MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/11/05 09:48:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10075 /2018.
Bancsi Péter (1976-)
   Mercedes-Benz / Bancsi Péter. - 3. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2018. - 176 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-89-0 kötött
Mercedes-Benz International (Stuttgart)
Németország - személygépkocsi - vállalat
061.5(430)Mercedes-Benz *** 629.114.6
[AN 3729850]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2018.
Bognár Tibor
   50 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok / [szerzők Bognár Tibor, Goszleth Tibor, Szászi András]. - Jav. utánny. - Budapest : M. Közút Nonprofit Zrt., 2018. - 98, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Úttörténeti mozaik, ISSN 1785-1165 ; 2.)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-963-87974-0-7 fűzött
Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Kht. (Budapest)
Magyarország - útépítés - útfenntartás - vállalat - testülettörténet
061.5(439) *** 625.7(439)
[AN 3728877]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2018.
   Két évtized, 1998-2018 : adatok és képek a Rotary Club Szekszárd életéből / szerk. Dobos Gyula István. - Szekszárd : Rotary Club, 2018. - 160 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2107-2 fűzött
Rotary Club (Szekszárd)
Szekszárd - társadalmi szervezet - testülettörténet
061.2(439-2Szekszárd)(091)
[AN 3725821]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2018.
   MI 25 : 25 éves a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete / [szerk. Hegedűs Katalin, Kovács József, Raduch Csilla]. - Budapest : SE MI, 2018. - 107, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5722-05-9 fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Magatartástudományi Intézet
Budapest - magatartástudomány - kutatóintézet
061.6(439-2Budapest) *** 316.6 *** 159.9
[AN 3726304]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2018.
   Óbuda/Aquincum, a kétezer éves város : II. Óbudai Fotótárlat : fotópályázat / [szerk. Kincses Károly] ; [... kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 2017. - 98 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2017. jún. 29 - aug. 21. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Budapest. 3. kerület - Magyarország - fotóművészet - helyismeret - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
06.063(439) *** 77.04(439)"200/201" *** 908.439-2Bp.III.(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3725500]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2018.
   Talált geometria : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2017. november 23 - 2018. március 11.] = Found geometry : [Vasarely Museum, Budapest, 23 November 2017 - 11 March 2018] / [a katalógust szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2018. - 91 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 29.
ISBN 978-615-80659-3-1 fűzött
képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017/2018" *** 73/76(100)"201"
[AN 3725506]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10081 /2018.
Fischer Károly Antal (1838-1926)
   Hun - magyar írás és annak fennmaradt emlékei / írta Fischer Károly Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 105 p. : ill. ; 30 cm
A főcím rovásírással is. - A címoldalon az eredeti kiadás adataival. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-16-3 fűzött : 3100,- Ft
őstörténet - rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 3729970]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2018.
Kapronczay Károly (1941-)
   A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár története 1837-től napjainkig / Kapronczay Károly. - Budapest : Johan B. Alapítvány : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2017. - 147 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 120.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-23-2 fűzött
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Budapest)
Budapest - szakkönyvtár - könyvtártörténet - orvostudomány
026(439-2Bp.)(091) *** 61
[AN 3721736]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2018.
   Könyvtári közös értékelési keretrendszer, 2017 / kidolgozta a Könyvtári Minőségügyi Bizottság ; [kiad. a Könyvtári Intézet]. - Budapest : KI, 2018. - 72 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-201-645-0 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - minőségbiztosítás
021.8(439) *** 65.018
[AN 3730087]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10084 /2018.
Kőrösy László (1856-1918)
   Dr. Kőrösy László emlékkönyv. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 7.)
ISBN 978-963-89406-8-1 fűzött
Kőrösy László (1856-1918)
Esztergom vármegye - Magyarország - újságíró - sajtótörténet - helytörténet - magyar néprajz - népköltészet - 19. század - 20. század
070(439)(092)Kőrösy_L. *** 070(439-35Esztergom)"187/191" *** 398.2(=945.11)(439-35Esztergom) *** 943.9-35Esztergom"187/191"
[AN 3726227]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10085 /2018.
Bischoff, Karin
Erstaunliche Technik (magyar)
   Csodálatos technika / írta Karin Bischoff ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 40.)
ISBN 978-615-5294-50-1 fűzött : 450,- Ft
találmány - technikatörténet - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3725482]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2018.
   Média- és kultúratudomány : kézikönyv / szerk. Kricsfalusi Beatrix [et al.]. - Budapest : Ráció, 2018. - 535 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-19-5 fűzött : 4250,- Ft
médiaismeret - kultúrakutatás - kézikönyv
008(035) *** 316.774(035)
[AN 3726824]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10087 /2018.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Az ember szellemi fejlődésének útja : a szeretet ébredése a lélekben / Edgar Cayce ; [Edgar Cayce munkáiból szerk. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-41-7 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus - vallásos irodalom
133 *** 244
[AN 3730288]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2018.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Karmadiagnosztika : [a karma és a testi egészség összefüggései] / Edgar Cayce ; [Edgar Cayce munkáiból szerk. K. Bényei Mária] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-87-5 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 3729997]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2018.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 5 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 5 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás ...]. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 93 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-58-3 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3725951]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2018.
Ermīs Trismegistos
Corpus Hermeticum (magyar)
   Corpus Hermeticum / [Hermész Triszmegisztosz] ; [közread.] G. R. S. Mead ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-80-6 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3730037]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2018.
Hicks, Esther (1948-)
The law of attraction (magyar)
   A vonzás törvénye / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Varsányi Virág]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-626-2 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3728856]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2018.
   Mózes VI-VII. könyve / [ford. Szebényi Árpád] ; Salamon testamentuma / [ford., bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ell. Horváth Endre]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 97, 56 p. : ill. ; 21 cm
Az 1. mű fordítása a "V-VII Buch Mosis" c. kéziratos gyűjtemény alapján kész. - Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-5342-70-7 fűzött : 2400,- Ft
mágia
133.4
[AN 3729917]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2018.
Perlaki Zsuzsanna Éva
   A jel : sikeres ufólehívás a Kakastaréjnál : az erdélyi Izsáky László nyomában / Perlaki Zsuzsanna Éva. - Budapest : Meridián Csop., 2018. - 285, [2] bill. ; 21 cm. - (Meridián-könyvek, ISSN 2630-8835 ; 1.)
ISBN 978-615-00-2384-7 fűzött
ufó
001.94UFO
[AN 3726716]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2018.
Rózsási Alexander
   Sorsunk és a számjegyek / Alexander Rózsási. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 277 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5342-85-1 fűzött : 3650,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3729981]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Az ember és csillagai / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-52-3 fűzött : 1450,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3730031]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10096 /2018.
   Conference on environmental ethics & human values across cultures, international scientific conference on sustainability : book of abstracts / [ed. Judit Beke Lisányi, ...] ; [publ. by the] Budapest Business School Faculty of International Management and Business. - [Budapest] : BBS FIMB, 2018. - 48 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. ápr. 23-án rendezték
ISBN 978-615-5607-38-7 fűzött
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - emberi jog - migráció - konferencia-kiadvány
504.03 *** 342.7 *** 325.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3726363]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10097 /2018.
Szabó Péter Gábor (1974-)
   Legtisztább boldogság : művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János világában : Vekerdi László Bolyai-színművével és Dávid Lajos két matematikai kéziratával / Szabó Péter Gábor. - Budapest : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 124.)
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-615-5365-27-0 fűzött
Bolyai Farkas (1775-1856)
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikus - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
51(439)(092)Bolyai_F. *** 51(439)(092)Bolyai_J. *** 930.85(439)
[AN 3726642]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10098 /2018.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
The Feynman lectures on physics (magyar)
   A Feynman-előadások fizikából / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. - Budapest : Typotex, [2017]-. - ill. ; 24 cm
Ford. Bozóky György, B. Gombosi Éva, Nagy Elemér. - Megj. "Mai fizika" címmel is
fizika
53
[AN 3725820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 442 p.
ISBN 978-963-279-979-7 kötött : 6900,- Ft
[AN 3725897] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10099 /2018.
   A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei / főszerk. Püspöki Zoltán ; [közread. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat]. - Budapest : MBFSZ, 2018. - 280 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 261-280.
ISBN 978-963-671-314-0 fűzött
Magyarország - kőszén - ásványvagyon - szénbányászat - geológia
552.57(439) *** 553.94/.96.04(439) *** 622.33(439)
[AN 3725744]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2018.
Prakfalvi Péter (1957-)
   A Pécs-kő és a Hurka-Pécs-kő kőbányászata : a Pécskői Bazaltbánya Rt. története, 1923-1941 : Salgótarján környéki bazaltbányászat 1. / Prakfalvi Péter ; [... társkiad. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat]. - Salgótarján : Novohrad-Nógrád Geopark Kft. ; [Budapest] : MBFSZ, 2018. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48-50.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80178-3-1)
Pécskői Bazaltbánya Rt. (Budapest)
Pécs-kő - kőbányászat - bazalt - két világháború közötti időszak - történeti feldolgozás
553.53 *** 622.35(439)(234.373.3Pécs-kő)(091) *** 061.5(439-2Bp.)"192/194"
[AN 3726987]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2018.
Urban, Karl
Unsere Erde (magyar)
   Otthonunk, a Föld : a kék bolygó / Karl Urban ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-281-0 kötött : 3200,- Ft
Föld - geológia - ifjúsági könyv
55(02.053.2)
[AN 3729346]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10102 /2018.
   Bolygók : a világűr felfedezése : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-45-1 kötött
bolygó - űrkutatás - űrhajózás - ifjúsági könyv
523.4(02.053.2) *** 52(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3724439]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2018.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Die Zeit (magyar)
   Az idő / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Hans-Günther Döring] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-473-9 kötött : 2950,- Ft
idő - gyermekkönyv
529.7(02.053.2)
[AN 3727062]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10104 /2018.
   70 éves a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet : Semmelweis Egyetem, Budapest 2018. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 131 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-432-6 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Budapest - biofizika - kutatóintézet - radiobiológia
577.3 *** 061.6(439-2Budapest)
[AN 3726105]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2018.
Ashley, Elizabeth
Rose, goddess medicine (magyar)
   Rózsa : az istenek orvossága : az időtlen elixír: Egyiptom, ajurvéda, hagyományos kínai orvoslás, illóolaj a modern orvoslásban / Elizabeth Ashley. - [Fót] : Oshadhi Hungary Kft., cop. 2018. - 184 p. ; 21 cm
Ford. Hollódi Gergely
ISBN 978-615-00-1888-1 fűzött : 3900,- Ft
rózsa - természetgyógyászat - illóolaj - aromaterápia
582.734 *** 615.89 *** 665.52/.54
[AN 3726459]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2018.
Braun, Christina
Wald (magyar)
   Az erdő : kukucskáló ablakokkal / [írta Christina Braun, Sabine Stauber] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 10.)
ISBN 978-963-294-475-3 kötött : 3690,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3727014]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2018.
The edible mushroom book (magyar)
   Ehető gombák könyve : gyakorlati útmutató az erdőtől a konyháig / [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 146 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9256-5 kötött : 2490,- Ft
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9256-5)
gomba - határozó - szakácskönyv
582.28(036) *** 641.55(083.12):635.8
[AN 3725598]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2018.
   Értékeink a Kárpát medencében, 2018 = Our values in the Carpathians / [szerk. ... Laczikó Tamás] ; [kiad. ... Dunamenti Állatfajták Génmegőrző Nemzetközi Egyesülete]. - Budapest : Dagene, 2018. - 93, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-2458-5 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - természeti környezet - génforrás - haszonállat - kulturális örökség - album
575.1 *** 502(4-191) *** 636.082(439) *** 008(439)
[AN 3727001]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2018.
Green, Jen (1955-)
Rainforests in 30 seconds (magyar)
   Esőerdők 30 másodpercben / Jen Green ; [graf. Stef Murphy] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 90, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-465-4 fűzött : 2750,- Ft
esőerdő - vadon élő állat - gyermekkönyv
581.526.422.2(02.053.2) *** 591.9(213.56)(02.053.2)
[AN 3727177]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2018.
Magyar Gábor (1963-)
   Magyarországi ornitológusok életrajzi lexikona / Magyar Gábor ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2018. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9877-34-4 kötött
Magyarország - ornitológia - tudós - életrajzi lexikon
598.2(439)(092):030
[AN 3726794]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2018.
   Magyarország szitakötőinek kézikönyve / Ambrus András [et al.]. - Budapest : M. Természettud. Múz. : Herman O. Int., 2018. - 290 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Természettár könyvsorozat)
Bibliogr.: p. 288.
ISBN 978-963-9877-33-7 kötött
Magyarország - szitakötő - fauna - állathatározó
595.733(439) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 3726811]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2018.
Möller, Anne
Im Streichelzoo (magyar)
   Állatsimogató / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2017, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 32.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-547-2 fűzött : 2450,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3729423]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2018.
Stahr, Christine
Tiere in Afrika (magyar)
   Afrikai állatok / írta Christine Stahr ; rajz. Julie Sodré ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 41.)
ISBN 978-615-5294-51-8 fűzött : 450,- Ft
Afrika - vadon élő állat - gyermekkönyv
59(6)(02.053.2)
[AN 3725485]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2018.
   Veresegyházi Medveotthon : ahol az állatok boldogan élnek! / [szerk. Baranyó Csaba]. - 2. átd. kiad. - [Veresegyház] : BACSA Bt., 2018. - 78, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2088-4 fűzött
Veresegyházi Medveotthon
Veresegyház - vadaspark - állatmenhely
59.006(439-2Veresegyház)
[AN 3729973]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2018.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das Seelenleben der Tiere (magyar)
   Az állatok érzelmi élete : szeretet, gyász, együttérzés, egy rejtett világ csodái / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2018, cop. 2017. - 230, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-229.
ISBN 978-963-355-382-4 kötött : 3490,- Ft
etológia
591.51
[AN 3729773]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10116 /2018.
Bacsa Katie
   Így leszünk mi szupercsajok : our story by Katie. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-21-0 fűzött : 2990,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - mentálhigiénia - lány - ifjúsági könyv
159.922.8-055.2(02.053.2) *** 613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3725952]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2018.
Balogh Sándor (1932-)
   Alternatív táplálkozás, választható táplálékaink / Balogh Sándor. - Budapest : Oriold, cop. 2017. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr: p. 423-428.
ISBN 978-615-5443-72-5 fűzött : 4900,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3726077]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2018.
   Bőhm Péter / [szerk. Baka József, Schreiner István, Pesztericz Rajmund]. - [Paks] : [Atomix Kft.], 2018. - [101] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Bőhm Péter (1957-)
Paks - tűzoltóság - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század
614.842.83(439-2Paks) *** 614.842.83(439)(092)Bőhm_P.
[AN 3725685]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2018.
Borgos Anna (1973-)
   Holnaplányok : nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában / Borgos Anna. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 311 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 287-308.
ISBN 978-615-5761-74-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - művelődéstörténet - pszichoanalízis - nők a társadalomban - századforduló - 20. század
159.964.2(439)(092) *** 316.37-055.2 *** 930.85(439)"19"
[AN 3723414]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2018.
Campbell, T. Colin (1934-)
The China study (magyar)
   Kína-tanulmány : megdöbbentő felismerések a táplálkozással, az egészség és az egészséges testsúly megőrzésével kapcsolatban / T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell. - 2. frissített, bőv. kiad. - Budapest : Park, 2018. - 588 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 505-565.
ISBN 978-963-355-401-2 fűzött : 5900,- Ft
egészséges életmód - táplálkozástudomány
613 *** 613.2
[AN 3729786]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2018.
Csákvári Eszter (1969-)
   A híd : germán gyógytudomány a családban / Csákvári Eszter. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2018. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1329-9 fűzött : 3500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3725542]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2018.
Csányi Vilmos (1935-)
   Beszélgetések a szerelemről és a szeretetről Csányi Vilmossal és Bánki Györggyel / [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Libri, 2018. - 190, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-306-7 fűzött : 3499,- Ft
nemek lélektana - nemi szerep - szeretet - szerelem - párkapcsolat - interjú
159.922.1(047.53) *** 316.37-055(047.53) *** 316.647.2(047.53) *** 392.6(047.53) *** 316.472.4(047.53)
[AN 3726830]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2018.
Dóra Zoltán
   A kiskereskedelemben végzett munka élettani hatásai : a kiskereskedelemben végzett munka munkavállalók egészségére kifejtett hatásainak jogi vonatkozásai / [írta Dóra Zoltán] ; [... kiad. Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : ÁFEOSZ-COOP Szövets., 2018. - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2281-9 fűzött
Magyarország - munkavédelem - munkaegészségügy - kiskereskedelem - jogi szabályozás
613.6 *** 331.45(439)(094) *** 339.37
[AN 3726533]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2018.
Elekes Szende
   Repülni tanulunk : beszélgetések a felnőtté válásról / Elekes Szende, Kiss Péter. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 146, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-73-7 fűzött : 2190,- Ft
felnőtté válás - lélektan - serdülőkor - interjú
159.922.8(047.53) *** 316.6-053.6(047.53)
[AN 3725822]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2018.
Empathy (magyar)
   Empátia / [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 142 p. ; 20 cm. - (Harvard Business Review pszichológiasorozat ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-842-6 kötött : 2490,- Ft
empátia
159.9 *** 316.647.2
[AN 3725538]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2018.
   Enneagram kézikönyv / [... szerk., összeáll. és a szöveget gond. Császári Éva]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-67-7 fűzött : 1900,- Ft
személyiségtipológia - önismeret - ezoterika
159.923 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3729999]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2018.
Földes Gyula (1933-)
   A Szabolcs utcától a MÁV-kórházig / Földes Gyula ; [... riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-423-4 fűzött
Földes Gyula (1933-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Földes_Gy.(047.53)
[AN 3726146]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2018.
Gáborján Anita
   Audiológiai diagnosztika / Gáborján Anita. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 978-963-331-431-9 fűzött : 4800,- Ft
fülgyógyászat - orvosi diagnosztika
616.28 *** 616-07
[AN 3726019]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2018.
Gellén Gergely (1664-1713)
   Gellén Gergely orvosságos könyve, 1680 / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 136, [1] p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 11.)
ISBN 978-615-5601-47-7 fűzött : 2800,- Ft
népi gyógymód - magyar néprajz - 17. század
615.89(=945.11) *** 39(=945.11)"16"
[AN 3726728]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2018.
   Gnatológia / szerk. Hermann Péter, Szentpétery András. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 482 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-434-0 kötött : 16000,- Ft
fog - rágás
611.31 *** 612.31
[AN 3726067]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2018.
Gray, John (1951-)
Men, women and relationships (magyar)
   Férfi és női kapcsolatok : a nemek közti harmónia megteremtéséről / John Gray ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 283 p. ; 21 cm
Megj. "Mindegyik mást akar" címmel is
ISBN 978-963-529-859-4 fűzött : 3290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.865
[AN 3725523]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2018.
How food works (magyar)
   Mindent a táplálkozásról / [mtársak Joel Levy, Ginny Smith]. - [Budapest] : Libri, [2018]. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Szkokán Boglárka
ISBN 978-963-433-334-0 kötött : 5499,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3725584]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2018.
Hunka Balázs
   Az elsősegélynyújtás kézikönyve / Hunka Balázs, Kisiván Csaba. - Budapest : Medicina, 2018. - 436 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-680-0 kötött : 5700,- Ft
elsősegélynyújtás - tankönyv
614.88(078)
[AN 3730235]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2018.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Psychologische Typen (magyar)
   Lélektani típusok / C. G. Jung ; [ford. Réti Emese]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 549 p. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 6.)
Megj. "A lélektani típusok általános leírása" címmel is. - Bibliogr.: p. 509-517.
ISBN 978-963-244-783-4 kötött : 5995,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3729547]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2018.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Über die Entwicklung der Persönlichkeit (magyar)
   A személyiség fejlődése / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 208 p. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 17.)
Bibliogr.: 187-190.
ISBN 978-963-244-782-7 kötött : 3290,- Ft
gyermeklélektan - személyiség-lélektan - pszichoanalízis
159.922.7 *** 159.923.2 *** 159.964.2
[AN 3729558]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2018.
Karterud, Sigmund (1945-)
Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) (magyar)
   Mentalizációalapú csoportterápia (MBT-G) : elméleti, klinikai és kutatási kézikönyv / Sigmund Karterud ; [... ford. Varga-Sabján Dóra]. - Budapest : Oriold, [2017]. - 276 p. ; 24 cm
Bibliogr.: 250-260.
ISBN 978-615-5443-68-8 fűzött : 5000,- Ft
pszichoterápia - csoportterápia - elmegyógyászat
615.851.6 *** 616.89
[AN 3726056]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2018.
Késmárki László (1968-)
   A mudrák titkos kódja / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2018. - 263 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 978-963-89752-6-3 fűzött : 4400,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3727079]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2018.
   A közösségi pszichiátria kézikönyve / szerk. Bulyáki Tünde, Harangozó Judit ; [közread. az] Ébredések Alapítvány. - Budapest : Ébredések Alapítvány, 2018. - 398 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1809-6 fűzött
elmegyógyászat - orvosi ellátás
616.89 *** 616-08
[AN 3726388]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2018.
Little, Brian R.
Who are you, really? (magyar)
   A titokzatos én : hogyan alakítja életünket a személyiségünk? / Brian R. Little ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 141 p. : ill., színes ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 15.)
Bibliogr.: p. 122-129.
ISBN 978-963-304-555-8 fűzött : 2200,- Ft
személyiség-lélektan
159.923
[AN 3726956]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2018.
Love, Candace V.
No more narcissists! (magyar)
   Soha többé nárcisztikussal! : hogyan vessen véget az énközpontú férfiak iránti vonzódásának és találja meg a megérdemelt szerelmet / Candace V. Love ; [ford. Bagdi Petra]. - Budapest : Oriold, [2018]. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-82-4 fűzött : 3450,- Ft
nárcizmus - személyiség-lélektan - párkapcsolat
616.89-008.444.5 *** 159.923.2 *** 316.472.4
[AN 3726091]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2018.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd és Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 10. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2018, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm + mell. (23 p. ; 16 cm)
melléklet címe: Magyar olvasók gyógyulástörténetei
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 4200,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3728863]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2018.
   A magyar közegészségügy az I. világháborút és a Trianont követő években : a Tanácsköztársaság bukásától az Országos Közegészségügyi Intézet munkájának megindulásáig, 1919-1927 / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MOT, 2018. - 356 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 123.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80535-2-5 fűzött
Magyarország - közegészségügy - két világháború közötti időszak
614(439)"191/192"
[AN 3726650]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2018.
Motivational interviewing for clinical practice (magyar)
   Motivációs interjú a klinikai gyakorlatban / szerk. Petros Levounis, Bachaar Arnaout, Carla Marienfeld ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, cop. 2017. - 348 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-70-1 fűzött : 3500,- Ft
pszichoterápia - elmegyógyászat
615.851 *** 616.89
[AN 3726088]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2018.
Neumann, Erich (1905-1960)
Das Kind (magyar)
   A gyermek : a bontakozó személyiség struktúrája és dinamikája / Erich Neumann. - Budapest : Oriold, [2018]. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 978-615-5443-79-4 fűzött : 3700,- Ft
gyermeklélektan - individuálpszichológia
159.922.7 *** 159.923
[AN 3726178]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2018.
The psychology of spine surgery (magyar)
   A gerincsebészet pszichológiája / Andrew Block [et al.] ; [ford. Hutvágner Zsófia] ; [közread. a] ... Pszichoszomatikus Ambulancia. - [Debrecen] : Hydelight Event and Communication ; Budapest : Pszichoszomatikus Ambulancia, 2018. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-311.
ISBN 978-615-00-1775-4 kötött : 3500,- Ft
gerinc - sebészet - lélektan
616.711-089 *** 159.9
[AN 3725763]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2018.
Purebl György
   Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban / Purebl György. - Budapest : Oriold, cop. 2018. - 116 p. : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-615-5443-84-8 fűzött
pszichoterápia - alkalmazott lélektan
615.851 *** 159.9
[AN 3726101]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2018.
Rachlé, Sabrina
Der menschliche Körper (magyar)
   Az emberi test : a természet remekműve / Sabrina Rachlé ; [ford. Kirják Mara]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-294-0 kötött : 3200,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3729356]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2018.
Réti Zsófia, O. (1986-)
   Nekünk nyolcvan: közelítések a nyolcvanas évek magyar kulturális emlékezetéhez (korabeli stratégiák, populáris mítoszok és ezek utóélete) / O. Réti Zsófia. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 6.)
Bibliogr.: p. 175-184.
ISBN 978-963-318-702-9 fűzött
Magyarország - kollektív emlékezet - társadalmi tudat - kultúratörténet - 1980-as évek
159.953 *** 316.63(439)"198" *** 008(439)"198"
[AN 3719491]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2018.
Schultheisz Emil (1923-2014)
   Schultheisz Emil orvostörténeti tanulmányai = Emil Schultheisz collected papers on the history of medicine / összeáll., sajtó alá rend. és a jegyzeteket szerk. Gazda István. - Budapest : M. Tudománytört. és Egészségtud. Int. : M. Orvostörténelmi Társ. : MTA Orvostört. Munkabiz., 2018. - 2 db ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 126.)
Váltakozva magyar, német, francia, angol és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-29-4
orvostörténet
61(100)(091)
[AN 3726666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 592 p.
ISBN 978-615-5365-30-0 fűzött
[AN 3726676] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 592 p.
ISBN 978-615-5365-31-7 fűzött
[AN 3726681] MARC

