MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/12/17 09:37:18
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
12061 /2018.
Il grande libro delle domande e risposte (magyar)
   Nagy képes gyermekenciklopédia / [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, [2018], cop. 2015. - 189 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5755-47-7 kötött : 4990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3736688]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

12062 /2018.
Varga András (1956-)
   A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai = Catalogus librorum veterum Bibliothecae Universitatis Szegediensis = Altbücherbestand zwischen 1801-1850 der Universitätsbibliothek Szeged / összeáll. ... Varga András ; mtárs. ... Farkas Katalin. - Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt., 2018. - [4], VI, 451 p. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 11.)
Az előszó magyar és német nyelven
ISBN 978-963-306-597-6 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár
Szeged - egyetemi könyvtár - 19. század - könyvtári katalógus - régi nyomtatvány
017.1(439-2Szeged) *** 027.7(439-2Szeged) *** 09(4)"18"
[AN 3732367]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

12063 /2018.
Arató László (1927-)
   A történelem szorításában - a lélek szabadságával : Arató László cserkésztisztet, pálos konfrátert életéről kérdezi Elmer István. - [Pécs] : Ráció-Lambda Bt., 2018. - 380 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-2623-7 fűzött : 1890,- Ft
Arató László (1927-)
Magyarország - cserkészet - 20. század - memoár
061.213(439)(092)Arató_L.(0:82-94)
[AN 3730845]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2018.
   "A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése révén" : "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?" című konferencia előadás anyagai : Gödöllő, 2018. február 7. / [szerk. Zéman Zoltán ..., Gál Zsolt ...] ; [rend.] a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége ... és a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara ... - [Gödöllő] : SZIE K., [2018]. - 133 p. : ill., színes ; 18x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-718-5 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gödöllő) *** 338.2(439)
[AN 3730816]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2018.
Tilless Béla (1932-)
   Életmű-válogatás, 1960-2017 : Tilless Béla kiállítása : Városi Galéria és Pál Gyula Terem, Nyíregyháza, 2018. március 8 - április 6. - [Budapest] : [Tilless B.], [2018]. - 98 p. : ill., főként színes ; 19x22 cm
ISBN 978-615-00-1712-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
061.4(439-2Nyíregyháza) *** 73/76(439)(092)Tilless_B.
[AN 3730749]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12066 /2018.
   4. Egészség, Információ, Könyvtár Konferencia : Budapest, 2018. május 24-25. : programfüzet = 4th Health-Information-Library Conference : conference schedule & abstracts / [szervezők ... Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége ... , Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára ..., Állami Egészségügyi Ellátó Központ Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár ...]. - [Budapest] : MOKSZ : SE Közp. Kvt. : Medinfo, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
könyvtárügy - könyvtári informatika - adatvédelem - egészségügy - konferencia-kiadvány
02 *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 614 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3731401]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2018.
   A könyv és olvasója : a 14-16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban / [közread. az] MTA-ELTE HECE. - Budapest : MTA-ELTE HECE, 2018. - 305, [1] p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2017. jún. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-886-7 fűzött
Magyarország - könyvkultúra - könyvtörténet - középkori latin irodalom története - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - 16. század - kódex
09(439)"13/15" *** 930.85(439)"13/15" *** 871(439)(091)"13/15"
[AN 3730990]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2018.
Sacred symbols (magyar)
   Szent szimbólumok : népek, vallások, misztériumok / szerk. Robert Adkinson ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2018. - 792 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5834-6 kötött : 7990,- Ft
jelkép - ikonográfia - művelődéstörténet - mitológia - néprajz
003.62 *** 7.041(100) *** 930.85(100) *** 133 *** 39
[AN 3735074]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2018.
Veszelszki Antal (1730 k.-1798)
   A' magyar országi méh-tartás' rövid tudománnya. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2018]. - [2], 62, [1] p. ; 18 cm
Szerző Veszelszki Antal. - Eredeti kiadása: Vátzon : Gottlieb A., 1782.
ISBN 978-963-7377-97-6 fűzött
méhészet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 638.1
[AN 3736159]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12070 /2018.
   Sajtójogi források a kivételes hatalom árnyékában : a magyar sajtójog a hatalmi/legitimációs kivételes állapotok időszakában, 1918-1922 / szerk. és vál. Kelemen Roland ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2018. - 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2476-9 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - sajtórendészet - cenzúra - forradalmak kora - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
070(439)"1918/1922"(094) *** 943.9"1918/1922"(093) *** 351.751(439)"1918/1922"(094) *** 070.13(439)"1918/1922"(094)
[AN 3732329]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12071 /2018.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Qiyṣwr twldwt haʾenwšwt (magyar)
   Sapiens : [az emberiség rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-237-7 kötött : 4980,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - ember
008(100)(091) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3734932]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2018.
Kánai András (1973-)
   Holnap történt [elektronikus dok.] : öt sci-fi téma, amely valósággá válhat / Kánai András. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-612-8
prognosztika - elektronikus dokumentum
008.2
[AN 3718269]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2018.
Sparrow, Giles (1970-)
The genius test (magyar)
   Géniuszteszt / Giles Sparrow ; [... ford. Mezősi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 219, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5783-15-9 fűzött : 3600,- Ft
tudomány - természeti környezet - művelődéstörténet
001(100) *** 502(100) *** 930.85(100)
[AN 3732451]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2018.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - 5. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2018. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-963-312-056-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3735433]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2018.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 6. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2018. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3735438]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2018.
   A tudomány kritériumai : workshop, Szent István Egyetem 2017 : Magyar Tudomány Ünnepe / [szerk. Zéman Zoltán] ; [rend., közread. az] Üzleti Tudományok Intézet. - [Gödöllő] : SZIE Üzleti Tanulmányok Int., [2018]. - 60 p. : ill., színes ; 14x21 cm
A workshopot Gödöllőn rendezték. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-717-8 fűzött
tudományos módszertan - kutatás-fejlesztés - vállalkozás - üzleti élet - konferencia-kiadvány
001.81 *** 330.341.1 *** 658.1 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3731405]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12077 /2018.
Crowley, Aleister (1875-1947)
The book of the law (magyar)
   A Törvény Könyve = Liber al vel legis : sub figura CCXX / Aleister Crowley ; [ford. Kássa Lászlóné, Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 113, [4] p. : ill. ; 23 cm
A mű 1904-ben lejegyzett kéziratával
ISBN 978-615-5342-88-2 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133
[AN 3736640]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2018.
Horváth Andrea
   Asztrológia a mindennapokban : karmikus sorsfeladat / Horváth Andrea. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 205, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-231-9 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3731933]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2018.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
Necronomicon (magyar)
   Necronomicon : [kitab al azif] : [a halál névadása] / Abdul Alhazred. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 142, XXXVI p. : ill. ; 21 cm
A valódi szerző H. P. Lovecraft
ISBN 978-615-5342-84-4 fűzött : 2700,- Ft
mágia
133.4
[AN 3731038]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2018.
Miskolci László
   Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok / [írta Miskolci László]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 24.)
ISBN 978-615-5647-70-3 fűzött : 1399,- Ft
földön kívüli élet
001.94
[AN 3731597]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2018.
Sinnett, A. J.
   A mágikus beavatás könyve : a mágikus erők megszerzésének titkos módszere / A. J. Sinett[!] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-86-8 fűzött : 2300,- Ft
mágia
133.4
[AN 3736618]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2018.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 730 p. ; 24 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-029-1 kötött : 6990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3735217]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12083 /2018.
   A biodiverzitásról másképp 3 : "a víz: áldás és/vagy átok - gondoljuk újra" : Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottsága, Magyar Természettudományi Társulat, Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága konferenciája, 2018. április 12., ... Debrecen ... - [Szentendre] : [Geobook], [2018]. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5015-10-6 fűzött
biodiverzitás - vízvédelem - vízi élet - konferencia-kiadvány
504.45.06 *** 574.24 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3732049]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2018.
Fodor Éva (1985-)
   A tanösvények tervezésének pedagógiai vonatkozásai : módszertani segédlet / [írta Fodor Éva] ; [kiad. az Eszterházy Károly Egyetem]. - Eger : EKE, 2018. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-615-5297-83-0 fűzött
tanösvény - környezeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
502(439) *** 37.033(072) *** 371.3
[AN 3731413]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2018.
Illyés Zoltán (1980-)
   Zalaegerszeg védett természeti értékei : [védett növények, gombák, állatok] / [szerzők] Illyés Zoltán,[ Zalai Béla] ; [közread. a Mindszenty Ifjúsági Ház]. - Zalaegerszeg : Mindszenty Ifjúsági Ház, [2018]-. - ill., színes ; 21 cm
Zalaegerszeg - védett növény - védett állat
504.73.06(439-2Zalaegerszeg) *** 504.74.06(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3731199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Botfa. - [2018]. - 136 p.
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-615-00-1920-8 fűzött
[AN 3731227] MARC

ANSEL
UTF-812086 /2018.
Molnár Antal
   Természeti értékek a Bodrog-mentén / [szöveg és fotó Molnár Antal] ; [kiad. a Zöld Kör]. - [Hajdúböszörmény] : Zöld Kör, [2017]. - 14, [8] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Bodrogköz - természeti környezet - fényképalbum
502(439Bodrogköz)(084.12)
[AN 3731551]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12087 /2018.
Gribbin, John (1946-)
Schrödinger's kittens and the search for reality (magyar)
   Schrödinger kiscicái és a valóság keresése : [a kvantummechanika rejtélyeinek nyomában, a Schrödinger macskája című könyv folytatása] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2018. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 337-343.
ISBN 978-963-252-114-5 kötött : 3990,- Ft
kvantummechanika
530.145
[AN 3736311]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12088 /2018.
Farrow, Lynne
The iodine crisis (magyar)
   A gyógyító jód : nem csak pajzsmirigybetegeknek! : sorsfordító megoldás méh-, mell-, petefészek- és prosztataproblémákra / Lynne Farrow ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Partvonal, 2018, cop. 2017. - 262 p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-05-0 fűzött : 2990,- Ft
jód - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás
546.15 *** 661.47 *** 615.89 *** 613.2
[AN 3735220]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12089 /2018.
   55 éves "A Bakony természeti képe" kutatóprogram : az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának jubileumi kiadványa a XV. Bakony-kutató ankét (2017. okt. 7-8.) előadásaiból / szerk. Kutasi Csaba. - Budapest ; Zirc : M. Természettud. Múz. Bakonyi Természettud. Múz., 2017. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9877-30-6 fűzött
Bakony - természeti földrajz - kutatás
911.2(439)(234.373.1) *** 001.89(439)
[AN 3731877]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12090 /2018.
   A biodiverzitásról másképp 2 : "puli, csatak és fuszujka - sokféleség a génektől a pörköltig" / [... szervezője Magyar Természettudományi Társulat]. - [Budapest] : MTT, [2017]. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2017. nov. 8-án rendezett konferencia anyaga
ISBN 978-615-80623-3-6 fűzött
biodiverzitás - fauna - konferencia-kiadvány
574.24 *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 591.9
[AN 3732045]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2018.
Bondarenko, Birgit
Im Wald (magyar)
   Az erdő : matricás rejtvényfüzet : [rejtvények, színezők, matricák!] / [írta ... Birgit Bondarenko, Sabine Schuck] ; [ill. Dirk Hennig, Stefanie Klassen] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 24 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053)
ISBN 978-963-294-486-9 fűzött : 1200,- Ft
erdő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
581.526.42(02.053.2) *** 087.5
[AN 3731533]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2018.
Fél Attila
   Gombavarázs : [217 gombafaj, 116 részletes leírás, 214 fotó, online melléklettel] / Fél Attila. - [Környe] : [Fél A.], [2018]. - 144 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2899-6 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3732308]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2018.
Garnier, Stéphane (1974-)
Penser et agir comme un chat (magyar)
   Macskabölcsesség : gondolkodj és élj úgy, mint a macskád! / Stéphane Garnier ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 157, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-23-4 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - macska - etológia
591.51 *** 613.865 *** 159.923.2 *** 636.8
[AN 3731425]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2018.
Pflanzen (magyar)
   Növények : matricás album / [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 32 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-491-3 fűzött : 1790,- Ft
növény - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
58(02.053.2) *** 087.5
[AN 3731545]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2018.
Tiere (magyar)
   Állatok : matricás atlasz / [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 32 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-490-6 fűzött : 1790,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3731554]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12096 /2018.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 280 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-191-9 kötött : 3999,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3730881]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2018.
Bennett, Michael I. (1945-)
F*ck feelings (magyar)
   Francba az érzelmekkel! : egy pszichológus hasznos tanácsai az élet megoldhatatlan problémáiról / Michael I. Bennett és Sarah Bennett ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 430, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 425-426.
ISBN 978-615-5715-74-7 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3731475]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2018.
Bernád Zoltán
   Közteslét avagy Köztes-helyzetállapotok : mentálhigiénés előadásjegyzetek / Bernád Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 159, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-[160].
ISBN 978-615-00-2707-4 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3732454]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2018.
Brjeska Dóra
   Füles Odú: gyógyulónapló / Brjeska Dóra ; rajzok Forró Juli. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-8871-1 fűzött
gyógyulás
616-036.82(076)
[AN 3731573]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2018.
Buzan, Tony (1942-)
Mind map mastery (magyar)
   Elmetérképezés mesterfokon : így használd az univerzum leghatékonyabb mentális eszközét! / Tony Buzan ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-291-329-2 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - agykontroll
613.865
[AN 3730676]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2018.
   Csakra-gyógyászat / [... szerk. és összeáll. Ladányi Lóránt]. - [Onga] : Pythia, [2018]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-61-2 fűzött : 2100,- Ft
csakra
615.89
[AN 3736641]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2018.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Good business (magyar)
   A jó üzlet [elektronikus dok.] : az értékteremtő vállalkozás pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. Dövényi Ibolya. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-468-2
gazdaságpszichológia - lélektan - mentálhigiénia - üzleti élet - elektronikus dokumentum
159.9 *** 613.865 *** 330.16 *** 658.1
[AN 3731371]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2018.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Running flow (magyar)
   A futás öröme : technikák a jobb teljesítményhez / Csíkszentmihályi Mihály, Philip Latter, Christine Weinkauff Duranso ; [ford. Dövényi Ibolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 373 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-339-5 fűzött : 3599,- Ft
futás - sportlélektan
159.9 *** 796.422.01
[AN 3736924]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2018.
   Élő természettudományok 2 / szerk. Bari Ferenc. - Szeged : Szegedi Egy. K., 2018. - 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi egyetemi tudástár ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-600-3 kötött
Szeged - orvostudomány - egyetem
61 *** 378.661(439-2Szeged)
[AN 3731292]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2018.
Fekete László (1945-)
   In memoriam Matoltsy Gedeon / Fekete László ; [kiad. a Kaposvári Református Egyházközség]. - [Kaposvár] : Kaposvári Református Egyházközség, [2018]. - 173, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2329-8 kötött
Matoltsy Gedeon (1920-2014)
Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - orvos - bőrgyógyászat - 20. század - ezredforduló
61(73)(=945.11)(092)Matoltsy_G. *** 616.5
[AN 3732339]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2018.
Feldmár András (1940-)
   Álom és valóság [elektronikus dok.] / Feldmár András. - Szöveg (epub : 861 KB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-618-0
álom - elektronikus dokumentum
159.963.3
[AN 3718276]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2018.
Feldmár András (1940-)
   A rettenetes, a csodálatos [elektronikus dok.] / Feldmár András. - Szöveg (epub : 894 KB). - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-617-3
érzelem - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.942 *** 613.865
[AN 3718281]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2018.
Halász Emese (1983-)
   50 lépés a boldogság felé / Halász Emese. - 2. kiad. - [Esztergom] : Halász E., cop. 2018. - 268 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: A boldogság benned van
ISBN 978-615-00-2834-7 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3732550]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2018.
Halász Emese (1983-)
   Spiritualitás I / Halász Emese. - [Esztergom] : Halász E., cop. 2018. - 208 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: A boldogság benned van
ISBN 978-615-00-2835-4 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3732555]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2018.
Halász Emese (1983-)
   Spiritualitás II / Halász Emese. - [Esztergom] : Halász E., cop. 2018. - 182 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: A boldogság benned van
ISBN 978-615-00-2836-1 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3732556]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2018.
Hendricks, Gay (1945-)
The big leap (magyar)
   A nagy ugrás [elektronikus dok.] : győzd le a rejtett félelmet, és emeld a következő szintre az életedet! / Gay Hendricks ; ford. Kovács Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Guruló Egy., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149997. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5420-19-1
életvezetés - siker - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3717288]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2018.
Hyman, Mark (1959-)
Eat fat, get thin (magyar)
   Viszlát kilók, helló zsír [elektronikus dok.] : a tartós fogyás és életerő titka / Mark Hyman. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Bookline, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Gyárfás Vera. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-201-5
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3716647]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2018.
Joudry, Patricia (1921-2000)
Twin souls (magyar)
   Ikerlelkek : miként találjuk meg igazi lelki társunkat / Patricia Joudry, Maurie D. Pressman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-777-1 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3732043]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2018.
Kardaras, Nicholas (1964-)
Glow kids (magyar)
   A képernyő rabjai, avagy Hogyan rabolja el a gyermekeinket a képernyő és hogyan törhetjük meg a varázslatot / Nicholas Kardaras ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 346, [14] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. [348-359].
ISBN 978-615-5715-06-8 fűzött : 3490,- Ft
internet - függőség - infokommunikáció
613.8 *** 681.324Internet *** 681.32 *** 364.272
[AN 3732464]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2018.
Kaye, Megan
Do you know who you are? (magyar)
   Tudd meg, ki vagy! : önismereti tesztek és gyakorlatok lányoknak / Megan Kaye ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-559-6 fűzött : 3900,- Ft
önismeret - mentálhigiénia - nő
159.9 *** 613.865-055.2
[AN 3732024]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2018.
Kiss Péter (1928-2007)
   Magyar zsidó orvosok : életrajzok gyűjteménye / Kiss Péter ; [szerk. Kötél Emőke]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2018. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 978-615-5640-29-2 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - orvos - zsidóság - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
61(439)(092):030 *** 61(=924)(439)(092):030
[AN 3735328]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2018.
Kocsisné Balogh Anikó
   Kérdezze gyógyszerészét! : mit csinál egy gyógyszerész anyuka, ha beteg a gyermeke? / Kocsisné Balogh Anikó. - Kismaros : Málnalevél Patika Kft., 2018. - 283 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 280-283.
ISBN 978-615-00-2358-8 kötött : 4990,- Ft
gyermekgyógyászat - ápolás - gyermekgondozás
616-053.2 *** 613.95
[AN 3731248]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2018.
Kondō Marie (1985-)
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - 4. kiad. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2018, cop. 2016. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-310-931-1 fűzött : 3499,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3735269]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2018.
Kopp, Sheldon (1929-1999)
If you meet the Buddha on the road, kill him! (magyar)
   Ha Buddhával találkozol az úton, öld meg! : pszichoterápia és önmegismerés / Sheldon Kopp ; [ford. Agócs Tamás] ; [Feldmár András előszavával]. - [Budapest] : Polaris, 2018. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81005-0-2 fűzött : 3400,- Ft
pszichoterápia - önismeret - személyiség-lélektan
615.851 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3730839]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2018.
Kuti Veronika
   Vágyvirágzás [elektronikus dok.] : nők a kibontakozó szexualitásról / Kuti Veronika. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2018. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-14-0)
nemi élet - nő - elektronikus dokumentum
613.88-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3733636]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2018.
Kuti Veronika
   Vágyvirágzás : nők a kibontakozó szexualitásról / Kuti Veronika. - [Budapest] : Ad Librum, 2018. - 282, [4] p. ; 20 cm. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
ISBN 978-615-5758-14-0 fűzött : 3690,- Ft
nemi élet - nő
613.88-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3728475]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2018.
Lajos Antal
   A tudatalattid határtalan ereje : a tudatalatti kontroll / Lajos Antal. - [Hajdúböszörmény] : Lajos A., 2018. - 295 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-1215-5 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3732201]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2018.
Lóránt Gergely
   A meditáló ember / Lóránt Gergely. - [Budapest] : The Guidency Books, cop. 2018. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2134-8 fűzött : 1990,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3732495]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2018.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Burnout adé! (magyar)
   Mondj búcsút a kiégésnek! : elkötelezetten, bátran és káros stressz nélkül élni / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-09-9 fűzött : 2200,- Ft
kiégés - mentálhigiénia - munkalélektan
613.865 *** 159.94 *** 65.013
[AN 3732260]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2018.
   Project HOPE tréning: szülészeti problémák és megelőzésük alapellátási szinten : az anya- és újszülött ellátás fejlesztése Pápán : [Gróf Esterházy Kórház, Pápa, 2018. június 23.]. - Pápa : [Jókai M. Vár. Kvt.], [2018]. - [50] fol. : ill. ; 30 cm
Közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár
Fűzött
szülészet - konferencia-kiadvány
618 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 3732565]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2018.
A pszichoterápia alapjai (angol)
   The basics of psychotherapy / ed. by Zsolt Unoka [et al.] ; [... transl. by Alan Campbell]. - Budapest : Semmelweis, 2018. - XVI, 279 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-450-0 fűzött : 8000,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 3732423]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2018.
Réthelyi Miklós (1939-)
Funkcionális anatómia (angol)
   Functional anatomy : anatomy, histology and embryology for medical and dental students / Miklós Réthelyi, János Szentágothai ; [transl. Péter Schimert] ; [ill. Zoltán Bodor]. - Budapest : Medicina, 2018. - 767 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-685-5 kötött : 21800,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 3731231]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2018.
   Ügyesen etetjük a pocakomat : 5-8 év. - Budapest : Numil Kft., [2017]. - 30 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
táplálkozás - emésztés - betegség - gyermekkönyv
612.3(02.053.2) *** 641(02.053.2) *** 616(02.053.2)
[AN 3731373]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2018.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Hoztam, kaptam, átszabtam : a személyiségformálás lehetőségei : beszélgetések Bódy Gergővel : a Klubrádió Kontakt című rovatának adásaiból, 2012-2017 / F. Várkonyi Zsuzsa. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-96-9 fűzött : 3360,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés - interjú
159.9(047.53) *** 613.865(047.53)
[AN 3732185]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2018.
Wagner, Hans
Gesund mit Schüssler-Salzen (magyar)
   Teljes körű egészség Schüssler-sókkal / Hans Wagner ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 149 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-900-3 kötött : 2690,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
615.89 *** 615.015.32 *** 612.014.46
[AN 3735403]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2018.
William, Anthony (1990-)
Medical medium (magyar)
   Gyógyító médium : a krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-544-9 kötött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 615.89 *** 159.923.2
[AN 3736736]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2018.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2017-2018. - 4 db : ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3677445]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Zavarok, terápiák, stressz, stratégiák. - 2018. - 223 p.
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-433-198-8 kötött : 4499,- Ft
[AN 3730866] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12133 /2018.
Draskóczy István (1952-)
   A magyarországi kősó bányászata és kereskedelme, 1440-1530-as évek / Draskóczy István. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 455 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 371-422. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-114-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - sóbányászat - 15. század - 16. század - külkereskedelem
622.363(439)"14/15" *** 338(091)(439)"14/15" *** 339.5(439)"14/15"
[AN 3732159]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12134 /2018.
Kerekes Pál
   Magyar irodalom a világhálón : szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények / Kerekes Pál, Kiszl Péter ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet Digitális Bölcsészet Központ]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 132 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 111-116.
ISBN 978-963-489-010-2 kötött
tartalomszolgáltatás - digitális könyv - digitális könyvtár - internet - 21. század
681.3.004.14 *** 025 *** 655.4/.5(100)"20" *** 681.324Internet
[AN 3728371]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2018.
Korbely György
   Internet a mindennapokban / Korbely György, Kővári Tamás, Szántó József. - Budapest : Adana Online Kft., 2018. - 237 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2640-4 fűzött
technikai kultúra - digitális technika - elektronikus szolgáltatás
681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3730479]
MARC

ANSEL
UTF-812136 /2018.
Lukács-Kéméndi Ágnes
   Így tervezz Excel-ben! : 21 évkezdő feladat, 21 Excel-táblázat : [adminisztráció az óvodában] : [innovációk az intézményvezetésben] / Lukács-Kéméndi Ágnes. - Budapest : Raabe, 2018. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - A 41-68. oldalig kivehető lapokkal
ISBN 978-615-5824-57-9 fűzött
táblázatkezelő rendszer - ügyvitel - irodai munka - óvoda
681.3.016Excel *** 371.215 *** 373.24
[AN 3730863]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2018.
Wiltshire, Alex
Minecraft guide to farming (magyar)
   Minecraft : útmutató a gazdálkodáshoz / [írta Alex Wiltshire] ; [ill. Sam Ross] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-210-3 kötött : 3599,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3732346]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

