S.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"187/192"(093)
[AN 3603498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1893-1903. - 2018. - 433, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-7239-75-5 kötött
[AN 3724380] MARC

ANSEL
UTF-89582 /2018.
Marlok Tamás
   A Stocker családok históriái : [1762 és 2017 között] / [szerző, szerk. Marlok Tamás]. - [Pilisszentiván] : [Marlok T.], 2017. - 170 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0593-5 fűzött
Stocker család
Magyarország - Németország - családtörténet
929.52(439)Stocker *** 929.52(430)Stocker
[AN 3725311]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2018.
Meszlényi Róbert Imre
   A magyar és székely zászló eredete / Meszlényi Róbert Imre. - Budapest : Szerző, 2018. - 28 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-615-00-1052-6 fűzött
Magyarország - Székelyföld - zászló - jelkép - magyarságkutatás
929.9(439) *** 929.9(439.21Székelyföld) *** 003.62 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3725128]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   "Szörnyű dicsőségünk" : az első világháború Csongrád megyei hőseinek emlékezete / Miklós Péter ; [közread. a] Csongrád Megyei Önkormányzat. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-7193-48-4 kötött
Csongrád megye - helytörténet - első világháború - emlékmű - hősi halott
943.918.1"1914/1918" *** 725.945(439.181) *** 355.293(439.181)"1914/1918"
[AN 3724881]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2018.
   "A múltat kutatni pedig szükséges..." : a 2016. szeptember 21-22-én rendezett helytörténeti konferencia tanulmányai / [szerk. Wéber Adrienn]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2018. - 163, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 6.). (Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből, ISSN 2064-5996 ; 3.)
A konferenciát Pécsett tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9043-51-0 fűzött
Pécs - helytörténet
943.9-2Pécs
[AN 3724175]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2018.
   Múltidéző : Szeged-Klebelsberg-telepi visszaemlékezések / [szerk. Nacsáné Kovács Mária] ; [közread. a Klebersberg-telepi Polgári Kör Egyesület]. - Szeged : Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyes., 2018. - 104, [16] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2159-1 fűzött : 1000,- Ft
Szeged - helytörténet - helyismeret - 20. század - történelmi forrás - memoár
943.9-2Szeged"19"(093) *** 908.439-2Szeged(093)
[AN 3724952]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2018.
Nagy György (1953-2017)
   Magyarország apróbetűs története 2 / Nagy György ; [... összegyűjt. Székely Katalin] ; [szerk. Hitseker Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 405 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-9248-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem
930.85(439) *** 943.9
[AN 3723582]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2018.
Nagy Margit (1945-)
   A Budapest, XVII. Rákoscsaba, Péceli úti császárkori barbár temető, Kr. u. 2-4. század / Nagy Margit ; [mtársak Topál Judit ..., Márton András ...] ; [grafika Nagy Margit ..., Benke Zsolt ...]. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1352-7 kötött
Budapest - régészet - római birodalom kora - temető - barbár népek területe
904(439-2Bp.XVII.) *** 904(36)"01/03"
[AN 3724173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sírok és a leletek leírása. - 286 p., [17] t. + mell.
[AN 3724180] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Elemzés. - 416 p.
Bibliogr.: p. 365-402. - Összefoglalás német nyelven
[AN 3724185] MARC

ANSEL
UTF-89589 /2018.
Nealon, Tom
Food fights & culture wars (magyar)
   Forradalmak az ebédlőasztalon : a konyha titkos történelme / Tom Nealon ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2018. - 215 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-538-7 kötött : 4995,- Ft
művelődéstörténet - étkezési szokás - gasztronómia - album
930.85(100) *** 641.5(100)(091) *** 394.1(100)(091)
[AN 3724160]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2018.
Ormos Mária (1930-)
   Gondolatok az ember történetéről : időutazások a Föld nevű égitesten 800 és 1500 között / Ormos Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 382, [1] p. ; 24 cm. - (Ormos Mária művei)
ISBN 978-963-09-9235-0 kötött : 3990,- Ft
világtörténelem - középkor
930.9"08/15"
[AN 3723573]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2018.
Palotás Zsolt (1986-)
   Bejek, korzárók és diplomaták : a Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830 / Palotás Zsolt. - Szeged, Algyő : SZTE, 2018. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 245-287. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1764-8 fűzött
Tunisz török kormányzóság - Mediterráneum - Egyesült Államok - Nyugat-Európa - történelem - külkapcsolat - újkor
940-015"15/18" *** 327(61) *** 961.1"15/18" *** 327(73)"17/18" *** 327(4-15)
[AN 3723185]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2018.
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
   Családi levelek : Szendrey Júlia élete, pályája és levelezése Szendrey Máriával / [... összeáll., jegyzetekkel ell. és sajtó alá rend. Ratzky Rita]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 366 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-58-4 kötött : 3490,- Ft
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - híres ember - nő - 19. század - levelezés
929(439)(092)Szendrey_J.(044)
[AN 3724628]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2018.
Pillantás Magyarországra (angol)
   Hungary at a glance / ed. by Andrea Illés ; [transl. by Márta Nagy]. - Budapest : Scolar, 2018. - 283 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-897-8 fűzött : 4999,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3724637]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2018.
Romsics Ignác (1951-)
   Erdély elvesztése, 1918-1947 / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 452 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-436.
ISBN 978-963-227-897-1 kötött : 4999,- Ft
Erdély - magyar történelem - történelem - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak - trianoni békeszerződés - párizsi békeszerződések (1947)
943.9"191/194" *** 949.8"192/194" *** 341.382"1946/1947" *** 943.921"191/1920"
[AN 3724313]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2018.
Sugawara no Takasue no musume (1008-1059?)
Sarashina nikki (magyar)
   Szarasina napló : egy XI. századi nemesasszony önéletírása / Szugavara no Takaszue lánya ; ford., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Fittler Áron. - Budapest : [Fittler Á.], 2018. - 259 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A napló szövege japán nyelven is. - Bibliogr.: p. 253-257.
ISBN 978-615-00-1840-9 kötött
Sugawara no Takasue no musume (1008-1059?)
Japán - japán irodalom - művelődéstörténet - 11. század - memoár - vers - kétnyelvű dokumentum
930.85(520)"10" *** 895.6-14.02=945.11 *** 895.6-94.02=945.11
[AN 3723398]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2018.
Zhongguo minjian guben nian hua jingcui (magyar)
   Kínai újévi képek gyűjteménye = Zhongguo minjian guben nian hua jingcui / szerk. Ma Zhiqiang. - [Budapest] : Q.E.D., 2018. - 6 db : ill., színes ; 38 cm
Ford. Kalmár Éva, Yu-Barta Erika. - Közös tokban. - A fejezetek címei kínai nyelven is
Kína - művelődéstörténet - művészettörténet - fametszet
930.85(510) *** 761.1(510) *** 7(510)(091)
[AN 3724862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Színdarabok és legendák = Xiwen chuanshuo. - 61 p. : ill., színes
ISBN 978-615-80924-3-2 fűzött
[AN 3724868] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Történelmi legendák = Wenshi gushi. - 43 p. : ill., színes
ISBN 978-615-80924-6-3 fűzött
[AN 3724873] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]., Tájképek és virágok = Shanshui huahui. - 32 p. : ill., színes
ISBN 978-615-80924-4-9 fűzött
[AN 3724878] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4]., Asszonyok és gyermekek = Meiren tongzi. - 63 p. : ill., színes
ISBN 978-615-80924-5-6 fűzött
[AN 3724880] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5]., Életek és történetek = Shenghuo shishi. - 51 p. : ill., színes
ISBN 978-615-80924-7-0 fűzött
[AN 3724882] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6]., Istenek és halhatatlanok = Shenshen xian fu. - 71 p. : ill., színes
ISBN 978-615-80924-2-5 fűzött
[AN 3724885] MARC

ANSEL
UTF-89597 /2018.
Zsoldos Attila (1962-)
   IV. Béla / Zsoldos Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9029-5 kötött : 1790,- Ft
Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 13. század
943.9(092)Béla,_IV. *** 943.9"12"
[AN 3724635]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9598 /2018.
Báttaszéki Lajos (1844-1921)
Fővárosi genreképek (új kiadása)
   Fővárosi zsánerképek / Báttaszéki Lajos ; [az utószót és a jegyzeteket írta, ... a képanyagot vál. Csontó Sándor]. - Budapest : Kortárs, 2018. - 288 p. : ill. ; 20 cm. - (A tegnap városa, ISSN 2630-8363)
ISBN 978-963-435-031-6 kötött : 3000,- Ft
Budapest - helyismeret - hétköznapi élet - művelődéstörténet - 19. század
908.439-2Bp."18" *** 930.85(439-2Bp.)"18"
[AN 3725269]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2018.
Cseke-Balogh Erika
   Barangoló : itt-hon lenni csuda jó! / Cseke-Balogh Erika ; Lázár Csenge illusztrációival. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2018. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1849-2 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - gyermekvers - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3723979]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   Területi egyenlőtlenségek, perifériák és funkcionális régiók elkülönítése a történeti Magyarország területén, 1890-1910 / Demeter Gábor. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 71 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 5.)
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-416-110-3 fűzött
területi egyenlőtlenség - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - századforduló - statisztikai adatközlés - térinformatika
911.3(439)"189/190"(083.41) *** 332.1(439)"189/190"(083.41) *** 659.2
[AN 3725251]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   Tracing the transforming urban elite and methods to analyze spatial patterns, social composition and wealth based on census data (Northeast-Hungary, 1870) / Demeter Gábor, Bagdi Róbert. - Budapest : HAS RCH Inst. of History, 2018. - 23 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (GIStorical studies, ISSN 2560-2101 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-097-7 fűzött
Sátoraljaújhely - társadalomföldrajz - demográfia - kiegyezés kora - statisztikai adatközlés
911.3(439-2Sátoraljaújhely)"1870"(083.41) *** 314(439-2Sátoraljaújhely)"1870"(083.41)
[AN 3725286]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2018.
   Gyökereink : gyűjtemény szülőfalunk Bérbaltavár életéből / [... összeáll. Farkas Mária és Virágh Attila] ; [kiad. ... a "Bérbaltaváriak Szülőfalujukért" Egyesület]. - [Szombathely] : Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyes., 2018. - 314 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Gyökereink : szülőfalunk, Bérbaltavár
ISBN 978-615-00-1627-6 fűzött
Bérbaltavár - helyismeret
908.439-2Bérbaltavár
[AN 3723952]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2018.
Jakobi Ákos (1975-)
   A térbeli elhelyezkedés differenciáló szerepe a 20. század eleji Magyarországon / Jakobi Ákos. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 3.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-416-099-1 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - térinformatika - századforduló - statisztikai adatközlés
911.3(439)"190/191"(083.41) *** 332.1(439)"190/191"(083.41) *** 659.2
[AN 3725235]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2018.
   Kisváros nagy szívvel : 10 év képekben, 2008-2018 / [szerk. Matyikó Zsuzsanna] ; [közread.] Zamárdi Város Önkormányzata. - Zamárdi : Önkormányzat, 2018. - 263, [5] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2161-4 kötött
Zamárdi - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zamárdi(084.12)
[AN 3725351]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2018.
Magyari Imre, D. (1955-)
   Párizs : [kulturális kalandozások] / D. Magyari Imre. - Budapest : Corvina, 2018. - 374 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 365-374.
ISBN 978-963-13-6493-4 fűzött : 3990,- Ft
Párizs - helyismeret - művelődéstörténet - útirajz
908.44-2Paris(0:82-992) *** 930.85(44-2Paris)
[AN 3724540]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2018.
Milbich Tamás
   A hely szelleme ; A hely szelleme Solymáron : [háttértanulmányok, 2008-2018] / Milbich Tamás. - [Solymár] : Szerző, 2018. - 280 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-615-00-2153-9 fűzött
Solymár - helyismeret - helyi társadalom - lokálpatriotizmus
908.439-2Solymár *** 943.9-2Solymár
[AN 3724225]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2018.
   Negyvenéves a Tisza-tó : a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jubileumi kiadványa / vezető szerk. Laczi Zoltán ; szerk. Teszárné Nagy Mariann, Fejes Lőrinc. - Szolnok : Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Ig., 2018. - 150 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 978-615-00-1647-4 kötött
Tisza-tó - helyismeret - duzzasztómű
908.439(285.2Tisza-tó) *** 627.8(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3725302]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2018.
Pénzes János (1980-)
   Fejlettségi különbségek a történelmi Magyarország térszerkezetében, 1910 : a perifériák lehatárolásánál használt módszerek történeti alkalmazásának összevetése és eredményei / Pénzes János. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 35 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 4.)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 978-963-416-100-4 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - területi egyenlőtlenség - gazdasági fejlődés - társadalmi fejlődés - statisztikai adatközlés - 20. század
911.3(439)"1910"(083.41) *** 332.1(439)"1910"(083.41) *** 330.34(439)"1910"(083.41)
[AN 3725240]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2018.
   Válogatás Balatonfüred képes levelezőlapjaiból = Selection of picture postcards = Ansichsktarten Auswahl / [szerk. Tóbiás Krisztián]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2018]. - [5], 89 p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 81.)
ISBN 978-963-9990-64-7 kötött
Balatonfüred - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Balatonfüred(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3724058]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9610 /2018.
Bánsági Andor
   Tolvajkergető voltam / [... szerzője Bánsági Andor] ; [Puzsér Róbert előszavával] ; [Polgár Tomcat Tamás utószavával]. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., [2018]. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89857-6-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - jogeset - lopás - önbíráskodás - 21. század - memoár
34.096(439)"201"(0:82-94) *** 343.132 *** 343.14
[AN 3725171]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2018.
Bónis György (1914-1985)
   Beiträge zur ungarischen Rechtsgeschicte, 1000-1848 : ein Sammelband von Nachdrucken / György Bónis ; hrsg. von Elemér Balogh. - Budapest : Gondolat, 2018. - 440 p. : ill. ; 20 cm. - (Ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1785-6353)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-552-8 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - jogtörténet - középkor - újkor
34(439)"10/18"
[AN 3723362]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2018.
   Bonus iudex : ünnepi kötet Varga Zoltán 70. születésnapja alkalmából / Molnár Gábor Miklós és Koltay András szerkesztésében. - Budapest : Kúria : Pázmány Press, 2018. - 457 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-334-5 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3724930]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2018.
   Codification achievements and failures in the 19th-20th century : 7th Conference on Legal History in Szeged / [ed. Mária Homoki-Nagy, Norbert Varga] ; [publ. by the University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences Department of Hungarian Legal History]. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Law and Political Sciences Dep. of Hung. Legal History, 2018. - 163 p. ; 24 cm
A 2018-ban rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-586-0 fűzött
Magyarország - jogtörténet - törvényhozás - 19. század - 20. század
340.134(439)"18/19" *** 34(439)(091)"18/19"
[AN 3723394]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2018.
Deák Zoltán
   Az erőszak, a fenyegetés és a kényszer büntetőjogi fogalmai / Deák Zoltán. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2018. - 181 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 72.)
Bibliogr.: p. 167-181.
ISBN 978-615-5411-32-8 kötött
büntetőjog - erőszak - személy elleni bűncselekmény
343.6 *** 343.23
[AN 3724884]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2018.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-820-8 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3727576]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2018.
   Emberi jogi enciklopédia / szerk. Lamm Vanda. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 747 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-345-7 kötött
emberi jog
342.7(100)
[AN 3724414]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2018.
   Emberkereszt : a Honvéd téri Gulag emlékmű 25 éve = The human cross : the 25th anniversary of the Gulag memorial on Honvéd square / [szerk. és a szöveget gond. Kovács Emőke] ; [szerkesztésben közrem. Nagyné Pintér Jolán] ; [... kiad. GULAG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány]. - [Budapest] : GULAG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2018. - 241 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1811-9 kötött
Szovjetunió - Budapest - Gulag - kényszermunka - munkatábor - magyarság - második világháború - 1945 utáni időszak - emlékmű
343.819.5(47)"194/195"(=945.11) *** 725.945(439-2Bp.)
[AN 3723683]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2018.
Kovács Gyula
   Az új büntetőeljárási törvény többszörösen permutált címmutatója : index a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez : hatályos: 2018. július 2-től / Kovács Gyula. - Budapest : Kovács Gy., 2018. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2055-6 fűzött
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény - mutató
343.1(439)(094)(083.86)
[AN 3724903]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2018.
   Magyarország alaptörvénye : az Országgyűlés elfogadta 2011. április 18-án : az államfő aláírta és kihirdette 2011. április 25-én, húsvéthétfőn : hatályba lépett 2012. január 1-jén : legfrissebb módosítás 2016. július 1-jén / [szerkbiz. Feledy Balázs ..., Kerényi Imre ..., Tőkéczki László ...] ; [... az idézeteket vál. és A magyar alkotmány előképei c. fej. szócikkeit írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-615-5269-81-3 kötött
Magyarország - alkotmány - jogtörténet - államjog - album
342.4(439)(094) *** 342(439)(091)
[AN 3723096]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   Egy tábori lelkész a nagy háborúban : Juhász Kálmán / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2018. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-615-80781-3-9 fűzött
Juhász Kálmán (1892-1966)
Magyarország - tábori pap - katolikus pap - történész - egyháztörténet - első világháború - 20. század - napló
356.363(439)"191/192"(0:82-94) *** 282(439)(092)Juhász_K. *** 930.1(439)(092)Juhász_K.
[AN 3724950]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2018.
Pálvölgyi Ákos
   A büntetés felfüggesztése: egy jogintézmény története, 1878-1971 : monográfia / Pálvölgyi Ákos ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézet. - Pécs : PTE ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Kutint., 2018. - 142 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 133-142.
ISBN 978-963-429-220-3 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - felfüggesztett ítélet - 19. század - 20. század
343.265.5(439)"18/19" *** 343.281(439)"18/19"
[AN 3723352]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2018.
   Polgári eljárásjog II / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 376 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. márc. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-728-9 fűzött
Magyarország - polgári eljárásjog
347.9(439)
[AN 3724804]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2018.
   "Válaszok és kérdések" : válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerk. Kovács Krisztián [et al.]. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-333-8 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3724922]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2018.
   A veszprémi hetes tüzérek : a M. Kir. 7. Honvéd Tábori Ágyúsezred és utódalakulata, a 41. Honvéd Tüzérezred első világháborús története / összeáll. és jegyzetekkel ell. Földesi Ferenc. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2018. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 11.)
Bibliogr.: p. 148-149.
Fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 7. Honvéd Tábori Ágyúsezred
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 41. Honvéd Tüzérezred
Veszprém - hadtörténet - első világháború - katonai egység története - tüzérség
358.1(439-2Veszprém)"1914/1918) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3723706]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9625 /2018.
   Magyarország hadtörténete / főszerk. Hermann Róbert. - Budapest : Zrínyi, [2015]-. - 29 cm
ISBN 978-963-327-688-4
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355.48(439) *** 943.9
[AN 3624508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1919-től napjainkig / szerk. Horváth Miklós. - cop. 2018. - 648 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 597-621.
ISBN 978-963-327-605-1 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - történelem - 20. század - 21. század
355.48(439)"1919/2017" *** 943.9"191/201"
[AN 3723961] MARC