ANSEL
UTF-810150 /2018.
   Semmelweis 200 éve / szerk. Rosivall László. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 472 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-439-5 kötött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 3726073]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2018.
Siegel, Daniel J. (1957-)
Mindsight (magyar)
   Mindsight - elmetudatosság : a személyes átalakulás új tudománya : bepillantás a terápiába / Daniel J. Siegel ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 391 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5786-08-2 fűzött : 4300,- Ft
tudat - agykutatás - személyiségfejlesztés - pszichoterápia
159.922 *** 612.82 *** 615.851 *** 613.865
[AN 3725357]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2018.
Straub Ilona
   Módszertani levél az invazív meningococcus betegségről / [... írta és összeáll. Straub Ilona] ; [... átd. Bognár Zsófia, Krisztalovics Katalin, Csohán Ágnes] ; [közread. az] Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztálya. - 2. átd. kiad. - Budapest : EMMI Orsz. Tisztifőorvosi Feladatokért Fel. Helyettes Államtitkárság Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főoszt., 2017. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött
agyhártyagyulladás - gyógyítás
616.831.9-002-08
[AN 3726687]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2018.
   Szepesszombati dr. Genersich Antal, az ember / szerk. Judik Zoltán. - Budapest : Semmelweis, cop. 2018. - 148 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-331-435-7 fűzött
Genersich Antal (1842-1918)
Magyarország - orvos - 19. század - 20. század
61(439)(092)Genersich_A.
[AN 3726027]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2018.
Takács Éva Judit
   Mozgás és diabétesz : miért és hogyan mozogjanak aktívan a cukorbetegek? / szerző Takács Éva Judit. - Budapest : Oriold, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-73-2 fűzött
testmozgás - cukorbetegség
613.71 *** 616.379-008.64
[AN 3726180]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2018.
   Trauma-eredetű disszociáció : elmélet és terápia / szerk. Kuritárné Szabó Ildikó, Molnár Judit, Nagy Anikó. - Budapest : Oriold, 2018. - 458 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-81-7 fűzött : 4500,- Ft
lelki trauma - disszociáció - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851
[AN 3726257]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2018.
   A vászon és a dívány találkozása : tanulmányok filmről, pszichoanalízisről / Fecskó-Pirisi Edina, Lénárd Kata, Papp-Zipernovszky Orsolya szerk. - Budapest : Oriold, cop. 2018. - 510 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-83-1 fűzött : 6500,- Ft
filmművészet - pszichoanalízis - filmesztétika
159.964.2 *** 791.43.01 *** 791.43(100)(091)
[AN 3726099]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2018.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Feuerwehr (magyar)
   Tűzoltók / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Stefan Lohr] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-472-2 kötött : 2950,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3727109]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2018.
Yesudian, Selvarajan (1916-1998)
Sport und Yoga (magyar) (bőv. kiad.)
   Sport és jóga : ősi hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak számára / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 198, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-413-1 kötött : 2990,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3730174]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10159 /2018.
Green, Dan
Energy (magyar)
   Energia / írta Dan Green ; [ford. Seres Iván]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-399-2 kötött : 3500,- Ft
energia - ifjúsági könyv
620.9(02.053.2)
[AN 3725522]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2018.
Martin, Steve
Engineer academy (magyar)
   Legyél te is mérnök! : [matricákkal, társasjátékkal és összeragasztható modellel] / szöveg Steve Martin ; ill. Nastia Sleptsova ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 64 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Kis tudósok akadémiája
ISBN 978-963-437-148-9 fűzött : 2499,- Ft
mérnöki tudomány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
62(02.053.2) *** 087.5
[AN 3725472]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10161 /2018.
Csátaljay Zsuzsanna
   Számlák kötelező online adatszolgáltatása a NAV-hoz és a belföldi ÁFA-összesítő jelentés, 2018 : a megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja / [szerzők Csátaljay Zsuzsanna, Czöndör Szabolcs, Gábor Zoltán]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 119 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-60-4 fűzött
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - adatszolgáltatás - elektronikus ügyintézés - számlabizonylat
681.3.004.14 *** 336.2(436) *** 657.24
[AN 3725867]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2018.
Kocziszky Attila
   Hangszerkesztés az Audacityvel / Kocziszky Attila. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2018. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-6699-1 fűzött
hangtechnika - digitális technika - számítógépes program
681.327.8 *** 681.846.5 *** 519.688Audacity
[AN 3726135]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10163 /2018.
Csoma András (1954-)
   Nagyvasúti villamos vontatás felsővezetéki berendezései / Csoma András ; kiad. Vasúti Erősáramú Alapítvány. - [Pécs] : Vasúti Erőmű Alapítvány, [2017]-. - ill., részben színes ; 24 cm
villamos vontatás - vasúti közlekedés - villamos vezeték
621.33 *** 656.2 *** 621.315
[AN 3726718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2017. - 306 p.
Bibliogr.: p. 295-297.
ISBN 978-615-00-1004-5 fűzött
[AN 3726729] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10164 /2018.
   Tanyacsárda : csárdatörténet válogatott receptekkel / [... szerk. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Gong Kvk., cop. 2018. - 144 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-80617-2-8 kötött
Lajosmizse - étterem - történeti feldolgozás - ételrecept
640.43(439-2Lajosmizse)(091) *** 641.55(083.12)
[AN 3725765]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10165 /2018.
   A Klatsmányi híd építése a Mosoni-Dunán / [kiad. Hidászokért Egyesület]. - [Törökbálint] : Hidászokért Egyes., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 110. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2052-5 kötött
Győr - Mosoni-Duna - hídépítés - közúti híd
624.21/.8(439-2Győr) *** 625.745.1
[AN 3725846]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2018.
   Mérnökgeológia - kőzetmechanika 2018 : Budapest, 2018. április 19. = Engineering geology rock mechanics, 2018 / szerk. Török Ákos, Görög Péter, Vásárhelyi Balázs. - [Budapest] : BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tansz., [2018]. - 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 23.)
A Budapesten, 2017. jún. 8-án "Meddő? Hulladék? Nem! Haszonanyag!" címmel rendezett konferencia előadásaival. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-313-283-8 * fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5086-11-3)
kőzetmechanika - mérnökgeológia - konferencia-kiadvány
624.13 *** 624.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3725683]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2018.
Munkácsi Imre
   Acélszerkezet-építők : a 20 éves MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség jubileumi évkönyve / [írta és szerk. Munkácsi Imre]. - Budapest : Magész, 2018. - 99, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89317-5-7 kötött
Magyarország - hídépítés - építőipar - ipartörténet - acélszerkezet - ezredforduló - 21. század
624.014.2(439)"199/201" *** 624.21/.8(439)
[AN 3725713]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10168 /2018.
Baur, Manfred (1959-)
Planeten und Raumfahrt (magyar)
   A bolygók és az űrutazás : irány a világűr! / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-277-3 kötött : 3200,- Ft
bolygó - űrkutatás - űrhajózás - ifjúsági könyv
629.78(02.053.2)
[AN 3729334]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2018.
Horváth Csaba
   Szárazföldi patkányok szótára : hajós kifejezések magyarázata vélhetően a szárazföldiek számára is érthető módon / Horváth Csaba. - [Budapest] : Jachtnavigátor, 2018. - 241 p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 978-615-81019-1-2 fűzött
hajózás - terminológia - humor
656.6(0:82-7)
[AN 3725435]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2018.
Legát Tibor (1965-)
   Hévkönyv / Legát Tibor ; [közread. a MÁV-HÉV Zrt.]. - Budapest : MÁV-HÉV Zrt., 2017. - 286 p. : ill., részben színes ; 18x24 cm
Bibliogr.: p. 286.
ISBN 978-963-9852-26-6 kötött : 4990,- Ft
Budapest - Pest megye - közlekedéstörténet - elővárosi vasút - album
656.34(439-2Bp.)(091) *** 656.34(439.153)(091)
[AN 3727103]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2018.
Nagy Gábor
   A Szurmay hadtest tábori postája / Nagy Gábor. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2018. - 112 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1586-6 fűzött
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - első világháború - postatörténet - album - történelmi forrás
656.8(439)"1914/1918" *** 355.415.7(439)"1914/1918"(084.1) *** 355.486(439)"1914/1918"(093)
[AN 3725730]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2018.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Schiffe (magyar)
   Hajók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 2.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-090-3 fűzött : 2450,- Ft
hajózás - gyermekkönyv
656.6(02.053.2)
[AN 3729427]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10173 /2018.
   Agrárerdészet / [szerk.] Gyuricza Csaba, Borovics Attila. - Gödöllő : NAIK, 2018. - 260 p. : ill., színes ; 24 cm. - (NAIK könyvek, ISSN 2630-9467)
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-615-5748-05-9 kötött
Magyarország - erdészet - növénytermesztés - legelőgazdálkodás - 21. század
636.084.22(439) *** 633(439)"201" *** 630*2(439)
[AN 3726526]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2018.
Balogh János
   Puskák és pipacsok : vadászat és vadgazdálkodás / Balogh János. - [Budapest] : Pro Natura ; Túrkeve : Hountler Kft., 2018. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1264-3 fűzött
vadászat - vadgazdálkodás
639.1
[AN 3725531]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2018.
   Betekintés a Bek Pál Kertbarátkör életébe, 1978-2018 : [40 év] / [szerk. Németi Katalin]. - Téglás : Bek Pál Kertbarát Kör, 2018. - 150 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1930-7 fűzött
Bek Pál Kertbarát Kör
Téglás - kertészet - egyesület
635 *** 061.2(439-2Téglás)
[AN 3725380]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2018.
   Crossing boundaries in support of animal health information: connecting, collaborating, creating : programme and abstracts of the 9th International Conference of Animal Health Information Specialists : 14-17 June 2018, University of Veterinary Medicine, Budapest ... / [publ. by the] Ferenc Hutÿra Library Museum and Archives University of Veterinary Medicine. - Budapest : F. Hutÿra Libr. Mus. and Arch. Univ. of Veterinary Medicine, 2018. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7149-26-9 fűzött
állatorvostan - információszolgáltatás - könyvtár - konferencia-kiadvány
619 *** 02 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3725697]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2018.
Györkös István (1949-)
   A szarvasmarhák sántaságának megelőzése csülökápolással / Györkös István ; [közread. a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete]. - [Budapest] : Holstein-fríz Tenyésztők Egyes., 2018. - 105 p. : ill., színes ; 20x26 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
Kötött
állategészségügy - szarvasmarha-tenyésztés - láb
636.2 *** 619
[AN 3725769]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2018.
Joó Katalin
   Cavia porcellus, avagy 100 tény a tengerimalacokról / Joó Katalin. - [Isaszeg] : Joó K., 2017. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Megszólaló élővilág. - Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-615-00-0588-1 fűzött : 1180,- Ft
tengerimalac - állattartás
636.91
[AN 3726277]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2018.
Kovács Zsolt (1963-)
   Társállatkalauz / Kovács Zsolt. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki K., cop. 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4722-8 fűzött
díszállat - hobbiállat - kisállattenyésztés
636.045
[AN 3726189]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2018.
Sárközi Tibor (1977-)
   Kezdő kutyás vagy? Segítek! : amit minden első kutyásnak tudnia kell! / Sárközi Tibor. - Jászberény : Jó a Kertben Kft., cop. 2018. - 143, [3] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-615-00-1802-7 fűzött : 4990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3725434]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10181 /2018.
Bardi, Carla
   Segítség, főzök! : modern és gyors receptek fiataloknak / [szöveg Carla Bardi] ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 129 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790). (Exkluzív good food kollekció, ISSN 2498-681X)
ISBN 978-963-09-9201-5 kötött : 2990,- Ft
Fűzött : 1290,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3725515]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2018.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (angol)
   Budapest : traditional dishes and gastronomic culture in a welcoming capital / Katalin Csapó ; transl. by Richard Robinson. - 5. ed. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 135, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (City of flavours, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-969-9 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.5(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3730211]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2018.
Csapó Katalin (1954-)
   Budapest : hagyományos ételek és gasztronómiai kultúra a vendégszerető fővárosban / Csapó Katalin. - 3. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 135 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-968-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3730201]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2018.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (német)
   Budapest : traditionelle Gerichte und gastronomische Kultur in der gastfreundlichen Hauptstadt / Katalin Csapó ; übers. von Birgit Torjai. - 3. Aufl. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 139, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Stadt der Gaumenfreuden, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-942-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3730215]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2018.
Lábos Anna
   Interaktív sminkeskönyv : sminkelj magabiztosan, vásárolj tudatosan! / Lábos Anna. - [Nagysimonyi] : Online Beauty Kft., 2017. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0091-6 fűzött : 5940,- Ft
smink
646.75
[AN 3726205]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2018.
   Liktáriumos könyv, 1764 / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 127, [2] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 12.)
ISBN 978-615-5601-48-4 fűzött : 2400,- Ft
befőzés - háztartás - magyar néprajz - 18. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 39(=945.11)"17" *** 641.4(083.12) *** 64(083.13)
[AN 3726732]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2018.
Stiefenhofer, Martin (1962-)
Technik zu Hause (magyar)
   Otthonunk működése : kukucskáló ablakokkal / [írta Martin Stiefenhofer] ; [ill. Markus Humbach] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 29.)
ISBN 978-963-294-474-6 kötött : 3690,- Ft
háztartási berendezés - gyermekkönyv - képeskönyv
64.06(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3727013]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2018.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotók Csigó Zita]. - 6. utánny. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 171, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-10-8 fűzött : 3990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3728658]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10189 /2018.
Le Bon, Gustave (1841-1931)
Psychologie des foules (magyar)
   A tömegek lélektana / Gustave Le Bon ; [ford. Balla Antal]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 161 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5342-83-7 fűzött : 2500,- Ft
társadalomfilozófia - tömeglélektan
141.7 *** 316.6
[AN 3730006]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Seelenkalender (magyar)
   Léleknaptár / Rudolf Steiner ; [ford. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-72-1 fűzött : 2300,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3730025]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10191 /2018.
Arayomi, Tomi
Kingdom secrets Jesus couldn't share... until now! (magyar)
   A királyság titkai, amelyeket Jézus eddig nem oszthatott meg velünk.. / Tomi Arayomi ; [ford. Országh György] ; [... kiad. Belvárosi Gyülekezet Alapítvány]. - Budapest : Belvárosi Gyülekezet, 2018. - 97 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1912-3 fűzött
krisztológia - életvezetés
232 *** 613.865
[AN 3725433]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2018.
Bibel (magyar)
   Biblia : a katolikus egyház ifjúsági Bibliája / Ferenc pápa előszavával ; [... ill. ... Alexander von Lengerke] ; [... Kerényi Dénes ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2018. - 423 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-662-833-8 kötött : 4500,- Ft
bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3730240]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2018.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2018, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3729441]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2018.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2018, cop. 1997. - 792, [8] p. ; 16 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-85980-6-9)
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3729439]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2018.
Bodor György (1958-)
   Misekönyvem : a szentmise részei és más szertartások / összeáll. Bodor Gyuri atya. - [Budapest] : Jel, cop. 2018. - [21] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5147-82-1 fűzött : 850,- Ft
katolikus egyház - mise - képregény
282(084.11) *** 264-12(02.053.2)(084.11)
[AN 3725536]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2018.
Bognár József
   Magyar politeizmus / Bognár József. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2018. - 153, [3] p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 21.)
Fűzött : 2000,- Ft
vallásfilozófia - kultúratörténet - esszé
21(0:82-4) *** 008(100)(091)
[AN 3726208]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2018.
Böjte Julianna
   Ki a szívét osztja szét : Csaba testvér élete és munkássága az édesanyja szemével : Böjte Juliannával beszélget Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 200, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-479-190-4 kötött : 3599,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53)
[AN 3729584]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2018.
Burrows, Ruth
To believe in Jesus (magyar)
   Jézusban hinni / Ruth Burrows ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017. - 192 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-48-0 fűzött : 1900,- Ft
hit
234
[AN 3726688]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2018.
   Claviculae Salomonis = Salamon kulcsai : teljes gyakorlati mágiát tartalmazó középkori kabbalisztikus kézirat / [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2017], cop. 1999. - 221 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Les Clavicules de Salomon" c. kiad. alapján kész. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5342-69-1 fűzött : 2500,- Ft
Kabbala
zsidó vallás - mágia
296.65 *** 133.4
[AN 3730008]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2018.
Contemplate (magyar)
   Szemléljétek! : "Te, akit szeret a lelkem" (Én 1,7) : a Szépség nyomában járó megszentelt férfiaknak és nőknek / [ford. Tőzsér Endre] ; [közread. a] Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 156, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-77-5 fűzött : 1190,- Ft
meditáció - elmélkedés
242
[AN 3725741]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2018.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Őrzők vagyunk : szerdai katekézisek, 2013-2014 / Ferenc pápa ; [szerk. és ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 185, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-74-4 fűzött : 2490,- Ft
pápa - prédikáció
262.13(092)Ferenc *** 252
[AN 3725824]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2018.
Frenyó Zoltán (1955-)
   Szent Ágoston és az augusztinizmus / Frenyó Zoltán ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet ... - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int. : Szt. István Társ., 2018. - 548 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-117-2 kötött
Augustinus Aurelius (354-430)
szent - patrológia - 4. század - 5. század
235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 276(092)Augustinus_Aurelius
[AN 3726562]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2018.
Gáncs Péter (1951-)
   Forrásközelben / Gáncs Péter. - Budapest : Luther, 2018. - 308 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-380-138-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - evangélikus egyház
244 *** 284.1(439)
[AN 3725766]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2018.
Garadnai Erika Csilla (1984-)
   A felső-magyarországi hitvita, 1663-1672 : Sámbár Mátyás, Pósaházi János, Matkó István és Czeglédi István polémiája / Garadnai Erika Csilla ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - Budapest : OSZK : Universitas, 2018. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-367. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9671-65-2 fűzött : 2520,- Ft
Felvidék - hitvita - jezsuiták - református egyház - 17. század
239(439.22)"16" *** 271.5(439.22)"16" *** 284.2(439.22)"16"
[AN 3725519]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2018.
Govinda, Anagarika (1898-1985)
The way of the white clouds (magyar)
   Fehér felhők útja : egy buddhista zarándok Tibetben / Láma Anagarika Govinda ; [ford. Horváth Erzsébet]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Filosz, 2018, cop. 2008. - 381 p. : ill. ; 22 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
ISBN 978-963-9841-04-8 kötött : 4300,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3729171]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2018.
Guschas, Thilo (1976-)
Weltreligionen (magyar)
   Világvallások / írta Thilo Guschas ; rajz. Friederike Rave ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 42.)
ISBN 978-615-5294-52-5 fűzött : 450,- Ft
vallás - gyermekkönyv
291(02.053.2)
[AN 3725502]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2018.
   Halálra ítélve : papi sorsok '56 után / [szerk. Bellavics István, Földváryné Kiss Réka] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB : Országház Kvk., 2018. - 128 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. dec. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-20-0 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - katolikus pap - protestáns lelkész - mártír - állami terror - 1950-es évek - 20. század
282(439)(092)"19" *** 284.1(439)(092)"19" *** 284.2(439)(092)"19" *** 323.282(439)"195"
[AN 3725371]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2018.
Hedvig nővér
   Meggyökerezve Krisztusban : lelkigyakorlat Szentháromságról nevezett Szent Elisabethtel / Hedvig nővér. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 151 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-5120-50-3 fűzött : 1650,- Ft
Élisabeth de la Trinité (1880-1906)
Franciaország - lelkigyakorlat - szent - századforduló
242 *** 235.3(092)Élisabeth_de_la_Trinité
[AN 3726569]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2018.
Joó Sándor (1910-1970)
   Légy bátor és erős! : Joó Sándor igehirdetései, 1940-1948. - Budapest : [Ajtony A.], 2018. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88771-6-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3726565]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2018.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion (magyar)
   A nyugati és a keleti vallások lélektanáról / C. G. Jung ; [ford. Pressing Lajos]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 672 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 11.)
Bibliogr.: p. 603-616.
ISBN 978-963-244-908-1 kötött : 7500,- Ft
pszichoanalízis - valláslélektan - vallástudomány - összehasonlító módszer
291 *** 159.964.26Jung,_C._G.
[AN 3729551]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2018.
Kocsis Imre (1957-)
   Szolgálatok és szolgálattevők az Újszövetségben / Kocsis Imre. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2018. - 126 p. ; 20 cm. - (Biblikus írások, ISSN 1418-7256 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9921-16-0 fűzött
Biblia. Újszövetség
diakónia - szeretetszolgálat - karitász - bibliamagyarázat
266.3 *** 225.07
[AN 3726567]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2018.
   Küldetésben a biblikus szentség örömhírével : a magyarországi metodisták a reformáció 500 évében / [szerk. Khaled A. László, Lakatos Judit] ; [kiad. a Magyarországi Metodista Egyház]. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2017. - 78 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-80905-0-6 kötött
Magyarországi Metodista Egyház
Magyarország - metodista egyház - egyháztörténet
287(439)(091)
[AN 3726051]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2018.
Lázár Imre (1954-)
   Egyiptomi kolostorok / Lázár Imre ; [a ... térképeket és az alaprajzokat kész. Bodor Zoltán]. - Budapest : Panoráma, 2018. - 350 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-343.
ISBN 978-963-243-960-0 kötött : 5200,- Ft
Egyiptom - kolostor - kopt egyház
281.71 *** 726.7(620)
[AN 3726566]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2018.
The Lion handbook to the Bible (magyar)
   Scolar kézikönyv a Bibliához / szerk. Pat és David Alexander. - 3. átd. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - 815 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-828-2 kötött : 7950,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07(035)
[AN 3729501]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2018.
Löffler Erzsébet (1951-)
   A műpártoló és mecénás Eszterházy Károly / [szöveg Löffler Erzsébet]. - Eger : Líceum K., 2018. - 29 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 10.)
ISBN 978-615-5621-85-7 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Eger - püspök - katolikus egyház - 18. század - művelődéstörténet
282(439)(092)Eszterházy_K. *** 930.85(439-2Eger)
[AN 3726468]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2018.
Luther, Martin (1483-1546)
   Luther megmondja : válogatás Luther asztali beszélgetéseiből / [... vál., szerk. Miklósné Székács Judit]. - Budapest : Luther, 2018. - 245 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-380-132-1 fűzött : 1500,- Ft
Németország - reformáció - teológus - 16. század - evangélikus egyház - történelmi forrás
284(430)"15"(093) *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3726822]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2018.
   A lutheri reformáció 500 éves öröksége / [szerk. Fabiny Tamás]. - Budapest : Luther, 2018. - 250 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-136-9 kötött : 4990,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - reformáció - 15. század - 16. század - evangélikus egyház
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3726816]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2018.
Magyar Balázs Dávid
   Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról / Magyar Balázs Dávid. - Budapest : Universitas, 2018. - 438 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 389-421. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9671-67-6 fűzött : 2730,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - teológus - református egyház - család - házasság - nemi élet - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 265.5 *** 316.356.2 *** 613.88
[AN 3726985]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2018.
Mária-Eszter nővér
   Legyetek az élő Isten tanúi! : a gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugène OCD atya (1894-1967) élete, mondásai, tanúságtételek / összeáll. Mária-Eszter nővér ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 38 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (kármelita atya) (1894-1967)
Franciaország - szerzetesség - karmeliták - 20. század
271.73(44)(092)Marie-Eugène_de_l'Enfant-Jésus
[AN 3726697]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2018.
Mekhennet, Souad (1978-)
I was told to come alone (magyar)
   Azt mondták, egyedül jöjjek : utazásom a dzsihád frontvonalai mögött / Souad Mekhennet ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-602-9 fűzött : 3500,- Ft
Közel-Kelet - iszlám - terrorizmus - iszlám fundamentalizmus - 21. század
297 *** 323.285(100) *** 323.285(5-011)"200/201"
[AN 3726975]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2018.
Murray, Paul (1947-)
The new wine of Dominican spirituality (magyar)
   A domonkos lelkiség új bora / Paul Murray ; [ford. Petres E. Lúcia]. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról nevezett Domonkos Nővérek : Kairosz, 2018. - 167 p. ; 20 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 8.)
Bibliogr.: p. 149-159.
ISBN 978-963-662-931-1 kötött : 3000,- Ft
szerzetesség - dominikánusok - lelki élet
271.2 *** 248.3
[AN 3726006]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2018.
Paskó Csaba (1975-)
   Paskó atya kottája és konyhája : Paskó Csaba plébánossal, karmesterrel és mesterszakáccsal beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2018. - 89, [11] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-936-6 kötött : 3000,- Ft
Paskó Csaba (1975-)
Vajdaság - katolikus pap - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(497.11)(=945.11)(092)Paskó_Cs.(047.53)
[AN 3725989]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2018.
Prince, Derek (1915-2003)
Does your tongue need healing? (magyar)
   Nyelvedben a sorsod : szüksége van-e a nyelvednek gyógyulásra? / Derek Prince ; [ford. Budaházy Anna] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2018. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5856-03-7 fűzött
vallásos irodalom - vallási erkölcs
244 *** 241
[AN 3726380]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2018.
Scaiola, Donatella
Salmi in cammino (magyar)
   Úti zsoltároskönyv / Donatella Scaiola ; ford. Koszoru Péter. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-72-0 fűzött : 2990,- Ft
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3725825]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2018.
Seregi János (1943-)
   Az őrségiekért, az Őrségért élt : in memoriam Varga Ottó, 1957-2017 / írta és összeáll. Seregi János. - [Budapest] : Seregi J., 2018. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2336-6 kötött
Varga Ottó (1957-2017)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Varga_O.
[AN 3725333]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2018.
Stayne, Damian
Lord, renew your wonders (magyar)
   Újítsd meg csodáidat! : lelki ajándékok napjainkban / Damian Stayne ; [ford. ... Csibi-Kúti Zsuzsanna, ... Hollai Nóra]. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 320 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 220.)
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-615-5259-40-1 fűzött : 2000,- Ft
karizma
248.21
[AN 3726970]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2018.
Stosch, Klaus von (1971-)
Herausforderung Islam (magyar)
   Az iszlám mint kihívás : keresztény megközelítések / Klaus von Stosch ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Új Ember : Ecclesia : M. Kurír, cop. 2018. - 211, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-75-1 fűzött : 2990,- Ft
iszlám - dogmatika - teológia - kereszténység
297 *** 23 *** 28
[AN 3725826]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2018.
   Szavak és hallgatások az imádságban / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2018. - 437 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-135-2 fűzött : 4900,- Ft
imádkozás - elmélkedés
248.143 *** 242
[AN 3725915]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2018.
Thévenot, Xavier (1938-2004)
La souffrance a-t-elle un sens? (magyar)
   Van-e értelme a szenvedésnek? / Xavier Thévenot ; [ford. Havas István]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 103 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-46-6 fűzött : 1720,- Ft
vallásos irodalom - szenvedés
248.132
[AN 3726573]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2018.
   Van égi édesanyánk : a Magyar Katolikus Egyház ünnepe a fatimai jelenések 100. évfordulóján : Soroksár-Újtelep, 2017. október 13-14. / [... gond. Baranyai Béla] ; [... a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ... kiadásában ...]. - [Budapest] : Új Ember : MKPK : M. Kurír, cop. 2018. - 120, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-76-8 fűzött : 990,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3725736]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2018.
Wénin, André (1953-)
Vives, femmes de la Bible (magyar)
   Bibliai nők / André Wénin, Camille Focant, Sylvie Germain ; [ford. Katalin Ildikó nővér] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek ... - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2018. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9318-92-2 fűzött : 2100,- Ft
irodalmi alak - nő - bibliamagyarázat
22.07 *** 316.37-055.2
[AN 3725513]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2018.
Young, Sarah (1946-)
Jesus calling (magyar)
   Jézus hív - Jézus szólít : üzenetek az év minden napjára / Sarah Young ; [ford. Kriszt Éva és Géczi Károly]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - XVI, 382 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5246-22-7 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3729041]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10233 /2018.
Balás Béla (1871-1934)
   A csángóság eredete és története / Szépvízi Balás Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 137 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5797-22-4 fűzött : 2300,- Ft
moldvai csángók
316.347(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3730100]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2018.
   "Emberi hajlékot a putrik helyett!" : roma élet képekben az 1950-es években : fotóalbum / [... szerk. Kujbusné Mecsei Éva] ; [összeáll. Nagy Pál] ; [a tanulmányokat írta Nagy Pál és Szuhay Péter]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2018. - 78 p. : ill. ; 25x35 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 50.)
ISBN 978-963-7240-86-7 kötött
Szabolcs-Szatmár megye - cigányság - 1950-es évek - szociális helyzet - fényképalbum
316.347(=914.99)(439.161)"195"(084.12) *** 364.252(=914.99)(439.161)"195"(084.12)
[AN 3725310]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2018.
   Régi és új világ határán : 1945 történetei : tanulmányok / szerk. Feitl István, Ignácz Károly. - Budapest : Napvilág, 2018. - 249 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-422-0 fűzött : 3200,- Ft
Európa - Magyarország - társadalomtörténet - kultúraszociológia - politikatörténet - 1945 utáni időszak
316.32(439)"194" *** 323(439)"194" *** 323(4)"194" *** 316.7(439)"194"
[AN 3725816]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2018.
   Roszner Ervin báró emlékezete / [összeáll. Pintér György]. - [Telekes] : [Önkormányzat], 2018. - 13 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Telekes Önkormányzata. - Bibliogr.
Fűzött
Roszner Ervin (1852-1928)
Magyarország - Telekes - arisztokrata - síremlék - 19. század - 20. század
316.343.322(439)(092)Roszner_E. *** 726.82(439-2Telekes)
[AN 3726660]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2018.
   Sorsfordítás : a paraszti társadalom felszámolása, 1945-1962 / [a kísérőszövegeket írta Horváth Gergely Krisztián, Őze Sándor] ; [a kiállítás rendezője a Nemzeti Emlékezet Bizottsága]. - Budapest : NEB Hivatala, [2018]. - 50, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a 2018-ban rendezett vándorkiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5656-19-4 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - parasztság - kollektivizálás - állami terror - 1945 utáni időszak - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
316.343.64(439)"1945/1962" *** 332.264(439)"1945/1962" *** 323.282(439)"1945/1962" *** 061.4(439)
[AN 3725450]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2018.
   Tra una guerra e l'altra : incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, mondo delle idee, 1921-1945 / a cura di Roberto Ruspanti e Zoltán Turgonyi. - Roma : Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale ; Budapest : Centro Ricerche di Scienze umanistiche dell'Accad. ungherese delle Scienze, 2018. - 340, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee, ISSN 2560-0478 ; 2.)
borító- és gerinccím: Italia e Ungheria tra una guerra e l'altra, 1921-1945. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-118-9 fűzött
Olaszország - Magyarország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - két világháború közötti időszak - második világháború
316.7(45)"1921/1945" *** 930.85(45)"1921/1945" *** 930.85(439)"1921/1945" *** 316.7(439)"1921/1945"
[AN 3725793]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10239 /2018.
Bárdos József (1949-)
   A klasszikus tündérmesék korszerűsége / Bárdos József. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 143, [1] p. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-615-5500-45-9 fűzött : 3150,- Ft
mesekutatás
398.21.001 *** 82.01-34(02.053.2)
[AN 3725767]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kék mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 255 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-913-5 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3729362]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2018.
Berze Nagy János (1879-1946)
   Égigérő fa : magyar mitológiai tanulmányok / Berze Nagy János ; a bev. tanulmányt írta és a tud. szerkesztést végezte Dömötör Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pécs : TIT Baranya M. Szerv., 1961. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-14-9 fűzött : 3750,- Ft
magyar néprajz - mitológia
398.3/.4(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 3729988]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2018.
Boronkai Iván (1933-1995)
   Római regék és mondák / feld. Boronkay Iván ; Trencsényi-Waldapfel Imre előszavával. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 249, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-939-1 kötött : 2999,- Ft
római mitológia
398.221(37) *** 292.21
[AN 3728617]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2018.
Boros Tiborné
   Bukovinai székely gyermekjátékok / Boros Tiborné ; [rajz Boros Tibor]. - [Szekszárd] : [Elektrolit Kft.], cop. 2018. - 74 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-615-00-2437-0 kötött
magyar néprajz - bukovinai székelyek - gyermekjáték - népi játék - mondóka
394.3-053.2(=945.11)(498.6) *** 793.4/.7-053.2 *** 398.831(=945.11)(498.6)
[AN 3725858]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2018.
Domszky László
   Férfiműszak : melegprostik a megfizetett boldogságról / Domszky László. - 2. kiad. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2017. - 160 p. ; 20 cm. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
ISBN 978-615-5758-07-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - prostitúció - prostituált - homoszexualitás - interjú
392.65(439)(092)(047.53) *** 613.885(439)(047.53)
[AN 3728784]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2018.
   Fejezetek Kapuvár néprajzából I / [szerk. Varga Sándor]. - [Szeged] : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. ; Kapuvár : Rábaköz Öröksége Alapítvány : Dr. Barsi Ernő Alapfokú Műv. Isk., 2017. - 180 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kapuvári honismereti könyvek, ISSN 2630-9351 ; 1.)
Bibliogr.: p. 127-132. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-0929-2 fűzött
Kapuvár - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Kapuvár)
[AN 3725379]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2018.
   A három kívánság : [magyar népmesék] : [rövid esti mesék] / [szerk. Szöllősi Péter] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 127 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-290-229-6 kötött
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3725586]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2018.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkban / Kálmány Lajostól. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 20 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1887
ISBN 978-615-5797-26-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar néprajz - néphit - magyar ősvallás - hasonmás kiadás
398.3(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3730096]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2018.
Kiss Sándor
   A viharisten és a sárkány : indoeurópai mitológia / Kiss Sándor. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 136, [1] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-615-5601-49-1 fűzött : 2400,- Ft
mitológia - indoeurópai népek - monda
398.221(=2/=91) *** 292/295
[AN 3726644]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2018.
   Melyik várban nincs katona? : találós kérdések / [szerk. Szöllősi Péter] ; [graf. Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 127 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-290-223-4 kötött
találós kérdés - gyermekkönyv
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3725564]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2018.
Minorits Jánosné (1945-)
   Sárközi népviselet : Őcsény / Minorits Jánosné. - Szekszárd ; [Őcsény] : Magánkiad., 2018. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1191-2 fűzött
Őcsény - Tolnai-Sárköz - magyar néprajz - népviselet
391(=945.11)(439-2Őcsény)
[AN 3725644]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2018.
Szücsi Frigyes
   Betyársors : a betyárvilág társadalomtörténete / Szücsi Frigyes ; [... illusztrációk Bálint-Gudmon Alexandra] ; [... kiad. "Azonosságtudat" Alapítvány]. - Székesfehérvár : "Azonosságtudat" Alapítvány, 2018. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-123.
ISBN 978-615-00-1866-9 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - betyár - marginalitás
394-058.55(439)(091)(092) *** 316.344.7(439)
[AN 3726997]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2018.
Tarján Gábor (1946-)
   A mindennapi kultúra gyökerei / Tarján Gábor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 141, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-263-792-1 fűzött : 1990,- Ft
kulturális antropológia - népi kultúra
39(=00) *** 316.7(100)
[AN 3726127]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2018.
   Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender : mondókáskönyv / [szerk. Szöllősi Péter] ; [graf. Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 127 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-290-224-1 kötött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3725569]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10254 /2018.
Ablonczy Balázs (1974-)
   A miniszterelnök élete és halála : Teleki Pál, 1879-1941 / Ablonczy Balázs. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 319 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-058-1 kötött : 3490,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem
32(439)(092)Teleki_P. *** 943.9"190/194"
[AN 3721981]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2018.
Antall József (1932-1993)
   Ceruzavonások Antall József arcéléhez : levelek és interjúk / [a leveleket vál., szerk., lábjegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta] Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 178 p. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 9.)
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 978-615-5721-35-9 fűzött : 2000,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - rendszerváltás - 20. század
32(439)(092)Antall_J. *** 32(439)"199"
[AN 3725570]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2018.
Bognár Zalán (1963-)
   A 0060-as parancs : a német származás indokával Magyarországról elhurcoltak története / Bognár Zalán, W. Müller Judit ; [közread. a] Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2017. - 242 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88716-8-8 fűzött
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=30)(439)"194"(093) *** 343.819.5(47)(=30)"194"(0:82-94)
[AN 3726967]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2018.
Chomsky, Noam (1928-)
Requiem for the American dream (magyar)
   Rekviem az amerikai álomért : a vagyon és a hatalom koncentrációjának tíz alapelve / Noam Chomsky ; [ford. Piróth Attila]. - Budapest : Napvilág, 2018. - 167 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 978-963-338-420-6 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - hatalom - jövedelem - társadalmi egyenlőtlenség
321.01(73) *** 316.344.23(73)
[AN 3725869]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2018.
   Egy hajszál súlya : menekült emberek történetei / [szerk. Tatár Babett, Vida Judith] ; [közread. a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei]. - Budapest : BMSZKI, 2018. - 152 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86443-4-3 fűzött
Magyarország - menekült - szociális gondozás - 21. század - interjú
325.254.4(=00)(439)(047.53) *** 364.442(439)"201" *** 364.65-054.72
[AN 3726690]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2018.
Heltai György (1914-1994)
   Hogyan kell forradalmat csinálni? : Heltai György portréja / Csalog Zsolt ; [... sajtó alá rend., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Soltész Márton]. - Budapest : Magvető, 2018. - 394 p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.: p. 381-[395].
ISBN 978-963-14-3679-2 kötött : 4499,- Ft
Heltai György (1914-1994)
Magyarország - politikus - 20. század - 1956-os forradalom - memoár
32(439)(092)Heltai_Gy.(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3724531]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2018.
Kiss Viktor (1976-)
   Ideológia, kritika, posztmarxizmus : a baloldal új korszaka felé / Kiss Viktor ; [kész. a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében]. - Budapest : Napvilág, 2018. - 338 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 319-338.
ISBN 978-963-338-421-3 fűzött : 2400,- Ft
marxizmus - politikai filozófia - politikai szociológia
321.01 *** 316.334.3 *** 329.15 *** 141.82
[AN 3725818]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2018.
Körösztös György
   Világhódító államterrorizmus / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 21.)
ISBN 978-615-5647-61-1 fűzött : 1199,- Ft
terrorizmus - világpolitika - 21. század - összeesküvés-elmélet
323.285(100) *** 327(100)"201"
[AN 3725594]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2018.
   A magyar közpolitikai napirend : elméleti alapok, empirikus eredmények / Boda Zsolt és Sebők Miklós szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK PTI. - Budapest : MTA TK PTI, 2018. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-304.
ISBN 978-963-418-018-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - közpolitika - kormányzati politika - politikatörténet
32.001(439) *** 316.334.3(439) *** 32(439)(091)
[AN 3725789]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2018.
Mārdīnī, Yusrā (1998-)
Butterfly (magyar)
   Pillangó : [menekültből olimpikon] : [a remény, kitartás és diadal felkavaró története] / Juszra Márdini ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2018. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-489-7 fűzött : 3480,- Ft : 12,4 EUR
Mardini, Yusra (1998-)
Szíria - Németország - menekült - sportoló - úszás - bevándorló - angol nyelvű irodalom - 21. század - memoár
325.25(569.1)"201"(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 797.21(569.1)(092)Mardini,_Y.(0:82-94) *** 325.14(430)"201"(0:82-94)
[AN 3726095]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2018.
Ritter György (1980-)
   Hazáink : német és magyar kényszermigrációs sors a második világháború utáni Magyarországon egy Buda környéki község szemszögéből = Heimatländer : das Schicksal der deutschen und ungarischen Zwangsmigranten nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn aus der Perspektive einer Gemeinde im Ofner-Bergland / Ritter György. - Budapest : Napkút K., 2018. - 368, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-775-4 fűzött : 3490,- Ft
kitelepítés - betelepítés - magyarországi németek - felvidéki magyarság - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=30)(439)"194" *** 325.254(=945.11)(437.6)"194" *** 325.27(=945.11)(439)"194"
[AN 3726179]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2018.
Schmidt Mária (1953-)
Nyelv és szabadság (angol)
   Language and liberty / Mária Schmidt ; [transl. by János Betlen and Gergely Bottyán] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 275 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-66-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Európa - politika - demokrácia - politikai irányzat - 20. század - 21. század
32(439)"19/201" *** 32(4)"19/201" *** 321.7(4) *** 329
[AN 3725507]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2018.
   "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!" : az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai / ... vál. és szerk. Bencsik Péter és Mitrovits Miklós. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2018. - 924 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
Bibliogr.: p. 885-893.
ISBN 978-963-416-102-8 kötött : 4990,- Ft
Csehszlovákia - magyar történelem - történelem - külpolitika - 1956-os forradalom - levéltári irat - történelmi forrás
327(437)"1956"(093) *** 943.9"1956"(093) *** 930.253(437) *** 943.7"1956"(093)
[AN 3725794]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2018.
Žižek, Slavoj (1949-)
Against the double blackmail (magyar)
   A kettős zsarolás ellen : menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal / Slavoj Žižek ; [... ford. Hárs György Péter]. - Budapest : Oriold, 2018. - 117 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-77-0 fűzött : 2625,- Ft
Európa - migráció - társadalmi tudat - konfliktus - 21. század - politikai filozófia
325.14(4)"201" *** 316.63 *** 316.48 *** 321.01
[AN 3726236]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10268 /2018.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   46., 1362 / szerk. Piti Ferenc. - 2017. - 443 p.
ISBN 978-963-306-552-5 fűzött
[AN 3725331] MARC