12138 /2018.
Csoma András (1954-)
   Nagyvasúti villamos vontatás felsővezetéki berendezései / Csoma András ; kiad. Vasúti Erősáramú Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - [Pécs] : Vasúti Erőmű Alapítvány, [2018]-. - ill., részben színes ; 24 cm
villamos vontatás - vasúti közlekedés - villamos vezeték
621.33 *** 656.2 *** 621.315
[AN 3736932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2018. - 360 p.
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 978-615-00-3088-3 fűzött
[AN 3736934] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12139 /2018.
   Magyar órás szakmai könyvek gyűjteménye [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Bánk : Pizzaro Bt., 2018. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2324-3 műanyag tokban
órajavítás - elektronikus dokumentum
681.11
[AN 3729256]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2018.
   Magyar órás szakmai könyvek gyűjteménye [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Bánk : Pizzaro Bt., 2018. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a dobozról. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Dobozban
ISBN 978-615-00-2325-0
órajavítás - elektronikus dokumentum
681.11
[AN 3729260]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2018.
   Süss Nándor emlékkötet / [közread. a] MOM Emlékalapítvány. - Budapest : MOM Emlékalapítvány, 2018. - 79 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2906-1 fűzött
Süss Nándor (1848-1921)
Magyar Optikai Művek (Budapest)
Magyarország - finommechanikai ipar - 19. század - 20. század - életrajz
681.2(439)(092) *** 681.2(439)(092)Süss_N.
[AN 3732532]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2018.
Tajti Erzsébet (1951-)
   A kécskei kékfestő család / Tajti Erzsébet ; [... kiad. Tiszakécske Város Önkormányzata]. - 2. kiad. - Tiszakécske : Önkormányzat, 2018. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53-61.
ISBN 978-615-00-3374-7 fűzött
Kovács Miklós (1928-)
Magyarország - kékfestés - 20. század - 21. század - életrajz
677.027.4/.5(439)(092)Kovács_M.
[AN 3735843]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12143 /2018.
   Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek / szerk. Fülöp Tamás ; írta Asszonyi Csaba [et al.]. - [Budapest] : Egyes. a Tudomány és Technológia Egységéért, 2018. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80157-5-2 fűzött
termodinamika - mérnökgeológia - kőzetmechanika
624.131.1 *** 624.121 *** 536.7
[AN 3731783]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12144 /2018.
Guthrie, Julian
How to make a spaceship (magyar)
   Építsünk űrhajót! : a privát űrhajózás és a kereskedelmi űrutazás születésének hihetetlen története / Julian Guthrie ; [ford. Czibik Márta] ; [Richard Branson előszavával] ; [Stephen Hawking utószavával]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2018. - 395 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-252-101-5 kötött : 4500,- Ft
űrhajózás - űrtechnológia
629.78
[AN 3730850]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2018.
   Hogyan működik? : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-57-4 kötött
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3736649]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2018.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv motorkerékpár-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2018. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-08-3 fűzött : 2600,- Ft
közlekedési szabály - motorkerékpár - tankönyv
656.1.05(078) *** 656.18.05(078)
[AN 3735591]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2018.
Szőke Csaba
   A járművek illusztrált atlasza / [írta és szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Kovács Péter, Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-487-032-6 kötött
jármű - ifjúsági könyv - album
629(02.053.2)
[AN 3736245]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12148 /2018.
Alps-Adria Scientific Workshop (17.) (2018) (Hnanice)
   Abstract book of the 17th Alps-Adria Scientific Workshop [elektronikus dok.] : 9th-14th April 2018, Hnanice, Czech Republic / ed. by Zoltán Kende ; co-ed. Csaba Bálint, Viola Kunos ; ... org. by the Hungarian Academy of Sciences Soil Science, Water Management and Crop Production Committee, Plant Protection Committee. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-734-5
mezőgazdaság - élelmiszeripar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 663/664 *** 061.3(437.1-2Hnanice)
[AN 3729281]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2018.
Aranyi Nikolett
   Zöldtrágyázás / [szerzők Aranyi Nikolett, Sztahura Erzsébet]. - Budapest : NAK, 2018. - 25 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mezőgazdasági kézikönyv, ISSN 2630-9882 ; 2.)
ISBN 978-615-5307-47-8 fűzött
trágya - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
631.8 *** 504.03
[AN 3731415]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2018.
Baska Ferenc (1960-)
   Halegészségügy, halbetegségek / [szerzők Baska Ferenc, Bozánné Békefi Emese, Sziráki Bence]. - Budapest : NAK, 2018. - 65 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mezőgazdasági kézikönyv, ISSN 2630-9882 ; 1.)
ISBN 978-615-5307-43-0 fűzött
haltenyésztés - állategészségügy
639.3.091 *** 619
[AN 3731398]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2018.
Csányi Sándor (1958-)
   Az őz: ökológia és alkalmazkodó gazdálkodás / Csányi Sándor és Majzinger István. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - [6], 84 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-760-4 fűzött
őz - vadgazdálkodás
631.147 *** 599.735.3 *** 639.1
[AN 3730664]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2018.
   Darányi Ignác, a magyar mezőgazdaság megújítója / [szerk. Kása Csaba] ; [közread. a] Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2018. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-309-087-9 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - agrártörténet - politikus - miniszter - 19. század - 20. század
338.43(439)"18/19" *** 32(439)(092)Darányi_I.
[AN 3730862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A magyar nemzetpolitika előfutárai : Darányi Ignác, Egán Ede, Kazy József / Botlik József. - 398 p.
Bibliogr.: p. 378-394. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 978-963-309-088-6
Egán Ede (1851-1901)
Kazy József (1856-1923)
Darányi Ignác (1849-1927)
Magyarország - Kárpátalja - politikus - mezőgazdasági politika - belpolitika - 19. század - 20. század - területfejlesztés
32(439)(092)Darányi_I. *** 32(439)(092)Egán_E. *** 32(439)(092)Kazy_J. *** 338.43(439)"18/19" *** 323(439)"18/19" *** 711.1(439.23)"189/194"
[AN 3730864] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Küzdelem a magyar nemzetpolitikáért : válogatott dokumentumok, 1896-1910 / ... összegyűjt., szerk. és a bevezetést írta Kása Csaba. - 399 p.
Összefoglalás orosz, román és angol nyelven
ISBN 978-963-309-089-3
Kárpátalja - Magyarország - mezőgazdasági politika - területfejlesztés - ruszinok - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló - történelmi forrás
711.1(439.23)"189/191" *** 338.43(439.23)"189/191"(093) *** 323.13(=875)(439.23)"189/191"(093)
[AN 3730880] MARC

ANSEL
UTF-812153 /2018.
Homonnay Gergely
   Az elnökasszony [elektronikus dok.] : a bundás választás / Homonnay Gergely ; ill. Zsiga Laura. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150406. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-452-1
macska - magyar irodalom - humor - állatirodalom - elektronikus dokumentum
636.8(0:82-7) *** 894.511-35 *** 894.511-7
[AN 3719852]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2018.
   Lovak : fajtatörténet, gondozás, ápolás, lósport : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-56-7 kötött
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3736650]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2018.
Méhészeti és Méhegészségügyi Konferencia (1.) (2018) (Budapest)
   Méhészeti és Méhegészségügyi Konferencia : Budapest, 2018. január 10. / szerk. és a konferenciát szervezte Gál János, Zajácz Edit ; [rend., közread. az] Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék Kihelyezett Méhészeti és Méhegészségtani Osztály. - [Budapest] : [ÁTE], 2018. - 24 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
méhészet - állategészségügy - konferencia-kiadvány
638.1 *** 619 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3731715]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2018.
Nüsslein-Müller, Susanne
Hochbeet Gärtnern Monat für Monat (román)
   Grădinărit în straturi înălţate : sfaturi practice lună de lună / Susanne Nüsslein-Müller ; [trad. Simona Weiss]. - Budapesta : Ed. Cser, 2018. - 111, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-558-5 fűzött : 39,90 RON
konyhakertészet - amatőr kertészkedés - emelt ágyás - szakácskönyv
635.1/.8 *** 641.55(083.12) *** 631.543.3
[AN 3730658]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2018.
Pászthy György
Sertéstenyésztés A-tól Z-ig (új kiadása)
   Sertéstenyésztés : 707 válasz sertéstenyésztők kérdéseire / Pászthy György. - Jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2018. - 193 p. ; 21 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-286-735-9 kötött : 3900,- Ft
sertéstenyésztés
636.4
[AN 3732361]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2018.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően / Roszík Péter. - 3. átd. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2018. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80288-5-1 fűzött : 2500,- Ft
biogazdálkodás
631.147
[AN 3732074]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2018.
Tarkó Gábor
   A mezőhegyesi ménesbirtok felvirágzása : eredmények, jövőkép, fejlődő régió / [szerző Tarkó Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. - Mezőhegyes : Nemz. Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., [2018]. - 32 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Mezőhegyes - lótenyésztés
636.1(439-2Mezőhegyes)(091)
[AN 3730772]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2018.
World whisky (magyar)
   Whiskyvilág : [a legjobb lepárlók rejtett titkai] : [országról országra több mint 650 whisky, túrák] / [főszerk. Charles MacLean] ; [átd. Gavin D. Smith] ; [ford. Búsné Pap Judit]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 352 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-355-428-9 kötött : 7900,- Ft
égetett szeszes ital - szeszipar - művelődéstörténet
663.5 *** 641.87 *** 930.85(100)
[AN 3732314]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12161 /2018.
   Egy meszely az fél icce [elektronikus dok.] : Szabó Magda ízei / szerk. Tasi Géza. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Jaffa, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2016. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151360. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-54-9
gasztronómia - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3727990]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2018.
   Ét&rend : receptek és életmódtippek gyors hétköznapokra és ráérős hétvégékre / [közread. a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.]. - Bicske : Spar Mo. Keresk. Kft., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2630-5 kötött : 4999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3731247]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2018.
Ghayour, Sabrina (1976-)
Persiana (magyar)
   Az Ezeregy éjszaka ízei : közel-keleti konyha mindenkinek / Sabrina Ghayour ; [fotó Liz & Max Haarala Hamilton]. - [Budapest] : Bookline, [2018]. - 240 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Jutai Péter
ISBN 978-963-433-337-1 kötött : 6500,- Ft
Közel-Kelet - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5-011)(083.12)
[AN 3732295]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2018.
Hartwig, Dallas
It starts with food (magyar)
   Első az étel [elektronikus dok.] : fedezd fel a Whole30 étrendet, és érd el a lehetetlent! / Dallas Hartwig és Melissa Hartwig ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-045-1
egészséges táplálkozás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3728352]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2018.
Juhász Zsuzsanna
   Grillkönyv éheseknek / [receptek Juhász Zsuzsanna]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2018. - [96] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-608-0 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3731244]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2018.
Pap Judit
   Ezerízű vegán konyha / Pap Judit. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 172 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-291-354-4 fűzött : 2990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3730655]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12167 /2018.
Ford, Martin R.
Rise of the robots (magyar)
   Robotok kora [elektronikus dok.] : milyen lesz a világ munkahelyek nékül? / Martin Ford. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Ford. Garamvölgyi Andrea. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-523-7
robotika - mesterséges intelligencia - prognosztika - munkaerőpiac - elektronikus dokumentum
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 008.2 *** 331.5
[AN 3718265]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12168 /2018.
Almond, Philip C.
Afterlife (magyar)
   Élet a halál után : a túlvilág rövid története / Philip C. Almond ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Corvina, 2018. - 293 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-287.
ISBN 978-963-13-6522-1 fűzött : 4500,- Ft
vallásfilozófia - túlvilági élet - művelődéstörténet
291.23 *** 930.85(100)
[AN 3731252]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2018.
Baán Izsák (1978-)
   Csendhez szokott szív : tíz szó a benedeki hagyományból / Baán Izsák. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2018. - 161 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-441-0 fűzött : 2500,- Ft
szerzetesség - bencések
271.1
[AN 3730906]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2018.
Baer, H. David (1968-)
The struggle of Hungarian Lutherans under communism (magyar)
   Kompromisszum vagy kollaboráció? : a magyar evangélikus egyház stratégiái a kommunista berendezkedés idején / Helmut David Baer. - [Budapest] : Kairosz, 2018. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-932-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - egyházügy - evangélikus egyház - egyháztörténet - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
284.1(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198"
[AN 3731106]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2018.
Balla Péter Barnabás (1975-)
   Pálosok a nagyvilágban : fehérbarátok az öt kontinensen / [szerzők Balla Péter Barnabás, Horváth Zsolt, Mihály Margit] ; [kiad. Petőfiszállás Község Önkormányzata]. - Petőfiszállás : Önkormányzat, 2018. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-2005-1 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - kolostor - templom - egyháztörténet - pálosok
271.791(439)(091) *** 726.54(100) *** 726.7(100) *** 271.791(100)(091)
[AN 3732439]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2018.
Biblia (magyar)
   Biblia : egyszerű fordítás / [kiad. a TBL Magyarország Alapítvány]. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, [2018]. - XII, 1106 p. : ill., térk. ; 21 cm
Fűzött
ISBN 978-1-61870-725-3
22.04=945.11
[AN 3735767]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2018.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás : a Magyar Honvédség számára a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] ... HM Katolikus Tábori Püspökség. - 3. kiad. - Budapest : Zrínyi : HM Katolikus Tábori Püspökség, cop. 2018. - 572, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-327-760-7 kötött
225.04=945.11
[AN 3732073]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2018.
   Bibliai honfoglaló : [nyári gyermek-evangélizációs anyag] : [Józsué könyve alapján] / [kiad. Titus Hitéleti Alapítvány]. - Demecser : Titus Hitéleti Alapítvány, [2018]. - 76 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9967-66-3 fűzött
vallásoktatás - gyermek - tanári segédkönyv
266.4-053.2 *** 268(072)
[AN 3732354]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2018.
Cho, Yong-gi (1936-)
Faith (magyar)
   Hit : bizalom abban az Istenben, aki érted munkálkodik / Yonggi Cho és Wayde Goodall ; [... kiad. Immanuel Alapítvány ...]. - Szombathely : Immanuel, cop. 2018. - 275 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-615-5246-99-9 fűzött : 2950,- Ft
hit - vallásos irodalom
234.2 *** 244
[AN 3731893]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2018.
Crandall, Chauncey
Touching heaven (magyar)
   Karnyújtásnyira a túlvilág [elektronikus dok.] : egy kardiológus és a halálközeli élmények : bizonyítékok a mennyország létezésére / Chauncey Crandall és Kris Bearss ; ford. Farkas Veronika. - Szöveg (epub : 957 KB). - [Budapest] : Jaffa, [2017], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-041-3
túlvilági élet - vallásos irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
236.6(0:82-94) *** 244(0:82-94) *** 129.4(0:82-94)
[AN 3731600]
MARC

ANSEL
UTF-812177 /2018.
Dér Katalin (1949-)
   A Biblia olvasása / Dér Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2018. - 493 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 491-493.
ISBN 978-963-662-928-1 fűzött : 3800,- Ft
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 3736463]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2018.
Forintos Attila
   Egyháztörténeti adattár / írta Forintos Attila. - Budapest : 3BT Műhely, 2013-. - 22 cm
Magyarország - katolikus egyház - egyházi személy - életrajz - kronológia
282(439)(092) *** 282(100)(092)
[AN 3471818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2018. - 276 p.
Bibliogr.: p. 256-270.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9864-??-?)
[AN 3732116] MARC

ANSEL
UTF-812179 /2018.
Fortin, Denis (1959-)
One in Christ (magyar)
   Egység Krisztusban / írta Denis Fortin ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyház, 2018. - 112 p. : ill. ; 112 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-62-9 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072)
[AN 3731195]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2018.
Fortin, Denis (1959-)
One in Christ (magyar)
   Egység Krisztusban : tanítói melléklet / írta Denis Fortin ; [ford. Hegyiné Tóth Judit]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyház, 2018. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072)
[AN 3731200]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2018.
Greenblatt, Stephen (1943-)
The rise and fall of Adam and Eve (magyar)
   Ádám és Éva tündöklése és bukása / Stephen Greenblatt ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Animus, 2018. - 334, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
A főcímben a "v" betű szimbólummal jelölve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-324-573-6 kötött : 4690,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
édenkert - teremtés - dogmatika - művelődéstörténet - bibliamagyarázat
233.13 *** 222.11.07 *** 930.85(100) *** 231.51
[AN 3731946]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2018.
Hársvölgyi Virág
   India istenei : múzeumpedagógiai kiadvány / [írta Hársvölgyi Virág] ; [közread. a] Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.] : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., [2018]. - 10 p. : ill., színes ; 26 cm + mell.
Társközread. a Szépművészeti Múzeum
ISBN 978-615-5304-85-9 fűzött
hinduizmus - ifjúsági könyv
294.5(02.053.2)
[AN 3731560]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2018.
   Ifjúsági gyalogos zarándoklat, 2018 : Királyhelmec - Máriapócs, 2018. augusztus 13-18. / [szerk. Szabó Sándor] ; [kiad. Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2018. - 299 p. ; 15 cm
Fűzött
Máriapócs - zarándoklat - lelkigyakorlat - ima - vallásos ének
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 242 *** 243 *** 245
[AN 3731862]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2018.
   Interpretation of the Letter to the Romans in Orthodox theology, during the Renaissance, during the Reformation period and in today's Biblical studies : 28th International Biblical Conference Szeged, 28-30 August, 2017 / [ed. by György Benyik]. - Szeged : JATEPress, 2018. - 431, [3] p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-372-7 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliakutatás - teológia - vallástörténet
227.1.07 *** 22.01 *** 21 *** 291
[AN 3731792]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2018.
James, Sabatina (1982-)
Scharia in Deutschland (magyar)
   Eurábia : amikor az iszlám törvénye legyőzi az európai jogrendet / Sabatina James ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 154 p. ; 20 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5617-34-8)
Németország - Európa - iszlám - iszlám fundamentalizmus - 21. század
297(430) *** 297(4)"20"
[AN 3731771]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2018.
Kerényi Lajos (1927-)
   Misztikus élmény és liturgia Nagy Szent Gertrúdnál és Avilai Szent Teréznél / Kerényi Lajos ; [előszó Lukács László] ; [utószó és ajánlott irodalom Kis Attila]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 151 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 142-151.
ISBN 978-963-662-930-4 fűzött : 2800,- Ft
Gertrud von Helfta (1256-1302)
Teresa de Jesus (1515-1582)
misztika - szent - 13. század - 16. század
248.2 *** 235.3(092)Gertrud_von_Helfta *** 235.3(092)Theresa_de_Jesus
[AN 3731158]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2018.
Kolenda, Daniel
Live before you die (magyar)
   Élned kell mielőtt meghalsz! : ismerd fel, mi Isten akarata az életeddel! / Daniel Kolenda ; [ford. Kertészné Kozma Boglárka] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány ...]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop.2018. - 221 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 215-221.
ISBN 978-615-81045-0-0 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3731899]
MARC

ANSEL
UTF-812188 /2018.
Komesz Mátyás (1938-)
   Tanulmányozó Biblia / Komesz Mátyás. - Miskolc : Abbá K., 2018. - 2 db ; 21 cm
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 223.7.07
[AN 3731235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Példabeszédek könyve. - 290 p.
ISBN 978-615-00-2489-9 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3731238] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Péld 26-27 elemzése. - 227 p.
Bibliogr.: p. 213-227.
ISBN 978-615-00-2490-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3731240] MARC

ANSEL
UTF-812189 /2018.
Lőrincz Sándor (1965-)
   "Pap vagy te mindörökké!" / Lőrincz Sándor ; [... kiad. a Szent Margit - Szent József Egyházközség]. - Kaposvár : Szt. Margit - Szt. József Egyházközs., 2018. - 132, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-1723-5 fűzött
Rumszauer Miklós (1962-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század
282(439)(092)Rumszauer_M.
[AN 3732395]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2018.
Maurer Teodóra (1957-)
   Szántódpuszta egyházi hagyománya, 1973-2018 / Maurer Teodóra. - Kaposvár : Maurer T., 2018. - 71, [1] p. : ill., részben színes ; 17 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-2282-6 fűzött
Kristóf, Szent (3. sz)
Szántód - szent - 3. század - helyismeret - hitélet
235.3(092)Kristóf *** 282(439-2Szántód)
[AN 3732385]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2018.
Oláh Sándorné
   Imádkozzál és dolgozzál : a pápai Szent Benedek Plébánia története, 1945-1965 / [írta és összeáll. Oláh Sándorné, V. Molnár Emma]. - Pápa : Szt. Benedek Plébánia, [2018]. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (A Tókerti Szent Benedek Plébánia Füzetei ; 1.)
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-615-00-2520-9 fűzött
Szent Benedek Plébánia (Pápa)
Pápa - egyháztörténet - egyházközség - katolikus pap - katolikus egyház - 20. század
282(439-2Pápa)(091) *** 282(439-2Pápa)(092)
[AN 3732433]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2018.
Ōrigenīs (185-254)
   Kommentár János evangéliumához / Órigenész ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Somos Róbert]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 632 p. : 21 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 13.)
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 978-963-662-874-1 kötött : 4500,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
patrológia - 3. század - bibliamagyarázat
226.5.07 *** 276(092)Ōrigenīs
[AN 3731145]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2018.
Pethő Károly (1900-1975)
   Harminc év Gyulaházán / Pethő Károly ; [kiad. a Gyulaházai Református Egyházközség]. - Gyulaháza : Gyulaházai Református Egyházközs., 2018. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2596-4 fűzött
Pethő Károly (1900-1975)
Gyulaháza - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - memoár
284.2(439-2Gyulaháza)"19"(0:82-94) *** 284.2(439)(092)Pethő_K.(0:82-94)
[AN 3731857]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2018.
Rohr, Richard (1943-)
Von der Freiheit, loszulassen (magyar)
   Az elengedés szabadsága / Richard Rohr ; [ford. Révész M. Magda]. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018, cop. 2012. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-29-5 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3736122]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2018.
Sándor Anikó
   Magyar Camino : a magad útján / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-131-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - zarándoklat - memoár
248.153.8(439)(0:82-94)
[AN 3736263]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2018.
Stinissen, Wilfrid (1927-2013)
L'oraison contemplative (magyar)
   Kontemplatív ima a Kármelben / Wilfrid Stinissen ; [ford. Lakatos Endre]. - 3. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018, cop. 2007. - 122, [1] p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-51-0 fűzött : 1420,- Ft
vallásfilozófia - imádkozás
21 *** 248.143
[AN 3736377]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2018.
Szabó József László (1953-)
   Énegyházam, teegyházad.. : egyház az eucharisztia fényében / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2018. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-948-9 fűzött : 2800,- Ft
katolikus egyház - oltáriszentség
282 *** 265.3
[AN 3731191]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2018.
Szalay Károly (1929-)
   Az ötödik evangélista / Szalay Károly. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 241, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-89-5 fűzött : 2500,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
Római Birodalom - szent - 1. század - görög-római kultúra - művelődéstörténet
235.3(092)Pál *** 930.85(37/38) *** 930.85(100)
[AN 3732273]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2018.
Szatmári Tünde
   Vajas könyv avagy Receptek a személyes evangélizáláshoz / Szatmári Tünde ; [... ill. Ács Anett]. - [Gyula] : Magánkiad., 2018. - 138, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.. p. [140].
ISBN 978-615-00-2626-8 fűzött
vallásos irodalom - misszió
266(076) *** 244
[AN 3732269]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2018.
   A szolgálat útján : 2018-2019 / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2018. - 467 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-140-6 fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - egyházi év - munkaterv
284.1(439) *** 264-041
[AN 3731889]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2018.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
Lettres à mes frères prêtres (magyar)
   Levelek paptestvéreimhez / Lisieux-i Szent Teréz ; [ford. Jakubinyi György]. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018, cop. 2008. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Gaucher, Guy előszavával
ISBN 978-615-5120-56-5 fűzött : 1750,- Ft
Franciaország - szent - levelezés - 19. század
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus(044)
[AN 3736428]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2018.
Torrell, Jean-Pierre (1927-)
La théologie catholique (magyar)
   A katolikus teológia / Jean-Pierre Torrell ; [ford. Szabó Ráhel]. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról nevezett Domonkos Nővérek : Kairosz, 2017. - 168 p. ; 21 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 6.)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-662-913-7 kötött : 2900,- Ft
teológia - dogmatörténet - keresztény teológia - katolicizmus
23(091) *** 282
[AN 3731188]
MARC

ANSEL
UTF-812203 /2018.
Venetianer Sándor (1853-1902)
In Kischinew (magyar)
   Kisinyovban [elektronikus dok.] : Rabinovicsnál / Venetianer Sándor ; ford. Kövér András ; előszót írta ... Tóth Gergely és Wintermantel Balázs. - Szöveg (pdf : 704 KB). - Budapest ; Pécs : Tóth G., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152277. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2087-7
Rabyinŵbyiṣ, Yŵsep (1837-1899)
Oroszország - zsidó vallási irányzat - krisztológia - rabbi - 19. század - elektronikus dokumentum
232 *** 296(47)(092)Rabyinŵbiṣ,_Y. *** 296.693
[AN 3734168]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2018.
Venetianer Sándor (1853-1902)
In Kischinew (magyar)
   Kisinyovban : Rabinovicsnál / Venetianer Sándor ; [ford. Kövér András] ; [előszót írta ... Tóth Gergely és Wintermantel Balázs]. - Budapest ; Pécs : Tóth G., 2018. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2086-0 fűzött
Rabyinŵbyiṣ, Yŵsep (1837-1899)
Oroszország - zsidó vallási irányzat - krisztológia - rabbi - 19. század
296.693 *** 232 *** 296(47)(092)Rabyinŵbiṣ,_Y.
[AN 3730967]
MARC

ANSEL
UTF-812205 /2018.
Virtue, Doreen (1958-)
The miracles of Archangel Michael (magyar)
   Mihály arkangyal / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-612-5 kötött : 2990,- Ft
arkangyal - okkultizmus
235.11 *** 133
[AN 3735673]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12206 /2018.
   Alapismeretek a cigány, roma közösségekről / [szerk. Cserti Csapó Tibor] ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - Budapest : M. Cserkészszövets., cop. 2018. - 164 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8305-46-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 3732551]
MARC

ANSEL
UTF-812207 /2018.
Belső Nóra (1969-)
   Sosem késő [elektronikus dok.] : szerelem negyven felett / Belső Nóra. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-32-7
nemek lélektana - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3728015]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2018.
Bennett, Michael I. (1945-)
F*ck love (magyar)
   Francba a szerelemmel! : egy pszichológus józan tanácsai a tartós párkapcsolatról / Michael I. Bennett és Sarah Bennett ; [ford. Holbok Zoltán]. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5715-73-0 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3731504]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2018.
Erb Mária (1961-)
   A fekedi német nemzetiségi tanösvény kísérőfüzete = Begleitheft zum Fekeder ungarndeutschen Lehrpfad / [Erb Mária, Peck Tiborné] ; [közread. a Fekedi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Feked : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - [20] p. : ill. ; 21 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-1790-7 fűzött
Feked - néprajz - magyarországi németek - tanösvény
316.347(=30)(439-2Feked) *** 39(=30)(439-2Feked)
[AN 3731818]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2018.
Kepes András (1948-)
   Világkép [elektronikus dok.] / Kepes András. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-235-0
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
316.722(100)(0:82-4) *** 908.100(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3716553]
MARC

ANSEL
UTF-812211 /2018.
   A kőfalak összekötnek : harmincéves a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület / [szerk. Gróf Lászlóné] ; [kiad. a Sitkei Kulturális és Sportegyesület]. - [Sitke] : Sitkei Kult. és Sportegyes., [2018]. - 151, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2670-1 kötött
Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület
Sitke - kulturális élet - kulturális egyesület - sportegyesület - 20. század - 21. század - zenei fesztivál
316.7(439-2Sitke)"198/201" *** 061.2(439-2Sitke)"198/201" *** 061.7(439-2Sitke)
[AN 3732406]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2018.
   Lépték és irónia : szociológiai kalandozások / szerk. Bozóki András és Füzér Katalin ; [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : L'Harmattan : MTA TK, 2018. - 289 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-396-3 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - szociológia - politikai szociológia - társadalomtörténet - posztszocializmus - szocialista rendszer - rendszerváltás - 21. század
316.32(439)"195/20" *** 316 *** 316.334.3 *** 316.63(4-11)"199/20"
[AN 3732614]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2018.
Máhigné Grób Anna (1930-)
   Egy boldog élet / Máhigné Grób Anna. - [Pápa] : Jókai M. Vár. Kvt., 2018. - [2], 248 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 86.)
Magyar és német nyelven
Fűzött
Máhigné Grób Anna (1930-)
Ganna - helytörténet - magyarországi svábok - magyarországi német irodalom - magyar irodalom - vers - memoár
316.347(=30)(439-2Ganna) *** 943.9-2Ganna *** 830-14(439) *** 894.511-94
[AN 3732456]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2018.
   A roma kisebbség integrációja Magyarországon : az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Hanns-Seidel-Alapítvány tudományos konferenciasorozatának kiadványa / szerk. Antal István. - [Budapest] : Andrássy Egy. : Hanns Seidel Alapítvány, 2018. - 154 p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, 2018. febr. 20-án rendezett zárókonferencia előadásaival. - Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 978-963-88484-7-5 fűzött
Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - 21. század - konferencia-kiadvány
316.347(=914.99)(439)"201" *** 316.4.052(=914.99)(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3731266]
MARC