ANSEL
UTF-89626 /2018.
Nagy Gyöngyi (1985-)
   "Magukkal vittek mindent áldozatnak..." : a nagy háború vásárhelyi izraelita hősei / Nagy Gyöngyi ; [kiad. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ - Emlékpont]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2018. - 20 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a Hódmezővásárhelyen, 2018. máj. 25-én megnyílt kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-7379-53-6 fűzött
Magyarország - helytörténet - zsidóság - helyi társadalom - hősi halott - első világháború
355.293(439-2Hódmezővásárhely)"1914/1918"(093) *** 929(=924)(439-2Hódmezővásárhely)"18/191" *** 943.9-2Hódmezővásárhely(=924) *** 355.293(=924)(439)"1914/1918"
[AN 3724951]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2018.
Szántó Endre (1908-1989)
   Így kezdődött.. : munkaszolgálat 1940-ben dr. Szántó Endre naplója alapján : [a Holokauszt Emlékközpont kiállítása] / [kész. Fekete Ildikó, Németh Linda, Sándor Márta] ; [közread. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - [Budapest] : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, [2018]. - 76 p. : ill. ; 25 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. jún. 10 - szept. 30. között rendezték
ISBN 978-615-5132-13-1 fűzött
Magyarország - munkaszolgálat - zsidóság - második világháború - napló - kiállítási katalógus
355.253.7(=924)(439)"1940"(0:82-94) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3723846]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2018.
   "Zala" 1968 : az MN 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából / [szerk., a lábjegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Solymosi József] ; [az iratokat vál., sajtó alá rend. és a mellékleteket összeáll. Laczovics Erika és Solymosi József]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2018. - 200 p. : ill., részben térk. ; 31 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-89-8 kötött
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 8. Gépkocsizó Lövészhadosztály
Magyarország - Csehszlovákia - Zala megye - hadtörténet - hadművelet - megszállás - katonai egység története - páncélos fegyvernem - 1960-as évek - történelmi forrás
355.48(439)"1968"(093) *** 358.119 *** 355.486(439.121)
[AN 3726505]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9629 /2018.
Dehner, Ulrich (1949-)
Transaktionanalyse im Coaching (magyar)
   Tranzakcióanalízis a coachingban : professzionális coaching technikák a játszmák és sorskönyvek modelljei alapján / Ulrich Dehner, Renate Dehner ; [ford. Körtvélyesi Borbála Anna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2018. - 254 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9493-78-0 kötött : 6900,- Ft
coaching - tranzakcióanalízis
659.2 *** 65.012.4 *** 159.942
[AN 3727545]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2018.
Gulyás László (1965-)
   "...Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok gazdálkodás- és szervezéstudományok köréből, 2009-2017 / Gulyás László. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2018. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80462-4-4 fűzött
szervezéstudomány - gazdálkodás - humánerőforrás-menedzsment - munkaerőpiac
65.01 *** 658.3 *** 331.5
[AN 3724891]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2018.
Pittner Ferenc
   A menedzsment dilemmái / Pittner Ferenc ; minisztorik Mohai György ; graf. Liszi János. - [Miskolc] : Könyvműhely ; [Budapest] : [Pittner F.], cop. 2018. - 301 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1847-8 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 3724988]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2018.
Sinek, Simon (1973-)
Find your why (magyar)
   Találd meg a miérted! : mi motivál minket és csapatunkat? / Simon Sinek, David Mead, Peter Docker ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-590-9 fűzött : 4200,- Ft
vezetés - munkalélektan - csoportmunka
65.012.4 *** 65.013 *** 331.103.244
[AN 3724712]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2018.
Szilágyi Zsolt (1980-)
   A Kárpát-medence fejlettségi membránja 1910-ben : a fogalomalkotás és a vizualitás egy lehetséges módszertani megoldása, az eredmények kontextualizálási kísérlete / Szilágyi Zsolt. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 43 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 7.)
Bibliogr.: p. 37-42.
ISBN 978-963-416-116-5 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - társadalomföldrajz - társadalmi fejlődés - gazdasági fejlődés - térinformatika - századforduló - statisztikai adatközlés
659.2 *** 330.34(439)"1910"(083.41) *** 911.3(4-191)"1910"(083.41) *** 332.1(439)"190"(083.41)
[AN 3725263]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9634 /2018.
Aichelburg Márton
   A szabadsághoz vezető út / Aichelburg Márton ; [közread. a] Civil Vállalkozások. - Budapest : Civil Vállalkozások, 2017. - 49 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8898-8 fűzött
gazdaságpszichológia - egyéni vállalkozás - szabadpiac - civil társadalom
330.16 *** 334.722 *** 330.342.141 *** 323.21
[AN 3724280]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2018.
Andrási Jánosné
   Költségtérítések és a személyi jövedelemadó / [szerző Andrási Jánosné]. - Budapest : Saldo, 2018. - 39 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-546-0 fűzött
Magyarország - költségtérítés - béren kívüli juttatás - jövedelemadó - útmutató
336.2.027.55(439)(036) *** 336.272(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 3723754]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2018.
Dudás Katalin (1976-)
   A kiskereskedelmi munkavégzés során felmerülő foglalkozási ártalmak / [szerző Dudás Katalin] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, [2018]. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1.
ISBN 978-615-80934-4-6 fűzött
foglalkozási betegség - kiskereskedelem
331.45 *** 613.62 *** 339.37
[AN 3725107]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2018.
Dudás Katalin (1976-)
   Munkabaleset, üzemi baleset, avagy A legfontosabb tudnivalók a munkavállalók számára / [szerző Dudás Katalin] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, [2018]. - 27 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. dec. 1.
ISBN 978-615-80934-3-9 fűzött
Magyarország - munkahelyi baleset - munkavédelem - útmutató
331.46(439)(036) *** 331.45(439)(036)
[AN 3725103]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2018.
   Élni és dolgozni a digitális világban / [szerk. Gaál Zoltán]. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2018. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (IASK - KRAFT könyvek, ISSN 2559-8724)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5742-04-0 fűzött : 2400,- Ft
innováció - infokommunikáció - technikai kultúra - tudásmenedzsment - emberierőforrás-kezelés - 21. század
658.3 *** 330.341.1 *** 681.3.004.14
[AN 3725289]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2018.
Fridrich Péter (1956-)
   Konszolidáció : elmélet, módszertan, gyakorlat / Fridrich Péter, Simon Szilvia, Sztanó Imre. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 592 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. márc. 15.
ISBN 978-963-295-720-3 kötött
pénzügy - számvitel - tankönyv
658.15(078)
[AN 3724798]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2018.
   Funkcionális és fejlettségi régiók, törésvonalak Köztes-Európában 1910-1930 között : módszerek és adatok / Demeter Gábor [et al.]. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 31 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-107-3 fűzött
Közép-Európa - társadalomföldrajz - társadalmi fejlődés - gazdasági fejlődés - területi egyenlőtlenség - térinformatika - két világháború közötti időszak - statisztikai adatközlés
330.34(4-11)"191/192"(083.41) *** 332.1(4-11)"191/192"(083.41) *** 659.2 *** 911.3(4-11)"191/193"(083.41)
[AN 3725256]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2018.
Hernádi Tibor (1930-)
   A harmadik világháború küszöbén : Európa felszámolja önmagát / Hernádi Tibor. - Baja : Szerző, 2017. - 257 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-88472-4-9 fűzött : 3000,- Ft
globalizáció - világpolitika - 21. század
339.9 *** 327(100)"201"
[AN 3725109]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2018.
   A kis- és középvállalkozások munkavédelmi tevékenységének továbbfejlesztése a nagykereskedelem területén / [... kiad. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége]. - Budapest : MGYOSZ, 2018. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-93.
ISBN 978-963-89163-8-9 fűzött
kereskedelem - vállalkozásismeret - munkavédelem
339 *** 658.1 *** 331.45
[AN 3725237]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2018.
Molnár Szabolcs
   Exit : hogyan építs önműködő eladható vállalkozást? / Molnár Szabolcs. - Budapest : Mex Consulting Bt., 2017. - 219, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
Az alcímben az "önműködő" szó áthúzva
ISBN 978-615-00-0304-7 fűzött : 6980,- Ft
vezetés - siker - vállalkozás
658.1.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3724858]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2018.
Móricz Edit
   Mondj igent! : MLM gyorsítópálya / Móricz Edit. - [Szabadbattyán] : Remedit Bt., 2018. - 171, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [174].
ISBN 978-963-12-9320-3 kötött : 4880,- Ft
hálózati értékesítés
658.846 *** 65.013
[AN 3724893]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2018.
   A nagyvállalkozások munkavédelmi tevékenységének továbbfejlesztése a nagykereskedelem területén / [... kiad. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége]. - Budapest : MGYOSZ, 2018. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 978-963-89163-7-2 fűzött
kereskedelem - vállalkozásismeret - munkavédelem
339 *** 658.1 *** 331.45
[AN 3725242]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2018.
Némethy László (1957-)
Business exit planning (francia)
   La stratégie de sortie d'entreprise : solutions, valorisation et gestion de la transaction guide à l'intention des propriétaires d'entreprise / Les Nemethy ; [trad. par Claire Moreau]. - [Budapest] : Euro-Phoenix Financial Advisors Ltd., [2017], cop. 2011. - XXII, 190 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Business exit planning. - Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-615-00-0566-9 fűzött : 6900,- Ft : 24,95 EUR : 29,95 USD
vállalkozás - üzleti élet
658.1 *** 658.01
[AN 3725044]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2018.
Pusztai Ádám
   Gyakorlati játékosítás : hogyan alkossunk játékosított ügyfélélményt? / Pusztai Ádám ; [közread. a] Kollektíva [Pann-túra Szövetkezet]. - [Veszprém] : Kollektíva - Pann-túra Szöv., cop. 2018. - 293 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2204-8 kötött
marketing - játékelmélet - üzleti élet - stratégiai menedzsment
339.138 *** 658.8 *** 658.1.012.2
[AN 3723777]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2018.
Skidelsky, Robert (1939-)
Keynes (magyar)
   Keynes : a mester visszatér / Robert Skidelsky ; [ford. Csillik Péter]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 251 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-615-5884-04-7 fűzött : 1999,- Ft
Keynes, John Maynard (1883-1946)
Nagy-Britannia - közgazdász - 20. század - gazdaságelmélet
330(410)(092)Keynes,_J._M. *** 330.834
[AN 3725296]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2018.
Szamkó Józsefné
   Segédlet az államháztartási könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez, 2018 / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 334 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. ápr. 9.
ISBN 978-963-295-726-5 fűzött
Magyarország - számvitel - államháztartás - tankönyv
336.12(439)(078) *** 657(439)(078) *** 336.1/.5(439)(078)
[AN 3724809]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2018.
Túri Péter
   Elkötelezett csapat - munkaerőhiány helyett : munkavállalók megtartása, stabil csapat, közösségteremtés, hazai gyakorlati példákkal / Túri Péter. - Miskolc : Z-Press, cop. 2018. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [174].
ISBN 978-963-9493-92-6 fűzött : 3500,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - szervezeti kultúra - munkalélektan - vezetés
658.3 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3724419]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2018.
Zéman Zoltán (1969-)
   Pénzügyi és jogi szabályozási controlling / Zéman Zoltán, Kecskés András ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - [Pécs] : PTE ÁJK, 2017. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-271.
ISBN 978-963-429-175-6 fűzött
kontrolling - stratégiai menedzsment
657 *** 658.1.011.1
[AN 3724705]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9652 /2018.
Borbély T. András
   Mert mi nem tudunk írni és olvasni : napló-jegyzet / Borbély T. András. - Budapest : Gondolat, 2018. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-838-3 fűzött : 2800,- Ft
Németország - értelmi fogyatékos - szociális gondoskodás - napló
364.65-056.37(430)(0:82-94)
[AN 3723349]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2018.
GAP : good autism practice (magyar)
   Az autizmusellátás helyes gyakorlata : autizmus, boldogság, jólét / szerk. Glenys Jones és Elisabeth Hurley ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, cop. 2018. - 88 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5015-28-1 fűzött : 2500,- Ft
autizmus - szociális gondozás - életminőség
364.65-056.34 *** 316.728 *** 616.89-008.45
[AN 3724043]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2018.
   A magyar ortopédia bölcsője : a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona és az Uzsoki Kórház Ortopéd-traumatológiai Osztály emlékalbuma / szerk. Kárpáti Zoltán. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : [Cewe Mo. Kft.], cop. 2018. - 119 p. : ill., részben színes ; 27x29 cm
Kötött
Nyomorék Gyermekek Országos Otthona (Budapest)
Uzsoki Utcai Kórház (Budapest). Ortopéd-traumatológiai Osztály
Budapest. 14. kerület - kórház - ortopédia - traumatológia - gyermekgyógyászat - gyermekotthon - történeti feldolgozás - album
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617 *** 725.511(439-2Bp.)(091)
[AN 3727484]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2018.
   Sztehlo-gyerekek voltunk / [szerk. Andrási Andor, Laborczi Dóra] ; [az interjúkat sajtó alá rend. Laborczi Dóra]. - Budapest : Luther, 2018. - 319 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-134-5 kötött : 4990,- Ft
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - zsidóság mentése - protestáns lelkész - evangélikus egyház - oral history - gyermekotthon - második világháború - 20. század - memoár - portré
364.65-053.2(439-2Bp.)"194"(0:82-94) *** 284.1(439)(092)Sztehlo_G.(0:82-94) *** 929(439)"19"(0:82-94) *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Sztehlo_G.(0:82-94)
[AN 3724355]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9656 /2018.
   25 éves a Szent András Általános Iskola : emlékkönyv, 1992-2017. - [Szentendre] : Szt. András Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, [2017]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Szentendre)
Szentendre - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Szentendre)
[AN 3724226]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2018.
   Current status and prospects of mathematical education : monograph / ed. by ... N. Tarasenkova ; [publ. by the SCASPEE]. - Budapest : SCASPEE, 2018. - 211 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2441-7 fűzött
matematikatanítás - felsőoktatás
372.851 *** 378.651
[AN 3724333]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2018.
   Emlékeink lapjai : az elmúlt 30 év : [a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 30 éves ünnepi évkönyve]. - Szolnok : Szolnoki Szent-Györgyi A. Ált. Isk., 2018. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0541-6 fűzött
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (Szolnok)
Szolnok - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Szolnok)(091)
[AN 3724212]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2018.
   A gyermekek védelmében II : a család szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében, a gyermekek alapjogai és a szombathelyi pilot Barnahus / szerk. Lazáry Fanni ; [közread. a Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete]. - [Kőszeg] : Vasi Könyvjelző Bt., 2018. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - családi nevelés - családjog - gyermekvédelem - gyermek
37.018.1 *** 347.63(439) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 3723749]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2018.
Ittzés Szilvia
   "Anyu, figyelsz?" : családi történetek Mikulástól Abigélig / Ittzés Szilvia ; [rajz. Gyimóthy Borsa Mikeás]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 149, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-752-9 kötött : 2200,- Ft
gyermeknevelés - memoár
37.018.1(0:82-94)
[AN 3724711]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2018.
   " szóval oktasd..." : gondolatok az oktatásról / [szerk. Kováts-Németh Mária és Szijártó István]. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 81 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-98-8 fűzött
pedagógia
37
[AN 3723822]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2018.
   Jubileumi évkönyv : 60 év : Szent László Általános Iskola Zene Tagozat, 1957-2017. - [Budapest] : Szt. László Ált. Isk., [2018]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Évkönyv, 2018 : Szent László Általános Iskola Zene Tagozat : 60 év
ISBN 978-615-00-2102-7 fűzött
Kőbányai Szent László Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 10. kerület - általános iskola - zeneiskola - iskolatörténet
373.3:78(439-2Bp.)(091)
[AN 3725134]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2018.
Katona Irén
   Lélekhang : egy óvónő lelkének naplója : a bárándi nevelési rendszer - I. rész: Kos / Katona Irén. - Báránd : Szerző, 2018. - 210 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
Fűzött
óvodapedagógia - nevelési rendszer - tanári segédkönyv
371.4 *** 372.3(072)
[AN 3723895]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2018.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - interjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2018. - 188 p. : ill.
ISBN 978-615-00-1987-1 fűzött
[AN 3724015] MARC