ANSEL
UTF-810269 /2018.
Aradi Éva (1938-)
   Múlt és jelen : a pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig / Aradi Éva, Bakk István, Gyárfás Ágnes. - Budaörs : Bakk E. Kanonok Alapítvány, 2018. - 334, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Traditió, ISSN 1215-9158 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4617-9 kötött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3726026]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2018.
Aszalós Szilvia
   Hétköznapi hősök / Aszalós Szilvia. - [Budapest] : Hit Rádió, cop. 2018. - 168 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2202-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3725376]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2018.
Bellonci, Maria (1902-1986)
Lucrezia Borgia (magyar)
   Lucrezia Borgia / Maria Bellonci ; [ford. Lontay László] ; [a verseket ford. Terényi István, Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2018. - 664, [5] p. ; 21 cm
Megj. "Lucrezia Borgia élete és kora" címmel is
ISBN 978-963-405-913-4 kötött : 4999,- Ft
Borgia, Lucrezia (1480-1519)
Itália - történelmi személy - történelem - uralkodócsalád - nő - 15. század - 16. század - életrajz
945"14/15" *** 929(45)Borgia,_L.
[AN 3730572]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2018.
   Centenáriumi idő. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2018. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 30.)
Tart.: Feljegyzések a Nagy Háborúról / Szabó László, Gyulay András, Kiss Ferenc. Fejezetek Hajdúnánás román megszállásának idejéből, 1919-1920 / Buczkó József. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80741-3-1 fűzött
Hajdúnánás - helytörténet - katona - hősi halott - első világháború - román megszállás - Tanácsköztársaság - memoár
943.9-2Hajdúnánás"191" *** 355(439-2Hajdúnánás)"1914/1918"(092)
[AN 3727048]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2018.
Dindi István
   Nagytétény az 1950. évi városegyesítés után : az egykori nagyközség a főváros XXII. kerületében / Dindi István ; [közread. a] Nagytétényi Polgári Kör. - Budapest : Nagytétényi Polgári Kör, 2018. - 444 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 424-425.
ISBN 978-615-00-1646-7 fűzött
Budapest. 22. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XXII.
[AN 3726098]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2018.
   Az első világháború irodalmi és történelmi aspektusai a kelet-európai régióban : tanulmánykötet : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat közös konferenciájának tanulmánykötete / [közread. a] Trefort-kert Alapítvány ... - Budapest : Trefort-kert Alapítvány : ELTE EDÖK, 2017. - 188 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. aug. 16-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-19-4 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - magyar irodalom története - 20. század - történelem - első világháború
940-11"1914/1918" *** 894.511(091)"19"
[AN 3725651]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2018.
Gulyás László (1965-)
   A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012-. - 22 cm
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - Horthy-korszak
943.9"191/194" *** 327(439)"1919/1944"
[AN 3430840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A revíziós sikerek 2 : a második bécsi döntés, 1939-1940. - 2018. - 268, [3] p. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 10.)
Bibliogr.: p. 249-268.
ISBN 978-615-5257-12-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Erdély - külpolitika - második világháború - magyar történelem - területi visszacsatolás
327(439)"1939/1940" *** 943.9"1939/1940"
[AN 3726600] MARC