ANSEL
UTF-812215 /2018.
Szél Dávid (1981-)
   Túl a parán [elektronikus dok.] : minden, amiről az apák nem beszélnek / Szél Dávid ; ... illusztrációk Láng Zsófia. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-412-5
családi nevelés - apa - memoár - elektronikus dokumentum
316.37-055.52-055.1(0:82-94) *** 37.018.1
[AN 3726397]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2018.
Szilágyi Adrienn (1985-)
   Az uradalom elvesztése : nemesi családok a 19. századi Békés megyében / Szilágyi Adrienn. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 380 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm + mell. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149)
Bibliogr.: p. 280-303.
ISBN 978-963-416-120-2 kötött : 3590,- Ft
Békés vármegye - magyar történelem - társadalomtörténet - helytörténet - családtörténet - nemesség - uradalom - 19. század
316.343.32(439.175)"18" *** 943.917.5"18" *** 3472.36(439.175)"18" *** 929.52(439.175)
[AN 3732166]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2018.
Twenge, Jean M. (1971-)
iGen (magyar)
   iGeneráció : akik közösségi médián és okostelefonon nevelkedtek / Jean M. Twenge ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-872-3 fűzött : 3990,- Ft
információs társadalom - technikai kultúra - ifjúságszociológia - gyermeklélektan - serdülőkor - 21. század
316.77 *** 316.37-053.6 *** 681.3.004.14 *** 159.922.8
[AN 3732051]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12218 /2018.
Báti Anikó (1974-)
   Mai menü : néprajzi tanulmányok a változó táplálkozáskultúráról / Báti Anikó. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2018. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 16.)
Bibliogr.: p. 191-208.
ISBN 978-963-416-121-9 fűzött
Magyarország - étkezési szokás - életmód - 20. század - 21. század
392.8(439)"195/201" *** 316.728(439)"195/201"
[AN 3731357]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2018.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Hamupipőke Facebook-profilja : [meseterápiás esetek] / Boldizsár Ildikó. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 269 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-749-5 kötött : 3499,- Ft
meseterápia - népmese - esettanulmány
398.21(=00) *** 615.851.82
[AN 3736857]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2018.
Hallók Ákos
   Nagyon jó viccek / Hallók Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-227-2 fűzött
vicc
398.94
[AN 3731931]
MARC

ANSEL
UTF-812221 /2018.
Himberger István
   Magyar férfi népviseletek készítése / Himberger István. - Budapest : Püski, 2018. - 87 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD-R
Bóibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-302-235-1 fűzött
szabás-varrás - magyar néprajz - népviselet - férfi - szabásminta - elektronikus dokumentum
391(=945.11) *** 687.12
[AN 3732472]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2018.
   Jöjj ki, napocska! : játékok, dalok, versek : ringató bölcsődéseknek / Gróh Ilona szerk. ; [ill. Horváth Ildikó]. - Budapest : Kolibri : Ringató, 2018. - 180 p. : ill., színes ; 25 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-437-044-4 kötött : 3999,- Ft
mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3731928]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2018.
Kerny Terézia (1957-2015)
   Uralkodók, királyi szentek : válogatott ikonográfiai és kultusztörténeti tanulmányok / Kerny Terézia ; [... vál., ... szerk. Mikó Árpád] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Művészettört. Int., 2018. - 591 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-123-3 kötött : 3400,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - szent - középkor - kultusz - ikonográfia - magyar történelem
394.944(439) *** 235.3(092)László,_I. *** 7.04 *** 943.9(092)"10/15"
[AN 3732154]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2018.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 4 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2018]. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-78-4 fűzött : 950,- Ft
vicc
398.94
[AN 3736510]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2018.
Mošeh ben Naḥman (1194-1270)
ʾIgeret haqwdeš (héber, magyar)
   A szexualitás misztikája: A szentség levele / Nahmanidész ; [a kéziratokat átírta, ... ford., a jegyzeteket és a tanulmányt írta Zsom Dóra]. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. : Jaffa, 2018. - 130, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lichniae, ISSN 2559-8325)
Az MTA Könyvtár és Információs Központ Kaufmann A 177 és Kaufmann A 178 jelzetű kéziratok vonatkozó oldalainak fotómásolatával és szövegkiadásával. - Magyar és héber nyelven. - Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-475-086-4 kötött : 3150,- Ft
Kabbala
héber irodalom - vallási erkölcs - nemi élet - kétnyelvű dokumentum
392.6 *** 296.65 *** 892.4-97.02=945.11 *** 296.4
[AN 3731511]
MARC

ANSEL
UTF-812226 /2018.
Róheim Géza (1891-1953)
   A turul monda és a kazár nagyfejedelem / Róheim Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-19-4 fűzött : 1750,- Ft
magyar néprajz - hiedelem - néphit - magyar ősvallás - néplélektan - eredetmonda
398.3/.4(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.223(=945.11) *** 159.922.4
[AN 3731015]
MARC

ANSEL
UTF-812227 /2018.
Somfai Kara Dávid (1968-)
   Eleven szellemek : hagyományos kazak és kirgiz spiritualitás / Somfai Kara Dávid. - Budapest : Kairosz, 2018. - 230 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 226-230.
Kötött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-924-3)
Közép-Ázsia - néphit - ősvallás - sámán - kirgizek - kazahok
398.3(=943.41) *** 398.3(=943.42) *** 299.4(=943.41) *** 299.4(=943.42) *** 398.49(5-191)
[AN 3731138]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2018.
   Szemed a pályán legyen! : mozdonyfüstös néprajz / szerk. Balázs Géza és Molnár Gergely. - Budapest : MSZT, 2017. - 192, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-03-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szociálantropológia - vasúti közlekedés
39 *** 316.32 *** 656.2(439)
[AN 3731338]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2018.
Téglás Zsolt (1976-)
   Eine Prise Kultur und Gastronomie der Schwaben / Zsolt Téglás ; [kiad. a Zsindely Népzenei Együttes Egyesület]. - Sátoraljaújhely ; Károlyfalva : Zsindely Népzenei Együttes Egyes., 2018. - [24] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyarországi svábok - ételspecialitás - népdal - szakácskönyv
398.8(=30)(439) *** 641.568(=30)(439)(083.12)
[AN 3731041]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2018.
Vég Csaba
   Mesék útja, mesék kútja : népmeséink szellemi titkai / Vég Csaba. - Budapest : Logos 2000, 2018. - 227 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-87743-5-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar néprajz - mesekutatás - tarot - népmese
398.21(=945.11) *** 398.21.001 *** 133.3
[AN 3731333]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12231 /2018.
   Central Europe and the Visegrad cooperation : historical and policy perspectives / ed. by Péter Stepper ; [publ. by the] Antall József Knowledge Centre. - Budapest : Antall J. Knowledge Centre, 2018. - 334 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-41-9 fűzött : 4500,- Ft
Visegrádi államok - geopolitika - nemzetközi együttműködés - történelem - politikatörténet - ezredforduló - 21. század
327(4-11)"199/201" *** 94-11"199/201" *** 323(4-11)"199/201"
[AN 3731605]
MARC

ANSEL
UTF-812232 /2018.
Csóti György (1940-)
   Magyarok Európában : egy nemzet küzdelme az ezredfordulón / Csóti György. - Budapest : Kairosz, 2018. - 476 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-919-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - ezredforduló - publicisztika
327(439)"199/201"(0:82-821) *** 323(439)"199/201"(0:82-821)
[AN 3731134]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2018.
   Emberek az embertelenség világában : a Gulág és a Gupvi : a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának évkönyve, 2015-2017 / [... szerk. Bognár Zalán és Muskovics Andrea Anna]. - Miskolc : Gulágkutatók Nk. Társ. ; Budapest : Kairosz, 2017. - 412 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-899-4 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - állami terror - Gulag - kényszermunka - deportálás - második világháború
323.282(47)"194" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194"
[AN 3731091]
MARC

ANSEL
UTF-812234 /2018.
Emberek az embertelenség világában (angol)
   People in the world of inhumanity : the Gulag and the Gupvi : yearbook of the International Society of Gulag Researchers, 2015-2017 / [ed. by Zalán Bognár and Andrea Anna Muskovics]. - Miskolc : Intern. Soc. of Gulag Researchers ; Budapest : Kairosz, 2017. - 216 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-900-7 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - állami terror - Gulag - kényszermunka - deportálás - második világháború
323.282(47)"194" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194"
[AN 3731127]
MARC

ANSEL
UTF-812235 /2018.
   Etnikai földrajzi kutatások Köztes-Európában [elektronikus dok.] / Bottlik Zsolt szerk. ; [... kiad. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Szöveg (pdf : 23.6 MB). - Budapest : ELTE TTK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151518. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-942-3
Kelet-Közép-Európa - Balkán - Baltikum - etnikai földrajz - kisebbségkutatás - társadalomföldrajz - etnicitás - elektronikus dokumentum
323.112(4-11) *** 323.112(497) *** 323.112(474) *** 911.3(4-11) *** 911.3(497) *** 911.3(474) *** 316.347(=00)(4-11) *** 316.347(=00)(497) *** 316.347(=00)(474)
[AN 3728825]
MARC

ANSEL
UTF-812236 /2018.
Fogarassy Zoltán
   Az egyház virágkertésze : Tóth Árpádné Zalai Emma élete és pedagógiai munkássága / Fogarassy Zoltán. - Debrecen : Fogarassy Z., 2018. - 98 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2669-5 fűzött
Tóthné Zalai Emma (1876-1944)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század - holokauszt
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 37(439)(092)Tóth_Árpádné_Zalai_E.
[AN 3731843]
MARC

ANSEL
UTF-812237 /2018.
Gräff Ferenc
   A reform : úton az Európai Egyesült Államok felé / írta Gräff Ferenc. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 202-207.
ISBN 978-615-00-1589-7 fűzött
politikai filozófia - 21. század - európai integráció
321.01 *** 327.39(4-62)"21"
[AN 3732282]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2018.
Kalder, Daniel (1974-)
The infernal library (magyar)
   A pokoli könyvtár : diktátorokról, a műveikről és a betűvetés egyéb katasztrófáiról / Daniel Kalder ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 463 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 450-463.
ISBN 978-963-293-259-0 kötött : 3999,- Ft
politikatörténet - diktatúra - világtörténelem - 20. század - 21. század
32(100)(092)"19/201" *** 321.6(100)"19/201" *** 930.9"19/201"
[AN 3732077]
MARC

ANSEL
UTF-812239 /2018.
Kiss Dávid (1979-)
   A munkásőrség története és előzményei / Kiss Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2017. - 633 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 8.)
Bibliogr.: p. 557-575.
ISBN 978-615-5721-05-2 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - munkásőrség - Kádár-korszak - magyar történelem - történeti feldolgozás
329.734(439)"195/198"(091) *** 943.9"195/198"
[AN 3730885]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2018.
Murad, Nadia (1993-)
The last girl (magyar)
   Az utolsó lány [elektronikus dok.] : küzdelem az Iszlám Állam ellen : egy szexrabszolga igaz története / Nadia Murad ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-392-0
Irak - iszlám fundamentalizmus - népirtás - rabszolga - nők elleni erőszak - angol nyelvű irodalom - 21. század - jazidik - memoár - elektronikus dokumentum
323.12(=915.7)(567)"201"(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 297(5-011)"201"(0:82-94) *** 316.37-055.2(5-011)
[AN 3716967]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2018.
Rácz János (1978-)
   Magyarországról jöttünk, mesterségünk címere: életrevalóak : ötvenhatos menekültek : interjúkötet / [riporter] Rácz János. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2017. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 10.)
Bibliogr.: p. 295-299.
ISBN 978-615-5721-06-9 kötött : 2800,- Ft
emigráns - magyar történelem - 1956-os forradalom - magyarság - interjú
325.25(100)(=945.11)(092)(047.53) *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 3730888]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2018.
Rizák István (1931-)
   Hat és fél év a Gulágon : Rizák István emlékei / írta és szerk. Barna Attila. - [Debrecen] : META-95 Bt., [2017]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Előszó Erdős István. - Bibliogr.: p. 13-15.
ISBN 978-963-89840-4-3 kötött
Szovjetunió - Gulag - állami terror - 20. század - memoár
323.282(47)"195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"195"(0:82-94)
[AN 3732146]
MARC

ANSEL
UTF-812243 /2018.
Tőkéczki László (1951-2018)
   Tisza István eszmei, politikai arca / Tőkéczki László ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Új kiad. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 267 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-74-6 kötött : 3400,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - politikus - századforduló - magyar történelem
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"190/191"
[AN 3735850]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2018.
Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen (angol)
   A country boy against the evil empire : Ronald Reagan, 1911-2004 / [... ed. by Mária Schmidt] ; [publ. by the] XX. Század Intézet. - 3. ed. - Budapest : XX. Század Int., 2018. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-02-9 fűzött : 1980,- Ft
Reagan, Ronald (1911-2004)
Egyesült Államok - politikus - államfő - politikatörténet - 20. század - ezredforduló
32(100)"197/198" *** 32(73)(092)Reagan,_R.
[AN 3736485]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12245 /2018.
   Actes du colloque portant sur "L'Afrique: un continent sur la voie de l'integration" : Szeged 16 et 17 novembre 2017 / [resp. de l'éd. Laureline Congnard] ; org. par le Centre Universitaire Francophone. - Szeged : Centre Univ. Francophone, 2018. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120 ; 10.)
Borítócím: L'Afrique: un continent sur la voie de l'integration. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-595-2 fűzött
Afrika - Európai Unió - történelem - pánafrikanizmus - gazdasági helyzet - külkapcsolat - 21. század
96 *** 338.1(6)"20" *** 327(4-62)(6) *** 327(6)(4-62)
[AN 3731197]
MARC

ANSEL
UTF-812246 /2018.
Bank Barbara (1975-)
   Sopron, 1956 : Sopron város eseményei a forradalom és szabadságharc alatt / Bank Barbara ; [a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára kiadványa]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2017. - 363 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 978-963-8327-43-7 kötött
Sopron - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Sopron"1956"(093)
[AN 3731174]
MARC

ANSEL
UTF-812247 /2018.
Bartal György (1785-1865)
   Béla király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról, főtekintettel macedoni Nagy Sándor korára / id. Beleházi Bartal György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-20-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar őstörténet - hunok - szkíták
930.8(=945.11) *** 936.91 *** 939.51
[AN 3731337]
MARC

ANSEL
UTF-812248 /2018.
Crowley, Roger (1951-)
Empires of the sea (magyar)
   Tengeri birodalmak : a kereszténység és az iszlám harca a Földközi-tenger feletti uralomért, 1521-1580 / Roger Crowley ; [ford. Varga Benjámin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 447, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 398-407.
ISBN 978-963-355-500-2 fűzött : 3950,- Ft
Európa - Földközi-tenger - Oszmán-török Birodalom - történelem - hadtörténet - tengeri hadművelet - 16. század
940"15" *** 355.49(262.2)"15" *** 956.0"15"
[AN 3735671]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2018.
Farkas Gábor
   Fények a felhők között / Farkas Gábor. - Budapest : NDP K., 2018. - 514 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 513-514.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-9719-37-0)
művelődéstörténet - ősrégészet - magyar ősvallás
903 *** 930.85(100)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3736743]
MARC

ANSEL
UTF-812250 /2018.
Finkel, Michael
The stranger in the woods (magyar)
   Az Északi-tó fantomja : egy önkéntes száműzetés krónikája / Michael Finkel ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 204, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-357-9 fűzött : 3499,- Ft
Knight, Christopher Thomas (1965-)
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - 21. század
929(73)Knight,_C._T.
[AN 3731421]
MARC

ANSEL
UTF-812251 /2018.
   Hazahívó : Lövő, 2017 : az elszármazottak és a községben élők találkozója / [szerk. ... Bausz Sándor] ; [kiad. Lövő Község Önkormányzata]. - Lövő : Önkormányzat, 2018. - 138, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2736-4 fűzött
Lövő - helyismeret - helyi társadalom - rendezvény
929(439-2Lövő) *** 061.3(439-2Lövő) *** 908.439-2Lövő
[AN 3731300]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2018.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Krónika az magyaroknak viselt dolgairól / Heltai Gáspár. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-23-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom - középkor - krónika - történelmi forrás
943.9".../15"(093) *** 894.511-94
[AN 3731347]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2018.
   Hét társulati elnök / szerk. Szilágyi Adrienn. - Budapest : M. Tört. Társ. : MTA BTK TTI, 2018. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Századok könyvek, ISSN 2498-8154)
A Budapesten, 2017. dec. 6-án "A Magyar Történelmi Társulat szerepe a tudományirányításban. Hét társulati elnök" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-129-5 fűzött
Magyar Történelmi Társulat
Magyarország - magyar történelem - tudományos társaság - történész - testülettörténet
943.9 *** 061.2(439-2Bp.)(091) *** 930.1(439)(092)
[AN 3732527]
MARC

ANSEL
UTF-812254 /2018.
Horváth Sándor (1974-)
   Feljelentés [elektronikus dok.] : egy ügynök mindennapjai / Horváth Sándor. - Szöveg (epub : 8 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-217-6
Magyarország - magyar történelem - 1945 utáni időszak - besúgó - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
943.9"1945/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3716630]
MARC

ANSEL
UTF-812255 /2018.
Inalcık, Halil (1916-2016)
   Fatih Sultan Mehmed döneminde Tuna boyunda osmanlı düzeni : Niğbolu, Vidin ve Braniçeva tahrir defterleri : metin ve indeks = Ottoman military and administrative order on the Lower Danube during the time of Mehmed the conqueror : the Ottoman tax registers of Nicopolis, Vidin and Braničevo : text and index / Halil Inalcık, Evgeni Radushev, Uğur Altuğ. - [Budapest] : HAS Research Centre for the Humanities, [2018]. - 459 p. : ill. ; 25 cm. - (21st-century studies in humanities, ISSN 2630-8827)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-122-6 kötött
Oszmán-török Birodalom - Balkán - történelem - adattár - 15. század - történelmi forrás
956.0"14"(093) *** 336.2(560)"14"(035) *** 949.7"14"(093)
[AN 3732176]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2018.
Kézdy Vásárhelyi Zoltán
   A magyarok útja Indiától Pannoniáig : magyar őstörténeti tanulmány : a művelt közönség számára / írta Kézdy Vásárhelyi Zoltán. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 183, [2] p. : ill., részben térk. ; 19 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 978-615-5797-29-3 fűzött : 2900,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3736652]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2018.
Király Zoltán (1905-1981)
   Trianoni trauma Munkácson : különös tekintettel az 1920-as évek helyi nyelvjogi küzdelmeire / írta és összeáll. Király Zoltán ; [szerk. Benke György ... és ... Király Ildikó] ; [szöveggondozás Benke Ádám]. - Kaposvár : Berzsenyi, 2018. - 165 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8440-41-9 fűzött
Munkács - Kárpátalja - helytörténet - nyelvhasználati jog - határon túli magyarság - oktatás - két világháború közötti időszak
943.923-2Munkács *** 316.347(=945.11)(477.87)"191/194" *** 342.725(=945.11)(477.87)"191/194" *** 376.7(=945.11)(477.87)"191/194"
[AN 3732232]
MARC

ANSEL
UTF-812258 /2018.
Kováts István (1974-)
   Visegrád évezredei : állandó régészeti kiállítás a Salamon-toronyban / Kováts István. - Visegrád : MNM Mátyás Kir. Múz., [2017]. - 201, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Altum castrum, ISSN 1215-1289 ; 8.)
Bibliogr.: p. [202-203].
ISBN 978-615-5209-61-1 fűzött
Visegrád - helytörténet - régészet - kiállításvezető
943.9-2Visegrád *** 904(439-2Visegrád) *** 069(439-2Visegrád)
[AN 3732140]
MARC

ANSEL
UTF-812259 /2018.
Lukacs, John (1924-)
Budapest, 1900 (magyar)
   Budapest, 1900 : a város és kultúrája / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1991. - 348, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 338-343.
ISBN 978-963-405-937-0 kötött : 3999,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - szociográfia - századforduló
930.85(439-2Bp.)"190" *** 308(439-2Bp.)"190"
[AN 3736208]
MARC

ANSEL
UTF-812260 /2018.
Németh Csaba
   Pokoltanya története / Németh Csaba ; [kiad. Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság]. - [Tápiógyörgye] : Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társ., 2018. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 270-273.
ISBN 978-615-00-1814-0 kötött
Tápiógyörgye - helytörténet
943.9-2Tápiógyörgye
[AN 3732418]
MARC

ANSEL
UTF-812261 /2018.
Pálosfalvi Tamás (1968-)
   Hunyadi Mátyás / Pálosfalvi Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9032-5 kötött : 1790,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 15. század - ifjúsági könyv
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"(02.053.2)
[AN 3731854]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2018.
Pető Zsuzsa Eszter
   Hermits in the heart of the Hungarian Kingdom : medieval monastic landscape of the Pauline Order in the Pilis / Zsuzsa Eszter Pető. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2018. - 187 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 41.)
Bibliogr.: p. 173-187.
ISBN 978-615-5766-09-1 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Pilis (hegység) - régészet - szerzetesség - kolostor - középkor
904(439)(234.373.25)"12/15" *** 271.791(439)"12/15" *** 726.7(439)(234.373.25)"12/15"
[AN 3731000]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2018.
   Sárvári lexikon, 1982-1988 / [... szerk. Katafai Németh József] ; [Németh Lajos ... alapján] ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2018. - 2 db : ill. ; 25 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata
ISBN 978-615-80366-2-7 fűzött
Sárvár - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom
943.9-2Sárvár *** 929(439-2Sárvár) *** 908.439-2Sárvár
[AN 3732391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 582 p.
[AN 3732401] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 515 p.
[AN 3732404] MARC

ANSEL
UTF-812264 /2018.
   Sárváriak ezer arca : életrajz- és szöveggyűjtemény / [főszerk. Nagyné Piroska Lilla] ; [az életrajzokat írta V. Molnár Zoltán] ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2018. - 306, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80366-4-1 kötött
Sárvár - híres ember
929(439-2Sárvár)
[AN 3732585]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2018.
   State of the Hungarian Bronze Age research : proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014 / ed. by Gabriella Kulcsár [et al.]. - Budapest : HAS Research Centre for the Humanities Inst. of Archaeology : Eötvös L. Univ. Faculty of Humanities Inst. of Archaeological Sciences : Ősrégészeti Társ., 2017. - 404 p. : ill. ; 30 cm. - (Ősrégészeti tanulmányok, ISSN 2063-8930 ; 2.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-5254-09-3 fűzött
Magyarország - régészet - bronzkorszak - konferencia-kiadvány
903(439)"637" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3732265]
MARC

ANSEL
UTF-812266 /2018.
Szakály Sándor (1955-)
   Múltunkról és jelenünkről : válogatott interjúk és beszélgetések, 2002-2017 / Szakály Sándor. - Budapest : M. Napló, 2017. - 431 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-32-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - történész - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - 21. század - ezredforduló - interjú
943.9"19/201"(047.53) *** 930.1(439)(092)Szakály_S.(047.53) *** 32(439)"19/201"(047.53)
[AN 3731087]
MARC

ANSEL
UTF-812267 /2018.
   Szarvas város kitüntetettjei, 1991-2018 / [a bevezetőt írta, ... szerk. Tatai László] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2018. - 438 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2567-4 kötött
Szarvas (Békés megye) - híres ember - helyi társadalom - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas):030 *** 06.068(439-2Szarvas)
[AN 3735066]
MARC

ANSEL
UTF-812268 /2018.
   Szekszárd, ahol élünk : várostörténet mindenkinek / [szerk. V. Kápolnás Mária] ; [kiad. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szekszárd : Önkormányzat, 2018. - 388 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 383-387.
ISBN 978-963-88458-4-9 kötött
Szekszárd - helytörténet
943.9-2Szekszárd
[AN 3732482]
MARC

ANSEL
UTF-812269 /2018.
Végh József (1953-)
   Egy eltűnt település: Jásztelekpuszta / Végh József. - 2. bőv. kiad. - [Diósjenő] : [Végh J.], 2018. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88-89.
ISBN 978-963-12-4556-1 fűzött
Jásztelek (Tolmács) - helytörténet
943.9-2Jásztelek
[AN 3735085]
MARC

ANSEL
UTF-812270 /2018.
   Visszaemlékezések a magyar XX. századra / [szerk., előszó, jegyzetek ... Kondorosy Szabolcs]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Országút Társ., 2018. - 512 p. : ill. ; 25 cm. - (Országút könyvek, ISSN 2630-9580 ; 1.)
ISBN 978-615-80948-1-8 kötött
magyar történelem - 20. század - oral history - memoár
943.9"19"(0:82-94)
[AN 3735059]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12271 /2018.
   444 jó hely Budapesten / [ill. Moroncsik Ádám, Hujber Áron]. - Budapest : Magyar Jeti Zrt., 2018. - 253 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2283-3 fűzött : 4390,- Ft
Budapest - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439-2Bp. *** 914.39-2Bp.(036) *** 640.4(439-2Bp.)(036)
[AN 3730868]
MARC

ANSEL
UTF-812272 /2018.
Ágh Attila (1941-)
   Malajzia, Szingapúr : a kulturális szivárvány országai / [írta Ágh Attila és Varga Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 205, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9398-2 kötött : 4800,- Ft
Malajzia - Szingapúr - útikönyv
915.95(036) *** 915.923(036)
[AN 3736879]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Pest szíve / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 277, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 3.)
ISBN 978-963-486-060-0 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3731320]
MARC

ANSEL
UTF-812274 /2018.
Botos Katalin (1941-)
   Csongrád : a Körös-torok ősi városa / Botos Katalin. - Budapest : Kairosz, 2018. - 131 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 6.)
ISBN 978-963-662-921-2 fűzött : 1500,- Ft
Csongrád - helyismeret - memoár
908.439-2Csongrád(0:82-94)
[AN 3731043]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2018.
Buchholz, Antje
Prag (magyar)
   Prága / [szerző Antje Buchholz] ; [társszerző Thomas Kirschner] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2018. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6523-8 fűzött : 2490,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3731255]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2018.
   Csolnok : hangulatos hegyifalu a Gete oldalában. - [Budapest] : [Babor], [2018]. - 34 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-80662-4-2 fűzött
Csolnok - helyismeret
908.439-2Csolnok
[AN 3730814]
MARC

ANSEL
UTF-812277 /2018.
Dippold Pál (1954-)
   Lepsénynél még megvoltam / Dippold Pál. - Budapest : Kairosz, 2018. - 104 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 8.)
ISBN 978-963-662-940-3 fűzött : 1500,- Ft
Lepsény - helyismeret - memoár
908.439-2Lepsény(0:82-94)
[AN 3731050]
MARC