ANSEL
UTF-89665 /2018.
   Líceumi olvasókönyv / összeáll., a bevezetőket írta és szerk. Horváth Edit ; [közread. a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium]. - Sopron : Berzsenyi D. Evangélikus (Líceum) Gimn. és Kollégium, 2018. - 368 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355.
ISBN 978-963-88822-1-9 kötött
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium (Sopron)
Sopron - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola
373.54(439-2Sopron)(091)
[AN 3723677]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2018.
   "Lila fecskék..." / szerk. Bíró Gyula. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2018. - 35 p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5431-25-8 fűzött
Szarvas (Békés megye) - vizuális nevelés - tehetséggondozás - óvodai nevelés
37.036 *** 376.545 *** 372.3(439-2Szarvas)
[AN 3725056]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2018.
Montágh Imre (1931-1986)
   Gyakori beszédhibák a gyermekkorban / Montágh Imre, Montághné Riener Nelli, Vinczéné Bíró Etelka ; [a grafikákat Farkas Éva ... kész.]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-349-220-8 fűzött : 2700,- Ft
logopédia
376.36 *** 616.89-008.434-053.2
[AN 3728186]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2018.
   A mozgáspihenő tapasztalatai óvodákban és iskolákban : részletek az ELTE fejlesztőpedagógus hallgatóinak munkanaplóiból : szöveggyűjtemény a munkaképesség-gondozó pedagógia egyetemi oktatásához / szerk. Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2018. - 157, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-7-8 fűzött
képességfejlesztés - torna
37.025 *** 615.82
[AN 3723833]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2018.
Niedzielsky Katalin (1953-)
   Iskola a színházban : 25 éves a békéscsabai Színitanház / [írta és szerk. Niedzielsky Katalin] ; [kész. a Fiatal Színházművészetért Alapítvány, a Békéscsabai Jókai Színház és a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium kiadásában]. - [Békéscsaba] : Fiatal Színházművészetért Alapítvány : Békéscsabai Jókai Színház ; [Budapest] : Baross I. Artistaképző Int. Előadó-műv. Szakgimn., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2133-1 kötött
Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium (Budapest). Színitanház (Békéscsaba)
Békéscsaba - színházművészet - művészeti iskola
373.67(439-2Békéscsaba)
[AN 3724127]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2018.
   Olvasmányok iskoláról, az iskolán kívüli világról, tanításról, tanulásról, gyermekkultúráról : ajánlások az ELTE PPK pedagógusjelöltjeinek tollából / [szerk. Trencsényi László]. - Budapest : Új Helikon Bt., 2018. - 59 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-615-80734-2-4 fűzött
pedagógia - játék - könyvismertetés
37(0:82-95) *** 371.382(0:82-95)
[AN 3723673]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2018.
Pusztay János (1948-)
   Tanszék a végeken : összefüggések / Pusztay János ; [közread. az NH - Collegium Fenno-Ugricum]. - Budapest ; [Badacsonytomaj] : Collegium Fenno-Ugricum, 2018. - 284 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5589-20-1 kötött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Savaria Egyetemi Központ (Szombathely). Uralisztikai Tanszék
Szombathely - főiskola - finnugrisztika - tanszék - memoár
378.637(439-2Szombathely).096(0:82-94) *** 809.45
[AN 3724021]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Erziehungskunst : Methodisch - Didaktisches (magyar)
   A nevelés művészete : metodika - didaktika : 14 előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1919. augusztus 21. és szeptember 5. között Stuttgartban tartott a Szabad Waldorf Iskola alapításának alkalmából / [ford. Tarnai Balázs]. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-67-0 fűzött : 2500,- Ft
alternatív iskola - didaktika
371.4Waldorf *** 37.02
[AN 3726598]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2018.
Szalay István (1944-)
   100 matematika feladat kettős látásmódban : tanító szakos hallgatók és az 1-6. osztályban tanító pedagógusok számára / Szalay István. - Szeged : SZEK JGYF K., 2018. - 313 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5455-83-4 fűzött : 2950,- Ft
matematikatanítás - matematika - tantárgy - példatár - tanári segédkönyv
372.851(072)(076)
[AN 3723367]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2018.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok francia, belga, román, szerb és orosz egyetemeken 1526-1919, I = Étudiants de la hongrie aux universités francaises, belges, roumaines, serbes et russes 1526-1919, I. / Szögi László, Varga Júlia. - Budapest : ELTE Lvt., 2018. - 172 p. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 24.)
ISBN 978-963-284-955-3 kötött
Európa - Magyarország - oktatástörténet - tanulmányút - felsőoktatás - adattár - történelmi forrás
378.18(4)(=945.11)"15/191"(035.5) *** 378.4(4)(=945.11)"15/19"(093)
[AN 3723635]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9675 /2018.
Bolchover, David
The greatest comeback (magyar)
   A legnagyobb visszatérés : a legsötétebb időktől a futballdicsőségig : [Guttmann Béla élete] / David Bolchover ; [ford. Budai László és Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, 2018. - 298 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 978-963-406-618-7 kötött : 3990,- Ft
Guttmann Béla (1899-1981)
Magyarország - labdarúgó - labdarúgás - edző - külföldön élő magyar személyiség - két világháború közötti időszak - 20. század
796.332.071.4(100)(=945.11)(092)Guttmann_B. *** 796.332(439)(092)Guttmann_B.
[AN 3724383]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2018.
Caioli, Luca (1958-)
Griezmann (magyar)
   Antoine Griezmann / Luca Caioli és Cyril Collot ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, 2018. - 278 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-406-561-6 kötött : 3990,- Ft
Griezmann, Antoine (1991-)
Franciaország - labdarúgó - 21. század
796.332(44)(092)Griezmann,_A.
[AN 3724581]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2018.
Dénes Tamás (1963-)
   Régi csibészek : nagy vagányok, nagy futballisták / Dénes Tamás, Lakat T. Károly. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9243-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(439)(092) *** 796.332(100)(092)
[AN 3724411]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2018.
   Én és az erdő : "Én és az erdő" című természetvédelmi irodalmi pályázat albuma : Magyarország nemzeti parkjai, Magyarország állami erdőgazdaságai / [szerk. Konyhás István, Veres Hajnalka] ; [közread. a] Debreceni Nagyerdőért Egyesület. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Egyes., 2018. - 199 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-1957-4 fűzött
Magyarország - természeti környezet - magyar irodalom - amatőr művészet - nemzeti park - pályázat - antológia - album
379.825-053.2 *** 894.511-822 *** 502.4(439)(084.1) *** 06.063(439) *** 502(0:82-822)
[AN 3723969]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2018.
Hillary, Edmund (1919-2008)
View from the summit (magyar)
   Pillantás a csúcsról / Edmund Hillary ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 400 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-252-1 kötött : 3999,- Ft
Új-Zéland - Himalája - alpinizmus - sportoló - 20. század - ezredforduló - memoár
796.52(931)(092)Hillary,_E.(0:82-94) *** 796.52(235.243)(0:82-94)
[AN 3724717]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2018.
Kiss Ottó (1963-)
   Focisták kézikönyve / Kiss Ottó ; Baranyai (B) András rajz. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 38, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-390-5 kötött : 1990,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3728043]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2018.
Mezőszentgyörgyi László
   Öt évtized az utánpótlás nevelés nyomában / Mezőszentgyörgyi László. - [Székesfehérvár] : Agrodoktor Bt., [2018]. - 92, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-615-00-2197-3 fűzött
Magyarország - sportutánpótlás - sporttörténet - 20. század - ezredforduló
796.015.83(439)"196/201"
[AN 3724228]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2018.
Rátai Róbertné
   Egy igaz cél 50 éven át : emlékkönyv a Jánoshalmi Női Kézilabda Sportegyesület megalakulásának 50. évfordulójára / [írta Rátai Róbertné]. - Jánoshalma : Jánoshalmi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyes., 2017. - 193 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-0949-0 fűzött
Jánoshalmi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület
Jánoshalma - kézilabda - sporttörténet - sportegyesület
796.322(439-2Jánoshalma)(091) *** 061.2(439-2Jánoshalma)
[AN 3725198]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2018.
Sergyán Ödön
   Sakkemlékeim / Sergyán Ödön. - [Zalaegerszeg] : Sergyán Ö., [2018]. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-615-00-2209-3 fűzött
sakk
794.1
[AN 3723718]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2018.
   Sportnemzet vagyunk : élsportolóink gondolatai a nemzetről és az emberiségről / [szerk. Gyímesi János és Szijártó István]. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 81 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5174-97-1 fűzött
sport - nemzettudat
796 *** 316.63
[AN 3723810]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2018.
Sütheő László
   A táblás játékok története : ostábla / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2018. - 29, [2] p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 3.)
Bibliogr.: p. [30-31].
ISBN 978-615-00-2137-9 fűzött
táblás játék - művelődéstörténet
794.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3724964]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2018.
Takács Tibor (1974-|)
   Büntetőterület : futball és hatalom a szocialista korszakban / Takács Tibor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 230 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 200-228.
ISBN 978-963-475-076-5 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - labdarúgás - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
796.332(439)"194/198" *** 351.746.1(439)"194/198" *** 323.282(439)"194/198"
[AN 3723422]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2018.
   Urbiqo Pécs : 260 kérdés, 260 válasz, 100 érdekesség 3-4 éveseknek / [... szerk. Deák Gábor]. - Pécs : Deák G., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-1207-0 fűzött : 1990,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3723131]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2018.
Vlaszák Géza (1945-)
   60 év a fociban Nagykanizsán / Vlaszák Géza ; [... kiad. a Takács László Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2018. - 176 p., [12] fol. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80464-4-2 fűzött
Nagykanizsa - Magyarország - labdarúgás - sporttörténet - 20. század - labdarúgó - memoár
796.332(439-2Nagykanizsa)(091) *** 061.2(439-2Nagykanizsa) *** 796.332(439)(092)Vlaszák_G.(0:82-94)
[AN 3723784]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9689 /2018.
Egri Mária (1940-)
   Balogh Géza : festő- és szobrászművész / Egri Mária. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2018. - 343 p. : ill., színes ; 29 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött
Balogh Géza (1946-)
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század
75(439)(092)Balogh_G. *** 73(439)(092)Balogh_G.
[AN 3724317]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2018.
Eisikovits Mihály Miksa (1908-1983)
   "És a halottak újra énekelnek..." : Eisikovits Miksa máramarosi haszid zsidó zenei gyűjtése, 1938-1939 = "After all the dead sing again..." : Miksa Eisikovits's hasidic jewish music collection from Maramureş, 1938-1939 / szerk. ... Elek Judit ; a kottákat megfejtette és digitalizálta ... Melis László. - [Budapest] : Dánielfilm, 2018. - 311 p. : ill. ; 21x29 cm + CD
Vishniac, Roman fotóival
ISBN 978-615-00-1365-7 kötött : 7500,- Ft
Máramaros - haszidizmus - két világháború közötti időszak - zsidó népzene - népdalgyűjtemény - album - auditív dokumentum
77.04(73)(092)Vishniac,_R. *** 398.8(=924)(498.41)"193" *** 784.4(=924)(498.41)"193" *** 296.67(498.41)(084.1)
[AN 3724024]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2018.
Gaal György (1948-)
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: orvos- és gyógyszerész-sírok a Házsongárdban / Gaal György, Vincze János ; [társszerző és társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2018. - 348 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 339-340.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5719-29-5)
Erdély - Kolozsvár - temető - síremlék - orvostörténet
726.82(498.4-2Kolozsvár) *** 718(498.4-2Kolozsvár) *** 61(498.4)(091)
[AN 3723739]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2018.
Gáspár György (1976-)
   György Gáspár : ablak a belső térre : [szobrok, 2012-18] = György Gáspár : window to the inner space : [sculptures 2012-18] / [... szerk. ... Kóródi Zsuzsanna] ; [bev. ... Mészáros Flóra]. - Budapest : Gáspár Gy., 2018. - 216 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-2178-2 kötött
Magyarország - képzőművész - üvegművészet - 20. század - 21. század
748(439)(092)Gáspár_Gy.
[AN 3723328]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2018.
Gink-Miszlivetz Sára
   Női sorsok skatulyában : női hangok, nők hangjai : Gink Sári kiállítása : [2018. június 14-28.] / [kurátor Kókai Zsófia]. - [Budapest] : Magánkiad., [2018]. - [18] p. : ill. ; 21 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-00-2276-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gink_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3724215]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2018.
Golda János (1953-)
   Golda János / [szerk., riporter] Somogyi Krisztina. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 240, [3] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5445-47-7 kötött
Golda János (1953-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - életútinterjú
72(439)(092)Golda_J.(047.53)
[AN 3723323]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2018.
Götz Eszter (1964-)
   Zalaváry Lajos építészete / Götz Eszter. - [Budapest] : MMA K., 2018. - 207 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 204-207. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5464-54-6 kötött : 4800,- Ft
Zalaváry Lajos (1923-2018)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló
72(439)(092)Zalaváry_L.
[AN 3723074]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2018.
Gyémánt László (1935-)
   50 Gyémánt portré. - [Budapest] : [Sprint], [2018]. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80997-0-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - művész - arckép
7.041.5 *** 75(439)(092)Gyémánt_L. *** 7.071(439)(092)(084.1)
[AN 3723325]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2018.
Gyenes Kálmán (1941-2016)
   Első félidő : fejezetek a szegedi labdarúgás közelmúltjából / [fotó] Gyenes Kálmán ; írta és szerk. Dlusztus Imre. - Szeged : Nemz. Értékek Kvk., [2018]. - 119 p. : ill. ; 24x29 cm
ISBN 978-615-5876-00-4 kötött : 6000,- Ft
Szeged - sporttörténet - labdarúgás - Kádár-korszak - ezredforduló - album
77.04(439)(092)Gyenes_K. *** 796.332(439-2Szeged)"197/199"
[AN 3723087]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2018.
   Hangsúlyok a térfejlesztésben / Nagy János szerk. - [Debrecen] : [Center Print Ny. Kft.], [2018]. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Kész. Sinóros-Szabó Botond 70. születésnapja alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2072-3 kötött
területfejlesztés - regionális fejlesztés - mezőgazdaság - emlékkönyv
711.1 *** 332.1 *** 63
[AN 3724118]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2018.
Kádár Nagy Lajos (1939-)
   Kádár Nagy Lajos legújabb kisplasztikái / [... kiad. Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége]. - [Budapest] : MVGYOSZ, [2018]. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-615-80330-9-1 fűzött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kádár_Nagy_L. *** 738
[AN 3724170]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2018.
Kardos Ferenc (1964-)
   A nagykanizsai központi temető kulturális kalauza / [írta, összeáll. ... fotóit kész. Kardos Ferenc] ; [... kiad. a Nagykanizsai Városvédő Egyesület]. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2017. - 83, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-615-80755-1-0 fűzött
Nagykanizsa - temető - síremlék - útmutató
718(439-2Nagykanizsa)(036) *** 726.825(439-2Nagykanizs)(036)
[AN 3723944]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2018.
Martyn Ferenc (1899-1986)
   Paris-Abstraktion-Martyn : Werke von Ferenc Martyn : Ausstellung im Collegium Hungaricum Wien, 28.03.2018 - 29.05.2018 / Text, [Kuratorin] Flóra Mészáros. - [Budapest] : [Balassi Int.], [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Balassi Intézet. - Német és magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Martyn_F. *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3724183]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2018.
Muskovics Andrea Anna
   A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény : egy épület, aminek múltja van : a Heimatmuseum 2018-ban megnyílt állandó kiállítása : kiállításvezető / [... összeáll. Muskovics Andrea Anna]. - Budaörs : Bleyer J. Helytört. Gyűjt., 2018. - 23 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80542-3-2 fűzött
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum (Budaörs)
Budaörs - múzeumi gyűjtemény - helytörténet
069(439-2Budaörs) *** 943.9-2Budaörs
[AN 3723143]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2018.
Muskovics Andrea Anna
A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (német)
   Jakob Bleyer Heimatmuseum : ein Haus mit Vergangenheit : die 2018 eröffnete ständige Ausstellungs des Heimatmuseums : Austellungführer / Red. Andrea Anna Muskovics] ; [Übers. Gabriella Jaszmann]. - Budaörs : J. Bleyer Heimatmus., 2018. - 23 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80542-4-9 fűzött
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum (Budaörs)
Budaörs - múzeumi gyűjtemény - helytörténet
069(439-2Budaörs) *** 943.9-2Budaörs
[AN 3723145]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2018.
Pirint Andrea
   A rovás megújítói: Mokry Mészáros Dezső és Verpeléti Kiss Dezső / [tanulmányok és a kiállítás tématerve] Pirint Andrea, Sólyom Ferenc ; [kiad. Rovás Alapítvány]. - [Budapest] : Rovás Alapítvány, cop. 2018. - 126 p. : ill., részben szÍnes ; 24 cm
A Miskolcon, 2018. máj. 24 - szept. 30. között "Mokry asztala" címmel rendezett kiállítás katalógusával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80721-2-0 kötött
Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970)
Verpeléti Kiss Dezső (1896-1956)
Magyarország - rovásírás - magyarságkutatás - hagyományőrzés - festőművész - iparművész - képzőművészet - Horthy-korszak - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mokry-Mészáros_D. *** 73/76(439)"193" *** 745(439)(092)Verpeléti_Kiss_D. *** 061.4(439-2Miskolc) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3724487]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2018.
   Sátoraljaújhely, Magyar Kálvária : történelmi emlékhely / [... kiad. a Rákóczi Szövetség]. - 8. kiad. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2018. - 102 p. : ill. ; 17 cm
Megj. a Sátoraljaújhelyen, 2018. júl. 2-8. között megrendezett 19. Magyar Diákok és Tanárok Találkozója alkalmából
Fűzött
Sátoraljaújhely - emlékhely - magyar történelem - trianoni békeszerződés
725.945(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9"1920"
[AN 3727981]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2018.
   Steinreliefsammlung der Han Dynastie aus der Shandong Provinz = Shandong han huaxiang shi huibian / hrsg. von Xihua Fu, Zhinong Chen ; ill. von Zhinong Chen ; bearb. von Peizhen Chen ; übers. von Shujun Lü. - [Budapest] : Q.E.D., 2017. - 573 p. : ill. ; 30 cm
A fejezetcímek kínai nyelven is
ISBN 978-615-80924-1-8 kötött
ókori Kína - dombormű - szobrászat - régészet
736.2(315)"-02/02" *** 73.023.2 *** 904(315)"-02/02"
[AN 3725030]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2018.
Tóth Attila (1949-2017)
Szeged szobrai és muráliái (új kiadása)
   Szeged szobrai / Tóth Attila ; [... sajtó alá rend. Pappné Zánthó Rita]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Önkormányzat, cop. 2017. - 450 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89222-4-3 kötött
Szeged - szobor - emléktábla - helyismeret
73(439-2Szeged) *** 725.94(439-2Szeged) *** 908.439-2Szeged
[AN 3725144]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2018.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (64.) (2017) (Hódmezővásárhely)
   64. Vásárhelyi Őszi Tárlat : [Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2017. 10. 8 - 12. 3.] = 64. Autumn Exhibition of Vásárhely / [... rendezője Nagy Imre] ; [közread. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., 2017. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-47-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3723139]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2018.
   Vercxlidan rkinajde : XX-XXI. saukusis Ungruli oḱromǰedloba = From silver to iron : goldsmithry in Hungary at the turn of the 20th - 21st centuries / [... kuratorebi Hédi Szepes ..., Katalin Katona ...] ; [... gamomcemloba MANK Nonprofit Kft.]. - Szentendre : MANK, 2017. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
A Tbilisziben, 2017 decemberében rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80488-6-6 fűzött
Magyarország - ötvösség - ezredforduló - kiállítási katalógus
739(439)"200/201" *** 061.4(479.22-2Tbilisi)
[AN 3725400]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9710 /2018.
Farkas Iván (1941-)
Hallgass a zenére (új kiadása)
   Az operaéneklés enciklopédiája / Farkas Iván. - Bőv. kiad. - Budapest : Tudomány K., cop. 2018. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 435-436.
ISBN 978-963-8194-86-2 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - operaénekes - szaklexikon
784.071.2(439)(092):030 *** 784.071.2(100)(092):030
[AN 3723852]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2018.
Kobzos Kiss Tamás (1950-2015)
   Dúdolj verset : Kobzos Kiss Tamás emlékezete / szerk. Csörsz Rumen István, Szerényi Béla ; [közread. a] Magyar Hangszermíves Céh. - Budapest : M. Hangszermíves Céh, 2018. - 148 p. : ill. ; 21x21 cm + CD, DVD
Az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-615-00-2098-3 kötött : 6000,- Ft
Kobzos Kiss Tamás (1950-2015)
Magyarország - zenész - énekművész - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
78.071.2(439)(092)Kobzos_Kiss_T.
[AN 3724065]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2018.
Koós János (1937-)
   Koós kapitány képtelen képes könyve / Koós János, Erdős László. - [Újlengyel] : [SZS Kult. K.], cop. 2018. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80950-0-6 kötött : 3900,- Ft
Koós János (1937-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - ezredforduló - album - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Koós_J.(0:82-94)
[AN 3724992]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2018.
Szerényi Béla (1972-)
   Bársony Mihály daloskönyv : Tiszaalpár népzenéje / Szerényi Béla ; [közread. a Magyar Hangszermíves Céh]. - [Budapest] : M. Hangszermíves Céh, [2018]. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
melléklet címe: Bársony Mihály archív felvételei II.
ISBN 978-615-00-1630-6 kötött
Tiszaalpár - magyar néprajz - népzene - népdal - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11)(439-2Tiszaalpár) *** 784.4(=945.11)(439-2Tiszaalpár)
[AN 3724064]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2018.
   Tatros partján : gyimesbükki daloskönyv / [szerk. Fábián Éva, Juhász Zoltán] ; [kottagrafika, dallamlejegyzés Gelencsér Ágnes] ; [fotók Sáringer Kálmán] ; [közread. a Zenei Anyanyelv Alapítvány]. - Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2018. - 70 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
Kötött
ISMN 979-0-801670-42-7
Gyimesbükk - népzene - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(498.4-2Gyimesbükk)
[AN 3724054]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2018.
   Térzenetér : zene a társas térben tudományos konferencia / szerk. Vas Bence ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet. - Pécs : PTE MK ZMI, 2018. - 125 p. : ill. ; 28 cm
A Pécsett, 2017. nov. 11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-222-7 fűzött
zenepszichológia
78.01 *** 159.9
[AN 3724808]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9716 /2018.
Bóta Gábor (1957-)
   Gálvölgyi 70 : beszélgetések Gálvölgyi Jánosról / Bóta Gábor. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 206, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9241-1 kötött : 3600,- Ft
Gálvölgyi János (1948-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - interjú
792.028(439)(092)Gálvölgyi_J.(047.53)
[AN 3724403]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2018.
Dynamo (magyar)
   Dynamo : titkok könyve : bevezetés a modern mágiába / [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-057-4 fűzött : 3990,- Ft
bűvészkedés
792.734
[AN 3723536]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2018.
Lichter Péter (1984-)
   Utazás a lehetetlenbe : az avantgárd film absztrakt formái a science fiction filmekben / Lichter Péter. - Budapest : Gondolat, 2018. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 978-963-693-850-5 fűzött : 3400,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - avantgárd - fantasztikus film
791.43-312.9(100)(091) *** 791.43.01 *** 7.037
[AN 3723690]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2018.
Morton, Andrew (1953-)
Meghan (magyar)
   Meghan : Hollywoodból a Buckingham-palotába / Andrew Morton ; [ford. Dobos Lídia és Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, 2018. - 272 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-637-8 kötött : 3990,- Ft
Markle, Meghan, Duchess of Sussex (1981-)
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - filmszínész - uralkodócsalád - nő - ezredforduló - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Markle,_M. *** 929(410)Markle,_M.
[AN 3724445]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2018.
Muszatics Péter (1976-)
   Bécs, Budapest, Hollywood : Ausztria - Magyarország hatása az amerikai filmre / Muszatics Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-963-09-9249-7 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - Egyesült Államok - filmtörténet - művelődéstörténet - emigráció - századforduló - 20. század
791.43(73)"19" *** 325.25(4-11)(73)"19" *** 930.85(4-11)
[AN 3724651]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9721 /2018.
   Bʺlgaristični četeniâ : Seged 2017 : meždunarodna naučna konferenciâ : Seged ..., 8-9 ûni 2017 g. / [szerk. Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-365-9 fűzött
bulgarisztika - konferencia-kiadvány
808.67 *** 886.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3724223]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2018.
   Dekiru 2 : japán nyelvkönyv = Dekiru 2 / [közread. a Japán Alapítvány ..., Eszterházy Károly Egyetem]. - Budapest : Japán Alapítvány ; Eger : EKE, 2018, cop. 2012. - 227 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6443-1 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3726671]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2018.
   Horizontok és dialógusok 2017 : VI. Romológus Konferencia : Pécs, 2017. május 10-12. : tanulmánykötet / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2017. - 419 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-176-3 fűzött
Magyarország - romológia - cigányság - 21. század
809.149.9 *** 316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3724820]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2018.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány ..., Eszterházy Károly Egyetem]. - Budapest : Japán Alapítvány ; Eger : EKE, 2018, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3726668]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2018.
   Qvaestiones romanicae VI : canon cultural, canon literar, canon lingvistic : lucrările colocviului international Comunicare şi cultură în Romània europeană,... 16-17 iunie 2017 : papers of the international colloquium Communication and culture in Romance Europe, ... 16-17 of June 2017 / [org. by the] Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea din Szeged Facultatea de Litere. - Szeged : JATEPress, 2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
A konferenciát Temesvárott rendezték. - Váltakozva román, francia és spanyol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, román és francia nyelven
Fűzött
újlatin nyelvek - újlatin nyelvek irodalma - művelődéstörténet
804 *** 84(091) *** 930.85(=4)
[AN 3725114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 547 p.
[AN 3725124] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 357 p.
[AN 3725125] MARC