ANSEL
UTF-810276 /2018.
Gyáni Gábor (1950-)
   Nemzeti vagy transznacionális történelem / Gyáni Gábor. - Budapest : Kalligram, 2018. - 438 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-049-9 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
Magyarország - történettudomány - történetfilozófia - nemzettudat - 20. század - 21. század
930.1 *** 930.1(439)"19/201" *** 316.63
[AN 3723659]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2018.
Gyarmati Tiborné
   A küzdelmes XX. század egy falu életében / Gyarmati Tiborné. - Ivánc : [Gyarmati Tiborné], 2018. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-615-00-2522-3 fűzött
Ivánc - helytörténet
943.9-2Ivánc
[AN 3726996]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2018.
Herceg Ferenc
   Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben / Herceg Ferenc. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2018. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5775-01-7 fűzött
Pilis (hegység) - helyismeret - magyar őstörténet
930.8(=945.11) *** 908.439(234.373.25)
[AN 3726097]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2018.
Hingyi László (1933-2012)
   Budapest ostroma, 1944-45 : források Budapest ostromának történetéből / Hingyi László ; [szerk. Hingyi Lászlóné, Mihályi Balázs és Tóth Gábor]. - Budapest : Etalon, 2018. - 703 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80182-6-5 fűzött : 4990,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - helytörténet - második világháború - oral history
943.9-2Bp."1944/1945"(0:82-94) *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3726955]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2018.
Horák Magda
   A szellem amazonjai : a nők helyzete az egyes történelmi korszakokban : küzdelem a női egyenjogúságért : a nők és a tudomány / Horák Magda, Pruzsinszky Sándor. - Budapest : Oriold, 2017. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5443-74-9 fűzött : 2600,- Ft
nők a társadalomban - feminizmus - művelődéstörténet - tudós - nő
930.85-055.2 *** 316.37-055.2(100) *** 396 *** 929-055.2(100) *** 001(100)(092)
[AN 3726263]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2018.
Horváth Tünde (1971-)
   Ózd csodálatos földje : a Baden-kultúra Ózd-Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon = The marvelous land of Ózd : the Ózd-Piliny variant of the Baden culture in North-Eastern Hungary / Horváth Tünde ; Bernert Zsolt és Buzár Ágota közrem. ; [... ford. ... Magdeléna Seleanu]. - Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 237 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 10.)
Bibliogr.: p. 161-167.
ISBN 978-963-9987-29-6 kötött : 2900,- Ft
Ózd - ősrégészet - rézkőkor
903(439-2Ózd)"636"
[AN 3726379]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2018.
Illés Andrea
   Királylányos könyv / írta Illés Andrea ; ill. Horváth Ildi. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2015. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-244-586-1 kötött : 3450,- Ft
művelődéstörténet - nő - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 929-055.2(02.053.2)
[AN 3729856]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2018.
Kiss József
   Csaba királyfi népe / Kiss József. - Budapest : Kiss J., 2017. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0391-7 fűzött : 2500,- Ft
magyarságkutatás - nyelvtörténet - magyar nyelv
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3726251]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2018.
   Kolozsvár és Torda város jogkönyve / [... szerk., a jegyzeteket és az utószót írta, ... ford. Kalotai Noémi]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 231, [2] p. ; 22 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 11.)
A latin nyelvű forrásszövegek magyar nyelvű fordításban is
ISBN 978-615-5601-41-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Kolozsvár - Torda - helytörténet - városi jog - újkor - történelmi forrás
943.921-2Kolozsvár"16/18"(093) *** 943.921-2Torda)"16/18"(093) *** 352(439.21-2Torda)"16/18"(094) *** 352(439-21-2Kolozsvár)"16/18"(094)
[AN 3726691]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2018.
   A korai egyház és elszakadása zsidó gyökereitől / Robert Heidler tanítása nyomán ; [szerk. Tóth Gergely és Wintermantel Balázs]. - 2. bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Tóth G., 2018. - 68 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-615-00-2116-4 fűzött
Konstantin (Római Birodalom: császár), I., Nagy (275?-337)
Római Birodalom - egyháztörténet - korai kereszténység - zsidó vallás - uralkodó - egyházpolitika - 4. század
937(092)Konstantin,_I. *** 322(37)"03" *** 23/28(100)"01/03" *** 296
[AN 3729923]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2018.
   Korea : az ókortól a csúcstalálkozóig : diákkonferencia az ELTE Koreai Tanszékén / szerk. Kőrösi Nikolett. - Budapest : ELTE Koreai Tansz., 2018. - 122 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 27-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás koreai nyelven
ISBN 978-963-489-007-2 fűzött
Korea - történelem - kultúra - tudományos diákkör
951.9 *** 008(519) *** 378.184
[AN 3726022]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2018.
Kratochvil Károly (1869-1946)
   A székely hadosztály 1918-19. évi bolsevistaellenes és ellenforradalmi harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Magyarország területi épségéért és Európáért / Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Turbucz Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 144 p. : ill., főként térk. ; 22 cm. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-38-5 fűzött : 2800,- Ft
Székely Hadosztály
Magyarország - Erdély - magyar történelem - hadtörténet - katonai egység története - Tanácsköztársaság
943.9"1918/1919" *** 355.48(439)"1918/1919" *** 355.486(439)Székely_Hadosztály
[AN 3726637]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2018.
Magyar kulturális kalauz (angol)
   A guide to Hungarian culture / transl. by Elisabeth Csicsery-Rónay ; [... ed. Antal Bognár, György Szondi]. - Budapest : Napkút Publ., 2017. - 375 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-735-8 kötött : 5950,- Ft
Magyarország - kultúra - művelődés - művelődéstörténet
930.85(439) *** 316.7(439) *** 008(439)
[AN 3726092]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2018.
Magyar kulturális kalauz (orosz)
   Putevoditelʹ po vengerskoj kulʹture / per. Âna Kuntura ; [red. ... Antal Bognar, Dërdʹ Sondi]. - Budapešt : Izd. Napkut, 2017. - 375 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött : 5950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-735-8)
Magyarország - kultúra - művelődés - művelődéstörténet
930.85(439) *** 316.7(439) *** 008(439)
[AN 3726093]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2018.
Nemere István (1944-)
   Hazám, hazám, te mindenem = Mein Vaterland, mein Vaterland, du bist mir alles = My homeland, my homeland, you mean everything to me / [írta Nemere István] ; [ford. Steve Bratina, Fogarassyné Orczy Zsuzsanna] ; [fotók Szamosvári Zsolt, Illyés Csaba, Csabai István]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-199-3 kötött
magyar történelem - album
943.9(084.1)
[AN 3730355]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2018.
Németh István
   "Kisfalu a Dunántúlon..." : Káptalantóti / Németh István. - Badacsonytomaj : Németh I., 2017. - 350 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-615-00-1780-8 kötött
Káptalantóti - helytörténet
943.9-2Káptalantóti
[AN 3725809]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2018.
Nicholl, Katie
Harry (magyar)
   Harry : életút, veszteségek, szerelem / Katie Nicholl ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 253, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-266-619-8 fűzött : 3690,- Ft
Harry, Duke of Sussex (1984-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - 20. század - 21. század
929.52(410)Windsor *** 929(410)Harry,_Duke_of_Sussex
[AN 3724719]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2018.
Popély Gyula (1945-)
   Felvidék, 1929-1939 : a második évtized csehszlovák uralom alatt / Popély Gyula ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 887 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 832-839. - Összefoglalás angol, német és cseh nyelven
ISBN 978-615-80001-8-5 kötött : 4990,- Ft
Felvidék - Csehszlovákia - kisebbségi politika - politikatörténet - területi visszacsatolás - két világháború közötti időszak - határon túli magyarság
943.922"1938/1939" *** 943.7"192/193" *** 323.15(=945.11)(437)"192/193" *** 316.347(=945.11)(437.6)"192/193"
[AN 3726100]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2018.
   Protestáns hősök : félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből / [szerk. Faggyas Sándor]. - [Budapest] : Press-Pannonica-Media : Amfipressz, [2016-2018]. - 3 db : ill. ; 24 cm
A 3. kötetet kiad. a Press-Pannonica-Media és az Euro Press Media
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - egyházi személy - református egyház - magyar irodalom - életrajz - antológia
930.85(439)(092) *** 284.2(439)(092) *** 894.511-822
[AN 3700386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2018. - 392, [7] p.
ISBN 978-963-8230-23-2 kötött : 2980,- Ft
[AN 3725799] MARC

ANSEL
UTF-810295 /2018.
Schiszler Vilmos (1952-)
   Somberek régmúltjából / Schiszler Vilmos. - [Somberek] : Schiszler V., 2018. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-00-1668-9 fűzött
Somberek - helytörténet
943.9-2Somberek
[AN 3726654]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2018.
Székely Ferenc (1951-)
   Élet-kalangyák : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 203 p., [11] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-46-0 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - életútinterjú - 20. század - 21. század
929(498.4)(=945.11)(047.53)
[AN 3726338]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2018.
   Szívünk hungarikumai = Unsere beliebten Hungarica = Our beloved Hungaricums. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 128 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-145-0 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(439) *** 908.439
[AN 3730302]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2018.
Télfy Iván (1816-1898)
   Magyarok őstörténete : görög források a scythák történetéhez / közli Télfy János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - [2], 130, [1] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Lauffer, 1863. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5496-96-7 fűzött : 2300,- Ft
magyarságkutatás - szkíták - történelmi forrás - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(089.3) *** 939.51(093) *** 094/099.07
[AN 3729994]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2018.
Tóth József
   Zsámboki képes krónika / Tóth József ; [kiad. Zsámbok Község Önkormányzata]. - Zsámbok : Önkormányzat ; [Tápiógyörgye] : Patkós Stúdió, 2018. - 403 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1733-4 fűzött
Zsámbok - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Zsámbok(093)
[AN 3725578]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2018.
   Trianon arcai : naplók, visszaemlékezések, levelek / szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó ; [közread. a ... Magyar Nemzeti Levéltár]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri : MNL, 2018. - 466, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-303-6 kötött : 3999,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - történelmi forrás
943.9"19"(093) *** 341.382"1919/1920"
[AN 3729779]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2018.
   A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig : I. Ferenc József és a magyarok / szerk. Fónagy Zoltán. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2018. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-111-0 fűzött : 3900,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - politikatörténet - 19. század - századforduló
943.9(092)Ferenc_József,_I. *** 32(439)"186/191" *** 943.9"184/191"
[AN 3725786]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2018.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Hálószoba a télikertben : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2017. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-746-4 fűzött : 1490,- Ft
Buda (városrész) - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3726219]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10303 /2018.
Beluszky Pál (1936-)
   A települések világa Magyarországon / Beluszky Pál. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 327 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 323-327,
ISBN 978-615-5845-61-1 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - településföldrajz - társadalomföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(439)(075.8)
[AN 3726953]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2018.
   Budavári séták : házak, terek egykor és most / [... összeáll. és szerk. Halász Csilla] ; [a fotókat kész. Kéri Gáspár és Kozics Júlia ...]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Látóhatár K., 2018. - 124, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-615-5444-10-4 kötött : 3900,- Ft
Budapest. 1. kerület - királyi palota - helyismeret - vár - fényképalbum
908.439-2Bp.I.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kéri_G. *** 728.81(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3729822]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2018.
   Elfelejtett Budapest : 100 kép : Fortepan = Forgotten Budapest : photo / [szerk. ... Legát Tibor, Sándor Dávid] ; [ford. ... Tyekvicska Virág]. - [Budapest] : Zucker Művek Kft., cop. 2018. - 105 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Számozási adatként: 01
ISBN 978-615-00-2242-0 fűzött : 3650,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3726560]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2018.
   Földrajz, diverzitás, csomópontok : tanulmánykötet a 70 éves Dövényi Zoltán professzor tiszteletére / szerk. Alpek B. Levente. - Pécs : Publikon, 2018. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-82-1 kötött
társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - geopolitika - emlékkönyv
911.3 *** 327(100)
[AN 3726633]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2018.
Füleki Gábor
   Solymosunk / Füleki Gábor. - Budapest : Szófia K., 2018. - 133, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5738-02-9 kötött : 2500,- Ft
Gyöngyössolymos - helyismeret
908.439-2Gyöngyössolymos
[AN 3726144]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2018.
Hegedűs Imre János (1941-)
   Székelyország : szerelmes földrajz / Hegedűs Imre János. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Napló, 2017. - 341 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5721-27-4 kötött : 3500,- Ft
Székelyföld - helyismeret - művelődéstörténet
908.498.4Székelyföld *** 930.85(498.4Székelyföld)
[AN 3729793]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2018.
Kész-Varga Mónika
   Mesés Fehérvár : barangolj velünk! / Kész-Varga Mónika. - Székesfehérvár : Kész & Kész Bt., 2018. - 98 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2167-6 fűzött
Székesfehérvár - helyismeret - helytörténet
908.439-2Székesfehérvár *** 943.9-2Székesfehérvár
[AN 3726711]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2018.
Márki-Zay János (1943-)
   Mesés Máramaros : máramarosszigeti útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2018. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 23-24.)
ISBN 978-963-89645-7-1 fűzött
Máramarossziget - helyismeret
908.498.4-2Máramarossziget
[AN 3726547]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2018.
Nyul Imre
   A debreceni Újkert 1746-tól napjainkig / Nyul Imre. - Debrecen : Nyul I., 2018. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-963-12-7763-0 fűzött
Debrecen - helyismeret
908.439-2Debrecen
[AN 3725653]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2018.
Pusztay János (1948-)
   Szabáriától Szibériáig : útijegyzetek / Pusztay János. - Budapest : Nap K., 2018. - 273 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-963-332-130-0 kötött : 3150,- Ft
Baltikum - helyismeret - finnugrisztika - magyar irodalom - útirajz
908.474(0:82-992) *** 809.45 *** 894.511-992
[AN 3726035]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2018.
Técsi Zoltán
   Igéző Erdély : vándorlás végtelen utakon / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 127 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-202-0 kötött
 (hibás ISBN 978-963-251-202-X)
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 3730296]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2018.
Técsi Zoltán
   Örök Erdély : vándorlás végtelen utakon / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 156, [4] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-124-5 kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 3730298]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10315 /2018.
   Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény : kivonatok a vonatkozó jogszabályokból. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 398 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. febr. 26.
ISBN 978-963-413-197-7 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - jogszabálygyűjtemény
342(439)(094)
[AN 3728834]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2018.
Bognár Zalán (1963-)
A 0060-as parancs (német)
   Der Befehl Nr. 0060 : die Geschichte der Deportierten aus Ungarn, die aufgrund ihrer deutschen Abstammung verschleppt wurden / Zalán Bognár, Judit W. Müller ; [Übers. Bálint Walter] ; [Hrsg.:] Nationalitätenverein der Ungarndeutschen in Fünfkirchen-Branau. - Pécs : Nationalitätenverein der Ungarndeutschen in Fünfkirchen-Branau, 2017. - 258 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88716-9-5 fűzött
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - második világháború - oral history
343.819.5(47)(=30)"194" *** 325.254(=30)(439)"194/195"
[AN 3726972]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2018.
Botos János (1947-)
   Magyar zsidók szovjet lágerekben, 1939-1956 / Botos János ; [kiad. Jakab és Komor tér 6. Egyesület]. - Budapest : Jakab és Komor tér 6. Egyes., 2018. - 334 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0780-9 kötött
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - kényszermunka - zsidóság - második világháború - Rákosi-korszak
343.819.5(47)"193/195"(=924) *** 316.347(=924)(439)"193/195"
[AN 3725524]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2018.
   Cégjog : 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : hatályos: 2017. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 210 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. febr. 26.
ISBN 978-963-413-180-9 fűzött : 990,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény - pénzügyi jog - csőd - törvény
347.72(439)(094) *** 347.736(439)(094)
[AN 3728772]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2018.
   Határokon átnyúló családi ügyek : nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században / szerk. Raffai Katalin. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 205 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 43.)
A Budapesten, 2016. ápr. 14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-335-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - családjog - gyermekvédelem - öröklési jog
347.6(439) *** 347.6(4-62) *** 347.6(100) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 364.65-053.2/.6(4-62) *** 364.65-053.2/.6(100)
[AN 3725492]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2018.
Homicskó Árpád (1978-)
   Társadalombiztosítási jog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Homicskó Árpád Olivér. - 3. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 243 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. febr. 1. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-199-1 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - vizsgakövetelmény - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8)
[AN 3728676]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2018.
Jakó Nóra
   Alkotmányjog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Kerekné Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt. - 3. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 258 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. ápr. 9. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-201-1 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3728736]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2018.
   Közigazgatási jog : a helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve : a közigazgatási hatósági eljárás : a közigazgatási per / Csáki-Hatalovics Gyula [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 400 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. máj. 11. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-202-8 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3728662]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2018.
Mózes Pál (1932-)
   Az önkormányzatiság jegyében / Mózes Pál. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2018. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1856-0 fűzött
Nagykanizsa - önkormányzat - közigazgatás - 21. század
352(439-2Nagykanizsa)"200/201" *** 351(439-2Nagykanizsa)
[AN 3725508]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2018.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2018. január 1. : egységes szerkezetben a 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 89 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. febr. 5.
ISBN 978-963-413-193-9 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3728816]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2018.
Papp Attila (1977-)
   Volt egyszer egy népbíróság.. / Papp Attila. - Nagykanizsa : Szerző, 2017. - 108 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0852-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - népbíróság - jogtörténet - jogeset - 1945 utáni időszak
343.197(439)"194/195" *** 34.096(439)"194/195" *** 943.9"194/195"
[AN 3725344]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2018.
Pető Andrea (1964-)
   Elmondani az elmondhatatlant : a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt / Pető Andrea. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 225-278.
ISBN 978-963-475-083-3 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - nemi erőszak - háborús bűncselekmény - oroszok - második világháború
343.541(439)"194" *** 343.337.4(=82)(439)"194"
[AN 3723525]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2018.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2018. január 1. : egységes szerkezetben a 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. febr. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-194-6 fűzött : 1680,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3728780]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2018.
La psiche mafiosa (magyar)
   A maffia pszichéje : klinikai esetleírások és az igazságüggyel együttműködők történetei / szerk. Girolamo Lo Verso és Gianluca Lo Coco ; [ford. Gimes Katalin]. - Budapest : Oriold, 2018. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-615-5443-76-3 fűzött : 3650,- Ft
Szicília - igazságügyi lélektan - maffia - bűnöző - interjú
343.95 *** 343.974(450.82) *** 343.91(450.82)(047.53)
[AN 3726096]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2018.
Reznák Erzsébet (1957-)
   Cegléd város díszpolgárai, 1867-2017 / Reznák Erzsébet ; [közread. a] Ceglédi Városi Televízió. - Cegléd : Ceglédi Vár. Televízió, 2017. - 208 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 174-180.
ISBN 978-963-12-9016-5 kötött
Cegléd - díszpolgárság
352.084.98(439-2Cegléd)(092)
[AN 3725712]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2018.
Schweitzer Gábor (1964-)
   A Magyar Királyi Köztársaságtól a Magyar Köztársaságig : közjog- és tudománytörténeti tanulmányok / Schweitzer Gábor. - Pécs : Publikon, 2017. - 153 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-81-4 fűzött
Magyarország - jogtörténet - közjog - alkotmányjog - alkotmányos szabadságok korlátozása - zsidótörvények - Horthy-korszak - 20. század
342(439)"19" *** 342.4(439)"19/201" *** 342.72/.73(439)(=924)"192/194" *** 342.76(439)"192/194"
[AN 3726217]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2018.
   Szakmaiság, szerénység, szorgalom : ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére / szerk. Dobák Imre, Hautzinger Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2018. - 674 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-51-6 kötött
rendészet - állambiztonság - emlékkönyv
351.74 *** 355.40
[AN 3725780]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2018.
Tóth Andrea Noémi (1986-)
   A távoltartás jogintézménye : monográfia / Tóth Andrea Noémi. - Debrecen : [DE], 2018. - 242 p. ; 22 cm
Lezárva: 2017. dec. 31. - Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-473-990-6 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)(094)
[AN 3725632]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2018.
   Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére = Liber amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV. / szerk. Auer Ádám [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, 2018. - 910 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-85-8 kötött
közjog - közigazgatás - emlékkönyv
35 *** 342
[AN 3725783]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2018.
   Ünnepi tanulmányok a közjegyzőség jubileumára / szerk. Bán Tamásné Tóth Dóra és Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2017. - 415 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80176-6-4 kötött
jogtudomány
34
[AN 3725441]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2018.
   Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Szikora Veronika és Török Éva ; [kiad. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Debrecen : DE ÁJK, 2017. - 2 db : ill. ; 23 cm
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-679-4 fűzött
polgári jog - emlékkönyv
347
[AN 3725772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 395 p.
[AN 3725775] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 468 p.
[AN 3725776] MARC