ANSEL
UTF-812278 /2018.
Fazekas Valéria
   Hajdúszoboszló : Török utca 17. / Fazekas Valéria. - Budapest : Kairosz, 2018. - 87 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 5.)
ISBN 978-963-662-920-5 fűzött : 1500,- Ft
Hajdúszoboszló - helyismeret - memoár
908.439-2Hajdúszoboszló(0:82-94)
[AN 3731042]
MARC

ANSEL
UTF-812279 /2018.
Fülöp Zsuzsanna (1961-)
   Somogyszil / Fülöp Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, 2017. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 3.)
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-662-911-3 fűzött : 1500,- Ft
Somogyszil - helyismeret
908.439-2Somogyszil
[AN 3731040]
MARC

ANSEL
UTF-812280 /2018.
Horváth Zsolt (1972-)
   Magyar világjárók : utazók és kalandorok / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 206, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-226-5 fűzött
Magyarország - felfedező - felfedező utazás
910.4(100) *** 910.4(439)(092)
[AN 3731926]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2018.
Józsa Péter
   Franzstadt / Józsa Péter ; [... ill. Megyeri-Horváth Gábor ...]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 93 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 9.)
ISBN 978-963-662-941-0 fűzött : 1500,- Ft
Ferencváros - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.IX.(0:82-94)
[AN 3731052]
MARC

ANSEL
UTF-812282 /2018.
Kenyeresné Zagyva Ágnes (1947-)
   Ecsettel írt szerelmes földrajz - Karcag / [Kenyeresné Zagyva Ágnes] ; [kiad. a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár]. - Karcag ; Déryné Kult., Turisztikai, Sport Közp. és Kvt., 2018. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2839-2 fűzött
Magyarország - Karcag - helyismeret - festőművész - 20. század - 21. század
908.439-2Karcag *** 75(439)(092)Kenyeresné_Zagyva_Á.
[AN 3731274]
MARC

ANSEL
UTF-812283 /2018.
Kondor Katalin (1946-)
   Hej, Debrecen.. : szülőhazám, Vargakert / Kondor Katalin. - Budapest : Kairosz, 2018. - 91 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 7.)
ISBN 978-963-662-922-9 fűzött : 1500,- Ft
Debrecen - helyismeret - memoár
908.439-2Debrecen(0:82-94)
[AN 3731045]
MARC

ANSEL
UTF-812284 /2018.
Kovács István (1943-)
   Dr. Óvári Ferenc tevékenysége Balatonalmádiban / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2018. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 10.)
ISBN 978-615-81049-1-3 fűzött
Óvári Ferenc (1858-1938)
Balatonalmádi - Magyarország - helyismeret - helytörténet - 19. század - ügyvéd - 20. század
908.439-2Balatonalmádi *** 943.9-2Balatonalmádi *** 34(439)(092)Óvári_F.
[AN 3731423]
MARC

ANSEL
UTF-812285 /2018.
   Lisszabon és környéke : útikönyv / Dutkó András [et al.]. - Budapest : Hibernia, [2018]. - 167 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2018. aug. 8.
ISBN 978-615-5426-61-2 fűzött : 3980,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3732170]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2018.
Meyer, Thomas (1950-)
Barfuss durch glühende Lava (magyar)
   Mezítláb az izzó láván át : képzelt-valós utazás Káin szigetére / Thomas Meyer ; [ford. Pályer András] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2018. - 111, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81026-0-5 fűzött
Szicília - helyismeret - német irodalom - ezoterika - útleírás
908.450.82(0:82-992) *** 830-992=945.11 *** 133.25
[AN 3732366]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2018.
Molnár Lajos (1945-)
   Pápai mozaikok / Molnár Lajos ; [kiad. Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2017. - 246 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 978-963-9818-49-1 fűzött
Magyarország - Pápa - helyismeret - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - elbeszélés
908.439-2Pápa(0:82-32) *** 894.511-32 *** 75(439)(092)Molnár_L.
[AN 3732508]
MARC

ANSEL
UTF-812288 /2018.
Németh Miklós Attila (1955-)
   Búcsúszentlászló : muzulmánok Máriája / Németh Miklós Attila. - Budapest : Kairosz, 2018. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 10.)
ISBN 978-963-662-964-9 fűzött : 1500,- Ft
Búcsúszentlászló - helyismeret
908.439-2Búcsúszentlászló
[AN 3731067]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2018.
Schlögel, Karl (1948-)
   Európa-szigetcsoport : városképek Berlin és Moszkva között / Karl Schlögel ; [összeáll. és ford. Karádi Éva] ; [a ... verseket ford. Kiss Noémi és Schein Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 415 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-09-9304-3 fűzött : 3990,- Ft
Európa - helyismeret - város - esszé
908.4-2(0:82-4)
[AN 3732026]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2018.
Schweinfurth, Georg (1836-1925)
Im Herzen von Afrika (magyar)
   Afrika szívében [elektronikus dok.] / Georg Schweinfurth ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-420-7 (epub)
ISBN 978-963-474-421-4 (mobi)
Afrika - helyismeret - német irodalom - felfedező utazás - útleírás - elektronikus dokumentum
908.6 *** 830-992 *** 910.4(6)
[AN 3731006]
MARC

ANSEL
UTF-812291 /2018.
   Sváb telepesek által hozott kereszt / [szerk. Bittman Károlyné, Egervölgyi Dezső] ; [kiad. a Zirci Országzászló Alapítvány]. - Zirc : Zirci Országzászló Alapítvány, 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Emlékezünk őseinkre. - Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.
Zirc - helyismeret - magyarországi németek
908.439-2Zirc *** 316.347(=30)(439-2Zirc)
[AN 3732441]
MARC

ANSEL
UTF-812292 /2018.
Szalai Attila (1950-)
   Máriabesnyő : egyszer voltam, hol nem voltam / Szalai Attila. - Budapest : Kairosz, 2018. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 12.)
ISBN 978-963-662-966-3 fűzött : 1500,- Ft
Máriabesnyő - helyismeret - memoár
908.439-2Máriabesnyő(0:82-94)
[AN 3731074]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2018.
Tasnádi Kovács Péter
   Remetei magvetők / T. Kovács Péter. - Budapest : Kairosz, 2018. - 112 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 11.)
ISBN 978-963-662-965-6 fűzött : 1500,- Ft
Pesthidegkút - helyismeret - memoár
908.439-2Pesthidegkút(0:82-94)
[AN 3731069]
MARC

ANSEL
UTF-812294 /2018.
   Tisza partján lakom : honismereti olvasókönyv a tiszakécskei iskolák számára / [... szerk. Tajti Erzsébet] ; [kiad. Tiszakécske Város Önkormányzata]. - 2. kiad. - Tiszakécske : Önkormányzat, 2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2456-1 fűzött
Tiszakécske - helyismeret - helytörténet - tanári segédkönyv
908.439-2Tiszakécske(072) *** 943.9-2Tiszakécske(072)
[AN 3735826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 282, [5] p.
[AN 3735832] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. [5], 284-464.
[AN 3735836] MARC

ANSEL
UTF-812295 /2018.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2016. - 289, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [291].
ISBN 978-615-5501-70-8 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3736214]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12296 /2018.
   Ajánlások az épületek kivitelezésének szerződéskötéséhez és megvalósításához / [szerk. Wéber László] ; [kiad. az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]. - Budapest : ÉVOSZ, 2018. - 105 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-513-245-4 fűzött
Magyarország - építés - szerződés - útmutató
347.4(439)(036) *** 69(439)(094)(036)
[AN 3732446]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2018.
   Alkalmazott jogszabályok : polgári eljárásjog / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 744 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. aug. 8.
ISBN 978-963-258-391-4 fűzött : 6600,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3735500]
MARC

ANSEL
UTF-812298 /2018.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2018. - 112 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. szept. 5.
ISBN 978-963-258-420-1 fűzött : 1190,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3735484]
MARC

ANSEL
UTF-812299 /2018.
Antalfy István (1924-)
   Ítélet nélkül a Gulágon : emlékek, sorsok : a Szovjetunióba elhurcolt volt hadifoglyok írásai, visszaemlékezései / Antalfy István. - [Kecskemét] : [Antalfy I.], 2017. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8742-4 kötött
Fűzött
Magyarország - Szovjetunió - Gulag - hadifogoly - kényszermunka - második világháború - memoár
343.819.5(47)"1945/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94)
[AN 3731261]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2018.
Blaskó Béla (1950-)
   Magyar büntetőjog : általános rész : tankönyv / Blaskó Béla. - 7. átd. kiad. - Budapest ; Debrecen : Rejtjel, 2017. - 699 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.: p. 693-[700].
ISBN 978-963-7255-99-1 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3735875]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2018.
Bognár Zalán (1963-)
   Gulag, Gupvi, "málenkij robot" : magyarok a szovjet lágerbirodalomban / Bognár Zalán ; [közread. az ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 413 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-07-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - Gulag - deportálás - kényszermunka - hadifogoly - második világháború
343.819.5(47)"1945/195" *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"
[AN 3730879]
MARC

ANSEL
UTF-812302 /2018.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2018. szeptember 5. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. október 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 185 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. szept. 5.
ISBN 978-963-258-419-5 fűzött : 1590,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3735476]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2018.
Dúl János
   A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal / Dúl János. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2018. - 197 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 73.)
Bibliogr.: p. 178-197.
ISBN 978-615-5411-67-0 kötött
Magyarország - Ausztria - jogtörténet - társasági jog - öröklési jog - összehasonlító jog
347.72(439)(091) *** 340.5 *** 347.72(436) *** 347.65/.68(439) *** 347.65/.68(436)
[AN 3731285]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2018.
   Az Elbától Vorkutáig : a Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon című konferencián elhangzott előadások : 2016. február 25-26. / [szerk. Géczi Róbert]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2017. - 281 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 9.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-04-5 kötött : 2800,- Ft
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - magyar történelem
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(47)(=30)"194/195" *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195" *** 355.257.7(47)(=30)"194/195" *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3730887]
MARC

ANSEL
UTF-812305 /2018.
Hegedűs Andrea (1971-)
   Polgári jog : családjog / Hegedűs Andrea. - 4. hatályosított kiad. - Szeged ; [Balatonfüred] : R.I.M.Á.K. K., 2018. - 308 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. szept. 1. - Gerinccím: Családjog. - Bibliogr.: p. 307-308.
ISBN 978-615-00-3045-6 fűzött
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3735676]
MARC

ANSEL
UTF-812306 /2018.
   Híres történelmi perek / szerk. Sáry Pál. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2018. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 11.)
A Miskolcon, 2017. márc. 10-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-32-6 fűzött
per - világtörténelem - jogtörténet
34.096(100) *** 930.9
[AN 3718659]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2018.
   Introduction to the criminal justice studies / [publ. by the] University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Law and Political Sciences, 2018. - 239 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európa - Magyarország - büntető igazságszolgáltatás - emberi jog
343.1(439) *** 342.7 *** 343.1(4)
[AN 3731194]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2018.
Kissné Horváth Marianna
   A munkaviszony megszűnésének gyakorlati kézikönyve / [szerzők Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina]. - Budapest : Saldo, 2017-2018. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés - útmutató
349.227(439)(036)
[AN 3710814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Határozott idejű munkaviszonyok, speciális helyzetben lévő munkavállalói csoportok munkaviszonyának megszüntetése. - 2018. - 100 p.
ISBN 978-963-638-550-7 fűzött
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés - útmutató
349.227(439)(036)
[AN 3731938] MARC

ANSEL
UTF-812309 /2018.
   Közigazgatási jog : különös rész / szerk. Bencsik András, Rózsás Eszter. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2018. - 319 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-82-7 fűzött : 5490,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3735570]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2018.
   Közigazgatási jog : általános rész I. : a közigazgatásról általában : közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / Fazekas Marianna szerk. - 3. hatályosított kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 367 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.)
Lezárva: 2017. júl. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-279-2 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3735090]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2018.
Munk Veronika
   Kéjutca [elektronikus dok.] : magyar szex euróért / Munk Veronika. - Szöveg (epub : 681 KB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-214-5
Németország - Magyarország - prostitúció - prostituált - szociográfia - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
351.764(430)(=945.11)"200/201" *** 613.882(439)"200/201" *** 392.65(4)"200/201" *** 308-058.5(=945.11)(430)
[AN 3716633]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2018.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 4. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 587 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-293-8 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3735559]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2018.
   Nemzetközi magánjog : jogszabály- és jogesetgyűjtemény / főszerk. Szabó Sarolta ; [szerk. Raffai Katalin ..., Szabó Sarolta ..., Vadász Vanda ...]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 526 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-341-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-308-41-3)
nemzetközi magánjog - jogeset - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
341.9(100)(094)(075.8) *** 34.096(100)
[AN 3735282]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2018.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - 4. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 683 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-013-3 kötött : 7800,- Ft
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5(075.8) *** 340.13(100)(075.8)
[AN 3735444]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2018.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2018-. - 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-097-9 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3735343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 469 p.
ISBN 978-963-308-094-8
[AN 3735347] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 272, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-095-5
[AN 3735349] MARC

ANSEL
UTF-812316 /2018.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in charts / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 4. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 403 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-394-5 fűzött
Európai Unió - európai integráció - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3735369]
MARC

ANSEL
UTF-812317 /2018.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in text / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 4. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 126 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-393-8 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
341.17(4-62)
[AN 3735367]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2018.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. tövény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2018. - 194 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. szept. 5.
ISBN 978-963-258-421-8 fűzött : 1590,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3735487]
MARC

ANSEL
UTF-812319 /2018.
Vincze Attila
   Magyar alkotmányosság az európai integrációban / Vincze Attila, Chronowski Nóra. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 665 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-392-1 kötött : 5400,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - európai integráció
342(439) *** 341.17(4-62)
[AN 3735553]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12320 /2018.
C1 Ariete (magyar)
   C1 Ariete : Olaszország, 1995 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 14 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8984-8 fűzött : 1790,- Ft
Olaszország - páncélozott harci jármű - ezredforduló
623.438(45)"1995"
[AN 3731161]
MARC

ANSEL
UTF-812321 /2018.
Fegyvertár (angol)
   Armoury : visible storage of weaponry / [comp. and ed. by ... Péter Soós] ; [publ. by the] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2017. - [27] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7097-86-7)
Magyarország - fegyver - egyenruha - kiállításvezető - történeti feldolgozás
355.14(439)(091) *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum *** 623.44(439)(091)
[AN 3731838]
MARC

ANSEL
UTF-812322 /2018.
   Fegyvertár : fegyvertörténeti látványraktár / [összeáll. és szerk. Soós Péter] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2017. - [27] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7097-86-7 fűzött
Magyarország - fegyver - egyenruha - kiállításvezető - történeti feldolgozás
623.44(439)(091) *** 355.14(439)(091) *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3731830]
MARC

ANSEL
UTF-812323 /2018.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Waffen-SS története: katonák az acélzivatarban : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2018. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Waffen-SS a II. világháborúban
ISBN 978-963-290-230-2 fűzött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - katonai egység története - hadtörténet - második világháború
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 3731922]
MARC

ANSEL
UTF-812324 /2018.
Móricz Péter (1979-)
   A vitéz Batthyányak fegyvertára / Móricz Péter ; [közread. a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp. Múz. és Kvt., 2018. - 47 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kész. a Körmenden, 2018. ápr. 30 - jún. 30. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-615-80467-7-0 fűzött
Batthyány család
Magyarország - arisztokrácia - családtörténet - fegyver - kiállításvezető
623.44 *** 929.52(439)Batthyány *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3731151]
MARC

ANSEL
UTF-812325 /2018.
Székely András (1919-2008)
   Veszélyes viszonyok : visszaemlékezések Karády Katalinra, Ujszászy Istvánra, a második világháborúra és a szovjet hadifogság éveire / Székely András ; [közzéteszi Haraszti György és Eötvös György] ; [a szöveget gond., az előszót, az utószót és a jegyzeteket írta Haraszti György]. - Budapest : NEB, 2017. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Gulág könyvek, ISSN 2559-9712)
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-615-5656-13-2 fűzött : 1500,- Ft
Székely András (1919-2008)
Karády Katalin (1910-1990)
Ujszászy István (1894-1948?)
Magyarország - Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - producer - magyar történelem - filmszínész - tábornok - katonai hírszerzés - 20. század - Horthy-korszak - második világháború - életútinterjú - memoár
355.40(439)(092)Ujszászy_I.(0:82-94) *** 943.9"193/195"(0:82-94) *** 791.9.097(73)(=945.11)(092)Székely,_A.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Karády_K.(0:82-94)
[AN 3728324]
MARC

ANSEL
UTF-812326 /2018.
Wallach, Erica Glaser (1922-1993)
Kémek, korok, életek (angol)
   Spies, lives, eras [elektronikus dok.] : the story of Erica Glaser Wallach and Noel H. Field / ed. ... introd. and notes by György Majtényi, Zsuzsanna Mikó, Csaba Szabó ; transl. Frank T. Zsigo, Júlia Csikós ; [publ. by the] ... Hungarian National Archives. - Szöveg (epub : 7.8 MB). - [Budapest] : Libri : Hung. Nat. Archives, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-251-0
Field, Noel (1904-1970)
Wallach, Erica Glaser (1922-1993)
Egyesült Államok - Szovjetunió - Magyarország - koncepciós per - titkos ügynök - Gulag - 20. század - 1950-es évek - memoár - elektronikus dokumentum
355.40(47)(092)Field,_N. *** 343.819.5(47)"195"(0:82-94) *** 343.301.096(439)"194/195"
[AN 3716539]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12327 /2018.
Benkőné Kókai Valéria
   Nélkülözhetetlen alapok az egészségügyi GDPR-ban avagy Könnyed megfelelés a dokumentációs kötelezettségeknek / Benkőné Kókai Valéria, Borbély Edina, Némethné Wabersinetz Andrea. - [Gyömrő] : Valzol-Draft Bt., cop. 2018. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2990-0 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - adatvédelem - egészségügy - útmutató
659.2.012.8(439)(036) *** 614
[AN 3731260]
MARC

ANSEL
UTF-812328 /2018.
   Képzési program a mentoráláshoz szükséges egyedi készségek és technikák fejlesztésére / [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - [Budapest] : MGYOSZ, [2018]. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
coaching - vállalatirányítás
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3730825]
MARC

ANSEL
UTF-812329 /2018.
Piroska Gyula
   Egy hajóban evezünk avagy Üzenet a főnöködtől / Piroska Gyula ; [... ill. Temesi Péter]. - 4. kiad. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., [2017], cop. 2011. - 47 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-2636-5 fűzött
munkalélektan
65.013 *** 331.101 *** 159.9
[AN 3736478]
MARC

ANSEL
UTF-812330 /2018.
Versegi Beáta-Mária
   Kapcsolatteremtő spiritualitás : szervezeti kultúra és spiritualitás a szupervízió tükrében / Versegi Beáta Mária. - Budapest : Kairosz, 2018. - 95 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 978-963-662-925-0 fűzött : 2500,- Ft
coaching - szervezeti kultúra - vallásos irodalom
659.2 *** 658.3 *** 244
[AN 3731112]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12331 /2018.
   1848 és az uradalmak : 10. Országos Uradalomtörténeti Konferencia : nemzetközi tudományos tanácskozás : programfüzet és előadás-kivonatok : 2018. szeptember 19. / [szerk. Szirácsik Éva] ; szervezők Magyar Uradalomtörténeti Társaság és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, MTA Agrártörténei és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottsága. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2018. - 45 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-963-7092-83-1 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - agrártörténet - uradalom - földesúri birtokjog - konferencia-kiadvány
338(091)(439)"184" *** 338.43(439)"184" *** 63(439)"184" *** 347.236(439)"184" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3731416]
MARC

ANSEL
UTF-812332 /2018.
Aral, Sinan
   A vállalatok hálójában : válogatás Sinan Aral munkáiból / [közread. a] Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Rajk L. Szakkollégium, 2018. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-700-1 fűzött
szervezetfejlesztés - vállalatirányítás - hálózat
658.1.012.4 *** 316.47 *** 681.324
[AN 3731167]
MARC

ANSEL
UTF-812333 /2018.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2014. - [4], 452 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 437-442.
ISBN 978-963-05-9502-5 fűzött : 4950,- Ft
marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 3736393]
MARC

ANSEL
UTF-812334 /2018.
Fekete Antal
   Vám- és jövedéki adó az Európai Bíróság ítéleteiben / [szerző Fekete Antal]. - Budapest : Saldo, 2018. - 84 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-548-4 fűzött
adó - vámügy - bírósági ítélet
336.41(4-62)(094.92) *** 336.126.3(4-62)(094.92)
[AN 3731939]
MARC

ANSEL
UTF-812335 /2018.
Francsovics Anna
   Üzleti gazdaságtan módszertana / Francsovics Anna, Piukovics Attila. - [Budapest] : Amicus, 2018. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 284-287.
ISBN 978-963-8026-17-0 fűzött
üzemgazdaságtan
658
[AN 3731650]
MARC

ANSEL
UTF-812336 /2018.
Hartai Gabriella
   Be a good listener : hallás utáni szövegértés gyakorló- és tesztkönyv : [B2, C1] / Hartai Gabriella. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 92 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5200-36-6)
angol nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár
33 *** 802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3735785]
MARC

ANSEL
UTF-812337 /2018.
Karai Éva
   IFRS 9 - pénzügyi instrumentumok : pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek besorolása és értékelése / Karai Éva. - Budapest : Hessyn, 2018. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-615-5543-04-3 fűzött : 8400,- Ft
számvitel - szabályozás - nemzetközi szabvány - példatár
657(076) *** 006.7/.8(100)
[AN 3731885]
MARC

ANSEL
UTF-812338 /2018.
   A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2014. - 346 p. : ill. ; 23 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9528-5 fűzött : 4500,- Ft
marketing - kutatás - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3736410]
MARC

ANSEL
UTF-812339 /2018.
Mordovin Maxim (1979-)
   Textilvégek védjegyei : a textilkereskedelem régészeti emlékei a Magyar Királyság területén / Mordovin Maxim. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 355 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Bibliogr.: p. 317-337.
ISBN 978-963-416-108-0 kötött : 4490,- Ft
Európa - Magyarország - régészet - kereskedelem - textiláru - védjegy - 15. század - 16. század - pecsét - lelet
339(4)"14/15" *** 677 *** 347.77 *** 736.318(4)"14/15" *** 904(439)
[AN 3732204]
MARC

ANSEL
UTF-812340 /2018.
   Munkahelyi egészség és biztonság az építőiparban : tájékoztató munkáltatók részére / [kiad. az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ...]. - Budapest : ÉVOSZ, 2018. - 71 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-513-243-0 fűzött
Magyarország - munkaegészségügy - munkavédelem - építőipar - útmutató
331.47(439)(036) *** 69 *** 331.45(439)(036)
[AN 3731515]
MARC

ANSEL
UTF-812341 /2018.
   Munkahelyi egészség és biztonság az építőiparban : tájékoztató munkavállalók részére / [kiad. az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ...]. - Budapest : ÉVOSZ, 2018. - 104 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-513-244-7 fűzött
Magyarország - munkaegészségügy - munkavédelem - építőipar - útmutató
331.45(439)(036) *** 331.47(439)(036) *** 69
[AN 3731518]
MARC

ANSEL
UTF-812342 /2018.
   A munkahelyi egészségmegőrzés szerepe az emberi erőforrás menedzsmentben és az employer brandingben [elektronikus dok.] : Talár 2018 : válogatott végzős hallgatói tanulmányok / szerk. Gősi Mariann ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-752-9
munkaegészségügy - emberierőforrás-kezelés - elektronikus dokumentum
331.47 *** 658.3
[AN 3729263]
MARC

ANSEL
UTF-812343 /2018.
Pál István
A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén, 1957-1990 (új kiadása)
   Budapest közlekedésfejlesztése a politika napirendjén, 1957-1990 / Pál István, Szabó Csaba ; [kész. a Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Műhelyében]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Napvilág, cop. 2018. - 263 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 978-963-338-423-7 fűzött : 2900,- Ft
Budapest - közlekedésügy - városfejlesztés - Kádár-korszak
338.47(439-2Bp.)"195/198" *** 656(439-2Bp.)"195/198" *** 351.81(439-2Bp.)"195/198" *** 711.1(439-2Bp.)"195/198"
[AN 3732521]
MARC

ANSEL
UTF-812344 /2018.
Varian, Hal R. (1947-)
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán és Temesi József]. - 4. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2012. - XXX, 815 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9180-5 kötött : 7250,- Ft
mikroökonómia
330.101.542
[AN 3736247]
MARC

ANSEL
UTF-812345 /2018.
Várkuti Géza (1953-|)
   Forex stratégiák : a megfelelő stratégia a siker titka / Várkuti Géza. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2018. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5568-55-8 fűzött : 4900,- Ft
pénzpiac - tőzsde - elektronikus kereskedelem
339.722 *** 336.76 *** 681.324Internet
[AN 3732440]
MARC

ANSEL
UTF-812346 /2018.
   Veretek, utak, katonák : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról / szerk. Kádas István, Skorka Renáta, Weisz Boglárka. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2018. - 502 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-124-0 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - középkor
338(091)(439)"11/15" *** 943.9"11/15"
[AN 3732369]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12347 /2018.
   Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek / [szerk. Rudanné Németh Csenge] ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - Budapest : M. Cserkészszövets., cop. 2018. - 71, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-8305-47-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gyermekvédelem - cserkészet
364.65-053.2/.6 *** 061.213cserkészet
[AN 3732539]
MARC

ANSEL
UTF-812348 /2018.
   A szolgálat ékessége : tanulmányok Fruttus István Levente hetvenedik születésnapja alkalmából / szerk. László Emőke. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-453-3 fűzött : 2990,- Ft
szociális munka - pedagógia - diakónia - teológia - emlékkönyv
364.62 *** 37 *** 262.152 *** 21
[AN 3730999]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12349 /2018.
Barkóczi Janka
   Iskola Verzió : emberi jogi dokumentumfilmek diákok számára : segédanyag tanároknak a filmek feldolgozásához / [... írta Barkóczi Janka, Szirony Szabolcs] ; [kiadó Verzió Film Alapítvány]. - Budapest : Verzió Film Alapítvány, [2018]. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1770-9 fűzött
szociális érzékenység - emberi jog - módszertan - dokumentumfilm - tanári segédkönyv
372.836.4(072) *** 371.3 *** 316.736 *** 342.7 *** 791.43-92(100)
[AN 3731634]
MARC

ANSEL
UTF-812350 /2018.
Brown, Robyn M.
A practical guide to curative education (magyar)
   A gyógyító nevelés gyakorlata a hét életfolyamaton keresztül / Robyn M. Brown ; [ford. Risbjerg Anna] ; [közread. a] Farm-alapú Nevelésért Egyesület. - [Budapest] : Farm-alapú Nevelésért Egyes., 2018. - 133 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-615-00-2273-4 fűzött : 3900,- Ft
alternatív nevelés - alternatív iskola - didaktika - antropozófia
376 *** 371.4 *** 37.02 *** 141.333
[AN 3731304]
MARC