ANSEL
UTF-89726 /2018.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL practice tests 1-5 : English level C1 : [reading, writing, listening, speaking] / written and comp. by Szabó Szilvia, John Barefield, Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda, 2018. - 164 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-16-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3724005]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9727 /2018.
Barna Imre (1951-)
   Pont fordítva / Barna Imre. - Budapest : Európa, 2018. - 208, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-891-5 kötött : 3299,- Ft
műfordítás
82.03
[AN 3724714]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2018.
Csibra Zsuzsanna
   Mesék a természetfelettiről : a zhiguai jelentősége a klasszikus kínai irodalomban / Csibra Zsuzsanna. - Budapest : Taramix, cop. 2018. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-216.
ISBN 978-615-5186-67-7 fűzött : 2400,- Ft
kínai irodalom története - műfajtörténet - epika
895.1(091)-3
[AN 3725317]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2018.
De Stefano, Cristina
Oriana (magyar)
   Oriana : egy nő / Cristina De Stefano ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 304 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294-296.
ISBN 978-615-5783-19-7 fűzött : 3290,- Ft
Fallaci, Oriana (1929-2006)
Olaszország - újságíró - haditudósító - író - 20. század - életrajz
850(092)Fallaci,_O. *** 070(45)(092)Fallaci,_O.
[AN 3724698]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2018.
Hansági Ágnes (1968-)
   Láthatatlan limesek : határjelenségek az irodalomban / Hansági Ágnes. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018. - 274 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-59-3 kötött
irodalomelmélet
82.01
[AN 3723766]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2018.
Illés Györgyi (1968-)
   Kezdők és hadarók : retorika és beszédtechnika vezetőknek / Illés Györgyi. - Budapest : Beszédcentrum, 2018. - 123 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [124].
ISBN 978-615-80915-0-3 fűzött : 2800,- Ft
beszédművelés - retorika - kommunikáció
82.085 *** 809.451.1-06 *** 316.77
[AN 3723771]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2018.
Miklós Ágnes Kata (1975-)
   A nyolc fogaskerék esete : a detektívtörténetek mechanizmusai / Miklós Ágnes Kata. - Budapest : Napvilág, 2018. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-[294].
ISBN 978-963-9697-99-7 fűzött : 3300,- Ft
világirodalom története - irodalomelmélet - műfajtörténet - bűnügyi regény
82.01-312.4 *** 82(091)-312.4
[AN 3718674]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2018.
Petrarch (magyar)
   Petrarca : kalauz az életműhöz / szerk. Victoria Kirkham, Armando Maggi. - Budapest : Kortárs, 2018. - 496 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
A Philadelphiában, 2004. ápr. 16-17-én "The complete Petrarch: a life's work" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-435-033-0 fűzött : 6000,- Ft
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Itália - író - 14. század
850(092)Petrarca,_F
[AN 3723622]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2018.
Varga Beáta (1975-)
   A siker tintája : kalandos lépések az írói karrier útján / Varga Bea. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 268, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-296-1 fűzött : 2999,- Ft
írás - alkotó munka
82.081
[AN 3724747]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9735 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Arany János és Petőfi Sándor levelezése / összeáll. és az utószót írta Korompay H. János ; [közread. a] ... MTA Könyvtár és Információs Központ, Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : MTA Kvt. és Inf. Közp. : OSZK, 2018. - 303 p. : ill. ; 28 cm + CD
A mellékletben közrem. Gáspár Sándor és Hirtling István
ISBN 978-963-09-9176-6 kötött : 5990,- Ft
Arany János (1817-1882)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - levelezés - auditív dokumentum
894.511(092)Arany_J.(044) *** 894.511(092)Petőfi_S.(044)
[AN 3724354]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2018.
Bóta László (1926-2013)
   Írások a régi magyar irodalom és a történeti elvű népballada-kutatás köréből / Bóta László ; [szerk. Fazakas István]. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 245 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5568-57-2 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom története - 16. század - 17. század - műfajelmélet - népballada - magyar néprajz - folklór
894.511(091)"15/16" *** 398.87(=945.11) *** 894.511(091)-144
[AN 3723620]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2018.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Oláh János / Jánosi Zoltán. - [Budapest] : MMA K., 2018. - 391 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 362-366.
ISBN 978-615-5464-97-3 kötött : 3400,- Ft
Oláh János (1942-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Oláh_J.
[AN 3723292]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2018.
   "...kézifékes fordulást is tud" : tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról / szerk. Hansági Ágnes [et al.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018. - 279 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 29.)
Bibliogr.: p. 259-271.
ISBN 978-963-9990-60-9 kötött
magyar irodalom története - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - 21. század
894.511(091)(02.053.2)
[AN 3723762]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2018.
Kuncz Aladár (1885-1931)
   Monográfiák / Kuncz Aladár ; a szöveget gond., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna ; a kísérőtanulmányt írta Boka László. - Kolozsvár : Kriterion ; Budapest : OSZK, 2017. - 343 p. : ill. ; 21 cm. - (Kuncz Aladár összegyűjtött munkái ; 4.)
Tart.: Toldy FerencÞ; A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta. - Bibliogr.: p. 274-283.
ISBN 978-973-26-1165-4
Kötött
Toldy Ferenc (1805-1875)
Magyarország - író - 19. század - magyar irodalom története - irodalomtudomány
894.511(092)Toldy_F. *** 894.511(091) *** 82.01
[AN 3715856]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2018.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Ládafia-történelem / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2018. - 212, [10] p. ; 20 cm. - (Kortárs levelezés, ISSN 2061-2435)
ISBN 978-963-435-029-3 fűzött : 2750,- Ft
Nagy-Britannia - író - külföldön élő magyar személyiség - magyar irodalom - 20. század - levelezés - memoár
894.511(410)(092)Sárközi_M.(044) *** 894.511-94(410)
[AN 3725297]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2018.
Takács Miklós (1976-)
   Különös kontextusok : tanulmányok a 20. századi magyar irodalom köréből / Takács Miklós. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 190 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 162-188.
ISBN 978-615-5753-11-4 fűzött : 1980,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3723758]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9742 /2018.
Ahern, Cecelia (1981-)
Lyrebird (magyar)
   Lantmadár / Cecelia Ahern ; [ford. Balassa Eszter]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-751-9 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3723148]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-705-1 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3726652]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2018.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Silas és Rick / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2018. - 196, [11] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-294-494-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724281]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2018.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voll verknallt! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Totál bezúgva / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, [2018], cop. 2017. - 197, [8] p. : ill. ; 21 cm
A meseregényfolyam 8. kötete
ISBN 978-963-294-406-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3727584]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2018.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 4. kiad. - Budapest : Babilon, [2018], cop. 2015. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3727581]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2018.
Backman, Fredrik (1981-)
Britt-Marie var här (magyar)
   Itt járt Britt-Marie / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2016. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-409-8 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3727698]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2018.
Backman, Fredrik (1981-)
Vi mot er (magyar)
   Egymás ellen / Frederik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-577-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3723358]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2018.
Banks, Iain Menzies (1954-2013)
The use of weapons (magyar)
   Fegyver a kézben / Iain M. Banks ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2006. - 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-470-5 kötött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3726658]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2018.
Banks, Rosie
Lily-pad lake (magyar)
   Tündérliliomok tava / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 10.)
ISBN 978-963-403-025-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3726536]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2018.
Banks, Rosie
Magic Mountain (magyar)
   Varázshegy / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 5.)
ISBN 978-615-5385-35-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3726543]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2018.
Banks, Rosie
Magic seal (magyar)
   Varázsfóka / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2017. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 20.)
ISBN 978-963-403-305-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3726548]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2018.
Banks, Rosie
Pet show prize (magyar)
   Állatbarát-díj / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 29.)
ISBN 978-963-403-472-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3723177]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2018.
Banks, Rosie
Twinkle trophy (magyar)
   Ragyogó kupa / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 30.)
ISBN 978-963-403-473-5 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3723180]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2018.
Bennett, Vanora (1962-)
The white Russian (magyar)
   A fehér orosz / Vanora Bennett ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 366 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-645-3 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3724818]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2018.
Black, Holly (1971-)
The silver mask (magyar)
   Az ezüstmaszk : Magisztérium 4. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-457-201-5 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3724742]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2018.
Bodnárová, Jana (1950-)
Takmer neviditeľná (magyar)
   Szinte láthatatlan / Jana Bodnárová ; ford. Archleb Gály Tamara. - Budapest : Gondolat, 2018. - 183, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-789-8 fűzött : 2600,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3723339]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2018.
Bourdain, Anthony (1956-2018)
Kitchen confidential (magyar)
   A konyhafőnök vallomásai : mi zajlik a kulisszák mögött? / Anthony Bourdain ; [ford. Csillag János és Gimes Katalin]. - [Budapest] : Tericum, 2018, cop. 2014. - 362, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-62-2 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - vendéglátás - séf - memoár
820-94(73)=945.11 *** 640.4(0:82-94)
[AN 3727578]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2018.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed origins : desert oath (magyar)
   Assassin's creed origins : sivatagi eskü / Oliver Bowden ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2018. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-015-9 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3724865]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2018.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk. és a jegyzeteket írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2018. - 564, [1] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-899-1 fűzött : 1699,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3727489]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2018.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances H. Burnett ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 235 p. : ill. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-963-9741-69-0 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3726964]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2018.
Capella, Anthony (1962-)
The wedding officer (magyar)
   Vendéglő a Vezúvnál / Anthony Capella ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2018, cop. 2017. - 478, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-16-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3726855]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2018.
Cates, Georgia (1975-)
Beauty from love (magyar)
   A szerelem szépsége : A fájdalom szépsége 3. / Georgia Cates ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 362, [5] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-981-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3723593]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2018.
Cave, Nick (1957-)
The death of Bunny Munro (magyar)
   Bunny Munro halála / Nick Cave ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Trubadúr, 2018. - 303, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-129-4 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3726810]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2018.
Chambers, Roland
Nelly and the flight of the sky lantern (magyar)
   Nelli és az égi lámpás / írta Roland Chambers ; [ill. Ella Okstad] ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 173, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-16-2 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724921]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
After the funeral (magyar)
   Temetni veszélyes / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 326 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-053-2 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3727702]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. Szobotka Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 303 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-040-2 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3727707]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder at the vicarage (magyar)
   Gyilkosság a paplakban / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 353 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-043-3 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3727734]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The pale horse (magyar)
   Bűbájos gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. László Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 299 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-041-9 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3727722]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2018.
Clinton, Bill (1946-)
The president is missing (magyar)
   Az elnök eltűnt / Bill Clinton, James Patterson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 447 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5759-26-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3723475]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2018.
Cognetti, Paolo (1978-)
Le otto montagne (magyar)
   Nyolc hegy / Paolo Cognetti ; [ford. Nádor Zsófia]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-685-6 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3723469]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2018.
Cole, Tillie
A thousand boy kisses (magyar)
   Ezer csók / Tillie Cole. - Budapest : Twister Media, 2018. - 461, [2] p. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5631-50-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3723208]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2018.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró I. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-36-5 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724625]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2018.
Dahle, Stefanie (1981-)
Erdbeerinchen Erdbeerfee: Hokuspokus im Fledermausbaum und andere Vorlesegeschichten (magyar)
   Szamócka : Erdei mulatság és más történetek / Stefanie Dahle ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 82 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-469-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3724691]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2018.
Dangerous women (magyar)
   Veszélyes amazonok / szerk. George R. R. Martin és Gardner Dozois. - Budapest : Fumax, 2018. - 751 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-017-3 kötött : 5995,- Ft
amerikai angol irodalom - angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 820-32(082)=945.11
[AN 3724877]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2018.
De Luca, Erri (1950-)
   Il peso della farfalla = A pillangó súlya / Erri De Luca ; [ford. Herczeg Ildikó]. - Budapest : Ed. Mediterranica, cop. 2017. - 91 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87971-6-2 fűzött
olasz irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
850-32.02=945.11
[AN 3724902]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2018.
Dezombre, Darʹâ
Tajna gollandskih izrazcov (magyar)
   A flamand csempék titka / Darja Desombre ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 402 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-642-2 fűzött : 3399,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3724749]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2018.
Dongala, Emmanuel B. (1941-)
La sonate à Bridgetower (magyar)
   A Bridgetower-szonáta (Sonata mulattica) : regény : [hogyan lett a Bridgetower-szonátából Kreutzer-szonáta?] : [egy mulatt csodagyerek-hegedűvirtuóz élettörténete a nagy francia forradalom idejéből] / Emmanuel Dongala ; [ford. Pataki Pál]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2018. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-27-8 fűzött : 3450,- Ft
Bridgetower, George (1778-1860)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3724995]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2018.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2018. - 732, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-901-1 fűzött : 1999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3727495]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2018.
Eco, Umberto (1932-2016)
Pape Satàn aleppe (magyar)
   Pape Satan : hírek egy folyékony társadalomból / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2018. - 564, [9] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-885-4 kötött : 4399,- Ft
olasz irodalom - publicisztika
850-92=945.11
[AN 3723544]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2018.
   Egészségszövők : mesekönyv a gyógyuláshoz : segítség a kórházban gyógyuló gyermekek és szüleik számára / [... vál. Korzenszky Kára[!Klára], Sorompó Anett, Szegleti Gabriella] ; [szerk. Tamásné Bese Nóra] ; [közread. a] Bethesda. - Budapest : MRE Bethesda Gyermekkórháza, 2018. - 109 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-00-1923-9 kötött
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3724935]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2018.
Elkeles, Simone (1970-)
Leaving Paradise (magyar)
   Leaving Paradise : kiűzetés a Paradicsomból / Simone Elkeles ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 275, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-360-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3723565]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2018.
Elsberg, Marc (1967-)
Zero (magyar)
   Zero : tudják, mit teszel / Marc Elsberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-571-2 fűzött : 3980,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3723368]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2018.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné / Gustave Flaubert ; [ford. Pór Judit] ; [a jegyzeteket Lator László kész.]. - Budapest : Európa, 2018. - 415 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-900-4 fűzött : 1599,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3726848]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2018.
Fleming, Terri
Perception (magyar)
   Észérvek és érzelmek / Terri Fleming ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 378 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-654-5 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3724853]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2018.
Freeman, Kimberley (1970-)
Evergreen falls (magyar)
   Örökzöld zuhatag / Kimberley Freeman ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-437-2 fűzött : 3699,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3723205]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2018.
Gabaldon, Diana (1952-)
Dragonfly in amber (magyar)
   Outlander 2 : Szitakötő borostyánban / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika és Balogh Eszter]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 989, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-299-2 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3728441]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2018.
Gibney, Patricia
The missing ones (magyar)
   A hiányzók : Lottie Parker, első könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2018. - 596, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-270-1 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3723483]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2018.
Grisham, John (1955-)
The Rooster Bar (magyar)
   A Kakas bár / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-64-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3723462]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2018.
Guymer, David
Echoes of the long war (magyar)
   A hosszú háború visszhangjai : A bestia felemelkedése hatodik könyv / David Guymer ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, [2018]. - 267 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-73-4 kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3724929]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2018.
   A győzelem művészete : a győzelem könyve / [szerk. Koltay Tamás, Tökölyi László] ; [interjúfotók Deim Balázs]. - Szentendre : Sacar Kft., 2018. - [115] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-2155-3 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - sportoló - idézetgyűjtemény - fényképalbum
82-84=945.11 *** 796(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Deim_B.
[AN 3724141]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2018.
Haig, Francesca
The forever ship (magyar)
   A tűz hajója : [A tűz gyermekei trilógia harmadik része] / Francesca Haig ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 480, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-897-0 fűzött : 3599,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3723531]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2018.
Haley, Guy (1973-)
Dark imperium (magyar)
   Sötét impérium / Guy Haley ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, [2018]. - 364 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-71-0 fűzött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3724936]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2018.
Haley, Guy (1973-)
Throneworld (magyar)
   Trónvilág : A bestia felemelkedése ötödik kötet / Guy Haley ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, [2017]. - 284 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-69-7 kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3724926]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2018.
Hamid, Mohsin (1971-)
Exit west (magyar)
   Nyugati kijárat / Mohsin Hamid ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-65-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3724349]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2018.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu etsivinä (magyar)
   Tatu és Patu, a nyomozók : a felező-eset / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5808-07-4 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3724230]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2018.
Hearn, Lian (1942-)
Lord of the darkwood (magyar)
   Erdősötét ura : Sikanoko meséje / Lian Hearn ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-649-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3724761]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2018.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 3 (magyar)
   Never, never : soha, de soha 3 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Matyola Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 106 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-300-5 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3724727]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2018.
Hoover, Colleen (1979-)
Ugly love (magyar)
   Ugly love : csúf szerelem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 325 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-110-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723473]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2018.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Dearest rogue (magyar)
   Szívembe zárva : Maiden Lane 8. / Elizabeth Hoyt ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 291 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-122-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723415]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2018.
Hustvedt, Siri (1955-)
What I loved (magyar)
   Amit szerettem / Siri Hustvedt ; ford. Farkas Krisztina. - Budapest : Park, 2018. - 460, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-334-3 kötött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724533]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2018.
James, Peter (1948-)
Love you dead (magyar)
   Amíg a halál el nem választ / Peter James ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 423 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-140-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3723501]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2018.
Janus Pannonius (1434-1472)
   Iani Pannonii opera quae manserunt omnia / seriem redigunt Stephanus Borzsák et Agnes Ritoók-Szalay ; [ed.] Institutum Litterarum Academiae Scientiarum Hungaricae Sectio Litterarum Renascentium. - Budapest : Balassi, 2006-. - 24 cm
2014-től szerk. Ritoókné Szalay Ágnes és Szepessy Tibor
ISBN 963-506-677-5
Magyarország - író - középkori latin irodalom - 15. század - összegyűjtött művek
871-821(439) *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2625106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., fasc. 1., Carmina epica. Textus / edidit ... Iulius Mayer ; similia addiderunt Ladislaus Török et Zaynab Dalloul. - cop. 2018. - 239 p. : ill.
A bev. angol nyelven. - Bibliogr.: p. 19-24.
ISBN 978-963-506-882-1 kötött : 4500,- Ft
[AN 3723668] MARC