ANSEL
UTF-810336 /2018.
   Városbírók és polgármesterek : Zalaegerszeg város vezetői a kezdetektől 1950-ig : a 2017. június 7-én Zalaegerszegen tartott tudományos konferencia előadásai / [szerk. Gyimesi Endre]. - Zalaegerszeg ; [Zalakaros] : Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1968-0 fűzött
Zalaegerszeg - önkormányzat - polgármester - 18. század - 19. század - 20. század
352(439-2Zalaegerszeg)""17/18" *** 352.075.31(439-2Zalaegerszeg)"18/19"(092)
[AN 3725693]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10337 /2018.
   Fiatal tisztek zsebkönyve / szerk. Krizbai János. - 3. jav. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 317 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-59-2 fűzött
Magyarország - katonatiszt - útmutató
355(439)(036)
[AN 3729977]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2018.
Kulcsár György (1919-2006)
   Egy katona emlékiratai / Kulcsár György ; [sajtó alá rend. és a szöveget gond. Kulcsár Gabriella, Kulcsár Gyula és Kulcsárné Szemler Magdolna] ; [közread. az] Együtt Kiskanizsáért Egyesület. - Nagykanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2017. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80492-2-1 fűzött
Magyarország - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(439)"1940/1948"(0:82-94)
[AN 3725367]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2018.
"Merkava" Mk 3 (magyar)
   Merkava 3 : Izrael, 1990 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 13, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8982-4 fűzött : 1790,- Ft
Izrael - páncélozott harci jármű - ezredforduló
623.438(569.4)"1990"
[AN 3726747]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2018.
Szabó János, B. (1969-)
   A középkor magyarországi könnyűlovassága, X-XVI. század / B. Szabó János. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 347, [3] p. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 12.)
Bibliogr.: p. 266-347.
ISBN 978-615-5601-51-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - lovasság - középkor
355.48(439)"9/15" *** 943.9"9/15" *** 357.133(439)(091)
[AN 3726621]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2018.
Szijártó József
   Peregi és Kiskunlacházi első világháborús családi emlékek / Szijártó József. - Kiskunlacháza ; Pereg : Szijártó J., 2018. - 752 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1965-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - Pereg - Kiskunlacháza - hadtörténet - első világháború - katona - történelem - magyar történelem - névtár
355.48(439)"1914/1918" *** 355(439-2Pereg)(092)"1914/1918" *** 355(439-2Kiskunlacháza)(092)"1914/1918" *** 050.8 *** 943.6/.9"186/191" *** 943.9"186/191"
[AN 3726928]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2018.
Udovecz György (1955-)
A magyar katona (új kiadása)
   1848-1849 magyar katonáinak öltözete, felszerelése és fegyverzete : [segédanyag katonai hagyományőrzők részére] / Udovecz György. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 165 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-963-327-772-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - katonai felszerelés - egyenruha - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.66(439)"1848/1849" *** 355.14(439)"1848/1849"
[AN 3726979]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10343 /2018.
Bölcskei Krisztián
   GDPR kézikönyv, 2018 : új Európai Uniós adatvédelmi szabályozás / [szerző Bölcskei Krisztián]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 217 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-59-8 fűzött
Európai Unió - adatvédelem
659.2.012.8(4-62)
[AN 3725890]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10344 /2018.
   Adóváltozások dióhéjban : [főbb adózási jogszabályok változásának bemutatása könyvelőiroda vezetők részére] / [szerk. Harkai István] ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., [2018]. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0856-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3726167]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2018.
Ariely, Dan (1967-)
Dollars and sense (magyar)
   A (túl)költekezés pszichológiája : miért költünk többet, mint kellene? / Dan Ariely, Jeff Kreisler ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-554-1 fűzött : 3900,- Ft
életmód - viselkedés - személyiség-lélektan - pénzeszköz
336.74 *** 159.923.2 *** 316.728
[AN 3726968]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2018.
   Bankok a történelemben : innovációk és válságok / [szerk. Fábián Gergely, Virág Barnabás]. - Budapest : MNB, 2018. - 846 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Bank könyvsorozata, ISSN 2416-2841)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-19-1 kötött : 3900,- Ft
bankügy - pénzügy - gazdaságtörténet
336.7(100)(091) *** 338(091)(100)
[AN 3725792]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2018.
   Be-fogadó : speciális turisztikai kezdeményezések Magyarországon / szerk. Jakubinyi László ; [közread. a] Szimbiózis Alapítvány. - Miskolc : Szimbiózis Alapítvány, 2018. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2285-7 fűzött
Magyarország - foglalkoztatás - munkaképesség - hátrányos helyzetű - fogyatékos - turizmus - 21. század
338.48(439)"201" *** 331.582.2(439)"201" *** 364.4-056.2/.3(439)
[AN 3725832]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2018.
   Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Université de Picardie Jules Verne, francia nyelvű képzés = Filière francophone de la Faculté de commerce extérieur de l'Université des science appliquées d'économie et de gestion de Budapest et de l'Université de Picardie Jules Verne / [réd. Szilágyi Katalin]. - [Budapest] : BGE KKK, 2017. - 230 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2016. nov. 25--én "Filière francophone, 25 ans au service de la francophonie" címen rendezett konferencia előadásai. - Csak francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-32-5 fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
330 *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 082
[AN 3726508]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2018.
   Budapesti Gazdasági Egyetem tanulmányai az Erasmus+ Program keretében megvalósított Green Mentor projekthez kapcsolódóan / [szerk. Győri Zsuzsanna]. - Budapest ; [Győr] : Innovációval a Fenntarthatő Fejlődésért Egyes., 2018. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
vállalkozás - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
658.1 *** 504.03
[AN 3726367]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2018.
Budapesti Gazdasági Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2017) (Budapest)
   BGE Tudományos Diákköri Konferencia, 2017. - [Budapest] : BGE, [2017]. - 74, [5] p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3726337]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2018.
   Devizahitel? : tanulmányok, esszék, vitairatok a "speciális banki termék"-ről / szerk. Kiss Zoltán László. - Budapest : Rejtjel, 2018. - 597 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5737-02-2 fűzött
Magyarország - hitelügy - deviza - pénzügyi jog
339.74(439) *** 336.77(439)
[AN 3725512]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2018.
Dóra Zoltán
   A nagykereskedelemben végzett munka élettani hatásai : a nagykereskedelemben végzett munka munkavállalók egészségére kifejtett hatásainak jogi vonatkozásai / [írta Dóra Zoltán] ; [... kiad. Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : ÁFEOSZ-COOP Szövets., 2018. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2392-2 fűzött
Magyarország - munkavédelem - munkaegészségügy - nagykereskedelem - jogi szabályozás
331.45(439)(094) *** 613.6 *** 339.33
[AN 3726515]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2018.
Farkas Anikó (1971-)
   Bűvös hetes - háromszor / Farkas Anikó. - [Szada] : Magánkiad., cop. 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Sikertréner könyvek)
Bibliogr.: p. 118-124.
ISBN 978-963-89532-2-3 fűzött : 3790,- Ft
hálózati értékesítés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
658.846 *** 613.865
[AN 3725552]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2018.
   A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században / szerk. Szikora Veronika és Árva Zsuzsanna ; [kiad. ... Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Debrecen : DE ÁJK, 2018. - 364 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-988-3 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás
366.5(439)(094)
[AN 3725622]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2018.
Gidófalvy István (1859-1921)
   Dr. Gidófalvy István (1859-1921), a szövetkezet alapító / szerk. és a bev. tanulmányt írta Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2018. - 172 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 25.)
Bibliogr.: p. 168-172.
ISBN 978-615-80943-0-6 fűzött
Gidófalvy István (1859-1921)
Erdély - szövetkezet - 20. század - közjegyző
334.73(439.21)(092)"188/192" *** 347.961(439)(092)Gidófalvy_I.
[AN 3725414]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2018.
Kelemen István
   Környezetvédelmi termékdíj : szabályozás, bevallás, ellenőrzés, 2018 / [Kelemen István]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Gerinccím: Környezetvédelmi termékdíj, 2018
ISBN 978-615-5085-58-1 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 3725611]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2018.
Kelemen László
   Számlázási kézikönyv 2018 : minden, amit a számlázásról tudni kel / [Kelemen László]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-225.
Magyarország - forgalmi adó - adóügy - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 3725615]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2018.
Kondorosi Ferencné (1949-)
   Controlling / [írta ... Kondorosi Ferencné, ... Hágen István Zsombor]. - 3. átd. kiad. - Debrecen : [Civis Audit Kft.], 2018. - [4], 129 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 126-129.
ISBN 978-615-00-2589-6 fűzött
kontrolling
657 *** 658.1.011.1
[AN 3730093]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2018.
   A piac és az állam az ember szolgálatában(?) : aktuális társadalmi, gazdasági kérdések a Katolikus Egyház tanításának tükrében / szerk Katona Klára. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 144 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Heller Farkas könyvek, ISSN 2064-681X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-332-1 fűzött
gazdaságtan - társadalomtudomány - etika - katolikus egyház
33 *** 316 *** 17 *** 282
[AN 3725498]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2018.
   Tények Magyarországról : hungarikumok gyűjteménye / [szerk. Komlóssy Gyöngyi] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-82-2 fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3726754]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2018.
Tények Magyarországról: hungarikumok gyűjteménye (angol)
   Fact sheets on Hungary : collection of Hungarikums / [ed. Gyöngyi Komlóssy] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-83-9 fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3726758]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2018.
Tények Magyarországról: hungarikumok gyűjteménye (francia)
   Faits sur la Hongrie : gamme des produits Hungarikum / [éd. par Gyöngyi Komlóssy] ; [publié par Ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Hongrie]. - Budapest : Min. des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Hongrie, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-84-6 fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3726764]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10363 /2018.
Palkonyay Gábor (1953-)
   Klinika a Karolina úton : objektív-szubjektív klinikatörténet / Palkonyay Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2018, cop. 2017. - 214, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-430-2 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Ortopédiai Klinika
Budapest - kórház - ortopédia
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617.3
[AN 3726103]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10364 /2018.
Durovics Alex (1988-)
   A Pozsonyi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói, 1714-1851 / Durovics Alex, Keresztes Veronika. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2018. - 632 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 15.)
Bibliogr.: p. 60-61. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-284-995-9 kötött
Evangélikus Lyceum (Pozsony)
Pozsony - egyetemi hallgató - felsőoktatás - 18. század - 19. század - egyházi iskola - hallgatói névjegyzék
378.18(439)"17/18"(035.5) *** 378.4(439.22-2Pozsony)"17/18"
[AN 3725407]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2018.
   Játék - mozdulat - tánc / szerk. Sándor Ildikó. - Utánny. - Budapest : Hagyományok Háza, 2018, cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Hogyan tanítok - módszertani füzetek)
Tart.: Népi játék, mozdulattípus, néptánc módszertan / Czinóber Klára. Az óvodás korú gyermekek mozgásfejlesztése magyar népi játékokkal / Wirkerné Vasvári Éva. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-30-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-7363-30-6)
óvodai nevelés - mozgásos játék - néptánc - módszertan - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
372.363(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 371.3
[AN 3729940]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2018.
   A Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 50. évében / [... szerk. Balázsné Szatmári Éva, Török Tibor]. - Budapest : Józsefvárosi Zeneisk. Alapfokú Műv. Isk., 2018. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest)
Budapest. 8. kerület - általános iskola - zeneiskola
373.3:78(439-2Bp.)
[AN 3726149]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2018.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók 41. országos konferenciája : Budapest, 2017. augusztus 24-26. : Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar : program, előadáskivonatok és közlemények = Conference MAFIOK 41. : August 24-26, 2017, Budapest ..., Szent István University Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering : program, abstracts and proceedings / [szerk. Talata István]. - [Budapest] : SZIE Ybl M. Építéstud. Kar, [2017]. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-662-1 fűzött
matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3725419]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2018.
Pándiné Csajági Mária
   36x45 perc hatékonyan : játékok, ötletek, tevékenységek (nem csak) az osztályfőnöki órára / Pándiné Csajági Mária. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-615-5718-22-9 fűzött
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072)
[AN 3726390]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2018.
Papp Zsuzsanna
   Iskola ünneplőben / Papp Zsuzsanna. - Budapest ; Piliscsév : Műszaki K., 2017. - 174, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-4721-1 fűzött
Magyarország - iskolai ünnepély - nemzeti ünnep - módszertan - tanári segédkönyv - útmutató
371.239(439)(036) *** 371.3(072) *** 394.21(439)
[AN 3726172]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2018.
   Pedagógiai küldetés - a küldetés pedagógiája : tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról / szerk. Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2018. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-78-2 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - egyházi iskola - katolikus egyház
371.13(439) *** 282
[AN 3725781]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2018.
Révész Judit (1959-)
   A tanítás mint értelmiségi hivatás : tanulmány a pedagógusok kollektív mobilitási esélyeiről / Révész Judit ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 259 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-70-8 fűzött : 3800,- Ft
pedagógusi hivatás - pedagógusképzés - pedagógiai szociológia
371.13 *** 371.321 *** 37.015.4
[AN 3725327]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2018.
   Ritmus és harmónia : magyar alapfokú művészetpedagógiai értéktár 1. / szerk. Mihalicz Csilla ; [... kiad. MZMSZ ...]. - Budapest : MZMSZ, 2018. - 484 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1394-7 fűzött
Magyarország - művészetpedagógia - művészeti nevelés - művészeti iskola
37.036 *** 373.67(439)
[AN 3726879]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2018.
Róka Sándor (1958-)
   Melyik van kétszer? : játékos matematika kézikönyv / Róka Sándor ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2018. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
ISBN 978-615-5581-66-3 fűzött
számolás - foglalkoztatókönyv - példatár
372.47(076) *** 087.5
[AN 3726059]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2018.
Seldin, Tim (1946-)
How to raise an amazing child the Montessori way (magyar)
   Hogyan nevelj boldog gyereket : a Montessori-módszer : [ötletek, gyakorlatok és játékok az önbizalom és a kreativitás fejlesztésére] / Tim Seldin ; [ford. Varga-Sabján Dóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-963-437-145-8 kötött : 3999,- Ft
családi nevelés - kreativitás - képességfejlesztés - gyermeklélektan - mentálhigiénia
37.018.1 *** 37.026.9 *** 37.025 *** 159.922.7 *** 613.865
[AN 3725516]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10375 /2018.
Creative folk art and beyond (magyar)
   Kreatív népművészet hygge módra : érdekes, bájos és hasznos feladatok, vidám ötletek saját készítésű alkotásokhoz a hygge jegyében / [ford. Görbe Angéla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 144 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-9142-1 fűzött : 3990,- Ft
Skandinávia - díszítőművészet - népi díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 7.048(489)
[AN 3725922]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2018.
Dénes Tamás (1963-)
   Az 1938-as magyar vb-ezüst és ami mögötte van / Dénes Tamás, Szegedi Péter. - Budapest : Kanári : Akad. K., cop. 2018. - 416, [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-454-140-0 kötött : 5400,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - világbajnokság - két világháború közötti időszak
796.332.093(100)"1938" *** 796.332(439)"193"
[AN 3726467]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2018.
   Jászjákóhalma képes levelezőlapokon, 1900-2018 / [szerk. Fodor István Ferenc] ; [kiad. Jászjákóhalma Önkormányzata]. - Jászjákóhalma : Önkormányzat, 2018. - 59 p. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-615-00-2332-8 fűzött
Jászjákóhalma - helyismeret - helytörténet - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 908.439-2Jászjákóhalma(084.1) *** 943.9-2Jászjákóhalma(084.1)
[AN 3725942]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2018.
Joó Katalin
   Lángész leckék : a tengerimalac : kérdezz-felelek, igaz-hamis. - [Isaszeg] : Joó K., 2017. - [126] p. : ill. ; 8x14 cm
Szerző Joó Katalin. - keretcím: Megszólaló élővilág. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-0600-0 fűzöttc1490,- Ft
tengerimalac - fejtörő játék
793.7 *** 599.324.7 *** 636.91
[AN 3726242]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2018.
Lux Gábor (1980-)
   The barbarian king : adventure module for levels 4 to 6 / by Gabor Lux. - Pécs : Lux, G., 2018. - 20 p. : ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725613]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2018.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut / by Gabor Lux ... - Pécs : Lux, G., 2018-. - ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Beware the beekeeper / [with] Istvan Boldog-Bernad and Sandor Gebei. - 2018. - 39 p.
ISBN 978-615-00-1433-3 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3725625] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gont, nest of spies / [with] Laszlo Feher. - 2018. - 44 p.
ISBN 978-615-5902-00-0 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3725634] MARC