ANSEL
UTF-812351 /2018.
Csóti Péter
   ...Ragyogni fognak, miként a csillagok / [írta Csóti Péter és Kozma Huba] ; [kiad. a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány]. - [Kiskunmajsa] : Pongrátz G. 56-os Közhasznú Alapítvány, cop. 2018. - 109 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-81055-0-7 kötött
Kiskunmajsa - iskolatörténet - neveléstörténet
373.2/.5(439-2Kiskunmajsa)(091)
[AN 3732434]
MARC

ANSEL
UTF-812352 /2018.
Daróczi Gabriella
   Segédanyag a mese-vers tevékenység tervezéséhez és megtartásához : módszertani útmutató az óvodai képességfejlesztéshez / Daróczi Gabriella ; [közread. az] ELTE TÓK. - Budapest : ELTE TÓK, 2017. - 47 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-284-839-6 fűzött
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.025(072)
[AN 3730755]
MARC

ANSEL
UTF-812353 /2018.
Deák Virág
   Éves nap-tárogató : jeles napok és világnapok az óvodában újragondolva : játékok, tevékenységötletek, mesék-versek gyűjteménye a teljes évre : több mint 400 ötlet, 64 jeles nap! / Deák Virág. - Budapest : Neteducatio Kft., 2017. - 255, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5718-16-8 fűzött
óvodai nevelés - játék - világnap - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3730752]
MARC

ANSEL
UTF-812354 /2018.
   A fizikaszertár kincsei : az Atomenergetikai Múzeum új időszaki kiállítása, 2018. május - október. - Paks : Atomenergetikai Múz., 2018. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Pakson rendezték
Fűzött
Magyarország - taneszköz - fizikatanítás - szemléltető oktatás - kísérlet - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
372.853 *** 371.335 *** 061.4(439-2Paks) *** 371.66/.69(439)"186/191"
[AN 3731963]
MARC

ANSEL
UTF-812355 /2018.
Greenland, Susan Kaiser (1956-)
Mindful games (magyar)
   Játékok a tudatos jelenlétért gyerekeknek, kamaszoknak és családoknak / Susan Kaiser Greenland ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-53-2 fűzött : 2940,- Ft
fejlesztő játék - családi nevelés - gyermeklélektan - tudatosság
371.382 *** 37.018.1 *** 159.922.7/.8
[AN 3732193]
MARC

ANSEL
UTF-812356 /2018.
   Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií / Katarína Szarka a kol. - Komárom : Kompress : [Szarka K.], 2018. - 154 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2597-1 fűzött
tanárképző - oktatástechnológia - internet
371.13 *** 371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3731185]
MARC

ANSEL
UTF-812357 /2018.
Juhász Attiláné
   Anyanyelvi észtekergető : kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára / Juhász Attiláné. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 287 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 978-615-5680-68-7 fűzött : 2480,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7296-98-7)
magyar nyelvtan - anyanyelvi nevelés - példatár
372.880.945.11(076) *** 372.46(076)
[AN 3730792]
MARC

ANSEL
UTF-812358 /2018.
Lickona, Thomas (1943-)
How to raise kind kids (magyar)
   Így neveljünk kedves gyereket : hogy a világ jobb és szeretettelibb hely legyen / Thomas Lickona ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 385 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-335-7 fűzött : 3699,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3732001]
MARC

ANSEL
UTF-812359 /2018.
Máténé Kalmár Zsuzsa
   Töredékek Tapolcafő történetéből / Máténé Kalmár Zsuzsa. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2018. - [2], 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 85.)
Fűzött
Tapolcafő - iskolatörténet - amatőr színjátszás - történelmi forrás
373.3(439-2Tapolcafő)(091)(093) *** 792.077(439-2Tapolcafő)
[AN 3732466]
MARC

ANSEL
UTF-812360 /2018.
Matos Zoltán
   Matematikai tételek és összefüggések / [szerző Matos Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Maxim, [2018]. - 255 p. : ill. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-261-922-4 fűzött : 1680,- Ft
matematika - középfokú oktatás - tantárgy - példatár
372.851(076)
[AN 3735361]
MARC

ANSEL
UTF-812361 /2018.
   Mesterek és tanítványok : pedagógusportrék II. / [szerk. Szabó Istvánné, Varga Csilla] ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád Megyei Tagozata]. - [Salgótarján] : M. Ped. Társ. Nógrád M. Tagozat, 2018. - 126 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2546-9 fűzött
Nógrád megye - pedagógus - 20. század
37(439.161)(092)
[AN 3735804]
MARC

ANSEL
UTF-812362 /2018.
Munkácsy Katalin Fruzsina
   A Kastli Magyar Gimnázium : egy történet a sok ezer közül, 1958-2006 / Munkácsy Katalin Fruzsina ; [közread. a] Burg Kastl Alumni e.V. - Sárvár : Burg Kastl Alumni e.V., 2018. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-3-00-059651-3
Fűzött
Magyar Gimnázium (Kastl)
Kastl (Lauterachtal) - iskolatörténet - gimnázium - nemzetiségi iskola - nyugati magyarság
373.54(430-2Kastl)(=945.11)(091)
[AN 3732572]
MARC

ANSEL
UTF-812363 /2018.
Nótinné Csikós Marianna
   Óvodai játékkalendárium : 800 heti és napi tervbe könnyen beágyazható fejlesztő tevékenység az óvodában / Nótinné Csikós Marianna, Polyecskó Dóra. - Budapest : Neteducatio Kft., 2017. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-615-5718-00-7 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3730759]
MARC

ANSEL
UTF-812364 /2018.
Pásztor Zsuzsanna (1935-)
   22 mozgáspihenő : tanulmányi jegyzet / Pásztor Zsuzsa ; [közread. a] Kovács-Módszer Stúdió. - Budapest : Kovács-Módszer Stúdió, 2018. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80551-9-2 fűzött
képességfejlesztés - torna
37.025 *** 615.82
[AN 3731506]
MARC

ANSEL
UTF-812365 /2018.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (40.) (2018) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XL. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2018. - 36 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. febr. 14-én rendezték. - Előadáskivonatokkal. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2018
Fűzött
higiénia - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 614 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3730829]
MARC

ANSEL
UTF-812366 /2018.
Suszter Mór
   A balek tudnivalói / írta és szerk. Suszter Mór ; kiad. Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága. - 2. kiad. - Miskolc : Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társ., 2017 [!2018]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-108.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Selmecbánya - Sopron - egyetem - iskolatörténet - erdészet - bányászat - diákélet
378.662.2(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.18(439)
[AN 3736706]
MARC

ANSEL
UTF-812367 /2018.
   Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, ... Asztalos Bence ...] ; [kiad. az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2018. - 287 p. : ill. ; 20 cm
A Szegeden, 2017. okt. 9-10-én "Zene- és művészetpedagógia" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-89-6 fűzött
művészetpedagógia - zeneművészet - zenepedagógia
37.036 *** 78
[AN 3731788]
MARC

ANSEL
UTF-812368 /2018.
   Változások, választások [elektronikus dok.] : 50 éves a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó / szerk. Gebauer Ferenc ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye. - Szöveg (pdf : 2.35 MB). - Budapest : Főv. Ped. Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149806. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9324-1
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (Budapest). Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézmény
Budapest - pályaválasztás - oktatási intézmény - testülettörténet - elektronikus dokumentum
37.048.4(439-2Bp.)(091)
[AN 3716333]
MARC

ANSEL
UTF-812369 /2018.
Vámos Róbert (1978-)
   Ragyogj! : gyémántbogarak és gondozásuk / Vámos Robi. - [Dunakeszi] : Táblácska.hu Kft., [2018]. - 214 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2056-3 fűzött
művészetpedagógia - személyiségfejlesztés - rajz
37.036 *** 741 *** 159.923.2
[AN 3731346]
MARC

ANSEL
UTF-812370 /2018.
Wyckoff, Jerry (1935-)
Discipline with love and limits (magyar)
   Fegyelmezés szeretettel [elektronikus dok.] : így kezeld a nyafogást, a hisztit, az evés körüli cirkuszt, a képernyőfüggőséget - és még sok mást! / Jerry Wyckoff és Barbara C. Unell ; ford. Galamb Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-043-7
gyermeknevelés - családi nevelés - elektronikus dokumentum
37.018.1
[AN 3731523]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12371 /2018.
   Agytorna 3 : fejleszd a figyelmedet / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 220 p. : ill. ; 21 cm. - (Agytorna felnőtteknek)
ISBN 978-963-445-903-3 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3732291]
MARC

ANSEL
UTF-812372 /2018.
   Agytorna 4 : fejleszd a figyelmedet és a mentális képességeidet / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Agytorna felnőtteknek)
ISBN 978-963-445-904-0 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3732296]
MARC

ANSEL
UTF-812373 /2018.
Bellos, Alex (1969-)
Can you solve my problems? (magyar)
   Tudod a megoldást? : elgondolkodtató, beugratós és hihetetlenül zseniális fejtörők gyűjteménye / Alex Bellos ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 344 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-21-0 fűzött : 3490,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3732459]
MARC

ANSEL
UTF-812374 /2018.
Gémes Ferenc Zoltán
   Őseink lovas tudománya avagy A díjlovaglás történelmünk nézőpontjából / szerző Gémes Ferenc Zoltán. - [Őrbottyán] : Magánkiad., 2017. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8141-5 fűzött
Magyarország - lovassport - íjászat - magyar őstörténet
799.322.2(439) *** 798.2(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 3732267]
MARC

ANSEL
UTF-812375 /2018.
Gyarmati Zsuzsanna (1973-)
   Rejtélyek? Talányok? Tudomány! / Gyarmati Zsuzsanna. - [Dunakeszi] : LaBeGer Hungary Kft., 2018. - 96, 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5911-00-2 fűzött : 2490,- Ft
logikai fejtörő - rejtvény
793.7
[AN 3732358]
MARC

ANSEL
UTF-812376 /2018.
Jeszenszky Géza (1941-)
   Lehet-e sízni a Kárpátok alatt? : képek a magyar sísport történetéből / Jeszenszky Géza, Neidenbach Ákos. - Budapest : Kairosz, 2017. - 186 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-662-881-9 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - sporttörténet - síelés - album
796.92(439)(091)
[AN 3731086]
MARC

ANSEL
UTF-812377 /2018.
Petrus Márta
   Húsz perc játék a boldog gyermekért : játéktár 0-7 éveseknek és szüleiknek / [Petrus Márta]. - 2. kiad. - [Érd] : [Petrus M.], 2018. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Játszani jó! : elfoglalt szülők játéktára : mindennapi játékok a boldog gyermekekért!
ISBN 978-615-00-0508-9 fűzött
gyermekjáték - játék szabadban
793/794(02.053.2) *** 796.1
[AN 3736472]
MARC

ANSEL
UTF-812378 /2018.
Rubik's puzzles (magyar)
   Rubik's fejtörők : 101 elképesztő logikai feladvány : [kezdő szintű, középnehéz és nehéz rejtvények]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Seres Iván
ISBN 978-963-433-264-0 fűzött : 2999,- Ft
matematikai fejtörő - logikai fejtörő
793.7
[AN 3731526]
MARC

ANSEL
UTF-812379 /2018.
Schreiner Ferenc
   A horgászat kézikönyve : tapasztalatok, adatok és útmutatások a folyami és tavi horgászathoz / irta Schreiner Ferenc. - Gyula : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2018. - 58, [1] p. : ill. ; 17 cm. - (Gyula anno könyvek, ISSN 2498-8774)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szeged : Délmagyarország, 1922
ISBN 978-615-80682-3-9 kötött
horgászat - hasonmás kiadás
799.1 *** 094/099.07
[AN 3731257]
MARC

ANSEL
UTF-812380 /2018.
Székely Éva (1927-)
   Sírni csak a győztesnek szabad! / Székely Éva. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 206 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-230-7 kötött : 3999,- Ft
Székely Éva (1927-)
Magyarország - sportoló - úszás - 20. század - memoár
797.21(439)(092)Székely_É.(0:82-94)
[AN 3736910]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12381 /2018.
Aknay János (1949-)
   Jézus élete = Life of Jesus / Aknay János, ef Zámbó István, Tábori Csaba ; [tanulmányok] Vámosi Katalin ..., Nátyi Róbert ..., Péntek Imre ... - Dunaújváros : Sebastian Kft., cop. 2018. - 168 p. : ill., színes ; 22x30 cm
A 2012-2018 között rendezett vándorkiállítás anyaga
ISBN 978-615-00-1133-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aknay_J. *** 75(439)(092)Zámbó_I.,_ef *** 75(439)(092)Tábori_Cs. *** 061.4(439)
[AN 3731242]
MARC

ANSEL
UTF-812382 /2018.
Andrássy út mentén (angol)
   Along Andrássy Avenue : the statues of Ferenc Erkel, Ferenc Liszt, Mór Jókai and Sándor Károlyi and the Opera House, the Academy of Music, Epreskert and the Museums / [comp. by Alajos Stróbl] ; [transl. by Erzsébet Stróbl]. - [Budapest] : Alajos Strobl Memorial Place Found., [2018]. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Memorials of Alajos Strobl ; 3.)
ISBN 978-615-80377-3-0 fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Budapest - Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század
73(439)(092)Strobl_A.
[AN 3731082]
MARC

ANSEL
UTF-812383 /2018.
Árkossy István (1943-)
   Ablak az égre : Ozsvári Csaba ötvösművészete / Árkossy István ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5465-83-3 kötött : 5000,- Ft
Ozsvári Csaba (1963-2009)
Magyarország - ötvös - 20. század - 21. század
739(439)(092)Ozsvári_Cs.
[AN 3730882]
MARC

ANSEL
UTF-812384 /2018.
Balatonfüredi Kollektív Tárlat (2018)
   Balatonfüredi Kollektív Tárlat, 2018 / [kiad. Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., 2018. - 69 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89829-9-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3731418]
MARC

ANSEL
UTF-812385 /2018.
   Barlang, grotta V : kint, bent : [időszakos képzőművészeti kiállítás, Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma ..., 2017. augusztus 11.] / [a kiállítás kurátora Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika ...]. - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7110-64-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3731739]
MARC

ANSEL
UTF-812386 /2018.
Bartos Erika (1974-)
Budapest rajzban (angol)
   Budapest in drawings / Erika Bartos ; [... transl. Nóra Gaschler-Gyeviki]. - [Budapest] : Self-publ., 2018. - 167 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
ISBN 978-963-12-5625-3 kötött : 4990,- Ft
Budapest - Magyarország - építészet - helyismeret - művelődéstörténet - album
72(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1) *** 930.85(439)
[AN 3736699]
MARC

ANSEL
UTF-812387 /2018.
Crochet for beginners (magyar)
   Horgolás kezdőknek : minden, amit tudni kell a horgolás elkezdéséhez / [ford. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 162 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-9272-5 kötött : 2990,- Ft
horgolás
746.43
[AN 3731586]
MARC

ANSEL
UTF-812388 /2018.
Crochet for beginners (magyar)
   Horgolás kezdőknek : minden, amit tudni kell a horgolás elkezdéséhez / [ford. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 162 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1690,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9272-5)
horgolás
746.43
[AN 3731693]
MARC

ANSEL
UTF-812389 /2018.
   Dombó art : festmények, kisplasztikák, köztéri alkotások / [a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kiadása]. - [Dombóvár] : Földi I. Kvt. és Helytört. Gyűjt., cop. 2018. - 72 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-615-00-1661-0 fűzött
Dombóvár - Magyarország - képzőművészet - emlékmű
725.94(439-2Dombóvár) *** 73/76(439)
[AN 3731614]
MARC

ANSEL
UTF-812390 /2018.
Fedezze fel a vidéki Magyarországot! (angol)
   Discover rural Hungary! : guide / ed. by Miklós Cseri, Anita Horváth, Zsuzsanna Szabó ; [transl. by Irén Batáriné Tóth, Zsuzsanna Nagyné Batári] ; [publ. by the] Hungarian Open Air Museum. - Szentendre : Hungarian Open Air Museum, 2018. - 237 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Guide. - Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5123-60-3)
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - kiállításvezető
069(439-2Szentendre)(036) *** 39(=00)(439)
[AN 3735395]
MARC

ANSEL
UTF-812391 /2018.
Füzesi Zsuzsanna (1953-)
   Felhő : 2017. november 1 - 2018. január 21., ... Pécs ... = Cloud / Füzesi Zsuzsa ; [... rend. ... Sárkány József & Füzesi Zsuzsa] ; [... kiad. ... Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - [Pécs] : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2018]. - [95] p. : ill. ; 22x23 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5873-00-3 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Füzesi_Zs. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3731609]
MARC

ANSEL
UTF-812392 /2018.
Groteszk Nemzetközi Képző- és Iparművészeti Pályázat (10.) (2018) (Kaposvár)
   10. Groteszk Nemzetközi Képző- és Iparművészeti Pályázat : Együd Árpád Kulturális Központ Vaszary Képtár, Kaposvár, 2018. május 24 - augusztus 4. / [szerk. ... Halmos Klára, Csatos Dorottya] ; [a kiállítást rend. ... Vörös András] ; [kiad. a ... Kapos Art Egyesület ...]. - [Kaposvár] : Kapos Art Egyes., [2018]. - [79] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86656-5-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - 21. század - antológia - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 894.511-822 *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3732320]
MARC

ANSEL
UTF-812393 /2018.
Harmat Péter
   Hódmezővásárhely díszkútjai / Harmat Péter. - [Budapest] : Aposztróf, 2018. - 295 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 978-615-5604-73-7 kötött : 4900,- Ft
Hódmezővásárhely - díszkút - helyismeret
725.948(439-2Hódmezővásárhely) *** 908.439-2Hódmezővásárhely
[AN 3732228]
MARC

ANSEL
UTF-812394 /2018.
Hernádi Paula (1947-)
   Jel-kép, tűzzel-vassal : 2017. szeptember 28 - november 2., ... Budapest ... / Hernádi Paula ; [kiad. a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület]. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: Hernádi Paula grafikusművész, Ferenczy Noémi-díjas zománcművész. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-615-5750-13-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738.4(439)(092)Hernádi_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3731745]
MARC

ANSEL
UTF-812395 /2018.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Végvárak a Magyar Királyságban / Kőnig Frigyes ; a ... rajzok Giulio Turco felmérései alapján kész. - Budapest : Cser K., 2018. - 137, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [140].
ISBN 978-963-278-560-8 kötött : 3995,- Ft
Magyarország - vár - erőd - album
728.81(439)(084.1) *** 725.182(439)(084.1) *** 741(439)(092)Kőnig_F.
[AN 3731239]
MARC

ANSEL
UTF-812396 /2018.
Kovács István (1943-)
   Balatonalmádi kilátói / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2018. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 12.)
ISBN 978-615-81049-3-7 fűzött
Balatonalmádi - kilátó - helyismeret
728.991(439-2Balatonalmádi) *** 908.439-2Balatonalmádi
[AN 3731428]
MARC

ANSEL
UTF-812397 /2018.
Kovács István (1943-)
   Posták Balatonalmádiban / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2018. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 11.)
ISBN 978-615-81049-2-0 fűzött
Balatonalmádi - postahivatal - helyismeret
725.161(439-2Balatonalmádi) *** 908.439-2Balatonalmádi
[AN 3731426]
MARC

ANSEL
UTF-812398 /2018.
Kovács István (1943-)
   A Szent Margit kápolna története / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2018. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 8.)
ISBN 978-615-00-2534-6 fűzött
Balatonalmádi - kápolna - helytörténet
726.52(439-2Balatonalmádi) *** 943.9-2Balatonalmádi
[AN 3731419]
MARC

ANSEL
UTF-812399 /2018.
   Közös ügyeink : együttműködésen alapuló művészeti projektek = Common affairs : collaborative art projects / [szerk. ... Simon Andrea, Szipőcs Krisztina] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2018. - 380 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2018. jan. 30 - márc. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-67-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - kulturális kapcsolat - múzeumpedagógia - 21. század
73/76(439)"21" *** 745(439)"21" *** 069.12
[AN 3732515]
MARC

ANSEL
UTF-812400 /2018.
Matzon Ákos (1945-)
   Matzon Ákos. - Várpalota : Thury-vár Kft., 2018. - [12] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Várpalotán, 2018. ápr. 19 - jún. 10. között "Várta" címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-1890-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Matzon_Á. *** 061.4(439-2Várpalota)
[AN 3730777]
MARC

ANSEL
UTF-812401 /2018.
   Monostori Művésztelep, 2017 / [közread. a Szigetmonostor Faluház]. - Szigetmonostor : Faluház, [2017]. - 32, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8360-0 fűzött
Magyarország - Szigetmonostor - szobrászat - beton - művésztelep - 21. század
73(439)"201 *** 73.023.7 *** 666.972 *** 061.28(439-2Szigetmonostor)
[AN 3732016]
MARC

ANSEL
UTF-812402 /2018.
   Munkácsy 50 a Jósa András Múzeumban : 2018. június 23 - október 14. / [szerk. Rémiás Tibor]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 19 cm
Bev. írta Boros Judit
ISBN 978-615-5619-09-0 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 3732534]
MARC

ANSEL
UTF-812403 /2018.
   Nagybányai művészportrék : Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2018 : [Thorma Galéria, Bay Gyűjtemény] / [kurátorok Bay Miklós, Szücs György]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-17-1 fűzött
Nagybányai Művésztelep
Nagybánya - Magyarország - festészet - művésztelep - 20. század - önarckép - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 75.041.5(439) *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 3732248]
MARC

ANSEL
UTF-812404 /2018.
Nava, Josh
How to whittle (magyar)
   A fafaragás alapjai : 25 könnyen elkészíthető ajándéktárgy / Josh Nava. - [Budapest] : Libri, 2018. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-433-366-1 kötött : 3499,- Ft
fafaragás - barkácsolás
745.51 *** 689
[AN 3732324]
MARC

ANSEL
UTF-812405 /2018.
   Patina 2016 : XIV. Hódmezővásárhelyi Fotószimpózium : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Bécsi Imre, Dobóczky Zsolt, Dozvald János, Dömötör Mihály, Gál András, Gáti György, Hupján Attila, Izápi Laura, Soltész Boglárka, Török János, Vajda János, Varga Tamás, Zsila Sándor ; [kiad. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - [Hódmezővásárhely] : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp., [2017]. - [43] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
A Hódmezővásárhelyen, 2017. máj. 20 - júl. 2. és a Budapesten, 2017. szept. 8-21. között rendezett kiállítások katalógusa
ISBN 978-963-7379-45-1 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3730780]
MARC

ANSEL
UTF-812406 /2018.
Siposné Kecskeméthy Klára (1958-)
A Ludovika (bőv. kiad.)
   A Ludovika egykor és most / Siposné Kecskeméthy Klára, B. Kalavszky Györgyi. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2018. - 359 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 335-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-777-5 kötött
Ludovika Akadémia (Budapest)
Magyarország. Honvédség. Ludovika Zászlóalj
Budapest - katonai akadémia - katonai egység története - történeti feldolgozás
727.3(439-2Bp.)(091) *** 355.232(439-2Bp.)(091) *** 378.635.5(439-2Bp.)(091) *** 355.486(439-2Bp.)
[AN 3732428]
MARC

ANSEL
UTF-812407 /2018.
Somody Péter (1963-)
   Szem szerint : 2018.02.16 - 2018.05.01. = By eyes : 2018.02.16 - 2018.05.01. / Somody Péter ; [szerző ... Fenyvesi Áron] ; [kiad. ... Paksi Képtár]. - Paks : Paksi Képtár, 2018. - 71 p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást Pakson rendezték
ISBN 978-615-5121-23-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Somody_P. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3731641]
MARC

ANSEL
UTF-812408 /2018.
Surányi Anna, T. (1947-)
   "30 év a Zsolnay gyárban" : T. Surányi Anna tervezői munkássága / [írta és összeáll. T. Surányi Anna] ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2018]. - 116 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A szakmai önéletrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-9818-54-5 kötött
Surányi Anna, T. (1947-)
Magyarország - keramikus - iparművész - formatervezés - 20. század - 21. század
738(439)(092)T._Surányi_A.
[AN 3732501]
MARC

ANSEL
UTF-812409 /2018.
   Színdaráló : alkotóműhely Miszlán, 2013-2016 / [közread. a] Miszla Art Kulturális Központ. - Miszla : Miszla Art Kult. Közp., [2017]. - [30] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9684-6 fűzött
Magyarország - Miszla - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Miszla)
[AN 3730819]
MARC

ANSEL
UTF-812410 /2018.
Ternyák Jenő (1936-2016)
   A kiskunhalasi cigányváros 1960 körül / Ternyák Jenő ; [kiad. Kiskunhalas Város Önkormányzata]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2018. - 64 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-80166-1-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Kiskunhalas - magyarországi cigányok - Kádár-korszak - szociofotó - fényképalbum
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Ternyák_J. *** 308(=914.99)(439-2Kiskunhalas)(084.12) *** 316.347(=914.99)(439-2Kiskunhalas)"195/196"(084.12)
[AN 3732460]
MARC

ANSEL
UTF-812411 /2018.
   Textilművészeti seregszemlék Szombathelyen, 1970-2018 : biennálék, triennálék résztvevői = Reviews of textile art in Szombathely, 1970-2018 : participants of biennials and triennials / [szerk Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., [2018]. - 164 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
ISBN 978-963-9827-36-3 fűzött
Szombathely - textilművészet - kiállítás - történeti feldolgozás
745.52(100) *** 061.4(439-2Szombathely)"197/201"
[AN 3731139]
MARC

ANSEL
UTF-812412 /2018.
Tóth Rózsa (1942-)
   Ady Endre válogatott versei dr. Tóth Rózsa linó-metszeteivel / [szerk. Csonka Miklós] ; [előszó Dömötör János] ; [kiad. a Szegedi Örmény Önkormányzat]. - Bőv. kiad. - [Szeged] : Szegedi Örmény Önkormányzat, 2018. - 79, [2] p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Ady illusztrációk
ISBN 978-963-88101-9-9 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
761(439)(092)Tóth_R. *** 894.511-14
[AN 3735461]
MARC

ANSEL
UTF-812413 /2018.
Újszállási Rácz Lajos (1949-)
   Ifjabb Papi Lajos fotográfus élete és művészi hitvallása / Újszállási Rácz Lajos. - [Ecséd] : Magánkiad., 2018. - 181 p. : ill. ; 21 cm. - (A szépség napszámosa ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2905-4 fűzött
Papi Lajos (1945-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Papi_L.
[AN 3732081]
MARC

ANSEL
UTF-812414 /2018.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Kemény János : a marosvécsi mecénás : az Erdélyi Helikon alapítója / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2018. - 120 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-80435-4-0 kötött : 8300,- Ft
Kemény János (1903-1971)
Erdély - Marosvécs - író - határon túli magyarság - irodalmi élet - helyismeret - határon túli magyar irodalom - kastély - két világháború közötti időszak - 20. század - album - idézetgyűjtemény
77.04(439)(092)Váradi_P._P. *** 908.498.4(084.1) *** 728.82(498.4-2Marosvécs) *** 894.511(498.4)(091)"192/194" *** 894.511(498)(092)Kemény_J. *** 894.511-84(498)
[AN 3731132]
MARC