ANSEL
UTF-89804 /2018.
Jeter, K. W. (1950-)
Star wars : slave ship (magyar)
   Boba Fett kelepcéje : A fejvadász háborúk 2. / K. W. Jeter ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 316 p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-409-3 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724828]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2018.
Johnson, Kij (1960-)
The dream-quest of Vellitt Boe (magyar)
   Vellitt Boe álom-utazása / Kij Johnson ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Fumax, 2018. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-018-0 fűzött : 2395,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724887]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2018.
Keeland, Vi
Bossman (magyar)
   A beosztott / Vi Keeland ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 398, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-43-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723468]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2018.
Kirby, Matthew J. (1976-)
Last descendants : fate of the gods (magyar)
   Last descendants : az istenek végzete / Matthew J. Kirby ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2018. - 358 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: An Assassin's creed series
ISBN 978-963-470-016-6 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724856]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2018.
Koontz, Dean R. (1945-)
Innocence (magyar)
   Ártatlanság / Dean R. Koontz ; [ford. Szántai Zita]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 402 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-497-447-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724854]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2018.
Laroche, Agnès (1965-)
La vraie recette de l'amour (magyar)
   Az igaz szerelem receptje / Agnès Laroche ; [rajz. Clotka] ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-457-310-4 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3723559]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2018.
Lewis, Gill
Murphy and the great surf rescue (magyar)
   Murphy, a vízimentő / Gill Lewis ; [ill. Sarah Horne] ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 91 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Blökiakadémia
ISBN 978-615-5781-15-5 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724892]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2018.
Liu Cixin (1963-)
Heian senlin (magyar)
   A sötét erdő : A háromtest-trilógia 3/2 / Cixin Liu ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2018. - 653, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-880-9 fűzött : 3999,- Ft
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3723717]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2018.
Lloyd, Amy
The innocent wife (magyar)
   The innocent wife : az ártatlanság börtönében / Amy Lloyd ; [ford. Iváncsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-165-3 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3723375]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
Empire of storms (magyar)
   Empire of storms : viharok birodalma : [az Árnyak királynője folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 764 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-228-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3724737]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2018.
Macomber, Debbie (1948-)
Last one home (magyar)
   Végül hazatalálsz / Debbie Macomber ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 414, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-149-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723504]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2018.
Magyar Ókortudományi Konferencia (13.) (2018) (Szeged)
   XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2018. május 24-26. : programfüzet / [... szervezte az SZTE Ókortörténeti Tanszéke ... és az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke]. - [Szeged] : [SZTE Ókortörténeti Tansz.] : [SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tansz.], [2018]. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
klasszika-filológia - ókor - konferencia-kiadvány
87 *** 931 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3725246]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2018.
Maxian, Beate (1967-)
Die Prater-Morde (magyar)
   A Práter-gyilkosságok : bécsi krimi / Beate Maxian ; [ford. Gáti István]. - Budapest : K.u.K. K., [2018]. - 310 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-70-8 fűzött : 2950,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3724895]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2018.
McCarthy, Cormac (1933-)
Suttree (magyar)
   Suttree / Cormac McCarthy ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 616 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-773-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3723505]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2018.
McGarry, Katie
Breaking the rules (magyar)
   Breaking the rules : szabályszegők / Katie McGarry. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 478 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 978-963-457-211-4 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3724721]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2018.
McGuire, Seanan (1978-)
Every heart a doorway (magyar)
   Minden szív kaput nyit / Seanan McGuire ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Budapest : Fumax, 2018. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-022-7 fűzött : 2395,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3724897]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2018.
Meadows, Daisy
Lucy Longwhiskers gets lost (magyar)
   Tapsifül rejtélyes eltűnése / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 105, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 1.)
ISBN 978-963-403-103-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3726550]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2018.
Meyer, Marissa (1984-)
Heartless (magyar)
   Heartless : szívtelen / Marissa Meyer ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 558, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-252-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3723572]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2018.
Mora, Terézia (1971-)
Der Liebe unter Aliens (magyar)
   Szerelmes ufók : elbeszélések / Terézia Mora ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Magvető, 2018. - 220, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3661-7 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3724716]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2018.
Moseley, Kirsty
The boy who sneaks in my bedroom window (magyar)
   The boy who sneaks in my bedroom window : álmaim őrzője / Kirsty Moseley ; [ford. Stumpf Andrea Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 405, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-335-7 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 3723556]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2018.
Moser, Annette (1978-)
Fohlengeschichten (magyar)
   Kiscsikók : három lovas történet / Annette Moser ; ill. Dorothea Ackroyd ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 59 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
Tart.: Bizonytalan köszöntésÞ; Jozsó barátot keresÞ; Merlin nagy kalandja ; Eine wackelige Begrüssung ; Josch sucht einen Freund ; Merlins grosses Abenteuer
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3724693]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2018.
Moser, Erwin (1954-2017)
Fantastische Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Fantasztikus jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 238, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5385-87-2 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3727572]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2018.
Murakami Haruki (1949-)
Noruwei no mori (magyar)
   Norvég erdő / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Mónika]. - 3. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2018, cop. 2008. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-30-6 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3726717]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2018.
My treasury of five-minute tales (magyar)
   Kedvenc meséim / [szerk. Suzannah Pearce]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2012. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - Megj. "Kedvenc klasszikus meséim kincsestára" címmel is
ISBN 978-963-447-141-7 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3726516]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2018.
Neuhaus, Nele (1967-)
Charlottes Traumpferd : erste Liebe, erstes Turnier (magyar)
   Charlotte : első szerelem, első verseny / Nele Neuhaus ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 268 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-471-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724404]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2018.
Neuhaus, Nele (1967-)
Charlottes Traumpferd (magyar)
   Charlotte : nyár az álmok szigetén / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 171, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-063-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3727689]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2018.
Neuhaus, Nele (1967-)
Gefahr auf dem Reiterhof (magyar)
   Charlotte : vészhelyzet a lovardában / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 220, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-182-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3727686]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2018.
Paige, Laurelin (1974-)
Chandler (magyar)
   Chandler / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Libri, 2018. - 280, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-086-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723496]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2018.
Palombo, Alyssa
The violinist of Venice (magyar)
   A velencei hegedűs : Antonio Vivaldi története / Alyssa Palombo ; [ford. Czuczor Tamás]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 511 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-632-3 fűzött : 3599,- Ft
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3724803]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2018.
Perry, Tasmina
The pool house (magyar)
   Ház medencével / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-24-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3723428]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2018.
Perutz, Leo (1882-1957)
St. Petri-Schnee (magyar)
   Szent Antal tüze / Leo Perutz ; ford. Tatár Sándor. - Budapest : Gondolat, 2018. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-788-1 fűzött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3723332]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2018.
Ponicsan, Darryl (1938-)
The last detail (magyar)
   Az utolsó szolgálat / Darryl Ponicsán ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 237 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-643-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724787]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2018.
Ponicsan, Darryl (1938-)
Last flag flying (magyar)
   A haza szolgálatában / Darryl Ponicsán ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 284 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-644-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724769]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2018.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hörbe mit dem grossen Hut (magyar)
   Kökény, a kalapos manó / Otfried Preussler ; Anette Swoboda illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 100, [4] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-083-3 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724233]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2018.
Reaves, Michael (1950-)
Jedi twilight (magyar)
   A jedik alkonya : Coruscanti éjszakák I. / Michael Reaves ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 325 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák
ISBN 978-963-497-456-7 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724823]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 8. (magyar)
   Egy zizi naplója : hercegnő : mesék a cseppet sem mesés Meseországból / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-399-889-2 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3724740]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2018.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoan dö Szant-Egzüperi ; [rovás átírás Rumi Tamás, Sípos László, Somfai Tamás] ; [közread. a] Rovás Alapítvány. - [Szolnok] : Rovás Alapítvány, 2018. - 125, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Rovásírással
Kötött
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3724318]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2018.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; [Fenyő László fordítását átd. ... Vargáné Erdős Etelka]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-963-9741-81-2 fűzött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3726974]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2018.
Sawyer, Robert J. (1960-)
Calculating God (magyar)
   Kifürkészhetetlen / Robert J. Sawyer ; [ford. Bagi Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2014 [!2018]. - 317 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5158-13-1)
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3728016]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2018.
Schwab, Victoria (1987-)
Vicious (magyar)
   Viszály / V. E. Schwab ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Fumax, 2018. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-025-8 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724910]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2018.
Sewell, Anna
Black Beauty (magyar)
   Fekete Szépség / Anna Sewell ; [ford. Buza Ákos, Vargáné Erdős Etelka]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2017. - 176 p. : ill. ; 22 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-963-9741-61-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3726969]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2018.
Sharma, Robin S. (1964-)
The saint, the surfer and the CEO (magyar)
   A szent, a szörfös és a vezető : lenyűgöző történet arról, hogyan élheted meg szíved valódi vágyait / Robin Sharma ; [ford. Kováts Viktória]. - Jav. kiad. - Budapest : Guruló Egy., 2018, cop. 2017. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-04-7 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3727059]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
The best of me (magyar)
   Vissza hozzád / Nicholas Sparks ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, 2018. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-723-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3726609]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
Dear John (magyar)
   Kedvesem / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2018. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-159-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3726591]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
The longest ride (magyar)
   Hosszú utazás / Nicholas Sparks ; [ford. Kolláth Nóra]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : General Press, 2018. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-321-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3726587]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2018.
Sparks, Nicholas (1965-)
Safe haven (magyar)
   Menedék / Nicholas Sparks ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, 2018. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-985-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3726590]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2018.
Star wars : from a certain point of view (magyar)
   Star wars : bizonyos szemszögből : [40 történet a 40. évforduló alkalmából] / [ford. Kaltenecker Kristóf, Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-453-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3724832]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Dangerous games (magyar)
   Veszélyes játszmák / Danielle Steel ; [ford. Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-351-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724785]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
The mistress (magyar)
   A szerető / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-350-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3724783]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
The sins of the mother (magyar)
   Anyák vétkei / Danielle Steel ; [ford. Kelly Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-358-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724752]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2018.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete : krónika 1830-ból / Stendhal ; [ford. Illés Endre] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2018. - 663, [6] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-909-7 fűzött : 1899,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3727501]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2018.
Stephenson, Neal (1959-)
The Rise and Fall of D.O.D.O. (magyar)
   A DODO felemelkedése és bukása / Neal Stephenson és Nicole Galland ; [ford. Kodaj Dániel]. - Budapest : Fumax, 2018. - 616 p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra ; 4.)
ISBN 978-963-470-024-1 kötött : 5495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3724918]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2018.
Stilton, Geronimo
Crociera sul Nilo (magyar)
   Hajóút a Níluson / Geronimo Stilton ; [... ill. Danilo Barozzi ..., Carolina Livio ... és Christian Aliprandi]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 154, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - keretcím: Időutazás négy keréken
ISBN 978-963-437-254-7 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3724298]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2018.
Stilton, Tea
A lezione di bellezza (magyar)
   Sminkpárbaj / Tea Stilton ; [... ill. Valeria Brambilla, Carolina Livio ... és Francesco Castelli]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 117, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-275-2 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3723488]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2018.
Stilton, Tea
Detective del cuore (magyar)
   Szívből jövő üzenet / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2018. - 138, [53] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-276-9 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3723481]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2018.
Stonehill, Rebecca
The girl and the sunbird (magyar)
   A lány és a nektármadár / Rebecca Stonehill ; [ford. Hunvári Orsolya]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 442 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-636-1 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3724827]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2018.
Vancza János (1941-)
   Csak a tiszta kék ég : versek és versfordítások / Vancza János. - [Miskolc] : [Vancza J.], 2018. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2214-7 fűzött
magyar irodalom - orosz irodalom - lengyel irodalom - vers - antológia
882-14(082)=945.11 *** 884-14(082)=945.11 *** 894.511-14
[AN 3725143]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2018.
Vaughan, Sarah (1972-)
Anatomy of a scandal (magyar)
   Egy botrány természetrajza / Sarah Vaughan ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2018. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-147-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3723162]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2018.
Vázquez, Victoria (1974-)
El fantasma de Eilean Donan (magyar)
   A skót kastély szelleme / írta Victoria Vázquez ; ill. Carlos Jiménez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 137 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az időgép ; 6.)
ISBN 978-963-445-924-8 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724683]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2018.
Vázquez, Victoria (1974-)
Fuego sobre Tunguska (magyar)
   A tunguszkai tűzgömb / írta Victoria Vázquez ; ill. Carlos Jiménez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 136, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az időgép ; 5.)
ISBN 978-963-445-923-1 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724679]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2018.
Vázquez, Victoria (1974-)
La máquina voladora (magyar)
   A repülő gépezet / írta Victoria Vázquez ; ill. Carlos Jiménez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 135, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az időgép ; 3.)
ISBN 978-963-445-921-7 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724666]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2018.
Vázquez, Victoria (1974-)
El mensaje perdido (magyar)
   Az elveszett üzenet / írta Victoria Vázquez ; ill. Carlos Jiménez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 137 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az időgép ; 2.)
ISBN 978-963-445-920-0 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724661]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2018.
Vázquez, Victoria (1974-)
Un salto al futuro (magyar)
   Ugrás a jövőbe / írta Victoria Vázquez ; ill. Carlos Jiménez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 136, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az időgép ; 4.)
ISBN 978-963-445-922-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724669]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2018.
Vázquez, Victoria (1974-)
El tesoro del rey Salomón (magyar)
   Salamon király kincse / írta Victoria Vázquez ; ill. Carlos Jiménez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 138, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az időgép ; 1.)
ISBN 978-963-445-919-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724659]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2018.
Verhoef, Esther (1968-)
Close-up (magyar)
   Close-up : [thriller] / Nova Lee Maier. - [Budapest] : Ab Ovo, [2018]. - 262 p. ; 21 cm
Ford. Varga Orsolya
ISBN 978-615-5640-28-5 fűzött : 2950,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3725093]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2018.
Walters, A. Meredith
Light in the shadows (magyar)
   Light in the shadows : fény az éjszakában : [az Utánad a sötétbe sorozat 2. kötete] / A. Meredith Walters ; [ford. Somogyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 390 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-011-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724739]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2018.
West, Kasie
The distance between us (magyar)
   A távolság relatív / Kasie West ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-481-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3723165]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2018.
Williams, Nicole
Clash (magyar)
   Clash : csattanás / Nicole Williams ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 221 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-065-3 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3724743]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2018.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : giganti (magyar)
   Mesél az erdő a óriásokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-403-492-6 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3724687]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2018.
Woods, Cate
Just haven't met you yet (magyar)
   Bárcsak ismernélek! / Cate Woods ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-41-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3723168]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2018.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Sogið (magyar)
   Örvény / Yrsa Sigurđardóttir ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-575-0 fűzött : 3980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3723351]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2018.
Zannoner, Paola (1958-)
Thais e la magia dei colori (magyar)
   A színek varázslata / Paola Zannoner ; [ill. Linda Cavallini] ; [ford. Ungvári Zsoltné]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., [2018]. - 94, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A csajok bandája ; 6.)
ISBN 978-615-5781-18-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3724919]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9876 /2018.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   A rózsa türelme / Uri Asaf. - Budapest : Scolar, 2018. - 128, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-896-1 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724358]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2018.
   2050 : ifjúsági novellák a jövőről / [vál. Sirokai Mátyás] ; [közread. a] ... József Attila Kör. - [Budapest] : Móra : JAK, cop. 2018. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-927-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825-053.6
[AN 3723541]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2018.
Alexa Károly (1945-)
   Koldusállás : esszék, tárcák, beszélyek / Alexa Károly. - Budapest : Kortárs, 2018. - 430, [5] p. ; 24 cm. - (Kortárs tárca, ISSN 2630-8339)
ISBN 978-963-435-030-9 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kulturális élet - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92 *** 316.7(439)"19/201" *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3725257]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2018.
Angyal Pál
   Kérdések és válaszok / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2018. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2079-2 fűzött
dialógus - magyar irodalom
894.511-83
[AN 3725179]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2018.
Antal Erzsébet Zsuzsanna (1963-)
   Idegen elmék / Antal Erzsébet Zsuzsanna. - [Budapest] : Antal E. Zs., cop. 2018. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2326-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725029]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2018.
Aranyosi Ervin (1958-)
   A mesék birodalma : verses-mesekönyv kicsiknek és nagyoknak / ... írta Aranyosi Ervin ; ill. Szitár Éva. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2018. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80963-0-0 kötött
magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3723407]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2018.
Baár Tünde
   Mindig igazam van! : Buda és Vince / Baár Tünde ; Bakos Barbara rajz. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 94, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-452-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724234]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2018.
Bajnai Zsolt (1971-)
   Visszaköszönés / Bajnai Zsolt. - Budapest : Picasso Média, 2018. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2112-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3723710]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2018.
Balaskó Ákos (1984-)
   Tejsav / Balaskó Ákos. - Budapest : Magvető, 2018. - 79, [7] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 16.)
ISBN 978-963-14-3669-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724707]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2018.
Balatoni József (1987-)
   Osztályharc / Balatoni József Jocó bácsi. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-071-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3723477]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2018.
Balázsy Panna (1967-)
   Csillagfény / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-184-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3727563]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2018.
Balázsy Panna (1967-)
   Csobbanós / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-313-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3727561]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2018.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3727566]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2018.
Ballai László (1963-)
   Bottyán János szabadságharca : történelmi tudatregény / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-47-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3725020]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A hadak villáma. - 7. kiad. - [2018], cop. 2010. - 422 p.
Bibliogr.: p. 396-410.
ISBN 978-963-426-182-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726689] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Isten árnyéka. - 3. kiad. - [2018], cop. 2017. - 474, [2] p.
Bibliogr.: p. 460-471.
ISBN 978-963-426-453-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726692] MARC