ANSEL
UTF-810381 /2018.
Varga Ferenc (1941-)
   A budapesti amatőr labdarúgás története / Varga Ferenc ; [közread. a] Magyar Labdarúgó Szövetség. - [Budapest] : MLSZ, 2018. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-5532-09-2 kötött
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - amatőr sport
796.077 *** 061.2(439-2Bp.)(091) *** 796.332(439-2Bp.)(091)
[AN 3727100]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10382 /2018.
   Aqua : Óbuda vizei : III. Óbudai Fotótárlat : fotópályázat / [szerk. Kincses Károly] ; [... kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 2018. - 85 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2018. jún. 19 - júl. 29. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
77.04(439)"200/201" *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3725505]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2018.
Barabás Mihály
   Növényi ornamentika Erdővidék népi díszítőművészetének világában / Barabás Mihály ; [szerk., jegyzetekkel ... ell. Bálint István János]. - Nagyajta ; Alsónémedi ; Dabas : Pressman, 2018. - 168 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-615-81015-0-9 kötött
Baróti-medence - Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - népi díszítőművészet - növényábrázolás
7.043 *** 39(=945.11)(439.21) *** 7.031.4(=945.11)(498.4Erdővidék)
[AN 3727085]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2018.
Beke László (1944-)
   Beke : Rohoé é éhogyő / [riporter] Aknai Tamás. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 511 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
Fűzött : 3700,- Ft
 (hibás ISBN 978-625-5553-41-7)
Beke László (1944-)
Magyarország - művészettörténész - művészeti élet - 20. század - 21. század - életútinterjú
7.072.2(439)(092)Beke_L.(047.53) *** 73/76(439)"196/201"(047.53)
[AN 3726702]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2018.
Berki Viola (1932-2001)
   Egy ember élt és álmodott : Berki Viola művészete : ... Budapest, 2018. március 27 - május 30. / [kurátorok N. Kovács Zita, Szakál Aurél] ; [... kiad. ... Thorma János Múzeum]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., [2018]. - 104 p. : ill., főként színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Berki Viola. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-16-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Berki_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3726053]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2018.
Bishop, Claire (1971-)
Radical museology (magyar)
   Radikális muzeológia avagy Mi a "kortárs" a kortárs művészeti múzeumokban? / Claire Bishop ; Dan Perjovschi rajz. ; [ford. Sárai Vanda]. - Budapest : MNM : ICOM Mo., 2018. - 80 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (MNM könyvek, ISSN 2630-9408)
ISBN 978-615-5209-86-4 fűzött
képzőművészet - 21. század - kiállításszervezés - muzeológia
73/76(100)"201" *** 061.48 *** 069.53
[AN 3726387]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2018.
   Fedezze fel a vidéki Magyarországot! : kiállításvezető / szerk. Cseri Miklós, Horváth Anita, Szabó Zsuzsanna ; [közread. a] Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2018. - 248, [1] p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Kiállításvezető. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5123-60-3 fűzött
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - kiállításvezető
069(439-2Szentendre)(036) *** 39(=00)(439)
[AN 3730164]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2018.
Galántai György (1941-)
   A Muhina projekt : létértelmezések Galántai György életművében : 1971-79, 1979-80-81-83-84-93-2009-10-11-14-15-16/2017 = The Mukhina project : interpretations of being in György Galántai's oeuvre / [közread. a Vintage Galéria]. - Budapest : Vintage Galéria, 2018. - 144 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9800-20-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - 21. század - interjú
73/76(439)(092)Galántai_Gy.(047.53)
[AN 3726937]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2018.
Hodge, Susie (1960-)
Great art in 30 seconds (magyar)
   Művészet 30 másodpercben / Susie Hodge ; [ill. Wesley Robins] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-466-1 fűzött : 2750,- Ft
művészettörténet - gyermekkönyv
7(100)(091)(02.053.2)
[AN 3727135]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2018.
   Kert a városban : [Vigadó, 2018. április 11 - június 10.] / [a kiállítás kurátora Katona Szabó Erzsébet] ; [... rend. D. Udvary Ildikó] ; [kiad. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, [2018]. - [87] p. : ill., színes ; 21x28 cm
ISBN 978-963-88060-6-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3726553]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2018.
Király Róbert (1930-)
   Király Róbert szobrászművész / [szerk. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea] ; [... a szövegeket összeáll. Hegedűs Zoltán] ; [... kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. Kvt., 2018. - 144 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 134-141.
ISBN 978-963-7283-35-2 kötött
Király Róbert (1930-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Király_R.
[AN 3726558]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2018.
Kiss Ilona (1955-|)
   Humán örökség : TTRE Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, ... Debrecen ..., 2018.06.23 - 2018.08.20 = Héritage humain = Humane Erbschaft / Kiss Ilona. - [Budapest] : Kiss I., 2018. - 79 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-00-2247-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Kiss_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3725662]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2018.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Álmok - állomások : Vasutas Központi Képzőművészeti Szabadiskola / T. Kiss Tamás. - Budapest : Kulturkapu Kft., 2018. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 307-316. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1502-6 kötött
Vasutas Központi Képzőművészeti Szabadiskola (Budapest)
művészeti iskola - képzőművészet - felnőttnevelés - történeti feldolgozás
73/76 *** 374.7(439-2Bp.)(091)
[AN 3725734]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2018.
   Kor-képek I : képek női szemmel : válogatás a Völgyi-Skonda Gyűjteményből / [... szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., 2018. - 216, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80834-2-3 kötött
Magyarország - festészet - nő - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló
75-055.2(439)"19/201" *** 069.017(439)Völgyi-Skonda
[AN 3726568]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2018.
   Lépcsőre lépek II : felmérési pályamunkák építőipari oktatási intézmények tanulóitól : a XXIV. Nemzetközi Építész Diákkonferencián bemutatott pályázati munkák / [szerk. Lázár Lenke] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2018. - 80 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát Miskolcon, 2018. ápr. 6-8. között tartották
ISBN 978-963-87054-7-1 fűzött
Magyarország - lépcső - építészet - pályázat
721.052.8(439) *** 692.6 *** 06.063(439)
[AN 3725465]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2018.
Lóska Lajos (1951-)
   Tárlatról tárlatra : válogatás az elmúlt másfél évtized képzőművészeti írásaiból / Lóska Lajos ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 390, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-748-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 21. század
73/76(439)"200/201"
[AN 3726089]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2018.
Molnár Zsolt (1989-)
   Agrár forgatókönyv = Agro scenario / Molnár Zsolt ; [szerzők ... Zsikla Mónika, Márkus Eszter] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, 2018. - 43 p. : ill., színes ; 28 cm
A Pakson, 2017. okt. 7 - 2018. jan. 14. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5121-22-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Molnár_Zs. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3725852]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2018.
Orisek Ferenc (1937-)
   Domborfaragások / Orisek Ferenc. - [Csemő] : Szerző, [2018]. - 75 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2238-3 kötött
Magyarország - faszobrász - népi fafaragás - 20. század - ezredforduló
745.51(439)(092)Orisek_F.
[AN 3725707]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2018.
Saja Mária
   Városrész született II. rész : az Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesületének képeskönyve, 2003-2018 / Saja Mária, Varga-Tóth Bálint. - Hódmezővásárhely : Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyes., 2018. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2118-8 kötött
Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete
Hódmezővásárhely - egyesület - városrész - településfejlesztés - történeti feldolgozás - fényképalbum
711.1(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.2(439-2Hódmezővásárhely)(091)(084.12)
[AN 3726544]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2018.
   Szindbád - Óbuda : III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat / [... szerk. Szurcsik József] ; [... kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 2017. - 71, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2017. nov. 16 - dec. 22. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3725488]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2018.
Takács Imre (1959-)
   A francia gótika recepciója Magyarországon II. András korában / Takács Imre ; [névmutató Sabo Katalin]. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 237, [1] p., [210] t. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 193-231.
ISBN 978-963-456-025-8 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - építészettörténet - művészettörténet - gótika - 12. század - 13. század
7(439)"11/12" *** 72.033.5(439)"11/12"
[AN 3725575]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2018.
Tóth Kornélia (1971-)
   Nagy László Lázár kisgrafikai világa / Vasné Tóth Kornélia ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2018. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-160. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-679-6 fűzött : 2000,- Ft
Nagy László Lázár (1935-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kisgrafika
76(439)(092)Nagy_L._L. *** 769.4
[AN 3725503]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2018.
   Tüzes éjszaka : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2017 = Feurige Nacht : Austellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2017 / [szerk. ... Győrffy Sándor, Ruda Gábor]. - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2017. - [35] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5750-19-9 fűzött
Magyarország - zománcművészet - 21. század - vándorkiállítás
738.4(439)"201" *** 061.4(439) *** 061.4(4-191)
[AN 3725595]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2018.
   Vizuális művészeti és közösségi tér : XX. századi muráliák jelenléte a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán / F. Orosz Sára [et al.] ; [közread. az] Altamira Művészeti Egyesület. - Budapest : Altamira Műv. Egyes., 2018. - 112 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2395-3 fűzött
Magyarország - Gödöllő - képzőművészet - mozaik - egyetem - 20. század - falfestmény
738.5(439-2Gödöllő) *** 73/76(439)"19" *** 378(439-2Gödöllő) *** 75.052(439-2Gödöllő)
[AN 3726284]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2018.
Wehner Tibor (1948-)
   Tapló 2 : kíméletlen művészeti napló, 2007-2016 / Wehner Tibor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 838 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-786-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - művészeti élet - 21. század - napló
7(439)"200/201"(0:82-94)
[AN 3726094]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10406 /2018.
Bálint Zsolt
   Laudate Dominum : útmutató a taizéi zene magyar gyakorlatához / Bálint Zsolt és Kertész Annamária ; [közread. a] Cselekvő Remény Alapítvány. - Budapest : Cselekvő Remény Alapítvány, 2018. - 124 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1969-7 fűzött
Communauté de Taizé
Magyarország - zenetörténet - egyházi és vallásos zene - 20. század
783(439)"19" *** 271(44)Taizé
[AN 3726626]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2018.
Dóczi Jusztina (1942-)
   A nagymágocsi zöld erdőben születtem / írta és szerk. Dóczi Jusztina ; [kiad. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata]. - Nagymágocs : Önkormányzat, 2017. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1080-9 fűzött
Nefelejcs Népdalkör
Napraforgó Citerazenekar
Nagymágocs - népdalkör - népzenei együttes - citera
784.087.68.071(439-2Nagymágocs) *** 78.031.4.071(439-2Nagymágocs) *** 787.68
[AN 3726486]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2018.
Fazekas Gergely (1977-)
   J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája / Fazekas Gergely. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2018. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.: p. 243-257.
ISBN 978-615-5062-42-1 kötött : 3490,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - barokk zene - 18. század
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S. *** 78.034.7
[AN 3725747]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2018.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Magyar népdalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - [50] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-235-0 kötött : 3690,- Ft
magyar néprajz - népdal - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3728744]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2018.
   Zornica (Esthajnalcsillag) Bolgár Hagyományőrző Együttes : Budapest, 2000-2017 = Folkloren sʺstav Zornica : Budapeŝa, 2000-2017 / [kiad. a Zornica Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Zornica Hagyományőrző Egyes., [2018]. - 103, 65 p. : ill., színes ; 28 cm
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-1501-9 kötött
Zornica Bolgár Hagyományőrző Együttes
Magyarország - magyarországi bolgárok - táncegyüttes - népdalkör
784.087.68.071(439) *** 398(=867)(439)
[AN 3726031]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10411 /2018.
Böhm Edit (1944-)
   Az ismeretlen Péchy Blanka / Böhm Edit. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-39-4 kötött : 2600,- Ft
Péchy Blanka (1894-1988)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Péchy_B.
[AN 3726726]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2018.
Gáspárik Attila (1965-)
   Teátrális világ(unk)? : esszék, tanulmányok, párbeszédek / Gáspárik Attila. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-47-3 fűzött : 2730,- Ft
Erdély - színházesztétika - színházművészet - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
792.01 *** 792(=945.11)(498.4)"19/201"
[AN 3725774]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2018.
Hidalgo, Pablo
Solo (magyar)
   Solo : egy Star wars történet : képes útmutató / írta Pablo Hidalgo ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 123, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-215-8 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - képeskönyv
791.43-312.9(73) *** 087.5(084.1)
[AN 3725455]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2018.
Kantor, Tadeusz (1915-1990)
Lekcje mediolańskie 1986 (részlet) (magyar)
   Milánói leckék : Tadeusz Kantor centenáriuma a Nemzeti Színházban / [ford. Király Nina és Katona Imre]. - Budapest : Nemz. Színház, 2018. - 169, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nemzeti Színház kiskönyvtára, ISSN 2416-2760 ; 3.)
ISBN 978-615-5119-04-0 fűzött : 1969,- Ft
Kantor, Tadeusz (1915-1990)
Lengyelország - színházi rendező - színházesztétika - 20. század
792.027.2(438)(092)Kantor,_T. *** 792.01
[AN 3726506]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2018.
Rév István Árpád (1898-1977)
   Bábosok könyve : Rév István Árpád képeskönyve / [szerk. Hutvágner Éva, Lovas Lilla, Simándi Katalin]. - Budapest : PIM, 2018. - 380 p. : ill., részben színes ; 15x23 + mell. ([10] fol.). - (Bábtár, ISSN 2063-7136 ; 4.)
melléklet címe: Tervezz velünk Háryt!
ISBN 978-615-5517-32-7 fűzött
bábszínház - színháztechnika - magyar irodalom - bábjáték
792.97.02 *** 894.511-252.5 *** 792.97
[AN 3725887]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2018.
Star wars annual, 2018 (magyar)
   Star wars : feladatok, tények, titkok / [ford. Élő Csaba Jenő]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 67 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-018-5 fűzött : 1999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - foglalkoztatókönyv
791.43-312.9(73) *** 087.5
[AN 3726075]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10417 /2018.
   Aspekte junior : Mittelstufe Deutsch : Kursbuch B1 plus / von Ute Koithan [et al.]. - Budapest : Klett, cop. 2018. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5328-98-5 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=00
[AN 3726036]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2018.
   Aspekte junior : Mittelstufe Deutsch : Übungsbuch B1 plus / von Ute Koithan [et al.]. - Budapest : Klett, cop. 2018. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5328-99-2 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=00
[AN 3726049]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2018.
Bart István (1944-)
Angol - magyar kulturális szótár (új kiadása)
   Angol kulturális szótár / Bart István. - 3. átd., jav., bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6517-7 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - anglicizmus - művelődéstörténet - angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 809.451.1-318=20 *** 930.85(410)(031)
[AN 3728603]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2018.
Faluba Kálmán (1941-)
Akadémiai magyar - spanyol szótár (új kiadása)
   Magyar - spanyol szótár / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2018. - XV, 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-213-1 kötött : 8950,- Ft
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3729735]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2018.
Faluba Kálmán (1941-)
Akadémiai spanyol - magyar szótár (új kiadása)
   Spanyol - magyar szótár / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2018. - 800 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-212-4 kötött : 8950,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3729733]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2018.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - Budapest : Akad. K., 2018. - [16], 688 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-211-7 kötött : 3950,- Ft
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3729154]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2018.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2018. - [20], 637 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-210-0 kötött : 3950,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3729149]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2018.
Fercsik Erzsébet (1953-)
   Örök névnaptár : a mai magyar keresztnevek legteljesebb gyűjteménye, 2017 / Fercsik Erzsébet, Raátz Judit. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki K., cop. 2017. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-963-16-4727-3 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - névnap - utónévkönyv
809.451.1-313.1 *** 394.268.2(439)
[AN 3726166]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2018.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Horváth Miklós, Zsigmond Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 204 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-81-6 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3725426]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2018.
Horváth Viktor (1962-)
   A vers ellenforradalma : a versírás és versfordítás tanulása és tanítása / Horváth Viktor. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2014. - 142, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2909-1 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - verstan
809.451.1-6
[AN 3729629]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2018.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-66-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3728660]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10428 /2018.
   "Gazdagabb voltam, mint hinni bármikor is adatott" : Ferenczi László emlékkönyv / [szerk., ... a bibliográfiát összeáll. Tóth Szilvia]. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 268, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-48-1 fűzött : 2000,- Ft
Ferenczi László (1937-2015)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - magyar irodalom története - francia irodalom története - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.01(439)(092)Ferenczi_L. *** 894.511(091) *** 012Ferenczi_L. *** 840(091)
[AN 3725999]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2018.
Kundera, Milan (1929-)
Umění románu (magyar)
   A regény művészete / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2018. - 199, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-893-9 fűzött : 2999,- Ft
műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 3730577]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2018.
Papp Ingrid (1985-)
   Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon : a nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata / Papp Ingrid. - Budapest : Universitas, 2018. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 34.)
Bibliogr.: p. 261-278. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9671-66-9 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - cseh irodalom története - vallásos irodalom - műfajtörténet - protestantizmus - 17. század - gyászbeszéd
885.0(091)-524"16"(439) *** 284(4-11)"16'
[AN 3726982]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10431 /2018.
Baán Tibor (1946-)
   Összeáll a kép : művek, utak, irányok / Baán Tibor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2018. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-47-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"19/201"(0:82-95)
[AN 3725914]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2018.
   Balatoni nyár : írófényképek az 1950-es, '60-as, '70-es évekből / [összeáll., szerk., az előszót írta Kovács Ida] ; [kiad. Petőfi Irodalmi Múzeum, Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Budapest : PIM ; Balatonfüred : Önkormányzat, 2018. - 128 p. : ill. ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2018. jún. 20 - szept. 16. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5517-33-4 kötött
Balaton - Magyarország - író - üdülés - 20. század - fényképalbum
894.511(092)(084.12) *** 613.74(439)(285.2Balaton)"195/197"
[AN 3726510]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2018.
   Kodolányi Gyula világa : válogatott tanulmányok és méltatások, 1982-2017 / [szerk. Stamler Ábel] ; [szöveggond. Kiss István]. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2018. - 232 p. ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 228-229.
ISBN 978-615-5227-16-5 fűzött : 2900,- Ft
Kodolányi Gyula (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kodolányi_Gy.
[AN 3725819]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2018.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   Az európai kultúra világképének változásai az emberiség-történet távlatából : Németh András verseskönyv-sorozatáról / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2018]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 120.)
ISBN 978-615-80686-9-7 fűzött
Németh András (1956-)
Magyarország - író - 21. század - műelemzés
894.511(092)Németh_András
[AN 3726368]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2018.
Laczházi Gyula (1973-)
   Zrínyi Miklós költészete : a Syrena- kötet és a Szigeti veszedelem / Laczházi Gyula. - Budapest : Napkút K., 2018. - 116 p. ; 16x16 cm. - (UniText, ISSN 2630-8142 ; 1.)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-263-773-0 fűzött : 1990,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - 17. század - műelemzés
894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 3726339]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2018.
Mészáros László
   Arany-emlékek Nagykőrösön / Mészáros László ; [kiad. Nagykőrös Város Önkormányzata]. - Nagykőrös : Önkormányzat, 2017. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 112-135.
ISBN 978-615-00-0482-2 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - Nagykőrös - író - helyismeret - 19. század
894.511(092)Arany_J. *** 908.439-2Nagykőrös
[AN 3726324]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2018.
Neszmélyi Károly (1945-)
   Népi írók szellemisége : tanulmányok / Neszmélyi Károly. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5683-13-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - népi irodalom - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511.015.12
[AN 3725800]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2018.
   "...az ő imádott Arany bácsija..." : szemtanúk és örökösök - Arany Jánosról / szerk. Górász Péter, Hansági Ágnes, Kiss A. Kriszta. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány : Önkormányzat, 2018. - 427 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 27.)
ISBN 978-963-9990-58-6 kötött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3718800]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2018.
   Önlexikon : kortárs magyar írók önszócikkei / összeáll. Szondi György ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2017. - 521, [5] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80686-3-5)
Magyarország - író - irodalmi lexikon - életrajzi lexikon
894.511(092):030
[AN 3726032]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2018.
Reichert Gábor (1987-)
   Megfelelési kényszer : politikum és esztétikum összefüggései Déry Tibor ötvenes évekbeli művészetében / Reichert Gábor. - Budapest : MIT, 2018. - 293 p. ; 20 cm. - (MIT füzetek, ISSN 2063-5486 ; 6.)
Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 978-615-81036-0-2 fűzött : 2490,- Ft
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - irodalmi élet - magyar irodalom története - 20. század
894.511(092)Déry_T. *** 894.511(091)"195"
[AN 3725810]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2018.
Rónay László (1937-2018)
   Közelítések Szabó Dezsőhöz / Rónay László. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-45-0 fűzött : 1900,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szabó_D.
[AN 3726003]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2018.
Szepes Erika (1946-)
   "Ez hát a vihar" : esszék és elemzések / Szepes Erika. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 234, [3] p. ; 21 cm. - (Olvassuk együtt! ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-771-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(091)-14"19/201"
[AN 3726269]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2018.
Szörényi László (1945-)
   Toldi uram dereka : Arany Jánosról / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2018. - 235 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-131-7 kötött : 3500,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3726040]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2018.
   Az Ungvári : tanár és tudós / összeáll. Lichtmann Tamás. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 268, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5761-66-9 kötött : 3400,- Ft
Ungvári Tamás (1930-)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - 21. század
894.511(092)Ungvári_T. *** 82.01(439)(092)Ungvári_T.
[AN 3725813]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2018.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Az ajtó mögött : ami Szabó Magda regényéből kimaradt / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2017. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-263-750-1 kötött : 1990,- Ft
Szabó Magda (1917-2007). Az ajtó
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szabó_M.
[AN 3726109]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10446 /2018.
Acey, Mark
Garfield's big book of excellent excuses (magyar)
   Garfield : kreatív kifogások kézikönyve / írta Mark Acey, Scott Nickel és Brett Koth ; ill. Brett Koth ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2018]-. - 19 cm
Megj. "Garfield pompás kifogásai" címmel is
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3722575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2018]. - 39 p. : ill. - (Garfield könyvek ; 10.)
ISBN 978-615-5425-49-3 fűzött : 1090,- Ft
[AN 3726386] MARC

ANSEL
UTF-810447 /2018.
Adams, Taylor
No exit (magyar)
   No exit / Taylor Adams ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 322, [1] p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-036-8 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3725588]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2018.
Adler, Elizabeth
The charmers (magyar)
   A Villa Romantica titka / Elizabeth Adler ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-050-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3725680]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2018.
Almási Miklós (1932-)
   Mi lesz velünk, Anton Pavlovics? / Almási Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-67-6 fűzött : 2800,- Ft
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Oroszország - író - 19. század - századforduló
882Čehov,_A._P.
[AN 3729292]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2018.
Andonovski, Venko (1964-)
Veštica (magyar)
   Boszorkány : regény, nyers változat : egy író jegyzetfüzete / Venko Andonovszki ; [ford. Czinege-Panzova Annamária]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 450, [7] p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-740-2 fűzött : 3990,- Ft
macedón irodalom - regény
886.6-31=945.11
[AN 3726231]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2018.
Andronicus Franciscus, Tranquillus (1490-1571)
   Dialogus Sylla / Tranquillus Andronicus ; sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket kész. Zsótér Szabolcs ; [kiad. az SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék]. - Szeged : SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tansz., 2017. - 57 p. ; 21 cm
Az előszó magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-536-5 fűzött
Dalmácia - középkori latin irodalom - dialógus
871-83(497.13)
[AN 3725410]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
Alias Grace (magyar)
   Alias Grace / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-706-8 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3729052]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2018.
Bīto Takeshi (1947-)
Shōnen (magyar)
   Fiú / Takeshi Kitano ; [ford. Lázár Júlia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2009. - 140, [1] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-095-8 kötött : 2495,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3730230]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2018.
Carême, Maurice (1899-1978)
   Médua : két kisregény / Maurice Carême ; [ford. Károly Judit]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 152, [4] p. ; 21 cm
Tart.: MéduaÞ; Nausica. - Egys. cím: Médua ; Nausica
ISBN 978-963-263-768-6 fűzött : 1990,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3726164]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2018.
Chu, Wesley (1976-)
Time siege (magyar)
   Időostrom / Wesley Chu ; [ford. Kádár Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 480 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-440-8 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3726857]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : A végzet ereklyéi 2. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-793-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730613]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-545-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730609]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : A végzet ereklyéi 4. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-799-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730625]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : A végzet ereklyéi 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 497, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-798-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730620]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
City of heavenly fire (magyar)
   Mennyei tűz városa : A végzet ereklyéi 6. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 650, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-132-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730626]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork angel (magyar)
   Az angyal : Pokoli szerkezetek 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 467, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-127-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730588]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork prince (magyar)
   A herceg : Pokoli szerkezetek 2. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 490, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-128-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730595]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2018.
Cole, Courtney
If you stay (magyar)
   Ha velem maradsz : Megtört lelkek 1. / Courtney Cole ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Libri, 2018. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-151-3 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3725591]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2018.
Čotrić, Aleksandar (1966-)
   Szerelmes szavak : aforizmák nőkről és férfiakról / Aleksandar Čotrić ; [ford. Neducza Szvetiszláv] ; [közread. a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád]. - Magyarcsanád : Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 62 p. ; 20 cm
Fűzött
ISBN 978-86-491-0088-6
szerb irodalom - szerelem - aforizma
886.1-84=945.11 *** 392.6(497.11)(0:82-84)
[AN 3726556]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2018.
Croft, Kathryn
Silent lies (magyar)
   Csendes hazugságok / Kathryn Croft ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-13-6 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3726841]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2018.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the chocolate factory (magyar)
   Charlie és a csokigyár / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2014. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Karcsi és a csokoládégyár" címmel is
ISBN 978-963-244-513-7 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729418]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2018.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A fekete doktor és újabb rejtelmes történetek / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. és jegyzetekkel ell. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 167, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5601-45-3 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3726735]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2018.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Pod nebom boǰe purpura : roman / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ign̂atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ign̂atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2018. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1449-4 kötött
Magyarország - szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3725330]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2018.
Dyalhis, Nictzin (1873-1942)
   A zafír szirén és a boszorkányok történetei / Nictzin Dyalhis ; [ford. és jegyzetekkel ell. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 177, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-54-5 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3726745]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2018.
Ernst, Susanna (1980-)
Deine Seele in mir (magyar)
   A lelked bennem : a Madison Spring-i rejtély / Susanna Ernst ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-261-3 fűzött : 3699,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3726853]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2018.
Erofeev, Venedikt Vasilʹevič (1938-1990)
Moskva - Petuški (magyar)
   Moszkva - Petuski / Venyegyikt Jerofejev ; [ford. Vári Erzsébet]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 168, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-154-6 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3729604]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2018.
Eskens, Allen (1963-)
The life we bury (magyar)
   Temetni jöttünk.. / Allen Eskens ; [ford. Lengyel Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 346, [5] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-070-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3725555]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2018.
Flanagan, John (1944-)
The ruins of Gorlan (magyar)
   Gorlan romjai / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 255 p. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 1.)
ISBN 978-963-245-368-2 kötött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3730652]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2018.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné / Gustave Flaubert ; [ford. Pór Judit] ; [a jegyzeteket Lator László kész.]. - Budapest : Európa, 2018. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-923-3 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3730570]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2018.
Fossum, Karin (1954-)
Elskede Poona (magyar)
   Indiai feleség / Karin Fossum ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 364, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-907-4 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3729599]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2018.
Frazier, T. M. (1981-)
King (magyar)
   King / T. M. Frazier. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 327 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Beke Zsolt
ISBN 978-963-457-363-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3725698]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2018.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1971. - 484, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3616-7 kötött : 4299,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3729607]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2018.
Giordano, Raphaëlle (1974-)
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une (magyar)
   Akkor kezdődik a második életed, amikor megérted, hogy csak egy van.. / Raphaëlle Giordano ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-87-7 fűzött : 3590,- Ft
francia irodalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - regény
840-31=945.11 *** 613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31)
[AN 3726825]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2018.
Goldoni, Carlo (1707-1793)
Il vero amico (magyar)
   Az igaz barát : prózai vígjáték három felvonásban, melynek ősbemutatója Velencében, 1751 karneváli időszakában volt / Carlo Goldoni ; [ford. Bohács Gergely]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 184, [1] p. ; 18 cm. - (Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320 ; 10.)
ISBN 978-615-5601-53-8 fűzött : 2400,- Ft
olasz irodalom - dráma
850-2=945.11
[AN 3726749]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2018.
Gracián y Morales, Baltasar (1601-1658)
Oráculo manual (magyar)
   Az életbölcsesség kézikönyve = Oráculo manual / Baltasar Gracián ; [ford. Gáspár Endre]. - [Onga] : Hermit, [2017]. - 255 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5342-63-9 fűzött : 2500,- Ft
spanyol irodalom - maxima
860-84=945.11
[AN 3730062]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2018.
Guez, Olivier (1974-)
La disparition de Josef Mengele (magyar)
   Josef Mengele eltűnése / Olivier Guez ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 270 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-269.
ISBN 978-615-5760-55-6 fűzött : 3590,- Ft
Mengele, Josef (1911-1979)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3726888]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2018.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 4490,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3728646]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2018.
Hawking, Lucy (1969-)
George's cosmic treasure hunt (magyar)
   George kozmikus kincsvadászata / Lucy & Stephen Hawking ; Christophe Galfard közrem. ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Marczali Ferenc]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 271, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-168-8 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - világegyetem - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 52(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3729506]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2018.
Henry, Veronica (1963-)
The forever house (magyar)
   Álmaink otthona / Veronica Henry ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 359 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-153-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3726770]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2018.
Herrndorf, Wolfgang (1965-)
Tschick (magyar)
   Csikk / Wolfgang Herrndorf ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2012. - 317 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-331-7 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730231]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2018.
Hjorth, Michael (1963-)
Den stumma flickan (magyar)
   A néma lány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2016. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-419-7 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3730502]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2018.
Howard, Robert Ervin (1906-1936)
   Vörös Szonja és a keselyű árnyéka / Robert E. Howard ; [ford. és jegyzetekkel ell. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 169, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-50-7 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandos elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - történelmi elbeszélés
820-322.9(73)=945.11 *** 820-321.6(73)=945.11 *** 820-321.3(73)=945.11
[AN 3726742]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2018.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
Vildanden (magyar)
   A vadkacsa / Henrik Ibsen ; Kúnos László fordítása. - Budapest : Magvető, 2018. - 179 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3766-9 fűzött : 999,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3730376]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2018.
Jewell, Lisa (1968-)
I found you (magyar)
   A férfi titka / Lisa Jewell ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-35-8 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3726818]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2018.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron knight (magyar)
   The iron knight : vaslovag : Vastündérek 4. / Julie Kagawa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018, cop. 2017. - 390, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Miks-Rédai Viktória. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-457-247-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3725517]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2018.
Karst, Patrice
The invisible string (magyar)
   A láthatatlan fonal / Patrice Karst ; ill. Moldován Mária ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5281-25-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3729373]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2018.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Dark side of the moon (magyar)
   A hold sötét oldalán / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 392 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza ; 10.)
ISBN 978-963-293-756-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3726858]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : hard luck (magyar)
   Egy ropi naplója : pechszéria / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-127-5 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3728625]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2018.
Klitzing, Maren von (1964-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zum Kuscheln und Träumen (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék elalváshoz és összebújáshoz / Maren von Klitzing, Stéffie Becker ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-270-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3728891]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2018.
Komarek, Alfred (1945-)
Polt (magyar)
   Polt felügyelő nyugdíjban : Bűntények a pincesoron V. / Alfred Komarek ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 211, [3] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 11.)
ISBN 978-963-263-770-9 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3726357]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2018.
Latzko, Andreas (1876-1943)
Menschen im Krieg (magyar)
   Emberek a háborúban / Latzkó Andor ; [ford. Kállay Kotász Zoltán]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 113, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Emberek s a háború" címmel is
ISBN 978-963-263-749-5 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3726199]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Kém a Napkirály udvarában : [krimi a barokk korból]. - Utánny. - 2018, cop. 2016. - 158, [1] p.
ISBN 978-963-244-612-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729116] MARC