ANSEL
UTF-812415 /2018.
Veszeli Lajos (1945-)
   Veszeli. - [Veszprém] : [Laczkó D. Múz.], [2018]. - [35] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A Veszprémben, 2018. máj. 10 - szept. 30. között "Változatlan változó" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. Laczkó Dezső Múzeum. - A bev. német és angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Veszeli_L. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3731616]
MARC

ANSEL
UTF-812416 /2018.
   Visszatérő kincsek, 2013-2016 : értékőrző felújítások : Budapest = Treasures returned, 2013-2016 : urban heritage restorations : Budapest / [közread. a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály]. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv. Városépítési Főoszt., 2018. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9669-44-4 fűzött
Budapest - építészet - felújítás - műemlékvédelem - 21. század - fényképalbum
72.025.3/.4(439-2Bp.)"201"(084.12) *** 728(439-2Bp.)"201"(084.12)
[AN 3732286]
MARC

ANSEL
UTF-812417 /2018.
   XV. "Csak tiszta forrásból..." fotókiállítás : 2017. március 15 - április 14., Békéscsaba. - [Békéscsaba] : [Lencsési Közösségi Ház], [2017]. - [32] p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 3731383]
MARC

ANSEL
UTF-812418 /2018.
Zsombori Erzsébet (1949-)
   Zsimbi a selyem útján : Zsombori Erzsébet selyemfestészete. - Budapest : Fekete Sas : Zsimbi Stúdió Galéria, 2018. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5568-61-9 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Zsombori_E. *** 745.522.2
[AN 3732573]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12419 /2018.
Brauer-Benke József (1970-)
A népi hangszerek története és tipológiája, különös tekintettel a Kárpát-medence és környezete hagszereire (angol)
   A history and typology of folk instruments of music with special regard to the instruments of the Carpathian Basin and its surroundings / József Brauer-Benke ; [transl. by Pokoly Judit] ; [publ. by the] HAS Research Centre for the Humanities institute for Musicology. - Budapest : HAS Research Centre for the Humanities Inst. for Musicology, 2018. - 421, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-[422].
ISBN 978-615-5167-12-6 fűzött
népi hangszer - hangszertörténet
681.8(100)(091) *** 39(=00)(100)
[AN 3732215]
MARC

ANSEL
UTF-812420 /2018.
Dickinson, Bruce (1958-)
What does this button do? (magyar)
   Mire való ez a gomb? [elektronikus dok.] : önéletrajz / Bruce Dickinson ; ford. Pritz Péter. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-177-5
Dickinson, Bruce (1958-)
Iron Maiden (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - rockzenekar - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(410)Iron_Maiden(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Dickinson,_B.(0:82-94)
[AN 3732129]
MARC

ANSEL
UTF-812421 /2018.
Dukay Barnabás (1950-)
   Részletek az örökkévalóságból : az idő és a jellem tisztulása, a szeretet kiteljesedése, együttműködés az Égi Akarattal Johann Sebastian Bach hegedű-Ciaccona-jában / Dukay Barnabás és Ábrahám Márta. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : BioBach-Music Kv.- és Zeneműk., 2018, cop. 2017. - 148 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm + CD
melléklet címe: Partita Nr. 2 for Violin Solo in D minor, BWV 1004
ISBN 978-963-12-8720-2 kötött
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Partita (hegedű) (d-moll) (Nr. 2.), BWV 1004
Németország - zeneszerző - 18. század - zeneelmélet - műkritika - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 3736671]
MARC

ANSEL
UTF-812422 /2018.
Eckhardt Mária (1943-)
Liszt Ferenc, 1811-1886 (angol)
   Franz Liszt, 1811-1886 : Hungarian and European / [text and ed. by Mária Eckhardt] ; [publ. by the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre]. - Budapest : Liszt F. Memorial Mus. and Research Centre, cop. 2018. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2211-4 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - kiállításvezető
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)Liszt_Ferenc_Emlékmúzeum
[AN 3731089]
MARC

ANSEL
UTF-812423 /2018.
Frigyesi Judit (1954-)
Jelek a vízen (angol)
   Writing on water : the sounds of Jewish prayer / Judit Niran Frigyesi. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018. - IX, 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-386-257-5 fűzött
Magyarország - zsidóság - népzene - magyar irodalom - memoár - fordítás
784.4(=924)(439) *** 316.7(=924)(439) *** 894.511-94=20
[AN 3730351]
MARC

ANSEL
UTF-812424 /2018.
   Hévízgyörki népdalok / Lázár Katalin, Terék József ; [közread. a] Hévízgyörk Község Önkormányzata. - Hévízgyörk : Önkormányzat, 2018. - 258, [2] p., [7] t. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Hévízgyörk - magyar néprajz - népdal
784.4(=945.11)(439-2Hévízgyörk) *** 398.8(=945.11)
[AN 3732225]
MARC

ANSEL
UTF-812425 /2018.
Paksa Katalin (1944-)
   Muravidéki magyar népzene = Prekmurska madžarska ljudska glasba = Hungarian folk music of the Mura Region / Paksa Katalin, Németh István ; [közread. a] Hagyományok Háza, Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség ... - Budapest : Hagyományok Háza ; Lendva : MMÖNK, 2018. - 340 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 978-963-7363-12-2 kötött
Muravidék - magyar néprajz - határon túli magyarság - népzene - népdal - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11)(497.12Muravidék) *** 784.4(=945.11)(497.12Muravidék)
[AN 3731294]
MARC

ANSEL
UTF-812426 /2018.
Varga Ildikó
   Richard Wagner, Magyarország és a magyarok : 1842-1924 / Varga Ildikó. - Pécs : Magánkiad., 2018. - 475 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 448-473.
ISBN 978-615-00-2535-3 kötött
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - Magyarország - zeneszerző - zenei élet - 19. század - 20. század
78(439)"184/192" *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3731798]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12427 /2018.
Fisher, Carrie (1956-2016)
The princess diarist (magyar)
   A hercegnő naplója [elektronikus dok.] : találkozás önmagammal / Carrie Fisher ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Libri, [2017]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-193-3
Fisher, Carrie (1956-2016)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(73)(092)Fisher,_C.(0:82-94)
[AN 3716704]
MARC

ANSEL
UTF-812428 /2018.
Huszárik Zoltán (1931-1981)
   Talán mindenütt voltam : Huszárik Zoltán / Gelencsér Gábor tanulmányával ; [... szerk. Pintér Judit]. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletben található film rendezője Mohi Sándor. - melléklet címe: In memoriam Huszárik Zoltán. - Bibliogr.: p. 252-258.
ISBN 978-615-5869-06-8 kötött : 4800,- Ft
Huszárik Zoltán (1931-1981)
Magyarország - filmrendező - 20. század - audiovizuális dokumentum
791.43.071.1(439)(092)Huszárik_Z.
[AN 3723295]
MARC

ANSEL
UTF-812429 /2018.
Imre Zoltán (1965-)
   Az idegen színpadra állításai : a magyar színház inter- és intrakulturális kapcsolatai / Imre Zoltán. - Budapest : Ráció, 2018. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-18-8 fűzött : 3799,- Ft
Magyarország - színházművészet - színháztörténet
792(439)(091) *** 792(100)
[AN 3731888]
MARC

ANSEL
UTF-812430 /2018.
   Nemek és etnikumok terei a magyar filmben / szerk. Győri Zsolt és Kalmár György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-731-9 fűzött
Magyarország - filmművészet - filmesztétika - nemek szerinti különbség - etnicitás
791.43(439) *** 316.346.2 *** 791.43.01 *** 316.347
[AN 3730867]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12431 /2018.
Csömör Károly
   A2-I. jelnyelv : munkatankönyv / Csömör Károly, Kazainé Baráth Mariann ; kiad. a Hallatlan Alapítvány. - [Budapest] : Hallatlan Alapítvány, cop. 2018. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89826-1-2 fűzött
jelnyelv - tankönyv
800.952(078)
[AN 3730954]
MARC

ANSEL
UTF-812432 /2018.
Czuczor Sándor (1945-)
   Tényleg beszél a helynév : Balatonalmádi járás és környéke / Czuczor Sándor. - Balatonalmádi : Almádiért Közalapítvány, 2018. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 9.)
Bibliogr.: p. 92-108.
ISBN 978-615-81049-0-6 fűzött
Balatonalmádi járás - földrajzi név - magyar nyelv - helytörténet
809.451.1-311(439-37Balatonalmádi) *** 943.9-37Balatonalmádi
[AN 3731422]
MARC

ANSEL
UTF-812433 /2018.
Dziewońska-Kiss Dorota (1969-)
   Językowy obraz życia i śmierci w języku polskim i węgierskim : w świetle frazeologizmów i materiałów ankietowych / Dorota Dziewońska-Kiss ; [wyd.] Budapest XII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. - Budapest : Budapest XII. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 202 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-615-00-2299-4 fűzött
lengyel nyelv - magyar nyelv - frazeológia
808.4-318 *** 809.451.1-318
[AN 3730925]
MARC

ANSEL
UTF-812434 /2018.
Földes Judit
   Bulldózer angoltanfolyam kezdőknek különkiadás : kezdjen el végre beszélni! / [írták Földes Judit, Neményi András, Whitené Csillag Gabriella]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2018. - 2 db ; 30 cm
Spirál fűzéssel
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3735040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 136 p.
ISBN 978-615-80334-4-2 fűzött
[AN 3735045] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 136 p.
ISBN 978-615-80334-5-9 fűzött
[AN 3735046] MARC

ANSEL
UTF-812435 /2018.
Fülöp Gábor
   Key to a successful exam : ECL kurzuskönyv : felkészítő tankönyv a középfokú angol nyelvvizsgára / Fülöp Gábor ; [közread. az] Akadémia Nyelviskola. - 3. kiad. - Esztergom : Akad. Nyelviskola, 2018. - 403 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-08-5418-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3736663]
MARC

ANSEL
UTF-812436 /2018.
Gill Józsefné
   Berkenyei sváb szótár és múltidézés / Gill Józsefné ; [kiad. Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - 2. bőv. kiad. - Berkenye : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2926-9 kötött
Berkenye (Nógrád megye) - magyarországi németek - néprajz - német nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30-087=945.11 *** 316.347(=30)(439-2Berkenye) *** 39(=30)(439-2Berkenye)
[AN 3735357]
MARC

ANSEL
UTF-812437 /2018.
Györffy Miklós (1942-)
Német - magyar kulturális szótár (bőv. kiad.)
   Német kulturális szótár / Györffy Miklós. - 2. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2018. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6540-5 fűzött : 3990,- Ft
Németország - germanizmus - művelődéstörténet - német nyelv - magyar nyelv - többnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 803.0-318=945.11(031) *** 930.85(430)(031)
[AN 3736613]
MARC

ANSEL
UTF-812438 /2018.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2015. - 611 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3736405]
MARC

ANSEL
UTF-812439 /2018.
Osipova, Irina A. (1950-)
   Klûč : rabočaâ tetrad' : propisi upražneniâ i zadaniâ grammatičeskie kommentarii na vengerskom âzyke / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, [2017], cop. 2006. - 47 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5888-9 fűzött : 990,- Ft
orosz nyelv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 3732071]
MARC

ANSEL
UTF-812440 /2018.
Táncsics Mihály (1799-1884)
   A magyar nyelv : jutalom értekezet / írta Stancsics Mihál. - Repr. [kiad.]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 71 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Pesten : Beimel J., 1831
ISBN 978-615-5797-13-2 fűzött : 2100,- Ft
nyelvészet - magyar nyelv - hasonmás kiadás
809.451.1 *** 094/099.07
[AN 3731007]
MARC

ANSEL
UTF-812441 /2018.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2017-. - ill. ; 29 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3680254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire B1 = Francia nyelvkönyv középhaladóknak : B1 szint. - Utánny. - 2018. - 240 p. + CD
ISBN 978-963-9357-93-8 fűzött : 3300,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3735776] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12442 /2018.
   Byzance et l'Occident IV : permanence et migration / sous la dir. de Emese Egedi-Kovács. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2018. - 280 p. : ill. ; 22 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 34.)
A Budapesten, 2016. nov.21-24. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva francia, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-92-9 fűzött
Európa - Bizánci Birodalom - francia irodalom története - kulturális kölcsönhatás - középkor
840(091)"11/14" *** 930.85(495.02)"11/14" *** 930.85(44)"11/14"
[AN 3736517]
MARC

ANSEL
UTF-812443 /2018.
Haklik Norbert (1976-)
   A Tallin-Zágráb-Bukarest tengely : kritikák kortárs világirodalomról / Haklik Norbert. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 164, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5886-02-7 kötött : 2000,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - világirodalom története - 20. század - 21. század - próza - műelemzés
82(4-11)(091)-3"19/20" *** 82.01
[AN 3732300]
MARC

ANSEL
UTF-812444 /2018.
Janiec-Nyitrai, Agnieszka (1980-)
   Zobaczyć na nowo : podróże literackie Andrzeja Stasiuka, Krysztofa Vargi i Ziemowita Szczerka / Agnieszka Janiec-Nyitra ; [wyd.] Budapest Főváros XIII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. - Budapest : Budapest Főv. XIII. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-222. - Összefoglalás angol, magyar, orosz és cseh nyelven
ISBN 978-615-00-2094-5 fűzött
Stasiuk, Andrzej (1960-)
Varga, Krzysztof (1968-)
Szczerek, Ziemowit (1978-)
Lengyelország - lengyel irodalom története - író - 21. század - műelemzés
884(091)"20" *** 884(092)Varga,_K. *** 884(092)Szczerek,_Z. *** 884(092)Stasiuk,_A.
[AN 3730923]
MARC

ANSEL
UTF-812445 /2018.
Lebovics Viktória (1958-)
   Ars translationis : statʹi po istorii, analizu i prepodavaniû perevoda / Lebovics Viktória. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2018. - 263 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Váltakozva orosz és ukrán nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-489-001-0 fűzött
műfordítás - ukrán irodalom története - fordítás
82.03 *** 883(091)
[AN 3731014]
MARC

ANSEL
UTF-812446 /2018.
   "A magyar történet folytatója" : tanulmányok Istvánffy Miklósról / szerk. Ács Pál, Tóth Gergely. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2018. - 291 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
Istvánffy Miklós (1538-1615)
Magyarország - történetíró - történetírás - író - újkori latin irodalom - 16. század - 17. század
871(439)(092)Istvánffy_M. *** 930.1(439)(092)Istvánffy_M. *** 930.1(439)"15/16"
[AN 3732370]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12447 /2018.
Alföldy Jenő (1939-)
   A leírástól a látomásig : szemlézés négy nemzedék költőiről / Alföldy Jenő. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 199, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5886-03-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - ezredforduló
894.511(091)-14"194/200"
[AN 3732331]
MARC

ANSEL
UTF-812448 /2018.
Csernák Árpád (1943-)
   A titokzatos áramlás örököse : beszélgetés Csernák Árpáddal / Farkas Judit. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 143 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 978-615-5743-51-1 kötött : 1900,- Ft
Csernák Árpád (1943-)
Magyarország - színész - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Csernák_Á.(047.53) *** 792.028(439)(092)Csernák_Á.(047.53)
[AN 3732348]
MARC

ANSEL
UTF-812449 /2018.
Horváth Barna (1936-2009)
   Lectori salutem : Simándy Pál, alias Gombos Ferenc író levelezése szülőfaluja lelkészével / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid] ; [... előszót írta Ötvös László]. - Budapest : Horváth B. D., 2018. - 268, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80772-2-4 fűzött
Horváth Barna (1936-2009)
Simándy Pál (1891-1978)
Magyarország - író - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - levelezés
894.511(092)Simándy_P.(044) *** 284.2(439)(092)Horváth_B.(044)
[AN 3731775]
MARC

ANSEL
UTF-812450 /2018.
   In memoriam Verseghy Ferenc 7 : emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából / szerk. Doncsecz Etelka, Lengyel Réka ; [közread. a] Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény. - Szolnok : Verseghy F. Kvt. és Közművel. Intézmény, 2018. - 198, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7613-63-0 fűzött
Verseghy Ferenc (1757-1822)
Magyarország - író - nyelvész - 18. század
894.511(092)Verseghy_F. *** 80.001(439)(092)Verseghy_F.
[AN 3731883]
MARC

ANSEL
UTF-812451 /2018.
Soltész Márton (1987-)
   Ideológiák horizontváltása : fejezetek a magyar irodalom háttértörténetéből / Soltész Márton. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 301, [14] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-98-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtudomány - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"19/20" *** 82.01 *** 894.511-95
[AN 3732317]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12452 /2018.
Abulhawa, Susan (1970-)
The blue between sky and water (magyar)
   Az ég és a víz kékje [elektronikus dok.] / Susan Abulhawa. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Ford. Kállai Nóra. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-205-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3716643]
MARC

ANSEL
UTF-812453 /2018.
Aksënov, Vasilij Pavlovič (1932-2009)
Moskovskaâ saga (magyar)
   Moszkvai történet / Vaszilij Akszjonov ; [ford. és a jegyzeteket írta Soproni András]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2002. - 1166 p. ; 24 cm
Tart.: A tél nemzedékeÞ; Háború és börtönÞ; Börtön és béke ; Pokolenie zimy ; Vojna i tûrʹma ; Tûrʹma i mir
ISBN 978-963-405-512-9 kötött : 6990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3736170]
MARC

ANSEL
UTF-812454 /2018.
Akunin, Boris (1956-)
Planeta Voda (magyar)
   A Víz bolygó / Borisz Akunyin ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2018. - 552, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-924-0 kötött : 4299,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3731350]
MARC

ANSEL
UTF-812455 /2018.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen legszebb meséi / ill. Pisák Kriszta. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-59-8 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3736659]
MARC

ANSEL
UTF-812456 /2018.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
White hot kiss (magyar)
   White hot kiss : perzselő csók : Komor elemek 1. könyv / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 473 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-022-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3735636]
MARC

ANSEL
UTF-812457 /2018.
Backman, Fredrik (1981-)
Min mormor hälsar och säger förlåt (magyar)
   A nagymamám azt üzeni, bocs / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-324-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3734944]
MARC

ANSEL
UTF-812458 /2018.
Banks, Rosie
Fairy charm (magyar)
   Tündérvarázs / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 31.)
ISBN 978-963-403-551-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3732115]
MARC

ANSEL
UTF-812459 /2018.
Banks, Rosie
Mermaid magic (magyar)
   Sellőmágia / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 32.)
Fűzött : 990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-403-551-0)
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3732123]
MARC

ANSEL
UTF-812460 /2018.
Berry, Steve (1955-)
The Jefferson key (magyar)
   A Jefferson-kód / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 575 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-690-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3736388]
MARC

ANSEL
UTF-812461 /2018.
Boland, Shalini
The secret mother (magyar)
   A titkos mama [elektronikus dok.] / Shalini Boland ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 7.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-576-028-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3724496]
MARC

ANSEL
UTF-812462 /2018.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un lemure in fuga (magyar)
   Maki szökésben / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 2.)
ISBN 978-963-245-486-3 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735263]
MARC

ANSEL
UTF-812463 /2018.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2018. - 574, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9249-3 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3736178]
MARC

ANSEL
UTF-812464 /2018.
Busted flush (magyar)
   Vesztes kéz : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Libri, 2018. - 532, [5] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-387-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3731390]
MARC

ANSEL
UTF-812465 /2018.
Chainani, Soman
The school for good and evil : the ever never handbook (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : a miheztartási kézikönyv / Soman Chainani ; ill. Michael Blank. - Budapest : Twister Media, 2018. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5631-69-6 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3732064]
MARC

ANSEL
UTF-812466 /2018.
Cherry, Brittainy C.
The fire between high & lo (magyar)
   Tűzeső [elektronikus dok.] : Az vagy nekem : Elements-sorozat második könyv / Brittainy C. Cherry ; ford. H. Prikler Renáta. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-195-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3716668]
MARC

ANSEL
UTF-812467 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Vermes Magda. - Szöveg (epub : 872 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-142-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727088]
MARC

ANSEL
UTF-812468 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
After the funeral (magyar)
   Temetni veszélyes [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Gy. Horváth László. - Szöveg (epub : 945 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-185-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3718408]
MARC

ANSEL
UTF-812469 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Appointment with death (magyar)
   Találkozás a halállal / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 287 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-042-6 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3736126]
MARC

ANSEL
UTF-812470 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   A ferde ház [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Borbás Mária. - Szöveg (epub : 859 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-141-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3730959]
MARC

ANSEL
UTF-812471 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death comes as the end (magyar)
   És eljő a halál [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Sipos Katalin. - Szöveg (epub : 877 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-147-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727069]
MARC

ANSEL
UTF-812472 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Kosáryné Réz Lola. - Szöveg (epub : 991 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Megj. "Poirot kéjutazáson" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-145-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727058]
MARC

ANSEL
UTF-812473 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Endless night (magyar)
   Örök éj / Agatha Christie ; [ford. Molnár Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 290 p. ; 18 cm
Megj. "Végtelen éjszaka" címmel is
ISBN 978-963-479-052-5 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3736139]
MARC

ANSEL
UTF-812474 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Szobotka Tibor. - Szöveg (epub : 986 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-184-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3718404]
MARC

ANSEL
UTF-812475 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Szíjgyártó László. - Szöveg (epub : 882 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151167. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-144-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3726978]
MARC

ANSEL
UTF-812476 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The labours of Hercules (magyar)
   Hercules munkái [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Tábori Zoltán. - Szöveg (epub : 923 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Megj. "Herkules munkái" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-149-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727105]
MARC

ANSEL
UTF-812477 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mirror crack'd from side to side (magyar)
   A kristálytükör meghasadt / Agatha Christie ; [ford. Veres Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 313 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-051-8 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3736127]
MARC

ANSEL
UTF-812478 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder at the vicarage (magyar)
   Gyilkosság a paplakban [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Borbás Mária. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-181-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3718593]
MARC

ANSEL
UTF-812479 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder of Roger Ackroyd (magyar)
   Az Ackroyd-gyilkosság [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Szilágyi Tibor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-143-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727118]
MARC

ANSEL
UTF-812480 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mystery of the blue train (magyar)
   A titokzatos kék vonat / Agatha Christie ; [ford. Békés András]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 344, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-054-9 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3736833]
MARC

ANSEL
UTF-812481 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ordeal by innocence (magyar)
   Az alibi [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Katona Ágnes. - Szöveg (epub : 876 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-148-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727081]
MARC

ANSEL
UTF-812482 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The pale horse (magyar)
   Bűbájos gyilkosok [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. László Zsófia. - Szöveg (epub : 873 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-183-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3718599]
MARC

ANSEL
UTF-812483 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sleeping murder (magyar)
   Szunnyadó gyilkosság : Miss Marple utolsó esete / Agatha Christie ; [ford. Katona Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 266, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-050-1 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3736137]
MARC

ANSEL
UTF-812484 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
The witness for the prosecution (magyar)
   A vád tanúja [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Borbás Mária, Gy. Horváth László, Prekop Gabriella. - Szöveg (epub : 897 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-146-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3727121]
MARC

ANSEL
UTF-812485 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
City of lost souls (magyar)
   Elveszett lelkek városa : A végzet ereklyéi 5. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 505, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-131-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3736158]
MARC

ANSEL
UTF-812486 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
Lord of shadows (magyar)
   Árnyak ura : Gonosz fortélyok második könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 699, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-196-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3735416]
MARC

ANSEL
UTF-812487 /2018.
Cline, Emma (1989-)
The girls (magyar)
   A lányok [elektronikus dok.] / Emma Cline. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tóth Attila. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-220-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3716631]
MARC

ANSEL
UTF-812488 /2018.
Coben, Harlan (1962-)
Home (magyar)
   Hazatérsz [elektronikus dok.] / Harlan Coben ; ford. Galamb Zoltán. - Szöveg (epub : 791 KB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-046-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3728346]
MARC

ANSEL
UTF-812489 /2018.
Coelho, Paulo (1947-)
Hippie (magyar)
   Hippi / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-808-0 kötött : 3499,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3732087]
MARC

ANSEL
UTF-812490 /2018.
Cole, Daniel
Hangman (magyar)
   Hóhér / Daniel Cole ; ford. Illés Róbert. - Budapest : Libri, 2018. - 502 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-978-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3731381]
MARC

ANSEL
UTF-812491 /2018.
Cole, Daniel
Ragdoll (magyar)
   Rongybaba [elektronikus dok.] / Daniel Cole. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - Ford. Illés Róbert. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-252-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3716529]
MARC

ANSEL
UTF-812492 /2018.
Cole, Kresley
Endless knight (magyar)
   Endless knight : végtelen lovag : Arkánum krónikák 2. / Kresley Cole ; [ford. Acsai Roland]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 373 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-447-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3735645]
MARC

ANSEL
UTF-812493 /2018.
Cook, Robin (1940-)
Seizure (magyar)
   Szélütés / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 394, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-666-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3736603]
MARC

ANSEL
UTF-812494 /2018.
Costeloe, Diney
The throwaway children (magyar)
   Eldobott gyerekek : két kislány, akiket száműzött a szeretetlenség - vajon otthonra találhatnak-e még bárhol a világon? / Diney Costeloe ; [ford. Mallász Rita]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 573 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-199-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3732025]
MARC

ANSEL
UTF-812495 /2018.
Cummins, Fiona
Rattle (magyar)
   Eljön [elektronikus dok.] / Fiona Cummins ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-24-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3724491]
MARC

ANSEL
UTF-812496 /2018.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró I. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-36-5 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736624]
MARC

ANSEL
UTF-812497 /2018.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The world Jones made (magyar)
   Jones kezében a világ / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-492-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3731916]
MARC

ANSEL
UTF-812498 /2018.
Dicker, Joël (1985-)
Le livre des Baltimore (magyar)
   A Baltimore fiúk [elektronikus dok.] / Joël Dicker. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Ford. Pacskovszky Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-928-1
svájci francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31(494)=945.11
[AN 3716387]
MARC

ANSEL
UTF-812499 /2018.
Doktorski, Jennifer Salvato
How my summer went up in flames (magyar)
   Lángra lobbant nyár [elektronikus dok.] / Jennifer Salvato Doktorski ; ford. Horváth Eszter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2016. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151778. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-971-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730515]
MARC

ANSEL
UTF-812500 /2018.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / F. M. Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2018. - 732, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-922-6 kötött : 4599,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3736269]
MARC

ANSEL
UTF-812501 /2018.
Dueñas, María (1964-)
El tiempo entre costuras (magyar)
   Öltések közt az idő / María Dueñas ; [ford. Cserháti Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 582 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-700-9 kötött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3736391]
MARC

ANSEL
UTF-812502 /2018.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2015. - 375, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-140-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736151]
MARC

ANSEL
UTF-812503 /2018.
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990)
Die Physiker (magyar)
   A fizikusok / Dürrenmatt ; Ungvári Tamás fordítása. - Budapest : Magvető, 2018. - 101 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3765-2 fűzött : 999,- Ft
svájci német irodalom - dráma
830-2(494)=945.11
[AN 3731295]
MARC