ANSEL
UTF-89891 /2018.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - 12. kiad. - [2018], cop. 2008. - 381 p.
ISBN 978-963-426-100-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726707] MARC

ANSEL
UTF-89892 /2018.
Bán Zoltán András (1954-)
   Betűtészta : esszék, kritikák, emlékezések, 2009-2018 / Bán Zoltán András. - Budapest : Kalligram, 2018. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-062-8 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3724035]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2018.
Bán Zsófia (1957-)
   Lehet lélegezni! / Bán Zsófia. - Budapest : Magvető, 2018. - 148, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3678-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724514]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2018.
Békés Márta
   Imbolygó iskolabolygó : versek a suliról / Békés Márta ; Ritter Ottó rajz. - [Budapest] : Móra, 2018. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-930-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3724285]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2018.
Bende Nelly
   Papírfül kapitány / Bende Nelly ; ill. Bölecz Lilla. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 157 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-934-6 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3723520]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2018.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Kádár hét napja / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 372, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-005-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3724273]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2018.
Benyák Zoltán (1976-)
   Az utolsó emberig / Benyák Zoltán. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 351 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-210-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723579]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2018.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
   Láthatatlan történetek / Marianna D. Birnbaum. - Budapest : Magvető, 2018. - 154, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3724-9 kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(73)
[AN 3724440]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2018.
Bíró Márk Dávid
   Gondolatok egy közönséges tollból / Bíró Márk Dávid. - [Szolnok] : Bíró M. D., 2018. - 103, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2374-8 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3724975]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Ötvenezer lándzsa. - 2018. - 399 p.
Bibliogr.: p. 394-399.
ISBN 978-963-293-761-8 kötött : 3699,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3724715] MARC