ANSEL
UTF-810498 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Hannibál, az elefántok ura : [krimi az ókori Rómából]. - Utánny. - 2018, cop. 2013. - 159 p.
ISBN 978-963-244-435-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729113] MARC

ANSEL
UTF-810499 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2018, cop. 2012. - 143 p.
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729097] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., A keresztes lovagok ezüstje : [krimi a középkorból]. - Utánny. - 2018, cop. 2012. - 154 p.
ISBN 978-963-244-364-5 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729110] MARC

ANSEL
UTF-810500 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2. kiad., utánny. - 2018, cop. 2012. - 159 p.
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729092] MARC

ANSEL
UTF-810501 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2017-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából]. - 2. kiad., utánny. - 2018, cop. 2012. - 152, [1] p.
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729073] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2018, cop. 2012. - 155 p.
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729088] MARC

ANSEL
UTF-810502 /2018.
Lucas, Charlotte (1972-)
Dein perfektes Jahr (magyar)
   A tökéletes év : boldogság 365 napra / Charlotte Lucas ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-31-7 fűzött : 3590,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3725596]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2018.
Lykofrōn (Kr. e. 4-3. sz)
Alexandra (magyar)
   Alexandra : Tzetzés magyarázataival / Lykophrón ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Fehér Bence]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 382 p. ; 22 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 9.)
ISBN 978-615-5601-46-0 fűzött : 3900,- Ft
ókori görög irodalom - középkori görög irodalom - vers - kommentár
875-14=945.11 *** 877.3-96=945.11
[AN 3726700]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of thorns and roses (magyar)
   A court of thorns and roses : tüskék és rózsák udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-675-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3728630]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2018.
Maas, Sarah J. (1986-)
Heir of fire (magyar)
   Heir of fire : a tűz örököse : [az Éjkorona folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 659 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-443-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730645]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2018.
Mackiewicz, Józef (1902-1985)
Nie trzeba głośno mówić (magyar)
   Minden másképp történt / Józef Mackiewicz ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-615-5601-55-2 fűzött : 5900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3726719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 306, [1] p.
ISBN 978-615-5601-56-9
[AN 3726722] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 269, [2] p.
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-615-5601-57-6
[AN 3726724] MARC

ANSEL
UTF-810507 /2018.
Matson, Morgan (1981-)
Since you've been gone (magyar)
   Páratlan nyár : [13 életre szóló kaland] / Morgan Matson ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-39-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3725537]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2018.
Millman, Dan (1946-)
Sacred journey of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos szent utazása / Dan Millman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 267, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Az elveszett évek" címmel is
ISBN 978-963-529-172-4 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3728787]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2018.
Moore, Christopher (1957-)
Noir (magyar)
   Noir / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-446-0 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3726843]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2018.
Müller, Herta (1953-)
Der König verneigt sich und tötet (magyar)
   A király meghajol és gyilkol / Herta Müller ; [ford. András Orsolya]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 188, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-785-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - esszé - memoár
830-4=945.11 *** 830-94=945.11
[AN 3726595]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2018.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon has a birthday (magyar)
   Holdas Hanna szülinapi bulit tart / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 113, [8] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-415-809-7 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730512]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2018.
Navin, Rhiannon (1978-)
Only child (magyar)
   Egyetlen gyermek / Rhiannon Navin ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-211-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3726867]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2018.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Die fröhliche Wissenschaft (magyar)
   A vidám tudomány : "La gaya scienza" : új kiadás függelékkel: Vogelfrei herceg dalai / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 259, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5601-52-1 fűzött : 3200,- Ft
filozófia - német irodalom
830-96=945.11 *** 1(430)Nietzsche,_F.
[AN 3726606]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2018.
Parks, Adele (1969-)
The stranger in my home (magyar)
   Az idegen a házamban / Adele Parks ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-41-9 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3726821]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2018.
Peinkofer, Michael (1969-)
Gryphony (magyar)
   Gryphony / Michael Peinkofer ; [ford. Bartók Imre]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3729399]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A griff bűvöletében. - 2018, cop. 2015. - 221, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-244-578-6 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3729401] MARC

ANSEL
UTF-810516 /2018.
Priskos retor (5. sz)
   Hunok és rómaiak : Priskos rhétor összes töredéke / [ford. Kató Péter és Lindner Gyula ..., Szilágyi Sándor ...] ; [a Priskos és műve c. fejezetet írta és a Konkordanciát összeáll. Lindner Gyula, A hunok története c. fejezetet és a névmutatókat írta Sólyom Márk]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017. - 157, [2] p. ; 22 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 8.)
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-615-5601-37-8 fűzött : 3200,- Ft
Római Birodalom - történelem - hunok - ókori görög irodalom - 5. század - krónika - történelmi forrás
875-94=945.11 *** 936.91(093) *** 937"04"(093)
[AN 3726599]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-747-7 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3729530]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The son of Neptune (magyar)
   Neptunus fia : az Olimposz hősei 2. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 484, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-287-6 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3728656]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2018.
   A róka vacsorája : [legszebb mesék] : [rövid esti mesék] / [szerk. Szöllősi Péter]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 126 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-290-222-7 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3725574]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük / J. K. Rowling Göthe Salmander ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 2017. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-518-7 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3729138]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-503-3 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730697]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Quidditch through the ages (magyar)
   A kviddics évszázadai / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 2017. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-519-4 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-7(02.053.2)=945.11 *** 820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3729140]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 3. (magyar)
   Egy zizi naplója : popsztár : egy nem túl tehetséges popsztár meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 317, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-373-352-3 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3729511]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 4. (magyar)
   Egy zizi naplója : jéghercegnő : egy nem-túl-tehetséges jéghercegnő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-373-813-9 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3729517]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 5. (magyar)
   Egy zizi naplója : szívzűrök : egy-nem-túl eszes okoska meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 329, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-373-919-8 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3729527]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2018.
Scalzi, John (1969-)
Head on (magyar)
   Fejvesztve / John Scalzi ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-486-6 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3726837]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2018. - 109 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3764-5 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3730366]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Rómeó és Júlia / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2018. - 154, [1] p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3781-2 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3730372]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia ; Szentivánéji álom / William Shakespeare ; [életrajzi jegyzet Szlukovényi Katalin] ; Hamlet, dán királyfi. - Budapest : Osiris, 2018. - 326, [1] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Egys. cím: Romeo and Juliet ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream. - Ford. Kosztolányi Dezső, Arany János
ISBN 978-963-276-306-4 fűzött : 1280,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3730425]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2018.
Sherratt, Mel
The girls next door (magyar)
   A lányok a szomszédból / Mel Sherratt ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-51-2 fűzött : 3590,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3726834]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2018.
Shortall, Eithne
Love in row 27 (magyar)
   Szerelem a huszonhetedik sorban / Eithne Shortall ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 317 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-118-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3726881]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2018.
Singh, Nalini (1977-)
Archangel's legion (magyar)
   Angyalháború : Angyali vadász 6. / Nalini Singh ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 551 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-892-2 fűzött : 3499,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3725715]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2018.
Smale, Holly (1981-)
Geek girl (magyar)
   Geek girl : a lány, akit soha senki sem vett észre / Holly Smale ; [ford. Nagy Boldizsár]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 336, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-000-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3729664]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2018.
Spahić, Ognjen (1977-)
Puna glava radosti (magyar)
   Boldogság tengere / Ognjen Spahić ; [ford. Szabó Palócz Attila]. - Budapest : Napkút K., 2017. - 288, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-744-0 fűzött : 2990,- Ft
Montenegró - szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32(497.16)=945.11
[AN 3726116]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2018.
Streit, Jakob (1910-2009)
Das Bienenbuch (magyar)
   Méheskönyv : történetek 8-9 éves gyermekek számára / Jakob Streit ; [... ill. ... Kemény Márton János] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2018. - 73, [2] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-88134-9-7 kötött
svájci német irodalom - gyermekirodalom
830-93(494)=945.11
[AN 3725976]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2018.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730219]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2018.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Ivan Iljics halála : elbeszélések / Lev Tolsztoj. - Budapest : Európa, 2018. - 425, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Szevasztopol december havábanÞ; Szevasztopol májusbanÞ; Szevasztopol 1855 augusztusábanÞ; Ivan Iljics halálaÞ; Kreutzer-szonáta. - Egys. cím: Sevastopolʹ v dekabre mesâce ; Sevastopolʹ v mae ; Sevastopolʹ v avguste 1855 goda ; Smertʹ Ivana Ilʹiča ; Krejcerova sonata
ISBN 978-963-405-906-6 fűzött : 1599,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3729161]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2018.
Torre, Alessandra
Hollywood dirt (magyar)
   Hollywoodi mocsok / Alessandra Torre ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 471 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-072-1 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3725540]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2018.
Tóth Ernő (1937-)
   Hidak az irodalomban / Tóth Ernő. - [Biri] : [Első Lánchíd Bt.], 2018. - 512 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87648-9-8 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - híd - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822 *** 725.95(0:82-14)
[AN 3725638]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2018.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lestnica Âkova (magyar)
   Jákob lajtorjája / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 712, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3398-2 kötött : 5490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3729959]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2018.
Van Dyken, Rachel (1985-)
The matchmaker's playbook (magyar)
   The matchmaker's playbook : a csábítás szabályai : Szárnysegéd Bt. I. / Rachel Van Dyken ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 341, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-343-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3725535]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2018.
Walser, Robert (1878-1956)
Fritz Kochers Aufsätze (magyar)
   Fritz Kocher dolgozatai / Robert Walser ; Karl Walser illusztrációival ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2018. - 122, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 11.)
ISBN 978-963-263-766-2 kötött : 1990,- Ft
svájci német irodalom - próza
830-3(494)
[AN 3726355]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Dark lover (magyar)
   Éjsötét szerető : Fekete Tőr Testvériség 1. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2008. - 447 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-217-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730678]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover awakened (magyar)
   Megsebzett szerető : Fekete Tőr Testvériség 3. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2008. - 510, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-219-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730690]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover eternal (magyar)
   Síron túli szerető : Fekete Tőr Testvériség 2. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2008. - 510 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-218-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730685]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover revealed (magyar)
   Életre keltett szerető : Fekete Tőr Testvériség 4. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2009. - 574 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Lászlóné
ISBN 978-963-447-220-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3730693]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10547 /2018.
Ádám Tamás (1954-)
   Így mélyül : anyám könyve / Ádám Tamás ; [ill. Orbán György János]. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt., 2018. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-66-3 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726261]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2018.
Adamik Tamás (1937-)
   Carmina rustica : versek és műfordítások / Adamik Tamás ; [... ill. B. Tóth Klára]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 168 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5359-50-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers - személyi bibliográfia
894.511-14 *** 012Adamik_T.
[AN 3726030]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2018.
Albert Gábor (1929-2017)
   Csak a lélek ismeri : esszék és eszmék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-39-8 kötött : 3045,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - esszé - interjú
894.511-4 *** 894.511(092)Albert_G.(047.53)
[AN 3725779]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2018.
   Álmodból fogantam : családi antológia : szépirodalmi és képzőművészeti alkotások a 2018. évi anyák napja, apák napja és gyermeknap alkalmából / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 192, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-08-4 fűzött
magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3726911]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje ; Buda halála / Arany János ; [szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2018. - 314, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108476
ISBN 978-963-276-310-1 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - verses epika - digitalizált dokumentum
894.511-13
[AN 3730457]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2018.
Baán Tibor (1946-)
   Múzsák / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 100, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-17-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3725916]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2018.
Báger Gusztáv (1938-)
   Napharang : válogatott és új versek / Báger Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2018. - 234 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5479-49-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725755]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2018.
Bakonyi Péter (1949-)
   A prédikátorinas : történelmi esszé-dráma négy felvonásban egy gályarab emlékére / Bakonyi Péter. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2018]. - 60 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 119.)
ISBN 978-615-80686-8-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3726366]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2018.
Bakonyvári János Dénes
   A hazaszeretetről : Bakonyvári János Dénes naiv költő versei. - Pécs : Szamárfül, cop. 2018. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9880-33-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726682]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2018.
Barna Júlia (1946-)
   Csodavárók / Barna Júlia. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2018]. - 52 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 121.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80686-8-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726373]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 71, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-13-2 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729020]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-10-1 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729012]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-12-5 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729018]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 71, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-09-5 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729007]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2018.
Becze Szilvia
   Hamupipőke / Gioacchino Antonio Rossini és Jacopo Ferretti ... alapján írta Becze Szilvia ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2018. - 55 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-204-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - olasz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - opera - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 782.1 *** 850-34.04(02.053.2)=945.11
[AN 3727115]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2018.
Bendl Vera (1980-)
   A másik férfi / Bendl Vera. - Budapest : Gondolat, 2018. - 237, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-849-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3723338]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Arany mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-439-0 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3730245]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Furulyás Palkó : újabb harminchárom mese / Benedek Elek ; [szerk. M. Tóth Katalin] ; [ill. Szekeres Erzsébet]. - [Budapest] : Kairosz, 2018. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-887-1 kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-896-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3729934]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Piros mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-914-2 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3729360]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 334, [2] p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-410-177-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3729029]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-306-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3728855]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2018.
Berg Judit (1974-)
Rumini Zúzmaragyarmaton (angol)
   Rumini in Hoarfrost Colony / Berg Judit ; ill. by Zoltán Nagy ; [... transl. Thomas Cooper]. - Budapest : Pagony, 2018. - 287 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-410-414-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3725558]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2018.
Berki Ádám-József (1996-)
   Délibábok a jéghajón : versek / Berki Ádám-József. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 124.)
ISBN 978-615-80967-4-4 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3726377]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2018.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Állatságok, növénységek : a természet már nem természetes / Bertalan Tivadar ; a szerző rajz. - Budapest : Napkút K., 2018. - 184, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-777-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726274]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2018.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Rebellisek : történelmi kalandfilm-forgatókönyv / Bertalan Tivadar. - Budapest : Napkút K., 2018. - 85, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-778-5 kötött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3726280]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2018.
Bíró József (1951-)
   Ezidőben / Bíró József. - Budapest : Napkút K., 2018. - 44, [9] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-789-1 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726298]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2018.
Bíró József (1951-)
   Keserédes / Bíró József. - Budapest : Napkút K., 2018. - 45, [8] p. ; 24 cm
Fűzött : 1250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-776-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726289]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2018.
Boda Edit (1975-)
   Ametiszt Bagoly Társaság : rövidprózák / Boda Edit. - Budapest : Napkút K., 2018. - 63, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-767-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726575]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2018.
Bognár Antal (1951-)
   A gurítónál : opus ignoramus / Bognár Antal. - Budapest : Napkút K., 2018. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-793-8 kötött : 3990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-4(497.1) *** 894.511-32(497.1)
[AN 3726572]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2018.
Bokor Levente (1941-)
   Aranylázálom : egykönyv, 1957-2018 / Bokor Levente. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, cop. 2018. - 406 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5683-15-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3725906]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2018.
Böröczki Mihály (1946-)
   Kötetlenül / Böröczki Mihály ; [graf. Gasztonyi Zsuzsa]. - Szombathely : PenCom Grafika, 2018. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80121-4-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725991]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2018.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 121, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-658-1 fűzött : 1699,- Ft
földrajzi név - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-311(02.053.2)
[AN 3728805]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomfogók / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Fábián Noémi]. - 4. jav. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018, cop. 2006. - 542, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-30-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3729537]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2018.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Nász és téboly : Ambrózy báró esetei IV. / Böszörményi Gyula. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 492, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-262-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3730649]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2018.
Bozók Ferenc (1973-)
   Nagyvilági esszék : esszék, tanulmányok a világirodalomból / Bozók Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-56-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - esszé
894.511-4 *** 82(091)(0:82-4)
[AN 3725861]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2018.
Bullás Mária
   Álmodni ébren : versek / Bullás Mária. - [Hódmezővásárhely] : Kárász J. Irod. Kör, cop. 2018. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80557-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726549]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2018.
Búzás Huba (1935-)
   Égi kupolánk : lírai eposz / Búzás Huba ; ... Kallai Sándor illusztrációival ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 151 p. : ill. ; 14x24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80686-7-3)
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3726228]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2018.
Csákvári Zsóka
   Ajtót nyitok / Csákvári Zsóka, Csikós Olivér. - [Budapest] : [Csákvári Zs.], 2017. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6752-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725477]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2018.
Csákvári Zsóka
   Kisjankó / Csákvári Zsóka. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6751-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725464]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2018.
Csepella Horváth Anna (1945-)
   Csillag álom / Csepella Horváth Anna ; [közread. a Takács László Irodalmi Kör Egyesület]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör Egyes., 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80464-5-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725363]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2018.
Csepregi János
   Morgensternt tiszta papírra, 1942 : versek kívülről befelé / Csepregi János. - [Budapest] : Now Books & Music, 2018. - 173, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1715-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725324]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2018.
Csokonai Attila (1951-)
   Kígyókő : bodrogközi népi mondák / [Balassa Iván ... gyűjtéséből gyerekeknek átd. Csokonai Attila] ; [ill. Vincze Judit]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-782-2 fűzött : 1790,- Ft
Bodrogköz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343.4(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(439Bodrogköz)(02.053.2)
[AN 3726292]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2018.
Czilli Aranka (1982-)
   Nyitott ablak : versek / Czilli Aranka. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2018. - 101 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5479-51-9 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3725940]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2018.
Dallos Szilvia (1935-)
   Akvárium : dráma 2 felvonásban : játszódik a hetvenes évek elején / Dallos Szilvia. - Budapest : Nap K., cop. 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-118-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3726033]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2018.
Darvasi László (1962-)
   Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba / Szív Ernő. - Budapest : Magvető, 2018. - 259, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3665-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724508]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2018.
Dobai Péter (1944-)
   Dear India : irodalmi forgatókönyv / Dobai Péter ; rend. Sára Sándor. Transzszibériai álom : irodalmi forgatókönyv / Kardos István, Sára Sándor. - Budapest : MMA K., 2018. - 277 p. : ill. ; 23 cm. - (Láthatatlan filmtörténet, ISSN 2630-9459)
Sára Sándor bevezetőjével. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-09-9 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3726499]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2018.
Dr. Zang
   A varangy éneke / dr. Zang. - Budapest : Mega Kft., 2018. - 108 p. ; 18x20 cm
ISBN 978-615-00-2207-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726391]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2018.
Dylen, Sue
   A római szerető / Sue Dylen. - Budapest : Mybook : [Veresegyház] : [Magánkiad.], 2018. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1909-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3725690]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2018.
Elmer István (1952-)
   Bóják az áramlatban : novellák / Elmer István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 242, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-764-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726571]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2018.
Elmer István (1952-)
   Sodronyok ; Örlőkő : két kisregény / Elmer István. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5683-12-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3725990]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2018.
Erdős Zsuzsanna
   Még sincs vége! / Erdős Zsuzsanna. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-512-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3726864]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2018.
Érsek Erzsébet
   A kiválasztott / Érsek Erzsébet ; [ill. Kelemen Dóra]. - Tata : Magánkiad., 2018. - 185, [2] p. : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3725453]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2018.
Fable, Vavyan
   Varázscsók / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2018. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-77-4 kötött : 3599,- Ft
ISBN 978-963-9300-76-7 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3729255]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2018.
Farkas Gábor (1977-)
   A megtalálás öröme : portrék, recenziók, tanulmányok / Farkas Gábor ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 117 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-11-4 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - Vajdaság - Magyarország - magyar irodalom története - határon túli magyarság - irodalomkritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(498)(091) *** 894.511(497.11)(091) *** 894.511(091)
[AN 3725520]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2018.
Fecske Csaba (1948-)
   Nehéz világgá menni / Fecske Csaba ; Urbán Tibor graf. ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-51-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3725917]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2018.
Fehér Bence (1968-)
   Bölcsnek, bolondnak dolga / Fehér Bence. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5683-11-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3725929]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2018.
Gál József (1938-)
   Számadás : tettem, amit tudtam : emlékképek életem szilánkjaiból / Gál József. - Hódmezővásárhely : e-Contact 2001 Bt., 2018. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1386-2 fűzött
Gál József (1938-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3726559]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2018.
Gál Zsuzsa
   Új szelek fújnak : Liliána sólyomasszony versei / Gál Zsuzsa ... - [Százhalombatta] : Magánkiad., 2018. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725661]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2018.
Garaczi László (1956-)
   Hasítás : egy lemúr vallomásai 5. / Garaczi László. - Budapest : Magvető, 2018. - 156 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3666-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724550]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2018.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [szerk. és az életrajzi jegyzetet írta Császtvay Tünde]. - Budapest : Osiris, 2018. - 561, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-312-5 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730466]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2018.
Gavallér János
   Magányos bárány : versek / Gavallér János. - [Debrecen] : Magánkiad., 2018. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1933-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725928]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2018.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Check-in / Gerlóczy Márton. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-728-5 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729587]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2018.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Igazolt hiányzás / Gerlóczy Márton. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-727-8 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729590]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2018.
Gróh Gáspár (1953-)
   Neurotikus nemzettudat? : esszék, tanulmányok a magyar kultúrából / Gróh Gáspár. - Budapest : Nap K., 2018. - 254 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-129-4 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - nemzettudat - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19" *** 316.63
[AN 3726037]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2018.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Dalok reggeltől estig / Gryllus Vilmos, Tóth Krisztina ; [Megyeri Annamária rajz.]. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - [47] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-241-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3728758]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2018.
Gutai István (1950-)
   Kocsikerék a nyakcsigolyán / Gutai István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-42-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - oral history - memoár
894.511-94
[AN 3726564]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2018.
Hajnal Géza (1967-)
   Göd előttem, Göd utánam / Hajnal Géza. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-755-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3726847]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2018.
Hegedűs Rita
   Menő múmia : Emma titkos naplója / Hegedűs Rita ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - [Miskolc] : Irod. Rádió, [2018]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-07-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3726659]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2018.
Hegyi Zoltán Imre (1967-)
   Shizoo / Hegyi Zoltán Imre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2017. - 214, [7] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80686-2-8 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - haiku - vers
894.511-14
[AN 3726216]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2018.
Hetényi György (1924-)
   94 lépés / Hetényi György. - Békéscsaba : [Hetényi V.], 2018. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2262-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726383]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2018.
Horváth Péter (1951-)
   Getnó : kivezetés a szépirodalomból / Horváth Péter. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 314, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-62-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - tényirodalom - regény
894.511-31
[AN 3725814]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2018.
Horváth Tamás, Nagyatádi (1974-)
   Szürkület versei, 2005-2011 / Nagyatádi Horváth Tamás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 96, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80967-1-3 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726209]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2018.
Iancu Laura (1978-)
   Gerlice : gyorsröptű írások / Iancu Laura ; Szabó-Zsombók Magdolna graf. - Budapest : M. Napló, 2018. - 138 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-41-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - próza - memoár
894.511-3 *** 894.511-94
[AN 3725980]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2018.
   Japán a szamurájkorban / [főszerk. Ripp Gábor] ; [... a Trivium Egyesület kiadványa]. - Budapest : Trivium Egyes., 2018. - 148, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5821-02-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3726905]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2018.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [életrajzi jegyzet Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2018. - 572, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-313-2 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730476]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2018.
Joó Katalin
   A zsákmányállatok titkos élete : a tengerimalac / Joó Katalin. - [Isaszeg] : Joó K., 2017. - 177 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Megszólaló élővilág
ISBN 978-615-00-0404-4 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - tengerimalac - állattartás - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 636.91(0:82-31)
[AN 3726250]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2018.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Félig szelídített istenek : álhaikuk / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2018. - 76, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-795-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 3726316]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2018.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Térzene : álhaikuk / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2017. - 64, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-754-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 3726323]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2018.
Kanizsai József (1955-)
   Csacska macska kalandjai : [mese gyerekeknek] / Kanizsai K. József. - Nagykanizsa : Szerző, 2018. - 105 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2077-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3725341]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2018.
Kapitány Gábor (1948-)
   Burokversek / Kapitány Gábor. - Budapest : Napkút K., 2017. - 194, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-745-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726309]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2018.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem ; Válogatott írások / Karinthy Frigyes ; [ill. Vértess[!] Marcell] ; [vál., szerk., a jegyzeteket ... írta Beck András]. - Budapest : Osiris, 2018. - 195, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108759
ISBN 978-963-276-307-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - digitalizált dokumentum
894.511-7
[AN 3730438]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2018.
Kay, Theodore A.
   End of eternity : zöld város : a trilógia II. kötete / [A. Theodore Kay]. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2430-1 fűzött : 2415,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3725617]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2018.
Kelemen Lajos (1954-)
   Gyeptéglák a füveskönyvemből : esszék / Kelemen Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 263, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-747-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3726158]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2018.
Kontra Ferenc (1958-)
   Az álom hídja : regény / Kontra Ferenc. - Budapest : M. Napló, 2018. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-38-0 kötött : 3000,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.13)
[AN 3725932]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2018.
Könyves Karolina
   Három testvér legendája / Könyves Karolina. - [Vácrátót] : [Nagy B.] ; Budapest : Fekete Sas, [2017]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3678694]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A sors homokórái. - 2018. - 230 p.
ISBN 978-615-5568-59-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3726007] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A csillagok kulcsa. - 2018. - 222 p.
ISBN 978-615-5568-60-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3726015] MARC