ANSEL
UTF-812504 /2018.
Ekman, Kerstin (1933-)
Händelser vid vatten (magyar)
   A víznél történt / Kerstin Ekman ; [ford. Lipcsey Andersson Emőke]. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 354 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5886-04-1 fűzött : 2500,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3732335]
MARC

ANSEL
UTF-812505 /2018.
Espedal, Tomas (1961-)
Imot naturen (magyar)
   A természet ellen : a jegyzetfüzetek ; A művészet ellen : a jegyzetfüzetek / Tomas Espedal ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 150, [3], 139 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
Egys. cím: Imot naturen ; Imot kunsten. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-279-720-5 fűzött : 3200,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3732312]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2018.
Fang Qi
Zuihou de wuge (magyar)
   A sámán utolsó éneke / Fang Csi. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 452 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Breuer-Zehevi Ádám Dániel
ISBN 978-963-414-413-7 fűzött
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3731023]
MARC

ANSEL
UTF-812507 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
A summer at sea (magyar)
   Tökéletes nyár [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Ford. Szabó Mihály. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-224-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3716584]
MARC

ANSEL
UTF-812508 /2018.
Finta Sándor (1881-1958)
The secret of the Great Monkey (magyar)
   A Nagy Majom titka / írta ..., ill. Finta Sándor ; [... ford. F. Rétay Margit] ; [a szöveget gond. Takács Mihályné] ; [közread. a Finta Múzeum]. - [Túrkeve] : Finta Múz., 2018. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80210-3-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3730828]
MARC

ANSEL
UTF-812509 /2018.
Fleet, Rebecca
The house swap (magyar)
   Múlt kölcsönbe / Rebecca Fleet ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-32-8 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3732214]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2018.
   Forró vodkával teli bakancs : válogatás az orosz újrealista kisprózából / [... vál., a kötetet összeáll. és szerk. Goretity József]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-976-2 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3731060]
MARC

ANSEL
UTF-812511 /2018.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das zweite Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok második könyve : [dream on] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 339, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-753-6 fűzött : 3299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736155]
MARC

ANSEL
UTF-812512 /2018.
Green, Jane (1968-)
Summer secrets (magyar)
   Nyári titkok / Jane Green ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-85-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3731725]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2018.
Gregory, Philippa (1954-)
Three sisters, three queens (magyar)
   Három nővér, három királyné [elektronikus dok.] / Philippa Gregory ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149726. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-546-7
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1485-1536)
Margit (Skócia: királyné) (1489-1541)
Mária (Franciaország: királyné) (1496-1533)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3715466]
MARC

ANSEL
UTF-812514 /2018.
Grimstad, Lars Joachim (1972-)
Statsminister Fahr & sønn : Solkongen (magyar)
   Napkirály : Fahr miniszterelnök & fiai / Lars Joachim Grimstad ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-09-9 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3732203]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2018.
Groen, Hendrik
Zolang er leven is (magyar)
   Amíg élünk : a 85 éves Hendrik Groen újabb titkos naplója ; [ford. Zákányi Viktor]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 493 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-292-3 fűzött : 3999,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3731339]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2018.
Halle, Karina
Bold tricks (magyar)
   Veszélyes trükkök : Átkozottak 3. / Karina Halle ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-17-5 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3732221]
MARC

ANSEL
UTF-812517 /2018.
Harkness, Deborah (1965-)
A discovery of witches (magyar)
   A boszorkányok elveszett könyve / Deborah Harkness ; [ford. Baló András Márton]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 695 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-652-5 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3736715]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2018.
Harris, Joanne (1964-)
Chocolat (magyar)
   Csokoládé [elektronikus dok.] / Joanne Harris ; ford. Szántó Judit. - Szöveg (epub : 979 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-515-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3715464]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2018.
Harris, Joanne (1964-)
Coastliners (magyar)
   Partvidékiek / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 487 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-054-7 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736253]
MARC

ANSEL
UTF-812520 /2018.
Harris, Joanne (1964-)
Five quarters of the orange (magyar)
   Ötnegyed narancs [elektronikus dok.] / Joanne Harris. - Szöveg (epub : 834 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. Szűr-Szabó Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-409-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3717242]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2018.
Heikkonen, Olli (1965-)
   Amikor az este éjszakába megy át : versek / Olli Heikkonen ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2018. - 91, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-43-4 fűzött : 2000,- Ft
finn irodalom - vers
894.541-14=945.11
[AN 3730837]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2018.
Hjorth, Michael (1963-)
Det fördolda (magyar)
   Ingovány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2018. - 447 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-065-6 fűzött : 3390,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3734942]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2018.
Hoang, Helen
The kiss quotient (magyar)
   A szerelem egyenlete [elektronikus dok.] / Helen Hoang ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-74-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3733117]
MARC

ANSEL
UTF-812524 /2018.
Höra, Daniel (1965-)
Braune Erde (magyar)
   Betolakodók / Daniel Höra ; ford. Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar, 2018. - 315, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-899-2 kötött : 3299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3731249]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2018.
Hornby, Nick (1957-)
High fidelity (magyar)
   Pop, csajok, satöbbi [elektronikus dok.] / Nick Hornby ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-136-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3727134]
MARC

ANSEL
UTF-812526 /2018.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Operasjon Sommerøya (magyar)
   Nyár-sziget akció / Jørn Lier Horst ; [ill.] Hans Jørgen Sandnes ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2018. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm. - (2. számú nyomozóiroda ; 5.)
ISBN 978-963-244-846-6 kötött : 2490,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3731886]
MARC

ANSEL
UTF-812527 /2018.
Jackson, Sophie
A measure of love (magyar)
   Egy lépés feléd [elektronikus dok.] / Sophie Jackson ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-199-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3716661]
MARC

ANSEL
UTF-812528 /2018.
Jackson, Sophie
   Egy őrült pillanat [elektronikus dok.] / Sophie Jackson ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 806 KB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Tart.: Csak a szerelemÞ; Végzet mindörökké. - Egys. cím: Fate and forever ; Love and always. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-320-3
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3717210]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2018.
Jensen, Louise (1964-)
The surrogate (magyar)
   A béranya / Louise Jensen ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-69-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3731825]
MARC

ANSEL
UTF-812530 /2018.
Kennedy, Elle (1979-)
The score (magyar)
   The score : a pont / Elle Kennedy. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 408, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter
ISBN 978-963-457-077-6 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11
[AN 3735426]
MARC

ANSEL
UTF-812531 /2018.
King, Stephen (1947-)
The long walk (magyar)
   A hosszú menetelés / Stephen King mint Richard Bachman ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2015. - 346, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-201-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3735707]
MARC

ANSEL
UTF-812532 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : old school (magyar)
   Egy ropi naplója : régi szép idők / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 222, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-472-6 kötött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736271]
MARC

ANSEL
UTF-812533 /2018.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the third wheel (magyar)
   Egy ropi naplója : a harmadik kerék / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-760-6 kötött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736274]
MARC

ANSEL
UTF-812534 /2018.
Kloos, Marko (1971-)
Angles of attack (magyar)
   Tengerészek / Marko Kloos ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-523-8 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732062]
MARC

ANSEL
UTF-812535 /2018.
Larsson, Åsa (1966-)
Näcken (magyar)
   A sellőlény / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2018. - 221 p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 6.)
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3731369]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2018.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - 6. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2018, cop. 2015. - 430, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3736217]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren auf dem Piratenschiff (magyar)
   1000 veszély a kalózhajón / Fabian Lenk ; Alexander Jung illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2018. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 5.)
ISBN 978-963-244-905-0 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3731878]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2018.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren im Gruselschloss (magyar)
   1000 veszély a kísértetkastélyban / Fabian Lenk ; Alexander Jung illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2018. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 6.)
ISBN 978-963-244-906-7 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3731879]
MARC

ANSEL
UTF-812539 /2018.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The magician's nephew (magyar)
   A varázsló unokaöccse : [Narnia 1.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításának felhasználásával átd. Háy János] ; [ill. Pauline Baynes]. - Jav., ill. kiad. - Budapest : Harmat, 2018. - 232, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-433-2 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3736505]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2018.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Bröderna Lejonhjärta (magyar)
   Oroszlánszívű testvérek / Astrid Lindgren ; [ford. Papolczy Péter] ; [Ilon Wikland illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 277 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-058-7 fűzött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3736627]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2018.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Kalle Blomkvist och Rasmus (magyar)
   Kalle és Rasmus / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Németh Gyula illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 220, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-057-0 fűzött : 2699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735006]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2018.
Link, Charlotte (1963-)
Der Beobachter (magyar)
   Figyelő szemmel / Charlotte Link ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, 2018. - 518, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-169-3 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3732030]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2018.
Logan, T. M.
Lies (magyar)
   Hazugságok / T. M. Logan ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2018. - 410, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-195-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3732067]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2018.
Luhn, Usch (1959-)
Das Pferd der Prinzessin (magyar)
   A hercegnő lova / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2018. - 118, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 4.)
ISBN 978-963-244-922-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3731209]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2018.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz und das grosse Turnier (magyar)
   Póniszív és a nagy díjugrató verseny / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2018. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 3.)
ISBN 978-963-244-921-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3731205]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2018.
March, Meghan
Bad judgment (magyar)
   Véletlen szeretők / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-49-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3731602]
MARC

ANSEL
UTF-812547 /2018.
Marías, Javier (1951-)
Corazón tan blanco (magyar)
   A szívem fehér / Javier Marías ; [ford. Mester Yvonne]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 1998. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-774-7 fűzött : 3599,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3735276]
MARC

ANSEL
UTF-812548 /2018.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Čužaâ maska (magyar)
   Idegen álarc / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2018. - 458 p. ; 22 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-615-80524-4-3 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3732252]
MARC

ANSEL
UTF-812549 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
Wild cards I. (magyar)
   Fekete lapok [elektronikus dok.] : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; ford. Novák Gábor és Békési József. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-253-4
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3716519]
MARC

ANSEL
UTF-812550 /2018.
Matson, Morgan (1981-)
Since you've been gone (magyar)
   Páratlan nyár [elektronikus dok.] : 13 életre szóló kaland / Morgan Matson ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-40-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3731897]
MARC

ANSEL
UTF-812551 /2018.
McCarty, Monica (1968-)
The hunter (magyar)
   A vadász : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 367 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-163-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731590]
MARC

ANSEL
UTF-812552 /2018.
McCluskey, Mary
Intrusion (magyar)
   Tolakodó érzelmek / Mary McCluskey ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-204-9 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3732029]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2018.
McGee, Katharine
The thousandth floor (magyar)
   Az ezredik emelet [elektronikus dok.] / Katharine McGee ; ford. Székely Szilvia. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-254-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3716535]
MARC

ANSEL
UTF-812554 /2018.
McInerney, Monica (1965-)
The trip of a lifetime (magyar)
   Életem utazása / Monica McInerney ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-61-7 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3731814]
MARC

ANSEL
UTF-812555 /2018.
Meadows, Daisy
Lottie Littlestripe's midnight plan (magyar)
   Lotti remek tanácsa / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 101, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 15.)
ISBN 978-963-403-522-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3732092]
MARC

ANSEL
UTF-812556 /2018.
Meadows, Daisy
Matilda Fluffywing helps out (magyar)
   Matilda segít / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 101, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 16.)
ISBN 978-963-403-523-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3732093]
MARC

ANSEL
UTF-812557 /2018.
Mènd-Ooëo, Gombožavyn (1952-)
   Mongol betyárdal : versek és novellák / Gombodzsavín Mend-Ójó ; [... illusztrációkat Czér Fanni kész.]. - Budapest : Kairosz, 2017. - 122, [18] p. : ill., színes ; 24 cm
A versek és elbeszélések mongol nyelven is
ISBN 978-963-662-924-3 kötött : 3500,- Ft
mongol irodalom - vers - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.2-32.02=945.11 *** 894.2-14.02=945.11
[AN 3731146]
MARC

ANSEL
UTF-812558 /2018.
Meyer, Marissa (1984-)
Cinder (magyar)
   Cinder : Holdbéli krónikák 1. / Marissa Meyer ; [ford. Bujdosó István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-480-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736605]
MARC

ANSEL
UTF-812559 /2018.
Michael of Kent, Princess (1945-)
Quicksilver (magyar)
   A méregkeverő : [ármány és szerelem az Anjou-udvarban] / Her Royal Highness Princess Michael of Kent ; [ford. Szkokán Boglárka]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-355-5 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3731327]
MARC

ANSEL
UTF-812560 /2018.
Montefiore, Santa (1970-)
Last voyage of the Valentina (magyar)
   A Valentina utolsó útja / Santa Montefiore ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-95-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3731730]
MARC

ANSEL
UTF-812561 /2018.
Naylor, Phyllis Reynolds (1933-)
Saving Shiloh (magyar)
   Tappancs megmentése / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-064-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736118]
MARC

ANSEL
UTF-812562 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Flaggermusmannen (magyar)
   Denevérember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2012. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-358-9 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3736174]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Politi (magyar)
   Police / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2013. - 509 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-324-122-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3736601]
MARC

ANSEL
UTF-812564 /2018.
Neuhaus, Nele (1967-)
Elena : Das Geheimnis der Oaktree-Farm (magyar)
   Elena : a Tölgyfa-birtok titka / Nele Neuhaus ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 292 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-521-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3732023]
MARC

ANSEL
UTF-812565 /2018.
Neuvel, Sylvain (1973-)
Only humans (magyar)
   Védtelen halandók / Sylvain Neuvel ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-520-7 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3732057]
MARC

ANSEL
UTF-812566 /2018.
Paige, Laurelin (1974-)
First touch (magyar)
   Első érintés [elektronikus dok.] / Laurelin Paige ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-196-4
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3716709]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2018.
Pandi (1950-)
Kobal (magyar)
   Vádirat / Pan-Dji ; [ford. Lengyel Miklós]. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 262, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-907-6 kötött : 3499,- Ft
koreai irodalom - elbeszélés
895.7-32=945.11
[AN 3736873]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2018.
Peers, Bobbie (1974-)
Kryptalportalen (magyar)
   Kriptoportál : William Wenton 2 / Bobbie Peers ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 271, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5591-66-2 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági irodalom
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3732068]
MARC

ANSEL
UTF-812569 /2018.
Riley, Talulah (1985-)
Acts of love (magyar)
   Szerelem két felvonásban / Talulah Riley ; [ford. Neset Adrienn]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 358 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-905-2 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3731372]
MARC

ANSEL
UTF-812570 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The house of Hades (magyar)
   Hádész háza : az Olimposz hősei 4. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland] ; [társford. Garamvölgyi Katalin]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 523 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-865-6 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736927]
MARC

ANSEL
UTF-812571 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-847-2 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3735432]
MARC

ANSEL
UTF-812572 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak II. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-848-9 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3735619]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak III. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-850-2 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3735629]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2018.
Rix, Megan
Echo come home (magyar)
   Echo, gyere haza! : egy elveszett kiskutya hihetetlen kalandja / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2017. - 285, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-389-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736290]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2018.
Rix, Megan
The hero pup (magyar)
   Folti, a hős : egy kiskutya, aki segít a bajban / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 287, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-269-4 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736286]
MARC

ANSEL
UTF-812576 /2018.
Rothschild, Hannah (1962-)
The improbability of love (magyar)
   Valószínűtlen szerelem / Hannah Rothschild ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 554 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-404-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3731917]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük [elektronikus dok.] : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; ... ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 2.3 MB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-492-0 (epub)
ISBN 978-963-324-493-7 (mobi)
angol irodalom - humor - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3715380]
MARC

ANSEL
UTF-812578 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük [elektronikus dok.] : Göthe Salmander / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 8.7 MB) (mobi : 8.5 MB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-524-8 (epub)
ISBN 978-963-324-525-5 (mobi)
angol irodalom - humor - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3715458]
MARC

ANSEL
UTF-812579 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 478, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-457-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735706]
MARC

ANSEL
UTF-812580 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Quidditch through the ages (magyar)
   A kviddics évszázadai [elektronikus dok.] / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 5.2 MB) (mobi : 5 MB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-324-526-2 (epub)
ISBN 978-963-324-527-9 (mobi)
angol irodalom - humor - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-7(02.053.2)=945.11 *** 820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3715368]
MARC

ANSEL
UTF-812581 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2018. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-520-0 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3736621]
MARC

ANSEL
UTF-812582 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi [elektronikus dok.] / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 7.6 MB) (mobi : 7.5 MB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-528-6 (epub)
ISBN 978-963-324-529-3 (mobi)
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3715375]
MARC

ANSEL
UTF-812583 /2018.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
La sombra del viento (magyar)
   A szél árnyéka ; Tűzrózsa / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Vajdics Anikó, Berta Ádám]. - Budapest : Európa, 2018. - 618, [3] p. ; 21 cm
Egys. cím: La sombra del viento ; Rosa de fuego
ISBN 978-963-405-949-3 kötött : 4599,- Ft
spanyol irodalom - regény - elbeszélés
860-31=945.11 *** 860-32=945.11
[AN 3736726]
MARC

ANSEL
UTF-812584 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
The misadventures of Max Crumbly : locker hero (magyar)
   Egy puding naplója : a szekrény hőse / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Somogyi Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 309, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-457-150-6 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736285]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2018.
Šalew, Ṣrẇyah (1959-)
Ḥayey ʾahabah (magyar)
   Szerelmes élet [elektronikus dok.] / Zeruja Salev. - Szöveg (epub : 889 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Ford. Adler Judith. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-222-0
ivrit irodalom - regény - elektronikus dokumentum
892.4-31=945.11
[AN 3716580]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2018.
Sandford, John (1944-)
Field of prey (magyar)
   Mezei préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-89-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3731805]
MARC

ANSEL
UTF-812587 /2018.
Shaffer, Mary Ann
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (magyar)
   Krumplihéjpite Irodalmi Társaság / Mary Ann Shaffer és Annie Barrows ; ford. Szántó Judit. - Budapest : Park, cop. 2018. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-447-0 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3735649]
MARC

ANSEL
UTF-812588 /2018.
Shemilt, Jane
How far we fall (magyar)
   Bűnbeesés / Jane Shemilt ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2018. - 302, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-142-6 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3732028]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2018.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis? : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2014. - 745 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9706-1 kötött : 4999,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 3736733]
MARC

ANSEL
UTF-812590 /2018.
Sims, Gill (1978-)
Why mummy drinks (magyar)
   Hát persze hogy iszom! : egy elcsigázott anya naplója / Gill Sims ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-25-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - naplóregény
820-31=945.11
[AN 3731429]
MARC

ANSEL
UTF-812591 /2018.
Simsion, Graeme (1956-)
The best of Adam Sharp (magyar)
   Örökké holnapig [elektronikus dok.] / Graeme Simsion ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-499-6
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3715462]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2018.
Starnone, Domenico (1943-)
Lacci (magyar)
   Hurok / Domenico Starnone ; ford. Barna Imre. - [Budapest] : Park, 2018. - 201 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-454-8 kötött : 2950,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3730871]
MARC

ANSEL
UTF-812593 /2018.
Stilton, Geronimo
Attenti alla coda, meteoriti in arrivo (magyar)
   Futás, meteoritveszély! / Geronimo Stilton ; [... ill. Giuseppe Facciotto ... és Daniele Verzini ...]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 120, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Ősegerek
ISBN 978-963-437-257-8 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3731307]
MARC

ANSEL
UTF-812594 /2018.
Stilton, Geronimo
La carica dei robottini puzzoni (magyar)
   A robotok támadása / Geronimo Stilton ; [... ill. Luca Usai ... és Daniele Verzini ...]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 125, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-258-5 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3731318]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2018.
Stilton, Tea
Colpo di scena a Hollywood (magyar)
   Az álmok városa: Hollywood / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2018. - 176, [39] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-277-6 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3731251]
MARC

ANSEL
UTF-812596 /2018.
Sugg, Zoe (1990-)
Girl online on tour (magyar)
   Girl online [elektronikus dok.] : a turné / Zoe Sugg ; ford. Lovas Anna. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149722. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-382-1
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3715461]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2018.
Thomas, Matthew (1975-)
We are not ourselves (magyar)
   Nem vagyunk magunk [elektronikus dok.] / Matthew Thomas ; ford. Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri : JAK, cop. 2017. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 83.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150066. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-278-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3717529]
MARC

ANSEL
UTF-812598 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The book of lost tales (magyar)
   Elveszett mesék könyve / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tandori Dezső] ; [a versbetéteket ford. Ürmössy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 2 db ; 20 cm
angol irodalom - regény - elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3712886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 567, [2] p. - (Középfölde históriája ; 2.)
ISBN 978-963-227-856-8 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3736145] MARC

ANSEL
UTF-812599 /2018.
   Vörös Eirík története avagy Grönland és Amerika felfedezése a 10-11. században : az izlandi, latin és rúnaírásos szövegforrások fordításaival, történelmi, hajózási és kartográfiai magyarázatokkal / [... írta, jegyzetekkel ell., ... ford.] Bernáth István ; [utószó ... Voigt Vilmos] ; [szerk. Oross Jolán]. - Budapest : Corvina, [2018]. - 262 p. ; 22 cm. - (Északi források)
Bibliogr.: p. 237-264.
ISBN 978-963-13-6499-6 kötött
izlandi irodalom - eposz
839.59-131=945.11
[AN 3731326]
MARC

ANSEL
UTF-812600 /2018.
Walker, Alice (1944-)
The colour purple (magyar)
   Bíborszín / Alice Walker ; [ford. Dezsényi Katalin] ; [az utószót Karafiáth Orsolya írta]. - Budapest : Európa, 2018. - 339 p. ; 19 cm
Megj. "Kedves Jóisten" címmel is
ISBN 978-963-405-915-8 kötött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3731999]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2018.
Waltari, Mika (1908-1979)
Sinuhe, egyptiläinen (magyar)
   Szinuhe / Mika Waltari ; [ford. Gombár Endre]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1964. - 706, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-943-1 kötött : 4999,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3736719]
MARC

ANSEL
UTF-812602 /2018.
Ward, J. R. (1969-)
Lover reborn (magyar)
   Újjászületett szerető : Fekete Tőr Testvériség 10. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2012. - 719 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-227-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3736599]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2018.
Watt, Lauren Fern
Gizelle's bucket list (magyar)
   Egy kutya bakancslistája [elektronikus dok.] : négylábú társam igaz története / Lauren Fern Watt ; ford. Abody Rita. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149868. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-218-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3716629]
MARC

ANSEL
UTF-812604 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Ginger the stray kitten (magyar)
   Cirmos barátra vágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 107, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-537-2 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735608]
MARC

ANSEL
UTF-812605 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Harry the homeless puppy (magyar)
   A gazdátlan kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Füleki Anna Lili]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 110, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-876-2 kötött : 1799,- Ft
ISBN 978-963-399-875-5 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735230]
MARC

ANSEL
UTF-812606 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The missing kitten (magyar)
   Az elveszett kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 123, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-156-5 fűzött : 1399,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735247]
MARC

ANSEL
UTF-812607 /2018.
Webb, Holly (1976-)
Sky the unwanted kitten (magyar)
   Pille új otthonra lel / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-534-1 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735243]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2018.
Wells, Dan (1977-)
The devil's only friend (magyar)
   Az ördög egyetlen barátja / Dan Wells ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2015 [!2018]. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-37-1 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - fantasztikus regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3736611]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2018.
Wild, Meredith (1982-)
Hard limit (magyar)
   Rád kattanva 4 [elektronikus dok.] / Meredith Wild ; ford. Székely Szilvia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-202-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3716645]
MARC

ANSEL
UTF-812610 /2018.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Mike and Psmith (magyar)
   Mike és Psmith / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 208, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-085-2 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3736313]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2018.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2017-2018. - 5 db ; 20 cm
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3675447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Busidó kódex / [ford. Tótisz András]. - 2018. - 329, [2] p.
A ford. a "Bushido code" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-885-8 fűzött : 3299,- Ft
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 3731414] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Élet és halál útja / [ford. Tótisz András]. - 2018. - 371, [3] p.
A ford. a "The way of life and death" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-886-5 fűzött : 3399,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 3736838] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12612 /2018.
Ady Endre (1877-1919)
   Sixty-four poems / Endre Ady ; transl., with an introd. by Donal Gordon. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5743-50-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 3732344]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2018.
   Állatmesék kicsiknek : olvasásra és felolvasásra. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-58-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3736655]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2018.
Antalfy István (1924-)
   Emberi szóval : versek / Antalfy István. - [Kecskemét] : Szerző, 2017. - 82, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80815-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3731276]
MARC

ANSEL
UTF-812615 /2018.
Arlett László (1938-)
   Tisztelet a magyar parasztságnak : versek, válogatások, átdolgozások / Arlett László. - Budapest : Kairosz, 2017. - 73, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-902-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3731109]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2018.
Árvay J. Lilla
   Grófkisasszonyok : édes-bús történet dédanyáink idejéből / Árvay J. Lilla. - [Vác] : Mondat, 2018. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5569-12-8 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3731754]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2018.
Bagdán Miklós
   Gesta collegii : a kollégisták viselt dolgairól / Bagdán Miklós. - [Alap] : Magánkiad., 2018. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1873-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3732231]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2018.
Baráth Viktória (1989-)
   Egy év Rómában [elektronikus dok.] / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-38-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727515]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2018.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök / Baráth Viktória. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-83-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736864]
MARC

ANSEL
UTF-812620 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca [elektronikus dok.] : téli mesék / Bartos Erika ; [közrem. Pogány Judit, Alma Együttes]. - Hangoskönyv. - Budapest : Kedd Kft., [2017], cop. 2012. - 1 CD (51 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80717-0-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3729236]
MARC

ANSEL
UTF-812621 /2018.
Békássy Ferenc (1893-1915)
   Békássy Ferenc összes műve / szerk. és az előszót írta Weiner Sennyey Tibor ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2018. - 701 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89780-4-2 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3731250]
MARC

ANSEL
UTF-812622 /2018.
Benkő László (1952-)
   A Zrínyiek / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2018-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3736593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gránitlelkű. - 2018. - 613 p.
ISBN 978-963-89619-4-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3736594] MARC

ANSEL
UTF-812623 /2018.
Bihari Viktória
   Tékasztorik és egyéb vikuságok [elektronikus dok.] / Bihari Viktória. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-601-3
magyar irodalom - szatíra - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3715474]
MARC

ANSEL
UTF-812624 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk [elektronikus dok.] / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-
Főcím a címképernyőről
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3634660]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Szent György testvérei. - Szöveg (epub : 712 KB). - 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-737-3
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3716522] MARC

ANSEL
UTF-812625 /2018.
Bojtor István (1928-)
   Napló, 1945-2018 / Bojtor István ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2018. - 312 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5784-05-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - református egyház - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - napló
894.511-94 *** 284.2(439)(092)(0:82-94)
[AN 3731061]
MARC

ANSEL
UTF-812626 /2018.
Bokros László (1972-)
   Lordok háza / Bokros László. - Budapest : Szerző, 2018. - 164, [1] p. ; 20 cm
Tart.: Lordok háza : mozaikregényÞ; Elvtársból úr : dráma
ISBN 978-615-00-2778-4 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 3731648]
MARC