ANSEL
UTF-89901 /2018.
Blue, Roxie
   Üdv a fedélzeten / Roxie Blue. - Mezőberény : [Magánkiad.], 2018. - 465 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80983-0-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3724622]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2018.
Blue, Roxie
   Üdv a fedélzeten [elektronikus dok.] / Roxie Blue. - Szöveg (pdf : 10.4 MB) (epub : 588 KB) (prc : 764 KB). - Mezőberény : [Magánkiad.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150402. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-80983-2-8 (pdf)
ISBN 978-615-80983-1-1 (epub)
ISBN 978-615-80983-3-5 (prc)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3719835]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2018.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Névversek kiskönyve 1 : keresztelőre, babaköszöntésre / Bódai-Soós Judit. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - [2], 56 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5833-07-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724983]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2018.
Bodó János
   Tisza kutya : virágos, bogaras, állatos novellák / [Bodó János]. - [Győr] : [Bodó J.], cop. 2018. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2323-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724969]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2018.
Bogáti Fazekas Miklós (1548-1598)
   Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai : Énekek éneke, Mózesi diadalversek, Jób könyve, 1575-1598 / sajtó alá rend. Ács Pál [et al.]. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 512 p., [27] t. : ill. ; 25 cm. - (Régi magyar költők tára, ISSN 0866-6776 ; 13/a.)
ISBN 978-963-456-024-1 kötött : 4600,- Ft
magyar irodalom - históriás ének - vers
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 3723828]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2018.
Bogáti Péter (1924-2012)
   Az ágasvári csata / Bogáti Péter ; [Dudás Győző rajz.]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 361, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-507-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724429]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2018.
Buczkó Máté (1988-)
   A kor igazol mindenkor : válogatott versek / Buczkó Máté. - [Budapest] : Buczkó M., 2018. - [48] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2127-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723787]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2018.
   Budapest off : kortárs novellák / Kárpáti Tibor rajz. ; [szerk. Péczely Dóra]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2018. - 228, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-383-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3723408]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2018.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Atilla : a hun üzenet / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2018. - 554, [5] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-094-4 kötött : 4800,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3727550]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2018.
Chehadé Judit
   Ösvénytaposó : versek és egyéb írások / Boér-Danó-Chehadé Judit. - Budapest : Chehadé J., 2018. - 259 p. : ill., színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: Judit versei és egyéb írásai
ISBN 978-615-00-1821-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723388]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2018.
Cseke Lajos
   A Kárpátok farkasai : Csiglemező / Cseke Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-474-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723470]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2018.
Cserhalmi Dániel (1981-)
   Csengőfrász : ÁVH-regény / Cserhalmi Dániel. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-48-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724544]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2018.
Csiba László (1952-)
   Akit a Nagy Víz elsodort / Csiba László. - [Budapest] : IAT K., 2018. - 263 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-34-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - orvostörténet - memoár
894.511-94 *** 61(439)(0:82-94)
[AN 3724981]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2018.
Csikász Lajos (1964-)
   Megátkozottak / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. - 370 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-475-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723416]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2018.
Csikós Attila (1969-)
   Vidámpark / Csikós Attila. - Budapest : Kortárs, 2018. - 133, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-028-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725278]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2018.
   A csillagszemű juhász ; A béka, a kolbász és az egér ; A szegény ember kilenc tyúkja és kakasa ; Angyalbárányok. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723459]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2018.
Csobánka Zsuzsa (1983-)
   Szépen ölni : regény / Csobánka Zsuzsa Emese. - Budapest : Kalligram, 2018. - 293 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-055-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723612]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2018.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza körül a Föld / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 111, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-212-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3728046]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2018.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a láthatatlan réten / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-305-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3727770]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2018.
Dánielné Lengyel Laura (1874-1954)
   A boldogság útja / Dánielné Lengyel Laura. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 236 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-615-5693-59-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724311]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2018.
Deák Csaba
   A Sánchez legenda / [Deák Csaba]. - [Pilis] : [Deák Cs.], cop. 2018. - 339 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1800-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3725190]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2018.
Deák Mária
   Kötöny vére / Deák Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 79 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5812-21-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724999]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2018.
Eszes Hajnal
   Erdőország meséi : árva cica és bagoly doktor kalandjai / [szöveg Eszes Hajnal] ; [ill. Eszes Hajnal, Balogh János, Morvay Gábor]. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723472]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2018.
Eszes Máté (1941-)
   Jan Mistrik elátkozott élete és halála : elbeszélések / Eszes Máté. - Budapest : Z-füzetek Alapítvány, 2018. - 171 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-615-00-1871-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3723430]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2018.
   Ezerszín : kortárs magyar novellák / [... vál. Vancsó Éva] ; [szerk. Vancsó Éva és Szélesi Sándor]. - [Veszprém] : M. Irod. Ház, 2018. - 280 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-26-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3723994]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 406, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-333-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726623]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2018.
Falcsik Mari (1956-)
   Valami üvegen át : esedékversek / Falcsik Mari. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2017. - 81 p. : ill. ; 9x21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 4.)
ISBN 978-615-00-0657-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725141]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2018.
Fazekas István (1967-)
   Pilátus éjszakája : történelmi dráma egy felvonásban = La notte di Pilate : dramma storico in un atto / Fazekas István ; ford. Falussy Lilla. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-49-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
894.511-2.02=50
[AN 3725031]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2018.
Feszty Árpádné Jókai Róza (1859-1936)
   Akik elmentek.. ; A tegnap / Feszty Árpádné Jókai Róza. - , 2. utánny. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 252, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-228-7 kötött : 3490,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - magyar irodalom - író - kulturális élet - 19. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Jókai_M.(0:82-94) *** 316.7(439)"18"(0:82-94)
[AN 3724771]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2018.
Fetykó Judit (1956-)
   Berti meg azok a dolgok.. / Fetykó Judit. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9245-9 fűzött : 2990,- Ft
Fetykó Bertalan (1909-1998)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724512]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2018.
Fisch, Robert O. (1925-)
Light from the yellow star (magyar)
   Sárga csillag fénye : a holokausztból fakadó szeretet tanulsága / Robert O. Fisch ; [kiad. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány ...]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, [2018]. - 68 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5132-14-8 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - holokauszt - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73) *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"
[AN 3727958]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2018.
Földvári-Oláh Csaba
   Centrál / Földvári-Oláh Csaba. - Budapest : Scolar, 2018. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-895-4 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3723436]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2018.
Frey Éva
   Allegórium : az ajándék / Frey Éva. - Budapest : Twister Media, 2018. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-61-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3723174]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2018.
Gábor Emese (1973-)
   Gyorsuló idő : versek / Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2018. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9924-35-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724639]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2018.
Gábor Erzsébet, H. (1951-)
   Ambróziák : versek / H. Gábor Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-25-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725191]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2018.
Gajdos Erika Tímea
   Mesés nyár a Balaton-felvidéken : Színek, fények, élmények 1. / Gajdos Erika Tímea. - 2. bőv., átd. kiad. - [Balatoncsicsó] : Gajdos E. T., 2018. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2225-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3727941]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2018.
Gáll Viktória
   Borsi mesék / Gáll Viktória Emese ; Szert-Szabó Dorottya illusztrációival. - [Budapest] : [Kolibri] : Ringató, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-00-1934-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3724695]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2018.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Messze van odáig : derűs magyarok : válogatott elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [vál. és szerk. Bányász István, Bányász Marcell]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2018. - 281 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9240-63-6 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724384]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2018.
Gergely Ágnes (1933-)
   A szomjúság ára : két regény / Gergely Ágnes. - Budapest : Kalligram, 2018. - 277, [2] p. ; 22 cm
Tart.: A tolmácsÞ; Őrizetlenek
ISBN 978-963-468-042-0 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723623]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2018.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Nézd csak, itt egy japán! : az Altató borítójának története / Gerlóczy Márton. - Budapest : Scolar, 2018. - 109, [2] p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-893-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3724258]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2018.
Geszti Csilla
   Egy szoba a világ / Geszti Csilla. - Ajka : Csillag ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2018. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1949-9 fűzött : 3650,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3724982]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2018.
Gyócsi László (1947-)
   Vétkes és áldozat : próza, dráma, líra / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2018. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-80447-5-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - válogatott művek
894.511-821 *** 943.9(0:82-821)
[AN 3724047]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2018.
Hajdú Katalin
   Boldogságcseppek / Hajdú Kati ; Illés Márta illusztrációival. - [Szolnok] : Szerző, 2018. - 118 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-7040-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724167]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2018.
Halász Margit (1964-)
   Jómadarak pácban / Halász Margit ; Igor Lazin rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 155 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-476-015-3 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724632]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2018.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Sarepta / Hamvas Béla ; [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Palkovics Tibor] ; [a szövegeket gond. Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, 2018. - 463 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9240-65-0 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3724266]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2018.
Harencsár László (1959-)
   Erdőtündér : Harencsár mesék. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2018. - 101, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-24-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723851]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2018.
Harencsár László (1959-)
   Halottszámláló : csörten : [új és régebbi történetek] / Harencsár László. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2018. - 169 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-23-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3723803]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2018.
Hermann Marika
   Polli a Czeizel Intézetben / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2018. - [33] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-5-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724634]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2018.
Horváth Ildi (1977-)
   Irány észak! : egy törpecsalád kalandjai / [szöveg és ill.] Horváth Ildi. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 77, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-386-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724662]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2018.
Huszthy Bálint (1989-)
   Budapesten mindig éhes az ember : verses éhségűző / Huszthy Bálint. - Piliscsaba : Magánkiad., cop. 2017. - 115, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0106-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725383]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2018.
Huszthy Bálint (1989-)
   Istenélmény : miegyéb versek / Huszthy Bálint. - Piliscsaba : Magánkiad., cop. 2018. - 109, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1875-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725436]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2018.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Pagony, [2013]-. - 20 cm
A 2. kötettől kiad. a Tilos az Á Könyvek. - A 2., 3. és 7. köteten társszerző Vészits Andrea, a 4-6. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3490959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Az ellopott időgép. - cop. 2018. - 287 p.
ISBN 978-963-410-368-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3723420] MARC

ANSEL
UTF-89953 /2018.
   Időörvény : antológia / [fel.szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-20-0 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3725004]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2018.
Izmindi Katalin
   Nagy iskoláskönyvem : mesék az iskolakezdéshez / Izmindi Katalin ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2018]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-79-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724458]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2018.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes tanulmánya és cikke, 1930-1937 / [szerk. Tverdota György és Veres András] ; [... sajtó alá rend. Sárközi Éva] ; [közread. a] József Attila Társaság ... - Kritikai kiad. - Budapest : József A. Társ. : L'Harmattan, cop. 2018. - 2 db (1466 p.) : ill. ; 25 cm
magyar irodalom - esszé - publicisztika - kritikai kiadás
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511(092)József_A.
[AN 3724864]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 743 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-418-2 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-615-00-1859-1
[AN 3724870] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 746-1466.
Bibliogr.: p. 1383-1450.
ISBN 978-963-414-419-9 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-615-00-1860-7
[AN 3724871] MARC

ANSEL
UTF-89956 /2018.
Juhász Tibor (1992-)
   Salgó blues : n_v_ll_k / Juhász Tibor. - Budapest : Scolar, 2018. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-894-7 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724367]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2018.
Julesz János (1943-)
   Utánlövés : versek, 2015-2017 / Julesz János. - Budapest : Medicina, 2018. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-659-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723490]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2018.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Sárkánytörvény : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - Budapest : Kolibri, 2018. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-179-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724250]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2018.
Kaiser, Hans
   Hontalanok és mások / Kaiser Hans. - [Budapest] : [H. Kaiser] ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2018. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1881-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725048]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2018.
Kaiser László (1953-)
   Vándorok, vérebek, angyalok : válogatott és új versek / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-46-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725025]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2018.
Kálmán Gábor (1982-)
   Janega Kornél szép élete : regény / Kálmán Gábor. - Budapest : Kalligram, 2018. - 197, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-056-7 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3723596]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2018.
Kalmár Tibor (1932-)
   Jiddische mamák / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 282, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9253-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - színházi rendező - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 792.027.2(439)(092)Kalmár_T.(0:82-94)
[AN 3723610]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2018.
Kecskés Péter (1972-)
   Fénypillérek : válogatott versek / Kecskés Péter. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2017. - 53, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 2.)
ISBN 978-615-00-0658-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725136]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2018.
Keményfi Gábor
   Házavatás : tragédia két részben / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 77, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9582-5 kötött : 3240,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3724221]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2018.
Kerekes Tamás (1957-)
   Az auschwitzi fotós / Kerekes Tamás. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-26-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3725007]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2018.
Keszthelyi Rezső (1933-2016)
   Magányt ragyogni : vers és próza / Keszthelyi Rezső ; [szerk. Fazakas István]. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 506 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5568-58-9 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - kisregény
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3723618]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2018.
Király Anikó
   Strand, papucs, szerelem / Király Anikó. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 330 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-508-4 fűzött : 2990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3723169]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2018.
Kiss Noémi (1974-)
   Lámpaoltó Pöttyös néni / Kiss Noémi ; Nagy Norbert rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 83, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-375-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724671]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2018.
Kiss Noémi (1974-)
   Rongyos ékszerdoboz : utazások Kelet-Európában Bukovina, Galícia, a Balkán, a Kárpátok és a Kaukázus tájain / Kiss Noémi. - [Átd. bőv. kiad.]. - Budapest : Magvető, 2018. - 254, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 978-963-14-3672-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - útirajz
894.511-32 *** 894.511-992
[AN 3724555]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2018.
Kiss Zoltán
   Kiss Zoltán válogatott versei : [1982-2018]. - [Veszprém] : [Kiss Z.], 2018. - 59 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2313-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723955]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2018.
   A kőleves ; A királykisasszony jegyei ; Előbb a tánc, azután a lakoma ; A selyemrét. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723448]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2018.
Kölkedi Bálint
   A szabadulás ösvényén / Kölkedi Bálint. - [Táplánszentkereszt] : [Kölkedi B.], cop. 2018. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2006-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724961]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   A haldokló részvényes : új és régi történetek / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2018. - 417 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-420-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3724449]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2018.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Akik már nem leszünk sosem / Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2018. - 539, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3537-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724543]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2018.
Kutasi Horváth Katalin (1968-)
   Levelekkel hullok / Kutasi Horváth Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-22-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725028]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Emberszabás : versek, 2010-2016 / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 266, [8] p. ; 19 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718149]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2018.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A legkisebb boszorkány / Lázár Ervin ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-941-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3727693]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2018.
Lénárt Attila (1983-)
   Csipetnyi mese : [versek, mondókák kicsiknek és nagyoknak] / [írta és ill. Lénárt Attila]. - [Derecske] : Lénárt A., 2018. - [44] p. : ill. ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-2141-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3726686]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2018.
Litvai Nelli (1946-)
   Kőtenger : regény / Litvai Nelli. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2018. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-24-7 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725091]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2018.
Lugosi Viktória (1962-)
   Vándorhomár / Lugosi Viktória. - Budapest : Park, cop. 2018. - 315, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-435-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724728]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2018.
   Macskamuzsika : hetvenhét magyar esti mese / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2018. - 236, [5] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5808-05-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3724231]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2018.
Mansfield, Michael (1962-)
   A bosszú szolgái / Marcellus Mihály. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. - 352 p. ; 22 cm. - (Pannonia Romanum)
ISBN 978-963-426-476-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723458]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2018.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   Mágneshegy : regény / Mán-Várhegyi Réka. - Budapest : Magvető, 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3660-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723619]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   A bohóc és a kismajom : mesék / Marék Veronika ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 91, [3] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Marék Veronika mesél ; 1.)
ISBN 978-963-410-374-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724682]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2018.
Márffyné Horváth Henrietta (1973-)
   Visszatükröződések / Márffy-Horváth Henrietta. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-23-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725015]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2018.
Marno János (1949-)
   Szereposzlás : versek / Marno János. - Budapest : Magvető, 2018. - 256, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3673-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724525]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2018.
Marosi Mariann
   Iromány / Marosi Mariann. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-24-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725008]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2018.
Márton László (1959-)
   Két obeliszk : regény / Márton László ; Christian Thanhäuser fametszeteivel ; ... Thomas Macho utószavával. - Budapest : Kalligram, 2018. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-058-1 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723616]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2018.
Máté László
   Hazaértem : válogatott versek / Máté László. - [Budapest] : Máté L., 2018. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1845-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725009]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2018.
Maurer Kati (1949-)
   Robi és a vállalkozás / Maurer Kati. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-37-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3725067]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2018.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Dalmorka, a hobbivarázsló / Mészöly Ágnes ; Hanga Réka illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2018. - 132, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-06-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724350]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2018.
Mezei Márk (1972-)
   Utolsó szombat : regény / Mezei Márk. - Budapest : Kalligram, 2018. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-060-4 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723600]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2018.
Milbacher Róbert (1971-)
   Léleknyavalyák avagy Az öngyilkolás s egyéb elveszejtő szerek természetéről / Milbacher Róbert. - Budapest : Magvető, 2018. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3722-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724438]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2018.
Milet, Tanley
   Női (h)arcok / Tanley Milet. - [Kecskemét] : [Brinova Trade Kft.], cop. 2018. - 438 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2185-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725053]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2018.
Moldova György (1934-)
   Az új császár új ruhája : szatíra / Moldova György ; [ill. Fenekovács László és Szántó Piroska]. - Szentendre : Urbis, 2018. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5289-26-2 kötött
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3724915]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2018.
Molnár Olga
   Buksi otthonra talál / Molnár Olga ; [ill. Katona Viktória]. - [Budapest] : [Molnár O.], cop. 2018. - 51, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1901-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724916]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2018.
Nagy Bernadett
   A Magonc / Nagy Bernadett. - [Fót] : Magánkiad., 2018. - 102, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1081-6 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - természeti környezet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 502(0:82-34)
[AN 3724208]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2018.
Nagy Ilona
   Szívem zenéje / írta Nagy Ilona ; [graf. Czakó Lajos]. - Dévaványa : Nagy I., 2018. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725146]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2018.
Nagy Zopán (1973-)
   Füzet : válogatott rajzolatok, írás-képek, 1997-2017 / Nagy Zopán. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2017. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 3.)
ISBN 978-615-00-0659-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3725139]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2018.
Nemere István (1944-)
   Horthy / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Horthy Miklós (1868-1957)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3723451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A kormányzó. - cop. 2018. - 310 p.
ISBN 978-963-426-470-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723453] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. Kv., A tenger fia. - cop. 2017. - 318 p.
ISBN 978-963-426-461-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3725631] MARC