ANSEL
UTF-810632 /2018.
Krasznahorkai László (1954-)
   Megy a világ / Krasznahorkai László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2013. - 287, [6] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3073-8 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3729962]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta / Lackfi János, Vörös István ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 209, [14] p. : ill., színes ; 26 cm
A változatok alapjául szolgáló versekkel
ISBN 978-963-227-973-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - parafrázis - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14(082).04
[AN 3728763]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2018.
Lakatos Levente (1986-)
   Barbibébi / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2018. - 465 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-427-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728771]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2018.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 164, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3730639]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2018.
Lefler György (1953-)
   Hangyautakon : [versek] / Lefler György ; [közread. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2017. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-69-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726884]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2018.
Lénárt Krisztina
   Offline : kalandra kattanva / Lénárt Krisztina ; Novák Natália illusztrációival. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-24-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3725936]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2018.
Léria Dipán
   Szerelemre éhesen / [Léria Dipán]. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2018. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2353-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3726675]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2018.
Léria Dipán
   Tündérmesék 6-106 éves korig : mert és tudod az emberek között / Léria Dipán. - [Budapest] : [Lénárth M.], cop. 2018. - 116 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1816-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3726670]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2018.
Lévai Tibor (1934-)
   "Keressétek először Isten országát!" / Lévai Tibor. - [Zalaegerszeg] : Szerző, 2018. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2250-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3725668]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2018.
Liszkay Zoltán (1955-)
   A hóember útja : tetrameron / Liszkay Zoltán. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2018]. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 123.)
ISBN 978-615-80967-2-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726376]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2018.
Lőrincz Zsuzsanna
   Farfalle / Lőrincz Zsuzsanna. - [Budapest] : [Lőrincz Zs.], cop. 2018. - 51 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2356-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725948]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2018.
Loschitz Ferenc (1977-)
   Az elmozdítás tilalma / Loschitz Ferenc ; S. Horváth Ildikó grafikáival. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2018. - 99, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-48-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725905]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2018.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2018. - 186 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-308-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3730445]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2018.
Magén István (1950-)
   Emberhalászat : elbeszélések / Magén István. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-46-6 fűzött : 2730,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725777]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-197-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729804]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-199-7 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729810]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2018.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-198-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729807]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2018.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Dalolj, dalolj, vakvarjúcskám : versek / Mátyás B. Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2018. - 256, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-779-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726279]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2018.
Meller Rózsi (1902-1960)
   Anyu, akarod a gyereket? / Meller Rózsi. - Budapest : Oriold, [2018]. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-80-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726083]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2018.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Rókabérc, haláltúra : krimi / Mészöly Ágnes. - Budapest : Prae.hu, 2018. - 274, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-60-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3726492]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2018.
Mezey Katalin (1943-)
   Élőfilm : [regény] / Mezey Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló, 2018. - 408 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5721-37-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730277]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [életrajzi jegyzet Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2018. - 219, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-309-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730454]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán ; [szerk. és a jegyzeteket írta Császtvay Tünde] ; [életrajzi jegyzet Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2018. - 219, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108246
ISBN 978-963-276-305-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - digitalizált dokumentum
894.511-32
[AN 3730417]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2018.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : testrészek mesesorozat : fej és szív / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2018. - 49 p. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-5671-07-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3725894]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2018.
Miska János (1932-)
   Verőfény az esőben / Miska János ; [a kéziratot gond. és a névmutatót kész. Palotás Krisztina]. - Budapest : Püski, 2018. - 375, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-365.
ISBN 978-963-302-230-6 kötött
Kanada - magyar irodalom - magyar irodalom története - publicisztika
894.511-92(71) *** 894.511(71)(092)
[AN 3725903]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2018.
Mohácsi István
   Múltépítés / Mohácsi István, Mohácsi János. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2017. - 551 p. ; 20 cm. - (Színtext, ISSN 2498-9223 ; 2.)
Tart.: Csak egy szög : előítélet két zajos részbenÞ; 56 06 : őrült lélek, vert hadak : egy darabÞ; Egyszer élünk avagy A tenger azontúl tűnik semmiségbeÞ; E föld befogad avagy Számodra helyÞ; A csillagos ég avagy A nemzetközi sikerre való tekintet
ISBN 978-615-5470-12-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3726480]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2018.
Molnár Lajos (1960-)
   Arcok Csudaballáról : [rövidprózák] / Molnár Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 85, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-781-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726574]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2018.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király / Móra Ferenc ; Békés Rozi illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 17, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-932-6 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3729815]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [ill. Pólya Tibor] ; [életrajzi jegyzet Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2018. - 312, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-304-0 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730407]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2018.
Munk Artúr (1886-1955)
   Köszönöm addig is .. : egy orvos életregénye / Munk Artur ; [kiad. Jakab és Komor tér 6. Egyesület]. - 3. kiad. - Budapest : Jakab és Komor tér 6. Egyes., 2018. - 342 p. : ill. ; 26 cm. - (Így éltünk Szabadkán ; 2.)
ISBN 978-615-00-1986-4 kötött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 3725530]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2018.
   Muzsikáló madárház : a Kaláka és Gryllus Vilmos dalai / [... szövegek Gryllus Vilmos] ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2018. - [46] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-105-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3728754]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2018.
Nádas Péter (1942-)
   Egy családregény vége / Nádas Péter. - 9. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 1977. - 151 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-558-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3728796]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2018.
Nagy Bandó András (1947-)
   Sosemvolt Toscana : regény : I-II. kötet / Nagy Bandó András. - Pécs : Szamárfül K., cop. 2018. - 477 p. ; 21 cm
Kötött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 963-229-845-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726518]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2018.
Nagy Lea (2000-)
   Légörvény / Nagy Lea ; [... utószavát írta Petőcz András] ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Művészeti Alapítvány : Napkút K., 2018. - 99, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-772-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726121]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2018.
Németh Attila (1968-)
   Tintalovaglás : válogatott és új versek, kisprózai írások / Németh Attila. - Budapest : Napkút K., 2018. - 304, [15] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-756-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3726107]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2018.
Novák Miklós (1971-)
   Lapáton / [Novák Miklós]. - Ráckeve : Sophia Nostra, cop. 2018. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80788-1-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725997]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   Az ellopott Mikulás-szán / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 2. kiad. - Budakeszi : Berger, 2018. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-1-5 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3730517]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   A fürdők réme / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 3. kiad. - Budakeszi : Berger, 2018. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-2-2 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3730784]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2018.
Orbán Károly (1943-)
   Böszád Márky gyilkosságai : ponyvaregény több tételben / Orbán Károly. - Budapest : Napkút K., 2018. - 166, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-797-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726283]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2018.
Origami dla dzieci (magyar)
   Origami gyerekeknek : mesével és papírfigurákkal : kaland a mezőn / [ford. Sebestyén Éva Zofia]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p., [24] fol. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-615-5679-61-2 fűzött : 1990,- Ft
origami - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3727010]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2018.
Origami dla dzieci (magyar)
   Origami gyerekeknek : mesével és papírfigurákkal : zűrzavar az állatkertben / [ford. Sebestyén Éva Zofia]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p., [24] fol. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-615-5679-60-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - origami - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3727007]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2018.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2012. - 548, [9] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 1.)
ISBN 978-963-14-3596-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729858]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2018.
Perlawi Andor (1938-)
   Csillagok és tölgyfalomb / Perlawi Andor. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 227, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Perlawi Andor munkái. Drámák ; 4.)
Tart.: Messze van az ArarátÞ; Erna háborújaÞ; RenitensekÞ; Félős napok
ISBN 978-615-5058-97-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3725748]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2018.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz ; Az apostol / Petőfi Sándor ; [a szöveget gond. és az életrajzi jegyzetet írta Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2018. - 162, [1] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-311-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3730462]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2018.
Petrik Iván (1971-)
   Végre fázom / Petrik Iván. - Budapest : Napkút K., 2018. - 153, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-780-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726351]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2018.
Pilinszky János (1921-1981)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2015. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3064-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729619]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2018.
Punk Mária (1971-)
   Bocsond : a kócosbundás medvebocs meséi / Punk Mária ; [az illusztrációkat Liszkai Tamás rajz.]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 132 p. : ill. ; 21 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Sejben Győző. - melléklet címe: Moccantó
ISBN 978-615-5359-54-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3725882]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2018.
Reisinger Attila (1947-)
   A háború foglyai : két kisregény / Reisinger Attila ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 142, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A hagyatékÞ; Az út végén a Nap
ISBN 978-615-5721-47-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3725964]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-273-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3729277]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-274-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3729283]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-271-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3729275]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-272-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3729267]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2018.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-270-5 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3729271]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2018.
Rigó József (1966-)
   Átváltó : válogatott versek / Rigó József ; vál., szerk. és az utószót írta Baán Tibor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2018. - 343, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-50-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725757]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2018.
Rutai Gábor
   Költőmata : fent bedobod, lent kipotyog / Rutai Gábor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 279, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-085-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725664]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2018.
Sarusi Mihály (1944-)
   Igen, a haza : költemények, versbeszélyek és hasonneműek : az új évezredből / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2018. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2182-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726384]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2018.
Sarusi Mihály (1944-)
   Nyílik a savanyauborka-virág : huszonegy válogatott elbeszélés fél évszázad terméséből / Sarusi Mihály ; összeáll. Kállai Gyöngyi. - Budapest : Napkút K., 2018. - 204, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-769-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726576]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2018.
Simon Géza
   A haza felé : közéletírások, útirajzok, jegyzetek / Simon Géza. - Budapest : Napkút K., 2018. - 305, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-796-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - útleírás - memoár
894.511-94 *** 894.511-992
[AN 3726203]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2018.
Simon József (1939-)
   Újjászületők / Sijó. - Budapest : Semmelweis, 2017. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-424-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3726106]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2018.
Solti Gyöngyi
   Városi baromfiudvar : novellák / Solti Gyöngyi ; F. Takács Rita illusztrációival. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 100 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5359-52-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726047]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2018.
Szabó Zoltán Attila (1972-)
   Gershwin szerelmei : jazz-fantasy ; Szép napot! : versek / Szabó Zoltán Attila. - Budapest : Napkút K., 2017. - 69, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-753-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - dráma - vers
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 3726311]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2018.
Szappanos Gábor (1962-)
   Szentek hétköznapi csodái : élet a végítélet után / Szappanos Gábor. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2018], cop. 2017. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 118.)
ISBN 978-615-80686-7-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3726365]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2018.
Szávai Géza (1950-)
   Isten után szabadon : esszék a fejvesztettség ellen / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-43-5 kötött : 2310,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3725782]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2018.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Mókuskerék : válogatott versek / Szebényi Ildikó. - Budapest : Napkút K., 2018. - 332, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-784-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726090]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2018.
Székely Dezső (1936-)
   Csillagok udvarában / Székely Dezső. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 108, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-16-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725925]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2018.
Széll Tibor
   Mindörökké advent : trilógia / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2017. - 880 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7672-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725320]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2018.
Szénási Zoltán (1975-)
   Papírforma : kritikák, esszék a kortárs magyar irodalomról / Szénási Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2018. - 187, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-788-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - 21. század - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"200/201"(0:82-95)
[AN 3726354]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2018.
Szenti Ferenc
   Mindenek zúgása : haikuk... és változatok / Szenti Ferenc. - Hódmezővásárhely ; Bordány : Szerző, 2017. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1925-3 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3726552]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2018.
Szenti Tibor (1939-)
   Kalászkisasszony : történetek a szerelemről / [írta] Szenti Tibor ; [graf.] Bolyki István. - Budapest : Agroinform, 2018. - 250 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5666-21-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3729126]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2018.
Szepes Mária (1908-2007)
   Szepes Mária füveskönyv / vál. Zsámboki Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275.
ISBN 978-963-529-032-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3728793]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2018.
Szepes Mária (1908-2007)
   Varázstükör / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 312 p. ; 21 cm + CD. - (Életműsorozat)
melléklet címe: Kirándulás az élet vizéhez
ISBN 978-963-529-187-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - auditív dokumentum
894.511-31
[AN 3728636]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2018.
Szilasi László (1964-)
   Luther kutyái : oligodendroglioma WHO grade II : regény / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2018. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3677-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724433]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2018.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Menyasszonyok, vőlegények / Szobotka Tibor. - Budapest : Jaffa, 2017. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5715-57-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3725616]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2018.
Szondy Zsuzsanna
   A bölcs herceg / Szondy Zsuzsanna ; Bayer Beatrix illusztrációival. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-22-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3725943]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2018.
Szvétek Gábor
   Túlzás és hiány / Szvétek Gábor. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2018]. - 52 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 122.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80686-9-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726374]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2018.
Takáts Gyula (1911-2008)
   Becei agenda, 1967-1995 : pincenapló jegyzetek és rajzok / Takáts Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-43-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - szőlőművelés - gyümölcstermesztés - napló
894.511-94 *** 634.8(0:82-94) *** 634.1(0:82-94)
[AN 3726720]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2018.
Téti István
   Manfréd és Anton kalandjai / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - Budapest : Hello Body Kft., cop. 2018. - 107 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-2294-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3725872]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2018.
Tomor Anita (1982-)
   Még mindig rólad álmodom / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2018. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80482-8-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3725567]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2018.
Tompa Andrea (1971-)
   A hóhér háza / Tompa Andrea. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2015. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-648-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729392]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2018.
Török Szilvi
   Paraputty / Török Szilvi. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 143, [1] p. : ill. ; 21cm
ISBN 978-615-5604-64-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725528]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2018.
Ugron Zsolna (1978-)
   Úrilányok Erdélyben / Ugron Zsolna. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 252, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-834-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3729060]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2018.
Vakulya Norbert (1975-)
   Vihar Erdélyben : Nopcsa báró kalandjai az I. világháborúban : igaz történet alapján / Vakulya Norbert. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. - 370 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-462-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3725619]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2018.
Valaczka András (1964-)
   A meseírónő : bűnügyi regény / Kapiszter Iván. - [Budapest] : Metakönyv Bt., 2018. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2355-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3725641]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2018.
Vári Fábián László (1951-)
   Vásártér / Vári Fábián László. - Budapest : M. Napló, 2018. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-40-3 fűzött : 2500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 3725972]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2018.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr / Varró Dániel. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2016. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-649-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3729596]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2018.
Vasadi Péter (1926-2017)
   A kórus kitart : zenei témájú művek és válogatott versek / Vasadi Péter ; [... vál. Halmai Tamás, ... Zsille Gábor ...]. - Budapest : M. Napló, 2018. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-23-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3725923]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2018.
Végh Attila (1962-)
   A víz arca : válogatott és új versek / Végh Attila. - Budpest : M. Napló, 2018. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-44-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725921]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2018.
Véghelyi Balázs (1983-)
   Üzenet érkezett : válogatott és új versek / Véghelyi Balázs. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-53-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3725864]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2018.
Vihar Béla (1908-1978)
   A korsó és a kő / Vihar Béla. - Budapest : Napkút K., 2018. - 44, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-263-794-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3726647]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2018.
Vizvári József (1952-)
   Amikor a Föld elhallgatott : novellák / írta Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2018. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-3-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3725510]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2018.
Völgyi Lajos
   Feketekönyv : naplók, betoldásokkal / Völgyi Lajos. - Budapest : Napkút K., 2018. - 99, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-783-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3726570]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2018.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1997. - 509, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2465-2 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730259]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2018.
Zentai László (1950-)
   Fel a hatodikra : novellák / Zentai László. - Budapest : Civil Flotta K., 2018. - 167, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1259-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3726161]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10725 /2018.
Bárður Oskarsson (1972-)
Flata kaninin (magyar)
   A lapos nyuszi / Bárður Oskarsson ; [ford. Katona Mária] ; [közread. a] Közép-európai Sarkvidék Egyesület. - [Budapest] : Közép-európai Sarkvidék Egyes., 2018. - 34 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-7251-2 fűzött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725844]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-11-8 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3729014]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : mese az elveszett nyusziról : bábkönyv / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([20] p. ; 21 cm)
melléklet címe: Így készült a Bogyó és Babóca bábkönyv
ISBN 978-615-5883-30-9 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3728761]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2018.
Dániel András (1966-)
   A nyúlformájú kutya / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2018. - 75 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-376-9 fűzött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3725590]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2018.
Droop, Constanza (1965-)
Was wächst da? (magyar)
   Mi nő ott? / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-351-5 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729436]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2018.
Geis, Patrícia (1966-)
¡Al agua, patos! (magyar)
   Jóéjtpuszi mindenkinek! / Patrícia Geis. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm
Kartonfigurákkal
ISBN 978-963-294-478-4 kötött : 3790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727198]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2018.
Hanačková, Pavla
Colours (magyar)
   Színek / [szerző Pavla Hanáčková] ; [rajz. Julie Cossette] ; [ford. László Zsuzsi]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Tekergető. - Forgatható képekkel
ISBN 978-963-294-468-5 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3726951]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2018.
Hanačková, Pavla
Opposites (magyar)
   Ellentétek / [szerző Pavla Hanáčková] ; [rajz. Julie Cossette] ; [ford. László Zsuzsi]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Tekergető. - Forgatható képekkel
ISBN 978-963-294-476-0 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3726949]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2018.
Hanačková, Pavla
Shapes (magyar)
   Formák / [szerző Pavla Hanáčková] ; [rajz. Julie Cossette] ; [ford. László Zsuzsi]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Tekergető. - Forgatható képekkel
ISBN 978-963-294-477-7 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3726940]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2018.
Ho, Jannie
Bunny Boo has lost her teddy! (magyar)
   Nyuszó Muszó elvesztette a maciját : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-294-445-6 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3726902]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2018.
Ho, Jannie
Teeny Weeny looks for his mummy! (magyar)
   Inci Finci keresi a mamáját : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-294-444-9 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3726898]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2018.
   A könyvek életre kelnek : bevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába a BookR Kids alkalmazásaival / [szerk. Varga Emőke]. - Budapest : Móra-BookR Kids, 2018. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81021-0-0 fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81021-1-7)
számítógépes program - interaktivitás - olvasáspedagógia - mesekönyv
087.5(084.1) *** 028.6 *** 681.3.004.14
[AN 3726833]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2018.
Loiselet, Camille
Au dodo! (magyar)
   Képváltogató : menjünk aludni! / [rajz. Camille Loiselet] ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Kihajtható, mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-464-7 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727216]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2018.
Mercier, Julie (1976-)
Les couleurs (magyar)
   Képváltogató : színek / [rajz. Julie Mercier] ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Kihajtható, mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-463-0 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3727210]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2018.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Bagger, Traktor, Müllabfuhr! (magyar)
   Markoló, traktor, kukásautó : nagy járműkönyv / ill. Wolfgang Metzger ; szöveg Daniela Prusse. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2016. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Izsó Zita
ISBN 978-963-244-617-2 kötött : 2995,- Ft
gépjármű - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.113(02.053.2)
[AN 3729311]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2018.
Rübel, Doris (1952-)
Ängstlich, wütend, fröhlich sein (magyar)
   Örülök, félek, haragszom / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 16.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-342-3 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729432]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2018.
Szimonídeszné Kovács Hajnalka
   Cifra palota / [ill. Szimonidesz Hajnalka]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Vál. Gróh Ilona. - keretcím: Ringató-lapozók
ISBN 978-963-437-085-7 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv - gyermekdal - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3725308]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2018.
Szimonídeszné Kovács Hajnalka
   Megfogtam egy szúnyogot / [ill. Szimonidesz Hajnalka]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Vál. Gróh Ilona. - keretcím: Ringató-lapozók
ISBN 978-963-437-084-0 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv - gyermekdal - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3725313]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2018.
Weller, Ursula (1996-)
Formen und Gegensätze (magyar)
   Formák és ellentétek / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2018, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 11.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-249-5 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3729430]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10744 /2018.
Back to the future : untold tales and alternate timelines (magyar)
   Vissza a jövőbe : elfeledett regék és alternatív idősíkok / [m. szöveg Tóth Mátyás]. - [Pécs] : Bedekovics Á., cop. 2018. - 114 p., [36] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1725-9 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3725597]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2018.
Fiatalok Európában Konferencia (4.) (2017) (Pécs)
   IV. Fiatalok Európában Konferencia : Pécs, 2017. november 24-25. : tanulmánykötet / szerk. Haffner Tamás ; kiad. a Sopianae Kulturális Egyesület. - [Pécs] : Sopianae Kult. Egyes., [2018]. - 403 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Fiatalok Európában Konferencia 2017 : konferenciakötet. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80444-9-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3725694]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2018.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Reise ins All (magyar)
   Utazás az űrbe / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2018. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen ; 44.)
ISBN 978-963-9791-55-8 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3726900]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2018.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / [szöveg és rajz] Mike Mignola ; [Bárány Ferenc és Galamb Zoltán fordítását átd. Rusznyák Csaba]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2018-. - ill., főként színes ; 29 cm
Ford. a 2. kötetet Galamb Zoltán
képregény
087.6:084.11
[AN 3726896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A pusztítás magja / szövegkönyv John Byrne ... ; Szent Auguszt farkasai ; A leláncolt koporsó. - 2018. - [181] p.
Egys. cím: The chained coffin ; The wolves of Saint August
ISBN 978-963-9998-56-8 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3726929] MARC

ANSEL
UTF-810748 /2018.
Thompson, Craig (1975-)
Blankets (magyar)
   Blankets : takarók / Craig Thompson ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2018. - 582 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9998-55-1 fűzött : 7990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3726885]
MARC

ANSEL
UTF-8