ANSEL
UTF-812627 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár, 2018-. - 20 cm
A leírás a 2. rész alapján kész.
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3736842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 3. utánny. - 2018. - 500, [1] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3736848] MARC

ANSEL
UTF-812628 /2018.
Colman, Christine Anne
   Elveszetten / Christine Anne Colman. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-76-8 fűzött : 2700,- Ft : 40,50 RON
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3732127]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2018.
Conrad, G. F.
   A visszatérés : [egy spanyol fiú és egy inka papnő története] / G. F. Conrad. - [S.l.] : Szerző, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3732095]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az istenek tudása : történelmi kalandregény. - 2018. - 277 p. : ill.
ISBN 978-615-00-2585-8 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3732101] MARC

ANSEL
UTF-812630 /2018.
Csontos János (1962-2017)
   Ezeregy nappal : versek, 2015-2017 / Csontos János. - Budapest : M. Napló, 2017. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-20-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3730630]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2018.
Czakó Andrea, B.
   Pitypangtánc / B. Czakó Andrea. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2451-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3732218]
MARC

ANSEL
UTF-812632 /2018.
Darvas Ferenc (1936-)
   Ketten az úton / Darvas Ferenc, Darvasné Pálffy Irén. - [Szekszárd] : Darvas F., 2018. - 134 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-8-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3732058]
MARC

ANSEL
UTF-812633 /2018.
Dénesi Ildikó
   A furfangos fivérek : Scharnhorst - Gneisenau, a testvérhajók története / írta Izolde Johannsen. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 458 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 455-456.
ISBN 978-615-00-2376-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3732284]
MARC

ANSEL
UTF-812634 /2018.
Derenkó Dániel (1990-)
   Az erdő vándorai [elektronikus dok.] : Emma Delington sorozat 2. / Derenkó Dániel. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-16-1)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732510]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2018.
Dévényi Flóra
   Kutya úr / Dévényi Flóra. - Budapest : Dévényi F., cop. 2018. - 35, [2] p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-00-2644-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731001]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2018.
Dobozi Eszter (1956-)
   Hószín átfut, sár fennakad / Dobozi Eszter. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 115, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-01-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732287]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2018.
Éles Árpád (1941-)
   Az állatvilág csodái versekben / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2017. - 144, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89354-6-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732076]
MARC

ANSEL
UTF-812638 /2018.
Éles Árpád (1941-)
   Csodálatra méltó férfiak : mesterszonettek avagy szonettkoszorúk / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2017. - 83, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89354-7-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732079]
MARC

ANSEL
UTF-812639 /2018.
Éles Árpád (1941-)
   Csodálatra méltó nagyasszonyok : mesterszonettek avagy szonettkoszorúk / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2018. - 83, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89354-8-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732080]
MARC

ANSEL
UTF-812640 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   "És mesélni kezdtem" / Esterházy Péter ; vál. Dés László. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 190, [2] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 2.)
ISBN 978-615-80751-5-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3731833]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2018.
Éva Ilona
   Oroszlán és Vadmacska nemcsak on-line : szerelem a szex chat-en, avagy hogyan fogjunk férjet a neten : 18+ / E. L. di Reirosi. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 348 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2495-0 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3732106]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2018.
Fábián Janka (1973-)
   Az angyalos ház és más történetek [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-453-8
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3715459]
MARC

ANSEL
UTF-812643 /2018.
Ferdinandy György (1935-)
   Fájó holnapok : rövidprózák / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2018. - 207 p. : 19 cm
ISBN 978-615-5721-45-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisepika - memoár
894.511-3 *** 894.511-94
[AN 3730624]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2018.
Ferenczes István (1945-)
   Veszedelmekről álmodom / Ferenczes István. - Budapest : Kortárs ; Csíkszereda : Hargita, 2018. - 653, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-435-034-7 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-606-8951-09-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3732365]
MARC

ANSEL
UTF-812645 /2018.
Figura Katalin
   Kicsi falum szép kis tája / Figura Katalin ; [kiad. a Sárospataki Irodalmi Olvasókör]. - Sárospatak : Sárospataki Irod. Olvasókör, 2018. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2750-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3731005]
MARC

ANSEL
UTF-812646 /2018.
Filip Tamás (1960-)
   Tejút nappal : versek / Filip Tamás. - Budapest : M. Napló, 2017. - 218, [8] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-26-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3730628]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2018.
Füst Antal (1940-)
   Losonc regénye / Füst Antal ; [kiad. ... a Zagyvaforrás Egyesület]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2018. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2677-0 fűzött : 2400,- Ft
Losonc - magyar irodalom - helytörténet - regény
894.511-31 *** 943.9-2Losonc(0:82-31) *** 943.76-2Losonc(0:82-31)
[AN 3732112]
MARC

ANSEL
UTF-812648 /2018.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Halló, itt a Mennyország! [elektronikus dok.] / Galgóczi Dóra. - Szöveg (epub : 942 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-221-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3716570]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2018.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Messziről jött magzatok [elektronikus dok.] / Galgóczi Dóra. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Budapest] : Libri, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150340. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-408-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3719566]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2018.
Gion Nándor (1941-2002)
   Virágos Katona / Gion Nándor. - Budapest : Magvető, 2018. - 284 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 7.)
ISBN 978-963-14-3767-6 fűzött : 1999,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3730878]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2018.
Gódor András
   Dányi oromkereszt út / Gódor András ; [közread. a] Sebestyén Sebestyén Népfőiskola. - Dány : Sebestyén Sebestyén Népfőisk., 2017. - [111] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 978-615-00-2790-6 fűzött
Dány - magyar irodalom - helytörténet - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 943.9-2Dány
[AN 3730858]
MARC

ANSEL
UTF-812652 /2018.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvarratlan szálak [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-41-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3716495]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2018.
György József (1897-1980)
   Találka a "Hétkőség" fennsíkon : [első világháborút túlélő pápai katona visszaemlékezéséből] : [részlet] / György József. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2017. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 84.)
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - első világháború - hadtörténet - memoár
894.511-94 *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3732489]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2018.
Hadabás Ildikó, H. (1949-)
   Röghöz kötötten / H. Hadabás Ildikó ; [az illusztrációkat Ürmös Péter kész.] ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2018. - 77 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9818-52-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732481]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2018.
Herczegh Magdi (1949-)
   Padlásmesék / Herczegh Magdi ; a szerző illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 81 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5641-17-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3732333]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2018.
Homonnay Gergely
   Puszi, Erzsi! : a világ macskaszemmel / Homonnay Gergely. - 9. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 184, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-040-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - macska - humor - állatirodalom
894.511-35 *** 894.511-7 *** 636.8(0:82-7)
[AN 3736830]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2018.
Horváth Szabolcs
   Messzi tájakon : hatodik verskötet / Horváth Szabolcs. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2018. - 88, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2462-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732235]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2018.
Igor Csaba, T.
   A negyedik hatalmi ág : a Barlabások történetei / T. Igor Csaba. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 163, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2678-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3732227]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2018.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2017-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3711185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Bűnös örömök városa. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-35-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3716510] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A párizsi nő. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-96-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3726593] MARC

ANSEL
UTF-812660 /2018.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta / Kepes András. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 391, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-166-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736887]
MARC

ANSEL
UTF-812661 /2018.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta [elektronikus dok.] / Kepes András. - Szöveg (epub : 948 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-279-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3717508]
MARC

ANSEL
UTF-812662 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   Tevefutam / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 50, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-397-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3731865]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2018.
Királyhegyi Pál (1900-1981)
   Kinyomozom a szemüvegemet : kiadatlan írások, 1945-1981 / Királyhegyi Pál ; [ill. Pápai Gábor] ; [utószó Köves József]. - Budapest : K.u.K. K., [2018]. - 333, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-74-6 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - karcolat
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 3730395]
MARC

ANSEL
UTF-812664 /2018.
Krencz Nóra
   Megszámlálhatatlan 2 [elektronikus dok.] : a hófehér másvilág / Krencz Nóra. - Szöveg (epub : 613 KB). - Budapest : Ad Librum, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-03-4)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3716307]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2018.
Kutas József (1963-)
   Csendes élet / Kutas József. - Budapest : Anonymus, 2018. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7280-36-8 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3730919]
MARC

ANSEL
UTF-812666 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Csillagködök : [szókimondóka 3., levegő] / Lackfi János ; [ill., ... Medvedovszky Anna]. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2018. - 51 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5671-10-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3732491]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Erőkar meg hétpecsétes titok / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Dombontúli mesék ; 14.)
ISBN 978-963-09-8672-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731887]
MARC

ANSEL
UTF-812668 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2018, cop. 2013. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-634-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3735885]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2018.
Lakatos László Nándor
   Ilók és Mihók félelmetes és szépséges története / Lakatos László Nándor. - [Lakitelek] : [Lakatos L. N.], 2018. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2819-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3731084]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2018.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2018-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3736767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A pillangók ébredése. - 2018, cop. 2016. - 349 p.
ISBN 978-963-310-952-6 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3736770] MARC

ANSEL
UTF-812671 /2018.
Madách Imre (1823-1864)
   Lant-virágok / irta Madách. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2018]. - 72 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Pesten : Landerer, 1840
ISBN 978-963-7377-98-3 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3735377]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2018.
Makk Attila
   Fonák : a valóság másik arca / Makk Attila. - Budapest : Kairosz, 2018. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-942-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3731048]
MARC

ANSEL
UTF-812673 /2018.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak és Gyáva Dezső / Mándy Iván ; [ill. Németh Gyula] ; [... az utószót írta Darvasi Ferenc]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 269 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-037-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3735899]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2018.
Mansfield, Michael (1962-)
   A bosszú szolgái [elektronikus dok.] / Marcellus Mihály. - Szöveg (epub : 745 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. - (Pannonia Romanum)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-479-8
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3729972]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2018.
Marton Gyula András
   Katonavégzet : Don-kanyar, 1943 / Marton Gyula András. - Budapest : Kairosz, 2018. - 367, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-934-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3731172]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2018.
Méhes György (1916-2007)
   Gina / Méhes György. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 190, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-390-5 fűzött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3736521]
MARC

ANSEL
UTF-812677 /2018.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Az igazi humoristák : cikkek a magyar nép humoráról / Mikszáth Kálmántól. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2018]. - 110, [1] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Grimm G., 1879
ISBN 978-963-7377-96-9 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3735583]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2018.
Miller, Marilyn
   Hozzád láncolva / Marilyn Miller. - Isaszeg : Blaha E., 2018. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81042-3-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3731183]
MARC

ANSEL
UTF-812679 /2018.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A nagyhatalmú sündisznócska : olvasásra és felolvasásra / Móra Ferenc. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-60-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3736662]
MARC

ANSEL
UTF-812680 /2018.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta H. Bagó Ilona]. - [Budapest] : Akkord, [2018]. - 143 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-028-5 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736304]
MARC

ANSEL
UTF-812681 /2018.
Nádas Péter (1942-)
   Minotaurus : válogatott elbeszélések / Nádas Péter. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 1997. - 645, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-638-2 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3736148]
MARC

ANSEL
UTF-812682 /2018.
Nagy Zsuka (1977-)
   Pigment / Nagy Zsuka. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 106, [8] ; 12x18 cm
ISBN 978-615-5886-05-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732299]
MARC

ANSEL
UTF-812683 /2018.
Nemere István (1944-)
   Horthy [elektronikus dok.] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-
Főcím a címképernyőről
Horthy Miklós (1868-1957)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3729965]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A kormányzó. - Szöveg (epub : 780 KB). - cop. 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-472-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3729967] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A tenger fia. - Szöveg (epub : 757 KB). - cop. 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-463-7
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3730793] MARC

ANSEL
UTF-812684 /2018.
Németh László (1901-1975)
   Tények, titkok, varázslatok : írások a magyar irodalomról III. : tanulmányok, esszék, kritikák / Németh László ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Ekler Andrea]. - Budapest : M. Napló, 2017. - 465, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-21-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - Horthy-korszak - műelemzés - irodalomkritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"192/194"(0:82-95)
[AN 3730689]
MARC

ANSEL
UTF-812685 /2018.
Niczky Géza (1953-)
   Ott / Niczky Géza. - Sátoraljaújhely : Szerző, 2018. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89113-2-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3731004]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2018.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Emmike nem semmike : [kislányom, megőrülök!] / Nógrádi Gábor ; [... Ritter Ottó rajz. ...]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 123, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-160-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3736161]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2018.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gyerünk haza! / Nógrádi Gábor. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 174, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-161-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3734952]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2018.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A mi Dózsánk : [mentünk, láttunk, hazajönnénk] / Nógrádi Gábor. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 248, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-159-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3736172]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2018.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 9. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-162-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3735023]
MARC

ANSEL
UTF-812690 /2018.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Toldi ; Toldi szerelme ; Toldi estéje / Arany János [alapján] ; Nógrádi Gergely tollából. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 208 p. ; 20 cm
keretcím: Klassz! ; borító- és gerinccím: Toldi-trilógia
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-403-337-0)
magyar irodalom - átdolgozás - verses epika - ifjúsági regény
894.511-13.04 *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3731758]
MARC

ANSEL
UTF-812691 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián [elektronikus dok.] : a Balaton hercege / Nyulász Péter ; ... ill. Szepesi Szűcs Barbara munkája. - Szöveg (epub : 7.9 MB). - Budakeszi : Betűtészta K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5587-26-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728909]
MARC

ANSEL
UTF-812692 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka [elektronikus dok.] : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; Bohony Beatrix illusztrációival. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - Budakeszi : Betűtészta, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151538. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5587-24-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728911]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor [elektronikus dok.] : Helka menyegzője / Nyulász Péter ; ... ill. Baracsi Gabriella munkája. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - Budakeszi : Betűtészta K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151536. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5587-28-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728894]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2018.
   Olvassatok ELTE-seket! : az ELTE Online irodalmi antológiája / szerk. Blankó Miklós, Seres Lili Hanna ; ill. Blankó Eszter. - [Budapest] : ELTE Online, 2018. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-489-021-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3730921]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2018.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák [elektronikus dok.] / Örkény ; összeáll. és a szerkesztői jegyzetet írta Radnóti Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-139-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3718240]
MARC

ANSEL
UTF-812696 /2018.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   A rózsaszín ruha [elektronikus dok.] / Péterfy-Novák Éva. - Szöveg (epub : 712 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-315-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3717176]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2018.
Pethes Mária (1955-)
   Zenekar 2 : a szerelem életrajza / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2018. - 284 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-9-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3731018]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2018.
Pilizota Szandra (1976-)
   Flamenkór : Almería-füzetek 1. : naplóregény / Pepe Canalejo. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-77-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3732117]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2018.
Pintér Béla (1970-)
   Újabb drámák / Pintér Béla. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 340, [4] p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-270-5 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3731548]
MARC

ANSEL
UTF-812700 /2018.
Pintér Lajos (1953-)
   Tóth Menyhért-énekek / Pintér Lajos. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 77, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5886-00-3 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Tóth_M.(0:82-14)
[AN 3732263]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2018.
Porzsolt Ami
   Ubukubu zűrkalandjai II : Tájékozódás a Labirintusbolygón / Porzsolt Ami ; Nick-Vékony Andrea rajz. - Budapest : Napraforgó, cop. 2018. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-483-013-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képességfejlesztés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 37.025
[AN 3731875]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2018.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Mikrofonpróba : Szállj a dallal! I. / Rácz-Stefán Tibor. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-153-7 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3735641]
MARC

ANSEL
UTF-812703 /2018.
Rajcsik Zoltán
   A fáklya [elektronikus dok.] : minden ember egyedi és különleges, óriás a saját világának közepén, aki példát mutat / Rajcsik Zoltán. - Szöveg (epub : 512 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-289-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3731214]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2018.
   Repülés : irodalmi antológia : [a KJF Szépíró Kurzusának irodalmi antológiája, 2017/18-as tanév] / [... szerk. Petőcz András]. - Budapest ; [Székesfehérvár] : KJF, 2018. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5075-43-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3732179]
MARC

ANSEL
UTF-812705 /2018.
Réti László (1972-)
   Budapest Boulevard / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-39-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3731823]
MARC

ANSEL
UTF-812706 /2018.
Réti László (1972-)
A hasonmás (új kiadása)
   Polip [elektronikus dok.] / Réti László. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-86-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3724546]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2018.
Révész Anna
   Élet és halál szép rendje / Révész Anna. - Budapest : [Révész A.], 2018. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2150-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3732031]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2018.
Román Péter (1975-)
   Blogomnekem : sit down comedy / Román Péter. - [Eger] : Román P., 2018. - [2], 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2218-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3731256]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2018.
Saitos Lajos (1947-)
   A tizenegyedik parancsolat / Saitos Lajos. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 70, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-44-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732347]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2018.
Salga Attila (1945-)
   Lélekolvasó / Salga Attila. - [Budapest] : Alko-Soft, 2018. - 108 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-1049-6)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3732084]
MARC

ANSEL
UTF-812711 /2018.
Sallai R. Benedek (1974-)
   Panni és Bence: a két ürgeőr : mesés ismeretterjesztő kifestőfüzet / [írta Sallai R. Benedek, Molnár Géza] ; [graf. Polgár Tamás, Havancsák Gyula] ; [kiad. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2017. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatvédelem - mese - gyermekkönyv - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.74.06(02.053.2) *** 087.5
[AN 3730774]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2018.
Sima István (1954-)
   Csak az írjon verset.. / Sima István. - Budapest : Sima I., [2018]. - 206 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2558-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3731169]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2018.
Simon, Joseph
   A sziget [elektronikus dok.] / Joseph Simon. - Szöveg (mobi : 302 KB) (epub : 198 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150889. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3724398]
MARC

ANSEL
UTF-812714 /2018.
Sliver, Lena
   Törékeny bársony / Lena Sliver. - [Isaszeg] : Ekönyvbazár, 2018. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81042-4-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3731189]
MARC

ANSEL
UTF-812715 /2018.
Sliver, Lena
   Törékeny bársony [elektronikus dok.] / Lena Sliver. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB) (pdf : 1 MB). - [Isaszeg] : Ekönyvbazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1414-2 (epub)
ISBN 978-615-00-1413-5 (pdf)
ISBN 978-615-00-1415-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3728822]
MARC

ANSEL
UTF-812716 /2018.
Sobor Antal (1933-2010)
   Hosszú háború / Sobor Antal ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Átd., jav. kiad. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2018. - 335 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-88117-9-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88117-6-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736163]
MARC

ANSEL
UTF-812717 /2018.
Sobor Antal (1933-2010)
   Perelj, Uram! / Sobor Antal ; [... ill. Máhr Ferenc ...] ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány, Csákberényi Református Egyházközség. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány ; Csákberény : Csákberényi Református Egyházközség, 2018. - 116, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81080-0-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3735760]
MARC

ANSEL
UTF-812718 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az ajtó [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 732 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-43-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727781]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Alvók futása : novellák / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 226, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-08-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735072]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Disznótor [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 703 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151355. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-50-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727965]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Freskó [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 691 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151305. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-46-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727706]
MARC

ANSEL
UTF-812722 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Für Elise [elektronikus dok.] : első rész: Cili / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 870 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151307. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-48-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727711]
MARC

ANSEL
UTF-812723 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mózes egy, huszonkettő [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 681 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-51-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727719]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ókút [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 745 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151303. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-44-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727695]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az őz [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 710 KB). - Budapest : Jaffa, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151350. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5715-49-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727949]
MARC

ANSEL
UTF-812726 /2018.
Szappanyos Tamás (1935-)
   Naplókönyv : kinyílik a világ, 1957-1989 / Szappanyos Tamás. - Budapest : Kairosz, 2018. - 458, [25] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-923-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3731182]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2018.
   A századelő gondolkodói : válogatás Az év esszéi című antológia köteteiből, 2002-2017 / [vál. és szerk. Mórocz Gábor] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 694 p. ; 28 cm
ISBN 978-615-5721-30-4 kötöött : 4900,- Ft
magyar irodalom - esszé - antológia
894.511-4(082)
[AN 3730890]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2018.
   A századelő költészete : válogatás Az év versei című antológia köteteiből, 2002-2017 / [vál. és szerk. Zsille Gábor] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 430 p. ; 28 cm
ISBN 978-615-5721-29-8 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3730889]
MARC

ANSEL
UTF-812729 /2018.
   A századelő novellái : válogatás Az év novellái című antológia köteteiből, 2002-2017 / [vál. és szerk. Bíró Gergely] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2017. - 649 p. ; 28 cm
ISBN 978-615-5721-28-1 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3730891]
MARC

ANSEL
UTF-812730 /2018.
Szécsi Noémi (1976-)
   Mandragóra utca 7 / Szécsi Noémi ; P. Szathmáry István rajz. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2012. - 286, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3776-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3736644]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2018.
Szerencsés Károly (1960-)
   Mindenki-tudja ország : csodától csodáig / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2017. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-915-1 fűzött : 3100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-908-3)
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3731053]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2018.
Szerényi Szabolcs (1986-)
   Éhség / Szerényi Szabolcs. - 2. kiad. - [Budapest] : FISZ, 2018. - 111 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 85.)
ISBN 978-615-5729-26-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735079]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2018.
   S(z)ó, bors, paprika : nyár / [szerk. ... Németh Ilona]. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2018. - 140, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-01-0 fűzött
gasztronómia - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 641.5(0:82-32)
[AN 3730855]
MARC

ANSEL
UTF-812734 /2018.
Szőcs Henriette (1973-)
   A török brigadéros [elektronikus dok.] / Szőcs Henriette. - Budapest : Athenaeum, 2017-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3716543]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Kizil Elma háremének titka. - Szöveg (epub : 689 KB). - 2017
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-683-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3716530] MARC

ANSEL
UTF-812735 /2018.
Szomjas Lajosné Czerjék Csilla (1878-1969)
   Csilla könyve : a boldog békeévekről és arról, ami utána következett / Szomjas Lajosné Czerjék Csilla ; Szomjas György előszavával ; [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket írta Buzinkay Géza]. - Budapest : Hír Média Kft., 2018. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Szomjas Lajos írásaival
ISBN 978-615-00-2231-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3731584]
MARC

ANSEL
UTF-812736 /2018.
Tímár Gábor (1932-)
   A szabadság ára : történelmi regény / Timár Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-78-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3732124]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2018.
Turbók Attila (1943-)
   Könyörgés a megtalált Istenhez / Turbók Attila, Turbók Gyula. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-18-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732349]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2018.
Túri Klára, H.
   Glória nélkül [elektronikus dok.] : H. Túri Klára versei / Gerecsei Zoltán fotóival. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Tata] : [H. Túri K.], 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151146. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3726708]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2018.
Udvardy Zoltán
   Izgatás Babylonban : regény / Udvardy Zoltán ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-42-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3731072]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2018.
Ughy Szabina (1985-)
   A gránátalma íze / Ughy Szabina. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-99-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3732304]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2018.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci, a híres rabló / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 44, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-399-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3731864]
MARC

ANSEL
UTF-812742 /2018.
Varga Magdolna
   Ott fenn a csillagokban : a gyász és emlékezés versei / Varga Magdolna. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 97, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2496-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732275]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2018.
Varga Zoltán
   Trauma / Varga Zoltán. - [S.l.] : Magánkiad., [2017]. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0925-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3732109]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2018.
Veresegyházi Béla
   Családom és egyéb prehisztorikus állatfajták / Veresegyházi Béla ; [rajzok Veresegyházi Richárd]. - [Délegyháza] : Katedra-Trade '97 Kft., [2018]. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80992-0-2 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3731164]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2018.
Veresegyházi Béla
   Pajzán fizika : [az abszolút nulla foktól a zéró toleranciáig] / Veresegyházi Béla ; [rajzok Veresegyházi Emma]. - [Délegyháza] : Katedra-Trade '97 Kft., [2018]. - 86 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-80992-1-9 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3731224]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2018.
Vörös István (1964-)
   Elégia lakói, 2000-2011 / Vörös István. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2018. - 221, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-63-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3716889]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2018.
Weaver, Vladimir
   13+1 : a 13+1 trilógia első könyve / Vladimir Weaver. - [Mátraverebély] : [Magánkiad.], 2018. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1096-0 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3732053]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2018.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a legvidámabb osztály / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 46, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-398-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3731867]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12749 /2018.
Cernuschi, Claudio
   Vidám farm : olvass és hallgasd a hangokat! / [ill. Claudio Cernuschi] ; [graf. Sarah Bocconi]. - [Szentendre] : Urbis, 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x26 cm. - (A világ hangjai)
ISBN 978-615-5289-30-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3731272]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2018.
Cernuschi, Claudio
   Zajos járművek : olvass és hallgasd a hangokat! / [ill. Claudio Cernuschi és Illary Casasanta]. - [Szentendre] : Urbis, 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x26 cm. - (A világ hangjai)
ISBN 978-615-5289-32-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3731283]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2018.
Hogwarts : a cinematic yearbook (magyar)
   Roxfort évkönyv : használd a képzeleted és alkoss! / [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Harry Potter
ISBN 978-963-437-196-0 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3731596]
MARC

ANSEL
UTF-812752 /2018.
   Jancsi és Juliska. - [Budapest] : Pro Junior, [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5739-08-8 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3736418]
MARC

ANSEL
UTF-812753 /2018.
   Kristálykaland / [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 97 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Jégvarázs : északi fény
ISBN 978-615-5633-39-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3731947]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2018.
May Szilvia
   Imbusz mester és a millió szerelnivaló autó : játssz és alkoss! / [szöveg] May Szilvia ; [ill.] Pikler Éva. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-394-3 fűzött : 1790,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3731873]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2018.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a sněhulák (magyar)
   A vakond és a hóember / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 34, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-133-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3736712]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2018.
Tóth Anna
   Különös karácsony / [írta Tóth Anna] ; [rajz. Somos Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2018]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5739-18-7 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3736415]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12757 /2018.
   Egyén és kontextus [elektronikus dok.] : aktuális kutatások a tanszékünkön / szerk. F. Orosz Sára. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Gödöllőn, 2017 decemberében rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-741-3
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3729307]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2018.
Enoch, Luca
Dragonero (magyar)
   Dragonero : A sötét erőd / [írta] Luca Enoch, Stefano Vietti ; [rajz.] Giuseppe Matteoni, Luca Malisan ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2018]. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80725-2-6 fűzött : 3000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3732280]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2018.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Utórengések. - cop. 2018. - 134, [1] p.
ISBN 978-615-80728-7-8 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3731884] MARC

ANSEL
UTF-812760 /2018.
   Multikulturalitás IV [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia : Szent István Egyetem, Gödöllő, 2018. május 11. / szerk. F. Orosz Sára, Farkas Attila. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-749-9
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3729301]
MARC

ANSEL
UTF-812761 /2018.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
A 18. tagtól ford. Zaránd Kornél
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. - cop. 2018. - [173] p.
ISBN 978-963-9998-52-0 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3731925] MARC

ANSEL
UTF-8