ANSEL
UTF-810001 /2018.
Nemere István (1944-)
   Öröktűz : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno K., 2017. - 196, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-830-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3724879]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2018.
Németh Szilvia
   Gyémántcsiszoló : a "Gyógyító szerelem" trilógia második kötete / Németh Szilvia. - Veszprém : Fénykvt. K., 2018. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80770-7-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724051]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2018.
Orczy Emma (1865-1947)
   A Vörös Pimpernel / Orczy Emma. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 300 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-615-5693-50-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724321]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2018.
Papp-Zakor Ilka (1989-)
   Az utolsó állatkert : a cinizmus sorsa Kelet-Közép-Európában / Papp-Zakor Ilka. - Budapest : Kalligram, 2018. - 179, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-061-1 kötött : 2990,- Ft : 9,55 EUR
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3723625]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2018.
Potter, Leslie
A játékszer (új kiadása)
   Ösztön : A játékszer 1. / Leslie Potter. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 554, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1510-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3724200]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2018.
Pusztai Andrea (1975-)
   Bizánc / Pusztai Andrea. - [Debrecen] : Gold Book, [2015-2018]. - 3 db ; 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3619855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A fekete sas. - cop. 2018. - 448 p.
ISBN 978-963-426-480-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723447] MARC

ANSEL
UTF-810007 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párisban / P. Howard Rejtő Jenő ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Kiss Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 366 p. : ill. ; 19 cm
Az eredeti gépirat hasonmása. - A mű "A párisi front" címmel megj. szövegváltozatával
ISBN 978-615-5662-59-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3724607]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2018.
Ruff Orsolya
   A zöld macska titka / Ruff Orsolya ; Megyeri Annamária illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 141, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-511-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724413]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2018.
Sándor Anikó
   Thaiföldi feleség : phrryā thiy / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 222, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-073-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723387]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2018.
Sándor Iván (1930-)
   A hetedik nap / Sándor Iván. - Budapest : Magvető, 2018. - 253, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3674-7 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724502]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2018.
Sárvári Töttős Györgyi
   Szuperhős szakszerviz / Sárvári Töttős Györgyi ; [Győri Ildikó eszközeivel] ; [Szalma Edit rajz.]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 55, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5633-81-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 615.851.82
[AN 3724605]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Egyszer volt : történetek, találkozások / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2018. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-285-5 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - karcolat - interjú
894.511-43
[AN 3727760]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2018.
   Sétáljunk együtt Dunakeszin! : helytörténeti mesekönyv / szerk. Kerekes Dóra ; [rajz. Kasza Bálintné és Baloghné Kasza Krisztina] ; [közread.] Dunakeszi Város Önkormányzata. - Dunakeszi : Önkormányzat, 2018. - 73, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80823-2-7 kötött
Dunakeszi - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - helytörténet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Dunakeszi(0:82-34)(02.053.2) *** 943.9-2Dunakeszi(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3723304]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2018.
Süli István
   Elindulok a tér felé : egyszerű történetek / Süli István. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 121 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5568-53-4 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3723627]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2018.
Süli István
   Fejfák : strukturált rövidszövegek / Süli István. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9680-57-9 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723626]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2018.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Hazajáró lélek : válogatás az Irodalmi Ujságban megjelent írásokból / Cs. Szabó László ; vál., szerk. és az utószót írta Szakolczay Lajos. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 472 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5869-07-5 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4)
[AN 3723286]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Nekem a titok kell : kötetben meg nem jelent írások / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2018. - 244, [4] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-963-475-081-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3723395]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2018.
Szakács Eszter (1964-)
   Babilon / Szakács Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2018. - 501, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-388-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3723400]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2018.
Szalay Hajnalka
   Mesélek neked! : szívből - lélekből : mesék és novellák / Szalay Hajnalka. - Budapest : Szalay H. ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2018. - 145 p. ; 21 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elbeszélés
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-32
[AN 3725039]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2018.
Szántai Zsolt (1966-)
   Mária Magdolna : regény / A. P. Foxgate ; [!ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 325 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-646-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724793]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2018.
Szántó Péter (1952-2018)
   A főhős meghal a végén / Szántó Péter. - Budapest : Kalligram, 2018. - 322, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-059-8 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3723621]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2018.
   A szegény ember szőlője ; A pelikánmadár ; A pityke és a kökény ; A kővé vált királyfi. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723457]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2018.
Szkárosi Endre (1952-)
   Véletlenül nem jártam itt : válogatott és új versek / Szkárosi Endre. - Győr : AmbrooBook, 2018. - 169, [5] p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5379-29-1 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723676]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2018.
Szudár Erika
   Fénylő árnyak / Szudár Erika. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2018. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9792-21-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725148]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2018.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A vak remény : összegyűjtött és új versek / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2018. - 600, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3675-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3724448]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2018.
Tamási Áron (1897-1966)
   Világló éjszaka : válogatott novellák I. / Tamási Áron ; [vál. és az előszót írta Vallasek Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 308, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-082-2 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3724278]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2018.
Tárnok Zoltán (1943-)
   Nehéz dió olcsó áron : tollrajzok, lábjegyzetek, elmélkedések / Tárnok Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2017. - 149, [2] p. ; 21 cm
Nikolaj Vasilʹevic Gogolʹ "Šinelʹ" c. művének fordításával
ISBN 978-963-435-021-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kritika - orosz irodalom - publicisztika - elbeszélés
894.511-92 *** 894.511-95 *** 882-32=945.11
[AN 3725282]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2018.
Térey János (1970-)
   Káli holtak : regény / Térey János. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 534, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-746-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724289]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2018.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 5. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-083-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3727554]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2018.
Tolnai Lajos (1837-1902)
   Új föld, új szerencse : regény, egy kötetben ; Nem fog megjelenni! : jelenet a főszerkesztő úrnál / írta Tolnai Lajos. - Budapest : Reakció, 2018. - 140 p. ; 19 cm + térk.
ISBN 978-615-00-1937-6 kötött : 3290,- Ft : 49 RON : 11 EUR
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3724254]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2018.
Tolnai Ottó (1940-)
   Szeméremékszerek : a két steril pohár : Regény Misu és társai, avagy az iratmegőrzők sorrendje / Tolnai Ottó. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 381, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-595-8 kötött : 3499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3724283]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2018.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Végtelen nyár : Édesvízi mediterrán 4. / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : XXI. Század K., 2018. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-46-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723433]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2018.
Tóth Krisztina (1967-)
   Murci kandúr világot lát / Tóth Krisztina ; [Timkó Bíbor rajz.]. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - 59, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-219-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3724618]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2018.
Tóth László (1949-)
   Wittgenstein szóvivője avagy Mondatok a "mondatlan" és "mondhatatlan" regényéhez : versek / Tóth László. - Budapest : Gondolat, 2018. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-873-4 kötött : 3000,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3723629]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2018.
Triceps (1955-)
   Semmikor : versek, 1995 / Triceps ; [... az illusztrációkat kész. Rőczei György]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2017. - 51, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 1.)
ISBN 978-963-12-8209-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725118]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2018.
Tuzkø, Lars
   Életbitorlók / Lars Tuzkø. - [Dalmand] : BookPile, 2017. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80881-5-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3725216]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2018.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Férfiidők lányregénye / F. Várkonyi Zsuzsa. - 3. jav. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2018. - 316, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5124-52-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726930]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2018.
Verebes István (1948-)
   Tólig : tapasztalásaim történetei, történeteim tapasztalásai : színházban, rádióban, újságnál, televízióban, forgatásokon, hakniban, 2009-2016 / Verebes István. - Budapest : Scolar, 2018. - 464 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-892-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3724633]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2018.
Vucsics Péter
   Véges végtelen / Vucsics Péter. - [Mosonmagyaróvár] : [Vucsics P.], cop. 2018. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1803-4 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3724972]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2018.
Wéber Anikó (1988-)
   Zuhanórepülés / Wéber Anikó. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2018. - 341, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-385-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3723392]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2018.
   What is the Hungarian? : masters of Hungarian essay on identity / [ed. by Béla Márkus] ; [transl. by Botond Attila Boros, Péter Pásztor and Richard Robinson]. - Budapest : MMA K., 2018. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5869-04-4 kötött : 4800,- Ft
magyarság - kultúra - magyar irodalom - esszé - antológia - fordítás
894.511-4(082)=20 *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 316.7(=945.11)(0:82-4)
[AN 3723410]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2018.
Zoltán Gábor (1960-)
   Szomszéd : Orgia előtt és után / Zoltán Gábor. - Budapest : Kalligram, 2018. - 391, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-045-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718722]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10043 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-615-5883-20-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727815]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-5883-18-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727811]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2018.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca az óvodában (angol)
   Berry and Dolly at kindergarten / Erika Bartos ; [... transl. Ralph Berkin]. - [Budapest] : Self-publ., cop. 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: The big spiderÞ; A day at kindergarten ; A barlangi pók ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-5883-26-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727836]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-615-5883-21-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727818]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca jelmezbálban / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: JelmezbálÞ; Erdei tornaverseny
ISBN 978-615-5883-22-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727820]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca kertészkedik / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: NapraforgókÞ; A gomba kalapja
ISBN 978-615-5883-23-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727822]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-615-5883-24-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727825]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: LéggömbÞ; A kanárifiókák
ISBN 978-615-5883-16-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727806]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; A mézeskalácsok
ISBN 978-615-5883-07-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727802]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca társasjátéka / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A hímestojásokÞ; Társasjáték
ISBN 978-615-5883-25-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727829]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ünnepel / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Sün Soma születésnapjaÞ; A bicikli
ISBN 978-615-5883-05-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727791]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Tengeri kalandÞ; Űrutazás
ISBN 978-615-5883-17-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727807]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-5883-19-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727813]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2018.
Berry, Cate
Penguin & Tiny Shrimp : Don't do bedtime! (magyar)
   Pingvin és Garnéla : Nem alszunk el! / írta Cate Berry ; rajz. Charles Santoso ; [ford. Dragomán Pali és Szabó T. Anna]. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - [32] p. : ill., színes ; 24x26 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3724645]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2018.
Buckingham, Caz
The little book of night-time animal sounds (magyar)
   Ismerd meg az éjszakai állatok hangját! / Caz Buckingham, Andrea Pinnington ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-304-543-5 kötött : 3800,- Ft
vadon élő állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 3724706]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2018.
Csorba Anita
   Karácsonyi napló : tervezz, színezz, emlékezz / Csorba Anita ... - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - [54] fol. : ill. ; 17x24 cm
Fűzött
mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 613.865
[AN 3723153]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2018.
Egri Mónika (1974-)
   Állati illemtan / [írta és rajz.] Egri Mónika. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - [59] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-476-014-6 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3724627]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2018.
Jamrógiewicz, Marta
Krótkie opowieści na dobranoc (magyar)
   5 perces mesék / [szöveg Marta Jamrógiewicz] ; [ford. Vajda Ágnes]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-486-025-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3724227]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-078-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3728178]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-070-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3728170]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2018.
Schneider, Liane (1957-)
Conni verkleidet sich (magyar)
   Bori szülinapi buliba megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 30.)
ISBN 978-615-5385-84-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3728182]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2018.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3728184]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10065 /2018.
Abraham, Daniel (1969-)
A game of thrones : the graphic novel (magyar)
   Trónok harca : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Daniel Abraham ; rajz. Tommy Patterson ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2017]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3691559]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. sz. - cop. 2018. - [95] p.
ISBN 978-963-497-421-5 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3724908] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. sz. - cop. 2018. - [95] p.
ISBN 978-963-497-422-2 fűzött : 2995,- Ft
[AN 3724911] MARC

ANSEL
UTF-810066 /2018.
Bunn, Cullen
Darth Maul (magyar)
   Darth Maul / írta Cullen Bunn ; rajzok Luke Ross ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - [115] p. : ill., színes ; 24 cm
Chris Eliopoulos "Kutaszdroid probléma" c. képregényével. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-452-9 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3724947]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2018.
Díaz Canales, Juan (1972-)
Blacksad 4 : l'enfer, le silence (magyar)
   Blacksad : néma pokol / írta Juan Díaz Canales ; rajz. & színezte Juanjo Guarnido ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2018. - 55 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5699-10-8 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3724697]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2018.
Futaki Attila (1984-)
   Budapest angyala / Futaki Attila, Tallai Gábor ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 59 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5118-53-1 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3724214]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2018.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Jövevények / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2018]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 5.)
ISBN 978-615-00-2427-1 fűzött : 790,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3724973]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2018.
Hellspawn (magyar)
   Hellspawn : pokolivadék-gyűjtemény / [Spawn alkotója Todd McFarlane] ; [ford. Kóbor Róbert]. - [Felsőpakony] : Infinity, [2018]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3722122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2018]. - [216] p.
ISBN 978-615-80847-3-4 kötött : 4000,- Ft
[AN 3722123] MARC

ANSEL
UTF-810071 /2018.
Kondás Péter
Harc a világvége ellen (angol)
   Fight against the end of the world / [Péter Kondás] ; [transl. by Anna Szekeres]. - [Budapest] : Kondás P., 2018-. - ill., színes ; 26 cm
keretcím: Suttyo & friends
képregény
087.6:084.11
[AN 3723770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - [28] p. - (Suttyo comics ; 1.)
ISBN 978-615-00-2269-7 fűzött : 850,- Ft
[AN 3723773] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - [36] p. - (Suttyo comics ; 2.)
ISBN 978-615-00-2270-3 fűzött : 950,- Ft
[AN 3723778] MARC

ANSEL
UTF-810072 /2018.
Parthoens, Luc
   A csodálatos törpfurulya : [Peyo két törpös törpénete] / írta Luc Parthoens és Thierry Culliford ; rajz. Jeroen De Coninck ; Peyo creations ; [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 91 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Hupikék törpikék
ISBN 978-963-415-946-9 fűzött : 2999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3724700]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2018.
Tobin, Paul (1965-)
The witcher : fox children (magyar)
   The witcher : rókagyermek / írta Paul Tobin ; rajz. Joe Querio ; [ford. Kolozsvári Zsófia]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - [132] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-497-454-3 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3724912]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2018.
Yoda's secret war (magyar)
   Yoda titkos háborúja / írta Jason Aaron, ... Kelly Thompson ; rajzok Salvador Larroca, ... Emilio Laiso ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - [142] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-451-2 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3724946]
MARC

ANSEL
UTF-8